P. 1
farmakologija_kombinacije

farmakologija_kombinacije

|Views: 759|Likes:
Published by Marjan Stosic

More info:

Published by: Marjan Stosic on Aug 13, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/17/2013

pdf

text

original

Dr sc.

Radica Stepanović-Petrović
1. antiepileptici 2.ekspektoransi 3.antiaritmici III grupe 4.lokalni anestetici 5.cefalosporini 6.metabolizam lekova 1.Primena lekova u zena, 2.TCA, 3.NSAIL, 4.insulin. 5.β agonisti, 6.N.d.hinolona 1.Primena lekova kod m.dece, 2.BDZ 3.Hipolipemici 4.ergotalkaloidi, 5.laktuloza, 6.Nd konazola 1.preklinicka isp., 2.SSRi, 3.Hipertenzija 4.migrena, 5.tbc, 6.Nd makrolida 1. Stari ljudi i lekovi, 2. lok anestetici, 3. ne bromokriptina, 4. metformin, 5. infarkt miokarda, 6. hipotireoidizam 1.beta blokatori, 2. Hlorpromazin, 3.astma, 4. beta laktami, 5. n.d. nitrata, 6. klinička ispitivanja; 1. klasična angina pektoris 2. ergot alkaloidi, 3.Litijum, 4.rifampicin, 5.n.d. alfa1 blokatora, 6. preklinička ispitivanja lekova 1.odnos doze i efekta, 2.amjodaron, 3.antiepileptici, 4.aspirin, 5.lečenje TBC 6. n.d. klaritromicina; 1.tolerancija i zavisnost, 2.SSRI, 3.antiagregaciona sredstva, 4.migrena, 5.makrolidi, 6.n.d. fozinoprila; 1.eliminacija leka, 2.hipoglikemici, 3.HoBP, 4. ACEI, 5.mehanizam dejstva citostatika, 6.n.d. hinolona 1.Receptori 2.Antiholinesterazni lekovi 3.Hipolipemici 4.Makrolidi 5.Hepatitis B i C 6.Nez. dejstva paracetamola 1.Jonski kanali 2.Atipični antipsihotici 3.ACEI 4.Glikokortikoidi 5.Cefalosporini 6.N.d. doksorubicina 1.antihipertenzivi, 2.klinicka ispitivanja, 3.glaukom, 4.lokalni anestetici, 5.nd sulfonamida , 6.terapija tuberkuloze. 1.Jonski kanali 2.Atipicni antipsihotici 3.ACEI 4.Glikokortikoidi 5.Cefalosporini novije generacije 6.N.d doxorubicina 1.predklinicka ispitivanja lekova 2. antiholinergici 3. srcana insuficijencija 4. bronhijalna astma 5. vitamin A 6. nezeljena dejstva cisaprida 1.Antiepileptici 2.Cefalosporini 3.Ekspektoransi 4.antiaritmici 3.grupe 5.Eliminacija lekova 6.Nezeljeni efekti lok. Anestetika 1.Tolerancija i zavisnost 2.Antiparkinsonici 3.Ulkus 4.Nistatin 5.Ca blokatori 6.Nezeljena dejstva α blokatora 1.Inhibitori Ach esteraze 2.ACE inhibitori 3.Vitamin E 4.Nez. dejstva bromokriptina 5.Tipovi receptora 6.Oralni kontraceptivi 1.Antiemetici, 2.Tipicni antipsihotici, 3.Klinicka ispitivanja, 4.β blokatori, 5.astma, 6.ND morfina. 1. Tolerancija i zavisnot 2. Antiparkinsonici 3.BKK 4.Nistatin 5. ND cisplatina 6.ulkus 1. Klinicka ispitivanja 2. beta-blokatori 3. tipicni AP 4. beklometazol 5. beta-laktamski AB 6. bizmut preparati 1. resorpcija lekova 2. antiepileptici 3. antihipertenzivi 4. aciklovir 5. vit D 6. ND sulfonamida 1. Mehanizam hedjstav lekova 2. Hipertireoidizam 3. Ketokonazol 4. terapija Alchajmera 5. nestabilna angina 6. antireumatici 1. Inhibitori Ach esteraze 2. ACE inhibitori 3. oralni kontraceptivi 4. vitamin K 5. ND rimfapicina 6. receptori

Primena lekova u zena 2.makrolida.d.mehanizam dejstva antibiotika 5. Miorelaxansi 4.n.N. 5. Eliminacija lekova. Antiemetici 5.antiemetici.SSRI 4. opioidi 6. Lokalni anestetici 3.d. 6.. Hipolipemici 4. SI 3.Oralni kontraceptivi 3. gentamicin 5. Beta blokatori 3. antiaritmici III grupe 4. Antiemetici 5. FK interakcije.beta blokatori.N.astma.Miorelaksansi 1. l-tiroxina 1. ND metformina 6.Barbiturati 4.1. H2 blokatori 5. 2. Laktuloza 6. 4. Pretklinicka ispitivanja lekova 2.SI 3. 1. Hipolipemici 3. glaukom 5. TCA.NSAIL.preklinicka ispitivanja 2.helicobacter pylori. Migrena 5. 5. Doza i efekat 2. BZD 4. diuretici koji ne stede kalijum 3. Doza-efekat. BB (antiepileptici) 3. oralni kontraceptivi 4.glaukom 5. Diuretici 4. Metronidazol 5. aspirin. Benzodiazepini 3. Vit D 6. deca i lekovi 2. Atropin 4. 6.digoxin 4. . koksibi. SSRI 3. expektoransi 5.n. mehanizam dejstva antibiotika 6. Opsti anaestetici 3.Odnos doze i efekta leka 2.izonijazid 4.Gentamicin 5. ND aspirina 6.farmakoloske interakcije antiagregacijskih lekova 2. antiepi. ND konazila 1.lekovi u th hipertenzije 4. interakcije lekova 2.Klasicna angina pektoris 3. Hipertenzija 4. Metotrexat 1..Farmakokin. Tolerancija i zavisnost. NSAIL 2.Deca i terapija 2. amiodaron.amjodaron 1. ND pirazolona 6.izoniazida 6.n.lokalni anestetici 3. 2. lechenje tuberkuloze.rifampicin I nezeljena dejstva 3. ND mitoxantrona 1. ND interferona 1.Resorpcija. 6. Antiagregacioni lekovi 3.farmakokineticke intrerakcije 2.E. H1 blokatori (antagonisti) 1. ND konazola 5.tipicni antipsihotici.oralni antidijabetici 6. Pretkomorske aritmije 4. ND izonijazida 6. Bipolarna psihoza 4. Aminoglikozidi 5. Lokalna anestezija 3. nez. Nezeljena dejstva izonijazida.d.Putevi primene leka 2.K 4. ND sulfonamida 1.Hipotireoza 5.Opioidni analgetici 4.mehanizam dejstva citostatika 6. Glukokortikoidi 6. Eliminacija lekova 2. Hipotireoidizam 5. Ergot alkaloidi 5. Astma 6.varfarin 6. cefalosporini 6.NO 5. Klinicka ispitivanja lekova 2. Metabolizam lekova 2. 3. Antiaritmici I gr 3. ND morfina 1.Antihistaminici 4.nezeljena dejstva hinolona 1.H1 3. 3. 4. Antireumatici 1.th migrene 5. laktuloza 6. 1.pitanja opioide 1.Antiagregacioni lekovi 3. Oralni kontraceptici 6.β blokatori. Deca i lekovi 2.vit.miorelaksansi 2. sulfonamida 1.NSAIL 2. Barbiturati 3.Diuretici kiji NE stede kalijum 6.ACEI 2. ND makrolida 1. Klinicka ispitivanja lekova 2. Receptori 2.5HT receptori. dejstva preparata bizmuta 1. Primena lekova u starih 1. TBC 6. ND lokalnih anestetika 1. bizmuta 1.srcana insuficijencija 1. Diuretici koji stede K 4.klinička ispitivanja 2..rifampicin. Ergot alkaloidi 5.E. Antipsihotici 4.

