P. 1
Kurtović Esad Bibliografija-Objavljenih-Izvora-i-Literature-o-Srednjovjekovnoj-Bosni-1978-2000

Kurtović Esad Bibliografija-Objavljenih-Izvora-i-Literature-o-Srednjovjekovnoj-Bosni-1978-2000

|Views: 291|Likes:
Published by Majurina Veles

More info:

Published by: Majurina Veles on Dec 03, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/30/2014

pdf

text

original

Dr. Esad Kurtović BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH IZVORA I LITERATURE O SREDNJOVJEKOVNOJ BOSNI 1978.-2000.

Sarajevo 2007.

Dr. Esad Kurtović

BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH IZVORA I LITERATURE O SREDNJOVJEKOVNOJ BOSNI 1978.-2000.

Sarajevo 2007.

Amili i Nermini

SADRŽAJ
Sadržaj Predgovor Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000. Uvod Kratice 1. Izvori, historiografija, pomoćne historijske nauke 2. Politička historija 3. Topografija 4. Društvo 5. Privreda 6. Vjera 7. Kultura Registar autora Registar naslova 001 003

005 007 017 029 083 141 201 281 295 345 473 497

PREDGOVOR
Ponu ena ‘Bibliografija’ proistekla je iz namjere da se sačini interno bibliografsko pomagalo za potrebe nastavnika, suradnika i studenata Odsjeka za historiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu radi olakšanja tekućeg rada. ‘Bibliografija’ nije rezultat dugotrajnijeg i temeljitijeg istraživanja. Uprkos ograničenjima i nedostacima, prikupljeni podaci dobili su, po procjeni autora, zadovoljavajuće okvire i mogućnost da se prezentiraju širem krugu struke i ljubitelja starine. Na kraju, kada je čitav prikupljeni materijal postavljen pred, ipak, prinudni završetak, sva ranija razmišljanja, kao i sav posao, bili su vraćeni na početak. Materijal je, dodatnim istraživanjem u susjedstvu i šire, mogao biti bar za trećinu i veći. Postavka da se od svega napravi solidna bibliografija radova kvalitetne, stručne razine, bila je najbolje rješenje. Kolebanja ipak nije bilo. Držeći se činjenice da sveukupnu bibliografiju bosanskog srednjovjekovlja do 2000. godine, na zadovoljavajući način, projektno može da osmisli i realizira malo veća i složenija ekipa struke, toj budućnosti, realnog i zahvalnog izgleda, radije sam kao poticaj prepustio ovaj i ovakav radni materijal. Zahvaljujem Bibliotekama i bibliotekarima Filozofskog fakulteta, Državnog arhiva Bosne i Hercegovine, Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine, Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, Franjevačke teologije Sarajevo, Matice hrvatske Ogranak Sarajevo, Gazi Husref-begove biblioteke, Bošnjačke zajednice kulture Preporod, Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine i Instituta za istoriju u Sarajevu na svesrdnoj ljubaznosti i pomoći u radu. Za nadati se je da istaknuti i dobronamjerni okviri poticajnosti rasprave i prevazilaženja aktualnih informacijskih praznina kao dodatne svrhe ove Bibliografije neće biti pogrešno tumačeni. Autor

3

BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH IZVORA I LITERATURE O SREDNJOVJEKOVNOJ BOSNI 1978.-2000.

.

Prilago avanje stanju stvari. ipak biti pravovremenija. “krizom samosvijesti” i vraćanjem okvirima prošlih režima.nauka. i uz egzistiranje strasti. prema njegovom intenzitetu. u naciji i oko nacije. nalazi svoje mjesto u razvoju struke. Očekivalo se da će završetak rata voditi procesu općeg normaliziranja i da će se. kao i sva druga očekivanja. kako ni u Bosni i Hercegovini niti okolo nje sam kraj rata nije shvaćen kao završetak jednog procesa. predstavljali su svojevremeno uporište za procjenu dugotrajne i značajne informacijske praznine u spoznaji napisanog o bosanskohercegovačkoj prošlosti. već su neprohodni i hrle prema kanjonima. Suvremeni svjetski tokovi su. ipak. te da će neke bolesti duhovnog ozračja polako jenjavati. istraživačkog rada. Držalo se da će informacija u poslijeratnom izdavaštvu. disciplinom istraživačkog postupka. Ugrožena je pozicija stvaralaštva. koje redovno za sobom vuče zaostajanja. brže ili sporije. popunjavati taj duboki jarak. suvremenom metodologijom. čvrsto ogra enim kotlinama i labirintom prepunim istovrsno šarolikih i identično grubo zabarikadiranih vrata. Jaka je tendencija da se svako izvanavlijsko i izvankotlinarsko sagledavanje i pristupanje. putuje. Ratom stvoreni informacijski jarkovi produbljuju se i šire. u neku drugu dimenziju i očito je da će čekati daljnja ‘bolja vremena’. dodirljivo i strogo kontrolirano vlasništvo ideoloških okvira na vlasti i oko vlasti. . Čini se da će ‘bolja vremena’ najveći dio ratne i aktualne produkcije dočekati naslovima u rijetkim i nepotpunim bibliografijama kao polaznom osnovom. Napisano. ostaju bez obaveznih primjeraka iz ‘susjedstva’ koja se javno ne poznaju. u avlijama i kotlinama – odbrambenim mehanizmom smatra “ostacima”.UVOD Ratom unesrećeni fondovi i poremećeni ritam rada biblioteka u Bosni i Hercegovini. već bere plodove naučne bezperspektivnosti. kao i blokada u distribuciji izdavačke produkcije unutar i okolo Bosne i Hercegovine tokom rata. prije ili kasnije stiže u svaku kotlinu. Najviša stručna razina ne zastarijeva. pojam normaliziranja prešao je. Kao da je ono čemu se teži . No. sporo ali stabilno. ponudom konstruktivnog dijaloga i respektabilnom uskostručnom recenzijom. Prepoznaje se pojavnošću svojih parametara. kritike i valoriziranja. gotovo nesagledivi. i od ranije udaljeni. Njeno valoriziranje. Biblioteke od kotline do kotline “zadovoljne” avlijskom produkcijom. Opća klima danas bi se lako mogla nazvati prisilnim fosiliziranjem lokalnih stvaralaštava.

i bibliografija odre enih tematskih i vremenskih okvira kao i pojedinih autora. U Bosni i Hercegovini medievalistika nema brojne vidove suvremeno organiziranog rada (kadrovski sistem. Anali GHB 13-14.” Kratak opis rukopisa dao je Mahmud Traljić. Prema ostvarenom uvidu.i bibliografskog pristupa bosanskom srednjovjekovlju je uveliko potreban. usaglašavajući kompromisno svoju “školu” u sudbini zajedničkog izraza struke svoje institucije. tečajeve). instituciju. juni 1971. jedini potpuno okvirni pristup biobibliografiji napisanog o bosanskom srednjovjekovlju u novije vrijeme sačinio je Pavo Živković objavljivanjem Bibliografije objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni. 1982. bibliotekara i ljubitelja starine ne bi se mogao smatrati dovoljno sistematiziranim. akademija. sa zapaženim konstruktivnim kritikama i dopunama. Živković je iskoristio do tada najopširniju prikupljenu gra u iz neobjavljenog rukopisa Muhameda Hadžijahića “Bibliografska gra a za proučavanje historije naroda BiH srednjevjekovnog i turskog perioda -za internu upotrebu-.. bibliografija je kao pomoćna historijska nauka potisnuta bez davanja značajnijih vlastitih metodoloških obilježja. ni redovno hiperkritički zahtjevi medievalista historičara u “podjeli posla” nisu rezultirali definiranjima svojih stvarnih potreba. 251-256. izraz medievalista u Bosni i Hercegovini oduvijek je u sjeni nepovoljnog društvenog valoriziranja. Svoj rad medievalisti ostvaruju raspršeno u okviru zajedničkih institucija (fakulteta. projekte. . U pregledu napisanog o srednjovjekovnoj Bosni rad bibliografa. sasvim sigurnim se pokazuje bogat niz solidno i odlično obra enih bio. Pored nedostatka društvene brige. kao ni redovna sastajanja. časopis. Od medievalista u Bosni i Hercegovini. Muhamed Hadžijahić. Na svakom mjestu skupnog izraza struke. naučne skupove. Dr.1 Živkovićevom bibliografijom. * * * Prikupljanje napisanog o bosanskohercegovačkoj prošlosti često je polazna osnova za raznovrsna valoriziranja historiografskog i kulturološkog rasta. 256. Bibliografija se u tom pravcu prezentira kao značajna ‘služavka’ u olakšavanju rada. godine. Sarajevo 1987. 1 U svome radu P. Istaknuto. slabim kvantitetom. Neistraženi i nenapisani pravac pregleda historijata bio. muzeja i dr.). instituta. Za svakog stručnjaka i ljubitelja starine to je neophodan početni zadatak. različitim intenzitetom i kvalitetom. historičara medievalista.-2000.8 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Sarajevo.

Iznimno. ili 2002. prerasla je u prilog potrebi definiranja izučavanja i rada na biobibliografiji bosanskog srednjovjekovlja sa jedne strane. Pri tom. sami kontekstualizirali u zamašnoj izdavačkoj produkciji. kako bi svoj pristup i prepoznavanje stručne razine. naročito konstrukcije “racionalizma sadašnjosti”. prikazi i osvrti koji su objavljeni tokom 2001. bjekstvom od učestalog suvremenog poimanja historije kao proizvoljne konstrukcije. U njegovom središtu je srednjovjekovna Bosna u svojim razvojnim teritorijalnim fazama.-1999. godine. Sarajevo 1999. * * * Vremenski period obuhvaćen Bibliografijom obuhvata izdavačku produkciju od uključivo 1978. a za koje je prona ena recenzija iz ovdje zacrtanog okvira. blago rečeno je dvodimenzionalan. . ovdje centralnog vremenskog okvira..g. u malom broju. ocjene. do uključivo 2000. te ispruženu ruku u pravcu prevazilaženja nastalih prekida u informacijskom kretanju napisanog o srednjovjekovnoj Bosni.2 Bibliografija koja se ovdje predstavlja čitaocima svojevrsni je nastavak na bibliografiju Pave Živkovića. za takve radove objavljene recenzije prije 1978. godine. I ona je sekundarna.). Prostor obuhvaćen Bibliografijom. Muharem Omerdić. 868-870. najavljuje se temeljitošću prikupljanja kao važan doprinos u spoznaji napisanog o bosanskom srednjovjekovlju.-2001.Uvod 9 učinjeni su kvalitetni pomaci u olakšavanju pristupa napisanom o srednjovjekovnoj Bosni te autorima najznačajnijih djela. iako su izišli iz štampe tokom 2001. godine. uvršten je i manji broj radova objavljenih ispod razine donje vremenske granice.g. U obzir nisu uzete recenzije. 2 Jedan sličan širokookviran rad iz i oko kruga istaknutog bibliografa i bibliofila Mustafe Ćemana. i radovi koji su izašli s “produženom vremenskom distancom izlaženja” (časopisi sa zadržanom oznakom izlaženja 2000. sa istim željama se upućuju i velikom broju ljubitelja starine. iako se odnose na izdavačku produkciju iz ranijeg.. Zamišljena kao interno pomagalo. GR IZ BiH LXI/7-8. nisu uzimane u obzir. kalendari za 2001. godinu). Sama po sebi ne donosi bitnija standardiziranja. Ti dobronamjerni okviri njene svrhe. dvobrojevi časopisa 2000. Na gornjoj vremenskoj granici uvršteni su. Uporedi. Ovdje su uvršteni i radovi koji prate historiju kroz prizmu “današnjih granica Bosne i Hercegovine u srednjem vijeku”.. sa druge strane. U spomen Mustafi Ćemanu (1925.

polumjesečna i sedmična izdanja. u obzir su ušli i naučno-popularni radovi. u kojima je nivo pristupa šaroliko neujednačen. Historiografija u službi eliminacije Hrvata u Bosni i Hercegovini (1989-1999. 367-377. mjesečna. Lepeza objavljenog pokušala se prikazati raznim parceliziranjima. Razlozi za ovakvu prezentaciju proističu iz potrebe potpunijeg sagledavanja i prezentiranja aktualnog duhovnog ozračja bosanskog srednjovjekovlja u i oko Bosne i Hercegovine. Pored uskostručnih radova. bez obzira na stručni nivo napisanog. tu su i radovi koji kroz osmanski period i dalje. u svojoj retrospektivi ili perspektivi sežu u srednji vijek. pa čak i navo enjem naslova pojedinih dijelova “feljtona” u štampi. te potrebe da se vidi tko se čime bavi.. umjetnosti i dr. Prilikom sortiranja podataka uzimano je sve što je objavljeno. koja prati susjedstvo srednjovjekovne Bosne (i “Bosne i Hercegovine u srednjem vijeku”) i koja se naslanja na historiografsku produkciju direktno posvećenu bosanskom srednjovjekovlju. 3 Za nepotrebna nekritička i hiperkritička poistovjećivanja uporedi. kao i metodologiji istraživačkog rada. jezika. naročito stručnom produkcijom. ČSP XXXII/2. 225-235. zasebnih monografija ili radova u stručnoj periodici.). Po strani stoji i djelimični stvarni osnov. I nekoliko istaknutih općih pristupa historiografiji. širim krugovima čitalaca pristupačnijoj izdavačkoj produkciji. historiji pisma. do razine slabog i beznačajnog. ili u antici. danas u Bosni i Hercegovini. činjenica da se u vrijeme rata u Bosni i Hercegovini mogućnosti za stručni izraz bile ograničene. skupno ponovo objavljenih radova. Sarajevo 2001.3 Širina objavljenog i uvrštenog u Bibliografiju karakterizira se vrlo značajnom. Takvim dimenzijama prostora Bibliografija se kronološki vezuje uz produkciju vezanu za historiju od doseljavanja Slavena do pada srednjovjekovne bosanske države 1463. To je ujedno.. pa čak i dnevna štampa i školska izdanja.. . na mnogim mjestima zasebnim zavo enjem ponovljenih ili dopunjenih izdanja. Zagreb 2000. Nerijetko. kulture. u kojoj se sud struke prepoznaje zavidnom samozatajnošću i samokritikom. dobronamjerno je prezentirano kao korisno uporište u pristupu i spoznaji bosanskog srednjovjekovlja. revijalna. pomoćnim historijskim naukama. književnosti.g. za materijalne i političke.-2000. kao i pada posljednjeg uporišta hercegove zemlje 1482. publicistika. ona “aktualna avlijska ravan” koja podrazumijeva satisfakciju “stvaralačkog”. te kvalitetnih pristupa struke u izvanstručnoj. na nekim mjestima i “stručne nosioce duhovne nadgradnje” i neke koji se predstavljaju stručnjacima.10 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Isti rad objavljen je u: HM V/19-20. Ante Škegro..

Pored imena i prezimena autora te naziva rada. korisnih vodiča koji su prezentirani u svim cjelinama.. Ponu eno predstavlja izraz manje-više. kao i promotivni izvještaji o pojedinim izdanjima ili naučnim skupovima. Dio gra e je preuzet iz postojećih bibliografija. ograničena materijalnom pozicijom autora. godina izdanja i broj strana. radi štednje prostora). još uvijek živućih poslova na uskla ivanju . na kraju. izvršeno globalno tematsko raščlanjivanje prikupljenih podataka.Uvod 11 U Bibliografiji svoje su mjesto. pored stručnih pogleda. privredu. U njima je po prezimenima autora ili po naslovima produkcije. društvo. Bibliografija je snadbjevena. Pored osnovnih cjelina. abecednim nizom. vjeru. pa su. prikazi. odre enog vremenskog perioda i sl. registrom autora. mjesto izdanja. pa ih je otežano detaljnije razaznavati. Tako er. uspješnog raščlanjivanja u cilju lakšeg sagledavanja napisanog. kao i iz samih radova. kao i izvore u svojim prilozima i dodacima). obra uje više ili čak sve segmente koji se u svih sedam cjelina nude (političke prilike. zasluženo. I tu je širina podrazumijevana. Zacrtana koncepcija. odre eni broj jedinica svojim naslovom ne upućuju ponekad na suštinu niti na dimenzije napisanog. O redakcijskim ili uredničkim naslovima u štampi da i ne govorimo. Označene su zvjezdicama i postavljene ispod bibliografskih jedinica na koje se odnose (skraćeno su navo ene. ocjene. Niz suvremenih monografskih pristupa kroz historijat. uvršteni su izdavači i vrsta njihovog izdanja. I jedinice koje svojom suštinom tretiraju starija ili novija razdoblja (čak i suvremenija) svojim naslovom mogu da zbune korisnika. osvrti i kritike. našle i recenzije. kulturu. kojima je prezentirana i ocjenjivana objavljena produkcija. Tematsko razdvajanje je i inače najteži dio posla pri prezentiranju bibliografske gra e. te. Najvećim dijelom sadržina Bibliografije obra ena je stvarnim uvidom. * * * Bibliografija se sastoji od 7 cjelina. ili više-manje. Njih je teško uspješno valorizirati pred korisnikom bibliografije. topografiju. U svim slučajevima dodatne anotacije su izostale. Pored velikih. na primjer grada ili župe. na početku pregledom kratica kojima se bitno smanjio obim ukupne prezentacije. imala je sužen prostor za pristup bibliografskoj gra i u Bosni i Hercegovini i izvan njenih okvira. uvrštavani i “utisci”.

najviše zloupotrebe i neozbiljnosti ide linijama prisilnih krojenja nacionalnih i nacionalističkih pristupa bosanskom srednjovjekovlju. prije rata u Bosni i Hercegovini i oko nje. “Historiografija o Bosni i Hercegovini 1980. Različita ponovljena i dopunjavana. Na ovom mjestu ne treba posebno podvlačiti. dio uvrštenog. Najvišoj razini. Mjerilom zaokruženih procesa u historiografskom rastu. . Po mnogo čemu prijelomna je cjelina. uhodani tokovi. Obzirom na pristup opservacija je svakako potrebna. sa egzistirajućim preispitivanjima i redefiniranjima.-2000.12 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. biblioteke ne dobijaju ni danas sve obavezne primjerke. Historiografska literatura o srednjovjekovnoj Bosni objavljena u zemlji i inostranstvu 1980-1998.. Po svemu je dio dvaju globalnih okvira u kojima je promjena duhovnog ozračja sa fizičkim prekidima drastično izvršila razgraničenje. stanja očuvanog fonda. Za šira medievalna istraživanja i sintetiziranja ovaj kronološki i sadržinski okvir je relativno mjerljiv.4 Treba istaći da je rad na izvornoj gra i prepoznatljivo mjerilo vrijednosti. stručnoj razini. Moglo bi se reći da se kontekstualiziranje pristupa bosanskom srednjovjekovlju nalazi u raskoraku izme u nasilnih stvaranja barijera. na mnogim mjestima. Rad na neobjavljenoj gra i je u naglom opadanju. i jedino dostupna izvorna gra a suvremenog doba. Sarajevo 2000. 4 Uporedi polazište za raspravu. kočenjem ranijih definiranja. Prilozi 29. Na mnogim mjestima angažmanom bibliotekara. Ipak. Dio ratne produkcije otežano je pronaći i kod izdavača. 49-88. ali treba znati da se radi o izdavačkoj produkciji koja je ujedno. uveliko usložnjavaju i odvlače pažnju prema poziciji ocjene napisanog uopće o bosanskom srednjovjekovlju. ranije valorizirana izdanja. on ne predstavlja odgovarajuću cjelinu..-1998”. Esad Kurtović. Slabija materijalna pozicija i nedovoljna razmjena uslovljava selektiranu nabavku. biće i ostaće samo u informaciji ove Bibliografije. kompilatorskog i nivoa beznačajnog. i pokušaja reafirmiranja i redefiniranja istinskih vrijednosti. publicističkog. Takvim nastojanjima kao problem su postavljeni. autora i ljubitelja knjige vrše se prikupljanja. * * * Detaljniju ocjenu napisanog kroz Bibliografiju razina ovog uvoda i mogućnosti autora ne dozvoljavaju.

ni “ono izme u njih” nije imalo drugačije okvire. naprotiv. Njegovim djelom stvorena je jedinstvena medievalna škola. 266-267. suvremenu i najsuvremeniju historiju Bosne i Hercegovine. svjesni veličine Babićevog djela. prepoznatljivi odraz kretanja novovijekovne historije u i oko Bosne i Hercegovine. one su. te da je odbrana suvremenih pozicija u pogledu na bosanskohercegovačku zbilju utemeljena na uglovima pristupa bosanskom srednjovjekovlju. predstavnik srpske historiografije u pristupu bosanskom srednjovjekovlju. Sima Ćirković. kao i njegovih učenika. “Enciklopedija srpske istoriografije (priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)“. Raskidajući s nacionalnim i nacionalističkim pristupom bosanskom srednjovjekovlju. Beograd 1997. Bjekstvo od suvremenih “otežanih” poimanja u pristupu bosanskom srednjovjekovlju spojilo se u Babićevom djelu. Knowledge. Naravno. . sa činjenicom da bosansko srednjovjekovlje (koje i ne poznaje državotvorne okvire i naciju devetnaestog i dvadesetog stoljeća). Anacionalan i anacionalistički pristup omogućava bosanskom srednjovjekovlju životnost koja je najbliža uzusima moderne svjetske historiografije. Uprkos suprotnostima i približavanjima.. Babić je svojim djelom ponudio uzus pristupa koji je i u njegovom vremenu teško odgovarao tadašnjoj bosanskohercegovačkoj zbilji. modernog izraza u pristupu bosanskom srednjovjekovlju utemeljio je Anto Babić. Produkcija Bibliografije.Uvod 13 Istaknuti dometi ključnih. Iako je Babić respektiran i u srpskoj i u hrvatskoj historiografiji. mnoga kotlinarska dokazivanja danas ukrašavaju njihovim citiranjem. Jedan od najboljih poznavalaca bosanskog srednjovjekovlja.5 Takvom jednostavnom pozicijom slikovito je apostrofirana kompleksnost temeljne značajke novog pogleda. mjerilom historiografije uopće. On je rasterećen suvremenih državnih i narodnih okvira koji se interesno ugra uju u bosansko srednjovjekovlje. rezultirali su i stvaranjem vlastitih uzusa i škola naspram težišnih pitanja bosanskog srednjovjekovlja. Jako 5 Sima Ćirković. zapravo. takav primjer su i kvalitetni dometi srpske i hrvatske historiografije u pristupu bosanskom srednjovjekovlju). (najzad. nije odre ivalo niti odre uje modernu. zbog egzistiranja principijelnosti. pokazuje da je teško prepustiti historiju historičarima. bezrezervno je Babićevu veličinu označio spoznajom da čitajući njegove radove čitalac ne može da odredi koje je nacije autor. Babić Anto. srpske i hrvatske historiografije u proučavanju bosanskohercegovačke prošlosti. Pojam novog. najvećim dijelom. rijetko je prihvaćan kao ravnopravna i konkurentna škola u pristupu bosanskom srednjovjekovlju. Nerijetko se.

Babićeva škola egzistira kao vrhunac stručnog pristupa bosanskom srednjovjekovlju. jednostavno. Suvremenost pokazuje da je ohrabrivanje ra anja bošnjačke škole u pristupu bosanskom srednjovjekovlju. za mnoge. Novina.6 Dio djelatnika najnovijeg vremena (i prije rata). novo kompromisno pokriće u iščekivanju i “dogovornom riješavanju” budućnosti Bosne i Hercegovine. Takvim “pomirljivim” stavovima dodatno se neuspješno. 6 .-2000. a ipak ga ne mogu “kontinuirati” uzusima kotlinarskog shvatanja o povezanosti suvremene bosanskohercegovačke zbilje i pristupa bosanskom srednjovjekovlju. ‘nacionalnog i nacionalističkog’ autora. u odnosu na brojne krize u kojima su srpska i hrvatska historiografija bile bliže ili dalje u stavovima. suvremena nacionalna i nacionalistička složenost pozicije Bosne i Hercegovine ponovo prenosila i prenosi u pristup i u bosansko srednjovjekovlje. Dio suvremene produkcije. I uz zategnutu šarolikost pristupa. svaka bi da ugradi Babića u svoje vitrine. dimenziju poimanja bosanskog srednjovjekovlja. interesno. Nisu rijetki ni slučajevi kada u suvremenim dokazivanjima Babić. Prema suvremenim nacionalnim i nacionalističkim pozicijama definira se opet pristup bosanskom srednjovjekovlju. ne prepoznavajući pojam škole i pristup u historiografijama jugoistoka Evrope. naravno. Najnovija kriza stvaralaštva. “nemajući državu i naciju”. u školi i deetatizaciji i denacionalizaciji pristupa. sistemom suvremene “sigurnosti” opredjeljuje za potrebnog. “babićevskim mjerilima bosanskog srednjovjekovlja”. koja se pogrešno poistovjećuje sa.14 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. radije se. s tim nema (ima?) veze. pa i oko nje. Ni pozicija “stvaralaštva kompromisa” se ne smatra pogodnim rezultatom. je u činjenici da neizvjesnost suvremene pozicije Bosne i Hercegovine ruši etabliranje “sa više pozicija ateističke” Babićeve škole. umjesto prepoznavanja utemeljenosti pristupa pojedinom pitanju. Da li prelazi u idealizam? Riješenje bosanskohercegovačke zbilje. državu moderne i suvremene historije Bosne i Hercegovine. negativnim ishodom i razriješenjem suvremene bosanskohercegovačke zbilje. prihvatio je i prihvata je kao kompromisnu poziciju modernog bosanskohercegovačkog izraza (“lokalno”) naspram tokova srpske i hrvatske historiografije. raspršene kotline u Bosni i Hercegovini. nema mjesta ni u stručnom aparatu. odraz suvremenog udara na poziciju Bosne i Hercegovine. Razvrstavanja su “u toku”. ublažavajući jasan stav Babićeve škole. proizvela je niz nacionalnih i nacionalističkih pristupa u proučavanju prošlosti Bosne i Hercegovine. čak i na mjestima gdje se škole sigurno i stabilno približavaju vanstrastvenoj normali.

sve to moglo da se pojavi u zasebnom izdanju. prema užoj struci. periodici i bibliografiji uopće. jezik i pismo. Po strani stoji činjenica da danas rezime stoji i uz beznačajne i nestručne. leksikoni. Bibliografi ponu enim ne mogu biti zadovoljni. prikupljeni materijal nije ni u dovoljnoj pojavnoj mjeri prezentiran pred korisnike. naročito medievalisti. Nedostaju podaci koji pojavni iskaz bibliografske jedinice potpuno predstavljaju (štamparija. a da u njih nije ostvaren stvarni uvid. zajedno sa institucijama struke. mada su zahvalan prostor za empirijsko dokazivanje onog što iskusni i uskostručni recenzenti već primjenjuju u praksi. institucijama. adresari. bio. rezime i dr. Na desetine istaknutih predstavnika struke dobilo je u ovom vremenskom periodu kvalitetne biobibliografske obrade i naučna valoriziranja formom pojedinačnog pristupa ili širih zbornika sa učešćem većeg broja učesnika u praćenju različitih segmenata njihova života i djela. po kojima se suvremena bibliografija prepoznaje. kao i o autorima uvrštenim u ovu Bibliografiju. Tu pripada i činjenica da je dio bibliografskih jedinica sa nedostacima preuzet iz postojećih bibliografija ili literature. Bibliografija je . previda pri uvrštavanju i nedovoljnog istraživanja. Pored uobičajenih nedostataka. rekapitularnih ili grafičkih pokazatelja. namjerno su izostavljena. broj prona enih informacija u cjelini je obiman. nisu bili zadovoljavajuće rješenje. obzirom da su iskorištene enciklopedije. Ni pokušaji detaljnijeg tematskog registra. Kako je samo o najistaknutijim taj broj zamašan. ljetopisi. Ni historičari i ljubitelji starine.i bibliografije različitih tematskih pravaca. a uz ostale autore. Izbjegnute su anotacije koje bi pojavnu tehničku nepreciznost obrade i provjere pokazale sigurnijom. irelevantno i iracionalno recenzirane radove. ne mogu ostati bez primjedbi. O medievalistima i brojnim autorima koji su pristupali historiji srednjovjekovne Bosne. Tako je i sa uvrštavanjem bilo kakvih numeričkih. pa i kraće bilješke o autorima iz posebnih izdanja ili sa korica knjiga. tu je broj informacija. godišnjaci. pa su izostavljeni. prešao cifru od nekoliko hiljada. dimenzije izdanja. Bibliografija nije prilago ena brojnim standardiziranjima. Prikupljeni rezimei previše su uvećali obim Bibliografije. ispuštanja. ukoliko bude izdavača.Uvod 15 * * * Važna poglavlja o autorima. časopisima i bibliografijom uopće. sa velikim brojem neproduktivnih i beznačajnih bibliografskih jedinica.). pa bi.

opravdana. Pitanje višedimenzionalnog bibliografskog iskaza za medievaliste njime je definirano kao otvoreno i problemsko. Niz pitanja u prezentaciji napisanog o bosanskom srednjovjekovlju bi se moralo uskladiti. konstruktivnog valoriziranja). Nema ponu enih riješenja za dovoljno kvalitativan izbor načina prezentiranja vrijednosti i dometa produkcije (izvorne podloge. . Recenzija je i inače (ako ne i uvijek) ugrožena . ujednačavanja standardiziranja vrlo šarolikih stručnih aparata u produkciji i dr. pozitivne i negativne recenzije (naročito produktivnog. uprkos manjkavostima.. valoriziranja u historiografiji i kulturi pisane riječi. po našem uvjerenju.. izbor načina tematskog prezentiranja.-2000. Otuda je njegova svrha kao sekundarnog priloga. predstavljena kao pomagalo i vodič u kratkom. nove metodologije i nove spoznaje).16 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. ali informacijski slabo obra enom i sintetskim okvirima nedovoljno valoriziranom periodu.

Sofija. BAN – Blgarskata akademija na naukite. Balkan Studies – Balkan Studies. Avazov focus – Avazov focus. Argumenti – Argumenti. Cetinje. Prilep. Beograd. Časopis za kulturu i društvena pitanja. AHOI – Acta historico-oeconomica Iugoslaviae. Kulturno društvo Bošnjaka Hrvatske Preporod. Bibliotekarstvo – Bibliotekarstvo. Arhivist – Arhivist. Državni arhiv Crne Gore. Balcanica – Balcanica. Balkanološki institut. Nezavisne informativnopolitičke novine. Sofija. Dubrovnik. Franjevačka teologija Sarajevo. Anali – Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku. List za kulturu. Balkanistika – Balkanistika. Balkanskie issledovanija – Balkanskie issledovanija. Gazi Husref-begova biblioteka. Balcanoslavica – Balcanoslavica. Časopis za ekonomsku povijest. BiH Press. BF – Bosna franciscana. Centar za idejnoteorijski rad Općinske konferencije Saveza komunista Hrvatske Rijeka. Narodna biblioteka Srbije. Tuzla. Zagreb. Sarajevo. Sarajevo. AV – Arhivski vijesnik. Sarajevo. Arhivski zapisi – Arhivski zapisi. - - . Srpska akademija nauka i umetnosti. Institut po balkanistika. ZagrebDubrovnik. Thessaloniki. Behar – Behar. Sarajevo. AL BiH – Arheološki leksikon Bosne i Hercegovine. Zagreb. ANU BiH – Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Društvo bibliotekara Bosne i Hercegovine. Institut slavjanovedenija i balkanistiki. Moskva. Sarajevo. Hrvatski državni arhiv. Časopis za društvenu teoriju i praksu. Beograd. Komisija za ekonomsku historiju Jugoslavije. Savez društava arhivskih radnika Jugoslavije i arhiva Jugoslavije. Zagreb. Historijski arhiv. Ljubljana. Arheografsko odjeljenje Narodne biblioteke Srbije. Institut za istražuvanje na staroslovenskata kultura / Institut za staroslovenska kultura. Beograd. Arhivska praksa – Arhivska praksa.KRATICE AD BiH – Arheološko društvo Bosne i Hercegovine. Zagreb. Politički magazin. Institut for Balkan Studies. Sarajevo. Zavod za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku. BIGZ – “Beogradski izdavački grafički zavod”. BiH Kult – BiH Kult. Arheografski prilozi – Arheografski prilozi. AP – Arheološki pregled. AGM – “Anton Gustav Matoš". Rijeka. Beograd. PiPP Avaz. Savez arheoloških društava Jugoslavije. BiH – Bosna i Hercegovina. Zagreb. Sarajevo. AHO – Acta Historico-Oeconomica. Akademija nauk SSSR. Beograd. Anali GHB – Anali Gazi Husref-begove biblioteke.

Mostar. Informativni list hercegovačkih biskupija. Zenica. romaines et latines. Pedagoški zavod i Pedagoška akademija u Zenici. Preporod. Samoupravna interesna zajednica kulture i nauke.CCP – Croatica Christiana Periodica. . . .BKC – “Bosanski kulturni centar”. Bosanskohercegovački nezavisni news magazin. .ČSP – Časopis za suvremenu povijest. . Split. Arheološki muzej.Članci i gra a – Članci i gra a za kulturnu istoriju istočne Bosne. Franjevačka teologija Sarajevo. Radončić Public. Sarajevo. Ljubljana. . . Čitluk. .Crkva na kamenu – Crkva na kamenu. Sarajevo. .Bošnjačka pismohrana. .Didaktički putokazi – Didaktički putokazi.Bosanski jezik – Bosanski jezik. . Zadar. Bošnjaška kulturna zveza-Bošnjački kulturni savez. D.Bošnjačka pismohrana . .Boka – Boka.Bosniaca – Bosniaca.BZK – Bošnjačka zajednica kulture. Sarajevo. . Zagreb. . Časopis za kulturu bosanskog književnog jezika. . (Prag). . Gračanica.CK SK – Centralni komitet Saveza komunista. . j.Biljeg vremena – Biljeg vremena. . . Prague.CANU – Crnogorska akademija nauka i umjetnosti. Československá akademie věd. Herceg-Novi. . Zbornik. . Bošnjačka nacionalna zajednica Hrvatske. Časopis Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine.DH – Dubrovački horizonti.Bošnjak – Bošnjak. . Civitas.Bilten FTS – Bilten Franjevačke teologije Sarajevo. Institut des études grecques. . . Sarajevo. .-2000.ČS – Čakavski sabor. List vareških Hrvata. . .Brotnjo Zbornik – Brotnjo. Praha (Prag).Bilten – Bilten Arhiva Hrvatske.Bobovac – Bobovac. Skupština opštine Gračanica. Tuzla. Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine. Sarajevo. Općinsko vijeće Vareš-Hrvatsko kulturno društvo Napredak Podružnica Vareš / Hrvatsko kulturno društvo Napredak Podružnica Vareš. Arhiv Hrvatske. Titograd/Podgorica. Vareš. Académie Tchécoslovaque des Sciences et Lettres. Sarajevo. l.Byzantinoslavica – Byzantinoslavica. Zagreb.Dijalog – Dijalog. Zagreb. Zagreb.18 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Zagreb. Hrvatski institut za povijest. Zagreb. Sarajevo. .Dani – Dani.Československý časopis historický – Československý časopis historický. Revue internationale des études byzantines. Časopis za povijest i kulturu. Institut za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta.Diadora – Diadora. Tuzla. Časopis za bosansku nastavnu praksu. . Muzej istočne Bosne.Bošnjački avaz – Bošnjački avaz. Časopis Društva Dubrovčana i prijatelja dubrovačke starine u Zagrebu. Matica hrvatska Ogranak Čitluk-Općina (Općinsko vijeće) Čitluk. Informativno-političke novine.Bulletin HDA – Bulletin Hrvatskog državnog arhiva.

Fontes – Fontes. . Nezavisne narodne novine. Erasmus Gilda. . .FPN – Fakultet političkih nauka. . Rijeka.GDI BiH – Godišnjak Društva istoričara Bosne i Hercegovine. . . . Mostar. Časopis za kulturu demokracije. Znanstveno-stručni časopis za društvena pitanja. .FTS – Franjevačka teologija Sarajevo. Dubrovnik. Časopis za filozofska i društvena pitanja. umjetnost. . Zagreb. .EJ – Enciklopedija Jugoslavije. Ogranak Dubrovnik.Forum – Forum. Travnik.Divan – Divan.Erasmvs – Erasmvs.Domovina – Domovina. Sarajevo. . Matica hrvatska. znanost i društvena pitanja/Časopis za književnost i znanost.Gaudeamus – Gaudeamus. Razred za suvremenu književnost Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti.Kratice 19 .Etudes historiques – Etudes historiques. nauku i društvena pitanja/Časopis za književnost. Izvori za hrvatsku povijest. Zagreb. . Informativna služba općine Doboj/Press služba općine Doboj.Diwan – Diwan.Dobojske novine – Dobojske novine. Matica hrvatska.FF – Filozofski fakultet. . Bosanskohercegovački politički dnevnik. Avaz. Zagreb.Dubrovnik Annals – Dubrovnik Annals. Sarajevo. . Almanah JU Javne biblioteke Gradačac/Almanah JU Javne biblioteke “Alija Isaković” Gradačac.Dometi – Dometi. . Doboj. Academie Bulgare des sciences. .Études balkaniques – Études balkaniques. Gradačac. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. . . Sarajevo. Hrvatski državni arhiv. Bosna Forum. ZagrebDubrovnik. Dubrovnik. . Centar za filozofska istraživanja Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine-Me unarodni centar za mir u Sarajevu. Ljubljana. . Zavod za povijesne znanosti Hrvatske akademije nauka i umjetnosti u Dubrovniku. Udruženje uleme Bosne i Hercegovine.Forum Bosnae – Forum Bosnae. Revija za književnost.ES – Enciklopedija Slovenije.DZS – “Državna založba Slovenije”. Academie Bulgare des sciensces. . Kulturno društvo Bošnjaka “Preporod”. Jugoslavenski leksikografski zavod.Dijalog Nova serija – Dijalog Nova serija.Dnevni avaz – Dnevni avaz.DPO – Društveno-političke organizacije. Institut d’etudes balkaniques.GADAR BiH – Glasnik arhivâ i Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine. . Sarajevo. Ljubljana. Zagreb. Institut d’histoire. Državni arhiv Bosne i Hercegovine i Društvo arhivskih radnika Bosne i Hercegovine. Sarajevo. . Društvo istoričara Bosne i Hercegovine. . Sofia. . Sofija. . Znanstveno-kulturna smotra Matice hrvatske Rijeka.El-Hidaje – El-Hidaje. Hrvatska akademska zajednica u Federaciji Bosne i Hercegovine.FBIH – Federacija Bosne i Hercegovine. . Sarajevo. Sarajevo.Dubrovnik – Dubrovnik. Sarajevo.

.Glas – Glas. .GPM – Godišnjak Pomorskog muzeja u Kotoru. publicistiku i kulturnu politiku. Kotor. Zemaljski muzej. Srpska akademija nauka i umetnosti.Glasnik – Glasnik. . . Beograd. Sarajevo. Prilozi za kulturnu istoriju Gračanice i njene okoline.GP – Geografski pregled. Društvo konzervatora Srbije. . Beograd. . . Beograd.Gračanički glasnik – Gračanički glasnik. Geografski institut i Odsjek za geografiju Prirodnomatematičkog fakulteta.GZM (A) – Glasnik Zemaljskog muzeja (Arheologija) Nova serija. Informativni centar. .GEM . Srpska pravoslavna crkva. Sarajevo. Sarajevo.GEI – Glasnik Etnografskog instituta.Godišnjak SAD – Godišnjak Srpskog arheološkog društva. Zemaljski muzej. Sarajevo. Institut za nacionalna istorija.HAZU – Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. Zagreb. Srpska akademija nauka i umetnosti. Sarajevo.20 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. . . List Opštinske konferencije Socijalističkog saveza radnog naroda Trebinje. Sarajevo.Glasnik Društva – Glasnik Društva konzervatora Srbije.Glasnik SPC – Glasnik Srpske pravoslavne crkve. . specijalno mesečno izdanje NIN-a za književnost.Godišnjak CBI – Godišnjak Centra za balkanološka ispitivanja.Glas Trebinja – Glas Trebinja.Glasnik Etnografskog muzeja. Izdavačko javno novinsko-izdavačko preduzeće. . Beograd. Institut za jezik i književnost u Sarajevu. Banja Luka. Tešanj. Pomorski muzej. List bošnjačkih institucija Tešnja. Zagreb. Zavičajni muzej. Beograd. . . Srpsko arheološko društvo. . .Godišnjak SANU – Godišnjak Srpske akademije nauka i umetnosti.GIP – Grafičko-izdavačko preduzeće.Geschichte Osteuropas – Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. Gračanica.-2000.Glasnik NIN-a – Glasnik. .GZM (E) – Glasnik Zemaljskog muzeja (Etnologija) Nova serija.Glasnik Vis-a SFRJ – Glasnik Vrhovnog islamskog starješinstva Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije.GPF – Godišnjak Pravnog fakulteta. . Stuttgart. DJL “Monos”. . Sarajevo. Centar za balkanološka ispitivanja. Pljevlja.Gradina – Gradina. Pravni fakultet.Geografski pregled – Geografski pregled.GZH – “Grafički zavod Hrvatske”. . Etnografski muzej.Glasnik Zavičajnog muzeja – Glasnik Zavičajnog muzeja. . Skopje. . .Glas – Glas. . Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. . . . . Trebinje.GR IZ BiH – Glasnik Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. . Sarajevo. Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Beograd. NIN-Politika. Sarajevo. Geografsko društvo Bosne i Hercegovine.Godišnjak – Godišnjak Odjeljenja za književnost. Beograd. Srpska akademija nauka i umetnosti. Beograd. Etnografski institut.

Mostar. Split. Istorijski institut. Istoričeski pregled – Istoričeski pregled. Zagreb. Beograd.Muzej Hercegovine. HKD Napredak – Hrvatsko kulturno društvo Napredak. IZ – Istorijski zbornik. Hrvatski narodni godišnjak. JAZU – Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti.Arhiv Herceg-Bosne Zavod za zaštitu spomenika kulture Herceg-Bosne . Ogranak Sarajevo. o. Beograd. List za jedinstvenu Bosnu i Hercegovinu (SarajevoZenica-Frankfurt-Ancona). Mostar. Izraz – Izraz. Hrvatski narodni godišnjak – Hrvatski narodni kalendar. . Zagreb. Sarajevo. Sarajevo.Kratice 21 - - - - - HAD – Hrvatsko arheološko društvo. Institut za istorija pri Bulgarskata akademija na naukite. HZ – Historijski zbornik. Matica hrvatska. Zagreb. Hrvatski glasnik – Hrvatski glasnik. Novi Sad.Narodna knjižnica Herceg-Bosne. Arhiv Hercegovine . Tuzla. Muftijstvo Islamske zajednice u Tuzli/Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini. Muftiluk tuzlanski. IGC – Izdavačko-grafički centar. Istraživanja – Istraživanja. Zagreb. Istorijski institut. Hercegovina – Hercegovina. Sarajevo. Zagreb. HM – Hrvatska misao. IP – Izdavačko preduzeće. JF – Južnoslovenski filolog. INP – Izdavačko-novinarsko preduzeće. Istina o BiH – Istina o BiH. List za vjersko-teološka i kulturno-historijska pitanja. IGKRO – Izdavačka grafičko-knjižarska radna organizacija.Župe Soli. Sarajevo. IG – Istorijski glasnik. Tuzla. Titograd/Podgorica. Sofija. Matica iseljenika Bosne i Hercegovine. Istorijski zapisi – Istorijski zapisi. IKA – Izdavačka knjižarska agencija. Eminović d. Istorijski institut Socijalističke Republike Crne Gore/Republike Crne Gore i Društvo istoričara Socijalističke Republike/Republike Crne Gore. Matica hrvatska. HDA – Hrvatski državni arhiv. Savez društava istoričara Republike Srbije. HDZ BiH – Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine. Kulturno-književni tromjesečnik. Institut za istoriju. Zagreb. HBL – Hrvatski biografski leksikon. Hrvatski narodni kalendar. Hrvatska obzorja – Hrvatska obzorja. IA MI BiH – Iseljenički almanah Matice iseljenika Bosne i Hercegovine. IČ – Istorijski časopis. Institut za srpskohrvatski jezik. Glasilo Hrvatskog kulturnog društva Napredak . Hikmet – Hikmet. o. Skopje. Sarajevo. Banja Luka. Hercegovina ( ) – Hercegovina ( ). Sarajevo. Hrvatska revija – Hrvatska revija. Istorija – Istorija. IRO – Izdavačka radna organizacija. Savez povijesnih društava Hrvatske. Beograd. Srpska akademija nauka i umetnosti. Sojuzot na društvata na istorite na SR Makedonija.. Muzej Herceg-Bosne . Hrvatsko kulturno društvo Napredak.

Katolički župski ured Drinovci. .Kabes – Kabes. Humac.-2000. . . Glasilo Matice hrvatske Zenica. kulturni problemi. .KI – Književna istorija. . Zveza zgodovinskih društev Slovenije. . Nacionalni sedmični list. Beograd. . .. . Srpska akademija nauka i umetnosti. Beograd.MH – Matica hrvatska. NIPP Ljiljan. umjetnost.Mogućnosti – Mogućnosti. . Centar za koncilska istraživanja. Zagreb. Zagreb.LMS – Letopis Matice srpske. Zbor franjevačkih bogoslova “Jukić”. Savez istoričara Jugoslavije. Zagreb. NIPP Ljiljan/Bosanskohercegovački politički magazin.Kana – Kana. . Odsjek za južnoslovenske jezike Filozofskog fakulteta u Sarajevu i Odjeljenje za jezik Instituta za jezik i književnost u Sarajevu. . .22 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. o. Zagreb. . Književni krug. Zagreb. . nauka”. Islamski centar Mostar. Mostar.KDB “Preporod” – Kulturno društvo Bošnjaka “Preporod”.Književni jezik – Književni jezik.Miscellanea – Miscellanea. Sarajevo. Hrvatska matica iseljenika.Marulić – Marulić. Muzej u Prijepolju. Ljiljan d.Lastavica – Lastavica. . Književnost. . Matica hrvatska Ogranak Zenica. Popularni časopis za duhovnu i nacionalnu afirmaciju/Popularni mjesečni časopis za duhovnu i nacionalnu afirmaciju / Časopis za duhovnu i nacionalnu afirmaciju / Časopis za afirmaciju bosanske duhovnosti. .LEJ – Likovna enciklopedija Jugoslavije. Kršćanska obiteljska revija. . . Istorijski institut.Krijesnica – Krijesnica.MANU – Makedonskata akademija na naukite i umetnostite.MNV – Muslimansko nacionalno vijeće. Izdavačko preduzeće Vuk Karadžić. . Časopis za književnost i kulturu. . . Sarajevo. .Jukić – Jukić.KS – “Kršćanska sadašnjost”. Hercegovački informativni zbornik za vjerska i društvena pitanja. Sarajevo. Zagreb. Prijepolje.JLZ – Jugoslavenski leksikografski zavod / Leksikografski zavod ‘Miroslav Krleža’. . Ljubljana. dokumentaciju i informacije. Novi Sad. Split. Beograd.Kršni zavičaj – Kršni zavičaj. . Sarajevo. Zenica. Zagreb.MDD “Merhamet” – Muslimansko dobrotvorno društvo “Merhamet”.KDM – Kulturno društvo Muslimana. Matica hrvatska. umjetnost.Kosovsko-metohijski zbornik – Kosovsko-metohijski zbornik. . . Me uakademijski odbor za proučavanje Kosova i Metohije.Kronika – Kronika. . Sarajevo. Društvo pisaca Bosne i Hercegovine. . .Kolo – Kolo. Kršćanska sadašnjost. Sarajevo. Časopis za kulturu.Mileševski zapisi – Mileševski zapisi. Mešovita gra a.Matica – Matica.JIČ – Jugoslovenski istorijski časopis. Oslobo enje.Ljiljan – Ljiljan. Beograd. Skopje. Sarajevo. Hercegovina / Franjevački samostan Humac. Srpska akademija nauka i umetnosti.Lica – Lica.KUN – “Kultura. o. Sarajevo.

Udruženje ilmije Islamske zajednice u BiH. Sarajevo. d. . .Mostovi – Mostovi. . Me unarodni slavistički centar.Naučni sastanak slavista u Vukove dane – Naučni sastanak slavista u Vukove dane. Sarajevo. Mostar.NS – Naše starine. .Nastava povijesti – Nastava povijesti: Nastava istorije: Pouk zgodovine: Nastava po istorija. Narodni muzej Beograd – Srpsko numizmatičko društvo. .NEV – Nova et vetera. Duvno/Tomislavgrad. Matica iseljenika Bosne i Hercegovine. Zavod za zaštitu spomenika kulture.NIRO – Novinsko-izdavačka radna organizacija. Sarajevo. Novi Pazar. . .Naši dani – Naši dani. Matica hrvatska.Novi muallim – Novi muallim.Münchner Zeitschrift – Münchner Zeitschrift für Balkankunde. Beograd. Sarajevo. . München. . Konjic. Sarajevo. Župni ured Duvno. Novinsko-izdavačka i štamparska organizacija Oslobo enje. Visoko. Zagreb. Beograd. . Sveučilište u Mostaru. Baška Voda.Novi cvijet – Novi cvijet. Beograd.Naš svijet – Naš svijet.Naša ognjišta – Naša ognjišta. Informativno-politički list zeničko-dobojskog kantona/Nezavisne novine. Narodna biblioteka Mostar/Podružnica pisaca Hercegovačkoneretvanskog kantona.Naša riječ – Naša riječ. Franjevačka klasična gimnazija u Visokom. Mostar. Visoko.NIGP – Novinsko-izdavačko grafičko preduzeće. Novi Sad. .NIP – Novinsko-izdavačko preduzeće. . Sarajevo. .MSHSM – Monumenta spectantia historiam slavorum meridionalium. .NIO – Novinsko-izdavačka organizacija.Motrišta – Motrišta.. Sarajevo. NIPP ‘Naša riječ’ Zenica d.NBS – Narodna biblioteka Srbije.Naša škola – Naša škola.Most – Most. Časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja.NIŠP – Novinsko-izdavačko štamparsko preduzeće. . Muzej “Ras”. Udruženje ilmije u R BiH. Pljevlja.NZ – Novopazarski zbornik. List Saveza socijalističke omladine Bosne i Hercegovine. Teološka biblioteka.Muallim – Muallim. . Zenica. Republička konferencija Saveza socijalističke omladine Bosne i Hercegovine. Franjevački sjemeništarci u Visokom. Savez društava historičara Jugoslavije. Osnovna organizacija udruženog rada Dječija i omladinska štampa.Mostariensia – Mostariensia. Revija Matice iseljenika Bosne i Hercegovine. . . Mostar.NUB BiH – Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine. . Klub mladih “Mostovi” Konjic. Udruženje katoličkih vjerskih službenika u Socijalističkoj Republici Bosni i Hercegovini.MS – Matica srpska.Kratice 23 . Časopis za odgoj i obrazovanje. Informativni vjerski list. Me urepublička zajednica za kulturno-prosvjetnu djelatnost. . Kultura. Islamska revija. . Sarajevo. . . . Savez društava prosvjetnih radnika Bosne i Hercegovine.Numizmatičar – Numizmatičar. . . Časopis za humanističke znanosti. . .Mostovi – Mostovi. . (vidi pod Sveta baština).

Ogledalo – Ogledalo. Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture u Splitu/Državna uprava za zaštitu kulturne i prirodne baštine. . . Časopis za teoriju i praksu socijalističkogv samoupravnog društva.Oslobo enje – Oslobo enje. Pale.Radio Sa – Radio Sarajevo Treći program. Mostar. Institut za istoriju. . Sarajevo.Osvit – Osvit. Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. . Kulturno i naučno društvo Muslimana “Preporod” Tuzla-Općinsko društvo Tuzla. Glavno povjerenstvo u Splitu.Prva linija – Prva linija. Marksistički studijski centar Centralnog komiteta Saveza komunista Bosne i Hercegovine 'Veljko V‘ahović’. Sarajevo. Sarajevo. Tuzla.PFB – Prilozi franjevačkih bogoslova. Hrvatski institut za povijest.Radovi Muzeja – Radovi Muzeja grada Zenice. Sarajevo. Časopis za društvena pitanja. Zagreb.Radovi FF – Radovi Filozofskog fakulteta. Independent junior Omladinska organizacija za zaštitu ljudskih prava. Muzej grada Zenice. Bihać. Novinsko-izdavačka radna organizacija Glas.Radovi HDZU – Radovi Hrvatskog društva za znanost i umjetnost. Zagreb.Rad JAZU – Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Beograd. Revija za umjetnost. jezik.Odjek – Odjek. BH nezavisni dnevnik. Dodatak uz Bilten Franjevačke teologije Sarajevo.Obeležja – Obeležja. Sarajevo. .Zavod za hrvatsku povijest. . . .24 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Sarajevo. Zagreb. . Filozofski fakultet Sarajevo. istoriju i folklor.PKJIF – Prilozi za književnost. Split. . Beograd.POF – Prilozi za orijentalnu filologiju. . .Pregled – Pregled. . Informativna revija.Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji – Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji. List Federalnog ministarstva odbrane/obrane i Vojske Federacije Bosne i Hercegovine. Hrvatsko arheološko društvo.Pogledi – Pogledi. Sarajevo.Pravoslavlje – Pravoslavlje. . Filološki fakultet. . Banja Luka. Sarajevo. .-2000. . Univerzitet u Sarajevu.Povijesni prilozi – Povijesni prilozi. Sarajevo. Društvo hrvatskih književnika Herceg Bosne.Radovi ANU BiH – Radovi Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Novine Srpske patrijaršije. Zagreb.Opredjeljenja – Opredjeljenja. . Sarajevo. .Osječki zbornik – Osječki zbornik. . Prvo muslimansko dioničarsko društvo. Muzej Slavonije. . Hrvatsko društvo za znanost i umjetnost. Sarajevo. Osijek. . Zenica. Novinsko-izdavačka radna organizacija “Jedinstvo”. Hrvatski tromjesečnik za književnost i kulturu/Časopis za književnost.Radovi – Radovi. . Srpska patrijaršija.Radovi FF – Radovi Filozofskog fakulteta. Priština. nauku i društvena pitanja. . Zagreb. .Putevi – Putevi. kulturu i društvene teme. Sveučilište u Zagrebu .Prilozi – Prilozi Instituta za istoriju. .OOUR – Osnovna organizacija udruženog rada. .Post scriptum – Post scriptum. . Univerzitet u Srpskom Sarajevu. umjetnosti i kulture. Radio Sarajevo. Orijentalni institut.Obavijesti HAD – Obavijesti Hrvatskog arheološkog društva. . . Časopis za pitanja nauke.

Sarajevo ’84 – Sarajevo ’84. . Zagreb. Zavod za povijesne znanosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti / Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Zadar.SIJ – Savez istoričara Jugoslavije. Asocijacija nezavisnih intelektualaca ‘Krug 99’.Slavic Review. Altermedia d. .Rasprave – Rasprave iz hrvatske kulturne prošlosti. .Revue des études sud-est – Revue des études sud-est européennes. Beograd. Zavod za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. . Beograd. .RCG – Republika Crna Gora. . . Zadar. Razdio povijesnih znanosti. . Mostar.Sandžak – Sandžak.RO – Radna organizacija. .Sloboda – Sloboda. . . Sarajevo. . . .RIZ BiH – Rijaset Islamske zajednice Bosne i Hercegovine.Slovo Gorčina – Slovo Gorčina. Beograd.Radovi RPZ – Radovi Filozofskog fakulteta. Split.Radovi Zavoda za slavensku filologiju – Radovi Zavoda za slavensku filologiju. Split. Staroslavenski institut.SDA – Stranka demokratske akcije. . . Zagreb. .Kratice 25 . Republički zavod za zaštitu spomenika kulture. Ivangrad. Ljubljana. Chicago. . . Bucareşti. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. American Quarterly of Soviet and East European Studies. . Narodna biblioteka “Vuk Karadžić”.SKK – Splitski književni krug.SKZ – “Srpska književna zadruga”. Matica muslimanska Bošnjaka.Slobodna Dalmacija – Slobodna Dalmacija. . Sarajevo. Austin. .Sloboda – Sloboda.RBIH – Republika Bosna i Hercegovina. Nezavisna bošnjačka revija za kulturu i društveni život. . ZagrebZadar. Sarajevo. o. Sarajevo. . . Sarajevo. Filozofski fakultet.Saopštenja – Saopštenja Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture.SIZ – Samoupravna interesna zajednica. .Revija slobodne misli – Revija slobodne misli. Sarajevo. Beograd. Turistički savez Bosne i Hercegovine. Novi Pazar.Slavic Review . o. . . .SAZU – Slovenska akademija znanosti in umetnosti.Slobodna BiH – Slobodna BiH. Filozofski fakultet Zagreb.SDP – Socijaldemokratska partija. Editura Academiei Republicii Socialiste România. . Stolac / Stolac-Mostar. Split-Mostar.Slovo – Slovo.Raskovnik – Raskovnik.. Zagreb. Nedjeljna informativno-politička revija.SANU – Srpska akademija nauka i umetnosti.Slobodna Bosna – Slobodna Bosna. Beograd. Zajednica za kulturu “Slovo Gorčina” / Informativni centar Ratnog predsjedništva Stolac-Kulturno društvo Bošnjaka Preporod Stolac.Radovi Zavoda – Radovi Zavoda za povijesne znanosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti/Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zadru.

Društvo istoričara umetnosti Srbije.SSRN – Socijalistički savez radnog naroda. The Medieval Academy of America. Srpska akademija nauka i umetnosti. Sarajevo.Svjetlo riječi – Svjetlo riječi. (vidi pod Naša ognjišta). Sarajevo.SRJ – Savezna Republika Jugoslavija.-2000. o.26 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.Starine HAZU – Starine Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.Svijet – Svijet.Sveta baština – Sveta baština. Cambridge. Arheološki institut.SR CG – Socijalistička Republika Crna Gora. . . Hrvatsko kulturno društvo Napredak.ŠK – “Školska knjiga”. .. Livno/Sarajevo.Sovetskoe slavjanovedenie – Sovetskoe slavjanovedenie. . . . . Südost-Institut.Sveske Društva – Sveske Društva istoričara umetnosti Srbije.SNL – “Sveučilišna naklada Liber”.Stećak – Stećak. A Journal of Medieval Studies.Takvim – Takvim. . . Zagreb. Beograd. kultura. . . Sarajevo. Split.Sveske – Sveske. . .SUBNOR – Savez udruženja boraca narodnooslobodilačkog rata. NIGTP Svjetlo riječi d. Institut slavjanovedenija i balkanistiki.Starine JAZU – Starine Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. . . .SR – “Svjetlo riječi”. Zajednica osnovnog obrazovanja. . Prijepolje.SSDSV – Simpozijum “Seoski dani Sretena Vukosavljevića”. . . . München.Speculum – Speculum. . Sarajevo.SP – Starohrvatska prosvjeta. Muzej hrvatskih arheoloških spomenika.Stvaranje . Zagreb. Duvno. Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.Stvaranje. . .SO – Skupština opštine/općine. Buenos Aires (Argentina). Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. .Spomenik – Spomenik. Zagreb. Katolički mjesečnik.SR BiH – Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina. Časopis za književnost i kulturu. Titograd. Rivista de estudios politicos y culturales potrocinda por el Instituto Croata latinoamericano de cultura.Socijalna medicina – Socijalna medicina. Zavod za javno zdravstvo Bosne i Hercegovine. . o. Sarajevo. Massachusetts.Starinar – Starinar. Akademija Nauk Sojuza Sovetskih Socialističeskih Respublik. Institut za proučavanje nacionalnih odnosa.Studia croatica – Studia croatica.SV – Studia Vrhbosnensia. Sarajevo. Moskva . Oslobo enje. . Župni ured Duvno. .SSRNJ – Socijalistički savez radnog naroda Jugoslavije.SPKD Prosvjeta – Srpsko prosvjetno kulturno društvo “Prosvjeta”. . . Beograd. . List za kulturu i društvena pitanja. . Franjevačka provincija Bosna Srebrena. Beograd. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Livno. Sarajevo. Sarajevo.Südostforschungen – Südostforschungen. Vjera društvo. Zagreb.

umjetnost i znanost. . Mostar-Duvno. PazinRijeka. Službeno glasilo biskupija vrhbosanske metropolije (Sarajevo. nosi naziv Zadarska smotra). (od 1992.Zbornik MS za književnost i jezik – Zbornik Matice srpske za književnost i jezik.Večernji list – Večernji list d.Vijenac – Vijenac. Časopis za kulturu. . . Banja Luka.Usora – Usora. znanost i umjetnost.Tešnjak – Tešnjak. . . . . Novi Sad. List za kulturu i društvena pitanja. American Historical Association. o. Trebinje. Zagreb. . Arheološki muzej. . Novi Sad. . Matica hrvatska Ogranak Zadar. Sarajevo. Tuzla. Sarajevo. .Unsko-sanske novine – Unsko-sanske novine. .Tribunia – Tribunia. Bihać. . d. Matica hrvatska. Vojnoistorijski institut. .Zbornik Kotorske sekcije – Zbornik Kotorske sekcije Društva istoričara Crne Gore.. Zadar. Arheološki muzej. Biskupski ordinarijati biskupija (Sarajevo.Vjesnik HDA – Vjesnik Hrvatskog državnog arhiva u Pazinu i Rijeci. Vrhbosanska visoka teološka škola.Zadarska revija – Zadarska revija.Vrhbosna – Vrhbosna. Ogranak Zadar.Zbornik MS za istoriju – Zbornik Matice srpske za istoriju. . Bobare. Zagreb. Beograd. . Udruženje studenata Filozofskog fakulteta u Tuzli. Zagreb. Matica hrvatska. .VKBI – Vijeće Kongresa bošnjačkih intelektualaca.Vrhbosnensia – Vrhbosnensia. Tešanj.Zbornik – Zbornik Historijskog instituta Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti / Zbornik Historijskog zavoda Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti / Zbornik Zavoda za povijesne znanosti Istraživačkog centra Jugoslovenske akademije znanosti i umjetnosti / Zbornik Odsjeka za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.Zadarska smotra – Zadarska smotra. Trebinje). . Tuzla.Kratice 27 .Zapis – Zapis. Beograd.VAMZ – Vijesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu. Izdavačko. Zadar. . Split. Zagreb.Vijesti – Vijesti muzealaca i konzervatora Hrvatske. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti.TRZ Vajat – Trajna radna zajednica književnika i književnih prevodilaca “Vajat”.VIG – Vojnoistorijski glasnik. Trebinje). Mostar-Duvno. . Vojni muzej. . Hrvatsko kulturno društvo Napredak župa Soli. . štamparsko-knjižarsko i uslužno preduzeće Planjax d. Beograd. . Matica srpska. Matica srpska. o.VVM – Vesnik Vojnog muzeja. Banja Luka.Zbornik MS za filologiju i lingvistiku – Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku. . Kotorska sekcija Društva istoričara Crne Gore. Washington. . Sarajevo. Novinsko-izdavačko preduzeće Unsko-sanske novine. Matica srpska. Podlistak Hrvatskog glasnika. Kotor. Zavičajni muzej.VAHD – Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku. Zagreb. Novina Matice hrvatske za književnost. Novi Sad.The American Historical Review – The American Historical Review.

Savez organizacija kompozitora Jugoslavije. Islamski teološki fakultet. . Srpska akademija nauka i umetnosti.Zbornik MS za likovne umetnosti – Zbornik Matice srpske za likovne umetnosti. . Muzej primenjenih umetnosti. NIK (Novinsko-izdavačka kuća) Sezam d. Mostar. kulturu i društveni život. . . Sarajevo.Zvuk – Zvuk. Novi Sad. Vizantološki institut. Narodni muzej. Magazin za djecu i školu. . Jugoslovenski muzički časopis. Društvo pisaca Bosne i Hercegovine-PEN centar Bosne i Hercegovine. Zveza zgodovinskih društev Slovenije. . Beograd. Narodni muzej Beograd. . . . Kulturno društvo Muslimana Preporod / Kulturna zajednica Bošnjaka Preporod Zenica. Beograd. Narodna biblioteka Doboj/Narodna biblioteka – Matična biblioteka Doboj.ZIRAL – Zajednica izdanja "Ranjeni labud".Zbornik Sjenice – Zbornik Sjenice. Sarajevo. Sarajevo. Beograd. Samoupravna interesna zajednica kulture Sjenice/Kulturno-prosvetna zajednica Sjenice.ZIMS – Zbornik Istorijskog muzeja Srbije. Matica srpska.Život – Život. kultura. Zavičajni muzej. Skoplje. . List za kulturni preporod Bosne.Značenja – Značenja.28 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Časopis za književnost i kulturu. . Travnik. Odbor za istoriju Bosne i Hercegovine.Zbornik za istoriju BiH – Zbornik za istoriju Bosne i Hercegovine. . Filozofski fakultet.Zograf – Zograf. . .Zbornik Muzeja – Zbornik Muzeja primenjenih umetnosti.Zbornik radova NM – Zbornik radova Narodnog muzeja u Čačku. Institut za istoriju umetnosti. Rijeka. . . Časopis za srednjovekovnu umetnost. Srpska akademija nauka i umetnosti. Zenica. Beograd. Sarajevo. Istorijski muzej Srbije.ZNM – Zbornik Narodnog muzeja. Beograd.-2000.“5 plus” – Pet plus. Pravni fakultet.Živa antika – Živa antika.Zbornik Zavičajnog muzeja – Zbornik Zavičajnog muzeja. .. . o.Zbornik radova ITF – Zbornik radova Islamskog teološkog fakulteta u Sarajevu. Beograd. o. Nauka. umetnost. Ljubljana. .ZKM – Zbornik krajiških muzeja. .ZFF – Zbornik Filozofskog fakulteta. Čačak. Doboj.Zbornik NM (IU) – Zbornik Narodnog muzeja (Istorija umetnosti). . .Znak Bosne – Znak Bosne.ZČ – Zgodovinski časopis. Banja Luka.ZRVI – Zbornik radova Vizantološkog instituta. . Časopis za kulturu i društvena pitanja/Časopis za nauku.ZPFR – Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta “Vladimir Bakarić” u Rijeci. Sjenica. . Beograd.

IZVORI. POMOĆNE HISTORIJSKE NAUKE . HISTORIOGRAFIJA.1.

.

Vipusk 6. Ančić Mladen. 473. 13. . Zavod za povijesne znanosti HAZU u Zadru... historiografija. 7. stoljeća. – Moskolenko Aleksandrovna Elena. 42-43. HZ 31-32. (Uvod. JLZ. Poglavlje Orbinove istorije o Bosni u izdanju Jovana Rajića 1770. Ljetopis kraljeva Hrvatske i Dalmacije (vrijeme nastanka i autorstvo Hrvatske redakcije Ljetopisa popa Dukljanina). Ugarsko-hrvatsko kraljevstvo i Bosna u XIV. “Zvonimir. EJ 3. Tom VI. Povijest grada Trogira. 143-145. 41-50. Ančić Mladen. Split 1977-1978. SKK. Ančić Mladen. Sarajevo 1985. ZČ 44/4. Putanja klatna.. Sovetskoe slavjanovedenie 3. (Prijevod Vladimir Rismondo). Sarajevo 1989... 347-358. Orijentalni institut. Prilozi. “Mladen Ančić. Knjiga 9-ZIRAL. Al uz Dženana. 398407. “Poimenični popis sandžaka Vilajeta Hercegovina. Narodna tradicija o padu Bobovca. MH... I-X + I-XI. Aličić Ahmed. Voprosi istorii slavjan.Introduction. 261-266. 9. (Dvojezično). Pet dokumenata za povijest istočnojadranskog zale a na početku XV. stoljeću”. izdanje.. Knjiga 100. A. Ljetopis kraljeva Hrvatske i Dalmacije (vrijeme nastanka i autorstvo Hrvatske redakcije Ljetopisa popa Dukljanina). An elić Pavao. Split 1999. Ima li Bosna pravo na povelju Kulina bana?. Zagreb 1978-1979. 11. 2. Biblioteka Stećak. prevod. Izučenie hroniki Fomi Splitskogo v jugoslavskoj i russkoj istoriografii. Akimova O. GADAR BiH 29. Uvod . napomene i registre priredio Ahmed S. Monumenta Turcica historiam Slavorum Meridionalium illustrantia.. Portret srednjovjekovnog grada”. ZadarMostar 1997. Ančić Mladen. 8. Beograd 1984. Biblioteka Djela. 5. Sarajevo 1998. Moskva 1983. Knjiga 2. pomoćne historijske nauke 31 1. Kharakteristike idejno-političeskih i istoričeskih vozzrenij Fomi splitskogo.. Slobodna Bosna IV/96. Diplomatika (Bosna i Hercegovina). (Urednik Neven Budak). Akimova O. (* Raukar Tomislav. 4. I-II. Muzej hrvatskih arheoloških spomenika. Scintillae Stephano Gunjaça dictae 2. (I-II = 1129. Jajce. Defteri 3.) 12. A. 3. kralj hrvatski”.. 145-158. IA MI BiH 20. Prilozi. Zagreb 1984. Andreis Pavao. Voronež 1980. Serija II. Sarajevo 1984. 2. 273-304. “Mladen Ančić. Ančić Mladen.. Aličić)”. Zagreb 1990. 66-78.. An elić Pavao. 159-168. 10. 521-546. Albijanić Aleksandar... godine: jezička analiza. Ljubljana 1990.Izvori. 6. Balcanica 15.

izdanje. Zadarska smotra XLIII/5-6.32 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Ljubljana.. Oslobo enje 45/14295. Arheološka nalazišta. Oslobo enje 45/14293. “Arheološki leksikon Bosne i Hercegovine. (* Dokoza Ser o. An elić Tomislav. Ljubuški 1985. Naš svijet XXIV/272. Zagreb 1996. 24. Beograd 1989. SIZ kulture općine Ljubuški. 119. Hrvatska historiografija do 1918. Babić Mirko. 15.04. Petrović Petar. Heraldika (Bosna i Hercegovina) (687-688).) 21. 9. Nakladni zavod MH.) 20. Zagreb 1993. 1988. EJ 4.. ZM. Zagreb 1995. Mostar 1980. CCP XVI/29. Ganza-Aras Tereza. 14. Sloboda XXXVI/33. Mostar 1984. (* Čabotarev Andrej. (* Fejzagić Admira. Dva nova natpisa na stećcima u Lukavcu. Anić Šime – Klaić Nikola – Domović Želimir. Regija 14-25. 331-334. Čabotarev Andrej. An elić Pavao. Tom I-III”. “Arheološki leksikon Bosne i Hercegovine.. “Arheološki leksikon Bosne i Hercegovine.. 25. Pazin 1996.. Zagreb 1986. ZČ 35/3. “Arheološka karta Bosne i Hercegovine. 313. Naša sloga.. Markus Tomislav. ZM. Regija 1-13. 26-27. Sarajevo 06. 5. 16. ČSP XXVIII/3. 18.. 166. Sarajevo 1988. sadašnje i buduće zadaće. Rječnik stranih riječi (Tu ice.)”. An elić Tomislav... 2. 1504. I-II. posu enice. Tom II”. 1981. Zagreb 1992. Antoljak Stjepan.. Sarajevo 1988. (KUN VIII/321).. Posebna izdanja.. Sarajevo 1989.. 19. Renesansa hrvatske historiografije. 338 + 14 tabli slika.04. 7-10. Numizmatičke vijesti 35/1(46). 165-168. JLZ. (I-460.. ZM. II-546).. 1988.. Grb (Bosna i Hercegovina) (556-557).. Tom I”. Tom I-IV”.) 23. Sveučilište u Splitu. Glasnik SAD 5. Zagreb 1998. Sarajevo 1988. . Srednji vijek. Zagreb 1992. “Arheološki leksikon Bosne i Hercegovine. Dosadašnje. Antoljak Stjepan. 183-187.) 22. 292-296. Tom III”. 178-181. Sarajevo 1988. Tko bi mogli biti Bret i Krsmir sa Humačke ploče?. Sani-Plus. Opći bibliografski dio 242 + 23 table slika. “100 godina Muzeja na Humcu (1884-1984. An elić Pavao. Tribunia 8. Sarajevo 04. ZM. Dva nova natpisa na stećcima u Donjem Lukavcu kod Nevesinja. Sarajevo 1988. Izvori za historiju naroda Jugoslavije. Povijesni prilozi 14.. kratice i fraze). Zadar 1978. Zbornik radova. Arheološka nalazišta. 471-472. Benac Alojz. (* Štih Peter. 17. FF Zadar.. Odjek XLII/15-16. Antoljak Stjepan. Zadar 1994.-2000. 6. 27. 189-192. Svezak 2. Hrvatske povjesnice. Babić Branko – Benac Alojz. 206 + 14 tabli slika.

Tom II”. Sarajevo 1988. SANU. (posvećen 700 godišnjici Dubrovačkog arhiva i arhivske službe Jugoslavije).. Istorijski institut. (* Petrović ur ica. 106-107. “Veljan Atanasovski. Oslobo enje 36/10635. ZM.. Prvobitni natpis na grobu bosanske kraljice Katarine (prevod s njemačkog originala iz 1977). Oslobo enje 36/10660. 37. Beograd 1980. 118 .. Naši razgledi XXVII/24. Arheološka karta Bosne i Hercegovine. Sarajevo 1988. (* Dašić Miomir. 18 karata. Balkanološki institut. 132-143.12 1978. “Arheološki leksikon Bosne i Hercegovine. Tom IV”: Arheološka karta regija 20-25.. Posebna izdanja 9.. Voje Ignacij. SR Bosna i Hercegovina”. Svjetlost. Voje Ignacij. Prilozi. Istorijska čitanka za I razred srednjeg usmjerenog obrazovanja.02. Agencija “Feliks”. Jukić 19/20. Arslanagić Miralem – Isaković Fahrudin.. 728. Sarajevo 1989/1990. (Sabrala i uredila Verena Han)”... Berić Gojko. historiografija. Berić Gojko.. Beograd 1984. 19-24. Tom III”.. Beograd 1979. Arheološka karta Bosne i Hercegovine. Sarajevo 1988.. “Arheološki leksikon Bosne i Hercegovine. Savez arhivskih radnika Jugoslavije. 1978.. Narodna knjiga-SANU. pomoćne historijske nauke 33 26. ZM. Oslobo enje 36/10908. Balcanica 11. 29.. Sarajevo 13. 207. 35. 1978. (* Šanjek Franjo.) 31. Sarajevo 07. CCP IX/15. Priština 1997. 36. Beograd 1979. 7. “Arheološki leksikon Bosne i Hercegovine. “Arheološki leksikon Bosne i Hercegovine. Mapa 1. SR Hrvatska”. Arheološka karta regija 1-7. Arheološka karta regija 8-13. 30. Sarajevo 1984. 18 karata. 268.10.. 1 izdanje. 27. Dubrovnik 1982.) 32.01. 462. Mapa 3. Zagreb 1985. 21 karta. Titograd 1978. Savez arhivskih radnika Jugoslavije. Berić Gojko. Beograd 1979. 9. Arheološka karta Bosne i Hercegovine. Arheološka karta Bosne i Hercegovine. Atlagić Marko – Šekularac Božidar.. Arheološka karta regija 14-19. Mapa 2. Istorijski zapisi XXXI (51)/363. Atanasovski Veljan.Izvori. 388 + 7 stranica faksimila. Arndt Michael. 9. Beograd 1981. Ljubljana 1979. Pad Hercegovine”. Pomoćne istorijske nauke. Sarajevo 1988. 482-484. ”Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odjelima u SFRJ. 1978. 28. “Arhivist XXIX/1-2”. 18 karata. ZM. 195-196. 33. Mitić Ilija. OOUR Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.) 34. Ljubljana 22. Sarajevo 16... ZČ 33/2. Anali 19-20. 951. 220-231. “Arhivska gra a o staklu i staklarstvu u Dubrovniku (XIV-XVI vek). 330-333. “Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odjelima u SFRJ. Tom I”. ZM. .

) 48. 265-268. Babić Anto. Studenci 1995. 462. Babić Ivo. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. Zbornik šibenskih isprava. JLZ. Pregled pomoćnih povijesnih znanosti. 402.) 50. 394-395. 39. 38. Branko Fučić. 213-215. Diplomatička analiza latinskih isprava bosanskog bana Tvrtka. 42. Marijan Grgić. MH.) . Balta Ivan. 46. GZH. 14. 47. Banac Ivo. Grbovi. Mitar Dragutinac.. Zagreb 1991. Barbarić Josip – Kolanović Josip. AV 34-35 (1991-1992). Zbornik radova II/2. SNL-KS-Institut za povijest umjetnosti. 7. Études balkaniques 3. Zagreb 1984... Balta Ivan. Šibenik 1986. Zagreb 1984. Posebna izdanja 79. Zagreb 1992. 123. (Uredio An elko Badurina. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Zagreb 1987. (Uredio Milenko Brkić). 49. Andreis Pavao. 11-20. 83-93. Babić Ivo. (A-J)”. Šibenski diplomatarij – Diplomatarium Sibenicense. Most XXVI/131 (42).. liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva. 73-79. Babić Marko.34 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Društvo i privreda srednjovjekovne bosanske države”.. Apokrifi. Zagreb 1995.. Zagreb 1983. Dragutin Nežić i Doris Baričević)”. PCC Me ugorje. HZ 40. Muzej grada Šibenika.. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. Emilijan Cevc. Osijek 2000. “Hrvatski biografski leksikon I (A-Bi)”. 43. Babić Ivo. 30. Babić Anto. Najvažniji izvori za kršćansku ikonografiju (83-96). (* Grakalić Marijan.-2000.. ANU BiH. Božilov Ivan. Badurina An elko. Liturgijska godina (380-381). Kancelarija bosanskih vladara. Uvod u istoriju srednjovjekovne bosanske države. JLZ Miroslav Krleža.. 41. 44.. Zagreb 1979. “Leksikon ikonografije. 142-143. Odjeljenje društvenih nauka 17. (* Prlender Ivica. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. (A-J)”. HZ 53. Zagreb 1984. 40. biljezi identiteta. JLZ Miroslav Krleža. “Enciklopedija hrvatske umjetnosti 1. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”. Andreis Pavao (Paolo). 45. Prilog o historiografiji srednjovjekovne Bosne i Hercegovine. Sofija 1990. FF Tuzla 2000. Badurina An elko. Mostar 2000. (A-J)”.. Sarajevo 1987. Andreis Pavao. Babić Anto – Kovačević Desanka. "Prilozi za istoriju Bosne i Hercegovine I. Radovan Ivančević. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1.. Autori: An elko Badurina. (A-Nove)”.. 80-85.. Zagreb 2000. (* Matijević Sokol Mirjana. JLZ Miroslav Krleža. Epigrafika.

Most X/50. Epitaf velikog kaznaca Nespine iz Malog Čajnog.. Veselin Masleša.) 57. Pregled LXXIV/7-8. Benac Alojz. Odjek XXXVIII/22. 140-142.. 119-123. 134-136. to the Present. kongresa jugoslovanskih etnologov in folkloristov (Rogaška Slatina 5-9. 867-875. 342. Epitaf Vlatka Vla evića. Bešlagić Šefik.. 55. 31-43. Letić Branko. Mostar 1984-1985.... AD BiH. Beograd 1979. Sarajevo 1979. 65-73. (Priredio Ignacije Gavran). Natpis vojvode Mastana u Drežnici. Ezhnological Work in Bosnia and Herzegovina from 1945. Beljkašić-Hadžidedić Ljiljana. 63. 225-226. . 3738. 52. Pudić Ivan. Sarajevo 1984.10. Beograd 1988. 54.. 7-15. 16. Godišnjak 9. izdanje. 129-136. Beljkašić-Hadžidedić Ljiljana. Dva srednjovjekovna ćirilička epigrafska spomenika u okolini Makarske. 64. EJ 1. Islamska misao VII/78-79.. Arheologija (Bosna i Hercegovina). Uvodne napomene o stanju i perspektivama razvoja arheološke nauke u Bosni i Hercegovini. PKJIF XLIV/1-2. Bušatlić Ismet. Zagreb 1980. historiografija. Benić Bono. Ljubljana 1983. Bešlagić Šefik. 59. 60. Bešlagić Šefik.. Mostar 1990. JLZ. Sarajevo 1988. Zbornik 1. Zbornik 1.. “Arheološka problematika zapadne Bosne”.. Beograd 1986. Bešlagić Šefik. Etnološki pregled 23-24. Mostar 1983.. 16. Dijaci stećaka. Bešlagić Šefik. Most XI-XII/55-56. IA MI BiH 20. 309-313.. 56. Sarajevo 1985. Ljetopis sutješkog samostana. Radio Sa IX/30. Benac Alojz. Razvojne tendencije u etnologiji u SR BiH u periodu izgradnje socijalističkog društvenog ure enja u Jugoslaviji.. 229234. 62. Ćošković Pejo. Ktitorski ćirilički natpis u Humcu kod Ljubuškog. 368. Bešlagić Šefik. JF 42. Beograd 1985. 1983).. Sarajevo 1986. Hercegovina 7-8. Biblioteka Kulturno naslje e. Prilozi XXI/22. Sarajevo 1985. Macan Trpimir. 2. 324-327. Zagreb 1980. Razvojne tendencije etnologije u Bosni i Hercegovini. 215-220. Bešlagić Šefik. Epitaf Vignja Miloševića u Kočerinu. Starinar 36. Beljkašić-Hadžidedić Ljiljana. Bešlagić Šefik..Izvori.... 599-602. Sarajevo 1979. Odjek XLI/18. pomoćne historijske nauke 35 51.. Marulić XIII/4. Sarajevo 1983. Epitaf kneza Radivoja Vlatkovića u Opličićima kod Čapljine. Sarajevo 1980. 58. 15-22. 61. (* Ćorić Boris. 53. Sarajevo 1984.

. Prvo odeljenje. Ankara 1993.. Bilić Josip. JLZ. Boškov Živojin. Revue des études sud-est 22/3. T. Skraćenice najstarijih srpskih rukopisa. Yayin Nu: 16. Zagreb 1995. Sarajevo 1985.) . MS. Minerva. 87-105... 69. 73. (K-Ren)”. Česmički Ivan (74). Bratulić Josip. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Bucareşti 1985. 617-618.. 143-156. Ankara 1995. Bjelogrlić Vesna – Popović Tanja – Špadijer Irena.. Ćirilska paleografija i kodikologija u Jugoslaviji. 105106. Leksikon hrvatske glagoljice. (* Stanić Radomir. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 288-289. Zagreb 1987. 637-638. Beleg. T. C. Arheografski prilozi 1. 71. izdanje. Bratulić Josip. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 2. Knjiga 31. Sarajevo 1979. 276-281. LII + 1299. Boba Imre. Apokrifi (27). 74. Zbornik za istoriju. JLZ Miroslav Krleža. Beograd 1984. Novac. “Bosna – Hersek bibliyografyasi I-II (A Bibliography of Bosnia – Herzegovina)”. 70. Başbakanlik Devlet Arşiveleri Genel Müdürlüğü. Zagreb 1980. 75. Inventar ćirilskih rukopisa u Jugoslaviji (XI . 66. Dokümentasyon Daire Başkanliği. Rijeka 1996. NEV XXXV/1-2. Novac (472-475). Bogdanović Dimitrije. Dokümentasyon Daire Başkanliği. 77. Drugo dopunjeno izdanje”. Bogdanović Dimitrije.. GDI BiH 28-30 (1977-1979). 65. Glasnik Društva 8. Blagojević Miloš. Zagreb 1986. Beograd 1986. Knowledge. 39-61. 76.. XLVI + 410. ŠK. (A-Nove)”. Beograd 1979. Boškov Vančo. 38-39. SANU.. Beograd 1982. Mircea Ion-Radu. Grškovićev apostol.. EJ 4.36 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. (* Vranić Silvana. Zagreb 1995. 39-45. Ćiril-Konstantin i Svetopolk u Ljetopisu popa Dukljanina. 68. 2. X + 289. “Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture”. C.. Arheografski prilozi 8. Beograd 1999. “Jugoslovenski književni leksikon. Slavenska (hrvatska) filologija (592).. jezik i književnost srpskog naroda. Hagiografije (238). Yayin Nu: 8. “Enciklopedija hrvatske umjetnosti 1.. Başbakanlik Devlet Arşiveleri Genel Müdürlüğü. Novi Sad 1984. 67. Bratulić Josip. Fluminensia VIII/1-2.XVII veka). godine. Bilić Josip.) 72.-2000. Numizmatika (484-486). “Bosna – Hersek bibliyografyasi (Bosnia – Herzegovina bibliography)”. Pitanje autentičnosti fojničke ahd-name Mehmeda II iz 1463. 78.

Značaj i važnost dviju bosansko-humskih isprava za povijest Makarskog primorja u XV. 88. Brković Milko. Tri povelje Bribirskih izdane bosanskom knezu Hrvatinu Stjepaniću.. Zadar 1987. Latinska povelja bosanskog kralja Tvrtka I izdana Braču godine 1390. 59-69. Bosanske srednjovjekovne latinske isprave izdane Trogiru. Radovi 24. 81. Povelja bosanskog kralja Tvrtka I. do XV. IZ 10. Povelja bosanskog kralja Tvrtka I Mlečanima iz godine 1385. Brković Milko. Latinska povelja bosanskog bana Stjepana II Kotromanića iz godine 1333. 41-61. 7-17.).. Biblijsko-teološke formule u latinskim poveljama bosanskohumskih vladara i velmoža od 12. VIII). 92. CCP XV/27. stoljeća. Zadar 1991.. Radovi Zavoda 31.II. Brković Milko. Zagreb 1991.. Brković Milko.. Banja Luka 1989. Brković Milko. 87. 93. 133-148. 85. Brković Milko. 80. stoljeću. Radovi 26. 38-52. Diplomatičke formule latinskih povelja bosansko-humskih vladara i velmoža od XII do XV stoljeća. Zagreb 1989. stoljeća. Zagreb 1985. historiografija. Srednjovjekovne latinske isprave bosanskih vladara izdane u Dubrovniku. 225-236. Latinske povelje i pisma bosansko-humskih vladara i velmoža od XII. Brković Milko. do 15..... Povelja bosanskog kralja Stjepana Ostoje iz godine 1417. pomoćne historijske nauke 37 79. Brković Milko.. izdana splitskom nadbiskupu Andriji Gualdo godine 1390. Zagreb 1988. 139-154.. 141-150 84. Brković Milko. Zadar 1991. VIII. . Mostar 1987. Brković Milko. RPZ 13 (1986-1987). Brković Milko.. 107-118 91. CCP XXI/39. 202-210. Vanjske karakteristike bosanskih latinskih povelja koje se danas nalaze u Dubrovniku i Veneciji. (23.. CCP XIV/25. 1-18. CCP XIII/23. Zagreb 1990. Četiri bosanske srednjovjekovne latinske isprave izdane Šibeniku. 83.Izvori.. Brković Milko. Zadar 1985.. Brković Milko. 119-130. Zadar 1990. Radovi Zavoda 33. CCP XII/22.). 90. RPZ 11 (1984-1985). 83-105. 82. Brković Milko. Hercegovina 6. Anali 28.. 109-125. 89. Radovi Zavoda 33. Dubrovnik 1990. 86. CCP IX/15. Radovi Zavoda 33. Zadar 1991. 24-35. (15. (30. Brković Milko. Zagreb 1997. Bosanske srednjovjekovne latinske isprave izdane Splitu.

102. Knjiga 106. Zagreb-Tomislavgrad. CCP XXIV/45. Brogi-Bercoff G. Diplomatička analiza srednjovjekovnih isprava o Duvnu. 100. GDI BiH 37.. 705. Kabes I/1. BF VIII/13. U Jajcu izdane isprave bosanskih vladara. 6. 2000. 159-161.”.. HAZU-HDA-KS-Papinski katolički zavod sv.-2000. Jeronima. Fontes 12. Zadar 1997.. 97-142. CCP XXIV/46.. 182-191. “Camera apostolica (Obligationes et solutiones camerale primo 1299-1560).. (Preveo Albin Vilhar). Zagreb 2000.. Biblioteka rečnika. Sarajevo 1986. Radovi Zavoda 42. 99. (* Razum S. Zagreb 1996. Bulletin HDA 8/2. 98. Zadar 2000. izdanje. Beograd 1999. Sarajevo 2000. Beograd 1984. Verdiani.. Rečnik grčkih i latinskih pisaca antike i srednjeg veka (Tuskulum leksikon). Radovi Zavoda 40.) 103.. Bušatlić Ismet. Monumenta Vaticana Croatica 1. 26-27. Croatica christiana. Buhvald Volfgang – Holveg Armin – Princ Oto. 505-510. Arhivi strani (Vatikanski arhivi). Vuk Karadžić Beograd. Lukšić Elvis Mislav. 105. Novac srednjovjekovne Bosne. 293-294... ZIRAL. 97. srpnja 2000. RPZ 10. Zadar 1998. Novca nikad dosta. Ladić Zoran. Sarajevo 1998. 94. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Zbornik radova s me unarodnoga znanstvenog skupa ‘Duvanjski kraj kroz povijest: Tomislavgrad. 177-180. “Duvanjski zbornik. Godina 46.Mostar 1998. (* Čoralić Lovorka. JLZ.. Čoralić Lovorka. 249-250.. 295-297. EJ 1. ‘Il Regno degli Slavi’ di Mauro Orbini e il ‘Copioso ristreto de gli Annali di Rausa’ di Giacomo Luccari. 25. Mostar 1995.. Zagreb-Rim 1996. Svezak 1”. Zapisanije (Zapis) (217). 353-358. Isprave hrvatskih narodnih vladara i latinske isprave bosanskohumskih vladara i velmoža. Svjetlo riječi X/116-117. "Obsidio Jadrensis" kao povijesno i književno djelo naše predrenesanse. Latinska bosansko-hercegovačka srednjovjekovna kancelarija. Zadar 1983-1984. Brković Milko. Zagreb 1980. 440. Hrvatski institut za povijest Zagreb – ‘Naša ognjišta’ Tomislavgrad – Zajednica Duvnjaka Tomislavgrad-Zagreb. Brković Milko.. Brković Milko. Brlek Ivan Mijo. Zadar . Djela 10.. Kurtović Esad. Zavod za povijesne znanosti HAZU u Zadru. Bubalo or e.) 95. Studi slavistici in ricordo di C. Hrvatski narodni godišnjak 1999. Buljan Stjepan. Budak Neven. 541-556. Pisar (514). 104.. Sarajevo 1992.38 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. (* Jalimam Salih. Brković Milko. Zagreb 2000. Knowledge. Radovi 23.) ... 2. 7.. 512-516. 514.-7. 101. Radovi Zavoda 39. 96. Pisa 1979.

Zoran Ladić. Zagreb 1999. Behar I/2. Zagreb 1992. 111.. ANU BiH. . Čović Borivoj. Zagreb 1980. (1379. Čremošnik Gregor. (* Kurelac Miroslav. (Priredili Josip Barbarić i Jasna Marković)”. uredio Duje Rendić Miočević. ZČ 32/4. svibnja 1463-28. 112.. Vesna Gamulin. Čović Borivoj. 113. Diether Roderich reinisch. Ahdnama – Povelja bosanskim franjevcima (Uz 530. CCP XXII/42.. Dalmatiae et Slavoniae XVII. Knjiga 1. “Codex “Christiani” nomine Hval (Potpuno faksimilirano izdanje originala iz Univerzitetske biblioteke u Bolonji)”.) 110. Mirjana Matijević-Sokol.. Svezak I. Zagreb 1981. Critobul (Imbbrius).Izvori. Jakov Stipišić)”. Corpus fontium historiae Byzantinae 22. 765.-1394. HAZU-HDA. pomoćne historijske nauke 39 106. 116. godišnjicu /28. Restitucija bosanske državnosti (Izbor priloga i dokumenata)”. 15-154 + Ilustracije (10 tabli + slike). 2. Ćeman Hasan Mirza. EJ 1. svibnja 1993). Rajka Modrić. Ćeman Hasan Mirza. Series Berolinensis. (1395-1399). JLZ. 115. Centar za bosanske studije. Zagreb 1998. Critobuli Imbriotae Historia. Gra a 22. Zagreb 1997. (Sabrao Tadija Smičiklas. Fontes 3. Dalmatiae et Slavoniae.. Zagreb 1998. 140-141. Posebna izdanja.)”.) 114. ZM. Studije za srednjovjekovnu diplomatiku i sigilografiju Južnih Slavena.. 506509. JAZU. 283.. (1020-1270). Arheološka nalazišta (Bosna i Hercegovina). HZ 45. “Codex diplomaticus Regni Croatiae. Grb i zastava Republike Bosne i Hercegovine. XII + 643. XXVI + 411. Zagreb 1990. Damir Karbić. Berolini/Novi Elboraci. (* Voje Ignacij. Zagreb 1982. historiografija. 107. Supplementa. 24-25. (* Ćepulić Tomislav. De Gruyter 1983. “Codex diplomaticus Regni Croatiae.. Dalmatiae et Slavoniae XVIII. KDM Preporod Zenica. Margetić Lujo. 236-237. 321. Ćeman Mustafa.. Sarajevo 1989. “Codex diplomaticus Regni Croatiae.. Barjak i grb Bosne i Hercegovine. 198-200. Zbornik 17.. 132-135. Perspektive arheoloških istraživanja u Bosni i Hercegovini. Sirotković Hodimir. Sarajevo 1986.. 145-152. JAZU. Ljubljana 1978. Zagreb 1992. izdanje. "Bosna i Hercegovina u tokovima istorijskih i kulturnih kretanja u jugoistočnoj Evropi". “Safet Halilović.. Sarajevo-Ljubljana 1993. Odjeljenje društvenih nauka 18. Sarajevo 1976.) 108.) 109. (* Lučić Josip. Radovi 15. Svjetlost-ANU BiH. dopunili i priredili Miljen Šamšalović. Zenica 1993. 333-334.. 15. Ljiljan II/20..

München 1985. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Beograd 1982. Knowledge. vojnici. Stari srpski zapisi i natpisi. Ćirković Sima. Sarajevo 1986. “Leksikon srpskog srednjeg veka”. Zbornik za istočnjačku istorijsku i književnu gra u (18-19). Biblioteka Dimenzije istorije 1. Beograd 1999. “Sima Ćirković. Ćirković Sima. Zagreb 1980. Knowledge. Ćirović Dragan. izdanje. Il Regno degli Slavi.. 118. Ćirković Sima. 2. Predgovor. Istorijski izvori o kosovskom boju.). Arhivi (Srbija). 2. Pesaro 1601”. Istraživanja iz oblasti istorije. . (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić). (1. izdanje 1988. izd. 128. godine”. 2. Knowledge. Illyricum sacrum (19). Ćirković Sima... ANU BiH. Ćirković Sima. (Grb: ilustrovani osnovni pojmovi). 125. Spomenici na srpskom jeziku (18). 123. His life and work. 476-477. 167-196. Ćorović Vladimir.40 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Stari srpski zapisi i natpisi (Prikupio i popravio Vladimir Ćorović). Istorija i tradicija”. 144. Heraldika 1. 117. Equilibrium. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 19-21. Otto Sagner. Dopune i objašnjenja.. 121. Ćirić Miloš. Pešić i sinovi. Arhivi. 7-23. Fontes rerum Slavorum meridionalium (31). SANU-Istorijski muzej Srbije-BIGZ. 124. Beograd 1997. 16-17. Naučne komunikacije 6. SANUNBS-MS..-2000. Društva srednjovekovnog Balkana”. IX-XV. Beograd 1999. Ćirković Sima. 129. Ćirković Sima – Mihaljčić Rade. “Ljubomir Stojanović. 127. “Stojan Novaković. duhovnici. Beograd 1982. EJ 3. Zagreb 1984. SKZ. Zbornik za istoriju. Diskusija. Ćirković Sima. Odbor za istorijske nauke. Rabotnici. Uz prvu knjigu Starih srpskih zapisa i natpisa. EJ 1. 126. 18. 119. VII-XI. 437-478. “Mauro Orbini. Knjiga I” (Priredio Ćirković Sima). “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Beograd 1997. Predgovor.. Knjiga 496. izdanje.... 120. “Bitka na Kosovu 1389. Galerija 65. Beograd 1997. Reč autora. 271-273. jezik i književnost srpskog naroda (25-26). Beograd 1997. Pred nasle em srpske medievistike sredinom XX veka. Knowledge. Kolo 75... Univerzitet umetnosti u Beogradu. 1-61. "Naučno-stručni kolokvij o izvedbenom projektu Društvenog cilja XIII/2". 1983. 130. Ćirković Sima. 122. Fototipska izdanja 4. JLZ. 7-17.. Diplomatika (Srbija). Beograd 1989. Ćirković Sima – Mihaljčić Rade. Biblioteka Civilizacije. Ćirković Sima. JLZ..

1988. Zagreb-Motavun 1998. pomoćne historijske nauke 41 131. Muzej hrvatskih arheoloških spemenika Split-Općinsko hrvatsko vijeće obrane Livno.. 19. 201-203.. Hrvatska obzorja V/2. S.. 135. Beograd 1999. Nastava istorije 3-4. Zbornik radova". Ćosić Stjepan. Titograd 01. Südostforschungen 58... Rapanić Željko. Titograd 1988. 1998.06. Zagreb-Motavun 1998. “Hrvatski biografski leksikon IV (EGm)”. “Pejo Ćošković. Biblioteka Udžbenici. 11. Delonga Vedrana. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. 81-88. NIO “Univerzitetska riječ”-Univerzitet Veljko Vlahović. Zagreb 1997.. Dadić Žarko. 280-283. Split 1996. S. Božić-Bužančić Danica. 1988. Prilozi Instituta za arheologiju 13-14 (1996-1997). 48-49. Split 1997. D. Obavijesti HAD XXIX/2.Izvori. 1988. 136.”. Muzej hrvatskih arheoloških spomenika)..06. Prinos poznavanju tajništva i arhiva Dubrovačke Republike. historiografija. Dašić Miomir. 139.-1444. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 6. Uvod u istoriju sa osnovama pomoćnih istorijskih nauka.04. ljetopisac. Emanuel Grk. 80-82. Titograd 1988. 1988. AV 37. Više od simbola. 9. Ćuk Ruža... "Livanjski kraj u povijesti. Institut za istoriju Banja Luka. Zlatnici (242-243).. Sloboda XXVI/615. Rapanić Željko.09. Jakšić Nikola. Ovdje XX/230-231. Deletić Zdravko. Barroca Mário Jorge. Zagreb 1998. Titograd 1989. 134. Ivanišević Milan. 19. Split 15. Jakšić Nikola... 298-306. Arhiv Hrvatske.-15. Zagreb 1999.. The Latin Epigraphic Monuments of Early Medieval Croatia. A. Delonga Vedrana. The Museum of Croatian archeological Monuments.. 7. G. Zagreb 1997. Pobjeda 44. Bilten I/2. Zagreb 1999. Hortus Artium Medievalium 4. Split-Livno 1994.. Latinski epigrafički spomenici starohrvatske županije Livno. 227-236. 245247. Rapanić Željko. Slobodna Dalmacija. 133-189. Zagreb 1988.. Coimbra 1998. Dinar (152-154). Sloboda XXVI/616.. 38. 306-307. 123-145. Knowledge. Povijesni prilozi 15 (1996). Zagreb 1989...05. Radovi Zavoda 37. Banja Luka 1988. Steindorff Ludwig. (* Deletić Zdravko.) 138. Prilozi. Ivangrad 01. 328. Ćošković Pejo.) . (Latinski epigrafski spomenici u ranosrednjovjekovnoj Hrvatskoj. 7.. Ćirković Sima... 484-486. Strčić Petar. Monumenta Medii aevi Croatiae 1. Ivangrad 15.. Studije i monografije 3.06. München 1999.. Zagreb 1994. 187189. Vojinović Perko. Prosvjetni rad XXXVIII/13-14. Povijesni prilozi 17 (1998). (Forum). Titograd 28. Pobjeda 44. 562-564.. K. (* Birin Ante. Titograd 04.. 137. Zadar 1995. 247-249. Hortus Artium Medievalium 4... 85-87. Conimbriga 37. 133. Svijet III/97. 216-218. Split 1997.. Vojinović Perko. 639.. Povijesno podrijetlo hrvatskih naziva mjeseci. Bosanska kraljevina u prijelomnim godinama 1443. Novac (441-444). 11. 132. Sarajevo 1998. Mogućnosti XLIV/7-9.. Božić-Bužančić Danica. Deletić Zdravko. Ćošković Pejo. Vaspitanje i obrazovanje 1. 1988.

146-150. izdanje. 2. VIII + 1161. 41. Biblioteka Stećak 4. (Dvojezično) 141. Dodatak 3.-1804. 147. Drljić Rastko. Split 1996. Rimski izvori o propasti bosanskog kraljevstva. Od početka do danas. Duraković Esad. Antologija starih bosanskih tekstova. “Srećko Džaja.) 151. Muzej hrvatskih arheoloških spomenika. Napomena (407-410). godine. Pribor za pisanje. Sarajevo 1998. FTS-Franjevački samostan Fojnica... 416.42 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. (Uredio Milenko Brkić). Ahdnama (43). 239-248.. Odjek LIII/3-4. Delonga Vedrana. (Urednik Enes Duraković). Džambo Jozo. Dizdar Mak. Zagreb 1987. Konfesionalnost i nacionalnost Bosne i Hercegovine (Predemancipacijsko razdoblje 1463. Divković Mirko. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. obljetnice smrti Fra An ela Zvizdovića”. Autorizirao i nadopunio autor. FojnicaSarajevo 2000. Sarajevo 2000. or ić Petar. 150. Kovani novac. or ević M. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Zagreb 1980. EJ 1. Ljiljan VI/258. Knowledge. JLZ. radne marke. 3 promijenjeno izdanje”. Preporod XXVII/627. ur ev Branislav. 192. (* Dukat Zdenka. Beograd 1999.. (Prvo izdanje 1971. Svjetlost. Arhivi strani (Turski arhivi) (291-293). Ivan. 2. 568-571. 26. Hrvatska numizmatika. Propast Bosne u ljetopisu fra Ivana Stražemana (Kopijarevića).. Obavijesti HAD XXV/3. izdanje. Beograd 1987.. ZIRAL 105. Stari bosanski tekstovi. Orijentalistika – problemi metodologije i nominiranja. (* Akmadžić Hazim. Dolenec Ivislav. Fišić. 87-88. ITRO Naprijed. Bilješke o tekstovima i autorima (301-380). (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”. PCC Me ugorje.)”.) 144. Sarajevo 1997. Zagreb 1993. 56-64. Zagreb 1993. Prvi hrvatski bankovni muzej Privredne banke Zagreb. Džaja Srećko.. 2 prepravljeno i dopunjeno izdanje... (O starim bosanskim tekstovima (7-24). S njemačkog preveo Ladislav Z. 142. izdanje. Sarajevo 1990. 4. Numizmatika / Numismatics (79-84). 148. 146. Istorija srpske ćirilice (Paleografsko-filološki prilozi). “Bribir u srednjem vijeku. “Geschicht von der Turckey” Jörga iz Nürnberga s izvješćem o propasti Bosne 1463.-2000. .. Duraković Esad. 143. 140. Sfragistika / Seals (8586). “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. Sarajevo 1997.. Dizdar Mak. Izdavačka kuća Alef. papirni novac. Latinsko-hrvatski rječnik (Reprint izdanje). Studenci 1995. 149. privatna izdanja kovanog novca – žetoni.) 145.. “Zbornik radova sa Znanstvenog skupa u povodu 500. Mostar 1999. 259-264. Stari bosanski tekstovi (25-299).

) 165. Knowledge. Österreichische Osthefte 20/1. “Enciklopedija Jugoslavije.. Zagreb 1982. JLZ. Zagreb 1995. Fejić Nenad. Defter. Marulić XIV/2. EJ 3. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”.) 161. Miscellanea 8.. Südostforschungen 40. XX + 731. 155. XXXI + 768. 159. Povijesni prijepori”. (* ... 163. Macan Trpimir. historiografija. urić Ivan. Beograd 1986. “Enciklopedija Jugoslavije. Izdavačko preduzeće Preporod. Glas 42/4309.01. Ogranak Dubrovnik. MH..Izvori. Islamska misao XIII/15. Biblioteka Prošlost i sadašnjost. “Enciklopedija živih religija”. Život Karla Velikog. 403-404.. Einhard.. XXIII + 776. Nolit.. (10 nenumeriranih stranica + 640). Biblioteka Odrednice. “Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture. (* Vrnjak Hajrudin. IV”. München 1981. JLZ. 18. 7. Eine Sonderform der westlichen Kyrillica. JLZ. “Enciklopedija Jugoslavije. JLZ. Banja Luka 25. Romejski govor i jezik Konstantina VII Porfirogenita.. 160. (A-Nove)”. II”. JLZ.... 65-66. Beograd 1980. Isprave kotorskih notara iz XV stoleća. ŠK. Zagreb 1992.. Knjiga 6.) 157. 156.. Zagreb 1988.. “Enciklopedija hrvatske umjetnosti 1. VI”. Sarajevo 1999. Wien 1978. (* Steindorff Ludwig... izdanje.. Dubrovnik 1992. München 1998. 7-90. 1985. VIII + 911. 109-137. Beograd 1997. 164.. 2.. I”. JLZ. BZK. 162. Knjiga 1”. Zagreb 1984.) 166. Die Bosančica. “Enciklopedija Jugoslavije. Zagreb 1990. (Uredio Blagota Drašković)”. 154. Beograd 1990.. ZRVI 24-25. III”. “Trpimir Macan. Südostforschungen 57. (* Perva Bajro. XXIII + 776. Zagreb 1980.. 183-192. Bošnjačka književnost u 100 knjiga. Zagreb 1980. Zagreb 1986. 153.. 396-398. pomoćne historijske nauke 43 152. Sarajevo 1999. XV + 743.. XXIV + 751. “Bošnjačka epigrafika (Priredio Sulejman Grozdanić). JLZ. . Zagreb 1981. 83-91. (* Macan Trpimir. “Enciklopedija Jugoslavije. “Epigrafika na narodnom jeziku (Srednji vijek)”.) 167. Zagreb 1984. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Preporod XXIX/658. Eckhardt Thorvi. XX + 821. 199-206. 543-545. ur ev Branislav. Sarajevo 1991. XXVI + 748. 158. “Enciklopedija Jugoslavije. Kessler Wolfgang. V”. 37-107.

Ferjančić Božidar... Moskva 1982. 175. Collegit et digessit Eusebius Fermendžin. EJ 4. Fisković Igor. Ogranak Dubrovnik. 170. MSHSM 23. Fekeža Lidija. 5-62. 25.. ZRVI 18. 2. izdanje. Bizantologija (Vizantologija) (Srbija) (752-754). Biblioteka Prošlost i sadašnjost.-2000. GDI BiH 38. “Historiografija o Bosni i Hercegovini 1980.-1998”. Djelo Filipa de Diversisa kao izvor poznavanju umjetnosti i kulture Dubrovnika. Bizantsko-južnoslavenski (Vizantijsko-južnoslovenski) odnosi (Vizantijski izvori o Slovenima) (761-763). Gierow Gerhard. 178. Beograd 1982. Knjiga 7. (* Ćirković Sima. Istorijski institut. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 179. izdanje... JLZ.. Beograd 1997. 169. G. Barcelona 1982. EJ 1. Kotorska kancelarija u srednjem veku. 173. (Prevod s njemačkog na ruski M. Reljef renesansnog Dubrovnika”. Dokumenti o prodaji i osloba anju bosanskog roblja iz Bosne i Dubrovnika u Kataloniji (XIV i XV vek). Filipović Milenko. JLZ.. Fejić Nenad. Fine John J. 328. 70-71. Estudis historics i documents del arxius de protocols 10. Radio i svjaz. 3-32. Etnologija (Bosna i Hercegovina).. Arsenjeva) (Heinz Fengler. IČ 27. Beograd 1990. A. . Fengler Hajnc – Girou Gerhard – Unger Villi. Fejić Nenad. MH. Miscellanea XXII/10. 171. Dubrovnik 1987. Prilozi 29. Beograd 1978. 107-109. 168. Slovar numizmata. Fermendžin Euzebije.-1999. 67-80. Sarajevo 2000. Dubrovnik XXX/1-3. Dubrovnik 1993. 19-53. 33-40. Ferjančić Božidar. godine.. 107126. Numismatik. 167. Djelo Filipa de Diversisa kao izvor poznavanju umjetnosti i kulture Dubrovnika. Zbornik radova 11. Knowledge. Fisković Igor. JAZU. Willy Unger. Fejić Nenad. 435-442. SANU. “Igor Fisković.. 177..) 176. godine. Širenje kruga izvora o Kosovskom boju. Fejić Nenad. 172. Berlin 1976). Osvrt na arheološku historiografiju srednjeg vijeka 1983. 174. Zagreb 1980. Transpress lexikon.. 2. Acta Bosne potissimum ecclesiatica cum insertis editorum documentorum regestis ab anno 925 usque ad annum 1752. Struktura 30. “Kosovska bitka u istoriografiji”. Zagabriae 1892. Zagreb 1986. Beograd 1980. Novootkriveni izvor o prilikama u Bosni 1400. Sarajevo 1987. glave spisa De administrando imperio.44 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Notes sur la traîte des Esclaves de Bosnie a Barcelone au Moyen Age. Bizantologija (Vizantologija) (748-749).

Glagoljica na natpisima u Bosni i Hercegovini.. historiografija. Munić D.) 186. Slovo 35. Glagoljska epigrafika. 150-151. 172-178. Deković Darko. Pula 1983.. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. XI + 422. Obavijesti HAD XV/1. Vasilij. Fučić Branko – Kapetanić Niko... Zagreb 1978.) 188.. VHDA 27. Zagreb 1986. 57..08. 276-281. CCP V/8. Sarajevo 1982... Razred za filologiju i Razred za likovne umjetnosti. Bešlagić Šefik. 180. Dubrovnik 1997. (* Vranić Silvana. Fotić Aleksandar. Foretić Vinko. Sofija 1985. De Diversis de Quartigianis Filip.. . NEV XXXII/1-2. JAZU. Fučić Branko. 26. Pazin-Rijeka 1985.. Eparhija raško-prizrenska Prizren-Bogoslovni fakultet Beograd. d’Hist. 120-124. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”.. Benja.. Znanstvena istraživanja i izdavanje arhivske gra e Dubrovačkog arhiva. Sarajevo 1983. Zagreb 1981. Fučić Branko. 236-237. 184.. 189. 562-563. Zagreb 1983. Rijeka 1996. Knowledge. Rekonstrukcija glagoljskih natpisa u Humu. Fisković Igor. Bešlagić Šefik.. Beograd 1979. Eccl. Fučić Branko. Prag 1986. 1986. pomoćne historijske nauke 45 180. 181. Zagreb 1985. Monumenta turcica historiam Slavorum meridionalium illustrantia. Dogramadžieva Ekaterina. Sarajevo 01. CCP VII/11.. 255-267.. Byzantinoslavica 47/2. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Beograd 1997. 38. 451-457. (S latinskog preveo Miron Flašar). 190. KS. Firentinska republika čestita kralju Tvrtku na pobedi u Kosovskoj bici. Rad JAZU 381.. Glagoljski natpis u Konavlima. (A-Nove)”. 135-189. Šanjek Franjo.Izvori. Fučić Branko. Beograd 1999. 293-295. Arhivist XXIX/1-2. Flašar Miron. 127-135. Kulturno-povijesni vidovi glagoljske epigrafike. Staroblgarska literatura 17. Zagreb 1995. Radio Sa XIII/45. Knowledge. Istra XXI/1-2. 155-158. Odjek XXXVI/8.. Fotić Aleksandar. 187.. 185. Oslobo enje 41/12941. Zagreb 1983. Defter. 183. 7-10. “Zadužbine Kosova (Spomenici i znamenja srpskog naroda)”. Rijeka 1995. 81. 7. Glagoljski natpisi. Fluminensia VIII/1-2. Anali 35. Pucko G. Stipčević Aleksandar. Glagoljska početnica. 140-141.. 182. Prizren-Beograd 1989. Fučić Branko. “Enciklopedija hrvatske umjetnosti 1.. Djela 57. 6-7.. kulturno-historijski vidovi. (* Tandarić Josip. 1984.. 132-147. Hercigonja Eduard. Zagreb 1982. 37-55. 191. Tandarić Josip. Razred za likovne umjetnosti 8.. Frane Pero. (KUN VI/162). Sarajevo 1984. Rev..

Knjižnica Baština. vjerske i druge refleksije). 19-23. Visoko 1983. Kulinova povelja. 10. “Ignacije Gavran. HM II/7-8. 198. Biblioteka Kulturno naslje e. 203. 206. Putevi i putokazi (Niz članaka o našoj prošlosti)”.. Biblioteka Kulturno naslje e. Sarajevo 1998. Svjetlo riječi V/47. 5-27.46 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 192. Fučić Branko – Kapetanić Niko. Ploča velikog suca Gradješe (Gradiše). (Priredio Ignacije Gavran).. Svjetlo riječi I/4-5. 117-123. Naš najstariji ljetopis (Ljetopis popa Dukljanina).. Svjetlo riječi. (Najznačajniji arheološki spomenik s područja Zenice). Kulinova povelja. HM II/7-8. Visoko 1983. Sarajevo 1981. Veselin Masleša. Svjetlo riječi X/106.. 201.. Gavran Ignacije. Stećak I/4. 197. Knjižnica Baština. 194. Ploča velikog suca Gradješe (Gradiše). Povelja bana Kulina Dubrovčanima iz 1189. Gavran Ignacije. 18. Sarajevo 1979. A Glagolitic Inscription in Konavle. 205.. Zagreb-Dubrovnik 1999. 110-116. Čudan napadaj. 12-13. Gavran Ignacije. Gavran Ignacije. Gavran Dragan.. Gavran Dragan. Putevi i putokazi (Niz članaka o našoj prošlosti)”. godine. Svjetlo riječi. Sarajevo 1992. Gavran Ignacije. 12-13. . Uvod. 10-11. 7-11. Sarajevo 1990.. Sarajevo 1998. 196. Putevi i putokazi (Niz članaka o našoj prošlosti)”. “Ignacije Gavran. Gavran Ignacije. 527. stoljeća. Sarajevo 1994. Kršćanin – Janičar o Bosni XV. stoljeća. 215-217. (Jezične.. 200. (Najznačajniji arheološki spomenik s područja Zenice). 202. Gavez Eduard. Ahdnama. Kršćanin – janičar o Bosni XV.. Gavran Ignacije. Gavran Dragan. "Fra Nikola Lašvanin. 10-11. Gavran Ignacije.. 199. 222-226. “Fra Bono Benić. Knjiga 1. Ljetopis sutješkog samostana”. 193. 204. Dubrovnik Annals 3. Knjiga 1. Knjiga 1. Sarajevo 1988. Sarajevo 1988. Uvod. Gavran Ignacije. 218-221. Svjetlo riječi. Gavran Ignacije.. Svjetlo riječi I/7.-2000. Naša dragocjenost u Carigradu (Misal vojvode Hrvoja). Veselin Masleša. Ljetopis" (Priredio Gavran Ignacije). Svjetlo riječi IX/93. Zenica 1998. Odakle današnji grb BiH?. Sarajevo 1987. “Ignacije Gavran. Sarajevo 1988.... Knjižnica Baština. 195. Krijesnica V/12.

Sarajevo 1997. 249-252. historiografija. Tom I. Orbina).. Goldstein Ivo. Böhlau Verlag-Köln-Wien 1983. Glavaš Tihomir. 210. Svjetlo riječi X/109-113. Posebna izdanja 90. ANU BiH. Odjeljenje društvenih nauka 23..Izvori. 62-97. Opšti leksikografski dio. Svjetlo riječi. 213. 45-59. Sfragistika (162). (Niz članaka o našoj prošlosti)”. Historiografski kriteriji Prokopija iz Cezareje. Sarajevo 1998. Posebna izdanja 90. Putevi i putokazi II. Gavran Ignacije. (Niz članaka o našoj prošlosti)”. 209. Sarajevo 1989. 253-258. “Ignacije Gavran. ANU BiH.. "Osamsto godina Povelje bana Kulina". Putevi i putokazi III (Niz članaka o našoj prošlosti)”. Knjižnica Baština. 211. 212. Sarajevo 1988.. Sarajevo 1989. Gavran Ignacije. Druga ostava bosanskog novca iz Ribića kod Konjica. 14-15.. Sto pedeset godina publikovanja i proučavanja povelje bana Kulina. Zagreb 1985. 215. Epigrafija (Kasni srednji vijek) (74). Gavran Ignacije. VII + XXVII. ZM. Odjeljenje društvenih nauka 23. Knjiga 6. Livno 1995. Gošić Nevenka. Gavran Ignacije. 25-101. 217. GZM (A) 44. Svjetlo riječi. Dalekosežno djelo (Kraljevstvo Slavena M. Knjižnica Baština. Svjetlo riječi XV/172. 208.. Kritičko izdanje Povelje bana Kulina. . Putevi i putokazi II. 167190.. Svjetlo riječi. Göllner Carl. Goldstein Ivo. AL BiH. Livno 1995. Gavran Ignacije. Schriften zur Landeskunde Sieben-bürgens. Hronologija (Kasni srednji vijek) (91).. “Ignacije Gavran. 214. 219.. HZ 38. Glavaš Tihomir. Knjižnica Baština. 233-266. Historiografija o Prokopiju iz Cezareje. Naša dragocjenost iz Carigrada (Misal vojvode Hrvoja). Sarajevo 1992. Beograd 1985. 276-282. 12-13. Sarajevo 1989. Knjiga 7.. Heraldika (89). 7-22. “Ignacije Gavran.. Einführung. "Osamsto godina Povelje bana Kulina". pomoćne historijske nauke 47 207. Glavaš Tihomir. Knjiga 6. Paleografija (Srednji vijek) (135). Gošić Nevenka. “Chronica unnd Beschreibung der Türckey (Mit einer Einführung von Carl Göllner). Numizmatičke vijesti 44.. 74. 218. Dalekosežno djelo (Kraljevstvo Slavena Mavra Orbinija). Band 6”. 216. Zagreb 1991. Bosansko obilježje (Uz državni grb Bosne i Hercegovine). ZRVI 24-25. Druga ostava bosanskog novca iz Ribića kod Konjica. Naš najstariji ljetopis..

Vjesnik 51. 287-298. Ladić Zoran. do 28. Grafenauer Bogo.. junija 1991). Zagreb 1996. 227. 224.. Razvoj. Vjesnik 57. smjerovi..10.. traganja.. CCP XXII/42.. postignuća. Radovi 31 (1998). 377.. Gross Mirjana. 61-84. 463-474. Struktura in tehnika zgodovinske vede (uvod v študij zgodovine). Zagreb 1994. Novi Liber-Zavod za hrvatsku povijest FF Sveučilišta u Zagrebu. XIV + 556 + 24. Gulin Ante. Pregled hrvatske diplomatike s bibliografijom. Gross Mirjana. 1996.. Zentralantiquariat der Deutschen Demokratischen Republik. Ljubljana 1980. Südostforschungen 38. Ljubljana 1992. Bosnae.. Raguzii.. 9. 656-666. Zbornik 17.. 215-236. Hrvatska revija XLIV/176-177. 471. 11-60. POF 28-29 (1978-1979). HZ 36. Zagreb 17. Zagreb 1980. Nakladni zavod MH.) 226..) 230... 18. Čoralić Lovorka. Starine JAZU 58. Filozofska fakulteta Univerze. Historijska znanost. Zagreb 1976. Zagreb 1990.48 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Korijeni. Zagreb 1999. 220.10. Das Regnum Sclavorum als historische Quelle und als teritoriales Substrat. Zagreb 1998.) 225. (* Ladić Zoran. Posebna izdanja 3. Knjižnica Znamen. Hadžijahić Muhamed. 193-220. Grubišić Vinko. 1990. Institut za hrvatsku povijest-Liber. Günday Dündar. (* Strčić Petar. Hrvatski grb (Grbovi hrvatskih zemalja). Miklošičev zbornik (Mednarodni simpozij v Ljubljani od 26. 221.. Golden Marketing. Reprint der Originalausgabe 1877. Sveučulište u Zagrebu. München 1979. Dubrovnik 1985. . Leipzig 1983.. Misteriozno djelo ‘Methodios’ i različita mišljenja o njemu. 160-164. München 1983. Sarajevo 1980. Agičić Damir. 229. (* Kessler Wolfgang. Stammtafeln (Mit Unhang: Calendarium medii aevi). Grdina Igor. Dubrovnik XXVIII/4. Hrvatska crkvena srednjovjekovna sfragistika. Zagreb 1983. 232. 437-440. Zagreb 23. Başbakanlik Arşivi Genel MüdrlüĹü – Arhiv Predsjedništva vlade. Miklošičeva Monumenta serbica spectantia historiam Serbiae. Švab Mladen. 228.. 231. 126. Gulin Ante... 460. Kako su nastali najstariji naši ljetopisi.-2000. Zagreb 1996. 539-552. Obdobja 13. Švab Mladen. 244-246. Kolo VI/1. Grote H. Zagreb 1997. ČSP XXVIII/3. Biblioteka Povijesna istraživanja. Knjiga 2. Südostforschungen 42. Biblioteka Historiae.. 483. Hadžijahić Muhamed. Grakalić Marijan.. Suvremena historiografija.) 223. Zagreb 1999. Zagreb 1998. oblik. 457-462. (* Švab Mladen.. 373.

2. JLZ. 7-10. SANU. 14 + 800. 245. Hanžeković Marijan. Zagreb 1984..) 242. 645. Hercigonja Eduard. Bosančica.Izvori.. 88-92.. Beograd 1983. Novi Sad 1979. Horvat An ela. O hrvatskom grbu i zastavi. Mitić Ilija. Balkanološki institut. (* Čoralić Lovorka. “Hrvatski biografski leksikon I (A-Bi)”. XV + 766 (* Čoralić Lovorka.. (Sabrala i uredila Verena Han)”. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. SANU.. pomoćne historijske nauke 49 233. Posebna izdanja 11. EJ 4.) 236. Dubrovnik 1983. 178-182.. 2. 454-457. 435-438. Zagreb 1993. Dva epitafa u Iloku. 307-316 + 2 strane sa 4 slike.. historiografija. EJ 2. 239. 238. . Hamm Josip – Redakcija EJ. 2... 235. 240. XV + 784. EJ 3. “Arhivska gra a o staklu i staklarstvu u Dubrovniku (XIV-XVI vek). “Hrvatski biografski leksikon III (Č. Posebna izdanja 9. Tuzla 2000. Hercigonja Eduard – Vukomanović Slavko. JLZ. JLZ. Kršni zavičaj 23. izdanje. Herkov Zlatko. Ćirilica. Zagreb 1999.. 333-342.. Beograd 1981. 188-190. Zbornik MS za likovne umetnosti 15.. Povijesni prilozi 18.. JLZ. 295-297.)”. (* Kožar Azem. Anali 21. Dinar.. 145-147.. “Historiografija o Bosni i Hercegovini 1980. 234. Leksikografski zavod Miroslav Krleža.. izdanje.. EJ 3. Zagreb 1989.. Arhivska praksa 3. Zbornik Muzeja 2627. 45-473. Predgovor.) 247. Beograd 1982-1983. Zagreb 1996. 391398. Prilozi 29. “Hrvatski biografski leksikon IV (E-Gm)”.. Zagreb 1998. izdanje.. Zagreb 1983. 237. Han Verena. 246. Balkanološki institut. Sveske Društva 14. “Hrvatski biografski leksikon II (Bj-C)”. “Hrvatski opći leksikon (A-Ž)”. EJ 3. 1754. Zagreb 1984. 286. XVI + 779. Han Verena. 2.-1998”.. izdanje. Zagreb 1982. Sarajevo 2000. izdanje. CCP XVII/32. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Humac 1990. Glagoljica. Beograd 1979. 241. Heres Tomislav. Tri veka dubrovačkog staklarstva (XIV-XVI vek). JLZ. JLZ. JLZ Miroslav Krleža. 2. Zagreb 1993. 244. 137-138. Zagreb 1984. Zagreb 1986. 243. Stanić Radomir.. Mjere (Dubrovačka Republika). (* urić J. Institut za istoriju. 1119.

. Branko Fučić. Emilijan Cevc. Svjetlost. 1992. Uvod u ikonologiju. Imamović Enver. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.. 151-155. Ivančević Radovan. Jalimam Salih.. 255. 251. (Uredio An elko Badurina. Arhivska praksa 2. GADAR BiH XVIII-XIX.. Zagreb 1979. Sarajevo 10. 13-82. Bošnjaci – Muslimani kao historičari (do 1878. Kurtović Esad. Beograd 1983. Kotor 1977. 42-43. Mitar Dragutinac. (KUN) 2.. Beograd 1979... Kabes II/14. Filološki fakultet. Tuzla 1997. 95). Pod znamenjem predaka (Kako su nastali grb i zastava BiH). Starobosanski novac. Serdarević Mensur. (* Nilević Boris. Sarajevo 1978-1979. JF 39. Dragutin Nežić i Doris Baričević)”.. 343-344. 256. 21-24. “Istorijski arhiv Kotor – Vodič kroz arhivsku gra u sa sumarnim inventarima muzejskih i crkvenih fondova i zbirki.50 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Oslobo enje 55/17905.. Historijski arhiv. 1 izdanje. Izvori za istoriju srednjovjekovne bosanske države. Istraživači bosanskog srednjovjekovlja. Marijan Grgić.04.) . JovanovićStipčević Biljana. Preporod 23(4)... Sarajevo 05. (13 izdanje. 249. Zenica 15.. Kabes III/19. Pravopis srpskohrvatskih ćirilskih povelja i pisama XII i XIII veka.08. Kabes IV/30. 125-127. Jalimam Salih. SNL-KS-Institut za povijest umjetnosti. 243-257.. Isaković Fahrudin. Istorijski arhiv Kotor. 21-24. Kadrić Omer. 1998. Jakić-Cestarić Vesna. 248. 253. 8. 257.. GR IZ BiH LX/1-2. Mostar 1997. 11. za VI razred osnovne škole. Radovan Ivančević.. (Redaktor Miloš Milošević)”. Sindik Dušan. 401-404.) 252.11. Autori: An elko Badurina. 248. (* Tadić Katica. Oslobo enje 54/17669. Kakav je bio grb srednjovjekovne bosanske države. Svjetlost. 95. 1997. Sarajevo 17. 250. Institut južnoslovenskih jezika. Mostar 1996. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva.. IČ 25-26.08.. Zadar 1983-1984. Divan I/7. 258. LX/11-12. Sarajevo 1990. GR IZ BiH. Ivić Pavle – Jerković Vera. 1992. godine). Jalimam Salih. RPZ 10. “Leksikon ikonografije. 144. (* Gabrić-Bagarić Darija. Oslobo enje 49/15863. Sarajevo 1978... Mostar 1998. (KUN) 7. O bosanskom grbu.-2000. Sarajevo 1998.) 254. Sarajevo 1982.. 3. Novi Sad 1981. 482. Tuzla 1999.. Jalimam Salih. 1236-1240. Travnik 1993. Imamović Enver. Obiteljska pripadnost zadarskog kroničara Paulusa de Paulo. 267-285. Imamović Enver. Sarajevo 1998. Književni jezik XI/3. 113-134. Radovi 23. Kurtović Esad. Istorijska – Povijesna čitanka.

Hrvatska glagoljica. 100-107. JLZ Miroslav Krleža. Arhivska praksa 2. Długosz Jan (Johannes Longinus). 272.. 267. Pomoćne istorijske nauke”.. Jurić Šime. Josifović Stefan. 901m). 259-274. Band 6”. "Osamsto godina Povelje bana Kulina". Paleografske odlike povelje Kulina bana. izdanje. Jovanović Miroslav. prema primjerku iz Bayerische Staatsbibliothek München (signatura: 40 Inc. 264. 105-121.Izvori.. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 2. 266. s. Zagreb 1984. Predgovor. MS. 5. 923. VKBI. Sarajevo 1998. 265.. Ayn Tractat von den Türck (Memmingen. Priština 1997. Jörg Nürnberg von. Dubrovačka arhivska gra a o srednjovjekovnoj Bosni.. Nikola Modruški. “Marko Atlagić – Božidar Šekularac. 1482). Jörg Nürnberg von. Hrvatska uzdanica. Jović Miomir.. “Zbornik radova sa Znanstvenog skupa u povodu 500. Sarajevo 1989. Jalimam Salih. Odjeljenje društvenih nauka 23. 268. Jalimam Salih.. Numizmatičar 12. Zapadnoevropski heretici i bosanski bogomili”. Biblioteka Posebna izdanja 24. Crvena Hrvatska (Popis znanstvenih povijesnih rasprava). Posebna izdanja 90. Drugo dopunjeno izdanje”. Herceg-Novi 1984. 260. Jerković Vera. Jović Miomir.. EJ 3. 167-169. Sarajevo 1998.. Böhlau Verlag-KölnWien 1983. “Salih Jalimam. 271. (Faksimil izdanja iz Bayerische Statsbibliothek. historiografija. 261.. Zagreb 1998. Radojica. Zagreb 1987. FTSFranjevački samostan Fojnica. Agencija “Feliks”. Dalibor. (Priredio Jozo Džambo). Jovićević R. 377-378.. München). oko 1482-83. Boka 15-16.. (* Marjanović Mirko. 263. Geschicht von der Turckey (Faksimil izdanja) Memmingen: Albrecht Hume. 465. ANU BiH. “Jugoslovenski književni leksikon. obljetnice smrti Fra An ela Zvizdovića”. Jolić F. JLZ. a. Schriften zur Landeskunde Sieben-bürgens. 269. Tuzla 1999. Novac učesnika Kosovske bitke sa srpske strane. Priština 1985. pomoćne historijske nauke 51 259. 2. Marulić XIV/4.. Prilozi. Latinski jezik za istoričare.. Fojnica-Sarajevo 2000. Japundžić Marko. Abrecht Kunne. 51-58. 270. Novi Sad 1984. HM II/9. 107-120. . 487. Beograd 1989. “Chronica unnd Beschreibung der Türckey (Mit einer Einführung von Carl Göllner). (K-Ren)”. 475-476 + 1 stranica faksimila.) 262. 43-50 + 5 stranica ilustracija. Zagreb 1981. Povelja kralja Tvrtka I Dubrovačkoj Republici.

136. Ahd-nama magna charta libertatis (1463-1993). Karano-Tvrtković Pavle. Bašić Stanko.. Kudelić Zlatko.52 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.. Biblioteka Theoria. (Glavni urednik hrvatskog izdanja dr. 153-161. stoljeća.) 281. 280. 19. 408-409. Zagreb 1997. Kolo VI/1. 12. Novi natpisi na stećcima. 1994. Jurić-Kappel J. Sarajevo 1989. Slobodna Dalmacija. Sarajevo 2000. Kajmaković Radmila – Buturović enana. I kolo.. Karamatić Marko. Südostforschungen 58. Kolo IX/2. (* Bošković J. (* Damjanović Stjepan. Na ishodištu. Tešanj 1991. MH. Beograd 1997. “Suvremena katolička enciklopedija (Priredili Michael Glazier i Monika K.) 279. 259-260. (Forum) 2-3. diplome. 592. Wiener slavistisches Jahrbuch. 273. Wien 1983. Beograd 1840. vojvoda i vlastelina.) .. dalmatinski i dubrovački kraleva.. Zagreb 1994. Naša škola XLVI/13. (* Macan Trpimir. Katičić Radoslav..) 283. Samobor 1993. Ivan. Mala knjižnica 7. Kajmaković Zdravko. Falsifikat o podrijetlu konavoskih rodova. Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku. Laus. 643-644. serbski. 581-587. (Obradio Amir Brka)”. 1999. Marulić XXX/3.. Narodna biblioteka Hamid Dizdar. Knowledge. 275. Macan Trpimir. Hellwig).. Split 22. 760. Sarajevo 1999. Band 30. povele i snošenija bosanski. Jurković Mario. Osnovni pravci etnoloških istraživanja u Bosni i Hercegovini. Nikola Modruški. ČSP XXIX/2.. despota. Bilten FTS XX/2. Kapetanić Niko – Vekarić nenad. Posebna izdanja. Književnost u hrvatskim zemljama od 7. godine na jezicima jugoslavenskih naroda. Perić Ivo. Zagreb 1997. knezova. 6. Milodraška ahdnama. 123-125. MH. 274. Mato Zovkić)”.. (A-Nove)”.. Kurtović Esad.. 641643. Zagreb 1999. 282. do 12. Dubrovnik 1997. Hrvatsko slovo. (Forum) 1. Zagreb 1997. Zagreb 05.. Katičić Radoslav. Marulić XXX/3.. Zagreb 1998.. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”.-2000. 136. Kekez Josip. Rubić Nela. Auberger Leopold. 1999. (* Mihaljčić Rade. 277..02. Sarajevo 1984. Split 1998. HM III/11-12. 276.. hercegovački. 441-442. “Katalog knjiga štampanih do 1910.01. 635. 69-73.. “Enciklopedija hrvatske umjetnosti 1. 278. ZM. Psalter des Hval-Codex – zur paläographischen und grammatikalischen Charakteristik. 531-547.. banova.. 335. Slobodna Dalmacija. MH. Srbski spomenici ili stare risovule.11. Jurić Šime. NS 16-17.. 61-63. Književnost i naobrazba ranoga hrvatskog srednjovjekovlja. Prilozi povijesti stanovništva Dubrovnika i okolice 6. Zagreb 1995. "Bosna i Hercegovina u tokovima istorijskih i kulturnih kretanja u jugoistočnoj Evropi". careva. Zagreb 1997. Litterarum studia.. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. München 1999.

Südostforschungen 58. JLZ. Diskusija. Klaić Nada. EJ 2.Izvori. Arhivi strani (Talijanski /Italijanski/ arhivi).. (Pripremio i preveo Josip Lučić)”. Codex diplomaticus Regni Croatiae. XV + 1456. Odbor za istorijske nauke. Rječnik stranih riječi: tu ice i posu enice (Priredio Željko Klaić). 1990). SKZ. Konstantin Bagrjanorodnij.. Klaić Nada. EJ 1. Klaić Nada. 286. Klaić Nada. Split 1979. 288. EJ 3. Dubrovnik 1990. Zagreb 1982. Knežević Sr an. Zagreb 1980. 1984. 290. Cutheis (A Cutheis). izdanje. Konstantinović Zoran. Knežević or e – Perić Zoran – Smiljević Bogdan. Naučne komunikacije 6. (* Voje Ignacij. Moskva 1982. 2. Nakladni zavod MH. 287. 1987. 297. 1988. Istraživanja iz oblasti istorije. 30-35.. Katičić Radoslav. 239-244. izdanje.. .) 285. izdanje.. Split 1985. Razvitie etničeskogo samosoznanija slavjanskih narodov v epohu rannego srednevekovja.. 289-290.. 191-195. 171.) 295. 2. 291. Konstantin Filozof.. Beograd 1985. Ob upravlenii imperiej. Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Žitije despota Stefana (Prire ivač: G. Wien 1999. Raskovnik 5556. Puškar Jerg iz Nirnberga o Bosni i Srbiji. izdanje. Dubrovnik 1989. München 1999. “Knjiga odredaba dubrovačke carinarnice 1277. Zagreb 1984. Klaić Nada. i 31 poglavlju u djelu De Administrando imperio Konstantina VII Porfirogeneta. 679-680. JLZ. 581-587. Stipetić Vladimir. Dalmatiae et Slavoniae. JLZ. 30. 289. 156. SP III/15. pomoćne historijske nauke 53 284.. Način na koji je nastajalo djelo Historia Salonitana Maior. historiografija. Klaić Bratoljub. Najnoviji radovi o 29. Jovanović). Povest o slovima. Klen Danilo. Beograd 1989. Hrestomatija odabranih izvornih tekstova iz istorije za I i II razred srednjeg usmerenog obrazovanja. Knjiga 11. Beograd 1989. Sarajevo 1986. Literatur – und Geistesgeschichte des kroatischen Frühmittelalters. 293. IG 1-2. 1983. Zagreb 1980. 1989.. 292. Beograd 1987. 240. "Naučno-stručni kolokvij o izvedbenom projektu Društvenog cilja XIII/2". 294. (isto izdanje izašlo je 1981. 41-48. Anali 28. 5.. 31-60. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. 171-198. Ljubljana 1989.. 1986. 1985.. Historijski arhiv Dubrovnik. “Stara srpska književnost u 24 knjige”. 136-138. VAHD 3233. Bibliografija radova iz oblasti istorijske metodologije. 296. 2. (* Auberger Leopold.. ANU BiH. ZČ 44/1.

Sarajevo 1981. Kovačević-Kojić Desanka. Beograd 1983. Knjiga prva.. 306. Trgovačke knjige braće Kabužić (Caboga) 1426-1433.. Arhivist XXIX/1-2. 303. 161-167. Sarajevo 1986. Kožar Azem.. Kovačević Matko. 307. 109-111. Kovačević-Kojić Desanka. NS 14-15. Beograd 1989. Kovačić Slavko. (* Kristić Slobodan. Hadžiabdić Hadžija. Odjeljenje društvenih nauka 12. 301.54 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. “Franjevci na raskršću kultura i civilizacija (Blago franjevačkih samostana Bosne i Hercegovine“. Beograd 1999.) 302. 300... Spomenik 137. 1-31. "Naučno-stručni kolokvij o izvedbenom projektu Društvenog cilja XIII/2". Sarajevo 1995. Arhivsko-istorijska istraživanja Gornjeg Podrinja. Srednji vijek.. SANU. 41-48.. "Savjetovanje o istoriografiji Bosne i Hercegovine (1945-1982)". (Izložbeni katalog). (archive material. Odeljenje istorijskih nauka 11. 98.. . Zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog naslje a Bosne i Hercegovine. SANU.. Zagreb 1989. Kovačević-Kojić Desanka. Konstantinović Zoran. 47. Tuzla 1995. 220. ANU BiH. Sarajevo 1983. 304. 298. 69-73. Gradina II/14. godine. Tuzla 1995. Istraživanja iz oblasti istorije. GADAR BiH 33 (1994-1995). “Desanka Kovačević-Kojić. Posebna izdanja 65.. Odeljenje istorijskih nauka 11. Biblioteka Raskovnik.. Kovačević-Kojić Desanka. Knjiga 7. Regionalni historijski arhiv-FF Tuzla.. Kovačević Matko O povelji bosanskog bana Mateja Ninoslava iz 1247. 173-174. Arhivistika u teoriji i praksi. Diskusija. 299. Kovačević Matko. Kovačević-Kojić Desanka. Odbor za istorijske nauke. 142-145. Spomenik 137. “Blago franjevačkih samostana Bosne i Hercegovine”. ANU BiH. Kovačević Božidar. Trgovačke knjige braće Kabužić (Caboga) 1426-1433”. Dubrovački arhiv kao izvor za istoriju srednjovjekovne Bosne. 309. Tajni vatikanski arhiv i ostali papinski arhivi. Pomoćne historijske znanosti. MGC. Sarajevo 2000. 310. Arhivska gra a.-2000. “Jugoidiotizmi”. HM IV/15-16. 171-172. 308. 305. Kabužići i njihove trgovačke knjige.) 311. Kožar Azem. Kovačević-Kojić Desanka. Arhivska gra a. Naučne komunikacije 6. Zagreb 1979. Sarajevo 1988. Tešanj 1995. 11-28.. "Kosovo u pamćenju i sećanju". 366. 22.. Vesnik 720. Puškar Jerg iz Nirnberga o Bosni i Srbiji. 109-125.. CCP VII/11. Zagreb 1983. 31-36. Beograd 1999.

Pop Nikolajević ukrao povelju i prodao je Rusima (Povratak otetog). Kučuk-Sorguč Indira. Zagreb 1988. Vera Jerković. 2. Transkripcija i komentar (The Codex of Hval Krstjanin. SANU. AV 21-22. Hvalov zbornik. 39. Novac (Srednji vijek). dio. Kuna Herta. 319. Svjetlost. Bošnjački avaz II/51. 9. Bibliografija Bosne i Hercegovine i svjetski bibliografski izvori.. Sarajevo 12. On This Edition (11-14). 470-471. 324.. Biblioteka Latina et Graeca. On Hval’s Codex (35-39). 318. 372. “Zbornik krstjanina Hvala. Rekonstrukcija pamćenja.. Kuna Herta. Naučna knjiga. O jednom slabo poznatom bosanskom spomeniku. Kurelac Miroslav. Zagreb 1980. Transcription and Commentary)”. Sarajevo 1987... 313. Knjiga VII.. Odjek XXXIX/24. Odjek XL/22-23. 55-65. Sarajevo 1986. 314. AL BiH. 320. “Ivan Lučić. pomoćne historijske nauke 55 312. historiografija. Opšti leksikografski dio. 317. O Hvalovom zborniku (11-14). 2-3. Biserka Grabar. Krasić Stjepan. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Arhivi (11-15). Tom I. 120. Toma arhi akon (684). O ovom izdanju (30-32).07. Odabrani izvori iz državnopravne istorije Jugoslavije. izdanje. Zagreb 1986. (Priredili: Nevenka Gošić. Zagreb 1980. Naučni skupovi 10. Odeljenje jezika i književnosti 2. Krkljuš Ljubomirka – Šarkić Sr an. 201-321. (Priredila i prevela Bruna Kuntić-Makvić). Predgovor prire ivača i prevodioca. Regesti pisama generala dominikanskog reda poslanih u Hrvatsku (1392-1600) II. Zagreb 1993.. ŠK. Kujundžić Enes. 149-160. Sarajevo 1988. Izdavanje bosanskohercegovačkih srednjovekovnih kodeksa. Kuna Herta. . Beograd 1982. 321. O jeziku i pismu Hvalovog zbornika (15-21). Beograd 1981... “Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture”. O Kraljevstvu Dalmacije i Hrvatske”. 316. 323. Kuna Herta.. 1995. 127-128. JLZ. Hvalov zbornik – najreprezentativniji srednjovjekovni rukopis. “Tekstologija srednjovekovnih južnoslovenskih književnosti”. EJ 5.. Herta Kuna i Anica Nazor). Sarajevo 2000. 11-14. Posebna izdanja. Kuntić-Makvić Bruna. “Krležijana 1 (A-LJ)”. On Language and Orthography of Hval’s Codex (40-45). Orbin Mavro (437438).Izvori. 315. Kraljević Gojko. Kuna Herta.. Svjetlost-ANU BiH. VII + 584. Sarajevo 1986. ZM. 322.

. Sarajevo 1977.. Sarajevo 1979. Biblioteka Latina et Graeca. Veselin Masleša.56 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. O Kraljevstvu Dalmacije i Hrvatske. Ljetopis. Zagreb 1995. 49-88. Biblioteka Latina et Graeca. 32-33. Biblioteka Clio Croatica. 154-157. 51-64. Lastrić Filip. 179. 59-69. 335.... Kurelac Miroslav. Zagreb 1986. Zbornik 16. (Priredio Andrija Zirdum. Uz stručnu ekskurziju studenata historije u Dubrovniku. “Ivan Lučić. Godišnjak 11. 752-754. Biblioteka Kulturno naslje e. Rasprave 1. 397-398. . Zadar 1996. Zagreb 1998. O Kraljevstvu Dalmacije i Hrvatske. 331. “Ivan Lučić. 333. 327-330. Pregled LXVIII/5. Zagreb 1978. 429-442. Ivan Lučić Lucius. (Priredila i prevela Bruna Kuntić-Makvić)”. Ćošković Pejo. Historiografska literatura o srednjovjekovnoj Bosni objavljena u zemlji i inostranstvu 1980-1998.. 123-142. Rijeka-Zagreb 1988. Kurtović Esad. Kurelac Miroslav. Marulić XI/4.. Naša škola XLVI/14. 332. Prilozi 29. Kurtović Esad. Marulić XV/6. Biblioteka Kulturno naslje e. IZ 6. Džaja Srećko. Knjiga VII.. 326.. Hrvatski protuturski pisci XV stoljeća. Knjiga VII. Kurelac Miroslav. Zagreb 1986. (* Čoralić Lovorka. 330. Pregled starina Bosanske provincije. Bibliografija (1. 223-225. 373428. Lašvanin Nikola. otac hrvatske historiografije. 327. Journal of Croatien Studies 24-25. M. Nikola Modruški (1427-1480). Biblioteka Latina et Graeca.. Djela Ivana Lučića).. 306. Zelić-Bučan Benedikta. Kustić Živko. Zagreb 1982. Kurelac Miroslav – Goldstein Ivo – Budak Neven – Kuntić-Makvić Bruna.... Sarajevo 2000. 567-570. Sarajevo 1978. Ladić Zoran... “Historiografija o Bosni i Hercegovini 1980. “Ivan Lučić. ŠK. 123127. Sarajevo 2000. The Cronicle of the Priest of Dioclea (Duklja) and the Problem of Red Croatia. 334. (Priredila i prevela Bruna Kuntić-Makvić)”.. CCP II/2.. Poruka kralja Stjepana Tomaševića papi Piju Drugom 1463. Radovi Zavoda 38. Zagreb 1986. (* Džaja Srećko.-2000. Zagreb 1994. Sarajevo 1981. Ladić Zoran.. “Krbavska biskupija u srednjem vijeku”. Komentar. preveli Šimun Šimić i Ignacije Gavran).) 336. (Priredila i prevela Bruna Kuntić-Makvić). CCP XIX/35.-1998”. New York 1984-1985. Zagreb 1998. H. (* Letić Branko. 328. 269-271. Život i djelo Ivana Lučića – Luciusa. 157-164. Kurelac Miroslav. Kurelac Miroslav. Kršni zavičaj 31..) 329.. Kvesić S. O Kraljevstvu Dalmacije i Hrvatske”. 7-54... (Priredio Gavran Ignacije). Knjiga VII. Banja Luka 1985. Humac 1998.. 217.. 77-92. Veselin Masleša. 325. Milodraška Ahdnama. Zagreb 1978.

historiografija. Cutheis (A Cutheis). Zagreb 1979. Historia Królestwa Slowian czyli Latopis Popa Duklanina.. izdanje 1990. 26-37. Moskva 1989. 227-231. Lešić Anto. Šešelj Zlatko. Autori: An elko Badurina. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 2. Knowledge. SKZ.. Knjiga 477. 349.. . 185-186. (A-J)”. 777. JLZ Miroslav Krleža. Beograd 1999. (* Nikolić Milica. Zagreb 1996. MS. izdanje 1985. 756. JLZ Miroslav Krleža. (* Biškup Marijan.. A. Beograd 1979. Mitar Dragutinac. Jezik XXVI/4.... 124-125. IZ 4. 343. (2. (* Gavrilović S.Izvori. Lovrenović Dubravko. Zagreb 1980.. Zbornik MS za istoriju 18.. Konstantin Bagrjanorodnij. JLZ Miroslav Krleža. 124-126. (15 nepaginiranih stranica) + 717.. (10 nepaginiranih stranica) + 720. Beograd 1987. 37-38. Ob upravlenii imperiej. Književni radovi. Vareš Tomo... 167.. 338. Radovan Ivančević. Zagreb 1980. Zagreb 1979. Branko Fučić. 3.) 337. Zagreb 1979. Lazarević Stefan. 244. Latina et graeca 14.) 340. Dukljanin. Bušatlić Ismet. Beograd 1979. MS. Academiae scientiarum et artium Slavorum meridionalium. 688-690. Zagreb 1995). liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva. Živa antika XXIX/1. “Hrvatski biografski leksikon II (Bj-C)”. “Leksikon pisaca Jugoslavije II ( -J)”. Vratović Vladimir. Erasmvs 18. Marulić XIII/2. Vratović Vladimir. Zagreb 1993.. Zagreb 1984. XI + 832. Zagreb 1989.) 344. Zagrabiae 1973-1978.. Vol I-II”. Litavrin Grigorevič Gennadij – Novoseljcev P.) 339. Emilijan Cevc. Despot Stefan Lazarević. 341. Dragutin Nežić i Doris Baričević)”. “Leksikon pisaca Jugoslavije III (K-LJ)”. Bosanski mitovi.. 345. 126-128. “Hrvatski biografski leksikon III (Č. Skopje 1979. Leśny Jan.. Leksikografski zavod Miroslav Krleža.. 346. (Uredio An elko Badurina. 348. CCP IV/5. Novi Sad 1978. SNLKS-Institut za povijest umjetnosti. 621. Zagreb 1987. 347. 755. “Lexicon latinitatis medii aevi Iugoslaviae. (Priredio or e Trifunović). Sarajevo 1985.. (K-Ren)”.. Marijan Grgić. Laušić Ante – Švab Mladen.)”. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 193-194.. Beograd 1980. pomoćne historijske nauke 57 Ćošković Pejo. Warszawa 1988. 342. Islamska misao VII/78-79. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. Kolo 72. Banja Luka 1983. “Leksikon ikonografije. IČ 27. 288-290..

Dubrovnik 1989. 57-89.. Lučić Josip... 472. (Nabava žita). 178-181. JAZU-Zavod za hrvatsku povijest FF u Zagrebu.. JAZU-Zavod za hrvatsku povijest FF u Zagrebu. Ljubljana 1985. 55-56. reprint izdanja iz 1896) (* Slade-Šilović Mirko.) 354. Miscellanea saeculi XIV ex archivio Ragusii (Dubrovnik).. (* Voje Ignacij. 351a. Zagreb 1985. Lucić Ivan.. Edizioni Lint. Pisci XVII i XVIII stoljeća II/1-2.. (prijevod sa latinskog na talijanski. Šešelj Zlatko... Zagreb 1989. 318-321. (IV. (Luigi Cesare Pavissich-Paolo Clemente Miossich). Lučić Josip. (* Raukar Tomislav. (Priredila i prevela Bruna Kuntić-Makvić). 323-329.) 355. Marulić XIII/2. ZČ 43/3. Margetić Lujo. Lučić Josip. Zbornik Zavičajnog muzeja 4. 191. Rijeka 1988. 351. (* Prlender Ivica. Taradžić Branka. Titograd 1985. 356.02. Sarajevo 15. Marulić XXII/5. (Saggio introduttivo di Vitaliano Brunelli). Lovrenović Dubravko. Dubrovnik i naše područje). O Kraljevstvu Dalmacije i Hrvatske. (Preveo Jakov Stipišić.. Dubrovnik 1985. Mihojević Josip.. Najstarija zemljišna knjiga u Hrvatskoj – Dubrovački zemljišnik diobe zemlje u Stonu i Pelješcu iz god. 153-156. suradnik Miroslav Kurelac). Jedan slučajan nalaz srednjevjekovnog novca. Anali 27. Obavijesti HAD XIX/3.. (KUN) 2.. Bilten FTS XXV/1. Zagreb 1980. Zagreb 1987. Knjiga II. Lucio Giovanni. 194. Dubrovnik 1980. 457-459..-2000. Zagreb 1980. Lučić Josip. 45-54. Ljubljana 1989. 352. 398-407. Knjiga III. 350.. AV 28. Travnik 1991. Spisi dubrovačke kancelarije. Zagreb 1985. HZ 40. HZ 38. Povijesna svjedočanstva o Trogiru (I-II). II/2. Lovrinović Nikola.. 356.) 359. Südostforschungen 44.. 358. Taradžić Branka.. 723-1226. 133-138.58 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Lovrenović Dubravko. Zagreb 1986. Mitić Ilija. Radovi 18.. ZČ 39/1-2. 673-674. AV 21-22. Monumenta historica Ragusina... Pledoaje protiv historiografije etnocentrizma. 1336. Istorijski zapisi XXXVIII (58)/3-4.. 216-217. Anali 22-23. (Priredio Josip Lučić). SKK. Marulić XVI/6... Split 1979. 394. Anali 18. München 1985. Monumenta historica Ragusina. Oslobo enje 55/17856. Zagreb 1978-1979. Trieste 1983. Vekarić Nenad.. Knjiga VII. Miscellanea saeculi XIV ex archivio Ragusii (Dubrovnik). Spisi dubrovačke kancelarije. Biblioteka Latina et Graeca. 431. Zagreb 1987.. Lučić Ivan. Kessler Wolfgang. Malović. Mijatović An elko. Pledoaje protiv historiografije etnocentrizma. HZ 31-32. Zagreb 1984. libri sei). (Priredio Josip Lučić).) . 81-83. 357. Lučić Josip. 413-414. Del Regno di Dalmazia e di Croazia libri sei (Storia del Regno di Dalmazia e di Croazia di Giovanni Lucio Traguriense. Sarajevo 1998. Zagreb 1988. Zagreb 1983. 1998. 225-227.ukić Marica. 63-722. ZPFR 9.) 353. 676. Zagreb 1985. 331-332. II/1. (* Voje Ignacij.

367. Dokumenti I-V. Bolonja... L’archivio storico di Dubrovnik (Con repertorio di documenti sulle relazioni della repubblica di Ragusa con le città marchigane). 406. Lume Lucio. Ogranak Dubrovnik.Izvori. Posebna izdanja. JLZ. Ivanović Jozo. Sarajevo 1998. 25-32. 181. Zagreb 1980. 361.. “Josip Lučić – Stijepo Obad. MH.. Monumenta historica Ragusina. Povijesni prijepori. 2. (Priredili: Nevenka Gošić. 579-580.. Bibliotekarstvo 42 (1997). “Zbornik krstjanina Hvala. Zagreb 1995. Madacki Saša. Beograd 1997. Arhivi u Socijalističkoj Republici Bosni i Hercegovini. Knjiga 2. Anali 17. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 261-262. Maksimović Ljubomir. pomoćne historijske nauke 59 360. Makušev Vikentije. Florencija). Madžar Božo. Beograd 1981. 368. Ogranak Dubrovnik. Maksimović Jovanka. Biblioteka prošlost i sadašnjost.) 363. Varšava 1874. historiografija. Lučić Josip.. Transkripcija i komentar (The Codex of Hval Krstjanin. Svjetlost-ANU BiH. Čast I. 366. 365. (Dvojezično). Istoričeskie pamjatniki južnih Slavjan i sosjednih im narodov (Ankona. 22-29. Transcription and Comentary)”. Madžar Božo. MH. Zagreb 1993.)..) . 156-189. ZČ 48/4. The Illumination of Hval’s Codex (46-54). Quaderni della rasegna degli archivi di stato 46. Knowledge. 9-17. Dubrovnik 1994. 369. Beograd 1988. 198.. HAZU-Zavod za hrvatsku povijest FF u Zagrebu... izdanje. Knjiga 1. (* Lučić Josip.. Knjiga 1. Biserka Grabar. Dubrovnik 1992. “Trpimir Macan. "Stara srpska književnost u 24 knjige". Struktura 32. 370. Dubrovnik 1979. Fontes 1. Iluminacija Hvalovog zbornika (22-29). 21-48. Mogućnost lociranja Bosniacae na online dostupnim katalozima (Online Public Access Catalogues) na World Wide Webu: eksperiment). 7-14. (* Mihaljčić Rade. Herta Kuna i Anica Nazor). (Priredio Slavko Mijušković)”. Arhivi (Bosna i Hercegovina). Knjiga 6.. EJ 1. Macan Trpimir. Konavoska prevlaka”. 351-352. Prosveta-SKZ. Ljubljana 1994. Savez arhivskih radnika Jugoslavije. SR Bosna i Hercegovina”. Lučić Josip. Sarajevo 1986. “Ljetopis popa Dukljanina. ZRVI 21. Vera Jerković. Knjiga IV. Beograd 1982. 362.. 23. glave spisa De administrando imperio. Nedostaci i zadaci hrvatske povijesne znanosti.. (Priredio Josip Lučić). (* Voje Ignacij. “Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odjelima u SFRJ. 364. 787-789. Spisi dubrovačke kancelarije. Roma 1977.

JLZ Miroslav Krleža. Margetić Lujo.. Margetić Lujo. Drugo izdanje 1968. Odjek XXXIX/24. Makušev Vikentije. 23-26. Marjanović-Dušanić Smilja. Beograd 1978. Split-Mostar 08. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 2. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Beograd 1978. 534. HZ 47 (1994). 383. Historia Salonitana i Historia Salonitana Maior – neka pitanja. 1 (A-J)”. Pravnopovijesne studije.. Zagreb 2000. Latinsko-hrvatski enciklopedijski rječnik 1-2. Beograd 1997. 3 (R-Š)”. Beograd 1999.) 375. 2 (K-P)”. (A-Nove)”. 371. Marković Mirko. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. (Fototipsko preštampano izdanje 1980. Slobodna BiH II/447. Opšta enciklopedija. 15. Knjiga 14.60 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Kartografija. Margetić Lujo.) 380. 1-2 = 3650. 382. 1-9. 24. . 1-36.-2000. Arenga. VI + 323.. Milano. Hvalov zbornik – Slavan dio velike historije. Knowledge. Opšta enciklopedija. 31. CCP XXIV/46. (* Šanjek Franjo. CCP XXII/41. Prvo izdanje 1959. Mareš Vaclav František. 3. Pouke i datacije tzv.. CCP XXIV/46. Mantova. 411-416. izdanje. “Enciklopedija hrvatske umjetnosti 1. Drugo odeljenje... Zagreb 2000. Opšta enciklopedija.. Hrvatska i Crkva u srednjem vijeku. Prosveta. Ljetopisa popa Dukljanina. 276-277.. Zagreb 2000. Prosveta. Margetić Lujo. Knowledge.. Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci. Rijeka 2000. Sarajevo 1986. 1999.. V + 755. Prvo izdanje 1959. (Fototipsko preštampano izdanje 1980.. “Mala enciklopedija Prosveta.) 377. izdanje. (K-Ren)”. Drugo izdanje 1968. 376.. 378. “Mala enciklopedija Prosveta. 379. VI + 943. Kartografija. Naklada Marka-MH. Zagreb 1995. Istorijski spomenici južnih Slavena i okolnih naroda ( enova. 3. 381.) 373. (* Šarac Damir. (* Mihaljčić Rade. Liber Methodius i pitanje vrela devete glave Ljetopisa popa Dukljanina. izdanje... (Fototipsko preštampano izdanje 1980. Prvo izdanje 1959. Marević Jozo. Zagreb 1995. Zagreb 1987. Beograd 1978.12. Marković Mirko. Zagreb 1998. Prosveta. XIV + 799. “Mala enciklopedija Prosveta. Beograd 1882.. Glasnik Srpskog učenog društva. 3.) 372. 1-30.) 374.. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 3. Torino). Drugo izdanje 1968.

BF V/8.. Književna reč. Povelje (529-532). 386. 33. Historijske pomoćne znanosti (197-198). 394. “Konstantin Mihailović iz Ostrovice. Prilozi. 387.. Janičarove uspomene ili turska hronika... ZČ 37/3. Namentragende Steininschriften in Jugoslawien vom Ende des 7. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Mihaljčić Rade. historiografija. Matić Bernardin. Südostforschungen 43. Sarajevo 1997. Matijević-Sokol Mirjana.. Dokumenti o prošlosti olovskog svetišta. Ljetopisi. ŠK. Mejer S. 396. Beograd 25. Motrišta 4. 143-151.. Wiesbaden 1982.. 385.) 389. Nacrt za jedan portret. Matijević-Sokol Mirjana. 395. Tom I. Mostar 1997. Historijski izvori srednjega vijeka (199). Žitija (192-194). životopisi i kronike (348350). bis zur Mitte des 13. 245. Epoha feodalizma. 255-256. Beograd 1978. Mažuranić Vladimir..02. BF VI/9.). Prinosi za hrvatski pravno-povijestni rječnik I-II. Beograd 1999. Minsk 1987. Prosveta-SKZ... Ljubljana 1983. 277-296. 266-279. Medvidović Lujo. 393. 448-449. Beograd 1986. IG 1-2 (1990-1992).. Dokumenti o prošlosti sutješkog samostana. I-II = 1756 + Dodatci (XVI + 76). Sarajevo 1998. Arhi akon Splićanin (1200.Izvori. Informator. München 1984. Isprave (239-240).. Mihaljčić Rade – Steindorff Ludwig. (Priredio or e Živanović)”..) . Hadžijahić Muhamed.-1268. 247-270. Slavjanskie narodi jugo-vostočnoj i centralnoj Evropi pod osmanskim vladičestvom (Osmanskie zavoevanija na Balkanah v XIV-XV vv). Jahrhunderts. (Redaktor Maren M. Frejdenberg)”. Beograd 1989. Zagreb 1975. 7-13. Izdateljstvo Univerzitetskoe. 388. Lazar Hrebljanović. Mihaljčić Rade. Zov Humačke ploče. No. Knowledge. 117-135. 13. 390. 391. 1986. (* Roksandić Drago. Knjiga 15.. (* Bratož Rajko. 69-70. Rodoslovi (625-627). 164-165. Mihaljčić Rade. Povijesni prilozi 14. Zagreb 1980. 392. Istorijska podloga izreke od Kulina bana. Toma. Mihailović Konstantin. “Rade Mihaljčić. Istorijsko-memoarska dela. Beograd 1992. IG 1-2. Istorija-kult-predanje”. pomoćne historijske nauke 61 384. Letopisi (367-368). Matić Bernardin. (pretisak). BIGZ. “Hrestomatija po istorii južnih i zapadnih slavjan (v treh tomah). Zagreb 1995. “Stara srpska književnost u 24 knjige". “Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture”. M. Mihaljčić Rade. Razlika izme u zapisa i natpisa. Natpisi (436-438).

