Dr. Esad Kurtović BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH IZVORA I LITERATURE O SREDNJOVJEKOVNOJ BOSNI 1978.-2000.

Sarajevo 2007.

Dr. Esad Kurtović

BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH IZVORA I LITERATURE O SREDNJOVJEKOVNOJ BOSNI 1978.-2000.

Sarajevo 2007.

Amili i Nermini

SADRŽAJ
Sadržaj Predgovor Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000. Uvod Kratice 1. Izvori, historiografija, pomoćne historijske nauke 2. Politička historija 3. Topografija 4. Društvo 5. Privreda 6. Vjera 7. Kultura Registar autora Registar naslova 001 003

005 007 017 029 083 141 201 281 295 345 473 497

PREDGOVOR
Ponu ena ‘Bibliografija’ proistekla je iz namjere da se sačini interno bibliografsko pomagalo za potrebe nastavnika, suradnika i studenata Odsjeka za historiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu radi olakšanja tekućeg rada. ‘Bibliografija’ nije rezultat dugotrajnijeg i temeljitijeg istraživanja. Uprkos ograničenjima i nedostacima, prikupljeni podaci dobili su, po procjeni autora, zadovoljavajuće okvire i mogućnost da se prezentiraju širem krugu struke i ljubitelja starine. Na kraju, kada je čitav prikupljeni materijal postavljen pred, ipak, prinudni završetak, sva ranija razmišljanja, kao i sav posao, bili su vraćeni na početak. Materijal je, dodatnim istraživanjem u susjedstvu i šire, mogao biti bar za trećinu i veći. Postavka da se od svega napravi solidna bibliografija radova kvalitetne, stručne razine, bila je najbolje rješenje. Kolebanja ipak nije bilo. Držeći se činjenice da sveukupnu bibliografiju bosanskog srednjovjekovlja do 2000. godine, na zadovoljavajući način, projektno može da osmisli i realizira malo veća i složenija ekipa struke, toj budućnosti, realnog i zahvalnog izgleda, radije sam kao poticaj prepustio ovaj i ovakav radni materijal. Zahvaljujem Bibliotekama i bibliotekarima Filozofskog fakulteta, Državnog arhiva Bosne i Hercegovine, Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine, Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, Franjevačke teologije Sarajevo, Matice hrvatske Ogranak Sarajevo, Gazi Husref-begove biblioteke, Bošnjačke zajednice kulture Preporod, Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine i Instituta za istoriju u Sarajevu na svesrdnoj ljubaznosti i pomoći u radu. Za nadati se je da istaknuti i dobronamjerni okviri poticajnosti rasprave i prevazilaženja aktualnih informacijskih praznina kao dodatne svrhe ove Bibliografije neće biti pogrešno tumačeni. Autor

3

BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH IZVORA I LITERATURE O SREDNJOVJEKOVNOJ BOSNI 1978.-2000.

.

Opća klima danas bi se lako mogla nazvati prisilnim fosiliziranjem lokalnih stvaralaštava. već su neprohodni i hrle prema kanjonima. dodirljivo i strogo kontrolirano vlasništvo ideoloških okvira na vlasti i oko vlasti. sporo ali stabilno. Njeno valoriziranje. No. disciplinom istraživačkog postupka. kako ni u Bosni i Hercegovini niti okolo nje sam kraj rata nije shvaćen kao završetak jednog procesa. već bere plodove naučne bezperspektivnosti. Prepoznaje se pojavnošću svojih parametara. “krizom samosvijesti” i vraćanjem okvirima prošlih režima. nalazi svoje mjesto u razvoju struke. Jaka je tendencija da se svako izvanavlijsko i izvankotlinarsko sagledavanje i pristupanje. putuje. čvrsto ogra enim kotlinama i labirintom prepunim istovrsno šarolikih i identično grubo zabarikadiranih vrata. i od ranije udaljeni. te da će neke bolesti duhovnog ozračja polako jenjavati. gotovo nesagledivi. u naciji i oko nacije. ipak. Ugrožena je pozicija stvaralaštva. Napisano. pojam normaliziranja prešao je. Čini se da će ‘bolja vremena’ najveći dio ratne i aktualne produkcije dočekati naslovima u rijetkim i nepotpunim bibliografijama kao polaznom osnovom. istraživačkog rada. Biblioteke od kotline do kotline “zadovoljne” avlijskom produkcijom. koje redovno za sobom vuče zaostajanja. Prilago avanje stanju stvari. Kao da je ono čemu se teži .nauka. kritike i valoriziranja.UVOD Ratom unesrećeni fondovi i poremećeni ritam rada biblioteka u Bosni i Hercegovini. brže ili sporije. i uz egzistiranje strasti. Očekivalo se da će završetak rata voditi procesu općeg normaliziranja i da će se. . kao i blokada u distribuciji izdavačke produkcije unutar i okolo Bosne i Hercegovine tokom rata. Držalo se da će informacija u poslijeratnom izdavaštvu. Ratom stvoreni informacijski jarkovi produbljuju se i šire. Najviša stručna razina ne zastarijeva. u avlijama i kotlinama – odbrambenim mehanizmom smatra “ostacima”. suvremenom metodologijom. ipak biti pravovremenija. ostaju bez obaveznih primjeraka iz ‘susjedstva’ koja se javno ne poznaju. u neku drugu dimenziju i očito je da će čekati daljnja ‘bolja vremena’. prije ili kasnije stiže u svaku kotlinu. Suvremeni svjetski tokovi su. kao i sva druga očekivanja. prema njegovom intenzitetu. ponudom konstruktivnog dijaloga i respektabilnom uskostručnom recenzijom. predstavljali su svojevremeno uporište za procjenu dugotrajne i značajne informacijske praznine u spoznaji napisanog o bosanskohercegovačkoj prošlosti. popunjavati taj duboki jarak.

usaglašavajući kompromisno svoju “školu” u sudbini zajedničkog izraza struke svoje institucije. U Bosni i Hercegovini medievalistika nema brojne vidove suvremeno organiziranog rada (kadrovski sistem. instituciju. različitim intenzitetom i kvalitetom. Istaknuto. muzeja i dr. jedini potpuno okvirni pristup biobibliografiji napisanog o bosanskom srednjovjekovlju u novije vrijeme sačinio je Pavo Živković objavljivanjem Bibliografije objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni. U pregledu napisanog o srednjovjekovnoj Bosni rad bibliografa. Sarajevo. akademija. slabim kvantitetom. bibliografija je kao pomoćna historijska nauka potisnuta bez davanja značajnijih vlastitih metodoloških obilježja. . projekte. juni 1971. ni redovno hiperkritički zahtjevi medievalista historičara u “podjeli posla” nisu rezultirali definiranjima svojih stvarnih potreba. Sarajevo 1987.i bibliografskog pristupa bosanskom srednjovjekovlju je uveliko potreban.i bibliografija odre enih tematskih i vremenskih okvira kao i pojedinih autora. izraz medievalista u Bosni i Hercegovini oduvijek je u sjeni nepovoljnog društvenog valoriziranja. * * * Prikupljanje napisanog o bosanskohercegovačkoj prošlosti često je polazna osnova za raznovrsna valoriziranja historiografskog i kulturološkog rasta. sa zapaženim konstruktivnim kritikama i dopunama. naučne skupove. sasvim sigurnim se pokazuje bogat niz solidno i odlično obra enih bio. 251-256. Dr. kao ni redovna sastajanja. godine. časopis. bibliotekara i ljubitelja starine ne bi se mogao smatrati dovoljno sistematiziranim. Na svakom mjestu skupnog izraza struke.). 1982. Prema ostvarenom uvidu.8 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Pored nedostatka društvene brige.-2000.” Kratak opis rukopisa dao je Mahmud Traljić. Anali GHB 13-14. 256. Za svakog stručnjaka i ljubitelja starine to je neophodan početni zadatak.. Živković je iskoristio do tada najopširniju prikupljenu gra u iz neobjavljenog rukopisa Muhameda Hadžijahića “Bibliografska gra a za proučavanje historije naroda BiH srednjevjekovnog i turskog perioda -za internu upotrebu-. historičara medievalista. Bibliografija se u tom pravcu prezentira kao značajna ‘služavka’ u olakšavanju rada. instituta. Neistraženi i nenapisani pravac pregleda historijata bio. tečajeve). Svoj rad medievalisti ostvaruju raspršeno u okviru zajedničkih institucija (fakulteta.1 Živkovićevom bibliografijom. 1 U svome radu P. Od medievalista u Bosni i Hercegovini. Muhamed Hadžijahić.

Ovdje su uvršteni i radovi koji prate historiju kroz prizmu “današnjih granica Bosne i Hercegovine u srednjem vijeku”.).g. do uključivo 2000. ovdje centralnog vremenskog okvira. I ona je sekundarna. Sarajevo 1999. 868-870. najavljuje se temeljitošću prikupljanja kao važan doprinos u spoznaji napisanog o bosanskom srednjovjekovlju. a za koje je prona ena recenzija iz ovdje zacrtanog okvira. Sama po sebi ne donosi bitnija standardiziranja. godinu)..g. godine. dvobrojevi časopisa 2000. te ispruženu ruku u pravcu prevazilaženja nastalih prekida u informacijskom kretanju napisanog o srednjovjekovnoj Bosni. godine. . Muharem Omerdić. prerasla je u prilog potrebi definiranja izučavanja i rada na biobibliografiji bosanskog srednjovjekovlja sa jedne strane. sami kontekstualizirali u zamašnoj izdavačkoj produkciji. GR IZ BiH LXI/7-8. bjekstvom od učestalog suvremenog poimanja historije kao proizvoljne konstrukcije.Uvod 9 učinjeni su kvalitetni pomaci u olakšavanju pristupa napisanom o srednjovjekovnoj Bosni te autorima najznačajnijih djela. sa istim željama se upućuju i velikom broju ljubitelja starine. naročito konstrukcije “racionalizma sadašnjosti”. u malom broju. U spomen Mustafi Ćemanu (1925. ili 2002. sa druge strane.-2001. Na gornjoj vremenskoj granici uvršteni su. prikazi i osvrti koji su objavljeni tokom 2001.-1999. 2 Jedan sličan širokookviran rad iz i oko kruga istaknutog bibliografa i bibliofila Mustafe Ćemana. godine. iako su izišli iz štampe tokom 2001. Ti dobronamjerni okviri njene svrhe. Pri tom. U njegovom središtu je srednjovjekovna Bosna u svojim razvojnim teritorijalnim fazama.. Iznimno. kalendari za 2001. ocjene. * * * Vremenski period obuhvaćen Bibliografijom obuhvata izdavačku produkciju od uključivo 1978.2 Bibliografija koja se ovdje predstavlja čitaocima svojevrsni je nastavak na bibliografiju Pave Živkovića. kako bi svoj pristup i prepoznavanje stručne razine. i radovi koji su izašli s “produženom vremenskom distancom izlaženja” (časopisi sa zadržanom oznakom izlaženja 2000. Prostor obuhvaćen Bibliografijom. nisu uzimane u obzir. Uporedi. za takve radove objavljene recenzije prije 1978. U obzir nisu uzete recenzije. blago rečeno je dvodimenzionalan.. Zamišljena kao interno pomagalo. uvršten je i manji broj radova objavljenih ispod razine donje vremenske granice. iako se odnose na izdavačku produkciju iz ranijeg.

Zagreb 2000.). širim krugovima čitalaca pristupačnijoj izdavačkoj produkciji. u svojoj retrospektivi ili perspektivi sežu u srednji vijek.. pa čak i dnevna štampa i školska izdanja. te kvalitetnih pristupa struke u izvanstručnoj. Prilikom sortiranja podataka uzimano je sve što je objavljeno.g. danas u Bosni i Hercegovini. Takvim dimenzijama prostora Bibliografija se kronološki vezuje uz produkciju vezanu za historiju od doseljavanja Slavena do pada srednjovjekovne bosanske države 1463. skupno ponovo objavljenih radova. Lepeza objavljenog pokušala se prikazati raznim parceliziranjima. 225-235.10 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. polumjesečna i sedmična izdanja. ili u antici. u kojima je nivo pristupa šaroliko neujednačen. u kojoj se sud struke prepoznaje zavidnom samozatajnošću i samokritikom. To je ujedno. jezika. . te potrebe da se vidi tko se čime bavi. publicistika. činjenica da se u vrijeme rata u Bosni i Hercegovini mogućnosti za stručni izraz bile ograničene. kulture. ona “aktualna avlijska ravan” koja podrazumijeva satisfakciju “stvaralačkog”. 3 Za nepotrebna nekritička i hiperkritička poistovjećivanja uporedi. na mnogim mjestima zasebnim zavo enjem ponovljenih ili dopunjenih izdanja. Razlozi za ovakvu prezentaciju proističu iz potrebe potpunijeg sagledavanja i prezentiranja aktualnog duhovnog ozračja bosanskog srednjovjekovlja u i oko Bosne i Hercegovine. kao i metodologiji istraživačkog rada. pa čak i navo enjem naslova pojedinih dijelova “feljtona” u štampi. naročito stručnom produkcijom... umjetnosti i dr. revijalna. Nerijetko. Pored uskostručnih radova. dobronamjerno je prezentirano kao korisno uporište u pristupu i spoznaji bosanskog srednjovjekovlja. Po strani stoji i djelimični stvarni osnov. Ante Škegro. Isti rad objavljen je u: HM V/19-20. pomoćnim historijskim naukama. historiji pisma. ČSP XXXII/2. bez obzira na stručni nivo napisanog. 367-377. u obzir su ušli i naučno-popularni radovi. mjesečna. Historiografija u službi eliminacije Hrvata u Bosni i Hercegovini (1989-1999.. Sarajevo 2001. za materijalne i političke. tu su i radovi koji kroz osmanski period i dalje. koja prati susjedstvo srednjovjekovne Bosne (i “Bosne i Hercegovine u srednjem vijeku”) i koja se naslanja na historiografsku produkciju direktno posvećenu bosanskom srednjovjekovlju.-2000. na nekim mjestima i “stručne nosioce duhovne nadgradnje” i neke koji se predstavljaju stručnjacima.3 Širina objavljenog i uvrštenog u Bibliografiju karakterizira se vrlo značajnom. zasebnih monografija ili radova u stručnoj periodici. do razine slabog i beznačajnog. kao i pada posljednjeg uporišta hercegove zemlje 1482. književnosti. I nekoliko istaknutih općih pristupa historiografiji.

uspješnog raščlanjivanja u cilju lakšeg sagledavanja napisanog. još uvijek živućih poslova na uskla ivanju . Niz suvremenih monografskih pristupa kroz historijat. korisnih vodiča koji su prezentirani u svim cjelinama. uvrštavani i “utisci”. kulturu. I tu je širina podrazumijevana. U svim slučajevima dodatne anotacije su izostale. na kraju. pa su. na početku pregledom kratica kojima se bitno smanjio obim ukupne prezentacije. Najvećim dijelom sadržina Bibliografije obra ena je stvarnim uvidom. Dio gra e je preuzet iz postojećih bibliografija. društvo. zasluženo. imala je sužen prostor za pristup bibliografskoj gra i u Bosni i Hercegovini i izvan njenih okvira.Uvod 11 U Bibliografiji svoje su mjesto. godina izdanja i broj strana. Ponu eno predstavlja izraz manje-više. abecednim nizom. mjesto izdanja. osvrti i kritike. kao i promotivni izvještaji o pojedinim izdanjima ili naučnim skupovima. U njima je po prezimenima autora ili po naslovima produkcije.. pored stručnih pogleda. Bibliografija je snadbjevena. te. kao i iz samih radova. Njih je teško uspješno valorizirati pred korisnikom bibliografije. prikazi. registrom autora. pa ih je otežano detaljnije razaznavati. Pored imena i prezimena autora te naziva rada. O redakcijskim ili uredničkim naslovima u štampi da i ne govorimo. Tematsko razdvajanje je i inače najteži dio posla pri prezentiranju bibliografske gra e. I jedinice koje svojom suštinom tretiraju starija ili novija razdoblja (čak i suvremenija) svojim naslovom mogu da zbune korisnika. ograničena materijalnom pozicijom autora. izvršeno globalno tematsko raščlanjivanje prikupljenih podataka. Pored velikih. odre eni broj jedinica svojim naslovom ne upućuju ponekad na suštinu niti na dimenzije napisanog. radi štednje prostora). Označene su zvjezdicama i postavljene ispod bibliografskih jedinica na koje se odnose (skraćeno su navo ene. ocjene. kojima je prezentirana i ocjenjivana objavljena produkcija. kao i izvore u svojim prilozima i dodacima). privredu. * * * Bibliografija se sastoji od 7 cjelina. vjeru. Zacrtana koncepcija. obra uje više ili čak sve segmente koji se u svih sedam cjelina nude (političke prilike. topografiju. na primjer grada ili župe. Tako er. odre enog vremenskog perioda i sl. Pored osnovnih cjelina. ili više-manje. uvršteni su izdavači i vrsta njihovog izdanja. našle i recenzije.

Takvim nastojanjima kao problem su postavljeni. 4 Uporedi polazište za raspravu.4 Treba istaći da je rad na izvornoj gra i prepoznatljivo mjerilo vrijednosti. Mjerilom zaokruženih procesa u historiografskom rastu. i jedino dostupna izvorna gra a suvremenog doba. Po mnogo čemu prijelomna je cjelina. stručnoj razini. publicističkog. Sarajevo 2000. i pokušaja reafirmiranja i redefiniranja istinskih vrijednosti. Prilozi 29. Dio ratne produkcije otežano je pronaći i kod izdavača. biće i ostaće samo u informaciji ove Bibliografije. dio uvrštenog. autora i ljubitelja knjige vrše se prikupljanja. Za šira medievalna istraživanja i sintetiziranja ovaj kronološki i sadržinski okvir je relativno mjerljiv. biblioteke ne dobijaju ni danas sve obavezne primjerke. Slabija materijalna pozicija i nedovoljna razmjena uslovljava selektiranu nabavku. prije rata u Bosni i Hercegovini i oko nje.-2000. Najvišoj razini. sa egzistirajućim preispitivanjima i redefiniranjima. uhodani tokovi. Na mnogim mjestima angažmanom bibliotekara.12 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.. . najviše zloupotrebe i neozbiljnosti ide linijama prisilnih krojenja nacionalnih i nacionalističkih pristupa bosanskom srednjovjekovlju. Po svemu je dio dvaju globalnih okvira u kojima je promjena duhovnog ozračja sa fizičkim prekidima drastično izvršila razgraničenje. Moglo bi se reći da se kontekstualiziranje pristupa bosanskom srednjovjekovlju nalazi u raskoraku izme u nasilnih stvaranja barijera. Različita ponovljena i dopunjavana. uveliko usložnjavaju i odvlače pažnju prema poziciji ocjene napisanog uopće o bosanskom srednjovjekovlju. Ipak. Na ovom mjestu ne treba posebno podvlačiti. na mnogim mjestima. kočenjem ranijih definiranja. ranije valorizirana izdanja. Obzirom na pristup opservacija je svakako potrebna. Historiografska literatura o srednjovjekovnoj Bosni objavljena u zemlji i inostranstvu 1980-1998. “Historiografija o Bosni i Hercegovini 1980. kompilatorskog i nivoa beznačajnog.-1998”. * * * Detaljniju ocjenu napisanog kroz Bibliografiju razina ovog uvoda i mogućnosti autora ne dozvoljavaju. Esad Kurtović.. Rad na neobjavljenoj gra i je u naglom opadanju. 49-88. stanja očuvanog fonda. ali treba znati da se radi o izdavačkoj produkciji koja je ujedno. on ne predstavlja odgovarajuću cjelinu.

Uprkos suprotnostima i približavanjima. nije odre ivalo niti odre uje modernu. prepoznatljivi odraz kretanja novovijekovne historije u i oko Bosne i Hercegovine. Njegovim djelom stvorena je jedinstvena medievalna škola. najvećim dijelom. naprotiv. svjesni veličine Babićevog djela. Pojam novog. 266-267. one su. bezrezervno je Babićevu veličinu označio spoznajom da čitajući njegove radove čitalac ne može da odredi koje je nacije autor. Bjekstvo od suvremenih “otežanih” poimanja u pristupu bosanskom srednjovjekovlju spojilo se u Babićevom djelu. ni “ono izme u njih” nije imalo drugačije okvire. Anacionalan i anacionalistički pristup omogućava bosanskom srednjovjekovlju životnost koja je najbliža uzusima moderne svjetske historiografije.. Beograd 1997. takav primjer su i kvalitetni dometi srpske i hrvatske historiografije u pristupu bosanskom srednjovjekovlju). Raskidajući s nacionalnim i nacionalističkim pristupom bosanskom srednjovjekovlju. Nerijetko se. On je rasterećen suvremenih državnih i narodnih okvira koji se interesno ugra uju u bosansko srednjovjekovlje. sa činjenicom da bosansko srednjovjekovlje (koje i ne poznaje državotvorne okvire i naciju devetnaestog i dvadesetog stoljeća). Jako 5 Sima Ćirković. te da je odbrana suvremenih pozicija u pogledu na bosanskohercegovačku zbilju utemeljena na uglovima pristupa bosanskom srednjovjekovlju.5 Takvom jednostavnom pozicijom slikovito je apostrofirana kompleksnost temeljne značajke novog pogleda. Naravno. Knowledge. . zapravo. Babić Anto. Jedan od najboljih poznavalaca bosanskog srednjovjekovlja. rijetko je prihvaćan kao ravnopravna i konkurentna škola u pristupu bosanskom srednjovjekovlju. “Enciklopedija srpske istoriografije (priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)“. mnoga kotlinarska dokazivanja danas ukrašavaju njihovim citiranjem. Produkcija Bibliografije. rezultirali su i stvaranjem vlastitih uzusa i škola naspram težišnih pitanja bosanskog srednjovjekovlja. modernog izraza u pristupu bosanskom srednjovjekovlju utemeljio je Anto Babić.Uvod 13 Istaknuti dometi ključnih. predstavnik srpske historiografije u pristupu bosanskom srednjovjekovlju. Iako je Babić respektiran i u srpskoj i u hrvatskoj historiografiji. kao i njegovih učenika. (najzad. Sima Ćirković. zbog egzistiranja principijelnosti. Babić je svojim djelom ponudio uzus pristupa koji je i u njegovom vremenu teško odgovarao tadašnjoj bosanskohercegovačkoj zbilji. mjerilom historiografije uopće. srpske i hrvatske historiografije u proučavanju bosanskohercegovačke prošlosti. suvremenu i najsuvremeniju historiju Bosne i Hercegovine. pokazuje da je teško prepustiti historiju historičarima.

Najnovija kriza stvaralaštva. sistemom suvremene “sigurnosti” opredjeljuje za potrebnog. ublažavajući jasan stav Babićeve škole. prihvatio je i prihvata je kao kompromisnu poziciju modernog bosanskohercegovačkog izraza (“lokalno”) naspram tokova srpske i hrvatske historiografije. svaka bi da ugradi Babića u svoje vitrine. Novina. ne prepoznavajući pojam škole i pristup u historiografijama jugoistoka Evrope. “babićevskim mjerilima bosanskog srednjovjekovlja”. radije se. Nisu rijetki ni slučajevi kada u suvremenim dokazivanjima Babić. novo kompromisno pokriće u iščekivanju i “dogovornom riješavanju” budućnosti Bosne i Hercegovine. u odnosu na brojne krize u kojima su srpska i hrvatska historiografija bile bliže ili dalje u stavovima. nema mjesta ni u stručnom aparatu. Dio suvremene produkcije. 6 . negativnim ishodom i razriješenjem suvremene bosanskohercegovačke zbilje. interesno. je u činjenici da neizvjesnost suvremene pozicije Bosne i Hercegovine ruši etabliranje “sa više pozicija ateističke” Babićeve škole. “nemajući državu i naciju”. u školi i deetatizaciji i denacionalizaciji pristupa. jednostavno. umjesto prepoznavanja utemeljenosti pristupa pojedinom pitanju. Razvrstavanja su “u toku”. ‘nacionalnog i nacionalističkog’ autora. Prema suvremenim nacionalnim i nacionalističkim pozicijama definira se opet pristup bosanskom srednjovjekovlju. koja se pogrešno poistovjećuje sa. I uz zategnutu šarolikost pristupa.-2000. pa i oko nje. čak i na mjestima gdje se škole sigurno i stabilno približavaju vanstrastvenoj normali. državu moderne i suvremene historije Bosne i Hercegovine. za mnoge. proizvela je niz nacionalnih i nacionalističkih pristupa u proučavanju prošlosti Bosne i Hercegovine. Takvim “pomirljivim” stavovima dodatno se neuspješno. Ni pozicija “stvaralaštva kompromisa” se ne smatra pogodnim rezultatom. Suvremenost pokazuje da je ohrabrivanje ra anja bošnjačke škole u pristupu bosanskom srednjovjekovlju. a ipak ga ne mogu “kontinuirati” uzusima kotlinarskog shvatanja o povezanosti suvremene bosanskohercegovačke zbilje i pristupa bosanskom srednjovjekovlju. suvremena nacionalna i nacionalistička složenost pozicije Bosne i Hercegovine ponovo prenosila i prenosi u pristup i u bosansko srednjovjekovlje. s tim nema (ima?) veze. raspršene kotline u Bosni i Hercegovini.6 Dio djelatnika najnovijeg vremena (i prije rata).14 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Babićeva škola egzistira kao vrhunac stručnog pristupa bosanskom srednjovjekovlju. dimenziju poimanja bosanskog srednjovjekovlja. odraz suvremenog udara na poziciju Bosne i Hercegovine. Da li prelazi u idealizam? Riješenje bosanskohercegovačke zbilje. naravno.

prešao cifru od nekoliko hiljada. adresari. Bibliografija nije prilago ena brojnim standardiziranjima. periodici i bibliografiji uopće.). bio. rekapitularnih ili grafičkih pokazatelja. pa bi. sa velikim brojem neproduktivnih i beznačajnih bibliografskih jedinica. po kojima se suvremena bibliografija prepoznaje. leksikoni. prema užoj struci. tu je broj informacija. zajedno sa institucijama struke. Prikupljeni rezimei previše su uvećali obim Bibliografije. mada su zahvalan prostor za empirijsko dokazivanje onog što iskusni i uskostručni recenzenti već primjenjuju u praksi. godišnjaci. naročito medievalisti. Pored uobičajenih nedostataka.i bibliografije različitih tematskih pravaca. O medievalistima i brojnim autorima koji su pristupali historiji srednjovjekovne Bosne. nisu bili zadovoljavajuće rješenje. Po strani stoji činjenica da danas rezime stoji i uz beznačajne i nestručne. rezime i dr. Izbjegnute su anotacije koje bi pojavnu tehničku nepreciznost obrade i provjere pokazale sigurnijom. ukoliko bude izdavača. prikupljeni materijal nije ni u dovoljnoj pojavnoj mjeri prezentiran pred korisnike. obzirom da su iskorištene enciklopedije. Ni pokušaji detaljnijeg tematskog registra. a uz ostale autore. sve to moglo da se pojavi u zasebnom izdanju. časopisima i bibliografijom uopće. Tako je i sa uvrštavanjem bilo kakvih numeričkih. Tu pripada i činjenica da je dio bibliografskih jedinica sa nedostacima preuzet iz postojećih bibliografija ili literature. previda pri uvrštavanju i nedovoljnog istraživanja. a da u njih nije ostvaren stvarni uvid. Ni historičari i ljubitelji starine. ljetopisi. Bibliografija je .Uvod 15 * * * Važna poglavlja o autorima. namjerno su izostavljena. pa su izostavljeni. institucijama. pa i kraće bilješke o autorima iz posebnih izdanja ili sa korica knjiga. kao i o autorima uvrštenim u ovu Bibliografiju. Kako je samo o najistaknutijim taj broj zamašan. ispuštanja. irelevantno i iracionalno recenzirane radove. Bibliografi ponu enim ne mogu biti zadovoljni. broj prona enih informacija u cjelini je obiman. jezik i pismo. dimenzije izdanja. Na desetine istaknutih predstavnika struke dobilo je u ovom vremenskom periodu kvalitetne biobibliografske obrade i naučna valoriziranja formom pojedinačnog pristupa ili širih zbornika sa učešćem većeg broja učesnika u praćenju različitih segmenata njihova života i djela. Nedostaju podaci koji pojavni iskaz bibliografske jedinice potpuno predstavljaju (štamparija. ne mogu ostati bez primjedbi.

. ujednačavanja standardiziranja vrlo šarolikih stručnih aparata u produkciji i dr. nove metodologije i nove spoznaje). predstavljena kao pomagalo i vodič u kratkom. Pitanje višedimenzionalnog bibliografskog iskaza za medievaliste njime je definirano kao otvoreno i problemsko. Nema ponu enih riješenja za dovoljno kvalitativan izbor načina prezentiranja vrijednosti i dometa produkcije (izvorne podloge. valoriziranja u historiografiji i kulturi pisane riječi.-2000. Otuda je njegova svrha kao sekundarnog priloga. ali informacijski slabo obra enom i sintetskim okvirima nedovoljno valoriziranom periodu. Niz pitanja u prezentaciji napisanog o bosanskom srednjovjekovlju bi se moralo uskladiti. opravdana. izbor načina tematskog prezentiranja. konstruktivnog valoriziranja). po našem uvjerenju. uprkos manjkavostima. Recenzija je i inače (ako ne i uvijek) ugrožena ..16 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. pozitivne i negativne recenzije (naročito produktivnog. .

AHOI – Acta historico-oeconomica Iugoslaviae. Kulturno društvo Bošnjaka Hrvatske Preporod. Arheografski prilozi – Arheografski prilozi. Moskva. Balcanica – Balcanica. Sarajevo. Sarajevo. ANU BiH – Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. AL BiH – Arheološki leksikon Bosne i Hercegovine. Balcanoslavica – Balcanoslavica.KRATICE AD BiH – Arheološko društvo Bosne i Hercegovine. Hrvatski državni arhiv. BAN – Blgarskata akademija na naukite. BF – Bosna franciscana. Balkan Studies – Balkan Studies. Cetinje. Ljubljana. Časopis za društvenu teoriju i praksu. Dubrovnik. Društvo bibliotekara Bosne i Hercegovine. Avazov focus – Avazov focus. Sarajevo. Institut za istražuvanje na staroslovenskata kultura / Institut za staroslovenska kultura. Beograd. Akademija nauk SSSR. Bibliotekarstvo – Bibliotekarstvo. BiH Press. Balkanološki institut. Sarajevo. AP – Arheološki pregled. Zagreb. Thessaloniki. Srpska akademija nauka i umetnosti. Argumenti – Argumenti. Komisija za ekonomsku historiju Jugoslavije. Beograd. Politički magazin. Prilep. Zavod za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku. AGM – “Anton Gustav Matoš". Sarajevo. Zagreb. Beograd. Tuzla. Institut po balkanistika. Sarajevo. Zagreb. Beograd. ZagrebDubrovnik. Narodna biblioteka Srbije. PiPP Avaz. Nezavisne informativnopolitičke novine. Institut slavjanovedenija i balkanistiki. AHO – Acta Historico-Oeconomica. Rijeka. Anali – Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku. BiH Kult – BiH Kult. BiH – Bosna i Hercegovina. List za kulturu. Zagreb. Arhivski zapisi – Arhivski zapisi. Arheografsko odjeljenje Narodne biblioteke Srbije. Behar – Behar. BIGZ – “Beogradski izdavački grafički zavod”. Arhivist – Arhivist. Savez arheoloških društava Jugoslavije. Zagreb. Časopis za ekonomsku povijest. AV – Arhivski vijesnik. Anali GHB – Anali Gazi Husref-begove biblioteke. Časopis za kulturu i društvena pitanja. Savez društava arhivskih radnika Jugoslavije i arhiva Jugoslavije. Sofija. Franjevačka teologija Sarajevo. Centar za idejnoteorijski rad Općinske konferencije Saveza komunista Hrvatske Rijeka. Balkanskie issledovanija – Balkanskie issledovanija. - - . Balkanistika – Balkanistika. Beograd. Gazi Husref-begova biblioteka. Sofija. Sarajevo. Institut for Balkan Studies. Arhivska praksa – Arhivska praksa. Državni arhiv Crne Gore. Historijski arhiv.

Sarajevo. Bosanskohercegovački nezavisni news magazin. . Zenica. Titograd/Podgorica. Zagreb.18 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Bošnjaška kulturna zveza-Bošnjački kulturni savez. Zagreb. Hrvatski institut za povijest. j.Dani – Dani. Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine. Vareš. Ljubljana.Bilten – Bilten Arhiva Hrvatske. . Časopis za kulturu bosanskog književnog jezika. Časopis za povijest i kulturu. .ČS – Čakavski sabor. . .BZK – Bošnjačka zajednica kulture. Bošnjačka nacionalna zajednica Hrvatske.Byzantinoslavica – Byzantinoslavica. . Časopis Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine.Biljeg vremena – Biljeg vremena. . Sarajevo. Časopis za bosansku nastavnu praksu.DH – Dubrovački horizonti. .Bošnjak – Bošnjak. Arhiv Hrvatske. Split. . . . Revue internationale des études byzantines.Bošnjačka pismohrana .Bosniaca – Bosniaca. Radončić Public.Dijalog – Dijalog. Sarajevo. .ČSP – Časopis za suvremenu povijest. Informativno-političke novine.Članci i gra a – Članci i gra a za kulturnu istoriju istočne Bosne.Bilten FTS – Bilten Franjevačke teologije Sarajevo.Boka – Boka.Bobovac – Bobovac. Franjevačka teologija Sarajevo. Matica hrvatska Ogranak Čitluk-Općina (Općinsko vijeće) Čitluk. . D.-2000.Crkva na kamenu – Crkva na kamenu. Časopis Društva Dubrovčana i prijatelja dubrovačke starine u Zagrebu. Institut za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta. Zagreb.Diadora – Diadora. Arheološki muzej. Prague. Samoupravna interesna zajednica kulture i nauke. l. Informativni list hercegovačkih biskupija. . .Bulletin HDA – Bulletin Hrvatskog državnog arhiva. Pedagoški zavod i Pedagoška akademija u Zenici. . . Československá akademie věd. . Zagreb. Tuzla. Académie Tchécoslovaque des Sciences et Lettres. . Muzej istočne Bosne.Bosanski jezik – Bosanski jezik. .CCP – Croatica Christiana Periodica. Sarajevo. Zagreb. . . Skupština opštine Gračanica. Institut des études grecques. . Sarajevo. Zadar.CANU – Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.BKC – “Bosanski kulturni centar”. . List vareških Hrvata. . Sarajevo. Čitluk. . Zagreb. .Československý časopis historický – Československý časopis historický. Preporod. Općinsko vijeće Vareš-Hrvatsko kulturno društvo Napredak Podružnica Vareš / Hrvatsko kulturno društvo Napredak Podružnica Vareš.CK SK – Centralni komitet Saveza komunista. Mostar.Didaktički putokazi – Didaktički putokazi. Praha (Prag). . Herceg-Novi. Gračanica. . Civitas.Bošnjački avaz – Bošnjački avaz. Zbornik.Brotnjo Zbornik – Brotnjo. Sarajevo. romaines et latines.Bošnjačka pismohrana. (Prag). Tuzla.

ZagrebDubrovnik. . Revija za književnost.Erasmvs – Erasmvs. . . Dubrovnik.Dubrovnik Annals – Dubrovnik Annals. Kulturno društvo Bošnjaka “Preporod”. Nezavisne narodne novine. . . Časopis za kulturu demokracije. Bosanskohercegovački politički dnevnik. .Divan – Divan. . Znanstveno-stručni časopis za društvena pitanja. . Razred za suvremenu književnost Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti.Dobojske novine – Dobojske novine. Zagreb. . Sarajevo.El-Hidaje – El-Hidaje. . .FTS – Franjevačka teologija Sarajevo. . Zavod za povijesne znanosti Hrvatske akademije nauka i umjetnosti u Dubrovniku. . Dubrovnik. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. . Državni arhiv Bosne i Hercegovine i Društvo arhivskih radnika Bosne i Hercegovine. Sarajevo. Ljubljana.GADAR BiH – Glasnik arhivâ i Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine. Zagreb. . . Društvo istoričara Bosne i Hercegovine.Dijalog Nova serija – Dijalog Nova serija. .FPN – Fakultet političkih nauka. . Izvori za hrvatsku povijest.Études balkaniques – Études balkaniques.FF – Filozofski fakultet. Hrvatski državni arhiv.GDI BiH – Godišnjak Društva istoričara Bosne i Hercegovine. Informativna služba općine Doboj/Press služba općine Doboj.Gaudeamus – Gaudeamus. Hrvatska akademska zajednica u Federaciji Bosne i Hercegovine. . Avaz. Sarajevo. Rijeka.Forum Bosnae – Forum Bosnae. Matica hrvatska. Ljubljana.DZS – “Državna založba Slovenije”.Diwan – Diwan. . Doboj. Sarajevo. Časopis za filozofska i društvena pitanja. Znanstveno-kulturna smotra Matice hrvatske Rijeka.FBIH – Federacija Bosne i Hercegovine. Sarajevo. Sarajevo. Sofia. Erasmus Gilda. . Academie Bulgare des sciences. znanost i društvena pitanja/Časopis za književnost i znanost. .Kratice 19 .Fontes – Fontes.Forum – Forum. .EJ – Enciklopedija Jugoslavije.Dnevni avaz – Dnevni avaz. Udruženje uleme Bosne i Hercegovine.Dometi – Dometi. . . Ogranak Dubrovnik. nauku i društvena pitanja/Časopis za književnost. Zagreb.DPO – Društveno-političke organizacije.Dubrovnik – Dubrovnik. umjetnost. Matica hrvatska. . Sofija. Centar za filozofska istraživanja Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine-Me unarodni centar za mir u Sarajevu. Sarajevo. Almanah JU Javne biblioteke Gradačac/Almanah JU Javne biblioteke “Alija Isaković” Gradačac.Domovina – Domovina.Etudes historiques – Etudes historiques. Jugoslavenski leksikografski zavod. . Zagreb.ES – Enciklopedija Slovenije. Travnik. Bosna Forum. Institut d’histoire. Institut d’etudes balkaniques. Mostar. Sarajevo. Academie Bulgare des sciensces. Gradačac.

Stuttgart. Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine.GR IZ BiH – Glasnik Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. . Beograd.GZM (A) – Glasnik Zemaljskog muzeja (Arheologija) Nova serija.Glasnik Vis-a SFRJ – Glasnik Vrhovnog islamskog starješinstva Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. . Trebinje. .Glasnik Društva – Glasnik Društva konzervatora Srbije. Beograd. Sarajevo. Sarajevo. Centar za balkanološka ispitivanja. . . Skopje. Pomorski muzej. Beograd.GZH – “Grafički zavod Hrvatske”. Sarajevo.Glasnik Etnografskog muzeja. . Pravni fakultet.Gradina – Gradina.-2000. Beograd.Glasnik NIN-a – Glasnik. specijalno mesečno izdanje NIN-a za književnost.Godišnjak – Godišnjak Odjeljenja za književnost. . Srpska akademija nauka i umetnosti. Zavičajni muzej. Srpsko arheološko društvo. Geografsko društvo Bosne i Hercegovine.Glas – Glas. Srpska pravoslavna crkva. .GPM – Godišnjak Pomorskog muzeja u Kotoru. Banja Luka. Institut za nacionalna istorija.Geografski pregled – Geografski pregled. Informativni centar. . Etnografski muzej.GIP – Grafičko-izdavačko preduzeće. Geografski institut i Odsjek za geografiju Prirodnomatematičkog fakulteta. Pljevlja. Izdavačko javno novinsko-izdavačko preduzeće. Zagreb. .Geschichte Osteuropas – Jahrbücher für Geschichte Osteuropas.Glasnik Zavičajnog muzeja – Glasnik Zavičajnog muzeja. . Sarajevo. Srpska akademija nauka i umetnosti. . Beograd. Srpska akademija nauka i umetnosti. . Beograd.Glasnik SPC – Glasnik Srpske pravoslavne crkve.Glas – Glas. . Gračanica. Zemaljski muzej. Zemaljski muzej.20 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. .Glas Trebinja – Glas Trebinja.GZM (E) – Glasnik Zemaljskog muzeja (Etnologija) Nova serija. Institut za jezik i književnost u Sarajevu. . Zagreb.HAZU – Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti.Godišnjak SANU – Godišnjak Srpske akademije nauka i umetnosti.GPF – Godišnjak Pravnog fakulteta. . Prilozi za kulturnu istoriju Gračanice i njene okoline. . Sarajevo. Sarajevo. . . . Društvo konzervatora Srbije.Glasnik – Glasnik. . . List bošnjačkih institucija Tešnja. .GEM . . .GEI – Glasnik Etnografskog instituta. Sarajevo. Etnografski institut. publicistiku i kulturnu politiku. Beograd. DJL “Monos”. Sarajevo. .Godišnjak SAD – Godišnjak Srpskog arheološkog društva. Beograd.Godišnjak CBI – Godišnjak Centra za balkanološka ispitivanja. . Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. NIN-Politika. Kotor. List Opštinske konferencije Socijalističkog saveza radnog naroda Trebinje.GP – Geografski pregled. Tešanj.Gračanički glasnik – Gračanički glasnik. Sarajevo. .

o. HM – Hrvatska misao. Zagreb. Hrvatsko kulturno društvo Napredak. HZ – Historijski zbornik. Sojuzot na društvata na istorite na SR Makedonija. Zagreb. Ogranak Sarajevo. Banja Luka. HBL – Hrvatski biografski leksikon. Hrvatski narodni kalendar. List za jedinstvenu Bosnu i Hercegovinu (SarajevoZenica-Frankfurt-Ancona). IKA – Izdavačka knjižarska agencija. Beograd. Novi Sad. Istoričeski pregled – Istoričeski pregled. Arhiv Hercegovine .Kratice 21 - - - - - HAD – Hrvatsko arheološko društvo. Titograd/Podgorica. Istorijski institut. Sarajevo. Istorijski institut Socijalističke Republike Crne Gore/Republike Crne Gore i Društvo istoričara Socijalističke Republike/Republike Crne Gore. Zagreb. IG – Istorijski glasnik. Hrvatska revija – Hrvatska revija. Hercegovina – Hercegovina. Institut za istoriju. Istorijski institut. Institut za srpskohrvatski jezik. Hercegovina ( ) – Hercegovina ( ). Tuzla. Izraz – Izraz. Zagreb. Istorijski zapisi – Istorijski zapisi. Istorija – Istorija. Split. Institut za istorija pri Bulgarskata akademija na naukite. JAZU – Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Hikmet – Hikmet. Muftijstvo Islamske zajednice u Tuzli/Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini. JF – Južnoslovenski filolog. Zagreb. Beograd. Hrvatski glasnik – Hrvatski glasnik. Glasilo Hrvatskog kulturnog društva Napredak . Skopje. Tuzla. Sarajevo. IZ – Istorijski zbornik. IČ – Istorijski časopis. Mostar. Zagreb..Muzej Hercegovine. HDA – Hrvatski državni arhiv. IP – Izdavačko preduzeće.Narodna knjižnica Herceg-Bosne. Matica hrvatska. Beograd. . Mostar. Muzej Herceg-Bosne . Hrvatski narodni godišnjak – Hrvatski narodni kalendar. Srpska akademija nauka i umetnosti. Hrvatski narodni godišnjak.Arhiv Herceg-Bosne Zavod za zaštitu spomenika kulture Herceg-Bosne . HDZ BiH – Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine. Matica iseljenika Bosne i Hercegovine. IGKRO – Izdavačka grafičko-knjižarska radna organizacija. Sarajevo. Muftiluk tuzlanski. Savez društava istoričara Republike Srbije. IRO – Izdavačka radna organizacija. o. Sarajevo. List za vjersko-teološka i kulturno-historijska pitanja. HKD Napredak – Hrvatsko kulturno društvo Napredak. IGC – Izdavačko-grafički centar. Eminović d. Sofija. Sarajevo. Matica hrvatska. Sarajevo. Hrvatska obzorja – Hrvatska obzorja.Župe Soli. Savez povijesnih društava Hrvatske. Istina o BiH – Istina o BiH. Istraživanja – Istraživanja. Kulturno-književni tromjesečnik. INP – Izdavačko-novinarsko preduzeće. IA MI BiH – Iseljenički almanah Matice iseljenika Bosne i Hercegovine.

Zagreb. Sarajevo. . . NIPP Ljiljan. . . Sarajevo.Marulić – Marulić. Časopis za kulturu. Skopje. .Kolo – Kolo. Beograd. o. . .JIČ – Jugoslovenski istorijski časopis. Sarajevo. . Zagreb. Zagreb. Split. . .Krijesnica – Krijesnica. Centar za koncilska istraživanja.Jukić – Jukić. . Srpska akademija nauka i umetnosti. . Kršćanska sadašnjost. Sarajevo. .KDM – Kulturno društvo Muslimana. . . .Kosovsko-metohijski zbornik – Kosovsko-metohijski zbornik. Novi Sad. Srpska akademija nauka i umetnosti. Zenica.Lastavica – Lastavica. Muzej u Prijepolju.Lica – Lica. Kršćanska obiteljska revija. Zagreb. Katolički župski ured Drinovci. .MDD “Merhamet” – Muslimansko dobrotvorno društvo “Merhamet”.JLZ – Jugoslavenski leksikografski zavod / Leksikografski zavod ‘Miroslav Krleža’.LMS – Letopis Matice srpske. Sarajevo.KI – Književna istorija. Zbor franjevačkih bogoslova “Jukić”. Književnost. Oslobo enje. Popularni časopis za duhovnu i nacionalnu afirmaciju/Popularni mjesečni časopis za duhovnu i nacionalnu afirmaciju / Časopis za duhovnu i nacionalnu afirmaciju / Časopis za afirmaciju bosanske duhovnosti. Ljiljan d. . Zveza zgodovinskih društev Slovenije.KS – “Kršćanska sadašnjost”. Izdavačko preduzeće Vuk Karadžić. .Ljiljan – Ljiljan. . nauka”.MH – Matica hrvatska. Nacionalni sedmični list. Humac.Kabes – Kabes.. Savez istoričara Jugoslavije. Beograd. Mešovita gra a.Mileševski zapisi – Mileševski zapisi.Kršni zavičaj – Kršni zavičaj. . Odsjek za južnoslovenske jezike Filozofskog fakulteta u Sarajevu i Odjeljenje za jezik Instituta za jezik i književnost u Sarajevu.Kana – Kana. Sarajevo. Književni krug. Ljubljana. .MANU – Makedonskata akademija na naukite i umetnostite. Sarajevo. Me uakademijski odbor za proučavanje Kosova i Metohije. Časopis za književnost i kulturu.Mogućnosti – Mogućnosti. Prijepolje.KUN – “Kultura. Hrvatska matica iseljenika. Sarajevo. Zagreb. NIPP Ljiljan/Bosanskohercegovački politički magazin. Zagreb. Društvo pisaca Bosne i Hercegovine. kulturni problemi.MNV – Muslimansko nacionalno vijeće. Hercegovački informativni zbornik za vjerska i društvena pitanja. Istorijski institut. . . . Beograd. . Matica hrvatska.LEJ – Likovna enciklopedija Jugoslavije.Književni jezik – Književni jezik. . umjetnost.-2000. Hercegovina / Franjevački samostan Humac.Miscellanea – Miscellanea. o. Glasilo Matice hrvatske Zenica. Mostar.KDB “Preporod” – Kulturno društvo Bošnjaka “Preporod”. Beograd. Islamski centar Mostar. Zagreb. . . umjetnost. . . dokumentaciju i informacije.Kronika – Kronika. Matica hrvatska Ogranak Zenica.Matica – Matica.22 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.

MSHSM – Monumenta spectantia historiam slavorum meridionalium. Muzej “Ras”. Mostar. .NIŠP – Novinsko-izdavačko štamparsko preduzeće. . . Zagreb. Časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja.Naučni sastanak slavista u Vukove dane – Naučni sastanak slavista u Vukove dane. . .Novi cvijet – Novi cvijet. Matica hrvatska. Savez društava prosvjetnih radnika Bosne i Hercegovine.NS – Naše starine. Kultura.Mostariensia – Mostariensia.Naša škola – Naša škola. Sarajevo.Mostovi – Mostovi.Motrišta – Motrišta. . Matica iseljenika Bosne i Hercegovine. . Župni ured Duvno. Islamska revija. . .Nastava povijesti – Nastava povijesti: Nastava istorije: Pouk zgodovine: Nastava po istorija. Pljevlja. Novi Sad. Beograd. Teološka biblioteka. Časopis za odgoj i obrazovanje. Zavod za zaštitu spomenika kulture.Münchner Zeitschrift – Münchner Zeitschrift für Balkankunde.Kratice 23 . Udruženje katoličkih vjerskih službenika u Socijalističkoj Republici Bosni i Hercegovini. Republička konferencija Saveza socijalističke omladine Bosne i Hercegovine. Sarajevo.. Franjevački sjemeništarci u Visokom. Duvno/Tomislavgrad. Sarajevo. Novi Pazar. Revija Matice iseljenika Bosne i Hercegovine. List Saveza socijalističke omladine Bosne i Hercegovine. Zenica.Naši dani – Naši dani. Visoko. . Osnovna organizacija udruženog rada Dječija i omladinska štampa.Naša riječ – Naša riječ. Sarajevo. . . . Sarajevo. Časopis za humanističke znanosti. . . . Informativni vjerski list. Sarajevo. Beograd. Narodni muzej Beograd – Srpsko numizmatičko društvo. Mostar. Me unarodni slavistički centar.NEV – Nova et vetera.Naša ognjišta – Naša ognjišta.Mostovi – Mostovi.NZ – Novopazarski zbornik. .Numizmatičar – Numizmatičar.NBS – Narodna biblioteka Srbije. Novinsko-izdavačka i štamparska organizacija Oslobo enje. Savez društava historičara Jugoslavije. Udruženje ilmije u R BiH. Mostar. . Franjevačka klasična gimnazija u Visokom. . München. d. .MS – Matica srpska. Beograd.Muallim – Muallim.Naš svijet – Naš svijet. Narodna biblioteka Mostar/Podružnica pisaca Hercegovačkoneretvanskog kantona.NIGP – Novinsko-izdavačko grafičko preduzeće. Me urepublička zajednica za kulturno-prosvjetnu djelatnost. Konjic. Sveučilište u Mostaru. .NIRO – Novinsko-izdavačka radna organizacija. . . Sarajevo. . NIPP ‘Naša riječ’ Zenica d.Novi muallim – Novi muallim. Sarajevo. . Visoko. . (vidi pod Sveta baština).Most – Most. .NUB BiH – Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine. . Klub mladih “Mostovi” Konjic. Informativno-politički list zeničko-dobojskog kantona/Nezavisne novine.NIO – Novinsko-izdavačka organizacija. .NIP – Novinsko-izdavačko preduzeće. Baška Voda. Udruženje ilmije Islamske zajednice u BiH.

Hrvatsko društvo za znanost i umjetnost. . Hrvatsko arheološko društvo. Muzej grada Zenice.Radovi Muzeja – Radovi Muzeja grada Zenice. Split. Banja Luka. Radio Sarajevo.Odjek – Odjek. Kulturno i naučno društvo Muslimana “Preporod” Tuzla-Općinsko društvo Tuzla. Sarajevo. umjetnosti i kulture. Filološki fakultet.Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji – Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji.Radovi HDZU – Radovi Hrvatskog društva za znanost i umjetnost. . Društvo hrvatskih književnika Herceg Bosne. .Pogledi – Pogledi.Prilozi – Prilozi Instituta za istoriju. Muzej Slavonije.Osječki zbornik – Osječki zbornik.Oslobo enje – Oslobo enje. .Pravoslavlje – Pravoslavlje.Rad JAZU – Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Priština. . Bihać. Dodatak uz Bilten Franjevačke teologije Sarajevo.Ogledalo – Ogledalo. . . . . Časopis za pitanja nauke. Sarajevo. . Hrvatski tromjesečnik za književnost i kulturu/Časopis za književnost. . Novine Srpske patrijaršije. . Sarajevo. . . Sarajevo.Opredjeljenja – Opredjeljenja. Novinsko-izdavačka radna organizacija Glas. nauku i društvena pitanja. Beograd. Zagreb. Osijek. Sarajevo.Povijesni prilozi – Povijesni prilozi. Sarajevo. .Radovi FF – Radovi Filozofskog fakulteta.Putevi – Putevi. . Hrvatski institut za povijest. Sarajevo. Institut za istoriju. Filozofski fakultet Sarajevo. .24 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.PFB – Prilozi franjevačkih bogoslova. List Federalnog ministarstva odbrane/obrane i Vojske Federacije Bosne i Hercegovine. Srpska patrijaršija. Revija za umjetnost. . istoriju i folklor.POF – Prilozi za orijentalnu filologiju. Beograd. .Radio Sa – Radio Sarajevo Treći program.Zavod za hrvatsku povijest. Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture u Splitu/Državna uprava za zaštitu kulturne i prirodne baštine. .Obeležja – Obeležja. Informativna revija. Zenica. . Sarajevo. Univerzitet u Sarajevu. Sarajevo. . Prvo muslimansko dioničarsko društvo.-2000.Obavijesti HAD – Obavijesti Hrvatskog arheološkog društva. . BH nezavisni dnevnik. Pale. . . . Sveučilište u Zagrebu . Novinsko-izdavačka radna organizacija “Jedinstvo”.OOUR – Osnovna organizacija udruženog rada.Pregled – Pregled.Post scriptum – Post scriptum. .Prva linija – Prva linija. Mostar. Sarajevo. Zagreb. Sarajevo. Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Časopis za teoriju i praksu socijalističkogv samoupravnog društva. . Zagreb.PKJIF – Prilozi za književnost. . Zagreb.Radovi – Radovi. kulturu i društvene teme.Osvit – Osvit. jezik. Tuzla. . Orijentalni institut.Radovi FF – Radovi Filozofskog fakulteta.Radovi ANU BiH – Radovi Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Glavno povjerenstvo u Splitu. Časopis za društvena pitanja. Marksistički studijski centar Centralnog komiteta Saveza komunista Bosne i Hercegovine 'Veljko V‘ahović’. Zagreb. Univerzitet u Srpskom Sarajevu. Independent junior Omladinska organizacija za zaštitu ljudskih prava.

Bucareşti. Zagreb. ZagrebZadar. Beograd. . Zajednica za kulturu “Slovo Gorčina” / Informativni centar Ratnog predsjedništva Stolac-Kulturno društvo Bošnjaka Preporod Stolac.Revija slobodne misli – Revija slobodne misli.Slavic Review . Staroslavenski institut. . Sarajevo.SANU – Srpska akademija nauka i umetnosti. . . .Slovo Gorčina – Slovo Gorčina. Ljubljana. . . Sarajevo. . . Stolac / Stolac-Mostar. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti.Sarajevo ’84 – Sarajevo ’84.RIZ BiH – Rijaset Islamske zajednice Bosne i Hercegovine.SIJ – Savez istoričara Jugoslavije. Mostar. . Split. Split-Mostar. Altermedia d. Sarajevo. Zadar. Nedjeljna informativno-politička revija.Revue des études sud-est – Revue des études sud-est européennes. .RCG – Republika Crna Gora. Beograd. Zagreb. . . Chicago. Asocijacija nezavisnih intelektualaca ‘Krug 99’. .Saopštenja – Saopštenja Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture.SIZ – Samoupravna interesna zajednica. Razdio povijesnih znanosti. Zavod za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. . . .SKK – Splitski književni krug. . . .Radovi Zavoda – Radovi Zavoda za povijesne znanosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti/Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zadru. Nezavisna bošnjačka revija za kulturu i društveni život. Beograd. Austin. Split. Zavod za povijesne znanosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti / Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.Kratice 25 .RO – Radna organizacija. . .RBIH – Republika Bosna i Hercegovina. Ivangrad.Radovi RPZ – Radovi Filozofskog fakulteta.SAZU – Slovenska akademija znanosti in umetnosti.Raskovnik – Raskovnik. . . . Novi Pazar. Sarajevo.Radovi Zavoda za slavensku filologiju – Radovi Zavoda za slavensku filologiju.Slavic Review. Editura Academiei Republicii Socialiste România. Beograd. Sarajevo.Slobodna Bosna – Slobodna Bosna. Matica muslimanska Bošnjaka.Sandžak – Sandžak. Beograd. Sarajevo. . Zagreb. .Slovo – Slovo.Sloboda – Sloboda.Rasprave – Rasprave iz hrvatske kulturne prošlosti. Turistički savez Bosne i Hercegovine. o.Sloboda – Sloboda.SKZ – “Srpska književna zadruga”.. Narodna biblioteka “Vuk Karadžić”. Filozofski fakultet. . Zadar. American Quarterly of Soviet and East European Studies. . Republički zavod za zaštitu spomenika kulture. o.Slobodna Dalmacija – Slobodna Dalmacija. Filozofski fakultet Zagreb. .Slobodna BiH – Slobodna BiH.SDP – Socijaldemokratska partija.SDA – Stranka demokratske akcije.

SNL – “Sveučilišna naklada Liber”.Svjetlo riječi – Svjetlo riječi. . Titograd. Buenos Aires (Argentina). Massachusetts. Zagreb. (vidi pod Naša ognjišta). Zagreb. kultura. Zajednica osnovnog obrazovanja. Franjevačka provincija Bosna Srebrena. .SP – Starohrvatska prosvjeta.SRJ – Savezna Republika Jugoslavija. . Zagreb.Stvaranje. Župni ured Duvno. Zagreb. Duvno.Südostforschungen – Südostforschungen.-2000. . . Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti.Sveske – Sveske. .SV – Studia Vrhbosnensia.SO – Skupština opštine/općine. .SR – “Svjetlo riječi”. Društvo istoričara umetnosti Srbije.Speculum – Speculum.Stećak – Stećak. Beograd. . Moskva . .SSRN – Socijalistički savez radnog naroda. Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. .Takvim – Takvim.SUBNOR – Savez udruženja boraca narodnooslobodilačkog rata. o. . . .Starine JAZU – Starine Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Split.Svijet – Svijet. Institut slavjanovedenija i balkanistiki.SR BiH – Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina. The Medieval Academy of America. .SR CG – Socijalistička Republika Crna Gora. Časopis za književnost i kulturu. Beograd. Livno.Stvaranje . . . Hrvatsko kulturno društvo Napredak. . . . Livno/Sarajevo. Arheološki institut.26 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. A Journal of Medieval Studies. Rivista de estudios politicos y culturales potrocinda por el Instituto Croata latinoamericano de cultura. . Cambridge.SSRNJ – Socijalistički savez radnog naroda Jugoslavije.Sveta baština – Sveta baština.ŠK – “Školska knjiga”. Institut za proučavanje nacionalnih odnosa. Sarajevo.SSDSV – Simpozijum “Seoski dani Sretena Vukosavljevića”. Prijepolje. Sarajevo.Starine HAZU – Starine Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. .Studia croatica – Studia croatica. . Sarajevo. Srpska akademija nauka i umetnosti. Südost-Institut. München.Sovetskoe slavjanovedenie – Sovetskoe slavjanovedenie. . . o. Akademija Nauk Sojuza Sovetskih Socialističeskih Respublik. . .Starinar – Starinar. Vjera društvo. Beograd. . Katolički mjesečnik. Muzej hrvatskih arheoloških spomenika. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. Sarajevo.Sveske Društva – Sveske Društva istoričara umetnosti Srbije.Spomenik – Spomenik. Oslobo enje. Sarajevo. Sarajevo.Socijalna medicina – Socijalna medicina. Sarajevo. Zavod za javno zdravstvo Bosne i Hercegovine. NIGTP Svjetlo riječi d. . Sarajevo. . List za kulturu i društvena pitanja.SPKD Prosvjeta – Srpsko prosvjetno kulturno društvo “Prosvjeta”.. . .

VKBI – Vijeće Kongresa bošnjačkih intelektualaca.Zbornik MS za filologiju i lingvistiku – Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku. Tešanj.Zbornik MS za književnost i jezik – Zbornik Matice srpske za književnost i jezik. Novina Matice hrvatske za književnost. Trebinje).Zbornik MS za istoriju – Zbornik Matice srpske za istoriju. Sarajevo.. Vojni muzej. Udruženje studenata Filozofskog fakulteta u Tuzli. Banja Luka. Beograd. .Unsko-sanske novine – Unsko-sanske novine. Biskupski ordinarijati biskupija (Sarajevo. Kotor. . Matica srpska.Vjesnik HDA – Vjesnik Hrvatskog državnog arhiva u Pazinu i Rijeci. Novinsko-izdavačko preduzeće Unsko-sanske novine.Vijesti – Vijesti muzealaca i konzervatora Hrvatske. . Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. . o. o. Izdavačko.Zbornik – Zbornik Historijskog instituta Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti / Zbornik Historijskog zavoda Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti / Zbornik Zavoda za povijesne znanosti Istraživačkog centra Jugoslovenske akademije znanosti i umjetnosti / Zbornik Odsjeka za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. d. Sarajevo. Hrvatsko kulturno društvo Napredak župa Soli. Časopis za kulturu. nosi naziv Zadarska smotra). Vojnoistorijski institut.Vijenac – Vijenac.Kratice 27 .Usora – Usora. . . . Arheološki muzej. Zagreb. Sarajevo.Zadarska revija – Zadarska revija. Split. PazinRijeka. Zadar. Službeno glasilo biskupija vrhbosanske metropolije (Sarajevo. Ogranak Zadar.Tešnjak – Tešnjak. Beograd. . . Matica srpska. . . Zadar.Tribunia – Tribunia.Zapis – Zapis. . Zagreb.Zadarska smotra – Zadarska smotra.VAMZ – Vijesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu. .The American Historical Review – The American Historical Review. Zagreb. Novi Sad.TRZ Vajat – Trajna radna zajednica književnika i književnih prevodilaca “Vajat”.Vrhbosnensia – Vrhbosnensia. Washington. Beograd. Mostar-Duvno. . .Večernji list – Večernji list d. Novi Sad.Zbornik Kotorske sekcije – Zbornik Kotorske sekcije Društva istoričara Crne Gore. Arheološki muzej. Tuzla. (od 1992. . Banja Luka. Vrhbosanska visoka teološka škola. American Historical Association. . . . Zagreb. . umjetnost i znanost. Bihać.VVM – Vesnik Vojnog muzeja. Trebinje). . Matica hrvatska Ogranak Zadar. Novi Sad. Trebinje. Kotorska sekcija Društva istoričara Crne Gore. znanost i umjetnost.VAHD – Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku. Zagreb. . . Matica hrvatska. . Mostar-Duvno. štamparsko-knjižarsko i uslužno preduzeće Planjax d. Matica srpska.VIG – Vojnoistorijski glasnik. Zavičajni muzej. Podlistak Hrvatskog glasnika. Bobare. .Vrhbosna – Vrhbosna. Matica hrvatska. Tuzla. List za kulturu i društvena pitanja.

Sarajevo.ZIMS – Zbornik Istorijskog muzeja Srbije.“5 plus” – Pet plus. Sjenica. . .ZPFR – Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta “Vladimir Bakarić” u Rijeci. . .ZFF – Zbornik Filozofskog fakulteta. Nauka.ZIRAL – Zajednica izdanja "Ranjeni labud". . Samoupravna interesna zajednica kulture Sjenice/Kulturno-prosvetna zajednica Sjenice. o. . Sarajevo. Doboj. Zveza zgodovinskih društev Slovenije.ZNM – Zbornik Narodnog muzeja. Narodni muzej Beograd. Rijeka. . Beograd. Skoplje. Narodna biblioteka Doboj/Narodna biblioteka – Matična biblioteka Doboj. Banja Luka. . Zenica. Beograd. NIK (Novinsko-izdavačka kuća) Sezam d. .Zbornik Sjenice – Zbornik Sjenice. Istorijski muzej Srbije. Časopis za književnost i kulturu. . Časopis za srednjovekovnu umetnost. .Zvuk – Zvuk. Srpska akademija nauka i umetnosti. Matica srpska.Zbornik Zavičajnog muzeja – Zbornik Zavičajnog muzeja. Magazin za djecu i školu. Muzej primenjenih umetnosti. Zavičajni muzej. .Zbornik radova NM – Zbornik radova Narodnog muzeja u Čačku.-2000. Beograd. Ljubljana. . Beograd. Narodni muzej.Zbornik Muzeja – Zbornik Muzeja primenjenih umetnosti. Sarajevo. Beograd. List za kulturni preporod Bosne. .Zbornik NM (IU) – Zbornik Narodnog muzeja (Istorija umetnosti). o. Mostar. . Vizantološki institut.28 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Savez organizacija kompozitora Jugoslavije.Živa antika – Živa antika. Beograd.Zbornik za istoriju BiH – Zbornik za istoriju Bosne i Hercegovine.Znak Bosne – Znak Bosne. . Čačak.Zbornik radova ITF – Zbornik radova Islamskog teološkog fakulteta u Sarajevu. . kultura.ZKM – Zbornik krajiških muzeja.ZRVI – Zbornik radova Vizantološkog instituta. Travnik. . umetnost.ZČ – Zgodovinski časopis. Časopis za kulturu i društvena pitanja/Časopis za nauku.Značenja – Značenja. . . .Zbornik MS za likovne umetnosti – Zbornik Matice srpske za likovne umetnosti. . Institut za istoriju umetnosti. Sarajevo.Zograf – Zograf. Islamski teološki fakultet. Filozofski fakultet. Jugoslovenski muzički časopis. Pravni fakultet.Život – Život. .. Odbor za istoriju Bosne i Hercegovine. Srpska akademija nauka i umetnosti. Beograd. Kulturno društvo Muslimana Preporod / Kulturna zajednica Bošnjaka Preporod Zenica. . Društvo pisaca Bosne i Hercegovine-PEN centar Bosne i Hercegovine. Novi Sad. kulturu i društveni život.

1. POMOĆNE HISTORIJSKE NAUKE . HISTORIOGRAFIJA. IZVORI.

.

Zagreb 1984. IA MI BiH 20. Ljubljana 1990. stoljeća. “Poimenični popis sandžaka Vilajeta Hercegovina. (I-II = 1129. 347-358. historiografija... Aličić Ahmed. Balcanica 15.. Ančić Mladen. (Dvojezično). Split 1999. (Prijevod Vladimir Rismondo). Ančić Mladen.Introduction. 261-266. 11. Jajce. 5. Zagreb 1978-1979. Ugarsko-hrvatsko kraljevstvo i Bosna u XIV. Biblioteka Djela. Knjiga 2. 13. 10. Sarajevo 1984.. stoljeću”. Sarajevo 1998.) 12. Diplomatika (Bosna i Hercegovina)... Narodna tradicija o padu Bobovca. A. (* Raukar Tomislav.. GADAR BiH 29. 42-43. 6. MH. Zagreb 1990. Voronež 1980. An elić Pavao. Prilozi.. 273-304. prevod. 143-145. Izučenie hroniki Fomi Splitskogo v jugoslavskoj i russkoj istoriografii. Andreis Pavao. Akimova O. Beograd 1984. Sarajevo 1989. ZČ 44/4. (Uvod. An elić Pavao. I-II. ZadarMostar 1997. – Moskolenko Aleksandrovna Elena. Ljetopis kraljeva Hrvatske i Dalmacije (vrijeme nastanka i autorstvo Hrvatske redakcije Ljetopisa popa Dukljanina). napomene i registre priredio Ahmed S. 159-168. 7.. Serija II. JLZ. 3.. Albijanić Aleksandar. Zavod za povijesne znanosti HAZU u Zadru. 9. “Mladen Ančić.Izvori.. (Urednik Neven Budak). 2. Monumenta Turcica historiam Slavorum Meridionalium illustrantia. Biblioteka Stećak. Putanja klatna. Poglavlje Orbinove istorije o Bosni u izdanju Jovana Rajića 1770. 4. Sovetskoe slavjanovedenie 3. 521-546. “Mladen Ančić. “Zvonimir. I-X + I-XI.. Uvod . Muzej hrvatskih arheoloških spomenika. Kharakteristike idejno-političeskih i istoričeskih vozzrenij Fomi splitskogo. Tom VI. Ljetopis kraljeva Hrvatske i Dalmacije (vrijeme nastanka i autorstvo Hrvatske redakcije Ljetopisa popa Dukljanina). Prilozi. pomoćne historijske nauke 31 1.. Akimova O. Ančić Mladen. Knjiga 9-ZIRAL. 2. HZ 31-32. . Sarajevo 1985. Slobodna Bosna IV/96. 66-78. Portret srednjovjekovnog grada”. Defteri 3. Ima li Bosna pravo na povelju Kulina bana?. SKK. Ančić Mladen. Pet dokumenata za povijest istočnojadranskog zale a na početku XV. 41-50. Povijest grada Trogira.. Aličić)”. 398407. Al uz Dženana. Moskva 1983. Voprosi istorii slavjan. 8. 145-158. Vipusk 6. Orijentalni institut. Ančić Mladen. kralj hrvatski”. Split 1977-1978. 473. godine: jezička analiza. EJ 3.. Knjiga 100. Scintillae Stephano Gunjaça dictae 2. A. izdanje.

An elić Pavao. An elić Tomislav. EJ 4. Zbornik radova.. Zagreb 1992. ZM. 24. Zagreb 1995. Mostar 1984. 25. Oslobo enje 45/14293. Regija 1-13.04. Zagreb 1998. 1988. Antoljak Stjepan. “100 godina Muzeja na Humcu (1884-1984. Babić Branko – Benac Alojz. 331-334. Sarajevo 1989. II-546). Pazin 1996. “Arheološki leksikon Bosne i Hercegovine.32 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. ZM. 166.)”. Ljubljana. Rječnik stranih riječi (Tu ice. 9.-2000. Svezak 2. 1504. Tom I”. (* Dokoza Ser o...) 21. 18. Tom II”. I-II. . Tom I-IV”. Ljubuški 1985. Antoljak Stjepan. Zagreb 1996. SIZ kulture općine Ljubuški. Sveučilište u Splitu. Arheološka nalazišta.. 471-472. 2. Zadarska smotra XLIII/5-6. An elić Tomislav. sadašnje i buduće zadaće. Tribunia 8..) 22. Babić Mirko. Heraldika (Bosna i Hercegovina) (687-688).. Dva nova natpisa na stećcima u Lukavcu. Posebna izdanja. Ganza-Aras Tereza. FF Zadar. (* Čabotarev Andrej. (I-460. Sarajevo 1988. Mostar 1980.. 17.. Sarajevo 1988. Benac Alojz. Sarajevo 06. Zagreb 1993. Nakladni zavod MH. Odjek XLII/15-16. 16. 183-187. (* Fejzagić Admira. Hrvatske povjesnice. Tko bi mogli biti Bret i Krsmir sa Humačke ploče?. 1988. ČSP XXVIII/3.. Anić Šime – Klaić Nikola – Domović Želimir. Opći bibliografski dio 242 + 23 table slika. Dva nova natpisa na stećcima u Donjem Lukavcu kod Nevesinja. Oslobo enje 45/14295. Sarajevo 1988. Arheološka nalazišta. Hrvatska historiografija do 1918. Antoljak Stjepan. Povijesni prilozi 14. “Arheološka karta Bosne i Hercegovine. Zadar 1978. 6. Grb (Bosna i Hercegovina) (556-557). (* Štih Peter.. Izvori za historiju naroda Jugoslavije.. Naša sloga. posu enice. Petrović Petar. Markus Tomislav. Sani-Plus.. Glasnik SAD 5. ZM. (KUN VIII/321). JLZ. “Arheološki leksikon Bosne i Hercegovine. 178-181. Sarajevo 04. “Arheološki leksikon Bosne i Hercegovine. Renesansa hrvatske historiografije. 1981. Srednji vijek. CCP XVI/29.04. 14. 206 + 14 tabli slika. 5. Naš svijet XXIV/272. 165-168. Čabotarev Andrej. 313.) 20.. 26-27. Dosadašnje. Zagreb 1992. Regija 14-25.. 19.. Sarajevo 1988. izdanje. kratice i fraze). Tom III”. 7-10. An elić Pavao. “Arheološki leksikon Bosne i Hercegovine. 189-192. 15. Zagreb 1986.. 27.) 23. Sloboda XXXVI/33... Zadar 1994.. Tom I-III”. 338 + 14 tabli slika. 119. 292-296. Numizmatičke vijesti 35/1(46). ZM. ZČ 35/3. Sarajevo 1988. Beograd 1989.

330-333. historiografija.. Beograd 1979.. SANU. ”Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odjelima u SFRJ. Beograd 1979. 9.. Oslobo enje 36/10660. Arheološka karta regija 1-7.10.. Beograd 1979. Arndt Michael. (Sabrala i uredila Verena Han)”. Pad Hercegovine”. 18 karata.. Balkanološki institut. Sarajevo 1988. Savez arhivskih radnika Jugoslavije. 18 karata. Anali 19-20.. 29. Svjetlost. 388 + 7 stranica faksimila. CCP IX/15. Balcanica 11. Mapa 2.12 1978. 1978. (* Petrović ur ica. Berić Gojko. Berić Gojko.. Sarajevo 1988. Beograd 1980. “Arheološki leksikon Bosne i Hercegovine. Titograd 1978... Sarajevo 1988. Mapa 1. 37. Sarajevo 13. Dubrovnik 1982. 951. Posebna izdanja 9. 195-196. 118 . Priština 1997. Tom III”. “Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odjelima u SFRJ. “Veljan Atanasovski. Istorijska čitanka za I razred srednjeg usmjerenog obrazovanja. 728. 1 izdanje. Tom I”. Prilozi. Arheološka karta Bosne i Hercegovine. Mitić Ilija. ZM.) 32. Istorijski zapisi XXXI (51)/363. Istorijski institut. Oslobo enje 36/10635. 21 karta. ZM. 18 karata. Ljubljana 22.) 31. 268. 35. (* Dašić Miomir. 30. Tom IV”: Arheološka karta regija 20-25. Atanasovski Veljan. 207. 220-231.01. SR Hrvatska”. 132-143.. Arheološka karta Bosne i Hercegovine.Izvori. “Arheološki leksikon Bosne i Hercegovine. Ljubljana 1979. ZM. SR Bosna i Hercegovina”. Beograd 1981. 27. Arheološka karta Bosne i Hercegovine.. 462. Oslobo enje 36/10908. Voje Ignacij. 9. (* Šanjek Franjo. Mapa 3. Atlagić Marko – Šekularac Božidar. ZČ 33/2.. 19-24. “Arheološki leksikon Bosne i Hercegovine. Prvobitni natpis na grobu bosanske kraljice Katarine (prevod s njemačkog originala iz 1977). 482-484. “Arheološki leksikon Bosne i Hercegovine. Sarajevo 16. Arheološka karta regija 8-13. Naši razgledi XXVII/24.. “Arhivist XXIX/1-2”.. (posvećen 700 godišnjici Dubrovačkog arhiva i arhivske službe Jugoslavije). ZM.. 1978. Agencija “Feliks”. Sarajevo 1984. Savez arhivskih radnika Jugoslavije. Tom II”.) 34. Narodna knjiga-SANU. 33. 28. Voje Ignacij. Sarajevo 07. Beograd 1984. 106-107. Pomoćne istorijske nauke. Sarajevo 1989/1990. Arslanagić Miralem – Isaković Fahrudin. 1978. Jukić 19/20. Zagreb 1985.. pomoćne historijske nauke 33 26. . OOUR Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Berić Gojko. Sarajevo 1988. Arheološka karta regija 14-19. Arheološka karta Bosne i Hercegovine. “Arhivska gra a o staklu i staklarstvu u Dubrovniku (XIV-XVI vek).. 36. 7.02.

SNL-KS-Institut za povijest umjetnosti.. 265-268. biljezi identiteta.. 45. Šibenski diplomatarij – Diplomatarium Sibenicense. Najvažniji izvori za kršćansku ikonografiju (83-96). (A-J)”. 44. Posebna izdanja 79. 80-85.) 50..) . Diplomatička analiza latinskih isprava bosanskog bana Tvrtka. “Enciklopedija hrvatske umjetnosti 1. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. FF Tuzla 2000. Barbarić Josip – Kolanović Josip. Zagreb 1984. Zagreb 1983. Liturgijska godina (380-381).. 73-79. (Uredio Milenko Brkić). (A-J)”. HZ 40. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”. 43.. Zbornik šibenskih isprava. Prilog o historiografiji srednjovjekovne Bosne i Hercegovine. JLZ Miroslav Krleža. ANU BiH. Društvo i privreda srednjovjekovne bosanske države”. JLZ... “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva. Mitar Dragutinac. 39. Andreis Pavao. Banac Ivo. 394-395. HZ 53. Uvod u istoriju srednjovjekovne bosanske države. GZH. 46. 83-93. 49. Autori: An elko Badurina.. Balta Ivan.. Epigrafika. Radovan Ivančević. Études balkaniques 3. Muzej grada Šibenika. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Badurina An elko. 30. 14. Zagreb 1984. AV 34-35 (1991-1992). “Leksikon ikonografije. Mostar 2000.. "Prilozi za istoriju Bosne i Hercegovine I. (* Grakalić Marijan. Babić Ivo. Marijan Grgić.34 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 142-143. Osijek 2000. 42.. (Uredio An elko Badurina. 11-20. “Hrvatski biografski leksikon I (A-Bi)”. Babić Ivo. Dragutin Nežić i Doris Baričević)”. Babić Anto. 47. MH. Zbornik radova II/2. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. 38. Zagreb 1991. Most XXVI/131 (42). Šibenik 1986. Branko Fučić. Badurina An elko. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. 7. Emilijan Cevc. Babić Ivo. Andreis Pavao (Paolo). 462.. Sofija 1990. Zagreb 1979. Andreis Pavao. Zagreb 1992. 213-215. Zagreb 1984. 40. (A-Nove)”. Apokrifi. Zagreb 2000. 402.-2000. 123. Odjeljenje društvenih nauka 17. Babić Anto. Sarajevo 1987. Balta Ivan. (* Matijević Sokol Mirjana. Babić Anto – Kovačević Desanka. 41.. Pregled pomoćnih povijesnih znanosti. JLZ Miroslav Krleža.. Zagreb 1995. (* Prlender Ivica. Grbovi. JLZ Miroslav Krleža. Božilov Ivan. Babić Marko. PCC Me ugorje. Zagreb 1987. (A-J)”.) 48. Kancelarija bosanskih vladara. Studenci 1995.

Pregled LXXIV/7-8. 64. Odjek XXXVIII/22. Hercegovina 7-8. 59.. Sarajevo 1985. 62. Bešlagić Šefik.. 54. Sarajevo 1979.. 63. Odjek XLI/18. EJ 1. 58. Bešlagić Šefik. 368. Beljkašić-Hadžidedić Ljiljana.. 342. Bešlagić Šefik. Bešlagić Šefik... Most X/50. Natpis vojvode Mastana u Drežnici. Islamska misao VII/78-79. Benac Alojz.. Dijaci stećaka. Arheologija (Bosna i Hercegovina). Radio Sa IX/30. JLZ. Marulić XIII/4. 2.. Dva srednjovjekovna ćirilička epigrafska spomenika u okolini Makarske. Veselin Masleša. Benić Bono. 16. (* Ćorić Boris. kongresa jugoslovanskih etnologov in folkloristov (Rogaška Slatina 5-9. Benac Alojz. Etnološki pregled 23-24. Beograd 1986. 119-123. Sarajevo 1984. Ktitorski ćirilički natpis u Humcu kod Ljubuškog. Ćošković Pejo. Biblioteka Kulturno naslje e.. Pudić Ivan. Zbornik 1. Mostar 1983. Epitaf Vlatka Vla evića... 3738. Zbornik 1. 16.) 57. 140-142. 134-136. Ljubljana 1983. 867-875. 129-136. 53. 225-226. 60. Razvojne tendencije u etnologiji u SR BiH u periodu izgradnje socijalističkog društvenog ure enja u Jugoslaviji. JF 42. Epitaf kneza Radivoja Vlatkovića u Opličićima kod Čapljine. 7-15.. 15-22. “Arheološka problematika zapadne Bosne”. Zagreb 1980. . IA MI BiH 20.. Macan Trpimir. Beljkašić-Hadžidedić Ljiljana. Sarajevo 1986. 324-327. pomoćne historijske nauke 35 51. 215-220. Bešlagić Šefik. Letić Branko.. Razvojne tendencije etnologije u Bosni i Hercegovini.. Bešlagić Šefik. Bušatlić Ismet. 56. 65-73. historiografija. Bešlagić Šefik.. Ljetopis sutješkog samostana. to the Present. 61. 52. Beograd 1985. Sarajevo 1988.Izvori. 309-313. Sarajevo 1984.. 31-43. 599-602. izdanje. Mostar 1984-1985. 229234. 55. Starinar 36.. Prilozi XXI/22. PKJIF XLIV/1-2. Godišnjak 9. Sarajevo 1983. AD BiH. Zagreb 1980. Beograd 1988. Epitaf velikog kaznaca Nespine iz Malog Čajnog. Epitaf Vignja Miloševića u Kočerinu. 1983). Uvodne napomene o stanju i perspektivama razvoja arheološke nauke u Bosni i Hercegovini.. Sarajevo 1979. Ezhnological Work in Bosnia and Herzegovina from 1945.10. Mostar 1990. Bešlagić Šefik.. Beljkašić-Hadžidedić Ljiljana. Beograd 1979. Sarajevo 1985. Sarajevo 1980. Most XI-XII/55-56. (Priredio Ignacije Gavran).

Beograd 1979. T. JLZ Miroslav Krleža. (K-Ren)”.36 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Başbakanlik Devlet Arşiveleri Genel Müdürlüğü. 75. 77. 38-39. Bjelogrlić Vesna – Popović Tanja – Špadijer Irena. Boba Imre. JLZ. Beograd 1984. Novac. LII + 1299.) . Yayin Nu: 16.. Ankara 1993. XLVI + 410. 637-638. 68. Novi Sad 1984. Knjiga 31.) 72. Mircea Ion-Radu. Grškovićev apostol. Minerva. Yayin Nu: 8. 105106. “Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture”. (* Vranić Silvana. Hagiografije (238). jezik i književnost srpskog naroda. Bratulić Josip. 74.. (* Stanić Radomir. Dokümentasyon Daire Başkanliği. Knowledge. Skraćenice najstarijih srpskih rukopisa. “Bosna – Hersek bibliyografyasi (Bosnia – Herzegovina bibliography)”. Slavenska (hrvatska) filologija (592). NEV XXXV/1-2. 67.XVII veka). Leksikon hrvatske glagoljice. Bucareşti 1985. Sarajevo 1985. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 2. MS. Beograd 1999. 73. Boškov Vančo. 78. Zbornik za istoriju. Blagojević Miloš. (A-Nove)”. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Bratulić Josip. Numizmatika (484-486).-2000. Ćiril-Konstantin i Svetopolk u Ljetopisu popa Dukljanina. Apokrifi (27). Ćirilska paleografija i kodikologija u Jugoslaviji. Bilić Josip. 70. Bogdanović Dimitrije.. 87-105. Ankara 1995. 143-156. EJ 4.. Glasnik Društva 8. 39-61. Bratulić Josip.. Rijeka 1996. Arheografski prilozi 8. Başbakanlik Devlet Arşiveleri Genel Müdürlüğü. C. Revue des études sud-est 22/3.. Zagreb 1987. Fluminensia VIII/1-2. 288-289. Bogdanović Dimitrije.. 617-618. Beleg.. Bilić Josip. 71. Beograd 1982.. SANU. 65. ŠK. GDI BiH 28-30 (1977-1979). “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Boškov Živojin. X + 289. 69. Zagreb 1995.. Dokümentasyon Daire Başkanliği. Česmički Ivan (74). 66. 2. T. Zagreb 1980. Prvo odeljenje. Pitanje autentičnosti fojničke ahd-name Mehmeda II iz 1463. “Jugoslovenski književni leksikon. Arheografski prilozi 1. Sarajevo 1979. “Enciklopedija hrvatske umjetnosti 1. C. Inventar ćirilskih rukopisa u Jugoslaviji (XI . 76. 39-45.. Beograd 1986. izdanje.. godine. Zagreb 1986.. Novac (472-475). “Bosna – Hersek bibliyografyasi I-II (A Bibliography of Bosnia – Herzegovina)”. 276-281. Drugo dopunjeno izdanje”. Zagreb 1995.

59-69. CCP XV/27. (30. 109-125. Povelja bosanskog kralja Tvrtka I. Zagreb 1988. izdana splitskom nadbiskupu Andriji Gualdo godine 1390.. 107-118 91. IZ 10. 85. Brković Milko. Radovi Zavoda 33. historiografija. Četiri bosanske srednjovjekovne latinske isprave izdane Šibeniku.. 88. Značaj i važnost dviju bosansko-humskih isprava za povijest Makarskog primorja u XV. 83. Zadar 1985. . stoljeću. 38-52. 82.. Dubrovnik 1990. Hercegovina 6. Brković Milko. 133-148. 87. Brković Milko. Brković Milko.II. Brković Milko. stoljeća.. Brković Milko.. Bosanske srednjovjekovne latinske isprave izdane Splitu. 81. Radovi 24. Brković Milko. Mostar 1987. Anali 28. Zagreb 1990. 86. do XV. 41-61. Vanjske karakteristike bosanskih latinskih povelja koje se danas nalaze u Dubrovniku i Veneciji. Radovi Zavoda 31. VIII. Zagreb 1985. 80. 1-18. Brković Milko. 139-154. Povelja bosanskog kralja Stjepana Ostoje iz godine 1417. Radovi Zavoda 33. 119-130. Zagreb 1989. do 15. 83-105. 24-35.. Povelja bosanskog kralja Tvrtka I Mlečanima iz godine 1385. CCP XXI/39. stoljeća. 225-236. Latinske povelje i pisma bosansko-humskih vladara i velmoža od XII. RPZ 13 (1986-1987). Zagreb 1991. 141-150 84. Radovi 26. Latinska povelja bosanskog bana Stjepana II Kotromanića iz godine 1333. Zagreb 1997..Izvori. Zadar 1991. CCP IX/15. (23.... Srednjovjekovne latinske isprave bosanskih vladara izdane u Dubrovniku. (15. Biblijsko-teološke formule u latinskim poveljama bosanskohumskih vladara i velmoža od 12.. Zadar 1990. Radovi Zavoda 33. Zadar 1987. Brković Milko. pomoćne historijske nauke 37 79.. 7-17. RPZ 11 (1984-1985). Bosanske srednjovjekovne latinske isprave izdane Trogiru. 93. CCP XIII/23. CCP XIV/25.). Zadar 1991. 202-210. Brković Milko. CCP XII/22.).. Zadar 1991.. Brković Milko. 90. Brković Milko. Latinska povelja bosanskog kralja Tvrtka I izdana Braču godine 1390. Tri povelje Bribirskih izdane bosanskom knezu Hrvatinu Stjepaniću.. Brković Milko. Banja Luka 1989. VIII). Brković Milko.. Diplomatičke formule latinskih povelja bosansko-humskih vladara i velmoža od XII do XV stoljeća. 92. Brković Milko. 89.

U Jajcu izdane isprave bosanskih vladara. ZIRAL. 182-191. 505-510. Buljan Stjepan. 94. (Preveo Albin Vilhar). 101. Radovi Zavoda 42. Kabes I/1. Zagreb-Rim 1996.. Knowledge. 100. Lukšić Elvis Mislav. 705. Bušatlić Ismet. 105. Pisa 1979.. Beograd 1999. Buhvald Volfgang – Holveg Armin – Princ Oto. 514.. Sarajevo 1992.-7.-2000. Djela 10.. Fontes 12. 96. 98. 159-161. Studi slavistici in ricordo di C. Brković Milko. Arhivi strani (Vatikanski arhivi).. 26-27. Pisar (514). 177-180. Zagreb 2000. Hrvatski institut za povijest Zagreb – ‘Naša ognjišta’ Tomislavgrad – Zajednica Duvnjaka Tomislavgrad-Zagreb. Vuk Karadžić Beograd.38 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Zapisanije (Zapis) (217). Svezak 1”. “Duvanjski zbornik. (* Razum S. Zbornik radova s me unarodnoga znanstvenog skupa ‘Duvanjski kraj kroz povijest: Tomislavgrad.) 95. "Obsidio Jadrensis" kao povijesno i književno djelo naše predrenesanse. 7. Brogi-Bercoff G. Sarajevo 2000. Radovi Zavoda 39. Ladić Zoran. Sarajevo 1986. Monumenta Vaticana Croatica 1. 249-250.. izdanje. Zagreb 2000. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Brković Milko.Mostar 1998. Radovi 23. 295-297. Isprave hrvatskih narodnih vladara i latinske isprave bosanskohumskih vladara i velmoža. 293-294. Zagreb-Tomislavgrad. Zadar 2000.. Zadar . HAZU-HDA-KS-Papinski katolički zavod sv.. Rečnik grčkih i latinskih pisaca antike i srednjeg veka (Tuskulum leksikon). Mostar 1995.. 353-358.. Zagreb 1980. Beograd 1984. ‘Il Regno degli Slavi’ di Mauro Orbini e il ‘Copioso ristreto de gli Annali di Rausa’ di Giacomo Luccari. 440. Sarajevo 1998. Knjiga 106. 104. 97. Hrvatski narodni godišnjak 1999. 99. 102. Godina 46. 6. Kurtović Esad.. (* Jalimam Salih. Čoralić Lovorka. Zadar 1998. Zagreb 1996. Brković Milko. Radovi Zavoda 40. Zadar 1983-1984. 512-516... JLZ... Verdiani. Bubalo or e.) 103.. Latinska bosansko-hercegovačka srednjovjekovna kancelarija. srpnja 2000. 25. 2. CCP XXIV/46. Brković Milko. Zavod za povijesne znanosti HAZU u Zadru. Novac srednjovjekovne Bosne. Novca nikad dosta. Zadar 1997. Croatica christiana. Biblioteka rečnika. Bulletin HDA 8/2. Diplomatička analiza srednjovjekovnih isprava o Duvnu..) . “Camera apostolica (Obligationes et solutiones camerale primo 1299-1560). BF VIII/13. 2000. CCP XXIV/45. 541-556...”. Budak Neven. Jeronima. EJ 1. (* Čoralić Lovorka. Brlek Ivan Mijo. 97-142. RPZ 10. GDI BiH 37. Svjetlo riječi X/116-117.

. Zagreb 1999. Ćeman Hasan Mirza. “Safet Halilović. (* Ćepulić Tomislav. Studije za srednjovjekovnu diplomatiku i sigilografiju Južnih Slavena. Svjetlost-ANU BiH. Fontes 3.) 114. Ljiljan II/20. Dalmatiae et Slavoniae XVII. Vesna Gamulin. XXVI + 411. Margetić Lujo. Sarajevo 1986. “Codex “Christiani” nomine Hval (Potpuno faksimilirano izdanje originala iz Univerzitetske biblioteke u Bolonji)”. JLZ.. historiografija.. 24-25. “Codex diplomaticus Regni Croatiae. "Bosna i Hercegovina u tokovima istorijskih i kulturnih kretanja u jugoistočnoj Evropi". 506509. godišnjicu /28.. Zoran Ladić.. Diether Roderich reinisch. 333-334. HZ 45. “Codex diplomaticus Regni Croatiae. (Priredili Josip Barbarić i Jasna Marković)”. Behar I/2. Čović Borivoj.. 283. Critobuli Imbriotae Historia. svibnja 1463-28. Grb i zastava Republike Bosne i Hercegovine. izdanje. ZM. XII + 643. Sirotković Hodimir.-1394.. (1395-1399). 15. dopunili i priredili Miljen Šamšalović.) 110. Barjak i grb Bosne i Hercegovine. Rajka Modrić. Sarajevo 1989. Zagreb 1982. 107. (* Voje Ignacij. Radovi 15. (* Lučić Josip. Sarajevo-Ljubljana 1993. De Gruyter 1983. 140-141. Corpus fontium historiae Byzantinae 22. 765.. 2.) 109. 15-154 + Ilustracije (10 tabli + slike).. Zagreb 1992. Dalmatiae et Slavoniae. pomoćne historijske nauke 39 106. KDM Preporod Zenica. Zagreb 1997.. Perspektive arheoloških istraživanja u Bosni i Hercegovini. Zagreb 1998... 115. 112. 198-200. Svezak I. Centar za bosanske studije. Čremošnik Gregor. 116. Posebna izdanja. Damir Karbić. Arheološka nalazišta (Bosna i Hercegovina). 111. CCP XXII/42. Berolini/Novi Elboraci. 113. Zagreb 1980. Zagreb 1990. Jakov Stipišić)”. Restitucija bosanske državnosti (Izbor priloga i dokumenata)”. uredio Duje Rendić Miočević. JAZU.Izvori. 132-135. Zagreb 1992. Ahdnama – Povelja bosanskim franjevcima (Uz 530. (1020-1270). svibnja 1993). (Sabrao Tadija Smičiklas. Ćeman Mustafa. Zbornik 17. Zagreb 1998. 236-237. Ćeman Hasan Mirza. Mirjana Matijević-Sokol. (* Kurelac Miroslav. (1379. Series Berolinensis. Zenica 1993. “Codex diplomaticus Regni Croatiae.)”.) 108.. Sarajevo 1976. Knjiga 1. Gra a 22. EJ 1. 321. Čović Borivoj. Dalmatiae et Slavoniae XVIII. Odjeljenje društvenih nauka 18. ANU BiH. Critobul (Imbbrius). ZČ 32/4. . HAZU-HDA. Supplementa. Zagreb 1981. 145-152. Ljubljana 1978. JAZU...

Pred nasle em srpske medievistike sredinom XX veka. 127. Knjiga 496. Diplomatika (Srbija). Beograd 1997. (Grb: ilustrovani osnovni pojmovi). Ćirković Sima – Mihaljčić Rade. “Mauro Orbini.). 167-196. 437-478. His life and work. 122. Pesaro 1601”. Istorijski izvori o kosovskom boju.40 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Beograd 1997.. “Bitka na Kosovu 1389. Diskusija. 124. JLZ. Beograd 1982. Knowledge. Društva srednjovekovnog Balkana”. izd. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 126. “Stojan Novaković. Rabotnici. (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić). 271-273. Beograd 1989. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Ćirković Sima. Equilibrium. Otto Sagner. Fototipska izdanja 4. izdanje. EJ 3. izdanje 1988. 144. 1-61.. SANU-Istorijski muzej Srbije-BIGZ. Knowledge. Ćirković Sima. 120.. VII-XI. 123. Sarajevo 1986. Arhivi (Srbija). Ćirković Sima. Stari srpski zapisi i natpisi. 130. Beograd 1997. "Naučno-stručni kolokvij o izvedbenom projektu Društvenog cilja XIII/2"... Ćirić Miloš. JLZ... “Leksikon srpskog srednjeg veka”. 476-477. 16-17. Ćirković Sima – Mihaljčić Rade. Galerija 65. ANU BiH. 2. Beograd 1997. Illyricum sacrum (19).. Ćirović Dragan. (1.. Ćirković Sima. godine”. 121. Beograd 1999.. izdanje. Predgovor. Fontes rerum Slavorum meridionalium (31). Knowledge. vojnici. 129. IX-XV. 7-17. Stari srpski zapisi i natpisi (Prikupio i popravio Vladimir Ćorović). duhovnici. Knowledge. Istorija i tradicija”. 119. Arhivi. Univerzitet umetnosti u Beogradu. Ćirković Sima. SANUNBS-MS. 19-21. 118. 117. Zagreb 1984. 128. 7-23. Beograd 1982. Spomenici na srpskom jeziku (18). Kolo 75. Reč autora. Dopune i objašnjenja. Zbornik za istočnjačku istorijsku i književnu gra u (18-19). Zbornik za istoriju.. SKZ. “Sima Ćirković. “Ljubomir Stojanović. Predgovor. Beograd 1999. 125. Pešić i sinovi. . Ćirković Sima. Knjiga I” (Priredio Ćirković Sima).. 18. Ćorović Vladimir. 1983.. 2. Istraživanja iz oblasti istorije. München 1985.-2000. Zagreb 1980. Il Regno degli Slavi. Odbor za istorijske nauke. Heraldika 1. Ćirković Sima. Biblioteka Civilizacije. jezik i književnost srpskog naroda (25-26). Ćirković Sima. 2. Uz prvu knjigu Starih srpskih zapisa i natpisa. Naučne komunikacije 6. EJ 1. Biblioteka Dimenzije istorije 1. Ćirković Sima.

Slobodna Dalmacija. Zagreb 1997. Mogućnosti XLIV/7-9.. 6. Sarajevo 1998. Uvod u istoriju sa osnovama pomoćnih istorijskih nauka. Split 1997.05. A. 81-88..... Deletić Zdravko. 247-249.09. Zagreb 1999. Split-Livno 1994. Obavijesti HAD XXIX/2. Dadić Žarko. Delonga Vedrana.06. Muzej hrvatskih arheoloških spemenika Split-Općinsko hrvatsko vijeće obrane Livno. 227-236. pomoćne historijske nauke 41 131. Zagreb 1997. Nastava istorije 3-4. 85-87.. Prinos poznavanju tajništva i arhiva Dubrovačke Republike. Rapanić Željko. historiografija. 306-307.-15. The Museum of Croatian archeological Monuments. Dinar (152-154). 187189. Delonga Vedrana. Split 1996. Steindorff Ludwig. Ivangrad 15. “Pejo Ćošković. 123-145. D. Jakšić Nikola. München 1999. Sloboda XXVI/616.. Conimbriga 37.. Svijet III/97. Novac (441-444). Arhiv Hrvatske. Povijesni prilozi 17 (1998). G. Povijesni prilozi 15 (1996).Izvori. 135.-1444. Barroca Mário Jorge. Zagreb 1988. Monumenta Medii aevi Croatiae 1.. 137.. Latinski epigrafički spomenici starohrvatske županije Livno. NIO “Univerzitetska riječ”-Univerzitet Veljko Vlahović. Vojinović Perko. Emanuel Grk. Pobjeda 44... Ovdje XX/230-231. Ćošković Pejo. K. 1988.. 11. Titograd 28.. 639. 38.. ljetopisac. Rapanić Željko. Zadar 1995. Radovi Zavoda 37. Više od simbola. Zagreb 1994. (Latinski epigrafski spomenici u ranosrednjovjekovnoj Hrvatskoj. 19. 136. 80-82. Muzej hrvatskih arheoloških spomenika). Strčić Petar. 562-564. Titograd 04. 139.. Ćosić Stjepan.06. Božić-Bužančić Danica. Prilozi.. Dašić Miomir. 201-203. Prosvjetni rad XXXVIII/13-14. Ivanišević Milan.”. Pobjeda 44.. Sloboda XXVI/615. 48-49.. 484-486.) . 133-189. (* Deletić Zdravko. Bilten I/2. “Hrvatski biografski leksikon IV (EGm)”. Beograd 1999. 280-283. Zagreb 1989.. (* Birin Ante.. Hortus Artium Medievalium 4. 134. Titograd 01. Rapanić Željko. Knowledge. Studije i monografije 3.. AV 37. Titograd 1988. Split 1997. Ivangrad 01. (Forum). Bosanska kraljevina u prijelomnim godinama 1443.06. Zagreb 1998. 9... Zbornik radova". 132. 1988. Hrvatska obzorja V/2.. 1998. Split 15.. Deletić Zdravko. 216-218. 133. Zagreb-Motavun 1998. 7.. Prilozi Instituta za arheologiju 13-14 (1996-1997).. 11. Titograd 1989. Coimbra 1998. 1988. Jakšić Nikola. Südostforschungen 58. Božić-Bužančić Danica. Povijesno podrijetlo hrvatskih naziva mjeseci. S. Zagreb 1999. Vojinović Perko. 245247. Ćošković Pejo. Zagreb-Motavun 1998. S. 298-306. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Banja Luka 1988. Titograd 1988.) 138.. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”.04. 19. Ćuk Ruža. Ćirković Sima. Vaspitanje i obrazovanje 1. Hortus Artium Medievalium 4. 328. 1988. Zlatnici (242-243).. Biblioteka Udžbenici. "Livanjski kraj u povijesti. 1988. The Latin Epigraphic Monuments of Early Medieval Croatia.. 7. Institut za istoriju Banja Luka.

Knowledge. Propast Bosne u ljetopisu fra Ivana Stražemana (Kopijarevića). Odjek LIII/3-4. Divković Mirko. Hrvatska numizmatika. (* Akmadžić Hazim. izdanje. (O starim bosanskim tekstovima (7-24).-1804. Arhivi strani (Turski arhivi) (291-293). FojnicaSarajevo 2000. Beograd 1999. Napomena (407-410). Zagreb 1987. VIII + 1161. 41. (Prvo izdanje 1971. Fišić. Dizdar Mak. Latinsko-hrvatski rječnik (Reprint izdanje).. Bilješke o tekstovima i autorima (301-380). Dolenec Ivislav. Biblioteka Stećak 4. Ivan. Ahdnama (43). Zagreb 1993. 3 promijenjeno izdanje”. Antologija starih bosanskih tekstova. Prvi hrvatski bankovni muzej Privredne banke Zagreb. 2.. 259-264. Rimski izvori o propasti bosanskog kraljevstva. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. Numizmatika / Numismatics (79-84). Pribor za pisanje. “Bribir u srednjem vijeku. godine. FTS-Franjevački samostan Fojnica. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. 140. Duraković Esad. izdanje.-2000. Sarajevo 1997. Stari bosanski tekstovi. Zagreb 1980. S njemačkog preveo Ladislav Z.. Sarajevo 1998. or ević M. EJ 1. 146. Zagreb 1993. Sarajevo 2000. Ljiljan VI/258. Split 1996. privatna izdanja kovanog novca – žetoni. (Uredio Milenko Brkić). Orijentalistika – problemi metodologije i nominiranja. or ić Petar. Mostar 1999. 26.. Od početka do danas. Dodatak 3. Muzej hrvatskih arheoloških spomenika.. ITRO Naprijed. 4. Obavijesti HAD XXV/3. 149. 56-64. 143.)”. Duraković Esad... Istorija srpske ćirilice (Paleografsko-filološki prilozi).) 151. izdanje. Stari bosanski tekstovi (25-299). Svjetlost.. 239-248. 192. 87-88. Dizdar Mak. . Drljić Rastko. 142. obljetnice smrti Fra An ela Zvizdovića”. “Srećko Džaja.. Preporod XXVII/627.. (Urednik Enes Duraković).. 147. ur ev Branislav. Studenci 1995. radne marke. Delonga Vedrana. ZIRAL 105. Autorizirao i nadopunio autor.) 144. 146-150. PCC Me ugorje. Džaja Srećko.) 145.42 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. JLZ. 150. (* Dukat Zdenka. Beograd 1987. Kovani novac. 2. 568-571. “Geschicht von der Turckey” Jörga iz Nürnberga s izvješćem o propasti Bosne 1463. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Sarajevo 1990. Konfesionalnost i nacionalnost Bosne i Hercegovine (Predemancipacijsko razdoblje 1463. Džambo Jozo. papirni novac. 416. 2 prepravljeno i dopunjeno izdanje. Izdavačka kuća Alef. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”. Sarajevo 1997. (Dvojezično) 141.. “Zbornik radova sa Znanstvenog skupa u povodu 500. Sfragistika / Seals (8586). 148.

. V”. EJ 3. VI”. Zagreb 1981. 163. Banja Luka 25. (* Steindorff Ludwig. Die Bosančica. 7-90. Defter. Glas 42/4309. 2. historiografija. “Enciklopedija hrvatske umjetnosti 1.. Südostforschungen 40. XXVI + 748. XXIV + 751. “Enciklopedija Jugoslavije. Südostforschungen 57. 109-137. 158. JLZ. Marulić XIV/2. 153. Zagreb 1980. Biblioteka Odrednice. JLZ. “Enciklopedija Jugoslavije.) 166... urić Ivan. Zagreb 1986. JLZ. pomoćne historijske nauke 43 152.. ŠK. “Trpimir Macan.. Kessler Wolfgang. . MH. Preporod XXIX/658. “Enciklopedija Jugoslavije. (* Macan Trpimir.Izvori. (A-Nove)”. München 1981. Ogranak Dubrovnik. Sarajevo 1991. “Epigrafika na narodnom jeziku (Srednji vijek)”. 396-398. 199-206. Beograd 1990.) 165.. Nolit.. 37-107. Dubrovnik 1992. Zagreb 1988. Eine Sonderform der westlichen Kyrillica. Zagreb 1990. Sarajevo 1999. “Enciklopedija živih religija”. Wien 1978.. ur ev Branislav.. (10 nenumeriranih stranica + 640). 160. Knjiga 6.. Miscellanea 8. Macan Trpimir. Zagreb 1984. XXXI + 768. JLZ. izdanje.) 161. ZRVI 24-25. Izdavačko preduzeće Preporod.. München 1998. (Uredio Blagota Drašković)”. (* Vrnjak Hajrudin.. Leksikografski zavod Miroslav Krleža..01. 65-66. (* Perva Bajro. Beograd 1997. 156. 159. “Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture. XX + 821. “Enciklopedija Jugoslavije. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 18. 155. 83-91.) 157. 543-545. Knjiga 1”. Isprave kotorskih notara iz XV stoleća. Islamska misao XIII/15.. Beograd 1986. 403-404.. IV”. Österreichische Osthefte 20/1. III”. “Bošnjačka epigrafika (Priredio Sulejman Grozdanić). Biblioteka Prošlost i sadašnjost. XX + 731. BZK.. VIII + 911. Zagreb 1995. 162.) 167.. XV + 743. Zagreb 1982. Knowledge. JLZ. Einhard. 154. “Enciklopedija Jugoslavije. 183-192. Bošnjačka književnost u 100 knjiga.. XXIII + 776. Zagreb 1980. Sarajevo 1999. Zagreb 1992.. JLZ. Fejić Nenad. Romejski govor i jezik Konstantina VII Porfirogenita. 164. Život Karla Velikog. 1985... Zagreb 1984.. Eckhardt Thorvi. JLZ. XXIII + 776.. II”. I”. Beograd 1980. “Enciklopedija Jugoslavije. (* . Povijesni prijepori”. 7.

107126. 177. G. Willy Unger.. Dokumenti o prodaji i osloba anju bosanskog roblja iz Bosne i Dubrovnika u Kataloniji (XIV i XV vek). Sarajevo 2000. Ogranak Dubrovnik.. Knowledge. ZRVI 18. Sarajevo 1987. 179. Ferjančić Božidar. IČ 27. (* Ćirković Sima. Dubrovnik XXX/1-3. Zbornik radova 11. 5-62.-1999. Miscellanea XXII/10. 173. Dubrovnik 1993. “Historiografija o Bosni i Hercegovini 1980. Djelo Filipa de Diversisa kao izvor poznavanju umjetnosti i kulture Dubrovnika. 174.. 170. glave spisa De administrando imperio. 25. Beograd 1980. “Igor Fisković. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”.-1998”. EJ 1.. Djelo Filipa de Diversisa kao izvor poznavanju umjetnosti i kulture Dubrovnika. Notes sur la traîte des Esclaves de Bosnie a Barcelone au Moyen Age. Fejić Nenad. 2. 171. 107-109. 19-53. Biblioteka Prošlost i sadašnjost. Kotorska kancelarija u srednjem veku. Barcelona 1982.. SANU. Fisković Igor.. JAZU.. Moskva 1982. Fejić Nenad. MSHSM 23. 169. Knjiga 7.-2000. MH. godine. Fermendžin Euzebije. A. Dubrovnik 1987. Arsenjeva) (Heinz Fengler. Slovar numizmata. Bizantologija (Vizantologija) (Srbija) (752-754). 328. 168.. Bizantsko-južnoslavenski (Vizantijsko-južnoslovenski) odnosi (Vizantijski izvori o Slovenima) (761-763). 3-32. izdanje. Osvrt na arheološku historiografiju srednjeg vijeka 1983. Bizantologija (Vizantologija) (748-749). Beograd 1990. Fekeža Lidija.. Struktura 30. Prilozi 29. 167. EJ 4. Fisković Igor. 175. (Prevod s njemačkog na ruski M. Zagabriae 1892. Transpress lexikon. GDI BiH 38. Istorijski institut. izdanje. JLZ. Filipović Milenko. Estudis historics i documents del arxius de protocols 10. Širenje kruga izvora o Kosovskom boju.) 176. Fejić Nenad. Gierow Gerhard. 33-40. Ferjančić Božidar. Acta Bosne potissimum ecclesiatica cum insertis editorum documentorum regestis ab anno 925 usque ad annum 1752. Beograd 1982. Numismatik... 2.. Radio i svjaz. Zagreb 1980. 67-80.44 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. JLZ. Collegit et digessit Eusebius Fermendžin. 435-442. . 178. Reljef renesansnog Dubrovnika”. “Kosovska bitka u istoriografiji”. 172. Fengler Hajnc – Girou Gerhard – Unger Villi. Zagreb 1986. Beograd 1978. Etnologija (Bosna i Hercegovina). 70-71. Fine John J. godine. Berlin 1976). Beograd 1997. Novootkriveni izvor o prilikama u Bosni 1400. Fejić Nenad.

kulturno-historijski vidovi.. 191. Beograd 1979. Flašar Miron. Stipčević Aleksandar. Fučić Branko. Pula 1983. CCP V/8. Sarajevo 1983. 255-267. Sarajevo 1982. Slovo 35.. Glagoljski natpisi. Rijeka 1996. 38.) 188. Zagreb 1983. 1986. 140-141. Staroblgarska literatura 17. 189. Zagreb 1981. CCP VII/11.. Razred za filologiju i Razred za likovne umjetnosti. 180. Frane Pero. Byzantinoslavica 47/2. Sofija 1985. Dubrovnik 1997. 172-178. Munić D. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Beograd 1999. pomoćne historijske nauke 45 180. Zagreb 1983. (* Vranić Silvana. 276-281. “Enciklopedija hrvatske umjetnosti 1.. Fotić Aleksandar. (S latinskog preveo Miron Flašar). 132-147. Dogramadžieva Ekaterina.. Oslobo enje 41/12941.08. Rijeka 1995. Glagoljska početnica. 150-151. Deković Darko. . 127-135. (A-Nove)”. 190. Fučić Branko. Fluminensia VIII/1-2. 293-295. d’Hist...... Sarajevo 1984. 187. 182. Rev. 57. 26. Istra XXI/1-2. 81. Eccl. Benja.... 184. Fučić Branko. Fučić Branko – Kapetanić Niko. Zagreb 1978. Djela 57. 181. Zagreb 1995. Glagoljski natpis u Konavlima. Fotić Aleksandar. Pucko G... VHDA 27. Zagreb 1986. Foretić Vinko. Defter. 236-237. Beograd 1997. Bešlagić Šefik. KS. “Zadužbine Kosova (Spomenici i znamenja srpskog naroda)”. 6-7. Prag 1986. Knowledge. 183... 155-158. Glagoljska epigrafika. historiografija. (KUN VI/162). (* Tandarić Josip. Radio Sa XIII/45. Rad JAZU 381.. Vasilij.Izvori. 451-457. Bešlagić Šefik. Fučić Branko. 7. JAZU... Anali 35.. De Diversis de Quartigianis Filip. Knowledge. Šanjek Franjo. 120-124. 185. Fisković Igor.. Prizren-Beograd 1989. Eparhija raško-prizrenska Prizren-Bogoslovni fakultet Beograd. XI + 422. Sarajevo 01. Glagoljica na natpisima u Bosni i Hercegovini.. Kulturno-povijesni vidovi glagoljske epigrafike. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Znanstvena istraživanja i izdavanje arhivske gra e Dubrovačkog arhiva. Fučić Branko. Obavijesti HAD XV/1. 1984. Zagreb 1985. 135-189. 37-55. Monumenta turcica historiam Slavorum meridionalium illustrantia. 562-563. Pazin-Rijeka 1985. Leksikografski zavod Miroslav Krleža.. Razred za likovne umjetnosti 8. NEV XXXII/1-2. Arhivist XXIX/1-2. 7-10. Zagreb 1982. Hercigonja Eduard. Rekonstrukcija glagoljskih natpisa u Humu. Odjek XXXVI/8. Firentinska republika čestita kralju Tvrtku na pobedi u Kosovskoj bici..) 186. Tandarić Josip.

. Sarajevo 1981. Biblioteka Kulturno naslje e. (Jezične.. Sarajevo 1987. Gavran Dragan. HM II/7-8. 7-11. Knjiga 1.. 203. 110-116. Sarajevo 1998.. stoljeća. (Najznačajniji arheološki spomenik s područja Zenice). 10. Svjetlo riječi. "Fra Nikola Lašvanin. Gavran Ignacije. 196. Sarajevo 1988. Gavran Ignacije. Sarajevo 1992. Kršćanin – janičar o Bosni XV. Knjiga 1. Ljetopis" (Priredio Gavran Ignacije). Svjetlo riječi I/7. 201. Kršćanin – Janičar o Bosni XV. 198. Knjižnica Baština. (Priredio Ignacije Gavran). 200. Stećak I/4. vjerske i druge refleksije). Gavran Ignacije. 18.. 117-123. “Fra Bono Benić. 192. Kulinova povelja. Gavran Ignacije. Zenica 1998. 12-13. Gavran Ignacije. Gavran Ignacije. 19-23. . 195. Gavran Ignacije. Knjiga 1. 205. 199. Sarajevo 1979.. Gavran Ignacije.. Biblioteka Kulturno naslje e. Svjetlo riječi IX/93. Zagreb-Dubrovnik 1999. Gavez Eduard. HM II/7-8. Uvod. Gavran Dragan. “Ignacije Gavran. “Ignacije Gavran. 194. 527. Svjetlo riječi. Krijesnica V/12. 10-11. godine. “Ignacije Gavran.-2000.. stoljeća. Visoko 1983. A Glagolitic Inscription in Konavle. Odakle današnji grb BiH?. 215-217. 193.. (Najznačajniji arheološki spomenik s područja Zenice). Uvod. Ploča velikog suca Gradješe (Gradiše). Svjetlo riječi I/4-5... Gavran Ignacije. Ljetopis sutješkog samostana”. Čudan napadaj.. Veselin Masleša. Knjižnica Baština. Svjetlo riječi. Ploča velikog suca Gradješe (Gradiše).. 12-13. 222-226. Naša dragocjenost u Carigradu (Misal vojvode Hrvoja). Dubrovnik Annals 3. 206. 197. Putevi i putokazi (Niz članaka o našoj prošlosti)”. Gavran Dragan... Gavran Ignacije. Knjižnica Baština. 202. 5-27.46 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Naš najstariji ljetopis (Ljetopis popa Dukljanina). Sarajevo 1988. Sarajevo 1998. Svjetlo riječi V/47. Svjetlo riječi X/106. Sarajevo 1990. Sarajevo 1994. Visoko 1983. Ahdnama. Putevi i putokazi (Niz članaka o našoj prošlosti)”. Sarajevo 1988. Putevi i putokazi (Niz članaka o našoj prošlosti)”. 204. Fučić Branko – Kapetanić Niko. Kulinova povelja. Veselin Masleša. 218-221. 10-11. Povelja bana Kulina Dubrovčanima iz 1189.

Bosansko obilježje (Uz državni grb Bosne i Hercegovine). Gošić Nevenka.. “Ignacije Gavran. “Ignacije Gavran. Tom I. Epigrafija (Kasni srednji vijek) (74).. Gavran Ignacije. ZM. Svjetlo riječi. 209. Hronologija (Kasni srednji vijek) (91). Paleografija (Srednji vijek) (135). Gavran Ignacije. Knjižnica Baština.. 216. Dalekosežno djelo (Kraljevstvo Slavena Mavra Orbinija). 210. Sto pedeset godina publikovanja i proučavanja povelje bana Kulina. Schriften zur Landeskunde Sieben-bürgens. 215. Glavaš Tihomir. 211. Sarajevo 1989. “Ignacije Gavran. Posebna izdanja 90. Putevi i putokazi II. Opšti leksikografski dio. Band 6”. 12-13. “Chronica unnd Beschreibung der Türckey (Mit einer Einführung von Carl Göllner). Zagreb 1985. Böhlau Verlag-Köln-Wien 1983. Sarajevo 1989. ANU BiH. Livno 1995. Livno 1995. 45-59. 233-266. pomoćne historijske nauke 47 207.. Göllner Carl. Svjetlo riječi. 14-15. Gavran Ignacije. Naša dragocjenost iz Carigrada (Misal vojvode Hrvoja). Svjetlo riječi XV/172. historiografija. 167190. Sarajevo 1989. Druga ostava bosanskog novca iz Ribića kod Konjica. Naš najstariji ljetopis. Odjeljenje društvenih nauka 23. Sarajevo 1988. Knjižnica Baština. VII + XXVII. 213. Svjetlo riječi. ZRVI 24-25. GZM (A) 44. Orbina). Gošić Nevenka. 253-258. 212.. Numizmatičke vijesti 44. Heraldika (89). 217. Gavran Ignacije..Izvori. ANU BiH. Knjiga 7. 74. 218. 208. Sarajevo 1992.. Gavran Ignacije. Posebna izdanja 90. 249-252. Knjižnica Baština. Sarajevo 1998. AL BiH. HZ 38.. . Knjiga 6. Historiografski kriteriji Prokopija iz Cezareje. Putevi i putokazi II. (Niz članaka o našoj prošlosti)”. (Niz članaka o našoj prošlosti)”. Einführung.. 7-22. Putevi i putokazi III (Niz članaka o našoj prošlosti)”. "Osamsto godina Povelje bana Kulina". Dalekosežno djelo (Kraljevstvo Slavena M.. Svjetlo riječi X/109-113. Glavaš Tihomir. Beograd 1985. 219. Historiografija o Prokopiju iz Cezareje. Knjiga 6. Sfragistika (162). 276-282.. Goldstein Ivo. Kritičko izdanje Povelje bana Kulina. Zagreb 1991. 214. Glavaš Tihomir. Odjeljenje društvenih nauka 23. "Osamsto godina Povelje bana Kulina". 62-97.. Sarajevo 1997. 25-101. Druga ostava bosanskog novca iz Ribića kod Konjica. Goldstein Ivo..

junija 1991). HZ 36. Ladić Zoran. Starine JAZU 58. 232.. Vjesnik 51. Grafenauer Bogo. Zagreb 1996. Südostforschungen 42. Gulin Ante. Dubrovnik 1985. München 1983. Hadžijahić Muhamed. Bosnae. Knjižnica Znamen. 193-220.10. Zagreb 1998. 1996. 460. Zagreb 1980.) 230. 9. Hrvatska revija XLIV/176-177.. Gulin Ante. Pregled hrvatske diplomatike s bibliografijom. Historijska znanost. XIV + 556 + 24. Gross Mirjana.. Zagreb 1997. do 28. 18. München 1979.. Nakladni zavod MH. Kolo VI/1. 61-84... Agičić Damir. 437-440. Zagreb 1976. Günday Dündar. ČSP XXVIII/3. Südostforschungen 38. Grote H. 227. Biblioteka Povijesna istraživanja. Radovi 31 (1998). Miklošičev zbornik (Mednarodni simpozij v Ljubljani od 26. Struktura in tehnika zgodovinske vede (uvod v študij zgodovine). 457-462. Zagreb 1996. Biblioteka Historiae. Posebna izdanja 3. Stammtafeln (Mit Unhang: Calendarium medii aevi). 244-246. Kako su nastali najstariji naši ljetopisi. Leipzig 1983. Zagreb 1999.. 11-60. Zagreb 1999. Reprint der Originalausgabe 1877. Razvoj... 463-474. Ljubljana 1980. Zagreb 1998. Das Regnum Sclavorum als historische Quelle und als teritoriales Substrat. (* Ladić Zoran. Zagreb 17.48 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.. Zagreb 23. 215-236. 373. Institut za hrvatsku povijest-Liber. Miklošičeva Monumenta serbica spectantia historiam Serbiae. Başbakanlik Arşivi Genel MüdrlüĹü – Arhiv Predsjedništva vlade... Vjesnik 57. 160-164. Švab Mladen. 656-666. Zagreb 1994. Zentralantiquariat der Deutschen Demokratischen Republik. postignuća. Čoralić Lovorka. smjerovi. Grubišić Vinko. 471. Hrvatski grb (Grbovi hrvatskih zemalja).. POF 28-29 (1978-1979).) 223. traganja. 126. Hadžijahić Muhamed. Golden Marketing. Suvremena historiografija. Sveučulište u Zagrebu. .) 225. Ljubljana 1992. 231. Zagreb 1983. Zbornik 17.. Obdobja 13.. (* Strčić Petar. 229. 539-552. Filozofska fakulteta Univerze. (* Švab Mladen.. 221... Švab Mladen. Knjiga 2. Misteriozno djelo ‘Methodios’ i različita mišljenja o njemu. 1990.) 226. Zagreb 1990. oblik. Korijeni.. 228. CCP XXII/42. (* Kessler Wolfgang. 287-298. Gross Mirjana. 220. Raguzii... Grdina Igor. 483. Sarajevo 1980.. Grakalić Marijan. Novi Liber-Zavod za hrvatsku povijest FF Sveučilišta u Zagrebu.-2000.10. Dubrovnik XXVIII/4. 224. 377. Hrvatska crkvena srednjovjekovna sfragistika.

Zagreb 1984.)”. 295-297. “Hrvatski biografski leksikon I (A-Bi)”. Humac 1990. 137-138. Beograd 1983. Novi Sad 1979. 238. 2. “Hrvatski biografski leksikon II (Bj-C)”. Zagreb 1998. EJ 3. 333-342. Zagreb 1993. “Hrvatski biografski leksikon IV (E-Gm)”. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. 2.Izvori. Bosančica. Glagoljica. (* Čoralić Lovorka. Dinar. Hanžeković Marijan. 14 + 800. Hamm Josip – Redakcija EJ. izdanje. 1754. (* Kožar Azem.. “Arhivska gra a o staklu i staklarstvu u Dubrovniku (XIV-XVI vek). XV + 784.. JLZ. Herkov Zlatko. 244. 188-190. Horvat An ela.) 236. 240. JLZ. 241. SANU.. “Historiografija o Bosni i Hercegovini 1980. Zagreb 1999. Hercigonja Eduard – Vukomanović Slavko. 2. 88-92. Han Verena. O hrvatskom grbu i zastavi. 307-316 + 2 strane sa 4 slike. 239. (Sabrala i uredila Verena Han)”.. JLZ. 454-457. Prilozi 29.. “Hrvatski opći leksikon (A-Ž)”. Heres Tomislav.. Institut za istoriju. Povijesni prilozi 18. Zagreb 1984. 645. 246. Predgovor. Balkanološki institut. “Hrvatski biografski leksikon III (Č. JLZ. Zagreb 1982. 237. Arhivska praksa 3.) 242. 245. Leksikografski zavod Miroslav Krleža.. Balkanološki institut.. 178-182. Hercigonja Eduard. 435-438. EJ 3. JLZ. XV + 766 (* Čoralić Lovorka. historiografija.. Stanić Radomir. CCP XVII/32..-1998”. Dubrovnik 1983. izdanje.. Mjere (Dubrovačka Republika). .. Sarajevo 2000. 243.... Beograd 1982-1983.. EJ 3. Kršni zavičaj 23. Mitić Ilija. 286. 45-473. 235. Tri veka dubrovačkog staklarstva (XIV-XVI vek).) 247. Beograd 1981.. Zagreb 1983. Zagreb 1993.. (* urić J.. Dva epitafa u Iloku. 234. Zbornik MS za likovne umetnosti 15. Beograd 1979.. 2. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Posebna izdanja 11. Zagreb 1989. Zagreb 1984. 2. Anali 21. Zagreb 1996. EJ 2. pomoćne historijske nauke 49 233. JLZ Miroslav Krleža. 145-147. Tuzla 2000. XVI + 779. SANU. Ćirilica. 1119. Posebna izdanja 9. Zbornik Muzeja 2627. 7-10. izdanje. Sveske Društva 14.. Zagreb 1986. EJ 4. izdanje.. 391398. Han Verena. izdanje. JLZ.

liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva.. Tuzla 1999. Kabes II/14. Emilijan Cevc. Kurtović Esad. Jalimam Salih. Oslobo enje 55/17905. Kotor 1977. 1992. 1998. 42-43. 1992. Travnik 1993. Arhivska praksa 2. Kabes III/19.. Sarajevo 1978-1979. JovanovićStipčević Biljana. Radovi 23. Imamović Enver. Isaković Fahrudin. Književni jezik XI/3.08. SNL-KS-Institut za povijest umjetnosti. 248. 13-82. (KUN) 7. (13 izdanje. 482. Sarajevo 10. IČ 25-26. Serdarević Mensur.. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. 249. RPZ 10. Istraživači bosanskog srednjovjekovlja. Mostar 1996. Starobosanski novac. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Filološki fakultet. Kakav je bio grb srednjovjekovne bosanske države. Sindik Dušan. Sarajevo 1998.04.. Sarajevo 05. 258. Sarajevo 1982. Obiteljska pripadnost zadarskog kroničara Paulusa de Paulo. Sarajevo 17. Imamović Enver. JF 39. Oslobo enje 54/17669. GADAR BiH XVIII-XIX. 21-24. 267-285. Sarajevo 1998. “Istorijski arhiv Kotor – Vodič kroz arhivsku gra u sa sumarnim inventarima muzejskih i crkvenih fondova i zbirki. 401-404. 251. 95. Imamović Enver. 21-24. Sarajevo 1978. godine). Beograd 1979.) 252. GR IZ BiH LX/1-2. Jalimam Salih. Dragutin Nežić i Doris Baričević)”.50 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.. Uvod u ikonologiju. Pravopis srpskohrvatskih ćirilskih povelja i pisama XII i XIII veka. 248. LX/11-12. 95)... 1997. (* Nilević Boris. Kadrić Omer. 253. Preporod 23(4). Divan I/7. Oslobo enje 49/15863. za VI razred osnovne škole.. Mostar 1997.. 125-127..11. 257.08.. (* Gabrić-Bagarić Darija. Kabes IV/30. Jakić-Cestarić Vesna. Tuzla 1997.. Radovan Ivančević.. Mitar Dragutinac.. 3. 11. “Leksikon ikonografije. 8. Autori: An elko Badurina. Svjetlost. 1236-1240.. Ivančević Radovan. Pod znamenjem predaka (Kako su nastali grb i zastava BiH). Branko Fučić. (* Tadić Katica. Bošnjaci – Muslimani kao historičari (do 1878.. 1 izdanje. Istorijska – Povijesna čitanka. Ivić Pavle – Jerković Vera. Marijan Grgić.-2000. (Redaktor Miloš Milošević)”. Jalimam Salih. Historijski arhiv. Zenica 15.. 250. (KUN) 2. 256. (Uredio An elko Badurina.) 254.. Jalimam Salih. 343-344.. Kurtović Esad. Zagreb 1979. Institut južnoslovenskih jezika. Sarajevo 1990. Mostar 1998. 243-257. Zadar 1983-1984. 144.. Beograd 1983. Novi Sad 1981. O bosanskom grbu. Izvori za istoriju srednjovjekovne bosanske države. Svjetlost. 113-134. 255. GR IZ BiH. 151-155. Istorijski arhiv Kotor.) ..

Posebna izdanja 90. 1482). Tuzla 1999. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 2. historiografija. Beograd 1989. Prilozi. Biblioteka Posebna izdanja 24.Izvori. (Faksimil izdanja iz Bayerische Statsbibliothek. Novac učesnika Kosovske bitke sa srpske strane.. 923. 267. 377-378. Band 6”. JLZ Miroslav Krleža. Odjeljenje društvenih nauka 23. (Priredio Jozo Džambo). Latinski jezik za istoričare. 465. Jovićević R. pomoćne historijske nauke 51 259. Marulić XIV/4. Jolić F. 260. Zapadnoevropski heretici i bosanski bogomili”. München). 271. Herceg-Novi 1984. Sarajevo 1989. oko 1482-83.. Zagreb 1981. Geschicht von der Turckey (Faksimil izdanja) Memmingen: Albrecht Hume. 105-121.. 43-50 + 5 stranica ilustracija. Agencija “Feliks”. Jović Miomir. Numizmatičar 12. JLZ. Schriften zur Landeskunde Sieben-bürgens. ANU BiH. Jalimam Salih. Dubrovačka arhivska gra a o srednjovjekovnoj Bosni. 259-274. MS. 5. s. Drugo dopunjeno izdanje”. 264. 2.) 262. 901m). Jerković Vera.. (* Marjanović Mirko. Zagreb 1984. Dalibor. izdanje. Hrvatska glagoljica. Priština 1985. a. 475-476 + 1 stranica faksimila. Jovanović Miroslav. 167-169. FTSFranjevački samostan Fojnica. Hrvatska uzdanica. “Marko Atlagić – Božidar Šekularac. Radojica. Zagreb 1998. Sarajevo 1998. Boka 15-16. "Osamsto godina Povelje bana Kulina". HM II/9. . Arhivska praksa 2. (K-Ren)”. Josifović Stefan. Böhlau Verlag-KölnWien 1983. Jörg Nürnberg von. Zagreb 1987. Priština 1997. “Chronica unnd Beschreibung der Türckey (Mit einer Einführung von Carl Göllner). Paleografske odlike povelje Kulina bana. 107-120.. Jović Miomir. Povelja kralja Tvrtka I Dubrovačkoj Republici. “Zbornik radova sa Znanstvenog skupa u povodu 500.. 487.. Nikola Modruški. 270. Pomoćne istorijske nauke”... Fojnica-Sarajevo 2000. 261... 272. Długosz Jan (Johannes Longinus). Jörg Nürnberg von. Jurić Šime. 263. Crvena Hrvatska (Popis znanstvenih povijesnih rasprava). Novi Sad 1984.. 269. Abrecht Kunne. VKBI. Predgovor. “Jugoslovenski književni leksikon.. 266. Jalimam Salih. 51-58. 265. Sarajevo 1998. prema primjerku iz Bayerische Staatsbibliothek München (signatura: 40 Inc. Japundžić Marko. 268. Ayn Tractat von den Türck (Memmingen. 100-107. EJ 3. obljetnice smrti Fra An ela Zvizdovića”.. “Salih Jalimam.

Rubić Nela. NS 16-17. 136. Südostforschungen 58. Sarajevo 1999.. Zagreb 1999. Karamatić Marko. serbski. I kolo. Kekez Josip. 69-73. Perić Ivo.. ČSP XXIX/2.) 281. Psalter des Hval-Codex – zur paläographischen und grammatikalischen Charakteristik. 123-125.. 581-587.. 531-547. Kolo VI/1. Posebna izdanja. 1994. Srbski spomenici ili stare risovule. Novi natpisi na stećcima.) 279. diplome. (* Mihaljčić Rade. knezova. 280. 592. Katičić Radoslav. Jurković Mario. Katičić Radoslav. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Kajmaković Zdravko.. Wien 1983. Zagreb 1994. Auberger Leopold. (Forum) 2-3. banova.. careva. 641643. (* Macan Trpimir.) 283. 278. 153-161. (* Damjanović Stjepan. (Forum) 1. Wiener slavistisches Jahrbuch. Hrvatsko slovo.... godine na jezicima jugoslavenskih naroda. stoljeća. despota.01. dalmatinski i dubrovački kraleva.-2000. vojvoda i vlastelina. 273.. Jurić Šime. 1999. “Katalog knjiga štampanih do 1910. Falsifikat o podrijetlu konavoskih rodova. Hellwig). povele i snošenija bosanski. Narodna biblioteka Hamid Dizdar.... 1999. ZM. Jurić-Kappel J. Litterarum studia. Književnost u hrvatskim zemljama od 7. Knowledge. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Ivan. 61-63. HM III/11-12. 335. Kurtović Esad. 408-409. Književnost i naobrazba ranoga hrvatskog srednjovjekovlja. MH. Zagreb 1997. do 12. 259-260. Naša škola XLVI/13. Laus. hercegovački.. 136. Bilten FTS XX/2. (Glavni urednik hrvatskog izdanja dr.. Sarajevo 1989. Tešanj 1991. Osnovni pravci etnoloških istraživanja u Bosni i Hercegovini. 274. Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku. Mato Zovkić)”. Milodraška ahdnama. Band 30. Dubrovnik 1997. 441-442. Sarajevo 1984. Zagreb 1997. Samobor 1993. 277. Zagreb 1998.02. 19. 275. Na ishodištu. Bašić Stanko. Kudelić Zlatko. Marulić XXX/3... Prilozi povijesti stanovništva Dubrovnika i okolice 6. MH. Kapetanić Niko – Vekarić nenad. 276. "Bosna i Hercegovina u tokovima istorijskih i kulturnih kretanja u jugoistočnoj Evropi".. 282. Slobodna Dalmacija. “Enciklopedija hrvatske umjetnosti 1.) ... Beograd 1840. Biblioteka Theoria. (A-Nove)”.11.. 12. Sarajevo 2000. 643-644. Karano-Tvrtković Pavle. 635. Split 1998. Nikola Modruški. MH. Zagreb 05. Kajmaković Radmila – Buturović enana.52 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Beograd 1997. Marulić XXX/3. 760. (* Bošković J. Macan Trpimir. Kolo IX/2. Slobodna Dalmacija. Zagreb 1995. (Obradio Amir Brka)”. 6. Zagreb 1997. “Suvremena katolička enciklopedija (Priredili Michael Glazier i Monika K. Zagreb 1997. Mala knjižnica 7. Ahd-nama magna charta libertatis (1463-1993).. München 1999. Split 22.

) 285. Klaić Bratoljub. Moskva 1982. Arhivi strani (Talijanski /Italijanski/ arhivi). . 136-138. 2. Beograd 1985. pomoćne historijske nauke 53 284. Konstantin Filozof. Beograd 1987. 1990). 1986. Stipetić Vladimir. Naučne komunikacije 6. i 31 poglavlju u djelu De Administrando imperio Konstantina VII Porfirogeneta. Beograd 1989.. Hrestomatija odabranih izvornih tekstova iz istorije za I i II razred srednjeg usmerenog obrazovanja. 5. 286. Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. (Pripremio i preveo Josip Lučić)”.. Zagreb 1984. Puškar Jerg iz Nirnberga o Bosni i Srbiji. 31-60.. IG 1-2.. izdanje.) 295. Način na koji je nastajalo djelo Historia Salonitana Maior. “Knjiga odredaba dubrovačke carinarnice 1277.Izvori. 288.. Klaić Nada. "Naučno-stručni kolokvij o izvedbenom projektu Društvenog cilja XIII/2". Zagreb 1982. Žitije despota Stefana (Prire ivač: G. Beograd 1989. Knežević or e – Perić Zoran – Smiljević Bogdan. Dalmatiae et Slavoniae.. 41-48. Split 1985. “Stara srpska književnost u 24 knjige”. Katičić Radoslav. EJ 2. SKZ. 191-195. SP III/15... 292. Jovanović).. XV + 1456. 171.. 171-198. 240. Konstantin Bagrjanorodnij. 156. 296. Klaić Nada. 30. 297. 1989. München 1999. Ob upravlenii imperiej. Klaić Nada. VAHD 3233.. Bibliografija radova iz oblasti istorijske metodologije. 290. 287. Raskovnik 5556. Razvitie etničeskogo samosoznanija slavjanskih narodov v epohu rannego srednevekovja. Codex diplomaticus Regni Croatiae. Najnoviji radovi o 29.. JLZ. 1987. 289. Anali 28. 30-35. Dubrovnik 1989. Klaić Nada.. 289-290. Istraživanja iz oblasti istorije. 294. EJ 3. Zagreb 1980. JLZ. izdanje. 581-587. Sarajevo 1986. Zagreb 1980. 2. Konstantinović Zoran. ZČ 44/1. 1984. Povest o slovima. Rječnik stranih riječi: tu ice i posu enice (Priredio Željko Klaić). 2. Knjiga 11. 291. (* Voje Ignacij.. Ljubljana 1989. Odbor za istorijske nauke. ANU BiH. Nakladni zavod MH. Cutheis (A Cutheis). Diskusija. 1985. Historijski arhiv Dubrovnik. 1988. izdanje. 1983. Split 1979. 679-680. Klen Danilo. Klaić Nada. 293. JLZ. Südostforschungen 58. (isto izdanje izašlo je 1981. Dubrovnik 1990. (* Auberger Leopold. historiografija. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Literatur – und Geistesgeschichte des kroatischen Frühmittelalters. EJ 1. Wien 1999. Knežević Sr an. izdanje. 239-244.

HM IV/15-16. 301. Sarajevo 1981. CCP VII/11. Beograd 1989. 109-111.. 47. 300. Odeljenje istorijskih nauka 11. 298. Kovačević Matko. Trgovačke knjige braće Kabužić (Caboga) 1426-1433. Arhivska gra a.. “Blago franjevačkih samostana Bosne i Hercegovine”. "Savjetovanje o istoriografiji Bosne i Hercegovine (1945-1982)". 306. Diskusija. "Kosovo u pamćenju i sećanju". 303. Kovačić Slavko. 22. Trgovačke knjige braće Kabužić (Caboga) 1426-1433”. 41-48. 299. Zagreb 1989. SANU. Sarajevo 2000. Sarajevo 1983.. Kovačević Božidar. Kovačević-Kojić Desanka. Odbor za istorijske nauke. 109-125. Puškar Jerg iz Nirnberga o Bosni i Srbiji. “Jugoidiotizmi”. Biblioteka Raskovnik. 366.. 310. (* Kristić Slobodan.. Kovačević Matko O povelji bosanskog bana Mateja Ninoslava iz 1247. 308. Zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog naslje a Bosne i Hercegovine.. Kovačević-Kojić Desanka. 98. Pomoćne historijske znanosti. Kovačević-Kojić Desanka. Spomenik 137. godine. 142-145. Arhivist XXIX/1-2. Vesnik 720.. Kovačević Matko. Arhivsko-istorijska istraživanja Gornjeg Podrinja. “Franjevci na raskršću kultura i civilizacija (Blago franjevačkih samostana Bosne i Hercegovine“. 11-28. 304. Tuzla 1995. Spomenik 137. 161-167. Konstantinović Zoran.-2000. Knjiga 7. NS 14-15. GADAR BiH 33 (1994-1995). ANU BiH. Srednji vijek. Beograd 1999. SANU. Arhivska gra a. Tajni vatikanski arhiv i ostali papinski arhivi. Tešanj 1995. Beograd 1999. Odjeljenje društvenih nauka 12.54 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 305.. 1-31.. Kovačević-Kojić Desanka. 171-172.) 302.. Kožar Azem. Zagreb 1979. Sarajevo 1995. (archive material. Kabužići i njihove trgovačke knjige. Kovačević-Kojić Desanka. Sarajevo 1988. 307.. Knjiga prva. Odeljenje istorijskih nauka 11. Kožar Azem.. (Izložbeni katalog).. . Regionalni historijski arhiv-FF Tuzla. Kovačević-Kojić Desanka. 69-73. Gradina II/14. 31-36. Tuzla 1995. “Desanka Kovačević-Kojić. Istraživanja iz oblasti istorije. ANU BiH. Arhivistika u teoriji i praksi. Sarajevo 1986. Posebna izdanja 65... Beograd 1983. Hadžiabdić Hadžija. "Naučno-stručni kolokvij o izvedbenom projektu Društvenog cilja XIII/2". 173-174. Zagreb 1983. Naučne komunikacije 6. 309. 220.) 311. MGC. Dubrovački arhiv kao izvor za istoriju srednjovjekovne Bosne.

Beograd 1981.. Odjek XL/22-23. Beograd 1982. 2-3. 319. O jeziku i pismu Hvalovog zbornika (15-21).. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. 11-14. On Hval’s Codex (35-39). On This Edition (11-14). VII + 584. Kuna Herta. 322. Sarajevo 1988. Kraljević Gojko. AL BiH. 321. Sarajevo 1987. 55-65. 120.. Kučuk-Sorguč Indira. “Krležijana 1 (A-LJ)”. Predgovor prire ivača i prevodioca. 320. ZM. Kuna Herta. 313. Rekonstrukcija pamćenja. O Hvalovom zborniku (11-14)... Zagreb 1980. O Kraljevstvu Dalmacije i Hrvatske”. 314. Kuna Herta. Svjetlost. Kuna Herta. Kurelac Miroslav. (Priredili: Nevenka Gošić. SANU. Orbin Mavro (437438). (Priredila i prevela Bruna Kuntić-Makvić). EJ 5. 372. izdanje. Transkripcija i komentar (The Codex of Hval Krstjanin. Bošnjački avaz II/51. “Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture”. Novac (Srednji vijek). 149-160. Tom I. pomoćne historijske nauke 55 312. Zagreb 1980. Kuntić-Makvić Bruna. Pop Nikolajević ukrao povelju i prodao je Rusima (Povratak otetog). Zagreb 1988. 315. Posebna izdanja. 1995. On Language and Orthography of Hval’s Codex (40-45). Regesti pisama generala dominikanskog reda poslanih u Hrvatsku (1392-1600) II. Sarajevo 12. 39. 127-128.. Zagreb 1993... Biserka Grabar. “Tekstologija srednjovekovnih južnoslovenskih književnosti”. historiografija. 201-321.07. Bibliografija Bosne i Hercegovine i svjetski bibliografski izvori. AV 21-22. Kujundžić Enes. Sarajevo 1986. Sarajevo 1986.. Transcription and Commentary)”. Kuna Herta.. “Zbornik krstjanina Hvala. 318. 470-471. 317. Biblioteka Latina et Graeca. JLZ. O jednom slabo poznatom bosanskom spomeniku. Naučni skupovi 10. 323. O ovom izdanju (30-32). . 9. 324. dio. Odabrani izvori iz državnopravne istorije Jugoslavije. 2. Herta Kuna i Anica Nazor). ŠK. Odjek XXXIX/24. Svjetlost-ANU BiH. “Ivan Lučić. Opšti leksikografski dio. Vera Jerković. Knjiga VII. Zagreb 1986. Izdavanje bosanskohercegovačkih srednjovekovnih kodeksa. Naučna knjiga.. Sarajevo 2000. Odeljenje jezika i književnosti 2. Toma arhi akon (684). Krasić Stjepan. Krkljuš Ljubomirka – Šarkić Sr an. Arhivi (11-15)..Izvori. Hvalov zbornik – najreprezentativniji srednjovjekovni rukopis. Hvalov zbornik. 316.

.56 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Marulić XI/4. “Ivan Lučić. Zagreb 1995. (Priredila i prevela Bruna Kuntić-Makvić). Knjiga VII. O Kraljevstvu Dalmacije i Hrvatske”... 334. Život i djelo Ivana Lučića – Luciusa. H. Poruka kralja Stjepana Tomaševića papi Piju Drugom 1463. 331. Sarajevo 1979.-1998”. Marulić XV/6. Biblioteka Clio Croatica. 306. 77-92. 51-64.-2000. Milodraška Ahdnama. Zagreb 1994. 397-398. Ladić Zoran. 123-142. 7-54. Journal of Croatien Studies 24-25... (Priredio Gavran Ignacije). 326. otac hrvatske historiografije. Ćošković Pejo. (Priredila i prevela Bruna Kuntić-Makvić)”. Džaja Srećko.. “Ivan Lučić. Radovi Zavoda 38. Knjiga VII. 49-88. Zagreb 1986. Pregled LXVIII/5. 217. IZ 6. 332. 373428.) 336. Kurelac Miroslav. CCP XIX/35. Ivan Lučić Lucius. 429-442. M. Sarajevo 2000. Kurtović Esad. Ljetopis. 330. O Kraljevstvu Dalmacije i Hrvatske. “Krbavska biskupija u srednjem vijeku”... Nikola Modruški (1427-1480). Sarajevo 1978.. Zagreb 1986. preveli Šimun Šimić i Ignacije Gavran). Zelić-Bučan Benedikta. Sarajevo 1981.. Biblioteka Kulturno naslje e. Pregled starina Bosanske provincije. 335. New York 1984-1985. Bibliografija (1. 327-330. Sarajevo 1977. Kršni zavičaj 31.. (* Džaja Srećko. Kurelac Miroslav. 328. Historiografska literatura o srednjovjekovnoj Bosni objavljena u zemlji i inostranstvu 1980-1998. Banja Luka 1985. Kurelac Miroslav. Lašvanin Nikola. CCP II/2. Uz stručnu ekskurziju studenata historije u Dubrovniku.. Sarajevo 2000. Kurelac Miroslav. 179.. Kustić Živko.. 157-164. Rijeka-Zagreb 1988. The Cronicle of the Priest of Dioclea (Duklja) and the Problem of Red Croatia. 223-225.. “Ivan Lučić. 327. 32-33. Humac 1998. 567-570. Biblioteka Latina et Graeca.. Godišnjak 11. ŠK. Zagreb 1998..) 329. Zbornik 16. Naša škola XLVI/14. Prilozi 29. (* Čoralić Lovorka. O Kraljevstvu Dalmacije i Hrvatske. Biblioteka Latina et Graeca. Knjiga VII. Biblioteka Kulturno naslje e. Zadar 1996. (Priredio Andrija Zirdum. Zagreb 1978. Biblioteka Latina et Graeca. Zagreb 1998. 333. Kvesić S. Veselin Masleša. Veselin Masleša. Ladić Zoran. Komentar. . Kurtović Esad. 269-271. 752-754. “Historiografija o Bosni i Hercegovini 1980.. Zagreb 1978... Zagreb 1986..... Rasprave 1. 325. 123127. Kurelac Miroslav. (* Letić Branko. Djela Ivana Lučića). Hrvatski protuturski pisci XV stoljeća. Lastrić Filip. (Priredila i prevela Bruna Kuntić-Makvić)”. 59-69. Zagreb 1982. 154-157.. Kurelac Miroslav – Goldstein Ivo – Budak Neven – Kuntić-Makvić Bruna.

Emilijan Cevc. Lešić Anto. SNLKS-Institut za povijest umjetnosti. Branko Fučić. Beograd 1980.. Marijan Grgić. Novi Sad 1978. Radovan Ivančević.. Dukljanin. 343. 347. “Lexicon latinitatis medii aevi Iugoslaviae.. Zagrabiae 1973-1978. Književni radovi. Beograd 1979. Bušatlić Ismet... Vratović Vladimir. Despot Stefan Lazarević.. Lovrenović Dubravko. Mitar Dragutinac.)”. 244. 193-194. 37-38. XI + 832. (15 nepaginiranih stranica) + 717. Marulić XIII/2.. Beograd 1999.. 124-125. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 2. 342.. MS. . (A-J)”. Knjiga 477. Živa antika XXIX/1. 346. 26-37.. Beograd 1987. Vratović Vladimir. Šešelj Zlatko.. Zbornik MS za istoriju 18. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Kolo 72. Moskva 1989. 167. 227-231.. Zagreb 1979. IZ 4. pomoćne historijske nauke 57 Ćošković Pejo.. Zagreb 1995). Ob upravlenii imperiej. JLZ Miroslav Krleža. 348. Dragutin Nežić i Doris Baričević)”. 755.) 339. Latina et graeca 14.. Warszawa 1988. “Leksikon ikonografije. Vol I-II”. CCP IV/5. Skopje 1979.. Sarajevo 1985. Laušić Ante – Švab Mladen. MS.. Jezik XXVI/4. Lazarević Stefan. Leksikografski zavod Miroslav Krleža.. JLZ Miroslav Krleža. Autori: An elko Badurina.) 344. Vareš Tomo. JLZ Miroslav Krleža. Bosanski mitovi. Zagreb 1993. 349. (* Gavrilović S. 341. Zagreb 1979. Zagreb 1984. Zagreb 1980. (* Nikolić Milica.. 3. (Uredio An elko Badurina. Historia Królestwa Slowian czyli Latopis Popa Duklanina. Zagreb 1980.. Zagreb 1996..) 337. (Priredio or e Trifunović). 777. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. SKZ. (10 nepaginiranih stranica) + 720. 126-128. 338. 124-126. 688-690. Islamska misao VII/78-79. 621. (* Biškup Marijan. Cutheis (A Cutheis). historiografija.. Beograd 1979.. A. Banja Luka 1983. “Leksikon pisaca Jugoslavije II ( -J)”. Erasmvs 18. “Hrvatski biografski leksikon III (Č. (2. Zagreb 1987.Izvori. 185-186. Litavrin Grigorevič Gennadij – Novoseljcev P. Zagreb 1979. Zagreb 1989. 756. Academiae scientiarum et artium Slavorum meridionalium. Leśny Jan. IČ 27. liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva. 288-290. “Hrvatski biografski leksikon II (Bj-C)”. Knowledge. (K-Ren)”. izdanje 1990. izdanje 1985. Konstantin Bagrjanorodnij.) 340. 345. “Leksikon pisaca Jugoslavije III (K-LJ)”.

Del Regno di Dalmazia e di Croazia libri sei (Storia del Regno di Dalmazia e di Croazia di Giovanni Lucio Traguriense. (Luigi Cesare Pavissich-Paolo Clemente Miossich). 57-89.) 354. Bilten FTS XXV/1. 352.. Ljubljana 1985.. Malović. 331-332. München 1985. 81-83. Povijesna svjedočanstva o Trogiru (I-II). HZ 38.. II/1. Monumenta historica Ragusina. AV 28.. 350.. 194. 394. Ljubljana 1989. Lučić Josip. Dubrovnik 1980. 413-414. 178-181. 356.. 191. Edizioni Lint. Lovrenović Dubravko. 216-217. 318-321.. Zbornik Zavičajnog muzeja 4. Dubrovnik 1985. Sarajevo 1998. Monumenta historica Ragusina. Knjiga III. Margetić Lujo. Lučić Josip.) 359. 357.. Spisi dubrovačke kancelarije. Taradžić Branka. (* Voje Ignacij. suradnik Miroslav Kurelac). O Kraljevstvu Dalmacije i Hrvatske. 431. Zagreb 1987. Split 1979... SKK. (* Voje Ignacij. Knjiga II. (Preveo Jakov Stipišić. Südostforschungen 44.) . Pisci XVII i XVIII stoljeća II/1-2.. Lučić Ivan. 1336. ZPFR 9. (Priredio Josip Lučić). 153-156. Obavijesti HAD XIX/3.. Zagreb 1989. 351. Marulić XVI/6. Lovrenović Dubravko. Jedan slučajan nalaz srednjevjekovnog novca. 323-329.. Radovi 18. Pledoaje protiv historiografije etnocentrizma. Šešelj Zlatko. Zagreb 1985. AV 21-22. (Priredila i prevela Bruna Kuntić-Makvić). Miscellanea saeculi XIV ex archivio Ragusii (Dubrovnik). Zagreb 1986. Anali 18. ZČ 39/1-2. 673-674. Trieste 1983. Titograd 1985. Marulić XXII/5. 133-138. 351a. 63-722. (KUN) 2. HZ 40. Najstarija zemljišna knjiga u Hrvatskoj – Dubrovački zemljišnik diobe zemlje u Stonu i Pelješcu iz god.. Sarajevo 15. (* Raukar Tomislav. Zagreb 1980. Travnik 1991. (prijevod sa latinskog na talijanski. 472. Lučić Josip.02. Zagreb 1978-1979. 55-56.) 355. 225-227. Zagreb 1984. Miscellanea saeculi XIV ex archivio Ragusii (Dubrovnik).. HZ 31-32. Anali 22-23.58 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. libri sei). Knjiga VII. ZČ 43/3. Lucio Giovanni. Taradžić Branka...-2000. Lučić Josip.) 353. 358. Mihojević Josip. (Saggio introduttivo di Vitaliano Brunelli). Pledoaje protiv historiografije etnocentrizma.. II/2. Zagreb 1980.. (Nabava žita).ukić Marica. Vekarić Nenad. Zagreb 1985... Spisi dubrovačke kancelarije. Rijeka 1988. 676. JAZU-Zavod za hrvatsku povijest FF u Zagrebu. 45-54. Marulić XIII/2. 398-407. Dubrovnik 1989. Dubrovnik i naše područje).. Lučić Josip. Anali 27.. 1998. Zagreb 1985. Istorijski zapisi XXXVIII (58)/3-4. 356. (IV. Mijatović An elko. 457-459. Lovrinović Nikola. Biblioteka Latina et Graeca.. reprint izdanja iz 1896) (* Slade-Šilović Mirko.. Kessler Wolfgang. 723-1226. Zagreb 1988.. Zagreb 1987. Zagreb 1983. (Priredio Josip Lučić). JAZU-Zavod za hrvatsku povijest FF u Zagrebu. Lucić Ivan. Oslobo enje 55/17856. (* Prlender Ivica. Mitić Ilija.

(* Lučić Josip. 366. Spisi dubrovačke kancelarije. Transkripcija i komentar (The Codex of Hval Krstjanin. Makušev Vikentije. Macan Trpimir. Sarajevo 1986. Bibliotekarstvo 42 (1997). EJ 1. Maksimović Jovanka. Anali 17. Dokumenti I-V.. Knjiga 2. Beograd 1988. 351-352. Konavoska prevlaka”. Roma 1977. Dubrovnik 1979. 370.. Biserka Grabar. (Priredili: Nevenka Gošić. “Ljetopis popa Dukljanina. Prosveta-SKZ. Maksimović Ljubomir. Lume Lucio. Svjetlost-ANU BiH. Madžar Božo. "Stara srpska književnost u 24 knjige". izdanje. 181. Beograd 1982. The Illumination of Hval’s Codex (46-54). 361... Monumenta historica Ragusina.) 363. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. SR Bosna i Hercegovina”. 198.. Istoričeskie pamjatniki južnih Slavjan i sosjednih im narodov (Ankona. Knjiga IV.) . Knjiga 1. Dubrovnik 1994.. Lučić Josip.. 23. 9-17. Zagreb 1995. Savez arhivskih radnika Jugoslavije.. Knjiga 1. Beograd 1997. L’archivio storico di Dubrovnik (Con repertorio di documenti sulle relazioni della repubblica di Ragusa con le città marchigane). Transcription and Comentary)”. Arhivi (Bosna i Hercegovina)... Ljubljana 1994. 261-262. 364.. Sarajevo 1998. Biblioteka prošlost i sadašnjost. Beograd 1981. Lučić Josip. “Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odjelima u SFRJ. Fontes 1. 362. “Josip Lučić – Stijepo Obad. 406.. Posebna izdanja. pomoćne historijske nauke 59 360. Dubrovnik 1992. 2. Iluminacija Hvalovog zbornika (22-29). 787-789. ZRVI 21. Knowledge. MH. Quaderni della rasegna degli archivi di stato 46. Herta Kuna i Anica Nazor). Čast I. (Priredio Josip Lučić). Zagreb 1993. Florencija). ZČ 48/4. Bolonja.. (* Mihaljčić Rade. Ogranak Dubrovnik. Arhivi u Socijalističkoj Republici Bosni i Hercegovini. Struktura 32. Ivanović Jozo. glave spisa De administrando imperio. Zagreb 1980. (Priredio Slavko Mijušković)”. Povijesni prijepori. 365. 156-189.). “Zbornik krstjanina Hvala. 368. (Dvojezično). 22-29.Izvori. 21-48. Varšava 1874. “Trpimir Macan. 579-580. 7-14. Knjiga 6. Madacki Saša. (* Voje Ignacij. Mogućnost lociranja Bosniacae na online dostupnim katalozima (Online Public Access Catalogues) na World Wide Webu: eksperiment). Nedostaci i zadaci hrvatske povijesne znanosti. 25-32.. Vera Jerković. historiografija. Ogranak Dubrovnik. 369. JLZ. MH. HAZU-Zavod za hrvatsku povijest FF u Zagrebu. 367. Madžar Božo.

Mareš Vaclav František. Liber Methodius i pitanje vrela devete glave Ljetopisa popa Dukljanina. Zagreb 1998.) 372. (K-Ren)”. Pravnopovijesne studije. Arenga.. 3. izdanje. Knjiga 14. Opšta enciklopedija. Knowledge. 3 (R-Š)”. 376. Margetić Lujo. 3. 23-26.. Zagreb 2000. (* Šarac Damir.. 383. Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci. Beograd 1997. Istorijski spomenici južnih Slavena i okolnih naroda ( enova. Beograd 1999.12. Kartografija. Margetić Lujo. CCP XXIV/46.) 375. izdanje. Prosveta. (Fototipsko preštampano izdanje 1980. 3. 24. 411-416.) 374. 534. 1-30. XIV + 799... “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. CCP XXII/41. Zagreb 2000. “Mala enciklopedija Prosveta. 2 (K-P)”.) 373. Hrvatska i Crkva u srednjem vijeku. 1-9. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 1-2 = 3650. Ljetopisa popa Dukljanina. Prvo izdanje 1959. 31. Beograd 1978. JLZ Miroslav Krleža.. 1-36. Zagreb 2000. (* Šanjek Franjo. 1999. (Fototipsko preštampano izdanje 1980.. (* Mihaljčić Rade.60 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Makušev Vikentije. Zagreb 1995. izdanje. Zagreb 1987. “Mala enciklopedija Prosveta. 379. Slobodna BiH II/447. 381. Historia Salonitana i Historia Salonitana Maior – neka pitanja. VI + 323. 382. 15. 371. Knowledge. Naklada Marka-MH. Milano. Split-Mostar 08.. Marjanović-Dušanić Smilja. 1 (A-J)”.. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 2. “Enciklopedija hrvatske umjetnosti 1.. 276-277. Prvo izdanje 1959. Drugo izdanje 1968. Prosveta.) 377.. Odjek XXXIX/24. Marević Jozo. Beograd 1978.. 378. Marković Mirko. VI + 943. Zagreb 1995. CCP XXIV/46. “Mala enciklopedija Prosveta. Glasnik Srpskog učenog društva.-2000. Sarajevo 1986. (A-Nove)”.. Hvalov zbornik – Slavan dio velike historije. V + 755. Pouke i datacije tzv. Margetić Lujo. (Fototipsko preštampano izdanje 1980. Opšta enciklopedija.. Drugo izdanje 1968. Latinsko-hrvatski enciklopedijski rječnik 1-2. Margetić Lujo. HZ 47 (1994). . Drugo izdanje 1968. Drugo odeljenje. Marković Mirko. Prvo izdanje 1959. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Kartografija. Rijeka 2000.) 380. Opšta enciklopedija. 3.. Beograd 1978. Prosveta. Torino).. Beograd 1882. Mantova.

(Redaktor Maren M. Frejdenberg)”.. Natpisi (436-438). Südostforschungen 43.. Lazar Hrebljanović.. 69-70. Matijević-Sokol Mirjana. Beograd 1978. Beograd 25. 448-449. Dokumenti o prošlosti olovskog svetišta. pomoćne historijske nauke 61 384. 255-256. Mihaljčić Rade – Steindorff Ludwig. Dokumenti o prošlosti sutješkog samostana. Sarajevo 1997. Epoha feodalizma. M. Matić Bernardin. Arhi akon Splićanin (1200. Sarajevo 1998. Knjiga 15. Ljubljana 1983. Ljetopisi. Prinosi za hrvatski pravno-povijestni rječnik I-II. Istorijska podloga izreke od Kulina bana. bis zur Mitte des 13.) . 386. ZČ 37/3.) 389. Razlika izme u zapisa i natpisa.. Zagreb 1975. Slavjanskie narodi jugo-vostočnoj i centralnoj Evropi pod osmanskim vladičestvom (Osmanskie zavoevanija na Balkanah v XIV-XV vv). “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Mejer S. BF VI/9. 393. 277-296. 117-135. (Priredio or e Živanović)”. 266-279. “Konstantin Mihailović iz Ostrovice. 245.-1268. Letopisi (367-368). 390. 388. Janičarove uspomene ili turska hronika. Jahrhunderts. (* Bratož Rajko. 143-151. Medvidović Lujo. Wiesbaden 1982. Nacrt za jedan portret... 7-13. Žitija (192-194). Književna reč. Toma... Mihaljčić Rade. 385. (* Roksandić Drago. “Rade Mihaljčić. Povelje (529-532). Mostar 1997. BF V/8.). “Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture”. Knowledge.. 387. Mažuranić Vladimir.. München 1984. 395. IG 1-2 (1990-1992). Povijesni prilozi 14. Zagreb 1980. 1986. Informator. Minsk 1987. Mihaljčić Rade. 396. 392. 164-165. Istorijsko-memoarska dela. Matijević-Sokol Mirjana. Historijski izvori srednjega vijeka (199).. životopisi i kronike (348350). Historijske pomoćne znanosti (197-198). Tom I. “Stara srpska književnost u 24 knjige". 13. No.02.. Mihailović Konstantin. Isprave (239-240). 247-270. Motrišta 4. 394. Hadžijahić Muhamed.. (pretisak). Izdateljstvo Univerzitetskoe. “Hrestomatija po istorii južnih i zapadnih slavjan (v treh tomah). Zov Humačke ploče. Mihaljčić Rade. Beograd 1999. IG 1-2. Namentragende Steininschriften in Jugoslawien vom Ende des 7. Rodoslovi (625-627). 33. Mihaljčić Rade. ŠK.. Prilozi. Prosveta-SKZ. Beograd 1986. Istorija-kult-predanje”. Beograd 1992. historiografija. I-II = 1756 + Dodatci (XVI + 76). Beograd 1989. 391. Zagreb 1995.Izvori. Matić Bernardin. BIGZ.