bz. antiaritmici Ergot alkaloidi. deca i lekovi. interferon. migrena. l. rifapicin.opioidi. diuretici. varfarin. nd interferona. tipicni antipsihotici. makrolidi. doza efekat. beklometazon. sssr.dejstva antibiotika. Hloramfenikol. antiholines. beta blokatori. acei. cefalosporini. hipolipemici. amitriptilin.k. doza efekata. klasicna angina. nezeljena dejstva heparina Vitamin D.) . ACE inh. blokatori Ca kanala. si. bdz. nd laktuloze.klaritromici. oralni kontraceptivi. receptori.anestetici. miorelaksansi. Ne hinolona. bizmut. terapija hipertenzije. beta lakzami. vitam. HOBP. hipolipemici. antiagregacioni. hipertenzija. nd metformina. ne fosinoprila. antiemetici. klinicka ispitivanja. antitusici.. Hipotireoidizam . hipolipemici. oralni kontraceptivi. Mehanizam citostatika. nd metformina. h1 blok. aciklovir Deca i lekovi. meh. ergot alkaloidi. ne laktuloze. Receptori *Mala napomena kod profesorke je glaukom=povišen intraokularni pritisak .

Atipicne antipsihotike 3.Tetraciklini 3.oralni kontraceptivi. 5.makrolidi 1.Antitusici 2. 4.enzimi i transporteri kao mesta dejstva lekova.antitusici 2. 2. antagonisti . 1.Antagonisti H2 1.ACE inh. 4. 3.klinicka ispitivanja 4. Nenad Ugrešić 1. antagonisti i parc agonisti.tetraciklini 3.antagonisti. vaskularni endotel.imunosupresivi 5.zamenici plazme 6.cefalosporini 1.AP celije srca. 2.organizacija CNS-a 3.agonisti. sa NSAIL kod kvs-a.sulfonamidi 4. 4.sulfonamidi 1. 5.sistemski antimikotici. i videla sam da je imala zamenike plazme i sulfonamide.neuron.akutna SI.Diuretici u hipertenziji 5.nikotin 3.terapija influence 3.adrenalin.glukokortikoidi u osteoporozi.opioidni agonisti. 5HT Rc 5.Neželjena dejstva BDZ 3. opioidni agonisti i antagonista 1. 2. grupe 4.Vitamin D I kalcijum u terapiji osteoporoze 4. vezani za G protein 3. antiemetici 6.Oralni antidijabetici 6.diuretici u hipertenziji 1.. agonisti.medijatori u cnsu 5.opioidni agonisti i antagonisti 2. 4. 6. insulin 3.vitamin K.bifosfonati. karakteristike maligne celije 1.ACEI..Klinicka ispitivanja lekova 6. 2.NSAIL i njihov efekat na hipertenziju 1.miorelaxansi 1.dopamin.5HT Rc i lekovi 4.purini kao medijatori 2.Rec. 3.PTH i kalcitonin u th osteoporoze 1.Receptori koji sadrže jonske kanale 2.Fibrinolitici.klinička ispitivanja 6.nesto u vezi neurotransmitara. H1 antihistaminici 4.th gojaznosti 3.mehanizam dejstva 1.ace inhibitori.Fibrinolitici 2. 5.metronidazol. 5.. 6.antitusici 2. 4. 2. 3.vit B12 4.hinoloni.ND aspirina.pth.TCA 4.tetraciklini 3. 6.aminoglikozidi.grupe.makrolidi. 5.hormoni neurohipofize 6. 5.TCA 4.karakteristike maligne celije.klinicka ispitivanja 6.rc vezani za G-protein.alfa receptori.ergot alkaloidi. 3. 1.serotoninski receptori i lekovi 4. th infarkta miokarda 5.Insulin 1.purini kao medijatori 2. 1.Antiaritmici 3.imunosupresivi 5.Glukokortikoidi u dermi 4.Prokinetike 2.Antiaritmici 4e grupe 6. L dopa 5.zamenici plazme 5.klinička ispitivanja 6.infarkt miokarda. lokalni anestetici 6.psihostimulansi 3..neuroglija. atropin 3.funkcionalna organizacija CNS 3.vit D i Ca u osteoporozi.АСЕ inhibitori.medijatori u CNS-u 2.Aminoglikozidi 5. sulfonamidi. 6.inhibitori protonske pumpe 6. 4. 5.fe u anemiji.hipertenzija u trudnoći 3.diuretici u th hipertenzije 5.krvnomozdana barijera 4.inhibitori agregacije trombocita 4.dejstva morfina. 6.indikacije za benzodiazepine 1.adenohipofiza 6. 6. 2. sistemske gljivicne infekcije 2.kalcitonin.glukokortikoidi 2.noradrenalin kao lekovi.hipertenzija u trudnoći 3. rc vezani za g proteine. tolerancija i zavisnost.Ergot-alkaloidi 6. kardiotonici 4.Funk.oralni hipoglikemici 1.komb. parcijalni agonisti 2.sistemski antimikotici 1.sulfonamidi 1.uticaj NSAIL na KVS 2.akcioni potencijal celija srca 5.Terapija poremećaja štitne žlezde 5.Antiaritmici 3. 4.Gvožđe u anemiji 6.Dr sc.Enzimi I transporteri kao mejstvo dejstva leka 1. 6.Fe u anemiji. . 3.Makrolidi 5.Zavisnost I tolerancija 2.terapija HIV-a.oralni antidijabetici 5.

