Dr. Esad Kurtović BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH IZVORA I LITERATURE O SREDNJOVJEKOVNOJ BOSNI 1978.-2000.

Sarajevo 2007.

Dr. Esad Kurtović

BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH IZVORA I LITERATURE O SREDNJOVJEKOVNOJ BOSNI 1978.-2000.

Sarajevo 2007.

Amili i Nermini

SADRŽAJ
Sadržaj Predgovor Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000. Uvod Kratice 1. Izvori, historiografija, pomoćne historijske nauke 2. Politička historija 3. Topografija 4. Društvo 5. Privreda 6. Vjera 7. Kultura Registar autora Registar naslova 001 003

005 007 017 029 083 141 201 281 295 345 473 497

PREDGOVOR
Ponu ena ‘Bibliografija’ proistekla je iz namjere da se sačini interno bibliografsko pomagalo za potrebe nastavnika, suradnika i studenata Odsjeka za historiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu radi olakšanja tekućeg rada. ‘Bibliografija’ nije rezultat dugotrajnijeg i temeljitijeg istraživanja. Uprkos ograničenjima i nedostacima, prikupljeni podaci dobili su, po procjeni autora, zadovoljavajuće okvire i mogućnost da se prezentiraju širem krugu struke i ljubitelja starine. Na kraju, kada je čitav prikupljeni materijal postavljen pred, ipak, prinudni završetak, sva ranija razmišljanja, kao i sav posao, bili su vraćeni na početak. Materijal je, dodatnim istraživanjem u susjedstvu i šire, mogao biti bar za trećinu i veći. Postavka da se od svega napravi solidna bibliografija radova kvalitetne, stručne razine, bila je najbolje rješenje. Kolebanja ipak nije bilo. Držeći se činjenice da sveukupnu bibliografiju bosanskog srednjovjekovlja do 2000. godine, na zadovoljavajući način, projektno može da osmisli i realizira malo veća i složenija ekipa struke, toj budućnosti, realnog i zahvalnog izgleda, radije sam kao poticaj prepustio ovaj i ovakav radni materijal. Zahvaljujem Bibliotekama i bibliotekarima Filozofskog fakulteta, Državnog arhiva Bosne i Hercegovine, Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine, Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, Franjevačke teologije Sarajevo, Matice hrvatske Ogranak Sarajevo, Gazi Husref-begove biblioteke, Bošnjačke zajednice kulture Preporod, Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine i Instituta za istoriju u Sarajevu na svesrdnoj ljubaznosti i pomoći u radu. Za nadati se je da istaknuti i dobronamjerni okviri poticajnosti rasprave i prevazilaženja aktualnih informacijskih praznina kao dodatne svrhe ove Bibliografije neće biti pogrešno tumačeni. Autor

3

BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH IZVORA I LITERATURE O SREDNJOVJEKOVNOJ BOSNI 1978.-2000.

.

koje redovno za sobom vuče zaostajanja. kako ni u Bosni i Hercegovini niti okolo nje sam kraj rata nije shvaćen kao završetak jednog procesa. No. i uz egzistiranje strasti. sporo ali stabilno. u naciji i oko nacije. dodirljivo i strogo kontrolirano vlasništvo ideoloških okvira na vlasti i oko vlasti. predstavljali su svojevremeno uporište za procjenu dugotrajne i značajne informacijske praznine u spoznaji napisanog o bosanskohercegovačkoj prošlosti. Suvremeni svjetski tokovi su. gotovo nesagledivi. čvrsto ogra enim kotlinama i labirintom prepunim istovrsno šarolikih i identično grubo zabarikadiranih vrata. već su neprohodni i hrle prema kanjonima. Jaka je tendencija da se svako izvanavlijsko i izvankotlinarsko sagledavanje i pristupanje.nauka. i od ranije udaljeni. prije ili kasnije stiže u svaku kotlinu. Kao da je ono čemu se teži . te da će neke bolesti duhovnog ozračja polako jenjavati. . ostaju bez obaveznih primjeraka iz ‘susjedstva’ koja se javno ne poznaju. Ugrožena je pozicija stvaralaštva. pojam normaliziranja prešao je. Prilago avanje stanju stvari. Ratom stvoreni informacijski jarkovi produbljuju se i šire. u avlijama i kotlinama – odbrambenim mehanizmom smatra “ostacima”. Biblioteke od kotline do kotline “zadovoljne” avlijskom produkcijom. disciplinom istraživačkog postupka. Prepoznaje se pojavnošću svojih parametara. suvremenom metodologijom. Držalo se da će informacija u poslijeratnom izdavaštvu. u neku drugu dimenziju i očito je da će čekati daljnja ‘bolja vremena’. Napisano. “krizom samosvijesti” i vraćanjem okvirima prošlih režima. Čini se da će ‘bolja vremena’ najveći dio ratne i aktualne produkcije dočekati naslovima u rijetkim i nepotpunim bibliografijama kao polaznom osnovom. putuje. nalazi svoje mjesto u razvoju struke. ipak. prema njegovom intenzitetu. ipak biti pravovremenija. popunjavati taj duboki jarak. Njeno valoriziranje. Opća klima danas bi se lako mogla nazvati prisilnim fosiliziranjem lokalnih stvaralaštava. istraživačkog rada. brže ili sporije. Najviša stručna razina ne zastarijeva. kao i blokada u distribuciji izdavačke produkcije unutar i okolo Bosne i Hercegovine tokom rata.UVOD Ratom unesrećeni fondovi i poremećeni ritam rada biblioteka u Bosni i Hercegovini. Očekivalo se da će završetak rata voditi procesu općeg normaliziranja i da će se. već bere plodove naučne bezperspektivnosti. kritike i valoriziranja. ponudom konstruktivnog dijaloga i respektabilnom uskostručnom recenzijom. kao i sva druga očekivanja.

časopis. sasvim sigurnim se pokazuje bogat niz solidno i odlično obra enih bio.i bibliografskog pristupa bosanskom srednjovjekovlju je uveliko potreban. instituta. naučne skupove. juni 1971. bibliotekara i ljubitelja starine ne bi se mogao smatrati dovoljno sistematiziranim. Sarajevo. sa zapaženim konstruktivnim kritikama i dopunama. . izraz medievalista u Bosni i Hercegovini oduvijek je u sjeni nepovoljnog društvenog valoriziranja. Prema ostvarenom uvidu.1 Živkovićevom bibliografijom. * * * Prikupljanje napisanog o bosanskohercegovačkoj prošlosti često je polazna osnova za raznovrsna valoriziranja historiografskog i kulturološkog rasta. usaglašavajući kompromisno svoju “školu” u sudbini zajedničkog izraza struke svoje institucije. Dr. 251-256. kao ni redovna sastajanja. Za svakog stručnjaka i ljubitelja starine to je neophodan početni zadatak. projekte.” Kratak opis rukopisa dao je Mahmud Traljić. historičara medievalista. ni redovno hiperkritički zahtjevi medievalista historičara u “podjeli posla” nisu rezultirali definiranjima svojih stvarnih potreba. Pored nedostatka društvene brige. Od medievalista u Bosni i Hercegovini..). bibliografija je kao pomoćna historijska nauka potisnuta bez davanja značajnijih vlastitih metodoloških obilježja. Živković je iskoristio do tada najopširniju prikupljenu gra u iz neobjavljenog rukopisa Muhameda Hadžijahića “Bibliografska gra a za proučavanje historije naroda BiH srednjevjekovnog i turskog perioda -za internu upotrebu-. godine.8 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Sarajevo 1987. muzeja i dr. akademija. instituciju. Istaknuto. različitim intenzitetom i kvalitetom. tečajeve). 1 U svome radu P. slabim kvantitetom. Svoj rad medievalisti ostvaruju raspršeno u okviru zajedničkih institucija (fakulteta.-2000.i bibliografija odre enih tematskih i vremenskih okvira kao i pojedinih autora. Neistraženi i nenapisani pravac pregleda historijata bio. jedini potpuno okvirni pristup biobibliografiji napisanog o bosanskom srednjovjekovlju u novije vrijeme sačinio je Pavo Živković objavljivanjem Bibliografije objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni. U Bosni i Hercegovini medievalistika nema brojne vidove suvremeno organiziranog rada (kadrovski sistem. 1982. Muhamed Hadžijahić. Na svakom mjestu skupnog izraza struke. 256. U pregledu napisanog o srednjovjekovnoj Bosni rad bibliografa. Bibliografija se u tom pravcu prezentira kao značajna ‘služavka’ u olakšavanju rada. Anali GHB 13-14.

za takve radove objavljene recenzije prije 1978. U spomen Mustafi Ćemanu (1925. GR IZ BiH LXI/7-8. Uporedi. Prostor obuhvaćen Bibliografijom. godine. sa druge strane. Na gornjoj vremenskoj granici uvršteni su. Sama po sebi ne donosi bitnija standardiziranja. Zamišljena kao interno pomagalo. te ispruženu ruku u pravcu prevazilaženja nastalih prekida u informacijskom kretanju napisanog o srednjovjekovnoj Bosni. prikazi i osvrti koji su objavljeni tokom 2001. u malom broju. * * * Vremenski period obuhvaćen Bibliografijom obuhvata izdavačku produkciju od uključivo 1978. godine. ocjene. U obzir nisu uzete recenzije.. Iznimno. i radovi koji su izašli s “produženom vremenskom distancom izlaženja” (časopisi sa zadržanom oznakom izlaženja 2000. naročito konstrukcije “racionalizma sadašnjosti”. sami kontekstualizirali u zamašnoj izdavačkoj produkciji..). a za koje je prona ena recenzija iz ovdje zacrtanog okvira. ili 2002. iako se odnose na izdavačku produkciju iz ranijeg. bjekstvom od učestalog suvremenog poimanja historije kao proizvoljne konstrukcije.. Sarajevo 1999.-2001. kalendari za 2001. . iako su izišli iz štampe tokom 2001. Muharem Omerdić.g. sa istim željama se upućuju i velikom broju ljubitelja starine. blago rečeno je dvodimenzionalan. U njegovom središtu je srednjovjekovna Bosna u svojim razvojnim teritorijalnim fazama. I ona je sekundarna. nisu uzimane u obzir. najavljuje se temeljitošću prikupljanja kao važan doprinos u spoznaji napisanog o bosanskom srednjovjekovlju. 868-870. godinu). godine.-1999. kako bi svoj pristup i prepoznavanje stručne razine. do uključivo 2000. uvršten je i manji broj radova objavljenih ispod razine donje vremenske granice. 2 Jedan sličan širokookviran rad iz i oko kruga istaknutog bibliografa i bibliofila Mustafe Ćemana. prerasla je u prilog potrebi definiranja izučavanja i rada na biobibliografiji bosanskog srednjovjekovlja sa jedne strane.2 Bibliografija koja se ovdje predstavlja čitaocima svojevrsni je nastavak na bibliografiju Pave Živkovića. Pri tom.Uvod 9 učinjeni su kvalitetni pomaci u olakšavanju pristupa napisanom o srednjovjekovnoj Bosni te autorima najznačajnijih djela. dvobrojevi časopisa 2000. ovdje centralnog vremenskog okvira. Ovdje su uvršteni i radovi koji prate historiju kroz prizmu “današnjih granica Bosne i Hercegovine u srednjem vijeku”. Ti dobronamjerni okviri njene svrhe.g.

tu su i radovi koji kroz osmanski period i dalje. koja prati susjedstvo srednjovjekovne Bosne (i “Bosne i Hercegovine u srednjem vijeku”) i koja se naslanja na historiografsku produkciju direktno posvećenu bosanskom srednjovjekovlju.. Nerijetko. kao i metodologiji istraživačkog rada. Po strani stoji i djelimični stvarni osnov. činjenica da se u vrijeme rata u Bosni i Hercegovini mogućnosti za stručni izraz bile ograničene.. bez obzira na stručni nivo napisanog. u obzir su ušli i naučno-popularni radovi. Takvim dimenzijama prostora Bibliografija se kronološki vezuje uz produkciju vezanu za historiju od doseljavanja Slavena do pada srednjovjekovne bosanske države 1463.3 Širina objavljenog i uvrštenog u Bibliografiju karakterizira se vrlo značajnom.. te kvalitetnih pristupa struke u izvanstručnoj. ili u antici. Sarajevo 2001. 225-235..-2000. do razine slabog i beznačajnog. Pored uskostručnih radova. kao i pada posljednjeg uporišta hercegove zemlje 1482. historiji pisma. jezika. na nekim mjestima i “stručne nosioce duhovne nadgradnje” i neke koji se predstavljaju stručnjacima. Isti rad objavljen je u: HM V/19-20. u svojoj retrospektivi ili perspektivi sežu u srednji vijek. revijalna. kulture. polumjesečna i sedmična izdanja. Zagreb 2000. na mnogim mjestima zasebnim zavo enjem ponovljenih ili dopunjenih izdanja. skupno ponovo objavljenih radova. zasebnih monografija ili radova u stručnoj periodici. danas u Bosni i Hercegovini. u kojima je nivo pristupa šaroliko neujednačen.). mjesečna.10 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. širim krugovima čitalaca pristupačnijoj izdavačkoj produkciji. 367-377. u kojoj se sud struke prepoznaje zavidnom samozatajnošću i samokritikom. Lepeza objavljenog pokušala se prikazati raznim parceliziranjima. za materijalne i političke. Historiografija u službi eliminacije Hrvata u Bosni i Hercegovini (1989-1999.g. I nekoliko istaknutih općih pristupa historiografiji. pa čak i dnevna štampa i školska izdanja. To je ujedno. ona “aktualna avlijska ravan” koja podrazumijeva satisfakciju “stvaralačkog”. dobronamjerno je prezentirano kao korisno uporište u pristupu i spoznaji bosanskog srednjovjekovlja. Ante Škegro. publicistika. 3 Za nepotrebna nekritička i hiperkritička poistovjećivanja uporedi. pa čak i navo enjem naslova pojedinih dijelova “feljtona” u štampi. naročito stručnom produkcijom. te potrebe da se vidi tko se čime bavi. pomoćnim historijskim naukama. Prilikom sortiranja podataka uzimano je sve što je objavljeno. književnosti. Razlozi za ovakvu prezentaciju proističu iz potrebe potpunijeg sagledavanja i prezentiranja aktualnog duhovnog ozračja bosanskog srednjovjekovlja u i oko Bosne i Hercegovine. umjetnosti i dr. ČSP XXXII/2. .

Označene su zvjezdicama i postavljene ispod bibliografskih jedinica na koje se odnose (skraćeno su navo ene. pa ih je otežano detaljnije razaznavati. osvrti i kritike. U svim slučajevima dodatne anotacije su izostale. odre eni broj jedinica svojim naslovom ne upućuju ponekad na suštinu niti na dimenzije napisanog. kulturu. Bibliografija je snadbjevena. uvrštavani i “utisci”. U njima je po prezimenima autora ili po naslovima produkcije. društvo. na primjer grada ili župe. Dio gra e je preuzet iz postojećih bibliografija. ocjene. kao i iz samih radova. pored stručnih pogleda. I jedinice koje svojom suštinom tretiraju starija ili novija razdoblja (čak i suvremenija) svojim naslovom mogu da zbune korisnika.Uvod 11 U Bibliografiji svoje su mjesto. prikazi. na kraju. Najvećim dijelom sadržina Bibliografije obra ena je stvarnim uvidom. obra uje više ili čak sve segmente koji se u svih sedam cjelina nude (političke prilike. Pored velikih. odre enog vremenskog perioda i sl. te. vjeru. na početku pregledom kratica kojima se bitno smanjio obim ukupne prezentacije. registrom autora. Njih je teško uspješno valorizirati pred korisnikom bibliografije. Niz suvremenih monografskih pristupa kroz historijat. O redakcijskim ili uredničkim naslovima u štampi da i ne govorimo. našle i recenzije. ograničena materijalnom pozicijom autora. korisnih vodiča koji su prezentirani u svim cjelinama. radi štednje prostora). uvršteni su izdavači i vrsta njihovog izdanja. pa su. Ponu eno predstavlja izraz manje-više. abecednim nizom. Tako er. I tu je širina podrazumijevana. Pored osnovnih cjelina. kojima je prezentirana i ocjenjivana objavljena produkcija. * * * Bibliografija se sastoji od 7 cjelina. Zacrtana koncepcija.. Pored imena i prezimena autora te naziva rada. topografiju. kao i promotivni izvještaji o pojedinim izdanjima ili naučnim skupovima. Tematsko razdvajanje je i inače najteži dio posla pri prezentiranju bibliografske gra e. mjesto izdanja. ili više-manje. imala je sužen prostor za pristup bibliografskoj gra i u Bosni i Hercegovini i izvan njenih okvira. izvršeno globalno tematsko raščlanjivanje prikupljenih podataka. kao i izvore u svojim prilozima i dodacima). godina izdanja i broj strana. još uvijek živućih poslova na uskla ivanju . zasluženo. privredu. uspješnog raščlanjivanja u cilju lakšeg sagledavanja napisanog.

Esad Kurtović. Za šira medievalna istraživanja i sintetiziranja ovaj kronološki i sadržinski okvir je relativno mjerljiv. uhodani tokovi..12 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. na mnogim mjestima.. kompilatorskog i nivoa beznačajnog. Po svemu je dio dvaju globalnih okvira u kojima je promjena duhovnog ozračja sa fizičkim prekidima drastično izvršila razgraničenje. Dio ratne produkcije otežano je pronaći i kod izdavača. Sarajevo 2000. 4 Uporedi polazište za raspravu. biće i ostaće samo u informaciji ove Bibliografije. biblioteke ne dobijaju ni danas sve obavezne primjerke. prije rata u Bosni i Hercegovini i oko nje. uveliko usložnjavaju i odvlače pažnju prema poziciji ocjene napisanog uopće o bosanskom srednjovjekovlju. Po mnogo čemu prijelomna je cjelina. 49-88. Mjerilom zaokruženih procesa u historiografskom rastu. publicističkog. dio uvrštenog. Rad na neobjavljenoj gra i je u naglom opadanju. i pokušaja reafirmiranja i redefiniranja istinskih vrijednosti. i jedino dostupna izvorna gra a suvremenog doba. Najvišoj razini. sa egzistirajućim preispitivanjima i redefiniranjima. najviše zloupotrebe i neozbiljnosti ide linijama prisilnih krojenja nacionalnih i nacionalističkih pristupa bosanskom srednjovjekovlju. Na mnogim mjestima angažmanom bibliotekara. on ne predstavlja odgovarajuću cjelinu. Prilozi 29. stručnoj razini. Obzirom na pristup opservacija je svakako potrebna. Na ovom mjestu ne treba posebno podvlačiti. Historiografska literatura o srednjovjekovnoj Bosni objavljena u zemlji i inostranstvu 1980-1998.-1998”. Moglo bi se reći da se kontekstualiziranje pristupa bosanskom srednjovjekovlju nalazi u raskoraku izme u nasilnih stvaranja barijera. Takvim nastojanjima kao problem su postavljeni.-2000. Ipak. . Slabija materijalna pozicija i nedovoljna razmjena uslovljava selektiranu nabavku.4 Treba istaći da je rad na izvornoj gra i prepoznatljivo mjerilo vrijednosti. ali treba znati da se radi o izdavačkoj produkciji koja je ujedno. * * * Detaljniju ocjenu napisanog kroz Bibliografiju razina ovog uvoda i mogućnosti autora ne dozvoljavaju. stanja očuvanog fonda. “Historiografija o Bosni i Hercegovini 1980. autora i ljubitelja knjige vrše se prikupljanja. ranije valorizirana izdanja. Različita ponovljena i dopunjavana. kočenjem ranijih definiranja.

“Enciklopedija srpske istoriografije (priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)“. mjerilom historiografije uopće.. (najzad.5 Takvom jednostavnom pozicijom slikovito je apostrofirana kompleksnost temeljne značajke novog pogleda. . Bjekstvo od suvremenih “otežanih” poimanja u pristupu bosanskom srednjovjekovlju spojilo se u Babićevom djelu. modernog izraza u pristupu bosanskom srednjovjekovlju utemeljio je Anto Babić. Beograd 1997. Jedan od najboljih poznavalaca bosanskog srednjovjekovlja. On je rasterećen suvremenih državnih i narodnih okvira koji se interesno ugra uju u bosansko srednjovjekovlje. Babić Anto. srpske i hrvatske historiografije u proučavanju bosanskohercegovačke prošlosti. Nerijetko se. svjesni veličine Babićevog djela. Pojam novog. rezultirali su i stvaranjem vlastitih uzusa i škola naspram težišnih pitanja bosanskog srednjovjekovlja. Produkcija Bibliografije. nije odre ivalo niti odre uje modernu. bezrezervno je Babićevu veličinu označio spoznajom da čitajući njegove radove čitalac ne može da odredi koje je nacije autor. Iako je Babić respektiran i u srpskoj i u hrvatskoj historiografiji. sa činjenicom da bosansko srednjovjekovlje (koje i ne poznaje državotvorne okvire i naciju devetnaestog i dvadesetog stoljeća). 266-267. ni “ono izme u njih” nije imalo drugačije okvire. takav primjer su i kvalitetni dometi srpske i hrvatske historiografije u pristupu bosanskom srednjovjekovlju). te da je odbrana suvremenih pozicija u pogledu na bosanskohercegovačku zbilju utemeljena na uglovima pristupa bosanskom srednjovjekovlju. Njegovim djelom stvorena je jedinstvena medievalna škola. najvećim dijelom. kao i njegovih učenika. predstavnik srpske historiografije u pristupu bosanskom srednjovjekovlju. mnoga kotlinarska dokazivanja danas ukrašavaju njihovim citiranjem. Sima Ćirković. zbog egzistiranja principijelnosti. suvremenu i najsuvremeniju historiju Bosne i Hercegovine. Anacionalan i anacionalistički pristup omogućava bosanskom srednjovjekovlju životnost koja je najbliža uzusima moderne svjetske historiografije. Raskidajući s nacionalnim i nacionalističkim pristupom bosanskom srednjovjekovlju. Babić je svojim djelom ponudio uzus pristupa koji je i u njegovom vremenu teško odgovarao tadašnjoj bosanskohercegovačkoj zbilji. prepoznatljivi odraz kretanja novovijekovne historije u i oko Bosne i Hercegovine. Knowledge. pokazuje da je teško prepustiti historiju historičarima. Naravno. one su. zapravo. rijetko je prihvaćan kao ravnopravna i konkurentna škola u pristupu bosanskom srednjovjekovlju. naprotiv. Uprkos suprotnostima i približavanjima.Uvod 13 Istaknuti dometi ključnih. Jako 5 Sima Ćirković.

pa i oko nje. Novina. Ni pozicija “stvaralaštva kompromisa” se ne smatra pogodnim rezultatom. a ipak ga ne mogu “kontinuirati” uzusima kotlinarskog shvatanja o povezanosti suvremene bosanskohercegovačke zbilje i pristupa bosanskom srednjovjekovlju. “nemajući državu i naciju”. novo kompromisno pokriće u iščekivanju i “dogovornom riješavanju” budućnosti Bosne i Hercegovine. dimenziju poimanja bosanskog srednjovjekovlja. Suvremenost pokazuje da je ohrabrivanje ra anja bošnjačke škole u pristupu bosanskom srednjovjekovlju. sistemom suvremene “sigurnosti” opredjeljuje za potrebnog.-2000. Nisu rijetki ni slučajevi kada u suvremenim dokazivanjima Babić. ublažavajući jasan stav Babićeve škole. prihvatio je i prihvata je kao kompromisnu poziciju modernog bosanskohercegovačkog izraza (“lokalno”) naspram tokova srpske i hrvatske historiografije. interesno. proizvela je niz nacionalnih i nacionalističkih pristupa u proučavanju prošlosti Bosne i Hercegovine. nema mjesta ni u stručnom aparatu. čak i na mjestima gdje se škole sigurno i stabilno približavaju vanstrastvenoj normali.14 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. ne prepoznavajući pojam škole i pristup u historiografijama jugoistoka Evrope. umjesto prepoznavanja utemeljenosti pristupa pojedinom pitanju. svaka bi da ugradi Babića u svoje vitrine. naravno. Najnovija kriza stvaralaštva. državu moderne i suvremene historije Bosne i Hercegovine. Razvrstavanja su “u toku”. jednostavno. u školi i deetatizaciji i denacionalizaciji pristupa. ‘nacionalnog i nacionalističkog’ autora. Takvim “pomirljivim” stavovima dodatno se neuspješno.6 Dio djelatnika najnovijeg vremena (i prije rata). u odnosu na brojne krize u kojima su srpska i hrvatska historiografija bile bliže ili dalje u stavovima. Prema suvremenim nacionalnim i nacionalističkim pozicijama definira se opet pristup bosanskom srednjovjekovlju. koja se pogrešno poistovjećuje sa. odraz suvremenog udara na poziciju Bosne i Hercegovine. I uz zategnutu šarolikost pristupa. suvremena nacionalna i nacionalistička složenost pozicije Bosne i Hercegovine ponovo prenosila i prenosi u pristup i u bosansko srednjovjekovlje. je u činjenici da neizvjesnost suvremene pozicije Bosne i Hercegovine ruši etabliranje “sa više pozicija ateističke” Babićeve škole. radije se. Dio suvremene produkcije. za mnoge. Babićeva škola egzistira kao vrhunac stručnog pristupa bosanskom srednjovjekovlju. s tim nema (ima?) veze. “babićevskim mjerilima bosanskog srednjovjekovlja”. raspršene kotline u Bosni i Hercegovini. Da li prelazi u idealizam? Riješenje bosanskohercegovačke zbilje. 6 . negativnim ishodom i razriješenjem suvremene bosanskohercegovačke zbilje.

leksikoni. rezime i dr. a da u njih nije ostvaren stvarni uvid. Tako je i sa uvrštavanjem bilo kakvih numeričkih. Na desetine istaknutih predstavnika struke dobilo je u ovom vremenskom periodu kvalitetne biobibliografske obrade i naučna valoriziranja formom pojedinačnog pristupa ili širih zbornika sa učešćem većeg broja učesnika u praćenju različitih segmenata njihova života i djela. Ni pokušaji detaljnijeg tematskog registra. sve to moglo da se pojavi u zasebnom izdanju. bio. a uz ostale autore.i bibliografije različitih tematskih pravaca. irelevantno i iracionalno recenzirane radove. kao i o autorima uvrštenim u ovu Bibliografiju. institucijama. ispuštanja. pa bi. naročito medievalisti.). zajedno sa institucijama struke. Izbjegnute su anotacije koje bi pojavnu tehničku nepreciznost obrade i provjere pokazale sigurnijom. Nedostaju podaci koji pojavni iskaz bibliografske jedinice potpuno predstavljaju (štamparija. Bibliografi ponu enim ne mogu biti zadovoljni.Uvod 15 * * * Važna poglavlja o autorima. jezik i pismo. nisu bili zadovoljavajuće rješenje. mada su zahvalan prostor za empirijsko dokazivanje onog što iskusni i uskostručni recenzenti već primjenjuju u praksi. Tu pripada i činjenica da je dio bibliografskih jedinica sa nedostacima preuzet iz postojećih bibliografija ili literature. Pored uobičajenih nedostataka. Po strani stoji činjenica da danas rezime stoji i uz beznačajne i nestručne. Bibliografija je . rekapitularnih ili grafičkih pokazatelja. ne mogu ostati bez primjedbi. prema užoj struci. Prikupljeni rezimei previše su uvećali obim Bibliografije. ljetopisi. previda pri uvrštavanju i nedovoljnog istraživanja. Kako je samo o najistaknutijim taj broj zamašan. sa velikim brojem neproduktivnih i beznačajnih bibliografskih jedinica. Ni historičari i ljubitelji starine. ukoliko bude izdavača. pa su izostavljeni. godišnjaci. pa i kraće bilješke o autorima iz posebnih izdanja ili sa korica knjiga. Bibliografija nije prilago ena brojnim standardiziranjima. obzirom da su iskorištene enciklopedije. O medievalistima i brojnim autorima koji su pristupali historiji srednjovjekovne Bosne. prikupljeni materijal nije ni u dovoljnoj pojavnoj mjeri prezentiran pred korisnike. periodici i bibliografiji uopće. tu je broj informacija. namjerno su izostavljena. broj prona enih informacija u cjelini je obiman. prešao cifru od nekoliko hiljada. dimenzije izdanja. časopisima i bibliografijom uopće. adresari. po kojima se suvremena bibliografija prepoznaje.

Otuda je njegova svrha kao sekundarnog priloga. uprkos manjkavostima. izbor načina tematskog prezentiranja. Pitanje višedimenzionalnog bibliografskog iskaza za medievaliste njime je definirano kao otvoreno i problemsko. konstruktivnog valoriziranja)...-2000. predstavljena kao pomagalo i vodič u kratkom. nove metodologije i nove spoznaje). ali informacijski slabo obra enom i sintetskim okvirima nedovoljno valoriziranom periodu. ujednačavanja standardiziranja vrlo šarolikih stručnih aparata u produkciji i dr. Nema ponu enih riješenja za dovoljno kvalitativan izbor načina prezentiranja vrijednosti i dometa produkcije (izvorne podloge. pozitivne i negativne recenzije (naročito produktivnog. Niz pitanja u prezentaciji napisanog o bosanskom srednjovjekovlju bi se moralo uskladiti.16 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Recenzija je i inače (ako ne i uvijek) ugrožena . . opravdana. po našem uvjerenju. valoriziranja u historiografiji i kulturi pisane riječi.

Politički magazin. Ljubljana. ZagrebDubrovnik. AGM – “Anton Gustav Matoš". BiH Press. Anali – Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku. Beograd. List za kulturu. Dubrovnik. Institut po balkanistika. Beograd. - - . Avazov focus – Avazov focus. BAN – Blgarskata akademija na naukite. Sarajevo. ANU BiH – Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Sarajevo. BiH Kult – BiH Kult. BiH – Bosna i Hercegovina. Balkan Studies – Balkan Studies. Institut for Balkan Studies. Beograd. BIGZ – “Beogradski izdavački grafički zavod”. Sarajevo. Državni arhiv Crne Gore. Gazi Husref-begova biblioteka. Centar za idejnoteorijski rad Općinske konferencije Saveza komunista Hrvatske Rijeka. Beograd. Savez društava arhivskih radnika Jugoslavije i arhiva Jugoslavije. Zagreb. Sofija. Behar – Behar. Sarajevo. Zagreb. Arheografski prilozi – Arheografski prilozi. BF – Bosna franciscana. Sarajevo. Franjevačka teologija Sarajevo. AHO – Acta Historico-Oeconomica. Sarajevo. Savez arheoloških društava Jugoslavije. Thessaloniki. Balcanica – Balcanica. Institut za istražuvanje na staroslovenskata kultura / Institut za staroslovenska kultura. Komisija za ekonomsku historiju Jugoslavije. Historijski arhiv. Narodna biblioteka Srbije. Balkanistika – Balkanistika. Časopis za društvenu teoriju i praksu. AP – Arheološki pregled. Tuzla. Nezavisne informativnopolitičke novine. Balcanoslavica – Balcanoslavica. Zagreb. Kulturno društvo Bošnjaka Hrvatske Preporod. Časopis za kulturu i društvena pitanja. Argumenti – Argumenti. PiPP Avaz. Balkanskie issledovanija – Balkanskie issledovanija. Arhivist – Arhivist. Zagreb. Beograd. Bibliotekarstvo – Bibliotekarstvo. Akademija nauk SSSR. AL BiH – Arheološki leksikon Bosne i Hercegovine. Balkanološki institut. Društvo bibliotekara Bosne i Hercegovine. Anali GHB – Anali Gazi Husref-begove biblioteke. Sofija. Arheografsko odjeljenje Narodne biblioteke Srbije.KRATICE AD BiH – Arheološko društvo Bosne i Hercegovine. AHOI – Acta historico-oeconomica Iugoslaviae. Časopis za ekonomsku povijest. Institut slavjanovedenija i balkanistiki. Cetinje. Zagreb. Sarajevo. AV – Arhivski vijesnik. Arhivski zapisi – Arhivski zapisi. Arhivska praksa – Arhivska praksa. Prilep. Hrvatski državni arhiv. Rijeka. Zavod za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku. Moskva. Srpska akademija nauka i umetnosti.

. Praha (Prag).Brotnjo Zbornik – Brotnjo. Institut des études grecques. . Zbornik. . List vareških Hrvata.Československý časopis historický – Československý časopis historický. Skupština opštine Gračanica. .Biljeg vremena – Biljeg vremena. . . Radončić Public. Preporod.Bosniaca – Bosniaca. . Gračanica. Zenica. Matica hrvatska Ogranak Čitluk-Općina (Općinsko vijeće) Čitluk. Sarajevo.Diadora – Diadora. Bošnjačka nacionalna zajednica Hrvatske. Sarajevo. Općinsko vijeće Vareš-Hrvatsko kulturno društvo Napredak Podružnica Vareš / Hrvatsko kulturno društvo Napredak Podružnica Vareš. . Civitas.ČS – Čakavski sabor. Samoupravna interesna zajednica kulture i nauke. . . Franjevačka teologija Sarajevo. Vareš. .Bilten FTS – Bilten Franjevačke teologije Sarajevo.ČSP – Časopis za suvremenu povijest. Čitluk. Československá akademie věd. Ljubljana. . . Zagreb. D. Zagreb.Bošnjak – Bošnjak. . Časopis za bosansku nastavnu praksu. Pedagoški zavod i Pedagoška akademija u Zenici. Arhiv Hrvatske. Zagreb. Sarajevo.Članci i gra a – Članci i gra a za kulturnu istoriju istočne Bosne. Bošnjaška kulturna zveza-Bošnjački kulturni savez. Informativni list hercegovačkih biskupija. romaines et latines.Bobovac – Bobovac. Revue internationale des études byzantines. .Bulletin HDA – Bulletin Hrvatskog državnog arhiva. Zagreb. Arheološki muzej. Split. Prague. Časopis za kulturu bosanskog književnog jezika. . j. .Dani – Dani. Sarajevo.Crkva na kamenu – Crkva na kamenu. . Muzej istočne Bosne. l. Informativno-političke novine.Dijalog – Dijalog.Bošnjačka pismohrana. Časopis Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine. . Zagreb. Hrvatski institut za povijest.CANU – Crnogorska akademija nauka i umjetnosti. .Boka – Boka. Titograd/Podgorica. Sarajevo. Herceg-Novi. Sarajevo. . Institut za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta. Mostar.Didaktički putokazi – Didaktički putokazi.CCP – Croatica Christiana Periodica.18 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine. (Prag). .Byzantinoslavica – Byzantinoslavica. Časopis Društva Dubrovčana i prijatelja dubrovačke starine u Zagrebu.Bošnjačka pismohrana . Bosanskohercegovački nezavisni news magazin. Sarajevo. .Bosanski jezik – Bosanski jezik. .BKC – “Bosanski kulturni centar”.-2000. .CK SK – Centralni komitet Saveza komunista. Tuzla.Bilten – Bilten Arhiva Hrvatske. . Zagreb. .Bošnjački avaz – Bošnjački avaz.DH – Dubrovački horizonti. . . Zadar.BZK – Bošnjačka zajednica kulture. Časopis za povijest i kulturu. Académie Tchécoslovaque des Sciences et Lettres. Tuzla.

. Ljubljana. .DZS – “Državna založba Slovenije”.Dobojske novine – Dobojske novine. Sarajevo. . .Diwan – Diwan. Dubrovnik. . Centar za filozofska istraživanja Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine-Me unarodni centar za mir u Sarajevu. znanost i društvena pitanja/Časopis za književnost i znanost.FF – Filozofski fakultet. Bosanskohercegovački politički dnevnik. . Sarajevo.Erasmvs – Erasmvs. . . Znanstveno-stručni časopis za društvena pitanja. . Gradačac. . Državni arhiv Bosne i Hercegovine i Društvo arhivskih radnika Bosne i Hercegovine. Institut d’histoire. . Ogranak Dubrovnik. . Hrvatska akademska zajednica u Federaciji Bosne i Hercegovine. Sofija.Etudes historiques – Etudes historiques.Dijalog Nova serija – Dijalog Nova serija. Rijeka.EJ – Enciklopedija Jugoslavije. Hrvatski državni arhiv.FPN – Fakultet političkih nauka. Institut d’etudes balkaniques. . . Sarajevo. Matica hrvatska. . . Kulturno društvo Bošnjaka “Preporod”. Mostar.Gaudeamus – Gaudeamus. Dubrovnik. Sarajevo. .Dnevni avaz – Dnevni avaz. Društvo istoričara Bosne i Hercegovine. Academie Bulgare des sciensces. .Dubrovnik – Dubrovnik. Sarajevo. . Zagreb. Sofia.Forum – Forum. . Revija za književnost. Zagreb.ES – Enciklopedija Slovenije. Jugoslavenski leksikografski zavod. Erasmus Gilda.Études balkaniques – Études balkaniques. . .Fontes – Fontes. Doboj. Razred za suvremenu književnost Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti.Divan – Divan. Bosna Forum. Almanah JU Javne biblioteke Gradačac/Almanah JU Javne biblioteke “Alija Isaković” Gradačac. Znanstveno-kulturna smotra Matice hrvatske Rijeka. .GDI BiH – Godišnjak Društva istoričara Bosne i Hercegovine. Časopis za filozofska i društvena pitanja. nauku i društvena pitanja/Časopis za književnost. . Izvori za hrvatsku povijest.FBIH – Federacija Bosne i Hercegovine. Ljubljana.GADAR BiH – Glasnik arhivâ i Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine. Matica hrvatska.Domovina – Domovina. Nezavisne narodne novine.Dubrovnik Annals – Dubrovnik Annals. . umjetnost.FTS – Franjevačka teologija Sarajevo. Časopis za kulturu demokracije.Forum Bosnae – Forum Bosnae. Sarajevo.DPO – Društveno-političke organizacije. Academie Bulgare des sciences. Informativna služba općine Doboj/Press služba općine Doboj. Sarajevo. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti.El-Hidaje – El-Hidaje. Zagreb. Sarajevo. Avaz.Kratice 19 . . . ZagrebDubrovnik. Travnik. Udruženje uleme Bosne i Hercegovine. Zavod za povijesne znanosti Hrvatske akademije nauka i umjetnosti u Dubrovniku. Zagreb.Dometi – Dometi.

Geografski pregled – Geografski pregled. Sarajevo. .Glas Trebinja – Glas Trebinja. .Godišnjak – Godišnjak Odjeljenja za književnost. Sarajevo. . . publicistiku i kulturnu politiku.HAZU – Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. Pljevlja.Glasnik SPC – Glasnik Srpske pravoslavne crkve. . . Tešanj.Glasnik Zavičajnog muzeja – Glasnik Zavičajnog muzeja. Sarajevo. Zemaljski muzej. Beograd. specijalno mesečno izdanje NIN-a za književnost. Stuttgart. Etnografski institut. Srpska pravoslavna crkva. Kotor.20 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.Godišnjak SANU – Godišnjak Srpske akademije nauka i umetnosti. Centar za balkanološka ispitivanja. . Institut za nacionalna istorija. Prilozi za kulturnu istoriju Gračanice i njene okoline. Beograd.GPM – Godišnjak Pomorskog muzeja u Kotoru. .GIP – Grafičko-izdavačko preduzeće. Beograd.-2000. Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Zagreb. Srpska akademija nauka i umetnosti. Pomorski muzej. Srpsko arheološko društvo. Zavičajni muzej. Sarajevo.GR IZ BiH – Glasnik Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Zemaljski muzej. .Godišnjak CBI – Godišnjak Centra za balkanološka ispitivanja. . Institut za jezik i književnost u Sarajevu. Geografski institut i Odsjek za geografiju Prirodnomatematičkog fakulteta.Geschichte Osteuropas – Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. Beograd.Glasnik – Glasnik. Beograd. . Pravni fakultet. Geografsko društvo Bosne i Hercegovine. Izdavačko javno novinsko-izdavačko preduzeće.GP – Geografski pregled. . Srpska akademija nauka i umetnosti. . Skopje. Srpska akademija nauka i umetnosti.Godišnjak SAD – Godišnjak Srpskog arheološkog društva. . . Banja Luka. Informativni centar. Beograd.GPF – Godišnjak Pravnog fakulteta.GZM (A) – Glasnik Zemaljskog muzeja (Arheologija) Nova serija. . .GEI – Glasnik Etnografskog instituta. . . DJL “Monos”. NIN-Politika. Gračanica. Beograd. List bošnjačkih institucija Tešnja. . Sarajevo.GZH – “Grafički zavod Hrvatske”.Glasnik Vis-a SFRJ – Glasnik Vrhovnog islamskog starješinstva Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Sarajevo. Sarajevo.Gračanički glasnik – Gračanički glasnik.Glasnik NIN-a – Glasnik.Glas – Glas.Glasnik Društva – Glasnik Društva konzervatora Srbije.Glas – Glas. Trebinje. List Opštinske konferencije Socijalističkog saveza radnog naroda Trebinje. . Beograd. . . . Sarajevo.Glasnik Etnografskog muzeja.GEM . . . . . Etnografski muzej. Društvo konzervatora Srbije. .Gradina – Gradina. Sarajevo. Zagreb.GZM (E) – Glasnik Zemaljskog muzeja (Etnologija) Nova serija.

. Istorijski institut. Zagreb. HDZ BiH – Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine. HBL – Hrvatski biografski leksikon. Zagreb. Sarajevo. Hrvatski narodni godišnjak. Tuzla. Titograd/Podgorica. Istorija – Istorija. Tuzla. Novi Sad. Mostar. Zagreb. Srpska akademija nauka i umetnosti. IKA – Izdavačka knjižarska agencija. Muzej Herceg-Bosne . IRO – Izdavačka radna organizacija. Sarajevo. IG – Istorijski glasnik. Matica hrvatska. Zagreb. IČ – Istorijski časopis. HDA – Hrvatski državni arhiv.Arhiv Herceg-Bosne Zavod za zaštitu spomenika kulture Herceg-Bosne . Eminović d. Sarajevo. Hrvatska obzorja – Hrvatska obzorja. Istorijski institut. Sarajevo. Beograd. Zagreb. List za vjersko-teološka i kulturno-historijska pitanja. Hrvatsko kulturno društvo Napredak. Mostar. Sojuzot na društvata na istorite na SR Makedonija. Hrvatski narodni godišnjak – Hrvatski narodni kalendar. Institut za istorija pri Bulgarskata akademija na naukite. Hrvatska revija – Hrvatska revija. IGC – Izdavačko-grafički centar. Savez društava istoričara Republike Srbije. Istraživanja – Istraživanja. Banja Luka.Župe Soli. Istorijski zapisi – Istorijski zapisi. IZ – Istorijski zbornik. INP – Izdavačko-novinarsko preduzeće.Narodna knjižnica Herceg-Bosne. HKD Napredak – Hrvatsko kulturno društvo Napredak. Kulturno-književni tromjesečnik. List za jedinstvenu Bosnu i Hercegovinu (SarajevoZenica-Frankfurt-Ancona). Sofija. Hercegovina ( ) – Hercegovina ( ). Hrvatski narodni kalendar.Kratice 21 - - - - - HAD – Hrvatsko arheološko društvo. Matica iseljenika Bosne i Hercegovine. HM – Hrvatska misao. Matica hrvatska. Sarajevo. Istorijski institut Socijalističke Republike Crne Gore/Republike Crne Gore i Društvo istoričara Socijalističke Republike/Republike Crne Gore. HZ – Historijski zbornik. Split. Hercegovina – Hercegovina. Muftijstvo Islamske zajednice u Tuzli/Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini. Izraz – Izraz. Istoričeski pregled – Istoričeski pregled. o. IGKRO – Izdavačka grafičko-knjižarska radna organizacija. Zagreb. Ogranak Sarajevo. Beograd. o. Istina o BiH – Istina o BiH. Beograd. Savez povijesnih društava Hrvatske. Glasilo Hrvatskog kulturnog društva Napredak . JAZU – Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Institut za istoriju. JF – Južnoslovenski filolog. Institut za srpskohrvatski jezik. Skopje.Muzej Hercegovine. IA MI BiH – Iseljenički almanah Matice iseljenika Bosne i Hercegovine. Arhiv Hercegovine . IP – Izdavačko preduzeće. Hikmet – Hikmet. Muftiluk tuzlanski. . Hrvatski glasnik – Hrvatski glasnik. Sarajevo.

Miscellanea – Miscellanea.Književni jezik – Književni jezik.Jukić – Jukić. Sarajevo.KI – Književna istorija. Ljiljan d. . . . Zveza zgodovinskih društev Slovenije.Ljiljan – Ljiljan. Beograd. . Zbor franjevačkih bogoslova “Jukić”. nauka”. Beograd.MH – Matica hrvatska. . umjetnost. Me uakademijski odbor za proučavanje Kosova i Metohije. . . Savez istoričara Jugoslavije. Kršćanska obiteljska revija. Matica hrvatska Ogranak Zenica. . Zagreb. kulturni problemi. Zagreb.-2000.Kabes – Kabes.MDD “Merhamet” – Muslimansko dobrotvorno društvo “Merhamet”. Oslobo enje.Kosovsko-metohijski zbornik – Kosovsko-metohijski zbornik. Muzej u Prijepolju. . . . Beograd. Prijepolje.Kana – Kana. . Centar za koncilska istraživanja. Sarajevo. . . . Split.Marulić – Marulić.Mogućnosti – Mogućnosti.JIČ – Jugoslovenski istorijski časopis. Sarajevo. Zenica.22 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Hrvatska matica iseljenika. o. . . Katolički župski ured Drinovci.MANU – Makedonskata akademija na naukite i umetnostite. NIPP Ljiljan/Bosanskohercegovački politički magazin. .KDM – Kulturno društvo Muslimana. Hercegovački informativni zbornik za vjerska i društvena pitanja. NIPP Ljiljan. Književnost. Srpska akademija nauka i umetnosti. Sarajevo. . Istorijski institut. Mešovita gra a. Zagreb. Skopje.MNV – Muslimansko nacionalno vijeće. Zagreb. Islamski centar Mostar. Sarajevo. Kršćanska sadašnjost. Nacionalni sedmični list. Sarajevo. . . Beograd. umjetnost.Krijesnica – Krijesnica. . Zagreb. .Kršni zavičaj – Kršni zavičaj. Sarajevo.Mileševski zapisi – Mileševski zapisi.Matica – Matica. . Sarajevo. Ljubljana. Zagreb.Lastavica – Lastavica. Časopis za kulturu. Izdavačko preduzeće Vuk Karadžić.Kronika – Kronika. . Časopis za književnost i kulturu. Popularni časopis za duhovnu i nacionalnu afirmaciju/Popularni mjesečni časopis za duhovnu i nacionalnu afirmaciju / Časopis za duhovnu i nacionalnu afirmaciju / Časopis za afirmaciju bosanske duhovnosti. . Srpska akademija nauka i umetnosti. Humac. Matica hrvatska.Lica – Lica. dokumentaciju i informacije. Hercegovina / Franjevački samostan Humac.. o. Novi Sad. . Mostar. Zagreb.KDB “Preporod” – Kulturno društvo Bošnjaka “Preporod”. . Odsjek za južnoslovenske jezike Filozofskog fakulteta u Sarajevu i Odjeljenje za jezik Instituta za jezik i književnost u Sarajevu.LEJ – Likovna enciklopedija Jugoslavije. .LMS – Letopis Matice srpske.KS – “Kršćanska sadašnjost”. . Književni krug.KUN – “Kultura. Društvo pisaca Bosne i Hercegovine.Kolo – Kolo. Glasilo Matice hrvatske Zenica. .JLZ – Jugoslavenski leksikografski zavod / Leksikografski zavod ‘Miroslav Krleža’.

.NBS – Narodna biblioteka Srbije. Franjevačka klasična gimnazija u Visokom. Konjic. Beograd. . Časopis za odgoj i obrazovanje.Motrišta – Motrišta. . Islamska revija. Udruženje ilmije u R BiH.Kratice 23 .Most – Most. Sarajevo. . Mostar. Mostar.NIŠP – Novinsko-izdavačko štamparsko preduzeće. Župni ured Duvno. . . Novi Pazar.NUB BiH – Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine. d.Novi cvijet – Novi cvijet. Sarajevo.Naša škola – Naša škola. Matica hrvatska. Kultura. Me urepublička zajednica za kulturno-prosvjetnu djelatnost. Sarajevo.MSHSM – Monumenta spectantia historiam slavorum meridionalium. Sveučilište u Mostaru. Časopis za humanističke znanosti.. . Udruženje katoličkih vjerskih službenika u Socijalističkoj Republici Bosni i Hercegovini.Numizmatičar – Numizmatičar.Mostovi – Mostovi. .Mostariensia – Mostariensia. Časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja. . Informativno-politički list zeničko-dobojskog kantona/Nezavisne novine. Teološka biblioteka. List Saveza socijalističke omladine Bosne i Hercegovine. Savez društava historičara Jugoslavije. Muzej “Ras”. . Sarajevo.NZ – Novopazarski zbornik. Sarajevo. Mostar. Narodna biblioteka Mostar/Podružnica pisaca Hercegovačkoneretvanskog kantona.Münchner Zeitschrift – Münchner Zeitschrift für Balkankunde.NEV – Nova et vetera. Visoko. . Osnovna organizacija udruženog rada Dječija i omladinska štampa. Beograd. .Nastava povijesti – Nastava povijesti: Nastava istorije: Pouk zgodovine: Nastava po istorija. Zagreb.Naša ognjišta – Naša ognjišta.NS – Naše starine. Visoko. Sarajevo. München.NIGP – Novinsko-izdavačko grafičko preduzeće. .Novi muallim – Novi muallim.Naši dani – Naši dani. Udruženje ilmije Islamske zajednice u BiH. Savez društava prosvjetnih radnika Bosne i Hercegovine.Naš svijet – Naš svijet. Sarajevo. . Beograd. Klub mladih “Mostovi” Konjic. . NIPP ‘Naša riječ’ Zenica d. .MS – Matica srpska. . Informativni vjerski list. . Pljevlja. Narodni muzej Beograd – Srpsko numizmatičko društvo. Matica iseljenika Bosne i Hercegovine. . Sarajevo. . Zavod za zaštitu spomenika kulture. Franjevački sjemeništarci u Visokom. (vidi pod Sveta baština). Me unarodni slavistički centar.Muallim – Muallim.NIRO – Novinsko-izdavačka radna organizacija. Revija Matice iseljenika Bosne i Hercegovine. . .Mostovi – Mostovi.Naša riječ – Naša riječ.NIO – Novinsko-izdavačka organizacija. Duvno/Tomislavgrad. Zenica. . Novi Sad.NIP – Novinsko-izdavačko preduzeće.Naučni sastanak slavista u Vukove dane – Naučni sastanak slavista u Vukove dane. . Baška Voda. Novinsko-izdavačka i štamparska organizacija Oslobo enje. . . Republička konferencija Saveza socijalističke omladine Bosne i Hercegovine. . . .

. Beograd. .Zavod za hrvatsku povijest. istoriju i folklor. Filozofski fakultet Sarajevo. Časopis za društvena pitanja. Split. Mostar. . Hrvatski tromjesečnik za književnost i kulturu/Časopis za književnost. Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture u Splitu/Državna uprava za zaštitu kulturne i prirodne baštine. Novinsko-izdavačka radna organizacija Glas. BH nezavisni dnevnik.PKJIF – Prilozi za književnost.Pravoslavlje – Pravoslavlje. . Bihać.Obavijesti HAD – Obavijesti Hrvatskog arheološkog društva.Osječki zbornik – Osječki zbornik. Univerzitet u Srpskom Sarajevu. Zagreb. Sarajevo. Zagreb. Institut za istoriju. .Radio Sa – Radio Sarajevo Treći program. . Časopis za pitanja nauke. Srpska patrijaršija.Radovi – Radovi. Sarajevo. . .Pregled – Pregled. Sveučilište u Zagrebu .Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji – Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji. jezik.Povijesni prilozi – Povijesni prilozi.Putevi – Putevi.Osvit – Osvit. . . nauku i društvena pitanja. . Prvo muslimansko dioničarsko društvo. Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine.24 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Novine Srpske patrijaršije. List Federalnog ministarstva odbrane/obrane i Vojske Federacije Bosne i Hercegovine. Sarajevo.Ogledalo – Ogledalo. Sarajevo. Muzej Slavonije. Novinsko-izdavačka radna organizacija “Jedinstvo”. .Radovi ANU BiH – Radovi Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Revija za umjetnost. Informativna revija. Sarajevo. .Rad JAZU – Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Muzej grada Zenice. . Marksistički studijski centar Centralnog komiteta Saveza komunista Bosne i Hercegovine 'Veljko V‘ahović’. Beograd. Društvo hrvatskih književnika Herceg Bosne. .Pogledi – Pogledi. . .OOUR – Osnovna organizacija udruženog rada.Radovi FF – Radovi Filozofskog fakulteta. Časopis za teoriju i praksu socijalističkogv samoupravnog društva. umjetnosti i kulture. .Opredjeljenja – Opredjeljenja. Univerzitet u Sarajevu. . Zagreb.Odjek – Odjek.Radovi Muzeja – Radovi Muzeja grada Zenice. . Zagreb. Radio Sarajevo. . Hrvatsko arheološko društvo.POF – Prilozi za orijentalnu filologiju.Prilozi – Prilozi Instituta za istoriju.Prva linija – Prva linija. . kulturu i društvene teme. Filološki fakultet. Hrvatsko društvo za znanost i umjetnost. Sarajevo. Sarajevo. Tuzla. Zenica. Dodatak uz Bilten Franjevačke teologije Sarajevo. Orijentalni institut. Hrvatski institut za povijest.PFB – Prilozi franjevačkih bogoslova. Osijek. Independent junior Omladinska organizacija za zaštitu ljudskih prava. Sarajevo. Priština.Radovi FF – Radovi Filozofskog fakulteta. Banja Luka. . Sarajevo. Sarajevo. . . Kulturno i naučno društvo Muslimana “Preporod” Tuzla-Općinsko društvo Tuzla. . Sarajevo.Radovi HDZU – Radovi Hrvatskog društva za znanost i umjetnost. .Oslobo enje – Oslobo enje.Obeležja – Obeležja. . . .Post scriptum – Post scriptum. Pale. Zagreb.-2000. Glavno povjerenstvo u Splitu.

Kratice 25 . Zagreb.Sloboda – Sloboda. .RBIH – Republika Bosna i Hercegovina.SIZ – Samoupravna interesna zajednica. Zagreb.Sloboda – Sloboda. Filozofski fakultet.Slobodna Bosna – Slobodna Bosna. Editura Academiei Republicii Socialiste România. . Mostar. Sarajevo.RO – Radna organizacija. Split. .SKK – Splitski književni krug. Zajednica za kulturu “Slovo Gorčina” / Informativni centar Ratnog predsjedništva Stolac-Kulturno društvo Bošnjaka Preporod Stolac. . Asocijacija nezavisnih intelektualaca ‘Krug 99’.Slobodna BiH – Slobodna BiH. Stolac / Stolac-Mostar. .Revue des études sud-est – Revue des études sud-est européennes. Beograd. Republički zavod za zaštitu spomenika kulture. ZagrebZadar. Matica muslimanska Bošnjaka.RIZ BiH – Rijaset Islamske zajednice Bosne i Hercegovine. . . Chicago.Slavic Review . . . Sarajevo.Saopštenja – Saopštenja Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture. Altermedia d. . Ivangrad. . American Quarterly of Soviet and East European Studies.RCG – Republika Crna Gora.Slovo Gorčina – Slovo Gorčina. . . Beograd. Sarajevo.SDP – Socijaldemokratska partija. Ljubljana.Slovo – Slovo. o. . Filozofski fakultet Zagreb. Zadar. . Zadar. Nezavisna bošnjačka revija za kulturu i društveni život.Radovi RPZ – Radovi Filozofskog fakulteta. . Nedjeljna informativno-politička revija. Zagreb.Sarajevo ’84 – Sarajevo ’84. Sarajevo. . .Radovi Zavoda za slavensku filologiju – Radovi Zavoda za slavensku filologiju. . Turistički savez Bosne i Hercegovine. Bucareşti.. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. Beograd. Sarajevo. . Narodna biblioteka “Vuk Karadžić”. . .Slavic Review. Austin. Split. Split-Mostar.Slobodna Dalmacija – Slobodna Dalmacija.SIJ – Savez istoričara Jugoslavije. Razdio povijesnih znanosti. .Raskovnik – Raskovnik. .Radovi Zavoda – Radovi Zavoda za povijesne znanosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti/Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zadru. Zavod za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Sarajevo.Sandžak – Sandžak. . . . Zavod za povijesne znanosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti / Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. o.SAZU – Slovenska akademija znanosti in umetnosti. . Novi Pazar. Staroslavenski institut.SANU – Srpska akademija nauka i umetnosti.Rasprave – Rasprave iz hrvatske kulturne prošlosti. . Beograd. .SKZ – “Srpska književna zadruga”. Beograd.SDA – Stranka demokratske akcije.Revija slobodne misli – Revija slobodne misli.

o. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. . o. Livno/Sarajevo. Moskva .SPKD Prosvjeta – Srpsko prosvjetno kulturno društvo “Prosvjeta”.SSDSV – Simpozijum “Seoski dani Sretena Vukosavljevića”. Društvo istoričara umetnosti Srbije. Beograd. Massachusetts.Starine HAZU – Starine Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. . Cambridge.SR CG – Socijalistička Republika Crna Gora. Sarajevo.Südostforschungen – Südostforschungen. Zagreb.SUBNOR – Savez udruženja boraca narodnooslobodilačkog rata. Katolički mjesečnik. Sarajevo. A Journal of Medieval Studies. . Institut za proučavanje nacionalnih odnosa.SP – Starohrvatska prosvjeta.Starine JAZU – Starine Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Hrvatsko kulturno društvo Napredak. Buenos Aires (Argentina). Duvno. The Medieval Academy of America.Spomenik – Spomenik. Sarajevo. Titograd.SSRN – Socijalistički savez radnog naroda. . .Socijalna medicina – Socijalna medicina.-2000. .Starinar – Starinar. . (vidi pod Naša ognjišta). Časopis za književnost i kulturu. . Sarajevo. . Prijepolje. . Arheološki institut. . Südost-Institut.Sveske – Sveske.SV – Studia Vrhbosnensia. . . . Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Sarajevo. Rivista de estudios politicos y culturales potrocinda por el Instituto Croata latinoamericano de cultura.Sveta baština – Sveta baština. Split. München. Župni ured Duvno. . kultura..SR – “Svjetlo riječi”. Zagreb. . Livno. Zajednica osnovnog obrazovanja.Studia croatica – Studia croatica. Akademija Nauk Sojuza Sovetskih Socialističeskih Respublik. .Speculum – Speculum. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti.SNL – “Sveučilišna naklada Liber”.Stvaranje . Sarajevo. Zagreb.Stvaranje.26 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Sarajevo.Svjetlo riječi – Svjetlo riječi. . . Franjevačka provincija Bosna Srebrena. Muzej hrvatskih arheoloških spomenika. . Institut slavjanovedenija i balkanistiki. . Zavod za javno zdravstvo Bosne i Hercegovine. Sarajevo. . Srpska akademija nauka i umetnosti. .Svijet – Svijet. . Oslobo enje. . . NIGTP Svjetlo riječi d.Takvim – Takvim. . . .Sveske Društva – Sveske Društva istoričara umetnosti Srbije.Sovetskoe slavjanovedenie – Sovetskoe slavjanovedenie. .ŠK – “Školska knjiga”. List za kulturu i društvena pitanja. Beograd.Stećak – Stećak.SSRNJ – Socijalistički savez radnog naroda Jugoslavije. Beograd.SR BiH – Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina. Zagreb. . Vjera društvo.SO – Skupština opštine/općine.SRJ – Savezna Republika Jugoslavija.

Kratice 27 . Zadar. Novi Sad. . Split. Službeno glasilo biskupija vrhbosanske metropolije (Sarajevo. d. Hrvatsko kulturno društvo Napredak župa Soli. o.Zbornik – Zbornik Historijskog instituta Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti / Zbornik Historijskog zavoda Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti / Zbornik Zavoda za povijesne znanosti Istraživačkog centra Jugoslovenske akademije znanosti i umjetnosti / Zbornik Odsjeka za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. . Trebinje). Tuzla. . .The American Historical Review – The American Historical Review. Sarajevo. . . Novinsko-izdavačko preduzeće Unsko-sanske novine. .Večernji list – Večernji list d. Vojni muzej. Mostar-Duvno. Zavičajni muzej. Biskupski ordinarijati biskupija (Sarajevo. umjetnost i znanost.Zadarska revija – Zadarska revija.Zbornik Kotorske sekcije – Zbornik Kotorske sekcije Društva istoričara Crne Gore. . Zagreb.Zbornik MS za istoriju – Zbornik Matice srpske za istoriju..Vijenac – Vijenac. Vrhbosanska visoka teološka škola. o.Tribunia – Tribunia. Udruženje studenata Filozofskog fakulteta u Tuzli. Matica srpska. . Trebinje.Zbornik MS za književnost i jezik – Zbornik Matice srpske za književnost i jezik. Ogranak Zadar. Novi Sad. Washington.Vijesti – Vijesti muzealaca i konzervatora Hrvatske. . Banja Luka. Matica hrvatska. štamparsko-knjižarsko i uslužno preduzeće Planjax d. . Časopis za kulturu.VAHD – Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku. Matica srpska.VAMZ – Vijesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu. Bihać. . Kotorska sekcija Društva istoričara Crne Gore.Usora – Usora. Sarajevo. Mostar-Duvno.VVM – Vesnik Vojnog muzeja. Tuzla. (od 1992. znanost i umjetnost.Tešnjak – Tešnjak. .Vrhbosnensia – Vrhbosnensia. Arheološki muzej. Vojnoistorijski institut. . Podlistak Hrvatskog glasnika. Tešanj. Zagreb. Beograd. Beograd. Arheološki muzej. Matica hrvatska Ogranak Zadar. .VKBI – Vijeće Kongresa bošnjačkih intelektualaca. Novina Matice hrvatske za književnost. nosi naziv Zadarska smotra). Sarajevo.VIG – Vojnoistorijski glasnik. Banja Luka.Vjesnik HDA – Vjesnik Hrvatskog državnog arhiva u Pazinu i Rijeci. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. Kotor.Unsko-sanske novine – Unsko-sanske novine. .Zapis – Zapis. Zadar.Vrhbosna – Vrhbosna. Novi Sad. . .TRZ Vajat – Trajna radna zajednica književnika i književnih prevodilaca “Vajat”. Bobare. . Beograd. Zagreb. Matica srpska. Trebinje). PazinRijeka. . Zagreb. . . Izdavačko. Zagreb. List za kulturu i društvena pitanja.Zadarska smotra – Zadarska smotra. . Matica hrvatska. . .Zbornik MS za filologiju i lingvistiku – Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku. American Historical Association.

kulturu i društveni život. . Jugoslovenski muzički časopis. Islamski teološki fakultet.Zbornik radova ITF – Zbornik radova Islamskog teološkog fakulteta u Sarajevu.ZIRAL – Zajednica izdanja "Ranjeni labud". o. Beograd. Filozofski fakultet.Zbornik Muzeja – Zbornik Muzeja primenjenih umetnosti.ZNM – Zbornik Narodnog muzeja. Pravni fakultet. Skoplje. . Narodna biblioteka Doboj/Narodna biblioteka – Matična biblioteka Doboj. Matica srpska. Istorijski muzej Srbije. Narodni muzej.ZPFR – Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta “Vladimir Bakarić” u Rijeci. Vizantološki institut. . Časopis za kulturu i društvena pitanja/Časopis za nauku. . Čačak. . . Banja Luka. . Beograd.Značenja – Značenja. Samoupravna interesna zajednica kulture Sjenice/Kulturno-prosvetna zajednica Sjenice. Zenica. Zavičajni muzej. Sarajevo. Sarajevo. . Beograd.ZČ – Zgodovinski časopis. Beograd. Beograd.Zbornik za istoriju BiH – Zbornik za istoriju Bosne i Hercegovine. Ljubljana. Mostar. NIK (Novinsko-izdavačka kuća) Sezam d. Srpska akademija nauka i umetnosti. Rijeka. Srpska akademija nauka i umetnosti. o. .ZFF – Zbornik Filozofskog fakulteta..Zbornik MS za likovne umetnosti – Zbornik Matice srpske za likovne umetnosti.Zbornik Sjenice – Zbornik Sjenice. Kulturno društvo Muslimana Preporod / Kulturna zajednica Bošnjaka Preporod Zenica.Zbornik radova NM – Zbornik radova Narodnog muzeja u Čačku.Zbornik NM (IU) – Zbornik Narodnog muzeja (Istorija umetnosti). .Zvuk – Zvuk. Savez organizacija kompozitora Jugoslavije. Sjenica. . . Zveza zgodovinskih društev Slovenije. kultura.-2000. . . Magazin za djecu i školu.Život – Život. Beograd. .ZKM – Zbornik krajiških muzeja. .Znak Bosne – Znak Bosne. .Zbornik Zavičajnog muzeja – Zbornik Zavičajnog muzeja.“5 plus” – Pet plus.ZRVI – Zbornik radova Vizantološkog instituta. Narodni muzej Beograd. . Nauka. List za kulturni preporod Bosne. Novi Sad. Odbor za istoriju Bosne i Hercegovine. . Časopis za književnost i kulturu.ZIMS – Zbornik Istorijskog muzeja Srbije. Beograd. .Živa antika – Živa antika. .Zograf – Zograf. Institut za istoriju umetnosti. Muzej primenjenih umetnosti. .28 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Društvo pisaca Bosne i Hercegovine-PEN centar Bosne i Hercegovine. Travnik. . Sarajevo. Sarajevo. Doboj. umetnost. . Časopis za srednjovekovnu umetnost.

IZVORI. HISTORIOGRAFIJA. POMOĆNE HISTORIJSKE NAUKE .1.

.

godine: jezička analiza. Sarajevo 1989. ZadarMostar 1997. kralj hrvatski”. Zagreb 1990. Muzej hrvatskih arheoloških spomenika. Zagreb 1978-1979. 10. Portret srednjovjekovnog grada”. Balcanica 15. 159-168. Andreis Pavao. Beograd 1984. Orijentalni institut. (Prijevod Vladimir Rismondo). (* Raukar Tomislav. Slobodna Bosna IV/96. EJ 3. Ančić Mladen. IA MI BiH 20. Kharakteristike idejno-političeskih i istoričeskih vozzrenij Fomi splitskogo. pomoćne historijske nauke 31 1. 398407. A. I-X + I-XI. napomene i registre priredio Ahmed S. 2. “Mladen Ančić. Defteri 3... Jajce. SKK.. Scintillae Stephano Gunjaça dictae 2. Ančić Mladen.Izvori. 4. Biblioteka Stećak. Voronež 1980. Sarajevo 1998. 6. 473. Ančić Mladen. ZČ 44/4. Knjiga 100. Ljubljana 1990. Prilozi. “Poimenični popis sandžaka Vilajeta Hercegovina. Zagreb 1984. 8.. Albijanić Aleksandar.. Ančić Mladen. (Urednik Neven Budak). An elić Pavao. Diplomatika (Bosna i Hercegovina). Sarajevo 1984. Split 1999. 5. 42-43. 347-358. Knjiga 2. 11. Monumenta Turcica historiam Slavorum Meridionalium illustrantia. Biblioteka Djela. Akimova O. Prilozi. prevod. izdanje. 3. Al uz Dženana. – Moskolenko Aleksandrovna Elena.. Sovetskoe slavjanovedenie 3. (Uvod.. . HZ 31-32. “Zvonimir. Sarajevo 1985. stoljeća. A. Vipusk 6. Narodna tradicija o padu Bobovca. 13.. 145-158.. JLZ. (Dvojezično). 261-266. 521-546. Izučenie hroniki Fomi Splitskogo v jugoslavskoj i russkoj istoriografii. Tom VI. 2.Introduction.. Ugarsko-hrvatsko kraljevstvo i Bosna u XIV. Povijest grada Trogira. Knjiga 9-ZIRAL.) 12. 7. stoljeću”. 41-50. Serija II.. 9. Moskva 1983. Voprosi istorii slavjan. Uvod .. “Mladen Ančić. I-II. 143-145. Ljetopis kraljeva Hrvatske i Dalmacije (vrijeme nastanka i autorstvo Hrvatske redakcije Ljetopisa popa Dukljanina). Aličić Ahmed. Ljetopis kraljeva Hrvatske i Dalmacije (vrijeme nastanka i autorstvo Hrvatske redakcije Ljetopisa popa Dukljanina). MH. Split 1977-1978. Poglavlje Orbinove istorije o Bosni u izdanju Jovana Rajića 1770. historiografija.. Ima li Bosna pravo na povelju Kulina bana?. (I-II = 1129... An elić Pavao. 273-304. 66-78. Pet dokumenata za povijest istočnojadranskog zale a na početku XV. Zavod za povijesne znanosti HAZU u Zadru. Aličić)”. Akimova O. Putanja klatna. GADAR BiH 29. Ančić Mladen.

CCP XVI/29. Numizmatičke vijesti 35/1(46). (* Štih Peter. kratice i fraze). “Arheološka karta Bosne i Hercegovine.. SIZ kulture općine Ljubuški. Markus Tomislav. (* Dokoza Ser o.. Tom II”.)”. Antoljak Stjepan. An elić Tomislav. “Arheološki leksikon Bosne i Hercegovine. 165-168.) 21. 313. 1988.32 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. An elić Tomislav.. Beograd 1989.) 22. Zagreb 1995. 471-472. sadašnje i buduće zadaće.. Ganza-Aras Tereza. Svezak 2. ZM. (* Čabotarev Andrej. Tribunia 8. ZČ 35/3. Odjek XLII/15-16. Babić Mirko. 2. Srednji vijek. 9. Zagreb 1986. Sveučilište u Splitu. Regija 14-25. “Arheološki leksikon Bosne i Hercegovine.. izdanje. Zagreb 1993. Opći bibliografski dio 242 + 23 table slika. “Arheološki leksikon Bosne i Hercegovine. 292-296. 166. Zagreb 1998.... Sarajevo 1988. Heraldika (Bosna i Hercegovina) (687-688). 26-27. Sarajevo 1988. Nakladni zavod MH. 1981. Dva nova natpisa na stećcima u Lukavcu..-2000. Pazin 1996. Zadar 1978. (KUN VIII/321).04.) 23. Zagreb 1992. Mostar 1984. Arheološka nalazišta. Oslobo enje 45/14295. I-II. 27. 5. Zadarska smotra XLIII/5-6.. Hrvatske povjesnice. Sarajevo 1988. Tom III”.) 20. 14. 189-192. Hrvatska historiografija do 1918. Benac Alojz. posu enice. 338 + 14 tabli slika. Sarajevo 04. (I-460. 178-181.. 16. Sani-Plus. Petrović Petar. 1504. ZM. 7-10. Zbornik radova. 17. 18. Regija 1-13. Sarajevo 1989. Naša sloga. Rječnik stranih riječi (Tu ice. Sloboda XXXVI/33. “100 godina Muzeja na Humcu (1884-1984. An elić Pavao. II-546).. Ljubuški 1985. An elić Pavao. Posebna izdanja. Mostar 1980. 183-187. Čabotarev Andrej.. Grb (Bosna i Hercegovina) (556-557). Oslobo enje 45/14293. Tom I-IV”. 119. Arheološka nalazišta. FF Zadar. (* Fejzagić Admira. 24. Antoljak Stjepan. “Arheološki leksikon Bosne i Hercegovine. Tom I-III”. Sarajevo 06.04. ZM. Tom I”.. Naš svijet XXIV/272. 19. Dosadašnje. Zadar 1994. 331-334.. 6. EJ 4. Zagreb 1996. Renesansa hrvatske historiografije. Izvori za historiju naroda Jugoslavije. Dva nova natpisa na stećcima u Donjem Lukavcu kod Nevesinja.. Tko bi mogli biti Bret i Krsmir sa Humačke ploče?. . 15. Anić Šime – Klaić Nikola – Domović Želimir.. ZM. Sarajevo 1988. 25. Povijesni prilozi 14. Ljubljana.. 206 + 14 tabli slika. Antoljak Stjepan. Zagreb 1992. 1988. Glasnik SAD 5. JLZ. Sarajevo 1988.. Babić Branko – Benac Alojz. ČSP XXVIII/3.

. pomoćne historijske nauke 33 26. 482-484. 36.. Sarajevo 1988. Sarajevo 13. Atanasovski Veljan.) 31. Jukić 19/20. Istorijski zapisi XXXI (51)/363. 132-143.. Beograd 1981. Prilozi. 18 karata. 30. Sarajevo 1988.. Oslobo enje 36/10635. 18 karata. Oslobo enje 36/10660. Naši razgledi XXVII/24. 9. “Arheološki leksikon Bosne i Hercegovine.) 32. Sarajevo 1988. 9. Savez arhivskih radnika Jugoslavije. 37. Narodna knjiga-SANU. ZČ 33/2. Pomoćne istorijske nauke. 195-196. SANU. Balkanološki institut. CCP IX/15. Voje Ignacij. 1 izdanje. Tom II”. “Arhivist XXIX/1-2”. Priština 1997. (* Petrović ur ica.Izvori. 19-24.. Mapa 1. Ljubljana 22. ZM. Posebna izdanja 9. Prvobitni natpis na grobu bosanske kraljice Katarine (prevod s njemačkog originala iz 1977). Arheološka karta Bosne i Hercegovine. . Berić Gojko. Berić Gojko. ZM. Sarajevo 1989/1990. Arheološka karta regija 8-13. 106-107. Zagreb 1985. Agencija “Feliks”. 462.. Arheološka karta regija 1-7. ZM. 7. Tom IV”: Arheološka karta regija 20-25... Pad Hercegovine”. Dubrovnik 1982.10. Mapa 3. “Arheološki leksikon Bosne i Hercegovine.12 1978.. SR Bosna i Hercegovina”. Sarajevo 1984. Beograd 1979. 29. Ljubljana 1979. 118 . 21 karta.. Istorijski institut. 220-231.. Istorijska čitanka za I razred srednjeg usmjerenog obrazovanja.) 34. “Arheološki leksikon Bosne i Hercegovine. 951. 18 karata. Sarajevo 16. 207.. Arheološka karta Bosne i Hercegovine. 728.. historiografija. Tom III”. Arheološka karta Bosne i Hercegovine. Arndt Michael. (* Dašić Miomir. Arslanagić Miralem – Isaković Fahrudin.01. (Sabrala i uredila Verena Han)”.. “Arheološki leksikon Bosne i Hercegovine. Tom I”. Sarajevo 1988. 1978.. (* Šanjek Franjo. Oslobo enje 36/10908. 1978. Arheološka karta Bosne i Hercegovine. “Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odjelima u SFRJ. Sarajevo 07. Mitić Ilija. 268. Atlagić Marko – Šekularac Božidar. Titograd 1978. Beograd 1980.02. Beograd 1979. 35. Mapa 2. 28. 1978. OOUR Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. “Arhivska gra a o staklu i staklarstvu u Dubrovniku (XIV-XVI vek). ZM. SR Hrvatska”. Beograd 1979. Berić Gojko. Anali 19-20. ”Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odjelima u SFRJ. 388 + 7 stranica faksimila. 33. 330-333. (posvećen 700 godišnjici Dubrovačkog arhiva i arhivske službe Jugoslavije). Savez arhivskih radnika Jugoslavije. Beograd 1984. “Veljan Atanasovski. 27. Balcanica 11.. Arheološka karta regija 14-19. Svjetlost.. Voje Ignacij.

Osijek 2000. 265-268. 73-79. Babić Anto. Odjeljenje društvenih nauka 17. Marijan Grgić. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”. Liturgijska godina (380-381). Studenci 1995.. Mostar 2000. (A-J)”. Božilov Ivan. 41. Zagreb 1983.. JLZ. (Uredio An elko Badurina. PCC Me ugorje. 46. Babić Anto.. 49. Zagreb 1979. 30.. Epigrafika.. Barbarić Josip – Kolanović Josip. (A-J)”. Najvažniji izvori za kršćansku ikonografiju (83-96). “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. Muzej grada Šibenika. JLZ Miroslav Krleža. 44. MH. Zagreb 1984. GZH. 213-215. biljezi identiteta. Banac Ivo. (Uredio Milenko Brkić). Zagreb 1991. Babić Ivo. 43. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. JLZ Miroslav Krleža. Autori: An elko Badurina. Grbovi. (* Prlender Ivica. Zagreb 1987. Dragutin Nežić i Doris Baričević)”. SNL-KS-Institut za povijest umjetnosti. Mitar Dragutinac. Prilog o historiografiji srednjovjekovne Bosne i Hercegovine. FF Tuzla 2000. (A-Nove)”. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. 39. Društvo i privreda srednjovjekovne bosanske države”. Kancelarija bosanskih vladara. Zbornik radova II/2. AV 34-35 (1991-1992)..) 50.34 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Badurina An elko. Badurina An elko. Šibenski diplomatarij – Diplomatarium Sibenicense.. Zbornik šibenskih isprava. Zagreb 1984. 83-93. Études balkaniques 3. Balta Ivan. Radovan Ivančević. Most XXVI/131 (42). 80-85. Andreis Pavao. “Enciklopedija hrvatske umjetnosti 1. (* Matijević Sokol Mirjana... (* Grakalić Marijan. HZ 40. Babić Ivo. Babić Ivo. "Prilozi za istoriju Bosne i Hercegovine I. Zagreb 1984. Diplomatička analiza latinskih isprava bosanskog bana Tvrtka. 394-395. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. Šibenik 1986. Sofija 1990. 47. Andreis Pavao.) ... Sarajevo 1987. Balta Ivan. 7. “Leksikon ikonografije. Apokrifi. Babić Anto – Kovačević Desanka. JLZ Miroslav Krleža. 142-143.. Pregled pomoćnih povijesnih znanosti. Andreis Pavao (Paolo). Uvod u istoriju srednjovjekovne bosanske države. 462. (A-J)”.. 402. 11-20. liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva. Zagreb 2000.-2000. 38.) 48. Babić Marko. Zagreb 1992. Emilijan Cevc. Branko Fučić. Zagreb 1995. 45. Posebna izdanja 79. 40. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. “Hrvatski biografski leksikon I (A-Bi)”. 123. ANU BiH.. 14. HZ 53. 42.