241-244.. 179-180. (Priredio Slavko Mijušković)..or ević Nada. Knowledge. Biblioteka Čovek i reč. “Ljetopis popa Dukljanina”.. Miličić Ante. Slav. 21. Dubrovnik 1995. 225-226. Slovo 32-33 (1982-1983). Beograd 1997. Zagreb 1980. 9-104. 403. EJ 1. Beograd 1988. Rijeka 1985. Miletić Nada. Viennae 1858. (Fototipsko izdanje. Graz 1964. Dubrovačka Republika i njen Arhiv – dva značajna fenomena iz evropske povijesti. JLZ. Milošević Miloš. Istorijski arhiv u Kotoru.62 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Zagreb 1983.. 2. Ćiril i Metod u Panoniji. izdanje. Michigan 1980.) (* Marjanović-Dušanić Smilja. (* Mustać Ivan.-2000. JLZ.) 407. 321-326. 402. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. IG 1-2. Milošević. Hronologija (Rani srednji vijek) (91).) 405.. Marulić XIII/4. Rev. Mošin Vladimir. Epigrafija (Rani srednji vijek) (74).. Ann Arbor.. HAZU-Arhiv HAZUVitagraf-Mladinska knjiga.. “Radmila Pešić – Nada Milošević. Beograd 1987.. 2. (* Dunatov R. Zagreb 1988. IRO Vuk Karadžić. Zagreb 1973. "Stara srpska književnost u 24 knjige". 408.. A Bilingual Anthology of Serbian and Croatian Texts from the 12th to the 19th Century. AL BiH. Pomorski zbornik 23. 1980. 629-639. 40. Mijušković Slavko. Stefan Vukčić Kosača. 397. 147-148. Ragusii. Anali 33. (2. 626-627. Rijeka 1994. Codiees selecti 34. Predgovor. Staroslavenski institut. dopunjeno i prošireno izdanje.. 198-203.) 404. XIV + 550 (Fol. 686-687. XXII + 483.) 399. (* Mihaljčić Rade. Prosveta-SKZ. Pomeni i zapisi.. izdanje. XII + 580. Opšti leksikografski dio. Bosnae.. 406. 516. Beograd 1988. Grabar Biserka. 401. Narodna književnost”. Sarajevo 1988. Miklosich Fran. Mimica Bože. Beograd 1984. Tom I. EJ 5. Mr enović Dušan – Palavestra Aleksandar – Spasić Dušan... Nova knjiga. Bizantologija (Vizantologija) (Hrvatska). 398.. Beograd 1991. (* Rendher Paul.. ZM. Monumenta serbica spectantia historiam Slerbiae. Numizmatička povijest Dubrovnika. “Monumenta serbocroatica. Mitić Ilija. Knjiga 1. 750-751. Bata.) . 209. 247). Biblioteka Numizmatička knjižnica. Die Welt der Slawen 25/4. 400.. Thomas Butler”. “Missale Hervoiae Ducis Spalatensis Croatico-Glagoliticum”. Rodoslovne tablice i grbovi srpskih dinastija i vlastele. 1981. Zagreb 1980.or ević.

Muraj Aleksandra. Hrvatska kronika od 547. Sarajevo 1989. MH.. (* Ravančić Gordan. 48-49. Zbornik za istoriju jezik i književnost srpskog naroda. (* Voje Ignacij. 123-135. 189190.. Knjiga 24.. 70-98. Slobodna Dalmacija. Dubrovačka dokumenta XIV i XV veka o pograničnoj poroti.. Beograd 1984. (* Mlivončić Ivica. Tom I. Osvrt na povijesni razvoj zaštite arhivske gra e na području Dubrovačke republike i grada Dubrovnika.) . Nazor Anica. Zagreb-Dubrovnik 2000. i VIII. Hrvatska kronika 547. do 1089. 19-23.. Historijski arhiv Dubrovnik. Beograd 1997. Mužić Ivan. 420. Knjiga 23. 349-351. Odjeljenje društvenih nauka 23. N. 417. Zagreb 1997.. "Naučno-stručni kolokvij o izvedbenom projektu Društvenog cilja XIII/2"... Split 1998.. Dubrovnik 1999. VII. Liber viridis. Split 1998. Mužić Ivan. Libellus Gothorum (Kraljevstvo Slavena) kao izvor za stariju povijest Hrvata (s posebnim osvrtom na VI.10.. 419. 51.. Beograd 1978. "Osamsto godina Povelje bana Kulina". 267-328. Izdateljstvo Univerzitetskoe.. Split 27. JLZ Miroslav Krleža. Mršević-Radović Dragana. AV 37. Zagreb 1994. 345-346. 129-154. XXXII + 645. Zagreb 1988. 396-397. EJ 5. Sarajevo 1986. ANU BiH. “Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odjelima u SFRJ”. Liber croceus. 1998. 410.-1089. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. Dubrovnik Annals 4. Zagreb 1984. 321-323. (Redaktor Maren M. Posebna izdanja 90. Odbor za istorijske nauke. Mešovita porota. Istraživanja iz oblasti istorije. Beograd 1984. Zbornik za istoriju jezik i književnost srpskog naroda. Naumov P. stoljeće). Ljubljana 1986. XXVI + 567. Anali 37... 7-180. 415. Frejdenberg)”. 411. III odeljenje. Lonza Nella.. Mustać Ivan. 2. Nedeljković Branislav.) 414. Naučne komunikacije 6. Povijesni prilozi 16. Evgenij.. (A-J)”. Nedeljković Branislav. historiografija.. 447. Epoha feodalizma. “Hrestomatija po istorii južnih i zapadnih slavjan (v treh tomah). 418. Nedeljković Branislav. Od Kulina bana i dobrijeh dana.Izvori. N. Serbija i Bosnija. 176. pomoćne historijske nauke 63 409. (Forum) 6. Minsk 1987.. SANU. SANU. Hrvatska obzorja VI/2. 413. Miscellanea XVII/6. ANU BiH. JLZ. Etnologija. Sarajevo 1998. Hrvojev misal. 412. 416. Lonza Nella.. izdanje. Grb – porijeklo simbola. Svijet III/105.. ZČ 40/3.) 421. III odeljenje.. Mustać Ivan.

293-434.) 428.) 427. 9. Bosanska vila II/1. kolovoza 1995. izdanje. 1981. 1987. 144. Novi Sad 1981. Vojislav. SIZ kulture općine Ljubuški. i 12. Kolo 75. Beograd 1997. Zadržati ime dinar (Pred izdavanje novih BH novčanica)... Beograd 1997. 2000. 426. Ljubuški 1985. izdanje. Humačka ploča.. Novaković Stojan. Sarajevo 1995. 962. izdanje. SKA..”.) 5. (* Jovanović Gordana. Beograd 1986. Rijeka 1984. Humačka ploča. Beograd 1978. 190-195. izdanje 1984. Nosić Milan..-2000. Priručnik za istraživanje hrvatske povijesti u Tajnom vatikanskom arhivu od ranog srednjeg vijeka do sredine XVIII. izdanje.. 1980. 159-164. 1. 209-248. 3.Zagreb 1996. 149-159. 252. 117-136. 6. stoljeća. Nikolić Svetozar. “Ljubuški kraj. Nikčević P. Zakonski spomenici srpskih država srednjega veka. 4-5. 252.. Oslobo enje 51/16484. Naučna knjiga. XLII + . Regesta dokumenata Kongregacije ‘De propaganda fide’.05. Heraldički običaji kod Srba u primeni i književnosti. 10-12. VII + 356. NEV XXXV/1-2.)”. Nosić Milan. Nikić Andrija. Sarajevo 02. 430. Nilević Boris. 252. Zbornik radova. 434. 144. izdanje 1983. izdanje. 432.. Zbornik Pedagoškog fakulteta u Rijeci. Schedario Garampi.. Zbornik Znanstvenog simpozija održanog u Ljubuškom 11. Posebna izdanja. (Beograd 1978. Naučna knjiga. Staroslovenski jezik I (Pravopis-Glasovi-Oblici). Istorija i tradicija”. Zbornik MS za filologiju i lingvistiku XXIV/2. (Prikupio i uredio Stojan Novaković).. Nikolić Svetozar. Ziral-Naša djeca.. 1994. Mostar . 457-480. izdanje... Naučna knjiga. ljudi i vrijeme. (2. Mostar 1999. Humačka ploča. 3.. O srednjovjekovnom bosanskom dinaru – Prilog biografiji bosanskog novca.64 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Knjiga 496. SKZ. 4..). Beograd 1912. Novaković Stojan. Neralić Jadranka.. Zagreb.. Novak Viktor. Zadarska revija XXXVIII/5-6. Trebnik. “Stojan Novaković. Hrvatski institut za povijest. O Miroslavljevu jevan elju i oko njega. izdanje Trebnik. “100 godina Muzeja na Humcu (1884-1984. “Mostarski dani hrvatskog jezika”. Humačka ploča i njezine poruke. Beograd 1982. Nikić Andrija. 435. Staroslovenski jezik II (Primeri sa rečnikom). 424.. Nosić Milan. 422. 423. 2 svezak. Latinska paleografija. 12.. 431. Knjiga 1... Zadar 1989. 433. 425. Nilević Boris. 429. Sarajevo 1985. Beograd 1987.

Pseudoznanost kao politički program! (Me unarodni forum Bosna: Forum subotom). “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda ‘Miroslav Krleža’.. Raheder. “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda.. 2. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. pomoćne historijske nauke 65 912. JLZ. Zagreb 1999.. EJ 4. 180.) 436. 383384. 445. 438. XIX + 752. XV + 704.. CCP XXIV/45. Nachdruck besorgt von S. Beograd 1997.. mit einem Vorwort von S. “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda. Omerčević Bego. Tuzla 1995. Un Trésor de Mannaies Serbs et Bosniaques trouvé dans la zone des Bouches du Danube (note préliminaire). “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda. (* Steindorff Ludwig..) 448.. (* Čoralić Lovorka. 2000. “Il Regno degli Slavi. historiografija. Ćirković.. Oberländer-Târnoveanu Ernest.10. 23 + 473. München 1985. Obučić Branko. Zagreb 1979. Povijest hrvatskih političkih ideja. “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda. priredio Šanjek Franjo)”. Arheologija. Zagreb 1982. Sarajevo 23. JLZ ‘Miroslav Krleža’... (* Mihaljčić Rade. Pesaro 1601”. 378-379. Oslobo enje 52/17012. 4 (Iz-Kzy)”. (* Bikić M.) .. 439. Sarajevo 19. Zagreb 1978. Südostforschungen 45.. “Kraljevstvo Slovena (Prevela Husić Snježana. Numizmatičar 15.10. 446. 447. Otto Sagner. Filologija (Bosna i Hercegovina). 12. 28. Orbini Mavro... 440. “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda.. Okuka Miloš – Peco Asim. 9. 1995. 6 (Nih-Ras)”. 5 (L-Nigh)”. Oslobo enje 57/19281. Zagreb 1980. JLZ. Sarajevo 1998. 444. Zagreb 1986. 7 (Raš-Szy)”.. 69-89. 437. 204-206. 623. Pečat franjevačkog generala Gerarda Odonisa iz godine 1339. XXIII + 792. JLZ. 443. Zagreb 2000.) 441. Orbini Mauro.Izvori.. XV + 783. Zagreb 1981. Golden Marketing-Narodne novine. Ćirković und P. JLZ. Dopunski svezak (A-Ž)”. Knowledge. 442. Bilten FTS XXV/2.. JLZ. Omerbegović Nermina. Zagreb 1988. izdanje. 153-154. Historijski arhiv. XV + 767. JLZ. XV + 751. München 1986. Beograd 1992. 8 (Š-Žva)”..

Švelec Franjo. 455. Zadarska revija XL/6.. ANU BiH. 535. Zadarska revija XL/6. KS-FTS.12. 1989.. obljetnice smrti Fra An ela Zvizdovića”. 266-268. 73-87. Beograd 1986. Sarajevo 26. 213-221. Narodna predanja o bježanju kraljice Katarine iz Bosne. Oslobo enje 46/14915.. 1989.. 449. Ljubljana 1990.. 86-94. OOUR Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Sarajevo. 258-259. Zadarska revija XL/6. 87-103.. 457... Palavestra Vlajko. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Beograd. Zadarska revija XL/6. Zadar 1991. Hercegovina 1. Zadar 1991. Republički zavod za unapre ivanje vaspitanja i obrazovanja OOUR Izdavanje udžbenika i udžbeničke literature Titograd.. “Stara srpska književnost u 24 knjige”. 303-305. 370. 135. Sclavorum Regnum Grgura Barskog. Zavod za izdavanje udžbenika Novi Sad. 9. 453.. Kolumbić Nikica. ZČ 44/2. OOUR Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Sarajevo.. 2“. Pavić Milorad. Sarajevo 1989. Zagreb 1990. Mostar 1981. (* Korenić Bojan. Sarajevo 1979. Pisma i natpisi iz zapadne Hercegovine. 305-309. Palavestra Vlajko. 456. Zadar 1991. Brković . Oreč Petar. 260-263. “Zbornik radova sa Znanstvenog skupa u povodu 500. Posebna izdanja 90.. Stari srpski zapisi i natpisi. Peričić Eduard. IRO Školska knjiga Zagreb.. Živković Pavo.. CCP XIV/25. Oslobo enje 46/14914. Grdina Igor. Most X/43-44. 145-149. “Pedagoška enciklopedija. Zadar 1991. Brković Milko. Zagreb 1991.12. 454. Odjeljenje društvenih nauka 23. Katolici i pravoslavni u našim krajevima prema grčkim vrelima iz 15.. Batović Šime.. Zadar 1991. 221. Sarajevo 1979. Oršolić Marko. 165-167.. Mostar 1982. stoljeća. 95-108. (* Šanjek Franjo. 459. CCP XV/27. Pavlović Augustin. Zadarska revija XL/6. “Pedagoška enciklopedija. Republički zavod za unapre ivanje vaspitanja i obrazovanja OOUR Izdavanje udžbenika i udžbeničke literature Titograd. KS. Korenić Bojan. Sarajevo-Fojnica 2000. FTS-Franjevački samostan Fojnica. Zavod za izdavanje udžbenika Novi Sad. Zagreb 1991. Radovi Zavoda 33. Palavestra Vlajko. “Povijesnoteološki simpozij u povodu 500 obljetnice smrti bosanske kraljice Katarine”.. Peričić Eduard. NEV XXIX/1. Ahdnama – standardno pravo ili neponovljiv privilegij.) 452.-2000. Narodna predanja o bježanju kraljice Katarine iz Bosne.. 1“. "Osamsto godina Povelje bana Kulina". Sarajevo 27. 450. Prosveta-SKZ. 451. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Beograd. 1989. 444. Knjiga 19.. 12. Zadar 1991. 254-257. 1989. 264-265. 458. IRO Školska knjiga Zagreb.66 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Sandalj Hranić Kosača u našim narodnim predanjima..

ur ica. L. Piccolomini Enea Silvio (Papa Pio II). Monumenta historica episcopalis Zagrabiensis. I commentarii.. Mihailović Konstantin iz Ostrovice. 470. Fontes 1. Diversis Filip de. Bibliotheca Apostolica Vaticana. “Leksikon pisaca Jugoslavije III (K-LJ)”. Biblioteka Čovek i reč. Piccolomini Enea Silvio (Papa Pio II). Vijesti 3-4. IRO Vuk Karadžić. Totaro. Zagreb 1995. 337-338. Peričić Eduard. 467.. Petrović Damnjan. Dubrovački arhiv kao izvor za etnologiju. Città del Vaticano 1984.. 33-34. Narodna književnost”.. Beograd 1997. Pertusi Agostino. Štih Peter. Hristoforović (Hristiforović. ed... 370. Konstantin Filozof – Kostenečki. “Radmila Pešić – Nada Milošević.. ZČ 46/4. Petrović Damnjan. Martino Segono di Novo Brdo vescovo di Dulcigno. Leksikografski zavod Miroslav Krleža.or ević. Zagreb 1993.) 464. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”.. Croatica Christiana – Fontes 3. Ad codicum fidem nunc primum editi ab Adriano von Heck. Bar 1998. (* Ćirković Sima. “Pisani spomenici Zagrebačke biskupije. Beograd 1995. 463. 409. Beograd 1979. Kristofanović) Rusko. 554557.) . Pešić Radmila. 54-57. Beograd 1984. HZ 44 (1991). Knowledge.. Petrović 1978. Sclavorum Regnum Grgura Barskog. Zagreb 1992. MS. Monumenta historica 1. Conteko. 285-286. Istituto storico italiano per il medio evo. vol. que temporibus suis contigerunt. Perović Milutin.Izvori. 471. Beograd 1987. 462. (* Barbarić Josip. Metodika nastave istorije.)”. Roma 1981. (Reprint izdanja iz 1991). Vizantijski izvori za istoriju naroda Jugoslavije. 465. Pirivatrić Sr an. Perić Olga..) 460. Svezak V (1395-1420). historiografija. 158. “Hrvatski biografski leksikon III (Č. Milano 1984. Sakupio i priredio Andrija Lukanović”. un umanista serbo-dalmata del tardo Quatrocento. 461. I-II. Beograd 1984. 125-129. VI + 714. 469. “Leksikon pisaca Jugoslavije II ( -J)”. vita e opere. Zagreb 468. 238-241. KS. Zagreb 1992. Ljubljana 1992. Studi e testi 312. PKJIF 46/1-4 (1980). 401-402. Studi storici 128-130. MS. pomoćne historijske nauke 67 Milko... Pii II Commentarii rerum memorabilium. 466.

Društvo srpske slovesnosti I-II. Porfirogenet Konstantin. Anatema.-2000. Popović Rade. 192. De Administrando Imperio. Sarajevo 1985. Posavec Vladimir – Budak Neven. 149-165. Procopius – Secret History (A. Povijesna čitanka za šesti razred osnovne škole. 482. Biblioteka Memoria. 175-190. Novi Sad 1982. Beograd 1999. Zbornik MS za književnost i jezik 30/1. (* Mihaljčić Rade. Zagreb 1989. 373-384. Zadar 1994. bosanskiem i primorskiem. Prokopije i njegovo doba “Prokopije. O upravljanju Carstvom (O temama). “Poimenični popis sandžaka Vilajeta Hercegovina. vojvodama i knezovima srbskiem. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. (* Živanović or e. GDI BiH 38. Zagreb 1997.. Matijević-Sokol Mirjana. E. (Preveo Memoria... 479. Islamska misao VIII/93. Orijentalni institut. Profil-International.) 480.. Zur historischen Relevanz der “Memoiren eines Janitscharen oder Türkische Chronik” des Konstantin Mihajlović aus Ostrovica. 30-32.. 13. Prokopije. do 1423. Zagreb 1995.. Aličić)”. despotima. Diplomatički aspekt strukture povelja i pisama vladara XII-XV vijeka. II. bosanskih 475. X + XI + 659 + 4 strane faksimila. to est Pisma pisana od Republike dubrovačke kraljevima.. Profil-International. 472. Pucić Medo. 4344. or e. or e B.. (Preveo or e B. 203. Zagreb 1994.. Tom VI. Sarajevo 1987. Vasić Milan – Kovačević-Kojić Desanka. Ann Arbor Paperbooks. Stvarnost. Popović). Popović)”. Prokopije. (Uvod. 20-21.. Stojaković Momčilo. Spomenici srbski od 1395. Prinzing G. Beograd 1997.. Serija II. Beograd (I.. Knowledge. ur ev Branislav. Popović Radomir. IZ 3. Knowledge.. Sarajevo 1986.. 355-356.. Tajna historija. Zagreb 1989.) . Defteri 3. Paris 1979. Banja Luka 1982. 113-121. (Priredio Mladen Švab. Radovi Zavoda 36. Ann Arbor 1978.. IČ 33 (1986).) 473. Obavijesti HAD XXVII/2. August Cesarec-AGM.. Byzance et les Slaves (Mélanges Ivan Dujčev). Sarajevo 1987. Monumenta Turcica historiam Slavorum Meridionalium illustrantia.68 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Biblioteka Fontes. Biblioteka 481..1858. (* Brković Milko. 478.) 477. XXXVII + 178 + XXXI. Posavec Vladimir – Medić T. napomene i registre priredio Ahmed S. Tajna historija. preveo Nikola Tomašić). 231-235. 476. 474. Zagreb 1997. 141-142. R. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. GDI BiH 38. prevod.1862. Povijesna čitanka za drugi razred gimnazije. Popović B. Boak). Stvarnost. Beograd 1987.. 123-127.. 93. (* Bušatlić Ismet.

. EJ 1.. Biografije (61-62). (K-Ren)”. izdanje. “Regesta franjevačkog arhiva u Mostaru 1446-1862. 488. JLZ. Konstantin VII Porfirogenet (86). JLZ Miroslav Krleža. pomoćne historijske nauke 69 483. JLZ Miroslav Krleža. 495.” MS. EJ 1. Radojević Danilo. Re ep Jelka. Zagreb 1980.. 487. Konstantin iz Ostrovice (Janičar) (369). “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Redakcija EJ. “Jugoslovenski književni leksikon. Radojičić S. (* Bušatlić Ismet. Radojević Danilo. Letopis popa Dukljanina (429-430). 202-205. 25-26.. 494. Islamska misao IX/105-106. Redakcija LEJ. Pop Dukljanin (Prilog bibliografiji “Kraljevstva Slovena”). Zagreb 1980. “Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture”. Drugo dopunjeno izdanje. Zadar 1990. Zagreb or e – Sikirić Marija. Apostoli. or e – Grabar Biserka. Notari. Misal (512-513). Raukar Tomislav. Zagreb 1987... 2. Svezak VI. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. Titograd 1986. 489. 1980. 492. or e. Stvaranje XLI/8-9. Knjiga 7. Novi Sad 1984. 2. Sarajevo 1984. 496. "Kosovo u pamćenju i sećanju". Zagreb 1980. Zavičajna knjižnica. Radojičić S. 205-206. Re ep Jelka. izdanje. Knowledge. Apokrifi. (Priredio Andrija Nikić)”. Zadarska revija XXXIX/1. ŠK. Redakcija LEJ. 49-72. izdanje. Konstantin filiozof (368-369).Izvori. Novi Sad 1991. IKA Prometej-Institut za jugoslovenske književnosti i opštu književnost FF-Kulturno-prosvetna zajednica Vojvodine. Arheologija. “Jugoslovenski književni leksikon. 490. 1233-1236. .. Biblioteka Raskovnik.. Beograd 1999. Franjevačka knjižnica u Mostaru. 38. Andreis Pavao (Paolo di Traù). Traktat o Turcima. EJ 1. Život i svjedočanstva. 31-39. Radojičić S. JLZ. Drugo dopunjeno izdanje”. “Kraljevstvo Slovena” Popa Dukljanina. 491. JLZ. 493. Zagreb 1984. 205. 485. Novi Sad 1984. Beograd 1989. MS. historiografija. Puškar Jerg iz Nirnberga. Biblioteka Saznanja. (A-J)”. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 2. 484. 255. Lucić Ivan (212).. Letopisi (430).. 2. 486. Autobiografski iskazi.. Re ep Jelka. Mostar 1984.. Miroslavljevo jevan elje (512). 419. Grof or e Branković i usmeno predanje. 139.

. 66.)”.) 503. Sarajevo 1985. "Savjetovanje o istoriografiji Bosne i Hercegovine (1945-1982)".. . izdanje. Knjiga 33. . 4. 507. 249-253. Sindik Dušan. Književnost Crne Gore od XII do XIX vijeka. Sarajevo 1987. Knjiga 13. 1. (* Kovačević R.) 505. ur ev Branislav. Ljubuški 1985. 504. 293295.. izdanje. Sarajevo 10.. Sarajevo 2000. Zagreb 1986. Dukat (674-675). Zagreb 1984. Istorijski institut.02. Ren eo Ivan. I odeljenje. Janus Pannonius (Ivan Česmički). “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463. Československý časopis historický 35/2.. Cetinje 1996. Knjiga prva”. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Ren eo Ivan. Novci bosanskih vladara. Ljubljana 2000.. SANU. 218-224.. (Priredili A. EJ 3. Rodić Nikola – Jovanović Gordana. Novac (Dubrovačka Republika) (645-646). Obod. 267. Odjeljenje društvenih nauka 12.. Šajatović Boško. JF 43. 344 + 5 stranica faksimila. HM IV/14. 179.. Antunović i dr.02. 298.-2000.. Humačka ploča.) 497. 1982. Sarajevo 1983. 34. Ren eo Ivan. EJ 4. Bosanski novci (Priredio Tonči Grbelja).. Posebna izdanja. Petrović Radoslav. Sarajevo 1982. HZ 37.... Oslobo enje 39/12077. 5-20.. Zbornik za istoriju. Knowledge. 130-132. “Registar zbirke “Stare srpske povelje i pisma” Ljubomira Stojanovića. Kadribegović Aziz. 387-188. SIZ kulture općine Ljubuški. Rupčić Bonicije. 7. Skok Joža.. Sarajevo 13. 499.)”. GDI BiH 31-33. 316. Bosna Srebrena XXXVIII/3. Sarajevo 12. JLZ. 11. Zagreb 1984. Oslobo enje 39/12079. ZČ 54/1. Miroslavljevo jevan elje (kritičko izdanje).. Posebna izdanja 65. Zbornik radova. Gra a. 2. Praha 1987. (* Voje Ignacij. 124. Šajatović Boško... Sarajevo 1998. 501. HKD Napredak. “100 godina Muzeja na Humcu (1884-1984. Opredjeljenja XV/2. Sarajevo 1984. Beograd 1987. Pánek Jaroslav. izdanje. 1982. 3.. Oslobo enje 39/12080. 141-157. Zagreb 1993. 500. (* Šehić Nusret. Pisci srednjovjekovnog latiniteta. Groš. Beograd 1999. Beograd 1986. (KUN). Beograd 1992. 502.. 2. Glasnik VIS-a u SFRJ XLVIII/4. JLZ. SANU. Sindik Dušan. 476-487. “Krležijana 1 (A-LJ)”..02. Strčić Petar. Ren eo Ivan... Leksikografski zavod Miroslav Krleža.) 506.70 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Filigran. 767-768. ANU BiH.. jezik i književnost srpskog naroda.. 1982. 498. 616. 668-684..

Knowledge. Solovjev Aleksandar. II/1. Srdanović Mile. 1986. Odjek XLIII/15-16. Povijesna svjedočanstva o Trogiru (I-II). Anali 29. ŠK. Sarajevo 1998.. Pomoćne povijesne znanosti u teoriji i praksi.) 520. Sarajevo 1990. Istorija srpskog grba i drugi heraldički radovi. Dubrovnik 1993. Zagreb 1984. 2.. (* Mihaljčić Rade. 22. Stanić Mile.. 289-290..) 511. (* Lučić Josip. 23.. Zagreb 1985. Knowledge. Smailagić Nerkez. Nakladni zavod MH. Neimarlija Hilmo. Lučić Josip.) 509. 513. SKK.) 512. Numizmatika (458-459). Mitteilungen des bulgarischen Forschunginstitutes in Österreich 8/1. Odabrani spomenici srpskog prava (od XII do kraja XV veka). 2. Beograd 2000. Svijet III/90. Sarajevo 1990.. Stipišić Jakov. “Liber Methodius”. Stipčević Aleksandar. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Dubrovnik 3. 157-172. Svjetlost. Zagreb 1984. Split 1979. 518. 279-324. izdanje. dvolične i trogrbe zastave. 687. 274. “Ivan Lucić. Lonza Nella... Diplomatika (Hrvatska). 109-110. Lične. 16-18.. 514. Beograd 1997.Izvori. Leksikon islama (Redaktor Darko Tanasković)”... VIG 1-3. Öberlegungen zur kyrillomethodianischen Traditionen beim Priester von Dioclea. Zagreb 1985. Povijest knjige. Die Synode auf der Planities Dalmae.. “Statut grada Dubrovnika 1272. suradnik Miroslav Kurelac)”. historiografija. Beograd 1997... EJ 3. Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung 93. Sarajevo 1990. JLZ. Beograd 2000. Sarajevo 1990. Dubrovnik 1990. Steindorff W. 7-12.. (* Silajdžić Haris. Prometej. Stipišić Jakov. Steindorff W. Wien-Köln-Graz 1985. Odjek XLIII/15-16. izdanje. Knjižnica temeljnih djela o civilizaciji. “Nerkez Smailagić.. Svjetlost. Akča (20): Defter (115-117). Arhiv Srpske akademije nauka i umetnosti. 29.. . 333-334. Stipišić Jakov. kulturi i umjetnosti. Radovi 18. Leksikon islama (Redaktor Darko Tanasković). Dubrovnik 1997. (* Atlagić Marko. (* Lučić Josip. 510.. (Preveli Mate Križman i Josip Kolanović)”. Dubrovnik Annals 1. Uvodna riječ prevodioca. HAD. pomoćne historijske nauke 71 508. 516. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”.. Solovjev Aleksandar. (Preveo Jakov Stipišić.) 515. 163-165. 517.. 129-132. Beograd 1926. Dubrovnik 1991. Pisci XVII i XVIII stoljeća II/1-2. 474475. 519. Smailagić Nerkez. 226-230. 563. Reichsteilung und Kirchenorganisation im Bilde der Chronik der Priesters von Dioclea.

Bilten FTS XXI/1.) 524. Arhivi (Hrvatska) (264-268). Arhivi strani (Madžarski arhivi) (283-284). Samobor 1995.) 522. 334 + 21. 528. SANU-NBS-MS.. Beograd 1984. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”.. 526. EJ 1. . Stojanović Ljubomir. Beograd 1997. Stojanović Ljubomir. Stojaković Slobodanka. Beograd 1987. Knjiga III (Priredila Lucija Cernić). 521. Stari srpski zapisi i natpisi. Biblioteka Latina et Graeca 26. SKA. Stari srpski zapisi i natpisi. SANU-NBS-MS. Fototipska izdanja 7. Fototipska izdanja 4. SANU-NBS-MS. Posebna izdanja 16.. Stojanović Ljubomir. Stari srpski rodoslovi i letopisi. Fototipska izdanja 12. XIV + 482 + 69. Stari srpski zapisi i natpisi.. Knjiga II (Priredila Lucija Cernić). 525. Beograd 2000. Stojanović Ljubomir. Beograd 1997. 529.) 523.. Stojanović Ljubomir. (* Jelečević Miro. Knjiga IV (Priredila Lucija Cernić). Stari srpski zapisi i natpisi. Knjiga V (Priredila Lucija Cernić). Stulli Bernard. Stojanović Ljubomir. 423. 30-31. Karamatić Marko. MH-KS. 1719. Knowledge. Beograd 1986. Stari srpski zapisi i natpisi. Fototipska izdanja 5. Knjiga VI (Priredila Lucija Cernić).72 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Stražemanac Ivan.. 527. Beograd 1984.. (* Ćirković Sima. Dinar 14. Knjiga I (Priredio Sima Ćirković). 26-27... Zagreb 1980. Stari srpski zapisi i natpisi. BF III/4. Stari srpski zapisi i natpisi. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Povijest franjevačke provincije Bosne Srebrene. XIV + 480 + 61.. Samobor 1994. Beograd 1997. 520a. Beograd 1987. SANU-NBS-MS. Zajednički novac despota ur a Brankovića i bosanskog kralja Tomaša Ostojića iz kovnice Srebrenica. Beograd-Sremski Karlovci 1927. preveo i uvod napisao Stjepan Sršan). JLZ. 29-30. 222-224. 2..-2000. (Priredio. Knowledge.. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”.) 531. Zbornik za istoriju i književnost srpskoga naroda. 530. Stare srpske povelje i pisma I-II. Beograd 1982.. 227 + 31. Fototipska izdanja 10. Stojanović Ljubomir. izdanje. Knowledge. SANU-NBS-MS. SANU-NBS-MS. Zagreb 1993. Prvo odeljenje. Stojanović Ljubomir. Spomenici na srpskom jeziku. Fototipska izdanja 11. Stojanović Ljubomir. Beograd 1929-1934. (* Mihaljčić Rade. 94-95. (* Mihaljčić Rade.

EJ 5. kolovoza 1995. Hellwig). “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine.. (Uredio Milenko Brkić). Šanjek Franjo. (Priredio Franjo Šanjek)”. Starine HAZU 61. pomoćne historijske nauke 73 532. Zagreb 1999. 973-980. Knjiga 1. Stulli Bernard. Gramatik (127-128).. Split 1998. 7-54. Svjetlost OOUR Izdavačka djelatnost. Zagreb 1988. Sarajevo (1991).. Iz prošlosti Crne Gore. Povijest (Jadransko more). Zagreb 1997. historiografija. Sarajevo 1986. izdanje. Pavao Dalmatinac (1170/75. 534. Laus. 543. 533. 537. EJ 1. Šehić Nusret.. “Suvremena katolička enciklopedija (Priredili Michael Glazier i Monika K. Veljačka župa u svjetlu Dabišine povelje (26. Ašik-paša Zade (Derviš Ahmed) (315-316). Zbornik Znanstvenog simpozija održanog u Ljubuškom 11. 69-85. 536. Kraljevstvo Slovena (Prevela Snježana Husić).Zagreb 1996. i 12. 545. 539. (Glavni urednik hrvatskog izdanja dr. 544. Knowledge. Studenci 1995. (Priredio Franjo Šanjek)”.)..-1255.. “Mavro Orbini. Subotin-Gavrilović Tatjana. Šehić Nusret. Šamić Midhat.. . O značaju. 21-121. 542. 535.. 71-72. Dijak (152). “Mavro Orbini. Prilozi XXV/27. travnja 1395. 2. 1087. Šesto izdanje.): Rasprava izme u rimokatolika i bosanskog patarena. Šanjek Franjo. Dursun-beg (693).. Mostovi XX/105.. 540. Pregled LXXVI/9-10. JLZ. “Ljubuški kraj. Sarajevo 1984. 293. Zagreb 2000. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”. Šanjek Franjo – Šišak Marinko. Povijesni pogledi Mavra Orbinija. Mostar . Šalić Vilko. Arhivistika i arhivska služba. 541. Šabanović Hazim. Titograd 1987. 205-209. Zagreb 1999. Golden Marketing – Narodne novine. 535-576. rezultatima i propustima u petogodišnjem radu (19861991) na istraživanju istorije iz programa Društvenog cilja 13/2. 171. Orbinijevi izvori (bilješke). Šanjek Franjo. PCC Me ugorje. Znamenit prilog hrvatstvu Bosne i Hercegovine.. Dukljansko-zetske povelje. 2. Zagreb 1980. Knjiga 15.Izvori. Mato Zovkić)”. JLZ. ljudi i vrijeme. Beograd 1999. 538. Studije i prilozi. Stulli Bernard. Kraljevstvo Slovena (Prevela Snježana Husić). 721741. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. izdanje. Ziral-Naša djeca.”. Istorijski institut SR CG. Šekularac Božidar. Golden Marketing – Narodne novine. Kako nastaje naučno djelo (Uvo enje u metodologiju i tehniku naučnoistraživačkog rada – opšti pristup). (* Čekić Smail. Novine u planiranju naučnoistraživačkog rada u Bosni i Hercegovini u oblasti istoriografije.

kolovoza 1995. Istorija XVII/2. Prosvjetni rad XXXI/19. i 12... noviji razvoj).. Beograd 1979. Šunjić Marko. Historiografija. Lovrenović Dubravko.. Zagreb 1980. Knowledge. Skopje 1981.”.12. Arhivist XXIX/1-2. “Ljubuški kraj.. OOUR Zavod za izdavanje udžbenika. izdanje. (* Stanišić Slavko.. Odjek XXXIII/12.Zagreb 1996. Zagreb 2000. Jezik darovnice bosanskoga kralja Stjepana Dabiše izdane 1395. 1-38. 264-267. Šunjić Marko.) . 87-102. Banja Luka 1982. Sarajevo 1998. Šidak Jaroslav. 552. ZČ 34/1-2.-2000. 553. Pismo Marka Šunjića (upućeno ANU BiH). 1981. 2. Pljevlja 1988. Sarajevo 1981. HKD Napredak. “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463. 97-99. EJ 1. Šišić Ferdo. Šidak Jaroslav.. Cetinje 1994. Štefanić Vjekoslav – Bratulić Josip. Izvori bosanske povijesti. Istorijski institut Crne Gore PodgoricaDržavni arhiv Crne Gore Cetinje-Štamparija ‘Obod’ Cetinje.. 387.) 547. ŠK. Titograd 01. München 1989.. Zagreb 1980. (Srednjovjekovni natpisi i zapisi u Crnoj Gori kraj VIII – početak XVI vijeka).. Knjiga prva”. Šekularac Božidar. Ljubljana 1980. 23-36. Putopisi (565-566). Hrestomatija izvora za opštu istoriju srednjeg vijeka. 201-212. 136-137.. Spremić Momčilo. 621-626. Mostar .. Zagreb 1980. 162-163. 3. 383. Biblija (Staroslavenski prijevodi Biblije). 235-236.. Steindorff Ludwig. Jalimam Salih. Šundrica Zdravko. IG 1-2. EJ 1. Arhivski zapisi I/1.) 546. IGKRO Svjetlost. 549. Historiografija u službi eliminacije Hrvata u Bosni i Hercegovini (1989-1999. Sarajevo 1979.. JLZ. Bizantologija (Vizantologija) (Hrvatska. 556. Beograd 1981. Beograd 1999. izdanje.. Knjiga 1. Odjek XXXII/3.. 555. IZ 3. Sarajevo 1980. Cetinje 1994. Ćošković Pejo. 751-752. Dašić Miomir. JLZ. 550.. Südostforschungen 48. 209-212.. Šuica Marko.. 367-377. GADAR BiH 20-21.. 3. Dašić Miomir. Ziral-Naša djeca. Šimundić Mate. 332333.. izdanje. 2. Svedoci (651-652). 551. 554.74 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 27. (* Gestrin Ferdo. ljudi i vrijeme.. Tragovi prošlosti Crne Gore. Kako je nastala i kako je sačuvana bogata arhivska gra a Dubrovačkog arhiva. 303-313. Zbornik Znanstvenog simpozija održanog u Ljubuškom 11. Sarajevo 1980.. 8.). “Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture”. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Škegro Ante. ČSP XXXII/2. 548.

558. IA MI BiH '89. 139-157. Sarajevo 1986. Nadgrobni natpisi iz Podrinja. Šunjić Marko. 564. Venetiis 1488". An Encyclopedia of Armory (Arthur Charles Fox-Davies)”. Sarajevo 1988. Kliment Ohridski”. (Priredio Mladen Švab). Naučne komunikacije VI. Odbor za istorijske nauke. 562. Rimini 1982. Biblioteka Odrednice.. 65-71. Geschichte Osteuropas XXVI/1. “The Art of Heraldry. Chronica Hungarorum. Tomović Gordana.. Crkvenoslovenska gramatika. London 1991. Šunjić Marko. Luciani. apud Erhardun Ratdolt. Sarajevo 1989. Tartaglia Broglio Gaspare. Talley J. 522. Život i djela cara Konstantina VII Porfirogeneta. Diskusija. 566. 47.. 504. Stuttgart 1978. Tomašić Nikola. London 1986. Zagreb 1994. . Takovski Jovan. 565. GDI BiH 35. Kalendar hrišćanski. Šunjić Marko. Thwrocz Johannes. 94. 563. Sarajevo 1984. Beograd 1990. 352. Autori čija djela služe kao izvori za istoriju prelaznog perioda i ranog srednjeg vijeka.. Beograd 1975. Trogirske vijesti o turskom osvajanju Bosne...) 567. 148-149. 117-133. Šunjić Marko. O vojvodi Vladislavu Kosači i njegovoj srebrnini deponovanoj u Zadru. Cronaca Malatestina del secolo XV (dalla Cronaca Universale). Sarajevo 1989. 570. Nolit.. 5-26. 561. Šunjić Marko. Trogirski izvještaji o turskom osvojenju Bosne (1463). 569. Istraživanja iz oblasti istorije. August Cesarec. 559.. GDI BiH 39. Thomas and Hudson. Skopje 1979. 135-138.. Beograd 1983. (fototipsko izdanje).. Bloomsbury Books. 568. Bogoslovni fakultet “Sv. 360-361. “Konstantin Porfirogenet.. historiografija. Helikon Kiado.Izvori. Budapest 1986. G. (* Grothausen Klaus Detlev. IČ 29-30 (1982-1983). 47-61 + 6 slika. “Enciklopedija živih religija”. 560. "Johannes de Thwrocz. “The Historiograpxy of Yugoslavia 1965-1975. GADAR BiH 29. 29-30. Loyn)”.. a cura di A. “The Middle Ages.”. O upravljanju carstvom”. "Naučno-stručni kolokvij o izvedbenom projektu Društvenog cilja XIII/2". Thomas.. ANU BiH. A Concise encyclopaedie (General editor: Henry R. pomoćne historijske nauke 75 557.

“Trogirski spomenici (Zapisci kurije grada Trogira od 1310. Azbučnik srpskih srednjovekovnih književnih pojmova”. SKZ. Azbučnik srpskih srednjovekovnih književnih pojmova. 19-42. Zagreb 1988.. izdanje. Arhiv Istorijskog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti (160-161). 579. Trifunović or e. 5-23. "Naučno-stručni kolokvij o izvedbenom projektu Društvenog cilja XIII/2". Naučne komunikacije 6.. Revue des études sud-est 17/4. JLZ. 2. Pisar (239-240). EJ 6. Nolit. Svjedočanstva 10. dvorske (Bosna i Hercegovina). SKK. 578. Arenga (24-26). 576. 129-131. 397. Beograd 1994. 43-44. Jevan elje (119-122).. 2. Ugrinova-Skalovska Radmila. 571. Gramatika... (priredio or e Trifunović)”. HZ 41. Split 1988. Knowledge.) 581. . Odbor za istorijske nauke... Zagreb 1990.) 582. 2. Nolit. Biblioteka Odrednice.. Beograd 1997. Beseda (28).. Beograd 1979.76 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. IČ 40-41 (1993-1994). Tošić uro. Pisati (240244). (* Ioan Eugenia. doba i književni rad Stefana Lazarevića. Azbučnik srpskih srednjovekovnih književnih pojmova. Beograd 1990. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”.. Zagreb 1980. Knjiga 477. Zapis (78-91). Život.-2000. Povelja (256). Univerzitet “Kiril i Metodij”.. Dvije povelje bosanskog kralja Stjepana Dabiše. 575. Dvije bosanske povelje iz XV vijeka. izdanje. Biblioteka Odrednice. izdanje. 572. ANU BiH. Pisanije (239). uro. Tošić uro. Kancelarije. (Prepisao i uredio Miho Barada. Datiranje (138-139). IČ 39. Tošić uro. Beograd 1990. “Despot Stefan Lazarević. Vuk Karadžić. Trifunović or e. (* Kuna Herta.) 577. Beograd 574. 841-842. 5-41. Pergament (506-507). Urić Nenad. Skopje 1979. Trifunović or e. Nadredni znaci (175-178). Bucareşti 1978. “ or e Trifunović.). opsežnim registrima i bilješkama popratio Marin Berket) “. Natpis (179-191). Staroslavenski jezik. 580. 359. Diskusija. izdanje. Rečnik kon gramatika i tekstovite. Trifunović or e. (* Budak Neven. 168. Dijak (39-40). Gramatik (36-37). Beograd 1975. 1. Istraživanja iz oblasti istorije. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 559-560. Sarajevo 1986.. 388. Književni radovi. Falsifikati (767). Tekstovi. Miscellanea (Mešovita gra a) (37-38). Tošić uro. 621. Beograd 1999. Tošić 1992. do 1331. Kolo 72. Slovo 30. 573. Označavanje vremena (193-197). Žitije (47-77). Knowledge.

Sarajevo 1985. Sarajevo 1985. “Marko Vego. Vego Marko. 592. (* Ćošković Pejo. Islamska misao VII/80.. 594. Orijentalni institut. Vego Marko.. Vego Marko. 282-286. 142-276... Humačka ploča najstariji ćirilski pisani spomenik (X ili XI stoljeće) u Bosni i Hercegovini.) 585. Andrejević Andrej. Praha 1984. 589. Iz historije srednjovjekovne Bosne i Hercegovine... 452-486. Ljubljana 1985. Sarajevo 1980. Sarajevo 1980. Svjetlost.. Novi i revidirani srednjovjekovni natpisi iz Bosne. 97-120. (* Damjanović Stjepan. 123-142.) 584. Vego Marko. Sarajevo 1980. 591. Novi i revidirani ćirilski natpisi iz župe Broćno u Hercegovini. 41-42. “Marko Vego. Vego Marko. Sarajevo 1980.) 587. 625-626. Svjetlost. NS 14-15. Svjetlost.. Ploča sa ćirilskim natpisom i likom Sv. Iz historije srednjovjekovne Bosne i Hercegovine”. “Marko Vego. Sarajevo 1981. Srednjovjekovni bihaćki latinski spomenici XVI vijeka. Mostar 1978. Iz historije srednjovjekovne Bosne i Hercegovine”... Iz historije srednjovjekovne Bosne i Hercegovine”.Izvori. 278. Sarajevo 1980. Staroslověnština. Iz historije srednjovjekovne Bosne i Hercegovine”. Monumenta Turcica historiam Slavorum meridionalium illustrantia 5. 204-208. 298-299. historiografija. Vego Marko. “Marko Vego. “Marko Vego. Sarajevo 1985. 277-289. Petra iz Stona (Revizija čitanja natpisa). 590. Banja Luka 1981. Svjetlost.. Glasnik VIS-a u SFRJ XLVIII/5.. 502. Ranosrednjovjekovni natpis iz Stona. Serija III.. . Vego Marko. Vakufname 1. Karčić Fikret. 593. 121-128.. Marulić XIV/6. Svjetlost. Sarajevo 1980. Zagreb 1981. Iz historije srednjovjekovne Bosne i Hercegovine”. Svjetlost. Státní pedagogické nakladatelství. Zagreb 1985. “Marko Vego. Iz historije srednjovjekovne Bosne i Hercegovine”. 290-312. Vego Marko. 586. Svjetlost. Večerka Radoslav. Most V/19-20. 129-141.. Beograd 1985.. 39-64. Vego Marko. “Marko Vego.. Dumbović Vladimir. ZČ 39/4. Svjetlost. Jahić Mustafa. pomoćne historijske nauke 77 583. Slovo 35. 563-566. Tri povelje o posjedima hercega Stjepana Vukčića Kosače. 588.. IZ 2. Saopštenja 17. Vego Marko. 409-410. “Vakufname iz Bosne i Hercegovine (XV i XVI vijek)”. Sarajevo 1980. Sarajevo 1980. Ćirilski natpisi iz Hercegovine. (* Voje Ignacij. Iz historije srednjovjekovne Bosne i Hercegovine”. Tri povelje o posjedima hercega Stjepana Vukčića Kosače.

223224. Vego Marko. Split 1998. Božidar Ferjančić. IZ 4. Bibliografska gra a o Bosni i Hercegovini (1488-1918). MH. JIČ 1-4.. Posebna izdanja. (KUN V/99).. Postanak srednjovjekovne bosanske države. Vončina Josip. Iz antroponimije srednjovjekovnih natpisa u Hercegovini. NUB BiH. “Vojni leksikon”.. 597. SANU. EJ 4. Sima Ćirković. Veselinović Rajko. Bibliografija izdanja ‘Ljetopisa Popa Dukljanina’ i odabrana bibliografija radova o ‘Ljetopisu’. Mostar 1981.. 236-240. 595. Pavel Andreis i ego ‘Istorija goroda Trogira’. Ninoslava Radošević)”. 124.. Hrvatska kronika 547. “Zbornik o uri Daničiću”. Beograd 1987. (Vojna historija Borislav Ratković). Ivan urić. 279-312. Rizvanbegović Izet..”. 605. 115-138. 1129. Sarajevo (1991).. Zagreb 1986. Beograd-Zagreb 1981. IG 1-2. Beograd 1986. Beograd 1981. . ANU BiH. 365-369.) 599. Vuković Jovan. Sarajevo 1982. 602. JLZ. EJ 4. (* Goldstein Ivo.. 603. Kraljević Gojko. “Obšćestvennoe soznanie na Balkanah v srednie veka”... Zagreb 1986.-1089. 2.. srednji vijek). JLZ. (* Ćošković Pejo. 142-145. 299-301. Radić Radivoj. Ispisi iz Historijskog arhiva u Dubrovniku o srednjovjekovnoj Hercegovini. XXIII + 674..) 601. Odeljenje jezika i književnosti 7. 214-217.-2000. Svjetlost. 55. 10. Vorobeva G. VI. Posebna izdanja 65. “Savjetovanje o istoriografiji Bosne i Hercegovine (19451982)". Odjek XXXVI/10. Zbornik VI jugoslovenske onomastičke konferencije. Vujačić Dragomir.. Sarajevo 27. Sarajevo 1983. (* Mišković Sonja. 606. 600.. 113-130. Sarajevo 1983. Sre enost gra e u Daničićevu Rječniku iz književnih starina srpskih. 1983. izdanje. 623. 22. Zagreb 1986. 607.. Oslobo enje 40/12515. SANU-JAZU. HZ 39. 604.) 598. I. SANU. 137-162. Banja Luka 1983. Naučni skupovi 37. Martinović Dragana. (Ljubomir Maksimović.. 220. Prilozi XXV/27. Beograd 1983.. Tribunia 2. “Vizantijski izvori za istoriju naroda Jugoslavije. Vrsalović Nada.78 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Diskusija. Vizantološki institut. “Ivan Mužić. Trebinje 1982.. Vojnoizdavački zavod. 596. Beograd 1986.04. Odjeljenje društvenih nauka 12. Vego Marko. Sarajevo 1991. Voje Ignacij. Vego Marko. Izvori o Trebinju i okolini u srednjem vijeku. Velc Ferdinand. Grujićevo evan elje (jevan elje).. izdanje. 283-291. 128.. Epigrafija (Bosna i Hercegovina. Hercegovina 1. Knjiga 18. 2. Kalinin 1982.

genealogija. Marulić XV/6.. (A-J)”. Biblioteka Kulturno naslje e. Zagreb 1984. Franjevački ljetopisi u Bosni i Hercegovini. Transkripcija i komentar (The Codex of Hval Krstjanin. 295-298. Vukić Mario. Franjevački ljetopisi u Bosni i Hercegovini. Zagreb 1988. Heraldika.. Hercegovina (1) 9.. 8. Zagreb 1986. Heraldika. 822-823. Herta Kuna i Anica Nazor)”. Zelić-Bučan Benedikta. Sarajevo 1977.11. Oslobo enje 42/13273. Zirdum Andrija.. 7-44. 28.) . Zagreb 1996. 117-120. 611. JLZ. Beograd 1987. 1986. Kiselničeva Maria. Rogova). Naš svijet XXIV/267. Zirdum Andrija. Zirdum Andrija. 617. 147-152. pomoćne historijske nauke 79 608. 618. ličnost i povijesni rad).. EJ 4. Evan elistar kneza Miroslava kao historijski izvor. “Filip Lastrić.. Sarajevo 05. Slovo 38. Nadgrobni spomenik bosanske kraljice Katarine KosačaKotromanić u Rimu. 1985. “Zbornik krstjanina Hvala. Zagreb 1982. izdanje. Oslobo enje 43/13765. Sarajevo 14. Zelić-Bučan Benedikta. Sarajevo 1988.. Vince-Marinac Jasna. 7.) 609. 153-155. Sarajevo 04. Pamjatniki srednevekovoj istorii narodov Centralnoj i Vostočnoj Evropi”. JF 43. Gabrić-Bagarić Darija.. (Priredio Andrija Zirdum..10. Moskva 1978. 1986. 555. Pregled starina Bosanske provincije. (Priredili: Nevenka Gošić.. sfragistika. 388-397. Oslobo enje 43/13787. 2... (Vvedenie. Mašić Jozo.. CCP IX/15. Transcription and Comentary). Radio Sa XIII/45. 519-530. 614. Sarajevo 1986. 159-160. M. I. Rječnik heraldičkog nazivlja. 7.. Sarajevo 1984. IA MI BiH 23.Izvori. Mostar 1995. 1986. Evan elistar kneza Miroslava kao historijski izvor.... JLZ Miroslav Krleža. preveli Šimun Šimić i Ignacije Gavran)”. 616. 414-436. Zagreb 1985. 5. Oslobo enje 43/13803. perevod i kommentarij A. (* Vlačić Zorica.. Grb. Svjetlost-ANU BiH.06. (KUN VII/274). historiografija. (* Živanović or e. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. Golden marketing. Marulić XXIX/2. 117-128. Sarajevo 21. Études balkaniques 3. Zbornik MS za književnost i jezik 29/1. Zmajić Bartol. .. Kuna Herta. Zagreb 1996. Vera Jerković. Zelenika An elko. Marulić XV/5. 43-64.. H. 613. 612.) 610. 522-524.. 615. Veselin Masleša. (* Čoralić Lovorka. veksikologija.. Zagreb 1982. Zmajić Bartol. Biserka Grabar. Novi Sad 1981. Izdateljstvo Nauka. Sarajevo 1987.11. Uvod (Filip Lastrić – Život... Zmajić Bartol. “Zapiski janičara napisani Konstantinom Mihajlovičem iz Ostrovici. 136. Sofija 1978.

(Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”. Sarajevo 1983. Sarajevo 1982. Ljubljana 1987. 451-455. (Uredio Milenko Brkić). ‘Stara srpska književnost u 24 knjige’. Živanović or e... 619. IZ 3.. Sarajevo 1983.. Sarajevo 1979. PCC Me ugorje. Latinsko-hrvatski ili srpski rječnik.. Zbornik MS za književnost i jezik XXVI/3.. Odjeljenje društvenih nauka 12. Janičarove uspomene ili turska hronika”... Žic Nikola. Hadžijahić Muhamed. Konstantin Mihailović iz Ostrovice i njegovo delo. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. Novi Sad 1978. 140-145.03. Beograd 1986. Odjek XXXVI/8. MS. 23. 31-39. Banja Luka 1982. Žic Nikola. Prve vijesti o bosanskoj kovnici novca poslije smrti Tvrtka I Kotromanića. Živković Pavo.) 624. GDI BiH 34. ANU BiH. Beograd 1998.. (Priredio or e Živanović). Živković Tibor. Sarajevo 02. 210-212. Sarajevo 1984. “Konstantin Mihajlović iz Ostrovice. 33-59. “Jugoslovenski književni leksikon. Novi Sad 1978. 326 620. 622. Zbornik MS za književnost i jezik XXIV/1. Konstantin Mihailović iz Ostrovice – povodom novih radova. 9-70.-2000. GDI BiH 28-30 (1977-1979).. Voje Ignacij. ŠK.. Biškup Marijan. 89-97. Posebna izdanja 65. Pregled LXXIII/5. . (* Ćošković Pejo. Sarajevo 1983. Zavičajni muzej Travnik. Zagreb 1989. Žepić Milan. 1983. NEV XXXIII/1-2. Oslobo enje 40/12459. 627. 126-131. 271-278. Nilević Boris.. 212-216. Anali 22-23. (KUN V/89). Novi Sad 1976.. 189-193.. “Savjetovanje o istoriografiji Bosne i Hercegovine (1945-1982)". 7. 73-79. Sarajevo 1983. Živković Pavo. Klarić Tihomir. 623. 626. Diskusija. O prvim poglavljima Letopisa popa Dukljanina. IČ 44 (1997). 11-34. Živanović or e. Drugo dopunjeno izdanje”. Živković Pavo. Studenci 1995.. Jalimam Salih. PCC Me ugorje. (Uredio Milenko Brkić). Knjiga 15. (* Danti An olo. Brković Milko. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. 13. Pariteti dubrovačkog novca u srednjem vijeku.. Živanović or e. ZČ 41/1. Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni. 621. Sarajevo 1983...80 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Zbornik MS za književnost i jezik XXVI/1. CCP XIII/24. Modruški biskup Nikola i propast Bosne. Živančević Milorad. 113. izdanje.) 628. Zagreb 1979. Dubrovnik 1985. Jalimam Salih. 252. Bibliotekarstvo 30. Novi Sad 1984. Studenci 1995. Vijesti Pavla Vitezovića u njegovoj ‘Kronici’ o prošlosti Bosne i Hercegovine... 232-233. 165-178.. Živković Pavo.. Česmički Ivan. 629. 528-529. 94-101. Prosveta-SKZ. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”. 625.

Svjetlo riječi VII/81. Nezavisni list Muslimana Bosne i Hercegovine u iseljeništvu 1960-1967. Zagreb 1978. . Numizmatika (105).. kralj bosanski.. Prokopije iz Cezareje (644). Zagreb 1981. Zagreb 1979. . bosanskim franjevcima.. London 1991.. (Fototipsko preštampano izdanje 1980). Kalendar (214-217)... Jeronima (sv. Miroslavljevo evan elje (499)... 640.. Hrvatska glagoljica: biti pismen. 636.) 631. Janczar Michał Konstantynowicz (38). Zagreb 1980. Prosveta.. Novac (Povijesni pregled) (71-73). 104... Zagreb 1994. JLZ. 634. Orbini Mavro (203). . (Fototipsko preštampano izdanje 1980). 2 (K-P)”.. “Mala enciklopedija Prosveta.. Žubrinić Darko. “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda. Beograd 1978. 633.. Prosveta.. .. historiografija. Sfragistika (Sigilografija) (391). Mihanovićev apostol (468). . “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda. Thomas and Hudson. . Konstantin VII Porfirogenit. 637. Długoš Jan (Dlugosz Jan) (522).. 4 (Iz-Kzy)”. ... (Fototipsko preštampano izdanje 1980). Visoko 1983. . biti svoj. Loyn)”. Vukanovo jevan elje (377). Pop Dukljanin (552). Miha de Barbezanis (222). “Bosanski pogledi. 639. JLZ. Opšta enciklopedija. JLZ. Apokrifi (81-82). Sudbonosni susret fratra i sultana.. godine (Ivan Franjo Jukić.. Bosanski novac (232). Slavenski jezici (490-491).. Misal (500). 6 (Nih-Ras)”. Dukljanin pop (554). JLZ. . Madijev Mihail (Madius Michaeles) (448).. Svjetlo riječi I/2. VI + 943. 7 (RašSzy)”. . 3 izdanje. pomoćne historijske nauke 81 630. 3 izdanje. Janus Pannonius (Ivan Česmički) (41).. Iz fermana sultana Mehmeda II. A Concise encyclopaedie (General editor: Henry R.. Madijev. papi Piju II 1463. Konstantin Filozof (291). Paleografija (267)... London 1984. Beograd 1978. 8. “Mala enciklopedija Prosveta.. 556. 3 (RŠ)”. 5 (L-Nigh)”. Konstantin VII Porfirogenet (520-521).. . Opšta enciklopedija.... Kronika (646).. “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda. Ćirila i Metoda)-Element... . 632.Izvori. “Mala enciklopedija Prosveta. 641. Sarajevo 1989. Halkokondil Laonik. 638. Zagreb 1851). 1 (A-J)”. Stamaco (Zürich). Beograd 1978. 15. 303. Zagreb 1994. Grbovi (442).. “The Middle Ages. Konstantin Filozof (521). HKD sv. 3 izdanje. Constantine VII Porphyrogenitus. (Pretisak)”. Ljetopis (207). 180-182.. Prosveta. 635. Zemljopis i poviestnica Bosne. (* Čoralić Lovorka. “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda. CCP XVIII/33. Kodeks (438).... Staroslavenski jezik (660-661).. Ašik-paša-Zade (131). Litra (147-148). 29. Letopis popa Dukljanina (398). Opšta enciklopedija. Pismo iz davnina (Stjepan Tomašević.

642. “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda. Zagreb 1982. Toponomastika (254-255).. 7. .. Tekst Ahdname. .82 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Svjetlo riječi XVI/178.. 8 (Š-Žva)”. JLZ. Sarajevo 1998.. Toma arhi akon (245). 643.-2000... Vukanovo jevan elje (601).. .

POLITIČKA HISTORIJA .2.

.

Radovi HDZU 3. 62. (KUN) 6. (* Uzunović Alija. Zagreb 1998. 389-394. Sarajevo 1998.. Musa Šimun. Biblioteka Stećak. Stjepan Tvrtko I (o 600-oj obljetnici smrti). I rapporti tra i Malatesti e la Bosnia. Zagreb 1998. Brzica Stjepan. Adamček Josip.. Centro studi Malatestiani... 655.. Oslobo enje 55/17937. Alić Džemaludin. Dobojske novine I/9. Dobojske velike bitke. Sarajevo 1991. Zenica 1995. Gradina II/12. Grbelja Tonči. Ančić Mladen. Trajanje Bosne. Knjiga 9ZIRAL. 650.05.) 651. ŠK. 18. 555-557. 638. 775-780. 13-35. Frankopani (knezovi Krčki). 646. Devetnaest stoljeća Bosne. Zavod za povijesne znanosti HAZU u Zadru. Znak Bosne I/2. 656. Zagreb 1980. 101. Atti 8. 137-150. Zagreb 1989.. Südostforschungen 57. KDM Preporod Zenica 1995. Hrvatski narodni kalendar za prijestupnu 1992. Bosna i Hercegovina i Turska. Knjiga 2. Novi Pazar 1993. 227-228.... 29-30. Šimić Angelina. Uvjeti za stvaranje stereotipa. . Sarajevo 05. Mjesto Muslimana – Bošnjaka Sandžaka i BiH u obrazovnim programima Srbije. ČSP XXX/2.. stoljeću. GADAR BiH 35 (1998-1999). ŠK. Ljiljan VI/276. Tešanj 1995.. 647. 35. Sandžak III/43-44. 104. 299-303. Alibašić Avdija. 653. Preporod XXVIII/648. Adamček Josip – Kampuš Ivan – Karaman Igor. Sarajevo 1998. 88-94. Knjiga 100. Motrišta 5-6.. "Križarske vojne" XII stoljeća.. 154-155.. 37. Sarajevo (1995). Trajanje Bosne (Lomovi bosanske svijesti). Alibašić Avdija. “Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture”. . Zrinski (Šubići. Ančić Mladen. 649. HZ 42. 308. Mostar 1998. Rimini 1990.. Le condizioni per la formazione di uno stereotipo. 645.. BF VI/10... Ančić Mladen. Godina 40. Škegro Ante. . Ugarsko-hrvatsko kraljevstvo i Bosna u XIV. Sarajevo 1998.. Ančić Mladen.. Škegro Ante.. 14. Alić Halim.09.. Giornata di studi Malatestiani a Cesena. Bribirski).. München 1998. Maslak Nijazija. Biblioteka Djela.. Alternatif Universite. Veza Malatesta i Bosne. (* Džaja Srećko.Politička historija 85 644.. Zadar-Mostar 1997. Džanko Muhidin. “Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture”. PP Dinex.. 22. Oslobo enje 45/18868. Ančić Mladen. Istanbul 1993. 20. 1999... 652. 48-49.. Sarajevo 2000. Akarslan Mediha. (* Smriko Vehid.) 648. Stećak V/56. Sarajevo 1998. Sarajevo 1998. Sarajevo 08. Zagreb 1980.. Povijesni prilozi 17. Birin Ante. 1998. Znak Bosne I/1. 167-169. 654. 286-292. 223. Doboj 1996. Zenica 1995. Alić Adil. 61-75. Putanja klatna. HM II/7-8. Sarajevo-Frankfurt 1998. Bosna – Hersek ve Turkiye.

37-55.. Pregled historije Bosne i Hercegovine od prahistorije do kraja srednjeg vijeka. Univerzitet “Džemal Bijedić”. za I razred srednjeg usmjerenog obrazovanja i vaspitanja. (1. Slobodna Dalmacija. “Hrvatska srednjovjekovna diplomacija. Hrvati u prošlosti. Slobodna Dalmacija. Biblioteka znanstvenih djela. Zagreb 1983. Mostar 1997.. 664. Sarajevo 1999. Radovi Zavoda 41. 948.. An elić Pavao.. (Izabrao i uredio Stijepo Obad)”. 380-382. Politička struktura srednjovjekovne Bosne.. GZM (A) 34 (1979). 1992. Zagreb 1993. Oršolić Tado. 207-211... Archäologie. Pedagoška akademija. reine de Bosnie. A Survey of Croatian History. Anžuvinci (206-212). Zbornik Diplomatske akademije Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske IV/2”. (* Fiamengo Jakša. 667. Sarajevo 1979. Split 1996. 2.. Primjer pada Bosne 1463. Istorija – Povijest. Zadar 1995. Prilozi 29. godine?. 658. Biblioteka Izvori.-2000. HZ 45 (1992). Zadar 1999.07. 10.. 1978. JLZ.86 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 1974). 289-308.) 657.. Zadarska smotra XLIII/5-6. 19.. Orbis-Laus. 183-247. 143-177. Split 1992. 1994. Oslobo enje 35/10746. 668.. Izdavačko knjižarsko trgovačko preduzeće “Sarajevo”. Kampuš Ivan. 661. Pregled hrvatske povijesti. Sarajevo 1990. 659.. Književni krug. Split 19. Godina 46.) 665. Antoljak Stjepan. Sarajevo 1980.. 660. Obad Stijepo. . HZ 42. “Hrvatski biografski leksikon I (A-Bi)”.. (Arpadovići) (243-252) (Babonići) (306310). Jesu li Hrvati sudjelovali u kosovskoj bici 1389. Split 07. Antoljak Stjepan. Arslanagić Miralem – Isaković Fahrudin. 5. (Izabrani radovi). Kurtović Esad.05.. Zadar 1994. Split 1994. Zagreb 1989. Heft A. (* Mirković Vojko. 247. izdanje. Ančić Mladen. Svjetlost. 267. 301-303. Antoljak Stjepan. 669. Antoljak Stjepan. 286-291.. 313. Dorothee Gorjanska. Arnautović Esad. Istorija – Povijest. An elić Pavao.11. za I razred srednjih stručnih škola. Obad Stijepo. 34. An elić Pavao. Bobovac i Kraljeva Sutjeska (Stolna mjesta bosanskih vladara u XIV i XV vijeku). 662. izdanje. Hrvatski narodni godišnjak 1999. Ančić Mladen. Band VI. Zagreb – Zadar 1999. 663. Wissenschaftliche Mitteilungen. Renesansna diplomacija i rat.. 248-251. Sarajevo 1998. izdanje. Sarajevo 1978. Zadarska smotra XLIV/1-2. Antoljak Stjepan. 666. 173-181. Arslanagić Miralem – Isaković Fahrudin. 159. Orbis-Laus. Sarajevo 06. Krunidbena i grobna crkva bosanskih vladara u Milima (Arnautovićima) kod Visokog.

676.) 682. 672. Babić Anto. Babinger Franz. izdanje. 171-172. 1978. Ed. Narodna knjiga-Istorijski institut. 241-247.Politička historija 87 670. 2. izdanje.. EJ 1. Balta Ivan. Zagreb 2000. Iločki Nikola. Kratka uputa u prošlost Bosne i Hercegovine (od g. 264. 216. Speculum 55/4. Srednjovjekovna bosanska država.. Šipovac Ne o.. 79-86. Reprint. 677. Zagreb 1982. JLZ. EJ 2. Povijest – Hrvatska povijest. 679. Osijek 1997. Hickman. 1980. Batalo. 257-262. Princeton University Press.. izdanje. “Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina. (* Prlender Ivica.. Novi Sad 1980. EJ 3. Besarović Vojka. 525-526. 674. Sarajevo 1980. Prijelaz srpskog kralja Stjepana Dragutina na katoličanstvo i pokušaj obnove crkvenog jedinstva s Rimom. Sarajevo 12. 11. JLZ. Prilozi XVI/17.) 671. EJ 2. Sarajevo (1989).. 319-320. JLZ. Cambridge Massachusetts 1980. Zagreb 1988.. Oslobo enje 37/11657. 209-213. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera. EJ 5. izdanje. HZ 53. 765-766. JLZ.11. Pad Hercegovine. Tradicija i historijsko pravo u odnosima izme u Bosne i Dubrovnika u srednjem vijeku. (* Džaja Srećko. 316-318. Pregled povijesti srednje i jugoistočne Europe u srednjem vijeku. Babić Anto.) 683. Zagreb 1983. 14631850. izdanje. Atanasovski Veljan. Pedagoški fakultet. Jajačka banovina (750). Dabiša Stjepan. 680. izdanja Enciklopedije Jugoslavije”. 354.. (Translated from the German by Ralph Manheim). 673. Balta Ivan.. Zagreb 1984..). 2. 675. Zagreb 2000. Babić Anto. Südostforschunegen 39. Babić Anto. JLZ. Borić. 215-218. Sarajevo 1997. Separat II. Zbornik MS za istoriju 21. Babić Anto – Redakcija EJ za BIH (Vego Marko). Srednjovjekovna bosanska država. München 1980. 2.. Bollingen Series 96. BF VIII/12. 678. Babić Petar.... Osijek 1999. 2. (* Lindner Paul Rudi. HZ 53. Babić Anto. William C. Dinić-Knežević Dušanka. Beograd 1979. Zagreb 1988.. JLZ. Sarajevo 2000. (* Budak Neven. Hrvatinići (151-153). 532. Babić Anto – Redakcija EJ za BIH (Vego Marko). Zagreb 1980.) 681. izdanje.. 167-174. JLZ. 2. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera. Bašagić Safvetbeg. Zagreb 1983. 82. 2. Mehmed the Conqueror and His Time. Babić Anto – Kovačević-Kojić Desanka. EJ 5. . Vrhbosnensia I/2.

296-298. Ilustrovana hronika). 222-229. 685. Beograd 1989. 630. Dokazi rane državnosti (Iz doba Kulina bana). Blagojević Miloš. Balcanica 24. 71-92. Berberović Izet. 9. Znameniti hrvati: Bošnjaci i Hercegovci u Turskoj carevini. 75-87. Vekovi Srba. Hronike srpske.-2000.88 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Novi Sad 1999. 684. Zavod za povijesne znanosti FF u Zadru-SIZ kulture Općine Biograd.. Knjiga prva. Beograd 1985. Društvo istoričara Južnobačkog i Sremskog okruga.. Beograd 1990. Biblioteka Nastava istorije. Srpski narod i srpske zemlje u srednjem veku. Vojnoistorijske rekonstrukcije Kosovske bitke. Die Balkangeschichte. Bešlagić Šefik.... Radovi 24. 692. 132+Prilozi (28 slika i 3 karte). 228. Zagreb 1991. 720. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. Boško.. Beograd 1993.). 688. Kratka uputa u prošlost Bosne i Hercegovine (od g. “Biograd i njegova okolica u prošlosti”. 1122. Srbija Nemanjića i Hilandar. Bogdan Henry. Wuppertal 1995.. Beldiceanu-Steinherr Irène – Bojović J. PCC Me ugorje. (Uredio Milenko Brkić). Matica Bošnjaka. 694. Blagojević Miloš. 1989. Histoire des pays de l’est: des origines á notre jour. 695. Le traité de paix conclu entre Vlatko et Mehmed II. do 13. Sarajevo 16. Istorijski institut. Bašagić Safvetbeg. . ZFF XV/1. 68-70. 97-114. Studenci 1995. Zagreb 1991. Blagojević Miloš. Jedinstvo i podvojenost srpskih zemalja pre bitke na Kosovu. 693. 294. Srbija u doba Nemanjića (Od Kneževine do Carstva: 11681371. 691. Reprint. (KUN VIII/407). Obavijesti HAD XXIII/2. Zürich 1994.) 689a. “Kosovska bitka u istoriografiji”. Blagojević Miloš. Gornji Milanovac 1992. godine. Biogradski zbornik 1. 687. Paris 1994. studenog 1988. (* Čoralić Lovorka. Blagojević Miloš. Perrin.09. Bosanska riječ. 689. 14631850. 690. Oslobo enje 46/14815... 686. Beograd 1994. Zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog u Biogradu od 11. 'Vladanije' kneza Lazara u Primorju. Bašagić Safvetbeg. Blagojević Miloš. TRZ Vajat-IRO “Beograd”.. Zbornik radova 11.. ZFF XVIII/1. ZadarBiograd 1990. SANU.. Migotti Branka. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”..

) 704. 18-19. Oslobo enje 47/15242. Oživljavanje nemanjićkih tradicija.11. Knjiga 3..11.Politička historija 89 696. 16. “Istorija srpskog naroda. Sarajevo 22. Boljević-Vuleković Vojislav.. Zbornik radova sa Okruglog stola Istorijskog instituta. 7-20. Sarajevo 23. Feljton: Historija i politika. Akmadžić Hazim. Ljiljan VI/207. (6) (Teorija iz magle).. 1990.. 697. Sarajevo 17.. 48. A. Sarajevo 16.. 1997. 1996. Prva linija IV/21. 1990. IGC Borba. Oslobo enje 47/15244. 1990. Sarajevo 1997. 1996. 29.. P. Delić Rasim. 1996. 7-10. 12. (8) (Oteto u miraz). Oslobo enje 47/15241. 16.. (6) Sandžak VII/73-74. Novi Pazar 1995. 1990. “Srednjovjekovna istorija Crne Gore kao polje istraživanja”.) 703. (2) (Tri pogrešna izvora). 111-129. 18-19. Doba borbi za očuvanje i obnovu države (1371-1537)”.11. 1996. 1995. (9) (Najumniji bosanski vladar). (7) (Da nije “Vražjih” bogumila). 702. Bogdanović Dimitrije.. (* . 23-26.. 699. Stamaco (Zürich). “Bosanski pogledi. Oslobo enje 47/15239.. Feljton: Istorija i politika: Čija je Bosna? (1-10): (1) (Drina – vječna granica).11.11.. 10. Rezimei sa okruglog stola”.11. ŠVK OS BiH. 705. 16. Istorijski institut RCG. Sarajevo 19. Oslobo enje 47/15236. Sarajevo 1994.11. 14-15. Sarajevo 1995. 14.. 1990. 1990.11.. Beograd 1982. “Bosna i Hercegovina i svijet”. Sarajevo 1996.. Bojović J. Sarajevo 24. Sarajevo 20.. 1990.03. Prva linija IV/20. 18-19. Nezavisni list Muslimana Bosne i Hercegovine u iseljeništvu 1960-1967. Oslobo enje 53/17156. 5. 1990. Oslobo enje 47/15234.. Sarajevo 1995. Bojić Mehmedalija. priredio David Atlagić)”. 38. Tafro Tarik. 28. 18. Institut za istoriju. Rodoslov Vojislavljevića i porijeklo Nemanjića prema ‘Ljetopisu popa Dukljanina’... (3) Sandžak V/6869.. London 1984. Podgorica 1999.. (Pretisak)”. (* Pelesić Muhidin.. (3) (“Iščupana Bosna”). “Bosna i Hercegovina ogledalo razuma (Izbor članaka.. Sarajevo 14.11. Sarajevo 1994. Oslobo enje 47/15237. Sarajevo 1995. Druga knjiga. Oslobo enje 47/15243. 698.. 337. (5) (Dokazivanje po svaku cijenu).. Čija je Bosna? (1-6): (1) Sandžak IV/65. “Bosna i Hercegovina i svijet. 11. Prva linija III/19. (4) Sandžak V/70. 12. Institut za istoriju u Sarajevu. 16. Boško.. 286.. Sarajevo 15. 1990. Sarajevo 1996.. Oslobo enje 47/15235. Bojić Mehmedalija. 536. Prisvajanje istorije srednjovjekovne Bosne. Oslobo enje 47/15240. (2) Sandžak IV/66-67. (* Šimić Angelina. Sarajevo 21. 701... 33. 700.. Raguse et L’Empire Ottoman (1430-1520). “Bosna i Hercegovina od najstarijih vremena do kraja Drugog svjetskog rata”. Ljiljan IV/128. Paris 1998. Bojić Mehmedalija. (10) (Silom u drugu vjeru). Sarajevo 17.. 1990. odlomaka i ilustracija. Beograd 1992. (4) (Dva vijeka avarske vladavine).11. SKZ. (5) Sandžak V/71-72. 11. . 24-25. 18-19 .

. "Bosna i Hercegovina od srednjeg veka do novijeg vremena". Marti Garcia Ripll)”. 319-322. Zloković Maksim. Sarajevo 1998. 712. Paštrovići. (* Kolar Ramo. Beograd 1979.. Uprava za moral Generalštaba.. 23. Kožar Azem. BF VIII/13. Sarajevo 1995. Škegro Ante. BKC. (* Fejić Nenad.. Božić Ivan. “Bosna i Hercegovina od najstarijih vremena do kraja Drugog svjetskog rata. Oslobo enje 52/16728.. Barselona 1985. “Ivan Božić. Božić Ivan.. (J.. 465-467.. “Ivan Božić. Sarajevo 1985.. Kotor posle prihvatanja mletačke vlasti.08. 2. Večernji list. 12-14.. Škegro Ante. 427-434.. “Bosna i Bošnjaci (Državno-pravni razvitak Bosne i Hercegovine i bošnjačkomuslimanski narod)”. Zagreb 06. Prva linija VII/63.) 710. Sarajevo. History. 3-14. Sarajevo 2000. Press centar Armije RBIH. 95. SKZ. Sarajevo 2000. Marulić XIII/2. SKZ. Sarajevo 1995. IČ 27. Zbornik radova 12. Dijalog 1-2.) 711. Zagreb 1980. Desearch Centre for Islamic History. Alibašić Avdija. 433. 19. “Bosnia – Herzegovina. 121-125. Sućeska Avdo. Znak Bosne I/1. Povijesni prilozi 18.. Baneres. Škegro Ante. Südostforschungen 58.. 186. 470 + 6 karata. 714. Sarajevo 2000. 709. Nemirno pomorje XV veka”. . 1998. 459-464. Zagreb 1980. 417. Ivanišević Alojz. Božić Ivan. SANU. Beograd 1979. izdanje. 124-129. 428-436. Istorijski institut... Prilozi 29. EJ 1.. SKZ. 1995. Vojna biblioteka 16. “Ivan Božić. 9-32. Škegro Ante. 366-370.. Zetske vojvode pod despotima. Sarajevo 1998. heritage”. . Sarajevo 2000.08. Centre International Escarré per a les Minories Étniques i Nacionalitats IV. Beograd 1995.. Beograd 1979. BF V/8. Božić Ivan.. 1995..) 706... Newsletter. Nemirno pomorje XV veka”. 57-58. 937-939. Zagreb 1999. 193208.. Zbornik Kotorske sekcije 2. BF VIII/13. Dialogue – Internationale issue 1-2. Nametak Fehim. 428-436. (KUN) 6. Škegro Ante.. Zenica 1995. 105-149.-2000. Gračanički glasnik 4. Beograd 1979. 578581. 427-434. Zagreb 2000.. “Bósnia i Hercegovina. Kulenović Salih. Oslobo enje 55/18028.90 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 174-192... 713. Pregled LXXV/7-8.. Istanbul 1993. 10. 285-287.. Beograd 1980. Macan Trpimir. Nemirno pomorje XV veka”.. dopunjeno izdanje”. Art and Culture (IRCICA)..01. Prilozi 29.) 708. Nemirno pomorje XV veka. Kotor 1980.. Unsko-sanske novine I/10. El Muslims. Sarajevo 1995. POF 49 (1990). Škegro Ante. Sućeska Avdo. SKZ. Sarajevo 2000. München 1999. Balšići. Božić Ivan. (* Rašić Nikola. 09. Bihać 1996.. (* Kurtović Esad.) 707. culture. Gračanica 1997. . Obavijesti HAD XXXII/1. Maslak Nijazija. Bulletin d’Information 31. 2. Sarajevo 1997.. 231-238. JLZ. Sarajevo 16.

Brandt Miroslav..) 719.. “Šest stoljeća od smrti bosanskog kralja Tvrtka I”. 1-8. 721. Zagreb 1989. Fayard. JLZ. 724. ZČ 47/1. Bodin. (Dvojezično) 720.Politička historija 91 715. izdanje. CCP XIII/23. “Bribir u srednjem vijeku.. Od seobe naroda do apsolutizma. 95. O ulozi Vuka Brankovića. “Bitka na Kosovu 1389.. 9. 718. Obavijesti HAD XXVI/3. 532. Božić Ivan. Bosanski kraljevski dvor prema Zadru i Hrvojeva uloga u zadarskim doga ajima krajem XIV i početkom XV st. RPZ 12 (1985-1986). Budak Neven – Posavec Vladimir. godine”. Obavijesti HAD XIX/3. 150-152. Brković Milko. u zbivanjima prije. 723. Zagreb 1995. Radovi 28. 19-20. (* Rajčić Tihomir. Brković Milko. Božić Ivan – Redakcija EJ. 57-70. Povijesno-arheološki pregled / A historical and archaeological review. 722. u vrijeme i nakon Kosovske bitke 1389. Zagreb 1989... Zadar 1986. EJ 2.. Zagreb 1987. Muzej hrvatskih arheoloških spomenika. Goldstein Ivo. (Dvojezično). 2. 716. Ivana.) 725. 717. Kolo IX/3.. Zagreb 1997.. Zagreb 1999. (Dvojezično) 727. Budak Neven. SANUIstorijski muzej Srbije-BIGZ. prior vranski.. Prva stoljeća Hrvatske. (* Vodopivec Peter. “Bribir u srednjem vijeku. Ra anje suvremene Hrvatske i Europe. Budak Neven.. Beograd 1989.) . Muzej hrvatskih arheoloških spomenika. 3 promijenjeno izdanje”. (* Delonga Vedrana. 255-270. Histoire des Balkans XIVe-XXe siècle. Burić T.) 726. Zagreb 1983.. 60-71. “Hrvatski biografski leksikon I (A-Bi)”. Split 1987. 128.. Radovi 25. Split 14. Babonić Stjepan. 1 izdanje”. Muzej hrvatskih arheoloških spomenika.. Galerija 65. 52.. Tvrtkov uspon na kraljevsko dostojanstvo. (Forum) 1. 328-333. Zagreb 1982. JLZ. Castellan Georges.. 305-306. HZ 42. Uloga bosanskog kralja Tvrtka I. Odjek XLIV/17-18... Paris 1991. razred osnovne škole). 553-555. (* Rapanić Željko. Slobodna Dalmacija. (Alternativni udžbenik za VI. Hrvatska sveučilišna naklada.. 248. Rapanić Željko. Zagreb 1994. “Bribir u srednjem vijeku.. 1995. 3 promijenjeno izdanje”. Ivan od Paližne. Budak Neven. 7-16. godine. Split 1996. 63-65. Split 1996.02. Sarajevo 1991. vitez sv. Zagreb 1994. Ljubljana 1993.

Sarajevo 1997. Inc. 1. Knowledge. SKZ. No. Evernos (Avernez) Mehmed. 3... . 733. “Istorija srpskog naroda. izdanje. “Dinko Čutura – Bruna Kuntić-Makvić – Tihomila Težak-Gregl. 728. 730. Osvit srednjeg vijeka. 25. “Dinko Čutura – Bruna Kuntić-Makvić – Tihomila Težak-Gregl. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 21. Dubrovnik 1999. 731.. Tomić Rudi. razred osnovne škole”. 180-196. 27.. Srbija izme u Vizantijskog carstva i Bugarske. Lanhan. EJ 4. Stamaco (Zürich). Od najstarijih vremena do Maričke bitke (1371)”. Ćirković Sima. Md. European Historical Dictionaires. LVI + 335. (Pretisak)”. (* Veselinović Andrija.. 9-10.. Č. Beograd 1981. SKZ. Ćosić Stjepan..92 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.. Zagreb 1996. Les Slaves. Anali 37. Alfa. 100-111. Od najstarijih vremena do Maričke bitke (1371)”. “Istorija srpskog naroda. Prva knjiga.. Paris 1986. Svjetlo riječi XV/176. 112. London 1984. Albin Michel S.. 732. Povijest za V. 360-362. Prva knjiga. 739. “Istorija srpskog naroda... Prilozi bibliografiji objavljenih radova o Kulinu banu. Prva knjiga. Ćirković Sima..-2000.. R. Ćeman Mustafa. Geschichte Osteuropas XXXVII/3. (* I. (* Wytrzens Günther. “Bosanski pogledi. Alfa. Zagreb 1986. 737. 83. Historical Dictionary of Bosnia and Herzegovina. Zenica 1998. Jozić Anto. izdanje. SKZ. izmijenjeno izdanje. SKZ. Osamostaljivanje i uspon dukljanske države. Ćirković Sima. Znak Bosne IV/5-6. Beograd 1964. 735. Istorija srednjovekovne bosanske države. Od najstarijih vremena do Maričke bitke (1371)”. Conte Francis. Gruba. Nezavisni list Muslimana Bosne i Hercegovine u iseljeništvu 1960-1967. Ćirković Sima.. Sarajevo 1999. Mostar 1999. Beograd 1981. 103-107.. 141-155. 738. JLZ.) 734.. Unutrašnje i spoljne krize u vreme Nemanjinih nasljednika. Zagreb 1996. Svjetlo riječi XVII/193. 117-129.. Aux origines des civilisations d’Europe centrale et orientale (VIe-XIIIe siècles). 1997. A. Osvit srednjeg vijeka. Beograd 1981.. 114-116. razred osnovne škole”. Čutura Dinko. Od najstarijih vremena do Maričke bitke (1371)”. Prva knjiga. 263-272. Čutura Dinko. 2. SKZ.. ‘Mali leksikon’. 415. Motrišta 10. “Istorija srpskog naroda. Ćirković Sima.) 729.) 736. & London: The Scorecrow Press. 156-169.. Povijest za V. Beograd 1981. ‘Kujava kći’. Čuvalo Ante. Beograd 1997. Obrazovanje srpske države. 419-420. Čubrilović Vaso. Stuttgart 1989.

SKZ. Ćirković Sima. Doba borbi za očuvanje i obnovu države (1371-1537)”.. VIG XL/2. Prva knjiga. Beograd 1989. Galerija 65. Ćirković Sima. Ćirković Sima. Beograd 1989. SKZ. . Beograd 1982. 404. 1982. Beograd 1981. juni 1389. 23-35. Švab Mladen.. 2. SANU-Istorijski muzej Srbije-BIGZ. Ljubljana 1981. 36-46. Od najstarijih vremena do Maričke bitke (1371)”. 749. "Mileševa u istoriji srpskog naroda". “Istorija srpskog naroda. Ćirković Sima.Politička historija 93 740. Ćirković Sima. 747. Beograd 1981. SKZ. Ćirković Sima. izdanje. Doba borbi za očuvanje i obnovu države (1371-1537)”. Posebna izdanja 90. Artemis Verlag... Ćirković Sima. “Istorija srpskog naroda. “Istorija srpskog naroda. Ćirković Sima. Druga knjiga. “Istorija srpskog naroda.. Bosna i Vizantija. Ćirković Sima. Mileševa i Bosna. O sastavu i snazi Lazarevog tabora na Kosovu.) 748. 743. 449-461. Prva knjiga. 392. “Istorija srpskog naroda. Druga knjiga. Zagreb 1982. 15. Od najstarijih vremena do Maričke bitke (1371)”. Ćirković Sima. SKZ. 750. “Istorija srpskog naroda. Ćirković Sima. Prva knjiga.. SKZ. SKZ. 741. The Field of Kosovo. Druga knjiga. Unutrašnja politika kralja Milutina. Beograd 1982. Odeljenje istorijskih nauka 6. Vladavina Stefana Uroša III Dečanskog.. godine”. Beograd 1987. 745.. Ćirković Sima. ANU BiH. 742. Ćirković Sima. (72-79). Unutrašnje borbe početkom XIV veka. ZČ 35/4. Naučni skupovi 38. Beograd 1981. Pad Bosne i pokušaji otpora turskom osvajanju. “Bitka na Kosovu 1389. EJ 2... Kosovo polje. Radovi 19. SKZ. 751. 390-402. Godine krize i previranja. Beograd 1982. (* Peršić Janez. “Lexikon des Mittelalters”.. 151-168. Branković ura . 137-143. Protivrečnosti balkanske politike.. "Osamsto godina Povelje bana Kulina". Prva knjiga. 744. München-Zürich. Sarajevo 1989. 15 june 1389 (80-90). (Dvojezično). 496-510. 341-356. 279-290. 752. “Istorija srpskog naroda. Od najstarijih vremena do Maričke bitke (1371)”. JLZ. Doba borbi za očuvanje i obnovu države (1371-1537)”. Odjeljenje društvenih nauka 23. Srpske i pomorske zemlje kralja Uroša I.. Zagreb 1986. Od najstarijih vremena do Maričke bitke (1371)”. Beograd 1981. 462-475. Bosna. SANU. 230-240. 746.

. Oslobo enje 46/14735.06. 761. Sarajevo 27. Prenošenje kraljevstva u Bosnu..06. 560-562. 3-20. (13) (Koga je bilo više?)..06.. 8.. Oslobo enje 46/14737. I Serbi nel medioevo. Oslobo enje 46/14730. 1989. Sarajevo 30. Sarajevo 28. Odjek XLII/12. Sarajevo 1989. 1989. Sarajevo 1991.. Ćirković Sima. 1989.. 10. 12. 10. prošlost i sadašnjost”. (6) (Miloš Obilić. 10. Oslobo enje 46/14738. (4) (Strategija osvajača). 14. Sarajevo 20. Ćirković Sima. Prizren-Beograd 1989. Beograd 1990. Ćirković Sima. Istorijski institut. 755.... vjera il’ nevjera). “Kosovo. 1989. 8. 15. Sarajevo 1989. Zbornik radova 11. Ćirković Sima.. “Šest stoljeća od smrti bosanskog kralja Tvrtka I”. Sarajevo 26. 1989. “Zadužbine Kosova (Spomenici i znamenja srpskog naroda)”. Sarajevo 03. 109-118.. Eparhija raško-prizrenska Prizren-Bogoslovni fakultet Beograd. Odjek XLIV/17-18.. Sarajevo 02. Ćirković Sima. Oslobo enje 46/14733. 12. Oslobo enje 46/14740. 1989. 1989. Oslobo enje 46/14739. 753. Oslobo enje 46/14736. SANU. 1989. Naš svijet XXV/285-286. Ćirković Sima. 13. (8) (Dokaz vjernosti). Oslobo enje 46/14729. Kolevka Srbije. Oslobo enje 46/14726. 10.. 756. “Kosovska bitka u istoriografiji”.07. (12) (Kosovo – prag Balkana).. Ćirković Sima... Percepcija ishoda Kosovske bitke. 1989.. 40-42.06. Me unarodna politika. Zodiaque.. Feljton: Legende i istine kosovskog boja (1-15): (1) (Sumrak Srbije i Nemanjića). Milano 1992. Oslobo enje 46/14741. (3) (Lazar se priprema za boj). Naši dani XXXVI/970 (40). 1989. 763. 14. Beograd 1990. Dragocjena dokumenta (Uz 600-tu godišnjicu Kosovske bitke).06. 1989. 1989. Ćirković Sima.. Srbija uoči bitke na Kosovu.06. 1989.06. (14) (Ko je slavio na Kosovu?). Kosovska bitka. Oslobo enje 46/14731. O kosovskom boju.07. (10) (Vukova izdaja). Ćirković Sima... 762. 759. Sarajevo 19. Paris 1992. Beograd 1989.-2000. 10. 754. La Serbie au moyen âge. 760.. (5) (Sa štitom ili na njemu). 19-29. Sarajevo 1989. (11) (Hvalisanje kralja Tvrtka).06. Sarajevo 21.07.06. Ćirković Sima. 757. Kosovska bitka kao istorijski problem.06. Sarajevo 01.07.. (2) (Korijeni nesloge). 22-23. Sarajevo 29. 13. 16. (7) (U čije će ruke ključ Balkana).. 1989. 13. Sarajevo 24. Oslobo enje 46/14727. Kosovsko-metohijski zbornik 1. Oslobo enje 46/14728. Oslobo enje 46/14734. Ćirković Sima. 1389. Sarajevo 23. Sarajevo 04. Grafiche Milani. (9) (Ustoličenje žestokog Bajezita). 1989. 758. Sarajevo 22. 13..06.94 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. (15) (Bajazit nudi mir).

9. IG 1-2. Ljubljana 1989.). ZČ 44/3.. Knowledge. 15-16. Uhode (762-763).. BIGZ. 7-8. 1990. 658. Beograd 1992. “Istorija srpskog naroda. Prva knjiga.starija i novija saznanja”. Od najstarijih vremena do Maričke bitke (1371)”. IČ 42-43 (1995-1996). Knowledge. Tenesi. Istorija Srba. Beograd 1989. SKZ. (2. Ćirković Sima – Mihaljčić Rade. (* Kovačević-Kojić Desanka. 1389.. 770. 361-364.. 484-485. Beograd 1995. Prizren-Beograd 1989. Historija Bosne. Serbija – srednie veka... (* Mihaljčić Rade.. 765. Ljubljana 1990. IGC Borba.. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Knowledge.. Beograd 1989. Beograd 1997. Oslobo enje 47/15060. 767. Beograd 1997. 557-558. Posebna izdanja SKA 129.Politička historija 95 764. 774. 771. Beograd 1997. odlomaka i ilustracija. izdanje 1997). 9. (* Voje Ignacij. Ugovori (756-758). 768. Kosovska bitka u kontekstu srpske i balkanske istorije. Ćorović Vladimir. Osvajanja i odolevanja: Dušanova politika 1346-1355. 541-556. Ćorović Vladimir.. Društveni i istoriski spisi 53. Mihaljčić Rade. 3-5. Radosavljević Boris.05. Beograd 1989. O kosovskom boju. Ćorović Vladimir. . Bosna i Hercegovina (Fototip izdanja iz 1925).) 776. 766. Beograd 1992. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 772. Ćirković Sima. Beograd 1981. ZČ 44/3. 7-14. Ćirković Sima. U svetu modernih nacija zemlja Bosna može biti most koji spaja Srbe i Hrvate. “Boj na Kosovu . Beograd 1994. 8. 271. Mihaljčić Rade. Knowledge. 423-427. Percepcija ishoda Kosovske bitke. “Zadužbine Kosova (Spomenici i znamenja srpskog naroda)”. Eparhija raško-prizrenska Prizren-Bogoslovni fakultet Beograd. Kulturni forum: Prošlost se ne može zaboraviti... Ćirković Sima. Ćorović Vladimir. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. “Bosna i Hercegovina ogledalo razuma (Izbor članaka.. Beograd 1997. Idea. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Ćorović Vladimir. Sarajevo 25. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”.. Beograd 1940. 769. Beograd 1999. II = 278).) 775. Beograd 1997. Ćirković Sima. (I = 272.. (* Mihaljčić Rade. priredio David Atlagić)”. Ćirković Sima. Srbi u srednjem veku.. Knowledge. Istorija Jugoslavije (reprint izdanja iz 1933). Moskva 1996.. 472-474. Ćirković Sima – Džaja Srećko – Spasojević Boro.) 773. Istorijsko-memoarska dela. Ćirković Sima. I-II.

) 782. Sarajevo 1989.. Institut za istoriju Banja Luka. Jalimam Salih.. 192-195. Zagreb 1989. Ćuk Ruža.96 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Elizabeta..-1444. Dar ewige Kreuzug auf dem Balkan... Dašić Miomir.. 43-53. Westedeutscher Verlag. Dubica u bosansko-ugarskim odnosima 1398-1402. Wien-Stuttgart 1995. Lemajić Nenad. Handbruch Vordeschichte. Ćošković Pejo. Podgorica 2000. (* Prcela Frano. Posebna izdanja 23. IZ 5. Zagreb 1988. Bosansko-ugarski odnosi u širem kontekstu političkih gibanja u X. Srbija i Venecija u XIII i XIV veku. Munchen 1999.. 209-211. Zagreb 1998. Istorija Srba.. Sarajevo 1996. 784.) 788. Banja Luka 1984. Sarajevo 1987. 31-33. 11-37. Weitbrecht. 224-226. Banja Luka 1988. Ogledi iz istorije Crne Gore (Studije o doga ajima od kraja 18.. SANU. Weltkrieg der Religionen. 199-201.-2000.) 785.. Istorijski institut Crne Gore.. BIGZ. Bosanska kraljevina u prijelomnim godinama 1443. (* Tošić uro. godine. Istorijski institut-Prosveta. Ćošković Pejo. Ćošković Pejo. 3 + 658 + IX. Beograd 1987. (* Jalimam Salih.. 139-140. Institut za istoriju. 335.. Montenegro bis 1918. Verlauf und Konzguenzen”. 109-111. Biblioteka Izabrana djela Vladimira Ćorovića 1.). I-II. vijeka do 1918. 396. Ćošković Pejo. Novi Sad-Beograd 1981.. 780. 417. 218. 787. CCP XX/37. Prlender Ivica. Zagreb 1996. 345. Banja Luka 1989. Milojević Srbobran. IZ 2. 781. 779. Deschner Karlheinz – Petrović Milan. Banja Luka 1981... Knjiga 12. Stražilovo-Jedinstvo. 786. “Hrvatski biografski leksikon IV (E-Gm)”. Zbornik MS za istoriju 35. 270. 336. GDI BiH 38.. Historija Bosne (Reprint izdanje). O dolasku Stjepana Tomaša na vlast i njegovom me unarodnom priznanju. 777. IG 1-2. IZ 9. Beograd 1995. Novi Sad 1987. Wilhlem Heyne Verlag. “Der Jugoslawien-Kreig. Wiesbaden 1999. Beograd 1986.. Deschner Karlheinz – Petrović Milan. HZ 41. Dašić Miomir. Der ewige Kreuzzug auf dem Balkan.. stoljeću. Voje Ignacij. Ljubljana 1989. ZČ 43/1. Banja Luka – Beograd 1999. Desnica Gojko. Ćošković Pejo. Ćošković Pejo. 783. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. 109-120.. Ćorović Vladimir. . 7-36. Banja Luka 1988. "Bosna i Hercegovina i svijet". Istorija srpskog naroda (850-1903). 789. XII + 504. 240-241. Budak Neven. IZ 10.. GADAR BIH 29.. 778. Studije i monografije 3. 137-139. Ćorović Vladimir. Glas srpski Banja Luka – Ars Libri Beograd. Radovi 22.. Kreig der Religionen.

Republika I/5. Dinić Mihailo. Dubrovnik i Ugarska u XIV i XV veku.01. Oslobo enje 52/16748. Istorija još nije uspela da razluči istorijsko Kosovo od legendarnog a postoje opravdani razlozi sumnji da će to ikada moći učiniti. 793. HZ 42. Novi Sad 1989... FF. Dinić Mihailo.. Dinić Mihailo. (1997. JLZ. 2. Galerija 65. “Winkelmann F. 791. – Fine John V. godine”. – Fine John V. SANU-Istorijski muzej Srbije-BIGZ.. Sarajevo 1995.. 247. Beograd 1989. 53-57.. (* Ćošković Pejo. Voje Ignacij. Galerija 65. XI + 310 + 1 karta. Novi Sad 1986. Zagreb 1982. Zagreb 1989... Dinić Mihailo... Prizren-Beograd 1989. izdanje. EJ 4. Anali 26.. 1995. Časlav (191). Eparhija raško-prizrenska Prizren-Bogoslovni fakultet Beograd. ZČ 41/4. Dubrovnik 1988. “Bitka na Kosovu 1389. S. 796.. HZ 42. Jahrhundert. Monografije 28. Dušan (693-695). “Hrvatski biografski leksikon I (A-Bi)”. 2. Sarajevo 27. Fama. XI + 318). 10.. 2. Bosna i Hercegovina . Zanimljive pojedinosti o Kosovskom boju. Banja Luka 1987. Beograd 1989. humski knez. Despotović-Stipčević An elka. JLZ. JLZ. Sarajevo 1995. Zbornik MS za istoriju 39. 2. 259-260. Kolaković Radenka. 801... Donia Robert J. Osmanlije i Balkan u vrijeme prve etape njegova osvajanja. SANU-Istorijski muzej Srbije-BIGZ. 794. Zagreb 1986. 797.. Zagreb 1983. Zagreb 1989. Donia Robert J. 189-190. Institut za istoriju-VANU. Hurst and Company. Berlin 1978. IZ 8. 398-399. – Rochow J. 58-59. (* Nilević Boris. 802. Naša . 7. Bosnia and Hercegovina: a Tradition Betrayed.. EJ 1. 188-191. JLZ. New York 1994. 1389.. O kosovskom boju. A. 42-43. Oslobo enje 52/16749. 795. Ljubljana 1987. Dragutin (547-548). 250.. – Ditten H. 798. Dodig Radoslav. 800.01. Dinić-Knežević Dušanka. 19-30. 792. Sarajevo 28. Ditten H. Vekarić Nenad. Šimić Angelina. A. Columbia University Press. N. EJ 2.Politička historija 97 790. izdanje.. “Bitka na Kosovu 1389. Byzanz im 7. Branivojevići. London 1994. 734-736. Zagreb 1980. godine”. Gojniković Petar. 803. Doklestić Ljubiša. Altomanović Nikola... Dinić Mihailo. 558-560.. Untersuchungen zur Herausbildung des Feudalismus”. 123. “Zadužbine Kosova (Spomenici i znamenja srpskog naroda)”. Zur Bedeutung der Einwanderung der Slawen. (Prevela Nura Dika Kapić).. Dinić Mihailo. 422... izdanje.tradicija koju su izdali. Andrija.) 799. izdanje. Donia Robert J. – Kopstein H. Bosnia and Hercegovina: a Tradition Betrayed. 1995. A. 401. EJ 3. – Fine John V. 137. Dinić Mihailo.. JLZ. Zagreb 1984. Prlender Ivica.

. Rama u tkivu povijesnih razdoblja. Posebna izdanja . NEV XXXVIII/1-2. Bosansko srednjovjekovlje kroz prizmu bosanske krune. ZIRAL 105. Džaja Srećko. 251-257. “Šest stoljeća od smrti bosanskog kralja Tvrtka I”.-1804. Džaja Srećko. 28-31. Autorizirao i nadopunio autor. Fišić. 206-214. Narodna knjiga. Zagreb 1986. “Ibidem – Prilog Odjeka I/3. Odjek XLII/24. 81-102. Ideološki i politološki aspekti propasti bosanskog kraljevstva 1463. Autorizirao i nadopunio autor. Tebis. 7-8. Dodatak 2.. Most XXII/93 (4). obljetnice odlaska franjevaca i puka iz Rame u Cetinsku krajinu. 135-142.. Konfesionalnost i nacionalnost Bosne i Hercegovine (Predemancipacijsko razdoblje 1463. Radovi sa povijesno-teološkog simpozija u povodu 300.-1804. 227-249. Sarajevo-Fojnica 2000. S njemačkog preveo Ladislav Z.) 804.98 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978... Sumrak Vizantije (Vreme Jovana VIII Paleologa 1392-1448). Sarajevo 1989. Džaja Srećko. godine. S njemačkog preveo Ladislav Z. Vizantološki institut. Mostar 1999. (‘Povelje bana Kulina – me aš bosanske historije i kulture’)”. Srednjovjekovna Bosna: povijesni izvori i interpretacije. 805. grba i biskupije. Džaja Srećko.)”. “Zbornik radova sa Znanstvenog skupa u povodu 500.. Rama u tkivu povijesnih razdoblja. 807. Split-Livno 1994. Biblioteka Stećak 4. 15. Sarajevo 1991. Konfesionalnost i nacionalnost Bosne i Hercegovine (Predemancipacijsko razdoblje 1463. obljetnice smrti Fra An ela Zvizdovića”. 812. Džaja Srećko.. 806. 808. Fišić. ognjišta XXVI/234..-2000. Politička i crkveno-politička pripadnost livanjskog kraja kroz povijest. Odjek XLIV/17-18.. 15-21. Ideološki i politološki aspekti propasti bosanskog kraljevstva 1463. 809.. 219-228. “Srećko Džaja.. Dodatak 1. 813. 811. Džaja Srećko. Biblioteka “Čovek u vremenu”-SANU. "Livanjski kraj u povijesti. ZIRAL 105. Džaja Srećko. 2 prepravljeno i dopunjeno izdanje. FTSFranjevački samostan Fojnica.. Biblioteka Stećak 4. Bosansko srednjovjekovlje kroz prizmu bosanske krune. Muzej hrvatskih arheoloških spemenika Split-Općinsko hrvatsko vijeće obrane Livno. Tomislavgrad 1996. 2 prepravljeno i dopunjeno izdanje.. 810.)”. urić Ivan. Arnautović Esad. Sarajevo 1988. Džaja Srećko. 14-15. 814. CCP XVIII/10. Osmansko osvojenje Bosne i rimska kurija. Mostar 1999. godine. “Srećko Džaja. Bosansko srednjovjekovlje kroz prizmu bosanske krune. “Selidba Ramljaka”. grba i biskupije. Sarajevo 1988. Sarajevo 1985. Džaja Srećko. Zbornik radova". Mostar 1996. grba i biskupije. Jukić 15. Džaja Srećko.

. Od najstarijih vremena do Maričke bitke (1371)”.. Byzantium on the Balkans. Ossolineum 1985. 297-314.Politička historija 99 17. IG 1-2. Istorijski institutProsveta. Südostforschungen 38. Radovi 18. HZ 39. 467.. SANU. 823.. Epopeja dolazi iz tragedije (Kao preloman doga aj kosovska bitka 1389. Studien in the Byzantine administration and the Southern Slavs from the VIIth do the XIIth centuries.. (Udžbenik za I. 117-154. München 1979. Paris 1994. razred strukovnih škola). Novi Pazar 1993. Byzant Studies 9. Historia Jugoslawii.) . Od najstarijih vremena do Maričke bitke (1371)”. Ekmečić Milorad. Ekmečić Fadil. 145-146.. IČ 33. 508-513. 304-307.. postala je mjera naše istorijske veličine). 72. 820. ZRVI 35. Oslobo enje 46/14731. 283-284. urić Slobodan.. Ćošković Pejo. Fine John V. 470-471. Glasnik NIN-a. 1989.. Ferluga Jadran. Prva knjiga. Beograd 1985. 825. Zagreb 1989. Odbrana Nemanjinog nasle a – Srbija postaje kraljevina. Beograd 1987. 179-182. Falczok Waclaw – Wasilewski Tadeusz. Dubrovnik 1989.) (* Goldstein Ivo. Ferjančić Božidar.. (* Weiss G. Librairie Ekmecic. Sandžak II/24-25.. Amsterdam 1976.. Zagreb 1991. Hrabak Bogumil. Beograd 1988... Zagreb 1997. 511-523. 3. – Peklić I. 824. Ferjančić Božidar. 20-21.. SKZ. (* Marjanović-Dušanić Smilja. 819. Ferjančić Božidar... A. Dolazak Hrvata i Srba na Balkansko poluostrvo (Osvrt na nova tumačenja). 572.. 169-171. godine. Ferjančić Božidar. Korać Dušan. Fejić Nenad. Kratka popularna povijest. Beograd 1981. Naprijed. 487. Španci u Dubrovniku u srednjem veku. Zagreb 1985. 400. Anali 27. Bosna. Beograd 1981... 331. (* Budak Neven. 1982. “Istorija srpskog naroda. (Drugo izdanje.. 7.. Rajčić Biserka. Erdyhelyi M. Beograd 1984... Sarajevo 24. 817. Osvajačka politika kralja Dušana. 816. Szazadok a magyar törtenelmi társulat közlöye 6. Beogr-ad 1988. 187-189. 231-235. Beograd 1996.) 822. Banja Luka 1987.06.. Beograd 1985. Monografije 25. urić V. IZ 8.) 821. Zagreb 1986.. Hrvatska i svijet od prapovijesti do Francuske revolucije 1789. IG 1-2. SKZ. Komadanje države Bosne. “Istorija srpskog naroda. Tvrtko bán és Janos kanonok Cselszövénye. 139-140.. Budapest 1987.) 815. Wroclav-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Lódz. 818. (KUN VIII/396). Radovi 24. Prva knjiga. 335-336. 231. Kostelac Ana.

stoletje).. SANU. Odeljenje istorijskih nauka 11. Jahrb. Kabes III/25. kulturne i političke činjenice. Bosna i Hercegovina – Najvažnije geografske. Mandžukić Jasmin. Zeit. 836.. 835. Dobojske novine III/28. Drugo neizmjenjeno izdanje. Deputazione di storia Patria per le Venezie. The Early Medieval Balkans . (First paperback edition 1991. Edicija ‘Science’. historijske. Ferluga Jadran. Pota in metode bizantinske politične in kulturne ekspanzije na Balkanu od srede VII. Deputazione di Storia Patria 1978. Zagreb 1993. 28-29. demografske. Prvo izdanje. Naučni skupovi 41.-M.. (3) (Prva bosanska država). do prvih desetletij XI. österr. 828. 300.) 833. Azemina. Mostar 1997.. (* . d. A. Oslobo enje 55/17854. 832. 18.. 79-81. Ferluga Jadran. 402.-2000. (* Mulahuseinović S. 171. 1-16.. Ferluga Jadran. Bosna i Hercegovina – najvažniji geografski.. historijske. Sansterre J. Fine John V. Wien 1981.. Selhanović Selman. München 1981. Doboj 1998. Bizanc na Jadranu (6. Ferluga Jadran. stoletja. 36-39. Sarajevo 1997.. Dobojske novine III/27... Sarajevo 1997. Kabes III/26. Sarajevo 1998. Filipović Muhamed. Südostforschungen 44. 64. Byzantion 51. Südostforschungen 40.) 827. 78.. München 1985. Compact. Mostar 1997. (4) (Država Bosna i njeni banovi). Compact. 17-24. Filipović Nenad. Kapetanović Fahrudin. 2935. kulturne i političke činjenice (1. 171.. HZ 31-32. Byz. Byzanz auf dem Balkan im frühen Mittelalter. 649. Beograd 1988. kulturne i političke činjenice). Preporod XXVIII/634. 1998.. 829. 830. Fragmenti o Kosovskom boju.-13. Mostar 1998. Byzance et les Balkans vers la fin du XIIe siecle.100 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.. Filipović Muhamed. Ann Arbor 1983.. Epoha.. 419-422. Miscellanea di studi e Memorie 17.) 834. XXVI + 339). München 1981. septembar 1986). 363386. Weiss G... 826. 573-583.. Filipović Muhamed. ZČ 41/4. 3-4): (1) (Bosna i Hercegovina – najvažniji geografski. kulturne i političke činjenice. Doboj 1998. godine”. (Me unarodni naučni skup povodom 800 godina manastira Studenice i stogodišnjice SANU. 831. Ferluga Jadran...02. historijske. Sarajevo 1989. Ljubljana 1990. 30. Seibt W. Zagreb 1978-1979. Krekić Bariša. .A Critical Survey from the Sixth to the Twelfth Century.. historijske. Byz. historijske. Bosna i Hercegovina – najvažniji geografski. kulturne i političke činjenice. Sarajevo 13. ZČ 44/3. Mostar 1997. 14. Filipović Muhamed.. L’amministrazione bizantina in Dalmacija. Kabes IV/27-28. 22. 74/1. Odjek XLII/12.. 11. Ljubljana 1987. Feljton: Bosna i Hercegovina – najvažniji geografski.. (* Soldo A.. 337-340. “Studenica i vizantijska umetnost oko 1200. Kabes III/22.

292-293.. Zagreb 1993. Zagreb 1995. Perugia 1981. Pape i Bosna. . Zagreb 1995. Gljivoje M. A. Anali 19-20. Zagreb 1985.. Dan velike pogibje (Druga strana: Tursko gledanje na Kosovski boj).. Ljubljana 1984.. 04. Livno 1995. (* Čoralić Lovorka. 1994. Zagreb 1993. Nakladni zavod MH. Split 06. 263-265. 187-191. Zagreb 1980. 22. Zagreb 1992. 900901. Tapkova-Zaimova Vasilika. Goldstein Ivo.) 847. HZ 45 (1992). (* Kulinić Tomislav. 62. Eng.. 299-327.... XVI + 687).. Vittorio Di Antonio. O Tomislavu i njegovom dobu. Branivojevići (271-272). Slav. do Bazilija I.). Zagreb 1992. 103107. 101. (Forum) 29. 361. Zagreb 1995.A Critical Survey from the Late Twelfth Century to the Ottoman Conquest. Foretić Vinko. Nuova rivista storica LXIV/3-4. Abulafia D.. The Late Medieval Balkans . 1989.. Margetić Lujo. Povijest Dubrovnika do godine 1808. 139-141.. 141-142. 212. Opuscula archaeologica 16 (1992).. 842. 488-493... 448. W. 715-716. 23-55. Gligorijević Milo. Ann Arbor 1987. 747-748. 1992..11.. Historiae 1..) 837.. Crijević. 275-277. Slobodna Dalmacija. Dubrovnik 1982. University of Michigan Press. 844. 235.. Zagreb 1980. Biblioteka Hrvatske povjesnice. ZČ 38/1-2. Angold M. Chicago 1982. Zagreb 1993. Sofia 1985. 306-312. Études balkaniques XXI/4. Beograd 30. 839. Rapanić Željko. Bobaljević (42-44). CCP XVI/29. 484-486.). and East Europ. Fine John V.. 846. 843..11. Rev. Slobodna Dalmacija. Hist. Radovi 28.. 845. Krekić Bariša. 259-262. History 69. Gavran Ignacije. 51-55. JLZ Miroslav Krleža. Speculum 59/4. The Late Medieval Balkans. Foretić Vinko i Redakcija HBL. Fine John V. 841. Lučić Josip. Cambridge Massachusetts 1984. Obavijesti HAD XXVII/2. 50. stoletje)”. Gestrin Ferdo. Hrvatski rani srednji vijek. Matica XXX/7-8. 37-38. Zagreb 1980.. Grgin Borislav. I dio (Od osnutka do 1526.. 42-43. 511.) 840.. Jarak Mirja. Vucinich S. Foretić Vinko. Radovi 25.... Radovi 18. “Hrvatski biografski leksikon II (Bj-C)”. JLZ Miroslav Krleža. “Hrvatski biografski leksikon II (Bj-C)”.. Slavic Review XLI/4. Latina et Graeca-Zavod za hrvatsku povijest FF u Zagrebu. Nenadić D. Obavijesti HAD XXV/1. Goldstein Ivo. A.. 1984. 1992. Jakšić Nikola. 1984. Rev. Mednarodno znanstveno posvetovanje “Italija in jugoslovanske dežele ob koncu srednjega veka (14. Marulić XIII/3..Politička historija 101 (* Nicol D. Bizant na Jadranu (od Justinijana I. 1986. NIN 2000. Zagreb 1989. Novi Liber-Zavod za hrvatsku povijest FF u Zagrebu.. M.-15. Zagreb 1992. 838. (* Budak Neven. (First Paperback edition 1994.. Split 21.. Rapanić Željko. Kalendar Svetoga Ante 1995. Goldstein Ivo. Zagreb 1989..

130-132. Goldstein Ivo. izdanje. I-III. 428-429. Hadžiabdić Hadžija. Novi muallim I/1. Tuzla 2000. 13. Autorova naklada. FF. godine. Povijest Bosne. Split 02. Bizantska vlast u Dalmaciji od 1165. Protiv sedam carevina. Rapanić Željko. “Zbornik radova sa Znanstvenog skupa u povodu 500. Bosanski banovi i kraljevi. El-Kalem. 860. 858. Sarajevo-Fojnica 2000. HZ 48 (1995).) 853. Kupusović Amina. Grafenauer Bogo. Sarajevo 1994. Celje 1994. 852.. Avari.) 856..) 848... Smriko Vehid. Hadžiomeragić Maid.. 849. Fit-Media. LII + 695. = IX + 536. Glasnik XXVII/3. Nerkez Smailagić. DZS. (Forum) 6-7.. 14. Historija turskog (osmanskog) carstva. (Priijevod i stručna redakcija Nerkez Smailagić).05. Hadžijahić Muhamed (Hadžijahik). 462.. Tom I. Slobodna Dalmacija. Glasnik VIS-a SFRJ XLVI/1-2.... Sarajevo 1983. Hikmet XIII/3-4. Nekoliko naznaka o srednjovjekovnoj Bosni u historiografiji. Hipoteza za takonarečenita “Treta slovenska preselba” na Balkanot. Zenica 2000. Hadžiomeragić Maid. 124-126. Hadžibegić Hamid. FTS-Franjevački samostan Fojnica. 382-383. = . Sarajevo 2000. Sarajevo 1999. Bizantski izvori o osmanskom osvajanju Bosne 1463. (* Voje Ignacij.. 9-28. Grdina Igor.. GR IZ BiH LXI/11-12.. Zbornik radova I/1. 861. (* Prljača Mustafa. Jalimam Salih. Hadžirović Ahmed.. Gradina II/13. Gazi Isabeg. 229-237. Didaktički putokazi V/18. JLZ. Sarajevo 1994. 2. I svezek.. ZČ 48/3. 855. 857. 147-151. Tuzla 1999. do 1180. 37-42. Celjski knezi v Evropi. 183-221. XXXV. godine.. (I. Skopje 1983. 1191-1192. obljetnice smrti Fra An ela Zvizdovića”. Zagreb 1997. Zagreb 1979. Prva linija III/13. 854. Ljubljana 1978. Grafenauer Bogo. II. Tešanj 1995. Ljubljana 1994. Zgodovina slovenskega naroda. Radovi 30.. Margetić Lujo. Neosvojivi grad (Odbrana Bobovca). Hadžiomeragić Maid. Prva linija III/14. Sarajevo 1999. EJ 1.. 851. Zagreb 1980. Hadžihuseinović Salih Sidki Muvekkit. 850. 213-231.102 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Tretja izdaja. 1995. 105-106.-2000. 20. Zagreb 1996. Hammer Joseph. 859. Pregledna istorija života Bosne.. Goldstein Ivo. Sarajevo 1996..

Ljubljana 1998. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”.. ZČ 52/1. Sarajevo 2000. 862. Beck Verlag.) 868. II razred. PCC Me ugorje. 27-37. Sarajevo 1998. 268-270. Skopje 1978. Horvat Rudolf. 863. Geschichte der Balkänlander von der Frühzeit bis zur Gegenwart. Études balkaniques 2. HZ 42.. 13-37.) 865. Glasnik XXII.. Herceg-Novi 1978. Tadeusz Wasilewski)”. Zagreb 1989. 407-505. 867. Herceg-Novi u doba bosanskohercegovačke vlasti (1382-1482). H. (* Budak Neven. Dimova-Mančeva Veselina – Mančev Krsto. Istoričeski pregled 35/1. Odjek LIII/3-4.) 870.. 869. nauke.. 866. Jörg. Kaiser Sigismund. “Historija – Povijest 2. HZ 41. 872. III.. Verlag C. Istraživanja 12.. nauke. Boka 11. = 571) (* Imamović Mustafa. GPM 26. “Historija – Povijest (Nastavni plan i program za osnovnu školu i opću gimnaziju)”. /Specijalni dodatak: Nerkez Smailagić (19271985)/. 873. Hoensch K. 652. Hrabak Bogumil. “Historija – Povijest (Nastavni plan i program za osnovnu školu i opću gimnaziju)”. Odnosi Herceg-Novog i bosanskih vladara prema Dubrovniku.. 379-381. VI razred.. 199-225. Hösch Edgar. Herrsher an der Schwelle zur Neuzeit 13681437. München 1996. XIII-XV.) 864. 54-58.. “Historia Słowiań południowych i zachodnich (Jerzy Skowronek. Mieczysław Tanty.. Opća gimnazija”. (* Pščulkovska-Simitčiev. 117-120. “Historia Słowiań południowych i zachodnich (Jerzy Skowronek. Sarajevo 1998. Kralj Tomislav. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. Bosna forum 1-2.. Studenci 1995. (* Budak Neven. Damjanova Ečka. Warszawa 1977. Federalno ministarstvo obrazovanja. Hasting Adrian. 113-119. Tadeusz Wasilewski)”. (* Mlinar Janez. . (Uredio Milenko Brkić). Federalno ministarstvo obrazovanja. Hrabak Bogumil. Kotor 1978..Politička historija 103 553. 261-274.. Sofija 1979. kulture i sporta. “Historija – Povijest. Warszawa 1988.. Herceg-Novi 1979. Hrabak Bogumil. Sarajevo 1998. Sofija 1979. Novi Sad 1989. Južni Slaveni. Mieczysław Tanty. Venecija i Sandalj Hranić u njegovom širenju po primorju počev od Herceg-Novog. 7-31. 871. Hrabak Bogumil.. 405406.. Venecija i bosanska država. München 1988. 91-95. 131-132. Boka 10... Beck. kulture i sporta. Osnovna škola”. Zagreb 1988. 335. 770.

Diplomacija (Bosna i Hercegovina).. 2.12. Sarajevo 02. 2. Titovo Užice 1989. 39-50. Zagreb 1984. Imamović Enver.. Imamović Enver.. izdanje. Dopunska nastava)”. 467.. Imamović Mustafa. 35. A.104 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978..11. Ljiljan VI/258. 1997. Sućeska Avdo.. GR IZ BiH LIX/11-12.. A... Ljiljan VI/258.. Imamović Enver. "Neum i bosansko primorje"..... Imamović Enver. Ljiljan VI/258. Sarajevo 1998. kulture i sporta. Historija. 883. Sarajevo 1997. 35. 879.. Mostar 1997.. Sarajevo 1996. Enver Imamović. Press centar. Filandra Šaćir. Sarajevo 13. nauke. 35. izdanje 1998). Vojna biblioteka 2. 875. Velikani bosanske prošlosti (1-3): (1) (Kulin ban). Bošnjačka zajednica kulture Preporod. 1997. 878. Armija RBiH. Sarajevo 1997. Pelidija Enes.. Sarajevo 1997.) 876. Svijet II/83. Kulturna i društvena historija Bosne i Hercegovine (4. Sarajevo 02. 884. 12. Sarajevo 1997. Kabes III/21. .. 35. 877. (1 izdanje 1993). Odredi saveznika kneza Lazara u bici na Kosovu.. 138-182. Sofija 1999. 17. (2) (Kralj Tvrtko). Macedonia Press. 25-26. 880. FBiH. 1997. Tabaković Aida. Imamović Mustafa. Sarajevo 1997. Oslobo enje 54/17782. Imamović Enver. (* Čoralić Lovorka.. Sarajevo 1997.12. 874. 20-21. Sućeska Avdo. Ljiljan VI/258. 61. 5 plus 4.. Sarajevo 1997.12. 1215-1221. (KUN X/59(517). Odjek LI/1-2. 1997. Stvarnost.. Veličina koja se ne zaboravlja (Historijske magistrale: šesto godina od smrti kralja Tvrtka I). Ljiljan VI/258. Sarajevo 02.. 5 plus 3. Selma Ferović. 6. H. Sarajevo 1997. Kulin ban. Sarajevo ... Sarajevo 03. EJ 3. 34.. 60-61. (4) (Neosvojivi Bobovac). 14. Ministarstvo obrazovanja. Gojer Gradimir.. 160. Zlatar Behija.... Ma. Hrabak Bogumil. Sarajevo 1997. Purivatra Atif. “Ilustrirana povijest Hrvata”... Dnevni avaz III/740. Mostar 1997. Grebo Zdravko. Dnevni avaz III/729. Dani 64. “Hrvatsko-bugarski uzajamni odnosi kroz stoljeća”. Historija Bošnjaka. 5 i 6 razred osnovne škole. Sarajevo 1997.. 18-20. Sarajevo 1999.-2000. Velikani bosanske prošlosti (Kralj Tvrtko I). BiH. Sarajevo 1999. Hadžiosmanović Lamija. Kabes III/20. Zagreb 1990. Oslobo enje 48/15580. 13.. izdanje.. Sarajevo 1994.12. Sarajevo 1997. Oslobo enje 54/17783. 34. Hasović S. (2. Matica 50/9. 882. 1997. JLZ. Ljiljan VI/258. 41. 35. 5 plus 5. Užički zbornik 18.12. 18-21. 18-21. Sarajevo 08. Ljiljan VI/258. Orhan Zupčević. 5 plus 1.. (* Jalimam Salih. 18. Sarajevo 1997. Sarajevo 1998. 881. 35. Bosansko primorje od najstarijih vremena do propasti samostalne države 1463. Ljiljan VI/258. 1991. Tabaković J. (3) (Dinastija Kotromanića). Ma.. A. 18-20. Ljiljan VI/256. 5-18. Zagreb 2000. “Uzeir Bavčić. 635. Imamović Enver.

Imamović Mustafa. 35-38. 2000. 1998. Dnevni avaz IV/765. Hercegovački tjednik. Oršolić Tado.. priručnici i didaktička sredstva”. 24. Ljiljan VI/248. (KUN) 6. o. izdanje. Janez Peršič. Altermedia d. “Bosanska srednjovjekovna država i suvremenost (Zbornik radova)”. 214-215).. Hercegovina 10. Pelidija Enes. Čuvari prvog kontinuiteta i autoriteta bosanske države 2. Sarajevo 14. 40. klasično doba 1300-1600 (Prevela Milica Mihajlović). Conquest. Nationalites Papers XXVIII/2. Azemina. Sarajevo 1997. 37. Kamberović Husnija.03. 5-6. Serdarević Husein. Sarajevo 1997. 889. Sarajevo 07. Kamberović Husnija. Kico Mehmed. o. (Jože Kastelic.) 885. 26-27. 43. Inaldžik Halil (Inalcik). 48-50. Ignacij Voje)”. Prilozi 28. Durić Rašid.. Organization and Economy. 21.. . 86. SKZ.. 362. Kamber Ale. Janez Milčinski..) 887. Zastupljenost srednjovjekovne Bosne u udžbenicima historije. Ljiljan VI/260.-NUB BiH. Sarajevo 1998. “Istorija 1. Zenica 1998. 1998. Zagreb 1999... ZČ 32/1-2.. Osmansko carstvo. Bosna i Ugarska. 886. Isaković Fahrudin. London 1997. Zagreb 2000. Isaković Fahrudin. ČSP XXXII/3. 211-212. Didaktički putokazi IV/10. 888. Ramović Arifa. Činjenice iz istorije Bosne i Hercegovine”. The Ottoman Empire. Ljiljan VI/246. Robert. The Ottoman Empir: The Classical Age 1300-1600. Prva linija VI/58. 43.. 357. 167-171... Oslobo enje 55/17914. FPN. 365. London 1978. Mulahuseinović S. Dijalog nova serija IV/4. Istorija – Povijest (za 1. 105-107. Alić Enver. 14... Mostar 16. Holjevac Robert. 890... Oslobo enje 55/17884. 549-551. Behar VII/34. Sarajevo 1997. Kolo LXVII. 1991. Kučuk-Sorguč Indira – Hajdarević Hadžem. 189. Novalić Fahrudin. Tuzla 1998. Jergović Miljenko. Povijesni prilozi 18.01. Sarajevo 1998. 617-624. Preporod XXVII/627. Sarajevo 15. 12-15.. Donia J. Ilustrovana enciklopedija. 1. 1998. (Srednjovjekovna Srbija. 12.04.. Zagreb 1998. Sarajevo 1998. Beograd 1974.08. Sarajevo 1998. Knjiga 452. Inaldžik Halil. Sarajevo 1998.. Ljubljana 1978. Südostforschungen 57.. 154-158. 891. Sarajevo 1991.. Muallim 65-66.. Sarajevo 1996. (* Dodig Radoslav..Politička historija 105 1998. 197-206. Bosna – glavno područje dubrovačke kontinentalne trgovine 3.. IRO Vuk Karadžić. IDP “Udžbenici. “Istina o Bosni i Hercegovini.. 450-459. (* Simoniti Vasko. 246-248. Sarajevo 1991. Ljiljan VI/247. München 1998. Inaldžik Halil (Inalcik).. Hikmet XI/112-113.) 892. Sarajevo 1999. Beograd 1985. Variorum reprints 87. Mostar 1998. Feljton (1-3): Milenijska povezanost Bosne i Primorja 1... razred gimnazije). Kico Mehmed.

izdanje. Autori: Sima Ćirković. Sovetskoe slavjanovedenie 6. Tom vtori”. Macan Trpimir. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Povijesni prijepori”. New York 1974.. Marulić XVI/3. Tom prvi: Crna Gora u doba Nemanjića).. Ferluga Jadran. Ivan Božić. Zagreb 1983. 13-15. XIII + 508. SKZ.). 318-324. Dimitrije Bogdanović. Knjiga 6. Titograd 1970. MH.. Beograd 1997. Dubrovnik 1992. Knowledge. Vojislav Korać. “Istorija Jugoslavije. 592.. Stuttgart 1984. Titograd 1967. Dubrovnik 1992. 251- . Druga knjiga. (* Mihaljčić Rade – Dimić Ljubidrag. 598. Knowledge. Knjiga prva (Od najstarijih vremena do kraja XII vijeka). 10-11. Učebnik dlja studentov istoričeskih fakultetov pedagogičeskih institutov”. “Trpimir Macan. Beograd 1997. 576. Zagreb 1983. 127-130. Redakcija za istoriju Crne Gore. Od najstarijih vremena do Maričke bitke (1371)”. Moskva 1980.) 901. “Istorija na Blgarija (Prva blgarska država). “Istorija srpskog naroda. Prva knjiga... “Istorija srpskog naroda.. Autori: Sima Ćirković.) 900.) 898. Moskva 1981. Peking 1984. 899.. “Istorija Crne Gore. (* Perić Vidak. “Istorija – Povijest”.) 895. Geschichte Osteuropas 32/1. Sarajevo 1979. 12-13. 894. 10-11. Beograd 1997. Knowledge. “Istorija srednih vekov.. Vojislav urić)”. Knjiga 6..). (2. Knjiga druga (Od kraja XII do kraja XV vijeka.. (* Perić Vidak. Beograd 1997. BAN. (* Perić Vidak. Tom drugi: Crna Gora u doba oblasnih gospodara). Beograd 1994. “Prijedlog nastavnog plana i programa vaspitno-obrazovne osnove za srednje usmjereno obrazovanje i vaspitanje”.. Redakcija za istoriju Crne Gore. Beograd 1981.. “Trpimir Macan. Knowledge. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Beograd 1997. Republički prosvjetnopedagoški zavod. Autori: Zarije Bešić. Biblioteka Prošlost i sadašnjost. MH. XII + 350.. Sima Ćirković.) 897. 10-11. Titograd 1970. (* Macan Trpimir. Milorad Ekmečić. Beograd 1973.. Vladimir Dedijer)”. “Istorija Crne Gore. Ćirković Sima. (* Macan Trpimir. Macan Trpimir... 893. 703. 143-147. “Istorija Crne Gore. Beograd 1982. Stuttgart 1984. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Knjiga druga (Od kraja XII do kraja XV vijeka.. 143-147. (* Salivon N. 505. Ogranak Dubrovnik. 159-177. izdanje. Doba borbi za očuvanje i obnovu države (1371-1537)”.106 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Sofija 1981. Autori: Ivan Božić. Knowledge. Marulić XVI/3.) 896. Beograd 1994. Geschichte Osteuropas 32/1. 318-324. (2. Dimitrije Bogdanović.. Jovanka Maksimović i Pavle Mijović)”. SKZ. A. Draga Garašanin i Jovan Kovačević)”.. Ogranak Dubrovnik.-2000. Redakcija za istoriju Crne Gore. 251260. Ferluga Jadran. Povijesni prijepori”. Biblioteka Prošlost i sadašnjost.. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”.

razred osnovne škole”. (Uredio Milenko Brkić).. do 1391. (Preveo Jovan Radonić).. Leovac Selena. (2. Geschichte Osteuropas XXVII/1. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine.. 259-261. Ljiljan 318. Prilozi XXV/27. 113-115. Despot Stefan – povest o maču i peru 1 (Samodržac svetorodne loze). Biblioteka Naša prošlost. 904. 148. razred osnovne šole. Prva knjiga. (Politička istorija). Janeković Zdenka. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine.Politička historija 107 260. Jalimam Salih. DZS.. Stjecanje Konavala: Antička tradicija i mit u službi diplomacije. “Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture”. Biblioteka fototipskih izdanja. (* Pašić Ibrahim.) 905. Beograd 1990. izdanje. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”. Pogovor. Drugo. Studenci 1995. 912.. Slaveni i Avari “Živko Jakić. Knowledge. Stjepan Tvrtko I. sadašnjosti i budućnosti 1". 13-15. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Zagreb 1989. razred osnovne škole”... München 1979. Cambridge University Press 1983. Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku. Povijest staroga vijeka za V. Beograd 1981.. Dubrovnik 1998. 908. (od 1353.. Beograd 1997. Zmaj. 92-97. ispravljeno i dopunjeno izdanje. Katarina. 223-224. Jireček Konstantin. Jakić Živko. Beograd 1985. Slovo Ljubve. 130-139. Povijest staroga vijeka za V.. 31-45. 3-5. KDM Preporod Zenica 1995. 906. 903. Marulić XXII/2. Ljubljana 1998.) . (* Ferluga Jadran. Ilok.. Monografije 15. 909... (* Samardžić Nikola. Jablanović Ivo.). Beograd 1997. 910. Vol. 218-221. 50. History of the Balkans. Ćirković Sima. Beograd 1985-1986. Beograd 1978. Milan. I. Istorija Srba. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”. Macan Trpimir.. Beograd 1984. ŠK. 512. (Uredio Milenko Brkić). Jakić Živko. Janković Stjepan. "Konavle u prošlosti. Jelavich Barbara. PCC Me ugorje. Knowledge. Zgodovina za 6. Duga. Zagreb 1980. Protić St. do 1537. ŠK. XI + 407. Prosveta. kraljica bosanska. 907. PCC Me ugorje. 219-220.. Posebna izdanja. 259-261. Zagreb 1995. IČ 32.). Biblioteka Fototipskih izdanja. Mihaljčić Rade. Jelić Ivan – Mažuran Ivan. Zagreb 1995. 168.. Balcanica 16-17. Sarajevo 1999. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”.) 911. 100-118. Trajanje Bosne (Lomovi bosanske svijesti). Sarajevo (1991). ŠK. “Avdija Alilbašić. Beograd 1990. Stari in srednji vek. Studenci 1995. 335-336.) 902. Janša Zorn Olga – Mihelič Darja. Beograd 1988.. godine. Ivanović Voja.

Kalić Jovanka. Jukić Frano Ivan. Kalić Jovanka. Doba borbi za očuvanje i obnovu države (1371-1537)”. Borbe i tekovine velikog župana Stefana Nemanje.. SKZ. Fototipska izdanja. Kamberović Husnija.. Snaženje Despotovine. Beograd 1995. Slavonski Brod 1990. (* Šuica Marko. Knjiga 1. “Istorija srpskog naroda. Savezna konferencija SSRNJ. 205-217. Milan Vesović)”. (pretisak. (2. Kalić Jovanka. Kalić Jovanka. Srbija i zapadni svet 1389-1459. Fototipski reprint izdanja iz 1851. Julinac Pavle.. SKZ. 251-262. SKZ. Zagreb 1851. Kalić Jovanka. 925. Beograd 1981. 49-56. Ćirković Sima..108 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Druga knjiga. 919. 187. Paraćin 1989. IČ 42-43 (1995-1996). Ciklus Ponovljena izdanja. “Istorija srpskog naroda. Balkanološki institut. Posebna izdanja. Demokratska zajednica BiH. Beograd 1994.. Zemljopis i poviestnica Bosne (od Slavoljuba Bošnjaka). “Istorija srpskog naroda. IČ 29-30 (1982-1983). 287. Kratkoje vvedenije v istoriju proishoždenija Slaveno-srbskago naroda (Priredio Miroslav Pantić). “Kalendar godišnjica značajnih doga aja i ličnosti naše političke i kulturne istorije 1986-2000. Srpski veliki župani u borbi s Vizantijom. Sarajevo-Ancona-Frankfurt 1994. SKZ. Beograd 1983. Beograd 1982. 923. Zemljopis i poviestnica Bosne od Slavoljuba Bošnjaka. Od najstarijih vremena do Maričke bitke (1371)”. .. Beograd 1991. Beograd 1982. 913. 917. 920... Doba borbi za očuvanje i obnovu države (1371-1537)”.. Beograd 1987. IG 1-2. Prva knjiga. Doba borbi za očuvanje i obnovu države (1371-1537)”. Doba prividnog mira. Despot Stefan Lazarević i Turci (1421-1327).. 19. Prva knjiga. Sarajevo 1990. Druga knjiga. Kalić Jovanka. Beograd 1981.. 84-85.) 926. 924. Tvrtko i Bosna na vrhuncu moći. Kalić Jovanka. Kalić Jovanka. Knjiga 1. 427-428. Srbi u poznom srednjem veku. (Priredili Milan Matić. 922. izdanje Ljubljana 1990. 75-87.. 213. SANU. Druga knjiga. 921. Jukić Frano Ivan. Od najstarijih vremena do Maričke bitke (1371)”.. Knjiga 56. 197-211. Istina o BiH I/15. Žarko Protić...) 914.-2000. “Istorija srpskog naroda. 915. Beograd 1982. priredio Stjepan Blažanović). SKZ. 916. 88-99. Beograd 1981. “Istorija srpskog naroda. Beograd 1997. “Kosovska bitka i njene posledice”. SANU-NBS-MS. 918. Srpske zemlje i vladari. Nemirno doba. Jović Miomir. 7-20.

Klaić Nada.. 8. J. ŠK.. Kosovski boj u objavljenim najstarijim izvorima i novijoj srpskoj historiografiji.. 1994. Karabegović Ibrahim.10.) 936. VII + 712 + 16 priloga. Marulić XIX/1. Nelipčići (416). Split 1993. Klaić Nada. Povijest Hrvata u razvijenom srednjem vijeku. (* Macan Trpimir. Slobodna Dalmacija. 1-17. 1993. XVII + 221. Historiografija o Bosni i Hercegovini (Najznačajnija literatura). Split 23. Macan Trpimir. Zagreb 1989. Cankarjeva založba. 393. Karbić Damir. Erken Ortacľ’da Türk – Hirvat Iliskileri. Dubrovnik 1979. Rasprave i članci iz starije hrvatske povijesti. Assam.. 598. Zagreb 1986. 425-428. Babonežići (17)..04. 938. Iločki (223). 281. Uz početke hrvatskih početaka. Sarajevo 1978. Trogir u srednjem vijeku.) 933. 930. Posebno izdanje-Zgodovinsko društvo Ljubljana.. (* Rapanić Željko. Prilozi problematici Kosovske bitke objavljeni u časopisu ‘Obeležja’. II/1. Prilozi XIV/14-15. 90-92. Izdanja grada Trogira 5. ZČ 48/4.. Zagreb 1993. Split 08. Kaznačić-Hrdalo Ana. Keen Maurice. HZ 43. Zagreb 1990.. “Trpimir Macan. 928. 17-47.. Katić Lovre. 384-385. 932. Zenica 2000. (* Čarni Ludvik.. Südostforschungen 45.. Dioba i ubikacija dijelova Slanskog primorja u doba pripojenja Dubrovniku godine 1399. Muzej grada Trogira.. Praha 1983.) 937. 9296.. (* Steindorff Ludwig.. 935. Filološke studije o našem najranijem srednjovjekovlju. Split 1993.. Povijesni prijepori”. Biblioteka Prošlost i sadašnjost.) . Srednjeveška Evropa. Nenadić D.Politička historija 109 927.. Split 14. Obavijesti HAD XXV/3. 1994. 131. Trogir 1985. krone’. Ankara 2000. Knjiga 6. Zagreb 1980. Zadnji knezi Celjski v deželah ‘Sv.. 297. Ljubljana 1994.. Karatay Osman. 71-79. MH. Hirvat Ulusunum. Anali 17. Ogranak Dubrovnik. Kulturni krug. Biblioteka znanstvenih djela 70... Slobodna Dalmacija. München 1986. Mirković Vojko. Dubrovnik 1992. Klaić Nada. 417-419.05. Klaić Nada. 931. 929. Šimunović Petar.. Zagreb 1976. Ljubljana 1993. Iz problematike srednjovjekovne povijesti Bosne.. Slobodna Dalmacija. Celjski (56-57). 25. 29. Didaktički putokazi V/18. Celje 1982. Katičić Radoslav. Talovci (655). “Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture”. Kampuš Ivan. 934. (* Pnk. 17-79.. Kampuš Ivan. HZ 42. Československý časopis historický 31/4. Anžuvinci (10). ŠK. Celjski zbornik. Javni život grada i njegovih ljudi. 578-579.) 939.

(9) (Ninoslav: Pataren ili pravovjerni). Oslobo enje 47/15089.. Oslobo enje 47/15088. Politički položaj bosanskih vladara do Tvrtkove krunidbe (1377. (12) (Smrt posljednjeg Arpadovića).. (7) (Banus Culinus Dominus Bosne).. Sarajevo 04. Oslobo enje 47/15101. 18. 1990. Sarajevo 29. 16. (18) (Poslušni vazal ili bosanski buntovnik)..07.. (4) (Samostalna zemlja). Oslobo enje 47/15093..06. Politički položaj bosanskih vladara do Tvrtkove krunidbe (1377. 1990.07. Srednjovjekovna Bosna. (6) (Falsifikati splitske crkve).07. Samostalni politički razvitak bosanskih zemalja nisu prekidali niti Hrvati niti Srbi. 940. 308-317. 1990. 1990. Sarajevo 09. Klaić Nada. (3) (Javna vlast – dokaz državnosti). 9. Zagreb 1989. Banja Luka 1990. Zagreb 1993. 1990.. 470.) 942. 1990. 12. priredio David Atlagić)”. Ecclesia seu monasterium sancti Michaelis de Rudina. Putevi XXXV/5. 348-351. Eminex. Beograd 1992.. (8) (Tri pisma Grgura IX). Sarajevo 30. Zagreb 1994. GZH. (15) (Svjedoci a ne jemci). IGC Borba.07. Klaić Nada. Südostforschungen 38. Oslobo enje 47/15107.) 944. 8-9. 1990.. Oslobo enje 47/15091. Sarajevo 02. Oslobo enje 47/15095. Klaić Nada. (13) (Mudra šutnja bosanskih vladara). Sarajevo 10. Slavonska Požega 1986.06. Globus. 17. 1990. 272-276.06. 947. HZ 45 (1992). Oslobo enje 47/15108. izdanje. 1990. (14) (Dolazak Stjepana II). 1990. Sarajevo 10. Klaić Nada – Petricioli Ivo. 6. Prošlost Zadra II. Sarajevo 1990. Sarajevo 1991. 18. (10) (Bosansko-dalmatinski odnosi). Oslobo enje 47/15087.. Bosna – ni srpska ni hrvatska. 1990.06. 941. 344. Sarajevo 21. 8. 1990... 18.110 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 10. 47/15106. izdanje. 17.g. Oslobo enje 47/15094.. Nilević Boris. Radio Sa XIX/70. Osloboenje 47/15092.06. Biblioteka Posebna izdanja. Sarajevo 17. (5) (Zabluda istoriografije). Klaić Nada.07. Ćošković Pejo. Srednjovjekovna Bosna. 1990. Sarajevo 28.03...06. GDI BiH 40-41 (1989-1990).. (2) (Protjerivanje iz udžbenika).. Sarajevo 07. 192-195. 1990. Sarajevo 03.06. Feljton: Srednjovjekovna Bosna (1-18): (1) (Prošlost u političkim okvirima).06. JLZ Miroslav Krleža. Milutinović . 621-634. Oslobo enje 47/15102. Zagreb 1989.07. 946.. Zadar 1976. “Bosna i Hercegovina ogledalo razuma (Izbor članaka. 17. 16.. Sarajevo 26. Vjesnik Muzeja požeške kotline 4-5. 1990. 12.. Bribirski knezovi.07. Zagreb 1990. Oslobo enje 47/15103. Sarajevo 05. 15. Sarajevo 23. Sarajevo 06. Klaić Nada. Oslobo enje 47/15099. 943. “Hrvatski biografski leksikon II (Bj-C)”... odlomaka i ilustracija. Sarajevo 22.. Klaić Nada. 50-59. Oslobo enje 47/15098.. Oslobo enje 47/15094. Ančić Mladen. Zadar u srednjem vijeku. Sarajevo 25. 277. 2. 1990. 15. (* Margetić Lujo. Klaić Nada. (17) (Križarski rat na Bosnu)..-2000. Klaić Nada. 14. 1990. 1990. (11) (Kumani i bosanski heretici). Sarajevo 27.. 1.. (* Lovrenović Dubravko.. (16) (Kratkotrajno veselje ugarskog vladara).).). Oslobo enje 47/15100..(* Horvat Angela. 945.06. Povijest Hrvata u srednjem vijeku. Zagreb 1993.g.07. 948.07. 113-137. 14. München 1979. 1990. 11. Behar III/10... Oslobo enje 47/14993. 16.

CCP XVII/32. 959. (Priredio Trpimir Macan). Sarajevo 1990.. godišnjici Kosovske bitke). MH. 1989. Zagreb 1980. 244-248. 383-385. izdanje. Od najstarijih vremena do Maričke bitke (1371)”. 954. Bosna i Hercegovina od seobe naroda do XII stoljeća. Oslobo enje 46/14728.. Stožer naše istorije.. 8. 1988). Knjiga prva”. “Kninski zbornik”.. Sarajevo 24. “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463. Oslobo enje 46/14727. 957. 958. Klaić Vjekoslav. Oslobo enje 48/15630. Sarajevo 20. SKZ.. 685. Zagreb 1994. Kont Fransis.. Radovi 27. 1989. 2. Nazor Ante.... (* Matijević-Sokol Mirjana. Korenić Bojan. Biblioteka Hrvatske povjesnice.. Sarajevo 21. Korenić Bojan. Knezović Oton. 7.. Beograd 1989. Kovačević Jovan. JLZ.12. EJ 2. III-380. Celjski grofovi. Marulić XXIII/1. I-IV.. izdanje. (U istoj izdavačkoj kući ovo izdanje je izašlo: 1981. 7. 159-195. Feljton: Splet legende i istorije (600 godišnjica Kosovske bitke). . 118-122. Doseljenje Slovena na Balkansko poluostrvo. 46. JLZ Miroslav Krleža. Svjetlost. Zagreb 1994. Kosanović Jakov. 3....06. Kos Milko. “Istorija srpskog naroda. 956. Bobaljević Vuk. 1985. Klaić Vjekoslav. “Kosovska bitka (Vojno-istorijska rasprava)”. Sarajevo 23.06. Beograd 1989. Zagreb 1982. Zagreb 1993. 362. 217-222. I-382.06. Zagreb 1989. II-430. Biblioteka Retrospektive. Skopje 1990.. Oslobo enje 46/14730.) 955. Macedoniae acta archaelogica 11. 960. Vi enje drugih (Skup u ANU BiH o 600.. Predgovor: Jovanka Kalić). 1991. Obavijesti HAD XXV/3. IRO Naučna knjiga. 950. 951. VIII + 247. Povijest Bosne (fototip izdanja iz 1882. Čabotarev Andrej. Zagreb 1993. 226 + 4 karte. Istorijski zapisi LXII/1-2. 205-207. 247-260. Zagreb 1993.. (Prevela s francuskog Gordana Petrović. Nazor Ante..Politička historija 111 Kosta. Povijest Hrvata od najstarijih vremena do svršetka XIX. Titograd 1989. “Kraljevska dobra u centralnoj Bosni”.) 949. Dumbović Vladimir. Nakladni zavod MH. IV-456). Biblioteka Izdanci. Sarajevo 1998. “Hrvatski biografski leksikon II (Bj-C)”. 952. Sloveni (Nastanak i razvoj slovenskih civilizacija u Evropi VI-XIII vek). mit sa izvornom snagom (Naučni skup o Kosovskom boju u SANU). 95-96. (Fototipsko izdanje). Beograd 1981. Prva knjiga. Preštampano iz ‘Ratnika’ iz 1898 gd. Povijesni prilozi 13.. stoljeća. 8.) 953. (* Džidrova Ljubinka.. Filip Višnjić. 1989. Zagreb 1990. Kolumbić Nikica. Zbornici i monografije. HKD Napredak.. 634-635. 109-124. I-II. godine).

Kreso Muharem. "Neum i bosansko primorje". Mostar 1998. Kurnatowska Zofia. likovne umjetnosti. Zenica 1996. Polska akademia nauk. KS-FTS.1427. Kretanje Slavena u srednju i istočnu Evropu u doba seobe naroda (Preveo Ivan Pederin). (Urednik Ivo Goldstein)“.. Zagreb 1995. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1977.. svijet: Politička i vojna povijest. Institut Historii Kultury materialnej. Baška Voda 1995/1996. 159-170.-2000. stoljeća.. 594-596. izdanje. 117-142. “Kronologija. “Povijesnoteološki simpozij u povodu 500 obljetnice smrti bosanske kraljice Katarine”. Med preteklostjo in prihodnostjo. 404. 2. Samostalnost i moć (Kralj Stjepan Tvrtko I.. 42. 103-109. Press centar ARBiH.. Sarajevo 1979.06.) 969. 973. znanost i tehnički razvoj. 136. 968. ČSP XXIX/3. (KUN) 14.. Biblioteka Hrvatska povjesnica. Povijesni prilozi 14. 967. 965. 961. književnost. 368. (* Voje Ignacij. Sarajevo 1989. Zagreb 1991. godine o kupnji njegovog dijela Konavala. Kraljević Ivan. Knjiga 1. religija. Kunstmann Heinrich. Bosnska identiteta. Kotromanić). NEV XXIX/1. Kovačić Anto Slavko. Ljubljana 1996. Zagreb 1996. (1 izdanje 1993).) 970. 39. 256. Hercegovina 4-5 (12-13).. Ljubljana 1997. (* Bušić Krešimir. Posrednici i tijek pregovora s Radoslavom Pavlovićem 1421. sport. (* Redžić Enver.. Kovačić Anto Slavko. Kržišnik-Bukić Vera. Ljubljana 1997. Institut za nacionalna pitanja.-1999.. Naši dani XXXVI/970 (40). 966. Kržišnik-Bukić Vera. (* Feldman Andrea. Słowiańszcyzna południowa..) 972. 1997. 964. Novi Liber. 325-328. Monografije i studije. glazba. Hrvatska. Pad Bosne i Hercegovine pod Turke u spisima bosanskohercegovačkih franjevaca. Pad Bosne i Hercegovine pod Turke u spisima bosanskohercegovačkih franjevaca. Europa. 963. Inštitut za narodnostna vprašanja. 60-85. Kruhek Milan.. Diskusija. Vrline i mahne novih gimnazijskih udžbenika iz historije.. Vojna biblioteka 2. Krajiške utvrde i obrana Hrvatskog kraljevstva tijekom 16. Institut za suvremenu povijest. Zagreb 1997.) 971. Kolo I/5-6. 35-37. Kovačević-Kojić Desanka.. Didaktički putokazi 6. 42-43. 289-290... Novi cvijet LXIV. Sarajevo 29. film. . 962. Sarajevo 1979. Bosanski identitet izme u prošlosti i budućnosti. Krkalić Hikmet. Sarajevo 1994. ZČ 51/2.112 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Zagreb 1995.. O učešću bosanskog odreda u Kosovskoj bici. Oslobo enje 54/17626. Kristić Alen.

343-345. Lovrenović Dubravko. Zagreb 1989.. Prilozi XXI/22. Lovrenović Dubravko. HZ 39. 984. Banja Luka 1986.. 981. Vipusk 9. Feljton: Čija je Herceg-Bosna? (1-2). 55-66. Ostrovica i Skradin u mletačko-ugarskim ratovima za Dalmaciju (1409. Svjetlo riječi VIII/88-89. stoljeće. GADAR BiH 27. Lovrenović Dubravko. Lovrenović Dubravko. 977. Radovi 19. Prilozi XXII/23. Moskva 1980. Lapenda Stjepan. Radovi 20. 985. u XV. 231-236... Bosnija i Horvatija v XII-XV vv. IZ 7.) 974. 163-172.. Sarajevo 1997. 983.)...Politička historija 113 (* Ristić Ljubica. Zagreb 1987. JLZ Miroslav Krleža. 311-312. “Hrvatski biografski leksikon II (Bj-C)”.-1420. Lovrenović Dubravko. 5. Hrvoje Vukčić Hrvatinić i splitska komuna. Vi enja i zablude (Bosna i Hercegovina u djelima francuskih autora od najdavnijih vremena do konca XX stoljeća). Kako je bosanski vojvoda Sandalj Hranić došao u posjed Ostrovice i Skradina.. . Evgenij. Moskva 1984. Odjek L/1-3. splitska vojvotkinja i bosanska kraljica.. političeskoj i kulturnoj istorii jugo-vostočnoj Evropi”.. 976. Litavrin Grigorevič Gennadij. Zagreb 1986. Svjetlo riječi VIII/90. 199-220. Sarajevo 1990. (1) (Izme u legende i stvarnosti). Zagreb 1986. 1011. Arheološki vestnik 31. stoljeća. 193-198.. 978. Lovrenović Dubravko. Pleterski A. Osobenosti stanovlenija rannefeodalnih slavjanskih gosudarstv na Balkanah. 5. Sarajevo 1987. Lovrenović Dubravko. 183-193. Lovrenović Dubravko. Istočni Jadran u odnosima izme u Hrvoja Vukčića i Sandalja Hranića na prelazu iz XIV. “Voprosi socialnoj. 980.. Sarajevo 1987. 979.. 104-105. “Istorija srednih vekov”. Da li je Jelena Nelipčić bila majka Balše Hercegovića. Cetinski knez Ivaniš Nelipčić u političkim previranjima u Dalmaciji krajem 14.. Jelena Nelipčić. Litavrin Grigorevič Gennadij – Naumov P. Ljubljana 1980. Lešić Anto. Sarajevo 1990. (2) (Državni suverenitet srednjovjekovne Bosne). Balkanskie issledovanija. Beograd 1979. Sarajevo 1986. Bokšić Žore. IČ 25-26 (1978-1979). 975. 37-45. 982. i tokom prvih decenija 15.. 15-28.

"monarhijske pobožnosti"). Milodraška zakletva. Na ishodištu srednjovjekovne bosanske etno-politogeneze. Sarajevo 1994. 37-93.-1991. Forum Bosnae 3-4. 11-15. 34-35. Lovrenović Dubravko.. Lovrenović Dubravko. Lovrenović Dubravko. 8-9. dopunjeno izdanje. 987. 1997. Bosansko srednjovjekovlje u svjetlu kristijanizacije vladarske ideologije (Na trećem putu tzv. Lovrenović Dubravko. Sarajevo 07. Sarajevo 1997. “Istina o Bosni i Hercegovini (Činjenice iz istorije BiH)”. BKC. 990. Iliro-romansko-slavenska sinteza (Ra anje novog naroda)..12. Feljton (1-2): O mjestu okrunjenja prvog bosanskog kralja Tvrtka I. “Bosna i Hercegovina od najstarijih vremena do kraja drugog svjetskog rata”. 994. 986. 989. Lovrenović Dubravko. Sarajevo 1998. Lovrenović Dubravko. Feljton: Tko je i gdje okrunio prvog bosanskog kralja Tvrtka I Kotromanića (1-2): (1) (Kruna. Sarajevo 1991. Lovrenović Dubravko.. 996. Kotromanića (Corona regni Bosnae) (1). 7-27. 34-35. Sarajevo 1997.12... Zenica 1995.. Lovrenović Dubravko. 3-9. 43-56. Altermedia d. 227-287. 1997. Special 50th anniversary edition. Samobor 1993.. Osloboenje 54/17800. Somobor 1994. o. Sarajevo 1998. Corona regni Bosnae (Kruna bosanskog kraljevstva). Od slavenskog naseljavanja do bana Kulina (VII-XII st. 991. BF V/8. Srednjovjekovna bosanska država.). 2. A zemlja ostaje.. (KUN) 8. (2) (O porijeklu bosanske krune). Odjek L/1-3. Lovrenović Dubravko. Oslobo enje 54/17786. 156-193. Lovrenović Dubravko. Stećak I/7.. “Šest stoljeća od smrti bosanskog kralja Tvrtka I”. Lovrenović Dubravko. FTS. (zbornik radova). 997. o. Odjek XLIV/17-18.114 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 992. (KUN) 6. . Lovrenović Dubravko.". Sarajevo 1998. Illyrian-Roman-Slavic syntesis. Sarajevo 1999.-NUB BiH.. BF VI/9. Sarajevo 1991.. Utjecaj Ugarske na odnos Crkve i države u srednjovjekovnoj Bosni.. Sarajevo 1994. Sarajevo 21.. Proglašenje Bosne kraljevstvom (Pokušaj revalorizacije).. Odjek. Krijesnica II/6. 998. (2) Stećak I/8. žezlo i jabuka bosanskog kralja). 995. 988. "Sedam stoljeća bosanskih franjevaca 1291.-2000. 9. BF I/1. Lovrenović Dubravko. 141-153.. 993. 85-125.

MH..) 1004.. Vukčić Hrvatinić Hrvoje (740-741). Trpimirovići (692-694). Tomislavgrad 1999.) 1010. 360.) 1006. 1009. HZ 42. Dubrovnik i kosovska bitka u dokumentima i historiografiji. ŠK. 15. 3. Povijest hrvatskog naroda (pregled).. 40-41. (* Kurtović Esad.. Od najstarijih vremena do Maričke bitke (1371)”. 1000. XXIV + 340.) 1008. razred osnovne škole.Politička historija 115 999. Zagreb 1999. 1002. Sarajevo 1999. Sarajevo 1995. Stjepan II Kotromanić. Macmillan. Malcolm Noel. Sarajevo 1995. ŠK. 1005. 122.. Zagreb 1989. (* Buljan S.. London 1994. Nakladni zavod MH. (* Zovkić Mato. Dijalog NS I/3-4. 553-555. 91-95. III kolo. 1003. ŠK.12. Dani 135. “Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture”. 96-99. Pad Bosne pod tursku vlast (19). Dubrovačka diplomacija (116). Macan Trpimir. Povijest Bosne .. Godina 44. 368.. 1999. Naša škola XLVI/7-8. izdanje. MH. “Istorija srpskog naroda. Jajačka banovina (249). Bosanska država (44-45). New York 1996. Stjepan Tomašević (14-15). Kulin (330). Biblioteka Hrvatske povjesnice. Prvi milenij Bosne”. Zagreb 1998. 504. Bosnia a Short History. “Ivan Lovrenović – Vildana Selimbegović. Kolo IX/3. Povijest hrvatskog naroda (pregled)..) 1007. knjiga 13. 127-143.. Zagreb 1997. Slavica. Hrvatski narodni kalendar 1996. HZ 46 (1993). 1001. Zagreb 1994. Malcolm Noel. Povijest hrvatskog naroda (pregled). Naša ognjišta XXIX/259. Mala knjižnica. Zagreb 1980. (* Džaja Srećko. “Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture”. Bosnia a Short History. Zagreb 1995. Malcolm Noel. Povijest 6: udžbenik za VI.Kratki pregled. Kulin. Beograd 1981. 1999. Sarajevo 31. Zagreb 1994. Macan Trpimir. Trijumf Vizantije početkom XI veka. Maksimović Ljubomir. Zagreb 09. Lučić Josip. Zagreb 1992. 180-185.. MH. CCP XVIII/34. Macan Trpimir. 1011. Zagreb 1995. Dubrovačka Republika (116-120). Zagreb 1980. 240. Nilević Boris. Lovrenović Ivan – Selimbegović Vildana. 4. Erasmvs 14. 131-140. izdanje. Kotromanići (313). (* Sekulić Ante. Makek Ivo. Avari (16). Hrvatsko slovo. 174-183. Prva knjiga. Bizant. 170-179. Lučić Josip – Raukar Tomislav. Karčić . Zagreb 1995.... SKZ. Erasmus Gilda-Novi Liber-Dani. University Press. Macan Trpimir. Lučić Josip. 22. Zovkić Mato.04.. Zagreb 1999. Povijest hrvatskog naroda. (Prijevod Zlatko Crnković).. Rajčić Tihomir.. (* Čić Emil. 214-217. Tvrtko I Kotromanić (14)..

1016. Mályusz Elemér. 1018. Samobor 1996. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”. Zenica 1996. Studenci 1995.) 1014. Nilević Boris. Stefan Dečanski i Zeta. Mályusz Elemér. 1022. Šimić Angelina. . Bihać 1996.. (Udžbenik za II.. 13. 48. Tomislavgrad 1996.10. 5-69. Malcolm Noel. 422. Gondolat Kiadó. Rase. Malcolm Noel. 64-68. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. Budapest 1990. Podgorica 1979. 1017. Tešanj 1995. Behar IV/19-20. Budapest 1990.. Zsigmond király uralma Magyarországon. Dodig Radoslav. 15. Erasmvs 19. Kaiser Sigismund in Ungarn (1387-1437)...-2000. 42-53. 185-191.. Sarajevo 2000. 520. Unsko-sanske novine I/9. Didaktički putokazi 4. Sarajevo 07. Stećak III/25.. PCC Me ugorje. Darmstadt 1985.. mitovi i porijeklo (Ulomak iz bestselera Kratka povijest Bosne). Mostar 1998. (Uredio Milenko Brkić). Fikret. 1995.. Sarajevo 1996. 1013. 3. Maslak Nijazija..116 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Kico Mehmed. London 1998. Naša ognjišta XXVI/234. Džaja Srećko. Posljednji hrvatski narodni kraljevi. Gradina II/14. 1021.. BF IV/5. Kosovo – Kratka povijest”.. Das Osmanische Reich. Zagreb 1997. (Prevod Senada Kreso. obljetnicu Povelje Kulina bana).. Studenci 1995. 209-211. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”. Povijest Hrvata za vlade župana i knezova (Od 600-925 g. Matković Hrvoje – Drašković Blagota. Kosovo A Short History. (Uredio Milenko Brkić). Sarajevo 1995. Zagreb 1999.... Sabina Berberović. (* Švab Mladen.. Grundlinien seiner Wissenschaftliche Buchgesellschaft. 1019. 557-562. Barun An elko. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. Amira Sadiković). PCC Me ugorje. Matuz Josef.. 1023. 22. Ljiljan IV/134. Matić E. 1020.. Svjetlo riječi VII/78. Zagreb 1995. Istorijski zapisi XXXII(LII) XLI/4. 21. Oslobo enje 52/17000. .). Kulin ban – historija i legenda (Uz 800. 9-11. Povijest 2. Zagreb 1991.) 1012. Hercegovina 10.. Posljednji Kotromanići. Sarajevo 1989. Malcolm Noel. Mandžukić Jasmin. 30-31. Akadémiai Kiadó. Malović Marica. 95. Macmillan. razred gimnazije). 12.. Dani. Matić Antun. Kolo IX/2. Markešić Luka. 1015.