K.AP cel srca. 6. 5. Prokinetici 2.Antitusici. terapija glaukoma 6. 4.Antiaritmici IV grupe.Balansirana anestezija.Rc sa enzimskom i iintracelularnom aktiv.pylori.Heparin 6.Glukokortikoidi-meh dejstva 1. nezeljena dejstva citostatika 1.hinoloni.Glukokortikoidi u dermi 1. 3.preklinička ispitivanja 1. 3. 5.inervacija KVS 6.Putevi bola 2.psihostimulansi.NO 3. 2.terapija HIV-a.putevi bola.alfa blokatori 4.Inh.antimikotici sa sistemskim dejstvom 6.th gojaznosti 3.nezeljena dejstva antipsihotika 3. 6. 5.5HT receptori i lekovi 1. 4.farmakoloski efekti morfina. 2.prostaglandini. 6.karbamazepin 3. 5. 4. 3.nikotin. 2. 3.predklinicka ispitivanja slika prostata 1.Antiaritmici 4.Klinicko ispivanje leka. 6. 2.Insulin.akutna SI 5.Atropin. Beta blokatori-kriterijumi za podelu. anestetici 5.glukokortikoidi 2.antimikotici sa sistemskim dejstvom 6.ergot alk.vitamin K.medijatori u cnsu 5. 2. 3.dejstva morfina.nezelj.Th glaukoma.th AIDS 1.osmotski diuretici i 6.Inervacija srca 1.Diuretici H.prokinetici 2.AT antagonisti.adenohipofiza 6. 5.Diuretici u hipertenziji. 5. 4. PTH i kalcitonin u th osteoporoze 1.Metronidazol.antiaritmici II grupe. 5. 2.ACEI. 3.hinoloni. ACE inhibitori. 5. 6.Tetraciklini.Uterotonici 6. 6.putevi bola 4.preklinička ispitivanja 1.prokinetici 2.rc sa jonskim kanalima. Gojaznost.oralni antidijabetici.Fe u anemiji.nezelj.1.AP u srcu.Fe u anemiji.Alchajmer.alfa blokatori 5. 2.terapija AIDS-a 1. Vitamin k.atipični antipsihotici 3.metronidazol. bisfosfonati. 2.akutna SI 4. farmakoloska dejstva morfina. 3. 6. Hinoloni. 5. TCA.Nezelj.PTH i kalcitonin u th osteoporoze 1.Neželjena dejstva antipsihotika 4.dejstva .bisfosfonati.dejstva antipsihotika. 2. 4.Opioidni agonisti.antagonisti H2 1.hepatitisa 1.Th. 4. 3. 1..miorelaksansi.Li 3. 3.makrolidi 1.zamenici plazme 6.hinoloni. 3.opioidni agonisti i antagonisti 2. 4.uterotonici 1.Poremecaji stitne zlezde. 5HT receptori i lekovi 3.petlje (tu ume da pita da mu se crta bubreg) 4. antiaritmici 4 grupe 5.insulin. 4. 3.vit B12 4.Ergot alkaloidi. 4. 5.Li 2.alfa blokatori 5.L dopa 1.inhib agreg Tro.Antagonisti AT Rc 5. 5. 2.stitna zlezda.grupe.AT antagonisti 5. etanol 4. 6.Makrolidi.inervacija KVSa. 4. 6.antagonisti.Nd bzd. 4. 1.bifosfonati. 2. terapija aids 1.Antiaritmici 3-ce grupe 1. 2. 5. enzimi kao lekovi i transporteri. 3.5-HT Rc i njihovi agonisti i antagonisti.etanol. 6. 4.akutna SI 4.vit K. 3. 6.psihostimulansi 3.oralni antidijabetici 5.Antagonisti H2 Receptora.Putevi primene leka 2.Fk interakcije. 6.oralni kontraceptivi.Eradik H.inhibitori agregacije trombocita 4. 3.hormoni adenohipofize.Farmakokinetske interakcije.bifosfonati. 4. 1.sistemske mikoze 6. 2.ACEI. 5. 2.vit. enzimi i transporteri kao mesto dejstva lekova 2.atipični antipsihotici 3. 5. 4.dejstva aspirina.Maligne celije.

Putevi primene leka 2.Medijatori u CNS-u.nezelj dejstva antipsihotika. Terapija glaukoma. Makrolidi.antibiotici) u svakom sl savet da se predje srce skripta i njegova skripta.purini kao medijatori. on pita vitamine. NO 3. 4 pitanja iz poslednje 2 grupe. igrena. 6. 10.AP u srcu. Indikacije benzodiazepina.opioidi. Vitamin K.Alchajmer. 5.grupe. Heparin 1.sve oko kancera. oralne antidijabetike. Putevi bola. dijabetes i insulin. 7. favorizuje 5. ovo ostalo se podrazumeva.maligne celije 1.fibrinolitici.sulfonamidi 1. hepatitis. tu ima i slika i potpitanja koja postavlja. Atropin-zamene.1.kosti. 4.TCA. zamenike plazme. osmotski diuretici. 4. 2. 12. rahitis i osteoporzu (tu te zakaci i vit Dznaj naravno dnevne doze vitamina). receptore. ntikoagulansi. Diuretici henleove petlje 5. ntihistaminici.klinicka ispit. Opioidni agonisti i antagonisti. rgot.insulin. Antiaritmici 3. Terapija gojaznosti.. 3. 5. Adenohipofiza..hipertenzija u trudnoci.. Nezeljena dejstva antipsihotika. farmakokineticke interakcije i atipicni antipsihotici. 2. 3. mislim da on ima pitanja koja favorizuje (hormoni.ali svi kazu da voli da mu se odgovara kratko i jasno. posebno iz fiziologije. 11.tokolitici. Inhalacioni anestetici 4. Nikotin. 4. Da. grupu pitanja sa spiska. 9. 8. 5. još česta pitanja su NO. i 6. sve je stvar srece. 4.aspirin.. Ergot-alkaloidi. Alchajmer. 14. Fe u anemiji. Da se ne iznenadiš ako dobiješ npr. 3. 6.zamenici plazme. 13. 15. ergotalkaloidi. Psihostimulansi. Litijum. Sulfonamidi. srecno svima :) . receptori.antiagregacijski lekovi. 2.5HT. 16. ASPIRIN (NSAIL-kao oce nas)kao i naravno cuvene puteve bola.

