P. 1
farmakologija_kombinacije

farmakologija_kombinacije

|Views: 757|Likes:
Published by Marjan Stosic

More info:

Published by: Marjan Stosic on Aug 13, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/17/2013

pdf

text

original

Dr sc.

Radica Stepanović-Petrović
1. antiepileptici 2.ekspektoransi 3.antiaritmici III grupe 4.lokalni anestetici 5.cefalosporini 6.metabolizam lekova 1.Primena lekova u zena, 2.TCA, 3.NSAIL, 4.insulin. 5.β agonisti, 6.N.d.hinolona 1.Primena lekova kod m.dece, 2.BDZ 3.Hipolipemici 4.ergotalkaloidi, 5.laktuloza, 6.Nd konazola 1.preklinicka isp., 2.SSRi, 3.Hipertenzija 4.migrena, 5.tbc, 6.Nd makrolida 1. Stari ljudi i lekovi, 2. lok anestetici, 3. ne bromokriptina, 4. metformin, 5. infarkt miokarda, 6. hipotireoidizam 1.beta blokatori, 2. Hlorpromazin, 3.astma, 4. beta laktami, 5. n.d. nitrata, 6. klinička ispitivanja; 1. klasična angina pektoris 2. ergot alkaloidi, 3.Litijum, 4.rifampicin, 5.n.d. alfa1 blokatora, 6. preklinička ispitivanja lekova 1.odnos doze i efekta, 2.amjodaron, 3.antiepileptici, 4.aspirin, 5.lečenje TBC 6. n.d. klaritromicina; 1.tolerancija i zavisnost, 2.SSRI, 3.antiagregaciona sredstva, 4.migrena, 5.makrolidi, 6.n.d. fozinoprila; 1.eliminacija leka, 2.hipoglikemici, 3.HoBP, 4. ACEI, 5.mehanizam dejstva citostatika, 6.n.d. hinolona 1.Receptori 2.Antiholinesterazni lekovi 3.Hipolipemici 4.Makrolidi 5.Hepatitis B i C 6.Nez. dejstva paracetamola 1.Jonski kanali 2.Atipični antipsihotici 3.ACEI 4.Glikokortikoidi 5.Cefalosporini 6.N.d. doksorubicina 1.antihipertenzivi, 2.klinicka ispitivanja, 3.glaukom, 4.lokalni anestetici, 5.nd sulfonamida , 6.terapija tuberkuloze. 1.Jonski kanali 2.Atipicni antipsihotici 3.ACEI 4.Glikokortikoidi 5.Cefalosporini novije generacije 6.N.d doxorubicina 1.predklinicka ispitivanja lekova 2. antiholinergici 3. srcana insuficijencija 4. bronhijalna astma 5. vitamin A 6. nezeljena dejstva cisaprida 1.Antiepileptici 2.Cefalosporini 3.Ekspektoransi 4.antiaritmici 3.grupe 5.Eliminacija lekova 6.Nezeljeni efekti lok. Anestetika 1.Tolerancija i zavisnost 2.Antiparkinsonici 3.Ulkus 4.Nistatin 5.Ca blokatori 6.Nezeljena dejstva α blokatora 1.Inhibitori Ach esteraze 2.ACE inhibitori 3.Vitamin E 4.Nez. dejstva bromokriptina 5.Tipovi receptora 6.Oralni kontraceptivi 1.Antiemetici, 2.Tipicni antipsihotici, 3.Klinicka ispitivanja, 4.β blokatori, 5.astma, 6.ND morfina. 1. Tolerancija i zavisnot 2. Antiparkinsonici 3.BKK 4.Nistatin 5. ND cisplatina 6.ulkus 1. Klinicka ispitivanja 2. beta-blokatori 3. tipicni AP 4. beklometazol 5. beta-laktamski AB 6. bizmut preparati 1. resorpcija lekova 2. antiepileptici 3. antihipertenzivi 4. aciklovir 5. vit D 6. ND sulfonamida 1. Mehanizam hedjstav lekova 2. Hipertireoidizam 3. Ketokonazol 4. terapija Alchajmera 5. nestabilna angina 6. antireumatici 1. Inhibitori Ach esteraze 2. ACE inhibitori 3. oralni kontraceptivi 4. vitamin K 5. ND rimfapicina 6. receptori

d.amjodaron 1.digoxin 4.antiemetici.lokalni anestetici 3. ND makrolida 1.n. Hipolipemici 3. H1 blokatori (antagonisti) 1. Hipotireoidizam 5.Gentamicin 5. Astma 6.Klasicna angina pektoris 3. Antireumatici 1. Glukokortikoidi 6.Antiagregacioni lekovi 3.klinička ispitivanja 2. Metabolizam lekova 2. Antiemetici 5..mehanizam dejstva citostatika 6. Barbiturati 3. ND izonijazida 6. Lokalna anestezija 3. SI 3.SI 3.varfarin 6.preklinicka ispitivanja 2. Doza-efekat.beta blokatori.farmakokineticke intrerakcije 2. ND mitoxantrona 1. Hipolipemici 4. Diuretici koji stede K 4. Aminoglikozidi 5. Antiaritmici I gr 3.th migrene 5. Pretklinicka ispitivanja lekova 2.E. Tolerancija i zavisnost. bizmuta 1. 3. mehanizam dejstva antibiotika 6. Oralni kontraceptici 6. Eliminacija lekova. Miorelaxansi 4. koksibi. aspirin. Beta blokatori 3. Eliminacija lekova 2. H2 blokatori 5. Lokalni anestetici 3.Opioidni analgetici 4. . lechenje tuberkuloze.rifampicin I nezeljena dejstva 3.Antihistaminici 4.glaukom 5.Miorelaksansi 1..tipicni antipsihotici. TBC 6.ACEI 2. Pretkomorske aritmije 4. Vit D 6.oralni antidijabetici 6.izoniazida 6. Laktuloza 6.d. 5. 3.H1 3.vit.d. Metotrexat 1. Atropin 4. 1.srcana insuficijencija 1. sulfonamida 1.n. Benzodiazepini 3. glaukom 5. BZD 4. 2. FK interakcije.Oralni kontraceptivi 3. NSAIL 2. Primena lekova u starih 1. dejstva preparata bizmuta 1..Barbiturati 4. oralni kontraceptivi 4.E. ND konazola 5. Antipsihotici 4.K 4.nezeljena dejstva hinolona 1. interakcije lekova 2.izonijazid 4. ND lokalnih anestetika 1. 1. antiepi. ND konazila 1.makrolida.Hipotireoza 5. 4.β blokatori.Putevi primene leka 2. Antiemetici 5. Diuretici 4.farmakoloske interakcije antiagregacijskih lekova 2. Opsti anaestetici 3. Klinicka ispitivanja lekova 2.n.pitanja opioide 1.N. ND aspirina 6. Nezeljena dejstva izonijazida.1. ND sulfonamida 1. 4. 6. diuretici koji ne stede kalijum 3.Deca i terapija 2. 2. Doza i efekat 2. BB (antiepileptici) 3. Klinicka ispitivanja lekova 2. laktuloza 6.miorelaksansi 2.NO 5. SSRI 3.Odnos doze i efekta leka 2.Diuretici kiji NE stede kalijum 6. nez. expektoransi 5. antiaritmici III grupe 4. 6.Resorpcija.astma. Antiagregacioni lekovi 3. amiodaron. 6. Bipolarna psihoza 4.5HT receptori. 5. Receptori 2. opioidi 6. ND metformina 6. ND interferona 1.lekovi u th hipertenzije 4. Hipertenzija 4. gentamicin 5.SSRI 4.N.NSAIL.NSAIL 2. deca i lekovi 2. ND pirazolona 6. Ergot alkaloidi 5. Metronidazol 5. cefalosporini 6. Migrena 5. TCA. l-tiroxina 1. Primena lekova u zena 2.helicobacter pylori.mehanizam dejstva antibiotika 5. Deca i lekovi 2. ND morfina 1.Farmakokin.rifampicin. Ergot alkaloidi 5.