“Monumenta serbocroatica. 9-104.. 209. 247). izdanje.. Epigrafija (Rani srednji vijek) (74). Ćiril i Metod u Panoniji.. 400. (* Mihaljčić Rade.or ević Nada. “Radmila Pešić – Nada Milošević. EJ 1. JLZ. Bata.) . Rijeka 1985. 2. Beograd 1997. Die Welt der Slawen 25/4. JLZ. “Missale Hervoiae Ducis Spalatensis Croatico-Glagoliticum”..-2000. Michigan 1980.62 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 179-180. IRO Vuk Karadžić. Numizmatička povijest Dubrovnika. 401. 626-627. Miklosich Fran. Mimica Bože. Viennae 1858. Mr enović Dušan – Palavestra Aleksandar – Spasić Dušan. 1981.. (* Dunatov R. Monumenta serbica spectantia historiam Slerbiae. Rodoslovne tablice i grbovi srpskih dinastija i vlastele. Grabar Biserka. 516. 402. IG 1-2. Beograd 1984. (* Mustać Ivan. Dubrovnik 1995. (2. Pomorski zbornik 23. 398. 147-148. 1980. XIV + 550 (Fol.) 399.. Predgovor. Mošin Vladimir. Slovo 32-33 (1982-1983). Miletić Nada.. Graz 1964. Beograd 1991..or ević. AL BiH. Bosnae.) 407. Zagreb 1983. 408. 321-326.. 403. Zagreb 1980. Narodna književnost”. Miličić Ante. 406. Bizantologija (Vizantologija) (Hrvatska). Biblioteka Čovek i reč. Knjiga 1. XXII + 483.. dopunjeno i prošireno izdanje. HAZU-Arhiv HAZUVitagraf-Mladinska knjiga.) 405. Thomas Butler”. Tom I. Rev. Marulić XIII/4. 40. “Ljetopis popa Dukljanina”. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Milošević Miloš. XII + 580. 225-226. (Priredio Slavko Mijušković). Zagreb 1988. Pomeni i zapisi. Zagreb 1973. 198-203. Mitić Ilija. Mijušković Slavko. Codiees selecti 34.. Beograd 1987. (* Rendher Paul. 397. izdanje. 21. Stefan Vukčić Kosača. 2. Knowledge. 241-244.) (* Marjanović-Dušanić Smilja. Slav. Dubrovačka Republika i njen Arhiv – dva značajna fenomena iz evropske povijesti.. Sarajevo 1988. Nova knjiga. (Fototipsko izdanje.) 404. Beograd 1988. Opšti leksikografski dio. Istorijski arhiv u Kotoru. Milošević. 750-751.. ZM. EJ 5.. Zagreb 1980.. Anali 33... A Bilingual Anthology of Serbian and Croatian Texts from the 12th to the 19th Century. Biblioteka Numizmatička knjižnica.. "Stara srpska književnost u 24 knjige". 629-639. Prosveta-SKZ. Ragusii. Rijeka 1994. Ann Arbor. Staroslavenski institut. Hronologija (Rani srednji vijek) (91). 686-687. Beograd 1988.

Zbornik za istoriju jezik i književnost srpskog naroda. SANU. EJ 5. “Hrestomatija po istorii južnih i zapadnih slavjan (v treh tomah). Posebna izdanja 90. Etnologija. Zagreb 1994. Beograd 1978. 51. Muraj Aleksandra. Mršević-Radović Dragana..) . Mustać Ivan. Nazor Anica. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. Historijski arhiv Dubrovnik. 1998.. izdanje. Tom I. stoljeće). 396-397. (* Mlivončić Ivica. Zagreb 1997. 19-23.10.. Mustać Ivan... Knjiga 24. ANU BiH. i VIII. SANU. Mužić Ivan. Zbornik za istoriju jezik i književnost srpskog naroda... (Redaktor Maren M. Dubrovnik Annals 4. Knjiga 23. Istraživanja iz oblasti istorije. 410. Hrvojev misal. Liber viridis. historiografija. Osvrt na povijesni razvoj zaštite arhivske gra e na području Dubrovačke republike i grada Dubrovnika. Odjeljenje društvenih nauka 23. 413. III odeljenje. (* Voje Ignacij. Dubrovnik 1999. Beograd 1984..Izvori. 2. 321-323. XXXII + 645.. Naumov P. Od Kulina bana i dobrijeh dana. Odbor za istorijske nauke. do 1089.. Epoha feodalizma. "Osamsto godina Povelje bana Kulina". 447. 267-328. Sarajevo 1998. 415. AV 37. Grb – porijeklo simbola. JLZ Miroslav Krleža. Split 1998... Evgenij.. 412. MH. “Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odjelima u SFRJ”. Ljubljana 1986. (Forum) 6. Zagreb 1988.. N. Split 1998. Sarajevo 1989. ZČ 40/3. 411. 189190.. 176. Sarajevo 1986. 129-154. Slobodna Dalmacija. Frejdenberg)”. 418. Mešovita porota. Naučne komunikacije 6. 419... III odeljenje.. XXVI + 567. VII. Zagreb-Dubrovnik 2000. Nedeljković Branislav. JLZ. Anali 37. 416. 123-135. (A-J)”. ANU BiH. Miscellanea XVII/6. pomoćne historijske nauke 63 409. 420. N. Serbija i Bosnija. Izdateljstvo Univerzitetskoe. 70-98. Split 27. Minsk 1987.-1089. Lonza Nella. (* Ravančić Gordan.) 414. Zagreb 1984. 349-351. Nedeljković Branislav. 48-49.) 421. 7-180. Lonza Nella. Povijesni prilozi 16. Liber croceus. Hrvatska kronika od 547. Beograd 1984. 345-346. Hrvatska kronika 547.. Mužić Ivan.. Beograd 1997. Svijet III/105. Hrvatska obzorja VI/2. 417. "Naučno-stručni kolokvij o izvedbenom projektu Društvenog cilja XIII/2". Nedeljković Branislav. Dubrovačka dokumenta XIV i XV veka o pograničnoj poroti. Libellus Gothorum (Kraljevstvo Slavena) kao izvor za stariju povijest Hrvata (s posebnim osvrtom na VI..

Nikić Andrija.05.. izdanje 1983. Knjiga 496. 432.. Zadržati ime dinar (Pred izdavanje novih BH novčanica). Nikčević P. Zbornik radova. Beograd 1986. 252. Sarajevo 02.). XLII + . 429. 1981. O Miroslavljevu jevan elju i oko njega. Novaković Stojan. Rijeka 1984. izdanje.. 1980. Zakonski spomenici srpskih država srednjega veka. Novak Viktor. Beograd 1997. NEV XXXV/1-2. Regesta dokumenata Kongregacije ‘De propaganda fide’. kolovoza 1995. SKA. “100 godina Muzeja na Humcu (1884-1984. Nilević Boris. 423. Zbornik Znanstvenog simpozija održanog u Ljubuškom 11.. (* Jovanović Gordana. 1994. 431.. Bosanska vila II/1. izdanje. Humačka ploča. Beograd 1982.) 428. “Stojan Novaković. 149-159. i 12. 159-164. 1987.) 5. Hrvatski institut za povijest. 10-12. 144. Priručnik za istraživanje hrvatske povijesti u Tajnom vatikanskom arhivu od ranog srednjeg vijeka do sredine XVIII.. izdanje. Staroslovenski jezik II (Primeri sa rečnikom).. 434. O srednjovjekovnom bosanskom dinaru – Prilog biografiji bosanskog novca. 435. 12. Beograd 1978..”. ljudi i vrijeme. Novaković Stojan.Zagreb 1996. Kolo 75. Sarajevo 1995. Vojislav. Schedario Garampi. SIZ kulture općine Ljubuški. Zagreb. 962. Ljubuški 1985. izdanje. Zbornik MS za filologiju i lingvistiku XXIV/2. VII + 356. Mostar 1999. 425. Humačka ploča i njezine poruke. Beograd 1987. Ziral-Naša djeca. (Beograd 1978. 144. Novi Sad 1981. Zadarska revija XXXVIII/5-6. Nosić Milan.. 293-434. Neralić Jadranka.. Nilević Boris. SKZ. Humačka ploča. 117-136. Staroslovenski jezik I (Pravopis-Glasovi-Oblici). Mostar . Posebna izdanja. izdanje 1984. 252. 190-195. 422. Heraldički običaji kod Srba u primeni i književnosti.. (Prikupio i uredio Stojan Novaković).64 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Nosić Milan. 424. 3. Beograd 1912. 9. izdanje. 6. “Mostarski dani hrvatskog jezika”. 433. 4. Nikolić Svetozar. 2 svezak. Naučna knjiga. Humačka ploča. 4-5.-2000. Beograd 1997. 209-248.. Naučna knjiga. Nikolić Svetozar. “Ljubuški kraj. izdanje. Knjiga 1. 457-480. 426. Latinska paleografija. 430.. Trebnik.) 427. Sarajevo 1985.)”. stoljeća. Naučna knjiga. Oslobo enje 51/16484.. Zbornik Pedagoškog fakulteta u Rijeci.. 252. izdanje Trebnik.. Istorija i tradicija”. 2000.. Nosić Milan. 3.. 1. Nikić Andrija.... Zadar 1989. (2.

Ćirković. Omerčević Bego. XV + 704. Omerbegović Nermina. Bilten FTS XXV/2. Okuka Miloš – Peco Asim. Orbini Mavro. Oslobo enje 52/17012.. 28.. 204-206. Zagreb 1999. Un Trésor de Mannaies Serbs et Bosniaques trouvé dans la zone des Bouches du Danube (note préliminaire). Sarajevo 19. 2000. 443. XV + 751. 2.10. 69-89. priredio Šanjek Franjo)”. 5 (L-Nigh)”. Obučić Branko. 442. Zagreb 1980. 440. Zagreb 2000. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 445. mit einem Vorwort von S. Oberländer-Târnoveanu Ernest. “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda. “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda ‘Miroslav Krleža’.. München 1986.10. CCP XXIV/45. 444. historiografija. JLZ.) 436. “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda. Arheologija.. Orbini Mauro. Oslobo enje 57/19281. EJ 4. 378-379. Povijest hrvatskih političkih ideja..) 441. Tuzla 1995.. Otto Sagner. Numizmatičar 15. “Il Regno degli Slavi.Izvori. XV + 783. Knowledge. Sarajevo 1998. (* Mihaljčić Rade. “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda. München 1985. JLZ.. 623. Historijski arhiv. Pseudoznanost kao politički program! (Me unarodni forum Bosna: Forum subotom). 7 (Raš-Szy)”. 383384. 12. 438.. Zagreb 1988. 180. Beograd 1992. “Kraljevstvo Slovena (Prevela Husić Snježana..) . pomoćne historijske nauke 65 912. Zagreb 1978.) 448. Zagreb 1982. 447. JLZ. Ćirković und P.. Südostforschungen 45. Pesaro 1601”. Dopunski svezak (A-Ž)”.. “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda. (* Steindorff Ludwig. Golden Marketing-Narodne novine.. Beograd 1997. 153-154. 1995. Filologija (Bosna i Hercegovina). Nachdruck besorgt von S.. Pečat franjevačkog generala Gerarda Odonisa iz godine 1339. Raheder. Zagreb 1979. Zagreb 1986. “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda. JLZ. 8 (Š-Žva)”. 23 + 473. 6 (Nih-Ras)”. XXIII + 792. 437. (* Bikić M. Sarajevo 23. 446. 4 (Iz-Kzy)”. XIX + 752..... Zagreb 1981. XV + 767. 9. JLZ.. JLZ ‘Miroslav Krleža’. JLZ. izdanje. 439.. (* Čoralić Lovorka.

Narodna predanja o bježanju kraljice Katarine iz Bosne. “Pedagoška enciklopedija. Sarajevo 1979. Posebna izdanja 90. Zadar 1991. “Zbornik radova sa Znanstvenog skupa u povodu 500. 213-221.. Republički zavod za unapre ivanje vaspitanja i obrazovanja OOUR Izdavanje udžbenika i udžbeničke literature Titograd. Palavestra Vlajko. NEV XXIX/1.. Zadar 1991. 260-263. Zagreb 1990.66 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 95-108. Ljubljana 1990. “Povijesnoteološki simpozij u povodu 500 obljetnice smrti bosanske kraljice Katarine”. ANU BiH. 535. (* Korenić Bojan. 456. ZČ 44/2. 449. Sclavorum Regnum Grgura Barskog. Zagreb 1991. CCP XIV/25. (* Šanjek Franjo. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Beograd... 73-87. Beograd 1986. OOUR Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Sarajevo. Zadarska revija XL/6.. Odjeljenje društvenih nauka 23.. Zavod za izdavanje udžbenika Novi Sad. 86-94. Sarajevo 27. Sarajevo-Fojnica 2000. Mostar 1982. Zadarska revija XL/6.. Zadarska revija XL/6. FTS-Franjevački samostan Fojnica. Mostar 1981. 87-103.12... stoljeća. OOUR Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Sarajevo. Sarajevo 26. 303-305.. Zadar 1991. 221. 2“. "Osamsto godina Povelje bana Kulina". “Stara srpska književnost u 24 knjige”. Živković Pavo. Zagreb 1991.. CCP XV/27. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Beograd. 459. obljetnice smrti Fra An ela Zvizdovića”. 305-309. 455. IRO Školska knjiga Zagreb. Zadar 1991. 451. 370. 450.. Švelec Franjo.-2000. Oreč Petar. Pavlović Augustin.. 258-259. Zadarska revija XL/6. 9. Prosveta-SKZ. Sarajevo 1979. Republički zavod za unapre ivanje vaspitanja i obrazovanja OOUR Izdavanje udžbenika i udžbeničke literature Titograd. KS. Palavestra Vlajko.. Zadar 1991. 444. 1989. 1989. 453. Zadar 1991. Pavić Milorad. “Pedagoška enciklopedija. Sarajevo 1989. 145-149. 135. 254-257.. Korenić Bojan. 165-167. KS-FTS. Oslobo enje 46/14914. Grdina Igor. Kolumbić Nikica. Oslobo enje 46/14915. Katolici i pravoslavni u našim krajevima prema grčkim vrelima iz 15. Brković Milko.. 458. Pisma i natpisi iz zapadne Hercegovine. Knjiga 19. Narodna predanja o bježanju kraljice Katarine iz Bosne. Brković . 266-268. Palavestra Vlajko.) 452. Zavod za izdavanje udžbenika Novi Sad. Sandalj Hranić Kosača u našim narodnim predanjima. Ahdnama – standardno pravo ili neponovljiv privilegij. IRO Školska knjiga Zagreb.. 1989. 1“. Stari srpski zapisi i natpisi. Peričić Eduard. 12. 454... Oršolić Marko. 1989. Batović Šime. Zadarska revija XL/6. Peričić Eduard.. 264-265. Most X/43-44. Radovi Zavoda 33. Hercegovina 1. 457.12..

“Hrvatski biografski leksikon III (Č. vita e opere. Hristoforović (Hristiforović. Beograd 1979. 554557. ZČ 46/4. KS. Roma 1981. 462. Zagreb 1992. Beograd 1987. Pirivatrić Sr an. Zagreb 1995. Vizantijski izvori za istoriju naroda Jugoslavije. VI + 714. Diversis Filip de. 370. 409. 467. MS. 466.. Monumenta historica 1. Ad codicum fidem nunc primum editi ab Adriano von Heck. “Radmila Pešić – Nada Milošević.Izvori. I commentarii. 54-57. Štih Peter. 158. Kristofanović) Rusko. Istituto storico italiano per il medio evo.. Knowledge. Piccolomini Enea Silvio (Papa Pio II). Studi e testi 312. Metodika nastave istorije. Pešić Radmila. 465. Vijesti 3-4. pomoćne historijske nauke 67 Milko. (* Ćirković Sima. historiografija. Beograd 1984. Petrović 1978. Fontes 1. Piccolomini Enea Silvio (Papa Pio II). 470. 463.) . Beograd 1997. Sclavorum Regnum Grgura Barskog. Konstantin Filozof – Kostenečki.. Pertusi Agostino. Sakupio i priredio Andrija Lukanović”. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. (Reprint izdanja iz 1991). MS. Peričić Eduard.) 460. ed. Zagreb 468. Narodna književnost”. I-II. Monumenta historica episcopalis Zagrabiensis.. Città del Vaticano 1984. Petrović Damnjan. L. (* Barbarić Josip. Bibliotheca Apostolica Vaticana.. Petrović Damnjan. Milano 1984. Svezak V (1395-1420). Totaro.. Zagreb 1993.. PKJIF 46/1-4 (1980). Conteko. Bar 1998. Perović Milutin..) 464. 125-129. Ljubljana 1992. 469. 337-338.. Martino Segono di Novo Brdo vescovo di Dulcigno. Beograd 1984. Studi storici 128-130. que temporibus suis contigerunt. Perić Olga. Dubrovački arhiv kao izvor za etnologiju.. “Leksikon pisaca Jugoslavije III (K-LJ)”. un umanista serbo-dalmata del tardo Quatrocento. 461.. Biblioteka Čovek i reč. 238-241. 285-286.)”. “Pisani spomenici Zagrebačke biskupije. ur ica. Mihailović Konstantin iz Ostrovice. Zagreb 1992. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Pii II Commentarii rerum memorabilium. 471. vol. Croatica Christiana – Fontes 3.or ević.. HZ 44 (1991). 401-402. IRO Vuk Karadžić. Beograd 1995. 33-34. “Leksikon pisaca Jugoslavije II ( -J)”.

Biblioteka Memoria. Popović Rade. 175-190. 476. 141-142. 123-127. (Priredio Mladen Švab. 113-121. Zadar 1994. GDI BiH 38.. Byzance et les Slaves (Mélanges Ivan Dujčev).. 192. R. Prinzing G. Popović Radomir.-2000. E. Spomenici srbski od 1395. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 203.. Biblioteka Fontes. Popović B. Zagreb 1989. 4344. Knowledge. 93.. Orijentalni institut. Aličić)”.1858. Tajna historija. Zagreb 1989.) 473.. Matijević-Sokol Mirjana. Novi Sad 1982. Zur historischen Relevanz der “Memoiren eines Janitscharen oder Türkische Chronik” des Konstantin Mihajlović aus Ostrovica. Beograd (I. 478. bosanskih 475. August Cesarec-AGM. “Poimenični popis sandžaka Vilajeta Hercegovina.68 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.. Prokopije.. napomene i registre priredio Ahmed S. Ann Arbor 1978. (* Živanović or e. Prokopije i njegovo doba “Prokopije. II. IZ 3.. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Povijesna čitanka za šesti razred osnovne škole.. 13.) . 355-356. Društvo srpske slovesnosti I-II.. Povijesna čitanka za drugi razred gimnazije.1862. 30-32. despotima. Sarajevo 1987. Radovi Zavoda 36. Zagreb 1997. bosanskiem i primorskiem. prevod. Sarajevo 1986. Banja Luka 1982. Popović). Posavec Vladimir – Medić T. 482. Ann Arbor Paperbooks. Popović)”. Biblioteka 481.. 479. preveo Nikola Tomašić).. do 1423. 149-165. Obavijesti HAD XXVII/2. Islamska misao VIII/93. Zagreb 1994. 20-21. GDI BiH 38. or e. O upravljanju Carstvom (O temama). (Uvod. 472. (Preveo or e B. Tajna historija. Tom VI. 373-384. Boak). Stvarnost. Sarajevo 1987. Vasić Milan – Kovačević-Kojić Desanka... IČ 33 (1986). to est Pisma pisana od Republike dubrovačke kraljevima. Prokopije. Beograd 1987.. (* Bušatlić Ismet. Beograd 1999. Zagreb 1995. Procopius – Secret History (A. Serija II. Posavec Vladimir – Budak Neven.. X + XI + 659 + 4 strane faksimila. Monumenta Turcica historiam Slavorum Meridionalium illustrantia. Defteri 3. Knowledge.) 477. 474. Paris 1979. vojvodama i knezovima srbskiem. 231-235.. (* Mihaljčić Rade.. Stojaković Momčilo. or e B.) 480.. Beograd 1997. Porfirogenet Konstantin. (* Brković Milko. Zagreb 1997. Stvarnost. Profil-International. (Preveo Memoria. Profil-International. De Administrando Imperio. Pucić Medo. Zbornik MS za književnost i jezik 30/1. Anatema. ur ev Branislav. Diplomatički aspekt strukture povelja i pisama vladara XII-XV vijeka. Sarajevo 1985. XXXVII + 178 + XXXI..

205-206. Knowledge. Biografije (61-62). Radojičić S. Drugo dopunjeno izdanje”. Zagreb 1980. 1980. Novi Sad 1984. 484. historiografija. 139. Traktat o Turcima. 202-205. Re ep Jelka. Letopisi (430). 419. 489. MS. Konstantin filiozof (368-369). Sarajevo 1984. Konstantin iz Ostrovice (Janičar) (369). Arheologija. Radojičić S. Redakcija EJ. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 205. EJ 1. 1233-1236.. EJ 1. 2. 25-26. or e. Redakcija LEJ. Biblioteka Saznanja. 490. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 2. Franjevačka knjižnica u Mostaru. izdanje. Titograd 1986. Zagreb 1980. Beograd 1989. Mostar 1984. pomoćne historijske nauke 69 483. 493... 494. (Priredio Andrija Nikić)”. Zagreb 1987. Re ep Jelka.. izdanje.” MS.. “Jugoslovenski književni leksikon. Zavičajna knjižnica. 38. 49-72.. JLZ. 31-39. Zagreb or e – Sikirić Marija. Beograd 1999. “Regesta franjevačkog arhiva u Mostaru 1446-1862. Autobiografski iskazi. . Konstantin VII Porfirogenet (86). Novi Sad 1984. Pop Dukljanin (Prilog bibliografiji “Kraljevstva Slovena”). “Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture”. Život i svjedočanstva. Redakcija LEJ. 255. 495. "Kosovo u pamćenju i sećanju". 488. 486. Re ep Jelka. JLZ. izdanje. JLZ Miroslav Krleža. Radojičić S. Drugo dopunjeno izdanje.Izvori. Islamska misao IX/105-106. Notari. Miroslavljevo jevan elje (512). IKA Prometej-Institut za jugoslovenske književnosti i opštu književnost FF-Kulturno-prosvetna zajednica Vojvodine.. Novi Sad 1991. Svezak VI. JLZ.. JLZ Miroslav Krleža. Lucić Ivan (212). EJ 1.. (* Bušatlić Ismet. Zagreb 1980. Letopis popa Dukljanina (429-430). “Kraljevstvo Slovena” Popa Dukljanina. Apostoli.. “Jugoslovenski književni leksikon. 496. Grof or e Branković i usmeno predanje. Andreis Pavao (Paolo di Traù). 2. Apokrifi. (A-J)”. Biblioteka Raskovnik. ŠK. 2. Misal (512-513). 487. 485.. Radojević Danilo. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. Zadar 1990.. or e – Grabar Biserka. Puškar Jerg iz Nirnberga. (K-Ren)”. Zadarska revija XXXIX/1. Zagreb 1984. Knjiga 7. Radojević Danilo. 492. Raukar Tomislav. 491. Stvaranje XLI/8-9.

Strčić Petar. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Janus Pannonius (Ivan Česmički). HZ 37. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”.02. 179.. Oslobo enje 39/12080. Zbornik za istoriju. 7. Šajatović Boško. Šajatović Boško. 2. Novci bosanskih vladara. izdanje. Rodić Nikola – Jovanović Gordana. Antunović i dr. 1982.. GDI BiH 31-33. JLZ. 507. 668-684.. Knjiga prva”. Sindik Dušan. Oslobo enje 39/12077. Posebna izdanja. Ren eo Ivan. Dukat (674-675). izdanje. Knowledge. (Priredili A. 298. 218-224. Skok Joža. Beograd 1986. EJ 4. Knjiga 33. Bosna Srebrena XXXVIII/3... Gra a. 34..) 503.. Posebna izdanja 65. (* Kovačević R. Cetinje 1996. 267.) 506.. “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463. Zagreb 1984. 616... Beograd 1987.02. Oslobo enje 39/12079. HM IV/14. Zbornik radova. 502.. 316. SANU. Groš. “Krležijana 1 (A-LJ)”. (* Šehić Nusret.)”. Pánek Jaroslav. 66. Opredjeljenja XV/2. Kadribegović Aziz. Bosanski novci (Priredio Tonči Grbelja)... JLZ. Beograd 1999. Sarajevo 13.. Zagreb 1984. 11..)”. 767-768.. 3. Československý časopis historický 35/2.. “Registar zbirke “Stare srpske povelje i pisma” Ljubomira Stojanovića.. 4.02. Praha 1987. Miroslavljevo jevan elje (kritičko izdanje). . 249-253. 501. Obod. Ren eo Ivan. Rupčić Bonicije. Ren eo Ivan. Istorijski institut. 499. Sarajevo 1984.-2000.. Sarajevo 1982. I odeljenje. 5-20... Humačka ploča.. 476-487. Pisci srednjovjekovnog latiniteta. 293295. “100 godina Muzeja na Humcu (1884-1984. Sarajevo 1983.) 505.) 497. 387-188. Novac (Dubrovačka Republika) (645-646). Glasnik VIS-a u SFRJ XLVIII/4. 504. 344 + 5 stranica faksimila.. izdanje. Filigran. HKD Napredak. 1982. Knjiga 13. SIZ kulture općine Ljubuški. Ren eo Ivan. Sarajevo 1985. 130-132. jezik i književnost srpskog naroda.. Sarajevo 10. 498.. Petrović Radoslav. 1. . Sarajevo 1987. 141-157. ur ev Branislav. 1982. 2. (* Voje Ignacij.. 124. Sindik Dušan. SANU.70 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. "Savjetovanje o istoriografiji Bosne i Hercegovine (1945-1982)". Ljubljana 2000.. Književnost Crne Gore od XII do XIX vijeka. ZČ 54/1. Beograd 1992. Ljubuški 1985. 500. Sarajevo 1998. JF 43. Zagreb 1986. ANU BiH. EJ 3. (KUN). Odjeljenje društvenih nauka 12. Sarajevo 2000. Sarajevo 12. Zagreb 1993.

29. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 2. 333-334. Beograd 1997. (* Silajdžić Haris. Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung 93. Svjetlost. 163-165.. 1986. Istorija srpskog grba i drugi heraldički radovi. Lične.) 509.) 512. 226-230. 687. Solovjev Aleksandar. Dubrovnik 1991. dvolične i trogrbe zastave. Beograd 2000. “Liber Methodius”.. Dubrovnik 1993. (* Atlagić Marko.) 511. Solovjev Aleksandar.) 520. Neimarlija Hilmo. kulturi i umjetnosti.. Povijesna svjedočanstva o Trogiru (I-II). (Preveo Jakov Stipišić. Beograd 1926.. Die Synode auf der Planities Dalmae.. izdanje. Wien-Köln-Graz 1985.. Odabrani spomenici srpskog prava (od XII do kraja XV veka). Dubrovnik 1990. 22. Svijet III/90.. Nakladni zavod MH. Zagreb 1984. Lonza Nella.. Smailagić Nerkez. Diplomatika (Hrvatska). Sarajevo 1990. Svjetlost.. Akča (20): Defter (115-117). Radovi 18.. Öberlegungen zur kyrillomethodianischen Traditionen beim Priester von Dioclea. Leksikon islama (Redaktor Darko Tanasković)”. 516. 7-12. pomoćne historijske nauke 71 508. HAD. 513. Arhiv Srpske akademije nauka i umetnosti. (* Lučić Josip.) 515. 109-110. Zagreb 1985. 23. 510. Stipišić Jakov. 289-290. Knjižnica temeljnih djela o civilizaciji. historiografija..Izvori. Split 1979. Pomoćne povijesne znanosti u teoriji i praksi. 274. 517. Odjek XLIII/15-16. 474475. ŠK. 157-172. Povijest knjige. Stanić Mile.. suradnik Miroslav Kurelac)”. Uvodna riječ prevodioca. Steindorff W... “Ivan Lucić. Steindorff W. izdanje. “Statut grada Dubrovnika 1272. 518. 16-18. 519. Leksikon islama (Redaktor Darko Tanasković). Sarajevo 1990. Smailagić Nerkez. Prometej. Lučić Josip. JLZ. 2.. Anali 29. Beograd 1997. (Preveli Mate Križman i Josip Kolanović)”. Pisci XVII i XVIII stoljeća II/1-2. 279-324. (* Mihaljčić Rade. Knowledge. Dubrovnik 1997. Dubrovnik Annals 1. Knowledge. SKK. Sarajevo 1990.. Stipišić Jakov. “Nerkez Smailagić. 514. Numizmatika (458-459). Sarajevo 1998. Zagreb 1984. Mitteilungen des bulgarischen Forschunginstitutes in Österreich 8/1.. II/1. Dubrovnik 3. Stipčević Aleksandar. (* Lučić Josip. VIG 1-3. Zagreb 1985.. Beograd 2000.. . 129-132.. Stipišić Jakov. Reichsteilung und Kirchenorganisation im Bilde der Chronik der Priesters von Dioclea. EJ 3. Sarajevo 1990. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Odjek XLIII/15-16. 563. Srdanović Mile.

“Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 2. Beograd 1987. 423.. izdanje. (* Ćirković Sima. Knjiga II (Priredila Lucija Cernić). MH-KS. Knjiga I (Priredio Sima Ćirković).. SANU-NBS-MS. Fototipska izdanja 4.72 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Stojanović Ljubomir.. EJ 1. Knjiga IV (Priredila Lucija Cernić). JLZ. 529. Arhivi strani (Madžarski arhivi) (283-284). SANU-NBS-MS. Knjiga III (Priredila Lucija Cernić). Fototipska izdanja 12..-2000. Knowledge. Knjiga V (Priredila Lucija Cernić). SKA. Knowledge. Dinar 14. Stojanović Ljubomir. Beograd 1997. Stare srpske povelje i pisma I-II. 30-31. Stojanović Ljubomir. Fototipska izdanja 11. Posebna izdanja 16. Stari srpski zapisi i natpisi.. Povijest franjevačke provincije Bosne Srebrene. Samobor 1994.) 524. Karamatić Marko. BF III/4. 530. Spomenici na srpskom jeziku. Beograd 1986. Arhivi (Hrvatska) (264-268). SANU-NBS-MS. Zbornik za istoriju i književnost srpskoga naroda. (* Mihaljčić Rade. 525. Beograd 1987. 1719. Knowledge. Stojaković Slobodanka. Stari srpski zapisi i natpisi. 29-30.. Stojanović Ljubomir. 222-224. preveo i uvod napisao Stjepan Sršan). Prvo odeljenje. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Zagreb 1980. Beograd 1984.) 522. SANU-NBS-MS. Stari srpski zapisi i natpisi. Beograd 1982. Stari srpski zapisi i natpisi. (* Jelečević Miro. Stojanović Ljubomir. Samobor 1995. Beograd 1929-1934.) 531. 26-27. Stojanović Ljubomir. 528. Bilten FTS XXI/1. Stojanović Ljubomir. Fototipska izdanja 10.) 523. Stražemanac Ivan. Stari srpski rodoslovi i letopisi. Zajednički novac despota ur a Brankovića i bosanskog kralja Tomaša Ostojića iz kovnice Srebrenica. Stojanović Ljubomir. 521. Stari srpski zapisi i natpisi.. SANU-NBS-MS. Fototipska izdanja 5. Stulli Bernard. Zagreb 1993. Biblioteka Latina et Graeca 26. Stari srpski zapisi i natpisi.. 227 + 31. 520a. Beograd 2000... 526. Knjiga VI (Priredila Lucija Cernić).. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Beograd 1997. 334 + 21. Beograd 1984. Beograd 1997. 527. Stojanović Ljubomir. 94-95. (Priredio. Beograd-Sremski Karlovci 1927. (* Mihaljčić Rade. XIV + 482 + 69. XIV + 480 + 61. Stari srpski zapisi i natpisi... SANU-NBS-MS. . Fototipska izdanja 7.

(Priredio Franjo Šanjek)”. Ziral-Naša djeca.. 535-576. Stulli Bernard. Sarajevo (1991). 543. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”.-1255. Split 1998. 293. 545.. 539. 205-209. 535. 7-54. Zagreb 1999.. 534. 21-121. (Priredio Franjo Šanjek)”. Zagreb 2000. (Glavni urednik hrvatskog izdanja dr. JLZ. Pavao Dalmatinac (1170/75.). Povijesni pogledi Mavra Orbinija. Subotin-Gavrilović Tatjana. Titograd 1987. pomoćne historijske nauke 73 532. Povijest (Jadransko more). Knowledge. Beograd 1999. Znamenit prilog hrvatstvu Bosne i Hercegovine. 973-980. 2.. izdanje. Prilozi XXV/27. Veljačka župa u svjetlu Dabišine povelje (26. Šehić Nusret. Šalić Vilko. 69-85. PCC Me ugorje. Šanjek Franjo. 171. O značaju. Mato Zovkić)”. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. Svjetlost OOUR Izdavačka djelatnost. ljudi i vrijeme. Mostar . 536. 537. Dursun-beg (693). 541. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Šanjek Franjo. Knjiga 15. “Suvremena katolička enciklopedija (Priredili Michael Glazier i Monika K. historiografija. Istorijski institut SR CG. Zagreb 1997. Novine u planiranju naučnoistraživačkog rada u Bosni i Hercegovini u oblasti istoriografije. (* Čekić Smail.. Stulli Bernard. Šanjek Franjo. Golden Marketing – Narodne novine. Laus. Iz prošlosti Crne Gore. Hellwig). “Mavro Orbini. Šesto izdanje. “Ljubuški kraj. Mostovi XX/105. Zagreb 1988. Knjiga 1. Studije i prilozi.Zagreb 1996. 540. 533. Golden Marketing – Narodne novine.”. Arhivistika i arhivska služba. 1087. (Uredio Milenko Brkić). Kraljevstvo Slovena (Prevela Snježana Husić). Šanjek Franjo – Šišak Marinko. Šabanović Hazim. Dukljansko-zetske povelje... Sarajevo 1984. i 12. 71-72. Kraljevstvo Slovena (Prevela Snježana Husić). Šekularac Božidar. 721741.. EJ 1. Starine HAZU 61. Pregled LXXVI/9-10. Šehić Nusret. rezultatima i propustima u petogodišnjem radu (19861991) na istraživanju istorije iz programa Društvenog cilja 13/2. izdanje. Zagreb 1999. 544. Šamić Midhat. JLZ. Gramatik (127-128). kolovoza 1995. 538. Studenci 1995.Izvori.. Zagreb 1980. Sarajevo 1986.. Kako nastaje naučno djelo (Uvo enje u metodologiju i tehniku naučnoistraživačkog rada – opšti pristup). EJ 5. Orbinijevi izvori (bilješke).. 2.): Rasprava izme u rimokatolika i bosanskog patarena. travnja 1395. . Dijak (152). “Mavro Orbini. Zbornik Znanstvenog simpozija održanog u Ljubuškom 11. 542. Ašik-paša Zade (Derviš Ahmed) (315-316).

München 1989.”. Škegro Ante..) 547. Steindorff Ludwig. (Srednjovjekovni natpisi i zapisi u Crnoj Gori kraj VIII – početak XVI vijeka).. Šundrica Zdravko.) 546. Šimundić Mate. Tragovi prošlosti Crne Gore. JLZ. izdanje. Bizantologija (Vizantologija) (Hrvatska. 621-626. EJ 1. 2... 552. (* Gestrin Ferdo. JLZ. IZ 3... 550.). EJ 1. Ljubljana 1980. Titograd 01.12. Beograd 1979. Spremić Momčilo. Šišić Ferdo. Pismo Marka Šunjića (upućeno ANU BiH). Arhivski zapisi I/1. 209-212. 387.. Šuica Marko. Odjek XXXII/3. Istorijski institut Crne Gore PodgoricaDržavni arhiv Crne Gore Cetinje-Štamparija ‘Obod’ Cetinje. 201-212. ČSP XXXII/2. 136-137... 3. Prosvjetni rad XXXI/19. Dašić Miomir. 556. Sarajevo 1998. Skopje 1981. Putopisi (565-566). Kako je nastala i kako je sačuvana bogata arhivska gra a Dubrovačkog arhiva. Biblija (Staroslavenski prijevodi Biblije).. kolovoza 1995. ljudi i vrijeme.. Beograd 1999. 554. 332333. HKD Napredak.. Zagreb 1980. “Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture”. 303-313. 27. “Ljubuški kraj.. Mostar . Zagreb 1980. Südostforschungen 48. 1981. Svedoci (651-652). 3. 751-752. 553. izdanje. Knowledge. i 12. Šekularac Božidar. Štefanić Vjekoslav – Bratulić Josip. Ziral-Naša djeca. Banja Luka 1982. Ćošković Pejo. Jezik darovnice bosanskoga kralja Stjepana Dabiše izdane 1395. Šunjić Marko.. 264-267. IG 1-2. Pljevlja 1988. 8. GADAR BiH 20-21. Sarajevo 1980.. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”.) . Cetinje 1994. 383. 162-163. 367-377. 1-38. OOUR Zavod za izdavanje udžbenika. Historiografija u službi eliminacije Hrvata u Bosni i Hercegovini (1989-1999. Odjek XXXIII/12. Knjiga 1.. “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463. Sarajevo 1979. Jalimam Salih... Sarajevo 1980. Arhivist XXIX/1-2.. Cetinje 1994. 235-236. Zagreb 1980. 23-36. Šidak Jaroslav. Istorija XVII/2. Izvori bosanske povijesti. Zbornik Znanstvenog simpozija održanog u Ljubuškom 11. Šunjić Marko. (* Stanišić Slavko. 87-102. 549.. izdanje. Zagreb 2000. 97-99. IGKRO Svjetlost..-2000.74 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Dašić Miomir. ŠK. Lovrenović Dubravko.. 548. ZČ 34/1-2. 551. Sarajevo 1981. 2. 555. Knjiga prva”.Zagreb 1996. Historiografija. Hrestomatija izvora za opštu istoriju srednjeg vijeka.. Beograd 1981. Šidak Jaroslav. noviji razvoj).

Beograd 1983. 558.Izvori. Bloomsbury Books.. 560. (* Grothausen Klaus Detlev.. Thwrocz Johannes. Helikon Kiado. "Naučno-stručni kolokvij o izvedbenom projektu Društvenog cilja XIII/2". .. 94.. Odbor za istorijske nauke. Tartaglia Broglio Gaspare. 65-71. Sarajevo 1986. Nadgrobni natpisi iz Podrinja. 504. Život i djela cara Konstantina VII Porfirogeneta. Nolit. Loyn)”. 47. London 1986. 135-138. pomoćne historijske nauke 75 557. (Priredio Mladen Švab).. 568. Geschichte Osteuropas XXVI/1. Thomas. Šunjić Marko. Chronica Hungarorum. 5-26. August Cesarec. Sarajevo 1989. 360-361.”. Cronaca Malatestina del secolo XV (dalla Cronaca Universale).) 567. 561. A Concise encyclopaedie (General editor: Henry R. "Johannes de Thwrocz. 148-149. Naučne komunikacije VI.. Autori čija djela služe kao izvori za istoriju prelaznog perioda i ranog srednjeg vijeka. GDI BiH 35. An Encyclopedia of Armory (Arthur Charles Fox-Davies)”. Kalendar hrišćanski. Luciani. 566. Takovski Jovan. Stuttgart 1978. GDI BiH 39. 565. Sarajevo 1989. Šunjić Marko. “Enciklopedija živih religija”. Zagreb 1994. 564. 570. IČ 29-30 (1982-1983). 47-61 + 6 slika. “The Historiograpxy of Yugoslavia 1965-1975. apud Erhardun Ratdolt. Biblioteka Odrednice. Beograd 1990. 522. Budapest 1986. Skopje 1979. Sarajevo 1984. historiografija. 562. “The Art of Heraldry. 117-133. 352. Thomas and Hudson. 29-30. O upravljanju carstvom”. 563. a cura di A. “The Middle Ages. Venetiis 1488". Kliment Ohridski”. Tomović Gordana. Diskusija. Trogirski izvještaji o turskom osvojenju Bosne (1463).. Rimini 1982. Crkvenoslovenska gramatika. GADAR BiH 29. Trogirske vijesti o turskom osvajanju Bosne. Talley J.. 139-157. London 1991. Šunjić Marko. “Konstantin Porfirogenet. Šunjić Marko. ANU BiH. O vojvodi Vladislavu Kosači i njegovoj srebrnini deponovanoj u Zadru.... Beograd 1975. Bogoslovni fakultet “Sv. Istraživanja iz oblasti istorije. Sarajevo 1988. (fototipsko izdanje). Šunjić Marko.. Tomašić Nikola. IA MI BiH '89. G.. 569. 559.

Trifunović or e. Ugrinova-Skalovska Radmila. 578. Knjiga 477.76 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Beograd 1994. Datiranje (138-139). (priredio or e Trifunović)”. Nolit. Dijak (39-40). IČ 39. doba i književni rad Stefana Lazarevića. Falsifikati (767). 388. Pisati (240244). Označavanje vremena (193-197). Bucareşti 1978. Knowledge. 841-842. Gramatik (36-37). 43-44. Knowledge. Univerzitet “Kiril i Metodij”. Zagreb 1988. dvorske (Bosna i Hercegovina). . 573.-2000. Nolit. Natpis (179-191). (Prepisao i uredio Miho Barada. Tošić uro. Slovo 30. Biblioteka Odrednice. Odbor za istorijske nauke. Zagreb 1980. Vuk Karadžić. 2. Rečnik kon gramatika i tekstovite. Pisanije (239). Skopje 1979. Beograd 1990. Pergament (506-507). 575.). 168. ANU BiH. Tošić uro. Azbučnik srpskih srednjovekovnih književnih pojmova. SKZ. “ or e Trifunović.. Beograd 1975. Tošić uro. izdanje. Dvije bosanske povelje iz XV vijeka. Pisar (239-240).) 581. 621. Biblioteka Odrednice. Diskusija.. Beograd 1997. Tošić 1992. Naučne komunikacije 6.. Kancelarije.. Povelja (256). Split 1988.. (* Budak Neven. izdanje. Tekstovi. 559-560. 571. Beograd 574. Život. Revue des études sud-est 17/4. izdanje.. Azbučnik srpskih srednjovekovnih književnih pojmova. Beograd 1979. 129-131. do 1331. “Trogirski spomenici (Zapisci kurije grada Trogira od 1310.. Istraživanja iz oblasti istorije. 580. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Jevan elje (119-122). Kolo 72. Gramatika. Tošić uro. SKK. 19-42. Žitije (47-77). Književni radovi. Staroslavenski jezik. uro. IČ 40-41 (1993-1994). 359. Beograd 1990.. (* Ioan Eugenia.. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”.. Azbučnik srpskih srednjovekovnih književnih pojmova”. Nadredni znaci (175-178). EJ 6. Beseda (28). 5-23. Trifunović or e. Zagreb 1990. 2. Zapis (78-91).) 577. Sarajevo 1986. Trifunović or e.. “Despot Stefan Lazarević. 1. izdanje. Arhiv Istorijskog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti (160-161). Beograd 1999. 397. Svjedočanstva 10. "Naučno-stručni kolokvij o izvedbenom projektu Društvenog cilja XIII/2". Trifunović or e. 2. Miscellanea (Mešovita gra a) (37-38). 576. Arenga (24-26). 579. Urić Nenad. 5-41.. HZ 41. JLZ.) 582. Dvije povelje bosanskog kralja Stjepana Dabiše. (* Kuna Herta. opsežnim registrima i bilješkama popratio Marin Berket) “. 572.

Tri povelje o posjedima hercega Stjepana Vukčića Kosače. Sarajevo 1980.. 41-42. Vego Marko.. Glasnik VIS-a u SFRJ XLVIII/5. Monumenta Turcica historiam Slavorum meridionalium illustrantia 5. “Marko Vego. Iz historije srednjovjekovne Bosne i Hercegovine”. 121-128. “Marko Vego. Svjetlost. .. 123-142. 589. 592. Novi i revidirani ćirilski natpisi iz župe Broćno u Hercegovini.. Ljubljana 1985. Svjetlost. Vego Marko. Srednjovjekovni bihaćki latinski spomenici XVI vijeka. Iz historije srednjovjekovne Bosne i Hercegovine”. Humačka ploča najstariji ćirilski pisani spomenik (X ili XI stoljeće) u Bosni i Hercegovini. 142-276. (* Voje Ignacij. 409-410. Vego Marko. historiografija.. Iz historije srednjovjekovne Bosne i Hercegovine”. Tri povelje o posjedima hercega Stjepana Vukčića Kosače. “Marko Vego. Dumbović Vladimir. “Vakufname iz Bosne i Hercegovine (XV i XVI vijek)”.. Sarajevo 1985. Saopštenja 17. pomoćne historijske nauke 77 583. 129-141. NS 14-15.. 590. 278.. Sarajevo 1981. Iz historije srednjovjekovne Bosne i Hercegovine”. 97-120.. Banja Luka 1981. 452-486. Večerka Radoslav. Vego Marko.. Most V/19-20. Ranosrednjovjekovni natpis iz Stona.. Marulić XIV/6. 591. IZ 2. Serija III. Vakufname 1.. 282-286. Iz historije srednjovjekovne Bosne i Hercegovine. 594. Sarajevo 1985. Svjetlost.) 584.. Iz historije srednjovjekovne Bosne i Hercegovine”. Mostar 1978. Ćirilski natpisi iz Hercegovine. 625-626. Jahić Mustafa. Státní pedagogické nakladatelství.) 585. 277-289. 204-208. 502. (* Ćošković Pejo.) 587. Sarajevo 1980. Novi i revidirani srednjovjekovni natpisi iz Bosne. ZČ 39/4. Ploča sa ćirilskim natpisom i likom Sv. Islamska misao VII/80. “Marko Vego. Zagreb 1985. Sarajevo 1980. 290-312.. 588. “Marko Vego. 563-566. Karčić Fikret. Svjetlost. Sarajevo 1985. “Marko Vego. Vego Marko.. Sarajevo 1980. Slovo 35. Svjetlost. Orijentalni institut. Svjetlost. Svjetlost. Zagreb 1981. Vego Marko. Beograd 1985. Sarajevo 1980. Sarajevo 1980. Sarajevo 1980. (* Damjanović Stjepan.. “Marko Vego.. Vego Marko. Vego Marko. Andrejević Andrej. 298-299. Staroslověnština. Iz historije srednjovjekovne Bosne i Hercegovine”. Praha 1984.. Svjetlost. 593. Vego Marko. Iz historije srednjovjekovne Bosne i Hercegovine”. Sarajevo 1980.Izvori. Vego Marko. Petra iz Stona (Revizija čitanja natpisa). 586. 39-64.

Izvori o Trebinju i okolini u srednjem vijeku. Vizantološki institut. 2. JIČ 1-4.. Svjetlost. Zagreb 1986. Beograd 1986.. Odjeljenje društvenih nauka 12. Kraljević Gojko.. 600. 137-162. Zbornik VI jugoslovenske onomastičke konferencije..78 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 214-217. 2. “Vojni leksikon”. 115-138. . Beograd 1983.. Vuković Jovan.04. Naučni skupovi 37.. Ivan urić. SANU-JAZU. Odjek XXXVI/10. 597. EJ 4. 1129. Sarajevo 1983. Bibliografija izdanja ‘Ljetopisa Popa Dukljanina’ i odabrana bibliografija radova o ‘Ljetopisu’.. I. Martinović Dragana. Knjiga 18. “Savjetovanje o istoriografiji Bosne i Hercegovine (19451982)". 124. “Zbornik o uri Daničiću”. 223224.”. Posebna izdanja 65. (KUN V/99). XXIII + 674. Sre enost gra e u Daničićevu Rječniku iz književnih starina srpskih. Mostar 1981. Zagreb 1986. 220. Kalinin 1982. Split 1998..-2000. VI. (* Ćošković Pejo. Beograd-Zagreb 1981. Postanak srednjovjekovne bosanske države. srednji vijek). 283-291. Vego Marko. (* Mišković Sonja. Sarajevo 1983. “Vizantijski izvori za istoriju naroda Jugoslavije. Beograd 1986. Vončina Josip. Božidar Ferjančić. Grujićevo evan elje (jevan elje)... JLZ. Radić Radivoj. (* Goldstein Ivo. JLZ. 603. Tribunia 2. Banja Luka 1983. 365-369.. Zagreb 1986. Voje Ignacij. Ispisi iz Historijskog arhiva u Dubrovniku o srednjovjekovnoj Hercegovini. 1983. Hercegovina 1. Sima Ćirković. Vujačić Dragomir. (Vojna historija Borislav Ratković). 55. 22. Vego Marko. Vrsalović Nada. 299-301. Iz antroponimije srednjovjekovnih natpisa u Hercegovini.) 601. Sarajevo (1991). SANU.. 596. Vego Marko. Odeljenje jezika i književnosti 7. Prilozi XXV/27. izdanje. izdanje. 128.. MH. 606. “Obšćestvennoe soznanie na Balkanah v srednie veka”. IG 1-2. HZ 39.) 598. Beograd 1987. Hrvatska kronika 547. Velc Ferdinand. Veselinović Rajko. ANU BiH. Diskusija. Oslobo enje 40/12515. Sarajevo 1982. Vojnoizdavački zavod. “Ivan Mužić. 236-240.. 602. Ninoslava Radošević)”.... Bibliografska gra a o Bosni i Hercegovini (1488-1918). Epigrafija (Bosna i Hercegovina.. 604. Sarajevo 1991. 10. 607.. (Ljubomir Maksimović. Vorobeva G. IZ 4. 279-312. Posebna izdanja. 595. Trebinje 1982. 623.-1089.. 142-145. 605. SANU. Rizvanbegović Izet. NUB BiH. EJ 4. Sarajevo 27.) 599. Beograd 1981. Pavel Andreis i ego ‘Istorija goroda Trogira’. 113-130.

historiografija.. Zagreb 1982. 7. perevod i kommentarij A. Pamjatniki srednevekovoj istorii narodov Centralnoj i Vostočnoj Evropi”.Izvori. Marulić XV/6. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. Sarajevo 1987. Radio Sa XIII/45.. 295-298. Sarajevo 21. Oslobo enje 42/13273. (* Čoralić Lovorka. IA MI BiH 23. Zagreb 1984. (Vvedenie. Vukić Mario. Veselin Masleša.. izdanje. genealogija. 555. veksikologija.. Sarajevo 14.) 610. 617. 153-155. ličnost i povijesni rad). Naš svijet XXIV/267. Sarajevo 1977... 8. Sarajevo 04. (* Vlačić Zorica. Svjetlost-ANU BiH. 612. Sarajevo 1988. 1986. 615. CCP IX/15. 1985. (Priredio Andrija Zirdum. 614. 43-64. 613. Zirdum Andrija. Zagreb 1996. Moskva 1978. 522-524. 616..) . Herta Kuna i Anica Nazor)”. Transkripcija i komentar (The Codex of Hval Krstjanin. Golden marketing. . Biblioteka Kulturno naslje e. 519-530. Vera Jerković. Evan elistar kneza Miroslava kao historijski izvor. “Zbornik krstjanina Hvala. (A-J)”.. “Zapiski janičara napisani Konstantinom Mihajlovičem iz Ostrovici. 1986. Zmajić Bartol. 611. Oslobo enje 43/13803.. Oslobo enje 43/13765.11.. Mostar 1995. M. Kiselničeva Maria. Zagreb 1982.. I. Kuna Herta. Sarajevo 1984. Études balkaniques 3. Evan elistar kneza Miroslava kao historijski izvor.. Oslobo enje 43/13787..06. 5. Zirdum Andrija. “Filip Lastrić. EJ 4. 159-160. JLZ. Slovo 38.) 609. Franjevački ljetopisi u Bosni i Hercegovini.. Zmajić Bartol. Pregled starina Bosanske provincije. pomoćne historijske nauke 79 608. Heraldika. (* Živanović or e. Sarajevo 1986. Rogova). 7-44. (Priredili: Nevenka Gošić. Zmajić Bartol. Zagreb 1996.. preveli Šimun Šimić i Ignacije Gavran)”. Uvod (Filip Lastrić – Život. 822-823.. Zbornik MS za književnost i jezik 29/1. 28. Zagreb 1986. 147-152. Transcription and Comentary). Marulić XV/5. Sarajevo 05. Izdateljstvo Nauka. Heraldika. 117-120.. Sofija 1978. sfragistika. Novi Sad 1981. Zelenika An elko. Zagreb 1988. Mašić Jozo..10.. 136. Zirdum Andrija.. 2. 1986. JLZ Miroslav Krleža. Vince-Marinac Jasna.. 117-128. Grb. Zagreb 1985. Biserka Grabar. H. Hercegovina (1) 9. Zelić-Bučan Benedikta. Marulić XXIX/2.. 414-436.. 388-397. Rječnik heraldičkog nazivlja. Gabrić-Bagarić Darija. Franjevački ljetopisi u Bosni i Hercegovini.. JF 43. 7. Nadgrobni spomenik bosanske kraljice Katarine KosačaKotromanić u Rimu.11. Beograd 1987. (KUN VII/274). Zelić-Bučan Benedikta. 618.

7. Prve vijesti o bosanskoj kovnici novca poslije smrti Tvrtka I Kotromanića. Biškup Marijan. ŠK. 33-59. Živanović or e. Anali 22-23. (Uredio Milenko Brkić). 210-212. Živković Pavo.. 451-455. 126-131. Zbornik MS za književnost i jezik XXIV/1. IČ 44 (1997). 627. Česmički Ivan. “Savjetovanje o istoriografiji Bosne i Hercegovine (1945-1982)". IZ 3. Latinsko-hrvatski ili srpski rječnik. 140-145. 94-101. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. 625. 622. Sarajevo 1984. Živković Pavo. Dubrovnik 1985.03.. Zagreb 1989.. Živanović or e.. Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni. Brković Milko. Drugo dopunjeno izdanje”. (* Danti An olo. Novi Sad 1978.. Sarajevo 1983. Banja Luka 1982. Modruški biskup Nikola i propast Bosne.. 9-70. 212-216. GDI BiH 34... 623. Sarajevo 1982.-2000. PCC Me ugorje. 31-39. (* Ćošković Pejo. Novi Sad 1984. Sarajevo 1983. Zbornik MS za književnost i jezik XXVI/1. Zavičajni muzej Travnik. Diskusija. 165-178. Posebna izdanja 65.) 624. (KUN V/89). Jalimam Salih. Oslobo enje 40/12459.. Živanović or e. 621. Beograd 1986. (Uredio Milenko Brkić). Živančević Milorad. “Jugoslovenski književni leksikon. Studenci 1995. 1983. Zagreb 1979. Pariteti dubrovačkog novca u srednjem vijeku. 252. izdanje. Ljubljana 1987. 189-193. 619. O prvim poglavljima Letopisa popa Dukljanina.) 628. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”. Odjeljenje društvenih nauka 12. 271-278. Sarajevo 02. Odjek XXXVI/8. 23. 73-79.. . 89-97. Živković Tibor. Klarić Tihomir. Sarajevo 1983. PCC Me ugorje. Sarajevo 1983.. (Priredio or e Živanović). Janičarove uspomene ili turska hronika”. Konstantin Mihailović iz Ostrovice i njegovo delo. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. 626. Prosveta-SKZ.. Novi Sad 1978. Novi Sad 1976. Žic Nikola. “Konstantin Mihajlović iz Ostrovice. Žepić Milan.. MS. Konstantin Mihailović iz Ostrovice – povodom novih radova. ANU BiH. 629. GDI BiH 28-30 (1977-1979).. 326 620. CCP XIII/24. Knjiga 15. Jalimam Salih. Voje Ignacij. Sarajevo 1983. 528-529. Živković Pavo. 13. 113. ‘Stara srpska književnost u 24 knjige’... (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”. 232-233... 11-34. Beograd 1998. NEV XXXIII/1-2.. Sarajevo 1979. Pregled LXXIII/5.80 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Bibliotekarstvo 30. Živković Pavo. Žic Nikola.. ZČ 41/1. Vijesti Pavla Vitezovića u njegovoj ‘Kronici’ o prošlosti Bosne i Hercegovine. Hadžijahić Muhamed.. Nilević Boris. Zbornik MS za književnost i jezik XXVI/3. Studenci 1995..

Konstantin Filozof (521). . (Pretisak)”. Litra (147-148). “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda. Kodeks (438). Opšta enciklopedija. 636. Janczar Michał Konstantynowicz (38). 180-182... 3 izdanje.. Madijev. HKD sv.Izvori. 633. London 1991. 3 izdanje.. Pop Dukljanin (552). A Concise encyclopaedie (General editor: Henry R. Iz fermana sultana Mehmeda II. Ćirila i Metoda)-Element.. Nezavisni list Muslimana Bosne i Hercegovine u iseljeništvu 1960-1967... Svjetlo riječi I/2.. Zagreb 1980. Madijev Mihail (Madius Michaeles) (448). .. 3 (RŠ)”. Letopis popa Dukljanina (398). Miroslavljevo evan elje (499)... “Mala enciklopedija Prosveta. Constantine VII Porphyrogenitus.. 639. 4 (Iz-Kzy)”. Paleografija (267). Hrvatska glagoljica: biti pismen. Jeronima (sv.. Opšta enciklopedija. bosanskim franjevcima. 641. 1 (A-J)”. (* Čoralić Lovorka. Ljetopis (207). Misal (500).. “The Middle Ages. . Mihanovićev apostol (468). Žubrinić Darko.. CCP XVIII/33.. historiografija. Kalendar (214-217). Beograd 1978.. Zagreb 1851)..... 7 (RašSzy)”. Sudbonosni susret fratra i sultana. 556. Zagreb 1981. . 2 (K-P)”.. Zagreb 1994. “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda.) 631.. Prosveta. 8. Loyn)”.. Opšta enciklopedija. Konstantin VII Porfirogenit. Pismo iz davnina (Stjepan Tomašević. Prokopije iz Cezareje (644). 5 (L-Nigh)”. godine (Ivan Franjo Jukić.. JLZ.... Zagreb 1979. Miha de Barbezanis (222). Staroslavenski jezik (660-661). Kronika (646).. . JLZ... Sarajevo 1989.. 634. “Mala enciklopedija Prosveta. .. Visoko 1983. Konstantin VII Porfirogenet (520-521)... Beograd 1978. 15. kralj bosanski. Novac (Povijesni pregled) (71-73). 3 izdanje. “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda. . Thomas and Hudson. Svjetlo riječi VII/81. Dukljanin pop (554). Janus Pannonius (Ivan Česmički) (41).. Bosanski novac (232). (Fototipsko preštampano izdanje 1980). Grbovi (442).. “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda. Apokrifi (81-82). 635. . “Mala enciklopedija Prosveta. 637. Zagreb 1978.. 29. Orbini Mavro (203).. Długoš Jan (Dlugosz Jan) (522). Prosveta. JLZ. 104. pomoćne historijske nauke 81 630. (Fototipsko preštampano izdanje 1980). . Konstantin Filozof (291). . (Fototipsko preštampano izdanje 1980). 638. Ašik-paša-Zade (131). biti svoj. papi Piju II 1463. JLZ. 632. Zagreb 1994. Vukanovo jevan elje (377).. London 1984. VI + 943. Numizmatika (105). 303. . Zemljopis i poviestnica Bosne. Stamaco (Zürich). Sfragistika (Sigilografija) (391).. 640. Prosveta. 6 (Nih-Ras)”. “Bosanski pogledi. Slavenski jezici (490-491). Beograd 1978.. Halkokondil Laonik. .

. Toponomastika (254-255).. 8 (Š-Žva)”.. Svjetlo riječi XVI/178. Vukanovo jevan elje (601). Tekst Ahdname. “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda. .-2000.. .. .82 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. JLZ. Zagreb 1982.. 643.. Sarajevo 1998. 7. Toma arhi akon (245). 642.

2. POLITIČKA HISTORIJA .

.

Zagreb 1980. Alić Halim. Sarajevo 08. 555-557. 650. Ugarsko-hrvatsko kraljevstvo i Bosna u XIV. Le condizioni per la formazione di uno stereotipo... Devetnaest stoljeća Bosne. Biblioteka Djela. Zrinski (Šubići. 18. Knjiga 100.. 154-155. Godina 40.. Akarslan Mediha.. Alić Džemaludin.) 651.. Dobojske novine I/9. Sarajevo-Frankfurt 1998.. “Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture”.. Frankopani (knezovi Krčki). 286-292. Povijesni prilozi 17. Znak Bosne I/2. . 389-394. 37. 652.05. Knjiga 9ZIRAL. Šimić Angelina. Maslak Nijazija. Südostforschungen 57. "Križarske vojne" XII stoljeća. Bribirski).. Motrišta 5-6. HM II/7-8. Sandžak III/43-44.. 656. 101. 29-30. HZ 42. Knjiga 2.. Giornata di studi Malatestiani a Cesena. “Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture”. Ančić Mladen. 308. ŠK. 645. KDM Preporod Zenica 1995. 1999. Mostar 1998. 654. 13-35. ŠK. Sarajevo 1998. . Stećak V/56. Adamček Josip – Kampuš Ivan – Karaman Igor. 48-49.) 648.. 775-780. Alibašić Avdija. Škegro Ante... Džanko Muhidin. 167-169. Sarajevo 05. Ančić Mladen. 646. 299-303. Dobojske velike bitke. 62. Oslobo enje 55/17937. Alić Adil. stoljeću. Ančić Mladen. Mjesto Muslimana – Bošnjaka Sandžaka i BiH u obrazovnim programima Srbije. Sarajevo 1998. 14. Trajanje Bosne (Lomovi bosanske svijesti). Rimini 1990.. Ančić Mladen. Novi Pazar 1993. 20. 61-75.Politička historija 85 644. Ljiljan VI/276. (* Džaja Srećko. Centro studi Malatestiani.. Biblioteka Stećak. Zagreb 1989. Oslobo enje 45/18868. (KUN) 6. Adamček Josip.. Atti 8.. Bosna i Hercegovina i Turska. 35. 137-150.. PP Dinex. Gradina II/12. (* Smriko Vehid. Uvjeti za stvaranje stereotipa. Zagreb 1998. Tešanj 1995. 223. (* Uzunović Alija. Sarajevo 1991.. Musa Šimun. Birin Ante. Veza Malatesta i Bosne. Znak Bosne I/1. Sarajevo 1998. Zenica 1995. 647.. Škegro Ante... 655. Zavod za povijesne znanosti HAZU u Zadru.. BF VI/10. 649. 227-228. Doboj 1996. Putanja klatna. . 88-94. Stjepan Tvrtko I (o 600-oj obljetnici smrti).. Zadar-Mostar 1997. 1998. Istanbul 1993... Sarajevo 1998. GADAR BiH 35 (1998-1999). Alibašić Avdija. Hrvatski narodni kalendar za prijestupnu 1992.. Brzica Stjepan. Trajanje Bosne. 653..09. Zagreb 1998. 638. Preporod XXVIII/648. I rapporti tra i Malatesti e la Bosnia. Alternatif Universite. Radovi HDZU 3.. 104. Sarajevo 1998. Zenica 1995. Ančić Mladen. 22. München 1998. Grbelja Tonči. ČSP XXX/2. Sarajevo 2000. Bosna – Hersek ve Turkiye. Zagreb 1980. Sarajevo (1995).

Wissenschaftliche Mitteilungen. 668. Antoljak Stjepan.. 10. Radovi Zavoda 41. 664. izdanje. An elić Pavao. (Izabrani radovi). Jesu li Hrvati sudjelovali u kosovskoj bici 1389. 267. 289-308. Dorothee Gorjanska. 19. Sarajevo 1990.. reine de Bosnie. 143-177. Heft A. (1.05. 248-251. godine?. An elić Pavao. Sarajevo 06. Split 1996.. 183-247.. Split 1992. Zadarska smotra XLIV/1-2.. Zagreb 1983. Arslanagić Miralem – Isaković Fahrudin. Zagreb – Zadar 1999. Kurtović Esad. Arnautović Esad.. 658. (Arpadovići) (243-252) (Babonići) (306310). Archäologie. HZ 42. Zbornik Diplomatske akademije Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske IV/2”. Orbis-Laus. 207-211. 286-291. Slobodna Dalmacija. Renesansna diplomacija i rat. Slobodna Dalmacija. Bobovac i Kraljeva Sutjeska (Stolna mjesta bosanskih vladara u XIV i XV vijeku). 1974). Zadar 1999... za I razred srednjeg usmjerenog obrazovanja i vaspitanja. A Survey of Croatian History. “Hrvatski biografski leksikon I (A-Bi)”.. Zadarska smotra XLIII/5-6. Istorija – Povijest. 669. Pedagoška akademija.) 665. Univerzitet “Džemal Bijedić”. Politička struktura srednjovjekovne Bosne. Izdavačko knjižarsko trgovačko preduzeće “Sarajevo”. izdanje.86 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 660. “Hrvatska srednjovjekovna diplomacija. Književni krug. Split 1994. (* Fiamengo Jakša. Zagreb 1989. Split 19. Pregled historije Bosne i Hercegovine od prahistorije do kraja srednjeg vijeka. Antoljak Stjepan. za I razred srednjih stručnih škola. 2. 34.11. 380-382.. Sarajevo 1979. Anžuvinci (206-212).. Biblioteka Izvori. Kampuš Ivan. 659.) 657. Split 07. . Sarajevo 1998. Antoljak Stjepan. JLZ. Biblioteka znanstvenih djela. Zagreb 1993.07. GZM (A) 34 (1979).. 1994. 666. Prilozi 29.. Mostar 1997. 5. (Izabrao i uredio Stijepo Obad)”. Istorija – Povijest. Primjer pada Bosne 1463. 37-55. Band VI. Sarajevo 1980. Godina 46. Orbis-Laus. 667. Pregled hrvatske povijesti. Antoljak Stjepan. 313. 159. HZ 45 (1992). 663. An elić Pavao. Hrvatski narodni godišnjak 1999.. 301-303... Arslanagić Miralem – Isaković Fahrudin. Hrvati u prošlosti. Ančić Mladen. Krunidbena i grobna crkva bosanskih vladara u Milima (Arnautovićima) kod Visokog. Zadar 1995. Antoljak Stjepan. Ančić Mladen. Oslobo enje 35/10746. izdanje. Svjetlost.. Zadar 1994. 661. 1992. (* Mirković Vojko. 948. 247. Obad Stijepo. Oršolić Tado..-2000. 662. 173-181. 1978. Obad Stijepo. Sarajevo 1978. Sarajevo 1999.

izdanje. Hickman..11. 241-247.. 2.. 525-526.. “Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina. Sarajevo 12. EJ 5. JLZ. 215-218.. 2. Prijelaz srpskog kralja Stjepana Dragutina na katoličanstvo i pokušaj obnove crkvenog jedinstva s Rimom. . Cambridge Massachusetts 1980. 674. BF VIII/12. 765-766. 264. izdanje. Iločki Nikola. Princeton University Press. Babić Anto. Speculum 55/4. Babić Anto. Zagreb 1983. izdanje. EJ 5. Zagreb 1984.. Babinger Franz. 171-172. 2. Batalo. Hrvatinići (151-153). Srednjovjekovna bosanska država. 680. Babić Anto – Kovačević-Kojić Desanka. Povijest – Hrvatska povijest. 11. 2.. Zagreb 1988. Pregled povijesti srednje i jugoistočne Europe u srednjem vijeku. Zagreb 1982. 1980. 257-262.) 681. 678. Besarović Vojka. EJ 3. Balta Ivan. 209-213. Babić Anto. 167-174. 216. Jajačka banovina (750). HZ 53. Dabiša Stjepan. Novi Sad 1980. EJ 2. Sarajevo 1980. William C. 354. Atanasovski Veljan. Šipovac Ne o.. Sarajevo 2000. izdanje. izdanje. JLZ. 676. izdanje. Beograd 1979. (* Lindner Paul Rudi.) 683. Zagreb 1980. Borić... Babić Anto. Zbornik MS za istoriju 21. Ed. Narodna knjiga-Istorijski institut. Südostforschunegen 39. 2. Babić Anto – Redakcija EJ za BIH (Vego Marko). Reprint. 319-320. Kratka uputa u prošlost Bosne i Hercegovine (od g. 316-318. 675. EJ 1. Balta Ivan. Osijek 1997. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera. Zagreb 1983. 1978. Mehmed the Conqueror and His Time. 677. HZ 53..Politička historija 87 670.. Pedagoški fakultet. JLZ. izdanja Enciklopedije Jugoslavije”. Separat II.) 682. JLZ. Sarajevo 1997.. 532. Babić Anto. Pad Hercegovine.). (* Budak Neven. Zagreb 2000. München 1980. 679. JLZ. JLZ. Srednjovjekovna bosanska država. (* Džaja Srećko. Zagreb 2000. Bollingen Series 96. Bašagić Safvetbeg. Zagreb 1988. Babić Anto – Redakcija EJ za BIH (Vego Marko). Vrhbosnensia I/2. 2. (* Prlender Ivica. 14631850. (Translated from the German by Ralph Manheim). 673. 672. Babić Petar. Osijek 1999.. Prilozi XVI/17. JLZ.. Oslobo enje 37/11657.. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera. EJ 2.) 671. 79-86. Tradicija i historijsko pravo u odnosima izme u Bosne i Dubrovnika u srednjem vijeku. Dinić-Knežević Dušanka. 82. Sarajevo (1989).

222-229. Znameniti hrvati: Bošnjaci i Hercegovci u Turskoj carevini. Beldiceanu-Steinherr Irène – Bojović J. Jedinstvo i podvojenost srpskih zemalja pre bitke na Kosovu. Zagreb 1991. Blagojević Miloš. Le traité de paix conclu entre Vlatko et Mehmed II. ZFF XV/1. Istorijski institut. 228. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”. 97-114. 687... (* Čoralić Lovorka. studenog 1988. PCC Me ugorje. Vojnoistorijske rekonstrukcije Kosovske bitke. 689. 296-298. Bešlagić Šefik. Oslobo enje 46/14815. Migotti Branka. Ilustrovana hronika). TRZ Vajat-IRO “Beograd”. 695. Zürich 1994. 686. 132+Prilozi (28 slika i 3 karte). Blagojević Miloš. 75-87. Gornji Milanovac 1992.) 689a. Blagojević Miloš. Srbija u doba Nemanjića (Od Kneževine do Carstva: 11681371.09. 1122. 692. Wuppertal 1995.. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. “Biograd i njegova okolica u prošlosti”. 68-70. Zagreb 1991. Berberović Izet. 693. Beograd 1990. Zbornik radova 11. Obavijesti HAD XXIII/2. do 13.. . 9. Balcanica 24. (KUN VIII/407). Histoire des pays de l’est: des origines á notre jour.. Zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog u Biogradu od 11. Blagojević Miloš. Dokazi rane državnosti (Iz doba Kulina bana). Društvo istoričara Južnobačkog i Sremskog okruga. 'Vladanije' kneza Lazara u Primorju.-2000. Knjiga prva. Beograd 1985. Die Balkangeschichte. (Uredio Milenko Brkić). Sarajevo 16. Studenci 1995. Srbija Nemanjića i Hilandar. Reprint. 14631850. 694. 684.88 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Radovi 24. Vekovi Srba. 294. Matica Bošnjaka. 691. Bašagić Safvetbeg. Srpski narod i srpske zemlje u srednjem veku. Bosanska riječ. ZadarBiograd 1990. Blagojević Miloš. Novi Sad 1999. godine. Bašagić Safvetbeg.. Beograd 1989. 1989. 71-92.. Boško. Biogradski zbornik 1. 720. Kratka uputa u prošlost Bosne i Hercegovine (od g.... Blagojević Miloš. Perrin. Hronike srpske.. Zavod za povijesne znanosti FF u Zadru-SIZ kulture Općine Biograd. “Kosovska bitka u istoriografiji”. Biblioteka Nastava istorije.. 685.). Beograd 1993.. 630. Beograd 1994. SANU. Bogdan Henry. ZFF XVIII/1. 690. 688. Paris 1994.

11. Sarajevo 21. (5) Sandžak V/71-72. 11. (4) Sandžak V/70. Sarajevo 22. 16. Oslobo enje 47/15243.) 703.. Oslobo enje 47/15235.. Podgorica 1999. Bojić Mehmedalija. P. Sarajevo 15. ŠVK OS BiH. 1990. SKZ.11. Prva linija IV/21. 16. London 1984. 1990. Boško. “Bosna i Hercegovina od najstarijih vremena do kraja Drugog svjetskog rata”. Feljton: Historija i politika. Oslobo enje 47/15242. Sarajevo 16. 24-25. 1990. Sarajevo 23. Sarajevo 19. (6) Sandžak VII/73-74.) 704. Oslobo enje 47/15237. 536.. Boljević-Vuleković Vojislav... 10. Oživljavanje nemanjićkih tradicija. (10) (Silom u drugu vjeru). Institut za istoriju u Sarajevu.. Sarajevo 20. Bojić Mehmedalija. Oslobo enje 47/15234. Doba borbi za očuvanje i obnovu države (1371-1537)”. 16..11. Oslobo enje 47/15239.. Sarajevo 1995. Sarajevo 1994. “Bosna i Hercegovina ogledalo razuma (Izbor članaka. 7-20. Sarajevo 1995. 18-19. 1990. 12. 705. (8) (Oteto u miraz). Bojović J. 1990.. Prisvajanje istorije srednjovjekovne Bosne. priredio David Atlagić)”. Sarajevo 1996. 14. Bogdanović Dimitrije. 1996. Stamaco (Zürich).Politička historija 89 696.. 337. (3) Sandžak V/6869. Tafro Tarik. (* . Sarajevo 1996. 14-15. “Srednjovjekovna istorija Crne Gore kao polje istraživanja”. 700..11..11. “Istorija srpskog naroda. (2) (Tri pogrešna izvora). Feljton: Istorija i politika: Čija je Bosna? (1-10): (1) (Drina – vječna granica). Oslobo enje 53/17156. 698. Raguse et L’Empire Ottoman (1430-1520). 286. (* Šimić Angelina. (Pretisak)”. 38. Sarajevo 1994.. Oslobo enje 47/15236.11. 699. Oslobo enje 47/15241. Knjiga 3. Ljiljan IV/128.. Bojić Mehmedalija. 701. Paris 1998. “Bosna i Hercegovina i svijet”. Sarajevo 24. (3) (“Iščupana Bosna”). (5) (Dokazivanje po svaku cijenu).. 18-19. Ljiljan VI/207. Novi Pazar 1995. 697. Prva linija IV/20. (9) (Najumniji bosanski vladar). (2) Sandžak IV/66-67. 702..11. 48. Oslobo enje 47/15244. (* Pelesić Muhidin. Sarajevo 14.. odlomaka i ilustracija. Rezimei sa okruglog stola”. 1996... Beograd 1982. 1990. 33. 1990. “Bosanski pogledi. IGC Borba. 111-129. (7) (Da nije “Vražjih” bogumila). Nezavisni list Muslimana Bosne i Hercegovine u iseljeništvu 1960-1967. Sarajevo 1995... 16. 18-19 . 1990. Oslobo enje 47/15240. Beograd 1992. 1997. Prva linija III/19. Delić Rasim.... Institut za istoriju. Zbornik radova sa Okruglog stola Istorijskog instituta. “Bosna i Hercegovina i svijet. Sarajevo 17.11. Sarajevo 17. . 18.. 12. 1990. Druga knjiga. 1990. Čija je Bosna? (1-6): (1) Sandžak IV/65.. 18-19. A.11. (4) (Dva vijeka avarske vladavine). 7-10.. 11. (6) (Teorija iz magle).. 1995. 28..03.11. 1996. 1996. 29. Istorijski institut RCG. 5... Akmadžić Hazim. 23-26.. Sarajevo 1997. Rodoslov Vojislavljevića i porijeklo Nemanjića prema ‘Ljetopisu popa Dukljanina’.

Zenica 1995. Škegro Ante. Nemirno pomorje XV veka”. Zetske vojvode pod despotima. Zagreb 1980. BF V/8. Božić Ivan.. 285-287. 578581. Gračanički glasnik 4. BKC.90 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. BF VIII/13. Večernji list. . . Prva linija VII/63. Baneres. Pregled LXXV/7-8.. Sarajevo.) 708. Press centar Armije RBIH. Zagreb 06... “Bosnia – Herzegovina. 427-434. (* Rašić Nikola. Zbornik Kotorske sekcije 2. (* Kolar Ramo. Unsko-sanske novine I/10. Bulletin d’Information 31. 465-467. Macan Trpimir..01. Beograd 1979. 19. 427-434. Znak Bosne I/1. 428-436. Sarajevo 2000. “Ivan Božić. (KUN) 6. Marulić XIII/2. dopunjeno izdanje”. Sarajevo 2000.08. Sarajevo 1985. (* Fejić Nenad. 105-149. 433. Kotor posle prihvatanja mletačke vlasti. Zloković Maksim. Nametak Fehim. 1995. SKZ. Božić Ivan. Prilozi 29. Dijalog 1-2. Sarajevo 2000. (J. Bihać 1996. EJ 1.. Istanbul 1993. El Muslims. “Bosna i Bošnjaci (Državno-pravni razvitak Bosne i Hercegovine i bošnjačkomuslimanski narod)”. Kulenović Salih. 10.. 2. Sućeska Avdo. Kožar Azem. Maslak Nijazija. Istorijski institut. “Bosna i Hercegovina od najstarijih vremena do kraja Drugog svjetskog rata. 23. Newsletter. 1995.. 470 + 6 karata. Sarajevo 16. 713.. Božić Ivan. 9-32. Povijesni prilozi 18. 12-14.. Zagreb 2000. Obavijesti HAD XXXII/1.08.. 186. Art and Culture (IRCICA). Sarajevo 1995. Sarajevo 1997. SKZ.. 174-192. Uprava za moral Generalštaba.. Beograd 1980. 709. “Bósnia i Hercegovina.) 710.. Sarajevo 1998.. Zagreb 1999... Gračanica 1997. 428-436.. Centre International Escarré per a les Minories Étniques i Nacionalitats IV. 1998.. “Ivan Božić. Südostforschungen 58. Beograd 1979. Kotor 1980.... 937-939.. Zagreb 1980. izdanje. 57-58. SANU. Škegro Ante.. Sarajevo 1995. Božić Ivan. Škegro Ante. Oslobo enje 52/16728. POF 49 (1990). Sarajevo 2000. History. Ivanišević Alojz. Škegro Ante. 193208.) 706. 319-322. Sućeska Avdo. 714. Nemirno pomorje XV veka.-2000. Marti Garcia Ripll)”. 121-125.. Beograd 1979. SKZ. JLZ. Beograd 1979. IČ 27. Sarajevo 1998. Prilozi 29. (* Kurtović Esad. BF VIII/13. 231-238. Dialogue – Internationale issue 1-2. 366-370.. Sarajevo 2000. München 1999.. 417. Škegro Ante. Škegro Ante. 09. 3-14.. culture. 459-464. 2. . "Bosna i Hercegovina od srednjeg veka do novijeg vremena".. Božić Ivan.. Nemirno pomorje XV veka”..) 711.) 707. Alibašić Avdija. Beograd 1995.. 712. Nemirno pomorje XV veka”. heritage”. Balšići.. 95. Vojna biblioteka 16. Oslobo enje 55/18028. “Ivan Božić.. SKZ. Zbornik radova 12. Desearch Centre for Islamic History. 124-129. Barselona 1985. Paštrovići. Sarajevo 1995.

. Zagreb 1999. Kolo IX/3.. “Bitka na Kosovu 1389. Sarajevo 1991. Povijesno-arheološki pregled / A historical and archaeological review. Split 1996. razred osnovne škole).02. 724.. 95. 1-8. HZ 42. Muzej hrvatskih arheoloških spomenika. (Alternativni udžbenik za VI. (Dvojezično) 727. Brković Milko. Beograd 1989. prior vranski. Obavijesti HAD XXVI/3. JLZ. Castellan Georges.. 9.. 52. Burić T. 553-555. Zagreb 1983. Ljubljana 1993.. Od seobe naroda do apsolutizma. u zbivanjima prije. (Forum) 1. 19-20. Muzej hrvatskih arheoloških spomenika. 60-71. Božić Ivan.. Budak Neven. 305-306. JLZ. Uloga bosanskog kralja Tvrtka I... EJ 2. (* Vodopivec Peter. (* Rajčić Tihomir. 723. Budak Neven – Posavec Vladimir. Goldstein Ivo.) . godine”. Prva stoljeća Hrvatske. Zagreb 1994. 7-16... Split 14.. Zagreb 1995. 63-65. Zagreb 1989. Zagreb 1987. Obavijesti HAD XIX/3.. 1 izdanje”. Zagreb 1997. “Bribir u srednjem vijeku.. 1995. Radovi 25. O ulozi Vuka Brankovića. “Šest stoljeća od smrti bosanskog kralja Tvrtka I”. 3 promijenjeno izdanje”.) 719. u vrijeme i nakon Kosovske bitke 1389. 722.) 726. (Dvojezično).. “Bribir u srednjem vijeku. CCP XIII/23. Slobodna Dalmacija. Split 1996. 57-70. 716. “Bribir u srednjem vijeku. Zagreb 1994. Split 1987. Histoire des Balkans XIVe-XXe siècle. (Dvojezično) 720.. izdanje. godine. 328-333. Babonić Stjepan. Hrvatska sveučilišna naklada. Zadar 1986.Politička historija 91 715. Bosanski kraljevski dvor prema Zadru i Hrvojeva uloga u zadarskim doga ajima krajem XIV i početkom XV st. Rapanić Željko. SANUIstorijski muzej Srbije-BIGZ. Brandt Miroslav. Muzej hrvatskih arheoloških spomenika. 248. 532.. 3 promijenjeno izdanje”. 2. Tvrtkov uspon na kraljevsko dostojanstvo. Radovi 28.. 255-270. (* Rapanić Željko.. Zagreb 1982. Zagreb 1989. 721. Budak Neven. Galerija 65. Ivan od Paližne. Božić Ivan – Redakcija EJ. Fayard. “Hrvatski biografski leksikon I (A-Bi)”.) 725. Bodin. ZČ 47/1. Budak Neven. Odjek XLIV/17-18. Brković Milko. 717.. 718. RPZ 12 (1985-1986). Ra anje suvremene Hrvatske i Europe. Paris 1991. 128. Ivana. 150-152. vitez sv. (* Delonga Vedrana.

Prva knjiga. Jozić Anto. Ćirković Sima. Beograd 1981. ‘Kujava kći’. 25..-2000. EJ 4. Ćirković Sima. Č. Nezavisni list Muslimana Bosne i Hercegovine u iseljeništvu 1960-1967. (Pretisak)”. 21. 112. European Historical Dictionaires.. Istorija srednjovekovne bosanske države. (* I.) 734. 732. Čubrilović Vaso. Les Slaves... “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Mostar 1999. Osvit srednjeg vijeka.. Sarajevo 1999. Od najstarijih vremena do Maričke bitke (1371)”. Inc. 141-155.. 180-196. Albin Michel S. 731. Tomić Rudi. (* Wytrzens Günther. (* Veselinović Andrija. SKZ.. SKZ. SKZ. Motrišta 10. London 1984. Ćosić Stjepan. Evernos (Avernez) Mehmed.. razred osnovne škole”. Md. Od najstarijih vremena do Maričke bitke (1371)”.. 360-362. 739. Aux origines des civilisations d’Europe centrale et orientale (VIe-XIIIe siècles). Beograd 1981. Beograd 1981. Paris 1986. Čutura Dinko. & London: The Scorecrow Press. SKZ. “Bosanski pogledi.. R. Od najstarijih vremena do Maričke bitke (1371)”. Knowledge. Svjetlo riječi XV/176. Beograd 1964. 2. “Dinko Čutura – Bruna Kuntić-Makvić – Tihomila Težak-Gregl. 733. Dubrovnik 1999. 9-10. Ćeman Mustafa.92 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Conte Francis. izdanje. 1. 735. Beograd 1997. 27. Zagreb 1996.. 419-420. 737. Zagreb 1996. Povijest za V. Gruba. “Istorija srpskog naroda. Stuttgart 1989.. “Dinko Čutura – Bruna Kuntić-Makvić – Tihomila Težak-Gregl.) 729. Alfa.. “Istorija srpskog naroda. 263-272. 1997. A. Znak Bosne IV/5-6. JLZ. Beograd 1981. 738. izmijenjeno izdanje. 117-129. No. Čutura Dinko. Ćirković Sima. Srbija izme u Vizantijskog carstva i Bugarske. izdanje. 83. Čuvalo Ante. Alfa. Obrazovanje srpske države.. 730. Sarajevo 1997. LVI + 335. Prilozi bibliografiji objavljenih radova o Kulinu banu. Ćirković Sima. 103-107. Stamaco (Zürich).. Ćirković Sima. Osvit srednjeg vijeka. 114-116. .. 728.. Prva knjiga. 156-169. 100-111.. ‘Mali leksikon’. Osamostaljivanje i uspon dukljanske države. Svjetlo riječi XVII/193. Unutrašnje i spoljne krize u vreme Nemanjinih nasljednika. “Istorija srpskog naroda. Povijest za V. Geschichte Osteuropas XXXVII/3. 415..) 736. 3. Prva knjiga. razred osnovne škole”. Historical Dictionary of Bosnia and Herzegovina. Zagreb 1986. “Istorija srpskog naroda. Zenica 1998. Lanhan. Od najstarijih vremena do Maričke bitke (1371)”... Anali 37. Prva knjiga. SKZ.

juni 1389. Doba borbi za očuvanje i obnovu države (1371-1537)”. Odjeljenje društvenih nauka 23. (Dvojezično). Druga knjiga. Odeljenje istorijskih nauka 6. VIG XL/2. Ćirković Sima. (* Peršić Janez. Mileševa i Bosna. 747. “Istorija srpskog naroda. 15. Ljubljana 1981. SANU. Beograd 1982. 151-168. SKZ. Protivrečnosti balkanske politike. Sarajevo 1989. Od najstarijih vremena do Maričke bitke (1371)”. München-Zürich. 743.. 341-356. Godine krize i previranja. 751. Beograd 1981.. Od najstarijih vremena do Maričke bitke (1371)”. (72-79). Posebna izdanja 90. Ćirković Sima. 15 june 1389 (80-90). Ćirković Sima.) 748. 449-461. 741. 742. Prva knjiga.. Doba borbi za očuvanje i obnovu države (1371-1537)”... Zagreb 1986. Bosna i Vizantija. 1982. Pad Bosne i pokušaji otpora turskom osvajanju. Naučni skupovi 38.. EJ 2. Srpske i pomorske zemlje kralja Uroša I. JLZ. “Lexikon des Mittelalters”. 749. Bosna. "Mileševa u istoriji srpskog naroda".Politička historija 93 740. SKZ. Vladavina Stefana Uroša III Dečanskog. Beograd 1982. Ćirković Sima. Druga knjiga. Ćirković Sima. Prva knjiga. 137-143. 752. SKZ. ANU BiH. 750. 279-290. Beograd 1987. Doba borbi za očuvanje i obnovu države (1371-1537)”. godine”.. 36-46. Branković ura . 745. Beograd 1981. The Field of Kosovo. “Istorija srpskog naroda.. 744. Artemis Verlag. 404. Beograd 1982. 230-240. "Osamsto godina Povelje bana Kulina".. O sastavu i snazi Lazarevog tabora na Kosovu. Ćirković Sima. Ćirković Sima. . Ćirković Sima.. Galerija 65. 496-510. Prva knjiga. 390-402. Kosovo polje. “Istorija srpskog naroda. 392. 23-35. SKZ. “Istorija srpskog naroda. Beograd 1989. Beograd 1989. Prva knjiga. “Istorija srpskog naroda. Ćirković Sima. Radovi 19. Druga knjiga. Od najstarijih vremena do Maričke bitke (1371)”. Unutrašnja politika kralja Milutina. 462-475. “Bitka na Kosovu 1389. izdanje. 2. ZČ 35/4. Ćirković Sima. Ćirković Sima. Švab Mladen. SANU-Istorijski muzej Srbije-BIGZ. Ćirković Sima. “Istorija srpskog naroda. 746. Beograd 1981. Zagreb 1982. “Istorija srpskog naroda. Ćirković Sima.. SKZ. SKZ. Unutrašnje borbe početkom XIV veka.. SKZ.. Beograd 1981. Od najstarijih vremena do Maričke bitke (1371)”.

Oslobo enje 46/14734. “Zadužbine Kosova (Spomenici i znamenja srpskog naroda)”. Oslobo enje 46/14733. Milano 1992.-2000. Odjek XLII/12. Sarajevo 03. 8. (5) (Sa štitom ili na njemu). Dragocjena dokumenta (Uz 600-tu godišnjicu Kosovske bitke).. Sarajevo 24. prošlost i sadašnjost”. 8.. Sarajevo 23. 755. Oslobo enje 46/14728. 14.06. Me unarodna politika. Ćirković Sima. 16. 12. 10. 1989. 763. Oslobo enje 46/14726.06.. vjera il’ nevjera). (14) (Ko je slavio na Kosovu?). 1989. 1389. Oslobo enje 46/14740.. (3) (Lazar se priprema za boj).. Percepcija ishoda Kosovske bitke. La Serbie au moyen âge. Beograd 1990.06. . “Kosovska bitka u istoriografiji”. Ćirković Sima.. Sarajevo 20..07. Zodiaque. Oslobo enje 46/14727.06. (10) (Vukova izdaja). 1989. Sarajevo 26..06.06. (11) (Hvalisanje kralja Tvrtka). Prizren-Beograd 1989. Sarajevo 28. (12) (Kosovo – prag Balkana). 1989. 754. Kosovska bitka. Oslobo enje 46/14729.. Sarajevo 02. (15) (Bajazit nudi mir). 13. Beograd 1990. Sarajevo 04. Ćirković Sima. Ćirković Sima. Kosovska bitka kao istorijski problem. 15.. “Šest stoljeća od smrti bosanskog kralja Tvrtka I”.06. Naši dani XXXVI/970 (40). Paris 1992. Oslobo enje 46/14739. (6) (Miloš Obilić.. 1989. Sarajevo 19. 1989. Eparhija raško-prizrenska Prizren-Bogoslovni fakultet Beograd. “Kosovo. 1989. 3-20. Ćirković Sima.. Naš svijet XXV/285-286. Sarajevo 1991. Ćirković Sima. 1989.06. Oslobo enje 46/14735. 12.94 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.. Zbornik radova 11. Sarajevo 1989.07.. O kosovskom boju. Oslobo enje 46/14730. Sarajevo 29. 758. Kolevka Srbije. Oslobo enje 46/14731. Sarajevo 27. 13. Sarajevo 30. Grafiche Milani. 1989. 10.06. Odjek XLIV/17-18.. Srbija uoči bitke na Kosovu. 109-118. Oslobo enje 46/14736. Istorijski institut.. (9) (Ustoličenje žestokog Bajezita).07. Sarajevo 21. Oslobo enje 46/14737. 1989. Prenošenje kraljevstva u Bosnu. Sarajevo 1989. 13.06. 560-562. I Serbi nel medioevo. Ćirković Sima. 13. 760.. Oslobo enje 46/14738. Ćirković Sima. Ćirković Sima. Beograd 1989. 756.. 10. 14.07. 759. 1989. 1989. (13) (Koga je bilo više?). Sarajevo 1989. Feljton: Legende i istine kosovskog boja (1-15): (1) (Sumrak Srbije i Nemanjića)..06. 1989.. 10. 753. Ćirković Sima. 757. 1989. 40-42. 22-23.. SANU. 1989. Ćirković Sima. 19-29.. Sarajevo 01. 761. (8) (Dokaz vjernosti).. 10. Kosovsko-metohijski zbornik 1. (2) (Korijeni nesloge). (7) (U čije će ruke ključ Balkana).. (4) (Strategija osvajača). 762. Sarajevo 22. Oslobo enje 46/14741..

I-II. Ćorović Vladimir. 7-14. Knowledge. “Bosna i Hercegovina ogledalo razuma (Izbor članaka. Bosna i Hercegovina (Fototip izdanja iz 1925).Politička historija 95 764. Ćirković Sima. Ćirković Sima. O kosovskom boju... 1990. (* Kovačević-Kojić Desanka. Beograd 1989. BIGZ. Knowledge. 658.. “Zadužbine Kosova (Spomenici i znamenja srpskog naroda)”. IGC Borba. 768. Beograd 1997. Mihaljčić Rade. 9. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”.). Serbija – srednie veka. Ljubljana 1990. Mihaljčić Rade. Ćirković Sima. (I = 272. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Ćirković Sima. Ćirković Sima. 1389. (* Mihaljčić Rade. Beograd 1940.. Beograd 1997. priredio David Atlagić)”.. SKZ.. Sarajevo 25. Društveni i istoriski spisi 53. 774.. Beograd 1997. Beograd 1992. II = 278). Posebna izdanja SKA 129. Istorija Jugoslavije (reprint izdanja iz 1933).. 15-16. 767... Ćirković Sima. Beograd 1997. Ćirković Sima – Džaja Srećko – Spasojević Boro. ZČ 44/3. Beograd 1994. “Boj na Kosovu . Idea. 9. IČ 42-43 (1995-1996). (* Mihaljčić Rade. Prizren-Beograd 1989. Ćirković Sima – Mihaljčić Rade. 3-5. Istorijsko-memoarska dela. Ugovori (756-758). Beograd 1995..05.. Uhode (762-763). 766. Beograd 1989. Percepcija ishoda Kosovske bitke.. Beograd 1992. 772. Osvajanja i odolevanja: Dušanova politika 1346-1355. Tenesi. Oslobo enje 47/15060. (2.) 773.) 776. 7-8. Beograd 1981. Beograd 1999. 484-485. Ćorović Vladimir. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Ćorović Vladimir. 765. 472-474. Od najstarijih vremena do Maričke bitke (1371)”. Knowledge. Historija Bosne. U svetu modernih nacija zemlja Bosna može biti most koji spaja Srbe i Hrvate. IG 1-2. 557-558. Prva knjiga. 271. Srbi u srednjem veku. (* Voje Ignacij.starija i novija saznanja”. Kosovska bitka u kontekstu srpske i balkanske istorije.. Eparhija raško-prizrenska Prizren-Bogoslovni fakultet Beograd. Knowledge. 423-427. odlomaka i ilustracija. Ćorović Vladimir. 541-556. Kulturni forum: Prošlost se ne može zaboraviti. izdanje 1997). “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”.. 770. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 361-364.. Moskva 1996. 771. Ćorović Vladimir. ZČ 44/3.) 775. Beograd 1989.. . Istorija Srba. Radosavljević Boris. Beograd 1997. Knowledge. Ljubljana 1989. 769. “Istorija srpskog naroda. 8.

224-226.. 109-111. ZČ 43/1. Handbruch Vordeschichte. 335. (* Tošić uro. Ćošković Pejo. I-II. Banja Luka 1989.. Istorijski institut Crne Gore.. stoljeću. Weltkrieg der Religionen. “Hrvatski biografski leksikon IV (E-Gm)”. BIGZ. Deschner Karlheinz – Petrović Milan. Ćošković Pejo. 778. 7-36. 789. 240-241.. IZ 10. Ćošković Pejo. 31-33. Ćošković Pejo. Sarajevo 1996. 779. Zagreb 1989. Westedeutscher Verlag. Istorija Srba. Beograd 1995. 209-211.. Ćošković Pejo.96 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. IZ 5. 270. Knjiga 12. Sarajevo 1989. 417.. Ćošković Pejo. Jalimam Salih. Dubica u bosansko-ugarskim odnosima 1398-1402. Bosansko-ugarski odnosi u širem kontekstu političkih gibanja u X. 783. Banja Luka 1984. Zagreb 1988. Milojević Srbobran.. 345. Beograd 1987. Istorija srpskog naroda (850-1903). Srbija i Venecija u XIII i XIV veku.. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. HZ 41. Lemajić Nenad. godine. 786. Zagreb 1998. Zagreb 1996.. Elizabeta. 109-120. Ćuk Ruža.. SANU. Prlender Ivica.). Banja Luka – Beograd 1999. vijeka do 1918.. IZ 9. Voje Ignacij. XII + 504. 3 + 658 + IX. “Der Jugoslawien-Kreig.. Deschner Karlheinz – Petrović Milan. 199-201. . Studije i monografije 3. Budak Neven.. Wien-Stuttgart 1995. Ćorović Vladimir. 781.. 139-140.) 785. 137-139.) 782.. Banja Luka 1988. 780. Munchen 1999. Dar ewige Kreuzug auf dem Balkan. IG 1-2. Bosanska kraljevina u prijelomnim godinama 1443. 787. 784. 336. 218. IZ 2. Novi Sad-Beograd 1981.. Posebna izdanja 23. Montenegro bis 1918. 777. Biblioteka Izabrana djela Vladimira Ćorovića 1. 11-37. Istorijski institut-Prosveta. Ćorović Vladimir. Banja Luka 1981. Verlauf und Konzguenzen”.. GADAR BIH 29. GDI BiH 38. Beograd 1986. Ljubljana 1989. Banja Luka 1988. Glas srpski Banja Luka – Ars Libri Beograd. Dašić Miomir. Der ewige Kreuzzug auf dem Balkan. Weitbrecht... O dolasku Stjepana Tomaša na vlast i njegovom me unarodnom priznanju. Ogledi iz istorije Crne Gore (Studije o doga ajima od kraja 18... (* Jalimam Salih. Historija Bosne (Reprint izdanje). Institut za istoriju Banja Luka.. Institut za istoriju. 396. Desnica Gojko. Wilhlem Heyne Verlag.-1444.-2000.. Kreig der Religionen. Podgorica 2000. Radovi 22. Wiesbaden 1999. Zbornik MS za istoriju 35. 43-53. Novi Sad 1987.) 788. CCP XX/37. Dašić Miomir. Stražilovo-Jedinstvo. "Bosna i Hercegovina i svijet". 192-195. (* Prcela Frano. Sarajevo 1987.

Zagreb 1986. Šimić Angelina. JLZ.. Sarajevo 1995. Dodig Radoslav.. Beograd 1989. (1997. 792. 2. Republika I/5. Fama. 794. “Winkelmann F.tradicija koju su izdali. HZ 42.Politička historija 97 790. New York 1994. 1995. 800. HZ 42. Oslobo enje 52/16749. Donia Robert J... Vekarić Nenad. Berlin 1978.. – Fine John V. SANU-Istorijski muzej Srbije-BIGZ. 53-57. Monografije 28.. 7.. A. “Bitka na Kosovu 1389. Zur Bedeutung der Einwanderung der Slawen. JLZ. “Zadužbine Kosova (Spomenici i znamenja srpskog naroda)”... 137. Hurst and Company. – Kopstein H. izdanje. Donia Robert J. 10. 401. Gojniković Petar. – Fine John V. Branivojevići. 247. – Rochow J. Jahrhundert. Osmanlije i Balkan u vrijeme prve etape njegova osvajanja. EJ 4. Beograd 1989. Galerija 65. Dušan (693-695). Sarajevo 1995. Sarajevo 28. Dinić Mihailo.. 259-260. Dinić Mihailo. Dubrovnik i Ugarska u XIV i XV veku. 796. 791. Naša . 19-30. 802. Bosna i Hercegovina . 250. O kosovskom boju. Bosnia and Hercegovina: a Tradition Betrayed. SANU-Istorijski muzej Srbije-BIGZ. Ditten H.01. 1995... JLZ. XI + 310 + 1 karta. godine”. Prlender Ivica.. 189-190. 797.) 799. (* Nilević Boris. Galerija 65. Altomanović Nikola. Zagreb 1980. 188-191.. Byzanz im 7. Zagreb 1982. XI + 318). Zagreb 1989.. Dinić Mihailo. Institut za istoriju-VANU. 801. 798. Dinić Mihailo. 558-560. ZČ 41/4. Donia Robert J. Dubrovnik 1988. 795.. (* Ćošković Pejo. Eparhija raško-prizrenska Prizren-Bogoslovni fakultet Beograd. Untersuchungen zur Herausbildung des Feudalismus”. Doklestić Ljubiša. Dinić Mihailo. Despotović-Stipčević An elka. Novi Sad 1986. Dragutin (547-548). 734-736. N. Sarajevo 27. (Prevela Nura Dika Kapić). Bosnia and Hercegovina: a Tradition Betrayed. 42-43... Kolaković Radenka. 2. EJ 1.. 398-399. Banja Luka 1987.. Dinić Mihailo. Dinić-Knežević Dušanka. A. 1389. Anali 26. 58-59.. 2. izdanje. 803. Columbia University Press. Andrija. 793. A. Voje Ignacij. Zagreb 1983. Prizren-Beograd 1989. Zbornik MS za istoriju 39.01.. Zanimljive pojedinosti o Kosovskom boju.. humski knez. 422.. “Bitka na Kosovu 1389. 2. Časlav (191). Zagreb 1989. JLZ. izdanje. – Ditten H. Istorija još nije uspela da razluči istorijsko Kosovo od legendarnog a postoje opravdani razlozi sumnji da će to ikada moći učiniti. Ljubljana 1987. – Fine John V. EJ 3.. IZ 8. Oslobo enje 52/16748. FF. EJ 2.. izdanje. JLZ. Zagreb 1984. S.. 123. “Hrvatski biografski leksikon I (A-Bi)”. London 1994. Dinić Mihailo. godine”. Novi Sad 1989.

) 804. “Šest stoljeća od smrti bosanskog kralja Tvrtka I”. Politička i crkveno-politička pripadnost livanjskog kraja kroz povijest. Bosansko srednjovjekovlje kroz prizmu bosanske krune. Džaja Srećko. 251-257. ognjišta XXVI/234. S njemačkog preveo Ladislav Z. 15. Džaja Srećko. 227-249. “Ibidem – Prilog Odjeka I/3. Arnautović Esad.-2000. Posebna izdanja . Jukić 15. Sarajevo 1991.. 806. Sarajevo 1988. Sarajevo 1985. Fišić. Džaja Srećko. Konfesionalnost i nacionalnost Bosne i Hercegovine (Predemancipacijsko razdoblje 1463.. Zagreb 1986.. Rama u tkivu povijesnih razdoblja. Biblioteka Stećak 4. grba i biskupije. Sarajevo-Fojnica 2000.)”. 805. S njemačkog preveo Ladislav Z. Sarajevo 1989.-1804. Bosansko srednjovjekovlje kroz prizmu bosanske krune. Autorizirao i nadopunio autor. Tomislavgrad 1996. Džaja Srećko.. Mostar 1999. 2 prepravljeno i dopunjeno izdanje. “Srećko Džaja. Rama u tkivu povijesnih razdoblja. Odjek XLII/24. 812. “Selidba Ramljaka”. obljetnice smrti Fra An ela Zvizdovića”. Fišić. Split-Livno 1994. grba i biskupije. Zbornik radova". 2 prepravljeno i dopunjeno izdanje. "Livanjski kraj u povijesti. Džaja Srećko. Konfesionalnost i nacionalnost Bosne i Hercegovine (Predemancipacijsko razdoblje 1463.)”. Sarajevo 1988. Osmansko osvojenje Bosne i rimska kurija. obljetnice odlaska franjevaca i puka iz Rame u Cetinsku krajinu. 807. CCP XVIII/10. 219-228... 810. Dodatak 2. Most XXII/93 (4). Mostar 1996.. Vizantološki institut. 814. 808.. 811. Džaja Srećko.. 813. Srednjovjekovna Bosna: povijesni izvori i interpretacije..-1804. “Srećko Džaja. 14-15. NEV XXXVIII/1-2. Biblioteka “Čovek u vremenu”-SANU. FTSFranjevački samostan Fojnica. 809. urić Ivan. Sumrak Vizantije (Vreme Jovana VIII Paleologa 1392-1448).. godine. 135-142.. Džaja Srećko. Radovi sa povijesno-teološkog simpozija u povodu 300. Ideološki i politološki aspekti propasti bosanskog kraljevstva 1463. 15-21. Biblioteka Stećak 4. Dodatak 1. ZIRAL 105. Autorizirao i nadopunio autor. Tebis. (‘Povelje bana Kulina – me aš bosanske historije i kulture’)”. 7-8. 28-31.. Bosansko srednjovjekovlje kroz prizmu bosanske krune. Ideološki i politološki aspekti propasti bosanskog kraljevstva 1463. Džaja Srećko. Mostar 1999. godine. Narodna knjiga. 206-214. 81-102.98 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Odjek XLIV/17-18. Džaja Srećko. Muzej hrvatskih arheoloških spemenika Split-Općinsko hrvatsko vijeće obrane Livno. ZIRAL 105. Džaja Srećko. grba i biskupije. “Zbornik radova sa Znanstvenog skupa u povodu 500.

Librairie Ekmecic. 20-21.. Beograd 1984. 819. Byzantium on the Balkans. Istorijski institutProsveta. Tvrtko bán és Janos kanonok Cselszövénye. Ekmečić Milorad. Beograd 1988. (* Weiss G. Zagreb 1997. 825. Radovi 18.. (Udžbenik za I. Glasnik NIN-a.. Prva knjiga. Dubrovnik 1989.. 297-314. SANU.. 331.. Hrvatska i svijet od prapovijesti do Francuske revolucije 1789.. Banja Luka 1987. 400... Studien in the Byzantine administration and the Southern Slavs from the VIIth do the XIIth centuries. Fejić Nenad. 187-189. Španci u Dubrovniku u srednjem veku. 816. “Istorija srpskog naroda... urić Slobodan. “Istorija srpskog naroda. Epopeja dolazi iz tragedije (Kao preloman doga aj kosovska bitka 1389. Zagreb 1991. Ferjančić Božidar. Sarajevo 24. (KUN VIII/396). Odbrana Nemanjinog nasle a – Srbija postaje kraljevina. 470-471.Politička historija 99 17. 169-171. A. Ferjančić Božidar. Budapest 1987. 304-307. 179-182. Rajčić Biserka. 820.. Historia Jugoslawii.. 3. Beograd 1981. (* Budak Neven. 1982. Komadanje države Bosne. Prva knjiga. (* Marjanović-Dušanić Smilja.. 7. IG 1-2.) 821. Osvajačka politika kralja Dušana. Dolazak Hrvata i Srba na Balkansko poluostrvo (Osvrt na nova tumačenja).. Kratka popularna povijest.) . 487. Sandžak II/24-25. SKZ. Beograd 1996. urić V. 283-284... Südostforschungen 38. Erdyhelyi M. ZRVI 35. Monografije 25.) (* Goldstein Ivo. Korać Dušan. Beograd 1985. 467. Zagreb 1986. Bosna. 824. Zagreb 1985. Naprijed.) 815. Novi Pazar 1993. Ferjančić Božidar. Beogr-ad 1988. Beograd 1985. 117-154.. Anali 27. Zagreb 1989. Ossolineum 1985. 572. SKZ. Fine John V.. razred strukovnih škola). 72. Wroclav-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Lódz. 818.06. Szazadok a magyar törtenelmi társulat közlöye 6. HZ 39. (Drugo izdanje.. Amsterdam 1976. 231-235. 145-146. München 1979. Paris 1994. 823. Od najstarijih vremena do Maričke bitke (1371)”.. godine. 139-140.. Ferluga Jadran. IG 1-2. IČ 33. 817. Ferjančić Božidar. Ekmečić Fadil. Falczok Waclaw – Wasilewski Tadeusz. Byzant Studies 9. – Peklić I.. 511-523. 508-513. Radovi 24. Hrabak Bogumil.. 335-336. 1989. 231. Kostelac Ana.. Od najstarijih vremena do Maričke bitke (1371)”. postala je mjera naše istorijske veličine). Beograd 1987. Oslobo enje 46/14731.) 822. IZ 8.. Beograd 1981.. Ćošković Pejo.

Zagreb 1978-1979. Ljubljana 1990.. 11. Ferluga Jadran. München 1985. Südostforschungen 44. Dobojske novine III/28. 3-4): (1) (Bosna i Hercegovina – najvažniji geografski. 74/1. Ferluga Jadran. Seibt W. Zagreb 1993. kulturne i političke činjenice. Kabes IV/27-28.02. Wien 1981. historijske. 835. 17-24. Kabes III/26. Fragmenti o Kosovskom boju. Ljubljana 1987. Sansterre J. 79-81.. Ferluga Jadran.. HZ 31-32... Preporod XXVIII/634.. kulturne i političke činjenice (1. (3) (Prva bosanska država).. Filipović Muhamed. 22. historijske. Filipović Muhamed... Byzanz auf dem Balkan im frühen Mittelalter. 171.. Mostar 1998. Azemina. demografske. stoletja.. Doboj 1998. Compact. München 1981. A. Sarajevo 1997. Mandžukić Jasmin. Ann Arbor 1983.. 829. historijske. Jahrb. Drugo neizmjenjeno izdanje. XXVI + 339). (4) (Država Bosna i njeni banovi). Mostar 1997.) 834. kulturne i političke činjenice. 826. godine”.-2000. 832. Ferluga Jadran.. SANU. Deputazione di Storia Patria 1978. München 1981. Bosna i Hercegovina – Najvažnije geografske. (* Soldo A. Bizanc na Jadranu (6. 1998. Edicija ‘Science’. 830.. Zeit. Kapetanović Fahrudin. Südostforschungen 40.. Mostar 1997. Bosna i Hercegovina – najvažniji geografski. 14. Fine John V. Feljton: Bosna i Hercegovina – najvažniji geografski. Miscellanea di studi e Memorie 17. 30. österr. 419-422.. historijske. septembar 1986).) 833. stoletje). historijske.-M. L’amministrazione bizantina in Dalmacija. Odeljenje istorijskih nauka 11. 300. 831.. 836.. kulturne i političke činjenice). Prvo izdanje. Byzantion 51. (First paperback edition 1991. 36-39. 2935. Epoha. 402. Sarajevo 1998. 337-340. Krekić Bariša. . 573-583... Pota in metode bizantinske politične in kulturne ekspanzije na Balkanu od srede VII. 649. 828. (Me unarodni naučni skup povodom 800 godina manastira Studenice i stogodišnjice SANU. Sarajevo 1989... Dobojske novine III/27. Deputazione di storia Patria per le Venezie. kulturne i političke činjenice.. 28-29. Mostar 1997. Sarajevo 13. Byz. Byz. 78. Sarajevo 1997. The Early Medieval Balkans . Naučni skupovi 41.) 827. 171. Weiss G. Beograd 1988. Byzance et les Balkans vers la fin du XIIe siecle. (* . Filipović Muhamed. “Studenica i vizantijska umetnost oko 1200. ZČ 41/4. Doboj 1998. Filipović Nenad. Odjek XLII/12.A Critical Survey from the Sixth to the Twelfth Century. Ferluga Jadran. 18. Bosna i Hercegovina – najvažniji geografski.. 363386. d. 64. ZČ 44/3. 1-16. (* Mulahuseinović S.. Oslobo enje 55/17854. Kabes III/25..100 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. do prvih desetletij XI. Selhanović Selman.-13. Compact.. Kabes III/22. Filipović Muhamed.

Opuscula archaeologica 16 (1992). (* Kulinić Tomislav. 715-716. Gestrin Ferdo. History 69. Fine John V. Rev. Chicago 1982.. Goldstein Ivo. 1986. 842. Gligorijević Milo. “Hrvatski biografski leksikon II (Bj-C)”. Vittorio Di Antonio. Rapanić Željko.. Radovi 28. 484-486. (First Paperback edition 1994. Zagreb 1980. Split 21. Nakladni zavod MH.. 843.. Krekić Bariša. A. W. Jakšić Nikola. 51-55. Zagreb 1980. Zagreb 1989. Marulić XIII/3. University of Michigan Press. . Eng. Pape i Bosna. 488-493. Povijest Dubrovnika do godine 1808.. 139-141. Zagreb 1995. Zagreb 1993. 448.). Tapkova-Zaimova Vasilika. Cambridge Massachusetts 1984. 900901. Zagreb 1995. Latina et Graeca-Zavod za hrvatsku povijest FF u Zagrebu. Nuova rivista storica LXIV/3-4. Radovi 18.A Critical Survey from the Late Twelfth Century to the Ottoman Conquest. Crijević... 235. XVI + 687). 845. Branivojevići (271-272). 844.. Obavijesti HAD XXV/1.. 42-43. Zagreb 1989. Lučić Josip. Obavijesti HAD XXVII/2. Speculum 59/4.11..-15. M. 62.. Beograd 30. 22. Zagreb 1993... 1984... Ljubljana 1984. 511. Foretić Vinko. Split 06. 299-327. O Tomislavu i njegovom dobu.. Fine John V. Kalendar Svetoga Ante 1995.. Dan velike pogibje (Druga strana: Tursko gledanje na Kosovski boj). Grgin Borislav. Jarak Mirja. Bobaljević (42-44).. JLZ Miroslav Krleža. JLZ Miroslav Krleža. 1992. 103107.. Mednarodno znanstveno posvetovanje “Italija in jugoslovanske dežele ob koncu srednjega veka (14. Ann Arbor 1987. Rapanić Željko. 846.. Gavran Ignacije. Zagreb 1992. 361.. Zagreb 1995. Dubrovnik 1982. Goldstein Ivo.. (* Budak Neven. 838. 1984. Zagreb 1992.. Matica XXX/7-8. 747-748. Angold M.. 306-312. ZČ 38/1-2. 292-293. Abulafia D. 839. HZ 45 (1992). The Late Medieval Balkans . Zagreb 1985.. Biblioteka Hrvatske povjesnice. 212.. Vucinich S. 141-142. The Late Medieval Balkans.) 840. 187-191. 23-55. “Hrvatski biografski leksikon II (Bj-C)”.. A. do Bazilija I.).) 847. 275-277. Livno 1995. Margetić Lujo. Zagreb 1992. Zagreb 1993. 1989.. 1994. Perugia 1981. Historiae 1. Slobodna Dalmacija. I dio (Od osnutka do 1526. Radovi 25... Sofia 1985. 259-262. Foretić Vinko. 37-38. Nenadić D. 263-265. Slobodna Dalmacija. Hist.11. NIN 2000. Rev.) 837. CCP XVI/29. Bizant na Jadranu (od Justinijana I.... Gljivoje M. Foretić Vinko i Redakcija HBL. Slavic Review XLI/4.. Goldstein Ivo. and East Europ. Anali 19-20. stoletje)”. 1992.Politička historija 101 (* Nicol D. 04. (* Čoralić Lovorka. (Forum) 29. Novi Liber-Zavod za hrvatsku povijest FF u Zagrebu. 50. Slav... Zagreb 1980. 101. 841. Études balkaniques XXI/4. Hrvatski rani srednji vijek.

Neosvojivi grad (Odbrana Bobovca). Zagreb 1996. Zgodovina slovenskega naroda. EJ 1. 859. Bizantski izvori o osmanskom osvajanju Bosne 1463. Didaktički putokazi V/18.. Split 02. 857. 1191-1192. Zenica 2000. Sarajevo-Fojnica 2000. Sarajevo 1994. 183-221. Hadžiomeragić Maid. Hadžiomeragić Maid. Autorova naklada. FTS-Franjevački samostan Fojnica. 860. Novi muallim I/1. 9-28.. 851. Tešanj 1995... 130-132. = IX + 536. 20. Sarajevo 1994.. Ljubljana 1978. Gradina II/13. Grafenauer Bogo. 105-106. El-Kalem. Nerkez Smailagić. izdanje. Zagreb 1997. Goldstein Ivo. Celje 1994. I svezek.. Sarajevo 1996.. (I.. Zagreb 1980. Tuzla 1999. Bosanski banovi i kraljevi. 213-231. 428-429. Hipoteza za takonarečenita “Treta slovenska preselba” na Balkanot. Bizantska vlast u Dalmaciji od 1165. (* Prljača Mustafa. Sarajevo 2000. Zagreb 1979. Nekoliko naznaka o srednjovjekovnoj Bosni u historiografiji. 147-151. 858. Grdina Igor. I-III. Fit-Media. LII + 695. Povijest Bosne.. Tretja izdaja.. Smriko Vehid. Sarajevo 1999. Hadžihuseinović Salih Sidki Muvekkit. Ljubljana 1994. 13. Slobodna Dalmacija.. do 1180. Sarajevo 1999.. 849. Glasnik XXVII/3.. Hadžijahić Muhamed (Hadžijahik). JLZ. XXXV. 37-42. godine. DZS. (Priijevod i stručna redakcija Nerkez Smailagić). Tuzla 2000. 2... Hikmet XIII/3-4. Kupusović Amina. (* Voje Ignacij. Gazi Isabeg. Goldstein Ivo. 14. ZČ 48/3. Margetić Lujo. Zbornik radova I/1. GR IZ BiH LXI/11-12. Hadžirović Ahmed. Hammer Joseph.) 856.05. FF. HZ 48 (1995). godine. Celjski knezi v Evropi. 855. (Forum) 6-7.. Prva linija III/13. Hadžibegić Hamid. 1995.) 853. Historija turskog (osmanskog) carstva.) 848. 861. Rapanić Željko. 852. Grafenauer Bogo. Jalimam Salih. “Zbornik radova sa Znanstvenog skupa u povodu 500.. Glasnik VIS-a SFRJ XLVI/1-2. 854. obljetnice smrti Fra An ela Zvizdovića”. 382-383. Prva linija III/14.102 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 462. Skopje 1983.. Tom I. 124-126. = . 229-237. Pregledna istorija života Bosne. Avari.-2000. 850. II. Hadžiomeragić Maid. Sarajevo 1983.. Radovi 30.. Hadžiabdić Hadžija. Protiv sedam carevina.

Kaiser Sigismund. Horvat Rudolf. 13-37.. 335. (* Budak Neven. 131-132.. Opća gimnazija”. Kotor 1978. (* Budak Neven. Damjanova Ečka.. Sarajevo 1998. “Historija – Povijest (Nastavni plan i program za osnovnu školu i opću gimnaziju)”. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. Južni Slaveni. 117-120. Sarajevo 2000. PCC Me ugorje. 27-37. Tadeusz Wasilewski)”. 379-381. 405406. III. Études balkaniques 2. Odjek LIII/3-4. Glasnik XXII. 7-31... Ljubljana 1998. 770. Warszawa 1977. Mieczysław Tanty.Politička historija 103 553. Sofija 1979. (* Mlinar Janez. Herceg-Novi 1979. 268-270. Hrabak Bogumil. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”. nauke. Osnovna škola”. Federalno ministarstvo obrazovanja. “Historija – Povijest 2. Geschichte der Balkänlander von der Frühzeit bis zur Gegenwart. 873.. Hoensch K. 199-225. kulture i sporta... Sofija 1979... 261-274.) 868. ZČ 52/1. (Uredio Milenko Brkić). GPM 26. “Historia Słowiań południowych i zachodnich (Jerzy Skowronek. Hasting Adrian. 863.) 870.. kulture i sporta. Venecija i Sandalj Hranić u njegovom širenju po primorju počev od Herceg-Novog. /Specijalni dodatak: Nerkez Smailagić (19271985)/. nauke. H. München 1996. Skopje 1978.. (* Pščulkovska-Simitčiev. 867. HZ 42. Zagreb 1988. XIII-XV. Sarajevo 1998. Tadeusz Wasilewski)”. Novi Sad 1989. 407-505. Istoričeski pregled 35/1. Jörg.. . Hösch Edgar. = 571) (* Imamović Mustafa. VI razred. Bosna forum 1-2. Boka 11. Beck. HZ 41. Warszawa 1988. Sarajevo 1998. Herrsher an der Schwelle zur Neuzeit 13681437.. Hrabak Bogumil. Federalno ministarstvo obrazovanja. Zagreb 1989. Dimova-Mančeva Veselina – Mančev Krsto. München 1988.. 869. 113-119.. “Historija – Povijest (Nastavni plan i program za osnovnu školu i opću gimnaziju)”. Odnosi Herceg-Novog i bosanskih vladara prema Dubrovniku. Herceg-Novi 1978. Herceg-Novi u doba bosanskohercegovačke vlasti (1382-1482).. 866..) 864. Venecija i bosanska država. 91-95. Studenci 1995. 871. II razred. Boka 10. Mieczysław Tanty. Istraživanja 12.. Verlag C. 862. “Historija – Povijest. Hrabak Bogumil. 872. Hrabak Bogumil. 652. “Historia Słowiań południowych i zachodnich (Jerzy Skowronek. Beck Verlag.) 865. Kralj Tomislav. 54-58.

Sarajevo 02. Oslobo enje 54/17782. Orhan Zupčević. 1997.. Matica 50/9. 160. Ljiljan VI/258.. Hadžiosmanović Lamija. Kabes III/20..12. Sarajevo 02.. Zlatar Behija. Dopunska nastava)”. FBiH. Imamović Enver. 5 plus 5. Svijet II/83. Imamović Enver.. Sarajevo 1999. Sarajevo . Armija RBiH. 12. Ljiljan VI/258. 17. 14. Bosansko primorje od najstarijih vremena do propasti samostalne države 1463.. 2. (4) (Neosvojivi Bobovac).. 35. Ljiljan VI/258.11. Dnevni avaz III/740. 41.. Ljiljan VI/258. (2.. 881. Sarajevo 1997.12. 877. Odredi saveznika kneza Lazara u bici na Kosovu. (* Jalimam Salih.. 1997. Sarajevo 1997... Diplomacija (Bosna i Hercegovina). Sarajevo 1997. Imamović Enver. Sarajevo 1998. “Ilustrirana povijest Hrvata”. GR IZ BiH LIX/11-12. 18-21. A. Zagreb 1984.. Imamović Enver.12. 882. . Sarajevo 1998. 2. Tabaković J. Ministarstvo obrazovanja. Dnevni avaz III/729.. Velikani bosanske prošlosti (1-3): (1) (Kulin ban). Oslobo enje 48/15580. Hasović S.. 35.12.. 20-21.-2000. 1997. 35. Veličina koja se ne zaboravlja (Historijske magistrale: šesto godina od smrti kralja Tvrtka I).. Ljiljan VI/258. 25-26. izdanje. A.) 876. nauke. Imamović Mustafa. 35. Kabes III/21. “Uzeir Bavčić. 875. Ma. Enver Imamović. (3) (Dinastija Kotromanića). (* Čoralić Lovorka. Velikani bosanske prošlosti (Kralj Tvrtko I). Sućeska Avdo. Titovo Užice 1989... 880.. izdanje 1998). 6. Sarajevo 1997. Bošnjačka zajednica kulture Preporod. 34. Sarajevo 1997. 467.. Sarajevo 1997. Ljiljan VI/258. Zagreb 2000. 635.. Stvarnost. Pelidija Enes. Sarajevo 03. Tabaković Aida. Mostar 1997. Sarajevo 1997.. Press centar. Macedonia Press.. (1 izdanje 1993). 18-21. 35. Kulin ban.. 879. JLZ. 13. “Hrvatsko-bugarski uzajamni odnosi kroz stoljeća”. 1215-1221. Selma Ferović. (2) (Kralj Tvrtko). 18-20. Vojna biblioteka 2... Gojer Gradimir. 35. 874. Historija Bošnjaka. 138-182. Mostar 1997. 883. 5 plus 4. Sarajevo 13. Odjek LI/1-2. 34. Historija. Filandra Šaćir. A. Oslobo enje 54/17783. 61. 18. Kulturna i društvena historija Bosne i Hercegovine (4. kulture i sporta. Sarajevo 1996. Hrabak Bogumil. Sarajevo 1994.12. (KUN X/59(517).. Grebo Zdravko. Sarajevo 1997. 5-18. Imamović Mustafa. Ljiljan VI/258. Ljiljan VI/258. Dani 64. Ma. 39-50. 60-61. BiH. 5 plus 3.104 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 884... Purivatra Atif. Sarajevo 08. Užički zbornik 18. "Neum i bosansko primorje". Sarajevo 1999... 878. 1997. Sarajevo 1997. 5 i 6 razred osnovne škole. 18-20. EJ 3. Sarajevo 02. Imamović Enver.. Sućeska Avdo. H. Sarajevo 1997. 1997. Sofija 1999. Ljiljan VI/256. 5 plus 1. izdanje.. Zagreb 1990. Sarajevo 1997... Imamović Enver.. 1991. Sarajevo 1997.

43. Dijalog nova serija IV/4.-NUB BiH. (KUN) 6. 12. 1991. Sarajevo 1996. Čuvari prvog kontinuiteta i autoriteta bosanske države 2. London 1978. Oslobo enje 55/17884. Sarajevo 1998.. ZČ 32/1-2..Politička historija 105 1998. Oslobo enje 55/17914. Kico Mehmed. 1. Sarajevo 1991. 21. 86. 365. Feljton (1-3): Milenijska povezanost Bosne i Primorja 1.. 211-212. 105-107.. priručnici i didaktička sredstva”. Behar VII/34. Sarajevo 1998. 890. 246-248. Prva linija VI/58. 214-215). Janez Peršič. Organization and Economy. izdanje. 891. Ramović Arifa. . Isaković Fahrudin. 357. Kučuk-Sorguč Indira – Hajdarević Hadžem. Nationalites Papers XXVIII/2. Jergović Miljenko. Prilozi 28. Altermedia d. 37. 450-459.. Beograd 1974... Holjevac Robert. Sarajevo 1999.01. 14. Mostar 1998. 888. Kolo LXVII. The Ottoman Empire. 886. Preporod XXVII/627.. Bosna i Ugarska. Zagreb 2000. 48-50.03.. Sarajevo 1997. Tuzla 1998. 2000. SKZ. Janez Milčinski. Kamberović Husnija. Oršolić Tado. Azemina. Alić Enver... 1998. (* Simoniti Vasko.. Kico Mehmed. Knjiga 452. Hercegovački tjednik. Südostforschungen 57. Isaković Fahrudin.. Mulahuseinović S.. Variorum reprints 87. “Istina o Bosni i Hercegovini. 889. 5-6. Ljiljan VI/248. Zenica 1998. Sarajevo 1991. Donia J. Hikmet XI/112-113.. Beograd 1985..) 885. Robert.. ČSP XXXII/3. Povijesni prilozi 18. 189.) 887. Sarajevo 1998. 12-15. Didaktički putokazi IV/10. 1998.. 617-624. Ljubljana 1978. Sarajevo 14. 154-158. Sarajevo 1997. Hercegovina 10. Pelidija Enes. Zagreb 1998. 1998. Istorija – Povijest (za 1. IDP “Udžbenici.) 892. Conquest. Kamber Ale. klasično doba 1300-1600 (Prevela Milica Mihajlović). 362.. Novalić Fahrudin. Inaldžik Halil (Inalcik). Sarajevo 1998. Zagreb 1999. o. London 1997. Ignacij Voje)”. Imamović Mustafa. (Srednjovjekovna Srbija. o. (* Dodig Radoslav.. FPN. Zastupljenost srednjovjekovne Bosne u udžbenicima historije.. Ljiljan VI/246. 197-206. IRO Vuk Karadžić. (Jože Kastelic. Ljiljan VI/247. The Ottoman Empir: The Classical Age 1300-1600.. Sarajevo 1998. Sarajevo 1997. 26-27. Kamberović Husnija.. Muallim 65-66..08. Mostar 16... 40. Dnevni avaz IV/765. Ljiljan VI/260. Durić Rašid. Sarajevo 07. Serdarević Husein. 549-551. 167-171. “Bosanska srednjovjekovna država i suvremenost (Zbornik radova)”. Bosna – glavno područje dubrovačke kontinentalne trgovine 3.04. Činjenice iz istorije Bosne i Hercegovine”. 24. München 1998. Osmansko carstvo. 43. Sarajevo 15.. Ilustrovana enciklopedija. razred gimnazije). Inaldžik Halil. Inaldžik Halil (Inalcik). “Istorija 1.. 35-38.

Prva knjiga. Autori: Ivan Božić.. Draga Garašanin i Jovan Kovačević)”. Dubrovnik 1992. “Trpimir Macan. Republički prosvjetnopedagoški zavod. Beograd 1981. Titograd 1970.. Biblioteka Prošlost i sadašnjost. Dimitrije Bogdanović. Geschichte Osteuropas 32/1. Macan Trpimir. Doba borbi za očuvanje i obnovu države (1371-1537)”. “Istorija Crne Gore. Moskva 1980. 159-177. Beograd 1997. Tom drugi: Crna Gora u doba oblasnih gospodara).. Knowledge. Titograd 1967. 143-147. XIII + 508. “Istorija srpskog naroda. (* Salivon N. Sovetskoe slavjanovedenie 6.-2000. 10-11. A. Tom prvi: Crna Gora u doba Nemanjića).). Sarajevo 1979. Marulić XVI/3.. 899. Ferluga Jadran. Druga knjiga. Biblioteka Prošlost i sadašnjost. Macan Trpimir. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Tom vtori”. 251260. “Istorija Jugoslavije. Sofija 1981. (* Macan Trpimir. Beograd 1997.. Autori: Sima Ćirković. “Prijedlog nastavnog plana i programa vaspitno-obrazovne osnove za srednje usmjereno obrazovanje i vaspitanje”. “Istorija na Blgarija (Prva blgarska država). SKZ. (* Perić Vidak. Sima Ćirković. Geschichte Osteuropas 32/1. Moskva 1981. 10-11.. BAN. Zagreb 1983. 127-130. Dimitrije Bogdanović. Od najstarijih vremena do Maričke bitke (1371)”. Dubrovnik 1992. Ferluga Jadran. Povijesni prijepori”.) 900.. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Beograd 1994. 13-15. 505.. 318-324. Stuttgart 1984. Knjiga druga (Od kraja XII do kraja XV vijeka. “Istorija Crne Gore. Knjiga prva (Od najstarijih vremena do kraja XII vijeka). “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”.. 893.. Redakcija za istoriju Crne Gore. Autori: Sima Ćirković. izdanje.) 896. Vladimir Dedijer)”. Ivan Božić. “Istorija srpskog naroda. “Istorija srednih vekov.) 901. Redakcija za istoriju Crne Gore... Redakcija za istoriju Crne Gore. Knjiga 6. Titograd 1970. Zagreb 1983. SKZ. “Trpimir Macan. Milorad Ekmečić.) 895. 598. Marulić XVI/3. New York 1974. Knowledge. Ogranak Dubrovnik. Knjiga druga (Od kraja XII do kraja XV vijeka.. 12-13. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Knowledge. 703. MH.. (* Perić Vidak. Beograd 1994. (2.. Stuttgart 1984.. “Istorija – Povijest”.). Jovanka Maksimović i Pavle Mijović)”. Beograd 1997. Vojislav urić)”.) 898. MH. Učebnik dlja studentov istoričeskih fakultetov pedagogičeskih institutov”. izdanje. XII + 350. Knjiga 6.. Knowledge. Beograd 1997. 143-147. Vojislav Korać. Povijesni prijepori”. 251- . (2. Beograd 1982. Knowledge. Autori: Zarije Bešić. 10-11. Ogranak Dubrovnik. (* Mihaljčić Rade – Dimić Ljubidrag.) 897.. (* Macan Trpimir. 592.106 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Beograd 1997. Beograd 1973. 576. Peking 1984.. “Istorija Crne Gore. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Ćirković Sima. 894.. 318-324.. (* Perić Vidak.

DZS. Beograd 1985.).. Jalimam Salih. izdanje. Milan. 512. PCC Me ugorje. 259-261. Beograd 1997.. Despot Stefan – povest o maču i peru 1 (Samodržac svetorodne loze). 92-97. sadašnjosti i budućnosti 1". Knowledge. Prilozi XXV/27. 113-115. 909. Leovac Selena. Studenci 1995. Beograd 1978. razred osnovne škole”. PCC Me ugorje. Jakić Živko.. Jelić Ivan – Mažuran Ivan... 907. Janković Stjepan. 904. Zgodovina za 6. ispravljeno i dopunjeno izdanje. Jireček Konstantin. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”. Beograd 1981. 3-5. München 1979. Zagreb 1995. IČ 32. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. Ljubljana 1998. Stjecanje Konavala: Antička tradicija i mit u službi diplomacije. Vol. Janša Zorn Olga – Mihelič Darja. (Preveo Jovan Radonić). Istorija Srba.Politička historija 107 260. 908. Balcanica 16-17. Ilok. Beograd 1990. godine.. “Avdija Alilbašić. 218-221.. Beograd 1988. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. Beograd 1990. Dubrovnik 1998.) . Pogovor. (od 1353. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Beograd 1997. kraljica bosanska. Stjepan Tvrtko I...) 911. 13-15. Knowledge. (* Pašić Ibrahim. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”. KDM Preporod Zenica 1995. 906. Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku. (Politička istorija). 168. 910. Katarina. Zagreb 1980. Slovo Ljubve. Jelavich Barbara. ŠK. Posebna izdanja. Prva knjiga. 259-261. Cambridge University Press 1983. Zagreb 1989. (* Ferluga Jadran. Stari in srednji vek. Studenci 1995.) 902. (* Samardžić Nikola.. Zmaj. Ljiljan 318... (Uredio Milenko Brkić). 50.. History of the Balkans. 903. Jablanović Ivo. Povijest staroga vijeka za V. I. Slaveni i Avari “Živko Jakić. Protić St. Biblioteka Fototipskih izdanja.. (2. 130-139. Janeković Zdenka. Macan Trpimir.. Geschichte Osteuropas XXVII/1. Trajanje Bosne (Lomovi bosanske svijesti). Beograd 1984. Mihaljčić Rade. 100-118. Sarajevo (1991). Duga. 148. Beograd 1985-1986. "Konavle u prošlosti. 219-220.. razred osnovne škole”. Biblioteka fototipskih izdanja. 31-45. Jakić Živko. Prosveta. do 1391. Zagreb 1995. ŠK.). Ivanović Voja. Marulić XXII/2. do 1537. 335-336. Biblioteka Naša prošlost. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. ŠK. razred osnovne šole. “Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture”. Drugo.. 912. Sarajevo 1999. (Uredio Milenko Brkić). Ćirković Sima. XI + 407. Povijest staroga vijeka za V.) 905. 223-224. Monografije 15.

Beograd 1981. Kalić Jovanka.. Sarajevo-Ancona-Frankfurt 1994. Jukić Frano Ivan. Balkanološki institut. “Istorija srpskog naroda. Beograd 1995. Milan Vesović)”.. (Priredili Milan Matić. 923. “Istorija srpskog naroda. Snaženje Despotovine. 88-99. 925.. Jović Miomir. Beograd 1981. 187. Kratkoje vvedenije v istoriju proishoždenija Slaveno-srbskago naroda (Priredio Miroslav Pantić). Beograd 1991. Julinac Pavle. . Ciklus Ponovljena izdanja. Borbe i tekovine velikog župana Stefana Nemanje. Beograd 1982. Beograd 1987. Kalić Jovanka. (2.. Druga knjiga. (pretisak. Doba borbi za očuvanje i obnovu države (1371-1537)”. Paraćin 1989. 918.. SANU-NBS-MS.. “Istorija srpskog naroda. Srpski veliki župani u borbi s Vizantijom. 197-211. 287.108 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. “Kosovska bitka i njene posledice”. Kalić Jovanka. Istina o BiH I/15... 921. “Istorija srpskog naroda. Beograd 1983.. Zemljopis i poviestnica Bosne od Slavoljuba Bošnjaka. Od najstarijih vremena do Maričke bitke (1371)”. SKZ.-2000. Nemirno doba.. Beograd 1994. “Kalendar godišnjica značajnih doga aja i ličnosti naše političke i kulturne istorije 1986-2000. 49-56. SKZ. Jukić Frano Ivan. 427-428. Savezna konferencija SSRNJ.. 924. Zemljopis i poviestnica Bosne (od Slavoljuba Bošnjaka). Kalić Jovanka. Doba prividnog mira. 916. priredio Stjepan Blažanović). Žarko Protić. Fototipska izdanja. Despot Stefan Lazarević i Turci (1421-1327). 75-87. SKZ. Prva knjiga. 19. 213. Sarajevo 1990. Posebna izdanja. 7-20. (* Šuica Marko. 251-262. 84-85. IČ 29-30 (1982-1983). Kalić Jovanka. Srpske zemlje i vladari. 920.) 914. Slavonski Brod 1990. Beograd 1981. Beograd 1982. IČ 42-43 (1995-1996). SANU. Knjiga 56. SKZ. Beograd 1982. Srbi u poznom srednjem veku.) 926. Doba borbi za očuvanje i obnovu države (1371-1537)”. Druga knjiga. Fototipski reprint izdanja iz 1851.. Kamberović Husnija. Beograd 1997. izdanje Ljubljana 1990. Tvrtko i Bosna na vrhuncu moći. Knjiga 1. “Istorija srpskog naroda.. Prva knjiga. Druga knjiga. IG 1-2. Kalić Jovanka. 922. Demokratska zajednica BiH. SKZ. 917. Od najstarijih vremena do Maričke bitke (1371)”. Kalić Jovanka. Zagreb 1851. Ćirković Sima... 919. Doba borbi za očuvanje i obnovu države (1371-1537)”. 915. 913. Knjiga 1. Srbija i zapadni svet 1389-1459. 205-217. Kalić Jovanka.

393. Split 23. 17-47. 930. Südostforschungen 45. “Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture”. Kosovski boj u objavljenim najstarijim izvorima i novijoj srpskoj historiografiji. Zagreb 1986. 932. VII + 712 + 16 priloga. 928. 425-428..) 937. Karabegović Ibrahim. Keen Maurice. Biblioteka znanstvenih djela 70. Šimunović Petar. Slobodna Dalmacija. HZ 42. Katičić Radoslav. Split 1993. 1993. 938. 929. Klaić Nada. Zagreb 1980. Babonežići (17). 29. Karatay Osman.Politička historija 109 927. (* Čarni Ludvik. Ankara 2000. Zagreb 1976. Knjiga 6. Iz problematike srednjovjekovne povijesti Bosne. II/1.... Izdanja grada Trogira 5.) 933. 281. Zenica 2000. Karbić Damir. Celjski zbornik.10. Rasprave i članci iz starije hrvatske povijesti. Trogir u srednjem vijeku. Celjski (56-57). Iločki (223). 935. ŠK. Dioba i ubikacija dijelova Slanskog primorja u doba pripojenja Dubrovniku godine 1399. Javni život grada i njegovih ljudi. Talovci (655). 8. Prilozi XIV/14-15.. Zagreb 1993. Praha 1983. Prilozi problematici Kosovske bitke objavljeni u časopisu ‘Obeležja’. Uz početke hrvatskih početaka. Trogir 1985. Ljubljana 1994. XVII + 221.04. 1-17.. 9296. Macan Trpimir. J. Hirvat Ulusunum. (* Pnk. München 1986. Zagreb 1990. Anžuvinci (10).. Split 14.) 939. HZ 43. 90-92. 417-419. ŠK.. Sarajevo 1978. Zagreb 1989...) 936.. Filološke studije o našem najranijem srednjovjekovlju. MH. Celje 1982. 297. 1994. Ljubljana 1993. Kampuš Ivan.. (* Steindorff Ludwig. Assam. Slobodna Dalmacija. Mirković Vojko. Klaić Nada.. Erken Ortacľ’da Türk – Hirvat Iliskileri. 931. Anali 17. Split 08... 131.. Obavijesti HAD XXV/3. Historiografija o Bosni i Hercegovini (Najznačajnija literatura). Biblioteka Prošlost i sadašnjost. Srednjeveška Evropa. (* Macan Trpimir. ZČ 48/4.) . Posebno izdanje-Zgodovinsko društvo Ljubljana. Muzej grada Trogira. Dubrovnik 1992. 71-79. Slobodna Dalmacija. Povijesni prijepori”.... Ogranak Dubrovnik. Klaić Nada.. Didaktički putokazi V/18. 1994. Katić Lovre. Split 1993. Kampuš Ivan. 25. Klaić Nada. 934.. Nenadić D. “Trpimir Macan. Nelipčići (416).. Zadnji knezi Celjski v deželah ‘Sv. krone’.. Československý časopis historický 31/4. (* Rapanić Željko. 598. 578-579. Kaznačić-Hrdalo Ana.05. 17-79. Marulić XIX/1. Cankarjeva založba. 384-385. Kulturni krug. Povijest Hrvata u razvijenom srednjem vijeku. Dubrovnik 1979.

Zagreb 1989. 941.(* Horvat Angela. 308-317. Povijest Hrvata u srednjem vijeku. (6) (Falsifikati splitske crkve). 1990. Ecclesia seu monasterium sancti Michaelis de Rudina. 12. 14. Milutinović . 348-351.. (8) (Tri pisma Grgura IX). Oslobo enje 47/15093. Sarajevo 10. Oslobo enje 47/15099. “Bosna i Hercegovina ogledalo razuma (Izbor članaka. 946.. Sarajevo 1991. 47/15106. Oslobo enje 47/15103.. 18.. Sarajevo 1990.07. Sarajevo 07. Zagreb 1990. (* Margetić Lujo. 1990. 16.06. 113-137.06. (4) (Samostalna zemlja). Vjesnik Muzeja požeške kotline 4-5. Oslobo enje 47/15095. Oslobo enje 47/15089.06. Feljton: Srednjovjekovna Bosna (1-18): (1) (Prošlost u političkim okvirima). Prošlost Zadra II. Sarajevo 02.07. Sarajevo 29. Sarajevo 25. Oslobo enje 47/15101.. 1990. 15. Radio Sa XIX/70. Oslobo enje 47/15094. 8-9.. 11. Sarajevo 03. Zagreb 1989.07. Samostalni politički razvitak bosanskih zemalja nisu prekidali niti Hrvati niti Srbi.. Klaić Nada.. 2. Klaić Nada.03. München 1979. Oslobo enje 47/15088. Sarajevo 30. Biblioteka Posebna izdanja. Oslobo enje 47/15100. HZ 45 (1992).110 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.07.. Politički položaj bosanskih vladara do Tvrtkove krunidbe (1377. Eminex. (2) (Protjerivanje iz udžbenika).). Beograd 1992. Oslobo enje 47/15094. (11) (Kumani i bosanski heretici).06. Srednjovjekovna Bosna. Klaić Nada. 1990. 344.06. 1990. Klaić Nada. Zagreb 1993.. (7) (Banus Culinus Dominus Bosne). Sarajevo 21. Bosna – ni srpska ni hrvatska. 277. 940. Sarajevo 06. 15. 16.. (3) (Javna vlast – dokaz državnosti). 621-634.07. Sarajevo 28.-2000. Sarajevo 10. JLZ Miroslav Krleža.. Oslobo enje 47/15098.. 18.g.. 1990.. Zadar 1976. 1990. 14. 17. Klaić Nada – Petricioli Ivo. Zagreb 1993. Sarajevo 05. 948. “Hrvatski biografski leksikon II (Bj-C)”. Osloboenje 47/15092. (17) (Križarski rat na Bosnu). Oslobo enje 47/15107... (5) (Zabluda istoriografije). Sarajevo 09. 16. 192-195. 1990. 1990. (18) (Poslušni vazal ili bosanski buntovnik).07. izdanje. Oslobo enje 47/14993. 1990.. 470. 947. Politički položaj bosanskih vladara do Tvrtkove krunidbe (1377. (14) (Dolazak Stjepana II). (9) (Ninoslav: Pataren ili pravovjerni). 17.07. Sarajevo 22. (12) (Smrt posljednjeg Arpadovića). 12. Sarajevo 04. Nilević Boris. 1990.. Sarajevo 27.07. Banja Luka 1990. Sarajevo 17.. Oslobo enje 47/15108. 1990..06. 945. GZH. 1990. 1990. 8. Ćošković Pejo. Klaić Nada. 1. 17. (15) (Svjedoci a ne jemci). Oslobo enje 47/15091. (16) (Kratkotrajno veselje ugarskog vladara). Klaić Nada.06. izdanje. Oslobo enje 47/15102. 1990.g. Globus. 1990..07. 1990. odlomaka i ilustracija. priredio David Atlagić)”.06. 943. GDI BiH 40-41 (1989-1990).). Bribirski knezovi.06.. Klaić Nada. IGC Borba. (* Lovrenović Dubravko. 272-276. Sarajevo 26.. Sarajevo 23. (10) (Bosansko-dalmatinski odnosi).) 944.) 942. (13) (Mudra šutnja bosanskih vladara). Behar III/10. 10.... Ančić Mladen. Südostforschungen 38. 6.. 18. 50-59. Oslobo enje 47/15087. Slavonska Požega 1986.. Klaić Nada. 9. Srednjovjekovna Bosna.. 1990. 1990. Zadar u srednjem vijeku. Zagreb 1994. Putevi XXXV/5..

(U istoj izdavačkoj kući ovo izdanje je izašlo: 1981. EJ 2. I-IV. “Kosovska bitka (Vojno-istorijska rasprava)”. Stožer naše istorije. 7. II-430. 159-195. Marulić XXIII/1. Sarajevo 24. Kosanović Jakov. Celjski grofovi. stoljeća. Biblioteka Retrospektive. 1988). 95-96. 46. Kont Fransis.. (Fototipsko izdanje). Macedoniae acta archaelogica 11. “Kninski zbornik”. Bobaljević Vuk. Zagreb 1990. 954. Korenić Bojan. Zagreb 1989. Knezović Oton. Povijest Hrvata od najstarijih vremena do svršetka XIX. Doseljenje Slovena na Balkansko poluostrvo. 8. Zagreb 1993.06. Zagreb 1982. Oslobo enje 46/14728. 383-385. Povijesni prilozi 13. Zagreb 1994. Biblioteka Hrvatske povjesnice. Beograd 1989. (* Matijević-Sokol Mirjana..... Dumbović Vladimir. Preštampano iz ‘Ratnika’ iz 1898 gd. IV-456). “Istorija srpskog naroda. 109-124. Titograd 1989. Zagreb 1980... Feljton: Splet legende i istorije (600 godišnjica Kosovske bitke).... Kolumbić Nikica. . (* Džidrova Ljubinka. Sarajevo 21. Istorijski zapisi LXII/1-2. Od najstarijih vremena do Maričke bitke (1371)”.) 949. 960.. 956. 118-122. 244-248. 951.. Svjetlost. Zagreb 1993. 247-260. CCP XVII/32. Zbornici i monografije. Filip Višnjić. (Prevela s francuskog Gordana Petrović. “Hrvatski biografski leksikon II (Bj-C)”. 8. 950. izdanje. Oslobo enje 48/15630. Skopje 1990. Sarajevo 23. I-II. 634-635. Prva knjiga. Povijest Bosne (fototip izdanja iz 1882.) 953. “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463. Klaić Vjekoslav. “Kraljevska dobra u centralnoj Bosni”. 1991. Zagreb 1993. Knjiga prva”. godine). 362. Radovi 27. I-382. 226 + 4 karte. 1989. Sloveni (Nastanak i razvoj slovenskih civilizacija u Evropi VI-XIII vek)..06.Politička historija 111 Kosta. 1989. Biblioteka Izdanci. 7. Oslobo enje 46/14727.06.. Korenić Bojan.. Predgovor: Jovanka Kalić). Sarajevo 1990.. MH.. Sarajevo 20. JLZ Miroslav Krleža. VIII + 247. SKZ. Sarajevo 1998. 685. III-380. Zagreb 1994. 1985.. 1989. godišnjici Kosovske bitke). Beograd 1981. JLZ.) 955. 957. mit sa izvornom snagom (Naučni skup o Kosovskom boju u SANU). 3. Bosna i Hercegovina od seobe naroda do XII stoljeća. 959. Beograd 1989. 217-222. Nazor Ante. 958. izdanje. Nazor Ante. HKD Napredak. Kovačević Jovan. Vi enje drugih (Skup u ANU BiH o 600... Klaić Vjekoslav. (Priredio Trpimir Macan). 2.12.. Oslobo enje 46/14730. Čabotarev Andrej. Kos Milko. 952. 205-207. Obavijesti HAD XXV/3. IRO Naučna knjiga. Nakladni zavod MH..

. Kržišnik-Bukić Vera. “Kronologija. Sarajevo 1979. Novi Liber. 42-43. 968..1427. 594-596.) 972. Posrednici i tijek pregovora s Radoslavom Pavlovićem 1421. 967. (KUN) 14. 961.. (* Redžić Enver. Sarajevo 1989. 39. 325-328. književnost.. . Oslobo enje 54/17626. stoljeća. 117-142. Hrvatska. Novi cvijet LXIV.. (* Feldman Andrea. 964. Bosanski identitet izme u prošlosti i budućnosti. Vojna biblioteka 2. 136. znanost i tehnički razvoj. 963.-1999. Kretanje Slavena u srednju i istočnu Evropu u doba seobe naroda (Preveo Ivan Pederin). 289-290.06. religija. Kraljević Ivan.. izdanje. 2.-2000. Kovačić Anto Slavko. 1997. “Povijesnoteološki simpozij u povodu 500 obljetnice smrti bosanske kraljice Katarine”.. Naši dani XXXVI/970 (40). Pad Bosne i Hercegovine pod Turke u spisima bosanskohercegovačkih franjevaca. Press centar ARBiH. Zagreb 1991.. Knjiga 1. Med preteklostjo in prihodnostjo. NEV XXIX/1. 256.. Zagreb 1995. Vrline i mahne novih gimnazijskih udžbenika iz historije. Kovačević-Kojić Desanka.. 962. 404. godine o kupnji njegovog dijela Konavala. glazba. Kurnatowska Zofia. O učešću bosanskog odreda u Kosovskoj bici. (* Bušić Krešimir. Didaktički putokazi 6. Zagreb 1997. Zagreb 1996. Biblioteka Hrvatska povjesnica. Słowiańszcyzna południowa.. 159-170. Kolo I/5-6. Kreso Muharem. film. Ljubljana 1997. 965. 60-85. Zenica 1996.112 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. ZČ 51/2. (* Voje Ignacij. Kunstmann Heinrich. "Neum i bosansko primorje". 368. 103-109. 973.. Krkalić Hikmet. Zagreb 1995.. svijet: Politička i vojna povijest. Hercegovina 4-5 (12-13). Kristić Alen. Mostar 1998. 35-37. ČSP XXIX/3. Diskusija. Ljubljana 1996. Institut za suvremenu povijest.. Sarajevo 1994. sport.. 42. Kotromanić). Inštitut za narodnostna vprašanja. 966. Monografije i studije. likovne umjetnosti. Kovačić Anto Slavko. Sarajevo 1979.) 970. Krajiške utvrde i obrana Hrvatskog kraljevstva tijekom 16. KS-FTS. Povijesni prilozi 14. Baška Voda 1995/1996. Pad Bosne i Hercegovine pod Turke u spisima bosanskohercegovačkih franjevaca. (1 izdanje 1993). Bosnska identiteta. Sarajevo 29.. Ljubljana 1997. (Urednik Ivo Goldstein)“.) 969. Institut Historii Kultury materialnej. Europa.) 971. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1977. Kruhek Milan. Polska akademia nauk. Kržišnik-Bukić Vera. Samostalnost i moć (Kralj Stjepan Tvrtko I. Institut za nacionalna pitanja.

Ljubljana 1980. 978. Beograd 1979. Radovi 20. političeskoj i kulturnoj istorii jugo-vostočnoj Evropi”. Lovrenović Dubravko. Pleterski A. Istočni Jadran u odnosima izme u Hrvoja Vukčića i Sandalja Hranića na prelazu iz XIV. 231-236. Banja Luka 1986.. 183-193. 977. Sarajevo 1987. 311-312. Zagreb 1989. JLZ Miroslav Krleža. 979.-1420. Sarajevo 1997. 104-105. GADAR BiH 27. stoljeća.. Zagreb 1987. Osobenosti stanovlenija rannefeodalnih slavjanskih gosudarstv na Balkanah.) 974.). Sarajevo 1990... 976. 975. Ostrovica i Skradin u mletačko-ugarskim ratovima za Dalmaciju (1409. Litavrin Grigorevič Gennadij – Naumov P... Sarajevo 1990. HZ 39. Lapenda Stjepan. “Hrvatski biografski leksikon II (Bj-C)”.Politička historija 113 (* Ristić Ljubica. Litavrin Grigorevič Gennadij. Hrvoje Vukčić Hrvatinić i splitska komuna. IZ 7. Balkanskie issledovanija. 163-172. Lovrenović Dubravko. 1011. “Voprosi socialnoj. 343-345. Lovrenović Dubravko. 5. Vipusk 9. 15-28. Odjek L/1-3. 980. (2) (Državni suverenitet srednjovjekovne Bosne). Svjetlo riječi VIII/88-89. . Lovrenović Dubravko. Da li je Jelena Nelipčić bila majka Balše Hercegovića. stoljeće. Bosnija i Horvatija v XII-XV vv. Moskva 1980.. Cetinski knez Ivaniš Nelipčić u političkim previranjima u Dalmaciji krajem 14. Zagreb 1986. 984. Svjetlo riječi VIII/90. Feljton: Čija je Herceg-Bosna? (1-2). Vi enja i zablude (Bosna i Hercegovina u djelima francuskih autora od najdavnijih vremena do konca XX stoljeća).. Sarajevo 1987.. splitska vojvotkinja i bosanska kraljica.. Zagreb 1986.. Prilozi XXII/23. 37-45. Lovrenović Dubravko. 5. Kako je bosanski vojvoda Sandalj Hranić došao u posjed Ostrovice i Skradina. Moskva 1984. Lovrenović Dubravko. 982. (1) (Izme u legende i stvarnosti). 981. Radovi 19. Jelena Nelipčić. u XV.. 985. Lovrenović Dubravko. IČ 25-26 (1978-1979). Bokšić Žore. Sarajevo 1986... 55-66. Prilozi XXI/22. “Istorija srednih vekov”. 199-220. 983. i tokom prvih decenija 15.. Lovrenović Dubravko. 193-198. Lešić Anto. Evgenij. Arheološki vestnik 31.

Sarajevo 1994. Lovrenović Dubravko. Lovrenović Dubravko. “Bosna i Hercegovina od najstarijih vremena do kraja drugog svjetskog rata”. Lovrenović Dubravko. Na ishodištu srednjovjekovne bosanske etno-politogeneze. Od slavenskog naseljavanja do bana Kulina (VII-XII st. 991. BF I/1. Lovrenović Dubravko. Lovrenović Dubravko. žezlo i jabuka bosanskog kralja). 141-153. Osloboenje 54/17800. Feljton (1-2): O mjestu okrunjenja prvog bosanskog kralja Tvrtka I. (2) (O porijeklu bosanske krune). 993.. Sarajevo 1998. 992. 7-27... 2. .114 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. A zemlja ostaje.-2000.12..12. 37-93.. Lovrenović Dubravko.-NUB BiH. Sarajevo 1994. 998. Proglašenje Bosne kraljevstvom (Pokušaj revalorizacije). Odjek XLIV/17-18. (KUN) 8. Lovrenović Dubravko. 43-56. 988. Sarajevo 1997. “Istina o Bosni i Hercegovini (Činjenice iz istorije BiH)”. o. 987.-1991. 227-287. 9. Sarajevo 21. Milodraška zakletva. 34-35. 996. 997. (2) Stećak I/8. Odjek L/1-3. Srednjovjekovna bosanska država.. Forum Bosnae 3-4. Stećak I/7. Zenica 1995.. BF VI/9. Sarajevo 1999. o. 986. Bosansko srednjovjekovlje u svjetlu kristijanizacije vladarske ideologije (Na trećem putu tzv.). 989.. Lovrenović Dubravko. Lovrenović Dubravko. Altermedia d.. Feljton: Tko je i gdje okrunio prvog bosanskog kralja Tvrtka I Kotromanića (1-2): (1) (Kruna. BKC.". 8-9. Samobor 1993. 11-15. Iliro-romansko-slavenska sinteza (Ra anje novog naroda). “Šest stoljeća od smrti bosanskog kralja Tvrtka I”. Odjek. Lovrenović Dubravko. Utjecaj Ugarske na odnos Crkve i države u srednjovjekovnoj Bosni. Sarajevo 1998. 995. "monarhijske pobožnosti"). dopunjeno izdanje. Special 50th anniversary edition. 34-35. BF V/8. Sarajevo 1998. (KUN) 6.. "Sedam stoljeća bosanskih franjevaca 1291. 994.. 3-9. Somobor 1994. Krijesnica II/6. Sarajevo 1991. (zbornik radova). 85-125. Lovrenović Dubravko. 1997. FTS.. Kotromanića (Corona regni Bosnae) (1). Sarajevo 1997. 990. Lovrenović Dubravko.. Illyrian-Roman-Slavic syntesis. 1997. Lovrenović Dubravko.. 156-193. Corona regni Bosnae (Kruna bosanskog kraljevstva). Oslobo enje 54/17786.. Sarajevo 1991. Sarajevo 07.

Lučić Josip – Raukar Tomislav. 1999. 96-99. Bosnia a Short History.. “Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture”. Trijumf Vizantije početkom XI veka. Slavica. 174-183. Avari (16). Macan Trpimir. Pad Bosne pod tursku vlast (19). MH. Sarajevo 1995. Povijest Bosne . Rajčić Tihomir. 170-179. Zagreb 1997.. Od najstarijih vremena do Maričke bitke (1371)”. Bosanska država (44-45). 1011.Politička historija 115 999. Naša ognjišta XXIX/259.) 1010. 214-217. Bizant. Bosnia a Short History. Povijest 6: udžbenik za VI.Kratki pregled. Vukčić Hrvatinić Hrvoje (740-741). (* Čić Emil.. Mala knjižnica. izdanje. Dubrovačka Republika (116-120). “Ivan Lovrenović – Vildana Selimbegović. Zagreb 1992. Naša škola XLVI/7-8. ŠK. Macmillan. SKZ.. Zovkić Mato. Prva knjiga. Zagreb 1980. (* Buljan S. Povijest hrvatskog naroda. 1000. Malcolm Noel. 3. Prvi milenij Bosne”.) 1004. University Press. ŠK. knjiga 13.. CCP XVIII/34. 1003. Godina 44. Biblioteka Hrvatske povjesnice.. Zagreb 1980. Lučić Josip.. XXIV + 340. ŠK. Lučić Josip.. Hrvatsko slovo. Zagreb 1995. Nilević Boris. Jajačka banovina (249).. Zagreb 1999. 240.. Zagreb 1995. Sarajevo 1995.) 1008. Sarajevo 31. Stjepan Tomašević (14-15). izdanje. Tvrtko I Kotromanić (14). Sarajevo 1999.. Povijest hrvatskog naroda (pregled). Kolo IX/3. 368. Maksimović Ljubomir. Zagreb 1994. Makek Ivo. Malcolm Noel. Dijalog NS I/3-4. Macan Trpimir. 1001. Trpimirovići (692-694). Zagreb 1995. Macan Trpimir. 131-140. Zagreb 1998. Beograd 1981. Stjepan II Kotromanić. 553-555. MH... 180-185. 15. (* Zovkić Mato. “Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture”. Dubrovnik i kosovska bitka u dokumentima i historiografiji. 22. Erasmus Gilda-Novi Liber-Dani. Hrvatski narodni kalendar 1996. razred osnovne škole.12.) 1007. (* Kurtović Esad. 40-41. HZ 46 (1993). Kulin. Erasmvs 14. 1999. Povijest hrvatskog naroda (pregled).. Karčić . Macan Trpimir. (* Džaja Srećko. 91-95.. Kotromanići (313). New York 1996. Malcolm Noel. 1002... Zagreb 09. 127-143. “Istorija srpskog naroda. Zagreb 1999.04. 4. 122. Zagreb 1994. 360. Kulin (330). Lovrenović Ivan – Selimbegović Vildana.) 1006. III kolo. 1005. (* Sekulić Ante. Dubrovačka diplomacija (116). HZ 42.. Dani 135. Zagreb 1989. (Prijevod Zlatko Crnković). 504. Povijest hrvatskog naroda (pregled). London 1994. Tomislavgrad 1999. MH. Nakladni zavod MH. 1009.