vit.inhalacioni anestetici 4.nezeljena dejstva statina 3.Kod mao inhibitora voli interakciju sa hranom.status epilepticus 4.Terapija hipertenzije u trudnoci 5. dejstva lekova 2. dejstva ACH 3.akutna src.th hronicne srcane ins.hronična SI 3.dijareja 6.Mehanizmi rezistencije na antibiotike 1. Metronidazol 1.antiepileptici(ne mogu da se setim tacno koji) 6.agonisti b2 rc 3.insuficijencija 5.antireumatici 2.D 5.Inervacija KVS sistema 3.Dejstva Ach 3.KVS 2.lekovi kod sistemskih gljiv.BKK 5.jonski kanali kao mesta dejstva lekova 2.Nociceptivni sistem I mehanizam delovanja morfina 2.Terapija hepatitisa B I C 1. Organski Nitrati 6. 3.oralni antikoagulansi.Blokatori kalcijumovih kanala u terapiji angine pektoris 5.Inhibicija sinteze holata 1. antagonisti i invezni agonisti 2. Adrenergicki Rc 1.Statini 5.BZD.Prokinetici 6.ACE inhibitori. Tipicni psihotici 3.oralni kontraceptivi 1. gljivicnih infekcija 1.HOBP 6. lok.paracetamol 2.nez. 6.antituberkulotici 1.Antihistaminici 2.Farmakodinamske interakcije 2. ACE inhibitori u hipertenziji 5.funkcionalna organizacija CNS 4. Miroslav Savić 1.inf 1. 2.insulin 6. Cefalosporini 1.kardiotonicni glikozidi 5. 1.Funkcionalna anatomija parasimpatikusa i distribucija holinergickih receptora 4. Neobicna kombinacija.tipovi lokalne anestezije 3.PTH. 5.jer su 2 pitanja iz CNS-a.MAO inhibitori 3.osmotski diuretici i inh.nez.terapija dislipidemije 6.ACE inhibitori u hipertenziji 4.Balansirana anestezija.A.Oralni antikoagulansi 5.diuretici henleove petlje 4.agonisti.opioidni agonisti i antagonisti.Antagonisti alfa Rc 3.Putevi primene lekova 2. Eradikcija H. indikacije. kontraindikacije i neželjena dejstva. primena i neželjeni efekti. 4.terapija influence 1.Inhalacioni anestetici 4.NSAIL.glukokortikoidi. 1.Antihistaminici 2.Funkcionalna organizacija CNSa 4. Intravenski anestetici 4.Meh kontrakcije i relaksacije gl.Hormoni neurohipofize 1.stitna zlezda 1.karboanhidraze 5.th. dejstva.Mehanizam dejstva I antagonizujuci efekat beta receptora 3.Aspirin 2. misica 5.ACE inhibitori kod dijabeticara 1.nezeljena dejstva beta blokatora 3.terapijska primena 6. kortikosteroidi u terapiji osteroporoze 6.NORA.inhibitori sinteze folata.influence 6. zamenici plazme 2.metabotropni rec 2.Pylori 6.Laksansi 5.Metronidazol 6.litijum 4.antiaritmici IV grupe 5.antacidi 6.primena I nezeljeni efekti 5.litijum 4.Dr sc.zamenici plazme 6.Fibrati 5.zavisnost i tolerancija 2.antagonisti AT II receptoradejstva.ACE inhibitori kod hipertenzije 6.terap.barbiturati. B blokatori 3.prijavljivanje i pracenje nezeljenih dejstava lekova 2. Neurodegenerativne bolestiMeh.Mehanizam delovanja I farmakoloski efekat benzodiazepina I barbiturata 4.th primena simpatomimetskih lekova 3.antibiotici koji se vezuju za 30s 4.enzimi i transporteri 2.dijabetes 1. 4.L-DOPA 3.a kod bkk voli nezeljena dejstva.oralni antidijabetici 6.dejstva atropina 3.nastanka 4.Antihistaminici 2.Litijum 4.Osteoporoza 6.Lokalna th gljivicnih infekcija 1. Citostatici 4.noradrenergička neurotransmisija . i Dopamin kao lekovi 5.Osmotski diuretici inhibitora ugljene anhidraze 5.Inervacija KVSa 3.neurodegenerativne bolesti 4. kalcitonin.inervacija KVSa.

. lepo on tebe saslusa i onda krene sa podpitanjima.status epilepticus. antireumatici. tako neke gluposti.Purkinije.hepatitis b i c 1. trazi mnogo vise od ostalih. mada je u sustini prijatan i korektan.ergot alkaloidi. koliko znas to ces i dobiti.vit.ali bas strpljiv. kao da ne odgovaras jednu Farmakologiju.NA.ca blok u angini pectoris. mene je pitao patofizu. antiepileptici.laksansi 6. blokatori Ca kanala. u stanju je. treba 10 puta da kazes ne znam da bi te oborio. hinoloni i fluorohinoloni Prijatan lik. 5... voli da povezujes gradivo.antagonisti 2. transkripcione faktore. znaci padas ako ne znas osnovno. ali pusta i ako znas samo svoja pitanja. testirao moju opstu informisanost. ali mnogo davi.. toksine. tiazidni diuretici. puno pita enzime. 4.nezeljena dejstva tokom trudnoce I laktacije 3.. antacidi. realan je sasvim. nikotin. selektivnosi i specificnost. pita cak i vitamine :D. Rc koji sadrze jonski kanal. vredi pokušati ako si solidno naučio. ali ne uzime nista za zlo. moras da znas sva pitanja i da su sva pitanja i moguca.preklinicka ispitivanja 2. smeje se i krajnje prijatan usmeni. dodala bih da je profesor bas.akcioni potencijal 4. . hormoni adenohipofize.antituberkolitici 1. Hoce da te navede da razmišljaš i da mu objasniš te silne mehanizme. smiren je.a posle ovoliko godina studiranja i sam mozes da procenis kad izvuces pitanja koliko znas. 3.Angina pektoris….samo da te navede na odgovor.. A.1. ma sve. ali voli da znaš što više indikacija.dermatoloski kortikosteroidi i 6.nezeljena dejstva beta antagonista 2.nezeljeni efekti tipicnih antipsihotika 4..misica.postavi milion podpitanja.insulin 4.MAO inhib.D 3. 2. nezelj dejstva acetilholin esteraze.srce 5.Nociceptivni rc i meh dejstva morfina. al ja bih opet birala njega. ne koluta ocima. mehanizam relaksacije i kontrakcije gl. opušten.bifosfonati u th osteoporoze 6. ne vice.Receptori za G-protein 2. i mnogo tesko obara ako znas.Psihostimulansi’Atipicni antipsihotici 3. jer ako budete znali 1-2 leka nećete dobro proći (znam iz iskustva) :D Drži se onih pitanja i mislim da su mu ok kombinacije (bar sam ja takvu izvukao).funkcije endotela 5.antibiotici-inhibitori sinteze celijskog zida 1. nezeljenih dejstava.D 3.da ako ne znas nesto.oralni kontraceptivi 1. status epilepticus.agonisti. i sto se tiče lekova i to normalno što više to bolje.