meh. miorelaksansi. ACE inh. beta blokatori. nd metformina. Hipotireoidizam .dejstva antibiotika. doza efekat. makrolidi. Receptori *Mala napomena kod profesorke je glaukom=povišen intraokularni pritisak .klaritromici. antiaritmici Ergot alkaloidi. antiemetici. nd metformina. antiagregacioni. diuretici. tipicni antipsihotici. amitriptilin. klinicka ispitivanja. oralni kontraceptivi. bz. hipertenzija.) . Hloramfenikol. sssr. antiholines. ne fosinoprila. HOBP. receptori. ne laktuloze. doza efekata. varfarin. beta lakzami. h1 blok.anestetici.k. oralni kontraceptivi. beklometazon. hipolipemici. migrena. interferon. Mehanizam citostatika. acei. rifapicin.. blokatori Ca kanala. vitam. aciklovir Deca i lekovi. Ne hinolona. ergot alkaloidi. l. bdz. klasicna angina. antitusici. terapija hipertenzije. nezeljena dejstva heparina Vitamin D. deca i lekovi. hipolipemici. si. bizmut. nd interferona. hipolipemici. cefalosporini. nd laktuloze.opioidi.

АСЕ inhibitori.TCA 4.glukokortikoidi 2. rc vezani za g proteine.Oralni antidijabetici 6.nikotin 3.funkcionalna organizacija CNS 3.vit B12 4.oralni hipoglikemici 1.ace inhibitori. agonisti. 1. 6.adrenalin.Klinicka ispitivanja lekova 6.cefalosporini 1. antiemetici 6.vit D i Ca u osteoporozi.medijatori u CNS-u 2. sa NSAIL kod kvs-a.glukokortikoidi u osteoporozi. 4.komb.sulfonamidi 1. parcijalni agonisti 2.diuretici u hipertenziji 1.klinička ispitivanja 6.inhibitori protonske pumpe 6. 4.hormoni neurohipofize 6.Antiaritmici 3.Antiaritmici 4e grupe 6.makrolidi. opioidni agonisti i antagonista 1.bifosfonati.hipertenzija u trudnoći 3.miorelaxansi 1. 6.Atipicne antipsihotike 3.Antagonisti H2 1.Makrolidi 5.imunosupresivi 5. tolerancija i zavisnost.hipertenzija u trudnoći 3. 2. karakteristike maligne celije 1.serotoninski receptori i lekovi 4.kalcitonin.adenohipofiza 6.. 4.Terapija poremećaja štitne žlezde 5. 2.Fibrinolitici.Neželjena dejstva BDZ 3.sulfonamidi 4.Fe u anemiji.antagonisti. 4.tetraciklini 3.neuroglija.opioidni agonisti. 4. 6.aminoglikozidi.zamenici plazme 5. lokalni anestetici 6.metronidazol.NSAIL i njihov efekat na hipertenziju 1.purini kao medijatori 2.sistemski antimikotici 1.fe u anemiji.Receptori koji sadrže jonske kanale 2.antitusici 2. 2. 4. L dopa 5.enzimi i transporteri kao mesta dejstva lekova. kardiotonici 4. antagonisti .krvnomozdana barijera 4. 5.indikacije za benzodiazepine 1. 5.klinička ispitivanja 6.terapija influence 3.neuron.. 3.rc vezani za G-protein. sistemske gljivicne infekcije 2.medijatori u cnsu 5. vaskularni endotel.purini kao medijatori 2.klinicka ispitivanja 4.opioidni agonisti i antagonisti 2.zamenici plazme 6. 5.sulfonamidi 1. 3.organizacija CNS-a 3.Funk.akcioni potencijal celija srca 5..Gvožđe u anemiji 6.dopamin. H1 antihistaminici 4.Dr sc.Ergot-alkaloidi 6.Prokinetike 2. 3.Fibrinolitici 2.ND aspirina. 3.diuretici u th hipertenzije 5.imunosupresivi 5.makrolidi 1.uticaj NSAIL na KVS 2.Insulin 1. 1.agonisti.ACEI. sulfonamidi.akutna SI.Zavisnost I tolerancija 2.Diuretici u hipertenziji 5.tetraciklini 3. 6. 1.klinicka ispitivanja 6. insulin 3. 4.vitamin K. grupe 4.Enzimi I transporteri kao mejstvo dejstva leka 1. .Antitusici 2.TCA 4.dejstva morfina. 5.noradrenalin kao lekovi. 6. 2.hinoloni.sistemski antimikotici.. 6.Antiaritmici 3.Rec.PTH i kalcitonin u th osteoporoze 1.inhibitori agregacije trombocita 4. Nenad Ugrešić 1.ACE inh. 2. vezani za G protein 3. atropin 3.infarkt miokarda. th infarkta miokarda 5.nesto u vezi neurotransmitara.Aminoglikozidi 5. 5. antagonisti i parc agonisti. 5.alfa receptori. 2.th gojaznosti 3.oralni antidijabetici 5. 3.5HT Rc i lekovi 4.Tetraciklini 3.antitusici 2.terapija HIV-a.karakteristike maligne celije.grupe.pth.Glukokortikoidi u dermi 4.Vitamin D I kalcijum u terapiji osteoporoze 4.ergot alkaloidi.mehanizam dejstva 1. 6.oralni kontraceptivi.psihostimulansi 3. 5HT Rc 5.AP celije srca. 5. i videla sam da je imala zamenike plazme i sulfonamide.