Pregled LXXIV/7-8. Odjek XLI/18.. Sarajevo 1980. 16. 31-43. izdanje. Prilozi XXI/22. 129-136. 52. Odjek XXXVIII/22.. (Priredio Ignacije Gavran). 225-226... (* Ćorić Boris. 2. AD BiH. Beljkašić-Hadžidedić Ljiljana. Bešlagić Šefik. PKJIF XLIV/1-2. Ljubljana 1983. Benić Bono. Radio Sa IX/30. 65-73. JLZ. Etnološki pregled 23-24.. Zagreb 1980. Bešlagić Šefik. Beograd 1988. 53. Marulić XIII/4. 63. 54. Starinar 36. Razvojne tendencije u etnologiji u SR BiH u periodu izgradnje socijalističkog društvenog ure enja u Jugoslaviji. Razvojne tendencije etnologije u Bosni i Hercegovini. 599-602. Mostar 1990. 15-22. Bešlagić Šefik.) 57. Hercegovina 7-8. Godišnjak 9. 16. Sarajevo 1985. Sarajevo 1979. 56. Sarajevo 1986. 140-142. to the Present. 867-875. Mostar 1984-1985. Pudić Ivan. Macan Trpimir. Zagreb 1980. IA MI BiH 20. Zbornik 1.. Beograd 1985. Sarajevo 1988.. Epitaf velikog kaznaca Nespine iz Malog Čajnog. Letić Branko. Biblioteka Kulturno naslje e. Bešlagić Šefik. 1983). “Arheološka problematika zapadne Bosne”. 368. Beograd 1986. Ćošković Pejo. 55. 64.. Ljetopis sutješkog samostana. Bešlagić Šefik. Most X/50. Sarajevo 1985.. . 119-123. 309-313. Beograd 1979... Natpis vojvode Mastana u Drežnici. Dva srednjovjekovna ćirilička epigrafska spomenika u okolini Makarske. 134-136. Epitaf Vlatka Vla evića. pomoćne historijske nauke 35 51. Dijaci stećaka. 3738.. 61. Ktitorski ćirilički natpis u Humcu kod Ljubuškog.. EJ 1. 324-327. historiografija.. Bušatlić Ismet. Epitaf kneza Radivoja Vlatkovića u Opličićima kod Čapljine. 215-220. Islamska misao VII/78-79.10. Zbornik 1.. Bešlagić Šefik. 62. 342. Sarajevo 1984. Beljkašić-Hadžidedić Ljiljana. kongresa jugoslovanskih etnologov in folkloristov (Rogaška Slatina 5-9. Ezhnological Work in Bosnia and Herzegovina from 1945. 229234.. Sarajevo 1983. Most XI-XII/55-56. 60. 7-15. Benac Alojz. 59. Beljkašić-Hadžidedić Ljiljana. Veselin Masleša. Sarajevo 1979.. Epitaf Vignja Miloševića u Kočerinu. 58. Arheologija (Bosna i Hercegovina). Uvodne napomene o stanju i perspektivama razvoja arheološke nauke u Bosni i Hercegovini.. Benac Alojz. Bešlagić Šefik.. Sarajevo 1984. Mostar 1983.Izvori.. JF 42. Bešlagić Šefik.

Drugo dopunjeno izdanje”. XLVI + 410. Beograd 1984. Zagreb 1995. “Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture”. Arheografski prilozi 1. JLZ. 67. 637-638. godine. 74. X + 289.. 288-289. Grškovićev apostol. Fluminensia VIII/1-2.. Mircea Ion-Radu. Zagreb 1987. Bjelogrlić Vesna – Popović Tanja – Špadijer Irena. Blagojević Miloš. Bogdanović Dimitrije.. Knjiga 31.. Beograd 1979. Pitanje autentičnosti fojničke ahd-name Mehmeda II iz 1463. Prvo odeljenje. SANU. Numizmatika (484-486). 143-156. Inventar ćirilskih rukopisa u Jugoslaviji (XI . NEV XXXV/1-2.. Zagreb 1980. Beleg. Bogdanović Dimitrije. 66. 77. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Beograd 1986. Minerva. Beograd 1982. 69... Ćiril-Konstantin i Svetopolk u Ljetopisu popa Dukljanina. 2. Bratulić Josip. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 2. “Bosna – Hersek bibliyografyasi (Bosnia – Herzegovina bibliography)”. Boškov Vančo. 78. Hagiografije (238).) . (A-Nove)”. Slavenska (hrvatska) filologija (592). “Jugoslovenski književni leksikon. izdanje. Zagreb 1986. Bratulić Josip. Zbornik za istoriju.. 39-61. Yayin Nu: 16. 73. “Enciklopedija hrvatske umjetnosti 1. Boba Imre. Dokümentasyon Daire Başkanliği. Arheografski prilozi 8. JLZ Miroslav Krleža. Skraćenice najstarijih srpskih rukopisa. Novi Sad 1984. 76. (* Vranić Silvana. MS.. Başbakanlik Devlet Arşiveleri Genel Müdürlüğü. Beograd 1999.. T. Leksikon hrvatske glagoljice.) 72. Rijeka 1996. 71. Yayin Nu: 8..XVII veka). 87-105. Bilić Josip. 105106. jezik i književnost srpskog naroda. T. C. GDI BiH 28-30 (1977-1979). Bilić Josip. Apokrifi (27). Boškov Živojin. EJ 4. 68. 75. Bucareşti 1985. (* Stanić Radomir. 39-45. (K-Ren)”. Novac.-2000. Glasnik Društva 8. 276-281.. “Bosna – Hersek bibliyografyasi I-II (A Bibliography of Bosnia – Herzegovina)”.36 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Revue des études sud-est 22/3.. 70. Zagreb 1995. Sarajevo 1979. ŠK. Dokümentasyon Daire Başkanliği. 65. LII + 1299. Knowledge. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 617-618. Ankara 1995. Bratulić Josip. Ćirilska paleografija i kodikologija u Jugoslaviji. C. Novac (472-475). 38-39. Ankara 1993. Sarajevo 1985. Başbakanlik Devlet Arşiveleri Genel Müdürlüğü. Česmički Ivan (74).

41-61. Anali 28. 133-148. Latinska povelja bosanskog bana Stjepana II Kotromanića iz godine 1333..). VIII).. Povelja bosanskog kralja Stjepana Ostoje iz godine 1417.). izdana splitskom nadbiskupu Andriji Gualdo godine 1390. 87. historiografija.. 93. 83-105. (23. Radovi Zavoda 31.. Zagreb 1997. 202-210. 86.. 24-35.. RPZ 13 (1986-1987). Brković Milko. 139-154. 90.. Brković Milko. do 15. (30. 83. Diplomatičke formule latinskih povelja bosansko-humskih vladara i velmoža od XII do XV stoljeća. Brković Milko. Povelja bosanskog kralja Tvrtka I. Hercegovina 6.. Latinske povelje i pisma bosansko-humskih vladara i velmoža od XII. Zadar 1987. Brković Milko. 85. Povelja bosanskog kralja Tvrtka I Mlečanima iz godine 1385.. IZ 10. CCP XIV/25. Značaj i važnost dviju bosansko-humskih isprava za povijest Makarskog primorja u XV. Bosanske srednjovjekovne latinske isprave izdane Splitu. 107-118 91. Zadar 1991. Mostar 1987. Brković Milko. Srednjovjekovne latinske isprave bosanskih vladara izdane u Dubrovniku. 80. Brković Milko. (15. . Zagreb 1988. 89. Dubrovnik 1990. Radovi Zavoda 33. Brković Milko. Brković Milko. 92. 59-69. 88. Brković Milko. Zadar 1991. Zadar 1991. Zadar 1990.. 1-18. VIII. Brković Milko. CCP XV/27.Izvori. do XV. Brković Milko. Brković Milko. Zagreb 1990. 7-17. stoljeću. 81. 141-150 84.. Brković Milko. Četiri bosanske srednjovjekovne latinske isprave izdane Šibeniku. Banja Luka 1989. Radovi 24. RPZ 11 (1984-1985). Radovi Zavoda 33. stoljeća. Radovi 26. 225-236. 82. Vanjske karakteristike bosanskih latinskih povelja koje se danas nalaze u Dubrovniku i Veneciji. Radovi Zavoda 33.. Tri povelje Bribirskih izdane bosanskom knezu Hrvatinu Stjepaniću..II. Zadar 1985. CCP XIII/23. CCP XII/22. 109-125... CCP IX/15. Latinska povelja bosanskog kralja Tvrtka I izdana Braču godine 1390. CCP XXI/39. 38-52. Brković Milko. stoljeća. pomoćne historijske nauke 37 79. Zagreb 1989. Zagreb 1991.. Bosanske srednjovjekovne latinske isprave izdane Trogiru. Biblijsko-teološke formule u latinskim poveljama bosanskohumskih vladara i velmoža od 12. Zagreb 1985. Brković Milko. 119-130.

(Preveo Albin Vilhar). Sarajevo 1986. 96. JLZ.-7.. 97-142. Zapisanije (Zapis) (217). Pisa 1979. 100. Svezak 1”. Brogi-Bercoff G. Radovi Zavoda 39.Mostar 1998. Zagreb 2000. 293-294. Mostar 1995. Zavod za povijesne znanosti HAZU u Zadru. 514. Brković Milko. RPZ 10. Studi slavistici in ricordo di C. Rečnik grčkih i latinskih pisaca antike i srednjeg veka (Tuskulum leksikon). Kurtović Esad. 25. 182-191. Vuk Karadžić Beograd.. BF VIII/13. Zagreb 1980. Zadar 1998. HAZU-HDA-KS-Papinski katolički zavod sv. Sarajevo 1998. (* Razum S.38 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Brković Milko. Zadar . 512-516..) . 2.) 95. Beograd 1984.. Radovi Zavoda 42.. Radovi Zavoda 40. 541-556. Hrvatski institut za povijest Zagreb – ‘Naša ognjišta’ Tomislavgrad – Zajednica Duvnjaka Tomislavgrad-Zagreb. Knjiga 106. 440. Croatica christiana.. Beograd 1999. Hrvatski narodni godišnjak 1999. izdanje.. CCP XXIV/45.. 101. EJ 1. Radovi 23. Zadar 1997. Biblioteka rečnika. Svjetlo riječi X/116-117. U Jajcu izdane isprave bosanskih vladara.. 159-161. Brković Milko.”. 99. srpnja 2000.. 98. Zbornik radova s me unarodnoga znanstvenog skupa ‘Duvanjski kraj kroz povijest: Tomislavgrad. Zagreb 1996. Bulletin HDA 8/2. Djela 10. Bubalo or e. Buljan Stjepan. Sarajevo 1992. Zagreb 2000. “Duvanjski zbornik. 505-510. ZIRAL. Brlek Ivan Mijo. Kabes I/1. Monumenta Vaticana Croatica 1. Verdiani. 2000. 26-27.) 103. Zagreb-Tomislavgrad. 7. 94. ‘Il Regno degli Slavi’ di Mauro Orbini e il ‘Copioso ristreto de gli Annali di Rausa’ di Giacomo Luccari.. "Obsidio Jadrensis" kao povijesno i književno djelo naše predrenesanse. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”.-2000. Godina 46. Knowledge.. (* Čoralić Lovorka. Pisar (514). Diplomatička analiza srednjovjekovnih isprava o Duvnu. Zadar 2000. Buhvald Volfgang – Holveg Armin – Princ Oto. Budak Neven. Brković Milko. Lukšić Elvis Mislav. 104. Isprave hrvatskih narodnih vladara i latinske isprave bosanskohumskih vladara i velmoža. Zagreb-Rim 1996. Novac srednjovjekovne Bosne. Fontes 12. GDI BiH 37. Latinska bosansko-hercegovačka srednjovjekovna kancelarija.. Jeronima. Arhivi strani (Vatikanski arhivi).. Ladić Zoran. 102. CCP XXIV/46. Čoralić Lovorka. 249-250. 105... “Camera apostolica (Obligationes et solutiones camerale primo 1299-1560). Novca nikad dosta. Zadar 1983-1984. 6. 353-358. Sarajevo 2000. Bušatlić Ismet. 177-180. 295-297. 705.. 97... (* Jalimam Salih.

Studije za srednjovjekovnu diplomatiku i sigilografiju Južnih Slavena. Zagreb 1998. Arheološka nalazišta (Bosna i Hercegovina). “Codex diplomaticus Regni Croatiae. "Bosna i Hercegovina u tokovima istorijskih i kulturnih kretanja u jugoistočnoj Evropi". 15-154 + Ilustracije (10 tabli + slike).. Radovi 15. 506509. Posebna izdanja. (1020-1270). 132-135. EJ 1. “Codex “Christiani” nomine Hval (Potpuno faksimilirano izdanje originala iz Univerzitetske biblioteke u Bolonji)”. (* Kurelac Miroslav. svibnja 1993). HZ 45.. Čović Borivoj. KDM Preporod Zenica. 115. Zagreb 1998. svibnja 1463-28. Zoran Ladić. “Codex diplomaticus Regni Croatiae. De Gruyter 1983... Zagreb 1999. 140-141. . (1379. Zenica 1993.. Damir Karbić..) 110.. Dalmatiae et Slavoniae XVII. Critobuli Imbriotae Historia. (Sabrao Tadija Smičiklas. Sirotković Hodimir.. Sarajevo-Ljubljana 1993. Sarajevo 1989. pomoćne historijske nauke 39 106. (* Voje Ignacij. 116. Gra a 22. “Codex diplomaticus Regni Croatiae. Ljiljan II/20. historiografija.. ZČ 32/4. XXVI + 411. JAZU. 111.. Barjak i grb Bosne i Hercegovine. 765. Margetić Lujo. Čović Borivoj. “Safet Halilović.) 109. 24-25.... Sarajevo 1986. Berolini/Novi Elboraci. Odjeljenje društvenih nauka 18. 2.-1394. Zagreb 1990. 15. 283. Fontes 3.) 114. Čremošnik Gregor. Dalmatiae et Slavoniae. 198-200. (1395-1399). Svjetlost-ANU BiH. Rajka Modrić. Zagreb 1997. Grb i zastava Republike Bosne i Hercegovine.) 108. 333-334. 113. izdanje. Ćeman Hasan Mirza. Series Berolinensis. JLZ. dopunili i priredili Miljen Šamšalović. Zagreb 1982. Ahdnama – Povelja bosanskim franjevcima (Uz 530. (* Ćepulić Tomislav. Ljubljana 1978. Zagreb 1981. Sarajevo 1976. Zagreb 1980. HAZU-HDA. JAZU. godišnjicu /28. 145-152. 236-237.)”. Centar za bosanske studije. Vesna Gamulin. uredio Duje Rendić Miočević. Mirjana Matijević-Sokol. Zbornik 17. 107. Perspektive arheoloških istraživanja u Bosni i Hercegovini. XII + 643. ZM. Supplementa. (* Lučić Josip. Restitucija bosanske državnosti (Izbor priloga i dokumenata)”. Ćeman Hasan Mirza. Ćeman Mustafa. Corpus fontium historiae Byzantinae 22. Dalmatiae et Slavoniae XVIII. Knjiga 1. Svezak I..Izvori.. Zagreb 1992. Zagreb 1992. Behar I/2. 112. CCP XXII/42. Critobul (Imbbrius). 321. Jakov Stipišić)”. Diether Roderich reinisch. (Priredili Josip Barbarić i Jasna Marković)”. ANU BiH.

Istorija i tradicija”. Beograd 1999. Beograd 1982. Ćirković Sima. jezik i književnost srpskog naroda (25-26). Fototipska izdanja 4. Istraživanja iz oblasti istorije. “Leksikon srpskog srednjeg veka”. Il Regno degli Slavi.. Ćirković Sima. 2. JLZ. 476-477. Zbornik za istoriju. Zagreb 1984. Ćirković Sima. Dopune i objašnjenja. . duhovnici. 120..-2000. izd. Uz prvu knjigu Starih srpskih zapisa i natpisa. Beograd 1982.40 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Odbor za istorijske nauke... 1983. Otto Sagner. Arhivi (Srbija). München 1985. Pred nasle em srpske medievistike sredinom XX veka.). Heraldika 1. Ćirković Sima. 437-478.. 7-23.. His life and work. Istorijski izvori o kosovskom boju. Pešić i sinovi. Knowledge. 126. (1. Ćirković Sima. Beograd 1989. Beograd 1997. “Bitka na Kosovu 1389. Sarajevo 1986. 129.. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Reč autora. godine”. Ćirić Miloš. 128. 19-21. vojnici.. 118. (Grb: ilustrovani osnovni pojmovi). Rabotnici. Zagreb 1980. Zbornik za istočnjačku istorijsku i književnu gra u (18-19). izdanje 1988. Univerzitet umetnosti u Beogradu. Beograd 1997. Illyricum sacrum (19). VII-XI. Ćirković Sima – Mihaljčić Rade. 144. EJ 1. izdanje. “Stojan Novaković. Equilibrium. “Sima Ćirković. Diplomatika (Srbija). 119. Diskusija. Biblioteka Civilizacije. izdanje. Naučne komunikacije 6. Ćirković Sima – Mihaljčić Rade. Knjiga 496. Ćirković Sima. JLZ. Biblioteka Dimenzije istorije 1. 271-273.. Ćirković Sima. 125. Društva srednjovekovnog Balkana”. Ćirović Dragan. Pesaro 1601”. Arhivi. Predgovor. "Naučno-stručni kolokvij o izvedbenom projektu Društvenog cilja XIII/2". Stari srpski zapisi i natpisi (Prikupio i popravio Vladimir Ćorović). 7-17. Fontes rerum Slavorum meridionalium (31). Stari srpski zapisi i natpisi. SANU-Istorijski muzej Srbije-BIGZ. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Ćorović Vladimir. “Ljubomir Stojanović. EJ 3. Knowledge. “Mauro Orbini. 2.. IX-XV. 16-17. 18. Knowledge. Knjiga I” (Priredio Ćirković Sima). Predgovor. SANUNBS-MS. Ćirković Sima. 130. 2. Galerija 65. Ćirković Sima. Beograd 1997.. 121. (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić). 127. Kolo 75. 123. 117. ANU BiH. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”.. 122. 167-196. Spomenici na srpskom jeziku (18). 1-61. Beograd 1997. SKZ. Beograd 1999. 124.. Knowledge.

06. Nastava istorije 3-4.. Biblioteka Udžbenici. 1988.. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. 80-82.-1444. A. Titograd 04. Titograd 1988. Coimbra 1998. Radovi Zavoda 37. Ćošković Pejo. (* Deletić Zdravko. Bilten I/2. Ivangrad 01. Povijesno podrijetlo hrvatskih naziva mjeseci. Zagreb 1999. Ćošković Pejo. Emanuel Grk... Prilozi Instituta za arheologiju 13-14 (1996-1997). Titograd 01. Split 15. München 1999. G. 19. Zagreb 1999. Zagreb 1994. Pobjeda 44. Zagreb-Motavun 1998. Zlatnici (242-243). Božić-Bužančić Danica.05. Ćuk Ruža. Titograd 1989. Više od simbola. K.. (* Birin Ante. 132. 48-49.”. Hortus Artium Medievalium 4. 247-249.-15. 1998.06. Latinski epigrafički spomenici starohrvatske županije Livno. Ovdje XX/230-231. Zagreb 1997... Deletić Zdravko. Hrvatska obzorja V/2. Südostforschungen 58.. 1988. Zagreb-Motavun 1998. Steindorff Ludwig. Deletić Zdravko. Muzej hrvatskih arheoloških spomenika). 1988. Ćosić Stjepan. 81-88.. 137. AV 37. 216-218. Ivangrad 15. 9. Božić-Bužančić Danica. Zbornik radova". Knowledge. 306-307. Beograd 1999. “Hrvatski biografski leksikon IV (EGm)”.. 639. 6.. 85-87. “Pejo Ćošković. Jakšić Nikola. (Latinski epigrafski spomenici u ranosrednjovjekovnoj Hrvatskoj...) 138. Hortus Artium Medievalium 4. 562-564. 123-145. pomoćne historijske nauke 41 131. Rapanić Željko. Vaspitanje i obrazovanje 1. Split 1996. Obavijesti HAD XXIX/2. 328. 201-203. Banja Luka 1988.. Sloboda XXVI/615. 133. historiografija.. Pobjeda 44. Sarajevo 1998. Rapanić Željko. 245247. 1988. (Forum). Zagreb 1998. Studije i monografije 3. Jakšić Nikola. Delonga Vedrana.06. 133-189.09. Arhiv Hrvatske. "Livanjski kraj u povijesti. Mogućnosti XLIV/7-9.. Slobodna Dalmacija. Zagreb 1997. 134. 11. 136. S. Sloboda XXVI/616. 135. Titograd 1988. 187189. 11. D. Prosvjetni rad XXXVIII/13-14. S. Zadar 1995. Split-Livno 1994. Ćirković Sima.. Povijesni prilozi 15 (1996). Split 1997. ljetopisac. Titograd 28. 38. Strčić Petar.. Zagreb 1988. Muzej hrvatskih arheoloških spemenika Split-Općinsko hrvatsko vijeće obrane Livno. Split 1997. 19.. The Latin Epigraphic Monuments of Early Medieval Croatia. 1988. 280-283. Zagreb 1989. Svijet III/97. Ivanišević Milan.. Dašić Miomir. Novac (441-444).. 484-486. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Monumenta Medii aevi Croatiae 1. 7.. 7.. The Museum of Croatian archeological Monuments. Prinos poznavanju tajništva i arhiva Dubrovačke Republike..Izvori. Institut za istoriju Banja Luka. Conimbriga 37. Povijesni prilozi 17 (1998). Rapanić Željko. Delonga Vedrana.. Bosanska kraljevina u prijelomnim godinama 1443.) ..04. Uvod u istoriju sa osnovama pomoćnih istorijskih nauka.. Vojinović Perko.. NIO “Univerzitetska riječ”-Univerzitet Veljko Vlahović. Barroca Mário Jorge. 227-236.. 139.. Prilozi.. Dadić Žarko. Dinar (152-154). Vojinović Perko. 298-306.

Džambo Jozo. Sfragistika / Seals (8586). Zagreb 1987. Dizdar Mak. Knowledge. 147. obljetnice smrti Fra An ela Zvizdovića”.. Duraković Esad. PCC Me ugorje. Drljić Rastko. Mostar 1999. 146-150. Svjetlost. or ević M. Sarajevo 2000. godine. 150. 568-571.42 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Sarajevo 1998. “Geschicht von der Turckey” Jörga iz Nürnberga s izvješćem o propasti Bosne 1463. Autorizirao i nadopunio autor. 87-88. Propast Bosne u ljetopisu fra Ivana Stražemana (Kopijarevića). privatna izdanja kovanog novca – žetoni. 2. Ivan. (* Dukat Zdenka.. Zagreb 1993. EJ 1. Duraković Esad. Dizdar Mak.) 144. Delonga Vedrana. Zagreb 1993. Ahdnama (43). 239-248. 259-264. (Urednik Enes Duraković). izdanje. Fišić. Odjek LIII/3-4. papirni novac. (Dvojezično) 141. Dodatak 3. Stari bosanski tekstovi.. (O starim bosanskim tekstovima (7-24). 192. 26. Zagreb 1980. Ljiljan VI/258. Beograd 1987. Bilješke o tekstovima i autorima (301-380). izdanje.. Kovani novac. Obavijesti HAD XXV/3. Napomena (407-410). (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”. “Zbornik radova sa Znanstvenog skupa u povodu 500. 56-64. VIII + 1161. ur ev Branislav. S njemačkog preveo Ladislav Z. Muzej hrvatskih arheoloških spomenika. “Srećko Džaja. Split 1996. 4.)”. Sarajevo 1997. Prvi hrvatski bankovni muzej Privredne banke Zagreb. Rimski izvori o propasti bosanskog kraljevstva. Divković Mirko. Od početka do danas. ZIRAL 105.-2000.. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Numizmatika / Numismatics (79-84). 41. 2 prepravljeno i dopunjeno izdanje. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Dolenec Ivislav. Džaja Srećko. Latinsko-hrvatski rječnik (Reprint izdanje). 416. Konfesionalnost i nacionalnost Bosne i Hercegovine (Predemancipacijsko razdoblje 1463. Pribor za pisanje. ITRO Naprijed. radne marke.) 151.-1804. Hrvatska numizmatika. Antologija starih bosanskih tekstova.. 146.) 145. Sarajevo 1990. Preporod XXVII/627. 149. Izdavačka kuća Alef. JLZ.. 143.. Orijentalistika – problemi metodologije i nominiranja. “Bribir u srednjem vijeku. 148. . 2. 3 promijenjeno izdanje”. 142... Sarajevo 1997. or ić Petar. 140. izdanje. (* Akmadžić Hazim. Studenci 1995. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. (Uredio Milenko Brkić). Beograd 1999. Arhivi strani (Turski arhivi) (291-293). (Prvo izdanje 1971. FTS-Franjevački samostan Fojnica. Istorija srpske ćirilice (Paleografsko-filološki prilozi).. Biblioteka Stećak 4.. Stari bosanski tekstovi (25-299). FojnicaSarajevo 2000.

. Zagreb 1986.. “Trpimir Macan.. “Enciklopedija Jugoslavije. JLZ.. “Enciklopedija Jugoslavije. 2. Zagreb 1992... Zagreb 1984. I”. 158. Beograd 1980. Sarajevo 1999. JLZ... 160. 1985. Knowledge. JLZ. Beograd 1990. Banja Luka 25. Einhard. (* . XXIV + 751. Glas 42/4309. JLZ. Macan Trpimir. XXIII + 776.. 83-91. BZK. Südostforschungen 40. 159. “Bošnjačka epigrafika (Priredio Sulejman Grozdanić). Biblioteka Prošlost i sadašnjost. ŠK. Knjiga 1”.) 167. München 1981. (Uredio Blagota Drašković)”. Zagreb 1995. 18. 163. EJ 3. “Epigrafika na narodnom jeziku (Srednji vijek)”. Isprave kotorskih notara iz XV stoleća. Miscellanea 8. VIII + 911. 37-107. IV”. pomoćne historijske nauke 43 152.. 154.. Wien 1978.. JLZ. ur ev Branislav.. Eine Sonderform der westlichen Kyrillica. Život Karla Velikog. izdanje. 7. Preporod XXIX/658. Izdavačko preduzeće Preporod. V”. Biblioteka Odrednice. XXXI + 768. Südostforschungen 57. Dubrovnik 1992. JLZ. 155. Romejski govor i jezik Konstantina VII Porfirogenita.. XX + 821. “Enciklopedija Jugoslavije. XXIII + 776. 396-398. Bošnjačka književnost u 100 knjiga.. ZRVI 24-25. Zagreb 1980. Zagreb 1981. II”. . XX + 731. Islamska misao XIII/15. Beograd 1997.01. 162. Kessler Wolfgang. Sarajevo 1991. “Enciklopedija Jugoslavije.) 157. 183-192.) 165. Die Bosančica. Nolit. XXVI + 748. (* Macan Trpimir. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”.. Defter. “Enciklopedija Jugoslavije. Österreichische Osthefte 20/1. Zagreb 1984. Fejić Nenad.) 161.. 543-545. VI”. Knjiga 6. Zagreb 1980.. Zagreb 1990. Zagreb 1982. “Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture. 199-206..) 166. Ogranak Dubrovnik. III”. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Zagreb 1988.Izvori... Povijesni prijepori”. (10 nenumeriranih stranica + 640). 7-90.. historiografija. JLZ. 65-66. “Enciklopedija hrvatske umjetnosti 1. 109-137. (* Vrnjak Hajrudin. urić Ivan. Sarajevo 1999. 156. (* Perva Bajro.. 164. (A-Nove)”. Beograd 1986. Marulić XIV/2. 403-404. MH.. XV + 743. 153. “Enciklopedija Jugoslavije. (* Steindorff Ludwig. München 1998. Eckhardt Thorvi. “Enciklopedija živih religija”.

Dubrovnik XXX/1-3. Arsenjeva) (Heinz Fengler.) 176. Transpress lexikon. 328. Fejić Nenad. GDI BiH 38. Fejić Nenad. “Historiografija o Bosni i Hercegovini 1980. Fisković Igor. Bizantsko-južnoslavenski (Vizantijsko-južnoslovenski) odnosi (Vizantijski izvori o Slovenima) (761-763). 175. Biblioteka Prošlost i sadašnjost. Bizantologija (Vizantologija) (Srbija) (752-754). Zagreb 1980. Willy Unger. Etnologija (Bosna i Hercegovina). Dokumenti o prodaji i osloba anju bosanskog roblja iz Bosne i Dubrovnika u Kataloniji (XIV i XV vek). EJ 1. 435-442. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. G.-1998”. godine. Bizantologija (Vizantologija) (748-749). 169. Numismatik. Miscellanea XXII/10. (Prevod s njemačkog na ruski M.. 33-40. Reljef renesansnog Dubrovnika”. Knjiga 7. Djelo Filipa de Diversisa kao izvor poznavanju umjetnosti i kulture Dubrovnika... “Kosovska bitka u istoriografiji”. Osvrt na arheološku historiografiju srednjeg vijeka 1983. Acta Bosne potissimum ecclesiatica cum insertis editorum documentorum regestis ab anno 925 usque ad annum 1752. . godine. “Igor Fisković. Fine John J. Moskva 1982. 167. izdanje. Beograd 1982. 2.. Filipović Milenko. Struktura 30. 107126.. Širenje kruga izvora o Kosovskom boju. Prilozi 29. Fejić Nenad. 3-32. Ferjančić Božidar.. 2. Kotorska kancelarija u srednjem veku. JAZU. Fermendžin Euzebije.44 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Beograd 1978. Ferjančić Božidar. 5-62.-1999. izdanje. MH. MSHSM 23. 67-80. 172. Dubrovnik 1987.. Fengler Hajnc – Girou Gerhard – Unger Villi. 170. 178. Knowledge. A. Sarajevo 2000. glave spisa De administrando imperio. Novootkriveni izvor o prilikama u Bosni 1400.. (* Ćirković Sima. Collegit et digessit Eusebius Fermendžin. IČ 27. Fisković Igor. JLZ. Dubrovnik 1993. 179. 19-53. 25. Zagreb 1986. SANU. Radio i svjaz. Barcelona 1982. Fekeža Lidija.. JLZ.. 70-71. Istorijski institut. EJ 4. Beograd 1997. 173. 177. Sarajevo 1987. Estudis historics i documents del arxius de protocols 10. Ogranak Dubrovnik. 174. Djelo Filipa de Diversisa kao izvor poznavanju umjetnosti i kulture Dubrovnika. Slovar numizmata.. Zagabriae 1892. Zbornik radova 11. 168.. Beograd 1990. 107-109. ZRVI 18. Fejić Nenad. Beograd 1980. 171.-2000. Berlin 1976). Gierow Gerhard. Notes sur la traîte des Esclaves de Bosnie a Barcelone au Moyen Age.

Oslobo enje 41/12941. historiografija.. 57. Fotić Aleksandar. 155-158. Pula 1983. 135-189. Pucko G.) 186. Bešlagić Šefik. 236-237. VHDA 27. Eccl.. Rad JAZU 381.. JAZU. (S latinskog preveo Miron Flašar). Šanjek Franjo. (KUN VI/162). Rijeka 1995. Dogramadžieva Ekaterina.Izvori. 185. Istra XXI/1-2. XI + 422. 451-457. Rev. Deković Darko. Stipčević Aleksandar. Zagreb 1978. Arhivist XXIX/1-2. Zagreb 1986. Zagreb 1981. Rekonstrukcija glagoljskih natpisa u Humu. Fučić Branko. Beograd 1979.. Flašar Miron. Zagreb 1995. Rijeka 1996.. Glagoljska početnica. CCP VII/11. Foretić Vinko. 183.) 188. Bešlagić Šefik. Frane Pero. 37-55. 26. Razred za filologiju i Razred za likovne umjetnosti. 150-151.. Sarajevo 01. Obavijesti HAD XV/1. Fučić Branko. Razred za likovne umjetnosti 8. Beograd 1999. 191. 132-147. Zagreb 1983. Fisković Igor. Hercigonja Eduard. Glagoljski natpis u Konavlima. 255-267.. 182. Slovo 35.. (A-Nove)”.. pomoćne historijske nauke 45 180... Pazin-Rijeka 1985. De Diversis de Quartigianis Filip... 190. “Zadužbine Kosova (Spomenici i znamenja srpskog naroda)”. Zagreb 1982. Prag 1986. Fučić Branko. CCP V/8...... (* Tandarić Josip. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Byzantinoslavica 47/2. Kulturno-povijesni vidovi glagoljske epigrafike. Anali 35.. Sarajevo 1984. Glagoljica na natpisima u Bosni i Hercegovini. Tandarić Josip. Odjek XXXVI/8. 562-563. 38. . 7. Vasilij. Staroblgarska literatura 17. Monumenta turcica historiam Slavorum meridionalium illustrantia. Znanstvena istraživanja i izdavanje arhivske gra e Dubrovačkog arhiva. kulturno-historijski vidovi. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. 140-141. 276-281. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. KS. 1984.. Munić D. Zagreb 1985.08. Defter. 6-7. Sarajevo 1983. 172-178. Djela 57. Dubrovnik 1997. Zagreb 1983. Benja. Sofija 1985. Beograd 1997. Knowledge. Fučić Branko. Radio Sa XIII/45. 1986. 180. 184. Knowledge. Glagoljski natpisi... Eparhija raško-prizrenska Prizren-Bogoslovni fakultet Beograd.. Prizren-Beograd 1989. Fotić Aleksandar. (* Vranić Silvana. 127-135. 81. Glagoljska epigrafika. 293-295. 181.. “Enciklopedija hrvatske umjetnosti 1.. Fučić Branko – Kapetanić Niko. Fučić Branko. 120-124. d’Hist. Firentinska republika čestita kralju Tvrtku na pobedi u Kosovskoj bici. Sarajevo 1982. 187. Fluminensia VIII/1-2. 7-10. 189. NEV XXXII/1-2.

. 195. Naša dragocjenost u Carigradu (Misal vojvode Hrvoja). Knjižnica Baština. Uvod. Putevi i putokazi (Niz članaka o našoj prošlosti)”. stoljeća. Ploča velikog suca Gradješe (Gradiše).. Ljetopis sutješkog samostana”. (Jezične. Gavran Ignacije. Svjetlo riječi V/47. 19-23. Svjetlo riječi. (Najznačajniji arheološki spomenik s područja Zenice). 200. “Ignacije Gavran. “Fra Bono Benić. Knjiga 1. Gavran Ignacije. Visoko 1983. 5-27. Sarajevo 1987. 215-217... Putevi i putokazi (Niz članaka o našoj prošlosti)”. Putevi i putokazi (Niz članaka o našoj prošlosti)”. Stećak I/4. Gavran Ignacije. (Najznačajniji arheološki spomenik s područja Zenice). Svjetlo riječi I/7. "Fra Nikola Lašvanin. Gavran Dragan.. Biblioteka Kulturno naslje e.. Čudan napadaj.46 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.. 12-13. Gavran Ignacije. Dubrovnik Annals 3. 192. Sarajevo 1981. 197. Zenica 1998. Sarajevo 1988. Veselin Masleša. 205... Knjiga 1. Sarajevo 1988. 218-221. 199.. 527. godine. Povelja bana Kulina Dubrovčanima iz 1189. Gavran Dragan. 10-11. Sarajevo 1988. Kulinova povelja. Krijesnica V/12.. Biblioteka Kulturno naslje e. “Ignacije Gavran.. Odakle današnji grb BiH?. Svjetlo riječi I/4-5.. 203. Ljetopis" (Priredio Gavran Ignacije).-2000. 194. Zagreb-Dubrovnik 1999. Svjetlo riječi. Gavran Ignacije. Gavran Ignacije. Naš najstariji ljetopis (Ljetopis popa Dukljanina). 10-11. Gavez Eduard.. Sarajevo 1992. A Glagolitic Inscription in Konavle. Ahdnama. Svjetlo riječi X/106. 7-11. 18. Kršćanin – janičar o Bosni XV. 110-116. (Priredio Ignacije Gavran). 196. Svjetlo riječi IX/93. Knjiga 1.. Sarajevo 1979.. 202. Sarajevo 1998. Svjetlo riječi. Visoko 1983. HM II/7-8. Gavran Dragan. vjerske i druge refleksije). Veselin Masleša. Knjižnica Baština. 198. Kulinova povelja. HM II/7-8. 222-226. 193. 12-13. 117-123. stoljeća. Ploča velikog suca Gradješe (Gradiše). Gavran Ignacije. “Ignacije Gavran. Gavran Ignacije. Gavran Ignacije. 10. 204. Gavran Ignacije. Kršćanin – Janičar o Bosni XV. Sarajevo 1990. 206. Fučić Branko – Kapetanić Niko. Sarajevo 1994. Sarajevo 1998. 201. Uvod. Knjižnica Baština.

Historiografski kriteriji Prokopija iz Cezareje. Gavran Ignacije.. Band 6”. 211. Gošić Nevenka. Beograd 1985... Livno 1995. Knjiga 6. Glavaš Tihomir. Hronologija (Kasni srednji vijek) (91). Svjetlo riječi. Zagreb 1991. ZRVI 24-25. Druga ostava bosanskog novca iz Ribića kod Konjica. 209.. pomoćne historijske nauke 47 207. Putevi i putokazi II. Sarajevo 1989. Gavran Ignacije. AL BiH. 217. Knjiga 7. Epigrafija (Kasni srednji vijek) (74). Svjetlo riječi. Gošić Nevenka. Odjeljenje društvenih nauka 23. 7-22.. Einführung. Göllner Carl. Knjižnica Baština. 212.. Sarajevo 1989. Knjiga 6. 219. “Ignacije Gavran.. Heraldika (89). Knjižnica Baština. 253-258. Posebna izdanja 90. Putevi i putokazi III (Niz članaka o našoj prošlosti)”. 45-59. 276-282. Numizmatičke vijesti 44. Bosansko obilježje (Uz državni grb Bosne i Hercegovine). Gavran Ignacije. Glavaš Tihomir. “Chronica unnd Beschreibung der Türckey (Mit einer Einführung von Carl Göllner). Knjižnica Baština. Tom I. 12-13. Dalekosežno djelo (Kraljevstvo Slavena Mavra Orbinija). 214.Izvori.. Naša dragocjenost iz Carigrada (Misal vojvode Hrvoja).. Sarajevo 1988. Dalekosežno djelo (Kraljevstvo Slavena M. Svjetlo riječi XV/172. . historiografija. “Ignacije Gavran. 167190. Gavran Ignacije. Gavran Ignacije. Sarajevo 1989. Historiografija o Prokopiju iz Cezareje. “Ignacije Gavran. "Osamsto godina Povelje bana Kulina". Odjeljenje društvenih nauka 23. ZM. Svjetlo riječi.. 62-97. 74. Kritičko izdanje Povelje bana Kulina. Sarajevo 1992. Goldstein Ivo. ANU BiH. Sarajevo 1997. Naš najstariji ljetopis.. Posebna izdanja 90. 216. 208. Druga ostava bosanskog novca iz Ribića kod Konjica. 218. Goldstein Ivo. 14-15. Sto pedeset godina publikovanja i proučavanja povelje bana Kulina. 249-252. Orbina). Sarajevo 1998. GZM (A) 44. Schriften zur Landeskunde Sieben-bürgens. 233-266. Paleografija (Srednji vijek) (135). (Niz članaka o našoj prošlosti)”. Opšti leksikografski dio. 25-101. HZ 38. Sfragistika (162). 213. ANU BiH.. "Osamsto godina Povelje bana Kulina". 215. Svjetlo riječi X/109-113. VII + XXVII.. 210. Livno 1995. Böhlau Verlag-Köln-Wien 1983. (Niz članaka o našoj prošlosti)”. Glavaš Tihomir. Zagreb 1985. Putevi i putokazi II.

Knjižnica Znamen. Das Regnum Sclavorum als historische Quelle und als teritoriales Substrat. Zagreb 1980.. Radovi 31 (1998). Vjesnik 57. 224. Kako su nastali najstariji naši ljetopisi.) 230. Agičić Damir. 61-84.. Zagreb 1997. . Pregled hrvatske diplomatike s bibliografijom.. smjerovi. Kolo VI/1.. München 1979. ČSP XXVIII/3.) 223. Sarajevo 1980. Grafenauer Bogo.10.. 1996. 1990. XIV + 556 + 24. Struktura in tehnika zgodovinske vede (uvod v študij zgodovine). München 1983. Stammtafeln (Mit Unhang: Calendarium medii aevi). 460. Zentralantiquariat der Deutschen Demokratischen Republik. Zagreb 23. Miklošičeva Monumenta serbica spectantia historiam Serbiae.) 226. 232.. Institut za hrvatsku povijest-Liber. Leipzig 1983.10. 126... 656-666. 229. Gross Mirjana. Gross Mirjana. Dubrovnik XXVIII/4. Hrvatski grb (Grbovi hrvatskih zemalja).. Korijeni. Biblioteka Historiae. CCP XXII/42. traganja. Suvremena historiografija... Günday Dündar. Biblioteka Povijesna istraživanja. Zagreb 1999. Novi Liber-Zavod za hrvatsku povijest FF Sveučilišta u Zagrebu. Gulin Ante. Filozofska fakulteta Univerze. (* Ladić Zoran. Zagreb 1976. 437-440. (* Kessler Wolfgang. 227. Zagreb 1998. 457-462.. Raguzii. Historijska znanost. Zagreb 1999.. Bosnae. Dubrovnik 1985. (* Strčić Petar. 373. do 28. Posebna izdanja 3. 220. 221. Starine JAZU 58. Čoralić Lovorka.. Grote H. Ladić Zoran. Zagreb 1990. 471. Vjesnik 51... Südostforschungen 38.-2000. 18. 483. Sveučulište u Zagrebu. 9. 287-298. 11-60. 231. 215-236. postignuća. Obdobja 13. Zagreb 1983.48 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Zagreb 1998. Misteriozno djelo ‘Methodios’ i različita mišljenja o njemu. Grdina Igor. 160-164. 377. Miklošičev zbornik (Mednarodni simpozij v Ljubljani od 26. Zbornik 17. Golden Marketing.. 244-246. Razvoj.. Zagreb 17. 463-474. Südostforschungen 42. Nakladni zavod MH.) 225. Başbakanlik Arşivi Genel MüdrlüĹü – Arhiv Predsjedništva vlade.. POF 28-29 (1978-1979).. Grubišić Vinko. Reprint der Originalausgabe 1877. Zagreb 1996. Hadžijahić Muhamed. oblik. Hrvatska revija XLIV/176-177. HZ 36. Grakalić Marijan. 193-220. 228. Hrvatska crkvena srednjovjekovna sfragistika. Ljubljana 1980. Knjiga 2. Švab Mladen. junija 1991). 539-552.. Švab Mladen. Zagreb 1994. Gulin Ante. Hadžijahić Muhamed. Ljubljana 1992.. Zagreb 1996. (* Švab Mladen.

XV + 784. Beograd 1983. Institut za istoriju. 234. Heres Tomislav. 244.) 242.. XV + 766 (* Čoralić Lovorka. Posebna izdanja 11. Zagreb 1989.. 240. JLZ. 454-457. Predgovor. 286. Beograd 1979. 246..Izvori. EJ 3.-1998”.. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. EJ 2. Zagreb 1996. 307-316 + 2 strane sa 4 slike. (* Čoralić Lovorka...) 236. izdanje. O hrvatskom grbu i zastavi. Zagreb 1984. Han Verena. JLZ. “Hrvatski biografski leksikon I (A-Bi)”. EJ 4. Posebna izdanja 9. 2. Hanžeković Marijan. 243.. Povijesni prilozi 18. Kršni zavičaj 23. 435-438. Dva epitafa u Iloku. 14 + 800. izdanje.. Horvat An ela. (* urić J. XVI + 779. Ćirilica. Dinar... 1754. “Hrvatski biografski leksikon IV (E-Gm)”. Zagreb 1998. Zagreb 1999. 238.. 188-190. Mitić Ilija.)”. JLZ Miroslav Krleža. JLZ.. Zagreb 1983. “Historiografija o Bosni i Hercegovini 1980. . Tuzla 2000. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Dubrovnik 1983. izdanje.. CCP XVII/32. Beograd 1981.. Zagreb 1982. Glagoljica. Beograd 1982-1983. Arhivska praksa 3. 333-342. Hercigonja Eduard – Vukomanović Slavko. JLZ. Zagreb 1993. (* Kožar Azem. (Sabrala i uredila Verena Han)”. Hercigonja Eduard. 241. Zagreb 1993. Tri veka dubrovačkog staklarstva (XIV-XVI vek). Novi Sad 1979. Han Verena.. Balkanološki institut. 2.. 239. Bosančica. 245. pomoćne historijske nauke 49 233.) 247. 2. 7-10. SANU. Prilozi 29. izdanje. 88-92. Herkov Zlatko. Hamm Josip – Redakcija EJ.. 137-138. 295-297. 237. Stanić Radomir.. 145-147. izdanje. Zagreb 1984. Zagreb 1986.. 1119. EJ 3. Balkanološki institut. EJ 3. 2. “Hrvatski biografski leksikon II (Bj-C)”. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. “Hrvatski biografski leksikon III (Č. 645. Humac 1990. 178-182. SANU. Mjere (Dubrovačka Republika). Sveske Društva 14.. Zbornik MS za likovne umetnosti 15. Zagreb 1984. JLZ. historiografija. Zbornik Muzeja 2627. 45-473. 391398. “Hrvatski opći leksikon (A-Ž)”. 235. “Arhivska gra a o staklu i staklarstvu u Dubrovniku (XIV-XVI vek). 2.. JLZ. Anali 21. Sarajevo 2000..

. GR IZ BiH. Bošnjaci – Muslimani kao historičari (do 1878.11. 11.08. GADAR BiH XVIII-XIX. 1997. (* Nilević Boris.. Divan I/7. IČ 25-26. Kurtović Esad.. Beograd 1983. Kabes IV/30. 251. Mostar 1998. Imamović Enver. Oslobo enje 55/17905. 256. Sindik Dušan.. Istorijska – Povijesna čitanka.) 254. Kabes II/14. (Uredio An elko Badurina. Zagreb 1979. Svjetlost. Pravopis srpskohrvatskih ćirilskih povelja i pisama XII i XIII veka.. 1992.. 401-404. 250. 248. Jalimam Salih. SNL-KS-Institut za povijest umjetnosti. Kurtović Esad. 249.08. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva... Sarajevo 1998. (* Gabrić-Bagarić Darija. Istorijski arhiv Kotor. 151-155. Kabes III/19. LX/11-12.) 252. 21-24. za VI razred osnovne škole.. Svjetlost. 144. Sarajevo 1990. JovanovićStipčević Biljana... Historijski arhiv. 258. Starobosanski novac. Kadrić Omer. liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva. Imamović Enver. Dragutin Nežić i Doris Baričević)”. GR IZ BiH LX/1-2.. 248. Ivić Pavle – Jerković Vera. “Leksikon ikonografije. Mostar 1996. Pod znamenjem predaka (Kako su nastali grb i zastava BiH). Zadar 1983-1984. Oslobo enje 49/15863. (* Tadić Katica. RPZ 10. 257. 95). Uvod u ikonologiju. “Istorijski arhiv Kotor – Vodič kroz arhivsku gra u sa sumarnim inventarima muzejskih i crkvenih fondova i zbirki. 343-344. (Redaktor Miloš Milošević)”. Kotor 1977. 1992. (KUN) 2. 1998. Marijan Grgić. Travnik 1993.-2000. Sarajevo 05..) . Autori: An elko Badurina. Arhivska praksa 2.50 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Preporod 23(4). 267-285. Izvori za istoriju srednjovjekovne bosanske države.. Imamović Enver. Radovan Ivančević. Radovi 23. 95. 3.. (KUN) 7. Obiteljska pripadnost zadarskog kroničara Paulusa de Paulo. Istraživači bosanskog srednjovjekovlja. Mitar Dragutinac. Oslobo enje 54/17669. Sarajevo 17.04. 13-82. Emilijan Cevc. 113-134. 255. Sarajevo 1978-1979.. Mostar 1997. 482. Jalimam Salih.. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. 21-24. Jalimam Salih. Novi Sad 1981. 253. 42-43. 125-127.. 1 izdanje. (13 izdanje.. Kakav je bio grb srednjovjekovne bosanske države. 1236-1240. Sarajevo 1998. Zenica 15. Sarajevo 1978. Jakić-Cestarić Vesna. Institut južnoslovenskih jezika. O bosanskom grbu. Beograd 1979. Književni jezik XI/3. Sarajevo 10. Ivančević Radovan. Tuzla 1999. Isaković Fahrudin. Tuzla 1997. Sarajevo 1982. Filološki fakultet.. Branko Fučić. Serdarević Mensur.. Jalimam Salih. 8. 243-257. godine). JF 39.

. Prilozi.. Dubrovačka arhivska gra a o srednjovjekovnoj Bosni. Priština 1985. Agencija “Feliks”... Novac učesnika Kosovske bitke sa srpske strane. Böhlau Verlag-KölnWien 1983. 377-378. (Faksimil izdanja iz Bayerische Statsbibliothek. VKBI. 261. Tuzla 1999. “Salih Jalimam.. Abrecht Kunne. 260. 475-476 + 1 stranica faksimila. Jovanović Miroslav.. obljetnice smrti Fra An ela Zvizdovića”. Drugo dopunjeno izdanje”. MS. Sarajevo 1998. izdanje. 271. Jörg Nürnberg von. 268.. Hrvatska uzdanica. Zagreb 1981. Jurić Šime. Band 6”. JLZ. 2. München). Novi Sad 1984. Priština 1997. Zagreb 1998. Josifović Stefan. 487. EJ 3. 923.. 270. Jović Miomir. Boka 15-16. 264. 105-121.. Jolić F. “Jugoslovenski književni leksikon. 269. prema primjerku iz Bayerische Staatsbibliothek München (signatura: 40 Inc. Biblioteka Posebna izdanja 24. Hrvatska glagoljica. "Osamsto godina Povelje bana Kulina". 100-107. (* Marjanović Mirko. Fojnica-Sarajevo 2000. Jörg Nürnberg von. Povelja kralja Tvrtka I Dubrovačkoj Republici. Długosz Jan (Johannes Longinus).. Jović Miomir. a. oko 1482-83. Crvena Hrvatska (Popis znanstvenih povijesnih rasprava). 259-274. Radojica. Odjeljenje društvenih nauka 23. Pomoćne istorijske nauke”.Izvori. . Jalimam Salih. Zagreb 1984. Ayn Tractat von den Türck (Memmingen. Latinski jezik za istoričare. 263. Herceg-Novi 1984. Japundžić Marko. 51-58. Jalimam Salih. 266. 43-50 + 5 stranica ilustracija. Jerković Vera. Zagreb 1987. Paleografske odlike povelje Kulina bana. 5. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 2. Dalibor. 465. Predgovor. Arhivska praksa 2. s. “Zbornik radova sa Znanstvenog skupa u povodu 500. (K-Ren)”.. ANU BiH. pomoćne historijske nauke 51 259. 272. Schriften zur Landeskunde Sieben-bürgens.. Sarajevo 1989. HM II/9. JLZ Miroslav Krleža. (Priredio Jozo Džambo). 1482).) 262... 901m). Sarajevo 1998. 107-120. Zapadnoevropski heretici i bosanski bogomili”. Jovićević R. 167-169. Geschicht von der Turckey (Faksimil izdanja) Memmingen: Albrecht Hume. 265. FTSFranjevački samostan Fojnica. Marulić XIV/4. “Chronica unnd Beschreibung der Türckey (Mit einer Einführung von Carl Göllner). “Marko Atlagić – Božidar Šekularac. Posebna izdanja 90. historiografija. 267. Numizmatičar 12. Nikola Modruški. Beograd 1989.

“Suvremena katolička enciklopedija (Priredili Michael Glazier i Monika K. 641643. 19. 592.. 273. 275. Sarajevo 1989. Književnost i naobrazba ranoga hrvatskog srednjovjekovlja. Jurković Mario. 12. Posebna izdanja.. Katičić Radoslav. Macan Trpimir. 136. (* Mihaljčić Rade. 1994. (* Damjanović Stjepan. Perić Ivo. “Katalog knjiga štampanih do 1910. Osnovni pravci etnoloških istraživanja u Bosni i Hercegovini. Wien 1983. 581-587. Ivan. Samobor 1993. Split 1998. ČSP XXIX/2.. 280. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. (Glavni urednik hrvatskog izdanja dr. Biblioteka Theoria. (Obradio Amir Brka)”. Marulić XXX/3. 277... Zagreb 1997. godine na jezicima jugoslavenskih naroda. Laus. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. 441-442.. NS 16-17.. MH. Milodraška ahdnama. Naša škola XLVI/13.) . Bašić Stanko. Litterarum studia. 69-73. MH. 61-63. Narodna biblioteka Hamid Dizdar. Kajmaković Zdravko. povele i snošenija bosanski.. Sarajevo 1999. 1999. 123-125.) 283. Slobodna Dalmacija. (Forum) 1. Hellwig). Mato Zovkić)”. stoljeća. (A-Nove)”. 276. I kolo. Kudelić Zlatko. Südostforschungen 58. Karamatić Marko. (* Macan Trpimir. Zagreb 1995.52 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 531-547. vojvoda i vlastelina.) 279. Mala knjižnica 7. Zagreb 05. Hrvatsko slovo. 278. Na ishodištu.-2000. MH. Knowledge. München 1999. HM III/11-12. Beograd 1840.. 153-161. Katičić Radoslav. Kurtović Esad. serbski. do 12. dalmatinski i dubrovački kraleva. 274. Tešanj 1991. Kekez Josip.02.01... Dubrovnik 1997. (* Bošković J. Band 30. Split 22. (Forum) 2-3. careva. Beograd 1997. Zagreb 1999... Sarajevo 2000. Jurić Šime. Kajmaković Radmila – Buturović enana..11.. Zagreb 1997. Psalter des Hval-Codex – zur paläographischen und grammatikalischen Charakteristik. Slobodna Dalmacija. Ahd-nama magna charta libertatis (1463-1993). Kolo IX/2. 643-644.. Kolo VI/1. Novi natpisi na stećcima.. diplome. Zagreb 1998.. 408-409. Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku. knezova.) 281.. Jurić-Kappel J. 259-260. Zagreb 1997. Književnost u hrvatskim zemljama od 7. hercegovački. 335. 1999. 136. despota. Kapetanić Niko – Vekarić nenad. 6. Auberger Leopold. Karano-Tvrtković Pavle. Falsifikat o podrijetlu konavoskih rodova. 635. 282. Wiener slavistisches Jahrbuch.. Prilozi povijesti stanovništva Dubrovnika i okolice 6. banova. Rubić Nela. “Enciklopedija hrvatske umjetnosti 1... 760. Marulić XXX/3. ZM. Bilten FTS XX/2. Srbski spomenici ili stare risovule. Zagreb 1994. "Bosna i Hercegovina u tokovima istorijskih i kulturnih kretanja u jugoistočnoj Evropi". Nikola Modruški. Zagreb 1997. Sarajevo 1984.

Literatur – und Geistesgeschichte des kroatischen Frühmittelalters. Klaić Nada. ZČ 44/1. 1987.. 289-290. Povest o slovima. 171-198. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. (* Auberger Leopold. Klaić Nada. 288. izdanje. izdanje. Jovanović). Dalmatiae et Slavoniae. VAHD 3233. 287. München 1999. (isto izdanje izašlo je 1981.. Rječnik stranih riječi: tu ice i posu enice (Priredio Željko Klaić). 31-60. izdanje. Cutheis (A Cutheis). 297. Najnoviji radovi o 29.) 295.. 41-48. SKZ. Puškar Jerg iz Nirnberga o Bosni i Srbiji. 5. Naučne komunikacije 6. 156. 191-195. 293.. 291. 136-138.. . Katičić Radoslav. Zagreb 1980. “Stara srpska književnost u 24 knjige”.Izvori. Knežević or e – Perić Zoran – Smiljević Bogdan. Zagreb 1984. pomoćne historijske nauke 53 284. Ob upravlenii imperiej. Moskva 1982. Beograd 1989.) 285. Beograd 1985. Zagreb 1982. IG 1-2. SP III/15. Wien 1999. Beograd 1987. Način na koji je nastajalo djelo Historia Salonitana Maior. “Knjiga odredaba dubrovačke carinarnice 1277. "Naučno-stručni kolokvij o izvedbenom projektu Društvenog cilja XIII/2". Knežević Sr an. (Pripremio i preveo Josip Lučić)”. 294. izdanje. Diskusija. Codex diplomaticus Regni Croatiae.. Istraživanja iz oblasti istorije.. Südostforschungen 58. 292. Split 1985. Hrestomatija odabranih izvornih tekstova iz istorije za I i II razred srednjeg usmerenog obrazovanja. Žitije despota Stefana (Prire ivač: G. 240. 290. JLZ. 1984. 30-35. Nakladni zavod MH. Dubrovnik 1990. Zagreb 1980. Konstantin Bagrjanorodnij. 1990). 1989. Klaić Nada. 1985. EJ 3. (* Voje Ignacij. Razvitie etničeskogo samosoznanija slavjanskih narodov v epohu rannego srednevekovja. historiografija. Klaić Bratoljub. 679-680. Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. 1988.. Bibliografija radova iz oblasti istorijske metodologije. Stipetić Vladimir. 171. 1986. Raskovnik 5556.. 2. Anali 28. Konstantinović Zoran. Arhivi strani (Talijanski /Italijanski/ arhivi). Klaić Nada. Klaić Nada. Split 1979. EJ 1.. 239-244. Klen Danilo.. XV + 1456. Beograd 1989. Ljubljana 1989. Odbor za istorijske nauke.. 289.. Dubrovnik 1989. 1983. Sarajevo 1986.. Knjiga 11. Konstantin Filozof. i 31 poglavlju u djelu De Administrando imperio Konstantina VII Porfirogeneta. EJ 2. JLZ. ANU BiH. Historijski arhiv Dubrovnik. JLZ. 296. 286. 581-587. 2. 30. 2.

310. SANU. 300. 299. Beograd 1999. 47. Kovačević-Kojić Desanka. 109-111. “Jugoidiotizmi”.. "Savjetovanje o istoriografiji Bosne i Hercegovine (1945-1982)". Zagreb 1983. Sarajevo 1981. Trgovačke knjige braće Kabužić (Caboga) 1426-1433.. Vesnik 720. 298. Kožar Azem. HM IV/15-16. 171-172. Tešanj 1995. Kovačević-Kojić Desanka. Istraživanja iz oblasti istorije. Tuzla 1995. Tajni vatikanski arhiv i ostali papinski arhivi. Kovačević-Kojić Desanka. (archive material. Kovačević Matko. Arhivska gra a. NS 14-15. 305. . godine. 161-167. Naučne komunikacije 6. Dubrovački arhiv kao izvor za istoriju srednjovjekovne Bosne. “Franjevci na raskršću kultura i civilizacija (Blago franjevačkih samostana Bosne i Hercegovine“. ANU BiH. Knjiga 7. Odeljenje istorijskih nauka 11. Beograd 1983. Diskusija. 304. Arhivistika u teoriji i praksi. Arhivist XXIX/1-2. 220. 69-73. 173-174. Knjiga prva. "Naučno-stručni kolokvij o izvedbenom projektu Društvenog cilja XIII/2". Trgovačke knjige braće Kabužić (Caboga) 1426-1433”. 366. 109-125. Spomenik 137.. Zagreb 1979. Arhivska gra a.) 311. Kovačić Slavko. Zagreb 1989. ANU BiH. 306. Beograd 1999.) 302.. 309. Pomoćne historijske znanosti. Gradina II/14. 307. 11-28. Arhivsko-istorijska istraživanja Gornjeg Podrinja. Tuzla 1995. Beograd 1989. (Izložbeni katalog). Kovačević-Kojić Desanka.. Kovačević-Kojić Desanka.. “Desanka Kovačević-Kojić.. Kabužići i njihove trgovačke knjige.-2000. 308. Regionalni historijski arhiv-FF Tuzla. Sarajevo 1995. MGC... Odbor za istorijske nauke. 142-145. Kovačević Matko O povelji bosanskog bana Mateja Ninoslava iz 1247. Kožar Azem. 98. 303. Sarajevo 1983. 1-31. Hadžiabdić Hadžija. Konstantinović Zoran. “Blago franjevačkih samostana Bosne i Hercegovine”. Odjeljenje društvenih nauka 12. Odeljenje istorijskih nauka 11. CCP VII/11.. Puškar Jerg iz Nirnberga o Bosni i Srbiji. Sarajevo 1988. 31-36. Biblioteka Raskovnik. Kovačević Božidar.. SANU. Srednji vijek. Spomenik 137.. "Kosovo u pamćenju i sećanju". Kovačević-Kojić Desanka. Kovačević Matko. Sarajevo 1986. Zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog naslje a Bosne i Hercegovine.. 41-48. (* Kristić Slobodan.54 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 22. GADAR BiH 33 (1994-1995). Sarajevo 2000... Posebna izdanja 65. 301.

Regesti pisama generala dominikanskog reda poslanih u Hrvatsku (1392-1600) II. Sarajevo 1987. 470-471. Toma arhi akon (684). ZM. Sarajevo 1986. 39. Bošnjački avaz II/51. O ovom izdanju (30-32).. 319. pomoćne historijske nauke 55 312. Hvalov zbornik. VII + 584. 2-3. O Kraljevstvu Dalmacije i Hrvatske”. O Hvalovom zborniku (11-14). Naučni skupovi 10. Rekonstrukcija pamćenja. O jeziku i pismu Hvalovog zbornika (15-21). “Krležijana 1 (A-LJ)”. Vera Jerković. Odeljenje jezika i književnosti 2. dio. Arhivi (11-15). 318. Transcription and Commentary)”. 1995. On This Edition (11-14). Biblioteka Latina et Graeca. AV 21-22. Svjetlost.. Novac (Srednji vijek). (Priredili: Nevenka Gošić. Kučuk-Sorguč Indira. Predgovor prire ivača i prevodioca. 149-160. 321. Zagreb 1986. .. O jednom slabo poznatom bosanskom spomeniku. Sarajevo 1986.. 201-321. ŠK. Zagreb 1980. “Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture”. 9. Izdavanje bosanskohercegovačkih srednjovekovnih kodeksa.. Kujundžić Enes. 317. “Ivan Lučić. Sarajevo 2000. Tom I.. AL BiH. Zagreb 1988. Sarajevo 12. 313. Kraljević Gojko. EJ 5. Leksikografski zavod Miroslav Krleža.. Krkljuš Ljubomirka – Šarkić Sr an. izdanje. Svjetlost-ANU BiH. Odabrani izvori iz državnopravne istorije Jugoslavije. 322. Odjek XL/22-23. Kuna Herta. 323. SANU. JLZ. Orbin Mavro (437438). Zagreb 1993. 11-14. historiografija.. 2. 316. Kurelac Miroslav. Posebna izdanja. Kuntić-Makvić Bruna.. Naučna knjiga. Transkripcija i komentar (The Codex of Hval Krstjanin. Krasić Stjepan. 127-128. “Zbornik krstjanina Hvala.. 315. 120. 324. Knjiga VII. (Priredila i prevela Bruna Kuntić-Makvić). Sarajevo 1988. Kuna Herta. Biserka Grabar. Kuna Herta. Herta Kuna i Anica Nazor). Kuna Herta. On Hval’s Codex (35-39). Hvalov zbornik – najreprezentativniji srednjovjekovni rukopis. Beograd 1982.. Zagreb 1980.07. 320. Pop Nikolajević ukrao povelju i prodao je Rusima (Povratak otetog). 372..Izvori. On Language and Orthography of Hval’s Codex (40-45). Bibliografija Bosne i Hercegovine i svjetski bibliografski izvori. Odjek XXXIX/24. “Tekstologija srednjovekovnih južnoslovenskih književnosti”. 55-65. Kuna Herta. 314. Beograd 1981. Opšti leksikografski dio.

O Kraljevstvu Dalmacije i Hrvatske”. 306. Biblioteka Latina et Graeca. (* Džaja Srećko. M. Marulić XV/6. Kurelac Miroslav. O Kraljevstvu Dalmacije i Hrvatske... The Cronicle of the Priest of Dioclea (Duklja) and the Problem of Red Croatia. (Priredila i prevela Bruna Kuntić-Makvić).. 752-754. (Priredila i prevela Bruna Kuntić-Makvić)”... Sarajevo 1981.. 333. otac hrvatske historiografije. 32-33... Poruka kralja Stjepana Tomaševića papi Piju Drugom 1463. Sarajevo 1979. 373428. preveli Šimun Šimić i Ignacije Gavran). Komentar. Zagreb 1986. 334. Pregled LXVIII/5. “Ivan Lučić. Biblioteka Kulturno naslje e. Biblioteka Kulturno naslje e. Kurtović Esad. Zagreb 1986. 77-92... Kurelac Miroslav. Biblioteka Clio Croatica. 397-398. Ladić Zoran. (* Letić Branko. . CCP XIX/35. Kurelac Miroslav – Goldstein Ivo – Budak Neven – Kuntić-Makvić Bruna. 325. “Ivan Lučić. 327-330. Kvesić S. CCP II/2. New York 1984-1985. “Ivan Lučić.-2000. Rijeka-Zagreb 1988. (Priredila i prevela Bruna Kuntić-Makvić)”. Ljetopis.. 154-157. Godišnjak 11. 59-69. Zagreb 1982. 429-442. Rasprave 1. Biblioteka Latina et Graeca. Zagreb 1995. Zagreb 1978.56 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. O Kraljevstvu Dalmacije i Hrvatske. Sarajevo 2000. Biblioteka Latina et Graeca. Radovi Zavoda 38. ŠK. Lašvanin Nikola. Djela Ivana Lučića). Bibliografija (1. H.-1998”. 157-164. 332.. Historiografska literatura o srednjovjekovnoj Bosni objavljena u zemlji i inostranstvu 1980-1998. (* Čoralić Lovorka. Zelić-Bučan Benedikta.) 336. 51-64. Knjiga VII. Kršni zavičaj 31. 217. Zbornik 16. Sarajevo 2000. Zadar 1996. Život i djelo Ivana Lučića – Luciusa. Kustić Živko. Pregled starina Bosanske provincije. Kurelac Miroslav. 123-142. Knjiga VII. Zagreb 1994. “Historiografija o Bosni i Hercegovini 1980. Uz stručnu ekskurziju studenata historije u Dubrovniku..... Zagreb 1998. Veselin Masleša. Lastrić Filip. Sarajevo 1977. Humac 1998. Hrvatski protuturski pisci XV stoljeća.. IZ 6. 331. Kurtović Esad. Džaja Srećko. 326. Kurelac Miroslav...) 329. Zagreb 1978.. Banja Luka 1985... Ivan Lučić Lucius. Journal of Croatien Studies 24-25. 328. Sarajevo 1978. (Priredio Andrija Zirdum. 7-54. Zagreb 1986. Veselin Masleša. 123127.. Knjiga VII. “Krbavska biskupija u srednjem vijeku”. Milodraška Ahdnama. 567-570. Zagreb 1998. 223-225. 179. 49-88. Ćošković Pejo. Kurelac Miroslav. 327. Naša škola XLVI/14. (Priredio Gavran Ignacije). Nikola Modruški (1427-1480).. 330. 269-271. Ladić Zoran. 335. Marulić XI/4. Prilozi 29..

(A-J)”. Sarajevo 1985. CCP IV/5. SKZ. 37-38. (Uredio An elko Badurina. “Lexicon latinitatis medii aevi Iugoslaviae. liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva. “Hrvatski biografski leksikon II (Bj-C)”. “Leksikon pisaca Jugoslavije III (K-LJ)”. Šešelj Zlatko. Vareš Tomo.. 341... MS. Beograd 1999. 621. Bušatlić Ismet. Zagreb 1987.. 756. Zagreb 1995). 343. 348. 688-690.. 227-231. Radovan Ivančević. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. Branko Fučić. (10 nepaginiranih stranica) + 720.) 337. Zagrabiae 1973-1978. JLZ Miroslav Krleža. Leksikografski zavod Miroslav Krleža.. 244. Vratović Vladimir. MS. JLZ Miroslav Krleža.. Beograd 1980. Leśny Jan.. 345. Emilijan Cevc. 3. Academiae scientiarum et artium Slavorum meridionalium. Ob upravlenii imperiej. XI + 832. 755.. izdanje 1990. Zagreb 1979.. (* Nikolić Milica. “Hrvatski biografski leksikon III (Č.. Zagreb 1979. 347.. 777. (* Biškup Marijan. SNLKS-Institut za povijest umjetnosti. Moskva 1989.Izvori. pomoćne historijske nauke 57 Ćošković Pejo. (K-Ren)”. Beograd 1979. (* Gavrilović S. Knowledge. Književni radovi.. JLZ Miroslav Krleža. historiografija. 193-194. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Konstantin Bagrjanorodnij.) 340. “Leksikon pisaca Jugoslavije II ( -J)”. Beograd 1987. Islamska misao VII/78-79. izdanje 1985. Erasmvs 18. 126-128. Zagreb 1996. Jezik XXVI/4. . 167. “Leksikon ikonografije. A. Vol I-II”.. Dukljanin. Warszawa 1988.. Skopje 1979. Zagreb 1989. Zagreb 1993. Beograd 1979. Zagreb 1979. Laušić Ante – Švab Mladen. Knjiga 477. Zbornik MS za istoriju 18. Banja Luka 1983.) 344. Despot Stefan Lazarević. Cutheis (A Cutheis). Lovrenović Dubravko. Živa antika XXIX/1. Lazarević Stefan. Marijan Grgić. Historia Królestwa Slowian czyli Latopis Popa Duklanina.. IČ 27.) 339. Mitar Dragutinac. 124-125. Litavrin Grigorevič Gennadij – Novoseljcev P. Marulić XIII/2. Novi Sad 1978. Dragutin Nežić i Doris Baričević)”.. 26-37. 349.)”. 124-126. IZ 4... Vratović Vladimir. (15 nepaginiranih stranica) + 717. Lešić Anto. Zagreb 1980.. (Priredio or e Trifunović). 288-290. 338.. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 2. 342. 346. Autori: An elko Badurina. Zagreb 1980. Bosanski mitovi. Kolo 72.. (2. 185-186. Zagreb 1984. Latina et graeca 14.

(Priredila i prevela Bruna Kuntić-Makvić).. Istorijski zapisi XXXVIII (58)/3-4. (Luigi Cesare Pavissich-Paolo Clemente Miossich). (prijevod sa latinskog na talijanski. Dubrovnik i naše područje). 472. Ljubljana 1985. O Kraljevstvu Dalmacije i Hrvatske. 352. (* Voje Ignacij.. 356.) 354. AV 21-22... 413-414. Najstarija zemljišna knjiga u Hrvatskoj – Dubrovački zemljišnik diobe zemlje u Stonu i Pelješcu iz god. 194. Lučić Josip. Jedan slučajan nalaz srednjevjekovnog novca. Marulić XXII/5...02. Zagreb 1980. (KUN) 2. Zagreb 1987. Anali 22-23. Lučić Josip. Lovrenović Dubravko.. HZ 31-32. 351. reprint izdanja iz 1896) (* Slade-Šilović Mirko. libri sei). 57-89. 431. Monumenta historica Ragusina.. 63-722. Monumenta historica Ragusina. Anali 27. Knjiga VII. Sarajevo 15. 1336. (IV. Titograd 1985. 356. 394. Marulić XVI/6. ZPFR 9. Südostforschungen 44. Radovi 18. Mijatović An elko. II/2.. Dubrovnik 1980. II/1. 351a. Kessler Wolfgang. Knjiga III. Zagreb 1980. Miscellanea saeculi XIV ex archivio Ragusii (Dubrovnik). Povijesna svjedočanstva o Trogiru (I-II). Miscellanea saeculi XIV ex archivio Ragusii (Dubrovnik). Zagreb 1978-1979.. JAZU-Zavod za hrvatsku povijest FF u Zagrebu. 55-56. 1998. Zagreb 1988. Zagreb 1987. Vekarić Nenad. Anali 18. Pledoaje protiv historiografije etnocentrizma. Pledoaje protiv historiografije etnocentrizma. München 1985.ukić Marica. ZČ 39/1-2. Lucio Giovanni. HZ 40. Dubrovnik 1989.. 331-332. Lučić Ivan.) 355.. 178-181.. (Priredio Josip Lučić). 318-321. Dubrovnik 1985. Taradžić Branka. SKK. Lovrinović Nikola. 358. JAZU-Zavod za hrvatsku povijest FF u Zagrebu.. (* Raukar Tomislav.. 81-83. ZČ 43/3.) .. 676. Zagreb 1986. Sarajevo 1998. Spisi dubrovačke kancelarije. Spisi dubrovačke kancelarije. Marulić XIII/2.. 398-407. Zagreb 1985. 45-54.58 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Zagreb 1984. Zagreb 1989. Zagreb 1985. Biblioteka Latina et Graeca. 723-1226. 350. Split 1979.. Taradžić Branka. 153-156. HZ 38. Mihojević Josip. Rijeka 1988. Ljubljana 1989.. (* Prlender Ivica... Lucić Ivan. Travnik 1991. Knjiga II. (Preveo Jakov Stipišić. Del Regno di Dalmazia e di Croazia libri sei (Storia del Regno di Dalmazia e di Croazia di Giovanni Lucio Traguriense. Zagreb 1983. (Priredio Josip Lučić). Pisci XVII i XVIII stoljeća II/1-2. Lučić Josip. Bilten FTS XXV/1. 216-217.-2000.. Mitić Ilija.. (Nabava žita). 191.. Margetić Lujo. Trieste 1983. Lučić Josip. 673-674. Zagreb 1985. Lovrenović Dubravko. Šešelj Zlatko. 457-459.) 353. suradnik Miroslav Kurelac). (Saggio introduttivo di Vitaliano Brunelli). 133-138. Lučić Josip. AV 28. 323-329.) 359. 225-227. 357. Obavijesti HAD XIX/3. Oslobo enje 55/17856.. Zbornik Zavičajnog muzeja 4.. (* Voje Ignacij. Malović. Edizioni Lint.

21-48. JLZ. Madžar Božo. 406..) 363. Prosveta-SKZ. Lume Lucio. Svjetlost-ANU BiH. 369. izdanje. Anali 17.Izvori. Beograd 1988. 366.. Struktura 32. Madžar Božo. MH. Biblioteka prošlost i sadašnjost.). HAZU-Zavod za hrvatsku povijest FF u Zagrebu. Varšava 1874. Bibliotekarstvo 42 (1997). SR Bosna i Hercegovina”. “Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odjelima u SFRJ. Sarajevo 1986. Maksimović Ljubomir... Knjiga 6. “Ljetopis popa Dukljanina. (Dvojezično). Mogućnost lociranja Bosniacae na online dostupnim katalozima (Online Public Access Catalogues) na World Wide Webu: eksperiment). 370. 362. Sarajevo 1998. Zagreb 1980.. 25-32. Dokumenti I-V. “Zbornik krstjanina Hvala. "Stara srpska književnost u 24 knjige". The Illumination of Hval’s Codex (46-54). Transkripcija i komentar (The Codex of Hval Krstjanin. 156-189. Florencija). 368. “Josip Lučić – Stijepo Obad. Beograd 1982. 361. Savez arhivskih radnika Jugoslavije. Arhivi (Bosna i Hercegovina). 198. (* Lučić Josip. Lučić Josip. 364. (* Mihaljčić Rade. (Priredio Josip Lučić). Knjiga 1. Spisi dubrovačke kancelarije. 787-789. Beograd 1997. 2. Transcription and Comentary)”. Dubrovnik 1979. Zagreb 1995.) . Fontes 1. glave spisa De administrando imperio. 351-352. Roma 1977. (Priredio Slavko Mijušković)”. 22-29. Ljubljana 1994. 7-14. Konavoska prevlaka”. Ogranak Dubrovnik. Ivanović Jozo. Čast I. Makušev Vikentije. Knjiga IV. L’archivio storico di Dubrovnik (Con repertorio di documenti sulle relazioni della repubblica di Ragusa con le città marchigane). (* Voje Ignacij.. Povijesni prijepori... 367. Zagreb 1993. Dubrovnik 1992. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Beograd 1981. Knjiga 2. Lučić Josip. Bolonja.. (Priredili: Nevenka Gošić. Vera Jerković. Dubrovnik 1994. Maksimović Jovanka. 181.. ZRVI 21.. Nedostaci i zadaci hrvatske povijesne znanosti. Posebna izdanja. Iluminacija Hvalovog zbornika (22-29). 261-262. Biserka Grabar. 9-17. “Trpimir Macan. Arhivi u Socijalističkoj Republici Bosni i Hercegovini. 365. Knowledge. 23. 579-580. Monumenta historica Ragusina. Quaderni della rasegna degli archivi di stato 46. EJ 1. Madacki Saša. Macan Trpimir. Knjiga 1. Ogranak Dubrovnik. ZČ 48/4. Istoričeskie pamjatniki južnih Slavjan i sosjednih im narodov (Ankona. pomoćne historijske nauke 59 360.... Herta Kuna i Anica Nazor). historiografija. MH.

Beograd 1978. Beograd 1997. (* Šarac Damir. Zagreb 2000. 31. Drugo odeljenje.) 377. Knowledge. 381. V + 755. .. Pouke i datacije tzv. Istorijski spomenici južnih Slavena i okolnih naroda ( enova. Beograd 1999.. 376. Hvalov zbornik – Slavan dio velike historije. izdanje. Arenga. Prosveta. Zagreb 2000.. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Odjek XXXIX/24. Glasnik Srpskog učenog društva. (Fototipsko preštampano izdanje 1980. Marjanović-Dušanić Smilja. izdanje. 379. (Fototipsko preštampano izdanje 1980. Beograd 1978. HZ 47 (1994).-2000. CCP XXIV/46. 23-26. Knjiga 14. XIV + 799. “Mala enciklopedija Prosveta. Margetić Lujo. “Mala enciklopedija Prosveta. Prvo izdanje 1959.) 373. (* Šanjek Franjo.. Kartografija.. Marković Mirko. 1-36. VI + 323.... Split-Mostar 08. izdanje. Liber Methodius i pitanje vrela devete glave Ljetopisa popa Dukljanina.) 374. Opšta enciklopedija. Milano. Pravnopovijesne studije. Historia Salonitana i Historia Salonitana Maior – neka pitanja. Rijeka 2000. 24. 1 (A-J)”. (Fototipsko preštampano izdanje 1980.12. 383. 3.) 380. 1-2 = 3650. 1999. (K-Ren)”. CCP XXII/41. Prvo izdanje 1959. 382. Zagreb 1998. (* Mihaljčić Rade. JLZ Miroslav Krleža.) 372. 1-30. 3. Prosveta. 276-277. Margetić Lujo. Beograd 1978. Latinsko-hrvatski enciklopedijski rječnik 1-2. Mantova.. Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci. “Enciklopedija hrvatske umjetnosti 1. Sarajevo 1986. Slobodna BiH II/447. Zagreb 1987. Naklada Marka-MH. Hrvatska i Crkva u srednjem vijeku. Margetić Lujo.) 375. 411-416. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 2. Drugo izdanje 1968. “Mala enciklopedija Prosveta. Makušev Vikentije. CCP XXIV/46. Knowledge. 371. Ljetopisa popa Dukljanina. 3. 1-9.. Drugo izdanje 1968. Prvo izdanje 1959. 378. Zagreb 1995. Beograd 1882.. 3. Marković Mirko. Mareš Vaclav František.. (A-Nove)”. 534. Zagreb 2000. Zagreb 1995. Kartografija. VI + 943.. Torino).. 2 (K-P)”. Opšta enciklopedija. Opšta enciklopedija.. 15. Drugo izdanje 1968. 3 (R-Š)”. Margetić Lujo. Marević Jozo.. Prosveta.60 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.