diuretici koji štede K 5. kardiotonici.neželjena dejstva atropina 6.HOBP 1. nez.lekovi 1. 4.dejstva lekova tokom trudnoce i laktacije 2.Kompetitivni/nekompetitivn i antagonizam 2. 2. terapija povracanja 1. L-dopa/ Alchajmerova bolest 3. 6.fluorohinoloni 5.miorelaksansi 3.funkcije endotela 4.per os primena/i.Kortikosteroidi u dermi 6.Lekovi u Th glaukoma.estrogeni . 5.bezbednost primene glukokortikoida 6.Anksiolitici. 1. bezbednost primene glukokortikoida 1.primena 2.Antiholinesterazni lekovi 3.Tokolitici i uterotonici 1. Antituberkulotici .terapija hiva (inhibitori hiv proteaze). anksiolitici 4.Miorelaksansi / Lokalni anestetici 4.Antituberkulotici 1. antagonisti/ odnos doze i efekta 2.barbiturati/benzodiazepini 3.Klinicka ispitivanja 2.Terapija infarkta miokarda 5.dejstva kortikosterioda 1.dopamin 4.fluorohinoloni 5.Kompetitivni antagonizam / Odnos doze i efekta 2. efikasnost. 2. statini 1.Th tuberkuloze 2. 4.Bifosfonati.MAOI 5. osteoporoze 5. terapija astme 5.D u terap. 1.Noradrenergicki-holinergicki sistem.v. Funkcije endotela 5. afinitet.diuretici henleove petlje i 6.Zavisnost i tolerancija 2. Delovanje acetilholina 3.Mehanizam dejstva antiepileptika/ karbamazepin 5. afinitet. 2.antiemetici. Antiemetici 6.kortikosteroidi u dermatologiji 6.Blokatori Ca kanala/ ACE inhibitori 4. 5..Th infarkta miokarda 6. 3.3 3. Ca i vit.iv/per os primena lekova.Th glaukoma 5.Karbamazepin 4.Pretklinička ispitivanja 2.Bisfosfonati 6. nezeljena dejstva glukokortikoida 1.postupak sa uocenim n. dejstva Ach/ Dejstva atropina i primena 4. SSRI 4.HOBP 4. agonisti. nez. 5. Katarina Ilić 1.Th i profilaksa migrene 3.Diuretici henleove petlje. 4. 6.interakcije medju lekovima 2.noradrenergicka transmisija 3. Terapija tuberkuloze 1.d 2. 3. 4. karbamazepin 6. 6.Dr sc. holinergicka transmisija/adrenergicka transmisija..Farmakoloska dejstva morfina 3.Dejstva Ach/atropina 3.th efekti morfina 5. Etanol 4. antagonisti i inverzni agonisti. Th akutne srcane insuficijencije 5.L-dopa 4.Per os_intravenska upotreba lekova. terapija HIV-a 6.th tuberkuloze 6.Karbamazepin 3.dejstva lekova/ nez. tipovi Rc 2.Miorelaksansi.NO/ Na nitroprusid 3.Nezeljena dejstva citostatika 1.hormoni neurohipofize 6.Statini 6.dejstva citostatika/ 6.TCA/SSRI.poremećaj rada štitne žlezde 1.sprovodni sistem srca 4. 5.Th infarkta miokarda 5. terapija Parkinsonove bolesti. terapija tuberkuloze 6. 2. 1. 1. ergot alkaloidi 3. 3. efikasnost. Vitamin B12 i Folna kiselina.bisfosfonati 1.klinička ispitivanja 2.Th hepatitisa/th influence 1.HOBP. nez. receptori vezani za G protein. mehanizam dejstva aspirina 3. terapijski indeks i sirina 2. nitrati 5. antitusici/ ekspektoransi mao inhibitori 3. Tiazidni diuretici.dejstva atropina/acetilholina. linija borbe protiv hipertenzije 4. glukokortikoidi. terapijski indeks i terapijska sirina/agonisti.Dopamin/serotonin u cnsu (tu je pitala antiparkinsonike) 4.

Th i profilaksa migrene 3. Ampicilini 1.th index Metbotropni receptori II OBLAST holinergička transmisija noradrenergicka transmisija antiholinesterazni lekovi ergot alkaloidi tipovi lokalne anestezije agonisti β2 adrenergickih receptora vitamin K vitamin D vitamin B Nezeljeni efekti beta blokatora Terapija I profilaksa migrene NA.kardiotonicni glikozidi. 3.Farmakoloska dejstva morfina 3.metronidazol 1. nitrati 5.Miorelaksansi / Lokalni anestetici 4. 6. 4.dejstva Ca i vit D na metabolizam kostiju. noradrenergicka transmisija 3. Terapija gripa 1.TCA. litijum. Statini 6. 4.Profilaksa migrene 3.Pretlinicka ispitivanja.organski nitrati.njihova ND.Antagonizam. statini 6.kardiotonicni glikozidi.odnos doze i efekta. odnos doze i efekta. Ach. 5.Diuretici koji stede K 5.primena Atropin Azot oksid Serotonin III OBLAST Funkcionalna organizacija CNS-a Alchajmerova bolest lekovi u terapiji anksioznih poremećaja sedativi i hipnotici miorelaksansi etanol antiepileptici Th status epilepticusa BZD I barbiturati meh I primena Bezbednost primene bzd I barbiturata SSRI Litijum Karbamazepin Transmisija u CNS-u L-dopa Terapija parkinsonove bolesti Inhibitori MAO TCA Balansirana anestezija Inhalaciona anestezija Intravenska anestezija IV OBLAST diuretici Henleove petlje tijazidni diuretici osmotski diuretici i inhibitori . Medijatori u CNS-u: Dopamin.Sinergizam 2.th i profilaksa migrene.nd antiepileptika. Receptori vezani za G protein 2. 5.Terapija infarkta miokarda 5.Th i profilaksa migrene 3. Dopamin .Sinergizam 2.antagonisti. 2. 2.Bisfosfonati 6.th sirina. Ampicilini 1.karbamazepin. Prirodni penicilini. Antiaritmici prve grupe 6.1. nd citostatika 1.Ca i vitamin D u metabolizmu kostiju. Terapija hipertenzije u trudnoći 5. lekovi prve linije protiv hipertenzije sa osvrtom na acei 5. 4.Antagonizam. 2. 3.Kompetitivni antagonizam / Odnos doze i efekta 2. Serotonin 4.Nezeljena dejsta glukokortikoida 1.ACEI. Status epileptikus 4. hinoloni i fluorohinoloni 1.penicilini pitanja kod Katarine Ilic I OBLAST odnos doze i efekta zavisnost i tolerancija tipovi receptora kompetitivni antagonizam nekompetitivni antagoonizam farmakokineticke interakcije farmakodinamske interakcije nezeljena dejstva lekova preklinicka ispitivanja lekova klinicka ispitivanja lekova paracetamol NSAIL Mehanizam delovanja aspirina Opioidni agonisti I antagonisti Putevi primene lekova Farm efekti morfina Nezeljena dejstva morfina Afinitet. efikasnost. Beta2 agonisti 3.dejstva atropina.Antagonizam. mehanizam dejstva aspirina 3.Antitusici 6. Prirodni penicilini. karbamazepin 6. nezeljena dejstva glukokortikoida 1. agonisti i antagonisti opioidnih Rc.ND benzodiazepina i barbiturata.Meh delovanja antiepileptika 4.Klinicka ispitivanja. Medijatori u CNS-u: Dopamin. Status epilepticus 5. 4. terapija parkinsonizma.efikasnost. Ach. 4. terapijski indeks i sirina 2. 2. agoniti. 6.dejstca Ach. Status epilepticus 5.inverzni agonisti. 2. 5.funkcije endotela. 5. Antiaritmici prve grupe 6.HIV terapija(inhibitori proteaze) 1. afinitet.njihova ND. Serotonin 4. 3.Nezeljena dejstva citostatika 1.Metabotropni rc 2. 3. A . 6. anksiolitici 4. antiholinergici.