Antiaritmici 4.Metronidazol.5HT receptori i lekovi 1. 6. 4.makrolidi 1.antimikotici sa sistemskim dejstvom 6.terapija AIDS-a 1.K. anestetici 5. 3.Poremecaji stitne zlezde. 3. terapija glaukoma 6.petlje (tu ume da pita da mu se crta bubreg) 4.miorelaksansi. Hinoloni. 5. 4. 6. 6. 3.Antitusici.hinoloni. ACE inhibitori. 3. 6. Prokinetici 2. antiaritmici 4 grupe 5.Antagonisti AT Rc 5.adenohipofiza 6.akutna SI 4.ACEI. Vitamin k.antagonisti.hinoloni. 6.insulin. 2. bisfosfonati.Alchajmer.zamenici plazme 6.Rc sa enzimskom i iintracelularnom aktiv. 5. 5.Insulin.Diuretici H.uterotonici 1.inhibitori agregacije trombocita 4. Beta blokatori-kriterijumi za podelu. enzimi kao lekovi i transporteri.alfa blokatori 5. 2.psihostimulansi 3.Balansirana anestezija.vit B12 4.nikotin.AT antagonisti.bifosfonati.farmakoloski efekti morfina.Eradik H. PTH i kalcitonin u th osteoporoze 1.1.osmotski diuretici i 6.hormoni adenohipofize.vitamin K. nezeljena dejstva citostatika 1. 4.prokinetici 2.akutna SI 5.th gojaznosti 3.ACEI.metronidazol. 4.Putevi bola 2.terapija HIV-a. 3. 4.AP cel srca. TCA. 5.inervacija KVSa. enzimi i transporteri kao mesto dejstva lekova 2. 2. 5.Antiaritmici 3-ce grupe 1. 3. 3.grupe.Antagonisti H2 Receptora. 5.Nezelj.hinoloni.nezelj..prostaglandini.inervacija KVS 6. 5. 5.etanol.Fe u anemiji.rc sa jonskim kanalima.oralni antidijabetici.preklinička ispitivanja 1. 2. 5.Inh. 5.oralni antidijabetici 5.karbamazepin 3.vit K.th AIDS 1.hepatitisa 1.Inervacija srca 1.antagonisti H2 1.Diuretici u hipertenziji. 2. 4. 6. 4.atipični antipsihotici 3.dejstva antipsihotika. 2. 1.NO 3. etanol 4.putevi bola 4. 6. 6. terapija aids 1. 6.Tetraciklini. farmakoloska dejstva morfina.Makrolidi.ergot alk.nezelj.akutna SI 4.PTH i kalcitonin u th osteoporoze 1. 2.Li 3.alfa blokatori 4.Maligne celije. Gojaznost. 1. 4. 1. 4.Nd bzd. 2.Antiaritmici IV grupe.inhib agreg Tro. 5.nezeljena dejstva antipsihotika 3.predklinicka ispitivanja slika prostata 1.Neželjena dejstva antipsihotika 4.opioidni agonisti i antagonisti 2.bifosfonati.Putevi primene leka 2.Th glaukoma.pylori. 6.atipični antipsihotici 3.oralni kontraceptivi.glukokortikoidi 2.AT antagonisti 5. 2. 3.alfa blokatori 5.antimikotici sa sistemskim dejstvom 6.dejstva morfina. 3. 5.bisfosfonati.Th.prokinetici 2. 2.Opioidni agonisti.vit. 4. 5.Heparin 6. 4.sistemske mikoze 6. 4.Fk interakcije. 3. 3.dejstva aspirina. 3.Ergot alkaloidi.Glukokortikoidi-meh dejstva 1.AP u srcu.Atropin.L dopa 1. 2.stitna zlezda.5-HT Rc i njihovi agonisti i antagonisti.Klinicko ispivanje leka.medijatori u cnsu 5. 3.psihostimulansi.Fe u anemiji.antiaritmici II grupe.dejstva . 4. 5. 6.putevi bola.preklinička ispitivanja 1. 3. 6.Glukokortikoidi u dermi 1. 2.Li 2.Farmakokinetske interakcije. 2.Uterotonici 6. 2. 5HT receptori i lekovi 3. 4.

on pita vitamine. ergotalkaloidi. ntikoagulansi. receptore.. farmakokineticke interakcije i atipicni antipsihotici.hipertenzija u trudnoci. favorizuje 5. Putevi bola. rgot.fibrinolitici. Putevi primene leka 2. oralne antidijabetike.tokolitici. 6. 11. Terapija gojaznosti. Vitamin K. ntihistaminici. 2.5HT.Alchajmer. hepatitis.Medijatori u CNS-u. još česta pitanja su NO. Adenohipofiza. 10. zamenike plazme.grupe. 13. 2. rahitis i osteoporzu (tu te zakaci i vit Dznaj naravno dnevne doze vitamina). Fe u anemiji.antibiotici) u svakom sl savet da se predje srce skripta i njegova skripta. Atropin-zamene.. ASPIRIN (NSAIL-kao oce nas)kao i naravno cuvene puteve bola. Da.maligne celije 1.. Alchajmer. 5. 3. 15. dijabetes i insulin. 3. Inhalacioni anestetici 4. 12. 6.kosti. i 6. mislim da on ima pitanja koja favorizuje (hormoni. 2. igrena. grupu pitanja sa spiska. Da se ne iznenadiš ako dobiješ npr. 4. 7.1. Ergot-alkaloidi.zamenici plazme. posebno iz fiziologije.aspirin. 8.ali svi kazu da voli da mu se odgovara kratko i jasno. Nezeljena dejstva antipsihotika. sve je stvar srece. Opioidni agonisti i antagonisti.purini kao medijatori. srecno svima :) . NO 3. 16.opioidi. ovo ostalo se podrazumeva.klinicka ispit. Indikacije benzodiazepina. receptori. 4 pitanja iz poslednje 2 grupe. 4.nezelj dejstva antipsihotika. 4.sulfonamidi 1. Antiaritmici 3. Diuretici henleove petlje 5. osmotski diuretici.AP u srcu.sve oko kancera. Sulfonamidi. Terapija glaukoma. Nikotin. Litijum. 3. 5.antiagregacijski lekovi. tu ima i slika i potpitanja koja postavlja. Heparin 1. 14. 5. 9.. Makrolidi. Psihostimulansi.insulin. 4.TCA.