Zagreb 1998.. Beograd 1989. Zbornik Muzeja 24-25. 1. Istorijski zapisi LXIII/3-4.. Mihaljčić Rade. Beograd 1989. Zagreb 1992. (* Harisijadis Mara. 327. Biblioteka Istorija. Istoričeski pregled 41/8. IZ 8. Matanov H. Lazar Hrebljanović. 146-148. Doba borbi za očuvanje i obnovu države (1371-1537)”. Titograd 1990. 341-343. Beograd-Novi Sad 1987. Mihaljčić Rade.. Doba oblasnih gospodara. “Srednji vek i renesansa. Sofia 1985. Mihaljčić Rade. Behar III/10.. Banja Luka 1987. izdanje. Pad južnoslovenskih zemalja (94-100)..) 1026. Golden marketing. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Beograd-Zavod za izdavanje udžbenika Novi Sad. Hrvatski narodni godišnjak 1999.. (2. 1030.. Mihaljčić Rade.. Beograd 1987. Istorijski zapisi LXIII/34. 223... Zagreb 1993. (* Salihbegović Ahmet. Sarajevo 1998. SKZ. Prlender Ivica. BIGZ. 183-187..) 1033.. Beograd 1975. (* Grahovac Željko. Novi Sad 1985. Kraj srpskog carstva. Mihaljčić Rade.) 1025. Jalimam Salih. izdanje 1984. Sofija 1985.. Zagreb 1986. Sarajevo 1987. Ćuk Ruža. 1032. Istorijskomemoarska dela. IRO Narodna knjiga-IRO Vuk Karadžić-IRO Rad. (Preveo Nenad Moačanin). Rakova Snežana.) 1027. IG 1-2. Sarajevo 1998. Lazar Hrebljanović. 286. Beograd 1984. Uspon južnoslovenskih zemalja (67-75). Zbornik MS za istoriju 31. Nolit. Kosovska bitka.. HZ 39. 74-77. Mihaljčić Rade. Beograd 1982. 150-151. 173-175. Istorija za VI razred osnovne škole. 151-153. Drugi tom. (* Kovačević Branislav. Beograd 1982.) .. Mihaljčić Rade. Jalimam Salih. 368. 187-193. (* Kovačević Branislav. Istorija-kult-predanje.Politička historija 117 1024.. 1028. “Istorija srpskog naroda. 1420-1422. 36-46. 239.. 377.. Druga knjiga. Doba borbi za očuvanje i obnovu države (1371-1537)”. GR IZ BiH LX/11-12. Kraj srpskog carstva. Osmansko carstvo. Etničke i političke promene na Balkanskom poluostrvu (61-67). Druga knjiga. Titograd 1990. 182.. 121-123. Hrvati i Osmansko Carstvo. “Istorija srpskog naroda. Biblioteka Povijesna istraživanja. (Stručni redaktori jugoslovenskog izdanja: Ljubomir Maksimović i Rade Mihaljčić)”.. BIGZ. Godina 46. 1029. SKZ. Istorijsko-memoarska dela. 2135. GDI BiH 38. Ilustrovana Istorija sveta. Mažuran Ivan.. 187-193.) (* Dinić-Knežević Dušanka. Matuz Josef. Beograd 1983. Ćošković Pejo. SKZ. 299. Beograd 1980-1981.. Istorija-kult-predanje.) 1031. Études balkaniques 21/4. 21.. ŠK. Mihaljčić Rade.

118

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

1034. Mihaljčić Rade, Junaci kosovske legende, BIGZ, Istorijsko-memoarska dela, Beograd 1989., 313. (* Kovačević Branislav, Istorijski zapisi LXIII/3-4, Titograd 1990., 187-193.) 1035. Mihaljčić Rade, The Battle of Kosovo in History and in Popular Tradition, BIGZ, Beograd 1989., 248. (* Steindorff Ludwig, Südostforschungen 49, München 1990., 442-443.) 1036. Mihaljčić Rade, Tributi, “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”, Knowledge, Beograd 1999., 746-748. 1037. Mijatović An elko, Srednjovjekovne države, Bosansko Kraljevstvo i Hercegovina u prostoru i vremenu, “Ljubuški kraj, ljudi i vrijeme, Knjiga 1., Zbornik Znanstvenog simpozija održanog u Ljubuškom 11. i 12. kolovoza 1995.”, Ziral-Naša djeca, Mostar - Zagreb 1996., 113-127. 1038. Mijatović An elko, Iz riznice hrvatske povijesti i kulture, ŠK, Zagreb 1996., 560. (* Švab Mladen, ČSP XXVIII/1, Zagreb 1997., 199-200; Szabo Agnesa, Hrvatsko slovo, Zagreb 07.02. 1997., 14.) 1039. Mijatović An elko – Mirošević Ivo – Šanjek Franjo, Hrvatska i svijet od V. do XVIII. stoljeća, (Udžbenik za II. razred gimnazije), Zagreb 1997. (2. izdanje 1998; 3 izdanje 1999; 4 izdanje 2000.). 1040. Mijović Pavle, Doseljavanje Slovena u Duklju (Crnogorci), EJ 3, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1984., 66-75. 1041. Miletić Nada, Rani srednji vijek (Historija) (Bosna i Hercegovina), EJ 2, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1982., 166-167. 1042. Miletić Nada, Rani srednji vijek (Historija) (Bosna i Hercegovina), “Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina, Separat II. izdanja Enciklopedije Jugoslavije”, JLZ, Zagreb 1983., 78-79. 1043. Milutinović Branislav, Borba Balšića sa Mlečanima za zetske primorske gradove, “Srednjovjekovna istorija Crne Gore kao polje istraživanja”, Zbornik radova sa Okruglog stola Istorijskog instituta, Istorijski institut RCG, Knjiga 3, Podgorica 1999., 199-227. 1044. Milutinović Kosta, O južnoslavenskom obilježju boja na Kosovu. U povodu 600. godišnjice, Zadarska revija XXXVIII/1-2, Zadar 1989., 11-28. 1045. Mirošević Ivo – Šanjek Franjo – Macan Trpimir – Perić Ivo, Pregled povijesti hrvatskog naroda od VI. st. do naših dana, ŠK, Zagreb 1995.

Politička historija

119

1046. Mitić Ilija, Konzulati i konzularna služba starog Dubrovnika, Historijski institut JAZU, Monografije 4, Dubrovnik 1973. (* Leutić Josip, Anali 17, Dubrovnik 1979., 784-785; Bartl Peter, Südostforschungen 38, München 1979., 351-352.) 1047. Mitić Ilija, Prilog proučavanju obaveza Dubrovačke Republike prema drugim državama, JIČ XVIII/3-4, Beograd 1979., 94-103. 1048. Mitić Ilija, Me unarodni položaj Dubrovačke Republike s obzirom na njene novčane i druge obaveze prema stranim zemljama, Pomorski zbornik 17, Rijeka 1979., 351-356. 1049. Mitić Ilija, Dubrovačka država u me unarodnoj zajednici (od 1358. do 1815.), JAZU-Nakladni zavod MH, Biblioteka Studije, monografije, kritike, Zagreb 1988., 299. (* Steindorff Ludwig, Südostforschungen 49, München 1990., 441-442.) 1050. Mitrović D. Jeremija, Istorija Srba, Curo, Beograd 1994., 516. 1051. Mitrović Vladislav, Dabrobosanska mitropolija, EJ 3, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1984., 355. 1052. Moačanin Nenad, Tursko (Osmansko) carstvo, “Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture”, ŠK, Zagreb 1980., 700-701. 1053. Moačanin Nenad, Turska Hrvatska. Hrvati pod vlašću Osmanskog Carstva do 1791. godine, MH, Zagreb 1999. (* Mandušić Iva, Kolo X/4, Zagreb 2000., 424-426.) 1054. Moskolenko Evseevič Anatolij, Bosnija v XII-XV vv, “Istorija južnih i zapadnih slavjan, Kurs lekcii, Moskva 1979. 1055. Muharemović Husein-Huska, Naša vremena i običaji, Vlastita naklada, 1. izdanje, Bihać 1997. (2. izmjenjeno i dopunjeno izdanje, Bihać 1997., 184.). 1056. Mužić Ivan, Podrijetlo Hrvata (Autohtonost u hrvatskoj etnogenezi na tlu rimske provincije Dalmacije), Nakladni zavod MH, Hrvatske povjesnice, Zagreb 1989., 276 + 40 tabela. (* Brković Milko, Zadarska revija XXXIX/4, Zadar 1990., 544547; Katičić Radoslav, Obavijesti HAD XXII/2, Zagreb 1990., 60-62; Mlivončić Ivica, Slobodna Dalmacija, Split 14.01. 1990., (Forum) 42; Katičić Radoslav, SP III/19 (1989), Split 1991., 243-270; Mužić Ivan, SP III/19 (1989), Split 1991., 271-284; Katičić Radoslav, SP III/19 (1989), Split 1991., 285-287.) 1057. Mužić Ivan, Podrijetlo i pravjera Hrvata (Autohtonost u hrvatskoj etnogenezi na tlu rimske provincije Dalmacije), Zbornik Kačić Split-Nakladni zavod MH, Knjižnica Zbornik Kačić 22, Split-Zagreb 1991., 366.

120

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

1058. Mužić Ivan, Slaveni, Goti i Hrvati na teritoriju rimske provincije Dalmacije, 4. dopunjeno i prera eno izdanje, Iberia, Split 1996., 527. (* Mlivončić Ivica, Slobodna Ddalmacija, Split 26.11. 1996., (Forum) 6.) 1059. Mužić Ivan, Slaveni, Goti i Hrvati, 5. dopunjeno i prera eno izdanje, Naklada Nediljko Domanović, Djela iz hrvatske duhovne i kulturne baštine 2, Zagreb 1997., 600. 1060. Nastavni planovi i programi:, Nastavni plan i program (Opća gimnazija), Bosna i Hercegovina, FBIH, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Sarajevo 1999; Historija – povijest VI razred, Osnovna škola, “Nastavni planovi i programi (Osnovna škola, Osnovna muzička škola, Osnovna baletska škola)”, RBIH, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta – Pedagoški zavod, Sarajevo, školska 1994./95., 221-223; Nastavni planovi i programi 2 (Prirodnomatematička gimnazija, Matematičko informatička gimnazija, Učiteljska škola), Školska godina 1995/1996), Pedagoški zavod, Sarajevo 1995; Nastavni planovi i programi 2 (Srednje stručne škole), Knjiga 1, Školska godina 1995/1996), Pedagoški zavod, Sarajevo 1995; Nastavni planovi i programi 2 (Srednje tehničke i srodne škole), Knjiga 2, Školska godina 1995/1996), Pedagoški zavod, Sarajevo 1995. 1061. “Nastavni program za hrvatski jezik, povijest i etiku u srednjim školama”, Zagreb 1995. 1062. Naumov P. Evgenij, Balkanskoe srednevekovje, Balkanskie issledovanija 5, Moskva 1979. 1063. Naumov P. Evgenij, Bosnijskoe srednevekove v sovetskoj istoričeskoj literature, Prilozi XVIII/19, Sarajevo 1982., 237-252. 1064. Naumov P. Evgenij, Kosovskata bitka (1389.g.) vo istorijata na me unarodnite odnosi na Balkanot, Istorija XXII/2, Skopje 1986., 35-53. 1065. Nemeth Krešimir, Babonići (Babonegi), EJ 1, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1980., 397399. 1066. "Neum i bosansko primorje", Armija RBiH, Press centar, Vojna biblioteka 2, (1 izdanje 1993), 2. izdanje, Sarajevo 1994., 40. (* Ančić Mladen, CCP XIX/36, Zagreb 1995., 110-115; Ančić Mladen, Obavijesti HAD XXVIII/1, Zagreb 1996., 37.) 1067. Nikić Andrija, Stjepan Dabiša (? – 1395), “Ljubuški kraj, ljudi i vrijeme, Knjiga 1., Zbornik Znanstvenog simpozija održanog u Ljubuškom 11. i 12. kolovoza 1995.”, Ziral-Naša djeca, Mostar - Zagreb 1996., 357-358. 1068. Nikić Andrija, Povijesna zrnca, Franjevačka knjižnica i arhiv u Mostaru, Mostar 2000.

Politička historija

121

1069. Nilević Boris, Vojvoda Ivaniš Pavlović, Prilozi XIV/14-15, Sarajevo 1978., 349361. 1070. Nilević Boris, Iz života posljednjih Pavlovića, GDI BiH 28-30 (1977-1979), Sarajevo 1979., 59-74. 1071. Nilević Boris, Učešće vojvode Petra i kneza Nikole Pavlovića u političkom životu srednjovjekovne Bosne, Prilozi XVI/17, Sarajevo 1980., 61-68. 1072. Nilević Boris, O bosansko-turskim odnosima do 1463. godine, Pregled LXXVI/4, Sarajevo 1986., 417-424. 1073. Nilević Boris, O moralnom stanju Bosne pred 1463. godinu, POF 40 (1990), Sarajevo 1991., 115-123. 1074. Nilević Boris, Prilog karakterologiji bosanskog srednjeg vijeka, Prilozi XXV/27, Sarajevo (1991), 11-18. 1075. Nilević Boris, Bosna i Osmansko Carstvo, "Bosna i Hercegovina i svijet", Institut za istoriju, Sarajevo 1996., 65-74. 1076. Nilević Boris, Sjeveroistočna Bosna u tokovima evropske srednjovjekovne povijesti. Prilog historiji Srebreničke banovine, BF IV/6, Sarajevo 1996., 116-122. 1077. Nilević Boris, Proces afirmacije srednjovjekovne bosanske države, “Bosna i Hercegovina od najstarijih vremena do kraja Drugog svjetskog rata”, ŠVK OS BiH, Sarajevo 1994., 35-53. 1078. Nilević Boris, Proces afirmacije srednjovjekovne bosanske države, “Bosna i Hercegovina od najstarijih vremena do kraja Drugog svjetskog rata”, BKC, Sarajevo 1998., 57-81. 1079. Nilević Boris, O krunidbi kralja Tvrtka I (620 godina od krunisanja bosanskog kralja), Bosanska vila IV/10, Sarajevo 1998., 54-55. 1080. Novak Grga, Povijest Splita I-IV, ČS, Split 1978., (I-IV = 2510). 1081. Novaković Relja, Odakle su Srbi došli na Balkansko poluostrvo (Istorijskogeografsko razmatranje), SANU, Istorijski instutut -Naučna knjiga, Beograd 1978., 415. (* Leśny Jan, Kwart. Histor. 86/2, 1979., 498-503; Welthmann M., Südostforschungen 39, München 1980., 316-317.) 1082. Novaković Relja, Gde se nalazila Srbija od VII do XII veka (Istorijskogeografsko razmatranje), Problemi i znanja, SANU, Istorijski institut-Narodna knjiga, Beograd 1981., 415. (* Macan Trpimir, Marulić XVI/2, Zagreb 1983., 193-196; Džaja Srećko, Südostforschungen 42, München 1983., 393-394; Macan Trpimir, “Trpimir

122

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

Macan, Povijesni prijepori”, MH, Ogranak Dubrovnik, Biblioteka Prošlost i sadašnjost, Knjiga 6, Dubrovnik 1992., 103-106.) 1083. Novaković Relja, Baltički Sloveni u Beogradu i Srbiji, Narodna knjiga, Biblioteka Studije i monografije, Beograd 1985., 181. 1084. Obradović Milovan, Vesti o Kosovskoj bici, Obeležja 5, Priština 1989., 5-13. 1085. “Okvirni nastavni program za osnovne škole”, Zagreb 1995. 1086. Omanović Emina, Istorija – Povijest, za 6. razred osnovne škole, 5 izdanje, Svjetlost, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Sarajevo 1978., 138. (1. izdanje 1974; 9 izdanje, Svjetlost, OOUR Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Sarajevo 1982., 148). 1087. Omanović Emina, Istorija – Povijest, za 6. razred osnovne škole, 7 adaptirano izdanje, Svjetlost, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Sarajevo 1990., 176. 1088. Ostrogorski Georgije, Bizantsko-južnoslavenski (Vizantijsko-južnoslovenski) odnosi (Politički odnosi), EJ 1, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1980., 754-761. 1089. Ostrogorski Georgije, Istorija Vizantije (2. fototipsko izdanje), Sabrana dela, Knjiga 6, (Reprint), Prosveta, Beograd 1983., 593. (Beograd 1996., 596.). 1090. Ostrogorski Georgije, History of the Byzantne State, (Translated from the German by J. M. Hussey), New Brunswiek, New Jersey, Rutgers Univ. Press 1986., XL + 624 + 76. 1091. Ostrogorski Georgije, Istorija Vizantije, Narodna knjiga-Alfa, Beograd 1998. 1092. Pál Engel, A középkari Bosznia, História 17/1, 1995., 3-6. 1093. Pál Engel, Zur Frage der bosnisch-ungarischen Beziehungen im 14.-15. Jahrhundert, Südostforschungen 56, München 1997., 27-42. 1094. Pál Engel, Neki problemi bosansko-ugarskih odnosa (prevod s njemačkog), Zbornik 16, Zagreb 1998., 57-72. 1095. Pandžić Bazilije, Katarina Vukčić Kosača (1424-1478), NEV XXIX/1, Sarajevo 1979., 105-115. 1096. Pandžić Bazilije, Katarina Vukčić Kosača (1424-1478), “Povijesnoteološki simpozij u povodu 500 obljetnice smrti bosanske kraljice Katarine”, KS-FTS, Sarajevo 1979., 15-25.

Politička historija

123

1097.. Pandžić Stjepan Bazilije, Katarina Vukčić Kosača (1424.-1478.), Hrvatski narodni kalendar 1996, Godina 44, Sarajevo 1995., 201-218. 1098. Pantelić Srećko, Najstarija povijest Hrvata, Meinz 1993., 97. (* Karbić Damir, HZ 47 (1994), Zagreb 1995., 177-181). 1099. Papadranos Ioannis, Diavakanika istorika Dokimia, Taios protos, Tessaloniki 1998., 197. 1100. Papić Radivoj, Zapostavljeni Tvrtko Prvi, Oslobo enje 48/15620, Sarajevo 14.12. 1991., 10. 1101. Pavičić Tomislav, Povijesni razvitak Šibenika do 15. stoljeća, “Područje šibenske županije od prapovijesti do srednjega vijeka”, HAD 19, Zagreb 1998., 191196. 1102. Pavličević Dragutin, Povijest Hrvatske, P. I. P. Pavičić, Biblioteka hrvatske povijesti, Zagreb 1994., 422. (* Goldstein Ivo, Radovi 27, Zagreb 1994., 367-369; Posavec Vladimir, HZ 47 (1994), Zagreb 1995., 184-185.) 1103. Pavličević Dragutin, Povijest Hrvatske, Drugo izmjenjeno i znatno prošireno izdanje sa 16 povijesnih karata u boji, P. I. P. Pavičić, Zagreb 2000., 618. 1104. Pavličević Dragutin, Kratka politička i kulturna povijest Bosne i Hercegovine, Hrvatski informativni centar, Zagreb 2000. 1105. Pavlović Nada, Lazarević, despot Stefan, “Leksikon pisaca Jugoslavije III (KLJ)”, MS, Beograd 1987., 610-613. 1106. Pelidija Enes – Isaković Fahrudin, Historija za 6. razred osnovne škole, 1. izdanje, RBiH, Ministarstvo obrazovanja, nauke i kulture, Sarajevo 1994., 147. (2. izdanje, Sarajevo 1997.). 1107. Pelidija Enes – Isaković Fahrudin, Historija za II. razred gimnazije, 1. izdanje, RBiH, Ministarstvo obrazovanja, nauke i kulture, Sarajevo 1994. 1108. Pelidija Enes – Isaković Fahrudin, Historija za II. razred gimnazije, Doštampano drugo izdanje, IP “Svjetlost” d. d., Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Sarajevo 2000., 161. 1109. Perić Ivo, Povijest Hrvata, Centar za transfer tehnologije-Krinen, Zagreb 1997., III + 306. (* Mijatović An elko, Hrvatsko slovo, Zagreb 16.01. 1998., 15.) 1110. Perić Ivo, A History of the Croats, Centar za transfer tehnologije-Krinen, Zagreb 1997.

124

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

1111. Péroche Grégory, Histoire de la Croatie et des nations Slaves du Sud: 395-1992, F. X. de Guibert, Paris 1992., 560. 1112. Perojević Marko, Ban Borić i ban Kulin, “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva”, 3. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1998., 196-215. 1113. Perojević Marko, Ban Stjepan, “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva”, 3. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1998., 216-218. 1114. Perojević Marko, Ban Matej Ninoslav, “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva”, 3. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1998., 219-231. 1115. Perojević Marko, Banovi Prijezda I. i Stjepan I. Kotroman, “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva”, 3. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1998., 232-238. 1116. Perojević Marko, Šubići gospodari Bosne, “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva”, 3. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1998., 239-249. 1117. Perojević Marko, Stjepan II. Kotromanić, “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva”, 3. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1998., 250-285. 1118. Perojević Marko, Ban Stjepan Tvrtko, “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva”, 3. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1998., 286-312. 1119. Perojević Marko, Kralj Stjepan Tvrtko, “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva”, 3. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1998., 313-349. 1120. Perojević Marko, Stjepan Dabiša, “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva”, 3. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1998., 350-362. 1121. Perojević Marko, Jelena Gruba, “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva”, 3. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1998., 363-373. 1122. Perojević Marko, Stjepan Ostoja, “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva”, 3. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1998., 374-412.

Politička historija

125

1123. Perojević Marko, Stjepan Tvrtko II. Tvrtković, “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva”, 3. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1998., 413-426. 1124. Perojević Marko, Stjepan Ostoja (opet), “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva”, 3. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1998., 427-451. 1125. Perojević Marko, Stjepan Ostojić, “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva”, 3. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1998., 452-461. 1126. Perojević Marko, Stjepan Tvrtko II. Tvrtković (opet), “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva”, 3. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1998., 462-504. 1127. Perojević Marko, Stjepan Tomaš Ostojić, “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva”, 3. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1998., 505-554. 1128. Perojević Marko, Stjepan Tomašević, “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva”, 3. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1998., 555-592. 1129. Petrov Petr, Napadenija na slavjanite na Balkanskija poluostrov (25-40); Zaselvane na slavjanite na Balkanskija poluostrov (40-47); Vojni s Vizantija. Car Roman i car Samuil (402-416), “Istorija na Blgarija (Prva blgarska država), Tom vtori”, BAN, Sofija 1981. 1130. Pilar Ivo, Eine Geschichte Kroatiens, Serbiens und Bosniens, Bearbeitet von Michael Ackermann, 1995. 1131. Pilar Ivo, Politički zemljopis hrvatskih zemalja (pretisak), Motrišta 3, Mostar 1997., 117-126. 1132. Pirivatrić Sr an, Samuilova država, obim i karakter, SANU, Vizantološki institut, Posebna izdanja 21, Beograd 1997.-1998., 227. (* Novak Andrej, ZČ 54/2, Ljubljana 2000., 299-300.) 1133. Poparić Bare, Tužna povijest Hercegove zemlje, (Pretisak pripremio Pejo Ćošković), Lukom, Zagreb 1997., 176. 1134. Posavec Vladimir, Povijesničar i ‘povjesničari’, Radovi 30, Zagreb 1997., 308317.

126

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

1135. Posavec Vladimir – Medić T., Stvaranje europske civilizacije i kulture (V.XVIII. st.), (Alternativni udžbenik za II. razred gimnazije), Zagreb 1997. 1136. “Povijest”, “Nastavni plan i program za osnovnu školu”, Zavod za školstvo, Mostar 1999., 150-164. 1137. “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva, 2. izdanje”, HKD Napredak, Sarajevo 1991., 854. (* Brković Milko, Radovi Zavoda 34, Zadar 1992., 237-240; Brković Milko, CCP XVI/29, Zagreb 1992., 181183.) 1138. “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva, 3. izdanje”, HKD Napredak, Sarajevo 1998., VII + 856. (* Paponja Srećko, Stećak V/57, Sarajevo 1998., 6-7; Šimić Angelina, Oslobo enje 55/18028, Sarajevo 09.08. 1998., (KUN), 3; Kučuk-Sorguč Indira, Ljiljan VII/296, Sarajevo 1998., 47; Goldstein Ivo, Stećak VI/63, Sarajevo 1999., 22-23.) 1139. “Povijest Bosne i Hercegovine za osnovne škole (Reprint izd. gra e spašene iz Vijećnice)”, NUB BiH, Edicija Memoria Bosniaca, Sarajevo 1997. 1140. “Povijest svijeta od početka do danas”, Naprijed, Zagreb 1977., 771. (Drugo izdanje, Naprijed, Zagreb 1990., 771.) (* Macan Trpimir, Marulić XI/4, Zagreb 1978., 395-397.) 1141. “Prilozi istoriji Bosne i Hercegovine I, Društvo i privreda srednjovjekovne Bosne”, ANU BiH, Posebna izdanja 88, Odjeljenje društvenih nauka 18, Sarajevo 1987., 264. (* Voje Ignacij, ZČ 41/4, Ljubljana 1987., 736-740; Lovrenović Dubravko, GDI BIH 37, Sarajevo 1987., 154-156; Nilević Boris, Odjek XLI/19, Sarajevo 1988., 2425; Jalimam Salih, GADAR BIH 29, Sarajevo 1989., 227-230.) 1142. Prlender Ivica, Držić, “Hrvatski biografski leksikon III (Č- )”, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb 1993., 627-629. 1143. “Prvi hrvatski kralj Tomislav. Zbornik radova”, Zajednica Duvnjaka Tomislavgrad-Zagreb – Općinsko poglavarstvo Tomislavgrad, Zagreb-Tomislavgrad 1998., 400. 1144. Puljić Ivica, Knez Mihael Višević, Crkva na kamenu III/26, Mostar 1983., 13. 1145. Puljić Ivica, Šta znamo o hercegu?, Crkva na kamenu IV/38, Mostar 1983., 13. 1146. Puljić Ivica, Zabranjeni svetac?, Crkva na kamenu IV/40, Mostar 1983., 13. (Sv. Vladimir).

Politička historija

127

1147. Purković Miodrag, Knez i despot Stefan Lazarević, Sinod SPC, Beograd 1978. (* Kašić Dušan, Glasnik SPC 8, Beograd 1979., 188; Bataković Dušan, IG 1-2, Beograd 1980., 160; Nikolić Milica, IČ 27, Beograd 1980., 287-288.) 1148. Radeuš Tatjana, Čupor Pavao, “Hrvatski biografski leksikon III (Č- )”, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb 1993., 135-136. 1149. Radojčić Nikola, Kosovski boj (9-30); The Battle of Kosovo (31-52), “Bitka na Kosovu 1389. godine”, SANU-Istorijski muzej Srbije-BIGZ, Galerija 65, Beograd 1989. (Dvojezično). 1150. Radojičić S. or e, Balšić Jelena, EJ 1, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1980., 465.

1151. Radojičić S. or e, Branković Jelača (Jelena, Marija), Branković Stefan, EJ 2, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1982., 405. 1152. Radojičić S. or e, Jelena, kći kneza Lazara, “Spisi o Kosovu”, Stara srpska književnost u 24 knjige, Knjiga 13, Beograd 2993., 81-85. 1153. Radusinović Zoran, Književni razgovori u Bileći i Gacku (Srpska proza danas. Naučni skup o osnivačima Hercegovine: Vukovićima i Kosačama), Politika, Beograd 19.09. 2000. 1154. Ramić Sulejman – Veladžić Fehim, Kratak pregled historije Bosne i Hercegovine i historije islama, Kulturno i naučno društvo Muslimana Preporod Tuzla, Tuzla 1994., 158. 1155. Raukar Tomislav, Neretljanska krajina, “Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture”, ŠK, Zagreb 1980., 417. 1156. Raukar Tomislav, Grofovi Celjski i hrvatsko kasno srednjovjekovlje, HZ 36 (1983), Zagreb 1984., 113-140. 1157. Raukar Tomislav, Hrvatske zemlje u doba bitke na Kosovu 1389., HZ 42, Zagreb 1989., 31-36. 1158. Raukar Tomislav, Hrvatsko srednjovjekovlje (Prostor, ljudi, ideje), ŠK-Zavod za hrvatsku povijest FF u Zagrebu, Zagreb 1997., XVI + 620. (* Šanjek Franjo, Povijesni prilozi 16 (1996), Zagreb 1997., 327-330; Kampuš Ivan, HZ 50, Zagreb 1997.; Bašić Stanko, Slobodna Dalmacija, Split 06.11. 1997., 46; Barbarić Josip, AV 41, Zagreb 1998., 203-204; Šanjek Franjo, CCP XXII/41, Zagreb 1998., 203-206; Grgin Borislav, Hortus Artium Medievalium 4, Zagreb-Motavun 1998., 252-253; Steindorff Ludwig, Südostforschungen 58, München 1999., 589-590; Šute Ivica, Zbornik 17, Zagreb 1999., 238-244; Voje Ignacij, ZČ 54/3 (120), Ljubljana 2000., 467-471.)

Balkan i velike sile (XIVXX vek)". Cambridge University Press. JLZ. Beograd 1997. 1161. Cambrisge 1985. Anžuvinci (197-200). 1169. VI razred (Zadaci objektivnog tipa). Separat II. Redakcija EJ za BiH. Arpadovići (299-303). Zagreb 1988. 1164.. Balšići (45). “Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina. 119-129. Banja Luka 1989. Redakcija EJ za BiH.. SANU. Zadar 1987. 79. Serdarević Husein. 1168. Motrišta 18. Oporuka i smrt hercega Stjepana Vukčića Kosače. u povijesti hrvatskog naroda (Prigodom 550. 638 + 48 tabli slika. 94-95. 2. . Singelton Fred.128 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Sindik Dušan. Znak Bosne I/1. Rani srednji vijek (Historija) (Bosna i Hercegovina). A Short History of the Yugoslav Peoples..-2000. Put do obrazovne svjetlosti (Bilješke o novim udžbenicima iz historije). Zagreb 1997.. Redakcija HBL. 179-181.. Ren eo Ivan. Značenje bosanskog bana i kralja Tvrdka I... 1170.. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”. Nagoveštaji islamizacije Bosne. JLZ. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine.. 159-163.. 78-84. Historija. Redakcija Krležijane. “Krležijana 1 (A-LJ). Zagreb 1980. “Hrvatski biografski leksikon II (Bj-C)”. Bodin (67). EJ 2. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. godišnjice Tvrdkove smrti). Raukar Tomislav – Petricioli Ivo – Švelec Franjo – Peričić Šime. Zagreb 1989. Zagreb 1982. 1172. EJ 1. Didaktički putokazi 2.. Zadar pod mletačkom upravom. Rani srednji vijek (Historija) (Bosna i Hercegovina). 44. CCP XII/21. izdanje. 195202). 67.) 1160. (* Imamović Mustafa. Sivrić Marijan. "Islam. 1166. Istorijski institut.. 44-47. Didaktički putokazi VI/20. Zagreb 1983. izdanje. izdanja Enciklopedije Jugoslavije”.. Sebalić F. Redakcija EJ. Studenci 1995. (* Brković Milko. Zenica 1995. Zagreb 1993. JLZ. 1167. 1171. IZ 10. Serdarević Husein. XIV + 309. PCC Me ugorje. 8-11. OOUR ‘Novinskoizdavačka djelatnost-FF Zadar.. Prošlost Zadra III. 1163. Knjiga 14.. 1165. Zenica 2000. razred osnovne škole. 167. 2. Povijest za VI. Zenica 1995. Mostar 2000. Put do obrazovne svjetlosti. Zbornik radova. 1162. 1159. Bobaljević Domanja. JLZ Miroslav Krleža. Serdarević Husein. (Uredio Milenko Brkić). RO ‘Narodni list’.

Sarajevo 1986. Leksikon islama (Redaktor Darko Tanasković)”. Šehić Nusret. Sarajevo 1986. Druga knjiga. Svjetlost. Sarajevo 1983. Prilozi XXI/22. Sarajevo 1986. Sućeska Avdo.. 1183. “Istorija srpskog naroda. 1175. SKZ. 282-285. Beograd 1982. Druga knjiga. Odjek XXXVI/22. Prilozi XXI/22. SKZ. Doba borbi za očuvanje i obnovu države (1371-1537)”. 68-69. Zenica 1996. Sarajevo 1981. Doba borbi za očuvanje i obnovu države (1371-1537)”.. Doba borbi za očuvanje i obnovu države (1371-1537)”. Juzbašić Dževad. Sarajevo 1984. Stećak III/35. 3.. .. Sarajevo 1995... 241-253. “Nerkez Smailagić. Sarajevo 1986. Hurem Rasim. Sarajevo 1996.) 1178. 8-9. 218-229. 2. 64 + 1 karta. Sarajevo 1986. Spremić Momčilo. Sarajevo 1986.. 29. 254-267. 286-289.Politička historija 129 1173.. Kajmaković Zdravko. “Istorija srpskog naroda. 290-294. 1176. 303-313. Karamehmedović Muhamed. Filipović Muhamed. 1177. 261-262. Prvi pad Despotovine. Beograd 1989. 1179. 294-300.. Prilozi XXI/22.. Sarajevo 1984. i IV. 300-312. “Duga vojna” i obnova države. Zagreb 1982. 1180. 4-5. Didaktički putokazi II/6. Druga knjiga. Beograd 1982.. Sarajevo 1983. (* Filipović Muhamed. Filipović Muhamed. “Istorija srpskog naroda. Odjek XXXVI/22. izdanje.. Sarajevo 1986. Propast srednjovekovne države.. Prilozi XXI/22. Odjek XXXVII/5. 451... Borovčanin Drago. “Istorija srpskog naroda. Smailagić Nerkez. 5-7. Kreso Muharem. Benac Alojz. Skoković Zvonimir Dida. Početak vladavine ur a Brankovića. Osmanska dinastija. Odjek XXXVI/6. ZFF Serija A: Istorijske nauke XVI (Spomenica Svetozara Radojčića). 163-177. Sarajevo 1983. Kovačević-Kojić Desanka. Beograd 1982. IA MI BIH 20. razreda. 263-271. Druga knjiga. GHM-RIZ BiH. Prilozi XXI/22. Prilozi XXI/22. Prilozi XXI/22. Separat iz EJ II”. “Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina. SKZ. Prilozi XXI/22.. Doba borbi za očuvanje i obnovu države (1371-1537)”. Beograd 1982.. Kajmaković Zdravko. 1174. 7-8. Sarajevo 1990. 44-46. Povijest islama za medrese III.. NIŠRO Oslobo enje. 1181. Spahić Mustafa. “Socialistiche Republik Bosnien und Herzegowina. Nastavni plan i program – udžbenik – učenik (Zapažanja o novim udžbenicima iz historije). Smriko Vehid. Sarajevo 1983. Despot ura Branković i Papska kurija. 271-282... Sarajevo 1986.. Tatsachen”. Povijesna istina u kamen utisnuta (Je li ban Tvrtko priznavao suverenitet ugarsko-hrvatskog kralja).. SKZ.. Spremić Momčilo. 1182. Spremić Momčilo. 467-469. Spremić Momčilo. JLZ. Odjek XXXVI/22.. Spremić Momčilo.

Zemun 1989. Beograd 1982. Biblioteka Zadužbine 1. Beograd 1992..) 1192. Knowledge. SANU. Beograd 1993. Tom 6 (Priredili Nikola B. 1194. 586-589. Strčić Petar. “Krležijana 1 (A-LJ). Spremić Momčilo. Zbornik VI. Arpadovići (20-21). Spremić Momčilo. Doba borbi za očuvanje i obnovu države (1371-1537)”. Srpska despotovina izme u Istoka i Zapada. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. 1187. Beograd 1996. 1193. “Ilustrovana istorija Srba. Strecha Mario. Narodna knjiga.) 1186. Knowledge.). Spremić Momčilo. Drugi tom. Zbornik radova 13. 1195. Byzantium's Balkan Frontier. 1191. Istorijski institut SANU Beograd-Pravoslavna reč Novi Sad.. 289-302. Litera.. (Fototipskko izdanje iz 1909. Ljubljana 1997. Sultan Mehmed II Osvajač i Srbija. “Kosovska bitka i njene posledice”. 429-431. (Reprint izdanja iz 1908). A Political Study of the Northern Balkans 900-1204. Kosovska bitka – problem izdaje.. Frankapan Martin IV (416-417). Beograd 1983. Druga knjiga. Naši vladari. 3. 1189. Anžuvinci (15-16). IG 1-2. Stanojević Stanoje. Ilustrovana Istorija sveta. 859. SKZ. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. “Istorija srpskog naroda. 96. Despot ura Branković i njegovo doba. Stephenson Paul. 84. 35-48. Nikola Kusovac. Harač. “Evropa i Srbi” (Me unarodni naučni skup 13-15. (* Perović Milutin. Frankapan (387-399). Beograd 1989. Beograd 1999. Sindik Dušan. SKZ. 87-98.. Desanka Milošević. (* Mihaljčić Rade. Spremić Momčilo.. Beograd 1994. “Hrvatski biografski leksikon IV (E-Gm)”. 110-111. Zagreb 1993. Beograd 1994. 1188. 96. 1185. Stanojević Stanoje. Istorija srpskog naroda.. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”... Popović.-2000. Beograd 1997. . Dizeldorf 1982. Stanojević Stanoje.. IRO Narodna knjiga-IRO Vuk Karadžić-IRO Rad. ZČ 51/4... 383.130 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. “Srednjovekovna Bosna (10-15 vek) = Medieval Bosnia (10-15 centuries)”. 773-774. Zagreb 1998. Marković Zvezdan. Beograd 1997. 1184.. Istorijski institut. Beograd 1999. Istorija Bosne i Hercegovine.. 1192a. Spremić Momčilo – Kalić Jovanka.g. Cambridge 2000. Beograd 1991. “Srednji vek i renesansa.. decembra 1995). IČ 42-43 (1995-1996). XII + 352. (Stručni redaktori jugoslovenskog izdanja: Ljubomir Maksimović i Rade Mihaljčić)”. 1190. Prevela Dragana Vuličević)”..

(* . EJ 2. 2. Nezavisni list Muslimana Bosne i Hercegovine u iseljeništvu 1960-1967. 185-189. Šabanović Hazim. 1208. Bosanski pašaluk (Postanak i upravna podjela). “Jaroslav Šidak. Svjetlost. Macan Trpimir. EJ 3. Ishak beg Tomašević (609-610). 1203. o Bosni opet. (* Mijatović An elko.. stoljeća.. Bosanski pašaluk (Postanak i upravna podjela). 2.. 238-239. (Pretisak)”.. Pogled na prošlost hrvatskog naroda do godine 1918. Šćepanović Žarko. Zagreb 1984.. izdanje.) 1204. Zagreb 1994. Zagreb 1982. Zagreb 1984. 607644. Sarajevo 1982. 1-9. Zagreb 1994. Zeta u doba Balšića. (* Drnda-Čar Hatidža. “Bosanski pogledi. Pavličević Dragutin. Opet o kralju.. Arhiv Hrvatske-Časopis Dubrovnik.. Südostforschungen 41. München 1982. Anali 28. (Zagreb 1997. 140. Barak (505). Zagreb 1981. Bilten FTS XXVI/2. EJ 5. EJ 3. Stamaco (Zürich). Zagreb 1982. 1197. 1206. Marulić XXIII/1. 1200. Kroz pet stoljeća hrvatske povijesti. JLZ. London 1984. JLZ. Dubrovnik-Zagreb 1989. Šidak Jaroslav. izdanje.Politička historija 131 1196. 1202.. 2.) 1207.) (* Čoralić Lovorka. Kroz pet stoljeća hrvatske povijesti”. POF 34. JLZ.. JLZ. JLZ. Držislav. izdanje.... Bosanski pašaluk (beglerbegluk ili elajet). Biblioteka “D”. Bajazid I Jildrim (421). 272. XII + 377.. Ishakovići (610).) 1201. (* Miović-Perić Vesna. Časopis Dubrovnik 15. Sarajevo 1999. . opet o skraćenoj povijesti. Posebna izdanja ‘Arhivskog vjesnika’ Arhiva Hrvatske 7 .) 1199. 2. Šabanović Hazim. 78-82. Šarčević Ivan. 90-93. 272. Dubrovnik 1990. 453-458.. Radovi 15. Dubrovačka Republika.) 1198. Zagreb 1985. Šanjek Franjo – Mirošević Ante. Šabanović Hazim.. Zeta u Despotovini (Crnogorci). Hrvatska i svijet od V. 603-604. 259. 21. EJ 3. Povijest Dubrovačke Republike.. JLZ. CCP XVIII/33. Zagreb 1981. izdanje. 1205. ŠK. do XVIII..Znanost. Šabanović Hazim. Šabanović Hazim. CCP V/8. 445-446. Šidak Jaroslav.. Sarajevo 1959. 2. Zagreb 1980. ŠK. 344. EJ 1. 244-246. Zagreb 1981. ŠK. 2. 253-255. Zagreb 1990. Zagreb 1988. izdanje. Svjetlost. Šidak Jaroslav. Ajas-beg (paša) (45). Stulli Bernard. 101-103... Kessler Wolfgang.. Stulli Bernard. izdanje. Sarajevo 1985..

. Split 1991. Šunjić Marko. Šunjić Marko. 153-156. JLZ. Sarajevo (1995). Zagreb 1997. EJ 5. Šunjić Marko. Šišić Ferdo. Zagreb 1997. (Hrvati). 1220. 1996.. 1212. Šundrica Zdravko.11. "Bosna i Hercegovina od najstarijih vremena do kraja drugog svjetskog rata". Oslobo enje 54/17486. 1214. Postupni uspon bosansko-venecijanskih ekonomskih odnosa u XV stoljeću. Šimić Angelina. Sarajevo 1996. Kraj srednjovjekovne bosanske države. Laus. Stećak I/9. Šunjić Marko. Čoralić Lovorka. Lovrenović Dubravko.... ČSP XXIX/2. 45-120. Premec Vladimir. Crvena Hrvatska. GDI BiH 34. Venezia e gli ultimi re della Bosnia (1420. Sarajevo 12.).. Šidak Jaroslav.02. Godina 45.. Sarajevo 1996. Venecija i posljednji bosanski kraljevi (1420-1463).. KučukSorguč Indira.). Nakladni zavod MH. 410. Povijest do 1914. 1244. Oslobo enje 53/17398. Suvremeno javno mnijenje o propasti bosanskog kraljevstva. Sarajevo (1994). Poisons and Poisoning in the Republic of Dubrovnik. 2. Dubrovnik Annals 4. st.. Radovi HDZU 3. Sarajevo 13. Povijest Hrvata u vrijeme narodnih vladara (pretisak izdanja iz 1925). Dubrovnik 1998. Bosna i Venecija (odnosi u XIV. BF V/8. Mostar 1985. Oslobo enje 48/15618. Zagreb-Dubrovnik 2000. izdanje. i XV.132 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Redžić Enver. 1996. (* F. 1997. Otrovi u Dubrovačkoj Republici. Lovrenović Dubravko.. 199-201. Sarajevo 1983. 1219. Radovi HDZU 2. 19. 24. 37-38. Hercegovina 4 (1984). 2.-2000. 1221. Dnevni avaz.12. 7.. 1217. Sarajevo . izdanje. Zagreb 1980. Kralj suverene Bosne (Tvrtko I Kotromanić i njegovo doba). 1210. Šundrica Zdravko. 4554. Šunjić Marko..11. Zagreb 1988. 25-33. 7-79. Sarajevo (1993). ŠVK OS BiH. Sarajevo 1994. Šunjić Marko. Sarajevo 13. 81-90. Z. HKD Napredak. Biblioteka Hrvatske povjesnice. 45-54. Šunjić Marko. CCP XXI/39. Škegro Ante. Sarajevo 1994. 405-407.-1463. Štedimlija P.. 1218. Radovi HDZU 1.. 1991. Hrvatski narodni godišnjak 1997. HM I/2.. 1211.. 1213. Anali 36.. 1216. 12. Osvrt na ocjene uzroka propasti srednjovjekovne bosanske države.. 145-147. 1222. 9-42. Šunjić Marko. 1209.. 1215. Vlatko Kosača u Poljicima. Sarajevo 1997. Sarajevo 09.. 749. 308-313.

.. Gruba. 1230. Istorijski institut. München 1998.. Srpsko Sarajevo 2000.. 2. Šunjić Marko. General editor: Esmond World”. 1227. 9. XIIXVIII". Temperley W.) 1223. Tanović Bakir. Tadić N. Kosovska bitka u istoriografiji o srednjovjekovnoj Bosni. Sarajevo 1994. “Kosovska bitka u istoriografiji”. 618. Prato 1998. Celjski. 386-388. Sarajevo 1998.. Pad bosanske srednjovjekovne države 1463. V. Amm Press (1917). 1229. 83-96. JLZ Miroslav Krleža. Beograd 1990.. (Od) uvijek bosanski (Čiji je Neum). BKC. 155-159. Tošić uro. SANU. Sarajevo 1996. Zagreb 1986. 101-107. Radovi FF 2. 1224. izdanje. 1228. "Bosna i Hercegovina od najstarijih vremena do kraja Drugog svjetskog rata". JLZ. Sarajevo 1997. Zbornik radova 11. Bojničić (99). Tošić uro. 1234. FPN. 1226. Herman II (Hermann) (625-627). New York 1990.. Redžić Enver. Mediteransko usmjerenje kretanja ljudi i roba iz srednjovjekovne Bosne. Zbornik za istoriju BiH 1. Istituto internazionale di storia economica ‘F. Duvno 1980. “Bosanska srednjovjekovna država i suvremenost (Zbornik radova)”. 781-784.. The History of Serbia.. 555-557. Beograd 1995. Tošić uro. Šunjić Marko. 1231. Zagreb 1989.Politička historija 133 1996. 1233. izdanje.. 8-9. Švab Mladen. Reprinted. 133-145. EJ 4. godine. Džaja Srećko.. Südostforschungen 57. Bosna i Turci od Kosovske do Angorske bitke.. La circolazione di persone e merci della Bosnia medievale verso il Mediterraneo. “The Medieval and Renaissance World. Naša ognjišta X/67. Herold. "Prodotti e tecniche d'oltremare nelle economie europee secc. Sarajevo 1997. (a cura di Simonetta Cavaciocchi). Šunjić Marko. 1225. Prva linija III/11.. 2. Datini’. Tošić uro. Celjski (621-624). 1235. Osloba anje Jajca od Turaka 1463. Tepić Ibrahim. Borič (Borić) (159-160). Revija slobodne misli II/5-6. Pad Bosne.. 77-79. “Hrvatski biografski leksikon II (Bj-C)”. 1232. – doba fetha – osvajanja Bosne. The Hamlyn Publishing Group Limited 1979. 85-97. HM I/3-4. Uništenje srednjovjekovne bosanske države.

1242. (* Mišić Siniša. Bosna. 2. Mostar 1999.Kotromanićka in njen pečat. . ES 1. 1247. Osmanli devri birinci Kosova meydan muharebesi (15 Haziran 1389)”.. Riječ recenzenta o drugom izdanju. Voje Ignacij.. 1245. 95-97.. 313.) 1244. Beograd 1997. Celjski zbornik 1977-1981. IG 1-2. IČ 42-43 (1995-1996). 1238. 117-131. Cilt 17. Zgodovina 1. 31-36. Celje 1982. Voje Ignacij. 1241. Katarina Celjska . Türkiye Diyanet Vakfi. Turan Şerafettin. IČ 25. Problematika turskih provala u slovenačke zemlje i organizacija odbrane u XV i XVI veku. Ljubljana 1978. Misl. Vlastita naklada. Islâm ansiklopedisi. Voje Ignacij. 235-237. Ćuk Ruža.. izmjenjeno i dopunjeno izdanje. Ljubljana 1983. Voje Ignacij. 81-82. Naša vremena i običaji”. 1243. Genelkurmay başkanlici. Moskva 1996-1997. 431-433. Bosna i Hercegovina. ZČ 37/1-2. “Cultural Contributions to the 8th and 11th European Congress on BCG and Cardio vascular Dynanics”. 1250.. Oris zgodovine jugovzhodne Evrope . Beograd 1995. A Short Survey of the History of the Yugoslav nations. Istorija vizantijskog carstva I-III. Ljubljana 1992. Bihać 1997.. Voje Ignacij. Truhelka Ćiro. “Husein Huska Muharemović. HM II/6. Velika ilustrirana enciklopedija.srednji vek. Beograd 1995. 1240. 1236. Diskusija. Uspenski Fjodor.. Celjani v slovenskem in srednjeevropskem prostoru. 110..-2000.134 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 1237. Ankara 1987. Istanbul 1998. 169-177. Ljubljana 1987. 43-57. 1246. “Türk silahli kurvetleri tarihi. 287-292. Rasulo Hercegovine (Priredio Mustafa Ćeman). Uspenski Fjodor. Istorija vizantijskoi imperii I-III. 125-128. (Priredio Grbelja Tonči). Ljubljana 1983. Veledar Nazif. Beograd 1978.. Voje Ignacij. Veselinović Andrija.. Novinsko-izdavačka ustanova ‘Vojska’. 1248.. 337-338. Država srpskih despota. 1249. Godina 1463. Sarajevo 1998. Voje Ignacij. Truhelka Ćiro. 1239.. Biblioteka Byzantion. Beograd 2000. Hersekzâde Ahmed paşa.. Kabes V/41-42.

. Ljubljana 1979. Zelić-Bučan Benedikta. 1260.. Zimić Amir. Historija – Povijest.. Leipzig-Jena-Berlin 1986. Vrbić Josip.. “Benedikta Zelić-Bučan. Jeronima (sv.. Ljubljana 1996. 1258. Znanstveni inštitut Filozofske fakultete. Kultur. Voje Ignacij. Minić)”.) 1252. Nemirni Balkan. Zaninović Joško. Zenica 1999. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. 613-621.). Ljubljana 1996. Zagreb 1993.. Kotromanić Jelisaveta (Elizabeta. Zagreb 1983. (* Macan Trpimir.. 332+350. Janko Belošević. j. (Hermann J. CCP XVII/31. D. Tuzla 1994. “Krležijana 1 (A-LJ). Beograd 1987. 25-41.) 1256.) 1253. 141-142.. GPM 29-30. 456457. Pomorstvo Novoga za vrijeme Tvrtkove i Kosačine vladavine... . Zgodovinski pregled od 6. Knjiga prva. do 18. Prizren-Beograd 1989. D. ZČ 49/1. Članci i rasprave iz starije hrvatske povijesti”. Sarajevo 1990. stoletja. Babić. 11-22. Hrvatski glasnik II/25. HKD sv.Politička historija 135 1251. (* Gestrin Ferdo.. 295. Zagreb 1994. Duran & Sons. Gesellschaft. Voje Ignacij. (* Todić Branislav. Ljubljana 1995.) 1261.. Kotor 1981-1982. 185-186. l. 12. 1255.. Preporod XXI/480. 1259. Geschichte. “Zgodovina Slovencev”. Takozvana prva slavenska seoba u Dalmaciju – činjenica ili pretpostavka?. 876. Pregled historije BiH do turskih vremena. Svetlana Ercegović-Pavlović. 5. “Zadužbine Kosova (Spomenici i znamenja srpskog naroda)”. 482.. 300-301. Marulić XIII/2. “Welt der Slaven. Eparhija raškoprizrenska Prizren-Bogoslovni fakultet Beograd. 41-59. Zloković Maksim. Zagreb 1993. 1254. ‘Historija Bosne’ uskoro i na našem jeziku. Slovenci pod pritiskom turškega nasilja. 1262. razred osnovne škole. Ivanovci (Malteški vitezovi) na tlu Hrvatske do 1526. 1263. 48. 1264. Saopštenja 19. Radna sveska za 6. Nastanak i razvoj državnog suvereniteta srednjovjekovne Bosne (treći dio) (Doba Kotromanića i Tomaševića). DZS. 1257. Androvac USA 1994. (* Golec Boris. Ćirila i Metoda). godine (povijesni pregled). Takozvana prva slavenska seoba u Dalmaciju – činjenica ili pretpostavka?. Zukić Amir – Obradović Ahmet – Novaković Šemsudin. Marulić XVI/6. 17. Die Südslawen in Jugoslawien (B. Zvoar Ante. Ljubljana 1994. ZČ 50/3. Zagreb 1980. Erzsébet Anjou). Zelić-Bučan Benedikta.. Urania Verlag. Zelmanović or e.

(2) Značenja V/12. 248-249. Živković Pavo. 81-104. Revue littéraire Mensuelle LVII/606.. 16. 181-188.09. Slobodna Dalmacija. 8284. Živković Pavo. 132-135. 316317. 73-84.. Živković Pavo. CCP XXI/40. 24. 470. Odjek XXXV/3... Živković Pavo. 1270. 1275. 155-159. HAZU-Zavod za hrvatsku povijest FF u Zagrebu. kralj hrvatski. Banja Luka 1981. 678-679. Doboj 1986. Živković Pavo.. izdanje. 286-290. 252-254. 299301. i u prvoj polovini XV. Zagreb 1997. 251-263. Paris 1979. Sarajevo 1982. 1268. Ljubljana 1983..). Zagreb 1986. 65-95. Radio Sa XI/37. Tvrtko II Tvrtković (Bosna u prvoj polovini XV stoljeća). 446-448. ZČ 37/3.. 247. Bosansko-ugarski ratovi (XII-XV st. Matijević-Sokol Mirjana. Europe.. 1276. Sarajevo 1979. JLZ. Split 24.. Istorija crnogorskog naroda (Od starijeg kamenog doba do kraja srednjeg vijeka).-2000. Südostforschungen 41.. stoljeća.. Živković Pavo.. Beograd 1990... Izdanje autorovih prijatelja. Studije i monografije. (1) Značenja V/11. Živković Pavo. Marulić XXX/3. Sarajevo 1981. 1271. (KUN III/13) 3. godine).06. 105-106. Doboj 1986.136 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Usorska vlasteoska porodica Zlatonosovići i bosanski vladari posljednjih decenija XIV i prve tri decenije XV stoljeća. Bašić Stanko. Odjek XLII/22. Sarajevo 1982. 53-68. Budapest 1985.. 149-157. (Forum) 7. Cetinje 1989. 147-162. Zagreb 1997. Ćirković Sima. Institut za istoriju. “Zvonimir..... Sarajevo 1989. HZ 39.. Zadar 1991. München 1982. Radio Sa IX/29. Zadarska revija XL/2-3. Solin 1997. Zagreb 1997. Kada je ro en i kada je umro Tvrtko II Tvrtković ?. IZ 2. Živković Pavo. Chronology of Bosnia and Herzegovina. Živković Pavo. 2. 1997. (* Živković Pavo. Brković Milko. Ančić Mladen. Rokay Petar. Szádok 119/1.. Nilević Boris. Oslobo enje 38/11922. Solinska kronika IV/33.) 1267. Značenja II/3-4. Bosna u drugoj deceniji XV stoljeća. Zagreb 1997. 1981. Knjiga I. Sarajevo 05. Povijesni prilozi 16... Zagreb 1982. Zbornik radova”. Džaja Srećko.) 1272. Učešće bosanske vlastele u diobi Konavala.. Sarajevo 1980. Čoralić Lovorka.. 1273. (* Ćošković Pejo.. Iz istorije srednjovjekovne Bosne (1-2). Obavijesti HAD XXIX/2. IČ 28. . 23.. (* Birin Ante. EJ 2.) 1266. Beograd 1981. Doboj 1983. Prilozi XV/16. 1269. Voje Ignacij. IČ 36 (1989). Bosansko-ugarski sukobi krajem XIV. Čoralić Lovorka. 346. 171-175. 1265. Zagreb 1997.. 1274. Živković Dragoje. Prvi ugarsko-turski sukobi na tlu Bosne (‘Dobojska bitka’ 1415. Matijević-Sokol Mirjana. Živković Pavo.

"Livanjski kraj u povijesti. (romanizirano). i 17.. Bosna izme u Dubrovnika i Mletačke Republike dvadesetih godina XV stoljeća. Živković Pavo. Split-Livno 1994. IZ 7.. Radovi simpozija povodom 9 stoljeća spominjanja bosanske biskupije (1089-1989). 1288. 220. Čapljina-Zagreb 1996. Sarajevo 1997.. Ivaniš Nelipić izme u Mletačke Republike i bosanskog kralja Tvrtka II Tvrtkovića. Muzej hrvatskih arheoloških spemenika Split-Općinsko hrvatsko vijeće obrane Livno. Radovi 27. 1278. 160-167. Zbornici i monografije. ZadarBiograd 1990. HM II/5. “Kninski zbornik”. stoljeća. Živković Pavo. “Biograd i njegova okolica u prošlosti”. u Čapljini. Radovi 28. Zadar 1988. Biogradski zbornik 1. Živković Pavo. do početka 15. 135-141. Banja Luka 1987. 103-134. god. studenog 1988... Mostar 1994. Sarajevo 1989. Živković Pavo. Napomene iz povijesti Livna. Sumrak Bosne i Huma (Zadnje godine bosansko-humske neovisnosti). Zbornik radova". Orašje 1997. 1285. Živković Pavo.. Zagreb 1995. Vrhbosanska visoka teološka škola. Živković Pavo. godine. stoljeća. 1282. SV 4. Pregled političkih prilika u srednjovjekovnoj Humskoj zemlji. Povijest Bosne i Hercegovine do konca XVIII. Živković Pavo. Sigismundova odmazda prema Horvatima i pokušaj pokoravanja Bosanskog Kraljevstva. 1283. 123-131. Zagreb 1993. 1280. (* Čoralić Lovorka. Neki manje poznati detalji o boju na Kosovu polju. “Povijest hrvatskog Počitelja” Zbornik znanstvenog simpozija održanog 16. Općinsko poglavarstvo. Knin i Bosna od kraja 13.) 1287.. Zavod za povijesne znanosti FF u Zadru-SIZ kulture Općine Biograd. Živković Pavo. 267... 1284. Živković Pavo. Matej Ninoslav ban Bosne. 397-408. Sarajevo 1990. Hrvatski narodni kalendar 1991. 151-170.. 1281. Zadar 1989. RPZ 15. Književna revija III. Živković Pavo. Grbelja Tonči. Radovi 28. HKD Napredak.Politička historija 137 1277. Veze Bosne i Biograda sa zale em u zadnjem desetljeću XIV. 7-24. veljače 1996. 10-92. Društveno-političke prilike u srednjovjekovnoj Bosni i Humu. Zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog u Biogradu od 11. stoljeća. 11-38. do 13.. stoljeća i povijest Hrvata bosanske posavine do početka XX. Živković Pavo. . 157-158. Živković Pavo. 1286. RPZ 14 (1987-1988).. MH. Godina 39. 346-348. Sarajevo 1991.. HKD Napredak. “Kršćanstvo srednjovjekovne Bosne”. 1279.

Doboj (838). Sandžak VI/73-74. A Concise encyclopaedie (General editor: Henry R.... Vizantija (335-337). . Bosnia. Vukan Nemanjić (377). Vojnoizdavački zavod... Ban (792). Bodin (217). Hercegović Ahmed-paša (130). Loyn)”. 1295. Jelena Gruba (772). Historija bošnjačkog naroda (Knjiga koja čeka izdavače.. 1298. 1296. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. . Thomas and Hudson.. Istituto Geografico De Agostini. Kada i kako se bosanska banovina uzvisi na kraljevinu?. HKD Napredak.. 1297. kralj bosanski 1418-1421 (345). Stefan Tomašević (1065). sadašnjosti i budućnosti 1".. “Nuovissima enciclopedia generale De Agostini. Živković Pavo. 1289. Vukčić Hrvoje. Andrija (knez humski). Bodin (804). “Mala enciklopedija Prosveta. Ahmed-paša Hercegović (130).. Arpadovići (98). HM II/6. . Dragutin (535). Tvrtko I (1103).-2000.. Živković Pavo.. .138 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Dabiša Stefan (464). Herceg-Stjepan Vukčić Kosača. Bosna i Hercegovina (Istorija) (235-237). Podružnica Osijek. (Uredio Milenko Brkić). Studenci 1995. Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku. Opšta enciklopedija. Neretljani (982). Živković Pavo. Sigismundova odmazda prema Horvatima i pokušaj pokoravanja Bosanskog kraljevstava. "Konavle u prošlosti.. Mehmedalija Bojić). 92-99. Torino 1998... London-Sidney-Tunbridge Wels. 1291. Bosnia – Herzegovina “The World Book Encyclopedia”. . 89-105. 77-100. “The Middle Ages. Nezavisni list Muslimana Bosne i Hercegovine u iseljeništvu 1960-1967. Vojni leksikon. Dušan (556-557). London 1984. Diplomatski kontakti Bosne i Huma s Dubrovčanima o ustupanju Konavala. Višević Mihajlo (354). (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”. Novi Pazar 1997. Vukčić-Kosača Stjepan (379).. Ostoja... Chicago 1994. 1290. Studije iz povijesti Bosanske Posavine. “Pavo Živković. Stefan Tomaš. 1292. 1118-1120.. 1 (A-J)”. Zlatonosovići (666). bosanski kralj 1398-1404 i 1408-1418. 60. Stamaco (Zürich). 473-475. Beograd 1978.. . Beograd 1981. 1293. Vojislav (363). 1294. (Pretisak)”. World Book International. Dubrovnik 1998. (Vojna historija Borislav Ratković). Vlastimir (356-357). 1299.. .. Volume 2. . Andrija (ugarski kralj) (70).. Prosveta. Sarajevo 1998.. Bosna i Hercegovina (Istorija) (808-809).. Ostojić Stjepan... London 1991. Posebna izdanja. kralj bosanski (1391-1395) (69). Bósnia ed Erzegovina. 4. Usore i Soli”. Babonići (134).. 2 (Aviaz-Cass)”.. Ustupanje Konavala Dubrovčanima.. 3 izdanje.. Osijek 2000. PCC Me ugorje. Altomanović Nikola (52). Borić (230). (Fototipsko preštampano izdanje 1980). Dubrovnik (551-552). Vuković Vlatko (378). 280-310. ‘Mali leksikon’ “Bosanski pogledi.. Isa-beg Ishaković (137-138). Bosansko-ugarski ratovi (807). . Dabiša Stjepan. Monografije 15.

. 7 (Raš-Szy)”. Murat I (616-617). 1306. “Mala enciklopedija Prosveta. Kotromanić Stepan II. Neretljani (657). Kosače (308). Ostojić Stjepan (237). Kosača. Mihajlo Krešimir II (467). 1301. Sigismund (Žigmund) (405). Beograd 1978. Kotromanići (588). Mogoriš (532). Kotromanići (322).... Manojlo I Komnen (478). Neretljani (721-722). Tvrtko I Kotromanić (362-363). Crna Gora (Istorija) (640-644). Stjepan Vukčić. Tomislav (246247). “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda.. Prosveta. Ludovik I Anžuvinac (184). Samuilo (267). Madžari (Povijest) (225-230). Maurikije (378). Sandalj Hranić. .. Turska (Istorija) (436-438). JLZ. Višević Mihajlo (538). Prosveta. “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda.. . Beograd 1978. Hrvatska (Istorija) (608-612). 5 (L-Nigh)”.. Mogoriš (580). “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda... Tvrtko II Tvrtković (351). 4 (Iz-Kzy)”. Ninoslav Matej (32). Šubić Bribirski Pavao. Kosovo polje (Kosovske bitke) (578). . . JLZ... Slaveni (488-489). 3 izdanje. Pavlovići (349). “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda. Zagreb 1978. Stjepan III Arpadović. 1305. Ladislav Napuljski (8). JLZ. Šubići (64). Miroslav (569). 1304. Zagreb 1980.. 1302. Stjepan Tomašević (682).. Kosača. Lazarević Stepan (58). Miroslav (hrvatski kralj) (498). Petar Gojniković (804). . . Tvrtko II Tvrtković (363). Srbi (604-625). Matijaš Korvin (370). Časlav Klonimirović (653).. . Tvrtko I Kotromanić. Paližna Ivan (759). Paližna Ivan (274). 6 (Nih-Ras)”. Stjepan Kotroman. Ma ari (Istorija) (449-451). 3 izdanje. Stefan Nemanja (312-313). Stjepan Tomaš. Šubić Bribirski Mladen II. JLZ. Lazar (57). Vuković Vlatko (603). Zagreb 1979.. Nelipčići (710). Ostoja Stevan (743). Opšta enciklopedija. VI + 943. 1303.Politička historija 139 1300. “Mala enciklopedija Prosveta. JLZ. Kulin (675).. Vlatko Hercegović (568). . 3 (R-Š)”. Miroslav (humski knez) (498-499). Ostoja Stjepan (237). Zagreb 1981. Stjepan Tomaš. 2 (K-P)”... Lazar Hrebljanović (368). 8 (Š-Žva)”. Vladislav Hercegović. Zagreb 1982. Opšta enciklopedija. “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda. Celjski grofovi (Celje) (625). Prijezda II (917).. Prijezda I (916-917). (Fototipsko preštampano izdanje 1980). Kosača.. Kosača. Turci (u užem smislu) (330-334). (Fototipsko preštampano izdanje 1980). Stjepan Tomašević (311). Nelipić (640)... Stjepan II Kotromanić.

.

TOPOGRAFIJA .3.

Topografija

143

1307. Abdurahmanović Asim, Busovača, EJ 2, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1982., 591-592. 1308. Adamček Josip, Dubica (115-116); Pounje (484-485), “Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture”, ŠK, Zagreb 1980. 1309. Ademović Fadil, Neimar Bosne, Svijet II/59, Sarajevo 1997., 52-54. 1310. Ajeti Idriz, Contribution to the study of the medieval onomastics in the teritory of Montenegro, Bosnia and Kosova, “The Albanians and Their Territories”, Tirana 1985., 287-304. 1311. Alaupović Vladimir, Feljton: Bobovac i vareško područje kroz stoljeća 1: (1) (Prošlost se ponovila), Bobovac I/1, Vareš 1995., 6. 1312. Alečković Sulejman, Je li Jeni džamija u Travniku bila kada crkva?, Divan I/8, Travnik 1993., 4. 1313. Alerić Danijel, Porfirogenetovi zahumski toponimi, Rasprave Zavoda za jezik 10-11, Zagreb 1984.-1985., 37-43. 1314. Alerić Danijel, Pogled na toponim Počitelj, Filologija 14, Zagreb 1986., 9-18. 1315. Aličić S. Ahmed, Hercegovina pod osmanskom vlasti, “Hercegovina (Fotomonografija Hercegovina)”, NIRO Privredni vjesnik Zagreb-SSRN BIH Me uopćinska konferencija Mostar, Zagreb 1981., 64, 208-221. 1316. Aličić S. Ahmed, Prilog izučavanju istorije Ljubuškog i okolice u XV i XVI stoljeću, “100 godina Muzeja na Humcu (1884-1984.)”. Zbornik radova, SIZ kulture općine Ljubuški, Ljubuški 1985., 187-202. 1317. Aličić S. Ahmed, Pogovor, “Husein Ćišić, Mostar u Herceg-Bosni (Postanak i razvitak grada Mostara, te prikaz raznih zgoda i nezgoda Kroz koje je u toku razvitka prelazio)”, KDM Preporod, Gradski odbor u Mostaru, Mostar 1991., 287-289. 1318. Alić Adil, Doboj prvi put pomenut 1415. godine, Dobojske novine I/2, Doboj 1996., 15. 1319. Alić Adil, Feljton (1-2): (1) (Isječci iz hronologije doga aja Doboja i Usore), Dobojske novine I/10, Doboj 1996., 14; (2) (Hronologija doga aja i ličnosti Usore i Doboja), Dobojske novine I/10, Doboj 1996., 13. 1320. Alilović Ivan, Hrvatski narodni običaji u Hercegovini, Hrvatsko književno društvo sv. Ćirila i Metoda, Zagreb 1977., 127. (* A. M., Marulić XI/2, Zagreb 1978., 208-209.) 1321. Alispahić Fatmir, 1050 godina Tuzle, Hrvatski glasnik VIII/87, Tuzla 2000., 9.

144

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

1322. Ančić Mladen, Bihać - slobodna kraljevska varoš, IZ 4, Banja Luka 1983., 125134. 1323. Ančić Mladen, Bihaćki kraj od 1262. do početka XV. stoljeća, GADAR BiH 25, Sarajevo 1985., 193-230. 1324. Ančić Mladen, Da li je srednjovjekovni Bihać nastao na otoku, IZ 7, Banja Luka 1986., 237-238. 1325. Ančić Mladen, Cistercitska opatija u Topuskom do pretvaranja u komendu, Radovi 27, Zagreb 1994., 29-42. 1326. Ančić Mladen, Jajce. Portret srednjovjekovnog grada, Muzej Hrvatskih arheoloških spomenika, Scintillae Stephano Gunjaça dictae 2, Split 1999., 168. 1327. Ančić Mladen, Razvoj srednjovjekovnog naseobinskog kompleksa na mjestu današnjeg Sarajeva, HM III/11-12, Sarajevo 1999., 48-82. 1328. Ančić Mladen, Razvoj srednjovjekovnog naseobinskog kompleksa na mjestu današnjeg Sarajeva, “Vrhbosna/Sarajevo kroz stoljeća, Separat Hrvatske misli 11/12, 13/1999. i 14/2000.”, MH, Sarajevo 2000., 46-80. 1329. Ančić Mladen, Diskusija, Okrugli stol “Počitelj jučer, danas, sutra” (priredio Dragan Šimović), Motrišta 18, Mostar 2000., 64-66. 1330. Andrejić Ljubomir, Prilog etničkoj bibliografiji novopazarskog kraja, Muzej Ras, Novi Pazar 1986., 76. 1331. An elić Pavao, Srednjovjekovna župa Kamenica ili Krivaja, GZM (A) 32 (1977), Sarajevo 1978., 331-343. 1332. An elić Pavao, Arnautovići, EJ 1, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1980., 297. 1333. An elić Pavao, Bišće i Blagaj, politički centar Humske zemlje u srednjem vijeku, Hercegovina 1, Mostar 1981., 41-72. 1334. An elić Pavao, Studije o teritorijalnopolitičkoj organizaciji srednjovjekovne Bosne, Svjetlost, Sarajevo 1982., 242. (* Ćošković Pejo, IZ 4, Banja Luka 1983., 231-236; Vego Marko, Oslobo enje 40/12480, Sarajevo 23.03. 1983., (KUN V/92) 11; Jalimam Salih, GADAR BiH 25, Sarajevo 1985., 297-299.) 1335. An elić Pavao, Umjesto predgovora, “Pavao An elić, Studije o teritorijalnopolitičkoj organizaciji srednjovjekovne Bosne”, Svjetlost, Sarajevo 1982., 7.

Topografija

145

1336. An elić Pavao, Osnovne značajke teritorijalnopolitičke organizacije u srednjovjekovnoj Bosni, “Pavao An elić, Studije o teritorijalnopolitičkoj organizaciji srednjovjekovne Bosne”, Svjetlost, Sarajevo 1982., 9-24. 1337. An elić Pavao, Problem naselja i užeg teritorija pod imenom Bosna, “Pavao An elić, Studije o teritorijalnopolitičkoj organizaciji srednjovjekovne Bosne”, Svjetlost, Sarajevo 1982., 25-30. 1338. An elić Pavao, Teritorijalno širenje imena Bosna u prvim stoljećima razvitka, “Pavao An elić, Studije o teritorijalnopolitičkoj organizaciji srednjovjekovne Bosne”, Svjetlost, Sarajevo 1982., 31-34. 1339. An elić Pavao, Srednjovjekovna župa Trstivnica, “Pavao An elić, Studije o teritorijalnopolitičkoj organizaciji srednjovjekovne Bosne”, Svjetlost, Sarajevo 1982., 35-49. 1340. An elić Pavao, Lepenica u srednjem vijeku, “Pavao An elić, Studije o teritorijalnopolitičkoj organizaciji srednjovjekovne Bosne”, Svjetlost, Sarajevo 1982., 50-73. 1341. An elić Pavao, Stara bosanska župa Vidogošća ili Vogošća, “Pavao An elić, Studije o teritorijalnopolitičkoj organizaciji srednjovjekovne Bosne”, Svjetlost, Sarajevo 1982., 74-84. 1342. An elić Pavao, Teritorijalnopolitička organizacija srednjovjekovne župe Neretve i njezino mjesto u širim političkim okvirima, “Pavao An elić, Studije o teritorijalnopolitičkoj organizaciji srednjovjekovne Bosne”, Svjetlost, Sarajevo 1982., 85-116. 1343. An elić Pavao, Srednjovjekovna župa Večenike (Večerić) i postanak Mostara, “Pavao An elić, Studije o teritorijalnopolitičkoj organizaciji srednjovjekovne Bosne”, Svjetlost, Sarajevo 1982., 117-141. 1344. An elić Pavao, O usorskim vojvodama i političkom statusu Usore u srednjem vijeku, “Pavao An elić, Studije o teritorijalnopolitičkoj organizaciji srednjovjekovne Bosne”, Svjetlost, Sarajevo 1982., 142-172. 1345. An elić Pavao, Ubikacija oblasti Trebotića i teritorijalnopolitička organizacija bosanskog Podrinja u srednjem vijeku, “Pavao An elić, Studije o teritorijalnopolitičkoj organizaciji srednjovjekovne Bosne”, Svjetlost, Sarajevo 1982., 173-204. 1346. An elić Pavao, Srednjovjekovna župa Kamenica ili Krivaja, “Pavao An elić, Studije o teritorijalnopolitičkoj organizaciji srednjovjekovne Bosne”, Svjetlost, Sarajevo 1982., 205-220. 1347. An elić Pavao, Vladarska imanja u srednjovjekovnoj Bosni, “Pavao An elić, Studije o teritorijalnopolitičkoj organizaciji srednjovjekovne Bosne”, Svjetlost, Sarajevo 1982., 221-242.

146

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

1348. An elić Pavao, Srednjovjekovna župa Primorje u Humskoj zemlji, Tribunia 6, Trebinje 1982., 27-40. 1349. An elić Pavao, Blagaj (Historija) (6); Bobovac (17), EJ 2, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1982. 1350. An elić Pavao, Srednjovjekovna župa Popovo, Tribunia 7, Trebinje 1983., 61-79. 1351. An elić Pavao, Srednjovjekovna župa Žaba, Hercegovina 3, Mostar 1983., 3556. 1352. An elić Pavao, Uvod. Geopolitički položaj Visokog, "Visoko i okolina kroz historiju 1", SO Visoko, Visoko 1984., 9-11. 1353. An elić Pavao, Doba stare bosanske države, "Visoko i okolina kroz historiju 1", SO Visoko, Visoko 1984., 101-309. 1354. An elić Pavao, Čičevo (283); Dobor (491), EJ 3, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1984. 1355. An elić Pavao, Dvor (73); Grad (81-82), Opšti leksikografski dio, AL BiH, Tom I, ZM, Sarajevo 1988. 1356. An elić Pavao, Srednjovjekovna župa Primorje u Humskoj zemlji, “Pavao An elić – Marijan Sivrić – Tomislav An elić, Srednjovjekovne humske župe”, ZIRAL, Knjiga 101, Biblioteka Stećak, Knjiga 3, Mostar 1999., 13-25. 1357. An elić Pavao, Srednjovjekovna župa Popovo, “Pavao An elić – Marijan Sivrić – Tomislav An elić, Srednjovjekovne humske župe”, ZIRAL, Knjiga 101, Biblioteka Stećak, Knjiga 3, Mostar 1999., 27-45. 1358. An elić Pavao, Srednjovjekovna župa Žaba, “Pavao An elić – Marijan Sivrić – Tomislav An elić, Srednjovjekovne humske župe”, ZIRAL, Knjiga 101, Biblioteka Stećak, Knjiga 3, Mostar 1999., 47-69. 1359. An elić Pavao, Srednjovjekovna župa Večenike (Večerić) i postanak Mostara, “Pavao An elić – Marijan Sivrić – Tomislav An elić, Srednjovjekovne humske župe”, ZIRAL, Knjiga 101, Biblioteka Stećak, Knjiga 3, Mostar 1999., 161-187. 1360. An elić Pavao, Bišće i Blagaj, politički centar Humske zemlje u srednjem vijeku, “Pavao An elić – Marijan Sivrić – Tomislav An elić, Srednjovjekovne humske župe”, ZIRAL, Knjiga 101, Biblioteka Stećak, Knjiga 3, Mostar 1999., 223-254. 1361. An elić Pavao, Srednjovjekovna župa Večenike (Večerić) i postanak Mostara, Motrišta 17, Mostar 2000., 28-47.

Topografija

147

1362. An elić Pavao – Sivrić Marijan – An elić Tomislav, “Srednjovjekovne humske župe”, ZIRAL, Knjiga 101, Biblioteka Stećak, Knjiga 3, Mostar 1999., 297. (* Ćosić Stjepan, Anali 38, Dubrovnik-Zagreb 2000., 405-407; Lupis B. Vinicije, Hercegovina 6-7 (14-15), Mostar 2000./2001., 133-135.) 1363. An elić Tomislav, Srednjovjekovni grad kod vrela Lištice u Hercegovini, Tribunia 4, Trebinje 1978., 11-29. 1364. An elić Tomislav, Srednjovjekovna humska župa Dubrave, “Povijest hrvatskog Počitelja” Zbornik znanstvenog simpozija održanog 16. i 17. veljače 1996. god. u Čapljini, Općinsko poglavarstvo, Čapljina-Zagreb 1996., 151-167. 1365. An elić Tomislav, Predgovor, “Pavao An elić – Marijan Sivrić – Tomislav An elić, Srednjovjekovne humske župe”, ZIRAL, Knjiga 101, Biblioteka Stećak, Knjiga 3, Mostar 1999., 7-12. 1366. An elić Tomislav, Srednjovjekovna župa Dubrave, “Pavao An elić – Marijan Sivrić – Tomislav An elić, Srednjovjekovne humske župe”, ZIRAL, Knjiga 101, Biblioteka Stećak, Knjiga 3, Mostar 1999., 189-207. 1367. Aranitović Dobrilo, Bibliografija radova o pljevaljskom kraju, NIRO Pljevaljske novine, Pljevlja 1988., 198. (* Lončar Dragomir, Mostovi XX/105, Pljevlja 1988., 9496.) 1368. Arnaut Muhamed, Govor zeničkih Muslimana starosjedilaca, Znak Bosne I/1, Zenica 1995., 35-37. 1369. Arnautović Esad, Feljton: Trebinje u srednjem vijeku (1-8): (1) (Naselje na lijevoj obali?), Glas Trebinja XXXI/517, Trebinje 01.04. 1983., 11, 13; (2) (Porijeklo naziva), Glas Trebinja XXXI/518, Trebinje 15.04. 1983., 11; (3) (Naziv grada), Glas Trebinja XXXI/519, Trebinje 29.04. 1983., 8; (4) (“Trebinjska hronika”), Glas Trebinja XXXI/520, Trebinje 13.05. 1983., 13; (5) Travunija u sastavu Duklje), Glas Trebinja XXXI/521, Trebinje 27.05. 1983., 12; (6) Travunija u sastavu Raške), Glas Trebinja XXXI/522, Trebinje 10.06. 1983., 12; (7) (U sastavu Bosne), Glas Trebinja XXXI/523, Trebinje 24.06. 1983., 10; (8) (U novim okolnostima – stari sukobi), Glas Trebinja XXXI/524, Trebinje 08.07. 1983., 13. 1370. Arnautović Esad, Staro Trebinje u fotografiji, 3 izdanje, Kulturno-prosvjetna zajednica Trebinje-Foto-kino klub Trebinje, Trebinje 1990., 55. (* Baraković Meho, Preporod XXI/487, Sarajevo 1990., 12.) 1371. Arnautović Esad, Oblici imena Bosna u srednjovjekovnim izvorima, Most XXI/1(90), Mostar 1995. 1372. “Atlas svjetske povijesti, dopunjeno izdanje za Jugoslaviju, The Times”, Cankarjeva založba, Ljubljana-Zagreb 1986., 378. (za srednjovjekovnu Bosnu autor

148

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

karata Sima Ćirković) (* Kampuš Ivan, HZ 39, Zagreb 1986., 305-307; Heres Tomislav, Marulić XX/1, Zagreb 1987., 86-88.) 1373. Babić Anto, Banica (479); Bilino polje (703), EJ 1, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1980., 703. 1374. Babić Anto, Donji Krajevi (Dolnji Kraji), EJ 3, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1984., 532. 1375. Babić Anto, Glaž, EJ 4, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1986., 411-412. 1376. Babić Anto, Izačić, EJ 5, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1988., 676. 1377. Babić Anto – Kovačević-Kojić Desanka, Hodidjed, EJ 4, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1986., 722. 1378. Babić Anto – Kovačević-Kojić Desanka, Humska zemlja, EJ 5, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1988., 466-467. 1379. Bačić Vinko, Neum pred ra anje novog Neuma, “Neum, Zemlja i zavičaj Hrvata”, Humski zbornik 1, Općinsko vijeće Neum, Neum 1995., 243-258. 1380. Badurina An elko, Hagiotopografija Konavala, "Konavle u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti 1", Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, Posebna izdanja, Monografije XV/1, Dubrovnik 1998., 253-261. 1381. Bagarić Ivo, Drežnica u turskom defteru iz 1477., Sveta baština VI/56, Duvno 1987., 16. 1382. Bagarić Ivo, Duvno. Povijest župa duvanjskog samostana (Prigodom 150 obljetnice današnje župe Duvno 1839-1989), Sveta baština, Knjižnica Svete baštine 25, Duvno 1989., 271. (* Ivanković Ante, Bilten FTS XVII/2, PFB II/3, Sarajevo 1989./1990., 82; Heres Tomislav, Sveta baština IX/77, Duvno 1990., 17.) 1383. Bagarić Ivo, Duvno u doba Ilira, Rimljana i hrvatskih vladara, “Prvi hrvatski kralj Tomislav”, Zbornik radova, Zajednica Duvnjaka Tomislavgrad”, Zagreb 1998., 19-36. 1384. Bakaršić Sulejman, Bosanska Krupa (98); Broćno (490), EJ 2, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1982. 1385. Banac Ivo, Bosanske granice: Titova izmišljotina ili proizvod povijesne evolucije, “Ivo Banac, Cijena Bosne (članci, izjave i javni nastupi, 1992.-1995.)”, VKBI, Biblioteka Posebna izdanja, Sarajevo 1996., 121-124. 1386. Banac Ivo, Bosanske granice (Titova izmišljotina ili proizvod povijesne evolucije), Prva linija III/18, Sarajevo 1994., 4-5.

Topografija

149

1387. Bandžović Safet, Kameni svjedok, INA Damad, Edicija Tragovi, Knjiga 4, Novi Pazar 1999., 175. 1388. Basler uro, Župa i grad Soli u srednjem vijeku, “100 godina Fabrike soli Tuzla”, Muzej Istočne Bosne-Fabrika soli, Tuzla 1985., 17-20. 1389. Basler 500-501. uro, Ilidža (Arheološka nalazišta), EJ 5, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1988.,

1390. Basler uro – Ajder D. – Grbelja Tonči, Jajce i okolina, Turistkomerc, Zagreb 1983., 79.; Jajce und Umgebung, Turistkomerc, Zagreb 1984., 79; Jajce and its surroundings, Turistkomerc, Zagreb 1984., 79; Jajce et ses envivnos, Turistkomerc, Zagreb 1984., 79. 1391. Basler uro – Benac Alojz, Bunar u prošlosti, “Mjesna zajednica Bunar nekad i sad”, MZ Bunar, Bunar 1978. 1392. Batinić Anto, Pliva pjeva i plače, Svjetlo riječi VII/81, Sarajevo 1989., 8-9. 1393. Batinić Anto, Krajiški Fratrovac (Reportaža iz Ivanjske kod Banja Luke), Svjetlo riječi VIII/87, Sarajevo 1990., 8-9. 1394. Beatović or e, Bratunac i okolina u mojim sećanjima, Udruženje dobrovoljaca oslobodilačkih ratova Srbije 1912-1920, Beograd 1981., 64. 1395. Bečirović Fikret, Kakanj i njegova okolina (Prilozi povijesnoantropogeografskom rasvjetljavanju važnosti trstivničkog kraja do 1463.), NIP Kakanjski glas, Kakanj 1995., 95. 1396. Bejtić Alija, Srednjovjekovni grad Hodidid bio je na Vratniku u Sarajevu, Radovi ANU BiH 64, Odjeljenje društvenih nauka 20, Sarajevo 1979., 107-148. 1397. Bejtić Alija, Znamenitosti Sarajeva, “Preporod, 30 godina, 1970-2000 (Izbor tekstova), RIZ u BiH, Izdavački centar El-Kalem, Sarajevo 2000., 149-152. 1398. Belić Branko, Soko kod Gračanice, Glas komuna XXXIX/1437, Doboj 20.08. 1985., 8. 1399. Benac Alojz, Predgovor, AL BiH, Tom I, ZM, Sarajevo 1988., 5-6. 1400. Bešlagić Šefik, Jeleč na Govzi, Odjek XXXIII/24, Sarajevo 1980., 4. 1401. “Bijeljina i okolina kroz istoriju (Naučni projekat)”, Odbor za izradu monografije “Bijeljina i okolina kroz istoriju”, Bijeljina 1989., 18. 1402. “Bjelajce, monografija”, Opštinska konferencija SSRN, Mrkonjić Grad 1978., 168.

150

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

1403. Blagojević Miloš, Bosansko završje, ZFF XIV-1, Beograd 1979., 129-144. 1404. Blagojević Miloš, Pregled istorijske geografije srednjovekovne Srbije, ZIMS 20, Beograd 1983., 45-126. 1405. Blagojević Miloš, Severna granica bosanske države u XIV veku, "Bosna i Hercegovina od srednjeg veka do novijeg vremena", SANU, Istorijski institut, Zbornik radova 12, Beograd 1995., 59-76. 1406. Blagojević Miloš, Krajina (319-320); Krajište (320-321); Paše, pasišta ili pašišta (504-505); Planine (519-520); Udeone kneževine (759), “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”, Knowledge, Beograd 1999. 1407. Blažanović Stjepan, Bosanska Posavina, Domovinska zajednica Bosanske Posavine, Zagreb 1993. 1408. Blažanović Stjepan, Tragom nestalog hrvatskog identiteta, Stećak III/31-32, Sarajevo 1996., 38-39. 1409. Bojanovski Ivo, Neka pitanja antičke topografije donje Neretve, “Dolina rijeke Neretve od prethistorije do ranog srednjeg vijeka” (Znanstveni skup, Metković 4-7. X 1977.), HAD 5, Split 1980., 181-192. 1410. Bojanovski Ivo, Dobor u Usori (Sjeverna Bosna), NS 14-15, Sarajevo 1981., 1137. 1411. Bojanovski Ivo, Ključ na Sani. Ključ – srednjovjekovni grad, AP 23, Beograd 1982., 140-142. 1412. Bojanovski Ivo, Sokol na Plivi, Hrvatski narodni kalendar za prijestupnu 1992, Godina 40, Sarajevo 1991., 287-294. 1413. Bojanovski Ivo, Vrhbosna, srednjovjekovni kastel iznad Sarajeva, Hrvatski narodni kalendar za prijestupnu 1992, Godina 40, Sarajevo 1991., 339-340. 1414. Bojić Nikola, River retreats in front of like (postcard of Goražde), Naš svijet XXIV/270, Sarajevo 1988., 20. 1415. Bokan J. Branko, Edicija Sanski Most I, NIGP “Borba” Beograd - NIŠP “Glas” Banja Luka, Banja Luka 1980. (* Davidović Dragan, IZ 2, Banja Luka 1981., 271-278; Ćekelić Sava, Oslobo enje 38/11773, Sarajevo 18.03. 1981., 8.) 1416. Bokan J. Branko, Srednjovjekovni grad Bihać izgra en je na brežuljku pored Une a ne na Uni, IZ 7, Banja Luka 1986., 233-236.

Topografija

151

1417. Borić Aras, Neosporivi kontinuitet granica (Tribina na Islamskoj pedagoškoj akademiji: Ibrahim Tepić, Historija granica BiH), Naša riječ 42/2848, Zenica 1997., 13. 1418. Borović Mustafa, Grad šljive, historije i turizma, Ljiljan VII/295, Sarajevo 1998., 37. 1419. “Bosanska Posavina – dio cjelovite Bosne i Hercegovine” (Zbornik radova sa okruglog stola održanog 24.11. 1994. godine u Sarajevu), Sabor Bosanske Posavine u Sarajevu-Institut za istoriju u Sarajevu, Sarajevo 1997. 1420. Bosnić Mehmed, Mostar i Blagaj, 5 plus 21, Sarajevo 2000., 6-7. 1420a. Bošković Branislav, Postolja srpske srednjovekovne županije Nevesinja, Nolit, Biblioteka Kućišta, Beograd 2000., 60. 1421. "Bošnjaci Šipova kroz historiju", Udruženje intelektualaca Bošnjaka Šipova u izgnanstvu, Zenica 1999., 509. 1422. Božić Ivan, O propasti manastira sv. Mihaila na Prevlaci, “Ivan Božić, Nemirno pomorje XV veka”, SKZ, Beograd 1979., 83-91. 1423. Brčić Ml., Župa Livno – nekad i danas, Sveta baština V/37, Duvno 1986., 10-12. 1424. Brkljača Seka, Jedan pogled na Bosansku Posavinu u srednjem vijeku, “Bosanska Posavina – dio cjelovite Bosne i Hercegovine” (Zbornik radova sa okruglog stola održanog 24.11. 1994. godine u Sarajevu), Sabor Bosanske Posavine u Sarajevu-Institut za istoriju u Sarajevu, Sarajevo 1997., 7-13. 1425. Brkljača Seka, Iz srednjovjekovne historije Blagaja, Hercegovina 9, Mostar 1997., 15-18. 1426. Budak Neven, Uloga Bihaćke komune u obrani granice, HZ 42, Zagreb 1989., 163-170. 1427. Budak Neven, Uloga Bihaćke komune u obrani granice, “Vojne krajine u jugoslovenskim zemljama u novom veku do Karlovačkog mira 1699.”, SANU, Naučni skupovi 48, Odeljenje istorijskih nauka 12, Beograd 1989., 47-54. 1428. “Bukovica. Uz stotu obljetnicu osnutka župe (Priredili Ivo Bagarić i Vladimir Kozina)”, Župni ured Sv. Franje Asiškog, Bukovica 1980. (* J. I., Kršni zavičaj 13, Hercegovina 1980., 34-37; Bubalo Jakov, Naša ognjišta X/67, Duvno 1980., 15.) 1429. Buljina Halid, Fojnica od trga do kasabe, GR IZ BiH LIX/5-6, Sarajevo 1997., 437-452.

Herceg-Novi u Dubrovačkom arhivu. Turistički savez opštine Čapljina. 4754... Pljevlja 1990. Neki pomeni pljevaljskih toponima u istorijskim izvorima do kraja petnaestog veka.. 22-24. Cigeljević Ante. Čehić Namik. Čar-Drnda Hatidža. Opštinski odbor SUBNOR-a Prozor. Čapljina 1989. Stećak VII/79-80. Stećak VII/78. dio... Boka 13-14. 1442.. . Serija 2. dio. IX + 220. 1436. Sarajevo 2000. 55-71. III. Čar-Drnda Hatidža. Iz prošlosti Jeleča. Cepelić Milko.. "Neum i bosansko primorje".. Titovo Užice 1984. Crnić-Pejović Marija. Bužim 1994. Cvijetić Ratomir. “Čapljina (Ilustrovani zbornik)”. 215-274. SDA Općinska organizacija Bužim. 1439. Cvijović V. današnje Tuzle. 28-29. 209-229. Vojna biblioteka 2. Sarajevo 1994. 10 strana). Breznički zapisi 1. Stećak VII/81.. Bušatlija Ibrahim. Sarajevo 2000. Knjiga I. Behar II/8-9. Sarajevo 2000. I. 18-19. Press centar ARBiH. Stećak VII/82. Bužimkić Mesud. Sarajevo 1990.. 5-18. 1435. 1434. Zagreb 1993. 1430. 1441. II. Bosansko primorje i Neum (geopolitičko razmatranje i odnosi).. 419-422. IV. (1 izdanje 1993). Sarajevo 2000. GP 26-27 (1982-1983).. 29-36. Muzej akovštine. Prozorski kraj u oslobodilačkom ratu i revoluciji. 26-27. 26-27.. ‘Ajsela’. Visoko u sastavu Osmanskog carstva – XV i XVI stoljeće. Iz prošlosti Prijepolja. 1432. Užički zbornik 13. izdanje. Herceg-Novi 1982. NZ 12. Biblioteka Muzeja akovštine. Prilozi XXII/23. 1437.. Čampara Salko – Hako. 1438. Čehajić Jasmina. 411. “Bužim (Katalog Bužim)”. Novi Pazar 1988. 1443. 69-72... (nepaginirano. Zbornik Muzeja akovštine 1.-2000.152 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Sarajevo 1984. Povijest sela Vuke. 1433. 1437a. 2.. Feljton (1-4): Deset i pol stoljeća grada Soli. Čar-Drnda Hatidža. Simbol tisućgodišnje opstojnosti... O poreklu imena Priboj. 1440. dio. dio. Sarajevo – društvenogeografski pregled. Monografija Gacko. 1431. Prozor 1985. akovo 1978. 369. Stari most u Mostaru. Sarajevo 2000. POF 40. “ akovo i njegova okolica”. 193-217. Knjiga 1. Sarajevo 1987.

ZČ 35/1-2. 93-99. EJ 1. Split 1997. 11-31. Mostovi 2. 602-611. Zagreb 1978. JLZ.. 1449. 17. (* Ladić Zoran. Ravančić Gordan. JLZ. Zenica 1990. 1447. Čepalo Husein. Put. 60. izdanje. Zagreb 1991. EJ 4. putovanja.. Sarajevo und Umgebung. 1457. EJ 3. Čubrilović Vaso. Prusac 1995. Čović Borivoj. izdanje. Počitelj i okolica. DP Naša riječ. 1445. Bibliotheque des petites monographies touristiques. 2. Izvori i literatura o povijesti cesta i puteva u srednjovjekovnim hrvatskim zemljama i Bosni. 302-307.. 20. Zagreb 1985. Prusac. Čoralić Lovorka. Zagreb 1997. Biblioteka Povjesnica. Čelić Džemal. Prusac 2000. 143. Pisana tradicija Prusca i okoline. EJ 2. 1454. 23-40.. Zagreb 1984. 2. CCP XXII/42. Čović Borivoj. Čubrilović Vaso. Bibliothek “Kleine Touristische Monographien”. Zadar 1997.. 96.. Povijesni prilozi 16 (1996). Nummer 17.. Zagreb 1998. 2. Istorijski spomenici. Ljubljana 1981. Mala biblioteka. Nu. Zagreb 1980. 1456. Čović Borivoj. Balkanski poluotok (Balkansko poluostrvo) (Istorija).. Čukle Mirsad.. 453-458. 1455... Zagreb 1986. Bosanska krajina (Historija). Most XXII/94 (5). Debelo Brdo.Topografija 153 1444. 1458. JLZ. Zagreb 1980. Lisičići – historijsko mjesto.) 1452. 1453. BožićBužančić Danica. Čelić Džemal. Simpozij”. Sarajevo et ses environs. Zagreb 1997. Čepalo Husein. izdanje.. Biblioteka male turističke monografije 61. 4. 2.. MD ‘Hasan Kafija’.. 2. Ravančić Gordan. Konjic 2000. 92.. Čelić Džemal. 396-397. Čepalo Husein. Arheološka nalazišta (Bosna i Hercegovina). Mostar 1996. Ceste i putovi u srednjovjekovnim hrvatskim zemljama. 290-294. Čoralić Lovorka. Turistkomerc. Zagreb 1982. Turistkomerc. Čremošnik Irma. AGM. putnici. 314-315. 1448. “Ajvatovica ’94. 1451. 7-13. Golubić. EJ 1. izdanje. Prusac. Nalazi prvih ranoslavenskih naselja u Bosni i Hercegovini. 159-160. 1450. Počitelj na Neretvi. JLZ.. izdanje. Radovi 24. Kolo VII/4. JLZ. 94-95. Turistkomerc.. Radovi Zavoda 39. 292. Ladić Zoran. 427. Mogućnosti XLIV/10-12. Zagreb 1997.. .. Zagreb 1980. (i na francuskom i njemačkom) 1446.

278-279.50. Knowledge.) 1471.. Kabes II/6.. Zagreb 2000. 35. (* Omeragić Darko. Mostar u Herceg-Bosni (Postanak i razvitak grada Mostara. Mostar 1991. Ćosić Stjepan. 1467. Ćošković Pejo. Županija dubrovačko-neretvanska. Oslobo enje 55/18912. Ćirković Sima. Banja Luka 1990. 1469. Institut za istoriju. Knjiga 3. Ćeman Mustafa. Biblioteka Stećak. 1464. Beograd 04. Srednjovjekovne humske župe”. 1991. 11-17. “Ilidža.. Sarajevo”.. 1460. “Srbija i susedne zemlje na starim geografskim kartama”. “Mihailo Dinić. Sarajevo 1997. 1463.09.. HM I/3-4. Ishod na Ilidžu. Ćeman Hasan Mirza.-2000. Sarajevo 19. 14-15. godine. Dubrovnik 1999. Ćirković Sima. HZ 53.. Ćirković Sima. Galerija 70. 1461.. 61. Zagreb 2000. Ljiljan IV/151. Ćošković Pejo. Banja Luka 14. Srpske zemlje u srednjem veku (Istorijsko-geografske studije)”. Neproslavljena 500. Holjevac Željko. 10. Stare i nove granice. ZRVI 37. Dvori Isa-bega Ishakovića. KDM Preporod. 1472. te prikaz raznih zgoda i nezgoda kroz koje je u toku razvitka prelazio). SANU.. Mostar 1997. Sarajevo 2000. 1473. . Svedočenje karte.. Ćirković Sima. Iz recenzije. “Banjaluka”. Varoš (68).. 6. 7-29. “Pavao An elić – Marijan Sivrić – Tomislav An elić. Kabes III/25.. 46. Beograd 1991. Od najstarijih vremena do 1527. Matica L/9. Ćošković Pejo. Blagaj kroz vijekove. Gradski odbor u Mostaru. 266-267. Sarajevo 1995. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”.. Politika.. Čusto Šućrija.10. 203-292. Općina Ilidža. 1465. 24-38. Jedno stoleće istorijsko-geografskih istraživanja srednjovekovne Srbije. 9-32..-15.. Buić Domagoj Božidar. SKZ.02. Ćirković Sima. 1466. Knjiga 101. 1987. Beograd 1978. 294. Beograd 1998. Ćišić Husein. Mostar 1999. Maglovita stoljeća (Tragom najstarijeg poznatog spomena Banjaluke). ‘Naseljeni gradovi’ Konstantina Porfirogenita i najstarija teritorijalna organizacija. Mostar 1996. 9-30. 110. Ćosić Stjepan – Kapetanić Niko – Ljubić Pero – Vekarić Nenad. ZIRAL. 1468. 1462. 1999. 1459. Administrativni Blagaj. Kazančine (268-269). obljetnica (Prilog pola tisućljeća dugoj povijesti Banja Luke).. Hrvatska granica na Kleku. Beograd 1999. Glas 44/4950. 1470... Čusto Šućrija.154 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.

Zagreb 1979.. SKZ. Dalmacija Stevo. Ćuk Ruža. Sarajevo 1979. Macan Trpimir. ANU BiH. 470. Beograd 1978. GDI BiH 28-30 (1977-1979). njemački) 1481. hanovi i hanska privreda u Sandžaku. Beograd 1987. Posebna izdanja 70. Srpske zemlje u srednjem veku (Istorijsko-geografske studije). izdanje 1978. Srednje Podrinje. IČ 34. 1482... Biblioteka Male turističke monografije 9.. 8. 1478. Zagreb 1986. 61-73. Breza i Komorani . 585-589.. Prijepolje 1997. 2. “Mihailo Dinić. izd. Dva stara trga u Polimlju. Manastir Orlić i Kalu erske stijene u Donjoj Kozici.. 74.Topografija 155 1474. Srpske zemlje u srednjem veku (Istorijsko-geografske studije)”. 309-311. 1479. 106-115. Ćošković Pejo. Grad (burg.. 294-301. 4. 59. Stari putevi. kaštel. SSDSV 9. 39-46. Zemlje hercega Svetoga Save. 1982. Raška). JLZ. “Zbornik referata i materijala V jugoslovenske onomastičke konferencije”. izd. Srpske zemlje u srednjem veku (Istorijsko-geografske studije)”. 1981.. SKZ.. Srbija. HM III/10.. Pljevlja i pljevaljski kraj u dubrovačkoj arhivskoj gra i. Sarajevo 1999. izd. 1484. 11. Despotović Vidoje. Dinić Mihailo. 10.. vlastelinski grad). “Mihailo Dinić. Ćuk Ruža. Prijepolje 1981.. izdanje. Mileševski zapisi 2 (1996). Zagreb. IČ 29-30 (1982-1983). 7. Srpske zemlje u srednjem veku (Istorijsko-geografske studije)”. izd. Karavanske stanice u Polimlju u srednjem veku. Iz istorije nekih srednjovjekovnih toponima Bosanske krajine. Prijepolje 1997. 1475. SKZ. Marulić XII/1.). Ljubljana 1981.. 1477. (5.. (francuski. . 117-138. 33-43.. O nazivima srednjovekovne srpske države (Sklavonija. 1986.. Voje Ignacij. izd. izd. Mostar i okolica. 1985. EJ 4. Ćuk Ruža.. Deroko Aleksandar. izd 1988. 1483. Ćupina Dejan. Dinić Mihailo. Sarajevo 1979. 321-323. 1480. 6. “Mihailo Dinić. Radio Sa VIII/26. Mileševski zapisi 2. SKZ. 1487. Ćulafić Vukoman. 1486. 75-80. ZČ 35/4. (* Živković Pavo. Beograd 1978. Sarajevo 1985.. Područje Bosanske Gradiške u razvijenom srednjem vijeku. Živković Pavo. 55-67. 7-24.srednjovekovna naselja u Polimlju. 385-386. 1980. Ćuk Ruža. plemićki grad. 1476. Glasnik Zavičajnog muzeja 1. 178-269. Pljevlja 1999. engleski. 1979. Turistkomerc. Dinić Mihailo. Beograd 1983. 446. Odjeljenje društvenih nauka 13. Dinić Mihailo. Beograd 1978. Beograd 1978. 9.) 1485.

Zagreb 1984. izdanje.. ŠK.”. 1493. Mostar 1998. Dobrun.). 434. Trg Drijeva i okolina u srednjem veku.. monografski prikaz”. 135-147. Drijeva. Beograd 1978. 1500. Drašković Blagota – Jelić Ivan – Raukar Tomislav.156 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 2. 35-38.. SKZ. Divan III/32-33. JLZ.. Srebrnik kraj Srebrnice. Mostar . Zagreb 1984. SKZ. 17-71. 1496. Dodig Radoslav. Draganović Krunoslav – Sudar Pero. Dodig Radoslav.. do danas”. i 12.-7. Kršni zavičaj 28. Marulić XV/2. Uvod. Hercegovina 4-5 (12-13). Državni arhiv u Zadru. “Dragaljevac. 6. Knjiga 1.. Srpske zemlje u srednjem veku (Istorijsko-geografske studije)”.. 1492. Biblioteka Stećak.. 5. EJ 3.. Dodig Radoslav. Zbornik Znanstvenog simpozija održanog u Ljubuškom 11. 1495. 1488. 191. (* Buturac Josip. Srednjovjekovne humske župe”. Organizacioni odbor za pripremu emisije ‘Znanje.-1994. Zbornik radova s me unarodnoga znanstvenog skupa ‘Duvanjski kraj kroz povijest: Tomislavgrad. 502-503.. “Duvanjski zbornik. Hrvatski institut za povijest Zagreb – ‘Naša ognjišta’ Tomislavgrad – Zajednica Duvnjaka Tomislavgrad-Zagreb. “Mihailo Dinić.-2000. 77. Zadar 1999. Dinić Mihailo – Kajmaković Zdravko. “Stijepo Obad – Ser o Dokoza – Suzana Martinović. 2. 174. EJ 3.) 1499. 357-367. 1490. Zagreb-Tomislavgrad. 2000. “Ljubuški kraj. Komušina 1981. Dragić Marko. 349-356. Tajna tvr ave Fenarlik. izdanje. ZIRAL. Prvi spomen Ljubuškog (Uz 550..-1999. Dinić Mihailo. 1494.. Južne granice Dalmacije na zemljovidima od 17.Zagreb 1996. Mostar 1999.. Banja Luka 1978. kolovoza 1995. Drino Dževad. Travnik 1995. 9-11 .-20. Beograd 1978. 1489. 1501. 53-63. obljetnicu (1444. Crtice o podneblju i povijesti ljubuškog kraja. Dodig Radoslav. Humac 1995. Južne granice Dalmacije od XV. st. Komušine i Kondžilo s posebnim osvrtom na usorsku banovinu i stari Kuzmodanj. Dinić Mihailo. 1498. Srpske zemlje u srednjem veku (Istorijsko-geografske studije)”. Predaje i legende o tvr avama u Bosni i Hercegovini. 1491.”. Dokoza Ser o – Martinović Suzana. st. Knjiga 3. Iz duvanjske onomastike. Zagreb 1980.. 1497. srpnja 2000. 577.. Omiš.imanje’. “Pavao An elić – Marijan Sivrić – Tomislav An elić. 368-399. Ziral-Naša djeca. “Mihailo Dinić.. ljudi i vrijeme.. Rimokatolički župni ured Komušina. Knjiga 101. Zagreb 1982. “Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture”. JLZ. Dinić Mihailo.

Naš svijet XX/222. Dugandžić Ivan – Sopta Josip. (* Karamatić Marko. Kršni zavičaj 29. stoljeća” (s dodatnim historijskim refleksijama). Zagreb 1989. Hercegovina 6-7 (14-15). 1505... 127-133. 389-403... Kolo VII/2. 6. Dugandžić Ivan. Split 1994. Brešić Vinko. Sarajevo 1984... 8-9. Marulić XXII/2. Šeherski glasnik. Dujmović Ivan. Divan III/34-35.) 1507. Zagreb 1999..) 1510. Dugandžić Ivan. Travnik 1995. Zagreb 1997. (* Vukšić Tomo. 15-150. Široki Brijeg 1999. Naš svijet XX/225-226.. 1509.. Zbornik radova s me unarodnoga znanstvenog skupa ‘Duvanjski kraj kroz povijest: Tomislavgrad. Džaja Miroslav – Draganović Krunoslav. Kalendar Svetoga Ante 1995. do kraja 19.) 1508..) 1514.. Džaja Miroslav.. Zagreb 2000. Baško Polje-Zagreb 1994. 1512. Novog Šehera i Komušine I.. 418. 703.Topografija 157 1502. Samobor 1996. CUS XXIX/3. 6-7. Bazilika i grad Mokriskik kraj Širokog Brijega. 2. Župni ured RasnoMH Ogranak Široki Brijeg. Naša ognjišta XXX/269. Drmić Ilija. Sivrić Marijan. Sa kupreške visoravni. Matica L/8. 32. 63-64.. Mostar 1986. “Duvanjski zbornik”.. Rasno i Dužice-Župa Rasno. Naša ognjišta XXX/270. Udruga umjetnika ‘August Šenoa’. 137-140.. Humac 1996. “Pet stoljeća zemljopisnih karata Hrvatske od 15. Biloševice u župi Rasno. Pogledi u prošlost i kulturu Žepča.) 1513. Livno 1995. “Miroslav Džaja – Krunoslav Draganović. Drino Dževad. Povijest zavaljske župe. 503-508.. 2. 415. 14. ‘Ognjišta se nisu utrnula’ (Rotimlja – Reportaža). 534. Grad starih spomenika . Tomislavgrad 1996.. Pandžić Bazilije. 20. 1506. 1503. 1504.. Naša ognjišta XXIX/265. (* Skenderović Robert. Džaja Miroslav. 216-218. Sarajevo 1984. Tomislavgrad 2000. Hrvatski institut za povijest Zagreb-‘Naša ognjišta’ Tomislavgrad-Zajednica Duvnjaka TomislavgradZagreb. Džumhur Zuko.. 54-56. I. Maglaja. Sa kupreške visoravni”. Crkva na kamenu VII/62.. Oborci. Zagreb-Tomislavgrad 2000. Dobretići (Zemljopisno-povijesni zapis). 1511.-7. Župni ured Otinovci-Kupres./2001. (* A.. Zavidovića.. BF IV/5. Novi Šeher 1995. izdanje. Mostar 2000. Foča – grad na dvije hladne vode. Sa kupreške visoravni. 27. izdanje. srpnja 2000. 335-337. Župni ured Otinovci-Kupres. Džambo Jozo. 4-5. Tomislavgrad 1999. Tomislavgrad 2000. Dumbović Vladimir. 6-7. Mostar.. (* . Naša ognjišta XXVI/228.. Baško Polje-Zagreb 1994.

Boka 13-14. Mostar (Writings on Cities). Fekeža Lidija..11. Visoko 1978. Sarajevo 1986. ZM. 7. Oslobo enje 56/18929. NEV XXIX/1. 120-121. (Vodič za vikend) 2. GZM (A) 42-43 (1987-88). 1524 Festić Mustafa.08. Beograd – Ustanova za kulturu. GZM (A) 40-41 (1985-1986)..158 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. “Istočna Bosna i Sandžak (Znanstveni skup). 302-303. Povijest župe Dolac s osvrtom na ostale župe lašvanske kotline. 21. istina). Udruženje Bošnjaka porijeklom iz Sandžaka. 1525 Filipović Mirko. 1995. 1517. Filipović Milenko. AL BiH. 1518. 37-45.. Sarajevo 05. Svjetlo riječi I/6. Demografske slike Sarajlija (od 1463. Oslobo enje 52/16946. 31-53.. 1519. Sarajevo 1996.) . 1515. 171-190. Sarajevo 1988.-2000. Riznica bošnjaštva (Srebrnica. Sarajevo 2000. Sarajevo 1986. 287.. Arheološka istraživanja srednjovjekovnog grada i crkve u selu Gradac kod Hadžića. 124. Od dolaska Slavena do pada bosanskog kraljevstva. "Urbano biće Bosne i Hercegovine". 16. 1999. Općina Ilidža.. Sarajevo 1996. Beograd 2000.. Vlastito izdanje.g. 1523 Fekeža Lidija – Gavrilović Margita. 129-209. Ranoslovenska nekropola Bagruša u Petoševcima kod Laktaša.. Neke osnovne crte razvoja srednjovjekovnih gradskih naselja u Bosni i Hercegovini. 208. Sokolac. Visoko 1983. 8-9. istorija. Vratiti utvrdi stari izgled (Vranduk kod Zenice). ozić Hakija... godine). ondović Božidar. (Zapis o Travniku). Povijesna ekonomska upućenost Sandžaka i Bosne. 1522 Fekeža Lidija.). Sarajevo 1979. 23. Institut za istorijuMe unarodni centar za mir. ulaban M. maja 1994. 1520. Okrugli sto “Tragom bosanskohercegovačke prošlosti – o urbanom biću BiH. Sarajevo 14. ozić Hakija.. Fekeža Lidija. (* Gavran Ignacije. do 1991. Naš svijet XXII/249. Tom I. Sarajevo”. Herceg-Novi u srednjem vijeku. Herceg-Novi 1982.. Župa Livno – jučer i danas (reportaža)..”... Korijeni i život. 1516. Heres. Glasinac (Reprint izdanja iz 1950. 165-187. Sarajevo 1989. Sarajevo 1986. Naselja (Kasni srednji vijek). Opšti leksikografski dio. Naš svijet XXII/246. Sarajevo 1996... “Ilidža. 1521 Fekeža Lidija. 1526 Fišić Ladislav. 68-71. 1524a.

Zadarska smotra XLII/4-5. 9. Bilten FTS XXIII/1. Franjić Živko. 25. Pridvorje 1984. Sarajevo 24. 12. Vasilj Snježana. Livno 1995. 1537. Vrgorac 1991. Svjetlo riječi IV/43. godine. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 1536. IZ 8. Putokaz na vjetrometini (Crkva u Kiseljaku).. HKD Napredak Podružnica Bihać. Klek (Neum) i Sutorina. Historijat geografskih upoznavanja i proučavanja Bosne i Hercegovine do 1918. Sarajevo 1994. Župa Brajkovići (uz stotu obljetnicu postojanja). Sarajevo 1982. (* Rajčić Tihomir. Fišić Ladislav. Visoko 1985. 286-287. Iz istorije Travnika (Grad vezira i konzula). Visoko 1986. Sarajevo 1987. Sarajevo 1984.. 2.Topografija 159 1527. Oslobo enje 53/17132. Zagreb 1980. Gašparović Ratimir. 10-11. Petrović Rade.. GP 26-27 (1982-1983). Stećak I/3. Sarajevo 1982. Banja Luka 1988. Svjetlo riječi II/21.. Franjevački samostan Gorica. EJ 1.. Gafić Mustafa. (* Gavran Ignacije. 1538. 1530.. “Fojnica kroz vijekove”. Bihać 1999. SO Vrgorac. 8-9. Knowledge. GADAR BiH 27.12. Župski ured Pridvorje. 8-9. “Franjevački samostan i crkva na Gorici kod Livna (Vodič). Samobor 1996. 99 + 1 karta. izdanje. 1988.. Gašparović Ratimir. Franić Ante.. (KUN VII/370). Zadar 1993. Knjižnica Pastoralne biblioteke. Bosna Srebrena XXXIII/4. Gavez Eduard.. Svjetlo riječi III/23. Oslobo enje 45/14554. 60. 208-210. godine. Gavran Ignacije. Sarajevo 21. O Vrgorcu. JLZ. Sarajevo 1984.) 1534.. 1540. 1529.) 1528. Sandžak (644). 5-99.. Foretić Vinko. Fišić Ladislav. 312. 131-133. Vasilj Snježana. GDI BiH 38... Pastoralna biblioteka. 434. 1532. 33. Fišić Ladislav.) 1535. Povijest Bihaća od najstarijih vremena do 1878. 31. Svezak 5. 544. 157-162. (Tekst Ignacije Gavran)”. Fojnica-Sarajevo... Bakovići. 1533.. 193. .. SO Fojnica-Veselin Masleša Sarajevo.. ‘Mila kuda si planina’ (Podhum-Žitače) (reportaža). Fotić Aleksandar. Sarajevo 1987.) 1531. (* Lovrić Marko.. Vilajet (78-79). Beograd 1999. 1996. 1987. (* Mušeta-Aščerić Vesna.02. Stara dobra majka (reportaža iz Gradnića). 127-128. 1539. Pogled na prošlost župe Pridvorje..

Gošić Nevenka. Bijeljina 15. 23. Grdina Igor. 25. Knjižnica Baština. Sarajevo 1987. 183. Gavran Ignacije. 1554. Knjiga 1. (Jajce – grad koji je sagradila priroda). 449-456.160 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. AL BiH. Beograd 1981. 11. Beograd 1997. Radovi FF 1. Sarajevo 1988. bašči i trgovine). Sve zbog lijepe Fjorentinke (Ljubuški). Hadrović Rašid. 1553. 208-213.. Putevi i putokazi (Niz članaka o našoj prošlosti)”. Banja Luka. Gavran Ignacije. Zagreb 1996. Tom I. 9-20. Graljuk Boris. AP 22. godine. Opšti leksikografski dio.. 1544. Sarajevo 2000.. Graljuk Boris. Mustafa. Glavaš Tihomir.-2000. Sarajevo 1995. Sarajevo 1983. Gradeva Rosica... Sarajevo 1995. Sarajevo 1988. Gornji šeher. Sarajevo 1995. “Arheološka problematika zapadne Bosne”. 1546. Goldstein Ivo. 26. Pale 1998. Hrvatske županije kroz stoljeća. Varoš... 1545. 1548. Naša ognjišta IX/50.. 113-117. 1552.. Novija arheološka otkrića i ispitivanja na području Banja Luke i okolice. 176. 1541. Sarajevo 1987.... Svjetlo riječi. Zbornik 1. Duvno 1979. Feljton: Priče iz starih gradova: Splav mi je kuća i avlija (Zvornik). Obseg bosenske države za bana Kulina. 1547. Originalni dokumenat o Bijeljini iz 1446. Sofija 1989. Nalaganeto na kadijskata institucija na balkanite i mjastoto v provincialnata administracija (XIV – načaloto na XVI v. 203-206. obljetnicu postojanja zgrade Franjevačke klasične gimnazije u Visokom.. Grapčanović H. (Banjaluka – erdan na Vrbasu). Naš svijet XXIII/261-262. 33-52. 1550. Ljubljana 1988. ZČ 42/3. Istina o BiH II/21. Srednjovjekovni toponim Mile ili Mili. Vrata u život.06. Feljton: Bosnom i Hercegovinom kroz gradove: (Foča – grad vode. Putokaz na vjetrometini (Crkva u Kiseljaku). Zbornik za istoriju BiH 2. Istina o BiH II/29. Hadrović Ahmet.. Svjetlo riječi. 63-66. 13. Balkanistika 3.. 1551. Uz 100. Grković Milica. 24. 1549. Semberske novine.. 1543. O toponimu Goražde. Naš svijet XXIII/263. “Ignacije Gavran. AD BiH. Glagoljić Vaso. Sretni grad na dvije rijeke (Foča). 1542. ZM.. 1984. . 23-40. Županije u ranom srednjem vijeku u Hrvatskoj. Predaje o imenu Hercegovina. 24-25.). Istina o BiH II/25.

1555. 1565. Organisation of the Islamic conference. 130 + 9 shema. 1560. Zagreb 1983. EJ 1.. JLZ. 1559.) 1567.. (* Smajlović Salih. Sarajevo 1994. Zagreb 1978. Delnice 1995. 249. Art and Culture. 39. 254.. 528. 24.. Sarajevo 1997. 18. Hadžihasanović Bećir. Bosna i Bošnjaci Bihora. (* Tanović Tahir. Istanbul 1994. izdanja Enciklopedije Jugoslavije”. Geotisak d. Naš svijet XXIV/276. Argumenti 2. Zagreb 1980. običaji”.) . 698-699. 57-60. 6. Preporod XXVI/572. Hadžialagić Husref. Research Centre for Islamic History. Stećak I/10. EJ 2. Hasanbegović Omera Safet. Grad svjetlosti i boja (Trebinje). Svjetlost. Humac 1998. Hadžiomerović Maid. Sarajevo 1995.. 1561. 54-57. Separat II.01. Preporod XXI/485. Sarajevo 1975. Handžić Adem. “Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina.. Sarajevo 22. 25.. 1563. Stabla što ljube nebo (300-godišnja genealogija rasta i stradanja porodica Hasanbegovića i Pašića). Harodimlje 1998. Lozić Vlade. 1558. Hadžijahić Muhamed. Hadžidedić Nedžad.. Zagreb 1982. Hajdarpašić Raif. Gradiška u prošlosti.. Sarajevo 1990.. Oslobo enje 39/12057. Hadžidedić Nedžad. IRCICA. Handžić Adem. Sarajevo 1988..Topografija 161 Naš svijet XXIV/270. Studije o Bosni (Historijski prilozi iz osmansko-turskog perioda)”. Uspavani ljepotan (O Herceg-Novom).... Nahija Brod krajem XV i početkom XVI vijeka. JLZ. 1562. Naša ognjišta XXVIII/250. Vlastita naklada.) 1556. Sarajevo 1988... 2. 21. 145-148. Naselja (Bosna i Hercegovina). Udruženje Bošnjaka porijeklom iz Sandžaka. Rijeka 1982. Preporod XXVIII/640. Sarajevo 1998. Handžić Adem. (* Pelidija Enes. Sarajevo 1994. izdanje. Nastava povijesti 1. Bijeljina (Historija). 101-109. Hajdarhodžić Hamdija. 1557. Koliko je staro Trebinje. “Hardomilje – Prošlost.. JLZ. 1566. Naselja (Bosna i Hercegovina). Tuzla i njena okolina u XVI vijeku. izdanje. “Adem Handžić. (* Marčinko Mato. Neki pojavni oblici islamske civilizacije u nas. 2. 212-219. 11. ljudi... 1982. 401.) 1564. 29. Tomislavgrad 1998. Kršni zavičaj 31.. Naša onomastika i toponomastika. d.

Zbornik za istoriju BiH 1. Zagreb 1981. V. Dioba i ubikacija dijela Slanskog primorja u doba pripojenja Dubrovniku godine 1399. . Mostar 1999.162 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Crkva na kamenu III/14. Imotska krajina. Humica-Bosniaca. Mostar od postanka do razaranja 1992/1993. Hrabak Bogumil.. 194. Behar IX/48-49.. 1740. Hasandedić Hivzija. Mostar 1997. Nikšić do polovine XV veka. NIRO Privredni vjesnik Zagreb-SSRN BIH Me uopćinska konferencija Mostar. Zagreb 1984.. 1570.. 1581. Islamski centar. 17-47. Zvornik (Slike i bilješke iz prošlosti). 20. Udruženje gra ana opštine Zvornik. Hasandedić Hivzija. 248. Mostar 1982. nauk i pouka. Urbani. 1572. Muslimanska baština Bošnjaka II (Herceg-Novi i okolina. Beograd 1997. 1571. godine (retrospektiva i sadašnjost). Hrdalo Ana. Duvno 1981. “Hercegovina (Fotomonografija Hercegovina)”. 1579. Makarsko primorje i zapadna Hercegovina). Vrgorac i okolina. Beograd 1999. Hasandedić Hivzija. 1582. stradanje. Drugo dopunjeno i prošireno izdanje. Kroz prošlost i sadašnjost Dubrovačkog primorja. Dubrovnik 1979. 1580. Horozović Irfan – Vukmanović Milan. Biblioteka Male turističke monografije 54.. Stari most u Mostaru. Sarajevo 2000. privredni i vojno-upravni rast Mostara (1450-1700). Udruga Hrvata “PsetGrahovo”-Hrvatski informativni centar.. Bosansko Grahovo-Zagreb 2000. 63-69. Anali 17...) 1573. Naša ognjišta XI/75. 247. Muslimanska baština Bošnjaka u južnoj (srednjoj) Hercegovini. Zagreb 1981. 1568. 113-159. Drevna vremena Blagaja na Buni. Beograd 1995. Goražde od XIV do XVI veka. Hudović Mehmed. 1577. 1576. opstojnost. Hercegovina 9. Hrabak Bogumil. 1575. 1578. Horvatić Dubravko.. DH 21. Banjaluka i okolina.. Beograd 1997. JIČ XXX/2. Turistički savez opštine Banjaluka-Turistkomerc Zagreb.. “Hrvati Dinare: život. Zbornik radova Okruglog stola u Bosanskom Grahovu 20. srpnja 1999. Hrdalo-Kaznačić Ana.. 19-28. Mostar 1997. 1574. Hrabak Bogumil. Zagreb 2000. Hasandedić Hivzija. 30-32. 1569. 63 + 1 karta. (* B. Foča do kraja XVIII veka.. Hrabak Bogumil.”..-2000. 12.

Imamović Enver. 5 plus 15. 1593. Sarajevo 2000. Beograd 1985. Općina Ilidža. Hrvatski narodni kalendar za prijestupnu 1992. “Milić Rakić” Ostala izdanja 7. Isailović Marija. priredio David Atlagić)”. Sarajevo 2000... Ibišević Besim. 5 plus 14.. Husić Aladin. 305-313. godine. 1584. Kozograd kod Fojnice – kraljevski grad. Husić Aladin. Ibrahimpašić Fikret. 189-229. 1596... i prvoj polovini 16. (* Jalimam Salih. 150-151. Imamović Enver. 38-40. Sarajevo 2000. 1588. Sarajevo 2000. “Atlas svijeta za osnovnu i srednje škole”. Sarajevo 1999.. 1592. Sarajevo 2000. Beograd 1992.Topografija 163 1583.. 1595. 1594. Amfiteatar pod vedrim nebom. POF 49 (1999). Sejtarija. odlomaka i ilustracija. . 260. 303-312. Državnost i granice Bosne i Hercegovine. 141-153.) 1589. 1597. Bosanska država u doba kralja Tvrtka (XIV stoljeće). “Bosna i Hercegovina ogledalo razuma (Izbor članaka. Travnik.. Istraživanja 5. Mostar 1996. GR IZ BiH LXII/3-4. Husić Aladin. 12-13. SIZ društvenih delatnosti. Sarajevo”. GR IZ BiH LXVI/11-12. O imamskoj službi u tvr avama Bosanskog sandžaka u 15. Sarajevo. 1083-1084. Imamović Enver. XXXV/1-2.. Valjevo i okolne oblasti u srednjem veku. 64-67. Hiljadugodišnja praksa (Korijeni regionalizacije BiH). IGC Borba. 1591. 1587. Valjevo 1989. Neke spoznaje o kraljevskom gradu Kozogradu iznad Fojnice. 30-31. “Ilidža. rezidentno mjesto srednjovjekovnih bosanskih vladara.. Sarajevo 1998.. Titograd 1978. Imamović Enver – Abdurahmanović Asim.. 397.. Imamović Mustafa. Ka problemu interpretacije toponima “Fojnica”. 84-100. Istorijski zapisi XXXI (LI). Most XXII/94 (5). Sarajevo 1991. Godina 40. Imamović Enver. Sarajevo 2000. 1586.01. Novi muallim I/4. 1993.. Oslobo enje 49/16004. Tvr ave Bosanskog sandžaka i njihove posade 1530.. 534. Imamović Enver. Narodni muzej.. Imamović Enver. Srebrenica (1987-1992). Prilozi za istoriju. AP 24. Sarajevo 05. Kamena duga (Most kojem se divio svijet). 1590. 1585. vijeka. 12-13. Amsterdam 1999. 2.

) 1599. Ostrožac.. Koliko je star Vareš?. 23. O prvom spomenu Travnika u istoriji (U povodu 530godišnjice). Travnik 1993.. Jalimam Salih. 1600.. Jalimam Salih.kraljevski grad. Jalimam Salih. Banja Luka 1988. Banja Luka 1986.164 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. (* Obradović Branko. obljetnica prvog spomena grada Livna (892-1992).. 1603. 1602. "Fojnica kroz vijekove". Hrvatski narodni godišnjak 1998. Istorijska literatura o Fojnici (prilozi za bibliografiju). Jalimam Salih. 113-114. 7-9.. Tuzla 1998. Jalimam Salih. (* Ković Miloš. Jalimam Salih. Ižaković Krešimir. Samobor 1993. 5. Jakobović Zlatko. Vranduk . Fojnica-Sarajevo 1987. Dom štampe. Travnik 1996. Beograd 1997.. 2000. 33. Zavičajni muzej Travnik-Trekking Co Zenica.. 1608. 158. 268272.. Travnik 1993. 19. Putopisne bilješke i zapisi o zeničkom kraju. Divan I/3. Muzej grada Zenice. (2) Hrvatski glasnik VI/71. Bobovac III/27. Unsko-sanske novine V/209-210.. Vareš 1997. Muzej grada Zenice.. . 1100. Godina 45. 167. 145. Fojnica u istorijskoj literaturi (Prilozi za bibliografiju). Najstariji izvor o Zenici). Sarajevo 1997. Fojnica 1984. Zenica 1990.. Vranduk . Ivanković Željko. Zenica 1991. 76. "Zenica” (fotomonografija). Jalimam Salih. Bilten FTS XX/1. IZ 7. 1610. Feljton: Hrvati u brčanskom kraju (Sedam stoljeća opstojnosti Hrvata na brčanskom prostoru) (1-2): (1) Hrvatski glasnik VI/69. Jalimam Salih.. 179-183. 1607. Zenica 1987. Bibliografjija radova o istoriji Zenice. Muzej grada Zenice (Istorijska zbirka).grad i utvrda. Radovi Muzeja 11. 1609. Divan I/4. 505-531. 19. 1604. Geokarta. 1601. 10.. Savjet za pripremu i izdavanje monografije Fojnice.. 1605. Beograd 1997. Jalimam Salih..04. Tuzla 1998. Zenica 1985. Bihać 28.. 48-49.. Radovi Muzeja 9. 1606. “Istorijski atlas”. Jakobović Zlatko. 289-299. IG 1-2. 1611. 1598. Jalimam Salih. Granice bosanske države. 1612.-2000.-05. Ištuk Kazimir.. IZ 9. 2-3.05. SO Fojnica-Veselin Masleša. investicija života (Spomenička baština – Srednjovjekovni gradovi Pounja). Brčko. 555 godina Zenice. hrvatski povijesni grad. Od najstarijih naselja do savremenosti (Župa Brod.

. 14.) 1614. Jerković Radovan. 1618. 1622. 51. Biblioteka Povijesna baština 6. 103-114. Bobovac (Stolni grad bosanskih kraljeva).-1950. 1623. Tomislavgrad 1993. (Područje donjeg toka Neretve od najstarijih vremena do danas. Trekking Co. 1617.). (katalog izložbe). Novi cvijet LXVI/. Srednjovjekovni grad Vranduk.. Divan IV/36-37. (Priredio Mile Vidović)”. 21-23. NEV XXXVIII/1-2. godišnjice ro enja i 50. 45-152. Jalimam Salih.. (Priredio Mile Vidović)”. Kabes IV/33-34. “Don Radovan Jerković – život i djelo: prigodom 100. 1620.. godišnjice mučeničke smrti (1900. Mostar 1998. Jurić Ivan. Jerković Radovan. Biblioteka Povijesna baština 6. Jalimam Salih – Hajdarević Hadžem.Topografija 165 1613.. Sarajevo 1988. Jalimam Salih. Muzej grada Zenice. Jolić Robert.. Prošlost Metkovića od najstarijih vremena do danas 1422-1984. Jalimam Salih. Sarajevo 1999. Izložba (U povodu prvog spomena i 40. Rama pod turskom upravom... 151-502. Zbornik radova II/2. Tuzla 2000... 96. Jalimam Salih. Tomislavgrad 1993. Prilozi 28.. godine. Metković 2000..) 1624. Zenica 1996. 105-114. Visoko 1996/1997. 41-46. Jolić Robert. 1615. Zenica 1999.). Župa Kongora. Travnik 1996. Jelić Mario. Čapljinski kraj u srednjem vijeku.-1950. obljetnice oslobo enja). 1621. MH Ogranak Metković. 1616. Povijest Neretve. Zenički kraj kroz arheološke spomenike. “Don Radovan Jerković – život i djelo: prigodom 100. Naša riječ 41/2808. 12. Naša ognjišta XXIII/199.. (* Matić Ante. Centar za usmjereno obrazovanje “Petar Levantin”. Naša ognjišta XXIII/198. godišnjice ro enja i 50.) 1619. Prošlost Zenice do 1941. Fotomonografija.. Metković 1984. Jalimam Salih. Metković 2000. februara 1997. u Mostaru). 14. Zenica. 3558. 30-31. godišnjice mučeničke smrti (1900. Jelić Anto.. (* Hasanica-Hačimić Indira. Ljiljan 325. . Sarajevo 1999. O srednjovjekovnoj Veseloj Straži. (* Kučuk-Sorguč Indira. Tomislavgrad 1993. MH Ogranak Metković. Povijest neretvanskih župa. 256 + 16 stranica slika. 108. Zenica 1996.

121-122. Oslobo enje 38/11789. “Josip Lučić-Stijepo Obad. 1981.. 1981. Zagreb 1990. Kapidžić Hamdija. Sarajevo 04.166 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 1021. kultura. 2. 1981. izdanje. Zagreb 1980..04. 1981. Oslobo enje 38/11787. 141-177. Dubrovnik 1999. Dubrovnik 1994. Kajmaković Radmila. 1981. Drina u doba Kosača. 128. Kapidžić Hamdija. Zagreb 1993. 2. (3) Ranohrišćanski period). (5) (Srednjovjekovne tvr ave). JLZ. . Gacko (Historija) (297). Etnološka istraživanja u Donjem Podrinju. izdanje. Beograd 1986. Tuzla 1980..04. Kalić Jovanka. Sarajevo 07. Biblioteka Turističke monografije 22. Konavoska prevlaka”. 12. 700-701.. NZ 19. Oslobo enje 38/11793. JLZ. 1628. 8. Zagreb 1986. 1627. 1625. EJ 4.. Oslobo enje 38/11793. 423-435. 1634. Kajmaković Zdravko. Sarajevo 01. Kapidžić Hamdija. 301304. Deltom Neretve i okolicom (povijest. 9-31.04.. Predgovor – Preface.. Kajmaković Zdravko – Palavestra Vlajko. 1981. 1637. 1981. Oslobo enje 38/11786. DH XXIV/33. Privredni vjesnik. Kalić Jovanka.. Fatnica (104). 1629. Oslobo enje 38/11790. prirodne znamenitosti. izdanje. 8. (8) (Grobnica u živoj stjeni). 6-7. Sarajevo 1981. Jurić Ivan. Kapetanić Niko.. 1633. umjetnost. 1981.. ZRVI 24-25. 1631.03. Novi Pazar 1995. Najstarija karta Ugarske (Tabula Hungariae).03. 151-162. Kapetanić Niko. Metković 1996. Feljton: Gornje Podrinje u doba Kosača (1-10): (1) (Bogata praistorija). 12.04.04. Anali 37. 1632. Knjiga 2. (10) (Turski period). JLZ.. (9) (Simbioza raznorodnih uticaja). Sarajevo 06. Sarajevo 02. MH. Predturska istorija Novog Pazara. Oslobo enje 38/11788... Sarajevo 05. (Dvojezično)..-2000. Bileća. 8. turizam). EJ 1. Ogranak Dubrovnik. Blagaj (na Sani). 8. Sarajevo 08. (2) (Rimski period). 9. Oslobo enje 38/11791. Članci i gra a 13. Posebna izdanja. Oslobo enje 38/11792. Sarajevo 03. Spomendani iz prošlosti donjeg Poneretvlja.. 1981.. (7) (Sakralni i memorijalni objekti).04. 12.04.. (6) (Osobenosti drinskih tvr ava). 8. (4) (Bazilika u Pre elu). Podjela zemlje u Vitaljini u 15. NS 14-15. stoljeću. Konavoske planine. 10. EJ 2. Kačić Hrvoje. 1635.. Poglavarstvo grada Metkovića. Oslobo enje 38/11785. 1626.04. Sarajevo 30. 2. Zagreb 1982.. 1636. 1630. 1981.. Sarajevo 31. Jurić Ivan.

izdanje. 1650. Sarajevo 1991. Čitluk 1998. Kordić Zvonko. Nalazišta i povijesna mjesta u Brotnju. 149-153. Skopje 1980. 1640. Iz daleke prošlosti pljevaljskog kraja.. “Arheološka istraživanja na karlovačkom i sisačkom području”. 326-329. izdanje. 27. Svjetlo riječi IX/95. 1642. 33-40.. Sarajevo 1999. Klaić Nada. Zagreb 22. Kurtović Esad. Kamenovana povijest (Reportaža iz Bosanskog Grahova). Visoko 1987.. Zenica 1996.. 6-9 oktomvri 1977). 189-197.. Brotnjo. 1649. Vtora jugoslovenska onomastička konferencija (Skopje.. Izme u vode i tu ine (Reportaža iz Podhuma – Livno). Brotnjo.) 1648. BF VII/11. Sarajevo 1998. HAD 10 (1985). MH Ogranak ČitlukOpćina Čitluk. "Konavle u prošlosti. Kljun Ibrahim. Zagreb 1986. Kasumović Ahmet. Vijenac VI/124.. O Pokuplju kao vjekovnoj krajini izme u Jadrana i Panonije. Zagreb 1986. 8-9. 1645. MH Ogranak Čitluk-Općina Čitluk. 8-9.. Zbornik 2.. O toponimima s prijedlogom pod u tuzlanskom govoru. 9-36. Gradovi (Prijelazno doba do XII/XIII st. Kršni zavičaj 22. . Visoko 1985. Dubrovnik 1998. Preporod XXVIII/633. Višegrad (Hronika genocida nad Bošnjacima). Čitluk 1997. 28.Topografija 167 1638. Stara dobra majka (reportaža iz Gradnića). 1651. Svjetlo riječi IX/105. 311. Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku. Svjetlo riječi V/50. 1641. Kordić Kornelije.. 655. Monografije XV/1. JLZ. 139-150. Humac 1989. (* Smajlović Mustafa.) 1646. 2. Kamengrad. Kordić Kornelije. 1647... Karaula Marijan. Karaula Marijan. Posebna izdanja. 10-11. Kapidžić Hamdija – Kovačević-Kojić Desanka. EJ 6. 1643. Svjetlo riječi III/23. sadašnjosti i budućnosti 1".). Karačić Vendelin. MANU. 1639. Kos Milko. Pljevlja 1979. godine. Zavičajni muzej Pljevlja. (* Skenderović Robert. Karaula Marijan. Centar za istraživanje ratnih zločina nad Bošnjacima. Grb i zastava.. Zagreb 1990. 10-11. Sarajevo 1991. Prvi zbornik..10. Knežević Joko. 492. EJ 4. 1998. Vrati se sunce (Reportaža iz Suhog Polja-Kupres). 1644. Zapadna Hercegovina u turskom popisu 1475. 2. JLZ..-1477.

344. Sarajevo 1980. EJ 2. 348.-2000. Vego Marko. . 1660.) 1656. 38/1. 424. Kovačević-Kojić Desanka. 521. Kovačević-Kojić Desanka. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Kovačević-Kojić Desanka.. Zagreb 1990. 12. Sarajevo 1978. 1659. El KalemMDD Merhamet. An elić Pavao. 507-508. IG 1-2. Džaja Srećko. (* Hadžijahić Muhamed. SO Fojnica-Veselin Masleša. Spremić Momčilo. Fojnica u srednjem vijeku. Titograd 1980... Macan Trpimir. Odjek XXXII/1.. 207-209. JLZ.. 1978. Beograd 1979. Kovačević-Kojić Desanka. Ančić Mladen..Sarajevo 1987. 1980. izdanje. RIZ BiH-Mladi muslimani 39. Dinić-Knežević Dušanka. A. Jezerski (48). Besarović Vojka. Sarajevo izme u dobrotvorstva i zla. 27. Oslobo enje 52/17060. 122-123. (* Pelidija Enes. dopunjeno izdanje. Jeleč (27). 311-313.12. Beograd 1980.... 1995. Kosorić Milica. "Fojnica kroz vijekove". 487-489.. Živković Pavo. 406-408.. 1662. Sarajevo 1979. Sarajevo 11. Koštović Nijazija. Bjelovitić Miloš. Drina (580).168 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 325-330. Kovačević-Kojić Desanka. Münchner Zeitschrift 2. izdanje. Fine John V.. ZČ 34/3. Nilević Boris... 114-117. 103-108. Oslobo enje 55/18177.01. 1653. Zagreb 1981. 2. Zagreb 1984. 1657. Knowledge. EJ 6. Sarajevo 1978. Zbornik MS za istoriju 19. Istorijski zapisi XXXII. 626-627. 363-368. septembar 1996. Speculum 55/3.. Brštanik. Zagreb 1982. Beograd 1997. Beograd-Ljubljana 1986. 522. Beograd 1979. Oslobo enje 35/10934. 1658. Kovačević-Kojić Desanka. Sarajevo 1979.) 1655.. Kovačević-Kojić Desanka. Fojnica. Biblioteka Kulturno naslje e. Prijepolje. 2. Sarajevo 1998. 35-62.. GADAR BiH 18-19.. 11.. Ljubljana 1980. Pregled LXIX/1. Koštović Nijazija. izdanje. (* Prljača Mustafa.. Sarajevo 1978-1979. GP 23. Fejić Nenad. Tribunia 6. München 1979. Prilozi XVI/17. 1661. 2. EJ 4. Srednjovjekovna država). Gradska naselja srednjovjekovne bosanske države... 155-159. 231-241. Gradovi (Bosna i Hercegovina. Beograd 1999. Sarajevo 1995. Zagreb 1986. Cambridge Mass.. Ković Miloš. 8. izdanje. Sarajevo 07. Sarajevo 1979. 133. JLZ. 2. 2. 1652. Naučni skup Prijepolje i srednje Polimlje u prošlosti. Deževice (441-442). Sarajevo izme u dobrotvorstva i zla. Gornje podrinje (Rekognisciranje). Veselin Masleša.. Voje Ignacij. Dašić Miomir.. Sarajevo 07. 23-24. JLZ. 157-160. Podgra e (534-535). 1999. Trg (737-739).. izdanje. JLZ.. EJ 3.11. Stan (696). JIČ XVIII/1-2. IČ 25-26 (1978-1979). Korać Dušan. 171-176. Marulić XIV/5.) 1654. . Prosvjetni list XXXII/580. 32. IČ 42-43 (1995-1996). Trebinje 1982. Novi Sad 1979.. 1. AP 25.

izdanje.. 1992. Izabrana djela II. Bosanski Kobaš (Historija) (100). Zagreb 1982. “Hamdija Kreševljaković. JLZ.. Šimić Angelina. “Pavao An elić – Marijan Sivrić – Tomislav An elić. Tuzla 1998. 1672.02. 2. Kraljević Rudolf. izdanje.. 385-445.. 1670. Brod (490). Imamović Mustafa. 1668. Bočac (18-19). Zagreb 1980. (Priredili Avdo Sućeska i Enes Pelidija)”. 4. 265-266. Hercegovina 3 (11). Biblioteka Kulturno naslje e. Šimić Angelina. 9.. Humac 1990. Sarajevo 1994. EJ 1. 7.01. Knjiga 101. EJ 3.) 1673. Kozina Vlatko. Srednjovjekovne humske župe”. IV-341. JLZ. 14-15. (* Memija Minka. 2. Oslobo enje 49/15664. Duvno 1987... Tuzla 1998. Stari hercegovački gradovi. (Priredili Avdo Sućeska i Enes Pelidija)”. 52-54. Tuzla 1998.. Bosanski Petrovac (Historija) (103). Bosanska Gradiška. Sarajevo 1991. Zagreb 1984. Kreševljaković Hamdija. Bosanska Dubica (Historija) (92).01. Ljiljan IV/64. Feljton: Sredovječna Usora (XIII-XV stoljeća) (1-3): (1) Usora VII/39. 1664. I-428. II-741. Biblioteka Kulturno naslje e. 1674. Biblioteka Kulturno naslje e. 1666. Sarajevo 1991. Doboj (Historija) (489). 1665. Izabrana djela II. Duvno (Historija) (698).. Krajina Mate Slobodan. 1992. Humska župa Večenike (Večerić). Mostar 1997.. Biblioteka Stećak. Iz recenzije. Cazin (Historija) (621). 2. (2) Usora VII/40. Islamska misao XIII/157. JLZ. Bilaj (699). (KUN 71/529). Veselin Masleša. O nazivu mjesta Kočerin. Stari bosanski gradovi. 1667. Sarajevo 01. Bosanski Šamac (104-105). JLZ. Kreševljaković Hamdija. Kreševljaković Hamdija. Veselin Masleša. Kraljević Rudolf. Sarajevo 1992. (Priredili Avdo Sućeska i Enes Pelidija). 69-70. Oslobo enje 49/15665. 1669. Kreševljaković Hamdija.. Sveta baština VI/47. Gabela (295). 2. Glamoč (398-399). Oslobo enje 49/15667. Sarajevo 30. 446-465. 1992. izdanje. Bosanski Novi (Historija) (100-101). izdanje. Mostar 1999. Kreševljaković Hamdija. 9. Kreševljaković Hamdija. 55-65. 1671. Bosanska Kostajnica. Kršni zavičaj 23.. (3) Usora VII/41. Dubrovnik (Doborovnik) (665). Hadžibegović Iljas. Bihać (Povijest) (687-688). (93).. Sarajevo 29. 4. Zagreb 1986. Blažuj (12). . III-407. Knjiga 3. EJ 4.. EJ 2. Sarajevo 1991. Kraljević Ante. Konjic – župa na obalama Neretve. “Hamdija Kreševljaković.. Kreševljaković Hamdija. 1. Izabrana djela I-IV. ZIRAL. 30-31.Topografija 169 1663. Bužim (597). Veselin Masleša. Bosanski Brod (Historija) (99-100).

Počitelj na Nertevi. . Dobojske novine I/8. izdanje. Izabrana djela II. Kreševljaković Muhamed. EJ 4. Pucarevo 1987. 2000. Zagreb-Tomislavgrad.-2000.. Demografske slike Sarajlija (od 1463. Sarajevo 1991. 2. “Hamdija Kreševljaković. 6. 1686. 431-432. godine)”. Veselin Masleša. Izabrana djela II.. Biblioteka Kulturno naslje e. 1987. Kreševljaković Muhamed. Goražde (Historija)... “Duvanjski zbornik. 182. 1681. Izabrana djela II. “Hamdija Kreševljaković. 40-41. Krilić Edin – Karamustafić Edin. Izabrana djela II. Kulturno-istorijsko naslje e Brnjica.7. 1678. 400 godina Gornjeg Vakufa. 1679.. 667-675. Kreševljaković Hamdija. Kamengrad. Sarajevo 1991. Veselin Masleša. (KUN VII/285) 7. Rogatica. Gradovi oko Bosne i njenih pritoka (Stari bosanski gradovi). “Hamdija Kreševljaković. SIZ kulture ifizičke kulture opštine Pucarevo-Štamparija ‘Mileševo’ Prijepolje. 1683. 685-708. “Hakija ozić. Kabes III/18. Duvanjski kraj kroz povijest. 1680. (* Spaho DŽ.170 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Sarajevo 1989. “Hamdija Kreševljaković. (Priredili Avdo Sućeska i Enes Pelidija)”. (Priredili Avdo Sućeska i Enes Pelidija)”.08. srpnja 2000.”. NS 18-19. Veselin Masleša.. Vlastito izdanje. 1677. Oko omladinske pruge Šamac-Sarajevo (Porječje Bosne) (Sarajevo 1947. (Priredili Avdo Sućeska i Enes Pelidija)”.) 1684. 1682. Veselin Masleša. Priredio Adil Alić). (Priredili Avdo Sućeska i Enes Pelidija)”. Oslobo enje 44/14061. 177-186. 17-49. Visoko. 1675. Kreševljaković Hamdija.. 7-10. 676-684. Sarajevo 1991. 653-666. Fehim. Sarajevo 12.. Kreševljaković Hamdija. Krišto Jure. Doboj 1996. Kreševljaković Hamdija – Miletić Nadežda. Hrvatski institut za povijest Zagreb – ‘Naša ognjišta’ Tomislavgrad – Zajednica Duvnjaka Tomislavgrad-Zagreb. Biblioteka Kulturno naslje e. do 1991. Zagreb 1986. Naselja opštine Pucarevo. Mostar 1997.. Zbornik radova s me unarodnoga znanstvenog skupa ‘Duvanjski kraj kroz povijest: Tomislavgrad. “Hamdija Kreševljaković.. 631-652. Biblioteka Kulturno naslje e. 1685. JLZ. 15. Biblioteka Kulturno naslje e. Kreševljaković Hamdija. Biblioteka Kulturno naslje e. 1676. Sarajevo 1991. Kulen-Vakuf.. Kreševljaković Hamdija.. Sarajevo 1996. Veselin Masleša. Kreševljaković Hamdija. (Priredili Avdo Sućeska i Enes Pelidija)”. Izabrana djela II.. Sarajevo 1991. Rukopis u Narodnoj biblioteci Tešanj. Kreševljaković Hamdija.

. 1697. Jajce .. 2. Lovrenović Dubravko. (KUN X/33(491). Ljiljan VI/214. Samobor 1995. Lopašić Radoslav. 236. Krivokapić Bajo. Srebrenica 1987.. 17. 203. Selo Uzarići na mostarskom blatu.. Svjetlo riječi XII/136-137. Kubat Izet. Radovi sa znanstvenog simpozija Pola milenija Sarajeva. JLZ. 97-108. Čelinac 1986. Muzej hrvatskih arheoloških spemenika Split-Općinsko hrvatsko vijeće obrane Livno. Split-Livno 1994. 1692. . Onomatološki prilozi 10. 232-236. 1694. Mišković Anto. SANU. 1695. Loma Aleksandar. Bihać 1991. 1693. Zagreb 1986. Bihać i bihaćka krajina... (* ... Toponomastika i arheologija – antički lokaliteti kod Pljevlja i Prijepolja i mogući predslavenski ostaci u tamošnjoj toponimiji. Zbornik radova". 23. Sarajevo 04. Livno-Sarajevo 1996. . Kršni zavičaj 31. izdanje.Institut za istoriju. maja 1994. Zadar 1991. godine. MH. “Prilozi historiji Sarajeva”. 10-11.05. Foča (192-193).. "Livanjski kraj u povijesti. Svjetlo riječi X/116-117. 10. 52-57. održanog 19. Bihać i bihaćka krajina. Orijentalni institut . (* Džafić Rizo. Odbor za onomastiku. SO Čelinac. Naša ognjišta XI/70.. 22. Sarajevo 1997. Kuzmanović Rajko. “Bosanska srednjovjekovna država i suvremenost (Zbornik radova)”. Čelinac – Putevi razvoja.. Granice srednjovjekovne Bosne. Guča Gora (627). Bosansko podrinje na granici dobra i zla. Sarajevo 1992. Izložba: Arheološko-etnografski prikaz Srebrenice sa okolinom. Humac 1998. P. Zagreb 1995. Lončar Milenko. do 21. 80-88. Diadora 12 (1990).”. Duvno 1981. Lepirica Alen. 1689.. Barun An elko. informacije i obrazovanje Srebrenica. 1690. Oslobo enje 48/15398. BF III/3. Sarajevo 1997.. Livno 1994. Lemenšev F. MH..biser našega srednjovjekovlja (Uz 600. 19. Vakufnama Isa-bega Ishakovića. 47-51. FPN. marta 1993. 23. Zagreb 1890 – Reprint DINA i IGK. Lasić Hrvoje. 132. 1691.) 1696.. Udruženje Bošnjaka porijeklom iz Sandžaka.. obljetnicu prvog spomena). “Istočna Bosna i Sandžak (Znanstveni skup).. O Porfirogenetovoj Dalmaciji. EJ 4.Topografija 171 1687. 1698. Kulenović Salih. Centar za kulturu. Sarajevo 1996. Sarajevo 1996. Beograd 1989.) 1699.. 131-132.. 1700. Vjera je nadživjela mnoge požare i poplave. Lopašić Radoslav.. Kalendar Svetoga Ante 1997. 1991. Kupusović Amina. 1688. 391-400. Odjeljenje jezika i književnosti..

Povijesni atlas. Lučić Josip.. Voje Ignacij.. 111-113.. Kroz konavosku prošlost. 1713. 28-29. 379.. 1702. Ro endan umrlog gostoprimstva.. 1706. “Josip Lučić. Lučić Josip. Ston od VII stoljeća do godine 1333. Dubrovnik 1990. Kako će se sutra zvati ovaj grad? (Koliko je staro Sarajevo). 334-348. Knjiga 14. Ston 1987. Biblioteka “D”.Obad Stijepo. Biblioteka “D”. Prošlost dubrovačkog primorja do dolaska pod Dubrovačku Republiku. Lovrenović Dubravko. ZČ 46/2.-2000. Časopis Dubrovnik. (* Macan Trpimir. “Zbornik radova u čast 50... Drijeva (107).05. Zbornik Dubrovačkog primorja i otoka 1. 13-28. Iz prošlosti dubrovačkog kraja u doba Republike. Dubrovnik 1990. Pelješac od dolaska Slavena do potpadanja pod vlast Dubrovačke Republike. Lučić Josip. 1707. ŠK. Iz prošlosti dubrovačkog kraja u doba Republike”. 1711. 288-301.) 1710. Sarajevo 17. Časopis Dubrovnik. Sarajevo 1996.. Časopis Dubrovnik. Anali 29.. Vekarić Nenad. Dubrovnik 1982. Travunja – Trebinje (686). Lučić Josip. Svijet I/42. Lučić Josip. Lucić Ljubo. Iz prošlosti dubrovačkog kraja u doba Republike”. 1703. Dubrovnik Annals 1. “Josip Lučić. 170-235.172 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Lučić Josip. 1709.. Split 1980. Donji kraji (104). 11-34. Pelješac od dolaska Slavena do potpadanja pod vlast Dubrovačke Republike. Pelješki zbornik 2. 290-291. Knjiga 14. Prošlost dubrovačkog primorja do dolaska pod Dubrovačku Republiku. 1701. “Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture”. Marulić XXIV/1. Knjiga 14. 275-279. Zagreb 1991. Dubrovnik 1990. 1708. MH. . Lučić Josip. Lučić Josip. Iz prošlosti dubrovačkog kraja u doba Republike”. Neretljani (416-417). Biblioteka “D”. Časopis Dubrovnik.. Zagreb 1989. Dubrovnik 1986. Konavoski zbornik I. 23-76.. Zagreb 1980. Dubrovnik 1994. 1993. 1704. Konavoska prevlaka”. Prevlaka u doba Dubrovačke Republike. Vekarić Nenad. Lučić Josip. 27-35. Dubrovnik 1990. 1705. Lučić Josip. Ljubljana 1992. Dubrovnik 1997. “Josip Lučić. Lučić Josip.. 130. Dubrovnik 1991. 22-23.. Kroz konavosku prošlost. 1712. Dani. obljetnice planske izgradnje Stona i Malog Stona”. Knjiga 14. "Josip Lučić ... 5-72. Kartografija Učila-ŠK. Biblioteka “D”. Hercegovina (196-197). Zahumlje – Humska zemlja (759).

. Učila.01. Knjiga 1. CCP XXI/39. 102.. Glas Istre 76. Općina grada Maglaja.12.. 37.12. Čoralić Lovorka. “Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture”.) 1719. 1995.. Zagreb 1980. ljudi i vrijeme. Selidba naroda od pol. 376. 3. 77. 1724. Split 05. OOUR Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Sarajevo. 1721.) 1723. Lučić Josip – Šanjek Franjo – Antić Ljubomir – Vidaček Branko – Bertić Ivan. Trogrlić Stipan. 1717.. 40. 147-149. Lučić Josip. Hrvatska matica iseljenika XLV/7-8. 630. Slobodna Dalmacija 15810. 397. Mostar . Macan Trpimir. 1715. 226. Dubrovnik 1994.01. 1995. Knjiga 2. Kršni zavičaj 28. Povijesni atlas za osnovnu školu. 7-20. 20-21. i XVI.. Povijesni atlas za osnovnu školu. 39-77. Ogranak Dubrovnik. Lučić Josip – Obad Stijepo. Kartografija Učila Zagreb-ŠK Zagreb-Svjetlost. Zagreb 1995.. University of Durham 1995.. Knjiga prva”. Zagreb 1997.12. Dubrovnik 1995. IX st. stoljeću. 21. 1994. Gradina II/8. izdanje. Kartografija Učila-ŠK. Konavoska prevlaka. 1995. 25.. Vijenac 27.. III + 77. Glas Istre 89. Posebna izdanja. 133-135.. 1720.. Zagreb 1995. Gozze/Gučetići i Trsteno u XV.). 1995.... Pula 01. Brailo Luko.04.. . kolovoza 1995. 88. Ston. Boundary and Security Bulletin II/4. izdanje. 1994. Zagreb 1980. 6. VI do pol. Sarajevo 1998.. 1722. (* Ilić Žarko. Split 13. ŠK. Žižović Budimir.. 13. Slobodna Dalmacija 15792. Lučić Josip – Drašković Blagota. 1716. Maglaj na tragovima prošlosti.Zagreb 1996. 22. ZagrebKlek 1990. Ziral-Naša djeca. 7. HKD Napredak. Kartografija Učila-ŠK. (zidna karta. Klemenčić Mladen. (* Mandžukić Jasmin. Lučić Josip. Ljuca Adin. Pula 19. 88.. i 12.) (4. 40. 1994. Slobodna Dalmacija 15793.”. Macan Trpimir. Hrvatska školska kartografija. Zagreb 1999. Lučić Josip – Sentić Marija. Iz povijesti donjeg Poneretvlja.Topografija 173 1714. Zagreb 1986. Prag 1999. Split 23. 1718. Zagreb 1996. Split 06.. izmjenjeno i dopunjeno izdanje.. izmijenjeno i dopunjeno izdanje. Anali 33. Bosna i Hercegovina u geopolitičkom pogledu. 23.03. Lučić Josip – Drašković Blagota. Nedjeljna Dalmacija 1237. Humac 1995. Lukas Filip. “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463. Hrvatski povijesni zemljovidi.. Zagreb 12... Tešanj 1995. Galerija Stećak Klek. izdanje. 3. Strčić Petar.. “Ljubuški kraj. mjerilo 1:5 000 000). Mijović-Kočan Stijepo. Bašić Stanko.. Zbornik Znanstvenog simpozija održanog u Ljubuškom 11. MH. (* Brailo Luko.

Hercegovina 6. Oslobo enje 49/15692. 185-189.. 107-119. 1735. Postanak i razvoj Hercegovine od sredine 15. (Zbornik radova sa naučnog skupa održanog u Šavniku 7. Probijanje povijesti kroz Livno.. Livno 1994. 1734.. do danas. (* Kljaić Stipo. Most XIV/66-67. 237-239... Kronologija važnijih doga aja žepačkog kraja i bliže okolice 1458. I-II. Man eralo Stipo. Osvit 1-2. Livno 1994. Kršni zavičaj 31. II-637). 400.. Kutija za čuvanje vremena (Prilozi proučavanja prošlosti livanjskog kraja). Ljubljana 1995.. 486-487. Svjetlo riječi. Mostar 1987. 1726. i 8. ZČ 49/3. Mostar 1987. Sarajevo 26. 1729. Malović. Livno 1996. Komarnica – župa i nahija u srednjem vijeku. 569. Beograd 1995. Na dvoru gospe livanjske (Tragovi bistričkog grada).. Popović Radmila. Općina Maglaj.) 1727.-2000. Gacko kroz vijekove (Prilozi istoriji Gacka). Man eralo Stipo. Magocsi Robert Paul. 278-280. SIB eksport-import Beograd – SPKD Prosvjeta Gacko.) 1732. Mandić Dominik. Mandić Novak Studo. Svjetlo riječi XII/139. 1736. 10..). 16. Prilog istoriji Drobnjaka u srednjem veku. (I-693. Maglaj 1999. University of Washington Press. “Maglajski povratak (Urednik Uma Isić)”. Mandić Dominik. 25-32. Mostar u Hercegovini (Njegov postanak i značaj imena). 143-144.02. 1737. Titograd 1991.. Marić Franjo. Mandić Novak Studo. 102. jula 1988. st. Seattle – London 1993. Man eralo Stipo. Ekološki glasnik-HKD Napredak. Zemlja zvana Gacko.. Pljevlja 1999.ukić Marica. (* Klemenčič Matjaž. 145-155. cartographic design by Geoffrey J. 1992. Zagreb-Žepče 1999.) . Man eralo Stipo. Velova sve manje (Livanjskih jedanaest stoljeća... Mostar 1998. 1730.. 1733. 5. Historical Atlas of East Central Europe. Durmitorski zbornik (Na izvoru Vukova jezika) 1.174 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Bilten FTS XXVII/2.ukić Marica. (Povodom 540. Gacko 1985. (* Džibur Lutvo..-1998. obljetnice prvog pisanog spomena Žepča). Sarajevo 2000. 1731. Matthews. SO Gacko. Istorijski institut SR Crne Gore. Glasnik Zavičajnog muzeja 1. Malović. Humac 1998. Svjetlo riječi XII/133. 1725. 1728.

Barbarić Josip. Feljton: Bihaćki kraj kroz historiju (1-11): (1) (Burna i zanimljiva prošlost). (9) (Privredna djelatnost posjeda). 1743. Sarajevo 2000. .. Karaman Igor. Bihać 1996. Tuzla 2000. 496.. MH Ogranak Slavonski Brod. Čitluk 1998. (6) (Veliki vojvoda bosanski). Kulturno-povijesna monografija. Brotnjo. 1745. 64. Naša škola XLVI/13. GADAR BiH 35 (1998-1999.. Sarajevo 2000. 12.) 1742. 1740. izdanje. Bihać 1996. Zagreb 1993. (3) (Vrijeme ratnih sukoba). Sarajevo 1999. 193-207.. Lapenda Marko.. Posebna izdanja.. 327-331. EJ 3. 332. Bihać 1996. Zbornik 17. Kurtović Esad. 253-254.). (4) (Sistem tvr ava na Uni). Brotnjo... Bosna i Hercegovina na starim zemljovidima. Mostarska kotlina – Bišće (Preci i život). (10) (Heretička strujanja iz Bosne). Marković Mirko. Unsko-sanske novine I/2. Zagreb 1993. Biblioteka brodskog posavlja. Hrvatske zemlje na geografskim kartama od najstarijih vremena do pojave prvih topografskih karata. 36-37. I opet će biti crkva u Doboju (Reportaža o župi Doboj).. Zagreb 1984. Tuzla 2000. Marković Novak. 22. Beograd 1996. 1741. 19.. 317-322.) 1744. 12.. Unsko-sanske novine I/10. Marić Zdravko. Zagreb 1998. Unsko-sanske novine I/1. Marić Žarko. Sv. JLZ. Bihać 1996. Unsko-sanske novine I/7.. Unsko-sanske novine I/8. Obavijesti HAD XXV/2. Slavonski Brod 1994. Odjek LII/1-2. 12. Split 1998. Smajić Ramiza.. Marijanović Zdravko.. Kurtović Esad. 14. (5) (Bihać u rukama Bosanaca). 26-27. Unsko-sanske novine I/3. Bihać 1996. Radovi 26. 14. Naprijed. 693... AGM. 1739a. 152-153. 46-47. 1739. Srednjovjekovno groblje. Marković Mirko. Marković Mirko. Zagreb 1994. Sarajevo 1998. 1746. (* Kučuk-Sorguč Indira. AV 37. 53-59. Brod. Unskosanske novine I/5.. Novovjekovna crkva... 125. Starokršćanska bazilika i krstionica Narone. Descriptio Croatiae. Zagreb 1999. Bihać 1996. Unsko-sanske novine I/11. (7) (Otvorena naselja gradskog tipa). 14. Zagreb 1993. Bihać 1996. (* Lučić Josip. 213-218. Barbarić Josip. Bihać 1996. Barbarić Josip. Martinović Magdalena.. Descriptio Bosnae & Hercegovinae. VAHD 87-89 (1994-1996). 12. Zbornik 2.. 9-94. Bihać 1996. 57-61.. Maslak Nijazija. Hrvatski glasnik VIII/97. “Hercegovina (Fotomonografija Hercegovina)”. Hercegovina od pojave prvih ljudi do turskog perioda. Zbornik 2. Hrvatski glasnik VIII/97. Zagreb 1981. Unsko-sanske novine I/9. Bihać 1996... 12. (8) (Tipovi posjedovnih odnosa). Ljiljan VII/310. 12. Bihać 1996. Marin Emilio. Unsko-sanske novine I/6... (2) (Slobodni kraljevski grad)... Čitluk 1998. NIRO Privredni vjesnik ZagrebSSRN BIH Me uopćinska konferencija Mostar.Topografija 175 1738. (11) (Uspostavljanje osmanske vlasti). Vid. 12.. Osvrt na prošlost Kreševa. Knjiga 1. Unsko-sanske novine I/4. 2. Dusina. 53-56.