. Zagreb 1975.. Motrišta 4. Mihaljčić Rade.. 394. Medvidović Lujo. München 1984. Dokumenti o prošlosti sutješkog samostana. BF VI/9. Matijević-Sokol Mirjana. Rodoslovi (625-627). Prosveta-SKZ. Zagreb 1980. IG 1-2. (pretisak).. Zagreb 1995. Istorija-kult-predanje”. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Hadžijahić Muhamed. 13. 385. Matić Bernardin. Istorijska podloga izreke od Kulina bana. Südostforschungen 43. Wiesbaden 1982. Mihaljčić Rade. 395. Prilozi.. Natpisi (436-438). (Priredio or e Živanović)”. 387. Mostar 1997. Beograd 1978. Knjiga 15. 448-449. Povijesni prilozi 14. 392. 393. Beograd 1986.) .-1268. Istorijsko-memoarska dela. Nacrt za jedan portret. 143-151.. 388. Ljetopisi.. Isprave (239-240). Zov Humačke ploče. Historijske pomoćne znanosti (197-198). Razlika izme u zapisa i natpisa. No.. Povelje (529-532). Matijević-Sokol Mirjana. Matić Bernardin. ŠK. M. 277-296. Ljubljana 1983. I-II = 1756 + Dodatci (XVI + 76). 245. Jahrhunderts... životopisi i kronike (348350). Epoha feodalizma. Historijski izvori srednjega vijeka (199). Tom I. historiografija. 117-135. Mihaljčić Rade. (* Roksandić Drago. Beograd 1999. Knowledge. 391. Mejer S. Žitija (192-194). Lazar Hrebljanović. Beograd 25. Mihailović Konstantin. 386. Janičarove uspomene ili turska hronika. “Konstantin Mihailović iz Ostrovice. Dokumenti o prošlosti olovskog svetišta. Minsk 1987. Mihaljčić Rade – Steindorff Ludwig. Prinosi za hrvatski pravno-povijestni rječnik I-II. 390. Književna reč. BF V/8. ZČ 37/3.. Mihaljčić Rade. Letopisi (367-368).) 389.. “Hrestomatija po istorii južnih i zapadnih slavjan (v treh tomah).).02. Namentragende Steininschriften in Jugoslawien vom Ende des 7.. BIGZ. pomoćne historijske nauke 61 384. 255-256. 69-70. Mažuranić Vladimir. Sarajevo 1998. Sarajevo 1997. 33. “Stara srpska književnost u 24 knjige". “Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture”. Izdateljstvo Univerzitetskoe. 164-165. Slavjanskie narodi jugo-vostočnoj i centralnoj Evropi pod osmanskim vladičestvom (Osmanskie zavoevanija na Balkanah v XIV-XV vv). 1986. “Rade Mihaljčić. Informator. Arhi akon Splićanin (1200. (Redaktor Maren M. IG 1-2 (1990-1992). 247-270. 7-13.Izvori. 396. Frejdenberg)”. Toma. 266-279. Beograd 1992. (* Bratož Rajko.. Beograd 1989. bis zur Mitte des 13.

Bosnae. (* Mustać Ivan.) . JLZ. HAZU-Arhiv HAZUVitagraf-Mladinska knjiga. Ann Arbor. Milošević. Rodoslovne tablice i grbovi srpskih dinastija i vlastele.. 9-104.or ević. Biblioteka Čovek i reč. (* Rendher Paul. JLZ.) 404. izdanje. Zagreb 1980. AL BiH. 1980. Viennae 1858. Nova knjiga.) 405. Predgovor. (Fototipsko izdanje. “Missale Hervoiae Ducis Spalatensis Croatico-Glagoliticum”.. Stefan Vukčić Kosača. Zagreb 1973. Mr enović Dušan – Palavestra Aleksandar – Spasić Dušan. 402. Slav. Beograd 1988.... Thomas Butler”. Beograd 1988. dopunjeno i prošireno izdanje. Staroslavenski institut. 516. 247).or ević Nada. 408. Zagreb 1983. Opšti leksikografski dio. Miličić Ante. IRO Vuk Karadžić. EJ 5. 406.. Tom I. 2. Epigrafija (Rani srednji vijek) (74). XII + 580. Beograd 1984. Mitić Ilija. 626-627. Sarajevo 1988.. "Stara srpska književnost u 24 knjige". 629-639. Rijeka 1994. Mimica Bože. Prosveta-SKZ. “Monumenta serbocroatica. Graz 1964. 400. IG 1-2.) 399. Biblioteka Numizmatička knjižnica. Zagreb 1980. Bata. Anali 33. Rijeka 1985. Miletić Nada.. Knowledge. 321-326. 397. Milošević Miloš.. Die Welt der Slawen 25/4. A Bilingual Anthology of Serbian and Croatian Texts from the 12th to the 19th Century. Mošin Vladimir. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Rev. Numizmatička povijest Dubrovnika. Pomeni i zapisi. “Ljetopis popa Dukljanina”. Narodna književnost”. 179-180. EJ 1. 750-751. Mijušković Slavko. 2. 40. 398. Monumenta serbica spectantia historiam Slerbiae. 21. Grabar Biserka. Beograd 1997. Hronologija (Rani srednji vijek) (91). Michigan 1980. (Priredio Slavko Mijušković). izdanje. (* Dunatov R. Zagreb 1988. (* Mihaljčić Rade. Bizantologija (Vizantologija) (Hrvatska). Dubrovnik 1995. Beograd 1991. 241-244. Miklosich Fran. 401. XXII + 483. ZM.. 198-203. 686-687..-2000. 209. Codiees selecti 34. Pomorski zbornik 23.) 407. Ćiril i Metod u Panoniji. Beograd 1987. Marulić XIII/4. Slovo 32-33 (1982-1983).. XIV + 550 (Fol..62 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Knjiga 1... 147-148. 403. 225-226.. “Radmila Pešić – Nada Milošević. Istorijski arhiv u Kotoru. (2.) (* Marjanović-Dušanić Smilja. Ragusii.. Dubrovačka Republika i njen Arhiv – dva značajna fenomena iz evropske povijesti.. 1981.

7-180. Knjiga 24. 129-154. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. XXVI + 567. Povijesni prilozi 16.. 189190. 412. Tom I. “Hrestomatija po istorii južnih i zapadnih slavjan (v treh tomah). N. 418.. Mršević-Radović Dragana. Etnologija. Dubrovačka dokumenta XIV i XV veka o pograničnoj poroti. ANU BiH. Knjiga 23. Naučne komunikacije 6. Grb – porijeklo simbola. Lonza Nella. Hrvatska obzorja VI/2. 19-23... Split 27.. Zagreb 1988. Odjeljenje društvenih nauka 23. (* Voje Ignacij. 417. (* Ravančić Gordan. 267-328. Beograd 1997. Libellus Gothorum (Kraljevstvo Slavena) kao izvor za stariju povijest Hrvata (s posebnim osvrtom na VI... Muraj Aleksandra. 176. 321-323. AV 37. Mužić Ivan. 420.) 414. Beograd 1984. N. Epoha feodalizma. stoljeće). "Naučno-stručni kolokvij o izvedbenom projektu Društvenog cilja XIII/2". Anali 37. "Osamsto godina Povelje bana Kulina".) 421. Evgenij. Hrvatska kronika 547. Sarajevo 1998. Od Kulina bana i dobrijeh dana. izdanje. 416. Nazor Anica. Nedeljković Branislav. Sarajevo 1989. 1998. JLZ... Miscellanea XVII/6. Mustać Ivan.10. Mešovita porota. 411. Dubrovnik Annals 4. Sarajevo 1986. Hrvojev misal. “Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odjelima u SFRJ”. Dubrovnik 1999. Zbornik za istoriju jezik i književnost srpskog naroda. Beograd 1984. Liber croceus. Liber viridis. Nedeljković Branislav. (Forum) 6. Naumov P. 447. Posebna izdanja 90...) . Minsk 1987. do 1089. III odeljenje. historiografija. 349-351. XXXII + 645. Split 1998. (Redaktor Maren M. Zagreb 1997. 48-49. Slobodna Dalmacija.. Zbornik za istoriju jezik i književnost srpskog naroda. pomoćne historijske nauke 63 409. 51. Istraživanja iz oblasti istorije. MH.-1089. Ljubljana 1986. 123-135.. Zagreb 1984. Beograd 1978. ZČ 40/3. 410.. Odbor za istorijske nauke.. SANU. Svijet III/105. Lonza Nella.. 345-346. SANU. Split 1998. Nedeljković Branislav. Mužić Ivan.. Izdateljstvo Univerzitetskoe. Zagreb-Dubrovnik 2000. Serbija i Bosnija. Zagreb 1994.. (A-J)”. JLZ Miroslav Krleža.Izvori. 415. 70-98. 419. EJ 5. VII. i VIII.. 396-397. Mustać Ivan. 2. Hrvatska kronika od 547.. Historijski arhiv Dubrovnik. 413. ANU BiH. Osvrt na povijesni razvoj zaštite arhivske gra e na području Dubrovačke republike i grada Dubrovnika. III odeljenje.. Frejdenberg)”. (* Mlivončić Ivica.

Humačka ploča. Staroslovenski jezik II (Primeri sa rečnikom). 1. 252.. VII + 356. Zakonski spomenici srpskih država srednjega veka. 4. “Stojan Novaković. 2 svezak.. (Beograd 1978. 430. SIZ kulture općine Ljubuški. Staroslovenski jezik I (Pravopis-Glasovi-Oblici). 293-434. Vojislav. Heraldički običaji kod Srba u primeni i književnosti. i 12. 209-248. Novaković Stojan. 190-195.. 3... Beograd 1997.. Bosanska vila II/1. 2000. O Miroslavljevu jevan elju i oko njega. Priručnik za istraživanje hrvatske povijesti u Tajnom vatikanskom arhivu od ranog srednjeg vijeka do sredine XVIII. Sarajevo 02. Neralić Jadranka. Zadarska revija XXXVIII/5-6. Beograd 1986. Knjiga 496. Naučna knjiga. izdanje. 1994. Naučna knjiga.-2000. Ziral-Naša djeca. Knjiga 1.. 1987. NEV XXXV/1-2. 12.. (Prikupio i uredio Stojan Novaković). Hrvatski institut za povijest. izdanje.) 5. izdanje 1983.) 428. Sarajevo 1985. 426. Kolo 75.... Novaković Stojan. izdanje.). Posebna izdanja. Nikolić Svetozar. Humačka ploča.)”. SKA. 3. 432.05. Nikić Andrija. Zbornik MS za filologiju i lingvistiku XXIV/2. Istorija i tradicija”. 117-136. Beograd 1997. 144. Humačka ploča. Rijeka 1984. ljudi i vrijeme. Zadržati ime dinar (Pred izdavanje novih BH novčanica). Ljubuški 1985. “Mostarski dani hrvatskog jezika”. Beograd 1982. 435. Nosić Milan. Novak Viktor.. SKZ.. izdanje Trebnik. Beograd 1987. Zbornik radova. 252. Beograd 1978. 457-480. Zbornik Znanstvenog simpozija održanog u Ljubuškom 11. Novi Sad 1981. 149-159. Schedario Garampi.. O srednjovjekovnom bosanskom dinaru – Prilog biografiji bosanskog novca. Zadar 1989. 4-5. 434. Humačka ploča i njezine poruke. 10-12. 1981. Nikić Andrija. 1980. 9. Nilević Boris. izdanje. 425.. Nosić Milan. Beograd 1912.”.64 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Nikčević P. 6. Latinska paleografija. Nilević Boris. Zbornik Pedagoškog fakulteta u Rijeci.) 427. izdanje 1984.. 424. Nikolić Svetozar. 159-164.Zagreb 1996. izdanje. Mostar . Sarajevo 1995. 422. 962. (* Jovanović Gordana. Zagreb. 429. (2. “Ljubuški kraj. 423... XLII + . stoljeća. izdanje. Nosić Milan. Naučna knjiga.. “100 godina Muzeja na Humcu (1884-1984.. 252. kolovoza 1995. Oslobo enje 51/16484.. Regesta dokumenata Kongregacije ‘De propaganda fide’. Trebnik. 433. 144. 431. Mostar 1999.

153-154. Beograd 1992. Pečat franjevačkog generala Gerarda Odonisa iz godine 1339. “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda. 28. JLZ. 204-206.. 440.. XV + 767. 2000. Tuzla 1995. 438. EJ 4. 442. pomoćne historijske nauke 65 912. 9. Ćirković. Historijski arhiv. 23 + 473. historiografija. JLZ.) 436. Omerbegović Nermina. 439. Sarajevo 23. 7 (Raš-Szy)”. Sarajevo 1998. CCP XXIV/45. Oberländer-Târnoveanu Ernest. mit einem Vorwort von S..10. Orbini Mavro.. Numizmatičar 15. Südostforschungen 45. 4 (Iz-Kzy)”. 446. “Kraljevstvo Slovena (Prevela Husić Snježana..10. 378-379. Omerčević Bego. Orbini Mauro. 444. JLZ.. JLZ. Golden Marketing-Narodne novine. (* Čoralić Lovorka. Zagreb 1986. JLZ. XIX + 752. München 1986. Zagreb 1999. (* Bikić M. izdanje. Zagreb 1981. (* Mihaljčić Rade. 623.. 445. Obučić Branko. “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda ‘Miroslav Krleža’.. “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda. Zagreb 1979. XV + 751. “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda. 437. Zagreb 2000. 8 (Š-Žva)”. Ćirković und P. 1995. JLZ ‘Miroslav Krleža’. 69-89. 180. Filologija (Bosna i Hercegovina). 5 (L-Nigh)”.) 448. JLZ. 2. XV + 783. Knowledge. Zagreb 1982. (* Steindorff Ludwig. priredio Šanjek Franjo)”. Oslobo enje 57/19281. Dopunski svezak (A-Ž)”.) 441... Arheologija. Pseudoznanost kao politički program! (Me unarodni forum Bosna: Forum subotom). Beograd 1997.. Zagreb 1980.. 447. “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda. “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda. Okuka Miloš – Peco Asim. 12. Nachdruck besorgt von S.. XV + 704.... 6 (Nih-Ras)”. Un Trésor de Mannaies Serbs et Bosniaques trouvé dans la zone des Bouches du Danube (note préliminaire). Povijest hrvatskih političkih ideja.) . Bilten FTS XXV/2.Izvori. “Il Regno degli Slavi. Raheder.. Zagreb 1988. XXIII + 792. 383384. Otto Sagner. Pesaro 1601”. Sarajevo 19... Oslobo enje 52/17012. 443. München 1985. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Zagreb 1978.

ZČ 44/2.. Sarajevo 27. Zadar 1991. Zadarska revija XL/6. 453. 86-94.12. 444. IRO Školska knjiga Zagreb. Republički zavod za unapre ivanje vaspitanja i obrazovanja OOUR Izdavanje udžbenika i udžbeničke literature Titograd. 457.. Oršolić Marko. Sandalj Hranić Kosača u našim narodnim predanjima. Pisma i natpisi iz zapadne Hercegovine.-2000. OOUR Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Sarajevo. 135. 458. “Povijesnoteološki simpozij u povodu 500 obljetnice smrti bosanske kraljice Katarine”. Kolumbić Nikica. Zadar 1991. Pavić Milorad. CCP XIV/25. CCP XV/27. Pavlović Augustin. Peričić Eduard. 221. Živković Pavo. 213-221. 450. Korenić Bojan. Zagreb 1991. (* Korenić Bojan.. Radovi Zavoda 33. 303-305. 2“. 266-268. Ljubljana 1990. 9. 165-167. 454. Narodna predanja o bježanju kraljice Katarine iz Bosne. 145-149.. 12. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Beograd. Zagreb 1990. Knjiga 19. ANU BiH.) 452. 254-257. 449.. Odjeljenje društvenih nauka 23. Zavod za izdavanje udžbenika Novi Sad. Sarajevo 1979... Grdina Igor. Sclavorum Regnum Grgura Barskog... “Zbornik radova sa Znanstvenog skupa u povodu 500. Mostar 1981. Republički zavod za unapre ivanje vaspitanja i obrazovanja OOUR Izdavanje udžbenika i udžbeničke literature Titograd. Palavestra Vlajko. Oslobo enje 46/14915. Brković . 456. Zadar 1991. 451.. IRO Školska knjiga Zagreb.. Palavestra Vlajko. 264-265. Zadarska revija XL/6. Stari srpski zapisi i natpisi. 370... Zadar 1991.66 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. KS-FTS. Sarajevo-Fojnica 2000. 258-259. Katolici i pravoslavni u našim krajevima prema grčkim vrelima iz 15. 87-103. stoljeća. Ahdnama – standardno pravo ili neponovljiv privilegij. 305-309.. Zavod za izdavanje udžbenika Novi Sad. "Osamsto godina Povelje bana Kulina". “Stara srpska književnost u 24 knjige”. Brković Milko. 459. 1989. Peričić Eduard.12. 455. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Beograd. Most X/43-44. Mostar 1982. Oslobo enje 46/14914. 1989.. NEV XXIX/1. Oreč Petar. Sarajevo 1979. obljetnice smrti Fra An ela Zvizdovića”. Posebna izdanja 90. “Pedagoška enciklopedija. 73-87. Zadarska revija XL/6. Prosveta-SKZ...... Narodna predanja o bježanju kraljice Katarine iz Bosne. Sarajevo 26. Zadar 1991. Švelec Franjo. 260-263.. OOUR Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Sarajevo. Hercegovina 1. 1989. 1989. “Pedagoška enciklopedija. Beograd 1986. Zadar 1991. Zadarska revija XL/6. Palavestra Vlajko. Zagreb 1991. (* Šanjek Franjo. 1“. Zadarska revija XL/6. Sarajevo 1989. 95-108. KS. Batović Šime. FTS-Franjevački samostan Fojnica. 535.

Studi e testi 312. “Leksikon pisaca Jugoslavije II ( -J)”. Knowledge. Zagreb 468.. Ad codicum fidem nunc primum editi ab Adriano von Heck. 471. MS. Roma 1981. 54-57. Dubrovački arhiv kao izvor za etnologiju. Beograd 1979. VI + 714. Conteko. “Radmila Pešić – Nada Milošević..) 460. I commentarii. Petrović Damnjan. 461. 469. Martino Segono di Novo Brdo vescovo di Dulcigno. L. historiografija. Beograd 1984. Beograd 1995. 462. PKJIF 46/1-4 (1980). ed. Beograd 1987. Zagreb 1992. Perić Olga. (* Ćirković Sima. ur ica. Beograd 1984.. “Hrvatski biografski leksikon III (Č. 238-241.. 125-129. Milano 1984. Pirivatrić Sr an. Fontes 1..)”.. 285-286. Sakupio i priredio Andrija Lukanović”. 337-338. Zagreb 1995. Kristofanović) Rusko. 554557. ZČ 46/4. 409. “Leksikon pisaca Jugoslavije III (K-LJ)”. Piccolomini Enea Silvio (Papa Pio II). 401-402. Croatica Christiana – Fontes 3. Mihailović Konstantin iz Ostrovice.) 464. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Studi storici 128-130. Monumenta historica episcopalis Zagrabiensis. Vijesti 3-4. Ljubljana 1992. Beograd 1997. Piccolomini Enea Silvio (Papa Pio II). Zagreb 1992. Monumenta historica 1. Pertusi Agostino.. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 466.) .. 465. Istituto storico italiano per il medio evo. Metodika nastave istorije. Konstantin Filozof – Kostenečki. pomoćne historijske nauke 67 Milko. Štih Peter. 158. Città del Vaticano 1984. 470. IRO Vuk Karadžić. Pešić Radmila.. KS. que temporibus suis contigerunt. Hristoforović (Hristiforović. Biblioteka Čovek i reč. Diversis Filip de.. 370. 33-34. Totaro. (Reprint izdanja iz 1991). Petrović 1978.Izvori. vol.. HZ 44 (1991). un umanista serbo-dalmata del tardo Quatrocento. Peričić Eduard. vita e opere. Bibliotheca Apostolica Vaticana. Narodna književnost”. 467. Vizantijski izvori za istoriju naroda Jugoslavije. MS. Bar 1998. Pii II Commentarii rerum memorabilium. “Pisani spomenici Zagrebačke biskupije.. Petrović Damnjan. 463. Svezak V (1395-1420). Zagreb 1993. I-II. (* Barbarić Josip.or ević. Sclavorum Regnum Grgura Barskog. Perović Milutin.

) 477. or e B.) . Orijentalni institut. Sarajevo 1987. Knowledge. Biblioteka Fontes. 20-21. or e. IČ 33 (1986). 13. Popović)”. despotima. II. Popović Rade. preveo Nikola Tomašić). 355-356. Povijesna čitanka za šesti razred osnovne škole. Paris 1979. Banja Luka 1982. Defteri 3.. R. “Poimenični popis sandžaka Vilajeta Hercegovina. Profil-International. to est Pisma pisana od Republike dubrovačke kraljevima. Porfirogenet Konstantin. 474.. De Administrando Imperio. Vasić Milan – Kovačević-Kojić Desanka. napomene i registre priredio Ahmed S. Stvarnost. Monumenta Turcica historiam Slavorum Meridionalium illustrantia. vojvodama i knezovima srbskiem.. Zagreb 1997. bosanskih 475. Knowledge. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. X + XI + 659 + 4 strane faksimila. Radovi Zavoda 36. Beograd 1997.. Islamska misao VIII/93. Sarajevo 1985.. 192. Biblioteka Memoria. bosanskiem i primorskiem.. Povijesna čitanka za drugi razred gimnazije. Zagreb 1989. 30-32. (Uvod. (Priredio Mladen Švab. XXXVII + 178 + XXXI.. Byzance et les Slaves (Mélanges Ivan Dujčev). Tom VI. 123-127. Popović).. Zagreb 1994.. Matijević-Sokol Mirjana. (Preveo Memoria. GDI BiH 38. Popović B. Beograd 1999.. Diplomatički aspekt strukture povelja i pisama vladara XII-XV vijeka. Prokopije. Zur historischen Relevanz der “Memoiren eines Janitscharen oder Türkische Chronik” des Konstantin Mihajlović aus Ostrovica. Prokopije i njegovo doba “Prokopije. Sarajevo 1986. 113-121. 149-165.. Zbornik MS za književnost i jezik 30/1. 476. Procopius – Secret History (A. 482. Serija II.1862. Beograd (I. O upravljanju Carstvom (O temama). Boak). Zagreb 1995. Tajna historija. Društvo srpske slovesnosti I-II.. 175-190. 203. Zagreb 1989. E. (* Živanović or e. 479. (* Mihaljčić Rade. 4344. Profil-International.-2000. Novi Sad 1982. Pucić Medo. Biblioteka 481. (Preveo or e B. Stvarnost.. August Cesarec-AGM. 478. Anatema..) 473. prevod. Spomenici srbski od 1395. Prinzing G. 231-235.. (* Bušatlić Ismet. 141-142. 93.. Aličić)”. Ann Arbor 1978.1858. Sarajevo 1987.68 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.. Posavec Vladimir – Medić T.) 480. do 1423. Prokopije. Ann Arbor Paperbooks. Zagreb 1997.. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Stojaković Momčilo. (* Brković Milko. ur ev Branislav. Beograd 1987. IZ 3. Zadar 1994. Popović Radomir. GDI BiH 38. Tajna historija.. Posavec Vladimir – Budak Neven.. 373-384. 472. Obavijesti HAD XXVII/2.

Svezak VI. Re ep Jelka. Franjevačka knjižnica u Mostaru.. JLZ Miroslav Krleža. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 2. Zagreb 1980. Traktat o Turcima. Mostar 1984. EJ 1. Misal (512-513). 1980. EJ 1. 31-39. Islamska misao IX/105-106. Notari. IKA Prometej-Institut za jugoslovenske književnosti i opštu književnost FF-Kulturno-prosvetna zajednica Vojvodine. Novi Sad 1991. Apokrifi. Knjiga 7. Radojević Danilo. Zagreb 1980. Re ep Jelka. (K-Ren)”. JLZ. Apostoli. 493. Zagreb 1984. Miroslavljevo jevan elje (512). Lucić Ivan (212). 485. Beograd 1999. Radojević Danilo. 205-206. 495. izdanje. Zagreb or e – Sikirić Marija. or e. Letopisi (430).. MS... 139. Novi Sad 1984.. Život i svjedočanstva. Stvaranje XLI/8-9. Biografije (61-62). (* Bušatlić Ismet. 25-26. Arheologija. “Jugoslovenski književni leksikon. “Kraljevstvo Slovena” Popa Dukljanina. Letopis popa Dukljanina (429-430). Re ep Jelka. 489. 1233-1236. Redakcija LEJ. ŠK. 484. Novi Sad 1984. 488.. Beograd 1989. 487. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 202-205.. Zavičajna knjižnica. 255. 49-72. Puškar Jerg iz Nirnberga.. 419. Andreis Pavao (Paolo di Traù). “Regesta franjevačkog arhiva u Mostaru 1446-1862. Konstantin VII Porfirogenet (86). . Grof or e Branković i usmeno predanje. Drugo dopunjeno izdanje. izdanje. 490. Pop Dukljanin (Prilog bibliografiji “Kraljevstva Slovena”). 494. izdanje. Zagreb 1980. Zadarska revija XXXIX/1. Redakcija LEJ. 486. JLZ.Izvori. EJ 1. JLZ.. historiografija. (A-J)”. 2. Titograd 1986.. 492.. Zadar 1990.. 2. Biblioteka Saznanja. Zagreb 1987. “Jugoslovenski književni leksikon. Knowledge. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. Autobiografski iskazi. 2. or e – Grabar Biserka. Konstantin iz Ostrovice (Janičar) (369). JLZ Miroslav Krleža. Konstantin filiozof (368-369). Sarajevo 1984. "Kosovo u pamćenju i sećanju". Radojičić S. “Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture”. Biblioteka Raskovnik. Redakcija EJ. pomoćne historijske nauke 69 483. 491. Radojičić S. Radojičić S. (Priredio Andrija Nikić)”.” MS. Drugo dopunjeno izdanje”. 496. 38. 205. Raukar Tomislav.

ur ev Branislav. 498.) 506. Sarajevo 13.. Praha 1987.-2000. Beograd 1986.. 4.. 298. “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463. (* Šehić Nusret. Ren eo Ivan. Janus Pannonius (Ivan Česmički). Sarajevo 1982. Rodić Nikola – Jovanović Gordana. Gra a. JLZ. Sindik Dušan. Skok Joža. Zagreb 1993. Glasnik VIS-a u SFRJ XLVIII/4. Novac (Dubrovačka Republika) (645-646). Antunović i dr. Groš.) 503. jezik i književnost srpskog naroda. 11.. Sarajevo 10. (Priredili A. HM IV/14.)”. Strčić Petar. Zagreb 1984.. Knowledge. Sarajevo 1983. 767-768. Sarajevo 1985. 5-20. . 387-188.) 505. Ren eo Ivan. Československý časopis historický 35/2. 34. I odeljenje. Šajatović Boško. (* Kovačević R. 7. Knjiga prva”.. Posebna izdanja. Bosanski novci (Priredio Tonči Grbelja). Šajatović Boško. Beograd 1992. 3. 1982. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. 141-157. Sarajevo 1987. ANU BiH. 507. 616.. Knjiga 13.70 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 316.. Zagreb 1984.. izdanje. JLZ. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”.)”. 124. Cetinje 1996. Pisci srednjovjekovnog latiniteta. Humačka ploča. Ren eo Ivan. “100 godina Muzeja na Humcu (1884-1984. 502.02. Pánek Jaroslav. 1.02.. Ljubljana 2000.. “Registar zbirke “Stare srpske povelje i pisma” Ljubomira Stojanovića. Sarajevo 1984. Filigran. 179. 668-684. Oslobo enje 39/12079.. 130-132. Ren eo Ivan.. Oslobo enje 39/12080. izdanje.. 1982. ZČ 54/1.. Ljubuški 1985. Oslobo enje 39/12077. 249-253. “Krležijana 1 (A-LJ)”. Odjeljenje društvenih nauka 12. Novci bosanskih vladara.. EJ 3.. Dukat (674-675).. "Savjetovanje o istoriografiji Bosne i Hercegovine (1945-1982)". 344 + 5 stranica faksimila. .) 497.02. SIZ kulture općine Ljubuški.. 1982. Rupčić Bonicije. 218-224. Sarajevo 2000. 504. HKD Napredak. Opredjeljenja XV/2. izdanje. Sindik Dušan. 500. Zagreb 1986..... Književnost Crne Gore od XII do XIX vijeka. Kadribegović Aziz. SANU. SANU. Beograd 1999. Sarajevo 12. Obod. Sarajevo 1998.. Posebna izdanja 65. 2. 66. Miroslavljevo jevan elje (kritičko izdanje). HZ 37. Beograd 1987. 2. Istorijski institut.. 293295. Bosna Srebrena XXXVIII/3. EJ 4.. Zbornik radova. (* Voje Ignacij.. (KUN). GDI BiH 31-33. 267. Knjiga 33. JF 43. 476-487. 499. 501. Petrović Radoslav. Zbornik za istoriju.

29. Reichsteilung und Kirchenorganisation im Bilde der Chronik der Priesters von Dioclea. Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung 93. 563. (Preveli Mate Križman i Josip Kolanović)”. (Preveo Jakov Stipišić. Knowledge. Knowledge. Istorija srpskog grba i drugi heraldički radovi. Sarajevo 1990. Zagreb 1984. 23. Smailagić Nerkez.. 7-12. Beograd 1997. Smailagić Nerkez. 22. Lonza Nella. 274. 226-230.. Sarajevo 1990. (* Silajdžić Haris.. Svjetlost.) 520.. Dubrovnik Annals 1.) 511. Zagreb 1985. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”.Izvori. Dubrovnik 3. 129-132. 163-165. 2. Stanić Mile. 279-324. kulturi i umjetnosti. Leksikon islama (Redaktor Darko Tanasković).. SKK. (* Atlagić Marko. 157-172. 1986. pomoćne historijske nauke 71 508. Pisci XVII i XVIII stoljeća II/1-2. Wien-Köln-Graz 1985. “Liber Methodius”. Stipišić Jakov.... “Ivan Lucić. 519. II/1.. Dubrovnik 1990. Odabrani spomenici srpskog prava (od XII do kraja XV veka). 517. Zagreb 1985. Lučić Josip. Solovjev Aleksandar. Leksikon islama (Redaktor Darko Tanasković)”. Die Synode auf der Planities Dalmae. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”... 687. Akča (20): Defter (115-117). 510. JLZ. Beograd 1997. Dubrovnik 1991. Dubrovnik 1993. Neimarlija Hilmo. Beograd 1926. Split 1979. Pomoćne povijesne znanosti u teoriji i praksi. historiografija. Diplomatika (Hrvatska). Öberlegungen zur kyrillomethodianischen Traditionen beim Priester von Dioclea. izdanje.) 512. izdanje. Povijesna svjedočanstva o Trogiru (I-II). Knjižnica temeljnih djela o civilizaciji. Radovi 18. Stipišić Jakov.. Uvodna riječ prevodioca. HAD. 109-110. dvolične i trogrbe zastave. Numizmatika (458-459). ŠK. Prometej. Beograd 2000. Svijet III/90. Dubrovnik 1997.. VIG 1-3. Svjetlost. (* Lučić Josip. Anali 29. 514.. (* Lučić Josip. Steindorff W. Odjek XLIII/15-16. Lične. Stipišić Jakov. Zagreb 1984. Odjek XLIII/15-16.. 513. Sarajevo 1990. (* Mihaljčić Rade. 16-18. “Nerkez Smailagić. Solovjev Aleksandar. Arhiv Srpske akademije nauka i umetnosti.. Povijest knjige.) 509. 474475. Sarajevo 1990. 289-290. 2.. 516. Steindorff W. Nakladni zavod MH. EJ 3. 333-334. Mitteilungen des bulgarischen Forschunginstitutes in Österreich 8/1. suradnik Miroslav Kurelac)”... Sarajevo 1998. .) 515. 518. “Statut grada Dubrovnika 1272. Beograd 2000.. Stipčević Aleksandar. Srdanović Mile.

Stari srpski zapisi i natpisi.-2000. Povijest franjevačke provincije Bosne Srebrene.. Knjiga II (Priredila Lucija Cernić). Knjiga I (Priredio Sima Ćirković). Beograd 1997. (* Jelečević Miro. Beograd 1982. Fototipska izdanja 10. Prvo odeljenje. Stari srpski zapisi i natpisi. EJ 1. 26-27. SANU-NBS-MS. (* Ćirković Sima. Knjiga V (Priredila Lucija Cernić). Dinar 14. Beograd 1987. Stari srpski zapisi i natpisi. Karamatić Marko. 423. Stari srpski rodoslovi i letopisi. Zagreb 1980. XIV + 480 + 61.. SANU-NBS-MS. Beograd 1997.. Beograd-Sremski Karlovci 1927. Stojanović Ljubomir. Stari srpski zapisi i natpisi. 30-31. (* Mihaljčić Rade. Posebna izdanja 16. izdanje. Stojanović Ljubomir.) 531. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Beograd 1997.. Stražemanac Ivan. Stojanović Ljubomir. SANU-NBS-MS. Stare srpske povelje i pisma I-II. Bilten FTS XXI/1. Knjiga III (Priredila Lucija Cernić). 222-224. Stari srpski zapisi i natpisi. Zbornik za istoriju i književnost srpskoga naroda. Arhivi (Hrvatska) (264-268).. Knjiga VI (Priredila Lucija Cernić). “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 527. Fototipska izdanja 4. 334 + 21. Beograd 1984. MH-KS. 94-95. Samobor 1995. Stulli Bernard. Fototipska izdanja 12. Knowledge. Fototipska izdanja 7. SANU-NBS-MS. 528. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Biblioteka Latina et Graeca 26. SANU-NBS-MS.) 522. Spomenici na srpskom jeziku. Zajednički novac despota ur a Brankovića i bosanskog kralja Tomaša Ostojića iz kovnice Srebrenica. Stari srpski zapisi i natpisi. Knjiga IV (Priredila Lucija Cernić). JLZ. 1719. (* Mihaljčić Rade.. 530. Arhivi strani (Madžarski arhivi) (283-284). 526. Beograd 1984.. Stojanović Ljubomir. Stojanović Ljubomir. SANU-NBS-MS.) 524. BF III/4. Knowledge. Stojanović Ljubomir. 227 + 31.. 520a. preveo i uvod napisao Stjepan Sršan).. .72 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 29-30. Zagreb 1993.. Fototipska izdanja 5. Beograd 2000. Stojanović Ljubomir. XIV + 482 + 69. Stari srpski zapisi i natpisi.. SKA. Beograd 1986. 2.) 523. Fototipska izdanja 11. Stojaković Slobodanka.. Beograd 1929-1934.. Beograd 1987. 521. Knowledge. 525. (Priredio. Samobor 1994. Stojanović Ljubomir. 529. Stojanović Ljubomir.

535-576. Šabanović Hazim. Dijak (152). kolovoza 1995. Golden Marketing – Narodne novine. Zagreb 1980. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”. 21-121. ljudi i vrijeme. Orbinijevi izvori (bilješke).. 1087. Studenci 1995. 542. Stulli Bernard. Ašik-paša Zade (Derviš Ahmed) (315-316). 545. Šamić Midhat. 205-209. JLZ. “Mavro Orbini.. Golden Marketing – Narodne novine.. travnja 1395. (Priredio Franjo Šanjek)”. izdanje. EJ 1. 71-72. 535. PCC Me ugorje. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. Subotin-Gavrilović Tatjana. (Priredio Franjo Šanjek)”.. Šanjek Franjo. Pavao Dalmatinac (1170/75. 721741. izdanje. Šanjek Franjo. Knjiga 1. Kako nastaje naučno djelo (Uvo enje u metodologiju i tehniku naučnoistraživačkog rada – opšti pristup). Stulli Bernard. Svjetlost OOUR Izdavačka djelatnost. “Mavro Orbini. Iz prošlosti Crne Gore.. Zagreb 2000. Zagreb 1999. Šehić Nusret.). Dursun-beg (693). Zagreb 1999. 540... pomoćne historijske nauke 73 532. 536. “Ljubuški kraj. Laus. Kraljevstvo Slovena (Prevela Snježana Husić). Šalić Vilko. Povijest (Jadransko more).. 537.”. 2. Dukljansko-zetske povelje. Povijesni pogledi Mavra Orbinija. Titograd 1987. Sarajevo 1986. 541. Šehić Nusret. Šanjek Franjo. 544. Istorijski institut SR CG. Mostar . Knjiga 15. 7-54. i 12. Hellwig). Znamenit prilog hrvatstvu Bosne i Hercegovine. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Sarajevo (1991). Mato Zovkić)”. Prilozi XXV/27.-1255. Novine u planiranju naučnoistraživačkog rada u Bosni i Hercegovini u oblasti istoriografije. Šekularac Božidar. Zagreb 1997. Kraljevstvo Slovena (Prevela Snježana Husić). Zbornik Znanstvenog simpozija održanog u Ljubuškom 11. Pregled LXXVI/9-10. (* Čekić Smail. O značaju.Zagreb 1996.. . Sarajevo 1984. Starine HAZU 61. historiografija.): Rasprava izme u rimokatolika i bosanskog patarena. 538. (Uredio Milenko Brkić). Mostovi XX/105. 973-980. 543. 171. rezultatima i propustima u petogodišnjem radu (19861991) na istraživanju istorije iz programa Društvenog cilja 13/2. 2. Arhivistika i arhivska služba. Gramatik (127-128). Ziral-Naša djeca. Knowledge.. EJ 5. “Suvremena katolička enciklopedija (Priredili Michael Glazier i Monika K. Šanjek Franjo – Šišak Marinko. 293. Studije i prilozi.Izvori. 533. (Glavni urednik hrvatskog izdanja dr. 69-85.. Zagreb 1988. Veljačka župa u svjetlu Dabišine povelje (26. Beograd 1999. Split 1998. Šesto izdanje. 534. JLZ. 539.

549. (* Stanišić Slavko. 367-377. Istorijski institut Crne Gore PodgoricaDržavni arhiv Crne Gore Cetinje-Štamparija ‘Obod’ Cetinje. 621-626.. Tragovi prošlosti Crne Gore. Hrestomatija izvora za opštu istoriju srednjeg vijeka. ČSP XXXII/2. 235-236.”. Mostar . HKD Napredak. Zagreb 1980.. Knowledge. 136-137. Titograd 01. Lovrenović Dubravko. Zbornik Znanstvenog simpozija održanog u Ljubuškom 11. Jalimam Salih. Cetinje 1994.. Zagreb 1980. 556. 387.. ljudi i vrijeme. 264-267. Knjiga prva”. Šidak Jaroslav. IZ 3. Banja Luka 1982. 550. Šišić Ferdo. Prosvjetni rad XXXI/19.. Svedoci (651-652). 548. 87-102. Ziral-Naša djeca.12. 1-38. Šidak Jaroslav. 553. Pljevlja 1988.) 547. 552.Zagreb 1996. Šundrica Zdravko. Šuica Marko. IG 1-2. Arhivski zapisi I/1. Šunjić Marko. Knjiga 1. 2. Dašić Miomir. Škegro Ante. 201-212. Beograd 1999. noviji razvoj). EJ 1. Zagreb 2000. Kako je nastala i kako je sačuvana bogata arhivska gra a Dubrovačkog arhiva. JLZ. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. (* Gestrin Ferdo. Beograd 1981. Historiografija.. Šunjić Marko. Šekularac Božidar. Jezik darovnice bosanskoga kralja Stjepana Dabiše izdane 1395. Südostforschungen 48. Sarajevo 1979. München 1989. 383.. izdanje. Zagreb 1980. Dašić Miomir. IGKRO Svjetlost.. Odjek XXXIII/12... Sarajevo 1980. 8.. Steindorff Ludwig. kolovoza 1995. Beograd 1979.74 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.) 546. ŠK.) ... Ćošković Pejo. Bizantologija (Vizantologija) (Hrvatska. izdanje. 1981. 3. 555.. JLZ. 3... 209-212. 27. Sarajevo 1980. Štefanić Vjekoslav – Bratulić Josip. 303-313.. 554. Odjek XXXII/3. 162-163. i 12. Historiografija u službi eliminacije Hrvata u Bosni i Hercegovini (1989-1999.. Ljubljana 1980..-2000. Arhivist XXIX/1-2. 751-752. Pismo Marka Šunjića (upućeno ANU BiH). Cetinje 1994. Putopisi (565-566). Sarajevo 1981... Izvori bosanske povijesti. GADAR BiH 20-21. ZČ 34/1-2. EJ 1. 332333. izdanje. “Ljubuški kraj.). “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463. 23-36. 2. 97-99. Istorija XVII/2. 551. Sarajevo 1998.. Šimundić Mate. Spremić Momčilo. Skopje 1981. “Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture”. Biblija (Staroslavenski prijevodi Biblije).. (Srednjovjekovni natpisi i zapisi u Crnoj Gori kraj VIII – početak XVI vijeka). OOUR Zavod za izdavanje udžbenika.

Autori čija djela služe kao izvori za istoriju prelaznog perioda i ranog srednjeg vijeka. GDI BiH 35. Budapest 1986. 135-138. GADAR BiH 29. 522. Nadgrobni natpisi iz Podrinja. Thomas.. 352. Bogoslovni fakultet “Sv. 558. Cronaca Malatestina del secolo XV (dalla Cronaca Universale). pomoćne historijske nauke 75 557. Biblioteka Odrednice. Šunjić Marko. Beograd 1990. Crkvenoslovenska gramatika. Loyn)”.. Sarajevo 1984.. Rimini 1982. An Encyclopedia of Armory (Arthur Charles Fox-Davies)”. “The Middle Ages. 139-157. London 1986. IČ 29-30 (1982-1983). IA MI BiH '89. (Priredio Mladen Švab). Šunjić Marko. Istraživanja iz oblasti istorije. 117-133. O vojvodi Vladislavu Kosači i njegovoj srebrnini deponovanoj u Zadru. Trogirske vijesti o turskom osvajanju Bosne. Diskusija. Šunjić Marko.. “The Historiograpxy of Yugoslavia 1965-1975. 570. 360-361. Trogirski izvještaji o turskom osvojenju Bosne (1463).. Sarajevo 1988. Šunjić Marko. Sarajevo 1989.Izvori.. “The Art of Heraldry. Sarajevo 1989. Talley J. Thomas and Hudson.. Stuttgart 1978. “Konstantin Porfirogenet. 5-26. Beograd 1975. . 563... 504. Thwrocz Johannes. 47-61 + 6 slika. 564. (fototipsko izdanje). Život i djela cara Konstantina VII Porfirogeneta. 47. "Johannes de Thwrocz. GDI BiH 39. Šunjić Marko. 29-30. 148-149. London 1991. 566. Sarajevo 1986. a cura di A.”. Chronica Hungarorum. 565. Bloomsbury Books. 94. G. ANU BiH. (* Grothausen Klaus Detlev.. Nolit. A Concise encyclopaedie (General editor: Henry R. Zagreb 1994.. O upravljanju carstvom”. apud Erhardun Ratdolt. Tomašić Nikola. August Cesarec. 569. Kliment Ohridski”. Luciani. Odbor za istorijske nauke. Naučne komunikacije VI. 65-71.. 562. Tomović Gordana. Skopje 1979. Tartaglia Broglio Gaspare. 561. Helikon Kiado. Geschichte Osteuropas XXVI/1. 559. 560.) 567. Venetiis 1488". Kalendar hrišćanski. historiografija. Takovski Jovan. "Naučno-stručni kolokvij o izvedbenom projektu Društvenog cilja XIII/2". 568. Beograd 1983. “Enciklopedija živih religija”..

doba i književni rad Stefana Lazarevića. Azbučnik srpskih srednjovekovnih književnih pojmova. Tekstovi. Označavanje vremena (193-197). Kolo 72. Tošić 1992. 397. Diskusija.. SKK. Tošić uro. 575. Gramatika. Miscellanea (Mešovita gra a) (37-38). IČ 39. 5-23. Arhiv Istorijskog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti (160-161). Beograd 1990. 559-560.-2000. 572. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Nolit. Zapis (78-91).) 581. Beseda (28). Gramatik (36-37). 573. Tošić uro. (* Budak Neven. izdanje. Beograd 574.) 577. 5-41. 129-131. 388. (* Ioan Eugenia. Slovo 30. Dvije povelje bosanskog kralja Stjepana Dabiše. Revue des études sud-est 17/4. Azbučnik srpskih srednjovekovnih književnih pojmova. 580. 576. Sarajevo 1986. Dvije bosanske povelje iz XV vijeka. Književni radovi. Univerzitet “Kiril i Metodij”. Azbučnik srpskih srednjovekovnih književnih pojmova”. Zagreb 1988. Beograd 1975. izdanje. . Naučne komunikacije 6. Beograd 1999.. “ or e Trifunović.. Trifunović or e. Split 1988. Beograd 1997. Vuk Karadžić. Beograd 1994. 359. 2. Staroslavenski jezik. (Prepisao i uredio Miho Barada. izdanje. IČ 40-41 (1993-1994). Datiranje (138-139). Žitije (47-77). Knowledge. Dijak (39-40). opsežnim registrima i bilješkama popratio Marin Berket) “. 19-42. Zagreb 1980. ANU BiH. dvorske (Bosna i Hercegovina)... Jevan elje (119-122). JLZ. do 1331. Trifunović or e. Ugrinova-Skalovska Radmila. Tošić uro.76 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. izdanje.. Pisanije (239). Beograd 1990. “Trogirski spomenici (Zapisci kurije grada Trogira od 1310. Knowledge.. Arenga (24-26). 841-842. Rečnik kon gramatika i tekstovite. Zagreb 1990. Trifunović or e. Tošić uro. Biblioteka Odrednice. Beograd 1979. Istraživanja iz oblasti istorije. 578. Odbor za istorijske nauke. Natpis (179-191). Skopje 1979. Nolit. EJ 6. Život. "Naučno-stručni kolokvij o izvedbenom projektu Društvenog cilja XIII/2". uro. Svjedočanstva 10.. Pisar (239-240). 621. (* Kuna Herta. Pergament (506-507). “Despot Stefan Lazarević.) 582. Pisati (240244). Nadredni znaci (175-178). SKZ.).. 43-44. 571. Bucareşti 1978. Kancelarije. Urić Nenad. Trifunović or e. Biblioteka Odrednice. (priredio or e Trifunović)”. 2.. 2. Falsifikati (767).. HZ 41. Povelja (256). 579. 1. 168.. Knjiga 477. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”.

Orijentalni institut. 594. 123-142.. 142-276. Sarajevo 1980.. Svjetlost. Sarajevo 1980. Sarajevo 1980. 129-141.. Vego Marko. Státní pedagogické nakladatelství. Sarajevo 1980. Praha 1984. (* Damjanović Stjepan. 298-299. Saopštenja 17. Novi i revidirani ćirilski natpisi iz župe Broćno u Hercegovini.Izvori. “Marko Vego. ZČ 39/4. Svjetlost.. Sarajevo 1981. historiografija. Vakufname 1. (* Voje Ignacij. 593. Svjetlost. 278. Iz historije srednjovjekovne Bosne i Hercegovine”. Sarajevo 1980. Novi i revidirani srednjovjekovni natpisi iz Bosne. 39-64. 590. IZ 2. (* Ćošković Pejo. Serija III. “Marko Vego. Vego Marko. Iz historije srednjovjekovne Bosne i Hercegovine”. NS 14-15. Most V/19-20.) 584.) 585. “Marko Vego. Staroslověnština. pomoćne historijske nauke 77 583. Sarajevo 1985. Vego Marko. “Marko Vego. Tri povelje o posjedima hercega Stjepana Vukčića Kosače. Zagreb 1985. Monumenta Turcica historiam Slavorum meridionalium illustrantia 5. “Marko Vego.. 586. Vego Marko.) 587. 277-289.. Iz historije srednjovjekovne Bosne i Hercegovine”.. 588. 591. 41-42. 97-120.. Iz historije srednjovjekovne Bosne i Hercegovine”. Iz historije srednjovjekovne Bosne i Hercegovine”. “Marko Vego. Sarajevo 1980. Ljubljana 1985.. Vego Marko. Sarajevo 1985. Vego Marko. Tri povelje o posjedima hercega Stjepana Vukčića Kosače.. Andrejević Andrej. Zagreb 1981. 502. 592. Marulić XIV/6. Svjetlost. Srednjovjekovni bihaćki latinski spomenici XVI vijeka. 121-128. Sarajevo 1985. 204-208. Banja Luka 1981. Ćirilski natpisi iz Hercegovine.. “Marko Vego. Svjetlost. Islamska misao VII/80. Iz historije srednjovjekovne Bosne i Hercegovine”. Vego Marko. Karčić Fikret. 563-566. Iz historije srednjovjekovne Bosne i Hercegovine”. Petra iz Stona (Revizija čitanja natpisa). . Večerka Radoslav. Dumbović Vladimir. Slovo 35... 452-486. 625-626. Svjetlost. Jahić Mustafa. Mostar 1978.. Vego Marko. Svjetlost. Ploča sa ćirilskim natpisom i likom Sv.. Iz historije srednjovjekovne Bosne i Hercegovine.. “Vakufname iz Bosne i Hercegovine (XV i XVI vijek)”.. Glasnik VIS-a u SFRJ XLVIII/5. Vego Marko. Vego Marko. 409-410. Humačka ploča najstariji ćirilski pisani spomenik (X ili XI stoljeće) u Bosni i Hercegovini. 282-286. Sarajevo 1980. Beograd 1985.. Svjetlost. Sarajevo 1980. Ranosrednjovjekovni natpis iz Stona. 290-312. 589.

) 601.04. Iz antroponimije srednjovjekovnih natpisa u Hercegovini. Odjek XXXVI/10. Sarajevo 1983. Naučni skupovi 37. 623. Odeljenje jezika i književnosti 7. Beograd 1987. Sarajevo 27. 606. Sarajevo 1983. “Vizantijski izvori za istoriju naroda Jugoslavije. 605. Svjetlost. (Ljubomir Maksimović... Beograd 1986. Mostar 1981. (Vojna historija Borislav Ratković).”. Pavel Andreis i ego ‘Istorija goroda Trogira’. Beograd 1986. JIČ 1-4. Sre enost gra e u Daničićevu Rječniku iz književnih starina srpskih. “Zbornik o uri Daničiću”. 142-145. 55. Postanak srednjovjekovne bosanske države. 128. XXIII + 674. (* Ćošković Pejo. Hrvatska kronika 547.. IG 1-2. 214-217. 1983. Bibliografija izdanja ‘Ljetopisa Popa Dukljanina’ i odabrana bibliografija radova o ‘Ljetopisu’. 115-138. JLZ. Zbornik VI jugoslovenske onomastičke konferencije. 603. Sima Ćirković. Trebinje 1982. Grujićevo evan elje (jevan elje).. Rizvanbegović Izet. Ninoslava Radošević)”. SANU. Radić Radivoj. 220. 223224. 22. Božidar Ferjančić. 600. HZ 39.) 598. 10. Sarajevo (1991). 597. “Ivan Mužić.. SANU-JAZU. Beograd-Zagreb 1981. 604. Vončina Josip. Beograd 1981. Vorobeva G. JLZ.-2000. Odjeljenje društvenih nauka 12. I.. Kalinin 1982.. Martinović Dragana. 124. 365-369. Izvori o Trebinju i okolini u srednjem vijeku. Knjiga 18.. Vego Marko. Vrsalović Nada. 137-162. Beograd 1983. Zagreb 1986.78 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Posebna izdanja...) 599.. Velc Ferdinand. Prilozi XXV/27. (KUN V/99). Tribunia 2. izdanje. Ivan urić. Oslobo enje 40/12515. 283-291. SANU.. Hercegovina 1. VI. Vojnoizdavački zavod. Vizantološki institut. Zagreb 1986.. Sarajevo 1991. 113-130. 236-240. “Obšćestvennoe soznanie na Balkanah v srednie veka”. EJ 4. Veselinović Rajko.. 602. (* Goldstein Ivo. “Savjetovanje o istoriografiji Bosne i Hercegovine (19451982)". . 299-301. MH. “Vojni leksikon”. IZ 4. Posebna izdanja 65. 2. 595. Epigrafija (Bosna i Hercegovina... Sarajevo 1982. 2. EJ 4. srednji vijek).-1089. Vuković Jovan. Diskusija. 1129.. (* Mišković Sonja. 596... Kraljević Gojko. ANU BiH. Banja Luka 1983. 279-312. Bibliografska gra a o Bosni i Hercegovini (1488-1918). Vego Marko. Split 1998. izdanje.. Voje Ignacij. Vego Marko. Vujačić Dragomir. NUB BiH. Zagreb 1986. Ispisi iz Historijskog arhiva u Dubrovniku o srednjovjekovnoj Hercegovini. 607.

. 1985. Zirdum Andrija. Zagreb 1988. Sarajevo 1986. Sarajevo 04. Svjetlost-ANU BiH. Oslobo enje 43/13765. H. Kiselničeva Maria.) . Transkripcija i komentar (The Codex of Hval Krstjanin. Sarajevo 1984. “Zbornik krstjanina Hvala. historiografija. 159-160. Zelić-Bučan Benedikta. Zelenika An elko. Zagreb 1982. 2. (* Živanović or e. 616. Marulić XV/6.. Franjevački ljetopisi u Bosni i Hercegovini. Veselin Masleša. JLZ.. Zagreb 1996. 7.. 117-120.. “Zapiski janičara napisani Konstantinom Mihajlovičem iz Ostrovici. preveli Šimun Šimić i Ignacije Gavran)”. Zirdum Andrija. JF 43. Vera Jerković. Mostar 1995. Rogova). 822-823. 615.. perevod i kommentarij A.) 609. Zbornik MS za književnost i jezik 29/1. Oslobo enje 43/13787. Pregled starina Bosanske provincije. Kuna Herta. Heraldika. Evan elistar kneza Miroslava kao historijski izvor.. 613. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1.11.. Sarajevo 14. 555. 147-152.10. Hercegovina (1) 9. Herta Kuna i Anica Nazor)”. . 388-397. Uvod (Filip Lastrić – Život. (* Čoralić Lovorka. (Priredio Andrija Zirdum. Evan elistar kneza Miroslava kao historijski izvor. sfragistika. Biblioteka Kulturno naslje e. I... Sofija 1978. 43-64. ličnost i povijesni rad). Zmajić Bartol. 136.Izvori.. Oslobo enje 43/13803. (Vvedenie. Slovo 38. Études balkaniques 3. (* Vlačić Zorica. 1986. M. “Filip Lastrić. Moskva 1978. 153-155. Sarajevo 1977.. Golden marketing. (A-J)”. JLZ Miroslav Krleža. Naš svijet XXIV/267. Nadgrobni spomenik bosanske kraljice Katarine KosačaKotromanić u Rimu... Franjevački ljetopisi u Bosni i Hercegovini. Izdateljstvo Nauka. 5. Zagreb 1996. 522-524. 295-298. Grb. Zagreb 1982. 1986.. Gabrić-Bagarić Darija. 519-530. 8. Oslobo enje 42/13273. Mašić Jozo. Novi Sad 1981.. Sarajevo 05. 612.. Transcription and Comentary). (Priredili: Nevenka Gošić. Zirdum Andrija. 7-44.) 610. 618... 614.. veksikologija. Zmajić Bartol. Vukić Mario. 28. CCP IX/15. 617. Vince-Marinac Jasna. 1986. 611. pomoćne historijske nauke 79 608. Zagreb 1984. Zmajić Bartol. genealogija.11. Beograd 1987. Sarajevo 21. Zelić-Bučan Benedikta. 117-128. Rječnik heraldičkog nazivlja. IA MI BiH 23. Marulić XXIX/2. 7. izdanje. 414-436.. EJ 4... Sarajevo 1988. Radio Sa XIII/45. Zagreb 1986. Heraldika. Biserka Grabar. (KUN VII/274). Pamjatniki srednevekovoj istorii narodov Centralnoj i Vostočnoj Evropi”. Zagreb 1985.. Sarajevo 1987.06. Marulić XV/5.

Ljubljana 1987. .. (* Danti An olo... 626. Sarajevo 1983. 31-39. PCC Me ugorje. Jalimam Salih. 7. 232-233. 623... “Savjetovanje o istoriografiji Bosne i Hercegovine (1945-1982)". Živković Pavo. izdanje. MS. 252. 140-145. O prvim poglavljima Letopisa popa Dukljanina... 621. Prosveta-SKZ.. Klarić Tihomir. 1983. 189-193. Žic Nikola.-2000.) 624. Dubrovnik 1985.. 212-216. ANU BiH. Diskusija. 89-97. Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni. Hadžijahić Muhamed... Živanović or e.. NEV XXXIII/1-2.. 126-131. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”.. (KUN V/89). 528-529. Zbornik MS za književnost i jezik XXVI/1. Sarajevo 1984. CCP XIII/24. (* Ćošković Pejo. 271-278. Bibliotekarstvo 30. Zagreb 1989. Odjeljenje društvenih nauka 12. Studenci 1995. Banja Luka 1982. Brković Milko. Konstantin Mihailović iz Ostrovice i njegovo delo. (Uredio Milenko Brkić). Žic Nikola. Oslobo enje 40/12459. Živković Tibor. Voje Ignacij. ZČ 41/1.. IZ 3. 23. Beograd 1998. Sarajevo 1983. Pregled LXXIII/5. 165-178. Sarajevo 1979. Zbornik MS za književnost i jezik XXVI/3. Sarajevo 1983. Biškup Marijan. 451-455. 94-101. Nilević Boris. Janičarove uspomene ili turska hronika”.) 628. Živančević Milorad.. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. 73-79. 627. Vijesti Pavla Vitezovića u njegovoj ‘Kronici’ o prošlosti Bosne i Hercegovine. Živanović or e. Knjiga 15.80 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. (Priredio or e Živanović). Anali 22-23. Živković Pavo. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”. Živković Pavo. 113. 33-59. (Uredio Milenko Brkić). ‘Stara srpska književnost u 24 knjige’. Sarajevo 1983. Zagreb 1979.. “Jugoslovenski književni leksikon. Jalimam Salih. 625. Živković Pavo. Posebna izdanja 65. Sarajevo 1982. IČ 44 (1997). GDI BiH 34.. ŠK.. 13. Drugo dopunjeno izdanje”. 629. Novi Sad 1976. 619. Sarajevo 02. 326 620. Sarajevo 1983. Česmički Ivan. Studenci 1995. PCC Me ugorje. Latinsko-hrvatski ili srpski rječnik. 9-70. Žepić Milan. Zavičajni muzej Travnik.. 622. Zbornik MS za književnost i jezik XXIV/1. GDI BiH 28-30 (1977-1979).. Novi Sad 1978. 210-212. Prve vijesti o bosanskoj kovnici novca poslije smrti Tvrtka I Kotromanića.03.. Beograd 1986. Pariteti dubrovačkog novca u srednjem vijeku. Novi Sad 1984. Konstantin Mihailović iz Ostrovice – povodom novih radova. Odjek XXXVI/8. Živanović or e. Novi Sad 1978. 11-34. “Konstantin Mihajlović iz Ostrovice. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. Modruški biskup Nikola i propast Bosne.

Mihanovićev apostol (468). kralj bosanski.. 3 izdanje. 180-182.. biti svoj. Opšta enciklopedija. “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda. Žubrinić Darko. 3 izdanje. Zagreb 1980.. papi Piju II 1463. Novac (Povijesni pregled) (71-73). 637. .. . pomoćne historijske nauke 81 630.. JLZ. bosanskim franjevcima. 634. Constantine VII Porphyrogenitus.. 633. Thomas and Hudson... Dukljanin pop (554).. Svjetlo riječi I/2. . Prosveta. 8. 4 (Iz-Kzy)”. 1 (A-J)”. Slavenski jezici (490-491). (Pretisak)”. Svjetlo riječi VII/81. Ćirila i Metoda)-Element. (* Čoralić Lovorka. (Fototipsko preštampano izdanje 1980). Opšta enciklopedija.. Visoko 1983. 639.. Madijev. “The Middle Ages.. Nezavisni list Muslimana Bosne i Hercegovine u iseljeništvu 1960-1967.... Zagreb 1978. . Prosveta. (Fototipsko preštampano izdanje 1980).. “Mala enciklopedija Prosveta... Janus Pannonius (Ivan Česmički) (41). Pop Dukljanin (552). Litra (147-148). .. Jeronima (sv. Paleografija (267). Numizmatika (105). Opšta enciklopedija. Miha de Barbezanis (222). Beograd 1978.. Miroslavljevo evan elje (499). 640. “Mala enciklopedija Prosveta.. Stamaco (Zürich). Letopis popa Dukljanina (398). Zemljopis i poviestnica Bosne. A Concise encyclopaedie (General editor: Henry R.. Pismo iz davnina (Stjepan Tomašević.. Konstantin VII Porfirogenit...) 631. Janczar Michał Konstantynowicz (38). Hrvatska glagoljica: biti pismen. . . London 1984. Zagreb 1994.. Orbini Mavro (203). 641. London 1991. Ljetopis (207). 303.. Prosveta. JLZ. “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda. Zagreb 1994... “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda. . Apokrifi (81-82).. (Fototipsko preštampano izdanje 1980). Zagreb 1979. 104. Misal (500). 3 izdanje. Konstantin Filozof (521). “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda. .. Bosanski novac (232). . Sarajevo 1989. 29. . godine (Ivan Franjo Jukić. HKD sv. Grbovi (442). 7 (RašSzy)”. 632. 5 (L-Nigh)”. “Mala enciklopedija Prosveta. Zagreb 1851). Kronika (646). Zagreb 1981. 636. 635. JLZ.... Vukanovo jevan elje (377). 6 (Nih-Ras)”. Sudbonosni susret fratra i sultana. 2 (K-P)”. Konstantin VII Porfirogenet (520-521). Prokopije iz Cezareje (644). Iz fermana sultana Mehmeda II. Beograd 1978. Kalendar (214-217). Długoš Jan (Dlugosz Jan) (522).. Loyn)”. historiografija. 15. Madijev Mihail (Madius Michaeles) (448). “Bosanski pogledi. . VI + 943. 638. Sfragistika (Sigilografija) (391). Ašik-paša-Zade (131). 556. Beograd 1978.. Staroslavenski jezik (660-661).Izvori. Halkokondil Laonik.. JLZ.. Kodeks (438). Konstantin Filozof (291). CCP XVIII/33. 3 (RŠ)”.....

. Toponomastika (254-255). . 642.. 643. Tekst Ahdname. . Svjetlo riječi XVI/178. . JLZ.. Vukanovo jevan elje (601). 7... Zagreb 1982.. “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda.82 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 8 (Š-Žva)”. Toma arhi akon (245)..-2000. Sarajevo 1998.

POLITIČKA HISTORIJA .2.

.

223. . Zagreb 1980. Südostforschungen 57. 104. Dobojske velike bitke. 655. Birin Ante. 647. 62.. Ančić Mladen. Zagreb 1998.09. (KUN) 6. ŠK. 650.. 88-94. Radovi HDZU 3. Zagreb 1998. 61-75.. Putanja klatna.. Džanko Muhidin. 555-557. Ančić Mladen. Zadar-Mostar 1997.. KDM Preporod Zenica 1995. Zrinski (Šubići... Ančić Mladen. 646. I rapporti tra i Malatesti e la Bosnia. Knjiga 100. Zenica 1995. 1998. 654. Alić Džemaludin. München 1998. “Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture”.. Sarajevo-Frankfurt 1998. Istanbul 1993. Sarajevo 2000. stoljeću. Sarajevo (1995).. Grbelja Tonči.. Zagreb 1980.. ČSP XXX/2. Alić Adil.... Sarajevo 1998. 101. Akarslan Mediha. 137-150. Sarajevo 08. Dobojske novine I/9. Stećak V/56. Alić Halim. Škegro Ante... Godina 40. Oslobo enje 55/17937. 227-228. Mostar 1998. Sarajevo 1998. Bosna i Hercegovina i Turska. 638. Škegro Ante.. 652. Frankopani (knezovi Krčki). Stjepan Tvrtko I (o 600-oj obljetnici smrti). Znak Bosne I/2.. Motrišta 5-6. 29-30. Trajanje Bosne. PP Dinex. Ančić Mladen. Alibašić Avdija. Uvjeti za stvaranje stereotipa. Tešanj 1995. GADAR BiH 35 (1998-1999). Preporod XXVIII/648. “Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture”.Politička historija 85 644. 18. "Križarske vojne" XII stoljeća. 286-292. 656. 35. HZ 42. 14. Maslak Nijazija. 389-394. Knjiga 2.. Atti 8. Alternatif Universite.. Knjiga 9ZIRAL. (* Uzunović Alija. 37. 645. Zagreb 1989. Sarajevo 1998. Le condizioni per la formazione di uno stereotipo. ŠK. Veza Malatesta i Bosne. Devetnaest stoljeća Bosne. 653. 1999. Mjesto Muslimana – Bošnjaka Sandžaka i BiH u obrazovnim programima Srbije. Alibašić Avdija. Bribirski).. . 22.. 167-169. Bosna – Hersek ve Turkiye. Znak Bosne I/1. 48-49. BF VI/10. 649.. Zenica 1995. (* Smriko Vehid. HM II/7-8. Sarajevo 1998. Sarajevo 1998. Biblioteka Djela. 13-35. Trajanje Bosne (Lomovi bosanske svijesti). Novi Pazar 1993. Sandžak III/43-44. Gradina II/12.. Ančić Mladen. Adamček Josip. Giornata di studi Malatestiani a Cesena. Šimić Angelina. Sarajevo 05. Doboj 1996.) 648. Brzica Stjepan... 154-155. Rimini 1990.) 651.... Sarajevo 1991. 20. Ljiljan VI/276. 308. Centro studi Malatestiani. Adamček Josip – Kampuš Ivan – Karaman Igor. . Povijesni prilozi 17. Musa Šimun. 299-303.05. (* Džaja Srećko. Hrvatski narodni kalendar za prijestupnu 1992. 775-780. Ugarsko-hrvatsko kraljevstvo i Bosna u XIV.. Zavod za povijesne znanosti HAZU u Zadru. Oslobo enje 45/18868. Biblioteka Stećak.

Orbis-Laus. 1978. Arslanagić Miralem – Isaković Fahrudin. 669. izdanje. 658. 5. (* Fiamengo Jakša. Istorija – Povijest. Radovi Zavoda 41.05. Zagreb 1983. Pregled hrvatske povijesti.. 159.. Pedagoška akademija. 173-181. Zagreb – Zadar 1999. Obad Stijepo. reine de Bosnie. Ančić Mladen.. Antoljak Stjepan. 267. Split 07. 1992. .. godine?. 659. Ančić Mladen. Zadar 1995. Split 1994. 662. Sarajevo 1999. Anžuvinci (206-212). JLZ. 286-291. (Izabrani radovi).. Heft A. “Hrvatski biografski leksikon I (A-Bi)”. 19. Krunidbena i grobna crkva bosanskih vladara u Milima (Arnautovićima) kod Visokog.07.. 301-303. Oršolić Tado. Književni krug. Slobodna Dalmacija. GZM (A) 34 (1979). Biblioteka znanstvenih djela. Pregled historije Bosne i Hercegovine od prahistorije do kraja srednjeg vijeka. HZ 45 (1992). Antoljak Stjepan. Split 19. Arnautović Esad. HZ 42. za I razred srednjeg usmjerenog obrazovanja i vaspitanja.. Antoljak Stjepan. Archäologie. Izdavačko knjižarsko trgovačko preduzeće “Sarajevo”. Slobodna Dalmacija.) 657. Wissenschaftliche Mitteilungen. Univerzitet “Džemal Bijedić”. Sarajevo 06. Kampuš Ivan. 34. Biblioteka Izvori. 660. Dorothee Gorjanska. 664. izdanje. Kurtović Esad. Zagreb 1993. Band VI. 248-251. Zadarska smotra XLIII/5-6.) 665. 183-247.. Primjer pada Bosne 1463. Antoljak Stjepan. Zadar 1994. Sarajevo 1979. 1974). 667.. Sarajevo 1980. Sarajevo 1998. Split 1992. (1. 207-211.86 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. (Izabrao i uredio Stijepo Obad)”. Svjetlost. Godina 46. Hrvatski narodni godišnjak 1999. 1994.. 247.. An elić Pavao. Istorija – Povijest. Antoljak Stjepan. Zagreb 1989.. (* Mirković Vojko.. 2. Oslobo enje 35/10746. Jesu li Hrvati sudjelovali u kosovskoj bici 1389. Hrvati u prošlosti. 661.. Orbis-Laus. 380-382. izdanje. 10. “Hrvatska srednjovjekovna diplomacija.-2000. 37-55. 289-308. 948. An elić Pavao. Bobovac i Kraljeva Sutjeska (Stolna mjesta bosanskih vladara u XIV i XV vijeku).11.. 666. Split 1996. Sarajevo 1978. Zadarska smotra XLIV/1-2. 143-177. Prilozi 29. Arslanagić Miralem – Isaković Fahrudin.. (Arpadovići) (243-252) (Babonići) (306310). An elić Pavao.. Zbornik Diplomatske akademije Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske IV/2”. 668. za I razred srednjih stručnih škola. Renesansna diplomacija i rat. 313.. A Survey of Croatian History. Mostar 1997. Politička struktura srednjovjekovne Bosne. Zadar 1999. 663. Sarajevo 1990. Obad Stijepo.

(* Budak Neven. JLZ. William C.. EJ 2. Babić Anto – Redakcija EJ za BIH (Vego Marko)..11. Zagreb 2000. EJ 1. Šipovac Ne o. Pedagoški fakultet. Pregled povijesti srednje i jugoistočne Europe u srednjem vijeku. Zagreb 1982. Cambridge Massachusetts 1980. izdanje. JLZ. Babić Anto. 765-766. 674. Oslobo enje 37/11657. Bollingen Series 96...Politička historija 87 670. Kratka uputa u prošlost Bosne i Hercegovine (od g. Südostforschunegen 39. 216.). Prijelaz srpskog kralja Stjepana Dragutina na katoličanstvo i pokušaj obnove crkvenog jedinstva s Rimom. Vrhbosnensia I/2. 2. Jajačka banovina (750). Separat II. EJ 3. 2. Babić Anto – Redakcija EJ za BIH (Vego Marko).. izdanje. 532. Babić Petar. Hrvatinići (151-153). izdanje. Bašagić Safvetbeg. . (Translated from the German by Ralph Manheim). Sarajevo (1989). Borić. JLZ. Prilozi XVI/17. Srednjovjekovna bosanska država. 319-320.. Zagreb 2000. HZ 53. izdanja Enciklopedije Jugoslavije”. 1980.. 2. Ed.) 683.. Zbornik MS za istoriju 21. Sarajevo 1980. Princeton University Press. EJ 5. 525-526. izdanje. HZ 53. Narodna knjiga-Istorijski institut. Babinger Franz. Babić Anto – Kovačević-Kojić Desanka. EJ 2. Babić Anto. Osijek 1999. EJ 5. 678. Zagreb 1983. Pad Hercegovine. Osijek 1997. Sarajevo 12.. 679. 241-247. Babić Anto. JLZ. 79-86. Zagreb 1988. 167-174.. 680. Beograd 1979. (* Džaja Srećko. 1978. 209-213.. Balta Ivan. BF VIII/12. 2. Speculum 55/4. Sarajevo 1997. 14631850. München 1980. Dabiša Stjepan. 354. JLZ. JLZ. Zagreb 1984. Zagreb 1980. 676. Iločki Nikola. Zagreb 1988. Balta Ivan. 673.) 682. Reprint. Zagreb 1983. 171-172. Batalo. Babić Anto. 2. 672. 677. 11. Tradicija i historijsko pravo u odnosima izme u Bosne i Dubrovnika u srednjem vijeku. (* Prlender Ivica.) 671.. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera. Povijest – Hrvatska povijest. 257-262. Atanasovski Veljan. Dinić-Knežević Dušanka. 316-318. 215-218.. 675. Hickman. JLZ. 264.. Babić Anto. izdanje. Srednjovjekovna bosanska država. Sarajevo 2000. 2. (* Lindner Paul Rudi. izdanje.) 681. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera.. Besarović Vojka. Mehmed the Conqueror and His Time. Novi Sad 1980. “Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina.. 82.

godine. Biblioteka Nastava istorije. Zagreb 1991. Zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog u Biogradu od 11. 68-70.. Blagojević Miloš. Paris 1994. Balcanica 24. Hronike srpske. 720. Srpski narod i srpske zemlje u srednjem veku. Jedinstvo i podvojenost srpskih zemalja pre bitke na Kosovu.09. Dokazi rane državnosti (Iz doba Kulina bana). Bogdan Henry. Die Balkangeschichte. 694.88 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Vekovi Srba. 630.) 689a. Blagojević Miloš. Zavod za povijesne znanosti FF u Zadru-SIZ kulture Općine Biograd. 9. Migotti Branka. studenog 1988. do 13. Boško.. Zürich 1994. 690. Blagojević Miloš. Beograd 1989. Perrin. 1122. Blagojević Miloš.. . Reprint. Bašagić Safvetbeg. ZFF XV/1. Knjiga prva. 97-114. 692. Vojnoistorijske rekonstrukcije Kosovske bitke. 687. Društvo istoričara Južnobačkog i Sremskog okruga. Studenci 1995. Novi Sad 1999. Wuppertal 1995. Beograd 1993.. (Uredio Milenko Brkić). (KUN VIII/407). PCC Me ugorje. 71-92.. 684. Oslobo enje 46/14815. (* Čoralić Lovorka. Beograd 1985. Radovi 24.. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. Blagojević Miloš. “Kosovska bitka u istoriografiji”. 'Vladanije' kneza Lazara u Primorju. TRZ Vajat-IRO “Beograd”. 222-229.. 691. ZadarBiograd 1990. Histoire des pays de l’est: des origines á notre jour. Obavijesti HAD XXIII/2. Matica Bošnjaka. Kratka uputa u prošlost Bosne i Hercegovine (od g. Le traité de paix conclu entre Vlatko et Mehmed II. 693.. 14631850.. Istorijski institut. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”. SANU. 695.. Beldiceanu-Steinherr Irène – Bojović J. 688. Zagreb 1991. Srbija Nemanjića i Hilandar. Znameniti hrvati: Bošnjaci i Hercegovci u Turskoj carevini. Sarajevo 16.). 132+Prilozi (28 slika i 3 karte). 296-298. “Biograd i njegova okolica u prošlosti”. Srbija u doba Nemanjića (Od Kneževine do Carstva: 11681371. 228. 685. Blagojević Miloš. Zbornik radova 11. Bešlagić Šefik. Bosanska riječ. Berberović Izet. 686. 294. Ilustrovana hronika).-2000.. Biogradski zbornik 1. Gornji Milanovac 1992. Beograd 1990. Bašagić Safvetbeg. 1989. ZFF XVIII/1... Beograd 1994. 689. 75-87.

1990. (6) Sandžak VII/73-74. Sarajevo 20.. 1990. (5) (Dokazivanje po svaku cijenu).. Prva linija IV/20. ŠVK OS BiH. 18-19 . IGC Borba. Oslobo enje 53/17156. 1990.03. Oslobo enje 47/15234. 33. 12. 29.. Bojić Mehmedalija. 1990. 337. Sarajevo 1996.. Knjiga 3. 16. 18-19.. Rodoslov Vojislavljevića i porijeklo Nemanjića prema ‘Ljetopisu popa Dukljanina’. P. “Srednjovjekovna istorija Crne Gore kao polje istraživanja”.) 703.11..11. (4) (Dva vijeka avarske vladavine).. (3) Sandžak V/6869... 14. Ljiljan VI/207.11. 11. Raguse et L’Empire Ottoman (1430-1520).Politička historija 89 696. priredio David Atlagić)”. Sarajevo 19. Rezimei sa okruglog stola”.. Boljević-Vuleković Vojislav. Ljiljan IV/128. Feljton: Istorija i politika: Čija je Bosna? (1-10): (1) (Drina – vječna granica)... Oslobo enje 47/15236. Beograd 1992. 11. Oslobo enje 47/15244. Paris 1998.. Sarajevo 1994.. (10) (Silom u drugu vjeru). (9) (Najumniji bosanski vladar). 699. 1996. Beograd 1982. Podgorica 1999.. Delić Rasim. Sarajevo 14.. Oslobo enje 47/15243. 5. 38. “Bosna i Hercegovina i svijet”. Stamaco (Zürich).11. 24-25. (8) (Oteto u miraz). 1990. London 1984. 18. 700. 1990.. Tafro Tarik. 23-26. (4) Sandžak V/70. Nezavisni list Muslimana Bosne i Hercegovine u iseljeništvu 1960-1967.. Prisvajanje istorije srednjovjekovne Bosne. 1990.. (3) (“Iščupana Bosna”). Sarajevo 1995. 7-10.. Sarajevo 24. Oslobo enje 47/15235. (* Pelesić Muhidin. Feljton: Historija i politika. Oslobo enje 47/15239. (Pretisak)”. 1996.11. Istorijski institut RCG. Sarajevo 17. Sarajevo 1995. 701. (7) (Da nije “Vražjih” bogumila). Sarajevo 23. Druga knjiga. Sarajevo 1995. Boško. Novi Pazar 1995. Bojović J. odlomaka i ilustracija. 28. Doba borbi za očuvanje i obnovu države (1371-1537)”. 1996. Zbornik radova sa Okruglog stola Istorijskog instituta. Sarajevo 1994. 702. 18-19. Bojić Mehmedalija. A. Akmadžić Hazim.. 1990. Sarajevo 1996.. Institut za istoriju u Sarajevu. (* Šimić Angelina. Sarajevo 16.11. 1990. “Bosna i Hercegovina ogledalo razuma (Izbor članaka. 48.. Oslobo enje 47/15241. (* . Sarajevo 22. 697.11.. Institut za istoriju. “Istorija srpskog naroda. 286. “Bosanski pogledi. “Bosna i Hercegovina i svijet. (2) Sandžak IV/66-67. 14-15. Bojić Mehmedalija.. 705. Oživljavanje nemanjićkih tradicija. Sarajevo 1997. 111-129..11. (2) (Tri pogrešna izvora).11.. Oslobo enje 47/15240. 536. Čija je Bosna? (1-6): (1) Sandžak IV/65. Bogdanović Dimitrije. 16. 12. (6) (Teorija iz magle). Oslobo enje 47/15242. 18-19. 10.. 698. Prva linija IV/21. SKZ. 16. Sarajevo 15.. Oslobo enje 47/15237. 1995. 7-20.. 1997.) 704. (5) Sandžak V/71-72. Sarajevo 17.11. Sarajevo 21. 1996. .. 16. Prva linija III/19. 1990. “Bosna i Hercegovina od najstarijih vremena do kraja Drugog svjetskog rata”..