dejstva. indikacije.Prokinetici 6.Hormoni neurohipofize 1.Inhalacioni anestetici 4. gljivicnih infekcija 1.Antagonisti alfa Rc 3.zamenici plazme 6. B blokatori 3.Mehanizam delovanja I farmakoloski efekat benzodiazepina I barbiturata 4.inervacija KVSa.paracetamol 2.ACE inhibitori kod dijabeticara 1.opioidni agonisti i antagonisti.Inervacija KVS sistema 3. antagonisti i invezni agonisti 2. Organski Nitrati 6.prijavljivanje i pracenje nezeljenih dejstava lekova 2.Blokatori kalcijumovih kanala u terapiji angine pektoris 5.Farmakodinamske interakcije 2.agonisti b2 rc 3.oralni kontraceptivi 1. primena i neželjeni efekti.Osteoporoza 6.D 5.antireumatici 2.ACE inhibitori u hipertenziji 4.funkcionalna organizacija CNS 4.jonski kanali kao mesta dejstva lekova 2.nastanka 4.Litijum 4.antibiotici koji se vezuju za 30s 4.antagonisti AT II receptoradejstva. dejstva lekova 2.osmotski diuretici i inh.Pylori 6. 4.dijabetes 1.insuficijencija 5.terapija influence 1.Mehanizam dejstva I antagonizujuci efekat beta receptora 3.Kod mao inhibitora voli interakciju sa hranom.metabotropni rec 2.oralni antidijabetici 6.nezeljena dejstva beta blokatora 3.oralni antikoagulansi.A.nezeljena dejstva statina 3.HOBP 6.Statini 5. 5.BKK 5.Lokalna th gljivicnih infekcija 1.insulin 6.L-DOPA 3.NSAIL.nez.primena I nezeljeni efekti 5.Dr sc.jer su 2 pitanja iz CNS-a.ACE inhibitori kod hipertenzije 6.BZD.akutna src. kontraindikacije i neželjena dejstva.status epilepticus 4.Metronidazol 6.barbiturati. Citostatici 4.antiaritmici IV grupe 5. Eradikcija H.th hronicne srcane ins.diuretici henleove petlje 4.MAO inhibitori 3. kalcitonin.enzimi i transporteri 2.inf 1.Aspirin 2.Laksansi 5.antacidi 6.litijum 4.Dejstva Ach 3.zavisnost i tolerancija 2. Neurodegenerativne bolestiMeh.Oralni antikoagulansi 5. dejstva ACH 3. ACE inhibitori u hipertenziji 5.NORA.hronična SI 3. kortikosteroidi u terapiji osteroporoze 6.antituberkulotici 1.ACE inhibitori. 1. Tipicni psihotici 3.Funkcionalna organizacija CNSa 4.KVS 2. 3.Funkcionalna anatomija parasimpatikusa i distribucija holinergickih receptora 4.influence 6.stitna zlezda 1. Intravenski anestetici 4.noradrenergička neurotransmisija .vit.litijum 4.tipovi lokalne anestezije 3.Antihistaminici 2.Putevi primene lekova 2. i Dopamin kao lekovi 5.Mehanizmi rezistencije na antibiotike 1.dejstva atropina 3.karboanhidraze 5.antiepileptici(ne mogu da se setim tacno koji) 6.Nociceptivni sistem I mehanizam delovanja morfina 2. 2.Balansirana anestezija.PTH. lok.Fibrati 5. 4. zamenici plazme 2.lekovi kod sistemskih gljiv.terap.a kod bkk voli nezeljena dejstva. Neobicna kombinacija.inhibitori sinteze folata. 1.th.dijareja 6.glukokortikoidi.Inervacija KVSa 3.kardiotonicni glikozidi 5.Inhibicija sinteze holata 1.nez.terapijska primena 6.inhalacioni anestetici 4.Antihistaminici 2. misica 5. Cefalosporini 1.th primena simpatomimetskih lekova 3.Terapija hipertenzije u trudnoci 5.Osmotski diuretici inhibitora ugljene anhidraze 5.Terapija hepatitisa B I C 1. Metronidazol 1. Adrenergicki Rc 1. 6. Miroslav Savić 1.terapija dislipidemije 6.agonisti.neurodegenerativne bolesti 4.Antihistaminici 2.Meh kontrakcije i relaksacije gl.

i mnogo tesko obara ako znas.D 3. u stanju je.ergot alkaloidi. nezelj dejstva acetilholin esteraze. hormoni adenohipofize. tiazidni diuretici. mehanizam relaksacije i kontrakcije gl. 5.. Hoce da te navede da razmišljaš i da mu objasniš te silne mehanizme. koliko znas to ces i dobiti.Psihostimulansi’Atipicni antipsihotici 3. testirao moju opstu informisanost. pita cak i vitamine :D.antibiotici-inhibitori sinteze celijskog zida 1. moras da znas sva pitanja i da su sva pitanja i moguca.antagonisti 2.. . ali mnogo davi. kao da ne odgovaras jednu Farmakologiju. i sto se tiče lekova i to normalno što više to bolje. realan je sasvim. status epilepticus. ali pusta i ako znas samo svoja pitanja.antituberkolitici 1. 3.ali bas strpljiv.nezeljena dejstva beta antagonista 2.1. toksine. ma sve. opušten.status epilepticus.misica. hinoloni i fluorohinoloni Prijatan lik. transkripcione faktore. 4.laksansi 6. nezeljenih dejstava. Rc koji sadrze jonski kanal. jer ako budete znali 1-2 leka nećete dobro proći (znam iz iskustva) :D Drži se onih pitanja i mislim da su mu ok kombinacije (bar sam ja takvu izvukao).NA. antacidi. treba 10 puta da kazes ne znam da bi te oborio. dodala bih da je profesor bas. selektivnosi i specificnost. voli da povezujes gradivo. ne koluta ocima. puno pita enzime.samo da te navede na odgovor.MAO inhib.. 2.oralni kontraceptivi 1. lepo on tebe saslusa i onda krene sa podpitanjima. blokatori Ca kanala. ali voli da znaš što više indikacija. smiren je.a posle ovoliko godina studiranja i sam mozes da procenis kad izvuces pitanja koliko znas. antiepileptici..agonisti. vredi pokušati ako si solidno naučio.insulin 4.. al ja bih opet birala njega. ne vice.dermatoloski kortikosteroidi i 6. antireumatici.funkcije endotela 5.nezeljena dejstva tokom trudnoce I laktacije 3.postavi milion podpitanja.preklinicka ispitivanja 2.srce 5.nezeljeni efekti tipicnih antipsihotika 4. A.akcioni potencijal 4..da ako ne znas nesto.Angina pektoris….ca blok u angini pectoris. znaci padas ako ne znas osnovno.. mene je pitao patofizu.Receptori za G-protein 2. tako neke gluposti.vit. ali ne uzime nista za zlo.Nociceptivni rc i meh dejstva morfina. trazi mnogo vise od ostalih. smeje se i krajnje prijatan usmeni.D 3. mada je u sustini prijatan i korektan. nikotin.bifosfonati u th osteoporoze 6.hepatitis b i c 1.Purkinije.