1023.. Ljiljan IV/134. Sarajevo 07. 1018. Didaktički putokazi 4. BF IV/5. 22. Naša ognjišta XXVI/234. Samobor 1996. PCC Me ugorje. 1021. Mostar 1998. Unsko-sanske novine I/9.-2000. (Uredio Milenko Brkić). 1022.. Mandžukić Jasmin. 42-53. Podgorica 1979. Matković Hrvoje – Drašković Blagota.. mitovi i porijeklo (Ulomak iz bestselera Kratka povijest Bosne). 12. London 1998. 21... Mályusz Elemér. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”.. Bihać 1996. Dodig Radoslav... 1995. Malcolm Noel. Matić E. Amira Sadiković). Kaiser Sigismund in Ungarn (1387-1437). Tomislavgrad 1996. (Prevod Senada Kreso. Das Osmanische Reich. Malcolm Noel. 520. Malcolm Noel. (* Švab Mladen. 185-191.. 1020.) 1014. 5-69. Malović Marica.. 3. Maslak Nijazija. . PCC Me ugorje. 15.. Kosovo A Short History. 95. Istorijski zapisi XXXII(LII) XLI/4. 1013. Posljednji Kotromanići. Studenci 1995.. Zagreb 1999. Zenica 1996. Posljednji hrvatski narodni kraljevi. Hercegovina 10.10. Kosovo – Kratka povijest”. Darmstadt 1985. Grundlinien seiner Wissenschaftliche Buchgesellschaft. 48. Zagreb 1995. Kulin ban – historija i legenda (Uz 800.) 1012. Matić Antun. Povijest Hrvata za vlade župana i knezova (Od 600-925 g. Tešanj 1995. razred gimnazije). Behar IV/19-20. 1016. 422. (Uredio Milenko Brkić).. Zagreb 1997.. Svjetlo riječi VII/78. Sarajevo 1996. Nilević Boris.. (Udžbenik za II. Mályusz Elemér. Erasmvs 19. Budapest 1990.. Fikret. Sarajevo 1995. Rase. Akadémiai Kiadó. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. Sabina Berberović. Oslobo enje 52/17000. Kolo IX/2.. Sarajevo 1989. Gradina II/14. Studenci 1995. Kico Mehmed.116 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. Dani. 557-562. obljetnicu Povelje Kulina bana). 1015. Matuz Josef. 209-211. . 64-68. 30-31.. Markešić Luka. Zsigmond király uralma Magyarországon. Stefan Dečanski i Zeta. 1019.. 1017. Šimić Angelina. 9-11. Barun An elko. Sarajevo 2000. Zagreb 1991.. Macmillan.. Povijest 2.). Gondolat Kiadó. Džaja Srećko. Stećak III/25. Budapest 1990. 13. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”.

. Hrvati i Osmansko Carstvo. Beograd 1989. Doba borbi za očuvanje i obnovu države (1371-1537)”.. Osmansko carstvo. 341-343. Prlender Ivica. Sarajevo 1998. SKZ. Golden marketing. Sofia 1985.. 299.. (Stručni redaktori jugoslovenskog izdanja: Ljubomir Maksimović i Rade Mihaljčić)”.) 1027.) 1033.. Mihaljčić Rade. ŠK. Titograd 1990. 151-153. Beograd 1982.) 1031. 182. Istorijsko-memoarska dela. Beograd 1989. (* Salihbegović Ahmet. 173-175. Matuz Josef. Uspon južnoslovenskih zemalja (67-75). Novi Sad 1985. 2135. Mihaljčić Rade.. IG 1-2. Banja Luka 1987. Beograd 1980-1981. Istorijskomemoarska dela. Istorijski zapisi LXIII/34. Druga knjiga. 1028. Mihaljčić Rade. Istorija za VI razred osnovne škole. IRO Narodna knjiga-IRO Vuk Karadžić-IRO Rad. 327. Zagreb 1998. Jalimam Salih. Mihaljčić Rade. “Srednji vek i renesansa. Godina 46. Ćošković Pejo.. 239. 377. Mihaljčić Rade. Biblioteka Povijesna istraživanja. Nolit. 368. Études balkaniques 21/4.. Doba borbi za očuvanje i obnovu države (1371-1537)”. Kraj srpskog carstva.) 1025. Kosovska bitka. Mažuran Ivan. Hrvatski narodni godišnjak 1999.) . izdanje. Rakova Snežana.. 187-193. 1030. Beograd 1987. (* Grahovac Željko. Lazar Hrebljanović. Ćuk Ruža. Beograd 1983. 21. (* Kovačević Branislav.. Sarajevo 1987. “Istorija srpskog naroda.. Zagreb 1992. (2. Mihaljčić Rade. Zagreb 1986. IZ 8. 146-148.. Istorija-kult-predanje.) (* Dinić-Knežević Dušanka. Biblioteka Istorija. Istorijski zapisi LXIII/3-4. Beograd 1982.. Doba oblasnih gospodara. 1032. BIGZ. Istorija-kult-predanje. (* Kovačević Branislav. Ilustrovana Istorija sveta. Sofija 1985. Pad južnoslovenskih zemalja (94-100). “Istorija srpskog naroda. Lazar Hrebljanović. Beograd-Novi Sad 1987. 183-187. 1. BIGZ. 187-193. Jalimam Salih. Matanov H.. Zbornik MS za istoriju 31. Druga knjiga.. Etničke i političke promene na Balkanskom poluostrvu (61-67). HZ 39. 286. Behar III/10.. Mihaljčić Rade.. izdanje 1984. Sarajevo 1998.. 36-46. Zbornik Muzeja 24-25. (* Harisijadis Mara.. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Beograd-Zavod za izdavanje udžbenika Novi Sad. 121-123. Istoričeski pregled 41/8.. Beograd 1975..) 1026. 1029. (Preveo Nenad Moačanin).. 150-151.Politička historija 117 1024. Mihaljčić Rade. Beograd 1984. Zagreb 1993. SKZ. Kraj srpskog carstva. Titograd 1990.. GR IZ BiH LX/11-12. Drugi tom. GDI BiH 38. 74-77. SKZ. 223. 1420-1422.

118

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

1034. Mihaljčić Rade, Junaci kosovske legende, BIGZ, Istorijsko-memoarska dela, Beograd 1989., 313. (* Kovačević Branislav, Istorijski zapisi LXIII/3-4, Titograd 1990., 187-193.) 1035. Mihaljčić Rade, The Battle of Kosovo in History and in Popular Tradition, BIGZ, Beograd 1989., 248. (* Steindorff Ludwig, Südostforschungen 49, München 1990., 442-443.) 1036. Mihaljčić Rade, Tributi, “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”, Knowledge, Beograd 1999., 746-748. 1037. Mijatović An elko, Srednjovjekovne države, Bosansko Kraljevstvo i Hercegovina u prostoru i vremenu, “Ljubuški kraj, ljudi i vrijeme, Knjiga 1., Zbornik Znanstvenog simpozija održanog u Ljubuškom 11. i 12. kolovoza 1995.”, Ziral-Naša djeca, Mostar - Zagreb 1996., 113-127. 1038. Mijatović An elko, Iz riznice hrvatske povijesti i kulture, ŠK, Zagreb 1996., 560. (* Švab Mladen, ČSP XXVIII/1, Zagreb 1997., 199-200; Szabo Agnesa, Hrvatsko slovo, Zagreb 07.02. 1997., 14.) 1039. Mijatović An elko – Mirošević Ivo – Šanjek Franjo, Hrvatska i svijet od V. do XVIII. stoljeća, (Udžbenik za II. razred gimnazije), Zagreb 1997. (2. izdanje 1998; 3 izdanje 1999; 4 izdanje 2000.). 1040. Mijović Pavle, Doseljavanje Slovena u Duklju (Crnogorci), EJ 3, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1984., 66-75. 1041. Miletić Nada, Rani srednji vijek (Historija) (Bosna i Hercegovina), EJ 2, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1982., 166-167. 1042. Miletić Nada, Rani srednji vijek (Historija) (Bosna i Hercegovina), “Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina, Separat II. izdanja Enciklopedije Jugoslavije”, JLZ, Zagreb 1983., 78-79. 1043. Milutinović Branislav, Borba Balšića sa Mlečanima za zetske primorske gradove, “Srednjovjekovna istorija Crne Gore kao polje istraživanja”, Zbornik radova sa Okruglog stola Istorijskog instituta, Istorijski institut RCG, Knjiga 3, Podgorica 1999., 199-227. 1044. Milutinović Kosta, O južnoslavenskom obilježju boja na Kosovu. U povodu 600. godišnjice, Zadarska revija XXXVIII/1-2, Zadar 1989., 11-28. 1045. Mirošević Ivo – Šanjek Franjo – Macan Trpimir – Perić Ivo, Pregled povijesti hrvatskog naroda od VI. st. do naših dana, ŠK, Zagreb 1995.

Politička historija

119

1046. Mitić Ilija, Konzulati i konzularna služba starog Dubrovnika, Historijski institut JAZU, Monografije 4, Dubrovnik 1973. (* Leutić Josip, Anali 17, Dubrovnik 1979., 784-785; Bartl Peter, Südostforschungen 38, München 1979., 351-352.) 1047. Mitić Ilija, Prilog proučavanju obaveza Dubrovačke Republike prema drugim državama, JIČ XVIII/3-4, Beograd 1979., 94-103. 1048. Mitić Ilija, Me unarodni položaj Dubrovačke Republike s obzirom na njene novčane i druge obaveze prema stranim zemljama, Pomorski zbornik 17, Rijeka 1979., 351-356. 1049. Mitić Ilija, Dubrovačka država u me unarodnoj zajednici (od 1358. do 1815.), JAZU-Nakladni zavod MH, Biblioteka Studije, monografije, kritike, Zagreb 1988., 299. (* Steindorff Ludwig, Südostforschungen 49, München 1990., 441-442.) 1050. Mitrović D. Jeremija, Istorija Srba, Curo, Beograd 1994., 516. 1051. Mitrović Vladislav, Dabrobosanska mitropolija, EJ 3, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1984., 355. 1052. Moačanin Nenad, Tursko (Osmansko) carstvo, “Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture”, ŠK, Zagreb 1980., 700-701. 1053. Moačanin Nenad, Turska Hrvatska. Hrvati pod vlašću Osmanskog Carstva do 1791. godine, MH, Zagreb 1999. (* Mandušić Iva, Kolo X/4, Zagreb 2000., 424-426.) 1054. Moskolenko Evseevič Anatolij, Bosnija v XII-XV vv, “Istorija južnih i zapadnih slavjan, Kurs lekcii, Moskva 1979. 1055. Muharemović Husein-Huska, Naša vremena i običaji, Vlastita naklada, 1. izdanje, Bihać 1997. (2. izmjenjeno i dopunjeno izdanje, Bihać 1997., 184.). 1056. Mužić Ivan, Podrijetlo Hrvata (Autohtonost u hrvatskoj etnogenezi na tlu rimske provincije Dalmacije), Nakladni zavod MH, Hrvatske povjesnice, Zagreb 1989., 276 + 40 tabela. (* Brković Milko, Zadarska revija XXXIX/4, Zadar 1990., 544547; Katičić Radoslav, Obavijesti HAD XXII/2, Zagreb 1990., 60-62; Mlivončić Ivica, Slobodna Dalmacija, Split 14.01. 1990., (Forum) 42; Katičić Radoslav, SP III/19 (1989), Split 1991., 243-270; Mužić Ivan, SP III/19 (1989), Split 1991., 271-284; Katičić Radoslav, SP III/19 (1989), Split 1991., 285-287.) 1057. Mužić Ivan, Podrijetlo i pravjera Hrvata (Autohtonost u hrvatskoj etnogenezi na tlu rimske provincije Dalmacije), Zbornik Kačić Split-Nakladni zavod MH, Knjižnica Zbornik Kačić 22, Split-Zagreb 1991., 366.

120

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

1058. Mužić Ivan, Slaveni, Goti i Hrvati na teritoriju rimske provincije Dalmacije, 4. dopunjeno i prera eno izdanje, Iberia, Split 1996., 527. (* Mlivončić Ivica, Slobodna Ddalmacija, Split 26.11. 1996., (Forum) 6.) 1059. Mužić Ivan, Slaveni, Goti i Hrvati, 5. dopunjeno i prera eno izdanje, Naklada Nediljko Domanović, Djela iz hrvatske duhovne i kulturne baštine 2, Zagreb 1997., 600. 1060. Nastavni planovi i programi:, Nastavni plan i program (Opća gimnazija), Bosna i Hercegovina, FBIH, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Sarajevo 1999; Historija – povijest VI razred, Osnovna škola, “Nastavni planovi i programi (Osnovna škola, Osnovna muzička škola, Osnovna baletska škola)”, RBIH, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta – Pedagoški zavod, Sarajevo, školska 1994./95., 221-223; Nastavni planovi i programi 2 (Prirodnomatematička gimnazija, Matematičko informatička gimnazija, Učiteljska škola), Školska godina 1995/1996), Pedagoški zavod, Sarajevo 1995; Nastavni planovi i programi 2 (Srednje stručne škole), Knjiga 1, Školska godina 1995/1996), Pedagoški zavod, Sarajevo 1995; Nastavni planovi i programi 2 (Srednje tehničke i srodne škole), Knjiga 2, Školska godina 1995/1996), Pedagoški zavod, Sarajevo 1995. 1061. “Nastavni program za hrvatski jezik, povijest i etiku u srednjim školama”, Zagreb 1995. 1062. Naumov P. Evgenij, Balkanskoe srednevekovje, Balkanskie issledovanija 5, Moskva 1979. 1063. Naumov P. Evgenij, Bosnijskoe srednevekove v sovetskoj istoričeskoj literature, Prilozi XVIII/19, Sarajevo 1982., 237-252. 1064. Naumov P. Evgenij, Kosovskata bitka (1389.g.) vo istorijata na me unarodnite odnosi na Balkanot, Istorija XXII/2, Skopje 1986., 35-53. 1065. Nemeth Krešimir, Babonići (Babonegi), EJ 1, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1980., 397399. 1066. "Neum i bosansko primorje", Armija RBiH, Press centar, Vojna biblioteka 2, (1 izdanje 1993), 2. izdanje, Sarajevo 1994., 40. (* Ančić Mladen, CCP XIX/36, Zagreb 1995., 110-115; Ančić Mladen, Obavijesti HAD XXVIII/1, Zagreb 1996., 37.) 1067. Nikić Andrija, Stjepan Dabiša (? – 1395), “Ljubuški kraj, ljudi i vrijeme, Knjiga 1., Zbornik Znanstvenog simpozija održanog u Ljubuškom 11. i 12. kolovoza 1995.”, Ziral-Naša djeca, Mostar - Zagreb 1996., 357-358. 1068. Nikić Andrija, Povijesna zrnca, Franjevačka knjižnica i arhiv u Mostaru, Mostar 2000.

Politička historija

121

1069. Nilević Boris, Vojvoda Ivaniš Pavlović, Prilozi XIV/14-15, Sarajevo 1978., 349361. 1070. Nilević Boris, Iz života posljednjih Pavlovića, GDI BiH 28-30 (1977-1979), Sarajevo 1979., 59-74. 1071. Nilević Boris, Učešće vojvode Petra i kneza Nikole Pavlovića u političkom životu srednjovjekovne Bosne, Prilozi XVI/17, Sarajevo 1980., 61-68. 1072. Nilević Boris, O bosansko-turskim odnosima do 1463. godine, Pregled LXXVI/4, Sarajevo 1986., 417-424. 1073. Nilević Boris, O moralnom stanju Bosne pred 1463. godinu, POF 40 (1990), Sarajevo 1991., 115-123. 1074. Nilević Boris, Prilog karakterologiji bosanskog srednjeg vijeka, Prilozi XXV/27, Sarajevo (1991), 11-18. 1075. Nilević Boris, Bosna i Osmansko Carstvo, "Bosna i Hercegovina i svijet", Institut za istoriju, Sarajevo 1996., 65-74. 1076. Nilević Boris, Sjeveroistočna Bosna u tokovima evropske srednjovjekovne povijesti. Prilog historiji Srebreničke banovine, BF IV/6, Sarajevo 1996., 116-122. 1077. Nilević Boris, Proces afirmacije srednjovjekovne bosanske države, “Bosna i Hercegovina od najstarijih vremena do kraja Drugog svjetskog rata”, ŠVK OS BiH, Sarajevo 1994., 35-53. 1078. Nilević Boris, Proces afirmacije srednjovjekovne bosanske države, “Bosna i Hercegovina od najstarijih vremena do kraja Drugog svjetskog rata”, BKC, Sarajevo 1998., 57-81. 1079. Nilević Boris, O krunidbi kralja Tvrtka I (620 godina od krunisanja bosanskog kralja), Bosanska vila IV/10, Sarajevo 1998., 54-55. 1080. Novak Grga, Povijest Splita I-IV, ČS, Split 1978., (I-IV = 2510). 1081. Novaković Relja, Odakle su Srbi došli na Balkansko poluostrvo (Istorijskogeografsko razmatranje), SANU, Istorijski instutut -Naučna knjiga, Beograd 1978., 415. (* Leśny Jan, Kwart. Histor. 86/2, 1979., 498-503; Welthmann M., Südostforschungen 39, München 1980., 316-317.) 1082. Novaković Relja, Gde se nalazila Srbija od VII do XII veka (Istorijskogeografsko razmatranje), Problemi i znanja, SANU, Istorijski institut-Narodna knjiga, Beograd 1981., 415. (* Macan Trpimir, Marulić XVI/2, Zagreb 1983., 193-196; Džaja Srećko, Südostforschungen 42, München 1983., 393-394; Macan Trpimir, “Trpimir

122

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

Macan, Povijesni prijepori”, MH, Ogranak Dubrovnik, Biblioteka Prošlost i sadašnjost, Knjiga 6, Dubrovnik 1992., 103-106.) 1083. Novaković Relja, Baltički Sloveni u Beogradu i Srbiji, Narodna knjiga, Biblioteka Studije i monografije, Beograd 1985., 181. 1084. Obradović Milovan, Vesti o Kosovskoj bici, Obeležja 5, Priština 1989., 5-13. 1085. “Okvirni nastavni program za osnovne škole”, Zagreb 1995. 1086. Omanović Emina, Istorija – Povijest, za 6. razred osnovne škole, 5 izdanje, Svjetlost, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Sarajevo 1978., 138. (1. izdanje 1974; 9 izdanje, Svjetlost, OOUR Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Sarajevo 1982., 148). 1087. Omanović Emina, Istorija – Povijest, za 6. razred osnovne škole, 7 adaptirano izdanje, Svjetlost, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Sarajevo 1990., 176. 1088. Ostrogorski Georgije, Bizantsko-južnoslavenski (Vizantijsko-južnoslovenski) odnosi (Politički odnosi), EJ 1, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1980., 754-761. 1089. Ostrogorski Georgije, Istorija Vizantije (2. fototipsko izdanje), Sabrana dela, Knjiga 6, (Reprint), Prosveta, Beograd 1983., 593. (Beograd 1996., 596.). 1090. Ostrogorski Georgije, History of the Byzantne State, (Translated from the German by J. M. Hussey), New Brunswiek, New Jersey, Rutgers Univ. Press 1986., XL + 624 + 76. 1091. Ostrogorski Georgije, Istorija Vizantije, Narodna knjiga-Alfa, Beograd 1998. 1092. Pál Engel, A középkari Bosznia, História 17/1, 1995., 3-6. 1093. Pál Engel, Zur Frage der bosnisch-ungarischen Beziehungen im 14.-15. Jahrhundert, Südostforschungen 56, München 1997., 27-42. 1094. Pál Engel, Neki problemi bosansko-ugarskih odnosa (prevod s njemačkog), Zbornik 16, Zagreb 1998., 57-72. 1095. Pandžić Bazilije, Katarina Vukčić Kosača (1424-1478), NEV XXIX/1, Sarajevo 1979., 105-115. 1096. Pandžić Bazilije, Katarina Vukčić Kosača (1424-1478), “Povijesnoteološki simpozij u povodu 500 obljetnice smrti bosanske kraljice Katarine”, KS-FTS, Sarajevo 1979., 15-25.

Politička historija

123

1097.. Pandžić Stjepan Bazilije, Katarina Vukčić Kosača (1424.-1478.), Hrvatski narodni kalendar 1996, Godina 44, Sarajevo 1995., 201-218. 1098. Pantelić Srećko, Najstarija povijest Hrvata, Meinz 1993., 97. (* Karbić Damir, HZ 47 (1994), Zagreb 1995., 177-181). 1099. Papadranos Ioannis, Diavakanika istorika Dokimia, Taios protos, Tessaloniki 1998., 197. 1100. Papić Radivoj, Zapostavljeni Tvrtko Prvi, Oslobo enje 48/15620, Sarajevo 14.12. 1991., 10. 1101. Pavičić Tomislav, Povijesni razvitak Šibenika do 15. stoljeća, “Područje šibenske županije od prapovijesti do srednjega vijeka”, HAD 19, Zagreb 1998., 191196. 1102. Pavličević Dragutin, Povijest Hrvatske, P. I. P. Pavičić, Biblioteka hrvatske povijesti, Zagreb 1994., 422. (* Goldstein Ivo, Radovi 27, Zagreb 1994., 367-369; Posavec Vladimir, HZ 47 (1994), Zagreb 1995., 184-185.) 1103. Pavličević Dragutin, Povijest Hrvatske, Drugo izmjenjeno i znatno prošireno izdanje sa 16 povijesnih karata u boji, P. I. P. Pavičić, Zagreb 2000., 618. 1104. Pavličević Dragutin, Kratka politička i kulturna povijest Bosne i Hercegovine, Hrvatski informativni centar, Zagreb 2000. 1105. Pavlović Nada, Lazarević, despot Stefan, “Leksikon pisaca Jugoslavije III (KLJ)”, MS, Beograd 1987., 610-613. 1106. Pelidija Enes – Isaković Fahrudin, Historija za 6. razred osnovne škole, 1. izdanje, RBiH, Ministarstvo obrazovanja, nauke i kulture, Sarajevo 1994., 147. (2. izdanje, Sarajevo 1997.). 1107. Pelidija Enes – Isaković Fahrudin, Historija za II. razred gimnazije, 1. izdanje, RBiH, Ministarstvo obrazovanja, nauke i kulture, Sarajevo 1994. 1108. Pelidija Enes – Isaković Fahrudin, Historija za II. razred gimnazije, Doštampano drugo izdanje, IP “Svjetlost” d. d., Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Sarajevo 2000., 161. 1109. Perić Ivo, Povijest Hrvata, Centar za transfer tehnologije-Krinen, Zagreb 1997., III + 306. (* Mijatović An elko, Hrvatsko slovo, Zagreb 16.01. 1998., 15.) 1110. Perić Ivo, A History of the Croats, Centar za transfer tehnologije-Krinen, Zagreb 1997.

124

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

1111. Péroche Grégory, Histoire de la Croatie et des nations Slaves du Sud: 395-1992, F. X. de Guibert, Paris 1992., 560. 1112. Perojević Marko, Ban Borić i ban Kulin, “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva”, 3. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1998., 196-215. 1113. Perojević Marko, Ban Stjepan, “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva”, 3. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1998., 216-218. 1114. Perojević Marko, Ban Matej Ninoslav, “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva”, 3. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1998., 219-231. 1115. Perojević Marko, Banovi Prijezda I. i Stjepan I. Kotroman, “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva”, 3. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1998., 232-238. 1116. Perojević Marko, Šubići gospodari Bosne, “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva”, 3. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1998., 239-249. 1117. Perojević Marko, Stjepan II. Kotromanić, “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva”, 3. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1998., 250-285. 1118. Perojević Marko, Ban Stjepan Tvrtko, “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva”, 3. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1998., 286-312. 1119. Perojević Marko, Kralj Stjepan Tvrtko, “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva”, 3. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1998., 313-349. 1120. Perojević Marko, Stjepan Dabiša, “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva”, 3. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1998., 350-362. 1121. Perojević Marko, Jelena Gruba, “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva”, 3. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1998., 363-373. 1122. Perojević Marko, Stjepan Ostoja, “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva”, 3. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1998., 374-412.

Politička historija

125

1123. Perojević Marko, Stjepan Tvrtko II. Tvrtković, “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva”, 3. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1998., 413-426. 1124. Perojević Marko, Stjepan Ostoja (opet), “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva”, 3. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1998., 427-451. 1125. Perojević Marko, Stjepan Ostojić, “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva”, 3. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1998., 452-461. 1126. Perojević Marko, Stjepan Tvrtko II. Tvrtković (opet), “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva”, 3. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1998., 462-504. 1127. Perojević Marko, Stjepan Tomaš Ostojić, “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva”, 3. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1998., 505-554. 1128. Perojević Marko, Stjepan Tomašević, “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva”, 3. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1998., 555-592. 1129. Petrov Petr, Napadenija na slavjanite na Balkanskija poluostrov (25-40); Zaselvane na slavjanite na Balkanskija poluostrov (40-47); Vojni s Vizantija. Car Roman i car Samuil (402-416), “Istorija na Blgarija (Prva blgarska država), Tom vtori”, BAN, Sofija 1981. 1130. Pilar Ivo, Eine Geschichte Kroatiens, Serbiens und Bosniens, Bearbeitet von Michael Ackermann, 1995. 1131. Pilar Ivo, Politički zemljopis hrvatskih zemalja (pretisak), Motrišta 3, Mostar 1997., 117-126. 1132. Pirivatrić Sr an, Samuilova država, obim i karakter, SANU, Vizantološki institut, Posebna izdanja 21, Beograd 1997.-1998., 227. (* Novak Andrej, ZČ 54/2, Ljubljana 2000., 299-300.) 1133. Poparić Bare, Tužna povijest Hercegove zemlje, (Pretisak pripremio Pejo Ćošković), Lukom, Zagreb 1997., 176. 1134. Posavec Vladimir, Povijesničar i ‘povjesničari’, Radovi 30, Zagreb 1997., 308317.

126

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

1135. Posavec Vladimir – Medić T., Stvaranje europske civilizacije i kulture (V.XVIII. st.), (Alternativni udžbenik za II. razred gimnazije), Zagreb 1997. 1136. “Povijest”, “Nastavni plan i program za osnovnu školu”, Zavod za školstvo, Mostar 1999., 150-164. 1137. “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva, 2. izdanje”, HKD Napredak, Sarajevo 1991., 854. (* Brković Milko, Radovi Zavoda 34, Zadar 1992., 237-240; Brković Milko, CCP XVI/29, Zagreb 1992., 181183.) 1138. “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva, 3. izdanje”, HKD Napredak, Sarajevo 1998., VII + 856. (* Paponja Srećko, Stećak V/57, Sarajevo 1998., 6-7; Šimić Angelina, Oslobo enje 55/18028, Sarajevo 09.08. 1998., (KUN), 3; Kučuk-Sorguč Indira, Ljiljan VII/296, Sarajevo 1998., 47; Goldstein Ivo, Stećak VI/63, Sarajevo 1999., 22-23.) 1139. “Povijest Bosne i Hercegovine za osnovne škole (Reprint izd. gra e spašene iz Vijećnice)”, NUB BiH, Edicija Memoria Bosniaca, Sarajevo 1997. 1140. “Povijest svijeta od početka do danas”, Naprijed, Zagreb 1977., 771. (Drugo izdanje, Naprijed, Zagreb 1990., 771.) (* Macan Trpimir, Marulić XI/4, Zagreb 1978., 395-397.) 1141. “Prilozi istoriji Bosne i Hercegovine I, Društvo i privreda srednjovjekovne Bosne”, ANU BiH, Posebna izdanja 88, Odjeljenje društvenih nauka 18, Sarajevo 1987., 264. (* Voje Ignacij, ZČ 41/4, Ljubljana 1987., 736-740; Lovrenović Dubravko, GDI BIH 37, Sarajevo 1987., 154-156; Nilević Boris, Odjek XLI/19, Sarajevo 1988., 2425; Jalimam Salih, GADAR BIH 29, Sarajevo 1989., 227-230.) 1142. Prlender Ivica, Držić, “Hrvatski biografski leksikon III (Č- )”, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb 1993., 627-629. 1143. “Prvi hrvatski kralj Tomislav. Zbornik radova”, Zajednica Duvnjaka Tomislavgrad-Zagreb – Općinsko poglavarstvo Tomislavgrad, Zagreb-Tomislavgrad 1998., 400. 1144. Puljić Ivica, Knez Mihael Višević, Crkva na kamenu III/26, Mostar 1983., 13. 1145. Puljić Ivica, Šta znamo o hercegu?, Crkva na kamenu IV/38, Mostar 1983., 13. 1146. Puljić Ivica, Zabranjeni svetac?, Crkva na kamenu IV/40, Mostar 1983., 13. (Sv. Vladimir).

Politička historija

127

1147. Purković Miodrag, Knez i despot Stefan Lazarević, Sinod SPC, Beograd 1978. (* Kašić Dušan, Glasnik SPC 8, Beograd 1979., 188; Bataković Dušan, IG 1-2, Beograd 1980., 160; Nikolić Milica, IČ 27, Beograd 1980., 287-288.) 1148. Radeuš Tatjana, Čupor Pavao, “Hrvatski biografski leksikon III (Č- )”, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb 1993., 135-136. 1149. Radojčić Nikola, Kosovski boj (9-30); The Battle of Kosovo (31-52), “Bitka na Kosovu 1389. godine”, SANU-Istorijski muzej Srbije-BIGZ, Galerija 65, Beograd 1989. (Dvojezično). 1150. Radojičić S. or e, Balšić Jelena, EJ 1, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1980., 465.

1151. Radojičić S. or e, Branković Jelača (Jelena, Marija), Branković Stefan, EJ 2, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1982., 405. 1152. Radojičić S. or e, Jelena, kći kneza Lazara, “Spisi o Kosovu”, Stara srpska književnost u 24 knjige, Knjiga 13, Beograd 2993., 81-85. 1153. Radusinović Zoran, Književni razgovori u Bileći i Gacku (Srpska proza danas. Naučni skup o osnivačima Hercegovine: Vukovićima i Kosačama), Politika, Beograd 19.09. 2000. 1154. Ramić Sulejman – Veladžić Fehim, Kratak pregled historije Bosne i Hercegovine i historije islama, Kulturno i naučno društvo Muslimana Preporod Tuzla, Tuzla 1994., 158. 1155. Raukar Tomislav, Neretljanska krajina, “Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture”, ŠK, Zagreb 1980., 417. 1156. Raukar Tomislav, Grofovi Celjski i hrvatsko kasno srednjovjekovlje, HZ 36 (1983), Zagreb 1984., 113-140. 1157. Raukar Tomislav, Hrvatske zemlje u doba bitke na Kosovu 1389., HZ 42, Zagreb 1989., 31-36. 1158. Raukar Tomislav, Hrvatsko srednjovjekovlje (Prostor, ljudi, ideje), ŠK-Zavod za hrvatsku povijest FF u Zagrebu, Zagreb 1997., XVI + 620. (* Šanjek Franjo, Povijesni prilozi 16 (1996), Zagreb 1997., 327-330; Kampuš Ivan, HZ 50, Zagreb 1997.; Bašić Stanko, Slobodna Dalmacija, Split 06.11. 1997., 46; Barbarić Josip, AV 41, Zagreb 1998., 203-204; Šanjek Franjo, CCP XXII/41, Zagreb 1998., 203-206; Grgin Borislav, Hortus Artium Medievalium 4, Zagreb-Motavun 1998., 252-253; Steindorff Ludwig, Südostforschungen 58, München 1999., 589-590; Šute Ivica, Zbornik 17, Zagreb 1999., 238-244; Voje Ignacij, ZČ 54/3 (120), Ljubljana 2000., 467-471.)

"Islam. Zbornik radova.. 78-84. Zenica 2000. 1161. Zenica 1995..) 1160. OOUR ‘Novinskoizdavačka djelatnost-FF Zadar. Nagoveštaji islamizacije Bosne. 195202). 1159. Rani srednji vijek (Historija) (Bosna i Hercegovina). (* Imamović Mustafa.. (* Brković Milko. JLZ Miroslav Krleža. “Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina. Balkan i velike sile (XIVXX vek)". 1162. Sivrić Marijan.. Prošlost Zadra III. Knjiga 14. Istorijski institut. Redakcija EJ.. u povijesti hrvatskog naroda (Prigodom 550. Sebalić F. VI razred (Zadaci objektivnog tipa).. Mostar 2000. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”. 179-181. Motrišta 18. Serdarević Husein. CCP XII/21. “Krležijana 1 (A-LJ). 1167. Zagreb 1993. Raukar Tomislav – Petricioli Ivo – Švelec Franjo – Peričić Šime.. 1169. Redakcija HBL. Redakcija Krležijane. A Short History of the Yugoslav Peoples. Zagreb 1983. JLZ. Separat II. Redakcija EJ za BiH. izdanje. Značenje bosanskog bana i kralja Tvrdka I. JLZ. Zenica 1995. . razred osnovne škole. Put do obrazovne svjetlosti. 1170. (Uredio Milenko Brkić). “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. Singelton Fred. 1165. Zagreb 1997. EJ 1. 159-163. Bodin (67). Didaktički putokazi VI/20. Bobaljević Domanja. izdanja Enciklopedije Jugoslavije”. Povijest za VI. Ren eo Ivan. Oporuka i smrt hercega Stjepana Vukčića Kosače. XIV + 309. 44-47. Znak Bosne I/1. 67.. PCC Me ugorje. 1163. 638 + 48 tabli slika. Zagreb 1988. Didaktički putokazi 2. Sindik Dušan. Beograd 1997.. Anžuvinci (197-200). izdanje. Zadar pod mletačkom upravom. “Hrvatski biografski leksikon II (Bj-C)”. Put do obrazovne svjetlosti (Bilješke o novim udžbenicima iz historije). Serdarević Husein. godišnjice Tvrdkove smrti). JLZ. 1171. 1172. Cambridge University Press. 94-95. 2. Zagreb 1989. Redakcija EJ za BiH. Cambrisge 1985. IZ 10. Rani srednji vijek (Historija) (Bosna i Hercegovina). 79. Zadar 1987. 44. Balšići (45)..-2000. Arpadovići (299-303).. Banja Luka 1989. Studenci 1995. EJ 2. Serdarević Husein..128 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. RO ‘Narodni list’. 167. Zagreb 1982. 1168.. Historija. 1164... Zagreb 1980. 119-129. 8-11. SANU. 2. 1166. Leksikografski zavod Miroslav Krleža.

Spremić Momčilo. Sarajevo 1986. JLZ. Doba borbi za očuvanje i obnovu države (1371-1537)”. Zagreb 1982. Početak vladavine ur a Brankovića. Druga knjiga.. 1177. Prvi pad Despotovine. Sarajevo 1983. SKZ. 290-294. Odjek XXXVI/22. Prilozi XXI/22. SKZ. i IV. Spremić Momčilo. Sarajevo 1986.... Didaktički putokazi II/6. Spremić Momčilo. Sarajevo 1981. GHM-RIZ BiH. izdanje.. Tatsachen”.. Sarajevo 1983. “Istorija srpskog naroda.. Druga knjiga. Druga knjiga. Beograd 1982. Smriko Vehid. Sarajevo 1984. 7-8. Prilozi XXI/22. Sarajevo 1996. Sarajevo 1983. Kreso Muharem. “Nerkez Smailagić. Benac Alojz. Beograd 1982. Osmanska dinastija. Kajmaković Zdravko. Karamehmedović Muhamed. Šehić Nusret.. Doba borbi za očuvanje i obnovu države (1371-1537)”. 294-300. Beograd 1982. NIŠRO Oslobo enje. 29. 1181. Filipović Muhamed. Leksikon islama (Redaktor Darko Tanasković)”. Sarajevo 1986.. “Socialistiche Republik Bosnien und Herzegowina. “Duga vojna” i obnova države. Filipović Muhamed. Sućeska Avdo. 2. 300-312. Smailagić Nerkez.. (* Filipović Muhamed. 286-289. Separat iz EJ II”. 68-69. Odjek XXXVI/6.. razreda. Zenica 1996. Beograd 1982. Doba borbi za očuvanje i obnovu države (1371-1537)”. 1175.. Beograd 1989. 241-253. SKZ... 64 + 1 karta. Sarajevo 1986. Kovačević-Kojić Desanka. Sarajevo 1995. Nastavni plan i program – udžbenik – učenik (Zapažanja o novim udžbenicima iz historije). Sarajevo 1990. 1176. Prilozi XXI/22.) 1178. Hurem Rasim.. 3. ZFF Serija A: Istorijske nauke XVI (Spomenica Svetozara Radojčića). Odjek XXXVII/5. 1180. Spremić Momčilo. Odjek XXXVI/22.. 282-285... IA MI BIH 20. Odjek XXXVI/22.. 1179. Spahić Mustafa. “Istorija srpskog naroda. Prilozi XXI/22.. Spremić Momčilo. .Politička historija 129 1173.. Kajmaković Zdravko. “Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina. SKZ. 254-267. 44-46. Propast srednjovekovne države. Sarajevo 1984. 163-177. Povijest islama za medrese III. Prilozi XXI/22. Doba borbi za očuvanje i obnovu države (1371-1537)”. 4-5.. 467-469. “Istorija srpskog naroda. “Istorija srpskog naroda.. Povijesna istina u kamen utisnuta (Je li ban Tvrtko priznavao suverenitet ugarsko-hrvatskog kralja). 8-9. Skoković Zvonimir Dida. 263-271. 218-229.. 303-313. Sarajevo 1986. Prilozi XXI/22. Borovčanin Drago. Prilozi XXI/22. Svjetlost. 1183. Sarajevo 1986. Sarajevo 1986. Stećak III/35. Sarajevo 1986. Sarajevo 1983. Druga knjiga. Prilozi XXI/22. 1174. 451. Despot ura Branković i Papska kurija. 261-262. 271-282. 5-7. Juzbašić Dževad. 1182.

Litera. Marković Zvezdan. Spremić Momčilo.. Spremić Momčilo – Kalić Jovanka.. Cambridge 2000. SANU. 289-302.. Beograd 1994. Beograd 1993. 1190. 773-774. Knowledge. IČ 42-43 (1995-1996). Beograd 1999. Frankapan Martin IV (416-417). Despot ura Branković i njegovo doba. Beograd 1997. Anžuvinci (15-16).. (Fototipskko izdanje iz 1909. Zbornik VI. SKZ. Byzantium's Balkan Frontier. 1192a. 1191. (* Mihaljčić Rade. Biblioteka Zadužbine 1. 1185. Beograd 1983.) 1192. Beograd 1992. Sindik Dušan. 429-431. Beograd 1989. Tom 6 (Priredili Nikola B.) 1186. 383. Beograd 1999.. Leksikografski zavod Miroslav Krleža.. Spremić Momčilo. Srpska despotovina izme u Istoka i Zapada. 96. 859. Strčić Petar. Narodna knjiga. Drugi tom. “Ilustrovana istorija Srba. decembra 1995). Istorijski institut.-2000. “Srednji vek i renesansa. Istorija srpskog naroda.. Strecha Mario. “Srednjovekovna Bosna (10-15 vek) = Medieval Bosnia (10-15 centuries)”. 96. “Evropa i Srbi” (Me unarodni naučni skup 13-15.. (* Perović Milutin. Sultan Mehmed II Osvajač i Srbija. Beograd 1982.. Doba borbi za očuvanje i obnovu države (1371-1537)”. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”.g. 84. 3. 87-98. Stanojević Stanoje. “Hrvatski biografski leksikon IV (E-Gm)”. Druga knjiga. Stanojević Stanoje.. Dizeldorf 1982.. Knowledge. “Krležijana 1 (A-LJ). 586-589. ZČ 51/4. Beograd 1997. Zemun 1989. Stephenson Paul. Stanojević Stanoje. Nikola Kusovac. Beograd 1991. Desanka Milošević. XII + 352. Popović. IG 1-2. Zagreb 1998. IRO Narodna knjiga-IRO Vuk Karadžić-IRO Rad. Spremić Momčilo. 35-48.. Beograd 1994. . Frankapan (387-399). Istorija Bosne i Hercegovine. SKZ. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”.. 1193. Istorijski institut SANU Beograd-Pravoslavna reč Novi Sad. 1189. (Stručni redaktori jugoslovenskog izdanja: Ljubomir Maksimović i Rade Mihaljčić)”. 110-111. 1194. Zagreb 1993. 1187. Spremić Momčilo.. A Political Study of the Northern Balkans 900-1204. (Reprint izdanja iz 1908). 1184.). Harač. 1195. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Kosovska bitka – problem izdaje.. Ljubljana 1997. 1188.130 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Ilustrovana Istorija sveta.. Zbornik radova 13. Prevela Dragana Vuličević)”. Beograd 1996. Naši vladari. Arpadovići (20-21). “Kosovska bitka i njene posledice”. “Istorija srpskog naroda.

2. Povijest Dubrovačke Republike.) 1198. Ajas-beg (paša) (45). Südostforschungen 41. Biblioteka “D”. Zagreb 1994. do XVIII.) 1199. Zagreb 1981. Ishak beg Tomašević (609-610).. Bosanski pašaluk (Postanak i upravna podjela). (* . 1205. 21. Anali 28. POF 34.... Dubrovnik-Zagreb 1989. 607644. 244-246. izdanje. EJ 1. (* Drnda-Čar Hatidža. 1203. izdanje. Kessler Wolfgang. Sarajevo 1985. 1202. EJ 3. Zagreb 1994. (Pretisak)”. Macan Trpimir. München 1982. Zeta u Despotovini (Crnogorci). Šidak Jaroslav. JLZ. 140. 90-93. 78-82. Stulli Bernard. 445-446. izdanje. 2. Šidak Jaroslav.. 453-458. Hrvatska i svijet od V. Šabanović Hazim.Politička historija 131 1196. Zagreb 1988. o Bosni opet...) 1204. Zagreb 1982. 272. Stamaco (Zürich). 1206. Šarčević Ivan. Zagreb 1985. JLZ. opet o skraćenoj povijesti. Zagreb 1981. ŠK. Bilten FTS XXVI/2. 1200. ŠK. 2. EJ 5. Šćepanović Žarko. Šabanović Hazim.. CCP V/8. (Zagreb 1997. izdanje.. Stulli Bernard.) (* Čoralić Lovorka. JLZ. stoljeća. . izdanje. JLZ. Šabanović Hazim. 101-103. Ishakovići (610). Zagreb 1980. Sarajevo 1999.. Sarajevo 1982. 1208. 344. Svjetlost.. Šabanović Hazim. 253-255. Časopis Dubrovnik 15. Barak (505).. 2. Posebna izdanja ‘Arhivskog vjesnika’ Arhiva Hrvatske 7 .. Dubrovačka Republika. Pogled na prošlost hrvatskog naroda do godine 1918.. EJ 3. JLZ. Šidak Jaroslav.) 1207.. 185-189. XII + 377. Bajazid I Jildrim (421). Zagreb 1984. Kroz pet stoljeća hrvatske povijesti”.. Opet o kralju.) 1201. Zagreb 1982. Pavličević Dragutin. Svjetlost. 1-9... Sarajevo 1959. Dubrovnik 1990... (* Mijatović An elko. Nezavisni list Muslimana Bosne i Hercegovine u iseljeništvu 1960-1967. 2. izdanje. London 1984. 238-239. Zagreb 1990. EJ 2. Bosanski pašaluk (Postanak i upravna podjela). JLZ. Radovi 15. “Bosanski pogledi. Kroz pet stoljeća hrvatske povijesti.. 272. Zeta u doba Balšića. Zagreb 1984. Bosanski pašaluk (beglerbegluk ili elajet). “Jaroslav Šidak. Zagreb 1981. 259. 603-604. ŠK. CCP XVIII/33.Znanost. 1197.. Arhiv Hrvatske-Časopis Dubrovnik. 2. Marulić XXIII/1. EJ 3. (* Miović-Perić Vesna. Šanjek Franjo – Mirošević Ante. Držislav. Šabanović Hazim.

Zagreb 1988. 308-313. 45-54. 1214. 24.. Poisons and Poisoning in the Republic of Dubrovnik. Šišić Ferdo. Laus. 2.. st. Sarajevo 12. 7-79. Sarajevo 09. Godina 45. 153-156. Sarajevo (1995). 1222. 1210. Šunjić Marko. ŠVK OS BiH. 1216. 145-147. Sarajevo 1994.)..132 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Otrovi u Dubrovačkoj Republici. 25-33. Split 1991.02. Hercegovina 4 (1984). HKD Napredak. CCP XXI/39.... Nakladni zavod MH. 1213. Zagreb-Dubrovnik 2000. Šidak Jaroslav. Šunjić Marko. Dubrovnik Annals 4. 1996. KučukSorguč Indira. 1211.. Hrvatski narodni godišnjak 1997.11. 1219. Šundrica Zdravko. Biblioteka Hrvatske povjesnice. Bosna i Venecija (odnosi u XIV. Venecija i posljednji bosanski kraljevi (1420-1463). 1212. "Bosna i Hercegovina od najstarijih vremena do kraja drugog svjetskog rata". 19. Čoralić Lovorka. Šimić Angelina..). 1221. 1209. ČSP XXIX/2.-2000. Povijest Hrvata u vrijeme narodnih vladara (pretisak izdanja iz 1925). Sarajevo 1983... 1997. Šunjić Marko.. Zagreb 1997. 9-42.. HM I/2. Dnevni avaz. Povijest do 1914. Šunjić Marko. 1215. Osvrt na ocjene uzroka propasti srednjovjekovne bosanske države. 2. 7. Sarajevo . 405-407. Radovi HDZU 1. BF V/8. Z. Redžić Enver. Dubrovnik 1998. izdanje.. Šunjić Marko. Anali 36. Sarajevo 1996. Lovrenović Dubravko. Radovi HDZU 2.. Sarajevo 13. Sarajevo (1994). Suvremeno javno mnijenje o propasti bosanskog kraljevstva. Šunjić Marko. Zagreb 1980. Štedimlija P. 749. Oslobo enje 54/17486. Vlatko Kosača u Poljicima. Šundrica Zdravko. Sarajevo (1993). Sarajevo 1996. Premec Vladimir. EJ 5. Postupni uspon bosansko-venecijanskih ekonomskih odnosa u XV stoljeću. 45-120. (* F. Oslobo enje 48/15618.. 37-38. Šunjić Marko. 12. Škegro Ante. 410. i XV. izdanje.. 1217. Sarajevo 1997. (Hrvati). Sarajevo 1994. Zagreb 1997. 1220. Stećak I/9. 4554. Radovi HDZU 3. Venezia e gli ultimi re della Bosnia (1420. Sarajevo 13. Lovrenović Dubravko.. JLZ... 1218. Crvena Hrvatska. 199-201. Šunjić Marko..12. Kralj suverene Bosne (Tvrtko I Kotromanić i njegovo doba).11. Oslobo enje 53/17398. GDI BiH 34. Kraj srednjovjekovne bosanske države. Mostar 1985. 1991.-1463. 1996. 81-90. 1244.

Sarajevo 1994. Tošić uro.. Temperley W. Kosovska bitka u istoriografiji o srednjovjekovnoj Bosni.. Džaja Srećko. "Prodotti e tecniche d'oltremare nelle economie europee secc.. (a cura di Simonetta Cavaciocchi). Šunjić Marko. FPN. Tošić uro. La circolazione di persone e merci della Bosnia medievale verso il Mediterraneo. Tanović Bakir. 1227. 555-557. Sarajevo 1998. Celjski. SANU. XIIXVIII". Zagreb 1989. JLZ Miroslav Krleža. 1224.. Pad Bosne. “Hrvatski biografski leksikon II (Bj-C)”. Prato 1998. Tepić Ibrahim. 781-784. Istorijski institut. 1229. Radovi FF 2.. Redžić Enver.Politička historija 133 1996. Zagreb 1986. Švab Mladen. Sarajevo 1997.. V. 1233. Bojničić (99). “Kosovska bitka u istoriografiji”. Bosna i Turci od Kosovske do Angorske bitke. Beograd 1990. Šunjić Marko. 101-107. München 1998.. Sarajevo 1996. Datini’. New York 1990. Amm Press (1917). Tošić uro. 9. Prva linija III/11. 618. Zbornik radova 11. Herman II (Hermann) (625-627). (Od) uvijek bosanski (Čiji je Neum). Osloba anje Jajca od Turaka 1463. The Hamlyn Publishing Group Limited 1979. – doba fetha – osvajanja Bosne. Pad bosanske srednjovjekovne države 1463. Duvno 1980. Sarajevo 1997. 1232. Zbornik za istoriju BiH 1. “Bosanska srednjovjekovna država i suvremenost (Zbornik radova)”. Mediteransko usmjerenje kretanja ljudi i roba iz srednjovjekovne Bosne. Revija slobodne misli II/5-6. Šunjić Marko. 386-388. 83-96. 1235. 85-97. Tadić N. Srpsko Sarajevo 2000. Beograd 1995. General editor: Esmond World”. Istituto internazionale di storia economica ‘F. Südostforschungen 57. 8-9. 2. EJ 4. 155-159. "Bosna i Hercegovina od najstarijih vremena do kraja Drugog svjetskog rata". 77-79.. HM I/3-4. Borič (Borić) (159-160). Gruba. 133-145.. 1226.) 1223. Uništenje srednjovjekovne bosanske države. Herold.. Tošić uro. izdanje. 1234. JLZ. The History of Serbia.. 1231. 1225. izdanje. Celjski (621-624). “The Medieval and Renaissance World. Reprinted. 1228. . 1230.. godine. Naša ognjišta X/67. BKC. 2..

Ljubljana 1987. Ljubljana 1992. Sarajevo 1998. 125-128. “Husein Huska Muharemović. 110. Beograd 2000. Beograd 1978. Ljubljana 1978. Istorija vizantijskoi imperii I-III. Zgodovina 1. Moskva 1996-1997. Oris zgodovine jugovzhodne Evrope . Beograd 1995. Celjski zbornik 1977-1981.. 1246. Cilt 17. 1242.. IČ 42-43 (1995-1996). A Short Survey of the History of the Yugoslav nations... Voje Ignacij. Truhelka Ćiro. Bosna. 313.) 1244. 1237. Diskusija. 337-338.-2000. HM II/6. Voje Ignacij. Katarina Celjska . Hersekzâde Ahmed paşa. Celje 1982. Voje Ignacij. Istorija vizantijskog carstva I-III. 1245. Novinsko-izdavačka ustanova ‘Vojska’. 1240. 81-82. Voje Ignacij. 2. . Osmanli devri birinci Kosova meydan muharebesi (15 Haziran 1389)”. IČ 25. 43-57. Voje Ignacij.... Misl. 287-292. Bihać 1997.srednji vek. IG 1-2. (Priredio Grbelja Tonči). Riječ recenzenta o drugom izdanju. Ankara 1987. izmjenjeno i dopunjeno izdanje. Godina 1463. Beograd 1997. 1241. Biblioteka Byzantion. 1236. Naša vremena i običaji”. Türkiye Diyanet Vakfi. 31-36. Veselinović Andrija. Mostar 1999. Uspenski Fjodor. 1247. 1249. 1248. Bosna i Hercegovina. Beograd 1995. Ljubljana 1983. Istanbul 1998. Ljubljana 1983. Veledar Nazif. Celjani v slovenskem in srednjeevropskem prostoru. Voje Ignacij. Kabes V/41-42.. ES 1. 1238. 95-97..Kotromanićka in njen pečat. 431-433. Problematika turskih provala u slovenačke zemlje i organizacija odbrane u XV i XVI veku. 235-237. 117-131. Velika ilustrirana enciklopedija. ZČ 37/1-2. Islâm ansiklopedisi. (* Mišić Siniša. 169-177. Uspenski Fjodor.. Rasulo Hercegovine (Priredio Mustafa Ćeman)... Truhelka Ćiro. 1243. 1239. Vlastita naklada. “Türk silahli kurvetleri tarihi.134 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Turan Şerafettin. Genelkurmay başkanlici. Država srpskih despota. “Cultural Contributions to the 8th and 11th European Congress on BCG and Cardio vascular Dynanics”. 1250. Ćuk Ruža.. Voje Ignacij.

“Krležijana 1 (A-LJ).. 25-41. (* Macan Trpimir. 1264. Ljubljana 1994. 1262.. DZS. Marulić XVI/6. Eparhija raškoprizrenska Prizren-Bogoslovni fakultet Beograd. Znanstveni inštitut Filozofske fakultete. “Benedikta Zelić-Bučan. 11-22. 1263.. Ljubljana 1995. Preporod XXI/480. Zelmanović or e. Voje Ignacij. razred osnovne škole. Historija – Povijest. Ljubljana 1996. GPM 29-30. 1254. Beograd 1987. Ćirila i Metoda). l. 141-142. Ivanovci (Malteški vitezovi) na tlu Hrvatske do 1526.. 1258. Pregled historije BiH do turskih vremena.. 185-186.) 1261. Voje Ignacij. 1260. Saopštenja 19.. Zimić Amir. 17.) 1252. Zloković Maksim. ZČ 50/3.. (Hermann J. Kultur. stoletja. Zelić-Bučan Benedikta. Zenica 1999. Androvac USA 1994. Slovenci pod pritiskom turškega nasilja.. . Tuzla 1994. Urania Verlag. Knjiga prva. Minić)”.) 1256. Vrbić Josip. 48. Radna sveska za 6. Geschichte. Jeronima (sv. Prizren-Beograd 1989. Zagreb 1980. Zagreb 1994. Nemirni Balkan. Sarajevo 1990. 332+350. 613-621. Zelić-Bučan Benedikta. Erzsébet Anjou). D. Ljubljana 1979.. (* Todić Branislav. Leipzig-Jena-Berlin 1986. Svetlana Ercegović-Pavlović. Zagreb 1993. Pomorstvo Novoga za vrijeme Tvrtkove i Kosačine vladavine. 1259. 482. Članci i rasprave iz starije hrvatske povijesti”. Hrvatski glasnik II/25. godine (povijesni pregled). HKD sv.. Janko Belošević. “Zgodovina Slovencev”. Zgodovinski pregled od 6. Kotromanić Jelisaveta (Elizabeta. do 18..) 1253. 456457. Duran & Sons.). (* Gestrin Ferdo. “Zadužbine Kosova (Spomenici i znamenja srpskog naroda)”. CCP XVII/31. Marulić XIII/2.. 300-301. Babić.. j. (* Golec Boris. “Welt der Slaven. 5. 41-59. 1257. Die Südslawen in Jugoslawien (B. Kotor 1981-1982.Politička historija 135 1251. ‘Historija Bosne’ uskoro i na našem jeziku. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. 876. Takozvana prva slavenska seoba u Dalmaciju – činjenica ili pretpostavka?. Ljubljana 1996. Zaninović Joško. 1255.. Zukić Amir – Obradović Ahmet – Novaković Šemsudin. Zagreb 1993. Zagreb 1983. Zvoar Ante. Gesellschaft. Nastanak i razvoj državnog suvereniteta srednjovjekovne Bosne (treći dio) (Doba Kotromanića i Tomaševića). 12. D. 295. ZČ 49/1. Takozvana prva slavenska seoba u Dalmaciju – činjenica ili pretpostavka?..

. godine). Živković Pavo.. 155-159. (1) Značenja V/11. Nilević Boris. Solinska kronika IV/33.06. Odjek XXXV/3. Matijević-Sokol Mirjana. 16. Radio Sa IX/29. 53-68. . (2) Značenja V/12. 24... Čoralić Lovorka. 470. 147-162. Živković Dragoje. Matijević-Sokol Mirjana. (* Živković Pavo. Ančić Mladen. Živković Pavo. 2.136 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Sarajevo 05. Bašić Stanko.. Sarajevo 1982. Učešće bosanske vlastele u diobi Konavala.. Prilozi XV/16.. Zagreb 1997. HZ 39. HAZU-Zavod za hrvatsku povijest FF u Zagrebu. Revue littéraire Mensuelle LVII/606.. 346. 1271. Doboj 1986. 149-157. Zagreb 1997.. Beograd 1981. 1269. 248-249.) 1272. 8284. Živković Pavo. Beograd 1990. Zagreb 1997. Paris 1979. Marulić XXX/3. IZ 2. CCP XXI/40..09. Knjiga I. 23. Zadarska revija XL/2-3. 65-95. Tvrtko II Tvrtković (Bosna u prvoj polovini XV stoljeća). IČ 28. Živković Pavo. 105-106. 73-84. Značenja II/3-4. Sarajevo 1989. Solin 1997. Bosansko-ugarski sukobi krajem XIV.. 1997. Sarajevo 1982. Živković Pavo. Split 24. izdanje.. i u prvoj polovini XV. IČ 36 (1989). Voje Ignacij. Zadar 1991.. München 1982. 1273. 1275. Zbornik radova”.. Živković Pavo. 171-175. (* Birin Ante.) 1266. 1981. ZČ 37/3. 1265. Živković Pavo. Oslobo enje 38/11922. Banja Luka 1981. Izdanje autorovih prijatelja. Institut za istoriju. 1276.. (* Ćošković Pejo.. Iz istorije srednjovjekovne Bosne (1-2). (Forum) 7. 678-679. 316317. Budapest 1985. 247.. Živković Pavo.. Doboj 1983. Kada je ro en i kada je umro Tvrtko II Tvrtković ?. Povijesni prilozi 16. 1274. Istorija crnogorskog naroda (Od starijeg kamenog doba do kraja srednjeg vijeka). Obavijesti HAD XXIX/2. Džaja Srećko. 181-188.. “Zvonimir. JLZ. stoljeća. (KUN III/13) 3.. Slobodna Dalmacija. Südostforschungen 41..). Doboj 1986. Odjek XLII/22. Živković Pavo. 132-135. Bosansko-ugarski ratovi (XII-XV st.. Sarajevo 1980.. 1270. Živković Pavo. Prvi ugarsko-turski sukobi na tlu Bosne (‘Dobojska bitka’ 1415. Brković Milko.. Čoralić Lovorka. Ćirković Sima. Zagreb 1986. 81-104. Sarajevo 1979.... Sarajevo 1981. 446-448. 251-263. 252-254. Zagreb 1982. Szádok 119/1. 299301.) 1267. 1268. Radio Sa XI/37. Chronology of Bosnia and Herzegovina. 286-290. Zagreb 1997. Rokay Petar. Cetinje 1989. Usorska vlasteoska porodica Zlatonosovići i bosanski vladari posljednjih decenija XIV i prve tri decenije XV stoljeća. kralj hrvatski..-2000. EJ 2. Zagreb 1997. Studije i monografije. Europe. Bosna u drugoj deceniji XV stoljeća. Ljubljana 1983.

Sarajevo 1991.. god. Napomene iz povijesti Livna. 123-131. 1285. Živković Pavo. RPZ 15. Živković Pavo.. Zadar 1989. MH. Grbelja Tonči. IZ 7.. Pregled političkih prilika u srednjovjekovnoj Humskoj zemlji. (romanizirano). (* Čoralić Lovorka. . Banja Luka 1987. Živković Pavo. Knin i Bosna od kraja 13. Zbornici i monografije. HKD Napredak. Vrhbosanska visoka teološka škola. HM II/5.. Radovi 28. Društveno-političke prilike u srednjovjekovnoj Bosni i Humu.) 1287. Sarajevo 1990. stoljeća. Sigismundova odmazda prema Horvatima i pokušaj pokoravanja Bosanskog Kraljevstva. 1288. Živković Pavo. Orašje 1997. Književna revija III. Biogradski zbornik 1. Split-Livno 1994. Zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog u Biogradu od 11.. Povijest Bosne i Hercegovine do konca XVIII. Radovi 27. Živković Pavo. Čapljina-Zagreb 1996. Radovi simpozija povodom 9 stoljeća spominjanja bosanske biskupije (1089-1989). 1286. ZadarBiograd 1990. i 17. Godina 39. “Kršćanstvo srednjovjekovne Bosne”. Ivaniš Nelipić izme u Mletačke Republike i bosanskog kralja Tvrtka II Tvrtkovića. HKD Napredak. RPZ 14 (1987-1988). stoljeća. Sarajevo 1989. u Čapljini. Sumrak Bosne i Huma (Zadnje godine bosansko-humske neovisnosti).... Zavod za povijesne znanosti FF u Zadru-SIZ kulture Općine Biograd. Matej Ninoslav ban Bosne. Živković Pavo. Zagreb 1993. Živković Pavo. Živković Pavo. Živković Pavo. 160-167. 151-170. 157-158. 1284. 10-92.Politička historija 137 1277. Živković Pavo. 1281. Živković Pavo. “Povijest hrvatskog Počitelja” Zbornik znanstvenog simpozija održanog 16. 1282.. 103-134. veljače 1996. Radovi 28. "Livanjski kraj u povijesti. godine. Općinsko poglavarstvo. 346-348. studenog 1988. Mostar 1994. Sarajevo 1997.. 220. do početka 15. Veze Bosne i Biograda sa zale em u zadnjem desetljeću XIV. 7-24. Neki manje poznati detalji o boju na Kosovu polju. Bosna izme u Dubrovnika i Mletačke Republike dvadesetih godina XV stoljeća.. 135-141. 1279. 11-38. stoljeća. Živković Pavo. “Biograd i njegova okolica u prošlosti”. 397-408.. 1280. SV 4. Muzej hrvatskih arheoloških spemenika Split-Općinsko hrvatsko vijeće obrane Livno. Zbornik radova". 1283. “Kninski zbornik”. 267. Hrvatski narodni kalendar 1991. 1278.. Zagreb 1995. Zadar 1988. stoljeća i povijest Hrvata bosanske posavine do početka XX. do 13.

Dušan (556-557). Monografije 15.-2000. Ahmed-paša Hercegović (130). 1297. Vuković Vlatko (378). HKD Napredak. 1290. Diplomatski kontakti Bosne i Huma s Dubrovčanima o ustupanju Konavala. (Uredio Milenko Brkić). Posebna izdanja.. London-Sidney-Tunbridge Wels. “The Middle Ages. (Vojna historija Borislav Ratković).. kralj bosanski 1418-1421 (345). . Vukčić Hrvoje. Prosveta. 1 (A-J)”. 1296. bosanski kralj 1398-1404 i 1408-1418. Usore i Soli”.. Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku. Dragutin (535). Istituto Geografico De Agostini. Beograd 1978. 1289. sadašnjosti i budućnosti 1". 3 izdanje. Neretljani (982). 4. 280-310. London 1991. Vlastimir (356-357). Ostojić Stjepan. Bosnia – Herzegovina “The World Book Encyclopedia”. . Podružnica Osijek. 92-99.. . Bosnia. 1293. Stamaco (Zürich).. Mehmedalija Bojić). 473-475... A Concise encyclopaedie (General editor: Henry R.. Sarajevo 1998. Dubrovnik 1998. HM II/6. Živković Pavo. Vojislav (363). “Pavo Živković. Altomanović Nikola (52). Ban (792). Vizantija (335-337). Borić (230). Historija bošnjačkog naroda (Knjiga koja čeka izdavače. Bosna i Hercegovina (Istorija) (235-237). Hercegović Ahmed-paša (130). London 1984. Isa-beg Ishaković (137-138). Osijek 2000. Volume 2.138 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Ostoja. .. PCC Me ugorje.. 1291. kralj bosanski (1391-1395) (69). Bósnia ed Erzegovina. Vojni leksikon. “Mala enciklopedija Prosveta. Živković Pavo. Thomas and Hudson. Zlatonosovići (666).. ‘Mali leksikon’ “Bosanski pogledi. Doboj (838).. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine.. (Pretisak)”.. 89-105. Torino 1998. Herceg-Stjepan Vukčić Kosača. Arpadovići (98).... Kada i kako se bosanska banovina uzvisi na kraljevinu?. Nezavisni list Muslimana Bosne i Hercegovine u iseljeništvu 1960-1967. Sigismundova odmazda prema Horvatima i pokušaj pokoravanja Bosanskog kraljevstava. Ustupanje Konavala Dubrovčanima. Vukan Nemanjić (377). Stefan Tomašević (1065).... 1294.. Tvrtko I (1103). . Sandžak VI/73-74. 1299.. Babonići (134). .. . Bodin (804)... Bodin (217). Jelena Gruba (772). . Andrija (knez humski)... Andrija (ugarski kralj) (70). Chicago 1994. Dubrovnik (551-552).. Studije iz povijesti Bosanske Posavine. Bosansko-ugarski ratovi (807). Višević Mihajlo (354). 60. Vojnoizdavački zavod. Studenci 1995. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”.. (Fototipsko preštampano izdanje 1980). Stefan Tomaš. Opšta enciklopedija. Vukčić-Kosača Stjepan (379).. 77-100. World Book International. Bosna i Hercegovina (Istorija) (808-809). 1118-1120. Živković Pavo. Beograd 1981. 2 (Aviaz-Cass)”. Novi Pazar 1997. 1298. 1292.. Loyn)”. 1295. "Konavle u prošlosti. “Nuovissima enciclopedia generale De Agostini. Dabiša Stefan (464).. Dabiša Stjepan. .

Ladislav Napuljski (8). . Zagreb 1981.. Mihajlo Krešimir II (467).. Ostoja Stevan (743). Crna Gora (Istorija) (640-644). Mogoriš (580). Kotromanići (588). Pavlovići (349). Prijezda I (916-917). Nelipčići (710). Stjepan Vukčić. 3 izdanje. Murat I (616-617). “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda. Ninoslav Matej (32). 1301. . Šubić Bribirski Mladen II. Manojlo I Komnen (478). Zagreb 1980. Paližna Ivan (274). Stjepan Kotroman. Kotromanić Stepan II. Kulin (675). Kosače (308). Tvrtko I Kotromanić (362-363). Madžari (Povijest) (225-230).. (Fototipsko preštampano izdanje 1980). Lazar (57).. Opšta enciklopedija. Slaveni (488-489). “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda.. Vladislav Hercegović. Beograd 1978. . . Maurikije (378).. 1305. VI + 943. . Stjepan II Kotromanić. Ludovik I Anžuvinac (184). Šubići (64). “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda. 1304. Neretljani (657). Nelipić (640). Prosveta. 1306.Politička historija 139 1300. 7 (Raš-Szy)”. Tvrtko II Tvrtković (363). . 1302. Zagreb 1978. Celjski grofovi (Celje) (625). Prosveta. Kosača.. Kosača. 3 (R-Š)”. Tvrtko II Tvrtković (351). Ostoja Stjepan (237). “Mala enciklopedija Prosveta.. Stjepan Tomaš. Petar Gojniković (804). Mogoriš (532). 1303. Vlatko Hercegović (568). 2 (K-P)”. Stjepan Tomašević (682).. 6 (Nih-Ras)”.. Tomislav (246247). “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda. Miroslav (hrvatski kralj) (498). JLZ. Višević Mihajlo (538). Kosača. . JLZ. 8 (Š-Žva)”. Zagreb 1982.. . Stjepan III Arpadović. Sandalj Hranić.. “Mala enciklopedija Prosveta. Vuković Vlatko (603). Ostojić Stjepan (237). Turci (u užem smislu) (330-334). “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda.. Lazar Hrebljanović (368). Sigismund (Žigmund) (405). Turska (Istorija) (436-438). 5 (L-Nigh)”. Srbi (604-625). (Fototipsko preštampano izdanje 1980). Miroslav (humski knez) (498-499). Zagreb 1979. Stjepan Tomaš. Kosovo polje (Kosovske bitke) (578). Beograd 1978. Matijaš Korvin (370). Kotromanići (322). Stefan Nemanja (312-313). Tvrtko I Kotromanić. Opšta enciklopedija. JLZ.. Kosača. Ma ari (Istorija) (449-451). 4 (Iz-Kzy)”. Prijezda II (917)..... Šubić Bribirski Pavao.. Lazarević Stepan (58).. Samuilo (267). JLZ. Hrvatska (Istorija) (608-612). Časlav Klonimirović (653). Miroslav (569). Paližna Ivan (759). Stjepan Tomašević (311).. Neretljani (721-722). JLZ... 3 izdanje.

.

3. TOPOGRAFIJA .

Topografija

143

1307. Abdurahmanović Asim, Busovača, EJ 2, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1982., 591-592. 1308. Adamček Josip, Dubica (115-116); Pounje (484-485), “Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture”, ŠK, Zagreb 1980. 1309. Ademović Fadil, Neimar Bosne, Svijet II/59, Sarajevo 1997., 52-54. 1310. Ajeti Idriz, Contribution to the study of the medieval onomastics in the teritory of Montenegro, Bosnia and Kosova, “The Albanians and Their Territories”, Tirana 1985., 287-304. 1311. Alaupović Vladimir, Feljton: Bobovac i vareško područje kroz stoljeća 1: (1) (Prošlost se ponovila), Bobovac I/1, Vareš 1995., 6. 1312. Alečković Sulejman, Je li Jeni džamija u Travniku bila kada crkva?, Divan I/8, Travnik 1993., 4. 1313. Alerić Danijel, Porfirogenetovi zahumski toponimi, Rasprave Zavoda za jezik 10-11, Zagreb 1984.-1985., 37-43. 1314. Alerić Danijel, Pogled na toponim Počitelj, Filologija 14, Zagreb 1986., 9-18. 1315. Aličić S. Ahmed, Hercegovina pod osmanskom vlasti, “Hercegovina (Fotomonografija Hercegovina)”, NIRO Privredni vjesnik Zagreb-SSRN BIH Me uopćinska konferencija Mostar, Zagreb 1981., 64, 208-221. 1316. Aličić S. Ahmed, Prilog izučavanju istorije Ljubuškog i okolice u XV i XVI stoljeću, “100 godina Muzeja na Humcu (1884-1984.)”. Zbornik radova, SIZ kulture općine Ljubuški, Ljubuški 1985., 187-202. 1317. Aličić S. Ahmed, Pogovor, “Husein Ćišić, Mostar u Herceg-Bosni (Postanak i razvitak grada Mostara, te prikaz raznih zgoda i nezgoda Kroz koje je u toku razvitka prelazio)”, KDM Preporod, Gradski odbor u Mostaru, Mostar 1991., 287-289. 1318. Alić Adil, Doboj prvi put pomenut 1415. godine, Dobojske novine I/2, Doboj 1996., 15. 1319. Alić Adil, Feljton (1-2): (1) (Isječci iz hronologije doga aja Doboja i Usore), Dobojske novine I/10, Doboj 1996., 14; (2) (Hronologija doga aja i ličnosti Usore i Doboja), Dobojske novine I/10, Doboj 1996., 13. 1320. Alilović Ivan, Hrvatski narodni običaji u Hercegovini, Hrvatsko književno društvo sv. Ćirila i Metoda, Zagreb 1977., 127. (* A. M., Marulić XI/2, Zagreb 1978., 208-209.) 1321. Alispahić Fatmir, 1050 godina Tuzle, Hrvatski glasnik VIII/87, Tuzla 2000., 9.

144

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

1322. Ančić Mladen, Bihać - slobodna kraljevska varoš, IZ 4, Banja Luka 1983., 125134. 1323. Ančić Mladen, Bihaćki kraj od 1262. do početka XV. stoljeća, GADAR BiH 25, Sarajevo 1985., 193-230. 1324. Ančić Mladen, Da li je srednjovjekovni Bihać nastao na otoku, IZ 7, Banja Luka 1986., 237-238. 1325. Ančić Mladen, Cistercitska opatija u Topuskom do pretvaranja u komendu, Radovi 27, Zagreb 1994., 29-42. 1326. Ančić Mladen, Jajce. Portret srednjovjekovnog grada, Muzej Hrvatskih arheoloških spomenika, Scintillae Stephano Gunjaça dictae 2, Split 1999., 168. 1327. Ančić Mladen, Razvoj srednjovjekovnog naseobinskog kompleksa na mjestu današnjeg Sarajeva, HM III/11-12, Sarajevo 1999., 48-82. 1328. Ančić Mladen, Razvoj srednjovjekovnog naseobinskog kompleksa na mjestu današnjeg Sarajeva, “Vrhbosna/Sarajevo kroz stoljeća, Separat Hrvatske misli 11/12, 13/1999. i 14/2000.”, MH, Sarajevo 2000., 46-80. 1329. Ančić Mladen, Diskusija, Okrugli stol “Počitelj jučer, danas, sutra” (priredio Dragan Šimović), Motrišta 18, Mostar 2000., 64-66. 1330. Andrejić Ljubomir, Prilog etničkoj bibliografiji novopazarskog kraja, Muzej Ras, Novi Pazar 1986., 76. 1331. An elić Pavao, Srednjovjekovna župa Kamenica ili Krivaja, GZM (A) 32 (1977), Sarajevo 1978., 331-343. 1332. An elić Pavao, Arnautovići, EJ 1, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1980., 297. 1333. An elić Pavao, Bišće i Blagaj, politički centar Humske zemlje u srednjem vijeku, Hercegovina 1, Mostar 1981., 41-72. 1334. An elić Pavao, Studije o teritorijalnopolitičkoj organizaciji srednjovjekovne Bosne, Svjetlost, Sarajevo 1982., 242. (* Ćošković Pejo, IZ 4, Banja Luka 1983., 231-236; Vego Marko, Oslobo enje 40/12480, Sarajevo 23.03. 1983., (KUN V/92) 11; Jalimam Salih, GADAR BiH 25, Sarajevo 1985., 297-299.) 1335. An elić Pavao, Umjesto predgovora, “Pavao An elić, Studije o teritorijalnopolitičkoj organizaciji srednjovjekovne Bosne”, Svjetlost, Sarajevo 1982., 7.

Topografija

145

1336. An elić Pavao, Osnovne značajke teritorijalnopolitičke organizacije u srednjovjekovnoj Bosni, “Pavao An elić, Studije o teritorijalnopolitičkoj organizaciji srednjovjekovne Bosne”, Svjetlost, Sarajevo 1982., 9-24. 1337. An elić Pavao, Problem naselja i užeg teritorija pod imenom Bosna, “Pavao An elić, Studije o teritorijalnopolitičkoj organizaciji srednjovjekovne Bosne”, Svjetlost, Sarajevo 1982., 25-30. 1338. An elić Pavao, Teritorijalno širenje imena Bosna u prvim stoljećima razvitka, “Pavao An elić, Studije o teritorijalnopolitičkoj organizaciji srednjovjekovne Bosne”, Svjetlost, Sarajevo 1982., 31-34. 1339. An elić Pavao, Srednjovjekovna župa Trstivnica, “Pavao An elić, Studije o teritorijalnopolitičkoj organizaciji srednjovjekovne Bosne”, Svjetlost, Sarajevo 1982., 35-49. 1340. An elić Pavao, Lepenica u srednjem vijeku, “Pavao An elić, Studije o teritorijalnopolitičkoj organizaciji srednjovjekovne Bosne”, Svjetlost, Sarajevo 1982., 50-73. 1341. An elić Pavao, Stara bosanska župa Vidogošća ili Vogošća, “Pavao An elić, Studije o teritorijalnopolitičkoj organizaciji srednjovjekovne Bosne”, Svjetlost, Sarajevo 1982., 74-84. 1342. An elić Pavao, Teritorijalnopolitička organizacija srednjovjekovne župe Neretve i njezino mjesto u širim političkim okvirima, “Pavao An elić, Studije o teritorijalnopolitičkoj organizaciji srednjovjekovne Bosne”, Svjetlost, Sarajevo 1982., 85-116. 1343. An elić Pavao, Srednjovjekovna župa Večenike (Večerić) i postanak Mostara, “Pavao An elić, Studije o teritorijalnopolitičkoj organizaciji srednjovjekovne Bosne”, Svjetlost, Sarajevo 1982., 117-141. 1344. An elić Pavao, O usorskim vojvodama i političkom statusu Usore u srednjem vijeku, “Pavao An elić, Studije o teritorijalnopolitičkoj organizaciji srednjovjekovne Bosne”, Svjetlost, Sarajevo 1982., 142-172. 1345. An elić Pavao, Ubikacija oblasti Trebotića i teritorijalnopolitička organizacija bosanskog Podrinja u srednjem vijeku, “Pavao An elić, Studije o teritorijalnopolitičkoj organizaciji srednjovjekovne Bosne”, Svjetlost, Sarajevo 1982., 173-204. 1346. An elić Pavao, Srednjovjekovna župa Kamenica ili Krivaja, “Pavao An elić, Studije o teritorijalnopolitičkoj organizaciji srednjovjekovne Bosne”, Svjetlost, Sarajevo 1982., 205-220. 1347. An elić Pavao, Vladarska imanja u srednjovjekovnoj Bosni, “Pavao An elić, Studije o teritorijalnopolitičkoj organizaciji srednjovjekovne Bosne”, Svjetlost, Sarajevo 1982., 221-242.

146

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

1348. An elić Pavao, Srednjovjekovna župa Primorje u Humskoj zemlji, Tribunia 6, Trebinje 1982., 27-40. 1349. An elić Pavao, Blagaj (Historija) (6); Bobovac (17), EJ 2, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1982. 1350. An elić Pavao, Srednjovjekovna župa Popovo, Tribunia 7, Trebinje 1983., 61-79. 1351. An elić Pavao, Srednjovjekovna župa Žaba, Hercegovina 3, Mostar 1983., 3556. 1352. An elić Pavao, Uvod. Geopolitički položaj Visokog, "Visoko i okolina kroz historiju 1", SO Visoko, Visoko 1984., 9-11. 1353. An elić Pavao, Doba stare bosanske države, "Visoko i okolina kroz historiju 1", SO Visoko, Visoko 1984., 101-309. 1354. An elić Pavao, Čičevo (283); Dobor (491), EJ 3, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1984. 1355. An elić Pavao, Dvor (73); Grad (81-82), Opšti leksikografski dio, AL BiH, Tom I, ZM, Sarajevo 1988. 1356. An elić Pavao, Srednjovjekovna župa Primorje u Humskoj zemlji, “Pavao An elić – Marijan Sivrić – Tomislav An elić, Srednjovjekovne humske župe”, ZIRAL, Knjiga 101, Biblioteka Stećak, Knjiga 3, Mostar 1999., 13-25. 1357. An elić Pavao, Srednjovjekovna župa Popovo, “Pavao An elić – Marijan Sivrić – Tomislav An elić, Srednjovjekovne humske župe”, ZIRAL, Knjiga 101, Biblioteka Stećak, Knjiga 3, Mostar 1999., 27-45. 1358. An elić Pavao, Srednjovjekovna župa Žaba, “Pavao An elić – Marijan Sivrić – Tomislav An elić, Srednjovjekovne humske župe”, ZIRAL, Knjiga 101, Biblioteka Stećak, Knjiga 3, Mostar 1999., 47-69. 1359. An elić Pavao, Srednjovjekovna župa Večenike (Večerić) i postanak Mostara, “Pavao An elić – Marijan Sivrić – Tomislav An elić, Srednjovjekovne humske župe”, ZIRAL, Knjiga 101, Biblioteka Stećak, Knjiga 3, Mostar 1999., 161-187. 1360. An elić Pavao, Bišće i Blagaj, politički centar Humske zemlje u srednjem vijeku, “Pavao An elić – Marijan Sivrić – Tomislav An elić, Srednjovjekovne humske župe”, ZIRAL, Knjiga 101, Biblioteka Stećak, Knjiga 3, Mostar 1999., 223-254. 1361. An elić Pavao, Srednjovjekovna župa Večenike (Večerić) i postanak Mostara, Motrišta 17, Mostar 2000., 28-47.

Topografija

147

1362. An elić Pavao – Sivrić Marijan – An elić Tomislav, “Srednjovjekovne humske župe”, ZIRAL, Knjiga 101, Biblioteka Stećak, Knjiga 3, Mostar 1999., 297. (* Ćosić Stjepan, Anali 38, Dubrovnik-Zagreb 2000., 405-407; Lupis B. Vinicije, Hercegovina 6-7 (14-15), Mostar 2000./2001., 133-135.) 1363. An elić Tomislav, Srednjovjekovni grad kod vrela Lištice u Hercegovini, Tribunia 4, Trebinje 1978., 11-29. 1364. An elić Tomislav, Srednjovjekovna humska župa Dubrave, “Povijest hrvatskog Počitelja” Zbornik znanstvenog simpozija održanog 16. i 17. veljače 1996. god. u Čapljini, Općinsko poglavarstvo, Čapljina-Zagreb 1996., 151-167. 1365. An elić Tomislav, Predgovor, “Pavao An elić – Marijan Sivrić – Tomislav An elić, Srednjovjekovne humske župe”, ZIRAL, Knjiga 101, Biblioteka Stećak, Knjiga 3, Mostar 1999., 7-12. 1366. An elić Tomislav, Srednjovjekovna župa Dubrave, “Pavao An elić – Marijan Sivrić – Tomislav An elić, Srednjovjekovne humske župe”, ZIRAL, Knjiga 101, Biblioteka Stećak, Knjiga 3, Mostar 1999., 189-207. 1367. Aranitović Dobrilo, Bibliografija radova o pljevaljskom kraju, NIRO Pljevaljske novine, Pljevlja 1988., 198. (* Lončar Dragomir, Mostovi XX/105, Pljevlja 1988., 9496.) 1368. Arnaut Muhamed, Govor zeničkih Muslimana starosjedilaca, Znak Bosne I/1, Zenica 1995., 35-37. 1369. Arnautović Esad, Feljton: Trebinje u srednjem vijeku (1-8): (1) (Naselje na lijevoj obali?), Glas Trebinja XXXI/517, Trebinje 01.04. 1983., 11, 13; (2) (Porijeklo naziva), Glas Trebinja XXXI/518, Trebinje 15.04. 1983., 11; (3) (Naziv grada), Glas Trebinja XXXI/519, Trebinje 29.04. 1983., 8; (4) (“Trebinjska hronika”), Glas Trebinja XXXI/520, Trebinje 13.05. 1983., 13; (5) Travunija u sastavu Duklje), Glas Trebinja XXXI/521, Trebinje 27.05. 1983., 12; (6) Travunija u sastavu Raške), Glas Trebinja XXXI/522, Trebinje 10.06. 1983., 12; (7) (U sastavu Bosne), Glas Trebinja XXXI/523, Trebinje 24.06. 1983., 10; (8) (U novim okolnostima – stari sukobi), Glas Trebinja XXXI/524, Trebinje 08.07. 1983., 13. 1370. Arnautović Esad, Staro Trebinje u fotografiji, 3 izdanje, Kulturno-prosvjetna zajednica Trebinje-Foto-kino klub Trebinje, Trebinje 1990., 55. (* Baraković Meho, Preporod XXI/487, Sarajevo 1990., 12.) 1371. Arnautović Esad, Oblici imena Bosna u srednjovjekovnim izvorima, Most XXI/1(90), Mostar 1995. 1372. “Atlas svjetske povijesti, dopunjeno izdanje za Jugoslaviju, The Times”, Cankarjeva založba, Ljubljana-Zagreb 1986., 378. (za srednjovjekovnu Bosnu autor

148

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

karata Sima Ćirković) (* Kampuš Ivan, HZ 39, Zagreb 1986., 305-307; Heres Tomislav, Marulić XX/1, Zagreb 1987., 86-88.) 1373. Babić Anto, Banica (479); Bilino polje (703), EJ 1, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1980., 703. 1374. Babić Anto, Donji Krajevi (Dolnji Kraji), EJ 3, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1984., 532. 1375. Babić Anto, Glaž, EJ 4, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1986., 411-412. 1376. Babić Anto, Izačić, EJ 5, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1988., 676. 1377. Babić Anto – Kovačević-Kojić Desanka, Hodidjed, EJ 4, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1986., 722. 1378. Babić Anto – Kovačević-Kojić Desanka, Humska zemlja, EJ 5, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1988., 466-467. 1379. Bačić Vinko, Neum pred ra anje novog Neuma, “Neum, Zemlja i zavičaj Hrvata”, Humski zbornik 1, Općinsko vijeće Neum, Neum 1995., 243-258. 1380. Badurina An elko, Hagiotopografija Konavala, "Konavle u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti 1", Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, Posebna izdanja, Monografije XV/1, Dubrovnik 1998., 253-261. 1381. Bagarić Ivo, Drežnica u turskom defteru iz 1477., Sveta baština VI/56, Duvno 1987., 16. 1382. Bagarić Ivo, Duvno. Povijest župa duvanjskog samostana (Prigodom 150 obljetnice današnje župe Duvno 1839-1989), Sveta baština, Knjižnica Svete baštine 25, Duvno 1989., 271. (* Ivanković Ante, Bilten FTS XVII/2, PFB II/3, Sarajevo 1989./1990., 82; Heres Tomislav, Sveta baština IX/77, Duvno 1990., 17.) 1383. Bagarić Ivo, Duvno u doba Ilira, Rimljana i hrvatskih vladara, “Prvi hrvatski kralj Tomislav”, Zbornik radova, Zajednica Duvnjaka Tomislavgrad”, Zagreb 1998., 19-36. 1384. Bakaršić Sulejman, Bosanska Krupa (98); Broćno (490), EJ 2, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1982. 1385. Banac Ivo, Bosanske granice: Titova izmišljotina ili proizvod povijesne evolucije, “Ivo Banac, Cijena Bosne (članci, izjave i javni nastupi, 1992.-1995.)”, VKBI, Biblioteka Posebna izdanja, Sarajevo 1996., 121-124. 1386. Banac Ivo, Bosanske granice (Titova izmišljotina ili proizvod povijesne evolucije), Prva linija III/18, Sarajevo 1994., 4-5.

Topografija

149

1387. Bandžović Safet, Kameni svjedok, INA Damad, Edicija Tragovi, Knjiga 4, Novi Pazar 1999., 175. 1388. Basler uro, Župa i grad Soli u srednjem vijeku, “100 godina Fabrike soli Tuzla”, Muzej Istočne Bosne-Fabrika soli, Tuzla 1985., 17-20. 1389. Basler 500-501. uro, Ilidža (Arheološka nalazišta), EJ 5, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1988.,

1390. Basler uro – Ajder D. – Grbelja Tonči, Jajce i okolina, Turistkomerc, Zagreb 1983., 79.; Jajce und Umgebung, Turistkomerc, Zagreb 1984., 79; Jajce and its surroundings, Turistkomerc, Zagreb 1984., 79; Jajce et ses envivnos, Turistkomerc, Zagreb 1984., 79. 1391. Basler uro – Benac Alojz, Bunar u prošlosti, “Mjesna zajednica Bunar nekad i sad”, MZ Bunar, Bunar 1978. 1392. Batinić Anto, Pliva pjeva i plače, Svjetlo riječi VII/81, Sarajevo 1989., 8-9. 1393. Batinić Anto, Krajiški Fratrovac (Reportaža iz Ivanjske kod Banja Luke), Svjetlo riječi VIII/87, Sarajevo 1990., 8-9. 1394. Beatović or e, Bratunac i okolina u mojim sećanjima, Udruženje dobrovoljaca oslobodilačkih ratova Srbije 1912-1920, Beograd 1981., 64. 1395. Bečirović Fikret, Kakanj i njegova okolina (Prilozi povijesnoantropogeografskom rasvjetljavanju važnosti trstivničkog kraja do 1463.), NIP Kakanjski glas, Kakanj 1995., 95. 1396. Bejtić Alija, Srednjovjekovni grad Hodidid bio je na Vratniku u Sarajevu, Radovi ANU BiH 64, Odjeljenje društvenih nauka 20, Sarajevo 1979., 107-148. 1397. Bejtić Alija, Znamenitosti Sarajeva, “Preporod, 30 godina, 1970-2000 (Izbor tekstova), RIZ u BiH, Izdavački centar El-Kalem, Sarajevo 2000., 149-152. 1398. Belić Branko, Soko kod Gračanice, Glas komuna XXXIX/1437, Doboj 20.08. 1985., 8. 1399. Benac Alojz, Predgovor, AL BiH, Tom I, ZM, Sarajevo 1988., 5-6. 1400. Bešlagić Šefik, Jeleč na Govzi, Odjek XXXIII/24, Sarajevo 1980., 4. 1401. “Bijeljina i okolina kroz istoriju (Naučni projekat)”, Odbor za izradu monografije “Bijeljina i okolina kroz istoriju”, Bijeljina 1989., 18. 1402. “Bjelajce, monografija”, Opštinska konferencija SSRN, Mrkonjić Grad 1978., 168.

150

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

1403. Blagojević Miloš, Bosansko završje, ZFF XIV-1, Beograd 1979., 129-144. 1404. Blagojević Miloš, Pregled istorijske geografije srednjovekovne Srbije, ZIMS 20, Beograd 1983., 45-126. 1405. Blagojević Miloš, Severna granica bosanske države u XIV veku, "Bosna i Hercegovina od srednjeg veka do novijeg vremena", SANU, Istorijski institut, Zbornik radova 12, Beograd 1995., 59-76. 1406. Blagojević Miloš, Krajina (319-320); Krajište (320-321); Paše, pasišta ili pašišta (504-505); Planine (519-520); Udeone kneževine (759), “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”, Knowledge, Beograd 1999. 1407. Blažanović Stjepan, Bosanska Posavina, Domovinska zajednica Bosanske Posavine, Zagreb 1993. 1408. Blažanović Stjepan, Tragom nestalog hrvatskog identiteta, Stećak III/31-32, Sarajevo 1996., 38-39. 1409. Bojanovski Ivo, Neka pitanja antičke topografije donje Neretve, “Dolina rijeke Neretve od prethistorije do ranog srednjeg vijeka” (Znanstveni skup, Metković 4-7. X 1977.), HAD 5, Split 1980., 181-192. 1410. Bojanovski Ivo, Dobor u Usori (Sjeverna Bosna), NS 14-15, Sarajevo 1981., 1137. 1411. Bojanovski Ivo, Ključ na Sani. Ključ – srednjovjekovni grad, AP 23, Beograd 1982., 140-142. 1412. Bojanovski Ivo, Sokol na Plivi, Hrvatski narodni kalendar za prijestupnu 1992, Godina 40, Sarajevo 1991., 287-294. 1413. Bojanovski Ivo, Vrhbosna, srednjovjekovni kastel iznad Sarajeva, Hrvatski narodni kalendar za prijestupnu 1992, Godina 40, Sarajevo 1991., 339-340. 1414. Bojić Nikola, River retreats in front of like (postcard of Goražde), Naš svijet XXIV/270, Sarajevo 1988., 20. 1415. Bokan J. Branko, Edicija Sanski Most I, NIGP “Borba” Beograd - NIŠP “Glas” Banja Luka, Banja Luka 1980. (* Davidović Dragan, IZ 2, Banja Luka 1981., 271-278; Ćekelić Sava, Oslobo enje 38/11773, Sarajevo 18.03. 1981., 8.) 1416. Bokan J. Branko, Srednjovjekovni grad Bihać izgra en je na brežuljku pored Une a ne na Uni, IZ 7, Banja Luka 1986., 233-236.

Topografija

151

1417. Borić Aras, Neosporivi kontinuitet granica (Tribina na Islamskoj pedagoškoj akademiji: Ibrahim Tepić, Historija granica BiH), Naša riječ 42/2848, Zenica 1997., 13. 1418. Borović Mustafa, Grad šljive, historije i turizma, Ljiljan VII/295, Sarajevo 1998., 37. 1419. “Bosanska Posavina – dio cjelovite Bosne i Hercegovine” (Zbornik radova sa okruglog stola održanog 24.11. 1994. godine u Sarajevu), Sabor Bosanske Posavine u Sarajevu-Institut za istoriju u Sarajevu, Sarajevo 1997. 1420. Bosnić Mehmed, Mostar i Blagaj, 5 plus 21, Sarajevo 2000., 6-7. 1420a. Bošković Branislav, Postolja srpske srednjovekovne županije Nevesinja, Nolit, Biblioteka Kućišta, Beograd 2000., 60. 1421. "Bošnjaci Šipova kroz historiju", Udruženje intelektualaca Bošnjaka Šipova u izgnanstvu, Zenica 1999., 509. 1422. Božić Ivan, O propasti manastira sv. Mihaila na Prevlaci, “Ivan Božić, Nemirno pomorje XV veka”, SKZ, Beograd 1979., 83-91. 1423. Brčić Ml., Župa Livno – nekad i danas, Sveta baština V/37, Duvno 1986., 10-12. 1424. Brkljača Seka, Jedan pogled na Bosansku Posavinu u srednjem vijeku, “Bosanska Posavina – dio cjelovite Bosne i Hercegovine” (Zbornik radova sa okruglog stola održanog 24.11. 1994. godine u Sarajevu), Sabor Bosanske Posavine u Sarajevu-Institut za istoriju u Sarajevu, Sarajevo 1997., 7-13. 1425. Brkljača Seka, Iz srednjovjekovne historije Blagaja, Hercegovina 9, Mostar 1997., 15-18. 1426. Budak Neven, Uloga Bihaćke komune u obrani granice, HZ 42, Zagreb 1989., 163-170. 1427. Budak Neven, Uloga Bihaćke komune u obrani granice, “Vojne krajine u jugoslovenskim zemljama u novom veku do Karlovačkog mira 1699.”, SANU, Naučni skupovi 48, Odeljenje istorijskih nauka 12, Beograd 1989., 47-54. 1428. “Bukovica. Uz stotu obljetnicu osnutka župe (Priredili Ivo Bagarić i Vladimir Kozina)”, Župni ured Sv. Franje Asiškog, Bukovica 1980. (* J. I., Kršni zavičaj 13, Hercegovina 1980., 34-37; Bubalo Jakov, Naša ognjišta X/67, Duvno 1980., 15.) 1429. Buljina Halid, Fojnica od trga do kasabe, GR IZ BiH LIX/5-6, Sarajevo 1997., 437-452.

26-27. Čar-Drnda Hatidža. Neki pomeni pljevaljskih toponima u istorijskim izvorima do kraja petnaestog veka. 22-24. Novi Pazar 1988. Sarajevo 2000. Prozorski kraj u oslobodilačkom ratu i revoluciji. Bužimkić Mesud. "Neum i bosansko primorje". “Čapljina (Ilustrovani zbornik)”. 1436. Biblioteka Muzeja akovštine. 1442. “Bužim (Katalog Bužim)”. Bušatlija Ibrahim. Bužim 1994. dio. izdanje. 28-29. Čehić Namik.. GP 26-27 (1982-1983). Sarajevo 1984. Boka 13-14. Serija 2. Crnić-Pejović Marija. Sarajevo – društvenogeografski pregled. 369. Sarajevo 2000. Press centar ARBiH. Sarajevo 2000. 1437a. Breznički zapisi 1. 1439. IV. NZ 12.. 1430. Pljevlja 1990. Cepelić Milko. 4754. dio. 29-36. Sarajevo 2000. Simbol tisućgodišnje opstojnosti. Stećak VII/78. Cigeljević Ante... Cvijetić Ratomir. Feljton (1-4): Deset i pol stoljeća grada Soli. 411... 5-18. IX + 220. Iz prošlosti Prijepolja. Stari most u Mostaru.. Čar-Drnda Hatidža. 18-19. Povijest sela Vuke.. 215-274. Visoko u sastavu Osmanskog carstva – XV i XVI stoljeće. Titovo Užice 1984... Herceg-Novi u Dubrovačkom arhivu.152 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Čehajić Jasmina. 1431.-2000.. 1440. Čapljina 1989.. 55-71. Herceg-Novi 1982. 26-27. Stećak VII/81.. Monografija Gacko.... Zbornik Muzeja akovštine 1. Stećak VII/82. 1441. Sarajevo 2000. Čar-Drnda Hatidža. Čampara Salko – Hako. ‘Ajsela’. dio.. Behar II/8-9. II. današnje Tuzle. 1433. “ akovo i njegova okolica”. Prozor 1985. (1 izdanje 1993). I. 69-72. 2. O poreklu imena Priboj. 193-217. Cvijović V. Zagreb 1993. 1438. Stećak VII/79-80. III. 1437. Sarajevo 1990. Bosansko primorje i Neum (geopolitičko razmatranje i odnosi). dio. Užički zbornik 13. POF 40. 209-229. Knjiga 1.. 419-422. 1434. Sarajevo 1987. Turistički savez opštine Čapljina. (nepaginirano. akovo 1978. . Sarajevo 1994. 1435. Muzej akovštine. Iz prošlosti Jeleča. 1443. 1432. Vojna biblioteka 2. SDA Općinska organizacija Bužim. Opštinski odbor SUBNOR-a Prozor. 10 strana). Prilozi XXII/23. Knjiga I..

EJ 2. 453-458. Nummer 17.. Čelić Džemal. Biblioteka male turističke monografije 61. 1449. Bibliothek “Kleine Touristische Monographien”. 427. EJ 1. Čukle Mirsad. JLZ. 292. 159-160. Nu. izdanje. izdanje.. Zagreb 1984. 96. Čović Borivoj. JLZ. Prusac 2000. Radovi 24. 4. DP Naša riječ. putnici. Mogućnosti XLIV/10-12. 2. . Zagreb 1997. Čelić Džemal. Zagreb 1986. “Ajvatovica ’94. 2. Zagreb 1997.. Čović Borivoj. 314-315. Zagreb 1980. Konjic 2000. Zagreb 1991. JLZ. Zagreb 1982. 1448. Čepalo Husein. 23-40. Zenica 1990. Čremošnik Irma. AGM. 1458. 1453.. Put. 60. EJ 1. EJ 4. Arheološka nalazišta (Bosna i Hercegovina). 1451. Ravančić Gordan. izdanje. Čelić Džemal. Čoralić Lovorka. Ravančić Gordan. 2. Split 1997. Debelo Brdo.. 2. Bibliotheque des petites monographies touristiques.. Mostovi 2. Sarajevo und Umgebung. Balkanski poluotok (Balkansko poluostrvo) (Istorija). (* Ladić Zoran. 602-611. BožićBužančić Danica. Čepalo Husein. 2. Prusac 1995. Simpozij”. Ceste i putovi u srednjovjekovnim hrvatskim zemljama. Čoralić Lovorka. Biblioteka Povjesnica. Zagreb 1978. Golubić. 290-294.. 94-95.. 143. Lisičići – historijsko mjesto. 396-397. (i na francuskom i njemačkom) 1446. Prusac.. Zagreb 1980. JLZ. Zagreb 1980. Kolo VII/4. Istorijski spomenici. Most XXII/94 (5). Zagreb 1997. Zagreb 1998. JLZ. 1455..) 1452.. Turistkomerc. 92. Čepalo Husein. 93-99. izdanje. 1447. Pisana tradicija Prusca i okoline. 11-31.. Turistkomerc... 7-13. Ladić Zoran. 1454. Ljubljana 1981. Čubrilović Vaso.Topografija 153 1444. ZČ 35/1-2. MD ‘Hasan Kafija’. Bosanska krajina (Historija).. CCP XXII/42. putovanja. EJ 3. Zadar 1997. 17.. Turistkomerc. Počitelj na Neretvi. Mostar 1996. 1456. Sarajevo et ses environs. izdanje. 1445. 20. Izvori i literatura o povijesti cesta i puteva u srednjovjekovnim hrvatskim zemljama i Bosni... 302-307. 1457. Povijesni prilozi 16 (1996). Nalazi prvih ranoslavenskih naselja u Bosni i Hercegovini. Čubrilović Vaso. Zagreb 1985. Mala biblioteka. 1450. Prusac. Radovi Zavoda 39. Čović Borivoj. Počitelj i okolica..

Mostar 1996.. godine. Neproslavljena 500.. 1464.. 46. Dubrovnik 1999. Županija dubrovačko-neretvanska. 1465. Ćirković Sima. 14-15. te prikaz raznih zgoda i nezgoda kroz koje je u toku razvitka prelazio). 278-279. Ishod na Ilidžu. 24-38. Blagaj kroz vijekove. Mostar 1997. Glas 44/4950. Beograd 1998. “Mihailo Dinić. 1469. SANU. 9-30. Gradski odbor u Mostaru. Matica L/9. Ćirković Sima. Banja Luka 1990. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Ćirković Sima. 1472. Ćosić Stjepan. Ljiljan IV/151. ZIRAL.. Hrvatska granica na Kleku.09. Beograd 1999.10. Knowledge. Sarajevo”. Srpske zemlje u srednjem veku (Istorijsko-geografske studije)”. 61.. . 35. Sarajevo 2000. 6. Ćeman Mustafa. Čusto Šućrija. Ćošković Pejo.. Zagreb 2000. “Pavao An elić – Marijan Sivrić – Tomislav An elić. Ćošković Pejo. 1468. Galerija 70.154 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Beograd 1978. (* Omeragić Darko. KDM Preporod. Knjiga 3. 1470. Mostar u Herceg-Bosni (Postanak i razvitak grada Mostara. Stare i nove granice.. Maglovita stoljeća (Tragom najstarijeg poznatog spomena Banjaluke). Dvori Isa-bega Ishakovića.. Kabes III/25. Kazančine (268-269)... Iz recenzije. Ćišić Husein. Biblioteka Stećak. “Banjaluka”. 7-29. 1473.. 294. “Ilidža. 1461. Srednjovjekovne humske župe”. Politika.-2000. Svedočenje karte. Mostar 1999. 1987. 203-292. 11-17.. Mostar 1991..-15. Općina Ilidža. obljetnica (Prilog pola tisućljeća dugoj povijesti Banja Luke). SKZ. 1463.) 1471. Institut za istoriju. “Srbija i susedne zemlje na starim geografskim kartama”.. Ćirković Sima. Ćirković Sima. Kabes II/6. 10. 1466.. HZ 53. Beograd 1991. HM I/3-4. Ćošković Pejo. Knjiga 101. Sarajevo 19. Oslobo enje 55/18912. Beograd 04. Čusto Šućrija. Varoš (68). Jedno stoleće istorijsko-geografskih istraživanja srednjovekovne Srbije. Holjevac Željko. 1462. Banja Luka 14.. 1460. 1999. 1467. Sarajevo 1995. ‘Naseljeni gradovi’ Konstantina Porfirogenita i najstarija teritorijalna organizacija. 9-32. Zagreb 2000. Buić Domagoj Božidar. Sarajevo 1997. Ćosić Stjepan – Kapetanić Niko – Ljubić Pero – Vekarić Nenad. 1459. 266-267... Ćeman Hasan Mirza. 110. 1991. ZRVI 37.50. Od najstarijih vremena do 1527. Administrativni Blagaj.02.

. Prijepolje 1981. HM III/10. 8. Dva stara trga u Polimlju. 178-269. vlastelinski grad). 7-24. IČ 29-30 (1982-1983). Turistkomerc. 59. Prijepolje 1997. “Zbornik referata i materijala V jugoslovenske onomastičke konferencije”. 1475. GDI BiH 28-30 (1977-1979). Beograd 1978.. izd 1988. Ćulafić Vukoman. Živković Pavo. Srpske zemlje u srednjem veku (Istorijsko-geografske studije)”. Biblioteka Male turističke monografije 9. Ćuk Ruža.).. izd. 446.. 2. Voje Ignacij. 1986. Sarajevo 1979. 294-301. 1482. Srpske zemlje u srednjem veku (Istorijsko-geografske studije)”. SKZ. Beograd 1978. O nazivima srednjovekovne srpske države (Sklavonija. izd. Ćuk Ruža. Odjeljenje društvenih nauka 13. “Mihailo Dinić. Mileševski zapisi 2.. Radio Sa VIII/26. 1979. Srpske zemlje u srednjem veku (Istorijsko-geografske studije). izdanje. engleski. 6. Dinić Mihailo. 11. Breza i Komorani . 1483. izd. Raška).. 33-43. IČ 34. Karavanske stanice u Polimlju u srednjem veku. Područje Bosanske Gradiške u razvijenom srednjem vijeku. Pljevlja i pljevaljski kraj u dubrovačkoj arhivskoj gra i. Ljubljana 1981. “Mihailo Dinić. . Dinić Mihailo. njemački) 1481. 1981. Pljevlja 1999. Posebna izdanja 70.. 1486. (* Živković Pavo. 309-311.. EJ 4. Srpske zemlje u srednjem veku (Istorijsko-geografske studije)”. 1985. Zagreb. Srednje Podrinje. Stari putevi. Mostar i okolica. 106-115. Ćošković Pejo. Despotović Vidoje. 1982. Marulić XII/1. 74. 1477.. Dalmacija Stevo. 1487. Dinić Mihailo. JLZ.. izdanje 1978. SKZ. Sarajevo 1985. 1476. “Mihailo Dinić. 39-46.. SSDSV 9. ANU BiH. 7.srednjovekovna naselja u Polimlju. Beograd 1978. 75-80. 1484. 1480. ZČ 35/4. Ćuk Ruža. Zagreb 1979. 1478. 470. izd. Glasnik Zavičajnog muzeja 1. 1980.. Sarajevo 1979. Iz istorije nekih srednjovjekovnih toponima Bosanske krajine. Dinić Mihailo..) 1485. Ćuk Ruža.. Zemlje hercega Svetoga Save. izd. plemićki grad. kaštel.. Beograd 1987. 385-386. 55-67. 321-323. Sarajevo 1999. Srbija.. Deroko Aleksandar. Manastir Orlić i Kalu erske stijene u Donjoj Kozici. 117-138. (5. 1479. (francuski. 9. 4... hanovi i hanska privreda u Sandžaku. Macan Trpimir. 61-73. Grad (burg. Zagreb 1986. 585-589. izd.Topografija 155 1474. Beograd 1983. SKZ. Prijepolje 1997. Beograd 1978. SKZ. 10. Ćupina Dejan. Mileševski zapisi 2 (1996).

. “Pavao An elić – Marijan Sivrić – Tomislav An elić. Ziral-Naša djeca. srpnja 2000. EJ 3.. Banja Luka 1978. Tajna tvr ave Fenarlik. Hercegovina 4-5 (12-13). 1490. 17-71. Mostar . EJ 3. Divan III/32-33.. Zadar 1999. Drijeva. Humac 1995. Biblioteka Stećak. 502-503. 2..”. 577. Knjiga 101. Dodig Radoslav.”. “Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture”.. Državni arhiv u Zadru. Hrvatski institut za povijest Zagreb – ‘Naša ognjišta’ Tomislavgrad – Zajednica Duvnjaka Tomislavgrad-Zagreb. Dodig Radoslav. SKZ. ljudi i vrijeme. st. 135-147.-7. Zbornik Znanstvenog simpozija održanog u Ljubuškom 11. Južne granice Dalmacije na zemljovidima od 17. i 12. kolovoza 1995. 1495. 1488. Južne granice Dalmacije od XV. Crtice o podneblju i povijesti ljubuškog kraja. 1492.. 35-38. “Mihailo Dinić. izdanje. Srpske zemlje u srednjem veku (Istorijsko-geografske studije)”. 1501. Mostar 1998. 5... 53-63.. Srpske zemlje u srednjem veku (Istorijsko-geografske studije)”. Knjiga 1. JLZ... Dragić Marko. 2000.. Srednjovjekovne humske župe”. obljetnicu (1444. Zagreb 1982. Dinić Mihailo. 434. Zagreb 1984. 174. “Mihailo Dinić. 191. monografski prikaz”. 357-367. Dinić Mihailo.-2000. JLZ. Iz duvanjske onomastike.). 1493. 368-399. Trg Drijeva i okolina u srednjem veku.Zagreb 1996. 1491.. Prvi spomen Ljubuškog (Uz 550. Uvod. izdanje.-1994. Marulić XV/2. Komušina 1981. “Dragaljevac. Dinić Mihailo. Predaje i legende o tvr avama u Bosni i Hercegovini. Organizacioni odbor za pripremu emisije ‘Znanje. Drašković Blagota – Jelić Ivan – Raukar Tomislav. 1500..-20.. SKZ. Dodig Radoslav. “Ljubuški kraj. Omiš. 1496. Dobrun. Dinić Mihailo – Kajmaković Zdravko. do danas”.-1999. 1494. Zagreb 1984. 1497. Beograd 1978. “Duvanjski zbornik. Zbornik radova s me unarodnoga znanstvenog skupa ‘Duvanjski kraj kroz povijest: Tomislavgrad. 349-356. ŠK. Zagreb-Tomislavgrad.) 1499. (* Buturac Josip. 6. Beograd 1978. st. Dokoza Ser o – Martinović Suzana. 9-11 .. Mostar 1999. 77. 1489.imanje’. Drino Dževad. Zagreb 1980. 2.. Dodig Radoslav. Knjiga 3. Srebrnik kraj Srebrnice. Travnik 1995.156 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Draganović Krunoslav – Sudar Pero. Komušine i Kondžilo s posebnim osvrtom na usorsku banovinu i stari Kuzmodanj. Rimokatolički župni ured Komušina. “Stijepo Obad – Ser o Dokoza – Suzana Martinović. Kršni zavičaj 28. 1498. ZIRAL.

. Mostar. Povijest zavaljske župe. Baško Polje-Zagreb 1994. Tomislavgrad 1996. (* Vukšić Tomo. Drmić Ilija. 15-150. 6. 6-7. “Duvanjski zbornik”. Samobor 1996. “Pet stoljeća zemljopisnih karata Hrvatske od 15. Mostar 1986. Zagreb 2000. 6-7. Naša ognjišta XXIX/265. Crkva na kamenu VII/62. Džumhur Zuko. 335-337. srpnja 2000. Dugandžić Ivan – Sopta Josip. Sarajevo 1984. Divan III/34-35.) 1513. Travnik 1995..-7. 63-64. Novi Šeher 1995.. Kolo VII/2. Sa kupreške visoravni”. CUS XXIX/3.. Džaja Miroslav – Draganović Krunoslav. 418. Džaja Miroslav. Zagreb 1999. Novog Šehera i Komušine I. Pogledi u prošlost i kulturu Žepča. Šeherski glasnik... 8-9. Hrvatski institut za povijest Zagreb-‘Naša ognjišta’ Tomislavgrad-Zajednica Duvnjaka TomislavgradZagreb.. Pandžić Bazilije. Foča – grad na dvije hladne vode.. Humac 1996. Sa kupreške visoravni. Bazilika i grad Mokriskik kraj Širokog Brijega.. “Miroslav Džaja – Krunoslav Draganović. Maglaja. Rasno i Dužice-Župa Rasno. Mostar 2000. Župni ured RasnoMH Ogranak Široki Brijeg. 1506..) 1510. Tomislavgrad 1999.. stoljeća” (s dodatnim historijskim refleksijama). Dugandžić Ivan. izdanje. Drino Dževad. ‘Ognjišta se nisu utrnula’ (Rotimlja – Reportaža). 389-403. 20. 534. 27. 1512. I. Zagreb 1997. Zagreb-Tomislavgrad 2000. Sa kupreške visoravni. Zbornik radova s me unarodnoga znanstvenog skupa ‘Duvanjski kraj kroz povijest: Tomislavgrad.. Grad starih spomenika . Livno 1995. 1504. Zagreb 1989. Široki Brijeg 1999. Naša ognjišta XXVI/228.. Oborci. (* .. Marulić XXII/2. Tomislavgrad 2000. 216-218. 415.... 54-56. Župni ured Otinovci-Kupres. 4-5. Matica L/8. Udruga umjetnika ‘August Šenoa’. 1503. 703. Dobretići (Zemljopisno-povijesni zapis). Župni ured Otinovci-Kupres.. (* A.Topografija 157 1502./2001.. 14.. Biloševice u župi Rasno.. (* Karamatić Marko. 32. 1509. Naša ognjišta XXX/270. Dujmović Ivan. Kalendar Svetoga Ante 1995.. Zavidovića. Brešić Vinko. Split 1994. Džaja Miroslav. 137-140. Naša ognjišta XXX/269. do kraja 19. 1511. 503-508... BF IV/5. Dugandžić Ivan. Baško Polje-Zagreb 1994. 2. Naš svijet XX/225-226. Hercegovina 6-7 (14-15). izdanje. Džambo Jozo. Kršni zavičaj 29.) 1508. (* Skenderović Robert.) 1514.. 127-133. Tomislavgrad 2000. Sivrić Marijan. Dumbović Vladimir. 2.) 1507. Sarajevo 1984. Naš svijet XX/222. 1505.

Neke osnovne crte razvoja srednjovjekovnih gradskih naselja u Bosni i Hercegovini. Okrugli sto “Tragom bosanskohercegovačke prošlosti – o urbanom biću BiH. 1525 Filipović Mirko. 124. Sarajevo 1986.. (Zapis o Travniku). 1995. Fekeža Lidija... Heres. maja 1994.. Sarajevo 1986. istorija. (Vodič za vikend) 2. istina). Sarajevo 1996.. Župa Livno – jučer i danas (reportaža). Općina Ilidža. Od dolaska Slavena do pada bosanskog kraljevstva. 23. Institut za istorijuMe unarodni centar za mir. 129-209. Oslobo enje 56/18929. 120-121.. 1521 Fekeža Lidija. 1524 Festić Mustafa. Udruženje Bošnjaka porijeklom iz Sandžaka. Sarajevo 1986. 1515. Korijeni i život. ondović Božidar.. 37-45. Povijesna ekonomska upućenost Sandžaka i Bosne.) . Beograd 2000.. Fekeža Lidija. Sarajevo 1989.. Vratiti utvrdi stari izgled (Vranduk kod Zenice). 1519. 1523 Fekeža Lidija – Gavrilović Margita. 1520.. Arheološka istraživanja srednjovjekovnog grada i crkve u selu Gradac kod Hadžića. 208. "Urbano biće Bosne i Hercegovine". Boka 13-14. Sarajevo 14. Filipović Milenko. Tom I.. 31-53. Sokolac.-2000.11. AL BiH. “Istočna Bosna i Sandžak (Znanstveni skup). 1517. 171-190.08. 302-303.). Herceg-Novi u srednjem vijeku. Naš svijet XXII/249. Oslobo enje 52/16946. 1518. 1999. ozić Hakija. 1524a.. Demografske slike Sarajlija (od 1463. 7. Sarajevo 05. ulaban M..g. Naselja (Kasni srednji vijek). Ranoslovenska nekropola Bagruša u Petoševcima kod Laktaša. 287. 1516.”. Sarajevo 2000. 1526 Fišić Ladislav. 165-187. Sarajevo 1988. Sarajevo 1979. Sarajevo”. Visoko 1978. Svjetlo riječi I/6. 68-71. (* Gavran Ignacije. 8-9. ozić Hakija. Glasinac (Reprint izdanja iz 1950.. Sarajevo 1996. godine). Visoko 1983. Povijest župe Dolac s osvrtom na ostale župe lašvanske kotline. 16.158 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Beograd – Ustanova za kulturu. 21. Herceg-Novi 1982. GZM (A) 42-43 (1987-88). Mostar (Writings on Cities)... Sarajevo 1996. Opšti leksikografski dio. do 1991. Vlastito izdanje. “Ilidža. 1522 Fekeža Lidija. NEV XXIX/1.. Naš svijet XXII/246. Riznica bošnjaštva (Srebrnica. GZM (A) 40-41 (1985-1986). ZM.

2. godine. Franjevački samostan Gorica. Fišić Ladislav. Bosna Srebrena XXXIII/4.. Fišić Ladislav.02. Knowledge. SO Vrgorac. Putokaz na vjetrometini (Crkva u Kiseljaku). Petrović Rade. (* Mušeta-Aščerić Vesna. 31. 286-287. Gašparović Ratimir. Sarajevo 1982. Gavez Eduard. Historijat geografskih upoznavanja i proučavanja Bosne i Hercegovine do 1918. (KUN VII/370). 127-128. “Franjevački samostan i crkva na Gorici kod Livna (Vodič). Fojnica-Sarajevo.. “Fojnica kroz vijekove”. Iz istorije Travnika (Grad vezira i konzula).. Vilajet (78-79). (* Rajčić Tihomir. Župski ured Pridvorje. 99 + 1 karta... Foretić Vinko. Bilten FTS XXIII/1. Gavran Ignacije. 1540. Gafić Mustafa. 208-210. Zadar 1993... 1529. godine. 131-133.. (* Gavran Ignacije. HKD Napredak Podružnica Bihać. Stećak I/3. Zadarska smotra XLII/4-5. 1532. 1537.) 1531. Sarajevo 1982. 1538. SO Fojnica-Veselin Masleša Sarajevo. ‘Mila kuda si planina’ (Podhum-Žitače) (reportaža). 5-99. Svjetlo riječi IV/43. Župa Brajkovići (uz stotu obljetnicu postojanja). 12. Beograd 1999. Franjić Živko. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 1536... (* Lovrić Marko.. Oslobo enje 45/14554. Svjetlo riječi II/21.) 1528. Visoko 1986. 312. 1539. IZ 8. Sarajevo 1984. 10-11. .. Sarajevo 1994. 8-9. Fišić Ladislav. Sandžak (644). GDI BiH 38. Vasilj Snježana. Klek (Neum) i Sutorina. Gašparović Ratimir. Sarajevo 1984. Povijest Bihaća od najstarijih vremena do 1878. O Vrgorcu. Oslobo enje 53/17132. Pastoralna biblioteka. Visoko 1985. izdanje. Zagreb 1980. 25. Vasilj Snježana.. EJ 1. 1533..) 1534.. Banja Luka 1988. Pogled na prošlost župe Pridvorje. Svezak 5. Vrgorac 1991. Sarajevo 1987. GADAR BiH 27. 193. 434. 157-162.12. Franić Ante. 9. Livno 1995. 33. Fotić Aleksandar. Sarajevo 1987. 1987. Knjižnica Pastoralne biblioteke. 1988..Topografija 159 1527. GP 26-27 (1982-1983).. 544. Sarajevo 24. Bakovići. 1530. Pridvorje 1984. JLZ.) 1535. Samobor 1996. 1996. Bihać 1999.. 60. Stara dobra majka (reportaža iz Gradnića).. Svjetlo riječi III/23.. 8-9. (Tekst Ignacije Gavran)”. Sarajevo 21.

. Beograd 1981. Radovi FF 1. Sretni grad na dvije rijeke (Foča). Istina o BiH II/29. Sarajevo 1987. “Ignacije Gavran. Opšti leksikografski dio. Pale 1998.. obljetnicu postojanja zgrade Franjevačke klasične gimnazije u Visokom.).160 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. ZM. Sarajevo 1988. 25.... 203-206. Sarajevo 1995. (Jajce – grad koji je sagradila priroda). Svjetlo riječi. 1984. Vrata u život. Naš svijet XXIII/263. Glagoljić Vaso. (Banjaluka – erdan na Vrbasu). 63-66. Naša ognjišta IX/50.. 208-213. Hadrović Rašid. 1553. Gavran Ignacije. 11. Sarajevo 1988. bašči i trgovine). 24. Predaje o imenu Hercegovina... Svjetlo riječi. 1552. Sarajevo 1995.-2000. 26. O toponimu Goražde. 1549. 1554. Novija arheološka otkrića i ispitivanja na području Banja Luke i okolice. AL BiH. Balkanistika 3. 1548. . Sve zbog lijepe Fjorentinke (Ljubuški). 176. ZČ 42/3. Banja Luka. 13. Goldstein Ivo. 1547. 1541. “Arheološka problematika zapadne Bosne”. Sarajevo 1995. Zbornik 1. 33-52.. 1551. Semberske novine.. Putokaz na vjetrometini (Crkva u Kiseljaku). Gornji šeher. Istina o BiH II/25. Grković Milica. AD BiH. 23-40. Sarajevo 1987.. Mustafa. Zagreb 1996. 1542. Graljuk Boris. Glavaš Tihomir. Feljton: Bosnom i Hercegovinom kroz gradove: (Foča – grad vode.. Grdina Igor. Hrvatske županije kroz stoljeća.. Srednjovjekovni toponim Mile ili Mili. Nalaganeto na kadijskata institucija na balkanite i mjastoto v provincialnata administracija (XIV – načaloto na XVI v. Duvno 1979. Putevi i putokazi (Niz članaka o našoj prošlosti)”. Originalni dokumenat o Bijeljini iz 1446. Gradeva Rosica. 1543. 1544. 449-456. AP 22. 24-25. Sofija 1989. godine.. Sarajevo 1983. Gavran Ignacije. Beograd 1997. Uz 100. Bijeljina 15. Županije u ranom srednjem vijeku u Hrvatskoj. Zbornik za istoriju BiH 2.06. Sarajevo 2000. Ljubljana 1988. 1545. Gošić Nevenka. Istina o BiH II/21. 1546.. Knjižnica Baština. Obseg bosenske države za bana Kulina. Naš svijet XXIII/261-262. Feljton: Priče iz starih gradova: Splav mi je kuća i avlija (Zvornik). 1550... Varoš. Graljuk Boris. 9-20. Tom I. Grapčanović H. 183. 113-117. 23. Knjiga 1. Hadrović Ahmet.

Argumenti 2. Geotisak d. 54-57. (* Smajlović Salih.. 1562.) 1564. Gradiška u prošlosti. Sarajevo 1990. Sarajevo 1995. Uspavani ljepotan (O Herceg-Novom). Lozić Vlade. Hasanbegović Omera Safet.) 1567. 130 + 9 shema. 212-219.. Sarajevo 22. Harodimlje 1998. Hadžialagić Husref.. Art and Culture. Zagreb 1983. 2. Handžić Adem. izdanja Enciklopedije Jugoslavije”. EJ 2. d. Sarajevo 1988. Sarajevo 1998. 2. Grad svjetlosti i boja (Trebinje).. 1982. 6. Research Centre for Islamic History. 1565.) 1556. Tuzla i njena okolina u XVI vijeku. Naselja (Bosna i Hercegovina). Zagreb 1978. (* Tanović Tahir. 1561. Studije o Bosni (Historijski prilozi iz osmansko-turskog perioda)”. Naša ognjišta XXVIII/250. 25.. 254. Nahija Brod krajem XV i početkom XVI vijeka. Udruženje Bošnjaka porijeklom iz Sandžaka.Topografija 161 Naš svijet XXIV/270. Humac 1998.. 24. Bosna i Bošnjaci Bihora. Stabla što ljube nebo (300-godišnja genealogija rasta i stradanja porodica Hasanbegovića i Pašića). 401.. Handžić Adem. 698-699.. 1555. 101-109. EJ 1. Delnice 1995. “Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina. Hadžiomerović Maid. Neki pojavni oblici islamske civilizacije u nas. Oslobo enje 39/12057. JLZ. 21.. Hadžihasanović Bećir. Sarajevo 1994.. Istanbul 1994. 1559. Hajdarhodžić Hamdija. Preporod XXI/485.. Sarajevo 1994. Hadžidedić Nedžad. 249. Sarajevo 1988. Sarajevo 1997. Sarajevo 1975. Bijeljina (Historija). 18. Naša onomastika i toponomastika. “Adem Handžić. 145-148. (* Pelidija Enes. 1557. Organisation of the Islamic conference.. ljudi. Koliko je staro Trebinje. “Hardomilje – Prošlost...) . Naselja (Bosna i Hercegovina). Hadžidedić Nedžad. Hajdarpašić Raif. Tomislavgrad 1998. 57-60.. Naš svijet XXIV/276. Nastava povijesti 1. Separat II. Preporod XXVI/572. 29. Stećak I/10. Zagreb 1982. 39. JLZ. Zagreb 1980.. 11. 528. Rijeka 1982. Hadžijahić Muhamed. 1563.. (* Marčinko Mato. izdanje. običaji”... Svjetlost. 1560. Preporod XXVIII/640. Vlastita naklada. 1566. JLZ. Handžić Adem.. IRCICA. 1558. izdanje.01. Kršni zavičaj 31.

Hrdalo-Kaznačić Ana. 63 + 1 karta. Hrabak Bogumil. Dioba i ubikacija dijela Slanskog primorja u doba pripojenja Dubrovniku godine 1399. Anali 17. Horvatić Dubravko. Behar IX/48-49. Turistički savez opštine Banjaluka-Turistkomerc Zagreb. Humica-Bosniaca. opstojnost. Muslimanska baština Bošnjaka u južnoj (srednjoj) Hercegovini. Mostar od postanka do razaranja 1992/1993. 1740. 1578. Biblioteka Male turističke monografije 54.. Mostar 1999. Zbornik za istoriju BiH 1. 1570. JIČ XXX/2.”. Hasandedić Hivzija. Zvornik (Slike i bilješke iz prošlosti). 1576. Hercegovina 9. Crkva na kamenu III/14. Muslimanska baština Bošnjaka II (Herceg-Novi i okolina. Drevna vremena Blagaja na Buni. 12. 30-32. 248. Goražde od XIV do XVI veka.. Drugo dopunjeno i prošireno izdanje. Udruga Hrvata “PsetGrahovo”-Hrvatski informativni centar. Bosansko Grahovo-Zagreb 2000. 17-47. Stari most u Mostaru. Horozović Irfan – Vukmanović Milan. Banjaluka i okolina. (* B. Sarajevo 2000. Zagreb 1984. 113-159. Kroz prošlost i sadašnjost Dubrovačkog primorja.. Hrabak Bogumil. Udruženje gra ana opštine Zvornik. Beograd 1999. Nikšić do polovine XV veka. Islamski centar. “Hrvati Dinare: život. 1572. 1571. Imotska krajina. Naša ognjišta XI/75. Hasandedić Hivzija. Hrabak Bogumil. Mostar 1982. 1579. 1574... privredni i vojno-upravni rast Mostara (1450-1700).162 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 194. nauk i pouka. Zagreb 1981. stradanje. 1575. Vrgorac i okolina. V.. Mostar 1997. Mostar 1997. . Zagreb 1981.. “Hercegovina (Fotomonografija Hercegovina)”. Hudović Mehmed. Dubrovnik 1979. Hrabak Bogumil. srpnja 1999. Hrdalo Ana... Hasandedić Hivzija..-2000. Beograd 1997. Hasandedić Hivzija. Makarsko primorje i zapadna Hercegovina). 63-69. Beograd 1997. Beograd 1995.. NIRO Privredni vjesnik Zagreb-SSRN BIH Me uopćinska konferencija Mostar.. 1569. 247. DH 21. 1568. 1577. Zagreb 2000. godine (retrospektiva i sadašnjost). 20. 19-28. 1582. 1580. Urbani. Duvno 1981.) 1573. Zbornik radova Okruglog stola u Bosanskom Grahovu 20. Foča do kraja XVIII veka. 1581...

. 12-13. Prilozi za istoriju. Općina Ilidža. 1595. 1596. 1083-1084. 1993. Valjevo 1989. Imamović Enver. “Milić Rakić” Ostala izdanja 7. Kamena duga (Most kojem se divio svijet). 1597.. Isailović Marija. priredio David Atlagić)”. Sarajevo 2000. Amsterdam 1999. (* Jalimam Salih. 5 plus 14. GR IZ BiH LXVI/11-12. Državnost i granice Bosne i Hercegovine. Most XXII/94 (5).... Narodni muzej... 305-313. 84-100. 1591.01.. Imamović Enver. vijeka. Imamović Enver. godine. Ka problemu interpretacije toponima “Fojnica”. 260. Valjevo i okolne oblasti u srednjem veku. GR IZ BiH LXII/3-4. “Atlas svijeta za osnovnu i srednje škole”. Neke spoznaje o kraljevskom gradu Kozogradu iznad Fojnice. SIZ društvenih delatnosti. Oslobo enje 49/16004. odlomaka i ilustracija. Imamović Enver. Sarajevo 2000. 64-67. Ibrahimpašić Fikret. i prvoj polovini 16. Imamović Enver – Abdurahmanović Asim. Husić Aladin. Sarajevo 2000. XXXV/1-2. Sarajevo”. Sarajevo 1999. Imamović Enver. 38-40. Tvr ave Bosanskog sandžaka i njihove posade 1530. Beograd 1985. Sarajevo 1998. “Ilidža. Sarajevo 2000. AP 24. Sejtarija. Sarajevo 2000. Sarajevo 1991. Srebrenica (1987-1992). 534. 189-229. Ibišević Besim. Bosanska država u doba kralja Tvrtka (XIV stoljeće). Godina 40. Kozograd kod Fojnice – kraljevski grad. Amfiteatar pod vedrim nebom. Husić Aladin. 1593. 30-31. 1588. Sarajevo 2000. 1587. 1592. “Bosna i Hercegovina ogledalo razuma (Izbor članaka.Topografija 163 1583.. Novi muallim I/4.. 141-153. Istorijski zapisi XXXI (LI). Hiljadugodišnja praksa (Korijeni regionalizacije BiH). 1585. 397.. Hrvatski narodni kalendar za prijestupnu 1992. 1594. Sarajevo 05. . 12-13. Husić Aladin.) 1589. Imamović Mustafa. Imamović Enver. 303-312.. IGC Borba.. Sarajevo. Travnik. 1586. O imamskoj službi u tvr avama Bosanskog sandžaka u 15. POF 49 (1999). 2. Beograd 1992. Istraživanja 5. 150-151... 1584. Mostar 1996. 1590.. Titograd 1978. 5 plus 15. rezidentno mjesto srednjovjekovnih bosanskih vladara.

hrvatski povijesni grad. obljetnica prvog spomena grada Livna (892-1992). 76. Savjet za pripremu i izdavanje monografije Fojnice. Tuzla 1998. Ostrožac. "Zenica” (fotomonografija). Putopisne bilješke i zapisi o zeničkom kraju.. 1610.. 33. Bobovac III/27. 1603. SO Fojnica-Veselin Masleša. Feljton: Hrvati u brčanskom kraju (Sedam stoljeća opstojnosti Hrvata na brčanskom prostoru) (1-2): (1) Hrvatski glasnik VI/69.. 1601. Travnik 1996.. Zavičajni muzej Travnik-Trekking Co Zenica.. Jalimam Salih. 2-3. Bilten FTS XX/1. Samobor 1993. Beograd 1997.-2000. Istorijska literatura o Fojnici (prilozi za bibliografiju).-05. Unsko-sanske novine V/209-210. 1604. 2000. Divan I/4. Geokarta.. Ivanković Željko. IZ 7. O prvom spomenu Travnika u istoriji (U povodu 530godišnjice). Od najstarijih naselja do savremenosti (Župa Brod. Jalimam Salih.kraljevski grad. Zenica 1990. "Fojnica kroz vijekove". Fojnica 1984. 7-9. Jalimam Salih. Brčko. 1598. Fojnica u istorijskoj literaturi (Prilozi za bibliografiju). Jalimam Salih. Tuzla 1998. 1608. Jalimam Salih. Banja Luka 1986.. IZ 9. Jalimam Salih. Zenica 1987. Jalimam Salih.. Travnik 1993.. Bihać 28. (* Ković Miloš. Sarajevo 1997. 1612. 23. Bibliografjija radova o istoriji Zenice. 5. Ižaković Krešimir. 1100.. .. Zenica 1991. Vranduk . 145. Dom štampe.. Jalimam Salih. 113-114.) 1599. (* Obradović Branko. Zenica 1985. 1602. 179-183. Jakobović Zlatko.. Muzej grada Zenice. 48-49. (2) Hrvatski glasnik VI/71. 1611. investicija života (Spomenička baština – Srednjovjekovni gradovi Pounja). Ištuk Kazimir. 505-531. IG 1-2. Fojnica-Sarajevo 1987. 1600. 19.. Hrvatski narodni godišnjak 1998.. Jalimam Salih. 158. Granice bosanske države.05.. Radovi Muzeja 9.. 1606. Koliko je star Vareš?. 289-299. Jalimam Salih. 19. 1605. Najstariji izvor o Zenici). Jakobović Zlatko. Beograd 1997.grad i utvrda. Muzej grada Zenice.04. Godina 45. Vranduk . Travnik 1993. Banja Luka 1988. Vareš 1997. 555 godina Zenice.164 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 10. Muzej grada Zenice (Istorijska zbirka). 167. 1609.. Radovi Muzeja 11. 1607. “Istorijski atlas”. 268272. Divan I/3.

Biblioteka Povijesna baština 6.. Naša ognjišta XXIII/199... Jalimam Salih. 103-114. Jolić Robert. 1620. 14. Povijest Neretve.. Prilozi 28. Jalimam Salih. Tomislavgrad 1993. Mostar 1998.) 1614.-1950. Bobovac (Stolni grad bosanskih kraljeva). 1617. Jerković Radovan. Biblioteka Povijesna baština 6. Sarajevo 1999. Jalimam Salih. Fotomonografija. Metković 1984. “Don Radovan Jerković – život i djelo: prigodom 100.. 12. 3558. 51. (Priredio Mile Vidović)”. 45-152.-1950. Jalimam Salih. godišnjice ro enja i 50. 21-23. 256 + 16 stranica slika. 151-502.. 41-46. (* Hasanica-Hačimić Indira. Zenica. 1615.. Zenički kraj kroz arheološke spomenike. Jelić Mario. 30-31. MH Ogranak Metković. Jurić Ivan. Tomislavgrad 1993. februara 1997. Jalimam Salih – Hajdarević Hadžem. Sarajevo 1999. Visoko 1996/1997. (* Matić Ante. Povijest neretvanskih župa. Divan IV/36-37. Prošlost Zenice do 1941. Čapljinski kraj u srednjem vijeku. 96. godišnjice ro enja i 50. (Područje donjeg toka Neretve od najstarijih vremena do danas. Tomislavgrad 1993.Topografija 165 1613.. Zenica 1996. godišnjice mučeničke smrti (1900. Ljiljan 325.. 1618. Muzej grada Zenice.. Zenica 1996. Kabes IV/33-34. (katalog izložbe). Zbornik radova II/2. O srednjovjekovnoj Veseloj Straži.) 1619. Jerković Radovan. (* Kučuk-Sorguč Indira. Trekking Co. 1622. 105-114. Župa Kongora. Tuzla 2000. Prošlost Metkovića od najstarijih vremena do danas 1422-1984. 1616.. 14. Travnik 1996..). Naša ognjišta XXIII/198. Centar za usmjereno obrazovanje “Petar Levantin”. godišnjice mučeničke smrti (1900. Metković 2000. Jelić Anto. 1621. Jalimam Salih.. Zenica 1999. Srednjovjekovni grad Vranduk. 1623. obljetnice oslobo enja).. “Don Radovan Jerković – život i djelo: prigodom 100. Jolić Robert. Metković 2000. u Mostaru). NEV XXXVIII/1-2.). (Priredio Mile Vidović)”. MH Ogranak Metković. Rama pod turskom upravom.) 1624. 108. godine. Naša riječ 41/2808. Izložba (U povodu prvog spomena i 40. Novi cvijet LXVI/. Sarajevo 1988. ..

12. Kajmaković Zdravko – Palavestra Vlajko. Sarajevo 04. 1981. Etnološka istraživanja u Donjem Podrinju. (10) (Turski period). 121-122. 1626. Oslobo enje 38/11789.04. umjetnost. Kapetanić Niko. izdanje. Tuzla 1980.. Oslobo enje 38/11787.. 1630. Sarajevo 05.. Knjiga 2.03. EJ 1. Kalić Jovanka.04. 1981. Drina u doba Kosača.. Oslobo enje 38/11792. 8. 301304.. 1635.04. 128. JLZ. NZ 19. Kajmaković Zdravko. 1981. JLZ. Oslobo enje 38/11785.04. Sarajevo 30. 1981. 1625. Konavoske planine.. Sarajevo 08. izdanje. 8. Feljton: Gornje Podrinje u doba Kosača (1-10): (1) (Bogata praistorija).. 151-162.. Sarajevo 02. Jurić Ivan. Deltom Neretve i okolicom (povijest. Biblioteka Turističke monografije 22. Oslobo enje 38/11793. 1021. (6) (Osobenosti drinskih tvr ava). Gacko (Historija) (297). Dubrovnik 1994. Dubrovnik 1999. (7) (Sakralni i memorijalni objekti). 9. 6-7. (Dvojezično). Oslobo enje 38/11790.166 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Kapidžić Hamdija.. Privredni vjesnik.. JLZ. EJ 2. 12. 1631. 141-177. (8) (Grobnica u živoj stjeni).04. 1981. Ogranak Dubrovnik.04. Kalić Jovanka. Zagreb 1982. Oslobo enje 38/11791. Članci i gra a 13. Kajmaković Radmila. Kapetanić Niko. Sarajevo 03.-2000.. 9-31. Sarajevo 01.. MH. Novi Pazar 1995. 12. 423-435. Zagreb 1980. ZRVI 24-25..04. stoljeću. Kačić Hrvoje. “Josip Lučić-Stijepo Obad. (4) (Bazilika u Pre elu). (9) (Simbioza raznorodnih uticaja). Jurić Ivan. 8. Kapidžić Hamdija. turizam). Zagreb 1990. Kapidžić Hamdija. (2) (Rimski period). 1629. DH XXIV/33. 8... (3) Ranohrišćanski period). 1981. Sarajevo 1981. Zagreb 1986. 10. NS 14-15.. Oslobo enje 38/11788. 2. 8. 1633. Sarajevo 06. . EJ 4. Najstarija karta Ugarske (Tabula Hungariae). izdanje. 1981. 1632. Predturska istorija Novog Pazara. Sarajevo 07.. Oslobo enje 38/11786. 700-701. Bileća. 1636. 1981.04. Anali 37. Spomendani iz prošlosti donjeg Poneretvlja. kultura. Sarajevo 31.03. Blagaj (na Sani).. 1628.. 1637. Oslobo enje 38/11793. 2. Metković 1996.. Posebna izdanja. 1981. 1634. Beograd 1986. Konavoska prevlaka”. Zagreb 1993. 1981. Podjela zemlje u Vitaljini u 15. prirodne znamenitosti. Fatnica (104). Predgovor – Preface. Poglavarstvo grada Metkovića. 1627. 2. (5) (Srednjovjekovne tvr ave).

Sarajevo 1999.) 1646. Grb i zastava. Preporod XXVIII/633. JLZ. Kamengrad. Monografije XV/1. Kamenovana povijest (Reportaža iz Bosanskog Grahova). Karaula Marijan. 9-36..Topografija 167 1638. izdanje. Svjetlo riječi IX/105.. Kasumović Ahmet. Nalazišta i povijesna mjesta u Brotnju. Zbornik 2. Kordić Zvonko. godine.. 10-11. 6-9 oktomvri 1977). 33-40.. HAD 10 (1985). Karaula Marijan. 2. 1641. Stara dobra majka (reportaža iz Gradnića). Karaula Marijan. Sarajevo 1998. Kapidžić Hamdija – Kovačević-Kojić Desanka. 326-329. 1639. Knežević Joko... MH Ogranak ČitlukOpćina Čitluk. 655.. 1649. Karačić Vendelin.) 1648. Čitluk 1997.. EJ 6. Klaić Nada. Sarajevo 1991. Posebna izdanja. 1647.. Kordić Kornelije. Kršni zavičaj 22. Višegrad (Hronika genocida nad Bošnjacima).. JLZ. 10-11. Centar za istraživanje ratnih zločina nad Bošnjacima. “Arheološka istraživanja na karlovačkom i sisačkom području”. 1998. Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku. Iz daleke prošlosti pljevaljskog kraja. Svjetlo riječi V/50. 1640. Zagreb 1986. Čitluk 1998.. Visoko 1987. Dubrovnik 1998. (* Smajlović Mustafa. Visoko 1985.-1477. Zapadna Hercegovina u turskom popisu 1475. Gradovi (Prijelazno doba do XII/XIII st. 1645. Brotnjo. 1643. 139-150. Izme u vode i tu ine (Reportaža iz Podhuma – Livno). 492. EJ 4.. (* Skenderović Robert. 189-197.). sadašnjosti i budućnosti 1". O Pokuplju kao vjekovnoj krajini izme u Jadrana i Panonije. 27. . Zagreb 1990. Vrati se sunce (Reportaža iz Suhog Polja-Kupres). Zagreb 1986. 8-9.10. 1642. Vtora jugoslovenska onomastička konferencija (Skopje. Skopje 1980. Zavičajni muzej Pljevlja. MANU.. Kordić Kornelije. Svjetlo riječi III/23. 8-9. Humac 1989. MH Ogranak Čitluk-Općina Čitluk. Kljun Ibrahim. 2. "Konavle u prošlosti. 311. Sarajevo 1991. Vijenac VI/124. 28. Zagreb 22. Svjetlo riječi IX/95. 1644. Prvi zbornik. 1650.. Kurtović Esad. 149-153. Pljevlja 1979. 1651. BF VII/11.. izdanje. Kos Milko. O toponimima s prijedlogom pod u tuzlanskom govoru. Zenica 1996. Brotnjo.

izdanje. Bjelovitić Miloš. Sarajevo 1995. AP 25. IG 1-2.. 155-159... Jeleč (27). Beograd-Ljubljana 1986.. Gradska naselja srednjovjekovne bosanske države. Voje Ignacij. Zagreb 1981. Novi Sad 1979. ZČ 34/3. Oslobo enje 35/10934. Sarajevo izme u dobrotvorstva i zla. septembar 1996. Sarajevo 07. Biblioteka Kulturno naslje e. 1661. Sarajevo 1978-1979. Koštović Nijazija. 32. Brštanik. Ković Miloš. 207-209. 2. Sarajevo 11. Gradovi (Bosna i Hercegovina. Prijepolje. Knowledge. 1657. 8.. 2. 522. Drina (580). Kovačević-Kojić Desanka. 1660. izdanje. Kovačević-Kojić Desanka. Naučni skup Prijepolje i srednje Polimlje u prošlosti.11. Beograd 1980. Kovačević-Kojić Desanka. IČ 42-43 (1995-1996). Zagreb 1990. GADAR BiH 18-19. EJ 3. 231-241. . JLZ. 35-62. Gornje podrinje (Rekognisciranje). Deževice (441-442). 1978. Beograd 1997.. izdanje. 2. izdanje. Dašić Miomir.) 1654. Živković Pavo. Istorijski zapisi XXXII. Prosvjetni list XXXII/580. "Fojnica kroz vijekove". Koštović Nijazija.. EJ 4. 1. 103-108. Kovačević-Kojić Desanka.) 1656. (* Hadžijahić Muhamed. 1980. 114-117. 406-408. 2. 1995. Oslobo enje 52/17060.-2000. München 1979.. 171-176. Oslobo enje 55/18177. Dinić-Knežević Dušanka. Zagreb 1986. Veselin Masleša. El KalemMDD Merhamet. An elić Pavao. Fine John V. 507-508. JLZ. Besarović Vojka. Sarajevo izme u dobrotvorstva i zla. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”.. Speculum 55/3. 1652. JLZ. 2. izdanje.. Zagreb 1982. Stan (696). EJ 2. .) 1655. Trebinje 1982... 311-313. Jezerski (48).. Zagreb 1984. GP 23. Kosorić Milica. Münchner Zeitschrift 2. Cambridge Mass. Trg (737-739). 1999. 344. 348. 626-627. Sarajevo 1979.. Zbornik MS za istoriju 19. Kovačević-Kojić Desanka... (* Prljača Mustafa. (* Pelidija Enes. 424. Džaja Srećko. Beograd 1979. 12. 363-368.. IČ 25-26 (1978-1979)... Fejić Nenad. Srednjovjekovna država). Marulić XIV/5. Nilević Boris.. Fojnica.Sarajevo 1987.. 325-330.. 11. JIČ XVIII/1-2.. Beograd 1979. Sarajevo 1998. dopunjeno izdanje. Vego Marko. Macan Trpimir. JLZ. Ančić Mladen. Ljubljana 1980.. Sarajevo 1980. Korać Dušan. SO Fojnica-Veselin Masleša. 1662. A. 27. Kovačević-Kojić Desanka. 38/1. 521. EJ 6. 133. Beograd 1999. 1658. Podgra e (534-535). 157-160. Kovačević-Kojić Desanka. Fojnica u srednjem vijeku. Titograd 1980. 487-489. Sarajevo 1979.12. Pregled LXIX/1. Spremić Momčilo. Sarajevo 1978. Sarajevo 1978..168 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.. Sarajevo 1979.. 122-123. Sarajevo 07. Prilozi XVI/17..01. 23-24. Tribunia 6. 1653. 1659. Odjek XXXII/1. RIZ BiH-Mladi muslimani 39.

Zagreb 1980. 1992. (KUN 71/529).. Kreševljaković Hamdija. II-741. Bosanski Petrovac (Historija) (103). Bužim (597). Hadžibegović Iljas. Humac 1990. 55-65. 1664. Zagreb 1982.) 1673. Imamović Mustafa. EJ 1.. Gabela (295). Veselin Masleša.. JLZ. Bosanska Kostajnica. Kršni zavičaj 23. Šimić Angelina. 2.. (Priredili Avdo Sućeska i Enes Pelidija)”. (Priredili Avdo Sućeska i Enes Pelidija). Bosanska Gradiška. O nazivu mjesta Kočerin. 265-266. (93). Krajina Mate Slobodan. Blažuj (12). Stari bosanski gradovi. 69-70. 9.. Bihać (Povijest) (687-688). 1671.. III-407. Tuzla 1998. Sarajevo 01. Bosanska Dubica (Historija) (92). “Pavao An elić – Marijan Sivrić – Tomislav An elić. 1672. Srednjovjekovne humske župe”. JLZ. Kreševljaković Hamdija. Oslobo enje 49/15665. Glamoč (398-399). Hercegovina 3 (11). EJ 4. “Hamdija Kreševljaković. Zagreb 1986. Veselin Masleša. Knjiga 3. Sarajevo 1991. Bilaj (699). Tuzla 1998. 1666. Stari hercegovački gradovi.. ZIRAL. . Humska župa Večenike (Večerić). Biblioteka Kulturno naslje e. Sarajevo 29. Dubrovnik (Doborovnik) (665). 1670. JLZ. “Hamdija Kreševljaković. Islamska misao XIII/157. 1668. 30-31. Bosanski Novi (Historija) (100-101). Oslobo enje 49/15664.. Biblioteka Kulturno naslje e. EJ 2. Feljton: Sredovječna Usora (XIII-XV stoljeća) (1-3): (1) Usora VII/39. Kreševljaković Hamdija. Brod (490). Kraljević Rudolf. Izabrana djela II. Bosanski Šamac (104-105). Sveta baština VI/47. 1. 2.. Kreševljaković Hamdija. 1674. Oslobo enje 49/15667. Sarajevo 1991. 1665. Iz recenzije. IV-341. izdanje.01. Cazin (Historija) (621). Mostar 1999. Bosanski Brod (Historija) (99-100).02... 446-465. 4. Izabrana djela II. Bosanski Kobaš (Historija) (100). 52-54. I-428. Kreševljaković Hamdija. Sarajevo 1991.Topografija 169 1663. Mostar 1997... 2. izdanje. Duvno 1987. Kreševljaković Hamdija. izdanje. Kraljević Rudolf. 7.. Duvno (Historija) (698). Kreševljaković Hamdija. Ljiljan IV/64. Tuzla 1998. 1992. JLZ. Izabrana djela I-IV. 2.01. 385-445. Sarajevo 1992. 4. (Priredili Avdo Sućeska i Enes Pelidija)”. 14-15. Kozina Vlatko. (2) Usora VII/40. izdanje. (* Memija Minka. Konjic – župa na obalama Neretve. (3) Usora VII/41.. Doboj (Historija) (489). Veselin Masleša. Bočac (18-19). Biblioteka Kulturno naslje e. Sarajevo 1994. Kraljević Ante. EJ 3. Biblioteka Stećak. Knjiga 101. Sarajevo 30. 1992. 1667. 1669. Šimić Angelina. 9. Zagreb 1984.

“Hamdija Kreševljaković. do 1991. 1678. Oko omladinske pruge Šamac-Sarajevo (Porječje Bosne) (Sarajevo 1947.. “Hakija ozić. 1677.... srpnja 2000.”.) 1684. Izabrana djela II. “Duvanjski zbornik. Zbornik radova s me unarodnoga znanstvenog skupa ‘Duvanjski kraj kroz povijest: Tomislavgrad. Veselin Masleša. Veselin Masleša.-2000. Sarajevo 1991. Veselin Masleša. Hrvatski institut za povijest Zagreb – ‘Naša ognjišta’ Tomislavgrad – Zajednica Duvnjaka Tomislavgrad-Zagreb. Naselja opštine Pucarevo. (Priredili Avdo Sućeska i Enes Pelidija)”. Pucarevo 1987.. Sarajevo 12. (KUN VII/285) 7.. Kamengrad. “Hamdija Kreševljaković.. Kreševljaković Hamdija. (Priredili Avdo Sućeska i Enes Pelidija)”. Sarajevo 1991. 2000. Sarajevo 1991. Gradovi oko Bosne i njenih pritoka (Stari bosanski gradovi). JLZ. EJ 4.08. Biblioteka Kulturno naslje e. Rukopis u Narodnoj biblioteci Tešanj. NS 18-19. Biblioteka Kulturno naslje e. 1686. 1685. “Hamdija Kreševljaković. (Priredili Avdo Sućeska i Enes Pelidija)”. Vlastito izdanje. Kulen-Vakuf. 653-666. . Visoko. Sarajevo 1991. “Hamdija Kreševljaković. 6. 177-186. 7-10. Priredio Adil Alić). (Priredili Avdo Sućeska i Enes Pelidija)”. Sarajevo 1989. 17-49. 40-41. Kabes III/18. Sarajevo 1996.. 1679.7. 631-652. Veselin Masleša. SIZ kulture ifizičke kulture opštine Pucarevo-Štamparija ‘Mileševo’ Prijepolje. 1683. (* Spaho DŽ. 15. 685-708. 1681. 400 godina Gornjeg Vakufa.170 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 676-684. Zagreb 1986. 182. Rogatica. 1682. 431-432. Kreševljaković Hamdija. (Priredili Avdo Sućeska i Enes Pelidija)”. 1987. Zagreb-Tomislavgrad. Kreševljaković Muhamed. Demografske slike Sarajlija (od 1463. Kulturno-istorijsko naslje e Brnjica. Duvanjski kraj kroz povijest. “Hamdija Kreševljaković. 1680.. Kreševljaković Muhamed. Kreševljaković Hamdija. Kreševljaković Hamdija. Kreševljaković Hamdija – Miletić Nadežda. Sarajevo 1991. Veselin Masleša. Fehim. Biblioteka Kulturno naslje e.. Dobojske novine I/8. Kreševljaković Hamdija. 1676.. Izabrana djela II. Kreševljaković Hamdija. Krišto Jure. 1675. Mostar 1997. godine)”. 2. Izabrana djela II. izdanje.. Počitelj na Nertevi. Izabrana djela II. Oslobo enje 44/14061. Biblioteka Kulturno naslje e. Kreševljaković Hamdija. Goražde (Historija).. Doboj 1996. Izabrana djela II. 667-675. Biblioteka Kulturno naslje e. Krilić Edin – Karamustafić Edin.

Sarajevo 04. Foča (192-193). JLZ. Toponomastika i arheologija – antički lokaliteti kod Pljevlja i Prijepolja i mogući predslavenski ostaci u tamošnjoj toponimiji. Orijentalni institut . Kupusović Amina. Sarajevo 1997. Svjetlo riječi XII/136-137. Centar za kulturu. . Kulenović Salih. Sarajevo 1996. Krivokapić Bajo. .) 1696... Granice srednjovjekovne Bosne.. Guča Gora (627). Udruženje Bošnjaka porijeklom iz Sandžaka. “Istočna Bosna i Sandžak (Znanstveni skup). Mišković Anto. Čelinac 1986. maja 1994. 2. 19. 10-11... Lopašić Radoslav. Kuzmanović Rajko. Bosansko podrinje na granici dobra i zla. 52-57. Sarajevo 1997. Kubat Izet. Zadar 1991. 1700. obljetnicu prvog spomena). 131-132. Muzej hrvatskih arheoloških spemenika Split-Općinsko hrvatsko vijeće obrane Livno. SO Čelinac. Beograd 1989. 1698.. "Livanjski kraj u povijesti. 1694. Bihać 1991. Lepirica Alen. Bihać i bihaćka krajina. Lončar Milenko. Zagreb 1890 – Reprint DINA i IGK. Zagreb 1995. Lasić Hrvoje. (KUN X/33(491).. 23.. 1693. 97-108. održanog 19. P.. Odbor za onomastiku. 80-88. 22. Split-Livno 1994. O Porfirogenetovoj Dalmaciji. Diadora 12 (1990)..Institut za istoriju.) 1699. Samobor 1995. Onomatološki prilozi 10. Ljiljan VI/214. 236. Barun An elko. Duvno 1981. (* Džafić Rizo.. marta 1993.. Humac 1998. Naša ognjišta XI/70. 1690. Oslobo enje 48/15398. 1695. Livno 1994. Čelinac – Putevi razvoja. Sarajevo 1996. 132. (* . BF III/3.. informacije i obrazovanje Srebrenica. Selo Uzarići na mostarskom blatu. 10. Svjetlo riječi X/116-117.. do 21.. 391-400. 203... EJ 4. Lovrenović Dubravko. 1689. “Bosanska srednjovjekovna država i suvremenost (Zbornik radova)”.biser našega srednjovjekovlja (Uz 600. Vakufnama Isa-bega Ishakovića.05. 23. Loma Aleksandar. SANU. 1991. 1691. MH. Izložba: Arheološko-etnografski prikaz Srebrenice sa okolinom. Zagreb 1986.. Lopašić Radoslav. godine. Kršni zavičaj 31. 1697. 17. Sarajevo 1992.. FPN. Radovi sa znanstvenog simpozija Pola milenija Sarajeva.. Lemenšev F. Kalendar Svetoga Ante 1997. Bihać i bihaćka krajina. Srebrenica 1987. MH. Odjeljenje jezika i književnosti. Zbornik radova". 47-51. 1688..”. izdanje. Livno-Sarajevo 1996. 232-236.Topografija 171 1687. Jajce . 1692. Vjera je nadživjela mnoge požare i poplave. “Prilozi historiji Sarajeva”.

Zahumlje – Humska zemlja (759).. 1712. Zagreb 1980. Lučić Josip. Iz prošlosti dubrovačkog kraja u doba Republike.. “Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture”. (* Macan Trpimir. Kako će se sutra zvati ovaj grad? (Koliko je staro Sarajevo). Lučić Josip.. Travunja – Trebinje (686). Dani. Dubrovnik Annals 1. Dubrovnik 1990. Hercegovina (196-197). Konavoski zbornik I. 1701. Sarajevo 1996. Lucić Ljubo. 11-34. Vekarić Nenad. Ro endan umrlog gostoprimstva. “Josip Lučić. Prevlaka u doba Dubrovačke Republike. Lučić Josip. 5-72.. Lučić Josip.. Povijesni atlas. 22-23. 170-235. Zbornik Dubrovačkog primorja i otoka 1.. Donji kraji (104). Biblioteka “D”. .. Split 1980. Lučić Josip. Neretljani (416-417). Drijeva (107). Lučić Josip. Lučić Josip. Pelješki zbornik 2.-2000. Dubrovnik 1982. 1708. "Josip Lučić . 1705. 275-279. Lučić Josip. Časopis Dubrovnik. Lučić Josip. Biblioteka “D”. Lučić Josip. “Josip Lučić. ŠK.. Svijet I/42. Iz prošlosti dubrovačkog kraja u doba Republike”. Prošlost dubrovačkog primorja do dolaska pod Dubrovačku Republiku. Sarajevo 17. Knjiga 14. Zagreb 1989. 288-301. 23-76. Prošlost dubrovačkog primorja do dolaska pod Dubrovačku Republiku. Biblioteka “D”.) 1710. Iz prošlosti dubrovačkog kraja u doba Republike”. Kartografija Učila-ŠK. Zagreb 1991. “Josip Lučić.. Knjiga 14. 111-113. Dubrovnik 1997. 13-28. Dubrovnik 1991. Lučić Josip. 1706. obljetnice planske izgradnje Stona i Malog Stona”. 130.05. Časopis Dubrovnik.. 1993. Pelješac od dolaska Slavena do potpadanja pod vlast Dubrovačke Republike. Časopis Dubrovnik. 1704. Marulić XXIV/1. “Zbornik radova u čast 50. Ston 1987.. Časopis Dubrovnik. Ljubljana 1992.. Lovrenović Dubravko. Iz prošlosti dubrovačkog kraja u doba Republike”. 1703. 1707. Dubrovnik 1990. Dubrovnik 1994. Knjiga 14. 334-348. Konavoska prevlaka”. 1711. MH. Knjiga 14. 1713. ZČ 46/2. Dubrovnik 1990.. 1702.. 1709. Anali 29. 28-29. Voje Ignacij. 379. 290-291. Vekarić Nenad.. Dubrovnik 1986. Kroz konavosku prošlost. Biblioteka “D”.Obad Stijepo. Pelješac od dolaska Slavena do potpadanja pod vlast Dubrovačke Republike. Kroz konavosku prošlost..172 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 27-35. Dubrovnik 1990. Ston od VII stoljeća do godine 1333.

1721.12. III + 77.01. Slobodna Dalmacija 15792.. Ziral-Naša djeca. Lučić Josip. Knjiga 1. 1994.. Dubrovnik 1995.. Zagreb 1980.)... Kršni zavičaj 28. 77. 23. 37. Split 13. kolovoza 1995. 1715. Zagreb 12.. i XVI.. 226... Brailo Luko. 133-135. HKD Napredak. MH. Zagreb 1997. ljudi i vrijeme. Gozze/Gučetići i Trsteno u XV.. Lučić Josip – Šanjek Franjo – Antić Ljubomir – Vidaček Branko – Bertić Ivan. Macan Trpimir.) (4. 20-21. 1720. Hrvatski povijesni zemljovidi. Zagreb 1980. Tešanj 1995. 21. Split 23. Povijesni atlas za osnovnu školu.) 1723. Iz povijesti donjeg Poneretvlja. ZagrebKlek 1990. Strčić Petar. Humac 1995. 40. Split 06. 40. Zagreb 1995. Slobodna Dalmacija 15793. 630. Glas Istre 76. 1995. Mijović-Kočan Stijepo. Kartografija Učila Zagreb-ŠK Zagreb-Svjetlost. izdanje. 39-77. izmijenjeno i dopunjeno izdanje. “Ljubuški kraj. 25.. Konavoska prevlaka. Hrvatska matica iseljenika XLV/7-8.03.. Knjiga prva”. (* Ilić Žarko. 88. Pula 01. Macan Trpimir. University of Durham 1995. Lučić Josip – Drašković Blagota. “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463. 1716. Nedjeljna Dalmacija 1237. Split 05. Ston. 3. Zagreb 1996. (* Brailo Luko. Posebna izdanja. Lučić Josip – Sentić Marija. (* Mandžukić Jasmin. 1995. Zbornik Znanstvenog simpozija održanog u Ljubuškom 11. Bašić Stanko. 3. Gradina II/8. Povijesni atlas za osnovnu školu... Prag 1999. Knjiga 2. i 12. 102. Žižović Budimir. Lučić Josip – Obad Stijepo. 6. Pula 19. 1718. Zagreb 1986. Lukas Filip. Zagreb 1999. . Lučić Josip. Općina grada Maglaja. Vijenac 27. 1995.. 397. Hrvatska školska kartografija. 147-149. Slobodna Dalmacija 15810.. Ljuca Adin. 88.. ŠK. 22. VI do pol.. Ogranak Dubrovnik. Anali 33.. Galerija Stećak Klek. Mostar . CCP XXI/39.. 1722. (zidna karta.) 1719..”. 7.Zagreb 1996. Bosna i Hercegovina u geopolitičkom pogledu. 1994.12. stoljeću. mjerilo 1:5 000 000). Dubrovnik 1994.. 376.. Klemenčić Mladen. Učila..01. Kartografija Učila-ŠK. 7-20. Glas Istre 89. 1717..04. Kartografija Učila-ŠK.12. Lučić Josip – Drašković Blagota. Zagreb 1995. izdanje. izmjenjeno i dopunjeno izdanje. 1724. Boundary and Security Bulletin II/4.. izdanje. OOUR Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Sarajevo.Topografija 173 1714. IX st. 13. 1995. Čoralić Lovorka. “Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture”. Maglaj na tragovima prošlosti. Trogrlić Stipan. 1994. Sarajevo 1998. Selidba naroda od pol.

1729. SIB eksport-import Beograd – SPKD Prosvjeta Gacko. Velova sve manje (Livanjskih jedanaest stoljeća. Ekološki glasnik-HKD Napredak. Popović Radmila. Livno 1996. Pljevlja 1999. Marić Franjo. “Maglajski povratak (Urednik Uma Isić)”. Mandić Novak Studo. cartographic design by Geoffrey J. Sarajevo 2000.-1998. Komarnica – župa i nahija u srednjem vijeku. (I-693.. Mandić Novak Studo. Prilog istoriji Drobnjaka u srednjem veku. (* Klemenčič Matjaž. Svjetlo riječi XII/139. Kršni zavičaj 31. Kronologija važnijih doga aja žepačkog kraja i bliže okolice 1458. Mostar 1987. Glasnik Zavičajnog muzeja 1.ukić Marica. ZČ 49/3.. 1733. Na dvoru gospe livanjske (Tragovi bistričkog grada). 1730. Istorijski institut SR Crne Gore. 486-487... Durmitorski zbornik (Na izvoru Vukova jezika) 1. Seattle – London 1993. 1737.ukić Marica. Mandić Dominik. I-II. Svjetlo riječi.). 1725. Ljubljana 1995. jula 1988. 1731. Zagreb-Žepče 1999. st. II-637). Magocsi Robert Paul. Man eralo Stipo. SO Gacko. Malović. 102. (Zbornik radova sa naučnog skupa održanog u Šavniku 7. 145-155. Mostar 1998.. 25-32.174 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Zemlja zvana Gacko. Humac 1998. Man eralo Stipo. Livno 1994. Sarajevo 26.. i 8. Historical Atlas of East Central Europe. Man eralo Stipo. 185-189. Bilten FTS XXVII/2. 1736.) 1732.. Probijanje povijesti kroz Livno. 400. Mostar u Hercegovini (Njegov postanak i značaj imena). Postanak i razvoj Hercegovine od sredine 15. Matthews.-2000. 5. 1734. Gacko 1985. 569. 1728. Kutija za čuvanje vremena (Prilozi proučavanja prošlosti livanjskog kraja)... 1726. Gacko kroz vijekove (Prilozi istoriji Gacka).) . Most XIV/66-67. Oslobo enje 49/15692. Mandić Dominik.. Malović. 1735.. (Povodom 540..) 1727. 143-144. 10. Općina Maglaj.. Mostar 1987. 16.02. Titograd 1991. Man eralo Stipo. obljetnice prvog pisanog spomena Žepča). 1992. 107-119. do danas. 278-280.. Hercegovina 6. (* Kljaić Stipo. Osvit 1-2. Maglaj 1999. University of Washington Press. Livno 1994. (* Džibur Lutvo. Svjetlo riječi XII/133.. Beograd 1995. 237-239.