Unsko-sanske novine I/10. Sarajevo 1995. Sarajevo 1995. Sućeska Avdo. Sarajevo 1995. 470 + 6 karata. “Bosnia – Herzegovina. 319-322.. “Ivan Božić.01. Prilozi 29. (* Kolar Ramo. 3-14. 428-436. (* Rašić Nikola. Nemirno pomorje XV veka”. Pregled LXXV/7-8.08. Beograd 1995. Beograd 1979. Škegro Ante. “Bosna i Bošnjaci (Državno-pravni razvitak Bosne i Hercegovine i bošnjačkomuslimanski narod)”. Newsletter... "Bosna i Hercegovina od srednjeg veka do novijeg vremena". Oslobo enje 52/16728. izdanje. Nametak Fehim.. Zagreb 1999. “Ivan Božić. Škegro Ante.. Paštrovići. Kulenović Salih. (* Fejić Nenad. Prilozi 29.90 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. JLZ.-2000. culture. Zagreb 06.) 711. “Bósnia i Hercegovina. El Muslims. Beograd 1979.. “Bosna i Hercegovina od najstarijih vremena do kraja Drugog svjetskog rata. Barselona 1985. SKZ. BF VIII/13. 19. Uprava za moral Generalštaba. Istanbul 1993. 9-32. Zloković Maksim. 124-129. Baneres.. 1995. Marti Garcia Ripll)”. 578581.. Macan Trpimir. 09. Beograd 1979.. dopunjeno izdanje”. Ivanišević Alojz. heritage”. Sarajevo 1985. 2.. Art and Culture (IRCICA). Sarajevo 2000. Božić Ivan. Znak Bosne I/1.. 709. Večernji list. Bihać 1996. 937-939. Desearch Centre for Islamic History. . Gračanica 1997. 427-434. Sarajevo 2000. Sarajevo 2000. 1995. 713. Nemirno pomorje XV veka”. München 1999. Prva linija VII/63.. Škegro Ante. SANU. Zbornik Kotorske sekcije 2... Alibašić Avdija. Zagreb 1980... Sarajevo 1997. 465-467.. Sarajevo 2000. 23.. Maslak Nijazija. Kotor 1980. BKC. . 12-14. Sućeska Avdo. BF VIII/13. Škegro Ante. 714. 712. . Oslobo enje 55/18028. 105-149. (KUN) 6. 57-58. BF V/8. Nemirno pomorje XV veka.. (* Kurtović Esad. 1998. Božić Ivan. Povijesni prilozi 18. Centre International Escarré per a les Minories Étniques i Nacionalitats IV. 10. IČ 27. 427-434. Sarajevo 16.. “Ivan Božić. (J..) 707. History.. Božić Ivan.. Kožar Azem. Škegro Ante. 121-125.. 193208. 174-192. SKZ. Marulić XIII/2. Vojna biblioteka 16. Gračanički glasnik 4. Beograd 1980. Zagreb 1980. 366-370. 417.. Istorijski institut.) 706.. Sarajevo. 285-287. Božić Ivan. Sarajevo 2000.) 710. 95. Božić Ivan. Škegro Ante.. Bulletin d’Information 31.08. 186.. Dijalog 1-2. Südostforschungen 58. EJ 1.) 708. 433. Zbornik radova 12.. Obavijesti HAD XXXII/1. Press centar Armije RBIH... Zetske vojvode pod despotima.. POF 49 (1990). 231-238. Kotor posle prihvatanja mletačke vlasti. Dialogue – Internationale issue 1-2. Sarajevo 1998. SKZ. Sarajevo 1998. Zenica 1995. 2.. Zagreb 2000. Beograd 1979. Balšići. SKZ. 459-464. Nemirno pomorje XV veka”. 428-436..

.. 128. (* Vodopivec Peter. Božić Ivan – Redakcija EJ. 3 promijenjeno izdanje”. u zbivanjima prije. 150-152. 722. 255-270. Brandt Miroslav. Zagreb 1995. Muzej hrvatskih arheoloških spomenika. Od seobe naroda do apsolutizma. 553-555. 721.) . Muzej hrvatskih arheoloških spomenika. Split 1996. (* Rajčić Tihomir. 532... Budak Neven. Božić Ivan. 1-8. Prva stoljeća Hrvatske.. Budak Neven – Posavec Vladimir. 724. 52.) 719. 19-20.. HZ 42. Zagreb 1997. Zagreb 1994. “Bribir u srednjem vijeku.. JLZ. 60-71. Babonić Stjepan.. Zadar 1986. Radovi 28. Ivana. “Bribir u srednjem vijeku. 9. Odjek XLIV/17-18. 717. Bosanski kraljevski dvor prema Zadru i Hrvojeva uloga u zadarskim doga ajima krajem XIV i početkom XV st. Ra anje suvremene Hrvatske i Europe. Obavijesti HAD XXVI/3. 2. SANUIstorijski muzej Srbije-BIGZ. Fayard. 63-65. Muzej hrvatskih arheoloških spomenika. “Hrvatski biografski leksikon I (A-Bi)”. Ljubljana 1993. Goldstein Ivo. Budak Neven. Zagreb 1982. 57-70. O ulozi Vuka Brankovića. (Dvojezično) 727.. Castellan Georges. Budak Neven. 1995. Tvrtkov uspon na kraljevsko dostojanstvo. (Forum) 1. 328-333. Radovi 25.. Slobodna Dalmacija. godine. 718. 7-16...Politička historija 91 715. Galerija 65. 723. EJ 2. izdanje. Zagreb 1983. Brković Milko. Sarajevo 1991. 305-306.. 716. vitez sv. 3 promijenjeno izdanje”. Zagreb 1999. (Dvojezično).) 725. Paris 1991. Zagreb 1987. prior vranski. 95. Zagreb 1989.) 726. Split 1987.. “Šest stoljeća od smrti bosanskog kralja Tvrtka I”.. (Dvojezično) 720. ZČ 47/1. Histoire des Balkans XIVe-XXe siècle. Povijesno-arheološki pregled / A historical and archaeological review. JLZ. Hrvatska sveučilišna naklada. godine”. CCP XIII/23. razred osnovne škole). Beograd 1989. Burić T.. Kolo IX/3. 1 izdanje”.02. Ivan od Paližne. Zagreb 1994. “Bitka na Kosovu 1389. Bodin. Split 1996. “Bribir u srednjem vijeku. Obavijesti HAD XIX/3... u vrijeme i nakon Kosovske bitke 1389. Rapanić Željko. Split 14. Zagreb 1989.. (Alternativni udžbenik za VI. RPZ 12 (1985-1986). (* Rapanić Željko. Brković Milko.. 248. Uloga bosanskog kralja Tvrtka I. (* Delonga Vedrana.

razred osnovne škole”. Od najstarijih vremena do Maričke bitke (1371)”. Svjetlo riječi XVII/193. “Bosanski pogledi. 735.. LVI + 335. A. R. 730. Stuttgart 1989. Ćirković Sima. 3... SKZ. 739. Osvit srednjeg vijeka. 2. 103-107. Anali 37. Srbija izme u Vizantijskog carstva i Bugarske. 156-169. Ćosić Stjepan. 733.. 141-155. 180-196. Beograd 1997. Unutrašnje i spoljne krize u vreme Nemanjinih nasljednika.) 729. . 732. Zagreb 1986. 27. Sarajevo 1997. Les Slaves.. Alfa. Historical Dictionary of Bosnia and Herzegovina. Prva knjiga.. ‘Kujava kći’.-2000. Zenica 1998.. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 21..) 736. Dubrovnik 1999. No. & London: The Scorecrow Press.. (* Wytrzens Günther. Jozić Anto. (* I. Čuvalo Ante. Tomić Rudi. Beograd 1981.) 734. Ćirković Sima. Sarajevo 1999. 728.. Beograd 1981. Zagreb 1996. Ćirković Sima. 419-420.. Inc. Od najstarijih vremena do Maričke bitke (1371)”. “Dinko Čutura – Bruna Kuntić-Makvić – Tihomila Težak-Gregl. Zagreb 1996. 738. Beograd 1981. Znak Bosne IV/5-6. Istorija srednjovekovne bosanske države... Lanhan. European Historical Dictionaires. 415. Gruba. “Istorija srpskog naroda. 100-111.. 263-272. razred osnovne škole”. “Istorija srpskog naroda. Knowledge. Alfa. 114-116. 737. Paris 1986. Č. Nezavisni list Muslimana Bosne i Hercegovine u iseljeništvu 1960-1967. SKZ. EJ 4. 360-362. Osamostaljivanje i uspon dukljanske države. Beograd 1981. SKZ. Obrazovanje srpske države. Prva knjiga.. Beograd 1964. Evernos (Avernez) Mehmed. Od najstarijih vremena do Maričke bitke (1371)”. Aux origines des civilisations d’Europe centrale et orientale (VIe-XIIIe siècles). 25. “Istorija srpskog naroda. Prva knjiga. Geschichte Osteuropas XXXVII/3. 1997. Od najstarijih vremena do Maričke bitke (1371)”. Mostar 1999. “Dinko Čutura – Bruna Kuntić-Makvić – Tihomila Težak-Gregl..92 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.. Albin Michel S. Čutura Dinko. London 1984. Osvit srednjeg vijeka. izdanje. Ćirković Sima. Čutura Dinko. (Pretisak)”. “Istorija srpskog naroda.. 9-10. Prva knjiga. 117-129. SKZ. 83. Svjetlo riječi XV/176. izdanje. Ćeman Mustafa. Ćirković Sima.. (* Veselinović Andrija. Stamaco (Zürich). Povijest za V. Čubrilović Vaso.. SKZ. JLZ. izmijenjeno izdanje. Md. 1. 731. Povijest za V. Prilozi bibliografiji objavljenih radova o Kulinu banu.. 112. Conte Francis. Motrišta 10. ‘Mali leksikon’.

. Beograd 1981. Prva knjiga. SKZ. München-Zürich. SKZ. 341-356. Druga knjiga. “Istorija srpskog naroda. Artemis Verlag. Beograd 1981. Pad Bosne i pokušaji otpora turskom osvajanju.. 279-290. SKZ. SKZ. Unutrašnje borbe početkom XIV veka. Prva knjiga. Beograd 1981. SKZ. 743. (72-79). ZČ 35/4. Vladavina Stefana Uroša III Dečanskog. 496-510. Ćirković Sima. 137-143. Bosna. (* Peršić Janez. Ćirković Sima. Zagreb 1986. Beograd 1982. Druga knjiga. Posebna izdanja 90. SKZ.. Ćirković Sima. “Istorija srpskog naroda. Ćirković Sima. “Istorija srpskog naroda. The Field of Kosovo. Ćirković Sima.. EJ 2. Branković ura . Srpske i pomorske zemlje kralja Uroša I. Beograd 1981.) 748. Doba borbi za očuvanje i obnovu države (1371-1537)”. Kosovo polje. Mileševa i Bosna.. 749. Radovi 19... Ćirković Sima.. JLZ. Ćirković Sima. Godine krize i previranja.. “Istorija srpskog naroda. 742. Beograd 1989. “Istorija srpskog naroda. 750. Sarajevo 1989. "Mileševa u istoriji srpskog naroda". 741. 745. Od najstarijih vremena do Maričke bitke (1371)”. SKZ. Unutrašnja politika kralja Milutina. 462-475. Beograd 1987. Zagreb 1982. Druga knjiga. Doba borbi za očuvanje i obnovu države (1371-1537)”. 23-35. 392. ANU BiH. “Lexikon des Mittelalters”. “Bitka na Kosovu 1389. Od najstarijih vremena do Maričke bitke (1371)”. Beograd 1982.. Ljubljana 1981. Galerija 65. “Istorija srpskog naroda. izdanje. Švab Mladen. 751..Politička historija 93 740. 230-240. 390-402. godine”. Doba borbi za očuvanje i obnovu države (1371-1537)”. Prva knjiga. 744. Ćirković Sima. SANU. juni 1389. Od najstarijih vremena do Maričke bitke (1371)”. Bosna i Vizantija. Odjeljenje društvenih nauka 23. (Dvojezično). 747.. 151-168. Odeljenje istorijskih nauka 6. 449-461. 404. Beograd 1982. Ćirković Sima. Protivrečnosti balkanske politike. Ćirković Sima.. “Istorija srpskog naroda. VIG XL/2. Prva knjiga. Ćirković Sima.. 1982. Naučni skupovi 38. Ćirković Sima. O sastavu i snazi Lazarevog tabora na Kosovu. 15 june 1389 (80-90). 15. 36-46. "Osamsto godina Povelje bana Kulina". 746. 2. Beograd 1989. Od najstarijih vremena do Maričke bitke (1371)”. Ćirković Sima. 752. SANU-Istorijski muzej Srbije-BIGZ.

. Oslobo enje 46/14726.94 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. (2) (Korijeni nesloge).. Zodiaque. Ćirković Sima. 1989. 12.. Ćirković Sima. Oslobo enje 46/14728.. Sarajevo 20. 3-20. Ćirković Sima. Ćirković Sima.07. (6) (Miloš Obilić.. Prizren-Beograd 1989. 759. 1989.07. Oslobo enje 46/14733.. 10. 753. Beograd 1989. 756. 760. 763. 1989. Oslobo enje 46/14731. 1989. Dragocjena dokumenta (Uz 600-tu godišnjicu Kosovske bitke). Odjek XLII/12. Ćirković Sima. (7) (U čije će ruke ključ Balkana). 40-42. 10.07. 757. 8. Srbija uoči bitke na Kosovu. 1989. SANU. 1989. 13.. Eparhija raško-prizrenska Prizren-Bogoslovni fakultet Beograd. 1989.. Ćirković Sima. 1989. (8) (Dokaz vjernosti). Sarajevo 21.07. 1989. Ćirković Sima. Feljton: Legende i istine kosovskog boja (1-15): (1) (Sumrak Srbije i Nemanjića). 109-118.. 762. 14. Sarajevo 1989. “Kosovo.06. . Oslobo enje 46/14727. 16. (3) (Lazar se priprema za boj). Oslobo enje 46/14741. Oslobo enje 46/14729. Sarajevo 23. Sarajevo 1989. 10. prošlost i sadašnjost”. Kosovsko-metohijski zbornik 1.06. Sarajevo 26. 10...06. Oslobo enje 46/14735.06. 22-23. Sarajevo 24. “Zadužbine Kosova (Spomenici i znamenja srpskog naroda)”. Me unarodna politika. Sarajevo 19. Beograd 1990. Ćirković Sima. Ćirković Sima. Sarajevo 27. “Kosovska bitka u istoriografiji”. vjera il’ nevjera).. La Serbie au moyen âge. 1989.-2000. “Šest stoljeća od smrti bosanskog kralja Tvrtka I”. Sarajevo 1991. (10) (Vukova izdaja). Milano 1992. Paris 1992. Sarajevo 03. Kolevka Srbije. Naš svijet XXV/285-286. I Serbi nel medioevo. 1989. 14. Oslobo enje 46/14736. 755. Oslobo enje 46/14738. Odjek XLIV/17-18. (11) (Hvalisanje kralja Tvrtka). O kosovskom boju.. Oslobo enje 46/14740. Kosovska bitka kao istorijski problem. Sarajevo 30. Oslobo enje 46/14734. 13. Grafiche Milani. 1989.06. Kosovska bitka. Istorijski institut.06. Oslobo enje 46/14730.. Prenošenje kraljevstva u Bosnu. 12.06. Naši dani XXXVI/970 (40). Sarajevo 1989. Ćirković Sima.. Percepcija ishoda Kosovske bitke.06.. Sarajevo 04. Ćirković Sima... 1989. (13) (Koga je bilo više?). 10. 560-562... 758. 19-29. (9) (Ustoličenje žestokog Bajezita).. Zbornik radova 11.. 8.. Sarajevo 22. Sarajevo 29. Beograd 1990. (15) (Bajazit nudi mir). 1989. (5) (Sa štitom ili na njemu). 13. 761. (4) (Strategija osvajača).. (14) (Ko je slavio na Kosovu?). Sarajevo 01. Sarajevo 02. 15. Oslobo enje 46/14737. 754. Sarajevo 28.06.06. 1389..06. (12) (Kosovo – prag Balkana). Oslobo enje 46/14739. 13. 1989.

“Boj na Kosovu . Beograd 1997. odlomaka i ilustracija. (* Mihaljčić Rade.. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 3-5. 766. Srbi u srednjem veku. U svetu modernih nacija zemlja Bosna može biti most koji spaja Srbe i Hrvate.. Od najstarijih vremena do Maričke bitke (1371)”.05. Serbija – srednie veka. Beograd 1989. 1389. Ćirković Sima. Radosavljević Boris. Knowledge. Beograd 1995. “Istorija srpskog naroda. Prizren-Beograd 1989. Ugovori (756-758).. Ćirković Sima.) 775. Beograd 1989. Uhode (762-763).) 776. “Bosna i Hercegovina ogledalo razuma (Izbor članaka. Beograd 1989. IČ 42-43 (1995-1996). 484-485. Beograd 1997. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 768. Tenesi.. Ćirković Sima. BIGZ. Knowledge. Beograd 1997. 765. priredio David Atlagić)”. II = 278). Bosna i Hercegovina (Fototip izdanja iz 1925). 361-364. 769.. Prva knjiga. 472-474. Mihaljčić Rade.. Beograd 1992. ZČ 44/3. Ćirković Sima. Idea.. 557-558. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Ćorović Vladimir. I-II.) 773.. Posebna izdanja SKA 129. Istorija Srba. Kosovska bitka u kontekstu srpske i balkanske istorije. “Zadužbine Kosova (Spomenici i znamenja srpskog naroda)”. 541-556.. izdanje 1997). 767. IG 1-2. Beograd 1997. Beograd 1940. 7-14. SKZ. Ćorović Vladimir. 423-427. Moskva 1996. Ćirković Sima. 9. (* Mihaljčić Rade. (* Voje Ignacij. .. Istorija Jugoslavije (reprint izdanja iz 1933).). Beograd 1999. (I = 272. 271. Oslobo enje 47/15060. Ćorović Vladimir. Društveni i istoriski spisi 53. Ćirković Sima. Eparhija raško-prizrenska Prizren-Bogoslovni fakultet Beograd. Ćorović Vladimir..starija i novija saznanja”. Knowledge. Beograd 1994. 772. Ćirković Sima – Mihaljčić Rade. Ljubljana 1990. (* Kovačević-Kojić Desanka. Historija Bosne. Sarajevo 25.. Percepcija ishoda Kosovske bitke. Ćorović Vladimir. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”.. Istorijsko-memoarska dela. Ćirković Sima – Džaja Srećko – Spasojević Boro. Knowledge. ZČ 44/3.Politička historija 95 764. 15-16.. 7-8. Beograd 1997. 9. 771.. 658. Beograd 1981. IGC Borba. Beograd 1992. 8.. 1990. Ljubljana 1989. 774. Kulturni forum: Prošlost se ne može zaboraviti. O kosovskom boju.. (2. Mihaljčić Rade. Knowledge. Osvajanja i odolevanja: Dušanova politika 1346-1355. 770.

784. Novi Sad-Beograd 1981.. Podgorica 2000. Voje Ignacij. Dašić Miomir. HZ 41. 780. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Institut za istoriju. godine. 336. Milojević Srbobran.. “Der Jugoslawien-Kreig. Westedeutscher Verlag. Bosanska kraljevina u prijelomnim godinama 1443. 270. Wiesbaden 1999. Kreig der Religionen. Ćošković Pejo. Deschner Karlheinz – Petrović Milan. 396. Srbija i Venecija u XIII i XIV veku. Verlauf und Konzguenzen”. Ćošković Pejo. Zagreb 1988.. Sarajevo 1987. Zagreb 1996. “Hrvatski biografski leksikon IV (E-Gm)”.. 787.) 782. O dolasku Stjepana Tomaša na vlast i njegovom me unarodnom priznanju. IZ 5. Istorijski institut-Prosveta. IG 1-2. Sarajevo 1996. . 137-139. GDI BiH 38. GADAR BIH 29. stoljeću.. Zbornik MS za istoriju 35. 779. XII + 504. Banja Luka 1988. 109-120.. 789. Biblioteka Izabrana djela Vladimira Ćorovića 1. Banja Luka 1988. Beograd 1987.. 335. BIGZ. IZ 9.. Dar ewige Kreuzug auf dem Balkan. Istorijski institut Crne Gore. I-II.. 7-36. Novi Sad 1987.. 417..). Ćošković Pejo. 786. 783. Historija Bosne (Reprint izdanje). Sarajevo 1989. Dubica u bosansko-ugarskim odnosima 1398-1402. Posebna izdanja 23. Wilhlem Heyne Verlag. Ćošković Pejo..96 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. "Bosna i Hercegovina i svijet". Prlender Ivica. Dašić Miomir. (* Prcela Frano. 218.. Elizabeta. Ćorović Vladimir. ZČ 43/1. Desnica Gojko. (* Jalimam Salih.-2000. Bosansko-ugarski odnosi u širem kontekstu političkih gibanja u X. 139-140. Ćošković Pejo. Ljubljana 1989.... IZ 2...) 788. Ćošković Pejo. Zagreb 1998. Banja Luka 1984. Weitbrecht. CCP XX/37.) 785. Budak Neven. Studije i monografije 3. (* Tošić uro. 240-241... Handbruch Vordeschichte. Munchen 1999. Der ewige Kreuzzug auf dem Balkan. 224-226. 345. 11-37. Radovi 22. 199-201. Glas srpski Banja Luka – Ars Libri Beograd. vijeka do 1918. Beograd 1986. Istorija Srba. Ćorović Vladimir. Jalimam Salih.. 109-111. Weltkrieg der Religionen. 31-33. 781. Stražilovo-Jedinstvo. Zagreb 1989. Knjiga 12.-1444. 192-195. Banja Luka 1981.. IZ 10. Deschner Karlheinz – Petrović Milan. Wien-Stuttgart 1995. 778. Institut za istoriju Banja Luka. Ćuk Ruža. 43-53. Ogledi iz istorije Crne Gore (Studije o doga ajima od kraja 18. 777. Istorija srpskog naroda (850-1903). Banja Luka – Beograd 1999. Lemajić Nenad. 3 + 658 + IX. Montenegro bis 1918. Banja Luka 1989. 209-211.. SANU. Beograd 1995.

. 791. 2... (1997. Zagreb 1983. Oslobo enje 52/16748. Zagreb 1980. Zagreb 1984. – Kopstein H. 398-399. “Hrvatski biografski leksikon I (A-Bi)”. Dinić Mihailo. EJ 1. 793.. N. Despotović-Stipčević An elka. SANU-Istorijski muzej Srbije-BIGZ. Sarajevo 1995. Donia Robert J. Dinić Mihailo. Istorija još nije uspela da razluči istorijsko Kosovo od legendarnog a postoje opravdani razlozi sumnji da će to ikada moći učiniti. 794.. Prizren-Beograd 1989. 2. 2. Hurst and Company. 2. 123. 1995. godine”. 250.. Dinić Mihailo. 795. Zbornik MS za istoriju 39. izdanje.. 10. 1995. Zagreb 1986. New York 1994.. Šimić Angelina. Eparhija raško-prizrenska Prizren-Bogoslovni fakultet Beograd. Dinić-Knežević Dušanka. 798. Prlender Ivica. Vekarić Nenad. 800. Anali 26. 137. Bosnia and Hercegovina: a Tradition Betrayed. “Zadužbine Kosova (Spomenici i znamenja srpskog naroda)”. 803. 1389. izdanje. 19-30. Zagreb 1989. Novi Sad 1986. godine”. Altomanović Nikola. Branivojevići. (* Ćošković Pejo. XI + 318). HZ 42. Galerija 65. Dinić Mihailo. Dubrovnik 1988. – Rochow J. Dinić Mihailo. Fama.) 799. Andrija. Osmanlije i Balkan u vrijeme prve etape njegova osvajanja. – Fine John V. Columbia University Press. A. 797. JLZ. FF. 802.Politička historija 97 790.. Donia Robert J. JLZ. “Bitka na Kosovu 1389. – Fine John V.. 792.. Dinić Mihailo. (* Nilević Boris. Bosnia and Hercegovina: a Tradition Betrayed. izdanje. Galerija 65. JLZ. Novi Sad 1989... Untersuchungen zur Herausbildung des Feudalismus”.01. (Prevela Nura Dika Kapić). Časlav (191). Kolaković Radenka. Bosna i Hercegovina . Jahrhundert. Dubrovnik i Ugarska u XIV i XV veku.. ZČ 41/4. JLZ. 247... – Ditten H. Banja Luka 1987. Sarajevo 28. Zanimljive pojedinosti o Kosovskom boju. Ljubljana 1987.. 796. A. Oslobo enje 52/16749. 7. A. Monografije 28. – Fine John V. izdanje. 558-560. 734-736. 401.01. EJ 2. HZ 42.tradicija koju su izdali. EJ 4. Republika I/5. Naša . 189-190. IZ 8.. EJ 3. humski knez. Dušan (693-695). 801. Sarajevo 1995.. 259-260.. Beograd 1989.. Byzanz im 7. 58-59. Dragutin (547-548). Dodig Radoslav. Doklestić Ljubiša. S. 53-57. JLZ.. 422. 188-191... Sarajevo 27. Berlin 1978. Voje Ignacij.. London 1994.. Zagreb 1989. Gojniković Petar. “Winkelmann F. Zur Bedeutung der Einwanderung der Slawen. Donia Robert J. “Bitka na Kosovu 1389. 42-43. Institut za istoriju-VANU. Beograd 1989. XI + 310 + 1 karta. Ditten H. Dinić Mihailo.. O kosovskom boju. Zagreb 1982. SANU-Istorijski muzej Srbije-BIGZ.

81-102. 206-214. 813. Mostar 1996. godine.. 809. 7-8.)”.. Džaja Srećko. “Srećko Džaja. Sarajevo 1988. Posebna izdanja . 808. Bosansko srednjovjekovlje kroz prizmu bosanske krune. “Šest stoljeća od smrti bosanskog kralja Tvrtka I”. Džaja Srećko. Politička i crkveno-politička pripadnost livanjskog kraja kroz povijest. Srednjovjekovna Bosna: povijesni izvori i interpretacije. Split-Livno 1994. Sarajevo 1988.)”. “Srećko Džaja. 2 prepravljeno i dopunjeno izdanje. obljetnice smrti Fra An ela Zvizdovića”. 805. 227-249. Sumrak Vizantije (Vreme Jovana VIII Paleologa 1392-1448). FTSFranjevački samostan Fojnica. “Selidba Ramljaka”. Džaja Srećko. 810. Mostar 1999. “Zbornik radova sa Znanstvenog skupa u povodu 500. Tebis. Biblioteka Stećak 4. Odjek XLII/24. "Livanjski kraj u povijesti. Odjek XLIV/17-18. 135-142. Džaja Srećko. 812.98 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Narodna knjiga.. 811. Jukić 15. Fišić. Arnautović Esad. ZIRAL 105. Radovi sa povijesno-teološkog simpozija u povodu 300. Džaja Srećko. Rama u tkivu povijesnih razdoblja. Dodatak 1.. Biblioteka Stećak 4. CCP XVIII/10. Dodatak 2. 28-31. grba i biskupije. NEV XXXVIII/1-2. grba i biskupije. 15-21. grba i biskupije. 814. obljetnice odlaska franjevaca i puka iz Rame u Cetinsku krajinu. 14-15.. Most XXII/93 (4). Fišić.. Džaja Srećko.-2000. 2 prepravljeno i dopunjeno izdanje. 219-228. Sarajevo 1989. Džaja Srećko. Vizantološki institut. 806.... Autorizirao i nadopunio autor. Sarajevo 1985. Ideološki i politološki aspekti propasti bosanskog kraljevstva 1463. Sarajevo 1991. Bosansko srednjovjekovlje kroz prizmu bosanske krune. Konfesionalnost i nacionalnost Bosne i Hercegovine (Predemancipacijsko razdoblje 1463. Autorizirao i nadopunio autor. (‘Povelje bana Kulina – me aš bosanske historije i kulture’)”. 251-257... Bosansko srednjovjekovlje kroz prizmu bosanske krune. Ideološki i politološki aspekti propasti bosanskog kraljevstva 1463. Mostar 1999. S njemačkog preveo Ladislav Z. “Ibidem – Prilog Odjeka I/3.-1804. 15. Džaja Srećko. ZIRAL 105. Džaja Srećko. urić Ivan. ognjišta XXVI/234. Tomislavgrad 1996.-1804. Osmansko osvojenje Bosne i rimska kurija. 807. Zagreb 1986..) 804. Zbornik radova".. Sarajevo-Fojnica 2000. Biblioteka “Čovek u vremenu”-SANU. Džaja Srećko. godine. Muzej hrvatskih arheoloških spemenika Split-Općinsko hrvatsko vijeće obrane Livno. Rama u tkivu povijesnih razdoblja. Konfesionalnost i nacionalnost Bosne i Hercegovine (Predemancipacijsko razdoblje 1463. S njemačkog preveo Ladislav Z.

Oslobo enje 46/14731.. Beogr-ad 1988. Istorijski institutProsveta. Paris 1994. 1989.) 821. 187-189. 511-523. (* Budak Neven. Komadanje države Bosne. Naprijed. 824.. “Istorija srpskog naroda. (Udžbenik za I. 817. 231. Zagreb 1985. SKZ. urić V. Prva knjiga. godine. 169-171. – Peklić I. 823.. urić Slobodan. 331. Hrvatska i svijet od prapovijesti do Francuske revolucije 1789. Beograd 1985.. Librairie Ekmecic. Tvrtko bán és Janos kanonok Cselszövénye. Beograd 1988. Erdyhelyi M.. 7. 467. Ferluga Jadran. Španci u Dubrovniku u srednjem veku. Sandžak II/24-25.. Fejić Nenad. 572. razred strukovnih škola). 297-314. Ferjančić Božidar. IZ 8. (* Weiss G.. Od najstarijih vremena do Maričke bitke (1371)”. Anali 27... ZRVI 35.. 179-182. Dubrovnik 1989. 139-140. Falczok Waclaw – Wasilewski Tadeusz... Fine John V. Beograd 1981. Prva knjiga. Ossolineum 1985. 508-513. Sarajevo 24. 1982. (* Marjanović-Dušanić Smilja. Banja Luka 1987. 20-21. Beograd 1985. SANU. postala je mjera naše istorijske veličine). Kratka popularna povijest. Kostelac Ana. 231-235.. 820. 3. München 1979. Ekmečić Fadil.. Bosna. IG 1-2. Odbrana Nemanjinog nasle a – Srbija postaje kraljevina. 819. Beograd 1987.. Südostforschungen 38. Ferjančić Božidar. 825. Studien in the Byzantine administration and the Southern Slavs from the VIIth do the XIIth centuries...) (* Goldstein Ivo. 400. 335-336. Amsterdam 1976. Beograd 1981. Ferjančić Božidar...... 117-154. Dolazak Hrvata i Srba na Balkansko poluostrvo (Osvrt na nova tumačenja). Ekmečić Milorad. Szazadok a magyar törtenelmi társulat közlöye 6. Beograd 1996. Korać Dušan. Od najstarijih vremena do Maričke bitke (1371)”.) 815... Zagreb 1997.Politička historija 99 17. Zagreb 1989.. Byzant Studies 9. Wroclav-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Lódz. 283-284. 72. Historia Jugoslawii. 470-471. (Drugo izdanje. A. (KUN VIII/396). SKZ. Radovi 18. Radovi 24. Rajčić Biserka. 818. IG 1-2. Zagreb 1986. Hrabak Bogumil. Ferjančić Božidar. Ćošković Pejo.) 822. Monografije 25. Novi Pazar 1993. Beograd 1984. 816. 487.06. IČ 33. “Istorija srpskog naroda. Budapest 1987. 304-307. Byzantium on the Balkans.. Glasnik NIN-a. HZ 39. Zagreb 1991.) . 145-146. Osvajačka politika kralja Dušana. Epopeja dolazi iz tragedije (Kao preloman doga aj kosovska bitka 1389..

Doboj 1998. München 1981..A Critical Survey from the Sixth to the Twelfth Century. 402.. Dobojske novine III/27. Ferluga Jadran. historijske. Sarajevo 1997. Byz. Odeljenje istorijskih nauka 11.... septembar 1986). Byz.. München 1981.. kulturne i političke činjenice. Drugo neizmjenjeno izdanje. Edicija ‘Science’. “Studenica i vizantijska umetnost oko 1200. Kabes III/25.. Krekić Bariša. HZ 31-32. historijske. Wien 1981. demografske. 14. historijske. do prvih desetletij XI. Kabes III/26.-M. ZČ 44/3.. Ferluga Jadran. 836. 171. Feljton: Bosna i Hercegovina – najvažniji geografski. Ferluga Jadran. Ljubljana 1987. Ferluga Jadran. Zeit.. 171. Kabes III/22. Bizanc na Jadranu (6. 36-39. Byzanz auf dem Balkan im frühen Mittelalter. Miscellanea di studi e Memorie 17. Selhanović Selman. 829. Seibt W. Doboj 1998. 835.-13. kulturne i političke činjenice. A. Deputazione di storia Patria per le Venezie. XXVI + 339). Deputazione di Storia Patria 1978. Fine John V. Ferluga Jadran. Prvo izdanje. Kabes IV/27-28. Ann Arbor 1983. Filipović Nenad.... Fragmenti o Kosovskom boju... 28-29.) 833. Bosna i Hercegovina – najvažniji geografski. historijske. The Early Medieval Balkans . Filipović Muhamed. (Me unarodni naučni skup povodom 800 godina manastira Studenice i stogodišnjice SANU. kulturne i političke činjenice. Compact. Zagreb 1978-1979. 2935. 337-340.. kulturne i političke činjenice). 419-422. Jahrb. Beograd 1988. 300. Odjek XLII/12. Naučni skupovi 41. Bosna i Hercegovina – Najvažnije geografske. Preporod XXVIII/634. München 1985. Kapetanović Fahrudin. 1-16. (* Soldo A. (First paperback edition 1991. Ljubljana 1990. L’amministrazione bizantina in Dalmacija. 828. Azemina. Zagreb 1993. 17-24. kulturne i političke činjenice (1.) 827.. Pota in metode bizantinske politične in kulturne ekspanzije na Balkanu od srede VII. Sarajevo 1998. . Mostar 1998. Epoha.. Südostforschungen 44. Südostforschungen 40. d. 78. 11.) 834. stoletja. SANU. 22. 830. 64. Filipović Muhamed. godine”. Mostar 1997. 826. 3-4): (1) (Bosna i Hercegovina – najvažniji geografski. (3) (Prva bosanska država). österr. Mandžukić Jasmin. Weiss G.100 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Sansterre J. ZČ 41/4. historijske.. Sarajevo 1997.. 30..02.. 649. Oslobo enje 55/17854. 74/1. 79-81.-2000.. (* . Bosna i Hercegovina – najvažniji geografski. Filipović Muhamed. 832. Mostar 1997.. 831. Compact. Dobojske novine III/28. Byzance et les Balkans vers la fin du XIIe siecle. Sarajevo 1989.. Mostar 1997. Filipović Muhamed. 1998.. (* Mulahuseinović S. 363386. Byzantion 51.. Sarajevo 13. (4) (Država Bosna i njeni banovi). 573-583. stoletje). 18.

Hist. 101. Krekić Bariša. 361. Fine John V. Obavijesti HAD XXV/1. Latina et Graeca-Zavod za hrvatsku povijest FF u Zagrebu. I dio (Od osnutka do 1526... 484-486. Mednarodno znanstveno posvetovanje “Italija in jugoslovanske dežele ob koncu srednjega veka (14. 1986. 715-716. Goldstein Ivo. Novi Liber-Zavod za hrvatsku povijest FF u Zagrebu. History 69.. Opuscula archaeologica 16 (1992). 842. Zagreb 1995. Sofia 1985. 62.-15. 212. Ann Arbor 1987.Politička historija 101 (* Nicol D... CCP XVI/29. Zagreb 1980. . 1992. Zagreb 1989.. Jakšić Nikola. 275-277. 23-55. NIN 2000. Tapkova-Zaimova Vasilika. XVI + 687). Gestrin Ferdo. Études balkaniques XXI/4.). 235. Gavran Ignacije.. 747-748. Abulafia D. HZ 45 (1992). Zagreb 1992. Historiae 1.. Zagreb 1993. Slobodna Dalmacija. stoletje)”. 448. Rev. Povijest Dubrovnika do godine 1808. (* Kulinić Tomislav. Crijević. O Tomislavu i njegovom dobu. and East Europ.. 1992. Beograd 30. 1994. Vucinich S. Zagreb 1992. Biblioteka Hrvatske povjesnice.. Fine John V. (Forum) 29. Matica XXX/7-8. 22. Zagreb 1995..11... 841. 1989. Lučić Josip. Nakladni zavod MH. Hrvatski rani srednji vijek. Split 21. 187-191. JLZ Miroslav Krleža. Gligorijević Milo. Pape i Bosna.. Branivojevići (271-272). Marulić XIII/3. Gljivoje M. Radovi 25. “Hrvatski biografski leksikon II (Bj-C)”.. 844.. The Late Medieval Balkans . Vittorio Di Antonio.. Nuova rivista storica LXIV/3-4. do Bazilija I... 511. 259-262. A. 42-43. Zagreb 1980. 292-293. ZČ 38/1-2. 488-493. 846. University of Michigan Press.).. Slavic Review XLI/4.. 04. Rapanić Željko.. Cambridge Massachusetts 1984.. 839.. Dan velike pogibje (Druga strana: Tursko gledanje na Kosovski boj). 51-55. Rapanić Željko.. 900901. Chicago 1982. 50. W. Speculum 59/4.. JLZ Miroslav Krleža. Radovi 18. Goldstein Ivo. Foretić Vinko. 843. A. 263-265. Zagreb 1989. Perugia 1981. 37-38. (* Budak Neven. Radovi 28. Margetić Lujo.) 847. Zagreb 1992. (* Čoralić Lovorka.11. Obavijesti HAD XXVII/2. Livno 1995. Foretić Vinko i Redakcija HBL. Grgin Borislav. “Hrvatski biografski leksikon II (Bj-C)”.. Bobaljević (42-44). Zagreb 1993. Split 06.. Zagreb 1995.. Anali 19-20. Jarak Mirja. 139-141. Rev. 845. Eng. 299-327... Foretić Vinko.. Zagreb 1980. 838. 306-312. Kalendar Svetoga Ante 1995. Slav. Dubrovnik 1982.) 837.) 840. M.. Angold M. Slobodna Dalmacija. Nenadić D.A Critical Survey from the Late Twelfth Century to the Ottoman Conquest. 103107... Ljubljana 1984.. Bizant na Jadranu (od Justinijana I. 1984. 141-142. (First Paperback edition 1994. Zagreb 1993. The Late Medieval Balkans. 1984. Zagreb 1985. Goldstein Ivo.

. Povijest Bosne. Rapanić Željko. 105-106. 124-126. 9-28.05. Zenica 2000. Gazi Isabeg. Hadžibegić Hamid. Celjski knezi v Evropi. Grdina Igor. Tom I.. 13. ZČ 48/3. 857. Autorova naklada. = IX + 536.. Sarajevo-Fojnica 2000. El-Kalem... Fit-Media. Hadžiomeragić Maid. XXXV. Sarajevo 1983. 14. 850. Skopje 1983. Glasnik VIS-a SFRJ XLVI/1-2. 183-221. Glasnik XXVII/3. 2. Novi muallim I/1. (* Voje Ignacij. 858.. Sarajevo 1999. FTS-Franjevački samostan Fojnica. 229-237. obljetnice smrti Fra An ela Zvizdovića”. Neosvojivi grad (Odbrana Bobovca).. Hadžiomeragić Maid. Zagreb 1997. 130-132. Zagreb 1980.. Hammer Joseph. Margetić Lujo. Tuzla 2000. I-III.. Zagreb 1996. Didaktički putokazi V/18.. Tešanj 1995. Hadžiomeragić Maid. Nerkez Smailagić. Prva linija III/14. DZS. Historija turskog (osmanskog) carstva.. 860. Protiv sedam carevina..-2000.. Jalimam Salih. Avari. Bosanski banovi i kraljevi. izdanje. godine. Pregledna istorija života Bosne. Radovi 30.) 848. 1191-1192. 147-151.. Hikmet XIII/3-4. Goldstein Ivo. Hadžiabdić Hadžija. LII + 695. Zgodovina slovenskega naroda. EJ 1. 854. 462. I svezek. (Forum) 6-7. 851. 861. 37-42. godine. Tretja izdaja. Tuzla 1999. Slobodna Dalmacija.. Kupusović Amina.) 856. Sarajevo 1994. Hadžijahić Muhamed (Hadžijahik). 855.. Hadžihuseinović Salih Sidki Muvekkit. FF. JLZ. Prva linija III/13. = . Ljubljana 1994. do 1180. Ljubljana 1978.. Gradina II/13. Hipoteza za takonarečenita “Treta slovenska preselba” na Balkanot. Celje 1994.) 853. II. 859.102 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. (* Prljača Mustafa. Smriko Vehid. Goldstein Ivo. 213-231. Grafenauer Bogo. 1995. 852. 20. (Priijevod i stručna redakcija Nerkez Smailagić). Hadžirović Ahmed. 428-429. Grafenauer Bogo. GR IZ BiH LXI/11-12. Split 02. Bizantska vlast u Dalmaciji od 1165. “Zbornik radova sa Znanstvenog skupa u povodu 500. Zagreb 1979. 849. 382-383. Sarajevo 1999. HZ 48 (1995). Sarajevo 2000. Nekoliko naznaka o srednjovjekovnoj Bosni u historiografiji.... Zbornik radova I/1. Bizantski izvori o osmanskom osvajanju Bosne 1463. Sarajevo 1994. Sarajevo 1996. (I.

. Hösch Edgar. “Historija – Povijest. Herceg-Novi u doba bosanskohercegovačke vlasti (1382-1482). PCC Me ugorje. Études balkaniques 2. Beck Verlag. Tadeusz Wasilewski)”. Hrabak Bogumil. Južni Slaveni. 131-132. Mieczysław Tanty. III. 862. (* Budak Neven. 13-37. Warszawa 1977. . = 571) (* Imamović Mustafa. Sarajevo 2000. München 1996. 27-37. Sofija 1979. (* Pščulkovska-Simitčiev. Sarajevo 1998. Istoričeski pregled 35/1. Boka 10. Sarajevo 1998. Federalno ministarstvo obrazovanja. Boka 11. 117-120. Hoensch K. 407-505. 866.. Bosna forum 1-2. 335.. (Uredio Milenko Brkić). Federalno ministarstvo obrazovanja. 872. “Historija – Povijest (Nastavni plan i program za osnovnu školu i opću gimnaziju)”.) 870. 863.. Damjanova Ečka. Kralj Tomislav.Politička historija 103 553. Skopje 1978. (* Mlinar Janez. 379-381. ZČ 52/1.. 113-119. (* Budak Neven. nauke. Osnovna škola”... /Specijalni dodatak: Nerkez Smailagić (19271985)/. nauke. Kaiser Sigismund. H. München 1988. GPM 26. Zagreb 1989.) 864. Istraživanja 12. Verlag C. 199-225. Mieczysław Tanty.) 868. 867. Hrabak Bogumil.) 865. Warszawa 1988.. Odjek LIII/3-4.. Ljubljana 1998. Sarajevo 1998. Herceg-Novi 1979. HZ 42. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”. 54-58. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. 770.. Beck. Novi Sad 1989.. Herrsher an der Schwelle zur Neuzeit 13681437. Tadeusz Wasilewski)”. Glasnik XXII. Hrabak Bogumil. 91-95. Sofija 1979. Studenci 1995. Jörg. Venecija i Sandalj Hranić u njegovom širenju po primorju počev od Herceg-Novog.. XIII-XV. 652. 405406. VI razred. kulture i sporta.. 873.. 268-270. “Historia Słowiań południowych i zachodnich (Jerzy Skowronek. Odnosi Herceg-Novog i bosanskih vladara prema Dubrovniku. 871. Hasting Adrian.. “Historia Słowiań południowych i zachodnich (Jerzy Skowronek. Hrabak Bogumil.. 7-31. “Historija – Povijest (Nastavni plan i program za osnovnu školu i opću gimnaziju)”. Zagreb 1988. Kotor 1978. kulture i sporta. Opća gimnazija”.. Venecija i bosanska država.. 261-274. Horvat Rudolf. Dimova-Mančeva Veselina – Mančev Krsto. Geschichte der Balkänlander von der Frühzeit bis zur Gegenwart. II razred. Herceg-Novi 1978.. “Historija – Povijest 2. HZ 41. 869.

2. Imamović Mustafa. 35. Pelidija Enes. Oslobo enje 54/17783. (* Čoralić Lovorka.. A. Dani 64. Sarajevo 02. H. Kulin ban. Kabes III/21. Enver Imamović.104 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. GR IZ BiH LIX/11-12. 35. (4) (Neosvojivi Bobovac). Sarajevo 1997.. 39-50.. Mostar 1997. Odredi saveznika kneza Lazara u bici na Kosovu. Ljiljan VI/258. Hrabak Bogumil. 1215-1221. Ljiljan VI/256. “Ilustrirana povijest Hrvata”. Sarajevo 1997.12. Press centar. Imamović Enver. Mostar 1997. 5 plus 4.. Sarajevo 1997. Armija RBiH.. 13. Ljiljan VI/258. Oslobo enje 54/17782. izdanje. Hasović S. izdanje. 635. Sarajevo 02. Sarajevo 13. 34. Ljiljan VI/258. 2. 1997. 35. Zagreb 1984. 18-20. Ma. Zagreb 2000. Zagreb 1990. Macedonia Press.. Imamović Enver. Svijet II/83. Sarajevo 1997.) 876. Sarajevo 1998.. 877.. kulture i sporta.. Sarajevo 08. Ljiljan VI/258.12. Titovo Užice 1989. Oslobo enje 48/15580. Sarajevo 1997. Historija Bošnjaka. A. (3) (Dinastija Kotromanića). 35. 1997. 35. Bosansko primorje od najstarijih vremena do propasti samostalne države 1463. 5 plus 3.. Purivatra Atif.. Sarajevo 1999. 882.. (KUN X/59(517). Imamović Enver. Matica 50/9. 1997. Kulturna i društvena historija Bosne i Hercegovine (4. 1997.. 884. Sarajevo 1994. Sarajevo 1997. 5-18. 25-26. 138-182. 20-21. 60-61. Sarajevo 1997. 1991.. JLZ. Sarajevo . Dnevni avaz III/729. BiH. Grebo Zdravko.. Ljiljan VI/258. 1997.. Stvarnost.. “Uzeir Bavčić.. Sarajevo 1997. 18-21. “Hrvatsko-bugarski uzajamni odnosi kroz stoljeća”. Imamović Enver. Sarajevo 1998. "Neum i bosansko primorje". Ma... 880. 18-21. Sarajevo 02.12. Sućeska Avdo. 61. 874. 12. Veličina koja se ne zaboravlja (Historijske magistrale: šesto godina od smrti kralja Tvrtka I). 875. Sarajevo 1997. 14. Velikani bosanske prošlosti (Kralj Tvrtko I). Orhan Zupčević. Sofija 1999.. Imamović Enver. 6.-2000.12. Sućeska Avdo. EJ 3. 34. Dopunska nastava)”. Sarajevo 1999.. Hadžiosmanović Lamija. Sarajevo 1997. Historija. 35. Vojna biblioteka 2. . Užički zbornik 18. Filandra Šaćir. Gojer Gradimir. Odjek LI/1-2.. Selma Ferović. 883. Imamović Enver.12. Sarajevo 1996. 879.... (2.. 160.. Ministarstvo obrazovanja. A. Kabes III/20. 878. 41. nauke. 5 plus 5. (2) (Kralj Tvrtko). Velikani bosanske prošlosti (1-3): (1) (Kulin ban). 17. Ljiljan VI/258..11.. 18. FBiH. (* Jalimam Salih. Sarajevo 1997. Ljiljan VI/258. 5 plus 1.. Sarajevo 03. Ljiljan VI/258... 18-20.. 467. Dnevni avaz III/740.. Bošnjačka zajednica kulture Preporod. Tabaković J. 5 i 6 razred osnovne škole. Diplomacija (Bosna i Hercegovina). Tabaković Aida. Imamović Mustafa.. Sarajevo 1997.. Zlatar Behija. (1 izdanje 1993). 881. izdanje 1998).

Ljubljana 1978. Kico Mehmed. 37. Oslobo enje 55/17884. Ljiljan VI/246. Dijalog nova serija IV/4. Oslobo enje 55/17914. Zenica 1998. 21. 617-624. Inaldžik Halil. Preporod XXVII/627. 1998. 43. London 1978.. Sarajevo 15.. Sarajevo 1991... (* Simoniti Vasko. Sarajevo 07. The Ottoman Empire. Organization and Economy. Sarajevo 1998. 40. IDP “Udžbenici. Kolo LXVII. 1991. Zastupljenost srednjovjekovne Bosne u udžbenicima historije. Sarajevo 1997. Novalić Fahrudin. SKZ.. izdanje. Hercegovina 10. Variorum reprints 87. Alić Enver. Ljiljan VI/260.. “Istina o Bosni i Hercegovini. Povijesni prilozi 18. Imamović Mustafa.. 891. Isaković Fahrudin. Zagreb 2000. Knjiga 452. Conquest. 14. 1998. Dnevni avaz IV/765. Inaldžik Halil (Inalcik). Feljton (1-3): Milenijska povezanost Bosne i Primorja 1. Sarajevo 1997. Inaldžik Halil (Inalcik). (Srednjovjekovna Srbija. Čuvari prvog kontinuiteta i autoriteta bosanske države 2.. FPN. Sarajevo 14. IRO Vuk Karadžić. Janez Milčinski. Sarajevo 1991. Azemina.. Ljiljan VI/247. .03. 211-212... Prva linija VI/58.. 48-50. priručnici i didaktička sredstva”. o... Mostar 1998. 357.01. 86. Altermedia d. Muallim 65-66. Durić Rašid. “Istorija 1. Sarajevo 1999. Mostar 16. Ljiljan VI/248. Sarajevo 1998. Oršolić Tado. Beograd 1985. 197-206. 362. 365. 450-459.. Zagreb 1998. Sarajevo 1996. 5-6. ČSP XXXII/3.. Istorija – Povijest (za 1. (* Dodig Radoslav. Hikmet XI/112-113. 246-248. 35-38. Donia J. Kamberović Husnija. Bosna – glavno područje dubrovačke kontinentalne trgovine 3. Činjenice iz istorije Bosne i Hercegovine”.-NUB BiH.. Zagreb 1999. London 1997. Kučuk-Sorguč Indira – Hajdarević Hadžem.. Serdarević Husein. Isaković Fahrudin.08.) 887. (Jože Kastelic. Mulahuseinović S.. Kico Mehmed. Sarajevo 1998. Holjevac Robert.. klasično doba 1300-1600 (Prevela Milica Mihajlović).. Prilozi 28. 105-107. “Bosanska srednjovjekovna država i suvremenost (Zbornik radova)”. Janez Peršič. Sarajevo 1998. Behar VII/34. o.) 892. 189.. Nationalites Papers XXVIII/2. Didaktički putokazi IV/10. Kamberović Husnija.. 888. The Ottoman Empir: The Classical Age 1300-1600. 24. Ignacij Voje)”.. 26-27. Sarajevo 1998. Pelidija Enes.. München 1998. Beograd 1974. razred gimnazije).. Hercegovački tjednik. 43. 12-15. Ilustrovana enciklopedija. 890. 886. 889. Osmansko carstvo. Kamber Ale. 214-215). 549-551. Tuzla 1998. Südostforschungen 57. 167-171. 1.. Bosna i Ugarska.Politička historija 105 1998. Sarajevo 1997. 1998. 2000. 12. (KUN) 6. Jergović Miljenko. Ramović Arifa. ZČ 32/1-2. Robert.04. 154-158..) 885.

“Trpimir Macan.. Od najstarijih vremena do Maričke bitke (1371)”. 159-177. Dubrovnik 1992. Vojislav Korać. Biblioteka Prošlost i sadašnjost. (* Perić Vidak.. Stuttgart 1984.. Titograd 1970. Knjiga druga (Od kraja XII do kraja XV vijeka. 576. Knowledge.-2000. A.. 893. Dimitrije Bogdanović. Autori: Sima Ćirković. Sovetskoe slavjanovedenie 6. Knjiga 6. Ogranak Dubrovnik. Beograd 1997. Autori: Zarije Bešić.... Redakcija za istoriju Crne Gore. Doba borbi za očuvanje i obnovu države (1371-1537)”. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Sarajevo 1979. Ivan Božić. Moskva 1980. Sofija 1981. Knowledge. “Istorija Crne Gore. Sima Ćirković. 143-147. 10-11. (* Macan Trpimir. Dubrovnik 1992. Knjiga prva (Od najstarijih vremena do kraja XII vijeka). Prva knjiga.. “Prijedlog nastavnog plana i programa vaspitno-obrazovne osnove za srednje usmjereno obrazovanje i vaspitanje”. (* Salivon N.. Ferluga Jadran.. Beograd 1981. Knowledge. izdanje. Republički prosvjetnopedagoški zavod. (* Perić Vidak.) 895. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Vojislav urić)”. BAN. 318-324. Vladimir Dedijer)”. Dimitrije Bogdanović. “Istorija srednih vekov. (* Mihaljčić Rade – Dimić Ljubidrag.106 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.. Beograd 1997. Beograd 1994.. XII + 350. Zagreb 1983. 505. Beograd 1997. Macan Trpimir. (2. Povijesni prijepori”. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”.. 13-15. 899. “Istorija na Blgarija (Prva blgarska država). (2. Moskva 1981. Zagreb 1983. “Istorija srpskog naroda.. “Istorija Crne Gore. 143-147..) 900. SKZ. “Istorija – Povijest”. MH.. Beograd 1982. Peking 1984. Beograd 1994. New York 1974. Učebnik dlja studentov istoričeskih fakultetov pedagogičeskih institutov”. 251260. Geschichte Osteuropas 32/1. (* Macan Trpimir. Beograd 1973. “Istorija Crne Gore. Tom prvi: Crna Gora u doba Nemanjića). Ferluga Jadran. Titograd 1967. Jovanka Maksimović i Pavle Mijović)”. “Istorija Jugoslavije. Ćirković Sima.) 896. Milorad Ekmečić. Redakcija za istoriju Crne Gore. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”.. MH. Knjiga 6.) 901. 894. 318-324. Druga knjiga. “Trpimir Macan. Povijesni prijepori”. Titograd 1970. “Istorija srpskog naroda. Autori: Sima Ćirković.. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 251- . Knjiga druga (Od kraja XII do kraja XV vijeka. Ogranak Dubrovnik. Tom drugi: Crna Gora u doba oblasnih gospodara). Autori: Ivan Božić. 703.. Biblioteka Prošlost i sadašnjost. Tom vtori”.) 898. Beograd 1997.).. 592. Macan Trpimir. 12-13. Knowledge. Stuttgart 1984. XIII + 508. Redakcija za istoriju Crne Gore. SKZ. Marulić XVI/3. Marulić XVI/3. 10-11. Draga Garašanin i Jovan Kovačević)”. (* Perić Vidak.) 897.. 127-130. Knowledge. 598. Geschichte Osteuropas 32/1.). 10-11. Beograd 1997. izdanje.

Jakić Živko. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. 335-336. (* Samardžić Nikola. Balcanica 16-17. Zmaj. KDM Preporod Zenica 1995. ŠK.. 909. Prilozi XXV/27. Beograd 1984. Dubrovnik 1998.. Beograd 1990.). Ćirković Sima. Ljiljan 318.. 50. 907.) . Biblioteka Fototipskih izdanja. (Politička istorija)... Monografije 15. (od 1353. sadašnjosti i budućnosti 1". Despot Stefan – povest o maču i peru 1 (Samodržac svetorodne loze). Macan Trpimir. Trajanje Bosne (Lomovi bosanske svijesti).. Sarajevo 1999. Cambridge University Press 1983. (2.. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”.. 13-15. izdanje. (Uredio Milenko Brkić). XI + 407. Sarajevo (1991). PCC Me ugorje. Drugo. Slovo Ljubve. Janković Stjepan.. Jelić Ivan – Mažuran Ivan. 100-118. Povijest staroga vijeka za V. Beograd 1981. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. razred osnovne škole”. Stari in srednji vek. Duga. Prosveta. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Beograd 1997. 910. Biblioteka Naša prošlost. 912. Slaveni i Avari “Živko Jakić. Marulić XXII/2. 906. 903. Leovac Selena. 168. München 1979. (Uredio Milenko Brkić). Ivanović Voja.. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 512.). Stjecanje Konavala: Antička tradicija i mit u službi diplomacije.) 911. 219-220. Geschichte Osteuropas XXVII/1. Pogovor. 92-97. Beograd 1978. Ljubljana 1998. Jelavich Barbara. 904. godine. “Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture”. Beograd 1988. "Konavle u prošlosti. Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku. History of the Balkans. 3-5... ŠK... Katarina. (* Pašić Ibrahim. do 1391. Janeković Zdenka. Istorija Srba. 31-45. Ilok. Povijest staroga vijeka za V. Jablanović Ivo. I. Protić St. DZS. 130-139. Zgodovina za 6. Vol. Zagreb 1995. 113-115. Studenci 1995. Zagreb 1995. Biblioteka fototipskih izdanja. 259-261. IČ 32. 259-261. Milan. Knowledge. Jalimam Salih. Beograd 1990. Beograd 1985.) 902. 223-224. Studenci 1995. “Avdija Alilbašić.Politička historija 107 260. Beograd 1985-1986.. Jireček Konstantin. PCC Me ugorje. razred osnovne šole. 218-221. Prva knjiga. Zagreb 1980. Stjepan Tvrtko I. ispravljeno i dopunjeno izdanje. razred osnovne škole”. kraljica bosanska. (* Ferluga Jadran. Posebna izdanja. Zagreb 1989. Knowledge.) 905. ŠK. Beograd 1997. 908. Janša Zorn Olga – Mihelič Darja. do 1537.. Mihaljčić Rade.. Jakić Živko. (Preveo Jovan Radonić). 148. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”.

Srbi u poznom srednjem veku... Kamberović Husnija. Žarko Protić. Snaženje Despotovine. “Kalendar godišnjica značajnih doga aja i ličnosti naše političke i kulturne istorije 1986-2000. Kalić Jovanka. Nemirno doba. Milan Vesović)”. Kalić Jovanka. Kalić Jovanka..) 914. Savezna konferencija SSRNJ. . (Priredili Milan Matić. Demokratska zajednica BiH. Doba borbi za očuvanje i obnovu države (1371-1537)”. SKZ. Fototipski reprint izdanja iz 1851. Beograd 1991. Beograd 1987.. Druga knjiga. 922. IČ 42-43 (1995-1996). SKZ. Kalić Jovanka. 919. IČ 29-30 (1982-1983). 187. Posebna izdanja. 205-217. Beograd 1981.. Zagreb 1851.. Beograd 1995. Beograd 1983. 75-87. IG 1-2. Kratkoje vvedenije v istoriju proishoždenija Slaveno-srbskago naroda (Priredio Miroslav Pantić). Slavonski Brod 1990. 925.. 923. Zemljopis i poviestnica Bosne od Slavoljuba Bošnjaka. Julinac Pavle. Knjiga 56... “Kosovska bitka i njene posledice”. priredio Stjepan Blažanović). Doba prividnog mira. Sarajevo-Ancona-Frankfurt 1994. 197-211. Od najstarijih vremena do Maričke bitke (1371)”. Srpski veliki župani u borbi s Vizantijom. Jović Miomir. “Istorija srpskog naroda. Prva knjiga. 915. 921.-2000. Druga knjiga. Knjiga 1. Doba borbi za očuvanje i obnovu države (1371-1537)”. izdanje Ljubljana 1990. Beograd 1997. 49-56. SANU. Od najstarijih vremena do Maričke bitke (1371)”. Ćirković Sima. Istina o BiH I/15. Tvrtko i Bosna na vrhuncu moći. 918. Sarajevo 1990. 84-85. SKZ. “Istorija srpskog naroda. (pretisak. Kalić Jovanka.. 917. Srbija i zapadni svet 1389-1459. Ciklus Ponovljena izdanja. Borbe i tekovine velikog župana Stefana Nemanje. 924. 920.. 913. (* Šuica Marko. Kalić Jovanka.. Knjiga 1. Kalić Jovanka. Despot Stefan Lazarević i Turci (1421-1327). Beograd 1982. “Istorija srpskog naroda. Beograd 1982. 7-20. Beograd 1982. “Istorija srpskog naroda. 427-428. Jukić Frano Ivan. Srpske zemlje i vladari... SKZ. SKZ. 287. Beograd 1981.108 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Balkanološki institut. Beograd 1994.. 213. Druga knjiga. Beograd 1981. Doba borbi za očuvanje i obnovu države (1371-1537)”. Prva knjiga. Jukić Frano Ivan. SANU-NBS-MS. (2. Kalić Jovanka. 88-99. Paraćin 1989. “Istorija srpskog naroda. 251-262. Zemljopis i poviestnica Bosne (od Slavoljuba Bošnjaka). 19.) 926. 916. Fototipska izdanja.

Prilozi problematici Kosovske bitke objavljeni u časopisu ‘Obeležja’. Zadnji knezi Celjski v deželah ‘Sv. Nelipčići (416). 928.) 936. Ljubljana 1993...) 939. J. Povijest Hrvata u razvijenom srednjem vijeku.. 932. 1-17. 934. Katić Lovre. Karbić Damir.04. Historiografija o Bosni i Hercegovini (Najznačajnija literatura). Celje 1982.. 384-385. Slobodna Dalmacija.. Dubrovnik 1979. Filološke studije o našem najranijem srednjovjekovlju. Ljubljana 1994. Ogranak Dubrovnik.10. Kaznačić-Hrdalo Ana. (* Steindorff Ludwig. Biblioteka Prošlost i sadašnjost. ŠK.. Hirvat Ulusunum. 393. Biblioteka znanstvenih djela 70.. Slobodna Dalmacija. Zagreb 1989. Rasprave i članci iz starije hrvatske povijesti. HZ 42. Split 1993. krone’. XVII + 221. (* Pnk. Klaić Nada. Trogir u srednjem vijeku. (* Rapanić Željko.. Klaić Nada. Slobodna Dalmacija. 71-79. HZ 43. Izdanja grada Trogira 5. 29. Anžuvinci (10).. Klaić Nada. 8. 929. 578-579.. Mirković Vojko. Cankarjeva založba. Assam.) . Karabegović Ibrahim. 131. Zagreb 1980. (* Čarni Ludvik. Iločki (223). Javni život grada i njegovih ljudi. 598. Celjski zbornik. Talovci (655). 935. 930.Politička historija 109 927. Didaktički putokazi V/18. 281.. 938. Muzej grada Trogira. Praha 1983.. MH. Karatay Osman.. Zagreb 1976. Celjski (56-57). 17-79. Babonežići (17). 297. Nenadić D. 417-419.05. Split 14. Kosovski boj u objavljenim najstarijim izvorima i novijoj srpskoj historiografiji. Split 08. Trogir 1985.) 933. VII + 712 + 16 priloga. “Trpimir Macan. 425-428. Prilozi XIV/14-15. Knjiga 6. “Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture”... Kulturni krug.. Kampuš Ivan. Povijesni prijepori”. ŠK.. 25. II/1. Klaić Nada.. Obavijesti HAD XXV/3. Uz početke hrvatskih početaka. Split 23. Posebno izdanje-Zgodovinsko društvo Ljubljana. 17-47. Katičić Radoslav. ZČ 48/4. (* Macan Trpimir. Macan Trpimir. Zagreb 1986. Iz problematike srednjovjekovne povijesti Bosne. Dubrovnik 1992. München 1986. Srednjeveška Evropa. Zenica 2000. 931. Split 1993. Anali 17. Zagreb 1993. Československý časopis historický 31/4. 1993. Sarajevo 1978.) 937. 1994. Keen Maurice... Marulić XIX/1. Kampuš Ivan. 90-92. 9296. Erken Ortacľ’da Türk – Hirvat Iliskileri. Südostforschungen 45. Zagreb 1990.. Šimunović Petar.. 1994. Ankara 2000. Dioba i ubikacija dijelova Slanskog primorja u doba pripojenja Dubrovniku godine 1399..

06. Sarajevo 21. HZ 45 (1992). 1990. Sarajevo 07..06. 308-317.07.). Zagreb 1993. (5) (Zabluda istoriografije). 621-634. 1.. 18. “Bosna i Hercegovina ogledalo razuma (Izbor članaka. 16. Sarajevo 29.. Sarajevo 09. Klaić Nada. Prošlost Zadra II.. Klaić Nada. Radio Sa XIX/70. 1990.. Vjesnik Muzeja požeške kotline 4-5. (9) (Ninoslav: Pataren ili pravovjerni). Politički položaj bosanskih vladara do Tvrtkove krunidbe (1377. izdanje. 943. Oslobo enje 47/15102.. 948. Behar III/10.. 1990.. 272-276..07. 14. Oslobo enje 47/14993. 18. (17) (Križarski rat na Bosnu).. Klaić Nada. 1990.07. Südostforschungen 38. Oslobo enje 47/15089. 6. 17. 1990.(* Horvat Angela. Sarajevo 03. Sarajevo 02. Slavonska Požega 1986. 344. Zagreb 1989. (15) (Svjedoci a ne jemci).. (8) (Tri pisma Grgura IX). Zagreb 1989. Nilević Boris. Sarajevo 1990. GDI BiH 40-41 (1989-1990). 945. 113-137. Oslobo enje 47/15107... Oslobo enje 47/15103.. Ančić Mladen.-2000. 192-195.. 17. 1990.. Oslobo enje 47/15099. 1990. izdanje. Sarajevo 10.. Oslobo enje 47/15101.) 942. (7) (Banus Culinus Dominus Bosne). Oslobo enje 47/15093. (* Lovrenović Dubravko. 941. 1990.. 16.07. Putevi XXXV/5. 1990.06.. Bribirski knezovi. 348-351.07. 9. Srednjovjekovna Bosna. 15. (2) (Protjerivanje iz udžbenika). GZH. Povijest Hrvata u srednjem vijeku.g. 12. Zagreb 1994. 14. 1990. Sarajevo 04. Osloboenje 47/15092. Feljton: Srednjovjekovna Bosna (1-18): (1) (Prošlost u političkim okvirima). Beograd 1992..g. Oslobo enje 47/15088.. Sarajevo 25.. (10) (Bosansko-dalmatinski odnosi). Oslobo enje 47/15100. Klaić Nada – Petricioli Ivo. Biblioteka Posebna izdanja. (11) (Kumani i bosanski heretici). (16) (Kratkotrajno veselje ugarskog vladara). 50-59..06.06. Zadar 1976.. Samostalni politički razvitak bosanskih zemalja nisu prekidali niti Hrvati niti Srbi. Ćošković Pejo. 18. Klaić Nada. (* Margetić Lujo. 277. (14) (Dolazak Stjepana II). (13) (Mudra šutnja bosanskih vladara).07.07. Milutinović . 47/15106. 16. München 1979. 1990. Srednjovjekovna Bosna.) 944. Sarajevo 26. 12. Eminex. Klaić Nada. odlomaka i ilustracija. priredio David Atlagić)”. Zadar u srednjem vijeku. Oslobo enje 47/15087. 947. 15. (4) (Samostalna zemlja). Sarajevo 06.. 1990. Sarajevo 30. 1990. Bosna – ni srpska ni hrvatska. Sarajevo 10. Sarajevo 1991.. 8. Sarajevo 23.06.07. JLZ Miroslav Krleža..06. 946. Klaić Nada. 1990. Oslobo enje 47/15094. 1990. 1990.. “Hrvatski biografski leksikon II (Bj-C)”. 8-9.. 1990. Oslobo enje 47/15094. 11. Oslobo enje 47/15095. 1990.07.). IGC Borba. Oslobo enje 47/15091. Globus. Sarajevo 27.110 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 1990. (3) (Javna vlast – dokaz državnosti). Sarajevo 28. Klaić Nada. 10. Oslobo enje 47/15108. 17. 940. Politički položaj bosanskih vladara do Tvrtkove krunidbe (1377.. (12) (Smrt posljednjeg Arpadovića). Zagreb 1990. Sarajevo 17. (6) (Falsifikati splitske crkve). Sarajevo 22. Banja Luka 1990. 470. 2. Sarajevo 05. Oslobo enje 47/15098.06.. (18) (Poslušni vazal ili bosanski buntovnik).03. Zagreb 1993.06. Klaić Nada. Ecclesia seu monasterium sancti Michaelis de Rudina.

46. Bosna i Hercegovina od seobe naroda do XII stoljeća. 362. Kovačević Jovan. JLZ. Sarajevo 23. Vi enje drugih (Skup u ANU BiH o 600. Sarajevo 1990. IV-456). Dumbović Vladimir. Skopje 1990. 634-635. Doseljenje Slovena na Balkansko poluostrvo. Zbornici i monografije.. izdanje. “Kosovska bitka (Vojno-istorijska rasprava)”. Sarajevo 21.) 955. Svjetlost. (* Džidrova Ljubinka. Sarajevo 20. Sarajevo 1998. Preštampano iz ‘Ratnika’ iz 1898 gd. Zagreb 1994. 1985. Od najstarijih vremena do Maričke bitke (1371)”. Beograd 1989. 8. 159-195. 957. Beograd 1981. 2. IRO Naučna knjiga. Beograd 1989. 1989. JLZ Miroslav Krleža. Titograd 1989.. Nazor Ante. MH. “Istorija srpskog naroda. Macedoniae acta archaelogica 11. Zagreb 1982.12. Oslobo enje 46/14727..Politička historija 111 Kosta. (Fototipsko izdanje). Zagreb 1989. Čabotarev Andrej. godine). “Kraljevska dobra u centralnoj Bosni”. VIII + 247. EJ 2. Knjiga prva”. Zagreb 1990. 951. Zagreb 1993. CCP XVII/32. HKD Napredak. Filip Višnjić. 226 + 4 karte.. 954. Bobaljević Vuk. 956.. Marulić XXIII/1. 7... “Kninski zbornik”. Kos Milko. 960. (Priredio Trpimir Macan). 685. 118-122... 1991. mit sa izvornom snagom (Naučni skup o Kosovskom boju u SANU). Sloveni (Nastanak i razvoj slovenskih civilizacija u Evropi VI-XIII vek). 244-248.) 949. II-430. Stožer naše istorije. Povijesni prilozi 13. Predgovor: Jovanka Kalić). 8. Klaić Vjekoslav. Feljton: Splet legende i istorije (600 godišnjica Kosovske bitke).. Oslobo enje 46/14728. Zagreb 1994. 7.. I-IV. Korenić Bojan. 3. Kosanović Jakov.. 959. Klaić Vjekoslav. 1989. 1989.. (U istoj izdavačkoj kući ovo izdanje je izašlo: 1981.06. Zagreb 1980. Zagreb 1993. Istorijski zapisi LXII/1-2.. Prva knjiga. Sarajevo 24. godišnjici Kosovske bitke).. 247-260. Oslobo enje 48/15630.. 217-222. 958.) 953. Knezović Oton. 950. I-382. I-II. Kont Fransis.. Nazor Ante. 952.06. Radovi 27. ... Obavijesti HAD XXV/3. Korenić Bojan. Biblioteka Izdanci. Biblioteka Retrospektive. (Prevela s francuskog Gordana Petrović. 383-385. Biblioteka Hrvatske povjesnice. “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463. Povijest Bosne (fototip izdanja iz 1882. 95-96. “Hrvatski biografski leksikon II (Bj-C)”. Zagreb 1993. izdanje. Kolumbić Nikica. Celjski grofovi. 1988). III-380. 205-207. SKZ..06. Povijest Hrvata od najstarijih vremena do svršetka XIX.. Nakladni zavod MH. Oslobo enje 46/14730. 109-124. stoljeća.. (* Matijević-Sokol Mirjana.

Kraljević Ivan. Sarajevo 1989. 963.. Povijesni prilozi 14. Kristić Alen.. Inštitut za narodnostna vprašanja. Knjiga 1. Kovačić Anto Slavko.. 2. Institut za suvremenu povijest. 136. Hercegovina 4-5 (12-13). Krkalić Hikmet. 961. Zagreb 1995. KS-FTS.) 970. Ljubljana 1997. 325-328.. Kovačević-Kojić Desanka.. Monografije i studije. 962. ZČ 51/2.. Zagreb 1997.. (KUN) 14. Zagreb 1991.112 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. (1 izdanje 1993). Europa..-1999. izdanje.. Vrline i mahne novih gimnazijskih udžbenika iz historije. svijet: Politička i vojna povijest. Ljubljana 1997. 1997. 103-109. godine o kupnji njegovog dijela Konavala.) 972. 256.. 35-37. Baška Voda 1995/1996. Bosanski identitet izme u prošlosti i budućnosti. 159-170. 368. Sarajevo 1979. Kruhek Milan.-2000. (* Voje Ignacij. 42-43. O učešću bosanskog odreda u Kosovskoj bici.06. Med preteklostjo in prihodnostjo. Zenica 1996. likovne umjetnosti. Sarajevo 1979. Ljubljana 1996. (* Feldman Andrea. Sarajevo 1994. 967. Oslobo enje 54/17626. ČSP XXIX/3. znanost i tehnički razvoj. Kržišnik-Bukić Vera. književnost.) 971. Novi cvijet LXIV. 973. 39. Pad Bosne i Hercegovine pod Turke u spisima bosanskohercegovačkih franjevaca. “Kronologija. stoljeća. 964.. Biblioteka Hrvatska povjesnica. Vojna biblioteka 2. Sarajevo 29. Hrvatska.. Kolo I/5-6. (* Redžić Enver. Naši dani XXXVI/970 (40). . 966. Institut Historii Kultury materialnej. Słowiańszcyzna południowa. 117-142. Kreso Muharem. Press centar ARBiH. "Neum i bosansko primorje".. Mostar 1998. Kotromanić).) 969. Diskusija. 404. Didaktički putokazi 6. Pad Bosne i Hercegovine pod Turke u spisima bosanskohercegovačkih franjevaca. (* Bušić Krešimir. Krajiške utvrde i obrana Hrvatskog kraljevstva tijekom 16. 60-85. Samostalnost i moć (Kralj Stjepan Tvrtko I. Bosnska identiteta. “Povijesnoteološki simpozij u povodu 500 obljetnice smrti bosanske kraljice Katarine”. 965. 968. 42.1427. Institut za nacionalna pitanja. (Urednik Ivo Goldstein)“. NEV XXIX/1. religija. Novi Liber. 289-290. Posrednici i tijek pregovora s Radoslavom Pavlovićem 1421. film. Polska akademia nauk. Kovačić Anto Slavko. Zagreb 1995. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1977... 594-596. Kurnatowska Zofia. Kržišnik-Bukić Vera. Kretanje Slavena u srednju i istočnu Evropu u doba seobe naroda (Preveo Ivan Pederin). glazba. Kunstmann Heinrich. sport. Zagreb 1996..

u XV. Zagreb 1989. Evgenij. Litavrin Grigorevič Gennadij – Naumov P. i tokom prvih decenija 15. (2) (Državni suverenitet srednjovjekovne Bosne). 55-66.. splitska vojvotkinja i bosanska kraljica. “Hrvatski biografski leksikon II (Bj-C)”. stoljeća.. Jelena Nelipčić. Odjek L/1-3. 983. Prilozi XXI/22. “Istorija srednih vekov”. Hrvoje Vukčić Hrvatinić i splitska komuna. 978. Arheološki vestnik 31. političeskoj i kulturnoj istorii jugo-vostočnoj Evropi”. Sarajevo 1987. Radovi 20.) 974.). 5. Sarajevo 1986.. (1) (Izme u legende i stvarnosti). Kako je bosanski vojvoda Sandalj Hranić došao u posjed Ostrovice i Skradina. Feljton: Čija je Herceg-Bosna? (1-2). 199-220. Vi enja i zablude (Bosna i Hercegovina u djelima francuskih autora od najdavnijih vremena do konca XX stoljeća). . Vipusk 9.. IČ 25-26 (1978-1979)... Lovrenović Dubravko... Radovi 19. Sarajevo 1987. Sarajevo 1990. 311-312. Lovrenović Dubravko. Balkanskie issledovanija. Zagreb 1986. Sarajevo 1997.Politička historija 113 (* Ristić Ljubica. Da li je Jelena Nelipčić bila majka Balše Hercegovića. Lovrenović Dubravko. Ljubljana 1980. Lovrenović Dubravko. 163-172. 976. Svjetlo riječi VIII/88-89. Lapenda Stjepan. 977. IZ 7. Prilozi XXII/23.. Sarajevo 1990. 982. GADAR BiH 27. stoljeće. Ostrovica i Skradin u mletačko-ugarskim ratovima za Dalmaciju (1409. Zagreb 1987. Lovrenović Dubravko. 104-105. 343-345. Zagreb 1986. 193-198. 985. 231-236. Lovrenović Dubravko. Cetinski knez Ivaniš Nelipčić u političkim previranjima u Dalmaciji krajem 14. 975. HZ 39... Bokšić Žore. Litavrin Grigorevič Gennadij. 980. Bosnija i Horvatija v XII-XV vv. 37-45. 984.. 1011. Beograd 1979. Moskva 1980. 183-193. Osobenosti stanovlenija rannefeodalnih slavjanskih gosudarstv na Balkanah. “Voprosi socialnoj. Moskva 1984. 15-28. Svjetlo riječi VIII/90.-1420. Pleterski A. JLZ Miroslav Krleža. 979. Lovrenović Dubravko. Istočni Jadran u odnosima izme u Hrvoja Vukčića i Sandalja Hranića na prelazu iz XIV. Lešić Anto.. 5.. 981. Banja Luka 1986. Lovrenović Dubravko..

Sarajevo 21. BF V/8.. Lovrenović Dubravko. Utjecaj Ugarske na odnos Crkve i države u srednjovjekovnoj Bosni. Sarajevo 1994. Sarajevo 1991. (2) Stećak I/8. Sarajevo 07.. FTS. 34-35.. Bosansko srednjovjekovlje u svjetlu kristijanizacije vladarske ideologije (Na trećem putu tzv. (KUN) 6. Lovrenović Dubravko. Sarajevo 1999. 991. 989. 9. Od slavenskog naseljavanja do bana Kulina (VII-XII st. 996. Osloboenje 54/17800. Lovrenović Dubravko. “Šest stoljeća od smrti bosanskog kralja Tvrtka I”. Sarajevo 1991. 987.. Milodraška zakletva.. Lovrenović Dubravko. 1997. 990. Lovrenović Dubravko. Sarajevo 1997. 3-9. Lovrenović Dubravko. Lovrenović Dubravko. 994. Lovrenović Dubravko. 43-56.12. Na ishodištu srednjovjekovne bosanske etno-politogeneze. Proglašenje Bosne kraljevstvom (Pokušaj revalorizacije). BF VI/9.. 995. 2.. Iliro-romansko-slavenska sinteza (Ra anje novog naroda). žezlo i jabuka bosanskog kralja). Srednjovjekovna bosanska država. o. Odjek XLIV/17-18. Lovrenović Dubravko. Sarajevo 1994. Altermedia d. 8-9.. Krijesnica II/6.. 986.. Lovrenović Dubravko.. 993. "Sedam stoljeća bosanskih franjevaca 1291. Stećak I/7. 997. Sarajevo 1998.. (2) (O porijeklu bosanske krune). Lovrenović Dubravko.". BKC. BF I/1. Odjek L/1-3.114 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. “Bosna i Hercegovina od najstarijih vremena do kraja drugog svjetskog rata”. o. Lovrenović Dubravko.. dopunjeno izdanje. Sarajevo 1998. 992. 156-193. "monarhijske pobožnosti"). 141-153. 37-93.-NUB BiH.-1991. Lovrenović Dubravko. “Istina o Bosni i Hercegovini (Činjenice iz istorije BiH)”. Sarajevo 1998. Oslobo enje 54/17786.. 85-125. 988. Illyrian-Roman-Slavic syntesis. 227-287. Feljton: Tko je i gdje okrunio prvog bosanskog kralja Tvrtka I Kotromanića (1-2): (1) (Kruna. Forum Bosnae 3-4. 11-15. 34-35. Zenica 1995. . Feljton (1-2): O mjestu okrunjenja prvog bosanskog kralja Tvrtka I. Sarajevo 1997.). A zemlja ostaje. 998. Special 50th anniversary edition.12. Kotromanića (Corona regni Bosnae) (1). 7-27. (zbornik radova). (KUN) 8. 1997. Somobor 1994. Samobor 1993. Odjek.. Corona regni Bosnae (Kruna bosanskog kraljevstva).-2000.