32-33.) 1753. 415. Zajednica općina s hrvatskom većinom Mostar-Glavno tajništvo HDZ BiH. 1756. AL BiH.. 1755.. Matić Radoslav. 527 1758.. Batković. 1759. Grudine (621). Dubrovnik 1984. Mikičić M. MNV Sandžaka. Miletić Nada. 1751. 446. Historijska dokumentacija o Bihaću u Kartografskoj zbirci Kriegs archiva u Beču od XVII do XIX vijeka. Miletić Nada.. 2. Zbornik referata i materijala V jugoslovenske onomastičke konferencije. 1760. 33. Sarajevo 1985. Jovan. Gradište (84). Miletić Drago Karlo. Tom I. Mihaljčić Rade. Zagreb 1980. Ključ Bosne je Bihać. Opšti leksikografski dio. 68-69. Posebna izdanja 70. 32-33. 153-154. Miletić Nada. SSDSV 7. Vas (Ves). Oštra Luka/Bok do početka domovinskog rata 1992. (2) Stećak VI/66. izdanje.. Mostar 1997. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. ZM. Srednjovekovne župe duž Lima. Sarajevo 1996. EJ 4. GEI 30. EJ 1. AP 23. Opština Banja Luka-Institut za istoriju Banja Luka. Dubrovnik 1985.) 1754. Sarajevo 1988. Mijović Stjepo.. Zagreb 1986. Memić Mustafa. (430). 1750. 1749. Bihać 1998. Feljton: Zla kob starobosanskoga grada Dubrovnika (Legenda i stvarnost o našim srednjovjekovnim gradovima) (1-3): (1) Stećak VI/65. JLZ. izdanje. Bugojno – srednjovekovna nekropola.. 247. Sarajevo 1999.-2000. Beograd 1981. 185. Mijatović Radosav. (* Švago Antun. Bošnjaci – Muslimani Sandžaka i Crne Gore. (* Trifunovski F. Maslak Nijazija.. Toponim Počitelj. Mijatović Perica. Društvo za znanstvene i kulturne djelatnosti Konavala “Konavle”. . Odjeljenje društvenih nauka 13. Naselja (Rani srednji vijek) (119-120). 209-223. Katalog izložbe. Grudine. Sarajevo 1999. “Konavle” – fotomonografija. Mostar svjedok kultura. 2. Knowledge. Sarajevo 1999. ANU BiH. Miletić Nada. Beograd 1982.. JLZ. Oštra Luka 1994. Banja Luka 1995.176 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Beograd 1999. Dubrovnik XXVIII/4.. Banja Luka na Krajini hvala. Gomjenica. 172. 1757. Mikić or e.. Prijepolje 1979. 1752. (3) Stećak VI/67-68. 1748.. 1747...

Südostforschungen 39. Zemlja (235-236). Zločini s pečatom. (PFB III/4). 1765. 25-32. (* Kornrumpf Hans-Jürgen. Revue des études sud-est 19/2. Humska zemlja u srednjem veku. Mlivončić Ivica. Milošević Miloš. 4345. 1766. Beograd 2000. 1763. Biblioteka . ZKM 7. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”... IČ 42-43 (1995-1996). – Vasiljević M. Šabac 1988. 1771. Knowledge. 2. 315.. Biblioteka Znamen. DBR International PublishingFF.. Mišić Siniša. (Odabrao i priredio Gavro Škrivanić)”. Ramo moja i križevi tvoji . Beograd 1999. TKP “Šahinpašić”.. 1773. Varda. do 1333. Zapadna Bosna i Hercegovine). Miličić Zvonko. Bilten FTS XVIII/1. Mostovi (419). Banja Luka 1983. Titovo Užice 1984. JLZ.. 1767. Pristanište (587-588). Boka kotorska (Istorija).. 33-36. Veselin Masleša. O poreklu geografskih naziva u užičkom kraju. Oblast (457-458).. EJ 2. Beograd 1997. 1768. Godišnjak Me uopćinskog istorijskog arhiva 22. Sarajevo 1997. Srednjovekovne karte.... Prilozi za identifikaciju i ubikaciju srednjovjekovnog grada Novog na Uni. Muftić Faruk. 1769. Sarajevo 1991. 384. Beograd 1979. 137-147.. Genocid i ratni zločini bošnjačkih snaga nad Hrvatima BiH 1992. Mioč Gabrijel. vardište (68).. JIČ 1-2. Mišić Siniša. Mrgić-Radojčić Jelena. Topografsko-istorijski rečnik Podrinja. Župe i naselja ‘zemlje’ Usore. Zagreb 1982. 413-415. Ston i Pelješac od 1326.. Naša ognjišta XXVII/245. 1764. Posebna izdanja.-1994. Dubrava (171). Kulturno blago samostana u Tolisi. Milinović Ante. izdanje.. Knjiga III (Bosanska krajina. Mujezinović Mehmed. Brod (64-65). Islamska epigrafika Bosne i Hercegovine. Misailović Ilija. 377-418.. Užički zbornik 13. Foča 1470-1996 (Neprolazna ljepota). Beograd 1996. SANU. Bucarest 1981. Knjiga 20.!. Istorijski institut. 96. Knjiga 10. godine.Topografija 177 1761. Gaj (111). 275.. 1770. München 1980. Mostar-Split-Zagreb 1998.) 1771a. Milutinović S. Mišić Siniša. 1762. Centar za prikupljanje i obradu podataka o Domovinskom ratu Zagreb-HKD Napredak Podružnica Split. Tomislavgrad 1997. 27-42. Bogdan P. D. “Monumenta Cartographica Jugoslaviae II. 12-13. 1772.

Mostar 2000.) 1774. 151-175.. Blidinje i Rakitno (prilog arheološkoj topografiji). Mustać Ivan. 63-64.-2000.. Mušeta-Aščerić Vesna.. Blagaj kod Mostara. 1781. Mušeta-Aščerić Vesna. Zavidovići 1999. i 17. (* Traljić Mahmud.. 1782.. Sarajevo 1982. Sarajevo 1983. 1777. 1776. Motrišta 18. Mušeta-Aščerić Vesna. Srednjovjekovna župa Vrhbosna. danas. god. Čerin zdravom dušom diše (Reportaža iz Čerina). Muslinović Š. 39-79. 22-24. (2) (Nastanak i urbani razvoj). Glasnik VIS-a u SFRJ XLV/3. Mostar 2000.. 1778. Počitelj u sustavu obrane hrvatsko-ugarske države od Turaka. GDI BiH 38. Mujkić H. kulturno i privredno središte Bosne i Hercegovine). Beograd 1980. Prilozi XX/21.. Okrugli stol “Počitelj jučer. Okrugli sto . Kabes II/12. Zavidovići kroz historiju (Društveno-ekonomski i kulturni razvoj područja zavidovićke općine od polovine XV do kraja XX vijeka). Feljton: Sarajevo – grad izme u Istoka i Zapada (1-2): (1) (Političko. O vlastelinstvu na području župe Vrhbosne u XV vijeku. “Neum. Jusuf. Kulturno naslje e. GZM (A) 40/41 (1985-1986). Kabes II/11. veljače 1996. 55-66. Musa Gojko. I tom od 1463 do 1941 godine. Mulaomerović Jasminko.. Čapljina-Zagreb 1996. 87-100. 211-230. 8-9. Članci Ljube Sparavala o srednjovjekovnoj Hercegovini. “Povijest hrvatskog Počitelja”.. Općinsko vijeće Neum. 1785. Sarajevo 1987. Mulić Jusuf. Ostaci srednjovjekovne toponomastike na području župe Vrhbosna. vjersko. Diskusija.. Zemlja i zavičaj Hrvata”. Sarajevo 1985. Sarajevo 1986. JIČ XIX/1-2. Općina Zavidovići... 1784a. Hercegovina 11-12. Enklava Klek u svjetlu diplomatske aktivnosti Dubrovačke Republike.. Sličnosti i razlike u urbanom razvoju bosanskih gradova Sarajeva i Zvornika u XV stoljeću. Visoko 1987. 1779. 475. Zbornik znanstvenog simpozija održanog 16. 257-268. Mustać Ivan. Svjetlo riječi IV/46. Humski zbornik 1. 1775. 40-42. Pelidija Enes. "Urbano biće Bosne i Hercegovine". Mostar 1996. Hercegovina 4. 1784. 1783. Mostar 1984. 138-142. Mušeta-Aščerić Vesna. 1780... 1035-1037. 351-354. Općinsko poglavarstvo. sutra” (Priredio Dragan Šimović).. Neum 1995. Mujezinović Nermina. Problemi granica i vlasti. Mostar 1996. Mustać Ivan. Sarajevo 1982. Pregled LXXIII/10. u Čapljini.178 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 41-49.

Beograd 1979. Istorijski institut. umjetnost. Tajna smanjivanja katolika s 1647 na 219 osoba (Reportaža iz Nevesinja). “Bosanska Posavina – dio cjelovite Bosne i Hercegovine”. Nikolić Milica. Titovo Užice 1984. njemački i francuski). (engleski. Nikolić Milica. 1-23. 1790. godine. Renesansa Ptolomejeve geografije. 1793. Srednjovjekovni gradovi To evac i Kožetina. Njavro Mato. 1795. prirodne znamenitosti. Sjeveroistočna Bosna u tokovima srednjovjekovne evropske istorije. Porijeklo stanovništva tešanjskog kraja. održanog 19. Oronimi Slovini i Cincar (Dva karakteristična oronima iz jugozapadne Bosne). Posebna izdanja. 15-36. (Odabrao i priredio Gavro Škrivanić). Nikolić Milica.. 57-64. njemački i francuski).. Nikić Dušan. Knjiga 20. godine u Sarajevu). 1788. Radovi sa znanstvenog simpozija Pola milenija Sarajeva. 1787. Općinsko vijeće Neum.. “Monumenta Cartographica Jugoslaviae II. Sarajevo 1989. 436. 1797. kultura. 1789. Radio Sa VIII/26. Njavro Mato.. Humski zbornik 1. Čitluk i Brotnjo (povijest. talijanski. 1994..11... do 21.. (Zbornik radova sa okruglog stola održanog 24. Nikić Andrija. prirodne znamenitosti. Orijentalni institut-Institut za istoriju. Niškanović Miroslav. 25-31. marta 1993. Srednjovekovni grad Bris. SANU. Sarajevo 1980. Sarajevo 1997. (engleski. Sarajevo 1997. Ninković Aleksandar.. 89-99. 1792. kultura. Hercegovina (povijest. Srednjovjekovno naselje na mjestu današnjeg Sarajeva. 1786. Privredni vjesnik. Svjetlo riječi VII/80. Zemlja i zavičaj Hrvata”. GZM (E) 41-42 (1986-1987). Nilević Boris.. 63-75 + 1 karta. Neum 1995. Užički zbornik 13. Sarajevo 1996. “Neum. GP 24. Karta Balkanskog poluostrva iz prve polovine XV veka. “Prilozi historiji Sarajeva”. . Mušeta-Aščerić Vesna. 8-9. Institut za istorijuMe unarodni centar za mir. Sarajevo 1979. Sabor Bosanske Posavine u Sarajevu-Institut za istoriju u Sarajevu. 64-90. turizam). Biblioteka Turističke monografije 11. Zagreb 1985. 537-541. turizam).. IČ 2930 (1982-1983). Zagreb 1987. umjetnost. 1796. Srednjovekovne karte”. Privredni vjesnik. 1794.Topografija 179 ‘Tragom bosanskohercegovačke prošlosti – o urbanom biću BiH’. 35-45. Sarajevo 1987. talijanski. Beograd 1983. 1791.

1800. Odavić or o.-2000. Zagreb 1988. Privredni vjesnik. st. Duplančić Arsen. Knjiga 6. Odavić or o. (engleski. 403-405. AP 25. prirodne znamenitosti. Oreč Petar. Prilog arheološkoj topografiji duvanjske regije. 1798. Biblioteka Turističke monografije 14.. talijanski. Odavić 1986. rivijera i zale e (povijest. Beograd-Ljubljana 1986. Državni arhiv u Zadru. 1803.. Split 2000. Prusac. Sarajevo 1983. “Južne granice Dalmacije od XV. Odavić 184. Odavić or o. 78.. Olovo u narodnooslobodilačkoj borbi”. umjetnost.. Zagreb-Dubrovnik 2000. srednjovjekovno utvr enje. Beograd-Ljubljana 1986.. Beograd 1986. umjetnost. “Arheološka problematika zapadne Bosne”. Beograd-Ljubljana 1986.. srednjovjekovni grad. Matica L/2. 1807. Tešanj. njemački i francuski). 6. Geografsko društvo Bosne i Hercegovine. (* Leutić Ivica. Obad Stijepo – Dokoza Ser o – Martinović Suzana. Holjevac Željko. AD BiH. Počitelj and the lower Neretva (history. Univerzal. Njavro Mato. Library “Tourist monographs”. Zbornik 1. 1805. 7-10. Trebinje 1983. Privredni vjesnik. do danas”. art. Anali 38. Zadar 1999. scenery). 104. prirodne znamenitosti. Mostar i okolina (povijest. . or o. kultura. Beograd 1806.. 1811. Bugojno. Odavić or o. Turistička propaganda. Odavić or o. AP 26. srednjovjekovni grad. Susjed Grad. Rijeka 15.. or o. turizam). (talijanski. tourism. Tribunia 7. 1999. Hrvatska obzorja VIII/1. 1801. 1808. 79-85..180 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. AP 25. Zagreb 1985.. Omerhodžić A. Vesela Straža. 213-215. culture. “Perić Jeremija Ješo. Novi list 16635. Zagreb 1989. Prethodni izvještaj sa arheološkog iskopavanja na srednjovjekovnom gradu Mičevcu. Tešanj. Bugojno. 1809.. srednjovjekovni grad. srednjovjekovni grad. 77. njemački i francuski). 55. izdanje 1990. 256. Njavro Mato. Mičevac. Beograd-Ljubljana 1986. 1799. 79-80. AP 25. srednjovjekovni grad. Ćosić Stjepan. AP 25. kultura.) 1802. 1804. Trebinje. turizam). 2. Zagreb 2000. Biblioteka Turističke monografije 18.. 1810. 75-76. Njavro Mato.. Tuzla 1981. Neum..11. Biblioteka “Istorija i revolucija”. Odbor za izdavanje monografije. Biograd. 228-234.. AP 25. num. Uvod. Sarajevo 1981. 15. Derventa i okolina.

Most XVIII/87-88. Palameta Miroslav. Palavestra Vlajko. Mostar 1988. 85-96.. GZM (E) 33. I-III. 523-536. Visoko 1983. Oreč Petar.. Knjiga 1. Mostar 1990. 241-301. 73-90. Stare karte i atlasi Povijesnog muzeja Hrvatske. Volskunde. 1823. Palavestra Vlajko.. 63-68. Nečujna čuda Gospe olovske (reportaža). (* Ivanović Milina. 1817. Narodno gospodarstvo u imenima zemljišta zapadne Hercegovine (toponomastika). Bilješke o historijskim predanjima i toponomastici u Gornjem Podrinju. Sarajevo 1981. Oreč Petar. 1820.. 4351. ljudi i vrijeme. 109-137. – K.. 8-9. Zemljišno-pravni odnosi u imenima zemljišta (agrarna toponomastika). Pandžić Bazilije. A. Sarajevo 1980. Svjetlo riječi I/4-5. Palavestra Vlajko. Mostar .. Rotimlja – ime i baština. Sarajevo 1978... 1816. Historische Volksüberleferung und Toponomastik in Fojnica und Umgebung. Zbornik Znanstvenog simpozija održanog u Ljubuškom 11. 1821. Mostar 2000. Sarajevo 1979. Oreč Petar.. Mostar 1988-1989. Katalog muzejskih zbirki 22. 1819. Prilog proučavanju starohrvatske županije Imotski.. Beograd 1987. Historijska narodna predanja i toponomastika u trebinjskoj Površi. J. Prilozi za historijsku topografiju Gornjeg Podrinja. Most XVII/83-84. GZM (E) 32. 69-91.. Wissenschaftliche Mitteilungen. Pandžić Ankica. NS 14-15. 127-139.) 1825. Toponomastika Počitelja na Neretvi kod Čapljine.Topografija 181 1812. 1814. Radio Sa VIII/26.”. Prošlost Veljaka. (I) Most XV/71-72. 1813. Mostar 1988.. Oreč Petar. 1815. P. Oreč Petar. (III) Most XV-XVI/75-76. (II). kolovoza 1995.Zagreb 1996. 1822. Zagreb 1987. GEM 51. Tragovi religioznih vjerovanja i praznovjerja u imenima zemljišta. 79-99. 111-133. Mostar 1990. Heft B. MH. 112.. MH. 48-53. Mostar 1991.. Imotski zbornik 2. “Ljubuški kraj. Palavestra Vlajko. 5-32. Sarajevo 1979. Most XVII/81-82. Imotski 1994. 1824. Povijesni muzej Hrvatske.. . Motrišta 17. Mostar 1999. Prilozi za historijsku topografiju Gornjeg Podrinja. i 12.. 316-317. Band III. Ziral-Naša djeca.. Motrišta 13. 1818. (II) Most XV/73-74. 89-113. Palavestra Vlajko..

Peco Asim. 360-361. 19-33. Me urepublička zajednica za kulturno-prosvjetnu djelatnost Pljevlja. (6) Preporod XXVI/600. Ljiljan 403. persijski i hrvatskosrpski jezik od XV so XVIII stoljeća i njihova služba. 1829. 387 + 1 karta. i 4. 23. arapski. Zbornik radova znanstvenog simpozija održanog u Sarajevu 3. 155-160. Vojna biblioteka. prigodom obilježavanja stote obljetnice postojanja Bogoslovije”.) 1830. Sarajevo 1996. (5) Preporod XXVI/599. Toponimska srbizacija Glasinca. Sarajevo 1994. Pelidija Enes – Zlatar Behija... Pljevlja 1988. Odjek XLVI/3. Beograd 1997. O porijeklu toponima Mostar.. 287. 8-9. 26. Administrativno upravni odnosi i veze Novopazarskog sandžaka i istočne Bosne kroz stoljeća. Banja Luka 1988. 27. IZ 9. “Vrhbosanska katolička bogoslovija 1890-1990. Beograd 1998. M. Sarajevo 1996. 1833. Pelidija Enes.. 26. 1834. godine). Moja sjećanja na travničko sjemenište i gimnaziju. Pederin Ivan. Tuzla 1981. 1830b. 1832. Pašić Ibrahim.”. Bemust. Pavić Stjepan. Visoko 1983. 1830a. Sarajevo 1982. 26-27. 1826. Iz naše onomastike (Neretva-Mostar. Sarajevo 1996. Buna-Blagaj.. “Istočna Bosna i Sandžak (Znanstveni skup).. Univerzal.) . Paradžik Anto. 21. Sarajevo 2000. “Knjiga o Mostaru”. Svjetlo riječi I/7. 1827. Sarajevo 1996. Biblioteka “Istorija i revolucija”. Od hajduka do četnika (Stradanje i genocid nad glasinačkim Bošnjacima od najstarijih vremena do 1994. Olovo u narodnooslobodilačkoj borbi.. 45. (4) Preporod XXVI/598. Pašić Ibrahim.... Feljton: Srbizacija toponima Glasinca (Agresija prije agresije) (16): (1) Preporod XXVI/595. Biblioteka Tragovi.. Školovanje mletačkih dragomana za turski.. 1831. 1828. BregavaSvitava). (3) Preporod XXVI/597. NEV XXXII/1-2. Bosna i Hercegovina na kartama (O genezi bosansko-hercegovačkih granica na povijesnim kartama). (* Imamović Enver. Udruženje Bošnjaka porijeklom iz Sandžaka. Sarajevo-Bol 1993. (2) Preporod XXVI/596. Biblioteka Dometi. 21. 27-34. maja 1994. Sarajevo 1996. 54.. 1835.. Sarajevo 1996.. Perić Jeremija Ješo. Peco Asim.. Sarajevo 1996. Novo na starom (Dubravine kod Brčkog) (reportaža)... 35-51. (* B.-2000. Pljevlja i okolina u prvim stoljećima osmanskoturske vlasti. 13. Sarajevo 2000. Svet knjige. 59-73.. JF 53. SV 5. Pelidija Enes. Sarajevo 1996. Pašić Ibrahim.182 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. srpnja 1991.

. 1993.. “Povijest hrvatskog Počitelja”. . 1992. 92-93. Prijepolje 1981... Sarajevo 1999. CUS XVII/1. Quaderni di “Proposte e ricerche” XIV/9. Prilozi 28. istorijske bilješke.. Čapljina-Zagreb 1996.. Sarajevo 02. Arhont..) 1844. Sarajevo 1999. Komušina 1981. Posavec Vladimir. 356. (KUN) 5. Povijesni zemljovidi i granice Hrvatske u Tomislavovo doba.. Petrović ur ica.. 2. . – tipologija i specifika razvitija. Oslobo enje 55/17821.. Večernje novine XXX/8532.. Sarajevo 1999. 174. Petrović Radoslav – Tepić Ibrahim. Polivjannij I. AP 25. 282-283. Sarajevo 1992.Topografija 183 1836. Gaj. Zagreb 1997. marta 1993. VII + 345. 1837. Split 1982. u Čapljini. 1841. Ancona 1991. 281-290. Études balkaniques 20/1. 531. Herceg-Novi 1982.03. (fototiopsko izdanje). Općinsko poglavarstvo. Pirivatrić Sr an. do 21. HM III/11-12. Beograd-Ljubljana 1986. Radovi sa znanstvenog simpozija Pola milenija Sarajeva. godine. Sarajevo 1997. Sarajevo 1998.... Mostar 1996. I (1382-1797). Cetinje. Bavčić Mubera. (* Organizacioni odbor naučnog skupa ‘Pola milenija Sarajeva’. (a cura di Sergio Anselmi). Preporod XXVIII/628. Čevra Omer.. i 17. Sarajevo (95-110). Katica. Beograd.. Dimitrij. Oslobo enje 49/15700. Juzbašić Dževad. (* Kovačić Slavko. 157-172. (* Sidran Miranda. 28-50. 1842. Ma A. Sarajevo 11. Herceg – Novi. Mostar 1996.. Radovi 30.. 14.. SSDSV 8 (1980). Popović K. 39. Sarajevo. Pranjić Pero – Sudar Pero.) 1845. Prstojević Miroslav.. (Dvojezično). Beograd 1999. 33. Zbornik znanstvenog simpozija održanog 16.) 1846. 71-72. 1840. Ljubljana. “Sette città jugo-slave tra medioevo e Ottocento/Sedam jugoslovenskih gradova izme u srednjeg vijeka i XIX.01. (* Čevra Omer. Sarajevo (78-94). 1998. 284-287. 423245. Zadar)”. Orijentalni institut-Institut za istoriju. 7. Ljiljan VI/273.04. Zaboravljeno Sarajevo. Ideja. Komušina i Kondžilo s posebnim osvrtom na Usorsku banovinu i stari Kuzmadanj. Sarajevo 05. Kabes II/5. 23-25.. Sarajevo 1998.) 1843. “Prilozi historiji Sarajeva”. 260.. Zagreb.. stoljeća (Skoplje. kasnosrednjovekovna nekropola.. 113-115. Pudarić Svetozar. Prilog poznavanju Prijepolja u kasnom srednjem veku. Knowledge. god. Tomo. Arhiv Herceg-Novi. Balkanskij gorod XIII-XV vv. 1839. Grbelja Tonči. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. veljače 1996. POF 47-48 (1997-1998). održanog 19. Selhanović Selman. 1838. Sofija 1984. Most XXII/94 (5).

Bilten FTS XXIV/1. Gospodarski položaj i prirodne ljepote. “Ratni zločini muslimanskih postrojbi nad Hrvatima Bosne i Hercegovine”. 67-78. EJ 2. 151-153.. Razred za filološke znanosti 68. Putanec Valentin – Šimunović Petar. Sandžak IV/60. 18-19.) 1850. Zagreb 1981. Samobor 1997. Srednjovjekovni Mostar i problematika njegovog istraživanja. Marulić XXII/5. 190-192.. 1852.. 263... 1860. . “Hercegovina (Fotomonografija Hercegovina)”.-2000. Hercegnovska luka i pristanište u srednjem vijeku. Neum 1995. AP 25. 25-36. 1857. drumovi). Split 1980. Kotor 1979-1980. JLZ.. 1851. Mostar 2000. Znanstveni skup u povodu 600.. (5... Općinsko vijeće Neum. 267-270. GPM 27-28. izdanje. 11-109.. Zagreb 2000. Retrospektivna onomastička bibliografija hrvatsko-srpska do godine 1975. Neum – povijesna domovina Hrvata. Rako Vice. 75-78. Raunig Branka. “Dolina rijeke Neretve od prethistorije do ranog srednjeg vijeka” (Znanstveni skup. 1853. Metković 4-7. Novi podaci o mostarskoj tvr avi. Ratković Aleksandar. 1848.). Arheološka topografija Paganije. JAZU. 1856. Novi Pazar 1995. 1849. Ratković Aleksandar..-1996. AP 24. HAD 5. 1854. 1847. Rahić Esad. Hercegovina 11-12. Centar za prikupljanje dokumentacije.). Mostar 2000. Beograd 1985. Ramska zajednica – Zagreb. Beograd-Ljubljana 1986. X 1977.. (* Dumbović Vladimir. Blagajska tvr ava u svjetlu najnovijih istraživanja. Ceste (Putovi. Rajić Dragan..184 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Bihać – Bosanska Krupa – Cazin – rekognosciranje. obljetnice prvog spomena grada Jajca (1396.. srednjovjekovno utvr enje. 7-16. Rapanić Željko. 1861.. Kula Herceguša. “Neum. Zagreb 1987.-7. prosinca 1996. Zagreb 1989. Mostar. Zemlja i zavičaj Hrvata”. Sarajevo 1981. Prijepolje – duhovna riznica Sandžaka. Motrišta 18. NIRO Privredni vjesnik Zagreb-SSRN BIH Me uopćinska konferencija Mostar. (* Vladić Vlado. Humski zbornik 1. 84-85. 648-658. 25-42.). Pušić Ilija. Ratković Aleksandar. 1858. NS 14-15. 204-205..) 1855. VII + 408. Hercegovina 10. Sarajevo. Radulović Žarko. 671-675. Mostar 1998. 1859. Zagreb 1982. Ratković Aleksandar. 2. Puljić Ivica. “Ramski zbornik 2000”.

. 2. izdanje. JLZ.06. Sarajevo 1979. Resulbegović-Defterdarević Aziz.) 1864. Krije li Kotorac Kateru. Uz 470. Roglić Josip – Rendić-Miočević Duje. 2. Samardžija D. Ravlić Aleksandar Aco. . Široki Brijeg 1994. kulture i sporta. 2-8. "Urbano biće Bosne i Hercegovine". Rizvanbegović Fahrudin. Serija 2. 4756.. “ akovo i njegova okolica”. Oslobo enje 41/12938. izdanje. Diskusija. Biblioteka Muzeja akovštine.. 1865.. Velika Kladuša kroz stoljeća. Salom Nada. Banjaluka – Razdoblja i stoljeća. DPO i SO Bosanska Dubica. Banja Luka 1980. 181-205. Velika Kladuša 1987. 1869. Rotim Karlo. Anali GHB IX-X. Mostar 2000. 189-191.Topografija 185 1862.. 1874. akovo 1978. Knjiga 1. 1866. 1868. Motrišta 18. (* Jolić Robert. “Begovina Stolac”. Monografija. BiH. (Fototipsko izdanje). 619-620. Beograd 1999. 582. Herceg-Novi (Istorija). 1873. Široki Brijeg. Sarajevo 1996. FBiH. godišnjicu ergele akovačke. 2. JLZ.. Muzej akovštine. Neke osnovne crte razvoja srednjovjekovnog gradskog naselja Vidoški – grad Stolac i njegov značaj u neposrednom zale u Jadrana. 1875. Zbornik Muzeja akovštine 1.. 95... 17. 460. Ministarstvo obrazovanja. Putevi XXVI/5. EJ 4. Romić Stjepan. sutra” (priredio Dragan Šimović).. Sarajevo 1999.. Sarajevo 1983. Cavtat.. Rotković Radoslav.. 1867. Rotim Karlo. 1871. EJ 2. Bosanska Dubica 1984. 27-39. Župa Mostarski Gradac. Grad Višegrad i okolica. Veselin Masleša. Sarajevo 28.) 1872. Sarajevo do Gazi Husrev-bega. Tomislavgrad 1996. Zagreb 1982. 1984. Čigoja štampa.. 1870.. 1863. Begovina Stolac. Široki Brijeg 1995. Ravlić Aleksandar. Okrugli stol “Počitelj jučer. Okrugli sto “Tragom bosanskohercegovačke prošlosti – o urbanom biću BiH. (Dvojezično). Institut za istoriju-Me unarodni centar za mir. Rizvanbegović Izet. (* Džaja Mato. Ravančić Gordan. Dušan. nauke. 578. Bosanskodubičko područje u NOR-u i socijalističkoj revoluciji 1941-1945. 66-67. Naša ognjišta XXVI/227. SO Velika Kladuša. danas. Salihspahić Džemal. izdanje. 10. Zagreb 1986. 692-693. 270.

Osman. (Tekstovi više autora koji nisu posebnim nazivima i oznakama razdvajani. 2. stoljeća. EJ 1. Sarajevo 2000. izdanje.). 51-106. Sandžak IV/61-62. Hercegovina 2 (10). Ćehotina i Drina i me u njima Foča. 1879... 1884.. Brotnjo. (uporedo i na engleskom). u Čapljini.. Selmanović Medžida. Jajce od pada pod Turke do kraja XVI vijeka. IP Svjetlost. Gatački Stolac u oku i srcu (1645. Lastavica II/10-11. Sivrić Marijan. do 20. Glasnik SAD XIV (13). 281-282. Srednjovjekovna župa Luka. Anselmi Sergio. Sarajevo 1998. Ancona 1991. Sivrić Marijan. Novi Pazar 1995. 35-47. Prvi zbornik... 1877. Sivrić Marijan. Sandžak IV/61-62.186 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 168-224. 501-502. MH Ogranak Čitluk-Općina Čitluk. Općinsko poglavarstvo.Počitelj. Čitluk 1997. Beograd 1995. Zagreb 1980. Čapljina-Zagreb 1996. Quaderni di ‘Proposte e ricerche’ XIV/9. stoljeća/Sette citta jugo-slave tra medioevo e Ottocento”. Beograd 1997.. Simonović Goran. Bar (Istorija).) 1881. Naselja novopazarskog kraja. Sarajevo 1995. Ljubljana 1992. i 17. Sijarić Ćamil. Mušović Ejup.. 29. “Sarajevo (Fotomonografija)“. . 1887. Sarajevo 1995. Počitelj .. 1878.. Udruženje likovnih umjetnika BiH. Sarajevo 1995. Domovina IV/49. Sindik Dušan – Sindik Ilija. god. 1883. Internacionalna Umjetnička Kolonija – International Art Colony Počitelj”. Sančević Zdravko.-2000. “Sedam jugoslovenskih gradova izme u srednjeg vijeka i XIX. (* Bihorac S. “Povijest hrvatskog Počitelja” Zbornik znanstvenog simpozija održanog 16. (a cura di Sergio Anselmi).-1998. 7-19. Srednjovjekovna humska župa Dabar. 11-13. GIP Mrlješ. “Počitelj. JLZ. 1885. 243.. 10-11. Rivista storica italiana 105/1. Tekst vezan za srednji vijek napisao je Boris Nilević. 29.) 1882. 1883a. Srednjevekovna zemljana utvr enja u okolini Bosanske Gradiške. (* Gestrin Ferdo. Sebečevac Fikret – Šaćirović Selim.. 1880. Nekoliko najstarijih vijesti o Broćnu – Brotnju i njegovu imenu.. ZČ 46/2.). 1886. 1876.. 261. Sarić Š. Sanković-Simčić Vjekoslava. 326-331. POF 42-43 (1992-1993). Novi Pazar 1995. Roma 1993. Granice Bosne i Hercegovine od 15. 191-210.. veljače 1996. Sarajevo 1997.. Agencija ‘Zambak’. 155-190. Mostar 1996.

GP 22. 89-97. 1894. 209-222. Mostar 1999. Borač. ZIRAL. Knjiga 101... 16. Knjiga 3.. 72-75. Sarajevo i njegova okolina od najstarijih vremena do austrougarske okupacije. Okrugli stol “Počitelj jučer. JLZ. 71-117. Diskusija. Soldo Špiro.. Knjiga 101. 207-220.. 141-160. Beograd 1979. danas. Sarajevo 1988. Knjiga 3. Spaho Fehim. Mostar 1999. 1896. Srednjovjekovna župa Dabar.Topografija 187 1888. Mostar 1999. Zagreb 1982. gradu bijelome (Bosnom kroz gradove: Prusac). 363-374. Mostar 2000. Sivrić Marijan – An elić Tomislav. Beograd 1981.. EJ 2. Srednjovjekovne humske župe”. 2. Izabrana djela. 1900. Sarajevo 1978. Spaho Fehim. Bijela kneza Alekse Paštrovića. Sparavalo Ljubo. Sarajevo 1978. ZIRAL. Biblioteka Stećak. 197-201. Radovi Zavoda 37. Čačvina (Kratki povijesni pregled). Soldo Anto Josip. Sokol Vladimir. Sparavalo Ljubo. 1892. Motrišta 18.. Sivrić Marijan. Biblioteka Stećak. . 77. Sivrić Marijan. Knjiga 3. Knjiga 3. ZIRAL. 1889. (* Bjelovitić Miloš. Srednjovjekovne humske župe”. U Akhisaru. Skarić Vladislav. Smajlović Mustafa.. Srednjovjekovna župa Luka. 1901. 1897.. Nekoliko turskih dokumenata o manastiru Mileševo. 1890.. POF 28-29 (1978-1979).. Srednjovjekovne humske župe”. 1899. 119139. 1891. 174. ZIRAL. izdanje.. Svjetlost. 1898. “Pavao An elić – Marijan Sivrić – Tomislav An elić. “Pavao An elić – Marijan Sivrić – Tomislav An elić. Sarajevo 1980. 1893. 63-88. IG 1-2. Knjiga I. Sivrić Marijan. Banja Luka – grad i njegove funkcije. Mostar 1999. Knjiga 101. Sarajevo 1985. Zadar 1995. Smlatić Sulejman. 138-139. Nekoliko novih podataka o Stocu iz XV i XVI stoljeća. “Pavao An elić – Marijan Sivrić – Tomislav An elić. POF 37 (1987). Srednjovjekovne humske župe”. Biblioteka Stećak. “Pavao An elić – Marijan Sivrić – Tomislav An elić.. Veselin Masleša. Knjiga 101. Biblioteka Kulturno naslje e.. Preporod XXVIII/629. O graničnom kamenju izme u srednjovjekovnog Huma i Zete koje spominje Mavro Orbin.) 1895. Biblioteka Stećak. Sarajevo 1998. Srednjovjekovna župa Velika (Veljaci) u Humskoj zemlji. Srednjovjekovna župa Gorska. IG 1-2. sutra” (Priredio Dragan Šimović).

Sarajevo 1998. demokratija (Iz diskursa SDP BiH)”. Ljubuški 1998.... Zagreb 1997. Zgodić Esad.) 1906. Zagreb 1996. “Srpski zločini nad Hrvatima i Muslimanima u Bosanskoj Posavini i sjeverozapadnoj Bosni 1991.10.188 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Knjiga 1. 37-69. 43..08..... Država. 470. 1913. Srkulj Stjepan – Lučić Josip. “Srebrenica 1995. Ra evina u prošlosti. Sarajevo 03. 1995. Glasnik Zavičajnog muzeja 1.117-129. Mileševski zapisi 2. održanog u Sarajevu. (* Halilović Safet. Spasić Dušan. nacija. 249-250. . “Srpski pisci i naučnici o Bosni i Hercegovini”. Krupanj i Ra evina u srednjem veku.-1995. Sarajevo 1998.. 1905.-2000. Posebna izdanja. Novi Sad 1985. Pljevlja 1999. 111-130. Hrvatska povijest u dvadeset pet karata. Prijepolje 1997. 1914. rata i Domovinskog rata. ZagrebOrašje-Mostar-Sarajevo 1999... (* Agičić Damir. Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i me unarodnog prava.) 1911. Općinsko vijeće Ljubuški-Odbor za izgradnju spomen-crkve žrtava II. 329-330. Spasić Dušan.. Knjiga 1”.-1995. AGM. Beograd 1991. Novi podaci o Bijeloj. Srednjovekovni utvr eni gradovi srednjeg Polimlja.”. Kršni zavičaj 31.09. Sarajevo 23. 115. Dani 81. Humac 1998. Radovi 30. Sparavalo Ljubo. Trebinje 28. Spremić Momčilo. sv. 12. Beograd 1986. 1912. 1983. Prošireno i dopunjeno izdanje. Glas Trebinja XXXI/532. 1903.). Galerija 70.. obljetnice župe Veljaci – Ljubuški)”. 400. Zločini nad Bošnjacima u Srebrenici za vrijeme agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu 1991. Kantonalni odbor SDP... Društvo “Aleksa Šantić”-Izdavačko preduzeće “Svet knjige”. Jadar u prošlosti I. Službeni list SRJ. Savez zajednica udruga Hrvata izbjeglica i prognanika sjeverozapadne Bosne i Bosanske Posavine Zagreb-Centar za istraživanje i dokumentaciju Mostar-Centar za dokumentaciju u Domovinskom ratu. Knjiga 1. “Spomenica ljubuškim žrtvama (U povodu 600. 502. Spremić Momčilo. 1909.. 1998. Srndović Suzana. “Srbija i susedne zemlje na starim geografskim kartama”. 1904. 12. SANU. Jadar u srednjem veku. Govor povijesnih činjenica (Izložba povijesnih karata). Stanojlović D. 461. 1902.) 1910. jula 1997. 1907. Gra a za bibliografiju radova o Hercegovini. Oslobo enje 52/16986. 77-98.. (Zbornik radova sa me unarodnog naučnog skupa. (* Ilić Žarko. Srednjovekovni utvr eni gradovi pljevaljskog kraja. 1908. “Esad Zgodić. 20. Beograd 2000. Monografske publikacije. Beograd 1995.

.. 1920. Zagreb –Stolac 1999. Turistički savez Travnik. (* Trifunovski . Divan I/12. Tomislavgrad 1999. Naša ognjišta XXX/270. Naša ognjišta XXIX/257. Dubrovnik 1982. Naša ognjišta XXIX/256. 1921. (17) (Grad Čapljina 1).... Doboj 1996. 1926. Posebna izdanja 20. 1922. (5) (Grad Jajce 2).. Značenja 25-26. Grad Škaf. Sujoldžić Enver. Banja Luka 1999.. 328.. “Visoko. (22) (Grad Travnik 1). Naša ognjišta XXIX/263. 1919. 6-7. Grafocolor Zagreb. SSDSV 7. (12) (Grad Mostar 1).. Etnografski institut. Visoko kroz povijest. Naša ognjišta XXVIII/255. 211. 1917. Szabo Agnesa. Tomislavgrad 1998. 231-234. Naša ognjišta XXIX/259. 32.. Sjeverozapadno od Banja Luke. (4) (Grad Jajce 1). Sujoldžić Enisa. Moderna vremena Zagreb... Stokić Zoran. Bilješke o kamenom gradu (Iz prošlosti dobojske tvr ave). 22. 26.. 29-43. Katolička misija Tušilović. Sjećanje na Počitelj..) 1925. Šalipurović Vukoman. (16) (Grad Ljubuški 1). Prijepolje 1979. Tomislavgrad 1998. 2. (20) (Grad Livno 2). 195-207. (* Ešegović Marko. 520. Srednje Polimlje i Potarje (istorijsko-etnološka rasprava). Tomislavgrad 2000. Katolička misija Vojnić.. Divan I/12. Dubrovačke odredbe o Konavlima (I). Šahinović Nataša – Ahić Tarik – Pašić Hilmo. “Stolac u povijesti i kulturi Hrvata”. Tomislavgrad 2000. 274. 21. Tomislavgrad 1998.) 1924. Naša ognjišta XXX/267.. (21) (Grad Livno 3). 32. Šalić Jurica. 28. Tomislavgrad 1999. Vrbenac grad. 1916. 142. Beograd 1979. Sarajevo 2000.. Sarajevo 2000. 1918. (18) (Grad Čapljina 2). 28. SANU. Stulli Bernard.Topografija 189 1915. 13-27. Naša ognjišta XXX/268.. Tomislavgrad 2000.. 6-7. 26. Tomislavgrad 1999. Tomislavgrad 2000.. 26. privredno-kulturni informator”. Tomislavgrad 2000. Naša ognjišta XXX/269. Bilten FTS XXVII/1. Šalić Jurica. Feljton: Crtice iz povijesti bosansko-hercegovačkih gradova (122): (1) (Tomislavgrad).. Neka pitanja granice Bosne i Hercegovine i Despotovine u XIV i XV veku i mesta i položaja nekih srednjovekovnih gradova u srednjem Polimlju. Naša ognjišta XXVIII/252... Humski zbornik 4. (19) (Grad Livno 1). 47. 28. Tomislavgrad 1999. Travnik 1990. Naša ognjišta XXVIII/253. Konavoski zbornik I. (* Ešegović Marko.. 28. Visoko 1998. izdanje.. Naša ognjišta XXX/274. 328. Banja Luka 1999. Šćepanović Žarko.“Starine i muzeji Travnika (Autor teksta Fatima Maslić)”. Tomislavgrad 2000. Smajlović. 12-14. Divan II/16-17. (2) (Tomislavgrad). Diljem zavičaja. Travnik 1994.. Naša ognjišta XXX/271-272.. Travnik 1993. (6). 28. (Grad Jajce 3). Bilten FTS XXVII/1. (Grad Bihać 1). Travnik 1993.. Tomislavgrad 2000. Općina Stolac. Naša ognjišta XXX/275. 30. 1923. 26. (8).

“Monumenta Cartographica Jugoslaviae II. Škrivanić Gavro. 39-56. Škrivanić Gavro.. Vladimir Stojančević. Jovan. na teritoriji Srbije. Škegro Ante. izdanje 1980. Rakočević Novica. Željko Škalamera)”. 213.. izdanje 1978. EJ 5.) 1927. Kakanj i njegova okolina (Prilozi povijesnoantropogeografskom rasvjetljavanju važnosti trstivničkog kraja do 1463. NIP Kakanjski glas. Podaci o jugoslovenskim zemljama na karti fra-Maura Il Mappamondo (1459). 135-144.. i XV. Šarić Tomislav. Lučić Antun.. Samobor 1997. 73-75. 106-108. izdanje 1981. obljetnice smrti Fra An ela Zvizdovića”. SANU.-2000. Bosna i Hercegovina u Kartografskoj zbirci Nacionalne i sveučilišne biblioteke Bosne i Hercegovine. Istorijski institut. Srednjovekovne karte”. 1929. Srednjovekovne karte”.. Titograd 1980. Srednjovekovne karte”. Šehmanović Sadžida. Idrisijevi podaci o jugoslovenskim zemljama (1154). Birin Ante. Beograd 9... Grbelja Tonči. Povijesni prilozi 17.. 2. Uvod. 7-8. Bibliotekarstvo 42 (1997). Škegro Ante. izdanje 1979. 195-196. Istorijski zapisi XXXIII/4. Zagreb 1988. Gavro Škrivanić. Beograd 1979. “Zbornik radova sa Znanstvenog skupa u povodu 500. Posebna izdanja. BF V/7.).. 1933. Bilten FTS XXIV/1. izdanje. Beograd 1980.. Sarajevo 1998. (Odabrao i priredio Gavro Škrivanić). 97-99. Zavod za izdavanje udžbenika SR Srbije. 13. Škrivanić Gavro... Sarajevo 1997. “Monumenta Cartographica Jugoslaviae II. Uskoplje na Vrbasu od prapovijesti do kraja austrougarske uprave.. Knjiga 20. 1931. 923. Posebna izdanja.. FTSFranjevački samostan Fojnica.. Uskoplje – zavičaj fra An ela Zvizdovića?. (10. Istorijski institut. “Monumenta Cartographica Jugoslaviae II. (Odabrao i priredio Gavro Škrivanić).. 5-6. Beograd 1979. SANU. Kakanj 1995. 215-216. 256-259. Zagreb 1998.. AHOEI 5. HM I/3-4. Rukopis Kakanj . Knjiga 20. (* Zirdum Andrija.) 1930. JLZ. 337-339. Uskoplje 1. 25-32. 217-221. . Imotski (Povijest). Balcanica 11. 12. izdanje 1982.. 1932.. 1928. Škrivanić Gavro.)”. Sarajevo 1997. Uskoplje 1996. Motrišta 3. Mostar 1997. “Fikret Bečirović. “Školski istorijski atlas (Priredili i predgovor napisali: Relja Novaković. Zagreb 1997. Knjiga 20.. Škuljević Željko. Uticaj rudarstva na razvoj putne mreže u XIV. Marulić XXX/1.. Istorijski institut. Posebna izdanja.190 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 259. Karamatić Marko. SANU. Beograd 1979. 1935. 549. 1936. Šidak Jaroslav. 1934. veku. (Odabrao i priredio Gavro Škrivanić). Hrvatska uzdanica. 11. Sarajevo-Fojnica 2000. Zagreb 1978.

Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i me unarodnog prava.. Tepić Ibrahim. godine). 337-349. 11. Demografske slike Sarajlija (od 1463. 19-27. Smail. godine. izdanje. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Srednjovekovne karte”. Stari grad u Tešnju (Na radilištima konzervatora) (Iz ‘Oslobo enja’. Times Books. Tihić Smail.. 750-751. O toponimu Herceg-Novi. Sarajevo 1994. Sarajevo 01. 17. Press centar. Tomanović Vaso. Herceg-Novi 1982. održanog u Sarajevu. 173-174. Sutorina i bosansko primorje poslije 1463.. maj 1996). Sarajevo (Enciklopedija Jugoslavije). EJ 5. "Neum i bosansko primorje". 194-195. “The Times atlas of European history. London 1994. Sarajevo 1998. Stonski rat u XIV stoljeću (1333-1339). EJ 4. “Srebrenica 1995. 1947. Knjiga 1”. Zločini nad Bošnjacima u Srebrenici za vrijeme agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu 1991. Terzić F. Armija RBIH.03. 1944. Tomović Gordana. 1945. autor nije imenovan). Tešnjak II/20. Šuica Marko. 167-173. Tepić Ibrahim. Chris Scarre. Prijepolje 1997. Vlastito izdanje. 1942. Tešanj 1998. Oslobo enje 49/15696. 1941. 5. oktobra 1963. do 1991. (2 puta odštampana ista stranica. 645-648.. Jeremy Black.. Andràs Berznay)”. Zagreb 1988. jula 1997. izdanje. izdanje. 1943. Rosamond McKittvak.. 6. 1992. Tihić Smail. Terzić Slavenko. 1948. Mileševski zapisi 2 (1996). Jajce (Historija). 73-190..).. Split 1980. JLZ. 1950.. (Zbornik radova sa me unarodnog naučnog skupa. godine)”. Jugoslovenske zemlje na srednjovekovnim pomorskim kartama. Beograd 1999. 206. 2. 1949. Vojna biblioteka 2. 12. Šunjić Marko. Zagreb 1986. Tihić Smail. “Monumenta Cartographica Jugoslaviae II. Beleške sa istorijsko-geografskih istraživanja srednjeg Polimlja (13-17.. 2. Filipe Fernàndez-Arnesto. Nikšić 1995. (Mark Almond. 155. 1938. “Hakija ozić. Sarajevo 1996.. Saobraćaj..-1995..Topografija 191 1937. Pelješki zbornik 2. Nikšić (reprint izdanja iz 1939. Boka 13-14. Feljton: Tešanjskih 530 godina (1): (1) (Sjedište banova i vojvoda). Knowledge. Šobajić Petar. 1940. (1 izdanje 1993). JLZ.)... 2. Osvrt na historijski razvoj i tragediju Srebrenice. 1939. 1946. (Oda- . Šundrica Zdravko. Fojnica (Kulturno-historijski spomenici).

Trg Drijeva u srednjem vijeku. Prijepolje 1992. IZ 9. 209-218. Mostar 1982. Donji tok Neretve u srednjem vijeku.. 1994. 111-112..) 1960. ZČ 44/4. Pljevlja 1999. Tošić uro. Istorijski institut. Tošić uro.. Istorijski institut SANU Beograd-Pravoslavna reč Novi Sad.. Glasnik Zavičajnog muzeja 1. Srednjovjekovna župa Trebinje (istorijsko-geografsko-topografski osvrt)... Tomović Gordana.) 1958. Župa. Veselin Masleša. 1951.. Sarajevo 1987. decembra 1995). 1961. Sarajevo 1998. 33-64. s posebnim osvrtom na trg Drijeva. Beograd 1994. Tošić uro. Ćošković Pejo. Tošić uro. Prilozi XXIV/25-26. brao i priredio Gavro Škrivanić). “Evropa i Srbi” (Me unarodni naučni skup 13-15. 1956. 21-52.-1996. Motrišta 4. Istorijski institut. 103-117. Sarajevo 1987. Zbornik radova FF 18-19.. Milaković Dragi. Župa Crna Stena. 14-16.. Banja Luka 1988. Topić Mato. Priština 1989. 1955.. Tošić uro. Xp Žepče.. Ivanković Željko.. Tomović Gordana. (* Nikić Andrija. 227-229.. Beograd 1999. Ćuk Ruža.. Sarajevo 1990. HKD Napredak. 195-197. Sarajevo 1988. 1957. Hercegovina 2. Nikić Andrija. 1962a.. Naš svijet XXIII/261-262. Srpske zemlje u evropskoj kartografiji do kraja XV veka.. 176. 245-247. BF VI/9. GDI BiH 39. Sarajevo 1987. 1953.g. Trebinjski kraj u sklopu nemanjićke Srbije. Bobovac I/1.192 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. SANU. Topić Željko. 42-49... 189-198. Srednja Bosna 1990. Srbija na starim geografskim kartama od antike do kraja XVI veka. Knjiga 20. Posebna izdanja. Tomović Gordana.04... Zbornik radova 13. Rana prošlost Travunije.. 143-145. 346-349. Tomović Gordana. Tošić uro. Korijeni u ‘krštenoj Srbiji’. Beograd 1979. Biblioteka Kulturno naslje e. 1962. Beograd 1988.. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Zašto Bobovac?. Vojska 12 (Specijalni prilog os 12. SSDSV 14. SANU. Vareš 1995. Prilozi XXII/23. IG 1-2. 45-78. 1954. Knowledge. Kalendar Prosvjeta za 1992. 27. g... 326. SANU.-2000. 639-641. Voje Ignacij. Galerija 70. Rijeka 1997. “Srbija i susedne zemlje na starim geografskim kartama”. 195-199. . Beograd 1996. 69-76. Tomović Gordana. Sarajevo 1991. Breznica. Beograd 1991. 65-101. Ljubljana 1989. (* Kovačević-Kojić Desanka. 1952. 2.). 1959. Mostar 1997.

1998. Tošić uro. Ljiljan 368-369. Truhelka Ćiro.. Guča Gora. Tunguz Blagoje.. Osijek 1987. 1974. Bosnia ars. Agonija drevnog Jeleča. Travnik 1980.. Tuzla 1997. Posebna izdanja 30. Sarajevo 1983. Most XXVI/125-126 (36-37). 12. Beograd 1999. 40-41. 156-157. 1970. Uljarević Ante. 1968.) 1971. Tribe William. (Pretisak izdanja iz 1904).. 105-107.. Sarajevo 13.. 1966.. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Tamo gdje se kovao denarius (Fojnica). 307-316. Mostar 1999. Pomalo zaboravljeni kutak domovine (Reportaža: Jajce). (* Ekmečić Milorad. O značenju arheoloških nalazišta i spomenika na teritoriji srednjeg i donjeg toka Drine u jugoslovenskim i opštim okvirima. Beograd 1998. Ograde. (* Kurtović Esad. Oslobo enje 55/17823.. Sarajevo 1999. Tursunović Vahid. MH.. 27. 18. 54-55. 111. Zbornik Zavičajnog muzeja XVI/3. Udovičić Martin. Travnik 1980.) 1964. Truhelka Ćiro. BiH na geografskim kartama 1 (Bogatstvo u raznolikosti). GDI BiH 34. A Walkers guide / Šetajući Sarajevom.01.) 1967. 463. Kraljevski grad Jajce.1991. Trbuhović Vojislav. Glasnik SAD 1.. Knowledge. Tuzlak Nedžib. Srebrnik kroz historiju. Imotska krajina. Tošić uro. Oslobo enje 48/15354. Bibliografija historijskih radova o Travniku i okolini. 1969. Beograd 1984. 1972.Topografija 193 1963. Trebinjska oblast u srednjem vijeku. (bez oznake godine izdanja). Osječki zbornik 18-19. Sarajevo 1994.. 93. Sarajevo 1983. Zbornik Zavičajnog muzeja XVI/3. 1975. Udžuvarlić Halil. SANU. Sarajevo. 303. Imotski 1991... Mostar 2000. Drevni grad zemlje Bosne (Bobovac). 1977. (* Andrić Mijo Ivo. Udžuvarlić Halil. 1973. O pripadnosti donjeslavonskih županija. 165-217. Istorijski institut. Sarajevo 2000. Most XXV/119(30). 24-27.. 1965. Udžuvarlić Halil. Udovičić Martin. 1976. . 376-387.03. Svijet IV/164. Sarajevo 19. Prva linija III/15..

1988. Civitas Vrhbosna (Postavljanje problema i rasprava). 153. Vrhbosna/Sarajevo kroz stoljeća. Vego Marko. 7-10. 93-110. Prilog poznavanju srednjovjekovnih gradova hercega Stjepana Vukčića Kosače. Naš svijet 166. 1987.194 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 11. Zagreb 1978. Vego Marko.. “Marko Vego. Institut za istoriju-Me unarodni centar za mir. Sarajevo 1979.. 1978. Ein Beitrage zur Kenntnis der Mittelalterlichen Burgen des Herzogs Stjepan Vukčić Kosača. Vego Marko. 1993.. Vego Marko. Uredništvo. Svjetlost. srednjem veku i u tursko doba. 1989.. JLZ. Počitelj u srednjem vijeku. Mostar 1980. 492-494.. Mostar 1980.. Mostar 1980. . Naš svijet 164. 1991..) 1979. Podrinjsko-kolubarski region. Kako je postalo Sarajevo. HM III/11-12. Prilep 1979. Vego Marko. Naš svijet XII/175. Sarajevo 1978.. Oslobo enje 53/17290. 434-451.. 1984. "Urbano biće Bosne i Hercegovine". antici. Vego Marko. Feljton: Neum – Klek u srednjem vijeku (1-2): (1) Sloboda XXXVI/34. 1996. Monografija Počitelja. 912. 13. Sarajevo 1996. Separat Hrvatske misli 11/12. 1980. Vego Marko. Banja Luka (Istorija). Konjic u srednjem vijeku. 13/1999. Sarajevo 2000. 129-140. (* Nilević Boris. (2) Sloboda XXXVI/35.. Okrugli sto ‘Tragom bosanskohercegovačke prošlosti – o urbanom biću BiH’. 13.. Sarajevo 1980. “Vrhbosna/Sarajevo kroz stoljeća. 1981. IA MI BiH. Podrinje u praistoriji. Vasić Milan. Sarajevo 28. Sarajevo 1999. 1983. Vego Marko. 1985. Sarajevo 1978. Vego Marko. 1992.”. Balcanoslavica 8. 1986. Vasiljević M. Počitelj u srednjem vijeku..-2000. MH. izdanje. 1982. Kultna mjesta u topografiji stare Hercegovine u srednjem vijeku. Zagreb 1980. Starine JAZU 57. Svjetlost. 2. Vego Marko. 1990. 6-7. Sarajevo 1978.07. Naš svijet 152. i 14/2000. Mostar u srednjem vijeku. Sarajevo 1978. 1994... Počitelj 1979. EJ 1. Vego Marko.. Bileća u srednjem vijeku. Uredništvo. Iz historije srednjovjekovne Bosne i Hercegovine”. (zidna karta). 130-139. Vego Marko. Šabac 1982. Vrhbosna/Sarajevo kroz stoljeća. Most VII/28-29. 47-69. Sarajevo 1978. Historijska karta srednjovjekovne Bosne. 222.

godine. Vego Marko. Vlahović N..) 2000. Prijepolje 1981. 7. "Visoko i okolina kroz historiju 1". 279-280. Zagreb 1978-1979. 2003. 12. (KUN V/111). (Prošlost i porijeklo stanovništva)... Prlender Ivica. Feljton (1-4): Gacko u srednjem vijeku. Mostar 1996. (* Hadžijahić Muhamed. 2006. Mostar 1980. Jovo. Oslobo enje 42/13244. Sarajevo 1985. 2005.. Most XXII/94 (5). 422-426. 12. Mostar 1980. (1) Sloboda XXXVI/36. Flash Agency Vitez. Pelješka naselja u 14. Zagreb 1991. Granica izme u Srbije i Bosne u XV veku. 32-34. Visoko 1984. Počitelj u srednjem vijeku. (3) Sloboda XXXVI/38. Sarajevo 06. 248.) 2003a. 7. Sarajevo 10. Mostar 1980. Monografije 8. (2) Sloboda XXXVI/37. 8.. Beograd 1997.. Vrčić Vjeko. Vitez 2000. 5. 24-25. Rizvanbegović Izet. Beograd 1999.. 39 + 15. Krzović Ibrahim. NEV XXXIII/1-2. "Bosna i Hercegovina od srednjeg veka do novijeg vremena". (* Lučić Josip. Zagreb 1989. 183-195. Selo Hisardžik u prošlosti i sadašnjosti. Istorijski institut. Vego Marko.. Veruović Milorad. Mileševski zapisi 2 (1996).. 477. Brković Milko. SO Visoko. PljevljaBeograd 1993.05. Oslobo enje 40/12620... 2001. Vego Marko. 1983. Historija Brotnja od najstarijih vremena do 1878. Neretvanske župe. 1985. 210.. Dubrovnik 1989. Vekarić Nenad. HZ 3132. 2002. 202.. Sarajevo 1983.. Beograd 1995. 2007. Radovi Zavoda 32. Pljevaljski kraj. DH 29.. 200-202. IA MI BiH 17. 161-172. SSDSV 8 (1980). Prijepoljski kraj u istoriji i tradiciji.. Radovi 24... Veselinović Andrija. (* Vidović Martin. Vojinović Mileta. Vlahović Petar.. Čitluk 1981..08. Zadar 1990.. Zavod za povijesne znanosti JAZU u Dubrovniku. Veselinović Andrija. Mostar 1980. 227-237. SANU. Vego Marko.. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 136. 87-100. stoljeću. Livno u srednjem vijeku. Knowledge.. Biblioteka Hronike sela 70. 129-131. (Drugo izmjenjeno i dopunjeno izdanje. Prijepolje 1997.Topografija 195 1995. Granica. 2004. Odjek XXXVIII/9.. Sarajevo 1981. “Volim Vitez/I love Vitez“. Prijevor kod Herceg Novog (1427-1997): 500 godina pominjanja. (* Šunjić Marko. Vitez 1998. Odbor za proučavanje sela – Kulturno prosvetna zajednica Republike Srbije. 1998..) . 1996. 1999.) 1997.) (Dvojezično). Zbornik radova 12. 325. Metković 1974. SANU. 179-180. (4) Sloboda XXXVI/39.

Beograd 1983. SANU.. Biblioteka Prošlost i sadašnjost. Prilog proučavanju starijih slojeva slovenske toponimije u Bosni. Hercegovina 2 (10). Ljiljan VII/299... Imotski 1978.. 2014. CUS XV/1. Djela 58. i 14/2000. Antropografska i etnološka ispitivanja. Marulić XV/3. Beograd 1981. Ogranak Dubrovnik.. Povijesni prijepori”. Macan Trpimir. Vukić Mario.... Anali 19-20. Radio Sa XII/43. Zagreb 1982. Jajce. 2011. Vujačić Dragomir. Sloboda XXXVII/6.) 2016. Zentner Christian.. Antroponimi (patronimici) u nomenklaturi naziva voda u lijevom slivu Drine. 38. MH. Der große Bildatlas der Weltgeschichte. GP 28-29. Povijesne karte BiH i Hrvatska (Izložba).. 2020.) 2013. JF 39.. 2015. Separat Hrvatske misli 11/12. Župe Imotske krajine. 139-140.. 60-64.. Zelenika An elko. Barjaktarović Mirko. Književni jezik VIII/4. 280. Godina 42. (* Kusić Ante. Balcanica 12. Zilahić Almir. 320. Jovan.. Stećak I/10. Vtora jugoslovenska onomastička konferencija (Skopje. Sarajevo 1983.. Posebna izdanja 527. Knjiga 6..”. Dubrovnik 1982.) 2009. Bihać je ključ Bosne (dani europskog naslje a). Uskoro fotomonografija Hercegovine. 476 + ilustracije (47 slika). Dubrovnik 1992. GEM 45. Mostar 1996. Odeljenje društvenih nauka 85. Sarajevo 1998. 640. Odjeljenje društvenih nauka 32. 2018. Split 1980. I dio... “Trpimir Macan.-2000. 227. Zapisi iz starije prošlosti Mostara i okolice. Konavli. Sarajevo 1982. Stuttgart 1995. 61-76. Sarajevo 1986. “Vrhbosna/Sarajevo kroz stoljeća”. Vrčić Vjeko. Vukić Mario. Gabela na Neretvi u doba Turaka. 139-149.. 2008. 2010. Pujić S. (* Peco Asim. Hidronimi (imena voda) u lijevom slivu Drine. Beograd 1980. Sarajevo 1979. 7. 90-91. Sarajevo 1994. Vujačić Dragomir. ANU BiH. Mostar 1981. Zelenika An elko. 389-425. 279-283. 2019.. Sarajevo 2000. MH. Unipert-Verlag. Mitić Ilija. 6-9 oktomvri 1977). Beograd 1981. Skopje 1980. Sarajevo 1993. Kalendar Napredak za 1994. 13/1999. 203-204.196 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Zelenika An elko. Vukmanović Jovan. 280-283. 240.. 65-69.. MANU. 21-26. 2012. (* Trifunovski F. Macan Trpimir. 484485. 47 . 2017. Vujačić Dragomir.

Grafocolor Zagreb. Selma Ferović. Sarajevo 1996. “Boka – izbor radova”. Orhan Zupčević. Moderna vremena Zagreb.. “Stolac u povijesti i kulturi Hrvata”. 191-200. Zirdum Andrija – Karamatić Marko – Jarak Vjeko-Božo.. FBiH.. Stećak IV/46. Općina Stolac. Enver Imamović. 2027. “Brčko i okolina u radničkom pokretu i NOB-i”. HKD Napredak Podružnica Vitez. Ilidža.. 183-217. Zbornik Zavičajnog muzeja 4. “Uzeir Bavčić.. 2029. 5 i 6 razred osnovne škole. Bilten FTS XVII/2. Zloković Maksim.Topografija 197 2021. (* Ivanković Ante. 11-54. Ministarstvo obrazovanja.poprište značajnih historijskih doga aja u XIV. 275-287. Zolota Esad.. Škaf(v) – nepoznanica koja polako otkriva lice. 2028.. Prilozi za istoriju hercegnovskog kraja. . kulture i sporta.. Stolac i stolački kraj (Pregled povijesti na osnovu kartografije). Tuzla 1985. Travnik – Stari grad. 19-71. Žeravica Lidija. Slavoznak. 97-111. AP 26. Viteški kalendar. 2026. Živković Pavo. 2030. Boka 15-16. BiH. Javna ustanova kulture ‘Herceg-fest’Herceg-Novi 1998.. stoljeću. Ljubljana 1987. Živković Pavo. Gradac kod Hadžića – srednjovjekovni grad i nekropola. Dopunska nastava)”. 98-100. Sarajevo 1997. Sarajevo”. Sarajevo 1989.. Prilog za arheološku kartu Turbeta. Svjedočanstvo Starkamena. AP 23. 142-144. godina četvrta. nauke. Usora i Soli . Žeravica Zdenko. Beograd 1982. Pregled historije Brčkog i okoline od najstarijih vremena do austrougarske okupacije. Zloković Maksim. 82-83. Članci i gra a 15.. 33. Modriča 1986. “Modriča sa okolinom u prošlosti”. 2025b. Odbor za monografiju “Modriča i okolina kroz istoriju”. 2025. Tuzla 1984. 2032. Sarajevo 2000. Humski zbornik 4. 2031. i XV. Živković Pavo. Zirdum Anto. 33-45. 35-72. 129. Slovenska župa Dračevica. 2024.) 2022. Plehan 1987. 2023. Zirdum Anto. Općina Ilidža. Geografija. Travnik 1991. HercegNovi 1984. Vitez 1998. Zagreb –Stolac 1999. Žeravica Zdenko./1990. 285. Zlatar Behija.. “Ilidža.. PFB II/3. 2025a. 23-42. Zupčević Orhan. Plehan u slici i riječi.. Modriča sa okolinom u srednjem vijeku. Kulturna i društvena historija Bosne i Hercegovine (4.

Osijek 2000. Konavle (499-500). HKD Napredak.198 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Ključ (422). 74-99.-2000. “Pavo Živković. Zagreb 1978.. Živković Pavo. 1-27. Monografija”. 100-184. “Kakanj. “Pavo Živković. Osijek 2000. JLZ.. Živković Pavo. 9-31. Zagreb 1990.. 2033. 9-30. Studije iz povijesti Bosanske Posavine. Usore i Soli”. Podružnica Osijek. Studije iz povijesti Bosanske Posavine. Knjiga 28.. Živković Pavo. godine. Podružnica Osijek.. Zagreb 1996. 329. Prosveta. Banja Luka (153-154). Usore i Soli. Avtovac (11). Bihać (205). Goražde (430). HKD Napredak. (Fototipsko preštampano izdanje 1980). .. 2036. . Osijek 2000. HKD Napredak. 2039. “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda. “Pavo Živković.. Zahumlje (Humska zemlja) (652). Živković Pavo. 4 (Iz-Kzy)”. Gabela (382). Zadrugar. Busovača (281).. Područje Kaknja od najstarijih vremena do austrougarske okupacije 1878. Glamoč (417). Jajce (749-750). Dobor (523). Usore i Soli”. Prilog historiji Bosanske Posavine. Bobovac (213). Osijek 2000. 2032a. HKD Napredak. Bileća (199). Visoko (349). “Pavo Živković. Hrvatska u doba kralja Tomislava (stručni saradnik Agnesa Szabo). Cavtat (126). Istorijski arhiv Sarajevo-Komisija za istoriju OK SK BiH Kakanj. “Župa Tihaljina (U povodu 100. Sarajevo 1989.. “Mala enciklopedija Prosveta.. Duvno 1989. 2042. JLZ Miroslav Krleža... Studije iz povijesti Bosanske Posavine.. 6 (nepaginiranih) + 361. Dobrun (525).. Jadransko more (307). Usore i Soli”. 2034. Pregled historije Brčkog i okoline od najstarijih vremena do 1918. kakanj 1987. Jajce (27). Zenica (662). HKD Napredak. (zidna karta. Vrhbosna (374). Knjižnica Svete baštine. Osijek 2000. Blagaj (207). 2040. Kratak pregled istorije općine Orašja. 2038.. Doboj.. Živković Pavo. Zvečaj (655). Žrnovnica (633).. Podružnica Osijek. Studije iz povijesti Bosanske Posavine.. Podružnica Osijek. Zvornik (655-656). Studije iz povijesti Bosanske Posavine. Općina Orašje kroz historiju. 2037. Beograd 1978. 2043. 2035. . 2041. .. Usore i Soli”. Živković Pavo. Žepče (626). 3 izdanje.. “Sto godina proizvodnje duhana u srednjoj bosanskoj Posavini /”Bosanac” 1888-1988/”. obljetnice obnove župe (1889-1989)”.. Opšta enciklopedija. . Živković Pavo. Modriča sa okolinom u srednjem vijeku. mjerilo 1:500 000). Podružnica Osijek. 1 (A-J)”. godine. “Pomorski leksikon (A-Ž)”. 185-221.

. .. Travnik (278). Zagreb 1981. Naša riječ 42/2845. 3 izdanje. 2048. Lašva (40).. (Fototipsko preštampano izdanje 1980). Mileševa (478). Lisičići (141).. Srebrenica (633). . Ripač (135).. . Beograd 1978. Stamaco (Zürich).. (Pretisak)”. 2046. Zagreb 1982. Mileševac (556). . . Zenica 1997. Zenica 1999. Srebrenica (287). Srebrenik (633-634). Sedam stotina godina Bihaća. Prosveta.. Nevesinje (734). “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda. Rama 2 (27).. 7 (Raš-Szy)”. Oslobo enje 39/12217. 41-43.. 6 (Nih-Ras)”. Trebinje (279). 2055. 2053. 2056. Nezavisni list Muslimana Bosne i Hercegovine u iseljeništvu 1960-1967. 1. 2047. Konavli (285).. Livno (405). Fojnica 1 (514).. Sarajevo (154). Temelj odbrane Bosne (Stari bosanski gradovi)...... 2045. 71-73.... .Topografija 199 2044. 61.. Zagreb 1979. ‘Mali leksikon’. Počitelj (893). JLZ. “Mala enciklopedija Prosveta. “Bosanski pogledi. .. 5 (L-Nigh)”. Post Scriptum 1. Zenica (694)... 3 (R-Š)”. Stamaco (Zürich)... Sarajevo 1994.. JLZ. “Mala enciklopedija Prosveta. Nevesinje (636). Velika Kladuša (481). “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda.. 362. Opšta enciklopedija. Sarajevo 01. vijeku). Žepče (732). VI + 943.. Foča (521). Sarajevo (286-287).... Vranduk pod zaštitom UNESC-a. . Kako je Zenica izgledala nekada.. Mostar (589). . JLZ. 2052. Od arhivske vijesti do modernog dobra (20. Vranduk (590)... Opšta enciklopedija. “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda. JLZ. Ključ 1 (261)... 8 (Š-Žva)”.07. .. Karavanskom stazom (Sela izme u Trebinja i Dubrovnika pominju se i u 13. Livno (151-152). (Fototipsko preštampano izdanje 1980).. Visoko (537). Ostrožac (238). “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda. .. 2054. Trilj (294).. . Počitelj (476).. 8. Tešanj (384). 2 (K-P)”. 1982. 2051. a kako izgleda sada. mart 1436-20. (Pretisak)”. Nezavisni list Muslimana Bosne i Hercegovine u iseljeništvu 1960-1967.. Prva linija III/19. Beograd 1978. mart 1997. .. Bihać 2000.. Pljevlja (474). Prosveta. 24-25. 2050. Tešanj (193).. godine). “Bosanski pogledi. 3 izdanje.. Vrhbosna (594). Zahumlje (662). 2049. Zagreb 1980. Župa (756). . London 1984. Zvornik (723).. Ludmer (183).. London 1984. Počitelj. Krijesnica VI/16-17.

.

4. DRUŠTVO .

.

67-73. Visoko 1998. 15. 96 + 1 rodoslovna tablica. Motrišta 12. XX + 295. 2067. “ABC Muslimana (Priredili Atif Purivatra i Muhamed Hadžijahić)”.Zagreb 1996.. Mostar 1999. Zagreb 1977. “Ajvatovica ‘95”. Smajlović. Sarajevo 1998.. Mostar . 37-56. Kiseljak 1997. Bosna. Sarajevo 1990. 2069. “Širenje islama i islamska kultura u bosanskom ejaletu”. Naša ognjišta VIII/43. . “Visoko kroz povijest. izdanje. (* Jelić Čedomir. Beograd 1987. Prosopografske crtice o Hrvatinićima i Kosačama. 7-13.. Ančić Mladen. Halpern. Knjiga 1. Ančić Mladen. Hrvatski narodni običaji u Hercegovini. ‘Bošnjaci su prvi me u muslimanskim narodima ušli u proces demografske tranzicije’ (Demografska putanja Bošnjaka). Alispahić Zehra. Duvno 1978. Ančić Mladen. Zov iskona. Filipović (Edited by Eugene A. Tri Bosne. Muslimanska biblioteka. Ančić Mladen. Zbornik Znanstvenog simpozija održanog u Ljubuškom 11.... kolovoza 1995. University of Michigan. Bobovac IV/37. Joel M.. ljudi i vrijeme.. Ehrich. Papers in Slavic Philology 3. Hammel. Osam stoljeća Univerziteta u Visokom. privredno-kulturni informator”. Domovina VII/61. Sarajevo 1998. Ljiljan VII/301. Albert B.. Ann Arbor 1982. HM II/6. 38-39. Ziral-Naša djeca. (* Ramčić Aida. Izme u povijesti i politike ili Ceterum censeo Bosniam partiendam esse. Visoko. 2066. Muftijstvo Travnik. Alilović Ivan. Sarajevo 1991. 7. 2070. Stećak V/57. Humsko kneštvo. HKD Napredak Podružnica Kiseljak. (* Vasilj Stanko.Društvo 203 2057.. 26-39. “Among the People. Preporod XXVI/578..) 2061. 189.. Sarajevo 1996. 2065. 2058. 48-52. Zenica 1995. 87-91.... 4-5. Širenje islama u Hercegovini. Prusac 1995. Robert S. 73-106. i 12. POF 41. Didaktički putokazi I/2. 2062. Ugarsko-hrvatsko-turski kondominij. Berić Damir..”. Selected Wirting of Milenko S. Aličić Ahmed. 2.) 2060. Sarajevo 1998. 2068. Radmila Fabijanić-Filipović. Vareš 1998. Šest stoljeća Alaupovića. Ančić Mladen. Lord)”. 2059. 129-142. IČ 33 (1986). 8. Ahić Tarik.) 2064. Sarajevo 1998. Alaupović Vladimir. Native Yugoslav Ethnography. “Ljubuški kraj.. Alibašić Avdija. 2063.

Anonim. 456. Sarajevo 1983. Tribunia 7.. Beograd 1996. Biblioteka Ključanin. 487-493. Sarajevo 1998. IA MI BiH 19. Osijek-Zagreb-Split 1999.. Svačije poštujemo a svojim se dičimo (pretisak iz 1891).. Svačije poštujemo a svojim se dičimo (pretisak iz 1891).. Dijaci u srednjovjekovnoj Bosni i Humu. Mostar 1982. Biblioteka Ključanin. “Senad Halilović.) 2072. An elić Tomislav. 2078. Bosanska kraljica Doroteja Gorjanska.. Radio Sa IX/31. An elić Pavao. 2071.. “Senad Halilović. 64-67. etničkoj istoriji i etničkom identitetu stanovništva Srbije i Crne Gore. Andrejić Ljubomir. 149-156. Sarajevo 1991. 2075.. Mesnovići. An elić Pavao. Hercegovina 2.. Drugo. Sarajevo 2000. 2076. Krišto Jure. Zagreb 1984. Dijaci u službi srednjovjekovnih bosanskih feudalaca. Trebinje 1983.. Tko je pogriješio u Bosni. 134-143. Prilog bibliografiji o etnogenezi.204 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Masnovići. An elić Pavao. Sarajevo 1980. An elić Pavao. BF VIII/13. ČSP XXXI/3. Babanjići humska i bosanska vlastela. 2081. “Senad Halilović. Zagreb 1999. An elić Tomislav.. 2073. dopunjeno i izmijenjeno izdanje.-2000.. 95-98. Sarajevo 1991. GZM (A) 38. Pogled na neke od podataka u dva niza povijesnih svjedočanstava o popisima stanovnika i dobara u Slavoniji i Bosni. Vladarski i vlastelinski dvorovi u srednjovjekovnoj bosanskoj državi (Priredio i bilješkama popratio Tonči Grbelja). 641-645. . 2079. PanLiber. Ančić Mladen. 2074. 161-171. Povelja kralja Dabiše Čubranovićima i velikaški rodovi Hlivnjana.. Anonim. 2077. 133-143. 149156. Sarajevo 2000. Bosanski jezik”. Most VI/24.. Biblioteka Bosanski krug. Andrić Jasna. 2084. Dijaci u srednjovjekovnoj Bosni i Humu. Bosanski jezik”. 128.. 549-562. Mostar 1998.. Mostar 1979.. Motrišta 8. An elić Tomislav. Radovi 17. Anonim. 2083. HM IV/17. An elić Pavao. 2080. bajagi iz bosanske Krajine (sic) (pretisak iz 1892). Biblioteka Bosanski krug. 2082. 130-135. Sarajevo 1983. 77-85. Bosanski jezik”. Funkcija tepčije u srednjovjekovnoj bosanskoj državi. (* Krišto Jure. 81-100. Odgovor na “Bačvaninovu” poslanicu. 79-89. Baština.

Babić Anto. Biblioteka Memoria Bosniaca. bajagi iz bosanske Krajine (sic) (pretisak iz 1892). 246-247.. “Sergio Anselmi. Sarajevo 1995. . Vujanović Vojislav. Adriatico.. Posebna izdanja 79. 2093. Fragment iz knjige.). 2092. “Prilozi za istoriju Bosne i Hercegovine I. Storie di Adriatico”. Ancona 1991.. 360363. Balkanološki institut. 453.. Arnautović Esad. Lucia de partibus Sclavoniae. Baština.. Društvo i privreda srednjovjekovne Bosne”. 115. 710-711.. Sarajevo 1995. (Bosna i Hercegovina). Babić Anto. “Senad Halilović. 2. 2094. Odgovor na “Bačvaninovu” poslanicu. Posebna izdanja 16. Diplomatska služba u srednjovjekovnoj Bosni. 125-127. 385-527... JLZ.) 2091. Beograd 1983.. Obredi i običaji balkanskih stočara. Babić Anto. 1997. Most XXII/3 (92). Oslobo enje 53/17301. Stećak III/34.Društvo 205 2085. 2097. Sarajevo 1998. Bologna 1996. Zagreb 1986. Il Mulino. 2. EJ 4. Babić Anto. Il Mulino.) 2088. Anonim. izdanje. Drugo. Studi di storia secoli XIV-XIX. Anselmi Sergio. Bologna 1996. Dubrovnik 1998.. Oslobo enje 54/17563.) 2096.. izdanje. Društvo srednjovjekovne bosanske države. Sarajevo 08. 2087. (* Kostić Petar.. Südostforschungen 43.. München 1984. 21-83. EJ 3. Karakteristike islama u Bosni i Hercegovini.. (KUN) 14. 2095. Katarina Kosača. Mostar 1989. Me unarodni centar za mir.. Anselmi Sergio. 2090.. 194 + 22 table. ANU BIH. (* Nilević Boris. Bosanski jezik”. Aranitović Dobrilo. Anali 36. Zagreb 1984. (* Frejdenberg Maren. Balcanica 16-17.08. Gra a za bibliografiju radova o običajnom pravu jugoslovenskih naroda 1843-1985. dopunjeno i izmijenjeno izdanje. Antilović O. Babić Anto – Tošić uro. 26-27. Sarajevo 1996. Storie di Adriatico.04. Sarajevo 27. Crkva na kamenu X/106. Odjeljenje društvenih nauka 17. Feudalizam u jugoslavenskim (jugoslovenskim) zemljama. Antonijević Dragoslav. 1996. Dvorske službe (Bosna i Hercegovina). Puchner W. Anselmi Sergio. GEM 47. Beograd 1985-1986. Mostar 1996. JLZ. Politička kultura (Diplomatska služba u srednjovjekovnoj Bosni. 11. Josip. 179-188. 497-498. Beograd 1982.. Sarajevo 1987. SANU. 2086. 2089. 14. Me unarodni centar za mir.

2101. Sarajevo 1996. Zagreb 1997.. (7) (Jedinstvena u istoriji svijeta). Stazama medicine starog Dubrovnika.. 151-153. Bačić Stanko.). Zadar 1998. 209-210. .-1998..).” Zbornik referata sa Osnivačke skupštine Matice Bošnjaka. Sarajevo 07.) 2107. Oslobo enje 48/15575. Sarajevo-Bol 1995. Badrov Zlatko. Bosanska paradigma (Fra An eo Zvizdović 1498. Renaissance des Islams. Bačić Jurica. Enciclopedia Moderna XIV/3 (43). Babić Mehmed. Feljton (1-2): (1) (Predosjećaj prošlosti). 2100. 1991.. Zürich 1994. Bačić Jurica. Medicinska naklada. Babić Mile. 19. 125. Miović-Perić Vesna. 12. 190-191.. 2108. Zagreb 1998.10. Oslobo enje 48/15573.. 1991. 1991. Sarajevo 1998. bošnjaštvo i bosanski jezik. Rijeka 1988. SV 7. Sarajevo 26. 461474. Babić Mirko. 10. Grbelja Tonči. Matica Bošnjaka. 67-70. Die Moslems in Bosnien. (2) (Kako su ratovi trošili Bošnjake). (8) (Nestanak Bosanskog kraljevstva). 2109. 2104. Bez sluha za istoriju. Magistri medicine srednjovjekovnog Dubrovnika (14. “Crtajte granice ne precrtajte ljude”. 2103. 160.-2000. Nikodima Milaša. Babić Mile. Sarajevo 29.10. Babić Marko. Sarajevo 28. Dubrovnik 1989.. i 15. There Was No Orthodox Religion in Medieval Bosnia – The Orthodox Religion Was introduced in Bosnia by the Turks in the 15th Century. Zagreb 1993. 51-54. CCP XXII/42. Osvrt na knjigu Pravoslavna Dalmacija. Feljton: Istorijsko-kulturološka fenomenologija Bosne (6-8): (6) (Granično mjesto svjetova). O najranijim medicinskim vezama Dubrovnika s Bosnom.. Oslobo enje 53/17361.10. Oslobo enje 48/15576.. 34-35.) 2105. 24.. Pregled LXXIX/6-7. Anali 27.10. Graz-Wien-Köln 1980.. Svijet I/32.. Sarajevo 1998. 2106. Sarajevo 1996. 2105a.206 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.. Svijet III/127. 12. Zbornik radova u povodu imenovanja vrhbosanskog nadbiskupa Vinka Puljića kardinalom. Biblioteka Dokumenti. HM II/7-8. stoljeće).-1998. Sarajevo 1999. Sarajevo 1989.. 2099. Svijet I/31. Zagreb 1989. Ogranak MH u Zadru. Bakšić Hamza. Babić Marko. Bosanska paradigma (Fra An eo Zvizdović 1498.. 26-27. musliman ili pravoslavan (Prilog razjašnjenju pojma nacije i drugog). 590-591.. Bilten FTS XXVI/1. “Bosna. E. Biblioteka Posebna izdanja. 222-234.. (* Petrović Rade. 2098. 1996. 2102. Balić Smail. Bačić Jurica. 169-170.. Hrvati Bosne i Hercegovine u svjetlu povijesnih prijelomnica i statistike. (* Čoralić Lovorka. DH 29. Bošnjak: katolik.

Böhlau Verlag.. 27-29. 2122. 2118. Bosna u egzilu 1945-1992. Biblioteka Behar. Balić Smail. rasprave. (Pretisak)”. Članci. Zagreb 1995. Biblioteka Behar. Stamaco (Zürich).. . Balić Smail. Bosna u egzilu 1945-1992.. Köln-Wien 1992. Preporod. 169-171... Balić Smail. 11-15..) 2115. (* Prcela Frano. 2113. Zagreb 1995. “Bosanski pogledi. 2121. Kakav je islam?.. Eine historischzeitgenössiche Skizze. Unsko-sanske novine I/14. Europas Brücke zur islamischen Welt. Biblioteka Behar. Kabes III/20. Biblioteka Behar. London 1984.. Članci. Preporod. Bosanski muslimani. Bosanski Muslimani. Na prekretnici”. Bosna u egzilu 1945-1992. Adria 1986. Podunavski muslimani srednjega vijeka. Zagreb 1994. razgovori. razgovori”.. Kölner Veröffentlichungen zur Religionsgeschichte. Balić Smail. 2116. Rasprava o Muslimanima u Jugoslaviji na arapskom jeziku. Nezavisni list Muslimana Bosne i Hercegovine u iseljeništvu 1960-1967. Stamaco (Zürich). 527. Stamaco (Zürich). rasprave.. Balić Smail. (* Prcela Frano. Balić Smail. Zagreb 1995. Bosna u egzilu 1945-1992. “Smail Balić.. (* Maslak Nijazija. Preporod. “Smail Balić. Das unbekannte Bosnien.. (Pretisak)”.. Balić Smail. Članci. Most XXIII/98 (9). Balić Smail. Böhlau Verlag. 40. 16-22. 184. Ko smo?. Zagreb 1995. CCP XVIII/33. Balić Smail. Zagreb 1995. 13. 2120. Mostar 1997. 2119. Nezavisni list Muslimana Bosne i Hercegovine u iseljeništvu 1960-1967. Balić Smail. Band 23. Članci. 186-188. 9-15.Društvo 207 2110. (Pretisak)”. Balić Smail.. Članci. rasprave. Brugg. “Smail Balić. CCP XIX/36. 2111. 39-41. Köln 1992. razgovori”. 23-25. Preporod. Preporod. 239. Bosna u egzilu 1945-1992. “Bosanski pogledi. razgovori”..) 2117.. Mostar 1997. Bihać 1996. rasprave. London 1984. rasprave.) 2114. 37-44. Nezavisni list Muslimana Bosne i Hercegovine u iseljeništvu 19601967. Balić Smail. Doprinos južnih Slavena islamskoj kulturi. London 1984. 2112. 66-70. Balić Smail. “Jure Petričević. Bosanski Muslimani. 103-104. Podunavski muslimani srednjeg vijeka. “Bosanski pogledi. Bosanski Muslimani. Zagreb 1995. Bosnien und der deutschsprachige Kulturraum. “Smail Balić. Biblioteka Behar. razgovori”.

2131. Kalendar Svetoga Ante 1996. Sarajevo 1996.. VKBI. politika. Mostar 1998. Republika 3-4. MH.. Biblioteka Kulturno naslje e Bosne i Hercegovine. 1992.. “Safvet-beg Bašagić. Balić Smail.).. Livno 1995.. Cornell University Press 1984. (Priredio Džemal Ćehajić)..-1995.. Taj zagonetni svijet Balkana. 2124. 22-28.. Most XXIV/106-107 (17-18). Dubrovnik 1992. Gesellschaft bosnischer akademiker in Österreich. Safvet-beg Bašagić: Izabrana djela. 203-206. National Question in Yugoslavia. Islamska misao VIII/92. Cijena Bosne.) 2129. Balić Smail. 178... Zaboravljeni islam. Sarajevo 2000. Bošnjaci i Hercegovci u islamskoj književnosti (Prilog kulturnoj historiji Bosne i Hercegovine). Cijena Bosne (Članci. 292-293. Wien 2000. 2126. München 1985.”... Behar VII/37..)”.05. 487-493.). 2132. 1992.) 2133. izjave i javni nastupi. Povijesni značaj islama za jugoistočnu Evropu. Rizvanbegović Fahrudin. 1992.. 2130. 108-109. Origins. (Priredio Amir Ljubović)”. izjave i javni nastupi. Zagreb 1999. Oslobo enje 44/13977. Macan Trpimir. Cijena Bosne (Članci. Svjetlost. Globus. 2123. Knjiga III. “Ivo Banac. Zagreb 1998. 8-13. Milić S. 17. Biblioteka Kulturno naslje e Bosne i Hercegovine. Plava biblioteka. Zagreb 1994. Banac Ivo. Krišto Jure. Safvet-beg Bašagić: Izabrana djela. Bošnjaci i Hercegovci u Turskoj carevini. o. 321. 322. Barun An elko. Povijesni značaj islama za jugoistočnu Evropu (S posebnim osvrtom na Bosnu).-2000. Porijeklo. 240-250. Maroja Marijan.. Znameniti Hrvati. (Preveo s engleskog Josip Šentlija). 452. Sarajevo 1986.-1995. 641-645. Bašagić Safvet-beg. Zadar 1989. Ogranak Dubrovnik.208 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. POF 37. (* Nametak Fehim.) 2128. Knjiga III. Biblioteka Prošlost i sadašnjost. 420. Südostforschungen 44. . povijest. Povijesni prijepori”. 2125. 31.) 2127.. (* Grothausen Klaus Detlev. Bošnjaci i Hercegovci u islamskoj književnosti (Prilog kulturnoj historiji Bosne i Hercegovine). Biblioteka Posebna izdanja. Banac Ivo. 45-60. Banac Ivo. Mostar 1998.. 311. VKBI. Zadarska revija XXXVIII/5-6. Sarajevo 1986.. Bašagić Safvet-beg.. 1987. Balić Smail. (* Macan Trpimir. “Europa danas d. 325-452.. Biblioteka Posebna izdanja. 589-592. Kabes IV/39-40. Banac Ivo. o. Nacionalno pitanje u Jugoslaviji. BF VIII/13. History. Cijena Bosne (Članci. Zagreb 1988. “Trpimir Macan. Zagreb 1988. Ithaca and London. Svjetlost. Sarajevo 20.-1993. ČSP XXXI/3. Politics. izjave i javni nastupi. Sarajevo 1986. Krišto Jure. 376-377. Knjiga 6. Sarajevo 1987. Banac Ivo. Sarajevo 1996. (* Handžić Izet.

Safvet-beg Bašagić: Izabrana djela. (Priredio Amir Ljubović)”. Sarajevo 1996. 2147. Dialogue. . Bećirović Fikret. Sarajevo 1998. Italijani u Bosni i Hercegovini u kasnom srednjem vijeku. Zagreb 1986.. ‘Znameniti Hrvati. Bašić Milenko. Pozdravna riječ. 2142. 247-256. History and politics.. 2145. Sarajevo 04. Bećirović Fikret. International Conference. Paris 1996. Me unarodni forum “Bosna”. 2139. “Safvet-beg Bašagić. Bošnjaci i Hercegovci u Turskoj carevini’. Isa-beg Hranušić (376377). 2143. (KUN IV/73). 2140. Knjiga III. Beuc Ivan.. Sarajevo 1983. FPN.12. Italijani . Stolno mjesto bosanskih vladara. 23. 141-147. Beuc Ivan. Bosnian paradigm.. Sarajevo 1985. Besarović Vojka. Reljefi kamenih stolica (Jedinstveni spomenici prava srednjovjekovne Bosne i Hercegovine). GP 22. Svjetlost. Glasnik srca Isusova i Marijina LXIX/11. O političkom i kulturnom središtu srednjovjekovne bosanske države.dubrovački ljekari u srednjovjekovnoj Bosni. 2136. Zagreb 1985. Bašagić Safvet-beg. Batinić Anto. (Pravno povijesne studije). Povijest države i prava na području SFRJ. Sarajevo 1991. 399-406. 2138. Sarajevo 1996. 7.. Svjetlo riječi IX/96. Kraljica patnica (1424-1478). Bataković Dušan. Bošnjaci i Hercegovci u islamskoj književnosti (Prilog kulturnoj historiji Bosne i Hercegovine). Zagreb 1978. Ahmed-paša Hercegović (335-336). 2146. 2141. 5. “Bosanska srednjovjekovna država i suvremenost (Zbornik radova)”. Ishak-beg Hrabušić (Kotromanić) (377-378). 77. 2137. Anali GHB 17-18. Oslobo enje 39/12373. 2144. Prilozi XXI/22. Bavčić Uzeir. 2135. Stanovništvo vrbasko-plivskog prostora (demografske karakteristike). Radovi ANU BiH 73. Odjeljenje društvenih nauka 22.Društvo 209 2134. Benac Alojz. Biblioteka Kulturno naslje e Bosne i Hercegovine. Slavonije i Dalmacije.. Sarajevo 1978. BiH domovina i država. 121-130. 49-73.. Bešlagić Šefik. The Serbs of Bosnia and Herzegovina. 1982. Bauer Antun. Povijest institucija državne vlasti Kraljevine Hrvatske. Besarović Vojka. Ishakpaša Gazi (378-379). 147.. Sarajevo 1986.. Determinante etničke posebnosti bosanskih Muslimana u esejima Ahmeda Muradbegovića. Ishak-beg Kraljević (378). Sarajevo 1985.. “Knjiga sažetaka”. GDI BiH 36. "Simpozijum: Vlasi u XV i XVI vijeku".

Bjelovučić Z. 42. bošnjaštvo i bosanski jezik. Hrvati uz obalu od Neretve do Bojane.210 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Beograd 1992. Blagojević Miloš.. 45-62. “Bosna i Hercegovina ogledalo razuma (izbor članaka i odlomaka)”. Zürich 1994. ‘Karantanija’. 159. “Bosanska srednjovjekovna država i suvremenost (Zbornik radova)”. Bjelovitić Miloš. ‘Nacionaliziranje’ Muslimana). Beograd 1999. Počeci izučavanja običajnog prava u balkanskim državama. Srpske udeone kneževine. Biblioteka Kulturno naslje e. . Milosnik (406-407). Nikola. “Bosna i bošnjaštvo”.09. 149-152. Ljiljan VI/272. “Bosanski duh”. 2150. 2154. Zamanica (212).. Veselin Masleša..) 2158. “Jevto Dedijer. “Bosna. 162. ZRVI 36. Protovestijar (596-597). Diskusija. “Srbi u evropskoj civilizaciji”. Titograd 1989. 2151. Bojović R. 61-70. 20-31. Hercegovina (Antropogeografske studije)”..-2000.. 2148.. Službeni list SRJ. Bojanić Dušanka. Knowledge. Beograd 1997..” Zbornik referata sa Osnivačke skupštine Matice Bošnjaka. O nacionalnom identitetu Srba u srednjem veku. Sarajevo 1996. Blagojević Miloš. 2149... Sarajevo 17. Beograd 1993. Sarajevo 1991. Odbor savjetovanja Bosna i Hercegovina – mogućnosti i perspektive razvoja 3... 2152. Ljubljana 1990. (* K. Sarajevo 1998. Čelnik (812-814). 368. R. PCC Me ugorje. Etnokorijeni bosanskih muslimana (Reagovanja: Feljton – Alija Isaković. 2151a. "Simpozijum: Vlasi u XV i XVI vijeku". (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”. Blagojević Miloš. 2157. Blagojević Radoslav. 2153. Ručnici (635-636). Odjeljenje društvenih nauka 22. Državna uprava u srpskim srednjovekovnim zemljama. 156-158. Sarajevo 1997. Sarajevo 1983. Sarajevo 22. Kaznac (268). Oslobo enje 47/14998. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 358-360. 12. Beograd 1997.. FPN. Jovan. 1997. 1990. 2156. Pogovor.. Istorijski zapisi LXII/3-4. 137-151. Oslobo enje 54/17705.03. Milost (407). (Uredio Milenko Brkić). 21. Država (165-169). Matica Bošnjaka. Radovi ANU BiH 73. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. 2155. 2160. IGC Borba. Džafić Rizo. 71 + 1 karta.. 109. (Priredio David Atlagić). 347-357.. Tepčija (728). 2159. Blagojević Miloš.. Studenci 1995.

Bukvić Kemal. JLZ.. 2164. Hrvatski glasnik II/26. 17. Radovi 17. Tuzla 1994. Glasnik SAD 6. Brković Savo. Oslobo enje 39/12216. 2174. Brkić Milenko.. Tuzla 1994. Hikmet VII/77. 2168. SV 7.. 13.. Dobri ljudi (161-162). 2. 9-13.Društvo 211 2161. Beograd 1990. Božić Ivan. “Crtajte granice ne precrtajte ljude”. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. Radovi ANU BiH 73. Etnološka monografija Tešnja (Oko pet stotina otkrivenih predmeta). (3) (Hrvatsko Podrinje). Budak Neven. VKBI. Buljan Stjepan. Tomislavgrad 1997. Burnazović Tufik.. Beograd 1999. Tuzla 1994. 5-34. 19.. 16. Knowledge. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”. Biblioteka Arabeska 1. Predgovor. Etnogenezofobija – prilog kritici velikosrpstva. 990. Sarajevo-Bol 1995. izdanje. Hrvatski glasnik II/25. Cerić Mustafa. Nešto iz duhovno-historijskog života Foče. FPN. EJ 1. Banovina (489). 54-65. Feljton (1): (1) (Tko su i odakle potječu Muslimani u Hrvatskoj). 2163. 2167. Naša ognjišta XXVII/245. (Uredio Milenko Brkić).. Cetinje 1988.. Robinja (623-625). Bosanski srednjovjekovni pravni izvori za me unarodno pravo. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Diskusija.06. Tuzla 1994. Sarajevo 1994. 172-173. Zagreb 1984. 2169.. Feljton: Povijest tuzlanskih Hrvata (1-3): (1) (Na istoku katoličanstva). 2171. 67. (2) (Dolazak i pokrštavanje Hrvata). PCC Me ugorje. Hrvatski glasnik II/27. 233-236. 164-166. Cigeljević Ante. Budimlija Abdulah.. Brkić R. Služba (676-678). Sarajevo 1983.. Odjeljenje društvenih nauka 22. Ahmed-paša Hercegović (44). Zagreb 1980. Književna opština. . 2173.. (* Janković or e. Zbornik radova u povodu imenovanja vrhbosanskog nadbiskupa Vinka Puljića kardinalom. 2166. Čeljadin (814-815). 174.) 2165. Oslobo enici (477-478). Bubalo or e. Dobojske novine II/17. Pregled literature i objavljenih izvora o problemu serva i famula u srednjovjekovnim društvima na istočnom Jadranu... Sarajevo 1996.. 2162. Proslava blažene Katarine Kotromanić u Kreševu. 2172. Studenci 1995. "Simpozijum: Vlasi u XV i XVI vijeku". Sarajevo 30. Islam u Bosni. Centralna redakcija EJ. Otrov (481-483). Rob. 12. “Bosanska srednjovjekovna država i suvremenost (Zbornik radova)”. 2170. 1982. Doboj 1996.

Kolo VII/1. do XVIII. 26. do XVII. Čoralić Lovorka. Balkansko poluostrvo.. Stećak IV/43-44. Kabes I/3. (2) Muallim 62-63. historiografija i mogućnosti istraživanja. Jurja i Tripuna u Veneciji.) . Hrvatski neretvanski zbornik 1. i XVI. 2180.). (* Kadribegović Aziz. Feljton: Ko su Bošnjaci muslimani (1-2): (1) Muallim 61. Sabrana dela... 2175.. 20-28. Čoralić Lovorka.. 550. Institut za istoriju. Sarajevo 1997. Čar Hatidža.. 2183. Sarajevo 1997. Bošnjaštvo kao regionalna designacija. Zagreb 1997. Čar-Drnda Hatidža. 39-78. Sarajevo 1998. 2185. Zagreb 1993. 2186. Sarajevo 1991. Beograd 1987. stoljeća. “Širenje islama i islamska kultura u bosanskom ejaletu”. Hajrudin Numić 1920-1960”. Izvori. Zagreb 1993.. socijalni i konfesionalni sastav stanovništva u visočkoj nahiji. HZ 45. Mostar 1996.. Prilozi poznavanju prisutnosti i djelovanja doseljenika iz Bosne u Veneciji od XIV. Sarajevo 1995. Stjepan Vukčić Kosača i prilike oko njega. stoljeća. VKBI. 2184.-2000. 7. Čoralić Lovorka. Mostar 1996. Radovi 26. Čaušević Halid. Čoralić Lovorka. SANU-NIRO “Književne novine”-Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. 286. 2177. dr. Biblioteka Posebna izdanja. Čoralić Lovorka. Biblioteka Arabeska 10. 115124. Migracije i život iseljenika iz Bosne i Hercegovine u Veneciji (XV-XVII st. Stjepan – Ahmed paša Hercegović. 2187. 30. VKBI. Zagreb 1994. 51. 195-252. Čevra Omer. Bratovština slavenskih doseljenika sv.. 2188. 31-60. POF 41. 2181. Knjiga 2. 2179. stoljeća. Radovi 27. 14-15.. Sarajevo 1998. 159-167. Neretvani u Veneciji tijekom XV. 2189.212 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.. Prisutnost doseljenika sa istočne jadranske obale u Veneciji od XIII.. 28-30. “Čovjek uzoritosti.. 211-223. Cvijić Jovan. 43-58. “Bosna i Hercegovina i svijet”. 2178. Sarajevo 1996... Referat povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine. Tribina 36. Metković 1993. 2176. MH. Čamo Edhem. Sandžačko pitanje. Demografsko kretanje. Ljiljan VII/296. Sarajevo 1996. VKBI.. Tragovima Hrvata u Mlecima u prošlosti. 2182. Čoralić Lovorka. Kabes I/4. Čevra Omer. Čekić Šefkija. Prof. Sarajevo 1997.

2192... Sarajevo 1983. Porodica i porodični odnosi u srednjovjekovnom Dubrovniku.. Narodna knjiga. 666. (3) (Kamenje ispod pluga).. 207-235. 2194. (2) (U križarskom ratu zaklano 170 bosanskih plemića).. Sarajevo 1996. Ljiljan IV/128. Istorijske osnove Republike Bosne i Hercegovine. Odabrani istorijski radovi”. 43. 2191.. Odabrani istorijski radovi. ni Slaven čovjek). Čusto Šućrija.. Sarajevo 1995. (4) (Bolje je u Bosni imati prijatelja i živjeti u . Feljton: Hrvoje Vukčić Hrvatinić veliki vojvoda bosanski (Povodom 580. Narodna knjiga. (3) (Nasljednici prijestolja prešli su u Istanbul). Sarajevo 1994. “Vasa Čubrilović. Mostar 1995. 31. Tešanj 1994. Sarajevo 1995.. 3435. Ljiljan V/172. "Simpozijum: Vlasi u XV i XVI vijeku". “Vasa Čubrilović. godišnjice smrti) (1-5): (1) Bosanska vojska pod dubrovačkim bedemima)... 29. (2) (Sablja srebrom okovana). Sarajevo 1995. vijeku. (2) (U Bosni se upućivalo na znanje koje se nije sticalo na drugim univerzitetima po Evropi). (3) (Pogača nije kruh. 2197. 2202. Sarajevo 1983.) 2199. Sandalj Hranić i prilike oko njega. 31. Čubrilović Vasa. Ćeman Mustafa. Sarajevo 1995. godine (1-2): (1) (A moja propast neće biti samo moja). Beograd 1983.. 273-294. 29. Ljiljan IV/136. Čusto Šućrija. Ljiljan IV/127... 18. Sarajevo 1994. Veziri i veliki veziri iz Novog Šehera. Ćeman Mustafa. Ćeman Mustafa. Odjeljenje društvenih nauka 22. Čubrilović Vasa. Ljiljan IV/88.. godina Univerziteta u Bosni (1-3): (1) (Visoko je bilo sjedište prvog bosanskog univerziteta). Ljiljan IV/128. Sarajevo 1994. Feljton: 820. Beograd 1983. 2200. kraljica bosanska (1-3): (1) (Katarina. Radovi ANU BiH 73. Ljiljan IV/135. Hersengovina i Blaggai u 15. Sarajevo 1995.. Ćeman Mustafa. 23. 36. 36. Kabes I/2. Mostar 1995. 2198. 2195. Ćeman Mustafa. Čučković Vera. Kabes I/1. Odabrani istorijski radovi”. 2196. BiH ekskluziv. 2193. 31.) 2201. Feljton: Ekskluzivni embargo prije 532. Sarajevo 1996. Čubrilović Vasa. Tragovi drevne Bosne. 23. 23. Sarajevo 1996. kraljica naša bosanska).. Ljiljan IV/90.. Gradina I/2. 1995. Feljton: Katarina. Ljiljan V/171. Ljiljan IV/89. Narodna knjiga. Ljiljan V/173. 267-281.. (2) (Svi su Bosnu izdali). 153-154. GPF 31. Čubrilović Vasa. Diskusija.Društvo 213 2190. Poreklo muslimanskog plemstva u Bosni i Hercegovini. 26. Ćeman Mustafa. Beograd 1983..

Ćeman Mustafa. Ćimić Esad. stoljeću.. 16-24. Sloboda kretanja u Bosni u XV. 37. 36-37. Ćirković Sima. Sarajevo 1997. Feljton: Bošnjaci – veliki veziri (1-2): (1) (Mahmud-paša Adli. 7-20. Ljiljan V/174. Sarajevo 1996. priredio David Atlagić)”. Ćirković Sima. 2203. 28. 2214. vezir kod trojice sultana. veliki vojvoda bosanski. Jelena. (2) (Ahmed-paša Hercegović – polubrat kraljice Katarine. 2211. 9-25. Kabes III/19. IGC Borba. Pod njim su pali Carigrad. Unfulfilled Autonomy: Urban Society in Serbia and Bosnia. Kabes IV/33-34. Mostar 1997. Beograd 1989. Stranica iz socijalne istorije. 2213. 30-31. Odeljenje istorijskih nauka 12. 43--47. izdanje.-2000. 2208. Beograd 1992. Ljiljan VI/215... Naučni skupovi 48.. Zagreb 1990. JLZ. 2210. SANU.. SIJ.. Ćeman Mustafa. 34-41.. 153-163. 1987. Vlaštaci. 2212. Bosna. 2.. Smederevo. EJ 6. Beograd 1995. nego s njom ratovati). “Bosna i Hercegovina ogledalo razuma (Izbor članaka. odlomaka i ilustracija. Mostar 1998. umrla je kao muslimanka i u Skoplju joj je podignuto turbe. Sarajevo 1988. BerkeleyLos Angeles-London. Negropont. ZFF XIV/1. 2206. Sarajevo 1997.. Poklad kralja Vukašina. 2205. GR IZ BiH LXI/3-4. Beograd 1979. Uloga crkve u starijoj istoriji srpskog naroda.... dobrotvor i pjesnik). Islamske prosvjetne ustanove i islamska prosvjeta u Bošnjaka (Bibliografija objavljenih radova. (ed. . Hercegovina. 377-404. Raška. Ljiljan VI/264. Urban Society of Eastern Europe in Primodern Times. “Vojne krajine u jugoslovenskim zemljama u novom veku do Karlovačkog mira 1699”. 2207.. Egribuz).214 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 42-43.. Uvod).. Sarajevo 1999. Ćirković Sima. Nastava istorije 1. 2204. 17-20. Ćeman Mustafa. Sarajevo 1996. (pogrešno odštampano da je broj lista 263). Ćeman Mustafa. 158-184.. GDI BiH 39. 40-41. Sarajevo 1997. Bosanska princeza Katarina. miru. 2215. Hadis i hadiske znanosti u Bošnjaka (Bibliografija objavljenih radova). Ćeman Mustafa. Ljiljan VI/216. Herceg Stjepan Vukčić Kosača. Cena najamnika u jugoistočnoj Evropi krajem srednjeg veka. Osobenosti nacionalnog formiranja Muslimana. Sarajevo 1997. 2209. Ćirković Sima. kćerka posljednje naše kraljice Katarine. 42-43. Ćirković Sima. Ćirković Sima. (5) (Ko ne zna historiju osu en je da mu se ponavlja). Bariša Krekić). Ljiljan VI/213. Ćeman Mustafa. Ljiljan V/175.

2217. Biblioteka Dimenzije istorije 1. Ćirković Sima. duhovnici. Neostvarena autonomija: Gradsko društvo u Srbiji i Bosni. Ćirković Sima. Društva srednjovekovnog Balkana”. Ćirković Sima. 28-39. BF VIII/13. Equilibrium. Biblioteka Dimenzije istorije 1. 277-305. IG 1-2. Ćirković Sima. Ćirković Sima. Rabotnici. vojnici. duhovnici. Rabotnici.. vojnici. vojnici. 2224. Srbi u hrišćanskoj ekumeni srednjeg veka. Sarajevo 2000. Rabotnici. Ćirković Sima. 306-317. 2219. vojnici. etnogenezi balkanskih naroda. Ćirković Sima. Rabotnici. Beograd 1997. Biblioteka Dimenzije istorije 1. Equilibrium. Rusaška gospoda (Bosanski velikaši na putu emancipacije). 2223. vojnici.Društvo 215 2216. vojnici.. Beograd 1997. MH. duhovnici. Rabotnici. “Sima Ćirković. Udeo srednjeg veka u formiranju etničke karte Balkana.. vojnici. Rabotnici. duhovnici. Društva srednjovekovnog Balkana”. Beograd 1997. 369376. “Sima Ćirković. (* Maksimović Ljubomir.. Beograd 1997. Equilibrium. Ćirković Sima. duhovnici. Equilibrium.. 2226. Beograd 1997. 385-395. 259-276. Ćirković Sima... 516. 2220. Društva srednjovekovnog Balkana”. duhovnici. duhovnici. Biblioteka Dimenzije istorije 1. Biblioteka Dimenzije istorije 1. Sugubi venac (Prilog istoriji kraljevstva u Bosni). Društva srednjovekovnog Balkana”. Sbor (Prilog istoriji staleških skupština kod Južnih Slovena). Biblioteka Dimenzije istorije 1. 2222. “Etnogeneza Hrvata”. 93-95. vojnici. Rabotnici. Rabotnici. 171-184. Društva srednjovekovnog Balkana”. “Sima Ćirković.. vojnici. Equilibrium. Kurtović Esad. . Biblioteka Dimenzije istorije 1. Equilibrium. Biblioteka Dimenzije istorije 1.. Biblioteka Dimenzije istorije 1. Equilibrium. Biblioteka Dimenzije istorije 1. Društva srednjovekovnog Balkana. Društva srednjovekovnog Balkana”... “Sima Ćirković. “Verna služba” i “vjera gospodska” (Veze lične zavisnosti u bosanskoj državi). Equilibrium. 509-512. Beograd 1997. duhovnici. Ćirković Sima. duhovnici. Beograd 1997. Rabotnici..) 2218. 349-366. 336-340. Equilibrium. Beograd 1997. Društva srednjovekovnog Balkana”. “Sima Ćirković. “Sima Ćirković. Equilibrium. Društva srednjovekovnog Balkana”. Zagreb 1996. Beograd 1997. “Sima Ćirković. Društva srednjovekovnog Balkana”. Beograd 1997. 320335. Beograd 1997. Susreti velikih civilizacija oko 1300. Rat i društvo: Najamnici i njihova cena. vojnici. 2221. Ćirković Sima. duhovnici. 2225.. (Istok i Zapad u jugoistočnoj Evropi). Rabotnici. “Sima Ćirković. “Sima Ćirković. Srednjovekovna faza u tzv.

Ćošković Pejo. Ćirković Sima – Kovačević-Kojić Desanka.. Glamočani. Posebna izdanja 79. Zbor. Zagreb 1984. 2233. “Prilozi za istoriju Bosne i Hercegovine I.. Zagreb 1998. Vlaštaci (93). 2232. Zagreb 1996. Ćirković Sima – Mihaljčić Rade. JLZ. Dubrovnik 1998.. Knowledge. Ban (28-29). Stanak (696-698). Knowledge. 2231.-2000. Vitez (83-84). Baština (31-33). Knjigonoše (303).. 1996. 18. Dubrovački plemićki i gra anski rodovi konavoskog podrijetla. 2239. Ćuk Ruža. "Konavle u prošlosti. Poklisar (538-539). Predgovor. Baštići (34-35).. Društvo i privreda srednjovjekovne Bosne”. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Bratstvo (64). 222-228. 718-719. Ropci (628-629). 13-24. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 2236. Ćirković Sima – Blagojević Miloš. IG 1-2. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 444. Pleme (521-523). Sudbina kraljice – izbjeglice (O obljetnici smrti Katarine Kosače-Kotromanić). Latini (362-363). Beograd 1999. EJ 3. Ćorić Tomislav. Monografije XV/1. Sarajevo 1987.10. 2228. Veliki župan (73). 2. 2237. Knowledge. KS-FTS. . 2238. (* Grbelja Tonči.) 2235. Ćorić Tomislav. 7-9. Porodica Sojmirović iz Novog Brda u Dubrovniku. Krešić. Djedići (159-160). Ćošković Pejo. 47-75. Diskusija. Ćorković Miroslav. 2229. “Povijesnoteološki simpozij u povodu 500 obljetnice smrti bosanske kraljice Katarine”. Zagreb 1997. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. 266-269. Hrvatska žena u povijesti. ANU BIH. Dijak. 98. K. Zagreb 25. Sarajevo 2000. Beograd 1999. “Hrvatski biografski leksikon IV (E-Gm)”. Sarajevo 1979. Ćirković Sima – Redakcija EJ. 57-81. 99. Veliki knez bosanski Tvrtko Borovinić. Ćirković Sima – Rudić Sr an.. Beograd 1993.. Hrvatsko slovo II/79. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. HM IV/14. Beograd 1999. sadašnjosti i budućnosti 1". Grb (131-133). 2227. Knowledge.216 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Ćirković Sima. Herceg (774-776). Plemstvo (524-525).. Rusag (634-635). Bratija (63-64). Posluga (560-561). Beograd 1999. Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku. Posebna izdanja. Ćosić Stjepan. Cehovi (799-800)... 2230. CCP XX/37. Odjeljenje društvenih nauka 17. Kralj (321324). Izam (249-250). izdanje. 2234.

. 2252. Dimnjaković Janko. (3) (Katolici – Srbi porijeklom). Delić Rasim. Porodica Kasela iz Rudnika. 320-321.Društvo 217 2240. 6. Most XVIII/8788. (2) Unsko-sanske novine III/143.. Posebna izdanja 469.. “Zbornik radova X kongresa istoričara Jugoslavije”.. Glas 49/6465.12.) 2249. Zbornik radova 12. (2) (Dominacija katoličke crkve). 2245. Posebna izdanja. Banja Luka 16. Odeljenje istorijskih nauka 2.. Feljton: Srbi i Dubrovnik (1-3): (1) (Vijekovima prijatelji). Ćuk Ruža.. SANU. 6. 99-111.. The . Dabinović Antun. Teze o hrvatskoj povijesti. Chicago 1996.) 2246.12. Dedijer Jevto.. Zenica 1993. Deretić J. Glas 49/6467. Sv. 1991. XVII + 223. 2241. “Safet Halilović. Zagreb 1997.. 2247. (* Macan Trpimir.. 387-396. "Bosna i Hercegovina od srednjeg veka do novijeg vremena".. 2251. 2248. Mostar 1991. 171-181. KDM Preporod Zenica. (* Macan Trpimir. Serbi. 477-481.. Beograd 1974. Banja Luka 18. Hercegovina (Antropogeografske studije). Centar za bosanske studije. Biblioteka Hrvatske povjesnice. Sarajevo 1991. Dubrovačke gra anske porodice porijeklom iz srednjovekovne bosanske države. Položaj žena u Dubrovniku u XIII i XIV veku. 72-73.. 90-96. 2250. Stuard Mosher Susan. Narod i rasa. Beograd 1995. Split 1998. Knjiga 1. 16. Glas 49/6466. 1991. 16. Dubrovačke gra anske porodice poreklom iz srpskih zemalja. 6. Grgur Nazijanski. Ćuk Ruža. Dillon John. Bosanske teze. Kolo VII/4.. Beograd 1998. Restitucija bosanske državnosti (Izbor priloga i dokumenata)”. SANU. Davidović Dragan. Marulić XII/1. Nova Vulgata. Dinić-Knežević Dušanka. “Suvremena katolička enciklopedija (Priredili Michael Glazier i Monika K. Bihać 1999. Kolo VII/2. (Glavni urednik hrvatskog izdanja dr. Demirović Mujo. Bihać 1999. 1991. 155-160. Zagreb 1990. Jovan. Nakladni zavod MH. 555565. 2244. 2243. Zagreb 1997. (oko 330-390).. Biblioteka Kulturno naslje e.. Ćuk Ruža. Hrvatska državna i pravna povijest. 2242. Veselin Masleša. Beograd 1995. SIJ. Vojno organizovanje u Bosni i Hercegovini kroz istoriju i danas. Banja Luka 17. Dimnjaković Janko.12. (* Popadić Milosav. Hellwig). 105-106.. Laus. Zagreb 1993. Istorijski institut. Zbornik za istoriju BiH 1. Kolo III/7-8. Zagreb 1979. (1) Unsko-sanske novine III/142. Bošnjaštvo (1-2). Mato Zovkić)”. 457. 571..

-2000. Dinić-Knežević Dušanka. Dinić-Knežević Dušanka. Radovi ANU BiH 73. Dinić-Knežević Dušanka.. Dinić-Knežević Dušanka. Prva linija VIII/69. 7481. Dizdar Majo. Naša ognjišta XXIV/205.) 2253. Dinić-Knežević Dušanka..10. Istorijski institut.. Knowledge. Radovi ANU BiH 73. Migracije stanovništva iz južnoslovenskih zemalja u Dubrovnik tokom srednjeg veka.. Diskusija. 2264. "Simpozijum: Vlasi u XV i XVI vijeku". Učešće Vlaha u preradi vune i prevozu tkanina u XIV i XV veku. 317-325. Sarajevo 1983. Stablo sa stotinu grana. Novi Sad 1979. HZ 3334. Biljeg vremena 3. Djedović Rusmir. 441-442. 301. 7-42. 2261. Beograd 1995.. Mostar 1999. Vlasi (86-87). Tomislavgrad 1994. "Bosna i Hercegovina od srednjeg veka do novijeg vremena". "Simpozijum: Vlasi u XV i XVI vijeku".218 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Beograd 1997. 2255. SANU. Dizdarević Arif. Dodig Radoslav.. Dinić-Knežević Dušanka. Slovenski živalj u urbanim naseljima srednjovekovne Južne Ugarske. Odjeljenje društvenih nauka 22. Zbornik MS za istoriju 37.. Washington 1979.. IČ 42-43 (1995-1996).. 2260. Goldstein Ivo.. 85-92. 1993. Žene iz srpskih zemalja u srednjovekovnom Dubrovniku. 2257.etnički sastav. 16. 2259. SIJ. 99. Novi Sad 1995. 2254. Zbornik radova 12. Ime Hrvat nije slavensko. 2265. Stanovnici bosanske države u Dubrovniku u srednjem veku. 2262. 173-174.. Učešće Vlaha u preradi vune i prevozu sukna u XIV i XV veku. 33-47. Bosanski kralj u zemlji bosanskoj. Ogranak u Novom Sadu-FF Odsek za istoriju Novi Sad. 2263. Odjeljenje društvenih nauka 22. 2258. . Zagreb 1980-1981. Sarajevo 1983. Dinić-Knežević Dušanka. Istraživanja 7. Dinić-Knežević Dušanka. 2256. Most XXV/114 (25). SANU. Novi Sad 1988.. 357363. Beograd 1999. Migracije (403-406). 159-170. Gračanica 01. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Beograd 1998. Dinić-Knežević Dušanka. Sarajevo 1999. Stanovništvo srednjovekovnog Dubrovnika . American Historical Review 84/2. “Zbornik radova X kongresa istoričara Jugoslavije”. Ljiljani kao simboli bosanske države i bogumila.

(* Grbelja Tonči. (2) (Učena i tajanstvena kraljica). BF VIII/12. Beograd 1989. Predaje i legende o vodama u Bosni i Hercegovini. 1996.) 2267. 1996.. Sarajevo 13.X. Dragić Marko. (* Kovačić Slavko. Herceg-Bosna i Hrvatska. 19.. Tomislavgrad 2000. “Milaš Nikodim. Pravoslavna Dalmacija (Istorijski pregled)”. Draganović Krunoslav.). (3) (Voljena vladarka). 26-27.. Sarajevo 16. Mostar 1999. 1478.. (Prijevod izdanja iz 1937. Naučni krug 1. Uvod. Gaudeamus 1-2. Predrag. “Miroslav Džaja – Krunoslav Draganović. Hrvatske predaje i legende iz Bosne i Hercegovine.. 18. Katarina Kosača bosanska kraljica (Prigodom 500 godišnjice njezine smrti (25. Mostar 1991. 2270. Draganović Krunoslav... 11-59. Motrišta 12. Mala naklada kuće Sveti Jure. Karamatić Marko. Deset kamenih mačeva. (* . Slobodna BiH II/421. Botica Stipe.. 313-314. izdanje. Split-Mostar 20. Mostar 1999. Motrišta 15. Naselja i migracije na Kupresu. Mostar 2000. Sarajevo 1998. Mostar 2000. Dragić Marko. 284-285.03. 13. Draganović Krunoslav. 2272. Sarajevo 2000. Župni ured OtinovciKupres. Mostar 1998.. Nikić Andrija.. Jedno sudbonosno stoljeće u povijesti bosanskih Hrvata . Draganović Krunoslav. Biblioteka Crkva na kamenu. 16. Hrvatske predaje i legende o povijesnim doga ajima u Bosni i Hercegovini. . Predaje i legende o kraljicama u Bosni i Hercegovini.. Oslobo enje 53/17155.03. 18. 34-42.katolika. Sarajevo 2000. Povesna sfera.. Gudelj Petar. 2273. Oslobo enje 53/17154. (4) (Vjera u Bosni). Sarajevo 15. 1996.) 2275.. Oslobo enje 53/17153. (5) (Bosna šaptom pade). 1996. Oslobo enje 53/17152. Livno 1995. Sa kupreške visoravni”. 91-92. 2271.... Dragić-Kijuk R. 2274.. s njemačkog: Mijo Bosankić).) 2268. Split 182. Split 1991. 18.. 2269.03. Oslobo enje 53/17151.. Baška Voda 1999. 1999.03. Kosanović Jakov. 18.. Masovni prijelazi katolika na pravoslavlje hrvatskog govornog područja u vrijeme vladavine Turaka. 2276.03. Draganović Krunoslav – Mandić Dominik. Sarajevo 14. Crkva na kamenu XXI/232. Stećak VII/74. HM III/11-12.. Sarajevo 2000.. 108-119. 287-470.11. Motrišta 56.. Džalto Stjepan. 135-144. HM IV/17.. Baško Polje-Zagreb 1994. 2. Dragić Marko. 46-49. Sarajevo 12. 250. Sarajevo 1978. Draganović Krunoslav. 1996.Društvo 219 2266. 48. Dragić Marko. 164-166. Sfairos. Naša ognjišta XXX/267. Kalendar Svetoga Ante 1995. CUS XVII/1. 265-267. Feljton: Katarina Kosača bosanska kraljica (1-5): (1) (Carska ro aka). Biskupski ordinarijat. 20.

Zeitschrift fur Geschichte und Kultur des islamischen Orients 63/2. 22. Kessler Wolfgang. Kapetanović B. Sarajevo 1984. Sarajevo 22.. 2285. Konfessionalität und Nationalität Bosniens und der Hercegowina. Sarajevo 1998. Duraković Nijaz.. Prokletstvo Muslimana. 309. Mostar 1996. 65-70.-2000. 2284. Prokletstvo Muslimana.) 2283. Legende o Kopčićima (Prilog povijesti bošnjačkih porodica). Knjiga 2.. Südosteuropäische Arbeiten 80.. Most XXII/93 (4). Sveske III/9. Tešanj 1994. GR IZ BiH. Stolac-Mostar 1996. Slovo Gorčina 22/Nova serija 2. 1437-1444. Donia J.220 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Sarajevo 1985. Der Islam.. Slavic Review 46. Biblioteka Čovečanstvo. 3-5. Tuzla 1998. Bosna i Evropa u srednjem vijeku. Odjek LIII/3-4. Spuler Berthold. 7-26. Bosnian paradigm. Gradina II/7. 108-109. 188-190.. Divan IV/36-37. München 1984. Kessler Wolfgang. Sarajevo 1998. IP Prosveta Beograd. 2288.) (* Kulenović Tarik. /Prevod Alenka Auersperger i Božidar Pahor/. International Conference. 2286.. Esperint. “Povijesnoteološki simpozij u povodu 500 obljetnice smrti bosanske kraljice Katarine”.. Stuttgart 1986. Kako izbjeći zaboravu (Brojni su pokazatelji bh. 9-11.. DAS. Drino Dževad. Drino Dževad. Hitchins Keith. Sarajevo 1979. 51-55. Bosanskohercegovački Muslimani izme u Osmanskog carstva i Austro-Ugarske Monarhije. 958-959. 8. državnog.. Geschichte Osteuropas 34.. LX/11-12. Sarajevo 2000.. 2280. 157-158. (Fototipsko izdanje iz 1939. Neki aspekti nacionalne afirmacije Muslimana u Jugoslaviji. Sarajevo 1993. Karamatić Marko. (Prokletstvo Muslimanov. 197-203. 2277.02. Me unarodni forum “Bosna”. 41. American Historical Review 91/4. NEV XXXV/1-2. 2279. “Knjiga sažetaka”. KS-FTS. 1986. Dvorniković Vladimir. Die Welt des Islams 26. Durić Rašid.. Durmišević Enes.. Džaja Srećko. Voremanzipatorische Phase 1463-1804. Kornrumpff Hans-Jürgen. Oslobo enje 49/15688. Legende o Kopčićima.. 1986... Drino Dževad.. Gradina I/6. 24. Harfograf. Duraković Nijaz. 1073.. 466-468.) .. 1992. 2287. Oldenburg Verlag. 366-367.)... Robert. Lieden 1986. R. 202-203. (KUN 74/532). IRO Prosveta Niš. Beogarad-Niš 1990. Ljubljana 1994.. otvorenošću i vitalnošću).. Zagreb 1994. Dervišević Alaga. 1986. Südosteuropa-Mitteilungen 25/1. Duraković Nijaz. Drino Dževad. Sarajevo 1985. Tešanj 1995. Historijska osnova i identitet. Behar III/14-15. Karakterologija Jugoslavena.g. Nekoliko teza o Bošnjacima. sa nevjerovatnom širinom. 2278. Diskusija. 304. Džaja Srećko. 2281. 16. (* Karamatić Marko. 99-100. historijskog i kulturnog identiteta. 22. Bosna Srebrena XXXV/5. Travnik 1996.. Zbornik za kulturnu i političku istoriju. 2282. Austin 1986.

. Taoci (726). Sarajevo 1997. Lovrenović Dubravko. Spisateljstvo bosanskih franjevaca i bosnicitet. i 27. 87-92. Stećak IV/38... (S njemačkog preveo Ladislav Z. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. apović Lasta. Tri kulturno-političke sastavnice Bosne i Hercegovine i moderna historiografija. Lovrenović Dubravko. Institut za istoriju-Institut za izučavanje nacionalnih odnosa. Zadar 1999. 2296. Sarajevo 1994.. 227. Jukić 28-29. S njemačkog preveo Ladislav Z. Diskusija.. 2290. 8-14. (* Vukić Mario. 615-616. Sarajevo 2000. Jurešić Miroslav.. Zagreb 27. Mostar 2000.. Džaja Srećko. Spisateljstvo bosanskih franjevaca i bosnicitet. Bošnjani – Bošnjaci – bosanski Muslimani?. Stećak I/2. Lovrenović Dubravko. Bilten FTS XXVII/1. 110-111. Džaja Srećko. Džaja Srećko.08. 145-155... 336. Kovačević Mate. Sarajevo 1998-1999. 204-205. . 125-127. 2000. Ziral. 20. X 1989.njihov uticaj i posljedice na demografska kretanja i promjene u našoj zemlji. Konfesionalnost i nacionalnost u Bosni i Hercegovini. Beograd 1999. Džaja Srećko. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Zagreb 2000. Zbornik Ziral 1970-2000. "Migracije i Bosna i Hercegovina". 303-305. Džaja Srećko. Migracioni procesi i Bosna i Hercegovina od ranog srednjeg vijeka do najnovijih dana . Didaktički putokazi VI/19. 5. (Predemancipacijski period 1463-1804). 381-387. 26. Gračanički glasnik 2.. Džaja Srećko. 2292..-2001. Svjetlost. Srednjovjekovne feudalne familije iz okoline Gračanice.. 2 prepravljeno i dopunjeno izdanje.. Forum Bosnae 7-8.-1804. Bošnjani – Bošnjaci Bosanski Muslimani. edović Rusmir. 32-35. Autorizirao i nadopunio autor. Gračanica 1996. Sarajevo 1989-1990. 2295. Sarajevo 2000. Matica L/8. Fišić). Nevene (439). Knowledge. Radovi HDZU 1. Večernji list. Radovi Zavoda 41. Jukić 30-31. 2298.. 31.. Tuzla 2000. 153-159. (* Lovrenović Dubravko. Sarajevo 1990. 43-45. Svjetlo riječi IX/97. 2299. Džaja Srećko. Sarajevo 1991. ZIRAL 105. Vukić Mario.). Sarajevo 2000. Sarajevo 1992.. Knowledge.. Fišić.. Beograd 1999. Biblioteka Stećak 4.) 2294. Brzica Stjepan. Oršolić Tado. Džaja Srećko. Sarajevo (1993). Mostar 1999. u Sarajevu.Društvo 221 2289. 29. ekić or e. Zenica 2000. Jukić 19-20. Sužanj (723-724). Zapis II/5. 2291. Zakletva. 211-212. 2297. Konfesionalnost i nacionalnost Bosne i Hercegovine (Predemancipacijsko razdoblje 1463..) 2293.

Sarajevo 1995.. Dračevica i Ri ani sredinom XVI vijeka. Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i me unarodnog prava.) 2301. Predgovor. Ljiljan II/16. Ljiljan II/17.. Sarajevo-Ljubljana 1993. Ljiljan II/20.-1995. 2304. (2) (Povijest Bosne i Hercegovine). ozić Hakija. Rat kmetova protiv zemljovlasnika. 2306. Domovina IV/49. Milion hektara zemlje u Srbiji – vlasništvo Bošnjaka Muslimana. 2309. 23. odan Šime. Sarajevo-Ljubljana 1993.). Sarajevo 1991. Bosna sa desne obale Drine. Sarajevo 1996.. GDI BiH 35 Sarajevo 1984.222 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.. Komadanje države Bosne.. (* Markus Tomislav. 24. 24.. 25. Biblioteka Dissertatio. 25. Novi Pazar 1993. O naseljavanju Vlaha-stočara u sjevernu Srbiju u drugoj polovini XV vijeka.. 28. Sarajevo 1995. “Istočna Bosna i Sandžak (Znanstveni skup). (3) (Dabiša i Ishakbeg Hranušić). 12. 36-37.. Zagreb 1995. Edib Mustafa. Sarajevo 1995. 34-36. Ljiljan II/15.-2000.... Zadužbina Andrejević. Zločini nad Bošnjacima u Srebrenici za vrijeme agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu 1991. Istina o BiH II/30. 2307. Knjiga 1”. Ekmečić Milorad. (8) (Pismo kralja Stjepana papi Piju II). Zagreb 1994. 20-21.”. Sarajevo-Ljubljana 1993. ozić Hakija. ur ev Branislav... SarajevoLjubljana 1993. Ljiljan II/21. 130. 2308. Ljiljan II/18. Sarajevo-Ljubljana 1993. Domovina IV/51. 37-51. (5) (Bosanski vojvoda i herceg splitski). Zbornik za istoriju BiH 1... 1-3. Domovina IV/50. urić Slobodan. maja 1994. Neke napomene o islamizaciji i bošnjaštvu u istoriji Bosne i Hercegovine. Sarajevo-Ljubljana 1993. (3) (Povijest Bosne i Hercegovine). odan Šime. (6) (Patarenski velikaši). 34-35. 2310. . 174-185. ČSP XXVII/2. “Širenje islama i islamska kultura u bosanskom ejaletu”. Udruženje Bošnjaka porijeklom iz Sandžaka. 2305. Sarajevo 1998. održanog u Sarajevu. Beograd 1995. (2) (Ban Prijezda i kralj Tvrtko). Bosna i Hercegovina – hrvatska djedovina (Kroz povijesna vrela). Feljton: Sinovi Bosne (1-8): (1) (Od Kulina bana). 9-34. 24. 25-36. 25. Sarajevo 1995. ozić Hakija. ozić Hakija. Beograd 1997. Sarajevo 1995. (7) (Posljednji bosanski kralj). (Zbornik radova sa me unarodnog naučnog skupa. jula 1997. 2311. 2300. Ljiljan II/13. POF 41. or ević Jasmina. 378-379... 2302.. (4) (Od Jelene do Grubača). Neke zanimljive pojedinosti vlasničke i demografske povijesti lakta Drine.. Feljton: Bosna i Hercegovina hrvatska djedovina (1-3): (1) (Samosvojnost povijesnog promišljanja). ur ev Branislav. 23... Ljiljan II/14. Sarajevo-Ljubljana 1993. Istina o BiH II/21. 2303. 23. Sarajevo-Ljubljana 1993. Meditor.. “Srebrenica 1995. Sandžak II/24-25. 26..

127129.) 2315. 71-72.njihov uticaj i posljedice na demografska kretanja i promjene u našoj zemlji.. 2319.. Obavijesti HAD XXVIII/3. decembra 1995). do 1991. Sarajevo 1990. Filipović Muhamed. Pregled LXXIV/10. Filipovići. ZČ 43/1.. u Zagrebu.. EJ 4. Zagreb 1996. Posljednja bosanska kraljica Katarina. Filipović Ibrahim. 388-390. Stećak II/22. Zagreb 1986. 27-28. Istorijski institut. godine. Dvorske spletke u Hercegovini. 475-478. Erić Milivoje. 2317. Uvod u razvoj teorijske misli u Bosni i Hercegovini. Migracija i duhovna situacija u Bosni i Hercegovini (ekscerpt iz saopćenja). 2316. Fekeža Lidija. izdanje. Bosna i Hercegovina u feudalnom poretku. Migracioni procesi i Bosna i Hercegovina od ranog srednjeg vijeka do najnovijih dana . Bosansko kraljevstvo u suvremenoj bošnjačkoj politici. Filozofija (Bosna i Hercegovina).. Filipović Muhamed. “Etnogeneza Hrvata”. Radovi 29. “Evropa i Srbi” (Me unarodni naučni skup 13-15. "Migracije i Bosna i Hercegovina". IČ 42-43 (1995-1996). Osnovne karakteristike razvoja uprave u Bosni i Hercegovini. 26. 483-532. Zagreb 1996.. Bosanska muslimanska porodica. Institut za istoriju-Institut za izučavanje nacionalnih odnosa.. Fazlagić Nasuf. X 1989. Zbornik radova sa simpozija održanog 1989. 2318. JLZ. Njen postanak. Sarajevo 1996. 73-87. 483-486. “Bosanska srednjovjekovna država i suvremenost (Zbornik radova)”. i 27. Beograd 1996. u Sarajevu. Zagreb 1996. Dodig Radoslav. Tomislavgrad 1996. 76-79. Mostar 2000. . 12-15. Nakladni zavod MH-Zavod za hrvatsku povijest FF Sveučilišta u Zagrebu... Posavec Vladimir. 2313.. Most XXVI/125-126 (36-37). Istorijski institut SANU Beograd-Pravoslavna reč Novi Sad. (* Ekmečić Milorad. 17. Sarajevo 1980. (* Štih Peter. 295. 1135-1149. Filipović Muhamed. Ljubljana 1989.. Biblioteka Hrvatske povjesnice. Festić Ibrahim..) 2314. 2. Radio Sa IX/31. razvoj i uticaj u vremenu od 1574.. 2321. 166-168. Sarajevo 1988. FPN. 287. 2322. Filandra Šaćir.Društvo 223 2312. Beograd 1997. Sarajevo 1984.. 2320. Naša ognjišta XXVI/235. Sarajevo 1995. Porodično izdanje. GPF 35 (1987). Dodig Radoslav.. Zbornik radova 13. Sarajevo 1991.. SANU.

"Simpozijum: Vlasi u XV i XVI vijeku". 2336.-2000. Filipović Muhamed – Hadžidedić Nedžad. JLZ. 2324. Uvodne napomene – Introductori notes. “Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina. Ljiljan IV/100. Sarajevo 1983. izdanje. Sarajevo 1998.. Filipović Muhamed. 73-75. Center for Middle . 2328.. 1-19. Filipović Nedim. 2323. Belgard 1985. 10-11. Radovi ANU BiH 73. 41-45. Filipović Muhamed. Filipović Muhamed. 137-145. Narodi i narodnosti Bosne i Hercegovine. Sarajevo 1991. izdanja Enciklopedije Jugoslavije”. Filipović Nenad. Radovi ANU BiH 73. Feljton: O Zemlji Bosni (1): (1) (Kroz istoriju sredinom). La formation de l’ethnie muslimane en Bosnie-Herzégovine. Odjeljenje društvenih nauka 22.. 1999. Novi Pazar 1994. Islamizacija Vlaha u Bosni i Hercegovini u XV i XVI stoljeću. Sarajevo 1994.. 139-148.. Filipović Nedim. Mostar 1997. Svijet III/88. 2331.. Islamizacija Bosne u prva dva desetljeća osmanske vlasti.224 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.... Filipović Muhamed.. Mostar 1997. 2335. Sandžak III/54-55. Filipović Muhamed. Sarajevo 1983. Filipović Muhamed – Hadžidedić Nedžad. 2329. 2325. Zagreb 1982. 2326. 10. Filipović Muhamed. Fine John V. Povijest bosanske duhovnosti. (Dvojezično) 2333.. 5365. Separat II. 2. Obnova države BiH nakon 480 godine od njenog nestanka. A. 43-45. 7-11. Filipović Nedim. Novi Pazar 1997. The Medieval and Ottoman Roots of Modern Bosnian Society. Bosanski duh u književnosti – šta je to?. Feljton: Bosna i Hercegovina (2): (2) (Osobine distribucije stanovništva Bosne). Sandžak VI/7374. Kabes III/23-24. JLZ. 2327. 225-233. Edited by Mark Pinson. Sarajevo 26. “Les muslimans en Yougoslave”. Dani VII/130. 35-38. 29-31. EJ 2. "Simpozijum: Vlasi u XV i XVI vijeku".. “The Muslims of Bosnia – Herzegovina. Zemlja posljednje tolerancije. 2332. Odjeljenje društvenih nauka 22. 2330. Filipović Muhamed..11. 2334. Their Historic Development from the Middle Ages to the Dissolution of Yugoslavia”. Zagreb 1983.. Kabes III/20. Chaiers. POF 41. Bošnjaci na svome. Narodi i narodnosti Bosne i Hercegovine. “Širenje islama i islamska kultura u bosanskom ejaletu”.

Mark Pinson .. Ljiljan VII/281.. (* Kornrumpf Hans-Jürgen. Friedman Francine. Posjet grobu bosanske kraljice. The Muslims of Bosnia-Herzegivina: Their Historic Devlepoment from the Middle Ages to the Dissolution of Yugoslavia. 144. Ogranak Dubrovnik. Ljiljan VI/212. Sarajevo 1998. Glas BiH u Švedskoj 2.. Südostforschungen 56. Krestjanstvo na Balkanah v XII-XVIII vv. 59-97. Bosnian paradigm. Harvard Middle Eastern Monographs 28.. International Conference.. Denial of a Nation.) 2340. Maren. Mostar 1986. Banja Luka 1988. Hercegovina 5. Voprosy socialnoj. The Bosnian Muslims. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 2344. Bosna Srebrena XLI/4. Études balkaniques XV/3. Maren. 188-192. Knjiga 6. Karić Enes. 2339. Furuhagen Hans. Maren. A. Povijesni prijepori”.. Foretić Vinko. Smještaj Hrvata i Srba u srednjem vijeku s naročitim obzirom na Crvenu Hrvatsku. Me unarodni forum “Bosna”. Boulder. 25. . Fotić Aleksandar. IZ 9. XV + 288. Biblioteka Prošlost i sadašnjost. 271-273. 2337. Dalmatincy v balkanskoj trgovle XV-XVI vv. 2338.) 2347.. München 1997. Frejdenberg M. Sofija 1979... Globus. Frejdenberg M. Put po Dalmaciji (Priredio Josip Bratulić). Frejdenberg M. Sarajevo 1998. Sarajevo 1990. 55. “Trpimir Macan. Sarajevo 1997. Beograd 1999. 631-633. Ćošković Pejo. Historijski korijeni jedinstvenog bosanskog identiteta. XVII + 303. Dubrovnik 4. Moskva 1984. Friedman Francine.. Rabi v srednevekovom gorode (Dalmacija.) 2341. političeskoj i kulturnoj istorii Jugo-Vostočnoj Evropy. 2343. Dubrovnik 1992. 2345. 138-149. 91-103. Plamen je zapalio sveštenik Bogumil. (* Dodig Radoslav. Zagreb 1984. (* Macan Trpimir. Westiew Press 1996. Fine John V. Sandžak-beg (644-645). 1-21. Kalinin 1984.. 2342. 52. Vojvoda (97). Cambridge Massachusetts 1994. 97-102... “Knjiga sažetaka”. XIII-XV vv. Beg (35-36).. Imamović Mustafa. Knowledge. 1993. MH. Harward 1994.Društvo 225 Eastern studies. Colorado/Oxford. Fišić Ladislav.. 2346.). Fortis Alberto.. Dubrovnik 1969. Balkanskie issledovanija. Biblioteka Posebna izdanja..

226 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. (Preveo s francuskog Živan Filippi). Sarajevo 1988. 11. Putevi i putokazi (Niz članaka o našoj prošlosti)”. Knjiga 1. Vatru je zapalio sveštenik Bogumil. 56-59.. 2355. Garde Paul.. Ceres Zagreb-Ziral Mostar. Motrišta 11..) 2352.. Gavran Ignacije.. Livno 1995. Svjetlo riječi V/55. Ime Hrvat kroz prošlost. 259. 334-336.) 2353. Knjiga 1. 10-11. 10. Knjiga 1. Knjižnica Baština. Librarie Artheme Fayard 1992. Krijesnica II/6. ... NEV XXXVIII/1-2. 2356. Svjetlo riječi. Putevi i putokazi (Niz članaka o našoj prošlosti). Svjetlo riječi. Gafić Mustafa... Gavran Ignacije.. Svjetlo riječi IV/35. La vie et la mort de la Yougoslavie. Putevi i putokazi (Niz članaka o našoj prošlosti)”. (* . 2361. (* A. BiH kulturno-informativni centar. Kotromanićka na poljskom prijestolju. 2359. Zemljovlasnici Bosne – prema zvaničnim dokumentima. Furuhagen Hans. Naša riječ 42/2850. (* Rajković Nataša. Zenica 1995. Knjižnica Baština. Kotromanićka na poljskom prijestolju. (* Kovačić Anto Slavko. 453. Knjižnica Baština.-2000... Gavran Ignacije. Garde Paul. Sarajevo 1997. (Niz članaka o našoj prošlosti).. Svjetlo riječi. 179-184. 2348. Bošnjaštvo na vjetrometini”. Svjetlo riječi. 278. 2349. Sarajevo 1988.. Knjižnica Baština. 2354. “Ignacije Gavran. Gabelica Ivan. Svijet I/40. Zagreb 1992. Gavran Ignacije. Sarajevo 1988. (2 izdanje 1994). 12-13. Daytonski sporazum je pravno ništavan i politički štetan. Svjetlo riječi IX/105. 71-75. 49-52. Sarajevo 1987.. Gavran Ignacije. Sarajevo 1986. Knjiga 12.) 2357. Hrvatska revija XLII/166.. Putevi i putokazi II. 42-45. Zagreb 1996. “Ševko Kadrić. “Ignacije Gavran. Veličina i bijeda jedne velikaške porodice (Kosače). 223.. 2351. 10-11. Sarajevo 1991. Svjetlo riječi VIII/83. (godina izdanja nije upisana). 10-11. Život i smrt Jugoslavije. Gavran Dragan. Kraljica – blaženica (Katarina Kosača-Kotromanić)... 2360. B. Gavran Ignacije. Gavran Ignacije. Helsinborg 2000. 2358. Gavran Ignacije. Sarajevo 1988. Zenica 1997. 286-287. Drugo izdanje. Knjiga 6. Autorovo izdanje. Mostar 1999. Sarajevo 1990.. Biblioteka Ceres. 2350. Povijesno-kulturni krug središnje Bosne. Veličina i bijeda jedne velikaške porodice (Kosače). Sarajevo 1996.

“Ignacije Gavran. Knjižnica Baština. 2370. 2365. zasjedanje jugoslovansko-italijanske komisije za zgodovino – 7. Gestrin Ferdo. Samobor 1996. Katolički korijeni (Vjersko podrijetlo bosanskih muslimana). 2369. Karamatić Marko. HM I/3-4. Gestrin Ferdo. Ancona 1979. Kraljica Katarina – Hrvatica ili: Razgovor o narodnosti. Svjetlo riječi XIV/160-161. 148152. “Genocidom do istrebljenja”... Ljubljana 1978. 137-141. Livno 1995. 2363. (Niz članaka o našoj prošlosti)”. 2364. Knjižnica Baština. Zgodovinsko društvo za Slovenijo. 7. Livno 1995. Izdavačka udruga Zajednica Hrvata sjeverozapadne Bosne. Zagreb 1995. Gavran Ignacije. Convegno degli storici Jugoslavi ed Italiani.. 22. 231234. “Migracije Slovanov v Italijo – Le migrazioni degli Slavi in Italia”.. ZČ 32/1. 26-27. Le migrazioni degli slavi in Italia nella storiografia jugoslava. (Niz članaka o našoj prošlosti)”. Bosanski vitezovi. Lekari.. Sarajevo 1999. Gavran Ignacije. Bosansko obilježje (Uz državni grb Bosne i Hercegovine). 9-13. Livno 1995. Svjetlo riječi.. Sarajevo 1997.) 2362. 2371.. Knjiga 6. 2367. “Ignacije Gavran. Sarajevo 1998. 65-73.. Svjetlo riječi. Migracije Slovanov v Italijo. Ime Hrvat kroz prošlost. Kraljica – blaženica (Katarina Kosača-Kotromanić). Le migrazioni degli slavi in Italia nella storiografia jugoslava / Risultati della storiografia jugoslava. 226-227. 18-19. 121-126. Gavran Ignacije. BF IV/5. Svjetlo riječi. Knjiga 6. Gavran Ignacije. Knowledge.. Gavran Ignacije. . Livno 1995.. Knjiga 6. “Ignacije Gavran. Livno 1996. Gavran Ignacije. (Niz članaka o našoj prošlosti)”. Knjiga 6. Putevi i putokazi II. Putevi i putokazi II.. Putevi i putokazi II. Svjetlo riječi XVI/189. Livno-Sarajevo 1997.. Svjetlo riječi XVII/193. Ljubljana 1978. (Niz članaka o našoj prošlosti)”. Gavrilović Vera.. 2368. (Uredil – A cura di: Ferdo Gestrin). 2373. 2372. Knjižnica Baština. (* Ivka Svjetlana. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Gavran Ignacije. Quaderni storici 40. Gestrin Ferdo. 364-365. Putevi i putokazi II. Svi bez iznimke katolici (Vjerska pripadnost bosanskih vladara). Svjetlo riječi. Beograd 1999. 2-38. 2366. Rezultati jugoslovanske historiografije. Kalendar Svetoga Ante 1998.Društvo 227 Fišić Ladislav. 7-21. “Ignacije Gavran. Knjižnica Baština.

49-57. 2379. 2376. IČ 31. Ponovo o Srbima u Hrvatskoj u 9. 247-271.. 341-351. Le migrazioni degli slavi in Italia nella storiografia jugoslava. Migracije Slovanov v Fanu. ZČ 32/3.) 2387. JIČ XVIII/1-2. ZČ 52/3... Glišić Branko. 277-280. 221-224. Slovanske migracije v Italijo. Goluža Božo. Čoralić Lovorka. Mostar 1999. Slovani v Pesaru od 15.. Gestrin Ferdo. Ljubljana 1984. HZ 37. (* Voje Ignacij. njihova poselitev v mestu in družbena struktura. 13. Prilozi demografskoj povijesti Dubrovnika i okolice 2. 2375. Radovi 27. Etničko i nacionalno biće Crnogoraca. Gestrin Ferdo. 233-242.. 2378. Golušić Antun. Gestrin Ferdo. Migracije Slovanov v Italiju skozi stoletja.228 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Migracije Slovena u Italiju kroz vekove. do 17. stoletju. njihova poselitev v mestu in družbena struktura.-2000. stoljeću. Beograd 1998. 2386. 2380. Ancona 1988. 11-20.. Goldstein Ivo. 21-28.-1941. Beograd 1979. Gestrin Ferdo. 2383. 6777. Goluža Božo. Zagreb 1984. Povijesni prilozi 19. Beograd 1988. Zavod za povijesne znanosti HAZU. Katolička crkva u Bosni i Hercegovini 1918. Panpublik.. 211. Suženjstvo . 2384. ZČ 50/1.. Migracije Slovanov v Fanu v 15. Rodovi Slanskog primorja. stoletja. Beograd 1984. ZČ 49/3. 2385. Ljubljana 1996. Hrvatska u vrijeme kraljeva narodne krvi.. 297.. Crkva na kamenu XX/218. Mostar 1995. 336. Dubrovnik 1991. 447-451. Gestrin Ferdo. Sarajevo 1997. Gestrin Ferdo.. Hrvatska povijest izme u Istoka i Zapada.. 16-17. 2382. Zagreb 1994. Ljubljana 1998. Glasnik Slovenske matice 8/1. Dinar 10. 303-316. 2381. Goldstein Ivo. Glomazić Milisav.. Bosna i Hercegovina zemlja – katolika. Gestrin Ferdo. Zagreb 2000. 2377.prisilna migracija Slovanov v Italijo. (* Zovko Ljubomir.. Ljubljana 1995. . HM I/3-4. 2374. Gestrin Ferdo. pravoslavaca i muslimana. Quaderni di Proposte e richerce No 3. Vladarska titula na novcu bosanskog kralja Stefana Tomaševića.. Slovenska matica.) 2381a. Ljubljana 1998. Ljubljana 1978..

309. Grafenauer Bogo. 2400. EJ 1. izdanje. 17-25. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. Hadžihasanović Aziz... 69-70.. Hrvatsko podrijeklo begovih familija u zapadnoj Bosni i Hercegovini. EJ 4... 2396. (Uredio Milenko Brkić).. 28. Etnička struktura srednjovjekovne Bosne. 2389.. Mitar Dragutinac.. 117-119. Branko Fučić.. 230-246.. 257-274. Münchem 1962. 2391.Društvo 229 2388. Gujić Kasim. Postanak imena Hrvat. “Bosna i bošnjaštvo”... Grgić Marijan. Sarajevo 1994. Grubišić Silvije. Grafenauer Bogo. Zagreb 1986. Istorijske osnove bošnjaštva.. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”. Feljton: Krstaški ratovi (2-3): (2) (Počelo je prije 700 godina). 2401. Hadžijahić Muhamed. FPN. 77-81. 22-23. Südostforschungen 21. Sarajevo 1996. (Uredio An elko Badurina.. SNL-KS-Institut za povijest umjetnosti. Hadžiahmetović Ismail. Kršni zavičaj 22. Još jedno bogumilsko islamsko kultno mjesto. 2397. Astrologija (Bosna i Hercegovina). Humac 1989. Sarajevo 2000. Dragutin Nežić i Doris Baričević)”. “Bosanska srednjovjekovna država i suvremenost (Zbornik radova)”. Sarajevo 1998. Nezavisni list Muslimana Bosne i Hercegovine u iseljeništvu 1960-1967. Gruhonjić Asim. (Pretisak)”. Hadžijahić Muhamed. Ljiljan. Zagreb 1980. 2398. JLZ. Marijan Grgić. Hikmet IX/2 (98). “Bosanski pogledi. Sjećanje na dobru kraljicu. 137-151. Prva linija III/19. JLZ. EJ 5. 2393. (3) (Otkud Muslimani u Ma arskoj prije 800 godina). 2394. Svjetlo riječi XVIII/211. izdanje. PCC Me ugorje. Tuzla 1996. Hadžijahić Muhamed. 2. JLZ. Die Anfänge der nationalen Entwicklung in Bosnien und der Herzegowina.. Hadžidedić Zlatko. 2. Zagreb 1979. Studenci 1995. Stamaco (Zürich). Hereza kao usud. “Leksikon ikonografije. 2399. Emilijan Cevc. (* Balić Smail. 111116. 40. 371-372. Zagreb 1988. 2. Hadžidedić Nedžad. London 1984. Prihvat islama u Bosni i Hercegovini. Ljubljana 1990. Glasnik VIS-a SFRJ XLIV/3. Autori: An elko Badurina. Prva linija IV/20. ‘Karantanija’.) . Grmača Dolores. Ime (Hrvati). 2390. Svijet III/90. 1-2. Feudalizam u jugoslavenskim (jugoslovenskim) zemljama. Sarajevo 1995. Radovan Ivančević. 168-193. liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva. 2392. 387-388. izdanje. 2395.. Sarajevo 1981.

Hadžijahić Muhamed.06. 2409. Bošnjaci i islam”. Nezavisni list Muslimana Bosne i Hercegovine u iseljeništvu 19601967. 186. 37-49. Hadžijahić Muhamed. Islamska zajednica-Putokaz. Pećina u Brataljevićima kod Kladnja kao kultno mjesto.06..02.06. Glasnik VIS-a u SFRJ XLII/5. (Pretisak)”. Porodična biblioteka 16... 2. Stamaco (Zürich). 10. (* Žiga Jusuf. Oslobo enje 49/15675. Hadžijahić Muhamed. 2408. 4-5): (1) (Nevolje su dolazile s karavanima). Legenda o posljednjim Kotromanićima u Derventi.. Feljton: Putevi evropske medicine u Bosni i Hercegovini (1. 7. Sarajevo 1997. 1996. 1992. Sarajevo 1997. Sarajevo 1998. Sarajevo 1996.. Regionalni ured u Sarajevu.06. H. 8. Hajdarević Azem. Sarajevo 20. Sarajevo 1991. 9-16. Oslobo enje 35/10796.. Oslobo enje 49/15655. Hadžiomeragić Maid. 2405. (4) (Slana voda . Biblioteka Dokumenti. Sarajevo 1979. Zagreb 1990. 2402. “Bosanski pogledi. Sarajevo 1992.01. 2411. (5) (Od Italije do Drine). KDM Preporod. (* Numić Hajrudin. Posebnost Bosne i Hercegovine i stradanja Muslimana (Rukopis dostavljen savezničkim snagama 1944). 1992. Visoki saudijski komitet za pomoć BiH. Centar za bosanskomuslimanske studije.) 2404. Muslimanska biblioteka. Hadžijahić Muhamed. 292-297. 22. Od tradicije do identiteta (Geneza nacionalnog pitanja bosanskih muslimana).. Zbornik priloga sa skupa održanog 22. Halilović Enver. Bošnjaci i vrijeme. 2403... Hajdarhodžić Hamdija. 124. u Sarajevu. (KUN 72/530). Prvi susret s islamom na Balkanu.. Tuzla 1995. Oslobo enje 35/10792.. 7. Biblioteka Dokumenti. 2410. godine u Sarajevu). KDB Preporod.. Muhamed Hadžijahić (1918-1986)”. Počeci narodnog razvoja u Bosni i Hercegovini.230 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. “Grupa autora. Sarajevo 08. Hadžijahić Muhamed. 440-441. GR IZ u SFRJ LV/5-6. (Zbornik radova sa okruglog stola održanog 24. 1978. Bosna. Novi Pazar 1992. 14. 4849. izdanje. Sandžak I/12. Sarajevo 25. Sarajevo 26. 49-50. Hadžijahić Muhamed – H.) 2406. Sabor Bosanske Posavine u Sarajevu-Institut za istoriju u Sarajevu. 1994. Historijska opravdanost autonomije Sandžaka.) . 2407.. (* Imamović Mustafa. A. FF. Bandžović Safet. Sarajevo 1990.. 1978. 1978. Sarajevo 22.11. London 1984. 473-490. G. Centar za bošnjačke studije. Porijeklo bosanskih Muslimana.. Oslobo enje 35/10795. “Čas sjećanja.lijek).-2000.. S.. “Bosanska Posavina – dio cjelovite Bosne i Hercegovine”. Preporod XXVII/586.

Studije o Bosni (Historijski prilozi iz osmansko-turskog perioda).. Restitucija bosanske državnosti (Izbor priloga i dokumenata). Preporod XXVIII/628. Organisation of the Islamic conference. Handžić Adem. “Širenje islama i islamska kultura u bosanskom ejaletu”. Sarajevo 1991. Sarajevo 1995. “Grupa autora. 33-74. Istanbul 1994. Pogovor. IRCICA. 2418. Organisation of the Islamic conference. Handžić Adem. Gradina I/3.. Svjetlost. Islamizacija Bosne i Hercegovine i porijeklo bosanskohercegovačkih muslimana. O širenju islama u Bosni (s posebnim osvrtom na srednju Bosnu). Istanbul 1994. “Omer Ibrahimagić. (sa starom oznakom: Sarajevo 1940). Organisation of the Islamic conference. Travnik 1993. Handžić Adem. 34. Gračanički glasnik 4. 2416. Handžić Adem. Posebna izdanja. Sarajevo 1998. 118-153. “Adem Handžić.) 2413. Centar za bosanske studije. (* Mandžukić Jasmin. POF 41. Balić Smail. (Fototip izdanja iz 1940). Visoki saudijski komitet za pomoć BiH. 75-89. 219-222. Sarajevo 1995. Halilović Safet. O konfesionalnom sastavu stanovništva u Bosni i Hercegovini u prvim stoljećima osmanske vladavine. 2417.Društvo 231 2412. 376. Zenica 1993. KDM Preporod Zenica... (* Jalimam Ermina. Research Centre for Islamic History. 2414. Handžić Adem. Gračanica 1997. XVI + 310. Research Centre for Islamic History. 17. Država i narod koji su trebali nestati”. 37-52. Halilović Safet.. “Adem Handžić. 41-54. Istanbul 1994. Research Centre for Islamic History. 2420. Art and Culture. Handžić Adem. Art and Culture. Tešanj 1994...). Etničke promjene u sjeveroistočnoj Bosni i Posavini u XV i XVI v. Divan I/3. Istanbul 1994. . 2419. Organisation of the Islamic conference. 2415... 16-20. Handžić Adem. O širenju islama u Bosni – s posebnim osvrtom na srednju Bosnu.. Konfesionalni sastav stanovništva u Bosni i Hercegovini u prvim stoljećima osmanske vladavine. Handžić Mehmed. Sarajevo 1998. “Adem Handžić. Art and Culture. 32.. 2422. Research Centre for Islamic History. O širenju islama u sjeveroistočnoj Bosni u XV i XVI vijeku. Studije o Bosni (Historijski prilozi iz osmansko-turskog perioda)”. Bošnjaci i islam”. Handžić Adem. POF 42-43 (1992-1993).. Porodična biblioteka 16. IRCICA. 7-17. IRCICA. Art and Culture. Studije o Bosni (Historijski prilozi iz osmansko-turskog perioda)”. O širenju islama u Bosni s posebnim osvrtom na srednju Bosnu. 2421. Knjiga 1.. Studije o Bosni (Historijski prilozi iz osmansko-turskog perioda)”. 18.. IRCICA. Regionalni ured u Sarajevu. Bosna i Bošnjaci.

Hasandedić Hivzija. "Simpozijum: Vlasi u XV i XVI vijeku". (Prireivači: Esad Duraković i Enes Karić). Sarajevo 2000. 2424. Regionalni ured u Sarajevu.. Muslimani prozorske općine. Radovi ANU BiH 73. Ogledalo. 2432. Diskusija. Sarajevo 1983.. 19. Behar IX/51. "Predmet i metod izučavanja . 2434. Mehmeda Handžića. 175-204. “Grupa autora. VI-464.. Karić Enes. Širenje islama u Hercegovini. “Mehmed Handžić. Sarajevo 1999. Hrabak Bogumil. 26-27. 2427. 17-40.. Sarajevo 2000. 2429. Kadribegović Aziz. 2431. Hodžić Sabit. Čelebić Almedina. 10-11.). V-604. 149-152. Priča o izdajici.232 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 2430. Sarajevo 2000. IV-411. Tribunia 6. Trebinje 1982. Sarajevo 1998. Gazić Lejla. 26. Godišnjak grada Beograda 27. (* Duraković Esad. El-Hidaje.. Hrabak Bogumil. Izabrana djela Mehmeda Handžića. Sarajevo 1994.. Handžić Mehmed.. Sarajevo 1999. Neimarlija Hilmo. Preporod XXX/695. Izbor radova”. Beograd 1987. Visoki saudijski komitet za pomoć BiH. Razgranavanje katuna i stvaranje grupe katuna. Zagreb 2000. Preporod XXX/676. 20. “Islamska misao H. Islamizacija Bosne i Hercegovine i porijeklo bosanskohercegovačkih muslimana. Knjiga I-VI..) 2426. Biblioteka Baština. 2433. Biblioteka Baština.. II-373. Sarajevo 1999. Handžić Mehmed. 46-47. 21. Heftrich Urs. 2423. Mostar 1998. “Bosna i bošnjaštvo”. Sarajevo 2000. Knezovi i vojvode Trebinja i Popova do XVII veka. 73-80. I795. Islamizacija Bosne i Hercegovine i porijeklo bosanskohercegovačkih muslimana. 8-13. Ljubljana 1990. Dubrovčani u Ugarskoj i njihove veze sa Bosnom i Srbijom (1300-1541).-2000. Porodična biblioteka 16... Kabes IV/29. Hrabak Bogumil. Sarajevo 2000... (Prire ivač Esad Duraković)”. 57-70.. 2428. Balić Šerif. Visoko 1985. Nisu svi Muslimani Bošnjaci niti su svi Bošnjaci Muslimani. Islamizacija Bosne i Hercegovine i porijeklo bosanskohercegovačkih Muslimana. Preporod XXIX/668. 79-88.. Kabes II/5. Sarajevo 1999. Srbi i rat u Bosni (Njemačka polemika 1997. III-391. Preporod XXX/691. 7-46. Izabrana djela Mehmeda Handžića. Handžić Mehmed. Bošnjaci i islam”.. 19. Novi muallim I/1. 116-119. Glavni odbor Sarajevo-RIZ u Republici BiH. odnosno plemena u nekadašnjoj Hercegovini (XIII-XV vek). 158-160. Horvatić Dubravko.. Horvat Branko. 2425. POF 49 (1999). Odjeljenje društvenih nauka 22. ‘Karantanija’. 293-308. Handžić Mehmed... Knjiga II. Svjetlo riječi III/32. Mostar 1996. Preporod XXIX/672. Hrabak Bogumil. Ogledalo. 2435.