. Sarajevo 2000. MH Ogranak Slavonski Brod. 12. Marković Novak. Bihać 1996. Unsko-sanske novine I/7. 125. 12. 14. Zbornik 2. (* Kučuk-Sorguč Indira. Sarajevo 1998. Maslak Nijazija... Naša škola XLVI/13. Barbarić Josip. Osvrt na prošlost Kreševa. Slavonski Brod 1994. Kulturno-povijesna monografija. (6) (Veliki vojvoda bosanski). (10) (Heretička strujanja iz Bosne). 496.. Obavijesti HAD XXV/2. NIRO Privredni vjesnik ZagrebSSRN BIH Me uopćinska konferencija Mostar. Tuzla 2000. Srednjovjekovno groblje.). izdanje. 46-47. Posebna izdanja. 1740. Unsko-sanske novine I/1. 1739. Split 1998. 14. Hrvatski glasnik VIII/97. EJ 3.. 12.. (2) (Slobodni kraljevski grad).. Unskosanske novine I/5. 64.. (8) (Tipovi posjedovnih odnosa).) 1744.. Unsko-sanske novine I/9. 193-207. AGM. Hrvatske zemlje na geografskim kartama od najstarijih vremena do pojave prvih topografskih karata. Zagreb 1998. Zagreb 1981. Zbornik 2. Marković Mirko. (4) (Sistem tvr ava na Uni). Lapenda Marko. (11) (Uspostavljanje osmanske vlasti). Tuzla 2000. Bihać 1996. Marijanović Zdravko. Sarajevo 1999. Unsko-sanske novine I/4. 26-27. Barbarić Josip.. Zagreb 1993.. Dusina. Zagreb 1999. 36-37. 1739a. Brotnjo. Bihać 1996. 317-322. Marin Emilio.. Karaman Igor. Bihać 1996. 1746. (5) (Bihać u rukama Bosanaca). 14. Unsko-sanske novine I/6. 9-94. 22.. Zagreb 1994. Zagreb 1993. Naprijed. Smajić Ramiza.. 2. Novovjekovna crkva. Unsko-sanske novine I/11. JLZ. Descriptio Croatiae. Marić Žarko. 1743.Topografija 175 1738. 57-61. (* Lučić Josip. “Hercegovina (Fotomonografija Hercegovina)”. . 152-153. Bihać 1996.. Bosna i Hercegovina na starim zemljovidima. 53-56. 1745. Biblioteka brodskog posavlja. Bihać 1996. 253-254. Brotnjo. Zbornik 17. Zagreb 1984. Unsko-sanske novine I/10. Bihać 1996. Beograd 1996. Čitluk 1998... Marković Mirko. Zagreb 1993. Sv. Marić Zdravko. Hercegovina od pojave prvih ljudi do turskog perioda. (3) (Vrijeme ratnih sukoba). 12. 12.. Ljiljan VII/310. Čitluk 1998. 693. 213-218. 19. 1741. Unsko-sanske novine I/3. Sarajevo 2000. Kurtović Esad. Descriptio Bosnae & Hercegovinae. 12.) 1742. GADAR BiH 35 (1998-1999.. Mostarska kotlina – Bišće (Preci i život). Unsko-sanske novine I/8. Barbarić Josip. Knjiga 1.. Hrvatski glasnik VIII/97. 53-59. 327-331. Bihać 1996. VAHD 87-89 (1994-1996).. 12. Starokršćanska bazilika i krstionica Narone. I opet će biti crkva u Doboju (Reportaža o župi Doboj). Brod. Vid.. Kurtović Esad.. (9) (Privredna djelatnost posjeda). 332... AV 37. Odjek LII/1-2. (7) (Otvorena naselja gradskog tipa). Feljton: Bihaćki kraj kroz historiju (1-11): (1) (Burna i zanimljiva prošlost). Bihać 1996.. Bihać 1996.. Bihać 1996. Martinović Magdalena. Marković Mirko.. Radovi 26.. Unsko-sanske novine I/2.

AL BiH. Odjeljenje društvenih nauka 13. Dubrovnik 1984. SSDSV 7. Katalog izložbe. Jovan. Grudine. Miletić Nada.. Memić Mustafa. 33.) 1753. 185. Beograd 1999.. Dubrovnik 1985. Miletić Drago Karlo.. 1747. Posebna izdanja 70. ANU BiH. izdanje. Sarajevo 1999. Bugojno – srednjovekovna nekropola.. Miletić Nada. 32-33. 2. Vas (Ves). Bihać 1998. 68-69. Sarajevo 1999. Tom I. 153-154. Mihaljčić Rade. Mijatović Perica. EJ 1. Mostar 1997. izdanje. 172. Zagreb 1986.. Ključ Bosne je Bihać. (2) Stećak VI/66. 1748. JLZ. 1750. Miletić Nada. Oštra Luka 1994. Naselja (Rani srednji vijek) (119-120). 1759. . Mostar svjedok kultura. Mikičić M. Gomjenica. 247. Sarajevo 1999. MNV Sandžaka. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Opšti leksikografski dio. (* Trifunovski F. Dubrovnik XXVIII/4. Mikić or e.. 1760. 1756. Srednjovekovne župe duž Lima.. Knowledge. 1752. ZM. Opština Banja Luka-Institut za istoriju Banja Luka. Bošnjaci – Muslimani Sandžaka i Crne Gore.. 415. Batković.. Sarajevo 1985.) 1754. JLZ. Društvo za znanstvene i kulturne djelatnosti Konavala “Konavle”. Maslak Nijazija. Oštra Luka/Bok do početka domovinskog rata 1992.-2000. Historijska dokumentacija o Bihaću u Kartografskoj zbirci Kriegs archiva u Beču od XVII do XIX vijeka. 2. 209-223. 1755. Prijepolje 1979. Feljton: Zla kob starobosanskoga grada Dubrovnika (Legenda i stvarnost o našim srednjovjekovnim gradovima) (1-3): (1) Stećak VI/65. Gradište (84). (* Švago Antun. 1757. (3) Stećak VI/67-68. AP 23. 1751. 446. Mijatović Radosav. “Konavle” – fotomonografija. Zbornik referata i materijala V jugoslovenske onomastičke konferencije. (430).. Zagreb 1980. Sarajevo 1996. Banja Luka na Krajini hvala. Miletić Nada.. Sarajevo 1988. GEI 30. Beograd 1981. Zajednica općina s hrvatskom većinom Mostar-Glavno tajništvo HDZ BiH. EJ 4. Banja Luka 1995... 1749. Matić Radoslav. Beograd 1982. Toponim Počitelj. Mijović Stjepo. Grudine (621). 32-33. 527 1758.176 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978..

. 1765.. 315.. Župe i naselja ‘zemlje’ Usore. Misailović Ilija.. Biblioteka Znamen. Sarajevo 1991.. Centar za prikupljanje i obradu podataka o Domovinskom ratu Zagreb-HKD Napredak Podružnica Split. 27-42.) 1771a. Mostar-Split-Zagreb 1998. Revue des études sud-est 19/2. Mrgić-Radojčić Jelena. Südostforschungen 39. 25-32. 1769. DBR International PublishingFF. Zločini s pečatom. 96. TKP “Šahinpašić”. Zapadna Bosna i Hercegovine). 1770. EJ 2. Topografsko-istorijski rečnik Podrinja. 1773. Bilten FTS XVIII/1. Beograd 1999. 377-418.. Gaj (111). (Odabrao i priredio Gavro Škrivanić)”. 1767. Milutinović S. Mišić Siniša. München 1980. 4345. Knowledge. 413-415. Istorijski institut. Užički zbornik 13.. JIČ 1-2. JLZ. Mišić Siniša. Boka kotorska (Istorija).. 1762. 33-36. (* Kornrumpf Hans-Jürgen. Biblioteka . Mostovi (419).-1994.. Foča 1470-1996 (Neprolazna ljepota). 1771. do 1333. 1763. Dubrava (171). Knjiga 20.. – Vasiljević M. Oblast (457-458). Beograd 2000. Prilozi za identifikaciju i ubikaciju srednjovjekovnog grada Novog na Uni. Mišić Siniša. Tomislavgrad 1997. 1772. 137-147. godine. Naša ognjišta XXVII/245. Bogdan P. 2. Veselin Masleša. Pristanište (587-588). Zemlja (235-236). vardište (68). Islamska epigrafika Bosne i Hercegovine.. Miličić Zvonko. Sarajevo 1997. 1768..!. Genocid i ratni zločini bošnjačkih snaga nad Hrvatima BiH 1992. Bucarest 1981. Zagreb 1982.. Beograd 1996. Srednjovekovne karte. Beograd 1997.Topografija 177 1761. Knjiga III (Bosanska krajina.. D. ZKM 7. Kulturno blago samostana u Tolisi. (PFB III/4). Knjiga 10. Muftić Faruk. Godišnjak Me uopćinskog istorijskog arhiva 22. 275. Mujezinović Mehmed. 384. Ramo moja i križevi tvoji . “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. IČ 42-43 (1995-1996). Mlivončić Ivica. Milinović Ante. Beograd 1979.. SANU. 12-13. O poreklu geografskih naziva u užičkom kraju. Varda. 1766. Milošević Miloš. 1764.. Mioč Gabrijel. izdanje. “Monumenta Cartographica Jugoslaviae II. Titovo Užice 1984. Banja Luka 1983. Humska zemlja u srednjem veku.. Šabac 1988. Brod (64-65). Posebna izdanja. Ston i Pelješac od 1326.

41-49. Pelidija Enes. Čerin zdravom dušom diše (Reportaža iz Čerina). Članci Ljube Sparavala o srednjovjekovnoj Hercegovini. Srednjovjekovna župa Vrhbosna.. Prilozi XX/21. 1775.. Mušeta-Aščerić Vesna. Mostar 1984.. Općinsko vijeće Neum. 1782. GDI BiH 38. (* Traljić Mahmud. 55-66. 475. Zbornik znanstvenog simpozija održanog 16. Mujezinović Nermina. I tom od 1463 do 1941 godine. Općinsko poglavarstvo..) 1774.. Sarajevo 1982. Mustać Ivan.. Mostar 2000. 87-100. 1776. Blagaj kod Mostara. Svjetlo riječi IV/46. 1777. “Povijest hrvatskog Počitelja”. danas. 151-175. Mulaomerović Jasminko. Beograd 1980. Mostar 1996.. Mušeta-Aščerić Vesna.. Mostar 1996. 1780. Zavidovići 1999. Mustać Ivan. Kabes II/11. Motrišta 18.. Zemlja i zavičaj Hrvata”. Kulturno naslje e. Sarajevo 1987. Muslinović Š. Općina Zavidovići. (2) (Nastanak i urbani razvoj). JIČ XIX/1-2. 63-64. Blidinje i Rakitno (prilog arheološkoj topografiji). kulturno i privredno središte Bosne i Hercegovine). Humski zbornik 1. i 17. Mujkić H. Musa Gojko. Sarajevo 1986. Sarajevo 1983. 138-142. veljače 1996. “Neum. Sarajevo 1985. 1781. Problemi granica i vlasti. Mušeta-Aščerić Vesna. Mustać Ivan. Neum 1995. 1784a. Jusuf. 257-268. sutra” (Priredio Dragan Šimović). 1785. Mušeta-Aščerić Vesna.. Čapljina-Zagreb 1996. u Čapljini. Pregled LXXIII/10. 8-9. "Urbano biće Bosne i Hercegovine". 1783. Sarajevo 1982. 211-230. Počitelj u sustavu obrane hrvatsko-ugarske države od Turaka. Enklava Klek u svjetlu diplomatske aktivnosti Dubrovačke Republike.. 351-354.-2000.. 39-79. Hercegovina 11-12. Mulić Jusuf. 1779. god. Glasnik VIS-a u SFRJ XLV/3. Visoko 1987. GZM (A) 40/41 (1985-1986). Zavidovići kroz historiju (Društveno-ekonomski i kulturni razvoj područja zavidovićke općine od polovine XV do kraja XX vijeka). O vlastelinstvu na području župe Vrhbosne u XV vijeku... Hercegovina 4. Sličnosti i razlike u urbanom razvoju bosanskih gradova Sarajeva i Zvornika u XV stoljeću. Okrugli sto . Mostar 2000. Diskusija. vjersko. 40-42. 1784. 1035-1037.. 1778. Okrugli stol “Počitelj jučer. Feljton: Sarajevo – grad izme u Istoka i Zapada (1-2): (1) (Političko.178 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Ostaci srednjovjekovne toponomastike na području župe Vrhbosna.. 22-24. Kabes II/12.

63-75 + 1 karta. Srednjovekovne karte”.. umjetnost.. 8-9. talijanski. Njavro Mato. godine. Čitluk i Brotnjo (povijest. Nikolić Milica. “Monumenta Cartographica Jugoslaviae II. Sarajevo 1996.. 1791.. Sarajevo 1989. 1786. Srednjovekovni grad Bris. talijanski. Humski zbornik 1. Srednjovjekovno naselje na mjestu današnjeg Sarajeva. 35-45. Sabor Bosanske Posavine u Sarajevu-Institut za istoriju u Sarajevu. (Zbornik radova sa okruglog stola održanog 24. “Bosanska Posavina – dio cjelovite Bosne i Hercegovine”. njemački i francuski). 1796.11. Nikić Andrija. do 21. 537-541. Ninković Aleksandar. Mušeta-Aščerić Vesna. Radio Sa VIII/26. Titovo Užice 1984. GP 24. Užički zbornik 13. 64-90. Sarajevo 1979. Zemlja i zavičaj Hrvata”. Privredni vjesnik. 1790. 1795. GZM (E) 41-42 (1986-1987).. Tajna smanjivanja katolika s 1647 na 219 osoba (Reportaža iz Nevesinja). Beograd 1979. Radovi sa znanstvenog simpozija Pola milenija Sarajeva. (engleski. Općinsko vijeće Neum. održanog 19.. SANU. Hercegovina (povijest. turizam). Istorijski institut. Sarajevo 1997. Svjetlo riječi VII/80. 1788. 57-64. Beograd 1983. 1-23. Karta Balkanskog poluostrva iz prve polovine XV veka. Biblioteka Turističke monografije 11. Niškanović Miroslav. (engleski. “Neum. prirodne znamenitosti. Sjeveroistočna Bosna u tokovima srednjovjekovne evropske istorije. Zagreb 1985.. 25-31. godine u Sarajevu).. turizam). Sarajevo 1987. Nikolić Milica. kultura. Knjiga 20. 1793. Institut za istorijuMe unarodni centar za mir. 1797.. 1994. (Odabrao i priredio Gavro Škrivanić).Topografija 179 ‘Tragom bosanskohercegovačke prošlosti – o urbanom biću BiH’. Oronimi Slovini i Cincar (Dva karakteristična oronima iz jugozapadne Bosne). 89-99. prirodne znamenitosti.. 1789. Srednjovjekovni gradovi To evac i Kožetina. . 436. Zagreb 1987. Nikić Dušan. Njavro Mato. njemački i francuski). 15-36. Sarajevo 1980. “Prilozi historiji Sarajeva”. Privredni vjesnik. Nikolić Milica. 1794. Neum 1995. Sarajevo 1997. Posebna izdanja. Orijentalni institut-Institut za istoriju. kultura. Porijeklo stanovništva tešanjskog kraja. 1792. 1787. Renesansa Ptolomejeve geografije. marta 1993.. Nilević Boris. IČ 2930 (1982-1983). umjetnost.

Njavro Mato. Državni arhiv u Zadru.. Omerhodžić A. “Arheološka problematika zapadne Bosne”. Trebinje. AP 25. srednjovjekovno utvr enje. Počitelj and the lower Neretva (history. Zagreb 1989. rivijera i zale e (povijest.. srednjovjekovni grad. Odavić or o. Mičevac. Anali 38. 213-215.. Uvod. 79-80. Zagreb 1985. Zbornik 1.. Olovo u narodnooslobodilačkoj borbi”. Tešanj. Odavić or o.. Obad Stijepo – Dokoza Ser o – Martinović Suzana. Neum. culture.-2000... 6. 7-10. 104. Library “Tourist monographs”.. prirodne znamenitosti. Biograd. Sarajevo 1983.) 1802. 55. kultura. 1800. (engleski. 2. AP 26. 77. 75-76. Beograd-Ljubljana 1986. Derventa i okolina. Beograd-Ljubljana 1986. Univerzal.. Beograd 1806. Tešanj. Odavić 1986. “Perić Jeremija Ješo. Tuzla 1981. turizam).. Prusac. Vesela Straža. Beograd-Ljubljana 1986. Mostar i okolina (povijest. izdanje 1990. Zagreb 1988.11. 228-234. Novi list 16635. Bugojno. 1999. Odavić or o. 1801. Zagreb-Dubrovnik 2000. Beograd 1986. Privredni vjesnik. st. Susjed Grad. 1811. Sarajevo 1981. Trebinje 1983. AD BiH. Split 2000.. Matica L/2.. srednjovjekovni grad. Prilog arheološkoj topografiji duvanjske regije. AP 25. Njavro Mato. Hrvatska obzorja VIII/1. Rijeka 15. Oreč Petar. Holjevac Željko. talijanski. 15. AP 25. (talijanski. Beograd-Ljubljana 1986. njemački i francuski). umjetnost. Bugojno. umjetnost. 403-405. Zadar 1999. or o. 256. Zagreb 2000. 1808. (* Leutić Ivica. Tribunia 7. or o. Turistička propaganda. Biblioteka Turističke monografije 14. srednjovjekovni grad. do danas”. Biblioteka “Istorija i revolucija”. Ćosić Stjepan. Odavić or o.. tourism. 1798.. kultura. 1799. 78. 1809.180 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. AP 25. num. Njavro Mato. 79-85. . turizam).. Biblioteka Turističke monografije 18. prirodne znamenitosti. 1810. njemački i francuski). 1807. Privredni vjesnik. srednjovjekovni grad. srednjovjekovni grad. Odavić or o. Odbor za izdavanje monografije. 1805. 1804. “Južne granice Dalmacije od XV. AP 25. Knjiga 6. Geografsko društvo Bosne i Hercegovine. Prethodni izvještaj sa arheološkog iskopavanja na srednjovjekovnom gradu Mičevcu. art. Duplančić Arsen. scenery). 1803. Odavić 184.

Mostar . 1819. – K. Oreč Petar. 4351. Sarajevo 1981.Topografija 181 1812. Zbornik Znanstvenog simpozija održanog u Ljubuškom 11. 241-301... Palavestra Vlajko. 1815.. Ziral-Naša djeca. 1822.. 112. Tragovi religioznih vjerovanja i praznovjerja u imenima zemljišta... GZM (E) 33. Bilješke o historijskim predanjima i toponomastici u Gornjem Podrinju. Prilozi za historijsku topografiju Gornjeg Podrinja. Beograd 1987. Mostar 1990. Sarajevo 1979. Nečujna čuda Gospe olovske (reportaža). 5-32. GZM (E) 32. Visoko 1983. 63-68. Oreč Petar. Most XVII/83-84. 1823.. Band III. Palameta Miroslav. Oreč Petar. Mostar 1988. 79-99. MH. Mostar 1988-1989. (* Ivanović Milina. 85-96.. Palavestra Vlajko. Most XVII/81-82.. Historijska narodna predanja i toponomastika u trebinjskoj Površi. Knjiga 1. (III) Most XV-XVI/75-76. 109-137. 1820. J... kolovoza 1995. 1816. Pandžić Ankica. 1813. Rotimlja – ime i baština. “Ljubuški kraj. P. I-III. Prošlost Veljaka. 1814. 73-90. Stare karte i atlasi Povijesnog muzeja Hrvatske. Historische Volksüberleferung und Toponomastik in Fojnica und Umgebung. Mostar 1991. ljudi i vrijeme. Palavestra Vlajko. Imotski 1994. (II). Radio Sa VIII/26. Sarajevo 1980. Wissenschaftliche Mitteilungen. Mostar 1988. Heft B.. Prilozi za historijsku topografiju Gornjeg Podrinja. Narodno gospodarstvo u imenima zemljišta zapadne Hercegovine (toponomastika).Zagreb 1996.. Svjetlo riječi I/4-5. 89-113. (I) Most XV/71-72. Sarajevo 1979. 1821. Mostar 1999. Volskunde. Palavestra Vlajko. Pandžić Bazilije. Most XVIII/87-88. 111-133. 48-53. GEM 51.. Povijesni muzej Hrvatske. Toponomastika Počitelja na Neretvi kod Čapljine. 127-139. 523-536. 1824.) 1825. Zagreb 1987. Oreč Petar.. A. Oreč Petar. NS 14-15. i 12.”. (II) Most XV/73-74. Palavestra Vlajko. Imotski zbornik 2. 1818. Motrišta 17. MH. 316-317. Mostar 1990. Katalog muzejskih zbirki 22.. Mostar 2000. Motrišta 13. Sarajevo 1978. Prilog proučavanju starohrvatske županije Imotski.. 69-91. .. Zemljišno-pravni odnosi u imenima zemljišta (agrarna toponomastika). 8-9. 1817.

Pašić Ibrahim. 1830a.. 21. 1835. Sarajevo 1982.. 21. 1827. 1833. (6) Preporod XXVI/600. Biblioteka Dometi. 23. Sarajevo 1996. 1832. 27. Biblioteka Tragovi. Odjek XLVI/3. Svjetlo riječi I/7... Tuzla 1981.. Beograd 1998.) 1830.. 59-73. Univerzal. Olovo u narodnooslobodilačkoj borbi. M.”. Sarajevo 1996. Pavić Stjepan. Pederin Ivan. Vojna biblioteka.. Pelidija Enes.. 35-51.. 19-33. Ljiljan 403. Feljton: Srbizacija toponima Glasinca (Agresija prije agresije) (16): (1) Preporod XXVI/595. “Knjiga o Mostaru”. godine).. 26-27. srpnja 1991. 1831. Sarajevo 1996. “Vrhbosanska katolička bogoslovija 1890-1990. Banja Luka 1988. Bemust. Administrativno upravni odnosi i veze Novopazarskog sandžaka i istočne Bosne kroz stoljeća. JF 53. Peco Asim. (5) Preporod XXVI/599. 8-9. Pelidija Enes – Zlatar Behija. Sarajevo 1996. 26. Biblioteka “Istorija i revolucija”. Buna-Blagaj. Sarajevo 1996. O porijeklu toponima Mostar. Sarajevo 2000.. 54. Školovanje mletačkih dragomana za turski. Sarajevo 1996. Sarajevo 1994. Visoko 1983. persijski i hrvatskosrpski jezik od XV so XVIII stoljeća i njihova služba. “Istočna Bosna i Sandžak (Znanstveni skup). Sarajevo 2000. Pašić Ibrahim. 155-160. (* B.. Pelidija Enes.. Toponimska srbizacija Glasinca. 27-34. 360-361.-2000. NEV XXXII/1-2... Svet knjige.182 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Beograd 1997. 1829.. (* Imamović Enver. Paradžik Anto. maja 1994. (3) Preporod XXVI/597. Udruženje Bošnjaka porijeklom iz Sandžaka.) . Iz naše onomastike (Neretva-Mostar. prigodom obilježavanja stote obljetnice postojanja Bogoslovije”. (2) Preporod XXVI/596. Bosna i Hercegovina na kartama (O genezi bosansko-hercegovačkih granica na povijesnim kartama).. Pljevlja i okolina u prvim stoljećima osmanskoturske vlasti. SV 5. 1828. 1830b. Peco Asim. Sarajevo 1996. Pljevlja 1988. 26. Me urepublička zajednica za kulturno-prosvjetnu djelatnost Pljevlja. Perić Jeremija Ješo. Zbornik radova znanstvenog simpozija održanog u Sarajevu 3. (4) Preporod XXVI/598. IZ 9. Sarajevo 1996. i 4. Novo na starom (Dubravine kod Brčkog) (reportaža). Od hajduka do četnika (Stradanje i genocid nad glasinačkim Bošnjacima od najstarijih vremena do 1994. arapski... 287. Sarajevo-Bol 1993. 387 + 1 karta. 1834. 1826. Moja sjećanja na travničko sjemenište i gimnaziju. Pašić Ibrahim. 45. 13. BregavaSvitava).

1840.) 1845. Sarajevo 05. Sarajevo 11. Sarajevo 1997. Oslobo enje 55/17821. 423245. Sarajevo 1999. Zagreb 1997. (* Organizacioni odbor naučnog skupa ‘Pola milenija Sarajeva’.... Kabes II/5. Zagreb.. Dimitrij. 14. Ljubljana. Juzbašić Dževad. kasnosrednjovekovna nekropola. Komušina i Kondžilo s posebnim osvrtom na Usorsku banovinu i stari Kuzmadanj. marta 1993. (* Čevra Omer. – tipologija i specifika razvitija. Herceg-Novi 1982. 28-50. AP 25. Herceg – Novi. Popović K. god.. 33. CUS XVII/1. Sarajevo (78-94). Beograd.. Petrović Radoslav – Tepić Ibrahim. Quaderni di “Proposte e ricerche” XIV/9. Oslobo enje 49/15700. “Povijest hrvatskog Počitelja”. 282-283. 39. 1992. Zbornik znanstvenog simpozija održanog 16. 1993.. Arhiv Herceg-Novi.. Prijepolje 1981. 356. Večernje novine XXX/8532. godine. 1837... Radovi sa znanstvenog simpozija Pola milenija Sarajeva. do 21. I (1382-1797). Gaj. Posavec Vladimir. Orijentalni institut-Institut za istoriju. Split 1982. Mostar 1996. Prstojević Miroslav. (fototiopsko izdanje). Zaboravljeno Sarajevo. Katica. Zadar)”.. (* Kovačić Slavko. Petrović ur ica. Knowledge. Mostar 1996. 23-25. Arhont. Études balkaniques 20/1. Tomo. “Prilozi historiji Sarajeva”. u Čapljini. Pudarić Svetozar. Sarajevo 1992. Cetinje. 2. 1839. Pranjić Pero – Sudar Pero.... (* Sidran Miranda. Pirivatrić Sr an. 260. Radovi 30. Sarajevo 1998. Preporod XXVIII/628. i 17. 157-172. 7... (KUN) 5. Grbelja Tonči. SSDSV 8 (1980). “Sette città jugo-slave tra medioevo e Ottocento/Sedam jugoslovenskih gradova izme u srednjeg vijeka i XIX. Općinsko poglavarstvo. Sarajevo.. 1838. Most XXII/94 (5).) 1844. 1998. stoljeća (Skoplje. . Čapljina-Zagreb 1996. 113-115. .01.Topografija 183 1836. 71-72. 284-287.03.) 1843.) 1846. Ancona 1991. HM III/11-12. (Dvojezično). održanog 19. Čevra Omer. (a cura di Sergio Anselmi). 1842. VII + 345.. Povijesni zemljovidi i granice Hrvatske u Tomislavovo doba. Beograd 1999.. 174. 531. Sofija 1984.. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”.. 1841. 92-93. Beograd-Ljubljana 1986. Polivjannij I.04. veljače 1996. 281-290.. Sarajevo 1999. Balkanskij gorod XIII-XV vv.. Ljiljan VI/273. Sarajevo 1999. Sarajevo (95-110). Prilog poznavanju Prijepolja u kasnom srednjem veku. Komušina 1981. POF 47-48 (1997-1998). Bavčić Mubera. Sarajevo 1998. Sarajevo 02. Ideja. istorijske bilješke. Selhanović Selman.. Prilozi 28. Ma A.

. VII + 408. Puljić Ivica. Sarajevo. Blagajska tvr ava u svjetlu najnovijih istraživanja. prosinca 1996. Rahić Esad. Split 1980. Retrospektivna onomastička bibliografija hrvatsko-srpska do godine 1975. Mostar 2000. Znanstveni skup u povodu 600. (5. Motrišta 18. Ratković Aleksandar. Bilten FTS XXIV/1.).. Hercegnovska luka i pristanište u srednjem vijeku.) 1850. Beograd 1985. X 1977. Ceste (Putovi. (* Dumbović Vladimir. Novi Pazar 1995.. Pušić Ilija. 1847. Prijepolje – duhovna riznica Sandžaka.). Rako Vice. Radulović Žarko..-2000. Mostar 1998. drumovi). 1851. Bihać – Bosanska Krupa – Cazin – rekognosciranje. NS 14-15. Kotor 1979-1980. 151-153. 67-78. 1848. 204-205. 648-658.. Marulić XXII/5. AP 24. 1854. Hercegovina 10. Sarajevo 1981. izdanje. “Ramski zbornik 2000”. Hercegovina 11-12.. 1856.184 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.. Gospodarski položaj i prirodne ljepote. 25-36. Neum – povijesna domovina Hrvata. Zagreb 2000. AP 25.. 84-85. Ramska zajednica – Zagreb. Metković 4-7. 1858. 1852. 1853. JAZU... . “Dolina rijeke Neretve od prethistorije do ranog srednjeg vijeka” (Znanstveni skup.. “Hercegovina (Fotomonografija Hercegovina)”. Zagreb 1989. EJ 2. Centar za prikupljanje dokumentacije. 75-78. NIRO Privredni vjesnik Zagreb-SSRN BIH Me uopćinska konferencija Mostar. Općinsko vijeće Neum. Srednjovjekovni Mostar i problematika njegovog istraživanja. 25-42. obljetnice prvog spomena grada Jajca (1396.-1996. Raunig Branka. 1849. Arheološka topografija Paganije. 11-109... 190-192. Putanec Valentin – Šimunović Petar. Novi podaci o mostarskoj tvr avi. Zagreb 1981. Samobor 1997. 1860. srednjovjekovno utvr enje. Humski zbornik 1. Beograd-Ljubljana 1986.). Zagreb 1987. Kula Herceguša. (* Vladić Vlado. Ratković Aleksandar..) 1855. 1857. Razred za filološke znanosti 68. 263. Rapanić Željko. Zemlja i zavičaj Hrvata”. Mostar. Ratković Aleksandar. Sandžak IV/60.-7.. 2. Rajić Dragan. “Ratni zločini muslimanskih postrojbi nad Hrvatima Bosne i Hercegovine”.. 1859. Ratković Aleksandar. Neum 1995. 7-16. 671-675. Mostar 2000. Zagreb 1982. JLZ. HAD 5. “Neum. GPM 27-28. 18-19. 1861. 267-270.

Cavtat. Velika Kladuša kroz stoljeća. Muzej akovštine. EJ 2. Romić Stjepan. izdanje. 692-693. 95. Krije li Kotorac Kateru. . DPO i SO Bosanska Dubica.. Veselin Masleša. 2. 4756. Anali GHB IX-X. Diskusija. Župa Mostarski Gradac. Samardžija D. BiH. Zagreb 1986. Mostar 2000. Neke osnovne crte razvoja srednjovjekovnog gradskog naselja Vidoški – grad Stolac i njegov značaj u neposrednom zale u Jadrana. Ravančić Gordan. Banjaluka – Razdoblja i stoljeća. Herceg-Novi (Istorija). 1870. Velika Kladuša 1987. 1871. 2. 27-39. sutra” (priredio Dragan Šimović).. Salihspahić Džemal. Okrugli sto “Tragom bosanskohercegovačke prošlosti – o urbanom biću BiH.. Široki Brijeg 1994. Sarajevo 1979. 2. Biblioteka Muzeja akovštine. Rizvanbegović Fahrudin. Beograd 1999. Sarajevo 1983. Oslobo enje 41/12938. Sarajevo 1996. Naša ognjišta XXVI/227.. Sarajevo do Gazi Husrev-bega. godišnjicu ergele akovačke. 1984. Ministarstvo obrazovanja. Bosanska Dubica 1984. Resulbegović-Defterdarević Aziz. 619-620. danas. (* Džaja Mato. nauke.06. akovo 1978. 578. (Fototipsko izdanje). 181-205. FBiH.. Bosanskodubičko područje u NOR-u i socijalističkoj revoluciji 1941-1945. EJ 4. “Begovina Stolac”. “ akovo i njegova okolica”. Institut za istoriju-Me unarodni centar za mir. JLZ. 66-67. izdanje.... Široki Brijeg 1995.. Banja Luka 1980. 270. Sarajevo 1999.. kulture i sporta. 1863. Zbornik Muzeja akovštine 1. 2-8. Široki Brijeg. Sarajevo 28.. 1874. 1873. Monografija. Čigoja štampa. SO Velika Kladuša. 1865. Rotim Karlo. 189-191. Salom Nada. 1868. 1869. Ravlić Aleksandar. Tomislavgrad 1996. izdanje. 1875. Zagreb 1982. Begovina Stolac. 17. JLZ. 460.. Knjiga 1. Uz 470.) 1872. Ravlić Aleksandar Aco. Putevi XXVI/5. Serija 2. Okrugli stol “Počitelj jučer. (Dvojezično). Roglić Josip – Rendić-Miočević Duje. 10. "Urbano biće Bosne i Hercegovine". Rotim Karlo. Motrišta 18. (* Jolić Robert.. 1866. Rotković Radoslav. Rizvanbegović Izet. 1867..) 1864. Grad Višegrad i okolica. 582..Topografija 185 1862. Dušan.

. Čapljina-Zagreb 1996. 29. 261. u Čapljini.. Roma 1993. Sarajevo 2000. 1879... 1884. Jajce od pada pod Turke do kraja XVI vijeka.. GIP Mrlješ. Sandžak IV/61-62. 1876.. POF 42-43 (1992-1993). Domovina IV/49. Beograd 1995. god. Zagreb 1980. 35-47. Općinsko poglavarstvo.. 501-502. JLZ. Sijarić Ćamil. Mostar 1996. 281-282. i 17.. Osman. “Sarajevo (Fotomonografija)“. EJ 1. (Tekstovi više autora koji nisu posebnim nazivima i oznakama razdvajani. Sarić Š.-1998. Sančević Zdravko.. Ancona 1991. Mušović Ejup. Novi Pazar 1995. 1880. Prvi zbornik. Agencija ‘Zambak’. 1887. Sarajevo 1997. Brotnjo. Glasnik SAD XIV (13). do 20..). Srednjovjekovna humska župa Dabar. Anselmi Sergio. Granice Bosne i Hercegovine od 15.. 2. 29. Hercegovina 2 (10). Sarajevo 1995.. 1877. Tekst vezan za srednji vijek napisao je Boris Nilević.. IP Svjetlost. Sandžak IV/61-62. 326-331. (uporedo i na engleskom).). “Povijest hrvatskog Počitelja” Zbornik znanstvenog simpozija održanog 16. Sivrić Marijan. Naselja novopazarskog kraja. Selmanović Medžida. 243. Quaderni di ‘Proposte e ricerche’ XIV/9. Lastavica II/10-11. Nekoliko najstarijih vijesti o Broćnu – Brotnju i njegovu imenu. Sarajevo 1995.Počitelj. Beograd 1997.186 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. veljače 1996. Novi Pazar 1995.. stoljeća. 7-19. Počitelj . (a cura di Sergio Anselmi). Sarajevo 1998. Simonović Goran. 10-11. Sarajevo 1995. 1878. MH Ogranak Čitluk-Općina Čitluk. 11-13. Srednjevekovna zemljana utvr enja u okolini Bosanske Gradiške. Bar (Istorija). (* Gestrin Ferdo. 1883. 1886. ZČ 46/2.) 1882.. Internacionalna Umjetnička Kolonija – International Art Colony Počitelj”. Ćehotina i Drina i me u njima Foča. 168-224. (* Bihorac S. 1885. izdanje. 191-210. Srednjovjekovna župa Luka. Sanković-Simčić Vjekoslava. Sivrić Marijan. stoljeća/Sette citta jugo-slave tra medioevo e Ottocento”. 155-190. Čitluk 1997. Sivrić Marijan. “Sedam jugoslovenskih gradova izme u srednjeg vijeka i XIX. Sindik Dušan – Sindik Ilija..-2000.) 1881. Gatački Stolac u oku i srcu (1645. Ljubljana 1992. . 51-106. Udruženje likovnih umjetnika BiH. 1883a. Sebečevac Fikret – Šaćirović Selim. Rivista storica italiana 105/1. “Počitelj.

Biblioteka Stećak. Sarajevo 1978. Spaho Fehim. Biblioteka Kulturno naslje e. 89-97.. Srednjovjekovne humske župe”. Spaho Fehim.. 1893.. Mostar 1999. “Pavao An elić – Marijan Sivrić – Tomislav An elić. Sarajevo 1980. danas. 72-75... 2. “Pavao An elić – Marijan Sivrić – Tomislav An elić. ZIRAL. Sarajevo 1985. 207-220. Zadar 1995. Izabrana djela. Svjetlost. Knjiga 3. Sivrić Marijan.. POF 37 (1987). 63-88.. Beograd 1979. 16. Sparavalo Ljubo. Biblioteka Stećak. 119139. “Pavao An elić – Marijan Sivrić – Tomislav An elić. Biblioteka Stećak. 1896. Radovi Zavoda 37. ZIRAL. Sarajevo 1978. 1899..Topografija 187 1888.. Sarajevo 1998. Smlatić Sulejman. Veselin Masleša. Nekoliko novih podataka o Stocu iz XV i XVI stoljeća. Čačvina (Kratki povijesni pregled). Borač. 197-201. Soldo Špiro. Sivrić Marijan. gradu bijelome (Bosnom kroz gradove: Prusac). 174. Srednjovjekovne humske župe”. Zagreb 1982. ZIRAL. 1897. O graničnom kamenju izme u srednjovjekovnog Huma i Zete koje spominje Mavro Orbin. 138-139. Knjiga I. sutra” (Priredio Dragan Šimović). Motrišta 18. GP 22. 1891. Mostar 1999. Knjiga 101. Beograd 1981. 77. 363-374. U Akhisaru. EJ 2. Srednjovjekovne humske župe”. Srednjovjekovna župa Velika (Veljaci) u Humskoj zemlji. Knjiga 101. 1898. . Bijela kneza Alekse Paštrovića. 1901. 1889. Preporod XXVIII/629. Sarajevo i njegova okolina od najstarijih vremena do austrougarske okupacije. Smajlović Mustafa. Sivrić Marijan. Mostar 2000. Okrugli stol “Počitelj jučer. Sparavalo Ljubo. Nekoliko turskih dokumenata o manastiru Mileševo. Sarajevo 1988. IG 1-2. Sivrić Marijan – An elić Tomislav. Skarić Vladislav. ZIRAL. 1900. 1890. Knjiga 3... Banja Luka – grad i njegove funkcije. Sokol Vladimir. Srednjovjekovna župa Dabar. IG 1-2. “Pavao An elić – Marijan Sivrić – Tomislav An elić. Knjiga 3. 209-222. izdanje. Biblioteka Stećak. Knjiga 101. Knjiga 101. POF 28-29 (1978-1979).. Diskusija. 1892. Srednjovjekovna župa Gorska. Srednjovjekovna župa Luka.. (* Bjelovitić Miloš.) 1895. Srednjovjekovne humske župe”. Mostar 1999. Soldo Anto Josip. Knjiga 3. 1894. 141-160. JLZ. Mostar 1999. 71-117..

1998. Službeni list SRJ.. 470.. 43.-1995..) 1910. Knjiga 1. Oslobo enje 52/16986.. demokratija (Iz diskursa SDP BiH)”. 12. Govor povijesnih činjenica (Izložba povijesnih karata). 115. Dani 81.188 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Spremić Momčilo. održanog u Sarajevu. Sparavalo Ljubo. Zgodić Esad. nacija. Beograd 2000.. Ljubuški 1998. . Zločini nad Bošnjacima u Srebrenici za vrijeme agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu 1991.09. 329-330. “Srebrenica 1995.”. Savez zajednica udruga Hrvata izbjeglica i prognanika sjeverozapadne Bosne i Bosanske Posavine Zagreb-Centar za istraživanje i dokumentaciju Mostar-Centar za dokumentaciju u Domovinskom ratu.117-129. 1905. Novi Sad 1985.. “Spomenica ljubuškim žrtvama (U povodu 600. Društvo “Aleksa Šantić”-Izdavačko preduzeće “Svet knjige”. Spasić Dušan. 1909.) 1906.-2000. 37-69. Spremić Momčilo. 111-130. 1983. Monografske publikacije. Posebna izdanja. 1914. Ra evina u prošlosti. Kršni zavičaj 31. (* Halilović Safet. Sarajevo 1998.. Srednjovekovni utvr eni gradovi pljevaljskog kraja. “Esad Zgodić. rata i Domovinskog rata. Srednjovekovni utvr eni gradovi srednjeg Polimlja. Srkulj Stjepan – Lučić Josip. 1912. Radovi 30. Trebinje 28. Mileševski zapisi 2.. 77-98. Beograd 1986. Srndović Suzana. 1904. Zagreb 1996.08. Općinsko vijeće Ljubuški-Odbor za izgradnju spomen-crkve žrtava II. SANU. jula 1997.). Knjiga 1”. AGM. 1995. 1902. Beograd 1991. Beograd 1995. “Srpski zločini nad Hrvatima i Muslimanima u Bosanskoj Posavini i sjeverozapadnoj Bosni 1991. obljetnice župe Veljaci – Ljubuški)”.) 1911. “Srbija i susedne zemlje na starim geografskim kartama”. Sarajevo 1998. 400. Knjiga 1. Glasnik Zavičajnog muzeja 1. Jadar u prošlosti I. ZagrebOrašje-Mostar-Sarajevo 1999. Glas Trebinja XXXI/532. 1913. 1907. 12. Kantonalni odbor SDP.. 249-250. Stanojlović D. Prošireno i dopunjeno izdanje. sv. Galerija 70. Sarajevo 23. Gra a za bibliografiju radova o Hercegovini..10.. “Srpski pisci i naučnici o Bosni i Hercegovini”. Pljevlja 1999. Spasić Dušan. Zagreb 1997. Novi podaci o Bijeloj.. Krupanj i Ra evina u srednjem veku.. Država. Humac 1998.. 1908.-1995. Sarajevo 03. 502. Jadar u srednjem veku. Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i me unarodnog prava. Hrvatska povijest u dvadeset pet karata.. (* Ilić Žarko. (Zbornik radova sa me unarodnog naučnog skupa. Prijepolje 1997. (* Agičić Damir... 20. 1903. 461.

Naša ognjišta XXIX/256. Feljton: Crtice iz povijesti bosansko-hercegovačkih gradova (122): (1) (Tomislavgrad).. Šalipurović Vukoman.“Starine i muzeji Travnika (Autor teksta Fatima Maslić)”... Naša ognjišta XXVIII/252.. “Visoko. (12) (Grad Mostar 1). Tomislavgrad 1999.. Naša ognjišta XXX/270. 1922. Naša ognjišta XXX/268.. Sjećanje na Počitelj. (* Trifunovski .. Katolička misija Tušilović. Smajlović. Tomislavgrad 1998. 12-14.. 231-234. (16) (Grad Ljubuški 1). Grad Škaf. Travnik 1993.. Tomislavgrad 2000. 26. 1919. Travnik 1993. Šćepanović Žarko. Stokić Zoran. Naša ognjišta XXX/271-272. 26. Tomislavgrad 2000.. Banja Luka 1999.. 1920. Posebna izdanja 20. 2. Naša ognjišta XXVIII/255. 13-27. 28.. Šalić Jurica. Banja Luka 1999. Divan I/12. 520.Topografija 189 1915. 328. (6). 28. Katolička misija Vojnić. (2) (Tomislavgrad). izdanje. 26. Turistički savez Travnik. Sujoldžić Enver. privredno-kulturni informator”. Stulli Bernard. 29-43. 211. Tomislavgrad 2000. Naša ognjišta XXIX/257. Prijepolje 1979. 47. Moderna vremena Zagreb. Tomislavgrad 1998. 28. Naša ognjišta XXX/274. Bilten FTS XXVII/1. Šalić Jurica. 28.. 1916.) 1925. 1917.. Travnik 1994. 21. Sjeverozapadno od Banja Luke. Neka pitanja granice Bosne i Hercegovine i Despotovine u XIV i XV veku i mesta i položaja nekih srednjovekovnih gradova u srednjem Polimlju. (Grad Bihać 1).) 1924. Tomislavgrad 1999. Sarajevo 2000. 1926. Szabo Agnesa. 6-7. Zagreb –Stolac 1999. Bilten FTS XXVII/1. Naša ognjišta XXIX/259. Diljem zavičaja. Općina Stolac. Naša ognjišta XXVIII/253. SSDSV 7. (21) (Grad Livno 3). (* Ešegović Marko. 32. (4) (Grad Jajce 1). Naša ognjišta XXX/275. (17) (Grad Čapljina 1). (Grad Jajce 3). Tomislavgrad 2000.. (8). 6-7. Sujoldžić Enisa.. Tomislavgrad 2000. Sarajevo 2000. Dubrovačke odredbe o Konavlima (I). Naša ognjišta XXIX/263. 328. Tomislavgrad 2000. (5) (Grad Jajce 2). 28. Tomislavgrad 1999. Visoko 1998. Dubrovnik 1982.. 142. Tomislavgrad 1999. Tomislavgrad 2000. Humski zbornik 4. Divan I/12. 30. Grafocolor Zagreb. Travnik 1990. Bilješke o kamenom gradu (Iz prošlosti dobojske tvr ave). “Stolac u povijesti i kulturi Hrvata”. Divan II/16-17. Konavoski zbornik I.. 274. 1921. (* Ešegović Marko. (19) (Grad Livno 1). Značenja 25-26. SANU. 26. 22. Šahinović Nataša – Ahić Tarik – Pašić Hilmo. Naša ognjišta XXX/267.. Visoko kroz povijest.. (20) (Grad Livno 2). (22) (Grad Travnik 1). Doboj 1996. 195-207.. Etnografski institut.... (18) (Grad Čapljina 2)... 1923. 32. Naša ognjišta XXX/269.. Vrbenac grad.. Beograd 1979. 1918. Srednje Polimlje i Potarje (istorijsko-etnološka rasprava). Tomislavgrad 1998.

7-8.) 1927.. Beograd 1979.. (Odabrao i priredio Gavro Škrivanić). Sarajevo 1998. Uskoplje – zavičaj fra An ela Zvizdovića?. Škegro Ante. Srednjovekovne karte”. HM I/3-4. Uskoplje 1996. SANU. Gavro Škrivanić. 1936. Idrisijevi podaci o jugoslovenskim zemljama (1154).. 217-221. 13. Birin Ante. Škrivanić Gavro.). Beograd 1979.. Posebna izdanja. Uskoplje na Vrbasu od prapovijesti do kraja austrougarske uprave. 11. Knjiga 20. izdanje.-2000. 549. 106-108. Šehmanović Sadžida.. Srednjovekovne karte”. Zagreb 1997. obljetnice smrti Fra An ela Zvizdovića”. Škrivanić Gavro.. 195-196. Podaci o jugoslovenskim zemljama na karti fra-Maura Il Mappamondo (1459). Zagreb 1978. Mostar 1997. “Monumenta Cartographica Jugoslaviae II. SANU. Sarajevo 1997. 2. Sarajevo-Fojnica 2000. izdanje 1978.. 97-99. 39-56. Marulić XXX/1. 213. Grbelja Tonči. 923. Rukopis Kakanj . .. Šidak Jaroslav. izdanje 1979. JLZ.. izdanje 1980.. 73-75.... “Školski istorijski atlas (Priredili i predgovor napisali: Relja Novaković. i XV. Srednjovekovne karte”. NIP Kakanjski glas. Karamatić Marko. Uskoplje 1. Hrvatska uzdanica. Motrišta 3. na teritoriji Srbije. AHOEI 5. 1935. Zavod za izdavanje udžbenika SR Srbije. 1928. Sarajevo 1997.. 5-6. (Odabrao i priredio Gavro Škrivanić). 1929. “Zbornik radova sa Znanstvenog skupa u povodu 500. veku. 259. Beograd 1979. 1931. Titograd 1980. SANU. (10. 337-339. Škuljević Željko. BF V/7. “Monumenta Cartographica Jugoslaviae II.190 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Bibliotekarstvo 42 (1997). Jovan. Beograd 9. Istorijski institut. Šarić Tomislav. FTSFranjevački samostan Fojnica. Uticaj rudarstva na razvoj putne mreže u XIV. 1934. Istorijski institut.)”.. Imotski (Povijest). izdanje 1982. 135-144. Uvod. 12. izdanje 1981... Škrivanić Gavro. Bosna i Hercegovina u Kartografskoj zbirci Nacionalne i sveučilišne biblioteke Bosne i Hercegovine.. Kakanj 1995. Lučić Antun. Zagreb 1998. 1933. Kakanj i njegova okolina (Prilozi povijesnoantropogeografskom rasvjetljavanju važnosti trstivničkog kraja do 1463. (Odabrao i priredio Gavro Škrivanić). Posebna izdanja.. Škegro Ante. Knjiga 20. Rakočević Novica. “Fikret Bečirović.. Škrivanić Gavro. Knjiga 20. Željko Škalamera)”. Povijesni prilozi 17. EJ 5. Beograd 1980. Posebna izdanja. Istorijski institut. (* Zirdum Andrija. 256-259. “Monumenta Cartographica Jugoslaviae II.) 1930. 25-32. Zagreb 1988. Balcanica 11. Vladimir Stojančević. Samobor 1997. Bilten FTS XXIV/1.. Istorijski zapisi XXXIII/4. 1932. 215-216.

Jajce (Historija). EJ 4.03. (Oda- . izdanje. Filipe Fernàndez-Arnesto. 337-349.-1995.). Nikšić 1995. Smail.. 2. do 1991. Nikšić (reprint izdanja iz 1939. Split 1980. maj 1996).. (1 izdanje 1993). 1946. 155. Boka 13-14. Sarajevo 1996.Topografija 191 1937. Stonski rat u XIV stoljeću (1333-1339)... 194-195. 1940. Zagreb 1988. 11.. izdanje. Pelješki zbornik 2. “Srebrenica 1995. "Neum i bosansko primorje". Osvrt na historijski razvoj i tragediju Srebrenice. Jugoslovenske zemlje na srednjovekovnim pomorskim kartama. Knjiga 1”. 1950. izdanje. Tešnjak II/20. Fojnica (Kulturno-historijski spomenici).. Mileševski zapisi 2 (1996). “The Times atlas of European history. Oslobo enje 49/15696. 2. Tepić Ibrahim. Press centar. Tomanović Vaso. autor nije imenovan). Beleške sa istorijsko-geografskih istraživanja srednjeg Polimlja (13-17. Times Books. Herceg-Novi 1982. 1938. godine). Srednjovekovne karte”. 1942. 1947. 750-751.. Knowledge. Šundrica Zdravko. Jeremy Black. 6. Terzić F. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 1941. Sutorina i bosansko primorje poslije 1463. 73-190. 1943. 167-173. 1939.. Chris Scarre. Zločini nad Bošnjacima u Srebrenici za vrijeme agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu 1991. Zagreb 1986. Vojna biblioteka 2. Andràs Berznay)”.. Sarajevo (Enciklopedija Jugoslavije). Stari grad u Tešnju (Na radilištima konzervatora) (Iz ‘Oslobo enja’.. Tihić Smail. 1945. 206... (2 puta odštampana ista stranica. 1948. (Mark Almond.. Feljton: Tešanjskih 530 godina (1): (1) (Sjedište banova i vojvoda). oktobra 1963. (Zbornik radova sa me unarodnog naučnog skupa. EJ 5. “Hakija ozić. Šuica Marko. Demografske slike Sarajlija (od 1463. Armija RBIH. Sarajevo 1998. 2.. “Monumenta Cartographica Jugoslaviae II. godine. 1944. Sarajevo 01. 19-27.). Tihić Smail. Sarajevo 1994. godine)”. Tešanj 1998. Tihić Smail. jula 1997. Tepić Ibrahim. Šobajić Petar. održanog u Sarajevu. Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i me unarodnog prava.. 17. Vlastito izdanje. JLZ. 1992. Beograd 1999. Tomović Gordana. 12. Rosamond McKittvak. 645-648. O toponimu Herceg-Novi. 173-174. Saobraćaj. London 1994. Terzić Slavenko. 5. 1949. Prijepolje 1997. JLZ. Šunjić Marko.

g.. Zbornik radova FF 18-19. 1956. SSDSV 14. g. 1994.. Prilozi XXII/23. Priština 1989. HKD Napredak. Beograd 1996. 1955.. (* Nikić Andrija. ZČ 44/4. 346-349. Ivanković Željko. (* Kovačević-Kojić Desanka. Rana prošlost Travunije. Banja Luka 1988. “Srbija i susedne zemlje na starim geografskim kartama”. decembra 1995). 209-218. Posebna izdanja.192 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.. brao i priredio Gavro Škrivanić). 1957. Sarajevo 1987. Kalendar Prosvjeta za 1992. Sarajevo 1987. BF VI/9.... Hercegovina 2. Veselin Masleša.. Tomović Gordana.. 176. Ćuk Ruža. s posebnim osvrtom na trg Drijeva. Zbornik radova 13. Biblioteka Kulturno naslje e. Župa Crna Stena. Srednja Bosna 1990. Mostar 1982.. Milaković Dragi. Tošić uro. SANU.. Sarajevo 1987. Tomović Gordana.-1996. Mostar 1997.. . 69-76. Nikić Andrija.. 111-112. SANU. GDI BiH 39. Bobovac I/1.) 1960.. 326. 42-49.. Topić Mato.. Sarajevo 1990. Beograd 1991. Pljevlja 1999. Beograd 1979. Xp Žepče. 2. Prijepolje 1992. Donji tok Neretve u srednjem vijeku. Tošić uro. Vojska 12 (Specijalni prilog os 12.) 1958. Trebinjski kraj u sklopu nemanjićke Srbije. 65-101. Župa. 1953. Trg Drijeva u srednjem vijeku. Korijeni u ‘krštenoj Srbiji’.. 1954. 143-145. 1962a. Voje Ignacij. Galerija 70. IZ 9. Naš svijet XXIII/261-262. Tomović Gordana. Sarajevo 1991. 103-117. Zašto Bobovac?. Vareš 1995. Istorijski institut.-2000. 1961. Prilozi XXIV/25-26. Sarajevo 1988. SANU. Srednjovjekovna župa Trebinje (istorijsko-geografsko-topografski osvrt). Beograd 1988. Breznica. 227-229. Tošić uro.. 45-78.. Tošić uro. Istorijski institut. 33-64.. 195-199. Ćošković Pejo.. IG 1-2.. 14-16. “Evropa i Srbi” (Me unarodni naučni skup 13-15. Rijeka 1997. 1959. Beograd 1994. Topić Željko.. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 245-247. Beograd 1999. Glasnik Zavičajnog muzeja 1. 195-197. 1951. Knowledge. Tomović Gordana. 1962. Tošić uro. 1952. Tomović Gordana.. Tošić uro. 189-198. Istorijski institut SANU Beograd-Pravoslavna reč Novi Sad.04. Srpske zemlje u evropskoj kartografiji do kraja XV veka. 27. Srbija na starim geografskim kartama od antike do kraja XVI veka.). Ljubljana 1989. 639-641. Motrišta 4. Knjiga 20. Sarajevo 1998. 21-52.

Posebna izdanja 30.. 1968. 1972. Tamo gdje se kovao denarius (Fojnica). 93. Trbuhović Vojislav. BiH na geografskim kartama 1 (Bogatstvo u raznolikosti). Bosnia ars.. Knowledge. 376-387. Sarajevo 1983. 1976. 1969. Agonija drevnog Jeleča.) 1967. Istorijski institut. Tunguz Blagoje. 27. (* Kurtović Esad. 24-27. Oslobo enje 55/17823. Osječki zbornik 18-19. Beograd 1998. 1965. 1973. 1966. Sarajevo. Udovičić Martin. 12. 156-157. Imotska krajina. (Pretisak izdanja iz 1904). Tošić uro. Tursunović Vahid..01. . Sarajevo 19. Prva linija III/15. Oslobo enje 48/15354. GDI BiH 34.. Guča Gora. Udžuvarlić Halil.Topografija 193 1963.. Drevni grad zemlje Bosne (Bobovac).. 1974. 40-41. Trebinjska oblast u srednjem vijeku.) 1964.. Udžuvarlić Halil. Svijet IV/164. MH. Zbornik Zavičajnog muzeja XVI/3... Kraljevski grad Jajce. Truhelka Ćiro. Glasnik SAD 1. Sarajevo 1994. (* Andrić Mijo Ivo. Sarajevo 2000. Tošić uro. (* Ekmečić Milorad. Udovičić Martin.. Bibliografija historijskih radova o Travniku i okolini. Travnik 1980. 18. 1998. SANU..03. 165-217. Srebrnik kroz historiju. Ograde. Imotski 1991. Beograd 1984. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Travnik 1980. (bez oznake godine izdanja). A Walkers guide / Šetajući Sarajevom. 1970. Uljarević Ante. O pripadnosti donjeslavonskih županija. Mostar 2000. Pomalo zaboravljeni kutak domovine (Reportaža: Jajce). Ljiljan 368-369. Osijek 1987.. Most XXV/119(30). 303. O značenju arheoloških nalazišta i spomenika na teritoriji srednjeg i donjeg toka Drine u jugoslovenskim i opštim okvirima. Beograd 1999. Sarajevo 13. 1977.. Tribe William.. 111. Udžuvarlić Halil. 307-316. 105-107. 54-55. Tuzlak Nedžib. Zbornik Zavičajnog muzeja XVI/3. Most XXVI/125-126 (36-37).1991. Mostar 1999. 1975. Tuzla 1997. Sarajevo 1999.) 1971. Truhelka Ćiro.. Sarajevo 1983. 463.

1986. Institut za istoriju-Me unarodni centar za mir. Svjetlost. Prilog poznavanju srednjovjekovnih gradova hercega Stjepana Vukčića Kosače. 492-494. Počitelj 1979. 1983.07. Zagreb 1980. Vego Marko. "Urbano biće Bosne i Hercegovine". 93-110. EJ 1. Feljton: Neum – Klek u srednjem vijeku (1-2): (1) Sloboda XXXVI/34. Kultna mjesta u topografiji stare Hercegovine u srednjem vijeku. Vego Marko. Separat Hrvatske misli 11/12. izdanje. Sarajevo 1979. 1978. Sarajevo 1980. 129-140. 1984. Sarajevo 1978. Vego Marko. 6-7. 13/1999. IA MI BiH. 1981. Svjetlost. 912. Civitas Vrhbosna (Postavljanje problema i rasprava). Sarajevo 1978. 2. srednjem veku i u tursko doba. MH. Konjic u srednjem vijeku.. Starine JAZU 57. Vego Marko. antici. Podrinjsko-kolubarski region. Sarajevo 28. HM III/11-12. Vego Marko. Naš svijet XII/175. 1993. Balcanoslavica 8. Vasić Milan.. Mostar u srednjem vijeku. 1990. Vego Marko. Uredništvo. Vego Marko. Sarajevo 2000. Zagreb 1978. (zidna karta). Bileća u srednjem vijeku. i 14/2000. Prilep 1979.. ... 1992.. Kako je postalo Sarajevo. 1991. Sarajevo 1978. Vego Marko... Monografija Počitelja. JLZ. 13. 11. 47-69. 153.. 1982. Vasiljević M. Počitelj u srednjem vijeku. (* Nilević Boris. 222. 13. 1985.. Vego Marko. Naš svijet 164. Podrinje u praistoriji. Iz historije srednjovjekovne Bosne i Hercegovine”. Sarajevo 1996. Sarajevo 1978.. 1996. 7-10. Sarajevo 1999. Šabac 1982. 1989. Okrugli sto ‘Tragom bosanskohercegovačke prošlosti – o urbanom biću BiH’. Naš svijet 166. Mostar 1980. Uredništvo. Ein Beitrage zur Kenntnis der Mittelalterlichen Burgen des Herzogs Stjepan Vukčić Kosača. Oslobo enje 53/17290. Počitelj u srednjem vijeku. Vego Marko. 130-139. 1994. (2) Sloboda XXXVI/35. “Marko Vego. Vego Marko. Naš svijet 152. Most VII/28-29. Historijska karta srednjovjekovne Bosne.-2000. Vrhbosna/Sarajevo kroz stoljeća. 1988.. Mostar 1980.) 1979.. “Vrhbosna/Sarajevo kroz stoljeća. Vego Marko. Vrhbosna/Sarajevo kroz stoljeća. Sarajevo 1978.194 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 1987.. Mostar 1980. 434-451. Banja Luka (Istorija).. 1980.”.

. (* Vidović Martin. (Prošlost i porijeklo stanovništva).. Odbor za proučavanje sela – Kulturno prosvetna zajednica Republike Srbije.05. Neretvanske župe. Biblioteka Hronike sela 70. Zadar 1990. Mostar 1996. SO Visoko. SSDSV 8 (1980).. 12. (3) Sloboda XXXVI/38. Vlahović Petar. 7. 39 + 15. 202. 2007. 200-202. Rizvanbegović Izet.) 1997. Sarajevo 1985. 1983.) 2003a. 1999. "Bosna i Hercegovina od srednjeg veka do novijeg vremena". Vlahović N. Prijepoljski kraj u istoriji i tradiciji.. 7. "Visoko i okolina kroz historiju 1". Livno u srednjem vijeku. 325. Feljton (1-4): Gacko u srednjem vijeku. Prijepolje 1997. Zagreb 1991.. 422-426. Mostar 1980.. Pelješka naselja u 14. (* Šunjić Marko. Vekarić Nenad. Beograd 1995. Zbornik radova 12. Flash Agency Vitez. Historija Brotnja od najstarijih vremena do 1878. 136. Vego Marko. IA MI BiH 17. (1) Sloboda XXXVI/36. Mostar 1980. Granica. Vojinović Mileta.. DH 29. Veselinović Andrija.. “Volim Vitez/I love Vitez“. 32-34.08. Prijepolje 1981. Istorijski institut.. Knowledge. NEV XXXIII/1-2. Zagreb 1978-1979. godine. Sarajevo 10. PljevljaBeograd 1993. HZ 3132.. 1996. Visoko 1984. Monografije 8. Krzović Ibrahim. (2) Sloboda XXXVI/37. Beograd 1999. Dubrovnik 1989.. 8..) . Sarajevo 1981. 24-25. 2005. stoljeću. Zavod za povijesne znanosti JAZU u Dubrovniku. 161-172. Mileševski zapisi 2 (1996)... Odjek XXXVIII/9. Vego Marko. Vego Marko. 183-195. Jovo. Vego Marko. Veruović Milorad. (4) Sloboda XXXVI/39. Radovi 24. Počitelj u srednjem vijeku. Radovi Zavoda 32. Vitez 2000. Pljevaljski kraj. Selo Hisardžik u prošlosti i sadašnjosti. Beograd 1997. Sarajevo 06. (KUN V/111). 179-180. Most XXII/94 (5).. 5... (Drugo izmjenjeno i dopunjeno izdanje. Vrčić Vjeko. Metković 1974. Oslobo enje 40/12620. 248.. Brković Milko. 1998. 12. Oslobo enje 42/13244.) 2000. Prijevor kod Herceg Novog (1427-1997): 500 godina pominjanja. 129-131. Čitluk 1981. Sarajevo 1983. Vitez 1998. SANU.. 210. 2002.. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”.Topografija 195 1995. Granica izme u Srbije i Bosne u XV veku. SANU. 227-237. (* Lučić Josip.) (Dvojezično). 2006.. 2003. 2004. 87-100. Veselinović Andrija. Prlender Ivica. Mostar 1980. Mostar 1980. (* Hadžijahić Muhamed.... 2001.. 279-280. Zagreb 1989. 1985. 477.

MH. Vujačić Dragomir. CUS XV/1. 7... 640. Ogranak Dubrovnik. Vukmanović Jovan. Vukić Mario.. 389-425. Hidronimi (imena voda) u lijevom slivu Drine. Separat Hrvatske misli 11/12. 2014. Vrčić Vjeko.) 2016. Radio Sa XII/43. Macan Trpimir. Uskoro fotomonografija Hercegovine.. Sloboda XXXVII/6. Beograd 1981. 90-91. ANU BiH. Macan Trpimir. Biblioteka Prošlost i sadašnjost. 2011.. Zelenika An elko. Djela 58.) 2013.. 2010.196 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Dubrovnik 1992. 38. 2019. Župe Imotske krajine... Sarajevo 1998. Prilog proučavanju starijih slojeva slovenske toponimije u Bosni. 2018. Godina 42.. 61-76.. Sarajevo 1982. Gabela na Neretvi u doba Turaka. GEM 45.. MANU. i 14/2000. Zilahić Almir. 13/1999. Vtora jugoslovenska onomastička konferencija (Skopje. 279-283. SANU. Zagreb 1982. Barjaktarović Mirko. Antroponimi (patronimici) u nomenklaturi naziva voda u lijevom slivu Drine. Sarajevo 1983. Zentner Christian.. Split 1980. GP 28-29. Pujić S. Skopje 1980. Vujačić Dragomir. Sarajevo 1986.) 2009. Mitić Ilija. Kalendar Napredak za 1994. Dubrovnik 1982. Odjeljenje društvenih nauka 32. Mostar 1996. Konavli.”. Der große Bildatlas der Weltgeschichte.. Antropografska i etnološka ispitivanja.. 60-64. Imotski 1978.-2000. Balcanica 12. Književni jezik VIII/4... Sarajevo 1994. (* Trifunovski F. I dio. 47 . Beograd 1980. 227. 6-9 oktomvri 1977). “Trpimir Macan. Jajce. Jovan. 280-283. Odeljenje društvenih nauka 85. Bihać je ključ Bosne (dani europskog naslje a). Unipert-Verlag... 203-204. Anali 19-20.. Marulić XV/3. 139-149. 484485. Sarajevo 1993. Ljiljan VII/299. 476 + ilustracije (47 slika). 65-69. 21-26. Vukić Mario. Povijesne karte BiH i Hrvatska (Izložba). 2015. 320. 2012. Stuttgart 1995. Beograd 1981. Stećak I/10. (* Peco Asim. Sarajevo 2000. 2017. Vujačić Dragomir. Hercegovina 2 (10). Povijesni prijepori”. 2008. 2020. 280. Zapisi iz starije prošlosti Mostara i okolice. Mostar 1981. 139-140... JF 39. “Vrhbosna/Sarajevo kroz stoljeća”.. (* Kusić Ante. 240. Beograd 1983. Zelenika An elko. Knjiga 6. Posebna izdanja 527. Sarajevo 1979. Zelenika An elko. MH.

Enver Imamović. Vitez 1998. . “Ilidža. HercegNovi 1984. Plehan u slici i riječi. Slovenska župa Dračevica. Zloković Maksim. stoljeću. Zirdum Anto. Zlatar Behija. Živković Pavo. Živković Pavo. 2024.. Škaf(v) – nepoznanica koja polako otkriva lice. 2031. nauke. Ljubljana 1987. Dopunska nastava)”. 2030. Bilten FTS XVII/2. Kulturna i društvena historija Bosne i Hercegovine (4. (* Ivanković Ante. 33. Gradac kod Hadžića – srednjovjekovni grad i nekropola. Sarajevo 2000. Tuzla 1985. kulture i sporta. Općina Ilidža. Sarajevo”. Žeravica Zdenko. Geografija. Beograd 1982./1990. Živković Pavo. 191-200. Žeravica Lidija. 35-72. Travnik – Stari grad. Odbor za monografiju “Modriča i okolina kroz istoriju”. 2028. 2026. Žeravica Zdenko. Travnik 1991. PFB II/3. BiH. “Brčko i okolina u radničkom pokretu i NOB-i”.. Slavoznak. Boka 15-16. Prilozi za istoriju hercegnovskog kraja. 2029. Zbornik Zavičajnog muzeja 4. 275-287. 2025b. 129. godina četvrta. Usora i Soli . “Uzeir Bavčić.. 183-217. Stolac i stolački kraj (Pregled povijesti na osnovu kartografije). 33-45. 97-111. Zupčević Orhan. 11-54. Plehan 1987.. 285. Javna ustanova kulture ‘Herceg-fest’Herceg-Novi 1998.Topografija 197 2021. Sarajevo 1989. 2025. 142-144. Zagreb –Stolac 1999. Tuzla 1984. Zirdum Anto.. Orhan Zupčević. 19-71. 2025a. 23-42... AP 26. Zloković Maksim. i XV. Prilog za arheološku kartu Turbeta.. FBiH..poprište značajnih historijskih doga aja u XIV. Općina Stolac.. Sarajevo 1996... Pregled historije Brčkog i okoline od najstarijih vremena do austrougarske okupacije. 2023. Zirdum Andrija – Karamatić Marko – Jarak Vjeko-Božo. Grafocolor Zagreb. 82-83. AP 23. Humski zbornik 4. 2032. 5 i 6 razred osnovne škole. Članci i gra a 15. “Modriča sa okolinom u prošlosti”. “Stolac u povijesti i kulturi Hrvata”. HKD Napredak Podružnica Vitez. Sarajevo 1997. 2027. Stećak IV/46. Moderna vremena Zagreb. Zolota Esad. Selma Ferović. Svjedočanstvo Starkamena.. Viteški kalendar. “Boka – izbor radova”. Modriča 1986. Ilidža..) 2022. Modriča sa okolinom u srednjem vijeku. 98-100. Ministarstvo obrazovanja.

Beograd 1978. Jadransko more (307). . “Pavo Živković.. 100-184. 74-99... 185-221. Osijek 2000. 2036.. kakanj 1987. Jajce (749-750). Prosveta. Vrhbosna (374).198 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 2042. 2043. 2034. Hrvatska u doba kralja Tomislava (stručni saradnik Agnesa Szabo). Osijek 2000.. . Duvno 1989. Žepče (626). Živković Pavo. “Pavo Živković.. 9-30.. Područje Kaknja od najstarijih vremena do austrougarske okupacije 1878. Ključ (422). Studije iz povijesti Bosanske Posavine. “Kakanj. Živković Pavo. Zahumlje (Humska zemlja) (652).. 2041. Živković Pavo. Monografija”. godine. “Sto godina proizvodnje duhana u srednjoj bosanskoj Posavini /”Bosanac” 1888-1988/”. Podružnica Osijek.. Osijek 2000. “Župa Tihaljina (U povodu 100. 4 (Iz-Kzy)”. 2035. Busovača (281). 2038... HKD Napredak. 9-31. Zagreb 1996. Studije iz povijesti Bosanske Posavine. HKD Napredak. Usore i Soli”. Zagreb 1978.. Zadrugar.. Zenica (662). Zagreb 1990. “Pomorski leksikon (A-Ž)”. “Mala enciklopedija Prosveta. 2037. “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda. Opšta enciklopedija. Živković Pavo. Usore i Soli”. Usore i Soli”.. HKD Napredak. Bihać (205). Živković Pavo. (zidna karta. (Fototipsko preštampano izdanje 1980). Dobrun (525). Podružnica Osijek. . 6 (nepaginiranih) + 361. Cavtat (126). Goražde (430). Knjižnica Svete baštine. 2033. 329. HKD Napredak. “Pavo Živković. Studije iz povijesti Bosanske Posavine... . Banja Luka (153-154). 2039. 3 izdanje.. Studije iz povijesti Bosanske Posavine. Zvornik (655-656). Sarajevo 1989. Žrnovnica (633). Živković Pavo. godine. Osijek 2000. Podružnica Osijek.. Doboj.-2000. Osijek 2000. Općina Orašje kroz historiju. Podružnica Osijek.. “Pavo Živković. Pregled historije Brčkog i okoline od najstarijih vremena do 1918. Gabela (382). Kratak pregled istorije općine Orašja. Dobor (523). Knjiga 28. Jajce (27). Studije iz povijesti Bosanske Posavine. Istorijski arhiv Sarajevo-Komisija za istoriju OK SK BiH Kakanj. Bileća (199). JLZ. Visoko (349). 1 (A-J)”. 1-27. obljetnice obnove župe (1889-1989)”. Prilog historiji Bosanske Posavine. Živković Pavo. Avtovac (11). 2040. JLZ Miroslav Krleža.. 2032a. Usore i Soli. mjerilo 1:500 000). Glamoč (417). Podružnica Osijek. Zvečaj (655). Konavle (499-500). Usore i Soli”.. Modriča sa okolinom u srednjem vijeku. Blagaj (207). Bobovac (213). . HKD Napredak.

“Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda. Stamaco (Zürich).. Zenica 1999. Vranduk (590). Livno (405). Zvornik (723). JLZ.. 24-25. Zagreb 1979.. 5 (L-Nigh)”... Srebrenica (287)... Karavanskom stazom (Sela izme u Trebinja i Dubrovnika pominju se i u 13. . Travnik (278). Temelj odbrane Bosne (Stari bosanski gradovi). Zagreb 1980. 2049. “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda. (Pretisak)”. Velika Kladuša (481). Stamaco (Zürich).. Zenica (694). 3 izdanje. Mileševac (556). 2045. Počitelj (476). Ostrožac (238). Visoko (537).. a kako izgleda sada.. Sarajevo 1994.. Konavli (285).. Beograd 1978. 2 (K-P)”. 3 izdanje. . .... Žepče (732). (Fototipsko preštampano izdanje 1980). “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda. 71-73.. “Mala enciklopedija Prosveta. Livno (151-152)....07. Lisičići (141). Počitelj. . Vrhbosna (594). 1982. . Nezavisni list Muslimana Bosne i Hercegovine u iseljeništvu 1960-1967. Od arhivske vijesti do modernog dobra (20. Zagreb 1982. 7 (Raš-Szy)”. “Bosanski pogledi. 2050. 2047.. 2053... Bihać 2000. (Fototipsko preštampano izdanje 1980). 8 (Š-Žva)”. Ključ 1 (261).. Krijesnica VI/16-17. Lašva (40). . Tešanj (193).. Sarajevo 01. 3 (R-Š)”... Nezavisni list Muslimana Bosne i Hercegovine u iseljeništvu 1960-1967. 2051. 1. Ripač (135). Počitelj (893). Oslobo enje 39/12217. Opšta enciklopedija. Mostar (589). Nevesinje (734). 2046. JLZ. Sedam stotina godina Bihaća. 41-43. . 8. Srebrenik (633-634)... Foča (521). .. Pljevlja (474). Naša riječ 42/2845. Prosveta. 61. Zenica 1997. Prva linija III/19. JLZ. 362. Beograd 1978. Srebrenica (633). Rama 2 (27). 2054. Vranduk pod zaštitom UNESC-a. Trebinje (279). godine). Prosveta. Tešanj (384). mart 1997. VI + 943..... . “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda... .. JLZ. 2055. Nevesinje (636). . Post Scriptum 1.... Sarajevo (154). Kako je Zenica izgledala nekada. “Mala enciklopedija Prosveta.. Župa (756).. ‘Mali leksikon’. “Bosanski pogledi.. 2056. 2052.Topografija 199 2044. vijeku). mart 1436-20... Mileševa (478).. 2048. . Zagreb 1981. Sarajevo (286-287)... London 1984. London 1984. Fojnica 1 (514). . (Pretisak)”.. Opšta enciklopedija. 6 (Nih-Ras)”. Trilj (294). Ludmer (183). Zahumlje (662). .

.

DRUŠTVO .4.

.

) 2061. Joel M. 129-142. 189. Hammel. 8. “Ajvatovica ‘95”. Didaktički putokazi I/2. (* Jelić Čedomir. Smajlović. Muftijstvo Travnik. Radmila Fabijanić-Filipović.. Ančić Mladen. “Among the People. Filipović (Edited by Eugene A. Izme u povijesti i politike ili Ceterum censeo Bosniam partiendam esse. “Ljubuški kraj.Društvo 203 2057... Bosna. Mostar 1999. Šest stoljeća Alaupovića. HKD Napredak Podružnica Kiseljak. Berić Damir. 96 + 1 rodoslovna tablica..) 2060. “Visoko kroz povijest. Lord)”. 26-39. ‘Bošnjaci su prvi me u muslimanskim narodima ušli u proces demografske tranzicije’ (Demografska putanja Bošnjaka). Sarajevo 1998. Ann Arbor 1982. Humsko kneštvo. Alibašić Avdija. 48-52. Sarajevo 1996. 4-5.. Zov iskona. Sarajevo 1998. (* Vasilj Stanko. Tri Bosne. 38-39. Hrvatski narodni običaji u Hercegovini.) 2064. Zenica 1995. Ehrich. Ziral-Naša djeca. IČ 33 (1986). Alispahić Zehra. Kiseljak 1997. Ančić Mladen. ljudi i vrijeme. 7-13. 2062. Duvno 1978.. 2063. 2058. Ančić Mladen. “ABC Muslimana (Priredili Atif Purivatra i Muhamed Hadžijahić)”. Ančić Mladen. 7. Zbornik Znanstvenog simpozija održanog u Ljubuškom 11. 2070. Ugarsko-hrvatsko-turski kondominij. 2069. 2065.. University of Michigan. privredno-kulturni informator”. 87-91. Ljiljan VII/301.Zagreb 1996. “Širenje islama i islamska kultura u bosanskom ejaletu”. Motrišta 12. 2067.”. i 12. Prosopografske crtice o Hrvatinićima i Kosačama. Sarajevo 1998. Mostar . Sarajevo 1990. . Ančić Mladen. 37-56. Aličić Ahmed. Domovina VII/61. Alaupović Vladimir. (* Ramčić Aida. Muslimanska biblioteka. Albert B.. 2. 2068. HM II/6. Native Yugoslav Ethnography.. 2059. Vareš 1998. Knjiga 1. Robert S. izdanje. Prusac 1995. 67-73. Ahić Tarik. Preporod XXVI/578. Selected Wirting of Milenko S. Papers in Slavic Philology 3. Alilović Ivan.. POF 41. Beograd 1987... Bobovac IV/37. Halpern. Visoko. XX + 295.. 73-106. Zagreb 1977. kolovoza 1995... Naša ognjišta VIII/43. 15. Sarajevo 1998. 2066.. Širenje islama u Hercegovini. Stećak V/57. Osam stoljeća Univerziteta u Visokom. Sarajevo 1991. Visoko 1998..

Biblioteka Ključanin. ČSP XXXI/3. Povelja kralja Dabiše Čubranovićima i velikaški rodovi Hlivnjana. IA MI BiH 19. 2079. Baština. HM IV/17. Funkcija tepčije u srednjovjekovnoj bosanskoj državi. 2081. 2083. 149156.. Biblioteka Bosanski krug. Osijek-Zagreb-Split 1999. GZM (A) 38. Odgovor na “Bačvaninovu” poslanicu. An elić Pavao. “Senad Halilović. Sarajevo 1991. 549-562. 161-171. Masnovići. An elić Tomislav. 133-143. Mostar 1982. PanLiber. 2071. 95-98. Dijaci u službi srednjovjekovnih bosanskih feudalaca. 2073. Babanjići humska i bosanska vlastela. Svačije poštujemo a svojim se dičimo (pretisak iz 1891). Vladarski i vlastelinski dvorovi u srednjovjekovnoj bosanskoj državi (Priredio i bilješkama popratio Tonči Grbelja). 79-89. Radovi 17...) 2072. . Sarajevo 2000.204 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Svačije poštujemo a svojim se dičimo (pretisak iz 1891). etničkoj istoriji i etničkom identitetu stanovništva Srbije i Crne Gore. 641-645. 2078. Beograd 1996. Radio Sa IX/31.. Andrejić Ljubomir. Prilog bibliografiji o etnogenezi. An elić Pavao. Sarajevo 1980. Bosanski jezik”. Mostar 1998. Tko je pogriješio u Bosni. 2077. Drugo... An elić Pavao.. Dijaci u srednjovjekovnoj Bosni i Humu. Pogled na neke od podataka u dva niza povijesnih svjedočanstava o popisima stanovnika i dobara u Slavoniji i Bosni. 2074. 2084. 456. bajagi iz bosanske Krajine (sic) (pretisak iz 1892). An elić Pavao. 130-135. 149-156. Biblioteka Bosanski krug. Ančić Mladen. Bosanski jezik”. Sarajevo 2000. Anonim.. 2075.-2000. 128. An elić Pavao.. Sarajevo 1983. dopunjeno i izmijenjeno izdanje. An elić Tomislav. 77-85.. 2076.. “Senad Halilović. BF VIII/13. Mostar 1979. Dijaci u srednjovjekovnoj Bosni i Humu. Mesnovići. 2080. Sarajevo 1983. Andrić Jasna. Most VI/24. “Senad Halilović. An elić Tomislav. Anonim. Motrišta 8. Hercegovina 2. Zagreb 1984. Bosanski jezik”. Krišto Jure... 134-143.. 2082. Biblioteka Ključanin. Zagreb 1999. 64-67. 487-493. Tribunia 7. 81-100. Anonim. (* Krišto Jure.. Bosanska kraljica Doroteja Gorjanska. Trebinje 1983.. Sarajevo 1998. Sarajevo 1991.

Il Mulino. 2092. bajagi iz bosanske Krajine (sic) (pretisak iz 1892). Beograd 1983. Storie di Adriatico”. Stećak III/34... 2097. (Bosna i Hercegovina). Balkanološki institut. “Prilozi za istoriju Bosne i Hercegovine I.. Odjeljenje društvenih nauka 17. SANU.. Biblioteka Memoria Bosniaca.Društvo 205 2085. Sarajevo 08. Il Mulino. Društvo srednjovjekovne bosanske države.) 2088... Ancona 1991. Anselmi Sergio. 2089.) 2091. Sarajevo 1995. Adriatico. 2094.08.) 2096. Odgovor na “Bačvaninovu” poslanicu. 246-247. 2. 497-498. Politička kultura (Diplomatska služba u srednjovjekovnoj Bosni. Babić Anto. Antilović O. Crkva na kamenu X/106. 194 + 22 table. Oslobo enje 53/17301. Diplomatska služba u srednjovjekovnoj Bosni. 385-527. (KUN) 14. Sarajevo 1987. Me unarodni centar za mir. Feudalizam u jugoslavenskim (jugoslovenskim) zemljama. Babić Anto. Anonim. 21-83. Anselmi Sergio.). Most XXII/3 (92). “Sergio Anselmi.. Obredi i običaji balkanskih stočara. Sarajevo 1998. EJ 3. Babić Anto.04. Zagreb 1984. 2090. Mostar 1989. Bosanski jezik”.. 179-188. 1996.. JLZ. JLZ. 11. “Senad Halilović.. Baština. 710-711. 360363. Studi di storia secoli XIV-XIX. 1997. Josip.. Sarajevo 1996. Aranitović Dobrilo.. Lucia de partibus Sclavoniae. Vujanović Vojislav. Posebna izdanja 16. 2086. Puchner W. Dubrovnik 1998. dopunjeno i izmijenjeno izdanje. Beograd 1985-1986. Sarajevo 1995. Sarajevo 27. . ANU BIH. Babić Anto. Me unarodni centar za mir. Anali 36. Anselmi Sergio. Antonijević Dragoslav. Drugo. 2095.. (* Nilević Boris. 115. Dvorske službe (Bosna i Hercegovina). Katarina Kosača. izdanje. izdanje. 2. Mostar 1996... Zagreb 1986. Karakteristike islama u Bosni i Hercegovini. 26-27. Posebna izdanja 79. (* Kostić Petar. Beograd 1982. Bologna 1996. 14. Društvo i privreda srednjovjekovne Bosne”. Fragment iz knjige. 125-127. Babić Anto – Tošić uro. Storie di Adriatico.. (* Frejdenberg Maren. Südostforschungen 43. GEM 47. Bologna 1996. 453. Balcanica 16-17. Oslobo enje 54/17563. München 1984. 2087.. EJ 4. Gra a za bibliografiju radova o običajnom pravu jugoslovenskih naroda 1843-1985. 2093. Arnautović Esad.

Babić Marko. Sarajevo-Bol 1995. Ogranak MH u Zadru. 67-70.-2000. Dubrovnik 1989.). Bilten FTS XXVI/1. SV 7. HM II/7-8. Sarajevo 1989. Bez sluha za istoriju.. 12. 2098.206 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. DH 29. Sarajevo 1998. Grbelja Tonči. Babić Mile.. (2) (Kako su ratovi trošili Bošnjake). Bačić Jurica. (7) (Jedinstvena u istoriji svijeta). 26-27. Sarajevo 07. Zbornik radova u povodu imenovanja vrhbosanskog nadbiskupa Vinka Puljića kardinalom.10. O najranijim medicinskim vezama Dubrovnika s Bosnom. Feljton (1-2): (1) (Predosjećaj prošlosti). 2100. Zagreb 1998. 2101. Bačić Stanko. Bosanska paradigma (Fra An eo Zvizdović 1498.. Matica Bošnjaka. 12. Zagreb 1997. Babić Mehmed. Bačić Jurica. Biblioteka Dokumenti. i 15. Oslobo enje 53/17361. Zürich 1994. 190-191... Svijet I/31..-1998.. Oslobo enje 48/15575. 34-35. Babić Marko. 209-210. 2106. 24. (* Čoralić Lovorka. Oslobo enje 48/15576. 19. Medicinska naklada.” Zbornik referata sa Osnivačke skupštine Matice Bošnjaka..). 51-54. Enciclopedia Moderna XIV/3 (43). musliman ili pravoslavan (Prilog razjašnjenju pojma nacije i drugog). . Bošnjak: katolik. Badrov Zlatko.. “Crtajte granice ne precrtajte ljude”. 151-153. Renaissance des Islams. Biblioteka Posebna izdanja.) 2107. 160. 1991. 2105a.10. Hrvati Bosne i Hercegovine u svjetlu povijesnih prijelomnica i statistike. Oslobo enje 48/15573. bošnjaštvo i bosanski jezik... 2104. There Was No Orthodox Religion in Medieval Bosnia – The Orthodox Religion Was introduced in Bosnia by the Turks in the 15th Century. Zadar 1998. Bačić Jurica.. Zagreb 1993. Babić Mirko. 1991. 222-234. (* Petrović Rade. Sarajevo 1998. 2102. 2109.. Anali 27. (8) (Nestanak Bosanskog kraljevstva). 1991. Svijet III/127. 590-591. Bosanska paradigma (Fra An eo Zvizdović 1498. Bakšić Hamza. 2099. 1996. Babić Mile.. Sarajevo 1996. Sarajevo 29. Sarajevo 1996. 10. Balić Smail. Zagreb 1989. “Bosna.10. 461474. E. Sarajevo 26. 2108.. Rijeka 1988.10. 2103. Nikodima Milaša. Svijet I/32. 125. Sarajevo 1999..) 2105. Miović-Perić Vesna.. Die Moslems in Bosnien. Magistri medicine srednjovjekovnog Dubrovnika (14. 169-170. Osvrt na knjigu Pravoslavna Dalmacija..-1998. CCP XXII/42. stoljeće). Feljton: Istorijsko-kulturološka fenomenologija Bosne (6-8): (6) (Granično mjesto svjetova). Pregled LXXIX/6-7. Graz-Wien-Köln 1980. Sarajevo 28. Stazama medicine starog Dubrovnika.

Rasprava o Muslimanima u Jugoslaviji na arapskom jeziku. Europas Brücke zur islamischen Welt. Balić Smail. Stamaco (Zürich). Band 23. Bosna u egzilu 1945-1992. 66-70.. (* Prcela Frano. 2122.) 2117. 2120. (Pretisak)”. Preporod.. Das unbekannte Bosnien. 16-22. Zagreb 1995. Balić Smail. Doprinos južnih Slavena islamskoj kulturi. Kakav je islam?. CCP XIX/36. 2116. 103-104. Balić Smail. Zagreb 1995. Balić Smail. 13. Balić Smail. Bosanski Muslimani. Preporod. Bosna u egzilu 1945-1992. Bosanski muslimani.. Ko smo?. Bosna u egzilu 1945-1992. Böhlau Verlag. 239. 2113. “Smail Balić. London 1984. Biblioteka Behar. Zagreb 1995. Bihać 1996. Balić Smail. “Smail Balić. Stamaco (Zürich).. Mostar 1997. (Pretisak)”.. Na prekretnici”. Članci. Most XXIII/98 (9). . Balić Smail. razgovori”. rasprave. Balić Smail.. Bosnien und der deutschsprachige Kulturraum. Članci. London 1984. CCP XVIII/33. Bosna u egzilu 1945-1992. Biblioteka Behar. Unsko-sanske novine I/14.. rasprave. Balić Smail. razgovori”. Podunavski muslimani srednjega vijeka.) 2114. 527.. (Pretisak)”. razgovori”. 39-41.. 11-15. Zagreb 1995. Članci. 2112. Köln-Wien 1992. razgovori”. 169-171. 186-188. Preporod. (* Maslak Nijazija. Kabes III/20. “Bosanski pogledi.. Nezavisni list Muslimana Bosne i Hercegovine u iseljeništvu 1960-1967. “Bosanski pogledi.. Balić Smail. Böhlau Verlag. London 1984.. Preporod. Brugg.. Bosna u egzilu 1945-1992. 37-44. Köln 1992. “Jure Petričević. 2119. Balić Smail. 2111. rasprave. Stamaco (Zürich). Biblioteka Behar. 2121. Eine historischzeitgenössiche Skizze. rasprave. Nezavisni list Muslimana Bosne i Hercegovine u iseljeništvu 19601967. Zagreb 1994. “Bosanski pogledi. 184. Balić Smail. Mostar 1997. Balić Smail. Zagreb 1995. razgovori. Bosanski Muslimani. Zagreb 1995. Preporod. Članci. Nezavisni list Muslimana Bosne i Hercegovine u iseljeništvu 1960-1967. Adria 1986. (* Prcela Frano..) 2115.. Biblioteka Behar. Bosanski Muslimani. Podunavski muslimani srednjeg vijeka. 23-25. Biblioteka Behar. rasprave. Članci.Društvo 207 2110. 2118. 9-15. Kölner Veröffentlichungen zur Religionsgeschichte.. 40. “Smail Balić. “Smail Balić. 27-29.

Safvet-beg Bašagić: Izabrana djela. Balić Smail. Milić S.. 322.05. Bošnjaci i Hercegovci u islamskoj književnosti (Prilog kulturnoj historiji Bosne i Hercegovine). Cijena Bosne (Članci. Biblioteka Posebna izdanja.)”. Taj zagonetni svijet Balkana. Znameniti Hrvati.. Plava biblioteka. 589-592. Zagreb 1988. 2125. ČSP XXXI/3. Balić Smail. Rizvanbegović Fahrudin. Knjiga III. (* Macan Trpimir.). Sarajevo 1996. Maroja Marijan. 2124. Barun An elko. Bošnjaci i Hercegovci u Turskoj carevini.) 2128. Politics. Bašagić Safvet-beg... Povijesni značaj islama za jugoistočnu Evropu.. Dubrovnik 1992. o.) 2133. Nacionalno pitanje u Jugoslaviji. Ithaca and London. Kabes IV/39-40. (Preveo s engleskog Josip Šentlija).-2000. Svjetlost. Biblioteka Prošlost i sadašnjost. . (Priredio Džemal Ćehajić). Povijesni značaj islama za jugoistočnu Evropu (S posebnim osvrtom na Bosnu). Sarajevo 1986. Biblioteka Posebna izdanja. 8-13. povijest. “Ivo Banac.. Bašagić Safvet-beg. Islamska misao VIII/92. 321. 108-109.. 325-452. Cijena Bosne. MH. Kalendar Svetoga Ante 1996. Banac Ivo. 2132. 1992. (* Grothausen Klaus Detlev.. izjave i javni nastupi... izjave i javni nastupi. Bošnjaci i Hercegovci u islamskoj književnosti (Prilog kulturnoj historiji Bosne i Hercegovine). 1992.. Oslobo enje 44/13977. “Europa danas d. Most XXIV/106-107 (17-18).-1995. Sarajevo 1996. Globus. (* Nametak Fehim. Banac Ivo. Zagreb 1994.. Mostar 1998. Sarajevo 1987. VKBI. Wien 2000. POF 37. (* Handžić Izet. Ogranak Dubrovnik. Behar VII/37. 203-206. 22-28. VKBI. Krišto Jure.-1995. 2131. Cijena Bosne (Članci. 45-60. Origins. Biblioteka Kulturno naslje e Bosne i Hercegovine. 1992. 2130. München 1985..-1993. Krišto Jure. 376-377. Safvet-beg Bašagić: Izabrana djela. (Priredio Amir Ljubović)”. Knjiga III. Zadar 1989.) 2129. Zagreb 1999.. Banac Ivo. BF VIII/13. Zaboravljeni islam. Cornell University Press 1984. 31. Südostforschungen 44. Mostar 1998. Balić Smail. 487-493. Republika 3-4. Sarajevo 20. Zagreb 1998... 292-293.. 240-250. 2126. 452.”.208 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 420.. 641-645. o.) 2127. 311.). National Question in Yugoslavia. Banac Ivo. Zadarska revija XXXVIII/5-6. Zagreb 1988. 2123. Sarajevo 1986. 17. “Safvet-beg Bašagić. Svjetlost. History.. Biblioteka Kulturno naslje e Bosne i Hercegovine. Sarajevo 1986. 1987. Macan Trpimir. “Trpimir Macan. politika. izjave i javni nastupi. Sarajevo 2000. Porijeklo. Knjiga 6. Gesellschaft bosnischer akademiker in Österreich.. Livno 1995. Povijesni prijepori”. Cijena Bosne (Članci. Banac Ivo. 178.

The Serbs of Bosnia and Herzegovina. 2137. 2145. International Conference. Sarajevo 1986.Društvo 209 2134. “Bosanska srednjovjekovna država i suvremenost (Zbornik radova)”. 2147. 49-73. Ishak-beg Hrabušić (Kotromanić) (377-378). Zagreb 1985. Povijest institucija državne vlasti Kraljevine Hrvatske. Beuc Ivan. Bećirović Fikret. “Knjiga sažetaka”. 2146. Benac Alojz.. Sarajevo 1985. 2139. BiH domovina i država.. Besarović Vojka.. 2143. . GP 22. Bećirović Fikret. 2136. GDI BiH 36. 247-256. Svjetlost. (Pravno povijesne studije). Sarajevo 1985. Bošnjaci i Hercegovci u islamskoj književnosti (Prilog kulturnoj historiji Bosne i Hercegovine). Sarajevo 1996. Knjiga III. Glasnik srca Isusova i Marijina LXIX/11. Bašić Milenko. 2142. Me unarodni forum “Bosna”. Batinić Anto. Ahmed-paša Hercegović (335-336). Slavonije i Dalmacije. Bosnian paradigm. Italijani . Stolno mjesto bosanskih vladara. "Simpozijum: Vlasi u XV i XVI vijeku".. 2135.. Bašagić Safvet-beg. Bešlagić Šefik. Sarajevo 1978. “Safvet-beg Bašagić.. 121-130. Isa-beg Hranušić (376377). Sarajevo 04. 147. Zagreb 1978. Reljefi kamenih stolica (Jedinstveni spomenici prava srednjovjekovne Bosne i Hercegovine). Besarović Vojka. Odjeljenje društvenih nauka 22. Povijest države i prava na području SFRJ. Sarajevo 1996. Prilozi XXI/22. 23. Italijani u Bosni i Hercegovini u kasnom srednjem vijeku. 77. History and politics. Bauer Antun. Paris 1996. Bošnjaci i Hercegovci u Turskoj carevini’. Kraljica patnica (1424-1478). Ishak-beg Kraljević (378).. 2141. 2140. Dialogue. 399-406. Anali GHB 17-18. Determinante etničke posebnosti bosanskih Muslimana u esejima Ahmeda Muradbegovića. 2144. Bataković Dušan. Zagreb 1986. 1982.. Sarajevo 1991. (KUN IV/73). Safvet-beg Bašagić: Izabrana djela. Svjetlo riječi IX/96. Sarajevo 1983. O političkom i kulturnom središtu srednjovjekovne bosanske države. Stanovništvo vrbasko-plivskog prostora (demografske karakteristike). 141-147.. ‘Znameniti Hrvati.. FPN. 2138. Beuc Ivan. Oslobo enje 39/12373. 5.dubrovački ljekari u srednjovjekovnoj Bosni. 7. Sarajevo 1998. Bavčić Uzeir. Biblioteka Kulturno naslje e Bosne i Hercegovine. Pozdravna riječ. (Priredio Amir Ljubović)”. Radovi ANU BiH 73. Ishakpaša Gazi (378-379).12.

“Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. Zürich 1994. “Srbi u evropskoj civilizaciji”. 137-151. Državna uprava u srpskim srednjovekovnim zemljama. Nikola.. Hrvati uz obalu od Neretve do Bojane. Sarajevo 1983. O nacionalnom identitetu Srba u srednjem veku.. 368. IGC Borba. Sarajevo 17. Službeni list SRJ.” Zbornik referata sa Osnivačke skupštine Matice Bošnjaka. R. 2151a. Država (165-169). "Simpozijum: Vlasi u XV i XVI vijeku"..-2000. Milosnik (406-407). Srpske udeone kneževine.. Veselin Masleša.. “Bosna i bošnjaštvo”. 2152. Blagojević Miloš. 2149. ‘Nacionaliziranje’ Muslimana). Ljiljan VI/272. Radovi ANU BiH 73. Etnokorijeni bosanskih muslimana (Reagovanja: Feljton – Alija Isaković. Odbor savjetovanja Bosna i Hercegovina – mogućnosti i perspektive razvoja 3.09. Biblioteka Kulturno naslje e. Beograd 1992. Bojanić Dušanka. 2154. Beograd 1997. Diskusija. 12. Zamanica (212). 2155. 347-357... Sarajevo 1996. 358-360. 2157. Tepčija (728). Matica Bošnjaka. “Bosna i Hercegovina ogledalo razuma (izbor članaka i odlomaka)”. 71 + 1 karta. Ljubljana 1990. . Beograd 1999. 2160. (Priredio David Atlagić). Ručnici (635-636). Bjelovučić Z. 156-158. Blagojević Miloš. Sarajevo 1998.210 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Hercegovina (Antropogeografske studije)”. 1997. Odjeljenje društvenih nauka 22. Titograd 1989. ZRVI 36... Oslobo enje 54/17705. Beograd 1993. ‘Karantanija’. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”. Protovestijar (596-597). Pogovor. Jovan.03. 2159. bošnjaštvo i bosanski jezik... Istorijski zapisi LXII/3-4. 2148. “Jevto Dedijer. “Bosna.. “Bosanski duh”. 61-70. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Bjelovitić Miloš. 2150. 109. 2153. 2156. 21. PCC Me ugorje.. Milost (407). “Bosanska srednjovjekovna država i suvremenost (Zbornik radova)”. 2151.. Kaznac (268). 1990.) 2158.. FPN. (Uredio Milenko Brkić). Sarajevo 22. Džafić Rizo. 20-31. (* K. Bojović R. 159. Studenci 1995. Oslobo enje 47/14998. Blagojević Radoslav. Čelnik (812-814).. 149-152. Blagojević Miloš. Sarajevo 1991. Sarajevo 1997. Beograd 1997. 42. Počeci izučavanja običajnog prava u balkanskim državama. 162. Blagojević Miloš. Knowledge. 45-62.

Brković Savo. Feljton: Povijest tuzlanskih Hrvata (1-3): (1) (Na istoku katoličanstva). Radovi ANU BiH 73. 17. 1982.. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”. "Simpozijum: Vlasi u XV i XVI vijeku".. 12. Književna opština. Sarajevo 30. 990. Nešto iz duhovno-historijskog života Foče. 233-236. Sarajevo 1996. Božić Ivan. Zagreb 1984. Sarajevo 1983. 19. 2166. Dobojske novine II/17. Predgovor.06. 172-173. Proslava blažene Katarine Kotromanić u Kreševu. Beograd 1999. 2163. Naša ognjišta XXVII/245. Služba (676-678). Bukvić Kemal. 13. Glasnik SAD 6. Hrvatski glasnik II/27. 2. Cerić Mustafa. Tomislavgrad 1997. (2) (Dolazak i pokrštavanje Hrvata). Zagreb 1980. Bubalo or e. Studenci 1995. Tuzla 1994. Cetinje 1988. 2173. VKBI. 2171. Oslobo enje 39/12216. 5-34. Tuzla 1994. Knowledge. 2172. 2168. Čeljadin (814-815). Hikmet VII/77. Odjeljenje društvenih nauka 22. Etnogenezofobija – prilog kritici velikosrpstva. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. 164-166.. Beograd 1990. Robinja (623-625). Sarajevo 1994. Diskusija. Radovi 17. Zbornik radova u povodu imenovanja vrhbosanskog nadbiskupa Vinka Puljića kardinalom. Banovina (489). 9-13. Burnazović Tufik... Pregled literature i objavljenih izvora o problemu serva i famula u srednjovjekovnim društvima na istočnom Jadranu. 174.. Islam u Bosni. “Bosanska srednjovjekovna država i suvremenost (Zbornik radova)”.. (* Janković or e. EJ 1. Sarajevo-Bol 1995. Biblioteka Arabeska 1.. Tuzla 1994. Ahmed-paša Hercegović (44). Cigeljević Ante. Feljton (1): (1) (Tko su i odakle potječu Muslimani u Hrvatskoj).. Tuzla 1994. 67.. Budak Neven. 2174. Brkić Milenko. (3) (Hrvatsko Podrinje). . 54-65. Brkić R... (Uredio Milenko Brkić). 2162. JLZ. 2169. Centralna redakcija EJ.Društvo 211 2161.. Budimlija Abdulah. 16. SV 7. PCC Me ugorje. Hrvatski glasnik II/25. 2167. “Crtajte granice ne precrtajte ljude”. Oslobo enici (477-478). “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Etnološka monografija Tešnja (Oko pet stotina otkrivenih predmeta). Rob. Dobri ljudi (161-162). Buljan Stjepan. FPN. izdanje. Hrvatski glasnik II/26. Bosanski srednjovjekovni pravni izvori za me unarodno pravo..) 2165. Otrov (481-483).. 2170. 2164. Doboj 1996.

do XVII.. 28-30. Čar-Drnda Hatidža. Sarajevo 1998. Knjiga 2. 43-58. Sarajevo 1997. Jurja i Tripuna u Veneciji. Radovi 26.-2000. Sarajevo 1991. MH. 20-28. 7. Feljton: Ko su Bošnjaci muslimani (1-2): (1) Muallim 61. Čoralić Lovorka. Sarajevo 1997. 2178. (* Kadribegović Aziz. 2185. 2186. Čoralić Lovorka. Metković 1993.. Stećak IV/43-44. Bošnjaštvo kao regionalna designacija. Izvori.. Sandžačko pitanje. “Čovjek uzoritosti. Institut za istoriju. Stjepan Vukčić Kosača i prilike oko njega.. Zagreb 1993. “Širenje islama i islamska kultura u bosanskom ejaletu”. Cvijić Jovan. HZ 45.. Čevra Omer.. Sarajevo 1996. Kabes I/3.. i XVI. SANU-NIRO “Književne novine”-Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. 2182. VKBI. 2187. Biblioteka Posebna izdanja. Zagreb 1994. Hrvatski neretvanski zbornik 1. Čamo Edhem. Čekić Šefkija.). 2189. Prof. 2177. dr. Demografsko kretanje. Čoralić Lovorka. Zagreb 1993. Čoralić Lovorka.) . Zagreb 1997. 550. 2181. 30. Beograd 1987. Kolo VII/1. Čoralić Lovorka.. 2188. 2183.. Tragovima Hrvata u Mlecima u prošlosti. stoljeća. Bratovština slavenskih doseljenika sv. Ljiljan VII/296. “Bosna i Hercegovina i svijet”. do XVIII. historiografija i mogućnosti istraživanja. Mostar 1996. Neretvani u Veneciji tijekom XV...212 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 2179. 286. Prisutnost doseljenika sa istočne jadranske obale u Veneciji od XIII. Kabes I/4. 211-223. Čevra Omer. Sarajevo 1997. POF 41. stoljeća. Tribina 36. stoljeća. 2180. 115124. 39-78. Migracije i život iseljenika iz Bosne i Hercegovine u Veneciji (XV-XVII st. (2) Muallim 62-63. 2175. Sarajevo 1995.. Sabrana dela. Stjepan – Ahmed paša Hercegović.. Čoralić Lovorka.. Mostar 1996. Čar Hatidža. 31-60. 14-15. 159-167. Referat povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine. Sarajevo 1996. Radovi 27. Sarajevo 1998. 2184. Čaušević Halid. 2176. socijalni i konfesionalni sastav stanovništva u visočkoj nahiji. Balkansko poluostrvo. 51.. Hajrudin Numić 1920-1960”. 26. VKBI. Prilozi poznavanju prisutnosti i djelovanja doseljenika iz Bosne u Veneciji od XIV. VKBI.. 195-252. Biblioteka Arabeska 10.

. kraljica naša bosanska). Porodica i porodični odnosi u srednjovjekovnom Dubrovniku. ni Slaven čovjek). Sarajevo 1994... Mostar 1995. Sarajevo 1983. Ljiljan V/173. 273-294. Sarajevo 1995. Ljiljan IV/90.. 207-235..) 2199.) 2201. Diskusija. 2194. 36. “Vasa Čubrilović. Sarajevo 1994. (2) (U križarskom ratu zaklano 170 bosanskih plemića)..Društvo 213 2190. Sarajevo 1995. Narodna knjiga. 267-281. 23. Ljiljan IV/135. Odabrani istorijski radovi”. 666.. Sarajevo 1996. (4) (Bolje je u Bosni imati prijatelja i živjeti u . (3) (Nasljednici prijestolja prešli su u Istanbul). Čubrilović Vasa. Ljiljan IV/89. Ljiljan V/172. vijeku.. Beograd 1983. BiH ekskluziv.. Narodna knjiga. Ćeman Mustafa. Feljton: 820. 43. Čučković Vera. godine (1-2): (1) (A moja propast neće biti samo moja). "Simpozijum: Vlasi u XV i XVI vijeku". 31. Ljiljan IV/88. 36. (3) (Pogača nije kruh. Feljton: Ekskluzivni embargo prije 532. Odabrani istorijski radovi”. 2193. Ljiljan IV/128. 2195.. Tragovi drevne Bosne. 2197. (2) (U Bosni se upućivalo na znanje koje se nije sticalo na drugim univerzitetima po Evropi). Feljton: Hrvoje Vukčić Hrvatinić veliki vojvoda bosanski (Povodom 580. 2200. 29. (3) (Kamenje ispod pluga). 18. 153-154. 2198. Odabrani istorijski radovi. Ćeman Mustafa. 31. Radovi ANU BiH 73.. Mostar 1995. godina Univerziteta u Bosni (1-3): (1) (Visoko je bilo sjedište prvog bosanskog univerziteta). Ljiljan V/171. kraljica bosanska (1-3): (1) (Katarina. Sarajevo 1995. Beograd 1983. 2196.. 26. “Vasa Čubrilović. Sarajevo 1995. Čubrilović Vasa. Narodna knjiga. Čusto Šućrija. 2192.. Ćeman Mustafa. Odjeljenje društvenih nauka 22. Sandalj Hranić i prilike oko njega. 31. Gradina I/2. Sarajevo 1995.. 3435. Sarajevo 1996. Sarajevo 1996. Čusto Šućrija. Feljton: Katarina. (2) (Sablja srebrom okovana)... Sarajevo 1994. 2191. GPF 31. Istorijske osnove Republike Bosne i Hercegovine. Sarajevo 1983.. Veziri i veliki veziri iz Novog Šehera. Ćeman Mustafa. 2202. Beograd 1983. Ljiljan IV/136. Poreklo muslimanskog plemstva u Bosni i Hercegovini. Ćeman Mustafa. 23. Ljiljan IV/128. Ćeman Mustafa. 1995. Hersengovina i Blaggai u 15. Tešanj 1994. (2) (Svi su Bosnu izdali). Kabes I/2. Čubrilović Vasa. Čubrilović Vasa... Kabes I/1. Ljiljan IV/127. godišnjice smrti) (1-5): (1) Bosanska vojska pod dubrovačkim bedemima). 23. 29.

Ćirković Sima.. GDI BiH 39.. 43--47. Stranica iz socijalne istorije. umrla je kao muslimanka i u Skoplju joj je podignuto turbe.. 28.. Pod njim su pali Carigrad. Hadis i hadiske znanosti u Bošnjaka (Bibliografija objavljenih radova). vezir kod trojice sultana. 40-41. 2205. Jelena. Nastava istorije 1. Feljton: Bošnjaci – veliki veziri (1-2): (1) (Mahmud-paša Adli. Negropont.. JLZ. Kabes III/19. Herceg Stjepan Vukčić Kosača.. Mostar 1998. Beograd 1979.. Naučni skupovi 48. Ljiljan V/174. izdanje. 16-24. Ćeman Mustafa. 2212. odlomaka i ilustracija. (pogrešno odštampano da je broj lista 263). (2) (Ahmed-paša Hercegović – polubrat kraljice Katarine. 2204. 158-184.. 37. “Vojne krajine u jugoslovenskim zemljama u novom veku do Karlovačkog mira 1699”. Egribuz). Ljiljan VI/216.. stoljeću. Odeljenje istorijskih nauka 12. 42-43. 2209. Ljiljan VI/213. 2. IGC Borba. Sarajevo 1996. Ćeman Mustafa. Beograd 1989. 2203. ZFF XIV/1. Osobenosti nacionalnog formiranja Muslimana. Hercegovina. Sarajevo 1997. Ćeman Mustafa. SIJ. 2214. Sarajevo 1997. 1987. priredio David Atlagić)”. Cena najamnika u jugoistočnoj Evropi krajem srednjeg veka. kćerka posljednje naše kraljice Katarine. Sarajevo 1997.. 17-20.. 34-41. Ćeman Mustafa. Ćeman Mustafa. Kabes IV/33-34. Beograd 1992. Urban Society of Eastern Europe in Primodern Times. 2206.. Islamske prosvjetne ustanove i islamska prosvjeta u Bošnjaka (Bibliografija objavljenih radova. dobrotvor i pjesnik). Bariša Krekić). BerkeleyLos Angeles-London. (5) (Ko ne zna historiju osu en je da mu se ponavlja). miru. Smederevo.. GR IZ BiH LXI/3-4. Sarajevo 1999. 377-404. . 42-43. SANU.214 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 2211. Beograd 1995. Poklad kralja Vukašina. 2208. Ćirković Sima. Ljiljan VI/264. Ćimić Esad. Unfulfilled Autonomy: Urban Society in Serbia and Bosnia. Sarajevo 1988. Ljiljan VI/215. Ćirković Sima. Uvod). nego s njom ratovati). 2215.. “Bosna i Hercegovina ogledalo razuma (Izbor članaka. Sarajevo 1997. Vlaštaci. 36-37. veliki vojvoda bosanski.. Bosanska princeza Katarina. 153-163. Sloboda kretanja u Bosni u XV. Ćirković Sima. 2207. Bosna. 30-31. Ćeman Mustafa. 9-25. Uloga crkve u starijoj istoriji srpskog naroda. (ed. Ćirković Sima. Ćirković Sima. Mostar 1997. Sarajevo 1996.-2000.. Zagreb 1990. 2213. 7-20. Ljiljan V/175. 2210. Raška. EJ 6.

“Sima Ćirković. vojnici. Rabotnici. Društva srednjovekovnog Balkana. Sugubi venac (Prilog istoriji kraljevstva u Bosni).. Sarajevo 2000. 259-276. vojnici. Udeo srednjeg veka u formiranju etničke karte Balkana. Ćirković Sima. 171-184. 336-340. 306-317. vojnici. Rabotnici. duhovnici. vojnici. Rabotnici. Susreti velikih civilizacija oko 1300. Beograd 1997. duhovnici. Beograd 1997. vojnici. Biblioteka Dimenzije istorije 1. (Istok i Zapad u jugoistočnoj Evropi). Društva srednjovekovnog Balkana”. Rabotnici. Društva srednjovekovnog Balkana”. IG 1-2. Društva srednjovekovnog Balkana”. Equilibrium. 516. (* Maksimović Ljubomir. Rabotnici. 349-366. “Sima Ćirković. etnogenezi balkanskih naroda. 2224. Equilibrium. 2221. “Sima Ćirković. 2222. “Sima Ćirković.. “Sima Ćirković. Biblioteka Dimenzije istorije 1. vojnici... 93-95. Društva srednjovekovnog Balkana”. Equilibrium. Equilibrium. vojnici. duhovnici. Beograd 1997. Equilibrium.) 2218. Biblioteka Dimenzije istorije 1. Beograd 1997. Equilibrium. Ćirković Sima. “Sima Ćirković. 2223. Društva srednjovekovnog Balkana”. 277-305. Društva srednjovekovnog Balkana”. Ćirković Sima. duhovnici.. Ćirković Sima. duhovnici. Društva srednjovekovnog Balkana”. Rabotnici. Ćirković Sima. 2220. “Sima Ćirković. 320335. Equilibrium. Equilibrium. “Sima Ćirković. Rusaška gospoda (Bosanski velikaši na putu emancipacije). Beograd 1997. Ćirković Sima. 509-512. Ćirković Sima.... Beograd 1997. MH. vojnici. vojnici. BF VIII/13.. Ćirković Sima. 2217. 369376. Beograd 1997. 2219. “Verna služba” i “vjera gospodska” (Veze lične zavisnosti u bosanskoj državi). “Sima Ćirković. Društva srednjovekovnog Balkana”. Ćirković Sima. Kurtović Esad. Beograd 1997. Beograd 1997. duhovnici. 2226. . Neostvarena autonomija: Gradsko društvo u Srbiji i Bosni. duhovnici. Rat i društvo: Najamnici i njihova cena. Beograd 1997. duhovnici. Biblioteka Dimenzije istorije 1. Ćirković Sima.. duhovnici. Biblioteka Dimenzije istorije 1. Rabotnici.. Biblioteka Dimenzije istorije 1. “Etnogeneza Hrvata”. Srbi u hrišćanskoj ekumeni srednjeg veka. Zagreb 1996. Ćirković Sima. Rabotnici. 385-395. 2225. duhovnici. Biblioteka Dimenzije istorije 1.. Rabotnici. Beograd 1997. Rabotnici. Sbor (Prilog istoriji staleških skupština kod Južnih Slovena). Equilibrium.Društvo 215 2216. Biblioteka Dimenzije istorije 1. 28-39. Srednjovekovna faza u tzv. Biblioteka Dimenzije istorije 1.. Biblioteka Dimenzije istorije 1. Društva srednjovekovnog Balkana”. Equilibrium. vojnici.

JLZ. 98. Ćirković Sima – Rudić Sr an. (* Grbelja Tonči. 18. Sarajevo 1979. Predgovor. Kralj (321324). “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. “Prilozi za istoriju Bosne i Hercegovine I. Knowledge. Knowledge. Djedići (159-160). Grb (131-133). Glamočani. Stanak (696-698). Herceg (774-776). Baštići (34-35). 47-75. 13-24. Ćirković Sima – Mihaljčić Rade.. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku. Ćirković Sima – Kovačević-Kojić Desanka.10. 2230. 2228. Pleme (521-523)..) 2235. Dijak. 2227. Ban (28-29). Zagreb 1996. Beograd 1999. sadašnjosti i budućnosti 1". 1996. Ćuk Ruža.. “Hrvatski biografski leksikon IV (E-Gm)”. Zagreb 25. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”.216 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Beograd 1993. Vlaštaci (93). Sarajevo 1987. Beograd 1999. Vitez (83-84).. 2236. KS-FTS. Latini (362-363). Bratstvo (64). IG 1-2. 222-228. HM IV/14. Rusag (634-635). 99. Sarajevo 2000. Ćorić Tomislav.-2000. Hrvatsko slovo II/79. 2234. Baština (31-33). Ćosić Stjepan. Ćorković Miroslav. 444. Odjeljenje društvenih nauka 17. 2239. K. Poklisar (538-539). 2231. Izam (249-250). izdanje. 2229. Društvo i privreda srednjovjekovne Bosne”. Monografije XV/1.. Hrvatska žena u povijesti. Posluga (560-561). 7-9. Krešić. Plemstvo (524-525). Ćošković Pejo. Zagreb 1997.. Dubrovnik 1998.. ANU BIH. Zagreb 1984. 2233. Dubrovački plemićki i gra anski rodovi konavoskog podrijetla. Zagreb 1998. Ćirković Sima – Blagojević Miloš. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Zbor. “Povijesnoteološki simpozij u povodu 500 obljetnice smrti bosanske kraljice Katarine”. 2. Ćošković Pejo. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Bratija (63-64). Beograd 1999. Ropci (628-629). Ćirković Sima – Redakcija EJ. Porodica Sojmirović iz Novog Brda u Dubrovniku. Posebna izdanja 79. CCP XX/37. 2237. Cehovi (799-800). EJ 3.. "Konavle u prošlosti.. Sudbina kraljice – izbjeglice (O obljetnici smrti Katarine Kosače-Kotromanić). Ćorić Tomislav. 2238.. Veliki knez bosanski Tvrtko Borovinić. 2232. Knowledge. 266-269. Ćirković Sima. Beograd 1999. Diskusija. Knjigonoše (303). Posebna izdanja. Veliki župan (73). 57-81. 718-719. . Knowledge.

“Safet Halilović. Biblioteka Kulturno naslje e. Glas 49/6467. KDM Preporod Zenica. Banja Luka 18. Ćuk Ruža.. Sv.. Demirović Mujo. Jovan. 2245. Kolo VII/4. Istorijski institut. Mato Zovkić)”. Vojno organizovanje u Bosni i Hercegovini kroz istoriju i danas. Beograd 1995.. Narod i rasa..12. Zenica 1993. (oko 330-390). 387-396. Glas 49/6466. 171-181. Posebna izdanja. SANU. Ćuk Ruža. Zagreb 1997.12. Stuard Mosher Susan. 571. (3) (Katolici – Srbi porijeklom). Feljton: Srbi i Dubrovnik (1-3): (1) (Vijekovima prijatelji). Hellwig). Glas 49/6465. 1991. Teze o hrvatskoj povijesti. 1991. 2248. Restitucija bosanske državnosti (Izbor priloga i dokumenata)”. Bošnjaštvo (1-2). 2250. 155-160. Zbornik za istoriju BiH 1. Knjiga 1. 2251.. Beograd 1995. Dabinović Antun. Mostar 1991. Beograd 1974. 2244. Dubrovačke gra anske porodice poreklom iz srpskih zemalja. (2) Unsko-sanske novine III/143. Nova Vulgata. Biblioteka Hrvatske povjesnice. Hercegovina (Antropogeografske studije). XVII + 223. Centar za bosanske studije. Zbornik radova 12. SIJ. 457.. Beograd 1998. “Zbornik radova X kongresa istoričara Jugoslavije”. 2243.) 2246. Dimnjaković Janko. (Glavni urednik hrvatskog izdanja dr. 99-111. Marulić XII/1. Hrvatska državna i pravna povijest.. 2252. (* Macan Trpimir. “Suvremena katolička enciklopedija (Priredili Michael Glazier i Monika K. (2) (Dominacija katoličke crkve). Davidović Dragan.. 320-321. Banja Luka 17. 6. Kolo III/7-8. 72-73.. Bosanske teze. 16.. Bihać 1999. Zagreb 1979. Posebna izdanja 469. 2242.. 6. 1991. The . Grgur Nazijanski. Sarajevo 1991. Split 1998. "Bosna i Hercegovina od srednjeg veka do novijeg vremena".. 16. 2247. Zagreb 1993. Deretić J.. Dimnjaković Janko.. 555565.Društvo 217 2240. Chicago 1996. (* Macan Trpimir. Most XVIII/8788. Banja Luka 16. 2241. 90-96. Bihać 1999.) 2249. Dedijer Jevto. Laus. Delić Rasim. 105-106. SANU. Porodica Kasela iz Rudnika. Veselin Masleša. Odeljenje istorijskih nauka 2. 477-481. Položaj žena u Dubrovniku u XIII i XIV veku. Zagreb 1997. Dubrovačke gra anske porodice porijeklom iz srednjovekovne bosanske države. Zagreb 1990. Kolo VII/2. Ćuk Ruža. (* Popadić Milosav.. Nakladni zavod MH. Serbi. Dillon John. 6. (1) Unsko-sanske novine III/142..12. Dinić-Knežević Dušanka...

Dinić-Knežević Dušanka. Diskusija. 2265. Novi Sad 1988. 1993. Beograd 1999. Goldstein Ivo.. Dinić-Knežević Dušanka. 357363. Migracije stanovništva iz južnoslovenskih zemalja u Dubrovnik tokom srednjeg veka. Dinić-Knežević Dušanka. 2256. Istorijski institut. 2261. Sarajevo 1999. Zagreb 1980-1981. Učešće Vlaha u preradi vune i prevozu sukna u XIV i XV veku. Ogranak u Novom Sadu-FF Odsek za istoriju Novi Sad.. American Historical Review 84/2. Sarajevo 1983. 85-92..etnički sastav. Slovenski živalj u urbanim naseljima srednjovekovne Južne Ugarske. SANU. Knowledge.-2000. 33-47. Istraživanja 7. 7481. Zbornik radova 12. Učešće Vlaha u preradi vune i prevozu tkanina u XIV i XV veku. Gračanica 01. “Zbornik radova X kongresa istoričara Jugoslavije”.. Sarajevo 1983. 159-170. 2262. Beograd 1997. 99. Prva linija VIII/69. 301. "Simpozijum: Vlasi u XV i XVI vijeku". Odjeljenje društvenih nauka 22. HZ 3334. 2254. Stablo sa stotinu grana. 2263. Djedović Rusmir... Novi Sad 1995. Novi Sad 1979. Bosanski kralj u zemlji bosanskoj. Dinić-Knežević Dušanka.. Dodig Radoslav. Naša ognjišta XXIV/205.. 317-325. "Bosna i Hercegovina od srednjeg veka do novijeg vremena". Radovi ANU BiH 73. Ljiljani kao simboli bosanske države i bogumila. Dizdar Majo. 2255. Stanovništvo srednjovekovnog Dubrovnika ... Tomislavgrad 1994. 2258. 173-174.218 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 16. Beograd 1995. Vlasi (86-87). Žene iz srpskih zemalja u srednjovekovnom Dubrovniku. Dinić-Knežević Dušanka..10. Zbornik MS za istoriju 37. Radovi ANU BiH 73. 2260. Most XXV/114 (25). IČ 42-43 (1995-1996). 2264. 2259.. "Simpozijum: Vlasi u XV i XVI vijeku". 7-42. Mostar 1999. Dinić-Knežević Dušanka. Dinić-Knežević Dušanka. Dinić-Knežević Dušanka. Biljeg vremena 3. Ime Hrvat nije slavensko. 441-442. Dizdarević Arif. 2257. SANU. Dinić-Knežević Dušanka. SIJ. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”.) 2253. Odjeljenje društvenih nauka 22. . Stanovnici bosanske države u Dubrovniku u srednjem veku. Migracije (403-406). Beograd 1998. Washington 1979.

Predrag. Botica Stipe. Katarina Kosača bosanska kraljica (Prigodom 500 godišnjice njezine smrti (25. Dragić-Kijuk R. Beograd 1989.. CUS XVII/1. 26-27. HM IV/17. Biblioteka Crkva na kamenu. 18. Oslobo enje 53/17153. Sarajevo 14. 164-166. 2276. Sarajevo 12. HM III/11-12. 313-314. 1996. Sarajevo 15.. Sarajevo 16.. Nikić Andrija. Dragić Marko. Kosanović Jakov. Kalendar Svetoga Ante 1995. Herceg-Bosna i Hrvatska. 2274. “Miroslav Džaja – Krunoslav Draganović. 2273. Oslobo enje 53/17151. Sarajevo 13. 250. (* Grbelja Tonči. Sarajevo 1978. Split-Mostar 20. 287-470. 1996. 2... Motrišta 56. BF VIII/12. 91-92.katolika. Baška Voda 1999.03. 1478. Slobodna BiH II/421. Gaudeamus 1-2. Predaje i legende o kraljicama u Bosni i Hercegovini. (* . (3) (Voljena vladarka). Draganović Krunoslav.. Sarajevo 2000. Župni ured OtinovciKupres. Naša ognjišta XXX/267. Motrišta 15. Povesna sfera. 34-42. Hrvatske predaje i legende iz Bosne i Hercegovine. Stećak VII/74. Dragić Marko.. 1996. Pravoslavna Dalmacija (Istorijski pregled)”. Sfairos..03.) 2268.) 2267.. s njemačkog: Mijo Bosankić). Livno 1995. (4) (Vjera u Bosni). Draganović Krunoslav. 20. Mostar 1999.03. 2269. (5) (Bosna šaptom pade). Predaje i legende o vodama u Bosni i Hercegovini. Hrvatske predaje i legende o povijesnim doga ajima u Bosni i Hercegovini.. Draganović Krunoslav – Mandić Dominik. Deset kamenih mačeva. Sarajevo 2000.). 135-144.. (* Kovačić Slavko.Društvo 219 2266.. 46-49.. Uvod. 1996.. 1996. Mostar 2000. Masovni prijelazi katolika na pravoslavlje hrvatskog govornog područja u vrijeme vladavine Turaka. Dragić Marko. Oslobo enje 53/17154. izdanje. Mostar 2000... Biskupski ordinarijat. Mala naklada kuće Sveti Jure.03. Naučni krug 1. 11-59. 18.11. (Prijevod izdanja iz 1937. 18.. 284-285. 13.) 2275. 19. Mostar 1999. 108-119. Sa kupreške visoravni”. 16. Sarajevo 2000. Oslobo enje 53/17152. 2272. Split 1991. Split 182. 2270. . Džalto Stjepan.. Mostar 1991. Mostar 1998. 2271. Crkva na kamenu XXI/232... Tomislavgrad 2000. Sarajevo 1998. Draganović Krunoslav. 18. Oslobo enje 53/17155. 48.. 265-267. 1999.03. Naselja i migracije na Kupresu. Jedno sudbonosno stoljeće u povijesti bosanskih Hrvata .X. “Milaš Nikodim. Draganović Krunoslav. Motrišta 12. Gudelj Petar. Feljton: Katarina Kosača bosanska kraljica (1-5): (1) (Carska ro aka). Karamatić Marko. Dragić Marko. (2) (Učena i tajanstvena kraljica).. Baško Polje-Zagreb 1994... Draganović Krunoslav.

. KS-FTS. Dvorniković Vladimir. München 1984.220 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Kornrumpff Hans-Jürgen. Me unarodni forum “Bosna”. (Fototipsko izdanje iz 1939.). Geschichte Osteuropas 34. 3-5. Durić Rašid. Dervišević Alaga.. Tešanj 1995. (Prokletstvo Muslimanov. 1986.. Stuttgart 1986. IP Prosveta Beograd. 51-55. Legende o Kopčićima. sa nevjerovatnom širinom.. 304. 9-11. Bosanskohercegovački Muslimani izme u Osmanskog carstva i Austro-Ugarske Monarhije.-2000.. historijskog i kulturnog identiteta. 2284. Duraković Nijaz. American Historical Review 91/4. 2280. Sarajevo 1984. 466-468. Sveske III/9. Odjek LIII/3-4. Sarajevo 1985. 8. (* Karamatić Marko. Zagreb 1994. 1986. Drino Dževad. 309.. Kessler Wolfgang. Drino Dževad. Durmišević Enes. International Conference. 24. Hitchins Keith.. Sarajevo 1979.. Drino Dževad..) 2283. GR IZ BiH. Diskusija. Oslobo enje 49/15688. 99-100. Karakterologija Jugoslavena. Sarajevo 1998. Südosteuropa-Mitteilungen 25/1. 16. Prokletstvo Muslimana. Südosteuropäische Arbeiten 80. Kessler Wolfgang. 22. 157-158. IRO Prosveta Niš. 2285. Duraković Nijaz. Der Islam. Gradina I/6. “Knjiga sažetaka”.) (* Kulenović Tarik. Most XXII/93 (4). Austin 1986.. Nekoliko teza o Bošnjacima. otvorenošću i vitalnošću). 2286. Slavic Review 46. 2278. Neki aspekti nacionalne afirmacije Muslimana u Jugoslaviji. Sarajevo 1985. Duraković Nijaz. Ljubljana 1994. Kako izbjeći zaboravu (Brojni su pokazatelji bh.. Sarajevo 22. LX/11-12. Behar III/14-15. Bosnian paradigm. Tuzla 1998. R. Konfessionalität und Nationalität Bosniens und der Hercegowina... DAS. 366-367.. Historijska osnova i identitet. 188-190. Džaja Srećko. 22. Beogarad-Niš 1990.. Drino Dževad.. Bosna i Evropa u srednjem vijeku. 2287. Harfograf. 2282. /Prevod Alenka Auersperger i Božidar Pahor/. 41.. Mostar 1996. Bosna Srebrena XXXV/5. 108-109.) . Sarajevo 1993. 958-959. 2279. Knjiga 2. Sarajevo 1998. Sarajevo 2000.. Slovo Gorčina 22/Nova serija 2. Tešanj 1994.02. Gradina II/7. Robert. Esperint. (KUN 74/532). “Povijesnoteološki simpozij u povodu 500 obljetnice smrti bosanske kraljice Katarine”. Spuler Berthold.. 197-203.g. NEV XXXV/1-2. Zbornik za kulturnu i političku istoriju. 2281. 202-203. Karamatić Marko. 1437-1444.. 2277... 1992. 1073. Kapetanović B. 7-26. Biblioteka Čovečanstvo. Džaja Srećko. Voremanzipatorische Phase 1463-1804. Divan IV/36-37. Stolac-Mostar 1996.. Donia J. 65-70. Die Welt des Islams 26.. 1986. Zeitschrift fur Geschichte und Kultur des islamischen Orients 63/2.. Lieden 1986. državnog. Oldenburg Verlag. Legende o Kopčićima (Prilog povijesti bošnjačkih porodica). Prokletstvo Muslimana. 2288. Travnik 1996.

Konfesionalnost i nacionalnost u Bosni i Hercegovini. Sarajevo 1989-1990. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Beograd 1999. 2000. Knowledge. Zadar 1999. 153-159. Forum Bosnae 7-8. 20. Sarajevo 1992. Vukić Mario. 336. 2299. Zagreb 27. Zenica 2000. edović Rusmir. Brzica Stjepan. 2292.. 211-212. 31.. Beograd 1999. Večernji list.. Sarajevo 1998-1999.. Džaja Srećko. Knowledge.. Sarajevo (1993). Svjetlost. Zakletva. (* Vukić Mario. Jukić 30-31. Zagreb 2000... 204-205. 26. Sužanj (723-724). 2290. Jurešić Miroslav. Lovrenović Dubravko. 110-111. 87-92.) 2293. (S njemačkog preveo Ladislav Z. Jukić 19-20. Sarajevo 1994. 29. ekić or e. Sarajevo 2000.. 2 prepravljeno i dopunjeno izdanje... Nevene (439)... Lovrenović Dubravko. apović Lasta... u Sarajevu. Ziral. Institut za istoriju-Institut za izučavanje nacionalnih odnosa. (Predemancipacijski period 1463-1804). 227.. Autorizirao i nadopunio autor. . Džaja Srećko. Tuzla 2000. Srednjovjekovne feudalne familije iz okoline Gračanice. S njemačkog preveo Ladislav Z. Džaja Srećko.-2001. Gračanica 1996. Fišić). i 27. Spisateljstvo bosanskih franjevaca i bosnicitet. Bilten FTS XXVII/1. Džaja Srećko. 32-35. Džaja Srećko. 303-305. Svjetlo riječi IX/97. Mostar 2000. 2296. Sarajevo 1991. Fišić. Džaja Srećko. Džaja Srećko. 125-127. 43-45. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 381-387.). 2298. Migracioni procesi i Bosna i Hercegovina od ranog srednjeg vijeka do najnovijih dana . 145-155.Društvo 221 2289. Sarajevo 2000. 2297. Jukić 28-29. 8-14.. Zapis II/5. Sarajevo 2000. Zbornik Ziral 1970-2000. (* Lovrenović Dubravko. 2291. Tri kulturno-političke sastavnice Bosne i Hercegovine i moderna historiografija. Bošnjani – Bošnjaci Bosanski Muslimani.-1804. Matica L/8.08. Stećak I/2. Spisateljstvo bosanskih franjevaca i bosnicitet.) 2294... Biblioteka Stećak 4. Didaktički putokazi VI/19. Sarajevo 1990. Džaja Srećko. X 1989. 615-616. Taoci (726). 2295. Radovi Zavoda 41. Gračanički glasnik 2. Lovrenović Dubravko. Bošnjani – Bošnjaci – bosanski Muslimani?. Kovačević Mate. "Migracije i Bosna i Hercegovina". 5.. Sarajevo 1997. Diskusija. Radovi HDZU 1. Stećak IV/38.njihov uticaj i posljedice na demografska kretanja i promjene u našoj zemlji. Oršolić Tado. Konfesionalnost i nacionalnost Bosne i Hercegovine (Predemancipacijsko razdoblje 1463. Mostar 1999. ZIRAL 105.

”. 25. 20-21. Sarajevo 1998. urić Slobodan. odan Šime.. Knjiga 1”. (8) (Pismo kralja Stjepana papi Piju II).-2000. Sarajevo 1995.. Ljiljan II/18. održanog u Sarajevu. 2304. GDI BiH 35 Sarajevo 1984. ozić Hakija... 34-35. Sarajevo-Ljubljana 1993. 37-51. Zagreb 1994. 24. Feljton: Sinovi Bosne (1-8): (1) (Od Kulina bana). Zadužbina Andrejević. 2311.. 174-185... Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i me unarodnog prava. 2302.. Sarajevo 1996. Domovina IV/50. maja 1994. Zločini nad Bošnjacima u Srebrenici za vrijeme agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu 1991. Dračevica i Ri ani sredinom XVI vijeka. 2305. or ević Jasmina.. ozić Hakija. Edib Mustafa. Sarajevo-Ljubljana 1993. 23. Udruženje Bošnjaka porijeklom iz Sandžaka. Domovina IV/49. Beograd 1995. Ekmečić Milorad. Beograd 1997. 378-379. (5) (Bosanski vojvoda i herceg splitski). Ljiljan II/15. 2308.-1995. ČSP XXVII/2.) 2301. . 2303. 26. 25. Meditor. 25. Komadanje države Bosne. ur ev Branislav. ozić Hakija. Sarajevo-Ljubljana 1993. Istina o BiH II/30.. ur ev Branislav.. 2300. 28..222 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Ljiljan II/14.. Sarajevo 1995. 1-3.. 23. 2307. Sarajevo-Ljubljana 1993. odan Šime. Zagreb 1995. (2) (Ban Prijezda i kralj Tvrtko). POF 41. (3) (Povijest Bosne i Hercegovine).. Ljiljan II/13. “Istočna Bosna i Sandžak (Znanstveni skup). (* Markus Tomislav. 9-34. Sarajevo-Ljubljana 1993. Sandžak II/24-25. 25-36.. Ljiljan II/17. Ljiljan II/16. Milion hektara zemlje u Srbiji – vlasništvo Bošnjaka Muslimana. Neke napomene o islamizaciji i bošnjaštvu u istoriji Bosne i Hercegovine.). ozić Hakija.. Sarajevo-Ljubljana 1993. (7) (Posljednji bosanski kralj). SarajevoLjubljana 1993. Domovina IV/51. Sarajevo 1995. 2310. Sarajevo 1995. Sarajevo-Ljubljana 1993. “Širenje islama i islamska kultura u bosanskom ejaletu”. 24. Bosna sa desne obale Drine. (Zbornik radova sa me unarodnog naučnog skupa.. Istina o BiH II/21. Ljiljan II/21. Predgovor. Neke zanimljive pojedinosti vlasničke i demografske povijesti lakta Drine.. Sarajevo 1991. Rat kmetova protiv zemljovlasnika. 130. (3) (Dabiša i Ishakbeg Hranušić). Biblioteka Dissertatio.. 36-37... Novi Pazar 1993. (2) (Povijest Bosne i Hercegovine). Bosna i Hercegovina – hrvatska djedovina (Kroz povijesna vrela). “Srebrenica 1995. 23.. 2306. Zbornik za istoriju BiH 1. (4) (Od Jelene do Grubača). Feljton: Bosna i Hercegovina hrvatska djedovina (1-3): (1) (Samosvojnost povijesnog promišljanja). 2309. (6) (Patarenski velikaši). 24. 12. Ljiljan II/20. jula 1997. 34-36. O naseljavanju Vlaha-stočara u sjevernu Srbiju u drugoj polovini XV vijeka. Sarajevo 1995.

. Filipović Muhamed. Beograd 1996.) 2314. Posljednja bosanska kraljica Katarina. Istorijski institut SANU Beograd-Pravoslavna reč Novi Sad. EJ 4. Bosansko kraljevstvo u suvremenoj bošnjačkoj politici. “Etnogeneza Hrvata”. “Bosanska srednjovjekovna država i suvremenost (Zbornik radova)”. 388-390. Zbornik radova sa simpozija održanog 1989. 483-486. Bosna i Hercegovina u feudalnom poretku. Sarajevo 1980. SANU. 26. X 1989.... Filipović Ibrahim. Tomislavgrad 1996.. Osnovne karakteristike razvoja uprave u Bosni i Hercegovini. 27-28. razvoj i uticaj u vremenu od 1574. Sarajevo 1996. Pregled LXXIV/10. JLZ. Filipović Muhamed. 287. 2322. Mostar 2000. 1135-1149. Istorijski institut.) 2315. 127129. Fazlagić Nasuf. GPF 35 (1987). Obavijesti HAD XXVIII/3. godine. Uvod u razvoj teorijske misli u Bosni i Hercegovini. Migracija i duhovna situacija u Bosni i Hercegovini (ekscerpt iz saopćenja). Zbornik radova 13. 73-87. Nakladni zavod MH-Zavod za hrvatsku povijest FF Sveučilišta u Zagrebu.. 2318... Radio Sa IX/31. Sarajevo 1984. (* Ekmečić Milorad. 2321... Most XXVI/125-126 (36-37). ZČ 43/1. . Erić Milivoje. Porodično izdanje. Biblioteka Hrvatske povjesnice. 2316. Fekeža Lidija. 2320. Zagreb 1996. Bosanska muslimanska porodica. Dodig Radoslav. 166-168.. 2313. 71-72. (* Štih Peter. Beograd 1997.. Dodig Radoslav. do 1991. IČ 42-43 (1995-1996).. 475-478. FPN. Zagreb 1996. “Evropa i Srbi” (Me unarodni naučni skup 13-15. Sarajevo 1990. Stećak II/22. Sarajevo 1991. Filipović Muhamed. decembra 1995). Migracioni procesi i Bosna i Hercegovina od ranog srednjeg vijeka do najnovijih dana .Društvo 223 2312. 17. Institut za istoriju-Institut za izučavanje nacionalnih odnosa. Ljubljana 1989. 2.. 76-79. Festić Ibrahim. Sarajevo 1988. Radovi 29. Naša ognjišta XXVI/235. 12-15. "Migracije i Bosna i Hercegovina". Sarajevo 1995. i 27. Zagreb 1986. Njen postanak. u Zagrebu. 295. Filipovići. Filozofija (Bosna i Hercegovina). izdanje. Zagreb 1996. 2317. u Sarajevu. Posavec Vladimir. 483-532.. Filandra Šaćir..njihov uticaj i posljedice na demografska kretanja i promjene u našoj zemlji. 2319. Dvorske spletke u Hercegovini.

Belgard 1985. Edited by Mark Pinson. 137-145. 10. Mostar 1997. 5365. POF 41... Novi Pazar 1994. Uvodne napomene – Introductori notes.. Filipović Muhamed. Svijet III/88. 1-19. Sarajevo 1991. Filipović Muhamed. izdanja Enciklopedije Jugoslavije”. 2327. Islamizacija Bosne u prva dva desetljeća osmanske vlasti. 139-148. Filipović Muhamed. 2325. Filipović Nedim. Filipović Muhamed. Feljton: Bosna i Hercegovina (2): (2) (Osobine distribucije stanovništva Bosne).11.. Novi Pazar 1997. Sarajevo 1983. JLZ. 41-45. 35-38. Odjeljenje društvenih nauka 22.. Kabes III/23-24. "Simpozijum: Vlasi u XV i XVI vijeku". "Simpozijum: Vlasi u XV i XVI vijeku".. Filipović Muhamed – Hadžidedić Nedžad. 2332. EJ 2. 2336... Zagreb 1983. Kabes III/20. Obnova države BiH nakon 480 godine od njenog nestanka. “Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina. 2331. Filipović Muhamed – Hadžidedić Nedžad. (Dvojezično) 2333. Center for Middle . “Les muslimans en Yougoslave”. Sarajevo 26. izdanje. Sarajevo 1998. 2330. 2334. Ljiljan IV/100. Bosanski duh u književnosti – šta je to?. Zagreb 1982. Sarajevo 1994.. Narodi i narodnosti Bosne i Hercegovine.. 2335. “The Muslims of Bosnia – Herzegovina. A. 7-11. JLZ. 43-45.. Filipović Nedim. Dani VII/130. The Medieval and Ottoman Roots of Modern Bosnian Society. 2. 2324. 1999. Povijest bosanske duhovnosti. Islamizacija Vlaha u Bosni i Hercegovini u XV i XVI stoljeću. Radovi ANU BiH 73. Zemlja posljednje tolerancije. 10-11. Filipović Nedim. Their Historic Development from the Middle Ages to the Dissolution of Yugoslavia”. 2323. Filipović Muhamed. 2326. Sandžak III/54-55. Filipović Muhamed. Feljton: O Zemlji Bosni (1): (1) (Kroz istoriju sredinom). Filipović Muhamed.. 29-31. Mostar 1997. Odjeljenje društvenih nauka 22. Filipović Nenad.-2000. 2328. La formation de l’ethnie muslimane en Bosnie-Herzégovine. 73-75. 225-233.. “Širenje islama i islamska kultura u bosanskom ejaletu”. Radovi ANU BiH 73. 2329. Fine John V. Separat II. Sarajevo 1983. Bošnjaci na svome.. Chaiers. Narodi i narodnosti Bosne i Hercegovine. Sandžak VI/7374.224 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.

Harward 1994. Maren. MH.. (* Macan Trpimir. Sarajevo 1998.. Furuhagen Hans. 138-149. Bosna Srebrena XLI/4. Karić Enes. Colorado/Oxford. (* Kornrumpf Hans-Jürgen. Bosnian paradigm. Ogranak Dubrovnik. Beg (35-36). 91-103. Hercegovina 5. Ljiljan VI/212. XVII + 303. . Globus.. Frejdenberg M..). Friedman Francine. Smještaj Hrvata i Srba u srednjem vijeku s naročitim obzirom na Crvenu Hrvatsku. 1993. Westiew Press 1996. The Muslims of Bosnia-Herzegivina: Their Historic Devlepoment from the Middle Ages to the Dissolution of Yugoslavia. Fine John V. A. IZ 9. Knjiga 6. Cambridge Massachusetts 1994. Me unarodni forum “Bosna”..Društvo 225 Eastern studies. 2339. Sofija 1979. München 1997. Voprosy socialnoj. Ljiljan VII/281. 2342. International Conference. 59-97. Études balkaniques XV/3. političeskoj i kulturnoj istorii Jugo-Vostočnoj Evropy. “Knjiga sažetaka”.. Banja Luka 1988.) 2341. Balkanskie issledovanija. 144. Plamen je zapalio sveštenik Bogumil. Beograd 1999. Maren.. Südostforschungen 56. Fortis Alberto.. Dubrovnik 1992.. Foretić Vinko. Dalmatincy v balkanskoj trgovle XV-XVI vv. Biblioteka Posebna izdanja.. 55. Boulder.. 2343. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”.. 631-633. 1-21. Put po Dalmaciji (Priredio Josip Bratulić). Rabi v srednevekovom gorode (Dalmacija. Mostar 1986. Povijesni prijepori”. Glas BiH u Švedskoj 2. Sarajevo 1998.. 2344. The Bosnian Muslims. Frejdenberg M.. Historijski korijeni jedinstvenog bosanskog identiteta. XV + 288. 2345. Biblioteka Prošlost i sadašnjost. Zagreb 1984. Mark Pinson . 97-102. Sarajevo 1990. Dubrovnik 1969. Posjet grobu bosanske kraljice.. Ćošković Pejo. Sarajevo 1997. 271-273. Fišić Ladislav. Krestjanstvo na Balkanah v XII-XVIII vv. Frejdenberg M. Friedman Francine.. 188-192. Dubrovnik 4. Vojvoda (97). Fotić Aleksandar.) 2347. (* Dodig Radoslav. Kalinin 1984. 2338. 2346. Harvard Middle Eastern Monographs 28. Denial of a Nation. Sandžak-beg (644-645). 52. XIII-XV vv. 2337. Moskva 1984. “Trpimir Macan.) 2340. 25. Knowledge. Maren. Imamović Mustafa..

... 12-13. Svijet I/40.226 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 2350. Kraljica – blaženica (Katarina Kosača-Kotromanić).. Daytonski sporazum je pravno ništavan i politički štetan. Zemljovlasnici Bosne – prema zvaničnim dokumentima.. “Ignacije Gavran. Svjetlo riječi.) 2357. Život i smrt Jugoslavije.-2000. La vie et la mort de la Yougoslavie. 10-11. Furuhagen Hans. Sarajevo 1991. B. Putevi i putokazi (Niz članaka o našoj prošlosti)”. 2348. 334-336. Livno 1995. Veličina i bijeda jedne velikaške porodice (Kosače). Gavran Ignacije. Autorovo izdanje. 10-11. Gavran Ignacije. Svjetlo riječi. 453. Zenica 1995. Sarajevo 1996. Biblioteka Ceres.. Knjižnica Baština. Garde Paul. Sarajevo 1988. NEV XXXVIII/1-2. Zagreb 1996. Knjiga 1. Librarie Artheme Fayard 1992. (* . Putevi i putokazi (Niz članaka o našoj prošlosti).) 2352. Sarajevo 1988. 42-45. 2355. Kotromanićka na poljskom prijestolju.. Naša riječ 42/2850. (* Kovačić Anto Slavko. (2 izdanje 1994).. Gavran Ignacije. Sarajevo 1988. Ceres Zagreb-Ziral Mostar. 56-59. Gafić Mustafa.. 2358. Knjižnica Baština. Putevi i putokazi (Niz članaka o našoj prošlosti)”. Svjetlo riječi VIII/83. Povijesno-kulturni krug središnje Bosne. 2360. Svjetlo riječi.. Knjiga 6. Knjižnica Baština. Gavran Ignacije... (* Rajković Nataša.. Gavran Ignacije. 2349. Kotromanićka na poljskom prijestolju. (Preveo s francuskog Živan Filippi). Gavran Dragan. Svjetlo riječi IX/105. Svjetlo riječi. Krijesnica II/6. 278. 2361. (godina izdanja nije upisana). Helsinborg 2000. 10-11. Knjiga 12. Sarajevo 1997. 259.) 2353. Vatru je zapalio sveštenik Bogumil. 49-52. Zenica 1997. Sarajevo 1990. 71-75. Knjiga 1. 286-287.. 11. Svjetlo riječi V/55. Hrvatska revija XLII/166. 2354. Putevi i putokazi II. Gavran Ignacije. BiH kulturno-informativni centar. “Ignacije Gavran. 2356. Mostar 1999... Sarajevo 1988. Motrišta 11. Sarajevo 1986. 179-184. “Ševko Kadrić. Knjižnica Baština. Veličina i bijeda jedne velikaške porodice (Kosače). 223.. Zagreb 1992. Svjetlo riječi IV/35. Gavran Ignacije. Bošnjaštvo na vjetrometini”.. Garde Paul.. 10. Gabelica Ivan. Drugo izdanje. Sarajevo 1987. Knjiga 1. (* A. .. 2359. 2351. Ime Hrvat kroz prošlost. Gavran Ignacije. (Niz članaka o našoj prošlosti).

Putevi i putokazi II. Lekari. 364-365. Gavran Ignacije. Svjetlo riječi.. Rezultati jugoslovanske historiografije. Putevi i putokazi II. Gavran Ignacije... 7-21. Svjetlo riječi. 137-141. Gestrin Ferdo. “Genocidom do istrebljenja”. Bosanski vitezovi... (Niz članaka o našoj prošlosti)”. 18-19. 2368. 7. 2369. 22. Livno-Sarajevo 1997.. 2-38. Livno 1995. Svjetlo riječi XVI/189. 148152. Sarajevo 1998.. Knjižnica Baština. Gestrin Ferdo. Putevi i putokazi II. (Niz članaka o našoj prošlosti)”. Svjetlo riječi XVII/193. 26-27. Livno 1995. HM I/3-4. Knjižnica Baština. Livno 1996. Gavran Ignacije. 2367. Ljubljana 1978. 231234. Beograd 1999. 2366. “Ignacije Gavran. Knjižnica Baština.. Sarajevo 1999.. Gavran Ignacije. 2373. 2371. “Ignacije Gavran. Knjiga 6. Convegno degli storici Jugoslavi ed Italiani. Gavran Ignacije. Putevi i putokazi II. (Niz članaka o našoj prošlosti)”. Svjetlo riječi. Gavran Ignacije. Livno 1995. Zgodovinsko društvo za Slovenijo. Samobor 1996. Bosansko obilježje (Uz državni grb Bosne i Hercegovine). 2370. (Uredil – A cura di: Ferdo Gestrin). Quaderni storici 40. Migracije Slovanov v Italijo. 121-126. Gavran Ignacije. (Niz članaka o našoj prošlosti)”.. Knjiga 6. Svi bez iznimke katolici (Vjerska pripadnost bosanskih vladara). Sarajevo 1997. Svjetlo riječi. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Katolički korijeni (Vjersko podrijetlo bosanskih muslimana).Društvo 227 Fišić Ladislav. Ime Hrvat kroz prošlost. Le migrazioni degli slavi in Italia nella storiografia jugoslava. Ancona 1979. Kraljica Katarina – Hrvatica ili: Razgovor o narodnosti.. BF IV/5. Knjižnica Baština. Knjiga 6. (* Ivka Svjetlana. Knjiga 6. zasjedanje jugoslovansko-italijanske komisije za zgodovino – 7. Izdavačka udruga Zajednica Hrvata sjeverozapadne Bosne. Livno 1995. Ljubljana 1978. ZČ 32/1. Kalendar Svetoga Ante 1998. 2365. 2364.. “Ignacije Gavran.. Kraljica – blaženica (Katarina Kosača-Kotromanić). Gestrin Ferdo. Knowledge. Svjetlo riječi XIV/160-161. Zagreb 1995. . “Migracije Slovanov v Italijo – Le migrazioni degli Slavi in Italia”. 65-73. 9-13. 2372. 2363. Karamatić Marko. 226-227. “Ignacije Gavran. Gavrilović Vera.) 2362. Le migrazioni degli slavi in Italia nella storiografia jugoslava / Risultati della storiografia jugoslava.

) 2387. 2376. 2386. 2382. 447-451. 2380. Goldstein Ivo. 2375. IČ 31. 247-271. Quaderni di Proposte e richerce No 3. ZČ 52/3. (* Voje Ignacij.228 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Ljubljana 1978.-1941. Glomazić Milisav. Mostar 1995. 221-224. Rodovi Slanskog primorja. Zagreb 1994.prisilna migracija Slovanov v Italijo. 303-316.. Beograd 1979. 2383. Ljubljana 1995. Migracije Slovanov v Fanu. Povijesni prilozi 19. HZ 37. 336. 2378. do 17. . Dubrovnik 1991. Crkva na kamenu XX/218. ZČ 50/1. Etničko i nacionalno biće Crnogoraca. Hrvatska povijest izme u Istoka i Zapada. stoletju.... Goluža Božo. 2385.. njihova poselitev v mestu in družbena struktura. 277-280. 13. Migracije Slovena u Italiju kroz vekove. ZČ 32/3. Zavod za povijesne znanosti HAZU. 16-17. 2379. ZČ 49/3. 49-57. Dinar 10. Panpublik. (* Zovko Ljubomir..) 2381a... Migracije Slovanov v Fanu v 15. 2377. 2384. 211. Sarajevo 1997. Radovi 27. Slovenska matica. Suženjstvo . Gestrin Ferdo. Hrvatska u vrijeme kraljeva narodne krvi. Čoralić Lovorka. Slovanske migracije v Italijo. Beograd 1988. 11-20. Zagreb 2000.. Migracije Slovanov v Italiju skozi stoletja. Ancona 1988. Gestrin Ferdo.-2000. njihova poselitev v mestu in družbena struktura. Prilozi demografskoj povijesti Dubrovnika i okolice 2. 2374. 21-28. 6777. Goldstein Ivo. Goluža Božo. stoljeću. Slovani v Pesaru od 15. Golušić Antun. Beograd 1984. Gestrin Ferdo. Mostar 1999. Ljubljana 1998. Katolička crkva u Bosni i Hercegovini 1918. Ljubljana 1984. Ljubljana 1998. Gestrin Ferdo. Gestrin Ferdo. 341-351. Vladarska titula na novcu bosanskog kralja Stefana Tomaševića. stoletja. JIČ XVIII/1-2. Le migrazioni degli slavi in Italia nella storiografia jugoslava.. Bosna i Hercegovina zemlja – katolika.. HM I/3-4. Gestrin Ferdo. pravoslavaca i muslimana. Gestrin Ferdo.. 2381. Gestrin Ferdo.. Ljubljana 1996. 297.. 233-242. Zagreb 1984. Glasnik Slovenske matice 8/1... Ponovo o Srbima u Hrvatskoj u 9. Glišić Branko. Beograd 1998.

111116. Svjetlo riječi XVIII/211. Zagreb 1988. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. 2. Feudalizam u jugoslavenskim (jugoslovenskim) zemljama. Hadžijahić Muhamed. Prihvat islama u Bosni i Hercegovini... 2399. 2397. EJ 5.. izdanje. (* Balić Smail. Südostforschungen 21. Feljton: Krstaški ratovi (2-3): (2) (Počelo je prije 700 godina). Kršni zavičaj 22. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”. “Bosna i bošnjaštvo”. Sarajevo 2000. Die Anfänge der nationalen Entwicklung in Bosnien und der Herzegowina. 2400.. 309. (3) (Otkud Muslimani u Ma arskoj prije 800 godina). Marijan Grgić. Grmača Dolores. Sarajevo 1981. Prva linija IV/20. Gujić Kasim.) . Dragutin Nežić i Doris Baričević)”. Zagreb 1980. Hadžijahić Muhamed. 2.. Hadžidedić Zlatko.. 2392.. 22-23. 17-25. Postanak imena Hrvat. FPN. Mitar Dragutinac.. Studenci 1995. Humac 1989. Tuzla 1996. Hadžidedić Nedžad. Nezavisni list Muslimana Bosne i Hercegovine u iseljeništvu 1960-1967. 2401. SNL-KS-Institut za povijest umjetnosti. (Uredio An elko Badurina. Radovan Ivančević. Münchem 1962. “Bosanska srednjovjekovna država i suvremenost (Zbornik radova)”. EJ 4. liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva. Grubišić Silvije. 2391. Svijet III/90.Društvo 229 2388. 2389... izdanje. 40. 2398.. Hadžijahić Muhamed. Sarajevo 1994. Ime (Hrvati). Grafenauer Bogo.. Ljiljan. 230-246. 2394. Sjećanje na dobru kraljicu. JLZ. izdanje. 2390. 2393. “Leksikon ikonografije. Još jedno bogumilsko islamsko kultno mjesto. Grafenauer Bogo. PCC Me ugorje. JLZ. 257-274.. 2395. Grgić Marijan. Hikmet IX/2 (98). 28. (Uredio Milenko Brkić).. 387-388. 371-372. Prva linija III/19. 2. London 1984. Autori: An elko Badurina. Stamaco (Zürich). 77-81.. Zagreb 1979. Emilijan Cevc. Sarajevo 1996. EJ 1. Etnička struktura srednjovjekovne Bosne. Sarajevo 1998. Ljubljana 1990. Zagreb 1986. (Pretisak)”. Gruhonjić Asim. 117-119. 137-151. “Bosanski pogledi. Hadžiahmetović Ismail. Glasnik VIS-a SFRJ XLIV/3. Hereza kao usud. 69-70. 2396. 1-2. Astrologija (Bosna i Hercegovina). Hrvatsko podrijeklo begovih familija u zapadnoj Bosni i Hercegovini. JLZ. Branko Fučić.. Hadžihasanović Aziz. Istorijske osnove bošnjaštva. 168-193. ‘Karantanija’. Sarajevo 1995.

2410.) . Sandžak I/12. Oslobo enje 35/10796.. Od tradicije do identiteta (Geneza nacionalnog pitanja bosanskih muslimana). Muhamed Hadžijahić (1918-1986)”. 1978. Posebnost Bosne i Hercegovine i stradanja Muslimana (Rukopis dostavljen savezničkim snagama 1944). “Čas sjećanja. Sarajevo 20. 10.. Halilović Enver... Sarajevo 1997. 1996. Oslobo enje 49/15675. Muslimanska biblioteka. 124. “Grupa autora.) 2406.. 2408.11. Nezavisni list Muslimana Bosne i Hercegovine u iseljeništvu 19601967. 14. Sarajevo 1996. Sabor Bosanske Posavine u Sarajevu-Institut za istoriju u Sarajevu. Bošnjaci i islam”. Sarajevo 22.. (* Žiga Jusuf.. Sarajevo 1990. (KUN 72/530).. 1994.lijek). Regionalni ured u Sarajevu. 2405. 292-297. 2411. KDB Preporod. Tuzla 1995. godine u Sarajevu). Biblioteka Dokumenti.230 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 2407. London 1984. “Bosanski pogledi. Centar za bosanskomuslimanske studije. Bandžović Safet. GR IZ u SFRJ LV/5-6. Porijeklo bosanskih Muslimana. 7.. u Sarajevu. H. Hadžijahić Muhamed. KDM Preporod.. (4) (Slana voda . 8. Preporod XXVII/586. 473-490. Hadžijahić Muhamed..) 2404. Novi Pazar 1992. 1978.. Pećina u Brataljevićima kod Kladnja kao kultno mjesto. Biblioteka Dokumenti. 2402. Sarajevo 25. Hadžiomeragić Maid. 37-49. 9-16. Sarajevo 1979.01. Bosna. A. (* Imamović Mustafa. G.06.. Hadžijahić Muhamed – H. Centar za bošnjačke studije. Sarajevo 1992. Zagreb 1990. Sarajevo 1991.06. 4-5): (1) (Nevolje su dolazile s karavanima). 4849. (5) (Od Italije do Drine). Zbornik priloga sa skupa održanog 22. Hajdarević Azem. Hajdarhodžić Hamdija. Bošnjaci i vrijeme. FF. izdanje. Hadžijahić Muhamed. Visoki saudijski komitet za pomoć BiH. (* Numić Hajrudin.06. Počeci narodnog razvoja u Bosni i Hercegovini. “Bosanska Posavina – dio cjelovite Bosne i Hercegovine”. Sarajevo 08. Hadžijahić Muhamed. 186. 1992. Oslobo enje 35/10795. Sarajevo 1997.-2000. Sarajevo 1998. 1992. 49-50. (Zbornik radova sa okruglog stola održanog 24.. Oslobo enje 49/15655. Prvi susret s islamom na Balkanu.06. Islamska zajednica-Putokaz. (Pretisak)”. Glasnik VIS-a u SFRJ XLII/5. Oslobo enje 35/10792. 1978. 7.. Feljton: Putevi evropske medicine u Bosni i Hercegovini (1. 2. Legenda o posljednjim Kotromanićima u Derventi. Stamaco (Zürich).02. Porodična biblioteka 16. 22. S. 440-441.. 2409. 2403.. Historijska opravdanost autonomije Sandžaka. Hadžijahić Muhamed. Sarajevo 26.