a da ne izostavis nista. zaustavljanje krvarenja posle porodjaja.a i sat vremena za 6 pitanja je malo tako da sortiraj dobro sta ces da pises. navedi sto vise lekova.pa zakljuci da li si za odgovaranje..a ovo mi je malo skracivanje njenog radnog vremena..karboanhidraze diuretici koji stede kalijum terapija hipertenzije inhibicija agragacije trombocita terapija infarkta miokarda ACE inhibitori – dejstva.. primena I nezeljeni efekti Kardiotonici Blokatori Ca kanala Funkcije endotela Th angine Prva linija lekova za th hipertenzije ASI / KSI Organski nitrati V OBLAST terapija astme fibrinoliticki lekovi heparinski antikoagulansi lekovi u terapiji glaukoma terapija gojaznosti hronicna opstruktivna bolest pluca topikalna primena kortikosteroida u dermatologiji retinoidi u dermatologiji lecenje osteoporoze bisfosfonati antitusici I ekspektoransi antiemetici antidijaroici statini VI OBLAST hormoni adenohipofize hormoni neurohipofize terapija herpesa estrogeni oralni kontraceptivi terapija influence terapija hepatitis B i C uterotonici i tokolitici terapija poremecaja rada stitaste zlezde antituberkulotici mehanizmi nastanka rezistencije na antibiotike bezbednost primene glukokortikoida penicilini hinoloni I fluorohinoloni tetraciklini aminoglikozidi glikopeptidni antibiotic nezeljena dejstva citostatika karakteristike kancerske celije Cula sam od ljudi da je ona ok i da ako dobro napises koncept to je to.. Koliko sam primetila.i brzo pisi. Vremene ima dovoljno za pitanja kakva ona postavlja imas sat vremena da napises koncept koji ona cita. bila sam zadovoljna kako sam napisala i kad sam drugima rekla koliko i sta sam napisala bili su zacudjeni kako nisam prosla.. Mene je prvi put oborila.a za dalje.ja volim usmene -USMENE.. pitanjce dva eventualno. Zbog toga sam pala.jer obrazlozenje za nesto sto nisam znala da joj odgovorim je bilo"imate u mojim predavanjima.neces pasti (uglavnom)ako ti prihvati koncept.. ergometrin. pa se treba raspitati šta sve..Rec nisam izustila. i dosta joj zavisi od raspoloženja.jesam polozila.potom je nas tri pitala ukupno 6-7 minuta. .bez objasnjenja i logike..bas sam se raspisala : Ne voli ona preobiman koncept.... :) ali drugi put sam položila.ali ne svidja mi se forma usmenog koji se svodi na pismeni.nemas neku preteranu priliku da pokazes koliko znas. I čini mi se da najviše ispita onog prvog. Medjutim... migrenu.. dihidroergotamin. koji sedi najbliže vratima :p Na konceptu napisi sve sto znas o tom pitanju.. Valjda nas je bilo dve i sat vremena do sledece grupe pa je krenula da detaljise. uz neko poređenje mog znanja sa zidanjem kuće (kao fali mi još samo krov)."Mislim da ne bude sve crno.vec konkretno i sazeto. Najslabije sam uradila ergot alkaloide (doduse opisala sam ergotamin. pita samo ono što je ona predavalamada različitih godina je predavala različite stvari.nas 2 smo ostale da pisemo koncept.ne mogu da je gledam kad je spazim na hodniku! Ona je jako čudna.od presudnog je znacaja za polaganje ispita!Mene je vala izresetala i mimo koncepta uz izjavu da me "cuva kao dezert za vecu ocenu" Dala mi je 8!Kao da je vredno mojih zivaca!Ali joj necu zaboraviti kad mi je par rokova pre vratila indeks bez da me pita. rekla mi je da posto mi je prvi put verovatno mi se jos nije sleglo i da mi je mrvica falila da prodjem i da je sigurna da cu u sledecem roku proci :).i da obavezno obrati paznju na njena predavanja. jer mi se cini da to boduje. To su moji utisci.a prihvatila je koncept!!!Zivot mi je skratila.I naravno na koju nogu je ustala tog jutra.) setila sam se da tu ima i bromokriptin ali od toliko podataka zaboravila sam njegovu upotrebu.