12. 181-201.. Hrabak Bogumil. SIJ. 2437. (Radovi sa naučnog skupa. 12-13. 22-53. Sarajevo 1994. Naseljavanje hercegovačkih i kosovskih vlaha u Dalmatinsku Zagoru u XIV. Hrabak Bogumil. Hywood Colin. godine). 2439. 73-83. Paponja Srećko. Filipović S.) 2443.njihov uticaj i posljedice na demografska kretanja i promjene u našoj zemlji... Harvard Middle Eastern Monographs 28.. Center for Middle Eastern studies. Hrabak Bogumil.. i 27. 67-87.njihov uticaj i posljedice na demografska kretanja i promjene u našoj zemlji.. 5-16. X 1989. Odjeljenje društvenih nauka 3. “Hrvati u BiH – ciljevi i mogućnosti”. (* Šimić Stjepan.. Institut za istoriju-Institut za izučavanje nacionalnih odnosa. u Sarajevu. Beograd 1998. 16-17. Sarajevo 1990. Beograd 1997. Beograd 1989. Migracioni procesi i Bosna i Hercegovina od ranog srednjeg vijeka do najnovijih dana . H. “Srednjovjekovna istorija Crne Gore kao polje istraživanja”.... Mostar 1995.. Hrabak Bogumil. 2436. (* M. “Hrvatsko podrijetlo bosansko-hercegovačkih Muslimana (Zbornik)”. Hrabak Bogumil..) 2444.Društvo 233 patrijarhalnih zajednica u Jugoslaviji". 21. “The Muslims of Bosnia – Herzegovina. Edited by Mark Pinson. “Zbornik radova X kongresa istoričara Jugoslavije”. Prenošenje kuge iz italijanskih sajamskih i lučkih gradova na prostor Neretva-Bojana (1350-1600). Hrvatska hercegovačka zajednica “Herceg Stjepan”. Nikola. Naučni skupovi 7. Sarajevo 1995. 429-431. i 24. Stećak II/14. . Preseljavanja preslavenskog stanovništva na Balkan tokom srednjeg veka. Sarajevo 1995.. 598-599. 26. Bosnia Under Ottoman Rule. Istorijski institut RCG. Acta historiae medicinae XXIX/4. Diskusija. Their Historic Development from the Middle Ages to the Dissolution of Yugoslavia”. Titograd 23. Čelnici stočarskih zajednica u istočnoj Hercegovini u XIII – XV veku. CANU. 26. XV i XVI veku.. Knjiga 3. XII 1994. Migracioni procesi i Bosna i Hercegovina od ranog srednjeg vijeka do najnovijih dana . Hrabak Bogumil. 2442. 139-172. Podgorica 1999. Sarajevo 1995. Stećak I/1. novembra 1978. Zbornik radova sa simpozija. Neum 1922. Cambridge Massachusetts 1994.. Stećak II/21.. u Sarajevu. 1463-1800. Zbornik za istoriju BiH 2. 2440. Institut za istoriju-Institut za izučavanje nacionalnih odnosa. 2441. 2438. X 1989. Titograd 1981. Stećak II/21. Zbornik radova sa Okruglog stola Istorijskog instituta. "Migracije i Bosna i Hercegovina". Zagreb 1992. i 27. Diskusija. Sarajevo 1990. "Migracije i Bosna i Hercegovina".

Sarajevo 1995. 134. Sarajevo 1996. 2000. Nacije nisu konstitutivni. VKBI. International Conference. 2449. 19. Sarajevo 1998.02.. Kurtćehajić Suad. VKBI. Me unarodni forum “Bosna”. . 176-184. Centrala SDA. “Bosanska srednjovjekovna država i suvremenost (Zbornik radova)”. 1091-1098.. Zgodić Esad. Ibrahimagić Omer. Sarajevo 1995. Ibrahimagić Omer. 9-19. Državno-pravni razvitak Bosne i Hercegovine. Kontinuitet bosanskohercegovačke države.. Ibrahimagić Omer. Džambegović Sanela... 1998... Sarajevo 12. Država. Politički sistem Bosne i Hercegovine (Udžbenik sa hrestomatijom). “Esad Zgodić. “Knjiga sažetaka”. 2452. GR IZ BiH LIX/910.. Tribina 15. FPN. Sarajevo 1995. Ibrahimagić Omer. 224. 123-124. Dnevni avaz IV/796. 38.. 9-11. 49. Bosna u mirovnom procesu. VKBI. 2454. Ibrahimagić Omer. 957-964. Oslobo enje 56/19056. Bosna i Bošnjaci. 2448. Sarajevo 1997.03. Svjetlost. 2456. Dan bosanske državnosti.. Biblioteka Posebna izdanja 38. Državno-pravni razvitak Bosne i Hercegovine (Kratak pregled) – Constitutional development of Bosnia and Herzegovina (A Short Survey).. Sarajevo 1999. 13. Tribina 41. Unsko-sanske novine I/9. Sarajevo 1998. nacija. Država i narod koji su trebali nestati. 2446. Editio iuridica 5. Ljiljani čuvaju bosansku dušu. Pejanović Mirko. Biblioteka Posebna izdanja 13. (* Ljubović Esad. Državnost i nezavisnost Bosne i Hercegovine. Tribina 36. Ibrahimagić Omer. 100-102.. Sarajevo 07. (* Halilović Safet.. GR IZ BiH LIX/11-12. 283. Gračanica 1999. Kantonalni odbor SDP. Bosnian Paradigm.. Magistrat. 2445. 85. Slobodna Bosna II/11. 2450.. Ibrahimagić Omer. Sarajevo 1997. Državno-pravna i nacionalna vertikala Bosne i Bošnjaka (teze). 2453.234 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Knjiga prva. (Fokus 41) 11. (KUN) 6. 21-28. Ibrahimagić Omer. Sarajevo 1998. Sarajevo 2000. već autohtoni element Bosne i Hercegovine. Ibrahimagić Omer. Sarajevo 1994.-2000. 2455. Ibrahimagić Omer. Sarajevo 1996.. (* Zgodić Esad.) 2451.) 2447. Ibrahimagić Omer.. Ibrahimagić Omer. Nužnost promjene filozofije mišljenja Bošnjaka o svojoj odbrani. VKBI. Ljiljan 375. VKBI. Sarajevo 1997. Gračanički glasnik IV/7. Bihać 1996.. demokratija (Iz diskursa SDP BiH)”. Sarajevo 1997. 78..

. Oslobo enje 49/15681. 9. Od Dukljana do četnika (Hiljadugodišnje prekodrinsko zlo).05. Oslobo enje 48/15335. “Simpozij ‘Prilog historiji kulturno-obrazovnog razvitka Bosne i Hercegovine’”. Sarajevo 27. 11. Struktura vojničke klase u XV i početkom XVI vijeka s posebnim osvrtom na širenje islama u Bosni. 24.. 2459.. (KUN X/32(490). Sve je razvučeno i nestalo bez traga (Kada i kako je opljačkana kulturna baština sa ovih hercegbosanskih prostora). 2462. 11.. Imamović Enver. Imamović Enver. (Sarajevo.. Produkt historijskih imperativa (Čitanje Herceg-Bosne). Sarajevo 04. 8. septembra 1993). Zemlja 1. Sarajevo 1992. 1991. 11. 269-282. Oslobo enje 48/15336. Zenica 1997.Društvo 235 2457.03.. (2) (Pad bosanske kraljevine).. a jedan narod. 2464. 2458. (2) (Potomci “dobrih Bošnjana”). Imamović Enver. 2468. Sarajevo 01. Naša riječ 42/2851. Sarajevo. Imamović Enver. 2463. Sarajevo 28. 2461. 1992. POF 41. 1990.01. 7. Kontinuitet bosanske državnosti (Naučni skup (‘Bosna i Bošnjaci u borbi za opstanak’). Korijeni bosanske državnosti. Sarajevo 1993.. Imamović Enver. Tri vjere. Imamović Enver.04. Oslobo enje 48/15639. 10. 1992. Oslobo enje 48/15431. 1993. 1993. Sarajevo 11. Ibraković Dž. 6-7. Osvrt na podatke koji upućuju da je u srednjovjekovnoj Bosni postojao i djelovao Univerzitet. Avicena..01. Oslobo enje 50/16135. Treba li nam kraljica. Biblioteka Naučni skupovi III. 1991.. Nedjelja..01. 1991. Slobodna Bosna. Sarajevo 15. Imamović Enver. 1993.02. Imamović Enver. Oslobo enje 50/16024. 2465. 2466.. Imamović Enver. Korijeni bosanske državnosti. 2470. Zbornik sažetaka. Ibrahimović Ramiza. 31-32. 2467. Imamović Enver.06. Feljton: Gdje su i šta je sa grobovima bosanskih vladara (1-2): (1) (Duboki su bunari prošlosti). 2469. Sarajevo 06. Oslobo enje 48/15393. Oslobo enje 50/16023. Neobična zemlja.01. Sarajevo 25. Imamović Enver. Svoji na svome.05. Sarajevo 16. 1991. 2. 1992. Imamović Enver. Sarajevo 1992. Podrinjske informativne novine. Sarajevo 09.02.. 2460. Feljton: Mržnja dubokih korijena (1-2): (1) (Svjedočanstva prošlosti).. “Širenje islama i islamska kultura u bosanskom ejaletu”. Sarajevo 1991. 2.

“Bosna i Hercegovina i svijet”. Sarajevo 04. 1996. 2477. Oslobo enje 53/17265. Odnos “bosanskoga i muslimanskoga” – kontinuitet. RBiH. Ministarstvo obrazovanja. (2) (Osvajanje Srbije i Hrvatske). Oslobo enje 53/17263..06. 2472. Institut za istoriju. izdanje.. .11. 2471. 1996. 8-10. 24. VKBI. Sarajevo 27. (2) (Kolijevka “prave Bosne”).-2000. Biblioteka Bosna.. Korijeni Bosne i bosanstva. Sarajevo 01. Sarajevo 30. “Bosanska srednjovjekovna država i suvremenost (Zbornik radova)”. 1. Historija 5.. Sarajevo 02..06..) 2474. Kraj antičkog doba i dolazak Slavena. 16. (* Omerbegović Nermina. 16. 39-41. razred osnovne škole”. Imamović Enver..... Stećak IV/46. 1996. Oslobo enje 52/17047. . Mostar 1997... Me unarodni centar za mir. Sarajevo 1995. 2478. 1996.. Slobodna Bosna II/11. Imamović Enver. (4) (Tajne kraljevskih grobnica). 34.. 49. 3 izdanje 2000. (5) (Vjerno uz Crkvu bosansku). Slobodna Bosna II/10. Sarajevo 1994. 10. Oslobo enje 53/17264. Sarajevo 1994. FPN. Zenica 1996.07. predavanja sa javnih tribina.. Feljton: Korijeni bosanske vojske (1-3): (1) (Bosanski Iliri prijete Rimu). Oslobo enje 53/17261. 1996.”. 2473.. (3) (Tri žene Stjepana II).07.. “Ratni kongres bosanskomuslimanskih intelektualaca 22. 47-54. Oslobo enje 53/17259. Imamović Enver.. Imamović Enver. izdanje 1997. 1996. 10. (7) (Riznica Bobovca).. 48-49. Sarajevo 1996. 1996. Sarajevo 1996. 22..236 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 16.. Brzica Stjepan. Imamović Enver. (8) (Propast Kraljevstva). (2.). 20. 10. 16. (6) (Bosna zlatna i srebrena). Slavna bosanska vojska.07. Kabes III/17... Feljton: Bosanska dinastija Kotromanića (1-8): (1) (Vladari Kulinovog roda). 39-41.. Sarajevo 03. 2475. Sarajevo 1996. 2480. Sarajevo 28. Sarajevo 18.. Korijeni kulturno-vjerskih odnosa Bosne i Hercegovine i Irana. (Izbor novinskih članaka. Oslobo enje 53/17094. Imamović Enver. Ljiljan IV/113. 1995. 16. Korijeni kulturno-vjerskih odnosa Bosne i Irana. 2479. 21-37. Mostar 1997. Sarajevo 24. 1996. Sarajevo 1996. decembar 1992.01. (3) (Slavna bosanska vojska). Sarajevo 1995. nauke i kulture. Kabes III/16. Slobodna Bosna II/12. 111. Imamović Enver. 39-41. referata sa znanstvenih skupova i posebnih priloga). Imamović Enver. Oslobo enje 53/17262.. 2476.. 67-70. Oslobo enje 53/17260. Imamović Enver. Sarajevo 1995. Sarajevo 1997. Šator Muhamed.06. 63. 1996.06. Sarajevo 29. Sarajevo 1996. Hadžirović Ahmed. “Enver Imamović.. Robovlasnički lov na Bošnjake (Kako su u srednjem vijeku iz Bosne odvo eni u roblje bogumili). Imamović Enver. 404. Prva linija IV/22. Bosanska dinastija Kotromanića.07. Didaktički putokazi 4. Oslobo enje 53/17266.

137-142. 15. Oslobo enje 55/18023. Imamović Enver. 1998. U čast bosanske kraljice Katarine (Uspješan nastup sarajevskih studenata povodom obilježavanja 519.. Oslobo enje 55/18032. Oslobo enje 55/18019. 1998. A. Naša škola XLVI/11. Povijesni prilozi 17. Ljiljani i Bošnjaci.. (16) (U jednoj porodici dvije vjere). (5) (Pod rimskom vlašću). (7) (Bošnjaci.09. 115.. Sarajevo 18. 19.. Sarajevo 2000.. (8) (Treći narod). 18.08. 18.. (* Škegro Ante. Zagreb 1999. 21. 14. 1999. 19.. 19.. Imamović Enver.. Oslobo enje 55/18025. Dani VIII/173. 18. Oslobo enje 55/18024.. 1999..08. Imamović Enver.) ..09.... Sarajevo 1998. Sarajevo 22. Škegro Ante.08.Društvo 237 2481. Sarajevo 01.08. 1998. Art 7... 20.. Sarajevo 09. 1998. 1998.08. Sarajevo 1998. Škegro Ante. Zagreb 1999. Sarajevo 10. 446-450. 22. Škegro Ante.. Zagreb 2000. 1998.. Rubić Nela. 2484. 1998. Sarajevo 08. Stećak VII/82. 1998. 2485. 15. 1998. Kabes IV/29. Sarajevo 1999.07. (19) (Hercegovina – vlaška magistrala). Lovrenović Dubravko. Sarajevo 29. (12) (Poslovično poštenje i dobrota). Oslobo enje 55/18030. Sarajevo 1998. Sarajevo 03. 1998. Oslobo enje 45/18881. Sarajevo 2000. 2482.07. Historija bosanske vojske.. 2000. Oslobo enje 55/18025.07. 2000. 13. (2) (Prvi ljudi na tlu Bosne). 154-156. Selhanović Selman. Oslobo enje 54/17747. HM III/11-12. 1998. Sarajevo 13. Zagreb 1999. Sarajevo 07.08. Edicija Bosanski korijeni. Jalimam Salih. 35. BF VIII/12. (15) (Svi Bosanci. Avdić Edin. (3) (Revolucionarni pomaci). Porijeklo i pripadnost stanovništva Bosne i Hercegovine. Oslobo enje 55/18029. Sarajevo 29. godišnjice smrti posljednje bosanske kraljice Katarine). (20) (Vlasi s krivotvorenim imenima). 19.. (6) (Čija je Bosna). Ču. 308-330. Zagreb 1998. 321-326. 48-49. Obavijesti HAD XXXI/3. Oslobo enje 55/18033. 61-62. (9) (Doba bezimenih banova). Oslobo enje 55/18027. Obavijesti HAD XXXI/1.07. Mostar 1998.08. Sarajevo 30. Sarajevo 04.10. Sarajevo 11.. 19.. Imamović Enver.08. 18. Sarajevo 1999.08.12. Oslobo enje 55/18020. Imamović Enver. Škegro Ante. 15. Lovrenović Dubravko. Sarajevo 31. 1998. 1998. Sarajevo 05... 325. 1999. 216-236.08. Sarajevo 27.. Oslobo enje 55/18018.08. Sarajevo 14.08.08... 1998.. (11) (Antropološke razlike). Ma. GR IZ BiH LXI/1-2. Škegro Ante.. Povijesni prilozi 18. (10) (Izme u države i ‘ničije zemlje’). Oslobo enje 55/18022. 13. 30-32. BF VI/10. Sarajevo 06... 19.10. 1999. 1997. 1998. Sarajevo 02. Oslobo enje 55/18017. 1998. (17) (Zemlja u rukama domaće vlastele). 164-169.. Slobodna Bosna V/159.. 1998.. (* Hadžirović Ahmed. Kosovac Abdulah. Oslobo enje 55/18021. različita vjera). 317-338.. Oslobo enje 55/18031.. Oslobo enje 55/18025. (14) (Vjersko šarenilo Bosne). (13) (Ljiljani me u trnjem). Sarajevo 21. A. Oslobo enje 45/18914. 1998. Preporod XXVIII/647. Škegro Ante.07. (4) (Zavojevači i pitomi). Sarajevo 1999.08. 16. 61. Art 7. Sarajevo 12. 1998. Sarajevo 30. 21. Oslobo enje 55/18026. 13. 11) 2483.. Oslobo enje 55/18028. Sarajevo 28. 19. Sarajevo 02. 14... Zarez II/26. ime predslavenskog porijekla).10. Feljton: Porijeklo i pripadnost stanovništva Bosne i Hercegovine (1-20): (1) (Slavenizirani Iliri). Dnevni avaz (Fokus V/128)..

. u 2497. KDM Preporod Zenica. Sarajevo 1991. Nezavisni list Muslimana Bosne i Hercegovine u iseljeništvu 1960-1967. Zagreb 1983. Imamović Mustafa. 2487. 18-21. izdanja Enciklopedije Jugoslavije”. Restitucija bosanske državnosti (Izbor priloga i dokumenata)”. Separat II. Osebujnost bosansko-hercegovačkih Muslimana i njihove narodnosti. Zagreb 1984. 2488..10. godine ratne 1992. Poznavanje društva za IV razred osnovne škole. Imamović Enver. Sarajevo 1991. Imamović Mustafa. Sarajevo 1999. Sarajevo 1999. “Safet Halilović. Državni razvoj i društveno-politički sistem (Historijski pregled). 217-221. Imamović Enver.-2000. Ustav Bosne i Hercegovine. Zenica 1993. Imamović Mustafa. “Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina. Imamović Enver. Dobri bogumili. Grobovi naših predaka. 5 plus 6. Knjiga 1. 2489. Bosanski vitezovi. Pregled istorije genocida nad Muslimanima jugoslovenskim zemljama. Sarajevo 1991. 2496.. izdanje. 22-24. 18-20. 2495. Imamović Isak. JLZ. Zagreb 1982. Diplomacija (Diplomatija) (Bosna i Hercegovina). Sarajevo 1999. GR IZ u SFRJ LXV/6. EJ 3. 5 plus 7.238 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Muslimanski glas.. Centar za bosanske studije. godine)”. 129-133. Osnove historijske naznake bosanskomuslimanskog nacionalnog identiteta (Uvodni referat sa osnivanja Kongresa bosanskomuslimanskih intelektualaca u Sarajevu 22. 2491. 2. 1999.. decembra/prosinca. 146. Sarajevo 10. 63-80. 673-693. Imamović Enver.. . (KUN) 2. MAG.. 2. JLZ. Imamović Enver – Bošnjak Jozo. Državnopravni razvitak jugoslovenskih naroda (Nacrt predavanja). Sarajevo 1993.. London 1984. 2499.. Čiji je kralj Stjepan Tomašević?.. “Bosanski pogledi. Stamaco (Zürich). 12. 2490. 5 plus 10. 2494. Imamović Mustafa. 481-482. Imamović Mustafa. 2492. Studio ‘m’.... Državni razvoj i društveno-politički sistem (Historijski pregled). Imamović Mustafa. 2493. Posebna izdanja. Imamović Mustafa. Imamović Mustafa. 11-56. 2486. 2498. Pregled istorije genocida nad Muslimanima u jugoslovenskim zemljama. izdanje. Sarajevo 1994.. “Bosanski ustav (fototip izdanja iz 1910. JLZ. (Pretisak)”. Oslobo enje 45/18903. EJ 2. 467.

Armija RBiH. 9-32.. Biblioteka Posebna izdnja 70. Imamović Mustafa. Predgovor. Erasmvs 18. Državno-pravni razvitak Bosne u srednjem vijeku. Imamović Mustafa.. Bosanski stil na stećcima i metalu – Bosnian Style on Tombstones and Metal”. “Borac Armije Republike Bosne i Hercegovine”.) 2509. Odjek. Sarajevo 1. godine)”. Sarajevo 1994. 1994. (KUN) 8. Uvod u historiju Bošnjaka.. 2501. Imamović Mustafa. izdanje 1993. Armija BiH.. Odjek L/1-3.. 2510. 2000.. Sarajevo 2000. 39. Sarajevo 1997. 2505. GR IZ BiH LXII/11-12. Imamović Mustafa. Osnovne historijske naznake bosanskomuslimanskoga nacionalnog identiteta. Veselin Masleša. Bosansko-muslimanski narod i njegova geneza. 4-5.. Predgovor. 2512. Imamović Mustafa... (Dvojezično). Oslobo enje 57/19329. 7-9. Zenica 2000. Press centar.Društvo 239 2500. VKBI. Feljton: Integracione ideologije Bosne (3): (3) (Bosanski je bio diplomatski jezik na Porti). “Marian Wenzel. . Imamović Mustafa. 128-129. 9-16. Zagreb 1996. Biblioteka Dometi. 2508. Imamović Mustafa.. Imamović Mustafa. Sarajevo 1999. 2. 5-10. Imamović Mustafa. Sarajevo 2000. Imamović Mustafa.”. Bosnian Paradigm. (* Jalimam Salih. decembar 1992. Vojna biblioteka 1.) 2511. Uprava za moral Generalštaba. Sarajevo 1998. Integraciona ideologija i Bosna. (* . 2503. Imamović Mustafa. Bemust... Bošnjaci. 2504. 29. 445. “Ibrahim Pašić. 11-19. 1080-1082. Press centar. Historija države i prava Bosne i Hercegovine. “Ratni kongres bosanskomuslimanskih intelektualaca 22. International Conference.. 38-47..12. Sarajevo 10. Imamović Mustafa. Imamović Mustafa. Sarajevo 1995. “Bosna i Bošnjaci (Državno-pravni razvitak Bosne i Hercegovine i bošnjačkomuslimanski narod)”. 2502. VKBI.. 29-38. Državnost i granice Bosne i Hercegovine.. 2507. Sarajevo 1996. izdanje. Serdarević Husein. Didaktički putokazi VI/19. Sarajevo 2000. Sarajevo 1997.. 9-19. Biblioteka Kulturno naslje e. Vojna biblioteka 16. Sarajevo Publishing.. “Knjiga sažetaka”. Sarajevo 1999. 28. Bošnjaci. 2.. Bosniaks. Special 50th anniversary edition. Introduction to the History of the Bosniaks. Ljiljan V/202. Me unarodni forum “Bosna”. Sarajevo 2000. VKBI. “Ko je ko u Bošnjaka”. Od hajduka do četnika (Stradanje i genocid nad glasinačkim Bošnjacima od najstarijih vremena do 1994. 2506..

168.. Sarajevo 1998. Jahić E. Isaković Alija. Abruzzi secoli XIV-XVI". 2513.) 2519. Sarajevo 1997. SANU. Islamizirana djeca bosanske kraljice Katarine. Ostra Vetera. “Islam. Romagna. Isaković Alija. Kučuk-Sorguč Indira. Sarajevo 1996.”. 2522. 2521. 63-70. 151153. Ancona 1988. Isaković Alija. 76-77.. Zagreb 1979. (2 izdanje. Sarajevo 1992. 32..... 2525. 223-230. Bosna. 7-19. NEV XXIX/1. . “Ajvatovica ‘95”. Istoričar i Vrijeme. Globus. FTS-Franjevački samostan Fojnica.. 2514.) 2520.. Andrić – koncentrični krugovi istog (Književni esej). Sarajevo 1991. 509-520.240 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Dijalog Nova serija II/8. IČ 42-43 (1995-1996).. O Muslimanima. (Hadžijahić Muhamed).. The genocide against the Bosnian Muslims. Preporod XXI/469. Sarajevo 1979. Istorijski institut. Autentičnost i autohtonost bosanskog duha. “Bosanski duh”. Migrazioni slave e albanesi in Occidente.-2000. “Islam i Muslimani u Bosni i Hercegovini (Muhamed Hadžijahić-Mahmud Traljić-Nijaz Šukrić)”.. Sarajevo 1996. Mešihat Islamske zajednice u BiH-Izdavačka djelatnost “ElKalem”. Balkan i velike sile (XIV-XX vek)". Sarajevo-Fojnica 2000. (priredio Alija Isaković)”.. Beograd 1997. 2523. 334. Sarajevo 1990. 23. Zbornik radova. 174... Sarajevo 1977. Sarajevo 1991. “Italia felix. obljetnice smrti Fra An ela Zvizdovića”. Isaković Alija. Zagreb 1990.. 2524. Odbor savjetovanja Bosna i Hercegovina – mogućnosti i perspektive razvoja 3. Hrvatski narodni kalendar 1993. 13. 10-11. franjevci. Svjetlost. CCP III/3. (* Rastović Aleksandar. Ivanković Željko. “Istočna Bosna i Sandžak (Znanstveni skup).) (* Mijatović An elko. “O ‘nacionaliziranju’ Muslimana (101. Jalimam Salih. “Zbornik radova sa Znanstvenog skupa u povodu 500. Biblioteka Posebna izdanja. 8. maja 1994.. Bosanskohercegovački Hrvati i njihova nacionalnost. Godina 41. 494-498. Udruženje Bošnjaka porijeklom iz Sandžaka. Marche. 2517. Prusac 1995. godina afirmiranja i negiranja nacionalnog identiteta Muslimana). Ljiljan VII/290. Beograd 1997. Starješinstvo Islamske zajednice u SR BiH. Ivanković Željko. Imamović Mustafa – Mahmutćehajić Rusmir. 2515. 39-50. Bosnia and the Bosnian Muslims 4. Muftijstvo Travnik. 168. Quaderni di Proposte e richerche 3. 2516. Knjiga 14. Riječ čitaocu. 2518. Autentičnost i autohtonost bosanskog duha.

. Kabes III/25. Janeković-Römer Zdenka. 481-483. Ljubljana 2000... 135. 19. 8. Preporod XXVIII/641. Ljiljan VI/211. Okvir slobode.. Jalimam Salih. Jelašanin Edib. 2530.. 2527.. Sarajevo 1998. Bosna sa dva kralja. Sarajevo 1998. 48-49. 2532. Prva linija V/38. 28-29. Beograd 1981. 68-86. 86. jer tada Hrvatska nije ni postojala (Hrvatski kontinuitet u svojatanju bosanske povijesti: Novo nacionalno prekrštenje posljednje bosanske kraljice Katarine Kosače-Kotromanić). Naučna knjiga.. 28-29. Jalimam Salih – Spahić Mustafa. Mostar 1997. Prva linija IV/35. Mostar 1997. 2533. 2529. Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku. Knowledge. izdanje.Društvo 241 2526. Mostar 1997. Zenica 1998. Mostar 1997.. 36-38. GR IZ BiH LX/3-4.. Državnopravna istorija Jugoslavije.. Naučna knjiga. Jalimam Salih. 2535. (* Voje Ignacij. 41-45. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Sarajevo 1996. Posebna izdanja. Radovi 29. 22. . Knjiga 8... Bosna na vrhuncu moći. Dubrovačka vlastela izme u srednjovjekovlja i humanizma. Istorija države i prava naroda Jugoslavije. 27-31. Prva linija V/39. Sarajevo 1997. Stećak V/57. 137-140. Javni rituali u političkom diskursu humanističkog Dubrovnika. (2) (Bošnjačka posebnost). ZČ 54/1. Kabes III/20. Historijska osnova bosanske posebnosti. Ne poprište nego dijalog vjera. Kabes III/23-24.) 2531.) 2536. Janković Dragoslav. Prva linija V/37. Vladika. Janeković-Römer Zdenka. Niti je ikada kraljica Katarina spominjana kao Hrvatica.. Stranac u srednjovjekovnom Dubrovniku: izme u prihvaćenosti i odbačenosti. Feljton: Ratovi srednjovjekovne bosanske države. Zagreb-Dubrovnik 1999. Janković Dragoslav – Mirković Mirko. 2528. Odjek XXXVI/22.. Jalimam Salih. Janeković-Römer Zdenka. 26-27. Sarajevo 1983. Slom bosanske srednjovjekovne države. niti Bosna kao hrvatska pokrajina. (* Hasanica-Hačimić Indira. Beograd 1999. Prilozi povijesti stanovništva Dubrovnika i okolice. Lastavica od bogumilskog zborišta do muslimanskog dovišta. Beograd 1982... (* Imamović Mustafa. 451. Zemedia.. Pašić Mustafa. Sarajevo 1996. 10. Zagreb 1996. 30-31. Jalimam Salih. Sarajevo 1995. Kabes III/22. 2537.) 2534. Sarajevo 1996. Janković Marija – Ćirković Sima. 27-38. Zagreb 1993.. 30-31. Sarajevo 1998. Feljton: Prologomena za studiju o historiji bošnjaštva (1-3): (1) (Prologomena za studiju o historiji bošnjaštva). (3) (Bošnjaštvo i jezik).. Radovi 26.

. Naš svijet XX/227. 2545... HM IV/17.242 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 494. Posebna izdanja. Naš svijet XXII/248. Split 1998. Južnoslavenski nacionalizmi (Jugoslovensko ujedinjenje i udžbenici prije 1914. Kajmaković Radmila.. 289-293. 332-335. Prilozi povijesti stanovništva Dubrovnika i okolice. 2541. Macan Trpimir. Sarajevo 1986. Bošnjaštvo na vjetrometini. Dubrovnik 1998. 39. 1999. Karavanski saobraćaj.. (KUN) 6-7. Sarajevo 26. Drugo izdanje..-2000. stoljeća. 234 + u dodatku: Marko Vego.. (Glavni urednik hrvatskog izdanja dr. Historijska karta srednjovjekovne bosanske države.). Sarajevo 24. Zagreb 1998. Kajmaković Radmila. 28. Sarajevo 18. Helsinborg 2000. Prilozi povijesti stanovništva Dubrovnika i okolice. Textbooks and Yugoslav Union before 1914. South Slav Nationalisms. sadašnjosti i budućnosti 1". Svezak 2. Svezak 1 Dubrovnik 1998.. Kamenica Edina. Kadrić Ševko. Kapetanić Niko – Vekarić Nenad. Kapetanić Niko – Vekarić Nenad. Stanovništvo Konavala. 2542.. Knjiga 7. Knjiga 7. Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku. 12. Ohio State university Press 1990. 1997. Biblioteka Posebna izdanja. Dubrovnik 1999. 2538. Sarajevo 2000. 2540. 438. Posebna izdanja. do 20. Sarajevo 2000. Broj stanovnika Konavala od 15. Laus. (razgovor sa Enverom Imamovićem). Kult predaka.. "Konavle u prošlosti.09.. Jurišić Gabrijel Hrvatin. Povijesni prilozi 17. Globus Nakladni zavodŠK. Oslobo enje 52/17011. “Suvremena katolička enciklopedija (Priredili Michael Glazier i Monika K. Kapetanić Niko – Vekarić Nenad. Kurtović Esad.. 395. Posebna izdanja. Kotromanić-Kosača Katarina (1424-1478). Sarajevo 1984. Jeleč Sead. Bosanski kralj u Splitu (Šta se dešava sa sarkofagom Stjepana Tomaševića). Hellwig). 1995. (* Benyovski Irena. Kolo VIII/2.10. Jurišin P. Jelavich Charles. 350-351. Stanovništvo Konavala.) 2549. 2539. Kada je osnovan prvi univerzitet u Bosni? Oslobo enje 54/17744. 336. 2547.. 101-110. Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku.. 2543. Mato Zovkić)”.. 2548. BiH kulturno-informativni centar. (* Kurtović Esad. 2544. Monografije 15. Zagreb 1998. HM IV/17. 26. 289-293. I srpski i hrvatski i kralj bošnjački. Zagreb 1992.10.) .. Jelavich Charles. Dani VII/121.. 2546. (Prijevod s engleskog Josip Šentlija). Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku.

2560. obljetnice smrti Fra An ela Zvizdovića”.. izdanje.Društvo 243 2550. 2559. 01. Klaić Nada. EJ 4. 2557. Travnik 1995.. Der jugoslawische Bruderstreit: Geschichte. Muslimani potiču od neznabožaca. Sarajevo 1999. 4649. br. Sarajevo 1989. Kico Mehmed. Sarajevo 30. 691. Uvodna riječ. Znak Bosne I/1. 38-39. 2554. 2563.. 1990. Bilten FTS XXVII/1. Hrvatska sveučilišna naklada. Klaić Nada. "Simpozijum: Vlasi u XV i XVI vijeku". Zenica 1995.. Karan Milenko.) 2561.05... Mostar 1997. Oslobo enje 46/14911. Zagreb 1996. i 02. (2) (Disput o Kulinu banu). Vladar po dobru zapamćen (Od Kulina bana i dobrijeh dana). 16. 2555. 2551. 24. Sarajevo-Fojnica 2000. 2552. Bilten FTS XXVI/2.04. Krieg auf dem Balkan. Pitanje o podrijetlu Hrvata u hrvatskom diskurzu danas. 15-17. Zagreb 1996. 2558. Karamatić Marko.. Kind Christian. Naši dani XXXVI/975 (45). Sarajevo 1983. 153-157. 46-49. 1991. 46-49. 211-212.. Zagreb 1986. Radovi HDZU 4. Karabeg Mugdim.. Katičić Radoslav. Karabeg Mugdim. Hrvatsko-bošnjačke teme. (7 dana. Odjeljenje društvenih nauka 22. Ključanin Zilhad. Kasumović Ismet.08. (* Ivanković Željko.) 2556. Naši dani XXXVI/974 (44). Feljton: Nepoznata Bosna (1-4): (1) (Nepotpun pregled nepoznanica).. Motive. . 2553. ČSP XXVIII/1. Divan II/15. 1989. (* Prcela Frano. Sarajevo 1989. Kabes III/22.. (4) (Praslavenski elementi u kulturi bosanskih naroda). Feljton: Stvaranje bosanskohercegovačke posebnosti (1): (1) (Gdje se svjetovi stvaraju). Bibliografija radova o političkom položaju Bošnjaka-Muslimana i bošnjačkoj kulturi. Hintergründe.. Verlag NZZ-Verlag Ferdinand Schöningh. CCP XX/37. Herceg. Sarajevo 1989. Sarajevo 19. Bosanski duh. (3) (Komendu za ravnopravnu upotrebu jednog naroda). 6.. 171-172.. 6. Sarajevo (1996). Radovi ANU BiH 73. Karamatić Marko. Sarajevo 23. 16-17. Diskusija. Matković Stjepan. Naše srednjovjekovno krivično pravo u turskim zakonskim propisima. 2562.. “Zbornik radova sa Znanstvenog skupa u povodu 500. Karihman Ferid.12.. 28). ZürichPaderborn 1994. Oslobo enje 48/15396. Naši dani XXXVI/973 (43). 184. Sarajevo 1989. 2. Zagreb 1997. 149-153. Naši dani XXXVI/972 (42).. 112-113. FTS-Franjevački samostan Fojnica. 5-7. U kraljevskom Jajcu... Sarajevo 2000. Oslobo enje 47/15146. JLZ. Kavazović Esad. 302304.

. Kovačević Jovan. Diskusija. 79-84. Smederevo-Beograd 1992. Sarajevo 02. 8.. Istaknutiji Dubrovčani u Srebrenici u doba Despotovine.-2000. Mostar 1995. Feljton: Bavarski divan: Dr Srećko M. Nikšićke novine. (5) (Kako dostići Zapad?). 50-51. 2576. Korenić Bojan. Sarajevo 05. 28-29. Kostrenčić Marko... O Bosni i bošnjaštvu. Kovačević-Kojić Desanka.. 2566. "Simpozijum: Vlasi u XV i XVI vijeku". Oslobo enje 47/15099. Valjevo 1994.244 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 2567. GEI 27. 61-72. Avarski kaganat. 2575. Radovi ANU BiH 73.. (3) (Greška evolucionizma). Kovačević-Kojić Desanka. 36/1. 242. "Valjevo . 1979.. SV 2.06. Nikšić 19.. Doboj 1999. izdanje. Zagreb 1980. 2564.. Korjenić Kasim. 168. Sarajevo 1988. "Bosna i Hercegovina od srednjeg veka do novijeg vremena". Leśny Jan. Oslobo enje 47/15100. Domaći stanovnici . SANU. Kotorić Tarik. 176-179.. 2568. IG 1-2. Kwart. 2571. 9.. Interkonfesionalni odnosi na području trebinjske biskupije. Istorijski institut. Koprivica A. 172-173. 6. Vrhbosanska visoka teološka škola. klerikalizam. (4) (Tradicionalizam.. 210-212.) 2572. Ljubljana 1990.07.dubrovački gra ani u gradskim naseljima srednjovjekovne bosanske države. Kovačević-Kojić Desanka.07. 2565. O istoriji i legendi u pjesmi ‘Propast Hercegovine’ (Herceg Šćepan nije zet Crnojevića). “Tisuću godina Trebinjske biskupije”. Društvena struktura rudarskih gradova. Beograd 1978. 2. Komadina Ante. 2574. 2573. Vlahović Š.. 1990.07. Zbornik radova 12. Beograd 1977.. 122-132. SKZ.07. Radovi ANU BiH 73.. Oslobo enje 47/15097. Bosanac – prva ili četvrta opcija?. Sarajevo 04. Beograd 1978. Povratak i putovanje.. Beograd 1995. Odjeljenje društvenih nauka 22. Kovačević-Kojić Desanka. "Simpozijum: Vlasi u XV i XVI vijeku". 149-158. 1990. Kovačević-Kojić Desanka. Branko. Odjeljenje društvenih nauka 22. 468-469.postanak i uspon gradskog središta". 35-49. JLZ. 125-134. Sarajevo 1983. . Džaja (1-5): (1) (Repovi tu inske vladavine). (2) (Prostor velikih migracija). (* Maksimović Ljubomir. Sarajevo 01. Histor. Sarajevo 1983. ‘Karantanija’. “Bosna i bošnjaštvo”. Dobojske novine IV/37. fundamentalizam).. 165-166. Sarajevo 03. 7. "Socijalna struktura srpskih gradskih naselja (XII-XVIII vek)”. 8. 2569. EJ 1.07. 1990. 11. 2570. 1990. Oslobo enje 47/15098. Petar.. Oslobo enje 47/15101. Ban. Učešće Vlaha u trgovinskoj razmjeni tokom XIV i XV vijeka. Kočović Bogoljub. 1990... Kabes I/2. 1997.

Dubrovnik 1982. 495. 41. Kučuk-Sorguč Indira. (* Lučić Josip. Gostionica (122). 199-217. Kriste uro. Orlovac Anto. 100. O Državnom birou u Visokom. Contributo allo studio degli schiavi levantini e balcanici a Venezia (1388-1398). Avazov focus I/1. Svjetlo riječi VII/80. Sarajevo 1989.. Stanjanin (699). Radovi 24. nauke.. Sarajevo 1989. RBIH.) 2587. 89-108. Ministarstvo obrazovanja. PFB II/3. Kovačević-Kojić Desanka. Zbornik za istoriju BiH 1. Stanovništvo Dubrovnika i demografske promjene u prošlosti.. 2588.) 2582. Katun (286-287). Kana 20/11-219. V. Sarajevo 1988. Kovačević-Kojić Desanka.. 1995. Südostforschungen 50.. Ugrožavanje Bosne i Hercegovine kroz historiju i tradicija njene odbrane. 379-394.. 50-57.. Bilten FTS XVII/2. 278-279. Prilozi povijesti stanovništva Dubrovnika i okolice.. Knowledge. Krivošić Stjepan. Sarajevo 1989.. 335-336. Bosna Srebrena 40/5. 57-65. Kovačić Anto Slavko. Krekić Bariša. Sarajevo 1979. Sarajevo 1990. Sarajevo 1989. 2584.. Hercegovina 4-5 (12-13).. GDI BiH 37. Sarajevo 1990. Vrhbosna 1(104)/2.. Krzović Ibrahim. Katolici u kotorvaroškom kraju. Cirkulacija informacija izme u Dubrovnika i Bosne. Karajica Stipo.) 2581. Anali 19-20.. Travnik 1994. Mostar 1998. Sarajevo 1989. (* . Beograd 1995... Katunar (287).. O domaćim trgovcima u srednjovekovnoj Srebrenici. 2585. “Nauka o odbrani (Grupa autora)”. Kovačić Anto Slavko. 23. Firenze 1978. 12. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”.... Knjiga 1. (* Prlender Ivica. Sarajevo 1996. 2578. 97. 12. 41-43. NEV XXXIX-XL/1-2. Sarajevo 1986. “Povijesnoteološki simpozij u povodu 500 obljetnice smrti bosanske kraljice Katarine”. 2586. 2580... . Studi in memoria di Federigo Melis 2.. Divan I/1. posljednjeg bosanskog kralja Stjepana Tomaševića). München 1991. 98. S. 2579./1990. Dubrovnik 1990. Na razme u bez me a (Neke značajnije veze izme u Dubrovnika i zale a). susjedi nisu prezali odnijeti kosti jednog stranca. Karaula Marijan. 28. 83-84. Krekić Bariša. 233. Frejdenberg Maren. Lukava pljačka bosanske povijesti! (Da bi zbirka Muzeja ‘hrvatskih starina’ u Splitu bila bogatija. Zagreb 1991. kulture i sporta../1999. Sarajevo 17. Zavod za povijesne znanosti JAZU u Dubrovniku. 202. KS-FTS. GDI BiH 39. Krekić Bariša.. Beograd 1999. 402-407. Dva priloga bosanskoj istoriji petnaestog vijeka. Kreso Muharem. Župni ured Kotor VarošSvjetlo riječi. 137-141. .Društvo 245 2577..10. Diskusija. 2583.. Leprozorij (366-367).

Ljiljan IV/147. 30-31. 16-17. Kulenović Muradif. Helsinborg 2000.. 2596. Feljton: Bošnjaci kao Muslimani (1-2): (1) Behar I/3. Izabrana djela. Kulenović Tarik. 36.. Bur ugurden (Duhovna magistrala bošnjačkog naroda). Bošnjaštvo na vjetrometini”. Recenzija. Globus.. Zagreb 1992.. 2595. Sarajevo 1995.. 2598.246 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.. 13. Feljton: Bosanski stanak ili državno-pravna teorija Bosne (1-4): (1) (Bošnjaci – stari narod Evrope).. Ljiljan IV/150. Bošnjačka pismohrana I/1-4. . Behar I/3. Bosanski stanak. Zagreb 1997. Prisvajanje i otu ivanje bosanskog srednjovjekovlja. ni latinska.. FPN. Kulenović Muradif. Bosna uvijek bosanska. 47-53. Drugo izdanje. Kukić Slavo. Zagreb 1992. “O ‘nacionaliziranju’ Muslimana (101. Razmatranja o porijeklu Muslimana u Bosni i Hercegovini. 2589. Sarajevo-Mostar 1998. 253-255. 2601. Tuzla 1996. 135-146. Tuzla 1998. 2594... Sarajevo 1995. (2) Behar I/4-6. 135-142.. 2590. “Pavo Živković. stoljeća (Dolazak. Sarajevo 1995. 146-153. Kulenović Salih. 2600. 51-56. MH.. razvoj i nestajanje Hrvata katolika na tim prostorima)”.. Kulenović Tarik. Behar I/2. 2599.. samo bosanska). Kukuljević-Sakcinski Ivan. “Ševko Kadrić. godina afirmiranja i negiranja nacionalnog identiteta Muslimana). 35. Etnički procesi na prostoru sjeveroistočne Bosne od prahistorije do danas. (2) (Sva nas Bosna pomiriti neće). BiH kulturno-informativni centar. HKD Napredak. (Priredio Alija Isaković)”. (4) (Bosna nije šaptom pala). Kulenović Muradif. Slavonije i Srijema do konca XVII. Kulenović Muradif. Biblioteka Posebna izdanja. Sarajevo 1996. Kulenović Muradif.. 33. priredio Ševko Kadrić). Ljiljan IV/148. 14. Duhovni kontinuitet Bošnjaštva. 2592. Kulenović Muradif. 54-57. Drugo izdanje. “Bosanska srednjovjekovna država i suvremenost (Zbornik radova)”. Sarajevo 1995. Kulišić Špiro.. Zagreb 1999.-2000. Kurbel Virgil. Sarajevo 1996. Kamo sreće da smo davno prigrlili ime Bošnjak i išli za njim (Razgovor s Emir Sinanović. (3) (Ni bizantska. 2591. 33. 9-18. Hikmet IX/2(98). Etnička i vjerska povijest Bosne. Ljiljan IV/149. 2597. Zagreb 1993. Recepcija bošnjačkog nacionalnog imena u Republici Hrvatskoj. “Bosanska srednjovjekovna država i suvremenost (Zbornik radova)”. Zagreb 1990. Zagreb 1992. 2593. FPN. Pogledi 7.

Oslobo enje 53/17336. 1994. 289-302.. Humac 1998. Ladan Tomislav. (2) (Nasilje nad činjenicama).. Sarajevo 11. godina afirmiranja i negiranja nacionalnog identiteta Muslimana). Journal of Islamic Studies 5/2. 2603. Kustić Živko.. 24. Svjetlo riječi XIV/158.. Okamenjena stoljeća. Globus.. Kapetan. Kurtović Esad.. Jutarnji list. Svjetlo riječi IX/91. Malo zmije malo golubovi. 18. Biblioteka Prizma. 1996.09. Kurtović Šukrija. Šapat kraljeva kostura. Sarajevo 10. Kršni zavičaj 31. 6. Velmoža. 49-51. Oslobo enje 53/17335. 73-80. 2609. 117-121. utvr ivanje sadržaja. Sarajevo 1990.. 7. Istraživanja 13. Lovrenović Dubravko. 2616. Poturči se plahi i lakomi.Društvo 247 2602. Kustić Živko. Knowledge. 14-15. Svjetlo riječi XIV/164. (Priredio Alija Isaković)”. 2604. Zagreb 1994.09.. Definiranje pojmova. 10. 2610. 14. Livno 1996. 1996. Mladost.09. (3) (Ilirski milenijski kontinuitet). Beograd 1999. Sarajevo 1998. 2607. 2615. Lemajić Nenad. Lovrenović Dubravko.. 2614. 20. Sarajevo 14. Zagreb 1990. 2608..09. Islamization of the Balkans with special reference to Bosnia. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Loma Aleksandar. Lemajić Nenad. 2606. Mostar 2000.. Sutješki fragmenti. Biblioteka Posebna izdanja. Oslobo enje 53/17338. ome ivanje prostora. 75. Lovrenović Dubravko. 1996. 279-280. 12.. 163-186... 73-77. Oslobo enje 53/17333. Livno 1996. Sarajevo 13. Novi Sad 1990. Lovrenović Dubravko. Most XXVI/130 (41). 1996. 1999. Zagreb 1990. Porodica Belmužević.. Kurtović Esad. 2613.. Sarajevo 12. Knowledge. Beograd 1999. 78-81. 2605. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Feljton: Bosanski mitovi (1-10): (1) (S perom i kundakom). 2612. “O ‘nacionaliziranju’ Muslimana (101. (4) (Asmilacija Hrvata).09. Lopašić A... Oslobo enje 53/17337..09. Kako su podijeljene Bosna i Hercegovina?. 1996. Dani VI/91.09. 1996. Oslobo enje 53/17334. Srednjovjekovna Europa. 15. (7) (Bosna – dio turske . Bosanska tradicija i pučka kultura (Uz obljetnicu smrti žalosne bosanske kraljice). Zagreb 15. Lovrenović Dubravko. (5) (Težište bogumilskog mita). (6) (Plemićki kodeks Crkve bosanske).. Radovi 27. (Ekskluzivno istraživanje DANA: Udžbenici III). Iz prosopografije Kosača (Jelena i Teodora). 2611. Sarajevo 09. Bosanski grb.

. 1996. Oslobo enje 54/17751. Sarajevo 1998. invazije). Vitez. Lovrenović Dubravko.. Sarajevo 1997.. Sabah propovijed i bosansko srednjovjekovlje. 21-59. Profetija okrenuta unatrag. Lovrenović Dubravko. obljetnice smrti Fra An ela Zvizdovića”. Lovrenović Dubravko. (KUN) 6-7.09. Dani VII/96. 1996.. 14. Lovrenović Dubravko. Dani VII/121. Dani VII/124. Politička paradigma i bosansko srednjovjekovlje (U povodu teksta intervjua Envera Imamovića: Kada je osnovan prvi univerzitet u Bosni?). 2620. Oslobo enje 53/17340. Lovrenović Dubravko. Završna riječ na Znanstvenom skupu u povodu 500. 2625.. BF VIII/12. Sarajevo 2000. Lovrenović Dubravko. Svjetlo riječi XVI/178. 2624.09. Lovrenović Dubravko. Forum Bosnae 7-8. Svjetlo riječi XV/174. 257-294. 248-253. 2617. Oslobo enje 53/17339. “Zbornik radova sa Znanstvenog skupa u povodu 500. (8) (Izme u mržnje i ludila).. 1996. Spajanje ničega s nečim. Lovrenović Dubravko..-1998. Čovječno pisanje povijesti (Moj odgovor njima). Sarajevo-Fojnica 2000. 2621. Putovanje posljednjeg “svetopočivšega” kralja. Lovrenović Dubravko. 1999. Sarajevo 01.. Sarajevo 18. 16. 2627. U susret boljoj prošlosti.. obljetnice smrti Fra An ela Zvizdovića”. FTS-Franjevački samostan Fojnica. Stećak V/57. 1997. Sarajevo 02. 1996. Sarajevo 2000. 12. 1999. (9) (Olovni vojnici i voštani vladari). 2623.10.. 7...11.. 22.09. 2629. Lovrenović Dubravko. Oslobo enje 53/17341. 1997. Lovrenović Dubravko. 78-81. Zemlja sa tri biografije (Ekskluzivno istraživanje DANA: Udžbenici VI). Sarajevo 17. 11. Lovrenović Dubravko. 2628. 17. Oslobo enje 53/17342. herceg i pataren (Ideološki stereotipi i životna stvarnost). Kršćanstvo i barbarizacija svijeta (Uz blagdan Ivana Krstitelja u Kraljevoj Sutjesci).). Sarajevo-Fojnica 2000. Svjetlo riječi XV/172. 1999. Sarajevo 15. Kraljica i njezin narod. FTS-Franjevački samostan Fojnica. “Zbornik radova sa Znanstvenog skupa u povodu 500. Sarajevo 1998. . Osloboenje 54/17696.. 36-38. 551-552. 2618.09.. (KUN) 3..09. (10) (Nesigurnost identiteta na mitskoj vatri).. 2626. Sarajevo 16. obljetnice smrti fra An ela Zvizdovića (1498. Sarajevo 24. Sarajevo 15. Sarajevo 1997. 2619. 2622.248 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Vitez.03. 20.-2000. 56-58. Sarajevo 07.09. Lovrenović Dubravko. herceg i pataren (Ideološki stereotipi i životna stvarnost).

275-283. Lovrenović Ivan – Imamović Mustafa. ‘Nikola Pašić’. Bosna i njezin narod. Slobodna Bosna III/57. Lovrenović Ivan. Ko ne želi identifikaciju sa zemljom. 1997. Sarajevo 1997. Oslobo enje (Publisher). Bosnia & Herzegovina a millenium of continuity.) 2633. Lovrenović Dubravko. Knjiga iz Tu manove biblioteke. Svjetlo riječi XV/166. FTS-Franjevački samostan Fojnica. Zagreb 1996. 175. Helsinborg 2000. Lovrenović Ivan – Imamović Mustafa. 2636. (* Krišto Jure. “Zbornik radova sa Znanstvenog skupa u povodu 500. . 2631. Sarajevo 10. Tuzla 1997. zagreb 1999.. ČSP XXXI/3. Lovrić Stjepan. Bosanska srednjovjekovna državnost u tradiciji Bosne Srebrene. Lovrenović Ivan.Društvo 249 2630. 50. 336. Avdić Edin.12.. Markešić Luka. Drugo izdanje... Lučić Josip. Luburić Andrija. Kalligram Könyvkiadó. Sarajevo 1992. 2641. Povijest koja ne zastarjeva. 19. Ex tenebris. 2639a.) 2635. 12. Zagreb 1982. Dani VIII/173. KDM Preporod Zenica. 333.. (Reprint iz 1930. Restitucija bosanske državnosti (Izbor priloga i dokumenata)”. 2632.. 2000.) 2637. BiH kulturno-informativni centar. 2640. Durieux. BF VIII/13.. 307311.. Dopuna o Branivojevićima. obljetnice smrti Fra An ela Zvizdovića”.09. Bošnjaštvo na vjetrometini”. Nov podatak o Branivojevićima. Zenica 1992. Lučić Josip. 1996. BF IV/6. kraj stoljeća.. Posebna izdanja. (* Markešić Luka... Sarajevski dnevnik.. prošlost i etnička uloga u našem narodu). HZ 35. 2639. 153-156.). 36. Preporod XXXIII/1. Oslobo enje 53/17415. Knjiga 1. 197-206. Sarajevo 01. Krišto Jure. “Ševko Kadrić. 15. Bosanski kralj (O drevnom refleksu čuvara Bosne). 2634. A régi Boszina. Hrvatski glasnik V/57. Sarajevo-Fojnica 2000. 3-15. Zagreb 1994. Beograd 1999. 21.. 136. Lubovac Ragib... Centar za bosanske studije. Markešić Luka. Dani VII/119. 487-493. Sarajevo 2000.03. Markešić Luka. Lovrenović Dubravko. Sarajevo 09.. Lovrenović Ivan... 641-645. 2638. Sarajevo 02. Pozsny 1995. Sarajevo 29. Zagreb 1978-1979. god. “Safet Halilović. 41. 54-55. (KUN) 15. Samobor 1996. Lovrenović Ivan.09. 1999.. Bosna. pleme u Hercegovini (Poreklo. Zenica 1993. HZ 31-32. “Bosnia and its People”. (* Jalimam Salih. AGM. Drobnjaci. Oslobo enje 55/17878. 1998.11..

. 2645. “Nijaz Alispahić. Alispahić Nijaz. Lukić Dragomir. 71-73. Čelebić Mirsad.. 73-113. 79-85. Sarajevo 1991. 65-77.) 2648. 2. MH.. Moći sv. Nerazumnost optužbi (U povodu “Srbi u delima nekih hrvatskih istoričara” Jeremije Mitrovića. 31-40. Knjiga 6. Radovi 27. 315-331)... Načela (139141)/. Balcanica 20. Muslimani i bošnjaštvo”.. 7-11. 112-114. 57. Jednostrane interpretacije. Kulturna hronika Tuzle”... Razvoj etničkih kategorija u Bosni i Hercegovini. 369-371. Biblioteka Prošlost i sadašnjost. izdanje. Zagreb 1995. 2642. Znak Bosne I/4. Zenica 1996. Knjiga 6. Sarajevo 1995. Živa Bosna ’94 (Politički eseji & intervjui). Sandžačke novine I/4. Ogranak Dubrovnik. Sarajevo 1996.. MH. 2650. /Bosanski arhipelag Superanus (17-24). Kosovska etika i mit – simboli očuvanja srpske nacionalne svesti. Biblioteka Prošlost i sadašnjost. 2644. 2647.. Dubrovnik 1992. Muslimanska biblioteka.. Filandra Šaćir. MH.. Dubrovnik 1992. Mahmutćehajić Rusmir.. (* Čoralić Lovorka. Bosna. 1029. “Trpimir Macan. Vinicije. Oslobo enje International.) . Mahmutćehajić Rusmir. “Etnogeneza Hrvata”. Tuzla 1995. Bošnjaci i/ili Muslimani!?. Macan Trpimir. Doboj 1996. (Prvo izdanje. Beograd 1989.250 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Zagreb 1995. 2643. Značenja 25-26. 29-31. “Trpimir Macan. Tuzla 1997. Zagreb 1994. Mostar 1997. Macan Trpimir. Lukić Zlatko. Lučić Josip. Luke evan eliste iz stolnog grada Jajca. Biblioteka Prošlost i sadašnjost. Behar IV/18. Mahmutćehajić Rusmir. Sarajevo 1994. MH. 2652. Lupis B. Potvrda višestoljetne priznatosti (45-47). Pogledi II/3. 115-116. Mostar 1996. Macan Trpimir. Povijesni prijepori”.. O pristupu srpskokatoličkom fenomenu. Ogranak Dubrovnik. Podaci o doseljavanju Slavena u starijoj dubrovačkoj historiografiji.. str. 2646.) (* Dedić Mehmed. Pogledi II/3. Dubrovnik 1992.-2000. Novi Pazar 1996. Balkanica” XVI-XVII. Čelebić Mirsad. 9-13. Most XXII/95 (6). Lučić Josip. Povijesni prijepori. 2651. Jahić Adnan.. 57. 218. 151-152. 399-403.. “Atif Purivatra – Mustafa Imamović – Rusmir Mahmutćehajić. Leda saliniana. Trajnost stradanja. Knjiga 6. Tuzla 1995. 2649. Dijalog Nova serija II/17. Radio kameleon.. 314. Povijesni prijepori. Ogranak Dubrovnik. Hercegovina 3 (11). Beograd 1985-1986.

Mandić Dominik. Mostar 1990. 13. 17. Mostar 1988. 145-155. 2654. 486. (Tasovčići). 13. Crkva na kamenu IX/96. 13. Mostar 1988. dva stara. Mandić Dominik. Odjek LI/3-4. 1999. Mostar 1988.. Sarajevo 23. Crkva na kamenu VIII/85. Fratar i sultan (Tražeći perenijalnu misao u sjećanju na susret fra An ela Zvizdovića i sultana Mehmeda el-Fatiha). Herceg Bosna i hrvatska Bosna i Hercegovina u povijesti Hrvata (Priredio Tonči Grbelja). Crkva na kamenu IX/89. Bosna i Hercegovina. Mostar 1990. ZIRAL. Svezak I. Mostar 1989.. (Novalići). 2656. (Ilići). Zagreb 1990.. 13. Feljton: Naša prezimena: (Nimčići). obljetnice smrti Fra An ela Zvizdovića”. različita naroda. BF VI/10. Crkva na kamenu XI/109. Crkva na kamenu IX/90. 2657.Društvo 251 2653. Crkva na kamenu IX/88. Sarajevo-Ljubljana 1993.. 13. Tuzla-Sarajevo-Zagreb 1998.. 13. Lovrenović Dubravko. Hrvati i Srbi. Sarajevo 1996. HM II/7-8. (Rupčići). Mandić Dominik. (Raguži. Mostar 1988. Sarajevo 1998. /Bosnia. Kriva politika. (Ostojići). Hrvatske povjesnice. izdanje. (Balinovići-Balenović. Komornik (312). Mostar 1987. 13.. (Boškovići). 2. 8. 279-285. izdanje. Sarajevo 1998.ukić Marica. Mahmutćehajić Rusmir. 2658. Principles (141-143)/. Ljiljan II/22. (* Lovrenović Dubravko. Chicago-Rim 1978.) 2655. Svezak III. Mahmutćehajić Rusmir. Beograd 1999. Mostar 1989. (KUN).. Oslobo enje International. 13. Sarajevo 1998. Supreme Archipelago (17-24). Radio Kameleon-Did-Durieux. Oslobo enje 55/18763. Nakladni zavod MH. 2660.. 13. (Šimrakovići). Toronto-Zürich-RomaChicago 1982.. 13. . Mandić Igor.. Knowledge. Čitanje historije i povjerenje u Bosni.. 105-109. 2661. Bosna i Hercegovina. Balin i Balen). Mahmutćehajić Rusmir. “Zbornik radova sa Znanstvenog skupa u povodu 500... 220. Crkva na kamenu IX/97. Povijesno kritička istraživanja. Hodžić Kadrija. 2662. Mandić Dominik. 13.. Sarajevo-Fojnica 2000. FTSFranjevački samostan Fojnica.. Mostar 1988. 173-206. Living Bosnia ’94 (Political esseays & interviews). Crkva na kamenu X/98. ZIRAL. 2659. Crkva na kamenu X/104-105. (Matići).05. Državna i vjerska pripadnost sredovječne Bosne i Hercegovine. 13. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 13. Mostar 1988... Etnička povijest Bosne i Hercegovine.. Ponovljeni pokop bogumilstva. Komora (311-312). Crkva na kamenu XV/168. Crkva na kamenu XI/111-112. Crkva na kamenu X/107... Mostar 1994. 2. Mostar 1989. (Mikulići). Crkva na kamenu IX/95. Mandić Nikola.. Povijesno kritička istraživanja. Malović. (Kneževići starinom Kruševići). Recognition of on age – old identity (46-47). 319..

12. Podrijetlo i razvitak pučanstva u Kruševu kod Mostara. Zbornik 13. 120-121.. 2668. Mostar 1997. Mandić Svetislav. Mandić Nikola. Zbornik 2.. Motrišta 11.. Velika gospoda sve srpske zemlje i drugi prosopografski prilozi. Mandić Nikola. Laznibat Velimir. 249-253. Mar J.. 114-115. Brotnjo. Autorovo izdanje. H. Mandić Nikola. Podrijetlo hrvatskih starosjedilačkih rodova u Mostaru. Margetić Lujo. H.) 2671. Mandić Nikola. Motrišta 3. 13. Beograd 1986.. (* Sirotković Hodimir. 2527. Herceg Stipan Vukčić Kosača. Nikić Andrija. Komlinovići. 2669.252 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Mostar 1997. SKZ. Motrišta 12. Crkva na kamenu XVIII/200. Ilići. Mostar 1997.. Motrišta 3. Motrišta 7..) 2675. Kosače-Hranić. 2663.. 2666. Hrvatsko povijesno pravo na Bosnu i Hercegovinu.. Rastok. (* Stanić Radomir. Mostar-Konjic 2000. S ove strane modre rijeke.. MH Ogranak Čitluk-Općina Čitluk. Stećak VI/64. Mostar 2000. rod Hercega Stipana. Beograd 20. 131-132. 2667.) . Humac i Ljubuški. Zagreb 1983. 2673. 2674. (* Zovko Ljubomir. 1319. Kršni zavičaj 12. 37-40. Mostar 1997. Mandić Novak Studo.. 2670.. Mandić Nikola. Mandić Nikola. Srednjovjekovno hrvatsko pravo – stvarna prava. Mostar 1999. T. Mostar 1999. Mar J. Srpske porodice Vojvodstva Svetog Save. Mandić Nikola.. 2676. Čitluk 1998. Odgovor na “Neka razjašnjenja o Previšićima”.. Mostar 1999. Pravni fakultet u Zagrebu-Pravni fakultet u Rijeci. Sarajevo 1999. Mandić Nikola.. Gacko 2000.-2000.. 2672. Hercegovina 1980. 18-19. 2677. Balinovići. Mostar 1998. Crkva na kamenu XVII/189. 1986. Mandić Nikola. (* Nikić Andrija. Mostar 1996. Zagreb-Rijeka-Čakovec 1983. 66-70. Kršni zavičaj 13. 237. Sveučilište u Mostaru-MH Ogranak Mostar. Osvit 3-4.. 153154.) 2665. T. 184. 587. 196-203... 120-126. 614. Hercegovina 1979. 2664.. Politika. 13. Motrišta 4. Mandić Nikola.. 12. Podrijetlo hrvatskih starosjedilačkih rodova u Konjicu i okolini. Mostar 1997.

(* Strčić Petar. Knjiga 5. Sarajevo 1995. 45-71. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Zagreb –Stolac 1999. 2679. 269-271. Dijagnoza – nalazi – terapija”. Livno 1995. Sarajevo 1998. Knjiga 5. Marijanović Zdravko. Rad JAZU 451.Društvo 253 2678.. Grafocolor Zagreb. Zagreb 1988. Bilten FTS XXIII/1.. HZ 45 (1992). 104-105. Stanovništvo Bosne i Hercegovine – osnovne karakteristike razvoja naseljenosti i broja stanovnika. 441-465. Margetić Lujo. Sarajevo 1995.. 2681. GP 24.. 2686. Dijagnoza – nalazi – terapija... zagreb 1993.) 2682. Sarajevo 1995. Zagreb 1999.. Mikulić Planinka.. Margetić Lujo. Abandžak Stipo. Kulin ban – povijest i legenda (Uz 800. Povijest države i prava naroda SFR Jugoslavije”. Slučaj Bosna. Svjetlo riječi XIII/152. Knowledge. Zagreb 1994. Sarajevo 2000. 103-105. Bilten FTS XXIII/1.. 'Slava’ i Hrvati u Hercegovini. Godina 46. Krišto Jure. (* Premec Vladimir. Vladarske insignije i državna simbolika u Srbiji od XIII do XV veka. .. Hrvatski pravni običaji. Kruna (334-335). Markotić F. 33-36. 253. Ante. Humski zbornik 4. Općina Stolac. 304. 2680. Pojava i utjecaj Dubrovčana na život u srednjovjekovnom Kreševu.) 2687. Stećak II/21. Beograd 1999. Knjižnica “Pravda i mir”. Svjetlo riječi. Beograd 1994. Dijalog Nova serija I/3-4.. Zagreb 1995. “Stolac u povijesti i kulturi Hrvata”. Knjiga 1. Bosna Srebrena XLVI/4. MH Mostar. 2688. Sarajevo 1980. Hrvatski narodni godišnjak 1999. Dinastija (154). Samobor 1996. BF VIII/13. “Hodimir Sirotković – Lujo Margetić. Sarajevo 1995. Knjižnica “Pravda i mir”. Marjanović-Dušanić Smilja.. Margetić Lujo – Maršalevski Apostolova Magdalena. Zagreb 1990. 175-179. 22. Margetić Lujo. IG 1-2. 15-105. 487493. Nekoliko napomena o etnogenezi jugoslavenskih naroda. Markešić Luka. 276-278. 2689. 125. Marijanović Bernard. Beograd 1994. Nastanak i razvitak srednjovjekovnih država i prava jugoslavenskih naroda. Samobor 1996. Marjanović-Dušanić Smilja. 2683. Krišto Jure... Ivanković Željko...) 2685. 2684. Slučaj Bosna. Markotić Ante.. “Luka Markešić. Zagreb 1990. Svjetlo riječi. ŠK. obljetnicu Povelje Kulina bana). Markešić Luka.. ČSP XXXI/3. (* Mešanović Sanja. 641-645. Mostar 1999. Bosna ostaje bez svjedoka (s demografsko-političkog vidikovca). 147-159. 1-11. 192-195. AV 37. Biblioteka (P)ogledi. Moderna vremena Zagreb. Ivanković Željko.. Hrvatsko srednjovjekovno pravo – vrela s komentarom. 25. Lujić Božo.

Vojvoda (96-97). dvorski knez (143144). Zgodovinsko društvo za Slovenijo. 2698. i 27. "Simpozijum: Vlasi u XV i XVI vijeku". ni toponim. Institut za istoriju-Institut za izučavanje nacionalnih odnosa.) 2696.. 29-35. Zajednička sudbina Bošnjaka i Albanaca kroz historiju. 16-20.. Ljubljana 1978. O antropološkoj metodologiji terenske obrade skeletnih nalaza. JIČ XVII/1-2. 99. Mihaljčić Rade. Sarajevo 1983. 2691. . ni kućnu poslugu. (Uredil – A cura di: Ferdo Gestrin)”. 2693.. 675. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Mihaljčić Rade. Sarajevo 1996. Peharnik (509-510). Odjeljenje društvenih nauka 22. 201-242. Kmet (298-299). Družina (169-170). Poznati Bošnjaci Sandžaka i Crne Gore (Od Ahmed-paše Hercegovića i Vehbi Šemsekadića do Rifata Burdžovića i generala Sefera Halilovića). Convegno degli storici Jugoslavi ed Italiani.”. Vlastelčići (8789). 2690. Kum. Migracije i Bosna i Hercegovina". Radovi ANU BiH 73. Memić Mustafa. Vladarska titula gospodin. X 1989. 26.... Gospodin (121). IG 1-2. 117-131. CID. 2699. Dvorski. Stavilac (693-694). 1-2 (1990) Beograd 1991... Vlastela (86). Beograd 1979. Mikić Živko.-2000.. Knez (299-301). (* Mihelič Darja. Vlaštak ne označava ni roba. “Migracioni procesi i Bosna i Hercegovina od ranog srednjeg vijeka do najnovijih dana . Matica d. 2701. FPN.. Beograd 1994.već vlaha. Prezimena izvedena od titula. Brat (63). “Bosanska srednjovjekovna država i suvremenost (Zbornik radova)”. 2692. 2694. 7. Vražda (106-107). zasjedanje jugoslovansko-italijanske komisije za zgodovino – 7. 23. Sarajevo 1990.254 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Veliki (71-72).. 2697. “Migracije Slovanov v Italijo – Le migrazioni degli Slavi in Italia. Sarajevo 1996. 113-129. 9-34.. Me edović Šefko. Ljubljana 1978. Mihaljčić Rade.) 2695. Beograd 1997. ni kmeta. Godišnjak CBI XVI/14. Mihaljčić Rade. ni vlasnika. j. 2700. Memić Mustafa. Titule (732-734). l. Boljar (56). kumstvo (343-344). Knowledge.. Spremić Momčilo. Mara Hrebljanović. Beograd 1999. Društvo srednjovjekovne Bosne. Sarajevo 1978. Danica 7 (za 2000). Sluga (674-675). Raskovnik XXIII/87-90. 160-161. ZČ 32/1-2. Stanovništvo 28-29/3-4. Biblioteka Svjedočanstva.njihov uticaj i posljedice na demografska kretanja i promjene u našoj zemlji. Udruženje Bošnjaka porijeklom iz Sandžaka. Marž Pjer. ni voćnjak . Nasle e (434). Beograd 1999. Mijušković Slavko. 127-147. 231. Plemstvo (523-524). (* Mišković Sonja.. Putovanje po Crnoj Gori i Hercegovini (Prevod sa francuskog Nada Jovović). u Sarajevu. maja 1994. “Istočna Bosna i Sandžak (Znanstveni skup).. Podgorica 2000. 277-279. Naslednik (433-434). 195-196. Sarajevo 1998.

Pravoslavna Dalmacija (Istorijski pregled). Mikić Živko. ZFF 17. Mikić Živko. GZM (A) 33 (1978). Diagramme und Dendrogramme). 27-33 + 2 table slika. Mikić Živko. 2710. 2704.or ević Nada. Povesna sfera. Antropološka zapažanja o skeletu Vignja Miloševića. Herceg Stjepan... Sveta baština V/37. ZFF Serija A: Istorijske nauke 19. . 97. Milaš Nikodim. Split 1983. 5-109 + Anhang I (Fototafel I-C + Anhang II: (Verbreitungskarte. Mišić Siniša. IRO Vuk Karadžić. 2711. 2703.. 139-149. Beitrag zur Anthropologie spätrömischer bis spatmittelalterlicher Bevölkerungen Jugoslawiens. 45-59.. Sfairos. Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture. Dinarski antropološki tip sa srednjovjekovne nekropole Raška Gora – stećci kod Mostara. Balcanica 16-17. Biblioteka Čovek i reč. Pjesma stvorenja. Knowledge. 2709. Mikić Živko. Beograd 1991. 85-87. Sarajevo 1978. 125-163. Posebna izdanja 1. Vlastelinstvo (89-91). Feljton: Veliko stoljeće (1). Ugarci/Trebinje – antropološki sadržaj tumula XI. 2707. Anali 17. BiH Kult II/2. Godišnjak CBI XXIV/22. Milošević. Imigracijska politika Dubrovačke Republike s posebnim obzirom na ustanovu svjetovnog azila.. Beograd 1999. Mitić Ilija.. O izbjeglicama iz zale a na području Dubrovačke Republike. Duvno 1986. 205-222. Satnik (650). 315-331. Rezultati antropoloških istraživanja ranosrednjovjekovne nekropole u Koritima kod Duvna. Mikić Živko. Narodna književnost”. Beograd 1985-1986. Mitić Ilija.or ević. Antropološki prikaz srednjovjekovnog stanovnika Ričica. Prvi pokušaj socijalne stratifikacije srednjovjekovnih stećaka. Dubrovnik 1979. Srbi u delima nekih hrvatskih istoričara. Trebinje 1979. Godišnjak CBI XXII/20. 217-226.. Beograd 1997.. Tribunia 5.. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 574. 2705. Beograd 1989. Pripaša (584-585). Stefan Vukčić Kosača.. Sarajevo 1999. Mikić Živko. Godišnjak CBI XVII/15.. Mitrović D. “Radmila Pešić – Nada Milošević. Sarajevo 1979. “Ričice – nekropola stećaka”.. 2713. Naučni krug 1. 2706. 2715.Društvo 255 2702. Sarajevo 1986. 2712. Mikulić Planinka. Miroslav. 18. 223-280+10 tabli. Mikić Živko. 2708. Jeremija. 2716. 2714. Beograd 1984. Sarajevo 1986. 14-15...

2722. 72-79. 43-44. Musabegović Nijaz. Neki sociološki aspekti urbanog u srednjovjekovnoj Bosni. 2719. 2727. Mulić Jusuf. Sarajevo 1996. 2726. Pljevlja 1981. Bibliografija seobe naroda u Jugoslaviji. 72-74. Bibliographia archaeologiae Iugoslaviae. Feljton: Sarajevo – grad izme u Istoka i Zapada (3): (Vjerske zajednice). (* Trbuhović Leposava. Beograd 1979. Prijepolje 1979. Heretici. Stanić Radomir. Učebno-metodičeskoe posobie. III-VIII.256 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Jeremija.. Beograd 1992. Mitrović D. 221. 166 + 1 karta. Mrkobrad Dušan. “Bosanska srednjovjekovna država i suvremenost (Zbornik radova)”. 2717.. 2718. Biblioteka Studije i monografije. Predgovor.. 2724. Beograd 1989. Vozniknovenie i razvitie feodalnih otnošenij u južnih i zapadnih slavjan.) 2729. Posebna izdanja 19. Mitrović D. Doboj 1996. Mostar 1996. vjera i nevjera. Etnički procesi i etnička struktura stanovništva Novog Pazara. Moskolenko Evseevič Anatolij. 405-413. Narodna knjiga. 303. Etnografski institut. SKZ-Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. 212. Dobojske novine I/5. 2720.. Savez arheoloških društava Jugoslavije-Muzej grada Beograda. Beograd 1989. Mostovi XIII/60. Srpstvo Dubrovnika. Mitrović D. 395-398. Jeremija. FPN.. Beograd 1994.. Jovan. Jeremija. Moj odgovor dr Josipu Lučiću.. 105-114. Balcanica 20. 2728. Glasnik SAD 1. (* Trifunovski F. Mrkobrad Dušan. “Bosanska srednjovjekovna država i suvremenost (Zbornik radova)”. Mulaibrahimović Halim. 99-105. Balcanica 20..-2000. Narodnosna svest u Srba.. Beograd 1984. Beograd 1989. SANU. Kabes II/13. Balcanica 11.. Beograd 1980. . 16. Nalić Zahid. Mušović Ejup. SSDSV 7.. Islamizacija u Novopazarskom sandžaku. 2721. Savez arheoloških društava Jugoslavije-Muzej grada Beograda. 2725. Moskva 1978. Bibliografija seobe naroda u Jugoslaviji.. Mušović Ejup. Jeremija.) 2723. Beograd 1984. Sarajevo 1996. FPN. Posebna izdanja 2. Horvati i serbi. Mitrović D. Odgovor na odgovor dr Nikše Stančića..

Znameniti Bošnjaci u vrijeme osmanske vlasti. 241-264. 2732. Jevgenij. Jevgenij... 2137. 2741.. Dinamika foedalnogo stroja Serbii i Bosnii (V ocenke sovremennoj jugoslavskoj istoriografii). (3) Dobojske novine III/33. 2535. Naumov P. Jevgenij. 19. Jevgenij.. Doboj 1998. 2733. Dijalog XIII/1-2. . Vološskaja problema v savremennoj jugoslavskoj istoriografii. Sarajevo 1989.. 2734. Jevgenij. Jevgenij. Feljton: 1415-ta (1-4): (1) Dobojske novine III/31.. Veronež 1980..Društvo 257 2730. 2731. Muallim 20-21.. Jevgenij. Doboj 1998.. Vipusk 9. Slavjano-vološskie svjazi. “Razvitie etničeskogo samosoznanija slavjanskih narodov v epohu zrelogo foedalizma”. (K istorii feodalnoj socialnoj terminologii i ierarhii). Kišinev 1978. Sov. 16. (2) Dobojske novine III/32. 10. (K probleme formirovanija rannofeodalnih narodnostej). 14-29. etnogr.. 2739. Etničke predstave na Balkanu u epohi ranog srednjeg vijeka (po materijalima ‘Ljetopisa popa Dukljanina’). Naumov P. 1. Moskva 1982. Gosudarstvennaja vlast i soslovnoe delenie feodalnogo klassa na Balkanah v XIII-XV vv. 234-246. Etničeskaja istoria vostočni romancev. Nalić Zahid. 2735. Voprosi istorii slavjan 6.. Doboj 1998. Balkanskie vlahi i formirovanie drevnoserbskoi narodnosti. Naumov P.. GDI BiH 28-30 (1977-1979). Etničeskie predstavlenija na Balkanah v epohu rannego Srednevekovja (po materialam ‘Letopisi popa Dukljanina’). Nametak Fehim. Sarajevo 1979.. 94-117. 13. 2740. Moskva 1979. Naumov P. Drevnosti srednie veka. 2738.. političeskoj i kulturnoj istorii jugo-vostočnoj Evropi”. (4) Dobojske novine III/34. Naumov P. Doboj 1998. Balkanskie issledovanija. Jevgenij. Balkanskie issledovanija 7. Sarajevo 1994.. Naumov P. Naumov P. Balkanskoe krestjanstvo v feodalnoi sisteme XII-XV vv (K voprosu ob evolucii krestjanskih kategorii i povinnostej v južnoslavjanskih stranah i v severnoj Albaniii). Bosanski i humski vlasteličići (Prilog istoriji feudalne staleške terminologije XIV-XV vijeka). “Voprosi socialnoj. 1861. etnografija i folklor slavjanskih narodov. Istorija. Naumov P. 2737. kultur.. 11. 24-33. Etničeskoe samosoznanie južnih slavjan v VII – X vv. Jevgenij. Moskva 1989. Processi razvitija etničeskogo samosoznanija v Serbii i Bosni v XII –XIV vv. 1985. Moskva 1984. Moskva 1978. 29-38. Naumov P. 199-217. 2736. Naumov P. Jevgenij.

Kolo 75. 2743.njihov uticaj i posljedice na demografska kretanja i promjene u našoj zemlji. Nikić Andrija. IG 1-2. "Migracije i Bosna i Hercegovina". Nižić Nedeljko. 1-61. Sarajevo 1996. 2752. 29-36. Nilević Boris. Sarajevo 1994. O srednjovjekovnom bosanskom gra aninu.. POF 42-43.. Novaković Stojan. Istorija i tradicija – izabrani radovi..-2000. stoljeća do danas. Sarajevo 1983. “Ratni kongres bosanskomuslimanskih intelektualaca 22.. FPN.258 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. beograd 1983. Knjiga 496. Porijeklo stanovništva Drežnice. Sarajevo 1990. u Sarajevu. 8. Bosna – stara evropska zemlja. "Migracije i Bosna i Hercegovina". “Bosanska srednjovjekovna država i suvremenost (Zbornik radova)”. 2748.. 2742. 2747. 2749. Okrugli sto ‘Tragom bosanskohercegovačke prošlosti – o urbanom biću BiH’. Beograd 1982. 53-55. 108-110. 52-59. Hercegovina 1980.. Prezimena zapadne Hercegovine. Nuhić Muhamed. (Priredio Sima Ćirković). Iseljavanje hercegovačkih katolika od 15. Rijeka 1998. i 27.njihov uticaj i posljedice na demografska kretanja i promjene u našoj zemlji. Migracioni procesi i Bosna i Hercegovina od ranog srednjeg vijeka do najnovijih dana . SKZ. GZM (E) 38.. "Urbano biće Bosne i Hercegovine". u Sarajevu. Nezirović Muhamed. 31-41.. Niškanović Miroslav. VKBI. “Bosanski duh”. Odbor savjetovanja Bosna i Hercegovina – mogućnosti i perspektive razvoja 3. decembar 1992. X 1989. 2750. X 1989. (* Pavlović B. Migracioni procesi i Bosna i Hercegovina od ranog srednjeg vijeka do najnovijih dana . . Iz migrantske psihologije srpskog naroda u Bosni i Hercegovini u XV i XVI stoljeću.. Skupno misliti Bosnu. Institut za istoriju-Institut za izučavanje nacionalnih odnosa. Sarajevo 1990. 126. Kršni zavičaj 13. Neka zapažanja o srpsko-pravoslavnoj duhovnosti u Bosni i Hercegovini u osmansko-turskom vremenu. simbola obitelji Hrvatinića?. Niškanović Miroslav..”. Nilević Boris. Pledoaje za istraživanje komunikacijskih tokova u bosanskom srednjovjekovlju. Trebaju li se Hrvati BiH odreći ljiljana. 26... Pregled etnoloških istraživanja migracija i porijekla stanovništva Bosne i Hercegovine.. 2745. Sarajevo 1995. Nilević Boris. i 27. 478. Nilević Boris. Sarajevo 1996. Institut za istoriju-Institut za izučavanje nacionalnih odnosa. 51-56. Hrvatski glasnik VII/83. 26.. Nosić Milan..) 2753. Sarajevo 1997. 2751. 2746. 66-71. Tuzla 1999. 2744. 201-209. Institut za istoriju-Me unarodni centar za mir.

Preporod XXI/474. Sjedinjeni etnokorijeni Bosanskih Muslimana (95-96). Behar VI/32-33. Bošnjačka pismohrana I/1-4.. 2755. Isaković Alija. Palavestra Vlajko. Šta Bosanski Muslimani (Bošnjaci) jesu i šta im se doga a?. Bošnjaštvo i bosanstvo. Islam prije dolaska Osmanlija u našim krajevima. Povijesna utemeljenost Muslimana – Bošnjaka u Hrvatskoj. Markešić Ivan. “Povijesnoteološki simpozij u povodu 500 obljetnice smrti bosanske kraljice Katarine”. 2757. Sarajevo 1998. Omerbašić Ševko.04. 155-183. Bošnjaci u Hrvatskoj. “Ratni kongres bosanskomuslimanskih intelektualaca 22. Odnosi muslimana sa Slavenima prije turskih osvajanja na Balkanu i kontakti Južnih Slavena i Arapa. H. Sarajevo 1988. 165-188. Palavestra Vlajko. 484. Duraković Enes. Sarajevo 1979. . Zagreb 2000. decembar 1992. Hajrudin Numić 1920-1960”. Islam i muslimani u Hrvatskoj. Tri tačke muslimanskog koda (91-94). 14-15. Č. 41-42. Mešihat Islamske zajednice u Hrvatskoj. Sarajevo 1990.. Omerbašić Ševko. Omerbašić Šefko. Zagreb 1997. Narodne pripovjetke i predanja iz Drežnice. GZM (E) 37. 271-280. 2762. 43-46. Sarajevo 1979. Pregled LXIX/2.. Tribina 69. Bošnjaštvo i bosanstvo (141-153). 43-44.”. Globus.Društvo 259 2754.. 2763.. 18. Sarajevo 1990. “Čovjek uzoritosti. Sarajevo 1996. Omerbašić Ševko... 2759. 233245. 2766. (Priredio Alija Isaković)”.. 375. Zagreb 1999. 16. 46. Odjek XLIII/10. Sandžak IV/58-59. (* Muftić Osman. Sarajevo 1982. Sarajevo 1994..) 2764. Okuka Miloš. Zagreb 1999. Odjek XLIII/10. Rama i njeno stanovništvo. 2760. Omerbašić Ševko.. dr. godina afirmiranja i negiranja nacionalnog identiteta Muslimana). VKBI... Sarajevo 06. 2761. Oslobo enje 47/15013. Tanković Šemso. Šta Bosanski Muslimani (Bošnjaci) jesu i šta im se doga a? (56-60). Omerbašić Ševko. 1990. “O ‘nacionaliziranju’ Muslimana (101. 356-373. Zagreb 1990. Tribina 80.. 14. Sarajevo 1990. Sarajevo 1990. Bošnjački memento (155-183). Odjek XLIII/10. Odjek XLIII/10. 15. Biblioteka Posebna izdanja. Diskusija. Numić Hajrudin. Glasnik VIS-a u SFRJ LI/4. Bošnjačka pismohrana I/1-4. Numić Hajrudin. 12. KS-FTS. VKBI. Novi Pazar 1995. Behar IX/48-49. Bošnjačka polazišta i bošnjački pogledi (75-78).) 2758. Prof... VKBI.. 21-29. VKBI. 2756. 2765. (* Jeleč Sead. 16... Sarajevo 1998. Biblioteka Arabeska 10.. Zagreb 1999. Numić Hajrudin. Sarajevo 1990. 11.. Pejanović Mirko. Izbrisana prošlost. 14-15..

13. Tomislavgrad 1991.. Primorje. GZM (E) 39. Generalštab Armije BIH. Godišnjak CBI XXX/28. 367. razvoj i aktualna zbivanja). Sarajevo 1996. Aziji i Africi (1-7): (1) (Iskorak Bosne i Bošnjaka iz povijesne sjenke).. 2771. 2223. 22-23. Tuzla 1996. Palavestra Vlajko. Sarajevo 1995. Oslobo enje 53/17419. 2768. Pašić Ibrahim. Uprava za politička pitanja. Porijeklo stanovništva Rakitna. Beograd 1999. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 2774. Pelesić Muhidin. 2770. Zagreb 1983..10. Sarajevo 04. Oslobo enje 52/17007..01. Bošnjaci na svjetskim ratištima.. Sarajevo 1995..-2000. Zemlja izme u istoka i zapada. Sarajevo 1996. 29. Država Bosna i Hercegovina (Nastanak. Sarajevo 1995. 2772. Sarajevo 1995-1996. 2776. 12. 2778... 27. Tuzla – Odbrana kontinuiteta državnosti Bosne i Hercegovine.. Sarajevo 30. stoljeće – Ston. 2777. Srpska pravoslavna episkopija zagrebačka. 113-116. Pandžić Stjepan Bazilije. Pašić Dževad.. Vojna biblioteka 23. (* Nilević Boris. 2775. Pašić Hilmo. Sarajevo 14. 54. Palavestra Vlajko. Visoko 1995.. 22-23. 1996. 2767. (5) (Prihvaćanje islama ključno je obogatilo bošnjačku budućnost). 1995. Pasarić-Dubrovčanin R. Iz povijesti hrvatskog naroda.. “Svatovska groblja” – problemi istraživanja. godina. Pravo prvokupa. Hercegovina 6. Ljiljan V/155. Srpsko-pravoslavno žiteljstvo zapadnih krajeva Dubrovačke Republike do u 14. Euforični postupak (Nelegalno iznošenje iz BiH posmrtnih ostataka posljednjeg bosanskog kralja Stjepana Tomaševića). (2) (Islam u Bosni prije dolaska Osmanlija). 22-23. Sarajevo 1996.. Feljton: Devet stoljeća bošnjačkih ratovanja u Evropi. (4) (Nastanak i uspon bosanskog kraljevstva). Sarajevo 1996. Sarajevo 2000. Naša ognjišta XXI/176. Pandurević Tatjana. Sarač Edina. Ljiljan IV/153.. (3) (Bosna izgra uje svoju nezavisnost). (7) Bošnjaci uspinju Osmansko carstvo na vrhuncu slave). 103-116. (6) Bosanski ejalet veći od Bosanskog kraljevstva).. Sarajevo 1984. Ljiljan V/ 156.. Dnevni avaz III/441.12.. 19. 22-23. Ljiljan V/154. Bosnia ars. 1997.260 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Nikola. Edicija Dokumenti. 24-25. 22-23. Pelesić Muhidin. 568-571. 16. Pavković F. Mostar 1987.) . Ljiljan IV/151. 2769.. 2773. Stonski rat. Ljiljan V/157.. Klub Bošnjačkog udruženja pravnika KDB Preporod.. 1-142. Knowledge. 87. Palavestra Vlajko. Bošnjaci sa prezimenom Brutus iliro-romanski korijeni na tlu BiH stari 2000. Sarajevo 1992-1997. Staro hercegovačko "pleme" Krmpotići.Ljiljan IV/152. Preporod XXX/681..

Podgorica 1999. Petrović ur ica. 2783. 189-208. Tuzla 1999. Nacrt istorijske bibliografije o srpskoj srednjovekovnoj ženi (1158/9-1459-1521). izdanje 1993) 2... 28-29. Vareš 1997. Takvim za 1999. Sarajevo 1998. Srednjovekovni vlasi na teritoriji današnje Crne Gore – primer Ri ani. 2785. (5) Prva linija V/44... Pelesić Muhidin... 10. Pelesić Muhidin. Armija BIH. 17.. 2781. Pelidija Enes. Petrović Marica. 11. (1. Sarajevo 1996. 28-29. Feljton: Devet stoljeća bošnjačkih ratovanja u Evropi. Zbornik MS za istoriju 35. Hrvatski glasnik VII/84. Feljton: Legende iz vareškog kraja (4-5. Pelesić Muhidin. Vojna biblioteka 1. Sarajevo 1994... “Borac Armije Republike Bosne i Hercegovine”. Zbornik radova sa Okruglog stola Istorijskog instituta. Beograd 1986.. IČ 32 (1985). drevni i autentičan narod). 2790. Pelidija Enes. RIZ BiH. Ljiljan VII/280. (4) Prva linija V/43. Petrović ur ica.. Bobovac III/30. 2782. 2787.. Kratak pregled bošnjačkog jedinstva kroz historiju. Aziji i Africi: (Iskorak Bosne i Bošnjaka iz historijske sjenke) (1-5): (1) Prva linija V/40. . (3) (Bošnjaci. Vareš 1998. Katarina Kosača. Sarajevo 1996. Perić or e. Prusac 1995. Ljiljan VII/279. Press centar. Bobovac IV/46. Istorijski institut RCG. 2788.. 11. 58-59. Sarajevo 1996. Sarajevo 1998. Muftijstvo Travnik. Sarajevo 1996. Sarajevo 1996.. 32-33. (2) Prva linija V/41.. “Srednjovjekovna istorija Crne Gore kao polje istraživanja”. Knjiga 3. (10) (Jelena Gruba). Petrović Marica. 5-25. Sarajevo 1998. 21-27. 28-29. Bobovac III/29. Tuzla 2000.. O historijskim aspektima formiranja Armije BIH. 2784. Vareš 1997. Bosanska vojska – važan faktor na ratištima srednjovjekovne Evrope. 95-102. 2786. Obilježen dan Katarine Kotromanić-Kosača. 91-97. Feljton: Evropski muslimani od Andalusa do Bosne (2-3): (2) (Ratoborno rivalstvo kršćanskog Zapada spram muslimana). Petković Toni. “Bosanska srednjovjekovna država i suvremenost (Zbornik radova)”. 229-264. 32-34. Novi Sad 1987. (3) Prva linija V/42. Geneza bosanske državnosti. 2789. izdanje. 357-372. 2780. (5) (Radakovo izdajstvo)... Dubrovačke arhivske vesti o društvenom položaju žena kod srednjovekovnih Vlaha. Hrvatski glasnik VIII/96. “Ajvatovica ‘95”.Društvo 261 2779.. FPN. Pelidija Enes. 10): (4) (Gradnja grada Bobovca). 15.. 58-59. Sarajevo 1996.

Neka razjašnjenja o Previšićima. 11-19. 80... obljetnice smrti Fra An ela Zvizdovića”. Crkva na kamenu III/23. Puljić Ivica. 2792. Crkva na kamenu XVII/186. Purivatra Atif. Vera. i 24. Mostar 1996.. Popović Anto. Sarajevo 1993. FTS-Franjevački samostan Fojnica. godine). godina afirmiranja i negiranja nacionalnog identiteta Muslimana). 2803. Mostar 1996. Puljić Ivica.. 11.262 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Beograd 1999.. Knowledge. SarajevoFojnica 2000. “Povijest Bosne i Hercegovine”. 13. "Predmet i metod izučavanja patrijarhalnih zajednica u Jugoslaviji". Vinica.. 2793. 107-128. PCC Me ugorje. novembra 1978. 283. Titograd 23.. 401. (Radovi sa naučnog skupa. Odgovor ipak nije odgovor!. 208-218. Split 1997. Odjeljenje društvenih nauka 3. Mostar 1997. “O ‘nacionaliziranju’ Muslimana (101. Popović Radomir – Ćirković Sima. Kraljica Katarina Kosača. Zvizdovićevo djelovanje u svjetlu biblijskih paralela (Refleksije u povodu 500. Crkva na kamenu XVIII/201. Puljić Ivica.. Istorijski zapisi XXXI/4. 2799. Knowledge. (* Pejović oko. 14.. Beograd 1979. “Zbornik radova sa Znanstvenog skupa u povodu 500. 188-191. Puljić Ivica. (Priredio Alija Isaković)”. Ministarstvo ObraneMinistarstvo Odbrane RBIH. 13. Beograd 1999. 2798. Globus. .. Hrvati dubrovačkog zale a. (Uredio Milenko Brkić). 151-172. Mostar 1982. “Podsjetnik i kalendar”. Hrvatska obzorja VI/1. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Biblioteka Posebna izdanja. CANU. IRO Narodna knjiga-Marksistički centar CK SK Srbije. Zagreb 1990. “Postanak i razvoj srpske nacije (Neki metodološko-teorijski problemi u izučavanju postanka i razvoja srpske nacije)”. 2801. 2800. Najstariji korijeni Puljića.. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 2791.. obljetnice). Petrović Vladeta. Studenci 1995. 2796. Titograd 1978. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”. Naučni skupovi 7.-2000..) 2797. Puljić Ivica. 2795. 2794. Crkva na kamenu XVII/186. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. 2802. 75-77. Nacionalni i politički razvitak Muslimana. Titograd 1981.

Sarajevo 1997. “ABC Muslimana (Priredili Purivatra Atif .. Bosna. 119-137. Feljton: Bosna i Sandžak (1-2): (1) Sudbina Bošnjaka na Sandžaku i u istočnoj Bosni). Bosna.. 9-57. Slawistyczny ósrodek wydawniczy. Sofija 1999. Istina o BiH I/3. Sarajevo 1997.. Bosna.. 2807. 2815.Društvo 263 2804. 61-189.. 32-33. Istina o BiH I/4. Beograd 1997.. 33. Muslimanska biblioteka. Radić Radivoj. Akademično izdateljstvo ‘Prof. Posebna izdanja 515. 123. Institut po balkanistika pri BAN. Stanovništvo Crne Gore do 1945. Redžepagić Bajram. Račić Senka. Muslimani. Odeljenje društvenih nauka 80. Bosna. Sarajevo 1997. . 2816. “Srednovekovite Balkani (Politika. Muslimanska biblioteka. Rakova Snežana. Leksykon tradycji chorwackich. religija. Novi Pazar 1994. kultura)”.. Feljton: Porodica Isa-bega Ishakovića u Sarajevu (1-4): (1) Muallim 57. “ABC Muslimana (Priredili Purivatra Atif . Sarajevo 1996. Warszawa 1997. Redžepagić Bajram. 122-130. (2) Muallim 58. Radusinović S. 1415. Sarajevo 1990. 86-93. 2812. Marin Drinov’. Sarajevo 1990.. Muslimani i bošnjaštvo. Udruženje Bošnjaka porijeklom iz Sandžaka.. Sarajevo 1991.Hadžijahić Muhamed)”. O nacionaliziranju Muslimana (O “Bošnjacima” i “bošnjaštvu”). Sarajevo 1994. Beograd 1978. Insignia regalia balcanica (Nabljudenija vrhu vladatelskite simvoli. Sarajevo 1991. 2809. 23. 2813. Pavle. Zbornik za istoriju BiH 2. 19. (4) Muallim 60. Purivatra Atif.. O nacionalnom fenomenu Muslimana. Ana Kantakuzina – vizantijska nevesta u kući Kosača. maja 1994. Muslimanska biblioteka.Hadžijahić Muhamed)”. “Istočna Bosna i Sandžak (Znanstveni skup). otrazeni v literaturni pametnici). 19. 2808. SANU.”. Purivatra Atif – Imamović Mustafa – Maglajlić Munib – Kučukalić Zijo. 2805. Purivatra Atif – Hadžijahić Muhamed.. Bosna... 2814. 161-174. “Atif Purivatra – Mustafa Imamović – Rusmir Mahmutćehajić. Muslimanska biblioteka. Purivatra Atif – Imamović Mustafa – Mahmutćehajić Rusmir. Rahić Esad. Muslimani i bošnjaštvo”. Sandžak i Bošnjaštvo. Sandžak III/53. (2) (Vjekovima pod terorom Srbije i Crne Gore). Rapacka Joanna. godine. 13-29. 34. 2810.. Mostar 1997. Sarajevo 1994. 34. Raguž Željko. Motrišta 4. (3) Muallim 59. Srpskocrnogorska indoktrinacija na osnovama mitomanske svijesti i genetske paranoje. Sarajevo 1997. 2811. 2806. Bibliografija Muslimana..

S. Revija slobodne misli 29-30. 2829. Rendić-Miočević Ivo. Kačić 29. 1997. 149-157.. Obrana Herceg-Bosne 1. 2825. (2. izdanje. Runje Petar. Zagreb 1995. Društveno-istorijski aspekt ‘nacionalnog opredjeljivanja’ Muslimana Bosne i Hercegovine. bošnjačke nacije. Rokai Petar.-2000. Sarajevo 2000. B. SIJ. 2818. ponude i mira ‘Zajedno’.. 623. (* Marković Vojislav. 10-12.) 2827. Rudić Petar. (Priredio Alija Isaković)”. 2822. Rudić Petar.. Redžić Enver. Redžić Enver. 371-373. Rotim Karlo. Zbornik MS za istoriju 28. Zlo velike jetre. ANU BIH. Biblioteka Posebna izdanja.. 107-112. 13-18. Split 1996. Richembergh Beus Goran. 2819.. 123-125. O nacionalnom imenu Muslimana s osvrtom na knjigu Ćamila Sijarića Herceg-Bosno i tvoji gradovi. Behar IV/21. Biblioteka znanstvenih djela 85. 2824. Marković Vojislav. Bijelo Polje 1983. Muslimana i Srba. Užički zbornik 18. Beograd 1988. Knjiga 31. Isakovci – novo nacionalno ime jugoslovenskih muslimana (predlog). 15.. Povijest i nepovijest Crnogoraca. 2823. Odjeljenje društvenih nauka. Tri hrvatske plemkinje franjevačke trećoredice. 129-133. Titovo Užice 1989. Duvno 1980. Deklaracija za svjetsku etiku”. 2820. 2821. Redžić Enver. bošnjačke nacije).. 2817. Novi Sad 1983.. ANU BiH-Institut za istoriju. godina afirmiranja i negiranja nacionalnog identiteta Muslimana). 2826. “Religija i državotvornost. Zagreb 1990. Naša ognjišta X/59.. Globus. 80. Stručna knjiga. Sticanje poseda kao vid imigracije balkanskog stanovništva za Ugarsku u srednjem veku. Književni krug. Sarajevo 2000. “O ‘nacionaliziranju’ Muslimana (101. Mostovi XXII/114-115. Pljevlja 1990. 17.. “Zbornik radova X kongresa istoričara Jugoslavije”... Beograd 1998. Nijemci u Bosni. Ravne Rijeke 1987. Geneza ideje bosanske. Široki Brijeg 1997. Sarajevo 1996. Posebna izdanja 106.264 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Sto godina muslimanske politike u tezama i kontraverzama istorijske nauke (Geneza ideje bosanske.. 220.) 2828. MK SSRN Ravne Rijeke. . U Kreševu još živi uspomena na bosansku kraljicu Katarinu.. Centar za filozofska istraživanjaMe unarodni centar za promociju interreligijskog dijaloga. Bibliografsko-genealoška beleška o ugarskoj kraljici Jelisaveti Kotromanić (Povodom sto pedesete godišnjice ro enja Ilariona Ruvarca). Hrvata. 449. Rokai Petar.

2831. Beograd 1994. 2837. Vukčević Luka. (* Marjanović Mirko. (* D. Sefer Melisa. “Hrvatski biografski leksikon III (Č)”. ŠK. “Istorija srpskog naroda..) . 2839.Društvo 265 2830. Tom 1. Zagreb 1993. 2834. 9. 2840. Sarajevo 1997.. Marulić XVII/2. Strčić Petar. Behar Journal 11. Domovina i država u udžbenicima historije.. M. 240-243. 2838. Semren Marko. Zagreb 1998. Serdarević Husein. Tom 1. 190-191. SV 7. “Istorija srpskog naroda. 782-826. Sivrić Ivo. Božji ugodnici u Bosni i Hercegovini od 1291. Sarajevo 1995. Schiffler-Premec Ljerka.. (2. Zagreb 1995. Beograd 1994. 2833.12. HZ 42. Beograd 1991. Odbor savjetovanja Bosna i Hercegovina – mogućnosti i perspektive razvoja 3. 170-172... 35-54. SKZ. Zagreb 1990. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Pristup (Srbi i turski prodor (1459-1537)). (* G.. Marulić XXXI/3. Novi list XLII/301. 2. Sančević Zdravko. Istorijski zapisi LXII/3-4. do 1517. 1988. 23-41. Sančević Zdravko. Sarajevo 1998. Glibo Rajko. 2. Matković Hrvoje. Zagreb 1988. Zbornik radova u povodu imenovanja vrhbosanskog nadbiskupa Vinka Puljića kardinalom. Sabitović Mesud. 11.. HM IV/17.. izdanje 1990).. Titograd 1989. 4-5. Naprijed.. izdanje. Posebno izdanje. Povijest države i prava naroda SFR Jugoslavije. (Za što se ne umire. Sirotković Hodimir – Margetić Lujo. 414.. Sarajevo-Bol 1995. Chicago 1982.. 2835.. Ć. 386. to odumire!). Domovina IV/50. 171-194. Uporedna istraživanja 3. 7-9.. 2832. Potomci kralja Tvrtka. 556-558.) 2836. Srbi pod tu inskom vlašću 1537-1699”. Sarajevo 2000. 2842. Pojava pamfleta oko povijesti Bosne i Hercegovine.. 356-358. Zagreb 1984.. Treća knjiga. Sivrić Ivan. 278-284. Treća knjiga. Prodor islama u jugoistočnu Evropu. “Bosanski duh”. izdanje. Seljačka kultura Bosne i Hercegovine. SKZ. HM II/9. Bosanski duh u pitanju. Misli umiru kad ih više niko ne misli (Antirasprava: Hrvati u BiH – hic et nunc). Zagreb 1998.) 2841. Dragišić Juraj.... Samardžić Radovan. Didaktički putokazi IV/12. Rijeka 26. Radovi 23. 200. “Crtajte granice ne precrtajte ljude”. Pogled u Bosnu (Zapisi veleposlanika)... Samardžić Radovan. Prodor islama u jugoistočnu Evropu. Srbi pod tu inskom vlašću 1537-1699”. Zenica 1998. 75-78. 622-624. Zagreb 1989. 117-157. Samardžić Radovan.

2848. 2851. “Srednjovjekovna istorija Crne Gore kao polje istraživanja”. Grb Kopčića u klaustru samostana Male braće u Dubrovniku. 2855. Stariji hercegovački rodovi od polovice 15. Leksikon islama (Redaktor Darko Tanasković)”. Sloveni. Hercegovina 4-5 (12-13). 8. Kalendar Napredak za 1994. Kulturna i društvena historija Bosne i Hercegovine (7 i 8 razred osnovne škole. 2844.. 1989. Smailagić Nerkez. 111-134. Oslobo enje 46/14892.. Zagreb –Stolac 1999. Mostar 2000. 1989.. izdanje. Moderna vremena Zagreb. Naša ognjišta XXVII/237.. 2849. FBiH.12. 2850. “Nerkez Smailagić.266 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Gra ansko pravo (Bosna i Hercegovina). 12. Knjiga 3. Sarajevo 04. 2843. 18. nauke. Spasić Dušan – Ćirković Sima. Zamršena kopča Kopčičâ. Sarajevo 1996. Oslobo enje 46/14890. do sredine 17. 2847.. (* Kurtović Esad. 319-344.12. Selma Ferović. 3-15. Grafocolor Zagreb. Sivrić Marijan – Vekarić Nenad. Spremić Momčilo. Podgorica 1999..) . Smriko Vehid. Dopunska nastava)”. JLZ. Nešto o obitelji Radulinović. Spaić Vojislav.. 137-151. La migrazione degli Slavi nell’ Italia meridionale e in Sicilia alla fine del Medioevo. 2852. Spahić Muris – Nurković Safet. Fahrudin Isaković. Mostar 1998. Sivrić Marijan. Tomislavgrad 1997. Ministarstvo obrazovanja.12. Znak Bosne I/4. 98-99. (3) (Ubistvo kneza Pavla Radenovića). Sivrić Marijan.. 530-531.. 10-12. Muris Spahić.. 2846. 2845. EJ 4. Svjetlost. Roma 1980. Sopta Jozo. Stećak III/34. 193-228. 464. Sarajevo”. 1989. “Uzeir Bavčić. Feljton: Zaboravljeni dinasti (1-3): (1) (Kroz povelje i dokumente). stoljeća (prema dubrovačkim izvorima). Humski zbornik 4.. 2854. Archivio storico italiano 138/503. Most XXVI/132-133 (43-44). Safet Nurković.. Sarajevo 1993. Geografija. (2) (“Prateći isplatu provižiuna”). Istorijski institut RCG. Sarajevo 1996. Zagreb 1986. Općina Stolac. 554-556. Sarajevo 05. Ljudska prava i slobode u historijskim dokumentima Bosne i Hercegovine... Usmene predaje. Zbornik radova sa Okruglog stola Istorijskog instituta. BiH.. “Ilidža. 28.. “Stolac u povijesti i kulturi Hrvata”.-2000. Skoković Zvonimir Dida. Sarajevo 02./1999. Sarajevo 1990. 14. Genealoški prikaz roda Bošković. Softić Aiša. Godina 42. Oslobo enje 46/14893. Zenica 1996. kulture i sporta. 2. Sarajevo 2000. 2853. Općina Ilidža. 317-327.

Fakultet kriminalističkih nauka.. Recepcija nekih srednjovjekovnih južnoslavenskih pravnih ustanova u osmansko-turskom pravu. “O ‘nacionaliziranju’ Muslimana (101. “Istina o Bosni i Hercegovini (Činjenice iz istorije BiH)”. Beograd 1987-1988. Sarajevo 1996. “Istorijska istina” Jeremije D. Živiničko područje u prošlosti. Sućeska Avdo.. “Bosna i Hercegovina i svijet”. Sarajevo 2000. Osnovne osobenosti položaja Bosne u osmansko-turskoj državi. 2860. 1987. Elementi našeg srednjovjekovnog prava u turskim zakonskim spomenicima. 75-89. život. izd. Sućeska Avdo. POF 41. 1 izdanje. (3. 1985. 2. Posebna izdanja 106. 2865. Suljkić Hifzija.. Rijeka 1982. Altermedia d. 2863. Pogled na odnos religije i državnosti u južnoslavenskim zemljama. o.... Uvodna riječ. Stančić Nikša. Sarajevo 1996.. Rilindja. Državno pravni razvitak Bosne i Hercegovine (izbor tekstova). izdanje 1997). 2857. Zagreb 1990. 3. Sućeska Avdo. Sućeska Avdo. Prilozi XXIV/25-26. Biblioteka Posebna izdanja. (2. dopunjeno izdanje. 29-41. 159.Društvo 267 2856. 2866. Sarajevo 1995. Zagreb 1991.). izd. godina afirmiranja i negiranja nacionalnog identiteta Muslimana). Sućeska Avdo.. 685-704. 1979. 6. 181-190. Istorija države i prava SFRJ. Sarajevo 1990. kultura. Kratak osvrt na stanje društva u Bosanskom ejaletu do tanzimata. Deklaracija za svjetsku etiku”. Istorijske osnove nacionalne posebnosti bosansko-hercegovačkih Muslimana. ŠK. Priština 1980. Sućeska Avdo. 2861.. Zagreb 1989. Svjetlost-Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.. Povijest. 198-207. Sarajevo 1991. Sarajevo 1991. 2859.. izdanje 1978. . 203. 2862. 1513-1520. Iliri. 31-34. Stipčević Aleksandar. 331-334.-NUB BiH. izd. kultura. Zbornik Pravnog fakulteta 3. izd. (Priredio Alija Isaković)”. ponude i mira ‘Zajedno’. 7.) 2858. 411415.. 5. 203. Sućeska Avdo. 2864.. 1981. Sarajevo 1980.. Mitrovića i njegovo upozorenje na opasnost od “nekih hrvatskih istoričara”. Pregled LXX/11-12. 21-24. 8.. 2867. Ilirët – historia. jeta. GR IZ BiH LXII/7-8. “Širenje islama i islamska kultura u bosanskom ejaletu”. Sućeska Avdo. Centar za filozofska istraživanjaMe unarodni centar za promociju interreligijskog dijaloga. Knjiga 31. Odjeljenje društvenih nauka. 287. Globus. Sućeska Avdo. Institut za istoriju. “Religija i državotvornost. ŠK. ANU BIH. izdanje. Balcanica 18-19.) (* Škegro Ante. 1988. Sarajevo. izd. o. (4.

JLZ... Opet o kralju. Šimundić Mate. zemljoljubac.. Odjeljenje društvenih nauka 21. o Bosni opet. Bogumilsko-islamska kultna mjesta prepuštena nehaju i sitnom profitu. 139-141. 2876. 2869. EJ 4.. (Uredio Milenko Brkić). Sarajevo 09. Islamska misao XIII/160. Šarčević Ivan. Sarajevo 1999. 43-50. Časopis za zgodovino in narodopisje 1-2. Sarajevo 1979.. Mir (411). Šidak Jaroslav. Šahinović Nataša..) 2880. Šanjek Franjo. 42-43. 2872.. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 2874.. Glasnik VIS-a u SFRJ LIV/3. napravljeno je reprint izdanje).-2000. Diskusija.. PCC Me ugorje. 217-229. izdanje. Čebotarev Andrej. Sarajevo-Bol 1995. 53-56. Horvati (de Horvati). (KUN) 2. Hrvatska revija XLVIII/4. KS-FTS. 2. Hrvatska historiografija izme u Scile i Haribde ili povijesna znanost u Hrvata (Ostvarenja i perspektive). Sarajevo 1992. 329-345. IA MI BiH ‘90. Šećibović Hajrudin.07. “Širenje islama i islamska kultura u bosanskom ejaletu”. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”. Povijesni prilozi 12. Šanjek Franjo. Studenci 1995. Knowledge. Hrvati prognanici i izbjeglice u XV i XVI stoljeću. 2873.. 2877. 2878. opet o skraćenoj povijesti. . (Nakon izgorjelog tiraža. 2870. “Povijesnoteološki simpozij u povodu 500 obljetnice smrti bosanske kraljice Katarine”. Šanjek Franjo.. Bosna pod turskim gospodstvom. Maribor 1979. (* Ibrahimović Ramiza. 2875. Častoljubac. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine..). Sarajevo 1981. Nepoznata osobna imena na srednjovjekovnim nadgrobnim i drugim kamenim spomenicima u Bosni i Hercegovini. 805-814. 215-221. 2871. Šipovac Ne o. 1995. 737. Zagreb 1986. Sarajevo 1991. Oslobo enje 56/19084. Radovi ANU BiH 70.04. Kasumović Ismet. Stablo života Kraljevine Bosne. 2868. 453-458.. Sarajevo 05. SV 7.268 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Bilten FTS XXVI/2.. Šišić Ferdo. Sarajevo 1991. 2879. Prokuratori (589)... 9. Zagreb 1998. Beograd 1999. Sarajevo 1990. 2000. Bošnjački avaz II/50. Zagreb 1993. Šarkić Sr an. Šimundić Mate. Zbornik radova u povodu imenovanja vrhbosanskog nadbiskupa Vinka Puljića kardinalom. ženoljubac (Zapis o mudrom stvoritelju Hercegovine. 450. Značenje starohrvatskih i drugih slavenskih imena u ‘Povijesti Hrvata za vrijeme narodnih vladra’ Ferde Šišića.. 358-360. “Crtajte granice – ne precrtajte ljude”. POF 41. 98-99. 501-506.

Tadić N. Roma 1978. Stećak V/57. “Religija i državotvornost. 584. Odjeljenje društvenih nauka. 97. Bit ćemo ono što jesmo. 2889. Immigrazioni di Slavi nel territorio di Ancona nel corso del XV secolo. Duvno 1978. Mostar 1999. Immigrazioni di Slavi nel territorio di Ancona nel corso del secolo XV. 13-18. Šunjić Marko. Šuica Marko. Dubrovnik XXV/4. “Migracije Slovanov v Italijo – Le migrazioni degli Slavi in Italia”. ANU BIH. . Posebna izdanja 106. Naša ognjišta VIII/47. Beograd 1999. Romagna. uro Dragišić i Dubrovnik. 111-132.... 2882. Diskusija.. Zgodovinsko društvo za Slovenijo.. 2535. Bosanska vlasteoska porodica Banovići. Šoljić Vladimir. 13. Tanasković Darko. Sarajevo 1991. 38. 5-23. Quaderni di Proposte e richerche 3. Tanković Šemso. 9. Ljubljana 1978. Abruzzi secoli XIV-XVI". Sarajevo 1996. IG 1-2. Migrazioni slave e albanesi in Occidente. Sarajevo 1998. Šunjić Marko. Šteko Marko. Marche. Ostra Vetera. KS-FTS. Čiji je kralj Stjepan Tomašević?.. Partenon.. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Tanović Arif. Behar VI/31... 1-23. 2892.. Knjiga 31. 2893. Zagreb 1997. Ujaci ostadoše s narodom. 6. Knowledge. Šundrica Zdravko. 2886. 813. 2888. 1982. Šunjić Marko. zasjedanje jugoslovansko-italijanske komisije za zgodovino – 7.. Šuica Marko. Deklaracija za svjetsku etiku”. “Povijesnoteološki simpozij u povodu 500 obljetnice smrti bosanske kraljice Katarine”. (Uredil – A cura di: Ferdo Gestrin). 11-41. Dubrovnik 2887. 2890.. Slavi nell'Anconitano: il XV secolo. Centar za filozofska istraživanja-Me unarodni centar za promociju interreligijskog dijaloga. Crkva na kamenu XX/12 (229). Italjug VIII/3. “Darko Tanasković. POF 41. Bošnjaci u Republici Hrvatskoj. Ancona 1988. ponude i mira ‘Zajedno’. 7. Islam i mi”. “Širenje islama i islamska kultura u bosanskom ejaletu”. 2891. 2894. “Italia felix. Primićur. Beograd 1993.. Convegno degli storici Jugoslavi ed Italiani.. Sarajevo 1979. 2884.. Škegro Ante. 291-302. 2885. 2883. Islamska ili muslimanska kultura u Bosni. Tanasković Darko. Beograd 2000. Religija i državotvornost.Društvo 269 2881. Islamska ili muslimanska kultura u Bosni.

Cambridge Massachusetts 1994. o. 308-310. 63-78 + 1 karta + 4 slike. Sarajevo 1999. Ljiljan 332. Biblioteka Priručnici. Prva linija IV/21. Sarajevo 1999. 13.. 224-237. 3-4): (1) (Prilog za historiju bosanskog plemstva). Narodi Evrope (Priredio Felipe Fernández-Armesto. Tanović Bakir. “Preporod. Tanović Bakir. Prilog bibliografiji seoba i migracija u Jugoslaviji.. Tomović Gordana... München 1998. Sarajevo 2000.-2000. Center for Middle Eastern studies. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 413. godine kod Orahovca u Metohiji. 197-198. Ekmečić Milorad.. 119-127. 2904. Ko je vlasnik Bosne i Hercegovine?. 102-104.. Sarajevo 1992. Kosovsko-metohijski zbornik 1. Ljiljan 330. Svjetlo riječi X/116-117. Zagreb 1997.. Times Books. Tanović Hamid. 2897. Izdavački centar El-Kalem. (4) (Titulu kneza kasnije je zamijenila begovska titula). Tomović Gordana. 2898. Knowledge. Tomašev natpis o osnivanju crkve Blagoveštenja gospodnjeg 1427. “The Times Guide to the Peoples of Europe”. London 1994. ‘Karantanija’. 2906. Tjedan bosanske kraljice Katarine. Zagreb 1995. Toholj Duško – Burzanović Tihomir. Dubrovčanin prezviter Ratko.. IČ 42-43 (1995-1996). I u osmanskoj imperiji BiH je bila država u državi.. Sarajevo 2000. 58-59. GDI BiH 28-30 (1977-1979). Their Historic Development from the Middle Ages to the Dissolution of Yugoslavia.270 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 2895. Südostforschungen 57.. Tomić E. . Ljubljana 1990. 2899. Sarajevo 1995. 2901.. Sarajevo 1979. Feljton: O bosanskohercegovačkom nazivu ‘beg’ (1. Ljiljan 333. Beograd 1999. (* Birin Ante. RIZ u BiH. Hiljadugodišnje ime.. 93. Beograd 1997. XIII + 207. “Bosna i bošnjaštvo”. Urednik hrvatskog izdanja Nikša Stančić)”. 2905. Eminex s p. 58-59. “The Muslims of Bosnia – Herzegovina. Naklada Zadro..) 2900. Jakir Aleksandar. Edited by Mark Pinson”. “The Times. Harvard Middle Eastern Monographs 28. 58-59. Thallóczy Lajos..... (3) (‘Bogumilska /patarenska/ hereza bila je vjera otmjenijih obitelji).) 2902. 39-58. Tošić uro. 30. GDI BiH 40-41 (1989-1990). Sarajevo 1999. stonski kancelar. (* Džanić Asaf.. Župan. BF VIII/12. kapelan i protovestijar kralja Tvrtka I i trebinjsko-mrkanjski biskup. 2896. 30 godina. Sarajevo 1990. 552-555. 1970-2000 (Izbor tekstova). 2903. 407-411. Beograd 1990.. (Feljton priredio Salih Jalimam).

. Dubrovačka porodica Hranković. Beograd 1999. Tošić uro. Tošić uro. Beograd 2914. 93-106. Beograd 1986.dubrovački trgovac i zakupac carina u Bosni. Sarajevo 1983. Podgorica 1998. Anali 26. Pljevlja 1999.. O vlaškoj skupini Vraneši u nahiji Ljubovi a. 2908.. Glasnik Zavičajnog muzeja 1. Tošić uro. Ponašanje bosanske kraljice Mare (Jelene) u izbjeglištvu. Knowledge. Sarajevo 1986. Beograd 1995. Ure enje srednjovjekovnog trga Drijeva. Beograd 1998. Kontinuitet naseljenosti pljevaljskog kraja od praistorije do uspostavljanja turske vlasti. “Zbornik radova X kongresa istoričara Jugoslavije”. 73-112.. Uprava i sudstvo u srednjovekovnoj župi Trebinje. Prilozi XVIII/19. uro. Istorijski institut. Srednjovekovni život u trebinjskoj oblasti (feudalna sredina na primjeru jedne regije). (Pretisak izdanja iz 1941. Knjižnica Hrvatskog društva folklorista 2. 75-89.. Zbornik radova 12. 2915. Zagreb 1992. 393-398. Dubrovnik 1988.Društvo 271 2907. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Tošić uro. uro.. Tošić uro. Tošić uro. IG 1-2. Tošić uro. GDI BiH 34.. Sarajevo 1983. Sarajevo 1982. "Bosna i Hercegovina od srednjeg veka do novijeg vremena". Mileševski zapisi 2 (1996). 7-18. Istorijski zapisi LXX/3-4. . 2910. GDI BiH 34. Bosanska kraljica Katarina (1425-1478). Tošić uro. 101-113. SIJ. GDI BiH 37. Hrvatsko društvo folklorista. Trbuhović Leposava. 2913.. SANU. 87- 2912. Tošić uro.. 2916. 2920. Truhelka Ćiro. 2919.. Studije o podrijetlu (Etnološka razmatranja iz Bosne i Hercegovine). Tošić 101. 77-85. 2911. Zbornik za istoriju BiH 2. Tošić uro. Glasnik SAD 3.. Prijepolje 1997.. 2921. 75-104. 277-278. Tošić 1996. Stanovništvo srednjovjekovnog trga Drijeva. 148-150. Porodica Miloradović-Stjepanović iz vlaškog roda Hrabrena. O ponašanju dubrovačkih carinika u rudniku Deževice. 39-53. Petar Primović .. 2917. Beograd 1997. 123-137. Tragovi Avara i Slovena u donjem Podrinju i okolini. 218-222.. Kancelarija. 2918. 2909. Tošić uro.).

Sarajevo 1998. Sarajevo 30. I ja sam Tvrtkov potomak. Vekarić Nenad. Prilozi demografskoj povijesti Dubrovnika i okolice. Feljton: Na tragu otkrića (1): (1) (I Bosna i univerzitet). Prilozi demografskoj povijesti Dubrovnika i okolice. (3). Odjeljenje društvenih nauka 22. Stanovništvo poluotoka Pelješca. International Conference. Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku. Vidović Marko. Oslobo enje 55/18770. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”.. Knjiga 3. 23. 99. Sarajevo 1998. Tucović Ermin. Bosnian Paradigm.. 163. Sarajevo 1983. Beograd 1999. Stanovništvo poluotoka Pelješca. 160-161.05. HKD Napredak. Dubrovnik 1992. Behar Journal 11. Vejzagić Nerudin. Knowledge. 12-13. 2934. Vego Marko. 3. Turković Bisera.. “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463. Veselinović Andrija. Tvrtković Safet. 41. 2932... Stećak V/53. IA MI BiH 15. 593-616. Diskusija. Sarajevo 1998. Sarajevo 1998. Zamanička vojska (209-210). Vitez 1991. Knjiga 3. 87). državnog poglavara “ban” i vjerskog učenja povezanog sa stećcima. Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku.. 2927. “Povijesnoteološki simpozij u povodu 500 obljetnice smrti bosanske kraljice Katarine”... 2935.-2000. Sarajevo 1998. 43. 2933. 149-152. Kabes I/1. izdanje. Valenta Anto. Zagreb 1995. “Knjiga sažetaka”. (2) Stećak V/51.. 2929. (KUN) 5.. Mostar 1995. Svezak 1. 2931. 2930. 2925. 13. KS-FTS.. Podjela Bosne i borba za cjelovitost. 2924. Dubrovnik 1993. 2923. Sarajevo 1996. 125-130. Diplomatska aktivnost hercega Stjepana Kosače na Jadranu. 2928. Vego Marko. Sarajevo 1979. 2922. Saraj Invest. Feljton: Od naroda do države (1-3): (1) Stećak V/50. (2.272 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.. . 11. Vasić Milan. Konzuli (313-314).. Bosna: porijeklo imena zemlje. Vekarić Nenad. 1999. Diskusija. 1979.. 25-27. 2926. Truhelka Ćiro. izdanje 1994. Knjiga prva”. Bosnia and Herzegovina in the Changing World Order. 100. Identitet Bošnjaka-Muslimana. Državno i sudbeno ustrojstvo Bosne u srednjem vijeku. HKD Napredak. "Simpozijum: Vlasi u XV i XVI vijeku". Vidović Marko. Me unarodni forum “Bosna”. Svezak 2. 36. Radovi ANU BiH 73.

X 1989. Marulić XVIII/1. CANU. Sarajevo 1994. Vukorep Stanislav. 26-27. Odjeljenje društvenih nauka 22. 2943. FTSFranjevački samostan Fojnica. Vukić Mario. ”Zbornik znanstvenog simpozija održanog 16. 85-112. (Radovi sa naučnog skupa. 2939. 315-342. Z. Institut za istoriju-Institut za izučavanje nacionalnih odnosa. 275-333. Sarajevo 1983. Vilfan Sergej. (2) (Povijest.). Etimologija pojma ‘Vlah’ i njegova razna značenja. Stećak I/3.. 34-35. Stećak I/1. Sarajevo 1994.. Čapljina-Zagreb 1996. Staro neumsko pučanstvo. Zagreb 1985. "Simpozijum: Vlasi u XV i XVI vijeku". Radovi ANU BiH 73. Vukorep Stanislav. bezna e.. Općinsko vijeće Neum..(* D. Sarajevo 1990. nada).. "Migracije i Bosna i Hercegovina".. veljače 1996. 2945. Titograd 1981. Titograd 23. Beograd 1979. 2946.. “Neum. 763-765. Narodi i etničke zajednice sveta. 2937. Ljubljana 1985. 370 + 35 tabli slika + 3 karte. 363-373. Humski zbornik 1. Fra An eo Zvizdović (1420. Vranje 1974. obljetnice smrti Fra An ela Zvizdovića”.) 2938. Warszawa 1978. god. “Postanak i razvoj srpske nacije (Neki metodološko-teorijski problemi u izučavanju postanka i razvoja srpske nacije)”. Beograd 1984.-1498.Društvo 273 2936. Voje Ignacij. u Čapljini. (3) (Nacije. povijest). . Migracioni procesi i Bosna i Hercegovina od ranog srednjeg vijeka do najnovijih dana . Diskusija. i 27. Etnogeneza Južnih Slovena. Voje Ignacij. Vlasi u XV i XVI vijeku. surogati. i 17. Neum 1995. Vuk Karadžić. 177-193. Zemlja i zavičaj Hrvata”.. 36-37. 125-134. Općinsko poglavarstvo. 292. Vukčević Nikica. u Sarajevu. Feljton: Koliko je stara Bosna (1-3): (1) (Povijest i falsifikati). Poglavlja iz pravne zgodovine. Vlahović Petar. Sarajevo 1983. Vranjski glasnik 10 (poseban otisak). IRO Narodna knjiga-Marksistički centar CK SK Srbije. Odjeljenje društvenih nauka 22... 2947. i 24. novembra 1978. Vrgoč Miro.. Sarajevo-Fojnica 2000. Slavia antiqua 25. Odjeljenje društvenih nauka 3. "Simpozijum: Vlasi u XV i XVI vijeku". 2942. 73-177. godine). Migracioni procesi iz Bosne u slovenačkim zemljama za vrijeme turskih provala u 16.. Postanak i razvoj srpske nacije (Etnološki pristup). 2941. "Predmet i metod izučavanja patrijarhalnih zajednica u Jugoslaviji".) 2944. Stećak I/2. Vlahović Petar. Prilog proučavanju podrijetla hrvatskog pučanstva počiteljskog kraja. 26.njihov uticaj i posljedice na demografska kretanja i promjene u našoj zemlji. “Zbornik radova sa Znanstvenog skupa u povodu 500. 174. 89-99. stoljeću. Naučni skupovi 7. Duhovni lik. Sarajevo 1994... (* Leśny Jan. Vukanović Tatomir.. 2940.. Radovi ANU BiH 73..

Prag 1983. “Crtajte granice ne precrtajte ljude”. Feljton: Bosanska kraljica Katarina Kosača-Kotromanić (13): (1) Naša ognjišta XXVIII/249. Zelić-Bučan Benedikta. 18. (3) Naša ognjišta XXVIII/251. Hrvatski narodni kalendar 1993. Beograd 1998. Nestajanje katolika u Trebinjsko-mrkanjskoj biskupiji.. Marulić XXV/5.. . 46-53. 2950. SIJ.. 2953.. Vukšić Tomo. Marulić XX/1. 2958. Mostariensia 1. Vrhbosanska katolička teologija. Vukšić Tomo. Vukšić Tomo.. (2) Naša ognjišta XXVIII/250. 22. Hrvatski narodni godišnjak 1998. Balkanski Vlasi u svijetlu podataka Bizantskih izvora. Tomislavgrad 1998. Sedmi kongres Saveza historičara Jugoslavije. Zagreb 1995. 2948. Zagreb 1992. Popis plemićkih obitelji u kraljevstvu Bosne u godini pada Bosne (1463) i Hercegovine (1482) pod Turke.) 2955. Tomislavgrad 1998. Katolici i pravoslavni u Bosni i Hercegovini. Kontinuitet hrvatskog i katoličkog umiranja u Bosni i Hercegovini (Prilog proučavanju odnosa me u narodima u Bosni i Hercegovini). 25-115.. Sarajevo-Bol 1995. 303342. Marulić XIII/5-6. (* Heres Tomislav. 2954... Zef Mirdita – Strčić Petar – Janjatović Bosiljka – Maticka Marijan – Pavličević Dragutin. Zelić-Bučan Benedikta. Zagreb 1980. 359369..274 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Zagreb 1987. 2952.. Siguran identitet pretpostavka susretanja (Miscellanea de oecumenismo)“... Mostar 1994. Neka gledišta novije historiografije na Porfirogenetove tvrdnje o etničkoj pripadnosti područja Crvene (Južne) Hrvatske. 240. Godina 46. Zelić-Bučan Benedikta. 21-38. 2951. Zelenika An elko. Zdeněk Váňa. Godina 41.. Tomislavgrad 1996. Sarajevo 1997. Papa i Crkva me u Hrvatima. 89-93. Vukšić Tomo. “Zbornik radova X kongresa istoričara Jugoslavije”. Povijesni prilozi 14. Sarajevo 1992. 2956. Vukšić Tomo. Feljton: Nestajanje katolika u Trebinjsko-mrkanjskoj biskupiji (1): (1) Naša ognjišta XXVI/233. Tomislavgrad 1998. ZEF MIRDITA. 22. 558-564. 342. 2957.-2000. The World of the Ancient Slavs. Zagreb 1989. HZ 42. 30. 2959. SV 7.. Orbis Publishing London.. Mi i oni. Sarajevo 2000. 2960. Zbornik radova u povodu imenovanja vrhbosanskog nadbiskupa Vinka Puljića kardinalom. 2949. 426-441.

98. “Širenje islama i islamska kultura u bosanskom ejaletu”. ‘Etnički problem Muslimana’ – ‘Muslimani i Jugoslavija’ (37-41). Motrišta 4.. 2966. M. Bošnjački institut. HKD Napredak. “Adil Zulfikarpašić. POF 41. Zlatar Behija. Sarajevo 1996. (Moderator razgovora Mladen Malača. 185. Zgodić Esad. Članci i intervjui. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine.. PCC Me ugorje. Zirdum Andrija. FPN. 97. 38-46. 121-122. Diskusija. 2973. Prilozi XIV/14-15. 368-373. Sarajevo 1979.. Zulfikarpašić Adil – Gotovac Vlado – Tripalo Mika – Banac Ivo. Kantonalni odbor SDP.Društvo 275 2961. Isa-beg Ishaković. stoljeća (Dolazak. Sarajevo 1991.. 2970. 11. Širenje islama i islamska kultura u Sarajevu i okolini. Zürich 1991. Studenci 1995. Zubechea G. Zgodić Esad. (Razgovor).. Zgodić Esad. Zovko Iv. Diskusija. Zulfikarpašić Adil. Zlatar Behija.. 2975. Mostar 1997. 21. Obnova državnosti BiH (109-116). razvoj i nestajanje Hrvata katolika na tim prostorima)”. 2971. Katarina. Zürich 1991. demokratija (Iz diskursa SDP BiH)”.. 2965. 161-162.. Sarajevo 1998. Radovi ANU BiH 73. demokratija (Iz diskursa SDP BiH)”. Ahmed-paša Hercegović. “Esad Zgodić. Slavonije i Srijema do konca XVII. Zlatar Behija. 2968. Sarajevo-Mostar 1998... tekst priredio Vlado . Ime Hrvat u narodnoj predaji Bosne i Hercegovine. nacija.. “Bosanska srednjovjekovna država i suvremenost (Zbornik radova)”. Sarajevo 1983. Kantonalni odbor SDP. 81-139.. 2963. Lastavica II/6.. Prezimena izvedena iz zanimanja u srednjoj Bosni. Sarajevo 1978. Lastavica I/1. papa i Bosna (133143). (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”. Recenzija. Država. Etnička i vjerska povijest Bosne. 12-22. Sarajevo 1995. KS-FTS.. 2969. Zovko Ljubomir. Zirdum Anto. 2967. Okovana Bosna. nacija. Zlatar Behija. 256-257. 713. Članci i intervjui”. Muslimani i srpsko-hrvatski odnosi (55-57). (Uredio Milenko Brkić). 2964. “Pavo Živković. “Povijesnoteološki simpozij u povodu 500 obljetnice smrti bosanske kraljice Katarine”. 2972. Država. Bošnjački institut. O nekim muslimanskim feudalnim porodicama u Bosni u XV i XVI stoljeću. Odjeljenje društvenih nauka 22. 2974. Drugo izdanje. 2962. Država i pravo srednjovjekovne Bosne. Zulfikarpašić Adil. Sarajevo 1994. Sarajevo 1998. "Simpozijum: Vlasi u XV i XVI vijeku".

280-283. (* Salom Nada. Radovi 21.. Živković Pavo. 2977. 11. 1995. Živković Pavo. Demografske promjene na bosanskohercegovačkom prostoru kroz povijest. Živković Pavo.. (* Sivrić Marijan. Oslobo enje 52/17066.. Zagreb 1978. 24. 29. Utjecaji turske. Žiga Jusuf. Ekonomsko .03.276 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Banja Luka 1986. 35-46. 2978. Živković Matej – Živković Pavo. i XV. Živković Matej. RIZ u BiH. 260. Da li su Turci (Muslimani) palili manastire. Perspektive Hrvata u Bosni i Hercegovini. 2980. 2981. “Zbornik radova II kongresa infektologa Jugoslavije”.. Socijalne i ekonomske promjene na dvoru bosanskih kraljeva i velikaša tijekom 14. Zürich 1995. 2982. 47-49. Pavlinić). stoljeću. Živković Pavo. 140-145. 22. Motrišta 5-6. Žarković-Tafro Tatjana. Oslobo enje 52/17065.. II izdanje. 2986.. Press centar. 252-254. stoljeću (Utjecaj primorskih gradova na ekonomsko-socijalne promjene u bosanskom društvu u 14. Vojna biblioteka 5. 31-46. i 15.) 2976. Tribunia 9 (1985).socijalne promjene u bosanskom društvu u XIV. Mešanović Samir. 162. Živalj Husein. Istorijski izvori o pojavi kuge u srednjovjekovnoj Bosni.. Anali 26.. Srbi hode Bosnom u vrijeme Kotromanića.. Mostar 1998. Sarajevo 2000... Tribina 6. Dubrovnik 1988. Godišnjak SPKD 1996.12. Anali 26. Islamska civilizacija i bosanski muslimani.-2000. Kalendar Prosvjeta. IZ 7. Ljubljana 1987. 227. 5-15.. Dubrovnik 1988. 2984. Dubrovačko-bosansko-humska saradnja na polju zdravstvene kulture tijekom XIV i XV stoljeća. 67-76. Trebinje 1986. 1996.. Sarajevo 02. Islamski pečat u tradiciji i kulturi bosanskih muslimana (Bošnjaka) i na geopolitičkom prostoru bosanske države. Žiga Jusuf. 23-34.. .. Žepić Božo. “Duhovna snaga odbrane”. Sarajevo 1996. ZČ 41/2. 2979. Mostar 1998. 57-60.. 1970-2000 (Izbor tekstova). 2983. Behar V/22-23.) 2985. Vekarić Nenad..12. stoljeća. 239-242. Zagreb 1996.. 11. 16-17. Voje Ignacij. Izdavački centar El-Kalem. Sarajevo 12. 30 godina. Ljiljan V/155. VKBI. Sarajevo 1996. Pojava gra anske klase i novog plemstva). HM IV/17. Sarajevo 1994. Motrišta 8. Salom Nada. Ćošković Pejo.. Tuzla 1986. i 15. Sarajevo 13. . 2. Armija RBIH.. Oslobo enje 53/17141. Kulenović Tarik. austrougarske i jugoslavenske vlasti na demografske promjene u Bosni i Hercegovini. Zagreb 1988.. Sarajevo 1994. izdanje... “Preporod. Bošnjački institut... Univerzal. Biblioteka Istorija i revolucija. 13. Sarajevo 2000. 1995.

Sarajevo 1997. “Hrvati u BiH – ciljevi i mogućnosti”. 22. u Sarajevu. Živković Pavo.. X 1989. 2990.. Ćosić Stjepan. 135-137. Narodnosna slika Bosne i Hercegovine tijekom 15. Demografske promjene na prostoru BiH do XVIII.Društvo 277 2987. Živković Pavo.. Sarajevo 1990. Slavonije i Srijema do konca XVII. Zagreb 1996... Zadar 1992-1993. stoljeća (Dolazak. Sarajevo 07. Dubrovnik 1997. Povijesne dimenzije i povijesno utemeljenje hrvatstva Bosne i Hercegovine.. 2993. stoljeća. razvoj i nestajanje Hrvata katolika na tim prostorima). Mostar 1994. Institut za istoriju-Institut za izučavanje nacionalnih odnosa. Napučenost i okruženje u razdoblju osmanske prevlasti. Zadarska smotra XLI/6. 257. 2995. HKD Napredak. stoljeća s osvrtom o stradanju Hrvata.. 2 izdanje. HM II/6. Sarajevo-Mostar 1996. ČSP XXVIII/3. Stoljetni razvitak i nestajanje Hrvata katolika u BiH (Tužna povijest katoličanstva na prostorima BiH).. Živković Pavo. 475-500. Feljton: Pavao Živković odgovara Muhamedu Filipoviću (1-2): (1) (Neću polemiku stilom mržnje) Dnevni avaz IV/795. Zadar 1992. Živković Pavo. Migracioni procesi i Bosna i Hercegovina od ranog srednjeg vijeka do najnovijih dana . razvoj i nestajanje Hrvata katolika na tim prostorima). Sivrić Marijan. Radovi 32. 467-469..02. Hrvati Bosanske Posavine u prošlosti. Zbornik radova u povodu imenovanja vrhbosanskog nadbiskupa Vinka Puljića kardinalom. HM I/3-4. SV 7. stoljeća (Dolazak. . Sarajevo 06. 43-50. 13. Livno 1996. (* Kudelić Zlatko. Sudbonosna stoljeća u povijesti bosanskohercegovačkih Hrvata. Živković Pavo. 260. “Crtajte granice ne precrtajte ljude”. 2989. 2997.. Živković Pavo. Mostariensia 1.. XII 1994. 2996. (2) (Veliki “Tunjin” skok od ortodoksnog komuniste do liberala). 253255. Etnička i vjerska povijest Bosne. Grbelje Tonči. Gospodarske prilike kao osnovni uzrok migracijskih kretanja iz primorja u zale e i obratno. Sarajevo 1998.. 15. IKA. 2992. 2991. Anali 35. Etnička i vjerska povijest Bosne.02. Neum 19-22. 218-220. 49-50.. Sarajevo-Bol 1995. Živković Pavo.njihov uticaj i posljedice na demografska kretanja i promjene u našoj zemlji. Sarajevo 1997. Živković Pavo. "Migracije i Bosna i Hercegovina"... Živković Pavo. 43-66. 255-297. HKD Napredak. 1998. Svjetlo riječi XIV/160-161. i 27. Hercegovina 2 (10).. 31-46. Živković Pavo. Mostar 1996. Živković Pavo.. Sarajevo-Mostar 1998.. i 16. 7-23. Dnevni avaz IV/796. Mostar 1995. 101-110. 26. HM I/2. 1998. Slavonije i Srijema do konca XVII. Zbornik radova sa simpozija. RPZ 19.. 2988.) 2994.

Prosveta. Živković Pavo.. 2998. Živković Pavo – Stolić Vladimir – Kostić Živojin. 97-116. “Mala enciklopedija Prosveta. 231-253. Socijalna medicina XXVI/1-2. Usore i Soli”. Etničke i vjerske prilike u Bosanskoj Posavini prije i za vrijeme Turaka.. 222-230. 53-56. Studije iz povijesti Bosanske Posavine. Lepra u srednjovjekovnoj bosanskoj državi. 93-97. 1 (A-J)”. 3002. 3008. Ban (149). 3 izdanje.. Vlasi (356). 103-109. Živković Pavo.. Usore i Soli”. Beograd 1996. “Pavo Živković.. Osijek 2000. Živković Pavo – Stolić Vladimir – Kostić Živojin. Živković Pavo – Stolić Vladimir – Kostić Živojin. 3007. Bajan (137-138). “Pavo Živković. 280-283. 3005. Opšta enciklopedija.. . 3003.. Knjiga 1. Islamizacija na području Soli i Posavine. pharmatiae et veterinae XIX/1-2. 3000. HKD Napredak. Beograd 1978. Živković Tibor. Studije iz povijesti Bosanske Posavine. Živković Pavo – Stolić Vladimir – Kostić Živojin.278 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Društvo ljekara BiH. Sarajevo 1979. Sarajevo 1979.. Zbornik radova. . Istorijski podaci o lepri i leprozorijima u srednjovjekovnoj bosanskoj državi. Dubrovnik 3-6. Leprozorijumi u srednjovjekovnoj bosanskoj državi prema podacima dubrovačkog arhiva. Sarajevo 1985. Živković Pavo. 3004. Motrišta 11. Podružnica Osijek. Živković Pavo. Osijek 2000.. “III kongres infektologa Jugoslavije. 254-269. pharmatiae et veterinae XIX/1-2. Podružnica Osijek. “Pavo Živković. Sarajevo 1979. Vitez (351). Živković Pavo – Stolić Vladimir. (Fototipsko preštampano izdanje 1980).. Usore i Soli”... Zagreb 1979. 3001. “Pavo Živković. Studije iz povijesti Bosanske Posavine. 3009. HKD Napredak. Podružnica Osijek. 98-102. Usore i Soli”. Studije iz povijesti Bosanske Posavine. 3006. Zbor liječnika Hrvatske.. Bremenita prošlost Hrvata Bosne i Hercegovine i njihove demografske promjene. 2999. 28-73. Podružnica Osijek. Istorijski izvori o pojavi kuge srednjovjekovnoj Bosni. Mostar 1999. Rad dubrovačkih ljekara na tlu Bosne u XV stoljeću.-2000. Vojvoda (360).X 1979”. Osijek 2000.. Acta historica medicinae. HKD Napredak. Avari (6). Živković Pavo. Acta historica medicinae. “Zbornik radova: Treći kongres ljekara Bosne i Hercegovine”. Napučenost i okruženje urazdoblju osmanske prevlasti. ZRVI 35. 46-56. O plemenskom ustrojstvu i vojnoj snazi podunavskih Slovena u VI i VII veku. HKD Napredak. Hrvati Bosanske Posavine u prošlosti. Osijek 2000.

. Jugoslovenskog 3022. “Mala enciklopedija Prosveta. 3014. Prosveta. JLZ. 16... 3011. 5 (L-Nigh)”. Sarajevo 18.. JLZ.... Beograd 1978. Katarina Kosača (1424-1478). Muslimani (611). Oslobo enje 48/15565. JLZ. Naša ognjišta XXVII/237. 3017.. (Fototipsko preštampano izdanje 1980). 3 izdanje. Doboj 1996.. Politika. Zagreb 1979. Posebna edicija Univerziteta u Sarajevu. Feljton: Životni putevi bosanskih bogumila (1-5): (1) (Životni putevi bosanskih bogumila).. 4 (Iz-Kzy)”. 20. 3 (R-Š)”.. 3015. (2) (Bosanska država). 1991. Dobojske novine I/1.. Kopčići hrvatski plemići. 14. Sloveni (243). Doboj 1996. “Opća enciklopedija Leksikografskog zavoda. “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda. 1. Prosveta.. Muslimani (Historija) (622-630).... . 1989. Mostar 1991. 1.Društvo 279 3010. 13-33... 3 izdanje. Sarajevo 1995.. Vlasi (553). 16. Opšta enciklopedija.. 3021.. Doboj 1996.07. Dobojske novine I/2. Čija je Bosna zemlja. .10. Zagreb 1978. . (5) (Životni putevi bosanskih bogumila). . . “Opća enciklopedija Leksikografskog zavoda. JLZ.. VI + 943.... 3018.. .. Sasi (293). 3. Beograd 1978.. (3) (Bosanska država). Katuni (215). Beograd 15. Tomislavgrad 1997... Zagreb 1981. .... Sasi (157). 7 (Raš-Szy)”. Hrvatski glasnik V/63. Jugoslovenskog 3019. Doboj 1996. . 3020. 22... 2 (K-P)”.. Logotet (159).. . . 3013. 12. . 15.... Dobojske novine I/6. . 3012. Sabor (234-235). Dobojske novine I/3. Duhovni razvoj Bosne i Hercegovine. (Fototipsko preštampano izdanje 1980)... 3016.. Doboj 1996. (4) (Bosanska crkva). Opšta enciklopedija. “Univerzitet u Sarajevu 1949-1994”. . Dobojske novine I/4. Starobosansko obilježje (Prijedlog grba i zastave Bosne i Hercegovine). “Mala enciklopedija Prosveta.. Univerzitet u Sarajevu.. Zagreb 1982.. “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda. Crkva na kamenu XII/127. Knez (424). . 8 (Š-Žva)”.... Tepčija (181)... Komornik (475).. 1. Tuzla 1997. Kneginje iz loze Nemanjića.

.

PRIVREDA .5.

.

Südostforschungen 39.Privreda 283 3023. Vosak (103-104). Anselmi Sergio. Od najstarijih vremena do Maričke bitke (1371)”... SKZ. Praha 1981. Izdanja Muzeja grada Zenice. Knowledge. Voštana kuća (104-106). An elić Pavao – Ibrahimpašić Fikret. Knowledge. Glasnik XXIII/1... Beograd 1999. Zenica 1999. 3026. Tragovi rudarske i metalurgijske djelatnosti u okolini Konjica.. Marginalija o tragovima starog rudarstva i metalurgije u srednjoj Bosni. An elić Pavao.. Zagreb 1984. Ne. Rudarsko-proizvodni odnosi u Bosni i Hercegovini u tursko doba. 3031. ZČ 32/4.. Ekonomska saradnja srednjovjekovne Bosne s drugim državama. Star (699-700). 3030. (* Dašić Miomir. 293-295. Sarajevo 1983. Burnazović Tufik – Jusić Abid. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Ljubljana 1978.. 247-282. “Istorija srpskog naroda. GDI BiH 28-30 (19771979). Med (387-388). 357-371. Unča (762).) 3029. 397-406. stoletju. Istorijski zapisi XXXI-XXXVI/3. Zenica 1999. Kantar (276-277).. ZČ 33/3. Pčelarstvo (606-608). Ljubljana 1979. Trgovina radnom snagom na istočnom Jadranu – razvoj i značaj. Komisija za ekonomsku historiju Jugoslavije-Redakcija Acta historico-oeconomica Iugoslaviae. Osnove privrednog razvitka. Beograd 1981... Nekoliko priloga za upoznavanje tehnologije starog rudarstva i metalurgije u Bosni. GZM (A) 38. Šumrada Janez. Sarajevo 1979. Kessler Wolfgang. 3025. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. “Rudarstvo i metalurgija Bosne i Hercegovine od prahistorije do početka XX vijeka”. 145-152. “Rudarstvo i metalurgija Bosne i Hercegovine od prahistorije do početka XX vijeka”. Hristov Risto. HZ 37. 80-85. 318. Beograd 1980. Beograd 1999. Prva knjiga. FPN.. 3028. 105-138.. 3024. 393-394. 508-510. 221-228. Bubalo or e. An elić Pavao. Titograd 1978. 309-310. München 1980. Československý časopis historický 29/3. Lu. Izdanja Muzeja grada Zenice... 183-184.. Zenica 1999. Bakić Ljubomir. Gospodarski vzroki balkanske migracije v srednje-vzhodno Italijo v 15. . Zagreb 1978. Skopje 1979. 475. 229-237. 3032. 3027.. “Bosanska srednjovjekovna država i suvremenost (Zbornik radova)”. Budak Neven. Izdanja Muzeja grada Zenice. Sarajevo 1996. Blagojević Miloš. (Urednik Erceg Ivan). “Bibliographia historico-oeconomica Iugoslaviae – Bibliografija o ekonomskoj historiji Jugoslavije”. JIČ XIX/3-4. 3033. 231. Zdraveva Milka. Petrović Radoslav. “Rudarstvo i metalurgija Bosne i Hercegovine od prahistorije do početka XX vijeka”. Blagojević Miloš.

Proizvodnja zlata. vojnici. 15-26. Beograd 1997. 3041. Ćirković Sima. (A cura Antonio di Vitorio)”. 3036. Equilibrium. duhovnici.. Društva srednjovekovnog Balkana”. Atti della Dodocesima Settimana di Studio. Firenze 1983. 3042.und Sozialgeschichte. Razvoj i zaostalost na balkanskom poluostrvu izme u XIII i XVI stoleća. The Production of Gold. vojnici. duhovnici. Istituto Internazionale di Storia Economica ‘Francesco Datini’. “Ragusa e il Mediterraneo. Društva srednjovekovnog Balkana”. Rabotnici. Beograd 1997. Caccuci editore. 104-112.. Ćirković Sima. vojnici. Rabotnici. Dubrovnik i zale e u srednjem veku. “Sima Ćirković.-2000. Dva zakasnela poleta u balkanskom rudarstvu: XV i XVI vek. vojnici. Zagreb 1979.. Dubrovčani kao preduzetnici u rudarstvu Srbije i Bosne. 3035. . 1-20. AHOEI 6. 3037. 3044. Rabotnici. Ćirković Sima. Bari 1990. Ćirković Sima.. Beograd 1997. 41-69.. Sviluppo e arretratezza nella penisola balcanica fra il XIII e il XVI secolo. vojnici. Atti della Decima settimana di Studio. 47-55. Precious Metals in the Age of Expansion. Ćirković Sima. Društva srednjovekovnog Balkana”. Beograd 1997. Serie II. Band 3. 3039. Rabotnici. Equilibrium. Biblioteka Dimenzije istorije 1. “Sviluppo e sottosviluppo in Europa e fuori d’Europa dal secolo XIII alla rivoluzione industriale”. Beiträge zur Wirtschaftsgeschichte 2.. Stuttgart 1981. “Sima Ćirković. Biblioteka Dimenzije istorije 1. 73-89. 3043. 3038. Continuité et repture des hierarchies: le cas des villes dalmates et de leur arrière-pays. Biblioteka Dimenzije istorije 1. Društva srednjovekovnog Balkana”. Vol. 291-311. Ćirković Sima. Društva srednjovekovnog Balkana”. Ruole e funzioni di una Repubblica marinera tra Medioevo ed Età moderna. duhovnici.284 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.. Ragusa e il suo retroterra nel Medio Evo.. 21-36. Dubrovnik i zale e u srednjem veku.. Die ostlichen Teile Jugoslawiens 1350-1650. duhovnici. Beograd 1997. srebra i bakra u centralnim oblastima Balkana do početka novog veka. “Sima Ćirković. Ćirković Sima. Handbuch der europaischen Wirtschafts. Rabotnici. Biblioteka Dimenzije istorije 1. duhovnici. Ćirković Sima.. Biblioteka Dimenzije istorije 1. 1986. Equilibrium. “Sima Ćirković. Istituto Internazionale di Storia Economica ‘Francesco Datini’. Equilibrium. 80-103. Silver and Cooper int the Central Parts of the Balkans 13th to the 16th Century. Ćirković Sima. Ćirković Sima. 3040. “Gerarchie economiche e gerarchie sociali: secoli XII-XVIII”. 47-55. “Sima Ćirković. Firenze 1990. 3034 Ćirković Sima. Equilibrium. 12.

3048. Balcanica 13-14. Biblioteka Dimenzije istorije 1. 19-30. IG 1-2. Društva srednjovekovnog Balkana”. Zanati (214-217). Trgovina (741-745). 37-46. Društva srednjovekovnog Balkana”. Naturalna privreda i tržišna proizvodnja izme u XIII i XV stoleća. 3046. 19-29. 45-56. Beograd 1993. Rabotnici. 3053. Ćirković Sima. Delovi (144)... 185-196. 111-121. Valjevo-Beograd 1993. Izvoz stoke i stočarskih proizvoda iz Srbije u Veneciju u XIII. Beograd 1997. 57-63.. “Sima Ćirković. vojnici. vojnici. IČ 38. vojnici. duhovnici.Privreda 285 3045. Ćirković Sima. Ćirković Sima.. Delatnost dubrovačkog trgovca Luke Milanovića dvadesetih godina XV veka. Zagreb 1987. Beograd 1998. 134-168. . “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Ćuk Ruža. Beograd 1991. 3049.. Boje (53-54). IČ 39 (1992). 3055. Beograd 1999. Ćirković Sima – Kovačević-Kojić Desanka. Rabotnici. Ćuk Ruža. 3047. Ćuk Ruža. Ćuk Ruža. Beograd 1982-1983. Equilibrium. Biblioteka Dimenzije istorije 1. 3056. Društva srednjovekovnog Balkana”. Društva srednjovekovnog Balkana”. Dubrovčani kao preduzetnici u rudarstvu Srbije i Bosne. 3054. vojnici. Poslovanje Dubrovčana u Podrinju. Mere i tegovi (392-396). Valturk (67). “Sima Ćirković. Equilibrium. Aspra (25). duhovnici. “Sima Ćirković. Kontinuitet i prekid me u hijerarhijama: Primorski gradovi i njihovo zale e u srednjem veku. Radič Grubačević.. Rudari (629-631). Barut (29-30). 3052. Ćirković Sima. Sasi (649). Beograd 1997. Biblioteka Dimenzije istorije 1. Equilibrium. Ćuk Ruža.. Knowledge. Dubrovačka porodica Benvenutić u srpskim zemljama.postanak i uspon gradskog središta". 113-134. Pana ur (488-489). duhovnici. 113-127. IČ 44 (1997). dubrovački suknar i trgovac.. Biblioteka Dimenzije istorije 1. 3051. “Sima Ćirković. Merenje i mere u srednjovekovnoj Srbiji. AHOEI 14. Beograd 1996. veku. Beograd 1997.. Rabotnici. L’économie naturelle et la production marchande aux XIIIe-XVe siècles dans les regions actualles de la Yougoslavie. Tobolčarevići – Dubrovčani poreklom iz Prijepolja. i XIV. Kamata (273-274). duhovnici. Rudarstvo (631-634). Ćirković Sima – Kovačević-Kojić Desanka. Ćuk Ruža. Rabotnici. 3050. "Valjevo . Equilibrium.. Beograd 1997.

Beograd 1981. (* Živković Pavo. Opšti leksikografski dio. 302-305. jemstvo (264-265). Sarajevo 1981. Djela 65. Dinić-Knežević Dušanka.. 3066. 27-48. Dinić-Knežević Dušanka.) 3064. Beograd 1983. 97. 3062. ZM. 1980. 3059.) 3065. Odjeljenje društvenih nauka 37.. Saobraćaj (Kasni srednji vijek) (160-161). “Mihailo Dinić. aković Luka. Dubrovačka srednjovekovna karavanska trgovina. Rudarstvo i topioničarstvo u Bosni i Hercegovini. “Rudarstvo i metalurgija Bosne i Hercegovine od prahistorije do početka XX vijeka”. Fekeža Lidija. (* Martinović Dragana. 563-565. 3060. Dumbović Vladimir. Kada i kako su nastali despota Stefana zakoni za Novo Brdo. Jemac. Kolonije (310-311).286 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. SKZ. (KUN) 4. Radio Sa X/34. Istorijski institut RCG.. Dall’interno a Ragusa nel XIV secolo. Ćuk Ruža. Ćuk Ruža.. Italia felix. Posebna izdanja 540.06 1981. AL BiH. Odeljenje istorijskih nauka 8.. Sarajevo 1987. 3067. “Srednjovjekovna istorija Crne Gore kao polje istraživanja”. IG 1-2. Steindorff Ludwig. Zenica 1999. 125. 153-167. ur ev Branislav. Sarajevo 27. 177. 305-330..) 3061.. 3063. Zalog (211). . Tom I. ur ev Branislav. Trgovina bosanskim robljem u Barceloni krajem XIV i početkom XV veka. Trgovci iz zetskih gradova u Dubrovniku i srpskim zemljama u srednjem veku. Srpske zemlje u srednjem veku (Istorijsko-geografske studije)”. Da li je poznati rudarski zakon despota Stefana važio i za Srebrenicu?. 488-489. Izdanja Muzeja grada Zenice.. Izdanja Muzeja grada Zenice. Südostforschungen 43. Zbornik radova sa Okruglog stola Istorijskog instituta. Zenica 1999.. 3057. Tuzla. Trgovina (Kasni srednji vijek) (171-173). Biblioteka Istorija i revolucija.. Beograd 1982. 405419.. (* Milutinović Kosta. Beograd 1999. Značenje Kreševa u metalurškoj proizvodnji stare Bosne (historijsko-geografski prikaz). IČ 28. 340. Dinić Mihailo. ANU BiH. “Rudarstvo i metalurgija Bosne i Hercegovine od prahistorije do početka XX vijeka”. München 1984. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Sarajevo 1988. Ancona 1988. Oslobo enje 38/11852. Pregled LXXVIII/2-3. Podgorica 1999. SANU. Živković Pavo. Beograd 1978. 211-220. Fejić Nenad.. 3058. Knjiga 3. Sarajevo 1988.-2000. Univerzal. Knowledge.. Tkanine u privredi srednjovekovnog Dubrovnika.

3071. Balkanskie issledovanija. Maren. Gleta iz Bosne u XV i XVI veku. Filipović Muhamed. 3079. “Rudarstvo i metalurgija Bosne i Hercegovine od prahistorije do početka XX vijeka”. Izvoz plemenitih metala iz Bosne u Dubrovnik u vreme osmanlijske vlasti. Zenica 1999.. 2. 3074. 356. 183202. Visoko 1983. Filipović Milenko. Izdanja Muzeja grada Zenice... izdanje. Gavran Ignacije. Izdanja Muzeja grada Zenice. IG 1-2. XV i XVI veku. Lov (Kasni srednji vijek) (104). 38-49. ZM. POF 36 (1976). GDI BiH 28-30 (1977-1979). 3076. 3073. Zenica 1999. EJ 3. AL BiH. società. Rudarstvo (Srednji vijek) (150). Sarajevo 2000.. Glavaš Tihomir. Beograd 1999. Hrabak Bogumil. Freidenberg M. Gostiša Nikola. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 75-85. Beograd 1980. Handžić Adem. “Voprosi socialnoj.. Il comercio dei pellami nelle Marche del XV e della prima metà del XVI secolo. Gestrin Ferdo. “Le Marche e l’ Adriatico orientale: economia. Rudnici u Bosni u drugoj polovini XV stoljeća.. 3078. Vipusk 9. 7-42.. političeskoj i kulturnoj istorii jugo-vostočnoj Evropi”. 3070. Svjetlo riječi I/9. Daće (dažbine) (Bosna i Hercegovina). Baština srednjovjekovnih rudara Sasa u južnoslavenskim zemljama. Godišnjak CBI XXXI/29. IZ 5. 3075. Banja Luka 1984. 3072.. Ancona 1978. Metalurgija (Kasni srednji vijek) (107-108). cultura dal XIII secolo al primo ottocento”. Akča (akçe). “Rudarstvo i metalurgija Bosne i Hercegovine od prahistorije do početka XX vijeka”. 5-6. Knowledge. Sarajevo 1978. Moskva 1984. 3080. Zagreb 1984. Sarajevo 1988. Dosadašnja istraživanja razvitka metalurške tehnologije u BiH. 57-78.. Dalmatinci v balkanskoi trgovle XIV-XVI vv. Knjiga o kovinarstvu i život u Bosni (Agricola. Tom I. Nuova serie anno 82 (1977). Poljoprivreda (Kasni srednji vijek) (141). Hrabak Bogumil.. Opšti leksikografski dio. JLZ. 283-306..Privreda 287 3068. Hrabak Bogumil. Atti e memorie. Handžić Adem. 10-11. De re metallica). Sarajevo 1979. 3077. Rudarstvo i rudarski trgovi u Bosni u drugoj polovini XV vijeka. Zanatstvo (Kasni srednji vijek) (188-189). 3069. Fotić Aleksandar. 21-44. “Dubrovačko” srebro u Italiji i Kataloniji u XIV. .