. “Adem Handžić.. “Omer Ibrahimagić. Studije o Bosni (Historijski prilozi iz osmansko-turskog perioda)”. Organisation of the Islamic conference. (Fototip izdanja iz 1940). Islamizacija Bosne i Hercegovine i porijeklo bosanskohercegovačkih muslimana. Handžić Adem. 2420. O širenju islama u Bosni – s posebnim osvrtom na srednju Bosnu. Handžić Adem. IRCICA. 33-74. Halilović Safet.. Travnik 1993. Research Centre for Islamic History.. O širenju islama u sjeveroistočnoj Bosni u XV i XVI vijeku. Handžić Adem. Sarajevo 1998. Organisation of the Islamic conference.Društvo 231 2412. . 2417. (* Jalimam Ermina. Art and Culture. 2421. Bosna i Bošnjaci. 7-17. 219-222. XVI + 310. Handžić Adem. Porodična biblioteka 16. Centar za bosanske studije.. Handžić Adem. 16-20. “Adem Handžić. Organisation of the Islamic conference. Istanbul 1994. Pogovor. Gračanica 1997. Istanbul 1994. “Adem Handžić. Restitucija bosanske državnosti (Izbor priloga i dokumenata). (* Mandžukić Jasmin. 2422. 2416. 18. (sa starom oznakom: Sarajevo 1940).). Handžić Adem. Etničke promjene u sjeveroistočnoj Bosni i Posavini u XV i XVI v. “Širenje islama i islamska kultura u bosanskom ejaletu”. Halilović Safet.. 2419.. Studije o Bosni (Historijski prilozi iz osmansko-turskog perioda)”. POF 42-43 (1992-1993). “Grupa autora. Tešanj 1994. 2415. Zenica 1993. Gradina I/3... Bošnjaci i islam”. 17. Gračanički glasnik 4. Visoki saudijski komitet za pomoć BiH.) 2413. 37-52. POF 41. Istanbul 1994. 41-54. IRCICA. Handžić Mehmed. Knjiga 1. Istanbul 1994. 75-89. Handžić Adem. Research Centre for Islamic History. Posebna izdanja. 34. Sarajevo 1995. Art and Culture.. Research Centre for Islamic History. 376. Sarajevo 1995.. 2418. IRCICA. Handžić Adem.. Svjetlost.. Organisation of the Islamic conference. Art and Culture. Preporod XXVIII/628. Regionalni ured u Sarajevu. IRCICA. 2414. Sarajevo 1998. Research Centre for Islamic History. Studije o Bosni (Historijski prilozi iz osmansko-turskog perioda)”. O širenju islama u Bosni (s posebnim osvrtom na srednju Bosnu). 118-153. Država i narod koji su trebali nestati”. O širenju islama u Bosni s posebnim osvrtom na srednju Bosnu. KDM Preporod Zenica. 32. O konfesionalnom sastavu stanovništva u Bosni i Hercegovini u prvim stoljećima osmanske vladavine.. Sarajevo 1991. Balić Smail. Art and Culture. Studije o Bosni (Historijski prilozi iz osmansko-turskog perioda). Konfesionalni sastav stanovništva u Bosni i Hercegovini u prvim stoljećima osmanske vladavine. Divan I/3.

Sarajevo 1998. Handžić Mehmed.. Sarajevo 2000. Handžić Mehmed. Sarajevo 2000. Godišnjak grada Beograda 27.. 2424. Kabes II/5. 46-47. Mostar 1998. Regionalni ured u Sarajevu. Zagreb 2000. Čelebić Almedina. Širenje islama u Hercegovini. Priča o izdajici.. Hrabak Bogumil. "Simpozijum: Vlasi u XV i XVI vijeku". Visoki saudijski komitet za pomoć BiH. Glavni odbor Sarajevo-RIZ u Republici BiH.232 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 19... Sarajevo 2000.. Muslimani prozorske općine. (Prireivači: Esad Duraković i Enes Karić). Neimarlija Hilmo. Razgranavanje katuna i stvaranje grupe katuna. Diskusija. Kabes IV/29. 17-40. Biblioteka Baština. 19. Novi muallim I/1. I795.. 2430. Srbi i rat u Bosni (Njemačka polemika 1997. VI-464. Preporod XXX/691. 2427. Tribunia 6. Knjiga I-VI.. 57-70. Sarajevo 1999. 7-46. “Islamska misao H.-2000. Ogledalo. Horvat Branko. Visoko 1985. III-391.. Preporod XXX/695. Izabrana djela Mehmeda Handžića. 79-88.. 2433. 2428. Ljubljana 1990.. Radovi ANU BiH 73. Hrabak Bogumil. Hasandedić Hivzija. Hrabak Bogumil. Sarajevo 2000. 8-13. “Bosna i bošnjaštvo”. (Prire ivač Esad Duraković)”.. 293-308. 2432. odnosno plemena u nekadašnjoj Hercegovini (XIII-XV vek). Odjeljenje društvenih nauka 22. Handžić Mehmed. “Grupa autora. POF 49 (1999). Izabrana djela Mehmeda Handžića. V-604. Izbor radova”. ‘Karantanija’. 158-160. 2423. “Mehmed Handžić. Kadribegović Aziz. Knezovi i vojvode Trebinja i Popova do XVII veka. Nisu svi Muslimani Bošnjaci niti su svi Bošnjaci Muslimani.). Knjiga II. 116-119. 10-11. Islamizacija Bosne i Hercegovine i porijeklo bosanskohercegovačkih Muslimana. Trebinje 1982. Mehmeda Handžića. Preporod XXX/676. El-Hidaje. Beograd 1987. Sarajevo 1983. 20.) 2426. Karić Enes. Biblioteka Baština. Islamizacija Bosne i Hercegovine i porijeklo bosanskohercegovačkih muslimana.. II-373. Bošnjaci i islam”. Preporod XXIX/672. Islamizacija Bosne i Hercegovine i porijeklo bosanskohercegovačkih muslimana.. 175-204. Sarajevo 2000. 21. Gazić Lejla. Sarajevo 1994. Porodična biblioteka 16. Hrabak Bogumil.. 26-27.. Sarajevo 1999. (* Duraković Esad. Horvatić Dubravko. 73-80. Preporod XXIX/668. 2435... 26. Mostar 1996.. Sarajevo 1999. Behar IX/51. IV-411. Balić Šerif. 149-152. Ogledalo. Svjetlo riječi III/32. Hodžić Sabit. Heftrich Urs. Dubrovčani u Ugarskoj i njihove veze sa Bosnom i Srbijom (1300-1541). "Predmet i metod izučavanja . 2434. 2431. 2425. 2429. Handžić Mehmed. Sarajevo 1999.

67-87. H.. Zbornik radova sa simpozija. Hrabak Bogumil. 2442. Sarajevo 1990.. 26. 21. i 27. 73-83. XII 1994. Sarajevo 1995. u Sarajevu. Preseljavanja preslavenskog stanovništva na Balkan tokom srednjeg veka.. Mostar 1995. 181-201. Sarajevo 1990. Hrabak Bogumil. (* M. Istorijski institut RCG. i 27. X 1989. Titograd 23. Stećak II/14. Čelnici stočarskih zajednica u istočnoj Hercegovini u XIII – XV veku. "Migracije i Bosna i Hercegovina". Sarajevo 1995. Their Historic Development from the Middle Ages to the Dissolution of Yugoslavia”. Odjeljenje društvenih nauka 3. i 24. 2436. Naučni skupovi 7. 598-599. Zbornik radova sa Okruglog stola Istorijskog instituta. u Sarajevu. Diskusija. Harvard Middle Eastern Monographs 28. Institut za istoriju-Institut za izučavanje nacionalnih odnosa. 2441. Bosnia Under Ottoman Rule. Zbornik za istoriju BiH 2.. SIJ. 16-17. Diskusija. 5-16. 429-431. X 1989.... Hrvatska hercegovačka zajednica “Herceg Stjepan”.. XV i XVI veku. Paponja Srećko.. 22-53. Filipović S. Migracioni procesi i Bosna i Hercegovina od ranog srednjeg vijeka do najnovijih dana . Beograd 1989. Hywood Colin. Neum 1922. 2438. Migracioni procesi i Bosna i Hercegovina od ranog srednjeg vijeka do najnovijih dana . Sarajevo 1994.njihov uticaj i posljedice na demografska kretanja i promjene u našoj zemlji. Beograd 1997. . 2437. Stećak II/21. “Zbornik radova X kongresa istoričara Jugoslavije”. 12. Edited by Mark Pinson. 26. Center for Middle Eastern studies. Hrabak Bogumil. Titograd 1981. 1463-1800.. Stećak II/21. Cambridge Massachusetts 1994.. Acta historiae medicinae XXIX/4.. 2439. "Migracije i Bosna i Hercegovina". Institut za istoriju-Institut za izučavanje nacionalnih odnosa. Knjiga 3. Hrabak Bogumil. Sarajevo 1995..njihov uticaj i posljedice na demografska kretanja i promjene u našoj zemlji. “Hrvati u BiH – ciljevi i mogućnosti”.. “The Muslims of Bosnia – Herzegovina. Hrabak Bogumil. Nikola. Prenošenje kuge iz italijanskih sajamskih i lučkih gradova na prostor Neretva-Bojana (1350-1600). Stećak I/1. 12-13.. CANU. Zagreb 1992.) 2443. (Radovi sa naučnog skupa. “Hrvatsko podrijetlo bosansko-hercegovačkih Muslimana (Zbornik)”.Društvo 233 patrijarhalnih zajednica u Jugoslaviji". Naseljavanje hercegovačkih i kosovskih vlaha u Dalmatinsku Zagoru u XIV. Podgorica 1999. 139-172.) 2444. 2440.. Beograd 1998. novembra 1978. “Srednjovjekovna istorija Crne Gore kao polje istraživanja”. (* Šimić Stjepan. godine). Hrabak Bogumil.

Ibrahimagić Omer. . Sarajevo 1997. Džambegović Sanela. Svjetlost.. Bihać 1996. 9-11. Editio iuridica 5. 2000. Kantonalni odbor SDP. VKBI. 176-184. VKBI. (KUN) 6. Sarajevo 1995. FPN. Sarajevo 1994. “Esad Zgodić. 2445. Bosna u mirovnom procesu. 21-28. Unsko-sanske novine I/9. GR IZ BiH LIX/11-12. Oslobo enje 56/19056. Biblioteka Posebna izdanja 13. 123-124. Ibrahimagić Omer. Sarajevo 1998. 134. Me unarodni forum “Bosna”.. 1998.. Sarajevo 1997.. Sarajevo 1998. Ibrahimagić Omer. Gračanica 1999. (* Zgodić Esad. (* Ljubović Esad. Sarajevo 1996. Sarajevo 1995. 2453. 2454. “Bosanska srednjovjekovna država i suvremenost (Zbornik radova)”. 19. Sarajevo 2000. Ibrahimagić Omer. GR IZ BiH LIX/910. 224. Tribina 36. VKBI. 9-19. Ibrahimagić Omer.. 78. Nužnost promjene filozofije mišljenja Bošnjaka o svojoj odbrani. Kontinuitet bosanskohercegovačke države. Ibrahimagić Omer.02.. Sarajevo 1997. 283.. Sarajevo 1996. Bosnian Paradigm. (Fokus 41) 11. Zgodić Esad. 38. Tribina 15. 13.234 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 49.) 2447.. 85. VKBI.-2000. Državnost i nezavisnost Bosne i Hercegovine. Ibrahimagić Omer. 100-102. (* Halilović Safet.. Državno-pravni razvitak Bosne i Hercegovine. Ljiljani čuvaju bosansku dušu. 2448. 2456. Ibrahimagić Omer. “Knjiga sažetaka”. Pejanović Mirko. Politički sistem Bosne i Hercegovine (Udžbenik sa hrestomatijom). 2455. Sarajevo 12.. 957-964. Dnevni avaz IV/796. Biblioteka Posebna izdanja 38. VKBI. 1091-1098. Država i narod koji su trebali nestati. International Conference. Država. demokratija (Iz diskursa SDP BiH)”. Ljiljan 375. Ibrahimagić Omer. Knjiga prva.. Sarajevo 1997... Bosna i Bošnjaci. Sarajevo 1995. 2449. nacija. već autohtoni element Bosne i Hercegovine.. Dan bosanske državnosti. 2450. Ibrahimagić Omer.. Gračanički glasnik IV/7. 2446.) 2451. Ibrahimagić Omer. 2452.. Sarajevo 1998. Kurtćehajić Suad. Nacije nisu konstitutivni. Sarajevo 1999. Ibrahimagić Omer. Slobodna Bosna II/11. Državno-pravna i nacionalna vertikala Bosne i Bošnjaka (teze).. Magistrat.. Državno-pravni razvitak Bosne i Hercegovine (Kratak pregled) – Constitutional development of Bosnia and Herzegovina (A Short Survey). Sarajevo 07.03.. Centrala SDA. Tribina 41.

1991. Sarajevo 16. Sarajevo 25. Feljton: Gdje su i šta je sa grobovima bosanskih vladara (1-2): (1) (Duboki su bunari prošlosti). Oslobo enje 50/16135. Sarajevo 09. Sarajevo 15. 1993. 2468. 2470. 8.03. .02.05. Imamović Enver. Oslobo enje 48/15639. Sarajevo.. 2460. Zenica 1997. Kontinuitet bosanske državnosti (Naučni skup (‘Bosna i Bošnjaci u borbi za opstanak’). Imamović Enver. 7. Biblioteka Naučni skupovi III. 1991. Oslobo enje 50/16023.01. Slobodna Bosna... Imamović Enver. Imamović Enver. 1993. Imamović Enver. 2464. Neobična zemlja. 11. 11. Ibraković Dž. 2465. Sarajevo 06. Ibrahimović Ramiza. Korijeni bosanske državnosti. 2463. 2469. 11. Svoji na svome.. Imamović Enver. 31-32. 1993. Produkt historijskih imperativa (Čitanje Herceg-Bosne). (2) (Potomci “dobrih Bošnjana”). 6-7. Sarajevo 1992. Feljton: Mržnja dubokih korijena (1-2): (1) (Svjedočanstva prošlosti). Avicena. Treba li nam kraljica.. Oslobo enje 48/15393... Podrinjske informativne novine. 2467. Struktura vojničke klase u XV i početkom XVI vijeka s posebnim osvrtom na širenje islama u Bosni.. Korijeni bosanske državnosti.. Sarajevo 28. 1992. Sarajevo 01. Imamović Enver. Zbornik sažetaka. Sarajevo 04.Društvo 235 2457.05.04. “Simpozij ‘Prilog historiji kulturno-obrazovnog razvitka Bosne i Hercegovine’”.06. 269-282.01. Osvrt na podatke koji upućuju da je u srednjovjekovnoj Bosni postojao i djelovao Univerzitet. 1990. Nedjelja. (2) (Pad bosanske kraljevine). Oslobo enje 50/16024. (Sarajevo. 10. Sarajevo 1992. 2458. POF 41.01. a jedan narod.02. Naša riječ 42/2851. Sarajevo 1993. Imamović Enver.. Tri vjere. Oslobo enje 48/15336. 1992.. Oslobo enje 48/15335.. 2459. “Širenje islama i islamska kultura u bosanskom ejaletu”. Imamović Enver. Sarajevo 11. Sve je razvučeno i nestalo bez traga (Kada i kako je opljačkana kulturna baština sa ovih hercegbosanskih prostora). Imamović Enver. Sarajevo 1991. Imamović Enver. 24. 2461. Zemlja 1. (KUN X/32(490). 9. 1992. Oslobo enje 48/15431. 1991.. Oslobo enje 49/15681. 2462. 2466. septembra 1993). Sarajevo 27. 1991.01. Imamović Enver. 2. 2. Od Dukljana do četnika (Hiljadugodišnje prekodrinsko zlo).

(4) (Tajne kraljevskih grobnica). Sarajevo 02. 39-41. nauke i kulture. Feljton: Bosanska dinastija Kotromanića (1-8): (1) (Vladari Kulinovog roda). Imamović Enver.. Sarajevo 18. Historija 5. Me unarodni centar za mir.) 2474.236 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. (6) (Bosna zlatna i srebrena). Brzica Stjepan. 404.07. Sarajevo 1995.... Imamović Enver.06. Biblioteka Bosna. 2480. 20. Oslobo enje 53/17262. Odnos “bosanskoga i muslimanskoga” – kontinuitet. (8) (Propast Kraljevstva). 1996.. 16. 2477. Imamović Enver. Bosanska dinastija Kotromanića. Zenica 1996. 39-41.. Sarajevo 01. 16.. 2471.01. 22.”.... Oslobo enje 53/17266. 1996. (* Omerbegović Nermina. Korijeni Bosne i bosanstva. Sarajevo 1995. Sarajevo 1997. 16. “Bosanska srednjovjekovna država i suvremenost (Zbornik radova)”.. 2478. RBiH. . izdanje. Slobodna Bosna II/12. 21-37... Sarajevo 1996. Robovlasnički lov na Bošnjake (Kako su u srednjem vijeku iz Bosne odvo eni u roblje bogumili). Šator Muhamed. 10. 2473. Imamović Enver. predavanja sa javnih tribina.07. . 2479. 1996.. decembar 1992. 24.-2000. (3) (Slavna bosanska vojska). Kabes III/16. Kraj antičkog doba i dolazak Slavena.06. Oslobo enje 53/17094. Slobodna Bosna II/10. Oslobo enje 53/17259. razred osnovne škole”.. 63. 49. Sarajevo 29. Sarajevo 03. Sarajevo 30. Imamović Enver. Oslobo enje 53/17264. Feljton: Korijeni bosanske vojske (1-3): (1) (Bosanski Iliri prijete Rimu).. Imamović Enver.. 48-49..06. Hadžirović Ahmed.. Ministarstvo obrazovanja. Sarajevo 27. Prva linija IV/22. 3 izdanje 2000.11.. Sarajevo 1996. “Enver Imamović. Korijeni kulturno-vjerskih odnosa Bosne i Hercegovine i Irana. Imamović Enver..06. 1996.. 1996. Sarajevo 1996.. Ljiljan IV/113.. Sarajevo 1996. 1996. 47-54. Oslobo enje 53/17260. Imamović Enver. VKBI. Mostar 1997. 2475. “Ratni kongres bosanskomuslimanskih intelektualaca 22. 1995. Sarajevo 28. (3) (Tri žene Stjepana II). 10. Sarajevo 04. Oslobo enje 53/17263.). FPN. izdanje 1997. Mostar 1997.07. Didaktički putokazi 4.07. Sarajevo 1994.. Slavna bosanska vojska. Stećak IV/46. 1. Institut za istoriju. Slobodna Bosna II/11. (2. 34. 16. 2472. Imamović Enver. 111. 1996. 8-10. 10. Korijeni kulturno-vjerskih odnosa Bosne i Irana. 1996. (Izbor novinskih članaka. referata sa znanstvenih skupova i posebnih priloga). Sarajevo 1996. Oslobo enje 52/17047. (7) (Riznica Bobovca). 67-70. 39-41. Kabes III/17. 16. 1996. Sarajevo 1995. (2) (Osvajanje Srbije i Hrvatske). Imamović Enver... (5) (Vjerno uz Crkvu bosansku). Oslobo enje 53/17261. Sarajevo 24.. “Bosna i Hercegovina i svijet”. Oslobo enje 53/17265. 2476. (2) (Kolijevka “prave Bosne”). Sarajevo 1994.

Obavijesti HAD XXXI/3. (7) (Bošnjaci. (14) (Vjersko šarenilo Bosne). 21. BF VIII/12. 13. Zagreb 1999... Sarajevo 1998.. Edicija Bosanski korijeni. Imamović Enver. Ču. Oslobo enje 55/18030. (5) (Pod rimskom vlašću). 13. A. Zagreb 2000. 1998.. 15. Škegro Ante.07. 1998. Ljiljani i Bošnjaci. 2000. Oslobo enje 55/18032. (15) (Svi Bosanci.) . Oslobo enje 55/18025. Art 7.12. (6) (Čija je Bosna). 19. Sarajevo 1998. Oslobo enje 55/18018. 2485. Sarajevo 13.Društvo 237 2481. 1998. (3) (Revolucionarni pomaci). Oslobo enje 55/18019. 1999.. Kosovac Abdulah. godišnjice smrti posljednje bosanske kraljice Katarine).08. 18.08. 1998. 1999. Oslobo enje 45/18881.08. 1998. 19. Sarajevo 10. 35.10. 321-326. (4) (Zavojevači i pitomi). Kabes IV/29.08. 16. 1998. HM III/11-12. 1997. Lovrenović Dubravko. 19. Ma. Slobodna Bosna V/159. Avdić Edin. Sarajevo 02.. 1998.08.08.. Jalimam Salih. Oslobo enje 55/18024. 11) 2483. Stećak VII/82. Škegro Ante. 1998. Sarajevo 02.. Škegro Ante.08. Sarajevo 2000. Oslobo enje 55/18017. Oslobo enje 55/18027. Dani VIII/173... Naša škola XLVI/11. A. 2482. 1998. Porijeklo i pripadnost stanovništva Bosne i Hercegovine. (20) (Vlasi s krivotvorenim imenima). Oslobo enje 45/18914... 308-330... 1998. 216-236.08. (19) (Hercegovina – vlaška magistrala). 19.... 19. Selhanović Selman. U čast bosanske kraljice Katarine (Uspješan nastup sarajevskih studenata povodom obilježavanja 519. 325. 1998. 317-338.10. 1998. Sarajevo 08. Sarajevo 29. Dnevni avaz (Fokus V/128). 446-450.. Art 7. (13) (Ljiljani me u trnjem). Oslobo enje 55/18031. (11) (Antropološke razlike). (* Škegro Ante.08.07. 1998. Sarajevo 04.. 15..08.. Sarajevo 1999. Zagreb 1999. 48-49. Škegro Ante. (12) (Poslovično poštenje i dobrota).. (2) (Prvi ljudi na tlu Bosne). 1998. Mostar 1998.07. Feljton: Porijeklo i pripadnost stanovništva Bosne i Hercegovine (1-20): (1) (Slavenizirani Iliri).. Sarajevo 1999. Sarajevo 14. GR IZ BiH LXI/1-2. 1998. 18. 164-169. Škegro Ante. Sarajevo 18. Povijesni prilozi 17. 1999.08. (9) (Doba bezimenih banova).09. 1998. 14. (17) (Zemlja u rukama domaće vlastele). Sarajevo 29. Oslobo enje 55/18028. Sarajevo 22. 1999. Sarajevo 09.08. 137-142. Oslobo enje 55/18033. 154-156. Sarajevo 27. Preporod XXVIII/647. Sarajevo 01. Sarajevo 1999. Oslobo enje 55/18029. (* Hadžirović Ahmed. 1998.. 61-62. različita vjera). Povijesni prilozi 18. (10) (Izme u države i ‘ničije zemlje’). Oslobo enje 55/18025... Oslobo enje 55/18021..08. 18.10. 2484. 15.. Sarajevo 12.. Sarajevo 1998.. 14. 61.09. Oslobo enje 55/18026. 18.. Lovrenović Dubravko.. 20.. Imamović Enver. 21. 13. (16) (U jednoj porodici dvije vjere).. 115. Imamović Enver. Sarajevo 05... Škegro Ante. Oslobo enje 55/18023. Imamović Enver. Obavijesti HAD XXXI/1. Zagreb 1998. Oslobo enje 55/18022. Oslobo enje 54/17747. Sarajevo 21. 1998. Zarez II/26. 2000. 19.. ime predslavenskog porijekla).. Oslobo enje 55/18020. 19. Sarajevo 11.. Sarajevo 31.. Sarajevo 28. Sarajevo 2000. Oslobo enje 55/18025. Zagreb 1999. Sarajevo 30.07. Sarajevo 07. 22. Rubić Nela. Historija bosanske vojske. Sarajevo 30. Imamović Enver. 30-32. 1998.. (8) (Treći narod). Sarajevo 06. Sarajevo 03.08..07. BF VI/10.

10. 2492. Čiji je kralj Stjepan Tomašević?.. “Bosanski pogledi. 2489. Sarajevo 1994. 2499. Muslimanski glas. 5 plus 6. JLZ. “Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina. 2496. Zenica 1993.-2000. 129-133. KDM Preporod Zenica. EJ 3. Imamović Isak. Ustav Bosne i Hercegovine. GR IZ u SFRJ LXV/6. “Safet Halilović. Nezavisni list Muslimana Bosne i Hercegovine u iseljeništvu 1960-1967.. Imamović Mustafa. Diplomacija (Diplomatija) (Bosna i Hercegovina). 5 plus 7. 146. 11-56. Stamaco (Zürich). 2488. Imamović Mustafa. Državnopravni razvitak jugoslovenskih naroda (Nacrt predavanja).. 18-20. 2495. 2486. 2.. 2490. Imamović Mustafa.. Imamović Mustafa. Zagreb 1984. Pregled istorije genocida nad Muslimanima jugoslovenskim zemljama. Osebujnost bosansko-hercegovačkih Muslimana i njihove narodnosti. 18-21. Zagreb 1983. Bosanski vitezovi. 673-693. godine ratne 1992. 22-24. Sarajevo 1991. Zagreb 1982.... (Pretisak)”. 63-80. 2498. 2487. 2494. . 1999. Imamović Mustafa. Državni razvoj i društveno-politički sistem (Historijski pregled). Državni razvoj i društveno-politički sistem (Historijski pregled).. Imamović Enver – Bošnjak Jozo. Restitucija bosanske državnosti (Izbor priloga i dokumenata)”. Sarajevo 1991. Separat II. 12. 2493.. Imamović Mustafa. (KUN) 2. Centar za bosanske studije. 5 plus 10. 467. Posebna izdanja. MAG. 217-221... Sarajevo 1999. Imamović Mustafa. Sarajevo 1991. JLZ. godine)”. Sarajevo 1999. Pregled istorije genocida nad Muslimanima u jugoslovenskim zemljama. Studio ‘m’. Imamović Enver.. decembra/prosinca. “Bosanski ustav (fototip izdanja iz 1910. Oslobo enje 45/18903. 2491. Grobovi naših predaka. Imamović Enver.238 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Sarajevo 1993. izdanje. JLZ. EJ 2. izdanja Enciklopedije Jugoslavije”. London 1984. Knjiga 1. Imamović Enver.. izdanje. Imamović Mustafa. Imamović Enver. 481-482. u 2497. Poznavanje društva za IV razred osnovne škole. Dobri bogumili. Osnove historijske naznake bosanskomuslimanskog nacionalnog identiteta (Uvodni referat sa osnivanja Kongresa bosanskomuslimanskih intelektualaca u Sarajevu 22. 2. Sarajevo 1999. Sarajevo 10.

29-38.. 2505. Sarajevo 1999... GR IZ BiH LXII/11-12. Erasmvs 18. Imamović Mustafa. “Ratni kongres bosanskomuslimanskih intelektualaca 22. Me unarodni forum “Bosna”. izdanje. Predgovor. 39. izdanje 1993. 128-129. Didaktički putokazi VI/19. Introduction to the History of the Bosniaks. 2510. Bošnjaci. Od hajduka do četnika (Stradanje i genocid nad glasinačkim Bošnjacima od najstarijih vremena do 1994. 5-10. Press centar. “Borac Armije Republike Bosne i Hercegovine”.. Bosansko-muslimanski narod i njegova geneza. Vojna biblioteka 16. 2507. 2502. Biblioteka Dometi..) 2511. Sarajevo 1994. Uvod u historiju Bošnjaka. Special 50th anniversary edition.Društvo 239 2500. Zenica 2000. Bemust. Integraciona ideologija i Bosna. Imamović Mustafa. godine)”. Sarajevo 1996. Sarajevo 10. Feljton: Integracione ideologije Bosne (3): (3) (Bosanski je bio diplomatski jezik na Porti). “Ibrahim Pašić. Odjek... “Bosna i Bošnjaci (Državno-pravni razvitak Bosne i Hercegovine i bošnjačkomuslimanski narod)”. Imamović Mustafa.. 445. 2. 28.. Armija RBiH. Imamović Mustafa.. Bošnjaci. (Dvojezično). (KUN) 8.. Vojna biblioteka 1.. (* . VKBI. 9-32. Imamović Mustafa. Sarajevo 2000. Sarajevo Publishing. 11-19. 38-47. 7-9. Bosniaks.. 2506. Državno-pravni razvitak Bosne u srednjem vijeku. Oslobo enje 57/19329.) 2509. Veselin Masleša. VKBI. Sarajevo 1995. 2. Imamović Mustafa. (* Jalimam Salih.. decembar 1992. 2504. Historija države i prava Bosne i Hercegovine. Biblioteka Posebna izdnja 70. Imamović Mustafa. Sarajevo 2000. Sarajevo 1997.. Državnost i granice Bosne i Hercegovine. Imamović Mustafa. Armija BiH. International Conference.12. . Serdarević Husein. Sarajevo 1. Odjek L/1-3.. Bosanski stil na stećcima i metalu – Bosnian Style on Tombstones and Metal”. Sarajevo 2000. 29. “Marian Wenzel. 2508.. 1080-1082. Uprava za moral Generalštaba. Press centar.. 2000.”. Osnovne historijske naznake bosanskomuslimanskoga nacionalnog identiteta. Sarajevo 2000. Predgovor. Imamović Mustafa. 1994. Zagreb 1996.. Imamović Mustafa. Sarajevo 1998. Imamović Mustafa. “Knjiga sažetaka”. Biblioteka Kulturno naslje e. Sarajevo 1999. 9-16. Ljiljan V/202.. 2503. 4-5. Imamović Mustafa. 2512. Imamović Mustafa. Sarajevo 1997. 2501. 9-19. VKBI. Bosnian Paradigm. “Ko je ko u Bošnjaka”.

. CCP III/3. Ostra Vetera. 13. Ljiljan VII/290. “Ajvatovica ‘95”. 168. Istorijski institut.”. Bosnia and the Bosnian Muslims 4.. 509-520. Imamović Mustafa – Mahmutćehajić Rusmir. (Hadžijahić Muhamed). . IČ 42-43 (1995-1996). (2 izdanje. Sarajevo 1991..) 2519.. Isaković Alija. Abruzzi secoli XIV-XVI". Mešihat Islamske zajednice u BiH-Izdavačka djelatnost “ElKalem”. Sarajevo-Fojnica 2000. Autentičnost i autohtonost bosanskog duha.240 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Sarajevo 1996. Godina 41. Odbor savjetovanja Bosna i Hercegovina – mogućnosti i perspektive razvoja 3. 2516. Sarajevo 1990. Jahić E. Preporod XXI/469. Autentičnost i autohtonost bosanskog duha. Zagreb 1990. (* Rastović Aleksandar.. Dijalog Nova serija II/8. Migrazioni slave e albanesi in Occidente.. 63-70. Ivanković Željko. Jalimam Salih. Isaković Alija. 2523.-2000. Ancona 1988. 2517.. Isaković Alija. franjevci. Beograd 1997.. godina afirmiranja i negiranja nacionalnog identiteta Muslimana).) (* Mijatović An elko. “Italia felix. 494-498. Starješinstvo Islamske zajednice u SR BiH. Andrić – koncentrični krugovi istog (Književni esej). Islamizirana djeca bosanske kraljice Katarine. Sarajevo 1991. 2522. “Bosanski duh”.. 2518. The genocide against the Bosnian Muslims. 2515. 10-11. Hrvatski narodni kalendar 1993. Bosna. 2525. 2513. Sarajevo 1992. Udruženje Bošnjaka porijeklom iz Sandžaka. Sarajevo 1997.) 2520. 334. 151153. 32. 39-50.. Isaković Alija. Balkan i velike sile (XIV-XX vek)". O Muslimanima. Marche. “Zbornik radova sa Znanstvenog skupa u povodu 500. maja 1994. 2514. 2521. “Islam. Knjiga 14. Romagna.. Prusac 1995. 174. Istoričar i Vrijeme. FTS-Franjevački samostan Fojnica. NEV XXIX/1. (priredio Alija Isaković)”. Ivanković Željko. SANU. Zbornik radova.. Beograd 1997.. “Istočna Bosna i Sandžak (Znanstveni skup). 23. “Islam i Muslimani u Bosni i Hercegovini (Muhamed Hadžijahić-Mahmud Traljić-Nijaz Šukrić)”. Globus. 76-77. Kučuk-Sorguč Indira. Svjetlost. obljetnice smrti Fra An ela Zvizdovića”. Sarajevo 1996. Bosanskohercegovački Hrvati i njihova nacionalnost. Quaderni di Proposte e richerche 3. 168.. 8. 223-230. Muftijstvo Travnik. “O ‘nacionaliziranju’ Muslimana (101. 2524. Sarajevo 1998.. Riječ čitaocu. Sarajevo 1979. Sarajevo 1977. Zagreb 1979. Biblioteka Posebna izdanja.. 7-19.

26-27. Sarajevo 1995.. Zagreb 1993. 2537. 2533. Zemedia.. 36-38. Jalimam Salih. Sarajevo 1996. Beograd 1981. Radovi 29.. 8. Janković Marija – Ćirković Sima. Državnopravna istorija Jugoslavije. 27-31. niti Bosna kao hrvatska pokrajina. 27-38. Lastavica od bogumilskog zborišta do muslimanskog dovišta. Prva linija V/37. 22. Feljton: Ratovi srednjovjekovne bosanske države. (2) (Bošnjačka posebnost). Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku.. Sarajevo 1998. Sarajevo 1997.) 2531. Okvir slobode. Prva linija V/38. Pašić Mustafa. 10. 41-45. Radovi 26. Ne poprište nego dijalog vjera. Mostar 1997. Dubrovačka vlastela izme u srednjovjekovlja i humanizma. 137-140.... Kabes III/20.. Beograd 1999.. 2530. 135. Jalimam Salih – Spahić Mustafa. 28-29. . Janeković-Römer Zdenka. Bosna na vrhuncu moći... Kabes III/22.) 2536. Kabes III/23-24. Beograd 1982. Janeković-Römer Zdenka. Zagreb 1996.. Posebna izdanja. 2527.Društvo 241 2526. Sarajevo 1983. Janković Dragoslav – Mirković Mirko. Sarajevo 1998. 2529. Preporod XXVIII/641. Sarajevo 1996. 2532. (* Voje Ignacij. Niti je ikada kraljica Katarina spominjana kao Hrvatica. 2535. Naučna knjiga. Ljiljan VI/211. (3) (Bošnjaštvo i jezik). Stećak V/57.. Zenica 1998. 28-29. Knowledge. izdanje. Janeković-Römer Zdenka. jer tada Hrvatska nije ni postojala (Hrvatski kontinuitet u svojatanju bosanske povijesti: Novo nacionalno prekrštenje posljednje bosanske kraljice Katarine Kosače-Kotromanić). Mostar 1997. Jalimam Salih. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Feljton: Prologomena za studiju o historiji bošnjaštva (1-3): (1) (Prologomena za studiju o historiji bošnjaštva). Sarajevo 1996. 48-49. (* Hasanica-Hačimić Indira. 68-86. Knjiga 8. Javni rituali u političkom diskursu humanističkog Dubrovnika. ZČ 54/1. GR IZ BiH LX/3-4. Mostar 1997. Slom bosanske srednjovjekovne države..) 2534. Zagreb-Dubrovnik 1999. Jalimam Salih. (* Imamović Mustafa.. Istorija države i prava naroda Jugoslavije. 30-31. Janković Dragoslav. Vladika. Prva linija V/39.. Stranac u srednjovjekovnom Dubrovniku: izme u prihvaćenosti i odbačenosti. Ljubljana 2000. 481-483. 2528.. Jalimam Salih. Kabes III/25. Odjek XXXVI/22.. Mostar 1997. Historijska osnova bosanske posebnosti. Bosna sa dva kralja. 19.. Sarajevo 1998. Prva linija IV/35. 86. Naučna knjiga. 451. Jelašanin Edib. Prilozi povijesti stanovništva Dubrovnika i okolice. 30-31.

Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku. 12. sadašnjosti i budućnosti 1". Posebna izdanja. Globus Nakladni zavodŠK. Dubrovnik 1998. Kapetanić Niko – Vekarić Nenad. (* Benyovski Irena. Zagreb 1998. Jelavich Charles. 2546. Knjiga 7. Historijska karta srednjovjekovne bosanske države. Kolo VIII/2.. Stanovništvo Konavala. Hellwig).. Zagreb 1998. (Prijevod s engleskog Josip Šentlija).). Svezak 2. Macan Trpimir. Kapetanić Niko – Vekarić Nenad. Naš svijet XX/227. Bosanski kralj u Splitu (Šta se dešava sa sarkofagom Stjepana Tomaševića). Kajmaković Radmila. 2541. 2543. Dubrovnik 1999. HM IV/17. 289-293. 289-293. 494.. stoljeća.. 332-335. Laus.10... Svezak 1 Dubrovnik 1998. 438. 2540.. Monografije 15. Split 1998. (razgovor sa Enverom Imamovićem). Dani VII/121..) . 2538. Povijesni prilozi 17. 350-351. do 20. Kapetanić Niko – Vekarić Nenad. Sarajevo 24. 336... Helsinborg 2000. Textbooks and Yugoslav Union before 1914. "Konavle u prošlosti. Drugo izdanje. Naš svijet XXII/248. 2539. Sarajevo 18. I srpski i hrvatski i kralj bošnjački. Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku... Kada je osnovan prvi univerzitet u Bosni? Oslobo enje 54/17744. Karavanski saobraćaj.. Južnoslavenski nacionalizmi (Jugoslovensko ujedinjenje i udžbenici prije 1914..) 2549. (Glavni urednik hrvatskog izdanja dr. 2548. Kamenica Edina. Sarajevo 2000. 2542. Ohio State university Press 1990. 39. 28.. 234 + u dodatku: Marko Vego. Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku. “Suvremena katolička enciklopedija (Priredili Michael Glazier i Monika K. Jelavich Charles. Kurtović Esad. South Slav Nationalisms. Posebna izdanja. Kult predaka. Prilozi povijesti stanovništva Dubrovnika i okolice. Knjiga 7. 2547. Sarajevo 2000.-2000. Broj stanovnika Konavala od 15. (* Kurtović Esad. Jurišić Gabrijel Hrvatin. Sarajevo 26. Kajmaković Radmila. Sarajevo 1986. Kotromanić-Kosača Katarina (1424-1478). Jurišin P. Prilozi povijesti stanovništva Dubrovnika i okolice. (KUN) 6-7. 101-110.242 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Posebna izdanja. 2544. 1999. BiH kulturno-informativni centar.09. 26. Kadrić Ševko.10. 2545. Jeleč Sead. Mato Zovkić)”. Bošnjaštvo na vjetrometini. 1995. Sarajevo 1984.. Oslobo enje 52/17011. Zagreb 1992. HM IV/17. 395.. Biblioteka Posebna izdanja. 1997. Stanovništvo Konavala.

691. Feljton: Stvaranje bosanskohercegovačke posebnosti (1): (1) (Gdje se svjetovi stvaraju)..) 2561. Motive. Bilten FTS XXVII/1. (3) (Komendu za ravnopravnu upotrebu jednog naroda). Travnik 1995. Zagreb 1997. Zagreb 1996. 2560. 2557. Kasumović Ismet. 6.08. 16-17. Karabeg Mugdim. Muslimani potiču od neznabožaca. 2555. Matković Stjepan. Kind Christian. Sarajevo 2000. Verlag NZZ-Verlag Ferdinand Schöningh. 2553. Herceg. CCP XX/37. Karan Milenko. Naši dani XXXVI/972 (42)... Oslobo enje 47/15146. 15-17. Naši dani XXXVI/973 (43). Vladar po dobru zapamćen (Od Kulina bana i dobrijeh dana). 16. (4) (Praslavenski elementi u kulturi bosanskih naroda). Sarajevo 1989. 153-157. Hrvatsko-bošnjačke teme. 211-212. Ključanin Zilhad..04. 2. (* Ivanković Željko. (2) (Disput o Kulinu banu). Zenica 1995. 171-172. Bibliografija radova o političkom položaju Bošnjaka-Muslimana i bošnjačkoj kulturi. 46-49. Sarajevo (1996). Kabes III/22. 24. Zagreb 1986. (* Prcela Frano. Kico Mehmed.. Der jugoslawische Bruderstreit: Geschichte. Odjeljenje društvenih nauka 22. JLZ.. 2559. Sarajevo 1983. Pitanje o podrijetlu Hrvata u hrvatskom diskurzu danas.) 2556. Karihman Ferid.. Sarajevo 1989. 28).Društvo 243 2550. obljetnice smrti Fra An ela Zvizdovića”. Naši dani XXXVI/974 (44).. 6. 38-39. “Zbornik radova sa Znanstvenog skupa u povodu 500. Sarajevo-Fojnica 2000. 2551. 01. 5-7.. Divan II/15. 184. Mostar 1997. .. Oslobo enje 46/14911. 2552. Radovi HDZU 4. "Simpozijum: Vlasi u XV i XVI vijeku". Sarajevo 30. Kavazović Esad. 46-49.. ČSP XXVIII/1. Hrvatska sveučilišna naklada.. Feljton: Nepoznata Bosna (1-4): (1) (Nepotpun pregled nepoznanica).. 112-113. FTS-Franjevački samostan Fojnica. Sarajevo 23. ZürichPaderborn 1994. Uvodna riječ.05. Karamatić Marko. br. Znak Bosne I/1. Sarajevo 1999. Karamatić Marko. 302304. 2562.. Naše srednjovjekovno krivično pravo u turskim zakonskim propisima. Klaić Nada. 149-153. Sarajevo 1989.12. 2554. 1989.... Sarajevo 19. (7 dana. Zagreb 1996. 2563. U kraljevskom Jajcu. Hintergründe. Oslobo enje 48/15396. Krieg auf dem Balkan. 1991. EJ 4. izdanje. Naši dani XXXVI/975 (45). Karabeg Mugdim. i 02. Sarajevo 1989. Bosanski duh. 2558. 4649. Diskusija. Bilten FTS XXVI/2. Klaić Nada. 1990. Radovi ANU BiH 73.. Katičić Radoslav..

Domaći stanovnici . (5) (Kako dostići Zapad?)... klerikalizam. Branko. 122-132.. Smederevo-Beograd 1992. 1990. Leśny Jan. Kwart. Zbornik radova 12. 2573. (3) (Greška evolucionizma). 2.dubrovački gra ani u gradskim naseljima srednjovjekovne bosanske države. Diskusija. 9. Avarski kaganat. Kovačević-Kojić Desanka. 1979. Kočović Bogoljub. (2) (Prostor velikih migracija). Kovačević-Kojić Desanka. Kostrenčić Marko. 1990. Sarajevo 1983. 2566. 7. SANU. Radovi ANU BiH 73.. 2570. Sarajevo 03. 172-173. ‘Karantanija’. Vrhbosanska visoka teološka škola. 2575. Sarajevo 04.-2000. Sarajevo 1988... Kovačević-Kojić Desanka.244 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. GEI 27. Istorijski institut. SKZ. Zagreb 1980. Sarajevo 05. Mostar 1995. 176-179. Nikšić 19. Društvena struktura rudarskih gradova. 2569. . 36/1. 2568. Odjeljenje društvenih nauka 22. fundamentalizam). “Tisuću godina Trebinjske biskupije”. 28-29. Bosanac – prva ili četvrta opcija?. Valjevo 1994. 79-84. "Bosna i Hercegovina od srednjeg veka do novijeg vremena". 35-49. O Bosni i bošnjaštvu. 1990. Kotorić Tarik. 210-212.. Petar. Ban. 8.07. Sarajevo 1983. 468-469.. IG 1-2.07. 11. “Bosna i bošnjaštvo”. 2565. Sarajevo 02.. 2576. 168. Džaja (1-5): (1) (Repovi tu inske vladavine).... SV 2. Oslobo enje 47/15098. 1990. 149-158.. Oslobo enje 47/15099. "Simpozijum: Vlasi u XV i XVI vijeku". "Socijalna struktura srpskih gradskih naselja (XII-XVIII vek)”. 125-134. Ljubljana 1990.. 8. 2571. Oslobo enje 47/15097. 2574.. "Simpozijum: Vlasi u XV i XVI vijeku". Odjeljenje društvenih nauka 22. Povratak i putovanje. 50-51. Interkonfesionalni odnosi na području trebinjske biskupije. EJ 1. 6. (* Maksimović Ljubomir. izdanje. 1990.07. Komadina Ante. Kabes I/2. Dobojske novine IV/37. Doboj 1999. Beograd 1978. 61-72.07. Kovačević-Kojić Desanka. Koprivica A. JLZ. Beograd 1978. Nikšićke novine. Vlahović Š.06. Radovi ANU BiH 73. Kovačević-Kojić Desanka. Beograd 1995. Beograd 1977. 242. O istoriji i legendi u pjesmi ‘Propast Hercegovine’ (Herceg Šćepan nije zet Crnojevića).) 2572. Feljton: Bavarski divan: Dr Srećko M. Oslobo enje 47/15100. 2564.postanak i uspon gradskog središta". 1997. Korjenić Kasim.. 165-166. Histor. Korenić Bojan.. Sarajevo 01.. Istaknutiji Dubrovčani u Srebrenici u doba Despotovine..07. 2567. Učešće Vlaha u trgovinskoj razmjeni tokom XIV i XV vijeka. Kovačević Jovan. (4) (Tradicionalizam. Oslobo enje 47/15101.. "Valjevo .

12. nauke. Zavod za povijesne znanosti JAZU u Dubrovniku. “Nauka o odbrani (Grupa autora)”. susjedi nisu prezali odnijeti kosti jednog stranca. Župni ured Kotor VarošSvjetlo riječi. V.. 495.. GDI BiH 37. Kovačić Anto Slavko. (* Lučić Josip. (* Prlender Ivica. Katolici u kotorvaroškom kraju. RBIH. Radovi 24. 41. Avazov focus I/1. 1995.. . München 1991.10.. 402-407. Prilozi povijesti stanovništva Dubrovnika i okolice. Ministarstvo obrazovanja.. 57-65. 2586..) 2582./1990... 379-394. O domaćim trgovcima u srednjovekovnoj Srebrenici. Dubrovnik 1982. PFB II/3... 23. 12. 233. Orlovac Anto. Stanjanin (699). Südostforschungen 50. Stanovništvo Dubrovnika i demografske promjene u prošlosti. Beograd 1995. 2579. Zagreb 1991. 41-43. 2585. 2588. 2578.. 199-217.) 2581. KS-FTS. Mostar 1998. Studi in memoria di Federigo Melis 2.. “Povijesnoteološki simpozij u povodu 500 obljetnice smrti bosanske kraljice Katarine”. Sarajevo 1989. Firenze 1978. 278-279. Dubrovnik 1990. 83-84. Krekić Bariša.. Sarajevo 17... S. Karaula Marijan. Knowledge.. Kriste uro. Bosna Srebrena 40/5. Anali 19-20. Svjetlo riječi VII/80. Knjiga 1. 137-141. Katunar (287). Sarajevo 1986. Dva priloga bosanskoj istoriji petnaestog vijeka. Beograd 1999./1999. Sarajevo 1990. Sarajevo 1979. Na razme u bez me a (Neke značajnije veze izme u Dubrovnika i zale a). NEV XXXIX-XL/1-2. Kovačević-Kojić Desanka. Ugrožavanje Bosne i Hercegovine kroz historiju i tradicija njene odbrane. Diskusija. Zbornik za istoriju BiH 1.Društvo 245 2577. Bilten FTS XVII/2. 100. Krekić Bariša.. GDI BiH 39.) 2587.. 28.. 202. Sarajevo 1989. Sarajevo 1988... Karajica Stipo. Kovačić Anto Slavko. Krzović Ibrahim. Gostionica (122). 97. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Lukava pljačka bosanske povijesti! (Da bi zbirka Muzeja ‘hrvatskih starina’ u Splitu bila bogatija. Frejdenberg Maren.. Divan I/1. Hercegovina 4-5 (12-13). Kovačević-Kojić Desanka. Kučuk-Sorguč Indira. Travnik 1994. 335-336. Vrhbosna 1(104)/2. Kreso Muharem. Leprozorij (366-367).. 2584. Sarajevo 1989. Sarajevo 1989. 2583.. 89-108. 50-57. Sarajevo 1989.. 98. Cirkulacija informacija izme u Dubrovnika i Bosne. Sarajevo 1990. . Kana 20/11-219. Krekić Bariša. 2580. Katun (286-287). O Državnom birou u Visokom. Contributo allo studio degli schiavi levantini e balcanici a Venezia (1388-1398). kulture i sporta. (* .. Sarajevo 1996. posljednjeg bosanskog kralja Stjepana Tomaševića). Krivošić Stjepan.

samo bosanska).. “Bosanska srednjovjekovna država i suvremenost (Zbornik radova)”.. Sarajevo 1995. 135-146. 16-17. Duhovni kontinuitet Bošnjaštva. Kulenović Muradif. Etnička i vjerska povijest Bosne. Kukić Slavo. Sarajevo 1995.. 9-18. Pogledi 7. FPN. Kulenović Tarik. HKD Napredak. 135-142. Biblioteka Posebna izdanja. razvoj i nestajanje Hrvata katolika na tim prostorima)”.. Ljiljan IV/147. Recepcija bošnjačkog nacionalnog imena u Republici Hrvatskoj. 13. 253-255. Bur ugurden (Duhovna magistrala bošnjačkog naroda).246 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Kulenović Muradif. Ljiljan IV/148.. Tuzla 1998. Bošnjaštvo na vjetrometini”. 47-53. Feljton: Bosanski stanak ili državno-pravna teorija Bosne (1-4): (1) (Bošnjaci – stari narod Evrope). Sarajevo 1996. Ljiljan IV/150. Kulenović Tarik.-2000.. Zagreb 1993. Helsinborg 2000. 2599. Kurbel Virgil. 36. Hikmet IX/2(98). BiH kulturno-informativni centar.. (3) (Ni bizantska. 33. Bošnjačka pismohrana I/1-4. Sarajevo-Mostar 1998. Drugo izdanje. “O ‘nacionaliziranju’ Muslimana (101. Prisvajanje i otu ivanje bosanskog srednjovjekovlja. 35. Kukuljević-Sakcinski Ivan. Feljton: Bošnjaci kao Muslimani (1-2): (1) Behar I/3. Izabrana djela. Kulenović Muradif. 2598. 2590. “Pavo Živković. 2589. Kulišić Špiro. Zagreb 1999. “Bosanska srednjovjekovna država i suvremenost (Zbornik radova)”. Bosanski stanak.. 2595. Sarajevo 1995. Sarajevo 1996. Kulenović Muradif. 2593. Zagreb 1992. Behar I/2. 146-153.. 30-31.. stoljeća (Dolazak. MH. “Ševko Kadrić.. Bosna uvijek bosanska. Kulenović Salih. (2) (Sva nas Bosna pomiriti neće). 2597. Kulenović Muradif. 54-57. (4) (Bosna nije šaptom pala). Slavonije i Srijema do konca XVII. (Priredio Alija Isaković)”. Tuzla 1996.. Razmatranja o porijeklu Muslimana u Bosni i Hercegovini. Zagreb 1992. Zagreb 1997. Zagreb 1990.. FPN. 2594.. 2596. Etnički procesi na prostoru sjeveroistočne Bosne od prahistorije do danas. 2591. priredio Ševko Kadrić).. Behar I/3. . Drugo izdanje. 33. 51-56. 14. Zagreb 1992. Sarajevo 1995. Ljiljan IV/149. 2600. ni latinska. Kulenović Muradif. Kamo sreće da smo davno prigrlili ime Bošnjak i išli za njim (Razgovor s Emir Sinanović. godina afirmiranja i negiranja nacionalnog identiteta Muslimana).. 2601. Globus. (2) Behar I/4-6. Recenzija. 2592.

Istraživanja 13. 1996. 7. 2609. 2605.09. Feljton: Bosanski mitovi (1-10): (1) (S perom i kundakom). Sarajevo 12.09. Lovrenović Dubravko. 1996.09. Lovrenović Dubravko... Oslobo enje 53/17337.09. Sarajevo 13. Sarajevo 11. 117-121. Biblioteka Posebna izdanja. 1999.. Lopašić A. 18. 15. Sarajevo 14. Mladost. 2608. Sarajevo 1990. 75. 289-302. (Priredio Alija Isaković)”. 2610. Beograd 1999. godina afirmiranja i negiranja nacionalnog identiteta Muslimana).. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Svjetlo riječi XIV/164. Srednjovjekovna Europa. Kustić Živko.. Kustić Živko. (2) (Nasilje nad činjenicama). Livno 1996.. (7) (Bosna – dio turske . Kapetan. 14. Knowledge.. Lovrenović Dubravko. Most XXVI/130 (41). Dani VI/91. (6) (Plemićki kodeks Crkve bosanske). Šapat kraljeva kostura. Porodica Belmužević... Zagreb 1990. Humac 1998. 2616. 2612. (Ekskluzivno istraživanje DANA: Udžbenici III). Biblioteka Prizma.. Okamenjena stoljeća. Beograd 1999. Velmoža.Društvo 247 2602. Loma Aleksandar. Jutarnji list.09. 279-280. Poturči se plahi i lakomi. 2615. Ladan Tomislav. Sarajevo 1998.09. 6. Globus. Oslobo enje 53/17335. 163-186. Kršni zavičaj 31.. Iz prosopografije Kosača (Jelena i Teodora). Lemajić Nenad.. Oslobo enje 53/17333. 10. 1996. 2606. 2603. Novi Sad 1990.. Oslobo enje 53/17334. Mostar 2000. 2611.. 78-81. ome ivanje prostora.. Radovi 27. Knowledge. 2604. Svjetlo riječi IX/91.09. 2614. Kako su podijeljene Bosna i Hercegovina?. Sarajevo 09. Bosanska tradicija i pučka kultura (Uz obljetnicu smrti žalosne bosanske kraljice). 24. 12. Sutješki fragmenti. “O ‘nacionaliziranju’ Muslimana (101. (4) (Asmilacija Hrvata). Svjetlo riječi XIV/158. Oslobo enje 53/17338... 1996. (5) (Težište bogumilskog mita). 1996.. 2607. utvr ivanje sadržaja. (3) (Ilirski milenijski kontinuitet). Lovrenović Dubravko. Oslobo enje 53/17336. 20. Lemajić Nenad. Zagreb 1990. 2613. 1996. Zagreb 1994. Kurtović Esad. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Sarajevo 10. 73-77. 73-80. 14-15. Islamization of the Balkans with special reference to Bosnia. Bosanski grb. Zagreb 15. Malo zmije malo golubovi. Kurtović Esad. Journal of Islamic Studies 5/2. Lovrenović Dubravko. Definiranje pojmova... Kurtović Šukrija. 1994. Livno 1996. 49-51.

Lovrenović Dubravko. 22. Sarajevo 1997.10.. (8) (Izme u mržnje i ludila). 7. Lovrenović Dubravko. Sarajevo 15.. 17. 21-59. Profetija okrenuta unatrag. Oslobo enje 53/17340.. 257-294. 56-58. Lovrenović Dubravko. Oslobo enje 53/17339. 36-38. (9) (Olovni vojnici i voštani vladari).03. Sarajevo 1998.09. FTS-Franjevački samostan Fojnica.-1998. Lovrenović Dubravko. Lovrenović Dubravko. Završna riječ na Znanstvenom skupu u povodu 500. Sarajevo 1997. Sarajevo 2000. Osloboenje 54/17696. Sarajevo 18. Čovječno pisanje povijesti (Moj odgovor njima). U susret boljoj prošlosti. Lovrenović Dubravko. Svjetlo riječi XV/174. 2623. Lovrenović Dubravko. (KUN) 3. Sarajevo 07. BF VIII/12. Lovrenović Dubravko. 2617. 2622. obljetnice smrti Fra An ela Zvizdovića”. Vitez. Dani VII/124.09. Sarajevo 02. Lovrenović Dubravko.-2000. Lovrenović Dubravko. . 1999. herceg i pataren (Ideološki stereotipi i životna stvarnost). 2618. 2629. 12. 1997. Lovrenović Dubravko. 1997. Sarajevo 1998. 2619. Zemlja sa tri biografije (Ekskluzivno istraživanje DANA: Udžbenici VI). Svjetlo riječi XV/172. 1996. Lovrenović Dubravko. Lovrenović Dubravko. 78-81. Kršćanstvo i barbarizacija svijeta (Uz blagdan Ivana Krstitelja u Kraljevoj Sutjesci). Sarajevo-Fojnica 2000.. Sarajevo 15.09. invazije). Sarajevo 01. 2620.09. “Zbornik radova sa Znanstvenog skupa u povodu 500... Vitez. Putovanje posljednjeg “svetopočivšega” kralja.. 2628. 248-253. Sarajevo 24. 1999.).. Sarajevo 16. 1999.09. obljetnice smrti fra An ela Zvizdovića (1498. 11. (KUN) 6-7. 2621. 1996.09..248 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. “Zbornik radova sa Znanstvenog skupa u povodu 500. herceg i pataren (Ideološki stereotipi i životna stvarnost). 551-552. Oslobo enje 54/17751. 2625.... 2627. Dani VII/121. Oslobo enje 53/17342.. obljetnice smrti Fra An ela Zvizdovića”. Sarajevo-Fojnica 2000. (10) (Nesigurnost identiteta na mitskoj vatri). 2626. 20.. Sabah propovijed i bosansko srednjovjekovlje. 1996. Dani VII/96. 14.11. Kraljica i njezin narod. 1996.. Sarajevo 17. 2624. FTS-Franjevački samostan Fojnica.. Sarajevo 2000. 16. Stećak V/57. Svjetlo riječi XVI/178. Politička paradigma i bosansko srednjovjekovlje (U povodu teksta intervjua Envera Imamovića: Kada je osnovan prvi univerzitet u Bosni?). Spajanje ničega s nečim.. Forum Bosnae 7-8. Oslobo enje 53/17341.

Lučić Josip..09. . Drobnjaci. 2000.. god. Durieux. Bosnia & Herzegovina a millenium of continuity. AGM. 275-283. Sarajevski dnevnik. BF IV/6. 2641. prošlost i etnička uloga u našem narodu).03. Dani VIII/173. Zagreb 1996. 1998. Lubovac Ragib.Društvo 249 2630. Samobor 1996. Drugo izdanje.. Sarajevo 2000. (KUN) 15. 50. Bosanska srednjovjekovna državnost u tradiciji Bosne Srebrene. 2632. Zenica 1993. 175. Oslobo enje 53/17415. Tuzla 1997. KDM Preporod Zenica. Restitucija bosanske državnosti (Izbor priloga i dokumenata)”. Povijest koja ne zastarjeva. ČSP XXXI/3. Avdić Edin.. 41. (* Krišto Jure. Beograd 1999. 641-645. 333. 1997. FTS-Franjevački samostan Fojnica. zagreb 1999. “Bosnia and its People”. Bosanski kralj (O drevnom refleksu čuvara Bosne).11. Kalligram Könyvkiadó. Posebna izdanja. Zagreb 1994. A régi Boszina.. Zagreb 1978-1979. 3-15. 36. Bošnjaštvo na vjetrometini”. Sarajevo 10. HZ 35. 1999.. 487-493..). (* Markešić Luka. 2639. Knjiga 1. Lovrenović Dubravko. 197-206.. Hrvatski glasnik V/57. Helsinborg 2000. Krišto Jure... Luburić Andrija... Dopuna o Branivojevićima.. 136. Preporod XXXIII/1. Lovrenović Ivan – Imamović Mustafa. Sarajevo 09.. Bosna. Sarajevo 29. (* Jalimam Salih. Pozsny 1995. 2636. Markešić Luka.. Sarajevo-Fojnica 2000. 2639a. 15. 12.. “Safet Halilović. “Zbornik radova sa Znanstvenog skupa u povodu 500.) 2635. 2631. Lovrenović Dubravko. (Reprint iz 1930. Markešić Luka. Ko ne želi identifikaciju sa zemljom. kraj stoljeća. 336. 1996. Ex tenebris. Lovrenović Ivan – Imamović Mustafa. BiH kulturno-informativni centar. 2634.09.) 2633. 2638. Oslobo enje 55/17878. Dani VII/119. Lučić Josip. “Ševko Kadrić. 2640. Slobodna Bosna III/57. Sarajevo 02. Sarajevo 01. Sarajevo 1992. obljetnice smrti Fra An ela Zvizdovića”. Zagreb 1982. Markešić Luka. Oslobo enje (Publisher). Lovrenović Ivan.) 2637. Nov podatak o Branivojevićima. BF VIII/13. Sarajevo 1997. 307311. pleme u Hercegovini (Poreklo. Lovrenović Ivan. Lovrenović Ivan. Centar za bosanske studije. ‘Nikola Pašić’. 19. Lovrenović Ivan. HZ 31-32. Knjiga iz Tu manove biblioteke. 54-55... Zenica 1992. 21. Svjetlo riječi XV/166. Lovrić Stjepan.12. Bosna i njezin narod.. 153-156..

. “Etnogeneza Hrvata”. Dubrovnik 1992. MH. 2643. Ogranak Dubrovnik. Macan Trpimir... MH. Beograd 1985-1986. MH. Jahić Adnan. Sarajevo 1994. Knjiga 6.. Knjiga 6. 112-114. 73-113. Čelebić Mirsad.. Lučić Josip. MH. /Bosanski arhipelag Superanus (17-24). 31-40. Biblioteka Prošlost i sadašnjost. Sarajevo 1996. Dubrovnik 1992. “Atif Purivatra – Mustafa Imamović – Rusmir Mahmutćehajić. Zagreb 1995. Povijesni prijepori”. Vinicije. Tuzla 1995. Trajnost stradanja. Kulturna hronika Tuzle”.. 2645. 151-152. Znak Bosne I/4. 2647. Novi Pazar 1996. Lučić Josip. 29-31. “Nijaz Alispahić. 2644. Biblioteka Prošlost i sadašnjost. Ogranak Dubrovnik. 1029. Sandžačke novine I/4..) 2648. 2646.. 57. izdanje. Čelebić Mirsad. Značenja 25-26. Dijalog Nova serija II/17. str.-2000. Bosna.. Hercegovina 3 (11). Luke evan eliste iz stolnog grada Jajca. 314. Tuzla 1995.) . Most XXII/95 (6). Radovi 27. Sarajevo 1995. Alispahić Nijaz. Zagreb 1995. 218. Mostar 1996.. 2. Zagreb 1994.) (* Dedić Mehmed.. 315-331). Radio kameleon. Macan Trpimir. “Trpimir Macan. Tuzla 1997.. Povijesni prijepori.. Lukić Dragomir. Pogledi II/3. Ogranak Dubrovnik. Balcanica 20.. (Prvo izdanje. Behar IV/18.. Razvoj etničkih kategorija u Bosni i Hercegovini. 65-77. 369-371. 9-13. 115-116. Oslobo enje International. Potvrda višestoljetne priznatosti (45-47). (* Čoralić Lovorka. Muslimanska biblioteka. Beograd 1989.. Leda saliniana. Nerazumnost optužbi (U povodu “Srbi u delima nekih hrvatskih istoričara” Jeremije Mitrovića. 71-73. 7-11. Macan Trpimir. Načela (139141)/. Povijesni prijepori. 2649. Knjiga 6. 2650. Zenica 1996. 57. Bošnjaci i/ili Muslimani!?. 2642.. Filandra Šaćir. Doboj 1996. Dubrovnik 1992. 399-403. Jednostrane interpretacije. Balkanica” XVI-XVII. Lukić Zlatko. Moći sv. Mahmutćehajić Rusmir. Podaci o doseljavanju Slavena u starijoj dubrovačkoj historiografiji. Mostar 1997. Mahmutćehajić Rusmir. Kosovska etika i mit – simboli očuvanja srpske nacionalne svesti. 2651. Biblioteka Prošlost i sadašnjost. O pristupu srpskokatoličkom fenomenu. 2652.. Sarajevo 1991. Živa Bosna ’94 (Politički eseji & intervjui). Pogledi II/3. Muslimani i bošnjaštvo”. “Trpimir Macan. Lupis B. 79-85. Mahmutćehajić Rusmir.250 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.

Crkva na kamenu VIII/85. (Novalići). Mostar 1994. Radio Kameleon-Did-Durieux. 486. Sarajevo 1998..) 2655. Sarajevo 23. Mandić Nikola. 105-109. Sarajevo 1996.. obljetnice smrti Fra An ela Zvizdovića”. 13. 220. 319.. Mostar 1988. Mandić Dominik. Principles (141-143)/. Nakladni zavod MH.. Čitanje historije i povjerenje u Bosni. Crkva na kamenu X/98. 173-206. (Ilići). Komornik (312). Mostar 1989. Mandić Dominik. različita naroda. 17. Komora (311-312). (Balinovići-Balenović. Crkva na kamenu XV/168.ukić Marica. Herceg Bosna i hrvatska Bosna i Hercegovina u povijesti Hrvata (Priredio Tonči Grbelja). Etnička povijest Bosne i Hercegovine. (Kneževići starinom Kruševići). Mostar 1990. Crkva na kamenu IX/89.. ZIRAL. Supreme Archipelago (17-24). Mandić Dominik. Mandić Dominik. (* Lovrenović Dubravko. Mostar 1988. Odjek LI/3-4. 2. Državna i vjerska pripadnost sredovječne Bosne i Hercegovine. (Ostojići).. 2654. 2. Crkva na kamenu IX/90. Balin i Balen).. Sarajevo 1998. Crkva na kamenu XI/111-112. 2658. 279-285. 13. (Rupčići). “Zbornik radova sa Znanstvenog skupa u povodu 500.. 1999. dva stara. 145-155. Mostar 1987. Bosna i Hercegovina... 13... Mostar 1990. 13. 2656. BF VI/10. Bosna i Hercegovina. Living Bosnia ’94 (Political esseays & interviews). Mostar 1988.. Fratar i sultan (Tražeći perenijalnu misao u sjećanju na susret fra An ela Zvizdovića i sultana Mehmeda el-Fatiha). Chicago-Rim 1978. 13. Beograd 1999. Mahmutćehajić Rusmir. Feljton: Naša prezimena: (Nimčići). Tuzla-Sarajevo-Zagreb 1998. Malović.. 8. (KUN).... Sarajevo-Fojnica 2000. ZIRAL. Zagreb 1990.. HM II/7-8. Recognition of on age – old identity (46-47). FTSFranjevački samostan Fojnica. Kriva politika. Lovrenović Dubravko. Crkva na kamenu IX/97. Oslobo enje International. 2662. 13. (Tasovčići). (Matići). Ponovljeni pokop bogumilstva. Knowledge. (Raguži. Crkva na kamenu X/104-105. (Šimrakovići).. 13. 13. Mostar 1989. Crkva na kamenu IX/95.Društvo 251 2653. Crkva na kamenu X/107. Oslobo enje 55/18763. (Boškovići). Mandić Igor. 13. 13. . Crkva na kamenu IX/96.. Crkva na kamenu XI/109. 2661. izdanje. Mahmutćehajić Rusmir. Povijesno kritička istraživanja. Svezak I. Mahmutćehajić Rusmir.05. Povijesno kritička istraživanja. Sarajevo 1998. Crkva na kamenu IX/88. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Mostar 1989. Ljiljan II/22. /Bosnia.. Toronto-Zürich-RomaChicago 1982. 13. Mostar 1988. 2659. Mostar 1988. Mostar 1988. 2660. Svezak III. Hrvatske povjesnice. Hodžić Kadrija. 13. izdanje. (Mikulići). Hrvati i Srbi. 2657. Sarajevo-Ljubljana 1993.. 13.

2668. Srpske porodice Vojvodstva Svetog Save. 2666. Herceg Stipan Vukčić Kosača. Zbornik 13. Sveučilište u Mostaru-MH Ogranak Mostar.12. 2672.. 237. Kosače-Hranić.) 2665. Motrišta 3. Mostar 1997. Crkva na kamenu XVIII/200. 196-203. Osvit 3-4. Beograd 20.. Humac i Ljubuški. (* Zovko Ljubomir. Brotnjo. Mar J. Mandić Nikola.. (* Sirotković Hodimir. Mandić Nikola.252 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Mandić Nikola.) . 614. Srednjovjekovno hrvatsko pravo – stvarna prava. Motrišta 7. 2674. Mostar 1996. Motrišta 4. 120-126. (* Stanić Radomir.) 2671. Mandić Nikola. 131-132..) 2675. 2527... Mandić Nikola. 2676. MH Ogranak Čitluk-Općina Čitluk. Mandić Nikola. (* Nikić Andrija. Hercegovina 1979. Nikić Andrija. 120-121. H. Mostar-Konjic 2000.. Mostar 1997. Zagreb-Rijeka-Čakovec 1983. Velika gospoda sve srpske zemlje i drugi prosopografski prilozi. Podrijetlo hrvatskih starosjedilačkih rodova u Konjicu i okolini. Rastok. Mandić Nikola. Podrijetlo hrvatskih starosjedilačkih rodova u Mostaru. 2663. Mostar 1999. Mostar 1997... Kršni zavičaj 13. 153154. Mandić Nikola. Laznibat Velimir. rod Hercega Stipana. Zagreb 1983. Podrijetlo i razvitak pučanstva u Kruševu kod Mostara. Beograd 1986. Čitluk 1998. Odgovor na “Neka razjašnjenja o Previšićima”. Mar J. Politika. Crkva na kamenu XVII/189. Motrišta 11.. 18-19. S ove strane modre rijeke. Kršni zavičaj 12. 13. Motrišta 3. Mandić Nikola. Sarajevo 1999. Hrvatsko povijesno pravo na Bosnu i Hercegovinu. Pravni fakultet u Zagrebu-Pravni fakultet u Rijeci. 114-115. Mostar 1997. Mostar 1997. Mostar 2000. T. 1986.. Mostar 1999. Mostar 1999. Margetić Lujo. 13.. 12. Mostar 1998. Gacko 2000... Komlinovići. Motrišta 12. 2669. Balinovići. SKZ. 2673. H..-2000. Hercegovina 1980... Stećak VI/64. 37-40. Zbornik 2. Ilići.. 249-253. Mandić Novak Studo.. Autorovo izdanje.. Mandić Svetislav. 184. 587. 2670. 2677. 1319. 66-70. 2667. T. 2664.. Mandić Nikola.

ČSP XXXI/3. Margetić Lujo. Zagreb –Stolac 1999. 2688. Krišto Jure. Bosna ostaje bez svjedoka (s demografsko-političkog vidikovca)..) 2682. ŠK. Slučaj Bosna.. (* Premec Vladimir. Mikulić Planinka. Sarajevo 1995. Knjižnica “Pravda i mir”. Markešić Luka. 641-645. 441-465. Knjižnica “Pravda i mir”. Svjetlo riječi. Beograd 1994. zagreb 1993. Ivanković Željko.. 2683. Vladarske insignije i državna simbolika u Srbiji od XIII do XV veka. Mostar 1999. Moderna vremena Zagreb. Dijagnoza – nalazi – terapija”. Sarajevo 1995.. Općina Stolac. Povijest države i prava naroda SFR Jugoslavije”. Godina 46. Hrvatski narodni godišnjak 1999. Bilten FTS XXIII/1. 2681. GP 24. 2684. Pojava i utjecaj Dubrovčana na život u srednjovjekovnom Kreševu. Lujić Božo. Hrvatsko srednjovjekovno pravo – vrela s komentarom. Ante. (* Mešanović Sanja. Beograd 1994. 2689. 2686. Sarajevo 1995. IG 1-2. 45-71. . Samobor 1996. HZ 45 (1992). Margetić Lujo – Maršalevski Apostolova Magdalena.. Zagreb 1995.. 253. Samobor 1996. “Luka Markešić. Bilten FTS XXIII/1. Zagreb 1999. MH Mostar. Margetić Lujo. 2680. Zagreb 1994. Markotić Ante. Krišto Jure. 104-105. “Hodimir Sirotković – Lujo Margetić. Sarajevo 2000.. 304. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Slučaj Bosna. Kruna (334-335). 33-36. Grafocolor Zagreb.. Ivanković Željko. (* Strčić Petar. Zagreb 1990. Sarajevo 1995. Knowledge. Rad JAZU 451. Knjiga 1. Svjetlo riječi. Dijagnoza – nalazi – terapija. Humski zbornik 4. 487493. 22.) 2685. Livno 1995. Stećak II/21... Knjiga 5. “Stolac u povijesti i kulturi Hrvata”. Margetić Lujo. Sarajevo 1998. Zagreb 1988. Markešić Luka. Nekoliko napomena o etnogenezi jugoslavenskih naroda. 2679. 175-179. Hrvatski pravni običaji. 192-195. Abandžak Stipo.) 2687... Marjanović-Dušanić Smilja. obljetnicu Povelje Kulina bana). 15-105. Sarajevo 1980. BF VIII/13. Dinastija (154). Marjanović-Dušanić Smilja. AV 37. Bosna Srebrena XLVI/4. 147-159.. 276-278. Zagreb 1990. 125. Marijanović Bernard. 25. Biblioteka (P)ogledi. Stanovništvo Bosne i Hercegovine – osnovne karakteristike razvoja naseljenosti i broja stanovnika. Svjetlo riječi XIII/152. Dijalog Nova serija I/3-4.. Markotić F. 269-271.. Knjiga 5. Kulin ban – povijest i legenda (Uz 800.. 1-11... Marijanović Zdravko. 103-105. Nastanak i razvitak srednjovjekovnih država i prava jugoslavenskih naroda. 'Slava’ i Hrvati u Hercegovini..Društvo 253 2678. Beograd 1999.

2691. Mikić Živko. 675. Knowledge. Mara Hrebljanović.. Poznati Bošnjaci Sandžaka i Crne Gore (Od Ahmed-paše Hercegovića i Vehbi Šemsekadića do Rifata Burdžovića i generala Sefera Halilovića). Udruženje Bošnjaka porijeklom iz Sandžaka.... Sarajevo 1998. Marž Pjer. 9-34. 2693. 127-147. ni kmeta. FPN. 16-20. u Sarajevu. JIČ XVII/1-2. O antropološkoj metodologiji terenske obrade skeletnih nalaza. Raskovnik XXIII/87-90. 231. 2690. CID. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 2699. Convegno degli storici Jugoslavi ed Italiani. Brat (63). Odjeljenje društvenih nauka 22. Družina (169-170). “Migracioni procesi i Bosna i Hercegovina od ranog srednjeg vijeka do najnovijih dana . Mihaljčić Rade. (* Mišković Sonja. “Bosanska srednjovjekovna država i suvremenost (Zbornik radova)”. 1-2 (1990) Beograd 1991. Stavilac (693-694)... Kum. Sarajevo 1996. “Istočna Bosna i Sandžak (Znanstveni skup). Boljar (56). (* Mihelič Darja.njihov uticaj i posljedice na demografska kretanja i promjene u našoj zemlji.) 2696.”. maja 1994.254 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Vladarska titula gospodin. 2700. Beograd 1979. Zgodovinsko društvo za Slovenijo. “Migracije Slovanov v Italijo – Le migrazioni degli Slavi in Italia. Beograd 1997. X 1989. 195-196. Mijušković Slavko. 2698. Institut za istoriju-Institut za izučavanje nacionalnih odnosa... Mihaljčić Rade.. 99. ..već vlaha. Podgorica 2000. Društvo srednjovjekovne Bosne. Radovi ANU BiH 73. Memić Mustafa. Sarajevo 1983. Matica d. 7. 277-279. Mihaljčić Rade.. Beograd 1994. Putovanje po Crnoj Gori i Hercegovini (Prevod sa francuskog Nada Jovović). 2692. Vlaštak ne označava ni roba.) 2695. Ljubljana 1978... ni toponim. kumstvo (343-344). ni vlasnika. (Uredil – A cura di: Ferdo Gestrin)”. Sarajevo 1990. Biblioteka Svjedočanstva. 26. Spremić Momčilo. ni voćnjak . Naslednik (433-434). IG 1-2. 113-129. Gospodin (121).-2000. Sarajevo 1996. ni kućnu poslugu. Sarajevo 1978. Zajednička sudbina Bošnjaka i Albanaca kroz historiju. Plemstvo (523-524). Prezimena izvedena od titula. Memić Mustafa. Titule (732-734). Vlastela (86). Dvorski. j. i 27. Sluga (674-675). 2697.. Beograd 1999. Migracije i Bosna i Hercegovina". Veliki (71-72). zasjedanje jugoslovansko-italijanske komisije za zgodovino – 7. Me edović Šefko. Vojvoda (96-97). 2701. Beograd 1999. 23. Nasle e (434). Godišnjak CBI XVI/14. 2694. Peharnik (509-510). Vražda (106-107). dvorski knez (143144). 160-161. Stanovništvo 28-29/3-4. Vlastelčići (8789). 201-242. Knez (299-301). 117-131. l. "Simpozijum: Vlasi u XV i XVI vijeku". Kmet (298-299). Ljubljana 1978. Mihaljčić Rade. ZČ 32/1-2. Danica 7 (za 2000).. 29-35.

. Narodna književnost”. Godišnjak CBI XXII/20. Srbi u delima nekih hrvatskih istoričara. Mikić Živko. Mikić Živko. Naučni krug 1. Balcanica 16-17. 2714. 27-33 + 2 table slika. 14-15. 85-87. 2710. Pravoslavna Dalmacija (Istorijski pregled). ZFF Serija A: Istorijske nauke 19. Beograd 1989. Pjesma stvorenja.Društvo 255 2702. Milaš Nikodim. Sveta baština V/37.or ević Nada. Beograd 1997. 2709. Rezultati antropoloških istraživanja ranosrednjovjekovne nekropole u Koritima kod Duvna. ZFF 17. Satnik (650). Anali 17. Jeremija... Mikić Živko. Antropološki prikaz srednjovjekovnog stanovnika Ričica... Stefan Vukčić Kosača... Sarajevo 1986. Mikić Živko.. Mikić Živko. Duvno 1986. 315-331. Beograd 1991. Miroslav. “Ričice – nekropola stećaka”. Diagramme und Dendrogramme). Povesna sfera. GZM (A) 33 (1978). Imigracijska politika Dubrovačke Republike s posebnim obzirom na ustanovu svjetovnog azila. Dinarski antropološki tip sa srednjovjekovne nekropole Raška Gora – stećci kod Mostara. 139-149. 574. Ugarci/Trebinje – antropološki sadržaj tumula XI. IRO Vuk Karadžić. Sarajevo 1979. 2703. 2715. Vlastelinstvo (89-91).. Beograd 1999. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Sarajevo 1986. 45-59.or ević. Sarajevo 1978. Godišnjak CBI XXIV/22. Feljton: Veliko stoljeće (1). Pripaša (584-585). O izbjeglicama iz zale a na području Dubrovačke Republike. Knowledge. Prvi pokušaj socijalne stratifikacije srednjovjekovnih stećaka. Mikić Živko. Beograd 1985-1986.. Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture. Dubrovnik 1979. 97. Sarajevo 1999. 2708. 2705. Trebinje 1979. Split 1983. Tribunia 5.. Antropološka zapažanja o skeletu Vignja Miloševića.. 2707. . 217-226. Milošević. 2716. Mitrović D. Mitić Ilija. 2706. 223-280+10 tabli. Mišić Siniša. 125-163. Beograd 1984. 2713. Sfairos. BiH Kult II/2. Mitić Ilija. Biblioteka Čovek i reč. 5-109 + Anhang I (Fototafel I-C + Anhang II: (Verbreitungskarte. 205-222. Godišnjak CBI XVII/15. 2704. Mikulić Planinka. “Radmila Pešić – Nada Milošević. 2711.. 2712.. Beitrag zur Anthropologie spätrömischer bis spatmittelalterlicher Bevölkerungen Jugoslawiens. Herceg Stjepan. Mikić Živko. Posebna izdanja 1. 18.

Musabegović Nijaz. Bibliografija seobe naroda u Jugoslaviji. FPN. Jovan. Balcanica 20. 166 + 1 karta. 2720. Sarajevo 1996. 2722. Dobojske novine I/5. SANU.) 2729.256 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Kabes II/13. 16. Beograd 1994. SSDSV 7. 2718. (* Trbuhović Leposava. Srpstvo Dubrovnika. 99-105. Beograd 1984. 2717. Beograd 1989. (* Trifunovski F. Mušović Ejup.. Mostar 1996. Nalić Zahid. Prijepolje 1979. Moskva 1978. Stanić Radomir. Balcanica 11. 395-398. Posebna izdanja 19. 2721. FPN. Jeremija.. “Bosanska srednjovjekovna država i suvremenost (Zbornik radova)”. Horvati i serbi. Sarajevo 1996. Heretici. Mostovi XIII/60. Mrkobrad Dušan. Pljevlja 1981. Beograd 1989. 72-79. Posebna izdanja 2. Jeremija. 303. Jeremija. vjera i nevjera. Savez arheoloških društava Jugoslavije-Muzej grada Beograda. Mitrović D. Narodnosna svest u Srba.. “Bosanska srednjovjekovna država i suvremenost (Zbornik radova)”. 2726. Biblioteka Studije i monografije. Doboj 1996.-2000. Etnički procesi i etnička struktura stanovništva Novog Pazara. 2728. Narodna knjiga. III-VIII... Beograd 1992. 405-413. 105-114. Vozniknovenie i razvitie feodalnih otnošenij u južnih i zapadnih slavjan. Islamizacija u Novopazarskom sandžaku. Balcanica 20. Beograd 1979. Moj odgovor dr Josipu Lučiću... 2719. Mulić Jusuf. Bibliographia archaeologiae Iugoslaviae. Mulaibrahimović Halim. Beograd 1984. Neki sociološki aspekti urbanog u srednjovjekovnoj Bosni. Feljton: Sarajevo – grad izme u Istoka i Zapada (3): (Vjerske zajednice). Odgovor na odgovor dr Nikše Stančića. 212.. Moskolenko Evseevič Anatolij. Beograd 1980. Jeremija. Predgovor. Mušović Ejup.. Savez arheoloških društava Jugoslavije-Muzej grada Beograda.. Mrkobrad Dušan. Glasnik SAD 1.. 43-44.) 2723. . Mitrović D. Mitrović D. SKZ-Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Učebno-metodičeskoe posobie. Etnografski institut. 2727. 2725. Beograd 1989.. Bibliografija seobe naroda u Jugoslaviji.. 2724. 221. 72-74. Mitrović D.

Jevgenij. Dijalog XIII/1-2. Naumov P.Društvo 257 2730. 2741. Jevgenij. Processi razvitija etničeskogo samosoznanija v Serbii i Bosni v XII –XIV vv. 2735. Naumov P. Naumov P... Etničke predstave na Balkanu u epohi ranog srednjeg vijeka (po materijalima ‘Ljetopisa popa Dukljanina’). 2737. Sarajevo 1989. 2736.. Jevgenij. Vipusk 9. 24-33... 241-264. Feljton: 1415-ta (1-4): (1) Dobojske novine III/31.. Gosudarstvennaja vlast i soslovnoe delenie feodalnogo klassa na Balkanah v XIII-XV vv. Dinamika foedalnogo stroja Serbii i Bosnii (V ocenke sovremennoj jugoslavskoj istoriografii). 16. etnografija i folklor slavjanskih narodov. Bosanski i humski vlasteličići (Prilog istoriji feudalne staleške terminologije XIV-XV vijeka). Jevgenij. Jevgenij. 2535... 2734. Nametak Fehim.. kultur. Kišinev 1978. (K probleme formirovanija rannofeodalnih narodnostej). Doboj 1998. Sarajevo 1979. Naumov P. Moskva 1989. Sov. Etničeskoe samosoznanie južnih slavjan v VII – X vv. Slavjano-vološskie svjazi. Muallim 20-21. Balkanskie vlahi i formirovanie drevnoserbskoi narodnosti. Znameniti Bošnjaci u vrijeme osmanske vlasti.. Balkanskoe krestjanstvo v feodalnoi sisteme XII-XV vv (K voprosu ob evolucii krestjanskih kategorii i povinnostej v južnoslavjanskih stranah i v severnoj Albaniii). 11.. (3) Dobojske novine III/33. 2738. Etničeskie predstavlenija na Balkanah v epohu rannego Srednevekovja (po materialam ‘Letopisi popa Dukljanina’). 2739. Naumov P. Istorija. (K istorii feodalnoj socialnoj terminologii i ierarhii). Jevgenij. “Razvitie etničeskogo samosoznanija slavjanskih narodov v epohu zrelogo foedalizma”. (2) Dobojske novine III/32. Doboj 1998. 234-246. Sarajevo 1994. Moskva 1984. Moskva 1978.. 199-217. 29-38. 1. “Voprosi socialnoj. Nalić Zahid. Jevgenij. Naumov P. Balkanskie issledovanija. Doboj 1998. Naumov P. političeskoj i kulturnoj istorii jugo-vostočnoj Evropi”. . Veronež 1980... Naumov P. Naumov P. Etničeskaja istoria vostočni romancev. Balkanskie issledovanija 7. 13. etnogr. (4) Dobojske novine III/34. 2137.. 19. Jevgenij. GDI BiH 28-30 (1977-1979). Voprosi istorii slavjan 6. 10. 1985. 2733.. 2731. Vološskaja problema v savremennoj jugoslavskoj istoriografii. 14-29. Moskva 1982. Drevnosti srednie veka. 1861. 94-117. 2740. Jevgenij. Doboj 1998. 2732. Naumov P. Moskva 1979. Jevgenij.

"Migracije i Bosna i Hercegovina". Iseljavanje hercegovačkih katolika od 15.. 2746.. 52-59. Sarajevo 1983. Institut za istoriju-Institut za izučavanje nacionalnih odnosa.. Sarajevo 1996. (Priredio Sima Ćirković). SKZ. Niškanović Miroslav. Sarajevo 1990. FPN.. Migracioni procesi i Bosna i Hercegovina od ranog srednjeg vijeka do najnovijih dana .... 8. Nilević Boris. i 27. Nezirović Muhamed.258 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 108-110. Nosić Milan.. 26. Sarajevo 1994. Nilević Boris. Bosna – stara evropska zemlja. Niškanović Miroslav. IG 1-2. 2745. Pledoaje za istraživanje komunikacijskih tokova u bosanskom srednjovjekovlju. 201-209. Sarajevo 1997. Istorija i tradicija – izabrani radovi.. Beograd 1982. "Urbano biće Bosne i Hercegovine". 2749. Neka zapažanja o srpsko-pravoslavnoj duhovnosti u Bosni i Hercegovini u osmansko-turskom vremenu. 2752. 31-41. . Nilević Boris. O srednjovjekovnom bosanskom gra aninu.. Okrugli sto ‘Tragom bosanskohercegovačke prošlosti – o urbanom biću BiH’. “Ratni kongres bosanskomuslimanskih intelektualaca 22. Trebaju li se Hrvati BiH odreći ljiljana. Prezimena zapadne Hercegovine. Porijeklo stanovništva Drežnice. X 1989. 1-61.-2000. 2743. GZM (E) 38. Hercegovina 1980. decembar 1992. stoljeća do danas. 51-56. “Bosanska srednjovjekovna država i suvremenost (Zbornik radova)”. Sarajevo 1995. 2744. 478.. simbola obitelji Hrvatinića?. Migracioni procesi i Bosna i Hercegovina od ranog srednjeg vijeka do najnovijih dana . Nikić Andrija. 29-36. Knjiga 496. Pregled etnoloških istraživanja migracija i porijekla stanovništva Bosne i Hercegovine. “Bosanski duh”. Tuzla 1999. Sarajevo 1990. Odbor savjetovanja Bosna i Hercegovina – mogućnosti i perspektive razvoja 3. i 27. Nilević Boris. Novaković Stojan. Skupno misliti Bosnu. Kršni zavičaj 13.”. Hrvatski glasnik VII/83. Kolo 75. Rijeka 1998. 2742.. Nižić Nedeljko.njihov uticaj i posljedice na demografska kretanja i promjene u našoj zemlji. (* Pavlović B. 66-71. Institut za istoriju-Institut za izučavanje nacionalnih odnosa.) 2753. 2751. Institut za istoriju-Me unarodni centar za mir. X 1989.. Sarajevo 1996. u Sarajevu. beograd 1983. 2747. 2748.njihov uticaj i posljedice na demografska kretanja i promjene u našoj zemlji. 126. VKBI... 26. Iz migrantske psihologije srpskog naroda u Bosni i Hercegovini u XV i XVI stoljeću. 2750. "Migracije i Bosna i Hercegovina". 53-55. u Sarajevu. POF 42-43. Nuhić Muhamed.

Sarajevo 1990.. Behar VI/32-33. Palavestra Vlajko. Sarajevo 1990. 18. Zagreb 1990.. “Čovjek uzoritosti. 46. Tribina 80. Bošnjačka pismohrana I/1-4. Omerbašić Ševko. Odjek XLIII/10.Društvo 259 2754. Isaković Alija. Sarajevo 1998. decembar 1992.. 2755. Omerbašić Ševko. Sarajevo 1990. “Ratni kongres bosanskomuslimanskih intelektualaca 22. Bošnjaci u Hrvatskoj.) 2764. Globus. 233245. Behar IX/48-49. Sarajevo 06. Povijesna utemeljenost Muslimana – Bošnjaka u Hrvatskoj. Islam i muslimani u Hrvatskoj. Okuka Miloš.. 21-29..”. 14-15. 2763. 375. 2766. Odjek XLIII/10. godina afirmiranja i negiranja nacionalnog identiteta Muslimana). Odjek XLIII/10. Numić Hajrudin.. Izbrisana prošlost. Pregled LXIX/2. Zagreb 1999.. 11. Preporod XXI/474. Narodne pripovjetke i predanja iz Drežnice. Duraković Enes. Zagreb 1999. KS-FTS. Č. Novi Pazar 1995. VKBI. Glasnik VIS-a u SFRJ LI/4. 1990. “Povijesnoteološki simpozij u povodu 500 obljetnice smrti bosanske kraljice Katarine”. Palavestra Vlajko. Biblioteka Posebna izdanja.04.. (* Muftić Osman.. “O ‘nacionaliziranju’ Muslimana (101. Numić Hajrudin. 271-280. Sandžak IV/58-59. Odjek XLIII/10. dr. Sarajevo 1979. 43-44. Sarajevo 1998.. 484.. 14-15. Rama i njeno stanovništvo... GZM (E) 37. H. .. Tribina 69. 16. Bošnjačka polazišta i bošnjački pogledi (75-78). Šta Bosanski Muslimani (Bošnjaci) jesu i šta im se doga a? (56-60). 14. Tri tačke muslimanskog koda (91-94). VKBI. Zagreb 1997. 2756. VKBI. Zagreb 2000. (Priredio Alija Isaković)”.. Tanković Šemso. Oslobo enje 47/15013. Zagreb 1999. Sarajevo 1990. VKBI. Sarajevo 1979. (* Jeleč Sead. Bošnjaštvo i bosanstvo (141-153). 12.. 2765. Sarajevo 1996. Sarajevo 1988. Islam prije dolaska Osmanlija u našim krajevima. Bošnjačka pismohrana I/1-4. 43-46. Sjedinjeni etnokorijeni Bosanskih Muslimana (95-96). 2762.. Biblioteka Arabeska 10. Omerbašić Šefko.. Markešić Ivan. Odnosi muslimana sa Slavenima prije turskih osvajanja na Balkanu i kontakti Južnih Slavena i Arapa. 2760. 165-188.) 2758. 2761.. 356-373. Omerbašić Ševko. Hajrudin Numić 1920-1960”. Mešihat Islamske zajednice u Hrvatskoj. Sarajevo 1990. 155-183. 16. Bošnjački memento (155-183). Bošnjaštvo i bosanstvo. Numić Hajrudin. Šta Bosanski Muslimani (Bošnjaci) jesu i šta im se doga a?. 41-42. Omerbašić Ševko. 2757. Diskusija. Sarajevo 1994.. 2759. Prof.. Pejanović Mirko. Omerbašić Ševko. 15. Sarajevo 1982.

Hercegovina 6. stoljeće – Ston. 2778. GZM (E) 39.... 2774. 2769. Palavestra Vlajko. Pasarić-Dubrovčanin R. 54. 22-23. 2776. Iz povijesti hrvatskog naroda. Porijeklo stanovništva Rakitna. Sarajevo 1996. Aziji i Africi (1-7): (1) (Iskorak Bosne i Bošnjaka iz povijesne sjenke). Srpsko-pravoslavno žiteljstvo zapadnih krajeva Dubrovačke Republike do u 14. 87. (6) Bosanski ejalet veći od Bosanskog kraljevstva). godina.260 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 2772...01. 103-116.. Godišnjak CBI XXX/28.. Visoko 1995. Pelesić Muhidin. Bošnjaci sa prezimenom Brutus iliro-romanski korijeni na tlu BiH stari 2000. Edicija Dokumenti. Pavković F. 2223. Sarajevo 1996. Sarajevo 1995-1996... Tuzla – Odbrana kontinuiteta državnosti Bosne i Hercegovine.. 568-571. (* Nilević Boris. 113-116. Ljiljan V/155. Oslobo enje 52/17007.) .. 22-23. 16.-2000. 29.. Sarajevo 1995. Palavestra Vlajko. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Knowledge. Dnevni avaz III/441. Sarajevo 1992-1997. Sarajevo 2000. Stonski rat.. Sarajevo 14. Pelesić Muhidin. Klub Bošnjačkog udruženja pravnika KDB Preporod. Ljiljan IV/153. Mostar 1987.. Tuzla 1996. 2775. Oslobo enje 53/17419. 22-23.. Ljiljan V/157. Sarajevo 1996. 2773. Pandurević Tatjana. Sarajevo 1995. Generalštab Armije BIH. 13.. Bošnjaci na svjetskim ratištima.. Sarajevo 1984. Ljiljan V/154.Ljiljan IV/152. Zagreb 1983. Zemlja izme u istoka i zapada. 2770. 12. Preporod XXX/681. Ljiljan V/ 156. Beograd 1999. Pašić Ibrahim. Ljiljan IV/151. 1997.10. Pašić Dževad. 2771. 1995. Država Bosna i Hercegovina (Nastanak. Bosnia ars. 22-23. Pravo prvokupa. (5) (Prihvaćanje islama ključno je obogatilo bošnjačku budućnost). 27. 2768. Tomislavgrad 1991. 2777. Staro hercegovačko "pleme" Krmpotići. Srpska pravoslavna episkopija zagrebačka. 1996. (4) (Nastanak i uspon bosanskog kraljevstva).12. Sarajevo 1995.. “Svatovska groblja” – problemi istraživanja... Sarajevo 30. Vojna biblioteka 23. Sarajevo 04. Sarajevo 1996. 2767. 24-25. 19. Pandžić Stjepan Bazilije. Naša ognjišta XXI/176. Primorje. Euforični postupak (Nelegalno iznošenje iz BiH posmrtnih ostataka posljednjeg bosanskog kralja Stjepana Tomaševića). (3) (Bosna izgra uje svoju nezavisnost). Palavestra Vlajko. Uprava za politička pitanja. Nikola. 22-23. razvoj i aktualna zbivanja). 1-142.. Sarač Edina. (7) Bošnjaci uspinju Osmansko carstvo na vrhuncu slave). (2) (Islam u Bosni prije dolaska Osmanlija). Feljton: Devet stoljeća bošnjačkih ratovanja u Evropi. 367. Pašić Hilmo.

(2) Prva linija V/41. Sarajevo 1998. (1. Vareš 1997. Armija BIH. 58-59. 2781. Petrović Marica.. Feljton: Evropski muslimani od Andalusa do Bosne (2-3): (2) (Ratoborno rivalstvo kršćanskog Zapada spram muslimana).. 28-29. 15. Sarajevo 1996. Sarajevo 1996.. 2784. Petrović ur ica.. FPN. 28-29.. Feljton: Legende iz vareškog kraja (4-5. (3) Prva linija V/42. 95-102. 91-97. Knjiga 3. Podgorica 1999. Tuzla 1999. 10. Muftijstvo Travnik.Društvo 261 2779.. (5) (Radakovo izdajstvo). 2780. Sarajevo 1996.. “Bosanska srednjovjekovna država i suvremenost (Zbornik radova)”.. Istorijski institut RCG. Pelidija Enes. 2789. Beograd 1986. Hrvatski glasnik VII/84. Tuzla 2000.. O historijskim aspektima formiranja Armije BIH. Pelesić Muhidin. Vojna biblioteka 1. Pelesić Muhidin. izdanje.. RIZ BiH.. Nacrt istorijske bibliografije o srpskoj srednjovekovnoj ženi (1158/9-1459-1521). 229-264. Sarajevo 1994. 32-33. Katarina Kosača. 2787. Bosanska vojska – važan faktor na ratištima srednjovjekovne Evrope. izdanje 1993) 2. Ljiljan VII/280. 28-29. Srednjovekovni vlasi na teritoriji današnje Crne Gore – primer Ri ani. 2783. Sarajevo 1996. Zbornik radova sa Okruglog stola Istorijskog instituta.. Perić or e. drevni i autentičan narod). Bobovac III/29. (10) (Jelena Gruba). Sarajevo 1996. Bobovac IV/46. Novi Sad 1987. Dubrovačke arhivske vesti o društvenom položaju žena kod srednjovekovnih Vlaha. . 2790. Pelesić Muhidin. 21-27. Kratak pregled bošnjačkog jedinstva kroz historiju. 2785. Aziji i Africi: (Iskorak Bosne i Bošnjaka iz historijske sjenke) (1-5): (1) Prva linija V/40. Pelidija Enes. 2788. 11.. 189-208. “Ajvatovica ‘95”. Sarajevo 1998.. 357-372. Prusac 1995. Sarajevo 1996. 17.. IČ 32 (1985). Petrović Marica. “Borac Armije Republike Bosne i Hercegovine”. Sarajevo 1998. Petković Toni. Bobovac III/30. Hrvatski glasnik VIII/96. Ljiljan VII/279. 11. 58-59. (5) Prva linija V/44. Press centar. Vareš 1997. Zbornik MS za istoriju 35.. Obilježen dan Katarine Kotromanić-Kosača.. 5-25.. 10): (4) (Gradnja grada Bobovca). Takvim za 1999... 32-34. Pelidija Enes. 2782. (3) (Bošnjaci. Geneza bosanske državnosti. Feljton: Devet stoljeća bošnjačkih ratovanja u Evropi. Vareš 1998. “Srednjovjekovna istorija Crne Gore kao polje istraživanja”. 2786. (4) Prva linija V/43. Petrović ur ica.

Nacionalni i politički razvitak Muslimana. Puljić Ivica.. Puljić Ivica. Kraljica Katarina Kosača. Crkva na kamenu XVIII/201. Puljić Ivica. obljetnice smrti Fra An ela Zvizdovića”. Puljić Ivica. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. i 24. 283. “O ‘nacionaliziranju’ Muslimana (101. 2793.. (* Pejović oko. Knowledge. Purivatra Atif. 2791. "Predmet i metod izučavanja patrijarhalnih zajednica u Jugoslaviji". Istorijski zapisi XXXI/4. 2799. 2800. Popović Anto. Beograd 1979. Hrvatska obzorja VI/1.. 401. (Priredio Alija Isaković)”. “Podsjetnik i kalendar”. Hrvati dubrovačkog zale a. 2798.. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. . Zagreb 1990. 2803. 2795. Najstariji korijeni Puljića.. PCC Me ugorje. 2792. “Postanak i razvoj srpske nacije (Neki metodološko-teorijski problemi u izučavanju postanka i razvoja srpske nacije)”. (Radovi sa naučnog skupa. 208-218. Biblioteka Posebna izdanja. godina afirmiranja i negiranja nacionalnog identiteta Muslimana). Mostar 1996. “Povijest Bosne i Hercegovine”. Vinica. 2801. Odgovor ipak nije odgovor!. (Uredio Milenko Brkić). 11-19. Puljić Ivica. Mostar 1996. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”. Knowledge.. SarajevoFojnica 2000. 107-128. Split 1997. Beograd 1999. 2794.. CANU.. Neka razjašnjenja o Previšićima.. 13. Studenci 1995. 80. novembra 1978. Ministarstvo ObraneMinistarstvo Odbrane RBIH.. godine). Titograd 1978.262 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.. 75-77. Vera. Naučni skupovi 7. “Zbornik radova sa Znanstvenog skupa u povodu 500. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. Globus. Crkva na kamenu XVII/186. Zvizdovićevo djelovanje u svjetlu biblijskih paralela (Refleksije u povodu 500. 13. 14. Popović Radomir – Ćirković Sima. 11.. Mostar 1997..-2000. 2796. Titograd 1981. Crkva na kamenu XVII/186. 188-191. FTS-Franjevački samostan Fojnica. 151-172. Sarajevo 1993. Petrović Vladeta.) 2797. Beograd 1999. 2802. Mostar 1982. obljetnice). Crkva na kamenu III/23. Titograd 23. IRO Narodna knjiga-Marksistički centar CK SK Srbije. Odjeljenje društvenih nauka 3.

Muslimani i bošnjaštvo”. Warszawa 1997. Beograd 1997. (3) Muallim 59. (4) Muallim 60. Akademično izdateljstvo ‘Prof. “Istočna Bosna i Sandžak (Znanstveni skup). Muslimani. 1415. Rahić Esad. Istina o BiH I/4. Sarajevo 1996. Bosna. Sarajevo 1991. 2814. 2805. Ana Kantakuzina – vizantijska nevesta u kući Kosača. Sarajevo 1994. 61-189. Radić Radivoj.. Radusinović S.. Bosna. Redžepagić Bajram.. religija. 86-93. Feljton: Porodica Isa-bega Ishakovića u Sarajevu (1-4): (1) Muallim 57. 32-33...Hadžijahić Muhamed)”. 23. maja 1994. Muslimani i bošnjaštvo. “Srednovekovite Balkani (Politika... 119-137. Sarajevo 1997. Feljton: Bosna i Sandžak (1-2): (1) Sudbina Bošnjaka na Sandžaku i u istočnoj Bosni). Račić Senka. “ABC Muslimana (Priredili Purivatra Atif . Sarajevo 1990.. Bibliografija Muslimana.. Muslimanska biblioteka. 34. 2810. “ABC Muslimana (Priredili Purivatra Atif . Sarajevo 1997.. Mostar 1997. Purivatra Atif – Imamović Mustafa – Maglajlić Munib – Kučukalić Zijo.. Motrišta 4. 161-174. Odeljenje društvenih nauka 80. . Raguž Željko. Novi Pazar 1994. 122-130. Muslimanska biblioteka. 19.. Redžepagić Bajram. Muslimanska biblioteka.”. otrazeni v literaturni pametnici). 2806. 2815. Posebna izdanja 515. Bosna.. Sarajevo 1997. Sandžak i Bošnjaštvo. Marin Drinov’. Purivatra Atif – Imamović Mustafa – Mahmutćehajić Rusmir. Udruženje Bošnjaka porijeklom iz Sandžaka. SANU. (2) Muallim 58. 19. 2809.Društvo 263 2804. Istina o BiH I/3. 13-29. Stanovništvo Crne Gore do 1945. 2816. 34. O nacionaliziranju Muslimana (O “Bošnjacima” i “bošnjaštvu”). Zbornik za istoriju BiH 2. Leksykon tradycji chorwackich. Slawistyczny ósrodek wydawniczy. Purivatra Atif – Hadžijahić Muhamed.Hadžijahić Muhamed)”. (2) (Vjekovima pod terorom Srbije i Crne Gore). Rapacka Joanna. Bosna. 2813. 2807. 9-57. Purivatra Atif. Beograd 1978. Insignia regalia balcanica (Nabljudenija vrhu vladatelskite simvoli. Sarajevo 1990. Bosna. Sarajevo 1997. Rakova Snežana. 2808. “Atif Purivatra – Mustafa Imamović – Rusmir Mahmutćehajić.. Sarajevo 1991. 2811. 123. 33. O nacionalnom fenomenu Muslimana. kultura)”. Institut po balkanistika pri BAN. 2812. Srpskocrnogorska indoktrinacija na osnovama mitomanske svijesti i genetske paranoje. godine. Muslimanska biblioteka. Sandžak III/53. Pavle.. Sofija 1999. Sarajevo 1994.

S. Književni krug. ponude i mira ‘Zajedno’. 123-125. Redžić Enver.. bošnjačke nacije). Biblioteka znanstvenih djela 85. Stručna knjiga. 371-373. 2821. 80. Isakovci – novo nacionalno ime jugoslovenskih muslimana (predlog). Odjeljenje društvenih nauka. “Religija i državotvornost. Rotim Karlo.) 2827. godina afirmiranja i negiranja nacionalnog identiteta Muslimana).. Globus. Zagreb 1995. Centar za filozofska istraživanjaMe unarodni centar za promociju interreligijskog dijaloga. 623. Marković Vojislav. Sarajevo 1996.. Zbornik MS za istoriju 28. 2826. Zlo velike jetre. 129-133. Rudić Petar. Knjiga 31. 2820. (2. 13-18. 2822... Nijemci u Bosni. Duvno 1980. Rendić-Miočević Ivo. Ravne Rijeke 1987. Rokai Petar.. izdanje. Rokai Petar. Deklaracija za svjetsku etiku”.-2000. Beograd 1988. 107-112. Široki Brijeg 1997. ANU BIH. Revija slobodne misli 29-30. Beograd 1998. Muslimana i Srba. Richembergh Beus Goran. 149-157. 2829. 2817. ANU BiH-Institut za istoriju. Sarajevo 2000. Posebna izdanja 106.) 2828.. Hrvata. Pljevlja 1990.264 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 2818.. MK SSRN Ravne Rijeke. Mostovi XXII/114-115. Runje Petar. 15. Titovo Užice 1989.. Obrana Herceg-Bosne 1. Sticanje poseda kao vid imigracije balkanskog stanovništva za Ugarsku u srednjem veku.. Redžić Enver.. 10-12. SIJ.. Biblioteka Posebna izdanja. Novi Sad 1983. Tri hrvatske plemkinje franjevačke trećoredice. O nacionalnom imenu Muslimana s osvrtom na knjigu Ćamila Sijarića Herceg-Bosno i tvoji gradovi. Zagreb 1990. 449. . U Kreševu još živi uspomena na bosansku kraljicu Katarinu. 1997. 220. 2819. 2825. 17.. “Zbornik radova X kongresa istoričara Jugoslavije”. (Priredio Alija Isaković)”. Redžić Enver. (* Marković Vojislav. Sto godina muslimanske politike u tezama i kontraverzama istorijske nauke (Geneza ideje bosanske. B. 2824. Bijelo Polje 1983. Povijest i nepovijest Crnogoraca. Naša ognjišta X/59. bošnjačke nacije. Društveno-istorijski aspekt ‘nacionalnog opredjeljivanja’ Muslimana Bosne i Hercegovine. “O ‘nacionaliziranju’ Muslimana (101. Rudić Petar. Bibliografsko-genealoška beleška o ugarskoj kraljici Jelisaveti Kotromanić (Povodom sto pedesete godišnjice ro enja Ilariona Ruvarca). Užički zbornik 18. Behar IV/21. Split 1996. Geneza ideje bosanske.. Sarajevo 2000. 2823. Kačić 29.

Beograd 1991. ŠK.. Semren Marko. Samardžić Radovan. 278-284. 356-358. Sarajevo 1997. 240-243. 556-558. Titograd 1989. Zagreb 1989. 414. 386. 2832. Tom 1. 2831. Marulić XVII/2. Sivrić Ivan. 200. HM II/9. Treća knjiga. 2833. Povijest države i prava naroda SFR Jugoslavije.) 2841. Sarajevo-Bol 1995. 2835. Domovina i država u udžbenicima historije. Pogled u Bosnu (Zapisi veleposlanika). Prodor islama u jugoistočnu Evropu. to odumire!). Novi list XLII/301. Seljačka kultura Bosne i Hercegovine. HZ 42. Zenica 1998. Potomci kralja Tvrtka..Društvo 265 2830. Sančević Zdravko. 1988. Matković Hrvoje. Zagreb 1993. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Sefer Melisa.12.. Zagreb 1990. 171-194.. 117-157.. Samardžić Radovan... SV 7. Serdarević Husein. Misli umiru kad ih više niko ne misli (Antirasprava: Hrvati u BiH – hic et nunc). 2. Prodor islama u jugoistočnu Evropu. Srbi pod tu inskom vlašću 1537-1699”.. Vukčević Luka. 2839.. Uporedna istraživanja 3. Srbi pod tu inskom vlašću 1537-1699”.. Sarajevo 1995. Zagreb 1988. “Crtajte granice ne precrtajte ljude”. Marulić XXXI/3. 2838. Naprijed.) 2836. Chicago 1982. Ć. SKZ. Sirotković Hodimir – Margetić Lujo. Rijeka 26. 2834. Sarajevo 1998. Zagreb 1998. Zbornik radova u povodu imenovanja vrhbosanskog nadbiskupa Vinka Puljića kardinalom. (2. 2840. Behar Journal 11.. Bosanski duh u pitanju. Zagreb 1998. Pojava pamfleta oko povijesti Bosne i Hercegovine. 190-191. 11. Didaktički putokazi IV/12. 2. Zagreb 1984. do 1517.. Treća knjiga. izdanje.. 170-172. Samardžić Radovan. 782-826.. Sivrić Ivo. 7-9. Sančević Zdravko.. 9. Posebno izdanje. Sarajevo 2000. “Hrvatski biografski leksikon III (Č)”. (* G.. Strčić Petar. izdanje. SKZ. Tom 1. HM IV/17. Božji ugodnici u Bosni i Hercegovini od 1291. 622-624. Zagreb 1995. 2837.. Sabitović Mesud. Dragišić Juraj.. Radovi 23.. M. Odbor savjetovanja Bosna i Hercegovina – mogućnosti i perspektive razvoja 3. (* D. Istorijski zapisi LXII/3-4. “Bosanski duh”. 23-41. 2842. “Istorija srpskog naroda. izdanje 1990).. “Istorija srpskog naroda. 75-78. Domovina IV/50. 4-5. (Za što se ne umire. Glibo Rajko.. Beograd 1994.. Pristup (Srbi i turski prodor (1459-1537)). (* Marjanović Mirko. Beograd 1994. Schiffler-Premec Ljerka. 35-54.) .

... 2852. Most XXVI/132-133 (43-44). 137-151... 2843. 2845. Sivrić Marijan. Zenica 1996. 111-134. Gra ansko pravo (Bosna i Hercegovina). 8. Oslobo enje 46/14890. 319-344. FBiH. Sarajevo 1990. Ministarstvo obrazovanja. 1989. Istorijski institut RCG. Humski zbornik 4. Spahić Muris – Nurković Safet. JLZ.12. Muris Spahić. Zagreb –Stolac 1999. 3-15. Kalendar Napredak za 1994. kulture i sporta. Spaić Vojislav. BiH./1999. Oslobo enje 46/14892. Sarajevo 02. Spasić Dušan – Ćirković Sima.12. Smailagić Nerkez.. Feljton: Zaboravljeni dinasti (1-3): (1) (Kroz povelje i dokumente). 2850. 2846. (* Kurtović Esad. Sarajevo 1993. 193-228. Naša ognjišta XXVII/237. Godina 42. “Ilidža. Leksikon islama (Redaktor Darko Tanasković)”. EJ 4. Grb Kopčića u klaustru samostana Male braće u Dubrovniku. Sopta Jozo.. 317-327. 2848.. Stećak III/34. Geografija. Hercegovina 4-5 (12-13). Znak Bosne I/4.. 554-556. Općina Ilidža. 28. 2855. Usmene predaje. 2844. 2849.. Fahrudin Isaković. 1989. 2.. 1989. Svjetlost. “Nerkez Smailagić. “Stolac u povijesti i kulturi Hrvata”. Selma Ferović. Sivrić Marijan – Vekarić Nenad. 12. Skoković Zvonimir Dida. Sivrić Marijan.-2000. Grafocolor Zagreb.) . Ljudska prava i slobode u historijskim dokumentima Bosne i Hercegovine.12. Kulturna i društvena historija Bosne i Hercegovine (7 i 8 razred osnovne škole. 2851. stoljeća (prema dubrovačkim izvorima). Sarajevo 05. izdanje. Mostar 1998. 530-531. Zamršena kopča Kopčičâ. 2853.. Sarajevo 1996.. “Srednjovjekovna istorija Crne Gore kao polje istraživanja”. 10-12. 14. Podgorica 1999. Sarajevo 1996. Softić Aiša. (2) (“Prateći isplatu provižiuna”). Dopunska nastava)”. do sredine 17. Safet Nurković. Mostar 2000. Roma 1980. Genealoški prikaz roda Bošković. 464. Sarajevo”. 98-99. Zagreb 1986.266 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Stariji hercegovački rodovi od polovice 15. Sarajevo 04. La migrazione degli Slavi nell’ Italia meridionale e in Sicilia alla fine del Medioevo. “Uzeir Bavčić. 2847. 18. Archivio storico italiano 138/503.. Općina Stolac.. nauke. Smriko Vehid. Zbornik radova sa Okruglog stola Istorijskog instituta. 2854. Oslobo enje 46/14893. Spremić Momčilo. Knjiga 3. Tomislavgrad 1997. Sarajevo 2000. Moderna vremena Zagreb. (3) (Ubistvo kneza Pavla Radenovića). Sloveni. Nešto o obitelji Radulinović..

. Kratak osvrt na stanje društva u Bosanskom ejaletu do tanzimata. jeta. Sarajevo 1996.. Deklaracija za svjetsku etiku”.-NUB BiH.. (4.. 2. Sućeska Avdo. 2859. 29-41. Zagreb 1991. 331-334. Istorija države i prava SFRJ. 2862. Sućeska Avdo. 685-704. Sarajevo 1991. Pogled na odnos religije i državnosti u južnoslavenskim zemljama.. “Religija i državotvornost. Institut za istoriju. ANU BIH. Pregled LXX/11-12. Državno pravni razvitak Bosne i Hercegovine (izbor tekstova). Globus. ponude i mira ‘Zajedno’. 198-207. 2861. 1513-1520. .. Sarajevo 2000. Stipčević Aleksandar. dopunjeno izdanje. Recepcija nekih srednjovjekovnih južnoslavenskih pravnih ustanova u osmansko-turskom pravu. 1985. Sarajevo 1996. (3. 6. godina afirmiranja i negiranja nacionalnog identiteta Muslimana).. izdanje 1997).. Povijest. izd. 31-34.Društvo 267 2856.. o. Prilozi XXIV/25-26. 2863. 2865. izd..) 2858. ŠK. Priština 1980. Sarajevo 1995. Sućeska Avdo. Sarajevo 1980. izdanje 1978. Altermedia d. 3. Posebna izdanja 106. izd. 203. Biblioteka Posebna izdanja. Rijeka 1982.. “Istina o Bosni i Hercegovini (Činjenice iz istorije BiH)”. 7. Ilirët – historia. Osnovne osobenosti položaja Bosne u osmansko-turskoj državi. Stančić Nikša. Sućeska Avdo. 2864. Uvodna riječ. Beograd 1987-1988. 2857. “Širenje islama i islamska kultura u bosanskom ejaletu”.. 1981. Knjiga 31. Sarajevo. Centar za filozofska istraživanjaMe unarodni centar za promociju interreligijskog dijaloga. Mitrovića i njegovo upozorenje na opasnost od “nekih hrvatskih istoričara”. Rilindja. izd. 1987. (Priredio Alija Isaković)”. Zbornik Pravnog fakulteta 3. Sućeska Avdo. 75-89. 1988. Fakultet kriminalističkih nauka. život.). Balcanica 18-19. “O ‘nacionaliziranju’ Muslimana (101. Elementi našeg srednjovjekovnog prava u turskim zakonskim spomenicima.... 8. 411415.) (* Škegro Ante. “Bosna i Hercegovina i svijet”. 2860. izd. Sućeska Avdo. kultura. Zagreb 1989. Iliri. Sućeska Avdo. o. 2866. Sarajevo 1990. 1979. GR IZ BiH LXII/7-8. Suljkić Hifzija. 287. kultura. ŠK. POF 41. 21-24. 1 izdanje. “Istorijska istina” Jeremije D. Sućeska Avdo. Sućeska Avdo. Zagreb 1990. izdanje. 203. Istorijske osnove nacionalne posebnosti bosansko-hercegovačkih Muslimana. Sarajevo 1991. (2. Živiničko područje u prošlosti. 2867. 181-190. Svjetlost-Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Odjeljenje društvenih nauka. 5. 159.

9. 1995.. Sarajevo 1990.. Hrvatska historiografija izme u Scile i Haribde ili povijesna znanost u Hrvata (Ostvarenja i perspektive). Šarčević Ivan.. Povijesni prilozi 12. EJ 4. Prokuratori (589).. Hrvati prognanici i izbjeglice u XV i XVI stoljeću. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. 2879.-2000. Opet o kralju. Bilten FTS XXVI/2.. JLZ. zemljoljubac. Stablo života Kraljevine Bosne. Odjeljenje društvenih nauka 21.. Sarajevo-Bol 1995. Bošnjački avaz II/50. 98-99. 501-506. “Širenje islama i islamska kultura u bosanskom ejaletu”. Hrvatska revija XLVIII/4. Horvati (de Horvati). Studenci 1995. 43-50. ženoljubac (Zapis o mudrom stvoritelju Hercegovine.. 2877. “Povijesnoteološki simpozij u povodu 500 obljetnice smrti bosanske kraljice Katarine”. . Diskusija. 2878. opet o skraćenoj povijesti. 2873. Kasumović Ismet.. Šahinović Nataša. 2872. Sarajevo 1981. Značenje starohrvatskih i drugih slavenskih imena u ‘Povijesti Hrvata za vrijeme narodnih vladra’ Ferde Šišića. 737.. 2870. 358-360. IA MI BiH ‘90. Beograd 1999. Šećibović Hajrudin. Glasnik VIS-a u SFRJ LIV/3.) 2880. 2869. 217-229. Sarajevo 09. Šanjek Franjo. napravljeno je reprint izdanje). Bogumilsko-islamska kultna mjesta prepuštena nehaju i sitnom profitu. Sarajevo 1991. Šanjek Franjo. (* Ibrahimović Ramiza. Šišić Ferdo. POF 41. Zagreb 1993. 805-814. o Bosni opet. Sarajevo 1999. Nepoznata osobna imena na srednjovjekovnim nadgrobnim i drugim kamenim spomenicima u Bosni i Hercegovini. 42-43. 2. “Crtajte granice – ne precrtajte ljude”.268 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 215-221.. Sarajevo 1979. 450. Šipovac Ne o.. Šanjek Franjo.04. Šarkić Sr an. Šimundić Mate. Maribor 1979. Zagreb 1998. 2871. 2876.. Častoljubac. Šimundić Mate. 53-56..07. PCC Me ugorje. 2874. Sarajevo 1992. Mir (411). Radovi ANU BiH 70... (KUN) 2. (Uredio Milenko Brkić). SV 7. 2000. 139-141. Zbornik radova u povodu imenovanja vrhbosanskog nadbiskupa Vinka Puljića kardinalom. Sarajevo 1991. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”. 329-345. 2868. Islamska misao XIII/160. Oslobo enje 56/19084. KS-FTS. Bosna pod turskim gospodstvom. (Nakon izgorjelog tiraža. Knowledge.. 2875.). Časopis za zgodovino in narodopisje 1-2. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”.. izdanje. 453-458. Čebotarev Andrej. Šidak Jaroslav. Sarajevo 05. Zagreb 1986.

Beograd 2000. Beograd 1999. “Povijesnoteološki simpozij u povodu 500 obljetnice smrti bosanske kraljice Katarine”. 38. Šunjić Marko. Stećak V/57. Marche. Quaderni di Proposte e richerche 3.. Ancona 1988. Sarajevo 1991. 5-23. 2892. Bit ćemo ono što jesmo. 97. Slavi nell'Anconitano: il XV secolo. Immigrazioni di Slavi nel territorio di Ancona nel corso del secolo XV. Bošnjaci u Republici Hrvatskoj. 2893. uro Dragišić i Dubrovnik. . Ujaci ostadoše s narodom.Društvo 269 2881. 2535. Ljubljana 1978.. 2883. Religija i državotvornost. ANU BIH. 291-302. 2882. Šteko Marko. Tanasković Darko. Šuica Marko.. 2891. Šunjić Marko. Knjiga 31. Sarajevo 1996. Ostra Vetera. Crkva na kamenu XX/12 (229). “Širenje islama i islamska kultura u bosanskom ejaletu”. 2890. Islamska ili muslimanska kultura u Bosni. Tanasković Darko. Tadić N. Convegno degli storici Jugoslavi ed Italiani. Sarajevo 1998. Romagna. Šoljić Vladimir. Dubrovnik 2887. 2885. Zgodovinsko društvo za Slovenijo. “Italia felix. Tanović Arif. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. ponude i mira ‘Zajedno’. IG 1-2. Italjug VIII/3. Naša ognjišta VIII/47.. 1-23. Duvno 1978. “Religija i državotvornost. Šuica Marko.. Škegro Ante... POF 41. 13-18. Šundrica Zdravko.. Knowledge. 2886. Islam i mi”. Centar za filozofska istraživanja-Me unarodni centar za promociju interreligijskog dijaloga. Abruzzi secoli XIV-XVI". Zagreb 1997. 584. 13. Partenon.. Primićur. Šunjić Marko.. Roma 1978. Immigrazioni di Slavi nel territorio di Ancona nel corso del XV secolo. (Uredil – A cura di: Ferdo Gestrin). Dubrovnik XXV/4. Migrazioni slave e albanesi in Occidente. 111-132. 813. Odjeljenje društvenih nauka. 9. Bosanska vlasteoska porodica Banovići. 2894. Čiji je kralj Stjepan Tomašević?. Posebna izdanja 106. 2889. zasjedanje jugoslovansko-italijanske komisije za zgodovino – 7. “Migracije Slovanov v Italijo – Le migrazioni degli Slavi in Italia”. Islamska ili muslimanska kultura u Bosni.. 2888.. 7.... 1982. Beograd 1993. KS-FTS. Tanković Šemso. “Darko Tanasković. Sarajevo 1979. 2884. 11-41. Deklaracija za svjetsku etiku”. 6. Diskusija. Mostar 1999. Behar VI/31.

Cambridge Massachusetts 1994.. BF VIII/12. Župan. 197-198. stonski kancelar. godine kod Orahovca u Metohiji.. 413. 2897. Ko je vlasnik Bosne i Hercegovine?.270 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 1970-2000 (Izbor tekstova). Hiljadugodišnje ime. RIZ u BiH. Zagreb 1995.. Kosovsko-metohijski zbornik 1. Ekmečić Milorad. Ljiljan 333. 2896. 224-237. 308-310. 2898. Times Books. .-2000... (* Birin Ante. Izdavački centar El-Kalem. Biblioteka Priručnici. o. Tošić uro.. 102-104. GDI BiH 28-30 (1977-1979).. Zagreb 1997. Prva linija IV/21. Tomašev natpis o osnivanju crkve Blagoveštenja gospodnjeg 1427. Their Historic Development from the Middle Ages to the Dissolution of Yugoslavia. Sarajevo 1999. Toholj Duško – Burzanović Tihomir. 2903. “The Times Guide to the Peoples of Europe”. (Feljton priredio Salih Jalimam).. London 1994. Ljiljan 332. Harvard Middle Eastern Monographs 28. Tomović Gordana.) 2900. IČ 42-43 (1995-1996). Tanović Hamid. 2899. 407-411. Tomić E. Sarajevo 1992. (4) (Titulu kneza kasnije je zamijenila begovska titula). (* Džanić Asaf. Tjedan bosanske kraljice Katarine. 3-4): (1) (Prilog za historiju bosanskog plemstva). Sarajevo 2000. 119-127. 58-59.. ‘Karantanija’. Urednik hrvatskog izdanja Nikša Stančić)”. 2904. Sarajevo 2000. 93.) 2902. Ljiljan 330.. Narodi Evrope (Priredio Felipe Fernández-Armesto. Beograd 1997. “Preporod.. Jakir Aleksandar. Sarajevo 1999. 58-59. Sarajevo 1979.. Sarajevo 1990. Prilog bibliografiji seoba i migracija u Jugoslaviji.. 13. “The Times. 63-78 + 1 karta + 4 slike. “Bosna i bošnjaštvo”. Tomović Gordana.. 30 godina. 30. Tanović Bakir. Beograd 1999. Knowledge. (3) (‘Bogumilska /patarenska/ hereza bila je vjera otmjenijih obitelji). Feljton: O bosanskohercegovačkom nazivu ‘beg’ (1. München 1998. 39-58. Sarajevo 1999. Dubrovčanin prezviter Ratko. Sarajevo 1995. Beograd 1990. Center for Middle Eastern studies. 2901. Tanović Bakir. XIII + 207. 552-555. Edited by Mark Pinson”. 58-59.. Svjetlo riječi X/116-117. GDI BiH 40-41 (1989-1990).. Eminex s p. Naklada Zadro. Südostforschungen 57. 2906.. Ljubljana 1990. kapelan i protovestijar kralja Tvrtka I i trebinjsko-mrkanjski biskup. 2895. “The Muslims of Bosnia – Herzegovina... Thallóczy Lajos. 2905. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. I u osmanskoj imperiji BiH je bila država u državi.

Beograd 1986. 148-150. Tošić uro. SANU. SIJ.. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 2913. Beograd 1999. Beograd 1995.. Kancelarija. 75-89. uro. Prijepolje 1997.. 77-85. Tošić uro..... 2915. Anali 26. 2921. 2916. Tošić uro. Glasnik Zavičajnog muzeja 1. GDI BiH 34. Istorijski zapisi LXX/3-4.. GDI BiH 34. Tošić uro. Beograd 1997. Tošić uro. 2910. Podgorica 1998. O ponašanju dubrovačkih carinika u rudniku Deževice. Pljevlja 1999. Beograd 2914. Dubrovnik 1988. Sarajevo 1982. 2909.. "Bosna i Hercegovina od srednjeg veka do novijeg vremena". Trbuhović Leposava. Uprava i sudstvo u srednjovekovnoj župi Trebinje.dubrovački trgovac i zakupac carina u Bosni. Zagreb 1992. “Zbornik radova X kongresa istoričara Jugoslavije”. Dubrovačka porodica Hranković. uro. Ure enje srednjovjekovnog trga Drijeva. Porodica Miloradović-Stjepanović iz vlaškog roda Hrabrena. 2918. Ponašanje bosanske kraljice Mare (Jelene) u izbjeglištvu. Sarajevo 1986. 2917. Tošić uro. Petar Primović . 93-106. 87- 2912. 75-104. Tošić 101. Mileševski zapisi 2 (1996). Tošić uro. Istorijski institut. 123-137. 277-278. 2908.. Kontinuitet naseljenosti pljevaljskog kraja od praistorije do uspostavljanja turske vlasti.. Tragovi Avara i Slovena u donjem Podrinju i okolini. Knjižnica Hrvatskog društva folklorista 2. 2920. IG 1-2. 2911. 101-113. (Pretisak izdanja iz 1941.. Srednjovekovni život u trebinjskoj oblasti (feudalna sredina na primjeru jedne regije). Zbornik radova 12. Tošić uro. Bosanska kraljica Katarina (1425-1478). Hrvatsko društvo folklorista.). Tošić uro. Knowledge. O vlaškoj skupini Vraneši u nahiji Ljubovi a. Stanovništvo srednjovjekovnog trga Drijeva. 39-53. 7-18. Tošić 1996. Tošić uro.Društvo 271 2907. Studije o podrijetlu (Etnološka razmatranja iz Bosne i Hercegovine). 393-398. GDI BiH 37. 218-222. 2919.. Sarajevo 1983. Zbornik za istoriju BiH 2. Truhelka Ćiro. Beograd 1998. Glasnik SAD 3. . 73-112. Sarajevo 1983.. Tošić uro. Prilozi XVIII/19.

Svezak 2. Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku. Identitet Bošnjaka-Muslimana. HKD Napredak. Knjiga prva”. 2930. Knowledge. (2) Stećak V/51. Zamanička vojska (209-210). državnog poglavara “ban” i vjerskog učenja povezanog sa stećcima. “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463. Dubrovnik 1993. 3. (KUN) 5.. Radovi ANU BiH 73. Tvrtković Safet. Sarajevo 1998. Knjiga 3. Turković Bisera. “Knjiga sažetaka”. Me unarodni forum “Bosna”. Prilozi demografskoj povijesti Dubrovnika i okolice. “Povijesnoteološki simpozij u povodu 500 obljetnice smrti bosanske kraljice Katarine”. Feljton: Od naroda do države (1-3): (1) Stećak V/50. 2932. Sarajevo 1998. Vidović Marko. Vasić Milan. Vekarić Nenad. 2929. Vekarić Nenad. 23. 1999.. 2935. Vitez 1991. 2922. Sarajevo 1998. 43. Feljton: Na tragu otkrića (1): (1) (I Bosna i univerzitet). Stanovništvo poluotoka Pelješca. IA MI BiH 15. 11. Oslobo enje 55/18770. Truhelka Ćiro. 87). Stećak V/53. Dubrovnik 1992. 149-152. Bosnian Paradigm. (3). International Conference. "Simpozijum: Vlasi u XV i XVI vijeku". 1979. Kabes I/1.272 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 2931. Sarajevo 1983. KS-FTS. 99. 2926. HKD Napredak. Mostar 1995. Tucović Ermin.05. 2928. Sarajevo 1998. Podjela Bosne i borba za cjelovitost. 2925.. Svezak 1. 2933. Sarajevo 1979. Odjeljenje društvenih nauka 22. 36... Bosnia and Herzegovina in the Changing World Order. Diskusija.. I ja sam Tvrtkov potomak. Bosna: porijeklo imena zemlje. Knjiga 3. (2. izdanje 1994. 2924. Sarajevo 1996. Zagreb 1995. 2923. 163.... . Valenta Anto.-2000. Diplomatska aktivnost hercega Stjepana Kosače na Jadranu.. Stanovništvo poluotoka Pelješca. 593-616. 12-13. 100. Prilozi demografskoj povijesti Dubrovnika i okolice. 2927. Diskusija. Vego Marko.. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Vidović Marko. Saraj Invest.. Behar Journal 11. 25-27. 41. Vego Marko. 13. Državno i sudbeno ustrojstvo Bosne u srednjem vijeku. Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku.. 2934. 125-130. Konzuli (313-314). izdanje. Veselinović Andrija.. Sarajevo 30. Vejzagić Nerudin. Beograd 1999. 160-161. Sarajevo 1998.

Migracioni procesi iz Bosne u slovenačkim zemljama za vrijeme turskih provala u 16. Fra An eo Zvizdović (1420. CANU. Zemlja i zavičaj Hrvata”. 763-765.. "Simpozijum: Vlasi u XV i XVI vijeku". Radovi ANU BiH 73. god. Postanak i razvoj srpske nacije (Etnološki pristup).(* D. 36-37. Prilog proučavanju podrijetla hrvatskog pučanstva počiteljskog kraja. 315-342. veljače 1996. Vukčević Nikica. “Neum. (* Leśny Jan. Feljton: Koliko je stara Bosna (1-3): (1) (Povijest i falsifikati). Vukanović Tatomir. 89-99. 2942. “Zbornik radova sa Znanstvenog skupa u povodu 500. 2937. Titograd 23.. Sarajevo-Fojnica 2000. Narodi i etničke zajednice sveta. Sarajevo 1994. Stećak I/1. Vlahović Petar. Etimologija pojma ‘Vlah’ i njegova razna značenja.. Čapljina-Zagreb 1996.) 2944. i 27.njihov uticaj i posljedice na demografska kretanja i promjene u našoj zemlji.. Vuk Karadžić. Sarajevo 1983. 275-333. Vlahović Petar.. Vlasi u XV i XVI vijeku. Humski zbornik 1. Vranje 1974. 2941. surogati. bezna e. 2940. 73-177.. Odjeljenje društvenih nauka 3. Radovi ANU BiH 73.. “Postanak i razvoj srpske nacije (Neki metodološko-teorijski problemi u izučavanju postanka i razvoja srpske nacije)”. 292. Beograd 1979. novembra 1978.. i 24.. 2943. Duhovni lik. Odjeljenje društvenih nauka 22. obljetnice smrti Fra An ela Zvizdovića”. 2947. (3) (Nacije. Sarajevo 1994. Institut za istoriju-Institut za izučavanje nacionalnih odnosa. "Migracije i Bosna i Hercegovina". 85-112.. Vilfan Sergej. . 370 + 35 tabli slika + 3 karte. "Simpozijum: Vlasi u XV i XVI vijeku". 2946. Warszawa 1978. Etnogeneza Južnih Slovena. Z. Općinsko vijeće Neum. Marulić XVIII/1.. Sarajevo 1983. 2945. 125-134. Sarajevo 1994. 2939. Stećak I/2. 363-373.. Staro neumsko pučanstvo. Diskusija. ”Zbornik znanstvenog simpozija održanog 16.. Migracioni procesi i Bosna i Hercegovina od ranog srednjeg vijeka do najnovijih dana . 26. u Čapljini.-1498. (2) (Povijest. X 1989. Vukorep Stanislav.) 2938.Društvo 273 2936. 34-35. Neum 1995.). Stećak I/3.. Sarajevo 1990. (Radovi sa naučnog skupa.. 26-27. Slavia antiqua 25. povijest). Vukorep Stanislav. Zagreb 1985. Titograd 1981. "Predmet i metod izučavanja patrijarhalnih zajednica u Jugoslaviji". Voje Ignacij. Voje Ignacij. IRO Narodna knjiga-Marksistički centar CK SK Srbije. godine). Vukić Mario. Općinsko poglavarstvo... u Sarajevu. FTSFranjevački samostan Fojnica. Poglavlja iz pravne zgodovine. i 17. stoljeću. Naučni skupovi 7. Beograd 1984. Vranjski glasnik 10 (poseban otisak). Ljubljana 1985. 174. 177-193. Vrgoč Miro. Odjeljenje društvenih nauka 22. nada).

22. Vrhbosanska katolička teologija. 2958. 30. Povijesni prilozi 14. Katolici i pravoslavni u Bosni i Hercegovini. 89-93.-2000. “Crtajte granice ne precrtajte ljude”. (2) Naša ognjišta XXVIII/250.. 303342. Mostar 1994. Kontinuitet hrvatskog i katoličkog umiranja u Bosni i Hercegovini (Prilog proučavanju odnosa me u narodima u Bosni i Hercegovini).. Marulić XIII/5-6. 342. Zagreb 1987.. 2954. Hrvatski narodni kalendar 1993.274 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.. SV 7. HZ 42.. Zagreb 1995. Tomislavgrad 1998. Zelić-Bučan Benedikta.. Marulić XXV/5. 22. Prag 1983. Sarajevo-Bol 1995. Sedmi kongres Saveza historičara Jugoslavije. Siguran identitet pretpostavka susretanja (Miscellanea de oecumenismo)“. 2959. 2957. 240. 2948. 18. 359369. Vukšić Tomo. 21-38. Nestajanje katolika u Trebinjsko-mrkanjskoj biskupiji. 2956. 25-115. Beograd 1998. Vukšić Tomo. “Zbornik radova X kongresa istoričara Jugoslavije”. Papa i Crkva me u Hrvatima. Neka gledišta novije historiografije na Porfirogenetove tvrdnje o etničkoj pripadnosti područja Crvene (Južne) Hrvatske. 2949. Godina 41.. Tomislavgrad 1998. 2960. Zef Mirdita – Strčić Petar – Janjatović Bosiljka – Maticka Marijan – Pavličević Dragutin. Zagreb 1980. Sarajevo 2000. Feljton: Bosanska kraljica Katarina Kosača-Kotromanić (13): (1) Naša ognjišta XXVIII/249. Tomislavgrad 1996. Marulić XX/1.. Vukšić Tomo. The World of the Ancient Slavs. .. Godina 46. (3) Naša ognjišta XXVIII/251.) 2955. Zelić-Bučan Benedikta. 2953. 2951.. ZEF MIRDITA. Sarajevo 1997.. 46-53. Orbis Publishing London.. Feljton: Nestajanje katolika u Trebinjsko-mrkanjskoj biskupiji (1): (1) Naša ognjišta XXVI/233. Vukšić Tomo.. Balkanski Vlasi u svijetlu podataka Bizantskih izvora. Popis plemićkih obitelji u kraljevstvu Bosne u godini pada Bosne (1463) i Hercegovine (1482) pod Turke. SIJ. Mostariensia 1. Zagreb 1989.. Hrvatski narodni godišnjak 1998. Vukšić Tomo. Zdeněk Váňa. (* Heres Tomislav. Sarajevo 1992. Mi i oni.. Tomislavgrad 1998. Zbornik radova u povodu imenovanja vrhbosanskog nadbiskupa Vinka Puljića kardinalom. 558-564. 2952. Zagreb 1992. Zelić-Bučan Benedikta. Zelenika An elko. 426-441. 2950.

Zlatar Behija. Zulfikarpašić Adil – Gotovac Vlado – Tripalo Mika – Banac Ivo. Prezimena izvedena iz zanimanja u srednjoj Bosni. Članci i intervjui”. 121-122. Bošnjački institut. “Povijesnoteološki simpozij u povodu 500 obljetnice smrti bosanske kraljice Katarine”. Zulfikarpašić Adil. Zlatar Behija. Zirdum Anto. ‘Etnički problem Muslimana’ – ‘Muslimani i Jugoslavija’ (37-41). Zgodić Esad.. Država i pravo srednjovjekovne Bosne. Država. Prilozi XIV/14-15. (Razgovor). PCC Me ugorje.. 2967. 21. KS-FTS. Recenzija. Zulfikarpašić Adil. 185. Katarina. nacija. Ime Hrvat u narodnoj predaji Bosne i Hercegovine. demokratija (Iz diskursa SDP BiH)”. 2972. tekst priredio Vlado . 368-373. FPN.. 256-257. “Bosanska srednjovjekovna država i suvremenost (Zbornik radova)”. O nekim muslimanskim feudalnim porodicama u Bosni u XV i XVI stoljeću. Odjeljenje društvenih nauka 22. Zubechea G. Sarajevo 1991. 2965.. Bošnjački institut.. “Esad Zgodić. stoljeća (Dolazak. 2971. Sarajevo 1998. “Adil Zulfikarpašić. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”. Sarajevo 1998. (Uredio Milenko Brkić). papa i Bosna (133143). (Moderator razgovora Mladen Malača. Sarajevo 1995. Članci i intervjui. Diskusija. 81-139. 11. Ahmed-paša Hercegović. Zlatar Behija. Zürich 1991. Muslimani i srpsko-hrvatski odnosi (55-57). 38-46. “Širenje islama i islamska kultura u bosanskom ejaletu”. Zgodić Esad. Sarajevo 1979. Država. Mostar 1997.. "Simpozijum: Vlasi u XV i XVI vijeku". 2968. Kantonalni odbor SDP. 2969. demokratija (Iz diskursa SDP BiH)”.. Obnova državnosti BiH (109-116). Sarajevo 1996. Radovi ANU BiH 73. Zovko Iv. Motrišta 4. 2962.. 98. “Pavo Živković. Kantonalni odbor SDP. Etnička i vjerska povijest Bosne.Društvo 275 2961... Drugo izdanje. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. Zovko Ljubomir. Sarajevo-Mostar 1998. razvoj i nestajanje Hrvata katolika na tim prostorima)”. 2974. HKD Napredak. 2966. Isa-beg Ishaković. Sarajevo 1994. Zgodić Esad... POF 41. 2964. 2973. Sarajevo 1983. Zirdum Andrija. Okovana Bosna.. M. 2963. Diskusija. 161-162. Sarajevo 1978. Lastavica II/6.. 2970. Lastavica I/1. Zürich 1991. 97. 713. Slavonije i Srijema do konca XVII. Zlatar Behija. 2975. Studenci 1995. 12-22. Širenje islama i islamska kultura u Sarajevu i okolini. nacija.

i 15. Tribunia 9 (1985). Press centar. ZČ 41/2. 57-60. 2. Zagreb 1996. Žiga Jusuf.. Sarajevo 02. HM IV/17. Srbi hode Bosnom u vrijeme Kotromanića. VKBI. (* Sivrić Marijan. 47-49.socijalne promjene u bosanskom društvu u XIV. Sarajevo 1994. 2983. Tuzla 1986. Žarković-Tafro Tatjana. Živković Matej – Živković Pavo. (* Salom Nada. izdanje.. Dubrovnik 1988..12. 2984. 30 godina.) 2985. II izdanje. 1996. 11. 227. stoljeća. Godišnjak SPKD 1996.. Zürich 1995. Dubrovnik 1988. Živalj Husein. 2979. Ćošković Pejo. Bošnjački institut. 16-17. 29. Univerzal.. 23-34. Armija RBIH. Ljubljana 1987. Živković Pavo. 239-242.. 35-46. . 280-283.03. Živković Matej. Istorijski izvori o pojavi kuge u srednjovjekovnoj Bosni. Zagreb 1988.. Žiga Jusuf. 1995. IZ 7. 13. i XV.. 1995. 11. 2982.. Voje Ignacij.. Kalendar Prosvjeta. Ekonomsko ... 2978. Živković Pavo. Da li su Turci (Muslimani) palili manastire. Sarajevo 2000. 67-76.. Oslobo enje 53/17141.276 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.. Sarajevo 1996. Tribina 6.. 252-254. Žepić Božo... Zagreb 1978. Pavlinić). Ljiljan V/155.. 140-145. Dubrovačko-bosansko-humska saradnja na polju zdravstvene kulture tijekom XIV i XV stoljeća. i 15. Izdavački centar El-Kalem. Sarajevo 12. Islamski pečat u tradiciji i kulturi bosanskih muslimana (Bošnjaka) i na geopolitičkom prostoru bosanske države. Oslobo enje 52/17065.12.. RIZ u BiH. 2980. 162. Vojna biblioteka 5. 2986. Motrišta 8. stoljeću. Socijalne i ekonomske promjene na dvoru bosanskih kraljeva i velikaša tijekom 14. Oslobo enje 52/17066. Mostar 1998. Vekarić Nenad.. 2981. 22. Biblioteka Istorija i revolucija.. Salom Nada.. Banja Luka 1986. 260. Trebinje 1986. “Preporod. Utjecaji turske. Sarajevo 1996. austrougarske i jugoslavenske vlasti na demografske promjene u Bosni i Hercegovini.. Islamska civilizacija i bosanski muslimani. Sarajevo 1994. 24. Živković Pavo.. 2977. Motrišta 5-6. 1970-2000 (Izbor tekstova). Anali 26. Radovi 21. 5-15. 31-46. Sarajevo 2000. Sarajevo 13. “Zbornik radova II kongresa infektologa Jugoslavije”. Živković Pavo. Demografske promjene na bosanskohercegovačkom prostoru kroz povijest. . Anali 26.-2000. Perspektive Hrvata u Bosni i Hercegovini. “Duhovna snaga odbrane”. stoljeću (Utjecaj primorskih gradova na ekonomsko-socijalne promjene u bosanskom društvu u 14.. Pojava gra anske klase i novog plemstva).) 2976. Kulenović Tarik. Mešanović Samir. Mostar 1998. Behar V/22-23.

2996.. Živković Pavo. Grbelje Tonči. (* Kudelić Zlatko. 2991. 2992. Migracioni procesi i Bosna i Hercegovina od ranog srednjeg vijeka do najnovijih dana . 2995. 475-500. Slavonije i Srijema do konca XVII. Ćosić Stjepan. Feljton: Pavao Živković odgovara Muhamedu Filipoviću (1-2): (1) (Neću polemiku stilom mržnje) Dnevni avaz IV/795. Sarajevo 07. 1998. Anali 35.02.njihov uticaj i posljedice na demografska kretanja i promjene u našoj zemlji. Narodnosna slika Bosne i Hercegovine tijekom 15. 2989. Živković Pavo. Radovi 32. Zadar 1992.Društvo 277 2987. "Migracije i Bosna i Hercegovina". Napučenost i okruženje u razdoblju osmanske prevlasti. 22. Svjetlo riječi XIV/160-161. RPZ 19. 135-137. Sarajevo-Bol 1995... Sarajevo 1997.. Slavonije i Srijema do konca XVII. Živković Pavo. Etnička i vjerska povijest Bosne. stoljeća (Dolazak. Mostar 1996. Živković Pavo. X 1989.. 43-50. Dnevni avaz IV/796. 1998. Mostar 1995. 2997.. Neum 19-22. Živković Pavo. Živković Pavo. 260.. Dubrovnik 1997. Institut za istoriju-Institut za izučavanje nacionalnih odnosa. 31-46. i 16. 2990. 255-297. 7-23. Sarajevo 1998. Livno 1996. Živković Pavo. Živković Pavo. stoljeća. Zadar 1992-1993. 2993. “Crtajte granice ne precrtajte ljude”.. HM II/6. 26. IKA. Sudbonosna stoljeća u povijesti bosanskohercegovačkih Hrvata. Živković Pavo. (2) (Veliki “Tunjin” skok od ortodoksnog komuniste do liberala). Sivrić Marijan... ČSP XXVIII/3. HKD Napredak. Stoljetni razvitak i nestajanje Hrvata katolika u BiH (Tužna povijest katoličanstva na prostorima BiH). Zbornik radova sa simpozija. Hrvati Bosanske Posavine u prošlosti..) 2994. stoljeća s osvrtom o stradanju Hrvata. HM I/3-4. 101-110. HM I/2. Zagreb 1996. SV 7. Sarajevo 06... u Sarajevu. 49-50.. 2 izdanje. Sarajevo-Mostar 1996. Etnička i vjerska povijest Bosne. HKD Napredak. Hercegovina 2 (10). razvoj i nestajanje Hrvata katolika na tim prostorima). Mostariensia 1.. Živković Pavo. 467-469.. 2988. Sarajevo 1997. razvoj i nestajanje Hrvata katolika na tim prostorima). 15. .. 43-66. 257. Živković Pavo. Zbornik radova u povodu imenovanja vrhbosanskog nadbiskupa Vinka Puljića kardinalom. Sarajevo 1990. Mostar 1994. 13.02. Zadarska smotra XLI/6... i 27. 218-220. Povijesne dimenzije i povijesno utemeljenje hrvatstva Bosne i Hercegovine. Sarajevo-Mostar 1998. “Hrvati u BiH – ciljevi i mogućnosti”. 253255. Demografske promjene na prostoru BiH do XVIII. XII 1994. stoljeća (Dolazak. Gospodarske prilike kao osnovni uzrok migracijskih kretanja iz primorja u zale e i obratno.

Socijalna medicina XXVI/1-2. Prosveta. 1 (A-J)”. Hrvati Bosanske Posavine u prošlosti. HKD Napredak. 2999. Beograd 1978. 3001. 46-56. 103-109... . Sarajevo 1985. Motrišta 11. pharmatiae et veterinae XIX/1-2... Leprozorijumi u srednjovjekovnoj bosanskoj državi prema podacima dubrovačkog arhiva. 254-269.. ZRVI 35. 93-97. pharmatiae et veterinae XIX/1-2. 3004. Podružnica Osijek. “Pavo Živković. 3009. . Dubrovnik 3-6. 3002. 3000. Beograd 1996. Živković Pavo – Stolić Vladimir. Usore i Soli”. “Zbornik radova: Treći kongres ljekara Bosne i Hercegovine”. 28-73. Vitez (351). Opšta enciklopedija. 3005. “Mala enciklopedija Prosveta. 98-102. Vojvoda (360). Rad dubrovačkih ljekara na tlu Bosne u XV stoljeću. Mostar 1999. Podružnica Osijek. 280-283. Živković Pavo – Stolić Vladimir – Kostić Živojin. HKD Napredak. Knjiga 1. Bajan (137-138). Ban (149).. Napučenost i okruženje urazdoblju osmanske prevlasti. Sarajevo 1979. Osijek 2000. 2998. Sarajevo 1979. Živković Tibor. 97-116. Živković Pavo. 53-56.. (Fototipsko preštampano izdanje 1980). 222-230. Usore i Soli”.. Zbornik radova. Živković Pavo – Stolić Vladimir – Kostić Živojin. Živković Pavo. Živković Pavo. Etničke i vjerske prilike u Bosanskoj Posavini prije i za vrijeme Turaka. Islamizacija na području Soli i Posavine. Studije iz povijesti Bosanske Posavine. Živković Pavo – Stolić Vladimir – Kostić Živojin. Podružnica Osijek. Osijek 2000. Zagreb 1979. HKD Napredak. Osijek 2000.X 1979”. Osijek 2000. 3 izdanje. Acta historica medicinae.278 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Studije iz povijesti Bosanske Posavine. Živković Pavo – Stolić Vladimir – Kostić Živojin. “III kongres infektologa Jugoslavije.. Društvo ljekara BiH. HKD Napredak. Bremenita prošlost Hrvata Bosne i Hercegovine i njihove demografske promjene. “Pavo Živković.. Avari (6). Živković Pavo. Lepra u srednjovjekovnoj bosanskoj državi.. Zbor liječnika Hrvatske. 3008. Acta historica medicinae. Istorijski izvori o pojavi kuge srednjovjekovnoj Bosni. Istorijski podaci o lepri i leprozorijima u srednjovjekovnoj bosanskoj državi. Vlasi (356). Sarajevo 1979.-2000.. Studije iz povijesti Bosanske Posavine. 3007. 3003. Studije iz povijesti Bosanske Posavine. 3006. O plemenskom ustrojstvu i vojnoj snazi podunavskih Slovena u VI i VII veku. “Pavo Živković. “Pavo Živković.. Usore i Soli”. Podružnica Osijek.. 231-253. Usore i Soli”. Živković Pavo.

Doboj 1996. Katuni (215). .10. 3 izdanje. Čija je Bosna zemlja.07. 3012.. (Fototipsko preštampano izdanje 1980). VI + 943. Mostar 1991.. 3017. JLZ.. Komornik (475). “Univerzitet u Sarajevu 1949-1994”.. 3014. Oslobo enje 48/15565.. 16. Prosveta. . Sarajevo 18.. (5) (Životni putevi bosanskih bogumila).... 1991.. (Fototipsko preštampano izdanje 1980). (2) (Bosanska država)... Doboj 1996... 1989. . 3 (R-Š)”... Dobojske novine I/6. 22. . Dobojske novine I/1. Katarina Kosača (1424-1478). Beograd 1978... Vlasi (553).. Posebna edicija Univerziteta u Sarajevu. Doboj 1996. 3.. Jugoslovenskog 3019. . Dobojske novine I/4.. Doboj 1996. Beograd 15.. .. Starobosansko obilježje (Prijedlog grba i zastave Bosne i Hercegovine). Zagreb 1981. . Jugoslovenskog 3022. JLZ. Knez (424).. Kneginje iz loze Nemanjića.. Logotet (159). “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda. 13-33.. 1. “Mala enciklopedija Prosveta. 3011.. Politika. 3021.. 1. . Sabor (234-235).. JLZ. Dobojske novine I/2.... 3020.. Zagreb 1979. Doboj 1996. Sloveni (243). Duhovni razvoj Bosne i Hercegovine. 3015. Sasi (157). Beograd 1978. 4 (Iz-Kzy)”.. 1.. 20. 8 (Š-Žva)”. 3013. JLZ... 7 (Raš-Szy)”.... . Prosveta. Zagreb 1978. Opšta enciklopedija. 5 (L-Nigh)”.... “Opća enciklopedija Leksikografskog zavoda. 12. (4) (Bosanska crkva). Tomislavgrad 1997. . Muslimani (Historija) (622-630). 3018.Društvo 279 3010. Zagreb 1982. Crkva na kamenu XII/127.. Opšta enciklopedija. .. Naša ognjišta XXVII/237. . 2 (K-P)”. “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda. Univerzitet u Sarajevu. Dobojske novine I/3. Sarajevo 1995.. “Mala enciklopedija Prosveta. 3016.. . Sasi (293).. 15. Tepčija (181). (3) (Bosanska država). 14... “Opća enciklopedija Leksikografskog zavoda. Muslimani (611). Kopčići hrvatski plemići. 16. 3 izdanje. Feljton: Životni putevi bosanskih bogumila (1-5): (1) (Životni putevi bosanskih bogumila).. Hrvatski glasnik V/63. Tuzla 1997.. .

.

PRIVREDA .5.

.

318. Pčelarstvo (606-608). Lu.. 3026. Sarajevo 1983. Gospodarski vzroki balkanske migracije v srednje-vzhodno Italijo v 15. Blagojević Miloš. 231. 3024. Tragovi rudarske i metalurgijske djelatnosti u okolini Konjica. Zenica 1999. GZM (A) 38. “Rudarstvo i metalurgija Bosne i Hercegovine od prahistorije do početka XX vijeka”. 247-282. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Ekonomska saradnja srednjovjekovne Bosne s drugim državama. An elić Pavao. 3032. Šumrada Janez. 475. Zenica 1999. Praha 1981. Sarajevo 1996. 229-237. München 1980. (* Dašić Miomir. Zdraveva Milka. Südostforschungen 39... Petrović Radoslav. 309-310. Burnazović Tufik – Jusić Abid. 183-184. Trgovina radnom snagom na istočnom Jadranu – razvoj i značaj. 105-138. Izdanja Muzeja grada Zenice... Československý časopis historický 29/3. 145-152. Beograd 1980. 3028. Beograd 1981. Marginalija o tragovima starog rudarstva i metalurgije u srednjoj Bosni. 3031. Skopje 1979. Od najstarijih vremena do Maričke bitke (1371)”. “Istorija srpskog naroda. 293-295.. Glasnik XXIII/1. Ljubljana 1978. ZČ 32/4. 397-406. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Titograd 1978.. An elić Pavao. Kessler Wolfgang. Unča (762). (Urednik Erceg Ivan). 393-394. GDI BiH 28-30 (19771979). ZČ 33/3. Komisija za ekonomsku historiju Jugoslavije-Redakcija Acta historico-oeconomica Iugoslaviae.. Bakić Ljubomir. Izdanja Muzeja grada Zenice. Kantar (276-277). Voštana kuća (104-106). “Rudarstvo i metalurgija Bosne i Hercegovine od prahistorije do početka XX vijeka”. Zenica 1999. Hristov Risto.. Beograd 1999. SKZ. Knowledge.) 3029. Prva knjiga. Zagreb 1984. “Rudarstvo i metalurgija Bosne i Hercegovine od prahistorije do početka XX vijeka”. Nekoliko priloga za upoznavanje tehnologije starog rudarstva i metalurgije u Bosni. 3033. Knowledge. Rudarsko-proizvodni odnosi u Bosni i Hercegovini u tursko doba. An elić Pavao – Ibrahimpašić Fikret.Privreda 283 3023. Sarajevo 1979. Osnove privrednog razvitka. 508-510. Budak Neven. Ne. Zagreb 1978... Ljubljana 1979. 3025. 3030. Istorijski zapisi XXXI-XXXVI/3.. stoletju. Bubalo or e. Anselmi Sergio. 221-228. . JIČ XIX/3-4... 357-371. “Bibliographia historico-oeconomica Iugoslaviae – Bibliografija o ekonomskoj historiji Jugoslavije”. 3027. Star (699-700). Beograd 1999. 80-85. HZ 37.. Vosak (103-104)... FPN. Blagojević Miloš. Izdanja Muzeja grada Zenice. Med (387-388). “Bosanska srednjovjekovna država i suvremenost (Zbornik radova)”.

Rabotnici. 41-69. Biblioteka Dimenzije istorije 1. duhovnici. srebra i bakra u centralnim oblastima Balkana do početka novog veka. Ćirković Sima. 104-112. Biblioteka Dimenzije istorije 1. 47-55. 3043. 3040. 12. Band 3. Atti della Decima settimana di Studio. 3044. “Ragusa e il Mediterraneo. 73-89.. Zagreb 1979. Bari 1990.. 47-55. Beograd 1997.. Društva srednjovekovnog Balkana”. Rabotnici. Društva srednjovekovnog Balkana”. Beograd 1997. Firenze 1983. Biblioteka Dimenzije istorije 1. Ćirković Sima. Beograd 1997. 3038. Rabotnici. “Sima Ćirković. Biblioteka Dimenzije istorije 1.. duhovnici. vojnici. The Production of Gold. Dubrovnik i zale e u srednjem veku.. Dubrovčani kao preduzetnici u rudarstvu Srbije i Bosne. Ćirković Sima. Firenze 1990. “Sima Ćirković. Die ostlichen Teile Jugoslawiens 1350-1650. “Gerarchie economiche e gerarchie sociali: secoli XII-XVIII”. Dva zakasnela poleta u balkanskom rudarstvu: XV i XVI vek. 3039.284 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 80-103. Beograd 1997. vojnici.. Precious Metals in the Age of Expansion. Beograd 1997. Društva srednjovekovnog Balkana”. Silver and Cooper int the Central Parts of the Balkans 13th to the 16th Century. Rabotnici. Sviluppo e arretratezza nella penisola balcanica fra il XIII e il XVI secolo. Ćirković Sima. Handbuch der europaischen Wirtschafts. Ćirković Sima. Serie II. Istituto Internazionale di Storia Economica ‘Francesco Datini’. AHOEI 6. Ćirković Sima. “Sima Ćirković. 3035. 3042. vojnici.. Istituto Internazionale di Storia Economica ‘Francesco Datini’. duhovnici. 3036. Beiträge zur Wirtschaftsgeschichte 2. Društva srednjovekovnog Balkana”. Equilibrium. vojnici. Continuité et repture des hierarchies: le cas des villes dalmates et de leur arrière-pays. (A cura Antonio di Vitorio)”. Equilibrium. Ruole e funzioni di una Repubblica marinera tra Medioevo ed Età moderna. 3034 Ćirković Sima. 21-36. duhovnici. Rabotnici. Dubrovnik i zale e u srednjem veku. . Društva srednjovekovnog Balkana”.und Sozialgeschichte. 1986. Vol. Ragusa e il suo retroterra nel Medio Evo. “Sviluppo e sottosviluppo in Europa e fuori d’Europa dal secolo XIII alla rivoluzione industriale”. Caccuci editore. Equilibrium. 3041. Ćirković Sima. Equilibrium. Ćirković Sima. duhovnici.-2000. 291-311. Ćirković Sima. 3037. “Sima Ćirković. Proizvodnja zlata. Razvoj i zaostalost na balkanskom poluostrvu izme u XIII i XVI stoleća. 15-26. Stuttgart 1981. Biblioteka Dimenzije istorije 1. vojnici. Equilibrium... “Sima Ćirković.. 1-20. Ćirković Sima. Atti della Dodocesima Settimana di Studio.

Valturk (67).postanak i uspon gradskog središta". duhovnici. vojnici. Ćuk Ruža. Aspra (25). 3048. Radič Grubačević. 19-29. Ćirković Sima. Ćuk Ruža. vojnici. i XIV. 45-56. Ćuk Ruža. Rudarstvo (631-634). 57-63. Knowledge. Društva srednjovekovnog Balkana”. Zagreb 1987. 3052. dubrovački suknar i trgovac. Sasi (649). Poslovanje Dubrovčana u Podrinju. Beograd 1993. IČ 44 (1997). vojnici. AHOEI 14. 185-196. Kontinuitet i prekid me u hijerarhijama: Primorski gradovi i njihovo zale e u srednjem veku. Kamata (273-274). “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. IČ 39 (1992). Equilibrium. Ćirković Sima. Mere i tegovi (392-396). Beograd 1998. Biblioteka Dimenzije istorije 1. Društva srednjovekovnog Balkana”. 3054. Equilibrium. duhovnici. Balcanica 13-14. Ćuk Ruža. Tobolčarevići – Dubrovčani poreklom iz Prijepolja.. L’économie naturelle et la production marchande aux XIIIe-XVe siècles dans les regions actualles de la Yougoslavie. 3046. Equilibrium. Delovi (144). 3053. “Sima Ćirković.. 3047. Ćirković Sima. “Sima Ćirković. Beograd 1997.. Naturalna privreda i tržišna proizvodnja izme u XIII i XV stoleća. Zanati (214-217). vojnici. 37-46. “Sima Ćirković.Privreda 285 3045. Rabotnici. Beograd 1997. Rudari (629-631).. Ćuk Ruža.. Izvoz stoke i stočarskih proizvoda iz Srbije u Veneciju u XIII. Rabotnici. 134-168. 3055. Beograd 1991. “Sima Ćirković... Equilibrium. 113-134. Beograd 1997. Rabotnici. Rabotnici. duhovnici. Boje (53-54). 111-121.. Ćirković Sima – Kovačević-Kojić Desanka. Trgovina (741-745). Društva srednjovekovnog Balkana”. Biblioteka Dimenzije istorije 1. Beograd 1999. 3050. 19-30. Ćirković Sima – Kovačević-Kojić Desanka. 113-127.. Delatnost dubrovačkog trgovca Luke Milanovića dvadesetih godina XV veka. duhovnici. 3051. IG 1-2. 3049. Ćuk Ruža. IČ 38. Ćirković Sima. Beograd 1982-1983. Merenje i mere u srednjovekovnoj Srbiji. "Valjevo . Dubrovčani kao preduzetnici u rudarstvu Srbije i Bosne. 3056. Beograd 1997. Valjevo-Beograd 1993. Biblioteka Dimenzije istorije 1. Dubrovačka porodica Benvenutić u srpskim zemljama. veku. Barut (29-30). Društva srednjovekovnog Balkana”. Biblioteka Dimenzije istorije 1.. Beograd 1996. . Pana ur (488-489).