Zagreb 1999.. Naša škola XLVI/7-8. Godina 44. Zagreb 1994. Pad Bosne pod tursku vlast (19). “Istorija srpskog naroda. (* Čić Emil. 180-185. Mala knjižnica. XXIV + 340. Povijest hrvatskog naroda (pregled). 1011. Macan Trpimir. Stjepan Tomašević (14-15). (* Buljan S. 1003. Malcolm Noel. Sarajevo 31. Jajačka banovina (249). Prvi milenij Bosne”. ŠK. SKZ. 1000. 1009. 22. Bosanska država (44-45). Hrvatsko slovo. Zagreb 1995. Stjepan II Kotromanić. MH. Dubrovnik i kosovska bitka u dokumentima i historiografiji. 122. Makek Ivo. Zagreb 1989. Sarajevo 1995. ŠK. Zagreb 1994. 170-179. Malcolm Noel. Bosnia a Short History. Bizant.) 1004. CCP XVIII/34. London 1994. razred osnovne škole. 553-555. Tomislavgrad 1999. Avari (16). Erasmus Gilda-Novi Liber-Dani. Macan Trpimir.. Zovkić Mato. Nilević Boris. 1999. Trijumf Vizantije početkom XI veka. Sarajevo 1995. Zagreb 1999. University Press. 1002. Kolo IX/3. 1001.) 1007. Lučić Josip – Raukar Tomislav. 1999. Zagreb 1992. (* Kurtović Esad. Malcolm Noel. 504.12. HZ 42. Dubrovačka Republika (116-120). Povijest hrvatskog naroda (pregled).. Od najstarijih vremena do Maričke bitke (1371)”. Prva knjiga. Zagreb 09. Kulin (330). Zagreb 1980. III kolo. “Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture”. Zagreb 1997. (Prijevod Zlatko Crnković).. New York 1996.) 1008. 15. 214-217. Erasmvs 14. 96-99. 240. 131-140. Zagreb 1995.04. izdanje. 174-183. Dani 135..Kratki pregled. ŠK. Karčić .. Lovrenović Ivan – Selimbegović Vildana. Bosnia a Short History. izdanje. “Ivan Lovrenović – Vildana Selimbegović.. 3. Nakladni zavod MH. Sarajevo 1999. 4. 360.. Dijalog NS I/3-4. Slavica. 127-143.) 1010.. Kulin. 1005. Macmillan. HZ 46 (1993). Povijest hrvatskog naroda (pregled). 368. (* Zovkić Mato. Zagreb 1980. MH.... Macan Trpimir. knjiga 13. 40-41. Rajčić Tihomir.. Macan Trpimir. Trpimirovići (692-694). Naša ognjišta XXIX/259. Povijest hrvatskog naroda.) 1006. Lučić Josip. Biblioteka Hrvatske povjesnice. Maksimović Ljubomir. Vukčić Hrvatinić Hrvoje (740-741).Politička historija 115 999. Tvrtko I Kotromanić (14). Zagreb 1995... Dubrovačka diplomacija (116). Beograd 1981. Povijest Bosne . Povijest 6: udžbenik za VI.. Zagreb 1998.. MH. Hrvatski narodni kalendar 1996.. 91-95. (* Sekulić Ante. Kotromanići (313). “Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture”. Lučić Josip. (* Džaja Srećko.

Gradina II/14. Matić Antun. Sarajevo 2000. 13. Behar IV/19-20. 422. Gondolat Kiadó. Dodig Radoslav. 95. (Udžbenik za II. Istorijski zapisi XXXII(LII) XLI/4. Dani.. 9-11... Zagreb 1991. Matković Hrvoje – Drašković Blagota. Podgorica 1979. 42-53. BF IV/5. Das Osmanische Reich. Posljednji Kotromanići.. 30-31. Hercegovina 10. obljetnicu Povelje Kulina bana). mitovi i porijeklo (Ulomak iz bestselera Kratka povijest Bosne). Malcolm Noel. Unsko-sanske novine I/9. Ljiljan IV/134.). .. Zagreb 1997. 15. 1015. Sarajevo 07. 5-69. 48. Nilević Boris. 1023. 3. Zagreb 1999. Macmillan. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. PCC Me ugorje.. Akadémiai Kiadó. Malcolm Noel. Povijest 2. 1019.) 1012. . Povijest Hrvata za vlade župana i knezova (Od 600-925 g. Maslak Nijazija. Sarajevo 1989. (Uredio Milenko Brkić).. Samobor 1996. 1016. (Uredio Milenko Brkić).) 1014. Mostar 1998. 21. (* Švab Mladen. Darmstadt 1985.10.. 209-211. 185-191. Amira Sadiković). Zenica 1996. Matić E. 64-68. Mandžukić Jasmin. Zagreb 1995. Šimić Angelina. Kulin ban – historija i legenda (Uz 800. Didaktički putokazi 4. 22... 1022. Fikret. Naša ognjišta XXVI/234. Kosovo – Kratka povijest”. (Prevod Senada Kreso.. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”. Sarajevo 1996.. Posljednji hrvatski narodni kraljevi... Kosovo A Short History.. Bihać 1996. Sarajevo 1995. Studenci 1995. Malcolm Noel.-2000.116 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Kico Mehmed. Mályusz Elemér. Sabina Berberović. PCC Me ugorje. 1018. 1017. Budapest 1990. Markešić Luka. Zsigmond király uralma Magyarországon. Mályusz Elemér.. Kolo IX/2. Barun An elko. Džaja Srećko. Malović Marica. 1995. 1013. Grundlinien seiner Wissenschaftliche Buchgesellschaft. 12. razred gimnazije). 1021. Rase. Tomislavgrad 1996. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. Tešanj 1995. Oslobo enje 52/17000. 1020. 520. Studenci 1995.. Kaiser Sigismund in Ungarn (1387-1437).. Budapest 1990. Matuz Josef. Stefan Dečanski i Zeta... London 1998. Svjetlo riječi VII/78. Stećak III/25.. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”. 557-562. Erasmvs 19.

Mažuran Ivan. 187-193. Istorija za VI razred osnovne škole.. 74-77.. Ćuk Ruža. 173-175. Doba oblasnih gospodara. (2. Biblioteka Povijesna istraživanja. Kraj srpskog carstva. Beograd 1983. Osmansko carstvo. Drugi tom.) 1033.. 1028. Titograd 1990. Druga knjiga..) . 1420-1422. (Stručni redaktori jugoslovenskog izdanja: Ljubomir Maksimović i Rade Mihaljčić)”. 327. Zbornik MS za istoriju 31. Istorijskomemoarska dela.) 1027. 36-46. Zagreb 1986. Sarajevo 1998... Beograd 1989.) 1031. 223.. 182. (* Grahovac Željko..... Jalimam Salih. Biblioteka Istorija.) 1025. Banja Luka 1987. Behar III/10.) 1026. 146-148. Istorijsko-memoarska dela. Hrvatski narodni godišnjak 1999. Golden marketing.. Mihaljčić Rade. 1029. 239. Beograd 1989. Zbornik Muzeja 24-25. 1032. Sofija 1985. SKZ. BIGZ. (* Salihbegović Ahmet. Hrvati i Osmansko Carstvo. ŠK. Ćošković Pejo. SKZ. IRO Narodna knjiga-IRO Vuk Karadžić-IRO Rad. 121-123. BIGZ. Zagreb 1998. Zagreb 1993. Ilustrovana Istorija sveta. IZ 8. 377. Doba borbi za očuvanje i obnovu države (1371-1537)”. Matanov H. Mihaljčić Rade. 286.. 2135. Jalimam Salih. Mihaljčić Rade. Lazar Hrebljanović. Beograd 1984. 1. Mihaljčić Rade. Druga knjiga. izdanje 1984. Zagreb 1992. Novi Sad 1985. 150-151. Kraj srpskog carstva. 368. Mihaljčić Rade. izdanje.. (* Kovačević Branislav.. Istorija-kult-predanje. 187-193. Etničke i političke promene na Balkanskom poluostrvu (61-67). Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Beograd-Zavod za izdavanje udžbenika Novi Sad. Nolit. “Srednji vek i renesansa. SKZ. (* Harisijadis Mara.. Lazar Hrebljanović.) (* Dinić-Knežević Dušanka. Doba borbi za očuvanje i obnovu države (1371-1537)”.. GR IZ BiH LX/11-12.. Mihaljčić Rade. GDI BiH 38. Istorijski zapisi LXIII/3-4. Mihaljčić Rade. 151-153.Politička historija 117 1024. Matuz Josef.. Uspon južnoslovenskih zemalja (67-75). Prlender Ivica.... Sofia 1985. “Istorija srpskog naroda. Beograd 1982. Beograd 1982. IG 1-2. Beograd 1975. HZ 39. “Istorija srpskog naroda. 1030. (* Kovačević Branislav. Rakova Snežana. Godina 46. Beograd 1980-1981. Istorijski zapisi LXIII/34. Études balkaniques 21/4.. Istoričeski pregled 41/8. Titograd 1990. Istorija-kult-predanje. Pad južnoslovenskih zemalja (94-100). Sarajevo 1998. (Preveo Nenad Moačanin). Kosovska bitka. 299. Sarajevo 1987. Mihaljčić Rade. 21. Beograd-Novi Sad 1987. 183-187. Beograd 1987. 341-343.

118

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

1034. Mihaljčić Rade, Junaci kosovske legende, BIGZ, Istorijsko-memoarska dela, Beograd 1989., 313. (* Kovačević Branislav, Istorijski zapisi LXIII/3-4, Titograd 1990., 187-193.) 1035. Mihaljčić Rade, The Battle of Kosovo in History and in Popular Tradition, BIGZ, Beograd 1989., 248. (* Steindorff Ludwig, Südostforschungen 49, München 1990., 442-443.) 1036. Mihaljčić Rade, Tributi, “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”, Knowledge, Beograd 1999., 746-748. 1037. Mijatović An elko, Srednjovjekovne države, Bosansko Kraljevstvo i Hercegovina u prostoru i vremenu, “Ljubuški kraj, ljudi i vrijeme, Knjiga 1., Zbornik Znanstvenog simpozija održanog u Ljubuškom 11. i 12. kolovoza 1995.”, Ziral-Naša djeca, Mostar - Zagreb 1996., 113-127. 1038. Mijatović An elko, Iz riznice hrvatske povijesti i kulture, ŠK, Zagreb 1996., 560. (* Švab Mladen, ČSP XXVIII/1, Zagreb 1997., 199-200; Szabo Agnesa, Hrvatsko slovo, Zagreb 07.02. 1997., 14.) 1039. Mijatović An elko – Mirošević Ivo – Šanjek Franjo, Hrvatska i svijet od V. do XVIII. stoljeća, (Udžbenik za II. razred gimnazije), Zagreb 1997. (2. izdanje 1998; 3 izdanje 1999; 4 izdanje 2000.). 1040. Mijović Pavle, Doseljavanje Slovena u Duklju (Crnogorci), EJ 3, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1984., 66-75. 1041. Miletić Nada, Rani srednji vijek (Historija) (Bosna i Hercegovina), EJ 2, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1982., 166-167. 1042. Miletić Nada, Rani srednji vijek (Historija) (Bosna i Hercegovina), “Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina, Separat II. izdanja Enciklopedije Jugoslavije”, JLZ, Zagreb 1983., 78-79. 1043. Milutinović Branislav, Borba Balšića sa Mlečanima za zetske primorske gradove, “Srednjovjekovna istorija Crne Gore kao polje istraživanja”, Zbornik radova sa Okruglog stola Istorijskog instituta, Istorijski institut RCG, Knjiga 3, Podgorica 1999., 199-227. 1044. Milutinović Kosta, O južnoslavenskom obilježju boja na Kosovu. U povodu 600. godišnjice, Zadarska revija XXXVIII/1-2, Zadar 1989., 11-28. 1045. Mirošević Ivo – Šanjek Franjo – Macan Trpimir – Perić Ivo, Pregled povijesti hrvatskog naroda od VI. st. do naših dana, ŠK, Zagreb 1995.

Politička historija

119

1046. Mitić Ilija, Konzulati i konzularna služba starog Dubrovnika, Historijski institut JAZU, Monografije 4, Dubrovnik 1973. (* Leutić Josip, Anali 17, Dubrovnik 1979., 784-785; Bartl Peter, Südostforschungen 38, München 1979., 351-352.) 1047. Mitić Ilija, Prilog proučavanju obaveza Dubrovačke Republike prema drugim državama, JIČ XVIII/3-4, Beograd 1979., 94-103. 1048. Mitić Ilija, Me unarodni položaj Dubrovačke Republike s obzirom na njene novčane i druge obaveze prema stranim zemljama, Pomorski zbornik 17, Rijeka 1979., 351-356. 1049. Mitić Ilija, Dubrovačka država u me unarodnoj zajednici (od 1358. do 1815.), JAZU-Nakladni zavod MH, Biblioteka Studije, monografije, kritike, Zagreb 1988., 299. (* Steindorff Ludwig, Südostforschungen 49, München 1990., 441-442.) 1050. Mitrović D. Jeremija, Istorija Srba, Curo, Beograd 1994., 516. 1051. Mitrović Vladislav, Dabrobosanska mitropolija, EJ 3, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1984., 355. 1052. Moačanin Nenad, Tursko (Osmansko) carstvo, “Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture”, ŠK, Zagreb 1980., 700-701. 1053. Moačanin Nenad, Turska Hrvatska. Hrvati pod vlašću Osmanskog Carstva do 1791. godine, MH, Zagreb 1999. (* Mandušić Iva, Kolo X/4, Zagreb 2000., 424-426.) 1054. Moskolenko Evseevič Anatolij, Bosnija v XII-XV vv, “Istorija južnih i zapadnih slavjan, Kurs lekcii, Moskva 1979. 1055. Muharemović Husein-Huska, Naša vremena i običaji, Vlastita naklada, 1. izdanje, Bihać 1997. (2. izmjenjeno i dopunjeno izdanje, Bihać 1997., 184.). 1056. Mužić Ivan, Podrijetlo Hrvata (Autohtonost u hrvatskoj etnogenezi na tlu rimske provincije Dalmacije), Nakladni zavod MH, Hrvatske povjesnice, Zagreb 1989., 276 + 40 tabela. (* Brković Milko, Zadarska revija XXXIX/4, Zadar 1990., 544547; Katičić Radoslav, Obavijesti HAD XXII/2, Zagreb 1990., 60-62; Mlivončić Ivica, Slobodna Dalmacija, Split 14.01. 1990., (Forum) 42; Katičić Radoslav, SP III/19 (1989), Split 1991., 243-270; Mužić Ivan, SP III/19 (1989), Split 1991., 271-284; Katičić Radoslav, SP III/19 (1989), Split 1991., 285-287.) 1057. Mužić Ivan, Podrijetlo i pravjera Hrvata (Autohtonost u hrvatskoj etnogenezi na tlu rimske provincije Dalmacije), Zbornik Kačić Split-Nakladni zavod MH, Knjižnica Zbornik Kačić 22, Split-Zagreb 1991., 366.

120

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

1058. Mužić Ivan, Slaveni, Goti i Hrvati na teritoriju rimske provincije Dalmacije, 4. dopunjeno i prera eno izdanje, Iberia, Split 1996., 527. (* Mlivončić Ivica, Slobodna Ddalmacija, Split 26.11. 1996., (Forum) 6.) 1059. Mužić Ivan, Slaveni, Goti i Hrvati, 5. dopunjeno i prera eno izdanje, Naklada Nediljko Domanović, Djela iz hrvatske duhovne i kulturne baštine 2, Zagreb 1997., 600. 1060. Nastavni planovi i programi:, Nastavni plan i program (Opća gimnazija), Bosna i Hercegovina, FBIH, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Sarajevo 1999; Historija – povijest VI razred, Osnovna škola, “Nastavni planovi i programi (Osnovna škola, Osnovna muzička škola, Osnovna baletska škola)”, RBIH, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta – Pedagoški zavod, Sarajevo, školska 1994./95., 221-223; Nastavni planovi i programi 2 (Prirodnomatematička gimnazija, Matematičko informatička gimnazija, Učiteljska škola), Školska godina 1995/1996), Pedagoški zavod, Sarajevo 1995; Nastavni planovi i programi 2 (Srednje stručne škole), Knjiga 1, Školska godina 1995/1996), Pedagoški zavod, Sarajevo 1995; Nastavni planovi i programi 2 (Srednje tehničke i srodne škole), Knjiga 2, Školska godina 1995/1996), Pedagoški zavod, Sarajevo 1995. 1061. “Nastavni program za hrvatski jezik, povijest i etiku u srednjim školama”, Zagreb 1995. 1062. Naumov P. Evgenij, Balkanskoe srednevekovje, Balkanskie issledovanija 5, Moskva 1979. 1063. Naumov P. Evgenij, Bosnijskoe srednevekove v sovetskoj istoričeskoj literature, Prilozi XVIII/19, Sarajevo 1982., 237-252. 1064. Naumov P. Evgenij, Kosovskata bitka (1389.g.) vo istorijata na me unarodnite odnosi na Balkanot, Istorija XXII/2, Skopje 1986., 35-53. 1065. Nemeth Krešimir, Babonići (Babonegi), EJ 1, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1980., 397399. 1066. "Neum i bosansko primorje", Armija RBiH, Press centar, Vojna biblioteka 2, (1 izdanje 1993), 2. izdanje, Sarajevo 1994., 40. (* Ančić Mladen, CCP XIX/36, Zagreb 1995., 110-115; Ančić Mladen, Obavijesti HAD XXVIII/1, Zagreb 1996., 37.) 1067. Nikić Andrija, Stjepan Dabiša (? – 1395), “Ljubuški kraj, ljudi i vrijeme, Knjiga 1., Zbornik Znanstvenog simpozija održanog u Ljubuškom 11. i 12. kolovoza 1995.”, Ziral-Naša djeca, Mostar - Zagreb 1996., 357-358. 1068. Nikić Andrija, Povijesna zrnca, Franjevačka knjižnica i arhiv u Mostaru, Mostar 2000.

Politička historija

121

1069. Nilević Boris, Vojvoda Ivaniš Pavlović, Prilozi XIV/14-15, Sarajevo 1978., 349361. 1070. Nilević Boris, Iz života posljednjih Pavlovića, GDI BiH 28-30 (1977-1979), Sarajevo 1979., 59-74. 1071. Nilević Boris, Učešće vojvode Petra i kneza Nikole Pavlovića u političkom životu srednjovjekovne Bosne, Prilozi XVI/17, Sarajevo 1980., 61-68. 1072. Nilević Boris, O bosansko-turskim odnosima do 1463. godine, Pregled LXXVI/4, Sarajevo 1986., 417-424. 1073. Nilević Boris, O moralnom stanju Bosne pred 1463. godinu, POF 40 (1990), Sarajevo 1991., 115-123. 1074. Nilević Boris, Prilog karakterologiji bosanskog srednjeg vijeka, Prilozi XXV/27, Sarajevo (1991), 11-18. 1075. Nilević Boris, Bosna i Osmansko Carstvo, "Bosna i Hercegovina i svijet", Institut za istoriju, Sarajevo 1996., 65-74. 1076. Nilević Boris, Sjeveroistočna Bosna u tokovima evropske srednjovjekovne povijesti. Prilog historiji Srebreničke banovine, BF IV/6, Sarajevo 1996., 116-122. 1077. Nilević Boris, Proces afirmacije srednjovjekovne bosanske države, “Bosna i Hercegovina od najstarijih vremena do kraja Drugog svjetskog rata”, ŠVK OS BiH, Sarajevo 1994., 35-53. 1078. Nilević Boris, Proces afirmacije srednjovjekovne bosanske države, “Bosna i Hercegovina od najstarijih vremena do kraja Drugog svjetskog rata”, BKC, Sarajevo 1998., 57-81. 1079. Nilević Boris, O krunidbi kralja Tvrtka I (620 godina od krunisanja bosanskog kralja), Bosanska vila IV/10, Sarajevo 1998., 54-55. 1080. Novak Grga, Povijest Splita I-IV, ČS, Split 1978., (I-IV = 2510). 1081. Novaković Relja, Odakle su Srbi došli na Balkansko poluostrvo (Istorijskogeografsko razmatranje), SANU, Istorijski instutut -Naučna knjiga, Beograd 1978., 415. (* Leśny Jan, Kwart. Histor. 86/2, 1979., 498-503; Welthmann M., Südostforschungen 39, München 1980., 316-317.) 1082. Novaković Relja, Gde se nalazila Srbija od VII do XII veka (Istorijskogeografsko razmatranje), Problemi i znanja, SANU, Istorijski institut-Narodna knjiga, Beograd 1981., 415. (* Macan Trpimir, Marulić XVI/2, Zagreb 1983., 193-196; Džaja Srećko, Südostforschungen 42, München 1983., 393-394; Macan Trpimir, “Trpimir

122

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

Macan, Povijesni prijepori”, MH, Ogranak Dubrovnik, Biblioteka Prošlost i sadašnjost, Knjiga 6, Dubrovnik 1992., 103-106.) 1083. Novaković Relja, Baltički Sloveni u Beogradu i Srbiji, Narodna knjiga, Biblioteka Studije i monografije, Beograd 1985., 181. 1084. Obradović Milovan, Vesti o Kosovskoj bici, Obeležja 5, Priština 1989., 5-13. 1085. “Okvirni nastavni program za osnovne škole”, Zagreb 1995. 1086. Omanović Emina, Istorija – Povijest, za 6. razred osnovne škole, 5 izdanje, Svjetlost, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Sarajevo 1978., 138. (1. izdanje 1974; 9 izdanje, Svjetlost, OOUR Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Sarajevo 1982., 148). 1087. Omanović Emina, Istorija – Povijest, za 6. razred osnovne škole, 7 adaptirano izdanje, Svjetlost, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Sarajevo 1990., 176. 1088. Ostrogorski Georgije, Bizantsko-južnoslavenski (Vizantijsko-južnoslovenski) odnosi (Politički odnosi), EJ 1, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1980., 754-761. 1089. Ostrogorski Georgije, Istorija Vizantije (2. fototipsko izdanje), Sabrana dela, Knjiga 6, (Reprint), Prosveta, Beograd 1983., 593. (Beograd 1996., 596.). 1090. Ostrogorski Georgije, History of the Byzantne State, (Translated from the German by J. M. Hussey), New Brunswiek, New Jersey, Rutgers Univ. Press 1986., XL + 624 + 76. 1091. Ostrogorski Georgije, Istorija Vizantije, Narodna knjiga-Alfa, Beograd 1998. 1092. Pál Engel, A középkari Bosznia, História 17/1, 1995., 3-6. 1093. Pál Engel, Zur Frage der bosnisch-ungarischen Beziehungen im 14.-15. Jahrhundert, Südostforschungen 56, München 1997., 27-42. 1094. Pál Engel, Neki problemi bosansko-ugarskih odnosa (prevod s njemačkog), Zbornik 16, Zagreb 1998., 57-72. 1095. Pandžić Bazilije, Katarina Vukčić Kosača (1424-1478), NEV XXIX/1, Sarajevo 1979., 105-115. 1096. Pandžić Bazilije, Katarina Vukčić Kosača (1424-1478), “Povijesnoteološki simpozij u povodu 500 obljetnice smrti bosanske kraljice Katarine”, KS-FTS, Sarajevo 1979., 15-25.

Politička historija

123

1097.. Pandžić Stjepan Bazilije, Katarina Vukčić Kosača (1424.-1478.), Hrvatski narodni kalendar 1996, Godina 44, Sarajevo 1995., 201-218. 1098. Pantelić Srećko, Najstarija povijest Hrvata, Meinz 1993., 97. (* Karbić Damir, HZ 47 (1994), Zagreb 1995., 177-181). 1099. Papadranos Ioannis, Diavakanika istorika Dokimia, Taios protos, Tessaloniki 1998., 197. 1100. Papić Radivoj, Zapostavljeni Tvrtko Prvi, Oslobo enje 48/15620, Sarajevo 14.12. 1991., 10. 1101. Pavičić Tomislav, Povijesni razvitak Šibenika do 15. stoljeća, “Područje šibenske županije od prapovijesti do srednjega vijeka”, HAD 19, Zagreb 1998., 191196. 1102. Pavličević Dragutin, Povijest Hrvatske, P. I. P. Pavičić, Biblioteka hrvatske povijesti, Zagreb 1994., 422. (* Goldstein Ivo, Radovi 27, Zagreb 1994., 367-369; Posavec Vladimir, HZ 47 (1994), Zagreb 1995., 184-185.) 1103. Pavličević Dragutin, Povijest Hrvatske, Drugo izmjenjeno i znatno prošireno izdanje sa 16 povijesnih karata u boji, P. I. P. Pavičić, Zagreb 2000., 618. 1104. Pavličević Dragutin, Kratka politička i kulturna povijest Bosne i Hercegovine, Hrvatski informativni centar, Zagreb 2000. 1105. Pavlović Nada, Lazarević, despot Stefan, “Leksikon pisaca Jugoslavije III (KLJ)”, MS, Beograd 1987., 610-613. 1106. Pelidija Enes – Isaković Fahrudin, Historija za 6. razred osnovne škole, 1. izdanje, RBiH, Ministarstvo obrazovanja, nauke i kulture, Sarajevo 1994., 147. (2. izdanje, Sarajevo 1997.). 1107. Pelidija Enes – Isaković Fahrudin, Historija za II. razred gimnazije, 1. izdanje, RBiH, Ministarstvo obrazovanja, nauke i kulture, Sarajevo 1994. 1108. Pelidija Enes – Isaković Fahrudin, Historija za II. razred gimnazije, Doštampano drugo izdanje, IP “Svjetlost” d. d., Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Sarajevo 2000., 161. 1109. Perić Ivo, Povijest Hrvata, Centar za transfer tehnologije-Krinen, Zagreb 1997., III + 306. (* Mijatović An elko, Hrvatsko slovo, Zagreb 16.01. 1998., 15.) 1110. Perić Ivo, A History of the Croats, Centar za transfer tehnologije-Krinen, Zagreb 1997.

124

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

1111. Péroche Grégory, Histoire de la Croatie et des nations Slaves du Sud: 395-1992, F. X. de Guibert, Paris 1992., 560. 1112. Perojević Marko, Ban Borić i ban Kulin, “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva”, 3. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1998., 196-215. 1113. Perojević Marko, Ban Stjepan, “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva”, 3. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1998., 216-218. 1114. Perojević Marko, Ban Matej Ninoslav, “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva”, 3. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1998., 219-231. 1115. Perojević Marko, Banovi Prijezda I. i Stjepan I. Kotroman, “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva”, 3. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1998., 232-238. 1116. Perojević Marko, Šubići gospodari Bosne, “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva”, 3. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1998., 239-249. 1117. Perojević Marko, Stjepan II. Kotromanić, “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva”, 3. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1998., 250-285. 1118. Perojević Marko, Ban Stjepan Tvrtko, “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva”, 3. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1998., 286-312. 1119. Perojević Marko, Kralj Stjepan Tvrtko, “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva”, 3. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1998., 313-349. 1120. Perojević Marko, Stjepan Dabiša, “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva”, 3. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1998., 350-362. 1121. Perojević Marko, Jelena Gruba, “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva”, 3. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1998., 363-373. 1122. Perojević Marko, Stjepan Ostoja, “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva”, 3. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1998., 374-412.

Politička historija

125

1123. Perojević Marko, Stjepan Tvrtko II. Tvrtković, “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva”, 3. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1998., 413-426. 1124. Perojević Marko, Stjepan Ostoja (opet), “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva”, 3. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1998., 427-451. 1125. Perojević Marko, Stjepan Ostojić, “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva”, 3. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1998., 452-461. 1126. Perojević Marko, Stjepan Tvrtko II. Tvrtković (opet), “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva”, 3. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1998., 462-504. 1127. Perojević Marko, Stjepan Tomaš Ostojić, “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva”, 3. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1998., 505-554. 1128. Perojević Marko, Stjepan Tomašević, “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva”, 3. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1998., 555-592. 1129. Petrov Petr, Napadenija na slavjanite na Balkanskija poluostrov (25-40); Zaselvane na slavjanite na Balkanskija poluostrov (40-47); Vojni s Vizantija. Car Roman i car Samuil (402-416), “Istorija na Blgarija (Prva blgarska država), Tom vtori”, BAN, Sofija 1981. 1130. Pilar Ivo, Eine Geschichte Kroatiens, Serbiens und Bosniens, Bearbeitet von Michael Ackermann, 1995. 1131. Pilar Ivo, Politički zemljopis hrvatskih zemalja (pretisak), Motrišta 3, Mostar 1997., 117-126. 1132. Pirivatrić Sr an, Samuilova država, obim i karakter, SANU, Vizantološki institut, Posebna izdanja 21, Beograd 1997.-1998., 227. (* Novak Andrej, ZČ 54/2, Ljubljana 2000., 299-300.) 1133. Poparić Bare, Tužna povijest Hercegove zemlje, (Pretisak pripremio Pejo Ćošković), Lukom, Zagreb 1997., 176. 1134. Posavec Vladimir, Povijesničar i ‘povjesničari’, Radovi 30, Zagreb 1997., 308317.

126

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

1135. Posavec Vladimir – Medić T., Stvaranje europske civilizacije i kulture (V.XVIII. st.), (Alternativni udžbenik za II. razred gimnazije), Zagreb 1997. 1136. “Povijest”, “Nastavni plan i program za osnovnu školu”, Zavod za školstvo, Mostar 1999., 150-164. 1137. “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva, 2. izdanje”, HKD Napredak, Sarajevo 1991., 854. (* Brković Milko, Radovi Zavoda 34, Zadar 1992., 237-240; Brković Milko, CCP XVI/29, Zagreb 1992., 181183.) 1138. “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva, 3. izdanje”, HKD Napredak, Sarajevo 1998., VII + 856. (* Paponja Srećko, Stećak V/57, Sarajevo 1998., 6-7; Šimić Angelina, Oslobo enje 55/18028, Sarajevo 09.08. 1998., (KUN), 3; Kučuk-Sorguč Indira, Ljiljan VII/296, Sarajevo 1998., 47; Goldstein Ivo, Stećak VI/63, Sarajevo 1999., 22-23.) 1139. “Povijest Bosne i Hercegovine za osnovne škole (Reprint izd. gra e spašene iz Vijećnice)”, NUB BiH, Edicija Memoria Bosniaca, Sarajevo 1997. 1140. “Povijest svijeta od početka do danas”, Naprijed, Zagreb 1977., 771. (Drugo izdanje, Naprijed, Zagreb 1990., 771.) (* Macan Trpimir, Marulić XI/4, Zagreb 1978., 395-397.) 1141. “Prilozi istoriji Bosne i Hercegovine I, Društvo i privreda srednjovjekovne Bosne”, ANU BiH, Posebna izdanja 88, Odjeljenje društvenih nauka 18, Sarajevo 1987., 264. (* Voje Ignacij, ZČ 41/4, Ljubljana 1987., 736-740; Lovrenović Dubravko, GDI BIH 37, Sarajevo 1987., 154-156; Nilević Boris, Odjek XLI/19, Sarajevo 1988., 2425; Jalimam Salih, GADAR BIH 29, Sarajevo 1989., 227-230.) 1142. Prlender Ivica, Držić, “Hrvatski biografski leksikon III (Č- )”, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb 1993., 627-629. 1143. “Prvi hrvatski kralj Tomislav. Zbornik radova”, Zajednica Duvnjaka Tomislavgrad-Zagreb – Općinsko poglavarstvo Tomislavgrad, Zagreb-Tomislavgrad 1998., 400. 1144. Puljić Ivica, Knez Mihael Višević, Crkva na kamenu III/26, Mostar 1983., 13. 1145. Puljić Ivica, Šta znamo o hercegu?, Crkva na kamenu IV/38, Mostar 1983., 13. 1146. Puljić Ivica, Zabranjeni svetac?, Crkva na kamenu IV/40, Mostar 1983., 13. (Sv. Vladimir).

Politička historija

127

1147. Purković Miodrag, Knez i despot Stefan Lazarević, Sinod SPC, Beograd 1978. (* Kašić Dušan, Glasnik SPC 8, Beograd 1979., 188; Bataković Dušan, IG 1-2, Beograd 1980., 160; Nikolić Milica, IČ 27, Beograd 1980., 287-288.) 1148. Radeuš Tatjana, Čupor Pavao, “Hrvatski biografski leksikon III (Č- )”, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb 1993., 135-136. 1149. Radojčić Nikola, Kosovski boj (9-30); The Battle of Kosovo (31-52), “Bitka na Kosovu 1389. godine”, SANU-Istorijski muzej Srbije-BIGZ, Galerija 65, Beograd 1989. (Dvojezično). 1150. Radojičić S. or e, Balšić Jelena, EJ 1, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1980., 465.

1151. Radojičić S. or e, Branković Jelača (Jelena, Marija), Branković Stefan, EJ 2, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1982., 405. 1152. Radojičić S. or e, Jelena, kći kneza Lazara, “Spisi o Kosovu”, Stara srpska književnost u 24 knjige, Knjiga 13, Beograd 2993., 81-85. 1153. Radusinović Zoran, Književni razgovori u Bileći i Gacku (Srpska proza danas. Naučni skup o osnivačima Hercegovine: Vukovićima i Kosačama), Politika, Beograd 19.09. 2000. 1154. Ramić Sulejman – Veladžić Fehim, Kratak pregled historije Bosne i Hercegovine i historije islama, Kulturno i naučno društvo Muslimana Preporod Tuzla, Tuzla 1994., 158. 1155. Raukar Tomislav, Neretljanska krajina, “Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture”, ŠK, Zagreb 1980., 417. 1156. Raukar Tomislav, Grofovi Celjski i hrvatsko kasno srednjovjekovlje, HZ 36 (1983), Zagreb 1984., 113-140. 1157. Raukar Tomislav, Hrvatske zemlje u doba bitke na Kosovu 1389., HZ 42, Zagreb 1989., 31-36. 1158. Raukar Tomislav, Hrvatsko srednjovjekovlje (Prostor, ljudi, ideje), ŠK-Zavod za hrvatsku povijest FF u Zagrebu, Zagreb 1997., XVI + 620. (* Šanjek Franjo, Povijesni prilozi 16 (1996), Zagreb 1997., 327-330; Kampuš Ivan, HZ 50, Zagreb 1997.; Bašić Stanko, Slobodna Dalmacija, Split 06.11. 1997., 46; Barbarić Josip, AV 41, Zagreb 1998., 203-204; Šanjek Franjo, CCP XXII/41, Zagreb 1998., 203-206; Grgin Borislav, Hortus Artium Medievalium 4, Zagreb-Motavun 1998., 252-253; Steindorff Ludwig, Südostforschungen 58, München 1999., 589-590; Šute Ivica, Zbornik 17, Zagreb 1999., 238-244; Voje Ignacij, ZČ 54/3 (120), Ljubljana 2000., 467-471.)

Zenica 2000. Motrišta 18. Serdarević Husein... Arpadovići (299-303). 67... 159-163. Bobaljević Domanja.. JLZ. 2. Rani srednji vijek (Historija) (Bosna i Hercegovina). 1163. Historija. IZ 10. “Hrvatski biografski leksikon II (Bj-C)”. 78-84. Zagreb 1982. Banja Luka 1989.. Singelton Fred. 119-129.. OOUR ‘Novinskoizdavačka djelatnost-FF Zadar. Zagreb 1988. Studenci 1995. godišnjice Tvrdkove smrti). Anžuvinci (197-200). izdanje. 1165. Raukar Tomislav – Petricioli Ivo – Švelec Franjo – Peričić Šime. 1162.128 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Zenica 1995. Zagreb 1980. 167. 195202). (* Brković Milko. 44-47.. Sivrić Marijan. PCC Me ugorje. Didaktički putokazi VI/20. 1159. SANU. Bodin (67).. Prošlost Zadra III. XIV + 309.) 1160. Sindik Dušan. Sebalić F. izdanja Enciklopedije Jugoslavije”. Povijest za VI. Značenje bosanskog bana i kralja Tvrdka I. 1168. 1171. Redakcija EJ za BiH. EJ 2. JLZ Miroslav Krleža. 1164. Knjiga 14. Redakcija EJ za BiH. CCP XII/21. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”. 179-181. 8-11. Znak Bosne I/1. Zadar 1987. “Krležijana 1 (A-LJ). u povijesti hrvatskog naroda (Prigodom 550. 1170. Beograd 1997. Put do obrazovne svjetlosti. razred osnovne škole.. JLZ. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. 94-95. Redakcija Krležijane. Zenica 1995. Redakcija HBL. Serdarević Husein. 1169. RO ‘Narodni list’. Zagreb 1993. Ren eo Ivan. "Islam. Zagreb 1989. Zagreb 1997. Separat II. Rani srednji vijek (Historija) (Bosna i Hercegovina). Didaktički putokazi 2. Serdarević Husein. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. Put do obrazovne svjetlosti (Bilješke o novim udžbenicima iz historije). (Uredio Milenko Brkić).. A Short History of the Yugoslav Peoples. Nagoveštaji islamizacije Bosne. Cambrisge 1985. Oporuka i smrt hercega Stjepana Vukčića Kosače. 2. Zadar pod mletačkom upravom.. Balšići (45). 79.. 1167. Cambridge University Press. 1161. “Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina. . Istorijski institut. Redakcija EJ.. Zagreb 1983. VI razred (Zadaci objektivnog tipa). (* Imamović Mustafa. 638 + 48 tabli slika. JLZ. 1172. 1166.-2000.. Mostar 2000. Balkan i velike sile (XIVXX vek)". izdanje. EJ 1. 44. Zbornik radova.

izdanje... Sarajevo 1981. 4-5.. Beograd 1982. Skoković Zvonimir Dida. Sarajevo 1986. 451. Spremić Momčilo. “Istorija srpskog naroda. Prilozi XXI/22. Filipović Muhamed. Kajmaković Zdravko. 1179. Spremić Momčilo. 7-8. SKZ.. Odjek XXXVI/22.. Sarajevo 1990. Prilozi XXI/22.... “Nerkez Smailagić. IA MI BIH 20. 218-229. Druga knjiga. Juzbašić Dževad. Sarajevo 1996. Sarajevo 1984. Zagreb 1982. Spremić Momčilo. Propast srednjovekovne države. Prilozi XXI/22. Kreso Muharem. Beograd 1982.. Sarajevo 1986.. Sarajevo 1984. Odjek XXXVI/6. 68-69. SKZ. Beograd 1982. Beograd 1989. Didaktički putokazi II/6. 29. Leksikon islama (Redaktor Darko Tanasković)”. 467-469. 5-7. Spremić Momčilo. 261-262. Sućeska Avdo.. Doba borbi za očuvanje i obnovu države (1371-1537)”. “Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina. “Istorija srpskog naroda. Druga knjiga. 290-294. Druga knjiga. Doba borbi za očuvanje i obnovu države (1371-1537)”. Spremić Momčilo. Benac Alojz. i IV. Prilozi XXI/22. GHM-RIZ BiH. ZFF Serija A: Istorijske nauke XVI (Spomenica Svetozara Radojčića). 294-300. Sarajevo 1986. 8-9. 64 + 1 karta. 254-267... Svjetlost. Prilozi XXI/22. Odjek XXXVI/22. Separat iz EJ II”. Filipović Muhamed. Početak vladavine ur a Brankovića. Karamehmedović Muhamed.. 3. Prilozi XXI/22. “Istorija srpskog naroda.. Nastavni plan i program – udžbenik – učenik (Zapažanja o novim udžbenicima iz historije). Kovačević-Kojić Desanka. Smailagić Nerkez. Šehić Nusret. Sarajevo 1983. Borovčanin Drago. 282-285. 1177. razreda. Spahić Mustafa. “Socialistiche Republik Bosnien und Herzegowina. Prilozi XXI/22. 271-282. NIŠRO Oslobo enje.. Kajmaković Zdravko. 300-312. 2.. Despot ura Branković i Papska kurija. 1182.. Odjek XXXVII/5. 1176..... . Sarajevo 1983. Prilozi XXI/22. SKZ. Zenica 1996. Beograd 1982. Smriko Vehid. Sarajevo 1983. “Duga vojna” i obnova države. Povijest islama za medrese III. SKZ. 1180.Politička historija 129 1173.. JLZ. Sarajevo 1983. Sarajevo 1995. 1183. Tatsachen”. Doba borbi za očuvanje i obnovu države (1371-1537)”. Povijesna istina u kamen utisnuta (Je li ban Tvrtko priznavao suverenitet ugarsko-hrvatskog kralja). Sarajevo 1986. 241-253. Druga knjiga. Doba borbi za očuvanje i obnovu države (1371-1537)”. 286-289. 1174. 1175. Osmanska dinastija.. 263-271. Sarajevo 1986. Odjek XXXVI/22. Stećak III/35. Prvi pad Despotovine. “Istorija srpskog naroda. 303-313. 1181. Sarajevo 1986. Sarajevo 1986.) 1178. 44-46. Sarajevo 1986. 163-177. (* Filipović Muhamed. Hurem Rasim.

1192a. Istorijski institut SANU Beograd-Pravoslavna reč Novi Sad. Knowledge. 35-48. Desanka Milošević. IRO Narodna knjiga-IRO Vuk Karadžić-IRO Rad..-2000. Leksikografski zavod Miroslav Krleža.. Druga knjiga. Beograd 1982.) 1186. 1189. Litera. Marković Zvezdan. Sultan Mehmed II Osvajač i Srbija. (* Mihaljčić Rade. Stanojević Stanoje. IG 1-2.. Zbornik VI. 429-431.. 1195.. Beograd 1983. Zagreb 1993. Knowledge.). 859.. “Srednji vek i renesansa. 1184.. Frankapan Martin IV (416-417). 96. Beograd 1991. Stanojević Stanoje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. IČ 42-43 (1995-1996). 1193. Beograd 1992. Beograd 1997.. Tom 6 (Priredili Nikola B. Despot ura Branković i njegovo doba. Beograd 1993.. 87-98. Arpadovići (20-21). Popović. (Stručni redaktori jugoslovenskog izdanja: Ljubomir Maksimović i Rade Mihaljčić)”.. 1191. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Istorija Bosne i Hercegovine. 1185. SKZ. Biblioteka Zadužbine 1. Doba borbi za očuvanje i obnovu države (1371-1537)”. Beograd 1994. Beograd 1994. 110-111. Ljubljana 1997. Stephenson Paul. Beograd 1989..) 1192. Prevela Dragana Vuličević)”. Byzantium's Balkan Frontier. 96.. 84. Harač. Dizeldorf 1982. 1194.. “Krležijana 1 (A-LJ).. A Political Study of the Northern Balkans 900-1204.g. Narodna knjiga. ZČ 51/4. 289-302. 1187. Spremić Momčilo. “Kosovska bitka i njene posledice”. (Fototipskko izdanje iz 1909. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. . Kosovska bitka – problem izdaje. (* Perović Milutin. Strčić Petar. Beograd 1996. “Srednjovekovna Bosna (10-15 vek) = Medieval Bosnia (10-15 centuries)”. Anžuvinci (15-16). XII + 352. Zemun 1989. Beograd 1999. Spremić Momčilo. Zbornik radova 13. Stanojević Stanoje. Naši vladari. 1190. Nikola Kusovac. Ilustrovana Istorija sveta. Srpska despotovina izme u Istoka i Zapada. Frankapan (387-399).130 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 773-774. Zagreb 1998. decembra 1995). Beograd 1999.. 586-589. “Hrvatski biografski leksikon IV (E-Gm)”. “Evropa i Srbi” (Me unarodni naučni skup 13-15. Istorija srpskog naroda. Sindik Dušan. SKZ. “Istorija srpskog naroda. 3. Spremić Momčilo. 1188. Drugi tom.. 383. SANU. Spremić Momčilo – Kalić Jovanka. “Ilustrovana istorija Srba. Cambridge 2000. Spremić Momčilo. Beograd 1997. Strecha Mario. Istorijski institut. (Reprint izdanja iz 1908).

453-458. Ishak beg Tomašević (609-610). Pogled na prošlost hrvatskog naroda do godine 1918.. Hrvatska i svijet od V. JLZ. 2. Časopis Dubrovnik 15. Zeta u Despotovini (Crnogorci). Zagreb 1984. izdanje. izdanje. ŠK. 445-446. Sarajevo 1985.. Zagreb 1988. 272. Zagreb 1980. 2. London 1984. Kroz pet stoljeća hrvatske povijesti”. Nezavisni list Muslimana Bosne i Hercegovine u iseljeništvu 1960-1967. ŠK. 238-239. Šabanović Hazim. 1197. Stamaco (Zürich). “Jaroslav Šidak. JLZ. Kessler Wolfgang. XII + 377. izdanje. (* . Bosanski pašaluk (Postanak i upravna podjela).. Sarajevo 1959. POF 34. 1202. Šćepanović Žarko. 253-255. Zeta u doba Balšića. (* Drnda-Čar Hatidža. Dubrovnik 1990. Šidak Jaroslav. 90-93. “Bosanski pogledi.) 1207. JLZ. Pavličević Dragutin. Šabanović Hazim.. Kroz pet stoljeća hrvatske povijesti. Bosanski pašaluk (Postanak i upravna podjela).. Zagreb 1994. Bilten FTS XXVI/2. 259. 2. 1-9. Zagreb 1981. (Pretisak)”. Zagreb 1990. izdanje. 2. Südostforschungen 41. München 1982. (Zagreb 1997. Zagreb 1984. Opet o kralju. Biblioteka “D”. Šabanović Hazim. do XVIII. Šanjek Franjo – Mirošević Ante. Zagreb 1994. Stulli Bernard. 101-103. JLZ. o Bosni opet... . Bajazid I Jildrim (421). Posebna izdanja ‘Arhivskog vjesnika’ Arhiva Hrvatske 7 . EJ 3. Zagreb 1982. 1206. Arhiv Hrvatske-Časopis Dubrovnik.. Macan Trpimir. Povijest Dubrovačke Republike.) 1198. Marulić XXIII/1. EJ 3. 21... 78-82.. 607644.. 603-604. 2. EJ 2.. 2.) 1199. ŠK.) 1204. Ajas-beg (paša) (45). Radovi 15. Zagreb 1985. Dubrovnik-Zagreb 1989. JLZ. Šidak Jaroslav. JLZ. Zagreb 1981. EJ 3. 140.. Bosanski pašaluk (beglerbegluk ili elajet). (* Miović-Perić Vesna. 244-246. 185-189. izdanje.. Svjetlost. 272. opet o skraćenoj povijesti. Šabanović Hazim. Šidak Jaroslav. CCP V/8. Šarčević Ivan. Sarajevo 1999.Znanost. 1205. Sarajevo 1982.. izdanje. CCP XVIII/33. EJ 5.. 1203. Ishakovići (610). 1208. (* Mijatović An elko. Šabanović Hazim. 1200. Svjetlost. 344.. Dubrovačka Republika.) (* Čoralić Lovorka... stoljeća. Zagreb 1982. Anali 28. EJ 1.. Stulli Bernard. Barak (505). Držislav.) 1201.Politička historija 131 1196.. Zagreb 1981.

CCP XXI/39.-2000...132 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 405-407. Lovrenović Dubravko. Stećak I/9. BF V/8. EJ 5. 1210... Godina 45. Sarajevo 1983. Radovi HDZU 3. izdanje. 1218. Šunjić Marko. 1211. Sarajevo . Sarajevo 13.02. 1213. Šunjić Marko. 145-147. Povijest Hrvata u vrijeme narodnih vladara (pretisak izdanja iz 1925). Zagreb 1997. Laus.. Venezia e gli ultimi re della Bosnia (1420. ŠVK OS BiH. Sarajevo (1993). Oslobo enje 54/17486.-1463. Oslobo enje 53/17398. 7. Bosna i Venecija (odnosi u XIV. Kralj suverene Bosne (Tvrtko I Kotromanić i njegovo doba). Šunjić Marko. Sarajevo 13. Sarajevo (1994). Hrvatski narodni godišnjak 1997. Sarajevo 12.12. Škegro Ante. Šunjić Marko.. Nakladni zavod MH. Premec Vladimir. i XV. Anali 36. 12. GDI BiH 34. 9-42... Šišić Ferdo. 81-90. (* F. Sarajevo 1994. 25-33. HM I/2. Z. 1209. 1215.). Sarajevo 1996. HKD Napredak. Zagreb 1980. 308-313. Zagreb-Dubrovnik 2000. Šunjić Marko. 1212. 1219. Šunjić Marko. Venecija i posljednji bosanski kraljevi (1420-1463).). 2. 4554. Čoralić Lovorka. Split 1991. (Hrvati). Crvena Hrvatska. Sarajevo 1996. 153-156. 45-54. 749. Vlatko Kosača u Poljicima. 1216. 1214.. 1222. Sarajevo 1997. 45-120. 2.. Oslobo enje 48/15618. Zagreb 1988.. Sarajevo 09. Lovrenović Dubravko. Šunjić Marko. Šundrica Zdravko. 1244. izdanje. Šundrica Zdravko. 199-201. JLZ. 1996. 1991. Otrovi u Dubrovačkoj Republici. 1217. 410. Osvrt na ocjene uzroka propasti srednjovjekovne bosanske države. Mostar 1985. Radovi HDZU 2. Dubrovnik 1998. 1220. Hercegovina 4 (1984).11. Sarajevo 1994..11. "Bosna i Hercegovina od najstarijih vremena do kraja drugog svjetskog rata"... 1997. KučukSorguč Indira. Šimić Angelina. Postupni uspon bosansko-venecijanskih ekonomskih odnosa u XV stoljeću. Povijest do 1914. Šunjić Marko. Biblioteka Hrvatske povjesnice. Zagreb 1997. Poisons and Poisoning in the Republic of Dubrovnik. Šidak Jaroslav. 1996. st. Sarajevo (1995). 1221. Dubrovnik Annals 4. 37-38. Štedimlija P.. Dnevni avaz.. Suvremeno javno mnijenje o propasti bosanskog kraljevstva.. Radovi HDZU 1.. ČSP XXIX/2. Redžić Enver.. 19. 7-79. Kraj srednjovjekovne bosanske države.. 24.

85-97. Naša ognjišta X/67. Istorijski institut. Zbornik za istoriju BiH 1. Tošić uro. München 1998. HM I/3-4. The History of Serbia. Mediteransko usmjerenje kretanja ljudi i roba iz srednjovjekovne Bosne.Politička historija 133 1996. New York 1990. Šunjić Marko.. Reprinted. Srpsko Sarajevo 2000. Tanović Bakir.. 618.) 1223. 1230. 1231. 8-9. godine. 83-96. The Hamlyn Publishing Group Limited 1979. 386-388. Prato 1998. Celjski (621-624). izdanje. General editor: Esmond World”. EJ 4. 1235. “Kosovska bitka u istoriografiji”. Tošić uro. Radovi FF 2. Zagreb 1986. SANU. – doba fetha – osvajanja Bosne. “Bosanska srednjovjekovna država i suvremenost (Zbornik radova)”. Kosovska bitka u istoriografiji o srednjovjekovnoj Bosni. Amm Press (1917). izdanje.. Pad bosanske srednjovjekovne države 1463. 155-159. 1227. Tepić Ibrahim. Džaja Srećko. Švab Mladen. Uništenje srednjovjekovne bosanske države. 1233. Duvno 1980. 1232. (a cura di Simonetta Cavaciocchi). XIIXVIII".. Temperley W.. 2. Bojničić (99). La circolazione di persone e merci della Bosnia medievale verso il Mediterraneo. JLZ Miroslav Krleža.. Borič (Borić) (159-160). Südostforschungen 57. 77-79. Pad Bosne.. Sarajevo 1997. Sarajevo 1997. Sarajevo 1996. Herman II (Hermann) (625-627). JLZ. 1224. 781-784. Beograd 1990. Herold. Bosna i Turci od Kosovske do Angorske bitke. 1226. Šunjić Marko. Redžić Enver. Gruba. Sarajevo 1994.. Tošić uro. Revija slobodne misli II/5-6.. "Prodotti e tecniche d'oltremare nelle economie europee secc. Sarajevo 1998. (Od) uvijek bosanski (Čiji je Neum). Tadić N.. Celjski. 101-107. 1225. Zagreb 1989. 1234. Datini’. Istituto internazionale di storia economica ‘F. Šunjić Marko. Tošić uro. Beograd 1995. V.. “Hrvatski biografski leksikon II (Bj-C)”.. 1229. . 1228. “The Medieval and Renaissance World. Prva linija III/11. 9. 133-145. Zbornik radova 11. Osloba anje Jajca od Turaka 1463. 2. FPN.. "Bosna i Hercegovina od najstarijih vremena do kraja Drugog svjetskog rata". BKC. 555-557.

Beograd 1978.. IG 1-2. Naša vremena i običaji”. 169-177. Biblioteka Byzantion. Osmanli devri birinci Kosova meydan muharebesi (15 Haziran 1389)”. 81-82. 1245. Türkiye Diyanet Vakfi. Ljubljana 1978. Islâm ansiklopedisi. Truhelka Ćiro. Voje Ignacij. Beograd 2000... 431-433.. 1248. 1242. Vlastita naklada. Beograd 1997. Ćuk Ruža.. 2. Država srpskih despota. Ljubljana 1983. Voje Ignacij.-2000. Cilt 17. Voje Ignacij. 1240. 117-131.. Oris zgodovine jugovzhodne Evrope . 1237. Voje Ignacij. Rasulo Hercegovine (Priredio Mustafa Ćeman). (Priredio Grbelja Tonči). 1238... Celjski zbornik 1977-1981. Katarina Celjska . Celje 1982. 43-57.. 313.. 337-338. 235-237. “Husein Huska Muharemović. Veselinović Andrija. Beograd 1995. 1249. Truhelka Ćiro.Kotromanićka in njen pečat. (* Mišić Siniša. “Cultural Contributions to the 8th and 11th European Congress on BCG and Cardio vascular Dynanics”. Veledar Nazif. ZČ 37/1-2. . Bosna. Voje Ignacij.134 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 125-128. Sarajevo 1998. 1246. Godina 1463. Ljubljana 1987. Beograd 1995. IČ 25. Problematika turskih provala u slovenačke zemlje i organizacija odbrane u XV i XVI veku. Bosna i Hercegovina. 95-97. IČ 42-43 (1995-1996). Zgodovina 1. Misl. 1243. izmjenjeno i dopunjeno izdanje. Uspenski Fjodor. Istorija vizantijskoi imperii I-III. 287-292.. Uspenski Fjodor. Istorija vizantijskog carstva I-III. A Short Survey of the History of the Yugoslav nations. Ankara 1987. 1239. Hersekzâde Ahmed paşa. Turan Şerafettin. Velika ilustrirana enciklopedija. Genelkurmay başkanlici.. Voje Ignacij. 1236. Moskva 1996-1997. 1250. Celjani v slovenskem in srednjeevropskem prostoru. Diskusija. Ljubljana 1992. 1241. Voje Ignacij. Bihać 1997.srednji vek. Kabes V/41-42. Istanbul 1998. Ljubljana 1983. ES 1. Riječ recenzenta o drugom izdanju. Novinsko-izdavačka ustanova ‘Vojska’. 110.) 1244. HM II/6.. Mostar 1999. “Türk silahli kurvetleri tarihi. 31-36. 1247.

Zenica 1999. DZS.. Eparhija raškoprizrenska Prizren-Bogoslovni fakultet Beograd. l. 1257. Zagreb 1993. Članci i rasprave iz starije hrvatske povijesti”. Ćirila i Metoda).. Ljubljana 1995. 1255. Preporod XXI/480. D. 17. 1260. 1263. Nemirni Balkan. Saopštenja 19. j. Voje Ignacij. Die Südslawen in Jugoslawien (B. Vrbić Josip.. 482. Radna sveska za 6. 295. “Zadužbine Kosova (Spomenici i znamenja srpskog naroda)”. Zelić-Bučan Benedikta. Minić)”. 11-22. razred osnovne škole. D.. 332+350. Androvac USA 1994. 185-186. Zimić Amir.. Zgodovinski pregled od 6. Voje Ignacij. GPM 29-30. stoletja. CCP XVII/31. Kultur. Historija – Povijest. Leipzig-Jena-Berlin 1986. (* Todić Branislav. Janko Belošević. Nastanak i razvoj državnog suvereniteta srednjovjekovne Bosne (treći dio) (Doba Kotromanića i Tomaševića). Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Takozvana prva slavenska seoba u Dalmaciju – činjenica ili pretpostavka?. Kotor 1981-1982. 613-621. Duran & Sons. Zagreb 1994. Pomorstvo Novoga za vrijeme Tvrtkove i Kosačine vladavine. ZČ 50/3. 1262.. Babić.. Erzsébet Anjou). “Zgodovina Slovencev”. Jeronima (sv. Svetlana Ercegović-Pavlović.Politička historija 135 1251. (* Macan Trpimir. Ljubljana 1994. 41-59. Urania Verlag..) 1252. Gesellschaft. 141-142. ZČ 49/1. “Welt der Slaven.. (* Golec Boris. 1259. 25-41. “Krležijana 1 (A-LJ). Ivanovci (Malteški vitezovi) na tlu Hrvatske do 1526. 1254. Zaninović Joško.. HKD sv. 300-301. Ljubljana 1979. Zagreb 1993. Pregled historije BiH do turskih vremena.) 1256. 456457. Zagreb 1983. Ljubljana 1996. Slovenci pod pritiskom turškega nasilja.) 1253. 12. Marulić XVI/6. Sarajevo 1990. Takozvana prva slavenska seoba u Dalmaciju – činjenica ili pretpostavka?.). Znanstveni inštitut Filozofske fakultete.) 1261. “Benedikta Zelić-Bučan. Zelmanović or e. Zagreb 1980. 1258. Kotromanić Jelisaveta (Elizabeta.. Geschichte. Zvoar Ante. 48.. Ljubljana 1996. ‘Historija Bosne’ uskoro i na našem jeziku. do 18. 1264. (Hermann J. Hrvatski glasnik II/25. Zloković Maksim. 876.. Marulić XIII/2. Knjiga prva. (* Gestrin Ferdo. Tuzla 1994... Zelić-Bučan Benedikta. 5. Zukić Amir – Obradović Ahmet – Novaković Šemsudin. godine (povijesni pregled). Prizren-Beograd 1989. . Beograd 1987.

IZ 2. Zagreb 1997.136 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. . 132-135. Sarajevo 1989. Südostforschungen 41.09.) 1272. 73-84.. Čoralić Lovorka. Odjek XLII/22.. IČ 36 (1989). 53-68. Živković Pavo... Ljubljana 1983. Doboj 1986. Zbornik radova”. Izdanje autorovih prijatelja. Doboj 1986. Doboj 1983. Bosansko-ugarski sukobi krajem XIV. Zagreb 1997. Živković Dragoje. 1274.. Prvi ugarsko-turski sukobi na tlu Bosne (‘Dobojska bitka’ 1415. JLZ. 1265. (1) Značenja V/11. Marulić XXX/3. IČ 28... Brković Milko.. Budapest 1985. EJ 2. Džaja Srećko. 286-290. Matijević-Sokol Mirjana. Matijević-Sokol Mirjana. 16. 147-162. Rokay Petar. Zagreb 1997.. Europe.. Prilozi XV/16. Bašić Stanko. 316317. Solin 1997. HAZU-Zavod za hrvatsku povijest FF u Zagrebu. Čoralić Lovorka.-2000. 149-157. Učešće bosanske vlastele u diobi Konavala. Institut za istoriju... Ančić Mladen.. 247.. Banja Luka 1981. 1268. 248-249. Slobodna Dalmacija. Oslobo enje 38/11922. Sarajevo 1980..). 65-95. Tvrtko II Tvrtković (Bosna u prvoj polovini XV stoljeća). Živković Pavo. 1269. München 1982. HZ 39. Živković Pavo. (* Ćošković Pejo. 181-188. “Zvonimir. 2. 1276. CCP XXI/40. Studije i monografije.06. Zagreb 1986. Odjek XXXV/3. kralj hrvatski. Živković Pavo. Zagreb 1982. Sarajevo 1981. Bosna u drugoj deceniji XV stoljeća. Sarajevo 1982.. (2) Značenja V/12.. 678-679. Zadar 1991. 1981. Značenja II/3-4.... ZČ 37/3. 1270.. Szádok 119/1. Paris 1979. Chronology of Bosnia and Herzegovina. Sarajevo 1979. Sarajevo 05. 23.. Ćirković Sima. Beograd 1981. izdanje. godine). 105-106. 1275. Bosansko-ugarski ratovi (XII-XV st. i u prvoj polovini XV. Usorska vlasteoska porodica Zlatonosovići i bosanski vladari posljednjih decenija XIV i prve tri decenije XV stoljeća... Radio Sa IX/29.. Cetinje 1989. 470. Zagreb 1997. (* Živković Pavo. Živković Pavo. Kada je ro en i kada je umro Tvrtko II Tvrtković ?. Voje Ignacij. (* Birin Ante.. 1997.) 1266. 1271. 346. 81-104. Split 24. 446-448. Zadarska revija XL/2-3. Povijesni prilozi 16. Živković Pavo. (KUN III/13) 3. (Forum) 7. Beograd 1990. 8284. Živković Pavo. Knjiga I. 155-159. 1273. 171-175. Sarajevo 1982. Radio Sa XI/37. 299301. Solinska kronika IV/33. Živković Pavo.) 1267. Zagreb 1997. 251-263. Obavijesti HAD XXIX/2. Istorija crnogorskog naroda (Od starijeg kamenog doba do kraja srednjeg vijeka). Revue littéraire Mensuelle LVII/606. Nilević Boris. Živković Pavo. Iz istorije srednjovjekovne Bosne (1-2). Živković Pavo.. stoljeća. 252-254.. 24.

Godina 39. Živković Pavo. 1284. 11-38. “Kninski zbornik”. 1283. Živković Pavo. Zavod za povijesne znanosti FF u Zadru-SIZ kulture Općine Biograd. 7-24. ZadarBiograd 1990. Bosna izme u Dubrovnika i Mletačke Republike dvadesetih godina XV stoljeća. veljače 1996. Orašje 1997. stoljeća. Živković Pavo. do početka 15. 103-134. Radovi 28. Živković Pavo. 1280. “Kršćanstvo srednjovjekovne Bosne”. Sarajevo 1990. u Čapljini. god. 123-131. (* Čoralić Lovorka.. MH. Ivaniš Nelipić izme u Mletačke Republike i bosanskog kralja Tvrtka II Tvrtkovića. 1286. 1281. stoljeća. "Livanjski kraj u povijesti. Mostar 1994. Zagreb 1995. Književna revija III. 397-408. 267. HKD Napredak. SV 4. Radovi simpozija povodom 9 stoljeća spominjanja bosanske biskupije (1089-1989). 157-158. stoljeća. Živković Pavo. Veze Bosne i Biograda sa zale em u zadnjem desetljeću XIV.. HM II/5. . Sarajevo 1989. Živković Pavo.. Živković Pavo. Živković Pavo. Napomene iz povijesti Livna. Knin i Bosna od kraja 13.. 1288.. i 17. 1278. Neki manje poznati detalji o boju na Kosovu polju.. Općinsko poglavarstvo. (romanizirano).Politička historija 137 1277. Povijest Bosne i Hercegovine do konca XVIII. Živković Pavo. HKD Napredak. Muzej hrvatskih arheoloških spemenika Split-Općinsko hrvatsko vijeće obrane Livno. Biogradski zbornik 1. 1279.. 160-167. 346-348. Banja Luka 1987.. Radovi 28. RPZ 15. 10-92. RPZ 14 (1987-1988). Hrvatski narodni kalendar 1991.. Zadar 1989. Matej Ninoslav ban Bosne. “Povijest hrvatskog Počitelja” Zbornik znanstvenog simpozija održanog 16. “Biograd i njegova okolica u prošlosti”. IZ 7. Vrhbosanska visoka teološka škola.. stoljeća i povijest Hrvata bosanske posavine do početka XX. studenog 1988. Zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog u Biogradu od 11. Zagreb 1993. 151-170. Živković Pavo. Sarajevo 1997. 135-141..) 1287. Živković Pavo. godine. Zbornici i monografije. Radovi 27. Sigismundova odmazda prema Horvatima i pokušaj pokoravanja Bosanskog Kraljevstva. 220. Društveno-političke prilike u srednjovjekovnoj Bosni i Humu. 1282. Sarajevo 1991. Sumrak Bosne i Huma (Zadnje godine bosansko-humske neovisnosti). Grbelja Tonči.. Zadar 1988. Split-Livno 1994.. Živković Pavo. 1285. Pregled političkih prilika u srednjovjekovnoj Humskoj zemlji. do 13. Čapljina-Zagreb 1996. Zbornik radova".

Dubrovnik (551-552)... Sandžak VI/73-74. Ustupanje Konavala Dubrovčanima. . Chicago 1994. Thomas and Hudson. Opšta enciklopedija. PCC Me ugorje. 1294... sadašnjosti i budućnosti 1". Tvrtko I (1103). Vukčić-Kosača Stjepan (379). Bósnia ed Erzegovina... Monografije 15. Isa-beg Ishaković (137-138). Beograd 1981. Bodin (217). Vojnoizdavački zavod. Novi Pazar 1997.. Torino 1998. (Fototipsko preštampano izdanje 1980).. Bosnia. “The Middle Ages. 1299. Bosansko-ugarski ratovi (807). Dubrovnik 1998. "Konavle u prošlosti. 3 izdanje. 77-100. Bodin (804).. ‘Mali leksikon’ “Bosanski pogledi. “Nuovissima enciclopedia generale De Agostini. Ahmed-paša Hercegović (130).. 2 (Aviaz-Cass)”... Ostoja. . Beograd 1978. 473-475. 1297. 1295.. Herceg-Stjepan Vukčić Kosača. Volume 2. bosanski kralj 1398-1404 i 1408-1418..-2000. Dušan (556-557). Kada i kako se bosanska banovina uzvisi na kraljevinu?. Zlatonosovići (666). Borić (230). . Stamaco (Zürich). Živković Pavo. Vukan Nemanjić (377). 89-105. 60.. 1293. kralj bosanski (1391-1395) (69). Vojislav (363).. (Pretisak)”. Vukčić Hrvoje. Ban (792). Historija bošnjačkog naroda (Knjiga koja čeka izdavače. 4. Višević Mihajlo (354). Podružnica Osijek. Posebna izdanja. Vlastimir (356-357). . Bosna i Hercegovina (Istorija) (235-237). HKD Napredak. 1 (A-J)”. 1118-1120. . 92-99.. 280-310. (Uredio Milenko Brkić). HM II/6.. Neretljani (982). London 1991. Nezavisni list Muslimana Bosne i Hercegovine u iseljeništvu 1960-1967. Stefan Tomaš. Sigismundova odmazda prema Horvatima i pokušaj pokoravanja Bosanskog kraljevstava. Dabiša Stjepan.. Arpadovići (98). . 1291.. . Vizantija (335-337). . “Mala enciklopedija Prosveta. Jelena Gruba (772). Bosnia – Herzegovina “The World Book Encyclopedia”. Babonići (134). Andrija (knez humski).. Dragutin (535). . 1292. Vojni leksikon.. Vuković Vlatko (378). Bosna i Hercegovina (Istorija) (808-809).. Živković Pavo. Sarajevo 1998. 1289.. 1296.. Andrija (ugarski kralj) (70). Ostojić Stjepan. Altomanović Nikola (52). London 1984. Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku. Doboj (838). “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. (Vojna historija Borislav Ratković). Hercegović Ahmed-paša (130). “Pavo Živković. Istituto Geografico De Agostini. Živković Pavo. 1298. Osijek 2000.. Studije iz povijesti Bosanske Posavine. Prosveta. Loyn)”. A Concise encyclopaedie (General editor: Henry R.. London-Sidney-Tunbridge Wels...138 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”. Mehmedalija Bojić). World Book International. Diplomatski kontakti Bosne i Huma s Dubrovčanima o ustupanju Konavala. Usore i Soli”... Dabiša Stefan (464).. Studenci 1995. kralj bosanski 1418-1421 (345). Stefan Tomašević (1065). 1290.

Stjepan III Arpadović. 1304. Tvrtko II Tvrtković (351). Prijezda II (917). JLZ. Manojlo I Komnen (478). Maurikije (378). VI + 943. Kotromanić Stepan II. Prijezda I (916-917).. Paližna Ivan (274). Miroslav (hrvatski kralj) (498).. Beograd 1978. Tomislav (246247). Šubić Bribirski Mladen II. Vladislav Hercegović. Hrvatska (Istorija) (608-612). Celjski grofovi (Celje) (625). Zagreb 1982. Mogoriš (532). (Fototipsko preštampano izdanje 1980). .. Lazar (57). Kosovo polje (Kosovske bitke) (578). Ma ari (Istorija) (449-451). .. Ostojić Stjepan (237). Stjepan II Kotromanić.. Stjepan Vukčić. Tvrtko I Kotromanić. Ostoja Stjepan (237)... Murat I (616-617). 8 (Š-Žva)”.. Turska (Istorija) (436-438). 1306. Ostoja Stevan (743). “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda. 5 (L-Nigh)”. Zagreb 1981. 1303. Vlatko Hercegović (568). Lazarević Stepan (58). Šubići (64). Stjepan Tomašević (682)... Prosveta. Matijaš Korvin (370). 4 (Iz-Kzy)”. Crna Gora (Istorija) (640-644). . .. Tvrtko II Tvrtković (363).. (Fototipsko preštampano izdanje 1980). Kotromanići (588). . 1305. Stjepan Kotroman. Samuilo (267). Zagreb 1979. Neretljani (721-722). . Madžari (Povijest) (225-230).. Zagreb 1980. Sandalj Hranić. Miroslav (humski knez) (498-499). 3 izdanje. Mihajlo Krešimir II (467). JLZ. Stjepan Tomašević (311). Kulin (675). Pavlovići (349)... Stefan Nemanja (312-313). Kosača. Stjepan Tomaš. “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda. Stjepan Tomaš. . . Opšta enciklopedija. “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda. Nelipčići (710). 3 izdanje. Kosača. Nelipić (640).. Kosače (308). 6 (Nih-Ras)”. Srbi (604-625). Paližna Ivan (759). Turci (u užem smislu) (330-334).. JLZ. “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda.Politička historija 139 1300.. Kotromanići (322). Beograd 1978. Šubić Bribirski Pavao. 1301. Lazar Hrebljanović (368). 7 (Raš-Szy)”. Časlav Klonimirović (653). JLZ. JLZ. Opšta enciklopedija. Neretljani (657). Petar Gojniković (804). “Mala enciklopedija Prosveta. Slaveni (488-489). 2 (K-P)”. Kosača. “Mala enciklopedija Prosveta. Prosveta. “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda. Sigismund (Žigmund) (405).. Kosača. Tvrtko I Kotromanić (362-363). Zagreb 1978. Višević Mihajlo (538).. 3 (R-Š)”. Vuković Vlatko (603). 1302. Mogoriš (580). Ninoslav Matej (32).. Ladislav Napuljski (8). Miroslav (569). Ludovik I Anžuvinac (184)...

.

3. TOPOGRAFIJA .

Topografija

143

1307. Abdurahmanović Asim, Busovača, EJ 2, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1982., 591-592. 1308. Adamček Josip, Dubica (115-116); Pounje (484-485), “Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture”, ŠK, Zagreb 1980. 1309. Ademović Fadil, Neimar Bosne, Svijet II/59, Sarajevo 1997., 52-54. 1310. Ajeti Idriz, Contribution to the study of the medieval onomastics in the teritory of Montenegro, Bosnia and Kosova, “The Albanians and Their Territories”, Tirana 1985., 287-304. 1311. Alaupović Vladimir, Feljton: Bobovac i vareško područje kroz stoljeća 1: (1) (Prošlost se ponovila), Bobovac I/1, Vareš 1995., 6. 1312. Alečković Sulejman, Je li Jeni džamija u Travniku bila kada crkva?, Divan I/8, Travnik 1993., 4. 1313. Alerić Danijel, Porfirogenetovi zahumski toponimi, Rasprave Zavoda za jezik 10-11, Zagreb 1984.-1985., 37-43. 1314. Alerić Danijel, Pogled na toponim Počitelj, Filologija 14, Zagreb 1986., 9-18. 1315. Aličić S. Ahmed, Hercegovina pod osmanskom vlasti, “Hercegovina (Fotomonografija Hercegovina)”, NIRO Privredni vjesnik Zagreb-SSRN BIH Me uopćinska konferencija Mostar, Zagreb 1981., 64, 208-221. 1316. Aličić S. Ahmed, Prilog izučavanju istorije Ljubuškog i okolice u XV i XVI stoljeću, “100 godina Muzeja na Humcu (1884-1984.)”. Zbornik radova, SIZ kulture općine Ljubuški, Ljubuški 1985., 187-202. 1317. Aličić S. Ahmed, Pogovor, “Husein Ćišić, Mostar u Herceg-Bosni (Postanak i razvitak grada Mostara, te prikaz raznih zgoda i nezgoda Kroz koje je u toku razvitka prelazio)”, KDM Preporod, Gradski odbor u Mostaru, Mostar 1991., 287-289. 1318. Alić Adil, Doboj prvi put pomenut 1415. godine, Dobojske novine I/2, Doboj 1996., 15. 1319. Alić Adil, Feljton (1-2): (1) (Isječci iz hronologije doga aja Doboja i Usore), Dobojske novine I/10, Doboj 1996., 14; (2) (Hronologija doga aja i ličnosti Usore i Doboja), Dobojske novine I/10, Doboj 1996., 13. 1320. Alilović Ivan, Hrvatski narodni običaji u Hercegovini, Hrvatsko književno društvo sv. Ćirila i Metoda, Zagreb 1977., 127. (* A. M., Marulić XI/2, Zagreb 1978., 208-209.) 1321. Alispahić Fatmir, 1050 godina Tuzle, Hrvatski glasnik VIII/87, Tuzla 2000., 9.

144

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

1322. Ančić Mladen, Bihać - slobodna kraljevska varoš, IZ 4, Banja Luka 1983., 125134. 1323. Ančić Mladen, Bihaćki kraj od 1262. do početka XV. stoljeća, GADAR BiH 25, Sarajevo 1985., 193-230. 1324. Ančić Mladen, Da li je srednjovjekovni Bihać nastao na otoku, IZ 7, Banja Luka 1986., 237-238. 1325. Ančić Mladen, Cistercitska opatija u Topuskom do pretvaranja u komendu, Radovi 27, Zagreb 1994., 29-42. 1326. Ančić Mladen, Jajce. Portret srednjovjekovnog grada, Muzej Hrvatskih arheoloških spomenika, Scintillae Stephano Gunjaça dictae 2, Split 1999., 168. 1327. Ančić Mladen, Razvoj srednjovjekovnog naseobinskog kompleksa na mjestu današnjeg Sarajeva, HM III/11-12, Sarajevo 1999., 48-82. 1328. Ančić Mladen, Razvoj srednjovjekovnog naseobinskog kompleksa na mjestu današnjeg Sarajeva, “Vrhbosna/Sarajevo kroz stoljeća, Separat Hrvatske misli 11/12, 13/1999. i 14/2000.”, MH, Sarajevo 2000., 46-80. 1329. Ančić Mladen, Diskusija, Okrugli stol “Počitelj jučer, danas, sutra” (priredio Dragan Šimović), Motrišta 18, Mostar 2000., 64-66. 1330. Andrejić Ljubomir, Prilog etničkoj bibliografiji novopazarskog kraja, Muzej Ras, Novi Pazar 1986., 76. 1331. An elić Pavao, Srednjovjekovna župa Kamenica ili Krivaja, GZM (A) 32 (1977), Sarajevo 1978., 331-343. 1332. An elić Pavao, Arnautovići, EJ 1, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1980., 297. 1333. An elić Pavao, Bišće i Blagaj, politički centar Humske zemlje u srednjem vijeku, Hercegovina 1, Mostar 1981., 41-72. 1334. An elić Pavao, Studije o teritorijalnopolitičkoj organizaciji srednjovjekovne Bosne, Svjetlost, Sarajevo 1982., 242. (* Ćošković Pejo, IZ 4, Banja Luka 1983., 231-236; Vego Marko, Oslobo enje 40/12480, Sarajevo 23.03. 1983., (KUN V/92) 11; Jalimam Salih, GADAR BiH 25, Sarajevo 1985., 297-299.) 1335. An elić Pavao, Umjesto predgovora, “Pavao An elić, Studije o teritorijalnopolitičkoj organizaciji srednjovjekovne Bosne”, Svjetlost, Sarajevo 1982., 7.

Topografija

145

1336. An elić Pavao, Osnovne značajke teritorijalnopolitičke organizacije u srednjovjekovnoj Bosni, “Pavao An elić, Studije o teritorijalnopolitičkoj organizaciji srednjovjekovne Bosne”, Svjetlost, Sarajevo 1982., 9-24. 1337. An elić Pavao, Problem naselja i užeg teritorija pod imenom Bosna, “Pavao An elić, Studije o teritorijalnopolitičkoj organizaciji srednjovjekovne Bosne”, Svjetlost, Sarajevo 1982., 25-30. 1338. An elić Pavao, Teritorijalno širenje imena Bosna u prvim stoljećima razvitka, “Pavao An elić, Studije o teritorijalnopolitičkoj organizaciji srednjovjekovne Bosne”, Svjetlost, Sarajevo 1982., 31-34. 1339. An elić Pavao, Srednjovjekovna župa Trstivnica, “Pavao An elić, Studije o teritorijalnopolitičkoj organizaciji srednjovjekovne Bosne”, Svjetlost, Sarajevo 1982., 35-49. 1340. An elić Pavao, Lepenica u srednjem vijeku, “Pavao An elić, Studije o teritorijalnopolitičkoj organizaciji srednjovjekovne Bosne”, Svjetlost, Sarajevo 1982., 50-73. 1341. An elić Pavao, Stara bosanska župa Vidogošća ili Vogošća, “Pavao An elić, Studije o teritorijalnopolitičkoj organizaciji srednjovjekovne Bosne”, Svjetlost, Sarajevo 1982., 74-84. 1342. An elić Pavao, Teritorijalnopolitička organizacija srednjovjekovne župe Neretve i njezino mjesto u širim političkim okvirima, “Pavao An elić, Studije o teritorijalnopolitičkoj organizaciji srednjovjekovne Bosne”, Svjetlost, Sarajevo 1982., 85-116. 1343. An elić Pavao, Srednjovjekovna župa Večenike (Večerić) i postanak Mostara, “Pavao An elić, Studije o teritorijalnopolitičkoj organizaciji srednjovjekovne Bosne”, Svjetlost, Sarajevo 1982., 117-141. 1344. An elić Pavao, O usorskim vojvodama i političkom statusu Usore u srednjem vijeku, “Pavao An elić, Studije o teritorijalnopolitičkoj organizaciji srednjovjekovne Bosne”, Svjetlost, Sarajevo 1982., 142-172. 1345. An elić Pavao, Ubikacija oblasti Trebotića i teritorijalnopolitička organizacija bosanskog Podrinja u srednjem vijeku, “Pavao An elić, Studije o teritorijalnopolitičkoj organizaciji srednjovjekovne Bosne”, Svjetlost, Sarajevo 1982., 173-204. 1346. An elić Pavao, Srednjovjekovna župa Kamenica ili Krivaja, “Pavao An elić, Studije o teritorijalnopolitičkoj organizaciji srednjovjekovne Bosne”, Svjetlost, Sarajevo 1982., 205-220. 1347. An elić Pavao, Vladarska imanja u srednjovjekovnoj Bosni, “Pavao An elić, Studije o teritorijalnopolitičkoj organizaciji srednjovjekovne Bosne”, Svjetlost, Sarajevo 1982., 221-242.