. Bosna i oružje (Zapis o zemlji). Posebna izdanja 513. “Istorija srpskog naroda II. Stočarstvo srednjovekovne Srbije. SANU. 3089. 45-56. Ispitivanje nekih metalurških uzoraka iz arheologije Bosne i Hercegovine. Beograd 1982. 3083.-2000. Odeljenje medicinskih nauka 30. Dvojno knjigovodstvo u Dubrovniku i Benko Kotruljević. 113-122. Katić V. 3092. Kovačević-Kojić Desanka. Jovan. (* Trifunovski F. 3090. JLZ.. 3093. 3091. 8. “Rudarstvo i metalurgija Bosne i Hercegovine od prahistorije do početka XX vijeka”. Kovačević-Kojić Desanka. Beograd 1981. Društvo i privreda srednjovjekovne Bosne”. 202-203. Beograd 1978. SKZ. Relja. ANU BIH. Kovačević-Kojić Desanka. Privredni razvoj srednjovjekovne bosanske države. Kovačević-Kojić Desanka. . Posebna izdanja 79. 3085. majdan srebra i zlata. “Prilozi za istoriju Bosne i Hercegovine I. “Istorija srpskog naroda II. O rudarskoj proizvodnji u srednjovjekovnoj Bosni. Izdanja Muzeja grada Zenice.288 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. izdanje. Kovačević-Kojić Desanka. Kapetanović Kemal. (Doba borbi za očuvanje i obnovu države (1371-1537. 437-454. Sarajevo 1993. 268-277. Sarajevo 1983.) 3084. Odjeljenje društvenih nauka 17. Klicić Josip. 2. 3081. 166. Beograd 1982. 85-190. 57-64. ZIMS 20. Sarajevo 1984. Kovačević-Kojić Desanka.. Storia della citta. Zenica 1999. Rivista Internazionale di storia urbana e teritoriale.. (Doba borbi za očuvanje i obnovu države (1371-1537. 100-108. Zagreb 1982. 5-43.. Ekonomske veze i kulturni uticaji izme u bosanske države i talijanskih gradova u XIV i XV vijeku. 3088.. GDI BiH 34.)”. 35-44... Prva linija II/6.. Sarajevo 1987. Zenica 1999. Kosača Stjepan. Roma 1986. 3082. GDI BiH 39. Carine (Srednjovjekovne carine) (Bosna i Hercegovina). Konj i korišćenje konja u prošlosti Srba. Srbija. GDI BiH 35. 3087. Relazioni fra i centri minerarii e le campagne in Serbia e la Bosnia nel medioevo.. 3086. Kovačević-Kojić Desanka. SKZ.. Izdanja Muzeja grada Zenice... Jevtić Milan. 612. Balcanica 12. Beograd 1983. “Rudarstvo i metalurgija Bosne i Hercegovine od prahistorije do početka XX vijeka”..)”. Privredni uspon. Kratak historijat razvoja rudnika i željezare Vareš. 91-94. EJ 2. Kovačević-Kojić Desanka. Sarajevo 1988.

Način za vadit zlato (Priredio Zdravko Devetak). Mitić Ilija. Kovačević-Kojić Desanka. Beograd 1982. 241-254. 404-405.. Cacucci editore. VI + 326. “Wirtschaftskräfte und Wirtschaftswege... Kovačević-Kojić Desanka.Privreda 289 3094. 3099..) 3103. 176-178. Kurtović Esad. Krekić Bariša. Collected Studies. Venetian Merchants in the Balkan Hinterland in the Fourtheenth Century.. 37-44. Variorum Reprints. Krešić Ivan. 3100. “Evropa i Srbi” (Me unarodni naučni skup 13-15. Il commercio Raguseo di terraferma nel medio evo. Sarajevo 1997. London 1980. Krekić Bariša.. 57-103. Italian Creditors in Dubrovnik (Ragusa) and the Balkan Trade. Kredit. O rudarskoj proizvodnji u srednjovjekovnoj Bosni. Istorijski institut.. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Series 125.. “Ragusa e il Mediterraneo. Kovačević-Kojić Desanka. Kovačević-Kojić Desanka. “Rudarstvo i metalurgija Bosne i Hercegovine od prahistorije do početka XX vijeka”. "Osamsto godina Povelje bana Kulina". Beograd-Pravoslavna reč Novi Sad. Bari 1990. 3096. Beograd 1981.. Krekić Bariša. Beograd 1996. HM I/5. Nürnberg 1978. Mleci i unutrašnjost Balkana u četrnaestom veku. Kulinova povelja i bosansko-dubrovački odnosi.. 143-158.-1413. Beiträge zur Wirtschaftstgeschichte 4. Knowledge. Dubrovnik. ANU BiH. 413-429. Thirteenth through Fifteenth Centuries. Posebna izdanja 90. 3098. Izdanja Muzeja grada Zenice. Italy and Balkans in the Late Midlle Ages. 3105. Los Angeles 1979. Festschrift für Hermann Kellenbenz. 61-78. (* Fejić Nenad. 3097. 3101. Ruole e funzioni di una Repubblica marinera tra Medioevo ed Età moderna. IČ 28. Vol I”. Zenica 1999. Kovačević-Kojić Desanka. Zbornik radova 13. 326-329. 177-183. Anali 19-20. . Sandalja Hranića i Katarine u Dubrovniku 1406.. Mittelmeer und Kontinent. 3095. 3102. Sarajevo 1989. Prilozi 28. decembra 1995).. "Državni depozit" (Depozit banice Anke. 165-173. Krekić Bariša. (A cura Antonio di Vitorio)”. 3104. Beograd 1999. 150-153. SANU. Odjeljenje društvenih nauka 23.. Dubrovnik 1982. Sarajevo 1999.. 481-482. Südostforschungen 40. “The Dawn of Modern Banking”. “Rudarstvo i metalurgija Bosne i Hercegovine od prahistorije do početka XX vijeka”. Srpsko srebro i zlato u evropskoj proizvodnji (XIV – XV vijek). Pogovor. Kulović Hamdija. Izdanja Muzeja grada Zenice. Zenica 1999.. 479. godine). Mitić Ilija. München 1981. ZRVI 21.

Beograd 1999. 103-111.). Lemajić Nenad. Motivi Sandaljeve prodaje Konavala Dubrovčanima. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Prijepolje 1997. Beograd 1998. 3. IČ 44 (1997). O nekim oblicima neagrarne privrede u dubrovačkom zale u na prijelazu XIII u XIV stoljeće.. Malović. Manančikova P.ukić Marica. Poklad (537-538). Delatnost Stefana Marinova u drugoj polovini XIV veka. neiscrpna tema bosanskohercegovačke prošlosti. Voronež 1999. Oružari. Beograd 1999.. 3110. Odeljenje društvenih nauka 24.. Mihaljčić Rade. Knjiga prva”.. 3111.1435. 3114. 3117. Kumerk (344-346). 3116. izdanje. Malović. Zakon o rudnicima despota Stefana Lazarevića (Prevod i pravnoistorijska studija). Mileševski zapisi 2 (1996). HKD Napredak. 474. 64. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 41-51. Rudarstvo u Bosni u srednjem vijeku. Dubrovnik 1985. 29-53. 3115. Mikolji Vinko. Manančikova P. . 314-315. Lučić Josip. Dubrovnik 2000. Povelja Kulina bana (1189. 3106.. Knowledge. 651-667. Lučić Josip. Nelli. Beograd 1984. IČ 31. Voronež 1985.. v (K postanovke voprosa). 3107. 95-98.ukić Marica. 3113. Dubrovnik XXVIII/4. Uz prepoznatljivo obilježje bosanskog srednjovjekovlja. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Kurtović Esad. 131-136. Sarajevo 1999. Problemi trgovine. Kurtović Esad.ukić Marica.. Trgovlja Dubrovnika i formirovanie vnutrennego rinka v zemljah Serbii i Bosnii v XIV – pervoj polovine XV. Beograd 1999. 207. 3118. Naša škola XLVI/10.. 3119. Knowledge. 25-33. 3112. SANU.. Nelli. Mostar 2000. Spomenik 126. Trgovačke veze Dubrovnika s balkanskim zale em u srednjem vijeku. Beograd 1985. Drobnjaci u karavanskoj trgovini Polimlja u srednjem veku. Kurtović Esad. Konj.g. Kretanje u depozitu Sandalja Hranića u Dubrovniku 1413... Malović. “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463.-1999. Hercegovina 11-12.290 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Purgari (604-605).. 3109. Voprosi istorii Slavjan. Dubrovnik od XIII do XV stoljeća. 3108. Voronežskij universitet. Sarajevo 1998.-2000. 28-48. 103-120. Marković Biljana.. Knowledge.. Anali 38.

. 1988. Feljton: Sarajevo – grad izme u Istoka i Zapada (5): (5) (Razvoj privrede). (* Tošić uro. Simoniti Vasko. Metalurgija (Rani srednji vijek) (107). Lučić Josip. “Rudarstvo i metalurgija Bosne i Hercegovine od prahistorije do početka XX vijeka”. 13-41.. Petrović ur ica.. Mišić Siniša – Veselinović Andrija. 127-133. 57-82. Split-Livno 1994. ZM. Miletić Nada.234-236. Opšti leksikografski dio. 3130. Dubrovnik 1979. 3123. O porijeklu vjerovanja u jamskog duha “Perkmana” kod nas.Privreda 291 3120. Pula-Rijeka 1985. JLZ. Zakup. Sklavina. 146-148. Knowledge. 239-245.. Trgovina (Rani srednji vijek) (171). Mrgić Jelena. GDI BiH 28-30 (1977-1979)....) 3133... Lov u srednjovekovnoj Srbiji. Mostar 1997. Livno i karavanski put od Jajca do Splita u XV stoljeću. Palavestra Vlajko. 335. 47-48. 3126. Ljubljana 1979. Mišić Siniša.. Carine. 209-210. Muzej hrvatskih arheoloških spemenika SplitOpćinsko hrvatsko vijeće obrane Livno. "Livanjski kraj u povijesti. Olendzki K. Ekonomika (Bosna i Hercegovina). izdanje. Separat II.. Dubrovačko oružje u XIV veku. Milanović Radovan. Sarajevo 1988. ZČ 33/2. Kwartalnik historyszny 95. Ribolov (619-620). 3132. Milanović Radovan. Zveri (229).. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. EJ 2. Anali 17.. 3127. Knowledge. 3122. Ekonomika (Bosna i Hercegovina). Zbornik radova". Handel niewolnikami bosniackimi w XIII i XIV wieku. Zagreb 1983. Zenica 1999. .. Beograd 1995. 3124. JLZ. 5. Sarajevo 1979. AL BiH. Tom I. 3131. 782-783. izdanje. 3128. Mulić Jusuf. Poljoprivreda (Rani srednji vijek) (141). Beograd 1999. Beograd 1986.. Izdanja Muzeja grada Zenice. Petrović ur ica. Beograd 1976. 306. Vojni muzej. 307-309. Pederin Ivan. HZ 31-32. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 3121. Posebna izdanja 5. 2. Mitić Ilija. GEM 50. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Ekonomska historija Jugoslavije. 51-66. Zanatstvo (Rani srednji vijek) (188). IG 1-2. Knowledge. 3129. Mišić Siniša. Beograd 1999. izdanja Enciklopedije Jugoslavije”. Saobraćaj (Rani srednji vijek) (160). “Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina. Zagreb 1978-1979. Kabes III/15. 3125. Zagreb 1982. 493-494. Beograd 1999. Zakupnina. 792-795. Žrvanj (195).. Mirković Mijo.

Ponosnici (552-553). “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 7-28. Sarajevo 1994. Trgovačka društva (741-745). Zagreb-Beograd 1982. Radovi HDZU 4. Godina 43.. Mehmed. Mostar 1998. olova. zarade i cijene na dalmatinsko-bosanskom području (XIV. 3137. Sarajevo 1981... Bisage (49). Hadžibegović Iljas. Hrvatski narodni godišnjak 1998. Knowledge. Razboj. Sarajevo (1997). 3145. “Ragusa e il Mediterraneo. Ramović A. novac. (* Šunjić Marko. 3136. Mjere. 3140. Hercegovina 10. So (Sol) (679). 123-127. Sarajevo (1996). Rudarska terminologija u starim srpskim tekstovima. Šunjić Marko. Knowledge. ur ica. Geoinžinjering. st. Knowledge. st. Trgovina bosanskim robljem. Ramović A. 137-146. 9-20. IG 1-2. “Rudarstvo i metalurgija Bosne i Hercegovine od prahistorije do početka XX vijeka”. . "Rudarstvo Jugoslavije". (A cura Antonio di Vittorio)”. Petrović 1988. . Cacucci editore.. Smoljan Vlado. Radovi HDZU 5. Šunjić Marko. novac. i XV. Rodić Nikola. Beograd 3135. Gospodarska komora.I. Izdanja Muzeja grada Zenice. 3144. 410. Beograd 1999. Kramar (324). Tomović Gordana.. Ruolo e funzioni di una Repubblica marinara tra Medioevo ed Età moderna. Mehmed.). 329-331. 37-74. Bari 1990. dio. 346-353. zarade i cijene na dalmatinsko-bosanskom području (XIV. Petrović ur ica. 3147. dio. 119-139.. Mostar 1996. Godina 45. 3134. 3138. “Rudarstvo i metalurgija Bosne i Hercegovine od prahistorije do početka XX vijeka”. Sarajevo 1997.) 3142. Stari rudnici. Beograd 1999. Hrvatski narodni kalendar 1995. Mjere. O siru u srednjovekovnom Dubrovniku.. . Sarajevo (1996). Šuica Marko.. 3141.. Šunjić Marko. Nalazišta ruda zlata. Zenica 1999. 137141. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”.). žive. antimona i arsena u SR BiH. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”.. bakra. 37-64. kalaja. željeza. Zenica 1999. Spremić Momčilo. 3143.. JF 42. Izdanja Muzeja grada Zenice. 3146. 3139. 315. Beograd 1986. Katz Vera. i XV. Beograd 1999. srebra.292 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Poglavlja iz ekonomske historije Hercegovine. 609-610.. 175. 486.-2000. Srednjovekovno rudarstvo. Radovi HDZU 4.II.

Ispolica (260). Sarajevo 1976. 37-50. O drijevskoj carini. Zagreb 1978-1979. 779-780. Srednjovekovna rudarska toponimija u okolini Prijepolja. Tošić uro. O izvozu žitarica sa Neretve u Dubrovnik u XIV vijeku. ANU BiH.. Sarajevo 1990. Rudarstvo u Bosni i Hercegovini u srednjem vijeku. Anali 15-16. 408-410. Trebinje 1985. Beograd 1983. Prijepolje 1997. 3157. Dubrovnik 1979.Privreda 293 3148. 349-357. Zagreb 1978-1979. Lučić Josip. Sarajevo 1984. Tošić uro.. Tošić uro... Vego Marko. Tošić uro... Beograd 1999. Radovi 15. Neki problemi proučavanja ekonomske istorije srednjovjekovnog Dubrovnika (sa osvrtom veza sa zale em). Prilozi XIX/20. HZ 3132. Zagreb 1982. Zenica 1999. “Le Marche e l’ Adriatico orientale: economia. Prilozi XV/16. Voje Ignacij.. 189-195.. 3160. Anali 17. Tošić uro.185-209. . IG 1-2. 3151. Bosanski svinec v kreditni trgovini srednjeveškega Dubrovnika. Ancona 1978. 69-91. Plot (525). 3150. Budak Neven. Zemljoradnja u srednjovjekovnoj župi Trebinje. Stočarstvo u srednjovjekovnoj trebinjskoj oblasti. Karavan (281-282). Atti e memorie. i u prvoj polovici 16.. Odjeljenje društvenih nauka 29. “Rudarstvo i metalurgija Bosne i Hercegovine od prahistorije do početka XX vijeka”. 3161. Nuova serie anno 82 (1977). Zimovište (241-242). Mileševski zapisi 2 (1996). Beograd 1995. Tomović Gordana. IG 1-2. GDI BiH 40-41 (1989-1990. Dobitak (Dobit. HZ 31-32. Voje Ignacij.. Bosanski trgovci i dubrovački financijeri u drugoj polovici 15. Djela 49.). Beograd 1978. Voje Ignacij. IG 1-2. (* Mitić Ilija. 53-68. 42-58.. stoljeća.. 3149. 3156.. Dubrovnik 1978. Raukar Tomislav. 91-99. 260-262. Izdanja Muzeja grada Zenice. Knowledge. 25-42. cultura dal XIII secolo al primo ottocento”.. 37-59.. 3158. dobitje) (160-161).) 3159. Vego Marko. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 3153. 390 + 17 tabela + 1 grafički prikaz. 25-30 3152. Relazioni comerciali tra Ragusa (Dubrovnik) e le Marche nel trecento e nel quattrocento. Zabrane i prekidi trgovine u Srbiji u doba Despotovine. 3155. società. 109-118. Tribunia 9. Ljubljana 1978. Veselinović Andrija. Voje Ignacij. Sarajevo 1979. ZČ 32/1-2. Tošić uro. 3154. Kreditna trgovina u srednjovjekovnom Dubrovniku.. O krijumčarenju soli na Neretvi.

Sarajevo 1999. Voje Ignacij. 3170. 3171. DH 29.294 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.. Kreditno poslovanje u srednjovjekovnom Dubrovniku. Probleme der Quantifizierung des Handels und der Produktion des Mittelalterlichen Ragusa (Dubrovnik). 373-387. GPM 29-30. Zagreb 1989... Kotor 1981-1982. Živković Pavo. Voje Ignacij.. JLZ. Zenica 1999. Privatne poslovne knjige dubrovniških trgovcev (XIV stoletje). Poskusi kvantifikacije trgovinskega prometa in proizvodnje v srednjeveškem Dubrovniku. 3169. Neka pitanja u trgovini sa bosanskim olovom u Dubrovniku. . 3166. 3162. 283-299.. Zagreb 1981. Ljubljana 1988. 299-311. 3163. Izdanja Muzeja grada Zenice. ZČ 42/3. Srednjovjekovna rudarska naselja u lašvanskoj regiji.. Ljubljana 1980.. 3168. 157-164. “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda. Voje Ignacij. Beograd 1980.. Zloković Maksim. 77-85. Poslovanje dubrovniških trgovskih družb v srednji in južni Italiji v 15. Österreicheische Osthefte 27.... Rudarstvo (Historijat). 7 (Raš-Szy)”. JIČ XIX/3-4. 3167. 335-359. Voje Ignacij. Wien 1985. 3165. . Voje Ignacij. Pomorstvo Novoga za vrijeme Tvrtkove i Kosačine vladavine. ZČ 34/1-2. Kalendar Svetoga Ante 2000. Zirdum Anto. 188-189.-2000. 60-66. Ljubljana 1980. ZČ 34/2. “Rudarstvo i metalurgija Bosne i Hercegovine od prahistorije do početka XX vijeka”. Kreditno-trgovačke veze Braila Tezalovića sa Dubrovčanima. 3164.. stoletju. 41-59.237-250.. Voje Ignacij.

6. VJERA .

.

“Enciklopedija hrvatske povijesti i 3174. 7-35. 374-389. Bosanski krstjani i pitanje njihovog porijekla i odnosa prema manihejstvu. Svijet I/46. Sofija 1981. Prilozi XXII/23. Ančić Jozo. 242-254. Pobožnost franjevaca Bosanske vikarije u drugoj polovici XIV. 1918. Ančić Mladen. Niš 1991.. “Istorija na Blgarija (Prva blgarska država). “Bogumilstvoto na Balkanot vo svetlinata na najnovite istražuvanja”. (zbornik radova). 58-59. Alić Salih. O recepciji bosanske ‘hereze’ u komunalnim društvima istočnog Jadrana. Antoljak Stjepan. 3173. 3176. (* R. Sarajevo 1987... Pravoslavlje. Neuspjeh dualističke alternative. Ljiljan II/25. Jakov Markijski (18-19). Mostar 1999. Angelov Dimităr. (Podlistak) 6.. Angelov Dimităr. 15. "Sedam stoljeća bosanskih franjevaca 1291.. 3186. Crkva na kamenu XX/210. kulture”. Zagreb 1986. . Mostar 1990. ŠK. Bartul Alverinski (17). Jedan fragment iz života Sandalja Hranića. Tom vtori”. Duvanjska biskupija i duvanjski sabor. Prilozi XVIII/19. A. 15... 3175. Prilozi XXII/21. Skopje 1982. Ančić Jozo. Makedonski heretici u zapadnim izvorima 11. 253-260. Adamček Josip – Jelić Ivan. Biobibliografija hrvatskih pisaca Bosne i Hercegovine do god. B. 153-193. Samobor 1994. Sarajevo 1996. Ančić Mladen. 3183. Ančić Mladen. 101.. Zagreb 1980. Knjiga 25. stoljeća. Sofia 1980. 3184. Pravoslavna religija i pravoslavna crkva u našim laičkim periodičnim publikacijama (1970-1991). 3179. Aranitović Dobrilo. “Bogumilstvoto na Balkanot vo svetlinata na najnovite istražuvanja”.”.. Sarajevo 1982. 127. akovo. The Bulgarian State and the European Middle Ages. 109-125. BAN. Bogomilstvo.. Ivan AlilovićKS. P. Crkva na kamenu.. Ančić Mladen. 3182. Mostar 2000. 11-33.Vjera 297 3172. Skopje 1982. 3185.. Ante Škegre o duvanjskoj biskupiji. Sarajevo-Ljubljana 1993..-1991. Etudes historiques 10. 3177. Crkva na kamenu XXI/237-238. Gdje je bio podignut prvi franjevački samostan u srednjovjekovnoj Bosni. stoljeća.) 3178.. MANU-SANUANU BiH. 55-66. 3181. “Ivan Alilović. i 12. FTS. Osvrt na mišljenje dr.". Crkva bosanska. Ademović Fadil.. Bosanski franjevci.. Sarajevo 1985. MANU-SANU-ANU BiH.. 3180. Alilović Ivan. 95-114.

Sarajevo 1979. O bosanskim hereticima I. Branko Fučić. Babić Petar. Crkva na kamenu IV/36. PUSP Kulin ban Žepče. Hrvatski narodni godišnjak 1998. 3187. Sarajevo-Fojnica 2000. Dominikanci (208). Franjevci nekad i danas na župama u Bosanskoj Krajini. 3197. Svjetlo riječi XV/176. 222-234. Encyclopedia moderna XIV/3 (43).. 139-149. There Was no Ortodox Religion in medieval Bosnia (The Ortodox Religion Was Introduced in Bosnia by the Turks in the 15th Century). . Radovan Ivančević. V. Maniheizam (392). liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva. (Priredio Tonči Grbelja). HM II/5. “Leksikon ikonografije. SV 4. (Uredio An elko Badurina. Mostar-Žepče 1997. O bosanskim hereticima II. Babić Marko. Samo loša uspomena (Uz tisućugodišnji jubilej trebinjsko-mrkanske biskupije).-2000. NEV XXIX/2. Sarajevo 1991.. 12. 467. (28 karata). Radovi simpozija povodom 9 stoljeća spominjanja bosanske biskupije (1089-1989). Benediktinci (143). Franjevci (231-232). Atlija Alojzije. Babić Anto. Hereza (252)..298 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 3194. 187-193. Sarajevo 1997. “Kršćanstvo srednjovjekovne Bosne”. Babić Petar. Hijerarhija (253). H. 3189. Il Provinciale Vetus e il problema della diocesi di Bosna. Zagreb 1979.. HM III/13...) 3190. Odnos izme u konkretne bosanske franjevačke prakse i izvornog Franjinog duha. Babić Mile. Badurina An elko. Sarajevo 1997. HM II/3-4. (* A. Roma 1980. Crkvene prilike u srednjovjekovnoj Bosni. (Priredio Tonči Grbelja). 3195.. Povijest Katoličke crkve u Bosni i Hercegovini a poglavito u Usori i Žepču (Prilog povijesnom istraživanju o Hrvatima i Crkvi u Hrvata u Bosni i Hercegovini). 3188. Sarajevo 1981. Franjevci i njihova prisutnost u Bosanskoj Krajini (U povodu stote obljetnice banjalučke biskupije).. Sarajevo 1999. 3198. Dragutin Nežić i Doris Baričević)”. Vrhbosanska visoka teološka škola.. “Zbornik radova sa Znanstvenog skupa u povodu 500. Dodatak 1: Bosna Srebrena jučer i danas.. Emilijan Cevc... obljetnice smrti Fra An ela Zvizdovića”. Babić Anto. 3192. 207-216. Godina 45.. Drmić Ilija. Sarajevo 1991. 93-117. Bosna Srebrena XLII/2. Cisterciti (183). 3193. Mostar 1983. Autori: An elko Badurina. 282-284. 3196. Atlija Alojzije. 217-270. Augustinović Ante. 3191. 267-303... Mitar Dragutinac. NEV XXXI/1-2. Marijan Grgić. Zagreb 1993. 320-322. SNL-KS-Institut za povijest umjetnosti. 21. B. Ivanković Željko. Sarajevo 1997. FTS-Franjevački samostan Fojnica. Badanković Nikola. Sarajevo 1997.

Duvno 1990.. Mostar 1995. 18. Kratka povijest franjevaca u Hercegovini. 3-4. 3200. 3205. 143-155. Bajić Jovo. 795814. Naša ognjišta XI/70. GR IZ BiH LXI/7-8. 14. Barun An elko. Promocija Bosne Srebrene (Kratak pregled sedamstoljetne povijesti). (* Prošić-Dvornić Mirjana.. Franjevačka knjižnica i arhiv. Barun An elko.Vjera 299 3199.. Behar VIII/42. Beograd 1992. Islam u srednjovjekovnoj Ma arskoj (Autorizirani i dopunjeni prijevod s njemačkog Salim Abid Hadžić). Biblioteka Odrednice. 366.. Tomislavgrad 1998. 6-7. Beograd 1991. Priština 1985..). Duvno 1981. Islam u Ugarskoj srednjega vijeka. 3201. 3206. Zagreb 1999. . 3204.). 3207. Bosna Srebrena – nekad i danas.1498. 3210. Kalendar Svetoga Ante 1995. (2) Naša ognjišta XXVIII/255.. Novi cvijet XLIX/2. Duvno i Hercegovina u izvještajima makarskog biskupa. (1420. 3208.. Balić Smail. 39-46.) 3209. 411-413. Srednjovjekovna Bosna kao poprište sukoba patarena i katoličke crkve u ispravama Diplomatičkog zbornika. Bosna Srebrena – nekad i danas. Kalendar Svetoga Ante 1999.. 3202. Barun An elko. Narodna religija Srba u 100 pojmova. Barun An elko. Bosna Srebrena (Ratno izdanje) 6-1. Bandić Dušan... Balić Smail. Obeležja XVIII/2. Balta Ivan. Kalendar Svetoga Ante 1997. Bagarić Ivo. Bagarić Ivo. Tuzla 1999. 3211. Otigošće kod Bugojna zavičaj gosta Radina. Nolit. 500 godina baštine Milodraža (Fra An eo Zvizdović.. Bogumili u prvom turskom popisu Hercegovine (1477. Visoko 1990/1991.. 2831. Bagarić Ivo. Sveta baština IX/83. 3212. Bakula Petar. 17-26. Feljton: Samostani i samostanci u europskoj povijesti (1-2): (1) Naša ognjišta XXVIII/254. 6. 140-152. Baška Voda 1994. Franjevci u hrvatskom narodu.. Tomislavgrad 1998. Bandalo Milorad. GEM 56. Livno 1994. Sarajevo 1999. Zbornik radova I/1. 3203. Sarajevo 1998. 44-61... Livno-Sarajevo 1996. 64-79.

118-119.. stoljeća.. Matanić). Carl – Russel B. 3220. Sarajevo 1991. Leksikografski zavod Miroslav Krleža.) 3224. Basler uro. Pozdravi. Toronto 1981. Sarajevo 1991. Nadbiskupski ordinarijat vrhbosanski. Vrhbosanska katolička teologija. (* Šanjek Franjo. 3217. Sarajevo 1979.) 3223. GPF 5. Medieval Heresies a Bibliography 19601979. 3221.. 131-149. Benković Žarko. SV 4. 3214. Katolička crkva na području današnje Banjalučke biskupije do invazije Turaka. Katedrala u Sarajevu. “Krležijana 1 (A-LJ). Subsidia mediaevalia 11. (* Klečina Davor. Sarajevo 2000. Basler uro. Radovi simpozija povodom 9 stoljeća spominjanja bosanske biskupije (1089-1989). Zagreb 1982. Belić Miljenko. XI-XII. Basler uro. Rijeka 1982. 3215.. Vrhbosna X (CVIII)/1 (99). 3218. 111-113. Vrhbosanska visoka teološka škola.300 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. morale e sociale ed i concili di Split (Spalato) dei secc. Boba Imre. Benković Žarko. 336. 3213. Sarajevo 1998. 3222. “Kršćanstvo srednjovjekovne Bosne”. Katolička crkva u Bosni pod konac srednjeg vijeka. Berkhout T. (A cura di Atanasio G. Društveni revolt u religijskoj formi. SV 4.. Pontifical Institute of mediaeval studies. Sarajevo 1999. X-XI”. 3219... 307-333. Argumenti 2.-2000. Jeffrey. Bilogrivić Nikola. Bogumilstvo i islamizacija. Padova 1982... Djelovanje slavenskih apostola sv. Basler uro. Bašić Jasna. Argumenti 1. Milinović Ante. 220-234.. Dominikanci. 3216.. Vrhbosanska visoka teološka škola. 190. Radovi simpozija povodom 9 stoljeća spominjanja bosanske biskupije (1089-1989). “Vita religiosa. Konstantina i Metoda i početak Bosanske biskupije. “Povijesnoteološki simpozij u povodu 500 obljetnice smrti bosanske kraljice Katarine”. KS-FTS. Arheološki spomenici kršćanstva u Bosni i Hercegovini do XV. 98. 272-276. 26-29. “Kršćanstvo srednjovjekovne Bosne”.. Benković Žarko. Vrhbosanska visoka teološka škola. Radovi simpozija povodom 9 stoljeća spominjanja bosanske biskupije (1089-1989). Sarajevo 1991. CCP VI/9. Zagreb 1993. Sarajevo 1989.. “Kršćanstvo srednjovjekovne Bosne”. Banja Luka 1981. 125-142. 1-9. . SV 10. Rijeka 1981. 162. Die Bosnische Kirche im fruhlen Mittelalter.. HM IV/17. Socijalna i politička uloga i značenje Crkve bosanske. Topološke i povijesne crtice (Priredio Anto Orlovac). SV 4.

Vjera

301

3225. Boesse Jean – Lacoudre Jacques, Grčki i latinski oci (Smjerovi kršćanstva), “Marie-Madeleine Davy, Enciklopedija Mistika, I svezak,” ITP Naprijed, Posebna izdanja, Zagreb 1990., 233-264. 3226. “Bogumilstvoto na Balkanot vo svetlinata na najnovite istražuvanja”, MANUSANU-ANU BiH, Skopje 1982., 254. (* Stoičovski Blagoj, Glasnik XXII/1-2, Skopje 1978., 302-304; Jalimam Salih, GDI BiH 34, Sarajevo 1983., 160-164; Ćošković Pejo, IZ 5, Banja Luka 1984., 218-222; Šemkov G., Südostforschungen 43, München 1984., 322323; Šanjek Franjo, CCP IX/15, Zagreb 1985., 108-110; Jalimam Salih, GADAR BiH 25, Sarajevo 1985., 301-302.) 3227. Božić Ivan, Potiskivanje pravoslavlja, “Istorija srpskog naroda, Druga knjiga, Doba borbi za očuvanje i obnovu države (1371-1537)”, SKZ, Beograd 1982., 278-288. 3228. Brajko Ante, Pravno-povijesni položaj trebinjsko-mrkanske biskupije, “Tisuću godina Trebinjske biskupije”, SV 2, Vrhbosanska visoka teološka škola, Sarajevo 1988., 217-230. 3229. Brandt Miroslav, Izvori zla (Dubrovnik i heretička Bosna), August Cesarec, Zagreb 1989. 3230. Brković Luka, Genocid nad katoličkiom crkvom u Bosni i Hercegovini (Crkva kao zajednica u povijesnom hodu), Stećak II/23, Sarajevo 1995., 23-25. 3231. Brković Luka, Crkva u BiH, Hrvatski glasnik IV/46, Tuzla 1996., 12-13. 3232. Brković Milko, Bibliografija radova iz hrvatske crkvene povijesti, CCP XIV/25, Zagreb 1990., 137-164. 3233. Bubalo or e, Kudugeri (340); Poganici (Pogani, Poganini) (533-534), “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”, Knowledge, Beograd 1999. 3234. Buljan Stjepan, Povezanost rudara i franjevaca u srednjovjekovnoj Bosni, NEV XXXI/1-2, Sarajevo 1981., 333-346. 3235. Buljan Stjepan, Kreševo – stara biskupska rezidencija, Svjetlo riječi IX/103, Sarajevo 1991., 17. 3236. Buljina Halid, Razvoj konfesionalnih zajednica, GR IZ BiH LXII/11-12, Sarajevo 2000., 991-1010. 3237. Burns Yvon, (Berns Ivon), The Testament of Gost Radin, “Islam, Balkan i velike sile (XIV-XX vek)", SANU, Istorijski institut, Zbornik radova, Knjiga 14, Beograd 1997., 165-173.

302

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

3238. Buturac Josip, Popis župa zagrebačke biskupije 1334. i 1501. godine, Starine 59, Zagreb 1980., 43-108. 3239. Buturac Josip, Barska nadbiskupija, EJ 1, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1980., 514. 3240. Buturac Josip – Kovačić Slavko, Kaptoli (Hrvatska), EJ 6, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1990., 675-676. 3241. Buzuk Anto, Svetište ‘voda svetog Jakova’ u Deževicama, Bilten FTS XXVII/2, Sarajevo 2000., 234-238. 3242. Cermanović Aleksandrina – Srejović Dragoslav, Leksikon religija i mitova drevne Evrope, 2. dopunjeno izdanje, IŠP Savremena administracija, Beograd 1996., 609. 3243. Cigeljević Ante, Petsto godina franjevačkog samostana Sv. Petra i Pavla u Tuzli, Hrvatski glasnik IV/46, Tuzla 1996., 22-23. 3244. Cunjak Mla an, Testament Gosta Radina, Glasnik SPC 4, Beograd 1980., 82-84. 3245. Cvitković Ivan, Rječnik religijskih pojmova, Vlastito izdanje, Sarajevo 1991., 294. (* Nilević Boris, Prilozi XXV/27, Sarajevo (1991), 238-239; Tašić Dževad, Oslobo enje 49/15681, Sarajevo 15.02. 1992., (KUN 73/531), 9.) 3246. Cvitković Ivan, Bogumili (60); Kršćani bosanske crkve (Krstjani Crkve bosanske) (160); Manihejstvo (178), “Ivan Cvitković, Rječnik religijskih pojmova”, Vlastito izdanje, Sarajevo 1991. 3247. Čajkanović Veselin, O srpskom vrhovnom bogu, (Reprint izdanja iz 1941), TRZ Panpublik, Beograd 1989. 3248. Čanak-Medić Milka, Katedrale, “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”, Knowledge, Beograd 1999., 283-286. 3249. Čančar Nusret, Manihejska prošlost srednjovjekovne Bosne (Intervju sa Salihom Hadžialićem), Islamska misao XII/143, Sarajevo 1990., 7-15. 3250. Čaušević Dženana, Život i pravni položaj franjevaca u Bosni Srebrenoj prema turskim dokumentima, “Zbornik radova sa Znanstvenog skupa u povodu 500. obljetnice smrti Fra An ela Zvizdovića”, FTS-Franjevački samostan Fojnica, SarajevoFojnica 2000., 285-300. 3251. Čevra Omer, Religija Bošnjaka u srednjem vijeku (Istine i zablude o bosanskim krstjanima), Kabes I/3, Mostar 1996., 23.

Vjera

303

3252. Ćirković Sima, Glose Srećkovićevog jevan elja i učenje bosanske crkve, “Bogumilstvoto na Balkanot vo svetlinata na najnovite istražuvanja”, MANU-SANUANU BiH, Skopje 1982., 207-222. 3253. Ćirković Sima, The Bosnian Patarenes and Western Heresies, “Heresy in Eastern Europe”, London 1984. 3254. Ćirković Sima, Von der Ketzerbewegung zur Landskirche,: Die ‘Bosnische Kirche’, Rapports I, Comite international des sciences historiques XVIe congres international des sciences historiques, Stuttgart du 25 aout au 1er septembre 1985, Stuttgart 1985., 355-357. 3255. Ćirković Sima, Bosanska crkva u bosanskoj državi, “Prilozi za istoriju Bosne i Hercegovine I, Društvo i privreda srednjovjekovne Bosne”, ANU BIH, Posebna izdanja 79, Odjeljenje društvenih nauka 17, Sarajevo 1987., 191-254. 3256. Ćirković Sima, Jedna parnica srebreničkih franjevaca, GDI BiH 40-41 (19891990.), Sarajevo 1990., 30-41. 3257. Ćirković Sima, Dualistička heterodoksija u ulozi zemaljske crkve: Bosanska crkva, Glasnik CANU, Odjeljenje društvenih nauka 9, Podgorica 1995., 7-34. 3258. Ćirković Sima, Dualistička heterodoksija u ulozi zemaljske crkve: Bosanska crkva, “Sima Ćirković, Rabotnici, vojnici, duhovnici. Društva srednjovekovnog Balkana”, Equilibrium, Biblioteka Dimenzije istorije 1, Beograd 1997., 214-239. 3259. Ćirković Sima, Katoličke parohije u srednjovjekovnoj Srbiji, “Sima Ćirković, Rabotnici, vojnici, duhovnici. Društva srednjovekovnog Balkana”, Equilibrium, Biblioteka Dimenzije istorije 1, Beograd 1997.,240-258. 3260. Ćirković Sima, Babuni (27-28); Benediktinci (39-40); Bogomili, bogumili (51-52); Gost (121-122); Djed (158-159); Dominikanci (163-164); Krstjani (333-334); Patareni (496-497); Franjevci (769-771), “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”, Knowledge, Beograd 1999. 3261. Ćirković Sima, Recenzija rukopisa, “Salih Jalimam, Djelatnost dominikanaca u srednjovjekovnoj Bosni”, IPP Hamidović, Biblioteka Posebnih izdanja, Tuzla 1999., (dvije stranice, bez oznake stranica, na početku knjige). 3262. Ćorović Vladimir, Istorija Bosne ne može se izlagati bez veze sa franjevačkim redom, “Bosna i Hercegovina ogledalo razuma (Izbor članaka, odlomaka i ilustracija, priredio David Atlagić)”, IGC Borba, Beograd 1992., 18. 3262a. Ćorović Vladimir, Srpski manastiri u Hercegovini (Priredio Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, beograd 1999., 328. or e O. Piljević),

304

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

3263. Ćošković Pejo, O gostima ‘Crkve bosanske’, IZ 4, Banja Luka 1983., 7-40. 3264. Ćošković Pejo, Bosanski krstjani u očima svojih kršćanskih suvremenika, Nastava povijesti III/4, Zagreb 1988., 188-191. 3265. Ćošković Pejo, Tomašev progon sljedbenika Crkve bosanske 1459., Migracioni procesi i Bosna i Hercegovina od ranog srednjeg vijeka do najnovijih dana - njihov uticaj i posljedice na demografska kretanja i promjene u našoj zemlji, 26. i 27. X 1989., u Sarajevu, "Migracije i Bosna i Hercegovina", Institut za istoriju-Institut za izučavanje nacionalnih odnosa, Sarajevo 1990., 43-48. 3266. Ćošković Pejo, Krstjanin Vlatko Tumurlić i njegovo doba (1403.-1423.), CCP XIX/35, Zagreb 1995., 1-54. 3267. Ćošković Pejo, Filip Dubrovčanin, vikar (218-219); Franjo iz Firence, vikar (446), “Hrvatski biografski leksikon IV (E-Gm)”, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb 1998. 3268. Ćošković Pejo, Ustrojstvo Crkve bosanske, “Zbornik radova sa Znanstvenog skupa u povodu 500. obljetnice smrti Fra An ela Zvizdovića”, FTS-Franjevački samostan Fojnica, Sarajevo-Fojnica 2000., 61-83. 3269. Ćošković Pejo, Prilog za diskusiju, “Historiografija o Bosni i Hercegovini 1980.1998”, Prilozi 29, Sarajevo 2000., 443-447. 3270. Davidović Svetislav Proto, Srpska pravoslavna crkva u Bosni i Hercegovini (od 960 do 1930 godine), 2. izdanje, Srpska pravoslavna crkvena opština sarajevska, Biblioteka Vjera i kultura, Sarajevo 1991., 83. (3. izdanje, Dobrica knjiga, Biblioteka Odglas 2, Novi Sad 1998., 108 strana). 3271. Dinić Mihailo, Babuni, EJ 1, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1980., 400. 3272. Dobrosalić P. M., Gospin lik s Vidoštaka, Hrvatski narodni kalendar 1996, Godina 44, Sarajevo 1995., 381-384. 3273. Dračevac Ante, Bernard, dubrovački nadbiskup, “Hrvatski biografski leksikon I (A-Bi)”, JLZ, Zagreb 1983., 697-698. 3274. Dračevac Ante, Srednjovjekovna stonsko-zahumska biskupija, “Tisuću godina Trebinjske biskupije”, SV 2, Vrhbosanska visoka teološka škola, Sarajevo 1988., 83-90. 3275. Draganović Krunoslav, Jedan sudbonosni vijek u povijesti Hrvata katolika Bosne, “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”, (Uredio Milenko Brkić), PCC Me ugorje, Studenci 1995., 296-307.

Vjera

305

3276. Draganović Krunoslav, Katolička Crkva u sredovječnoj Bosni, “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva”, 3. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1998., 685-766. 3277. Dragić Marko, Vrhbosanske srednjovjekovne crkve i mučenici u povijesti i predaji, HM III/11-12, Sarajevo 1999., 151-157. 3278. Dragić Marko, Vrhbosanske srednjovjekovne crkve i mučenici u povijesti i predaji, “Vrhbosna/Sarajevo kroz stoljeća, Separat Hrvatske misli 11/12, 13/1999. i 14/2000.”, MH, Sarajevo 2000., 149-155. 3279. Dragojlović Dragoljub, Isihazam i bogumilstvo, Balcanica 11, Beograd 1980., 19-28. 3280. Dragojlović Dragoljub, Bogumilstvo na Balkanu i u Maloj Aziji, I, Bogumilski rodonačelnici, SANU, Vizantološki institut, Posebna izdanja 2, Beograd 1982., 234. (* Ćošković Pejo, IZ 5, Banja Luka 1984., 218-222.) 3281. Dragojlović Dragoljub, Dualizam srednjovekovnih jeretika, Balcanica 10, Beograd 1979., 75-92. 3282. Dragojlović Dragoljub, Jeretičke crkve "Dalmatiae" i "Slavoniae", Balcanica 12, Beograd 1981., 27-38. 3283. Dragojlović Dragoljub, Bogumilstvo na Balkanu i u Maloj Aziji, II, Bogumilstvo na pravoslavnom istoku, SANU, Vizantološki institut, Posebna izdanja 15, Beograd 1982., 234. (* Aristotelus Evantija, Glasnik XXVII/1-2, Skopje 1983., 229233; Ćošković Pejo, IZ 5, Banja Luka 1984., 218-222; Jalimam Salih, GDI BiH 35, Sarajevo 1984., 139-142; Matanov H., Istoričeski pregled 40/2, Sofia 1984., 109-113; Šemkov G., Südostforschungen 44, München 1985., 263-264.) 3284. Dragojlović Dragoljub, Zbornik Krstjanina Hvala i problem ‘crkve bosanske’, Balcanica 12, Beograd 1982-1983., 73-84. 3285. Dragojlović Dragoljub, Hijerarhija crkve bosanske, Balcanica 15, Beograd 1984., 55-67. 3286. Dragojlović Dragoljub, Šizmatički popovi franjevačkih Dubia i pravoslavna tradicija u srednjovjekovnoj Bosni, Balcanica 16-17, Beograd 1985-1986., 43-55. 3287. Dragojlović Dragoljub, Krstjani i jeretička Crkva bosanska, SANU, Balkanološki institut, Posebna izdanja 30, Beograd 1987., 281. (* Šanjek Franjo, CCP XIII/24, Zagreb 1989., 139-142; Grdina Igor, ZČ 43/2, Ljubljana 1989., 296-298.) 3288. Dragojlović Dragoljub, Crkva bosanskih krstjana, Odjek XLII/18, Sarajevo 1989., 16-17.

306

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

3289. Dragojlović Dragoljub, Uzroci verskih sukoba na Balkanskom poluostrvu u srednjem veku, Kultura 91-92, Beograd 1993., 99-110. 3290. Dragojlović Dragoljub – Antić Vera, Bogumilstvoto vo srednovekovnata izvorna gra a, MANU, Skopje 1978., 275. (* Aristotelus Evantija, Glasnik XXII/1-2, Skopje 1978., 293-296; Šanjek Franjo, CCP III/3, Zagreb 1979., 147-149; Jalimam Salih, Prilozi XVII/18, Sarajevo 1981., 321-324.) 3291. Dragutinac Mitar, Augustin Kažotić (135); Grgur Nazijanski (247); Jakov Markijski (291), “Leksikon ikonografije, liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva, (Uredio An elko Badurina; Autori: An elko Badurina, Branko Fučić, Marijan Grgić, Radovan Ivančević, Emilijan Cevc, Mitar Dragutinac, Dragutin Nežić i Doris Baričević)”, SNL-KS-Institut za povijest umjetnosti, Zagreb 1979. 3292. Duvernoy Jean, Le catherisme. La religion des cathares, E. Privat, Toulouse 1976., 404. (* Šanjek Franjo, CCP III/3, Zagreb 1979., 150-151.) 3293. Duvernoy Jean, Le catherisme. L’ histoire des cathares, E. Privat, Toulouse 1979., 398. (* Šanjek Franjo, CCP IV/6, Zagreb 1980., 75-76.) 3294. Džaja Miroslav, Katolicizam na Kupresu, “Miroslav Džaja – Krunoslav Draganović, Sa kupreške visoravni”, 2. izdanje, Župni ured Otinovci-Kupres, Baško Polje-Zagreb 1994., 151-286. 3295. Džaja Srećko, Die ‘Bosnische Kirche’ und das Islamisierungsproblem Bosnies und der Herzegowina in den Forschungen nach dem zweiten Weltkrieg, Dr Rudolf Trofenik, Beitrage zur Kenntnis, Sudosteuropas und des Nahen Orientis, Band 28, München 1978., 145. (* Karamatić Marko, CCP II/2, Zagreb 1978., 159-161; Basler uro, Südostforschungen 38, München 1979., 347-348.) 3296. Džaja Srećko, Noch eine Fragiliche Interpretation der Bosnischen Mittelalterlichen Konfessiongeschichte, Münchner Zeitschrift für Balkankunde 1, München 1978., 247-254. 3297. Džaja Srećko, Fineova interpretacija bosanske konfesionalne povijesti, “Povijesnoteološki simpozij u povodu 500 obljetnice smrti bosanske kraljice Katarine”, KSFTS, Sarajevo 1979., 52-59. 3298. Džaja Srećko, Tlo nastanka i protubogomilska komponenta “Šibenske molitve”?, CCP III/3, Zagreb 1979., 80-92. 3299. Džaja Srećko, Der bosnische Konfessionalismus - Ein Phänomen der weltgeschihtlichen Peripherie, Saeculum XXXV/3-4, Verlag Karl Alber, Freiburg-München 1984., 267-292.

Vjera

307

3300. Džaja Srećko, Bosanska podijeljenost na konfesije (S njemačkog preveo Ignacije Gavran), Jukić 16-17, Sarajevo 1986/1987., 71-109. 3301. Džaja Srećko, Katoličanstvo u Bosni i Hercegovini od Kulina bana do austrougarske okupacije, CCP XVI/30, Zagreb 1992., 153-178. 3302. Džaja Srećko, Od Kulina do austro-ugarske okupacije, “Katoličanstvo u Bosni i Hercegovini”, 1. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1993., 37-78. 3303. Džaja Srećko, Svijet politike i franjevaštvo u Europi 14. stoljeća, CCP XVI/29, Zagreb 1992, 33-41. 3304. Džaja Srećko, Katoličanstvo u Bosni i Hercegovini od Kulina bana do austrougarske okupacije, “Katoličanstvo u Bosni i Hercegovini”, 2. izd. 1997., 37-74. 3305. Džaka Bećir, Islamski motivi u predaji bošnjačkih muslimana, Znak Bosne I/3, Zenica 1995., 42-43. 3306. Džaka Bećir, Manihejstvo, bogumilstvo i islam, VKBI, Tribina 72, Sarajevo 1997., 27. 3307. Džaka Bećir, Feljton: Manihejstvo, bogumilstvo i islam (1-9): (1) (Religijska hereza protiv neravnopravnog društva), Oslobo enje 54/17481, Sarajevo 04.02. 1997., 20; (2) (Fleksibilna religija), Oslobo enje 54/17482, Sarajevo 05.02. 1997., 21; (3) (Dioklecijanova prijetnja), Oslobo enje 54/17483, Sarajevo 06.02. 1997., 23; (4) (Jedinstvo dvije suprotnosti), Oslobo enje 54/17484, Sarajevo 07.02. 1997., 16; (5) (Pojave oponenata), Oslobo enje 54/17485, Sarajevo 08.02. 1997., 27; (6) (Utočište u Bosni), Oslobo enje 54/17486, Sarajevo 09.02. 1997., 26; (7) (Manihejsko naslje e), Oslobo enje 54/17487, Sarajevo 10.02. 1997., 18; (8) (Zašto granica na Drini), Oslobo enje 54/17488, Sarajevo 11.02. 1997., 15; (9) (Etničko jezgro – islamizirani bogumili), Oslobo enje 54/17489, Sarajevo 12.02. 1997., 21. 3308. Džambo Jozo, Die Franziskaer im mittelalterlichen Bosnien, Franzisanische forschungen 35, Verlag Coelde 1991., 256. (* Prcela Frano, CCP XVII/31, Zagreb 1993., 151-152.) 3309. Elijade Mirča – Kuliano P. Joan, Vodič kroz svetske religije, Narodna knjigaAlfa, Biblioteka Posebna izdanja 46, Beograd 1996., 353. 3310. Ellwood S. Robert, Demoni, demonologija, “Enciklopedija živih religija”, Nolit, Biblioteka Odrednice, Beograd 1990., 157-160. 3311. Esin Emel, The conjectural links of Bogumilism with central Asian manicheism, “Bogumilstvoto na Balkanot vo svetlinata na najnovite istražuvanja”, MANU-SANUANU BiH, Skopje 1982., 104-112 + 7 stranica ilustracija.

308

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

3312. F. V., Proslava sedamstote obljetnice dolaska franjevaca u Bosnu, Naša ognjišta XXI/174, Tomislavgrad 1991., 13. 3313. Filipović Muhamed, Gost, EJ 4, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1986., 458. 3314. Fine John V. A., The Bosnian Churc: A New Interpretation. A Study of the Bosnian Church and Its Place in State and Society from te 13th to the 15th Centruies, East European Quaterly, Columbia University Press 1975. (* Simoniti Vasko, ZČ 33/1, Ljubljana 1979., 190-191; Džaja Srećko, Münchner Zeitschrift 1, München 1978., 247-254; Džaja Srećko, CCP III/3, Zagreb 1979., 143-146; Wozniak E. Frank, Balkan Studies 20/1, Thessaloniki 1979., 185-187.) 3315. Fine John V. A., Zaključci mojih poslednjih istraživanja o pitanju Bosanske crkve, “Bogumilstvoto na Balkanot vo svetlinata na najnovite istražuvanja”, MANUSANU-ANU BiH, Skopje 1982., 127-133. 3316. Fine John V. A., Mid-Fiftrrnth Century Sources on the Bosnian Church: Their Problems and Significance, Medievalia et Humanistica, New Series 12, Byzantin and Western Studies, 1984., 17-31. 3317. Fišić Ladislav, Stoljeća Bosne srebrene, Ogledalo I/2, Zagreb 1990., 56-57. 3318. Fišić Ladislav, Dramatično polutisućljeće (Razgovor s fra Petrom An elovićem, provincijalom franjevaca, u povodu obljetnice smrti fra An ela Zvizdovića), Svjetlo riječi XVI/178, Sarajevo 1998., 6-7. 3319. Flašar Miron, O bogovima, mitovima i verovanjima stare Evrope, “Aleksandrina Cermanović – Dragoslav Srejović, Leksikon religija i mitova drevne Evrope, 2. dopunjeno izdanje”, IŠP Savremena administracija, Beograd 1996., XIII-XLII. 3320. Foretić Vinko, Dubrovačka biskupija, EJ 3, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1984., 606. 3321. Foretić Vinko, Mala braća u diplomatskoj službi Republike, “Samostan Male braće u Dubrovniku”, KS, Analecta croatica christiana 21-Samostan Male braće, Zagreb-Dubrovnik 1985., 375-403. 3322. Franković M., Uz 750-obljetnicu Vrhbosanske katedrale Sv. Petra i Pavla u Sarajevu, Hrvatski glasnik III/32, Tuzla 1994., 19. 3323. “Franjevačka provincija Bosna Srebrena (Šematizam), Tekst Marko Karamatić”, Franjevački provincijalat, Sarajevo 1991., 300. (* Tomić Eduard, Bilten FTS XX/1, Samobor 1992./1993., 50-51.) 3324. Furuhagenn Hans, Bogumili i bogomili (Priredio S. K.), Behar II/7, Zagreb 1993., 24-25.

Vjera

309

3324a. Gaković N. Petar, Prilozi za istoriju i etnografiju Bosne (Nestanak Bogumila, islamizacija Bosne, poreklo Srba na sjeverozapadu Bosne, Bosna vilajet), (Fototipsko izdanje iz 1933. i 1939.g.), Čigoja štampa, Beograd 2000, 89. 3325. Gavran Ignacije, Duhovni rad franjevaca, Odjek XLII/18, Sarajevo 1989., 19-20. 3326. Gavran Ignacije, I sveci znaju pogriješiti (O sv. Jovanu Markijskom), Svjetlo riječi V/52-53, Sarajevo 1987., 10-11. 3327. Gavran Ignacije, I sveci znaju pogriješiti (O sv. Jovanu Markijskom), “Ignacije Gavran, Putevi i putokazi (Niz članaka o našoj prošlosti)”, Svjetlo riječi, Knjižnica Baština, Knjiga 1, Sarajevo 1988., 65-70. 3328. Gavran Ignacije, Suputnici bosanske povijesti, (Sedam stoljeća djelovanja bosanskih franjevaca), Svjetlo riječi, Knjižnica Baština, Knjiga 2, Sarajevo 1990., 161. (* Semren Marko, NEV XXXIX-XL/1-2, Sarajevo 1990., 336-337; Ivanković Željko, Oslobo enje 47/15269, Sarajevo 22.12. 1990., (KUN IX/14(472), 13; Markešić Luka, Svjetlo riječi IX/105, Sarajevo 1991., 19; Štrbac Marinko, Bilten FTS XVIII/2, (PFB III/5), Sarajevo 1991., 67-68; Duvnjak Ante, Bilten FTS XXI/2, Samobor 1994., 219221.) 3329. Gavran Ignacije, Sedamstoljetna prisutnost franjevaca u Bosni, Hrvatski narodni kalendar za 1991, Godina 39, Sarajevo 1990., 25-31. 3330. Gavran Ignacije, Sedamstoljetna prisutnost franjevaca u Bosni, Kršni zavičaj 24, Humac 1991., 15-20. 3331. Gavran Ignacije, Zagonetna crkva bosanskih krstjana, Svjetlo riječi X/114-115, Sarajevo 1992., 12-13. 3332. Gavran Ignacije, Zagonetna crkva bosanskih krstjana, “Ignacije Gavran, Putevi i putokazi II, (Niz članaka o našoj prošlosti)”, Svjetlo riječi, Knjižnica Baština, Knjiga 6, Livno 1995., 142-147. 3333. Gavran Ignacije, Franjevci i katolici na području Visokog za turske vladavine, Radovi HDZU 3, Sarajevo (1995)., 9-32. 3334. Gavran Ignacije, Pokrštavanje Hrvata, Svjetlo riječi XV/168, Sarajevo 1997., 1415. 3335. Gavran Ignacije, Čiji su bosanski krstjani ?, Kalendar Svetoga Ante 1997, LivnoSarajevo 1996., 41-50. 3336. Gavran Ignacije, Čiji su bosanski krstjani ?, (pretisak), HM I/2, Sarajevo 1997., 235-241.

310

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

3337. Gavran Ignacije, Putevi i putokazi III (Niz članaka o našoj prošlosti), Svjetlo riječi, Knjižnica Baština, Knjiga 7, Sarajevo 1998., 355. (* Karamatić Marko, BF VI/10, Sarajevo 1998., 273-275; Ivanković Željko, Bobovac IV/49, Vareš 1999., 3; Harni Slavko, Marulić XXXII/3, Zagreb 1999., 622-624.) 3338. Gavran Ignacije, Pokrštenje Hrvata, “Ignacije Gavran, Putevi i putokazi III (Niz članaka o našoj prošlosti)”, Svjetlo riječi, Knjižnica Baština, Knjiga 7, Sarajevo 1998., 99-104. 3339. Gavran Ignacije, Majka i kćeri (Kako se razvijala bosanska franjevačka provincija), Svjetlo riječi XVII/191, Sarajevo 1999., 26-27. 3340. Gavran Ignacije, Vrata u život (Uz 100. obljetnicu postojanja zgrade Franjevačke klasične gimnazije u Visokom), Svjetlo riječi, Sarajevo 2000., 176. 3341. Gerersdorfer Vera, Katari – bogumili – trubaduri, “Bogumilstvoto na Balkanot vo svetlinata na najnovite istražuvanja”, MANU-SANU-ANU BiH, Skopje 1982., 143151. 3342. Gerersdorfer Vera, Tko su bili katari, RFF29 RPZ 19, Zadar 1989-1990., 247-265. 3343. Glazier Michael, Maniheizam, “Suvremena katolička enciklopedija (Priredili Michael Glazier i Monika K. Hellwig), (Glavni urednik hrvatskog izdanja dr. Mato Zovkić)”, Laus, Split 1998., 553. 3344. “Glosar Religijskih pojmova, (Pripremili: Ifet Mustafić, Hadži Olivera Jovanović, Niko Ikić, Eliezer Papo)”, Me ureligijsko vijeće Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1999. (* Kadribegović Aziz, Preporod XXIX/671, Sarajevo 1999., 28; Taljić Isnam, Ljiljan 353, Sarajevo 1999., 45.) 3345. Glušac Vaso, Istina o bogumilima (Istorijska rasprava), (Reprint izdanja iz 1941/1945.g., priredio or e J. Janjić), INP “Književne novine” d.d., Beograd 1992., 326. 3346. Goluža Božo, Doseljenje i pokrštenje Hrvata, Crkva na kamenu XIX/216, Mostar 1998., 13. 3347. Goluža Božo, Crkva bosanskih krstjana, Crkva na kamenu XX/219, Mostar 1999., 13. 3348. Goluža Božo, Stare hrvatske biskupije, Crkva na kamenu XX/222, Mostar 1999., 13. 3349. Gošić Nevenka, Bogumilska lična imena u zapisima bosanskih srednjovjekovnih rukopisnih knjiga i u drugim istorijskim izvorima, “Zbornik VI jugoslovenske

Rimokatolicizam (590-592). Hadžijahić Muhamed. liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva. Beograd 1987. Nolit. Mitar Dragutinac. 3351. Beograd 1990. 219-240.. Emilijan Cevc. Uloga i značaj Gazi Husrev-bega i njegova vakufa. 203-208. Nolit. Zagreb 1979. SNL-KS-Institut za povijest umjetnosti. Grgur Čudotvorac. Hadžijahić Muhamed. Pravovjerje i jeres (554).. Dragutin Nežić i Doris Baričević)”..). Naučni skupovi 37. Pitanje rasprostranjenosti Metodove nadbiskupije južno od Save. Hadžijahić Muhamed. Rasprave 1. Biblioteka Odrednice. SANU. Hannsley James.akovački kaptol i njegovi pečati. Beograd 1995. 3358. Marijan Grgić. Beograd 1990. 3362. Manihejska prošlost srednjovjekovne Bosne (Intervju. Sarajevo 1983. Biblioteka Odrednice. 301-329. “Enciklopedija živih religija”. Kabes IV/39-40. Hadžijahić Muhamed. Zagreb 1985. Odeljenje jezika i književnosti 7. 231. Autori: An elko Badurina. Branko Fučić. Sinkretistički elementi u islamu u Bosni i Hercegovini. Sarajevo 1980. Da li je najstariji slavenski zakon Metodijev Zakon sudnij ljudem donesen na Duvanjskom saboru?.akovačke i srijemske: načinjen iz povijesnih izvora s pridodanim životopisima. Forum XXIV/50-12. 3357. NEV XXXV/1-2. Zagreb 1998.. Papstvo (536-537). (Reprint izdanja iz 1921).Vjera 311 onomastičke konferencije”. Grujić M. 303-312. Kratki povijesni prikaz biskupija bosansko. Državni arhiv. Hadžijahić Muhamed. 7-35. 157-173. 3359. (3. Osijek 2000. 3350. 3361. Hadžialić Salih. Radovan Ivančević.. 3360. 3352. 3354. Zagreb 1985. Mostar 1998. Radoslav.. POF 28-29 (1978-1979). 37-47. “Leksikon ikonografije. Anali GHB IX-X. 3353. Pravoslavna srpska crkva. izdanje. Hadžijahić Muhamed. Sarajevo 2000. Grgić Marijan. (Uredio An elko Badurina. 3355. Kragujevac 1989. .. Ćirilsko-metodijevske tradicije Crkve bosanske. Svetlost-Kalenić.. Robert. 1103-1138. Gregg C.. 1-23. Mjesto i uloga bosanskih muslimana u političkom razvoju naših naroda. Maniheizam (433). Gulin Ante. Srednjovjekovni bosansko. Nusret Čančar i Enes Durmišević). CCP IX/15. “Enciklopedija živih religija”. 3356. Gušić Emerik. Sarajevo 1985.. 246247.. Takvim za 2001.

godine). (2) (Bogumili su u svom učenju odbacili skoro sve kršćanske elemente: Nisu imali ni crkve. (4) (U Bosni se primanje islama odvijalo bez prisile: Bošnjacke je u ‘krilo islama’ gurnula sama Evropa!). Paleobulgarica/Staroblgaristika XV/4. Franjevci (Sedam stotina godina sa Bosnom i njenim narodom).. 7. Slobodna Bosna V/130. Jeronim Bosanac). 265-273.. 1997. 3367.... Slobodna Bosna V/131. 3373. Laus. 3363. 5 plus 15. Sarajevo 1999. (Glavni urednik hrvatskog izdanja dr. Heres Tomislav. 7. Bosna Srebrena XXXIII/7. Imamović Enver. Imamović Enver. Ahil Lariski (Prespanski) ot sinajskija prazničen minej N0 25... 63-66. 63-66. Bogumilstvo – vjera naših predaka. Gnosticizam. 1997. 7. a drugi protjerao: Izgnanici su našli utočište u Bosni). Sarajevo 11.. Kabes II/9. Analecta Croatica Christiana 102. 180-181). Sarajevo 2000.. 54-56. Služba na sv. . Sarajevo 10.04. Split 1998. Mostar 1996. 18 – (53) Naša ognjišta XXIV/214. Oslobo enje 54/17546. 54-56. Franjin jubilej i povijesnost bosanskog franjevaštva. Ivanova Klimentina. Monika. Oslobo enje 54/17547.-2000. 32-33. Sarajevo 1982. Slobodna Bosna V/128. 63-66. Feljton: Korijeni kršćanstva u Bosni i Hercegovini (1-3): (1) (Sv. Feljton: Bosanska crkva u svjetlu novih spoznaja i povijesne znanosti (1-53): (1) Sveta baština VIII/71. Imamović Enver.... IRO Vuk Karadžić. Sarajevo 1999. Zagreb 2000. Hoško Emanuel. 1997. 18. Ignacij Voje)". Ilustrovana enciklopedija. Sarajevo 09. Oslobo enje 54/17545. (Serijal od 53 nastavka objavljen pod istim naslovom u Svetoj baštini/Našim ognjištima Duvno/Tomislavgrad u periodu od 1989. (3) (Pape su bile ustrajne da bogumilima stanu ukraj. Franjevci u kontinentalnoj Hrvatskoj kroz stoljeća. Feljton: Bosansko bogumilstvo (1-4): (1) (U Srbiji je Nemanja jedan dio bogumila spalio. Mato Zovkić)”. (Jože Kastelic. 3366.04. 365. Slobodna Bosna V/129. 3372. Hoško Emanuel. 316-317. Sofija 1991. 3365. 3369. (Jeresi u katoličkoj Evropi. Janez Milčinski. Duvno 1989. Sarajevo 1982. 3371. Sarajevo 1999. (3) (Sultanova povelja). Hoško Emanuel. 3370. Hellwig). Tomislavgrad 1994. 12-13.04.312 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Hellwig K. Janez Peršič. do 1994. KS. Slobodna Bosna V/128. "Istorija 1. Franjin jubilej i povijesnost bosanskog franjevaštva. (2) (Heretici i pravovjerni).. ali u satiranju bosanskog bogumilstva aktivno su sudjelovali i srpski vladari). Sarajevo 1999. 3368. 281-287. 3364.. Imamović Enver. NEV XXXII/1-2.. Sarajevo 1999. “Suvremena katolička enciklopedija (Priredili Michael Glazier i Monika K.. Beograd 1985. ni oltare).

73-86. Brak srednjovjekovnih Bošnjana. Jalimam Salih. Sarajevo 1997. Sarajevo 1996. CCP XIII/23. Neizvestna srbska služba za sv. Studija o bosanskim bogomilima. Prilog za buduću bibliografiju bosanskih bogomila. Radio Sa XIII/45.. 3380. Zagreb 1988. Bibliotekarstvo 33 (1987).. Jalimam Salih. 3381.. Kabes III/20. Sarajevo 1988. 3378. Dolazak i početna djelatnost franjevaca u Bosni i Hercegovini.. 221-231. Ljiljan V/203. Jalimam Salih. Opština Kalesija. 32-34. Sarajevo 1996. 3379. 3383. Sarajevo 1996. 36-37. 3376. Feljton: Studija o bosanskim bogomilima (1-4): (1) (Autentična ‘vjera’ bosanska). .. Travnik 1994. Sarajevo 1997.. 39. (2) (Vjera i vjersko djelovanje bosanskih bogomila). 282-284.. Beograd 1991. CCP XII/22. Jalimam Salih.. 3382. Sarajevo 1984. Travnik 1996. Bilješka o dominikancima u srednjovjekovnoj Srbiji. 3386.. Ljiljan VI/206. Ljiljan VI/207... 3377. Naša riječ 42/2836.. 206. 9-19. Kadrić Omer. 22. NEV XXXVIII/1-2.. Staroblgarska literatura 31. Hasanica-Hačimić Indira. (* Pelesić Muhidin. (4) (Čuvari srednjovjekovne bosanske države). Izvori i literatura o djelatnosti predstavnika dominikanaskog prosjačkog reda na teritoriji srednjovjekovne Bosne.. 24-40.. Zečić Dževad. (3) (Križari i inkvizicija protiv ‘dobrih Bošnjana’). GDI BiH 36. 333-347. 178-196. Jalimam Salih. Sarajevo 1986. Sarajevo 1997.. Mostar 1997. Spor dominikanaca i franjevaca u srednjovjekovnoj Bosni.) 3385. Dominikanci u srednjovjekovnoj Bosni.... Jalimam Salih. Jalimam Salih. Sofija 1999. Jalimam Salih. Jalimam Salih. Haračić Hajrudin.. 1719. Sarajevo 1985. 36. 32. Bosniaca 1. Zenica 1996. Divan II/14. Jalimam Salih. Zagreb 1989. Ljiljan VI/208.. Jalimam Salih. Ljiljan V/205. Bibliotekarstvo 32.Vjera 313 3374. 12. 21. 62. Ahil Lariski (Prespanski).. Bosanski franjevaci na jezuitskom trgu u Zagrebu. Preporod XXVII/622. Prilog bibliografiji o "Crkvi bosanskoj" i bogumilstvu. Ivanova Klimentina. 56-62. 3384.. IČ 38. Sarajevo 1997. Jalimam Salih.. Zenica 1997. Divan IV/42-43. 126-133. Dominikanci i antiheretički priručnici. 3375.. 43. Sarajevo 1988.

GR IZ BiH LIX/9-10. BF V/8.. Sarajevo 1998. Sarajevo 1998. Mostar 1998. Jalimam Salih. “Knjiga sažetaka”. 3400. Kabes V/41-42. Jalimam Salih. (* Nilević Boris. Historija bosanskih bogomila. Jalimam Salih. Jalimam Salih.. 3389. 194-203. VKBI. 3388. Mostar 1998. 6-7. Brak i bosanski bogomili. Jalimam Salih. 3394.. 40-43.. 49. Kabes IV/31-32. Umjetničko stvaranje bosanskih bogomila. Ljiljan VIII/330... International Conference. 198. Kurtović Esad.. 3391. Biblioteka Posebnih izdanja. IPP Hamidović. 3396. Mostar 1997. Jalimam Salih. Jalimam Salih. Jalimam Salih. Bogomilstvo i islam. IPP Hamidović. Pelesić Muhidin. GR IZ BiH LX/1-2.-2000. 3393. Dijalog izme u vjerama u srednjovjekovnoj Bosni. Zapadnoevropski heretici i bosanski bogomili. 3401. Jalimam Salih. Tuzla 1999. Sarajevo 1999. Kabes IV/29. 101-104. Bogumilstvo i islam. Jalimam Salih. Tuzla 1999. Biblioteka Posebna izdanja 24... Sarajevo 1997.314 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Sarajevo 1998.. 29. 40-41. Prva linija VII/63. 3392. Srednjovjekovna Bosna i bosanski bogomili. GR IZ BiH LXI/11-12. Mostar 1998. Jalimam Salih.. Odjek L/1-3. Mostar 1999. Kabes III/26. Sarajevo 1998. 3398. Mediteran i bogomilska Bosna. 113-134. Sarajevo 1999. Jalimam Salih. Kabes IV/37-38. Odnos franjevaca i dominikanaca u srednjovjekovnoj Bosni. 6-8. Sarajevo 1997.. 36-38. Bosanski bogomili i stećci. Jalimam Salih.) 3402. Sarajevo 1999. 3399. 3387. (* Hasanica-Hačimić Indira. Kabes IV/30.) . Bosnian Paradigm... Me unarodni forum “Bosna”. Spor oko crkvene desetine i djelatnost franjevaca u srednjovjekovnoj Bosni. 313. Bogomilski skriptorij.. BF VI/9. Odjek L/1-3. 877882. 3390.. Jalimam Salih. Sarajevo 1998. 61. 891-902.. 37-40. 126-136. Sarajevo 1998. Jalimam Salih. 3395. Eshatologija i kosmologija bosanskih bogumila. GR IZ BIH LXI/7-8. 3397. 56-57... Djelatnost dominikanaca u srednjovjekovnoj Bosni. Politički položaj bosanskih bogomila. Mostar 1998. Jalimam Salih. 1196-1198. Sarajevo 1997.. 55.

227. (2) (Povijesna znanost o bogumilima ili krstjanima). BF VII/11. “Vaso Glušac. Sarajevo 1999. Dalibor. Bosanski bogomili u vrijeme Tvrtka I Kotromanića (1353-1391). Odeljenje istorijskih nauka 17. (4) (Srednjovjekovni . 307-324. Zbornik radova I/1. Danilo. Episkopije Srpske crkve 1220. 3410.. 3406. Prlender Ivica. SANU. Jalimam Salih. priredio or e J. "Mileševa u istoriji srpskog naroda".. (Me unarodni naučni skup povodom 650 godina od smrti.... 3408... Jolić F. Episkopije (182-183). 27-35.. Tomislavgrad 1995. GDI BiH 37. Zagreb 1985. or e. 15-28.. 3415. Jalimam Salih. 18.. Beograd 1985. FF. Rubne bilješke o dominikancima i katoličkoj crkvi u doba Tvrtka I. godine. 145-153. Janković Marija. SANU. Marulić XIV/6. Mostar 2000. Beograd 1992.. Ljubljana 1985. 578-581. Jalimam Salih. Nastavna interpretacija srednjovjekovne bosanske historije. banjski i humski episkop. Hikmet XIII/1-2. 335-336. Jalimam Salih. Istina o bogumilima (Istorijska rasprava)”. Crkva bosanska (Popis znanstvenih rasprava). Naučni skupovi 38. 3404. Mitropolije (412). 91-100. 73-83. (* Voje Ignacij.. SANU. 156-158. Naučni skupovi 58. Povratak. Jalimam Salih. Episkopije i mitropolije srpske crkve u srednjem vijeku. Tuzla 2000. 3409. 3412. istorija i predanje”.. INP “Književne novine” d. Janković Marija. ZČ 39/1-2. Janjić). “Arhiepiskop Danilo II i njegovo doba”. Janković Marija. Feljton: Bogumili ili krstjani? (1-12): (1) Bogumili ili krstjani? Naša ognjišta XXV/219.. 3407. Jolić Robert. Beograd 1979. 3405. Tuzla 1999.. Sarajevo 1986. (Reprint izdanja iz 1941/1945.Vjera 315 3403. 22. 3413. Janković Marija.) 3411. decembar 1987). (3) (Sadržaj i povijest dualizma).d. Naša ognjišta XXV/221. 83-88.. IZ 10. Hercegovina 11-12. Janković Marija.. Zagreb 1981. 27. Tomislavgrad 1995. Predsedništvo 1. Beograd 1999. Banja Luka 1989. BF VI/10. Dominikanci kao trebinjsko-mrkanjski biskupi. 162-164. Odeljenje istorijskih nauka 6. Kotromanića.. HZ 38. Janić J. Beograd 1991. Ćošković Pejo. Naša ognjišta XXV/222. Istorijski institut-Narodna knjiga. Mileševska mitropolija.. Jalimam Salih. Beograd 1987.g. 43-45. 219-223. Sarajevo 1999. Knowledge. 150-160. SANU. Naučni skupovi 7. Marginalia o gostu Radinu i njegovom testamentu. 3414. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Tomislavgrad 1995.. “Sava Nemanjić – Sveti Sava.

.. Tomislavgrad 1995. (Glavni urednik hrvatskog izdanja dr. Tomislavgrad 1996... Bl. 18. Crkvene prilike Posušja kroz stoljeća turske vladavine (od XV. Tomislavgrad 1996. Split 1998. godine.. Svjetlo riječi I/9. (6) (Djelatnost Svete Stolice na uništenju krivovjerja u Bosni).. Naša ognjišta XXVI/230. “Suvremena katolička enciklopedija (Priredili Michael Glazier i Monika K. Naša ognjišta XXV/225.. 10-11. dualistički pokreti). 3421. Bogumili ili krstjani?. Visoko 1983. MH Posušje. Dubrovnik 1995. Granice konavoskih crkvenih župa. (Uredio Milenko Brkić). . Laus. 7-46. Hrvatska. 3417.. Zavod za izdavanje udžbenika Novi Sad. Naučni skupovi 7. Posušje 1996. Tomislavgrad 1995. 164-176. 18. Naša ognjišta XXVI/231. Anali 33.. 18. Tomislavgrad 1996. Jolić Robert. Crkva u Hrvata (355-360). Tomislavgrad 1996. 3423.. Tomislavgrad 1996. Jolić Robert. PCC Me ugorje. Mato Zovkić)”. Jurišić Gabrijel Hrvatin. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Beograd. SANU. (10) (Nauk Crkve bosanske). Naša ognjišta XXV/224. Studenci 1995.. Kapetanić Niko – Vekarić Nenad.316 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Naša ognjišta XXVI/228.). Naša ognjišta XXVI/229. Naša ognjišta XXV/223. 1“.. Vjera bosanskih vladara.. Tomislavgrad 1996. 3422. 1989. 3418. 27-52. Mato Zovkić)”. “Sava Nemanjić – Sveti Sava. 472. (12) (Ugled Crkve bosanske i djeda bosanskog). 18.. Konjic kao u bajci (reportaža). Kapitanić Vicko. Naša ognjišta XXVI/226. 18. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”. Laus. (7) (Franjevci obraćaju krivovjerce u Bosni). 18. istorija i predanje”. MH. 18... (oko 1260-1323). “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. Kažotić Augustin. 3420. (8) (Islamizacija Bosne i konačni nestanak Crkve bosanske). Franjevci me u Hrvatima (296-297). Republički zavod za unapre ivanje vaspitanja i obrazovanja OOUR Izdavanje udžbenika i udžbeničke literature Titograd. Tomislavgrad 1995. Posušje 1998. stoljeća do 1878. (9) (Strani i domaći izvori). Kalić Jovanka. 3419. Predsedništvo 1. (11) (Hijerarhijsko ure enje Crkve bosanske). Kantardžiev Risto.. 18. Posuški zbornik I/1. Karačić Vendelin. IRO Školska knjiga Zagreb.-2000. OOUR Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Sarajevo. 3416. 18. Naša ognjišta XXVI/227. Crkvene prilike u srpskim zemlajma do stvaranja arhiepiskopije 1219. (5) (Bosanska biskupija). Ljetopis posuški. Kamber Dragutin. “Suvremena katolička enciklopedija (Priredili Michael Glazier i Monika K. Beograd 1979. “Pedagoška enciklopedija. Hellwig). 21-34. Hellwig). Split 1998. Bogumilsko vaspitanje. (Glavni urednik hrvatskog izdanja dr. 58. 97-106. 3424.

) 3427. 228-229. 30-31. Sarajevo 1993. 134. 90-95. “Katoličanstvo u Bosni i Hercegovini. Bilten FTS XXIV/1.. Hellwig). Hrvatska književnost od Baščanske ploče do naših dana. Tomić Bono. Samobor 1997. Školska knjižnica. Karahasan Dževad. 93. “Suvremena katolička enciklopedija (Priredili Michael Glazier i Monika K. Sarajevo 1994. Samobor 1994. Bilten FTS XXVI/1. Mato Zovkić)”. Sarajevo 1993. Matica 46/12. Kesich Veselin. izdanje”. Sveti arhijerejski sinod SPC. Beograd 1992.. Dušsn.. Radovi 28. Osnutak Duvanjske biskupije u svjetlu politike Šubića bribirskih. Laus. godina 45.. Nolit. Livno 1995. 54-57. “Katoličanstvo u Bosni i Hercegovini”.. Zagreb 1996. Krivovjerje/Krivovjerci. Svjetlo riječi VII/79. Darovnica odredila povijest (Sedam i pol stoljeća akovače biskupije).. Split 1998. 3430. Zagreb-Tomislavgrad. “Bosna i Hercegovina ogledalo razuma (Izbor članaka. Perić Ratko.. Čoralić Lovorka. Katolička crkva u bosanskoj državi prije Turaka (18-19). 22-24. IGC Borba. Sarajevo 1998/1999. 3435. 3428. 91-92. Karaula Ivan.. 497-501. BF III/3. Zbornik radova s me unarodnoga znanstvenog skupa ‘Duvanjski kraj kroz povijest: Tomislavgrad. 84. Bilten FTS XXII/1. Grubišić Vinko. 3426.”.. . Knjiga 3. Kelly F. 8-9. Split 1993. 3434. Pogled u prošlost Srpske crkve (Kratak istorijski pregled).. Zagreb 1995. Karbić Damir. Karaula Marijan. 317-319.Vjera 317 3425. 2. Sarajevo 1997. 125-133. Godina 42.. Karamatić Marko.. Sarajevo 1989. Grubišić Vinko. 2000. 351353. 3431. 103-104. Samobor 1995. 552-554. HKD Napredak. Beograd 1990. 6. Paškvalin Veljko. Zirdum Andrija. Bosanski franjevci. (* Zirdum Andrija. akova i 3429.. Lovrić Stjepan. CUS XXVIII/3.-7.. 337-338. Klaić Vjekoslav. Pravoslavne crkve..) 3432. Bogumili su na neki način bili socijalni demokrati srednjeg vieka (12). 356-360. Bilten FTS XXI/1. “Duvanjski zbornik. Hrvatski narodni godišnjak 1998. (* Palameta Miroslav. HKD Napredak. Erasmus Gilda. Hrvatski narodni kalendar 1994. priredio David Atlagić)”.... Kušnje fra An ela Zvizdovića. Bosanski franjevci u Slavoniji. 136. srpnja 2000. Biblioteka Odrednice. (Glavni urednik hrvatskog izdanja dr. Stećak I/4.. Samobor 1995. Sarajevo 1997.. Kalendar Svetoga Ante 1996. odlomaka i ilustracija. Zagreb 1994. Beograd 1984. “Enciklopedija živih religija”. 3433. Hrvatski institut za povijest Zagreb – ‘Naša ognjišta’ Tomislavgrad – Zajednica Duvnjaka Tomislavgrad-Zagreb. Kašić Lj.

3436. “Makarski biskup fra Bartul Kačić Žarković. SV 4. BF I/1. Sarajevo (1995).05. “Krbavska biskupija u srednjem vijeku”. Makarska 1995. Kovačić Slavko.) 3441. (* Babić Mirko. “Božek Sanja. 113-138.. 38-39. (Prilog povijesti hrvatske književnosti i kulture)”.. 3437. 3442. Svjetlost-NUB BiH-Franjevački provincijalat Bosne Srebrene. Uvod (7-26). Zagreb 1983. 1572. XIII-XIV. 139142.-Sućuraj. Sarajevo 1998. Kovačić Slavko. Splitska metropolija u dvanaestom stoljeću. Sarajevo 1991. Zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog u Sućuraju 24. Odjek XLIV/15-16.... Jalimam Salih. Povijest kršćanstva u Hrvata. Zagreb 1991. JLZ. (Prilog povijesti hrvatske književnosti i kulture). 3443. 379-384.. 473. Vrhbosanska visoka teološka škola. Samobor 1993. 19.. 33-44. Kovačić Slavko. Kovačević-Kojić Desanka.. Kovačić Anto Slavko. Oslobo enje 48/15419. Kolarić Josip... Sućuraj 1995. 11-16. Sveučilište u Zagrebu-Studia Croatica.318 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. “Kršćanstvo srednjovjekovne Bosne”. 71-89. 153.. Zagreb 1998. “Slavko Anto Kovačić. Rijeka-Zagreb 1988.. 3445. . 3440. Makarska biskupija. Biobibliografija franjevaca Bosne Srebrene. Koroman Veselko. Sarajevo 25.. Sarajevo 1991. Biobibliografija franjevaca Bosne Srebrene. 3444. Visoka bogoslovna škola-KS. travnja 1986. Sarajevo 1991. (KUN 10/36(494). Jalimam Salih. Prijepolje 1997. Markešić Luka. CCP XV/28. Crkve i manastiri u srednjem Polimlju. Brist. HM II/6. Kovačić Slavko. 1645. Sarajevo 1991. Kronološka biobibliografija hrvatskih pisaca Bosne i Hercegovine”. Makarska biskupija. 1991. Markijski Jakov. Knežević B. “Hrvatski biografski leksikon I (A-Bi)”. 10. Radovi HDZU 3. Gradski muzej. Akoncije. Ivanković Željko. Pozdravi. obljetnice osnutka Krbavske biskupije (održanom u Rijeci 23-24. Radovi simpozija povodom 9 stoljeća spominjanja bosanske biskupije (1089-1989).. godine). Franjevci u gradskim naseljima srednjovjekovne Bosne. Sarajevo 1991. Godina 40. Hrvatski narodni kalendar za prijestupnu 1992. 3446. Svjetlost-NUB BiH-Franjevački provincijalat Bosne Srebrene. 10. Zbornik radova znanstvenog simpozija u povodu 800. Iz riznice makarske katedrale”. 3438. Mileševski zapisi 2. Sarajevo 1991. lipnja 1995)”. 11-39. Život – djelo – vrijeme. “Veselko Koroman. Markijski Jakov (226-227).. Kovačić Slavko. 3439. Svjetlo riječi IX/104. Ivanković Željko. Kovačić Anto Slavko.-2000. 187-190.

3459. XVIII + 321. Brotnjo. Sarajevo 1991.. ČSP XXX/2.. Behar VI/32-33. Generalno učilište Dominikanskog reda u Zadru ili ‘Universitas Jadretina’ (1396-1807). Kujundžić Juraj. Radovi simpozija povodom 9 stoljeća spominjanja bosanske biskupije (1089-1989). 3448. Krasić Stjepan – Redakcija EJ – Šidak Jaroslav. Sarajevo 1991.. 7.. EJ 4. 138-148. Čitluk 1997. .. NEV XXXII/1-2. Hrvatska dominikanska provincija. 219-220). Zagreb 1997. 3449. NEV XXX/2. Mostar 1989. Biskupski ordinarijat Dubrovnik.. Kordić Kornelije. Prvi zbornik. 3454. 3450. SV 4. Sarajevo 1989. Krasić Stjepan – Razzi Serafin. 5-7. (* . Prvo hrvatsko sveučilište (1396. SV 4. Globus. 39-50. izdanje. Dubrovnik 1999. 3456. Marulić XXX/4. Crkvene prilike u Bosni za vrijeme ranog srednjeg vijeka.. Povijest kršćanstva na tlu mostarsko-duvanjske biskupije do ranog srednjeg vijeka. Krasić Stjepan. Sarajevo 1980. Krleža Miroslav. Svjetlo riječi VII/76-77.. Krasić Stjepan. Vrhbosanska visoka teološka škola... 1. HZ 53.. Zagreb 1984.) 3453. Djelovanje dominikanaca u srednjem vijeku. Zagreb 1997. (* Golić Pavao. Dominikanci.-1807. Bogumili (Bosanske medijevalne teme). MH Ogranak Čitluk-Općina Čitluk. Tomislavgrad 1997. Sarajevo 1982. Crkva na kamenu X/104-105.) 3452. Zadar 1996. (* Korade Mijo. Lozić Vlade. Zagreb 1996.. 105-106. 3455... 3457. Zagreb 1998.Vjera 319 3447.) 3458..). (* Verazić Nikša. Naša ognjišta XXVII/237. Pregled povijesti Dominikanskog reda u hrvatskim krajevima. Krasić Stjepan.. 521-523. “Kršćanstvo srednjovjekovne Bosne”. Generalno učilište Dominikanskog reda u Zadru. Zagreb 1997. Župni ured u Bukovici. Radovi simpozija povodom 9 stoljeća spominjanja bosanske biskupije (1089-1989). akovo 1996. Dominikanci u srednjovjekovnoj Bosni. 3451. FF. Povijest dubrovačke metropolije i dubrovačkih nadbiskupa. Povijest Reda u hrvatskim krajevima. Bukovica 1980. Mostar 1997. Krasić Stjepan. Motrišta 3. Vrhbosanska visoka teološka škola. Zagreb 2000. 401-406. Globus. Bukovica uz stotu obljetnicu župe. 181-185. 13. 882-883. JLZ. Kozina Vlatko – Bagarić Ivo. 173240.. “Kršćanstvo srednjovjekovne Bosne”. Dominikanci. Krasić Stjepan. Kujundžić Juraj.. Krasić Stjepan. . 2.

Zagreb 1979. Zagreb 1989. 11. Nolit. Beograd 1990. Sarajevo 1989. 11. Sarajevo 1989. Kujundžić Juraj. Svjetlo riječi VII/80. Kršćanstvo oko Bileće.) 3463. (* Šanjek Franjo. Svjetlo riječi VII/81. CCP VIII/13. 3462. Stari franjevački samostan u Ljubuškom. Lovrenović Dubravko. Godina 40.. Svjetlo riječi VII/76-77. Svjetlo riječi VII/79. 11.. Ilije kod Modriče. Stara slovenska religija u svjetlu novijih istraživanja posebno balkanoloških. 11. Mostar 1990.. Feljton: Stari franjevački samostan na Grebenu. 262. . Svjetlo riječi VII/74.. Stolac. Sarajevo 1989. 480. Crkva na kamenu XI/109. Kulišić Špiro. Crkva na kamenu XI/110. 3461.. “Enciklopedija živih religija”. 13-14. Samostan Sv. Mostar 1989. Samostan Svete Marije u Olovu. Oslobo enje 37/11420. Provale Tatara i Nemanjića. Leith H. Beograd 1998. Čudo sedamstoljetnog trajanja. CCP III/4. P. John. Srpski mitološki rečnik. 13-14. NEV XXX/2. (* Šanjek Franjo. Les cathares en occitanie. Hadžidedić Nedžad. 9596.. Crkva na kamenu XI/111-112. Sarajevo 1989. Sarajevo 1991. Simvoli i ispovedanje vere. Djela 56... Kustić Živko. Sarajevo 1990. 11.. 11. Svjetlo riječi VII/78. Mostar 1989. Centar za balkanološka istraživanja 3. Crkva za dolaska Slavena. 11. Stari franjevački samostani u Mostaru..) 3466. popravljeno izdanje.. 3465... Naše prve biskupije. Lafont Robert – Duvernoy Jean – Roquebert-Martel Philippe. Svjetlo riječi VII/75. Mostar 1990. Praha 1974. GEI 19. Marije u Srebrenici. 11. 397. 1980. Československa Akademie ved.) 3464. Kulišić Špiro – Petrović Ž. Die Bogumilen. Stuttgart 1977. Borasi.320 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Samostan Svete Marije na Gradovrhu. 637-639. Beograd 1980..) 3467. 3460. Sarajevo 1989.. 11. 125-126. Biblioteka Odrednice. Lambert M. Loss Milan. Kutzli Rudolf. Zagreb 1984. Drugo dopunjeno izdanje. Popular movements from Bogomil to Hus.. Medieval heresy. (Prvo izdanje. Svjetlo riječi VIII/82. Kujundžić Juraj. 212-214. Hrvatski narodni kalendar za prijestupnu 1992.. Crkva na kamenu X/107.. 13. 11.. ANU BiH. Fayard. Sarajevo 1979. Franjevački samostan Svete Marije u Zvorniku. Dualist heresy in the Midle Ages. D. Urachhaus. 3469. 6. (* Kujundžić Juraj.. Sarajevo 1989.. Sarajevo 1989.-2000. Sarajevo 19. 13. Samostan Sv. Cim... Mali ključ povijesti crkve u Hrvata. 167-181.. Paris 1982.03. Feljton. 11. Nolit Beograd 1970.) 3470. Crkva na kamenu X/108. – Pantelić N. London 1992. 3468.. Sarajevo 1980. Mostar 1990. (* Vlahović Petar. 151-154.

Moskva 1981. Prvi milenij Bosne”. 1999. Franjevačka prisutnost u Sarajevu. Rajčić Biserka. Lovrenović Ivan.12. Sarajevo 1991. 36.... 33. Bosanska država i bosanska biskupija u srednjem vijeku. HM IV/14.-1520.. Sarajevo 1989. Lucić Ljubo. Samobor 1994. Sarajevo 1994.. 101-104. Slavenske religije (1-5): (1) Stećak I/4.. IČ 33. 17. Separat Hrvatske misli 11/12. Lovrenović Dubravko. (5) Stećak I/8.. 18. Sarajevo 1994. Łowmiański Henrik... Bilten FTS XXII/2. 3474. Dani 135. BF I/2. Samobor 1995. Lucić Ljubo.. Fratri u Bosni – Bosna u fratrima. Lovrenović Dubravko. 7. Sarajevo 1998/1999.. Sarajevo 1994. . 109128. IA MI BiH 25.. (4) Stećak I/7.”. Sedam stoljeća bosanskih franjevaca 1291-1991. 175-178. 36-37. 36-37. 3476.) 3479. MH. 209228. Lucić Ljubo. Fra An eo Zvizdović (15). 177-180. 3478. (3) Stećak I/6. 3472. 3483. Evropska paradigma bosanskog franjevaštva. Sarajevo 1994. Feljton: U šta smo nekoć vjerovali. Lovrenović Ivan. 193-199. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Sarajevo 1994. Sarajevo 1994. 13/1999. Bilten FTS XXVI/1. Sarajevo 2000.. V. “Vrhbosna/Sarajevo kroz stoljeća. Lucić Ljubo. profesorom Teološkog fakulteta u Zagrebu). Religia Słowian i jej upadek (w.. 12. 3481.. Sarajevo 31. Episcopi martyres – Biskupi svjedoci. Lovrenović Ivan – Selimbegović Vildana. (2) Stećak I/5. Franjevci u Bosni (19). Stećak I/12. Beograd 1986. Dominikanci u srednjovjekovnoj Bosni. “Ivan Lovrenović – Vildana Selimbegović. 3477. Stećak I/12. 38. 3482. Franjevačka prisutnost u Sarajevu. Sarajevo 2000. 432.. Lucić Ljubo. Warszawa 1979. Sarajevo 1990. (* Koroljuk D. 3475. Sovetskoe slavjanovedenie 2. Lovrić Marko. Sedam stoljeća franjevaca u BiH. 37..VI-XII). Svjetlo riječi VIII/86. Sarajevo 1994. 3473. Tko je baštinik bogumilske tradicije? (Aktualno pitanje. Lovrenović Ivan. Spomen na Jurja Dragišića 1445. 228230.Vjera 321 3471. razgovor s drom Franjom Šanjekom... 3480. Franjevački provincijalat. i 14/2000.

(* Kujundžić Juraj. NEV XXXVII/1-2. Katahetski salezijanski centar.-1895. Buenos Aires 1998. Odnos srednjovjekovne Bosne prema Evropi i odrazi kasne antike. 3493. 3490. 3492. “Kršćanstvo srednjovjekovne Bosne”.. Sarajevo 2000. 96-98. 39-60. Marčinko Mato. Markešić Luka. Markešić Luka. XX + 922.. 3485. seine Auswirkung auf die Gegenwart. “Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture”. ŠK. (Pretisak) Naša ognjišta. Svjetlo riječi. Mandić Dominik..322 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.. Mandić Dominik. Zbornik radova sa Okruglog stola Istorijskog instituta. Humac 1995. 256-262. 3488. Lučić Josip. Bogomilska crkva bosanskih krstjana. Zagreb 1998..-2000. Sarajevo 1989. Marić Franjo. Radovi simpozija povodom 9 stoljeća . Malaj Vinko. kao izvor crkvene historije balkanskih naroda. Zagreb 1980. Sarajevo 1999.. Farlatijev i Koletijev “Illirycum sacrum”. ‘Budite hrabri predragi.. Leksikon hrvatskih književnika Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do danas”. Martins Rudolf. Markijski Jakov (65). 3494. 3484. Ričeputijev. 42. Martins Rudolf. 45-50. Sabrana djela 4. Poljica 1999. Hrvati-katolici u Bosni i Hercegovini izme u 1463. Sarajevo 1987. 3489. izdanje. Studia croatica XXXIX/138.).!’ (Uz proslavu: Sedam stoljeća franjevaca Bosne Srebrene). 3486. Die religöse viefalt in Südosteuropa. Hrvati i katolici u Bosni i Hercegovini. Knjiga 5. Bogumili. Sarajevo 1995.. Wien 1987. Mandić Dominik. Osnutak franjevačkog samostana i bogoslovije u Mostaru (1890. Alverinski Bartol (14). Knjiga 3.) 3496.. HM IV/14. Marjanović Mirko. Istorijski institut RCG. 140-149. Godišnjak Poljičkog dekanata 24. Knjižnica ‘Pravda i mir’. 235-236. Kršni zavičaj 28. 2. “Srednjovjekovna istorija Crne Gore kao polje istraživanja”... “Mirko Marjanović. Odjek XLII/17. Tomislavgrad 1996. ZIRAL. Hrvatski sabor na Duvanjskom polju godine 753. i 1995. El significado de la provincia franciscana de Bosnia en la historia del pueblo Croata. 3491. Slučaj Bosna. Nestanak ‘Crkve bosanske’ i njezin udio u islamizaciji Bosne i Hercegovine. Gedanken zum bosnisch-herzegowinischen Mittelalter. 3487. Mandić Dominik. Podgorica 1999. 3495. Chicago-Roma-Zürich-Toronto 1979. godine prema crkvenim dokumentima. 23-24. Dijagnoza – nalazi – terapija”.. BF VII/11. “Luka Markešić. 115-131. Filipović Muhamed.

Tko je i kada pokrstio Hrvate?. Convegno di studi: secoli XIII-XV. 381-382.. Titovo Užice 1986. Sarajevo 1988. 3498. 15-16. VI + 389. do 1981. Knowledge. Religija (Kasni srednji vijek). 143-156. Beograd 1990. SV 4. 1-16. Pitanje povijesti veze izme u starovjekovnih manihejaca i srednjovjekovnih dualističko-gnostičkih kršćanskih heretika (S posebnim osvrtom na ‘bosanske krstjane’). (* Mišorda Marko. Hrvatski glasnik III/35. Beograd 1987. Tko je i kada pokrstio Hrvate?. Matijević Nada. (Uredio Milenko Brkić). Bibliografija radova o religiji.. Miletić Nada. Glas 42/4418. 97-99. Naučni skupovi 38. Problem nestanka ‘Crkve bosanske’ u poratnoj historiografiji. Vrhbosanska visoka teološka škola. Sveta baština IX/83. PCC Me ugorje..06. 3507. Manojlović LJ. 118-124.. Mijatović An elko. Studenci 1995... 3503. Matanić Anastazije. Zagreb 1982. “Mileševa u istoriji srpskog naroda”. Vile (79-80). 148..Vjera 323 spominjanja bosanske biskupije (1089-1989). Tuzla 1995. “Francesco d’Assisi nella storia”. 3501. Odeljenje istorijskih nauka 6. crkvi i ateizmu objavljenih u Jugoslaviji od 1945.) 3506. ‘Crkva bosanskih krstjana’ i franjevci. Milićević A. 4. Sarajevo 1991. 311-317.) ..... Vrhbosanska visoka teološka škola. Zagreb 1978. Banja Luka 04. “Kršćanstvo srednjovjekovne Bosne”. Stećak I/10. San Francesco d’Assisi e le origini minoritische tra gli Slavi del Sud. Religija (Rani srednji vijek). Beograd 1999. Istituto storico dei cappuccini.. CUS XIX/1. ZM. Matanić G. Biblioteka Odrednice. 263-270. Milinković Bosiljka. Hrišćanstvo. 3499.. Mihaljčić Rade. 3500.. 86-91.. 3497. 3508. Starac (700-701).. Opšti leksikografski dio. I. Sarajevo 1991. Mihaljević Jozo. Duvno 1990. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine.. Nolit. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Split 1984. Sarajevo 1994. Radovi simpozija povodom 9 stoljeća spominjanja bosanske biskupije (1089-1989). CCP II/2. Marty E. O Kulinu banu i njegovoj crkveno-narodnoj politici. Roma 1983. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”. AL BiH... SANU. (* . Martin. Užički zbornik 14. 3504. 3502. 13. Institut za društvena istraživanja Sveučulišta u Zagrebu. Tom I. 3505. Atanasio. 27. Matijević Nada. 1985. SV 4. “Enciklopedija živih religija”.

. 21-50. Naumov P. 420. Crkvena ispovijed bosanskih krstjana na Bilinom polju 1203. MANU-SANU-ANU BiH. 3514. KS. Beograd 1979. 3517. Sarajevo 1999. godine.. 89-90. Biblioteka Religija i društvo.. 78. 89-95... 516. Zbornik radova s Me unarodnog simpozija u Dubrovniku”. 67. CCP IV/5. Najetović Džemal. Roma 1979. Muslimanstvo i bogumilstvo u istoriografiji. Jakov Markijski. Skopje 1982. CCP III/3. Zagreb 1980. Nikić Andrija. La separazione dei francescani nati in Erzegovina dalla Provincia di Bosnia e l’instituzione della loro Custodia (Pars dissertationis). . Sovetskoe slavjanovedenie 1. Bibliografija radova o religiji. 3521. 288-292. CUS XV/1. Zenica 1999.. NEV XXXVIII/1-2.. Nikić Andrija. godine. Split 1980. Hercegovina 1988. Apostolski vikarijat (biskupija) u Hercegovini. 3513. (* Šimundža Drago. Crkvena ispovijed bosanskih krstjana na Bilinom polju 1203. Kršni zavičaj 21.) 3518. Nikić Andrija. crkvi i ateizmu 1945-1985. Zagreb 1986. Kovačić Slavko. 115-117. Split 1987.. Istorijski institut. MS. 13-17.324 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 94. (* Jalimam Salih. 3516. Zbornik radova 12. Svjetlo riječi I/3. Krijesnica VI/16-17. CUS XX/1. 41-50. Preporod XXIX/658. (* Hoško Franjo Emanuel. Nikić Andrija.. Kršni zavičaj 12.-2000..) 3512. 29-36. 3520. Zagreb 1979. SANU. Serbskie srednevekovie istočniki o bogumilstve (k ocenke ih svidetelstvo v istoriografii). Musa Gojko. Stvarnost. Humac svetog Ante (reportaža). "Bosna i Hercegovina od srednjeg veka do novijeg vremena".. Franjevački samostan na Humcu. Visoko 1983. “Leksikon pisaca Jugoslavije II ( -J)”. 185-195. 3515. “Misao i djelo Ivana Stojkovića (1390/95-1444). Miljković Ema. 3509. Beograd 1995. 3511.. Evgenij. Najetović Džemal. Moskva 1979.. Zagreb 1985.) 3510. Naumov P. 22-23. Milinković Bosiljka. Sarajevo 1988. Hercegovina 1979. 3519.. Evgenij.. Osnivanje apostolskog vikarijata u Hercegovini. Bogomilstvo na Balkanah v svete novejših issledovanii.. Nikić Andrija. “Bogumilstvoto na Balkanot vo svetlinata na nanjnovite istražuvanja”.

3529. Nikić Andrija.. Odeljenje istorijskih nauka 6. Desa. godine. Sarajevo 1999. MH. Nikić Andrija. i 14/2000. 3533. Mostar 2000. 7-53. Nikić Andrija – Bakula Petar. Katolici duvanjskog kraja do osmanske okupacije. 143-150. Nilević Boris. Franjevački samostani u Hercegovini. do 1919.. Beograd 1987. Nikić Andrija. Zbornik znanstvenog simpozija održanog 16.-7.. Mostar 1996. stoljeća do 1995. 3526./2001. . Čapljina-Zagreb 1996. Nilević Boris. Sarajevo 1986. ZagrebTomislavgrad. 13/1999. “Hrvatski biografski leksikon III (Č)”. “Duvanjski zbornik. Prilozi XXII/21. mrkanjski biskup.”. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Hrvatski institut za povijest Zagreb – ‘Naša ognjišta’ Tomislavgrad – Zajednica Duvnjaka Tomislavgrad-Zagreb. Pitanje etničko-konfesionalnih promjena u Bosni i Hercegovini nastalih dolaskom osmanske vlasti (prevashodno kod srpskog naroda). Odnos izme u pravoslavnog sveštenstva i franjevaca u Bosni i Hercegovini od XV. 6. “Povijest hrvatskog Počitelja”. u Čapljini. i 17. Humac 2000. Sarajevo 2000. 3531. Katolici u Sarajevu od 1450. Zagreb 1993. HM III/13. 312. god. Sarajevo 1984.”. Nikić Andrija. Franjevci i širenje prosvjete u Hercegovini od XIII.Vjera 325 3522. Katolici u Sarajevu od 1450.. 221-233. 3525. Davni franjevački samostani u Novom i na Bišću. 9-21. 3534. do 1919. "Mileševa u istoriji srpskog naroda". 175-185. SANU. 2000.. 3530. Kratka povijest franjevaca u Hercegovini. Zbornik radova s me unarodnoga znanstvenog skupa ‘Duvanjski kraj kroz povijest: Tomislavgrad. veljače 1996. 203-223. Separat Hrvatske misli 11/12. godine.. 3527. 3532.. Hercegovina 6-7 (14-15). 238-248. stoljeća. do kraja XVII. Nikić Andrija. Nikić Andrija. 3523. Naučni skupovi 38. Nikić Andrija. Uloga i značaj manastira Mileševe u historiji srpskog naroda u Bosni i Hercegovini do obnove Pećke patrijaršije 1557. 159205. Mostar-Veljaci 1996. “Vrhbosna/Sarajevo kroz stoljeća. Sarajevo 1997. 3528. Nikić Andrija.. Kršni zavičaj 33. Prilozi XXI/20. Nikić Andrija. Općinsko poglavarstvo. HM I/3-4. 3524. 129-141.. Drevne katoličke crkve u Mostaru II.. Dolazak franjevaca u Humsku zemlju.. 62-81. Nilević Boris.. srpnja 2000.

Sarajevo 25. Sarajevo 1991. 141-156. 3538. 99-113. O srpsko-pravoslavnoj crkvi u srednjovjekovnoj Bosni. 58-59. Nilević Boris. 3545. Sućeska Avdo. Zagreb 1990. IGC Borba. Sarajevo 1987.. BF III/4. Beograd 1992. Pravoslavna crkva u osmansko-turskom vremenu.. Titograd 1991. Sarajevo 1987. Srpsko-pravoslavna crkva u Bosni . Oslobo enje 48/15419. Biblioteka Kulturno naslje e. O postanku stare pravoslavne crkve u Sarajevu.. Sarajevo 1988. 3547. godine. “Bosna i Hercegovina ogledalo razuma (Izbor članaka. Prilog srpskoj crkvenoj organizaciji u Bosni i Hercegovini 14631557.. 263.Istorijski hod. Survey XV/1-2. IG 1-2 (1990-1992). Srpska pravoslavna crkva u Bosni i Hercegovini do obnove Pećke patrijaršije.. 3537. Bosanska vila I/1. 173-184.. 3543.. Nilević Boris. 3536. “Četiristo godina manastira Pive (Zbornik radova sa naučnog skupa održanog u Plužinama 1987)”... 196-199. 2-3. Survey XIV/1-2. Nilević Boris. 3542. 1991. Sarajevo 1991. Sarajevo (1991).. Samobor 1995. Iz historije srpske pravoslavne crkve u Bosni u srednjem vijeku. Nilević Boris. Slika religioznosti srednjovjekovne Bosne pred osmanski dolazak. From the History of the Serbian Ortodox Church in Bosnia in the Middle Age. Sarajevo 1990. 67-75. POF 40 (1990). POF 37 (1987). POF 41. . 10. Popović Radomir. Ogledalo I/2. From the History of the Serbian Ortodox Church in Bosnia and Herzegovina 1463-1557. Sarajevo 1988. Nilević Boris. Odnosi srpsko-pravoslavnog sveštenstva i franjevaca u Bosni i Hercegovini do početka XVII. Nasilje nad bosanskom sfingom. Nilević Boris. Sarajevo 1994. Nilević Boris. 1101-1106.. Odjek XLII/18. Nilević Boris. Nilević Boris.. Svjetlost manastirâ u tmini Balkana. Republika I/4. Nilević Boris.-2000.05. Sarajevo 1995.. Nilević Boris.. 134-141. odlomaka i ilustracija. Pelidija Enes. 137-139. 3544. “Širenje islama i islamska kultura u bosanskom ejaletu”. 37. Sarajevo 1990. 473-475. Nilević Boris. 3535.. 3540.326 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. (* Brkljača Seka. Crtice iz Bogumilskog života.) 3541. 15-17. 3539. GDI BiH 40-41 (1989-1990). Beograd 1992.... 337-346. 3546. Istorijski institut SR CG. Prilozi XXV/27. priredio David Atlagić)”. Pregled LXXVII/10.. Nilević Boris. Zlatar Behija. 17. Sarajevo 1989. stoljeća. 209-211. Veselin Masleša.

37-43. Oršolić Marko. “Enciklopedija živih religija”. Tuzla 1999. godine. 3557.. I. IPP Hamidović. Inkvizicija. Odjek LI/3-4. (jedna stranica. Logos. na početku knjige). 13. Orlovac Ante. Radovi sa znanstvenog simpozija Pola milenija Sarajeva. 3550. 3549. “Franjevci na raskršću kultura i civilizacija (Blago franjevačkih samostana Bosne i Hercegovine“. 7. (* Milutinović Kosta. SV 10. 45-46. 11-12. godine. Kalendar Prosvjeta. Sarajevo 1998. 309-311. Orlovac Ante. “Franjevci na raskršću kultura i civilizacija (Blago franjevačkih samostana Bosne i Hercegovine“. do 21.. Sarajevo 1998. “Nikola Bilogrivić. 61-65. 3554. Beograd 1990. dodatak. MGC. Sarajevo 1996. Split 1981. Topološke i povijesne crtice (Priredio Anto Orlovac)”. Vrhbosanska katolička teologija. Crkve i crkvine iz predturskog vremena na području današnje Banjalučke biskupije. 299-302. Biblioteka Odrednice. Sarajevo 1998. “Prilozi historiji Sarajeva”. 3551. Orlovac Ante.) 3558. bez oznake stranice. Sedamstoljetno djelovanje franjevaca u Bosni i Hercegovini. Vrhbosanska katolička teologija. dodatak.. Pravoslavna prokletstva vjernika Crkve bosanske.Vjera 327 3548. Nilević Boris. Sarajevo 1997. Nilević Boris. 3555. održanog 19. SV 10. Nilević Boris. Nodilo Natko. Orijentalni institut . 3556. Mostar 1991. O postanku stare pravoslavne crkve u Sarajevu. (Seven Centuries of Franciscan Presence in Bosnia and Herzegovina.) 3553. Oakley Francis. st. marta 1993.. 704.... 47-48. O Pravoslavnoj vjeri u Tvrtkovoj Bosni. (A Chronological Survey of the Activities of Bosnian and Herzegovinian Franciscans. Katolička crkva na području današnje Banjalučke biskupije do invazije Turaka. franjevaca u Bosni. Djelatnost dominikanaca u srednjovjekovnoj Bosni”. Beograd 1981. JIČ XX/1-4.) . Oršolić Marko. Izbor iz literature o predturskom vremenu na tlu današnje Banjalučke biskupije objavljene nakon 1925. Katolička crkva na području današnje Banjalučke biskupije do invazije Turaka.... Zagreb 1989. “Salih Jalimam. 39-42. 289.Institut za istoriju.. Topološke i povijesne crtice (Priredio Anto Orlovac)”. Mišljenje. Zagreb 1989. “Nikola Bilogrivić. MGC. II. 17-36. Biblioteka Posebnih izdanja. Kronologija djelovanja bosansko-hercegovačkih franjevaca. 3552. Stara vjera Srba i Hrvata. 293298.. Nilević Boris. Godišnjak SPKD 1996. Nolit. Crkva na kamenu XII/127.

) 3568. Sarajevo 1997..-1460. Radovi simpozija povodom 9 stoljeća spominjanja bosanske biskupije (1089-1989). 95-108. 172-173. Pandžić Stjepan Bazilije.. 3562. (zbornik radova). Bosna i sabor u Mantovi (1459. “Kršćanstvo srednjovjekovne Bosne”. Pavić Željko.. Dualizam. Weimar. Edition Perceval. 427.. “Hrvatski biografski leksikon I (A-Bi)”. 493.328 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.. 3563. Humac 1991. FTS. Palanović Elizabeta. Kršni zavičaj 16. Tomislavgrad 1991.". Südostforschungen 57. Naša ognjišta XXI/172. Wien. 3566. Pandžić Stjepan Bazilije. Oghan Verlag. Pokrštavanje Hrvata..). 3570. Studien zur Geschihte des Franziskanerordens in Bosnien und der Herzegowina.. Nolit. Sarajevo 1980. Köln. Papasova Katja. 241-268. Willard. Böhlau Verlag. Oxtoby G. Beograd 1990. 14. 140-192. BF VII/11..) 3571. Franjevački misionari na Balkanu u tursko doba. Izvještaji makarske biskupije sačuvani u Tajnom vatikanskom arhivu. BF V/7. Kršni zavičaj 24. stoljeća u bosanskoj državi. 557558.. 101-111. 217-218. . Djelovanje franjevaca od 13. Pandžić Stjepan Bazilije. 154-166. Pandžić Stjepan Bazilije. BF VI/10. Sarajevo 1998. NEV XXX/1. München 1998. Zagreb 1983. 39-46. (* Džambo Jozo. 3569. Povijesni okviri crkve u Hercegovini. Pandžić Stjepan Bazilije. NEV XXXIII/1-2. Prinos fra Bonifaca Badrova razvoju neoskolastičke misli u Bosni i Hercegovini. 3564. Stuttgart 1983. Pandžić Stjepan Bazilije. 3560. 3567. Christen oder Ketzer – die Bogomilen. 11-17. Jakov Markijski vikar Bosanske vikarije. Pandžić Stjepan Bazilije. 3559. SV 4. Bartul Alverinski. Samobor 1994.. Hercegovina 1983. 3561. Biblioteka Odrednice. Sarajevo 1983. Köln 1995.-1991. Vrhbosanska visoka teološka škola... "Sedam stoljeća bosanskih franjevaca 1291. Hercegovački franjevci (Stota obljetnica uzdignuća Hercegovačke kustodije u provinciju). Pandžić Stjepan Bazilije.. 3565. Bosna Argentina. Sarajevo 1999.. “Enciklopedija živih religija”. JLZ. Sarajevo 1991.-2000. (* Kujundžić Juraj. do 15. Pandžić Stjepan Bazilije. Band 10. 82-111.

Macan Trpimir. opstojnosti i budućnosti bosanske države. Recenzija. Marulić XVII/6. Il lascito Recanati... Nolit. Padova 1991. Novum Testamentum Bosniacum Marcianum (La Chiesa Bosniaca. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. odlomaka i ilustracija. Ston. Pelidija Enes. Prilog povijesti franjevaca u srednjovjekovnom Dubrovniku. 721-726. Biblioteka Posebna izdanja 24. Pelesić Muhidin. Armija RBIH. 827-828. 28. Mostar 2000. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”. Sarajevo 1994. (* Macan Trpimir. MH. CCP XXIV/45. Knjiga 6. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Grigorije Bogoslov ili Nazijanzin. Dubrovnik 1992.. “Duhovna snaga odbrane”.. Srpsko-pravoslavno žiteljstvo zapadnih krajeva Dubrovačke Republike do u 14. Beograd 1992. Perišić Vladan. Zagreb 2000. Bogomilstvo i islam. Zagreb 1981. Pelusi Simonetta.. Povijesni prijepori”. Biskupska konferencija BiH. Štap. Banja Luka-Mostar-Sarajevo-Zagreb 1997. “Raspeta crkva u Bosni i Hercegovini”. Pregled prošlih i sadašnjih me usobnih odnosa katolika. 519 3578. 3582. Pešorda Zrinka. Fokus 9. pravoslavnih i muslimana u Bosni i Hercegovini. Press centar. 45-51. Novum Testamentum Bosniacum Marcianum). 221. Knowledge. 3576. Biblioteka Prošlost i sadašnjost.. Kršćani bosanske crkve. 177-182. Da im spomen očuvamo.. Pesarić Ratko. 3579. Hrvatska matica iseljenika BiH. Pavković F. . 25-34. Primorje. stoljeće. 11-14. 2. “Trpimir Macan. IGC Borba. Ogranak Dubrovnik. Petešić Ćiril. 5-6. 3575.) 3580.. Studenci 1995. izdanje. “Salih Jalimam. 15-96. Sarajevo 1998.). Bogomilstvo i islam. Beograd 1999. “Enciklopedija živih religija”. 25-33. 3581. Biskupski ordinarijat Mostar. (Uredio Milenko Brkić). 3573. Zapadnoevropski heretici i bosanski bogomili”.1996. Vojna biblioteka 5. Zagreb 1983.. Beograd 1990.Vjera 329 3572. Nikola. 3577. Petešić Ćiril. Stonski Rât.. priredio David Atlagić)”. “Bosna i Hercegovina ogledalo razuma (Izbor članaka... 3574. Hrvatski informativni centar. 29-57. Zagreb 1984. Mjesto i uloga vjere u nastanku. Srpska pravoslavna episkopija zagrebačka. Biblioteka Odrednice. 3583. VKBI. Uništavanje katoličkih sakralnih objekata u Bosni i Hercegovini (1991. Perić Ratko. Petrović Leo. PCC Me ugorje.. Perić Ratko.

PCC Me ugorje. Svjetlo riječi-ZIRAL.10. Prilep.. Tomislavgrad 1999. BF VII/11. Sarajevo 03. Petrović Leo. Mostar 1998.babuna u Zakonopravilu svetoga Save i ‘crkva bosanska’.. Kudugeri – bogomili u vizantijskim i srpskim izvorima i 'Crkva bosanska'. Petrović Miodrag. Svjetlo riječi XVII/191. Beograd (Slanci) 1995. 152157. Petrović R. Petrović Miodrag.... Sarajevo 1999.. Oslobo enje 55/18232. Relations 3-6 (II. 3585. Petrović Leo. 3589. Petrović Miodrag.. 3590a. Beograd (Slanci) 1998.. Pomen bogomila . (KUN) 8.03. Beograd 1996.. Dodig Radoslav. Sarajevo 1999. Studenci 1995. A Mention of the Bogomils-Babons in the Legal Codex of the St.. Svjetlo riječi XVII/192. Šimić Angelina. Petrović Miodrag. dio). Šimić Angelina. Katoličko stanovništvo u Mostaru. Nikić Andrija. Naučni skup ‘Slovenska paganska religija’. 269-270. Studenci 1995. Svjetlo riječi XVII/191. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. PCC Me ugorje. 2.. Petrović Miodrag.03. Kršćani bosanske crkve ("Kr'stiani cr'kve bos'nske"). “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine.. 3586.. Beograd 1996. IČ 44 (1997). Povijesna rasprava o problemu patarenstva ili bogumilstva u srednjovjekovnoj Bosni. Pomen bogomila . Relations 1-2. 51. 1999. Stećak VII/81. Danica 6. 14-15. 30. 30. 3588. Beograd 1986. Sarajevo 1999. SANU.. 3591.) 3587. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”. Petrović Miodrag.09-4. Manastir Svetog arhan ela Stefana. (I dio). Krstjani bos’nske crkve). Lovrenović Dubravko.. 263-283.. izdanje. 30.. Kurtović Esad. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”. Lovrenović Dubravko. 183-193. Sarajevo 07. Naša ognjišta XXIX/258. Knjižnica Baština 8. 127-138. Sarajevo 1999. Zbornik radova 12. Beograd 1998. 300-303. Oslobo enje 55/18236. Sava and ‘the Bosnian Church’. 104. (* Zelenika An elko. 324-337. Manastir Svetog arhan ela Stefana. 35-75../1999. Beograd 1995. 29.. (Uredio Milenko Brkić). Sarajevo-Mostar 1999. Bogomili i Crkva bosanska. Istorijski institut. Beograd 1999. 3584. Petrović Leo. 3589b. Petrović Leo. Hercegovina 4-5 (12-13).330 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 29. Sarajevo 1999. "Bosna i Hercegovina od srednjeg veka do novijeg vremena". 1999. Glasnik SAD 3... Sarajevo 2000. Popovi glagoljaši. 367-380.. 3590.-2000. Svjetlo riječi XVII/192. Kudugeri – bogomili u vizantijskim i srpskim izvorima i 'Crkva bosanska'. (Uredio Milenko Brkić). 22. 1986. 3589a.babuna u Zakonopravilu svetoga Save i ‘crkva bosanska’. 119. Ni ‘patareni’ ni ‘bogumili’ (Tko su bosanski krstjani) (Iz predgovora.. . . 303... 19.

Puljić Ivica. Jalimam Salih. Prilep. Mostar 1982. Kršni zavičaj 16. KS-FTS. 30. "Tisuću godina trebinjske biskupije". Radovi simpozija povodom 9 stoljeća spominjanja bosanske biskupije (1089-1989). 3595. Religiozni redovi (584-586). Sarajevo 1979. “Enciklopedija živih religija”.. Biblioteka Odrednice. Biblioteka Odrednice. 208-212.. GADAR BiH 22.. Kršni zavičaj 17. 260-264. Uvod u simpozij.. Trebinjske biskupije. Puljić Ivica. 457-458. 3597. Crkva na kamenu III/14. Mostar 1982. Benediktinci (82). Pleterski A. 443-460. Sarajevo-Bol 1995. 1000 god.. Sarajevo 1991. .. 204-210.. CCP III/3. Crkva na kamenu III/31-32.10. Vrhbosanska visoka teološka škola. 3600.09-4. 205. Zbornik radova u povodu imenovanja vrhbosanskog nadbiskupa Vinka Puljića kardinalom. Sarajevo 1988. 3601. Nolit. Franjevci (204). Walter. 3602. “Povijesnoteološki simpozij u povodu 500 obljetnice smrti bosanske kraljice Katarine”. Sarajevo 1978. Dominikanci (169). Uz stogodišnjicu trebinjske župske crkve. 1986. SV 2. Hrišćanstvo na Balkanu (270-273). “Crtajte granice ne precrtajte ljude”. 12-13. Puljić Ivica. Mostar 1983. Sarajevo 1982.. 14-15.. Puljić Ivica. 12-13. 3596. Mostar 1982. Srpska pravoslavna crkva (651-653). Prva stoljeća trebinjske biskupije. “Kršćanstvo srednjovjekovne Bosne”. Principe H.. (* Oršolić Marko. 3598. “Teološke teme (Zbornik predavanja održanih u Vrhbosanskoj bogosloviji)”. 3599.. XVII-XVIII.. Feljton: Povijest hercegovačke katedralne crkve (8-10): (8) (U susret kušnjama). (10) (Stoljeća turskog uspona).. 25-30. “Enciklopedija živih religija”. (9) (Hercegovo doba). Crkva na kamenu III/16. 325-336. 7-17. Ljubljana 1987. Simpozij ‘Slovanska paganska religija7materijalni ostanki in pisani viri’. Bosna Srebrena XXIX/3. Puljić Ivica. Puljić Ivica. 47-82. Arheološki vestnik 38.. Vrhbosanska visoka teološka škola.. 3594. Cisterciti (137). 3593. Granice trebinjske biskupije. Hercegovina 1983. Bosna Srebrena XXIX/3. Sarajevo 1991. Sarajevo 1978. 3. Popović Radomir. Crkva na kamenu III/15. U susret velikom jubileju (IX stoljeća spominjanja Bosanske biskupije). Zagreb 1979. Nolit..Vjera 331 3592. Puljić Ivica. 3603. SV 7... Beograd 1990. Puljić Ivica. Prva stoljeća trebinjske biskupije. Beograd 1990. 54. Vrhbosanska visoka teološka škola. SV 4. Karamatić Marko. Ap. Hercegovina 1984.

180-182. “Petar Runje. “Religije svijeta (John Bowker). 282-285. 88. Autokefalna crnogorska pravoslavna crkva. 71-176. Vukan.. 1430-1525).. trećorecima i časnoj sestri Stanici trećeg reda sv. 332-337. Novi cvijet LXVIII. HM II/7-8. Zadarska revija XL/2-3.-2000. Zadar 1991. Uništavanje katoličkih sakralnih objekata u Bosni i Hercegovini (1991. trećorecima i časnoj sestri Stanici trećeg reda sv. Prema izvorima. Marulić XX/4. Svjetlo riječi. Banja Luka-Mostare-SarajevoZagreb 1997. Runje Petar. Franje u srednjem vijeku. Srpska crkva u Bosni i Hercegovini. 45-56. H. (Prijevod Rudjer Jeny. Knjiga 2. Sarajevo 1998.. Biskupska konferencija BiH. “2000 godina hrišćanstva”. 211. 3608. BF VI/9. 93-98. Zagreb 1990. “Raspeta crkva u Bosni i Hercegovini”. Hrvatska matica iseljenika BiH. Beatrice Mićunović. 3613... Zagreb 1990. 3612. Trećoreci na području Jajca u srednjem vijeku. Franje u srednjem vijeku. Zagreb 1990. Zagreb 1985. G.. Znanje. 7. 1998. (KUN). O crkvi svete Marije u Jajcu. 74-76. 371. Fra An eo Zvizdović (1420-1498). Knjiga 2. 3615. Zagreb 1987. 3607.. Biblioteka Novo i staro. 3604.. Rane Bosne Srebrene. 3610. “Petar Runje... Biblioteka Novo i staro. (* Pejić Marinko. Puljić Ivica. 88-150. veljače 1996. “Religiozni obredi.. Oslobo enje 55/17898. (S poljskog prevela Biserka Rajčić)”..) 3614. 3604a. (* Čoralić Lovorka.-1996.) 3609. Novi prilozi za život o Mateja Bošnjaka-Mistilića franjevca trećoreca (o. Prema izvorima”. Pilsel Drago. u Čapljini.) 3606. i 17. Radman Ivo.). “Povijest hrvatskog Počitelja”. Beograd 1980. Radojević Danilo. Prema izvorima”. 3605. Općinsko poglavarstvo. Runje Petar. Sarajevo 29. Runje Petar. Livno 1994. god. običaji i simboli. O crkvi svete Marije u Jajcu. CCP IX/16. Crkvene prilike u srednjovjekovnoj Humskoj zemlji.. Knjiga 2. Samobor 1994. Sarajevo 1998. Zbornik znanstvenog simpozija održanog 16. 200. Runje Petar.. Marjanović Mirko. 3611. Hrvatski glasnik VII/74. Petar Vujačić)”.. Rajić Danijel. Biblioteka Posebna izdanja. Visoko 1998/1999. Zagreb 1992. (* Karamatić Marko. 413-417. CCP XVI/30. 13. Biblioteka Novo i staro.03. 223-224. Radnička štampa. 107-118. 443. .. Čapljina 1996.. Zagreb 1998. Beograd 2000.332 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.. Runje Petar. Hrvatski informativni centar. Bilten FTS XXI/2.. Tuzla 1998. Puzović Predrag. 41-43..

Zagreb 1991. 223-228. 3617. 1991. Samobor 1994... Prema izvorima”. 12. “Istorija srpskog naroda. 2knjiga 73. 849. "Catena mundi". Značenje "Dubia" fra Bartola iz Alverne iz godine 1372/73. Sarajevo 20. NEV XXXI/1-2..Vjera 333 3616. Tom 2. Srbi pod tu inskom vlašću 1537-1699. 10. Sarajevo 1986. SKZ. Samardžić Radovan.. Karamatić Marko. za povijest Bosne. Sarajevo 1991. 149-151. . Blažević Velimir. Knjiga 1. Runje Petar. ljudi i vrijeme. Oslobo enje 48/15386. 3624. 29-35. Kraljevo-Beograd 1992. Karamatić Marko. Dragić Kijuk). Zagreb 1990.. Zbornik Znanstvenog simpozija održanog u Ljubuškom 11. CCP XV/27. "Sedam stoljeća bosanskih franjevaca 1291.". Ziral-Naša djeca. Sarajevo 1981... Makarska biskupija i zapadna Hercegovina do g. “Samostan Male braće u Dubrovniku”. Sarajevo 1987. Zagreb 1991... Rupčić Ljudevit.. Ibarske novosti-Matica Srba iseljenika Srbije. 1991. Beograd 15. Franjevačka karizma u Bosni.04. 269-280. Banja Luka 1986. 3621a. i 12. Naša ognjišta XXI/176. Samardžić Radovan. 3620.. Soldo Ante Josip. 225-230. Zagreb-Dubrovnik 1985. Bamberg 1988. Treća knjiga. Split 1986. Oslobo enje 48/15389. Cvjetković B. 3619.. NEV XXXII/1-2...”.-1991. Rupčić Bonicije. kolovoza 1995.. (* Jalimam Salih. 255-259. (* Karamatić Marko. Karamatić Marko. Zbornik 15. Srpska pravoslavna crkva u XVI i XVII veku. Značenje ‘Dubia’ fra Bartola iz Alverna iz godine 1372/73. Zagreb 1988. Pravoslavlje XXIII/526.04. 262-272. 1430-1525). 107-136. KS. izdanje.. Jalimam Salih. Rupčić Bonifacije. 3622. Mostar . “Regiones Paeninsulae Balcanicae et Proximi Orientis (Zbornik Radova u čast Baziliju Stjepanu Pandžiću povodom 70.... Cvjetković B. Bilten FTS XVIII/2. IZ 7. 3623. 1-3. Knjiga 2. Ruvarac Ilarion.02. Rupčić Bonifacije. Analecta croatica christiana 21Samostan Male braće. 1735 (U povodu 100-te obljetnice utvr enja redovite crkvene hijerarhije u Bosni i Hercegovini). 7-101. 1989. (KUN 10/31(489). “Petar Runje..Zagreb 1996. Beograd 1994. 147-158. Vjera i religioznost župe Veljaci. 2. Rupčić Ljudevit.. Biblioteka Novo i staro. Bibliotekarstvo 32. 183-194. FTS. NEV XXXVII/1-2. obljetnice života)”. Tomislavgrad 1991. Svetosavlje i kosovski zavet. Nešto o Bosni Dabarskoj i Dabro-bosanskoj episkopiji i o srpskim manastirima u Bosni (Priredio Predrag R. 10. 3621.) 3625. 51-62. 65-90.. 336-339. Kolo I/3.. Sarajevo 23. (Zbornik radova). Novi prilozi za život o Mateja Bošnjaka-Mistilića franjevca trećoreca (o. 1-35.. Sarajevo 1982. 3618. “Ljubuški kraj. CUS XXI/3. za povijest Bosne.

Semren Marko.02. Roma 1988. Slijepčević oko. Sarajevo 05. Svedočanstva pravoslavnih izvora o bogumilstvu na Balkanu (Reprint izd. Sarajevo 12. . 103-104. 2000.. 293... Bogumili. Franjevci (OFM – Ordo fratrum minorum. – Cvjetković B. 205-210.. Šimić Angelina. izdanje. Štaka V. izdanje. – Cvjetković B. 28-29.04. Tomić Bono. 259-262. Sarajevo 1998. Facultas theologica – sectio spiritualitatis. Sarajevo 21. 11. BF III/4. Stećak V/56.. Svjetlo riječi.. NUB BiH. 100-101.. 234. Šunjić Marko. Tipografia Grammaroli. Stećak II/14. 1995. 502. 143-171. . 31-32. Stećak V/54. Oslobo enje 48/15385. 114-122.. izdanje.. Samobor 1995..) 3630. . Istorija Srpske pravoslavne crkve I (Od pokrštenja Srba do kraja XVIII veka).. BIGZ... 14.06. 93. Bilten FTS XXII/1. Sivrić Marijan. Sarajevo 1991.. Sarajevo 19. Semren Marko. 8-9./2001. Šimić Angelina.. Stećak V/57. Franjevački samostani i crkve bosanske vikarije (parohije) u oporukama dubrovačkog notarijata od srednjeg vijeka do 1808. Archivium franciscanum historicum 81. Sarajevo 2000.. Bosna Srebrena XLII/3. Bosna Srebrena XXXVIII/1.-2000. Sikirić Marija – Šanjek Franjo – Ujević Mate. EJ 2. (3). Svjedočenje kršćanske i franjevačke duhovnosti bosanskih franjevaca. Feljton: O Zvjezdovića dolazku prid cara (1-3): (1) O Zvjezdovića dolazku prid cara. Sarajevo 1995. Solovjev Aleksandar. Štaka V. Sarajevo 1987. 21-23. Šimić Angelina. 30.. Oslobo enje 56/19148. Bosna Srebrena LI/2. Sarajevo 1998. 1991. 107-108. Hercegovina 6-7 (14-15). 2. (* An elović Petar. gra e spašene iz Vijećnice). 2.... (Dokument povijesne istine). Sjeverski Saša.334 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 10.. Semren Marko. 3635. Fracati. Beograd 1991.. Pontificium Athenaeum. Edicija Memoria Bosniaca. 3631.. EJ 4. Oslobo enje 52/16757..) 3627. Sarajevo 1991... (2) (Autentičnost povijesne nužde). 74-77.. Sarajevo 1998. 11. JLZ. JLZ.. 7.. 3629. Stećak II/14.. Zagreb 1989. Semren Marko.. CCP XXIII/23. Mostar 2000. 1991. 3632. 3634. 28-29. Sarajevo 2000.. 202. .. Sarajevo 1998.) 3626.. 2. Il Francescanesimo vissuto nelle regioni croate di Bosnia ed Erzegovina (fino al 1517). Roma 1987. 14-15. Solovjev Aleksandar. Svjetlo riječi IX/98. Samobor 1995. Zagreb 1982. godine. Zagreb 1986. (* Matanić Atanasio. 3633. Mučenici i svjedoci vjere (Iz srednjovjekovne povijesti katoličke crkve u Bosni). 14-15. n. Sarajevo 1995. 3628. Red male braće).04. Sarajevo 1991.. Život i umiranje pod križem. Bosna Srebrena XLII/2. Thesses ed laurem. Dolazak franjevaca u banovinu Bosnu. Oslobo enje 48/15387. Hoško Franjo Emanuel.

Sopta Josip. Sér.. Bogumili (70-71). Sarajevo 1985. istočni i zapadni. 295-308. NEV XXXV/1-2. Spahić Izet. Sarajevo 2000. Donald – Zinn A. 3648. Zagreb 1993. Nastanak srednjovjekovne paradigme heretičke Bosne i njeni moderni odjeci. 3644. Spahić Izet. 20-21... Biblioteka Odrednice. Publications de la Sorbonne. 35. S. Sopta Josip. Les Chrétiens bosniaques et le mouvement cathare XIIe-XVe siècles. Feljton: Bosna i franjevci (1-2): (1) Biljeg vremena 18. 413-426. 3646. 94-95. 3641. godine. Hercegovina 6-7 (1415). Franjevci bosanske vikarije na području Dubrovnika. 117-128. Tko su bili bogomili. 3643. Paris-Louvain 1976. Stojanov Juri.. “Krležijana 1 (A-LJ). ‘Bogumilski mramorovi’ (71). 476-479.Vjera 335 3636. Spremić Momčilo. Arkana Penguin books 1994. (* Gouillard J. 49-60. Monasticizam. Katolici na području župe Trn u prošlosti. Biljeg vremena 11. Bosanski krstjani u drugoj polovici XV stoljeća. La phénomène dualiste vu per les historiens balkaniques. 3650. Beograd 1990. 3637. Sarajevo 1994. Stojanov Jurij. 3647.) 3649. 3638.. 22. Grover. Cahiers de Fanjeaux 14.. 3639. The secret history of medieval Christian heresy. Šalić Jurica. 249-270.(2) Biljeg vremena 19. “Enciklopedija živih religija”. N. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. 1979.. Nastajanje paradigme srednjovjekovne bosanske hereze i njezinih savremenih odraza. 3642. Swearer K./2001. Sudar Pero. Forum Bosnae 7-8. 260.. International Conference. Nolit. Srbi i florentinska unija crkava 1439. 143-151. Stojanov Juri. “Knjiga sažetaka”. The Hidden Tradition in Europe. Cahiers de Civil. Gost Radin (Radivoj) Butković i njegov grob. Médiév. Gračanica 1994. Beograd 1986. Šanjek Franjo. Gračanica 1994. Mostar 2000. . NEV XXIX/1. Mostar 2000. ZRVI 24-25. Sarajevo 1979. Stećak I/12../2001. Hercegovina 6-7 (14-15). 3645.. 173-187. Sarajevo 1998. 3640. Toulouse 1979.. Šanjek Franjo.. Me unarodni forum ‘Bosna’. Bosnian Paradigm. Recherches 20. Strecha Mario. Novo sjeme sjetveno. Gračanica 1994.. Šanjek Franjo.

‘Interrogatio Iohannis’ (Ivanova pitanja) . Šanjek Franjo. Zagreb 1988. 3655.04. 3651. 3664. 3661. 3654. 3657. 125-139. Zagreb 1982. Trogiranin (o. Zagreb 1989. 6-10. Rome 1990. 133-154. stoljeća. Šanjek Franjo. Šanjek Franjo. Šanjek Franjo. Predgovor... Vrhbosanska visoka teološka škola. 535. Collection de l’Ecole française de Rome 128.. XVI. 3659. 157-172.. Šanjek Franjo. KS. Šanjek Franjo. Blaženi Augustin Kažotić. I srednji vijek. Šanjek Franjo. “Hrvatski biografski leksikon II (Bj-C)”.. Šanjek Franjo. Dernières traces du catharisme dans les Balkans. Butković Radin Juraj (Georgij).. Sarajevo 1991. Bosanski krstjani u drugoj polovici XV. JLZ Miroslav Krleža.. Crkva bosanska: Dualistička sljedba ili evan eoski ideal zajedništva u duhu pracrkve. Inkvizicija (Prevod Ivica Tomljenović)”. Šanjek Franjo.. Chaires de Fanjeaux 20. 3652. L’ initation cathare dans l’ occident medieval. Šanjek Franjo. 1260-1323). 3658. Sarajevo 1979. SV 4. 30-38.. Šanjek Franjo. Heresis 5. Vrhbosanska visoka teološka škola. Siromaštvo siromašnog Krista (Sedam stoljeća bosanskih franjevaca). Oslobo enje 48/15386. 3660. Počeci teologije u Hrvata. “Guy Testas – Jean Testas. Biobibliografski podaci. Crkva i kršćanstvo u Hrvata. 19-27. "Kršćanstvo srednjovjekovne Bosne". CCP V/7. 289-300. 3663. 19. Odjek XLII/18. CCP III/4. Sarajevo 1991. Le christianisme dans les Balkans au temps de Jean de Raguse. Zagreb 1981. "Kršćanstvo srednjovjekovne Bosne". . KS-FTS.. Sarajevo 1989. 43-64. Šanjek Franjo.. Toulouse 1985. 3656.. Radovi simpozija povodom 9 stoljeća spominjanja bosanske biskupije (1089-1989). SV 4. (KUN 10/31(489). 3662. Zagreb 1981. Radovi simpozija povodom 9 stoljeća spominjanja bosanske biskupije (1089-1989). Šanjek Franjo. CCP V/7. 3653. Zagreb 1979.katarski apokrif slavenske provenijencije i dualističko poimanje stvaranja svijeta u srednjem vijeku. 119-134. Šanjek Franjo.. 1991. Izvori o crkvi bosansko-humskih krstjana. Pozdravi.336 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 10.-2000. Carcassonne 1985. “Povijesnoteološki simpozij u povodu 500 obljetnice smrti bosanske kraljice Katarine”. KS. Sarajevo 20.

314-319. CCP XVI/29. Čoralić Lovorka. Čoralić Lovorka. Marulić XXVII/2. Zagreb 1993.. 1. Radovi 27. Apport des sources bosniaques... (Forum 154) 28. 1992. Hrvatski narodni godišnjak 1999.. Radovi Zavoda 39.. 1998.. 3676. “Clovis: histoire et mémorie II”. Vjesnik HAZU IV/1-3. Revue d’histoire ecclésiastique 93... Leksikografski zavod Miroslav Krleža. 7-23. 568. Radovi 25. 301-302.) 3668. Zagreb 1994. Kršćanstvo na hrvatskom prostoru. Heresis 21. Zagreb 1992. 629. Šanjek Franjo. 33-41. CCP XXI/39. Split 08. 3669. 363-365. 10-12. 29-46. Sarajevo 1998. izdanje. “Hrvatski biografski leksikon III (Č. Bosanska (katolička) biskupija i heterodoksni krstjani. Šanjek Franjo. Šanjek Franjo. Šanjek Franjo. HZ 45 (1992). st. Pregled religiozne povijesti Hrvata (7... Čoralić Lovorka. Sarajevo 1995. Stećak IV/40. KS. st). ‘Dobri mužje’ Crkve bosanskih i humskih krstjana. Hrvatski narodni kalendar 1996... 3675. 149-151. Strčić Petar. HZ 47 (1994). Pojam ‘stvaranja’ u Crkvi bosansko-humskih krstjana. Zagreb 1993. Šanjek Franjo. prera eno i dopunjeno izdanje. Radovi Zavoda 36. Crkva i kršćanstvo u Hrvata (Srednji vijek). 318-320. 187190. 3670. Zagreb 1997. Šanjek Franjo. Danijel (Daniel).). Zagreb 1992. Zagreb 1996. .) 3674. (* Brković Milko. 3667. Le catarisme: l’ unité des rituels. 3672. Godina 44. Svijet politike i franjevaštvo u Europi 14. 163-186.)”. Zagreb 1995. Šanjek Franjo. 3677.02. Zagreb 1995. Slobodna Dalmacija. Čoralić Lovorka. Godina 46. Radovi Zavoda 33. Čoralić Lovorka. Šanjek Franjo.. Šanjek Franjo..) 3666. Zagreb 1994... Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 21/1-2. Pregled religiozne povijesti Hrvata (7. (* Brković Milko.Vjera 337 3665. Šanjek Franjo.. Kršćanstvo na hrvatskom prostoru. bosanski biskup. Zadar 1997. Biblioteka Priručnici 22.. 33-52.-20. stoljeća. Mlivončić Ivica. Sarajevo 1997. Bosanska biskupija i heterodoksni krstjani. 3673. 27-45. Zadar 1991. Šanjek Franjo..-20. Apostolska Stolica i Hrvati). KS. 218-219. Šanjek Franjo. Zagreb 1995. Šanjek Franjo. 298-300. Zagreb 1991... 356-360. Osam stoljeća nositelji europskih integracijskih procesa (Pape. Carcassonne 1993. 3671. Drugo. 303-306. KS. Paris 1997. 613. Zadar 1994. (* Čoralić Lovorka. La notion de ‘création’ dans l’Eglise des chrétiens au 14e et 15e siècles. Les rencontres franco-croates au Moyen âge. 165-172. Zagreb 1993.

466. bosanski biskup. Stećak V/58. Bogumili (Crkva bosanska). Courant evangélique ou secte cathare?.. CCP XXIV/46. Crkva na kamenu VIII/81-82.. Hellwig). 3678. “Christianity in Est Central Europe”. Zagreb 1982. Sarajevo 1998. izdanje.. JLZ. 16.. Zagreb 1980. Šanjek Franjo.. Crkva na kamenu VIII/79-80. Bosansko-humski krstjani (112-113). 221-234. Općina Stolac. Laus. 571-572. Mostar 1987. Zagreb 1993.. 2.. Babuni. Šimić Angelina. Dragonja. Petra). Les chrétiens bosniens. Šidak Jaroslav. Šanjek Franjo – Ćošković Pejo. Vjerski odnosi u Stonu i na stonskom ratu (Pelješcu) u srednjem vijeku. 3687. 10-12. 2.. JLZ. Humski zbornik 4. Šanjek Franjo. EJ 2. Pravoslavno sveštenstvo i franjevci (Tribina SKD “Prosveta”). HZ 33-34. 1994. Lublin 1999. 3683. Oslobo enje 51/16504. 3685.02. EJ 5. izdanje. Zagreb 1988. “Hrvatski biografski leksikon III (Č. 3688. 3686.. Sarajevo 22. Sarajevo 1994. Split 1998. Jesu li bosanski krstjani katolici. 3681.. 2. Crkva na kamenu VIII/78. . Zagreb –Stolac 1999. Šanjek Franjo. Bogumili (110-111). 275-290. 13. Moderna vremena Zagreb.-2000. 5. 3682. Mostar 1987. Stojković Ivan (1392/95-1443) (916-917). “Stolac u povijesti i kulturi Hrvata”. (Glavni urednik hrvatskog izdanja dr. Zagreb 1980-1981. Šimić Angelina. Šimić Angelina. Grafocolor Zagreb. Šanjek Franjo. Uporište naroda (Franjevci u Bosni). Srednjovjekovna povijest (izabrani tekstovi). 2. Mostar 1987. Šidak Jaroslav.. Šanjek Franjo.. 13.338 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. JLZ. Humska eparhija. Sarajevo 16. 3692. 3691. Šidak Jaroslav. EJ 1. 1994. 285-294. ‘Dobri muž’je’ Crkve bosansko-humskih krstjana. Zagreb 2000. 3690. Mjesto naviještenja riječi Božje (750. Šidak Jaroslav. Dominikanci me u Hrvatima (186-187). Šanjek Franjo. 3680. izdanje. Inkvizicija. 400. 32-35. Šimić Matija. 3679... Stećak I/12. obljetnica Vrbosanske katedrale Sv. 121-132. Mato Zovkić)”. Zagreb 2000. “Suvremena katolička enciklopedija (Priredili Michael Glazier i Monika K.)”.05. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. ‘Dobri mužje’ Crkve bosanskih i humskih krstjana. 3689.. 3684. Islamizacija u Bosni. Feljton: Hval i bosanski krstjani. Oslobo enje 51/16410. 13.

15. 105-128. Sarajevo 1991. Šunjić Marko. 300-309. 3704. 269282. Šuljak Andrija. Sarajevo 1987. Šunjić Marko. Hrvatski institut za povijest Zagreb – ‘Naša ognjišta’ Tomislavgrad – Zajednica Duvnjaka Tomislavgrad-Zagreb. Radovi simpozija povodom 9 stoljeća spominjanja bosanske biskupije (1089-1989). Šuljak Andrija. Islam na Balkanu. 3699. Šunjić Marko. HM III/9. Doprinos namaza procesu širenja islama i njegova izvjesna podudarnost sa bogumilskom molitvom. Rimokatolička župa Skoplje. Glasnik VIS-a u SFRJ XLVII/2. Je li Duvno bilo biskupsko sjedište?. 155-158. Vrhbosanska visoka teološka škola. Sarajevo 1988. 209 + 1 karta.) . XVI. Škegro Ante. Zagreb 1982. (* Mijatović An elko. 3701. Sarajevo 1998.. Jedan novi podatak o gostu Radinu i njegovoj sekti. 3700.Vjera 339 3693. Zagreb 2000. NEV XXXVIII/1-2.. 55-61. Sarajevo 1988. Tanasković Darko.. Testas Guy – Testas Jean. Špionjak Roko. Je li rimski Delminij bio biskupsko sjedište?. 93-94. 3695.”. 79-113. “Duvanjski zbornik. Sarajevo 1984. Nolit. Radovi simpozija povodom 9 stoljeća spominjanja bosanske biskupije (1089-1989). 3698. 2000.. Škegro Ante. Samobor 1996. ‘Mossolmani di Bossina’. 6. 3705. 3706. Crkva na kamenu XXI/235. Crkva na kamenu XXI/240. Franjevački samostan u Gradovrhu. 139-141. Inkvizicija (Prevod Ivica Tomljenović). Povijesni prilozi 19.. Škegro Ante. Mostar 2000.. KS. Vrhbosanska visoka teološka škola... Ponovo o duvanjskoj biskupiji. IA MI BiH '88. Pozdravi. 149-158... Sarajevo 1991. Zagreb 1982. Zbornik radova s me unarodnoga znanstvenog skupa ‘Duvanjski kraj kroz povijest: Tomislavgrad. 167-186.. (Priredio Grbelja Tonči). Škegro Ante. 3694. Mostar 2000. “Enciklopedija živih religija”. Prilozi XXII/23.7. 3702. Biblioteka Odrednice. SV 4... srpnja 2000.. BF IV/5. 3696. Duvanjski prostori u antici. Šukrić Nijaz. Beograd 1990. 15. CCP VI/9.. 9-85.. Škegro Ante. ‘Mossolmani di Bossina’. SV 4. Zagreb-Tomislavgrad. "Kršćanstvo srednjovjekovne Bosne". "Kršćanstvo srednjovjekovne Bosne". 3703. Bosanski biskupi od prelaza u akovo do 1526. 3697.

Rečnik paganskih religija. 14-17. Slovenska mitologija.. Turčinović Josip.. Ujević Mate. Beograd 1986. 2. 3717. Hrvatska obzorja V/3. (* Ilić Žarko. 1-12.) borac za jedinstvo zapada i zbližavanje sa istokom. Mostar 1978. Zagreb 1986. Zagreb 1991. Biblioteka Astra. Ilić Žarko.. Od rimskog osvajanja do bana Kulina. Vasilj Snježana. Knjiga 7. Patarenstvo u srednjovjekovnoj Hercegovini u svjetlu likovnih ostvarenja na nadgrobnim spomenicima. 5-36. Franjevci. izdanje. izdanje. “Katoličanstvo u Bosni i Hercegovini”. (* Barišić Ranko. 251. 3713. 3707.. Sarajevo 1997. Knjiga prva”. MANU. 99-106. Dubrovčanin Ivan Stojković (1390/95. 374. izdanje. Zagreb 1997.. Sarajevo 1993.. 3716. “Istorija makedonskogo naroda”.) 3709. 10. izdanje. ... Vrhbosanska visoka teološka škola.. 1. (Prevela s engleskog Jasmina Zec). SV 2.-1443.. HKD Napredak.. GEM 51. Beograd 1987. JLZ. Kolo II. Truhelka Ćiro. Vasiljev Spasoje. Minnesota 1994. Kršni zavičaj 17. Sarajevo 1998. 3. Beograd 1988. CCP IX/15.340 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 767-793. 643-645. HKD Napredak.) 3719.. Arion Smederevo. Marulić XXI/5. (priredio Ivica Puljić). 319321. Ivan Stojković u službi zajedništva crkve. 3714. Duvno 1984. EJ 4. Od rimskog osvajanja do bana Kulina. Zagreb 1985.. Zagreb 1982..-2000. “The Modern Catholic Encyclopedia”. Makedonija v IV – XIV vv. Vasilj Snježana. Zagreb 1988. 246-248. 199. Novo delo. Tomovski Tomo. 5-64.. Sarajevo 1988. 2. Macan Trpimir.. Hercegovina 1984. Mostar 1984. "Tisuću godina Trebinjske biskupije". . Tomljenović Ivan. Tomičić Zlatko. 3718. Sveta baština III/22.. CCP XIV/25. 7-36. Crkva na kamenu V/53-44. 109-142. CCP VI/9. HKD Napredak. 3711. Skopje 1986. The Liturgical Press.. 3712. “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463. 259-262. Kultovi. Uedek Hari – Baskin Vejd. Bogonosci: Ivo Pilar o bogumilima. Bosanska narodna (patarenska) crkva.. obredi i rituali politeističkih religija od kamenog doba do danas. Collegeville.. 649-670. Vego Marko. “Katoličanstvo u Bosni i Hercegovini”. 211-220.. 3710.. Most V/17-18.. 3715. 3708. Puljić Ivica.

286-287.. Prilog očuvanju duhovne baštine (Sa izložbe karata hercegovačke franjevačke provincije). Iz historije srednjovjekovne Bosne i Hercegovine”. 337-382. (Forum) 3. Vidović Mile.06. Pesarić Josip. 20. Split 1984. 3729. Stećak III/31-32. (2). ES 1. Atanazio. Bosnian Paradigm. 10-11. Magna Borovac. 3731.) 3730. Crkva u svijetu. Biblioteka Radovi. Voje Ignacij. Bosna kao izbor: Tragom duhovnih tradicija. 3725. Editrice Antenore. 411.. 167-198. Sarajevo 1996. Sarajevo 1980. Sarajevo 1980./?/-1498. Vidović-Oberman Irena. Matanić)”. Svjetlost. Me unarodni forum ‘Bosna’. (A cura di Atanasio G.) 3727. “Marko Vego. 204-207. 10-11. Sarajevo 1998.. Vego Marko.. 3732. 315-336. 235-243. “Vez ljubavi u tkanju jedne povijesti (Priredile: Admirata Lučić. Iz historije srednjovjekovne Bosne i Hercegovine”. 3723. 3726. Vego Marko. Iz historije srednjovjekovne Bosne i Hercegovine”. X-XI.. Fra An eo Zvizdović (1420. Knjiga 17. Slobodna Dalmacija. BF V/7. 3721.. 568.. Bogumili. CUS XVII/3. . “Vita religiosa. (* Danolić Josip. 615. 25. (* Matanić J.. Maneta Mijoč. mode e sociale ed i concili di Split dei secc.Vjera 341 3720.. Prva katedrala trebinjskih biskupa (Uz 1000 – godišnjicu). 3722.. Stećak VI/69. 293-295.). Split 1996. International Conference.. “Marko Vego. Zagreb 1991.. Patarenstvo u Hercegovini u svjetlu arheoloških spomenika. Mostar 1983. 3728. 3724. CUS XIX/2. vi -. Vego Marko. Povijest crkve u Hrvata. 37. Angelina Paviša. “Knjiga sažetaka”. Sarajevo 1980. Vego Marko. 1996.. “Marko Vego. 411-433. Vujanović Vojislav – Mullayasmin Nefisa. Stećak VI/67-68. Marija Filipović)”. Svjetlost. Pleme Kosača u svjetlu patarenskog pitanja. Sarajevo 1999. Split 1982.. Uoči petstote obljetnice smrti. Medeoevo e umanesimo 49. Patarenstvo u srednjovjekovnoj Hercegovini u svjetlu likovnih ostvarenja na nadgrobnim spomenicima. Split 25. Vidović Mirko.. Vrhovna uprava Družbe sestara služavki malog Isusa. Most X/50. Sarajevo 1999.. Ljubljana 1987. Kultna mjesta u Hercegovini u srednjem vijeku. Crkva na kamenu IV/33-34. Sarajevo 1997. Padova 1982. Mostar 1983. Kako su krstjani našli spas u islamu (1). Vrgoč Miro. Svjetlost..

Prilog proučavanju odnosa me u narodima i vjeronazorima. Vukić Mario. “Raspeta crkva u Bosni i Hercegovini”. Sarajevo 1994.. obljetnice smrti Fra An ela Zvizdovića”. “Bosanska srednjovjekovna država i suvremenost (Zbornik radova)”. Vukić Mario. Mikulić Planinka. . FTS. 3744. “Zbornik radova sa Znanstvenog skupa u povodu 500. 3737. 3743. Sarajevo 1994. Zagreb 1982. and Dualist Cosmology in the Medieval Balcans.-1991. 103-110..) 3740.11. Archangel Michael and the Dragon: Slavic Apochrypha. Sarajevo 16. 3741. 555.10. 37-43. Bosna Srebrena XXIX/1-2. Zirdum Andrija. Franjevački samostan Skakava (Dubrave). 11-23. Povijesni odnosi Bosne i Svete Stolice. FTS-Franjevački samostan Fojnica. Staro-novo stajalište (Znanstveni pogled na srednjovjekovnu Bosnu). Sarajevo 1994. Sarajevo 1996. Sarajevo 1998.). Bosna i Hercegovina – prostor povijesnog sretanja. 1998.342 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. CCP VI/9. 3738. (Predavanje Johna Finea ’Bosanska crkva’ u Sarajevu).. (Zbornik radova). Zagreb 1996. 18. Sarajevo 1978. 3739.. 63-72. Biskupska konferencija BiH. Zirdum Andrija. Vijenac. Srednjovjekovni Bošnjani i njihova vjera.-1996. Zagreb 1992. Vukšić Tomo. Hrvatska matica iseljenika BiH. Katedrala svjedok postojanja Vrhbosne. Erasmvs 15. 6-7. 303-343. Sarajevo-Bol 1995. Zoranić Hakija. 17. 1998. Hrvatski informativni centar. Katoličke crkve u starom Drijevu i Gabeli (Prilog povijesti Katoličke crkve u donjoj Neretvi). Mašić Jozo. 252-272. SV 7.. Kontinuitet hrvatskog i katoličkog umiranja u BiH.. Bosanska povijest i austrougarska politika: Zemaljski muzej u Sarajevu i bogumilska romansa. Vukić Mario – Šimić Angelina. “Crtajte granice – ne precrtajte ljude”. suživota i sukoba pripadnika različitih vjera.. 3735. 10-11. "Sedam stoljeća bosanskih franjevaca 1291. 125-136. Zbornik radova u povodu imenovanja vrhbosanskog nadbiskupa Vinka Puljića kardinalom. Stećak I/8.... 3734. 3733.".. Slobodna Bosna. Zelenika An elko. Stećak I/9. FPN. Encyclopedia moderna XIII/2. 3742. Vukšić Tomo. Wenzel Marian..-2000. Banja Luka-Mostar-Sarajevo-Zagreb 1997. Sarajevo-Fojnica 2000. Samobor 1994.. 21-22. Zagreb 19. Uništavanje katoličkih sakralnih objekata u Bosni i Hercegovini (1991. Bogomilism. (* Karamatić Marko.. Stećak I/12. Stećak V/59. Zlatar Zdenko. Je li Peregrin Saksonac pobjegao iz Bosne?. 3736.

Jakov Markijski i bosanski franjevci. . Žugaj Marijan. Bogumili (‘Mali leksikon’).. London 1984. . Zagreb 1989. “The Middle Ages. 1 (A-J)”. 99-112. 3747. Zagreb 1993.. (Fototipsko preštampano izdanje 1980). A Concise encyclopaedie (General editor: Henry R. 54. Sarajevo 1999. (dvojezično). Opšta enciklopedija. Separat Hrvatske misli 11/12. 3752. Hercegovina 4-5 (12-13). 92-112. 1-26. Beograd 1978. 3750. Žugaj Marijan.. “Bosanski pogledi. i 14/2000.. Stamaco (Zürich). Žugaj Marijan. 3758. 3 izdanje. MH. 42-48. Loyn)”. Pokušaj reformiranja bosanskih franjevaca.. Zagreb 1986.. Prosveta. Žugaj Marijan. Hrvatska biskupija 1352 – 1578 (II)..”. Bosanska katolička eparhija..Vjera 343 3745. Živković Pavo. Pojava bogumilstva i anatema kao način borbe protiv heretika. Thomas and Hudson. 169-182. Sarajevo 1994.. Mostar 1998. 3753.. Bogomili (Bogumili) (216)... 38. 1-48.. (Pretisak)”.. Živković Pavo. Bogomils.. Bosanska vikarija i franjevci konventualci. Hrvatska biskupija od 1352 do 1578. 3755. Vrhbosanska biskupija sufragan u procijepu Dubrovačke i Splitske biskupije. IZ 5. Banja Luka 1984. Vrhbosanska biskupija sufragan u procijepu Dubrovačke i Splitske biskupije. godine (I). CCP X/18. Bosanska vikarija i franjevci konventualci. 39../1999.. Zagreb 1991. 85-95. CCP X/17. Živković Pavo. HM III/11-12. Živković Pavo. 3756. Bizantski crkvenoslavenski utjecaji na vjerske prilike u Branimirovoj Hrvatskoj. 3757. CCP XVII/31. I Conventi dei Minori Conventuali tra i Croati dalle origini fino al 1500. Nezavisni list Muslimana Bosne i Hercegovine u iseljeništvu 1960-1967. London 1991. “Mala enciklopedija Prosveta. . Rim-Somobor 1989. Catholic churc in Bosnia and Hercegovina – Katolička crkva u Bosni i Hercegovini. Stećak I/9. 3748.. Živković Pavo.. 97-110.. CCP XV/25. 3746. 3754. Zagreb 1986. 13/1999. Sarajevo 2000. Bosanska crkva (232). . 126. .. Žugaj Marijan.. 3749.. CCP XIII/24. “Vrhbosna/Sarajevo kroz stoljeća”.. 3751.

.. Nikola Modruški (28). 3 izdanje. . . 43-56. .. Hrvatski sveci i blaženici (Bl. 1323. Manihejizam ili Manihejstvo.. Rastudije ili Aristodije (765). 3765. Zagreb 1978. 3759. Jakov Markijski i Tvrtko II... JLZ. 3768.. Godina 43. Zagreb 1981.-2000. . Zagreb 1980. Beograd 1978. 3761... JLZ. 7 (Raš-Szy)”.. Samostan (262-263). 5 (L-Nigh)”. 3760.. Hrvatski narodni kalendar 1995. ..... Stamaco (Zürich). Hrvatski narodni kalendar 1995.. 3 (R-Š)”. “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda... 3767. Zagreb 1979. Da li još ima bogumila u Evropi?. biskup. Tvrtković) (Stoljeća Bosne srebrene). Radin gost (6). Trogir. Nezavisni list Muslimana Bosne i Hercegovine u iseljeništvu 1960-1967. 308.. 2 (K-P)”. “Mala enciklopedija Prosveta.... oko 1260.. Opšta enciklopedija.. 304-305. (Fototipsko preštampano izdanje 1980). 3762. Stojković Ivan (686-687). Sarajevo 1994. JLZ. “Bosanski pogledi.). Sarajevo 1991. 14. 405. ... 3763. dominikanac. “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda. JLZ.. (Fototipsko preštampano izdanje 1980). Svjetlo riječi IX/99. Prosveta. Famozni fratar i silni osvajač (Fra An eo Zvizdović i Mehmed el Fatih) (Stoljeća Bosne srebrene). ... 38-42. Sarajevo 1991. 3766. Svjetlo riječi IX/97. 14. (Pretisak)”. .. London 1984... 3764.VIII. Opšta enciklopedija. “Mala enciklopedija Prosveta. 4 (IzKzy)”.. Augustin Kažotić. “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda... Perun (391).. . 3 izdanje. 478. Sukob sveca i kralja (Sv. Franjevci (538).. “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda.... Godina 43. 3.. 6 (Nih-Ras)”. . Prosveta. . . Beograd 1978. Manihejci.344 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.. Katari.. 3769.-Lucera. Sarajevo 1994. Katolička crkva u Bosni i Hercegovini.

7. KULTURA .

.