Izdanja Muzeja grada Zenice. Posebna izdanja 540. Knowledge. Trgovina (Kasni srednji vijek) (171-173). Sarajevo 1988. Dinić-Knežević Dušanka. Beograd 1982. Kada i kako su nastali despota Stefana zakoni za Novo Brdo. aković Luka. 125. Knjiga 3. Trgovina bosanskim robljem u Barceloni krajem XIV i početkom XV veka. Oslobo enje 38/11852. IČ 28.. jemstvo (264-265). (* Martinović Dragana.. AL BiH. Radio Sa X/34. Dall’interno a Ragusa nel XIV secolo. Fekeža Lidija.286 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 153-167. Rudarstvo i topioničarstvo u Bosni i Hercegovini. 302-305. Istorijski institut RCG.. Dubrovačka srednjovekovna karavanska trgovina. Kolonije (310-311). Saobraćaj (Kasni srednji vijek) (160-161). Pregled LXXVIII/2-3. ANU BiH. Steindorff Ludwig. “Rudarstvo i metalurgija Bosne i Hercegovine od prahistorije do početka XX vijeka”. 211-220. Univerzal. Ćuk Ruža. 27-48. Odjeljenje društvenih nauka 37. Djela 65. 3062. Sarajevo 1988. Ćuk Ruža. ur ev Branislav..) 3064.. Srpske zemlje u srednjem veku (Istorijsko-geografske studije)”. 340. Da li je poznati rudarski zakon despota Stefana važio i za Srebrenicu?. Beograd 1983. Sarajevo 1981. (* Milutinović Kosta. Beograd 1978.. (* Živković Pavo. Tuzla. SANU. Značenje Kreševa u metalurškoj proizvodnji stare Bosne (historijsko-geografski prikaz). IG 1-2. Zenica 1999. Zbornik radova sa Okruglog stola Istorijskog instituta. Odeljenje istorijskih nauka 8.. ur ev Branislav. “Mihailo Dinić. Podgorica 1999. Beograd 1981. 3060.-2000. Dinić Mihailo.. 3057. SKZ.. 305-330. Italia felix. Jemac. 3059. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 488-489. . 3066.. Dinić-Knežević Dušanka.) 3061.) 3065. Fejić Nenad. 97. Südostforschungen 43. Dumbović Vladimir. Tom I. Opšti leksikografski dio. 3067. 563-565. Beograd 1999. Sarajevo 1987. (KUN) 4. Sarajevo 27. 405419. Zenica 1999.06 1981. 3058. “Srednjovjekovna istorija Crne Gore kao polje istraživanja”. 3063. Ancona 1988. Trgovci iz zetskih gradova u Dubrovniku i srpskim zemljama u srednjem veku.. “Rudarstvo i metalurgija Bosne i Hercegovine od prahistorije do početka XX vijeka”. 177. 1980... Zalog (211). Tkanine u privredi srednjovekovnog Dubrovnika. Biblioteka Istorija i revolucija. München 1984. Izdanja Muzeja grada Zenice. Živković Pavo. ZM.

JLZ. 3077. 3069. 356. “Rudarstvo i metalurgija Bosne i Hercegovine od prahistorije do početka XX vijeka”.. 21-44. 2. Maren. Godišnjak CBI XXXI/29. Hrabak Bogumil. Sarajevo 1979. Fotić Aleksandar. “Dubrovačko” srebro u Italiji i Kataloniji u XIV. 38-49. Gavran Ignacije. Sarajevo 2000.. Gostiša Nikola. “Le Marche e l’ Adriatico orientale: economia. Dalmatinci v balkanskoi trgovle XIV-XVI vv. Filipović Milenko. Zanatstvo (Kasni srednji vijek) (188-189). 57-78. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. società. 3080. . Banja Luka 1984. “Rudarstvo i metalurgija Bosne i Hercegovine od prahistorije do početka XX vijeka”.. Dosadašnja istraživanja razvitka metalurške tehnologije u BiH. Izdanja Muzeja grada Zenice. Poljoprivreda (Kasni srednji vijek) (141). 5-6.. 75-85. 3079. Hrabak Bogumil. Atti e memorie. Gleta iz Bosne u XV i XVI veku. Baština srednjovjekovnih rudara Sasa u južnoslavenskim zemljama. 3074. EJ 3. cultura dal XIII secolo al primo ottocento”. Handžić Adem. Moskva 1984. ZM.. 3071. Nuova serie anno 82 (1977). 3075. Izdanja Muzeja grada Zenice. Handžić Adem. političeskoj i kulturnoj istorii jugo-vostočnoj Evropi”. GDI BiH 28-30 (1977-1979). POF 36 (1976). Glavaš Tihomir. “Voprosi socialnoj. Sarajevo 1988. Knjiga o kovinarstvu i život u Bosni (Agricola. 3073. Zagreb 1984. izdanje. Hrabak Bogumil.. IG 1-2. 183202. Filipović Muhamed. Zenica 1999. Akča (akçe). XV i XVI veku. Freidenberg M. Daće (dažbine) (Bosna i Hercegovina).Privreda 287 3068. Izvoz plemenitih metala iz Bosne u Dubrovnik u vreme osmanlijske vlasti. 7-42.. Vipusk 9. Beograd 1980. Knowledge. Sarajevo 1978. Rudnici u Bosni u drugoj polovini XV stoljeća. IZ 5. Tom I. Visoko 1983. 283-306. Gestrin Ferdo.. Balkanskie issledovanija. Beograd 1999.. De re metallica). 3076. AL BiH. Il comercio dei pellami nelle Marche del XV e della prima metà del XVI secolo. Metalurgija (Kasni srednji vijek) (107-108).. 10-11. Rudarstvo i rudarski trgovi u Bosni u drugoj polovini XV vijeka. Zenica 1999. 3078. Ancona 1978. 3070. Svjetlo riječi I/9. 3072. Opšti leksikografski dio. Rudarstvo (Srednji vijek) (150). Lov (Kasni srednji vijek) (104)..

GDI BiH 35. 268-277.. Zenica 1999. Sarajevo 1988. 100-108. “Prilozi za istoriju Bosne i Hercegovine I. 8.. Roma 1986. Srbija. EJ 2. Privredni uspon. 612. 45-56.. 3093. ANU BIH. Jovan. . O rudarskoj proizvodnji u srednjovjekovnoj Bosni. Sarajevo 1984. “Rudarstvo i metalurgija Bosne i Hercegovine od prahistorije do početka XX vijeka”. Kovačević-Kojić Desanka. Dvojno knjigovodstvo u Dubrovniku i Benko Kotruljević. Bosna i oružje (Zapis o zemlji).) 3084.288 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.)”. Katić V. 166. Prva linija II/6. 3086. Klicić Josip. 35-44. 3091. 2. 3081.. 3085. Storia della citta. Kosača Stjepan. 5-43. SKZ. 202-203. “Istorija srpskog naroda II. Kovačević-Kojić Desanka. Stočarstvo srednjovekovne Srbije. Sarajevo 1983. Izdanja Muzeja grada Zenice. Posebna izdanja 79.. Beograd 1978.. GDI BiH 39. “Rudarstvo i metalurgija Bosne i Hercegovine od prahistorije do početka XX vijeka”. 3089. Kapetanović Kemal. izdanje. 437-454. Jevtić Milan. Kovačević-Kojić Desanka. (Doba borbi za očuvanje i obnovu države (1371-1537. ZIMS 20. “Istorija srpskog naroda II. Ispitivanje nekih metalurških uzoraka iz arheologije Bosne i Hercegovine. Zenica 1999. Društvo i privreda srednjovjekovne Bosne”. Privredni razvoj srednjovjekovne bosanske države. Kovačević-Kojić Desanka. (Doba borbi za očuvanje i obnovu države (1371-1537. 3092. JLZ. Kovačević-Kojić Desanka. 85-190. 3087. 3083. SKZ.-2000. (* Trifunovski F. 113-122..)”.. 91-94.. Relazioni fra i centri minerarii e le campagne in Serbia e la Bosnia nel medioevo. Beograd 1983... GDI BiH 34.. Kovačević-Kojić Desanka. SANU. Beograd 1982. 3090.. 3088. Odjeljenje društvenih nauka 17. Izdanja Muzeja grada Zenice. Relja. Ekonomske veze i kulturni uticaji izme u bosanske države i talijanskih gradova u XIV i XV vijeku. Beograd 1981. Sarajevo 1987. Balcanica 12. Kovačević-Kojić Desanka. 57-64.. Sarajevo 1993. Kratak historijat razvoja rudnika i željezare Vareš. Odeljenje medicinskih nauka 30. Zagreb 1982. Beograd 1982. majdan srebra i zlata. Posebna izdanja 513. Kovačević-Kojić Desanka. 3082. Konj i korišćenje konja u prošlosti Srba. Carine (Srednjovjekovne carine) (Bosna i Hercegovina). Rivista Internazionale di storia urbana e teritoriale.

. (* Fejić Nenad. SANU. 165-173. Italy and Balkans in the Late Midlle Ages. 3105. Istorijski institut. Zenica 1999. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 479. Ruole e funzioni di una Repubblica marinera tra Medioevo ed Età moderna.. Kovačević-Kojić Desanka. 3102. Sarajevo 1989. 404-405. Collected Studies.. Beograd-Pravoslavna reč Novi Sad. "Državni depozit" (Depozit banice Anke. 3101. Beiträge zur Wirtschaftstgeschichte 4. Italian Creditors in Dubrovnik (Ragusa) and the Balkan Trade. Dubrovnik. 241-254. Beograd 1982.. O rudarskoj proizvodnji u srednjovjekovnoj Bosni. Dubrovnik 1982. 37-44... Thirteenth through Fifteenth Centuries. Kovačević-Kojić Desanka. Bari 1990. ZRVI 21. “Rudarstvo i metalurgija Bosne i Hercegovine od prahistorije do početka XX vijeka”. 3099. Sarajevo 1999. Kulinova povelja i bosansko-dubrovački odnosi.) 3103. Izdanja Muzeja grada Zenice. Kredit. 481-482.-1413. Series 125. “Rudarstvo i metalurgija Bosne i Hercegovine od prahistorije do početka XX vijeka”. Zenica 1999. . 3097. 3096. Kovačević-Kojić Desanka. Sarajevo 1997. Il commercio Raguseo di terraferma nel medio evo. 143-158... ANU BiH. Kovačević-Kojić Desanka. 177-183. Način za vadit zlato (Priredio Zdravko Devetak)..... 61-78. 57-103. decembra 1995). Festschrift für Hermann Kellenbenz. Sandalja Hranića i Katarine u Dubrovniku 1406. Mittelmeer und Kontinent. Los Angeles 1979. Prilozi 28.. Südostforschungen 40. 3098. Srpsko srebro i zlato u evropskoj proizvodnji (XIV – XV vijek). HM I/5. 326-329. Knowledge. “Wirtschaftskräfte und Wirtschaftswege. Krekić Bariša. Kurtović Esad. Nürnberg 1978. godine). Krešić Ivan. Pogovor. "Osamsto godina Povelje bana Kulina". “The Dawn of Modern Banking”. Posebna izdanja 90.. Zbornik radova 13. 3095. Krekić Bariša. Kulović Hamdija. Venetian Merchants in the Balkan Hinterland in the Fourtheenth Century. Beograd 1996. Beograd 1999. Variorum Reprints. Izdanja Muzeja grada Zenice. 3100. Beograd 1981. VI + 326. Mleci i unutrašnjost Balkana u četrnaestom veku. Cacucci editore.. 413-429. Krekić Bariša. Vol I”. 3104. Anali 19-20. Krekić Bariša. Mitić Ilija. London 1980. Odjeljenje društvenih nauka 23. “Ragusa e il Mediterraneo. Kovačević-Kojić Desanka. München 1981. 176-178. Mitić Ilija. IČ 28. “Evropa i Srbi” (Me unarodni naučni skup 13-15. 150-153. (A cura Antonio di Vitorio)”.Privreda 289 3094.

O nekim oblicima neagrarne privrede u dubrovačkom zale u na prijelazu XIII u XIV stoljeće. Beograd 1985.. Beograd 1998. v (K postanovke voprosa). Uz prepoznatljivo obilježje bosanskog srednjovjekovlja. Knjiga prva”.g. Voronež 1985. Nelli.. 41-51. Rudarstvo u Bosni u srednjem vijeku. Beograd 1984. Lemajić Nenad. Naša škola XLVI/10. Anali 38. Beograd 1999. HKD Napredak. SANU. 3112. Odeljenje društvenih nauka 24. izdanje. 29-53. 3113. Knowledge. Malović. Mikolji Vinko. 3111.. 3108. IČ 44 (1997).. 95-98. Motivi Sandaljeve prodaje Konavala Dubrovčanima. Drobnjaci u karavanskoj trgovini Polimlja u srednjem veku. Delatnost Stefana Marinova u drugoj polovini XIV veka.. Purgari (604-605). Spomenik 126. 314-315. Mihaljčić Rade. Sarajevo 1998. 25-33. “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Voronežskij universitet.1435. 474. Nelli.. Knowledge. Dubrovnik od XIII do XV stoljeća. Trgovačke veze Dubrovnika s balkanskim zale em u srednjem vijeku. Dubrovnik XXVIII/4. Kurtović Esad. .. 3118.ukić Marica. 103-120. Voprosi istorii Slavjan. 64.-1999. Lučić Josip. 3106. Oružari. Marković Biljana. 3119. 3116. 28-48. 103-111. 207. Dubrovnik 1985. 651-667. Malović.. Dubrovnik 2000. Kretanje u depozitu Sandalja Hranića u Dubrovniku 1413. Trgovlja Dubrovnika i formirovanie vnutrennego rinka v zemljah Serbii i Bosnii v XIV – pervoj polovine XV.. 131-136..ukić Marica. 3115. Prijepolje 1997.290 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Malović. 3107. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Mileševski zapisi 2 (1996). Povelja Kulina bana (1189. Konj. 3117. Kurtović Esad. 3109. Manančikova P. Mostar 2000. Kurtović Esad. 3110. Sarajevo 1999.ukić Marica. IČ 31. Beograd 1999. Poklad (537-538). Voronež 1999.. Problemi trgovine. 3. neiscrpna tema bosanskohercegovačke prošlosti. Kumerk (344-346). Lučić Josip...-2000.. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 3114. Zakon o rudnicima despota Stefana Lazarevića (Prevod i pravnoistorijska studija). Hercegovina 11-12. Knowledge. Beograd 1999. Manančikova P.).

Opšti leksikografski dio. Knowledge. Sarajevo 1988. 3130.234-236.. Simoniti Vasko. Beograd 1976. izdanja Enciklopedije Jugoslavije”. Petrović ur ica.. izdanje. HZ 31-32. "Livanjski kraj u povijesti... Lučić Josip. Ljubljana 1979. Mišić Siniša. Handel niewolnikami bosniackimi w XIII i XIV wieku. Knowledge. 3127. Zakup. Zagreb 1983. 146-148. Milanović Radovan. Izdanja Muzeja grada Zenice. 51-66. Separat II. Beograd 1999. Mostar 1997. Mitić Ilija. . “Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina.. 13-41. 3125. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”.. 307-309. ZČ 33/2. Beograd 1995. Zagreb 1982. 3131.. Anali 17. Pederin Ivan. Zenica 1999. Sarajevo 1979. 792-795. Dubrovačko oružje u XIV veku. Ribolov (619-620).. Ekonomika (Bosna i Hercegovina). 306. 3129. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 335. Carine. Metalurgija (Rani srednji vijek) (107). 3132. 47-48. ZM. 493-494. Muzej hrvatskih arheoloških spemenika SplitOpćinsko hrvatsko vijeće obrane Livno. Žrvanj (195). 239-245. JLZ. 5. GDI BiH 28-30 (1977-1979). Lov u srednjovekovnoj Srbiji. Beograd 1999. AL BiH. Kabes III/15. Milanović Radovan. Palavestra Vlajko. Split-Livno 1994. IG 1-2. Beograd 1999. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Ekonomska historija Jugoslavije. 2.. 127-133. Ekonomika (Bosna i Hercegovina). Zakupnina.. 782-783.. EJ 2.. Tom I. Petrović ur ica. “Rudarstvo i metalurgija Bosne i Hercegovine od prahistorije do početka XX vijeka”. Livno i karavanski put od Jajca do Splita u XV stoljeću. 3124.) 3133. 3128. Pula-Rijeka 1985. Zagreb 1978-1979. Olendzki K. Zanatstvo (Rani srednji vijek) (188).. Vojni muzej. Trgovina (Rani srednji vijek) (171). Miletić Nada. Mirković Mijo. Mulić Jusuf. Mišić Siniša – Veselinović Andrija. JLZ.. Posebna izdanja 5. Zbornik radova". 3121. Knowledge. Saobraćaj (Rani srednji vijek) (160). 3122. Poljoprivreda (Rani srednji vijek) (141). Kwartalnik historyszny 95. 1988. Mrgić Jelena. Dubrovnik 1979. O porijeklu vjerovanja u jamskog duha “Perkmana” kod nas. 209-210. Beograd 1986. Sklavina.. Mišić Siniša.Privreda 291 3120. 57-82. 3123. izdanje.. 3126. GEM 50. Zveri (229). (* Tošić uro. Feljton: Sarajevo – grad izme u Istoka i Zapada (5): (5) (Razvoj privrede).

Zenica 1999. i XV. Radovi HDZU 4. 329-331.292 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Hercegovina 10.II. Beograd 1999. željeza. olova.. antimona i arsena u SR BiH. Srednjovekovno rudarstvo. Izdanja Muzeja grada Zenice. Šunjić Marko. 3140. st. Hrvatski narodni godišnjak 1998. Petrović ur ica. novac. 3134. kalaja. Beograd 1999. Cacucci editore. 609-610. Sarajevo (1996). Nalazišta ruda zlata. Stari rudnici. Spremić Momčilo. Mjere. 3136. Poglavlja iz ekonomske historije Hercegovine. Mehmed. 410. Smoljan Vlado.). Tomović Gordana. Geoinžinjering. Rudarska terminologija u starim srpskim tekstovima. 486. Ruolo e funzioni di una Repubblica marinara tra Medioevo ed Età moderna. Mostar 1996. Izdanja Muzeja grada Zenice. i XV. Sarajevo 1997. Sarajevo (1996). Sarajevo 1994. . ur ica. 3146. Rodić Nikola. Šunjić Marko. 7-28. Šuica Marko. Mjere. Zagreb-Beograd 1982. “Ragusa e il Mediterraneo. 3139. Hadžibegović Iljas. Ramović A. Mostar 1998. novac. O siru u srednjovekovnom Dubrovniku. Knowledge. Trgovačka društva (741-745). Beograd 3135. srebra. 175. “Rudarstvo i metalurgija Bosne i Hercegovine od prahistorije do početka XX vijeka”. Bisage (49).. . 3147. 37-74. 119-139. st. So (Sol) (679). Beograd 1986. 9-20. Bari 1990. Mehmed.. Kramar (324). Godina 43. Petrović 1988. Gospodarska komora. Zenica 1999. Ponosnici (552-553). 137-146.. Šunjić Marko. 137141. (* Šunjić Marko.. Godina 45. IG 1-2. dio. 3138. Radovi HDZU 5.. zarade i cijene na dalmatinsko-bosanskom području (XIV. 123-127.. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”.. Sarajevo (1997). žive. Razboj. Sarajevo 1981. (A cura Antonio di Vittorio)”.. zarade i cijene na dalmatinsko-bosanskom području (XIV.). 3143. JF 42. Katz Vera. Hrvatski narodni kalendar 1995.. bakra. “Rudarstvo i metalurgija Bosne i Hercegovine od prahistorije do početka XX vijeka”.-2000. . Knowledge. 37-64.) 3142. 315.. "Rudarstvo Jugoslavije". 3144. 3145. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Radovi HDZU 4. Ramović A. dio. 346-353. 3141. Knowledge. 3137. Trgovina bosanskim robljem.. Beograd 1999.I.

Sarajevo 1990. O krijumčarenju soli na Neretvi. Stočarstvo u srednjovjekovnoj trebinjskoj oblasti. Ancona 1978.. Ljubljana 1978. 3156. 53-68. IG 1-2. Neki problemi proučavanja ekonomske istorije srednjovjekovnog Dubrovnika (sa osvrtom veza sa zale em).. Odjeljenje društvenih nauka 29. Dubrovnik 1978. Zemljoradnja u srednjovjekovnoj župi Trebinje... Vego Marko. 3151. stoljeća. Prilozi XV/16. Tomović Gordana. Ispolica (260). Beograd 1999. Karavan (281-282). 3153. Knowledge. 349-357. 69-91. Tošić uro. Dubrovnik 1979. Trebinje 1985. Voje Ignacij. i u prvoj polovici 16. Vego Marko..) 3159. 25-30 3152.. IG 1-2. Zabrane i prekidi trgovine u Srbiji u doba Despotovine. 3158. IG 1-2. Beograd 1995. (* Mitić Ilija. GDI BiH 40-41 (1989-1990. “Rudarstvo i metalurgija Bosne i Hercegovine od prahistorije do početka XX vijeka”. Tribunia 9. HZ 3132. . Radovi 15. O drijevskoj carini.. Tošić uro. Sarajevo 1984. Anali 15-16. Beograd 1978. Dobitak (Dobit. Tošić uro.. Prijepolje 1997. Zimovište (241-242).. Anali 17. 3161. 390 + 17 tabela + 1 grafički prikaz. Kreditna trgovina u srednjovjekovnom Dubrovniku. 3160. Mileševski zapisi 2 (1996). Prilozi XIX/20. Bosanski svinec v kreditni trgovini srednjeveškega Dubrovnika. Zagreb 1978-1979. 408-410. Izdanja Muzeja grada Zenice. dobitje) (160-161).185-209.. Nuova serie anno 82 (1977). Sarajevo 1976. 42-58. Voje Ignacij..).. Zenica 1999. Atti e memorie. O izvozu žitarica sa Neretve u Dubrovnik u XIV vijeku. Rudarstvo u Bosni i Hercegovini u srednjem vijeku. Beograd 1983.. Djela 49. 91-99. cultura dal XIII secolo al primo ottocento”. Sarajevo 1979. Budak Neven.. Relazioni comerciali tra Ragusa (Dubrovnik) e le Marche nel trecento e nel quattrocento.Privreda 293 3148. Tošić uro. Voje Ignacij. Tošić uro. 25-42. HZ 31-32. 3150. 3157. 779-780.. Plot (525). “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 3154. Voje Ignacij. 189-195. Bosanski trgovci i dubrovački financijeri u drugoj polovici 15. Lučić Josip. ZČ 32/1-2. 109-118. 37-59. ANU BiH. 37-50. società. Zagreb 1978-1979. Raukar Tomislav. Veselinović Andrija. 3155. Srednjovekovna rudarska toponimija u okolini Prijepolja. Zagreb 1982. 260-262. “Le Marche e l’ Adriatico orientale: economia. Tošić uro. 3149..

3163.. 77-85. Kotor 1981-1982. Beograd 1980. 60-66. Voje Ignacij. Kreditno poslovanje u srednjovjekovnom Dubrovniku. Sarajevo 1999. 335-359. “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda.. Ljubljana 1988. 41-59.. Wien 1985. Voje Ignacij.. Poslovanje dubrovniških trgovskih družb v srednji in južni Italiji v 15. Kreditno-trgovačke veze Braila Tezalovića sa Dubrovčanima. Voje Ignacij.294 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. . Zirdum Anto. Zloković Maksim. JLZ.237-250. ZČ 42/3. Privatne poslovne knjige dubrovniških trgovcev (XIV stoletje). Voje Ignacij. Živković Pavo. JIČ XIX/3-4. Izdanja Muzeja grada Zenice. “Rudarstvo i metalurgija Bosne i Hercegovine od prahistorije do početka XX vijeka”. Voje Ignacij.. Pomorstvo Novoga za vrijeme Tvrtkove i Kosačine vladavine.. Zenica 1999. Ljubljana 1980... 3169. 373-387. GPM 29-30. 7 (Raš-Szy)”. 157-164. Kalendar Svetoga Ante 2000. 3171. . Voje Ignacij. Srednjovjekovna rudarska naselja u lašvanskoj regiji.-2000. 3170. 283-299. Ljubljana 1980.. Österreicheische Osthefte 27. stoletju. Probleme der Quantifizierung des Handels und der Produktion des Mittelalterlichen Ragusa (Dubrovnik). ZČ 34/1-2. 299-311. 3164.. Zagreb 1981. Rudarstvo (Historijat). 3162. Poskusi kvantifikacije trgovinskega prometa in proizvodnje v srednjeveškem Dubrovniku. DH 29.. ZČ 34/2.. 3166. Zagreb 1989. 3167. 188-189. 3165.. 3168. Neka pitanja u trgovini sa bosanskim olovom u Dubrovniku.

6. VJERA .

.

Neuspjeh dualističke alternative... 127. Jedan fragment iz života Sandalja Hranića. Angelov Dimităr. 3176. 3181. Ante Škegre o duvanjskoj biskupiji. Mostar 1990. Ančić Jozo. Antoljak Stjepan.. “Bogumilstvoto na Balkanot vo svetlinata na najnovite istražuvanja”. Skopje 1982. Sarajevo 1987. Alilović Ivan. Ančić Mladen... Sofija 1981. Mostar 2000. (zbornik radova).. Niš 1991. Crkva na kamenu. FTS. 3173. Samobor 1994. Prilozi XVIII/19. (* R. 3185. Adamček Josip – Jelić Ivan. 242-254.. Bartul Alverinski (17). Knjiga 25. Mostar 1999. Sarajevo 1985. ŠK. Makedonski heretici u zapadnim izvorima 11. Ančić Mladen.. 3177. Bogomilstvo. "Sedam stoljeća bosanskih franjevaca 1291.. stoljeća. Zagreb 1980. Ančić Mladen. 101. Ivan AlilovićKS. Prilozi XXII/23. i 12. 95-114. Gdje je bio podignut prvi franjevački samostan u srednjovjekovnoj Bosni. MANU-SANUANU BiH. Angelov Dimităr. Pravoslavlje.. “Bogumilstvoto na Balkanot vo svetlinata na najnovite istražuvanja”. Sarajevo-Ljubljana 1993. B. Prilozi XXII/21. stoljeća. O recepciji bosanske ‘hereze’ u komunalnim društvima istočnog Jadrana. “Enciklopedija hrvatske povijesti i 3174. Skopje 1982. Aranitović Dobrilo. “Ivan Alilović.) 3178. Ančić Mladen. 253-260. Jakov Markijski (18-19). Sofia 1980. Bosanski franjevci. 374-389. 55-66. kulture”. Etudes historiques 10. Pobožnost franjevaca Bosanske vikarije u drugoj polovici XIV. The Bulgarian State and the European Middle Ages.. 15. 3180. 11-33.. Zagreb 1986.”. 3182. 3179. Biobibliografija hrvatskih pisaca Bosne i Hercegovine do god. 15. 3175. 7-35.. Sarajevo 1982. P. 58-59. Ljiljan II/25. 109-125... .". Crkva na kamenu XXI/237-238. Alić Salih. Ademović Fadil. Crkva bosanska. A. akovo.. 153-193. “Istorija na Blgarija (Prva blgarska država). (Podlistak) 6. 3186.Vjera 297 3172. 3183. Bosanski krstjani i pitanje njihovog porijekla i odnosa prema manihejstvu. MANU-SANU-ANU BiH. Sarajevo 1996. Tom vtori”. 1918.. Pravoslavna religija i pravoslavna crkva u našim laičkim periodičnim publikacijama (1970-1991).-1991. Duvanjska biskupija i duvanjski sabor. Crkva na kamenu XX/210. BAN. Ančić Jozo. 3184. Osvrt na mišljenje dr. Svijet I/46.

Mostar-Žepče 1997. Maniheizam (392). Babić Petar. Branko Fučić. HM III/13. Dodatak 1: Bosna Srebrena jučer i danas. (* A.. 21. Samo loša uspomena (Uz tisućugodišnji jubilej trebinjsko-mrkanske biskupije). Roma 1980. PUSP Kulin ban Žepče. Hijerarhija (253). 93-117.. (Priredio Tonči Grbelja). Crkva na kamenu IV/36. SNL-KS-Institut za povijest umjetnosti. 3192. Zagreb 1993. Radovan Ivančević. Dominikanci (208). Atlija Alojzije. O bosanskim hereticima II.. Il Provinciale Vetus e il problema della diocesi di Bosna.. SV 4. Sarajevo 1997. (28 karata). Mostar 1983. Zagreb 1979. Cisterciti (183).. 222-234. Hrvatski narodni godišnjak 1998. (Priredio Tonči Grbelja). Drmić Ilija. Sarajevo 1981. Odnos izme u konkretne bosanske franjevačke prakse i izvornog Franjinog duha. 3191. Mitar Dragutinac. FTS-Franjevački samostan Fojnica. 3196. 217-270. Encyclopedia moderna XIV/3 (43). (Uredio An elko Badurina. “Leksikon ikonografije. 3198. 282-284. 139-149. Franjevci (231-232). Sarajevo 1979. 320-322. Sarajevo 1991. . NEV XXXI/1-2. “Zbornik radova sa Znanstvenog skupa u povodu 500. Babić Petar.. obljetnice smrti Fra An ela Zvizdovića”. Augustinović Ante. H. Sarajevo 1997.. 3195. Svjetlo riječi XV/176. Sarajevo 1991... Benediktinci (143). Badurina An elko. Autori: An elko Badurina. Babić Anto. 207-216.. O bosanskim hereticima I. Babić Anto. 267-303. Dragutin Nežić i Doris Baričević)”. Godina 45. Vrhbosanska visoka teološka škola. Crkvene prilike u srednjovjekovnoj Bosni. Emilijan Cevc. 187-193. 3194..298 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Marijan Grgić. Hereza (252). liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva. B. Babić Mile. 3189.) 3190. 12. Sarajevo 1997. 3188.. 3193. Sarajevo 1997. Babić Marko. Radovi simpozija povodom 9 stoljeća spominjanja bosanske biskupije (1089-1989). 3187. Sarajevo-Fojnica 2000. Povijest Katoličke crkve u Bosni i Hercegovini a poglavito u Usori i Žepču (Prilog povijesnom istraživanju o Hrvatima i Crkvi u Hrvata u Bosni i Hercegovini)... Badanković Nikola. NEV XXIX/2. There Was no Ortodox Religion in medieval Bosnia (The Ortodox Religion Was Introduced in Bosnia by the Turks in the 15th Century).. Ivanković Željko. Franjevci nekad i danas na župama u Bosanskoj Krajini. 3197. V. 467. Franjevci i njihova prisutnost u Bosanskoj Krajini (U povodu stote obljetnice banjalučke biskupije). HM II/5. Bosna Srebrena XLII/2. Sarajevo 1999. “Kršćanstvo srednjovjekovne Bosne”. HM II/3-4. Atlija Alojzije.-2000.

1498.Vjera 299 3199. Tuzla 1999. 795814. Barun An elko. 3204.. Zagreb 1999. Bagarić Ivo. Livno-Sarajevo 1996.. Beograd 1991. Mostar 1995. 6. Tomislavgrad 1998.. (* Prošić-Dvornić Mirjana. Tomislavgrad 1998. Baška Voda 1994. Otigošće kod Bugojna zavičaj gosta Radina. 3205. 39-46. Feljton: Samostani i samostanci u europskoj povijesti (1-2): (1) Naša ognjišta XXVIII/254. Bandić Dušan. Bajić Jovo. 3212. Narodna religija Srba u 100 pojmova. 64-79..... Islam u Ugarskoj srednjega vijeka. 3203.. Franjevci u hrvatskom narodu. Zbornik radova I/1.. 3200. Obeležja XVIII/2.. Priština 1985. . 14. Duvno 1981. 3206. 411-413. Kalendar Svetoga Ante 1999. Bosna Srebrena – nekad i danas.. 3210. 44-61. 3208. Kalendar Svetoga Ante 1995. Livno 1994. Bosna Srebrena – nekad i danas. Bogumili u prvom turskom popisu Hercegovine (1477. 3201. Duvno 1990. Behar VIII/42. Nolit. Balta Ivan. 3202.. Duvno i Hercegovina u izvještajima makarskog biskupa. 17-26. 143-155. (1420. 140-152. 366. Novi cvijet XLIX/2. Bandalo Milorad. Sveta baština IX/83. 6-7.. 3207. Franjevačka knjižnica i arhiv. Kalendar Svetoga Ante 1997.. Sarajevo 1999. 18. Bagarić Ivo. GEM 56. 500 godina baštine Milodraža (Fra An eo Zvizdović. Bagarić Ivo. GR IZ BiH LXI/7-8. Barun An elko. Sarajevo 1998. Balić Smail. Barun An elko. Bosna Srebrena (Ratno izdanje) 6-1.). Biblioteka Odrednice. (2) Naša ognjišta XXVIII/255. Promocija Bosne Srebrene (Kratak pregled sedamstoljetne povijesti). Visoko 1990/1991. Naša ognjišta XI/70. Kratka povijest franjevaca u Hercegovini. Islam u srednjovjekovnoj Ma arskoj (Autorizirani i dopunjeni prijevod s njemačkog Salim Abid Hadžić).) 3209. Balić Smail. Beograd 1992.). 3-4.. Barun An elko. 2831. Srednjovjekovna Bosna kao poprište sukoba patarena i katoličke crkve u ispravama Diplomatičkog zbornika. Bakula Petar. 3211.

Zagreb 1982.. Socijalna i politička uloga i značenje Crkve bosanske. 3219. 307-333. Berkhout T. Matanić). Benković Žarko.. 125-142. Jeffrey. Medieval Heresies a Bibliography 19601979. 336. 3218... Radovi simpozija povodom 9 stoljeća spominjanja bosanske biskupije (1089-1989). 220-234. Carl – Russel B. 162. Vrhbosanska katolička teologija. 190. Društveni revolt u religijskoj formi. Benković Žarko. GPF 5. 3216. Die Bosnische Kirche im fruhlen Mittelalter. KS-FTS. 3222. Argumenti 1. Topološke i povijesne crtice (Priredio Anto Orlovac). Banja Luka 1981. Sarajevo 1989. morale e sociale ed i concili di Split (Spalato) dei secc. SV 4. Sarajevo 2000.. (* Klečina Davor. “Vita religiosa. Benković Žarko. Vrhbosanska visoka teološka škola. Katolička crkva na području današnje Banjalučke biskupije do invazije Turaka. 118-119. 98... Dominikanci. Pozdravi. Djelovanje slavenskih apostola sv. Boba Imre. . Basler uro.-2000. 3220.. Argumenti 2... (A cura di Atanasio G. “Krležijana 1 (A-LJ). 3215.. “Kršćanstvo srednjovjekovne Bosne”. 3213. SV 4. Basler uro. 1-9. CCP VI/9. Sarajevo 1998. Katolička crkva u Bosni pod konac srednjeg vijeka. Arheološki spomenici kršćanstva u Bosni i Hercegovini do XV. Leksikografski zavod Miroslav Krleža.. “Povijesnoteološki simpozij u povodu 500 obljetnice smrti bosanske kraljice Katarine”. Belić Miljenko. “Kršćanstvo srednjovjekovne Bosne”. SV 4. HM IV/17.. Basler uro. Vrhbosanska visoka teološka škola. Milinović Ante. Bašić Jasna. Vrhbosanska visoka teološka škola. Sarajevo 1999. 3221. Bilogrivić Nikola.) 3224. Nadbiskupski ordinarijat vrhbosanski. SV 10. Rijeka 1981.300 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Toronto 1981. 3214. Padova 1982. Sarajevo 1979. Basler uro. Vrhbosna X (CVIII)/1 (99). 3217. Subsidia mediaevalia 11. 272-276. Pontifical Institute of mediaeval studies. 26-29. Radovi simpozija povodom 9 stoljeća spominjanja bosanske biskupije (1089-1989). Zagreb 1993. Bogumilstvo i islamizacija. 131-149. X-XI”.) 3223. Sarajevo 1991. “Kršćanstvo srednjovjekovne Bosne”. Sarajevo 1991. Konstantina i Metoda i početak Bosanske biskupije. (* Šanjek Franjo. Sarajevo 1991. XI-XII. Rijeka 1982. Katedrala u Sarajevu. 111-113. stoljeća. Radovi simpozija povodom 9 stoljeća spominjanja bosanske biskupije (1089-1989)..

Vjera

301

3225. Boesse Jean – Lacoudre Jacques, Grčki i latinski oci (Smjerovi kršćanstva), “Marie-Madeleine Davy, Enciklopedija Mistika, I svezak,” ITP Naprijed, Posebna izdanja, Zagreb 1990., 233-264. 3226. “Bogumilstvoto na Balkanot vo svetlinata na najnovite istražuvanja”, MANUSANU-ANU BiH, Skopje 1982., 254. (* Stoičovski Blagoj, Glasnik XXII/1-2, Skopje 1978., 302-304; Jalimam Salih, GDI BiH 34, Sarajevo 1983., 160-164; Ćošković Pejo, IZ 5, Banja Luka 1984., 218-222; Šemkov G., Südostforschungen 43, München 1984., 322323; Šanjek Franjo, CCP IX/15, Zagreb 1985., 108-110; Jalimam Salih, GADAR BiH 25, Sarajevo 1985., 301-302.) 3227. Božić Ivan, Potiskivanje pravoslavlja, “Istorija srpskog naroda, Druga knjiga, Doba borbi za očuvanje i obnovu države (1371-1537)”, SKZ, Beograd 1982., 278-288. 3228. Brajko Ante, Pravno-povijesni položaj trebinjsko-mrkanske biskupije, “Tisuću godina Trebinjske biskupije”, SV 2, Vrhbosanska visoka teološka škola, Sarajevo 1988., 217-230. 3229. Brandt Miroslav, Izvori zla (Dubrovnik i heretička Bosna), August Cesarec, Zagreb 1989. 3230. Brković Luka, Genocid nad katoličkiom crkvom u Bosni i Hercegovini (Crkva kao zajednica u povijesnom hodu), Stećak II/23, Sarajevo 1995., 23-25. 3231. Brković Luka, Crkva u BiH, Hrvatski glasnik IV/46, Tuzla 1996., 12-13. 3232. Brković Milko, Bibliografija radova iz hrvatske crkvene povijesti, CCP XIV/25, Zagreb 1990., 137-164. 3233. Bubalo or e, Kudugeri (340); Poganici (Pogani, Poganini) (533-534), “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”, Knowledge, Beograd 1999. 3234. Buljan Stjepan, Povezanost rudara i franjevaca u srednjovjekovnoj Bosni, NEV XXXI/1-2, Sarajevo 1981., 333-346. 3235. Buljan Stjepan, Kreševo – stara biskupska rezidencija, Svjetlo riječi IX/103, Sarajevo 1991., 17. 3236. Buljina Halid, Razvoj konfesionalnih zajednica, GR IZ BiH LXII/11-12, Sarajevo 2000., 991-1010. 3237. Burns Yvon, (Berns Ivon), The Testament of Gost Radin, “Islam, Balkan i velike sile (XIV-XX vek)", SANU, Istorijski institut, Zbornik radova, Knjiga 14, Beograd 1997., 165-173.

302

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

3238. Buturac Josip, Popis župa zagrebačke biskupije 1334. i 1501. godine, Starine 59, Zagreb 1980., 43-108. 3239. Buturac Josip, Barska nadbiskupija, EJ 1, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1980., 514. 3240. Buturac Josip – Kovačić Slavko, Kaptoli (Hrvatska), EJ 6, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1990., 675-676. 3241. Buzuk Anto, Svetište ‘voda svetog Jakova’ u Deževicama, Bilten FTS XXVII/2, Sarajevo 2000., 234-238. 3242. Cermanović Aleksandrina – Srejović Dragoslav, Leksikon religija i mitova drevne Evrope, 2. dopunjeno izdanje, IŠP Savremena administracija, Beograd 1996., 609. 3243. Cigeljević Ante, Petsto godina franjevačkog samostana Sv. Petra i Pavla u Tuzli, Hrvatski glasnik IV/46, Tuzla 1996., 22-23. 3244. Cunjak Mla an, Testament Gosta Radina, Glasnik SPC 4, Beograd 1980., 82-84. 3245. Cvitković Ivan, Rječnik religijskih pojmova, Vlastito izdanje, Sarajevo 1991., 294. (* Nilević Boris, Prilozi XXV/27, Sarajevo (1991), 238-239; Tašić Dževad, Oslobo enje 49/15681, Sarajevo 15.02. 1992., (KUN 73/531), 9.) 3246. Cvitković Ivan, Bogumili (60); Kršćani bosanske crkve (Krstjani Crkve bosanske) (160); Manihejstvo (178), “Ivan Cvitković, Rječnik religijskih pojmova”, Vlastito izdanje, Sarajevo 1991. 3247. Čajkanović Veselin, O srpskom vrhovnom bogu, (Reprint izdanja iz 1941), TRZ Panpublik, Beograd 1989. 3248. Čanak-Medić Milka, Katedrale, “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”, Knowledge, Beograd 1999., 283-286. 3249. Čančar Nusret, Manihejska prošlost srednjovjekovne Bosne (Intervju sa Salihom Hadžialićem), Islamska misao XII/143, Sarajevo 1990., 7-15. 3250. Čaušević Dženana, Život i pravni položaj franjevaca u Bosni Srebrenoj prema turskim dokumentima, “Zbornik radova sa Znanstvenog skupa u povodu 500. obljetnice smrti Fra An ela Zvizdovića”, FTS-Franjevački samostan Fojnica, SarajevoFojnica 2000., 285-300. 3251. Čevra Omer, Religija Bošnjaka u srednjem vijeku (Istine i zablude o bosanskim krstjanima), Kabes I/3, Mostar 1996., 23.

Vjera

303

3252. Ćirković Sima, Glose Srećkovićevog jevan elja i učenje bosanske crkve, “Bogumilstvoto na Balkanot vo svetlinata na najnovite istražuvanja”, MANU-SANUANU BiH, Skopje 1982., 207-222. 3253. Ćirković Sima, The Bosnian Patarenes and Western Heresies, “Heresy in Eastern Europe”, London 1984. 3254. Ćirković Sima, Von der Ketzerbewegung zur Landskirche,: Die ‘Bosnische Kirche’, Rapports I, Comite international des sciences historiques XVIe congres international des sciences historiques, Stuttgart du 25 aout au 1er septembre 1985, Stuttgart 1985., 355-357. 3255. Ćirković Sima, Bosanska crkva u bosanskoj državi, “Prilozi za istoriju Bosne i Hercegovine I, Društvo i privreda srednjovjekovne Bosne”, ANU BIH, Posebna izdanja 79, Odjeljenje društvenih nauka 17, Sarajevo 1987., 191-254. 3256. Ćirković Sima, Jedna parnica srebreničkih franjevaca, GDI BiH 40-41 (19891990.), Sarajevo 1990., 30-41. 3257. Ćirković Sima, Dualistička heterodoksija u ulozi zemaljske crkve: Bosanska crkva, Glasnik CANU, Odjeljenje društvenih nauka 9, Podgorica 1995., 7-34. 3258. Ćirković Sima, Dualistička heterodoksija u ulozi zemaljske crkve: Bosanska crkva, “Sima Ćirković, Rabotnici, vojnici, duhovnici. Društva srednjovekovnog Balkana”, Equilibrium, Biblioteka Dimenzije istorije 1, Beograd 1997., 214-239. 3259. Ćirković Sima, Katoličke parohije u srednjovjekovnoj Srbiji, “Sima Ćirković, Rabotnici, vojnici, duhovnici. Društva srednjovekovnog Balkana”, Equilibrium, Biblioteka Dimenzije istorije 1, Beograd 1997.,240-258. 3260. Ćirković Sima, Babuni (27-28); Benediktinci (39-40); Bogomili, bogumili (51-52); Gost (121-122); Djed (158-159); Dominikanci (163-164); Krstjani (333-334); Patareni (496-497); Franjevci (769-771), “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”, Knowledge, Beograd 1999. 3261. Ćirković Sima, Recenzija rukopisa, “Salih Jalimam, Djelatnost dominikanaca u srednjovjekovnoj Bosni”, IPP Hamidović, Biblioteka Posebnih izdanja, Tuzla 1999., (dvije stranice, bez oznake stranica, na početku knjige). 3262. Ćorović Vladimir, Istorija Bosne ne može se izlagati bez veze sa franjevačkim redom, “Bosna i Hercegovina ogledalo razuma (Izbor članaka, odlomaka i ilustracija, priredio David Atlagić)”, IGC Borba, Beograd 1992., 18. 3262a. Ćorović Vladimir, Srpski manastiri u Hercegovini (Priredio Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, beograd 1999., 328. or e O. Piljević),

304

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

3263. Ćošković Pejo, O gostima ‘Crkve bosanske’, IZ 4, Banja Luka 1983., 7-40. 3264. Ćošković Pejo, Bosanski krstjani u očima svojih kršćanskih suvremenika, Nastava povijesti III/4, Zagreb 1988., 188-191. 3265. Ćošković Pejo, Tomašev progon sljedbenika Crkve bosanske 1459., Migracioni procesi i Bosna i Hercegovina od ranog srednjeg vijeka do najnovijih dana - njihov uticaj i posljedice na demografska kretanja i promjene u našoj zemlji, 26. i 27. X 1989., u Sarajevu, "Migracije i Bosna i Hercegovina", Institut za istoriju-Institut za izučavanje nacionalnih odnosa, Sarajevo 1990., 43-48. 3266. Ćošković Pejo, Krstjanin Vlatko Tumurlić i njegovo doba (1403.-1423.), CCP XIX/35, Zagreb 1995., 1-54. 3267. Ćošković Pejo, Filip Dubrovčanin, vikar (218-219); Franjo iz Firence, vikar (446), “Hrvatski biografski leksikon IV (E-Gm)”, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb 1998. 3268. Ćošković Pejo, Ustrojstvo Crkve bosanske, “Zbornik radova sa Znanstvenog skupa u povodu 500. obljetnice smrti Fra An ela Zvizdovića”, FTS-Franjevački samostan Fojnica, Sarajevo-Fojnica 2000., 61-83. 3269. Ćošković Pejo, Prilog za diskusiju, “Historiografija o Bosni i Hercegovini 1980.1998”, Prilozi 29, Sarajevo 2000., 443-447. 3270. Davidović Svetislav Proto, Srpska pravoslavna crkva u Bosni i Hercegovini (od 960 do 1930 godine), 2. izdanje, Srpska pravoslavna crkvena opština sarajevska, Biblioteka Vjera i kultura, Sarajevo 1991., 83. (3. izdanje, Dobrica knjiga, Biblioteka Odglas 2, Novi Sad 1998., 108 strana). 3271. Dinić Mihailo, Babuni, EJ 1, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1980., 400. 3272. Dobrosalić P. M., Gospin lik s Vidoštaka, Hrvatski narodni kalendar 1996, Godina 44, Sarajevo 1995., 381-384. 3273. Dračevac Ante, Bernard, dubrovački nadbiskup, “Hrvatski biografski leksikon I (A-Bi)”, JLZ, Zagreb 1983., 697-698. 3274. Dračevac Ante, Srednjovjekovna stonsko-zahumska biskupija, “Tisuću godina Trebinjske biskupije”, SV 2, Vrhbosanska visoka teološka škola, Sarajevo 1988., 83-90. 3275. Draganović Krunoslav, Jedan sudbonosni vijek u povijesti Hrvata katolika Bosne, “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”, (Uredio Milenko Brkić), PCC Me ugorje, Studenci 1995., 296-307.

Vjera

305

3276. Draganović Krunoslav, Katolička Crkva u sredovječnoj Bosni, “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva”, 3. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1998., 685-766. 3277. Dragić Marko, Vrhbosanske srednjovjekovne crkve i mučenici u povijesti i predaji, HM III/11-12, Sarajevo 1999., 151-157. 3278. Dragić Marko, Vrhbosanske srednjovjekovne crkve i mučenici u povijesti i predaji, “Vrhbosna/Sarajevo kroz stoljeća, Separat Hrvatske misli 11/12, 13/1999. i 14/2000.”, MH, Sarajevo 2000., 149-155. 3279. Dragojlović Dragoljub, Isihazam i bogumilstvo, Balcanica 11, Beograd 1980., 19-28. 3280. Dragojlović Dragoljub, Bogumilstvo na Balkanu i u Maloj Aziji, I, Bogumilski rodonačelnici, SANU, Vizantološki institut, Posebna izdanja 2, Beograd 1982., 234. (* Ćošković Pejo, IZ 5, Banja Luka 1984., 218-222.) 3281. Dragojlović Dragoljub, Dualizam srednjovekovnih jeretika, Balcanica 10, Beograd 1979., 75-92. 3282. Dragojlović Dragoljub, Jeretičke crkve "Dalmatiae" i "Slavoniae", Balcanica 12, Beograd 1981., 27-38. 3283. Dragojlović Dragoljub, Bogumilstvo na Balkanu i u Maloj Aziji, II, Bogumilstvo na pravoslavnom istoku, SANU, Vizantološki institut, Posebna izdanja 15, Beograd 1982., 234. (* Aristotelus Evantija, Glasnik XXVII/1-2, Skopje 1983., 229233; Ćošković Pejo, IZ 5, Banja Luka 1984., 218-222; Jalimam Salih, GDI BiH 35, Sarajevo 1984., 139-142; Matanov H., Istoričeski pregled 40/2, Sofia 1984., 109-113; Šemkov G., Südostforschungen 44, München 1985., 263-264.) 3284. Dragojlović Dragoljub, Zbornik Krstjanina Hvala i problem ‘crkve bosanske’, Balcanica 12, Beograd 1982-1983., 73-84. 3285. Dragojlović Dragoljub, Hijerarhija crkve bosanske, Balcanica 15, Beograd 1984., 55-67. 3286. Dragojlović Dragoljub, Šizmatički popovi franjevačkih Dubia i pravoslavna tradicija u srednjovjekovnoj Bosni, Balcanica 16-17, Beograd 1985-1986., 43-55. 3287. Dragojlović Dragoljub, Krstjani i jeretička Crkva bosanska, SANU, Balkanološki institut, Posebna izdanja 30, Beograd 1987., 281. (* Šanjek Franjo, CCP XIII/24, Zagreb 1989., 139-142; Grdina Igor, ZČ 43/2, Ljubljana 1989., 296-298.) 3288. Dragojlović Dragoljub, Crkva bosanskih krstjana, Odjek XLII/18, Sarajevo 1989., 16-17.

306

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

3289. Dragojlović Dragoljub, Uzroci verskih sukoba na Balkanskom poluostrvu u srednjem veku, Kultura 91-92, Beograd 1993., 99-110. 3290. Dragojlović Dragoljub – Antić Vera, Bogumilstvoto vo srednovekovnata izvorna gra a, MANU, Skopje 1978., 275. (* Aristotelus Evantija, Glasnik XXII/1-2, Skopje 1978., 293-296; Šanjek Franjo, CCP III/3, Zagreb 1979., 147-149; Jalimam Salih, Prilozi XVII/18, Sarajevo 1981., 321-324.) 3291. Dragutinac Mitar, Augustin Kažotić (135); Grgur Nazijanski (247); Jakov Markijski (291), “Leksikon ikonografije, liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva, (Uredio An elko Badurina; Autori: An elko Badurina, Branko Fučić, Marijan Grgić, Radovan Ivančević, Emilijan Cevc, Mitar Dragutinac, Dragutin Nežić i Doris Baričević)”, SNL-KS-Institut za povijest umjetnosti, Zagreb 1979. 3292. Duvernoy Jean, Le catherisme. La religion des cathares, E. Privat, Toulouse 1976., 404. (* Šanjek Franjo, CCP III/3, Zagreb 1979., 150-151.) 3293. Duvernoy Jean, Le catherisme. L’ histoire des cathares, E. Privat, Toulouse 1979., 398. (* Šanjek Franjo, CCP IV/6, Zagreb 1980., 75-76.) 3294. Džaja Miroslav, Katolicizam na Kupresu, “Miroslav Džaja – Krunoslav Draganović, Sa kupreške visoravni”, 2. izdanje, Župni ured Otinovci-Kupres, Baško Polje-Zagreb 1994., 151-286. 3295. Džaja Srećko, Die ‘Bosnische Kirche’ und das Islamisierungsproblem Bosnies und der Herzegowina in den Forschungen nach dem zweiten Weltkrieg, Dr Rudolf Trofenik, Beitrage zur Kenntnis, Sudosteuropas und des Nahen Orientis, Band 28, München 1978., 145. (* Karamatić Marko, CCP II/2, Zagreb 1978., 159-161; Basler uro, Südostforschungen 38, München 1979., 347-348.) 3296. Džaja Srećko, Noch eine Fragiliche Interpretation der Bosnischen Mittelalterlichen Konfessiongeschichte, Münchner Zeitschrift für Balkankunde 1, München 1978., 247-254. 3297. Džaja Srećko, Fineova interpretacija bosanske konfesionalne povijesti, “Povijesnoteološki simpozij u povodu 500 obljetnice smrti bosanske kraljice Katarine”, KSFTS, Sarajevo 1979., 52-59. 3298. Džaja Srećko, Tlo nastanka i protubogomilska komponenta “Šibenske molitve”?, CCP III/3, Zagreb 1979., 80-92. 3299. Džaja Srećko, Der bosnische Konfessionalismus - Ein Phänomen der weltgeschihtlichen Peripherie, Saeculum XXXV/3-4, Verlag Karl Alber, Freiburg-München 1984., 267-292.

Vjera

307

3300. Džaja Srećko, Bosanska podijeljenost na konfesije (S njemačkog preveo Ignacije Gavran), Jukić 16-17, Sarajevo 1986/1987., 71-109. 3301. Džaja Srećko, Katoličanstvo u Bosni i Hercegovini od Kulina bana do austrougarske okupacije, CCP XVI/30, Zagreb 1992., 153-178. 3302. Džaja Srećko, Od Kulina do austro-ugarske okupacije, “Katoličanstvo u Bosni i Hercegovini”, 1. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1993., 37-78. 3303. Džaja Srećko, Svijet politike i franjevaštvo u Europi 14. stoljeća, CCP XVI/29, Zagreb 1992, 33-41. 3304. Džaja Srećko, Katoličanstvo u Bosni i Hercegovini od Kulina bana do austrougarske okupacije, “Katoličanstvo u Bosni i Hercegovini”, 2. izd. 1997., 37-74. 3305. Džaka Bećir, Islamski motivi u predaji bošnjačkih muslimana, Znak Bosne I/3, Zenica 1995., 42-43. 3306. Džaka Bećir, Manihejstvo, bogumilstvo i islam, VKBI, Tribina 72, Sarajevo 1997., 27. 3307. Džaka Bećir, Feljton: Manihejstvo, bogumilstvo i islam (1-9): (1) (Religijska hereza protiv neravnopravnog društva), Oslobo enje 54/17481, Sarajevo 04.02. 1997., 20; (2) (Fleksibilna religija), Oslobo enje 54/17482, Sarajevo 05.02. 1997., 21; (3) (Dioklecijanova prijetnja), Oslobo enje 54/17483, Sarajevo 06.02. 1997., 23; (4) (Jedinstvo dvije suprotnosti), Oslobo enje 54/17484, Sarajevo 07.02. 1997., 16; (5) (Pojave oponenata), Oslobo enje 54/17485, Sarajevo 08.02. 1997., 27; (6) (Utočište u Bosni), Oslobo enje 54/17486, Sarajevo 09.02. 1997., 26; (7) (Manihejsko naslje e), Oslobo enje 54/17487, Sarajevo 10.02. 1997., 18; (8) (Zašto granica na Drini), Oslobo enje 54/17488, Sarajevo 11.02. 1997., 15; (9) (Etničko jezgro – islamizirani bogumili), Oslobo enje 54/17489, Sarajevo 12.02. 1997., 21. 3308. Džambo Jozo, Die Franziskaer im mittelalterlichen Bosnien, Franzisanische forschungen 35, Verlag Coelde 1991., 256. (* Prcela Frano, CCP XVII/31, Zagreb 1993., 151-152.) 3309. Elijade Mirča – Kuliano P. Joan, Vodič kroz svetske religije, Narodna knjigaAlfa, Biblioteka Posebna izdanja 46, Beograd 1996., 353. 3310. Ellwood S. Robert, Demoni, demonologija, “Enciklopedija živih religija”, Nolit, Biblioteka Odrednice, Beograd 1990., 157-160. 3311. Esin Emel, The conjectural links of Bogumilism with central Asian manicheism, “Bogumilstvoto na Balkanot vo svetlinata na najnovite istražuvanja”, MANU-SANUANU BiH, Skopje 1982., 104-112 + 7 stranica ilustracija.

308

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

3312. F. V., Proslava sedamstote obljetnice dolaska franjevaca u Bosnu, Naša ognjišta XXI/174, Tomislavgrad 1991., 13. 3313. Filipović Muhamed, Gost, EJ 4, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1986., 458. 3314. Fine John V. A., The Bosnian Churc: A New Interpretation. A Study of the Bosnian Church and Its Place in State and Society from te 13th to the 15th Centruies, East European Quaterly, Columbia University Press 1975. (* Simoniti Vasko, ZČ 33/1, Ljubljana 1979., 190-191; Džaja Srećko, Münchner Zeitschrift 1, München 1978., 247-254; Džaja Srećko, CCP III/3, Zagreb 1979., 143-146; Wozniak E. Frank, Balkan Studies 20/1, Thessaloniki 1979., 185-187.) 3315. Fine John V. A., Zaključci mojih poslednjih istraživanja o pitanju Bosanske crkve, “Bogumilstvoto na Balkanot vo svetlinata na najnovite istražuvanja”, MANUSANU-ANU BiH, Skopje 1982., 127-133. 3316. Fine John V. A., Mid-Fiftrrnth Century Sources on the Bosnian Church: Their Problems and Significance, Medievalia et Humanistica, New Series 12, Byzantin and Western Studies, 1984., 17-31. 3317. Fišić Ladislav, Stoljeća Bosne srebrene, Ogledalo I/2, Zagreb 1990., 56-57. 3318. Fišić Ladislav, Dramatično polutisućljeće (Razgovor s fra Petrom An elovićem, provincijalom franjevaca, u povodu obljetnice smrti fra An ela Zvizdovića), Svjetlo riječi XVI/178, Sarajevo 1998., 6-7. 3319. Flašar Miron, O bogovima, mitovima i verovanjima stare Evrope, “Aleksandrina Cermanović – Dragoslav Srejović, Leksikon religija i mitova drevne Evrope, 2. dopunjeno izdanje”, IŠP Savremena administracija, Beograd 1996., XIII-XLII. 3320. Foretić Vinko, Dubrovačka biskupija, EJ 3, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1984., 606. 3321. Foretić Vinko, Mala braća u diplomatskoj službi Republike, “Samostan Male braće u Dubrovniku”, KS, Analecta croatica christiana 21-Samostan Male braće, Zagreb-Dubrovnik 1985., 375-403. 3322. Franković M., Uz 750-obljetnicu Vrhbosanske katedrale Sv. Petra i Pavla u Sarajevu, Hrvatski glasnik III/32, Tuzla 1994., 19. 3323. “Franjevačka provincija Bosna Srebrena (Šematizam), Tekst Marko Karamatić”, Franjevački provincijalat, Sarajevo 1991., 300. (* Tomić Eduard, Bilten FTS XX/1, Samobor 1992./1993., 50-51.) 3324. Furuhagenn Hans, Bogumili i bogomili (Priredio S. K.), Behar II/7, Zagreb 1993., 24-25.

Vjera

309

3324a. Gaković N. Petar, Prilozi za istoriju i etnografiju Bosne (Nestanak Bogumila, islamizacija Bosne, poreklo Srba na sjeverozapadu Bosne, Bosna vilajet), (Fototipsko izdanje iz 1933. i 1939.g.), Čigoja štampa, Beograd 2000, 89. 3325. Gavran Ignacije, Duhovni rad franjevaca, Odjek XLII/18, Sarajevo 1989., 19-20. 3326. Gavran Ignacije, I sveci znaju pogriješiti (O sv. Jovanu Markijskom), Svjetlo riječi V/52-53, Sarajevo 1987., 10-11. 3327. Gavran Ignacije, I sveci znaju pogriješiti (O sv. Jovanu Markijskom), “Ignacije Gavran, Putevi i putokazi (Niz članaka o našoj prošlosti)”, Svjetlo riječi, Knjižnica Baština, Knjiga 1, Sarajevo 1988., 65-70. 3328. Gavran Ignacije, Suputnici bosanske povijesti, (Sedam stoljeća djelovanja bosanskih franjevaca), Svjetlo riječi, Knjižnica Baština, Knjiga 2, Sarajevo 1990., 161. (* Semren Marko, NEV XXXIX-XL/1-2, Sarajevo 1990., 336-337; Ivanković Željko, Oslobo enje 47/15269, Sarajevo 22.12. 1990., (KUN IX/14(472), 13; Markešić Luka, Svjetlo riječi IX/105, Sarajevo 1991., 19; Štrbac Marinko, Bilten FTS XVIII/2, (PFB III/5), Sarajevo 1991., 67-68; Duvnjak Ante, Bilten FTS XXI/2, Samobor 1994., 219221.) 3329. Gavran Ignacije, Sedamstoljetna prisutnost franjevaca u Bosni, Hrvatski narodni kalendar za 1991, Godina 39, Sarajevo 1990., 25-31. 3330. Gavran Ignacije, Sedamstoljetna prisutnost franjevaca u Bosni, Kršni zavičaj 24, Humac 1991., 15-20. 3331. Gavran Ignacije, Zagonetna crkva bosanskih krstjana, Svjetlo riječi X/114-115, Sarajevo 1992., 12-13. 3332. Gavran Ignacije, Zagonetna crkva bosanskih krstjana, “Ignacije Gavran, Putevi i putokazi II, (Niz članaka o našoj prošlosti)”, Svjetlo riječi, Knjižnica Baština, Knjiga 6, Livno 1995., 142-147. 3333. Gavran Ignacije, Franjevci i katolici na području Visokog za turske vladavine, Radovi HDZU 3, Sarajevo (1995)., 9-32. 3334. Gavran Ignacije, Pokrštavanje Hrvata, Svjetlo riječi XV/168, Sarajevo 1997., 1415. 3335. Gavran Ignacije, Čiji su bosanski krstjani ?, Kalendar Svetoga Ante 1997, LivnoSarajevo 1996., 41-50. 3336. Gavran Ignacije, Čiji su bosanski krstjani ?, (pretisak), HM I/2, Sarajevo 1997., 235-241.

310

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

3337. Gavran Ignacije, Putevi i putokazi III (Niz članaka o našoj prošlosti), Svjetlo riječi, Knjižnica Baština, Knjiga 7, Sarajevo 1998., 355. (* Karamatić Marko, BF VI/10, Sarajevo 1998., 273-275; Ivanković Željko, Bobovac IV/49, Vareš 1999., 3; Harni Slavko, Marulić XXXII/3, Zagreb 1999., 622-624.) 3338. Gavran Ignacije, Pokrštenje Hrvata, “Ignacije Gavran, Putevi i putokazi III (Niz članaka o našoj prošlosti)”, Svjetlo riječi, Knjižnica Baština, Knjiga 7, Sarajevo 1998., 99-104. 3339. Gavran Ignacije, Majka i kćeri (Kako se razvijala bosanska franjevačka provincija), Svjetlo riječi XVII/191, Sarajevo 1999., 26-27. 3340. Gavran Ignacije, Vrata u život (Uz 100. obljetnicu postojanja zgrade Franjevačke klasične gimnazije u Visokom), Svjetlo riječi, Sarajevo 2000., 176. 3341. Gerersdorfer Vera, Katari – bogumili – trubaduri, “Bogumilstvoto na Balkanot vo svetlinata na najnovite istražuvanja”, MANU-SANU-ANU BiH, Skopje 1982., 143151. 3342. Gerersdorfer Vera, Tko su bili katari, RFF29 RPZ 19, Zadar 1989-1990., 247-265. 3343. Glazier Michael, Maniheizam, “Suvremena katolička enciklopedija (Priredili Michael Glazier i Monika K. Hellwig), (Glavni urednik hrvatskog izdanja dr. Mato Zovkić)”, Laus, Split 1998., 553. 3344. “Glosar Religijskih pojmova, (Pripremili: Ifet Mustafić, Hadži Olivera Jovanović, Niko Ikić, Eliezer Papo)”, Me ureligijsko vijeće Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1999. (* Kadribegović Aziz, Preporod XXIX/671, Sarajevo 1999., 28; Taljić Isnam, Ljiljan 353, Sarajevo 1999., 45.) 3345. Glušac Vaso, Istina o bogumilima (Istorijska rasprava), (Reprint izdanja iz 1941/1945.g., priredio or e J. Janjić), INP “Književne novine” d.d., Beograd 1992., 326. 3346. Goluža Božo, Doseljenje i pokrštenje Hrvata, Crkva na kamenu XIX/216, Mostar 1998., 13. 3347. Goluža Božo, Crkva bosanskih krstjana, Crkva na kamenu XX/219, Mostar 1999., 13. 3348. Goluža Božo, Stare hrvatske biskupije, Crkva na kamenu XX/222, Mostar 1999., 13. 3349. Gošić Nevenka, Bogumilska lična imena u zapisima bosanskih srednjovjekovnih rukopisnih knjiga i u drugim istorijskim izvorima, “Zbornik VI jugoslovenske

Vjera 311 onomastičke konferencije”. Pitanje rasprostranjenosti Metodove nadbiskupije južno od Save. Hadžijahić Muhamed. 3350. izdanje. Mitar Dragutinac. 1103-1138. “Enciklopedija živih religija”. Takvim za 2001. Pravoslavna srpska crkva. Autori: An elko Badurina. (3. 3353. Sarajevo 1980. Hadžijahić Muhamed. Osijek 2000. Beograd 1987. Sarajevo 1985.. Gregg C. SNL-KS-Institut za povijest umjetnosti. CCP IX/15. 3357. Mostar 1998. 1-23. Sarajevo 1983.. 7-35. Robert. Nolit. NEV XXXV/1-2. 3352. 3355. Papstvo (536-537). 3358. 303-312. Biblioteka Odrednice. Kabes IV/39-40. (Uredio An elko Badurina. Forum XXIV/50-12.. Radovan Ivančević. Manihejska prošlost srednjovjekovne Bosne (Intervju. Sinkretistički elementi u islamu u Bosni i Hercegovini. 37-47. 301-329. Zagreb 1979. Nolit. 203-208. Hannsley James. Emilijan Cevc. Grujić M. Hadžijahić Muhamed.akovačke i srijemske: načinjen iz povijesnih izvora s pridodanim životopisima. Mjesto i uloga bosanskih muslimana u političkom razvoju naših naroda. Naučni skupovi 37. . POF 28-29 (1978-1979). “Leksikon ikonografije. 3359. Odeljenje jezika i književnosti 7. 231. Kragujevac 1989. liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva.). Radoslav. Ćirilsko-metodijevske tradicije Crkve bosanske.. Nusret Čančar i Enes Durmišević).akovački kaptol i njegovi pečati. Zagreb 1985. Hadžijahić Muhamed. 3362. Dragutin Nežić i Doris Baričević)”. Grgić Marijan. Grgur Čudotvorac.. Hadžijahić Muhamed.. Uloga i značaj Gazi Husrev-bega i njegova vakufa. 3360. Hadžialić Salih. Beograd 1990. 157-173.. 3356. Anali GHB IX-X. 3354. “Enciklopedija živih religija”. Gušić Emerik. Sarajevo 2000. 246247.. Marijan Grgić. Kratki povijesni prikaz biskupija bosansko.. Pravovjerje i jeres (554). SANU. Državni arhiv. Branko Fučić. Zagreb 1998. Beograd 1990. 219-240. 3351. Gulin Ante. 3361. Da li je najstariji slavenski zakon Metodijev Zakon sudnij ljudem donesen na Duvanjskom saboru?. Zagreb 1985. (Reprint izdanja iz 1921). Hadžijahić Muhamed. Srednjovjekovni bosansko.. Maniheizam (433). Beograd 1995. Svetlost-Kalenić. Rimokatolicizam (590-592). Biblioteka Odrednice. Rasprave 1..

NEV XXXII/1-2.. Bogumilstvo – vjera naših predaka. 63-66. Janez Peršič. Imamović Enver. Sarajevo 09.04. Analecta Croatica Christiana 102. 54-56.-2000. Franjevci u kontinentalnoj Hrvatskoj kroz stoljeća.. Kabes II/9. Heres Tomislav. Imamović Enver. 3370. Slobodna Bosna V/130. Paleobulgarica/Staroblgaristika XV/4. Jeronim Bosanac). (4) (U Bosni se primanje islama odvijalo bez prisile: Bošnjacke je u ‘krilo islama’ gurnula sama Evropa!). 1997. Monika. 63-66. Sarajevo 1999. Sarajevo 1999. Hoško Emanuel. Sarajevo 2000. ni oltare). Franjin jubilej i povijesnost bosanskog franjevaštva. (Jože Kastelic.... 3372. 7. Feljton: Bosansko bogumilstvo (1-4): (1) (U Srbiji je Nemanja jedan dio bogumila spalio... godine). “Suvremena katolička enciklopedija (Priredili Michael Glazier i Monika K.. Oslobo enje 54/17547. Hellwig).04. 18. Tomislavgrad 1994. 3365. Slobodna Bosna V/131. Hoško Emanuel. 12-13. ali u satiranju bosanskog bogumilstva aktivno su sudjelovali i srpski vladari). 7. Oslobo enje 54/17546. 3368. Gnosticizam. Hoško Emanuel. Franjin jubilej i povijesnost bosanskog franjevaštva. 1997. (Jeresi u katoličkoj Evropi.312 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 63-66. 54-56. Ivanova Klimentina. Duvno 1989. Imamović Enver. KS. 3371. 316-317. (2) (Bogumili su u svom učenju odbacili skoro sve kršćanske elemente: Nisu imali ni crkve. Beograd 1985.. Bosna Srebrena XXXIII/7.. 281-287. Hellwig K. Janez Milčinski. Sarajevo 1982.. "Istorija 1. (Serijal od 53 nastavka objavljen pod istim naslovom u Svetoj baštini/Našim ognjištima Duvno/Tomislavgrad u periodu od 1989. 7. 3369.. 180-181). Sarajevo 10. 3363. Slobodna Bosna V/129. Sarajevo 1999.. do 1994. 365. Feljton: Korijeni kršćanstva u Bosni i Hercegovini (1-3): (1) (Sv. 3366. a drugi protjerao: Izgnanici su našli utočište u Bosni). (3) (Sultanova povelja). 3373. Oslobo enje 54/17545. Imamović Enver. (Glavni urednik hrvatskog izdanja dr. 32-33. (3) (Pape su bile ustrajne da bogumilima stanu ukraj. Mostar 1996. . 1997. Sarajevo 1982. Sarajevo 1999. Feljton: Bosanska crkva u svjetlu novih spoznaja i povijesne znanosti (1-53): (1) Sveta baština VIII/71. 3364.. Slobodna Bosna V/128. Sarajevo 11. Ignacij Voje)". 18 – (53) Naša ognjišta XXIV/214. Slobodna Bosna V/128.04. (2) (Heretici i pravovjerni). Split 1998. Ilustrovana enciklopedija. Sarajevo 1999. Sofija 1991. Zagreb 2000... Služba na sv. Ahil Lariski (Prespanski) ot sinajskija prazničen minej N0 25. 5 plus 15. Franjevci (Sedam stotina godina sa Bosnom i njenim narodom). Laus. 3367. Mato Zovkić)”. IRO Vuk Karadžić. 265-273.

Prilog za buduću bibliografiju bosanskih bogomila. Bosniaca 1... Jalimam Salih.. 36.. Ljiljan VI/207. Sarajevo 1986.. Jalimam Salih. 32. 36-37. 9-19. 3386. Sarajevo 1988. Sarajevo 1997. Opština Kalesija. Ivanova Klimentina. Zagreb 1988. GDI BiH 36. Jalimam Salih. Dominikanci u srednjovjekovnoj Bosni.. Sarajevo 1985. 21. Hasanica-Hačimić Indira.. Ljiljan VI/206. Zenica 1997. Jalimam Salih... Feljton: Studija o bosanskim bogomilima (1-4): (1) (Autentična ‘vjera’ bosanska). Kabes III/20. Sarajevo 1997. Beograd 1991. Mostar 1997. Sarajevo 1996.. Jalimam Salih.. 32-34.. NEV XXXVIII/1-2.. Jalimam Salih. Zagreb 1989. 282-284. CCP XII/22. 221-231. Divan II/14. Radio Sa XIII/45. 43. . (* Pelesić Muhidin. 3384. 178-196. 3378. Dominikanci i antiheretički priručnici. 1719. Jalimam Salih. 3379.. Haračić Hajrudin. Preporod XXVII/622. Jalimam Salih. Ljiljan V/205. 24-40. 3382. 3381. Studija o bosanskim bogomilima. Bibliotekarstvo 33 (1987). Kadrić Omer. 22. Brak srednjovjekovnih Bošnjana.. Naša riječ 42/2836. 12. Divan IV/42-43.. Ljiljan VI/208. Sarajevo 1997. Bilješka o dominikancima u srednjovjekovnoj Srbiji. 3383. (2) (Vjera i vjersko djelovanje bosanskih bogomila). Jalimam Salih. Sarajevo 1997. Travnik 1996. Jalimam Salih. 126-133. 3377.) 3385. 3376. CCP XIII/23... Sarajevo 1996.. Sarajevo 1996. Travnik 1994.. Izvori i literatura o djelatnosti predstavnika dominikanaskog prosjačkog reda na teritoriji srednjovjekovne Bosne. Neizvestna srbska služba za sv. Sofija 1999. 39.. Jalimam Salih. Spor dominikanaca i franjevaca u srednjovjekovnoj Bosni. 3375. 56-62. IČ 38.Vjera 313 3374.. Ljiljan V/203. 73-86. Prilog bibliografiji o "Crkvi bosanskoj" i bogumilstvu. Staroblgarska literatura 31. Sarajevo 1984.. Dolazak i početna djelatnost franjevaca u Bosni i Hercegovini. 333-347. Zenica 1996. 62. Ahil Lariski (Prespanski). (4) (Čuvari srednjovjekovne bosanske države). Sarajevo 1988. Jalimam Salih. Bibliotekarstvo 32. Bosanski franjevaci na jezuitskom trgu u Zagrebu. Zečić Dževad.. 206. 3380.. (3) (Križari i inkvizicija protiv ‘dobrih Bošnjana’).

. Jalimam Salih. Jalimam Salih... Jalimam Salih.. Djelatnost dominikanaca u srednjovjekovnoj Bosni. 198. Mostar 1999. 3389. 126-136. 40-43. Sarajevo 1997. 113-134. Jalimam Salih. Jalimam Salih. GR IZ BIH LXI/7-8. Brak i bosanski bogomili.. Srednjovjekovna Bosna i bosanski bogomili. BF VI/9. (* Hasanica-Hačimić Indira. Sarajevo 1997. Biblioteka Posebna izdanja 24. 6-8. Spor oko crkvene desetine i djelatnost franjevaca u srednjovjekovnoj Bosni. Kabes IV/37-38. 3400. GR IZ BiH LX/1-2.. 3392. Politički položaj bosanskih bogomila. 3390. (* Nilević Boris. 3394. Bosanski bogomili i stećci. Kabes IV/29. 56-57. Bogumilstvo i islam. Prva linija VII/63. Jalimam Salih. Kabes III/26. Sarajevo 1998. VKBI. Mediteran i bogomilska Bosna. Jalimam Salih. Mostar 1998. Sarajevo 1998. Sarajevo 1997. Mostar 1998. 3387. Sarajevo 1998. 3391.. Mostar 1997. Jalimam Salih. BF V/8. 3393. 1196-1198. Mostar 1998. Dijalog izme u vjerama u srednjovjekovnoj Bosni.. Sarajevo 1998. Sarajevo 1998. Kurtović Esad. 3398. Jalimam Salih.) 3402. 49. 40-41. 877882. 313.. Jalimam Salih. Kabes IV/31-32..-2000. Bogomilski skriptorij. Umjetničko stvaranje bosanskih bogomila. Kabes IV/30. Bogomilstvo i islam. Odjek L/1-3.314 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Jalimam Salih. 891-902. GR IZ BiH LXI/11-12. Ljiljan VIII/330. Tuzla 1999.. 3399. Biblioteka Posebnih izdanja... Jalimam Salih. Mostar 1998. Me unarodni forum “Bosna”. 29. 55. Zapadnoevropski heretici i bosanski bogomili. 101-104.. Jalimam Salih. Sarajevo 1999.. Eshatologija i kosmologija bosanskih bogumila.. 3395.) . 3396. 3388. Sarajevo 1999. 37-40. “Knjiga sažetaka”. Jalimam Salih. Tuzla 1999. Kabes V/41-42. 3397. Pelesić Muhidin. 36-38. International Conference. IPP Hamidović. Odnos franjevaca i dominikanaca u srednjovjekovnoj Bosni. GR IZ BiH LIX/9-10. 3401. Bosnian Paradigm.... Historija bosanskih bogomila. Sarajevo 1998. Jalimam Salih. 194-203. Odjek L/1-3. Sarajevo 1999. 61. Jalimam Salih.. 6-7. IPP Hamidović.

“Arhiepiskop Danilo II i njegovo doba”. Beograd 1999.. Knowledge. 18.Vjera 315 3403. Odeljenje istorijskih nauka 6. Jalimam Salih. priredio or e J. 307-324. 3415. Marginalia o gostu Radinu i njegovom testamentu. FF.g. Ljubljana 1985. 3407. SANU. 3408. 156-158. 162-164. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Tomislavgrad 1995. Povratak.. Jalimam Salih. Janković Marija. Naučni skupovi 7. 3406.. Istorijski institut-Narodna knjiga.d. Naučni skupovi 38.. banjski i humski episkop.. Janić J. (Reprint izdanja iz 1941/1945.. 219-223.. decembar 1987). IZ 10. 83-88. 27. Sarajevo 1986. Mostar 2000. “Vaso Glušac. 145-153. godine. 3404. Danilo. SANU. Beograd 1987. Bosanski bogomili u vrijeme Tvrtka I Kotromanića (1353-1391).. Zagreb 1981. Janković Marija. 3414. istorija i predanje”. Mileševska mitropolija. Rubne bilješke o dominikancima i katoličkoj crkvi u doba Tvrtka I. Tomislavgrad 1995. 335-336. 578-581. Mitropolije (412). Zagreb 1985. 150-160. 3409. Janjić). Predsedništvo 1. Janković Marija.. SANU. Jolić F. Tomislavgrad 1995. Istina o bogumilima (Istorijska rasprava)”. INP “Književne novine” d. 91-100. Beograd 1979. Jalimam Salih. Hercegovina 11-12.. Tuzla 1999. Episkopije (182-183). Sarajevo 1999. Beograd 1991. Hikmet XIII/1-2. or e. 3413. Jalimam Salih. Zbornik radova I/1.. ZČ 39/1-2. 73-83.. Jalimam Salih. Tuzla 2000. Jolić Robert. Marulić XIV/6. SANU. Naša ognjišta XXV/221. HZ 38. (3) (Sadržaj i povijest dualizma). Dalibor. 227. Banja Luka 1989. Beograd 1992. Ćošković Pejo. 43-45. Beograd 1985.. (Me unarodni naučni skup povodom 650 godina od smrti. Odeljenje istorijskih nauka 17. Prlender Ivica. 3412. 27-35... Naša ognjišta XXV/222.) 3411. BF VII/11.. 3410.. GDI BiH 37. 15-28. (2) (Povijesna znanost o bogumilima ili krstjanima). Janković Marija. Jalimam Salih. Crkva bosanska (Popis znanstvenih rasprava). "Mileševa u istoriji srpskog naroda".. Naučni skupovi 58. Kotromanića. Janković Marija. Sarajevo 1999. (* Voje Ignacij. “Sava Nemanjić – Sveti Sava.. 22.. 3405. Episkopije Srpske crkve 1220. Nastavna interpretacija srednjovjekovne bosanske historije. Feljton: Bogumili ili krstjani? (1-12): (1) Bogumili ili krstjani? Naša ognjišta XXV/219. Dominikanci kao trebinjsko-mrkanjski biskupi. BF VI/10. (4) (Srednjovjekovni . Episkopije i mitropolije srpske crkve u srednjem vijeku.

Svjetlo riječi I/9. 58. Tomislavgrad 1995. Anali 33. 3420. Naša ognjišta XXVI/229. Crkvene prilike Posušja kroz stoljeća turske vladavine (od XV. Jurišić Gabrijel Hrvatin.). Hellwig).. 3418. Vjera bosanskih vladara. (6) (Djelatnost Svete Stolice na uništenju krivovjerja u Bosni). Republički zavod za unapre ivanje vaspitanja i obrazovanja OOUR Izdavanje udžbenika i udžbeničke literature Titograd. Kamber Dragutin. Kapitanić Vicko. 3421. Tomislavgrad 1996.316 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Predsedništvo 1. (8) (Islamizacija Bosne i konačni nestanak Crkve bosanske). Karačić Vendelin. (10) (Nauk Crkve bosanske). 18. Laus. Tomislavgrad 1995. Hrvatska.. Tomislavgrad 1995. 18. (Glavni urednik hrvatskog izdanja dr. (11) (Hijerarhijsko ure enje Crkve bosanske). 1989..-2000.. 18. dualistički pokreti).. Bl. OOUR Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Sarajevo. Kapetanić Niko – Vekarić Nenad. (12) (Ugled Crkve bosanske i djeda bosanskog). Split 1998. godine. Ljetopis posuški.. SANU.. Tomislavgrad 1996. 18. Hellwig). (5) (Bosanska biskupija). Studenci 1995. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. . Kantardžiev Risto. (7) (Franjevci obraćaju krivovjerce u Bosni). (Uredio Milenko Brkić). 164-176. PCC Me ugorje. Beograd 1979. Franjevci me u Hrvatima (296-297). Naučni skupovi 7. (9) (Strani i domaći izvori). “Pedagoška enciklopedija. 3423. MH Posušje. 3417. Crkva u Hrvata (355-360). Naša ognjišta XXVI/227. 18. Split 1998. Laus. Visoko 1983. Jolić Robert.. Tomislavgrad 1996. stoljeća do 1878. Mato Zovkić)”. Tomislavgrad 1996. Mato Zovkić)”. Posušje 1998. Kalić Jovanka.. 3416. MH. 7-46.. Tomislavgrad 1996. Konjic kao u bajci (reportaža). (Glavni urednik hrvatskog izdanja dr. Crkvene prilike u srpskim zemlajma do stvaranja arhiepiskopije 1219. 21-34. 18. 3424. 18.. Naša ognjišta XXVI/231. 472. Naša ognjišta XXV/223. “Suvremena katolička enciklopedija (Priredili Michael Glazier i Monika K. Posuški zbornik I/1. IRO Školska knjiga Zagreb. Granice konavoskih crkvenih župa... (oko 1260-1323). 27-52. 18.. Tomislavgrad 1996. Naša ognjišta XXV/225. 3422. Dubrovnik 1995. Bogumilsko vaspitanje.. Naša ognjišta XXVI/226. 10-11. Naša ognjišta XXVI/228. Naša ognjišta XXV/224. istorija i predanje”. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”. Jolić Robert. 18. 97-106. “Suvremena katolička enciklopedija (Priredili Michael Glazier i Monika K. Posušje 1996. 3419. Naša ognjišta XXVI/230. 1“. Zavod za izdavanje udžbenika Novi Sad. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Beograd. Bogumili ili krstjani?.. Kažotić Augustin.. “Sava Nemanjić – Sveti Sava.

228-229. Klaić Vjekoslav. Beograd 1992.) 3432. “Suvremena katolička enciklopedija (Priredili Michael Glazier i Monika K. 125-133. 3426. Sarajevo 1998/1999. Karamatić Marko. Radovi 28. 8-9. Mato Zovkić)”. Zagreb 1996. Samobor 1995. 134. Matica 46/12. Stećak I/4. Karaula Ivan. Samobor 1994. Grubišić Vinko. 2000. Karbić Damir. Bogumili su na neki način bili socijalni demokrati srednjeg vieka (12). Školska knjižnica. Kašić Lj. Sveti arhijerejski sinod SPC... “Duvanjski zbornik.. Bilten FTS XXIV/1. HKD Napredak. Erasmus Gilda. Katolička crkva u bosanskoj državi prije Turaka (18-19). Samobor 1997. 3433. Paškvalin Veljko. Sarajevo 1993. Krivovjerje/Krivovjerci. Perić Ratko.. “Bosna i Hercegovina ogledalo razuma (Izbor članaka. Zagreb 1994. 2. (* Zirdum Andrija. Beograd 1984. priredio David Atlagić)”.. 3428. 497-501. 3434. Sarajevo 1994. Livno 1995. CUS XXVIII/3. Hrvatski narodni kalendar 1994. 317-319. Darovnica odredila povijest (Sedam i pol stoljeća akovače biskupije). izdanje”. Sarajevo 1997. Bilten FTS XXI/1. 22-24. Nolit.-7. Grubišić Vinko. odlomaka i ilustracija. (* Palameta Miroslav. IGC Borba. 552-554. Zagreb 1995. Karahasan Dževad. srpnja 2000. (Glavni urednik hrvatskog izdanja dr. Sarajevo 1997.. Kušnje fra An ela Zvizdovića. 136. Hrvatski narodni godišnjak 1998.Vjera 317 3425. 3431... godina 45. Bilten FTS XXII/1. Zbornik radova s me unarodnoga znanstvenog skupa ‘Duvanjski kraj kroz povijest: Tomislavgrad. BF III/3. Zirdum Andrija. 351353.. Split 1993.. 6. 356-360. Dušsn. Svjetlo riječi VII/79. 93. Lovrić Stjepan.. Beograd 1990. Biblioteka Odrednice. 337-338. Sarajevo 1989. Kalendar Svetoga Ante 1996. 30-31.. Kesich Veselin.. Zagreb-Tomislavgrad. Split 1998. Sarajevo 1993. HKD Napredak. Knjiga 3. Samobor 1995. Laus. 3430... “Katoličanstvo u Bosni i Hercegovini... 103-104.”. akova i 3429. Bosanski franjevci u Slavoniji.. 3435. 90-95. Bilten FTS XXVI/1. Pogled u prošlost Srpske crkve (Kratak istorijski pregled). Tomić Bono. Kelly F. 91-92. Osnutak Duvanjske biskupije u svjetlu politike Šubića bribirskih. Bosanski franjevci. Hrvatska književnost od Baščanske ploče do naših dana.. Čoralić Lovorka. “Katoličanstvo u Bosni i Hercegovini”. 54-57. Hellwig). Pravoslavne crkve. 84. Godina 42.) 3427. Hrvatski institut za povijest Zagreb – ‘Naša ognjišta’ Tomislavgrad – Zajednica Duvnjaka Tomislavgrad-Zagreb. .. “Enciklopedija živih religija”. Karaula Marijan.

(* Babić Mirko. Makarska 1995.. Svjetlo riječi IX/104. “Krbavska biskupija u srednjem vijeku”. Visoka bogoslovna škola-KS. Samobor 1993. Svjetlost-NUB BiH-Franjevački provincijalat Bosne Srebrene. SV 4. 3444. Markešić Luka. 113-138. Makarska biskupija. Sarajevo 1991... Kovačić Slavko.. 11-39.. 153. 19. 71-89. Ivanković Željko. Odjek XLIV/15-16. 3436. Hrvatski narodni kalendar za prijestupnu 1992. Kolarić Josip. Akoncije. Sućuraj 1995.. Ivanković Željko. 187-190. obljetnice osnutka Krbavske biskupije (održanom u Rijeci 23-24.. Kovačić Slavko. Prijepolje 1997. Sveučilište u Zagrebu-Studia Croatica. XIII-XIV. 3446. Zagreb 1983. Knežević B.318 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 1645. Splitska metropolija u dvanaestom stoljeću. CCP XV/28. 10. (Prilog povijesti hrvatske književnosti i kulture).. Kovačić Anto Slavko. “Kršćanstvo srednjovjekovne Bosne”. 3445. HM II/6. Sarajevo 1998.) 3441. 3442. “Božek Sanja. Kovačević-Kojić Desanka. 1572. Pozdravi. Gradski muzej. Sarajevo 25. Povijest kršćanstva u Hrvata. Uvod (7-26). .-Sućuraj. 3443. Iz riznice makarske katedrale”. 38-39. “Makarski biskup fra Bartul Kačić Žarković. lipnja 1995)”.. Sarajevo 1991. Mileševski zapisi 2. 139142. Brist. “Slavko Anto Kovačić. Kovačić Anto Slavko. Sarajevo 1991. 473. Sarajevo 1991.. 11-16. “Veselko Koroman. Sarajevo 1991. 3437. Zagreb 1998. 1991. Godina 40. Zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog u Sućuraju 24. Biobibliografija franjevaca Bosne Srebrene. Svjetlost-NUB BiH-Franjevački provincijalat Bosne Srebrene. Vrhbosanska visoka teološka škola. Rijeka-Zagreb 1988.. Markijski Jakov (226-227). Franjevci u gradskim naseljima srednjovjekovne Bosne.. Makarska biskupija. Radovi HDZU 3. Crkve i manastiri u srednjem Polimlju. travnja 1986. 3440. Kovačić Slavko.. Život – djelo – vrijeme. 10.. godine). Zbornik radova znanstvenog simpozija u povodu 800. Zagreb 1991. Jalimam Salih. Sarajevo (1995). Radovi simpozija povodom 9 stoljeća spominjanja bosanske biskupije (1089-1989). BF I/1. 379-384. Sarajevo 1991. Biobibliografija franjevaca Bosne Srebrene. (Prilog povijesti hrvatske književnosti i kulture)”. Markijski Jakov. JLZ. Koroman Veselko.05.-2000. 3438. 33-44. Oslobo enje 48/15419. Kovačić Slavko. Kronološka biobibliografija hrvatskih pisaca Bosne i Hercegovine”. (KUN 10/36(494).. “Hrvatski biografski leksikon I (A-Bi)”. Kovačić Slavko. 3439. Jalimam Salih.

) 3453. Zagreb 1997... 7. Prvo hrvatsko sveučilište (1396. .. 1. Hrvatska dominikanska provincija. Sarajevo 1980. Zagreb 1998.. izdanje. 39-50. Generalno učilište Dominikanskog reda u Zadru. Dominikanci u srednjovjekovnoj Bosni. Zadar 1996. 2. 105-106. Krasić Stjepan. HZ 53.-1807. Krasić Stjepan. Globus. 3457. Krasić Stjepan. Kujundžić Juraj. Crkvene prilike u Bosni za vrijeme ranog srednjeg vijeka. Biskupski ordinarijat Dubrovnik. 3454.. 3449.. Sarajevo 1991. 3455. Crkva na kamenu X/104-105. Krasić Stjepan. Krasić Stjepan. Prvi zbornik. Krasić Stjepan.) 3458. 401-406. Generalno učilište Dominikanskog reda u Zadru ili ‘Universitas Jadretina’ (1396-1807). Pregled povijesti Dominikanskog reda u hrvatskim krajevima... 3456. Radovi simpozija povodom 9 stoljeća spominjanja bosanske biskupije (1089-1989). Kordić Kornelije. Naša ognjišta XXVII/237. Djelovanje dominikanaca u srednjem vijeku. 5-7. “Kršćanstvo srednjovjekovne Bosne”.. Tomislavgrad 1997. (* Verazić Nikša. (* . Kujundžić Juraj. Vrhbosanska visoka teološka škola. NEV XXX/2. Globus.. Sarajevo 1989. JLZ. Krasić Stjepan – Redakcija EJ – Šidak Jaroslav. 521-523. 3450. “Kršćanstvo srednjovjekovne Bosne”. Zagreb 1997. 3448. Sarajevo 1991.. 181-185.. . Sarajevo 1982.. ČSP XXX/2. Lozić Vlade. 3451.. 138-148. EJ 4. Povijest dubrovačke metropolije i dubrovačkih nadbiskupa. Zagreb 1997. Čitluk 1997. Povijest kršćanstva na tlu mostarsko-duvanjske biskupije do ranog srednjeg vijeka. Behar VI/32-33. 882-883. akovo 1996. (* Korade Mijo. Bukovica uz stotu obljetnicu župe. 13. Krleža Miroslav. Svjetlo riječi VII/76-77. (* Golić Pavao.. Povijest Reda u hrvatskim krajevima.. Dominikanci.). Župni ured u Bukovici. Vrhbosanska visoka teološka škola. Zagreb 1996. SV 4. Dubrovnik 1999. Marulić XXX/4. Dominikanci. 3459.Vjera 319 3447. MH Ogranak Čitluk-Općina Čitluk. SV 4. 173240. FF. Krasić Stjepan – Razzi Serafin.. Kozina Vlatko – Bagarić Ivo. Zagreb 2000. Bukovica 1980. XVIII + 321. Bogumili (Bosanske medijevalne teme). Motrišta 3.) 3452. Mostar 1997. Radovi simpozija povodom 9 stoljeća spominjanja bosanske biskupije (1089-1989). NEV XXXII/1-2. Mostar 1989.. Zagreb 1984. 219-220). Brotnjo.

480. 11. Svjetlo riječi VII/78. Sarajevo 1979. Kulišić Špiro – Petrović Ž..) 3464. Centar za balkanološka istraživanja 3. Nolit Beograd 1970. Kujundžić Juraj. . 3468. Kujundžić Juraj.. 13. Cim. Leith H.. Les cathares en occitanie.. (* Šanjek Franjo. Československa Akademie ved. Borasi. 3460. Sarajevo 1980. Fayard. Loss Milan. Kulišić Špiro. Crkva na kamenu XI/109. Samostan Svete Marije na Gradovrhu. Beograd 1998. Crkva na kamenu XI/110. Svjetlo riječi VIII/82.. (Prvo izdanje. Feljton. CCP VIII/13. 11. Sarajevo 1989.) 3467. 13-14. Sarajevo 1989... 637-639.. Lovrenović Dubravko. Sarajevo 1991. Sarajevo 1989. Stuttgart 1977. Sarajevo 1990. Mostar 1989. Medieval heresy. Sarajevo 1989. 151-154. popravljeno izdanje. Djela 56. Stolac. 397.03. Čudo sedamstoljetnog trajanja. Franjevački samostan Svete Marije u Zvorniku. 3465. NEV XXX/2. Crkva na kamenu XI/111-112. Sarajevo 19. Srpski mitološki rečnik. ANU BiH. 11. 6. Beograd 1980. Naše prve biskupije.) 3470.. Godina 40. Samostan Sv. 11.320 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 11.. Drugo dopunjeno izdanje. Lafont Robert – Duvernoy Jean – Roquebert-Martel Philippe. Provale Tatara i Nemanjića.. Zagreb 1989. Urachhaus. Dualist heresy in the Midle Ages. D. Samostan Svete Marije u Olovu.. Zagreb 1984. Feljton: Stari franjevački samostan na Grebenu. Svjetlo riječi VII/81.. 13-14. Popular movements from Bogomil to Hus. – Pantelić N. Crkva za dolaska Slavena. London 1992..) 3463. 212-214. Svjetlo riječi VII/75. Hrvatski narodni kalendar za prijestupnu 1992. Sarajevo 1989. 3462. Mostar 1990. Zagreb 1979.. “Enciklopedija živih religija”.. (* Kujundžić Juraj. 3461. GEI 19. Svjetlo riječi VII/76-77.. Samostan Sv. Beograd 1990. Mostar 1990. Mali ključ povijesti crkve u Hrvata. Nolit.. Sarajevo 1989.. 167-181.) 3466. John. Die Bogumilen. Lambert M. (* Šanjek Franjo.. Svjetlo riječi VII/74. Stari franjevački samostani u Mostaru. Oslobo enje 37/11420.. 262.-2000. Kršćanstvo oko Bileće. 13. (* Vlahović Petar. 1980... Mostar 1989. 11. 11. Ilije kod Modriče. Mostar 1990. 11. Sarajevo 1989. P. 11. Hadžidedić Nedžad. Svjetlo riječi VII/80. Kustić Živko. 9596. Svjetlo riječi VII/79.. Stara slovenska religija u svjetlu novijih istraživanja posebno balkanoloških. Biblioteka Odrednice. Stari franjevački samostan u Ljubuškom. 11. Crkva na kamenu X/107. 11. CCP III/4. Kutzli Rudolf. Paris 1982. Praha 1974. Crkva na kamenu X/108. Simvoli i ispovedanje vere.. 3469. 125-126. Marije u Srebrenici.

. 3480. 3478.Vjera 321 3471. Sarajevo 1994. Lovrenović Ivan – Selimbegović Vildana. Evropska paradigma bosanskog franjevaštva. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. 209228.12. Sedam stoljeća franjevaca u BiH.. 36-37. Lovrić Marko. 3474. Lucić Ljubo. Sarajevo 1994.. Sarajevo 1994. IČ 33. Stećak I/12.. Sarajevo 31.. 13/1999. 3476. Lucić Ljubo. (3) Stećak I/6. (4) Stećak I/7. profesorom Teološkog fakulteta u Zagrebu). Episcopi martyres – Biskupi svjedoci.. 12. Sarajevo 1994.. Dominikanci u srednjovjekovnoj Bosni. Sarajevo 1990. Sovetskoe slavjanovedenie 2. Franjevačka prisutnost u Sarajevu. Bilten FTS XXII/2.. Lucić Ljubo. Franjevci u Bosni (19). Sedam stoljeća bosanskih franjevaca 1291-1991. Bilten FTS XXVI/1. Fra An eo Zvizdović (15)... Sarajevo 1989. Lucić Ljubo. Beograd 1986. Dani 135. Sarajevo 1998/1999. Franjevački provincijalat. MH. “Ivan Lovrenović – Vildana Selimbegović. Slavenske religije (1-5): (1) Stećak I/4. Moskva 1981. Tko je baštinik bogumilske tradicije? (Aktualno pitanje.. . Lucić Ljubo.”. Warszawa 1979. Lovrenović Ivan. 3482. 36-37.. i 14/2000. Bosanska država i bosanska biskupija u srednjem vijeku. 101-104.. 38. 109128. IA MI BiH 25. Rajčić Biserka. Sarajevo 1994. razgovor s drom Franjom Šanjekom. HM IV/14. 33. Svjetlo riječi VIII/86. BF I/2. Lovrenović Ivan. 432.. 3477. 37.-1520.) 3479. Sarajevo 2000.. Łowmiański Henrik. 228230. Sarajevo 2000. 17. (* Koroljuk D. 177-180. 3475. 175-178.. 193-199. Spomen na Jurja Dragišića 1445. Stećak I/12. Prvi milenij Bosne”.. Lovrenović Ivan. 7. Samobor 1995. Feljton: U šta smo nekoć vjerovali. 3473. Samobor 1994. V. Fratri u Bosni – Bosna u fratrima. Separat Hrvatske misli 11/12.. Lovrenović Dubravko. 36. 3481. Sarajevo 1991. Sarajevo 1994. Lovrenović Dubravko. 18. (5) Stećak I/8. (2) Stećak I/5. Religia Słowian i jej upadek (w. 1999. “Vrhbosna/Sarajevo kroz stoljeća. 3483.VI-XII). 3472. Sarajevo 1994. Franjevačka prisutnost u Sarajevu..

. Mandić Dominik. Die religöse viefalt in Südosteuropa. Sarajevo 1989. 3488. Knjižnica ‘Pravda i mir’. Godišnjak Poljičkog dekanata 24. Alverinski Bartol (14). 3487. Tomislavgrad 1996. Filipović Muhamed.) 3496. Knjiga 3. Nestanak ‘Crkve bosanske’ i njezin udio u islamizaciji Bosne i Hercegovine. Marjanović Mirko. Slučaj Bosna. Markešić Luka.. izdanje.). 3484. Kršni zavičaj 28.. Sarajevo 2000. godine prema crkvenim dokumentima.-1895. Radovi simpozija povodom 9 stoljeća ... 23-24. Zbornik radova sa Okruglog stola Istorijskog instituta. Sarajevo 1995. 45-50. Odnos srednjovjekovne Bosne prema Evropi i odrazi kasne antike... NEV XXXVII/1-2. 140-149. Podgorica 1999. Markešić Luka. (Pretisak) Naša ognjišta. ‘Budite hrabri predragi. Sarajevo 1987. 42. 3494. 3493. “Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture”. Knjiga 5. 96-98. Buenos Aires 1998. XX + 922. Marić Franjo. Humac 1995. Sabrana djela 4. Leksikon hrvatskih književnika Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do danas”. seine Auswirkung auf die Gegenwart. Sarajevo 1999. Farlatijev i Koletijev “Illirycum sacrum”. 115-131. Zagreb 1998. Martins Rudolf. Studia croatica XXXIX/138.. ZIRAL. Malaj Vinko. Gedanken zum bosnisch-herzegowinischen Mittelalter.-2000. i 1995. Poljica 1999. 3491. 3486. Katahetski salezijanski centar. 2. Martins Rudolf.. 3485. Chicago-Roma-Zürich-Toronto 1979. Markijski Jakov (65). Mandić Dominik. Odjek XLII/17. Bogomilska crkva bosanskih krstjana.. Lučić Josip.!’ (Uz proslavu: Sedam stoljeća franjevaca Bosne Srebrene). 256-262. El significado de la provincia franciscana de Bosnia en la historia del pueblo Croata. ŠK. 39-60.322 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Svjetlo riječi. Ričeputijev. kao izvor crkvene historije balkanskih naroda. Dijagnoza – nalazi – terapija”. 3490. Istorijski institut RCG. 235-236. Hrvati i katolici u Bosni i Hercegovini... Marčinko Mato. “Kršćanstvo srednjovjekovne Bosne”. Hrvati-katolici u Bosni i Hercegovini izme u 1463. Mandić Dominik. (* Kujundžić Juraj. “Luka Markešić. HM IV/14. Mandić Dominik. Bogumili. Zagreb 1980. Wien 1987. 3495. 3492. Osnutak franjevačkog samostana i bogoslovije u Mostaru (1890. “Mirko Marjanović. Hrvatski sabor na Duvanjskom polju godine 753. BF VII/11. 3489. “Srednjovjekovna istorija Crne Gore kao polje istraživanja”.

Mijatović An elko. Matanić Anastazije.. 3504.. Convegno di studi: secoli XIII-XV. “Mileševa u istoriji srpskog naroda”. Manojlović LJ. CUS XIX/1. 13.. Hrišćanstvo... “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. Banja Luka 04.. Matijević Nada. Zagreb 1978. Mihaljević Jozo. Tko je i kada pokrstio Hrvate?. ZM. AL BiH.. Vrhbosanska visoka teološka škola. Tom I. Religija (Kasni srednji vijek). 263-270. 148.. Starac (700-701). Tko je i kada pokrstio Hrvate?. “Enciklopedija živih religija”. Studenci 1995. Mihaljčić Rade. Sarajevo 1988. Sarajevo 1994. Matijević Nada. ‘Crkva bosanskih krstjana’ i franjevci. Miletić Nada. 15-16. crkvi i ateizmu objavljenih u Jugoslaviji od 1945. 143-156. Opšti leksikografski dio. PCC Me ugorje. 1985. 3497. Religija (Rani srednji vijek). Biblioteka Odrednice.. Užički zbornik 14. Vile (79-80). 381-382. SANU. Radovi simpozija povodom 9 stoljeća spominjanja bosanske biskupije (1089-1989). Hrvatski glasnik III/35. Roma 1983. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”.. Titovo Užice 1986. 3498. O Kulinu banu i njegovoj crkveno-narodnoj politici.. Milinković Bosiljka. Knowledge. Nolit. Milićević A. Problem nestanka ‘Crkve bosanske’ u poratnoj historiografiji. Naučni skupovi 38. (Uredio Milenko Brkić). Marty E. Glas 42/4418. do 1981.06. CCP II/2. Duvno 1990. Atanasio. 1-16. SV 4. Tuzla 1995. (* Mišorda Marko. 86-91.. Sarajevo 1991. Sveta baština IX/83... Zagreb 1982. 3499. Beograd 1987. Institut za društvena istraživanja Sveučulišta u Zagrebu.) 3506. 3505.. 4. Vrhbosanska visoka teološka škola.. Split 1984. “Francesco d’Assisi nella storia”. I.) . 27. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Martin. Beograd 1999. 3503. Bibliografija radova o religiji. Beograd 1990. Matanić G. 97-99.. 3502. 3501.. VI + 389.Vjera 323 spominjanja bosanske biskupije (1089-1989). Pitanje povijesti veze izme u starovjekovnih manihejaca i srednjovjekovnih dualističko-gnostičkih kršćanskih heretika (S posebnim osvrtom na ‘bosanske krstjane’). 118-124. Sarajevo 1991. Odeljenje istorijskih nauka 6. 311-317. Istituto storico dei cappuccini.. 3508. 3500. “Kršćanstvo srednjovjekovne Bosne”. San Francesco d’Assisi e le origini minoritische tra gli Slavi del Sud. Stećak I/10. SV 4. 3507. (* .

Beograd 1979. Istorijski institut. MS. Evgenij. 22-23. Hercegovina 1979.. Zbornik radova 12. Nikić Andrija. 288-292. Miljković Ema. Visoko 1983. 3513. Humac svetog Ante (reportaža). (* Hoško Franjo Emanuel. Zenica 1999. Kršni zavičaj 21. Nikić Andrija. 89-95. Zagreb 1986. Zagreb 1979. 420. Beograd 1995. Muslimanstvo i bogumilstvo u istoriografiji.) 3510. Sarajevo 1999. Nikić Andrija. 516. Kršni zavičaj 12. Crkvena ispovijed bosanskih krstjana na Bilinom polju 1203. 3509.. 3517.) 3518. Bibliografija radova o religiji. Preporod XXIX/658. KS. 3519. Krijesnica VI/16-17. Zagreb 1980. godine. Roma 1979. Milinković Bosiljka.. 89-90. CUS XX/1.) 3512. 3521. Split 1980. (* Jalimam Salih. MANU-SANU-ANU BiH. CCP III/3. Najetović Džemal.. 78. Osnivanje apostolskog vikarijata u Hercegovini. 3514. Kovačić Slavko. Stvarnost. SANU.. Nikić Andrija. Naumov P. Zagreb 1985.. crkvi i ateizmu 1945-1985. (* Šimundža Drago. La separazione dei francescani nati in Erzegovina dalla Provincia di Bosnia e l’instituzione della loro Custodia (Pars dissertationis). 115-117. 21-50. "Bosna i Hercegovina od srednjeg veka do novijeg vremena". Franjevački samostan na Humcu. 41-50. Naumov P. Hercegovina 1988. 67. godine.. CCP IV/5.. Bogomilstvo na Balkanah v svete novejših issledovanii. NEV XXXVIII/1-2. 3511. . Svjetlo riječi I/3. “Misao i djelo Ivana Stojkovića (1390/95-1444). Crkvena ispovijed bosanskih krstjana na Bilinom polju 1203. Serbskie srednevekovie istočniki o bogumilstve (k ocenke ih svidetelstvo v istoriografii).324 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Sovetskoe slavjanovedenie 1.. “Leksikon pisaca Jugoslavije II ( -J)”. Split 1987. Jakov Markijski. Apostolski vikarijat (biskupija) u Hercegovini. 94..-2000. 185-195. Najetović Džemal. “Bogumilstvoto na Balkanot vo svetlinata na nanjnovite istražuvanja”.. 13-17. Skopje 1982. 29-36. Biblioteka Religija i društvo.. CUS XV/1. Sarajevo 1988. Moskva 1979.. Nikić Andrija. Evgenij. 3515.. 3520... Zbornik radova s Me unarodnog simpozija u Dubrovniku”. Musa Gojko. 3516.

Hrvatski institut za povijest Zagreb – ‘Naša ognjišta’ Tomislavgrad – Zajednica Duvnjaka Tomislavgrad-Zagreb. Nilević Boris. 3531.. ZagrebTomislavgrad. HM I/3-4. 3527. 312. Desa. 3528. Sarajevo 1999. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Nikić Andrija. Uloga i značaj manastira Mileševe u historiji srpskog naroda u Bosni i Hercegovini do obnove Pećke patrijaršije 1557. Nikić Andrija. 9-21. Mostar-Veljaci 1996. 3532. Kršni zavičaj 33./2001. Nikić Andrija.-7. u Čapljini.. Zagreb 1993. Nikić Andrija. Nikić Andrija – Bakula Petar. Mostar 2000. Nikić Andrija. mrkanjski biskup. Naučni skupovi 38. Sarajevo 1986. Katolici duvanjskog kraja do osmanske okupacije.. god. “Vrhbosna/Sarajevo kroz stoljeća. Kratka povijest franjevaca u Hercegovini. Beograd 1987.. Separat Hrvatske misli 11/12. 13/1999. Nikić Andrija. veljače 1996. Prilozi XXII/21.. 143-150. "Mileševa u istoriji srpskog naroda". Sarajevo 1997. 159205. 3533.Vjera 325 3522. Drevne katoličke crkve u Mostaru II. godine. Odeljenje istorijskih nauka 6. 6.. 203-223. 3534. . Odnos izme u pravoslavnog sveštenstva i franjevaca u Bosni i Hercegovini od XV. MH. Sarajevo 2000. SANU.. 3523. i 14/2000. Franjevci i širenje prosvjete u Hercegovini od XIII. 238-248. 3529. do 1919. do kraja XVII. i 17.. Nilević Boris. stoljeća. 7-53. “Hrvatski biografski leksikon III (Č)”. HM III/13. Nikić Andrija. Humac 2000. 175-185.. “Duvanjski zbornik. Katolici u Sarajevu od 1450. 3526. Pitanje etničko-konfesionalnih promjena u Bosni i Hercegovini nastalih dolaskom osmanske vlasti (prevashodno kod srpskog naroda). Katolici u Sarajevu od 1450. 3530. Nilević Boris.. Nikić Andrija. Dolazak franjevaca u Humsku zemlju. Zbornik znanstvenog simpozija održanog 16.”.. Čapljina-Zagreb 1996. srpnja 2000.. 3525. Zbornik radova s me unarodnoga znanstvenog skupa ‘Duvanjski kraj kroz povijest: Tomislavgrad. 62-81. Sarajevo 1984. Nikić Andrija. Franjevački samostani u Hercegovini. Mostar 1996. “Povijest hrvatskog Počitelja”.”. 129-141. Davni franjevački samostani u Novom i na Bišću. Prilozi XXI/20. godine. Hercegovina 6-7 (14-15). 2000. Općinsko poglavarstvo. 221-233. stoljeća do 1995. do 1919. 3524.

Crtice iz Bogumilskog života. “Četiristo godina manastira Pive (Zbornik radova sa naučnog skupa održanog u Plužinama 1987)”. Nilević Boris. 3538. 3544. Samobor 1995. Nilević Boris. Istorijski institut SR CG. Survey XIV/1-2. 196-199. 1991. . Veselin Masleša. 15-17. Zlatar Behija.. Sarajevo (1991). Nilević Boris. IG 1-2 (1990-1992).. BF III/4. 1101-1106. Nilević Boris. Ogledalo I/2. Sarajevo 1988. 173-184. Beograd 1992. Nilević Boris... 3537. 99-113. “Širenje islama i islamska kultura u bosanskom ejaletu”.. 3539. 17. Sarajevo 1987.. Prilog srpskoj crkvenoj organizaciji u Bosni i Hercegovini 14631557. godine. 3540. 3546. Sućeska Avdo. 3545. 2-3. “Bosna i Hercegovina ogledalo razuma (Izbor članaka. 58-59. Survey XV/1-2. Sarajevo 1989. Republika I/4. Nilević Boris. Biblioteka Kulturno naslje e. Bosanska vila I/1. Sarajevo 1987. Popović Radomir. 3536. GDI BiH 40-41 (1989-1990). Titograd 1991.. 67-75.-2000. Prilozi XXV/27. From the History of the Serbian Ortodox Church in Bosnia and Herzegovina 1463-1557. 473-475. O srpsko-pravoslavnoj crkvi u srednjovjekovnoj Bosni.. Svjetlost manastirâ u tmini Balkana. Beograd 1992. 3543..Istorijski hod. Odjek XLII/18.. Sarajevo 1991. Srpsko-pravoslavna crkva u Bosni . Nilević Boris. stoljeća. 10.. 37. Nilević Boris. Nilević Boris. 134-141. Odnosi srpsko-pravoslavnog sveštenstva i franjevaca u Bosni i Hercegovini do početka XVII. O postanku stare pravoslavne crkve u Sarajevu. Sarajevo 1990. Nilević Boris. Slika religioznosti srednjovjekovne Bosne pred osmanski dolazak. Pravoslavna crkva u osmansko-turskom vremenu. 337-346. Zagreb 1990. (* Brkljača Seka.. 137-139. Sarajevo 1988. POF 41. 263. 141-156. Sarajevo 1995. 3535.. 209-211.. priredio David Atlagić)”. From the History of the Serbian Ortodox Church in Bosnia in the Middle Age. Nilević Boris.) 3541. Sarajevo 25.. Nilević Boris.. Pelidija Enes. Pregled LXXVII/10.05. Nilević Boris.326 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Sarajevo 1994. Iz historije srpske pravoslavne crkve u Bosni u srednjem vijeku. POF 37 (1987).. Sarajevo 1991. Nasilje nad bosanskom sfingom. Oslobo enje 48/15419. odlomaka i ilustracija. POF 40 (1990)... Srpska pravoslavna crkva u Bosni i Hercegovini do obnove Pećke patrijaršije. IGC Borba. 3542. 3547. Sarajevo 1990.

. Sarajevo 1998. “Enciklopedija živih religija”. Orijentalni institut .. 37-43.) 3558. Nolit. Split 1981. II.. Biblioteka Posebnih izdanja.. (Seven Centuries of Franciscan Presence in Bosnia and Herzegovina. (* Milutinović Kosta. dodatak. Inkvizicija. I. Pravoslavna prokletstva vjernika Crkve bosanske. 47-48. Tuzla 1999. 293298. do 21. MGC. Orlovac Ante. 3552. Stara vjera Srba i Hrvata. Orlovac Ante. MGC. Kronologija djelovanja bosansko-hercegovačkih franjevaca. Nilević Boris. Beograd 1981. “Prilozi historiji Sarajeva”. (jedna stranica. Oršolić Marko. 289. 3550. franjevaca u Bosni.. Odjek LI/3-4. Mostar 1991. 3557.. Oakley Francis. Beograd 1990. 45-46. Nilević Boris. godine. Vrhbosanska katolička teologija. 7. 3556. Sedamstoljetno djelovanje franjevaca u Bosni i Hercegovini. Oršolić Marko. IPP Hamidović. godine. (A Chronological Survey of the Activities of Bosnian and Herzegovinian Franciscans. 17-36. Nodilo Natko. 61-65. Zagreb 1989. 3549. “Salih Jalimam. st. bez oznake stranice. SV 10. Crkve i crkvine iz predturskog vremena na području današnje Banjalučke biskupije. Nilević Boris.Vjera 327 3548. Sarajevo 1998. O postanku stare pravoslavne crkve u Sarajevu. 11-12. Katolička crkva na području današnje Banjalučke biskupije do invazije Turaka.. 39-42. JIČ XX/1-4. Sarajevo 1998. 3551... SV 10. 3554. održanog 19.. “Nikola Bilogrivić. “Franjevci na raskršću kultura i civilizacija (Blago franjevačkih samostana Bosne i Hercegovine“. Godišnjak SPKD 1996.. Zagreb 1989.) . na početku knjige). Mišljenje. Topološke i povijesne crtice (Priredio Anto Orlovac)”. “Nikola Bilogrivić. Katolička crkva na području današnje Banjalučke biskupije do invazije Turaka. Biblioteka Odrednice. Vrhbosanska katolička teologija. Kalendar Prosvjeta. Sarajevo 1996. 299-302. 3555. Nilević Boris. 309-311. Izbor iz literature o predturskom vremenu na tlu današnje Banjalučke biskupije objavljene nakon 1925. marta 1993. “Franjevci na raskršću kultura i civilizacija (Blago franjevačkih samostana Bosne i Hercegovine“.. dodatak. Crkva na kamenu XII/127. 13. Sarajevo 1997. Logos. Radovi sa znanstvenog simpozija Pola milenija Sarajeva. Orlovac Ante.Institut za istoriju. 704. Djelatnost dominikanaca u srednjovjekovnoj Bosni”.) 3553. Topološke i povijesne crtice (Priredio Anto Orlovac)”. O Pravoslavnoj vjeri u Tvrtkovoj Bosni.

Beograd 1990. Pandžić Stjepan Bazilije. "Sedam stoljeća bosanskih franjevaca 1291.. Povijesni okviri crkve u Hercegovini. Pandžić Stjepan Bazilije.. München 1998.. Pandžić Stjepan Bazilije. Zagreb 1983. 95-108.-1991. Pandžić Stjepan Bazilije. 154-166. “Hrvatski biografski leksikon I (A-Bi)”. Franjevački misionari na Balkanu u tursko doba. 14. 3562. Biblioteka Odrednice.328 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Sarajevo 1998. Humac 1991. stoljeća u bosanskoj državi.". Bosna i sabor u Mantovi (1459. Hercegovački franjevci (Stota obljetnica uzdignuća Hercegovačke kustodije u provinciju). JLZ. Radovi simpozija povodom 9 stoljeća spominjanja bosanske biskupije (1089-1989). Köln.).-2000. Pandžić Stjepan Bazilije. 3565.. 11-17. “Kršćanstvo srednjovjekovne Bosne”.. Stuttgart 1983. FTS. 557558. 3561. Pandžić Stjepan Bazilije. 101-111. Sarajevo 1983. Sarajevo 1997. Band 10. Dualizam. Pandžić Stjepan Bazilije. Palanović Elizabeta. Pandžić Stjepan Bazilije. 3567. Kršni zavičaj 16. 493. 217-218. Studien zur Geschihte des Franziskanerordens in Bosnien und der Herzegowina. 140-192. 3569. Samobor 1994. Edition Perceval. Böhlau Verlag. Prinos fra Bonifaca Badrova razvoju neoskolastičke misli u Bosni i Hercegovini. Bosna Argentina.. Vrhbosanska visoka teološka škola. 3566. Hercegovina 1983. (* Džambo Jozo.-1460. NEV XXX/1. 172-173. SV 4.. Weimar. Köln 1995. Kršni zavičaj 24.. do 15. BF VII/11. Wien. Sarajevo 1991.) 3571. Südostforschungen 57. 3564.. (zbornik radova). (* Kujundžić Juraj. . Pavić Željko. Bartul Alverinski. BF V/7. Sarajevo 1980. 427. 3560. 82-111. Oghan Verlag. Jakov Markijski vikar Bosanske vikarije. Sarajevo 1999. Pandžić Stjepan Bazilije. Pokrštavanje Hrvata. Nolit.. 241-268.. 3563. 3570. Willard. NEV XXXIII/1-2.. 3559.. Tomislavgrad 1991. 39-46. Djelovanje franjevaca od 13. Christen oder Ketzer – die Bogomilen.. BF VI/10. Naša ognjišta XXI/172. Oxtoby G. Papasova Katja. Izvještaji makarske biskupije sačuvani u Tajnom vatikanskom arhivu. “Enciklopedija živih religija”.) 3568.

Vojna biblioteka 5... Biblioteka Odrednice. Kršćani bosanske crkve..) 3580.. Padova 1991. 45-51. stoljeće. Biskupska konferencija BiH. pravoslavnih i muslimana u Bosni i Hercegovini. CCP XXIV/45. “Duhovna snaga odbrane”. 3579. 721-726. Press centar. 3574.. Hrvatska matica iseljenika BiH.. Srpsko-pravoslavno žiteljstvo zapadnih krajeva Dubrovačke Republike do u 14. opstojnosti i budućnosti bosanske države. Ogranak Dubrovnik. Novum Testamentum Bosniacum Marcianum (La Chiesa Bosniaca. “Trpimir Macan. IGC Borba. Bogomilstvo i islam. izdanje. Sarajevo 1994. “Bosna i Hercegovina ogledalo razuma (Izbor članaka. Beograd 1999. Primorje. Perišić Vladan. Hrvatski informativni centar. Uništavanje katoličkih sakralnih objekata u Bosni i Hercegovini (1991. Zapadnoevropski heretici i bosanski bogomili”. 28. Dubrovnik 1992. Novum Testamentum Bosniacum Marcianum). Srpska pravoslavna episkopija zagrebačka. Knowledge. 519 3578. priredio David Atlagić)”. Recenzija. 177-182.1996.). Petešić Ćiril. Zagreb 2000.. Beograd 1990. Petrović Leo. (Uredio Milenko Brkić). Perić Ratko.. Perić Ratko. 3573. Štap. 11-14. Banja Luka-Mostar-Sarajevo-Zagreb 1997.. PCC Me ugorje. Pelidija Enes. VKBI. Povijesni prijepori”. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. Pregled prošlih i sadašnjih me usobnih odnosa katolika. 15-96. Sarajevo 1998. 3576. Biblioteka Prošlost i sadašnjost. MH. Pavković F. Stonski Rât. Studenci 1995. (* Macan Trpimir. 3575. Nolit.. Pelesić Muhidin. Nikola. Armija RBIH. Beograd 1992. 3583. Knjiga 6. 5-6. Pešorda Zrinka. 3577. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Petešić Ćiril. 29-57. 221. “Raspeta crkva u Bosni i Hercegovini”. Marulić XVII/6. Biblioteka Posebna izdanja 24.Vjera 329 3572.. Grigorije Bogoslov ili Nazijanzin. Pesarić Ratko. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”. “Enciklopedija živih religija”. 3581. 827-828. Biskupski ordinarijat Mostar.. Zagreb 1981. Mjesto i uloga vjere u nastanku. odlomaka i ilustracija.. 3582. Il lascito Recanati. Fokus 9. Bogomilstvo i islam. 2. Zagreb 1983. 25-34. Macan Trpimir. “Salih Jalimam. Prilog povijesti franjevaca u srednjovjekovnom Dubrovniku. Zagreb 1984. Da im spomen očuvamo. . Pelusi Simonetta. Mostar 2000. 25-33. Ston.

Šimić Angelina.. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”. Popovi glagoljaši. 3586.. Petrović Miodrag. Beograd 1996. A Mention of the Bogomils-Babons in the Legal Codex of the St. Naša ognjišta XXIX/258. Kudugeri – bogomili u vizantijskim i srpskim izvorima i 'Crkva bosanska'. (KUN) 8. Manastir Svetog arhan ela Stefana. 3585. .babuna u Zakonopravilu svetoga Save i ‘crkva bosanska’. Stećak VII/81. 183-193. Petrović Leo. Studenci 1995.10. 119.. Prilep. Petrović Leo. Manastir Svetog arhan ela Stefana.... Petrović Leo.330 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. (Uredio Milenko Brkić). Istorijski institut. Dodig Radoslav.. Petrović R. Beograd 1995.. Sarajevo 07. 29. Pomen bogomila .babuna u Zakonopravilu svetoga Save i ‘crkva bosanska’. 3588. 1999. izdanje. PCC Me ugorje.. 35-75. Svjetlo riječi-ZIRAL. 152157. Svjetlo riječi XVII/192. Sarajevo 1999. Krstjani bos’nske crkve).. 30.. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine.03. Svjetlo riječi XVII/191. 104. Relations 1-2. Povijesna rasprava o problemu patarenstva ili bogumilstva u srednjovjekovnoj Bosni. 2. Beograd 1998. Kršćani bosanske crkve ("Kr'stiani cr'kve bos'nske"). IČ 44 (1997). BF VII/11. 30.09-4. (I dio).. 1999. Katoličko stanovništvo u Mostaru. Oslobo enje 55/18232. Tomislavgrad 1999. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. SANU.. Svjetlo riječi XVII/192. 303. Lovrenović Dubravko. Pomen bogomila . Beograd 1986. Šimić Angelina. Bogomili i Crkva bosanska.) 3587. Petrović Miodrag. 51. "Bosna i Hercegovina od srednjeg veka do novijeg vremena". Beograd 1996. Relations 3-6 (II. 30. Studenci 1995. .. 3591.. Beograd (Slanci) 1995. 269-270.. 3590a./1999. Oslobo enje 55/18236..03. Nikić Andrija. Glasnik SAD 3.. 324-337.. 3589a. Mostar 1998. Kurtović Esad. Beograd 1999. Sarajevo 1999. 3584. Petrović Miodrag. PCC Me ugorje. 19. Petrović Miodrag. Danica 6. Zbornik radova 12.-2000. Naučni skup ‘Slovenska paganska religija’.. 29. 300-303. Sarajevo 1999.. Svjetlo riječi XVII/191. dio). Lovrenović Dubravko. Sarajevo 1999. 22.. (* Zelenika An elko. 127-138. 263-283. Sava and ‘the Bosnian Church’. Petrović Miodrag. (Uredio Milenko Brkić). (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”. 1986.. 3589. Sarajevo 2000. Beograd (Slanci) 1998. Sarajevo 1999. Sarajevo-Mostar 1999.. Ni ‘patareni’ ni ‘bogumili’ (Tko su bosanski krstjani) (Iz predgovora. Hercegovina 4-5 (12-13). Petrović Leo. Sarajevo 03. Petrović Miodrag.. 3590. Knjižnica Baština 8. Kudugeri – bogomili u vizantijskim i srpskim izvorima i 'Crkva bosanska'. 3589b. 14-15. 367-380.

.. Ap. Popović Radomir. 204-210.. XVII-XVIII. “Crtajte granice ne precrtajte ljude”. Walter. Ljubljana 1987. KS-FTS..Vjera 331 3592.. 1000 god. Mostar 1982. 3599. GADAR BiH 22. Benediktinci (82). 14-15.. Puljić Ivica.10. Arheološki vestnik 38.. 3598. SV 7. Sarajevo 1991... Pleterski A. SV 4. Sarajevo 1982. (* Oršolić Marko. Sarajevo 1978. Prva stoljeća trebinjske biskupije. 3593. Sarajevo 1988. Mostar 1983. Religiozni redovi (584-586). Crkva na kamenu III/14.. 443-460. 3602. 3597. Simpozij ‘Slovanska paganska religija7materijalni ostanki in pisani viri’. Srpska pravoslavna crkva (651-653). 325-336. CCP III/3. 3596. Bosna Srebrena XXIX/3. Hercegovina 1983. (10) (Stoljeća turskog uspona).. Franjevci (204). 208-212. Puljić Ivica. Sarajevo 1991. 3594. “Teološke teme (Zbornik predavanja održanih u Vrhbosanskoj bogosloviji)”. Principe H. Zbornik radova u povodu imenovanja vrhbosanskog nadbiskupa Vinka Puljića kardinalom. Trebinjske biskupije. Sarajevo 1978. Prilep. Vrhbosanska visoka teološka škola. 3595. 47-82.. Feljton: Povijest hercegovačke katedralne crkve (8-10): (8) (U susret kušnjama). 7-17. 457-458. "Tisuću godina trebinjske biskupije". 3. Hrišćanstvo na Balkanu (270-273). Crkva na kamenu III/16. 12-13. (9) (Hercegovo doba). Prva stoljeća trebinjske biskupije. Sarajevo 1979.09-4.. Karamatić Marko. 3600. “Kršćanstvo srednjovjekovne Bosne”. Puljić Ivica. Vrhbosanska visoka teološka škola. Jalimam Salih. Dominikanci (169). Puljić Ivica... 205. 3603. Uvod u simpozij. Sarajevo-Bol 1995. Crkva na kamenu III/31-32. Beograd 1990. Uz stogodišnjicu trebinjske župske crkve.. Zagreb 1979.. 3601. Nolit. Granice trebinjske biskupije. “Enciklopedija živih religija”. Cisterciti (137). Mostar 1982. “Povijesnoteološki simpozij u povodu 500 obljetnice smrti bosanske kraljice Katarine”. “Enciklopedija živih religija”. 30. Biblioteka Odrednice. Puljić Ivica. Vrhbosanska visoka teološka škola. Bosna Srebrena XXIX/3. Hercegovina 1984. Puljić Ivica. Nolit. Biblioteka Odrednice. Mostar 1982. Kršni zavičaj 16. 12-13.. Puljić Ivica. Crkva na kamenu III/15. Kršni zavičaj 17. 25-30. Beograd 1990. 260-264. . 54. Puljić Ivica. U susret velikom jubileju (IX stoljeća spominjanja Bosanske biskupije). 1986. Radovi simpozija povodom 9 stoljeća spominjanja bosanske biskupije (1089-1989). SV 2.

Radnička štampa. . Hrvatska matica iseljenika BiH. “Petar Runje. O crkvi svete Marije u Jajcu. Puljić Ivica. Trećoreci na području Jajca u srednjem vijeku. i 17. Bilten FTS XXI/2. Marjanović Mirko. Runje Petar. Marulić XX/4.. Novi prilozi za život o Mateja Bošnjaka-Mistilića franjevca trećoreca (o. HM II/7-8. (Prijevod Rudjer Jeny.. Radman Ivo. O crkvi svete Marije u Jajcu. (* Karamatić Marko. 200.. Biblioteka Novo i staro. u Čapljini. H.) 3609. Autokefalna crnogorska pravoslavna crkva. 3604a. Zagreb 1985. 88. Tuzla 1998.. “Povijest hrvatskog Počitelja”. 371. Beatrice Mićunović. (* Čoralić Lovorka. 3613. 3604. Novi cvijet LXVIII. Franje u srednjem vijeku. 88-150... 332-337.. 180-182. Biskupska konferencija BiH. “Raspeta crkva u Bosni i Hercegovini”. Zadarska revija XL/2-3. Petar Vujačić)”. trećorecima i časnoj sestri Stanici trećeg reda sv.). “Religiozni obredi. 282-285. Hrvatski informativni centar. Pilsel Drago. 3615. Uništavanje katoličkih sakralnih objekata u Bosni i Hercegovini (1991. Runje Petar. “Petar Runje. “2000 godina hrišćanstva”. 3605.. Prema izvorima.. (* Pejić Marinko.. Čapljina 1996. 41-43. Zagreb 1990. 3608. Zbornik znanstvenog simpozija održanog 16.. 7. Biblioteka Novo i staro. Znanje.-1996. Banja Luka-Mostare-SarajevoZagreb 1997.. 413-417. Prema izvorima”. “Religije svijeta (John Bowker). Samobor 1994. 211.-2000. veljače 1996. Crkvene prilike u srednjovjekovnoj Humskoj zemlji. Vukan. Svjetlo riječi. Knjiga 2. Zagreb 1990. CCP XVI/30. (S poljskog prevela Biserka Rajčić)”.03. (KUN).332 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Livno 1994. Zadar 1991. Sarajevo 1998. Rane Bosne Srebrene. Puzović Predrag. Oslobo enje 55/17898. Knjiga 2.. Runje Petar. 93-98. Franje u srednjem vijeku. Zagreb 1992. god. Beograd 2000. Runje Petar. Zagreb 1987. CCP IX/16. Hrvatski glasnik VII/74. Radojević Danilo... Zagreb 1998.. običaji i simboli. 3610. Sarajevo 1998. Knjiga 2. 223-224. 443. 45-56.) 3606. Runje Petar. Fra An eo Zvizdović (1420-1498). Biblioteka Novo i staro. 107-118. Rajić Danijel. Biblioteka Posebna izdanja.) 3614. BF VI/9. 74-76. Općinsko poglavarstvo... 13. Beograd 1980. 3612. Sarajevo 29.. Prema izvorima”. 3607. Zagreb 1990. trećorecima i časnoj sestri Stanici trećeg reda sv. 1430-1525). 1998. Srpska crkva u Bosni i Hercegovini. Visoko 1998/1999. 3611. G. 71-176..

65-90. Cvjetković B. Dragić Kijuk). 29-35. Zbornik Znanstvenog simpozija održanog u Ljubuškom 11. Ziral-Naša djeca. ljudi i vrijeme. Naša ognjišta XXI/176. Oslobo enje 48/15386. 149-151.. 3623. i 12. 225-230. Cvjetković B.Zagreb 1996. Sarajevo 1986. Prema izvorima”. Svetosavlje i kosovski zavet. 255-259. Nešto o Bosni Dabarskoj i Dabro-bosanskoj episkopiji i o srpskim manastirima u Bosni (Priredio Predrag R. Vjera i religioznost župe Veljaci.. 183-194. Mostar . Sarajevo 1991. Novi prilozi za život o Mateja Bošnjaka-Mistilića franjevca trećoreca (o. Rupčić Ljudevit. 1430-1525).... 262-272. Oslobo enje 48/15389. Kolo I/3. izdanje. Sarajevo 1987... 3622. Bamberg 1988. 849. 147-158. Tomislavgrad 1991. 107-136. CUS XXI/3. (* Jalimam Salih. “Petar Runje. “Samostan Male braće u Dubrovniku”... 51-62. Runje Petar. 1989. 1991. Sarajevo 20. “Istorija srpskog naroda. Ruvarac Ilarion. Pravoslavlje XXIII/526.. obljetnice života)”. Značenje ‘Dubia’ fra Bartola iz Alverna iz godine 1372/73. Zagreb 1990.04.. (Zbornik radova). 269-280. 223-228.. 1991. 10. 3617. .. Kraljevo-Beograd 1992. Samobor 1994. Biblioteka Novo i staro. 1-35.02. za povijest Bosne.. 3621a.Vjera 333 3616. Sarajevo 23. Blažević Velimir. "Catena mundi". Ibarske novosti-Matica Srba iseljenika Srbije. CCP XV/27. NEV XXXII/1-2. Rupčić Bonifacije. 10.. Beograd 15. 7-101. 2knjiga 73. "Sedam stoljeća bosanskih franjevaca 1291. Knjiga 2.. Franjevačka karizma u Bosni. 3619. Tom 2. Jalimam Salih. Srpska pravoslavna crkva u XVI i XVII veku. Samardžić Radovan. 1735 (U povodu 100-te obljetnice utvr enja redovite crkvene hijerarhije u Bosni i Hercegovini). FTS. 3621. Banja Luka 1986.. 3618. 3620. Rupčić Bonicije. Karamatić Marko. Split 1986. za povijest Bosne. 3624.. Soldo Ante Josip. NEV XXXVII/1-2. IZ 7. 1-3.. kolovoza 1995. Treća knjiga. Makarska biskupija i zapadna Hercegovina do g. Bilten FTS XVIII/2. Sarajevo 1981. KS. 2.”..". Značenje "Dubia" fra Bartola iz Alverne iz godine 1372/73. Zagreb 1991. NEV XXXI/1-2. Zagreb-Dubrovnik 1985. Rupčić Bonifacije. (KUN 10/31(489). Zbornik 15.. 336-339. SKZ. Srbi pod tu inskom vlašću 1537-1699. Analecta croatica christiana 21Samostan Male braće. Zagreb 1991. Knjiga 1.. Sarajevo 1982. Bibliotekarstvo 32. Zagreb 1988. Karamatić Marko.) 3625. 12.. (* Karamatić Marko. Karamatić Marko. “Ljubuški kraj. Samardžić Radovan. Rupčić Ljudevit. “Regiones Paeninsulae Balcanicae et Proximi Orientis (Zbornik Radova u čast Baziliju Stjepanu Pandžiću povodom 70.04.-1991. Beograd 1994..

103-104. Pontificium Athenaeum. Stećak V/56.. Sarajevo 21. 100-101. 14-15. . Šunjić Marko. Dolazak franjevaca u banovinu Bosnu. Šimić Angelina. ... Stećak V/57. 205-210.. Zagreb 1986. – Cvjetković B. Thesses ed laurem. 31-32. BIGZ. Stećak II/14. 1991.. n. Sikirić Marija – Šanjek Franjo – Ujević Mate. 14. 28-29. 502. Sarajevo 1998. Archivium franciscanum historicum 81.. (2) (Autentičnost povijesne nužde). Sarajevo 05. (* An elović Petar. Zagreb 1982. Šimić Angelina. Mučenici i svjedoci vjere (Iz srednjovjekovne povijesti katoličke crkve u Bosni). Semren Marko..04. Sarajevo 19. . Šimić Angelina. 11. 21-23.. (Dokument povijesne istine). Hercegovina 6-7 (14-15). Facultas theologica – sectio spiritualitatis. (3). 2. Oslobo enje 56/19148. 3631. Svjetlo riječi. godine. 1991.. 293. gra e spašene iz Vijećnice). Mostar 2000. 74-77. Život i umiranje pod križem. Istorija Srpske pravoslavne crkve I (Od pokrštenja Srba do kraja XVIII veka). 10. Fracati. Sarajevo 12.. Sivrić Marijan. Red male braće).. Roma 1987. Oslobo enje 48/15385. izdanje. 234.) 3630.. Hoško Franjo Emanuel.04. Štaka V. Solovjev Aleksandar. Stećak V/54. JLZ. Solovjev Aleksandar. Sarajevo 1998.. Samobor 1995.-2000.. izdanje. Semren Marko.) 3626.. Sarajevo 1995.. 93. Bosna Srebrena LI/2. 3629. Roma 1988. Svedočanstva pravoslavnih izvora o bogumilstvu na Balkanu (Reprint izd.) 3627../2001... Sarajevo 1998. Bosna Srebrena XXXVIII/1. . 259-262. Štaka V. Svjedočenje kršćanske i franjevačke duhovnosti bosanskih franjevaca.. Feljton: O Zvjezdovića dolazku prid cara (1-3): (1) O Zvjezdovića dolazku prid cara... 11. Slijepčević oko. Edicija Memoria Bosniaca. Sarajevo 1998. JLZ. (* Matanić Atanasio. Oslobo enje 48/15387. CCP XXIII/23. Bogumili. 2. Semren Marko.. EJ 4. Sarajevo 1991. 7. Sjeverski Saša..02. 202... Samobor 1995.. NUB BiH. 8-9. Sarajevo 1991.. Zagreb 1989. – Cvjetković B.. Svjetlo riječi IX/98. Bosna Srebrena XLII/3.. Sarajevo 1991. 3635. 143-171. EJ 2.. 3634.334 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.06. Beograd 1991. Il Francescanesimo vissuto nelle regioni croate di Bosnia ed Erzegovina (fino al 1517). 2000. BF III/4. izdanje. 3633. Oslobo enje 52/16757. 1995. 114-122.. Franjevci (OFM – Ordo fratrum minorum. Tomić Bono. Sarajevo 1987. Sarajevo 2000. 14-15. Semren Marko. 28-29. 3628. 30. Sarajevo 2000.. Bosna Srebrena XLII/2. Sarajevo 1995. Bilten FTS XXII/1. Stećak II/14. Franjevački samostani i crkve bosanske vikarije (parohije) u oporukama dubrovačkog notarijata od srednjeg vijeka do 1808... Tipografia Grammaroli. 107-108. 3632. 2.

295-308. Swearer K. Me unarodni forum ‘Bosna’../2001. 3643. Forum Bosnae 7-8. Bosanski krstjani u drugoj polovici XV stoljeća. 476-479. Paris-Louvain 1976. Cahiers de Civil.. Arkana Penguin books 1994. Grover. 3647. 3638. NEV XXXV/1-2. Mostar 2000.. Beograd 1990. S. “Krležijana 1 (A-LJ). “Enciklopedija živih religija”. 20-21. Sarajevo 1985. Šanjek Franjo. 3637.. 143-151. 35. 49-60. 3648. Stojanov Juri. Sér. . Beograd 1986. 249-270. Nastanak srednjovjekovne paradigme heretičke Bosne i njeni moderni odjeci. Katolici na području župe Trn u prošlosti. Biljeg vremena 11. The secret history of medieval Christian heresy. 1979. Stećak I/12. Spremić Momčilo. Spahić Izet. 173-187. 3640. 3645. Novo sjeme sjetveno. 260. Recherches 20. 3646. Spahić Izet. The Hidden Tradition in Europe. Gračanica 1994.) 3649. Sopta Josip. Monasticizam. Hercegovina 6-7 (1415). 117-128. N.. Donald – Zinn A. 413-426. 94-95. Mostar 2000. La phénomène dualiste vu per les historiens balkaniques... Toulouse 1979. Zagreb 1993. Sudar Pero. Šanjek Franjo. Tko su bili bogomili. International Conference. Nastajanje paradigme srednjovjekovne bosanske hereze i njezinih savremenih odraza.(2) Biljeg vremena 19. “Knjiga sažetaka”. Sarajevo 2000. Strecha Mario. Srbi i florentinska unija crkava 1439. Stojanov Juri. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. istočni i zapadni. Feljton: Bosna i franjevci (1-2): (1) Biljeg vremena 18. Hercegovina 6-7 (14-15). godine. (* Gouillard J. Sarajevo 1998. Cahiers de Fanjeaux 14. Gost Radin (Radivoj) Butković i njegov grob. Bogumili (70-71). 3639. Sopta Josip. Sarajevo 1994. Gračanica 1994. 3650. 3644. Sarajevo 1979... Stojanov Jurij. Bosnian Paradigm. Publications de la Sorbonne. Šanjek Franjo. Biblioteka Odrednice. Šalić Jurica. Les Chrétiens bosniaques et le mouvement cathare XIIe-XVe siècles. NEV XXIX/1./2001. ‘Bogumilski mramorovi’ (71). Médiév... 22. 3642. ZRVI 24-25.. 3641. Nolit. Gračanica 1994.Vjera 335 3636.. Franjevci bosanske vikarije na području Dubrovnika.

Pozdravi. I srednji vijek. 19. Oslobo enje 48/15386. Radovi simpozija povodom 9 stoljeća spominjanja bosanske biskupije (1089-1989). 125-139. Šanjek Franjo.. Vrhbosanska visoka teološka škola. 289-300. Šanjek Franjo. Zagreb 1988. 6-10. CCP III/4. Zagreb 1989. SV 4.. Šanjek Franjo. 19-27. Radovi simpozija povodom 9 stoljeća spominjanja bosanske biskupije (1089-1989). 3657. Butković Radin Juraj (Georgij)... CCP V/7. 157-172. "Kršćanstvo srednjovjekovne Bosne".. Toulouse 1985. 10. Dernières traces du catharisme dans les Balkans. Šanjek Franjo. 535.. 3656. Šanjek Franjo. ‘Interrogatio Iohannis’ (Ivanova pitanja) . 3660.. Šanjek Franjo. Šanjek Franjo. Šanjek Franjo. stoljeća. 3662. 3652. Sarajevo 1989. “Guy Testas – Jean Testas.. Biobibliografski podaci. KS. Šanjek Franjo. XVI. “Povijesnoteološki simpozij u povodu 500 obljetnice smrti bosanske kraljice Katarine”.. Šanjek Franjo. 1991. Le christianisme dans les Balkans au temps de Jean de Raguse. 43-64. 3661. Crkva i kršćanstvo u Hrvata. 3655. CCP V/7. Sarajevo 1991. Šanjek Franjo. SV 4. 3663.. Vrhbosanska visoka teološka škola. Predgovor.. 3654. 3658. Sarajevo 20. 3664.. Zagreb 1981. 30-38. Zagreb 1981.336 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. (KUN 10/31(489). Carcassonne 1985. Šanjek Franjo. Heresis 5. Zagreb 1979. Rome 1990. Sarajevo 1979. 1260-1323). Odjek XLII/18. Trogiranin (o.04. Bosanski krstjani u drugoj polovici XV. Zagreb 1982. Blaženi Augustin Kažotić. "Kršćanstvo srednjovjekovne Bosne".. Izvori o crkvi bosansko-humskih krstjana. 3651.-2000. Chaires de Fanjeaux 20. “Hrvatski biografski leksikon II (Bj-C)”. Šanjek Franjo. Inkvizicija (Prevod Ivica Tomljenović)”.katarski apokrif slavenske provenijencije i dualističko poimanje stvaranja svijeta u srednjem vijeku. Sarajevo 1991. L’ initation cathare dans l’ occident medieval. KS-FTS. KS. Siromaštvo siromašnog Krista (Sedam stoljeća bosanskih franjevaca). . Collection de l’Ecole française de Rome 128. 119-134. Crkva bosanska: Dualistička sljedba ili evan eoski ideal zajedništva u duhu pracrkve. 133-154. JLZ Miroslav Krleža. Počeci teologije u Hrvata. 3659. Šanjek Franjo. 3653.

bosanski biskup. Le catarisme: l’ unité des rituels. 187190. HZ 47 (1994). 3671.. Vjesnik HAZU IV/1-3. Zagreb 1993. Svijet politike i franjevaštvo u Europi 14. 3667. Čoralić Lovorka.. Radovi 25. Heresis 21. Kršćanstvo na hrvatskom prostoru. 1. Šanjek Franjo.. (Forum 154) 28. 218-219. 314-319.)”.. Bosanska (katolička) biskupija i heterodoksni krstjani. st). Zadar 1994. Zagreb 1992. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Zadar 1991. 10-12.. 3677. 33-52. Šanjek Franjo. Godina 44. 1998.).. 7-23.. Šanjek Franjo. 3669. Les rencontres franco-croates au Moyen âge.. 163-186. Zagreb 1996. Hrvatski narodni godišnjak 1999. 3672. Danijel (Daniel). “Clovis: histoire et mémorie II”. Zagreb 1994. Šanjek Franjo. st. prera eno i dopunjeno izdanje. Crkva i kršćanstvo u Hrvata (Srednji vijek).. Zagreb 1995.02. . 165-172. Šanjek Franjo. Šanjek Franjo. Mlivončić Ivica. Zagreb 1995. Godina 46.. Čoralić Lovorka.. Šanjek Franjo.Vjera 337 3665. 29-46. Zagreb 1994. (* Brković Milko.. Stećak IV/40. Pojam ‘stvaranja’ u Crkvi bosansko-humskih krstjana.) 3666. Hrvatski narodni kalendar 1996. Slobodna Dalmacija. 298-300. Split 08. Marulić XXVII/2. Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 21/1-2. Čoralić Lovorka. Pregled religiozne povijesti Hrvata (7.. (* Brković Milko. 149-151. Šanjek Franjo. Pregled religiozne povijesti Hrvata (7. “Hrvatski biografski leksikon III (Č. HZ 45 (1992). CCP XVI/29. 3673. 27-45. 3675. Sarajevo 1998. 318-320.) 3674. 3676. La notion de ‘création’ dans l’Eglise des chrétiens au 14e et 15e siècles.) 3668. Drugo. Sarajevo 1995. 568. 303-306. Apostolska Stolica i Hrvati). Strčić Petar. ‘Dobri mužje’ Crkve bosanskih i humskih krstjana. KS. Šanjek Franjo. Šanjek Franjo. 629. 3670. Šanjek Franjo. Čoralić Lovorka. Zagreb 1993. izdanje. KS. Radovi Zavoda 33. Sarajevo 1997. 363-365. Čoralić Lovorka. Zagreb 1997. Zagreb 1995. Zadar 1997. Revue d’histoire ecclésiastique 93. Carcassonne 1993.. Radovi Zavoda 36.-20. 1992. (* Čoralić Lovorka.. KS. 613. Zagreb 1991. Radovi 27. Zagreb 1993. Osam stoljeća nositelji europskih integracijskih procesa (Pape. 356-360. Kršćanstvo na hrvatskom prostoru. Bosanska biskupija i heterodoksni krstjani.-20. Biblioteka Priručnici 22. Apport des sources bosniaques. stoljeća. Paris 1997. 301-302... Šanjek Franjo.. Radovi Zavoda 39. Zagreb 1992.. Šanjek Franjo.. CCP XXI/39.. 33-41.

285-294. Zagreb 1980. izdanje. Bosansko-humski krstjani (112-113). Crkva na kamenu VIII/79-80. Islamizacija u Bosni. Zagreb 2000. Sarajevo 16.. 1994. Humski zbornik 4. 400. Stećak V/58. (Glavni urednik hrvatskog izdanja dr. Zagreb 2000. Sarajevo 1994.. Zagreb 1980-1981. JLZ. 10-12. Šimić Angelina. 2. Mjesto naviještenja riječi Božje (750. Šidak Jaroslav. Lublin 1999. Vjerski odnosi u Stonu i na stonskom ratu (Pelješcu) u srednjem vijeku. Moderna vremena Zagreb. Šanjek Franjo.-2000. 3690. 13. Les chrétiens bosniens. Crkva na kamenu VIII/78. Sarajevo 1998. 3687. 2.. Feljton: Hval i bosanski krstjani. Jesu li bosanski krstjani katolici. 1994. 3684. 221-234. 3685. 13. Zagreb 1993.. Zagreb 1988... Šanjek Franjo. Srednjovjekovna povijest (izabrani tekstovi). Bogumili (110-111). 3679. Općina Stolac..338 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 5. JLZ. Courant evangélique ou secte cathare?. Šanjek Franjo. 32-35. izdanje. Stećak I/12. EJ 1. 3692. Humska eparhija.. 3678. CCP XXIV/46.. 571-572. Crkva na kamenu VIII/81-82. “Christianity in Est Central Europe”.. izdanje. Split 1998.05. Šidak Jaroslav. “Suvremena katolička enciklopedija (Priredili Michael Glazier i Monika K. Laus. Grafocolor Zagreb. Uporište naroda (Franjevci u Bosni). Šanjek Franjo.. “Hrvatski biografski leksikon III (Č. Oslobo enje 51/16410.)”. 2. Hellwig). Šanjek Franjo. 3683. Mostar 1987. 3682. JLZ.02. Zagreb 1982. Pravoslavno sveštenstvo i franjevci (Tribina SKD “Prosveta”).. Šanjek Franjo – Ćošković Pejo. 2. Šimić Matija. 275-290.. Stojković Ivan (1392/95-1443) (916-917). obljetnica Vrbosanske katedrale Sv. Šidak Jaroslav.. ‘Dobri muž’je’ Crkve bosansko-humskih krstjana. Inkvizicija. Mostar 1987. HZ 33-34. 3680. 121-132. Dominikanci me u Hrvatima (186-187). Šimić Angelina. Šanjek Franjo. 3691. Šimić Angelina. 16. . Petra). Babuni. Bogumili (Crkva bosanska). Oslobo enje 51/16504. 466. Sarajevo 22. bosanski biskup. ‘Dobri mužje’ Crkve bosanskih i humskih krstjana. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. 3689. Šidak Jaroslav. 13. EJ 2. Zagreb –Stolac 1999. “Stolac u povijesti i kulturi Hrvata”.. Mostar 1987. Mato Zovkić)”. Dragonja. EJ 5. 3681. 3686. 3688.

Ponovo o duvanjskoj biskupiji. Zagreb 1982. 3694. Testas Guy – Testas Jean. Šunjić Marko. Prilozi XXII/23.7. Vrhbosanska visoka teološka škola. 3701. Šuljak Andrija.. Zagreb-Tomislavgrad. Je li Duvno bilo biskupsko sjedište?. Beograd 1990.. Škegro Ante. BF IV/5. 3695. Šunjić Marko. 167-186. Zbornik radova s me unarodnoga znanstvenog skupa ‘Duvanjski kraj kroz povijest: Tomislavgrad. 2000. Zagreb 1982. 79-113. Sarajevo 1988. CCP VI/9. Sarajevo 1998. Je li rimski Delminij bio biskupsko sjedište?. 3697. Sarajevo 1991.. Mostar 2000. Duvanjski prostori u antici. SV 4. Povijesni prilozi 19.. 3703.. 3704.) ... Doprinos namaza procesu širenja islama i njegova izvjesna podudarnost sa bogumilskom molitvom. NEV XXXVIII/1-2..Vjera 339 3693. 3698. Škegro Ante. Crkva na kamenu XXI/235.. 105-128. XVI. Glasnik VIS-a u SFRJ XLVII/2. 3706. srpnja 2000. Škegro Ante.. IA MI BiH '88. Bosanski biskupi od prelaza u akovo do 1526. 3700. Biblioteka Odrednice. Rimokatolička župa Skoplje. Špionjak Roko.. “Enciklopedija živih religija”. 3699. Inkvizicija (Prevod Ivica Tomljenović). Šuljak Andrija. Škegro Ante. Pozdravi. 209 + 1 karta. "Kršćanstvo srednjovjekovne Bosne". Vrhbosanska visoka teološka škola. 15. Nolit. 6. 300-309. 93-94. Škegro Ante. ‘Mossolmani di Bossina’. Šukrić Nijaz. 3696. Sarajevo 1984. KS. 55-61.. SV 4. (Priredio Grbelja Tonči). Islam na Balkanu. Samobor 1996. Crkva na kamenu XXI/240. Šunjić Marko.... Hrvatski institut za povijest Zagreb – ‘Naša ognjišta’ Tomislavgrad – Zajednica Duvnjaka Tomislavgrad-Zagreb. 3702. HM III/9. 15. "Kršćanstvo srednjovjekovne Bosne". 3705.. 149-158. Sarajevo 1991. ‘Mossolmani di Bossina’. Sarajevo 1988. (* Mijatović An elko. Franjevački samostan u Gradovrhu. 9-85. Radovi simpozija povodom 9 stoljeća spominjanja bosanske biskupije (1089-1989). 155-158. “Duvanjski zbornik. Zagreb 2000. 139-141. Jedan novi podatak o gostu Radinu i njegovoj sekti. Radovi simpozija povodom 9 stoljeća spominjanja bosanske biskupije (1089-1989). Mostar 2000. 269282. Tanasković Darko.”. Sarajevo 1987.

Sarajevo 1997. 3. 3716. CCP IX/15. 3718.) borac za jedinstvo zapada i zbližavanje sa istokom. Marulić XXI/5. 3707.. Novo delo.-2000. Ujević Mate.-1443. izdanje. EJ 4. 7-36. CCP XIV/25. 1-12. Crkva na kamenu V/53-44. Vasilj Snježana. Zagreb 1988. Kolo II. Zagreb 1997. 3712. Vasiljev Spasoje. Ivan Stojković u službi zajedništva crkve. (* Ilić Žarko. Dubrovčanin Ivan Stojković (1390/95. Od rimskog osvajanja do bana Kulina. Beograd 1988. Tomičić Zlatko. . MANU. JLZ. Knjiga prva”. Patarenstvo u srednjovjekovnoj Hercegovini u svjetlu likovnih ostvarenja na nadgrobnim spomenicima. CCP VI/9. (* Barišić Ranko. Vego Marko. izdanje. Uedek Hari – Baskin Vejd. Most V/17-18. 5-36. Puljić Ivica.. (priredio Ivica Puljić). Knjiga 7. Mostar 1984..) 3709. Skopje 1986. 319321. Beograd 1987.. Kultovi. 5-64. GEM 51. Od rimskog osvajanja do bana Kulina.. 3715. 199. Zagreb 1985. Macan Trpimir. Sveta baština III/22.. izdanje. .) 3719. Sarajevo 1998. Mostar 1978. HKD Napredak.. 3708. (Prevela s engleskog Jasmina Zec). “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463. 246-248.. "Tisuću godina Trebinjske biskupije". Biblioteka Astra. 767-793. Duvno 1984. Hrvatska obzorja V/3.. Arion Smederevo. 3714. 3710. Zagreb 1982. Tomljenović Ivan. Minnesota 1994.. 10. HKD Napredak. 251.. 14-17. Sarajevo 1988. Tomovski Tomo. 3717. Vrhbosanska visoka teološka škola. “The Modern Catholic Encyclopedia”... Vasilj Snježana. 643-645. Makedonija v IV – XIV vv. SV 2. “Katoličanstvo u Bosni i Hercegovini”. 3711.. Truhelka Ćiro. 2. 3713. Rečnik paganskih religija. obredi i rituali politeističkih religija od kamenog doba do danas. 374. Zagreb 1991.340 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Sarajevo 1993. Slovenska mitologija.. “Katoličanstvo u Bosni i Hercegovini”... Collegeville. Bogonosci: Ivo Pilar o bogumilima. Turčinović Josip. 109-142... 211-220. 99-106. Bosanska narodna (patarenska) crkva.. Kršni zavičaj 17.. 1. 259-262. The Liturgical Press.. izdanje. Hercegovina 1984. Ilić Žarko. 2. Beograd 1986. Franjevci. “Istorija makedonskogo naroda”. 649-670.. HKD Napredak. Zagreb 1986.

Matanić)”. X-XI. Vego Marko..) 3727.). Slobodna Dalmacija. Vrgoč Miro. Vidović-Oberman Irena. Crkva na kamenu IV/33-34. Voje Ignacij. Maneta Mijoč. ES 1. Split 25. Iz historije srednjovjekovne Bosne i Hercegovine”. Sarajevo 1999.. Sarajevo 1998.. Biblioteka Radovi.. mode e sociale ed i concili di Split dei secc. Zagreb 1991. Editrice Antenore. Bosnian Paradigm.. Mostar 1983. Medeoevo e umanesimo 49. 293-295. Sarajevo 1996. 167-198. 10-11. 411. Povijest crkve u Hrvata. 3732. 3725... Pleme Kosača u svjetlu patarenskog pitanja. 315-336. (* Danolić Josip. “Vita religiosa. Svjetlost. Kultna mjesta u Hercegovini u srednjem vijeku. Patarenstvo u srednjovjekovnoj Hercegovini u svjetlu likovnih ostvarenja na nadgrobnim spomenicima. 204-207. International Conference.. . Stećak III/31-32. 3722. Padova 1982./?/-1498. 3728. Bogumili. Knjiga 17. 25. Vego Marko. Vidović Mirko. 3723.. Svjetlost.. Stećak VI/67-68. Most X/50. 568. Vrhovna uprava Družbe sestara služavki malog Isusa. Vego Marko. 3729. Stećak VI/69. Sarajevo 1997. (2). Prva katedrala trebinjskih biskupa (Uz 1000 – godišnjicu). 10-11. 3724. Iz historije srednjovjekovne Bosne i Hercegovine”. CUS XIX/2. Sarajevo 1980. Ljubljana 1987. Split 1996. Me unarodni forum ‘Bosna’. (Forum) 3. (A cura di Atanasio G.. (* Matanić J. Iz historije srednjovjekovne Bosne i Hercegovine”.. 235-243. Bosna kao izbor: Tragom duhovnih tradicija. Kako su krstjani našli spas u islamu (1). Sarajevo 1980. BF V/7. Vego Marko. Patarenstvo u Hercegovini u svjetlu arheoloških spomenika. Sarajevo 1980. 1996. Sarajevo 1999. Atanazio. “Marko Vego. “Marko Vego. Pesarić Josip. 411-433. 615. Crkva u svijetu. vi -. Vidović Mile. “Knjiga sažetaka”. 37. “Marko Vego.. CUS XVII/3.Vjera 341 3720.06. Fra An eo Zvizdović (1420. Magna Borovac. 3731. Uoči petstote obljetnice smrti.. Split 1982. 3726. 286-287. Vujanović Vojislav – Mullayasmin Nefisa. Prilog očuvanju duhovne baštine (Sa izložbe karata hercegovačke franjevačke provincije). 3721. Svjetlost. Angelina Paviša. “Vez ljubavi u tkanju jedne povijesti (Priredile: Admirata Lučić. Mostar 1983.. Marija Filipović)”..) 3730. Split 1984. 20. 337-382..