146

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

1348. An elić Pavao, Srednjovjekovna župa Primorje u Humskoj zemlji, Tribunia 6, Trebinje 1982., 27-40. 1349. An elić Pavao, Blagaj (Historija) (6); Bobovac (17), EJ 2, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1982. 1350. An elić Pavao, Srednjovjekovna župa Popovo, Tribunia 7, Trebinje 1983., 61-79. 1351. An elić Pavao, Srednjovjekovna župa Žaba, Hercegovina 3, Mostar 1983., 3556. 1352. An elić Pavao, Uvod. Geopolitički položaj Visokog, "Visoko i okolina kroz historiju 1", SO Visoko, Visoko 1984., 9-11. 1353. An elić Pavao, Doba stare bosanske države, "Visoko i okolina kroz historiju 1", SO Visoko, Visoko 1984., 101-309. 1354. An elić Pavao, Čičevo (283); Dobor (491), EJ 3, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1984. 1355. An elić Pavao, Dvor (73); Grad (81-82), Opšti leksikografski dio, AL BiH, Tom I, ZM, Sarajevo 1988. 1356. An elić Pavao, Srednjovjekovna župa Primorje u Humskoj zemlji, “Pavao An elić – Marijan Sivrić – Tomislav An elić, Srednjovjekovne humske župe”, ZIRAL, Knjiga 101, Biblioteka Stećak, Knjiga 3, Mostar 1999., 13-25. 1357. An elić Pavao, Srednjovjekovna župa Popovo, “Pavao An elić – Marijan Sivrić – Tomislav An elić, Srednjovjekovne humske župe”, ZIRAL, Knjiga 101, Biblioteka Stećak, Knjiga 3, Mostar 1999., 27-45. 1358. An elić Pavao, Srednjovjekovna župa Žaba, “Pavao An elić – Marijan Sivrić – Tomislav An elić, Srednjovjekovne humske župe”, ZIRAL, Knjiga 101, Biblioteka Stećak, Knjiga 3, Mostar 1999., 47-69. 1359. An elić Pavao, Srednjovjekovna župa Večenike (Večerić) i postanak Mostara, “Pavao An elić – Marijan Sivrić – Tomislav An elić, Srednjovjekovne humske župe”, ZIRAL, Knjiga 101, Biblioteka Stećak, Knjiga 3, Mostar 1999., 161-187. 1360. An elić Pavao, Bišće i Blagaj, politički centar Humske zemlje u srednjem vijeku, “Pavao An elić – Marijan Sivrić – Tomislav An elić, Srednjovjekovne humske župe”, ZIRAL, Knjiga 101, Biblioteka Stećak, Knjiga 3, Mostar 1999., 223-254. 1361. An elić Pavao, Srednjovjekovna župa Večenike (Večerić) i postanak Mostara, Motrišta 17, Mostar 2000., 28-47.

Topografija

147

1362. An elić Pavao – Sivrić Marijan – An elić Tomislav, “Srednjovjekovne humske župe”, ZIRAL, Knjiga 101, Biblioteka Stećak, Knjiga 3, Mostar 1999., 297. (* Ćosić Stjepan, Anali 38, Dubrovnik-Zagreb 2000., 405-407; Lupis B. Vinicije, Hercegovina 6-7 (14-15), Mostar 2000./2001., 133-135.) 1363. An elić Tomislav, Srednjovjekovni grad kod vrela Lištice u Hercegovini, Tribunia 4, Trebinje 1978., 11-29. 1364. An elić Tomislav, Srednjovjekovna humska župa Dubrave, “Povijest hrvatskog Počitelja” Zbornik znanstvenog simpozija održanog 16. i 17. veljače 1996. god. u Čapljini, Općinsko poglavarstvo, Čapljina-Zagreb 1996., 151-167. 1365. An elić Tomislav, Predgovor, “Pavao An elić – Marijan Sivrić – Tomislav An elić, Srednjovjekovne humske župe”, ZIRAL, Knjiga 101, Biblioteka Stećak, Knjiga 3, Mostar 1999., 7-12. 1366. An elić Tomislav, Srednjovjekovna župa Dubrave, “Pavao An elić – Marijan Sivrić – Tomislav An elić, Srednjovjekovne humske župe”, ZIRAL, Knjiga 101, Biblioteka Stećak, Knjiga 3, Mostar 1999., 189-207. 1367. Aranitović Dobrilo, Bibliografija radova o pljevaljskom kraju, NIRO Pljevaljske novine, Pljevlja 1988., 198. (* Lončar Dragomir, Mostovi XX/105, Pljevlja 1988., 9496.) 1368. Arnaut Muhamed, Govor zeničkih Muslimana starosjedilaca, Znak Bosne I/1, Zenica 1995., 35-37. 1369. Arnautović Esad, Feljton: Trebinje u srednjem vijeku (1-8): (1) (Naselje na lijevoj obali?), Glas Trebinja XXXI/517, Trebinje 01.04. 1983., 11, 13; (2) (Porijeklo naziva), Glas Trebinja XXXI/518, Trebinje 15.04. 1983., 11; (3) (Naziv grada), Glas Trebinja XXXI/519, Trebinje 29.04. 1983., 8; (4) (“Trebinjska hronika”), Glas Trebinja XXXI/520, Trebinje 13.05. 1983., 13; (5) Travunija u sastavu Duklje), Glas Trebinja XXXI/521, Trebinje 27.05. 1983., 12; (6) Travunija u sastavu Raške), Glas Trebinja XXXI/522, Trebinje 10.06. 1983., 12; (7) (U sastavu Bosne), Glas Trebinja XXXI/523, Trebinje 24.06. 1983., 10; (8) (U novim okolnostima – stari sukobi), Glas Trebinja XXXI/524, Trebinje 08.07. 1983., 13. 1370. Arnautović Esad, Staro Trebinje u fotografiji, 3 izdanje, Kulturno-prosvjetna zajednica Trebinje-Foto-kino klub Trebinje, Trebinje 1990., 55. (* Baraković Meho, Preporod XXI/487, Sarajevo 1990., 12.) 1371. Arnautović Esad, Oblici imena Bosna u srednjovjekovnim izvorima, Most XXI/1(90), Mostar 1995. 1372. “Atlas svjetske povijesti, dopunjeno izdanje za Jugoslaviju, The Times”, Cankarjeva založba, Ljubljana-Zagreb 1986., 378. (za srednjovjekovnu Bosnu autor

148

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

karata Sima Ćirković) (* Kampuš Ivan, HZ 39, Zagreb 1986., 305-307; Heres Tomislav, Marulić XX/1, Zagreb 1987., 86-88.) 1373. Babić Anto, Banica (479); Bilino polje (703), EJ 1, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1980., 703. 1374. Babić Anto, Donji Krajevi (Dolnji Kraji), EJ 3, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1984., 532. 1375. Babić Anto, Glaž, EJ 4, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1986., 411-412. 1376. Babić Anto, Izačić, EJ 5, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1988., 676. 1377. Babić Anto – Kovačević-Kojić Desanka, Hodidjed, EJ 4, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1986., 722. 1378. Babić Anto – Kovačević-Kojić Desanka, Humska zemlja, EJ 5, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1988., 466-467. 1379. Bačić Vinko, Neum pred ra anje novog Neuma, “Neum, Zemlja i zavičaj Hrvata”, Humski zbornik 1, Općinsko vijeće Neum, Neum 1995., 243-258. 1380. Badurina An elko, Hagiotopografija Konavala, "Konavle u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti 1", Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, Posebna izdanja, Monografije XV/1, Dubrovnik 1998., 253-261. 1381. Bagarić Ivo, Drežnica u turskom defteru iz 1477., Sveta baština VI/56, Duvno 1987., 16. 1382. Bagarić Ivo, Duvno. Povijest župa duvanjskog samostana (Prigodom 150 obljetnice današnje župe Duvno 1839-1989), Sveta baština, Knjižnica Svete baštine 25, Duvno 1989., 271. (* Ivanković Ante, Bilten FTS XVII/2, PFB II/3, Sarajevo 1989./1990., 82; Heres Tomislav, Sveta baština IX/77, Duvno 1990., 17.) 1383. Bagarić Ivo, Duvno u doba Ilira, Rimljana i hrvatskih vladara, “Prvi hrvatski kralj Tomislav”, Zbornik radova, Zajednica Duvnjaka Tomislavgrad”, Zagreb 1998., 19-36. 1384. Bakaršić Sulejman, Bosanska Krupa (98); Broćno (490), EJ 2, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1982. 1385. Banac Ivo, Bosanske granice: Titova izmišljotina ili proizvod povijesne evolucije, “Ivo Banac, Cijena Bosne (članci, izjave i javni nastupi, 1992.-1995.)”, VKBI, Biblioteka Posebna izdanja, Sarajevo 1996., 121-124. 1386. Banac Ivo, Bosanske granice (Titova izmišljotina ili proizvod povijesne evolucije), Prva linija III/18, Sarajevo 1994., 4-5.

Topografija

149

1387. Bandžović Safet, Kameni svjedok, INA Damad, Edicija Tragovi, Knjiga 4, Novi Pazar 1999., 175. 1388. Basler uro, Župa i grad Soli u srednjem vijeku, “100 godina Fabrike soli Tuzla”, Muzej Istočne Bosne-Fabrika soli, Tuzla 1985., 17-20. 1389. Basler 500-501. uro, Ilidža (Arheološka nalazišta), EJ 5, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1988.,

1390. Basler uro – Ajder D. – Grbelja Tonči, Jajce i okolina, Turistkomerc, Zagreb 1983., 79.; Jajce und Umgebung, Turistkomerc, Zagreb 1984., 79; Jajce and its surroundings, Turistkomerc, Zagreb 1984., 79; Jajce et ses envivnos, Turistkomerc, Zagreb 1984., 79. 1391. Basler uro – Benac Alojz, Bunar u prošlosti, “Mjesna zajednica Bunar nekad i sad”, MZ Bunar, Bunar 1978. 1392. Batinić Anto, Pliva pjeva i plače, Svjetlo riječi VII/81, Sarajevo 1989., 8-9. 1393. Batinić Anto, Krajiški Fratrovac (Reportaža iz Ivanjske kod Banja Luke), Svjetlo riječi VIII/87, Sarajevo 1990., 8-9. 1394. Beatović or e, Bratunac i okolina u mojim sećanjima, Udruženje dobrovoljaca oslobodilačkih ratova Srbije 1912-1920, Beograd 1981., 64. 1395. Bečirović Fikret, Kakanj i njegova okolina (Prilozi povijesnoantropogeografskom rasvjetljavanju važnosti trstivničkog kraja do 1463.), NIP Kakanjski glas, Kakanj 1995., 95. 1396. Bejtić Alija, Srednjovjekovni grad Hodidid bio je na Vratniku u Sarajevu, Radovi ANU BiH 64, Odjeljenje društvenih nauka 20, Sarajevo 1979., 107-148. 1397. Bejtić Alija, Znamenitosti Sarajeva, “Preporod, 30 godina, 1970-2000 (Izbor tekstova), RIZ u BiH, Izdavački centar El-Kalem, Sarajevo 2000., 149-152. 1398. Belić Branko, Soko kod Gračanice, Glas komuna XXXIX/1437, Doboj 20.08. 1985., 8. 1399. Benac Alojz, Predgovor, AL BiH, Tom I, ZM, Sarajevo 1988., 5-6. 1400. Bešlagić Šefik, Jeleč na Govzi, Odjek XXXIII/24, Sarajevo 1980., 4. 1401. “Bijeljina i okolina kroz istoriju (Naučni projekat)”, Odbor za izradu monografije “Bijeljina i okolina kroz istoriju”, Bijeljina 1989., 18. 1402. “Bjelajce, monografija”, Opštinska konferencija SSRN, Mrkonjić Grad 1978., 168.

150

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

1403. Blagojević Miloš, Bosansko završje, ZFF XIV-1, Beograd 1979., 129-144. 1404. Blagojević Miloš, Pregled istorijske geografije srednjovekovne Srbije, ZIMS 20, Beograd 1983., 45-126. 1405. Blagojević Miloš, Severna granica bosanske države u XIV veku, "Bosna i Hercegovina od srednjeg veka do novijeg vremena", SANU, Istorijski institut, Zbornik radova 12, Beograd 1995., 59-76. 1406. Blagojević Miloš, Krajina (319-320); Krajište (320-321); Paše, pasišta ili pašišta (504-505); Planine (519-520); Udeone kneževine (759), “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”, Knowledge, Beograd 1999. 1407. Blažanović Stjepan, Bosanska Posavina, Domovinska zajednica Bosanske Posavine, Zagreb 1993. 1408. Blažanović Stjepan, Tragom nestalog hrvatskog identiteta, Stećak III/31-32, Sarajevo 1996., 38-39. 1409. Bojanovski Ivo, Neka pitanja antičke topografije donje Neretve, “Dolina rijeke Neretve od prethistorije do ranog srednjeg vijeka” (Znanstveni skup, Metković 4-7. X 1977.), HAD 5, Split 1980., 181-192. 1410. Bojanovski Ivo, Dobor u Usori (Sjeverna Bosna), NS 14-15, Sarajevo 1981., 1137. 1411. Bojanovski Ivo, Ključ na Sani. Ključ – srednjovjekovni grad, AP 23, Beograd 1982., 140-142. 1412. Bojanovski Ivo, Sokol na Plivi, Hrvatski narodni kalendar za prijestupnu 1992, Godina 40, Sarajevo 1991., 287-294. 1413. Bojanovski Ivo, Vrhbosna, srednjovjekovni kastel iznad Sarajeva, Hrvatski narodni kalendar za prijestupnu 1992, Godina 40, Sarajevo 1991., 339-340. 1414. Bojić Nikola, River retreats in front of like (postcard of Goražde), Naš svijet XXIV/270, Sarajevo 1988., 20. 1415. Bokan J. Branko, Edicija Sanski Most I, NIGP “Borba” Beograd - NIŠP “Glas” Banja Luka, Banja Luka 1980. (* Davidović Dragan, IZ 2, Banja Luka 1981., 271-278; Ćekelić Sava, Oslobo enje 38/11773, Sarajevo 18.03. 1981., 8.) 1416. Bokan J. Branko, Srednjovjekovni grad Bihać izgra en je na brežuljku pored Une a ne na Uni, IZ 7, Banja Luka 1986., 233-236.

Topografija

151

1417. Borić Aras, Neosporivi kontinuitet granica (Tribina na Islamskoj pedagoškoj akademiji: Ibrahim Tepić, Historija granica BiH), Naša riječ 42/2848, Zenica 1997., 13. 1418. Borović Mustafa, Grad šljive, historije i turizma, Ljiljan VII/295, Sarajevo 1998., 37. 1419. “Bosanska Posavina – dio cjelovite Bosne i Hercegovine” (Zbornik radova sa okruglog stola održanog 24.11. 1994. godine u Sarajevu), Sabor Bosanske Posavine u Sarajevu-Institut za istoriju u Sarajevu, Sarajevo 1997. 1420. Bosnić Mehmed, Mostar i Blagaj, 5 plus 21, Sarajevo 2000., 6-7. 1420a. Bošković Branislav, Postolja srpske srednjovekovne županije Nevesinja, Nolit, Biblioteka Kućišta, Beograd 2000., 60. 1421. "Bošnjaci Šipova kroz historiju", Udruženje intelektualaca Bošnjaka Šipova u izgnanstvu, Zenica 1999., 509. 1422. Božić Ivan, O propasti manastira sv. Mihaila na Prevlaci, “Ivan Božić, Nemirno pomorje XV veka”, SKZ, Beograd 1979., 83-91. 1423. Brčić Ml., Župa Livno – nekad i danas, Sveta baština V/37, Duvno 1986., 10-12. 1424. Brkljača Seka, Jedan pogled na Bosansku Posavinu u srednjem vijeku, “Bosanska Posavina – dio cjelovite Bosne i Hercegovine” (Zbornik radova sa okruglog stola održanog 24.11. 1994. godine u Sarajevu), Sabor Bosanske Posavine u Sarajevu-Institut za istoriju u Sarajevu, Sarajevo 1997., 7-13. 1425. Brkljača Seka, Iz srednjovjekovne historije Blagaja, Hercegovina 9, Mostar 1997., 15-18. 1426. Budak Neven, Uloga Bihaćke komune u obrani granice, HZ 42, Zagreb 1989., 163-170. 1427. Budak Neven, Uloga Bihaćke komune u obrani granice, “Vojne krajine u jugoslovenskim zemljama u novom veku do Karlovačkog mira 1699.”, SANU, Naučni skupovi 48, Odeljenje istorijskih nauka 12, Beograd 1989., 47-54. 1428. “Bukovica. Uz stotu obljetnicu osnutka župe (Priredili Ivo Bagarić i Vladimir Kozina)”, Župni ured Sv. Franje Asiškog, Bukovica 1980. (* J. I., Kršni zavičaj 13, Hercegovina 1980., 34-37; Bubalo Jakov, Naša ognjišta X/67, Duvno 1980., 15.) 1429. Buljina Halid, Fojnica od trga do kasabe, GR IZ BiH LIX/5-6, Sarajevo 1997., 437-452.

Stećak VII/78. Čar-Drnda Hatidža. O poreklu imena Priboj.152 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. I. Boka 13-14. Bušatlija Ibrahim. dio. Bužim 1994.. Herceg-Novi u Dubrovačkom arhivu. 26-27. Stećak VII/82. Crnić-Pejović Marija. Prilozi XXII/23. 1437a. 1433. Titovo Užice 1984. 369. (1 izdanje 1993). 1440. Sarajevo 2000. Čapljina 1989. “Čapljina (Ilustrovani zbornik)”. 411. ... dio. Sarajevo – društvenogeografski pregled... 209-229. Iz prošlosti Jeleča. 1443. Užički zbornik 13. Cigeljević Ante. “ akovo i njegova okolica”. Sarajevo 1990... “Bužim (Katalog Bužim)”. Breznički zapisi 1. Čar-Drnda Hatidža. 28-29. Sarajevo 2000. "Neum i bosansko primorje".-2000. 2. Povijest sela Vuke.. Turistički savez opštine Čapljina. 1438. Stećak VII/79-80. 22-24.. Cvijetić Ratomir. Vojna biblioteka 2. 1432. Sarajevo 2000. Cepelić Milko. Stećak VII/81.. Sarajevo 1984. 419-422. Stari most u Mostaru. Opštinski odbor SUBNOR-a Prozor. IV.. Čehajić Jasmina. Monografija Gacko. Serija 2. 5-18. Muzej akovštine. Knjiga I. 1437. ‘Ajsela’. Herceg-Novi 1982. IX + 220. Iz prošlosti Prijepolja. NZ 12. 4754. akovo 1978.. dio. Čar-Drnda Hatidža. 55-71. Prozorski kraj u oslobodilačkom ratu i revoluciji. 10 strana). 1430. 193-217. Biblioteka Muzeja akovštine. Visoko u sastavu Osmanskog carstva – XV i XVI stoljeće. 1434. Zagreb 1993.. Neki pomeni pljevaljskih toponima u istorijskim izvorima do kraja petnaestog veka. SDA Općinska organizacija Bužim. GP 26-27 (1982-1983). POF 40. III. Čehić Namik. 1439. Pljevlja 1990. Sarajevo 2000. 215-274. 26-27. 18-19. Bosansko primorje i Neum (geopolitičko razmatranje i odnosi). 69-72. Sarajevo 2000. Bužimkić Mesud. Cvijović V. 1442. Prozor 1985. II. Novi Pazar 1988. Zbornik Muzeja akovštine 1. 1431. izdanje... 29-36. Feljton (1-4): Deset i pol stoljeća grada Soli. dio. Sarajevo 1994. 1441. 1435. 1436... (nepaginirano. Press centar ARBiH. današnje Tuzle... Simbol tisućgodišnje opstojnosti. Sarajevo 1987. Knjiga 1. Behar II/8-9. Čampara Salko – Hako.

Turistkomerc. Bibliothek “Kleine Touristische Monographien”. “Ajvatovica ’94. Prusac. Bosanska krajina (Historija).. 314-315. Mostovi 2. Čukle Mirsad. Bibliotheque des petites monographies touristiques. Put. 2. putovanja. 290-294. Ladić Zoran. EJ 2. Biblioteka Povjesnica. Izvori i literatura o povijesti cesta i puteva u srednjovjekovnim hrvatskim zemljama i Bosni. 94-95. Zagreb 1991.. Biblioteka male turističke monografije 61. Radovi 24. 1450. Čremošnik Irma.. (i na francuskom i njemačkom) 1446. 302-307. Čoralić Lovorka. Zagreb 1980. izdanje. Mogućnosti XLIV/10-12. Most XXII/94 (5). Zagreb 1986. 93-99. 2. Prusac. 1448. Ljubljana 1981. 1445. 1455. Prusac 2000. 23-40. Nummer 17. Čepalo Husein. ZČ 35/1-2. JLZ. DP Naša riječ. Sarajevo und Umgebung. Mostar 1996. Čubrilović Vaso. Kolo VII/4. 11-31. 143. 159-160. Zagreb 1984. Zagreb 1997. 1456... Split 1997. 2. izdanje. Konjic 2000.. EJ 3. Istorijski spomenici. putnici. Zagreb 1997. JLZ. Čelić Džemal. izdanje.. Turistkomerc. BožićBužančić Danica. Čepalo Husein.. Sarajevo et ses environs. 427. .. Arheološka nalazišta (Bosna i Hercegovina). 396-397. MD ‘Hasan Kafija’. 20. CCP XXII/42.. Čepalo Husein. Zagreb 1997. Čubrilović Vaso. Ceste i putovi u srednjovjekovnim hrvatskim zemljama. 602-611.. 92. Nu. Turistkomerc. 1458. EJ 1. Počitelj i okolica. Golubić. Zagreb 1982.) 1452. 17. Mala biblioteka.. 292. Čelić Džemal. 60. Zagreb 1978.. Povijesni prilozi 16 (1996).. 1453. Počitelj na Neretvi. Ravančić Gordan. Ravančić Gordan. izdanje. Nalazi prvih ranoslavenskih naselja u Bosni i Hercegovini. 1447. 1457. JLZ.. AGM. 1454. Zenica 1990. 1449. 96. Čović Borivoj. Debelo Brdo. 453-458. Zagreb 1985. izdanje. Zadar 1997. (* Ladić Zoran. Čović Borivoj. Zagreb 1998. 4. Radovi Zavoda 39. Zagreb 1980. EJ 4. Zagreb 1980.. 2. Pisana tradicija Prusca i okoline..Topografija 153 1444. JLZ. Lisičići – historijsko mjesto. Prusac 1995. JLZ. Čović Borivoj. EJ 1. Simpozij”.. Čelić Džemal. Balkanski poluotok (Balkansko poluostrvo) (Istorija).. 1451. Čoralić Lovorka. 7-13. 2.

1469... 9-32. SANU. 1472. 1987. SKZ. Stare i nove granice. Beograd 1991. te prikaz raznih zgoda i nezgoda kroz koje je u toku razvitka prelazio).. Županija dubrovačko-neretvanska. Srednjovjekovne humske župe”. 6. obljetnica (Prilog pola tisućljeća dugoj povijesti Banja Luke).) 1471.. Čusto Šućrija. Kabes II/6. HZ 53. Blagaj kroz vijekove. Holjevac Željko. Buić Domagoj Božidar. 1464.-15. Biblioteka Stećak..02. 266-267. Ćosić Stjepan – Kapetanić Niko – Ljubić Pero – Vekarić Nenad. Jedno stoleće istorijsko-geografskih istraživanja srednjovekovne Srbije. Ćošković Pejo. 1466.. Beograd 1998. 203-292. 1473. Ćirković Sima. Beograd 1978. Oslobo enje 55/18912.. 294. Ljiljan IV/151. Neproslavljena 500. . Mostar 1996. Ćošković Pejo. 1470...10. “Ilidža. 1462. Ćirković Sima. Dubrovnik 1999. 61. 35. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Galerija 70. 1999.. Knjiga 3. 1463. Maglovita stoljeća (Tragom najstarijeg poznatog spomena Banjaluke).. Glas 44/4950. “Mihailo Dinić. ZRVI 37.. 1459. Kazančine (268-269). Ćosić Stjepan. Knjiga 101. ‘Naseljeni gradovi’ Konstantina Porfirogenita i najstarija teritorijalna organizacija. Mostar u Herceg-Bosni (Postanak i razvitak grada Mostara. Od najstarijih vremena do 1527.. 1467.50. HM I/3-4. Zagreb 2000. Mostar 1991.154 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Sarajevo 1997. Ishod na Ilidžu.. Mostar 1997. “Srbija i susedne zemlje na starim geografskim kartama”. 7-29. 278-279. 46. godine. Gradski odbor u Mostaru. Administrativni Blagaj. Kabes III/25. Hrvatska granica na Kleku. 1465. 110. ZIRAL. 9-30. (* Omeragić Darko. Ćirković Sima. Ćišić Husein. Beograd 04. 1468. Institut za istoriju. 14-15. “Banjaluka”. Ćeman Hasan Mirza. KDM Preporod. Mostar 1999. “Pavao An elić – Marijan Sivrić – Tomislav An elić. Sarajevo”... 1460.09. Zagreb 2000. 1461. Svedočenje karte. Beograd 1999. Srpske zemlje u srednjem veku (Istorijsko-geografske studije)”. 24-38. Općina Ilidža. 10. Ćeman Mustafa. Ćirković Sima. Ćirković Sima. Sarajevo 2000. Knowledge. Sarajevo 1995. 11-17. Banja Luka 1990. Čusto Šućrija. Ćošković Pejo. Matica L/9. Banja Luka 14. Sarajevo 19. Iz recenzije. Dvori Isa-bega Ishakovića. Varoš (68). 1991.-2000. Politika...

Dinić Mihailo. Srbija. izd. izdanje. Prijepolje 1997. 1979. plemićki grad. izd. 1981. 1982. IČ 29-30 (1982-1983). (francuski. 1480. 61-73. izd. 55-67. Prijepolje 1981. 6. Sarajevo 1979. “Mihailo Dinić. 117-138. izdanje 1978. Ćuk Ruža. 1486. 7-24. 106-115.Topografija 155 1474. 33-43. Beograd 1983. izd. “Mihailo Dinić. “Mihailo Dinić. 585-589. Ljubljana 1981. njemački) 1481. Breza i Komorani . Beograd 1987. (* Živković Pavo.. Zagreb 1979. Grad (burg. 59. 1479. Prijepolje 1997. Macan Trpimir. izd. Beograd 1978. Ćuk Ruža.. 178-269. Ćupina Dejan. vlastelinski grad). Iz istorije nekih srednjovjekovnih toponima Bosanske krajine. Područje Bosanske Gradiške u razvijenom srednjem vijeku.. Dva stara trga u Polimlju. (5. Mileševski zapisi 2. . 385-386. 10. ZČ 35/4. Pljevlja i pljevaljski kraj u dubrovačkoj arhivskoj gra i. Srpske zemlje u srednjem veku (Istorijsko-geografske studije)”. 7. IČ 34. Turistkomerc. Radio Sa VIII/26.. Ćošković Pejo. SKZ. 446. ANU BiH. Ćuk Ruža. Glasnik Zavičajnog muzeja 1. 2. Mileševski zapisi 2 (1996). Dalmacija Stevo. GDI BiH 28-30 (1977-1979). engleski. Stari putevi.. Beograd 1978. Dinić Mihailo. hanovi i hanska privreda u Sandžaku. Karavanske stanice u Polimlju u srednjem veku. 294-301. Srpske zemlje u srednjem veku (Istorijsko-geografske studije). Zemlje hercega Svetoga Save.. Beograd 1978. SKZ. SKZ.. 4. Srednje Podrinje.srednjovekovna naselja u Polimlju.. kaštel. Beograd 1978. Srpske zemlje u srednjem veku (Istorijsko-geografske studije)”. 1476. Biblioteka Male turističke monografije 9. Živković Pavo. 9. Ćuk Ruža. 1985. 11. Dinić Mihailo.. Sarajevo 1999. 1482. 309-311. “Zbornik referata i materijala V jugoslovenske onomastičke konferencije”. SSDSV 9. 74. EJ 4. Odjeljenje društvenih nauka 13. 1483. Ćulafić Vukoman. 1475.. 1487. Voje Ignacij. 1477. 1478.).. izd... Sarajevo 1979. Despotović Vidoje. Marulić XII/1.. Manastir Orlić i Kalu erske stijene u Donjoj Kozici.. HM III/10. Dinić Mihailo. 321-323.) 1485. Zagreb. izd 1988. Posebna izdanja 70.. 39-46. SKZ. Sarajevo 1985. Pljevlja 1999. JLZ.. Mostar i okolica. 1980. 8. Raška). 470. 1986.. Srpske zemlje u srednjem veku (Istorijsko-geografske studije)”. 75-80. O nazivima srednjovekovne srpske države (Sklavonija. Deroko Aleksandar. Zagreb 1986. 1484.

EJ 3. Dobrun. 2000. “Ljubuški kraj.-2000.. Zagreb 1980.. Zadar 1999. “Mihailo Dinić. Srebrnik kraj Srebrnice. Dodig Radoslav. Dodig Radoslav. ljudi i vrijeme. Dinić Mihailo. 349-356. Dokoza Ser o – Martinović Suzana.-1994.. ŠK. “Dragaljevac. 1490. Beograd 1978. Dinić Mihailo. izdanje. Dodig Radoslav. Knjiga 3. Dinić Mihailo. Zbornik radova s me unarodnoga znanstvenog skupa ‘Duvanjski kraj kroz povijest: Tomislavgrad.. 6. 1496. “Duvanjski zbornik. “Pavao An elić – Marijan Sivrić – Tomislav An elić. kolovoza 1995. Kršni zavičaj 28. Organizacioni odbor za pripremu emisije ‘Znanje.”.. 1500. Mostar 1998. 1493. 1497.. “Mihailo Dinić. Komušine i Kondžilo s posebnim osvrtom na usorsku banovinu i stari Kuzmodanj. JLZ. st.-1999. 1488..156 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.. (* Buturac Josip. Drino Dževad. Ziral-Naša djeca. monografski prikaz”. Drijeva.. Dragić Marko. 1491. Zagreb 1984. 1492. Crtice o podneblju i povijesti ljubuškog kraja. Travnik 1995. Hrvatski institut za povijest Zagreb – ‘Naša ognjišta’ Tomislavgrad – Zajednica Duvnjaka Tomislavgrad-Zagreb. Knjiga 1. 2.-20. Knjiga 101. Banja Luka 1978. Srednjovjekovne humske župe”. 577.. 1501.-7. Zagreb 1982. 17-71. Hercegovina 4-5 (12-13). “Stijepo Obad – Ser o Dokoza – Suzana Martinović.. Dodig Radoslav. Uvod. Humac 1995. Mostar . 1495. ZIRAL. Draganović Krunoslav – Sudar Pero. Tajna tvr ave Fenarlik. Prvi spomen Ljubuškog (Uz 550. 35-38..) 1499. Divan III/32-33. srpnja 2000. Predaje i legende o tvr avama u Bosni i Hercegovini. 53-63.. SKZ. Zbornik Znanstvenog simpozija održanog u Ljubuškom 11.Zagreb 1996. EJ 3. JLZ. Omiš. st. Rimokatolički župni ured Komušina.. Srpske zemlje u srednjem veku (Istorijsko-geografske studije)”. 77. Dinić Mihailo – Kajmaković Zdravko. Južne granice Dalmacije na zemljovidima od 17. Zagreb-Tomislavgrad.). Komušina 1981.. Marulić XV/2. 2.imanje’. Mostar 1999. “Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture”. 357-367. Zagreb 1984. 502-503. Trg Drijeva i okolina u srednjem veku. izdanje. Biblioteka Stećak. Drašković Blagota – Jelić Ivan – Raukar Tomislav. 135-147.”. 191. Beograd 1978. 1498. 1494. Srpske zemlje u srednjem veku (Istorijsko-geografske studije)”. Južne granice Dalmacije od XV. 368-399. SKZ.. Državni arhiv u Zadru. i 12. 174. 1489. 5. Iz duvanjske onomastike. obljetnicu (1444.. do danas”. 9-11 . 434.

Foča – grad na dvije hladne vode. Široki Brijeg 1999.) 1510. stoljeća” (s dodatnim historijskim refleksijama). 127-133... Župni ured Otinovci-Kupres. Džumhur Zuko. 6. Tomislavgrad 1999. Sivrić Marijan. do kraja 19. CUS XXIX/3. Brešić Vinko. 54-56. Udruga umjetnika ‘August Šenoa’. Mostar 1986. “Duvanjski zbornik”.. Džaja Miroslav. (* Skenderović Robert. Mostar 2000. Grad starih spomenika .) 1513. Naš svijet XX/225-226.. 1509. Crkva na kamenu VII/62. 63-64. Humac 1996. 2. 6-7... Naša ognjišta XXIX/265. 1504. Dugandžić Ivan – Sopta Josip. BF IV/5. 1505. Župni ured Otinovci-Kupres.. Džaja Miroslav – Draganović Krunoslav. Dujmović Ivan. Tomislavgrad 2000. Kalendar Svetoga Ante 1995. Hrvatski institut za povijest Zagreb-‘Naša ognjišta’ Tomislavgrad-Zajednica Duvnjaka TomislavgradZagreb.) 1508. 1503. Dobretići (Zemljopisno-povijesni zapis). 6-7. 1511. 1512... Zbornik radova s me unarodnoga znanstvenog skupa ‘Duvanjski kraj kroz povijest: Tomislavgrad.. 2. Matica L/8.. Zagreb 1997. 418. Livno 1995. 389-403.. Travnik 1995..) 1507. Tomislavgrad 1996.-7.. Dumbović Vladimir. Pogledi u prošlost i kulturu Žepča. 1506. Maglaja. Džaja Miroslav. Župni ured RasnoMH Ogranak Široki Brijeg. Oborci. (* . 137-140. Sa kupreške visoravni”. Rasno i Dužice-Župa Rasno. “Pet stoljeća zemljopisnih karata Hrvatske od 15. Novog Šehera i Komušine I. Sa kupreške visoravni. srpnja 2000. Dugandžić Ivan. Zagreb 1999. Naša ognjišta XXX/269. Zagreb 1989.. 15-150.. (* Karamatić Marko. Zavidovića. 14. Zagreb-Tomislavgrad 2000. Zagreb 2000. Šeherski glasnik. Hercegovina 6-7 (14-15). ‘Ognjišta se nisu utrnula’ (Rotimlja – Reportaža). 415.Topografija 157 1502. 4-5. 20. Baško Polje-Zagreb 1994. (* A. Kršni zavičaj 29. Drino Dževad. Povijest zavaljske župe. Mostar.. Marulić XXII/2... 335-337. Sarajevo 1984. Naša ognjišta XXVI/228. Sarajevo 1984. Naš svijet XX/222. 32. 503-508. Divan III/34-35. Džambo Jozo. 703. Biloševice u župi Rasno.. 8-9. Tomislavgrad 2000.. 534. izdanje. Samobor 1996.. Drmić Ilija. Kolo VII/2./2001. izdanje. Baško Polje-Zagreb 1994. Dugandžić Ivan. Split 1994.) 1514... Novi Šeher 1995.. I. Pandžić Bazilije. Naša ognjišta XXX/270. 27. Bazilika i grad Mokriskik kraj Širokog Brijega. (* Vukšić Tomo. “Miroslav Džaja – Krunoslav Draganović. 216-218. Sa kupreške visoravni.

Župa Livno – jučer i danas (reportaža). Sarajevo 14. Sarajevo 1986. Okrugli sto “Tragom bosanskohercegovačke prošlosti – o urbanom biću BiH. Institut za istorijuMe unarodni centar za mir. 1999. 1522 Fekeža Lidija. Fekeža Lidija. Sarajevo 1986. 287. Sarajevo 1986. 1520. do 1991. godine). Svjetlo riječi I/6. 208. AL BiH. 1524a. Od dolaska Slavena do pada bosanskog kraljevstva.. Povijesna ekonomska upućenost Sandžaka i Bosne.. 1516.) . 302-303. 1518. 165-187. “Istočna Bosna i Sandžak (Znanstveni skup). Vratiti utvrdi stari izgled (Vranduk kod Zenice). Udruženje Bošnjaka porijeklom iz Sandžaka. GZM (A) 40-41 (1985-1986). Opšti leksikografski dio. Sarajevo 1996.. 1519. Naš svijet XXII/249. istina). 171-190. 8-9. "Urbano biće Bosne i Hercegovine". (Zapis o Travniku). 1523 Fekeža Lidija – Gavrilović Margita. 16. Filipović Milenko. 23. ondović Božidar.08. Vlastito izdanje. Naš svijet XXII/246. Beograd – Ustanova za kulturu.). Oslobo enje 56/18929. Korijeni i život. Herceg-Novi 1982.g. Visoko 1983.. 1515. Općina Ilidža. Mostar (Writings on Cities).. 31-53.. Sokolac. 1521 Fekeža Lidija.-2000.. (Vodič za vikend) 2. 68-71. Sarajevo 1989. 120-121. Riznica bošnjaštva (Srebrnica. Neke osnovne crte razvoja srednjovjekovnih gradskih naselja u Bosni i Hercegovini. 124. Demografske slike Sarajlija (od 1463. 1526 Fišić Ladislav. Ranoslovenska nekropola Bagruša u Petoševcima kod Laktaša.. Sarajevo 1996. Tom I. “Ilidža. 129-209.. Beograd 2000. Naselja (Kasni srednji vijek). ozić Hakija. Povijest župe Dolac s osvrtom na ostale župe lašvanske kotline. Fekeža Lidija. maja 1994. ZM. Visoko 1978.11. (* Gavran Ignacije. Boka 13-14. 21. Sarajevo 05. NEV XXIX/1. 1525 Filipović Mirko..”. 7.. Oslobo enje 52/16946. Sarajevo 1988. Heres... 1517. Sarajevo 1979..158 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Herceg-Novi u srednjem vijeku.. istorija. Sarajevo 2000. Sarajevo 1996... Sarajevo”. ozić Hakija. GZM (A) 42-43 (1987-88). Arheološka istraživanja srednjovjekovnog grada i crkve u selu Gradac kod Hadžića. 1524 Festić Mustafa. 37-45. 1995. ulaban M. Glasinac (Reprint izdanja iz 1950.

. 127-128. Gavez Eduard. GDI BiH 38. Petrović Rade. Klek (Neum) i Sutorina.. GADAR BiH 27. 1988. 544. Svjetlo riječi II/21. 193. Župa Brajkovići (uz stotu obljetnicu postojanja). Sarajevo 1982.) 1534.. Vasilj Snježana. 312. 1536. 1996. 1537.. Knowledge. Franjić Živko. Župski ured Pridvorje. Sarajevo 1984. Zadar 1993. Sarajevo 1987. Historijat geografskih upoznavanja i proučavanja Bosne i Hercegovine do 1918. Knjižnica Pastoralne biblioteke. 1987.Topografija 159 1527. 10-11. Banja Luka 1988. Pridvorje 1984.. Fišić Ladislav... Povijest Bihaća od najstarijih vremena do 1878. Fojnica-Sarajevo. GP 26-27 (1982-1983). Sandžak (644). Beograd 1999. Gavran Ignacije. Fišić Ladislav. Franjevački samostan Gorica. Zagreb 1980.. Putokaz na vjetrometini (Crkva u Kiseljaku).) 1531. Pastoralna biblioteka.. 33. Gašparović Ratimir. Bakovići. Gašparović Ratimir. Foretić Vinko. (* Lovrić Marko. 25. Svjetlo riječi III/23. Visoko 1986. (Tekst Ignacije Gavran)”. Svezak 5. Svjetlo riječi IV/43. SO Fojnica-Veselin Masleša Sarajevo. HKD Napredak Podružnica Bihać.. Sarajevo 1984. 434. Pogled na prošlost župe Pridvorje. 12.. 31.. 131-133. Sarajevo 21. Samobor 1996. JLZ. Stara dobra majka (reportaža iz Gradnića)..) 1535. SO Vrgorac. Sarajevo 1982. ‘Mila kuda si planina’ (Podhum-Žitače) (reportaža). (KUN VII/370).12. Sarajevo 1987. (* Mušeta-Aščerić Vesna. 1533. 1530. Zadarska smotra XLII/4-5. Bihać 1999. (* Gavran Ignacije.) 1528. Vasilj Snježana. 286-287. 1538. Fišić Ladislav.. Sarajevo 24. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”.. Livno 1995. (* Rajčić Tihomir. Visoko 1985. izdanje. Bilten FTS XXIII/1. 5-99. IZ 8..... godine. 208-210. 8-9. Fotić Aleksandar.. 60. “Franjevački samostan i crkva na Gorici kod Livna (Vodič). 2. Sarajevo 1994. Gafić Mustafa. “Fojnica kroz vijekove”. Oslobo enje 53/17132. 1532. 1540.02. Iz istorije Travnika (Grad vezira i konzula). Vrgorac 1991. . 1539. 9. Franić Ante. O Vrgorcu. Oslobo enje 45/14554. 1529. Stećak I/3. 157-162. godine. Vilajet (78-79). EJ 1. 99 + 1 karta. 8-9. Bosna Srebrena XXXIII/4.

“Arheološka problematika zapadne Bosne”. 13. Opšti leksikografski dio. Ljubljana 1988. Istina o BiH II/25. Semberske novine.. Sofija 1989. 449-456.160 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 11. Nalaganeto na kadijskata institucija na balkanite i mjastoto v provincialnata administracija (XIV – načaloto na XVI v. Knjiga 1. Mustafa. O toponimu Goražde. Bijeljina 15. Hadrović Ahmet. Radovi FF 1. 176. Sarajevo 1995. 1550. Gavran Ignacije. Naš svijet XXIII/263. 1548. Istina o BiH II/21.. Svjetlo riječi.). Istina o BiH II/29. 203-206. (Banjaluka – erdan na Vrbasu).. 9-20. Sarajevo 1988. Duvno 1979. Tom I. Županije u ranom srednjem vijeku u Hrvatskoj. Gornji šeher. Beograd 1981. Banja Luka. Sarajevo 1987. 1543. Grapčanović H. Originalni dokumenat o Bijeljini iz 1446. 1552. Graljuk Boris. Srednjovjekovni toponim Mile ili Mili. Sarajevo 1988..06. ZM.. . 25. Sarajevo 1995. ZČ 42/3. Novija arheološka otkrića i ispitivanja na području Banja Luke i okolice. Gavran Ignacije. Grdina Igor. Zbornik 1. 1541.. Uz 100. Grković Milica.. Obseg bosenske države za bana Kulina. Hrvatske županije kroz stoljeća. Putevi i putokazi (Niz članaka o našoj prošlosti)”. Hadrović Rašid. Naša ognjišta IX/50. “Ignacije Gavran. bašči i trgovine). Feljton: Priče iz starih gradova: Splav mi je kuća i avlija (Zvornik). 1549. Vrata u život.. Sarajevo 1987. 1545. Gradeva Rosica. Sarajevo 1983. 26.-2000.. AP 22. Svjetlo riječi. 1547. 23. Predaje o imenu Hercegovina. Putokaz na vjetrometini (Crkva u Kiseljaku). godine. 1544... Sarajevo 2000.. Sarajevo 1995. 24. 113-117. Graljuk Boris. 1984. obljetnicu postojanja zgrade Franjevačke klasične gimnazije u Visokom. 183. 24-25. Balkanistika 3. Varoš... Glagoljić Vaso. 23-40. Sretni grad na dvije rijeke (Foča).. 208-213. (Jajce – grad koji je sagradila priroda). Naš svijet XXIII/261-262. 1551. Goldstein Ivo. Zagreb 1996. 1546. 1554. Sve zbog lijepe Fjorentinke (Ljubuški). 1542. Gošić Nevenka. Feljton: Bosnom i Hercegovinom kroz gradove: (Foča – grad vode.. Knjižnica Baština. AD BiH. AL BiH. Zbornik za istoriju BiH 2. 33-52. Glavaš Tihomir. Beograd 1997. Pale 1998. 63-66.. 1553.

Naša onomastika i toponomastika. Sarajevo 1990. 1562. 130 + 9 shema. Research Centre for Islamic History.. 145-148. Neki pojavni oblici islamske civilizacije u nas. Zagreb 1980. Bijeljina (Historija). “Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina. Handžić Adem... 1563. Gradiška u prošlosti. 1982. Hadžihasanović Bećir. Hajdarpašić Raif. 21.. 1565. običaji”. (* Tanović Tahir.) 1567. Svjetlost. 57-60. 101-109. 1558.Topografija 161 Naš svijet XXIV/270. Handžić Adem. 698-699.. EJ 1. Lozić Vlade. Hadžijahić Muhamed.) 1556. Humac 1998. 254. Istanbul 1994.. Sarajevo 1998. 29. Naš svijet XXIV/276. Harodimlje 1998. Delnice 1995. Hadžialagić Husref. 1566. Studije o Bosni (Historijski prilozi iz osmansko-turskog perioda)”.. 2. 6. Oslobo enje 39/12057..) . “Adem Handžić. Zagreb 1978. 249... Sarajevo 1988. Stabla što ljube nebo (300-godišnja genealogija rasta i stradanja porodica Hasanbegovića i Pašića). 18. EJ 2... 25. Handžić Adem. izdanje..) 1564. JLZ.. Sarajevo 1994. 2. Uspavani ljepotan (O Herceg-Novom). Bosna i Bošnjaci Bihora. Separat II. 39. Tomislavgrad 1998. JLZ.. Hadžidedić Nedžad. Sarajevo 1994. Grad svjetlosti i boja (Trebinje). Preporod XXVI/572. Udruženje Bošnjaka porijeklom iz Sandžaka. Hadžidedić Nedžad. izdanja Enciklopedije Jugoslavije”. 1561. Sarajevo 1995. Preporod XXVIII/640. Zagreb 1982. 401. JLZ. Argumenti 2. 1557... Rijeka 1982... Zagreb 1983. 24. Geotisak d. 1559. Nahija Brod krajem XV i početkom XVI vijeka. Stećak I/10. 1555. d. Kršni zavičaj 31. Hasanbegović Omera Safet. Hajdarhodžić Hamdija. (* Smajlović Salih.01. 1560. Koliko je staro Trebinje. 54-57. Sarajevo 1997. Naša ognjišta XXVIII/250. Naselja (Bosna i Hercegovina). (* Marčinko Mato. Sarajevo 22. (* Pelidija Enes. Organisation of the Islamic conference. ljudi. Sarajevo 1975. izdanje. Naselja (Bosna i Hercegovina). Nastava povijesti 1. 11. Vlastita naklada. Preporod XXI/485. “Hardomilje – Prošlost. Sarajevo 1988. IRCICA. Hadžiomerović Maid. 528. Art and Culture. 212-219.. Tuzla i njena okolina u XVI vijeku.

1571. 1569. 1576. 1574. Islamski centar. 1570. Kroz prošlost i sadašnjost Dubrovačkog primorja.. . Hasandedić Hivzija. Foča do kraja XVIII veka. Hrabak Bogumil.”. Bosansko Grahovo-Zagreb 2000. Banjaluka i okolina. 63 + 1 karta. Mostar 1997. JIČ XXX/2. 1577. Hasandedić Hivzija. Urbani. Horvatić Dubravko. Hercegovina 9.. 248.. Behar IX/48-49.. 194. Anali 17. “Hercegovina (Fotomonografija Hercegovina)”. 20. Crkva na kamenu III/14. Hrabak Bogumil.. 12. 1568. Zagreb 1984. Hrabak Bogumil. Beograd 1999. 1579.. 1582. 19-28. Beograd 1997. Biblioteka Male turističke monografije 54. Hasandedić Hivzija. Dubrovnik 1979. 17-47. Hrabak Bogumil. Drugo dopunjeno i prošireno izdanje. Sarajevo 2000. NIRO Privredni vjesnik Zagreb-SSRN BIH Me uopćinska konferencija Mostar. opstojnost. 1578. Turistički savez opštine Banjaluka-Turistkomerc Zagreb... Duvno 1981. DH 21. Zbornik radova Okruglog stola u Bosanskom Grahovu 20. Zagreb 2000. Drevna vremena Blagaja na Buni. 247. Zagreb 1981. Dioba i ubikacija dijela Slanskog primorja u doba pripojenja Dubrovniku godine 1399. Naša ognjišta XI/75. Hudović Mehmed.. (* B. Humica-Bosniaca.. Muslimanska baština Bošnjaka II (Herceg-Novi i okolina. 63-69.) 1573. nauk i pouka. 1575.162 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Vrgorac i okolina. Zagreb 1981.. 113-159. 1580. 1581. Zvornik (Slike i bilješke iz prošlosti). Mostar od postanka do razaranja 1992/1993. Hrdalo Ana. Goražde od XIV do XVI veka. godine (retrospektiva i sadašnjost). Nikšić do polovine XV veka.. V. Muslimanska baština Bošnjaka u južnoj (srednjoj) Hercegovini. Imotska krajina. Udruga Hrvata “PsetGrahovo”-Hrvatski informativni centar. stradanje. Stari most u Mostaru. 1740. “Hrvati Dinare: život. Hasandedić Hivzija. Beograd 1995. 30-32. srpnja 1999. Zbornik za istoriju BiH 1. Mostar 1997. Makarsko primorje i zapadna Hercegovina). Udruženje gra ana opštine Zvornik..-2000. Mostar 1999. 1572. Beograd 1997. Mostar 1982. privredni i vojno-upravni rast Mostara (1450-1700). Horozović Irfan – Vukmanović Milan.. Hrdalo-Kaznačić Ana.

.. O imamskoj službi u tvr avama Bosanskog sandžaka u 15. 1594. Amfiteatar pod vedrim nebom. 1587. Sarajevo”. Istraživanja 5. 260. Mostar 1996. Ka problemu interpretacije toponima “Fojnica”.. Imamović Mustafa. 1586.Topografija 163 1583. Novi muallim I/4. 2.. Imamović Enver. Imamović Enver. Valjevo i okolne oblasti u srednjem veku. 189-229. “Bosna i Hercegovina ogledalo razuma (Izbor članaka. 1591. Sarajevo 1991. 5 plus 14. 303-312.. “Ilidža. POF 49 (1999). Državnost i granice Bosne i Hercegovine. Imamović Enver. Ibrahimpašić Fikret. Općina Ilidža. 84-100. GR IZ BiH LXVI/11-12.. Godina 40. (* Jalimam Salih.. IGC Borba. 1993. i prvoj polovini 16. Bosanska država u doba kralja Tvrtka (XIV stoljeće). Sejtarija. 64-67. 5 plus 15. 1588. Imamović Enver. Kozograd kod Fojnice – kraljevski grad. 150-151.. 1592. priredio David Atlagić)”. 1593. XXXV/1-2. 12-13. Narodni muzej.. rezidentno mjesto srednjovjekovnih bosanskih vladara. Travnik.01. Hrvatski narodni kalendar za prijestupnu 1992. Beograd 1985... AP 24. Sarajevo 2000. Sarajevo 2000. vijeka. Most XXII/94 (5). Amsterdam 1999. Ibišević Besim. Husić Aladin. 1596. Imamović Enver. Husić Aladin. 1597. . Prilozi za istoriju.. Sarajevo 1998.. Sarajevo 2000. Valjevo 1989. SIZ društvenih delatnosti. Kamena duga (Most kojem se divio svijet). Tvr ave Bosanskog sandžaka i njihove posade 1530. Beograd 1992. 1083-1084. 1595. Sarajevo 2000. Sarajevo 2000. Sarajevo 1999.. Istorijski zapisi XXXI (LI). Sarajevo 2000. 141-153. Husić Aladin. Sarajevo 05. 1590. 1584. Oslobo enje 49/16004. Hiljadugodišnja praksa (Korijeni regionalizacije BiH). 12-13. Imamović Enver – Abdurahmanović Asim. 397. “Atlas svijeta za osnovnu i srednje škole”.. Imamović Enver. Titograd 1978. 1585. Neke spoznaje o kraljevskom gradu Kozogradu iznad Fojnice. Srebrenica (1987-1992). Sarajevo. godine. 38-40. odlomaka i ilustracija..) 1589. Isailović Marija. “Milić Rakić” Ostala izdanja 7. GR IZ BiH LXII/3-4. 534. 30-31. 305-313.

289-299. Ižaković Krešimir. Jalimam Salih... hrvatski povijesni grad. 1607. 1601. obljetnica prvog spomena grada Livna (892-1992). 1605. Savjet za pripremu i izdavanje monografije Fojnice.) 1599. Tuzla 1998. Jalimam Salih. Od najstarijih naselja do savremenosti (Župa Brod. Bilten FTS XX/1. Jakobović Zlatko. "Fojnica kroz vijekove". Hrvatski narodni godišnjak 1998.. 113-114. 76. IZ 9. Banja Luka 1988. Fojnica-Sarajevo 1987. Bobovac III/27. 555 godina Zenice.04.-05. 1602. Feljton: Hrvati u brčanskom kraju (Sedam stoljeća opstojnosti Hrvata na brčanskom prostoru) (1-2): (1) Hrvatski glasnik VI/69. Muzej grada Zenice (Istorijska zbirka).. 5. 179-183. Koliko je star Vareš?. Travnik 1996. Jalimam Salih. 1100. Travnik 1993. 33. Fojnica u istorijskoj literaturi (Prilozi za bibliografiju). Beograd 1997... Divan I/4. Jakobović Zlatko. Fojnica 1984. 1600.grad i utvrda. 48-49. Jalimam Salih.. 1604. Samobor 1993... 2-3. Putopisne bilješke i zapisi o zeničkom kraju.05. Jalimam Salih. Travnik 1993. (2) Hrvatski glasnik VI/71. 1608. Zenica 1987. Brčko. Banja Luka 1986.. (* Ković Miloš.164 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.. 145. Ištuk Kazimir. “Istorijski atlas”. Radovi Muzeja 9. Unsko-sanske novine V/209-210. Vranduk . Jalimam Salih. Zenica 1991.. Dom štampe. Istorijska literatura o Fojnici (prilozi za bibliografiju). Beograd 1997. 1606. 1612. O prvom spomenu Travnika u istoriji (U povodu 530godišnjice). 1598. 2000.kraljevski grad. 19. (* Obradović Branko. SO Fojnica-Veselin Masleša. Vranduk . 7-9.. Jalimam Salih. Geokarta. Muzej grada Zenice. Radovi Muzeja 11. Divan I/3... 19. 10.-2000. 1603. 1611. 1609. Ivanković Željko. Jalimam Salih.. Vareš 1997. Zavičajni muzej Travnik-Trekking Co Zenica. Zenica 1990. Jalimam Salih. Ostrožac. IZ 7. Tuzla 1998.. Muzej grada Zenice. "Zenica” (fotomonografija). IG 1-2. 158.. 505-531. Godina 45. Jalimam Salih. 1610. Bibliografjija radova o istoriji Zenice. Bihać 28. . investicija života (Spomenička baština – Srednjovjekovni gradovi Pounja). 268272. Sarajevo 1997. 167. Najstariji izvor o Zenici). Granice bosanske države. 23. Zenica 1985.

Jalimam Salih. 1621. 3558. (Područje donjeg toka Neretve od najstarijih vremena do danas. Jolić Robert.-1950. 51. 45-152. Visoko 1996/1997.) 1614. februara 1997. Naša riječ 41/2808. Ljiljan 325. 1622.. . 1617. Prošlost Metkovića od najstarijih vremena do danas 1422-1984. godine. 41-46. Srednjovjekovni grad Vranduk. 1615. Zenica. Župa Kongora.-1950. 1620. Trekking Co... 14. Jalimam Salih – Hajdarević Hadžem. 30-31. Jolić Robert. Tomislavgrad 1993. 1623.. u Mostaru). Naša ognjišta XXIII/199. Zenički kraj kroz arheološke spomenike. Centar za usmjereno obrazovanje “Petar Levantin”. Jurić Ivan. Prošlost Zenice do 1941. Zenica 1996.. 103-114. 1616. Mostar 1998. godišnjice ro enja i 50. Tomislavgrad 1993. Jelić Mario. (Priredio Mile Vidović)”. godišnjice ro enja i 50. Čapljinski kraj u srednjem vijeku. godišnjice mučeničke smrti (1900. Zbornik radova II/2. Povijest Neretve. Jalimam Salih. (Priredio Mile Vidović)”.. Sarajevo 1999. 256 + 16 stranica slika... “Don Radovan Jerković – život i djelo: prigodom 100.)..) 1619.. (* Hasanica-Hačimić Indira. Fotomonografija. Prilozi 28.) 1624. Jerković Radovan. Biblioteka Povijesna baština 6. Kabes IV/33-34. Biblioteka Povijesna baština 6. Jelić Anto. 12.Topografija 165 1613. (* Matić Ante. godišnjice mučeničke smrti (1900. Tuzla 2000. (* Kučuk-Sorguč Indira. Naša ognjišta XXIII/198. Metković 2000. Divan IV/36-37. Metković 1984. 151-502. Zenica 1996. 96. Jalimam Salih.... 108. Jalimam Salih. O srednjovjekovnoj Veseloj Straži. Zenica 1999.. Tomislavgrad 1993. Jalimam Salih. Jerković Radovan.). (katalog izložbe). “Don Radovan Jerković – život i djelo: prigodom 100. 14. NEV XXXVIII/1-2. Novi cvijet LXVI/. Sarajevo 1999. 21-23. Travnik 1996. MH Ogranak Metković. 105-114. Rama pod turskom upravom. Muzej grada Zenice. obljetnice oslobo enja). Bobovac (Stolni grad bosanskih kraljeva). Izložba (U povodu prvog spomena i 40. Metković 2000. Povijest neretvanskih župa. Sarajevo 1988. 1618. MH Ogranak Metković..

8. MH. JLZ.04.. Zagreb 1990.-2000. Jurić Ivan. Sarajevo 08. 12.. Metković 1996. 9. Sarajevo 30. 1627. Sarajevo 31. Zagreb 1980. Oslobo enje 38/11792. Oslobo enje 38/11790. Najstarija karta Ugarske (Tabula Hungariae). Deltom Neretve i okolicom (povijest. 1981. Posebna izdanja. Anali 37. 1981. Poglavarstvo grada Metkovića. 1635. stoljeću. 1981. Kapetanić Niko. 1981. 2. Oslobo enje 38/11791. 1631. (8) (Grobnica u živoj stjeni). Tuzla 1980. Sarajevo 06. 1628. Fatnica (104). turizam). Kapetanić Niko. (2) (Rimski period). 121-122. Kapidžić Hamdija. 1636. Kapidžić Hamdija. Sarajevo 01. (3) Ranohrišćanski period). umjetnost. (4) (Bazilika u Pre elu). Novi Pazar 1995. Kajmaković Zdravko – Palavestra Vlajko. 8.. Bileća.04. Sarajevo 03. Oslobo enje 38/11785. Oslobo enje 38/11789.04.. 1626.. 8. Kačić Hrvoje. Ogranak Dubrovnik.. (5) (Srednjovjekovne tvr ave). kultura.04. 1981. Feljton: Gornje Podrinje u doba Kosača (1-10): (1) (Bogata praistorija). Drina u doba Kosača. 1629.. Jurić Ivan.04. Gacko (Historija) (297). 10. Sarajevo 1981. Predturska istorija Novog Pazara.. prirodne znamenitosti. Predgovor – Preface. 128. Sarajevo 04. izdanje. Oslobo enje 38/11788. 8. DH XXIV/33. 1981. (10) (Turski period). Zagreb 1982. JLZ. Kalić Jovanka.04.. “Josip Lučić-Stijepo Obad. NZ 19. Zagreb 1986. Konavoske planine. 1981. 1630.. Konavoska prevlaka”. (6) (Osobenosti drinskih tvr ava). Sarajevo 02. (7) (Sakralni i memorijalni objekti). 2. Oslobo enje 38/11793. 8. 12. JLZ. Biblioteka Turističke monografije 22.03.. 1637. ZRVI 24-25. (9) (Simbioza raznorodnih uticaja). Blagaj (na Sani). 1634. 151-162. 141-177. Privredni vjesnik. 301304.03. izdanje. Dubrovnik 1994. Zagreb 1993. 1021.. Kajmaković Zdravko. Oslobo enje 38/11793. 423-435.. 1633. 1981. (Dvojezično).166 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. NS 14-15.. 700-701.04. Članci i gra a 13. 2. Oslobo enje 38/11786. Kalić Jovanka. Etnološka istraživanja u Donjem Podrinju. 1632. . EJ 2.. EJ 1.. izdanje. 6-7. 9-31.04. Kajmaković Radmila. Dubrovnik 1999. Beograd 1986. Oslobo enje 38/11787. Spomendani iz prošlosti donjeg Poneretvlja.. EJ 4.. Podjela zemlje u Vitaljini u 15. Kapidžić Hamdija. 12. 1981. Sarajevo 07. 1981. Sarajevo 05. 1625... Knjiga 2.

Visoko 1985. Kapidžić Hamdija – Kovačević-Kojić Desanka. Kamengrad. 1998. 326-329. Čitluk 1998. 10-11. 2. Svjetlo riječi IX/95. Karačić Vendelin. 1640. Sarajevo 1991. JLZ. BF VII/11.).. Sarajevo 1991. O toponimima s prijedlogom pod u tuzlanskom govoru. Kamenovana povijest (Reportaža iz Bosanskog Grahova). Višegrad (Hronika genocida nad Bošnjacima)..-1477.. Brotnjo. 2.. Sarajevo 1998.. Prvi zbornik. Zagreb 1990. 1651. Monografije XV/1.. HAD 10 (1985). 6-9 oktomvri 1977). Brotnjo. (* Smajlović Mustafa. 1642. “Arheološka istraživanja na karlovačkom i sisačkom području”. Karaula Marijan.. 10-11. Svjetlo riječi III/23.. (* Skenderović Robert. 1644. 1643. Iz daleke prošlosti pljevaljskog kraja. Zagreb 1986.. Grb i zastava. Pljevlja 1979. Vtora jugoslovenska onomastička konferencija (Skopje. 311.10. 1645. "Konavle u prošlosti. Sarajevo 1999. MANU. Dubrovnik 1998.. Kordić Kornelije. Stara dobra majka (reportaža iz Gradnića). Zapadna Hercegovina u turskom popisu 1475. EJ 6. Vrati se sunce (Reportaža iz Suhog Polja-Kupres). Knežević Joko. Zagreb 22. O Pokuplju kao vjekovnoj krajini izme u Jadrana i Panonije. Skopje 1980. 1649. Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku. Humac 1989. 1641. 9-36. Kos Milko.. 492. Nalazišta i povijesna mjesta u Brotnju. 8-9. MH Ogranak ČitlukOpćina Čitluk. Zagreb 1986. Kurtović Esad. godine. Svjetlo riječi V/50. izdanje.) 1648. Kasumović Ahmet. Zavičajni muzej Pljevlja. Posebna izdanja. JLZ. MH Ogranak Čitluk-Općina Čitluk. Visoko 1987. Kršni zavičaj 22. 139-150. Klaić Nada. Gradovi (Prijelazno doba do XII/XIII st. Kordić Kornelije. 1639. Kordić Zvonko. 33-40. 149-153. 27. 655.. EJ 4. 1650. .. 189-197.. Vijenac VI/124.) 1646. Zbornik 2. izdanje.Topografija 167 1638. Centar za istraživanje ratnih zločina nad Bošnjacima. 28. Kljun Ibrahim. Svjetlo riječi IX/105. 8-9. sadašnjosti i budućnosti 1".. Izme u vode i tu ine (Reportaža iz Podhuma – Livno). Čitluk 1997. Preporod XXVIII/633. Zenica 1996. Karaula Marijan. Karaula Marijan. 1647.

Sarajevo 1979. izdanje.01. 1995. JLZ. 38/1. 8. Sarajevo izme u dobrotvorstva i zla. (* Hadžijahić Muhamed. Zagreb 1984. AP 25. Kovačević-Kojić Desanka. Fojnica u srednjem vijeku. Gradska naselja srednjovjekovne bosanske države. Ković Miloš. 122-123. Kovačević-Kojić Desanka.. Brštanik. Nilević Boris. . (* Pelidija Enes.. Trg (737-739).. Dinić-Knežević Dušanka. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”.. Oslobo enje 55/18177. Ančić Mladen... izdanje. Dašić Miomir. El KalemMDD Merhamet. 2. Sarajevo 07. Spremić Momčilo. 231-241. 424.. "Fojnica kroz vijekove". Beograd-Ljubljana 1986. IG 1-2. Titograd 1980. Sarajevo 11. Deževice (441-442). JLZ. Zagreb 1982. 35-62.. 103-108. 363-368. 171-176.. 344. Sarajevo 1998. Zagreb 1981. Cambridge Mass. Zbornik MS za istoriju 19. Beograd 1980.. Korać Dušan. Pregled LXIX/1. Koštović Nijazija. Sarajevo 1980. 1978. 114-117. 311-313. Beograd 1979. Kovačević-Kojić Desanka. Zagreb 1986. 507-508. RIZ BiH-Mladi muslimani 39. 1657. Jezerski (48). 1980. IČ 42-43 (1995-1996).. 1659.. Prilozi XVI/17. Kovačević-Kojić Desanka. München 1979. Istorijski zapisi XXXII.) 1656. 12. Gornje podrinje (Rekognisciranje). 27. Biblioteka Kulturno naslje e. Oslobo enje 35/10934.. Novi Sad 1979. 626-627. Macan Trpimir.. Sarajevo 1978. Vego Marko. SO Fojnica-Veselin Masleša. 11. 207-209. Besarović Vojka. 1653. ZČ 34/3. Naučni skup Prijepolje i srednje Polimlje u prošlosti. 32. Srednjovjekovna država). Voje Ignacij. Jeleč (27). Sarajevo 1995. Kovačević-Kojić Desanka. 1660. 1662. Kovačević-Kojić Desanka. 2. Fine John V. 521. An elić Pavao. Živković Pavo. 155-159.. septembar 1996. 157-160. 406-408. 2.. Odjek XXXII/1. JLZ. Trebinje 1982. 1658.168 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Sarajevo izme u dobrotvorstva i zla. JLZ. JIČ XVIII/1-2. Beograd 1997.. A. (* Prljača Mustafa. Bjelovitić Miloš.. izdanje.. 23-24... Koštović Nijazija.. dopunjeno izdanje. Zagreb 1990. 487-489. Veselin Masleša.. Kovačević-Kojić Desanka.12. Oslobo enje 52/17060.11. Sarajevo 1979. EJ 2.. Sarajevo 07. Drina (580). 325-330. GP 23. 348. Ljubljana 1980. Sarajevo 1978.) 1654. 133. Fejić Nenad. izdanje. . Gradovi (Bosna i Hercegovina. 522.. Prijepolje. Münchner Zeitschrift 2. Podgra e (534-535).-2000. izdanje.) 1655. Speculum 55/3. Knowledge. IČ 25-26 (1978-1979). Prosvjetni list XXXII/580. 1999..Sarajevo 1987. Džaja Srećko. Stan (696). Kosorić Milica. 2. 1652. Sarajevo 1979. GADAR BiH 18-19. Tribunia 6. EJ 3. 1661. 2. 1. EJ 6. Beograd 1979.. Beograd 1999. Marulić XIV/5.. EJ 4. Sarajevo 1978-1979. Fojnica.

Duvno (Historija) (698). 52-54. Stari bosanski gradovi. Knjiga 3. 14-15. EJ 4. Knjiga 101. Bosanska Gradiška. Glamoč (398-399). izdanje. 265-266. 1672. Imamović Mustafa. 1668. Bilaj (699). Kreševljaković Hamdija. 4.. Biblioteka Kulturno naslje e. (Priredili Avdo Sućeska i Enes Pelidija)”. Iz recenzije.. JLZ. 385-445. IV-341. Sarajevo 29. JLZ. Bosanski Novi (Historija) (100-101). 1667. (* Memija Minka. Izabrana djela II. Sarajevo 01. 1664. Bosanski Šamac (104-105). JLZ. Oslobo enje 49/15665.) 1673. Bočac (18-19). Oslobo enje 49/15667. 2. Veselin Masleša... (93). 2.. Kreševljaković Hamdija. 1992. Kraljević Rudolf. Blažuj (12). Mostar 1999. Bosanski Petrovac (Historija) (103). EJ 2. 1665.. Humska župa Večenike (Večerić). Oslobo enje 49/15664. Zagreb 1984. 1666. Izabrana djela I-IV.02. Sarajevo 1994. 1992. Srednjovjekovne humske župe”. EJ 1. 55-65. Bužim (597). 1671. izdanje. Kraljević Ante. Stari hercegovački gradovi. 1992. Tuzla 1998. Mostar 1997. JLZ. Kreševljaković Hamdija.. Veselin Masleša. izdanje. 1. Hercegovina 3 (11). Sarajevo 1991. Izabrana djela II. 9. 7. Cazin (Historija) (621). EJ 3. 69-70. Islamska misao XIII/157. O nazivu mjesta Kočerin.. Zagreb 1980. Konjic – župa na obalama Neretve... Sarajevo 1991. Humac 1990. Veselin Masleša. Duvno 1987. 30-31. (2) Usora VII/40. Tuzla 1998. Šimić Angelina.. Sarajevo 30. 2. Doboj (Historija) (489). Kraljević Rudolf. Hadžibegović Iljas.. 2. Krajina Mate Slobodan. Kreševljaković Hamdija. Gabela (295). Biblioteka Stećak.Topografija 169 1663. Zagreb 1986. Sarajevo 1991. Kreševljaković Hamdija. Bihać (Povijest) (687-688). Biblioteka Kulturno naslje e. Sarajevo 1992. I-428. Kreševljaković Hamdija. 1670. “Hamdija Kreševljaković. 1669. Sveta baština VI/47. Dubrovnik (Doborovnik) (665). Bosanska Kostajnica. 9..01. Ljiljan IV/64. Bosanski Kobaš (Historija) (100). izdanje. . ZIRAL. “Pavao An elić – Marijan Sivrić – Tomislav An elić. Kršni zavičaj 23. (3) Usora VII/41. III-407. Kozina Vlatko. Zagreb 1982.. Kreševljaković Hamdija. (Priredili Avdo Sućeska i Enes Pelidija)”. Bosanska Dubica (Historija) (92). Biblioteka Kulturno naslje e. Šimić Angelina.01.. Bosanski Brod (Historija) (99-100). 4. 446-465. 1674. (Priredili Avdo Sućeska i Enes Pelidija). (KUN 71/529). II-741. “Hamdija Kreševljaković. Brod (490). Feljton: Sredovječna Usora (XIII-XV stoljeća) (1-3): (1) Usora VII/39. Tuzla 1998.

Kreševljaković Muhamed. Demografske slike Sarajlija (od 1463. Kamengrad. (Priredili Avdo Sućeska i Enes Pelidija)”. Oko omladinske pruge Šamac-Sarajevo (Porječje Bosne) (Sarajevo 1947. Vlastito izdanje. Sarajevo 1991. (KUN VII/285) 7. Kreševljaković Hamdija. Fehim. 2000. Oslobo enje 44/14061. NS 18-19. Doboj 1996. Sarajevo 1991.. Veselin Masleša. Biblioteka Kulturno naslje e. Veselin Masleša.. 685-708. 400 godina Gornjeg Vakufa.. 15. 653-666. JLZ. Kulturno-istorijsko naslje e Brnjica.”. 1987. Kreševljaković Hamdija. izdanje. Biblioteka Kulturno naslje e. 7-10. Veselin Masleša.. Veselin Masleša. 1680.. Kreševljaković Hamdija. 631-652. Dobojske novine I/8. Rogatica. Počitelj na Nertevi. Sarajevo 12. 1683. Hrvatski institut za povijest Zagreb – ‘Naša ognjišta’ Tomislavgrad – Zajednica Duvnjaka Tomislavgrad-Zagreb. Krilić Edin – Karamustafić Edin. (Priredili Avdo Sućeska i Enes Pelidija)”. Biblioteka Kulturno naslje e. Kreševljaković Hamdija. “Hamdija Kreševljaković. Zagreb-Tomislavgrad. EJ 4. Sarajevo 1996. 667-675. “Duvanjski zbornik. 1675. 40-41. 1685. 2. Kreševljaković Hamdija. 177-186. Krišto Jure. Sarajevo 1991.. 1681. Kreševljaković Muhamed. Mostar 1997.170 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Visoko. Biblioteka Kulturno naslje e. Izabrana djela II. Duvanjski kraj kroz povijest. “Hamdija Kreševljaković. Kreševljaković Hamdija – Miletić Nadežda. (Priredili Avdo Sućeska i Enes Pelidija)”. Sarajevo 1989. Izabrana djela II.) 1684. Priredio Adil Alić). godine)”. (Priredili Avdo Sućeska i Enes Pelidija)”. Pucarevo 1987. srpnja 2000... “Hamdija Kreševljaković. 676-684. 1679. Kreševljaković Hamdija. 17-49. 6. Izabrana djela II. 1682. Kabes III/18.. 1677.. do 1991. . Goražde (Historija). 431-432. Veselin Masleša. Gradovi oko Bosne i njenih pritoka (Stari bosanski gradovi). 1678.7.. Biblioteka Kulturno naslje e. Zagreb 1986. SIZ kulture ifizičke kulture opštine Pucarevo-Štamparija ‘Mileševo’ Prijepolje. Kulen-Vakuf.08. Kreševljaković Hamdija. (Priredili Avdo Sućeska i Enes Pelidija)”. 1676. “Hamdija Kreševljaković. Sarajevo 1991. Sarajevo 1991. Naselja opštine Pucarevo.. (* Spaho DŽ. Izabrana djela II.-2000. Rukopis u Narodnoj biblioteci Tešanj. 182. 1686.. Zbornik radova s me unarodnoga znanstvenog skupa ‘Duvanjski kraj kroz povijest: Tomislavgrad. “Hamdija Kreševljaković. Izabrana djela II. “Hakija ozić.

"Livanjski kraj u povijesti. Bihać i bihaćka krajina.. 236. Radovi sa znanstvenog simpozija Pola milenija Sarajeva. Lončar Milenko.. Humac 1998. Sarajevo 1997.. Ljiljan VI/214. Lemenšev F. Krivokapić Bajo..Topografija 171 1687. 52-57. 80-88. Lopašić Radoslav.. Zbornik radova". Kubat Izet. Diadora 12 (1990). 1700. (* Džafić Rizo. 19. Odbor za onomastiku. Kuzmanović Rajko. 1697. Čelinac – Putevi razvoja. 1692. Beograd 1989. Naša ognjišta XI/70. . 47-51. Kulenović Salih. Oslobo enje 48/15398.. BF III/3. “Istočna Bosna i Sandžak (Znanstveni skup). 1690. 17. 1694.. izdanje. Livno 1994. Zagreb 1986. Foča (192-193). Zagreb 1995. Duvno 1981.. FPN. Sarajevo 1996. Loma Aleksandar. Livno-Sarajevo 1996. (KUN X/33(491). Kupusović Amina. P.) 1696. MH. Lopašić Radoslav. EJ 4. Srebrenica 1987.. 232-236. Guča Gora (627). 10. 22. obljetnicu prvog spomena).) 1699. Vakufnama Isa-bega Ishakovića. Svjetlo riječi X/116-117. Svjetlo riječi XII/136-137. Kalendar Svetoga Ante 1997. maja 1994.05. “Bosanska srednjovjekovna država i suvremenost (Zbornik radova)”... Orijentalni institut . 203. Bosansko podrinje na granici dobra i zla. 1695.. “Prilozi historiji Sarajeva”. (* . Zadar 1991. Lepirica Alen. Sarajevo 1997. Samobor 1995. 391-400. marta 1993. 23.. Selo Uzarići na mostarskom blatu... 23. Vjera je nadživjela mnoge požare i poplave. Mišković Anto. Muzej hrvatskih arheoloških spemenika Split-Općinsko hrvatsko vijeće obrane Livno. godine. održanog 19. Izložba: Arheološko-etnografski prikaz Srebrenice sa okolinom.”. Jajce . Bihać 1991. Toponomastika i arheologija – antički lokaliteti kod Pljevlja i Prijepolja i mogući predslavenski ostaci u tamošnjoj toponimiji. Bihać i bihaćka krajina. Granice srednjovjekovne Bosne. Barun An elko. Sarajevo 1992. SO Čelinac... Udruženje Bošnjaka porijeklom iz Sandžaka. JLZ. Onomatološki prilozi 10. Kršni zavičaj 31. SANU. 1991. Centar za kulturu. . O Porfirogenetovoj Dalmaciji. Lasić Hrvoje. MH. informacije i obrazovanje Srebrenica. Lovrenović Dubravko. 97-108.Institut za istoriju. 132. Čelinac 1986.. Odjeljenje jezika i književnosti. 1689.. Sarajevo 1996. 1693. 2. Split-Livno 1994. 1698. do 21. 1691.. Sarajevo 04. 131-132. 1688.biser našega srednjovjekovlja (Uz 600. 10-11.. Zagreb 1890 – Reprint DINA i IGK.