Aleksandra Novaković 1.Simpatikusni adrenergicki receptori 3.Jonski kanali 2.NORA. 1. efkasnost. 2. 3. 5.stitna zlezda 1. pilori i 6.Stitna zlezda 6. 5.Aspirin.terapija astme.Klinicka primena diuretika 5.afinitet.Tipicni antipsihotici 4.pretklinička isp. 2.stitna zlezda. Afinitet. TCA 5. transporteri kao mesta dejstva lekova 2..Karbamazepin 4.benzodijazepini i barbiturati.Citostatici mehanizam dejstva 1.Antagonisti H2 receptora 6. 2. antacidi 6.Tipovi lokalne anestezije 6. 5.indikacije bz i barbiturta.blokatori 6.Ach . agonisti 2.Aspirin 2.Antibiotici koji inhibiraju sitezu celijskog zida 1.funkcionalna anatonija simpatikusa.v. 6.antihipertenzivi.Nitrati 5.prva linija terapije 5. 3.Fibrati.Predklinicka ispitivanja 2.Balansirana anestezija? 4.Sedativi i antipsihotici? 6. 4.. uterotonici i tokolitici 1.Meh. 4.AP srcanih celija.Hinoloni i Fluorohinoloni.Th astme. 4. preuzimanja Ser.Adrenalin.astma.Sistemski glukokortikotidi 1.Miorelaksansi 6.noradrenalin i dopamin kao lekovi? 3. 4. infarkt 6. Enzimi. selektivni inhib.Agonisti.Klinicka ispitivanja 2. Anestetici.agonisti. 4. vezani za G-protein 2. 3.i.Hipertenzija . 3.Statini 5.Statini.Inervacija KVS-a 3. Antibiotici koji blokiraju sintezu cel. th astme.Oralni kontraceptivi 1. Metronidazol .Organski nitrati. 6. 6.Mehanizam barbiturata i benzodiazepina 4.Mehanizam dejstva citostatika 1. 5.Antagonisti alfa rc.Ergot alkaloidi 3.mehanizmi delovanja antiepileptika. A i Dopamin kao lekovi 3. 3.fibrati. tipovi lokalne anestezije.terapija hipertenzije.SSRI 4.Antagonizam izmedju lekova.Atipicni antipsihotici. akcioni potencijal srca. 6.Akcioni potencijali celija srca 5.Metronidazol. 2.Eradikacija H. antagonisti i parc.Antituberkulotici 1.v. klinicka ispitivanja 2..Blokatori At receptora 5.Ca .Infarkt miokarda 4. efikasnost.Tipovi farmakokinetickih interakcija 2.dejstva antimikotika 1.4. zida preko 30S subjed. i. 3.antiholinesteraze 3. 2. 4. 1. 5.Receptori vezani za Gproteine? 2. st. rc.Mahanizam dejstva antiepuleptika 4. 1.Ergot alkaloidi. Th sirina.Alchajmer 4.pylori 6.parkinson.akcioni potencial srca. 6. th inex i sirina 2. 1.Parkinsonova bolest 1.Kardiotonicni glikozidi. sistemski glukokortikoidi 1.Alchajmerova bolest.migrena.. 6.eradikacija H.ACE inhibitori 4.Agonisti beta2 receptora.Akcioni potencijal srca? 5. 2. 1.Status epilepticus 4.Intracelularni receptori. ND beta blokatora 3. 6.Fibrati 6.Antihistaminici. 2.Atipicni antipsihotici 4.Ach 3.Bisfosfonati 6. anestetici 6.Dr sc.epilepticus 4.Uterotonici? 1.antagonisti i inverzni agonisti. srcana insuficijencija 5.Th glaukoma 5. antiholinesteraze 3.Th hipertenzije u trudnoci 5. 4. 3. IPP 5. 3.Tipicni antipsihotici.Odnos doze i efekta.Herpes 1.antagonisti H2 Rc. migrena 3.Inhalacioni anestetici. 5. 5.Terapija astme 3.meh dejstva Lok anestetika i nezeljena dejstva.sistemski glukokortikoidi * 1.. predklinicka ispitivanja. 5. 2. 3.Antihistaminici 2.

A i Dopamin kao lekovi 3.Fibrati 6.Oralni kontraceptivi 1.Antibiotici koji inhibiraju sitezu celijskog zida 1.. Meh dejstva barbiturata.bez ijedne reci. Antihistaminici 2.i. 3. Enzimi.Terapija astme 3. NSAIL 2.Alchajmerova bolest.Ja sam polozila kod nje. Terapija stabilne i Prinzmetalove angine 5. th infarkta miokarda.Mehanizam dejstva citostatika 1. 6. Acetilholin 3. holinergici. pretklinicka i klinicka ispitivanja. BKK). angina.voli holinergike.Tipovi farmakokinetickih interakcija 2.klinicka primena diuretika 5. mehanizam delovanja lekova. 5.Mahanizam dejstva antiepuleptika 4.Tipovi lokalne anestezije 6. ACE inhibitori antimikotici. atipicni antipsihotici. status epilepticus.blokatori 6.Antihistaminici 2.1. Simpatikus i distribucija adrenergickih lekova..Akcioni potencijal srca? 5. Рецептори са ензимском активношћу и интрацелуларни рецептори. Hinoloni i fluorohinoloni. 1.Agonisti beta2 receptora.Kardiotonicni glikozidi.Jonski kanali 2.ACEI 5. GIT. 1. Диуретици који штеде калијум.NORA. Nezeljeni efekti antiepileptika. 5.Mehanizam barbiturata i benzodiazepina 4. Meh dejstva aspirina.mozda glupo zvuci ali veruj tako je.. Miorelaxansi 6.afinitet.. Паркинсонова болест.Antagonisti H2 receptora 6.sta ti znas. transporteri kao mesta dejstva lekova 2. holinergicka transmisija.da ne upotrebim gore reci.a iz druge cini mi se.Metronidazol 1. terapija astme 6.miorelaksansi i 6.antagonisti alfa Rc 3. inhibitori protonske pumpe..Balansirana anestezija? 4.Ach .antituberkulotici. ACE inhibitori.jako je neprijatna i prepotentna.v.i smeje ti se u facu po principu. Jonski kanali kao mesta dejstva lekova.antiholinesteraze 3. faze ispitivanja leka.ali mi je frljnula index ko od bede. alfa agonisti inhibitori protonske pumpe. TI i TS 2. nezeljena dejstva beta blokatora.AB koji deluju na proteine 30S subjedinice 1.jer te tada tesko prati. Cefalosporini aspirin. BZD i BBT. odonos doze i efekta. 6. 3. 4. Th glaukoma. sirenje akcionog potencijala i ceo KVS (infarkt. prokinetici. efikasnost.triciklicni antidepresivi 4.Iz prve oblasti najvise drnda na receptorima. anestetike. Blokatori Ca kanala. miorelaxanse.penicilin. glaukom. 2.prva linija terapije 5.Eradikacija H. 5. 4.Blokatori At receptora 5. anestetici i 6. Терапијска примена алфа агониста.Sistemski glukokortikotidi 1.Moj savet je da pricas sto brze.Th glaukoma 5. Штитна жлезда.atipicni antipsihotici 4. Фибрнолитици.Simpatikusni adrenergicki receptori 3.Inhalacioni anestetici.Eto to je to najblaze receno! . anksiolitici.noradrenalin i dopamin kao lekovi? 3.Ach 3. par pitanja iz antibiotika. aleksandraMoj savet kod nje da se nauce dobroooooooo gradje receptora to ima na njenim predavanjima.Herpes 1.pylori 6. 4.Receptori vezani za Gproteine? 2.SSRI 4.atagonisti i inverzni Ag 2.Akcioni potencijali celija srca 5. Alchajmerova bolest 4.Sedativi i antipsihotici? 6. NORadrenergicka transmisija.Nitrati 5.Karbamazepin 4. 1.Odnos doze i efekta. antiemetici.Adrenalin.Uterotonici? 1.Tipicni antipsihotici 4.Predklinicka ispitivanja 2. 2.nezeljena dejstva betablokatora 3.Ca .Gleda te kao budalu.Hipertenzija . ne zamlacivati se na 6tom pitanju tj 6toj oblasti je rona tad upisuje ocenu u index i odatle bukvalno znati po 2-3 recenice!!! A sto se tice mog utiska o njoj. 3.