bisfosfonati 1.Tokolitici i uterotonici 1.HOBP 1.diuretici henleove petlje i 6.d 2. afinitet.Diuretici henleove petlje. karbamazepin 6. efikasnost.dejstva kortikosterioda 1. anksiolitici 4. 5. terapija tuberkuloze 6.Bifosfonati.Karbamazepin 4. Th akutne srcane insuficijencije 5. 3. 2.neželjena dejstva atropina 6. 5.dejstva citostatika/ 6. tipovi Rc 2.HOBP 4.Th glaukoma 5.HOBP. Tiazidni diuretici.Klinicka ispitivanja 2.Antiholinesterazni lekovi 3. afinitet.Noradrenergicki-holinergicki sistem.th tuberkuloze 6.miorelaksansi 3.TCA/SSRI.Nezeljena dejstva citostatika 1. Katarina Ilić 1.MAOI 5. Funkcije endotela 5. nez.noradrenergicka transmisija 3.estrogeni . kardiotonici. 3.primena 2. antagonisti i inverzni agonisti. Vitamin B12 i Folna kiselina.Th infarkta miokarda 6.Bisfosfonati 6. terapija povracanja 1. 5.Dopamin/serotonin u cnsu (tu je pitala antiparkinsonike) 4.Kortikosteroidi u dermi 6. 6.terapija hiva (inhibitori hiv proteaze).dopamin 4.. 6. dejstva Ach/ Dejstva atropina i primena 4.Mehanizam dejstva antiepileptika/ karbamazepin 5. nez. 4.Pretklinička ispitivanja 2. 5. statini 1.Th hepatitisa/th influence 1.Per os_intravenska upotreba lekova. Ca i vit.Farmakoloska dejstva morfina 3. receptori vezani za G protein.sprovodni sistem srca 4.bezbednost primene glukokortikoida 6. Terapija tuberkuloze 1. 3.interakcije medju lekovima 2.hormoni neurohipofize 6. 1. 4. 6. nitrati 5. terapijski indeks i terapijska sirina/agonisti.Th tuberkuloze 2.dejstva atropina/acetilholina.D u terap.Th i profilaksa migrene 3.Miorelaksansi / Lokalni anestetici 4.th efekti morfina 5. ergot alkaloidi 3. efikasnost. Antiemetici 6. L-dopa/ Alchajmerova bolest 3. 1.. antagonisti/ odnos doze i efekta 2.Statini 6.antiemetici. 4. nezeljena dejstva glukokortikoida 1.diuretici koji štede K 5.v. 1.Miorelaksansi.iv/per os primena lekova. holinergicka transmisija/adrenergicka transmisija.fluorohinoloni 5. 2.kortikosteroidi u dermatologiji 6.Dejstva Ach/atropina 3.dejstva lekova/ nez. 2.Lekovi u Th glaukoma. linija borbe protiv hipertenzije 4.Th infarkta miokarda 5.Terapija infarkta miokarda 5.Kompetitivni/nekompetitivn i antagonizam 2. 2. agonisti.klinička ispitivanja 2. terapijski indeks i sirina 2.Karbamazepin 3.L-dopa 4. glukokortikoidi. antitusici/ ekspektoransi mao inhibitori 3.NO/ Na nitroprusid 3.Antituberkulotici 1. nez.3 3.funkcije endotela 4.Blokatori Ca kanala/ ACE inhibitori 4.barbiturati/benzodiazepini 3. terapija Parkinsonove bolesti.per os primena/i. terapija astme 5.Dr sc.fluorohinoloni 5. 1. Etanol 4.poremećaj rada štitne žlezde 1.lekovi 1. Antituberkulotici .dejstva lekova tokom trudnoce i laktacije 2.Zavisnost i tolerancija 2.Kompetitivni antagonizam / Odnos doze i efekta 2. 4.postupak sa uocenim n.Anksiolitici. bezbednost primene glukokortikoida 1. mehanizam dejstva aspirina 3. terapija HIV-a 6. Delovanje acetilholina 3. osteoporoze 5. SSRI 4.

A . Prirodni penicilini. 6. Statini 6.Miorelaksansi / Lokalni anestetici 4. 3. Ampicilini 1. 5. 3.Meh delovanja antiepileptika 4.ND benzodiazepina i barbiturata. efikasnost. terapijski indeks i sirina 2. Antiaritmici prve grupe 6. afinitet. 5. Antiaritmici prve grupe 6.antagonisti.Nezeljena dejsta glukokortikoida 1. 2.Antagonizam.Klinicka ispitivanja.inverzni agonisti. nitrati 5. 5. agoniti.Antagonizam.Th i profilaksa migrene 3.Sinergizam 2. 4. litijum. Serotonin 4.karbamazepin. nd citostatika 1.Metabotropni rc 2. Ach.primena Atropin Azot oksid Serotonin III OBLAST Funkcionalna organizacija CNS-a Alchajmerova bolest lekovi u terapiji anksioznih poremećaja sedativi i hipnotici miorelaksansi etanol antiepileptici Th status epilepticusa BZD I barbiturati meh I primena Bezbednost primene bzd I barbiturata SSRI Litijum Karbamazepin Transmisija u CNS-u L-dopa Terapija parkinsonove bolesti Inhibitori MAO TCA Balansirana anestezija Inhalaciona anestezija Intravenska anestezija IV OBLAST diuretici Henleove petlje tijazidni diuretici osmotski diuretici i inhibitori . noradrenergicka transmisija 3. Medijatori u CNS-u: Dopamin.HIV terapija(inhibitori proteaze) 1.ACEI.odnos doze i efekta.th index Metbotropni receptori II OBLAST holinergička transmisija noradrenergicka transmisija antiholinesterazni lekovi ergot alkaloidi tipovi lokalne anestezije agonisti β2 adrenergickih receptora vitamin K vitamin D vitamin B Nezeljeni efekti beta blokatora Terapija I profilaksa migrene NA. nezeljena dejstva glukokortikoida 1. Status epilepticus 5.nd antiepileptika.Diuretici koji stede K 5.funkcije endotela. 4.dejstva atropina.Terapija infarkta miokarda 5. Terapija hipertenzije u trudnoći 5.dejstva Ca i vit D na metabolizam kostiju. 4. 3. 6.dejstca Ach.th sirina. antiholinergici. Prirodni penicilini.kardiotonicni glikozidi. odnos doze i efekta.kardiotonicni glikozidi. 2.Antagonizam.metronidazol 1. 2.1.Bisfosfonati 6. lekovi prve linije protiv hipertenzije sa osvrtom na acei 5. agonisti i antagonisti opioidnih Rc.Antitusici 6. 4. 2. anksiolitici 4.Ca i vitamin D u metabolizmu kostiju. 4.njihova ND.Profilaksa migrene 3.TCA. hinoloni i fluorohinoloni 1. Status epileptikus 4.th i profilaksa migrene. 3.Sinergizam 2. Serotonin 4. 6. Terapija gripa 1.Farmakoloska dejstva morfina 3. mehanizam dejstva aspirina 3. 2. Status epilepticus 5. terapija parkinsonizma.Th i profilaksa migrene 3. Receptori vezani za G protein 2. Beta2 agonisti 3.njihova ND.Pretlinicka ispitivanja.Kompetitivni antagonizam / Odnos doze i efekta 2.efikasnost. karbamazepin 6. 5.Nezeljena dejstva citostatika 1. Ach. Medijatori u CNS-u: Dopamin. Ampicilini 1. statini 6.penicilini pitanja kod Katarine Ilic I OBLAST odnos doze i efekta zavisnost i tolerancija tipovi receptora kompetitivni antagonizam nekompetitivni antagoonizam farmakokineticke interakcije farmakodinamske interakcije nezeljena dejstva lekova preklinicka ispitivanja lekova klinicka ispitivanja lekova paracetamol NSAIL Mehanizam delovanja aspirina Opioidni agonisti I antagonisti Putevi primene lekova Farm efekti morfina Nezeljena dejstva morfina Afinitet.organski nitrati. Dopamin .