Ro endan umrlog gostoprimstva.. Lučić Josip. Zagreb 1989. Dubrovnik 1991. Knjiga 14.. 13-28. Časopis Dubrovnik.. Lučić Josip.. Knjiga 14. Kroz konavosku prošlost. Časopis Dubrovnik. Prošlost dubrovačkog primorja do dolaska pod Dubrovačku Republiku. 1709. Iz prošlosti dubrovačkog kraja u doba Republike.. Dubrovnik 1990. Dubrovnik 1990. Lučić Josip. Knjiga 14. “Josip Lučić. Zagreb 1980.. 1711. “Zbornik radova u čast 50. Vekarić Nenad. Vekarić Nenad. 170-235. Pelješki zbornik 2. Lučić Josip. 334-348. "Josip Lučić . Biblioteka “D”. Svijet I/42. Kako će se sutra zvati ovaj grad? (Koliko je staro Sarajevo). Dubrovnik 1982. Biblioteka “D”. Knjiga 14. “Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture”. Lučić Josip. 379. Biblioteka “D”. obljetnice planske izgradnje Stona i Malog Stona”. 111-113. Iz prošlosti dubrovačkog kraja u doba Republike”. Split 1980. 28-29. 290-291. ŠK. “Josip Lučić. Donji kraji (104). Biblioteka “D”. MH. Lučić Josip. 27-35. Ston 1987. 11-34.05.Obad Stijepo. Marulić XXIV/1. Zahumlje – Humska zemlja (759). 23-76. 1705. Dubrovnik 1997. 1713. Lučić Josip. 1712. 130. 1706. Povijesni atlas.. Iz prošlosti dubrovačkog kraja u doba Republike”.) 1710. 1701. Lovrenović Dubravko. Travunja – Trebinje (686). ZČ 46/2. Kartografija Učila-ŠK. Časopis Dubrovnik. Časopis Dubrovnik. Lučić Josip. Konavoski zbornik I.. Dani. “Josip Lučić. Zagreb 1991. 1704. Konavoska prevlaka”. Prevlaka u doba Dubrovačke Republike. Hercegovina (196-197). 5-72. Lučić Josip. Anali 29. Pelješac od dolaska Slavena do potpadanja pod vlast Dubrovačke Republike. (* Macan Trpimir. 1703. Lucić Ljubo. Lučić Josip.. Drijeva (107). Sarajevo 1996. Voje Ignacij. Prošlost dubrovačkog primorja do dolaska pod Dubrovačku Republiku. .. 1993. Neretljani (416-417). Dubrovnik 1990. Dubrovnik 1994.. Dubrovnik 1990. 1708. 1702. Dubrovnik 1986.-2000. Pelješac od dolaska Slavena do potpadanja pod vlast Dubrovačke Republike. Lučić Josip.. 22-23. Ston od VII stoljeća do godine 1333. Sarajevo 17. Kroz konavosku prošlost. Iz prošlosti dubrovačkog kraja u doba Republike”. Dubrovnik Annals 1.. 1707. Ljubljana 1992. Zbornik Dubrovačkog primorja i otoka 1... 275-279. 288-301.172 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978..

13. 22. 1715. Slobodna Dalmacija 15792. III + 77. 1995. Maglaj na tragovima prošlosti. Lučić Josip.. Anali 33.. Lučić Josip – Sentić Marija. 40. ZagrebKlek 1990. Zagreb 1999.. Knjiga 1..01.12.. IX st. Učila. Hrvatska školska kartografija. 23. (* Ilić Žarko. Split 06. i 12. Lukas Filip.12. 1994. 88. Ogranak Dubrovnik. Lučić Josip – Obad Stijepo. Dubrovnik 1994. MH.) 1723. Bašić Stanko. Sarajevo 1998. Selidba naroda od pol. Zagreb 12. Povijesni atlas za osnovnu školu.. 21. Ljuca Adin. 7. Dubrovnik 1995. Brailo Luko.01. Zagreb 1980. 3.Zagreb 1996. HKD Napredak.. VI do pol.. 77. Hrvatski povijesni zemljovidi. Zbornik Znanstvenog simpozija održanog u Ljubuškom 11. 88. Ston. “Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture”. izdanje. Glas Istre 76. Knjiga 2.. Zagreb 1986. Knjiga prva”. 1995. 1994. 1994. ljudi i vrijeme. ŠK. Zagreb 1995. 1722. Ziral-Naša djeca.). Općina grada Maglaja. Split 13. izdanje.Topografija 173 1714. Zagreb 1997. Tešanj 1995. Trogrlić Stipan. 1721. “Ljubuški kraj. University of Durham 1995.. Macan Trpimir. mjerilo 1:5 000 000). 376. 226. Prag 1999. 630. Pula 01.. 40. 1717. 7-20.. Lučić Josip – Drašković Blagota.. Mijović-Kočan Stijepo. kolovoza 1995. Čoralić Lovorka.. Posebna izdanja. 1995. Macan Trpimir. Glas Istre 89. stoljeću.04. 1995. (zidna karta. Slobodna Dalmacija 15793. 147-149. 39-77. . 25. Konavoska prevlaka.. Kartografija Učila-ŠK. Bosna i Hercegovina u geopolitičkom pogledu.. Lučić Josip – Drašković Blagota. Split 23. Zagreb 1996.. (* Mandžukić Jasmin. 3. 1716. Galerija Stećak Klek. Slobodna Dalmacija 15810. Gradina II/8.. izmijenjeno i dopunjeno izdanje. Kartografija Učila-ŠK... Nedjeljna Dalmacija 1237. i XVI. 37. Lučić Josip – Šanjek Franjo – Antić Ljubomir – Vidaček Branko – Bertić Ivan.) 1719. 133-135. Gozze/Gučetići i Trsteno u XV.. Vijenac 27. Klemenčić Mladen.. 20-21. Mostar . “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463. Zagreb 1995.) (4. 1720. Žižović Budimir. 397. Pula 19. Strčić Petar..12.. Humac 1995. Zagreb 1980. Povijesni atlas za osnovnu školu. Boundary and Security Bulletin II/4. OOUR Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Sarajevo. Kršni zavičaj 28. izmjenjeno i dopunjeno izdanje.. Iz povijesti donjeg Poneretvlja. CCP XXI/39. Lučić Josip. 6.. Kartografija Učila Zagreb-ŠK Zagreb-Svjetlost. 102.”.03. Hrvatska matica iseljenika XLV/7-8. izdanje. (* Brailo Luko. 1724. 1718. Split 05.

Magocsi Robert Paul. Mandić Novak Studo. (* Klemenčič Matjaž. Mostar u Hercegovini (Njegov postanak i značaj imena). 143-144. Most XIV/66-67.. Livno 1994. cartographic design by Geoffrey J. 1733. Durmitorski zbornik (Na izvoru Vukova jezika) 1.ukić Marica. Maglaj 1999. Hercegovina 6. Kronologija važnijih doga aja žepačkog kraja i bliže okolice 1458. 10. Livno 1994. 1730.. Bilten FTS XXVII/2. (Zbornik radova sa naučnog skupa održanog u Šavniku 7.174 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 107-119. 237-239. 1737. Istorijski institut SR Crne Gore.. Mostar 1987. II-637). Gacko 1985. Probijanje povijesti kroz Livno. i 8. (I-693. 1736.) 1732. 486-487. Malović. 1729.02. (* Kljaić Stipo. Kutija za čuvanje vremena (Prilozi proučavanja prošlosti livanjskog kraja). 185-189. Oslobo enje 49/15692. Pljevlja 1999.. 1992.. 25-32. Mostar 1998. 145-155.-2000. Zagreb-Žepče 1999. Matthews. 278-280.). Općina Maglaj. 1725. Svjetlo riječi XII/133. Mandić Novak Studo. SO Gacko. Man eralo Stipo.. (Povodom 540. do danas. Marić Franjo. Historical Atlas of East Central Europe... 1734. Man eralo Stipo. 1728. Mandić Dominik. Sarajevo 26. Mostar 1987... University of Washington Press. Svjetlo riječi XII/139. Postanak i razvoj Hercegovine od sredine 15. Humac 1998. (* Džibur Lutvo.-1998. Prilog istoriji Drobnjaka u srednjem veku. jula 1988. Malović. Mandić Dominik. 5.. Titograd 1991. 1735. Glasnik Zavičajnog muzeja 1. 16. 400.. ZČ 49/3. Livno 1996. Na dvoru gospe livanjske (Tragovi bistričkog grada). 1726. Seattle – London 1993. Ekološki glasnik-HKD Napredak. Osvit 1-2. Beograd 1995. Svjetlo riječi.. Gacko kroz vijekove (Prilozi istoriji Gacka).. Man eralo Stipo.) . Sarajevo 2000. 1731.ukić Marica. obljetnice prvog pisanog spomena Žepča). Komarnica – župa i nahija u srednjem vijeku. SIB eksport-import Beograd – SPKD Prosvjeta Gacko. Man eralo Stipo. Ljubljana 1995. 102. Popović Radmila. 569. I-II. Kršni zavičaj 31. Velova sve manje (Livanjskih jedanaest stoljeća.. st. Zemlja zvana Gacko.) 1727. “Maglajski povratak (Urednik Uma Isić)”.

1746. Ljiljan VII/310. Barbarić Josip. 19. Marić Žarko. 152-153. (7) (Otvorena naselja gradskog tipa).. Bihać 1996. 317-322.. 125. Vid.Topografija 175 1738. Starokršćanska bazilika i krstionica Narone. Brod.. Lapenda Marko. Obavijesti HAD XXV/2. Marković Mirko. Bihać 1996. Zagreb 1981. Brotnjo.. Marković Mirko. Osvrt na prošlost Kreševa. I opet će biti crkva u Doboju (Reportaža o župi Doboj). 22. (3) (Vrijeme ratnih sukoba). Descriptio Croatiae.. (9) (Privredna djelatnost posjeda). Srednjovjekovno groblje. Marković Novak. Unsko-sanske novine I/9. MH Ogranak Slavonski Brod. 12. Sarajevo 2000. Hercegovina od pojave prvih ljudi do turskog perioda. Čitluk 1998. (4) (Sistem tvr ava na Uni). Čitluk 1998. Zagreb 1993. Martinović Magdalena. Zagreb 1994. 14.. Barbarić Josip. Marković Mirko. NIRO Privredni vjesnik ZagrebSSRN BIH Me uopćinska konferencija Mostar. “Hercegovina (Fotomonografija Hercegovina)”. Unsko-sanske novine I/2. 12. Brotnjo. (10) (Heretička strujanja iz Bosne). JLZ.. 53-59. Zbornik 2. Beograd 1996. Posebna izdanja. Radovi 26. (* Kučuk-Sorguč Indira.. Novovjekovna crkva. Knjiga 1.. Unsko-sanske novine I/7. Bihać 1996. Zagreb 1984. 213-218. Bihać 1996.... 332. Maslak Nijazija. Zagreb 1999.. izdanje. Naša škola XLVI/13. AGM.. Kulturno-povijesna monografija. VAHD 87-89 (1994-1996). Kurtović Esad. (8) (Tipovi posjedovnih odnosa). 12. Bihać 1996. 1740. GADAR BiH 35 (1998-1999. Marin Emilio. EJ 3. Zbornik 17. Sarajevo 1998. Odjek LII/1-2. Unsko-sanske novine I/1. 14. Smajić Ramiza. Marijanović Zdravko. Bihać 1996. Mostarska kotlina – Bišće (Preci i život)... Bihać 1996. 12. 693. (6) (Veliki vojvoda bosanski). 1745.. (* Lučić Josip. 12. 496. Unsko-sanske novine I/11. Zbornik 2... Sarajevo 1999.. 1739. Bihać 1996. Zagreb 1993. (5) (Bihać u rukama Bosanaca). Bihać 1996. Tuzla 2000. Slavonski Brod 1994.. 1739a. (2) (Slobodni kraljevski grad). 253-254. Zagreb 1993. Hrvatske zemlje na geografskim kartama od najstarijih vremena do pojave prvih topografskih karata. Naprijed. Dusina. Unskosanske novine I/5. 36-37.). Karaman Igor.. Bihać 1996. 57-61. Sarajevo 2000. Unsko-sanske novine I/3. 9-94. 26-27.. Split 1998. AV 37.) 1742. Descriptio Bosnae & Hercegovinae. 1741. 12. Tuzla 2000. 53-56. . Kurtović Esad. Bihać 1996. Hrvatski glasnik VIII/97. 2.. 14... 12. Biblioteka brodskog posavlja. Sv. Unsko-sanske novine I/4. Feljton: Bihaćki kraj kroz historiju (1-11): (1) (Burna i zanimljiva prošlost). Unsko-sanske novine I/6. Unsko-sanske novine I/8. 327-331. Barbarić Josip. 64. Bosna i Hercegovina na starim zemljovidima.. 46-47.) 1744.. Zagreb 1998. Unsko-sanske novine I/10. Marić Zdravko.. (11) (Uspostavljanje osmanske vlasti). 193-207. 1743. Hrvatski glasnik VIII/97.

Mikić or e. Bošnjaci – Muslimani Sandžaka i Crne Gore. MNV Sandžaka. 2. 415. Grudine (621). Gomjenica. Miletić Nada. Mijatović Perica. Ključ Bosne je Bihać. Sarajevo 1988. Sarajevo 1999. Zagreb 1986. 1760. Miletić Nada.) 1753. AP 23. Mijatović Radosav. Tom I. 68-69. Maslak Nijazija. 209-223.. Dubrovnik 1985. Prijepolje 1979. Zagreb 1980. ANU BiH. 1751. 1752. Beograd 1999. Oštra Luka/Bok do početka domovinskog rata 1992.. izdanje. 32-33. Beograd 1982. Srednjovekovne župe duž Lima. Katalog izložbe. (* Švago Antun. Društvo za znanstvene i kulturne djelatnosti Konavala “Konavle”.-2000. Zajednica općina s hrvatskom većinom Mostar-Glavno tajništvo HDZ BiH... 1756. Dubrovnik 1984.. (2) Stećak VI/66. Bugojno – srednjovekovna nekropola. Miletić Drago Karlo. JLZ. 185. Mijović Stjepo. Sarajevo 1999. Miletić Nada. izdanje.. (* Trifunovski F. (3) Stećak VI/67-68. 1747. Naselja (Rani srednji vijek) (119-120). Mostar 1997. Knowledge. (430). GEI 30. Opšti leksikografski dio. 32-33. SSDSV 7. Miletić Nada. Mikičić M. Sarajevo 1999. ZM.. Toponim Počitelj. Dubrovnik XXVIII/4. Mostar svjedok kultura.. Gradište (84).. Beograd 1981. Zbornik referata i materijala V jugoslovenske onomastičke konferencije. 153-154. JLZ. Grudine. Opština Banja Luka-Institut za istoriju Banja Luka. Odjeljenje društvenih nauka 13. 446.. Matić Radoslav. . 172. 1749. Jovan. Banja Luka 1995. 527 1758. AL BiH.. Batković.176 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Feljton: Zla kob starobosanskoga grada Dubrovnika (Legenda i stvarnost o našim srednjovjekovnim gradovima) (1-3): (1) Stećak VI/65. “Konavle” – fotomonografija. 33. 1750. Oštra Luka 1994. Vas (Ves). EJ 4. Sarajevo 1985. 247. EJ 1. Historijska dokumentacija o Bihaću u Kartografskoj zbirci Kriegs archiva u Beču od XVII do XIX vijeka. 1755.. 2. 1748. Mihaljčić Rade. 1759.) 1754. Banja Luka na Krajini hvala.. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 1757. Memić Mustafa.. Bihać 1998. Posebna izdanja 70. Sarajevo 1996.

315. 377-418. Mrgić-Radojčić Jelena. Veselin Masleša. 1773. ZKM 7. Beograd 1979.. 1767. Knjiga III (Bosanska krajina.. Südostforschungen 39. 1762. Mlivončić Ivica. (Odabrao i priredio Gavro Škrivanić)”.Topografija 177 1761. Sarajevo 1991. Bogdan P.. Mostar-Split-Zagreb 1998. Beograd 1996. Istorijski institut. Mišić Siniša. Revue des études sud-est 19/2. Užički zbornik 13. 1764. 12-13. Godišnjak Me uopćinskog istorijskog arhiva 22. – Vasiljević M. Biblioteka Znamen. 1766. Mišić Siniša. Zapadna Bosna i Hercegovine). Posebna izdanja. EJ 2.. Tomislavgrad 1997. 1765. Dubrava (171).. Topografsko-istorijski rečnik Podrinja.) 1771a. Banja Luka 1983. Knjiga 10.. München 1980.. (* Kornrumpf Hans-Jürgen. Šabac 1988. 2. Humska zemlja u srednjem veku... JIČ 1-2. Mujezinović Mehmed. Varda. Centar za prikupljanje i obradu podataka o Domovinskom ratu Zagreb-HKD Napredak Podružnica Split. izdanje. O poreklu geografskih naziva u užičkom kraju. DBR International PublishingFF. Biblioteka . Bilten FTS XVIII/1. Boka kotorska (Istorija). JLZ. Ston i Pelješac od 1326. Foča 1470-1996 (Neprolazna ljepota).-1994. Gaj (111). SANU. 1770. Titovo Užice 1984. Miličić Zvonko. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 137-147.. 1772. D. Beograd 1997. 1769. godine. Sarajevo 1997. Beograd 1999. (PFB III/4).. Genocid i ratni zločini bošnjačkih snaga nad Hrvatima BiH 1992. 1771. “Monumenta Cartographica Jugoslaviae II. Zagreb 1982. Milutinović S. 96. 1768. 33-36. Prilozi za identifikaciju i ubikaciju srednjovjekovnog grada Novog na Uni.. Srednjovekovne karte... Islamska epigrafika Bosne i Hercegovine.!. 413-415. Kulturno blago samostana u Tolisi. 384. 27-42. Zemlja (235-236).. Knowledge. Naša ognjišta XXVII/245. do 1333. Mišić Siniša. Misailović Ilija. TKP “Šahinpašić”. Pristanište (587-588). Mioč Gabrijel. Bucarest 1981. IČ 42-43 (1995-1996). 275. Knjiga 20. Mostovi (419). Župe i naselja ‘zemlje’ Usore.. 4345. Muftić Faruk. Oblast (457-458). Ramo moja i križevi tvoji . vardište (68). 25-32. 1763. Zločini s pečatom. Beograd 2000.. Milinović Ante. Brod (64-65). Milošević Miloš.

Mušeta-Aščerić Vesna. 8-9. 1784. 1781. Mostar 2000. 138-142. 1775. 1780. Članci Ljube Sparavala o srednjovjekovnoj Hercegovini. 41-49.. Blagaj kod Mostara. Mujkić H. Mustać Ivan. 1782. Enklava Klek u svjetlu diplomatske aktivnosti Dubrovačke Republike. 1783. Mušeta-Aščerić Vesna.. Mustać Ivan. 1785. Mostar 1996. 1035-1037. Hercegovina 11-12.-2000. 1776. Blidinje i Rakitno (prilog arheološkoj topografiji). Hercegovina 4. Kulturno naslje e. (* Traljić Mahmud. GZM (A) 40/41 (1985-1986). 87-100.. Zemlja i zavičaj Hrvata”. GDI BiH 38. vjersko. Mujezinović Nermina. Ostaci srednjovjekovne toponomastike na području župe Vrhbosna.) 1774. Diskusija.178 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 63-64... Kabes II/12. Feljton: Sarajevo – grad izme u Istoka i Zapada (1-2): (1) (Političko. Sarajevo 1983. Mostar 1996. Muslinović Š. 40-42. Sličnosti i razlike u urbanom razvoju bosanskih gradova Sarajeva i Zvornika u XV stoljeću. danas.. (2) (Nastanak i urbani razvoj). Mušeta-Aščerić Vesna. 351-354. Motrišta 18.. 211-230. 1777. 475. Mostar 2000. u Čapljini.. 151-175. kulturno i privredno središte Bosne i Hercegovine). veljače 1996. Prilozi XX/21. Zavidovići kroz historiju (Društveno-ekonomski i kulturni razvoj područja zavidovićke općine od polovine XV do kraja XX vijeka). "Urbano biće Bosne i Hercegovine". Srednjovjekovna župa Vrhbosna. Neum 1995. Mušeta-Aščerić Vesna.. Humski zbornik 1.. Jusuf. Mostar 1984. Sarajevo 1985. Općinsko poglavarstvo. 1778. Okrugli sto . Općina Zavidovići. 55-66. sutra” (Priredio Dragan Šimović). 22-24. Sarajevo 1982. Kabes II/11.. Zbornik znanstvenog simpozija održanog 16. 257-268... Mulaomerović Jasminko. Sarajevo 1987. I tom od 1463 do 1941 godine. Općinsko vijeće Neum. Musa Gojko. 1779. Čerin zdravom dušom diše (Reportaža iz Čerina). Počitelj u sustavu obrane hrvatsko-ugarske države od Turaka. Visoko 1987. O vlastelinstvu na području župe Vrhbosne u XV vijeku. Mulić Jusuf.. Pelidija Enes. “Neum. Sarajevo 1982. Beograd 1980. Čapljina-Zagreb 1996. Sarajevo 1986. 39-79. i 17. Svjetlo riječi IV/46. 1784a. god.. Zavidovići 1999.. Pregled LXXIII/10. JIČ XIX/1-2. Problemi granica i vlasti. Mustać Ivan. “Povijest hrvatskog Počitelja”. Okrugli stol “Počitelj jučer. Glasnik VIS-a u SFRJ XLV/3.

Privredni vjesnik. Beograd 1979. talijanski. Čitluk i Brotnjo (povijest. Institut za istorijuMe unarodni centar za mir. Karta Balkanskog poluostrva iz prve polovine XV veka. Ninković Aleksandar. njemački i francuski). kultura. Oronimi Slovini i Cincar (Dva karakteristična oronima iz jugozapadne Bosne). Titovo Užice 1984. (engleski. GP 24... Njavro Mato. Sarajevo 1997. 57-64. 537-541. Nikić Dušan. 1792. turizam). 25-31.. 35-45.11. Sabor Bosanske Posavine u Sarajevu-Institut za istoriju u Sarajevu. Istorijski institut. Hercegovina (povijest. Beograd 1983. Knjiga 20. 1994. 1797. Nilević Boris. do 21. Nikolić Milica. turizam).. “Prilozi historiji Sarajeva”. 1786. 1790. održanog 19. Orijentalni institut-Institut za istoriju. Humski zbornik 1. njemački i francuski). Užički zbornik 13.. 64-90. Privredni vjesnik. “Neum. kultura. . Renesansa Ptolomejeve geografije. “Monumenta Cartographica Jugoslaviae II. 1791. Sjeveroistočna Bosna u tokovima srednjovjekovne evropske istorije. 1788. Porijeklo stanovništva tešanjskog kraja. Sarajevo 1987. 15-36.. 8-9. Biblioteka Turističke monografije 11. Sarajevo 1979. Sarajevo 1997. SANU. Zagreb 1985. Općinsko vijeće Neum. Niškanović Miroslav. “Bosanska Posavina – dio cjelovite Bosne i Hercegovine”. Mušeta-Aščerić Vesna. Neum 1995. Sarajevo 1980. 1789. Svjetlo riječi VII/80. talijanski.Topografija 179 ‘Tragom bosanskohercegovačke prošlosti – o urbanom biću BiH’. Sarajevo 1996. Tajna smanjivanja katolika s 1647 na 219 osoba (Reportaža iz Nevesinja). Zagreb 1987. Srednjovekovni grad Bris. marta 1993.. godine. 1793. Njavro Mato. 63-75 + 1 karta. Posebna izdanja. 1795. 1794. (Odabrao i priredio Gavro Škrivanić). godine u Sarajevu). Srednjovekovne karte”. GZM (E) 41-42 (1986-1987). Radio Sa VIII/26. Srednjovjekovni gradovi To evac i Kožetina.. 1787. Nikolić Milica. Srednjovjekovno naselje na mjestu današnjeg Sarajeva. Sarajevo 1989... (engleski. Zemlja i zavičaj Hrvata”. Radovi sa znanstvenog simpozija Pola milenija Sarajeva. umjetnost. 89-99. 1796. prirodne znamenitosti. Nikić Andrija. IČ 2930 (1982-1983). 436. 1-23. prirodne znamenitosti. Nikolić Milica. (Zbornik radova sa okruglog stola održanog 24.. umjetnost.

Beograd 1806. 2. Odavić or o.. Biograd. “Arheološka problematika zapadne Bosne”. Novi list 16635.11. Odavić 1986. Zbornik 1. 78. Biblioteka “Istorija i revolucija”. Trebinje. 228-234. kultura. 1798. 1799. Library “Tourist monographs”. Obad Stijepo – Dokoza Ser o – Martinović Suzana. Knjiga 6. prirodne znamenitosti. Tešanj. Matica L/2. 1804. 1803.. 403-405.. Odavić or o. Mostar i okolina (povijest. AP 25. Zagreb 1988. 1800.-2000. Odavić 184. . Duplančić Arsen. 55. 1999. (* Leutić Ivica. Odavić or o. Holjevac Željko. srednjovjekovni grad. Tešanj. or o. Turistička propaganda. 1805. Anali 38.. Susjed Grad. scenery). Sarajevo 1981. Neum. AD BiH.. Bugojno. Bugojno. turizam). Tribunia 7. 79-80. “Perić Jeremija Ješo. Privredni vjesnik. AP 25. umjetnost. Beograd 1986. AP 25. Oreč Petar. 1808. Njavro Mato. Univerzal.180 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Derventa i okolina. 1807. 75-76. Beograd-Ljubljana 1986. (engleski. Prethodni izvještaj sa arheološkog iskopavanja na srednjovjekovnom gradu Mičevcu. srednjovjekovni grad. rivijera i zale e (povijest. talijanski. srednjovjekovni grad. Zagreb-Dubrovnik 2000. 77. Split 2000. Ćosić Stjepan. Njavro Mato. AP 25. 79-85. prirodne znamenitosti. srednjovjekovno utvr enje.. Privredni vjesnik. Rijeka 15. AP 26. Tuzla 1981. or o. Zadar 1999. 15. Odbor za izdavanje monografije. Biblioteka Turističke monografije 18.. 213-215. Zagreb 2000. do danas”.. srednjovjekovni grad. Prilog arheološkoj topografiji duvanjske regije. Mičevac. (talijanski. culture. Beograd-Ljubljana 1986. 1809. Hrvatska obzorja VIII/1. Zagreb 1989. art.. Prusac. 1801. st. kultura.) 1802. 7-10. njemački i francuski). AP 25. “Južne granice Dalmacije od XV. Omerhodžić A. umjetnost. 1811.. 256. tourism. Državni arhiv u Zadru. num. njemački i francuski). Vesela Straža. Odavić or o. srednjovjekovni grad. Odavić or o. 6. izdanje 1990.. Geografsko društvo Bosne i Hercegovine.. 104. turizam). Uvod. 1810.. Biblioteka Turističke monografije 14. Sarajevo 1983.. Zagreb 1985.. Počitelj and the lower Neretva (history. Beograd-Ljubljana 1986. Trebinje 1983. Njavro Mato. Beograd-Ljubljana 1986. Olovo u narodnooslobodilačkoj borbi”.

1817. Prilozi za historijsku topografiju Gornjeg Podrinja. Beograd 1987. Sarajevo 1980. Knjiga 1. Svjetlo riječi I/4-5. GZM (E) 33. 1822. Oreč Petar. 79-99. Most XVIII/87-88. ljudi i vrijeme. Radio Sa VIII/26. Palavestra Vlajko. 111-133.. 4351. Sarajevo 1979. 1814. Palavestra Vlajko. Rotimlja – ime i baština. Mostar .. Mostar 1988. Mostar 1988-1989. 69-91. Oreč Petar. Prilozi za historijsku topografiju Gornjeg Podrinja. Historische Volksüberleferung und Toponomastik in Fojnica und Umgebung. 1816. Imotski 1994. Volskunde. 109-137. 48-53. Palavestra Vlajko. Sarajevo 1981. Ziral-Naša djeca. Most XVII/83-84. MH. Narodno gospodarstvo u imenima zemljišta zapadne Hercegovine (toponomastika). Historijska narodna predanja i toponomastika u trebinjskoj Površi.Zagreb 1996. (I) Most XV/71-72.. Visoko 1983. Oreč Petar.) 1825. Prošlost Veljaka.. 1823. – K. (III) Most XV-XVI/75-76... Mostar 1990. 112. 1820. Toponomastika Počitelja na Neretvi kod Čapljine. 127-139.. Prilog proučavanju starohrvatske županije Imotski. Imotski zbornik 2. (II).. GEM 51. Most XVII/81-82. Tragovi religioznih vjerovanja i praznovjerja u imenima zemljišta. 89-113. Heft B.”. 241-301. Pandžić Ankica. 73-90.. Pandžić Bazilije. 1824. Motrišta 13. (* Ivanović Milina.. Band III. GZM (E) 32.. Povijesni muzej Hrvatske. Katalog muzejskih zbirki 22. Mostar 1990. Stare karte i atlasi Povijesnog muzeja Hrvatske. MH. 1815. 63-68. 1821. (II) Most XV/73-74. 85-96. Mostar 1991. 1813. Palavestra Vlajko. Mostar 1988. Palameta Miroslav. Sarajevo 1979. Mostar 2000... kolovoza 1995. .Topografija 181 1812.. Zemljišno-pravni odnosi u imenima zemljišta (agrarna toponomastika). I-III. 316-317. 523-536. P. 8-9... NS 14-15. “Ljubuški kraj. 1818. Oreč Petar. Mostar 1999. Nečujna čuda Gospe olovske (reportaža). Bilješke o historijskim predanjima i toponomastici u Gornjem Podrinju. 1819. Zbornik Znanstvenog simpozija održanog u Ljubuškom 11. Wissenschaftliche Mitteilungen. i 12. J. Motrišta 17. Palavestra Vlajko. 5-32... Oreč Petar. Zagreb 1987. A. Sarajevo 1978.

Banja Luka 1988.. Univerzal. 45. Me urepublička zajednica za kulturno-prosvjetnu djelatnost Pljevlja. prigodom obilježavanja stote obljetnice postojanja Bogoslovije”. NEV XXXII/1-2. 13. “Knjiga o Mostaru”. Sarajevo-Bol 1993. Pljevlja 1988. Bosna i Hercegovina na kartama (O genezi bosansko-hercegovačkih granica na povijesnim kartama)... Sarajevo 2000. Sarajevo 1982. Ljiljan 403. Pelidija Enes. Moja sjećanja na travničko sjemenište i gimnaziju. 21. 1830a. Sarajevo 1996. 1835.. Sarajevo 1996. Pavić Stjepan. arapski. Bemust. Sarajevo 2000. 35-51. Sarajevo 1994. Toponimska srbizacija Glasinca. Pelidija Enes. Feljton: Srbizacija toponima Glasinca (Agresija prije agresije) (16): (1) Preporod XXVI/595..) . (6) Preporod XXVI/600. Sarajevo 1996. Od hajduka do četnika (Stradanje i genocid nad glasinačkim Bošnjacima od najstarijih vremena do 1994. Biblioteka “Istorija i revolucija”. SV 5.. Sarajevo 1996.. 1828. 1833. 54. Buna-Blagaj. 23. Iz naše onomastike (Neretva-Mostar. O porijeklu toponima Mostar. IZ 9. Administrativno upravni odnosi i veze Novopazarskog sandžaka i istočne Bosne kroz stoljeća.) 1830.. (4) Preporod XXVI/598. Zbornik radova znanstvenog simpozija održanog u Sarajevu 3.. Peco Asim.. Pašić Ibrahim. Školovanje mletačkih dragomana za turski. Novo na starom (Dubravine kod Brčkog) (reportaža). 387 + 1 karta. 1830b. Pelidija Enes – Zlatar Behija.. Pašić Ibrahim. Visoko 1983. Svjetlo riječi I/7. BregavaSvitava). Pašić Ibrahim. “Vrhbosanska katolička bogoslovija 1890-1990.. 1831. 1826. i 4. 1827. persijski i hrvatskosrpski jezik od XV so XVIII stoljeća i njihova služba. JF 53. 1829. Paradžik Anto. Peco Asim. Sarajevo 1996. Udruženje Bošnjaka porijeklom iz Sandžaka. 19-33.. Biblioteka Tragovi. 1834. 8-9.-2000. Beograd 1998. 59-73. “Istočna Bosna i Sandžak (Znanstveni skup). (2) Preporod XXVI/596. Beograd 1997. godine). srpnja 1991. 26. 360-361.182 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Svet knjige. 26. (* Imamović Enver. Pljevlja i okolina u prvim stoljećima osmanskoturske vlasti. 155-160. maja 1994. (3) Preporod XXVI/597.. Tuzla 1981. Sarajevo 1996. 287. Sarajevo 1996.. 26-27.. (5) Preporod XXVI/599. 27. Sarajevo 1996. M. 27-34.. 21. Perić Jeremija Ješo. Biblioteka Dometi..”. 1832. Odjek XLVI/3. Pederin Ivan. Vojna biblioteka.. (* B. Olovo u narodnooslobodilačkoj borbi.

u Čapljini. 92-93... – tipologija i specifika razvitija. Sofija 1984. Pudarić Svetozar. 284-287. I (1382-1797).. AP 25.. Oslobo enje 49/15700. Arhont. Oslobo enje 55/17821. 23-25. HM III/11-12. Cetinje. stoljeća (Skoplje. Zbornik znanstvenog simpozija održanog 16. Herceg – Novi. Sarajevo 1992. 1839. 14. Zagreb. Sarajevo 1999...Topografija 183 1836. Čapljina-Zagreb 1996. Večernje novine XXX/8532.01. Most XXII/94 (5).) 1843. (* Organizacioni odbor naučnog skupa ‘Pola milenija Sarajeva’. Sarajevo 11.. godine. Pranjić Pero – Sudar Pero. 157-172. Sarajevo 02. 33. Komušina i Kondžilo s posebnim osvrtom na Usorsku banovinu i stari Kuzmadanj. Komušina 1981. Polivjannij I.. Sarajevo 1997. Kabes II/5. Sarajevo 05. Zadar)”. (* Čevra Omer.04. 281-290. 71-72. Općinsko poglavarstvo... i 17. istorijske bilješke. Sarajevo (95-110).) 1845. Grbelja Tonči. 28-50. . Prijepolje 1981. Beograd 1999. Popović K. Prstojević Miroslav. Katica. kasnosrednjovekovna nekropola. Tomo. (a cura di Sergio Anselmi).. Zagreb 1997. “Sette città jugo-slave tra medioevo e Ottocento/Sedam jugoslovenskih gradova izme u srednjeg vijeka i XIX. 356. veljače 1996. (* Sidran Miranda. Gaj. Mostar 1996. VII + 345. Juzbašić Dževad. POF 47-48 (1997-1998). Dimitrij. Knowledge. Beograd-Ljubljana 1986. Sarajevo 1999. Orijentalni institut-Institut za istoriju. Pirivatrić Sr an. 531. 1838.. Sarajevo 1998. marta 1993. Herceg-Novi 1982... “Prilozi historiji Sarajeva”. (KUN) 5. Ljiljan VI/273. Sarajevo 1998. Ljubljana. 174. Selhanović Selman. 1841. “Povijest hrvatskog Počitelja”. Quaderni di “Proposte e ricerche” XIV/9. Radovi 30. Sarajevo (78-94). Posavec Vladimir. održanog 19. 113-115..) 1846. Petrović Radoslav – Tepić Ibrahim. Prilozi 28. 2. Preporod XXVIII/628... Radovi sa znanstvenog simpozija Pola milenija Sarajeva. 1840. 1842. 39. CUS XVII/1. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”.. 1837. (* Kovačić Slavko. Čevra Omer. do 21.. Arhiv Herceg-Novi. Balkanskij gorod XIII-XV vv. Petrović ur ica. 282-283. 260. Prilog poznavanju Prijepolja u kasnom srednjem veku. 7.. Mostar 1996.) 1844. Ancona 1991. . Études balkaniques 20/1. SSDSV 8 (1980). 1992. Ma A. Zaboravljeno Sarajevo. Beograd.. Sarajevo 1999. Bavčić Mubera..03. (fototiopsko izdanje).. 1993. Sarajevo. god. Ideja. (Dvojezično).. 1998. Split 1982. 423245. Povijesni zemljovidi i granice Hrvatske u Tomislavovo doba.

Zagreb 1987.. Split 1980. 2. obljetnice prvog spomena grada Jajca (1396. . 67-78. 1847. Bihać – Bosanska Krupa – Cazin – rekognosciranje... Rako Vice.. Sandžak IV/60. Ratković Aleksandar. 263.).. Ramska zajednica – Zagreb. (5.-2000.-7. Gospodarski položaj i prirodne ljepote. Pušić Ilija. Zagreb 1981. Ratković Aleksandar. izdanje. JLZ.. GPM 27-28. Retrospektivna onomastička bibliografija hrvatsko-srpska do godine 1975. srednjovjekovno utvr enje. Kula Herceguša. Razred za filološke znanosti 68. Znanstveni skup u povodu 600. 1860. drumovi). Novi podaci o mostarskoj tvr avi. Zagreb 1989. prosinca 1996. VII + 408. 1853. 671-675. 1848.-1996. Općinsko vijeće Neum. AP 24. Neum 1995. 204-205.. Motrišta 18. Metković 4-7. 75-78. NIRO Privredni vjesnik Zagreb-SSRN BIH Me uopćinska konferencija Mostar. X 1977. Ratković Aleksandar. 1858. Hercegovina 10.. “Ramski zbornik 2000”. EJ 2. Mostar. Ratković Aleksandar. AP 25. Neum – povijesna domovina Hrvata. Samobor 1997. 267-270. 1851. Rapanić Željko. Zagreb 2000. Rahić Esad. Novi Pazar 1995. 18-19. 25-36.. Puljić Ivica. Marulić XXII/5. “Dolina rijeke Neretve od prethistorije do ranog srednjeg vijeka” (Znanstveni skup. 1861.) 1850. 1852. Putanec Valentin – Šimunović Petar. Mostar 1998. Bilten FTS XXIV/1. 1849. 151-153. JAZU. 1859. Arheološka topografija Paganije.). Mostar 2000. 25-42. Mostar 2000. Zemlja i zavičaj Hrvata”... (* Vladić Vlado. Humski zbornik 1.) 1855. Beograd 1985. 1857. 11-109. Zagreb 1982. Prijepolje – duhovna riznica Sandžaka. 648-658. Beograd-Ljubljana 1986.. Kotor 1979-1980. “Hercegovina (Fotomonografija Hercegovina)”. Sarajevo.. “Neum... Rajić Dragan. HAD 5.184 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Centar za prikupljanje dokumentacije. 7-16. Hercegovina 11-12. NS 14-15. Ceste (Putovi.. Hercegnovska luka i pristanište u srednjem vijeku. 84-85. “Ratni zločini muslimanskih postrojbi nad Hrvatima Bosne i Hercegovine”. Srednjovjekovni Mostar i problematika njegovog istraživanja. 190-192. 1856. Radulović Žarko. (* Dumbović Vladimir.). Raunig Branka. Blagajska tvr ava u svjetlu najnovijih istraživanja. Sarajevo 1981. 1854.

. kulture i sporta.. 1869. Široki Brijeg 1995. 66-67. (Fototipsko izdanje). Neke osnovne crte razvoja srednjovjekovnog gradskog naselja Vidoški – grad Stolac i njegov značaj u neposrednom zale u Jadrana. Uz 470.) 1864. Ministarstvo obrazovanja.) 1872. (* Džaja Mato. 1871. Bosanska Dubica 1984. Zagreb 1982. 181-205.. 27-39. Diskusija. 1868. 460. Rotim Karlo. Roglić Josip – Rendić-Miočević Duje. DPO i SO Bosanska Dubica. Rizvanbegović Izet. nauke. Institut za istoriju-Me unarodni centar za mir. Ravančić Gordan. Beograd 1999. 619-620. (Dvojezično). Rotković Radoslav. Anali GHB IX-X.. 189-191. 1863. izdanje. 2. akovo 1978. Salom Nada. 1875. Mostar 2000. 270. sutra” (priredio Dragan Šimović). Okrugli stol “Počitelj jučer. Begovina Stolac. Zagreb 1986. Sarajevo 28. Salihspahić Džemal.. 578. Široki Brijeg. Serija 2. FBiH. Župa Mostarski Gradac. Naša ognjišta XXVI/227. Zbornik Muzeja akovštine 1. Veselin Masleša.. Banjaluka – Razdoblja i stoljeća.. 2. Oslobo enje 41/12938. Sarajevo do Gazi Husrev-bega.. Velika Kladuša 1987. 1873. Sarajevo 1979. Biblioteka Muzeja akovštine.. izdanje. Putevi XXVI/5. Rotim Karlo. 17.. 1874. Sarajevo 1999.. 2. 1984. Široki Brijeg 1994. “Begovina Stolac”. Cavtat. godišnjicu ergele akovačke. Ravlić Aleksandar Aco. (* Jolić Robert. Knjiga 1.. 95. Samardžija D. 692-693. Resulbegović-Defterdarević Aziz. "Urbano biće Bosne i Hercegovine". Grad Višegrad i okolica. Muzej akovštine. danas. Monografija. Dušan. SO Velika Kladuša. Bosanskodubičko područje u NOR-u i socijalističkoj revoluciji 1941-1945. Tomislavgrad 1996. EJ 4. 2-8. Romić Stjepan. 4756. izdanje.. Herceg-Novi (Istorija). Sarajevo 1996. Rizvanbegović Fahrudin. 1866. EJ 2.. BiH. Velika Kladuša kroz stoljeća. 1867. JLZ. “ akovo i njegova okolica”. Sarajevo 1983. Okrugli sto “Tragom bosanskohercegovačke prošlosti – o urbanom biću BiH. Ravlić Aleksandar. 1865. Krije li Kotorac Kateru. Čigoja štampa. JLZ.06. .. Motrišta 18.Topografija 185 1862. 1870. 10. 582. Banja Luka 1980.

Ancona 1991. 51-106.. JLZ. Simonović Goran. POF 42-43 (1992-1993). 243. Općinsko poglavarstvo. Srednjovjekovna župa Luka. 1877. Domovina IV/49. Sarajevo 1997.Počitelj. Prvi zbornik.) 1882. stoljeća/Sette citta jugo-slave tra medioevo e Ottocento”. 11-13. Granice Bosne i Hercegovine od 15. 1883a.. Glasnik SAD XIV (13).). Ljubljana 1992.. 1885. Nekoliko najstarijih vijesti o Broćnu – Brotnju i njegovu imenu. (a cura di Sergio Anselmi). Sarajevo 1995. Sančević Zdravko. stoljeća. 10-11. Sivrić Marijan. “Povijest hrvatskog Počitelja” Zbornik znanstvenog simpozija održanog 16.). (Tekstovi više autora koji nisu posebnim nazivima i oznakama razdvajani. 35-47. Brotnjo. 1883. 29. u Čapljini. Quaderni di ‘Proposte e ricerche’ XIV/9. Internacionalna Umjetnička Kolonija – International Art Colony Počitelj”. Naselja novopazarskog kraja. veljače 1996. 501-502. . do 20. Anselmi Sergio. Beograd 1995. 261. 1879. 155-190. god..) 1881. Sarić Š. (* Bihorac S. (* Gestrin Ferdo.. Ćehotina i Drina i me u njima Foča.. Sarajevo 1998.. 326-331. Sarajevo 1995. Sindik Dušan – Sindik Ilija. IP Svjetlost. Osman. Srednjevekovna zemljana utvr enja u okolini Bosanske Gradiške. Sijarić Ćamil. Zagreb 1980. Sivrić Marijan. Gatački Stolac u oku i srcu (1645. izdanje. ZČ 46/2. 1878.. 191-210. 1884. i 17. Tekst vezan za srednji vijek napisao je Boris Nilević.-2000. Mostar 1996. Sandžak IV/61-62.186 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Sivrić Marijan. Srednjovjekovna humska župa Dabar. 29. Sandžak IV/61-62.. Čitluk 1997.. 1887. EJ 1. Jajce od pada pod Turke do kraja XVI vijeka. Bar (Istorija).-1998. “Sarajevo (Fotomonografija)“. Lastavica II/10-11. Počitelj . Hercegovina 2 (10). Mušović Ejup. Roma 1993. 1876. Sarajevo 2000. Agencija ‘Zambak’.. Sanković-Simčić Vjekoslava. 7-19.. Rivista storica italiana 105/1. Čapljina-Zagreb 1996. “Sedam jugoslovenskih gradova izme u srednjeg vijeka i XIX. “Počitelj. 281-282.. Novi Pazar 1995. Beograd 1997. Selmanović Medžida. 2. GIP Mrlješ. Sebečevac Fikret – Šaćirović Selim. 1880. 1886.. Novi Pazar 1995.. (uporedo i na engleskom). Sarajevo 1995. MH Ogranak Čitluk-Općina Čitluk.. Udruženje likovnih umjetnika BiH. 168-224.

Knjiga 101. Zagreb 1982. 363-374. Nekoliko turskih dokumenata o manastiru Mileševo. IG 1-2. izdanje. “Pavao An elić – Marijan Sivrić – Tomislav An elić. JLZ. 1898. Knjiga 3.. Okrugli stol “Počitelj jučer. Biblioteka Stećak. Knjiga 101. 1901. ZIRAL. U Akhisaru. Sarajevo 1988. “Pavao An elić – Marijan Sivrić – Tomislav An elić. 1890. Srednjovjekovna župa Gorska. Preporod XXVIII/629. Knjiga I. 174. IG 1-2. 207-220. Sivrić Marijan.. Zadar 1995. Beograd 1979.. Biblioteka Stećak. Nekoliko novih podataka o Stocu iz XV i XVI stoljeća. Beograd 1981. 1889... Mostar 2000. 138-139. Sokol Vladimir. Sarajevo 1998. Spaho Fehim. 141-160. 209-222. Smlatić Sulejman. 1900. Srednjovjekovna župa Luka.. Svjetlost. Knjiga 101. Veselin Masleša.. Srednjovjekovne humske župe”. “Pavao An elić – Marijan Sivrić – Tomislav An elić. 1899. 71-117. (* Bjelovitić Miloš. Sparavalo Ljubo. Sivrić Marijan. 89-97. Skarić Vladislav. Radovi Zavoda 37. Diskusija.Topografija 187 1888. Knjiga 3. Bijela kneza Alekse Paštrovića. Sarajevo 1978. Sparavalo Ljubo. EJ 2. . Srednjovjekovne humske župe”. Soldo Špiro. ZIRAL. Smajlović Mustafa. Spaho Fehim. Mostar 1999. 72-75. Biblioteka Stećak. 16. Srednjovjekovna župa Velika (Veljaci) u Humskoj zemlji. 1892.. Čačvina (Kratki povijesni pregled).) 1895. danas. ZIRAL. Mostar 1999. Sarajevo 1978. 1893. Biblioteka Kulturno naslje e. GP 22. Soldo Anto Josip.. 63-88. ZIRAL. Biblioteka Stećak... Sarajevo 1985. Sivrić Marijan. Banja Luka – grad i njegove funkcije. POF 28-29 (1978-1979). Knjiga 3. Izabrana djela. 77. Sivrić Marijan – An elić Tomislav. 1891. 1897. 119139. 197-201. Srednjovjekovne humske župe”... 1894. Knjiga 3.. Srednjovjekovne humske župe”. 1896. Srednjovjekovna župa Dabar. Mostar 1999. gradu bijelome (Bosnom kroz gradove: Prusac). Knjiga 101. sutra” (Priredio Dragan Šimović). 2. Motrišta 18. Sarajevo 1980. Sarajevo i njegova okolina od najstarijih vremena do austrougarske okupacije. Mostar 1999. Borač. O graničnom kamenju izme u srednjovjekovnog Huma i Zete koje spominje Mavro Orbin. “Pavao An elić – Marijan Sivrić – Tomislav An elić. POF 37 (1987).

sv. Govor povijesnih činjenica (Izložba povijesnih karata). 77-98. Hrvatska povijest u dvadeset pet karata. Monografske publikacije. 1904. Glas Trebinja XXXI/532. (* Ilić Žarko. Trebinje 28. Sarajevo 1998. demokratija (Iz diskursa SDP BiH)”. 1902. Država. ZagrebOrašje-Mostar-Sarajevo 1999. Novi podaci o Bijeloj. Spremić Momčilo. . 12... Knjiga 1.. Ljubuški 1998.. Ra evina u prošlosti. Sarajevo 23. Društvo “Aleksa Šantić”-Izdavačko preduzeće “Svet knjige”.”. Jadar u srednjem veku. 43. jula 1997. Beograd 1991..) 1906.09. Beograd 1986. održanog u Sarajevu.. AGM. Krupanj i Ra evina u srednjem veku. “Spomenica ljubuškim žrtvama (U povodu 600. “Srbija i susedne zemlje na starim geografskim kartama”. Prijepolje 1997.117-129. Službeni list SRJ. 329-330. Srkulj Stjepan – Lučić Josip. Spremić Momčilo. Radovi 30.. 115.. Zločini nad Bošnjacima u Srebrenici za vrijeme agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu 1991. Sarajevo 03. “Esad Zgodić. 1913. Mileševski zapisi 2. Savez zajednica udruga Hrvata izbjeglica i prognanika sjeverozapadne Bosne i Bosanske Posavine Zagreb-Centar za istraživanje i dokumentaciju Mostar-Centar za dokumentaciju u Domovinskom ratu. “Srebrenica 1995. SANU. Srndović Suzana. (Zbornik radova sa me unarodnog naučnog skupa. 1998. 1907.08. Galerija 70. 1909. Jadar u prošlosti I. Dani 81. 1908. Glasnik Zavičajnog muzeja 1.. 111-130. Spasić Dušan. 461. Novi Sad 1985. 1995. Kantonalni odbor SDP. Gra a za bibliografiju radova o Hercegovini. Prošireno i dopunjeno izdanje. 1914.10. Humac 1998. nacija.188 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 1983.. 37-69. Sarajevo 1998. 502. Beograd 1995. Knjiga 1. Pljevlja 1999. 1912. Zagreb 1997. Oslobo enje 52/16986. Zagreb 1996. 400. Sparavalo Ljubo. Posebna izdanja. 12..-1995. Zgodić Esad.. Srednjovekovni utvr eni gradovi srednjeg Polimlja. Spasić Dušan. 1905.. “Srpski zločini nad Hrvatima i Muslimanima u Bosanskoj Posavini i sjeverozapadnoj Bosni 1991.. Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i me unarodnog prava.). 470. Kršni zavičaj 31.) 1911. Beograd 2000. (* Agičić Damir. (* Halilović Safet.. Srednjovekovni utvr eni gradovi pljevaljskog kraja...) 1910. 20.-2000. 1903. Knjiga 1”. rata i Domovinskog rata. Stanojlović D. 249-250. obljetnice župe Veljaci – Ljubuški)”. Općinsko vijeće Ljubuški-Odbor za izgradnju spomen-crkve žrtava II. “Srpski pisci i naučnici o Bosni i Hercegovini”.-1995.

Značenja 25-26. Naša ognjišta XXX/269. Šalipurović Vukoman. 1918.. 30. 142. (18) (Grad Čapljina 2). Turistički savez Travnik. Tomislavgrad 1998. Srednje Polimlje i Potarje (istorijsko-etnološka rasprava). SSDSV 7. (* Ešegović Marko..Topografija 189 1915. Šalić Jurica. 26. Naša ognjišta XXVIII/252.. Moderna vremena Zagreb. Travnik 1993. Posebna izdanja 20. 32.. Beograd 1979. (21) (Grad Livno 3). Divan I/12. 2. (16) (Grad Ljubuški 1). 328. Tomislavgrad 2000. Travnik 1994..... (5) (Grad Jajce 2).. (8). Katolička misija Tušilović. “Stolac u povijesti i kulturi Hrvata”. Sarajevo 2000. Stokić Zoran.. Naša ognjišta XXIX/256. (6). 1921.. 231-234. 29-43. Zagreb –Stolac 1999. 1917. Banja Luka 1999. 328. Općina Stolac. 21. Grafocolor Zagreb. Šćepanović Žarko. Neka pitanja granice Bosne i Hercegovine i Despotovine u XIV i XV veku i mesta i položaja nekih srednjovekovnih gradova u srednjem Polimlju. Naša ognjišta XXX/268. 1923. 1919. (* Trifunovski . 1922.. Travnik 1990. (2) (Tomislavgrad). Naša ognjišta XXX/275. Tomislavgrad 1999. 26. Tomislavgrad 1999.. Naša ognjišta XXX/270. Doboj 1996... Tomislavgrad 2000. Sjeverozapadno od Banja Luke. Dubrovnik 1982. privredno-kulturni informator”. 28. Tomislavgrad 1998. (Grad Jajce 3). 22. (20) (Grad Livno 2). Tomislavgrad 2000.. Vrbenac grad. 28. Tomislavgrad 2000. Sujoldžić Enver. 32. 6-7. Šahinović Nataša – Ahić Tarik – Pašić Hilmo. Humski zbornik 4..“Starine i muzeji Travnika (Autor teksta Fatima Maslić)”. 26. (17) (Grad Čapljina 1). Divan II/16-17. 6-7. 520. SANU. (4) (Grad Jajce 1). 12-14.. “Visoko. 28. (Grad Bihać 1). Prijepolje 1979. (22) (Grad Travnik 1). Naša ognjišta XXX/267. Dubrovačke odredbe o Konavlima (I).. Grad Škaf. Naša ognjišta XXIX/259. Konavoski zbornik I. Tomislavgrad 2000. Naša ognjišta XXVIII/253. Visoko kroz povijest.. Tomislavgrad 1999. 1916. Šalić Jurica. (19) (Grad Livno 1).. 1926. Naša ognjišta XXVIII/255. (12) (Grad Mostar 1). Bilten FTS XXVII/1. Szabo Agnesa. Bilten FTS XXVII/1.... 47. Sarajevo 2000. Feljton: Crtice iz povijesti bosansko-hercegovačkih gradova (122): (1) (Tomislavgrad). Tomislavgrad 2000. izdanje. Smajlović. Banja Luka 1999. Divan I/12. Visoko 1998. Bilješke o kamenom gradu (Iz prošlosti dobojske tvr ave).) 1924. (* Ešegović Marko.. 13-27. Stulli Bernard. 274. Sjećanje na Počitelj.. Tomislavgrad 1998. Katolička misija Vojnić. Naša ognjišta XXX/274. 211. 26..) 1925. 1920. Naša ognjišta XXIX/263. Tomislavgrad 2000. Naša ognjišta XXIX/257. 28. 28. Naša ognjišta XXX/271-272. 195-207. Etnografski institut. Diljem zavičaja. Travnik 1993. Tomislavgrad 1999.. Sujoldžić Enisa.

Hrvatska uzdanica. 337-339. Bibliotekarstvo 42 (1997).. Knjiga 20. HM I/3-4.)”. Škrivanić Gavro. 923. (10. Istorijski institut. 2. Marulić XXX/1. EJ 5. SANU. Uticaj rudarstva na razvoj putne mreže u XIV. (* Zirdum Andrija. “Školski istorijski atlas (Priredili i predgovor napisali: Relja Novaković. Šarić Tomislav.) 1930. izdanje 1978.-2000. Posebna izdanja. Srednjovekovne karte”.. 1936. 73-75. Povijesni prilozi 17.. Škrivanić Gavro.. Gavro Škrivanić. Beograd 1979. BF V/7. Kakanj 1995. Birin Ante. “Fikret Bečirović. Škegro Ante.190 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Lučić Antun. 1935.. Istorijski zapisi XXXIII/4. 25-32... obljetnice smrti Fra An ela Zvizdovića”. 106-108. 549. “Monumenta Cartographica Jugoslaviae II. Uskoplje na Vrbasu od prapovijesti do kraja austrougarske uprave. (Odabrao i priredio Gavro Škrivanić). Motrišta 3. Željko Škalamera)”. 97-99. Škrivanić Gavro.. SANU.. 39-56. izdanje 1982. 1928. Grbelja Tonči.. Beograd 9. Knjiga 20. 256-259. Jovan. Sarajevo 1997.. Sarajevo 1997.. FTSFranjevački samostan Fojnica. Zagreb 1988. veku. 215-216. izdanje 1979. Srednjovekovne karte”.. AHOEI 5. 5-6. Zagreb 1978.. izdanje 1981.. “Zbornik radova sa Znanstvenog skupa u povodu 500. “Monumenta Cartographica Jugoslaviae II. 195-196. Zavod za izdavanje udžbenika SR Srbije. 12. 13. Knjiga 20. Beograd 1979. Škrivanić Gavro. (Odabrao i priredio Gavro Škrivanić). Beograd 1980.. 7-8. Beograd 1979. Istorijski institut. Zagreb 1997. Srednjovekovne karte”.. 1931. Vladimir Stojančević.. (Odabrao i priredio Gavro Škrivanić). JLZ. Istorijski institut.. Bosna i Hercegovina u Kartografskoj zbirci Nacionalne i sveučilišne biblioteke Bosne i Hercegovine. 135-144. Posebna izdanja. Uvod.. Uskoplje – zavičaj fra An ela Zvizdovića?. Karamatić Marko. Posebna izdanja. Mostar 1997. 259.. 213. Sarajevo 1998. 11. Škuljević Željko.) 1927. Kakanj i njegova okolina (Prilozi povijesnoantropogeografskom rasvjetljavanju važnosti trstivničkog kraja do 1463. Rukopis Kakanj . Samobor 1997. Titograd 1980. Imotski (Povijest). Sarajevo-Fojnica 2000. Rakočević Novica. na teritoriji Srbije.). i XV. Uskoplje 1. izdanje 1980. 1932. Zagreb 1998. 1934. “Monumenta Cartographica Jugoslaviae II. izdanje. . 1933. NIP Kakanjski glas. Šehmanović Sadžida. 1929. Balcanica 11. Idrisijevi podaci o jugoslovenskim zemljama (1154). Škegro Ante. Uskoplje 1996. 217-221. Podaci o jugoslovenskim zemljama na karti fra-Maura Il Mappamondo (1459). Šidak Jaroslav. Bilten FTS XXIV/1. SANU.

Sarajevo (Enciklopedija Jugoslavije). Times Books. EJ 5. Mileševski zapisi 2 (1996). Beleške sa istorijsko-geografskih istraživanja srednjeg Polimlja (13-17. Armija RBIH.. 337-349. Šobajić Petar. Split 1980.. 73-190. (1 izdanje 1993). 1945. Rosamond McKittvak.-1995. Sarajevo 1994. Zagreb 1986. JLZ. Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i me unarodnog prava. Sarajevo 01. Vojna biblioteka 2. (Oda- . oktobra 1963. Tihić Smail. Demografske slike Sarajlija (od 1463. 1938. 167-173. 19-27.). 12. održanog u Sarajevu. Osvrt na historijski razvoj i tragediju Srebrenice. godine)”. Tešanj 1998.. izdanje. Smail. 1950.. 1948. Andràs Berznay)”. Stonski rat u XIV stoljeću (1333-1339)... 1949. 6. Feljton: Tešanjskih 530 godina (1): (1) (Sjedište banova i vojvoda).).03. Chris Scarre. godine). Tomović Gordana. 1939.. 1941. (Zbornik radova sa me unarodnog naučnog skupa. Zagreb 1988. izdanje. 206. Tepić Ibrahim. Tihić Smail. Tešnjak II/20.. Sarajevo 1996. 645-648. 17.. Press centar. Stari grad u Tešnju (Na radilištima konzervatora) (Iz ‘Oslobo enja’. “Monumenta Cartographica Jugoslaviae II. 1946.Topografija 191 1937. 1947.. godine. Nikšić (reprint izdanja iz 1939. 11. 2. Beograd 1999. Zločini nad Bošnjacima u Srebrenici za vrijeme agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu 1991. Šundrica Zdravko.. 1992. 1944. jula 1997.. 750-751. Jugoslovenske zemlje na srednjovekovnim pomorskim kartama. 2. “Srebrenica 1995. Tihić Smail. do 1991. autor nije imenovan).. Sarajevo 1998. O toponimu Herceg-Novi. Prijepolje 1997. Terzić Slavenko. “Hakija ozić. “The Times atlas of European history. JLZ. Knjiga 1”. "Neum i bosansko primorje". EJ 4. 2. Oslobo enje 49/15696. Vlastito izdanje. Jajce (Historija). Šunjić Marko. 194-195.. maj 1996).. Tomanović Vaso. Herceg-Novi 1982. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. (2 puta odštampana ista stranica. Saobraćaj. 173-174. Fojnica (Kulturno-historijski spomenici). Nikšić 1995. Terzić F. Knowledge. Boka 13-14. Filipe Fernàndez-Arnesto. (Mark Almond. Pelješki zbornik 2. Jeremy Black. 155. 1940. 1943. 1942. Srednjovekovne karte”. Šuica Marko. Sutorina i bosansko primorje poslije 1463. izdanje. 5. Tepić Ibrahim. London 1994.

SANU. 2. 14-16. Beograd 1979. Sarajevo 1998. Zbornik radova 13. Zbornik radova FF 18-19. (* Nikić Andrija. Tošić uro. Veselin Masleša. Srednjovjekovna župa Trebinje (istorijsko-geografsko-topografski osvrt). Xp Žepče. Tomović Gordana. Srbija na starim geografskim kartama od antike do kraja XVI veka. BF VI/9. 245-247. Breznica. Sarajevo 1987. 1957. 1955... Župa Crna Stena. Župa. 1956... Sarajevo 1991.04. Beograd 1994. 1951. Sarajevo 1987.192 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.. Posebna izdanja. Korijeni u ‘krštenoj Srbiji’. Priština 1989. Ljubljana 1989. “Evropa i Srbi” (Me unarodni naučni skup 13-15.g.. Tošić uro. Topić Mato. Donji tok Neretve u srednjem vijeku. Voje Ignacij. Pljevlja 1999.. Tošić uro.. 1994. Beograd 1999. Trg Drijeva u srednjem vijeku. 42-49. Srpske zemlje u evropskoj kartografiji do kraja XV veka.. HKD Napredak. Mostar 1997.. 346-349.. Beograd 1996. Mostar 1982. Sarajevo 1987. 143-145. 33-64. “Srbija i susedne zemlje na starim geografskim kartama”. s posebnim osvrtom na trg Drijeva. Milaković Dragi. IZ 9. SSDSV 14. 65-101. Srednja Bosna 1990. IG 1-2... Rana prošlost Travunije. Banja Luka 1988. decembra 1995). Rijeka 1997. Topić Željko.. 69-76. 1954. Beograd 1991.. SANU. Tošić uro. Istorijski institut SANU Beograd-Pravoslavna reč Novi Sad. brao i priredio Gavro Škrivanić). Ćuk Ruža. GDI BiH 39. Beograd 1988. . 111-112. 1959. Istorijski institut. Trebinjski kraj u sklopu nemanjićke Srbije.. 1953. Prilozi XXIV/25-26. 27. 189-198. Galerija 70. Hercegovina 2. 1961. Istorijski institut. 1962a. 227-229. Tošić uro... Tomović Gordana.) 1958. Tošić uro. 1962.. 195-199. 21-52. Glasnik Zavičajnog muzeja 1. Tomović Gordana. 45-78. 1952. (* Kovačević-Kojić Desanka. Sarajevo 1988. Ćošković Pejo. 209-218. Kalendar Prosvjeta za 1992. ZČ 44/4. g. 176. 639-641. Prilozi XXII/23. Knowledge. Knjiga 20.. Prijepolje 1992.-2000. Motrišta 4. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”.-1996. Bobovac I/1. 103-117..) 1960. Tomović Gordana. 195-197.. Ivanković Željko. Vojska 12 (Specijalni prilog os 12. SANU. Naš svijet XXIII/261-262. Nikić Andrija.. Sarajevo 1990. 326.. Biblioteka Kulturno naslje e. Zašto Bobovac?. Tomović Gordana. Vareš 1995.).

A Walkers guide / Šetajući Sarajevom. Most XXV/119(30).. 1998. Sarajevo 1983. Uljarević Ante. SANU. (bez oznake godine izdanja). Truhelka Ćiro. 1975.. Tuzlak Nedžib.. Istorijski institut. 463... Imotska krajina. Drevni grad zemlje Bosne (Bobovac). 307-316. Pomalo zaboravljeni kutak domovine (Reportaža: Jajce).. Beograd 1984. Mostar 2000. 12. Sarajevo 1999. 1965. Ograde. Beograd 1998. Udovičić Martin. 156-157. O značenju arheoloških nalazišta i spomenika na teritoriji srednjeg i donjeg toka Drine u jugoslovenskim i opštim okvirima. Travnik 1980.. 376-387. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Udžuvarlić Halil. 111. Bosnia ars. Truhelka Ćiro. Tošić uro. (* Ekmečić Milorad. Agonija drevnog Jeleča. Mostar 1999. Bibliografija historijskih radova o Travniku i okolini. Sarajevo 2000. 1969. (Pretisak izdanja iz 1904). Sarajevo..1991. 1972. 18. 1977. Oslobo enje 55/17823. (* Andrić Mijo Ivo. Udžuvarlić Halil. 165-217. Ljiljan 368-369. Tošić uro. 1970. 40-41. Sarajevo 1994. Sarajevo 19. 105-107. Posebna izdanja 30. Udžuvarlić Halil. Osječki zbornik 18-19. 303. Tamo gdje se kovao denarius (Fojnica).03. Zbornik Zavičajnog muzeja XVI/3. Zbornik Zavičajnog muzeja XVI/3.) 1971.. 1974. . 1973.. 1968. BiH na geografskim kartama 1 (Bogatstvo u raznolikosti). Tursunović Vahid. MH. Udovičić Martin.) 1967. 24-27.. (* Kurtović Esad. Imotski 1991. Travnik 1980. 1966. Tribe William.. Sarajevo 1983.. 1976. 93. Osijek 1987. Kraljevski grad Jajce. GDI BiH 34. Beograd 1999. Guča Gora. Srebrnik kroz historiju. 54-55. Trbuhović Vojislav. Tuzla 1997.) 1964.01. Sarajevo 13. Oslobo enje 48/15354. O pripadnosti donjeslavonskih županija.Topografija 193 1963. Svijet IV/164. Tunguz Blagoje.. Trebinjska oblast u srednjem vijeku. Knowledge. 27.. Prva linija III/15. Most XXVI/125-126 (36-37). Glasnik SAD 1.

) 1979.. Vego Marko. Sarajevo 1978. Sarajevo 1980. Vasić Milan. Zagreb 1980.07.. Sarajevo 28. IA MI BiH. 222. Bileća u srednjem vijeku. Mostar 1980.. 1996.. Sarajevo 1996. 93-110.. Šabac 1982. 129-140.194 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Uredništvo. MH. 1987. 1989.”. Vego Marko. . Svjetlost. EJ 1. Mostar u srednjem vijeku. Vrhbosna/Sarajevo kroz stoljeća. Počitelj 1979. JLZ. Vego Marko. Vego Marko. Podrinjsko-kolubarski region. Uredništvo. Sarajevo 1978. 434-451. Starine JAZU 57. Vego Marko. Prilog poznavanju srednjovjekovnih gradova hercega Stjepana Vukčića Kosače. 11. 153. Mostar 1980. Naš svijet 152. Počitelj u srednjem vijeku. Vego Marko. 6-7. Kako je postalo Sarajevo. (2) Sloboda XXXVI/35. Feljton: Neum – Klek u srednjem vijeku (1-2): (1) Sloboda XXXVI/34. Prilep 1979. Vasiljević M. 2. Separat Hrvatske misli 11/12. Mostar 1980. Vego Marko. 1980. Konjic u srednjem vijeku. (* Nilević Boris. 1983. Monografija Počitelja. 13. Balcanoslavica 8.. izdanje. Počitelj u srednjem vijeku. (zidna karta). 1993. Vego Marko. Naš svijet 164.. "Urbano biće Bosne i Hercegovine". Sarajevo 1979. 1990. Naš svijet XII/175. 1978. Vego Marko. 1992. Ein Beitrage zur Kenntnis der Mittelalterlichen Burgen des Herzogs Stjepan Vukčić Kosača.-2000.. Kultna mjesta u topografiji stare Hercegovine u srednjem vijeku.. “Vrhbosna/Sarajevo kroz stoljeća. Zagreb 1978. Historijska karta srednjovjekovne Bosne.. Oslobo enje 53/17290. Sarajevo 1978. i 14/2000. 1985. 1981.. Iz historije srednjovjekovne Bosne i Hercegovine”.. HM III/11-12. Most VII/28-29. Vego Marko. Svjetlost. Naš svijet 166. Institut za istoriju-Me unarodni centar za mir. 130-139. Podrinje u praistoriji. Vrhbosna/Sarajevo kroz stoljeća. “Marko Vego. Okrugli sto ‘Tragom bosanskohercegovačke prošlosti – o urbanom biću BiH’. 1988. srednjem veku i u tursko doba. Banja Luka (Istorija). 1994. Sarajevo 2000. Vego Marko. Sarajevo 1999. 1991. 47-69. 1986. 13.. Civitas Vrhbosna (Postavljanje problema i rasprava). Sarajevo 1978. antici. 7-10. 1982. 912. Vego Marko. 1984.. 492-494. 13/1999. Sarajevo 1978..

SO Visoko... Jovo. 5.) . Veruović Milorad. "Visoko i okolina kroz historiju 1". 248.. Selo Hisardžik u prošlosti i sadašnjosti. Vitez 2000. Visoko 1984. Vlahović Petar. 325. 1983.Topografija 195 1995.) 2000. 2002. Počitelj u srednjem vijeku. Knowledge.. Čitluk 1981. Odjek XXXVIII/9. 210. Sarajevo 1985. Veselinović Andrija. Beograd 1997. 136. Veselinović Andrija. Oslobo enje 42/13244. 2005. 179-180. Vego Marko.. "Bosna i Hercegovina od srednjeg veka do novijeg vremena". Sarajevo 06. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. (* Lučić Josip. Sarajevo 1983. 2004. 24-25. Biblioteka Hronike sela 70.. SANU. 477.. 1999. Pljevaljski kraj.. 129-131.. 227-237.05.08. SSDSV 8 (1980). Rizvanbegović Izet. Zbornik radova 12. godine.. Beograd 1995. (* Šunjić Marko. Prlender Ivica. Prijepolje 1997. SANU. 8. Prijevor kod Herceg Novog (1427-1997): 500 godina pominjanja. Odbor za proučavanje sela – Kulturno prosvetna zajednica Republike Srbije. 161-172. Zadar 1990. Beograd 1999. Mileševski zapisi 2 (1996). 2006. Vego Marko. (Prošlost i porijeklo stanovništva). Metković 1974. Mostar 1980.. Vekarić Nenad. Mostar 1980.. Zavod za povijesne znanosti JAZU u Dubrovniku. Dubrovnik 1989. Flash Agency Vitez. 12. PljevljaBeograd 1993. (Drugo izmjenjeno i dopunjeno izdanje.) 1997. Brković Milko. Mostar 1980. 202. Neretvanske župe. Oslobo enje 40/12620. Feljton (1-4): Gacko u srednjem vijeku. Mostar 1980. (1) Sloboda XXXVI/36.) (Dvojezično). 1998.. Sarajevo 1981. Istorijski institut. 7. Zagreb 1989. 422-426. Mostar 1996. Historija Brotnja od najstarijih vremena do 1878. (3) Sloboda XXXVI/38. 279-280. Vego Marko. Granica.. 7. Vego Marko. Sarajevo 10. Zagreb 1991. Radovi 24. (4) Sloboda XXXVI/39. 12. DH 29. (* Vidović Martin.. Prijepoljski kraj u istoriji i tradiciji. Vlahović N. Radovi Zavoda 32... Pelješka naselja u 14. “Volim Vitez/I love Vitez“. Granica izme u Srbije i Bosne u XV veku. 2007. NEV XXXIII/1-2... (* Hadžijahić Muhamed. 183-195. Vitez 1998.. 2001.. 32-34. 39 + 15..) 2003a.. 87-100.. (2) Sloboda XXXVI/37. 2003. 200-202. Zagreb 1978-1979. HZ 3132. Krzović Ibrahim. Most XXII/94 (5). Livno u srednjem vijeku. stoljeću.. IA MI BiH 17. Monografije 8. 1996. 1985. (KUN V/111). Prijepolje 1981. Vojinović Mileta. Vrčić Vjeko.

Ogranak Dubrovnik.. 240.. MH.. Mostar 1996... Separat Hrvatske misli 11/12. Antropografska i etnološka ispitivanja. Imotski 1978. Stuttgart 1995.-2000.) 2013.. Sloboda XXXVII/6. “Trpimir Macan. I dio. Vujačić Dragomir. Split 1980. 2017. Hidronimi (imena voda) u lijevom slivu Drine.. Skopje 1980. 61-76.. 13/1999. Povijesne karte BiH i Hrvatska (Izložba). 60-64..) 2016. Djela 58. ANU BiH. 280-283.) 2009. GEM 45. Gabela na Neretvi u doba Turaka. Vukić Mario. Der große Bildatlas der Weltgeschichte. Posebna izdanja 527.. (* Kusić Ante. Macan Trpimir. Hercegovina 2 (10). Vujačić Dragomir. Vtora jugoslovenska onomastička konferencija (Skopje. Jovan. 21-26. (* Trifunovski F.. SANU. 2019. 2014. Ljiljan VII/299. Zapisi iz starije prošlosti Mostara i okolice.. 6-9 oktomvri 1977). Uskoro fotomonografija Hercegovine..196 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Bihać je ključ Bosne (dani europskog naslje a). GP 28-29. Knjiga 6. 389-425. 38. Zilahić Almir. Konavli. Povijesni prijepori”. 476 + ilustracije (47 slika). 203-204. MH. Zelenika An elko. Mostar 1981. Zentner Christian.. Kalendar Napredak za 1994.. Macan Trpimir. MANU. Beograd 1980. Antroponimi (patronimici) u nomenklaturi naziva voda u lijevom slivu Drine. Beograd 1981. Beograd 1983. 65-69. 227. Zelenika An elko. “Vrhbosna/Sarajevo kroz stoljeća”. CUS XV/1. Vukmanović Jovan. Radio Sa XII/43. Sarajevo 1998. Sarajevo 2000.. 2018.. Odeljenje društvenih nauka 85. Dubrovnik 1982. Sarajevo 1983. 2008. 2011. (* Peco Asim. Jajce. 7. Sarajevo 1979. Odjeljenje društvenih nauka 32. Sarajevo 1982. Beograd 1981. Biblioteka Prošlost i sadašnjost.. JF 39. i 14/2000. Dubrovnik 1992. Barjaktarović Mirko. Sarajevo 1986. 279-283. 139-140. Stećak I/10. 2015. Godina 42. Anali 19-20. Vukić Mario. Zagreb 1982. 2010. Sarajevo 1993.. Mitić Ilija. Balcanica 12. 2020. Sarajevo 1994. 320. Marulić XV/3.. 90-91. Župe Imotske krajine. Prilog proučavanju starijih slojeva slovenske toponimije u Bosni.. Unipert-Verlag.”. 484485. Vrčić Vjeko. 139-149. Književni jezik VIII/4. Vujačić Dragomir. 280.. Pujić S. 47 . 640. Zelenika An elko. 2012.

) 2022. Usora i Soli . Kulturna i društvena historija Bosne i Hercegovine (4. Dopunska nastava)”. 2024. Škaf(v) – nepoznanica koja polako otkriva lice. Sarajevo 1997. HercegNovi 1984. Travnik – Stari grad. HKD Napredak Podružnica Vitez. Žeravica Zdenko. 2023. Geografija.. 2025. “Modriča sa okolinom u prošlosti”. 129. Zupčević Orhan. Sarajevo”. “Brčko i okolina u radničkom pokretu i NOB-i”. Sarajevo 2000. Zloković Maksim.. “Boka – izbor radova”. AP 26. 2028. “Uzeir Bavčić. 33-45. Tuzla 1985. .. Vitez 1998. 142-144. 23-42.poprište značajnih historijskih doga aja u XIV. Enver Imamović. 33.. kulture i sporta. Zolota Esad. Grafocolor Zagreb. 275-287. Modriča 1986. 2025a. Zirdum Anto.. 183-217. 191-200. Modriča sa okolinom u srednjem vijeku. Općina Ilidža. Viteški kalendar./1990. Živković Pavo. Stolac i stolački kraj (Pregled povijesti na osnovu kartografije). Odbor za monografiju “Modriča i okolina kroz istoriju”. Travnik 1991. 82-83. Općina Stolac. Humski zbornik 4. Ljubljana 1987. Prilog za arheološku kartu Turbeta. Pregled historije Brčkog i okoline od najstarijih vremena do austrougarske okupacije.Topografija 197 2021. Članci i gra a 15. Orhan Zupčević. Zbornik Zavičajnog muzeja 4. 98-100. Tuzla 1984... FBiH. Plehan 1987. Gradac kod Hadžića – srednjovjekovni grad i nekropola. Zagreb –Stolac 1999. Živković Pavo. 2031.. 5 i 6 razred osnovne škole. “Stolac u povijesti i kulturi Hrvata”. 2026. Prilozi za istoriju hercegnovskog kraja. 2029. 19-71.. AP 23. stoljeću. 285. 2030. Beograd 1982. Zlatar Behija... Ilidža. 2027. Moderna vremena Zagreb. Žeravica Lidija. Selma Ferović. i XV. Stećak IV/46. Zirdum Andrija – Karamatić Marko – Jarak Vjeko-Božo. Zloković Maksim. 2025b. Sarajevo 1989. 2032. BiH. 11-54. Bilten FTS XVII/2. Zirdum Anto. 97-111. Živković Pavo. Žeravica Zdenko. Slovenska župa Dračevica. 35-72. Svjedočanstvo Starkamena. Sarajevo 1996. (* Ivanković Ante. nauke. PFB II/3. Ministarstvo obrazovanja.. Slavoznak.. Boka 15-16. godina četvrta.. Javna ustanova kulture ‘Herceg-fest’Herceg-Novi 1998. “Ilidža. Plehan u slici i riječi.

HKD Napredak. 2042. “Pavo Živković. “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda. Vrhbosna (374). Gabela (382). Osijek 2000. godine. Doboj. Živković Pavo. 4 (Iz-Kzy)”. HKD Napredak. Usore i Soli”. Dobor (523). 2035. . 2037. Živković Pavo. Prosveta.. Glamoč (417). Goražde (430). Istorijski arhiv Sarajevo-Komisija za istoriju OK SK BiH Kakanj. Živković Pavo. 100-184. 1 (A-J)”.. Osijek 2000. mjerilo 1:500 000). Dobrun (525). 9-30. . Konavle (499-500). Podružnica Osijek. “Pavo Živković. HKD Napredak. Podružnica Osijek.. Općina Orašje kroz historiju. “Pomorski leksikon (A-Ž)”. Busovača (281). 2041. Jajce (27). Osijek 2000. Zadrugar. “Župa Tihaljina (U povodu 100. “Mala enciklopedija Prosveta. Prilog historiji Bosanske Posavine. “Pavo Živković. (Fototipsko preštampano izdanje 1980). Zvečaj (655). Pregled historije Brčkog i okoline od najstarijih vremena do 1918. 2036. Opšta enciklopedija. “Sto godina proizvodnje duhana u srednjoj bosanskoj Posavini /”Bosanac” 1888-1988/”. Osijek 2000. HKD Napredak. 74-99. Studije iz povijesti Bosanske Posavine. Monografija”. Studije iz povijesti Bosanske Posavine. Usore i Soli”.. kakanj 1987. Područje Kaknja od najstarijih vremena do austrougarske okupacije 1878. Bobovac (213).. 2038. 2039. Podružnica Osijek.. Studije iz povijesti Bosanske Posavine.. Kratak pregled istorije općine Orašja. Žepče (626). Bihać (205). 2040. 2032a. 6 (nepaginiranih) + 361. 2033. Podružnica Osijek. Visoko (349).. 9-31. Duvno 1989. 2043. Studije iz povijesti Bosanske Posavine. Osijek 2000.. Knjiga 28. obljetnice obnove župe (1889-1989)”. Usore i Soli”. .. .. (zidna karta. Hrvatska u doba kralja Tomislava (stručni saradnik Agnesa Szabo). Zenica (662). Ključ (422).. Živković Pavo. Cavtat (126). JLZ. Živković Pavo. Avtovac (11). Zvornik (655-656). HKD Napredak. Bileća (199). 3 izdanje.198 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 1-27. Zagreb 1996. Zagreb 1990. Sarajevo 1989.. “Kakanj.. Usore i Soli. Modriča sa okolinom u srednjem vijeku.. 329. Jadransko more (307). Živković Pavo.-2000. 2034.. Zahumlje (Humska zemlja) (652). Knjižnica Svete baštine.. Žrnovnica (633).. JLZ Miroslav Krleža. Studije iz povijesti Bosanske Posavine. Živković Pavo. Beograd 1978. Jajce (749-750)... . Blagaj (207). “Pavo Živković. Banja Luka (153-154). godine. Zagreb 1978. Usore i Soli”. Podružnica Osijek. 185-221..