-2000. Vukić Mario. Hrvatski informativni centar. 103-110. SV 7. Slobodna Bosna. 1998. Vijenac.. 3739. Bosanska povijest i austrougarska politika: Zemaljski muzej u Sarajevu i bogumilska romansa. (Zbornik radova). Stećak V/59. Zagreb 19. CCP VI/9. Katoličke crkve u starom Drijevu i Gabeli (Prilog povijesti Katoličke crkve u donjoj Neretvi).. and Dualist Cosmology in the Medieval Balcans. Wenzel Marian. Bosna Srebrena XXIX/1-2. Vukić Mario – Šimić Angelina. obljetnice smrti Fra An ela Zvizdovića”. "Sedam stoljeća bosanskih franjevaca 1291. “Raspeta crkva u Bosni i Hercegovini”. 3733. 125-136. “Zbornik radova sa Znanstvenog skupa u povodu 500. Zoranić Hakija. 1998. Sarajevo 1998. Zagreb 1992. Povijesni odnosi Bosne i Svete Stolice. 10-11. Zagreb 1996. Hrvatska matica iseljenika BiH.. Srednjovjekovni Bošnjani i njihova vjera. Je li Peregrin Saksonac pobjegao iz Bosne?. Banja Luka-Mostar-Sarajevo-Zagreb 1997. Prilog proučavanju odnosa me u narodima i vjeronazorima. 3742. 3736.) 3740.342 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 17.. 37-43. Stećak I/9. 252-272. “Bosanska srednjovjekovna država i suvremenost (Zbornik radova)”. Staro-novo stajalište (Znanstveni pogled na srednjovjekovnu Bosnu). Kontinuitet hrvatskog i katoličkog umiranja u BiH. Mikulić Planinka. 18.-1991.. Vukić Mario. Archangel Michael and the Dragon: Slavic Apochrypha. (Predavanje Johna Finea ’Bosanska crkva’ u Sarajevu). 555. 3743. Zbornik radova u povodu imenovanja vrhbosanskog nadbiskupa Vinka Puljića kardinalom. Sarajevo 1994. Stećak I/8.. Sarajevo 1978. Erasmvs 15. Sarajevo 1994. FPN. Katedrala svjedok postojanja Vrhbosne. . Bosna i Hercegovina – prostor povijesnog sretanja. 6-7. Zirdum Andrija.. Sarajevo 1996. 21-22. 3734.". Zirdum Andrija. FTS.11. FTS-Franjevački samostan Fojnica.. Zlatar Zdenko. Vukšić Tomo. Biskupska konferencija BiH. 3738. Bogomilism. Encyclopedia moderna XIII/2. 303-343.-1996. Stećak I/12. 11-23. Sarajevo 16. 3741. (* Karamatić Marko. Mašić Jozo. Zagreb 1982. Zelenika An elko. Sarajevo 1994.. Samobor 1994... 3737. Franjevački samostan Skakava (Dubrave). Sarajevo-Fojnica 2000. Vukšić Tomo. 63-72. Sarajevo-Bol 1995.).10. suživota i sukoba pripadnika različitih vjera.. “Crtajte granice – ne precrtajte ljude”.. 3735. 3744.. Uništavanje katoličkih sakralnih objekata u Bosni i Hercegovini (1991.

3750.. “Mala enciklopedija Prosveta. CCP XV/25. 85-95.. 99-112. Pokušaj reformiranja bosanskih franjevaca... CCP XVII/31... Zagreb 1993. 3748. 42-48. CCP XIII/24. 38. 3747. Bosanska crkva (232). 3757. 3756. Bosanska vikarija i franjevci konventualci.. Nezavisni list Muslimana Bosne i Hercegovine u iseljeništvu 1960-1967. (Pretisak)”.. I Conventi dei Minori Conventuali tra i Croati dalle origini fino al 1500. Stamaco (Zürich).Vjera 343 3745.. Opšta enciklopedija. 1 (A-J)”. Zagreb 1986. 3 izdanje. .. Catholic churc in Bosnia and Hercegovina – Katolička crkva u Bosni i Hercegovini... 3746. Bogomili (Bogumili) (216).. (Fototipsko preštampano izdanje 1980). Zagreb 1989. Separat Hrvatske misli 11/12.. IZ 5. 169-182. London 1984.. 3758. Hercegovina 4-5 (12-13). “The Middle Ages. A Concise encyclopaedie (General editor: Henry R. Zagreb 1991. .. Žugaj Marijan. Thomas and Hudson. Sarajevo 1999. godine (I). HM III/11-12. “Bosanski pogledi. Bizantski crkvenoslavenski utjecaji na vjerske prilike u Branimirovoj Hrvatskoj. Beograd 1978. Živković Pavo. (dvojezično). Pojava bogumilstva i anatema kao način borbe protiv heretika. Žugaj Marijan. 126. Hrvatska biskupija od 1352 do 1578. 3754. Mostar 1998. Bosanska vikarija i franjevci konventualci. Bosanska katolička eparhija. “Vrhbosna/Sarajevo kroz stoljeća”. Banja Luka 1984. Živković Pavo. Bogomils. Sarajevo 1994./1999. MH. . Žugaj Marijan. Žugaj Marijan. Vrhbosanska biskupija sufragan u procijepu Dubrovačke i Splitske biskupije. 39.”.. 54. CCP X/17. Živković Pavo. London 1991. Rim-Somobor 1989... . Stećak I/9. Hrvatska biskupija 1352 – 1578 (II). CCP X/18. 1-26. 3751. 3753. Jakov Markijski i bosanski franjevci. . 97-110.. 3749. Prosveta.. Loyn)”. Vrhbosanska biskupija sufragan u procijepu Dubrovačke i Splitske biskupije. 3755. Sarajevo 2000. i 14/2000. 92-112. 13/1999.. Zagreb 1986. Živković Pavo.. 3752. 1-48. Žugaj Marijan. Bogumili (‘Mali leksikon’). Živković Pavo..

... Augustin Kažotić. Opšta enciklopedija.. JLZ.. Manihejizam ili Manihejstvo. 3763. ... Tvrtković) (Stoljeća Bosne srebrene). Hrvatski narodni kalendar 1995.. . “Bosanski pogledi. 3761. Rastudije ili Aristodije (765). 3759. “Mala enciklopedija Prosveta. . “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda. Trogir...VIII. 5 (L-Nigh)”. Sukob sveca i kralja (Sv. Famozni fratar i silni osvajač (Fra An eo Zvizdović i Mehmed el Fatih) (Stoljeća Bosne srebrene).. 3766.. Franjevci (538). 478. Stojković Ivan (686-687). 4 (IzKzy)”. Perun (391).. Jakov Markijski i Tvrtko II. Sarajevo 1994. Katolička crkva u Bosni i Hercegovini. 3 izdanje. (Fototipsko preštampano izdanje 1980). Hrvatski narodni kalendar 1995. Sarajevo 1991. 3 (R-Š)”. Zagreb 1978. 1323. .. 308. Beograd 1978. .... Hrvatski sveci i blaženici (Bl. Opšta enciklopedija. 3. 38-42. London 1984.... . Godina 43. Radin gost (6). Da li još ima bogumila u Evropi?.. 14. biskup. Stamaco (Zürich). .. .. Zagreb 1981. Prosveta. 2 (K-P)”. 3764.. Sarajevo 1991. oko 1260. Nikola Modruški (28).. Manihejci.. 14. Zagreb 1979. . JLZ... 6 (Nih-Ras)”.. “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda.. Zagreb 1980. Svjetlo riječi IX/97.344 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 3762. “Mala enciklopedija Prosveta. 3769. Samostan (262-263).-Lucera... . Nezavisni list Muslimana Bosne i Hercegovine u iseljeništvu 1960-1967... Godina 43. 3765.-2000.. 405. “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda. 3768. JLZ. 3 izdanje. (Fototipsko preštampano izdanje 1980)... 43-56. 7 (Raš-Szy)”.. Prosveta.. .. Katari. .. (Pretisak)”. JLZ. Sarajevo 1994. 3760. dominikanac.. 304-305. Beograd 1978. Svjetlo riječi IX/99. 3767.. “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda.).

KULTURA .7.

.

. 1985. Dolazim iz zemlje Bosne.. Der urbanistiche Komplex des mittelalterlichen Visoki in Bosnien. Alilović Ivan. Fortifikacijska arhitektura (Bosna i Hercegovina) (421-422). An elić Pavao. Sarajevo 11. JLZ. An elić Pavao. Alispahić Nijaz. Stećci su korišteni za gradnju mosta i seoske džamije.. 3780. Ivan Alilović-KS. An elić Pavao. Sarajevo 1979. 3776. Drugo prera eno i dopunjeno izdanje. Oslobo enje 46/14797.. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1.03. An elić Pavao. Veselin Masleša. Čudo i zagonetka (Teorija rodova i bosanska srednjovjekovna književnost). izdanje. JLZ Miroslav Krleža. Sarajevo 23. 3774.08. Sarajevo 1998. Doba srednjovjekovne bosanske države. Oslobo enje 54/17516. An elić Pavao. 3772. Tuzla 1999. 465-471. 3775. 2. I knjiga. 3773. “Nijaz Alispahić. ZM. Fortifikacijska (fortifikaciona) arhitektura (Bosna i Hercegovina). 203-204. 3777. 103-106.”. 3782. Am. JLZ. 82. 63-66. EJ 2. (Priredili: Enes Duraković i Fehim Nametak). Cim. Sarajevo 2000. 435-587. Zagreb 1986. An elić Pavao. Oslobo enje 42/13143. K. 101-114. Sarajevo 1984. izdanje. 3771. Biobibliografija hrvatskih pisaca Bosne i Hercegovine do god.. Bilig.. Radio kameleon. Leda saliniana. Zagreb 1986. govorim bosanskim jezikom.. Kroz Zbirke Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine. "Kulturna istorija Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do pada ovih zemalja pod tursku vlast"..01. 3783. 6.. Alihodžić Idriz. Tuzla 1997. “Ivan Alilović. Zagreb 1982.Kultura 347 3770. Vodič. 1989. 2. 3778.. Kulturna hronika Tuzle”. Alić Fikreta – Cvejanov Milenko – Knežević Anto.. EJ 4. Juraj Dragišić. 1918. Mediteran i Bosna. Agić Nihad. Ahmetašević Nidžara. Slobodna Bosna V/191. Zagreb 1984.. (KUN VII/189). Sarajevo 29. Šta je sačuvalo vrijeme – uništiće nemar (Zašto se nesvakidašnji arheološki lokaliteti u Vranjevu Selu kod Neuma nakon mukotrpnog otkopavanja moraju ponovo zatrpati?).. 1997. . Balcanoslavica 8.. godina od Kulinove povelje). Izdavačka kuća Alef. Am. Zapis I/1.. 19-23. 38. 20. 8. 3779. K. a UNPROFOR je od nekropole napravio poljski WC. 3781. “Bošnjačka književnost u književnoj kritici (Starija književnost)”. (A-J)”. Prilep 1979. Me aš bosanske kulture (Danas se navršava 800. 669-670. Čičevo (270).

Regija 14: Kakanj. Vi). Jezero (J). Regija 2: Bosanski Novi. Susid (B). Arheološka nalazišta. Zvornik 1 (Z) 98-99. 122. Dvori (Kraljeva Sutjeska. Ugljevik. Vi). Gradina (Tavija-Marinkovići.. Sarajevo 1988. Sarajevo 1988. Škaf (Bosnić. Regije 1-13. Regija 12: Šipovo. Tom II. Regija 6: Brčko. Arheološka nalazišta. 3793. Bosanska Krupa. B) 199. Visoki (V) 27. Tom II. BN). An elić Pavao. 3787. Sarajevo 1988. AL BIH. Bijeljina. Pucarevo. Zgonovi (Vi) 28. AL BIH. ZM. S) 53.. Kreševo. AL BIH. AL BiH. Arheološka nalazišta. Srebrenik. Sarajevo 1988. Visoko 27-28. Arheološka nalazišta. Gornji Vakuf. Regije 1-13. Arheološka nalazišta. Jajce. Prnjavor. 44-49. Arheološka nalazišta. Medvjedgrad (B) 202. Grad (Sokol. 36. Fojnica. 3788. ZM. Kalesija. Lopare. Romanika (148-149). Ka) 17. Bosanska Dubica. Bedem (Vi) 14. Kupres. ZM. Kaštela (F) 21. ZM. Donji Vakuf. Vesela Straža (B). 106. ZM. 3786. Vitez. Busovača. Maglaj. Ki) 19. Čajan-Grad (Vi) 16-17. . Zenica. AL BIH. Banovići. Regije 1-13. 3790. An elić Pavao. Gradina (Svodna. Romanovci (BG) 54. An elić Pavao. Vinac 1 (J) 187. An elić Pavao. Bugojno. Gradina (Kopači. Tom I. Visoko. AL BiH. 3789. G). Arheološka nalazišta. Gradac (Zabr e. Gradina Lagumi (F) 20.-2000. Grad (Dobrinje. Biskupići (Vi). 3791. 3792. Lukavac. Bihać. Vareš. ZM. Kobaš (Bosanski Kobaš. Kreševo 2 (Kr) 22. ZM. AL BIH. Sarajevo 1988. Regija 13: Travnik. Regija 7: Gračanica. Regije 1-13. Sarajevo 1988. Tom II. ZM. Opšti leksikografski dio. Kučlat (Z) 93. Regije 1-13. Motajica (planina. Ki) 18. Tom II. Renesansa (148). Živinice. Laktaši. Sarajevo 1988.. Regija 8: Teslić. Tešanj 2 (Teš). Toričan (T) 205. Regije 1-13. An elić Pavao. Tuzla. Tešanj. An elić Pavao. Kiseljak. Tom III. Cazin. AL BIH. ZM. Vrbenac (Z) 206. Breza. Srbac.348 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 14. An elić Pavao. Sarajevo 1988. Gradina (BD). Komotin (J) 180. Regije 1-13. Tom II. Bašagića Greda (B). Vranduk (Z) 205-206. Kasni srednji vijek (arheološko-istorijski osvrt). Tom I. V). Bobovac (Va) 15. Regije 14-25. Vareš (V). Ka). BN). ZM.. An elić Pavao. AL BIH. An elić Pavao. Grad (Sebinjski grad. Sarajevo 1988. Sarajevo 1988. Arheološka nalazišta. Prijedor. Grad (Višnjica. Zavidovići.. Kaštel (B). Tom II. An elić Pavao. An elić Pavao. S) 51. Žepče. Regije 1-13. ZM. Regija 1: Velika Kladuša. 3785. Tom II. Regija 3: Bosanska Gradiška. AL BIH. Gradina (Dvor. 3794. Zvornik. Arheološka nalazišta. AL BIH. 3784. Sarajevo 1988. Tom II.

Vlasenica. AL BIH. Grad (Ribići. AL BIH. Tom III. An elić Pavao. K) 213. Smreke (K) 223. An elić Pavao. ZM. Čapljina. Regije 14-25. Srebrenica. Sarajevo 1988. Sokolac. K) 217. ZM. Bojišće 1 (K) 208. Obre (K) 221. ZM. Blagaj (Stjepan grad. Novo Sarajevo. Lovnica (K) 220. Sarajevo 1988. 3802. AL BIH. . Blagaj 2 (M) 290. Han Pijesak. 3797. K) 212-213. Regija 20: Bileća. Regije 1-13. Tuhelj (H) 57. Regija 9: Banja Luka. Humac 2 (Lj) 328. 3799. An elić Pavao – Miletić Nada. Regija 24: Lištica. Grad Lis (K). Birač (V) 67. Veledin (Veletin. Tom III. Gradina (Bivolje Brdo. Crkvina (Plavuzi. Sarajevo 1988. Dobrun 2 (V) 94. Višegrad. N) 321. Borovac (K).Kultura 349 3795. Tom III. Gradac (Glavatičevo. An elić Pavao. Regije 14-25. Regije 14-25. Sarajevo-Centar. Hadžići. Sarajevo 1988. Ilidža. Šarčevina (K). Knežpolje (J). AL BIH. Bratunac. Neum. Crkvina (Brestnica. Sarajevo 1988. Kalinovik. K) 209.. Konjic. Lj) 336. An elić Pavao. 3796. ZM. Sarajevo-Stari Grad. Regija 21: Prozor. Mostar. Višegrad 2 (V) 108. Crkvina (Gornja Bijela. Tom III. Brodar (V) 92. Visoka (Grab. Foča. Grad (Lj). Višegrad. Trnovo. Pale. Tom III. ZM. 3800. K) 218. Sarajevo 1988. AL BIH. K) 212. Kruševac (K) 219. Pavlovac (P) 54. Dobrun 1 (V). ZM. Arheološka nalazišta. Šubin (S) 80. An elić Pavao. Regija 17: Rogatica. Grad Biograd (K). Hercegov grad (K). Varda (Kosor. Regije 14-25. 133. AL BIH. Sarajevo 1988.. Tom III. Šibenik (K). Kom (Kašići. An elić Pavao. Srebrenik 79. Perin (Š) 77. Sarajevo-Novi Grad. Grčka glavica (K) 215. An elić Pavao – Graljuk Boris. Sokolac. Gradina Dbar (K). Regija 25: Grude. Zvečaj (BL). Č) 325. 3804. 3803. Stolac. Komić (V) 73. K). Mostar (M) 303. Hrtar (V) 99. Arheološka nalazišta. Varoš (HP). Čelinac. Ljubuški. Vratar (Ro). Tom III. 124. 3801. Regije 14-25. Tom II. Arheološka nalazišta. Igrišće (Gradina. Gradina Bokševac (K). An elić Pavao. Regije 14-25. ZM. Kosmaj (Č) 300. Regija 15: Ilijaš. Goražde. Kotor Varoš. Ljubinje. ZM. 3798. Rudo. AL BIH. Tom III. Borač (Ro). Varda (K) 224. Rudo. Sarajevo 1988. Čitluk. Vogošća. Gradina Vrabač (K). Kličevac (S). Arheološka nalazišta. V) 81. Regije 14-25. Grad (Bare. Arheološka nalazišta. Kladanj. Sarajevo 1988. 108. Trebinje. Tom III. AL BIH.. ZM. Arheološka nalazišta. M) 290-291. 193-194. Crkvine (K) 210. Trebinje (T). Arheološka nalazišta. Arheološka nalazišta. Regija 16: Olovo. Arheološka nalazišta. Arheološka nalazišta. Šekovići.. An elić Pavao. Jablanica. Grad Černješevo (K). ZM. Olovac (O) 76. Regija 18: Čajniče. Regije 14-25. AL BIH. Sarajevo 1988. M) 307. Regije 14-25. AL BIH. Skender Vakuf. Regija 17: Rogatica.

.kasnoantička i srednjovekovna sakralna arhitektura. K). An elić Tomislav. Crkvina (Žitomislići. 11-24 + V tabli. Jablanica. M) 292-293. 99-101. Hercegovina . Mostar 1982. An elić Tomislav. 3810.. 6. An elić Tomislav. Regije 14-25. Arheološka nalazišta. Sarajevo 1988. 3806. Tom III. Hercegovina 1. AP 25. Ostava srednjovjekovnog novca iz Me ina kod Mostara. 19-22. Regija 24: Lištica. 3818.. Hercegovina 5. Kaursko groblje (Vrbljani. Sarajevo 1988. ZM. sakralni objekti. AL BIH. Ljubljana-Beograd 1986. 3808. Tepčići kod Čitluka. Č). Crkvina. 27-39.. Srednjovjekovni grad kod vrela Lištice u Hercegovini. ZM. 21-37.350 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Sloboda XXXVIII/38. Ostava vizantijskog zlatnog novca iz Blatnice kod Čitluka u Hercegovini. Hercegovina 2 (10). Crkvina (Tepčići. Crkvine (Cim... Gradina (L) 297.kasnoantička i srednjovekovna arhitektura. Mostar 1997. 7-15. 3813.. Značajni sakralni objekti (Arheološko istraživanje na Tepčićima kod Čitluka). 95-115. Srednjovjekovna crkva u Tepčićima kod Čitluka.. 3807. An elić Tomislav. Crkvina. An elić Tomislav. . Brotnjo. Mostar 1996. AP 23.. 3809. An elić Tomislav. 3815. 217. Tribunia 4. Regije 14-25. An elić Tomislav. An elić Tomislav. 49-59. An elić Tomislav. 3812. Mostar 1982. 3817. Mostar 1981. 74-75. Prvi zbornik. Hercegovina 3 (11).. Mostar. Ostaci kasnoantičke sakralne arhitekture u Vinjanima kod Posušja. An elić Tomislav. 3811. Tom III. MH Ogranak Čitluk-Općina Čitluk. 3814. Hercegovina 1 (9). Čitluk 1997. Regija 21: Prozor.. AL BIH. Me ine 2 (M) 302. An elić Tomislav. M) 292. Crkvina (Potoci. 3805. An elić Pavao – Miletić Nada. An elić Tomislav. Konjic. Beograd 1985. Tepčići kod Čitluka . M). Trebinje 1978. Srednjovjekovna crkva u Trijebnju kod Stoca u Hercegovini. Srednjovjekovna crkva u Tepčićima kod Čitluka. 109-110. Hercegovina 2. 33-44. Čitluk. u Uzdolu kod Prozora. Arheološka nalazišta. Beograd 1982.. Mostar 1995. Mostar 1986.-2000. AP 24. 3816. Tepčići kod Čitluka i Trijebnje kod Stoca.. An elić Tomislav. Preliminarno izvješće o slučajnom arheološkom nalazištu na lokalitetu Gradac.

29-32. 3825. Bosanski jezik i njegova grafija. AP 21.. Umjetnička galerija BiH. Izdanje 49.. Crkvina (Ljuti do-Potkom.)”. 54-56. Atanacković-Salčić Vukosava. Sarajevo 1998. Bosanski jezik i njegova grafija. Arheološko istraživanje srednjovjekovne nekropole Pivnice u Harodimlju kod Ljubuškog. Atanacković-Salčić Vukosava. Polutok-Krstac (Pješivac. 3820. Balcanoslavica 10. Atanacković-Salčić Vukosava. 3827. Regije 14-25. 3830. Regija 20: Bileća. Gacko.. Regija 19: Nevesinje. Prilep 1983. Znak Bosne I/2. Društvo arhitekata Sarajevo. Glavica (Pješivac. Desivoje (G). ZM. Atanacković-Salčić Vukosava.. 3821. 3822.. S) 174. ZM. Bosanski jezik”. SIZ kulture općine Ljubuški. Općina Stolac. dopunjeno i izmijenjeno izdanje. Fränkische Waffenfunde in der Herzegowina. Arnautović Esad. Slovo Gorčina 10. AL BIH.. 143. Trebinje. Atanacković-Salčić Vukosava. 3831. Donji Jasenjani. “Arhitektonsko naslje e i savremena grafika Bosne i Hercegovine – Architektonisches erbe und moderne graphik in Bosnien und Herzegowina.. Regije 14-25.Kultura 351 3819. Trebinje 1990. Čairi (S) 172. 3823. 3. Zenica 1996. 3829. 3824. 6. Sarajevo 1988. 152-154. 117-120. “Stolac u povijesti i kulturi Hrvata”.. Zenica 1995. Stolac. Moderna vremena Zagreb. Kulturno-prosvjetna zajednica. Drugo. Stolac 1982. 287-301. Atanacković-Salčić Vukosava. ‘Crkvine’ kao arheološki lokaliteti u stolačkom kraju. AL BIH. Ljubuški 1985. Arheološka nalazišta. “100 godina Muzeja na Humcu (18841984. (Katalog izložbe: Priredili Ibrahim Krzović i Nedeljko Rosić)”. 17-28. Nalaz franačkog oružja u Hercegovini. izdanje. An elić Tomislav.. 3828. Značajni arheološki nalazi na lokalitetu akumulacije hidroelektrane Salakovac. . S) 170. Ljubinje. 169-184+2 table. 43). (nepaginirano. Tom III. Arnaut Muhamed. Didaktički putokazi II/6. Arheološka nalazišta. Zbornik radova.ostaci srednjovekovne crkve i nekropole stećaka.. Sloboda XXXV/46. Tom III. S) 188. (dvojezično).. Sarajevo 1988. Atanacković-Salčić Vukosava. Arnaut Muhamed. Arnaut Muhamed. Zagreb –Stolac 1999. 3826. Sarajevo 1978. Mostar 1979. Baština. 7-13. Beograd 1979. Hercegovina . “Senad Halilović. Grafocolor Zagreb. Staro Trebinje u fotografiji. Humski zbornik 4. Crkvina. Pisma u bosanskom jeziku sa posebnim osvrtom na bosančicu.

Zagreb 1980. Manojlo Grk. 3836. Liturgijski jezik (381-382). Regije 14-25. 3838. . Crkvina (Pod. Vukodol (M) 308. Babić Marko. Sarajevo 1988. Bosančica (159-160). 3833. Čapljina. Zagreb 1987. (A-J)”.-2000. Tom III. Crkvina (Kuti. Radio Sa XVII/65. Atanacković-Salčić Vukosava. “Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture”. AL BIH. 65-98. Grebine 1 (Lj). Pivnice (Lj) 333. Smrčenjaci (M) 305. Atanacković-Salčić Vukosava. Arheološka nalazišta. Radovan Ivančević. M). Lučine (Lj) 330. (A-J)”. Artisti. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1... Ivanovci (657).. Babić Anto. Crkvice (Lj). Markovac (M) 302. NS 18-19. Babić Mirko. Marijan Grgić. Zagreb 1984. Travnik 1980. Zaštitno arheološko istraživanje srednjovjekovne nekropole Stećci u Raškoj Gori kod Mostara. 3840. Grdojevac (M) 298. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. “Leksikon ikonografije. Desilo (Č) 322. Stećci (M) 306. Zagreb 1984. Toplo (M) 307. Regija 24: Lištica. Dragutin Nežić i Doris Baričević)”. Čitluk. zabava i razonoda. Cisterciti (233). Grebac (L) 242. Autori: An elko Badurina. Livno. Sarajevo 1988. Donji Jasenjani. ZM. 3843.. Redovničko graditeljstvo (533-536). Regija 25: Grude. Crkvina (M) 292. (Uredio An elko Badurina. ZM. Zagreb 1979. JLZ Miroslav Krleža. AL BIH.. Mitar Dragutinac. Tom III. Regije 14-25. Bach Ivan. Lipovci (L). Dominikanci (328-329). Kajtezovina (Lj) 328. Grebine 2 (Lj) 327. liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva. Sarajevo 1989. stoljeća iz Bile kod Travnika. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 2. Povelja bana Kulina i njeno mjesto u kulturi Bosne i Hercegovine (Povodom 800 godina od izdavanja). 3832. Tom III. Regija 22: Glamoč. Ljubuški.or ević Gordana. ŠK. 3835. Branko Fučić. Metalni dijelovi pojasa iz 14. Badurina An elko. 3834. Podvornice (L) 248. Crkvina (Lj) 321. M) 292.352 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 3842. ZM. Franjevci (BiH) (430). (K-Ren)”. 378-388. Odjek XXXV/21-22. Badurina An elko. AL BIH. Sarajevo 1988. Glagoljica (240). 271-272. Emilijan Cevc. 3839. Babić. 5. Regije 14-25. Atanacković-Salčić Vukosava. SNL-KS-Institut za povijest umjetnosti. Sarajevo 1989. 3837. JLZ Miroslav Krleža. JLZ Miroslav Krleža. Arheološka nalazišta. Zbornik Zavičajnog muzeja XVI/3. Benediktinci (95-96). Arheološka nalazišta. Atanacković-Salčić Vukosava. Mostar. Iluminacije (224-225). Neum. 3841. Badurina An elko. 95-106. Sarajevo 1982. Glaž (455).

49. Dubrovnik 1998.08. Ljiljan V/168. (ANove)”. 587-589. 3855. Knjiga I. PP “R&R” Izdavačko preduzeće Tuzla.) 3854. Sarajevo-Ljubljana 1993. Pismo. Bibliografija arheologije Bosne i Hercegovine. Bibliografija arheologije Bosne i Hercegovine. (2) (Ljubi prvo sebe). Sarajevo 17. Zagreb 1987. Basler uro.. Edicija Bosanskohercegovačke bibliografije. Unsko-sanske novine I/7... Sarajevo 1979. Drugo dopunjeno izdanje. Sarajevo 1999. (K-Ren)”. Knežev dvor u Pridvorju. Edicija Bosanskohercegovačke bibliografije. Monografije 15. 247. Maslak Nijazija.. 23. 368. NUB BiH. Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku. Pirić Alija. Zagreb 1995. 539-543. 3851. Zagonetka oltarskih ploča iz bazilike u Zenici. 378. München 1979.. 3846. 3845. “Enciklopedija hrvatske umjetnosti 1.. Bagoje Kate. (* Pribić Rade. Sarajevo 2000. NUB BiH. Bakaršić Kemal. Posebna izdanja. Fontes et note archaeologicae. Sarajevo 1996. 263-265.. Bosančica. Balić Smail. Badurina An elko. Badurina An elko – Dobronić Lelja. Zagreb 1994. Wiesbaden 1977. Edicija Bosanskohercegovačke bibliografije.. Bakaršić Kemal. Sarajevo 2000. Knjiga III. Sarajevo-Ljubljana 1993. Oslobo enje 52/16949. Knjiga II. Badurina An elko. Komunikacijska struktura arheološkog znanja. Zagreb 1995.. JLZ Miroslav Krleža. Preporod XXVI/581. Kultura Bošnjaka – muslimanska komponenta. 111. Ljiljan II/48. 25. 3847. 14.. Zenica 1995. “Enciklopedija hrvatske umjetnosti 1. 26-27. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 2. Ćeman Mustafa. Knjiga 1. Südostforschungen 38. "Konavle u prošlosti. 3849... Behar IV/21.. Bibliografija arheologije Bosne i Hercegovine.. 33. (A-Nove)”. 438. NUB BiH. “Materijali. 3850... Basler uro.. Ljiljan II/47. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Franjevci. Knjiga 2. Žiga Jusuf. Bakaršić Kemal. Sarajevo 1996. Gra evinarstvo kasnoantičkog doba u Bosni i Hercegovini. 7. 1995. sadašnjosti i budućnosti 1". 3852.. tehnike i strukture predantičkog i antičkog graditeljstva na istočnom jadran- . Bihać 1996. (* Zečić Dževad.Kultura 353 3844. 279-293. Geschichte der jugoslavischen Literaturen von den Anfängen bis zur Gegenwart. Zagreb 1995. XVIII + 396. Radio Sa VIII/25.. Balić Smail.) 3853. Znak Bosne I/2. 26. Barac Antun. Fontes et note archaeologicae. Pirić Alija. Feljton: Bosanski jezik i bošnjaštvo (1-2): (1) (Izme u vlahaluka i latinluka). Leksikografski zavod Miroslav Krleža. 3848. Otto Harrassowitz Verlag. 336.

JLZ Miroslav Krleža.. Doboj (317-318). Svjetlost.. Basler uro. 3856. Biblioteka Crkve na kamenu 23. Blagaj na Buni. Zagreb 1986. 3866. Znanstveni kolokvij održan u Zadru od 6-8. Škegro Ante. Basler uro. Rano doba. Marulić XIX/5. Bišće Polje (134). Sarajevo 1987. . Mostar 1990. Zdravko Kajmaković. Zdravko Kajmaković. ( uro Basler. Bosanska Krupa. Zagreb 1988. 36-37.) (* Karamatić Marko. 3858. NEV XXXVI/1-2. Kršćanska arheologija. Izačić (661). Sarajevo 1987. 4446. Gornja Tuzla (466). Biograd kod Konjica (132). 3864. Blažuj (143). Čerin (267). 29-34..) 3863. Franjevci – arheolozi u Bosni i Hercegovini. 17-30. “100 godina Muzeja na Humcu (1884-1984. 140. Zagreb 1990. skom prostoru”. Grborezi (563). Basler uro. 666-668. Basler uro. Džemal Čelić. Basler uro. Sarajevo 1984. SIZ kulture općine Ljubuški. Svjetlost. 37-48. Romanika. Istočni zid grada Blagaja na Buni (Arheološka skica). Blagaj na Sani (139). EJ 4. izdanje. "Umjetničko blago Bosne i Hercegovine". Sarajevo 1982. 174. Basler uro. Veselin Masleša. 437-442. Zagreb 1980.. godine – The Written Word in Bosnia and Herzegovina from Earliest Times up to 1918". Ljubuški 1985. Nova postavka Muzeja franjevačkog samostana Humac. Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 21 (Fiskovićev zbornik I). Džemal Čelić. ( uro Basler. Bosna i Hercegovina (Srednji vijek) (165-168).. Biblioteka Crkve na kamenu..354 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Radio Sa XIII/45. Romanički kapiteli iz Kreševa. 2. Basler uro. 46. Basler uro.. 64-66. Kulturni odnosi (Grčko-jugoslavenski odnosi) (581-582). 135-140. Basler uro. ( uro Basler. Bratunac (188). "Pisana riječ u Bosni i Hercegovini od najstarijih vremena do 1918. Jajce (666). Bosanski Kobaš. Gotika. Grčko latinska pismenost. Grad (BiH) (484-485). Sarajevo 1986. 46-54. Hercegovina 3. Obavijesti HAD XXII/2. Crkva na kamenu. izdanje. (A-J)”. 3862. 3865. Heres Tomislav. Sarajevo 1987. Ilidža (628).. Crnač (240).)”. Bosanska Gradiška. Bosansko Grahovo (160).. Zagreb 1986. Mostar 1983. Škegro Ante. Azra Begić). Obavijesti HAD XX/1.. Broćno (197). "Umjetničko blago Bosne i Hercegovine". (2. Split 1980. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. Zbornik radova. Bileća (130). Odjel za arheologiju Centra za povijesne znanosti JAZU. 3860. JLZ.. Zdravko Kajmaković. Mostar 1986.. Basler uro. "Umjetničko blago Bosne i Hercegovine".. XII 1976.-2000. Azra Begić). Zagreb 1984. Svjetlost.. 3861. Čitluk (274). Basler uro. Azra Begić). 197-198.. Bjelosavljevići (138-139). Džemal Čelić. 200-207. Brajkovići (185). Arnautovići (40). Grborezi (497). 3859. 3857..

Regija 4: Bosanski Brod. AL BIH. 3870. Bihać. 3872. 31-40. ( uro Basler. JLZ. AL BIH. 3876. Vrhbosanska visoka teološka škola. Srebrenik. 3873. Prijedor.. Mogorjelo (363-364). Basler uro. ZM. Zagreb 1987. Arheološka nalazišta. O). 78. Regija 1: Velika Kladuša. Ostrožac. Regija 7: Gračanica. ZM. Tom II. Sarajevo 1988. . Sarajevo 1988. AL BIH. Arheološka nalazišta. Lištica (196).. Tom II. De) 62. Arheološka nalazišta. Tom II. 108. Ugljevik. Cazin. Arheološka nalazišta. Zvornik. Crkvina (Kuljenovci. Basler uro. Arheološki spomenici na području Trebinjske biskupije. Azra Begić). Zvornik 2 (Z) 99. Konjic (86). 751- 3871. Bijeljina. Basler uro. Srbac. Tom II. Bosanska Krupa. Regije 1-13. (K-Ren)”. Neum (Klek) (459). AL BIH. Regije 1-13. Do) 64. Derventa. Sarajevo 1988. Arheološka nalazišta. Sarajevo 1988. 58-66. Orašje. Mičevac (322). Mahovljani (232). ZM. Regija 6: Brčko. Prusac (648). Zdravko Kajmaković. ZM. Srebrenik (T). Nerezi (454). EJ 5. Regije 1-13. Basler uro. Regija 2: Bosanski Novi. Kolunić (75). "Tisuću godina Trebinjske biskupije". Otoka (521). Svjetlost. Basler uro. Tom II. Gradina (BB) 65. Crkvina (BN) 35. Bosanska Dubica. Crkvina (Kremna. Ošanići (519). Zagreb 1988. Basler uro. P) 48. Sarajevo 1988.. Mokro (365-366). Regija 5: Odžak. Jajce (Kulturni spomenici). Lukavac. Tuzla. Lopare. Kulen Vakuf (155). B). Tom II. JLZ Miroslav Krleža. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 2. "Umjetničko blago Bosne i Hercegovine". 3877. Muhašinovići (390). Basler uro. Mujdžići (391-392). Modriča. Crkvina (Bunić... Kule (BN) 37. Džemal Čelić. Teočak (U) 97. Doboj. Kalesija. Stećci . Živinice.519). AL BIH. SV 2. AL BIH. uro. 2. Regije 1-13. 3869. Basler uro. Regija 3: Bosanska Gradiška. Sarajevo 1988. Crkvina (Makljenovac. P) 55. Basler uro. 3868. Bosanski Šamac.Kultura 355 3867. Ostrožac na Uni. Laktaši. izdanje.. Ostrovica (518. 3874. Basler uro. Grad (Brestovo. Banovići. Regije 1-13. Manželjski grad (Donja Mahala. 3875. Arheološka nalazišta. Do) 62-63. ZM. AL BIH. Arheološka nalazišta. Gradačac. ZM. Basler 752. Sarajevo 1987. ZM. 15. Sarajevo 1988. Regije 1-13. Ključ (58). Regije 1-13. Prnjavor. Lisičići. Pale (528). Sarajevo 1988. Varoš (Kremna. Tom II.

Ljubuški. Basler uro. Vidoški grad (S) 195. Regije 14-25. AL BIH. 3884. F). Zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog naslje a Bosne i Hercegovine. Regija 16: Olovo.. ZM. Basler uro. Vjetrenica (T) 196. Basler uro. Vareš. ZM. Regije 14-25.. ZM.-2000. Arheološka nalazišta. 3889. Han Pijesak. 68-70. Fojnica. ZM. . 213. Kameni spomenici. Basler uro. AL BIH. Gornji Vakuf. Šekovići. Trebinje. Jablanica. Regije 14-25. Breza. Basler uro. Regije 14-25. Crkvina (VikočIgrište. AL BIH. Arheološka nalazišta. S) 168. ZM. Crkvina (Potpeće. Tom III. Basler uro. Kladanj. Regija 25: Grude. Tom III. Vlasenica. Posušje.. Crkvina (K) 175. P). Neum. Zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljea Bosne i Hercegovine.356 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Ki) 16.. Srebrenica. 3878. Jajce. Regija 21: Prozor. Regije 14-25. Tom III. ZM. Visoko. Bratunac. Karaula (Ka) 21. Tom III. Regija 24: Lištica. Stržanj 1 (D) 276. Tom II. Sarajevo 1988. Crkvina (Mjehovine. Kiseljak. Sarajevo 1989. 3879. Tom III. Basler 18-19. 3885. Gradac (Hudutsko. Basler uro.. Arheološka nalazišta. 3887. (Izložbeni katalog). Sarajevo 1988. ZM. Bugojno. Basler uro. 3883. 3886. 322. 3882. Odjek XLII/18. Regija 23: Duvno. Hodbina 1 (M) 299. Bedem (Kr) 14. ZM. Sarajevo 1988. “Blago franjevačkih samostana Bosne i Hercegovine”. K). Badanj (Borojevići. Arheološka nalazišta. Regije 1-13. Sarajevo 1988. Crkvina (Grčko groblje. uro. Bijela džamija (S). Metal. Arheološka nalazišta. Regija 14: Kakanj. Grad na Gujnaku (K) 122. Adrijin dol (B). Sarajevo 1988. Konjic.. Tom III. Sarajevo 1988. AL BIH. Tom III. Čapljina (Č). Crkvina (Dužice. Kamenak (Čula. AL BIH. Sarajevo 1988. Ka). Basler uro. Kalinovik. Donji Vakuf. Arheološka nalazišta. Čapljina. Grebine (P) 267. Regija 18: Čajniče. Crkvina (B). Ljubinje. M) 300. F) 120. Regija 12: Šipovo. (Izložbeni katalog). AL BIH. 3880. Tom III. Foča. Arheološka nalazišta. Basler uro. Sarajevo 1988. 67. Arheološka nalazišta. Kreševo. Regije 14-25. Kupres. Regije 14-25. L) 292. Regije 14-25. Regija 20: Bileća. AL BIH. Mostar. 139-140. AL BIH. “Blago franjevačkih samostana Bosne i Hercegovine”. 3888. Basler uro. 3881. ZM. Čitluk. Sarajevo 1988. Kulturna atmosfera XIII stoljeća. Goražde. Stolac. Sarajevo 1988. Donji Mujdžići 2 (Š) 176. Crkvina (Podastinje. Arheološka nalazišta. AL BIH. Sarajevo 1988.

Basler uro – Miletić Nada. Zagreb 1989. Doboj. Zagreb 1987. 3900. Živinice. Basler uro – Bešlagić Šefik – Benac Alojz. Basler uro – Miletić Nada. 3897. Basler uro. AL BIH. MGC. Regija 4: Bosanski Brod. Arheološka nalazišta. Mrkodol. 3898.. Donji Vakuf.) 3892. ZM. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. 197-198. ZM. D). Gradina (Grad. P). Kreševo. Kupres. Regija 23: Duvno. (K-Ren)”. 3901. Arheološka nalazišta. BB). Sarajevo 1988. 3896. Regija 11: Šipovo. Grborezi (314). 195-196. ZM. Tom II. Derventa. Sarajevo 1988. AL BIH. Markovac (Donji Detlak. Zagreb 1995. (Stone Monuments. Mramorje (BG).. Tom III. Regija 12: Gračanica. Duvno. Sarajevo 1988. (A-Nove)”. 129-131. Basler uro – Miletić Nada. De). “Franjevci na raskršću kultura i civilizacija (Blago franjevačkih samostana Bosne i Hercegovine“. Arheološka nalazišta. Basler uro – Miletić Nada. Sr (B) 26. Metal. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 2. 3893. Regije 1-13. Regija 23: Duvno. Tom II. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. AL BIH. 264. (Metalwork. Jajce. Basler uro – Čović Borivoj. 3899. ZM. Regije 1-13. Gradina (Veliki grad. Zagreb 1989. Arheološka nalazišta. Regije 14-25. Posušje. ZM. 164. Derventa.. Sarajevo 1988. Banovići. “Franjevci na raskršću kultura i civilizacija (Blago franjevačkih samostana Bosne i Hercegovine“. Sarajevo 1988. Glavica (Ki) 18. Tom III. Kalesija. Doboj. Čardačine (Čardačine. Kupres. Tuzla. Tom III. Tom II. Regija 4: Bosanski Brod. 366. 67. Kameni spoomenici. Regije 14-25. 3895. Lukavac.. Vareš. Jajce (373-374). Gornji Vakuf.. Tom II. AL BIH.Kultura 357 3890. Posušje. 265.. Regije 1-13. MGC. Bugojno. 63. Arheološka nalazišta. Arheološka nalazišta. 180. Basler uro. “Enciklopedija hrvatske umjetnosti 1. Fojnica.. . JLZ Miroslav Krleža. Jeljan (K). ZM. Srebrenik. (A-J)”. Breza. ZM. Arheološka nalazišta.. Regije 1-13. AL BIH. AL BIH.. AL BIH. Basler uro – Kreševljaković Hamdija. Basler uro – Kraljević Gojko. 131134. 158. Visoko. Sarajevo 1988. Basler uro – Belić Boško.) 3891. JLZ Miroslav Krleža. Gradac (Ki) 19. Sarajevo 1988. Regije 14-25. Basler uro.. Zagreb 1984. Kiseljak. 3894. Regija 14: Kakanj.

AL BIH. ZM. Sarajevo 1988. Ministarstvo obrazovanja. Čitluk. Grčko greblje (Vrela. Gradac (K) 122. Bavčić Uzeir. Do).. Kamenje (Do). Sarajevo 1988. Gradac (Donje Selo. Basler uro – Miletić Nada.. (Zagreb 1913). Prnjavor. Džinovsko greblje (Dr). Batinić V. 359-367. Sarajevo 1992. “Širenje islama i islamska kultura u bosanskom ejaletu”. Kužno greblje (Osječani-Potočani. 7. Sarajevo 1988. Grebljice (Dr) 65. Belamarić Josip. 3912. Basler uro – Miletić Nada. Kužno greblje (Do). Jablanica. Gradina (Ritešić. LipikGaj (P) 52. Koriljeva (K) 126. Belić Boško. Urbanizacija i prosvjetni objekti u bosanskom ejaletu kao faktori širenja islamske kulture. Mitrovača (P) 53. Srbac. Foča. Grad (Do) 64. Arheološka nalazišta. Džigerovac (Dr). Laktaši. 3906. Gradina (Č). Regije 14-25. 3910. Klupe (Do). Tom III. Dopunska nastava)”. Do). Donja gradina (P) 49. 3905. Sarajevo 1988. Franjevački samostan Fojnica. 213. Arheološka nalazišta. Grčko greblje (Osredak. K). Zagreb 1989. 8-9. AL BIH. Crkvina (Do). 3903. Fahrudin Isaković. Gradina (P) 50. Regije 14-25. Kalinovik. Do). Regije 14-25. Džamija na čaršiji (Do). Kulturna i društvena historija Bosne i Hercegovine (7 i 8 razred osnovne škole. Franjevački samostan u Fojnici od stoljeća 14. Kosica (Do). do 20. Regija 18: Čajniče. Regija 21: Prozor. Arheološka nalazišta. Basler uro – Miletić Nada. Nerezi (Č) 331-332. 3904. Tom III. BB). Plejići (Do). Do). Katunište (Svatovsko greblje. Crkvište (Do) 63. Bašća (Do) 62. Mramor na Kužnom groblju (Do). Regije 14-25. Duhovnost i destrukcija. AL BIH. Fojnica 1998. POF 41. kulture i sporta. Begić Azra. Do) 66. Sarajevo 1988. ZM. ZM. BiH. 6-158. Džinovsko greblje (Do). 3909. Goražde. ZM. Bosanski jezik i književnost. Gradina (Mravići. . 297. nauke. Arheološka nalazišta. Dr). Basler uro – Miletić Nada. Mijo. Tom III. “Hrvatski biografski leksikon II (Bj-C)”.. Konjic. Do). Bećirbegović Madžida.-2000. Regija 24: Lištica. Šatorova gomila (Č) 335. JLZ Miroslav Krleža. Neum. Muris Spahić. Grčko greblje (Brestovo. Tom III. Suho Polje (K) 130. Arheološka nalazišta. Sarajevo 1991. 3902. FBiH. Grčko greblje (Ritešić.. Tom II. Regije 1-13. Do). Regija 3: Bosanska Gradiška. Kamenje na Vijencu (Do). Mramorje na humci (Do). Safet Nurković... Odjek XLV/3-10. AL BIH. Regija 25: Grude. 194. Grčko greblje (P) 51. Selma Ferović.. Madžarsko greblje (Do). Rimsko greblje (P) 54. Kužno greblje (Prnjavor Mali. 3907. GlavicaMramorje (Do). AL BIH. Mogorjelo (Č) 331. Greblje na Lipi (Do). Do) 64-65. 3908. “Uzeir Bavčić. Bjelmušević. ZM. Belić Boško. 3911. Sarajevo 1996.. Čapljina. Mostar.358 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Obli kamen (Do) 67. Ljubuški. Svatovsko greblje (Mišinci.

Kužno greblje (Judin grob. Pam. Teš) 119-120. Berlin 1983. Grčko greblje (M). Regija 4: Bosanski Brod. Z) 118.. Zagreb 1980. Tom II. 3913. Kaursko greblje (Z). Čečava (Tes). 328-330. 199. Praha 1982.. Srednjovekovni nadgrobni spomenici na nekropoli u Marinoj šumi. Gradačac. Kenk R.. Sarajevo 1988. Starinar 32. Sós Cs. Pljevlja 1999. 3916. Grad (Ž). Glasnik Zavičajnog muzeja 1. Regije 1-13. Belošević Janko. Žepče. Kužno greblje na Čelaru (M). SNL. Grčko greblje (Gaj. Modriča. Tom II. Kamenje (Donja Paklenica. Madžarovac (M). Zeit. Doboj.. Crkvina (Ugodnovići. Mramorje u Selištu (Tes) 120. ZM. ZM. Ždreban (Perića brdo. ZM. Belić Boško – Glavaš Tihomir. Belić Boško. Kamenje (Pašini Konaci. Arheološka nalazišta. Wien 1983.. Mramorje ispod Gradine (Tes). Sarajevo 1988. Budapest 1982. Porez (M). AL BIH. Crkvište na Ormanici (G)... Tovornik V. M) 80. Novi Sad 1987. Crkvišće (Tes) 116-117. Crkvina (Mramor. 100-102. 73/2. Maglaj. Jugoslovenski seminar za strane slaviste 37. Mramorje (Tes). Beograd 1981. Derventa. AL BIH. M). 3915.. G). Tes).) 3918. Krst (Tes). Tešanj. Gradačac (Gradina. Arheološka nalazišta. AL BIH. Torovi (Do).. Arheološka nalazišta.. Tom II. Gradina (M). Greda kod humke Mišića (M). Mramorje (Z). Orašje.. Mramorje (O). Dobor (M). 99-143... Uler (Razvale. Tes).Kultura 359 Svatovsko greblje (Velika Sočanica. Tes) 119. Crkvišće (Teš) 116. Jelovina Dušan. 151-160. Bosanski Šamac. Herrmann J. . Kamenje (Čečava. Grčko greblje (Gornje Bijelo Bučje. Ešči groblje (G). Begove bare (M).. Šolle M. 58/2. Zagreb 1981. Sarajevo 1988. Split 1982. SP III/12. Z). Zabrdo (Do) 69. Marulić XIV/2. AL BIH. Bavka (M). Z).. Kužno greblje (Gomjenica. A. Gaj (Tes). f. Grob na Grabu (G) 77. Madžarsko greblje (M). Ćelije (M) 76. 284-289. Grad vojvode Momčila (Tes). Gradac (M). Tom II. Madžarsko greblje (O). Cigla (M). Regije 1-13. Karaula (Tes). Tes). Teš). Kamenje (Osojnica. Kužno greblje (Omanjska. Grčko greblje (Kovači. Hodžina voda (Tes). Sarajevo 1988. Regija 5: Odžak. M). FF-Institut za južnoslovenske jezike. Do) 68. ZM. Beloševac Vanja. Džinovsko greblje na Ogradici (Teš).. Mramorje (M) 78. Zeit. Mramorje u gaju (Tes). Tes). Arheološka nalazišta. Kamenje na Prisoju (Tes). 219-223. Praehist. archeol.. Tes). (* Macan Trpimir. 3917. Raskršće (Teš) 121. Crkvina (BŠ). Archaeologica Austriaca 67. Berlin 1982. 3914. Belošević Janko. Crkvina (Čečeva. Materijalna kultura Hrvata od VII do IX stoljeća. Crkvina (Barići. Klisa (M). 191-193. Regije 1-13. Biljezi (Z). Archäologie 16/1. Grčko greblje (Ribnica. Tes). Trzna (Ž) 122. Belić Boško. Ercegović-Pavlović Slavenka. Dr). 208. 76. Zavidovići. Archaeologiai Ertesitö 109/2. 515-516. Z). Gradac (Z) 117. Regija 8: Teslić. Regije 1-13. 143-144. Arheološka baština ranog srednjeg vijeka na obali i širem priobalnom području istočnog Jadrana.

Arheološka nalazišta. 37.. 3921. 3920. Benac Alojz – Mazalić oko.-2000.. Benac Alojz. Arheološka nalazišta. Bosanska Dubica. Benić Gordana. AL BIH. ANU BiH. 3923. AL BIH. Sarajevo 1988. Vareš. Breza. GZM (A) 44. Odjeljenje društvenih nauka 30. Sarajevo 1988. 2000. Bila. Regija 10: Sanski Most... T).01. Banja Luka. 39. Benac Alojz. ZM. Benac Alojz – An elić Pavao. 3926. Arnautovići (Vi). 128. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. Tom II. Hrustovača (SM). Split 07. Gradina (Alihodže.. Regije 1-13. Benić Gordana. Zagreb 1995. AL BIH. Jedan istorijski pogled na izučavanje stećaka. Mrkonjić Grad. Regije 1-13. Fojnica. Brotnjice. Čovka.. JLZ Miroslav Krleža. ZM. (A-J)”. IV + 95 + ilustracije (63 slike). Od Delmata do naših dana (Izložbe: U iščekivanju arheološke zbirke Franjevačkog muzeja na Gorici u Livnu). Regije 14-25. 3922. Regije 1-13. 199. Delmati i Hrvati (Izložbe: Zbirka franjevačkog samostana iz Livna u Arheološkom muzeju u Zagrebu). Beritić Dubravka. Brotnjice. Zagreb 1984. Kiseljak. 275. 198. Benac Alojz.. Zagreb 1984.360 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Zagreb 1984. Regija 14: Kakanj.03. 3931. Bešlagić Šefik. 3925. JLZ Miroslav Krleža. 14. Pucarevo. Zecovi (Grad. 3919.. ZM. 130.. Sarajevo 1989. 201-208. 3927. Ključ. 2000. Tom III. (A-J)”. Benac Alojz. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. Benac Alojz – Kraljević Ljiljana – Levi Aleksandar. Zenica. AL BIH. Prijedor. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. Nišani XV i XVI vijeka u Bosni i Hercegovini. 3930. Vitez. Tom II.. Arheološka nalazišta. 146-147. Zagreb 1984. (A-J)”. Skopje 1982. Sarajevo 1978. Benac Alojz – Čović Borivoj.. (A-J)”.. Djela 53. Kreševo. Sarajevo 1988. “Bogumilstvoto na Balkanot vo svetlinata na najnovite istražuvanja”. (Forum) 4-5. Beritić Dubravka. 3924. Regija 13: Travnik. Tom II.. Leksikografski zavod Miroslav Krleža.. O problematici srednjovjekovnih nadgrobnih spomenika. Slobodna Dalmacija 57/17611. 67-68. (A-Nove)”. Busovača. 3929. P). Visoko. 195-205. Slobodna Dalmacija 57/17651. 3928. Arheološka nalazišta. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. Split 27. JLZ Miroslav Krleža. “Enciklopedija hrvatske umjetnosti 1. JLZ Miroslav Krleža. Regija 2: Bosanski Novi. Benac Alojz. MANU-SANU-ANU BiH. 3932. Sarajevo 1988. (* . ZM.

3939. SIZ kulture. Stećci u okolini Trogira. Scena kola i lova kao reljefni motivi stećaka. Zaštita stećaka. (* Trifunovski F. Bešlagić Šefik. Beograd 1979. Sarajevo 1978.. 638-647. Radovi 17. Most VI/26-27. 3941. 256-257... Zagreb 1984. 97-105. 3946. Autohtoni spomenici (Stećci sjeverne Dalmacije). 1978. Sarajevo 1979. 17. 207211... Sarajevo 1981. Glasnik Društva 8. Nišan Mahmuta Brankovića. 65-83. Biljezi pismenosti (Ćirilički epigrafski spomenici stare Bosne). Bešlagić Šefik. Bešlagić Šefik. Sarajevo 1981. Čovek i njegova životna sredina 2. 3944.. 3936. Sarajevo 1981. Beograd 1979. Biblioteka Kulturno naslje e. Bešlagić Šefik.) 3933. Slovo Gorčina 7. ZNM 12. 49-51. Starinar 36. Dvije nekropole stećaka u okolini Knina. 3934. Živković Pavo. “Duvanjski dani kulture”. Bešlagić Šefik.kultura i umjetnost. 28-34. Mostar 1979. Balcanica 15. Bešlagić Šefik. Duvno.. Stećci u Boljunima.. GEM 45. 428-429. Beograd 1984. 95-107. Bošković ur e. Veselin Masleša. Armenski hačkari i naši stećci.) .. 249-273. Stećci . Novi hrišćanski nišan (U selu Stranama kod Prače prona en je još jedan vrijedan spomenik iz XV vijeka). Radio Sa VIII-IX/27-28 (1979-1980). Iz knjige “Stećci”. Beograd 1981. 638. Bešlagić Šefik. 1978.Kultura 361 Kujundžić Juraj. Majstori stećaka. 565-568. Bešlagić Šefik. Sarajevo 1978. Stanić Radomir. Bešlagić Šefik. Odjek XXXI/2. 9. Sarajevo 1980. Odjek XXXIV/8.. Tihić Smail... Bešlagić Šefik... 3937. Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 21 (Fiskovićev zbornik I). 108-109. Bešlagić Šefik. Bešlagić Šefik. 477-489.) 3945. 3943. 3938.. Oslobo enje 36/10794.06. (* Zorić Damir..04. Bešlagić Šefik. Radio Sa VIII/25.. NS 14-15. NEV XXVIII/1-2. Beograd 1985. Oslobo enje 38/11791. NS 14-15. (KUN) 3. Sarajevo 25. Bešlagić Šefik. 22.. Stolac 1979. 413-414. Split 1980. Sarajevo 1982. 155-192. Jedan austrougarski popis stećaka. Sarajevo 24. 3942. Jovan. 3940. Beograd 1984.. 3935.. 1981.

(* Jalimam Salih. 87-92. Ćiro Truhelka i stećci. Koliki je broj stećaka. 91-94. (Srednjovjekovne kamene stolice iz Donje Bukovice i Kosora). Bešlagić Šefik. 1983. IZ 9.. Sarajevo 1982.. Oslobo enje 39/12168. Izvještaj o probnom kopanju na Crkvini kod sela Vrtuci 1960. 3948. 3957. Prilozi XVIII/19. 13. Avtovac (52).. Odjeljenje društvenih nauka 22.) .. Bešlagić Šefik. Bešlagić Šefik.. Jalimam Salih. Bešlagić Šefik. 7. 261-270. 9. Mostar 1983.05. Čuklić (276). god. Pretpostavke i dokazi (O lokalitetu Crkvina kod sela Vrtuci na Ilidži). Bukovica (208).. (A-J)”. Gošića han (469). Sarajevo 18. Odjeljenje društvenih nauka 34. Sarajevo 1982. 3949. Bešlagić Šefik. 3954. Bešlagić Šefik. Bešlagić Šefik. (2) (Jedinstven slučaj u epigrafici). Zenica 1984. 9.08. Oslobo enje 40/12627. Sarajevo 15. JLZ Miroslav Krleža. Oslobo enje 40/12614.. Radovi ANU BiH 73. Most X/50. Natpis vojvode Mastana u Drežnici. Si kami varda... Biskup (133). 3953.-2000. Naša riječ XXIX/1776. Sarajevo 1983. Grubač (505). 119. 3959.. 7. Naša riječ XXIX/1777. 3952. Bešlagić Šefik.. Zagreb 1984. Most X/46-47. Djela 59. Sarajevo 1982. Blidinje (143). Bešlagić Šefik. 229-234. Bešlagić Šefik. 1983.08. 3956. 3951. Tajna kamenih stolica. Cernica (227).. Crkvina (239). 8. Hreša (542). Naša riječ XXIX/1778. (3) (Gradiša Kulinov sudija). “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1... Sarajevo 1985.. Jeleč (686)... 1982. Sarajevo 05.. 319-348. 3947. O umjetnosti stećaka. 37-55. Odjek XL/1. Drežnica (338). Gradac (486). Zenica 1984. 186-187. Banja Luka 1988. Kamene stolice u srednjovjekovnoj Bosni i Hercegovini. 3958. Bešlagić Šefik. Sarajevo 1983. 124-129. IA MI BiH 19. Mostar 1983. Gvozno (511). Buturović Polje (213).1961. Donja Zgošća (331). Boljuni (155). (KUN IV/49). Bešlagić Šefik. 3955. ANU BiH. Bahtijevica (59). Bešlagić Šefik. Srednjovjekovne kamene stolice iz Donje Bukovice i Kosora. Sarajevo 1987. Broj i teritorija stećaka (najnovije stanje). Radio Sa XII/40. Zenica 1984. 3960. 25. Odjek XXXV/19. Sarajevo 1983.362 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Bešlagić Šefik. GZM (A) 37. Feljton: Gradešin natpis iz Puhovca (1-3): (1) (Spomenik izuzetne vrijednosti).. Hrišćanski nišani u Stranama kod Prače. 2. 3950.. Brankovići (186).

. 71-81. Život i običaji predaka (Bosanska srednjovjekovna umjetnost). Dance presentation on stećaks. Bešlagić Šefik. Plodovi našeg vremena (Zbog čega. 389-398. 3971. 618. vijeka. Masters of stećaks (Grubač and Semorad were two of the best known stećak stonecutters). Sarajevo '84. Naš svijet XXII/251. Bešlagić Šefik. Bešlagić Šefik. u Humskoj Zemlji).. Zagreb 1986. Korito čatrnje u Hamzićima. 3966.. Bešlagić Šefik.03. Ljubinje (218). Kalinovik (6). izdanje. Popovo polje (618). Povodom dolaska grofa Tisze u Sarajevo 1918.10. (K-Ren)”. koji su pripadali župi Broćno. 9596. Zagreb 1987. 3974. IA MI BiH 24. Bešlagić Šefik. Sarajevo 1986. Police (608). Osijek 1987. JLZ. IA MI BiH 23. 28. Kopošić (90). godine (i rasprave Dr. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 2. 3964. i pored svih društvenih odluka i akcija. 1986. 3973. Grubač. 25-28. Kameno korito u Hamzićima. JLZ Miroslav Krleža. Turniri na stećcima. 32. 28.. 2. Presentation of hunt on stećaks. La evine (169). Sarajevo '84.. Bešlagić Šefik. Sarajevo 1988. Mostar 1987. Bešlagić Šefik. 3963. 3967. Truhelke). Oslobo enje 43/13543. Naš svijet XXII/248. Obalj (488). 3972. Bešlagić Šefik.07.. Bešlagić Šefik. Oslobo enje 44/14025. 24. 1987. Opličići (502). Sarajevo 05. Jedinstvena umjetnička pojava (Na području opštine Čitluk postoje lokaliteti iz prvih decenija 16. 170-171. 3962. Naš svijet XXIII/265-266.simboli u kamenu. Ljubuški (227).. Sarajevo 1987. Ljubomir (226).. 3965. Oslobo enje 42/13421.. Bešlagić Šefik. 3975. Sarajevo 1986. 3968.. Olovo (496). Sarajevo 1986. Stećci . 3969. (KUN VIII/237) 8. Narodne i borbene igre na stećcima. 7. Sarajevo 1987. Sarajevo 30. Naklo (421). 1985. Kamene stolice stare Bosne. stećci i dalje propadaju?).Kultura 363 3961.. Podgradinje (604). Radimlja (676-677). Naš svijet XXIII/258. (KUN VII/222) 8. Sarajevo 1987.. 3970. Bešlagić Šefik. 25-29.. Sarajevo 1986. Sarajevo 07. Ludmer (213).. Bešlagić Šefik. Bešlagić Šefik. Turistički savez. Ć. Bešlagić Šefik. Osječki zbornik 18-19.. Hercegovina 6. Bešlagić Šefik. EJ 4. Turistički savez.

Muzej XIV olimpijskih igara. Bevanda Mladen. IA MI BiH 25. Most XVIII/87-88. (* . Dragosalić Radoje (Radoje s Neretve) (204). 3982. “Blago franjevačkih samostana Bosne i Hercegovine (Izložbeni katalog)”. Stećci u Boljunima. Klesanje kao umjetnost. 3976. Bešlagić Šefik. (KUN VII/355). Sarajevo 1988. 3990.. 21. 1988.-2000. Sarajevo 1986.. Mostar 1991. 3978.364 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 142-143. 3980. Grabovac (470). Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Bešlagić Šefik. O velikom kamenu.. “Enciklopedija hrvatske umjetnosti 1. 12.. Sarajevo 10... 3979. 41. 3991. JLZ Miroslav Krleža. Bikić Jasmina. Zajedničko obilježje pisma. 3989. Sarajevo 1990. Sarajevo 29. Bešlagić Šefik. 57-60. Narodne i borbene igre na stećcima. Evropska turneja biliga (BiH stećci u Parizu). Oslobo enje 48/15576. 3987. Bosanski franjevci u pedagogiji i narodu. Bešlagić Šefik. Cavtat (222). 3986. (A-J)”. Oslobo enje XLVII/15240. 1990. 33-40.. Beus Zorica.. Cavtat (145-146). Sarajevo 1990. Hrišćanski nišan. Bešlagić Šefik – Zečević Lj. Bešlagić Šefik.. 34. Sarajevo 1988. 3981. Odjek XLIII/4. (A-Nove)”. Bešlagić Šefik.. Ljiljan 388. Sarajevo 1988. 16.09. 7. Sarajevo 2000..10. Bešlagić Šefik. 1991.. 3977. Odjek XLI/18.. Kameno korito iz Pašić – Kule. 3985.. Mostar 1997. 30. Bezić-Božanić Nevenka. 33. Sarajevo 21. Dijaci stećaka. Naš svijet XXV/281. Sarajevo 1989. Ćirilički epigrafi stare Bosne. Naš svijet XXIV/275.. 3983. Zagreb 1995. 150. Klesari stećaka.. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. Slovo Gorčina. Zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog naslje a Bosne i Hercegovine. Imotska krajina (359). Zagreb 1984. Na kostima i stećcima pravi se put... 8. Naš svijet XXIV/270.) .11. 3988. Odjek XLIII/13-14. Sarajevo 1988. 20. Imotska krajina (639). 3984. Bešlagić Šefik. Bezić-Božanić Nevenka. Oslobo enje 45/14450. Sarajevo 1989. Bešlagić Šefik. 30.

Mostar 1999. 2. Bilten FTS XVIII/1. 14-16. 370-371..) 3994.. VK) 20. Istorija stare srpske književnosti. Beograd 1981. Stećak Mihovila Grahovčića. Sarajevo 1975. (PFB III/4). 3999. Balcanoslavica 7. Veselin Masleša. Motrišta 13. Crkvina 2 (Velika Gata-Krnja. Stijena (Grad. Bogićević Vojislav. Knjiga 487.) 3998. GDI BiH 28-30 (1977-1979). obljetnice pisma Inocenta IV. Kolo 73. Bosanska Krupa. Pismenost u Bosni i Hercegovini (od pojave slovenske pismenosti u IX v. Sarajevo 1979.. B). SKZ. Beograd 1991. 51. 5-14. C) 26. Bogdanović Dimitrije. Arheološka nalazišta. VK). Sarajevo 1988. VK). izdanje.. Bojanovski Ivo.. Bobaš Mirko. Jukić 15. Prva knjiga. Radotina kula (C) 24. Einige Ergebnisse in der Erforschung mittelalterliener Burgen im Bosnien mit beseonderer Beachtung der Transformation der Burgen im Artilleriefestungen.. Crkvina (VK) 17. Zagreb 1990. Bogdanović Dimitrije. 4003. godine). Podzvizd (Grad. Sarajevo 1991. Put glagoljice od redovnika preko seoskih svećenika do biskupskog dvora (U povodu 750. SKZ. Japar-grad (Gradina. 212-229. Stari Grad (BK).. Povijest svjedoči da je današnje stanje glede uporabe hrvatskog jezika u BiH – katastrofalno!. Boban Vjekoslav. . Ljubljana 1985. C) 25. Beograd 1980. Hrvatska ikavica u Herceg-Bosni (Antireferat kao metafora). Beograd 1982. 306. 616 + 46 karti.. Enciklopedijsko-turistički vodič”. Šturlić (C). (* Stanić Radomir. 3997. Osvit 2-3.. (* Ćurić Hajrudin. Beograd 1983. Crkvina (Podzvizd. “Blago franjevačkih samostana Bosne i Hercegovine (Marko Karamatić – Andrija Nikić)”. CCP XXII/41. do kraja austrougarske vladavine u Bosni i Hercegovini 1918. Boban Vjekoslav. 334. BK) 21. Hresno (Gradina. senjskom biskupu Filipu). ZM. VII + 311. 1.. 311-314.. Bogdanović Dimitrije. (* Mikl-Curk I. Cazin. Počeci srpske književnosti.. SKZ. 4000.. 97-98. Skopje 1978. 3995.. Od najstarijih vremena do Maričke bitke (1371)”.) 3993.. Tom II. Tržac (Grad. Privredni vijesnik. Bogović Mile. 71-97. Mostar 1999. Bihać. 53-70. Zagreb 1998. “Istorija srpskog naroda.) 4001. (* Karadža Filip. Regija 1: Velika Kladuša. Sarajevo 1985. “Blago na putevima Jugoslavije.Kultura 365 3992. Bojanovski Ivo. 103-110. 146. Regije 1-13. izdanje. Istorija stare srpske književnosti. Arheološki vestnik 36. Glasnik Društva 6. AL BIH. 3996.. 4002. Jugoslavijapublik.

AL BIH. Arifov grad. ZM.. AL BIH. Sarajevo 1988. Regije 1-13. Regija 11: Bosanski Petrovac. Bojanovski Ivo. Višegrad. SM) 142. Regije 1-13. Mrkonjić Grad. ZM. ZM. 17. 4016. 4008. ZM. Titov Drvar. Arheološka nalazišta. Sarajevo 1988. Crkvina (Crnići. Kamičak 1 (K) 147. Regija 22: Glamoč. 4013. Gornji Vakuf. Crkvina (Kijevo. Ključ. Regija 17: Rogatica.. Kulsko brdo (BN) 37. S).366 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Han Pijesak. Regija 8: Teslić. Ljubinje. Bojanovski Ivo. Tom II. Vareš. Tom III. Gacko. Sarajevo 1988. ZM.. Kreševo. Arheološka nalazišta. Tomina kula (SM) 150. Sarajevo 1988. AL BIH. Stolac. Kiseljak. Donje Vrtoče-Morače. SM) 151. 4015. Kula (BN). Tešanj. Arheološka nalazišta. Srebrenica. Gradić (G). Regije 14-25. Tom II. Arheološka nalazišta. Bojanovski Ivo. Bugojno. AL BIH. Ro) 97. Bojanovski Ivo. Regija 14: Kakanj. Regije 14-25. Svinjara (KV) 132. 185. Lubardišta (S) 74. ZM. Gradina (SM) 145. Cintor (BD) 34. Bojanovski Ivo. Bratunac. Regija 19: Nevesinje. S) 69. Gradina (Č) 129. Regija 9: Banja Luka. Arheološka nalazišta. Bojanovski Ivo. 117. Zidina (Gradina. Bojanovski Ivo. Tom II.-2000. Grad na Stogu (Z). Sarajevo 1988. Bosanska Dubica. Zavidovići. Sarajevo 1988. Veliki Grad (Gradina. Arheološka nalazišta. Čelinac. Regije 1-13. Tom III. Sokol (Sokolac. Gradina (Crkvina. Sokolac. AL BIH. 4012. AL BIH. Gaj (Ro) 94. Fojnica. ZM. Duge njive (Kaursko groblje. Tom II. Luka (N). ZM. Livno. 4010. Rudo. Regije 1-13. MG) 144. Tom III. Regije 14-25. Prijedor. Sarajevo 1988. Njivica (Ro) 103. Regija 2: Bosanski Novi. Donji Vakuf. ZM. ur evac 1 (Gradina. SM) 142-143. SM). Bojanovski Ivo. Tom II. Trebinje. Tom III. AL BIH. AL BIH. Bosansko Grahovo. Regija 20: Bileća. ZM. Vlasenica. Regije 1-13. Grad (Dabrac. Bojanovski Ivo. ZM. 4007.. Sarajevo 1988. BG) 164. ZM. Žepče. Kotor (KV) 131. Š). AL BIH. Bojanovski Ivo. MG). 4006. Arheološka nalazišta. Arheološka nalazišta. Kotor Varoš. Sarajevo 1988. Visoko. Momčilova kula (Tičin grad. SM) 143. Rašče-Ljubina (S) 78. 170.. Tom III. Regije 14-25. Breza. Gradina (Dabrac. Šekovići. Regije 1-13. Ka). Bojanovski Ivo. Maglaj. AL BIH. Regije 14-25. Skender Vakuf. Arheološka nalazišta. Sarajevo 1988. 148. 4009. Arheološka nalazišta. . TD) 161. Regija 10: Sanski Most. AL BIH. Regija 12: Šipovo. 239. 4014. 4005. Arheološka nalazišta. Jajce. Kupres. Tom II. Arheološka nalazišta. Sarajevo 1988. Tom III.. 4011. Crkvina (Šehovci. AL BIH. Regija 16: Olovo. Regije 14-25. Bojanovski Ivo. Crkvina (Donji Dabar. Kladanj. Sarajevo 1988. Gradina (Stolica.

“Bošnjačka književnost u književnoj kritici (Starija književnost)”. “Bosnie . Sarajevo 1988. "Bosna i Hercegovina u tokovima istorijskih i kulturnih kretanja u jugoistočnoj Evropi". Boščica (N). Lj) 323. Bonačić Mandinić Maja. Oslobo enje 37/11625.Hercegovine. (Alojz Benac – Ivan Lovrenović)”. POF 49 (1999). 1988. Behar VIII/43-44.. 4019. Beograd 1981.. Bošković or e. 4027. Arheološka nalazišta. La culture medievale sur la teritoire de la Yugoslavie entre l’orient et l’occident. 1980. Izdavačka kuća Alef. Sarajevo 07. 351-354. Secretaria de Informaciones del Consejo Ejécutivo de la Asamblea de la Republica Socialista de Bosnia y Herzegovina. Regije 14-25. Bošković or e.. 109-118. Sarajevo 1989. “Bosnia y Hercegovina”. Marulić XIV/5. Regija 19: Nevesinje. Regija 25: Grude. Sarajevo 1989.. AL BIH. Bojanovski Ivo. Gacko. Sarajevo 1978.. Beograd 1981. Čapljina. 216. Benac Alojz. 168. Babić Mirko. ZM. Sarajevo 15. Arheološka nalazišta. 4025. Sarajevo 1998. Arheološka nalazišta. Regije 14-25. Sarajevo 2000. Odjek XXXIII/22. Split 1981. Ljubuški.) 4023. Bojanovski Ivo. Crkvine (Bašine njive. Tom III. (Priredili Enes Duraković i Fehim Nametak). 141. “Bosna i Hercegovina. 25-28.. (* Dizdar Enver.. ZM. AL BIH.-Ladine. Neki rezultati proučavanja srednjovjekovnih gradova u Bosni s posebnim osvrtom na transformaciju burga u artiljerijsku tvr avu.09. Tihaljina-Mlinarevići. 4018. Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 21 (Fiskovićev zbornik 1).) . Zagreb 1999. VAHD 87-89 (1994-1996). Nalazi novca s lokaliteta sv. Bojanovski Ivo – Glavaš Tihomir.10. Starinar 32. Benac Alojz. Tom III. ZM. 141.. 10.. (* Kadrić Adnan. JIČ XX/1-4. 4021.. Regija 19: Nevesinje. Samograd (Grab-gorica. ZM. 4026. Lj) 334. 4020. Bojanovski Ivo – Miletić Nada. I knjiga. 4022.. NS 18-19. Oslobo enje 36/11238.. 177-192. AL BIH. 216. Macan Trpimir. Tom III. Vid u Vidu kod Metkovića. 232. Osvrt na neka pitanja o graditeljskim vezama izme u Primorja i centralnih oblasti Balkana u srednjem veku. Split 1998. Regije 14-25. Sarajevo-Beograd 1980.. 285-290. Jugoslovenska revijaSvjetlost. 321-322. Gacko.. 9. (* Alva Tatjana. Jugoslovenska revijaSvjetlost. Sarajevo 1988....Kultura 367 4017. 521-522. 10. 1979. G) 321.) 4024. Džanko Muhidin. Sarajevo 11. Neum.10. Dračevica (Gornji Radišići. (Alojz Benac – Ivan Lovrenović)”.. Biograd (N). Sarajevo 1980. Zagreb 1981. Sarajevo-Beograd 1980. Sarajevo 1988. 87-90. 974.. 9. Oslobo enje 45/14477. 4028.

Bratulić Josip. Biblioteka Kulturno naslje e BiH.) . izdanje. 1992. Bratulić Josip.) 4039. SP III/16. "Fojnica kroz vijekove". 2. Čaušević Dženana. Separat II.. Minerva. Zagreb 1982. Split 1998. O broju i sastavu članova slavenske jezične zajednice. 4037. 9. 4042. 30.. Zagreb 1983. Jezik. Brozović Dalibor.. Zagreb 1983. 2. 24. JLZ. Gradovi Bosne i Hercegovine (Milenijum razvoja i godine urbicida) – The Cities of Bosnia and Herzegovina (A Millennium of Development and the Years of Urbicide). Sarajevo Publishing..02. Kako je nastajao književni srpskohrvatski-hrvatskosrpski jezik.. “Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture”. 53-66. Zagreb 1986. “Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture”. Budak Neven. JLZ. 4031. 4041.. EJ 2. (* Omerbegović Nermina. 145-146. 4043. 145146. Biblije.. Buljina Halid.). Bratulić Josip.. Zagreb 1980. Kulturno-istorijski spomenici. Brozović Dalibor. JLZ. 617-618. 4038. VAHD 87-89 (1994-1996). (KUN 75/533). JLZ.-2000. Sarajevo 1999. Jezik (Bosna i Hercegovina). JLZ. 125-135. Separat II. 255 + 1 karta. Sarajevo 19.. Naš svijet XX/219. 4035. 1999. EJ 2. SO Fojnica-Svjetlost. ŠK. Oslobo enje 56/18943. Jezik (Bosna i Hercegovina). 4040. 4030. Split 1986. Bratulić Josip – Vončina Josip.. Brozović Dalibor. Pismo.368 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Sarajevo 1984. Buljević Zrinka. 4036. 123-175. (Dvojezično).11. Bublin Mehmed.. Grškovićev apostol. 2.. Zagreb 1978. Leksikon hrvatske glagoljice. 4029. EJ 4. Jezik. 457. Fojnica-Sarajevo 1987. Zagreb 1980. izdanje. izdanja Enciklopedije Jugoslavije”. 125-139. Prilog valorizaciji humsko-dukljanskog kulturnog područja u prvim fazama njegova razvitka (do 12.. Bratulić Josip. Stakleni inventar lokaliteta sv.. Zagreb 1995. “Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina. Bratulić Josip. Oslobo enje 49/15695. Osam vijekova svoja (Magistrale bosanske historije i kulture). izdanja Enciklopedije Jugoslavije”. Filologija 8. Vid u Vidu kod Metkovića. Sarajevo 29. Cerovina Slavko. Zagreb 1982. Ćiril i Metodije (75). 233-234. misali i brevijari (36-37). 145-146. “Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina. st. izdanje. 4034. 4033. 4032. ŠK.

Grad (Bosna i Hercegovina). Čelić Džemal. NIRO Privredni vjesnik Zagreb-SSRN BIH Me uopćinska konferencija Mostar. Gradovi i naselja. Veselin Masleša. Čelić Džemal – Mujezinović Mehmed.. Zagreb. Islamski kulturni centar. Sarajevo 1998. Zagreb. 433-434. Sarajevo 1988. Mostar 2000. 67-95. EJ 4. Narodna umjetnost (Bosna i Hercegovina). Zdravko Kajmaković. Sarajevo 1982. Mostar 1996.. Džemal Čelić.. 361-370. 2. 14-15. Čelić Džemal. JLZ Miroslav Krleža. Zagreb 1981. Biblioteka “Kulturno naslje e”.. 2 izdanje. Trajanje u drvetu i kamenu... 2 izdanje. . "Pisana riječ u Bosni i Hercegovini od najstarijih vremena do 1918.. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 2. 3034. Čelić Džemal. 232-236. "Umjetničko blago Bosne i Hercegovine". 4053. Svjetlost. JLZ. EJ 3. izdanje.Kultura 369 4044. 4050. 5-34.. Most XXII/95 (6). Čelić Džemal. (K-Ren)”. Čelić Džemal. 4056. Odjek XXXV/18. 4052. 23-25.. “Sarajevo-Publishing”.. 4045. Zagreb 1987. godine – The Written Word in Bosnia and Herzegovina from Earliest Times up to 1918". Currents of literacy in Bosnia and Hercegovina. Biblioteka Matica bosanska. Stolac 1984. 4057. 4051. Azra Begić). JLZ. “Salko Čevra. 4049. Graditelji Sarajeva. Sarajevo 1987. 4047. ( uro Basler. Domaće i orijentalno u materijalnom i kulturnom naslje u bosansko-hercegovačkih Muslimana. Kulturno-historijski spomenici Hercegovine. Čelić Džemal. Najstariji samostani provincije Bosne Srebrene.. POF 41. Češljić Bojan. Pisana riječ u Bosni i Hercegovini. Čelić Džemal. (Dvojezično). Tokovi pisane riječi u Bosni i Hercegovini. Čelić Džemal. 702. “Širenje islama i islamska kultura u bosanskom ejaletu”.. Čevra Salko. 1984. Sarajevo 1991. “Hercegovina (Fotomonografija Hercegovina)”. 7-9. 4046. 4055. 4054. Čelić Džemal.. Radio Sa XVI/60. 347-357. Čelić Džemal. Novi cvijet/Božićno izdanje 1994. (S) ploče humske glagol”. 38-44. Dvorci (Bosna i Hercegovina). Slovo Gorčina 12. (Za)što (je) bosančica. Čelić Džemal. Prilog proučavanju porijekla stare bosansko-hercegovačke gradske kuće. Stari mostovi u Bosni i Hercegovini. Baška Voda 1994. 1986. 470-472. Sarajevo 1982. 4048.

Regije 1-13. ZM. Čović Borivoj.. AL BIH. Regije 14-25. Čović Borivoj. AL BIH. Ro) 93. Mramorje (Ro) 102. Gradina (Veliki Badić-Drenova Glavica. Arheološka nalazišta. Tom III. Sokolac. Bosanska Dubica. Sarajevo 1988. Novo Sarajevo. Čović Borivoj. Ključ. 4068. Zagreb 1993. CCP XVII/31. Sarajevo 1988. Sarajevo 1988. Trnovo. Rusanovići (Ro) 106. ZM. ZM. Prijedor. 179-193. Podlijak 1 (Ro). Orah (B) 188. Tribunia 6. AL BIH. K). Hadžići. Gučevo (Ro) 98. Čović Borivoj. AL BIH. Dolić (T) 173.370 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Debelo brdo (C) 42. Tom III. Pješivica 1 (Ro) 104. Vogošća. Arheološka nalazišta. ZM. Arheološka nalazišta. Tom II. Zagrebnice (T) 197. Sarajevo 1988. Tom III. Regije 14-25. Glavice (T) 175. Brankovići (Ro) 92. Ružić njive (B) 191. 4067. Veselin Masleša. Arheološka nalazišta. Stolac. Gradina (Sastavci. Čović Borivoj. Legati hrvatskih iseljenika u Veneciji vjerskim ustanovama u domovini. 4061. Trebinje 1982. Sarajevo-Novi Grad. 4064. Praistorijski tumulusi sa srednjovjekovnim ukopima u selu Orahu kod Bileće. Cazin. Čović Borivoj.. AL BIH. Regije 14-25. Regije 1-13. Regije 14-25. Velika gradina (Varvara. Oštra glavica (BN) 38. Čigoja Brankica. Naklo (Ilidža) 53. 4069. Regija 10: Sanski Most..-2000. P). Sarajevo 1988. Kekića glavica (BK) 21. 4066. Livno. Bosanska Krupa. 4058. Mrkonjić Grad. Sarajevo 1988. "Pisana riječ u Bosni i Hercegovini od najstarijih vremena do 1918. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. AL BIH. Ilidža. Ljubinje. Čorić Boris.. Crkvina (Kamičani. Sarajevo 1988. Arheološka nalazišta. Regija 17: Rogatica. Regije 1-13. Banovo groblje (L) 235. Tom II. BK) 20. Sarajevo 1988. ZM. Gradina (Tepića gradina. Tom II. Konjic. Čoralić Lovorka. Grebnice (T) 180. Pismenost i knjiga bosansko-hercegovačkih Hrvata u osmansko doba. 49-128. 56-59. Regija 21: Prozor. Regija 1: Velika Kladuša. Bihać. Regija 2: Bosanski Novi. Arheološka nalazišta. 4065. Sarajevo 1982. Višegrad. Sarajevo-Centar. Rudo. Arheološka nalazišta. Sarajevo-Stari Grad. 4060. Regija 22: Glamoč. ZM. Jablanica. 145. 7-26. Čović Borivoj. Čitluci (S) 94. Rajino brdo (P) 55. 4059. Ljeskova glavica (T) 185. Beograd 1999. P) 34. Regija 15: Ilijaš. Previja (S) 105. Ro). SM). Čović Borivoj. Čović Borivoj. Bosančica. Golinjevo 1 (L) 238. Knowledge. Borci (Vrlazje. Regije 14-25.. AL BIH.. . ZM. Trebinje. godine – The Written Word in Bosnia and Herzegovina from Earliest Times up to 1918". 225. Pale. AL BIH. 4063. ZM. Crkvina (Sjeversko. Tom III. Arheološka nalazišta. Tom III. 4062. Regija 20: Bileća.

Arheološka nalazišta. ZM. AL BIH. Han Pijesak. Sarajevo 1988. Regija 23: Duvno. Čremošnik Irma.. Čović Borivoj – Miletić Nada. Tom II. Tom III. Regije 14-25. ZM. Jablanica. Sarajevo 1988. Regije 14-25. 109. ZM. Oraščići (Bi) 95. Čitluk. Brodac (Bi) 89. ZM. Glavica (D).. Čremošnik Irma... Regije 14-25. Gomile (Matin han. 4079. Tom III. Livno. Regije 14-25. 297-298. Šiljak (Dolac. AL BIH. Tom III. Gromile (Čavkići). Prijedor. AL BIH. Regija 22: Glamoč. Sarajevo 1988. AL BIH. Posušje. Mandina gradina (D) 270. Čović Borivoj.. Vlasenica. Velika gradina (D) 277. Gradac (Donji Kranjčići. ZM. Bosanska Rača 1 (Bi). 93-99. 4078. Gradina (Crkvine. Gradina (D) 264-265. Gomile (Mrkodol.. Arheološka nalazišta. Regije 14-25. Prekaje (Bi) 96. D). 4075. AL BIH. B). AL BIH. Bosanska Dubica.Kultura 371 4070. Grad (D) 264. Sarajevo 1988. Srebrenica. Čremošnik Irma. Višegrad. Arhivski vestnik 31. Crkvina (P). Tom II. Sarajevo 1988. Regija 21: Prozor. Sarajevo 1988. Tipovi slovenskih nastambi na enih u sjeveroistočnoj Bosni. Nalazi prvih ranoslavenskih naselja u Bosni i Hercegovini. Sarajevo 1988. G). Šekovići. Čović Borivoj – Marijanović Ivanka. Regija 2: Bosanski Novi. Čremošnik Irma. Sarajevo 1988. D) 263. Regija 23: Duvno. Arheološka nalazišta. Tom III. 4072. 4073. AL BIH. ZM. Regija 17: Rogatica. Regije 14-25. Regije 14-25. Regije 1-13. Gradina (Mokro. Beograd 1979. 20. Posušje. Čović Borivoj – Miletić Nada. Tom III. 4077. Sokolac. Klisica (Z) 92. ZM. Živaljevići (Pribićevac. AL BIH. Čremošnik Irma. ZNM 9-10. Cazin. Čremošnik Irma. Ljubljana 1980. ZM. 71. Arheološka nalazišta. Regija 1: Velika Kladuša. ZČ 35/1-2. Regija 6: Brčko. Čović Borivoj – Miletić Nada. 35. 139-144. Kaldrma (U). Kladanj. AL BIH. . Konjic. Čović Borivoj – Miletić Nada. ZM. Regija 16: Olovo. 4081. Ro). 213. Bosanska Krupa. Arheološka nalazišta. 4076. 249. P). Arheološka nalazišta. Bronzani nalazi sa slavenskih naselja sjeveroistočne Bosne. 4080. Čović Borivoj. Mostar. Gomile (Omolje. Arheološka nalazišta. Bijeljina. Regije 1-13. Bihać. 4071. Rudo... Bratunac. Arheološka nalazišta. Jazbine 1 (Bi) 91. Regija 24: Lištica. Stećak (P) 276. 132-158. Sarajevo 1988. Arheološka nalazišta. Gomile (P)... L). 4082. Tom III. 4074. D). Tom III. Ljubljana 1981.

. Sarajevo 1988. Čremošnik Irma. Regije 1-13. 4093. Busovača. Čremošnik Irma. ZM. SarajevoCentar. Maglaj. Palačište (Palačišće. Tom III. Arheološka nalazišta. Gradina (M). 203.. Crkvište (S). Čremošnik Irma. ZM. Regije 14-25. Ugljevik. Gorica 4 (G). Zavidovići. Ljubinje. Crkvine (Žabljak. Jablanica. AL BIH. Žepče.. Tom III. Sarajevo 1988. Regije 14-25. Tom II. Sokolac. Sarajevo 1988. Regije 14-25. Arheološka nalazišta. Čapljina. Regije 14-25. Regije 14-25. Tom III. Tom III. Regije 14-25. 116. 296. Arheološka nalazišta. Tom II. Regija 17: Rogatica. ZM. Regija 20: Bileća.372 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Tešanj. Regije 1-13. Regije 1-13. Regija 25: Grude. Gajevine (V) 94. Sarajevo 1988. Dračeva strana (B) 173. Sarajevo-Stari Grad. AL BIH. Regija 13: Travnik. Tom III. Čremošnik Irma – Glavaš Tihomir. Pucarevo. Lopare. Regija 21: Prozor. Arheološka nalazišta. 4085. Arheološka nalazišta. Čitluk. Bratunac. Zvornik.. 4086. Sarajevo-Novi Grad. Arheološka nalazišta. AL BIH. . 41. P). Šekovići. ZM. Neum. 83-128. Han Pijesak.. 4088. Tom II. Čapljina. 324. AL BIH. Čremošnik Irma. Sarajevo 1988. AL BIH. 4087. Sarajevo 1988. Sarajevo 1988. AL BIH. Regije 14-25. Čremošnik Irma. Sarajevo 1988. Ilidža. Vitez. Regija 25: Grude. Ljubuški. Arheološka nalazišta. AL BIH. 4092. AL BIH. Tom III. Vlasenica. ZM. AL BIH. Trebinje. Kladanj.. Srebrenica. AL BIH. ZM. Tom III. ZM. 329. Sarajevo 1988. GZM (A) 42-43 (1987-1988). Čremošnik Irma.. Rudo. 4090. Krstac (S) 184. Arheološka nalazišta. 4084. 4083. Regija 8: Teslić. 4089. ZM. ZM. Crkvina (K). Vogošća. Rimsko utvr enje na Gradini u Biogracima kod Lištice. Ljubuški. Višegrad. Neum. Konjic. Trnovo. Ilidža). ZM.. 210. Regija 15: Ilijaš. Hadžići.. Crkvina (B) 170. Zenica. 68. Kršće (V) 100. Crkvina (Rogačići. Arheološka nalazišta. Kućišta (Č). Sarajevo 1989. Arheološka nalazišta. Pale. Sarajevo 1988. 4091. Čremošnik Irma.-2000. Teš). Novo Sarajevo. Arheološka nalazišta. ZM. Regija 16: Olovo. Regije 14-25. Mostar. Sarajevo 1988. Čremošnik Irma. AL BIH. Čremošnik Irma. Tom III. Stolac. Regija 24: Lištica. Čremošnik Irma.

Medelhavsmuseet. ZM. Povijesni prijepori”. Dubrovnik 1992. godina ‘Hasanaginice’ (8): (8) (Dubrovačko-bošnjačke veze. Društva srednjovekovnog Balkana”.. Svjetlost.. Ćeman Mustafa. 97-118. “Čudesna Jugoslavija”. Beograd 1997. vojnici. Arheološka nalazišta. 446-454. Bosnien – ett islamiskt kulturarv i Europa. 26-27.Kultura 373 4094.. Jajce.. Ćeman Mirza Hasan. Sarajevo-Ljubljana 1993. II-240. o. ZM. Petsto godina bošnjačke književnosti. 4099. Sarajevo 1968. Beograd 1997... En moske i Maglaj. Kulturna povijest Hrvatske (eseji i panorame). Islamsko naslije e u umjetnosti Bosne i Hercegovine (prvi dio). 4106. 61-69. Bugojno. Muslimani srpskohrvatskog jezika. 35-45. duhovnici. Odjeci ritersko-dvorjanske kulture u Bosni. Čremošnik Irma – Miletić Nada. Ćeman Mustafa. Dvor i kultura u srednjovekovnoj bosanskoj državi. Ćirković Sima. 4098. Ćerić Salem. Tom II. Equilibrium. Rabotnici. Rijeka 1978. Rabotnici. 435-445. J). (I-227. Otokar Keršovani. "Bosna i Hercegovina u tokovima istorijskih i kulturnih kretanja u jugoistočnoj Evropi". 13-20. Sebil d. Dvor i kultura u bosanskoj državi. 4096. Foremal fran Zemaljski muzej. Sarajevo 2000. Medelhavsmuseet.) 4104. (drugi dio). 37. Sarajevo 1982. Metaljka (Metalka. 263. Društva srednjovekovnog Balkana”. 4103. Sarajevo. Regije 1-13. 4101. “Sima Ćirković.. 4100.. 283-302. 246. Bibliografija bošnjačke književnosti”. I-III. Feljton: Obljetnice – 220. “Sima Ćirković. Ćirković Sima. 4097. Sarajevo 1994. (* Macan Trpimir. Stad och arkitektur i Bosnien och Hercegovina. Ćeman Mirza Hasan. Zagreb 1994.. Det islamiskt arvet i konsten i Bosnien i Hercegovina. “Mustafa Ćeman... Ćeman Mirza Hasan. o. III-302). Regija 12: Šipovo. MH.. Ljiljan IV/64. Gornji Vakuf. Equilibrium. GR IZ BiH LXII/1-2. 17-28. Ogranak Dubrovnik. Sarajevo 2000. 4095. Ćeman Mustafa. 241-247. 182. Biblioteka Dimenzije istorije 1. Biblioteka Prošlost i sadašnjost.. Biblioteka Dimenzije istorije 1. Bosnien – ett islamiskt kulturarv i Europa. Donji Vakuf. AL BIH. . 4105. 4102. Sarajevo 1989. Kupres. Feljton: Petsto godina bosanske (muslimanske) književnosti (1): (1) Ljiljan II/33.. Stockholm 1999. Ćirković Sima. GR IZ BiH LXII/34. duhovnici.. Svjetlost.. Črnja Zvane. Knjiga 6. Sarajevo 1988. Stockholm 1999. “Trpimir Macan. vojnici.

. Beograd 1984. slikar (1). Sarajevo 1970).. an Annotated bibliography. 159-171. 23-34. Ćirković Sima. prepisivač i iluminator (XIV. Sarajevo 1989. 1417.. 384. . 4112.02. (* Gabelič Smiljka. Muzej hrvatskih arheoloških spomenika. Dizdar Mak. “Bribir u srednjem vijeku. Biblioteka Savremenici. fraza i pojmova. 3 promijenjeno izdanje”. 69-72. Ćorić Božo. 356-359. Kameni spavač”. “Bosanski jezik”. Ćurčić Slobodan. D. Biblioteka Ključanin. Emanuel Grk. “Senad Halilović. “Mak Dizdar. 96-97. 38. 1988. 4113. 4108. (dvojezično: hrvatski i engleski) 4114.. Beograd 1999. Staklo / Glass. (A-Nove)”. Dvor (139-142). Reference publications in art history. 187-200. Bosanski jezik”. Zagreb 1995. Marginalije o jeziku i oko njega (pretisak iz Život XIX/11-12. Knowledge. D. 4116. Oslobo enje 45/14240. 688-693. dopunjeno izdanje. Beograd 1983.-2000. Viteške igre (84-85). 189-190. st) (38). Svetovi. 7. LMS 433. Beograd 1999. Bilješke i rječnik manje poznatih riječi. Sarajevo 11... Deretić Jovan. Biblioteka Bosanski krug. Deanović Ana.. 415-423. Oružje kroz vijekove (Izložba). Behar III/14-15. 4110. Delonga Vedrana. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Nolit. Dimitrijević Branka. Marginalije o jeziku i oko njega. Etide iz stare srpske književnosti. Sarajevo 1991. 4118. Dizdar Mak. Zograf 15. Zagreb 1994. Srpski jezik. Novi Sad 2000. Press centar Armije RBIH. Ćošković Pejo. Vojna biblioteka 15. Emanuel Grk. Zagreb 1998. 4107. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Staklo (694-696).. Sarajevo 1995. Uprava za politička pitanja Generalštaba. Massachusetts 1984. Istorija srpske književnosti. Analiza proporcija tlocrta crkve u Gracu kod Hadžića. Dizdar Mak. Sarajevo 1998. Deretić Jovan.) 4115. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Split 1996. slikar (2). Svjetlost. Art and Architecture in the Balkans. 4120.) 4111.. “Enciklopedija hrvatske umjetnosti 1. Dizdar Mak.... Knowledge. Emanuel Grk. 4109. 4119. GZM (A) 42-43 (1987-1988). Iluminacija.. Marginalije o jeziku i oko njega (pretisak iz Život XIX/11-12. Leksikografski zavod Miroslav Krleža.. Novi Sad 1984. “Hrvatski biografski leksikon IV (E-Gm)”.. 2. 4117. Sarajevo 1970).374 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Boston. (* Gordić S.

14. 1978. Sarajevo 1988. nauke. IA MI BiH.. Dodig Radoslav. 50-53. Hrvati se ne mogu odreći ćirilice (Razgovor s prof. 73-80. ZM. 225-240. 13.srednjovjekovna nekropola u Crvenom Grmu. Drinova Draga (Lj) 323. Kršni zavičaj 29. 4124. “Bošnjačka književnost u književnoj kritici (Starija književnost)”. Oslobo enje 35/10746. Putovanje Alberta Fortisa kroz Hercegovinu 1773. Mlade kod Veljaka – kontinuitet od antike. Dodig Radoslav..Zagreb 1996.. Marginalije o jeziku i oko njega (pretisak iz Život XIX/11-12. Dodig Radoslav. Dizdar Mak. kulture i sporta/športa. Arheološki lokaliteti u Ljubuškom.. Humac 1995. Naša ognjišta XXIV/211. Dodig Radoslav. Davne crkve u Gorici (Starokršćanska i starohrvatska crkva). kolovoza 1995. 143-148. Neum. Baština. ljudi i vrijeme. Kršni zavičaj 28. Kalendar Napredak za 1996. “Ljubuški kraj. Dodig Radoslav. Ziral-Naša djeca. Čapljina.. Mostar 1997. 75-92 4123. Sarajevo 1995. 153-160. Mostar . dopunjeno i izmijenjeno izdanje. Sarajevo 1998. Naša ognjišta XXIII/198. Dizdar Mak.). 4125. Krstionica iz močvare. Hercegovina 3 (11).. Sarajevo 1970). Regija 25: Grude. 4131. Federalno ministarstvo obrazovanja.Kultura 375 4121. Knjiga 1. (Priredili: Enes Duraković i Fehim Nametak). Tomislavgrad 1994.05.. Dizdar Srebren. V + 215. Humac 1996. i 12. 17-22. Razvoj i perspektive obrazovanja nastavnika u Bosni i Hercegovini. Tom III. . Dodig Radoslav. O starim bosanskim tekstovima. Hercegovina 4. Mostar 1985. Godina 44. Tomislavgrad 1993.. 4127. Greda . “Senad Halilović. Hercegovački spomenici kulture. Dodig Radoslav. 4134.. Na temeljima hrama boga Jupitera (Muzej franjevačkog samostana na Humcu kod Ljubuškog). Dodig Radoslav. Sarajevo 1998. 5.. 4128. obljetnice spomena Veljaka (1395. Sarajevo 1998. 4132.. Sarajevo 1987.. Izdavačka kuća Alef. 4133. 176-177. Ljubuški. Zbornik Znanstvenog simpozija održanog u Ljubuškom 11.-1995.. Greda (Lj) 327. 4126. AL BIH. Bosanski jezik”.”. Sarajevo 06. Vladom Pandžićem). Dodig Radoslav. 4122. Dodig Radoslav. Dizdarević Hasko. Stećci u Drinovoj Dragi u Veljacima (U čast 600. Drugo. 4129. 9-13. dr. Regije 14-25. Arheološka nalazišta. 4130... I knjiga.

Beograd 1983. 471-478.. Dugandžić Ivan. Obavijesti HAD XXVIII/1. 4138. 26. KI XVI/61.. Dragić Marko. “Folklorni teatar u balkanskim i podunavskim zemljama. Dragojlović Dragoljub. Znak Bosne IV/56.. 4142. 4-13... 4140. Dragojlović Dragoljub. Dragojlović Dragoljub. KI XVI/63. Beograd 1984. Naša ognjišta XXX/273. Durić Rašid. Gračina kod Otrić-seoca (Metković) – pretpovijesni i srednjovjekovni lokalitet. Dragojlović Dragoljub. Istorija srednjovekovne bosanske književnosti (III). 75-80.. 4149. Dudić N. Naša ognjišta XXVI/226. 4146. 41-51. Istorija srednjovekovne bosanske književnosti (I). 4147.. Istorija srpske književnosti u srednjovekovnoj bosanskoj državi. Biblioteka AZ. Beograd 1983. Novi Sad 1997. 4135. Dragojlović Dragoljub. Apokalipsa bosanskih krstjana i staroslovensko književno nasle e. 339-346. Zagreb 1993. 4139.376 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 234. Beograd 1983. 4136. 87-128. 4137. Hrvatske predaje i legende o starim grobljima u Bosni i Hercegovini. Svetovi. Dragojlović Dragoljub. Motrišta 15. 603-610. 4141.. Mostar 2000. Zenica 1998. Dragojlović Dragoljub. . KI XIII/52.. Beograd 1981. Dodig Radoslav – Bošnjak Šime. 4148. 49-57. KI XV/59.. Biblijska književnost u srednjovekovnoj Bosni (II). MANU. SANU. 213-258. Obrednik krstjanina Radosava i staromakedonsko nasle e. Tomislavgrad 2000. Beograd 1984. Balkanološki institut.. Zagreb 1996. Nekropola Biloševića u župi Rasno. 4144. Beograd 1995.. Posebna izdanja 21. 4143. Vesti o pozorištu u srednjovekovnoj južnoslovenskoj književnosti.. 2427. Tomislavgrad 1996. 4145. 15. Bosanski izme u srpskoga i hrvatskoga jezika. Skopje 1986.. Oteti stećak.-2000. Duvnjak Stjepan. Dugandžić Ivan.. Kolo VII/2. Franjevački samostan u Kraljevoj Sutjesci. KI XVI/62. 39-46. Crkvena književnost u srednjovekovnoj Bosni do sredine XIII veka. Zbornik na trudove posveteni na akademikot Mihailo Apostolski po povod 75 godišninata od životot. Zbornik radova”. Stara groblja i nadgrobni belezi u Srbiji. Dragojlović Dragoljub.

Vrbaška. AD BiH.. Lisičji brijeg-Cintor (BG) 52. Doba borbi za očuvanje i obnovu države (1371-1537)”. “Istorija srpskog naroda. 4160. AL BIH. Gradina (JablanicaKoturevi. Kace (BG) 51. Gotičko slikarstvo u Vizantiji i kod Srba uoči turskog osvajanja. 273-296. Osnovne odlike razvoja pismenosti i školstva u srednjem vijeku. Umetnost u Bosni izme u jadranskih gradova i Srbije.. Poslednja umetnička žarišta. BG) 50. Od najstarijih vremena do Maričke bitke (1371)”. Beograd 1981.Kultura 377 4150. Gradina (Bistrica. urić J. 4153. Zenica 1995. Republički zavod za unapre ivanje vaspitanja i obrazovanja OOUR Izdavanje udžbenika i udžbeničke literature Titograd. Vojislav. Preokret u umetnosti Nemanjinog doba. Laktaši. 146-148. Gradina (Trebovljani. Zavod za izdavanje udžbenika Novi Sad. Erdeljan Jelena. Tom II. Beograd 1987. Marijin grad (BG). Berek (L) 47. “Istorija srpskog naroda.. Bosanska Gradiška – srednjovekovni grad. 225229 + 1 karta. Zograf 18.. 4151. Srbac. SKZ. BG). 315. 1989. Ražljevi (BG) 54. BG). Gradina (Vakuf. Vojislav.. Prnjavor. BG). BG). Regija 3: Bosanska Gradiška. 11-15. Regije 1-13. Gradić (BG). Ranoslovenske gradine na području Bosanske Gradiške. urić J.. Varošanka (BG) 55. ur ević Milan. AP 23. SKZ. Vojislav. Nadgrobni spomenici oblasti Rasa. Beograd 1982. Vrijednosti i važnosti franjevačkog samostana u Kraljevoj Sutjesci. Babića kula (BG). urić J. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Beograd. 4156. 4154. 4152. ur ević Milan. Sarajevo 1988. Gornji Pogradci. BG). 4159. 4157. Nagoni (BG). urića brdo (BG) 49. Baćin (BG). 46-53. ZM. Vojislav. . Duvnjak Stjepan. 535-545. Krijesnica II/6. 343-370. IRO Školska knjiga Zagreb. 4158. Druga knjiga. Beograd 1996. Počeci umetnosti kod Srba. ur ević Milan. Arheološka nalazišta. Prva knjiga. BG). Gradina (Turjak-Šmitrani.. Beograd 1982. Vojislav. 4155. Erceg Vlado – Franković Dragutin – Tošić uro. “Pedagoška enciklopedija. SKZ. Prva knjiga. Beograd 1981. OOUR Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Sarajevo.. Doba borbi za očuvanje i obnovu države (1371-1537)”. Druga knjiga. urić J. Gradina (Sovjak.. Od najstarijih vremena do Maričke bitke (1371)”. Sarajevo 1983. Beograd 1982. Gradina (Seferovci. “Istorija srpskog naroda. Palanka (BG) 53. “Arheološka problematika zapadne Bosne”. “Istorija srpskog naroda. 230-248. SKZ. Crkvište (BG) 48. 1“. Zbornik 1. urić J.

Eine Untersuchung zum Kampf für die jüdischen Büchler mit einem Nachdruck der ‘Defensio praestantissimi viri Joannis Reuchlin’ (1517) von Georgius benignus (Juraj Dragišić).-2000. Ethnological department. Erdman-Pandžić Elisabeth – Pandžić Basilius. Fekeža Lidija. T) 41. Gradina (Šišići.. V). Fekeža Lidija. Otvetstvennyj redaktor člen-korrespondent AN SSSR: O. Pocrkavlje (Ilijaš). Sarajevo-Stari Grad. P). Esin Emel. ‘SIN’ (Bosna-Hersek'de Bogomillere atfedilen. Z. Gradina (Prača. ZM. AL BiH. 1997. Tragovi u kamenu (Jedan majdan stećaka na Gatačkom polju star je najmanje petsto godina). “Vodič kroz zbirke Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine”. Sarajevo-Novi Grad. Beograd 1999. Oslobo enje 54/17496. Praslavjanskij leksičeskij fond..02. T). 49-71.378 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Bamberg 1989. T) 45. XIII-XVI. Crkvice (T).. “Guide to through collections of the National Museum of Bosnia and Hercegovina”. Sarajevo 1989. (* Kessler Wolfgang. München 1991.) 4166. C) 44. 4165. Sarajevo 1989. Sarajevo 1988. 4170. Gradac (Bogetići. (* Knežević Anto. Fazlagić Nasuf. 88. Minijature. 4168. Sarajevo 1980. asillardan lahdler ile Anadoludaki XII-XIV yuzyillardan musahhas tasvirli turk mezar taslari arasinda bir mukayese. Gradina (Prečani. 47-67. 408-410. 434-435. Crkvina (Krst. obljetnici dolaska Židova u Bosnu) Encyclopedia moderna XIII/3 (39). Odjeljenje za etnologiju. POF 30. Nauka.. N. Pod gradom (Okruglica. Stećci iz okoline Donjeg Vakufa. Foch Slavische Philologie der Universität. Mali Križ (Ilidža) 51. Zagreb 1989. Quellen und Beitrage zur kroatischer Kulturgeschichte 1. Grobovi (Kasni srednji vijek) (88-89). . Gradina (Dovlići-Šehovine. Fabijanić Radmila – Popić Marica. “Ètimologičeskij slovar’ slavjanskih jazykov. 14. Fazlagić Nasuf. Erdman-Pandžić Elisabeth.. Vogošća. Crkvica (Ilidža). Juraj Dragišić und Johannes Reuchlin.. Tom I. Podlipa (V) 54.... Crkvište (P) 41-42. Sarajevo 19. Pavlovac (Ilidža). Crkvina (Ilijaš). Dolovi. Opšti leksikografski dio. 4169. 4167. 107-138. F. Knowledge. Regija 15: Ilijaš. Fabijanić Radmila – Popić Marica. ZM. Juraj Dragišić (1445-1520) i Židovi (O 500. Bosna i svijet. 4163. Nošnja (Kasni srednji vijek) (124-126). Zagreb 1992. 183-188. 4171. Mostar 2000. Trubačev. ZM. 4161.) 4164. Sarajevo-Centar. Most XXVI/124 (35). Gradac (Nahorevo. P). Mramorje (P) 52. Gradac (H). Radovi Zavoda za slavensku filologiju 24. Nova obzorja 8 (Godišnjak za književnost i kulturu). Moskva 1974-1988. Südostforschungen 50. Crkvina (Umoljani. vypusk 1-15 (A-lokač)”. Bugojno 1990. 141.. 4172. T). “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Erdeljan Jelena. P) 44-45. 4162.

. 4183. 4182. FBiH. 4173... Sarajevo 20. 19-34. Fekeža Lidija. kulture i sporta. 13/1999. 4180. GZM (A) 42-43. Safet Nurković. 4186. 81-96. Fekeža Lidija. Arheološka nalazišta. godine. 4175. 1990.”. 19. Sarajevo 1980. Stećak I/12. 4184. Srednjovjekovna Bosna u tokovima evropske civilizacije. Sarajevo 09. Radio Sa IX/31. 257-295. 4185. Pale. Ferović Selma.01. Ilidža.. Oslobo enje 53/17088. Trnovo. Kulturna i društvena historija Bosne i Hercegovine (7 i 8 razred osnovne škole. 18.. Separat Hrvatske misli 11/12. Selma Ferović. 483-532. Institut za istoriju. BiH. Oslobo enje 47/14968. Spomenici – svjetlo Bosne. Fahrudin Isaković. 83-98. Sarajevo 1997. ZM. Fekeža Lidija. Uvod u razvoj teorijske misli u Bosni i Hercegovini. Fekeža Lidija. Hadžići. 1996. Sarajevo 05. 209-231.. i 14/2000. Dopunska nastava)”.11. Srednjovjekovne crkve u Bosni i Hercegovini. 219-233.Kultura 379 Novo Sarajevo. održanog 19. Oslobo enje 53/17087. Keramičke posude u grobovima ranoslavenskog perioda na teritoriji Bosne i Hercegovine. Oslobo enje 53/17390. 1996. Fekeža Lidija.02. Fekeža Lidija. Sarajevo 1999. Sarajevo 1996. Fekeža Lidija. "Bosna i Hercegovina i svijet".. BF V/8. MH. 11.01. Sarajevo 1989. 9. 4181.. Znanstveno tumačenje prošlosti. Fekeža Lidija – Gavrilović Margit. Fekeža Lidija. . Dokazi bosanske samostalnosti (Na Visočkom polju nalaze se četiri značajna lokaliteta). marta 1993. AL BIH. Sarajevo 1988. Radovi sa znanstvenog simpozija Pola milenija Sarajeva... Slika iz života srednjeg vijeka (Izložba ‘Bribir u srednjem vijeku’). nauke. Srednjovjekovne crkve u Bosni i Hercegovini. Regije 14-25. 4176. 1996. “Vrhbosna/Sarajevo kroz stoljeća. Srednjovjekovni arheološki spomenici Sarajeva i bliže okoline. Orijentalni institut-Institut za istoriju. Sarajevo 1994. Filipović Muhamed. Rezultati ranijih arheoloških istraživanja kasnoantičkih i srednjovjekovnih lokaliteta na području Sarajeva. 12. 4178.. Muris Spahić. Fekeža Lidija. Muzička kultura. Fekeža Lidija – Gavrilović Margit. “Prilozi historiji Sarajeva”. “Uzeir Bavčić. Ministarstvo obrazovanja. Tom III. Sarajevo 08. Sarajevo 1997. 4179. Sarajevo 1996. Srednjovjekovni arheološki spomenici Sarajeva i bliže okoline. do 21. Sarajevo 2000. 4177. 39-45.. HM III/11-12..

. . “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. CCP XXII/41. Fisković Igor. Bonino da Milano. Ivaštinović Jakov. Zagreb-Ljubljana 1987. 58-77. SKK. Mostar 1997. Stećci u Župi dubrovačkoj. Naše urbanističko naslje e. Zagreb 1998. SKK. “Hrvatski biografski leksikon I (ABi)”. Geschichte der kroatischen Literatur. Logos. (* Prcela Frano.. Fisković Cvito. 156-157. Stoljeća književnog i kulturnog djelovanja franjevaca u Bosni i Hercegovini.. 263-277.. “Hrvatski biografski leksikon II (BjC)”. "Konavle u prošlosti. 4197. Dalmatinski majstori XIII-XVI stoljeća u Srbiji. (A-J)”. Antun. Eseji”. 4194. “Franjevci na raskršću kultura i civilizacija (Blago franjevačkih samostana Bosne i Hercegovine“. (* Balentović Ivo. Posebna izdanja. Logos.. Marulić XXI/6. Bosni i Hercegovini. 4201. Srednjovjekovne čaše iz Orebića i Nevesinja. Zagreb 1989.. Nuk Hrvoje. 215-217. 4191. Bogosalić Radivoj. 4188. 655. VAHD 72-73. 522-523. 244.. Split 1982.. Logos. 4193. 81.. Frangeš Ivo. Eseji. Kabes IV/31-32. Fisković Cvito. SKK. Fisković Cvito.-2000. Povijest hrvatske književnosti. 745-746. 3-10. Marulić XXI/6. 27-31. “Cvito Fisković. Eseji”. Eseji”.. 4196. Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku. Fisković Igor. “Cvito Fisković. Split 1982. 4190. sadašnjosti i budućnosti 1". XIV + 989. SKK. 4192. Logos. 3-21 + 7 slika. Fisković Igor. 4198. Zagreb 1988. Feljton: Bosna i Hercegovina (8): (8) (Kultura Bosne i Hercegovine). Zagreb 1988. Frangeš Ivo.. Fisković Cvito. Dubrovnik 1985. Split 1982. JLZ Miroslav Krleža. 211-218. Zagreb 1989.) 4199. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. “Zbornik Župe dubrovačke”.) 4200. 17-57. Split 1982. 740-744. “Cvito Fisković. Marulić XXI/4.. Fisković Cvito. Pogled na crkvene spomenike iz srednjeg vijeka u Konavlima.. Zagreb 1984. Fisković Igor. klesar. Dalmatinska graditeljska baštia. Osvit 1-4. Zagreb 1988. Frangeš Ivo.. JLZ. Böhlau Verlag. dubrovački klesar. Split 1979.. Dubrovnik 1998. 102-183. Fisković Cvito. 4189.. MGC. JLZ Miroslav Krleža.380 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Monografije 15. Köln-Weimar-Wien 1995. 196. Filipović Muhamed. Mostar 1998.. Zagreb 1983. 4195. 4187..

Stećci. 4215.. Gavazzi Milovan. Franković M.. Sarajevo 1988. Gavran Ignacije.. Moderna vremena Zagreb. 4209. Galić Stjepan. 4203. 435-440. Zagreb 1978. Humski zbornik 4. Svjetlo riječi IV/37. Svjetlo riječi I/3. 3-7. 4205. HAZU.. Knjiga 1. Gavran Dragan. Zagreb – Stolac 1999.. Putevi i putokazi (Niz članaka o našoj prošlosti)”. 4210. Split 1983.. Kraljev dvor u Kraljevoj Sutjesci. (K-Ren)”. “Hrvatska i Europa. Fučić Branko. Gavran Ignacije. 4211. Krijesnica II/4. “Kršćanstvo srednjovjekovne Bosne". Svjetlo riječi. Svezak I. Hrvatski glasnik II/25. Antička nekropola u Sinju. JLZ Miroslav Krleža. 283-294. 10-11.. 4206. 4214. Svjetlo riječi. Gabričević K. Visoko 1983. Kultura. 10-11.. Zagreb 1997. Svjetlo riječi I/8. “Stolac u povijesti i kulturi Hrvata”. “Ignacije Gavran. Kraljevska crkva u Milima. VAHD 76. Svjetlo riječi II/10. 179-181.. Putevi i putokazi (Niz članaka o našoj prošlosti)”. Knjižnica Baština.Kultura 381 4202. Hrvatski glagoljski i ćirilski natpisi. 4212. Fučić Branko. Stećci. Sarajevo 1991. Prilog proučavanju prapovijesnih vjerovanja.. 4208. 236-243. Sarajevo 1988. Gavran Ignacije. 10-11. 89-96. “Vrela i sudbine narodnih tradicija”. 417-421. Zenica 1995.. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 2. Grobovi s krugom od kamena u Bosni i Hercegovini. Sarajevo 1986. Zagreb 1987. Fojnička misnica i kralj Matijaš.. 4204. “Ignacije Gavran. Kraljev dvor u Kraljevoj Sutjesci. Sarajevo 1984. Stećci govore svojim jezikom (Prilog proučavanju hrvatskog jezika na stećcima stolačkog kraja). Gavran Ignacije. Hrvatske gusle. Sjevreni i južni put (Glagoljica i ćirilica). Knjižnica Baština. Gavran Ignacije. Tuzla 1994... Nakit.. umjetnost”. 15. 4207. Visoko 1983. SV 4. 4213. Povijesni osvrt na ‘aktualnu’ jezičnu problematiku. Vrhbosanska visoka teološka škola. Gagro Karmen. u Visokom. Gavran Ignacije. Knjiga 1. 162-164. Općina Stolac. . znanost. Radovi simpozija povodom 9 stoljeća spominjanja bosanske biskupije (1089-1989). Grafocolor Zagreb. 8.

. Knjiga 7. Livno 1995. Sarajevo 1998. Putevi i putokazi III (Niz članaka o našoj prošlosti)”. Gavran Ignacije. 4223. u Visokom. Gavran Ignacije. Livno 1995. 182-185. Gavran Ignacije. “Ignacije Gavran. 14-15. 4219. Putevi i putokazi (Niz članaka o našoj prošlosti)”. Knjižnica Baština. Sarajevo 1998. Nadgrobnik nepoznatog velikaša (Stećak iz Donje Zgošće). Livno 1993. Gavran Ignacije. Gavran Ignacije. Svjetlo riječi XIII/142. Knjiga 6. 1445-1520). Knjižnica Baština. 4224.. Knjižnica Baština. 4218. Putevi i putokazi II.. Livno 1995. 4220. Svjetlo riječi XI/122. Gavran Ignacije. Gavran Ignacije.) 4227. BF VI/9. Sarajevo 1990. Putevi i putokazi (Niz članaka o našoj prošlosti)”. (Niz članaka o našoj prošlosti)”. Knjiga 1. 4222.. Bosanski vitezovi (Igre i natjecanja u našoj prošlosti). 340-341. Svjetlo riječi XIII/151.. 14-15. Kraljevska crkva u Milima. Svjetlo riječi XI/129. “Ignacije Gavran. Kratki vodiči kroz Franjevačku gimnaziju i njezin lapidarij. 4216. Svjetlo riječi. Vrijeme gradi vrijeme razgra uje (Katoličke crkve u Jajcu kroz stoljeća). Livno 1995. Svjetlo riječi. (* Karamatić Marko. 4217. Svjetlo riječi.. 4225.. 12-13. Gavran Ignacije. Nadgrobnik nepoznatog velikaša (Stećak iz Donje Zgošće). 14-15. Knjiga 1. Svjetlo riječi. Bosanski franjevci i crkveno graditeljstvo.) 4228. 211-215. Visoko 1998. Livno 1995. Do veličine u izbjeglištvu (Fra Juraj Dragišić 1445-1520). “Ignacije Gavran. BF VI/9. Sarajevo 1997. 9-14. Gavran Ignacije. Sarajevo 1998.. (Niz članaka o našoj prošlosti)”. Svjetlo riječi XV/175. . Sarajevo 1988. 10-11. Knjižnica Baština. Svjetlo riječi. 28. 4226. 4221.. 28. Gavran Ignacije. Visoko 1998. 12-13. Knjiga 6...382 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. “Ignacije Gavran. Nepoznati svijet bosančice.. 186-188.. Gavran Ignacije. Svjetlo riječi VIII/87. 226-232.. Knjižnica Baština.. Gavran Ignacije. Putevi i putokazi II. Lapidarij Franjevačke gimnazije Visoko. (* Karamatić Marko.-2000. Sarajevo 1988. Gavran Ignacije. Fojnička misnica i kralj Matijaš. Do veličine – u izbjeglištvu (Fra Juraj Dragišić. Bosanski franjevci i graditeljstvo. “Ignacije Gavran. 340-341.

Glamočanin Fidreta. Putevi i putokazi III (Niz članaka o našoj prošlosti)”.. Gavrilović Margita. srednjovjekovna nekropola. srednjovjekovna nekropola. Sarajevo 2000. Glavaš Tihomir.”. Svjetlo riječi XVIII/205. (KUN VII/259). Stećci – obilježje jednog vremena. “Vrhbosna/Sarajevo kroz stoljeća. Knjiga 7. Beograd 1979. . 4235. (Podlistak Kultura i umjetnost II/7). Me uputnica. Naš svijet XXIV/269. 143-164. 153-155. Gavran Ignacije. Glavaš Tihomir.. 141-153. Svjetlo riječi.. A contribution to the study of the Medieval town of Visoki. Gavran Ignacije. Knjižnica Baština. GZM (A) 42-43 (1987-1988). 13/1999. Sarajevo 1998. HM III/1112..Kultura 383 4229. 1981. 4241. 4234. Sarajevo 1988. 4236.02. Sarajevo 1982. Vrijeme gradi. Svjetlo riječi. Ljepotica u zabiti (Samostanska crkva u Kraljevoj Sutjesci). Oružje kroz vijekove. Dvije predromaničke crkve iz okolice Sarajeva. 1986. AP 21. Glavaš Tihomir. 111-118. Me uputnica. Nepoznati svijet bosančice. 4233.08.. 4238. Gavran Ignacije. Zenica – srednjovjekovna nekropola. 4231. 154-156. Sudbina jednog grba na kamenu (Nadgrobni spomenik knezu Petru Nikoliću u Vranjevu Selu kod Neuma). Oslobo enje 43/13696. Sarajevo 1999. Sarajevo 06. 4239. Rebrovac. 6. 113-120. 93-122.. Gavrilović Margita. Knjižnica Baština. MH. Iskopavanje preromaničke crkve u Vrutcima kod vrela Bosne. Zenica. Me uputnica. 270-275. AP 22.. Rebrovac. 4230. Zenica. Glavaš Tihomir. Sarajevo 1998. Glamočanin Fidreta.. “Ignacije Gavran. 4232. Naša riječ XXV/1468. Separat Hrvatske misli 11/12.. 4240. Glavaš Tihomir. Putevi i putokazi III (Niz članaka o našoj prošlosti)”. GZM (A) 37. 3. Balcanoslavica 7. vrijeme razgra uje (Katoličke crkve u Jajcu kroz stoljeća). Beograd 1981. 231-237. 62-64. Knjiga 7. i 14/2000. Zenica 27. Nekropola knezova Nikolića u Vranjevu Selu kod Neuma. Dvije predromaničke crkve iz okolice Sarajeva.. 1819... Sarajevo 2000. “Ignacije Gavran. Prilep 1978. Rebrovac. 4237. Sarajevo 1988. Glamočanin Fidreta..

Bosanska Dubica. Bugojno. Sarajevo 1988. AL BIH. Hadžići. Sarajevo-Novi Grad. AL BIH. 4251. Gradačac. Regije 1-13. Tom II. ZM. Bare (S) 67. Vitez. ZM. Regija 10: Sanski Most. Arheološka nalazišta.384 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Tešanj. Kladanj. . Jelovac (BD) 37. Glavaš Tihomir. Glavaš Tihomir. ZM. 4246. AL BIH. Slatina (L). Stari grad (Prikovrh) (BD) 38. Han Pijesak. 4247. Tom III. Crkvina (Ilidža). Crkvenjak (Ka).. Arheološka nalazišta. Perić-Grad (K). (SM) 147. Sarajevo 1988. AL BIH. Regije 14-25. Pismenost (Kasni srednji vijek) (138). Kamengrad. Gradac (Z) 117.-2000. Regija 5: Odžak. ZM. Pošijak (HP) 78. 198. AL BIH. ZM. Regija 2: Bosanski Novi. Regije 113. Regija 12: Šipovo. Žepče. Regija 8: Teslić. Sarajevo-Stari Grad. Tom I. Šekovići. Tom II. 4249.. Gradina (Zagra e. Zavidovići. Kupres. Sarajevo 1988. Glavaš Tihomir. Selište-Selište Prkića (Z) 204. 41. Glavaš Tihomir. Glavaš Tihomir. Mrkonjić Grad. 4244. Kreševo. Srbac. Tom II. Rudo. Regije 1-13. Pale. Bugojno 3 (B) 174. ZM. ZM. Bosanski Šamac. Lokve (K) 148. Ljubanj (Ru) 100. Regije 1-13. Regije 14-25. Tom II. Ilidža. Arheološka nalazišta. Gornji Vakuf. Sarajevo 1988.. Polom (MG). Visoko. Glavaš Tihomir. Tom III. Fojnica. Vlasenica. Glavaš Tihomir. Prizren (Prizrenac. Regije 1-13. Vogošća. AL BIH. Zenica. Regija 3: Bosanska Gradiška. 4245. Tom II. Busovača. Goleš (T). Orašje. Sarajevo 1988. 16. Klisa (Z) 201. Maglaj. Oružje (Kasni srednji vijek) (132-133). Arheološka nalazišta. Konačev do 1 (S). Donji Mujdžići 3 (Š) 176. Glavaš Tihomir. ZM. 4250. 4248. Arheološka nalazišta. Jerinin grad (Š) 72. Vareš. 4243. Tom III. Donji Vakuf. Laktaši. Sarajevo 1988. Srebrenica. Arheološka nalazišta. Gradac (Lijepi grad. Prnjavor. Gradić (M) 118. Gradina (Dolovi. Sarajevo 1988. AL BIH. Oru e (Kasni srednji vijek). Sarajevo 1988. Glavaš Tihomir. Tom II. Regija 14: Kakanj. Arheološka nalazišta. Regije 14-25. 4252. Crkvine (S) 68. Opšti leksikografski dio. Pucarevo. Regije 1-13. Ru) 97. AL BiH. Sarajevo 1988. Sarajevo 1988. Tom II. Sarajevo 1988. AL BIH. Modriča. Regija 16: Olovo. Glavaš Tihomir. Novo Sarajevo. ZM. AL BIH. Arheološka nalazišta. Crkvina (M) 76. Glavaš Tihomir. Regija 13: Travnik. AL BIH. Arhitektura (Kasni srednji vijek) (58). Kiseljak. ZM. Prijedor. K) 149. Kamenja (BŠ) 78. ZM. Arheološka nalazišta. Ru) 98. 4242. Regija 15: Ilijaš. Trnovo. Jajce. Sarajevo-Centar. Breza. 54. 130). Glavaš Tihomir. Dubica (BD) 35. Bratunac. Arheološka nalazišta. Ključ. Regija 17: Rogatica. Ru) 96. 4253. Regije 1-13.

Gornji Turani (T) 176. Kostajnica (K) 218. Regija 25: Grude. Glavaš Tihomir. AL BIH.. Tom III. ZM. Ciberina njiva (M) 291. AL BIH. Regije 14-25. Grad (Obalj. 4263. Jablanica. 4258. Hrvatski narodni godišnjak 1991. Bovani (K). Regija 24: Lištica. 4256. IA MI BiH 25. Komadinov do (K). Čapljina. Neum. Glavaš Tihomir. Goričko polje (K) 212. Tom III.Kultura 385 Sokolac. Regija 20: Bileća. 4260. ZM. Sarajevo 1989. ZM. F) 122. K). Regija 21: Prozor. 127-129. Hrast (K) 216. Arheološka nalazišta. Tom III. Ljubuški. 4255. Regija 18: Čajniče. K). F) 123. Tom III. Glavaš Tihomir. Arheološka nalazišta. Tom III. ZM. Jančar (K) 217. Bistrički grad (L) 235. Osam vijekova povelje Kulina bana. Crkvina (Dolac-Prisoje. Bubaluša (K) 209. 4254. Glavaš Tihomir. Vranjska 1 (B) 196. Sarajevo 1988. Ribići 2 (K) 223. Regije 14-25. Crkvina (T) 171. Gradina (Jeleč.. ZM. Vratar (Sutiska. Regije 14-25. Trebinje. Tom III. Stolac. Regija 19: Nevesinje. Glavaš Tihomir. Sarajevo 1988. Val (N) 153. Regije 14-25. Stjepangrad (K) 130. Regije 14-25. Foča. Regije 14-25. Gacko. Rasov greb (K) 222. Rajan (G) 248. Arheološka nalazišta. Klobuk (T) 183. . Sarajevo 1988. Regija 22: Glamoč. Kalinovik. Crkve u Bosni i Hercegovini od IX do XIII stoljeća (arheološko-topografski pregled). Dobrić (L) 293. Tom III. G) 236. Tom III. G). Glavaš Tihomir. Crkvina (Dubrave. Svjetlo riječi XII/135. Gradina (Bunovi. 4261. 4259. AL BIH. Zelenice (K) 226. Igrišće (K). Ljubinje. Godište 39. G). Duge (K) 211. Čitluk. Livno 1994. AL BIH. F) 131-132. Arheološka nalazišta. Livno. Arheološka nalazišta. Bamernice (K) 208. 14. AL BIH. Slivlja (G) 152. Prozor (P). Grad (Ljusići. Medvjedgrad (G) 246. Moševići (N) 331. Sarajevo 1988. Sarajevo 1988.. Arheološka nalazišta. Regije 14-25. Arheološka nalazišta. 55-65. ZM. Iz zemlje niče povijest. Sarajevo 1990. Novkovića klanac (N) 332. Goražde. Glamoč 2 (G) 237-238. Vrba 1 (G) 250. Glavaš Tihomir. Mostar. Grad (N) 144-145. Sarajevo 1988. Konjic. AL BIH. Glavaš Tihomir. Glavaš Tihomir. 4262. AL BIH. 4257. Regije 14-25. G) 237. Crkvina (Radoslalije. Crkvina (Potkraj. AL BIH. Glavaš Tihomir. Sarajevo 1988. Orlac (G) 247. Topalov greb (J) 224. Stari grad (G) 249. ZM. Višegrad. Arheološka nalazišta. Groblje (K). Sarajevo 1988. ZM.

Motrišta 7. Mostar 1998. 4276. Arheološka nalazišta. 4265. 4269.. Motrišta 8. Glavaš Tihomir – Oreč Petar. 68-73. Ključ (G). Gradac (BG). Ive (dosadašnji rezultati istraživanja ostataka prvog franjevačkog samostana u Livnu). Književni jezik VIII/4. Bjelaj (Bilaj.. ZM. Odjeljenje društvenih nauka 21. Srednjovjekovne crkve u Jajcu. Regija 23: Duvno.-2000. Radovi ANU BiH 70. 16. Goluža Božo. 4270. Gošić Nevenka. Arheološka nalazišta. Ljubinje. 4267. Regije 14-25. AL BIH. Bosansko Grahovo. Tom III.. Regije 14-25. Sarajevo 1981.. Samostan Sv. 67-70. Glavaš Tihomir. ZM. ZM. 4275... ZM. Glavaš Tihomir – Zelenika An elko. Crkvina (BP) 160. Odjek XXXIV/18. 4264. 4271. Stolac.. Crkvina ružica (B). 4274. Glavaš Tihomir. 4273. Arheološka nalazišta. Glavaš Tihomir – Miletić Nada. "Livanjski kraj u povijesti. Zbornik radova". Glavaš Tihomir – Raunig Branka. Gošić Nevenka. 332-345.. Glavaš Tihomir. Regije 14-25. Motrišta 12. Mostar 1999. Arheološko nalazište Mokro kod Širokog Brijega. Jezička adaptacija grčkih ličnih imena u bosanskim evan eljima (XIV-XV vijek). Arheološko nalazište Šamatorje u Gorici. Arheološka nalazišta. Ivana Krstitelja u Livnu. Sarajevo 1988. Trebinje. Tom III. 171. 105-111.386 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. najstariji franjevački samostan u Bosni i Hercegovini. 22-27. AL BIH. Glavaš Tihomir. BP) 159. Vir-Glavica. 147. Mostar 1998. Godina 43. Sarajevo 1988.. Mostar 2000. Sarajevo 1994. Sarajevo 1988. Visuć-Grad (Š) 166.. AL BIH. Sarajevo 1979. Gradina (Grad. Gošić Nevenka. Regija 20: Bileća. Regije 1-13. P). 266. Muzej hrvatskih arheoloških spemenika Split-Općinsko hrvatsko vijeće obrane Livno. Gacko. AL BIH. Motrišta 18. Stećci (mramorje. Tom III. 27-33. Tom II. 231-242. Otkrivanje sv. Bosansko rukopisno evan elje Sofijske narodne biblioteke ‘Kiril i Metodij’. 4268. 4266. biljezi). Grad-Čovka (BP) 161. Sarajevo 1981. Posušje. Rmanj (TD) 165.. Sarajevo 1988. 4272. Regija 19: Nevesinje. Split-Livno 1994. . 60-62.. Titov Drvar. Značajan projekt (Jugoslovenski doprinos izučavanju i obradi leksike općeslovenskog književnog (crkvenoslovenskog) jezika. Regija 11: Bosanski Petrovac. Glavaš Tihomir. Hrvatski narodni kalendar 1995.

4285. 117-122. 4284. Graljuk Boris. Derventa (D). Gotovac Slavko. Tom II. 4281. 4282. 5354. Donji Vakuf. AL BIH. Arheološka nalazišta. 128. 99-108. Vučaj grad (Crkveni grad. Regije 1-13. Sarajevo 1988. Regije 1-13.. Sarajevo 1988. Arheološka nalazišta. Ljubljana 1987. Gradina (S) 98.. Prnjavor. BL) 132. Govedarica Blagoje – Miletić Nada. Beograd 1985.. 4289. 186. ZM. Tom II. Uzur-Glavica (K). Arheološka nalazišta. Zmajevac (Č) 133. 26. ZM. Višegrad. ZM. Gornji Vakuf. Grad Vitanj (S) 96. “Knjiga sažetaka”. Bosnian Paradigm. Derventa. Pustopolje (K) 184. Sarajevo 1988. Govedarica Blagoje. (KUN) 1. . Rudo. 1982. 155-157. Gović Tamara. Graljuk Boris. Dubočac (D). Regija 4: Bosanski Brod. Graljuk Boris. Sarajevo 1998. Graljuk Boris. Doboj.. International Conference. 4287. Grahovac Gavrilo. Sarajevo 1988. 4280. Laktaši. Franjevačka grebanska kustodija bosanske vikarije. Oslobo enje 39/12094. AL BIH. Jajce.. Regija 9: Banja Luka. 4283. Sokolac.. Regija 17: Rogatica. Kasnoantičko naselje.. Regije 1-13. Sarajevo 27. Arheološka nalazišta. Zagreb 1997.. Govedarica Blagoje. Tavnjak (Crkvenište. Tom II. Naučni sastanak slavista u Vukove dane XIV/1. Kovači vremena. Kupres. Kotor Varoš. Tom II. ZM. Graljuk Boris. Bronzani Majdan (BL). Sarajevo 1989. Regija 12: Šipovo. AL BIH. Greben-grad (BL). Kastel (BL) 130. ZM. Srbac. Donji Vakuf. AL BIH.Kultura 387 4277. Da li je Grigorovič-Giljferdingovo evan elje aprakos?. Zagreb 2000. ZM. 63 4288. Graljuk Boris. Bugojno. Ljubljana 1986. Matica L/7. Regije 1-13. Debeljača (K) 175. Tom III. Arheološka nalazišta. Jajce. BL). Hrvatski iseljenički zbornik 1998. 137-138. Gornji Vakuf. 4290. Gošić Nevenka. Krčevine-Nadlugovi (P) 51. AP 27 (1986). Graljuk Boris. Regije 1-13. Kupres. 4286. Skender Vakuf. Sarajevo 1988. Arheološka nalazišta. NS 18-19. Temeljne knjige o Bosni. 4279. Bugojno. Čelinac. Dragišićev povratak u Dubrovnik. Regije 14-25. Dokanova glavica (K) 176.. AL BIH.. Strljanica (K) 185-186. Regija 12: Šipovo.02. Tom II. Me unarodni forum “Bosna”. Pećine (BL). srednjovekovna i novovekovna utvrda. Gradina (L) 50. Regija 3: Bosanska Gradiška. Zidine/Krupa na Vrbasu. Girski grad (S) 95. 4278. Sarajevo 1988. 251-272. Banja Luka – Kastel. Rezultati (pokusnih) arheoloških iskopavanja na srednjovjekovnom lokalitetu "Zidine" u Krupi na Vrbasu. AP 26 (1985). AL BIH.

4299. Knjiga 3. Bosanski jezik – mit ili stvarnost?. Bošnjačka epigrafika. 4303.. 135. Dio I. “Bošnjačka epigrafika (Priredio Sulejman Grozdanić). Grozdanić Sulejman. Sarajevo 1989... Halilović Senahid. 24-25. 23-47. 533-554. 4295. Zagreb 1992. Biblioteka Bosanski krug.-2000. Sarajevo 1984. Grubišić Vinko.) 4302. Helsinborg 2000.. Drugo izdanje..01. Radio Sa XXIV/70. 254-255. Halilović Senahid. 4298. BZK. 4300. “Bosna. 4293. “Ševko Kadrić.”. Granić Ante. “Gramatika bosanskog jezika za srednje škole. Knjiga 1”. Nikčević V. München – Barcelona 1978.. Wuppertal 1994. decembar 1992. 185189. (* Pranjković Ivo. Sandžak II/20. Podgorica 1999. Oslobo enje 48/15644. 27-44. ZM. Granić Ante. 28-29. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”.. VKBI. 5-36. Grković-Mejdžor Jasminka. Korenić Bojan. 4301. 80-81. Istorijski institut RCG.. Sarajevo 1994. Bibliotekarstvo 30. i II.. Bošnjačka književnost u 100 knjiga.. “Guide to through collections of the National Museum of Bosnia and Hercegovina”. bošnjaštvo i bosanski jezik. Novi Pazar 1993. Grković Milica. . Izdavačko preduzeće Preporod.388 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Zürich 1994. 9. Halilović Senahid. Matica Bošnjaka. ZM.. 4291. Neke naznake o knjizi u prošlosti stare pravoslavne crkve u Sarajevu. Bosanski jezik. Bosanska riječ. Grafija hrvatske lapidarne ćirilice. 75-78. Zbornik radova sa Okruglog stola Istorijskog instituta. O ispitivanju srednjovekovnog pisanog nasle a Crne Gore.. Sarajevo 1984. (Reprint izdanja iz 1890)”. Beograd 1999. 4294.. Sarajevo 1999. “Ratni kongres bosanskomuslimanskih intelektualaca 22.. Hadžiosmanović Lamija. “Guide to collections of the Regional Museum of Bosnia and Hercegovina”. 125. O bosanskom jeziku. Knowledge. “Srednjovjekovna istorija Crne Gore kao polje istraživanja”. BiH kulturno-informativni centar. 116. Biblioteka Ključanin. Sarajevo 1991.” Zbornik referata sa Osnivačke skupštine Matice Bošnjaka. Uticaj civilizacijskih i jezičkih dodira na govornu raslojenost (na primjeru jugoistočne Hercegovine i južne Dalmacije). 4297. 4296. Bošnjaštvo na vjetrometini”.. Sarajevo 1991. Nauka o glasovima i oblicima. Sarajevo 09. 259. Bosanski jezik mit i stvarenost. 4292.. Imena.. 1992. Behar I/1.

33.. O imenu jezika. 94-95. Zenica 1999. Didaktički putokazi V/16.10. Pravopis bosanskog jezika. Jahić Dževad.. Han Verena. Zagreb 06. 4315. Balcanica 11. 7. Daničićevo jevan elje ili Drugo beogradsko jevan elje (292). Govorni tipovi u me uriječju Neretve i Rijeke dubrovačke. Halilović Senahid. Divan IV/42-43. dopunjeno i izmijenjeno izdanje. Večernji list. Zenica 1999. (* Lolić Amra. O imenu jezika. Sarajevo 1996. 4308. 7. 34. Sarajevo 1998.. Ljiljan V/188. 173-184. Han Verena. Zenica 1998. Prijepolje 1981. 59-60. Sarajevo 1996. Institut za jezik u Sarajevu. Figuralni inicijali u Radosavljevoj apokalipsi.. Nalazi srednjovekovnog stakla u Polimlju. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1.. Didaktički putokazi V/16. 341-352 + 2 slike. Neke karakteristike srednjovekovnog stakla na Balkanu (XII-XV vek). Beograd 1980.. Dodig Radoslav. Ljiljan V/187. (* Valjevac Naila. Karahasan Dževad. VKBI. 286. Zagreb 1984. 50-53.) 4312. Ništović Hazema. Halilović Senahid. Halilović Asim.. “Bosanski jezik”. Pogledi 5. . Han Verena. Bosanskohercegovački dijalektološki zbornik 7.. SSDSV 8 (1980). Alispahić Nijaz. Arnaut Muhamed. 4316. 84-87. 7... Harisijadis Mara.Kultura 389 4304.. Znak Bosne IV/5-6. Halilović Senahid. Aleksandrida (6-7). Zenica 1999.... Novi Pazar 1994.. Tribina 28. Sarajevo 1996. Istina o BiH I/4. 88-89.. Didaktički putokazi V/16. Didaktički putokazi V/16. 4314. 6. KDB Preporod. 4305. Sarajevo 1994. Tuzla 1997. dopunjeno izdanje.. Bošnjaci imaju svoj bosanski jezik (Bosanski jezik jučer i sutra). 4313. Kabes III/23-24. . 4306.. Beograd 1978. Sarajevo 1995. 16-17. 11.) 4311. Zenica 1999. (* Šator Muhamed. 61-75.) 4310. Bosanski jezik.. Vojna biblioteka 15. Balcanica 13-14. Armija RBIH. 4307.. 2. Travnik 1996. 36.. 45-62 + 1 stranica slika. Zenica 1999. JLZ Miroslav Krleža. Šator Muhamed. Halilović Senahid. Sarajevo 1996. Istina o BiH I/3. Sarajevo 1995. 7. 9. O bosanskome jeziku juče i danas.. Sandžak III/50. 4309. Mostar 1997.. Beograd 1982-1983. Tuzla 1997.. 18.. Bosanski jezik. Pogledi 5. Halilović Senahid. 1996. Baština.. Halilović Senahid. Palić Ismail. Harisijadis Mara. Slikari iz Dalmacije oslikavaju gotičko i renesansno staklo u Muranu. Sarajevo 1994... Halilović Senahid. Didaktički putokazi IV/13. 9-10. Zenica 1998. Press centar. 30. (A-J)”. Halilović Senahid. 626. Didaktički putokazi V/16. Uprava za politička pitanja Generalštaba. Zograf 9. Drugo.. Džanko Muhidin.

Odjek XLII/15-16. Kršni zavičaj 21.. Kultura Hrvata kroz 1000 godina. Sarajevo 1989. Zagreb 1983. Südostforschungen 40. Slobodna Dalmacija. Hercigonja Eduard. Hofmen-Planka Agnieszka. 4325. Hercigonja Eduard. Zagreb 1980. Heres Tomislav..) 4330. 509. 4317. Zagreb 1982. 4322.. 4326. Polska. Heres Tomislav. Zagreb 1997. 280. I.-2000. Pokušaj razjašnjenja velike zagonetke o postanku glagoljice. umjetnost”. Mostar 1999.) 4319. Slova velikago Kulina bana.. 428. Svezak I. HAZU. München 1981. Glagoljica i bosančica. Biblioteka znanstvenih radova. “Hrvatska i Europa. 4327. Rasprave o hrvatskoglagoljskom srednjovjekovlju.. Socjolingwistyczne aspekty wspólczesnego jëzika bosnieckiego. 1979. Poljički spomenici i neka pitanja podrijetla i razvitka glagoljskog pisma. Marulić XV/1.. 4321. Sarajevo 1989. 49-57. Horvatić Dubravko. Nad iskonom hrvatske knjige. Zagreb 1994.. SNL.. Hercegovina 1985. Odeljenje istorijskih nauka 6. 4324. (Forum) 1. Harisijadis Mara.) 4323. Heres Tomislav. MH. Südostforschungen 44. 78-83. 4328. Odjek XLII/24. Split 22. 91-135 + 57 slika. Zagreb 1976. znanost. Hercigonja Eduard. . (* Kvapil M. Heres Tomislav. (* Bošković J. 449. Glagoljaštvo i glagolizam. 7-27. Hercigonja Eduard. 34-39. izdanje. I kolo. “Povelje bana Kulina – me aš bosanske historije i kulture”. Ivan. (‘Povelje bana Kulina – me aš bosanske historije i kulture’)”. 17-18. Beograd 1988. Srednjovjekovna književnost. Liber-Mladost. Slavia 18. Tropismena i trojezična kultura hrvatskog srednjovjekovlja. 4318. Neugašeni sjaj hrvatske baštine (Blago franjevačkih samostana Bosne i Hercegovine).11.. Hercigonja Eduard. 1994. “Ibidem – Prilog Odjeka I/3.390 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. (* Kessler Wolfgang... Hercegovina 1988. Hercigonja Eduard. Globus.. Motrišta 13. 2. 15-16. Mala knjižnica 8. Kultura.. Povijest hrvatske književnosti 2... Horvat Josip. (* Kessler Wolfgang. Kršni zavičaj 18. München 1985. Krakow. Gota 1979. Autohtonost hrvatskoj jezika u BiH. 6-7. 398-399. 377-378. 4329. Iluminacija rukopisa bosanskog porekla u srednjem veku. Slova velikago Kulina bana. Poljica I/4. Glas SANU 354.. 2000..) 4320. 923.

4336. 4341. maja 1994. Zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog naslje a Bosne i Hercegovine. Zbornik 17. 4343. Hunski Slavica. AP 28 (1987). 2. Knjižni fondovi bosanskih franjevaca temelji njihove pastoralne i kulturne misije. Stijena u Podastinju. (Izložbeni katalog). . 183-184. “Istočna Bosna i Sandžak (Znanstveni skup). (Uredio Eduard Hercigonja)”. Rezultat tridesetogodišnjih istraživanja (Stalna postavka Zemaljskog muzeja ‘Bosna i Hercegovina u srednjem vijeku’). Hrnjević Alma.. Kabes II/12.. 15.) 4334.) 4339. Kultura. Kultura. Zagreb 1999. 885. Imamović Enver. Bosanski jezik u prošlosti i sadašnjosti. Sarajevo 1988. 4332... 235-236. 125-127. 4342. Autohtoni hrvatski jezik u BiH spram srpskomu i bosanskomu novogovoru. HM II/9. Kršni zavičaj 33. Zagreb 2000. “Hrvatska i Europa. (Books. (* Marasović Tomislav. Ljubljana 1989. 254-258. Zaštita Radimlje (Dani europske kulture u Stocu).03. 1979. 4337.. Hrvatska obzorja VI/1. 21-23. Stećci – grobovi naših predaka. Sarajevo 1998. Jurković Ivan. “Hrvatska i Europa. Imamović Enver. 185-186. Mostar 1996.Kultura 391 4331. HAZU-AGM. Zagreb 1980. GZM (A) 47 (1992-1995).. 23. Hunski Vjekoslava.. Udruženje Bošnjaka porijeklom iz Sandžaka.. Mostar 1999. 5456. EJ 1. 651. 4340. HAZU-ŠK. Oslobo enje 39/11065. izdanje. 61-92.. Idrizović Muris. Knjižno blago. Zagreb 1989. 4338. Biblioteka u Kraljevoj Sutjesci. Sarajevo 1996. Split 1998. Sarajevo 24.”. (Uredio Ivan Supičić)”.. Sarajevo 1996. Srednji vijek (VII-XII stoljeće) rano doba hrvatske kulture.. Zagreb 1997. Imamović Enver. “Franjevci na raskršću kultura i civilizacija (Blago franjevačkih samostana Bosne i Hercegovine“. Hunski Vjekoslava. Knjižno blago franjevačkih samostana u Bosni i Hercegovini. JLZ. “Blago franjevačkih samostana Bosne i Hercegovine”. Rezultati probnih iskopavanja u Podastinju. znanost i umjetnost Svezak I... Horvatić Dubravko. 133-139. 4335. znanost i umjetnost Svezak II. Osvit 2-3. Ilić Žarko. Višnjici i Gromiljaku kod Kiseljaka. 141-143. Srednji vijek i renesansa (XIII-XVI stoljeće). MGC.. 54-55. 141-146. Humac 2000. Hunski Vjekoslava. 624. 4333..

21. 4351. Gornji Milanovac-Beograd 1994. Svjetlost.. Zagreb 1980. Bosanski jezik. 21. 4354.06. Isaković Alija.06. 63-71. 1997.. 23. Bosnia and the Bosnian Muslims 3...06. 21. Isaković Alija. 12-13. Sarajevo-Ljubljana 1993. Bambi. Zagreb 1992.. Sarajevo 10.. 4347. Beograd.. 26. Ljiljan II/44. (2) (Nevidljiv i neosvojiv grad). . IP Svjetlost d. (5) (Grad u tragovima)... 391. Sarajevo 08. Heft A. Likovna umjetnost). Isaković Alija. Slobodna Bosna III/46. 497. izdanje. 1997. 1997. Oslobo enje 54/17607. Sarajevo 01. JLZ. 4345. 4346. (7) (Tajne bobovačkih riznica).06. Oslobo enje 54/17606. Imamović Enver. (* Tabak Remzija. Archäologie. Sarajevo 1995. (4) (Raskoš umjetničke dekoracije)..06. EJ 1. 26. 16.06. Sarajevo 1992. 403.. Behar II/7. Gornji Milanovac-Udruženje izdavača i knjižara Jugoslavije. 1997. 497.) (* Halilović Senahid.. 4348. Sarajevo 04.. Sarajevo 05. Zbornik radova ITF 4. Leksikografska izdanja. Simboli Sarajeva (Život u zajedničkom gradu). Hadžiefendić R. Wissenschaftliche Mitteilungen. Dječje novine. Obho aš Safeta. (3) (Na kasnoantičkim temeljima). 1997.) 4352. Sarajevo 06. “Istorija srpske kulture”. 12. Sarajevo 1994.. Oslobo enje 54/17605.. Behar I/3.. Sarajevo 1994. 24. Rječnik karakteristične leksike u bosanskom jeziku. 4349. Band VII. Višnjica and Gromiljak near Kiseljak. Četvrto. izdanje. Zagreb 1993..).392 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Rječnik bosanskog jezika (Karakteristična leksika). 23. Sarajevo 2000. 24-25. 107-132. 4350. Sarajevo. Sarajevo 11. Imamović Enver.. Sarajevo 09. Imamović Enver. Oslobo enje 54/17608. 2. 27. 763-766. 21. The Bosnian language. Rječnik karakteristične leksike u bosanskom jeziku. 3335.06.. Wuppertal 1993..06. d. 1997. Ivančević Radovan. Ljiljan II/17.06. dopunjeno i ispravljeno izdanje. Sarajevo 2000. 1997. Isaković Alija. Oslobo enje 54/17602. Bizantsko-južnoslavenski (Vizantijsko-južnoslovenski) odnosi (Bizantska umjetnost i južni Slaveni. Oslobo enje 54/17603. Imamović Enver. Feljton: Bobovac – prijestonica srednjovjekovne Bosne (1-8): (1) (Jak politički i upravni centar).. Kinderbucherlag. 1997. Isaković Alija. 4353. (6) (Izdajom pao). Oslobo enje 54/17604.. Oslobo enje 54/17601. 5 plus 17. 4344. Sarajevo 1991.. Bosna nije imala više od 60 hiljada maraka da bi na aukciji otkupila zlatnik svoga kralja Tvrtka!. The results of the trial excavations at Podastinje. 1997. Sarajevo 07. Sarajevo-Ljubljana 1993.-2000. (2. (8) (Zbrisan sa zemlje).

4358. 97-98. Vareš 1996. Sveske II/5-6. Zagreb 1990. Zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog naslje a Bosne i Hercegovine. J. 7. Ivoš Jelena. Sarajevo 06.. 1991. J. Stećci na području sjeveroistočne Bosne. (KUN 10/42(500). 20. 2. Nove knjige domaćih pisaca. 1984. Bobovac II/13. 2. 4361. Sarajevo 1984. 334. 50-67. O jeziku nekadašnjem i sadašnjem”. 617-640. Od najstarijih vremena do Maričke bitke (1371)”. Split-Mostar 1999. JLZ. 4359. “Blago franjevačkih samostana Bosne i Hercegovine”.. Beograd 1990. Razvoj književnog jezika na srpskohrvatskom jezičkom području. Dijalekt i me uetnički (me unacionalni) odnosi – na primjeru leksičko-semantičkih izoglosa u narodnoj materijalnoj kulturi istočnobosanskih Muslimana i Srba. B. Ivić Pavle. Ivić Pavle. Prva knjiga. “Istorija srpskog naroda. 4366. Oslobo enje 41/12979. Beograd 1981. 4367. Ivić Pavle. Jahić Dževad. V.. Ivanković Željko. Beograd 1982.. Sarajevo 08.. EJ 6. Prva knjiga.07. (Izložbeni katalog). Trajno prisuće duhovnosti (Franjevci u književnosti i pismenosti Bosne).. 393-403. 4368. Nove knjige domaćih pisaca. Model praslovenske postojbine. “Istorija srpskog naroda. Tekstil. 4365.Kultura 393 4355.. Ivić Pavle... Ivić Pavle. 87-140. Oslobo enje 48/15461. Jezik i njegov razvoj do druge polovine XII veka. SKZ. 125-160.. N. 4364. O jeziku nekadašnjem i sadašnjem. Metalni i koštani inventar s lokaliteta sv. Ivić Pavle. izdanje. Istorija jezika. Beograd 1981. Od najstarijih vremena do Maričke bitke (1371)”.. Jahić Dževad. . Ivić Pavle. Srpski narod i njegov jezik.. 4360. 4357. Tuzla 1997. 10. 4363. Doba borbi za očuvanje i obnovu države (1371-1537)”. Jezik u nemanjićkoj epohi. – D. 11. Beograd 1986. “Istorija srpskog naroda. Hrvatski glasnik V/62. izdanje. Ivanković Željko. 335.08. Druga knjiga. (KUN VI/165).. Dani europske kulturnopovijesne baštine (Humac/Mostar/Kreševo). Split 1998. BIGZ-Jedinstvo. 519-534. Vareški stećci. 193-208.. Vid u Vidu kod Metkovića.. Ivčević Sanja. “Pavle Ivić. SKZ. 4356.. SKZ. Slobodna BiH II/419.. 4362. 18. Sarajevo 1988. Beograd 1990. 4369. SKZ. Književni i narodni jezik kod Srba. VAHD 87-89 (1994-1996). BIGZ-Jedinstvo.

Zenica 1999. 4374. Behar VIII/40-41. Knjiga II. Ljiljan VI/258. Sarajevo 1999. 4376. Pranjković Ivo. Zenica 2000. 143. 4373. Tuzla 2000. Kasumović Ahmet. 25. Sarajevo 1999. Jahić Dževad. nacija. Didaktički putokazi V/17. Izdavačka kuća Ljiljan Sarajevo-Izdavačko preduzeće Ze-Company Zenica. 4379. 43-59.. Zenica 1999. 20-23. . dopunjeno izdanje. Split-Mostar 08. Ljiljan 360... Uprava za politička pitanja Generalštaba. Slobodna BiH II/447.. Jezik bogomila. Zenica 1999. Jahić Dževad. Sarajevo 1995. nacionalizam (Ogledi o jeziku u nacionalnom i društvenom kontekstu). odgovora. Zagreb 1993. NIŠRO “Oslobo enje”.. Jahić Dževad. Jahić Dževad. Didaktički putokazi V/17. Bulić Refik. Trilogija o bosanskom jeziku.. Izdavačka kuća Ljiljan Sarajevo-Izdavačko preduzeće Ze-Company Zenica. 4370. Sarajevo 1999. 47. Tretiranje jezika u vezi sa nacionalnim konstituisanjem Muslimana (U povodu pojave knjiga o muslimanskoj genezi i identitetu).. 127. Knjiga III... O narodnom i književnom jeziku bosanskih Muslimana (kratak sintetski pregled)... Ljiljan VI/257.. Feljton: Priče o jeziku: Iz knjige Bosanski jezik šta je to (1-3): (1) (Kojim su jezikom govorili predislamski bogomili). Oslobo enje 49/15692. Biblioteka Ključanin. Bosanski jezik u 100... 31. Biblioteka Linguos. 119-123. 4377. Pregled LXXX/5-6. Knjiga I.. Halilović Senahid. 36-37. 4378. (2) (Islamizacija i jezik u Bosni). Sarajevo 1985. Sarajevo 1999. Biblioteka Linguos. 57-58. 1999. Sarajevo 1987. Zagreb 1999. Didaktički putokazi V/18. Jahić Dževad. Naučna utemeljenost bosanskog jezika. pitanja i 100.. Sarajevo 1997. 8-9. Jahić Dževad. Ništović Hazema. Ljiljan VI/256. 275.. Biblioteka Bosanski krug. Sveske III/11-12.. Jezik.-2000.. 4372. Palić Ismail.. 273-297. Trilogija o bosanskom jeziku. 245-255. Sarajevo 1990. O narodnom književnom jeziku bosanskih Muslimana (kratak sintetski pregled). Novi muallim I/1. 259. 1992. Jezik bosanskih Muslimana. Press centar Armije RBIH. Jahić Dževad. Jahić Dževad..). Pregled LXXVII/2. Sarajevo 26. 6-7. Behar I/4-6.02. Didaktički putokazi V/17. 41. (* Korenić Bojan. Sarajevo 1997. 10. Milešić I. Vojna biblioteka 15. Zenica 1999. Sarajevo 1990. Izdavačka kuća Ljiljan Sarajevo-Izdavačko preduzeće Ze-Company Zenica. 4371... 2.12. Biblioteka Linguos. Sarajevo 1991. “Bosanski jezik”. Zenica 1999. (* Halilović Senahid.. Sarajevo 2000. Didaktički putokazi V/17. Sarajevo 1997.394 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 557. 357-377.. 40-41. Bošnjački narod i njegov jezik. Triolgija o bosanskom jeziku. Jahić Dževad. Didaktički putokazi V/17. Jahić Dževad.. 12.) 4375. 11. Arnaut Muhamed. 37. 10-11. Taljić Isnam. Školski rječnik bosanskog jezika. Uloga ‘bosanskog jezika’ u procesima srpskohrvatske standardizacije. Zapis I/4. (3) (Otkud naziv bosanski jezik?).

Jandrić Ljubo. Hrvatska revija XLIV/176-177. Radovi 23. Tragom hrvatskog glagolizma. 5. 6-8. 4388. Čelinac. Tragovi pisane riječi kroz stoljeća (katalog. Zenica 2000. Sarajevo 14. 61-71. Drugi bogumilski san. Tragovi i znamenja višeg života (Blago franjevačkih samostana). Sarajevo 1988. Zenica 2000. 9.. Didaktički putokazi VI/20.. (* Kadrić Adnan. Zenica 2000. 1133-1135. Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture. Arnaut Muhamed. Stećak – simbol bosanske države. Mramorje 3 (PavićiSavanovići). Mramorje (Zelenci.. Ništović Hazema. Novi muallim I/4. (Štamparskom greškom u časopisu je upisano da se radi o broju 12.. Regija 9: Banja Luka. Mramorje (Radmanići. Oslobo enje 57/19272. 1988. BL).. Oslobo enje 49/15648.) 4381. BL). Regije 1-13. Muzej grada Zenice. Selhanović Selman.10. Japundžić Marko. Šimić Angelina. BL).. Kotor Varoš. Didaktički putokazi VI/20.. Gdje je i kako je nastala glagoljica i ćirilica. Divan I/12. 4386.Kultura 395 4380. Jahić Dževad – Halilović Senahid – Palić Ismail. Japundžić Marko. Didaktički putokazi VI/20. 7. BL) 131. Oslobo enje 45/14281. 4383. Sarajevo 23. Mramorje (Skribidol. Didaktički putokazi VI/20. AL BIH. Hadžagić Amira.03. Tanović Ilijas. Nakit 14. Kamen (BL) 130. BL). 9-11. Beograd 1981.10.) 4390... 2000.. Skender Vakuf. Ljubačevo (BL).. Posebna izdanja 1. Tom II. 4389. Zadar 1983-1984. SV). Mramorje 1 (Pavići-Grujičići. Jakšić Nikola. 2000. Jakšić Nikola. Didaktički putokazi VI/20. “Ričice – nekropola stećaka”. Mramorje (Goleši. 9. stoljeća u Hrvatskoj i Bosni. Pandurević Tatjana.. Ričice (Imotski). Sarajevo 13. Stražbenica (BL) 132. Sarajevo 2000. (* Heres Tomislav. . 4382. 13. Jamaković Osman. Mlinovi (BL). 331-342. Zagreb 1995. Oslobo enje 57/19270. 14. BL). 25. Preporod XXXI/697. Jarić Abid. Mramorje (Dobrinja-Cvijetići. 476. Marulić XXVIII/6. ZM. 4385. BL). 134-136. AP 22. Mramorje 2 (Pavići-Savanovići.01. BL). trebalo bi biti broj 13). Arheološka nalazišta. Dom štampe Zenica. RPZ 10.. Sarajevo 12. Split 1983. Zenica 2000. Zenica 1989. 4387. Sarajevo 2000... Jalimam Salih.. Provincijalat franjevaca trećoredaca-KS. 533-550. Zenica 2000. Debela Me a (BL) 129. Rezultati istraživanja.ur evići. Zenica 2000. 12-13. 1992.. Gramatika bosanskog jezika. Travnik 1994.. 1-2. Zagreb 1995. Zagreb 1994. Jakšić Nikola. (KUN VIII/317). 4384. Jalimam Salih. 209. Izložba). Mramorje (Vilusi-Stanići. Muratagić-Tuna Hasnija. Mramorje (Javorani.