) setila sam se da tu ima i bromokriptin ali od toliko podataka zaboravila sam njegovu upotrebu. primena I nezeljeni efekti Kardiotonici Blokatori Ca kanala Funkcije endotela Th angine Prva linija lekova za th hipertenzije ASI / KSI Organski nitrati V OBLAST terapija astme fibrinoliticki lekovi heparinski antikoagulansi lekovi u terapiji glaukoma terapija gojaznosti hronicna opstruktivna bolest pluca topikalna primena kortikosteroida u dermatologiji retinoidi u dermatologiji lecenje osteoporoze bisfosfonati antitusici I ekspektoransi antiemetici antidijaroici statini VI OBLAST hormoni adenohipofize hormoni neurohipofize terapija herpesa estrogeni oralni kontraceptivi terapija influence terapija hepatitis B i C uterotonici i tokolitici terapija poremecaja rada stitaste zlezde antituberkulotici mehanizmi nastanka rezistencije na antibiotike bezbednost primene glukokortikoida penicilini hinoloni I fluorohinoloni tetraciklini aminoglikozidi glikopeptidni antibiotic nezeljena dejstva citostatika karakteristike kancerske celije Cula sam od ljudi da je ona ok i da ako dobro napises koncept to je to. Koliko sam primetila.a da ne izostavis nista. pita samo ono što je ona predavalamada različitih godina je predavala različite stvari. bila sam zadovoljna kako sam napisala i kad sam drugima rekla koliko i sta sam napisala bili su zacudjeni kako nisam prosla.a prihvatila je koncept!!!Zivot mi je skratila.ja volim usmene -USMENE.karboanhidraze diuretici koji stede kalijum terapija hipertenzije inhibicija agragacije trombocita terapija infarkta miokarda ACE inhibitori – dejstva. jer mi se cini da to boduje.od presudnog je znacaja za polaganje ispita!Mene je vala izresetala i mimo koncepta uz izjavu da me "cuva kao dezert za vecu ocenu" Dala mi je 8!Kao da je vredno mojih zivaca!Ali joj necu zaboraviti kad mi je par rokova pre vratila indeks bez da me pita.bas sam se raspisala : Ne voli ona preobiman koncept..neces pasti (uglavnom)ako ti prihvati koncept. Vremene ima dovoljno za pitanja kakva ona postavlja imas sat vremena da napises koncept koji ona cita..i da obavezno obrati paznju na njena predavanja..ne mogu da je gledam kad je spazim na hodniku! Ona je jako čudna.vec konkretno i sazeto. Najslabije sam uradila ergot alkaloide (doduse opisala sam ergotamin.. ergometrin.bez objasnjenja i logike. uz neko poređenje mog znanja sa zidanjem kuće (kao fali mi još samo krov). To su moji utisci. i dosta joj zavisi od raspoloženja. pa se treba raspitati šta sve. I čini mi se da najviše ispita onog prvog.Rec nisam izustila. pitanjce dva eventualno. Mene je prvi put oborila. Valjda nas je bilo dve i sat vremena do sledece grupe pa je krenula da detaljise. Zbog toga sam pala."Mislim da ne bude sve crno...i brzo pisi.. :) ali drugi put sam položila.a ovo mi je malo skracivanje njenog radnog vremena.potom je nas tri pitala ukupno 6-7 minuta.a i sat vremena za 6 pitanja je malo tako da sortiraj dobro sta ces da pises..pa zakljuci da li si za odgovaranje.jesam polozila..nas 2 smo ostale da pisemo koncept. dihidroergotamin. rekla mi je da posto mi je prvi put verovatno mi se jos nije sleglo i da mi je mrvica falila da prodjem i da je sigurna da cu u sledecem roku proci :).....jer obrazlozenje za nesto sto nisam znala da joj odgovorim je bilo"imate u mojim predavanjima. navedi sto vise lekova. zaustavljanje krvarenja posle porodjaja. . koji sedi najbliže vratima :p Na konceptu napisi sve sto znas o tom pitanju.nemas neku preteranu priliku da pokazes koliko znas.ali ne svidja mi se forma usmenog koji se svodi na pismeni.I naravno na koju nogu je ustala tog jutra... Medjutim.. migrenu.a za dalje.