Izdavačka kuća Alef. Zagreb 1986. JLZ Miroslav Krleža. 3775. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. Čičevo (270).. 669-670. Oslobo enje 54/17516. 3781. Leda saliniana. Čudo i zagonetka (Teorija rodova i bosanska srednjovjekovna književnost). Sarajevo 11. Zagreb 1986. Slobodna Bosna V/191. govorim bosanskim jezikom. Sarajevo 2000. "Kulturna istorija Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do pada ovih zemalja pod tursku vlast". 2.. 3774. Kulturna hronika Tuzle”. “Bošnjačka književnost u književnoj kritici (Starija književnost)”. K. 1997. 63-66. 3782.. Radio kameleon. 3780.. (KUN VII/189). I knjiga.. 1989. Der urbanistiche Komplex des mittelalterlichen Visoki in Bosnien.01. Drugo prera eno i dopunjeno izdanje. EJ 2. 19-23.03. Me aš bosanske kulture (Danas se navršava 800. Dolazim iz zemlje Bosne. Fortifikacijska arhitektura (Bosna i Hercegovina) (421-422). 3776. (Priredili: Enes Duraković i Fehim Nametak). Mediteran i Bosna. Doba srednjovjekovne bosanske države. Juraj Dragišić. 20.. izdanje. Agić Nihad. 6. Bilig. “Ivan Alilović. 3778.”.. Alihodžić Idriz. 3777. a UNPROFOR je od nekropole napravio poljski WC. Kroz Zbirke Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine. 203-204.. Alić Fikreta – Cvejanov Milenko – Knežević Anto. K. 103-106.08.. 82. EJ 4. An elić Pavao. 1985. 1918. Alispahić Nijaz. Prilep 1979. An elić Pavao. An elić Pavao. An elić Pavao. “Nijaz Alispahić. Šta je sačuvalo vrijeme – uništiće nemar (Zašto se nesvakidašnji arheološki lokaliteti u Vranjevu Selu kod Neuma nakon mukotrpnog otkopavanja moraju ponovo zatrpati?). Sarajevo 1984. Veselin Masleša. izdanje. 3783.. .. 435-587.Kultura 347 3770. Alilović Ivan. godina od Kulinove povelje). 3773. 8. JLZ. Am. Tuzla 1999. Sarajevo 1979. An elić Pavao. Ahmetašević Nidžara. Sarajevo 29. Zapis I/1. Stećci su korišteni za gradnju mosta i seoske džamije.. Vodič. Fortifikacijska (fortifikaciona) arhitektura (Bosna i Hercegovina). Balcanoslavica 8. Biobibliografija hrvatskih pisaca Bosne i Hercegovine do god. Am. Zagreb 1984. JLZ. 38. 465-471. Oslobo enje 42/13143. 101-114. 3772.. (A-J)”. Cim. 3779.. ZM. Sarajevo 23. 3771. Ivan Alilović-KS. An elić Pavao. Oslobo enje 46/14797. Zagreb 1982. 2. Tuzla 1997. Sarajevo 1998..

Gradina (Kopači. Donji Vakuf. Regija 8: Teslić. Srbac. Regije 1-13. Vi). An elić Pavao. Kobaš (Bosanski Kobaš. Tešanj. Jajce. Arheološka nalazišta. BN). Gradina (Dvor. Regija 7: Gračanica. AL BiH. S) 53. An elić Pavao. Sarajevo 1988. Vareš. Bijeljina. Vesela Straža (B). 3790. 3794. Lopare. Bobovac (Va) 15. Visoko. ZM. Tom II. Tom III. AL BIH. Arheološka nalazišta. ZM. Regije 1-13. Vinac 1 (J) 187. Maglaj. Gornji Vakuf. Kasni srednji vijek (arheološko-istorijski osvrt). Visoko 27-28. Romanika (148-149). Škaf (Bosnić. Regije 1-13. Renesansa (148). Bosanska Krupa. Živinice. Regija 12: Šipovo. AL BIH. An elić Pavao. Tom II. Sarajevo 1988. Regija 13: Travnik. Romanovci (BG) 54. AL BIH. Bihać. AL BIH. 3791. Prijedor. Srebrenik.. Visoki (V) 27. Biskupići (Vi). Gradac (Zabr e. An elić Pavao. Vranduk (Z) 205-206. Susid (B). AL BIH. 44-49. Regije 1-13. Kučlat (Z) 93. Bosanska Dubica. An elić Pavao. Toričan (T) 205. ZM. Busovača. Regije 1-13. ZM. Regije 1-13. An elić Pavao. Kaštela (F) 21. Arheološka nalazišta. Tom II. BN). Jezero (J)..-2000. Tom II.. ZM. ZM. Gradina (Svodna. Arheološka nalazišta. Kaštel (B). Kreševo 2 (Kr) 22. Tuzla. Arheološka nalazišta. Bedem (Vi) 14.348 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Tešanj 2 (Teš). Grad (Dobrinje. Tom I. Zvornik. Sarajevo 1988. Bugojno. Sarajevo 1988. Lukavac. Arheološka nalazišta. Zgonovi (Vi) 28. Regija 2: Bosanski Novi. An elić Pavao. 3792. Vi). ZM. Arheološka nalazišta. V). Sarajevo 1988. Ka). Grad (Višnjica. Pucarevo. Komotin (J) 180. Ki) 18. Gradina (BD). 3784. ZM.. AL BIH. 14. 3787. B) 199. Vitez. Kalesija. Cazin. Zenica. Gradina Lagumi (F) 20. Sarajevo 1988. Regija 3: Bosanska Gradiška. AL BIH. Kupres. S) 51. Banovići. AL BIH. Zvornik 1 (Z) 98-99. Regije 1-13. Motajica (planina. Fojnica. Tom II. Vrbenac (Z) 206. 36. Opšti leksikografski dio. An elić Pavao. Arheološka nalazišta. Kiseljak. AL BIH. Čajan-Grad (Vi) 16-17. 3789. An elić Pavao. Tom II. 3788. 3785. Kreševo. Regije 1-13. Regije 14-25. Sarajevo 1988. Arheološka nalazišta. Ki) 19. Regija 1: Velika Kladuša. 122. Zavidovići. Vareš (V). Sarajevo 1988. Tom II. An elić Pavao. Dvori (Kraljeva Sutjeska. Gradina (Tavija-Marinkovići. Sarajevo 1988. Bašagića Greda (B). Sarajevo 1988. Sarajevo 1988. AL BiH. Regija 6: Brčko. Laktaši. Grad (Sokol. G). Tom II. ZM. Regija 14: Kakanj. Tom I. 106. Žepče. Ka) 17. ZM. Prnjavor.. Ugljevik. 3793. Breza. . An elić Pavao. Medvjedgrad (B) 202. 3786. ZM. Grad (Sebinjski grad.

Bojišće 1 (K) 208. Blagaj (Stjepan grad. Sarajevo-Stari Grad. An elić Pavao. Arheološka nalazišta. AL BIH. 3803. M) 307. Sarajevo 1988. Šubin (S) 80. Arheološka nalazišta. Kotor Varoš. Vogošća. Sokolac. 193-194. Arheološka nalazišta. AL BIH. Tuhelj (H) 57. Arheološka nalazišta. Olovac (O) 76. Č) 325. Sarajevo-Centar. 3797. Regije 14-25. Regije 14-25. Gradina Vrabač (K). Regije 14-25. Dobrun 2 (V) 94. ZM. Sarajevo 1988. Grad (Lj). Sarajevo 1988. Arheološka nalazišta. Jablanica. Foča. Crkvine (K) 210. Tom III. Čelinac. 3796. 3798. Ljubinje. 133. Borač (Ro).. Birač (V) 67. Arheološka nalazišta. Tom III. Grad (Ribići. Sarajevo 1988. ZM. Zvečaj (BL). Kosmaj (Č) 300. Novo Sarajevo. Pavlovac (P) 54. Regije 1-13. Kličevac (S). Sarajevo 1988. Tom III. K) 213. ZM. Trnovo. Sarajevo 1988. Regija 17: Rogatica. Trebinje (T). An elić Pavao. Čapljina. Dobrun 1 (V). K) 212-213. ZM. Regija 21: Prozor. Gradina Bokševac (K). Regija 17: Rogatica. An elić Pavao. N) 321. Arheološka nalazišta. Regije 14-25. Kom (Kašići. Grčka glavica (K) 215. K) 217. Sarajevo 1988. Sokolac. Sarajevo 1988. 3799. Neum. An elić Pavao. K). V) 81. Goražde. Arheološka nalazišta. .. Sarajevo 1988. Smreke (K) 223. An elić Pavao – Miletić Nada. Regija 15: Ilijaš. Mostar. Brodar (V) 92. AL BIH. Bratunac. Tom III. Regije 14-25. Grad Černješevo (K). ZM. Gradina (Bivolje Brdo. K) 209. Varda (Kosor. Obre (K) 221. Tom III. Srebrenica. Kruševac (K) 219. Vratar (Ro). AL BIH. Gradina Dbar (K). Grad (Bare. AL BIH. Igrišće (Gradina. Visoka (Grab. Šarčevina (K). Veledin (Veletin. Humac 2 (Lj) 328. Srebrenik 79. Regija 18: Čajniče. 3801. Perin (Š) 77. AL BIH. Stolac. Višegrad 2 (V) 108. AL BIH. AL BIH. An elić Pavao. 3800. Regije 14-25. Knežpolje (J). Tom III. Vlasenica. Mostar (M) 303. Regija 24: Lištica. Sarajevo-Novi Grad. Regije 14-25. M) 290-291. Hercegov grad (K). Šibenik (K). Regija 16: Olovo. An elić Pavao. Rudo. An elić Pavao – Graljuk Boris. Pale. Ilidža. Rudo. 3804.. Grad Biograd (K).Kultura 349 3795. K) 212. Hrtar (V) 99. Tom III. Crkvina (Gornja Bijela. Sarajevo 1988. Varoš (HP). An elić Pavao. Crkvina (Plavuzi. An elić Pavao. Regija 25: Grude. Čitluk. Gradac (Glavatičevo. Trebinje. Kalinovik. Borovac (K). AL BIH. Grad Lis (K). K) 218. Ljubuški. Višegrad. Lovnica (K) 220. Regija 9: Banja Luka. ZM. Tom III. ZM.. Šekovići. Regije 14-25. Komić (V) 73. Regije 14-25. AL BIH. Hadžići. Arheološka nalazišta. Blagaj 2 (M) 290. Skender Vakuf. 124. Konjic. Han Pijesak. ZM. ZM. 3802. Kladanj. Tom II. Tom III. ZM. 108. Crkvina (Brestnica. Višegrad. Varda (K) 224. Arheološka nalazišta. Regija 20: Bileća. Lj) 336.

Tepčići kod Čitluka . Hercegovina 2. Regije 14-25. 3811. 3815. Tom III.. Mostar 1981. AP 24. An elić Pavao – Miletić Nada. Hercegovina 2 (10).. Mostar 1995. Čitluk 1997. Mostar 1982. 3807. Konjic.. Crkvina (Potoci. Č). Srednjovjekovni grad kod vrela Lištice u Hercegovini. Ostava vizantijskog zlatnog novca iz Blatnice kod Čitluka u Hercegovini. ZM. An elić Tomislav. Mostar 1982. 3816. Beograd 1982. K). Značajni sakralni objekti (Arheološko istraživanje na Tepčićima kod Čitluka). 3812. An elić Tomislav. 3818. M). M) 292-293. Tepčići kod Čitluka. Trebinje 1978. An elić Tomislav. 3809. 3810. Tom III. 7-15. 217. An elić Tomislav. Srednjovjekovna crkva u Tepčićima kod Čitluka.. 3814. 6. 49-59. Ljubljana-Beograd 1986. Hercegovina 1. Preliminarno izvješće o slučajnom arheološkom nalazištu na lokalitetu Gradac. Mostar 1996. 27-39. Hercegovina 1 (9).. 3805. Gradina (L) 297. 3813. Tribunia 4. Kaursko groblje (Vrbljani.-2000. Prvi zbornik. Mostar 1997. Srednjovjekovna crkva u Trijebnju kod Stoca u Hercegovini. Crkvine (Cim.. Ostaci kasnoantičke sakralne arhitekture u Vinjanima kod Posušja. Ostava srednjovjekovnog novca iz Me ina kod Mostara. An elić Tomislav. Arheološka nalazišta. 99-101.. . An elić Tomislav.kasnoantička i srednjovekovna arhitektura. An elić Tomislav. MH Ogranak Čitluk-Općina Čitluk. Regija 24: Lištica. Mostar 1986. Hercegovina 3 (11). Sloboda XXXVIII/38.. M) 292. An elić Tomislav. 11-24 + V tabli. Jablanica. 3817. Čitluk. Srednjovjekovna crkva u Tepčićima kod Čitluka. sakralni objekti. An elić Tomislav. Hercegovina . 95-115. Sarajevo 1988. Beograd 1985. 19-22.. An elić Tomislav. 33-44. Sarajevo 1988.. Regije 14-25. Mostar.. 109-110. ZM. An elić Tomislav.350 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 74-75. u Uzdolu kod Prozora. AL BIH. An elić Tomislav. 3808.. Me ine 2 (M) 302.. Regija 21: Prozor. Crkvina (Žitomislići. Arheološka nalazišta. 21-37. AL BIH. AP 25.kasnoantička i srednjovekovna sakralna arhitektura. Hercegovina 5. 3806. Crkvina. Crkvina (Tepčići. Tepčići kod Čitluka i Trijebnje kod Stoca. AP 23. Crkvina. An elić Tomislav. Brotnjo.

Zagreb –Stolac 1999. Sarajevo 1988. S) 170. 3822. 3827. 3821.. izdanje. Mostar 1979. Atanacković-Salčić Vukosava. 117-120. AP 21. Društvo arhitekata Sarajevo. Tom III. Kulturno-prosvjetna zajednica. 3831. Slovo Gorčina 10. 3. Zenica 1995. AL BIH. Baština. Stolac 1982. Balcanoslavica 10. “Senad Halilović. ‘Crkvine’ kao arheološki lokaliteti u stolačkom kraju. 17-28. Pisma u bosanskom jeziku sa posebnim osvrtom na bosančicu. Zenica 1996. Općina Stolac. Zbornik radova. Staro Trebinje u fotografiji. Arheološka nalazišta. An elić Tomislav. AL BIH. 3825. Regije 14-25. Bosanski jezik i njegova grafija.Kultura 351 3819. Atanacković-Salčić Vukosava. Značajni arheološki nalazi na lokalitetu akumulacije hidroelektrane Salakovac. 3830. 143..ostaci srednjovekovne crkve i nekropole stećaka. Arnaut Muhamed. ZM. Arheološko istraživanje srednjovjekovne nekropole Pivnice u Harodimlju kod Ljubuškog. Sarajevo 1998. Bosanski jezik”. Prilep 1983.)”. Regija 20: Bileća. Znak Bosne I/2. dopunjeno i izmijenjeno izdanje. Glavica (Pješivac. Ljubuški 1985. Hercegovina . 6. (Katalog izložbe: Priredili Ibrahim Krzović i Nedeljko Rosić)”. Trebinje 1990. Atanacković-Salčić Vukosava. Atanacković-Salčić Vukosava. Regije 14-25.. Atanacković-Salčić Vukosava. Grafocolor Zagreb. Tom III. Nalaz franačkog oružja u Hercegovini.. Sarajevo 1988. 169-184+2 table. SIZ kulture općine Ljubuški. Trebinje. Regija 19: Nevesinje. Ljubinje. Arnautović Esad. Donji Jasenjani. 3820... “100 godina Muzeja na Humcu (18841984. Crkvina (Ljuti do-Potkom. Fränkische Waffenfunde in der Herzegowina. Desivoje (G). Drugo. Sloboda XXXV/46. Umjetnička galerija BiH. (dvojezično). “Arhitektonsko naslje e i savremena grafika Bosne i Hercegovine – Architektonisches erbe und moderne graphik in Bosnien und Herzegowina. Arnaut Muhamed. 3824.. Arnaut Muhamed. Gacko.. 3828. Atanacković-Salčić Vukosava. 43). Čairi (S) 172. Bosanski jezik i njegova grafija. Polutok-Krstac (Pješivac. Stolac. Didaktički putokazi II/6. S) 188. (nepaginirano. Izdanje 49. 54-56. “Stolac u povijesti i kulturi Hrvata”. Arheološka nalazišta. Sarajevo 1978. 3826. 3823. 7-13. . Moderna vremena Zagreb. 29-32. Beograd 1979. Atanacković-Salčić Vukosava. 3829. 287-301. 152-154.. Crkvina. ZM... Humski zbornik 4. S) 174.

Sarajevo 1989. Bosančica (159-160). 3832. Babić. (A-J)”. Pivnice (Lj) 333. Badurina An elko. M) 292. Bach Ivan. Toplo (M) 307. Cisterciti (233). “Leksikon ikonografije. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. Atanacković-Salčić Vukosava. Babić Marko. 3841. 3837.-2000. 3842. 3834. AL BIH.. Zagreb 1980. Sarajevo 1988. Neum. Mitar Dragutinac. Livno. Dragutin Nežić i Doris Baričević)”. Crkvina (M) 292. Radio Sa XVII/65. Grebac (L) 242. Zagreb 1979. Grdojevac (M) 298. Tom III. Sarajevo 1989. stoljeća iz Bile kod Travnika. 65-98. JLZ Miroslav Krleža. Marijan Grgić. Manojlo Grk. ŠK. JLZ Miroslav Krleža. Kajtezovina (Lj) 328. Autori: An elko Badurina. Glaž (455). Badurina An elko. 271-272. Zagreb 1984. 3843. Regije 14-25. Dominikanci (328-329). Regije 14-25. Regija 24: Lištica. Stećci (M) 306. Redovničko graditeljstvo (533-536). M). Smrčenjaci (M) 305. Badurina An elko. Povelja bana Kulina i njeno mjesto u kulturi Bosne i Hercegovine (Povodom 800 godina od izdavanja). (K-Ren)”. JLZ Miroslav Krleža. Regije 14-25. ZM. Grebine 1 (Lj). Ivanovci (657). Emilijan Cevc. Donji Jasenjani. 3836. AL BIH. AL BIH. Atanacković-Salčić Vukosava. NS 18-19.352 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Zagreb 1984. ZM. 95-106. Mostar. Sarajevo 1988. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. 5. Crkvina (Lj) 321. ZM. Artisti. Branko Fučić. 3839. Markovac (M) 302. Glagoljica (240). 3833. Lučine (Lj) 330. zabava i razonoda. Arheološka nalazišta. (A-J)”. Crkvina (Pod. Regija 25: Grude... “Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture”. Metalni dijelovi pojasa iz 14. 3835. SNL-KS-Institut za povijest umjetnosti. Radovan Ivančević. Tom III. Franjevci (BiH) (430). Podvornice (L) 248. Zagreb 1987. Benediktinci (95-96). liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva. Arheološka nalazišta. Čapljina.or ević Gordana. Odjek XXXV/21-22.. Crkvice (Lj). Čitluk. Tom III. Crkvina (Kuti. 3838. Atanacković-Salčić Vukosava. Sarajevo 1982. Zbornik Zavičajnog muzeja XVI/3. 378-388. Atanacković-Salčić Vukosava. Zaštitno arheološko istraživanje srednjovjekovne nekropole Stećci u Raškoj Gori kod Mostara. Desilo (Č) 322. Iluminacije (224-225). Travnik 1980. Ljubuški. Vukodol (M) 308. 3840.. (Uredio An elko Badurina. Grebine 2 (Lj) 327. . Liturgijski jezik (381-382). Sarajevo 1988. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 2. Arheološka nalazišta. Regija 22: Glamoč. Babić Mirko. Lipovci (L). Babić Anto.

Drugo dopunjeno izdanje. 3850. NUB BiH. (ANove)”. Sarajevo 17. Badurina An elko. Sarajevo-Ljubljana 1993. 279-293.. Gra evinarstvo kasnoantičkog doba u Bosni i Hercegovini. Zagreb 1994. 14. 3845. 23. (K-Ren)”. Maslak Nijazija..Kultura 353 3844... 111. Fontes et note archaeologicae. 26-27. Ljiljan II/47. Bakaršić Kemal. 3855. Bibliografija arheologije Bosne i Hercegovine. 438. Knjiga III. Bihać 1996. Sarajevo 1996. (* Zečić Dževad. Posebna izdanja. München 1979. Knjiga 2. Bibliografija arheologije Bosne i Hercegovine. 378. Knežev dvor u Pridvorju. “Enciklopedija hrvatske umjetnosti 1.. Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku. NUB BiH. 539-543. Sarajevo 2000. Ćeman Mustafa. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 2. 49. Pismo. Edicija Bosanskohercegovačke bibliografije. Knjiga 1. Edicija Bosanskohercegovačke bibliografije. Leksikografski zavod Miroslav Krleža.. Knjiga II. (2) (Ljubi prvo sebe)... Bagoje Kate. tehnike i strukture predantičkog i antičkog graditeljstva na istočnom jadran- . 247. Otto Harrassowitz Verlag. Oslobo enje 52/16949. “Enciklopedija hrvatske umjetnosti 1. Radio Sa VIII/25. Balić Smail. Basler uro. Südostforschungen 38. 33. Zenica 1995. Bakaršić Kemal. “Materijali. Basler uro. Ljiljan II/48.. 26. Preporod XXVI/581. 3852. XVIII + 396.. "Konavle u prošlosti. Sarajevo 2000. 263-265. Bibliografija arheologije Bosne i Hercegovine. Edicija Bosanskohercegovačke bibliografije.. Badurina An elko. Ljiljan V/168. JLZ Miroslav Krleža. Monografije 15. Behar IV/21. Wiesbaden 1977.. sadašnjosti i budućnosti 1". Bosančica. 3846. Feljton: Bosanski jezik i bošnjaštvo (1-2): (1) (Izme u vlahaluka i latinluka). Zagreb 1987... Barac Antun. 368. Bakaršić Kemal. Franjevci. Sarajevo 1999. Fontes et note archaeologicae. Pirić Alija. Znak Bosne I/2. Balić Smail. 336. 3851. (* Pribić Rade.. Zagreb 1995. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Knjiga I.) 3854. Zagonetka oltarskih ploča iz bazilike u Zenici.) 3853. 3848. Sarajevo-Ljubljana 1993.08. 3847.. (A-Nove)”. PP “R&R” Izdavačko preduzeće Tuzla. Zagreb 1995. Zagreb 1995. NUB BiH.. Unsko-sanske novine I/7. Pirić Alija.. 1995. Sarajevo 1979. Sarajevo 1996. 3849. 587-589. Geschichte der jugoslavischen Literaturen von den Anfängen bis zur Gegenwart. 25. Badurina An elko – Dobronić Lelja. Komunikacijska struktura arheološkog znanja. 7.. Kultura Bošnjaka – muslimanska komponenta. Dubrovnik 1998. Žiga Jusuf.

Nova postavka Muzeja franjevačkog samostana Humac. 36-37.. Gornja Tuzla (466).. Mostar 1990. 3865. Franjevci – arheolozi u Bosni i Hercegovini. Split 1980. Basler uro. Zagreb 1988. Kulturni odnosi (Grčko-jugoslavenski odnosi) (581-582).. Sarajevo 1987. Znanstveni kolokvij održan u Zadru od 6-8. 29-34. ( uro Basler. Svjetlost. 3856. izdanje. Sarajevo 1987. Zagreb 1986. Bjelosavljevići (138-139). Zdravko Kajmaković. Obavijesti HAD XXII/2. Zagreb 1986. 3857. 17-30. ( uro Basler. Rano doba.... Bileća (130). "Pisana riječ u Bosni i Hercegovini od najstarijih vremena do 1918. SIZ kulture općine Ljubuški. 37-48. 3860. Biograd kod Konjica (132). 200-207. Škegro Ante. Mostar 1986. Sarajevo 1984. “100 godina Muzeja na Humcu (1884-1984. Bratunac (188). Hercegovina 3. Arnautovići (40). XII 1976. Basler uro. Biblioteka Crkve na kamenu. Romanika. 2. Odjel za arheologiju Centra za povijesne znanosti JAZU. 3862.. Svjetlost. ( uro Basler. 3859.. Brajkovići (185).)”. Zagreb 1990. Basler uro. skom prostoru”. JLZ Miroslav Krleža. (A-J)”. EJ 4. Crnač (240). Azra Begić). Zagreb 1980. godine – The Written Word in Bosnia and Herzegovina from Earliest Times up to 1918". "Umjetničko blago Bosne i Hercegovine". “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. NEV XXXVI/1-2. Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 21 (Fiskovićev zbornik I). Džemal Čelić. Istočni zid grada Blagaja na Buni (Arheološka skica).. Sarajevo 1982. Kršćanska arheologija. 140. Zdravko Kajmaković. Blagaj na Sani (139)..) (* Karamatić Marko.. (2. 666-668. Svjetlost. 174. Zdravko Kajmaković. Gotika.354 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Bosanski Kobaš. Mostar 1983. 135-140. Blažuj (143). 3858. Basler uro.. Džemal Čelić. Sarajevo 1986. 3864.) 3863.. 3866. 437-442. Čitluk (274). Marulić XIX/5. Bosna i Hercegovina (Srednji vijek) (165-168). Basler uro. 4446.. izdanje. Zbornik radova. Ljubuški 1985. Basler uro. Azra Begić). Izačić (661). 46-54.. Grčko latinska pismenost. 197-198. Bosanska Krupa. Basler uro. 64-66. Doboj (317-318). JLZ. Azra Begić). Sarajevo 1987. Džemal Čelić. Veselin Masleša. Bosanska Gradiška. Ilidža (628). Bosansko Grahovo (160). Čerin (267). Basler uro. Basler uro. "Umjetničko blago Bosne i Hercegovine". Grad (BiH) (484-485). Zagreb 1984. 3861. Basler uro. Blagaj na Buni. 46. "Umjetničko blago Bosne i Hercegovine". Crkva na kamenu. Grborezi (563). Heres Tomislav. Obavijesti HAD XX/1. . Basler uro. Bišće Polje (134). Broćno (197). Radio Sa XIII/45.-2000. Biblioteka Crkve na kamenu 23. Škegro Ante. Jajce (666). Grborezi (497).. Romanički kapiteli iz Kreševa.

AL BIH. Crkvina (Kuljenovci. Svjetlost. EJ 5. Doboj. Stećci . Ošanići (519). Nerezi (454). Tom II. Arheološka nalazišta. izdanje. JLZ Miroslav Krleža. Ostrožac. Regija 5: Odžak. ZM. Kule (BN) 37.. Ostrovica (518. Pale (528). Vrhbosanska visoka teološka škola. Cazin. 15. Banovići. Azra Begić). Regije 1-13. . Sarajevo 1988. Regija 1: Velika Kladuša. Orašje. Regija 7: Gračanica. Srbac. Sarajevo 1988. Basler 752. Zagreb 1988. Živinice. Bosanska Krupa. 3876. Basler uro. Derventa. Zvornik. P) 55.519). Mokro (365-366). Crkvina (Makljenovac. Arheološka nalazišta. Tom II. 3874. ( uro Basler. 2. Crkvina (Kremna. Regije 1-13. Arheološki spomenici na području Trebinjske biskupije. 3873. Mahovljani (232). Lištica (196). Mičevac (322). ZM. ZM. uro.Kultura 355 3867. Bosanski Šamac. Crkvina (Bunić. ZM. Lopare. 3877. Otoka (521). JLZ. Regija 4: Bosanski Brod. Kolunić (75). "Tisuću godina Trebinjske biskupije". AL BIH. Basler uro. ZM. Regija 3: Bosanska Gradiška. Sarajevo 1988. Sarajevo 1988. Tom II. 58-66. Basler uro. Bijeljina. Sarajevo 1988. Crkvina (BN) 35. Manželjski grad (Donja Mahala. 751- 3871. Regije 1-13. ZM. 3868. 31-40. 3872. B). Arheološka nalazišta. Džemal Čelić. Arheološka nalazišta. Regija 2: Bosanski Novi. Basler uro. AL BIH. Konjic (86). AL BIH. 108. Mujdžići (391-392). 78. Srebrenik (T). O). Tom II. Sarajevo 1988. Ključ (58). Regije 1-13. Basler uro. Do) 64. (K-Ren)”. Lisičići. ZM. Srebrenik. Prnjavor. Ostrožac na Uni. Tuzla. Jajce (Kulturni spomenici).. 3869. Muhašinovići (390). Tom II. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 2.. Sarajevo 1987. Basler uro. Arheološka nalazišta. Neum (Klek) (459). 3870. Sarajevo 1988. Arheološka nalazišta. Laktaši. Kulen Vakuf (155). Zvornik 2 (Z) 99. Tom II. Bihać. Regije 1-13. Ugljevik. Modriča. Grad (Brestovo. Regije 1-13. Gradina (BB) 65. Basler uro. Basler uro. Mogorjelo (363-364). Lukavac. SV 2. Regija 6: Brčko. Zagreb 1987. Kalesija.. Basler uro. Zdravko Kajmaković. Bosanska Dubica. AL BIH... "Umjetničko blago Bosne i Hercegovine". Sarajevo 1988. Do) 62-63. De) 62. Basler uro. Arheološka nalazišta. Prijedor. AL BIH. Prusac (648). 3875. Gradačac. P) 48. Varoš (Kremna. AL BIH. Teočak (U) 97. Regije 1-13. Tom II.

Arheološka nalazišta. 3884. Regije 14-25. Regija 23: Duvno. Regije 14-25. Bijela džamija (S). AL BIH. Gradac (Hudutsko. Srebrenica. Han Pijesak. 3880. Sarajevo 1988. Crkvina (Podastinje. Regija 20: Bileća. (Izložbeni katalog). Bedem (Kr) 14. F). Čapljina (Č). Tom III. Crkvina (Dužice. Basler uro. 3889. 3883. Vidoški grad (S) 195. Crkvina (VikočIgrište. Bugojno.-2000. AL BIH. Basler uro. Kulturna atmosfera XIII stoljeća. ZM. Tom III. Tom III. Regija 18: Čajniče. Regija 14: Kakanj. “Blago franjevačkih samostana Bosne i Hercegovine”.. Arheološka nalazišta. Ki) 16. Adrijin dol (B). Ljubinje. ZM. 213. Crkvina (Potpeće. ZM. Kameni spomenici. Arheološka nalazišta. Regije 14-25. Crkvina (Mjehovine. Arheološka nalazišta. Goražde. Visoko. Karaula (Ka) 21. Sarajevo 1988. F) 120. K). Mostar. M) 300. Sarajevo 1988. Kupres. Donji Vakuf. Vareš. Regija 25: Grude. Sarajevo 1988. Hodbina 1 (M) 299. Crkvina (B). AL BIH. ZM. Sarajevo 1988. AL BIH.. Sarajevo 1988. Grad na Gujnaku (K) 122. Odjek XLII/18. Grebine (P) 267. Donji Mujdžići 2 (Š) 176. 67. Regija 24: Lištica. Basler uro. 3885.. Kiseljak. Sarajevo 1989. Basler uro. Basler uro. Regije 1-13. ZM. P). Neum. Trebinje. Foča. Basler 18-19. Čapljina. Fojnica. Sarajevo 1988. ZM. . Jablanica. Tom III. Basler uro. Zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog naslje a Bosne i Hercegovine. Arheološka nalazišta. Basler uro. Basler uro. Stržanj 1 (D) 276. Basler uro. 3879. Posušje. Konjic. AL BIH. Zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljea Bosne i Hercegovine. 3878. Bratunac. AL BIH. Arheološka nalazišta. 3882. Sarajevo 1988. Jajce. Basler uro. Regije 14-25. 3887. Arheološka nalazišta. 3881. Tom III. L) 292. Tom III. Vjetrenica (T) 196. 3888. Basler uro. ZM. Kreševo. Sarajevo 1988. Ljubuški. Ka). Regija 12: Šipovo. ZM. Tom III. Metal. Badanj (Borojevići. Kamenak (Čula. Arheološka nalazišta. Tom III. Kalinovik. 139-140. Crkvina (K) 175. Regije 14-25.. uro. “Blago franjevačkih samostana Bosne i Hercegovine”.. Stolac. Vlasenica. ZM..356 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Crkvina (Grčko groblje. Sarajevo 1988. AL BIH. Regija 21: Prozor. Šekovići. Gornji Vakuf. Tom II. S) 168. Regije 14-25. Arheološka nalazišta. 3886. 68-70. Regije 14-25. AL BIH. AL BIH. 322. Kladanj. (Izložbeni katalog). Sarajevo 1988. Regije 14-25. Breza. Čitluk. Regija 16: Olovo.

. Zagreb 1987. 180. Arheološka nalazišta.. Basler uro – Miletić Nada. Sarajevo 1988. Gradac (Ki) 19. Tom II.. 366. AL BIH. Visoko. ZM. Tom III. Arheološka nalazišta. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 2. Regija 4: Bosanski Brod. Jajce (373-374). Arheološka nalazišta. Basler uro – Miletić Nada. Tom II. Breza. Tom II. Posušje.. ZM. Regije 14-25. (K-Ren)”. Tuzla. (A-Nove)”. D). 3897. Regije 1-13.. Kiseljak. Basler uro – Belić Boško.. Kupres. Regija 12: Gračanica. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. “Enciklopedija hrvatske umjetnosti 1. ZM.. 3895. Basler uro – Miletić Nada. AL BIH. Gradina (Veliki grad.Kultura 357 3890. Basler uro – Kreševljaković Hamdija. 158. Sarajevo 1988.. Jajce. Arheološka nalazišta. Zagreb 1995. Mramorje (BG). Markovac (Donji Detlak. Grborezi (314). 265. 67. Kalesija. Čardačine (Čardačine. Sarajevo 1988. 3900. Jeljan (K).. 164. Basler uro. Kameni spoomenici.. 3901.) 3892. De). Vareš. Bugojno. Regije 1-13. 131134. 63. Zagreb 1989. 264. Gradina (Grad. Derventa. Tom III. Regija 23: Duvno. ZM. 3898. Regija 4: Bosanski Brod. Sarajevo 1988. 195-196. Derventa. Kreševo. Doboj. (Stone Monuments. Fojnica. Duvno. P). Regija 14: Kakanj. Glavica (Ki) 18. ZM. (A-J)”. Basler uro – Miletić Nada. Metal. Sarajevo 1988. 3899. Arheološka nalazišta. 3893. Tom II. Regije 14-25. BB). Sr (B) 26. Lukavac. Regija 23: Duvno. 129-131. ZM. ZM. Kupres. Mrkodol. Donji Vakuf. AL BIH. 197-198. Basler uro. JLZ Miroslav Krleža. Banovići. Basler uro – Kraljević Gojko. Basler uro – Bešlagić Šefik – Benac Alojz. Zagreb 1984. Sarajevo 1988. Regije 1-13. MGC. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Regije 14-25. 3896. Srebrenik.) 3891. Regije 1-13. Arheološka nalazišta. “Franjevci na raskršću kultura i civilizacija (Blago franjevačkih samostana Bosne i Hercegovine“. Zagreb 1989. Basler uro – Čović Borivoj.. Basler uro. AL BIH. “Franjevci na raskršću kultura i civilizacija (Blago franjevačkih samostana Bosne i Hercegovine“. JLZ Miroslav Krleža. (Metalwork. MGC. Živinice. Regija 11: Šipovo. AL BIH. Sarajevo 1988. 3894. Posušje. AL BIH. Tom III. Gornji Vakuf. Doboj. AL BIH. Arheološka nalazišta.

Čapljina. Regija 3: Bosanska Gradiška. Mramor na Kužnom groblju (Do).. POF 41. Jablanica. 3907. do 20. Kamenje na Vijencu (Do). Konjic. Muris Spahić. Bašća (Do) 62. Foča. Basler uro – Miletić Nada. Regija 21: Prozor. Do). Crkvina (Do). ZM. “Hrvatski biografski leksikon II (Bj-C)”. Džamija na čaršiji (Do).-2000. Sarajevo 1988. Gradina (Č). BB). ZM.358 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. AL BIH. BiH. 7. Kamenje (Do). Tom III. Belić Boško. Bećirbegović Madžida. AL BIH.. Franjevački samostan u Fojnici od stoljeća 14. 3910. 3909. Safet Nurković. Grčko greblje (Ritešić. ZM. Batinić V. Koriljeva (K) 126. Sarajevo 1988. AL BIH. Kulturna i društvena historija Bosne i Hercegovine (7 i 8 razred osnovne škole. Goražde. Kužno greblje (Osječani-Potočani. 3904. Ljubuški.. Džinovsko greblje (Dr). 297. 194. Gradina (Ritešić. Šatorova gomila (Č) 335. Gradina (P) 50. Dopunska nastava)”. Tom III.. Basler uro – Miletić Nada. Regije 1-13. Mitrovača (P) 53. ZM. Crkvište (Do) 63. Regija 25: Grude. Gradina (Mravići. Bavčić Uzeir. Franjevački samostan Fojnica. Do) 64-65. Belić Boško. AL BIH.. 8-9. Do). “Uzeir Bavčić. JLZ Miroslav Krleža. Regije 14-25. Zagreb 1989. Rimsko greblje (P) 54. Duhovnost i destrukcija. Mijo. Džigerovac (Dr). Ministarstvo obrazovanja. Svatovsko greblje (Mišinci. Arheološka nalazišta. Donja gradina (P) 49. Basler uro – Miletić Nada. Regije 14-25. Basler uro – Miletić Nada. Neum. Katunište (Svatovsko greblje. Tom II. Tom III. Sarajevo 1988. Grebljice (Dr) 65. Sarajevo 1988. 3906. 3908. Arheološka nalazišta. Fojnica 1998. Greblje na Lipi (Do). Arheološka nalazišta. Gradac (Donje Selo. Tom III. ZM. Do) 66.. Sarajevo 1996. Regije 14-25. Kosica (Do). GlavicaMramorje (Do). Fahrudin Isaković. 359-367. Srbac. 3905. Džinovsko greblje (Do). Belamarić Josip. Prnjavor. Nerezi (Č) 331-332. Grčko greblje (Osredak. Kužno greblje (Prnjavor Mali. Sarajevo 1991. Urbanizacija i prosvjetni objekti u bosanskom ejaletu kao faktori širenja islamske kulture. 3902. (Zagreb 1913). Plejići (Do). . Dr). FBiH. Madžarsko greblje (Do). 3911. Do). Odjek XLV/3-10. Mostar. Sarajevo 1988. Grčko greblje (Vrela. Bjelmušević. Do). Obli kamen (Do) 67. Grad (Do) 64. LipikGaj (P) 52. Kalinovik.. Begić Azra. Regija 18: Čajniče. Regija 24: Lištica. 6-158. Čitluk. Grčko greblje (P) 51. Laktaši. AL BIH. “Širenje islama i islamska kultura u bosanskom ejaletu”. Arheološka nalazišta. Arheološka nalazišta. K). Sarajevo 1992. Grčko greblje (Brestovo. nauke. Kužno greblje (Do). Klupe (Do). 3912. 3903. Do). Mramorje na humci (Do). Bosanski jezik i književnost. 213. Do). kulture i sporta. Suho Polje (K) 130. Gradac (K) 122.. Mogorjelo (Č) 331. Selma Ferović. Regije 14-25.

Čečava (Tes). Arheološka baština ranog srednjeg vijeka na obali i širem priobalnom području istočnog Jadrana. Gradina (M). Belić Boško – Glavaš Tihomir.) 3918. Džinovsko greblje na Ogradici (Teš). Mramorje (Tes). Mramorje (Z). Kužno greblje (Omanjska. 219-223. Grčko greblje (Gaj. .. Wien 1983. 328-330. Dr). Grad vojvode Momčila (Tes). 151-160. Kamenje (Čečava. Zeit.. Z) 118. Regija 5: Odžak. Regije 1-13.. Tešanj. Pljevlja 1999. Grad (Ž)... Zabrdo (Do) 69. Tom II. Klisa (M). Kužno greblje na Čelaru (M). archeol. Materijalna kultura Hrvata od VII do IX stoljeća. Pam. SP III/12. Doboj. Sós Cs. 191-193. Berlin 1982. Beograd 1981. Sarajevo 1988.. Berlin 1983. 284-289. Gradac (M). Marulić XIV/2. Regije 1-13. 515-516. Tes). Kamenje (Osojnica. Mramorje (M) 78. Crkvišće (Teš) 116. Torovi (Do). Kaursko greblje (Z). Novi Sad 1987. Sarajevo 1988. Arheološka nalazišta. Uler (Razvale. AL BIH. Šolle M. Madžarsko greblje (M).. Kužno greblje (Judin grob.. Sarajevo 1988. Tom II. Ercegović-Pavlović Slavenka. Tovornik V. Derventa. AL BIH. Krst (Tes). Trzna (Ž) 122. Maglaj. A. Gradačac (Gradina. G). Crkvina (Mramor. 208. Grob na Grabu (G) 77. AL BIH. Grčko greblje (Gornje Bijelo Bučje. Bavka (M). Žepče. 3915. Belić Boško. ZM. Ešči groblje (G). Madžarovac (M). Grčko greblje (M). Zeit.Kultura 359 Svatovsko greblje (Velika Sočanica. Hodžina voda (Tes). Porez (M). Z). M). M) 80. 73/2.. Zavidovići. Karaula (Tes). Regije 1-13. Teš). Archaeologiai Ertesitö 109/2. Kamenje (Donja Paklenica. Split 1982. Arheološka nalazišta. Regije 1-13. Kamenje na Prisoju (Tes). Biljezi (Z). FF-Institut za južnoslovenske jezike. Tes). Mramorje u gaju (Tes). 143-144. Grčko greblje (Kovači. f. Glasnik Zavičajnog muzeja 1. Raskršće (Teš) 121. Tom II. Ždreban (Perića brdo. Gaj (Tes). Crkvina (Ugodnovići. Zagreb 1981. Mramorje (O).. Tes).. Cigla (M). Kužno greblje (Gomjenica. Crkvišće (Tes) 116-117. Starinar 32. Begove bare (M). Bosanski Šamac.. Dobor (M). Grčko greblje (Ribnica. Archaeologica Austriaca 67. Praehist. Tes). Crkvina (Čečeva. Belošević Janko.. M).. SNL. (* Macan Trpimir. 3916. ZM. Arheološka nalazišta. 3913. Z). Regija 8: Teslić.. ZM. AL BIH. Jelovina Dušan. Tes). Tes) 119. Regija 4: Bosanski Brod. Jugoslovenski seminar za strane slaviste 37.. 58/2. ZM. Do) 68. Greda kod humke Mišića (M). Gradac (Z) 117. Ćelije (M) 76. Mramorje u Selištu (Tes) 120. 3914. 100-102.. Z). Modriča. Belić Boško. Tes). 3917. 76. Crkvina (Barići. Zagreb 1980. Mramorje ispod Gradine (Tes). Arheološka nalazišta. Herrmann J. Crkvina (BŠ). Gradačac. Tom II. Madžarsko greblje (O). Srednjovekovni nadgrobni spomenici na nekropoli u Marinoj šumi. Kamenje (Pašini Konaci. Kenk R. Sarajevo 1988. 199. Crkvište na Ormanici (G). Teš) 119-120. Belošević Janko. Praha 1982. Orašje. 99-143. Beloševac Vanja. Archäologie 16/1. Budapest 1982.

(Forum) 4-5. Sarajevo 1989. “Enciklopedija hrvatske umjetnosti 1. Beritić Dubravka. Brotnjice. 3920. 3921. Benac Alojz. Benac Alojz. 128. (A-J)”. 3925. Zecovi (Grad. Visoko.. AL BIH... 37. Benac Alojz. Kreševo. ZM. 195-205. (A-J)”. Benac Alojz – Kraljević Ljiljana – Levi Aleksandar. Banja Luka. Mrkonjić Grad. ZM. Regija 10: Sanski Most. IV + 95 + ilustracije (63 slike). Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Zagreb 1984. Skopje 1982. Pucarevo. 67-68. Čovka. Tom III. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. ZM. Arheološka nalazišta. Regije 1-13. Arheološka nalazišta. GZM (A) 44. 3929. (* . Split 07. JLZ Miroslav Krleža. Kiseljak. 146-147. Benac Alojz. 3924. “Bogumilstvoto na Balkanot vo svetlinata na najnovite istražuvanja”.. 3928.. Od Delmata do naših dana (Izložbe: U iščekivanju arheološke zbirke Franjevačkog muzeja na Gorici u Livnu). Zagreb 1984. Zagreb 1984. Jedan istorijski pogled na izučavanje stećaka. Prijedor. Bila. Sarajevo 1978. 275. (A-Nove)”. Regije 14-25. Odjeljenje društvenih nauka 30. T). Gradina (Alihodže.. ZM. Regija 14: Kakanj. Arnautovići (Vi). JLZ Miroslav Krleža.. Busovača. 3922. Hrustovača (SM). ANU BiH. Nišani XV i XVI vijeka u Bosni i Hercegovini. Bešlagić Šefik. Benić Gordana. Delmati i Hrvati (Izložbe: Zbirka franjevačkog samostana iz Livna u Arheološkom muzeju u Zagrebu). Arheološka nalazišta. AL BIH.360 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Benac Alojz. Benac Alojz – Čović Borivoj. Vareš. Slobodna Dalmacija 57/17651. P). Regije 1-13. Regija 13: Travnik. Bosanska Dubica. Split 27. 2000. Regije 1-13. 130. Ključ. AL BIH.. AL BIH. Beritić Dubravka. (A-J)”. Zagreb 1995. Djela 53. Tom II. Sarajevo 1988. Tom II. 3932. JLZ Miroslav Krleža. Arheološka nalazišta. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. Sarajevo 1988.-2000. Breza. Benić Gordana.. Zagreb 1984. Slobodna Dalmacija 57/17611.01. Benac Alojz – Mazalić oko. 3930. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. Brotnjice. 3923. O problematici srednjovjekovnih nadgrobnih spomenika.. 3931.. 198. 2000. Vitez. 201-208. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. 14. 3927. Fojnica. 39.. Sarajevo 1988. 3926. MANU-SANU-ANU BiH. (A-J)”. Tom II. Benac Alojz – An elić Pavao. Zenica. 199. Regija 2: Bosanski Novi. JLZ Miroslav Krleža.03.. 3919.. Sarajevo 1988.

207211. Beograd 1984. 477-489. Zaštita stećaka. 565-568.. Sarajevo 1981. 3936. 428-429. Sarajevo 1980.) 3945.. 1978.. Slovo Gorčina 7. Autohtoni spomenici (Stećci sjeverne Dalmacije).. Čovek i njegova životna sredina 2. Most VI/26-27... Scena kola i lova kao reljefni motivi stećaka. 3943. GEM 45. Stećci . Bešlagić Šefik. Sarajevo 24.... 3942. 1978. 3946. Dvije nekropole stećaka u okolini Knina. 3940. 3939. 65-83. Bešlagić Šefik. Bešlagić Šefik. Beograd 1981. Veselin Masleša. Bešlagić Šefik. 108-109. Jedan austrougarski popis stećaka.) ... 3938. Jovan. Radio Sa VIII/25.) 3933.. Bešlagić Šefik. Majstori stećaka. Bešlagić Šefik. Stanić Radomir. Glasnik Društva 8. Beograd 1979. 95-107. Sarajevo 1981.. 22. Stolac 1979. Sarajevo 1978. 413-414. Biblioteka Kulturno naslje e. Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 21 (Fiskovićev zbornik I). Beograd 1985. 49-51. Balcanica 15. 97-105. (* Trifunovski F. “Duvanjski dani kulture”. Zagreb 1984. 3941. Bešlagić Šefik. (KUN) 3. Split 1980.. Bošković ur e. 155-192. 3934. SIZ kulture. Bešlagić Šefik. Stećci u okolini Trogira. Radovi 17. Biljezi pismenosti (Ćirilički epigrafski spomenici stare Bosne). ZNM 12.Kultura 361 Kujundžić Juraj. Sarajevo 1979.06.kultura i umjetnost. 249-273. Duvno. Iz knjige “Stećci”. Bešlagić Šefik. Beograd 1979. 638-647. 3937. Mostar 1979.. Radio Sa VIII-IX/27-28 (1979-1980). Bešlagić Šefik. 9. (* Zorić Damir. Sarajevo 1981. Sarajevo 25. 17. 638. Novi hrišćanski nišan (U selu Stranama kod Prače prona en je još jedan vrijedan spomenik iz XV vijeka). Bešlagić Šefik. NEV XXVIII/1-2. 256-257. Armenski hačkari i naši stećci. Beograd 1984. NS 14-15. Starinar 36. Odjek XXXIV/8. Sarajevo 1978. Sarajevo 1982... Živković Pavo. Oslobo enje 36/10794. Bešlagić Šefik. Bešlagić Šefik. Odjek XXXI/2. 3944. Stećci u Boljunima. Tihić Smail.04. 28-34. 3935. Bešlagić Šefik.. Nišan Mahmuta Brankovića. Oslobo enje 38/11791.. NS 14-15.. 1981.

Bešlagić Šefik. Sarajevo 18. 1982. 3959. Natpis vojvode Mastana u Drežnici.. Oslobo enje 40/12614.. Mostar 1983.1961.) . 8.. 3953.. Blidinje (143).08. Srednjovjekovne kamene stolice iz Donje Bukovice i Kosora. Drežnica (338).. Čuklić (276). Cernica (227). Bešlagić Šefik. 3954. Most X/50. 3956. (* Jalimam Salih. 3949. 3952.. (A-J)”. 261-270. Bešlagić Šefik. Oslobo enje 39/12168. O umjetnosti stećaka. Sarajevo 1982. Koliki je broj stećaka. Bešlagić Šefik. 319-348.. 91-94. Bešlagić Šefik. 1983. Zenica 1984. Jalimam Salih. Sarajevo 1982. (Srednjovjekovne kamene stolice iz Donje Bukovice i Kosora). Kamene stolice u srednjovjekovnoj Bosni i Hercegovini.-2000. 7. Zagreb 1984. Bešlagić Šefik. 3955. 13. Naša riječ XXIX/1778. Odjeljenje društvenih nauka 34. Sarajevo 1983. 9. ANU BiH. Ćiro Truhelka i stećci. 37-55. Radovi ANU BiH 73. Sarajevo 1985.. 9.. 3948. Bešlagić Šefik. IZ 9. 3947. Biskup (133). Hreša (542). Sarajevo 1982. 7. 119. Prilozi XVIII/19.. 2. Bukovica (208). Mostar 1983. Odjek XL/1. 87-92. Tajna kamenih stolica. 124-129.08. Most X/46-47. 1983. Djela 59. Jeleč (686). Bešlagić Šefik.. Donja Zgošća (331). Bešlagić Šefik. Naša riječ XXIX/1776.. Banja Luka 1988. Hrišćanski nišani u Stranama kod Prače. god. Brankovići (186).... 3957. Bešlagić Šefik. Odjeljenje društvenih nauka 22. 25. Buturović Polje (213). 3950. Bešlagić Šefik. Radio Sa XII/40.. Sarajevo 15. Pretpostavke i dokazi (O lokalitetu Crkvina kod sela Vrtuci na Ilidži). (2) (Jedinstven slučaj u epigrafici). Zenica 1984. Naša riječ XXIX/1777. Odjek XXXV/19. GZM (A) 37. Avtovac (52). Sarajevo 05. (KUN IV/49). 3951. Broj i teritorija stećaka (najnovije stanje).. IA MI BiH 19. Bešlagić Šefik. Gradac (486).362 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Sarajevo 1987. 186-187. 3960... Bahtijevica (59). (3) (Gradiša Kulinov sudija). Gvozno (511). Sarajevo 1983. Crkvina (239). Zenica 1984. Bešlagić Šefik. Oslobo enje 40/12627. 229-234. Si kami varda. Boljuni (155). “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1.05. Izvještaj o probnom kopanju na Crkvini kod sela Vrtuci 1960. 3958. Sarajevo 1983. Bešlagić Šefik.. Grubač (505). Gošića han (469). JLZ Miroslav Krleža. Feljton: Gradešin natpis iz Puhovca (1-3): (1) (Spomenik izuzetne vrijednosti).

Sarajevo '84. Bešlagić Šefik. Povodom dolaska grofa Tisze u Sarajevo 1918.. stećci i dalje propadaju?). Sarajevo 1987. Sarajevo 1988. 25-29. Obalj (488). koji su pripadali župi Broćno. Bešlagić Šefik. i pored svih društvenih odluka i akcija. Sarajevo '84. 3974. 3968. Bešlagić Šefik. 24. Radimlja (676-677). Bešlagić Šefik. Stećci . Bešlagić Šefik. Sarajevo 30. JLZ Miroslav Krleža. Presentation of hunt on stećaks. JLZ.. Narodne i borbene igre na stećcima.03. Sarajevo 1987. Police (608).. izdanje. Osijek 1987. Plodovi našeg vremena (Zbog čega. 28. .. Bešlagić Šefik.. Turniri na stećcima. Bešlagić Šefik. Naš svijet XXIII/258. 1985. Korito čatrnje u Hamzićima... (KUN VIII/237) 8. Ljubomir (226). Sarajevo 07. Zagreb 1986. Bešlagić Šefik. Kameno korito u Hamzićima. IA MI BiH 23. Naš svijet XXII/251. Olovo (496). Oslobo enje 43/13543. u Humskoj Zemlji). 3962.10. Turistički savez. (KUN VII/222) 8. Truhelke). 1987..07. La evine (169). Naš svijet XXIII/265-266. 28. 389-398. godine (i rasprave Dr. 3965. Oslobo enje 42/13421. Kamene stolice stare Bosne. Opličići (502). 32. vijeka. 170-171. Sarajevo 1986. Mostar 1987.. (K-Ren)”. Sarajevo 1986. Turistički savez. Grubač. IA MI BiH 24. 3966. 3970. Bešlagić Šefik.. Bešlagić Šefik. Sarajevo 1987. EJ 4. 3967. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 2. 25-28. 3964. Ludmer (213). Ljubinje (218). Bešlagić Šefik. 3972. Bešlagić Šefik. 3975. 7. Kalinovik (6). 618. Sarajevo 1986. Jedinstvena umjetnička pojava (Na području opštine Čitluk postoje lokaliteti iz prvih decenija 16. Dance presentation on stećaks..Kultura 363 3961. 2. Život i običaji predaka (Bosanska srednjovjekovna umjetnost). Naš svijet XXII/248.. Osječki zbornik 18-19. Bešlagić Šefik. Sarajevo 1986.simboli u kamenu. Ljubuški (227). 3963. Bešlagić Šefik. Popovo polje (618). 1986. 71-81. Sarajevo 05. Masters of stećaks (Grubač and Semorad were two of the best known stećak stonecutters). Ć. Naklo (421). Hercegovina 6. 3969. Podgradinje (604). Kopošić (90).. 9596. 3973. Zagreb 1987. 3971. Bešlagić Šefik. Oslobo enje 44/14025..

. IA MI BiH 25. Bešlagić Šefik. “Enciklopedija hrvatske umjetnosti 1. Imotska krajina (639). 3983. Sarajevo 10. Sarajevo 1988. Naš svijet XXIV/270. (A-Nove)”. Sarajevo 1988. Odjek XLIII/4. Bešlagić Šefik – Zečević Lj. Imotska krajina (359). 57-60.10. Oslobo enje 45/14450. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. 33. Bešlagić Šefik.. Most XVIII/87-88. 8. Naš svijet XXIV/275.11. 30.. 3991. Bosanski franjevci u pedagogiji i narodu. Klesanje kao umjetnost. O velikom kamenu. Odjek XLIII/13-14.364 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 12. 3989. Sarajevo 1990. Oslobo enje XLVII/15240. (* . Bezić-Božanić Nevenka. Kameno korito iz Pašić – Kule. Naš svijet XXV/281.. Zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog naslje a Bosne i Hercegovine. Bešlagić Šefik. JLZ Miroslav Krleža. 34. Dragosalić Radoje (Radoje s Neretve) (204). Oslobo enje 48/15576. 16. Sarajevo 1989. Bešlagić Šefik. 7. 150. Mostar 1991.. Sarajevo 1989. Sarajevo 1988.. 21. Bešlagić Šefik.. Grabovac (470). Bešlagić Šefik. 142-143. Ljiljan 388. Evropska turneja biliga (BiH stećci u Parizu). 3988. Hrišćanski nišan.) . Sarajevo 1988. Zagreb 1984. Na kostima i stećcima pravi se put. Sarajevo 1990. Bešlagić Šefik. 3980. Narodne i borbene igre na stećcima. 3976. Klesari stećaka. Sarajevo 29.. Cavtat (222). Sarajevo 21. 3982. 41. 1988. Zagreb 1995.-2000. “Blago franjevačkih samostana Bosne i Hercegovine (Izložbeni katalog)”. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. Bezić-Božanić Nevenka. Stećci u Boljunima. Cavtat (145-146). 3990... Ćirilički epigrafi stare Bosne. Beus Zorica.09. Odjek XLI/18. (A-J)”. 1991.. Bešlagić Šefik. 3987.. 3979. 33-40. 30. Bikić Jasmina. 3986. 3977.. Sarajevo 2000. Slovo Gorčina. Sarajevo 1986. Dijaci stećaka. 3978.. 20.. Muzej XIV olimpijskih igara. Bevanda Mladen. (KUN VII/355). Bešlagić Šefik. 1990.. 3985.. 3984. Mostar 1997. Zajedničko obilježje pisma.. 3981.

(* Ćurić Hajrudin. SKZ. Boban Vjekoslav. C) 26...) 3998. “Istorija srpskog naroda. “Blago na putevima Jugoslavije. Bogdanović Dimitrije. Einige Ergebnisse in der Erforschung mittelalterliener Burgen im Bosnien mit beseonderer Beachtung der Transformation der Burgen im Artilleriefestungen.. 3995. Crkvina 2 (Velika Gata-Krnja.. SKZ. Šturlić (C). Enciklopedijsko-turistički vodič”.. Od najstarijih vremena do Maričke bitke (1371)”.. VK) 20. Stari Grad (BK). Istorija stare srpske književnosti. . Sarajevo 1985. Japar-grad (Gradina. 311-314. 3999. do kraja austrougarske vladavine u Bosni i Hercegovini 1918. 334. 4003.. ZM. Bojanovski Ivo. Arheološki vestnik 36. BK) 21. 4000. izdanje. Crkvina (Podzvizd. Radotina kula (C) 24. Stećak Mihovila Grahovčića. godine). 1. 3997.) 3993. Crkvina (VK) 17. Bosanska Krupa. (PFB III/4). Bogićević Vojislav. Skopje 1978. Cazin. Sarajevo 1991. Boban Vjekoslav. Sarajevo 1975. VK). Regija 1: Velika Kladuša. Beograd 1983. 5-14. CCP XXII/41.. senjskom biskupu Filipu). Osvit 2-3.. Beograd 1982. Podzvizd (Grad. (* Stanić Radomir. Privredni vijesnik. 2. Bobaš Mirko. Hrvatska ikavica u Herceg-Bosni (Antireferat kao metafora). SKZ.. Veselin Masleša.. GDI BiH 28-30 (1977-1979). Regije 1-13.. Beograd 1991.. Jukić 15. “Blago franjevačkih samostana Bosne i Hercegovine (Marko Karamatić – Andrija Nikić)”. VK). 616 + 46 karti. Bilten FTS XVIII/1. C) 25. (* Karadža Filip. Sarajevo 1988. 53-70. Počeci srpske književnosti. Zagreb 1998. Mostar 1999. Jugoslavijapublik. Pismenost u Bosni i Hercegovini (od pojave slovenske pismenosti u IX v. Glasnik Društva 6. Mostar 1999. Kolo 73. Bihać. Bogdanović Dimitrije. Stijena (Grad. 103-110. 97-98. Tom II.Kultura 365 3992. 306. 51. Arheološka nalazišta.. Bogović Mile. Ljubljana 1985. Hresno (Gradina. Beograd 1981. Prva knjiga. AL BIH. 4002. B). Balcanoslavica 7. VII + 311. 14-16. izdanje. 212-229. obljetnice pisma Inocenta IV.. Zagreb 1990. Beograd 1980. 3996. 146.) 3994. Put glagoljice od redovnika preko seoskih svećenika do biskupskog dvora (U povodu 750. Sarajevo 1979.. Knjiga 487. Tržac (Grad. (* Mikl-Curk I. Bojanovski Ivo.) 4001. 370-371. Istorija stare srpske književnosti. Povijest svjedoči da je današnje stanje glede uporabe hrvatskog jezika u BiH – katastrofalno!. Motrišta 13. Bogdanović Dimitrije. 71-97.

Bojanovski Ivo. Regije 1-13. Regija 2: Bosanski Novi. Skender Vakuf. Tom II.. Bosansko Grahovo. AL BIH. 148. 4011. Gradina (Stolica. Sarajevo 1988. Bratunac. Rašče-Ljubina (S) 78. AL BIH. ZM. Regije 1-13. ZM. Višegrad. Gradina (SM) 145. Arheološka nalazišta. Regije 14-25. 239. 170. Gornji Vakuf. Vareš. Regije 14-25. Arheološka nalazišta. ZM. Gaj (Ro) 94. Bojanovski Ivo. AL BIH. Bojanovski Ivo. ZM. Gradina (Č) 129. Crkvina (Šehovci.. Ključ. S) 69. Žepče. . Jajce. ZM. Regije 14-25. Vlasenica. 4012. Sokolac. Regija 10: Sanski Most. Regije 1-13. Kupres. Regija 8: Teslić. Regija 14: Kakanj. Bojanovski Ivo. Donje Vrtoče-Morače. Sarajevo 1988. 117. 4008. MG). Tom II. Bojanovski Ivo. ZM. Bojanovski Ivo. Grad (Dabrac. 4010. 4016. Cintor (BD) 34. Sarajevo 1988. Han Pijesak. Titov Drvar. 4014. Gradina (Crkvina. Bojanovski Ivo. Regija 11: Bosanski Petrovac. AL BIH. 4009. Bojanovski Ivo. ZM. AL BIH. Arheološka nalazišta. Momčilova kula (Tičin grad. Crkvina (Crnići. Maglaj. Luka (N). Bojanovski Ivo. Kreševo. Regije 14-25. Prijedor.. Bojanovski Ivo. 4007. Visoko. AL BIH. Regija 19: Nevesinje. Sarajevo 1988. Š). SM) 142. Sarajevo 1988. ZM. Regije 1-13.-2000. AL BIH. 4006. Tom III. Arheološka nalazišta. SM). Livno. Tom III. Arheološka nalazišta. Arheološka nalazišta. 4005. Arheološka nalazišta. Sarajevo 1988. Tom II. Lubardišta (S) 74. AL BIH. Bosanska Dubica. Šekovići. Tešanj. Srebrenica. Tom III. MG) 144. Čelinac. Donji Vakuf. Sarajevo 1988. Regije 1-13. Njivica (Ro) 103. Grad na Stogu (Z). Sarajevo 1988. Bojanovski Ivo. ZM. Arheološka nalazišta. Sarajevo 1988. Sarajevo 1988. Zidina (Gradina. 17. Ljubinje. SM) 142-143. Sarajevo 1988. Regije 14-25. AL BIH. Kula (BN). Regija 16: Olovo. Tom III..366 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. TD) 161. Breza. Crkvina (Kijevo. Kamičak 1 (K) 147. Ro) 97. AL BIH. Regija 9: Banja Luka. Tom III. Ka). Arheološka nalazišta. AL BIH.. SM) 151. ZM. ZM. Regije 1-13. Fojnica. Regija 17: Rogatica. S). Kiseljak. Arheološka nalazišta. Kotor (KV) 131. Veliki Grad (Gradina. Crkvina (Donji Dabar. Gradina (Dabrac. Tom II. Sokol (Sokolac. Regija 22: Glamoč. AL BIH. Tom III. Bugojno. Zavidovići. Tom II. Mrkonjić Grad. Sarajevo 1988. Kulsko brdo (BN) 37. Trebinje. Gacko. Arheološka nalazišta. Kladanj. Tomina kula (SM) 150. ZM. Tom II. Arheološka nalazišta. Gradić (G). SM) 143. Rudo. Arifov grad. 4013. Regije 14-25. 185. Regija 12: Šipovo. Regija 20: Bileća. Stolac. Bojanovski Ivo. 4015. Duge njive (Kaursko groblje. ur evac 1 (Gradina.. Kotor Varoš. BG) 164. Svinjara (KV) 132.

AL BIH. Regija 25: Grude.10. “Bosna i Hercegovina. Crkvine (Bašine njive. I knjiga.. Nalazi novca s lokaliteta sv. 285-290. Oslobo enje 45/14477. 4018. Oslobo enje 37/11625. Babić Mirko. 4025. Benac Alojz... 4026. Bojanovski Ivo. 10.) . 4027. Bonačić Mandinić Maja. “Bošnjačka književnost u književnoj kritici (Starija književnost)”. Tom III. Sarajevo-Beograd 1980. Sarajevo 1988. 974. (* Alva Tatjana. Zagreb 1981.. Arheološka nalazišta. Gacko. 25-28. JIČ XX/1-4. G) 321. Sarajevo 1989. Benac Alojz. Sarajevo 11. "Bosna i Hercegovina u tokovima istorijskih i kulturnih kretanja u jugoistočnoj Evropi". 177-192... Jugoslovenska revijaSvjetlost.. Vid u Vidu kod Metkovića. Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 21 (Fiskovićev zbornik 1).. 1980. Marulić XIV/5. Sarajevo 15. Macan Trpimir. Split 1981. Lj) 334. Regije 14-25. Bojanovski Ivo – Glavaš Tihomir. 521-522. 216. Jugoslovenska revijaSvjetlost. 216. (* Dizdar Enver. Beograd 1981. Bojanovski Ivo – Miletić Nada. VAHD 87-89 (1994-1996)... “Bosnie . Lj) 323.. Sarajevo 1998. Oslobo enje 36/11238. Ljubuški. Gacko. Tom III. (Alojz Benac – Ivan Lovrenović)”. Odjek XXXIII/22. Split 1998. Sarajevo-Beograd 1980. 4022.) 4024. Biograd (N). Starinar 32. Arheološka nalazišta. 141. Secretaria de Informaciones del Consejo Ejécutivo de la Asamblea de la Republica Socialista de Bosnia y Herzegovina. 1979. Sarajevo 07. 4028.10. Bošković or e. ZM. Tihaljina-Mlinarevići. 4020.Hercegovine. Osvrt na neka pitanja o graditeljskim vezama izme u Primorja i centralnih oblasti Balkana u srednjem veku. 9. ZM.Kultura 367 4017. Sarajevo 1988. AL BIH. AL BIH. 141. 321-322. 168. 351-354.. Boščica (N).09.. Džanko Muhidin. Regija 19: Nevesinje. Izdavačka kuća Alef. Neki rezultati proučavanja srednjovjekovnih gradova u Bosni s posebnim osvrtom na transformaciju burga u artiljerijsku tvr avu. 87-90. Tom III.. Arheološka nalazišta. 10. Regija 19: Nevesinje. POF 49 (1999). Beograd 1981. Behar VIII/43-44. Sarajevo 1988.. 232. Sarajevo 2000. 9.) 4023. Čapljina. Bojanovski Ivo. Sarajevo 1978. (* Kadrić Adnan. 109-118. ZM. Bošković or e. 4019. Dračevica (Gornji Radišići. NS 18-19. 1988. 4021. “Bosnia y Hercegovina”. (Alojz Benac – Ivan Lovrenović)”..-Ladine... ZM. Regije 14-25. (Priredili Enes Duraković i Fehim Nametak). Neum. Sarajevo 1989.. La culture medievale sur la teritoire de la Yugoslavie entre l’orient et l’occident. Sarajevo 1980. Zagreb 1999. Regije 14-25. Samograd (Grab-gorica.

. JLZ. Zagreb 1995. Sarajevo 1984. “Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture”. SP III/16. Bratulić Josip. 4037. 125-139. Sarajevo 1999. Jezik. JLZ. Buljina Halid.-2000.) 4039. JLZ. (Dvojezično). izdanje. Brozović Dalibor. izdanja Enciklopedije Jugoslavije”. Gradovi Bosne i Hercegovine (Milenijum razvoja i godine urbicida) – The Cities of Bosnia and Herzegovina (A Millennium of Development and the Years of Urbicide). EJ 2. 4040.) . (* Omerbegović Nermina. Jezik. Zagreb 1978. 4031. “Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina. 4032. 2. Budak Neven.02. 1999.. Kulturno-istorijski spomenici.. O broju i sastavu članova slavenske jezične zajednice. Zagreb 1982. Separat II. (KUN 75/533). Fojnica-Sarajevo 1987. 4029. Minerva. Ćiril i Metodije (75). 145-146.. Prilog valorizaciji humsko-dukljanskog kulturnog područja u prvim fazama njegova razvitka (do 12.. 4034.. 4033. Vid u Vidu kod Metkovića. 123-175. 145146. 4036. Bublin Mehmed. 2. 24. 30. Bratulić Josip. SO Fojnica-Svjetlost. Sarajevo 19. 125-135.). misali i brevijari (36-37). Bratulić Josip. Bratulić Josip. 457. Zagreb 1986. “Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture”. JLZ. 233-234. Oslobo enje 56/18943. Filologija 8. JLZ.. 53-66. Zagreb 1982. EJ 2. izdanje.. Separat II. ŠK. Jezik (Bosna i Hercegovina). 1992. 4043. Biblioteka Kulturno naslje e BiH. Zagreb 1983. 145-146.. Stakleni inventar lokaliteta sv. 4042.. Zagreb 1980. 4035. Biblije. ŠK.. Pismo. Leksikon hrvatske glagoljice.11. 4030. Bratulić Josip – Vončina Josip. Zagreb 1983. Osam vijekova svoja (Magistrale bosanske historije i kulture). 9. Split 1998. EJ 4. Jezik (Bosna i Hercegovina). Buljević Zrinka. 4041. Grškovićev apostol. “Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina. Naš svijet XX/219. Sarajevo Publishing. Split 1986. izdanja Enciklopedije Jugoslavije”. 2. "Fojnica kroz vijekove". VAHD 87-89 (1994-1996). Oslobo enje 49/15695. Bratulić Josip. Brozović Dalibor. Zagreb 1980. st..368 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 617-618. 4038. Cerovina Slavko. 255 + 1 karta. Brozović Dalibor. Čaušević Dženana.. Kako je nastajao književni srpskohrvatski-hrvatskosrpski jezik. izdanje. Sarajevo 29..

. 4052. Džemal Čelić. ( uro Basler. “Sarajevo-Publishing”. 3034. 4056.. “Salko Čevra. 232-236. Narodna umjetnost (Bosna i Hercegovina). Čevra Salko. Svjetlost. Mostar 1996. Novi cvijet/Božićno izdanje 1994. “Širenje islama i islamska kultura u bosanskom ejaletu”. 1984. Čelić Džemal. 361-370. 5-34. Kulturno-historijski spomenici Hercegovine... Tokovi pisane riječi u Bosni i Hercegovini. Stolac 1984. Čelić Džemal. Islamski kulturni centar. "Pisana riječ u Bosni i Hercegovini od najstarijih vremena do 1918. (Za)što (je) bosančica. Trajanje u drvetu i kamenu. . JLZ. Baška Voda 1994. 4057. Currents of literacy in Bosnia and Hercegovina. godine – The Written Word in Bosnia and Herzegovina from Earliest Times up to 1918". 4055.. (S) ploče humske glagol”. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 2. Biblioteka Matica bosanska. Češljić Bojan. Gradovi i naselja. 4053. Najstariji samostani provincije Bosne Srebrene. Čelić Džemal. Sarajevo 1988... 4050. 4045.. Sarajevo 1982. 4048. JLZ Miroslav Krleža. 67-95. Most XXII/95 (6). Radio Sa XVI/60. EJ 3. Prilog proučavanju porijekla stare bosansko-hercegovačke gradske kuće. Zagreb 1987. 4049. 2. Grad (Bosna i Hercegovina). Stari mostovi u Bosni i Hercegovini. 2 izdanje. Graditelji Sarajeva.. 14-15. 23-25. 4047. 4054. Pisana riječ u Bosni i Hercegovini. Sarajevo 1982. NIRO Privredni vjesnik Zagreb-SSRN BIH Me uopćinska konferencija Mostar. Sarajevo 1987. 2 izdanje. EJ 4. Mostar 2000. izdanje. 7-9. Čelić Džemal. 702. Čelić Džemal. Zagreb.. Azra Begić). 433-434. Slovo Gorčina 12. Sarajevo 1998. 470-472. "Umjetničko blago Bosne i Hercegovine". 1986. 347-357. “Hercegovina (Fotomonografija Hercegovina)”. Čelić Džemal. Odjek XXXV/18.. Čelić Džemal – Mujezinović Mehmed. Biblioteka “Kulturno naslje e”. Dvorci (Bosna i Hercegovina).. (K-Ren)”. POF 41. Čelić Džemal. 38-44. Čelić Džemal. JLZ. Sarajevo 1991. Zagreb 1981. Domaće i orijentalno u materijalnom i kulturnom naslje u bosansko-hercegovačkih Muslimana. Zdravko Kajmaković. Zagreb. Veselin Masleša. 4046. Čelić Džemal.Kultura 369 4044. (Dvojezično).. Čelić Džemal. 4051. Čelić Džemal.

Rusanovići (Ro) 106.-2000. 4069. Regije 1-13. 49-128.. Previja (S) 105. Podlijak 1 (Ro). 145. Arheološka nalazišta. Beograd 1999. 4060. Legati hrvatskih iseljenika u Veneciji vjerskim ustanovama u domovini. Trnovo. Čorić Boris.. ZM. . Vogošća. K). AL BIH. 179-193. Mrkonjić Grad. Tom III. Pješivica 1 (Ro) 104. Zagreb 1993. Regije 14-25. Crkvina (Sjeversko. Regije 14-25. Čović Borivoj. ZM. Jablanica. Dolić (T) 173. Bosanska Dubica. Pismenost i knjiga bosansko-hercegovačkih Hrvata u osmansko doba. Sarajevo 1988. AL BIH. Regije 14-25. ZM. Grebnice (T) 180. Livno. Konjic. "Pisana riječ u Bosni i Hercegovini od najstarijih vremena do 1918. Gradina (Tepića gradina. Arheološka nalazišta. Sarajevo 1988. Čoralić Lovorka. Arheološka nalazišta. Ro). ZM. Bosanska Krupa. Čović Borivoj. Tom III. CCP XVII/31. Ro) 93. Orah (B) 188. 4064. Tom III. AL BIH. Regije 14-25. Rudo. Regije 1-13. Arheološka nalazišta. AL BIH. Sarajevo 1988. Borci (Vrlazje. Zagrebnice (T) 197. Hadžići. Čigoja Brankica. AL BIH. Trebinje 1982. Sarajevo 1988. Regija 17: Rogatica. 225. Naklo (Ilidža) 53. Sarajevo-Novi Grad. Sarajevo 1988. 4059. Sarajevo-Stari Grad. Veselin Masleša. 4063. Regije 1-13. P) 34. Regija 21: Prozor. Čović Borivoj. AL BIH. 4062.370 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. AL BIH.. Prijedor. Sarajevo 1988. Tribunia 6. Crkvina (Kamičani. Čović Borivoj. Tom III. Čović Borivoj. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Tom III. Arheološka nalazišta.. Praistorijski tumulusi sa srednjovjekovnim ukopima u selu Orahu kod Bileće. Golinjevo 1 (L) 238. Višegrad. P).. Sarajevo 1988. ZM. BK) 20. Pale. Ljeskova glavica (T) 185. Ljubinje. Ilidža. Trebinje. Regija 10: Sanski Most. Sarajevo 1982. 4068. Tom II. Kekića glavica (BK) 21. 4066. Regija 20: Bileća. Knowledge. Bihać. Sokolac. Arheološka nalazišta. Bosančica. Oštra glavica (BN) 38. Sarajevo-Centar. Mramorje (Ro) 102. Čović Borivoj. Ključ. Čović Borivoj. Ružić njive (B) 191. Regije 14-25. Regija 15: Ilijaš. Čović Borivoj. ZM. Tom II. Čović Borivoj. Rajino brdo (P) 55. Tom II. Čitluci (S) 94. Banovo groblje (L) 235. Stolac. 4058. Regija 1: Velika Kladuša. 4067. Gradina (Veliki Badić-Drenova Glavica. Cazin. Regija 22: Glamoč. ZM. Debelo brdo (C) 42. 7-26. Gučevo (Ro) 98. AL BIH. ZM. Brankovići (Ro) 92. Gradina (Sastavci. godine – The Written Word in Bosnia and Herzegovina from Earliest Times up to 1918". 4061. Novo Sarajevo. Velika gradina (Varvara. 4065. Sarajevo 1988. Arheološka nalazišta. Glavice (T) 175. SM).. Arheološka nalazišta. Regija 2: Bosanski Novi. 56-59.

. Gomile (Mrkodol. Tom III. Regije 14-25. AL BIH. Sarajevo 1988. Konjic. AL BIH. Gomile (P). ZM. Nalazi prvih ranoslavenskih naselja u Bosni i Hercegovini. AL BIH. Kaldrma (U). Glavica (D).. 249. 4074. 139-144. Arheološka nalazišta. Kladanj. Čremošnik Irma. Regije 1-13. Mostar. Regije 14-25. 297-298. 4073. ZM.. Regije 14-25. Bosanska Krupa. Rudo. Regija 1: Velika Kladuša. Crkvina (P). Sarajevo 1988. Regije 1-13. 4082. Jazbine 1 (Bi) 91. 109. Gomile (Matin han. Bosanska Dubica. 4072. Regije 14-25. Cazin. Čremošnik Irma. ZM. Gromile (Čavkići). Arheološka nalazišta.. Tom III. Šiljak (Dolac. Regija 16: Olovo. Regija 21: Prozor.. 35. Tipovi slovenskih nastambi na enih u sjeveroistočnoj Bosni. AL BIH. Sarajevo 1988. Klisica (Z) 92. Tom II. Han Pijesak. Sarajevo 1988. Živaljevići (Pribićevac. Regija 24: Lištica. Sarajevo 1988. ZM. 4079. Ljubljana 1981. ZM. 4080. Tom III. Čremošnik Irma. 4075. Čović Borivoj – Marijanović Ivanka. ZM. Ro). Gradina (Crkvine. D). Regija 23: Duvno. L). Tom III. Arheološka nalazišta. Arhivski vestnik 31. ZM. Tom III. Brodac (Bi) 89.. Čitluk. Čović Borivoj – Miletić Nada. Arheološka nalazišta. AL BIH. Posušje. Čović Borivoj. Čović Borivoj.. AL BIH. Šekovići. Čović Borivoj – Miletić Nada. Arheološka nalazišta. Velika gradina (D) 277. Srebrenica. Gomile (Omolje. Arheološka nalazišta. Regija 17: Rogatica. Mandina gradina (D) 270. B). 4081. 20. Ljubljana 1980. Čremošnik Irma. Sarajevo 1988. Bijeljina. AL BIH. ZM. Beograd 1979. Stećak (P) 276. 132-158. AL BIH. Čremošnik Irma. Jablanica. Čović Borivoj – Miletić Nada. ZM. Gradina (Mokro. Prijedor.. AL BIH. Čremošnik Irma. Grad (D) 264.. Čović Borivoj – Miletić Nada. 4077. Posušje. Bratunac. Gradina (D) 264-265. Sarajevo 1988. Sarajevo 1988. Vlasenica. Tom III. Regije 14-25. 4076. Bronzani nalazi sa slavenskih naselja sjeveroistočne Bosne. Arheološka nalazišta. 4078. Sokolac.. Višegrad. D) 263. Livno. 93-99. Oraščići (Bi) 95. Tom II. Bosanska Rača 1 (Bi). Tom III. D). Gradac (Donji Kranjčići. P). Regija 22: Glamoč. Sarajevo 1988. ZNM 9-10. ZČ 35/1-2. Arheološka nalazišta. 213. 4071.Kultura 371 4070. Regije 14-25. Regije 14-25. 71. Bihać. Regija 2: Bosanski Novi. G). Regija 6: Brčko. Prekaje (Bi) 96. Arheološka nalazišta. Regija 23: Duvno..

Regije 1-13. 4085. 329. Tom III. Teš). Šekovići. Busovača. 4084. Čremošnik Irma. Mostar. Regije 14-25. Tom III. Regija 17: Rogatica. 203. Ljubuški. Čremošnik Irma. ZM. Srebrenica. Čremošnik Irma. Sarajevo 1988. Crkvište (S). ZM. AL BIH. Arheološka nalazišta. 210. Tom II. 4086. Pale.. Maglaj. Arheološka nalazišta. 296. Tom III. Vitez. Palačište (Palačišće. Sarajevo 1988. . Regija 13: Travnik. Tom III. Regije 14-25. Sarajevo-Stari Grad. Regije 14-25. AL BIH. Regija 21: Prozor. Ilidža. ZM. AL BIH. Hadžići.. Regije 1-13. AL BIH.. Sarajevo 1988. Regija 20: Bileća. Pucarevo. Tom III. Tom III. Sarajevo 1988. Trebinje.. SarajevoCentar. Višegrad. AL BIH. Arheološka nalazišta. Regije 14-25. Sarajevo 1988. Regija 8: Teslić. Sarajevo 1988. 4088. Arheološka nalazišta.. Jablanica. 4093. Rudo.. Neum. Dračeva strana (B) 173. Regija 25: Grude. Regija 25: Grude. Vlasenica.372 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Sarajevo 1988. Rimsko utvr enje na Gradini u Biogracima kod Lištice. Novo Sarajevo. AL BIH. Čremošnik Irma. ZM. Regije 14-25. Crkvina (B) 170. AL BIH.-2000. Arheološka nalazišta. Sarajevo-Novi Grad.. AL BIH. Čremošnik Irma. Sarajevo 1988. Čapljina. 116. 4087. ZM. 41. Ljubuški. Regija 16: Olovo. ZM. 4092. Regije 14-25. Čitluk. Regije 1-13.. 324. Regija 15: Ilijaš. Bratunac. Regija 24: Lištica. 68. Zavidovići. Krstac (S) 184. Kladanj. Sarajevo 1988. Crkvine (Žabljak. Žepče. ZM. Sokolac. Tom III. 4091. Kršće (V) 100. ZM. Lopare. Arheološka nalazišta. Crkvina (K). Čapljina. Sarajevo 1989. Čremošnik Irma. Konjic. ZM. Stolac. Arheološka nalazišta. Tešanj. Ljubinje. Sarajevo 1988. ZM. Tom II. Tom II. Ilidža). Čremošnik Irma. Sarajevo 1988. AL BIH. 4083. Han Pijesak. Gajevine (V) 94. Neum. 4089. Arheološka nalazišta. Vogošća. Čremošnik Irma. Regije 14-25. 4090. Arheološka nalazišta. P). GZM (A) 42-43 (1987-1988). Gradina (M). Trnovo.. 83-128. Arheološka nalazišta. Čremošnik Irma. Arheološka nalazišta. Crkvina (Rogačići. AL BIH. AL BIH. ZM. Gorica 4 (G). Tom III. Čremošnik Irma. Kućišta (Č). Zvornik. Zenica. Regije 14-25. Čremošnik Irma – Glavaš Tihomir. Ugljevik.

Knjiga 6. Ćeman Mustafa. duhovnici. Stad och arkitektur i Bosnien och Hercegovina. Rabotnici. 17-28. Kulturna povijest Hrvatske (eseji i panorame). Islamsko naslije e u umjetnosti Bosne i Hercegovine (prvi dio). (I-227. 4102. Svjetlost. Donji Vakuf. Equilibrium. 241-247. Zagreb 1994. Bugojno. 4096. III-302). Beograd 1997. 4103. Sebil d. Biblioteka Prošlost i sadašnjost. 4106.. Odjeci ritersko-dvorjanske kulture u Bosni. Regije 1-13.. Det islamiskt arvet i konsten i Bosnien i Hercegovina. duhovnici. Rabotnici. AL BIH. ZM. Beograd 1997. “Mustafa Ćeman. 4098. 446-454. Ćeman Mirza Hasan.. Ćeman Mirza Hasan. Črnja Zvane. 61-69. Svjetlost. II-240. 35-45.. o. 4097. I-III.. Ćirković Sima.. Stockholm 1999. 4099. Bosnien – ett islamiskt kulturarv i Europa. Biblioteka Dimenzije istorije 1. (* Macan Trpimir. Ćirković Sima. Bosnien – ett islamiskt kulturarv i Europa. Sarajevo 1988. Biblioteka Dimenzije istorije 1. o. 435-445. Sarajevo 1994. 263. 26-27.. Ljiljan IV/64. 4095. Dvor i kultura u bosanskoj državi.. Jajce. “Čudesna Jugoslavija”.. Feljton: Obljetnice – 220. "Bosna i Hercegovina u tokovima istorijskih i kulturnih kretanja u jugoistočnoj Evropi". 37. (drugi dio). 13-20. GR IZ BiH LXII/1-2. “Trpimir Macan. Ćeman Mustafa. Kupres. Ćeman Mirza Hasan. Foremal fran Zemaljski muzej. Sarajevo 2000. Metaljka (Metalka. Gornji Vakuf. Medelhavsmuseet. “Sima Ćirković. Sarajevo 1989. Sarajevo 1982. “Sima Ćirković.. 4100. En moske i Maglaj.. Društva srednjovekovnog Balkana”. Povijesni prijepori”. 4101. Regija 12: Šipovo. Petsto godina bošnjačke književnosti. Arheološka nalazišta.) 4104. Sarajevo-Ljubljana 1993. Ćirković Sima. Otokar Keršovani. 182. Dubrovnik 1992. Stockholm 1999. . 283-302. ZM.. Dvor i kultura u srednjovekovnoj bosanskoj državi. Rijeka 1978. Društva srednjovekovnog Balkana”. 97-118. Sarajevo 1968. GR IZ BiH LXII/34. MH. Ćerić Salem. Bibliografija bošnjačke književnosti”. vojnici. Sarajevo 2000.. 246. Muslimani srpskohrvatskog jezika. Equilibrium. vojnici. 4105. Ćeman Mustafa. Čremošnik Irma – Miletić Nada.Kultura 373 4094. godina ‘Hasanaginice’ (8): (8) (Dubrovačko-bošnjačke veze.. Ogranak Dubrovnik. Sarajevo... J). Medelhavsmuseet. Feljton: Petsto godina bosanske (muslimanske) književnosti (1): (1) Ljiljan II/33. Tom II.

Marginalije o jeziku i oko njega (pretisak iz Život XIX/11-12.. Marginalije o jeziku i oko njega (pretisak iz Život XIX/11-12. 2. 4107.374 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Nolit. Viteške igre (84-85). Leksikografski zavod Miroslav Krleža.-2000. Boston. “Enciklopedija hrvatske umjetnosti 1. 415-423. Sarajevo 1989.. Behar III/14-15. 4110. “Mak Dizdar. Marginalije o jeziku i oko njega. Press centar Armije RBIH. an Annotated bibliography. Sarajevo 11... 4117.) 4111. prepisivač i iluminator (XIV. Vojna biblioteka 15. (dvojezično: hrvatski i engleski) 4114. 96-97. Beograd 1999. Ćirković Sima. D. Emanuel Grk. Dvor (139-142). Kameni spavač”...02. Iluminacija. Bilješke i rječnik manje poznatih riječi. Biblioteka Bosanski krug. Art and Architecture in the Balkans. 159-171. Novi Sad 1984. Etide iz stare srpske književnosti. 4108. Svjetlost. Dimitrijević Branka. 1988. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. . 1417. Bosanski jezik”. 384. Massachusetts 1984.. Svetovi. Dizdar Mak. Ćurčić Slobodan. slikar (2). Zograf 15. 187-200. Emanuel Grk. (* Gabelič Smiljka. Delonga Vedrana. GZM (A) 42-43 (1987-1988). st) (38). 4109. Uprava za politička pitanja Generalštaba. fraza i pojmova. Sarajevo 1995. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Beograd 1984. 4113.. Dizdar Mak. “Senad Halilović. 4119..) 4115. Muzej hrvatskih arheoloških spomenika. Oslobo enje 45/14240. dopunjeno izdanje.. “Bosanski jezik”. Knowledge. Deretić Jovan.. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Ćošković Pejo. Srpski jezik. Dizdar Mak. D. 4120. 688-693. “Bribir u srednjem vijeku. 4112. Emanuel Grk. Sarajevo 1970). Staklo (694-696). 7. Biblioteka Ključanin. Staklo / Glass. Deanović Ana. Zagreb 1994. 23-34... “Hrvatski biografski leksikon IV (E-Gm)”. Beograd 1999. 4116. (* Gordić S. Dizdar Mak. (A-Nove)”. Deretić Jovan. Ćorić Božo. 3 promijenjeno izdanje”. Analiza proporcija tlocrta crkve u Gracu kod Hadžića. Oružje kroz vijekove (Izložba). Zagreb 1995. 4118. Sarajevo 1998. Novi Sad 2000. Knowledge. 38. 189-190. Reference publications in art history. Split 1996. Istorija srpske književnosti. Zagreb 1998. Sarajevo 1991. LMS 433. 69-72. Beograd 1983. 356-359... slikar (1). Biblioteka Savremenici. Sarajevo 1970).

srednjovjekovna nekropola u Crvenom Grmu. O starim bosanskim tekstovima. i 12. Humac 1996. Sarajevo 1998.. 4126. Čapljina.. 4131. Oslobo enje 35/10746. IA MI BiH. Sarajevo 1988.. Drugo. Sarajevo 1998. 153-160.Kultura 375 4121. Krstionica iz močvare. dr. Godina 44.. Hrvati se ne mogu odreći ćirilice (Razgovor s prof. Sarajevo 1998. Putovanje Alberta Fortisa kroz Hercegovinu 1773. ljudi i vrijeme.”. ZM. Kršni zavičaj 28. Drinova Draga (Lj) 323. Hercegovina 4. kolovoza 1995. 4124.. Mostar . 4133.). Dodig Radoslav. dopunjeno i izmijenjeno izdanje. Razvoj i perspektive obrazovanja nastavnika u Bosni i Hercegovini.. 4122. Dodig Radoslav. 4125. Marginalije o jeziku i oko njega (pretisak iz Život XIX/11-12.-1995. Davne crkve u Gorici (Starokršćanska i starohrvatska crkva). Greda . .. 5. “Senad Halilović. Dodig Radoslav. Mostar 1985. V + 215. Ljubuški. Na temeljima hrama boga Jupitera (Muzej franjevačkog samostana na Humcu kod Ljubuškog). AL BIH. Stećci u Drinovoj Dragi u Veljacima (U čast 600. 75-92 4123. 14. Dizdar Mak. 4128. 143-148. I knjiga. (Priredili: Enes Duraković i Fehim Nametak). Regije 14-25. Mostar 1997. Humac 1995. Dodig Radoslav. 4127. Sarajevo 06. 9-13.. Naša ognjišta XXIV/211. kulture i sporta/športa. Dodig Radoslav.. Tomislavgrad 1994. 17-22. Greda (Lj) 327. Neum. Arheološki lokaliteti u Ljubuškom. Dizdar Mak. Federalno ministarstvo obrazovanja. Ziral-Naša djeca. Dodig Radoslav.. Kršni zavičaj 29. Dodig Radoslav. 176-177. Sarajevo 1987.. 50-53. Sarajevo 1995.05. 4132. Dodig Radoslav.. obljetnice spomena Veljaka (1395. Dodig Radoslav. Dizdar Srebren. Dodig Radoslav. Hercegovina 3 (11). 4130. 13. nauke. “Bošnjačka književnost u književnoj kritici (Starija književnost)”. Bosanski jezik”. Tomislavgrad 1993. Regija 25: Grude. Kalendar Napredak za 1996.. 225-240. Mlade kod Veljaka – kontinuitet od antike.. Baština. Sarajevo 1970). Zbornik Znanstvenog simpozija održanog u Ljubuškom 11. Naša ognjišta XXIII/198. Hercegovački spomenici kulture. “Ljubuški kraj. Tom III. 4129.. Arheološka nalazišta.Zagreb 1996. Dizdarević Hasko. 1978. 4134. 73-80. Knjiga 1. Vladom Pandžićem). Izdavačka kuća Alef.

4139.. 4-13. Dugandžić Ivan. Dragojlović Dragoljub. Beograd 1981. 15.. 4141. KI XV/59. Znak Bosne IV/56. Beograd 1983. Tomislavgrad 1996. Svetovi. 4149. Durić Rašid. Dragojlović Dragoljub.. 4138. Istorija srpske književnosti u srednjovekovnoj bosanskoj državi. KI XVI/62.. 4147. Posebna izdanja 21. Dragojlović Dragoljub.. Oteti stećak.. Skopje 1986. Obrednik krstjanina Radosava i staromakedonsko nasle e.. 4146. 75-80.. Beograd 1983. Dugandžić Ivan. Obavijesti HAD XXVIII/1. Hrvatske predaje i legende o starim grobljima u Bosni i Hercegovini. 4143. Dodig Radoslav – Bošnjak Šime. 49-57. Balkanološki institut. 4148. .. 234. Beograd 1995. 213-258. Stara groblja i nadgrobni belezi u Srbiji. 4140.. Beograd 1984... Dragojlović Dragoljub.-2000. Beograd 1983. Biblijska književnost u srednjovekovnoj Bosni (II). Dragojlović Dragoljub. 87-128. Dragojlović Dragoljub.376 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Crkvena književnost u srednjovekovnoj Bosni do sredine XIII veka. Dragojlović Dragoljub. Zbornik radova”. Zagreb 1993. Novi Sad 1997. 41-51. 4145. Duvnjak Stjepan. Nekropola Biloševića u župi Rasno. Naša ognjišta XXVI/226. Motrišta 15. 603-610. Naša ognjišta XXX/273. KI XVI/61.. Tomislavgrad 2000. 4137. Vesti o pozorištu u srednjovekovnoj južnoslovenskoj književnosti. Zagreb 1996. Dragojlović Dragoljub. Zenica 1998. Biblioteka AZ. 39-46. KI XIII/52. KI XVI/63. 339-346. Istorija srednjovekovne bosanske književnosti (III). MANU. SANU. 471-478. Apokalipsa bosanskih krstjana i staroslovensko književno nasle e. Franjevački samostan u Kraljevoj Sutjesci. 4135. Gračina kod Otrić-seoca (Metković) – pretpovijesni i srednjovjekovni lokalitet. Beograd 1984.. Dragić Marko. 2427. “Folklorni teatar u balkanskim i podunavskim zemljama.. Zbornik na trudove posveteni na akademikot Mihailo Apostolski po povod 75 godišninata od životot. Kolo VII/2. Mostar 2000. 4144. 26. Istorija srednjovekovne bosanske književnosti (I). 4136. 4142. Bosanski izme u srpskoga i hrvatskoga jezika. Dudić N.

11-15. ur ević Milan. Duvnjak Stjepan.. 4156. “Istorija srpskog naroda. Prva knjiga.. 1989. Prva knjiga. Gradina (Sovjak. Beograd 1982. BG). 146-148. 343-370. “Arheološka problematika zapadne Bosne”.. Babića kula (BG). SKZ. 4157. Berek (L) 47. Poslednja umetnička žarišta. Prnjavor.. “Istorija srpskog naroda. 273-296. Krijesnica II/6. OOUR Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Sarajevo. 4153. Zograf 18. Laktaši.. Gradina (Vakuf. Regije 1-13. Gradina (Turjak-Šmitrani. 230-248.. SKZ. . 315. BG). Crkvište (BG) 48. SKZ. Beograd 1981. AP 23.. 535-545. Preokret u umetnosti Nemanjinog doba. 4160. “Pedagoška enciklopedija. Ražljevi (BG) 54. Gradina (JablanicaKoturevi. Sarajevo 1988. Počeci umetnosti kod Srba. Vojislav. Druga knjiga. 4154. Baćin (BG). 46-53. Sarajevo 1983. Palanka (BG) 53.. 4158. Lisičji brijeg-Cintor (BG) 52. 4152. AL BIH. ur ević Milan. Arheološka nalazišta. Vojislav. Erceg Vlado – Franković Dragutin – Tošić uro. Beograd 1981. Kace (BG) 51. Zbornik 1. Vojislav. Umetnost u Bosni izme u jadranskih gradova i Srbije. 4159. BG). Beograd 1982. urića brdo (BG) 49. urić J. “Istorija srpskog naroda. Republički zavod za unapre ivanje vaspitanja i obrazovanja OOUR Izdavanje udžbenika i udžbeničke literature Titograd. IRO Školska knjiga Zagreb. Tom II. Ranoslovenske gradine na području Bosanske Gradiške. urić J. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Beograd. Druga knjiga. ZM. Vojislav. Gradić (BG). Gradina (Trebovljani. Beograd 1996. Gradina (Bistrica. AD BiH. BG). 1“. Zavod za izdavanje udžbenika Novi Sad. Vrijednosti i važnosti franjevačkog samostana u Kraljevoj Sutjesci. Nadgrobni spomenici oblasti Rasa. Gornji Pogradci. Nagoni (BG). urić J. Od najstarijih vremena do Maričke bitke (1371)”. 225229 + 1 karta. Beograd 1987. Od najstarijih vremena do Maričke bitke (1371)”. BG). Marijin grad (BG). SKZ. Erdeljan Jelena.Kultura 377 4150. BG) 50. Regija 3: Bosanska Gradiška. Doba borbi za očuvanje i obnovu države (1371-1537)”. Osnovne odlike razvoja pismenosti i školstva u srednjem vijeku.. Gotičko slikarstvo u Vizantiji i kod Srba uoči turskog osvajanja. Varošanka (BG) 55. 4151. BG). Srbac. Bosanska Gradiška – srednjovekovni grad. “Istorija srpskog naroda. Doba borbi za očuvanje i obnovu države (1371-1537)”. Vrbaška. urić J. Beograd 1982. 4155. Gradina (Seferovci. ur ević Milan. Zenica 1995. urić J. Vojislav.

T) 45... Zagreb 1992. “Guide to through collections of the National Museum of Bosnia and Hercegovina”. 49-71.378 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Crkvina (Umoljani. Nošnja (Kasni srednji vijek) (124-126). Quellen und Beitrage zur kroatischer Kulturgeschichte 1. Stećci iz okoline Donjeg Vakufa. Gradina (Prečani. Pod gradom (Okruglica. 4163. 4171.. 408-410. 4170. obljetnici dolaska Židova u Bosnu) Encyclopedia moderna XIII/3 (39). asillardan lahdler ile Anadoludaki XII-XIV yuzyillardan musahhas tasvirli turk mezar taslari arasinda bir mukayese. Crkvina (Ilijaš). Gradina (Dovlići-Šehovine. Bugojno 1990. POF 30. Mostar 2000. F.02. Crkvice (T). Crkvica (Ilidža). Mali Križ (Ilidža) 51. 4167. 88. Gradac (Nahorevo. 1997. Trubačev. Mramorje (P) 52. Sarajevo 1989. 14.) 4164. . Sarajevo 1989. 47-67. Vogošća.. Moskva 1974-1988. Ethnological department. München 1991.. 4165. Knowledge. 4168. 141. Tragovi u kamenu (Jedan majdan stećaka na Gatačkom polju star je najmanje petsto godina). Sarajevo 1988. V). Gradina (Prača. “Vodič kroz zbirke Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine”.. 4161. XIII-XVI. Most XXVI/124 (35). Fazlagić Nasuf. Sarajevo-Centar. 107-138.. Oslobo enje 54/17496. Grobovi (Kasni srednji vijek) (88-89). Fabijanić Radmila – Popić Marica. Juraj Dragišić (1445-1520) i Židovi (O 500. P).. P). Erdeljan Jelena. T) 41. Dolovi. Pocrkavlje (Ilijaš). (* Knežević Anto. Pavlovac (Ilidža). Minijature. (* Kessler Wolfgang. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Esin Emel. Nova obzorja 8 (Godišnjak za književnost i kulturu). Z. Nauka. Fazlagić Nasuf.) 4166. Otvetstvennyj redaktor člen-korrespondent AN SSSR: O. Radovi Zavoda za slavensku filologiju 24. Juraj Dragišić und Johannes Reuchlin. P) 44-45. Erdman-Pandžić Elisabeth. Südostforschungen 50. N. Podlipa (V) 54. Opšti leksikografski dio. Sarajevo-Novi Grad. Crkvina (Krst. Eine Untersuchung zum Kampf für die jüdischen Büchler mit einem Nachdruck der ‘Defensio praestantissimi viri Joannis Reuchlin’ (1517) von Georgius benignus (Juraj Dragišić). Sarajevo-Stari Grad. Beograd 1999. ZM. Foch Slavische Philologie der Universität. Praslavjanskij leksičeskij fond. 434-435. Bosna i svijet. Gradac (Bogetići. ZM. Fabijanić Radmila – Popić Marica. ZM. 4169. T). Bamberg 1989. Fekeža Lidija. C) 44. Gradina (Šišići. vypusk 1-15 (A-lokač)”. Tom I. T). Odjeljenje za etnologiju. Sarajevo 19. Gradac (H). Zagreb 1989.. Regija 15: Ilijaš. Crkvište (P) 41-42. “Ètimologičeskij slovar’ slavjanskih jazykov. Fekeža Lidija.. ‘SIN’ (Bosna-Hersek'de Bogomillere atfedilen. Sarajevo 1980. 4172. Erdman-Pandžić Elisabeth – Pandžić Basilius. 183-188.-2000. AL BiH. 4162.

Srednjovjekovne crkve u Bosni i Hercegovini. Pale. Sarajevo 08. Fekeža Lidija. AL BIH. "Bosna i Hercegovina i svijet". ZM. Filipović Muhamed. Fekeža Lidija.01. 39-45. 257-295. Srednjovjekovna Bosna u tokovima evropske civilizacije. Oslobo enje 53/17087. Safet Nurković. Sarajevo 2000. 81-96. Fekeža Lidija. 83-98. 4181.. 219-233. kulture i sporta. . Sarajevo 1988. Muzička kultura.02. 11. Fekeža Lidija – Gavrilović Margit. 1996. Fekeža Lidija. Znanstveno tumačenje prošlosti. Oslobo enje 47/14968. “Uzeir Bavčić. MH. Sarajevo 20. 19. Fahrudin Isaković. Tom III. Trnovo. Fekeža Lidija. Radio Sa IX/31. Slika iz života srednjeg vijeka (Izložba ‘Bribir u srednjem vijeku’)... do 21. Sarajevo 1996.. Sarajevo 1989. Sarajevo 05. Fekeža Lidija – Gavrilović Margit. Stećak I/12. 1996. “Vrhbosna/Sarajevo kroz stoljeća.01. 4179.. 4185. 18. Arheološka nalazišta. 13/1999. Sarajevo 1980. Dokazi bosanske samostalnosti (Na Visočkom polju nalaze se četiri značajna lokaliteta). Sarajevo 1994. BiH. Dopunska nastava)”. Orijentalni institut-Institut za istoriju. Spomenici – svjetlo Bosne. Kulturna i društvena historija Bosne i Hercegovine (7 i 8 razred osnovne škole. 4186.. Sarajevo 1996. Regije 14-25. 4180. godine. 4184. 4173. i 14/2000.. 4182. 9. Fekeža Lidija. Institut za istoriju. Sarajevo 1999. Ferović Selma. 483-532. održanog 19. HM III/11-12.”. marta 1993. 1990. Rezultati ranijih arheoloških istraživanja kasnoantičkih i srednjovjekovnih lokaliteta na području Sarajeva.. 4183. 19-34. 1996. nauke. Sarajevo 1997. 4177. Hadžići. Srednjovjekovni arheološki spomenici Sarajeva i bliže okoline. Muris Spahić. 209-231.Kultura 379 Novo Sarajevo. Ilidža. Keramičke posude u grobovima ranoslavenskog perioda na teritoriji Bosne i Hercegovine. Radovi sa znanstvenog simpozija Pola milenija Sarajeva.. Ministarstvo obrazovanja. 12. Fekeža Lidija.. 4176. BF V/8. Selma Ferović. Srednjovjekovne crkve u Bosni i Hercegovini. Oslobo enje 53/17088.. Fekeža Lidija. FBiH. Separat Hrvatske misli 11/12. 4178. “Prilozi historiji Sarajeva”.. Sarajevo 09. GZM (A) 42-43. 4175. Srednjovjekovni arheološki spomenici Sarajeva i bliže okoline.11. Sarajevo 1997.. Uvod u razvoj teorijske misli u Bosni i Hercegovini. Fekeža Lidija. Oslobo enje 53/17390.

Fisković Igor. Fisković Igor.. 215-217. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. (A-J)”. Bonino da Milano. SKK. Köln-Weimar-Wien 1995. Mostar 1998. Marulić XXI/4. Split 1982. Zagreb 1988. Eseji”. Fisković Cvito. 211-218. 27-31. Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku... Bosni i Hercegovini. (* Balentović Ivo. XIV + 989.. Zagreb 1998. Marulić XXI/6. (* Prcela Frano. Geschichte der kroatischen Literatur. Mostar 1997. Zagreb 1989.. 102-183. . VAHD 72-73... Kabes IV/31-32. “Zbornik Župe dubrovačke”. Fisković Cvito. 4190. Fisković Cvito. 4198. 4188. 4196. Split 1982. JLZ Miroslav Krleža.. 4193. 17-57. Split 1982. Fisković Cvito. Osvit 1-4. Dalmatinska graditeljska baštia. Marulić XXI/6. Logos.. “Cvito Fisković. Frangeš Ivo. Bogosalić Radivoj.. Eseji”.. 4197. 58-77.) 4200. Eseji. Zagreb-Ljubljana 1987. Feljton: Bosna i Hercegovina (8): (8) (Kultura Bosne i Hercegovine).. 4195. 4194. sadašnjosti i budućnosti 1". Povijest hrvatske književnosti. SKK. Zagreb 1983. 3-10.380 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.. 263-277. dubrovački klesar. Filipović Muhamed. 745-746. Zagreb 1988. Dalmatinski majstori XIII-XVI stoljeća u Srbiji. Pogled na crkvene spomenike iz srednjeg vijeka u Konavlima.. 4192..) 4199. 4189. Ivaštinović Jakov. 522-523. Frangeš Ivo. Posebna izdanja. Fisković Cvito. “Cvito Fisković. klesar. Zagreb 1988. “Hrvatski biografski leksikon II (BjC)”.. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. Stoljeća književnog i kulturnog djelovanja franjevaca u Bosni i Hercegovini. Logos. Zagreb 1989. Stećci u Župi dubrovačkoj. 156-157. Antun. Eseji”. Split 1982. JLZ Miroslav Krleža. JLZ. Zagreb 1984. 740-744.-2000.. Logos. 655. Srednjovjekovne čaše iz Orebića i Nevesinja. Dubrovnik 1998. “Hrvatski biografski leksikon I (ABi)”. Monografije 15. “Franjevci na raskršću kultura i civilizacija (Blago franjevačkih samostana Bosne i Hercegovine“. Naše urbanističko naslje e. "Konavle u prošlosti. 196. Fisković Igor. 4187. 81. 4201. Fisković Cvito.. 3-21 + 7 slika. Böhlau Verlag. Fisković Igor. MGC. 244. SKK. Frangeš Ivo. Dubrovnik 1985. Nuk Hrvoje. Split 1979. SKK. “Cvito Fisković. Logos. CCP XXII/41. 4191.

Gavran Dragan. Visoko 1983. “Ignacije Gavran. 4213. 4206. Split 1983. Stećci govore svojim jezikom (Prilog proučavanju hrvatskog jezika na stećcima stolačkog kraja). 283-294. Humski zbornik 4.. 4209. Kraljev dvor u Kraljevoj Sutjesci. Fučić Branko.. Gavazzi Milovan. Povijesni osvrt na ‘aktualnu’ jezičnu problematiku. 10-11. Hrvatski glagoljski i ćirilski natpisi.. 236-243. 8. 4210. Hrvatski glasnik II/25. Prilog proučavanju prapovijesnih vjerovanja. Zagreb – Stolac 1999. Moderna vremena Zagreb. HAZU. 4207.. Putevi i putokazi (Niz članaka o našoj prošlosti)”. Gavran Ignacije. 4212.. “Ignacije Gavran. Gavran Ignacije. 4215. Stećci. Knjižnica Baština. 179-181. Knjižnica Baština.Kultura 381 4202. Svjetlo riječi IV/37. 435-440. Gavran Ignacije. Radovi simpozija povodom 9 stoljeća spominjanja bosanske biskupije (1089-1989). Knjiga 1. Vrhbosanska visoka teološka škola. 10-11. u Visokom. 4205. 10-11. Grafocolor Zagreb. Putevi i putokazi (Niz članaka o našoj prošlosti)”. Sarajevo 1984. 3-7. Galić Stjepan. 15. SV 4. Svjetlo riječi. Kraljev dvor u Kraljevoj Sutjesci.. . Zagreb 1987. Sjevreni i južni put (Glagoljica i ćirilica). VAHD 76. Svezak I. Antička nekropola u Sinju.. 4214.. 4208. “Stolac u povijesti i kulturi Hrvata”. Kultura. Zagreb 1978. 4203. znanost. Zagreb 1997. Visoko 1983. umjetnost”. 89-96. Gabričević K. Hrvatske gusle. Zenica 1995. Kraljevska crkva u Milima.. Svjetlo riječi I/8. Tuzla 1994. JLZ Miroslav Krleža. 162-164. 4204. “Vrela i sudbine narodnih tradicija”.... Općina Stolac.. “Kršćanstvo srednjovjekovne Bosne". Svjetlo riječi. Nakit. Knjiga 1. Fučić Branko. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 2. Grobovi s krugom od kamena u Bosni i Hercegovini. Gavran Ignacije.. Sarajevo 1991. Franković M. Gavran Ignacije. Sarajevo 1988. 4211. Gagro Karmen. (K-Ren)”. “Hrvatska i Europa.. Fojnička misnica i kralj Matijaš. Svjetlo riječi II/10. 417-421. Sarajevo 1986. Krijesnica II/4. Gavran Ignacije. Sarajevo 1988. Svjetlo riječi I/3. Stećci.

Fojnička misnica i kralj Matijaš. Knjižnica Baština. Bosanski franjevci i graditeljstvo. Svjetlo riječi XV/175. Knjižnica Baština.. Putevi i putokazi (Niz članaka o našoj prošlosti)”. Svjetlo riječi XI/129.. Knjižnica Baština. Gavran Ignacije. 186-188. Putevi i putokazi II. Sarajevo 1988. Gavran Ignacije. Putevi i putokazi III (Niz članaka o našoj prošlosti)”. Gavran Ignacije. 4226.. Svjetlo riječi. Gavran Ignacije. Visoko 1998. Nepoznati svijet bosančice. Do veličine – u izbjeglištvu (Fra Juraj Dragišić.) 4227.. 14-15.. Lapidarij Franjevačke gimnazije Visoko. Visoko 1998. BF VI/9. 14-15. Gavran Ignacije. Knjiga 1.. (* Karamatić Marko. Sarajevo 1988. Gavran Ignacije. “Ignacije Gavran. 4225. (Niz članaka o našoj prošlosti)”. Sarajevo 1998. 340-341. Livno 1995. 4224.. Sarajevo 1990. “Ignacije Gavran. 4217. “Ignacije Gavran. Livno 1995. Knjiga 6. Livno 1993. 4221. Sarajevo 1997. 1445-1520). 4222. Livno 1995. 12-13.. 12-13. Knjiga 6. 226-232. Svjetlo riječi XIII/151. Nadgrobnik nepoznatog velikaša (Stećak iz Donje Zgošće). Gavran Ignacije. Svjetlo riječi. Knjižnica Baština.382 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.. Svjetlo riječi. Knjiga 1. “Ignacije Gavran. Svjetlo riječi. Sarajevo 1998. Sarajevo 1998. Gavran Ignacije. Kraljevska crkva u Milima. 28. u Visokom. 9-14. Gavran Ignacije.. “Ignacije Gavran. 211-215. Bosanski vitezovi (Igre i natjecanja u našoj prošlosti). Putevi i putokazi (Niz članaka o našoj prošlosti)”. Livno 1995. Gavran Ignacije. Gavran Ignacije.-2000.. Svjetlo riječi XIII/142. Nadgrobnik nepoznatog velikaša (Stećak iz Donje Zgošće). 4216. Knjižnica Baština. 14-15. (Niz članaka o našoj prošlosti)”. 182-185... Svjetlo riječi XI/122. 4223. Livno 1995. Do veličine u izbjeglištvu (Fra Juraj Dragišić 1445-1520). Gavran Ignacije. Svjetlo riječi VIII/87.) 4228. Kratki vodiči kroz Franjevačku gimnaziju i njezin lapidarij. 340-341. Svjetlo riječi.. Putevi i putokazi II. Knjiga 7. Vrijeme gradi vrijeme razgra uje (Katoličke crkve u Jajcu kroz stoljeća). 4220. 28. 4218. BF VI/9. Bosanski franjevci i crkveno graditeljstvo. 10-11.. (* Karamatić Marko. . Gavran Ignacije. 4219.

1819. 4240. Zenica... “Ignacije Gavran. Sarajevo 2000. GZM (A) 42-43 (1987-1988). . 4241.02. 6. (KUN VII/259). 62-64. Rebrovac. 4233. Dvije predromaničke crkve iz okolice Sarajeva. Glamočanin Fidreta.. Zenica – srednjovjekovna nekropola. Sarajevo 2000. Sudbina jednog grba na kamenu (Nadgrobni spomenik knezu Petru Nikoliću u Vranjevu Selu kod Neuma). Nepoznati svijet bosančice.. Zenica. Glamočanin Fidreta.. Rebrovac. Sarajevo 1999. 231-237. Me uputnica. Knjiga 7. Dvije predromaničke crkve iz okolice Sarajeva. Iskopavanje preromaničke crkve u Vrutcima kod vrela Bosne.. GZM (A) 37. Putevi i putokazi III (Niz članaka o našoj prošlosti)”. Sarajevo 1988. Me uputnica. 1981. Balcanoslavica 7.”. “Ignacije Gavran. Gavran Ignacije. Glavaš Tihomir.. Ljepotica u zabiti (Samostanska crkva u Kraljevoj Sutjesci). Oružje kroz vijekove. 4237. 13/1999. Glamočanin Fidreta. 1986. AP 22. Svjetlo riječi. Glavaš Tihomir. Knjiga 7. Putevi i putokazi III (Niz članaka o našoj prošlosti)”. Sarajevo 1988. 4234. Beograd 1979. Sarajevo 1982. Nekropola knezova Nikolića u Vranjevu Selu kod Neuma. 154-156. Gavran Ignacije. 4230. 111-118. A contribution to the study of the Medieval town of Visoki. Sarajevo 06. Zenica 27. Glavaš Tihomir. (Podlistak Kultura i umjetnost II/7).. Sarajevo 1998. 143-164.. Me uputnica... Naša riječ XXV/1468. 4231. Vrijeme gradi. Rebrovac. Naš svijet XXIV/269. Glavaš Tihomir. Glavaš Tihomir. 4236. Beograd 1981. 4235.Kultura 383 4229. “Vrhbosna/Sarajevo kroz stoljeća. srednjovjekovna nekropola. 93-122. Gavrilović Margita. Gavran Ignacije. AP 21. Knjižnica Baština. vrijeme razgra uje (Katoličke crkve u Jajcu kroz stoljeća). 4238. 113-120. 4239. 4232. 270-275.08. Prilep 1978. 141-153. Stećci – obilježje jednog vremena. Oslobo enje 43/13696. srednjovjekovna nekropola. MH. Svjetlo riječi. Sarajevo 1998. HM III/1112. Svjetlo riječi XVIII/205. Separat Hrvatske misli 11/12.. Gavrilović Margita.. 3. 153-155. Knjižnica Baština. i 14/2000.

4242. Busovača. Sarajevo 1988. Gradac (Lijepi grad. 4252. Sarajevo 1988. Regije 1-13. ZM. Bugojno 3 (B) 174. Glavaš Tihomir. . 4248. Glavaš Tihomir. Opšti leksikografski dio.. Gradina (Zagra e. Kupres. Arheološka nalazišta. Regije 14-25. AL BIH. Prizren (Prizrenac. Regije 1-13. Tom II. Regija 12: Šipovo. Kiseljak. Donji Mujdžići 3 (Š) 176. Sarajevo 1988. AL BIH. Regija 16: Olovo. Gradac (Z) 117. Modriča. AL BIH. AL BIH. Arheološka nalazišta. Arheološka nalazišta. Mrkonjić Grad. Tom III. ZM. Šekovići. Glavaš Tihomir. Vareš. AL BIH. Regija 2: Bosanski Novi. Sarajevo 1988. 4250. Pale. Regija 17: Rogatica. Regije 113. Tom II. Ru) 96. Bratunac. AL BIH. Glavaš Tihomir. Regija 3: Bosanska Gradiška. Donji Vakuf. AL BIH. Oružje (Kasni srednji vijek) (132-133). Regije 1-13. Kamengrad. Arheološka nalazišta. Arheološka nalazišta. Orašje. Sarajevo 1988. Vlasenica. Pošijak (HP) 78. 198. ZM. 130). AL BIH. ZM. Glavaš Tihomir. Glavaš Tihomir. Klisa (Z) 201. Sarajevo-Stari Grad. Sarajevo 1988. Sarajevo 1988. Tešanj. Ru) 97. 4253. Vogošća. Konačev do 1 (S). Tom III. Tom II. 4245. Regija 14: Kakanj. Arhitektura (Kasni srednji vijek) (58). Han Pijesak. Crkvina (Ilidža). Regija 15: Ilijaš. Hadžići. Arheološka nalazišta. Glavaš Tihomir. Regija 5: Odžak. Jerinin grad (Š) 72. Sarajevo 1988. Bugojno. Arheološka nalazišta. Kreševo. Glavaš Tihomir. Kladanj. Tom III. Tom II. 4251. ZM. Rudo. Tom II. ZM. Vitez. Crkvina (M) 76. Gradačac. ZM. 4247. Regija 10: Sanski Most. Polom (MG). Novo Sarajevo. Maglaj. Dubica (BD) 35. Slatina (L). Bare (S) 67. Bosanska Dubica. Sarajevo-Centar. Ru) 98. Gradić (M) 118. Gradina (Dolovi. Regije 14-25. Zenica. Oru e (Kasni srednji vijek). Laktaši. Jajce. K) 149. Srebrenica. Kamenja (BŠ) 78. 16. Srbac. Glavaš Tihomir. Jelovac (BD) 37. Regija 13: Travnik. Pucarevo. Regije 14-25. Tom I. Arheološka nalazišta. Glavaš Tihomir. ZM. Gornji Vakuf. Lokve (K) 148. Regija 8: Teslić. Tom II. Fojnica. Glavaš Tihomir. Sarajevo 1988.. AL BIH. Glavaš Tihomir. Perić-Grad (K).384 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Prnjavor. 41. Sarajevo 1988. Ilidža. Regije 1-13. Arheološka nalazišta. Stari grad (Prikovrh) (BD) 38.-2000. Goleš (T). ZM. Arheološka nalazišta. Žepče. Sarajevo-Novi Grad. Regije 1-13. Prijedor.. Pismenost (Kasni srednji vijek) (138). Visoko. 4246. Ljubanj (Ru) 100. Bosanski Šamac. ZM. AL BIH. Zavidovići. 4243. Selište-Selište Prkića (Z) 204. 4249. Ključ. (SM) 147. Trnovo. AL BiH. ZM. Sarajevo 1988. 4244. Breza. Regije 1-13. Crkvine (S) 68. 54. Crkvenjak (Ka). Tom II.

Ljubinje. Tom III. 4255. AL BIH. Osam vijekova povelje Kulina bana. AL BIH. Hrast (K) 216. Stolac. 127-129. IA MI BiH 25. Gradina (Jeleč.Kultura 385 Sokolac. Glavaš Tihomir. Grad (Ljusići. Groblje (K). Sarajevo 1988. Glavaš Tihomir. Regije 14-25. AL BIH. Val (N) 153. ZM. Arheološka nalazišta. Stari grad (G) 249. 4260. AL BIH. Regije 14-25. Sarajevo 1990. Regija 21: Prozor. Vranjska 1 (B) 196. 55-65. AL BIH. Konjic. Tom III. F) 123.. Medvjedgrad (G) 246. Hrvatski narodni godišnjak 1991. Arheološka nalazišta. 4259. ZM. Jančar (K) 217. Gradina (Bunovi. Prozor (P). Livno 1994. Ljubuški. Tom III. ZM. F) 122. Ciberina njiva (M) 291. Sarajevo 1988. Kalinovik. K). Regije 14-25. Dobrić (L) 293. Godište 39. Tom III. Igrišće (K). Vratar (Sutiska. Orlac (G) 247. Klobuk (T) 183.. Arheološka nalazišta. Regija 19: Nevesinje. Crkvina (Dubrave. Regija 22: Glamoč. Glavaš Tihomir. Regija 24: Lištica. Duge (K) 211. Regija 18: Čajniče. 4254. Regije 14-25. Tom III. Vrba 1 (G) 250. 4263. Glavaš Tihomir. Stjepangrad (K) 130. AL BIH. ZM. Čapljina. Komadinov do (K). G). ZM. Kostajnica (K) 218. Livno. Glavaš Tihomir. G) 236. Trebinje. Regije 14-25. 4262. Regije 14-25. 4257. Crkvina (Potkraj. Tom III. Neum. K). Goričko polje (K) 212. Arheološka nalazišta. Sarajevo 1988. Gornji Turani (T) 176. ZM. Ribići 2 (K) 223. Regija 25: Grude. Iz zemlje niče povijest. Tom III. 4261. Glavaš Tihomir. Tom III. Mostar. Crkve u Bosni i Hercegovini od IX do XIII stoljeća (arheološko-topografski pregled). Rajan (G) 248. Arheološka nalazišta. Glavaš Tihomir. G). ZM. Bubaluša (K) 209. 4258. 14. ZM. Glavaš Tihomir. Rasov greb (K) 222. AL BIH. . Gacko. Sarajevo 1988. Sarajevo 1988. Arheološka nalazišta. AL BIH. Crkvina (T) 171. Zelenice (K) 226. Topalov greb (J) 224. Bamernice (K) 208. 4256. Regije 14-25. Svjetlo riječi XII/135. Goražde.. Sarajevo 1988. G) 237. Crkvina (Dolac-Prisoje. Moševići (N) 331. Glamoč 2 (G) 237-238. Sarajevo 1988. Arheološka nalazišta. Sarajevo 1988. Jablanica. Grad (Obalj. Arheološka nalazišta. Crkvina (Radoslalije. Novkovića klanac (N) 332. F) 131-132. Višegrad. Foča. Čitluk. Slivlja (G) 152. Sarajevo 1989. Regije 14-25. Glavaš Tihomir. Regija 20: Bileća. Bistrički grad (L) 235. Bovani (K). Grad (N) 144-145. Glavaš Tihomir.

Crkvina (BP) 160. 231-242. Mostar 1999. ZM. ZM.. Split-Livno 1994. 4264.. Rmanj (TD) 165. 68-73. Radovi ANU BiH 70. Regija 20: Bileća. 4270. 4271. Glavaš Tihomir. Otkrivanje sv. 67-70. Gradac (BG). 4275. Gradina (Grad. Regija 19: Nevesinje. Motrišta 8. 4276. 4266. 332-345. . Glavaš Tihomir – Zelenika An elko. Trebinje. Tom III. biljezi). Visuć-Grad (Š) 166. BP) 159. Motrišta 7. 4268.. 27-33. Sarajevo 1979. Glavaš Tihomir – Oreč Petar. Motrišta 18. Samostan Sv. Jezička adaptacija grčkih ličnih imena u bosanskim evan eljima (XIV-XV vijek). Arheološka nalazišta. Hrvatski narodni kalendar 1995. 4267. Arheološka nalazišta. Motrišta 12. Ivana Krstitelja u Livnu. Glavaš Tihomir. Gošić Nevenka. Regije 14-25. "Livanjski kraj u povijesti. Sarajevo 1981. Ive (dosadašnji rezultati istraživanja ostataka prvog franjevačkog samostana u Livnu). 147. 266.-2000. 105-111. Bosansko Grahovo. Odjek XXXIV/18. Zbornik radova".. AL BIH. Godina 43. Regije 1-13. Sarajevo 1981. 4269.. Ljubinje. Srednjovjekovne crkve u Jajcu. Tom II. Grad-Čovka (BP) 161. 16. AL BIH. 4272. Glavaš Tihomir.386 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Gošić Nevenka.. Tom III. Tom III. Regija 23: Duvno. Glavaš Tihomir. Gacko. Arheološko nalazište Mokro kod Širokog Brijega. Arheološka nalazišta. Glavaš Tihomir – Raunig Branka. 60-62. ZM. Regije 14-25. Sarajevo 1988. Goluža Božo. Glavaš Tihomir – Miletić Nada. Muzej hrvatskih arheoloških spemenika Split-Općinsko hrvatsko vijeće obrane Livno. Bjelaj (Bilaj.. Odjeljenje društvenih nauka 21.. AL BIH.. Sarajevo 1988. 171. Mostar 2000. Mostar 1998. Regija 11: Bosanski Petrovac. 22-27. Ključ (G). Vir-Glavica. Stećci (mramorje. Gošić Nevenka.. Sarajevo 1994. Arheološka nalazišta. P). Titov Drvar. Crkvina ružica (B). Arheološko nalazište Šamatorje u Gorici.. Regije 14-25. 4265. Značajan projekt (Jugoslovenski doprinos izučavanju i obradi leksike općeslovenskog književnog (crkvenoslovenskog) jezika. AL BIH. Posušje. najstariji franjevački samostan u Bosni i Hercegovini. 4273. Bosansko rukopisno evan elje Sofijske narodne biblioteke ‘Kiril i Metodij’. Stolac. Glavaš Tihomir. Književni jezik VIII/4. Sarajevo 1988. Sarajevo 1988. Mostar 1998. ZM. 4274..

Kultura 387 4277. 186... Doboj. ZM. Gošić Nevenka. Sarajevo 1998. Kovači vremena. Vučaj grad (Crkveni grad. Graljuk Boris. 4279. Višegrad. Rudo. Skender Vakuf.. Jajce. “Knjiga sažetaka”. Gradina (L) 50. Regija 3: Bosanska Gradiška. Strljanica (K) 185-186. Pećine (BL).. Tom II. 4283. AL BIH. Gović Tamara. Arheološka nalazišta. 137-138. 4290. 26. Regija 17: Rogatica. AL BIH. 1982. Graljuk Boris. Regije 1-13. Dragišićev povratak u Dubrovnik. Regija 12: Šipovo. 4289. Gornji Vakuf. Dubočac (D). Arheološka nalazišta.. Da li je Grigorovič-Giljferdingovo evan elje aprakos?. Regije 1-13. Sarajevo 1988. 4278. Greben-grad (BL). AP 27 (1986). Graljuk Boris. Pustopolje (K) 184. ZM. Grahovac Gavrilo. Donji Vakuf. 99-108. Regija 9: Banja Luka. Graljuk Boris. 4286. Kotor Varoš. Kupres. Dokanova glavica (K) 176. Tom II. Zagreb 2000. Sarajevo 1989. Hrvatski iseljenički zbornik 1998. Oslobo enje 39/12094. AP 26 (1985). Bugojno. Zagreb 1997. Tom II.. AL BIH. Govedarica Blagoje. Regije 1-13. Čelinac. Arheološka nalazišta. Govedarica Blagoje – Miletić Nada. Zmajevac (Č) 133. ZM. International Conference. . Naučni sastanak slavista u Vukove dane XIV/1. Tom II. Regije 1-13. Gotovac Slavko. Sarajevo 1988. Krčevine-Nadlugovi (P) 51. 63 4288. 4280. Franjevačka grebanska kustodija bosanske vikarije. Govedarica Blagoje.. Banja Luka – Kastel. Jajce. 251-272. NS 18-19. Arheološka nalazišta.02. Kupres.. AL BIH. Arheološka nalazišta. Gornji Vakuf. Kasnoantičko naselje. 117-122. Graljuk Boris. Me unarodni forum “Bosna”.. (KUN) 1. Tom II. 4287. Ljubljana 1987. Grad Vitanj (S) 96. Derventa (D). Temeljne knjige o Bosni. Bronzani Majdan (BL). Sarajevo 1988. Gradina (S) 98. ZM. Ljubljana 1986. Zidine/Krupa na Vrbasu.. Uzur-Glavica (K). 155-157. Tom III. Kastel (BL) 130. ZM. Regija 12: Šipovo. BL). AL BIH. 4281. Arheološka nalazišta. Sokolac. Regije 1-13. Sarajevo 1988. 4285. 4282. Girski grad (S) 95. 4284. Sarajevo 27. BL) 132. Regije 14-25. Bugojno. Derventa. ZM. Bosnian Paradigm. Prnjavor. Rezultati (pokusnih) arheoloških iskopavanja na srednjovjekovnom lokalitetu "Zidine" u Krupi na Vrbasu. Matica L/7. Debeljača (K) 175. Sarajevo 1988. Laktaši. Srbac. srednjovekovna i novovekovna utvrda. Sarajevo 1988. Graljuk Boris. Graljuk Boris. Tavnjak (Crkvenište. AL BIH. 128. Donji Vakuf. Beograd 1985. Regija 4: Bosanski Brod. 5354.

Granić Ante. 4296. Sarajevo 1991. “Ratni kongres bosanskomuslimanskih intelektualaca 22.. Nauka o glasovima i oblicima. Bosanski jezik mit i stvarenost. Podgorica 1999. Knjiga 1”. Drugo izdanje. ZM. Zürich 1994. 254-255. Nikčević V. 4292. Bosanski jezik. Zagreb 1992. Bosanska riječ. 4294. Grković Milica. “Gramatika bosanskog jezika za srednje škole. Grafija hrvatske lapidarne ćirilice. Bosanski jezik – mit ili stvarnost?.. 23-47.. O ispitivanju srednjovekovnog pisanog nasle a Crne Gore. .388 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. BZK. Beograd 1999. Biblioteka Ključanin. Istorijski institut RCG. “Guide to through collections of the National Museum of Bosnia and Hercegovina”.. Behar I/1. 4295. Biblioteka Bosanski krug. BiH kulturno-informativni centar. Novi Pazar 1993. Wuppertal 1994. Sandžak II/20. 28-29. O bosanskom jeziku. Radio Sa XXIV/70. 27-44. Sarajevo 1984. Bibliotekarstvo 30. 1992. 4303. Oslobo enje 48/15644. ZM. 4297.) 4302. Matica Bošnjaka. München – Barcelona 1978. Knjiga 3. (Reprint izdanja iz 1890)”. 259. “Bosna. 5-36.. Sarajevo 1984. Granić Ante. Sarajevo 1994.. Knowledge.. 185189.... 4298. Bošnjaštvo na vjetrometini”. Halilović Senahid. Halilović Senahid. 4300. bošnjaštvo i bosanski jezik. VKBI. “Guide to collections of the Regional Museum of Bosnia and Hercegovina”. Bošnjačka književnost u 100 knjiga. Sarajevo 1991. “Srednjovjekovna istorija Crne Gore kao polje istraživanja”. 4291. (* Pranjković Ivo. “Bošnjačka epigrafika (Priredio Sulejman Grozdanić). 533-554. 116..” Zbornik referata sa Osnivačke skupštine Matice Bošnjaka. Dio I.. Grozdanić Sulejman. Imena. Hadžiosmanović Lamija. 24-25...”. 9. 80-81. 4299. 135. Halilović Senahid. Korenić Bojan. 125. Uticaj civilizacijskih i jezičkih dodira na govornu raslojenost (na primjeru jugoistočne Hercegovine i južne Dalmacije). Sarajevo 1989. 4293. Zbornik radova sa Okruglog stola Istorijskog instituta. Neke naznake o knjizi u prošlosti stare pravoslavne crkve u Sarajevu... 4301. Sarajevo 1999.. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Helsinborg 2000. Grubišić Vinko.-2000. Grković-Mejdžor Jasminka.01. Sarajevo 09. decembar 1992. “Ševko Kadrić. Bošnjačka epigrafika. 75-78. Izdavačko preduzeće Preporod. i II.

. Didaktički putokazi V/16. Beograd 1982-1983. Halilović Senahid. Bosanski jezik. 4308. Sarajevo 1995... Travnik 1996. Zograf 9. Didaktički putokazi V/16. JLZ Miroslav Krleža.. Nalazi srednjovekovnog stakla u Polimlju. Didaktički putokazi V/16. Zenica 1998. Beograd 1980. Sarajevo 1998.) 4310. Neke karakteristike srednjovekovnog stakla na Balkanu (XII-XV vek). (* Lolić Amra. Ljiljan V/188.) 4312. Institut za jezik u Sarajevu. Armija RBIH. Karahasan Dževad. 9. Zagreb 06. Ništović Hazema.. Bošnjaci imaju svoj bosanski jezik (Bosanski jezik jučer i sutra). . Tuzla 1997.. 7. O bosanskome jeziku juče i danas. 4316. 286. 84-87. Šator Muhamed. 4306. Palić Ismail. Znak Bosne IV/5-6. 50-53. O imenu jezika. Novi Pazar 1994.. 626. KDB Preporod. Pravopis bosanskog jezika. 30.. Zenica 1999. 9-10. 341-352 + 2 slike. Tuzla 1997. Didaktički putokazi IV/13.. 4315. Kabes III/23-24. 4313. Sarajevo 1996. Sarajevo 1996. 4314. Balcanica 11. Zenica 1999.. Zenica 1998. Press centar.. Sandžak III/50.. 33. 11. Han Verena. Beograd 1978. 61-75.. Halilović Senahid. Džanko Muhidin. dopunjeno izdanje. Alispahić Nijaz. 94-95. Sarajevo 1995. (* Šator Muhamed. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. 88-89. Harisijadis Mara. Halilović Senahid. Divan IV/42-43.Kultura 389 4304. Zenica 1999. Halilović Senahid. 16-17.. Bosanski jezik. 173-184. Pogledi 5. 4305. 7. Daničićevo jevan elje ili Drugo beogradsko jevan elje (292). Halilović Asim... Harisijadis Mara.. Slikari iz Dalmacije oslikavaju gotičko i renesansno staklo u Muranu. 18. 36. Figuralni inicijali u Radosavljevoj apokalipsi. 34. Zenica 1999. “Bosanski jezik”... (A-J)”.. Zagreb 1984. (* Valjevac Naila. Govorni tipovi u me uriječju Neretve i Rijeke dubrovačke. Jahić Dževad. . Pogledi 5. Balcanica 13-14. dopunjeno i izmijenjeno izdanje. 59-60.. Vojna biblioteka 15. Didaktički putokazi V/16... 7.. 4307. Han Verena. O imenu jezika. Halilović Senahid. Han Verena. Prijepolje 1981.. 4309. Halilović Senahid. Bosanskohercegovački dijalektološki zbornik 7. VKBI.10. Arnaut Muhamed. Uprava za politička pitanja Generalštaba. 45-62 + 1 stranica slika. Dodig Radoslav. SSDSV 8 (1980). Halilović Senahid. Halilović Senahid. Večernji list. Sarajevo 1996.. Mostar 1997. Zenica 1999. Sarajevo 1994.. Drugo. Sarajevo 1996. Istina o BiH I/4. Ljiljan V/187.. 2. Sarajevo 1994. 7.) 4311. Baština. Istina o BiH I/3. Tribina 28. Didaktički putokazi V/16.. 6. Aleksandrida (6-7). 1996.

. 923. Slova velikago Kulina bana. 509. 377-378.. Pokušaj razjašnjenja velike zagonetke o postanku glagoljice. 4317. (‘Povelje bana Kulina – me aš bosanske historije i kulture’)”. Hercegovina 1988. 4328. . Poljica I/4.. 34-39. 449. 4321. 6-7. 49-57.. Gota 1979. Hercegovina 1985. (* Kvapil M.-2000. 91-135 + 57 slika. Povijest hrvatske književnosti 2. 2. Neugašeni sjaj hrvatske baštine (Blago franjevačkih samostana Bosne i Hercegovine). 4326. Hercigonja Eduard. Kultura. Odjek XLII/15-16. (* Kessler Wolfgang. Zagreb 1976. Glagoljaštvo i glagolizam. Poljički spomenici i neka pitanja podrijetla i razvitka glagoljskog pisma. Krakow.. Hofmen-Planka Agnieszka. Heres Tomislav. Sarajevo 1989. Rasprave o hrvatskoglagoljskom srednjovjekovlju. 4324. (* Kessler Wolfgang.. Odjek XLII/24. Iluminacija rukopisa bosanskog porekla u srednjem veku. Slavia 18. Odeljenje istorijskih nauka 6. 4325. 428. (Forum) 1.. Zagreb 1982. Kultura Hrvata kroz 1000 godina. Heres Tomislav. Marulić XV/1. Hercigonja Eduard. Sarajevo 1989. Liber-Mladost. Heres Tomislav. I. Glagoljica i bosančica. 280. Glas SANU 354. Südostforschungen 40. 7-27. Slova velikago Kulina bana. Kršni zavičaj 18. MH. Harisijadis Mara. 4322. Mala knjižnica 8. Hercigonja Eduard. I kolo... Heres Tomislav.390 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.. Kršni zavičaj 21. Südostforschungen 44. HAZU. Zagreb 1994. 4327. 398-399. Autohtonost hrvatskoj jezika u BiH. Zagreb 1983. Horvatić Dubravko. Srednjovjekovna književnost. Beograd 1988. izdanje. 17-18. Motrišta 13. Biblioteka znanstvenih radova.. Mostar 1999. Slobodna Dalmacija.. Socjolingwistyczne aspekty wspólczesnego jëzika bosnieckiego. 4318. “Povelje bana Kulina – me aš bosanske historije i kulture”. Hercigonja Eduard. Polska. Nad iskonom hrvatske knjige. Zagreb 1980.) 4319. (* Bošković J. SNL.. 1994. 78-83.. 1979. 4329. Horvat Josip.11. umjetnost”. Hercigonja Eduard. Zagreb 1997. München 1985. Hercigonja Eduard. 15-16. Ivan..) 4330.. Tropismena i trojezična kultura hrvatskog srednjovjekovlja. “Ibidem – Prilog Odjeka I/3. München 1981. znanost.) 4320. Svezak I. Split 22. 2000.) 4323. Globus. “Hrvatska i Europa..

Udruženje Bošnjaka porijeklom iz Sandžaka. (Uredio Eduard Hercigonja)”.. 624. Zagreb 1980. “Franjevci na raskršću kultura i civilizacija (Blago franjevačkih samostana Bosne i Hercegovine“. (Izložbeni katalog). Rezultat tridesetogodišnjih istraživanja (Stalna postavka Zemaljskog muzeja ‘Bosna i Hercegovina u srednjem vijeku’). “Hrvatska i Europa.. Jurković Ivan. 141-146. HAZU-AGM. Hunski Vjekoslava. 651. 183-184. 4336. 1979.. 4343. Višnjici i Gromiljaku kod Kiseljaka.. 235-236. Hunski Vjekoslava.Kultura 391 4331. MGC. GZM (A) 47 (1992-1995). 4332. Stijena u Podastinju. Ilić Žarko. JLZ. Zagreb 1989. Zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog naslje a Bosne i Hercegovine. (* Marasović Tomislav. EJ 1.. Bosanski jezik u prošlosti i sadašnjosti. Knjižni fondovi bosanskih franjevaca temelji njihove pastoralne i kulturne misije. 4341. Stećci – grobovi naših predaka. 4338.. Imamović Enver. 54-55. 4333. 2. Hunski Slavica. Knjižno blago. Zagreb 2000. Osvit 2-3. Sarajevo 24.. Sarajevo 1996. Kršni zavičaj 33.. Humac 2000.. Kabes II/12. Zbornik 17....03.. 15. HM II/9. Zagreb 1999. maja 1994. 141-143. Oslobo enje 39/11065. 185-186. Sarajevo 1988. Hrnjević Alma. HAZU-ŠK.) 4334. (Uredio Ivan Supičić)”. 125-127.. 885. AP 28 (1987). “Blago franjevačkih samostana Bosne i Hercegovine”. Zagreb 1997. Biblioteka u Kraljevoj Sutjesci.. 4340. (Books. znanost i umjetnost Svezak II. Kultura. Horvatić Dubravko. 4337. 5456. Kultura. Mostar 1999. 23. Knjižno blago franjevačkih samostana u Bosni i Hercegovini. Split 1998. 4342. izdanje. Mostar 1996. 21-23. Sarajevo 1996. Hunski Vjekoslava. Hrvatska obzorja VI/1. 254-258. Ljubljana 1989. Autohtoni hrvatski jezik u BiH spram srpskomu i bosanskomu novogovoru. Idrizović Muris. Imamović Enver. Imamović Enver. Zaštita Radimlje (Dani europske kulture u Stocu).”.) 4339. znanost i umjetnost Svezak I. “Istočna Bosna i Sandžak (Znanstveni skup). 4335. Rezultati probnih iskopavanja u Podastinju. 133-139. “Hrvatska i Europa. 61-92. Sarajevo 1998. . Srednji vijek (VII-XII stoljeće) rano doba hrvatske kulture. Srednji vijek i renesansa (XIII-XVI stoljeće).

Sarajevo 01. Isaković Alija.. Sarajevo 2000. 497....06.06. 1997. Band VII.. . Sarajevo 11. Kinderbucherlag. 26. 5 plus 17.. IP Svjetlost d. (3) (Na kasnoantičkim temeljima). Behar I/3.. Imamović Enver.) 4352. 4348. 21. 4345. Isaković Alija. 1997. Oslobo enje 54/17606. Oslobo enje 54/17605.06. Obho aš Safeta. 21. 27. Behar II/7. 24-25. 4353. 1997.. 23. Sarajevo 10. 4346. 403. Sarajevo 1995.06.06. 1997.. JLZ. Sarajevo 1992. 497. Bosna nije imala više od 60 hiljada maraka da bi na aukciji otkupila zlatnik svoga kralja Tvrtka!.. Ljiljan II/44.. (5) (Grad u tragovima). Sarajevo-Ljubljana 1993. Oslobo enje 54/17603.) (* Halilović Senahid. Slobodna Bosna III/46. Sarajevo 07. 763-766. 21. Oslobo enje 54/17604. Isaković Alija. Ljiljan II/17. Hadžiefendić R.. Sarajevo 1991.). izdanje. Sarajevo 09. Imamović Enver. Wissenschaftliche Mitteilungen. 1997. 1997. Leksikografska izdanja. Bambi... Oslobo enje 54/17607. 1997. Archäologie. (2) (Nevidljiv i neosvojiv grad). 4344. 16. Dječje novine. Imamović Enver. Gornji Milanovac-Beograd 1994. d. (6) (Izdajom pao). Heft A. Ivančević Radovan. Bosanski jezik. Isaković Alija. Rječnik karakteristične leksike u bosanskom jeziku. 391. Isaković Alija. Višnjica and Gromiljak near Kiseljak. 2.. Rječnik bosanskog jezika (Karakteristična leksika). Imamović Enver. (2. Zbornik radova ITF 4. 4351. Sarajevo 05. Sarajevo-Ljubljana 1993. Rječnik karakteristične leksike u bosanskom jeziku. (7) (Tajne bobovačkih riznica). Svjetlost. Sarajevo 1994..06. (8) (Zbrisan sa zemlje). izdanje. Četvrto. 1997. Bizantsko-južnoslavenski (Vizantijsko-južnoslovenski) odnosi (Bizantska umjetnost i južni Slaveni. 1997. dopunjeno i ispravljeno izdanje. Zagreb 1993.. Wuppertal 1993. Bosnia and the Bosnian Muslims 3.. 4347. Sarajevo 1994. 107-132.. (* Tabak Remzija. Zagreb 1992.392 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 4350. 23.06. 24.. Oslobo enje 54/17608. Sarajevo.. (4) (Raskoš umjetničke dekoracije). Sarajevo 04.06. Feljton: Bobovac – prijestonica srednjovjekovne Bosne (1-8): (1) (Jak politički i upravni centar). EJ 1. The Bosnian language. “Istorija srpske kulture”. 4349. 21. 26.. Sarajevo 2000. Sarajevo 08. The results of the trial excavations at Podastinje. Oslobo enje 54/17601. Gornji Milanovac-Udruženje izdavača i knjižara Jugoslavije. Simboli Sarajeva (Život u zajedničkom gradu). 12. 63-71. Sarajevo 06.06. Zagreb 1980.. 12-13.-2000. Beograd. 4354. Likovna umjetnost). Oslobo enje 54/17602. 3335.

10. “Pavle Ivić. Ivić Pavle. Jahić Dževad. 20. 125-160. 4369. Beograd 1990. Oslobo enje 41/12979. Ivić Pavle. Nove knjige domaćih pisaca. 4357. Od najstarijih vremena do Maričke bitke (1371)”. 87-140. 4358. Doba borbi za očuvanje i obnovu države (1371-1537)”. “Istorija srpskog naroda. Ivanković Željko.. Istorija jezika. 4366. BIGZ-Jedinstvo. 4364. (KUN 10/42(500). J. 97-98. SKZ.. Srpski narod i njegov jezik. (KUN VI/165). Jezik i njegov razvoj do druge polovine XII veka. Vareš 1996. .. Ivčević Sanja. O jeziku nekadašnjem i sadašnjem”. 519-534. Dani europske kulturnopovijesne baštine (Humac/Mostar/Kreševo). 50-67. JLZ. Beograd 1981. SKZ. 4356. “Blago franjevačkih samostana Bosne i Hercegovine”. Književni i narodni jezik kod Srba.. 18.. Metalni i koštani inventar s lokaliteta sv.. Beograd 1990. Tekstil. izdanje.07. Bobovac II/13. Jahić Dževad.. N. Vid u Vidu kod Metkovića.. Ivić Pavle. Nove knjige domaćih pisaca. “Istorija srpskog naroda. Ivoš Jelena.. 617-640. (Izložbeni katalog). Ivić Pavle. Hrvatski glasnik V/62. Ivanković Željko. 1991. Split 1998. O jeziku nekadašnjem i sadašnjem. 334. 2. Trajno prisuće duhovnosti (Franjevci u književnosti i pismenosti Bosne). Sarajevo 08. Zagreb 1990.. 4363. “Istorija srpskog naroda. Oslobo enje 48/15461. Split-Mostar 1999.. B. Sarajevo 1984. Beograd 1982. Stećci na području sjeveroistočne Bosne.08. Sarajevo 06. Jezik u nemanjićkoj epohi. Tuzla 1997. Od najstarijih vremena do Maričke bitke (1371)”. VAHD 87-89 (1994-1996). 2. Dijalekt i me uetnički (me unacionalni) odnosi – na primjeru leksičko-semantičkih izoglosa u narodnoj materijalnoj kulturi istočnobosanskih Muslimana i Srba. 11. 4365. Beograd 1986. Sveske II/5-6.. Druga knjiga. Ivić Pavle.Kultura 393 4355. Slobodna BiH II/419. 4362. Sarajevo 1988. 335. Vareški stećci. 4368. Zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog naslje a Bosne i Hercegovine. 193-208. 7. Beograd 1981. izdanje.. – D. 4361.. J. 1984. V. 4360. EJ 6. SKZ. 393-403.. Prva knjiga. 4359. BIGZ-Jedinstvo. Model praslovenske postojbine. 4367. Razvoj književnog jezika na srpskohrvatskom jezičkom području.. Ivić Pavle. Prva knjiga.. SKZ. Ivić Pavle.

4373. Sarajevo 26.394 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 4372. Triolgija o bosanskom jeziku.. 25.. Pranjković Ivo. Sarajevo 1990. Jahić Dževad. Zagreb 1999.. Izdavačka kuća Ljiljan Sarajevo-Izdavačko preduzeće Ze-Company Zenica.. 4376. Sveske III/11-12. “Bosanski jezik”. Sarajevo 1990. 6-7. Zenica 1999. Biblioteka Ključanin. Bošnjački narod i njegov jezik. 4379. pitanja i 100. Split-Mostar 08. 245-255. Behar VIII/40-41. 119-123.. Halilović Senahid.. Sarajevo 1995. 4378.. 8-9. 41. Ljiljan 360. (* Korenić Bojan.. (2) (Islamizacija i jezik u Bosni). Jahić Dževad. Zenica 1999.. 11. Vojna biblioteka 15.. Sarajevo 1999. 2. Novi muallim I/1. Didaktički putokazi V/18. 20-23. Jezik bogomila. dopunjeno izdanje. 4377. Ljiljan VI/257. Zenica 1999. Didaktički putokazi V/17.. Sarajevo 1997... 1999. odgovora. Sarajevo 2000..12. 557. 4370. Tuzla 2000. Sarajevo 1991. Taljić Isnam.-2000. 10-11. Zagreb 1993. O narodnom i književnom jeziku bosanskih Muslimana (kratak sintetski pregled). Didaktički putokazi V/17. Feljton: Priče o jeziku: Iz knjige Bosanski jezik šta je to (1-3): (1) (Kojim su jezikom govorili predislamski bogomili). Biblioteka Bosanski krug. 36-37.. Ljiljan VI/256. Jahić Dževad. Behar I/4-6. Jahić Dževad. Jezik bosanskih Muslimana.. 47. Knjiga I. Bulić Refik.. Jahić Dževad. Jahić Dževad. 10.. Biblioteka Linguos. Knjiga III. 12.. 4374. Sarajevo 1997. Jahić Dževad. 127. Trilogija o bosanskom jeziku. Ništović Hazema. Knjiga II. Palić Ismail. Slobodna BiH II/447. 273-297. Jahić Dževad. Zapis I/4. Pregled LXXX/5-6. Uloga ‘bosanskog jezika’ u procesima srpskohrvatske standardizacije. Trilogija o bosanskom jeziku. Didaktički putokazi V/17. Jahić Dževad. Biblioteka Linguos. 275. Press centar Armije RBIH. (3) (Otkud naziv bosanski jezik?). Jezik. Zenica 2000.. Didaktički putokazi V/17. nacionalizam (Ogledi o jeziku u nacionalnom i društvenom kontekstu). 40-41. nacija. . 4371. 37. Bosanski jezik u 100. 1992... Sarajevo 1999. Tretiranje jezika u vezi sa nacionalnim konstituisanjem Muslimana (U povodu pojave knjiga o muslimanskoj genezi i identitetu). Uprava za politička pitanja Generalštaba.02. Kasumović Ahmet. Školski rječnik bosanskog jezika. NIŠRO “Oslobo enje”. 31. Sarajevo 1997.. Pregled LXXVII/2. Oslobo enje 49/15692. 259. Biblioteka Linguos. Jahić Dževad. 357-377. Ljiljan VI/258.). Naučna utemeljenost bosanskog jezika. (* Halilović Senahid. 43-59. Izdavačka kuća Ljiljan Sarajevo-Izdavačko preduzeće Ze-Company Zenica. Zenica 1999.. O narodnom književnom jeziku bosanskih Muslimana (kratak sintetski pregled). Milešić I.. Didaktički putokazi V/17. Sarajevo 1985. Sarajevo 1999. Zenica 1999.) 4375. Arnaut Muhamed. 57-58. Sarajevo 1999. Izdavačka kuća Ljiljan Sarajevo-Izdavačko preduzeće Ze-Company Zenica. Sarajevo 1987. 143..

Jakšić Nikola. Selhanović Selman. Rezultati istraživanja.. Divan I/12. Zenica 2000. Izložba). Didaktički putokazi VI/20. Sarajevo 23. (Štamparskom greškom u časopisu je upisano da se radi o broju 12. Beograd 1981. Jakšić Nikola. Zagreb 1995. 4386. Šimić Angelina. AL BIH.ur evići. 14. BL). Arheološka nalazišta. BL). trebalo bi biti broj 13). 4384. Japundžić Marko. 61-71. 9-11. AP 22. 4389. 1133-1135. Oslobo enje 57/19270. Zenica 2000. Mramorje (Goleši.. SV). Mramorje (Zelenci. Zenica 1989. Sarajevo 14. 9. Didaktički putokazi VI/20. 1-2. Provincijalat franjevaca trećoredaca-KS.03. Novi muallim I/4. Ništović Hazema. Mramorje (Dobrinja-Cvijetići. Marulić XXVIII/6. Mlinovi (BL). Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture. Mramorje 3 (PavićiSavanovići).) 4381. Zagreb 1995. Muzej grada Zenice.01. BL). stoljeća u Hrvatskoj i Bosni. Oslobo enje 45/14281.. Čelinac. Jalimam Salih. Mramorje (Javorani. Tragovi i znamenja višeg života (Blago franjevačkih samostana). Mramorje (Skribidol. 2000. 6-8. Sarajevo 13.. Tanović Ilijas. Kamen (BL) 130. 331-342. Pandurević Tatjana. Tragovi pisane riječi kroz stoljeća (katalog. Nakit 14.. Jamaković Osman.10.. Oslobo enje 57/19272. Skender Vakuf. BL) 131.Kultura 395 4380. Mramorje 1 (Pavići-Grujičići. Regija 9: Banja Luka. BL). Ričice (Imotski). Mramorje (Vilusi-Stanići. 4385. Posebna izdanja 1. Hrvatska revija XLIV/176-177. Jahić Dževad – Halilović Senahid – Palić Ismail. Hadžagić Amira.. BL).. BL). Tom II. Didaktički putokazi VI/20. Zadar 1983-1984. Stećak – simbol bosanske države. Oslobo enje 49/15648. 2000. (KUN VIII/317). Gramatika bosanskog jezika. Sarajevo 2000. 13. Sarajevo 1988. Zenica 2000. Debela Me a (BL) 129... Sarajevo 2000. ZM. Jakšić Nikola. BL). 1988. 533-550. Didaktički putokazi VI/20.. Sarajevo 12. 1992.. Preporod XXXI/697. Zenica 2000.. Mramorje 2 (Pavići-Savanovići. Zagreb 1994. 4387. Radovi 23. (* Kadrić Adnan. 134-136. Jarić Abid. 209. 4388. Split 1983. “Ričice – nekropola stećaka”.. Jandrić Ljubo. 12-13. Regije 1-13. Stražbenica (BL) 132. Japundžić Marko. 7. Mramorje (Radmanići. Dom štampe Zenica..10. Zenica 2000. Gdje je i kako je nastala glagoljica i ćirilica. Zenica 2000. RPZ 10. 9. Kotor Varoš. 476. Drugi bogumilski san. . (* Heres Tomislav.. Arnaut Muhamed. Muratagić-Tuna Hasnija. 5...) 4390. Tragom hrvatskog glagolizma. Ljubačevo (BL). Travnik 1994. 4382. 25. Didaktički putokazi VI/20. 4383. Jalimam Salih.

IIFototip izdanja iz 1915). Frankfurt 1987. Slovo Ljubve. 241-242. Književna riječ u matici vijekova (Izbor iz književnosti bosanskih muslimana u francuskom časopisu ‘Migrations’).. “Proučavanje srednjovekovnih južnoslovenskih rukopisa”. 2. Arheološki vestnik 38. Sarajevo 1991. (KUN 9/18(476) 11. Basler uro. 4400. Jerlagić-Boru aj Sadžida. Ljubljana 1987.. Arheografski prilozi 1. Mačevi i ostruge karolinškog obilježja u Muzeju hrvatskih arheoloških spomenika. (I. 1991. 73. Čajničko evan elje (jevan elje).. Biblioteka znanstvenih djela 2. Jerković Vera.. Sarajevo 15. (* Babić Marko. 550. O transkripciji staroslovenskih tekstova. ErcegovićPavlović Slavenka. Beograd 1990). Marulić XXIV/6. JLZ.) 4392. 12... PKJIF 51-52/1-4 (19851986). Katalozi 1.396 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 176 + 91 tabla. 184-185. Srpskohrvatska norma u glasovnom i morfološkom sistemu. Jireček Konstantin – Radonić Jovan. Atti e Memorie della Società dalmata di storia patria 9. HZ 31-32. Muzej hrvatskih arheoloških spomenika. (* Rapanić Željko. Jerković Vera. Beograd 1988. Jelovina Dušan. Jerković Vera. I-II. Biblioteka naša prošlost. (* Stipčević Nikša. 4391. Svjetlost. 4398. Jerković Vera. Svjetlo riječi IX/103. Zagreb 1978-1979. Beograd 1988.) 4401.... (Preveo i dopunio Jovan Radonić). 4397. L’eredita di Roma nelle città della Dalmazia durante il medioevo (Introduzione.. 4396.-2000. Drugo. Istorija Srba.. 1991. 426-429. 232-233. Beograd 1995. (I-280.) 4394. (Beograd 1984... Jugoslavenski seminar za strane slaviste 33-34. Geschichte Osteuropas XXVII/1. Beograd 1996. Zagreb 1986. Biblioteka Fototipskih izdanja. Jireček Konstantin.Fototip izdanja iz 1912. (* Stipčević-Despotović An elka. a cura di Mario Capoldo). 832-833. 300-302.. Sarajevo 19. Napomene o proučavanju ortografije i jezika srpskih redakcionih spomenika. II-703). Germania 65/1.01. ispravljeno i dopunjeno izdanje... EJ 3. Roma 1984. Isenberg G. Kultura i bosanski franjevci. Split 1976. Zagreb 1984. Zadar 1984. 4395. Split 1986. 5-14. izdanje. München . (* Ferluga Jadran.) 4393. 482-483. Zmaj. Biblioteka fototipskih izdanja. 19. Beograd 1979. Biblioteka Izdanci. Zagreb 1991. 55-66.. Naučni sastanak u Vukove dane XXV/2. Jelovina Dušan. Jelenić Julijan. 58-59. 31-38.. Bevanda Mladen. 152. Starohrvatske nekropole na području rijeke Zrmanje i Cetine.. Obavijesti HAD XVIII/3. Starinar 37. Oslobo enje 48/15322. Sarajevo 1990.. Prosveta. Beograd 1978. Druga knjiga (Kulturna istorija). 139-145. ČS. Beograd 1986. Jerković Vera. 4399.02.. O izdavanju starih srpskih spomenika. Barun An elko. Oslobo enje 48/15295.

74-82. 173-174. Srednjovjekovno groblje sa stećcima u Dobranjama kod Metkovića. SANU. Obavijesti HAD XVI/1. 24-25. Cisterna. “Arhiepiskop Danilo II i njegovo doba”. Naučni sastanak slavista u Vukove dane XIV/1. Mihaljčić Rade. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 2. Ljubljana 1987. Jovanović-Stipčević Biljana. 800-803. Jurić Radomir. decembar 1987).. Jovanović Vojislav. Lektira za 1. 4405. . O sre ivanju srpskoslovenskog pravopisa u prvim decenijama XIV veka. Jurić Radomir. Prilep 1979. Naučni skupovi 58.. 4406. JLZ Miroslav Krleža.. 148. Beograd-Zagreb-Mostar 1986. 4411. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. AP 27 (1986). 4407. 4410. 318... Zagreb 1995. Zagreb 1987. Beograd 1991. Vojislav.Kultura 397 1979.) 4402. Jurančič Janko. Metković. Prilep 1978.... Beograd 1999. Općina Metković. Balcanoslavica 8. Prosveta-Spektar-Prva književna komuna. rekognisciranje. 568. 4404. Umetnost ranog srednjeg veka u Bosni i Hercegovini. 21-29. razred zajedničkih osnova srednjeg usmerenog obrazovanja”.... Ljubljana 1986. 4409.. “Jugoslawien (Landschraft und Kultur)”. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Odeljenje istorijskih nauka 17. Jurić Radomir. 147-150. "Rani srednji vek". (K-Ren)”. Prosveta-NolitZavod za udžbenike i nastavna sredstva. 4403. Knowledge. 4412. (Me unarodni naučni skup povodom 650 godina od smrti. Prilozi hronologiji srednjevekovnih nekropola Jugoslavije i Bugarske (I) – Contributions a la chronologie des necropoles medievales de Yougoslavie et de Bulgarie (I). Knowledge. “Enciklopedija hrvatske umjetnosti 1. Jovanović Vojislav. Jovanović S. Beograd 1978. Beograd 1985. 265-280. 4408.. 3-5. Mladinska knjiga. Prilozi hronologiji srednjevekovnih nekropola Jugoslavije i Bugarske (II) – Contributions a la chronologie des necropoles medievales de Yougoslavie et de Bulgarie (II). 115-157 + 12 tabli. Zagreb 1984. 185. (A-Nove)”. 4413. Jurić Radomir. Metković. Jovanović Vojislav. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. “Jugoslovenska književnost srednjeg veka (Priredio or e Trifunović). 263. Balcanoslavica 7. Beograd 1997. Rad braće prosvjetitelja Ćirila i Metodija i severozapad naše zemlje kroz stoleća.

EJ 2. izdanje. 239-242 + 1 karta. Bunovi (210).. JLZ. 107-113. godine – The Written Word in Bosnia and Herzegovina from Earliest Times up to 1918". Kajmaković Zdravko. 4422.398 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. EJ 4. 4415. 249-259. Divoševo evan elje (jevan elje) (485). Zbornik 1. godine). 4424. BF VII/11. Gacko (435). K. 4416. Sarajevo 1988. izdanje.. Radio Sa VII/20. K. izdanje. "Pisana riječ u Bosni i Hercegovini od najstarijih vremena do 1918. A. Aristodije i Matej.. Dobrun (324).. Srednjovjekovna arhitektura u Bosni i Hercegovini. Svjetlost. 2. 4418. JLZ Miroslav Krleža. 4419. Ikona (Bosna i Hercegovina) (620). Zagreb 1986. Kajmaković Zdravko. Sarajevo 1983. Kajmaković Zdravko. 2. Ćirilica kod Srba i Muslimana u osmansko doba. Zagreb 1982.. EJ 3. Kajmaković Zdravko. 4414.. Nadgrobnici srednjovjekovne Bosne (Forum subotom). Informacije o stanju arheološke istraženosti srednjovjekovnih gradova na području Pounja. Gornje Podrinje (466-467). “Yugoslavia”.. Dobrun (503). Sarajevo 1978. Kajmaković Zdravko.sadašnja džamija Fethija u Bihaću.. Goražde (464). JLZ. R. u Collegiumu artisticumu u Sarajevu. 4425. Oslobo enje 57/19314. Zagreb 1984. izdanje. 4423. . Srednjovjekovna crkva svetog Antuna .. (A-J)”. 2000. Crkvena arhitektura (Bosna i Hercegovina) (690). 4426. JLZ. O bizantskom utjecaju i autohtonosti nekih likovnih rješenja na predromaničkoj plastici Bosne i Hercegovine. Kajmaković Zdravko. 141-179. AD BiH. Kajinić Anto. JLZ. Zagreb 1984. 4420. 4417. ožujak-travanj 1988. ZKM 7. Banja Luka 1982. Butko (212). 169-178. Sarajevo 1999. EJ 1. Crkvina (239)... Boljuni (71). Sarajevo 1982..11. Veličina trajanja (U povodu izložbe ‘Blago franjevačkih samostana u Bosni i Hercegovini’.-2000. Svjetlo riječi VI/63. 4421. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. 9. 295. 842-870. “Arheološka problematika zapadne Bosne”. Sarajevo 25.. Sarajevo 1986. Veselin Masleša.. Radovi Instituta za povijest umjetnosti 11. Ikonostas (Bosna i Hercegovina) (626). 2. Jusić Enisa. 2. Divoševo jevan elje (315). 263. Zagreb 1987. 4427. Tajna umjetnosti. Kajmaković Radmila. Jusić Enisa. Jurković M. Zagreb 1980. 604-605. Grobovi (Bosna i Hercegovina). 11.