Germania 65/1. Zagreb 1978-1979. Čajničko evan elje (jevan elje). Jerković Vera. 4391. 241-242. Isenberg G. Geschichte Osteuropas XXVII/1. 12. Istorija Srba. Oslobo enje 48/15322. Atti e Memorie della Società dalmata di storia patria 9.. 176 + 91 tabla. 1991.. Split 1986. Bevanda Mladen..02. ispravljeno i dopunjeno izdanje. II-703). Slovo Ljubve.. Jireček Konstantin – Radonić Jovan. Beograd 1978. Beograd 1990).Fototip izdanja iz 1912. (* Stipčević Nikša.. Jelovina Dušan. Zagreb 1986.. Prosveta.. Naučni sastanak u Vukove dane XXV/2. Beograd 1995. (* Rapanić Željko. Jugoslavenski seminar za strane slaviste 33-34.. Split 1976. IIFototip izdanja iz 1915). Zagreb 1984. JLZ. Sarajevo 15. 4400. 19. Jerković Vera. Sarajevo 1990. Jelovina Dušan. Jerković Vera. Obavijesti HAD XVIII/3. Biblioteka naša prošlost.. (Preveo i dopunio Jovan Radonić). Beograd 1986. Sarajevo 19.. L’eredita di Roma nelle città della Dalmazia durante il medioevo (Introduzione. Jelenić Julijan. 5-14. Biblioteka Fototipskih izdanja. Beograd 1988. Drugo. Zagreb 1991. Oslobo enje 48/15295. Muzej hrvatskih arheoloških spomenika. Zmaj. Arheografski prilozi 1. 184-185.. 58-59. Beograd 1988.. Arheološki vestnik 38. I-II. 55-66. 4396. Katalozi 1.01. 232-233. München .. (KUN 9/18(476) 11. 31-38..396 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Starohrvatske nekropole na području rijeke Zrmanje i Cetine. Ljubljana 1987. (I. 4399.. 139-145. Književna riječ u matici vijekova (Izbor iz književnosti bosanskih muslimana u francuskom časopisu ‘Migrations’). (I-280. EJ 3.) 4394... 426-429. 4397.) 4393. O izdavanju starih srpskih spomenika. Jerković Vera. ČS. Barun An elko. Jerković Vera. Jireček Konstantin. Starinar 37. PKJIF 51-52/1-4 (19851986). Biblioteka Izdanci. (* Ferluga Jadran. Biblioteka fototipskih izdanja. 1991. Biblioteka znanstvenih djela 2. 300-302. (Beograd 1984. “Proučavanje srednjovekovnih južnoslovenskih rukopisa”. Beograd 1979.) 4401.. (* Stipčević-Despotović An elka. 2. 550. Druga knjiga (Kulturna istorija). Napomene o proučavanju ortografije i jezika srpskih redakcionih spomenika. izdanje. ErcegovićPavlović Slavenka. Svjetlo riječi IX/103. 152. Basler uro.. Sarajevo 1991. Svjetlost. 4398. HZ 31-32. 73.) 4392. 4395. O transkripciji staroslovenskih tekstova. Zadar 1984. Frankfurt 1987. 832-833. a cura di Mario Capoldo). Beograd 1996. Kultura i bosanski franjevci. Jerlagić-Boru aj Sadžida. 482-483.-2000. Roma 1984.. Srpskohrvatska norma u glasovnom i morfološkom sistemu.. (* Babić Marko. Marulić XXIV/6. Mačevi i ostruge karolinškog obilježja u Muzeju hrvatskih arheoloških spomenika.

Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Jovanović S. 265-280.. Rad braće prosvjetitelja Ćirila i Metodija i severozapad naše zemlje kroz stoleća. Mihaljčić Rade. Prosveta-NolitZavod za udžbenike i nastavna sredstva. Balcanoslavica 7. “Jugoslawien (Landschraft und Kultur)”. Srednjovjekovno groblje sa stećcima u Dobranjama kod Metkovića. 3-5. Beograd 1978. 4413. decembar 1987). "Rani srednji vek". 4407. Metković. O sre ivanju srpskoslovenskog pravopisa u prvim decenijama XIV veka.. Zagreb 1984.Kultura 397 1979. Jovanović Vojislav. Zagreb 1995. razred zajedničkih osnova srednjeg usmerenog obrazovanja”.. Jurić Radomir. “Arhiepiskop Danilo II i njegovo doba”. Beograd 1991. Jurić Radomir. AP 27 (1986). Jurančič Janko. Beograd 1999. 4410. Cisterna. 21-29. Naučni skupovi 58. rekognisciranje. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 74-82. (A-Nove)”. Beograd-Zagreb-Mostar 1986. 568. Prosveta-Spektar-Prva književna komuna. SANU. Knowledge. 263. (Me unarodni naučni skup povodom 650 godina od smrti. Metković. Knowledge. 24-25. 4408. 4412. Jurić Radomir. Ljubljana 1987. Jovanović Vojislav.. 115-157 + 12 tabli. Odeljenje istorijskih nauka 17. Umetnost ranog srednjeg veka u Bosni i Hercegovini. Jurić Radomir. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Prilep 1978. “Jugoslovenska književnost srednjeg veka (Priredio or e Trifunović). 4403. Obavijesti HAD XVI/1... Jovanović-Stipčević Biljana. Jovanović Vojislav.. Prilozi hronologiji srednjevekovnih nekropola Jugoslavije i Bugarske (I) – Contributions a la chronologie des necropoles medievales de Yougoslavie et de Bulgarie (I). 318.. 4406. Beograd 1997. Balcanoslavica 8. (K-Ren)”.. 4411.. 173-174. Ljubljana 1986. 147-150. . Prilozi hronologiji srednjevekovnih nekropola Jugoslavije i Bugarske (II) – Contributions a la chronologie des necropoles medievales de Yougoslavie et de Bulgarie (II). Vojislav. 800-803.) 4402.. Općina Metković. Zagreb 1987. JLZ Miroslav Krleža.. 4404. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 2. Mladinska knjiga. 4409. 148. “Enciklopedija hrvatske umjetnosti 1. Prilep 1979. 185.. Lektira za 1. 4405. Beograd 1985. Naučni sastanak slavista u Vukove dane XIV/1.

Divoševo evan elje (jevan elje) (485). 4420. Zbornik 1. Banja Luka 1982. JLZ Miroslav Krleža. Jusić Enisa.-2000. Kajmaković Zdravko. EJ 3... Jusić Enisa. Zagreb 1980. EJ 4. izdanje. K. Divoševo jevan elje (315). “Yugoslavia”.398 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 2.. Sarajevo 1978. Radio Sa VII/20. O bizantskom utjecaju i autohtonosti nekih likovnih rješenja na predromaničkoj plastici Bosne i Hercegovine. 4422. Grobovi (Bosna i Hercegovina). 4421.. JLZ. 11. Nadgrobnici srednjovjekovne Bosne (Forum subotom). Sarajevo 1999. Zagreb 1987. Jurković M. 249-259. Svjetlo riječi VI/63. 2. 4414. 4417. Zagreb 1984. 4415. Radovi Instituta za povijest umjetnosti 11. Gacko (435). “Arheološka problematika zapadne Bosne”. Crkvena arhitektura (Bosna i Hercegovina) (690).11. Tajna umjetnosti. Sarajevo 1988. izdanje. Aristodije i Matej. Zagreb 1986.. 2000. A. EJ 2. 4418. (A-J)”. 604-605. R. ožujak-travanj 1988.. Dobrun (324). Kajmaković Zdravko. BF VII/11. Dobrun (503). 107-113. AD BiH. Sarajevo 25. 4425. 4416. Gornje Podrinje (466-467). Sarajevo 1983.. Ćirilica kod Srba i Muslimana u osmansko doba. Srednjovjekovna crkva svetog Antuna .. Zagreb 1984..... Veselin Masleša. 239-242 + 1 karta. izdanje. 4427. 141-179. Kajmaković Zdravko. JLZ. u Collegiumu artisticumu u Sarajevu. godine). Crkvina (239). izdanje. 4424. Kajmaković Radmila. Zagreb 1982. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. Boljuni (71). Veličina trajanja (U povodu izložbe ‘Blago franjevačkih samostana u Bosni i Hercegovini’. 842-870. JLZ. K.. Sarajevo 1982. . "Pisana riječ u Bosni i Hercegovini od najstarijih vremena do 1918. Svjetlost. 169-178. 295. 2. 4423.sadašnja džamija Fethija u Bihaću.. godine – The Written Word in Bosnia and Herzegovina from Earliest Times up to 1918". Informacije o stanju arheološke istraženosti srednjovjekovnih gradova na području Pounja. Ikona (Bosna i Hercegovina) (620). Kajinić Anto. Goražde (464). 9. Srednjovjekovna arhitektura u Bosni i Hercegovini. ZKM 7. 4426. Oslobo enje 57/19314. Butko (212). JLZ. 2. 4419. Sarajevo 1986. Bunovi (210). Kajmaković Zdravko. Kajmaković Zdravko. EJ 1. Kajmaković Zdravko. 263. Ikonostas (Bosna i Hercegovina) (626).

Dubrovnik 1990. Zdravko Kajmaković.. Art). Vizantina. Sarajevo 1990. Oslobo enje 39/12231.. 4430. Džemal Čelić. 105-116. izdanje. Cultura.. Kapetanić Niko – Vekarić Nenad. Kultura i bosanski franjevci. 4431. 56-69. Utjecaj hrišćanstva na izbor osobnih imena u selima Dubrovačke Republike. Karamatić Marko – Nikić Andrija. 4429. Kajmaković Zdravko. 2. Monographies touristiques 26. 605-620. Mostar 2000. Uloga franjevačkih samostana u BiH u njegovanju i promicanju likovne kulture i umjetnosti. Svjetlost. Kajmaković Zdravko.. 2. Privredni vjesnik. Tourist Monografs 26. Karaman Ljubo. Karahasan Dževad. 2. Putevi XXVI/1. Art treasures of the franciscan monasteries in Bosnia and Herzegovina (History. 147. Die Kulturschatze der franziskaner kloster in Bosnien und Herzegovina (Geschichte. Karačić Vendelin. Culture. HKD Napredak. izdanje. Mostar 2000. Motrišta 15. Zagreb 1990. Karabeg Mugdim. 4435. 3. 54-58. 8. Banja Luka 1981.. . 4439.Kultura 399 4428. Zagreb 1990. Zagreb 1984. Anali 28. EJ 4.. Svjetlost.Herzegovina (Histoire./2001. izdanje. 145-168. Iluminirani rukopisi (Bosna i Hercegovina). Kalač Iso. “Julijan Jelenić. 550-551. EJ 3. Biblioteka Izdanci. Privredni vjesnik. 267-268.. JLZ. 148 + 1 karta. Sarajevo 1998.. Kajmaković Zdravko.. Touristische Monografien 26. art).. EJ 5.07. Zagreb 1988. Starohrvatska umjetnost u Bosni i Hercegovini. (Fototip izdanja iz 1915). 4434. Sarajevo 1987. II. Bogumilstvo u savremenoj bosanskohercegovačkoj poeziji. Sarajevo 15. Dramska književnost u Bosni i Hercegovini. JLZ. 4438. Uloga franjevačkih samostana u BiH u njegovanju i promoviranju likovne kulture i umjetnosti. 4436. Zagreb 1986. Dopunska objašnjenja s naznakom novije literature. Knjiga prva”.. Collana Monografie turistice 26. 4433. Azra Begić). Hercegovina 6-7 (14-15). 4432.. "Umjetničko blago Bosne i Hercegovine". 243-259. 533-534. Kultur. culture. Zagreb 1990. Kunst). ( uro Basler. Les richesses des couvents franciscains de Bosnie . Karačić Vendelin. Privredni vjesnik. Privredni vjesnik. knjiga. Umjetnost Jugoslavije u 18.. JLZ. 1982. Karamatić Marko. Ori dei conventi francescani della Bosnia ed Erzegovina (Storia. “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463. Zagreb 1990. Arte). Freska (Bosna i Hercegovina). 617-618. 4437. izdanje..

. Uz početke hrvatskih početaka.. 4442. JLZ.. Sarajevo 1983. EJ 2.. “Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina. Sarajevo 1996. JLZ.. Spasena nekropola u Salakovcu. 281. Transformacija forme i motiva srednjovjekovne Bosne u osmanskom periodu. 2.. Sarajevo 04. Sarajevo 03. OOUR Zavod za izdavanje udžbenika i nastavnih sredstava.. 7. Praistorija na dnu jezera. EJ 5. Stanić Radomir. 31. 4444. 100-101. Kebo Alija. Kašanin Milan. a kasaba Mostar. 264-272. 466. 1983. 4450. Kebo Alija. “Bosanska srednjovjekovna država i suvremenost (Zbornik radova)”. Zbornik za umetnosno zgodovino 17. Beograd 1990.) 4441. Karamehmedović Muhamed – Unković Milivoje. Književni krug. Biblioteka znanstvenih djela 70. Riznica kulturne baštine (“100 godina Muzeja na Humcu”). Split 1993.. “Bosna i Hercegovina i svijet”. Svjetlo riječi VII/71. JLZ. Oslobo enje 38/11981. 4445. Zagreb 1988. 1978. Svjetlost. Srpska književnost u srednjem veku.. izdanje. 7..). 1986. Zagreb 1982. Oslobo enje 40/12742. 11.. 4448. FPN. Institut za istoriju. Sarajevo 1981. Likovne umjetnosti.12. Kebo Alija.. Bosanska srednjovjekovna umjetnost..11. 4449... Beograd 1981.400 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 4452.. Oslobo enje 43/13509. Šaputanja stoljeća. Prosveta. 4447.01. Sarajevo 13. 517. (* Nilević Boris. Karamehmedović Muhamed. III izdanje. Katičić Radoslav. Saopštenja 13. 352-360. Biblioteka Kulturno naslje e. 1981. Ljubljana 1981. Veselin Masleša. Katičić Radoslav. 327-330. 2-8. Oslobo enje 35/10685.03. Prilozi XVII/18. Kaverić T. Kebo Alija. izdanje. 4443. 2. (Nedjelja) 2. Sarajevo 30. Sarajevo 1996.. Karamehmedović Muhamed. 4446. 8.. 125. Zagreb 1982. 319-321. Karamehmedović Muhamed. Sarajevo 1980.. Filološke studije o našem najranijem srednjovjekovlju. Sarajevo 1989. Karamehmedović Muhamed. Karamehmedović Muhamed. Šeher Blagaj. Jezik (Hrvati). Likovne umjetnosti. Umjetnička obrada metala. Likovna umjetnost za I razred srednjeg usmjerenog obrazovanja. Odjek XXXIV/1. izdanja Enciklopedije Jugoslavije”. 86-88. 4440.-2000. Prijatelj Kruno. 4453. 4451.. Stanić Radomir. (Fototipsko izdanje iz 1975. Separat II. 99-114. Sarajevo 1981.

(ANove)”. Saopštenja 16. 1988. 299-301.. 179-181. Izme u Vizantije i Zapada (Odabrane studije o arhitekturi). (* StojakovićPavelka Brana. Naš svijet XXIV/275. Bogetić Radin (148). Zenica 1995. Sarajevo 1988. 1072-1074.. Sarajevo 18. Prosveta-Institut za istoriju umetnosti.. JLZ. 344-345. 274-279. Oslobo enje 45/14283.. MANU.) 4461. 99-101. 333. Sarajevo 1984. Skopje 1989. Kebo Alija. Kečkemet Duško. Aleksandrida. Zagreb 1988.. 7.03. Saopštenja 20-21. 4463. 9. Kebo Amra.. izdanje. 4460.. Zagreb 1984. Krijesnica II/4. Studije 7.02..02. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. Teške riječi u tvrdom kamenu (Bosanskohercegovačka epigrafika).. 100-101.. godina)”. 200. Most XI/51-52. 1991. 203-205. Knežević Stipo. Sarajevo 25. 4456. Izbor tekstova iz starije hrvatske književnosti (Priredio Ivan Lovrenović)”. Beograd 1984. JLZ Miroslav Krleža.. (A-J)”. Biblioteka Kulturno naslje e BiH.. Sarajevo 08. GDI BiH 34. Zagreb 1995. Baščaršija – svjetska kulturna baština.Kultura 401 4454. Kolumbić Nikica. Knežević Anto. Manastir Žitomislić. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. “Kliment Ohridski i vulgata na Ohridskata kniževna škola vo razvitokot na slovenskata pismenost (Materiali od naučen sobir održan vo Ohrid od 25 do 27 septemvri 1986. Beograd 1987. Oslobo enje 48/15315. (* Stanić Radomir. Prijepolje 1978. Sarajevo 1983.) 4465. Veselin Masleša.. (* Vidmarović Natalija.) 4464. SSDSV 6. 4466. Filozofija i slavenski jezici. Arheološki park u Blagaju. 4455. 4462. 2. (* Handžić Izet. Hrvojev misal (608-609). Kopecki Branka. 4458. Stećci u pljevaljskom kraju. Knežević Joko. Zagreb 1989. Mostar 1984. 1991. Oslobo enje 48/15325. 811.. Korać Vojislav. Svjetlost OOUR Izdavačka djelatnost.) . Radovi zavoda za slavensku filologiju 24. Rasprava o hrvatskom jeziku. Kečkemet Duško. Petrović Rade. Letić Branko. Hrvatsko filozofsko društvo. 4459. Razbu eni kameni spavači. Pregled LXXIV/9. “Enciklopedija hrvatske umjetnosti 1. Kojić Ljubinka. Sarajevo 1983. Hrvojev misal. 24-25.. “Književnost bosanskih franjevaca. Lektira za srednje usmjereno obrazovanje. 4457. EJ 1. Zagreb 1980. 227. Sarajevo 1982. Kebo Alija. 9.. Beograd 1988-1989. 4467.

L). 4471. Šekovići. Višegrad. Arheološka nalazišta. Zvornik. Bratunac 1 (B) 68. Gaudeamus 1-2. Ugljevik.. B). 16. Tom III. Kalesija. Tom III. 123-134. 106. Posebna izdanja 1.. Brdo-Konačište (Bi) 89. Naša ognjišta XI/74. Podcrkvina (B) 77. Brštanik. Sač (V) 79. “Ričice – nekropola stećaka”. Regija 16: Olovo. Dragišić. 7. 4470. Živinice. Kovač Fuad. AL BIH. Oslobo enje 38/11854.-2000. Raskršće (Ro).. Banovići. Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture. Koroman Veselko. Regije 1-13. Vlasenica. Od kamene sjekire do prvih naselja (Arheološki nalazi na tlu sjeveroistočne Bosne. Kosorić Milica. Rudo. Split 1983. Bratunac.. Duvno 1981. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1.. izložba). Kosir Vencel. Crkvište (B) 68-69. Zagreb 1984. Sarajevo 1988. 4478. 4480.. Han Pijesak. Kosorić Milica.. 1981. 4473. ZM.. Opaske o pismu. Kovačević-Kojić Desanka. Alverinski Bartul (153). Arheološka nalazišta. Regija 7: Gračanica. 4472. Sarajevo 1984.. 11-43. Lopare. 4469. Mostar 1999. Kladanj. AL BIH. Srebrenica. Sarajevo 1998. Arheološka nalazišta. Regije 14-25. Sarajevo 29. Novi Sad 1984. jeziku i književnosti Hrvata Bosne i Hercegovine. . Tom II. Tuzla. 4476.. 17. Sarajevo 1988. HM II/6. Bijeljina. Drugo dopunjeno izdanje”. Srebrenik. Dobretić Juraj-Benignus (154). JLZ Miroslav Krleža. Ričice – arheološka istraživanja nekropole stećaka. Stećci. Kosir Vencel. ZM. “Veselko Koroman. Koričić Vanja. MS.402 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Regije 14-25. Mali Gradac (Bi) 94. Duvno 1981. 4475. Regije 1-13.06. Zapuštena prošlost (Po kraljevskim ruševinama Bobovca raste mahovina i sunčaju se gušteri). (AJ)”. 4468. Kronološka bio-bibliografija hrvatskih pisaca Bosne i Hercegovine”. ZM. Kovaček Božidar. 46-47. 37-42. Sarajevo 1988. Bibliotekarstvo 30. 4474.. ZM. Starine u okolici Širokog Brijega. Regija 17: Rogatica. Tom II. Lukavac. 4481. AL BIH. 4477. Kosorić Milica. Sarajevo 1999. 199. Sarajevo 1988. Krčevine (Z) 93. Gradina (Tulović. Kovačić Anto Slavko. Skica za izradu bibliografije bosanskohercegovačkih latinista. Ljiljan 334. Jugoslovenske književnosti. Regija 6: Brčko. Gradina (Stupari. Kosorić Milica. 105. “Jugoslovenski književni leksikon. AL BIH. Arheološka nalazišta. Koroman Veselko. Naša ognjišta XI/69. Sokolac. 297-302. Kovačević Stanislav. 4479.

Kovačić Anto Slavko.) 4490. ZM.. Titograd 1981. AL BIH. Kotorski medaljoni. (Glavni urednik hrvatskog izdanja dr. Visoko. Kovačić Anto Slavko – Jarak Vjeko. Kovačić Anto Slavko. Zenica. Jajce. Zlatari Kotora u doba samostalnosti (1391-1420) (Po podacima iz Kotorskog arhiva). Numizmatička zbirka na Humcu. AL BIH. Hrvatski narodni kalendar 1995. AL BIH. Podmilačje. Busovača. GPM 26. Kovijanić Risto. Godina 43. Kovačić Anto Slavko. Hrvatski narodni kalendar 1994. Split 1998. Sarajevo 1993. jeziku i književnosti Hrvata Bosne i Hercegovine. Sarajevo 1997. 309-312. 4494.. Tom II. Regija 6: Brčko. 160. Regije 1-13. Kraljević Gojko. 4486. Donji Vakuf. 263-283. Kraljević Gojko. Arheološka nalazišta. Sarajevo 1994. Bijeljina. 89. Regije 1-13. izdanje. Sarajevo 1988. Hellwig).)”. Pučko školstvo bosanskohercegovačkih Hrvata do 1878.. Kiseljak 2 (K) 22. Beograd 1980. (* Boljević-Vuleković Vojislav. Regija 3: Bosanska Gradiška. Hrvatski narodni godišnjak 1998. (* Zloković Ignjatije. 4491. Centar ARS.. Gornji Vakuf. Tom III. Lamnici 2 (BG). 4492. Mato Zovkić)”. 4487. Biblioteka Male turističke monografije 42. Kreševo. SIZ kulture općine Ljubuški. Gornje Vukovsko (K). Sarajevo 1988.. Srbac. Prnjavor. AL BIH. Sarajevo 1988. Kovijanić Risto.) 4488. Istorijski zapisi XXXI-LI/1-2. Laus. 52. Godina 46. ZM. Vareš. Kotor 1978. Kotorski medaljoni. Kovijanić Risto. 4489. Arheološka nalazišta. Godina 42. Zagreb 1979. Kovačić Slavko.. ZM. Zbornik radova. AL BIH. “100 godina Muzeja na Humcu (1884-1984. 267-278.. 4483. Kraljević Gojko. Titograd 1978. Regija 12: Šipovo. 276-286. Kraljević Gojko. 187-188.. Breza... Tom II. ZM. godine. Brčko (Br). Istorijski zapisi XXXIV-LIV/1. 2. Opaske o pismu. Sarajevo 1988.. 4495.. “Suvremena katolička enciklopedija (Priredili Michael Glazier i Monika K. Ugljevik. Regije 14-25. Vareš-Draškovac (Va) 27. Laktaši. 163-167. Kiseljak. Turistkomerc. Kraljević Gojko. Pučko školstvo Hrvata BiH do 1878. Fojnica. Ive Podmilačje.. Regija 13: Travnik. 133-140. Regije 1-13. elilovac 1 (T). Glagoljica. Ljubuški 1985. Tom II. Lopare. Bugojno. dopunjeno izdanje. . 4484. Sarajevo 1988. 1. Kupres. 4485. Kraljević Gojko. Pucarevo. Regija 14: Kakanj. ZM.Kultura 403 4482. Arheološka nalazišta. 155-174. Regije 1-13. 4493. Župni ured sv. 197. Zvornik. Književne novine. Tom II. 177. godine.. glagoljaši i glagoljaštvo. Beograd 1976. Arheološka nalazišta. Vitez. Arheološka nalazišta.

Studenci 1995.. 4498. Regije 14-25. Kreševljaković Hamdija..-2000. Krleža Miroslav. Bosanska Dubica (160). Regije 14-25.. Arheološka nalazišta. Variorum Collected Studies. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. AL BIH. 14-15. Sarajevo 1988. 1984. Čapljina. AL BIH. Dubrovnik: a Mediterranean Urban Society. Bosanske crkve i njihovo obskrbljivanje za otomanske vlade. 693. “Bariša Krekić. Vitina 3 (Lj). Sarajevo 06. Dubrovnik 1998. Regija 20: Bileća. Aldeshot-Brookfield 1997. PCC Me ugorje. (A-J)”. Kraljević Gojko. 4505. (A-J)”.. JLZ.. Bijeljina (130). Dragišić Juraj.. On the Latino-Slavic Cultural Symbiosis in Late Medieval. Zasada (B). Goražde 1 (G).. Series 581. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. Borač (157). 337. Zagreb 1984. Zagreb 1984. Sarajevo 08. Krleža Miroslav. Oslobo enje 41/13010..09. Krekić Bariša. Sarajevo 1988. 194-212. Dubrovnik: a Mediterranean Urban Society.. (* Lonza Nella. Mostar. Regija 18: Čajniče. Gornja Drežnica 2 (M). 4506. Serises 581. Tom III. Ljubuški. 223. 5-9. Bogumilski mramorovi. Čitluk. Oslobo enje 41/13012. 1978. Regije 14-25. 197. Sarajevo 10. Ljubinje. AL BIH. 295. 11. Neum. 1300-1600”. Oslobo enje 35/10746. Arheološka nalazišta. Putevi XXIV/6. 1984. Kraljević Gojko. 1300-1600”.. JLZ Miroslav Krleža.09. Tom III. AL BIH.. 4509. 4508. ZM. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”. Oslobo enje 41/13009. Feljton: Spomeničko blago Bosne i Hercegovine (23. Regija 25: Grude. Regija 21: Prozor. izdanje. Konjic. (3) (Srednjovjekovni i turski gradovi). 4504. 4500. Aldeshot-Brookfield 1997. (5) (Katoličke crkve i samostani). 4497. Goražde. Ribići 1 (K). Jablanica. 4502. Arheološka nalazišta. 7. Sarajevo 07. Regija 24: Lištica. Foča. Regije 14-25. Kraljević Ljiljana. (Uredio Milenko Brkić). 5): (2) (Stećci – originalna umjetnost srednjeg vijeka). Stolac. Tom III. Krstić Kruno. 4496. Dubrovnik (361). Tom III. Regije 14-25.. Zagreb 1984. Kraljević Gojko. Kraljević Gojko. 4499. Sarajevo 1988.09. AL BIH. Arheološka nalazišta. Krekić Bariša. Kraljević Gojko. Arheološka nalazišta. ZM. 1984. 543-544. Tom III. .05. 4507. Jezerski. JLZ Miroslav Krleža. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. 4501.) 4503. ZM. Trebinje. Sarajevo 1988. 2. Variorum Collected Studies. Banja Luka 1978... Kalinovik. Kristić Augustin. Bosanski mramorovi. 9. Kreševljaković Muhamed. Anali 36. ZM. 121. EJ 4. ZM. Sarajevo 1988. 499-503.404 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.

02. Regije 14-25. Sarajevo 1984.. Kujundžić Zilha. AL BIH.. 188. izdanje. 1994). O zborniku krstjanina Hvala. Veselin Masleša. Zagreb 1982. Zagreb 1985. Kujundžić Juraj. Drugo prera eno i dopunjeno izdanje.. Studenci 1995. ZM. 4517. (KUN VI/137). AL BIH.Kultura 405 4510. Sarajevo 1994.. (Uredio Milenko Brkić). Kućan Ante. 1984. Krstonijević Irma. Petra u Vrhbosni. Članci i gra a 15. Ljubinje. Katedrala sv. Regije 14-25. "Kulturna istorija Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do pada ovih zemalja pod tursku vlast". (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”. PCC Me ugorje. Avicena. NEV XXVIII/1-2. Naučni sastanak slavista u Vukove dane VIII. Oslobo enje 40/12799. 153-163. JLZ. Sarajevo 08. Beograd 1978. Mulabegović Amila – Benac Alojz. (* Ćošković Pejo. 590. 11-12). Regija 14: Kakanj. Visoko.. Separat II. IZ 5. Orlovica (T). Kuna Herta. 360-364. Muzika... Kučukalić Zijo. Književnost (Bosna i Hercegovina). 2. Arheološka nalazišta. Tuzla 1984. “Simpozij ‘Prilozi za proučavanje muzičke kulturne baštine u Bosni i Hercegovini’”. Vareš. 763766. Zagreb 1982. Kreševo. 103-127 + 8 tabli.) 4520. EJ 2. JLZ. Kuna Herta. 2. EJ 2.. Sarajevo 1988. Breza. 7. 4515. Kiseljak. 4522. Bosanska srednjovjekovna književnost i njen jezik prema staroslavenskoj i hrvatskoj glagoljskoj književnosti. izdanje. 4518. Prilozi za etnološku monografiju Skipovca. Stolac. Tom III. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. Muzika. 59-60. 337-340. Banja Luka 1984. Sarajevo 1980. Starohrvatski crkveni spomenici u Bosni i Hercegovini. 11-12. Trebinje. 23-24. 4519. Tom III. Regija 20: Bileća. 4512. NEV XXX/1. (Summary: Popular kolo dance at the stećci of the medieval Bosnia. Zbornik sažetaka.. 237-252. Sarajevo 1978. Kuna Herta. Fojnica. Problematika stećaka i romanike u Bosni i Hercegovini. Arheološka nalazišta. 4521.. izdanja Enciklopedije Jugoslavije”. Biblioteka Naučni i stručni skupovi VI.. 4513. ZM.. .. 4511.. 4514. Zagreb 1982. “Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina. Sarajevo 1979. Kučukalić Zijo. 27.. 4516. Pregled LXIX/6. Kujundžić Zilha. Turbića groblje (K). Kulenović Salih.02. 222-225.. Narodna kola na stećcima srednjovjekovne Bosne. 73-82. Kujundžić Juraj. Prilozi centra za povijesne znanosti 2. Buzov M. (Sarajevo. 272-276. 295-303. Sarajevo 1988.. JLZ.

Veselin Masleša. Radovi simpozija povodom 9 stoljeća spominjanja bosanske biskupije (1089-1989). 295-309. Hvalov zbornik. 4524. (KUN). (Priredili: Enes Duraković i Fehim Nametak). Odjek XLII/24. "Kršćanstvo srednjovjekovne Bosne". Kuna Herta. Kuna Herta. Sarajevo 1989. 39. Sarajevo 1982. 4534. godine – The Written Word in Bosnia and Herzegovina from Earliest Times up to 1918"... Odjek XL/2223. 9. Kuna Herta. Kuna Herta. Sarajevo 1986. (‘Povelje bana Kulina – me aš bosanske historije i kulture’)”. “Ibidem – Prilog Odjeka I/3. Sarajevo 1989. Sarajevo 1998.. SV 4. Sarajevo 1991.. Kuna Herta. Neosporno svjedočanstvo. Zagreb 1982. Kuna Herta. Neosporno svjedočanstvo (Povelja Kulina bana – me aš bosanske historije i kulture)... Kuna Herta. Kuna Herta. 49-84. 249-252.10. Hvalov zbornik – spomenik srednjovjekovne bosanske književnosti. . 4528. Sarajevo 1985. Naš svijet XXV/285-286.. Kuna Herta. 1985. 107-116. Kuna Herta. Odjek XLII/15-16. Bibliotekarstvo 32. Ćirilometodijanska tradicija i Hvalov zbornik. Sarajevo 1987. 4531. Hvalov zbornik u optici me usobnih veza i uticaja južnoslavenskih srednjovjekovnih književnosti. 4533.. “Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina. 4523. Godišnjak 17. Sarajevo 1988. 9-20. Godišnjak 14. Mjesto i značaj Pantelejmonovog apostola me u rukopisima srednjovjekovne bosanske književnosti.-2000. 4526. O jednom slabo poznatom bosanskom spomeniku. 4527.. Vrhbosanska visoka teološka škola. izdanja Enciklopedije Jugoslavije” JLZ. 1-2. 9-18. Oslobo enje 42/13407. Književnost. Kuna Herta. 4-5. 25. Zbornik MS za filologiju i lingvistiku XXIX/2. Kuna Herta. 4530.406 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Srednjovjekovna bosansko-hercegovačka književnost. “Povelje bana Kulina – me aš bosanske historije i kulture”. 13. Srednjovjekovna bosanskohercegovačka književnost.. 4532.. 4529. "Pisana riječ u Bosni i Hercegovini od najstarijih vremena do 1918. 4535. Neosporno svjedočanstvo.. Kuna Herta. “Bošnjačka književnost u književnoj kritici (Starija književnost)”. Separat II. 4525. Sarajevo 1989. Novi Sad 1986. I knjiga. Izdavačka kuća Alef. Sarajevo 16. Milenij slavenske pismenosti.

Pleterni ukras od najstarijih vremena do danas. Dvoboj (139).. (III) Most XIII/61-62.. Humac 1996.. “Bogumilstvoto na Balkanot vo svetlinata na najnovite istražuvanja”. 4543.. 4540. 135-142. O znakovima na stećcima. Pregled LXXXI/2-3. 7788. Radio Sa VII/20. Skopje 1982. Lecaque Pathrique. Lasić Dionizije Vinko. Logačev K. 799-841. Obavijesti HAD XXVIII/2. Oružje (474-476).. Kurent Tine. 4537. Leković B. 188-205. Istorija pozorišta Bosne i Hercegovine. 35-49.. Lasić Dionizije Vinko. Logačev K.) 4546. Nešto o stećcima Vlaške crkve. . Chicago 1995. Lešić Josip. Hercegovina 2 (10).. 4548. IA MI BiH. AP 25. Chicago 1994. I. Godišnjak 20. Slavjanovedenie v dorevoljucionnoj Rosii. 89-105. 238-244. Mostar 1987. Lešić Josip. Naprava (433). 4545. Sarajevo 1985. Biblioteka Kulturno naslje e Bosne i Hercegovine. Cetinje 1978. Kakanj. Simboli vasione na stećcima 1-4: (I) Most XII/58-59.) 4539. (* Dodig Radoslav. 80-81. 39-40. (IV) Most XIV/68. Moskva 1979. (* Handžić Izet.. Stara pravoslavna crkva u Sarajevu (Bogata riznica u arhitektonskom unikumu). Lešić Zorica. Dodig Radoslav. Zagreb 1996. 4547. 4544. Letić Branko. Sovetskoe slavjanovedenie 5. Njegov likovni oblik i značenje. Moskva 1978.. Hrvatski kalendar za 1995. Starine Crne Gore 6. Mostar 1996. Godina 52. 201-208. 4541. Sarajevo 1987. srednjovekovna nekropola. Ledić Fikreta. Lemajić Nenad.. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Mostar 1985. 4542. Beograd-Ljubljana 1986. Knjiga 68.. Mostar 1986. O znakovima na stećcima. 111-122. Svjetlost. 174-175. Sarajevo 1991. 87-94.. Sovetskoe slavjanovedenie do sredini 30-h godov. 576. Sarajevo 1991. Oklop (467-468).. Osnovne karakteristike evropskog srednjovjekovnog pozorišta. Knowledge. Dedino Guvno i Tičići.. Kršni zavičaj 29. 221-223. Beograd 1999.Kultura 407 4536.. 73-104.. Mostar 1985. 4549. Srpska književna tradicija od XV do XIX veka. (II) Most XIII/60. Ziral. 918. Contribution á l'étude des stećci de Bosnie et Herzegovine: les stéeles du Lauragais sont-elles cathares?. 4538. Lasić Dionizije Vinko. Sarajevo 1980. MANU-SANU-ANU BiH. I.

. Oslobo enje 54/17490. Lovrenović Dubravko. Srednjovjekovna Bosna i srednjoeuropska kultura (Prožimanja i akulturacija). 11. Tuzla 1997. 21.02. BF V/7. 4552. Franjevačka književnost u Bosni i Hercegovini (5-17). Vareš 1996. (7) (Simbolika uzdignutih ruku). 177-206. 11. Bosansko-humski mramorovi – stećci. 18. 4557. (5) Hrvatski glasnik V/68. Lovrenović Dubravko. 1997. Sarajevo 21.. V dni bana velikago Kulina. Feljton: Bobovac i Kraljeva Sutjeska (1-4): (1) Bobovac II/21. Oslobo enje 54/17501. NS 14-15. (12) (Zmije prijatelji i ubice)... Lovrenović Ivan. (5) (Kozmos i ezoterija na kamenu). 25. 4553.. (4) Bobovac II/24. (9) (Viteške figuralne kompozicije). 1997..02.. Sarajevo 14.. Drevne knjige (Marginalija na temu srednjovjekovnih bosanskih rukopisa). Sarajevo 18.. 4551. (6) (Solarnolunarni simboli). Oslobo enje 54/17492. 17. Oslobo enje 54/17499.02.. Oslobo enje 54/17498. Forum Bosnae 5.02. Sarajevo 1997. Oslobo enje 54/17491. Svjetlost OOUR Izdavačka djelatnost. 18. 7-8. (3) Hrvatski glasnik V/66. Sarajevo 15.. Lovrenović Dubravko. 1997. 1997.. Sarajevo 02... Lovrenović Ivan.-2000. 16. 4550. 11. Sarajevo 1980. “Književnost bosanskih franjevaca.02. “Povelje bana Kulina – me aš bosanske historije i kulture”. 1997.02.. Oslobo enje 54/17493. (2) (Utjecaj drevnoih kultura). Vareš 1996. 23. Oslobo enje 54/17497. (2) Bobovac II/22..02. Sarajevo 19. ‘L’ Europe’ i naš odnos (Uz prezentaciju kulture i književnosti naroda i narodnosti Bosne i Hercegovine u pariškom časopisu). Lovrenović Ivan. Feljton: Bosanski mramorovi – stećci (1-12): (1) (Kozmos i ezoterija na kamenu). 8596. Lovrenović Dubravko... 1997. (8) (Alegorija plesa mrtvaca).02. 20. 94-139. 4555. svastika i zvijezda). Oslobo enje 54/17495. Sarajevo 1989. (2) Hrvatski glasnik V/64. Sarajevo 13. . 11. Lovrenović Dubravko. 1997. 16.. Sarajevo 24.. (11) (Ptice iz Egipta).. 25. 11.. Lovrenović Ivan. 4559. Vareš 1996. Sarajevo 1981.. 16. Oslobo enje 37/11374. Lektira za srednje usmjereno obrazovanje. Sarajevo 16. Vareš 1996. Odjek XLII/15-16. 22.408 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 1997. Tuzla 1998. Oslobo enje 54/17496. 4554. (4) (Križ. 4556. 22. (4) Hrvatski glasnik V/67. 1997. 1997. 23. polumjesec. Tuzla 1997.. Sarajevo 1982. Sarajevo 17. 15.. Stećci okoline Mrkonjić-Grada.. Sarajevo 22.02. Tuzla 1998.02. 10. Sarajevo 20. Tuzla 1998. Feljton: Bosansko-humski mramorovi – stećci (1-5): (1) Hrvatski glasnik V/63. Lovrenović Ivan. (3) Bobovac II/23. (10) (Simboli života i hrabrosti). 1997. Sarajevo 23.02. Sarajevo 1999. Dragišić Juraj (87).02. 17. Odjek XXXIII/18.. 22. 4558. (3) (Širok raspon ukrasa). Oslobo enje 54/17500. Oslobo enje 54/17494. 1980. Izbor tekstova iz starije hrvatske književnosti (Priredio Ivan Lovrenović)”.02. 1997.

(* Isaković Alija.. 1998. 4568. Odjek XLII/24. Lovrenović Ivan. 1.. 4565. Sarajevo 1990. Labirint i pamćenje. 1999. 14. 272. Bakić Ibrahim. 17.12. izdanje.. Zagreb 1998. Bosnien und Herzegowina. I knjiga. (Kratki pregled kulturne povijesti Bosne i Hercegovine). 1991. 10. 17-18. Oslobo enje 48/15330. (‘Povelje bana Kulina – me aš bosanske historije i kulture’)”.02. Bosna a Hercegovina: Kratky prehled kulturni historie.Kultura 409 4560. izdanje.. Oslobo enje 55/17957. Sarajevo 1990.) 4566. Sarajevo 1989. Lovrenović Ivan – Selimbegović Vildana. Sušić Hasan. Odjek XLIII/1112. Sarajevo 26. 11. Naši dani XXXVI/981 (51). NIŠRO “Oslobo enje”. Ale.. Misija Ćirila i Metoda (18-19). (* Nilević Boris.. Durieux. Klagenfurt-Celovac 1994. Sarajevo 04. (Priredili: Enes Duraković i Fehim Nametak). Benac Alojz. “Ivan Lovrenović – Vildana Selimbegović.) 4562.. 24.12. Sarajevo 1990. Lovrenović Ivan.. Sarajevo 23. 4561. Poljarević M. 93-102.09. 1996. 46-47. Oslobo enje 53/17334. 175-178.. Odjek XLIII/11-12.12. 4569. Sarajevo 1990. 18. “Bošnjačka književnost u književnoj kritici (Starija književnost)”. Dani 135. Odjek XLIII/5. 17. Sarajevo 07. Kulturnohistorijski esej o Bosni. 2. IA MI BiH 26. 159. Sarajevo 1989. Lovrenović Ivan. Sedam stoljeća franjevaca u BiH.. (KUN IX/15(473). (KUN) 3. Sarajevo 1998. Kulturnohistorijski esej o Bosni. Sarajevo 31. (KUN X/23(481). Sarajevo 1990. Duraković Enes. Islamska misao XII/137. 1999. Prvi milenij Bosne”. Sarajevo 1990. “Ibidem – Prilog Odjeka I/3. Lovrenović Ivan. Sarajevo 28. Prvi milenij Bosne. Sarajevo 1990. Memija Minka. V dni bana velikago Kulina. Kisić Čedo. Oslobo enje 57/19315.. 1990. 4567. Eine Kulturgeschichte.) 4563.05. Šnajder Slobodan. Lovrenović Ivan. NIŠRO Oslobo enje. Oslobo enje 47/15276.11. Bevanda Mladen. WienBozen 1998.. 2000. Bosanska medijevalna kultura.. Odjek XLIII/11-12. (* Šimić Angelina. 16-17... Lovrenović Ivan – Selimbegović Vildana.11. Sarajevo 1990. Dani 135. Sarajevo 31. Biblioteka posebnih izdanja. Lovrenović Ivan. Labirint i pamćenje. Lovrenović Ivan. Odjek XLIII/11-12.. Sarajevo 1989. 1989. Izdavačka kuća Alef.. Lovrenović Ivan. Kulturnohistorijski esej o Bosni. 11. . Popović Nenad.. 4570. 4564. Juraj Dragišić (15). 16. Sarajevo 29.. Lovrenović Ivan. 239.. Unutarnja zemlja. Praha 2000. 26. Oslobo enje 46/14864. 178. Bosanska biblioteka. Labirint i pamćenje. 14-23. (KUN VIII/414)..

Sveta baština III/20. Sarajevo 06. Tomislavgrad 2000. Naša ognjišta XXIX/264.. Beograd 1984. 109-123. SSDSV 5. 4571. “Zbornik radova sa Znanstvenog skupa u povodu 500. 4575. 143-153. Lukić Ljerka. Odeljenje istorijskih nauka 13. 1979. obljetnice smrti Fra An ela Zvizdovića”. Beograd 1989. 120-121. obljetnicu njegova djela O naravi nebeskih duhova koje nazivamo an elima). Lovrenović Maja.) 4580.. Prijepolje 1978. Ljuboja Svetozar. Stećci – najpouzdaniji izvori (Prikupljanje gra e za monografiju srednjovjekovnog Livna). Moskva 1985. Crkva Svetog Mihovila u Bobovcu.410 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Beograd 1987. Beograd 1983. Zagreb 1980.. 4578. Duvno 1984. Sveta baština III/24. 20. 137-144. Saopštenja 16. 4576. Oslobo enje 54/17511. 4577. . Naša ognjišta XXX/268. Duvno 1984. septembar 1985). 155-163. Srednjovjekovni ulomci iz Gorice. Odeljenje istorijskih nauka 6. Lubovac Ragib. SANU. Miroslavljevo jevan elje i umetnost XII veka.. Lovrinović Nikola. Lozić Vlade. Ka preciznijem datirnju starijeg slovenskog nakita na Balkanu. Maksimović Jovanka. 271-274.. "Mileševa u istoriji srpskog naroda". Les miniatures byzantines et serbes vers le milieu du XIVe siecle. 15.. 1997.. 4571a.. 21.03. 4581. 27. FTSFranjevački samostan Fojnica. Stećci i stare crkve u Zagvozdu. (Me unarodni naučni skup povodom 650 godina manastira Dečana. Pucko LJ. 89-95. Kako protumačiti stećke. Maksimović Jovanka. 158. Oslobo enje 36/11298. Sjećanje na Juraja Dragišića (Uz 500.Travnik. Sarajevo 14. 4573.. Mileševa i bosanska minijatura. Naučni skupovi 49. Maksimović Jovanka. 87-98.. Travnik 1991... Glasnik Društva 9. Stanić Radomir. Tomislavgrad 1999. Prosveta. Zbornik Zavičajnog muzeja 4. 4574. “Gunjačin zbornik”. Srpske srednjovjekovne minijature. 4576a. 4572. 15.. Sovetskoe slavjanovedenie.11.. SANU.-2000. Naučni skupovi 38. Lozo Marijan. Maksimović Jovanka. Vasilij. Sarajevo-Fojnica 2000. Nalaz kamenih sarkofaga kod Nove Bile . 110-112. Ljubinković Mirjana... Beograd 1985. Livanjsko arheološko blago u Splitu. Lozo Marijan. 4579. (* Šakota Mirjana. “Dečani i vizantijska umetnost sredinom XIV veka”. 10.

Arheološka nalazišta. 13-21.. Svjetlost. Maksimović Vojislav. Tom II. Hrvatsko podrijetlo bh. Mardešić Jagoda. 4586. ZFF Serija A: Istorijske nauke XVI (Spomenica Svetozara Radojčića). (KUN) 4. 4585. 95-121. Ljubljana 1986. Marić Sava. Arheološka nalazišta.. Umetnost u doba bosanske srednjovekovne države. Mandić Dominik. Regije 14-25.. Dometi IX/7-12. AL BIH. Mostovi XXIII/117-118. Motrišta 15. Gat (G). 51-56. 45-49. Marijan Boško. 35-72 + 36 slika. "Čudesna Jugoslavija". 4589. Regija 19: Nevesinje. Hrvatsko pismo i jezik u srednjovjekovnoj Bosni. Oslobo enje 39/12115. 4591. VAHD 87-89 (1994-1996). Humac 1998. 1982. Kršni zavičaj 31. ZM. Sarajevo 06. (Isti tekstovi i u: “Yugoslavia”. Maksimović Jovanka. 4584. glagoljica i slavenski apostoli. AL BIH. Sarajevo 1988. Keramički nalazi s lokaliteta sv..) 4595. Mostar 1999. Minijaturno slikarstvo polovinom XIV veka i Dečani. Mandić N. 83-88.. Hrvati. Regija 10: Sanski Most. 4590. Maksimović Jovanka. 52-55.. Split 1998. Vrijeme bosančice (Prilog proučavanju bosančice u livanjskom kraju). Man eralo Stipo. Margetić Lujo. Gacko.Kultura 411 4582. O nekim interesovanjima za ‘Miroslavljevo jevan elje’. Svjetlost. Man eralo Stipo. Beograd 1989. Hrvatsko pismo i jezik u srednjovjekovnoj Bosni... Motrišta 10. Maksimović Vojislav. . Sarajevo 1988. Sarajevo 1986.. Vid u Vidu kod Metkovića. Beograd 1997. 8. 151. Rijeka 1999. 4583. Bazilika iz jezera (Buško jezero. – Miletić Nada. Regije 1-13. stećaka. 4587. Zbornik za istoriju BiH 2.. Mostar 2000. Bibliotekarstvo 27. 4593. 101-110 + 6 tabli slika. Pljevlja 1991. Sarajevo 20. “Jugoslawien (Landschraft und Kultur)”. 4592. 4594.. Livno). Vrčenac (MG).. Mladinska knjiga. Mandić Dominik. Tom III. Ključ. 1987. 144. O nekim interesovanjima za ‘Miroslavljevo jevan elje’. Miroslavljevo jevan elje (140-141).03. Mandić Dominik. ZM. 4588. 35-48. Oslobo enje 44/14147. Mrkonjić Grad. Sarajevo 1982.11.. Sarajevo 1981.

Sarajevo 1988. AL BIH. Čelinac. 4598. Skender Vakuf. Marijan Boško. Neum. Arheološka nalazišta. Gornji Vakuf.. 145. Donji Vakuf. Gradina 1 (G). Tom III. ZM. Tom II. Regije 14-25. 4606. Marijan Boško – Miletić Nada. 133. ZM. AL BIH. AL BIH. Čapljina. S) 178.. Regije 1-13. Arheološka nalazišta. Regije 1-13. Regija 9: Banja Luka. Mostar. Trebinje. Mrkonjić Grad. Kupres. Gradina (Crkvina. Regija 25: Grude. Arheološka nalazišta. Regije 1-13. Ključ. Tom II. Regije 14-25. Sanski Most (SM). BP). AL BIH. 4604. Marijanović Brunislav. Gradac 3 (N). Hrid (Š). Marijan Boško. ZM. Jajce. Marijanović Brunislav. Džakulina glavica (S) 174. Tom III. Crkvina (Donja Blatnica. Marijan Boško – Zelenika An elko.. 4599. Marijan Boško – Miletić Nada. 149-150. Sarajevo 1988. Regije 14-25. Ljubuški. Mostar. ZM. Tom II. Sarajevo 1988. Livno 1995. Tom III. Stolac.412 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Kotor Varoš. Regija 25: Grude. Regija 24: Lištica. Arheološka nalazišta. Gradina (Hrgud-Gradina. Marijan Boško. Marijan Boško – Miletić Nada. 161. Čitluk.. Marijan Boško – Miletić Nada. Bosansko Grahovo. Š) 184. 292.. Regije 14-25. Regije 14-25. Arheološka nalazišta. Arheološka nalazišta. AL BIH. Zemunica (BL). ZM. 4596. AL BIH. Marijanović Brunislav. 120-126. Regije 1-13. Bosansko Grahovo. Sarajevo 1988. Bugojno.. 4597. Č). Arheološka nalazišta. Sunićka pećina (S) 193. Vitina 2 (Lj).. Sarajevo 1988. Marijanović Brunislav. 337. Čitluk. Regije 1-13. Tom II. Regija 11: Bosanski Petrovac. Titov Drvar. Arheološka nalazišta. Bistrički samostan na groblju Sv. Raskršće (Podsoje. Regija 19: Nevesinje. ZM. Arheološka nalazišta. 4605. Donja Blatnica. Jejinovačka pećina (S) 182. 4602. Č). Arheološka nalazišta. 163. ZM. 325. Sarajevo 1988. Titov Drvar. Š) 185. Ljubinje. Vrtoče. ZM. 308. Sarajevo 1988. Arheološka nalazišta. Regija 12: Šipovo. Sarajevo 1988.-2000... Regija 20: Bileća. Sarajevo 1988. Ive u Livnu. Tom III. Regije 14-25. Neum. AL BIH. ZM. Tom III. AL BIH. . Tom III. Selište (Volari. 4600. Regija 24: Lištica. 4607. 4603.. ZM. Kalendar Svetoga Ante 1995. AL BIH. Sarajevo 1988. Tom II. 4601. Regija 11: Bosanski Petrovac. 179. ZM.. Ljubuški. Sarajevo 1988. Regija 10: Sanski Most. AL BIH. Gradić-Žuta glavica (BP). Gacko. Čapljina. Visočica (Bakri. AL BIH.

Regije 14-25. Sarajevo 1988.. Marijanović Ivanka. Marijanović Ivanka. Marijanović Brunislav – Paškvalin Veljko – An elić Pavao. Regije 1-13. Sarajevo 1988. Regija 12: Šipovo. ZM. Regija 13: Travnik. Ljubuški. Ljubinje. Čapljina. Bosansko Grahovo.. 69. AL BIH. Regije 1-13. Marijanović Ivanka. Sarajevo 1988. AL BIH. Arheološka nalazišta. Mrkonjić Grad. Tom III. G) 325-326. Titov Drvar. Bugojno. 148. Donji Vakuf. Tom II.. L). Marijanović Brunislav. ZM. Jajce. Neum. Regija 14: Kakanj. Crvena njiva (S). AL BIH. Bugojno. Šekovići. Sarajevo 1988. Donji Vakuf. AL BIH. AL BIH. Busovača. Sarajevo 1988. 4610. Kupres. Arheološka nalazišta. 22. Marijanović Brunislav – An elić Pavao.. ZM. Marijanović Ivanka. Gradina (Donji Mamići. Regija 25: Grude. Tom II. Bosanska Dubica. Arheološka nalazišta. Sarajevo 1988. Regija 12: Šipovo. 4615. ZM. Travnik 2 (T). Pucarevo. Marijanović Ivanka. 4609. ZM. Luke (MG). AL BIH. ZM. Mali han (Lištani. Neum. Vitez. Regije 1-13. Visoko. Jajce. Arheološka nalazišta. Sarajevo 1988. Fojnica. ZM. Prijedor. Ljubuški. Regije 14-25. ur eva glavica (N) 323. 4613. Stolac. Kreševo. Regije 1-13. ZM. Trebinje. Arheološka nalazišta. Kladanj. Crljenača (Dretelj. Tom II. Tom II. Marijanović Ivanka. Čapljina. Podcrkovnica (S) 189... Arheološka nalazišta. Sarajevo 1988. Arheološka nalazišta.Kultura 413 4608. Regija 10: Sanski Most.. Marijanović Brunislav – Marijanović Igor. 4614. AL BIH. Vinogradina (P). Regija 16: Olovo. Crveni grm 1 (Lj) 321. 39. Regije 14-25. Livno. Kupres. Manastirište (Grčka crkvina. Tom II. Č). Regija 2: Bosanski Novi. ZM. Han Pijesak. Arheološka nalazišta. Gornji Vakuf. Gornji Vakuf. Srebrenica. 4618. Marijanović Brunislav – An elić Pavao. Prusac (DV) 184. Kreševo 1 (Kr). Jajce (J). 326. 4619. Tom III. . Crkvine (S) 171. Regije 14-25. Tom III. ZM. Regija 22: Glamoč. Bratunac. 4611. Vareš. Regija 20: Bileća. 205. Regija 25: Grude. Regija 11: Bosanski Petrovac. Zenica. Tom III. AL BIH. AL BIH. Sarajevo 1988. Breza. Regije 14-25. 4617. Gradina (Drinovci-Vrcani. Arheološka nalazišta. 245. Arheološka nalazišta. 4612. Sarajevo 1988. AL BIH. Arheološka nalazišta. GV) 186. AL BIH. Tom III. 179-180. Kiseljak.. Tom II. 164. ZM. Sarajevo 1988. Ravlića pećina (G) 334. Vlasenica. Regije 1-13. Regije 1-13. ZM. 4616. Sarajevo 1988. Ključ. AL BIH. Regije 14-25. Arheološka nalazišta. Marijanović Brunislav – Miletić Nada. BP). Tom III. Sutina (Gradina. Arheološka nalazišta.. G).

Sarajevo 1988. Regija 12: Šipovo. Ljubuški. Arheološka nalazišta. Crkvine (Gornje Turbe. Regije 14-25. Regija 13: Travnik. Regije 1-13. S). Zenica. Marijanović Ivanka – Miletić Nada. Regije 1-13. Kupres. Pucarevo. Marijanović Ivanka – Miletić Nada. Regije 14-25. Kreševo. Regije 1-13. Visoko. ZM. Sarajevo 1988. ZM.-2000. Regije 14-25.. Marijanović Ivanka – Miletić Nada. 4629. Breza. Marijanović Ivanka – Basler uro – Miletić Nada.. AL BIH. Busovača. ZM. Bratunac. V). Han Pijesak. Gornji Vakuf. Marijanović Ivanka – Miletić Nada. Čapljina. Sarajevo 1988. Gacko 2 (G) 144. Hercegovina 6-7 (1415). Bijela Crkva (Crkvine.. Regija 20: Bileća. Regija 19: Nevesinje. AL BIH. 159. Fojnica. 337. Busovača. 196. Kiseljak. Tom III. Pucarevo. Bosansko Grahovo. Kamen i čovjek na Radimlji i oko nje. 4627. 331. Tom III. Sarajevo 1988.. Kalavrija. Tom II. ZM.. Sarajevo 1988.. . Arheološka nalazišta. Marijanović Ivanka – Miletić Nada. Mostar 2000. Šekovići. Neum. AL BIH. Regija 13: Travnik. Vlasenica. 4625. Vitez. Vranjevo Selo (N). Zenica. ZM. 4631.. 4623. Vitez. ZM. Donji Vakuf. Regije 1-13.414 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Regija 25: Grude. Arheološka nalazišta. AL BIH. 196. Ljubuški. Drenovik (N) 143. Sarajevo 1988. ZM. Arheološka nalazišta. Miši (G). Trebinje. ZM. Arheološka nalazišta./2001. AL BIH. Arheološka nalazišta. AL BIH. Crkvine (Gradac. AL BIH. Tom III. AL BIH. Stolac. Tom III. ZM. Ocrkavka (Ki). Jajce. Regije 14-25.. 68. 4626. ZM. 24-25. Sarajevo 1988. AL BIH. Bugojno. Regije 14-25. 4621. Čapljina. ZM. Vitez. Arheološka nalazišta. Vareš. Arheološka nalazišta. N) 150. Crkvina (Rotimlja. 171. Marijanović Ivanka – Paškvalin Veljko – Miletić Nada. AL BIH. Crkva ružica (B). Tom III. Tom II. Arheološka nalazišta. 4628. Tom II. Š). Marijanović Ivanka – Miletić Nada. Srebrenica. T). Sarajevo 1988. Regija 13: Travnik. Neum. Sarajevo 1988. Sarajevo 1988. Tom II. Busovača. 184. Titov Drvar. Ljubinje. BP). Pucarevo. 4624. Marijanović Ivanka – Glavaš Tihomir. Regije 14-25. Kladanj. 73-78. Raskršće (Babići.. Regija 11: Bosanski Petrovac. Arheološka nalazišta. Regija 25: Grude. Marijanović Ivanka – Miletić Nada. Regija 16: Olovo. Marijanović Ivanka – Miletić Nada. Marijanović Pero. 4630. Tom II. Tom III. Ocrkavlje (Grčko groblje. 4620. AL BIH. Borak (B) 195.. Arheološka nalazišta. Zenica. 4622. Bukovica (T) 196. Regije 1-13. Sarajevo 1988. Gacko. Regija 14: Kakanj.

. 4636. 76.. 364-368.. 8. Riznica duha i kulture (Izložba: Blago franjevačkih samostana).03. “Materijali. 1988. 276280. Sarajevo 2000. Sarajevo 06.03. Mašić Jozo. Mašić Jozo. 6.. 183-194. (* Matijašić R. Odjel za arheologiju Centra za povijesne znanosti JAZU. 2. Matić Bernardin.. 34. 1986. Martinović Niko. Ive Krstitelja. Odjek Kulinove povelje (Na stranicama časopisa “Odjek”). Markotić Vladimir. 6-7. 4637. Blago franjevačkih samostana. Oslobo enje 45/14272. Znanstveni kolokvij održan u Zadru od 6-8. Nastanak i procvat umjetnosti stećaka.... Oslobo enje 46/14784. Sarajevo 07. Sarajevo 15. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 545-548. 1988. 4643. 8. JLZ. 4640. 4633. izdanje. EJ 2. JLZ. “Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina. Pozorište. “Hrvatski biografski leksikon II (Bj-C)”. Glumac.. “Mirko Marjanović. Nišani prelaznog oblika.08. HM IV/14.03. 1986. Marković Marko – Gaković Mirjana. 5.03. 1989. 4639. Marković Marko – Gaković Mirjana. Zagreb 1989. Beograd 1999. Travnik 1993. Sarajevo 04. 4641. Oslobo enje 43/13547. Matejčić Ivan. 6. Calgary 1981. Zagreb 1982. 4642. The Medieval Tombstones of Bosnia and Hercegovina.03. Titograd 1987. Leksikon hrvatskih književnika Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do danas”. Maslić Fatima. Poroceedinas of the 11th Annual Chacmool Conference. Sarajevo 11. Bogetić Radin (Radivoj. Oslobo enje 45/14273. Marjanović Mirko. 1988. tehnike i strukture predantičkog i antičkog graditeljstva na istočnom jadranskom prostoru”. Pozorište. Zagreb 1982.. Zagreb 1980. Dobretić.03. 5. Dragišić. JLZ Miroslav Krleža. . Oslobo enje 45/14269. Jadranski zbornik 12 (1982-1983). Knowledge. Istorijski zapisi LX/4. Oslobo enje 43/13542. Izložba narodnih i borbenih igara na stećcima.. izdanja Enciklopedije Jugoslavije”. 1986. 7.. 117-118. 4638. Sarajevo 1986. Pula-Rijeka 1983.. XII 1976. Vrijednosti koje nas ujedinjuju (Blago franjevačkih samostana). Marjanović Petar. Kraljeva Sutjeska sa samostanom i crkvom Sv.03. Sarajevo 16. Juraj. Mašić Jozo.... 4635.. Sarajevo 14. 4634. Kulturno-istorijski spomenici u nikšićkom kraju. Divan I/8. Separat II.Kultura 415 4632. Autentični stvaralački znak. Oslobo enje 43/13545.) 4644. Radoj). Oslobo enje 43/13544. O tipologiji motiva na stećcima. 5. 1986. Sarajevo 09..

Zenica 1998. Sarajevo 1990. Svijest o sebi.. 4652. OOUR Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Sarajevo. “Ibidem – Prilog Odjeka I/3. NS 16-17. Umjetničko blago Crne Gore. 4659... ‘Bosanska Švajcarska’ (Zapis iz Fojnice). Svijest o sebi (Osam vijekova Povelje Kulina bana). Bibliotekarstvo 34 (1988). Jugoslovenska revija. Memija Minka. .. Islamska epigrafika. Sarajevo 1989..-2000. Beograd-Titograd 1980.. (A-J)”. 4654. Memija Minka. Memija Minka. Metiljević Ahmet. Sarajevo 1984. 4655. 25. 1“. Svijest o sebi. 12. 90. Sarajevo 1989. Sarajevo 1989. Zapis I/1. 4658. Memija Minka. Memija Minka. Sarajevo 1985. 4648. Mazalić oko. Mešić Hajrudin. “Povelje bana Kulina – me aš bosanske historije i kulture”. BeogradNIO Pobjeda Titograd. 1063-1068. Tuzla 1999. 201213. Hrtar. Zavod za izdavanje udžbenika Novi Sad. 4649. 543. Sveske 26-27. Sarajevo 1989.. Bogatstvo izraza (o književnom životu Bošnjaka osmanskog perioda). Matić Vojislav. 4. Znak Bosne IV/5-6. Kraljeva Sutjeska. Govor o sebi. 4650. 4657. godine. Zagreb 1987. Naš svijet XXV/285-286. 34-36. IA MI BiH 26. Odjek XLII/15-16. “Pedagoška enciklopedija. Odjek XLII/24. 208.. o nama (Povodom osamstote godišnjice povelje Kulina bana). 4645. 4651. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. Memija Minka. 4647. 52-58. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Beograd..416 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Zagreb 1984.. 445-448. Ćirilica.. 18-24. Micić Stevan. 1989.. Memija Emina.. Memija Minka. Poruke trajnosti u kamenu. Mijović Pavle.. Gradačac 1998. Prepisivačka djelatnost. Rekonstrukcija manastira Rmnaj. JLZ Miroslav Krleža. Diwan I/1. 87-88. Štampana knjiga bosanskohercegovačkih autora do 1800. (‘Povelje bana Kulina – me aš bosanske historije i kulture’). Matić Bernardin – Gavran Ignacije. Bobovac i okolina. Sarajevo 1989. Republički zavod za unapre ivanje vaspitanja i obrazovanja OOUR Izdavanje udžbenika i udžbeničke literature Titograd. 4646. IRO Školska knjiga Zagreb. 141-143. Pregled LXXV/9-10. 4656. 4653.

204-218. 4661. 4668. 4672. Mikulić Planinka. 287-306. Svjedočanstva o trajanju bosanske države (Stalna muzejska postavka Bosne Srebrene). 1991. Sarajevo 1998. Mikulić Planinka.. 4664. Sarajevo 1997.. Ranosrednjovjekovna nekropola u Koritima kod Duvna. 97-107 + 2 slike + 4 table. obljetnice smrti Fra An ela Zvizdovića”. Oslobo enje 48/15393. “Zbornik radova sa Znanstvenog skupa u povodu 500. Sarajevo 27. Mikulić Planinka. Glasnik SAD 6. 107-130. Beograd 1990.Herzégovine. ZNM 9-10. BF V/8. "Problemi seobe naroda u Karpatskoj kotlini". 4662. Vojno groblje u Mostaru. Dijalog nova serija IV/4. Sarajevo-Fojnica 2000.Vydatelstvo Slovenskej akademie vied.. 4666. Ranosrednjovjekovno koplje iz Mogorjela. 145-151 + 4 table. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1.Herzégovine. 164-166. Mikulić Planinka. Rapports du IIIe Congrés International d' archéologie slave. Novi Sad 1978. Miletić Nada. GZM (A) 37. Mostar 2000. (A-J)”. Utjecaj islamske umjetnosti na formiranje gotičkog stila i kontinuitet srednjovjekovnih formi u Bosni. The Southern California Antology. Elementi gotike u sakralnoj arhitekturi Jajca. VEDA . 4669. Miletić Nada. Miletić Nada. Prilog antropološkoj problematici stećaka. Miletić Nada. Los Angeles 1996. Franjevački samostani kao centri kulture na prijelomu 15.. MS.Kultura 417 4660. 141-204. 4665. Mikulić-Cucić Planinka. 4667.. (KUN X/32(490). Miletić Drago Karlo... 11. 23-36. Reflets des Grandes Invasions en Bosnie . Hercegovina 6-7 (14-15). Sarajevo 1979. . 4671. 85107. 207-216.. GZM (A) 33 (1978).-2001. stoljeća.. Herceg-Novi. 4670. Reflets de l'influence byzantine dans les trouvailles paléoslaves en Bosnie . Zagreb 1984. Tome 2. 4673.. Sarajevo 1998. Beograd 1979. 4663. Dinaridi srednjovjekovne nekropole Pavlovac kod Sarajeva. FTS-Franjevački samostan Fojnica. Mikulić Planinka.. Mikić Živko. Bosna i europska gotika... Mijović Pavle. 176-194. Bratislava 1980. Sarajevo 1982. BF VI/9. 149-168. Verticals of spirituality..04. Mikić Živko. JLZ Miroslav Krleža. 525.

Miletić Nada. JLZ Miroslav Krleža. 4684. Rani srednji vijek.. Sarajevo 1982. Miletić Nada. Slovenska nekropola u Mahovljanima kod Banjaluke.. Separat II... 82. Balcanoslavica 9. Zbornik 1. Miletić Nada. 123-177 + 3 priloga. izdanje. Srednjovekovni arheološki spomenici jugozapadne Bosne. 137-181. 4679. MANU-SANU-ANU BiH.arheološki i likovni aspekt. 4676. 4681... Rani srednji vijek. Stećci . Miletić Nada. 4685. 41-43.418 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.. Sarajevo 1985. ZM. 2. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. Miletić Nada. Resultate der neueren archäologischen Untersuchungen des frühen Mittelalters in Bosnien und Herzegowina. Miletić Nada. “Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina. Miletić Nada. 217-224.. Biblioteka “Umetnost na tlu Jugoslavije”. “Arheološka problematika zapadne Bosne”. AD BiH. (A-J)”.. "Kulturna istorija Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do pada ovih zemalja pod tursku vlast".. Sarajevo 1983..) 4680. Sarajevo 1980. Jugoslavija Beograd-Spektar Zagreb-Prva književna komuna Mostar. “Arheološka problematika zapadne Bosne”. Miletić Nada. Mihaljevići. Miletić Nada. Sarajevo 1988. 325.-2000. Rani srednji vijek u arheološkim istraživanjima na području sjeverozapadne Bosne. (* Jalimam Salih. 4674. GZM 34 (A) (1979). 4677. Veselin Masleša. 4686... (Drugo prera eno i dopunjeno izdanje). Prilep 1980. Sarajevo 1981. Ranosrednjovjekovne keramičke posude iz Vrbe kod Glamoča. EJ 2. 78-79. AL BiH. Zagreb 1982. 231237. Miletić Nada. 4675. 167. Stećci. Zagreb 1982. Sarajevo 1984. 4683. Tom I. Zagreb 1984. JLZ. 166-167. Izvještaj o iskopavanjima srednjovekovnih nekropola u Buškom Blatu. Rani srednji vijek. . Miletić Nada. JLZ. (K-Ren)”. 233240. 4682. Miletić Nada. Sarajevo 1983. AD BiH. “Bogumilstvoto na Balkanot vo svetlinata na najnovite istražuvanja”. izdanja Enciklopedije Jugoslavije”. 43-50. GZM 37 (A). Zagreb 1987.. Batković. 375-434. 4687. GZM (A) 35-36. Beograd-Zagreb-Mostar 1982. GDI BiH 36. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 2. Miletić Nada. 4678. 213-220. Miletić Nada. Skopje 1982. 154-156. Zbornik 1. Rani srednji vijek (arheološko-istorijski osvrt). JLZ Miroslav Krleža..

Pismenost (Rani srednji vijek) (137-138). ZM. Regija 1: Velika Kladuša. Dalmatinskohrvatska kulturna grupa (68). Krčevine (L). Jasenica (Z) 91. BN). Crkvina (L) 89. Klisina (P) 37. Kamen (D) 65. Kaldurani (Z). Bosanska Krupa. Kalin-grad (BK) 21. 4689. 77. L) 52. Kalac (L). Bocavača (U) 88. 4693. Grobovi (Rani srednji vijek) (88). 26. 4692. Kastel (L). Grobljice (L). Odžak. 4691. Sarajevo 1988. Grdelj (P). Regija 5: Odžak. Bošnjića voće (P) 34. Toprkala (P) 38. Sarajevo 1988. Regija 2: Bosanski Novi. Arheološka nalazišta. Preromanika (143). Modriča. CrkvinaKrčevine (Svodna. Velika Kladuša (3). Krčevina (Z). Arheološka nalazišta. Rosulje (BD). Glavica (Kučić Kula. Bosanska Dubica. BN) 35. Korduni (Z). Kozluk 2 (Z). Lipovice (L). Srbac. Z). L). Klisina (BK) 22. Kužno greblje (G). Selište (O) 79. Kamenovi (G). . Kljenovci (Br). Gošnica (BG) 49. Luke (Kužno groblje. Opšti leksikografski dio. Regija 3: Bosanska Gradiška. C) 16-17. Glavica (BK) 18. Jazbine 2 (Bi). Kamenje (D) 66. eruša (L). Kozluk 1 (Z). Sarajevo 1988. Arheološka nalazišta. BN) 36. Kamenje (G). Ketlaška kulturna grupa (98-99). ZM. Klašnice (L). P). Laktaši. Prijedor. Regije 1-13. Doli (L). Crkvine (B) 17. Klisa (Z). Dragelji (BG). Gornja Bukovica (Bi). Berek (L). Borovac (P) 47. Miletić Nada. Kraljev sto (S) 51. Crkvice (L). ZM. Doboj. Arheološka nalazišta. ZM. BG) 50. Crkvina (Marini. AL BiH. Nošnja (124). Ivanov grob (Kužni grob. Regije 1-13. Džamište (Crkvina. Oru e (Rani srednji vijek) (130). B) 16. Orašje (Vinogradi. Miletić Nada. ZM. Tučić (BG) 54. Arheološka nalazišta. Gradina (Jerenin grad. Crkvina (BK) 15. Bjelobrdska kulturna grupa (63). Donja Baljkovica (Z). Nakit (Rani srednji vijek) (112-114). B). Miletić Nada. Kamenica (L). Lugovi (Z). AL BIH. Umjetnost (Srednji vijek) (181-182). Stećak (167). Crkvina (Kalenderi. Maleševci (U). Tom II. AL BIH. Greblje (G). Tom II. Lipik (Bi). AL BIH. Bihać. Hajdukovo brdo (L). Franački kulturni krug (75). Buložani (Z). C). Bosanski Šamac. Sarajevo 1988. Crkvina (Voda Jarnija i crkva Marija. BN). Cazin. Crkvina (Gorinja. Lozovina (L) 93. Glavičice (Bi). Madžarsko groblje (Grabik. Nakit (Kasni srednji vijek) (114). BK). AL BIH. Oružje (Rani srednji vijek) (132). Sarajevo 1988. Crkvina (Orašac. Regije 1-13. Cagan grad (S) 48. Tom II. Bagruša (L). Prnjavor. Derventa. Tom II. B). AL BIH. Gotika (81). Cerići (L). Manastirište (BG). Bjelovnice (U). Crkvina (Grčka crkva. Crkvina (Donje Vodičevo. Zidine (L). Tom II. Agića groblje (L). Herići (Z). P). Z). Glavica (Gušteri. Miletić Nada. Regije 1-13. BN). Arhitektura (Rani srednji vijek) (58).Kultura 419 4688. Sarajevo 1988. Orašje. Mačkuša (Z). Jardan (Z). Crkvina (Svodna. BK). Madžarsko greblje (Br). Glavica (Jusići. Grabavci (Z). Regija 4: Bosanski Brod. Crkvina (Miostrah. Groblje (Z). Gornje Zabr e (U) 90. Vizantija (184-185). Z). Baštra (BK) 14. ZM. Miletić Nada. 4690. Begova njiva (Z). Groblje na Lipi (O). Kosa (Z) 92. Crkvina (Srednji Bušević. Crkvina 1 (Velika GataIlidža. Regije 113. Hrust (L). O) 78. Gradačac. Tom I. Miletić Nada. Miletić Nada. 4694. Župski razboj (S) 55. Balatine bare (P). Životinjski stil (190). Osoje (L) 53.

Tom II. M). Djedina (Ž). K) 107. Vis (Teš). Regija 6: Brčko. L). Mramorje (Zukići. ZM. Z). AL BIH. Z). Mramor (Hajdarovići. Mramorje 2 (Boškovići. Miletić Nada. Logobare (Teš). Bjelobor (M). Osojnica (M). Mramor (Priluk. Mramorje (Vakuf. Vidin jablan (Z). Šeher srpski (K) 108. Osmaci (K). Perići (K). Mramorje (Ča avica. Z). Mramorić (Z). ZM. Divsko groblje (Hrastić. Brdo (Tes). Zolje (K). Meškovići (K). Pravoslavno groblje (Baljkovica Donja. Muslimansko groblje (Z). Bukvarevo (K). Teš). Orašje (K). Z). Malešići 1 (Z). Vis (K). Beše 1 (Z). Banovići. Kaursko groblje (T). Kuvelj (Z) 119. Dokanj (T). Tešanj. Mramorje (Perin grad. Dubnica 1 (K) 105. Kalesija. Mramor (Z). Mramorje (Žabljak. Mramorje (Gornji Vitkovci. Teš) 120. Zelina (K). Orašje (Teš). Donja Višća (Ž). Stare kuće (T). Kamenjak (Z). Pa ine (Z). Zvornik. Srebrenik. Rimsko groblje (Z) 96. Gradašnica (Ž). Oborak (Ž). Z). Berići (Tes). AL BIH. Z). Zanaga (T). Z). Vrelo Sanduk (Bi). Arheološka nalazišta. Molno polje (K). Brkića groblje (K). L). Mramorje-Stan (L). Polje (Z). K). Z). Sajtovići (K). Regije 1-13. Svatovac (Gornji Gostović-Grabovnica. Z). Repuh-Tupković (Ž). Mramorje (Glumina. Petkovići (L). Ž). Mramorak (K). Stanovi (K). T). Mramorje (Osmaci-Kakanj. Puškovac (L). AL BIH. Ubjenac (Z). Donja Paklenica 2 (M). Staro (Madžarsko) groblje (Br). Kamen (Z). K). Krčevine (Tes). Zavidovići. Pravoslavno groblje (Vakuf. Tuzla. Mramorak (L). Mramorovi (Dragovići. Svjetlica (L). Mramorje (Karačić. Mramorje-Peljave (L). Stupe (Kužno groblje.-2000. Mramor (Rastošnica. L). Maglaj. Skočić (Z). ZM. Malešići 3 (Z). Mramorje (Kitovnica. Tom II. Zagrobnica (L). U). Krčevine (M). Čardak (Z). Mramor (L). Regija 7: Gračanica. Metljika (S). Staro greblje (Teš) 121. Mramor (Molitvište. Kamenje (Z). Todorovića gaj (Z) 97. Teš). Regija 8: Teslić. Piperi (L). Mramor (Brijest. Selo 2 (Bi). Mramorje 1 (Boškovići. Arheološka nalazišta. Polja (L). Regije 1-13. Donji Vitkovci (Teš). Miletić Nada. Potkućnica (T). Mramorje (Grbovci. Pirkovac (L). Nišan (L). Mramorci (Ž). Zidine (Br) 98. Živinice. Mramornica (Z). Bijeljina. Rakoč (L). Kamenje (Tes). L). Mišljenac (U). Dubnica 2 (K) 105-106. Vrpolje (Ž). Grčko groblje (Tes). Mramorje (Kovačica. 4695. Visovi (Teš) 122. Donja Paklenica 1 (M). Ugljevik. Banovići Selo (B).420 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Ravan ( ukin krst. Jošavac (M). Stupa (Ž). Pravoslavno groblje (Šetići. 4696. Vrtovi (K). Djedovo polje (K). Mramorje u Gaju (Z). Sarajevo 1988. Z). Mramorovi (Kućice. Žarkulja (K) 109. Lopare. Laništa (Teš). Gornja Vrućica (Tes) 117. Pazarić (M). Vitnica (Z). Todorovića brijeg (M). Pasji grob (Z). Tom II. Donje Petrovice (T). Ž) 107108. Mramorje (Bogutovo Selo. Mramori-Mujevina (Z). Bi) 94. Z). Čobe (M). Lukavac. Z). Z). Mramorje (Bulatovci. Seferovići (Z) 96-97. Mramorje (Gornji Dragaljevac. Grčko greblje (M). Crkvina (M) 116. Trijebnik (Kladovi. Mećava (S). Arheološka nalazišta. Z). Regije 1-13. Ulice (Br). Z). Osrećak (Z). Mramorje (MahojeBrdoZ). Malešići 2 (Z). Bi). Strana (L). Obršine (L) 95. Svatovac (Lovnica-Huremi. Ibralići (K) 106. Momčilov grob (Tes). Sarajevo 1988. Bajina glava (Teš). Mramor (Krivaja. Tes) 121-122. Brusovi Teš). Mramorje (Igrište. Svatovsko groblje (Teš). Okrugla (K). Mramor (Šibošnica. Sarići (K). Vlaški put (Z). Sarajevo 1988. Beše 2 (Z). Z). Groblje (Teš) 118. Z). Snježnica (U). Nišića kuće (Z). Omarak (Ž). Stanišnjik (L). Okućnica (T). Novo Selo (Z). Ž). Obli kamen (Teš). Jasik (Ž). Zagrdnica (Krstovi. Ulice (Teš). Petarac (Ž). Dukići (K). . Z). Žepče.

Divsko groblje (BP). Velika njiva (MG). Velika Čelinka (MG). Spasovina (MG). Begluci (MG). Kotor Varoš. Rošića Greda (MG). Glavičica-Prisoje (SV). SM). K). Bagar (MG). Jatunova njiva (MG). Šumarak (K). Me a-Vučkovac (BG). Kužno groblje (K). Trbućki do 2 (BP). Bukvice (K). Čardačište (Čifutsko groblje. Crkvina (Careva Luka. Tešanovića krčevine (MG). Breščić (MG). Kotor (MG). Baština 1 (SV). Regija 10: Sanski Most. Kobilja 2 (SV). Trstovina (MG) 150. Na srid sela (MG). Donji Vrbljani-Ćukovići (K). Miletić Nada. ZM. BP) 166. BP). AL BIH. Arheološka nalazišta. Glavica (BL). Donji Vrbljani 1 (K) 143. Stratinska 2 (BL). Čegeljak (MG). K). Brekinja (SV). Mramorje (KijevciSanjani. MG). Crkvina (Oraško Brdo. Donje Sokolovo-Vujsići (K). TD). Surjan 1 (MG). Crkvina (Podvidača. Regije 1-13. Delibrdo (K). AL BIH. Trnovo (MG). Bašča (Ča avica. Kamičak 2 (K). Crni Lug (BG). Zečeva njiva (K). Donje Sokolovo (K). Crkvina (Vo enica. Omrčići-Prisoje (SV). Crkvena Glavica (TD). Sarajevo 1988. Brežine (SM). SM). Mramorje (Krasulje. Crkvina (Pana ur. BP). MG). Crkvina (Gornji Vrbljani. Čergića groblje (BL). Kućišta (MG). Mošetluk (K). Crkveno (K). BP) 159. Poljice (MG). Crkvina (Martin. 4698. Ćurum Lovrića (MG). Titov Drvar. ZM. Varošište (BL). K). Lusićko mramorje (BL). Crkvina (Č). Mramorje (Velečevo. Mramor (MG). Dobrnja (BL). Crkvina (Gornje SokolovoMrazovo. Mramorje (Želin. Ljubinska glavica (K). Sarajevo 1988. Sarajevo 1988. Regija 11: Bosanski Petrovac. Gornje Sokolovo-Perići (K). Didovine (TD). Bat-Klanac (BG). Donji Ribnik (K). Saitovac (MG). Donje Ratkovo-Dragojlovići (K). Arheološka nalazišta. Šipovljani 2 (TD). Donja Sanica 2 (K). AL BIH. Mramorovi (MG). K). Donji Graci (MG). Gornji VrbljaniMijatovići (K) 144. Prhovo (K). Mramorje (Pržine. Babin greb (BL). Mrkonjić Grad. Otoka (MG). Hanovi (MG) 146. Batinčko groblje (MG). Tučić (TD) 165. Marina njiva (MG). Omar (MG). Budelj (K). Podgradina (MG). K). Krstovi (MG). Gornje Ratkovo (K). Visoki (Crkvine. Miletić Nada. Tom II. Ograda (BG). Staro Selo (MG). Gornji Dabar (SM). 4699. Poetište-Točak (SV). Bosansko Grahovo. Donji Vrbljani-Berići (K). K) 149. BL) 128. K). K). Trzan-Glavica (KV). Zvečak (SV) 133. MG). Regije 1-13. Samardžije (Kula. ZM. Gornja Slatina (K). SM). Ključ. Kozica (SM). Grčko groblje (BG). Velagići 2 (K). Tom II. Klisina (BL) 130. Poljane (K). Regija 9: Banja Luka.Kultura 421 4697. Donji Vrbljani 2 (K). Busija (MG). Čelinac. Rastoka (K). Mramorje (Podrašnica. MG). Gornja Previja (K). Pavićko mramorje (BL). Regije 1-13. Kobilja 1 (SV). K) 142. Dvorine (Mramorje. Židovsko groblje (SM) 151. Mramorje (Vračari. Grobnice (MG). Tom II. Prodole (BL). Gornji Vrbljani (K). BG) 164. Mramorje (Kugino groblje. Baština 2 (SV). K). Donje Peulje (BG) 160. Surjan 2 (MG). Mramorje (Crljeni. Gradište (Malo Mramorje. K). Mramorje (Bunari. Mramorje (Stubo. Hail-Bašča (K). Gradina (BL) 129. Gornji Ribnik-Kenjali (K). MG). Mramorja (K). Bujire (Mramorje. Skender Vakuf. Vrelo (K). Miletić Nada. Zablaće (K). Vujina glavica (SV). K) 148. Arheološka nalazišta. Ljutik (MG). Pavlovića groblje (BL). . Grkovci 3 (BG) 163. MG). Ćorića brdo (BL). Zidina (BL). BG). Višnjik (SV) 132. Majdanište (BL) 131. Klisina (K) 147. Mramorje (Gornje Sokolovo-Lakići. Bašča (Hripavci-Ahmedini. Pločice (MG). Debelo brdo (BL). Crkvina (Nuglašica-Čitluk.

Konopi (K). Mala Mašeta (K) 181-182. Grčko groblje (Donja Trebuša. Bogduša (T) 195. Briješće (B). Krst (DV). Fazlići 1 (T). Dukati (T). 4700. Dvorišta (K). Mašeta u Polju (K). Trešnja (GV). Raskovača (GV). Kičelovo brdo (Š). Brežuljak nad Ćukom (T). Bili Potok (K). Regije 1-13. Zgoni (GV). Musića megdani (K). Fazlići 2 (T). Kaurlaš-Mamula (P). Markovina (B). Bare (P). Livada (T). Oborci 1 (DV). Š). Parac (GV). Mašeti (GV). Š). Novo Selo (K) 182-183. Brižine (B). Kamenica (J). Gornji Malovan 2 (K). Selišća (GV). Gornja glavica (K). Tursko groblje (K). Kordići (B) 180. Jasen (J). Gornji Vakuf 3. Nagrade (T) 202. Glavica (Novo Selo. Kućare (Z). Brigovi (V). Gaj (Ždrimci-Žuljevići. GV).422 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Dolac (GV). Grčko greblje (Na Kuberu. Borovac (GV). Halilovića (Grčko) greblje (Z). Ravno (K) 184. Š). Z). Mramor (Vagan. elilovac 2 (T). Maline (T). Didakove kuće (T). Vjetrenice. Grčko greblje (Glavica. Komarevac (GV). Hrastić (Š) 179. Lužine (Š). B) 176-177. Klisa (T). Krupa (GV). Hrubine (Z). Bašak (T). Maleničin gaj (B). Velika Smiljevača (K). Kamen (Z). Kruščica (V). Sedra (B). Kupres. Vrse (GV). Čadarov greb (Š). Gajić (Š). Bajrak (K). Džamije (Z). Bogaz (V). Izvor karaulske Lašve (T). Zlatarice (B). Bregovi (T). Berića glavica (Š). Pod Rostovcem (P). Krčevine (B). Trebanovac (DV). K). P) 200. Zlosela 1 (K). Bare (B). Mašeta (P). Luke (B). Bugojno. Magarica (K). Luka (T) 201. Divojačka stina (B). Luke (DV). Kućerine (B). Greblje (T). Čakareve njive (T). Kupalište na škriljama (T). Velika njiva (Š). Bistrica (GV). Vratnice (Š). Glavičice (Z). Glavica (Gorica. Mramorić (Š). Krša (K). Miletić Nada. Dugi dol (K). Kužno groblje (GV). Šeherdžik (DV). Glavica (Krupa. Sitnica (J). Bijeli put (Z). Gornji Vakuf 1. Mramorovi (Pobrdnjice. (V). Mramorje (Š). Bišće (Z). Luka (GV). GV). Luke (K). Groblje (Z). Glavica (Blagaj. Potkućnica (GV). Divičani 2 (J) 175. Kaursko greblje (Z). AL BIH. Z) 199-200. Donja glavica (K). Kupres. Donji Vakuf. Mramorje (T). Gornji Malovan 1 (K). Maculje-Jezera (P). Sarajevo 1988. T) 197. Gornji Vakuf 2. Brijeg (T). Brijeg (Š). Glavica pokraj jezera (K). Gornji mašeti (K). Kozice (Z). Nadvode (Š). Carevac (K) 174. Kojin kamen (T). Guča Gora 2 (T). Perina glavica (K) 183. Tubulica (K). Studenac (J). Potočine (GV). Mramor (Donji Mujdžići. Glavica (Potkraj. Grahovčići (T) 199. Grčko polje (DV) 178. Ćosići (T). ZM. Paklarevo (T) 202. Busija (J). Rustovac (GV). Dočić (Z). Tom II. Luke (Š). Račvulja (GV). 177. Selište (GV). Jajce. Divičani 1 (J). Vaganac (Š) 186. T) 197-198. Bajramovci (K). Gaj (Voljice. Martinovića glavica (V). Lozića šikara (B). Kamenica (GV). Jazakove njive (T). Mala Smiljevača (K). Delijin brijeg (Š).-2000. Bijele Vodice (T). Ledine-Donja Mašeta (K). Kovačine (V). Ravanjska vrata 2 (K). Glavica-Kamen (GV). Crkvine (GV). Broda (Z) 196. Gaj (T). Trišića njiva (K). Nevino brdo (K) 182. Jažva (T). Podvinica (Z). Jasike (Š). Guber. Zlosela 2 (K). Glavica (Han Bila. Kaursko groblje (B). Okuč (GV). Crkvina (K). Rostovo Ravno (B). Čobanovo groblje (K). Zgonovi (Š). Potoci bistričke . Ljubica brdo (T). Seka (K). Gornja Mašeta (K). Arheološka nalazišta. Mašeti (T). Podjaram (K). Otinovci 2 (K). Makljen (GV) 181. Mašeta (J). T). GV). Kratelj (B) 180-181. 4701. Gumno (DV). Rastičevska mašeta (K). Karaula (Krajinsko greblje. Staro Selo (DV). Oborci 2 (DV). Gaćice. erzelezov mašet (K). Gornje Pećine (P) 198. Lisičje groblje (T). Brežuljak (T). Regija 12: Šipovo. Š). V). K) 176. Gornji Vakuf. Ževnjak (J). Opara 2 (P). Jama (V). Nebića šuma (B). Ravanjska vrata 1 (K). Grčko greblje (Grm. Žuljeva glavica (K) 187. Steljac (K) 185. Dragani (GV). Donja mašeta (K). Crkvište (T). Miletić Nada. Gaj (Gornji Mujdžići-Orahovica. Crveno groblje (K). Desove (V). Goljen (B).

Jasikova (Ka). Vrbica (K). Brdo (Brod. Bašča (S). Polje (Vi). Gaj (V). Sarajevo-Stari Grad. Donji Magašići (B). Regija 13: Travnik. Regije 14-25. Vogošća. Gaj (Šadići. Raspotočje (Z). Brataljevići (K) 67. Otigošće (F). Karaula (Ka). Brložnik (HP). Hrašće (Ka). Ravan (B). Begina zaglavica (V). Gradac (K) 18. Dub (Ki). Regije 1-13. Cura (S). Krčevina (B). K). Zabr e 2 (Ki). Golijansko groblje (HP). Sarajevo 1988. Rankovići (P). Repuh (B). AL BIH. Kiseljak. Hrasno (B). Strahovac (Ki). Fakovići (B). Stojkovići-Bučići (P) 204. Banjevići (B). Bregovi (V). Trnovo. Goli brijeg (O). Crkvine (B) 16. Begovića polje (Š). Grabošić (Vi). Mramorje (Va). Sarajevo 1988. Crkvine (B) (68). Babina voda (Ki). Didorada (Va). Zagrebnjača 2 (Ki). Barice (Š). Donji Bačić (B). ZM. Bijeli put (Š). Barenjak (Ki). Vukanovići (Ka). Visoko. Očevija (Va). Glavica (Vi). Cerska (V). Tasovik (Kr). Hendek (Ki). Gorovići (P) 43. Zagoni (B). Bukovica (Ki). Barakovići (S). Gorašnica (Vi). Hadžići. Dvorišta (F) 17. Gornji Zalukovik 5 . Borak (S). Ilidža. Regija 15: Ilijaš. Sarajevo-Centar. Njiva (Ka) 23. Gornji Zalukovik 3 (V). Bunar (Ki). Brdnjak (Ki). Slivno (B). Kaursko groblje (Kr) 21. Brijeg (Š). Banja (Ka). Regija 14: Kakanj. Polje (Kr). AL BIH. B). Boljevići (B). Donji Drecelj (O). Klupe (Kr). Tisovac (T). Arheološka nalazišta. Zbilje (Vi). Kokoščići (Va). Mramorje (I) 52. Ostroga (Ki). Kaursko groblje (Ka). Lješčar (B). Arheološka nalazišta. V). Ka). Zlokuće (Ka) 28. Donja Borovica (Va). Tom III. Borići (S). Kiseljak. Glavica (Va). Lopata (Kr). Gerići (V). Fojnica. Saračevo brdo (Ka). Ostružnica 2 (F). Bijeli greb (Ka) 14. Obre 3 (Ka) 24. Dobrinjac (Vi). Hrastovina (Ka). Pale. Dragin han (B). Špirin grm (Z). Miletić Nada. Bubanj (Š). K) Grčko groblje (Ratanj. ZM. Vitez. Pucarevo. K). Kreševo. Kiseljak 3. Gornji Zalukovik 2 (V). Čepari Gornji (HP). Šuplja stijena (T). Gaj (Poljak. Novo Sarajevo. Budoželj 1 (Va) 15. Grčko groblje (Tičići. Gaj (Gornji Bačić. 4703. Turbe (T). Grčko groblje (Podastinje. Gojevići (F). Sarajevo 1988. Čifluk 2 (Vi). Budoželj 2 (Va). Kosa (Ka). Lipnica (Ka). Brdo (Va). urini grobovi (B) 69. Tušnjići (Vi). Višnjići (Va). Sarajevo-Novi Grad. Ivica (Ki). Arheološka nalazišta. V). Krčevine (F) (22). Breza. Biljeg (S). Regije 14-25. Pajtov han (Va). Rakovi (Ka). Vareš. Radonjići (Va). Klisa (Vi). Bečani (Š). Ričica (Ka). Brezik (Va). Pod (Va). Glavica (Š). Subotići (B) 26. Kadinjača (Vi). Tom III. 4702. Poriječani (Vi). Gaj (Ki). ZM. Pariževići (Ki). Zenica. Miletić Nada. Glavna (Čifutsko groblje. Miletić Nada. Kaursko greblje (Ki). Bobovik (Ki). Brnjaci (Ki). Čolakovići (B). Igrište (B). Zvijezda (Z) 206. Mramorovi (Ki). Bujakovića Polje (S). Maurovići (Vi). Djevojka (K). Grebljice (Vi) 20. Bratunac 3. Grebci (Va). Ceransko brdo (V). Putovići (Z). Centar 5 (C) 41. Busovača. Trnovo 2. Gornji Zalukovik 1 (V). AL BIH. Grebac (Vi). Kaursko groblje (B). Donja Zgošća (Ka). Brijest (Vi). ur evac 2 (S). Široka šuma (Ki). Gornji Zalukovik 4 (V). Zabuće (Vi). Breza. Strana (Vi). Puhovac (Ka). Kaurin (B). Gojsalići (K). Babajići (S). Gajevi (K). Brdo (B). S). Hrasno (Ka). Crkvina (K). Škarine (Kr). Gornje Žeželovo (Ki). Grčko groblje (Brestovsko. Četnište (S). Podgradac (Ki) 26. 4704. Križ (Kr) 22-23. Vrbica (Va). Podgoj (Ki). Mravnjače 2 (Ki). Donje Žeželovo (Ki). Tabačko guvno (SG) 56. Brda (Vi). Čakina njiva (Vi).Kultura 423 luke (P). Gorani (Vi). Dželepi (V). Tom II. Uvrate (Z). Vareš-Majdan 27. Stup (Ki). Glavica (Ka). Bare (V). Dolovi (Š). Buzići (Vi). Gornja osica (O). Ka). Vlahovića brijeg (T) 205. Breze (K). Varošište (NG) 57. Letovište (Ka). Bijeli hrid (K).

Presedo (V). Mramorje (Vukovići. Mladovo (K). K). Zaelisije (S). Papraća 2 (Š). Gračić (S) 70. Zaklopača (V). Toliša (K). Nasića brdo (V). Sjedaljka (S). Mramorje (Jokići. Obori 1 (K). Kovinj (Š). Podgora (V). Rogajlija (Š) 78. Stupari (K). Ravan (S). Klisa (O). V). Muškići (V). Ilino brdo (V). Marica (O). Plazače 1 (Š). Šijakovića groblje (Š). Grabačevac (V). Tekija (B). Previlica (Š). Maljen (Š) 74. Mramorje (Dubačkići. Pomol (V). Navitak (O). Olovci 3 (K) 76-77. Suljići 1 (K). Obori 2 (K). Prijanovići 2 (K). Olovo (Opašići. Alibegovići 2 (S). Mramorje (Jelah. Jazovi (Š). Gaben (S). Troliz (S). Trnovo 1 (K). Rupovo brdo (V). Ridić (S). Kljestani (V). Grad (Markov. Gornji Zalukovik 8 (V). Mramorje (Moguše. Klis (O). Mramorje (B). Arheološka nalazišta. Vlasenica. Ostrovaš (S). Mramorje (Liješće. Hadžići 2 (Š). Šarampovo (S). Mramorje (V). Mramorčić (O). Kamenjaci (B). Mramorje (Sućeska. Vrelo (Š) 81. Zgunja 2 (S). Kaurski grob (O) 72. Luke (HP). B). Mramorje (Žioci. Mramor (Donji Drecelj. Podliješće (B). Manastirište (B). Krajčinovići (V). Hanić (Olovo). V). ZM. K). Vlasenica. Biljeg (Ro). Tarevo 1 (K). . Ždrijelo (B) 82. Mramorje (Berisalići. Podrenovci (HP) 77. Gurnine (Š). Strmica (Š). Vagani 2 (K). Bratunac. Olovci 1 (K). Mramorje (Begići. Mramorje (Kikići. Jagodnja (B). Gradina (O). S). Jeremići (V). Mramor (Kovačići. O). Kovanluk (Š). Stolice (B) 79. Mramorje-Polje (Š). Mramorje (Konjevići. Potkuća (Š). Jasen (V). Mošulj (K). Gragir (S). Grebljice (O). Trlo (O). Usjenovača (B). Popovići (Š). Miletić Nada. Lubničko brdo (S). Trubor (S) 80. Kutuzero (S). Srebrenica. Vagani 1 (K). Hadrovine (HP). Zmajevac (K). Toljevići (V). Piskavice (Š). Vijenac (V). Lukići 2 (V). Vis (Š). Luke (B). Kuselj (V). Tuholj 2 (K). Mramorje (Olovci. Sofre (S). Karaula (Š). Jelasi (B). Rašića gaj (V). Zgunja 1 (S). Š). Pokojnica (HP). Olovci 2 (K) 76. HP). Višnjica (V). Simin krš (K). Opravdići (B). Mršića brdo (V). Kamenje (S). Ravan-Gradina (V). Trnovo 2 (K). Bare (S). Mramorje (Potočari. Grobnice (B). Vitez (S). Krčevine (Bačići. Grobnice (S). Mramorje (Gaj. Trišići (Š). Lipenovići (B). HP). Š). Vitići (V). Mramor (Vranovići. Klanac (Š). Ravan (V). Strana (V) 79-80. O). Mramorje (Kamensko-Gradina. Varošište (O). Starič (K). Hrastić (K) 71. Stuparski krš (K). V). Milovanovići (Š). Osoje (V). Š). Š) 73. Regija 16: Olovo. Luke (Š). Hadžići 1 (Š). Mramor (Musići. Han Pijesak. Klotijevac 2 (S). Š). Mramorje (Žeravica. Rudišta (Š) 78-79. Suljići 2 (K). Ludmerac (B). K). B). Hum (V).424 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Biljezi (S). Podvis (V). Ljuto brdo (K). Š). Kladanj. Ravne (K). Gornji Zalukovik 7 (Vlasenica). K). Batovo (Ro). Padališta (S). Kosa (S). Gornji Zalukovik 6 (V). Ogra ena voda (B). Mramorica (B). Begov gaj (V). O). Plakalovići (V). Makovac (B). Zlokosa (O). Alibegovići 1 (S). Trnić (S). Brekovići (Ro). Lučica (V). Mramorje (Ljeskovik (S) 75. Koštanavačko groblje (B). Petrovača (V). K). AL BIH. Begovina (Ro). Mramorje (Rimsko groblje. Osjenača (S). Mramorje (Voljevica. Gvozdenovići (K). Vlaškovac (O). Jakovice (Š). Mramorje (Bešići. Nabojine (Mramorje. K). Hrnčići (B). Skenderovići (S). Palemiši 2 (K). Tepen (Š). Meraja (V) 74-75. Sarajevo 1988. Tarevo 2 (K). Tabahana (V). 4705. Bijeli put (Ro). Kovačići (K). Nasići (V). Rajići (V). S). Jelaške (O). Prijanovići 1 (K). Š). Zlatovo (S). Tuholj 1 (K). Palemiši 1 (K).-2000. Šljivova (S). B). Simića groblje (Š). Vakuf (V). Preka njiva (B). Rijeke (Podglavica. Kostići (V). Krčevine (Trupanari. Prijanovići 3 (K). Trnjaci (K). Lukići 1 (V). Mramorje (Mišari. O). Igrište (S). Koprivno (V). B). Orahovica (S). O). Tom III. Biljeg (S). Turalići (V). (V). Staroglavica (S). S). Podgroblje (HP). Milovo (Š). Pavlovići (Š). Vis (V). HP) 70-71. JatinaDolnice (V). Plazače 2 (Š). Regije 14-25. Vijenac (K). Šekovići. Slavanj (O). Zalazje (S).

Raževo brdo (S). Mandra (S) 101. Ljubić polje 2 (S). Blace (V) 91. Glavica (S). Trojan (Ro). Vrelce (S). Čadovina (Ro). Djedovo brdo (F). Kalauzovići 2 (S). Mramorje (Beheci. Ljuta strana (S). Glavica (V). Sokolac. Čavke (Ro) 93. Mramorje (OsovoDolovi. Brda (Ro). 4706. Mramorje (Paratok. Ro). Me e a (V). Jasik (Ro). AL BIH. V). Ro). Mramorje (Banjalučica. Guždeljsko polje (Ro). Slap (Ro). Regija 17: Rogatica. Mramorje (Vagan. Gornje Kukavice (Ro). Luka (S). Decovi (Ro). Krst (S). Ro). Plješivica 2 (Ro). Tom III. Hrastovi (Mramorje. Brdo (K). S) 102. Crkvine (Bjelosavljevići. Mramorje (Gornje grobnice. Komina (S). Mramor (Kabernik.Kultura 425 Bjegovići (V). Trutovo brdo (Brdašce. V). Meremišlje (V). Djevojačko greblje (F). Rudo. Carine (V). Crkvine (Klečkovac. F) 119. Bare (F). Radovan han (Ro). Korita (Ro). S). Mramorje (Hrtar. Vlasulje (Ro). F). Pazarić (S). Torić (Ro). Trušen kamen (S). V). Papratnice (Ro). Brdo (F). Karačevina (R). Ljubić polje 1 (S). Ro). Tinjag-Do (S). Stupine (Mramorovi. Dobroš (Č). Sarajevo 1988. Žepa (Ro). Dubačko brdo (Ru). Mramorje (Kalauzovići-Radakovina. Luke (Ru). Ro). Velika njiva (S). Bregovi (Ro). Brijest (Grčko groblje. Budaci (Ro). S). Ru). Mramorje (Šahdani. Grebnice (Drinsko. Ovrčje-Miletci (Dokolac). Klečkovac (S) 99. V). V). Podgajevi (Ro) 104. S). urevići 2 (V) 94. Ru). S). F). Mramorje (KamenicaPodhrid. Okruglo (Ro) 103. Vidrići (S). Pejdehovo groblje (V). Gola Glavica (S). Mramorje (Jabuka. V). Grabovik (Ru) (95). Daničići (F). Rančići (S). Bor (Ro) 91-92. Arheološka nalazišta. Brezje (Ro). Vražalice (Ro). Ro). Donje Štitarevo (V). Nehota (Ro). Zarbovina (Ru). Mramorje (Mačari. Zakomo 1 (Ro). S). Ru). Brdo (Dumanjići. Gajevi (F). Ro). Ovlagija (Ro). Veliki čair (S). Izborine (Ro). Han Lješčice (Ro) 98. Dub (Veletovo. Lipov do (Ru) 100. Seljani 2 (Ro). Ploče (S). urevići 1 (V). V). Seljani 1 (Ro). Krčevine (V). Glavica (Jeleč. Okolišta (Ru). Zakomo 2 (Ro). Dub (Okolišta. Selište (Ro). Gaj (K). Mramor (Šip. Ro). Miletić Nada. Drvarevo (S). Crkvina (Prije elo. ur evo brdo (V). Pobrdolje (Ro). V). Brijeg (Lepenica. Dub (Meremišlje. Hrid (S). Panjevi (Ro). Polje (V). Kobilj-Brdo (Ro). Regije 14-25. Višegrad. Č) 120. Mramorje (Stara Gora. Gluhovina (Ro). Brijeg (Vratar-Heljići. Kaursko groblje (V. V). Tulež (Ro). Brdo (La evine. Crkvina (Kunovo. Mramorje (Strgačina. Podomer (S). Miševina (Ro). Duboki potok (S). V). Aherine (F). Imamovići (S). S). Maljevići (Ro). S). Konačev do 2 (S). Ro) 92. Podstranje (Ro). Sjeversko 2 (Ro). Bjelosavljevići (S). Bračina (F). Kalauzovići 1 (S). Drčalica (S). V). F). Grebnice (Orahovci. Žunovi (S) 109. Kiler (S). Groblje (Ro). Vilino kolo (Vrelo. Rudine (S). Divči-Kamen (Ro). Grebnice (Velika Gostilja. Mramorje (PijevčićiIzborine. V). F). Križevac (V). Hadrovići (V). Karetići (S). Janjoši (Ro). Mramorje (Rohci. V). Pešurići 1 (Ro). Oglavak (Ru). Jasikovica (S). Mramorje (Kruševci. Brijeg (Mramorje-Glavica. Lastre (V). Baleni (F). Guvno (Ro). Grebnice (Jasenice. Trnovik (Ro). Varošište (Ro) 107. Rujišta (V). Derolovi (F). Čifutsko groblje (Gromiljak. Mramor (Selišta. Kalen greblje (S). Mramor (Ro). Geruša (S). Ro). Ro). Selakovići (Ro). ZM. S). Zavrh (Ro). Mramorje (Pozalje. Pale (V). Mramorje (Pozderčići. F). Hoćimeri 2 (S) 98-99. Drijenjak (Ro). Bravenjak (F). Podlijak 2 (Ro). Čengića bara (K). Pešurići 2 (Ro). Grabenice (S). Ru). V). Neljeske (S). Vražalice-Kamenjače. Glavičica (F). Solila (Ro). Podgaj (Ro). Vrlazje (Ro) 108. Mramorić (Ro). Ovlagija (S). Dulum (V). S) 106. Vrhselište (S). Petrovo polje (Prijepolje. Mramorje (Pihlice. Repuševci (V) 105. Groblje (V). Mramorje (Knežina. Podzid (Ro). Tirin han (Ro). V). . Biljeg (F). Turska voda (Ro). Ro). S). Mramorje (Sokolačko polje. S). Otava (V) 103-104. Glavica (Račići.

Čitluk 2 (N). Jažići (K). Somine (K). G). Jezero (K). Metaljka (F). Lučki rat (F). Odačine (K). Grebak (Odžak. Vihovići (K). Crkovnjaci (Crkvina. Mjehovine 2 (K) 127. Atlića groblje (N). F). Kostrenište (G).426 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Gornji Jugovići 2 (G). Vlaholje (K). Jakomir (N). Grčka glavica (N). Prijeklade (F). Djevič-Kamen (G). G). Goražde. Stankovac (F). Bukve (N). Luko (K). F). N). Brdo (N). Dernjak (G). Zaborak (Č) 131. Ploče (F) 128. Osija (K). Šćepov grob (F) (130). Brijeg (Gornji Bratač. G). Brijeg (Rast. Grčko groblje (Brdo. K) 126. Igrište (N). Grčko groblje (Platice-Lokve. Kutine (K). Foča. Brežine (G). Banj-Do (Stolovi. Prgoše (K). Glavica (Donje Ravni. Zavait 132. Ravnica (K) 129. Grčko groblje (Krbljine-Ječmeni do. Mramorje (Dragočava. Križevac (Ledine. Jabuka (G). Mramorje (Batkovci. Pod klekom (K). Lasica (F). G). Grčko groblje (Džiburov brijeg. N). Pribilovo brdo (K). Pijesak (F). 4707. Korita (F). Presjeka (F). Vlaško polje (K). Grčko groblje (Višnjevo-Zurović. N). Ru ice (K). Bojišta 2 (N). Haliluša (N). Gornja bašča (F) 121. Bez e e 2 (N). G). Grabi (N) 144. Studeno vrelo (K). Vlahinje (K). Crkvina (Gornje Ravni. Stručina glavica (K). Donji Bratač (N). F). G). Mramorje (Toholji. Kaurska glavica (K). Babov greb (G). Čavlavica (G). Lučila (F). Goražde 2. Mramorje (Ukšići. Cvrkovac (N). G). K). Kotača (F). Tjentište (F). Duga glavica (G). Kaursko groblje (F). Gradina 3 (G) (145). Donji Lukovac (N). Balabani (N). F). Mramorje (Marenići-Pora e. ZM. Poljana (Grčko groblje. Jasike (F). Me urječje (Č). Domrke (G). Hrast-Vrelo (G) 146. N). Borovno (G) 141. Gradina 2 (G). Musin grad (K). Jovanovo brdo (G). Buklici (N). Kokošja ravan (F). Trešnjin krst (K). Glavica (Crkvina. Grebnice (N). Bez e e 1 (N). Mramorje (Zavait. AL BIH. Djevojačko groblje (N). Gornji Jugovići 1 (G). Dramešina (G). N). Trnavica 1 (K). Vrhovina (K). Fojnica 2 (G) 143. Hercegovo vrelo (G). F). Ponori 1 (K). Vrbnica (F). Miletić Nada. Grčko groblje (Kožetin. Grude (N). Regije 14-25. Pod crkvom (F). F). Mirkova kosa 1 (K). Sopotnica (G). Barice (G). Č). Ponori 2 (K). Tom III. Trpinje (Č). Badžalica (N). Modro polje (F). Crkvina (Gareva. Grebak (Žiljevo. Ljusići (F). F). Grčko groblje (Prije elo. Bašića brijeg (N). F). Svatovsko Djevojačko groblje (F). Brašljevica (N) 141-142. Lučino brdo (G). Grčko groblje (Zavait. F). Glavica (Gornje Ravni. Bahori (G). Glavice (Platice. Gornje Selo (G). Bratićevac (N). Vitla bara (K). F). G). Ivezića groblje (N). Karaula (K). Trnavica 2 (K).-2000. Perić (K). Katarin grob (K). F). G). Mramorje (Šahbazi. Brestovik (N). Mramorje (Prijedražje. Arheološka nalazišta. Jelica (G). Greda (K). Čitluk 1 (N) 142. Kužno brdo (Šelec. Čengića vješala (G). Bogdanci (N). Bablja glava (N). Bašće (K). Grčko groblje (Kosnan. Gubinov do (G). F). N). F). Kalufi (G). G). . Dubine (N). Gradac (F) 122. Gruberaš (N). F) (123). Kopljević kamen (F). Klinja (K). Mramorje (Kolakovići. Jablanići (K). Grčko greblje (Grdijevići. G). Regija 18: Čajniče. Grčko groblje (Ječmišta. Ilino brdo (N). Duge njive (G). Gornja Badežišta 2 (G). Poda (F). Ljuljevišta (F). Donje Selo (G). Gornja Badežišta 1 (G). Jasenik (G). Kamin (K) 125. Humsko (F). Mramorje (Zukmur. K). Glavice (Bašići. Glavice (Braićevići-Glavica. Nenkovača (N). N). Jejača (K). Vratnice (K). G). Kamenje (F). Glavičine (K). G). Lokva (K). Milarevo (K). Ustiprača (G). Gornje suho polje (K) 121-122. Sarajevo 1988. Peovac (Č). Kaurine (Č). Bukovica (N). Bijela stijena (N). Laćerine (Kalufi. Č). Stijene (Č). Grgureve bare (G). Grebno brdo (N). Kalinovik. K). Drum (G). Ponori 3 (K). Grobnice (K). Zavait-Podi. G). Mirkova kosa 2 (K). Hotovlje (K). Brijeg (Odžak. Mazlina (F). Grčki mramorovi (F) 123-124. Cernica (G). Topalov kamen (K). Guča greb (F) 124. Grab (F).

Gorica (Bajeljani. Lokve (G). Baljci (B) 168. Rajkov kamen (N). Crkvina (Orahovice (B) 170. G). Savića glavica (G). Osredak (Pod Stolom. N) (148). Arheološka nalazišta. Udbina (N). Gradac (Lj) 176. G). edići 2 (T). Dračevo 1 (T). Stepen (G). Vratlo (G). Kovačići (N). Prisadi (N). Sr evo groblje (N). Mandića groblje (Klanac. Samobor (G). Mačipolje (N). ur eva crkva (T). Aran elovo (T). Carevo počivalo (T). Donja žabica (Lj). Blatski do (S). Soderi (G). Prijeputnica (N). Bihovo (T). Orašnica (Dubravica. Hatelji (S). Krst (Hodinići-Radakov do. Derviševina (B) 172. Gradina (S) 177. Slato 2 (N). Golo brdo (B). Aleksin greb (B). Rudo polje 1 (G). Kosa (N). N). Močila (G). Rijeka 1 (N). Kokorina (G) 147-148. Mulje (G). Bogdašići (B). Zalom (N). Grobnice (B). Crkvina (Gornje Vrbno. Ljubičin do (N). Ravni (N). Donje grobnice (B). Morine (N). Ladojev grob (G). Vrtine (Izgori. Donji Turani (T). Divin 2 (B). Gumnište (T). Presjeka (N). Deminov krst (S). Ždrijelo 1 (N). Pupuš (N). Kljuni (N) 147. Grčko groblje (Petrovići. Crkvina (Milavići. Veliko groblje (G). Mukljevac (N). Vrelo (G). Haremi (S). Ždrijelo 2 (Nevesinje). Boškov do (B). Lalovo brdo (Grčko groblje. S). Grčko groblje (Trebijovi. Grčke grebnice (T). Ploče (G). ZM. Glavica (LjubomirČvarići. Vranikuće (N). Krst (Izgori-Brajčin Laz. G). Gornja Taleža (T). Gradina-Bunar (S). Crkvina (Ubosko. Šusteri (G). Klupca (G). Lipnik 1 (G). Donji Davidovići 1 (B). Malo Šipačno (N). Drenovi (T). Crkvina (Kruševo (S). Okiljevo groblje (G). N). Lučila (N). N). Grčko groblje (Potkom. Regija 19: Nevesinje. AL BIH. Slato 1 (N). Donje polje (T). Stražište (Crkvina. Glavica (Fatnica. Gornje Selo (B). Višnjevo (G). Luka (Rabina-Pakračuša. Udrežnje (N). edići 1 (T). G). T). Primet (N). Ljeskov dub (G). Stoičići (G). Medanići (G). Žabljak (Gacko). Poda (G). Miletić Nada. T) 174. Golubinac (T). Galjipov do (B). Konjska glava (G). Lazarići (G). Mučibabića groblje (N). Dubrovač kamen (T). Krst (Hrušta. Babe (S). Sr evići (G). Lipnik 2 (G). Rudo polje 2 (G). Kruščica (G). B). Ploče (N). Vrtine (Sr evići. Mala Gračanica 2 (G). Crnići 2 (S). Šurića greb (N). Gorica (S). Ljubišnica (G). Me ugrebine (G). T). Čardak 3 (B). Luka (Šurići. Čepelica 3 (B). Okrugli do (G). G). Kula (N). Dračevo 2 (T). Bobutov dub (B). Prečica (G). N). Groblje (T). Kalupi (Donji Jagići. Regije 14-25. Glavica (Bijeljani. Gradina (Krivača. Serezov do (N). Pasja jabuka (N) 150. B). Rabina 1 (N). G). Grob 2 (T). Biograd (T). Polučci (G). Grebuša (Lj) 180. B) 178. Donji Davidovići 2 (B). Crkvine (S) 171. Magareća glavica 1 (N). Gornja Kapavica (Lj). Širin greb (Brijeg. Polje (N). Struge (N) 152. rabina 2 (N). . Miljevačko groblje (N) 149-150. Boljuni (S). G) 153. N). 4708. Dubljani 2 (T). Glavska 2 (T). Grob 1 (T). Svatovsko groblje (N). Čepelica 2 (B). Orlje (G). Dobromani 2 (T). Donja Orahovica (T). Cicrina (T). Bogojević Selo (T). N). Radojev kamen (N). Pusto polje (G). T). Stećak (N). Lumer (Grčko groblje. Harem (S). G). Mala Gračanica 1 (G). Magareća glavica 2 (N). Blace (S). Živanj (N) 154. Rogatina glavica (G).Kultura 427 Kalufi (N). S). Brijeg (S) 169. Bijela Rudina 2 (B). Gornja Lokva (Lj) 175. Pridvorci (N). Dubljani 1 (T). Čardak 1 (B). G). Dobromani 1 (T). Kovačev do (N). Krst (Plato-Nekudina. Vrba (N). Lipničke glavice (G). Rat (G) 151. Dabrica 2 (S). Aladinsko brdo 2 (S). Tom III. Potkućnica (G). Crkvina-Godi (Lj). Drijen (T). B). Grebnice-Bunčići (B). Bračići (S). Dragovlje (S) 173. Glavska 3 (T). Grubačev kamen-Crkvina (Lj). Gacko. G). Pleće (N) 150-151. B). Sarajevo 1988. Rijeka 2 (N). Trgovišta (Uzdolja. Zagrebnice (G). Čardak 2 (B). Poljice (N). Miljanovića groblje (N) 149. G). Crkvina (Trebinje-Zasad). Lj). Drijenjani (T). Grčko groblje (BjelojevićiPodsoje. Dubočica (Lj). Kalupi (Donje Ravni.

Grašćak (P). Sikmuša (Lj). Slivnica (T) 191-192. Križevac (K). Podulovac (B). P). Regija 20: Bileća. Bahtijevica (K). Necvijeće (T). Orašje Popovo (T). Bjelan (P). Kneževa glavica (T). Mistihalj (B). La anica 2 (K). Kostadinovica (T). P). Jezerine 1 (B). Ružića njive (Lj). Vlahovići 2 (Lj). Klanac (J). Grčko groblje (Gornji Prijeslop. Parojska njiva (T). Tom III. Stuble (S). Žakovo 1 (T). Šćepan krst 2 (S). Grovnice (Groblje. Lokve (K). Klečak (S). Kamenica (B) 182. Oblat (T). Krst (S). Stubline (S) 192. Jezerine 2 (B). Ljehove (T). Ravno (T). Duga njiva (K). Bavuša (K). Spasova glava (T). Trnovica 2 (B). ZM. Ivanj greb (T). Jezerac (K). Rapti (T) 190. Preraca (B). Grepčani (K). zakuća (B). Zakuk (S). Janjčica (S). Kanjina (K). Trebimlja (T) 193. Mijatovina (B). Lužine (S). Vranjska 2 (B). Hum (T). Lokva (S). poljice-Popovo (T). Hadžići (B). Vukov greb (B). Ugarci (T). Strnjići 2 (T). Mikića groblje (Lj). Pogrebnice (S). Regije 14-25. Obradov Kamen (T) 187. Lokve (T). Čulin dfolac (P) 210. Dabića Velika poljana (K) 210-211. Mejdan (S) 186. Krstovi (S) 184. K). Svijeća (T). Ubosko 2 (Lj). Ljubinje 2. Vlahovići 1 (Lj). Jezerine (K). Branjovčići (K). Trijebovi (T). Hrast (P) 216. J). Kuti (B). Podorašje (T). KIjev do (T). Blace 1 (K). P). J). Gmići (P). Miruše 2 (B). Pocrnje (Lj). Budimov greb (P) 209. Kraljica (K). Golo brdo (K). Veličani 1 (T). Bilice (J). Rosulja (S). Vidoštak (S). Vo eni (Lj). rakov krst (T). P). Grčko groblje (Žuglići. Krsti (B). Trumenti (T). Vranjska 5 (B). AL BIH. Mašeti (K). Kremešine (K) 218. Šehitluci (S). Pešikanovi dolovi (B) 188. Preololje 2 (S). Teklica (B). Vinine (S) 195. Arheološka nalazišta. Kriva rijeka (T). Grčko groblje (Mašeti. Gračane (K) 212. Beišćak (J). Kod čekića (K). Lisičići 3 (K). Kuna (K). Ljuti do (S). Ljeskova (B). Ljubovo (T). Skrobotno 2 (B).K). Mostište (B). Račeva crkva (B). Prijevor (T). Stećci (S). Ogrlica (S). Kamen-Baba (P). Vrpolje (T). Petrovina (B) 188-189. Skrobotno 3 (B) 191. Bradina (K). Bilin greb (Bilov greb. Miruše 1 (B). Repovci. Krstati kamen (B). Sedlo (S). Ljubljenica 2 (S). Krivača (K). Trnovica 1 (B). Gračac (P). Teg (T). Strnjići 1 (T). Kotezi (T). Kosan krst (K). Mrkonjići (T). Ubosko 1 (Lj). Potkuk (S) 189. Stankov kamen (B). Grčko groblje (Dobigošće. Miljanovići (Lj). Krstovi (K). Gošića han (K). Plana 2 (B). Ljubišići (B). Podvornice (S). Vranjska 4 (B). Lokve (J). Hum (K). Trebinje. Rupni do (T). Džepi (K). P). Udora (S). Meka gruda (B). La anica 1 (K). Koritnik (S). Krst (La evići-Prijepletnik. Plana 3 (B). Staro slano 2 (T). Ošanići (S). Vranja dubrava (B). Ilijina glavica (T). Harem (K). Janjilo (T). Jasenje (T). Zaplanik (T). Lisičići 2 (K). Humčine-Zmijac (S) 181. Grčko groblje (Duge. 4709. Čičevo (K). Ploče (S). Masline (S). Vranjska 3 (B). Grebine (Pokojište. Prodo (B). Uševa gomila (T). Suzina (S). Mejdan (P) . Glavičica (P). Plana 4 (B). 211-212. Veličani 2 (T) 194. Prosjek (T).-2000. Jasenice (K). Mašeta (P). Blace 2 (K) 208. Rajčeva gomila (T). Borak (Jaklići. Kaursko groblje (Čičevo. Glavičine (K). Krst (Baljci. Groblje (K). Laništa (K) 219. K). Borike (K). Vrtine (Lj). Klanac (P). Korita (B) 183. Sarajevo 1988. Grebine (Bjelovčina.428 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Kamen (J). Petrov krst (Lj). Ivanjica (K). Ograda 187-188. Borak (Lapsunj. Kneževe kuće (P). Ljubljenica 1 (S) 185. Gajine (K) 211. Glavica (Gornji Kranjčići. Začula (T) 196. Žakovo 2 (T) 197. Kaursko groblje (Borci. Česmina glava (K). Lisine (P). Dubice 2 (K). Staro slano 1 (T). Kličanj 2 (T). Glavice (P). Prenj (S). P). Čifutsko groblje (Poputnjača. Zidak (B). B). Ugarci-Lušići (T). Humka (S). Miletić Nada. Čelebići 2 (K). Janjića groblje (Lj). Radimlja 3 (S). Gradić (K) 213. Uštice (T). Sanduci (T). Radan-Krst (S). K) 217. Ljubinje.Dolovi (K). Bojišće 2 (K) 208-209. Premilovo polje (Lj). K). Pa eni (B). Podna (B). P) 215. B). Gromile (K). Čelijin greb (K). Misa (B). Stolac. K) 215216.

Kamen 1 (G). Kraljevina (D). 4710. Lug 1 (D). Rumboci 1 (P). Livno. Lipa 2 (D). Zagrebnice (J). Memidžanovo groblje (K) 220-221. 4711. Velije (K). Babe (G). Jablanica. Mramor (Podgradina. Zagrebnica (P). G). Pločice (G). G). Banova lužina (D). G). Podi (P) 273. Kaursko groblje (G). Strašivo groblje (G). Gornji Poklečani (P). Todića polje (K). Paljenik (P). Stećci (P). Groblje (Staro Selo-Carevica. Pjevnik (K). Donji Brišnik 1 (D). Rudno (P). Mramor (Šumanjci-Vrba. Arheološka nalazišta. Grudine (P) 267. Oplećani (D) 272. D). Samer (J). Konjic. Perkuša džamija (L). Mašeti (Stipanići. Neznano groblje (D). Stećci (K). Prigra e (P). Pačevo (P) 221. Mramor (Reljino Selo. Stipanići 2 (D). G). Rastovača (P) 274. Grobnice (D). Veliko jezero (K). Gradac (P) 264. Bili brig (P). Eminovo Selo 1 (D). Suholj vrelo (G). Sr evići (L). Mandino Selo (D) 271. Stidelj (K). L). Vardino groblje (P) 224. Maslića brijeg (P). G). Eminovo Selo 3 (D). Bilice (P). Slavić (P) 275. Jokin greb (D). Čaić (L). Jovina struga (L). Lug 2 (D). Brigovi (P) 260. Mokro 1 (K). Marasov grob (D). Bili brig (L). Tom III.Kultura 429 220. Striježevo (K) 223. Rivine (Podvornice. Gubin 2 (L) 243. Regija 22: Glamoč. Lipa 3 (D). Šabići (P). Viš stijena (K). Mašeti (Podgaj. Brig (G). Omolje (D). L). Poklečani (P). Petrića groblje (G). Prika (D). G) 242. Trebistovo 1 (P). Mramor (Donji Vagan. Rumboci 2 (P). Čaprazlije (L). Vukova glavica (K). Tom III. Preduhovo Selo (G). Groblje (Opačić. Orahovica Gornja (K). Vlah (K). Mrkodol (D). AL BIH. Dubrave (G). 247. G). k). Vagan (G) 249. Ričine (P). Smrike (P). Vrdoli (Mašeti. Vlaško groblje (K). Trebistovo 2 . Kongora 2 (D) 268-269. Kraj (Potkraj. Potočani (L). Trnovik (K). Golinjevo 2 (L) 238. Cerje (D) 261. Mašeta (L). Zabrišće (L). Regija 21: Prozor. AL BIH. Odžak 2 (L). D). Podkula (J). Suhi jast (G). Jelovača (D). Previl (K). Ploče (G). Muzge (K). Mramorje (Preduhovo Selo. Rat (P). Čitluk (P). Kongora 3 (D). Zukići (K) 226. Ocrkavlje (K). Orahovica 1 (K). Terzića luka (K). Dumančića liske (L) 237. Selimovac (L) 248. G) 246. D). G). Sarajevo 1988. Mramor (Mali Vagan. Podgradina 1 (L). Eminovo Selo 2 (D). Eminovo Selo 5 (D). Mašeti (Liskovača. Orahovica 2 (K). Ustirama (P). Kobila (G). Vrace (P). Stipanići 3 (D) 276. Višnjevac (P). Šumanjci (G). Mašet (L). Debeli dub (P). Glavica (Podgradina. Glavice (D) 263. Miletić Nada. Okuka (Hasanića ravan. Regije 14-25. ZM. Rupin greb (P). Obarsko polje (K). Koblići (L). Lipa 1 (D). Donji Brišnik 2 (D). Ograda (K). Sarajevo 1988. Varda (K). Grepci (L). Maleševića dolovi (G) 245. Eminovo Selo 4 (D) 262. Sarajlije 1 (D). Odžak 1 (L). Ostrožac 2 (J). P) 225. Mramor (Branješci. Struba 1 (L). G). Grgurići 1 (L). Mravinjac (K). Zemelji (Ploče. Mramorje (Rore. Duvanjsko polje (D). Pratljevac (K). Vrba 2 (G). Kuk (P) 269. L) 244. Prisoje (D). Žirović (L) 250. G). Ljubunčić 1 (L). Ravna (J) 222. Petrovići 2 (P). Vuč kamen (Grahovina. Paradžići (K). Pibino groblje (L). Letka (D). Arheološka nalazišta. Turba (G). Grebnice (Bojanov orah. Glavica (P). ZM. Ploča (P). Ljubunčić 3 (L). Grudina glavica (L). Podvornice (D). Pogledavac (P). P). Mokro 2 (K). Mramorje (Podgreda-Podovi. Bešića groblje (P). Pod (G). Radeško polje (K). Mostarine (D). Miletić Nada. Kraljičin nasip (L) 244-245. Klapavica (D) 268. Visoča (K). Grobnice (G). Seonica (K). Crkvina (G) 236. Brižine 2 (D). Maslića klanac (P). Vrbljani (K). Borak (G) 235. Kongora 4 (D). Peća (G). Umejak (P). K). Tulac (J). Mrkinje 2 (Posušje) 271. Ljubunčić 2 (L). Donje bare (P). G). Tukobići (K). Liskuša (G). Stolac (Kaursko groblje. D). Polje (P). Jošanica (D). Bličić (G). Regije 14-25. Crnjuše (G). Šipovice (K). Ploče (P). Selišće (P).

Odžak (L) 303. Trn (L). Vinogradi. Crkvina (Gornji Vranjevići. Lokve 1 (Č). Lokve (Toplice. Grmci (Č). L) 308. Dretelj (Č). Greblje (N). Krvavci (Č). Stajića groblje (Č). Stećci (Blizanci. Gagrice (Č). Šrampovlje (Vinina. Luke (Č) 302. Gorica (M). Č). Gornji Studenci (Lj) 324. Lišće (Lisje. Raićevo groblje (M). (P). L). Mostar. Gornji Mamići 1 (L) 295-296. Bučići (M). Grab (Č) 296. Grebine (G). M) 292. Sarajevo 1988. Grude 3. Padežine (M). Žitomislići 2 (M). Čalići (Č). ZM. Arapi (M). Granač-Greb (N). Grovište (G). Propratnica 2 (N). Zacrkovnica (N). Seline 2 (G). G). Prlići 1 (G). Rančići (M). Jankovina (M). Grdoman (N). Kočerin 2 (L). L). Tom III. Stećci (Šolini stećci. Tabakovac (Lj). Ledinac (G). 4712. Blaževići (G). Cavina (M) 291. Č). Sančevine (Č). Č) 305. Bunar (Lj). Vrba (M). Smrčanj (M). N). Bili greb (M). Stećci (Č). Podkrajnica (L) 304. Vrila (D) 278. Krst (M). Radiševina (N). N). Pržine (Lj) 333. Kupinjavice (L). L). Seline 3 (G) 334. Vrućice (G). Pribilovci 2 (Č). Opličići 4 (Č). Stećak (L). Žitomislići 3 (M). Rječice (Č). Krčevine (G). Me ugorje (N) 330-331. Ratac (G). Hamzići (Č). N). Opličići 5 (Č) 332. L). Crtanica (L). Regije 14-25. Srietna njiva (M). Alagovac (G). Divojka (L). Groblje (L) 298. Stećci (Gornji Polog. Miljkuša (M). Drini (M) 293-294. Šipovac (M). Lastva (Lj) 329. Opličići 3 (Č). Gornji Mamići 4 (L). Tučevac (D) 277. Zagorje 2 (P) 279. Križi (M). Stećci (Hamzići. M). M) 306. Vakuf (L). Krešića groblje (Č). Humac (M). Gornji Ogra enik (Č). Milićevića krstine (Č). Miletić Nada. Čerin 2 (Č). Drinovci (G). Hardomilje 2 (Lj). Tomina grobnica (G). Šurmanci 2 (Č). Jelinačko groblje (G). Crkvina (Poratok. M). M). Lokve 2 (Č) 330. Sklade (G). Jedinice (L) 299. Humlišani (M). Gromila (G) 327. Lj). Obaljevo groblje (N). Dubnica (Dublje. Mejdan (Č). Studenac (L). Vionica (Č) 307. Tasov krst (Č) 335. Torina (Lj). Grovište (L) 298-299. Svitava 3 (Č).-2000. Grčko greblje (Č). Jelinik (L). Privalj 1 (L). Sajmište (Č). Striževo (M). Crpalište (L). Prlići 2 (G). Nezdravica (G). Stećci (Kočerin. Kravarica (L). N). Veliki rat (P). Vrt (Križ. Lazina (G). . Č). Bijeli brig (G). M). Goranci (M). Glavica (M). Stećak (Č). AL BIH. Svitava 2 (Č). Kordića lokve (Č) (300). Javorak (L). Doci (G) 322. Stećci (Gradnići-Ivan Polje. M). Dražnica (Lj). Kručevići (Č). Stećci (Kakinovac). Tulekovina (Lj) 336. Kripavac (Č). Podadvor 2 (Č).430 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Barevište (L). Gvož a (L). Č) 305-306. AL BIH. Regije 14-25. Regija 23: Duvno. Gradnići (Č). Čitluk. ZM. Potoci 2 (M). Šumarak (Č). Njivetine (Dobrić. Sarajevo 1988. Gornji Mamići 3 (L). Čerezovići (L). Gračine (Lj). Crkvina (Dubravica. Križine (Lj). Donja Bujača (Lj) 322-323. Čerin 1 (Č). Sajmište (L). Gladišike (G) 323. Lastva (N). Podgradinje (N). 4713. Biograci (L) 290. Barje (Lj) 320. Gradac 4 (N) 325. Laguše (M). Dobro Selo (Č). Arheološka nalazišta. Jasenjački brig (Č). Gornji Mamići 2 (L). Vinjani (P). Šarampovo (L). Vrata (D). Sjekose (Č). Krištalica (G). Cerno (Lj). Glavica (Č) 294. Beštanica (N). Jakerovac (Ploče. Stećci (Donja Jasenica. Križevi (M). Vioničko groblje (Č) 307-308. Kravar (Kamenik. Nagrebnice (N) 331. Dašnica (N). Orlac (Č). Omiš (M) 303-304. Šatorine (Golo Brdo. Arheološka nalazišta. Kosa (G) 328. Žitomislići 4 (M) 309. Vir (P). Gornja Vionica (Č) 295. Njivetine (Knežpolje. Opličići 2 (Č). Posušje. Česmine (Lj). Ploče (Č). Dračevica (Č). Kulješevine (Č). Dragičina (Č) 293. Crveni grm 2 (Lj) 321. Jelača (Č). Pribilovci 1 (Č). Crkvina (Hutovo. Baštine (Č). Nesibolje (M). Latice (Lj). Šprljane (G). Kočerin 3 (L). Prispa (Lalovci. Stećci (Sovići. Kubatovci (M) 301. Miletić Nada. Karusovice (N). Regija 24: Lištica. Tom III. Privalj 2 (L). Bijeli greb (G).

Mostar. Arheološka nalazišta. AL BIH. Ranoslavenske nekropole u Bosni i Hercegovini . Miletić Nada – Glavaš Tihomir.. Trebinje.. 6. Čitluk. ANU BiH. Stolac. 201-208 + 4 table. Gradina (Ž). Tom III. Milić Angelika. Regija 7: Gračanica. AL BIH. Srednjovjekovna umjetnost Bosne i Hercegovine. Sarajevo 1991. Gacko. Ranosrednjovjekovna koplja s krilima iz Bosne i Hercegovine.”.-7.. Čapljina. 135-142. Odjeljenje društvenih nauka 27. 4720. Tom III.. Rudo. Zvirići (Lj). 2000. 291. AL BIH. 4718. Živinice. Crkvina (Džamija. Brkića badnjače (Kozje njive. Sarajevo 1988.. Arheološka nalazišta. Sarajevo 1988. “Duvanjski zbornik. Lukavac. 4716. Sarajevo 1988. ZM. ZM. Ćućanica (G). 93. 188. Srebrenik. ZM.. V). Arheološka nalazišta. Banovići. Arheološka nalazišta. Arheološka nalazišta. Arheološka nalazišta. 111-119. Hrvatski institut za povijest Zagreb – ‘Naša ognjišta’ Tomislavgrad – Zajednica Duvnjaka Tomislavgrad-Zagreb. 4723. Regije 14-25. 175-200. srpnja 2000. Tom II. Žagrovci (Č). Regija 20: Bileća. Neum. Tom III.. 4721. Barzanja (Blidinje. Regije 1-13. Miletić Nada – Zelenika An elko. Tom III. 106. Miletić Nada – Oreč Petar.. 260. Tom III. Sarajevo 1988. 291. Posebna izdanja 95. Regije 14-25. ZM. Ljubinje. Regija 24: Lištica.. Žerakovina (Č) 338. 4715. Regija 24: Lištica. 4722. Sokolac. ZM. Posušje. Sarajevo 1988. Č). Miletić Nada. Ljubuški. Sarajevo 1988. Regije 14-25. . Čitluk. "Zbornik radova posvećen akademiku Alojzu Bencu". 143. Tom III. Regija 25: Grude. Višegrad. Sarajevo 1988. 4724. Regije 14-25. GZM (A) 44. Kalesija. AL BIH. ZM. Regije 14-25. Miletić Nada – Milić Veljko.. Arheološka nalazišta. AL BIH. Tuzla. AL BIH. Regije 14-25. Regija 19: Nevesinje. Sarajevo 1989. Miletić Nada – Zelenika An elko. Orah 2 (Trebinje).komparativna razmatranja. Miletić Nada – Čremošnik Irma. Duvanjski kraj u svjetlu srednjovjekovnih nekropola. ZagrebTomislavgrad. ZM. "Bosna i Hercegovina u tokovima istorijskih i kulturnih kretanja u jugoistočnoj Evropi".Kultura 431 Zagrebnica (Č) 337. 4714. AL BIH. ZM. Regija 23: Duvno. 4719. Regija 17: Rogatica. ZM. Tom III. Mostar. Zbornik radova s me unarodnoga znanstvenog skupa ‘Duvanjski kraj kroz povijest: Tomislavgrad. Crkvice (Greben. 4717. AL BIH. Arheološka nalazišta. Sarajevo 1989. Sarajevo 1988.. Miletić Nada. P). Regije 14-25. L). Miletić Nada. Miletić Nada – Oreč Petar.

Milošević Ante. AL BIH.. Gojsovac (Bi) 90. Regije 1-13. ŠK. AL BIH. Zagreb-Tomislavgrad. 44. Trilj . Lukavac. 4731. Srebrenik. Regija 5: Odžak. 137-146. i 15.. Stećci i vlaške migracije 14. Prežitak poganskog obreda sahranjivanja na stećcima. Sarajevo 1988. Prilozi za identifikaciju i ubikaciju srednjovjekovnog grada Novog na Uni. 619-624. Kovačevac (O).kasnosredenjovjekovna nekropola sa stećcima. Posebna izdanja. Stećci i Vlasi. Srednjovjekovna nekropola u ‘Barama’ u Lučanima kod Sinja.. ZM. AL BIH. Milošević Ante.. Brekinja (Br). Crkvište (Z) 89. Janjkuša (Br) 91.. Regije 1-13. Tuzla. Kasnosrednjovjekovna nekropola sa stećcima pod Borinovcem u Trilju. Milić Veljko. Zvornik. 4736. Okućnica (Br) 95. Živinice. Regija 6: Brčko. Sarajevo 1988. Banja Luka 1982. Modriča. (* Gotovac Vedrana. Tuzla 1984. Hrvatski institut za povijest Zagreb – ‘Naša ognjišta’ Tomislavgrad – Zajednica Duvnjaka Tomislavgrad-Zagreb. Split 1984. Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu. AP 25. Gradine (Bi). Popis nekropola duvanjskog područja. Gradačac. Regije 1-13.-2000. 4725. Milošević Ante. Milić Bruno. 91-97. Bijeljina. 4733. Banovići. Razvoj grada kroz stoljeća. 6. ZM. Zagreb 1995. “Duvanjski zbornik. 4728.”. Split 1991. Nakit u sjeveroistočnoj Bosni od praistorije do danas (Katalog izložbe).432 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. SP III/12. Beograd 1981. Krešića gradina (T). 2000. Sarajevo 1988. 107.. stoljeća u Dalmaciji i jugozapadnoj Bosni. Milić Veljko. ZKM 7. VII + 424. 4732.-7. 4727. Borinovac. Orašje. 4730. Milošević Ante. ZM. 60-61. 4734. 4737. Beograd 1985. Milić Angelika. Tom II. Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture u Splitu. 63. Muzej istočne Bosne. Knjiga 2. Bisko kod Sinja. Kalesija. srpnja 2000. Bosanski Šamac. Milošević Ante. Arheološka nalazišta. AP 22. Srednji vijek. SP III/14. II. 78. Milošević Ante. Arheološka nalazišta. 185-199 + 1 karta. Tom II. Milić Veljko – Kulenović Salih. 166-167. Tuk (Br) 97. 4735. Milinović Ante. Gradovrh (T) 106. Arheološka nalazišta. Split 1986-1987.. Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 26. Split 1982. Oslobo enje .. Zbornik radova s me unarodnoga znanstvenog skupa ‘Duvanjski kraj kroz povijest: Tomislavgrad. 4729. Lopare. Regija 7: Gračanica.. Tom II. Milić Veljko. Ugljevik. 4726.

. 294.) 4738. 321-324. Svjetlost. "Osamsto godina Povelje bana Kulina".. Odjeljenje društvenih nauka 23. 4749. Kabes III/17. Stećci i nišani. Historijski muzej Bosne i Hercegovine. Études balkaniques 3. Glasnik SPC 6. Mulić Jusuf. 63-68. Kuća. Beograd 1982. 4741. Nalaz srednjovjekovnih mamuza kraj Boračkog jezera. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”.. Foča. Sarajevo 01. Mladenović Aleksandar. 19-20. Mostar 1997. Sarajevo 2000. Beograd 19881989. 4746. Čabotarev Andrej.. Budapest 1981. 1992. Bálint Cs. Beograd 1980. Me usobni odnos srpskog i srpskoslavenskog jezika i neke napomene o staroj ćiriličkoj grafiji.. 169.. Sarajevo 2000. Sarajevo 1982.. Mulić Malik. Pretpostavka o jednoj glasovnoj osobini u povelji bana Kulina. 4742. Prilog pitanju periodizacije srpskohrvatskog jezika. .Kultura 433 49/15667. 4744. 4748. Cunjak Mla an. 63. Beograd 1999.. Sz. Kabes I/2. Mostar 1997. 139. Muftić Faruk. Sarajevo 1981. godine do danas – Paper money in the territory of Bosnia and Herzegovina from 1918 to the present. Sofija 1990. 348-357. 4740. 49-54.. TKP Šahinpašić. Posebna izdanja 90. 9. Minović Milivoje. 99-103.. Acta Archaeologica 34. Mulaomerović Jasminko. Arheološki nalazi seobe naroda u Jugoslaviji. ANU BiH. 352-353. Feljton: Svojatanja u Bosni (1-2): (1) (Pripisivanje hrama Crkve bosanske u Dobrunu kod Višegrada i Donjem Brdu kod Goražda – velika podvala Srpsko-pravoslavne crkve). Povijesni prilozi 14. 438-439. Papirni novac na tlu Bosne i Hercegovine od 1918..) 4745. Archaeologiai értesitö 108/2.. Savez arheoloških društava Jugoslavije-Muzej grada Beograda. Miroslavljevo jevan elje. (* Garam E.. Mulić Jusuf. 4747.. Mrkobrad Dušan. Zagreb 1995. (2) (Hram u Dobrunu kod Višegrada). Radovi ANU BiH 70. (KUN 71/529).02. Milošević Gordana – Ćirković Sima. Arheografski prilozi 10-11. Simvolika meča i sabli v kulturnih tradicijah južnih slavjan. Knowledge. 46-47. (K-Ren)”. 190.. Mladenović Aleksandar. “Likovna Jugoslavije 2. Sarajevo 1989. Budapest 1982. 4743. 19-30.. Odjeljenje društvenih nauka 21. 98. JLZ Miroslav Krleža. enciklopedija 4739. 52-63. Moroz Josif.. Zagreb 1987... Kabes III/16. Milošević Desanka. Mostar 1995. Srpskohrvatski jeziik (IV) (za studente pedagoških akademija)..

Hanovi (P). Gornja Sjetlina (P). Dolovi (T) 42. Cisterna. "Bosna i Hercegovina i svijet". P).. Kaursko groblje (Ilijaš). Brdo (Gornji Pribanj-Brdo. Bradići (T). Grčko groblje (Pećina. Gradište (SG). Glavica (P). Javrornik (C). Grčko groblje (Grab. Hrastik (P). Ilidža). P). Dželapska Torima (T). Musa Šimun. Bjelotine (Ilijaš). T). Kaursko groblje (Prečani. T). H). T). . Grčko groblje 2 (T). Groblje (Vitica. Berjanovićevo gumno (Ilidža). Kaursko groblje (Radonjići. stoljeću. Čičkovo greblje (H). GZM (A) 37. (P). Greblje (T). Grčko groblje (Hvaljenski potok. Ćemanovići (P). Grčko groblje (Ferhatlije. H). Kaurlaš (Ilijaš). Grobljaja (P). Česmice-Točila (P). Brus (Ilijaš). Grebnice (Durakovići. Kamenjača 1 (T) 48. Grčko groblje 1 (T). Brijeg Radova.-2000. T). Grepčine (H). Mostar 1999. (A-J)”. Grčko groblje (Tilava. H). Klanac (H). 4754. Bora (P). P). H). 55-63. NG). Braja (P) 39. Brezik (Ilidža). Bora (P). Guvništa (T). Kaljani (P). 4751. Guvnište. Kaursko groblje (Kauraši. C). Bezistan (NG). Jelica (Ilijaš). Čakmali gaj (P). T). H). Kakanj (NG). Grčko groblje (Svatovsko groblje. Katića brdo (NS). Brdo (Vinograd. Grčko groblje (Medojenci. T). Greblje (NG). Zagreb 1984. Ilijaš). Grčko groblje (Kasotići-Brda. Sarajevo 1979.. Institut za istoriju. Čepiljače (Ilijaš). Grivići (H). Klanica (C). Jerkića groblje (H). Dvorišta 2 (P). 223-229. NS). 167-177. Fejzuša (NS). Čitluk 1 (P). Brdo (Mokro. Kobilja glava (V). Pavlovac (nekropola stećaka). Dub 2 (H). C). T). Sarajevo 1982.434 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Dolina (P). Grčki mramor (C). V). Grabovica (P). Ilijaš) 46. 233. Kaursko groblje (SG). 4753. P). Brdo (T). Donja Trbica (Ilijaš). Čitluk 2 (P). 4750. Bare (P). Mušeta-Aščerić Vesna. P). Četoselje (Svetosavlje. Dubovik (P). Mutapčić Snježana. Brdo (Ilijaš). Hrešanski mramorovi. Desava (Ilijaš). Gomjenica (H). Kaldrma (P).. Glavica (Ilijaš). Bijeli kamen (Savnjak. Brijeg (ĆemanovićiCareve vode. P). Batalovići (Ilidža). P). Brijeg (Gornja Vinča. Cicovića groblje (P) 41. Gaj (P). Kapova selišta (T). Brnjica (P). Greben (Ilijaš). Mušeta-Aščerić Vesna. P). Dub 1 (H). Brezov rat (T). Barice (Ilijaš). Grčko groblje (Kaursko groblje. Hreša (Sg) 47. Grebnice (Govedovići. 57-61. H).. Djevojačko groblje (P). Kamenovi (Ilidža). 4755. Borak (H). JLZ Miroslav Krleža. Mutapčić Snježana. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. Sarajevo 1996. Kamen (H). Jasike (NS). Bare (T). Muraj Aleksandra. Kaursko groblje (Bogovići-Resovići.. Grčko groblje (Dušanovo brdo. Grebnice (Trebečaj. Čitluk (P). NG). Utjecaj Istoka i Zapada na nastanak i razvoj urbanih naselja u Bosni u XV. Češće (H). Gromionica (Ilijaš). H). Bulozi (SG) 40. Ivanski brijeg (Ilijaš). Kamenjača 2 (T). Klek (NS). Dubić (H). 4752. GZM (A) 33 (1978). Grčko groblje (Budmolići. Grebak (Vitez. Ivančići (Ilijaš). Glavogodina (Ilidža). Grčko groblje (Garovci. Bandijera (Ilijaš). P). Ćorkin do (H). Jahin do (P). Osvit 2-3. Ustavnopravni položaj hrvatskkoga jezika u ustavima Bosne i Hercegovine. Bučine (P). Federacije Bosne i Hercegovine i županijskim ustavima. Grčko groblje (Medvjedice. Jezero (T). Kaursko groblje (Munjići. Grčko groblje (Gaj. Bihatina kosa (P). Dvorišta 1 (P). Borak (C). Drina (Ilijaš). Gračan brdo (P) 43.

Na dublju (Ilijaš). Lalića groblje (NS). Majdani (P). Konjic (P) 49. Rimski bunar (Ilidža). Kozja stijena (P). Piskovac 1 (P). P). Sarajevo 1992. Piskovac 2 (P). Ljutovik (V). Studenkovići (SG). SarajevoStari Grad. Mrezga (Ilijaš). Mutapčić Snježana. Ravne (H). Sarajevo-Novi Grad. Regija 15: Ilijaš. Orijentalni institut-Institut za istoriju. ZM. U polju (P). P). Mandra (Visojevica-Trifunovići. Na gaju (NS). Pola milenija zidnog slikarstva Sarajeva. Vukovića groblje (P). Ilijaš). P). Tovarnica (P). Krstac (T). Ilidža). Mlinarevac (SG) 51. Koštice (H). Prečko polje (T). Vardište (H) 57. Srednje (P). Na javoru (Ilijaš). Orašak (H). Paljike (NS). Pod biljegom (P). Arheološka nalazišta. Mramorje (Donji Miljevići. Stražište (P). Margetino groblje (H). P). Podmjedenik (P). 4756. Naplavak (P). Savića brdo (SG) 55. Priboj (V). Vučja brda (P). NS). Ploče (T). Kosa (Ravne njive. Kovačevina (Ilidža). P). Svatovsko groblje (NS). Odjek XLV/3-10. Mutapčić Snježana. Mramorje na Lastvi (NS). Radovi sa znanstvenog simpozija Pola milenija Sarajeva. Malo mramorje (Ilijaš). Zlatarić (T). Sitnik (Ilidža). Mramorje (Bulozi. Mandra (Kamenica-Elezovići. Prekača (P) 54. Mramorje (Njemanica-Luke. Svatovsko groblje (Ilidža). Travnjak (Ilijaš). Kromoljski put (C). Rogoušići (P). Regije 14-25. Kovčina (P). P). Lasica 2 (Ilidža). Kovači. Otješevo (T). Podsokolina (P). Velike bukve 2 (P). Vrijednosti zauvijek (Uništavanje kulturnog identiteta i bosanske duhovnosti). Mramorje 1 (Milotine. Kosa Podmjedenik. Mramorje (Donji Čevljanovići. Njemanica (SG). Zakutnica (Ilijaš). Ravanica (P). Mramorje (Vlahovići-Kočarevina. Kobiljača (T). P). Potkućnica (Ilidža). NS). Nikolići (P). Sarajevo 1988. Malo mramorje (P). Krš (P). Močioci (T). Slana bara (Ilidža). Ilijaš). Hadžići. Velike bukve 1 (P). Tom III. Lasica 1 (Ilidža). 4757. Lauševac 2 (P). Prijemet (Ilijaš). Duva česma (P). Rakitnica (T). Me uvode (P). Sirotinj kamen (P). Mramorja (Šajnovići-Careve Vode.Kultura 435 Kobilja glava (SG). P). Ždaralovići (P) 58. Rakov kamen (Ilijaš). Uvrat (T). Mijajlova njiva (P). Tarčin 2. Oglavak (T). Založnica (Ilijaš). Sarajevo-Centar. Mramorje 2 (Nehorići. Kod kamena (H). Mramorac (P). Široka luka (Ilijaš). Križevac (T). Mramorje (Gornja Ljubogišta-Toplik. Močevica (T) 51-52. P). Kosa (Sjetina. Mramorje (Čegljanovići. Pale. Novo Sarajevo. Vinište (V). Mramorje (Sokolovina. Krivače (V). Odžak (Ilijaš). Krivače (P). Kopošić (Ilijaš) 4950. P) 52. Odžak (P). marta 1993. godine. Sarajevo 1997. Vrh Selo (P). Vonjača (Ilijaš). Prle (C). Mramorje (Šiljevina. Mramorje (Šišići. Ilijaš). Vogošća. Močila (P). Rogin potok (H). Mramor (Ilijaš). Veliko mramorje (Ilijaš). Staro greblje (H). Trebečaj (T). SG). Molba (P). P). P). Rimsko groblje (Kasindo. Vlaško groblje (H). Veliki krivoglavci (V). Nedžarići (NG). Svatine (T). Rove-Prosjeka (P). Svatovsko groblje (P). Mramorje (Igrišta. Rimsko groblje (Kaursko groblje. Krč (V). Moravci (NS). Za grebljem (Ilijaš). Veliko mramorje (P). Maqča brdo (T). Osredci (T). Podgrebeni do (NS).. Oseinik (H) 53. do 21. AL BIH. 6-7. SG). Ilidža. T) 52-53. Mramorje (Pastorak. Mramorje (Kozarevići. Vidovica (P). Kumjenovac (T). Velike bukve 3 (P). Na hanu (T). . Nišani (T). Zagrebnica (Ilijaš). Rakova noga (Ilijaš). održanog 19.. Mramorje (Ćemanovići-Careve vode. Tilava (NS). Trnovo. SG). SG). Vrtača (H). Staričevina (Ilijaš). 457-466. Krivnja (T). Podloznik (P). Saračine njive (P). Lauševac 1 (P). Tabakovac (V) 56. Ravan (V). Trlica (Ilijaš). “Prilozi historiji Sarajeva”. Ilidža). Prosjeka (P). Lučica (V) 50.

Macan Trpimir. Katakombe u Jajcu. 4762. 6. Dubrovnik 1992. Muzikološko društvo FBIH. 499-505. Biblioteka Prošlost i sadašnjost. (* Pandurević Tatjana. Marulić XIX/6. “Trpimir Macan. Jakić Ljubidrag. MH. Dubrovnik 1992. Ogranak Dubrovnik. Knjiga 6. Dubrovnik 1992. “Sava Nemanjić – Sveti Sava. Knjiga 6. Mužić Ivan. Biblioteka Prošlost i sadašnjost.-2000. Marulić XX/4. Čije je Miroslavljevo jevan elje. MH. 347-348. (* Macan Trpimir. 24-25 (dvojezično: bosanski i turski). 4764. Zagreb 1986. Povijesni prijepori”.436 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Nikčević P. Znameniti Bošnjaci dio naše historije/Ünlü Boşnakler – Tarihimizin bir Kismi.. Zagreb 1987. Nedeljković Olga. Beograd 1983. Hrvatski narodni godišnjak 1999. Oslobo enje 55/18107. Nametak Fehim.X 1998).. 344-347. Sarajevo 29. SANU.. Nazor Anica.. Zagreb 1987. 385-403.. 51-56. Ćirilica u glagoljskim rukopisima. 71-72. Biblioteka Prošlost i sadašnjost. “I me unarodni simpozij ‘Muzika u društvu’. Bosančica . . Marulić XX/3. Zagreb 1987. Sagners slavistische Sammlung 8. München 1985.. 4763. “Trpimir Macan. Nedić Mato. NIN. Macan Trpimir. Nekoliko podataka o našem jeziku iz arhiva Dubrovačke republike..) 4765. Zagreb 1987. Kačić 25. Nedeljković Branislav. (Sarajevo.. Sarajevo 1994.) 4760. Povijesni prijepori”. 403-411. Marulić XIX/1. Zagreb 1987. Zbornik radova”. 4766. 18. “Trpimir Macan. Sveti Sava i raška pravopisna škola. Verlag Otto Sagner. Ogranak Dubrovnik. 97-102. 79-83. Naučni skupovi 7.dragulj povijesti bosanskohercegovačke pismenosti.. Marulić XX/3. Macan Trpimir. 4759. 2930. Ogranak Dubrovnik. “Muzej Bosanske krajine Banja Luka (Vodič). Tihomir ur ević. 763-765. Godina 46. 57-58. 1998. Herausgegeben von Johannes Reinhart. Povijesni prijepori”.10. Marulić XX/4.. IČ 29-30 (1982-1983). 241252. Sarajevo 1998. 4767. Sarajevo 1999. Litterae slavicae medii aevi: Francisco Venceslao Mareš sexagenario oblatae. Istina o BiH I/9.. Predsedništvo 1. Vojislav. (Autori tekstova: Majda Anders.. Nedeljković Branislav.. Beograd 12. 1984. MH. 15. Zagreb 1986. Banja Luka 1988. Muzika u društvu. 4761.. Mužić Ivan. Orhan Jamaković)”. Marulić XX/1. Knjiga 6. istorija i predanje”.. Split 1993. Muzej Bosanske krajine. 177-188. Ivanka Bilić. Macan Trpimir. Macan Trpimir. 59. Beograd 1979. Nedeljković Branislav..10. 101-115... Uroš Ilirčić. 4758. O slavenskoj pismenosti na današnjem teritoriju Hrvata u antičko i ranosrednjovjekovno doba..

Beograd 1986. 16. Nikić Andrija. Zbornik Znanstvenog simpozija održanog u Ljubuškom 11. 4780. (* Dodig Radoslav. Franjevci i širenje prosvjete u ljubuškom kraju.) 4771. Zavičajna knjižnica.. Nikšić Goran. muzičar.) 4770. 163-165. 227-246. (Sarajevo. Kasnoantička i srednjovjekovna utvr enja u Bosni i Hercegovini. 258-259. 109-126. Zagreb 1991.Zagreb 1996.. Nilević Boris.. Nikić Andrija. Franjevačka knjižnica. “Ljubuški kraj. 134-149. Zbornik sažetaka. Knjiga 1. 4777. i 12.. 4774. 64.. (Iz pozorišne prošlosti srednjovjekovne Bosne).. 4779. ZRVI 24-25.. Tomislavgrad 1992. (Summary: Tracing the musical past in the medieval Bosnia. Blago hercegovačkih franjevačkih samostana. Humac 1993. Oslobo enje 40/12647. (KUN V/115). Nikolajević Ivanka. Hercegovina 1984. Zavičajna knjižnica “Život i svjedočanstvo”.. Nikić Andrija. Sarajevo 07. “Ričice – nekropola stećaka”. Nilević Boris. 7. Godina 46. Nikić Andrija.. Franjevačka knjižnica u Mostaru. 73-76.. Dodig Radoslav. imitator. Franjevačka kulturna baština. Nikolajević Ivanka. . Sarajevo 1980. Ziral-Naša djeca.09. Posebna izdanja 1. Mostar 1989. Toma Arhi akon. Heres Tomislav. (* Removčan Antun. Tomislavgrad 1993. Glumac. – (8) Naša ognjišta XXIII/195. Nikić Andrija. 4772. Feljton: Blago franjevačkih samostana (1-8): (1) Naša ognjišta XXII/187. Avicena. 689-693. Tragom muzičke prošlosti srednjovjekovne Bosne. 9-10. Hrvatski narodni godišnjak 1998. Zagreb 1990.. 16.. 1994). 205-231. Kršni zavičaj 17. ZRVI 18. Marulić XXIV/5. Mostar 1993. Naša ognjišta XXIII/200.. 1983. Biblioteka Naučni i stručni skupovi VI.. Sarajevo 1997. Sarajevo 1978. Nilević Boris. Marulić XXIII/1. Nikić Andrija. Prilog muzičkom životu srednjovjekovne Bosne. Miscellanea o srednjovekovnoj skulpturi u Jugoslaviji. Radio Sa VII/21-22. Sto godina Franjevačkog muzeja na Humcu... 4775.. 4778.. 4769. Zvuk 2. Nikolajević Ivanka. Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture. 250.. Preseljenje stećaka. 62-65. “Simpozij ‘Prilozi za proučavanje muzičke kulturne baštine u Bosni i Hercegovini’”. Život i svjedočanstva 14.. Tomislavgrad 1993. Sarajevo 1994. 23-24. ljudi i vrijeme. kolovoza 1995. (Serijal od 8 nastavaka pod istim naslovom). 18. Mostar .02. 4773. Kršni zavičaj 26. 10). "Anastazije Bibliotekar" i Jene Bori u kulturnoj istoriji Bosne i Hercegovine. 439-444.. Split 1983. 4776.Kultura 437 4768.”