6. Enzimi.Tipicni antipsihotici 4. efkasnost. tipovi lokalne anestezije. Anestetici.Atipicni antipsihotici 4. klinicka ispitivanja 2.Mehanizam dejstva citostatika 1. rc. transporteri kao mesta dejstva lekova 2.Terapija astme 3.Predklinicka ispitivanja 2.Atipicni antipsihotici. 5. 6. 4.Adrenalin. th inex i sirina 2. 1.Parkinsonova bolest 1. pilori i 6.Kardiotonicni glikozidi.Klinicka ispitivanja 2.i.Dr sc.eradikacija H.Receptori vezani za Gproteine? 2..prva linija terapije 5.Alchajmerova bolest. 2. infarkt 6. akcioni potencijal srca..v.Fibrati.noradrenalin i dopamin kao lekovi? 3. 3. migrena 3.Sistemski glukokortikotidi 1.Antihistaminici 2.v. 1. 3. 3. 1. IPP 5.Th astme. 3. 2.ACE inhibitori 4.migrena.Hipertenzija . 4. antacidi 6.Mahanizam dejstva antiepuleptika 4.Bisfosfonati 6. 4.Blokatori At receptora 5.Balansirana anestezija? 4. predklinicka ispitivanja.Oralni kontraceptivi 1.Ergot alkaloidi. vezani za G-protein 2.Agonisti. th astme.Organski nitrati. ND beta blokatora 3.epilepticus 4.Citostatici mehanizam dejstva 1. 2.Mehanizam barbiturata i benzodiazepina 4.Tipovi lokalne anestezije 6.Ach 3. 6. anestetici 6. 1. 3.akcioni potencial srca.Ca . 5.. 2.Statini 5.benzodijazepini i barbiturati.parkinson. agonisti 2.Antibiotici koji inhibiraju sitezu celijskog zida 1.Klinicka primena diuretika 5.Status epilepticus 4.4.astma.. 3.Intracelularni receptori.AP srcanih celija. 5.Tipicni antipsihotici. 3..funkcionalna anatonija simpatikusa.Eradikacija H.Tipovi farmakokinetickih interakcija 2.pretklinička isp.Alchajmer 4.Odnos doze i efekta. 2. 4. 2.stitna zlezda. 2.blokatori 6.Ach . 3.antagonisti H2 Rc.indikacije bz i barbiturta.Jonski kanali 2.dejstva antimikotika 1.Karbamazepin 4.agonisti.Antagonizam izmedju lekova.Fibrati 6. 6.antihipertenzivi.stitna zlezda 1. selektivni inhib.Herpes 1.Uterotonici? 1. 5. antiholinesteraze 3. uterotonici i tokolitici 1. 4.Inervacija KVS-a 3. TCA 5. 4. preuzimanja Ser.Th glaukoma 5.Nitrati 5. st. 6. Afinitet. 2.Infarkt miokarda 4.afinitet. 4.terapija hipertenzije.Hinoloni i Fluorohinoloni.terapija astme.NORA. efikasnost. 3. Th sirina.pylori 6. 5.Metronidazol.Antagonisti H2 receptora 6. 5.Akcioni potencijal srca? 5. 1. 5. zida preko 30S subjed.Simpatikusni adrenergicki receptori 3.mehanizmi delovanja antiepileptika.Aspirin. i.Miorelaksansi 6.Stitna zlezda 6.Aspirin 2. Aleksandra Novaković 1. Antibiotici koji blokiraju sintezu cel.Statini. 6.Antihistaminici.Akcioni potencijali celija srca 5.Agonisti beta2 receptora. 5.fibrati.antagonisti i inverzni agonisti. srcana insuficijencija 5.Meh.Inhalacioni anestetici. Metronidazol .Sedativi i antipsihotici? 6.Ergot alkaloidi 3. A i Dopamin kao lekovi 3.Th hipertenzije u trudnoci 5. antagonisti i parc. 6.meh dejstva Lok anestetika i nezeljena dejstva.antiholinesteraze 3.sistemski glukokortikoidi * 1. sistemski glukokortikoidi 1.SSRI 4.Antagonisti alfa rc.Antituberkulotici 1.

Herpes 1.Eradikacija H. Terapija stabilne i Prinzmetalove angine 5.atipicni antipsihotici 4.voli holinergike.Akcioni potencijal srca? 5. 1.Ach 3.Antihistaminici 2. 6. ACE inhibitori. Miorelaxansi 6.pylori 6. 4.Sistemski glukokortikotidi 1.antiholinesteraze 3. atipicni antipsihotici. TI i TS 2.klinicka primena diuretika 5. NORadrenergicka transmisija. holinergici. Meh dejstva aspirina.Sedativi i antipsihotici? 6. NSAIL 2...penicilin. transporteri kao mesta dejstva lekova 2.NORA. 6.afinitet. ne zamlacivati se na 6tom pitanju tj 6toj oblasti je rona tad upisuje ocenu u index i odatle bukvalno znati po 2-3 recenice!!! A sto se tice mog utiska o njoj..Predklinicka ispitivanja 2.Nitrati 5. Фибрнолитици.Metronidazol 1.v. ACE inhibitori antimikotici. 4.nezeljena dejstva betablokatora 3.antagonisti alfa Rc 3. miorelaxanse.Fibrati 6. anestetici i 6.Ca . 5.Terapija astme 3. efikasnost.Mehanizam barbiturata i benzodiazepina 4.Tipovi farmakokinetickih interakcija 2. Jonski kanali kao mesta dejstva lekova.Karbamazepin 4.Ja sam polozila kod nje.noradrenalin i dopamin kao lekovi? 3. aleksandraMoj savet kod nje da se nauce dobroooooooo gradje receptora to ima na njenim predavanjima. 1. antiemetici.Tipicni antipsihotici 4. 1.Adrenalin.Inhalacioni anestetici.Gleda te kao budalu.Simpatikusni adrenergicki receptori 3.atagonisti i inverzni Ag 2.Mehanizam dejstva citostatika 1. pretklinicka i klinicka ispitivanja.Receptori vezani za Gproteine? 2.Kardiotonicni glikozidi.Odnos doze i efekta.. 3. holinergicka transmisija. par pitanja iz antibiotika. Alchajmerova bolest 4.Agonisti beta2 receptora.a iz druge cini mi se. Nezeljeni efekti antiepileptika.Eto to je to najblaze receno! .ACEI 5. BZD i BBT. GIT. inhibitori protonske pumpe.SSRI 4. BKK).mozda glupo zvuci ali veruj tako je. Паркинсонова болест. Acetilholin 3. 5. Диуретици који штеде калијум. 3. alfa agonisti inhibitori protonske pumpe. A i Dopamin kao lekovi 3. odonos doze i efekta. Th glaukoma. 4. anestetike. nezeljena dejstva beta blokatora. Штитна жлезда. Simpatikus i distribucija adrenergickih lekova. anksiolitici.blokatori 6. 3..Jonski kanali 2.Uterotonici? 1.bez ijedne reci. Терапијска примена алфа агониста. status epilepticus. glaukom.Moj savet je da pricas sto brze.1. mehanizam delovanja lekova.Th glaukoma 5. Meh dejstva barbiturata. 2. prokinetici. Hinoloni i fluorohinoloni.miorelaksansi i 6.Oralni kontraceptivi 1.Ach . Blokatori Ca kanala. angina.jako je neprijatna i prepotentna.jer te tada tesko prati.Balansirana anestezija? 4.Antibiotici koji inhibiraju sitezu celijskog zida 1.Tipovi lokalne anestezije 6.ali mi je frljnula index ko od bede.da ne upotrebim gore reci. terapija astme 6.sta ti znas. 2.Alchajmerova bolest. faze ispitivanja leka.Iz prve oblasti najvise drnda na receptorima. Antihistaminici 2. sirenje akcionog potencijala i ceo KVS (infarkt. Enzimi.triciklicni antidepresivi 4.Antagonisti H2 receptora 6.Hipertenzija .i smeje ti se u facu po principu. Cefalosporini aspirin.Blokatori At receptora 5. 5.Mahanizam dejstva antiepuleptika 4. Рецептори са ензимском активношћу и интрацелуларни рецептори.Akcioni potencijali celija srca 5.prva linija terapije 5.antituberkulotici.AB koji deluju na proteine 30S subjedinice 1. th infarkta miokarda.i.