Lekovi u th giht-a 3.Opioidni analgetici 4.Antibiotici koji inhibiraju sintezu folata 1.eritropoetin 5.beta blokatori 3.nezeljena dejstva NSAIL. 5.aminoglikozidi 6.n..beta agonisti 2..hormoni hipofize 1.oralni antikoagulansi 6. 6. B12 5. Fe 5.BKK u th hipertenzije 4.i vit..Dr sc.balansirana anestezija 3. 2.lekovi koji deluju na 5HT Rc 1.jonski kanali 1.n.Ca blokatori u angina pectoris 5.Inhalacioni opsti anestetici 4. Atipicni antipsihotici 3.dejstva 2. 3.d glukokortikoida 6. Blokatori M receptora 3.enzimi i molekuli nosači 1.d.Organski nitrati 5.Antagonisti receptora za angiotenzin 5.Nezeljena dejstva tipicnih antipsihotika 3.Lokalni anestetici 1.miorelaksansi.Antagonizam.SSRI 3. 2. 3.stabiliyatori raspoloyenja 4.beta blokatori 2.odnos doze i efekta 2.lekovi u terapiji hepatitisa B i C 1.lekovi koji deluju posredstvom 5ht rec 2. alfa agonisti 2.selektivni inhibitori preuzimanja serotonina 1.dejstva i farmakoloski efekti opoidnih analgetika. NSAIL 3.Rc sa tirozin-kin. Lokalni anest.Nezeljena dejstva NSAIL 2. Glukokortikoidi 1.ligand zavisni jonski kanali kao ciljna mesta dejstva lekova 2.lokalni anestetici 3. Th gripa 6.diuretici koji štede K 5.terapija migrene.Atipicni antipsihotici 4.hormoni hipofize 1..neyeljena dejstva glukokortikosteroida 1...Stabilizatori raspoloženja 4. akt. 5.miorelaksansi 3. 2. 2.beta agonisti 2.Antagonisti histaminskih H2 receptora 6. i nukl.n.Preklinicka ispitivanja lekova 2.hormoni neurohipofize 1.farmakodinamičke interakcije 2.fibrinolitici 6.alfa agonisti 3.Agonisti alfa adrenergickih receptora 3.blokatori kalcijumskih kanala.TCA 3.glukokortikoidi nezeljena dejstva 6.lekovi u th HOBP-a 6. RC sa enzimskom aktivnoscu i intracelularni RC 2. 4..ACEI 2. 3.Inhibitori MAO 4.Metronidazol 1.inhalacioni anestetici 4.d. Antibiotici koji inhibiraju sintezu folata 1.Antiagregacioni lekovi 4.vitamin K 5.Inhalacioni anestetici 3.lekovi koji deluju na 5HT receptore . Fibrinolitici 5.beta blokatori 2. Maja Tomić Obavezno pogledajte profesorkina predavanja sa sajta jer pita po njima. 3.. 6.Blokatori kalcijumskih kanala u terapiji hipertenyije 5.omeprazol. Karbamazepin 4.hipertenzija 4.oralni antikoagulansi.amjodaron.organski nitrati 4.meh.Penicilini 1.petlje 5. glukokortikoida 1. 4.Lekovi u th bronhijalne astme 6.th astme 6. 5. 4.Triciklicni antidepresivi 4.folna kis.atipicni antipsihotici. 6. inverzni agonisti / 1.. Lecenje sistemskih mikoza 6.Antagonizam medju lekovima 2. antagonisti.. 1.tiazidni diuretici. Antagonisti receptora za angiotenzin 5.Astma 5. agonisti. Diuretici koji stede kalijum 4.antiaritmici III grupe 4.Antibiotici inhibitori sinteze ćel.aspirin 5.fibrinolitici.stabilizatori raspolozenja 3.beta2 agonisti.Th hitnih hipertenzivnih stanja 5.Fe i eritropoetin 6.antihistaminici 1.glukokortikoidi.ligand zavisni jonski kanali 1.NSAIL-nez. Parenteralni antikoagulansi 6.Amjodaron 4. Rc 1.folna kiselina i vitamin B12 6.NSAIL 2.odnos doze i efekta. Zida 6.H2 blokatori 5.efekti i terapijska primena glikokortikosteroida 1.Diuretici H.Klinička ispitivanja 2.

A 5.pa samo prepravite u Boskovoj skripti. HOBP nije lepo odrađen i ekpektoransi. diuretici Henleove petlje. prvu oblast treba malo dopuniti.Nezeljena dejstva tipicnih antipsihotika 4.ako spremate farmakologiju. antagonisti AT2 receptora.Diuretici koji stede kalijum 5.Agonisti. Cuo sam da prof. oblast pitanja su super sređene. imunosupresivi terapijska sirina i indeks. H2 blokatori 5.miorelaksansi jonski kanali kao ciljna mesta lekova.Fe 6.Lekovi u terapiji gripa 1.Inhibitori agregacije trombocita 6. nezeljena dejstva opoida. I jedna i druga prate predavanja i slajdove..Lokalni anestetici 3. antitusici i mukolitici.a zapravo nisu iluzije vec deluzije. i bolje nego u Bošku. astma. inhalacioni anestetici 4. agonisti alfa R 3.Alfa agonisti 3. H2-blokatori 6.Rc sa enzimskom aktivnoscu i intracelularni receptori 2.Inhalacioni opsti anestetici 4. i6. Ductus arteriosus nije supljina izmedju pretkomora levog i desnog srca.antagonisti i inverzni agonisti 2. U skripti iz farmakologije postoji greska. Ugresic pita sta je ductus arteriosus.. pa da ne pogresite :) .1. antiagregacioni lekovi 5. R vezani za kinaze i IC receptori 2. sistemskin antimikotici 1. sisitemski antimikotici 1. klinicka primena inhibitora COXa nezeljena dejstva TCA. vec je spona izmedju aorte i plucne arterije.iluzije su ono sto rade madjionicari a deluzije se javljaju kod sizofrenije(tako je objasnio). terapija repesa Mala napomena:profesor Savic je primetio da svi studenti navode iluzije kao pozitivni simptom sizofrenije. antihistaminici.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->