Dubrovnik 1990. Privredni vjesnik. Les richesses des couvents franciscains de Bosnie .. Putevi XXVI/1. Zagreb 1988./2001. 4435. Biblioteka Izdanci. 550-551. Zagreb 1990. Kultura i bosanski franjevci.. 4437. Džemal Čelić.. 533-534. 8. 145-168. 267-268. Svjetlost. Kajmaković Zdravko. ( uro Basler. 3. Zagreb 1984. Zdravko Kajmaković. 1982. Bogumilstvo u savremenoj bosanskohercegovačkoj poeziji. 4432. Vizantina. Sarajevo 15. EJ 5. Privredni vjesnik. Kalač Iso. art). Die Kulturschatze der franziskaner kloster in Bosnien und Herzegovina (Geschichte.. izdanje.. 605-620. 4439. Kajmaković Zdravko.. Collana Monografie turistice 26. 4433. izdanje. Iluminirani rukopisi (Bosna i Hercegovina). Uloga franjevačkih samostana u BiH u njegovanju i promicanju likovne kulture i umjetnosti. 105-116. Dopunska objašnjenja s naznakom novije literature.. culture. Zagreb 1990. Zagreb 1990.. "Umjetničko blago Bosne i Hercegovine". Mostar 2000. knjiga. Privredni vjesnik. “Julijan Jelenić. EJ 3. JLZ. Hercegovina 6-7 (14-15). Ori dei conventi francescani della Bosnia ed Erzegovina (Storia. Tourist Monografs 26.. 147. Mostar 2000. Zagreb 1986.. 2. 4429. JLZ. Karabeg Mugdim. Sarajevo 1987. . Freska (Bosna i Hercegovina).Kultura 399 4428. 4436. EJ 4. Arte). Art). 54-58. Anali 28. Oslobo enje 39/12231. 148 + 1 karta. HKD Napredak. Banja Luka 1981. 4434. Karahasan Dževad. Karamatić Marko. 4430. Utjecaj hrišćanstva na izbor osobnih imena u selima Dubrovačke Republike. Karačić Vendelin. Knjiga prva”... Kultur. Dramska književnost u Bosni i Hercegovini. 243-259. Zagreb 1990. Starohrvatska umjetnost u Bosni i Hercegovini. Kunst). Sarajevo 1998. 2. II. Azra Begić).Herzegovina (Histoire. Uloga franjevačkih samostana u BiH u njegovanju i promoviranju likovne kulture i umjetnosti. Kapetanić Niko – Vekarić Nenad. 4431. (Fototip izdanja iz 1915). 4438. Svjetlost. Karaman Ljubo. Privredni vjesnik.07. Karamatić Marko – Nikić Andrija. izdanje. Cultura. “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463. Sarajevo 1990. 56-69. 2. Touristische Monografien 26. Culture. JLZ.. Umjetnost Jugoslavije u 18. Monographies touristiques 26. izdanje. Karačić Vendelin. Art treasures of the franciscan monasteries in Bosnia and Herzegovina (History. Kajmaković Zdravko.. Motrišta 15. 617-618.

) 4441. (Fototipsko izdanje iz 1975. Zagreb 1988. Kebo Alija. Katičić Radoslav. Odjek XXXIV/1. Beograd 1981. EJ 5.01. Karamehmedović Muhamed. Kebo Alija.. 1981. Sarajevo 30. Riznica kulturne baštine (“100 godina Muzeja na Humcu”). Katičić Radoslav. 2-8. Srpska književnost u srednjem veku. 7. Sarajevo 1980... Sarajevo 04.. 4442. Sarajevo 13. . Karamehmedović Muhamed. Filološke studije o našem najranijem srednjovjekovlju. 4445. 1978. 4449. Kebo Alija. 4443. Uz početke hrvatskih početaka. Likovne umjetnosti. JLZ.11. 4450. Stanić Radomir.. 4453. Karamehmedović Muhamed. Kebo Alija. 319-321.. Oslobo enje 40/12742. Šaputanja stoljeća. Prijatelj Kruno. Sarajevo 1981.. 4446. Beograd 1990. Prosveta.400 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Sarajevo 1981. (* Nilević Boris. 264-272. 4452. EJ 2. Jezik (Hrvati). Sarajevo 03. 281. Institut za istoriju.. Likovne umjetnosti.-2000.. Kašanin Milan. 99-114. Sarajevo 1989.12. Oslobo enje 38/11981. (Nedjelja) 2. Likovna umjetnost za I razred srednjeg usmjerenog obrazovanja. Šeher Blagaj.. 1983. Karamehmedović Muhamed. Ljubljana 1981. 327-330. 8. Saopštenja 13. 466.). Zbornik za umetnosno zgodovino 17. Kaverić T. Praistorija na dnu jezera. Svjetlo riječi VII/71. 2. Separat II.. Veselin Masleša. JLZ. 4440. a kasaba Mostar. Književni krug. Biblioteka Kulturno naslje e.. 11. Oslobo enje 43/13509. Split 1993. 31. Stanić Radomir. Spasena nekropola u Salakovcu. III izdanje. 4448.. FPN. Umjetnička obrada metala. 1986. OOUR Zavod za izdavanje udžbenika i nastavnih sredstava. Sarajevo 1983.. 125.. Svjetlost. 7. Karamehmedović Muhamed. “Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina.. 100-101. 517. 4447. Karamehmedović Muhamed – Unković Milivoje. 2. Transformacija forme i motiva srednjovjekovne Bosne u osmanskom periodu. 4451. “Bosna i Hercegovina i svijet”. “Bosanska srednjovjekovna država i suvremenost (Zbornik radova)”. 4444... Zagreb 1982. 352-360. Bosanska srednjovjekovna umjetnost. izdanje. JLZ. izdanja Enciklopedije Jugoslavije”. Sarajevo 1996. Sarajevo 1996.. Zagreb 1982. Biblioteka znanstvenih djela 70. izdanje. 86-88.03. Prilozi XVII/18. Oslobo enje 35/10685.

1991. Beograd 1988-1989. EJ 1. Mostar 1984. 274-279.02. Bogetić Radin (148). 811. Naš svijet XXIV/275. Lektira za srednje usmjereno obrazovanje.. 7.. Beograd 1984. Sarajevo 1984. 4456. (ANove)”. Saopštenja 20-21. Pregled LXXIV/9. 4455.) . 4467. 99-101. 9. Radovi zavoda za slavensku filologiju 24. Arheološki park u Blagaju.) 4461. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Zagreb 1989. Zenica 1995. izdanje. Kopecki Branka. Filozofija i slavenski jezici. (* Vidmarović Natalija. 1988.. Letić Branko. Zagreb 1995. (* Handžić Izet. 4463. Krijesnica II/4. 179-181. Razbu eni kameni spavači.. 2. Most XI/51-52. 24-25.. Prosveta-Institut za istoriju umetnosti. (* StojakovićPavelka Brana. Veselin Masleša. Kebo Amra. 200. “Kliment Ohridski i vulgata na Ohridskata kniževna škola vo razvitokot na slovenskata pismenost (Materiali od naučen sobir održan vo Ohrid od 25 do 27 septemvri 1986. Studije 7. GDI BiH 34.02. 9. 203-205. Zagreb 1988. Skopje 1989. “Književnost bosanskih franjevaca. Oslobo enje 48/15325. Beograd 1987. Knežević Joko... Knežević Anto. Aleksandrida. 4460. 299-301. Saopštenja 16. 4462. 227.. Kolumbić Nikica.. (A-J)”. 4457. 4459. Biblioteka Kulturno naslje e BiH. 4466.) 4464. godina)”. Knežević Stipo. Sarajevo 18. Oslobo enje 48/15315.. Kojić Ljubinka.) 4465. Svjetlost OOUR Izdavačka djelatnost. Zagreb 1980. Izme u Vizantije i Zapada (Odabrane studije o arhitekturi). (* Stanić Radomir. Kečkemet Duško. “Enciklopedija hrvatske umjetnosti 1. JLZ Miroslav Krleža. Izbor tekstova iz starije hrvatske književnosti (Priredio Ivan Lovrenović)”.Kultura 401 4454. Stećci u pljevaljskom kraju. Prijepolje 1978. Petrović Rade. MANU.. Kečkemet Duško... Zagreb 1984. Kebo Alija. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. Teške riječi u tvrdom kamenu (Bosanskohercegovačka epigrafika). Manastir Žitomislić. Sarajevo 1982. Sarajevo 08. 4458. Hrvojev misal (608-609). JLZ.. Hrvatsko filozofsko društvo. Korać Vojislav. Hrvojev misal.. Sarajevo 1983. 100-101. 344-345. Baščaršija – svjetska kulturna baština. Oslobo enje 45/14283. Sarajevo 1988.03. Kebo Alija. 333. 1072-1074. Sarajevo 1983. Sarajevo 25. SSDSV 6. Rasprava o hrvatskom jeziku. 1991..

jeziku i književnosti Hrvata Bosne i Hercegovine. “Jugoslovenski književni leksikon. B). Sokolac. AL BIH. 4474. 123-134. 4479. 199. Posebna izdanja 1. Opaske o pismu. 11-43. Kalesija. Duvno 1981. Tom II. Lukavac. Regije 1-13. 106. Bibliotekarstvo 30. Rudo. Alverinski Bartul (153). Gradina (Tulović. Regija 17: Rogatica. Tom III. 17. ZM. Tom II. Kosorić Milica. .. 4478. 16. AL BIH. Arheološka nalazišta. AL BIH. Arheološka nalazišta. “Ričice – nekropola stećaka”. Podcrkvina (B) 77. Bratunac 1 (B) 68. Stećci. Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture. Ričice – arheološka istraživanja nekropole stećaka. 4473. Sarajevo 1998. (AJ)”. Krčevine (Z) 93. Novi Sad 1984.402 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Oslobo enje 38/11854. Jugoslovenske književnosti. Mostar 1999. Kosir Vencel. Koroman Veselko. 37-42. 4470. 7. 4481.. Drugo dopunjeno izdanje”. Sarajevo 1999. Sarajevo 1988. Gaudeamus 1-2. Kovačević-Kojić Desanka. Han Pijesak. Regije 14-25.06. Naša ognjišta XI/74.. Mali Gradac (Bi) 94. Srebrenica. 1981. Kladanj. HM II/6. Regije 1-13. Kosorić Milica.-2000. Ljiljan 334. Sarajevo 1984. Bratunac. 4471. 4477. Regija 7: Gračanica.. Kosir Vencel. 105. Kovačić Anto Slavko. Brštanik. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1.. Zapuštena prošlost (Po kraljevskim ruševinama Bobovca raste mahovina i sunčaju se gušteri). 4476. Srebrenik. Kosorić Milica. Vlasenica. Zvornik. Kovaček Božidar. 4480. Sač (V) 79. Od kamene sjekire do prvih naselja (Arheološki nalazi na tlu sjeveroistočne Bosne. Sarajevo 1988. Kovač Fuad. Kronološka bio-bibliografija hrvatskih pisaca Bosne i Hercegovine”. “Veselko Koroman. Zagreb 1984. Lopare.. Živinice. Koroman Veselko. Dragišić... Gradina (Stupari. Sarajevo 29. Kovačević Stanislav. Sarajevo 1988. Višegrad. ZM. 4472. Banovići. Brdo-Konačište (Bi) 89. Šekovići. izložba). Bijeljina. Raskršće (Ro). ZM. Skica za izradu bibliografije bosanskohercegovačkih latinista. 297-302. 4468. JLZ Miroslav Krleža. MS. Koričić Vanja.. 46-47. Arheološka nalazišta. Tuzla. 4475. Naša ognjišta XI/69. Regije 14-25. Crkvište (B) 68-69. L). AL BIH. Split 1983. Kosorić Milica. Arheološka nalazišta. Regija 16: Olovo. Tom III. Ugljevik.. 4469. ZM. Sarajevo 1988. Starine u okolici Širokog Brijega. Regija 6: Brčko. Dobretić Juraj-Benignus (154). Duvno 1981..

. Lamnici 2 (BG). Regija 12: Šipovo.. 4486. Split 1998. Vareš-Draškovac (Va) 27. Pucarevo.. 197. AL BIH. Opaske o pismu. 133-140. glagoljaši i glagoljaštvo. 4492. Kraljević Gojko. Regija 13: Travnik. ZM. “100 godina Muzeja na Humcu (1884-1984.. Sarajevo 1997. AL BIH. Tom II.. Srbac. Lopare. Regije 1-13. Fojnica.. ZM. Hellwig). Vareš. Kotor 1978. “Suvremena katolička enciklopedija (Priredili Michael Glazier i Monika K. 4483. Kupres. 276-286. Kovačić Anto Slavko. Pučko školstvo Hrvata BiH do 1878. Sarajevo 1988. Sarajevo 1988.)”. Kovijanić Risto. Donji Vakuf. Godina 43. 4484. Hrvatski narodni godišnjak 1998. Bugojno. (* Zloković Ignjatije. Visoko. 4493. Bijeljina. Pučko školstvo bosanskohercegovačkih Hrvata do 1878. Numizmatička zbirka na Humcu. Beograd 1976. 160. Brčko (Br). Laktaši. 4491. 4494..Kultura 403 4482. Kraljević Gojko. Kovijanić Risto. Regija 3: Bosanska Gradiška. Prnjavor. 4485.. Godina 46. Sarajevo 1994.. ZM. Kovačić Anto Slavko. Kraljević Gojko. Glagoljica.) 4488. Zagreb 1979. 1. 187-188. godine. Tom II.) 4490. AL BIH. Titograd 1981. Arheološka nalazišta. 2. Turistkomerc.. Vitez. 4495. Mato Zovkić)”. 177. Sarajevo 1988. Titograd 1978. Kraljević Gojko. Kreševo. Kotorski medaljoni. 89. Zbornik radova. Tom II. Zenica. Ive Podmilačje. Zlatari Kotora u doba samostalnosti (1391-1420) (Po podacima iz Kotorskog arhiva).. 4487. Tom III. Kotorski medaljoni. Kovačić Slavko. 263-283. Regije 1-13. SIZ kulture općine Ljubuški. 163-167. GPM 26. AL BIH. Arheološka nalazišta. Župni ured sv.. Centar ARS. Regija 6: Brčko. Godina 42. (Glavni urednik hrvatskog izdanja dr. 4489. Beograd 1980. Gornje Vukovsko (K). Zvornik. Podmilačje. Sarajevo 1988. Kraljević Gojko. AL BIH. Ugljevik. Sarajevo 1993. 267-278. Regije 1-13. Hrvatski narodni kalendar 1995. (* Boljević-Vuleković Vojislav. Književne novine.. Kovijanić Risto. Breza. Istorijski zapisi XXXIV-LIV/1. Laus. Kovačić Anto Slavko. Regije 1-13. Arheološka nalazišta. . Busovača. Arheološka nalazišta. ZM. Tom II. 52. dopunjeno izdanje. Sarajevo 1988. Kraljević Gojko. izdanje. Kovačić Anto Slavko – Jarak Vjeko. Hrvatski narodni kalendar 1994. Biblioteka Male turističke monografije 42. Ljubuški 1985. Gornji Vakuf. Regije 14-25. Jajce. Istorijski zapisi XXXI-LI/1-2. 155-174.. jeziku i književnosti Hrvata Bosne i Hercegovine. Regija 14: Kakanj. 309-312. Kiseljak 2 (K) 22. Kiseljak. godine. ZM. Arheološka nalazišta. elilovac 1 (T).

. (Uredio Milenko Brkić). Čapljina. Arheološka nalazišta. Kreševljaković Hamdija. 14-15. Arheološka nalazišta. 194-212. 1300-1600”. (* Lonza Nella. AL BIH. Arheološka nalazišta. 4498. Arheološka nalazišta. Regija 25: Grude. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. AL BIH. 4508. (A-J)”.. Jezerski. AL BIH. Dubrovnik (361).05. Krleža Miroslav. Sarajevo 1988. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. Sarajevo 10. Krstić Kruno. Kreševljaković Muhamed. Aldeshot-Brookfield 1997. Gornja Drežnica 2 (M). Sarajevo 1988. 1984. Putevi XXIV/6.. 11. JLZ Miroslav Krleža.. ZM. Regije 14-25. (5) (Katoličke crkve i samostani). 499-503. Kraljević Gojko.. Sarajevo 1988. AL BIH. Bosanski mramorovi. Bosanska Dubica (160). Oslobo enje 41/13009. Zagreb 1984. Oslobo enje 41/13010. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”. 5): (2) (Stećci – originalna umjetnost srednjeg vijeka). ZM.. 1300-1600”. 4497. Series 581. Tom III. 4509.-2000. Bijeljina (130). Arheološka nalazišta. Krleža Miroslav.404 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Bosanske crkve i njihovo obskrbljivanje za otomanske vlade. Regija 24: Lištica. Oslobo enje 41/13012. Mostar. Borač (157). 1984. 223. Kraljević Gojko. ZM. Oslobo enje 35/10746. Regija 18: Čajniče. JLZ Miroslav Krleža. Tom III. 7. Čitluk. Kalinovik. 543-544.. Trebinje. 1984...09. 9. 295. Krekić Bariša. Regija 20: Bileća. 4499. 4504.) 4503. Kraljević Ljiljana. Variorum Collected Studies... Ljubuški. Stolac. Regije 14-25. Foča. 5-9. 197. 4501.. ZM.. 4496. Ljubinje. 2. 4507. Studenci 1995. 4500. izdanje. Tom III. Jablanica. Sarajevo 1988. Kraljević Gojko. Sarajevo 06. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. Zasada (B). 693. Vitina 3 (Lj). On the Latino-Slavic Cultural Symbiosis in Late Medieval. Banja Luka 1978. Bogumilski mramorovi. PCC Me ugorje. Regije 14-25. 121.09. Kristić Augustin. Dragišić Juraj. 337. Dubrovnik: a Mediterranean Urban Society. AL BIH. Goražde 1 (G). Tom III. 4502. Kraljević Gojko. Neum. EJ 4. JLZ. Dubrovnik 1998.. Regije 14-25. Anali 36. Goražde. 1978. Regija 21: Prozor. (3) (Srednjovjekovni i turski gradovi). Tom III. Zagreb 1984. . Sarajevo 08. Feljton: Spomeničko blago Bosne i Hercegovine (23. (A-J)”. Zagreb 1984. Variorum Collected Studies. Sarajevo 1988.09. Konjic. Serises 581. 4506. “Bariša Krekić. Sarajevo 07. Dubrovnik: a Mediterranean Urban Society. Krekić Bariša. Ribići 1 (K). 4505. Regije 14-25. ZM. Aldeshot-Brookfield 1997. Kraljević Gojko.

Visoko.. Kulenović Salih. Kuna Herta. EJ 2. Veselin Masleša. (* Ćošković Pejo. Zagreb 1982. 7. Separat II. Kreševo.. 2. Kučukalić Zijo. 73-82.. Ljubinje. 188.. Orlovica (T). Regije 14-25. Kujundžić Zilha. 763766. “Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina. Sarajevo 1979. 590. 360-364.. (Summary: Popular kolo dance at the stećci of the medieval Bosnia.. Kuna Herta.. 4522. 4517. Kujundžić Zilha. Drugo prera eno i dopunjeno izdanje. JLZ. Tom III. Kućan Ante. Vareš. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”. 59-60. Sarajevo 1980. Sarajevo 1984. Muzika. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. 237-252. NEV XXVIII/1-2. Breza. Zagreb 1982. "Kulturna istorija Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do pada ovih zemalja pod tursku vlast". 272-276.. . 11-12. PCC Me ugorje.02. Regija 14: Kakanj.) 4520. izdanja Enciklopedije Jugoslavije”.. izdanje.. Trebinje. Arheološka nalazišta. Sarajevo 1994. Narodna kola na stećcima srednjovjekovne Bosne. ZM. Sarajevo 1988. Članci i gra a 15. Regije 14-25. Kiseljak. Zagreb 1982. Avicena. 27. Fojnica.. Buzov M. Turbića groblje (K). izdanje. Oslobo enje 40/12799. Studenci 1995. Problematika stećaka i romanike u Bosni i Hercegovini. 222-225. Starohrvatski crkveni spomenici u Bosni i Hercegovini.. Prilozi centra za povijesne znanosti 2. 2. Sarajevo 1988. Banja Luka 1984. ZM. O zborniku krstjanina Hvala. Zagreb 1985. Zbornik sažetaka. Regija 20: Bileća. 4511. Pregled LXIX/6. (Uredio Milenko Brkić). 4512. AL BIH. 4516.Kultura 405 4510. 4515. 153-163. Arheološka nalazišta. 337-340.02.. Stolac. JLZ. 1984. 4518. Petra u Vrhbosni. EJ 2. 1994). Mulabegović Amila – Benac Alojz. Bosanska srednjovjekovna književnost i njen jezik prema staroslavenskoj i hrvatskoj glagoljskoj književnosti. Biblioteka Naučni i stručni skupovi VI. Kučukalić Zijo. Tuzla 1984. “Simpozij ‘Prilozi za proučavanje muzičke kulturne baštine u Bosni i Hercegovini’”.. Prilozi za etnološku monografiju Skipovca. 4513. Književnost (Bosna i Hercegovina).. Tom III. Sarajevo 08. Katedrala sv. JLZ. Muzika. 4514. Beograd 1978. Krstonijević Irma.. Sarajevo 1978. 295-303.. NEV XXX/1. (Sarajevo. 23-24. Kujundžić Juraj. IZ 5. 11-12). Kuna Herta. (KUN VI/137). 4521. AL BIH. Kujundžić Juraj. 4519. Naučni sastanak slavista u Vukove dane VIII. 103-127 + 8 tabli.

"Kršćanstvo srednjovjekovne Bosne". .10. (KUN). Odjek XL/2223. Kuna Herta. Kuna Herta. 4526. 295-309. Kuna Herta. 249-252. Srednjovjekovna bosansko-hercegovačka književnost. Bibliotekarstvo 32. Hvalov zbornik – spomenik srednjovjekovne bosanske književnosti. izdanja Enciklopedije Jugoslavije” JLZ. Srednjovjekovna bosanskohercegovačka književnost. 9-18.. 25. Kuna Herta. Neosporno svjedočanstvo.. 1-2. Separat II.. “Povelje bana Kulina – me aš bosanske historije i kulture”. "Pisana riječ u Bosni i Hercegovini od najstarijih vremena do 1918.. godine – The Written Word in Bosnia and Herzegovina from Earliest Times up to 1918". Kuna Herta. Godišnjak 17. 4531.406 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Kuna Herta. 4534.. Vrhbosanska visoka teološka škola. 4525. Sarajevo 1989. 39. 4529. I knjiga. 9... 13. Milenij slavenske pismenosti. Godišnjak 14. Književnost. Naš svijet XXV/285-286. Sarajevo 1987. Novi Sad 1986. Sarajevo 1985. 4530. 49-84. Kuna Herta. Sarajevo 1991. Izdavačka kuća Alef. “Ibidem – Prilog Odjeka I/3. Veselin Masleša. Oslobo enje 42/13407. 4528. 9-20.. “Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina. Ćirilometodijanska tradicija i Hvalov zbornik. (Priredili: Enes Duraković i Fehim Nametak). Kuna Herta. 4527. Zbornik MS za filologiju i lingvistiku XXIX/2. Kuna Herta. Hvalov zbornik u optici me usobnih veza i uticaja južnoslavenskih srednjovjekovnih književnosti. Neosporno svjedočanstvo (Povelja Kulina bana – me aš bosanske historije i kulture).. Kuna Herta. Hvalov zbornik.-2000. Sarajevo 1982. 4533. Kuna Herta. Odjek XLII/15-16. 4-5. Mjesto i značaj Pantelejmonovog apostola me u rukopisima srednjovjekovne bosanske književnosti. Sarajevo 1989. 4532. 4535. Kuna Herta.. SV 4. Neosporno svjedočanstvo. Sarajevo 1998.. Sarajevo 16. 4523. (‘Povelje bana Kulina – me aš bosanske historije i kulture’)”. Odjek XLII/24. Sarajevo 1986. Radovi simpozija povodom 9 stoljeća spominjanja bosanske biskupije (1089-1989). “Bošnjačka književnost u književnoj kritici (Starija književnost)”. Zagreb 1982.. 1985. O jednom slabo poznatom bosanskom spomeniku. 4524. 107-116. Kuna Herta. Sarajevo 1988. Sarajevo 1989.

O znakovima na stećcima. 174-175. Stara pravoslavna crkva u Sarajevu (Bogata riznica u arhitektonskom unikumu). Sovetskoe slavjanovedenie 5. Humac 1996. IA MI BiH. Osnovne karakteristike evropskog srednjovjekovnog pozorišta. Moskva 1979. 4541. (II) Most XIII/60. Njegov likovni oblik i značenje. “Bogumilstvoto na Balkanot vo svetlinata na najnovite istražuvanja”. Logačev K. Kurent Tine. Beograd 1999. (* Dodig Radoslav.. Nešto o stećcima Vlaške crkve. 7788.. Dodig Radoslav. Dvoboj (139). Simboli vasione na stećcima 1-4: (I) Most XII/58-59.) 4539. 39-40... 87-94. Moskva 1978. (* Handžić Izet. Lešić Josip. 576. Dedino Guvno i Tičići.. Knjiga 68. Ledić Fikreta. Naprava (433). Cetinje 1978. Obavijesti HAD XXVIII/2. Sarajevo 1980.. Lasić Dionizije Vinko. 35-49. 4547.. Lešić Zorica. Mostar 1996. 73-104. 918. 201-208. Istorija pozorišta Bosne i Hercegovine. 221-223. 4545. Starine Crne Gore 6. Logačev K. 4542.. 80-81. 4543. Mostar 1986. Lešić Josip. I. Mostar 1985. (IV) Most XIV/68.. 4548. 238-244. Pleterni ukras od najstarijih vremena do danas. Chicago 1994. Zagreb 1996.) 4546. 111-122. Radio Sa VII/20. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Chicago 1995. 4537. Kakanj.. (III) Most XIII/61-62. Lasić Dionizije Vinko. Sarajevo 1985. Ziral.Kultura 407 4536... Sarajevo 1991. Pregled LXXXI/2-3. Biblioteka Kulturno naslje e Bosne i Hercegovine. Hercegovina 2 (10). Sovetskoe slavjanovedenie do sredini 30-h godov. I.. Godina 52. Slavjanovedenie v dorevoljucionnoj Rosii. Oklop (467-468). 4540. Hrvatski kalendar za 1995. 799-841. Svjetlost. Contribution á l'étude des stećci de Bosnie et Herzegovine: les stéeles du Lauragais sont-elles cathares?. Sarajevo 1987. Mostar 1987. Lecaque Pathrique.. Skopje 1982. MANU-SANU-ANU BiH. srednjovekovna nekropola. 4549. Letić Branko. AP 25. 4538. 188-205. Knowledge. Lemajić Nenad. 135-142. Oružje (474-476). Lasić Dionizije Vinko. 4544. Godišnjak 20. Kršni zavičaj 29. Srpska književna tradicija od XV do XIX veka. Leković B.. 89-105. . Mostar 1985.. Sarajevo 1991. O znakovima na stećcima. Beograd-Ljubljana 1986.

(11) (Ptice iz Egipta). 177-206. 4550. Oslobo enje 54/17498... 11. “Književnost bosanskih franjevaca. Oslobo enje 54/17496. Forum Bosnae 5.. Izbor tekstova iz starije hrvatske književnosti (Priredio Ivan Lovrenović)”. Oslobo enje 37/11374..02. Stećci okoline Mrkonjić-Grada. Odjek XXXIII/18. Vareš 1996.. 1997. 4556. 1997. Sarajevo 1989. 1997.02. 1997. 17. Feljton: Bosanski mramorovi – stećci (1-12): (1) (Kozmos i ezoterija na kamenu). Sarajevo 1981. Sarajevo 21. 4551.02. 4553. 17.02. Sarajevo 1997. (7) (Simbolika uzdignutih ruku). Lovrenović Ivan. Lovrenović Dubravko. Lovrenović Ivan. 11. Tuzla 1998.. 23. ‘L’ Europe’ i naš odnos (Uz prezentaciju kulture i književnosti naroda i narodnosti Bosne i Hercegovine u pariškom časopisu). 16.. “Povelje bana Kulina – me aš bosanske historije i kulture”. Lektira za srednje usmjereno obrazovanje. 21. (2) Hrvatski glasnik V/64. Sarajevo 20. Oslobo enje 54/17491. 20. 4557.02.. Sarajevo 17. (2) Bobovac II/22. (4) Bobovac II/24. 10. (12) (Zmije prijatelji i ubice). 16. 25. Sarajevo 15. 1997. Lovrenović Dubravko.02. Srednjovjekovna Bosna i srednjoeuropska kultura (Prožimanja i akulturacija).-2000. Lovrenović Dubravko. Dragišić Juraj (87). (4) Hrvatski glasnik V/67. Lovrenović Ivan. Sarajevo 23. 22.02. Oslobo enje 54/17495... Sarajevo 1999. (9) (Viteške figuralne kompozicije).. (4) (Križ. Vareš 1996. Oslobo enje 54/17499. 18.. Sarajevo 18. 1997. 11. NS 14-15. 1997. (5) Hrvatski glasnik V/68. 4558. 1997. Oslobo enje 54/17501. 11. Oslobo enje 54/17500. 1997. 8596.. Vareš 1996.. (10) (Simboli života i hrabrosti).. (5) (Kozmos i ezoterija na kamenu). Lovrenović Dubravko. Oslobo enje 54/17493. Tuzla 1997. 22. 15.02. Sarajevo 13.02. svastika i zvijezda).. 25. (3) Bobovac II/23.. Tuzla 1997. Oslobo enje 54/17492.. Tuzla 1998. Oslobo enje 54/17490. 22. Bosansko-humski mramorovi – stećci. V dni bana velikago Kulina. Sarajevo 14. Svjetlost OOUR Izdavačka djelatnost..02. BF V/7.408 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Lovrenović Dubravko. Sarajevo 24.. Sarajevo 16.. Vareš 1996.. Sarajevo 19. polumjesec.. 7-8. Feljton: Bobovac i Kraljeva Sutjeska (1-4): (1) Bobovac II/21. Sarajevo 02. 94-139. (3) (Širok raspon ukrasa). Oslobo enje 54/17497.. 18. 16. Oslobo enje 54/17494. 1997. 1997. Sarajevo 22. Sarajevo 1982. 1997. 23.02.. ..02. (6) (Solarnolunarni simboli). (2) (Utjecaj drevnoih kultura). Lovrenović Ivan. 4552. Franjevačka književnost u Bosni i Hercegovini (5-17). Tuzla 1998. (8) (Alegorija plesa mrtvaca). Drevne knjige (Marginalija na temu srednjovjekovnih bosanskih rukopisa). Sarajevo 1980.02. 4554. 4559. (3) Hrvatski glasnik V/66. 1980. 4555. 11. Lovrenović Ivan.. Feljton: Bosansko-humski mramorovi – stećci (1-5): (1) Hrvatski glasnik V/63. Odjek XLII/15-16.

Lovrenović Ivan. Bosna a Hercegovina: Kratky prehled kulturni historie. Sarajevo 1990. Juraj Dragišić (15).05.. Biblioteka posebnih izdanja. Lovrenović Ivan – Selimbegović Vildana. (* Isaković Alija. Unutarnja zemlja. Lovrenović Ivan. Benac Alojz. Sarajevo 1989. 26. Odjek XLIII/11-12. 2000. 1. Lovrenović Ivan – Selimbegović Vildana. 46-47..) 4566. Odjek XLIII/11-12. (‘Povelje bana Kulina – me aš bosanske historije i kulture’)”.12. Sušić Hasan. 16-17.. Praha 2000. Sarajevo 31. 272.. 14-23. Eine Kulturgeschichte. Sarajevo 04. Oslobo enje 48/15330.. Labirint i pamćenje. 17-18. Odjek XLIII/1112. Lovrenović Ivan. “Ibidem – Prilog Odjeka I/3. Memija Minka..11.. Klagenfurt-Celovac 1994. 17. 1998. 4570. Sarajevo 1990. Sarajevo 31. (KUN X/23(481). Bosanska medijevalna kultura. Sarajevo 1990. 159. Sarajevo 1990.. IA MI BiH 26. 18. Lovrenović Ivan. Sarajevo 1990.. 4561.12. Bosnien und Herzegowina. 178. Sarajevo 1990. 1996. Lovrenović Ivan.. (Priredili: Enes Duraković i Fehim Nametak).... Sarajevo 07. Duraković Enes. Sarajevo 26.. Lovrenović Ivan. NIŠRO “Oslobo enje”... . NIŠRO Oslobo enje. Bakić Ibrahim. WienBozen 1998. 11. Labirint i pamćenje. Oslobo enje 53/17334. 4569.. 4567. Oslobo enje 55/17957. 4568.11. 2.Kultura 409 4560.. Misija Ćirila i Metoda (18-19).) 4563. Popović Nenad. 4565. Sedam stoljeća franjevaca u BiH. “Ivan Lovrenović – Vildana Selimbegović. 17. Kulturnohistorijski esej o Bosni. Sarajevo 1990.. (KUN IX/15(473). 14. (* Nilević Boris. Dani 135. (KUN) 3. 239. izdanje. Lovrenović Ivan. Prvi milenij Bosne”. Odjek XLII/24. Bevanda Mladen. Sarajevo 28. 1990. 175-178.) 4562. Zagreb 1998. 1989. Odjek XLIII/11-12. 10. 24. I knjiga. Sarajevo 29. Sarajevo 1989. Izdavačka kuća Alef. Šnajder Slobodan. 1999. (Kratki pregled kulturne povijesti Bosne i Hercegovine). Prvi milenij Bosne. Sarajevo 1990. Islamska misao XII/137. Dani 135. Naši dani XXXVI/981 (51). (KUN VIII/414). Kulturnohistorijski esej o Bosni. Oslobo enje 57/19315. Odjek XLIII/5. “Bošnjačka književnost u književnoj kritici (Starija književnost)”. Kulturnohistorijski esej o Bosni.09. Ale. Labirint i pamćenje. Bosanska biblioteka.02. Oslobo enje 47/15276.. Poljarević M. 1991. 16. 4564. Sarajevo 1989. izdanje. 1999. Kisić Čedo. Lovrenović Ivan. 11.12. 93-102.. Durieux. Oslobo enje 46/14864. (* Šimić Angelina. Sarajevo 23. V dni bana velikago Kulina. Sarajevo 1998. Lovrenović Ivan.

Lozo Marijan...-2000. 27.Travnik. Duvno 1984. 4575. Beograd 1987.. Srpske srednjovjekovne minijature. Maksimović Jovanka. Oslobo enje 54/17511... 87-98. 20. Ljubinković Mirjana. Miroslavljevo jevan elje i umetnost XII veka. Tomislavgrad 2000. 4576. 143-153. Sarajevo 06. Maksimović Jovanka. "Mileševa u istoriji srpskog naroda". SSDSV 5. 10. obljetnice smrti Fra An ela Zvizdovića”. 15. Naučni skupovi 49. Sjećanje na Juraja Dragišića (Uz 500. Lovrenović Maja. Stećci i stare crkve u Zagvozdu..) 4580. Duvno 1984. 4581. 4574. septembar 1985). Maksimović Jovanka.. 4572. Sveta baština III/24. Pucko LJ. Naučni skupovi 38. FTSFranjevački samostan Fojnica. (Me unarodni naučni skup povodom 650 godina manastira Dečana. Beograd 1989. 21. Lozić Vlade. Odeljenje istorijskih nauka 6. Kako protumačiti stećke. Naša ognjišta XXX/268. Ka preciznijem datirnju starijeg slovenskog nakita na Balkanu. Nalaz kamenih sarkofaga kod Nove Bile . Stećci – najpouzdaniji izvori (Prikupljanje gra e za monografiju srednjovjekovnog Livna). Crkva Svetog Mihovila u Bobovcu. Lubovac Ragib. . Prosveta. 271-274. Odeljenje istorijskih nauka 13. 155-163. Les miniatures byzantines et serbes vers le milieu du XIVe siecle. 137-144. Naša ognjišta XXIX/264. obljetnicu njegova djela O naravi nebeskih duhova koje nazivamo an elima). 4576a. Saopštenja 16. 89-95.. 109-123. “Zbornik radova sa Znanstvenog skupa u povodu 500. (* Šakota Mirjana. 4573. 1997. Prijepolje 1978. Vasilij. Lovrinović Nikola. 110-112. 4579. 158. “Gunjačin zbornik”. Ljuboja Svetozar. Sarajevo-Fojnica 2000. “Dečani i vizantijska umetnost sredinom XIV veka”. SANU. 1979. Moskva 1985.410 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Stanić Radomir. Beograd 1984. Livanjsko arheološko blago u Splitu. Glasnik Društva 9.11. Mileševa i bosanska minijatura. Oslobo enje 36/11298. Lukić Ljerka. Zagreb 1980.. Sveta baština III/20. 15.. 4571. Travnik 1991... Maksimović Jovanka. Sarajevo 14. Beograd 1985. Lozo Marijan. Sovetskoe slavjanovedenie. 120-121. SANU. 4577.. 4571a.. Tomislavgrad 1999. Srednjovjekovni ulomci iz Gorice. Beograd 1983. 4578.03.. Zbornik Zavičajnog muzeja 4..

glagoljica i slavenski apostoli. ZFF Serija A: Istorijske nauke XVI (Spomenica Svetozara Radojčića). Regije 14-25. 51-56.. 1987. 35-72 + 36 slika. . Humac 1998. 4584. ZM. 4592. Sarajevo 1988. Sarajevo 20. Hrvatsko podrijetlo bh. 151.. Miroslavljevo jevan elje (140-141). Livno).. Arheološka nalazišta. Motrišta 10. Pljevlja 1991. Ključ. Vrijeme bosančice (Prilog proučavanju bosančice u livanjskom kraju). 4586. Maksimović Vojislav. Sarajevo 1982. Sarajevo 1986... Maksimović Vojislav.. Oslobo enje 44/14147. 101-110 + 6 tabli slika. AL BIH. VAHD 87-89 (1994-1996). Mandić N. Ljubljana 1986.. AL BIH. (KUN) 4. 4589. 4587. 144. Umetnost u doba bosanske srednjovekovne države. Tom II. O nekim interesovanjima za ‘Miroslavljevo jevan elje’. – Miletić Nada. Regije 1-13. 83-88. 45-49. Mardešić Jagoda. Gacko.. Sarajevo 1988. Tom III. 35-48. Maksimović Jovanka.11.. Oslobo enje 39/12115. Mandić Dominik. Regija 10: Sanski Most. Dometi IX/7-12. 4590. Keramički nalazi s lokaliteta sv. Marijan Boško.. Svjetlost. “Jugoslawien (Landschraft und Kultur)”. 4585. (Isti tekstovi i u: “Yugoslavia”. 4594. Regija 19: Nevesinje. Zbornik za istoriju BiH 2. Hrvati. O nekim interesovanjima za ‘Miroslavljevo jevan elje’.03. Minijaturno slikarstvo polovinom XIV veka i Dečani. Mandić Dominik.. Mostar 1999. ZM. 4583.) 4595. 13-21. 1982. stećaka. Hrvatsko pismo i jezik u srednjovjekovnoj Bosni. Bazilika iz jezera (Buško jezero.. Man eralo Stipo. Mandić Dominik. Man eralo Stipo. Mladinska knjiga. Sarajevo 06. Beograd 1989. Beograd 1997. Bibliotekarstvo 27. Vrčenac (MG). Mostar 2000. Marić Sava. Vid u Vidu kod Metkovića. Hrvatsko pismo i jezik u srednjovjekovnoj Bosni. 4591. Arheološka nalazišta. Rijeka 1999.Kultura 411 4582. Gat (G). Mrkonjić Grad. 8. Sarajevo 1981. Motrišta 15. 4593. Kršni zavičaj 31. Margetić Lujo. 95-121. 52-55. "Čudesna Jugoslavija". Split 1998. Svjetlost.. 4588. Mostovi XXIII/117-118. Maksimović Jovanka.

Kotor Varoš. Tom II. Livno 1995. Neum. 4602. Marijanović Brunislav. 4597. AL BIH.. 4607. ZM. Arheološka nalazišta. Ljubinje. Trebinje. Tom III. Mrkonjić Grad. Tom II. 4606. Titov Drvar. Vrtoče. Regije 14-25. 292. AL BIH. Arheološka nalazišta. Ljubuški.. 145. Š) 184. 149-150. Tom III. Sarajevo 1988. Regije 14-25. Tom III.412 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 4599. Regija 25: Grude. Vitina 2 (Lj). Tom II. AL BIH. Marijanović Brunislav.-2000... Sarajevo 1988. Regija 20: Bileća. Tom II. Visočica (Bakri. Š) 185. Donja Blatnica. Džakulina glavica (S) 174. Bosansko Grahovo. Arheološka nalazišta. Donji Vakuf. Ljubuški. AL BIH. Čitluk. Sarajevo 1988. Mostar. Sarajevo 1988. 4601. Titov Drvar. Arheološka nalazišta. Arheološka nalazišta. Selište (Volari. Stolac. Sarajevo 1988. Sarajevo 1988. 4600. Regija 19: Nevesinje. Sarajevo 1988. Arheološka nalazišta. AL BIH. Bugojno. ZM. Regija 11: Bosanski Petrovac. Jajce. 120-126. Jejinovačka pećina (S) 182. 4596. ZM. Zemunica (BL). Čelinac. 4604.. Regije 1-13. 4605. ZM. Arheološka nalazišta. BP). 4598. Sarajevo 1988. Regije 1-13. AL BIH. Hrid (Š). AL BIH. Regija 24: Lištica. Raskršće (Podsoje. Regija 24: Lištica. Gradac 3 (N). AL BIH. Crkvina (Donja Blatnica. Sarajevo 1988. Marijan Boško. Čitluk.. Regija 10: Sanski Most. Č). Mostar. Tom II. . 133. 4603. 308. Gradić-Žuta glavica (BP).. Regije 1-13. Regije 14-25. ZM. Marijanović Brunislav. Arheološka nalazišta. Kalendar Svetoga Ante 1995. Marijan Boško – Miletić Nada. AL BIH. Regije 1-13. Regija 11: Bosanski Petrovac. Arheološka nalazišta. Marijanović Brunislav. Gradina 1 (G). Regija 9: Banja Luka. AL BIH... Regije 14-25. Marijan Boško – Zelenika An elko. Gradina (Crkvina. Ive u Livnu. Arheološka nalazišta. 179. Tom III.. Marijan Boško – Miletić Nada. ZM. Sunićka pećina (S) 193. Regija 12: Šipovo. Marijan Boško. 161. Sarajevo 1988. Sanski Most (SM). Neum. Ključ. S) 178. Čapljina. Skender Vakuf. AL BIH. ZM. ZM.. Gacko. Č). Marijan Boško – Miletić Nada. ZM. Bosansko Grahovo. Gradina (Hrgud-Gradina. Kupres. 163. Regije 14-25. Čapljina. Marijan Boško. Regije 1-13. ZM. ZM. Tom III. Gornji Vakuf. Bistrički samostan na groblju Sv. 325. Tom III. Regija 25: Grude. 337. Arheološka nalazišta. Marijan Boško – Miletić Nada. Regije 14-25. Sarajevo 1988.

Sarajevo 1988. Tom II. Regije 1-13.. ZM. Vlasenica. Pucarevo.. Marijanović Brunislav – An elić Pavao. Tom II. AL BIH. 69.Kultura 413 4608. ur eva glavica (N) 323. Šekovići. Kiseljak. Vitez. Busovača. Arheološka nalazišta. Regije 14-25. G).. Regija 22: Glamoč. Visoko.. Luke (MG).. 4617. Arheološka nalazišta. Arheološka nalazišta. 326. BP). Sarajevo 1988. Sarajevo 1988. 22. Arheološka nalazišta. Marijanović Ivanka. Marijanović Brunislav. Donji Vakuf. Crvena njiva (S). Sarajevo 1988. ZM. AL BIH. Tom III. Ljubinje. Travnik 2 (T). Arheološka nalazišta. Bratunac. AL BIH. ZM. Bosansko Grahovo. Regija 13: Travnik. Gornji Vakuf. Neum. Jajce. Sarajevo 1988. Bugojno. Regija 20: Bileća. ZM. Regije 14-25. Arheološka nalazišta. 4611. Regije 14-25. 205. . Sarajevo 1988. Marijanović Brunislav – An elić Pavao. Neum. ZM. Ljubuški. Arheološka nalazišta.. Marijanović Ivanka. Sarajevo 1988. Ključ. Tom II. Regije 1-13. Arheološka nalazišta. 4615. Bosanska Dubica. Regija 25: Grude. Tom III. Zenica. Sarajevo 1988. Tom III. Tom II. Regije 14-25. ZM. Podcrkovnica (S) 189. Sarajevo 1988. Fojnica. AL BIH. Sarajevo 1988. 179-180. 4616. 4612. Ravlića pećina (G) 334. Crveni grm 1 (Lj) 321. Regije 1-13. Mrkonjić Grad. 4610. G) 325-326. Titov Drvar. Regija 16: Olovo. Čapljina. Regije 14-25. Regije 1-13. Regija 11: Bosanski Petrovac. 39.. Trebinje. Marijanović Ivanka. AL BIH. Marijanović Brunislav – Marijanović Igor. Gradina (Drinovci-Vrcani. 148. Gornji Vakuf. Gradina (Donji Mamići. Kupres. 4614. AL BIH. Tom II. Marijanović Ivanka. 245. Regija 12: Šipovo. Regije 14-25. Mali han (Lištani. Arheološka nalazišta. Marijanović Ivanka. 4618. Han Pijesak. Bugojno. Ljubuški.. Kladanj. Marijanović Brunislav – Miletić Nada. AL BIH. AL BIH. 4609. Čapljina. AL BIH. Breza. Tom III. Jajce (J). Regija 14: Kakanj. 164. GV) 186. L). Donji Vakuf. Marijanović Brunislav – Paškvalin Veljko – An elić Pavao. AL BIH. Arheološka nalazišta. ZM. Regija 12: Šipovo. Vinogradina (P). Tom II. Vareš. Prusac (DV) 184. Kreševo 1 (Kr). Sutina (Gradina. Stolac. Regija 10: Sanski Most. Prijedor. Kupres. Tom III. Arheološka nalazišta. ZM. Arheološka nalazišta. Sarajevo 1988. AL BIH. Arheološka nalazišta. Kreševo. ZM. ZM. Regija 25: Grude. Regija 2: Bosanski Novi. Jajce. Sarajevo 1988. Č). Crljenača (Dretelj. Crkvine (S) 171. AL BIH. 4613. Marijanović Ivanka. ZM. ZM. Regije 1-13. Regije 1-13.. Livno. Manastirište (Grčka crkvina. Srebrenica. Tom III. 4619.

V). Crkvine (Gornje Turbe. Arheološka nalazišta. Regije 14-25. Regija 20: Bileća. 73-78. Sarajevo 1988. Vitez. Regija 16: Olovo. Marijanović Ivanka – Miletić Nada. Arheološka nalazišta. Sarajevo 1988. BP). AL BIH. Tom III. Bosansko Grahovo. Regija 13: Travnik. Šekovići. Regije 14-25. Tom III. 4621. Zenica. Marijanović Ivanka – Glavaš Tihomir. Bijela Crkva (Crkvine. 159. Fojnica. Sarajevo 1988. Visoko. AL BIH. Regije 1-13. Kreševo. ZM. Sarajevo 1988. 337. Neum. Tom III. Arheološka nalazišta. Ljubuški. Arheološka nalazišta. Marijanović Ivanka – Miletić Nada. AL BIH. Čapljina. Vitez. Sarajevo 1988.-2000. Čapljina. Arheološka nalazišta. Arheološka nalazišta.. ZM. Tom II. Crkva ružica (B). Gacko 2 (G) 144. Regije 1-13. 4626. S). Arheološka nalazišta. 4623. 4631. Arheološka nalazišta. Busovača. 331. Srebrenica. Busovača. Regije 14-25. Sarajevo 1988. Regija 19: Nevesinje... Drenovik (N) 143. Zenica. Vareš. Regija 11: Bosanski Petrovac. Ocrkavlje (Grčko groblje. Tom II. Ljubinje. ZM. ZM. 24-25. Vranjevo Selo (N). AL BIH. Arheološka nalazišta. Marijanović Pero. 171./2001... Regije 14-25. Regije 14-25. Trebinje. Kalavrija. Pucarevo. Marijanović Ivanka – Miletić Nada. Sarajevo 1988. Pucarevo. Tom II. Marijanović Ivanka – Paškvalin Veljko – Miletić Nada. 4624. Regija 12: Šipovo. Tom II. Tom II. Tom III. Hercegovina 6-7 (1415). 4625. ZM. Tom III.414 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Bugojno. Tom III. Vitez. 184. Marijanović Ivanka – Miletić Nada. Arheološka nalazišta. AL BIH. Ljubuški. Marijanović Ivanka – Miletić Nada. Gacko. ZM. Crkvine (Gradac.. Kiseljak. N) 150. Zenica. 196. AL BIH. ZM. Marijanović Ivanka – Miletić Nada. Regija 25: Grude. ZM. Busovača. Regije 14-25. ZM. Š). Miši (G). 4622. 4627. Sarajevo 1988. Mostar 2000. Regija 13: Travnik. Regije 1-13. Arheološka nalazišta. Sarajevo 1988. T). Gornji Vakuf. Ocrkavka (Ki). Marijanović Ivanka – Miletić Nada. Sarajevo 1988. AL BIH. Breza. Marijanović Ivanka – Basler uro – Miletić Nada. Stolac.. Kladanj.. Regije 1-13. Neum. Donji Vakuf. Jajce. AL BIH. Borak (B) 195.. Marijanović Ivanka – Miletić Nada. Bukovica (T) 196. 4628. AL BIH. Pucarevo. Kupres. 4630. ZM. Regija 13: Travnik. 196. Sarajevo 1988. Han Pijesak. 4629. AL BIH. AL BIH. 68. Titov Drvar. Regija 25: Grude. Vlasenica. 4620. . Regije 1-13. Regija 14: Kakanj. Kamen i čovjek na Radimlji i oko nje. Bratunac.. Raskršće (Babići. ZM. Crkvina (Rotimlja.

. 5. Autentični stvaralački znak.. Mašić Jozo. HM IV/14. Mašić Jozo. Oslobo enje 43/13544. 1986. Marjanović Mirko. Istorijski zapisi LX/4...03. Sarajevo 14. tehnike i strukture predantičkog i antičkog graditeljstva na istočnom jadranskom prostoru”. Separat II. Riznica duha i kulture (Izložba: Blago franjevačkih samostana). 8.03.. EJ 2.03. Sarajevo 06. Pula-Rijeka 1983. 4637. Ive Krstitelja. Jadranski zbornik 12 (1982-1983). Oslobo enje 43/13547. Glumac. “Hrvatski biografski leksikon II (Bj-C)”... Kulturno-istorijski spomenici u nikšićkom kraju. 5. Vrijednosti koje nas ujedinjuju (Blago franjevačkih samostana). Knowledge. Sarajevo 1986. 2.. Beograd 1999. Sarajevo 04. 7. Pozorište. Zagreb 1980.03. Nišani prelaznog oblika.. Marković Marko – Gaković Mirjana. Nastanak i procvat umjetnosti stećaka. O tipologiji motiva na stećcima. Sarajevo 16. 4635. 6. 4642. 1989. Sarajevo 09....08. 76. Odjek Kulinove povelje (Na stranicama časopisa “Odjek”). Calgary 1981. Sarajevo 11. Zagreb 1982. The Medieval Tombstones of Bosnia and Hercegovina. 4633. 276280. Odjel za arheologiju Centra za povijesne znanosti JAZU. 4640. (* Matijašić R. “Mirko Marjanović. Oslobo enje 45/14269. Martinović Niko.03. 4634. 4639. 1988. Sarajevo 07.. 8. izdanja Enciklopedije Jugoslavije”. Marković Marko – Gaković Mirjana. Radoj). 4636. Matejčić Ivan. Blago franjevačkih samostana. Matić Bernardin. 4638. 1986. XII 1976. Juraj. Marjanović Petar. Sarajevo 15. 364-368. 34. Dragišić. Mašić Jozo. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 6.. Oslobo enje 45/14272. Titograd 1987. . JLZ Miroslav Krleža. Leksikon hrvatskih književnika Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do danas”. Divan I/8. JLZ. “Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina. 6-7. 1988.. Oslobo enje 43/13545.03. Oslobo enje 46/14784. 4643. 5. 117-118. Izložba narodnih i borbenih igara na stećcima. Travnik 1993. Poroceedinas of the 11th Annual Chacmool Conference..) 4644.Kultura 415 4632. Dobretić. 1986. Zagreb 1982. 545-548. 1988.. 4641. Znanstveni kolokvij održan u Zadru od 6-8. JLZ. Oslobo enje 45/14273. Oslobo enje 43/13542. Kraljeva Sutjeska sa samostanom i crkvom Sv.. izdanje. Sarajevo 2000. 1986. Maslić Fatima. “Materijali. Markotić Vladimir.03. 183-194. Bogetić Radin (Radivoj. Zagreb 1989. Pozorište.

Odjek XLII/24. 4652. Hrtar. 4646. 1“. Svijest o sebi. 4657. Bogatstvo izraza (o književnom životu Bošnjaka osmanskog perioda). 18-24. Republički zavod za unapre ivanje vaspitanja i obrazovanja OOUR Izdavanje udžbenika i udžbeničke literature Titograd. 4654. Mazalić oko. Memija Minka. Svijest o sebi (Osam vijekova Povelje Kulina bana). 87-88. Tuzla 1999. Micić Stevan.. Mijović Pavle. 4658.. 4648. 34-36. 201213. godine. 4649. Sarajevo 1989. Ćirilica. Rekonstrukcija manastira Rmnaj.-2000. “Ibidem – Prilog Odjeka I/3. Diwan I/1. 208. JLZ Miroslav Krleža. 25. 4656. IA MI BiH 26.. Zapis I/1. Sarajevo 1989. Jugoslovenska revija. (‘Povelje bana Kulina – me aš bosanske historije i kulture’). Odjek XLII/15-16. “Pedagoška enciklopedija. Zenica 1998.. Svijest o sebi. Beograd-Titograd 1980. BeogradNIO Pobjeda Titograd.. 1063-1068. 4647. Sarajevo 1989. Matić Bernardin – Gavran Ignacije..416 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Matić Vojislav. 90. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Beograd. 52-58. NS 16-17. Kraljeva Sutjeska. 4653. 4645. 4650. Metiljević Ahmet. Naš svijet XXV/285-286. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. Sarajevo 1989. o nama (Povodom osamstote godišnjice povelje Kulina bana). 4659. . Umjetničko blago Crne Gore. Govor o sebi. 543. Mešić Hajrudin. Gradačac 1998. Poruke trajnosti u kamenu. Bibliotekarstvo 34 (1988). ‘Bosanska Švajcarska’ (Zapis iz Fojnice). Memija Minka. 4655. IRO Školska knjiga Zagreb. Memija Minka.. OOUR Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Sarajevo... Islamska epigrafika.. 445-448. Memija Emina. Sveske 26-27.. Zagreb 1987. Znak Bosne IV/5-6. Sarajevo 1989. Sarajevo 1985.. Zagreb 1984. Bobovac i okolina. Sarajevo 1990. Memija Minka. 4. Memija Minka.. Memija Minka. 1989. 141-143. Zavod za izdavanje udžbenika Novi Sad. Prepisivačka djelatnost. “Povelje bana Kulina – me aš bosanske historije i kulture”. Memija Minka. Štampana knjiga bosanskohercegovačkih autora do 1800. 12.. 4651. Pregled LXXV/9-10. Sarajevo 1984. (A-J)”.

Dinaridi srednjovjekovne nekropole Pavlovac kod Sarajeva. Sarajevo-Fojnica 2000. 4663.. 23-36. Reflets de l'influence byzantine dans les trouvailles paléoslaves en Bosnie . Mikulić-Cucić Planinka. BF VI/9. 287-306. 4672. Mikulić Planinka. stoljeća. GZM (A) 37. Tome 2. The Southern California Antology. ZNM 9-10. 11. Prilog antropološkoj problematici stećaka..Vydatelstvo Slovenskej akademie vied.. . obljetnice smrti Fra An ela Zvizdovića”.Herzégovine. 4665.. 4662. 4667. 4670.04. 207-216. Mikulić Planinka. Mikić Živko. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. Glasnik SAD 6. Ranosrednjovjekovno koplje iz Mogorjela. 4666. 145-151 + 4 table. Sarajevo 1998. Miletić Nada. (KUN X/32(490).. Sarajevo 1982. Miletić Nada. Mostar 2000..Herzégovine. 4668. Utjecaj islamske umjetnosti na formiranje gotičkog stila i kontinuitet srednjovjekovnih formi u Bosni... (A-J)”.-2001. Mikulić Planinka. Sarajevo 1998. Sarajevo 27.. 141-204. Elementi gotike u sakralnoj arhitekturi Jajca. Rapports du IIIe Congrés International d' archéologie slave. Beograd 1990. Miletić Nada. VEDA . 1991. JLZ Miroslav Krleža. FTS-Franjevački samostan Fojnica. 97-107 + 2 slike + 4 table. Mikulić Planinka. Sarajevo 1979.. Mijović Pavle. Mikić Živko. "Problemi seobe naroda u Karpatskoj kotlini". 85107.Kultura 417 4660. Dijalog nova serija IV/4. 149-168. 4664. Svjedočanstva o trajanju bosanske države (Stalna muzejska postavka Bosne Srebrene).. Herceg-Novi.. Ranosrednjovjekovna nekropola u Koritima kod Duvna. Verticals of spirituality. GZM (A) 33 (1978). MS. Reflets des Grandes Invasions en Bosnie . 164-166. Beograd 1979. Bosna i europska gotika. Mikulić Planinka. Miletić Drago Karlo. Los Angeles 1996. Novi Sad 1978. Miletić Nada. Vojno groblje u Mostaru. 4673. “Zbornik radova sa Znanstvenog skupa u povodu 500. BF V/8. 525. Hercegovina 6-7 (14-15). Oslobo enje 48/15393. Bratislava 1980. Franjevački samostani kao centri kulture na prijelomu 15. 176-194. 204-218. Sarajevo 1997. 4669. Zagreb 1984.. 4671. 107-130.. 4661.

. (Drugo prera eno i dopunjeno izdanje).. Ranosrednjovjekovne keramičke posude iz Vrbe kod Glamoča. 213-220. Miletić Nada. Izvještaj o iskopavanjima srednjovekovnih nekropola u Buškom Blatu. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. AD BiH. Sarajevo 1983. Zbornik 1. Stećci. 4681. Miletić Nada. 4685. Zagreb 1982. Mihaljevići. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 2. 4675. Sarajevo 1983. 2. “Arheološka problematika zapadne Bosne”. Srednjovekovni arheološki spomenici jugozapadne Bosne. Miletić Nada. Zagreb 1984. 4674. 4682.) 4680. 217-224.418 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. (* Jalimam Salih. 4679. 4683. 4678.. MANU-SANU-ANU BiH.arheološki i likovni aspekt. Sarajevo 1988. Sarajevo 1981.. 43-50. Sarajevo 1980. Miletić Nada. 41-43. AL BiH. 4676.. Resultate der neueren archäologischen Untersuchungen des frühen Mittelalters in Bosnien und Herzegowina. Zagreb 1987. Miletić Nada. “Bogumilstvoto na Balkanot vo svetlinata na najnovite istražuvanja”. Rani srednji vijek u arheološkim istraživanjima na području sjeverozapadne Bosne. Batković. 231237... 78-79. 325. Miletić Nada. Separat II. Sarajevo 1984. “Arheološka problematika zapadne Bosne”. Miletić Nada. AD BiH. Slovenska nekropola u Mahovljanima kod Banjaluke. Skopje 1982. JLZ. 154-156. 4686. GZM 37 (A). Tom I. (K-Ren)”. EJ 2.. Zagreb 1982. 4684. Zbornik 1.. izdanje. Miletić Nada. Rani srednji vijek (arheološko-istorijski osvrt). JLZ. 375-434. 4687. Rani srednji vijek. Rani srednji vijek. Miletić Nada. Veselin Masleša. JLZ Miroslav Krleža. (A-J)”. Jugoslavija Beograd-Spektar Zagreb-Prva književna komuna Mostar. Miletić Nada. “Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina. Miletić Nada. Sarajevo 1982. JLZ Miroslav Krleža.-2000. Miletić Nada. GZM 34 (A) (1979). "Kulturna istorija Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do pada ovih zemalja pod tursku vlast". Miletić Nada.. Stećci . izdanja Enciklopedije Jugoslavije”. ZM. 166-167. Balcanoslavica 9. 233240. Miletić Nada. Beograd-Zagreb-Mostar 1982. Prilep 1980.. 167.. GDI BiH 36.. Rani srednji vijek. Biblioteka “Umetnost na tlu Jugoslavije”. 137-181. 82.. . Sarajevo 1985.. 4677. 123-177 + 3 priloga. GZM (A) 35-36.

Miletić Nada. L) 52. Regije 113. Agića groblje (L). Kamen (D) 65. Ivanov grob (Kužni grob. Klašnice (L). Krčevina (Z). Grobljice (L). Gornja Bukovica (Bi). Grabavci (Z). ZM. Hajdukovo brdo (L). Crkvina 1 (Velika GataIlidža. Groblje na Lipi (O). Opšti leksikografski dio. Grobovi (Rani srednji vijek) (88). P). Miletić Nada. . Cazin. Bosanska Dubica. Kaldurani (Z). Buložani (Z). Lugovi (Z). ZM. Kužno greblje (G). Vizantija (184-185). Bjelobrdska kulturna grupa (63). Hrust (L). Luke (Kužno groblje. Bocavača (U) 88. Maleševci (U). Gornje Zabr e (U) 90. BN) 35. Kamenovi (G). Tom II. Arhitektura (Rani srednji vijek) (58). Srbac. Madžarsko groblje (Grabik. 4693. Z). 4692. CrkvinaKrčevine (Svodna. Doboj. Crkvina (Svodna. 4690. Bagruša (L). Kosa (Z) 92. Kozluk 1 (Z). Crkvina (BK) 15. Crkvina (Gorinja. Korduni (Z). Cerići (L). C). Preromanika (143). ZM. AL BIH. Crkvina (Donje Vodičevo. B). Miletić Nada. L). Gradina (Jerenin grad. Tom II. Sarajevo 1988. Klisa (Z). BN). Crkvina (Grčka crkva. Greblje (G). Zidine (L). Z). Balatine bare (P). Stećak (167). Dalmatinskohrvatska kulturna grupa (68). O) 78. Gošnica (BG) 49. Tučić (BG) 54. Glavica (Kučić Kula. Crkvina (Voda Jarnija i crkva Marija. Doli (L). Oružje (Rani srednji vijek) (132). Regije 1-13. Borovac (P) 47. Odžak. Crkvina (L) 89. Krčevine (L). Tom II. AL BiH. Jazbine 2 (Bi). Glavica (Jusići. Umjetnost (Srednji vijek) (181-182). Prnjavor. Bošnjića voće (P) 34. Tom II. Groblje (Z). Franački kulturni krug (75). Miletić Nada. Nakit (Kasni srednji vijek) (114). Berek (L). B). BG) 50. Regije 1-13. P). Kalac (L). Nošnja (124). Oru e (Rani srednji vijek) (130). Orašje. C) 16-17. Tom I. Osoje (L) 53. Regija 4: Bosanski Brod. Baštra (BK) 14. Arheološka nalazišta. Donja Baljkovica (Z). Kljenovci (Br). Modriča. Begova njiva (Z). 4691. Toprkala (P) 38. Mačkuša (Z). Z). Ketlaška kulturna grupa (98-99). Herići (Z). Crkvina (Srednji Bušević. Kraljev sto (S) 51. Lipovice (L). 4694. Pismenost (Rani srednji vijek) (137-138). Miletić Nada. Sarajevo 1988. Lozovina (L) 93. Kozluk 2 (Z). AL BIH. eruša (L). Miletić Nada. Džamište (Crkvina. Kamenica (L). Arheološka nalazišta. Regija 3: Bosanska Gradiška. Orašje (Vinogradi. B) 16. Laktaši. 4689. Kastel (L). Prijedor. Regije 1-13. AL BIH. Crkvine (B) 17. Crkvina (Orašac. Kalin-grad (BK) 21. Bosanski Šamac. BK). Lipik (Bi). Sarajevo 1988. Životinjski stil (190). Župski razboj (S) 55. Crkvina (Miostrah. Glavica (Gušteri. 77. Regija 1: Velika Kladuša. Miletić Nada. Gradačac. Jardan (Z). Klisina (BK) 22. Crkvina (Marini. Grdelj (P). Nakit (Rani srednji vijek) (112-114). Gotika (81). BN). Regija 2: Bosanski Novi. 26. Selište (O) 79. Regija 5: Odžak. ZM.Kultura 419 4688. Kamenje (D) 66. Glavičice (Bi). Sarajevo 1988. Bosanska Krupa. Arheološka nalazišta. Dragelji (BG). Arheološka nalazišta. Sarajevo 1988. Manastirište (BG). BN). Cagan grad (S) 48. BK). Bihać. Jasenica (Z) 91. Madžarsko greblje (Br). ZM. Kamenje (G). Crkvina (Kalenderi. Regije 1-13. Bjelovnice (U). Arheološka nalazišta. AL BIH. Derventa. Crkvice (L). Tom II. Klisina (P) 37. AL BIH. Sarajevo 1988. BN) 36. ZM. Glavica (BK) 18. Velika Kladuša (3). Rosulje (BD).

Ulice (Teš). AL BIH. Malešići 2 (Z). Trijebnik (Kladovi. Mramorje 2 (Boškovići. Vitnica (Z). Arheološka nalazišta. Snježnica (U). Vlaški put (Z). Malešići 3 (Z). Zvornik. Maglaj. Z). Dokanj (T). Lukavac. Mramori-Mujevina (Z). K). Grčko greblje (M). Teš). Beše 2 (Z). Mramorci (Ž). Todorovića brijeg (M). Sarajevo 1988. Ravan ( ukin krst. Ibralići (K) 106. L). Okrugla (K). Pasji grob (Z). Pravoslavno groblje (Vakuf. Regija 8: Teslić. Brkića groblje (K). Mramor (Krivaja. Z). Osojnica (M). Kamenjak (Z). Sajtovići (K). Zagrdnica (Krstovi. Petkovići (L). Z). U). Z). Srebrenik. Z). Gradašnica (Ž). Donja Višća (Ž). Djedina (Ž). Oborak (Ž). Z). Pravoslavno groblje (Baljkovica Donja. Laništa (Teš). Bi) 94. Piperi (L). Staro greblje (Teš) 121. Šeher srpski (K) 108. Tešanj. Sarići (K). Crkvina (M) 116. Pirkovac (L). Arheološka nalazišta. Groblje (Teš) 118. Svatovac (Lovnica-Huremi. Rimsko groblje (Z) 96. Mramor (Molitvište. Molno polje (K). Bi). L). Mramorje (Bulatovci. Metljika (S). AL BIH. Ž) 107108. Z). Strana (L). ZM. Kamen (Z). Tom II. . Orašje (Teš).-2000. Mramorje-Peljave (L). Jasik (Ž). Ubjenac (Z). Mramorje (Gornji Dragaljevac. Petarac (Ž). Mramorje (Glumina. Mramorje (Ča avica. Omarak (Ž). Osrećak (Z). Obršine (L) 95. Mramorje (Vakuf. Regija 7: Gračanica. Mećava (S). Banovići. Nišan (L). Obli kamen (Teš). Sarajevo 1988. Bijeljina. Malešići 1 (Z). Vrelo Sanduk (Bi). Jošavac (M). Logobare (Teš). M). Z). Regije 1-13. Z). Mramorovi (Dragovići. Regija 6: Brčko. Polje (Z). Z). Vrpolje (Ž). Muslimansko groblje (Z). 4696. Mramorje (Bogutovo Selo. Kuvelj (Z) 119. Donja Paklenica 2 (M). Tom II. Mramorje u Gaju (Z). Zidine (Br) 98. Mramorje (Kitovnica. Živinice. Arheološka nalazišta. Zagrobnica (L). Tuzla. Regije 1-13. Svjetlica (L). Beše 1 (Z). Donje Petrovice (T). Zavidovići. Tes) 121-122. Ugljevik. Dukići (K). Mramorovi (Kućice. Ž). Pazarić (M). Stanovi (K). Stupa (Ž). Tom II. Mišljenac (U). Mramorje (Gornji Vitkovci. Kalesija. Zanaga (T). Bjelobor (M). Mramor (Z). Krčevine (Tes). Seferovići (Z) 96-97. Banovići Selo (B). Donja Paklenica 1 (M). ZM. Z). Mramor (L). Kamenje (Tes). Potkućnica (T). T). Mramorje (Grbovci. Momčilov grob (Tes). Pa ine (Z). Staro (Madžarsko) groblje (Br). Mramorak (L).420 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Polja (L). Osmaci (K). Krčevine (M). L). Skočić (Z). Ž). Mramorje (Igrište. Okućnica (T). Bajina glava (Teš). Z). Berići (Tes). Mramorić (Z). Puškovac (L). Kamenje (Z). K). K) 107. Nišića kuće (Z). Stare kuće (T). Visovi (Teš) 122. Z). Z). Čardak (Z). Ulice (Br). Z). Vrtovi (K). Mramorje-Stan (L). Mramorje (Perin grad. Z). Mramorje (MahojeBrdoZ). ZM. Žarkulja (K) 109. Z). Teš) 120. Dubnica 2 (K) 105-106. Žepče. Mramor (Priluk. Donji Vitkovci (Teš). Repuh-Tupković (Ž). Stanišnjik (L). Vidin jablan (Z). Čobe (M). Miletić Nada. Stupe (Kužno groblje. Grčko groblje (Tes). Mramorje (Karačić. Mramorak (K). Todorovića gaj (Z) 97. Teš). L). Miletić Nada. Zolje (K). Perići (K). Dubnica 1 (K) 105. Lopare. Mramorje (Zukići. Mramorje (Osmaci-Kakanj. Meškovići (K). AL BIH. Vis (Teš). 4695. Mramornica (Z). Svatovsko groblje (Teš). Mramorje (Žabljak. Sarajevo 1988. Orašje (K). Divsko groblje (Hrastić. Mramorje (Kovačica. Brdo (Tes). Novo Selo (Z). Mramor (Hajdarovići. Mramor (Rastošnica. Regije 1-13. Brusovi Teš). Zelina (K). Bukvarevo (K). Rakoč (L). Mramor (Brijest. Mramorje 1 (Boškovići. Z). Mramor (Šibošnica. Gornja Vrućica (Tes) 117. Djedovo polje (K). Svatovac (Gornji Gostović-Grabovnica. Pravoslavno groblje (Šetići. Kaursko groblje (T). Vis (K). Selo 2 (Bi).

Donji Vrbljani 2 (K). Hail-Bašča (K). Kozica (SM). Regije 1-13. Podgradina (MG). K). Donje Sokolovo-Vujsići (K). . K). Zvečak (SV) 133. Regija 10: Sanski Most. Mramorja (K). Klisina (BL) 130. Donji Ribnik (K). Titov Drvar. Crkvina (Vo enica. K). Breščić (MG). Regija 11: Bosanski Petrovac. Crkvina (Oraško Brdo. Gornji Ribnik-Kenjali (K). Čelinac. Crkvena Glavica (TD). Pavićko mramorje (BL). Šipovljani 2 (TD). Grčko groblje (BG). Gradina (BL) 129. BP). Bašča (Ča avica. Bat-Klanac (BG). Donji Graci (MG). Crkvina (Nuglašica-Čitluk. Varošište (BL). Crkvina (Martin. MG). Crni Lug (BG). Vujina glavica (SV). Tom II. Baština 1 (SV). Bagar (MG). BL) 128. Crkvina (Podvidača. Zidina (BL). Didovine (TD). Bosansko Grahovo. Mramorje (Crljeni. Majdanište (BL) 131. Hanovi (MG) 146. Ćurum Lovrića (MG). Glavica (BL). SM). ZM. Kućišta (MG). Sarajevo 1988. Miletić Nada. Gradište (Malo Mramorje. Visoki (Crkvine. Gornje Sokolovo-Perići (K). ZM. Surjan 2 (MG). Regije 1-13. Dvorine (Mramorje. Velagići 2 (K). Mramorje (Gornje Sokolovo-Lakići. Glavičica-Prisoje (SV). Stratinska 2 (BL). Gornja Previja (K). Budelj (K). Poljice (MG). Kobilja 2 (SV). Rošića Greda (MG). Mrkonjić Grad. 4699. K). Jatunova njiva (MG). Brežine (SM). Mramorje (Vračari. Mramorje (Krasulje. Miletić Nada. Tešanovića krčevine (MG). Crkvina (Č). Lusićko mramorje (BL). Spasovina (MG). Marina njiva (MG). Klisina (K) 147. Gornji Vrbljani (K). Trnovo (MG). AL BIH. Čergića groblje (BL). BP). Mramor (MG). Mramorje (Bunari. Sarajevo 1988. Ćorića brdo (BL). Bukvice (K). Batinčko groblje (MG). Zablaće (K). K). Na srid sela (MG). Staro Selo (MG). Kamičak 2 (K). Prodole (BL). Begluci (MG). Krstovi (MG). Crkvina (Gornji Vrbljani. BP) 159. Crkvina (Pana ur. Donje Ratkovo-Dragojlovići (K). SM). Ključ. K) 148. MG).Kultura 421 4697. Šumarak (K). Vrelo (K). Rastoka (K). Bašča (Hripavci-Ahmedini. Donja Sanica 2 (K). Židovsko groblje (SM) 151. Babin greb (BL). MG). MG). Arheološka nalazišta. Višnjik (SV) 132. Omar (MG). Mošetluk (K). Velika njiva (MG). Trbućki do 2 (BP). Mramorje (Želin. Donji Vrbljani 1 (K) 143. Brekinja (SV). Donji Vrbljani-Ćukovići (K). K). K) 149. Miletić Nada. K). SM). K) 142. Skender Vakuf. Čardačište (Čifutsko groblje. Delibrdo (K). Mramorje (Stubo. Čegeljak (MG). Crkveno (K). Regija 9: Banja Luka. Crkvina (Gornje SokolovoMrazovo. Samardžije (Kula. Debelo brdo (BL). Kobilja 1 (SV). Surjan 1 (MG). AL BIH. Tom II. ZM. Mramorje (Podrašnica. Mramorje (Pržine. Dobrnja (BL). Donje Peulje (BG) 160. Trstovina (MG) 150. Saitovac (MG). AL BIH. Mramorje (KijevciSanjani. Baština 2 (SV). MG). Kužno groblje (K). Mramorje (Kugino groblje. Poljane (K). Divsko groblje (BP). BG). Crkvina (Careva Luka. Gornji VrbljaniMijatovići (K) 144. Prhovo (K). BP) 166. Omrčići-Prisoje (SV). Ograda (BG). Poetište-Točak (SV). Ljutik (MG). Trzan-Glavica (KV). Gornje Ratkovo (K). Sarajevo 1988. BG) 164. Grobnice (MG). Tom II. Regije 1-13. K). Busija (MG). Otoka (MG). Pavlovića groblje (BL). Tučić (TD) 165. K). Donje Sokolovo (K). Mramorovi (MG). Bujire (Mramorje. Gornji Dabar (SM). Arheološka nalazišta. Pločice (MG). MG). Gornja Slatina (K). Ljubinska glavica (K). Donji Vrbljani-Berići (K). Mramorje (Velečevo. Arheološka nalazišta. Me a-Vučkovac (BG). Grkovci 3 (BG) 163. Kotor Varoš. Kotor (MG). 4698. Zečeva njiva (K). Velika Čelinka (MG). TD).

Okuč (GV). Raskovača (GV). Briješće (B). AL BIH. Potočine (GV). Gaj (Gornji Mujdžići-Orahovica. Š). Miletić Nada. Gaj (Ždrimci-Žuljevići. Fazlići 2 (T). Glavica (Han Bila. Martinovića glavica (V). Mramorovi (Pobrdnjice. Divičani 1 (J). Borovac (GV). Glavica (Potkraj. Maleničin gaj (B). Krša (K). Podjaram (K). Opara 2 (P). Z) 199-200. Konopi (K). Nebića šuma (B). Gajić (Š). Zlatarice (B). Kratelj (B) 180-181. Markovina (B). Dočić (Z). T) 197. Luka (GV). Makljen (GV) 181. Jasike (Š). Vrse (GV). Steljac (K) 185. Donji Vakuf. Sarajevo 1988. Kordići (B) 180. Greblje (T). Bugojno. Crkvine (GV). Potkućnica (GV). Luke (B). Luke (Š). Novo Selo (K) 182-183. Tom II. Vaganac (Š) 186. Brijeg (Š). Glavica pokraj jezera (K). Š). Gaćice. Trišića njiva (K). Nagrade (T) 202. Mašeti (GV). Mramorje (Š). Nevino brdo (K) 182. Regija 12: Šipovo. Carevac (K) 174. Berića glavica (Š). Kućare (Z). Broda (Z) 196. Gumno (DV). Otinovci 2 (K). Dukati (T). Mramor (Vagan. Ravanjska vrata 1 (K). (V). Bogaz (V). Donja glavica (K). Sedra (B). Kaursko groblje (B). Kamen (Z). Grčko greblje (Glavica. Jajce. Arheološka nalazišta. Bare (B). K). Kupres. Divojačka stina (B). Glavica (Gorica. Brežuljak (T). Gornja glavica (K). Mašeti (T). Jazakove njive (T). Kućerine (B). Mramorje (T). Glavica (Blagaj. Dolac (GV). GV). B) 176-177. Trebanovac (DV). Crveno groblje (K). Krčevine (B). Š). Grahovčići (T) 199. Rastičevska mašeta (K). Miletić Nada. Ravanjska vrata 2 (K). Kaurlaš-Mamula (P). Selište (GV). Luke (DV). Staro Selo (DV). Trešnja (GV). Crkvina (K). Čakareve njive (T). Lozića šikara (B). Gornje Pećine (P) 198. Kamenica (J). GV). Bogduša (T) 195. Hrastić (Š) 179. Jažva (T). Halilovića (Grčko) greblje (Z). Z). Oborci 2 (DV). Kužno groblje (GV). Mramor (Donji Mujdžići. Glavica (Novo Selo. Sitnica (J). Gornji Malovan 2 (K). Potoci bistričke . Bišće (Z). Ćosići (T). Kozice (Z). Bijele Vodice (T). Mašeta (P). Grčko groblje (Donja Trebuša. Busija (J). Gornji Vakuf. Račvulja (GV). Bregovi (T). Maculje-Jezera (P). Kaursko greblje (Z). Čobanovo groblje (K). Brižine (B). Delijin brijeg (Š). Groblje (Z). Studenac (J). Magarica (K). Jasen (J). Zlosela 2 (K). Nadvode (Š). Mašeta u Polju (K). Luka (T) 201. Čadarov greb (Š). Glavica (Krupa. Grčko greblje (Grm. Oborci 1 (DV). 177. V). Karaula (Krajinsko greblje. 4700. Rustovac (GV). Kupalište na škriljama (T).422 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Gornji Vakuf 3. Mramorić (Š). Brigovi (V). Gaj (T). Tubulica (K). Mala Mašeta (K) 181-182. Velika njiva (Š). Velika Smiljevača (K). Dvorišta (K). Livada (T). Grčko greblje (Na Kuberu. Zgonovi (Š). Perina glavica (K) 183. T) 197-198. Luke (K). Gaj (Voljice. Gornji mašeti (K). Gornji Vakuf 2. Parac (GV). Bajramovci (K). Žuljeva glavica (K) 187. GV). elilovac 2 (T). Krst (DV). Vjetrenice. Zlosela 1 (K). Mašeta (J). Dugi dol (K). Glavičice (Z). Desove (V). Kovačine (V). Š). Goljen (B). Gornji Vakuf 1. Lisičje groblje (T). Fazlići 1 (T). Krupa (GV). Kupres. Zgoni (GV). Šeherdžik (DV). Mala Smiljevača (K). Bistrica (GV). Glavica-Kamen (GV). Kičelovo brdo (Š). Dragani (GV). T). Kamenica (GV). Rostovo Ravno (B). Lužine (Š). Hrubine (Z). Vratnice (Š). ZM. Crkvište (T).-2000. 4701. Bijeli put (Z). Seka (K). P) 200. Guber. Donja mašeta (K). Grčko polje (DV) 178. Ževnjak (J). Podvinica (Z). Izvor karaulske Lašve (T). Klisa (T). Tursko groblje (K). Brežuljak nad Ćukom (T). Džamije (Z). Gornja Mašeta (K). Komarevac (GV). Guča Gora 2 (T). Selišća (GV). Kruščica (V). K) 176. Regije 1-13. Ljubica brdo (T). Bare (P). Didakove kuće (T). Paklarevo (T) 202. Divičani 2 (J) 175. Bajrak (K). Ravno (K) 184. Musića megdani (K). erzelezov mašet (K). Maline (T). Jama (V). Kojin kamen (T). Bili Potok (K). Gornji Malovan 1 (K). Bašak (T). Brijeg (T). Ledine-Donja Mašeta (K). Pod Rostovcem (P).

Tabačko guvno (SG) 56. Kreševo. Maurovići (Vi). ZM. Jasikova (Ka). Trnovo 2. Pariževići (Ki). Bregovi (V). Fojnica. Arheološka nalazišta. Vareš-Majdan 27. ZM. Gaj (Ki). Gornje Žeželovo (Ki). Arheološka nalazišta. Šuplja stijena (T). Čepari Gornji (HP). Stojkovići-Bučići (P) 204. Donje Žeželovo (Ki). Grebac (Vi). Borići (S). ur evac 2 (S). Bunar (Ki). Donji Drecelj (O). Radonjići (Va). Ostroga (Ki). Tom II. Strahovac (Ki). Visoko. Miletić Nada. Gornji Zalukovik 4 (V). Banjevići (B). Višnjići (Va). Polje (Vi). Gorovići (P) 43. Gojsalići (K). Polje (Kr). Crkvina (K). 4704. Dub (Ki). Podgradac (Ki) 26. Rankovići (P). Bečani (Š). Dželepi (V). Donja Borovica (Va). Regije 14-25. Brijest (Vi). Buzići (Vi). Gorani (Vi). Stup (Ki). Busovača. Vitez. Hadžići. Begovića polje (Š). Lopata (Kr). Golijansko groblje (HP). Banja (Ka). K). Brataljevići (K) 67. Donji Bačić (B). Gojevići (F). Krčevina (B). Tasovik (Kr). Uvrate (Z). Crkvine (B) (68). Grčko groblje (Tičići. Pajtov han (Va). Saračevo brdo (Ka). Gajevi (K). Boljevići (B). Hrasno (B). Strana (Vi). Klisa (Vi). Turbe (T). Putovići (Z). Hendek (Ki). Hrastovina (Ka). Glavica (Vi). Brdo (B). B). Donji Magašići (B). Vareš. Regije 1-13. Subotići (B) 26. Ravan (B). Ka). Mramorovi (Ki). Kiseljak. Kiseljak. Babajići (S). AL BIH. Sarajevo 1988. Regija 15: Ilijaš. Škarine (Kr). Crkvine (B) 16. Kokoščići (Va). Vogošća. Budoželj 1 (Va) 15. Gornji Zalukovik 5 . Čifluk 2 (Vi). ZM. Gaj (Gornji Bačić. Ceransko brdo (V). Novo Sarajevo. Zvijezda (Z) 206. Zenica. Kaursko groblje (Ka). Grčko groblje (Podastinje. 4703. Čolakovići (B). urini grobovi (B) 69. Begina zaglavica (V). Zabr e 2 (Ki). Breze (K). Sarajevo 1988. Djevojka (K). Brdo (Va). Njiva (Ka) 23. Pale. Varošište (NG) 57. Vukanovići (Ka). Čakina njiva (Vi). Tom III. Goli brijeg (O). Karaula (Ka). Dvorišta (F) 17. Gornji Zalukovik 1 (V). Ilidža. Dragin han (B). Rakovi (Ka). Dolovi (Š). Kaursko greblje (Ki). V). Budoželj 2 (Va). Arheološka nalazišta. Hrašće (Ka). Miletić Nada. Bubanj (Š). Letovište (Ka). Breza. Vrbica (K). Gornji Zalukovik 2 (V). Poriječani (Vi). Barakovići (S). Gornji Zalukovik 3 (V). Mravnjače 2 (Ki). Kosa (Ka). Bijeli greb (Ka) 14. Široka šuma (Ki). Zabuće (Vi). Klupe (Kr). Brijeg (Š). Pod (Va). Grčko groblje (Brestovsko. Gradac (K) 18. Bobovik (Ki). Barenjak (Ki). Gaj (V). Donja Zgošća (Ka). Glavna (Čifutsko groblje. Bijeli hrid (K). Mramorje (I) 52.Kultura 423 luke (P). Fakovići (B). Repuh (B). Lipnica (Ka). Regija 14: Kakanj. AL BIH. Zagoni (B). Regije 14-25. Gerići (V). Zbilje (Vi). 4702. Puhovac (Ka). Pucarevo. V). Barice (Š). Obre 3 (Ka) 24. Sarajevo-Novi Grad. Mramorje (Va). Slivno (B). Vrbica (Va). Glavica (Š). Gaj (Šadići. Regija 13: Travnik. Brnjaci (Ki). Didorada (Va). Babina voda (Ki). Četnište (S). Ostružnica 2 (F). Kadinjača (Vi). Igrište (B). Očevija (Va). Breza. Bujakovića Polje (S). Špirin grm (Z). Centar 5 (C) 41. AL BIH. Brda (Vi). Bašča (S). Miletić Nada. Sarajevo-Centar. Kaurin (B). Kaursko groblje (Kr) 21. Hrasno (Ka). Cerska (V). Ričica (Ka). Lješčar (B). Tušnjići (Vi). Brdo (Brod. Kaursko groblje (B). Sarajevo 1988. Zagrebnjača 2 (Ki). Brdnjak (Ki). Brezik (Va). Biljeg (S). Krčevine (F) (22). Bare (V). Bratunac 3. Podgoj (Ki). Križ (Kr) 22-23. Borak (S). Grebljice (Vi) 20. Glavica (Va). Sarajevo-Stari Grad. Brložnik (HP). Glavica (Ka). Dobrinjac (Vi). Bijeli put (Š). Gorašnica (Vi). Cura (S). K). Trnovo. S). Ivica (Ki). Ka). Bukovica (Ki). Tom III. Grabošić (Vi). Otigošće (F). Zlokuće (Ka) 28. Grebci (Va). Gornja osica (O). Tisovac (T). Raspotočje (Z). K) Grčko groblje (Ratanj. Vlahovića brijeg (T) 205. Gaj (Poljak. Kiseljak 3.

Vagani 2 (K). Varošište (O). Miletić Nada. Mramorje (Mišari. Mramor (Vranovići. HP). Rudišta (Š) 78-79. V). Mramorčić (O). Podgroblje (HP). Hrastić (K) 71. Ljuto brdo (K). Stupari (K). Osoje (V). Rogajlija (Š) 78. Olovci 1 (K). O). Kamenjaci (B). Tarevo 1 (K). Preka njiva (B). Lubničko brdo (S). Sofre (S). Tuholj 1 (K). Podliješće (B). Arheološka nalazišta. Lučica (V). Šarampovo (S). Simin krš (K). Strmica (Š). Mramorje (Konjevići. Manastirište (B). Mramorje-Polje (Š). Zgunja 2 (S). Zalazje (S). Mramorje (Gaj. Ravan (S). Sarajevo 1988. Kladanj. Obori 1 (K). Š). Mramorje (Jelah. Suljići 1 (K). Biljezi (S). Vagani 1 (K). Jakovice (Š). Nasići (V). O). Osjenača (S). Navitak (O). Gornji Zalukovik 7 (Vlasenica). . Mramorje (Olovci. Papraća 2 (Š). Palemiši 2 (K).424 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. B). Kovačići (K). Ridić (S). Grobnice (B). Hadrovine (HP). Ravne (K). Plazače 1 (Š). Š). Zaklopača (V). Grabačevac (V). Ostrovaš (S). Slavanj (O). Mošulj (K). Ilino brdo (V). Luke (Š). Mramorje (Rimsko groblje. Gornji Zalukovik 8 (V). K). Mramor (Musići. Padališta (S). Krajčinovići (V). Han Pijesak. Biljeg (S). Tepen (Š). AL BIH. Strana (V) 79-80. Olovci 2 (K) 76. Luke (B). Alibegovići 2 (S). Lukići 2 (V). Usjenovača (B). Jelaške (O). Trubor (S) 80. Rajići (V). Gurnine (Š). Prijanovići 3 (K). Kljestani (V). Lipenovići (B). Mramorje (Vukovići. Zaelisije (S). Zlatovo (S). Popovići (Š). Toljevići (V). Š). Vlasenica. Stolice (B) 79. Palemiši 1 (K). S). Vlasenica. Maljen (Š) 74. Obori 2 (K). Previlica (Š). Prijanovići 2 (K). S). Bare (S). Mramorje (Berisalići. Muškići (V). Š). 4705. Kosa (S). Pavlovići (Š). Presedo (V). Hadžići 2 (Š). Opravdići (B). Alibegovići 1 (S). Koštanavačko groblje (B). Rašića gaj (V). Potkuća (Š). Jeremići (V). Klis (O). Jagodnja (B). Olovci 3 (K) 76-77. Ždrijelo (B) 82. V). Podgora (V). Tuholj 2 (K). Kostići (V). Tekija (B). Mramorje (Jokići. Krčevine (Bačići. Biljeg (Ro).-2000. Š). Prijanovići 1 (K). Gradina (O). Jasen (V). Regija 16: Olovo. Kuselj (V). Pokojnica (HP). Mramorje (Bešići. Nabojine (Mramorje. Ludmerac (B). Milovo (Š). JatinaDolnice (V). ZM. Mramorje (V). Tarevo 2 (K). Mramorje (Liješće. Vijenac (K). Simića groblje (Š). Trlo (O). (V). Jazovi (Š). V). Stuparski krš (K). Gračić (S) 70. Krčevine (Trupanari. Starič (K). Hanić (Olovo). Rijeke (Podglavica. Olovo (Opašići. O). Zgunja 1 (S). Mršića brdo (V). Troliz (S). Regije 14-25. Š). Grobnice (S). Turalići (V). Tabahana (V). Gragir (S). Mramor (Kovačići. Plazače 2 (Š). Hrnčići (B). Mramorje (Sućeska. K). Zlokosa (O). B). Bijeli put (Ro). Trnjaci (K). Bratunac. Kamenje (S). Lukići 1 (V). Toliša (K). Tom III. Petrovača (V). Vakuf (V). Klisa (O). K). Sjedaljka (S). Suljići 2 (K). Podrenovci (HP) 77. Mramorje (Ljeskovik (S) 75. Gornji Zalukovik 6 (V). Trnovo 2 (K). Trišići (Š). Mramorica (B). Trnovo 1 (K). Begov gaj (V). Rupovo brdo (V). Plakalovići (V). Vrelo (Š) 81. Karaula (Š). Mramor (Donji Drecelj. Mladovo (K). Jelasi (B). Hum (V). Mramorje (Kamensko-Gradina. O). B). Srebrenica. Klotijevac 2 (S). K). Pomol (V). Meraja (V) 74-75. Šljivova (S). Batovo (Ro). Vis (Š). Igrište (S). Mramorje (Kikići. Makovac (B). Višnjica (V). Gaben (S). Vijenac (V). Kovanluk (Š). Kutuzero (S). Trnić (S). Hadžići 1 (Š). Gvozdenovići (K). Mramorje (Potočari. Brekovići (Ro). Ravan-Gradina (V). Grad (Markov. Staroglavica (S). Mramorje (Moguše. Mramorje (Begići. Vitez (S). Mramorje (Žioci. Mramorje (B). Mramorje (Žeravica. HP). Ravan (V). Vlaškovac (O). Grebljice (O). B). Kaurski grob (O) 72. Skenderovići (S). Mramorje (Dubačkići. K). Orahovica (S). Šekovići. Kovinj (Š). K). Nasića brdo (V). Piskavice (Š). Podvis (V). Š) 73. Klanac (Š). Marica (O). Milovanovići (Š). Ogra ena voda (B). Zmajevac (K). Mramorje (Voljevica. HP) 70-71. Vitići (V). Begovina (Ro). Šijakovića groblje (Š). S). Luke (HP). Vis (V). Koprivno (V). O).

Ro). Luka (S). Kaursko groblje (V. Me e a (V). Tom III. Ro). Slap (Ro). Luke (Ru). Budaci (Ro). Biljeg (F). ur evo brdo (V). Kalen greblje (S). Mramorje (Pihlice. Ro). Č) 120. V). Brijeg (Vratar-Heljići. Blace (V) 91. Varošište (Ro) 107. Trnovik (Ro). Kalauzovići 1 (S). Selakovići (Ro). Rudo. Grebnice (Velika Gostilja. Gola Glavica (S). Ro). ZM. F). Pale (V). F). Baleni (F). Trušen kamen (S). Mramorje (Gornje grobnice. Otava (V) 103-104. Grabovik (Ru) (95). Hrid (S). Radovan han (Ro). Podgajevi (Ro) 104. V). Selište (Ro). Pejdehovo groblje (V). Dub (Meremišlje. Duboki potok (S). Žepa (Ro). Trojan (Ro). Dulum (V). Korita (Ro). Ro). V). Bor (Ro) 91-92. Seljani 1 (Ro). Mramorje (Paratok. Mramor (Selišta. Drvarevo (S). S). Arheološka nalazišta. Ovlagija (S). Ro). Daničići (F). Ru). Janjoši (Ro). Brezje (Ro). Ovrčje-Miletci (Dokolac). Mramorje (Mačari. Hrastovi (Mramorje. Mramorje (Kruševci. Pešurići 1 (Ro). Ru). Čadovina (Ro). Panjevi (Ro). Okruglo (Ro) 103. Crkvine (Klečkovac. Podlijak 2 (Ro). Groblje (Ro). Sokolac. Bare (F). Pobrdolje (Ro). Donje Štitarevo (V). Brdo (K). Ljubić polje 1 (S). V). S). Podomer (S). Decovi (Ro). Mramorje (Rohci. Solila (Ro). S). Jasikovica (S). Lastre (V). Tulež (Ro). Vrlazje (Ro) 108. Klečkovac (S) 99. Veliki čair (S). Vrhselište (S). urevići 2 (V) 94. F). . S) 106. S). Mramorić (Ro). Turska voda (Ro). Repuševci (V) 105. Neljeske (S). Grebnice (Drinsko. Mramor (Kabernik. Guždeljsko polje (Ro). Vilino kolo (Vrelo. Bračina (F). Ro). Mramorje (KamenicaPodhrid. Ru). Karetići (S). Glavičica (F). Vlasulje (Ro). Podstranje (Ro). Gaj (K). Plješivica 2 (Ro). S). Mramorje (Stara Gora. Mramorje (Banjalučica. Mramorje (Vagan. Djevojačko greblje (F). Brdo (F). Grebnice (Orahovci. Križevac (V). Dubačko brdo (Ru). Okolišta (Ru). Komina (S). Crkvina (Prije elo. V). Mramorje (Sokolačko polje. Miletić Nada. Stupine (Mramorovi. Zavrh (Ro). urevići 1 (V). Derolovi (F). Dobroš (Č). Mramorje (Hrtar. Glavica (S). Petrovo polje (Prijepolje. Izborine (Ro). Bjelosavljevići (S). F). S). Podzid (Ro). Podgaj (Ro). Ovlagija (Ro). Mramor (Šip. Grabenice (S). V). Nehota (Ro). Lipov do (Ru) 100. Mramorje (Pozderčići. Krst (S). Kalauzovići 2 (S). Polje (V). Čavke (Ro) 93. Kiler (S). Brda (Ro). S). V). S) 102. F) 119. Rančići (S). Glavica (Jeleč. Ro). Tinjag-Do (S). Mramorje (Strgačina. Sjeversko 2 (Ro). Gornje Kukavice (Ro). Rudine (S). Hoćimeri 2 (S) 98-99. Gajevi (F). Mandra (S) 101. S). V). V). Crkvine (Bjelosavljevići. Jasik (Ro). F). 4706. Drijenjak (Ro). Imamovići (S). Mramorje (Kalauzovići-Radakovina. V). Dub (Okolišta. S). Papratnice (Ro). Meremišlje (V). Gluhovina (Ro). V). Glavica (Račići. Ro). V). Zakomo 1 (Ro). Žunovi (S) 109. Kobilj-Brdo (Ro). Čengića bara (K). Sarajevo 1988. Regije 14-25. Vražalice (Ro). Miševina (Ro). Pazarić (S). S). Trutovo brdo (Brdašce. Dub (Veletovo. Vražalice-Kamenjače. Mramorje (Pozalje. Čifutsko groblje (Gromiljak. Višegrad. V). AL BIH. Oglavak (Ru). Brijest (Grčko groblje. Ru). Pešurići 2 (Ro). Crkvina (Kunovo. Torić (Ro). Ro). Carine (V). Regija 17: Rogatica. Ljuta strana (S). Brijeg (Mramorje-Glavica. Brdo (Dumanjići. Geruša (S). Vrelce (S). Krčevine (V). Zakomo 2 (Ro). V). Mramorje (PijevčićiIzborine. Tirin han (Ro). Raževo brdo (S). Bravenjak (F). Mramorje (OsovoDolovi. Ro) 92. Zarbovina (Ru). Guvno (Ro). Mramorje (Šahdani. Karačevina (R). Glavica (V). Vidrići (S).Kultura 425 Bjegovići (V). Bregovi (Ro). Mramorje (Jabuka. Mramorje (Beheci. Brijeg (Lepenica. Ro). Hadrovići (V). Drčalica (S). Konačev do 2 (S). Ljubić polje 2 (S). V). Djedovo brdo (F). Brdo (La evine. Han Lješčice (Ro) 98. Aherine (F). Rujišta (V). Groblje (V). Grebnice (Jasenice. Mramorje (Knežina. Maljevići (Ro). Ploče (S). Velika njiva (S). Divči-Kamen (Ro). Mramor (Ro). Seljani 2 (Ro).

Mramorje (Zukmur. Vratnice (K). Mramorje (Prijedražje. Grčko groblje (Kožetin. Grčko groblje (Zavait. Topalov kamen (K). N). Me urječje (Č). Pijesak (F). Grabi (N) 144. Zavait-Podi. Bratićevac (N). Haliluša (N). Bašića brijeg (N). Bablja glava (N). Lučila (F). Donji Lukovac (N). Glavice (Braićevići-Glavica.426 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Jasike (F). Kopljević kamen (F). Zavait 132. Hotovlje (K). Grčko groblje (Džiburov brijeg. Guča greb (F) 124. Humsko (F). Buklici (N). Glavica (Donje Ravni. Barice (G). Atlića groblje (N). Lasica (F). Trpinje (Č). Banj-Do (Stolovi. Cernica (G). Mramorje (Kolakovići. F). Regije 14-25. Brijeg (Odžak. Trnavica 2 (K). G). K). Brašljevica (N) 141-142. Modro polje (F). Ponori 3 (K). Grebno brdo (N). Ponori 1 (K). Bahori (G). Hercegovo vrelo (G). N). Ploče (F) 128. Grude (N). Gornja Badežišta 2 (G). Čitluk 2 (N). Bogdanci (N). N). Kaurine (Č). Katarin grob (K). Laćerine (Kalufi. Stručina glavica (K). Vrbnica (F). ZM. AL BIH. Dramešina (G). Sopotnica (G). Gornje Selo (G). Glavice (Platice. Goražde. Cvrkovac (N). Ilino brdo (N). Vrhovina (K). Grebnice (N). Poda (F). Glavica (Gornje Ravni. Č). Grčki mramorovi (F) 123-124. Jablanići (K). Babov greb (G). Mramorje (Toholji. Gornja bašča (F) 121. K). Kalufi (G). N). Hrast-Vrelo (G) 146. Klinja (K). Gornje suho polje (K) 121-122. G). G). Badžalica (N). Domrke (G). F). Fojnica 2 (G) 143. Grčko greblje (Grdijevići. Donji Bratač (N). Korita (F). Glavica (Crkvina. Odačine (K). Igrište (N). G). Grobnice (K). Mramorje (Ukšići. Kaurska glavica (K). Miletić Nada. Pod klekom (K). Glavičine (K). Ljuljevišta (F). Mramorje (Batkovci. Grčko groblje (Prije elo. Peovac (Č). Duga glavica (G). F). Gornji Jugovići 1 (G). Foča. Gubinov do (G). F). Donje Selo (G). Kamenje (F). Č). F). Bukovica (N). Glavice (Bašići. G). Tjentište (F). Vlaholje (K). Grčka glavica (N). Mazlina (F). Perić (K). Sarajevo 1988. Nenkovača (N). Kokošja ravan (F). 4707. N). Prgoše (K). Mramorje (Marenići-Pora e. F). G). Kostrenište (G). F). Djevič-Kamen (G). F). Jovanovo brdo (G). Jejača (K). Jakomir (N). F). Mramorje (Šahbazi. Grebak (Odžak. Gradina 2 (G). Brijeg (Gornji Bratač. F) (123). Brdo (N). Ponori 2 (K). Gradac (F) 122. Ru ice (K). Prijeklade (F). Kotača (F). Vlahinje (K). Karaula (K). Kužno brdo (Šelec. Grčko groblje (Kosnan. Zaborak (Č) 131. Mramorje (Zavait. Tom III. G). Djevojačko groblje (N). Drum (G). Pod crkvom (F). Bukve (N). G). G). Bojišta 2 (N). Križevac (Ledine. Balabani (N). G). Stankovac (F). Vihovići (K). Trešnjin krst (K). Vlaško polje (K). Jezero (K). Crkvina (Gareva. Čengića vješala (G). Poljana (Grčko groblje. Brestovik (N). Čitluk 1 (N) 142. Brežine (G). K) 126. Kaursko groblje (F). Jabuka (G). Studeno vrelo (K). Grgureve bare (G). Grčko groblje (Višnjevo-Zurović. G). G). Lučki rat (F). Presjeka (F). Vitla bara (K). Milarevo (K). Lučino brdo (G). Greda (K). N). Mramorje (Dragočava. Grčko groblje (Platice-Lokve. Regija 18: Čajniče. N). Svatovsko Djevojačko groblje (F). Bez e e 2 (N). Grebak (Žiljevo. Bašće (K). Crkvina (Gornje Ravni. Goražde 2. Gornja Badežišta 1 (G). G). Gornji Jugovići 2 (G). Ustiprača (G). Jelica (G). Ravnica (K) 129. Jažići (K). Ljusići (F). Grčko groblje (Ječmišta. Dubine (N). Trnavica 1 (K). Grčko groblje (Brdo. F). Borovno (G) 141. Ivezića groblje (N). Bijela stijena (N). Gradina 3 (G) (145). Dernjak (G). Luko (K). Lokva (K). Brijeg (Rast. Osija (K). Musin grad (K). Crkovnjaci (Crkvina. Mirkova kosa 2 (K). Kalinovik. Gruberaš (N). Kamin (K) 125. F). Mirkova kosa 1 (K). Šćepov grob (F) (130). Arheološka nalazišta. Grčko groblje (Krbljine-Ječmeni do. Grab (F). Čavlavica (G). Somine (K). Pribilovo brdo (K). Metaljka (F). F). F). G). Bez e e 1 (N). Duge njive (G). . Jasenik (G). K). Kutine (K). Mjehovine 2 (K) 127. Stijene (Č).-2000.

Polje (N). Aladinsko brdo 2 (S). B). Lokve (G). Ždrijelo 1 (N). Crkvine (S) 171. Rudo polje 2 (G). Donji Turani (T). Pupuš (N). Malo Šipačno (N). Vrtine (Sr evići. Čardak 1 (B). Gradina (Krivača. Glavica (Fatnica. Golubinac (T). Lipnik 1 (G). Pridvorci (N). Polučci (G). Crkvina (Trebinje-Zasad). Lj). Šurića greb (N). Crkvina (Milavići. Babe (S). T). Ravni (N). Glavica (LjubomirČvarići. Krst (Hodinići-Radakov do. Poljice (N). Blatski do (S). Grob 1 (T). Gorica (S). Mala Gračanica 2 (G). Dračevo 2 (T). Pleće (N) 150-151. Dabrica 2 (S). Mučibabića groblje (N). Medanići (G). Dobromani 1 (T). Dubrovač kamen (T). S). Kovačev do (N). Gorica (Bajeljani. Poda (G). Me ugrebine (G). Dubočica (Lj). Grob 2 (T). Crnići 2 (S). Trgovišta (Uzdolja. Crkvina (Kruševo (S). Gornje Selo (B). . N). Gornja Lokva (Lj) 175. Čardak 3 (B). Harem (S). Baljci (B) 168. Okrugli do (G). Slato 1 (N). Dubljani 2 (T). Bihovo (T). Ljeskov dub (G). Vratlo (G). Derviševina (B) 172. Močila (G). Vrelo (G). S). B) 178. Grebnice-Bunčići (B). N). N). Grubačev kamen-Crkvina (Lj). Crkvina (Ubosko. Prijeputnica (N). Dračevo 1 (T). 4708. G). Glavska 2 (T). Rajkov kamen (N). G) 153. Grebuša (Lj) 180. Krst (Hrušta. Čepelica 3 (B). Rudo polje 1 (G). Okiljevo groblje (G). Luka (Rabina-Pakračuša. Krst (Izgori-Brajčin Laz. Gornja Kapavica (Lj). N). Širin greb (Brijeg. Struge (N) 152. Magareća glavica 1 (N). Gornja Taleža (T). Krst (Plato-Nekudina. Pusto polje (G). ur eva crkva (T). G). Donji Davidovići 1 (B). T). Konjska glava (G). G). G). Groblje (T). Grčko groblje (Petrovići. Grčko groblje (Potkom. Gradina-Bunar (S). Tom III. Lumer (Grčko groblje. Crkvina (Orahovice (B) 170. B). Dubljani 1 (T). T) 174. Žabljak (Gacko). Morine (N). Udrežnje (N). Divin 2 (B). Lalovo brdo (Grčko groblje. Stoičići (G). Kalupi (Donji Jagići. Zalom (N). Bogdašići (B). Cicrina (T). N). Aleksin greb (B). Gacko. Živanj (N) 154. Soderi (G). Ljubišnica (G). Rat (G) 151. Ploče (N). Vrtine (Izgori. Haremi (S). Donji Davidovići 2 (B). Vrba (N). Veliko groblje (G). Prečica (G). Ždrijelo 2 (Nevesinje). Mulje (G). N). Biograd (T). ZM. Mandića groblje (Klanac. Deminov krst (S). Ljubičin do (N). Carevo počivalo (T). AL BIH. Svatovsko groblje (N). Čardak 2 (B). Kosa (N). Radojev kamen (N). Kljuni (N) 147. Glavska 3 (T). Stražište (Crkvina. Mala Gračanica 1 (G). Osredak (Pod Stolom. G). Dragovlje (S) 173. Brijeg (S) 169. G). B). Stećak (N).Kultura 427 Kalufi (N). Sarajevo 1988. Donja žabica (Lj). Orlje (G). N) (148). Aran elovo (T). Arheološka nalazišta. Mačipolje (N). Mukljevac (N). Donje grobnice (B). Crkvina-Godi (Lj). Donja Orahovica (T). Grčko groblje (Trebijovi. Čepelica 2 (B). edići 1 (T). Drijenjani (T). Kokorina (G) 147-148. Lučila (N). Blace (S). Boljuni (S). Luka (Šurići. Regije 14-25. Klupca (G). Šusteri (G). T). rabina 2 (N). Lazarići (G). Dobromani 2 (T). Višnjevo (G). Presjeka (N). Hatelji (S). Vranikuće (N). Kalupi (Donje Ravni. Rogatina glavica (G). Stepen (G). Pasja jabuka (N) 150. Miletić Nada. Drenovi (T). Savića glavica (G). Bijela Rudina 2 (B). Bobutov dub (B). G). Ploče (G). Slato 2 (N). Crkvina (Gornje Vrbno. Samobor (G). edići 2 (T). Grobnice (B). Rijeka 1 (N). Lipnik 2 (G). G). Gumnište (T). Potkućnica (G). Gradac (Lj) 176. Gradina (S) 177. Boškov do (B). Regija 19: Nevesinje. Primet (N). Prisadi (N). Rabina 1 (N). B). Zagrebnice (G). Kula (N). Magareća glavica 2 (N). Glavica (Bijeljani. Miljevačko groblje (N) 149-150. Sr evići (G). Kruščica (G). Lipničke glavice (G). Golo brdo (B). Udbina (N). Galjipov do (B). Bračići (S). G). Ladojev grob (G). Kovačići (N). Orašnica (Dubravica. Grčke grebnice (T). Miljanovića groblje (N) 149. Serezov do (N). Rijeka 2 (N). G). Sr evo groblje (N). Drijen (T). Donje polje (T). Bogojević Selo (T). Grčko groblje (BjelojevićiPodsoje.

Bavuša (K). Lisičići 2 (K). Zakuk (S). Mijatovina (B). P). Lokva (S). Ravno (T). Glavičine (K). Kaursko groblje (Borci. Bahtijevica (K). Kneževe kuće (P). Sedlo (S). Začula (T) 196. Mostište (B). Podorašje (T). Podvornice (S). Trebimlja (T) 193. Kneževa glavica (T). Kamen-Baba (P). Podna (B). Jezerine 2 (B). Čičevo (K). Krst (La evići-Prijepletnik. Petrovina (B) 188-189. AL BIH. Skrobotno 3 (B) 191. Orašje Popovo (T). Suzina (S). Ljeskova (B). Uštice (T). Sarajevo 1988. P). P). Bilice (J). Stolac. Vo eni (Lj). Bjelan (P). Prodo (B). Gračac (P). 211-212. Staro slano 2 (T). Ružića njive (Lj).Dolovi (K). B). Trebinje. Skrobotno 2 (B). 4709. Ljubinje 2. Krstati kamen (B). Laništa (K) 219. P). Gajine (K) 211. Čelebići 2 (K). Pocrnje (Lj). Žakovo 1 (T). Ljubinje. Ljubljenica 2 (S). Klanac (J). Ošanići (S). Vukov greb (B). Grebine (Bjelovčina. Slivnica (T) 191-192. Jasenice (K). Rupni do (T). Jasenje (T). Grašćak (P). Stubline (S) 192. Golo brdo (K). Hum (T). K). Radimlja 3 (S). Vlahovići 1 (Lj). Regije 14-25. rakov krst (T). Borak (Lapsunj. Rajčeva gomila (T). Ugarci (T). Ubosko 1 (Lj). Stankov kamen (B). Grčko groblje (Žuglići. Beišćak (J). Trnovica 1 (B). Gradić (K) 213. Dubice 2 (K). Veličani 2 (T) 194. Lokve (J). Humka (S). Mikića groblje (Lj). Podulovac (B). Repovci. Strnjići 1 (T). Koritnik (S). K). Budimov greb (P) 209. Čulin dfolac (P) 210. Kosan krst (K). Radan-Krst (S). Teg (T). Arheološka nalazišta.-2000. B). Grčko groblje (Mašeti. Pa eni (B). Miruše 2 (B). Bojišće 2 (K) 208-209. Kostadinovica (T). Blace 1 (K). Parojska njiva (T). Sanduci (T). Jezerine (K). Regija 20: Bileća. Ljehove (T). Ljuti do (S). Vrtine (Lj). Grepčani (K). Uševa gomila (T). Staro slano 1 (T). Kremešine (K) 218. Ljubovo (T). Kuna (K). Masline (S). Račeva crkva (B). Vidoštak (S). Veličani 1 (T). Kanjina (K). Dabića Velika poljana (K) 210-211. Hum (K). Meka gruda (B). Zidak (B). Mistihalj (B). Glavičica (P). Miletić Nada. Kod čekića (K). Mejdan (P) . Sikmuša (Lj). Janjčica (S).K). Tom III. Bradina (K). Petrov krst (Lj). Prosjek (T). Krst (S). Lokve (K). Trijebovi (T). Glavice (P). Žakovo 2 (T) 197. Preraca (B). Teklica (B). KIjev do (T). zakuća (B). Obradov Kamen (T) 187. Vlahovići 2 (Lj). Harem (K). Lokve (T). K) 215216. Krivača (K). Krstovi (K). La anica 1 (K). Misa (B). Miruše 1 (B). Oblat (T). Vrpolje (T). Mašeta (P). Strnjići 2 (T). Glavica (Gornji Kranjčići. Ograda 187-188. Svijeća (T). Mejdan (S) 186. Gromile (K). Kotezi (T). Gošića han (K). Krsti (B). Groblje (K). Kamen (J). Vranjska 4 (B). Hrast (P) 216. Potkuk (S) 189. Česmina glava (K). Jezerac (K). Rosulja (S). Ivanj greb (T). Vranjska 3 (B). Gmići (P). Gračane (K) 212. Ugarci-Lušići (T). Korita (B) 183. Vranjska 2 (B). Ljubišići (B). Spasova glava (T). Borak (Jaklići. Trnovica 2 (B). Mašeti (K). Grovnice (Groblje. Borike (K). Lužine (S). Pogrebnice (S). Rapti (T) 190. Pešikanovi dolovi (B) 188. Džepi (K). Blace 2 (K) 208. Hadžići (B). Ilijina glavica (T). Klečak (S). Prenj (S). P). Kriva rijeka (T). P) 215. Kaursko groblje (Čičevo. Kuti (B). Kličanj 2 (T). Zaplanik (T). J). Grčko groblje (Gornji Prijeslop. Čifutsko groblje (Poputnjača. La anica 2 (K). K) 217. Duga njiva (K). Plana 4 (B). Kraljica (K). Šćepan krst 2 (S). Vranjska 5 (B). Miljanovići (Lj). Ivanjica (K). Preololje 2 (S). Ploče (S). Grebine (Pokojište. Ogrlica (S). Ljubljenica 1 (S) 185. Ubosko 2 (Lj). Janjića groblje (Lj). Plana 2 (B). Krst (Baljci. Branjovčići (K).428 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Grčko groblje (Duge. Krstovi (S) 184. Čelijin greb (K). Humčine-Zmijac (S) 181. poljice-Popovo (T). Stećci (S). Bilin greb (Bilov greb. Križevac (K). Vinine (S) 195. Stuble (S). Plana 3 (B). Prijevor (T). Necvijeće (T). Trumenti (T). Šehitluci (S). Vranja dubrava (B). Premilovo polje (Lj). K). Kamenica (B) 182. Klanac (P). Lisine (P). P). J). Janjilo (T). Mrkonjići (T). Lisičići 3 (K). Jezerine 1 (B). Grčko groblje (Dobigošće. ZM. Udora (S).

247. Mašeta (L). Poklečani (P). Prigra e (P). Vagan (G) 249. D). Pratljevac (K). Perkuša džamija (L). AL BIH. Zagrebnica (P). Tukobići (K). Memidžanovo groblje (K) 220-221. Pod (G). G). K). Viš stijena (K). Stećci (P). Podi (P) 273. Suhi jast (G). Jelovača (D). Višnjevac (P). G). Marasov grob (D). Selimovac (L) 248. Regija 22: Glamoč. Dubrave (G). G). Petrovići 2 (P). Zabrišće (L). Vukova glavica (K). k). Vardino groblje (P) 224. Glavica (Podgradina. Muzge (K). Čaprazlije (L). Šabići (P). Donji Brišnik 2 (D). Ostrožac 2 (J). Mravinjac (K). D). G). Miletić Nada. Jokin greb (D). Oplećani (D) 272. Kobila (G). Mrkodol (D). Omolje (D). G). Selišće (P). Kongora 4 (D). Groblje (Staro Selo-Carevica. Orahovica Gornja (K). Ploče (G). Regija 21: Prozor. Suholj vrelo (G). Mašet (L). Orahovica 2 (K). Mramorje (Podgreda-Podovi. Rumboci 2 (P). Eminovo Selo 3 (D). Stipanići 2 (D). Preduhovo Selo (G). Ravna (J) 222. Mašeti (Stipanići. Miletić Nada. Eminovo Selo 2 (D). Rupin greb (P). Zemelji (Ploče. Struba 1 (L). Rat (P). L) 244. Borak (G) 235. Lug 1 (D). Tom III. Maslića brijeg (P). Petrića groblje (G). Gubin 2 (L) 243. Strašivo groblje (G). Stidelj (K). Vrba 2 (G). D). Donje bare (P). Konjic. Sarajlije 1 (D). Trnovik (K). Samer (J). Vlah (K). G) 242. Kaursko groblje (G). Maslića klanac (P). Ploče (P). Dumančića liske (L) 237. Golinjevo 2 (L) 238. Sarajevo 1988. Rivine (Podvornice. Pločice (G). ZM. Grobnice (G). Odžak 1 (L). Sr evići (L). Mandino Selo (D) 271. Mostarine (D). Duvanjsko polje (D). Seonica (K). Glavice (D) 263. Rudno (P). Vrdoli (Mašeti. Mašeti (Podgaj. Jovina struga (L). Koblići (L). Grgurići 1 (L). Tulac (J). Grudina glavica (L). Ploča (P). Mokro 1 (K). Varda (K). Mokro 2 (K). Šumanjci (G). Turba (G). Trebistovo 1 (P). Sarajevo 1988. Rastovača (P) 274. Lipa 2 (D). Bilice (P). Ograda (K). Potočani (L). Arheološka nalazišta. Grepci (L). Umejak (P). Striježevo (K) 223. Pačevo (P) 221. Mramor (Reljino Selo. Stećci (K). Todića polje (K). Mramor (Donji Vagan. Grudine (P) 267. Mramorje (Preduhovo Selo. Crnjuše (G). G). Ljubunčić 1 (L). Kongora 3 (D). Tom III. Donji Brišnik 1 (D). Žirović (L) 250. Glavica (P). Liskuša (G). Rumboci 1 (P). Groblje (Opačić. Livno. Čitluk (P). 4710. Gradac (P) 264. 4711. Bili brig (P). Mramor (Podgradina. G). Podkula (J). Vuč kamen (Grahovina. Grebnice (Bojanov orah. Mramor (Branješci. Lug 2 (D). L). Prisoje (D). Trebistovo 2 . Previl (K). Banova lužina (D). Stipanići 3 (D) 276. AL BIH. Obarsko polje (K). Paradžići (K). Mramor (Šumanjci-Vrba. Ljubunčić 3 (L). Lipa 1 (D). Šipovice (K). Radeško polje (K). Kuk (P) 269. Ocrkavlje (K). Brigovi (P) 260. ZM. Arheološka nalazišta. Bili brig (L). Crkvina (G) 236. Mramor (Mali Vagan. Veliko jezero (K). L). Jošanica (D). Odžak 2 (L). Podgradina 1 (L). Brig (G). Vrbljani (K). Kamen 1 (G). Slavić (P) 275. Kraljičin nasip (L) 244-245. Cerje (D) 261. Babe (G). Kongora 2 (D) 268-269. Mašeti (Liskovača. Neznano groblje (D). P) 225. Regije 14-25. Grobnice (D). Prika (D). Bešića groblje (P). Pogledavac (P). Klapavica (D) 268. Lipa 3 (D). Paljenik (P). Orahovica 1 (K). Čaić (L). Zagrebnice (J). Smrike (P). Mramorje (Rore. Debeli dub (P). G). D). P). Vrace (P). Eminovo Selo 1 (D). Ričine (P). Mrkinje 2 (Posušje) 271. Kraj (Potkraj. Vlaško groblje (K).Kultura 429 220. Eminovo Selo 4 (D) 262. Polje (P). Bličić (G). Regije 14-25. Pjevnik (K). Pibino groblje (L). Peća (G). Kraljevina (D). Brižine 2 (D). Jablanica. G). Visoča (K). Velije (K). Okuka (Hasanića ravan. G) 246. G). Letka (D). Ljubunčić 2 (L). Ustirama (P). Stolac (Kaursko groblje. Podvornice (D). Zukići (K) 226. Maleševića dolovi (G) 245. Terzića luka (K). Eminovo Selo 5 (D). Gornji Poklečani (P).

N). Križevi (M). Seline 2 (G). Nesibolje (M). Regija 23: Duvno. Kočerin 2 (L). Stećci (Blizanci. Torina (Lj). Crpalište (L). Cerno (Lj). Grdoman (N). Žitomislići 3 (M). Crkvina (Hutovo. Kočerin 3 (L). Vrata (D). Zacrkovnica (N). Stećci (Kočerin. Pržine (Lj) 333. Njivetine (Dobrić. Šarampovo (L). Cavina (M) 291. Divojka (L). (P). Gornji Studenci (Lj) 324. Hardomilje 2 (Lj). Vrućice (G). Me ugorje (N) 330-331. Dobro Selo (Č). Krčevine (G). Čerin 1 (Č). M) 292. Smrčanj (M). Prlići 2 (G). Blaževići (G). Tasov krst (Č) 335. Čerin 2 (Č). Latice (Lj). Stajića groblje (Č). Jelinačko groblje (G). Mejdan (Č). Kravar (Kamenik. M). Crkvina (Dubravica. Gladišike (G) 323. Propratnica 2 (N). Dražnica (Lj). Tabakovac (Lj). Bunar (Lj). Orlac (Č). ZM. Potoci 2 (M). Crtanica (L). Granač-Greb (N). Odžak (L) 303.-2000. Zagorje 2 (P) 279. Barevište (L). Sklade (G). Gromila (G) 327. Grovište (L) 298-299. Vir (P). Grčko greblje (Č). Raićevo groblje (M). Posušje. Stećak (Č). Grovište (G). Jelinik (L). Karusovice (N). Biograci (L) 290. N). Mostar. Vioničko groblje (Č) 307-308. Njivetine (Knežpolje. Sajmište (L). Podadvor 2 (Č). Sjekose (Č). Humac (M). Krištalica (G). Vakuf (L). L) 308. Tulekovina (Lj) 336. Gagrice (Č). Lastva (N). Tučevac (D) 277. Gračine (Lj). Gradac 4 (N) 325. Greblje (N). Lazina (G). Jankovina (M). Striževo (M). Prispa (Lalovci. Regije 14-25. Svitava 2 (Č). Ledinac (G). Stećak (L). Šrampovlje (Vinina. Drini (M) 293-294. Gvož a (L). Gornji Mamići 3 (L). L). Trn (L). Bili greb (M). Regija 24: Lištica. Kručevići (Č). Ratac (G). Laguše (M). Alagovac (G). Vinjani (P). Arheološka nalazišta. Vrba (M). Gornji Mamići 4 (L). Lokve (Toplice. Rančići (M). Doci (G) 322. Gornji Mamići 2 (L). Gradnići (Č). M). Stećci (Kakinovac). Opličići 3 (Č). Čerezovići (L). Šatorine (Golo Brdo. Jakerovac (Ploče. Č). 4712. Stećci (Gradnići-Ivan Polje. Miletić Nada. Sarajevo 1988. Kordića lokve (Č) (300). Č). Gornja Vionica (Č) 295. Veliki rat (P). Podkrajnica (L) 304. Drinovci (G). Glavica (Č) 294. Kulješevine (Č). Javorak (L). Donja Bujača (Lj) 322-323. Stećci (Donja Jasenica. Hamzići (Č). Studenac (L). Kripavac (Č). Žitomislići 4 (M) 309. Lastva (Lj) 329. Humlišani (M). Tom III. Kosa (G) 328. Milićevića krstine (Č). Svitava 3 (Č). Vionica (Č) 307. Rječice (Č). Česmine (Lj). Grmci (Č). Č). Arheološka nalazišta. Barje (Lj) 320. Dašnica (N). AL BIH. Luke (Č) 302. Privalj 1 (L). N). Šipovac (M). Sančevine (Č). Omiš (M) 303-304. Šprljane (G). Dragičina (Č) 293. Crkvina (Gornji Vranjevići. Stećci (Gornji Polog. Križine (Lj). Lišće (Lisje. Bučići (M). AL BIH. Ploče (Č). Stećci (Hamzići. Grude 3. M) 306. Prlići 1 (G). Dračevica (Č). Nezdravica (G). Opličići 4 (Č). Bijeli brig (G). Stećci (Č). Obaljevo groblje (N). Jelača (Č). Vrt (Križ. Šumarak (Č). Glavica (M). Miljkuša (M). Kubatovci (M) 301. Bijeli greb (G). Gorica (M). G). Krvavci (Č). Lj). M). Stećci (Šolini stećci. Čitluk. Jedinice (L) 299. Lokve 2 (Č) 330. Regije 14-25. Križi (M). Vinogradi. Vrila (D) 278. Nagrebnice (N) 331. Groblje (L) 298. Goranci (M). Stećci (Sovići. Žitomislići 2 (M). Dubnica (Dublje. Sajmište (Č). Kravarica (L). Privalj 2 (L). Č) 305-306. Srietna njiva (M). Čalići (Č). Podgradinje (N). Tom III. Radiševina (N). Pribilovci 2 (Č). Č) 305. Grebine (G). Krst (M). Tomina grobnica (G). . Miletić Nada. 4713. Sarajevo 1988. Arapi (M). Kupinjavice (L). ZM. L). L). Crkvina (Poratok. Jasenjački brig (Č). N). Padežine (M). Opličići 2 (Č). L). Gornji Mamići 1 (L) 295-296. Grab (Č) 296. M). Krešića groblje (Č). Baštine (Č). M). Šurmanci 2 (Č). Seline 3 (G) 334. Beštanica (N). Dretelj (Č).430 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Lokve 1 (Č). Gornji Ogra enik (Č). Crveni grm 2 (Lj) 321. Opličići 5 (Č) 332. Pribilovci 1 (Č).

Ljubinje. Srebrenik. Banovići. Sarajevo 1989. Tom III. Regije 14-25. Miletić Nada – Čremošnik Irma. Miletić Nada – Zelenika An elko. Čapljina.. Arheološka nalazišta. 260. 4723. Sarajevo 1988. Gradina (Ž). Sarajevo 1988. AL BIH. Zbornik radova s me unarodnoga znanstvenog skupa ‘Duvanjski kraj kroz povijest: Tomislavgrad. Žerakovina (Č) 338. Regije 14-25. Čitluk.. Regije 14-25. Sarajevo 1989. Posebna izdanja 95. AL BIH. Regija 25: Grude. 93. Sokolac. 291. Sarajevo 1988. AL BIH. AL BIH. Arheološka nalazišta. 4720.. Arheološka nalazišta. Tom III. L). Regije 1-13. 4717. Sarajevo 1988. Tom II. Ranosrednjovjekovna koplja s krilima iz Bosne i Hercegovine. 4719. 4724. Rudo. 106. 4722. Č). ZM. Tuzla. Miletić Nada – Zelenika An elko. ZM. 4718. ZM. Crkvice (Greben. Sarajevo 1988. Regija 23: Duvno. 188. 175-200. Regija 20: Bileća.. Milić Angelika.-7. Gacko. Miletić Nada. 4721. 135-142. Živinice. ZM. ZM. 4715. Miletić Nada.. Ćućanica (G). Miletić Nada – Oreč Petar. 111-119. Brkića badnjače (Kozje njive. 6. Miletić Nada – Glavaš Tihomir. Regije 14-25.”. Regije 14-25.. Čitluk. Arheološka nalazišta.Kultura 431 Zagrebnica (Č) 337. ZM. Miletić Nada – Oreč Petar. ZM. P). Žagrovci (Č). 291. AL BIH. Stolac. Tom III. Lukavac. Sarajevo 1988. Crkvina (Džamija. srpnja 2000. AL BIH. Arheološka nalazišta. 201-208 + 4 table. AL BIH. Hrvatski institut za povijest Zagreb – ‘Naša ognjišta’ Tomislavgrad – Zajednica Duvnjaka Tomislavgrad-Zagreb. Regija 19: Nevesinje. Arheološka nalazišta. Sarajevo 1988. Srednjovjekovna umjetnost Bosne i Hercegovine. Odjeljenje društvenih nauka 27. Miletić Nada. Mostar. “Duvanjski zbornik. Tom III. 4716. Kalesija. Regija 17: Rogatica. Duvanjski kraj u svjetlu srednjovjekovnih nekropola. Tom III. 143. ANU BiH. Ranoslavenske nekropole u Bosni i Hercegovini . Orah 2 (Trebinje).. Arheološka nalazišta. Sarajevo 1988. 2000. Tom III. Tom III. 4714. Regije 14-25. "Bosna i Hercegovina u tokovima istorijskih i kulturnih kretanja u jugoistočnoj Evropi". Trebinje.. ZagrebTomislavgrad. Zvirići (Lj). Regije 14-25.. Regija 24: Lištica. ZM. Sarajevo 1991. Višegrad. Miletić Nada – Milić Veljko. Barzanja (Blidinje. "Zbornik radova posvećen akademiku Alojzu Bencu". Ljubuški. . GZM (A) 44.komparativna razmatranja. Regija 24: Lištica. Neum. Mostar. Regija 7: Gračanica. ZM. Arheološka nalazišta. V).. Posušje.. AL BIH.

Regije 1-13. Milić Angelika. Bosanski Šamac. Tuzla 1984. Banja Luka 1982. 60-61. Oslobo enje .. Banovići. Modriča. Borinovac. Milić Veljko – Kulenović Salih. Orašje. Lopare. 4726. Milić Bruno.. 91-97. 166-167. ZM. Regije 1-13. Posebna izdanja. Zvornik. 4736. Zbornik radova s me unarodnoga znanstvenog skupa ‘Duvanjski kraj kroz povijest: Tomislavgrad.-7. Krešića gradina (T). Bijeljina. ZM. Brekinja (Br). Regija 6: Brčko. Crkvište (Z) 89. Srednji vijek. ZM. AL BIH. Milošević Ante..kasnosredenjovjekovna nekropola sa stećcima. 4737. Arheološka nalazišta. Sarajevo 1988. Lukavac. 4733. Milošević Ante. Stećci i vlaške migracije 14. Regija 5: Odžak. Milošević Ante. Tuk (Br) 97. Milinović Ante.. Sarajevo 1988. srpnja 2000. 44. i 15. Hrvatski institut za povijest Zagreb – ‘Naša ognjišta’ Tomislavgrad – Zajednica Duvnjaka Tomislavgrad-Zagreb. Beograd 1981. Knjiga 2. Trilj . Tom II. Ugljevik. Prežitak poganskog obreda sahranjivanja na stećcima. 4731. 4727. 4725. ZKM 7. Gradovrh (T) 106.. SP III/12. Tuzla. Arheološka nalazišta. Tom II. AP 25. 2000. 4732. 63. Stećci i Vlasi. Razvoj grada kroz stoljeća. Regija 7: Gračanica. Janjkuša (Br) 91. Zagreb-Tomislavgrad. AP 22. Zagreb 1995. Arheološka nalazišta. Milošević Ante. (* Gotovac Vedrana. Muzej istočne Bosne. 4730. 6. Kovačevac (O). 78. Kasnosrednjovjekovna nekropola sa stećcima pod Borinovcem u Trilju. Gradine (Bi). 137-146. Milošević Ante. II. Gradačac. Split 1991. Sarajevo 1988..432 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. AL BIH. 4735. Srednjovjekovna nekropola u ‘Barama’ u Lučanima kod Sinja. ŠK. SP III/14. Milošević Ante. Bisko kod Sinja. Živinice. “Duvanjski zbornik. Milić Veljko. Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu. Beograd 1985. Milić Veljko. 4734.... Okućnica (Br) 95. Split 1984. Popis nekropola duvanjskog područja. 4729. Srebrenik. Prilozi za identifikaciju i ubikaciju srednjovjekovnog grada Novog na Uni. Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture u Splitu. Nakit u sjeveroistočnoj Bosni od praistorije do danas (Katalog izložbe). Split 1982. Tom II. Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 26. VII + 424. 4728. stoljeća u Dalmaciji i jugozapadnoj Bosni. 619-624. 107.-2000. Milić Veljko. Kalesija. AL BIH. Split 1986-1987. Gojsovac (Bi) 90. Regije 1-13.”. 185-199 + 1 karta.

Mostar 1997. Sarajevo 1982. 4747. 46-47. Mostar 1995. Sofija 1990. 98. 169. Stećci i nišani.. Radovi ANU BiH 70. Savez arheoloških društava Jugoslavije-Muzej grada Beograda. Sarajevo 2000.... Knowledge. Mostar 1997. Mrkobrad Dušan. Papirni novac na tlu Bosne i Hercegovine od 1918. 4741. Nalaz srednjovjekovnih mamuza kraj Boračkog jezera. Mulić Jusuf. Sz. (KUN 71/529). Arheološki nalazi seobe naroda u Jugoslaviji. Acta Archaeologica 34. Historijski muzej Bosne i Hercegovine. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 4744. Archaeologiai értesitö 108/2. . 352-353.Kultura 433 49/15667. Pretpostavka o jednoj glasovnoj osobini u povelji bana Kulina. 4743.. 4740. Beograd 1980. TKP Šahinpašić.. Sarajevo 01. (2) (Hram u Dobrunu kod Višegrada). Sarajevo 1981. Feljton: Svojatanja u Bosni (1-2): (1) (Pripisivanje hrama Crkve bosanske u Dobrunu kod Višegrada i Donjem Brdu kod Goražda – velika podvala Srpsko-pravoslavne crkve).. godine do danas – Paper money in the territory of Bosnia and Herzegovina from 1918 to the present. 49-54. Cunjak Mla an. Mulaomerović Jasminko. Čabotarev Andrej. “Likovna Jugoslavije 2. Glasnik SPC 6. Kabes III/16. "Osamsto godina Povelje bana Kulina".. Zagreb 1995. Povijesni prilozi 14. Kabes I/2. Prilog pitanju periodizacije srpskohrvatskog jezika.. Études balkaniques 3. Muftić Faruk.. Mladenović Aleksandar. 294. Srpskohrvatski jeziik (IV) (za studente pedagoških akademija). JLZ Miroslav Krleža. Foča. 99-103. Bálint Cs. 4749. Budapest 1981. 63. Odjeljenje društvenih nauka 21.. (* Garam E.) 4738. Arheografski prilozi 10-11. Beograd 1982. 4742. Mulić Jusuf. Zagreb 1987.. Moroz Josif. 63-68.. 1992. enciklopedija 4739. (K-Ren)”... Milošević Desanka. 321-324.. Kuća. 52-63.. Sarajevo 1989. 9. Minović Milivoje.02.. 139. Beograd 19881989. Odjeljenje društvenih nauka 23. Posebna izdanja 90.) 4745. Beograd 1999.. Milošević Gordana – Ćirković Sima. 19-20. Simvolika meča i sabli v kulturnih tradicijah južnih slavjan. Miroslavljevo jevan elje. 19-30. Svjetlost. Budapest 1982. ANU BiH. 4748. Sarajevo 2000.. 438-439. Me usobni odnos srpskog i srpskoslavenskog jezika i neke napomene o staroj ćiriličkoj grafiji. 4746. Kabes III/17. Mulić Malik. 348-357. 190. Mladenović Aleksandar.

Brdo (T). P). Greblje (NG). Grčko groblje (Gaj. Drina (Ilijaš). T). Brijeg (ĆemanovićiCareve vode.-2000. P). Gračan brdo (P) 43. Kaljani (P). T). H). Katića brdo (NS). Guvništa (T). Kaursko groblje (Bogovići-Resovići. Jasike (NS). P). Bora (P). Osvit 2-3. Brijeg (Gornja Vinča. Greben (Ilijaš). . Čakmali gaj (P). Desava (Ilijaš). 233. Grčko groblje (Hvaljenski potok. Groblje (Vitica. Bare (T). P). Ivanski brijeg (Ilijaš). Pavlovac (nekropola stećaka). H). Bučine (P). Hrešanski mramorovi. Sarajevo 1982. Bezistan (NG). P). Jerkića groblje (H). Grebak (Vitez. Dubovik (P). Grčko groblje 2 (T). T). Dub 2 (H). Mutapčić Snježana. P). Kaursko groblje (Radonjići. Kamen (H). Klanica (C). Čitluk 1 (P). 223-229. Dubić (H). Bora (P). V). NG). Gomjenica (H). H). Bijeli kamen (Savnjak. Kaursko groblje (Munjići. Čičkovo greblje (H). Borak (C). H). Grebnice (Trebečaj.. C). Ivančići (Ilijaš). Ilidža). GZM (A) 33 (1978). 4752. Grebnice (Govedovići. 167-177. Kaursko groblje (Prečani. Grčko groblje (Dušanovo brdo. Brezov rat (T). Donja Trbica (Ilijaš). Grčko groblje (Ferhatlije. Dvorišta 2 (P). Bjelotine (Ilijaš). stoljeću.. Grepčine (H). 4750. Čepiljače (Ilijaš). Djevojačko groblje (P). Kakanj (NG). Utjecaj Istoka i Zapada na nastanak i razvoj urbanih naselja u Bosni u XV. Gornja Sjetlina (P). Glavica (P). Čitluk (P). 4755. Institut za istoriju. P). "Bosna i Hercegovina i svijet".. Gaj (P). Dub 1 (H). Gromionica (Ilijaš). T). Brdo (Gornji Pribanj-Brdo. Guvnište. Kaldrma (P). Kamenjača 2 (T). Brdo (Mokro. Javrornik (C). (A-J)”. Glavica (Ilijaš). Dvorišta 1 (P).. Hanovi (P). Klek (NS). 55-63. Četoselje (Svetosavlje. Bulozi (SG) 40. Grčko groblje (Pećina. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. Mutapčić Snježana. Kamenovi (Ilidža). Kaursko groblje (SG). Grabovica (P). Jelica (Ilijaš). Mušeta-Aščerić Vesna. Grivići (H). Barice (Ilijaš). Grčko groblje (Tilava. Kapova selišta (T). Bare (P). Mušeta-Aščerić Vesna. Grebnice (Durakovići. Sarajevo 1996. Grčko groblje (Grab. Grčki mramor (C). Braja (P) 39. Češće (H). Dolina (P). Gradište (SG). Federacije Bosne i Hercegovine i županijskim ustavima. (P). C).434 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 4754. Hreša (Sg) 47. H). Česmice-Točila (P). Dolovi (T) 42. P). Kamenjača 1 (T) 48. Dželapska Torima (T). Ćemanovići (P). Kaursko groblje (Kauraši. Sarajevo 1979. T). Grčko groblje (Medojenci. Klanac (H). Musa Šimun. Cisterna. 57-61. Glavogodina (Ilidža). Grčko groblje 1 (T). JLZ Miroslav Krleža. Mostar 1999. Bradići (T). Jezero (T). Brnjica (P). Grčko groblje (Svatovsko groblje. Zagreb 1984. Grobljaja (P). Brus (Ilijaš). Greblje (T). T). Ćorkin do (H). H). Grčko groblje (Budmolići. Brdo (Ilijaš). Grčko groblje (Kasotići-Brda. Brezik (Ilidža). Kaursko groblje (Ilijaš). Berjanovićevo gumno (Ilidža). Kobilja glava (V). GZM (A) 37. Ilijaš). P). Grčko groblje (Kaursko groblje. Muraj Aleksandra. NS). Ustavnopravni položaj hrvatskkoga jezika u ustavima Bosne i Hercegovine. H). 4751. Kaurlaš (Ilijaš). Borak (H). Jahin do (P). Čitluk 2 (P). Grčko groblje (Garovci.. NG). Bihatina kosa (P). 4753. Brdo (Vinograd. Brijeg Radova. Fejzuša (NS). Grčko groblje (Medvjedice. Batalovići (Ilidža). Bandijera (Ilijaš). Cicovića groblje (P) 41. T). Hrastik (P). Ilijaš) 46.

Mramorje (Pastorak. Trlica (Ilijaš). AL BIH. Orašak (H). Mramorje (Ćemanovići-Careve vode. Mrezga (Ilijaš). 457-466. Kozja stijena (P). Slana bara (Ilidža). P). U polju (P). Prekača (P) 54. Travnjak (Ilijaš). P).. Sarajevo 1997. Sitnik (Ilidža). Mramorje (Njemanica-Luke. Prijemet (Ilijaš). Njemanica (SG). Orijentalni institut-Institut za istoriju. Mramorje na Lastvi (NS). Rakova noga (Ilijaš). Podloznik (P). Vidovica (P). Velike bukve 2 (P). Oseinik (H) 53. Mramorje (Čegljanovići. Kovači. Piskovac 2 (P). Mramorac (P). Prečko polje (T). Lučica (V) 50. Maqča brdo (T). marta 1993. Kod kamena (H). Studenkovići (SG). Ravne (H). Založnica (Ilijaš). Mramorje (Vlahovići-Kočarevina. Mandra (Kamenica-Elezovići. Staričevina (Ilijaš). Kosa (Sjetina. ZM. Mramorje 2 (Nehorići. Mramorje (Šišići. Ilijaš). Križevac (T). Margetino groblje (H). Koštice (H). Ilidža). Nedžarići (NG). P) 52. Savića brdo (SG) 55. Mramorje (Šiljevina. Vrh Selo (P). Mramorje (Gornja Ljubogišta-Toplik. Ravan (V). P). Na hanu (T). Sarajevo-Centar. Malo mramorje (P). SG). Ljutovik (V). Staro greblje (H). Mandra (Visojevica-Trifunovići. Ilijaš). Krč (V). Potkućnica (Ilidža). Tovarnica (P). Lauševac 1 (P). Kobiljača (T). P). Mijajlova njiva (P). . Sarajevo-Novi Grad. Mramorje 1 (Milotine. Močevica (T) 51-52. Srednje (P). Vlaško groblje (H). Podmjedenik (P). Ravanica (P). Mlinarevac (SG) 51. Sarajevo 1988. Svatine (T). Mramorje (Donji Čevljanovići. Kumjenovac (T). Rakov kamen (Ilijaš). 6-7. Vardište (H) 57. Ilidža). Ždaralovići (P) 58. Odžak (Ilijaš). Mutapčić Snježana. Močila (P). “Prilozi historiji Sarajeva”. Krstac (T). Vrtača (H). Mramorje (Sokolovina. P). Lasica 2 (Ilidža). Vučja brda (P). Regija 15: Ilijaš. Ilijaš). Močioci (T). Kovčina (P). Vukovića groblje (P). Lalića groblje (NS). Piskovac 1 (P). Rimski bunar (Ilidža). Moravci (NS). Tabakovac (V) 56. Zlatarić (T). Rakitnica (T). P). P). Odžak (P). Radovi sa znanstvenog simpozija Pola milenija Sarajeva. Tom III. Kovačevina (Ilidža). Kosa Podmjedenik. T) 52-53. Svatovsko groblje (Ilidža). Vogošća.Kultura 435 Kobilja glava (SG). Rogoušići (P). Kosa (Ravne njive. NS). NS). Krivače (P). Naplavak (P).. Nikolići (P). Veliki krivoglavci (V). Krš (P). Odjek XLV/3-10. Mramorje (Donji Miljevići. SG). Trebečaj (T). Mramorja (Šajnovići-Careve Vode. Kopošić (Ilijaš) 4950. Svatovsko groblje (P). Konjic (P) 49. 4756. Pod biljegom (P). P). Pola milenija zidnog slikarstva Sarajeva. 4757. Stražište (P). Široka luka (Ilijaš). P). Mramorje (Kozarevići. Molba (P). Lauševac 2 (P). Oglavak (T). Mramorje (Bulozi. godine. Me uvode (P). Priboj (V). Duva česma (P). Lasica 1 (Ilidža). P). Na javoru (Ilijaš). SarajevoStari Grad. Vonjača (Ilijaš). Kromoljski put (C). Mutapčić Snježana. Na gaju (NS). Mramor (Ilijaš). Krivnja (T). Pale. Za grebljem (Ilijaš). P). Osredci (T). održanog 19. Vinište (V). Sarajevo 1992. Hadžići. Rimsko groblje (Kasindo. Paljike (NS). Veliko mramorje (Ilijaš). Majdani (P). Krivače (V). Arheološka nalazišta. SG). do 21. Ilidža. Veliko mramorje (P). Velike bukve 3 (P). Podsokolina (P). Prosjeka (P). Rove-Prosjeka (P). Tilava (NS). Podgrebeni do (NS). Na dublju (Ilijaš). Svatovsko groblje (NS). Sirotinj kamen (P). Zagrebnica (Ilijaš). Regije 14-25. Rogin potok (H). Saračine njive (P). Zakutnica (Ilijaš). Malo mramorje (Ilijaš). Mramorje (Igrišta. Ploče (T). Uvrat (T). Vrijednosti zauvijek (Uništavanje kulturnog identiteta i bosanske duhovnosti). Velike bukve 1 (P). SG). Tarčin 2. Otješevo (T). Novo Sarajevo. Rimsko groblje (Kaursko groblje. Nišani (T). Prle (C). Trnovo.

763-765.10.. Jakić Ljubidrag. Biblioteka Prošlost i sadašnjost. Beograd 12. Bosančica .-2000. 4758. Mužić Ivan.. Tihomir ur ević. Herausgegeben von Johannes Reinhart. Beograd 1979. 59. Zagreb 1987. “Sava Nemanjić – Sveti Sava. Zagreb 1986. Ivanka Bilić.. Dubrovnik 1992. Biblioteka Prošlost i sadašnjost. “Trpimir Macan. Dubrovnik 1992. MH. Marulić XIX/6. 1998. 18. Dubrovnik 1992. Marulić XIX/1. Oslobo enje 55/18107. Banja Luka 1988. Nikčević P. Istina o BiH I/9. 4764. 241252. Sagners slavistische Sammlung 8. (* Pandurević Tatjana. Mužić Ivan. Muzikološko društvo FBIH. (* Macan Trpimir. 499-505. 347-348. Zagreb 1986. istorija i predanje”. .dragulj povijesti bosanskohercegovačke pismenosti... Povijesni prijepori”. 177-188. Zagreb 1987. 4762. 385-403.X 1998).. 2930... O slavenskoj pismenosti na današnjem teritoriju Hrvata u antičko i ranosrednjovjekovno doba. Muzej Bosanske krajine.) 4765. 71-72. Beograd 1983. Sarajevo 1998. Nedić Mato. Marulić XX/4. Sarajevo 29. Muzika u društvu. Predsedništvo 1. Verlag Otto Sagner.. Nametak Fehim. Znameniti Bošnjaci dio naše historije/Ünlü Boşnakler – Tarihimizin bir Kismi. (Sarajevo. IČ 29-30 (1982-1983). Marulić XX/3.. Macan Trpimir. 1984. 4761. Nedeljković Branislav. Ogranak Dubrovnik. Nekoliko podataka o našem jeziku iz arhiva Dubrovačke republike. SANU. 4766. Zagreb 1987. Povijesni prijepori”. Knjiga 6. Sarajevo 1999. 51-56. 403-411. “Muzej Bosanske krajine Banja Luka (Vodič). Macan Trpimir. 4759. Sveti Sava i raška pravopisna škola. 79-83.. Ogranak Dubrovnik.. Ćirilica u glagoljskim rukopisima. Macan Trpimir. 344-347.. Naučni skupovi 7.. Orhan Jamaković)”. Kačić 25. 101-115. Ogranak Dubrovnik. Nedeljković Branislav.. Nazor Anica. Knjiga 6. Litterae slavicae medii aevi: Francisco Venceslao Mareš sexagenario oblatae. Godina 46. Zagreb 1987. Vojislav. Nedeljković Branislav. Marulić XX/1. Biblioteka Prošlost i sadašnjost.) 4760. 15. 4767.. Marulić XX/3. 57-58. Marulić XX/4. Uroš Ilirčić. “I me unarodni simpozij ‘Muzika u društvu’. Sarajevo 1994.10. München 1985. Macan Trpimir. Knjiga 6. 24-25 (dvojezično: bosanski i turski). (Autori tekstova: Majda Anders. Hrvatski narodni godišnjak 1999. “Trpimir Macan. 97-102. 4763.436 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.. Split 1993. Zagreb 1987. “Trpimir Macan. MH. Katakombe u Jajcu. Čije je Miroslavljevo jevan elje. Povijesni prijepori”. MH. NIN. Macan Trpimir.. Zbornik radova”. 6. Nedeljković Olga..

4769. (Iz pozorišne prošlosti srednjovjekovne Bosne). Radio Sa VII/21-22. Zbornik sažetaka. Ziral-Naša djeca. 4780. 4776. Kasnoantička i srednjovjekovna utvr enja u Bosni i Hercegovini. Svezak 22.. Nikić Andrija.. Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture. 9-10. . Sarajevo 1978. Dodig Radoslav. Nilević Boris.Kultura 437 4768. 18. Nikić Andrija. 250. Mostar 1993.. Zavičajna knjižnica. 10). Nikolajević Ivanka. 4774. (Sarajevo. Sarajevo 07. Nikolajević Ivanka.. "Anastazije Bibliotekar" i Jene Bori u kulturnoj istoriji Bosne i Hercegovine.. Split 1983.. Godina 46.”. – (8) Naša ognjišta XXIII/195. (Serijal od 8 nastavaka pod istim naslovom).) 4770. Tomislavgrad 1992. Beograd 1978. Život i svjedočanstva 14. 163-165. Heres Tomislav. 62-65. Zvuk 2. Toma Arhi akon. Nikić Andrija... Nikšić Goran.. (* Removčan Antun. Tragom muzičke prošlosti srednjovjekovne Bosne. 4773. Sarajevo 1980. Mostar . muzičar. Nikić Andrija. 16. Sarajevo 1994. ZRVI 24-25. Zagreb 1991. 73-76. Franjevci i širenje prosvjete u ljubuškom kraju.09.. Nikić Andrija. Tomislavgrad 1993. Nikić Andrija. Franjevačka knjižnica. Zbornik Znanstvenog simpozija održanog u Ljubuškom 11. 1983.. Glumac.. (Summary: Tracing the musical past in the medieval Bosnia. 205-231.) 4771.02. Sarajevo 1997. Marulić XXIV/5. imitator. Kršni zavičaj 26.. 4775.. 7. ljudi i vrijeme. Hercegovina 1984. Prilog muzičkom životu srednjovjekovne Bosne. Mostar 1989. Nikolajević Ivanka. 227-246. Marulić XXIII/1. Beograd 1986. Feljton: Blago franjevačkih samostana (1-8): (1) Naša ognjišta XXII/187. 23-24. i 12. kolovoza 1995. (KUN V/115). Posebna izdanja 1. Franjevačka knjižnica u Mostaru. Knjiga 1. Tomislavgrad 1993. Nilević Boris.. Sto godina Franjevačkog muzeja na Humcu. Humac 1993. Nilević Boris. Zavičajna knjižnica “Život i svjedočanstvo”. 4778. 72-73... 4772. ZRVI 18. 4777. 134-149. Naša ognjišta XXIII/200. “Ljubuški kraj. Biblioteka Naučni i stručni skupovi VI. 109-126. 689-693. 4779. Hrvatski narodni godišnjak 1998. Franjevačka kulturna baština.. Kršni zavičaj 17. Miscellanea o srednjovekovnoj skulpturi u Jugoslaviji. “Ričice – nekropola stećaka”. Blago hercegovačkih franjevačkih samostana.. “Simpozij ‘Prilozi za proučavanje muzičke kulturne baštine u Bosni i Hercegovini’”. Zagreb 1990.Zagreb 1996. 439-444. Preseljenje stećaka. 16. 258-259. 64.. (* Dodig Radoslav.. Oslobo enje 40/12647. Avicena.. 1994).

I knjiga (Od početka do Krbavske bitke). Beograd 1983.. Sarajevo 24.. Sarajevo 1983.04. 4789. Zagreb 1987. K. JLZ Miroslav Krleža. Zagreb 1996. . 81. 4788. 1983. (K-Ren)”. Muzikološko društvo FBiH. Fojnica). Ilijino brdo (T) 182. Oreč Petar. 4793. Sarajevo 1988. Smail Tihić. Novak Slobodan Prosperov. Zbornik radova”. Nilević Boris. Regije 14-25. Tribunia 6. 6-7.. 41-46. Sarajevo 1998. 4787. Mičevac 1 (T) 187. 29-30. Kreševo. 6. 55-85. Obučić Branko. (Sarajevo. Antibarbarus. Sarajevo 1988. Oslobo enje 40/12512. Arheološka nalazišta. ZM. Obad Stijepo. Vareš 1997. 332. Odavić or e – Miletić Nada. 135-139. AD BiH.. Konavli. Slava glasu nebeskom (Crkvena zvona u Bosni). 4785. O. 79-85. Muzički život u srednjovjekovnoj bosanskoj državi.. Biblioteka Antibarbarus. 4791. 18-19. Prilog arheološkoj topografiji duvanjske regije.... Trebinje 1982. Oreč Petar. Stolac. Tom III. Stolac. Tom III. “I me unarodni simpozij ‘Muzika u društvu’. “Old Bosnian franciscan Monasteries (Kraljeva Sutjeska. Trebinje.438 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 4790. 4794. Zbornik 1. Ilijino brdo (T) 182. Visočka arheološka zbirka. Regija 20: Bileća.-2000. Odavić or e. Kalendar Svetoga Ante 1999. 96-101. Ljubinje. 4784. 4782. Regija 20: Bileća. Neka zapažanja o arheološkom lokalitetu Varina gruda u Dživarskom polju kod Trebinja. Ranokršćanska dvojna crkva u Gracu kod Posušja. 33-37. Lug (T) 185. ZM.X 1998). Sarajevo 1982... Sarajevo 1999. Kratak pregled spisateljstva Hrvata u Bosni do hrvatskog narodnog preporoda. Glas s neba (Kad zvono zazvoni). Ljubinje.. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 2... Novaković S. 4781. Obučić Branko. Povijest hrvatske književnosti. Tuzla 1999. Hrvatski glasnik VII/78. 4786.. Sarajevo 1984. Odavić or e. AL BIH. Ignacije Gavran. AL BIH. Catholic Monastery Collections and Treasuries in Bosnia and Herzegovina. Novac Stjepana Dabiše. Novosel J. Numizmatičar 6. Bobovac III/35. 4792. 4783. Marko Karamatić. GZM (A) 37. Marko Oršolić)”. Resnica (T) 191. Andrija Nikić. Regije 14-25. Arheološka nalazišta. ( uro Basler. Trebinje.

Lazina (P) 269. Ljubuški. 4796.. Tom III. Regije 14-25. Kulina (P). Tom III. Oreč Petar. Ljubuški. Regija 25: Grude. 336. Gnjilove krčevine (P) 263. ZM. Regije 14-25. Matkovine (P) 271. Regija 25: Grude. Dolina (M) 293. Oreč Petar – Marijanović Brunislav. Regija 23: Duvno. 329. 4804. Neum... Oreč Petar – Čović Borivoj. Arheološka nalazišta. Jarčići (P). Krivi Dolac (G) 329.Kultura 439 4795. Čapljina. P). Sarajevo 1990. Oreč Petar. ZM. ZM. Arheološka nalazišta. Tom III. 4797. Oreč Petar. Regije 14-25. ZM. Crkvina (L) 291. Sarajevo 1988. Tom III. Sarajevo 1988. Čitluk. ZM.. G). Regija 19: Nevesinje. Arheološka nalazišta. Borčani (D). Bilobrig (Č) 290. Neum. 277. Sobač 3 (P). Regija 25: Grude. Sarajevo 1988. Arheološka nalazišta. Ljubuški. Brig uz Bagrušu (P) 260. Arheološka nalazišta. Gacko. Tom III. Oreč Petar. Posušje. Posušje. Velika gradina (Batin grad. Oreč Petar. Dragičine (G) 323. Pit (G) 332-333. 279. Neum. 150. Čapljina. Sarajevo 1988. Orlov kuk (P) 272. Brižak (P). Sarajevo 1988. Novi arheološki nalazi iz ranoga srednjeg vijeka iz zapadne Hercegovine. Regija 23: Duvno. Sarajevo 1988. AL BIH. Regija 23: Duvno. AL BIH. Posušje. Mostar. Posušje. . 4801. Oreč Petar – Paškvalin Veljko. Oreč Petar – Miletić Nada. Mala gradina (D) 270.. Trostruka gradina (Sovići. Vukove njive (Gradac. AL BIH. AL BIH. Batin. Glagoljica u kamenim spomenicima na području desno od Neretve. Šušnjari (G) 335. 326. ZM. Oreč Petar – Čović Borivoj. Staropolje (P) 276. Oreč Petar. Vučja gradina (P) 279. ZM. Kadim (P). 4805. Regija 23: Duvno. AL BIH.. Ilčinova lazina (P) 267. Ilino brdo (P) 267. Sarajevo 1988. Tom III. Regije 14-25. P). Pratorske zidine (G) 333. Tom III. Čapljina. Regije 14-25. GZM (A) 39. 4800. Sarajevo 1988. Crkvina (P) 261. ZM. Sarajevo 1984. Tom III. Godina 39. 97-129. AL BIH. 4803. Crkvice (P). Gradina (G). Regija 25: Grude. Krvnice (Lj). 4806. Ljubuški. Komilovac (P). Regije 14-25. ZM. Arheološka nalazišta. Sarajevo 1988. Stari bunari (P) 276.. AL BIH. 4799. AL BIH. Regije 14-25. Arheološka nalazišta.. Sarajevo 1988. Oreč Petar – Miletić Nada. 4802. Regije 14-25. Gradina (M) 298. Veliki Markov brig (P) 278. Regija 24: Lištica. Tom III. AL BIH. Regije 14-25. 4798. Tom III. Čapljina. Arheološka nalazišta. Hrvatski narodni kalendar 1991. AL BIH. Arheološka nalazišta. Neum. Nečigrad (Nevesinje). Regije 14-25. ZM. 236-239. Kameniti vrtal (P). Arheološka nalazišta.

43-51.. Motrišta 13. Humski zbornik 1. Batovo (Č). Palameta Miroslav. Gornje Žešće (F). Palameta Miroslav. u Čapljini. Crkvina (Kolac-Crkvina. Podgrad . Općinsko vijeće Neum. Sedamstoljetno djelovanje franjevaca u Bosni i Hercegovini. Mramorje (Hladilji. 187-200. 4809. “Franjevci na raskršću kultura i civilizacija” (katalog izložbe). Kršćanska simbolika na stećcima neumskog zale a. Stećci i njihov kulturološki kontekst (Prilog reinterpretaciji kulturološke tradicije). “Neum. Palameta Miroslav. Zemlja i zavičaj Hrvata”. 4811. Sokolac. Općinsko poglavarstvo. Palameta Mile. G). Groblje (G).-2000. Zagreb 1988. Kulina (F) 126. Grad (Falovići.. F). Franjevački samostan Tolisa. Palavestra Vlajko. veljače 1996. i 17. kolovoza 1995.. 4810. Hladiljsko brdo (G) 124. Kožetin (F). G). 141-149. 4812. 93. Hrvatski narodni kalendar 1996. Sarajevo 1988. Poluci (F).. i 12. Mostar 2000. Knjiga 1. 4819. Čaršija (F) 120. Mala Luka (F). Palameta Miroslav. Mramor (F. Sarajevo 1988. Regije 14-25. Oršolić Mato. 4808. Nacrt mogućeg prijedloga za kandidovanje kompleksa nekropola stećaka srednjovjekovnih nadgrobnih spomenika s područja Stoca. 4817. Neum 1995. 125-131. ”Zbornik znanstvenog simpozija održanog 16. Čaplja (V). 4815.”. Stećak Lupka Vlsnića sa Žovnice i njegov natpis. Motrišta 3. Godina 44.. 4807. Rotimlja – ime i baština. Mramorje (Marevci. Oršolić Marko. ur evica (F) 121. Motrišta 10. 4816. Ocrkavlje (F). Mostar Zagreb 1996. 4818. “Oružje kroz vjekove. Tom III. Zbornik Znanstvenog simpozija održanog u Ljubuškom 11. Tolisa 1998. god. G). Do (F). ZM. F). 52-55. ljudi i vrijeme. Grad (Gradina. Crkvina (Ru). Franjevački samostan i župa Tolisa. ZM.. 4814. Arheološka nalazišta. G). Kršćanska simbolika na stećcima. 249274. Palameta Miroslav.440 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Crkvice (F)... Mali Podjez (F) 127. Rudo. (Srednji vijek Tihomir Glavaš)”. Sarajevo 1995. 34-42. Hodža (F) 124-125. 95.. 161-171. Mostar 1999. Mostar 1999. Palameta Miroslav. Jasen kosa (G). na listu Unesco-ove svjetske baštine. “Ljubuški kraj. Teatrologija u usmenom narodnom stvaralaštvu u Hercegovini I (Teatrološko-znanstvena studija). Motrišta 16. Crkvina (Borje.. Palameta Miroslav. Višegrad. 48. Mostar 1997. Ziral-Naša djeca. Klobučica (F) 125. KrstacKalufi (F). Regija 17: Rogatica. Palavestra Vlajko. AL BIH. Kršćanska simbolika na stećcima u okolici Počitelja s obzirom na neke poviojesne probleme. Ploče (Č) 128.. 4813.. Bjelan (F) 119. Gradina (G). Čapljina-Zagreb 1996.

122. Papić Mitar. . 18. “Pedagoška enciklopedija. Tomislavgrad 1995. Glavica-Mahinja (SM). Pandžić Vladimir. Palov Mihajlo. “Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina. 228-230. Prvnići (F). JLZ. Regija 3: Bosanska Gradiška. Arheološka nalazišta. 195-196. Grad (K) 144. Eparhija raško-prizrenska Prizren-Bogoslovni fakultet Beograd. 17. Palavestra Vlajko – Miletić Nada. Pantić Miroslav. Kalinovik.Kultura 441 (F).. K). 316-318. 4821. Srbac. Regije 1-13. Regija 10: Sansk