balansirana anestezija 3.diuretici koji štede K 5.Antibiotici inhibitori sinteze ćel.Penicilini 1. 4. 3.. akt.d.beta blokatori 2. Parenteralni antikoagulansi 6.Antagonisti receptora za angiotenzin 5. 4. Diuretici koji stede kalijum 4. 3.antihistaminici 1. 3.fibrinolitici.dejstva i farmakoloski efekti opoidnih analgetika.glukokortikoidi nezeljena dejstva 6.tiazidni diuretici. Glukokortikoidi 1.Antiagregacioni lekovi 4.blokatori kalcijumskih kanala. 5. 1.Atipicni antipsihotici 4. Lokalni anest.n.beta blokatori 3.Blokatori kalcijumskih kanala u terapiji hipertenyije 5. 2.Klinička ispitivanja 2.odnos doze i efekta.glukokortikoidi.odnos doze i efekta 2.alfa agonisti 3. 5. inverzni agonisti / 1.stabilizatori raspolozenja 3.neyeljena dejstva glukokortikosteroida 1. Fe 5.lekovi koji deluju na 5HT Rc 1.Antagonisti histaminskih H2 receptora 6.Astma 5.Preklinicka ispitivanja lekova 2. glukokortikoida 1. Lecenje sistemskih mikoza 6. 6..folna kis.d glukokortikoida 6.eritropoetin 5.ligand zavisni jonski kanali kao ciljna mesta dejstva lekova 2. 2. NSAIL 3.miorelaksansi.Antagonizam. 2.hormoni neurohipofize 1.Dr sc.beta blokatori 2.beta agonisti 2.Antagonizam medju lekovima 2. 6. Antibiotici koji inhibiraju sintezu folata 1.Nezeljena dejstva NSAIL 2.lekovi u th HOBP-a 6.beta agonisti 2. alfa agonisti 2.Stabilizatori raspoloženja 4.i vit.Fe i eritropoetin 6. Zida 6.terapija migrene.lekovi koji deluju posredstvom 5ht rec 2.ligand zavisni jonski kanali 1.fibrinolitici 6.vitamin K 5.n. B12 5.ACEI 2.omeprazol.Inhibitori MAO 4.Lekovi u th bronhijalne astme 6.meh.atipicni antipsihotici.SSRI 3.efekti i terapijska primena glikokortikosteroida 1.Nezeljena dejstva tipicnih antipsihotika 3.stabiliyatori raspoloyenja 4. 2.Lokalni anestetici 1.Opioidni analgetici 4.n..NSAIL-nez.lokalni anestetici 3.th astme 6. Atipicni antipsihotici 3.hormoni hipofize 1.lekovi koji deluju na 5HT receptore .enzimi i molekuli nosači 1.Antibiotici koji inhibiraju sintezu folata 1.lekovi u terapiji hepatitisa B i C 1. Blokatori M receptora 3.antiaritmici III grupe 4. i nukl.farmakodinamičke interakcije 2.beta2 agonisti.selektivni inhibitori preuzimanja serotonina 1.oralni antikoagulansi.Lekovi u th giht-a 3. Fibrinolitici 5.TCA 3.Rc sa tirozin-kin.hormoni hipofize 1. 4.petlje 5.Amjodaron 4.folna kiselina i vitamin B12 6.. 3.nezeljena dejstva NSAIL.Inhalacioni opsti anestetici 4.H2 blokatori 5. Th gripa 6.inhalacioni anestetici 4.amjodaron..aminoglikozidi 6. 6.BKK u th hipertenzije 4...Diuretici H.Agonisti alfa adrenergickih receptora 3.Triciklicni antidepresivi 4. Rc 1.miorelaksansi 3..Ca blokatori u angina pectoris 5. agonisti.Metronidazol 1.Th hitnih hipertenzivnih stanja 5.NSAIL 2.jonski kanali 1. RC sa enzimskom aktivnoscu i intracelularni RC 2.hipertenzija 4. Maja Tomić Obavezno pogledajte profesorkina predavanja sa sajta jer pita po njima.d..organski nitrati 4.Organski nitrati 5.dejstva 2..Inhalacioni anestetici 3. antagonisti. 5. Antagonisti receptora za angiotenzin 5. Karbamazepin 4.aspirin 5.oralni antikoagulansi 6.

.Diuretici koji stede kalijum 5.1. U skripti iz farmakologije postoji greska. sisitemski antimikotici 1. Ugresic pita sta je ductus arteriosus. agonisti alfa R 3. terapija repesa Mala napomena:profesor Savic je primetio da svi studenti navode iluzije kao pozitivni simptom sizofrenije. H2-blokatori 6. Ductus arteriosus nije supljina izmedju pretkomora levog i desnog srca.ako spremate farmakologiju. R vezani za kinaze i IC receptori 2.Inhalacioni opsti anestetici 4. vec je spona izmedju aorte i plucne arterije.Nezeljena dejstva tipicnih antipsihotika 4. pa da ne pogresite :) .iluzije su ono sto rade madjionicari a deluzije se javljaju kod sizofrenije(tako je objasnio). A 5.Alfa agonisti 3.Lekovi u terapiji gripa 1. nezeljena dejstva opoida. astma.Lokalni anestetici 3.a zapravo nisu iluzije vec deluzije. H2 blokatori 5.Inhibitori agregacije trombocita 6. sistemskin antimikotici 1. inhalacioni anestetici 4. I jedna i druga prate predavanja i slajdove. Cuo sam da prof. i bolje nego u Bošku. imunosupresivi terapijska sirina i indeks. prvu oblast treba malo dopuniti.pa samo prepravite u Boskovoj skripti. HOBP nije lepo odrađen i ekpektoransi. diuretici Henleove petlje. klinicka primena inhibitora COXa nezeljena dejstva TCA.antagonisti i inverzni agonisti 2.. i6.Fe 6. antagonisti AT2 receptora. oblast pitanja su super sređene.Agonisti.Rc sa enzimskom aktivnoscu i intracelularni receptori 2.miorelaksansi jonski kanali kao ciljna mesta lekova. antitusici i mukolitici. antiagregacioni lekovi 5. antihistaminici.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->