2052. mart 1436-20. JLZ. Ključ 1 (261).. Fojnica 1 (514). Mostar (589). Srebrenik (633-634).. Mileševac (556). Livno (151-152). Livno (405).. Naša riječ 42/2845.. 71-73.. 8.. Foča (521). “Mala enciklopedija Prosveta. vijeku). Nezavisni list Muslimana Bosne i Hercegovine u iseljeništvu 1960-1967... JLZ. (Pretisak)”.07. Od arhivske vijesti do modernog dobra (20. Stamaco (Zürich). Opšta enciklopedija. Prosveta. ... JLZ. 2049.. Zenica (694). “Bosanski pogledi. (Pretisak)”... Temelj odbrane Bosne (Stari bosanski gradovi)... Zahumlje (662).. Pljevlja (474)... 2048. Vranduk (590). “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda. .. Zagreb 1982. Beograd 1978. . Nezavisni list Muslimana Bosne i Hercegovine u iseljeništvu 1960-1967. 2051.. Lašva (40).. Ostrožac (238). 7 (Raš-Szy)”. Zenica 1997... Oslobo enje 39/12217.. . 2045. 2 (K-P)”. 8 (Š-Žva)”. Velika Kladuša (481). Počitelj (476). 1. . 2050... Sedam stotina godina Bihaća. Ludmer (183). 3 (R-Š)”. Vranduk pod zaštitom UNESC-a..Topografija 199 2044. London 1984. Travnik (278). 24-25. JLZ. 3 izdanje. . Trilj (294). “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda. Sarajevo (286-287). 61.. . Nevesinje (734).. ‘Mali leksikon’. “Bosanski pogledi. . . Beograd 1978. Srebrenica (633). 5 (L-Nigh)”. . Mileševa (478).. 41-43. 3 izdanje. Vrhbosna (594)... . Tešanj (384). Opšta enciklopedija... 2046. 2054. Srebrenica (287). mart 1997.. Sarajevo 01. Sarajevo 1994. Karavanskom stazom (Sela izme u Trebinja i Dubrovnika pominju se i u 13. Kako je Zenica izgledala nekada. (Fototipsko preštampano izdanje 1980). Župa (756). Ripač (135).. Sarajevo (154). Počitelj (893). . Počitelj. 6 (Nih-Ras)”.. Nevesinje (636). Stamaco (Zürich). .. Zagreb 1980. 2056.. 2055. “Mala enciklopedija Prosveta. “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda. (Fototipsko preštampano izdanje 1980). “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda. Rama 2 (27). Zvornik (723). . godine). Post Scriptum 1. Prva linija III/19. Konavli (285). Tešanj (193). Trebinje (279). Zagreb 1979.. London 1984. 2047. Visoko (537). 2053... Zenica 1999.... 1982. Žepče (732). Krijesnica VI/16-17. VI + 943.. Prosveta.. 362. Bihać 2000. Zagreb 1981. Lisičići (141). a kako izgleda sada..

.

4. DRUŠTVO .

.

Ziral-Naša djeca. 2069. 38-39. “Ajvatovica ‘95”. Sarajevo 1996. Alilović Ivan. 26-39. Sarajevo 1998. Zov iskona. Zenica 1995.. i 12.Društvo 203 2057. Ehrich. XX + 295.. Domovina VII/61. Ančić Mladen. 2058. ljudi i vrijeme. Ančić Mladen. 2067. POF 41... privredno-kulturni informator”.. Osam stoljeća Univerziteta u Visokom. Muslimanska biblioteka. “Among the People. Zbornik Znanstvenog simpozija održanog u Ljubuškom 11. Radmila Fabijanić-Filipović. “Širenje islama i islamska kultura u bosanskom ejaletu”. Sarajevo 1998. Aličić Ahmed.. Ahić Tarik. Selected Wirting of Milenko S. 67-73. Hammel.. 2063. Halpern.. Ann Arbor 1982. 2059. Sarajevo 1998.) 2060.Zagreb 1996. Tri Bosne. 48-52. HM II/6. 2065. 96 + 1 rodoslovna tablica. “ABC Muslimana (Priredili Atif Purivatra i Muhamed Hadžijahić)”. 2070. Sarajevo 1990. Didaktički putokazi I/2. Mostar . Lord)”. Bobovac IV/37. Duvno 1978. Šest stoljeća Alaupovića.. Beograd 1987. (* Vasilj Stanko. . University of Michigan. Robert S. Stećak V/57. 7-13. Sarajevo 1998. 129-142. 87-91.. Motrišta 12. Bosna. Ugarsko-hrvatsko-turski kondominij. Joel M. 2. Vareš 1998.. Prusac 1995. Izme u povijesti i politike ili Ceterum censeo Bosniam partiendam esse. Sarajevo 1991. 2066. 8. Ančić Mladen. Smajlović. Mostar 1999. Ančić Mladen. IČ 33 (1986). Alispahić Zehra. 73-106. 2068. “Visoko kroz povijest. Prosopografske crtice o Hrvatinićima i Kosačama. Naša ognjišta VIII/43. “Ljubuški kraj. Preporod XXVI/578. Native Yugoslav Ethnography. Alaupović Vladimir. Albert B.. izdanje. Filipović (Edited by Eugene A. Visoko. Alibašić Avdija. HKD Napredak Podružnica Kiseljak. Humsko kneštvo.. Zagreb 1977. Hrvatski narodni običaji u Hercegovini. 4-5.) 2064..”.. Visoko 1998. Knjiga 1. Ljiljan VII/301. (* Jelić Čedomir. kolovoza 1995. Kiseljak 1997. ‘Bošnjaci su prvi me u muslimanskim narodima ušli u proces demografske tranzicije’ (Demografska putanja Bošnjaka). 189. 15. 2062.) 2061. Širenje islama u Hercegovini.. 7. Papers in Slavic Philology 3. Muftijstvo Travnik.. Berić Damir. 37-56. (* Ramčić Aida. Ančić Mladen.

. Dijaci u srednjovjekovnoj Bosni i Humu.. 2073. An elić Pavao. 133-143. An elić Pavao. 130-135. .. Hercegovina 2. Svačije poštujemo a svojim se dičimo (pretisak iz 1891). 2080. 2079. 487-493. Zagreb 1999. 2083. 2082. Most VI/24.... 64-67. Biblioteka Bosanski krug. Sarajevo 2000. Mesnovići. Funkcija tepčije u srednjovjekovnoj bosanskoj državi. 128. etničkoj istoriji i etničkom identitetu stanovništva Srbije i Crne Gore. 77-85. Bosanska kraljica Doroteja Gorjanska... Tko je pogriješio u Bosni. “Senad Halilović. 2074. 641-645. BF VIII/13. 134-143. 149-156. Baština. 79-89.-2000. Anonim. Vladarski i vlastelinski dvorovi u srednjovjekovnoj bosanskoj državi (Priredio i bilješkama popratio Tonči Grbelja). Odgovor na “Bačvaninovu” poslanicu. An elić Pavao. Anonim. Prilog bibliografiji o etnogenezi.. Biblioteka Ključanin. Bosanski jezik”. An elić Tomislav. Biblioteka Ključanin. Sarajevo 1983. Trebinje 1983. 2076. An elić Tomislav. Bosanski jezik”. Sarajevo 1983.204 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Dijaci u službi srednjovjekovnih bosanskih feudalaca.. Andrejić Ljubomir. 2078. “Senad Halilović. Drugo.. 149156. Mostar 1979. 2081. HM IV/17. 456. Mostar 1998.. (* Krišto Jure. Beograd 1996. Sarajevo 1980.. PanLiber. Sarajevo 2000. Babanjići humska i bosanska vlastela.. Mostar 1982. IA MI BiH 19.. An elić Pavao. ČSP XXXI/3. Radovi 17. “Senad Halilović. Sarajevo 1991. Anonim. Andrić Jasna. Bosanski jezik”. Radio Sa IX/31. Dijaci u srednjovjekovnoj Bosni i Humu. Osijek-Zagreb-Split 1999. Ančić Mladen. Sarajevo 1998. Svačije poštujemo a svojim se dičimo (pretisak iz 1891).) 2072. An elić Pavao. 2084. Biblioteka Bosanski krug. Tribunia 7. Masnovići. dopunjeno i izmijenjeno izdanje. GZM (A) 38. 161-171.. bajagi iz bosanske Krajine (sic) (pretisak iz 1892). Zagreb 1984. 95-98. An elić Tomislav. Pogled na neke od podataka u dva niza povijesnih svjedočanstava o popisima stanovnika i dobara u Slavoniji i Bosni. Motrišta 8. Povelja kralja Dabiše Čubranovićima i velikaški rodovi Hlivnjana. Krišto Jure. 2077. 2075. Sarajevo 1991. 2071. 81-100. 549-562.

Zagreb 1984. 2086. (* Frejdenberg Maren. Babić Anto – Tošić uro. Oslobo enje 54/17563. Beograd 1985-1986. Zagreb 1986. Antilović O. Anselmi Sergio.. . 2. Balkanološki institut. “Sergio Anselmi. Vujanović Vojislav.. Anselmi Sergio. Fragment iz knjige. 125-127. Babić Anto. (* Kostić Petar. Studi di storia secoli XIV-XIX. 2089. Crkva na kamenu X/106. Beograd 1983. Babić Anto. 26-27. Il Mulino. Dvorske službe (Bosna i Hercegovina). 385-527. 2093. 2094. dopunjeno i izmijenjeno izdanje.) 2091.. izdanje.. Stećak III/34. Storie di Adriatico. Anali 36.). Posebna izdanja 79. Politička kultura (Diplomatska služba u srednjovjekovnoj Bosni. Adriatico. EJ 4.. Josip. 179-188. ANU BIH. (* Nilević Boris..) 2096. 21-83. Arnautović Esad. GEM 47. JLZ. Odjeljenje društvenih nauka 17. Antonijević Dragoslav. Lucia de partibus Sclavoniae.. Katarina Kosača. Društvo i privreda srednjovjekovne Bosne”. München 1984. 194 + 22 table. Baština. 710-711. Me unarodni centar za mir. Sarajevo 1996. Biblioteka Memoria Bosniaca.04.. izdanje. Karakteristike islama u Bosni i Hercegovini. 11. Babić Anto.Društvo 205 2085. Dubrovnik 1998. Obredi i običaji balkanskih stočara. Storie di Adriatico”.. Feudalizam u jugoslavenskim (jugoslovenskim) zemljama.. 1997. Sarajevo 1995. Odgovor na “Bačvaninovu” poslanicu. 2097. 2... 2090. 497-498. Sarajevo 27. bajagi iz bosanske Krajine (sic) (pretisak iz 1892). Bosanski jezik”.08. 2092. Oslobo enje 53/17301. 453. 360363. Il Mulino. Diplomatska služba u srednjovjekovnoj Bosni.. Sarajevo 1995. 246-247. Aranitović Dobrilo. Sarajevo 1987. EJ 3. 115. 2095. Sarajevo 1998. Anselmi Sergio.) 2088. Balcanica 16-17. Me unarodni centar za mir.. 2087. “Senad Halilović. Bologna 1996. Puchner W. Babić Anto. Mostar 1996. Sarajevo 08.. SANU. Društvo srednjovjekovne bosanske države. Ancona 1991. Gra a za bibliografiju radova o običajnom pravu jugoslovenskih naroda 1843-1985. Beograd 1982. 14. Südostforschungen 43. 1996. “Prilozi za istoriju Bosne i Hercegovine I. JLZ. Anonim.. (KUN) 14. Bologna 1996.. Drugo. Most XXII/3 (92). Mostar 1989. Posebna izdanja 16. (Bosna i Hercegovina).

Zadar 1998.. Oslobo enje 48/15575.. E. Zagreb 1989. 1991. Oslobo enje 48/15573. Nikodima Milaša. (* Petrović Rade. 160. 125. Babić Mirko. Sarajevo 1989. Renaissance des Islams.” Zbornik referata sa Osnivačke skupštine Matice Bošnjaka.. Matica Bošnjaka. Enciclopedia Moderna XIV/3 (43). stoljeće).206 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. “Bosna. 34-35. Bošnjak: katolik. Ogranak MH u Zadru. (8) (Nestanak Bosanskog kraljevstva). 2100. 169-170. Bosanska paradigma (Fra An eo Zvizdović 1498. 222-234.10. Grbelja Tonči.. Sarajevo 1999. 19. HM II/7-8.. “Crtajte granice ne precrtajte ljude”.10. 2106. Zürich 1994. Svijet I/31. Babić Marko. Magistri medicine srednjovjekovnog Dubrovnika (14. Bez sluha za istoriju. 461474. Sarajevo 1996. bošnjaštvo i bosanski jezik.. 2101.-2000. Feljton: Istorijsko-kulturološka fenomenologija Bosne (6-8): (6) (Granično mjesto svjetova). 2099. 2098.-1998. 590-591. Miović-Perić Vesna. . Graz-Wien-Köln 1980. Biblioteka Posebna izdanja. Sarajevo-Bol 1995.-1998. Stazama medicine starog Dubrovnika. Dubrovnik 1989. Die Moslems in Bosnien.) 2107. 26-27. Babić Mehmed. Sarajevo 07. DH 29. 67-70. Zagreb 1997. Balić Smail.. 2108.. Zagreb 1993.). Bakšić Hamza. Sarajevo 1998. 2109.. Medicinska naklada. Pregled LXXIX/6-7. 1991. O najranijim medicinskim vezama Dubrovnika s Bosnom. CCP XXII/42. 51-54.. Bačić Jurica. 12. Anali 27. There Was No Orthodox Religion in Medieval Bosnia – The Orthodox Religion Was introduced in Bosnia by the Turks in the 15th Century. Bosanska paradigma (Fra An eo Zvizdović 1498. 1991. Svijet I/32. Hrvati Bosne i Hercegovine u svjetlu povijesnih prijelomnica i statistike. Osvrt na knjigu Pravoslavna Dalmacija. (* Čoralić Lovorka. 12. Svijet III/127. Bačić Jurica. (2) (Kako su ratovi trošili Bošnjake). SV 7.. Feljton (1-2): (1) (Predosjećaj prošlosti). Babić Mile.. Sarajevo 29.). Rijeka 1988.. Bačić Stanko. Bilten FTS XXVI/1. Sarajevo 1998. 2103. Badrov Zlatko. 1996.10. 151-153. i 15. 10.. Sarajevo 28. 209-210.. Zbornik radova u povodu imenovanja vrhbosanskog nadbiskupa Vinka Puljića kardinalom. Biblioteka Dokumenti.. Babić Marko.. 2102. musliman ili pravoslavan (Prilog razjašnjenju pojma nacije i drugog). 24. Oslobo enje 48/15576. Oslobo enje 53/17361. (7) (Jedinstvena u istoriji svijeta). 2104. Zagreb 1998. Sarajevo 26.) 2105.. Sarajevo 1996. Babić Mile. 2105a.10. 190-191. Bačić Jurica.

Balić Smail. Bosna u egzilu 1945-1992. razgovori”.) 2115. 2113. Balić Smail. Preporod. 37-44. rasprave. razgovori”. Bosna u egzilu 1945-1992. “Bosanski pogledi. Bosanski Muslimani. razgovori”. Böhlau Verlag. Balić Smail.. 23-25. 239. Nezavisni list Muslimana Bosne i Hercegovine u iseljeništvu 19601967. Böhlau Verlag. Balić Smail. (Pretisak)”. razgovori”. Zagreb 1995. Brugg. Biblioteka Behar. Podunavski muslimani srednjega vijeka. 2121. Stamaco (Zürich). Bosanski Muslimani. Zagreb 1995.. 2119. “Smail Balić. 2120. rasprave..) 2117. Balić Smail.) 2114. Članci. London 1984. 2116. “Smail Balić. London 1984. Bosna u egzilu 1945-1992.Društvo 207 2110. Stamaco (Zürich). Bihać 1996. Članci. 27-29. London 1984. Mostar 1997. (Pretisak)”. 186-188.. Zagreb 1994. Band 23... Ko smo?. Bosanski Muslimani. 16-22. Biblioteka Behar. “Bosanski pogledi. Mostar 1997. 66-70.. CCP XIX/36.. Doprinos južnih Slavena islamskoj kulturi. (Pretisak)”. 11-15. “Bosanski pogledi.. Balić Smail. (* Maslak Nijazija. Bosna u egzilu 1945-1992. 9-15. (* Prcela Frano. Preporod.. Biblioteka Behar. “Smail Balić. Stamaco (Zürich). Balić Smail. Das unbekannte Bosnien.. rasprave. rasprave. Köln-Wien 1992.. Podunavski muslimani srednjeg vijeka. razgovori. Nezavisni list Muslimana Bosne i Hercegovine u iseljeništvu 1960-1967. 40. Kakav je islam?. Članci. Rasprava o Muslimanima u Jugoslaviji na arapskom jeziku. Preporod. Preporod. Zagreb 1995. “Jure Petričević. Unsko-sanske novine I/14.. Balić Smail. Bosnien und der deutschsprachige Kulturraum. Kölner Veröffentlichungen zur Religionsgeschichte. 2118. “Smail Balić. Zagreb 1995. . Preporod. Na prekretnici”. Nezavisni list Muslimana Bosne i Hercegovine u iseljeništvu 1960-1967. Europas Brücke zur islamischen Welt. Biblioteka Behar. rasprave. Balić Smail. 103-104. 184. CCP XVIII/33. Bosna u egzilu 1945-1992. Zagreb 1995. 169-171.. 2122. Kabes III/20. Balić Smail. Most XXIII/98 (9). 2111. Balić Smail. Članci. Köln 1992.. 39-41.. Zagreb 1995. 13. 527. Bosanski muslimani. Članci. Eine historischzeitgenössiche Skizze. Balić Smail. (* Prcela Frano. 2112. Balić Smail. Adria 1986. Biblioteka Behar.

452. Bošnjaci i Hercegovci u Turskoj carevini.... Maroja Marijan. 292-293. 1992. Most XXIV/106-107 (17-18). Knjiga III.) 2127. Dubrovnik 1992. MH. Taj zagonetni svijet Balkana. Rizvanbegović Fahrudin.. Knjiga III. 2132. München 1985. Cijena Bosne (Članci. Bašagić Safvet-beg. 589-592.) 2133.. “Ivo Banac.”. o. Origins. Sarajevo 1996. 1987. (* Nametak Fehim. (Priredio Džemal Ćehajić). politika. POF 37. Povijesni značaj islama za jugoistočnu Evropu (S posebnim osvrtom na Bosnu).. 8-13. Kalendar Svetoga Ante 1996. Zadar 1989. Sarajevo 1986. 2124. Kabes IV/39-40. 487-493. Bošnjaci i Hercegovci u islamskoj književnosti (Prilog kulturnoj historiji Bosne i Hercegovine).05. o. 420.-1995. (* Macan Trpimir.. 322.. Zagreb 1988. BF VIII/13. Cijena Bosne. Svjetlost. 1992. Milić S. ČSP XXXI/3.. 2130. Safvet-beg Bašagić: Izabrana djela. Znameniti Hrvati. 178. Zagreb 1988. Sarajevo 20. Banac Ivo. 108-109. Plava biblioteka. VKBI.. Biblioteka Kulturno naslje e Bosne i Hercegovine. 376-377.). Cijena Bosne (Članci. (Preveo s engleskog Josip Šentlija). Sarajevo 1996. Cornell University Press 1984. Zagreb 1999.. Sarajevo 1986. Gesellschaft bosnischer akademiker in Österreich. Ogranak Dubrovnik. Behar VII/37.. Wien 2000. Biblioteka Prošlost i sadašnjost. Balić Smail. Livno 1995. 2125. Mostar 1998. Banac Ivo. Cijena Bosne (Članci. 22-28. History. 641-645. Islamska misao VIII/92.-1993. Banac Ivo. .)”. Zagreb 1998. (Priredio Amir Ljubović)”.208 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Povijesni prijepori”.. Porijeklo. VKBI. 311. izjave i javni nastupi. Sarajevo 2000. 2123. Bašagić Safvet-beg. “Trpimir Macan. Republika 3-4. Bošnjaci i Hercegovci u islamskoj književnosti (Prilog kulturnoj historiji Bosne i Hercegovine). Biblioteka Posebna izdanja. izjave i javni nastupi.-2000. 31. 2131. Globus. (* Grothausen Klaus Detlev. Südostforschungen 44. Politics. Krišto Jure. 2126. Biblioteka Kulturno naslje e Bosne i Hercegovine. Ithaca and London. 203-206. Oslobo enje 44/13977. 1992.. Safvet-beg Bašagić: Izabrana djela.. Banac Ivo. Biblioteka Posebna izdanja. 17.-1995. Banac Ivo. Krišto Jure. Zaboravljeni islam. Sarajevo 1987.) 2128. 45-60. Sarajevo 1986. “Europa danas d. Mostar 1998... National Question in Yugoslavia. “Safvet-beg Bašagić. 240-250. Balić Smail. Knjiga 6. Zagreb 1994. Nacionalno pitanje u Jugoslaviji. (* Handžić Izet. 321. Macan Trpimir.. 325-452. Zadarska revija XXXVIII/5-6. Barun An elko. Balić Smail. izjave i javni nastupi.). Povijesni značaj islama za jugoistočnu Evropu.. Svjetlost.) 2129. povijest..

7. Paris 1996.. Determinante etničke posebnosti bosanskih Muslimana u esejima Ahmeda Muradbegovića. Italijani . Stolno mjesto bosanskih vladara. Bećirović Fikret. 23. Besarović Vojka. Bešlagić Šefik. "Simpozijum: Vlasi u XV i XVI vijeku". 121-130. Bošnjaci i Hercegovci u Turskoj carevini’. History and politics. Slavonije i Dalmacije. Sarajevo 1985. Beuc Ivan. Sarajevo 04. 2135. 247-256. 1982. Biblioteka Kulturno naslje e Bosne i Hercegovine. Sarajevo 1978. 2141.. Batinić Anto. Bataković Dušan. (Priredio Amir Ljubović)”. 77. Benac Alojz.12. Reljefi kamenih stolica (Jedinstveni spomenici prava srednjovjekovne Bosne i Hercegovine).. Zagreb 1986. Radovi ANU BiH 73. 2142. BiH domovina i država. 2140.. Beuc Ivan. ‘Znameniti Hrvati. Me unarodni forum “Bosna”. (KUN IV/73). Sarajevo 1985. “Safvet-beg Bašagić. Bauer Antun. Sarajevo 1986. 2139. Pozdravna riječ. Bašić Milenko. 5. 2147. Ahmed-paša Hercegović (335-336). Italijani u Bosni i Hercegovini u kasnom srednjem vijeku. Bašagić Safvet-beg. The Serbs of Bosnia and Herzegovina.. Stanovništvo vrbasko-plivskog prostora (demografske karakteristike). Ishak-beg Hrabušić (Kotromanić) (377-378). Svjetlo riječi IX/96. Bavčić Uzeir. “Knjiga sažetaka”.. (Pravno povijesne studije). GP 22. Anali GHB 17-18. 399-406. Sarajevo 1998. 141-147. 2145. Ishakpaša Gazi (378-379). FPN.. Sarajevo 1996. “Bosanska srednjovjekovna država i suvremenost (Zbornik radova)”. 2144. GDI BiH 36. 49-73. Zagreb 1978. Prilozi XXI/22. O političkom i kulturnom središtu srednjovjekovne bosanske države. Bošnjaci i Hercegovci u islamskoj književnosti (Prilog kulturnoj historiji Bosne i Hercegovine).. Safvet-beg Bašagić: Izabrana djela. Bosnian paradigm.. Oslobo enje 39/12373. 2136. Sarajevo 1983. Kraljica patnica (1424-1478). 2137. 2143. Knjiga III. Dialogue. Sarajevo 1996. Odjeljenje društvenih nauka 22. Povijest institucija državne vlasti Kraljevine Hrvatske.. Ishak-beg Kraljević (378). 147. Sarajevo 1991. Glasnik srca Isusova i Marijina LXIX/11. Zagreb 1985.dubrovački ljekari u srednjovjekovnoj Bosni. Bećirović Fikret. Svjetlost. Isa-beg Hranušić (376377). Besarović Vojka. Povijest države i prava na području SFRJ. 2138. 2146. International Conference. .Društvo 209 2134.

2156. bošnjaštvo i bosanski jezik. Sarajevo 22. Bjelovitić Miloš. 137-151. Ljiljan VI/272. Veselin Masleša.. (* K... 2152. Bojović R.. 2154. Sarajevo 1998. 156-158. Sarajevo 1997. “Bosna i Hercegovina ogledalo razuma (izbor članaka i odlomaka)”.09. R. Titograd 1989. . 1990.03. 21.. 159. Milosnik (406-407). Blagojević Miloš. 149-152. Hercegovina (Antropogeografske studije)”. “Bosna.. Blagojević Miloš. “Srbi u evropskoj civilizaciji”. “Bosanski duh”. Protovestijar (596-597). Nikola. Sarajevo 1996. IGC Borba. (Uredio Milenko Brkić). Beograd 1993. 368. Državna uprava u srpskim srednjovekovnim zemljama. 61-70. Oslobo enje 54/17705. Čelnik (812-814). 71 + 1 karta. Odbor savjetovanja Bosna i Hercegovina – mogućnosti i perspektive razvoja 3. Istorijski zapisi LXII/3-4. 2159. Džafić Rizo. 109. “Bosanska srednjovjekovna država i suvremenost (Zbornik radova)”. 2151a. Sarajevo 17. Službeni list SRJ. Knowledge.. 2151. Zürich 1994. FPN. Sarajevo 1991... 2150. “Jevto Dedijer. 347-357. Oslobo enje 47/14998.. PCC Me ugorje. 162. Blagojević Miloš.. Bjelovučić Z. ZRVI 36. Počeci izučavanja običajnog prava u balkanskim državama. Pogovor.” Zbornik referata sa Osnivačke skupštine Matice Bošnjaka. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”. Država (165-169).-2000. Odjeljenje društvenih nauka 22. "Simpozijum: Vlasi u XV i XVI vijeku".. 20-31. Studenci 1995.. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. 2160. 2149. Diskusija. Beograd 1997. Blagojević Miloš. Milost (407). 2157. O nacionalnom identitetu Srba u srednjem veku. Radovi ANU BiH 73. (Priredio David Atlagić). Bojanić Dušanka. Jovan. Blagojević Radoslav. ‘Nacionaliziranje’ Muslimana). 2155. 12. “Bosna i bošnjaštvo”. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Etnokorijeni bosanskih muslimana (Reagovanja: Feljton – Alija Isaković.. Beograd 1999. Kaznac (268). Biblioteka Kulturno naslje e. Hrvati uz obalu od Neretve do Bojane. 1997. 2148.. ‘Karantanija’. 2153. Zamanica (212). Srpske udeone kneževine. 42. Ljubljana 1990.210 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Beograd 1992.. Matica Bošnjaka. 358-360. 45-62. Sarajevo 1983. Ručnici (635-636).) 2158. Tepčija (728). Beograd 1997.

Biblioteka Arabeska 1. izdanje. (3) (Hrvatsko Podrinje). (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”. Tuzla 1994.. 172-173. Oslobo enici (477-478). 67. Sarajevo 1996. 16. Zagreb 1980. Beograd 1990. Cigeljević Ante. Budak Neven. JLZ. EJ 1. Budimlija Abdulah. Radovi ANU BiH 73. Proslava blažene Katarine Kotromanić u Kreševu. Knowledge. Tuzla 1994.. 2173. 990. Buljan Stjepan. 2163.. Glasnik SAD 6. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. 19. (* Janković or e. Otrov (481-483). Hrvatski glasnik II/26. 2172. 2166. SV 7. 2168. Etnogenezofobija – prilog kritici velikosrpstva.. 164-166. Feljton: Povijest tuzlanskih Hrvata (1-3): (1) (Na istoku katoličanstva). 174. Predgovor. Rob. 9-13.. Islam u Bosni. Sarajevo-Bol 1995.. (Uredio Milenko Brkić). Zbornik radova u povodu imenovanja vrhbosanskog nadbiskupa Vinka Puljića kardinalom. 2174. Studenci 1995. Sarajevo 1983.Društvo 211 2161. Burnazović Tufik... 13... 233-236. 2164. Naša ognjišta XXVII/245. Etnološka monografija Tešnja (Oko pet stotina otkrivenih predmeta). Tomislavgrad 1997. “Bosanska srednjovjekovna država i suvremenost (Zbornik radova)”.06.. Sarajevo 30. Bukvić Kemal. Čeljadin (814-815). Tuzla 1994. FPN. Centralna redakcija EJ.. Feljton (1): (1) (Tko su i odakle potječu Muslimani u Hrvatskoj).. "Simpozijum: Vlasi u XV i XVI vijeku". Odjeljenje društvenih nauka 22. Oslobo enje 39/12216.. Radovi 17. Brković Savo. 54-65. Banovina (489). Hrvatski glasnik II/25. Brkić R. 2167. Božić Ivan. PCC Me ugorje. Sarajevo 1994. Tuzla 1994. Bosanski srednjovjekovni pravni izvori za me unarodno pravo. Beograd 1999. 2169. Nešto iz duhovno-historijskog života Foče. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”.. Bubalo or e. 2170. Pregled literature i objavljenih izvora o problemu serva i famula u srednjovjekovnim društvima na istočnom Jadranu. VKBI. Cetinje 1988. (2) (Dolazak i pokrštavanje Hrvata). 2171. 2.) 2165. Zagreb 1984. 1982. Književna opština. “Crtajte granice ne precrtajte ljude”. Robinja (623-625). Dobojske novine II/17. 5-34. Hrvatski glasnik II/27. 17. . Diskusija. Služba (676-678). Hikmet VII/77. Doboj 1996. Cerić Mustafa. 2162. Ahmed-paša Hercegović (44). Brkić Milenko. 12. Dobri ljudi (161-162).

Izvori. dr. 2180. Bošnjaštvo kao regionalna designacija. 550. 2189. VKBI.. stoljeća. 2179. Mostar 1996. 2186. Sarajevo 1997. Migracije i život iseljenika iz Bosne i Hercegovine u Veneciji (XV-XVII st. Čevra Omer.. stoljeća. 2178. 20-28.. Čar-Drnda Hatidža.. Sarajevo 1996. 159-167. 30. do XVIII. 51. Jurja i Tripuna u Veneciji. Kabes I/3.). Biblioteka Arabeska 10. Stećak IV/43-44. 14-15. stoljeća. Metković 1993. historiografija i mogućnosti istraživanja. Čamo Edhem. VKBI. 7. 26. (* Kadribegović Aziz. Zagreb 1994. Sarajevo 1998. Sabrana dela. Prilozi poznavanju prisutnosti i djelovanja doseljenika iz Bosne u Veneciji od XIV. Sarajevo 1997. Biblioteka Posebna izdanja.. Kabes I/4. Prof. Stjepan – Ahmed paša Hercegović. MH. Čoralić Lovorka. 39-78.. Čaušević Halid. Hajrudin Numić 1920-1960”.-2000. Sarajevo 1991. “Bosna i Hercegovina i svijet”. Čoralić Lovorka. Stjepan Vukčić Kosača i prilike oko njega. 2184.. Mostar 1996. do XVII. 2175. 43-58. Sarajevo 1997. Demografsko kretanje. SANU-NIRO “Književne novine”-Zavod za udžbenike i nastavna sredstva..) .. 2187. Radovi 27.. Čoralić Lovorka. 2177. POF 41.. Sarajevo 1996. Feljton: Ko su Bošnjaci muslimani (1-2): (1) Muallim 61. Kolo VII/1. 31-60. Radovi 26. (2) Muallim 62-63. 2183. 2188. 2176. Knjiga 2. Čevra Omer.. Sarajevo 1995. 195-252. Sandžačko pitanje.. Čoralić Lovorka. Hrvatski neretvanski zbornik 1. Čoralić Lovorka. HZ 45. Zagreb 1993. Prisutnost doseljenika sa istočne jadranske obale u Veneciji od XIII. i XVI. Tribina 36. Bratovština slavenskih doseljenika sv. “Čovjek uzoritosti. 2181. Tragovima Hrvata u Mlecima u prošlosti. 2185.. 211-223.. Zagreb 1997. Beograd 1987. Referat povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine. Balkansko poluostrvo. Zagreb 1993. 2182. “Širenje islama i islamska kultura u bosanskom ejaletu”. Čekić Šefkija. Čar Hatidža.. 28-30. 286. Sarajevo 1998. Ljiljan VII/296. Institut za istoriju. socijalni i konfesionalni sastav stanovništva u visočkoj nahiji.212 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 115124. Neretvani u Veneciji tijekom XV. Cvijić Jovan. Čoralić Lovorka. VKBI.

Ljiljan IV/88. 29. Ćeman Mustafa. Čučković Vera. Feljton: Ekskluzivni embargo prije 532. Ćeman Mustafa. Sarajevo 1996. (2) (U Bosni se upućivalo na znanje koje se nije sticalo na drugim univerzitetima po Evropi). Beograd 1983... 2195. Sarajevo 1994. Diskusija. Ljiljan IV/128. Narodna knjiga. 666. Beograd 1983. Sarajevo 1983. Čusto Šućrija. Feljton: Katarina. Porodica i porodični odnosi u srednjovjekovnom Dubrovniku. (4) (Bolje je u Bosni imati prijatelja i živjeti u .. Narodna knjiga. Istorijske osnove Republike Bosne i Hercegovine. Veziri i veliki veziri iz Novog Šehera. Ćeman Mustafa. Ljiljan IV/90. Gradina I/2. 153-154. Mostar 1995.. Sarajevo 1995. Hersengovina i Blaggai u 15. 26. Sarajevo 1995. Feljton: 820. ni Slaven čovjek). Odabrani istorijski radovi”.) 2201... Sarajevo 1996. 273-294. 3435. 2202. 2198. "Simpozijum: Vlasi u XV i XVI vijeku". godine (1-2): (1) (A moja propast neće biti samo moja).. 31. 2197. 1995. “Vasa Čubrilović. (3) (Nasljednici prijestolja prešli su u Istanbul)..Društvo 213 2190.. Čusto Šućrija. Sarajevo 1995. 36. 23. Sarajevo 1983. 23. GPF 31. Poreklo muslimanskog plemstva u Bosni i Hercegovini. Sarajevo 1994. Sarajevo 1995. 207-235. (3) (Kamenje ispod pluga). godišnjice smrti) (1-5): (1) Bosanska vojska pod dubrovačkim bedemima). Ljiljan IV/136. Ljiljan V/171. Mostar 1995. Tešanj 1994.. Sarajevo 1994. Ljiljan IV/135. Ćeman Mustafa. kraljica naša bosanska). Ljiljan IV/127. 2192. 31. (2) (Svi su Bosnu izdali). (2) (U križarskom ratu zaklano 170 bosanskih plemića). Kabes I/2. 43. 2193. 18. Ljiljan V/172. Kabes I/1. Sarajevo 1996. 2194. 31. Feljton: Hrvoje Vukčić Hrvatinić veliki vojvoda bosanski (Povodom 580. Čubrilović Vasa. Čubrilović Vasa. godina Univerziteta u Bosni (1-3): (1) (Visoko je bilo sjedište prvog bosanskog univerziteta).. (2) (Sablja srebrom okovana). 29. Sarajevo 1995. 23... Tragovi drevne Bosne.. Odabrani istorijski radovi”. kraljica bosanska (1-3): (1) (Katarina. vijeku. (3) (Pogača nije kruh. Čubrilović Vasa. Ljiljan IV/89.. Ćeman Mustafa. Čubrilović Vasa... Beograd 1983. Odjeljenje društvenih nauka 22.. Sandalj Hranić i prilike oko njega. 267-281. Ćeman Mustafa. Odabrani istorijski radovi. Narodna knjiga. Ljiljan V/173.. Radovi ANU BiH 73.) 2199. 2200. 2196. “Vasa Čubrilović. Ljiljan IV/128. 2191. BiH ekskluziv. 36.

GDI BiH 39.-2000.. . Pod njim su pali Carigrad.214 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Uloga crkve u starijoj istoriji srpskog naroda. 17-20. Smederevo.. (2) (Ahmed-paša Hercegović – polubrat kraljice Katarine. 2204. Sarajevo 1996. IGC Borba. Islamske prosvjetne ustanove i islamska prosvjeta u Bošnjaka (Bibliografija objavljenih radova. Odeljenje istorijskih nauka 12. Sarajevo 1988. Ćimić Esad. BerkeleyLos Angeles-London. 2. 9-25. JLZ. Stranica iz socijalne istorije. Ljiljan V/175. 2214. 377-404. 158-184.. Jelena. 2206. Cena najamnika u jugoistočnoj Evropi krajem srednjeg veka. Vlaštaci.. Nastava istorije 1. Ćeman Mustafa. Bariša Krekić). umrla je kao muslimanka i u Skoplju joj je podignuto turbe. Sloboda kretanja u Bosni u XV. Ćeman Mustafa. SIJ. Sarajevo 1996.. Ćirković Sima. dobrotvor i pjesnik). Zagreb 1990. Uvod). 28. ZFF XIV/1. 36-37. 37. (pogrešno odštampano da je broj lista 263). odlomaka i ilustracija. GR IZ BiH LXI/3-4. Feljton: Bošnjaci – veliki veziri (1-2): (1) (Mahmud-paša Adli. priredio David Atlagić)”. veliki vojvoda bosanski. “Bosna i Hercegovina ogledalo razuma (Izbor članaka. 1987. Sarajevo 1997. “Vojne krajine u jugoslovenskim zemljama u novom veku do Karlovačkog mira 1699”. Egribuz). Kabes IV/33-34. Ljiljan VI/216. Sarajevo 1997. 30-31. Ćirković Sima. 2210. Ćirković Sima. 7-20. Beograd 1989. Sarajevo 1997. vezir kod trojice sultana. Hadis i hadiske znanosti u Bošnjaka (Bibliografija objavljenih radova). 2211. miru... Kabes III/19.. Ljiljan VI/264... Ćeman Mustafa. (5) (Ko ne zna historiju osu en je da mu se ponavlja). Ljiljan VI/215. Herceg Stjepan Vukčić Kosača. 2205... Beograd 1992. Negropont.. 2208.. Raška. Ćeman Mustafa. 40-41. EJ 6. SANU. Urban Society of Eastern Europe in Primodern Times. Bosanska princeza Katarina. Ćirković Sima. 43--47.. 153-163. nego s njom ratovati). Mostar 1997. kćerka posljednje naše kraljice Katarine. izdanje. 34-41. 2213. Sarajevo 1999. Sarajevo 1997. Ljiljan V/174. Ćeman Mustafa. Ćirković Sima. Ćirković Sima. Beograd 1979. stoljeću. 2215. 42-43. Mostar 1998. Beograd 1995. Poklad kralja Vukašina. Bosna. Ljiljan VI/213.. Ćeman Mustafa. Osobenosti nacionalnog formiranja Muslimana. 2212. 42-43. Unfulfilled Autonomy: Urban Society in Serbia and Bosnia. (ed. 2207. 16-24. Hercegovina. 2203. 2209. Naučni skupovi 48.

Ćirković Sima. Kurtović Esad. “Etnogeneza Hrvata”. 516. vojnici. Rabotnici. duhovnici. Equilibrium. 2222. Ćirković Sima. 2224.Društvo 215 2216. Rabotnici. Rabotnici. duhovnici. Beograd 1997. 2226.. Društva srednjovekovnog Balkana. Biblioteka Dimenzije istorije 1. etnogenezi balkanskih naroda. Rabotnici. MH. 509-512. 277-305. Ćirković Sima. 2217. vojnici. “Sima Ćirković. 2219.. Ćirković Sima. 385-395. Društva srednjovekovnog Balkana”. Društva srednjovekovnog Balkana”. Društva srednjovekovnog Balkana”. Equilibrium. 320335. Equilibrium. IG 1-2. Društva srednjovekovnog Balkana”. vojnici. Equilibrium.. duhovnici. Equilibrium. “Sima Ćirković.) 2218. 259-276. vojnici. Beograd 1997. duhovnici. 2223. Biblioteka Dimenzije istorije 1. Ćirković Sima. Biblioteka Dimenzije istorije 1. Beograd 1997. . Ćirković Sima. duhovnici. Biblioteka Dimenzije istorije 1.. Neostvarena autonomija: Gradsko društvo u Srbiji i Bosni. Beograd 1997. 2225. Beograd 1997. Biblioteka Dimenzije istorije 1.. Zagreb 1996. Beograd 1997.. vojnici. duhovnici. Rabotnici. duhovnici. Equilibrium. Rabotnici. vojnici. vojnici. 306-317.. Biblioteka Dimenzije istorije 1. Biblioteka Dimenzije istorije 1. 2220. Društva srednjovekovnog Balkana”. “Sima Ćirković. Udeo srednjeg veka u formiranju etničke karte Balkana. duhovnici. vojnici.. Beograd 1997. Sarajevo 2000. “Sima Ćirković. “Sima Ćirković. Beograd 1997. duhovnici. 2221. Susreti velikih civilizacija oko 1300. “Verna služba” i “vjera gospodska” (Veze lične zavisnosti u bosanskoj državi). Srednjovekovna faza u tzv.. Ćirković Sima. Ćirković Sima. “Sima Ćirković. Društva srednjovekovnog Balkana”. (Istok i Zapad u jugoistočnoj Evropi). Equilibrium. 171-184. Rat i društvo: Najamnici i njihova cena.. Društva srednjovekovnog Balkana”. Društva srednjovekovnog Balkana”. Ćirković Sima.. Beograd 1997. “Sima Ćirković. vojnici. 336-340. vojnici. Biblioteka Dimenzije istorije 1. Društva srednjovekovnog Balkana”. Rabotnici. 28-39. Equilibrium. 369376. Srbi u hrišćanskoj ekumeni srednjeg veka. Biblioteka Dimenzije istorije 1. Beograd 1997. Ćirković Sima. Rabotnici. Rusaška gospoda (Bosanski velikaši na putu emancipacije). Sbor (Prilog istoriji staleških skupština kod Južnih Slovena). 349-366. BF VIII/13. 93-95. “Sima Ćirković.. “Sima Ćirković.. duhovnici. Ćirković Sima. Sugubi venac (Prilog istoriji kraljevstva u Bosni). (* Maksimović Ljubomir. Biblioteka Dimenzije istorije 1. Equilibrium. Rabotnici. Beograd 1997. Rabotnici. Equilibrium.

Ćošković Pejo. Ćorić Tomislav. Rusag (634-635). 1996. Dubrovnik 1998. Ban (28-29).. Ćosić Stjepan. 2. Zagreb 1996. Beograd 1999. Posebna izdanja. 57-81. Dijak. Beograd 1999. Zagreb 1998. Zagreb 1997. Monografije XV/1.10. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Kralj (321324). Sarajevo 1987. Ćirković Sima – Blagojević Miloš.-2000. Izam (249-250). Sarajevo 2000.. Ćirković Sima. Posebna izdanja 79. Sarajevo 1979. Stanak (696-698). 2231. CCP XX/37. Beograd 1999. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 2232. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. 2239. 2227. Zagreb 25.. 2229. 2228. Ćirković Sima – Kovačević-Kojić Desanka. (* Grbelja Tonči. Ćirković Sima – Mihaljčić Rade. Knowledge. 266-269. ANU BIH. Baština (31-33). 99. Beograd 1999. Poklisar (538-539). Baštići (34-35). 2230. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. KS-FTS. Ćorković Miroslav. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Djedići (159-160). 2234. Ćošković Pejo. 2237. Porodica Sojmirović iz Novog Brda u Dubrovniku. Hrvatska žena u povijesti. HM IV/14.. izdanje.. Vlaštaci (93). 2236. Ćirković Sima – Redakcija EJ. Diskusija. . Ropci (628-629). Herceg (774-776). 444. Veliki župan (73). Bratija (63-64). K. “Povijesnoteološki simpozij u povodu 500 obljetnice smrti bosanske kraljice Katarine”. Zagreb 1984. Knowledge. 7-9. Latini (362-363). IG 1-2.. 47-75. Beograd 1993. Plemstvo (524-525).216 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 18. Knowledge. Dubrovački plemićki i gra anski rodovi konavoskog podrijetla. Ćirković Sima – Rudić Sr an. Društvo i privreda srednjovjekovne Bosne”. Ćorić Tomislav. EJ 3. Vitez (83-84). Grb (131-133). Zbor. "Konavle u prošlosti.) 2235. “Hrvatski biografski leksikon IV (E-Gm)”. Bratstvo (64). Odjeljenje društvenih nauka 17. 222-228. Krešić.. Ćuk Ruža. “Prilozi za istoriju Bosne i Hercegovine I. Glamočani. Predgovor. Knowledge.. Hrvatsko slovo II/79. Cehovi (799-800). 718-719. Sudbina kraljice – izbjeglice (O obljetnici smrti Katarine Kosače-Kotromanić). Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku. 2233. sadašnjosti i budućnosti 1". Knjigonoše (303). 98. JLZ. 2238.. Posluga (560-561).. Veliki knez bosanski Tvrtko Borovinić. Pleme (521-523). 13-24.

Serbi. 2252. Restitucija bosanske državnosti (Izbor priloga i dokumenata)”. 99-111. Bošnjaštvo (1-2). Zagreb 1990. Dedijer Jevto. Laus. “Safet Halilović... Beograd 1998. Most XVIII/8788. Knjiga 1. 2244. 2248. Glas 49/6465. 2242. Sv. Glas 49/6466. Hellwig). 72-73. The . SANU. 6. SANU. Zenica 1993. Dabinović Antun. 457. Zagreb 1979. (* Macan Trpimir. Dubrovačke gra anske porodice porijeklom iz srednjovekovne bosanske države. Demirović Mujo. Ćuk Ruža... 6. 387-396. Narod i rasa. Beograd 1995.. Posebna izdanja. Bihać 1999.. Davidović Dragan. Dimnjaković Janko.. Odeljenje istorijskih nauka 2.Društvo 217 2240. Nakladni zavod MH. Nova Vulgata. Dinić-Knežević Dušanka. Banja Luka 17. (oko 330-390).. (3) (Katolici – Srbi porijeklom).. Chicago 1996. Istorijski institut. Zbornik za istoriju BiH 1. Kolo VII/4. 16. Zagreb 1997.12. Kolo III/7-8. (2) (Dominacija katoličke crkve). "Bosna i Hercegovina od srednjeg veka do novijeg vremena". (* Macan Trpimir.12. Zagreb 1997. Hercegovina (Antropogeografske studije). (Glavni urednik hrvatskog izdanja dr. “Zbornik radova X kongresa istoričara Jugoslavije”. 2243. Glas 49/6467. Delić Rasim. 555565.. Banja Luka 18. Beograd 1974. 2245. Dubrovačke gra anske porodice poreklom iz srpskih zemalja. Hrvatska državna i pravna povijest. Beograd 1995. Zbornik radova 12.. 1991. Položaj žena u Dubrovniku u XIII i XIV veku. Marulić XII/1. 171-181. Dimnjaković Janko. 320-321.. Mostar 1991. Porodica Kasela iz Rudnika. Feljton: Srbi i Dubrovnik (1-3): (1) (Vijekovima prijatelji). KDM Preporod Zenica.. 1991. Zagreb 1993. 2250. 105-106. Biblioteka Hrvatske povjesnice. Biblioteka Kulturno naslje e. SIJ. (1) Unsko-sanske novine III/142. Kolo VII/2.. Jovan. 2247. Teze o hrvatskoj povijesti. 2251.. 16. Split 1998. Grgur Nazijanski. 155-160. 571. Ćuk Ruža. Bihać 1999. (2) Unsko-sanske novine III/143. 1991. 477-481. Dillon John. Vojno organizovanje u Bosni i Hercegovini kroz istoriju i danas.. Ćuk Ruža. 2241. Posebna izdanja 469. (* Popadić Milosav. Banja Luka 16. Deretić J. “Suvremena katolička enciklopedija (Priredili Michael Glazier i Monika K. 6. Bosanske teze. Centar za bosanske studije. 90-96. XVII + 223.) 2246. Stuard Mosher Susan..12.. Sarajevo 1991.) 2249. Veselin Masleša. Mato Zovkić)”.

Dinić-Knežević Dušanka. 85-92. 1993. Stablo sa stotinu grana. Ljiljani kao simboli bosanske države i bogumila. 2263. Naša ognjišta XXIV/205. Ime Hrvat nije slavensko. Biljeg vremena 3. Goldstein Ivo. Zbornik radova 12. Dizdarević Arif. Mostar 1999. Washington 1979.. Novi Sad 1988. Migracije (403-406). 2256. 7-42. "Bosna i Hercegovina od srednjeg veka do novijeg vremena". 2265. 33-47. Ogranak u Novom Sadu-FF Odsek za istoriju Novi Sad. 2262. Dinić-Knežević Dušanka. 317-325. Novi Sad 1979. Zbornik MS za istoriju 37. Dinić-Knežević Dušanka. Istraživanja 7. 2257.. Dinić-Knežević Dušanka. Radovi ANU BiH 73. 16. Sarajevo 1983. 441-442. Beograd 1997. HZ 3334. IČ 42-43 (1995-1996).. Vlasi (86-87). "Simpozijum: Vlasi u XV i XVI vijeku". 99.) 2253.. Učešće Vlaha u preradi vune i prevozu sukna u XIV i XV veku.. Dinić-Knežević Dušanka. Odjeljenje društvenih nauka 22. Knowledge. Dinić-Knežević Dušanka. Istorijski institut.. Prva linija VIII/69. Dinić-Knežević Dušanka. Diskusija. Odjeljenje društvenih nauka 22. Dodig Radoslav. 2255. . Djedović Rusmir. Stanovnici bosanske države u Dubrovniku u srednjem veku. 301. American Historical Review 84/2.. Žene iz srpskih zemalja u srednjovekovnom Dubrovniku. Gračanica 01. 2261. 173-174. 159-170. Dinić-Knežević Dušanka. SIJ.. Sarajevo 1999.. 2254. SANU. Sarajevo 1983. 2258.218 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.10. Bosanski kralj u zemlji bosanskoj. 2260. Učešće Vlaha u preradi vune i prevozu tkanina u XIV i XV veku. Dinić-Knežević Dušanka. Slovenski živalj u urbanim naseljima srednjovekovne Južne Ugarske. Novi Sad 1995. Radovi ANU BiH 73.. Migracije stanovništva iz južnoslovenskih zemalja u Dubrovnik tokom srednjeg veka. Beograd 1995. 7481. 2264.. “Zbornik radova X kongresa istoričara Jugoslavije”. "Simpozijum: Vlasi u XV i XVI vijeku". Dizdar Majo.etnički sastav. Zagreb 1980-1981. Beograd 1998. 357363. 2259. Most XXV/114 (25). Tomislavgrad 1994.-2000. SANU. Stanovništvo srednjovekovnog Dubrovnika . “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Beograd 1999..

2276. 2272. Naselja i migracije na Kupresu.. Draganović Krunoslav... Naučni krug 1. 2269. Nikić Andrija. Hrvatske predaje i legende o povijesnim doga ajima u Bosni i Hercegovini. Dragić Marko... 2274.. Mostar 2000. Oslobo enje 53/17155.X. Naša ognjišta XXX/267.. Sarajevo 16.. Mostar 1999. Sarajevo 13. Sarajevo 12. 18. Livno 1995. Predaje i legende o vodama u Bosni i Hercegovini. Split-Mostar 20. Dragić-Kijuk R. (4) (Vjera u Bosni).03. 164-166. Crkva na kamenu XXI/232. 2271. Mostar 1998. Sarajevo 1978. 91-92.. Draganović Krunoslav. Slobodna BiH II/421. 48. Predaje i legende o kraljicama u Bosni i Hercegovini. Stećak VII/74. Feljton: Katarina Kosača bosanska kraljica (1-5): (1) (Carska ro aka).03. CUS XVII/1. Beograd 1989. Herceg-Bosna i Hrvatska. (5) (Bosna šaptom pade). Split 182. Masovni prijelazi katolika na pravoslavlje hrvatskog govornog područja u vrijeme vladavine Turaka... HM IV/17. Sfairos. 1996. Kalendar Svetoga Ante 1995. 1996. Sarajevo 15. 18. Dragić Marko.). BF VIII/12. Župni ured OtinovciKupres. (3) (Voljena vladarka).. Motrišta 56. Uvod... (* .03. Predrag. Draganović Krunoslav. Dragić Marko. Hrvatske predaje i legende iz Bosne i Hercegovine. (2) (Učena i tajanstvena kraljica). Mala naklada kuće Sveti Jure.. Povesna sfera.. Mostar 1991. 19. 284-285. Gudelj Petar. Oslobo enje 53/17152. 34-42. “Milaš Nikodim. 1478. 18. Sarajevo 2000. izdanje. 265-267. 108-119. 1996. Gaudeamus 1-2.. Oslobo enje 53/17153. Mostar 1999. Karamatić Marko. Split 1991. Katarina Kosača bosanska kraljica (Prigodom 500 godišnjice njezine smrti (25. 2273. 250. 2. (Prijevod izdanja iz 1937. Sarajevo 2000. 46-49.) 2267. 18. 313-314.11.. 1999. (* Grbelja Tonči. Baška Voda 1999... “Miroslav Džaja – Krunoslav Draganović.) 2268. Tomislavgrad 2000.03.Društvo 219 2266. HM III/11-12. Pravoslavna Dalmacija (Istorijski pregled)”. 11-59. Sarajevo 14. Sarajevo 2000.katolika. Oslobo enje 53/17151. Botica Stipe.) 2275. Deset kamenih mačeva. (* Kovačić Slavko.. Draganović Krunoslav – Mandić Dominik. Motrišta 15. Jedno sudbonosno stoljeće u povijesti bosanskih Hrvata . 20. Biskupski ordinarijat. 2270. Motrišta 12.03. 287-470. 1996. Sa kupreške visoravni”. 135-144. Draganović Krunoslav. Mostar 2000. Sarajevo 1998. Oslobo enje 53/17154. Džalto Stjepan. s njemačkog: Mijo Bosankić).. . Kosanović Jakov. 13. Baško Polje-Zagreb 1994. 16. Dragić Marko. 1996.. 26-27. Biblioteka Crkva na kamenu. Draganović Krunoslav..

22. Südosteuropa-Mitteilungen 25/1. (Prokletstvo Muslimanov. 8. Bosanskohercegovački Muslimani izme u Osmanskog carstva i Austro-Ugarske Monarhije. 366-367.. Spuler Berthold. Oslobo enje 49/15688. Karamatić Marko. Duraković Nijaz. Biblioteka Čovečanstvo. Legende o Kopčićima. Donia J. 16. Durmišević Enes. Hitchins Keith. Kapetanović B. 2286. otvorenošću i vitalnošću). 157-158. 108-109.. IP Prosveta Beograd. Prokletstvo Muslimana. 2282. Tešanj 1994. Austin 1986.. Most XXII/93 (4). Duraković Nijaz. 1437-1444....) . Tuzla 1998. 2288. Džaja Srećko. 202-203. Drino Dževad. Sarajevo 1985. Lieden 1986. Duraković Nijaz..) 2283.. Knjiga 2. GR IZ BiH. državnog. Sarajevo 1993. 3-5. 2279.. 99-100. Oldenburg Verlag. 65-70. /Prevod Alenka Auersperger i Božidar Pahor/. München 1984. Gradina I/6. “Knjiga sažetaka”. Divan IV/36-37.g. Karakterologija Jugoslavena..220 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Slavic Review 46. 22. Zagreb 1994... 466-468. Gradina II/7. Drino Dževad.. Die Welt des Islams 26. 2277. International Conference. American Historical Review 91/4.. Esperint. Stolac-Mostar 1996. (KUN 74/532). Ljubljana 1994. Bosnian paradigm. Kessler Wolfgang. Drino Dževad. Neki aspekti nacionalne afirmacije Muslimana u Jugoslaviji. historijskog i kulturnog identiteta. 188-190. 2284. 2280. Slovo Gorčina 22/Nova serija 2. Stuttgart 1986. Sarajevo 1984. Prokletstvo Muslimana. IRO Prosveta Niš. Legende o Kopčićima (Prilog povijesti bošnjačkih porodica). 41. Dvorniković Vladimir. 304.) (* Kulenović Tarik. Drino Dževad. 9-11. 1073. sa nevjerovatnom širinom. Voremanzipatorische Phase 1463-1804. 2287. KS-FTS. Sarajevo 1979. Mostar 1996. Sarajevo 1998. Geschichte Osteuropas 34. Sarajevo 1985. Nekoliko teza o Bošnjacima. Kako izbjeći zaboravu (Brojni su pokazatelji bh. Bosna Srebrena XXXV/5. 958-959. Sarajevo 22. 1986. (Fototipsko izdanje iz 1939. Dervišević Alaga.. 51-55.. 2281.-2000. Behar III/14-15.. “Povijesnoteološki simpozij u povodu 500 obljetnice smrti bosanske kraljice Katarine”. Robert. Tešanj 1995. 2285. Beogarad-Niš 1990. Kessler Wolfgang. Konfessionalität und Nationalität Bosniens und der Hercegowina. Odjek LIII/3-4. DAS. Südosteuropäische Arbeiten 80.). 2278. Kornrumpff Hans-Jürgen.. 1986... Zeitschrift fur Geschichte und Kultur des islamischen Orients 63/2.. Sveske III/9... Sarajevo 2000. Durić Rašid. Diskusija. Sarajevo 1998. (* Karamatić Marko. NEV XXXV/1-2. Me unarodni forum “Bosna”. Historijska osnova i identitet... Zbornik za kulturnu i političku istoriju. 24. 7-26. Harfograf. Der Islam. 1992. LX/11-12. Travnik 1996.02. Bosna i Evropa u srednjem vijeku. R. 1986. 309. 197-203. Džaja Srećko.

2000.) 2294. Zbornik Ziral 1970-2000. Sarajevo 2000.-2001. Radovi HDZU 1. 20. Spisateljstvo bosanskih franjevaca i bosnicitet.. Diskusija. Gračanica 1996.Društvo 221 2289. 381-387. (* Vukić Mario. 2299. Zagreb 2000.) 2293. (S njemačkog preveo Ladislav Z. u Sarajevu. Migracioni procesi i Bosna i Hercegovina od ranog srednjeg vijeka do najnovijih dana . Sarajevo 1991. Bošnjani – Bošnjaci Bosanski Muslimani. Jurešić Miroslav.. Sarajevo (1993). Matica L/8. Sarajevo 2000. 2298. Lovrenović Dubravko. 2 prepravljeno i dopunjeno izdanje.. Biblioteka Stećak 4. Sarajevo 1994. 2291. 2292. 211-212. 26. Didaktički putokazi VI/19. Zadar 1999. Bilten FTS XXVII/1. 227. Sarajevo 1997. Kovačević Mate. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Ziral. 110-111. Džaja Srećko. edović Rusmir. Stećak I/2. Srednjovjekovne feudalne familije iz okoline Gračanice. Nevene (439). Sužanj (723-724). Jukić 30-31. Knowledge. 2290.08. 8-14. Mostar 2000. (* Lovrenović Dubravko..... 336. Fišić. . (Predemancipacijski period 1463-1804). Konfesionalnost i nacionalnost Bosne i Hercegovine (Predemancipacijsko razdoblje 1463. Sarajevo 1998-1999. 43-45. 5. 2295. Spisateljstvo bosanskih franjevaca i bosnicitet. Stećak IV/38. 153-159.-1804. S njemačkog preveo Ladislav Z. Zapis II/5.. Sarajevo 1992. Mostar 1999. Jukić 28-29. Džaja Srećko.. Džaja Srećko.. Institut za istoriju-Institut za izučavanje nacionalnih odnosa. 87-92. Sarajevo 1990. Tuzla 2000. Lovrenović Dubravko. 2296. Svjetlo riječi IX/97.. Forum Bosnae 7-8.. Sarajevo 1989-1990. 145-155. Autorizirao i nadopunio autor...njihov uticaj i posljedice na demografska kretanja i promjene u našoj zemlji. 32-35. Zagreb 27. X 1989. 31. Bošnjani – Bošnjaci – bosanski Muslimani?. Džaja Srećko. Oršolić Tado. 29. Vukić Mario. Brzica Stjepan. Fišić). apović Lasta. Beograd 1999. Svjetlost. Knowledge. ZIRAL 105. Džaja Srećko. Beograd 1999.. 2297. Taoci (726). 303-305. 204-205. Gračanički glasnik 2. Zenica 2000. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”.. Džaja Srećko. Zakletva. Sarajevo 2000.. "Migracije i Bosna i Hercegovina". Tri kulturno-političke sastavnice Bosne i Hercegovine i moderna historiografija. Jukić 19-20. 125-127. Konfesionalnost i nacionalnost u Bosni i Hercegovini. Džaja Srećko. Lovrenović Dubravko. ekić or e. i 27. Džaja Srećko.. 615-616.). Radovi Zavoda 41. Večernji list..

. O naseljavanju Vlaha-stočara u sjevernu Srbiju u drugoj polovini XV vijeka.. 9-34. Sarajevo 1995. 2303. 24. 28. Ekmečić Milorad. Novi Pazar 1993.. 2308. 12. ČSP XXVII/2. POF 41. Sarajevo-Ljubljana 1993. 25.. Sarajevo 1995. Ljiljan II/21. Neke napomene o islamizaciji i bošnjaštvu u istoriji Bosne i Hercegovine. “Srebrenica 1995. Sarajevo-Ljubljana 1993. Zločini nad Bošnjacima u Srebrenici za vrijeme agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu 1991. Sarajevo-Ljubljana 1993. 1-3. Feljton: Bosna i Hercegovina hrvatska djedovina (1-3): (1) (Samosvojnost povijesnog promišljanja). održanog u Sarajevu. Ljiljan II/14. 34-36. urić Slobodan.-1995. . (2) (Povijest Bosne i Hercegovine).. Rat kmetova protiv zemljovlasnika. Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i me unarodnog prava.. jula 1997. Sarajevo-Ljubljana 1993. Sarajevo-Ljubljana 1993... Sandžak II/24-25. Ljiljan II/20. Udruženje Bošnjaka porijeklom iz Sandžaka. odan Šime. Sarajevo-Ljubljana 1993.. 2306. Ljiljan II/18. (3) (Povijest Bosne i Hercegovine). Ljiljan II/17. 2304. Zbornik za istoriju BiH 1.. 2309. 23.. (8) (Pismo kralja Stjepana papi Piju II). Ljiljan II/15. 130. Zagreb 1994.. Beograd 1995. Beograd 1997. (* Markus Tomislav. odan Šime. “Širenje islama i islamska kultura u bosanskom ejaletu”. 2310. SarajevoLjubljana 1993. Domovina IV/49. 26. Edib Mustafa. (5) (Bosanski vojvoda i herceg splitski). GDI BiH 35 Sarajevo 1984. Predgovor. ozić Hakija. Bosna i Hercegovina – hrvatska djedovina (Kroz povijesna vrela). 378-379.) 2301. Sarajevo 1995. Meditor.. (7) (Posljednji bosanski kralj). 23. 24. ur ev Branislav. or ević Jasmina. (4) (Od Jelene do Grubača).-2000. Sarajevo 1995. (Zbornik radova sa me unarodnog naučnog skupa. Biblioteka Dissertatio.. Ljiljan II/16. 20-21. Dračevica i Ri ani sredinom XVI vijeka. Bosna sa desne obale Drine. Knjiga 1”. ozić Hakija..).. Ljiljan II/13. Sarajevo 1996. ozić Hakija. 2305. 2300..”. 25-36. Milion hektara zemlje u Srbiji – vlasništvo Bošnjaka Muslimana. 25. (3) (Dabiša i Ishakbeg Hranušić).222 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Istina o BiH II/21. 174-185. 36-37.. Sarajevo 1998. 25. 34-35. Domovina IV/50. Sarajevo 1995... Zadužbina Andrejević. Istina o BiH II/30. Feljton: Sinovi Bosne (1-8): (1) (Od Kulina bana). maja 1994.. 37-51. 24. (2) (Ban Prijezda i kralj Tvrtko). Komadanje države Bosne. Sarajevo-Ljubljana 1993. Zagreb 1995. 2307. 23. ozić Hakija. (6) (Patarenski velikaši). Domovina IV/51. Sarajevo 1991.. “Istočna Bosna i Sandžak (Znanstveni skup). ur ev Branislav. 2302.. 2311. Neke zanimljive pojedinosti vlasničke i demografske povijesti lakta Drine.

u Sarajevu.. Filipović Muhamed. 17. JLZ. Filozofija (Bosna i Hercegovina). Posavec Vladimir.njihov uticaj i posljedice na demografska kretanja i promjene u našoj zemlji. Sarajevo 1996. Njen postanak.. 71-72.Društvo 223 2312. 2313. Stećak II/22. Zagreb 1996. Zagreb 1996.. 388-390. Sarajevo 1988. Naša ognjišta XXVI/235. Uvod u razvoj teorijske misli u Bosni i Hercegovini.. 475-478. 2316. 2321. Osnovne karakteristike razvoja uprave u Bosni i Hercegovini. Mostar 2000. Filipović Muhamed. Institut za istoriju-Institut za izučavanje nacionalnih odnosa. IČ 42-43 (1995-1996).) 2314. “Bosanska srednjovjekovna država i suvremenost (Zbornik radova)”. Istorijski institut. 295. Migracioni procesi i Bosna i Hercegovina od ranog srednjeg vijeka do najnovijih dana .. Migracija i duhovna situacija u Bosni i Hercegovini (ekscerpt iz saopćenja). (* Ekmečić Milorad. Istorijski institut SANU Beograd-Pravoslavna reč Novi Sad. 2322. Nakladni zavod MH-Zavod za hrvatsku povijest FF Sveučilišta u Zagrebu. EJ 4. 76-79. 27-28. Filipović Muhamed. 483-532. "Migracije i Bosna i Hercegovina". izdanje. “Etnogeneza Hrvata”. Dodig Radoslav.. Zbornik radova 13... Sarajevo 1980. 127129. 12-15.. “Evropa i Srbi” (Me unarodni naučni skup 13-15. razvoj i uticaj u vremenu od 1574. Posljednja bosanska kraljica Katarina. Radio Sa IX/31. Zbornik radova sa simpozija održanog 1989. Dodig Radoslav. 166-168. 2317. X 1989. Pregled LXXIV/10. Fazlagić Nasuf. Zagreb 1986. Ljubljana 1989. Filipović Ibrahim. FPN. .. decembra 1995). Obavijesti HAD XXVIII/3. Radovi 29. 1135-1149. 2319. 2320. SANU. Filandra Šaćir. Filipovići.) 2315.. Bosansko kraljevstvo u suvremenoj bošnjačkoj politici. 2318. Beograd 1997. Porodično izdanje.. (* Štih Peter. do 1991. Fekeža Lidija. Bosanska muslimanska porodica. Most XXVI/125-126 (36-37).. Sarajevo 1984. Erić Milivoje. godine.. Zagreb 1996. Festić Ibrahim. ZČ 43/1. 2.. Dvorske spletke u Hercegovini. Bosna i Hercegovina u feudalnom poretku. Tomislavgrad 1996. Biblioteka Hrvatske povjesnice. Sarajevo 1990. u Zagrebu. Sarajevo 1995.. i 27. Sarajevo 1991. Beograd 1996. 483-486. 73-87. 287. 26. GPF 35 (1987).

Bosanski duh u književnosti – šta je to?. Filipović Muhamed – Hadžidedić Nedžad.. Filipović Muhamed. Chaiers. 2327. Mostar 1997. Zemlja posljednje tolerancije. 2336. 43-45. 5365. Novi Pazar 1997. Sarajevo 1991. Separat II. Radovi ANU BiH 73. 29-31.. 41-45. Odjeljenje društvenih nauka 22. Ljiljan IV/100. 137-145... Obnova države BiH nakon 480 godine od njenog nestanka. 2323.. 2330. Edited by Mark Pinson. Filipović Nedim. Sandžak VI/7374. Sandžak III/54-55. (Dvojezično) 2333. Radovi ANU BiH 73.224 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Dani VII/130. Narodi i narodnosti Bosne i Hercegovine.-2000. 1999. Fine John V. Svijet III/88. Kabes III/23-24. 7-11. 2331. 2324. “The Muslims of Bosnia – Herzegovina. Islamizacija Bosne u prva dva desetljeća osmanske vlasti. 1-19. “Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina. 139-148. 2332.. Center for Middle . Filipović Muhamed. POF 41. 2. JLZ. Sarajevo 1983. Their Historic Development from the Middle Ages to the Dissolution of Yugoslavia”. Odjeljenje društvenih nauka 22. 10-11. 2328. La formation de l’ethnie muslimane en Bosnie-Herzégovine. The Medieval and Ottoman Roots of Modern Bosnian Society. EJ 2. "Simpozijum: Vlasi u XV i XVI vijeku". “Širenje islama i islamska kultura u bosanskom ejaletu”. Belgard 1985. Filipović Muhamed. izdanje. 2335. Feljton: Bosna i Hercegovina (2): (2) (Osobine distribucije stanovništva Bosne). Filipović Nedim... Islamizacija Vlaha u Bosni i Hercegovini u XV i XVI stoljeću. Feljton: O Zemlji Bosni (1): (1) (Kroz istoriju sredinom). 2326. Filipović Nedim. Sarajevo 1994. 2334. Filipović Muhamed.. "Simpozijum: Vlasi u XV i XVI vijeku". “Les muslimans en Yougoslave”. Zagreb 1983.. Sarajevo 26. Filipović Nenad. 2329. Novi Pazar 1994. 10. izdanja Enciklopedije Jugoslavije”. Narodi i narodnosti Bosne i Hercegovine. Povijest bosanske duhovnosti. Mostar 1997. 73-75. JLZ. Filipović Muhamed. 225-233. 2325.. Filipović Muhamed. Filipović Muhamed – Hadžidedić Nedžad.. Sarajevo 1998. Filipović Muhamed. Kabes III/20.. Bošnjaci na svome. Uvodne napomene – Introductori notes. 35-38.11. A.. Zagreb 1982. Sarajevo 1983.

Povijesni prijepori”. Globus. Kalinin 1984. Bosnian paradigm. 2343.. Ćošković Pejo. Ogranak Dubrovnik. Knowledge.. Sarajevo 1998. Zagreb 1984.. Glas BiH u Švedskoj 2. The Muslims of Bosnia-Herzegivina: Their Historic Devlepoment from the Middle Ages to the Dissolution of Yugoslavia. Maren. Voprosy socialnoj. 2345.. Fortis Alberto.. The Bosnian Muslims. Südostforschungen 56. 2338.. Dubrovnik 1992. Dalmatincy v balkanskoj trgovle XV-XVI vv.) 2340. Biblioteka Posebna izdanja. Imamović Mustafa. 59-97. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. International Conference. Mark Pinson . Sarajevo 1998. 91-103. Biblioteka Prošlost i sadašnjost. 1-21. Posjet grobu bosanske kraljice.Društvo 225 Eastern studies. 271-273.. Furuhagen Hans. 52. XV + 288. 2344. političeskoj i kulturnoj istorii Jugo-Vostočnoj Evropy. Études balkaniques XV/3. Fotić Aleksandar. 55. Hercegovina 5.. München 1997. Harward 1994. Karić Enes.. Ljiljan VI/212. Balkanskie issledovanija. XVII + 303. Boulder. Historijski korijeni jedinstvenog bosanskog identiteta. Moskva 1984. Plamen je zapalio sveštenik Bogumil. Westiew Press 1996. XIII-XV vv. Ljiljan VII/281. Vojvoda (97). Sofija 1979.. Mostar 1986. Dubrovnik 1969. A.. Maren. (* Kornrumpf Hans-Jürgen... MH. 631-633. Rabi v srednevekovom gorode (Dalmacija. Sarajevo 1990. Sarajevo 1997. Frejdenberg M. 1993. 2342. Frejdenberg M. Smještaj Hrvata i Srba u srednjem vijeku s naročitim obzirom na Crvenu Hrvatsku.) 2341. 25. Friedman Francine. Knjiga 6. 138-149. 2346. Fine John V. “Knjiga sažetaka”. Dubrovnik 4. Friedman Francine.) 2347. “Trpimir Macan. (* Macan Trpimir. Beg (35-36). IZ 9.. 97-102. Banja Luka 1988. Me unarodni forum “Bosna”. 2339. Cambridge Massachusetts 1994. 144. Denial of a Nation. Put po Dalmaciji (Priredio Josip Bratulić). Colorado/Oxford. 188-192. Harvard Middle Eastern Monographs 28.). Sandžak-beg (644-645). Beograd 1999. Krestjanstvo na Balkanah v XII-XVIII vv. Bosna Srebrena XLI/4. Frejdenberg M. Maren. Foretić Vinko. Fišić Ladislav. (* Dodig Radoslav. 2337. ....

.. Ceres Zagreb-Ziral Mostar. 2348... Knjiga 12. BiH kulturno-informativni centar. Svjetlo riječi V/55. Svjetlo riječi. 2361. 42-45. Knjiga 1. Zenica 1997. La vie et la mort de la Yougoslavie. Knjiga 1.. 2350. Putevi i putokazi II.. Drugo izdanje. Kraljica – blaženica (Katarina Kosača-Kotromanić). Krijesnica II/6. Zenica 1995.226 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.. Život i smrt Jugoslavije. Biblioteka Ceres.) 2353. Sarajevo 1988. Zemljovlasnici Bosne – prema zvaničnim dokumentima. Svjetlo riječi. Garde Paul. 2349. 223.. Autorovo izdanje. 10-11. Sarajevo 1988. (* .. Veličina i bijeda jedne velikaške porodice (Kosače). 11. “Ignacije Gavran. (Niz članaka o našoj prošlosti). Povijesno-kulturni krug središnje Bosne. Sarajevo 1987. 2359. Svjetlo riječi. Veličina i bijeda jedne velikaške porodice (Kosače). Putevi i putokazi (Niz članaka o našoj prošlosti). 10.. Kotromanićka na poljskom prijestolju. 179-184. Sarajevo 1988. Furuhagen Hans. Gavran Ignacije. 278. Sarajevo 1996. (* Kovačić Anto Slavko. 2360.... Naša riječ 42/2850. Svjetlo riječi IX/105. Hrvatska revija XLII/166. Gavran Ignacije.. Vatru je zapalio sveštenik Bogumil. Sarajevo 1991. Kotromanićka na poljskom prijestolju. 2351. Putevi i putokazi (Niz članaka o našoj prošlosti)”. Gavran Ignacije. Svijet I/40. (* Rajković Nataša. 71-75. Gabelica Ivan. 2358. 10-11. “Ignacije Gavran. Livno 1995.) 2352. Knjižnica Baština. 259. 453. Bošnjaštvo na vjetrometini”. B. 334-336. Sarajevo 1988. Sarajevo 1997.. Knjižnica Baština.. Gavran Ignacije. 12-13. (* A. “Ševko Kadrić. Knjiga 1. Sarajevo 1986. Svjetlo riječi. (2 izdanje 1994). 2356. Librarie Artheme Fayard 1992.. Garde Paul. Daytonski sporazum je pravno ništavan i politički štetan. Helsinborg 2000. Zagreb 1992. Gafić Mustafa. Knjiga 6. (Preveo s francuskog Živan Filippi). 10-11. Svjetlo riječi IV/35. Knjižnica Baština. Gavran Ignacije. Gavran Ignacije. Zagreb 1996.. 2354. 56-59. . Mostar 1999. (godina izdanja nije upisana).. 286-287.) 2357. Ime Hrvat kroz prošlost. 49-52.. Gavran Dragan. 2355. Putevi i putokazi (Niz članaka o našoj prošlosti)”. Sarajevo 1990. Svjetlo riječi VIII/83. Knjižnica Baština. Motrišta 11. NEV XXXVIII/1-2. Gavran Ignacije. Gavran Ignacije.

2363... Livno 1996. Gavran Ignacije. 2368. Svjetlo riječi. Izdavačka udruga Zajednica Hrvata sjeverozapadne Bosne. Migracije Slovanov v Italijo. 231234. Svjetlo riječi. Gavran Ignacije.. Knjižnica Baština. Knjižnica Baština. Gavran Ignacije. Livno 1995. ZČ 32/1. 148152.. Zgodovinsko društvo za Slovenijo. Livno 1995. .. (Niz članaka o našoj prošlosti)”. Putevi i putokazi II. “Genocidom do istrebljenja”. Gavran Ignacije. “Migracije Slovanov v Italijo – Le migrazioni degli Slavi in Italia”. 2367. Knjižnica Baština. “Ignacije Gavran. Gavran Ignacije. 2365. Kraljica – blaženica (Katarina Kosača-Kotromanić). Livno-Sarajevo 1997. Katolički korijeni (Vjersko podrijetlo bosanskih muslimana). Gestrin Ferdo. 18-19. Putevi i putokazi II. Ljubljana 1978.Društvo 227 Fišić Ladislav... Ljubljana 1978. Livno 1995. 7. Gavran Ignacije. 7-21. Svjetlo riječi XVII/193. Putevi i putokazi II. (* Ivka Svjetlana.. 9-13. HM I/3-4. Knjiga 6. Gestrin Ferdo. Sarajevo 1999. (Niz članaka o našoj prošlosti)”. Knjižnica Baština. Kraljica Katarina – Hrvatica ili: Razgovor o narodnosti. Svjetlo riječi XVI/189. 2371. (Niz članaka o našoj prošlosti)”. 2370. Gavran Ignacije. Beograd 1999. “Ignacije Gavran. Knjiga 6. (Niz članaka o našoj prošlosti)”. 2-38. Convegno degli storici Jugoslavi ed Italiani. 364-365. Kalendar Svetoga Ante 1998. Bosanski vitezovi.. “Ignacije Gavran. Gavrilović Vera. 65-73. 121-126. Rezultati jugoslovanske historiografije.. Le migrazioni degli slavi in Italia nella storiografia jugoslava / Risultati della storiografia jugoslava. Sarajevo 1998. 2373. 2364. Svjetlo riječi. Sarajevo 1997. Livno 1995. zasjedanje jugoslovansko-italijanske komisije za zgodovino – 7.) 2362. 22. Knowledge. Quaderni storici 40. Knjiga 6. Svjetlo riječi XIV/160-161. “Ignacije Gavran. Samobor 1996. Karamatić Marko. 2372.. BF IV/5. 226-227. Gestrin Ferdo. Ancona 1979. Lekari. Zagreb 1995. 137-141. 2369. Bosansko obilježje (Uz državni grb Bosne i Hercegovine).. Knjiga 6. 26-27. Svjetlo riječi. 2366. Ime Hrvat kroz prošlost. Le migrazioni degli slavi in Italia nella storiografia jugoslava. Svi bez iznimke katolici (Vjerska pripadnost bosanskih vladara).. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Putevi i putokazi II. (Uredil – A cura di: Ferdo Gestrin).

Migracije Slovanov v Fanu. Gestrin Ferdo. stoletju. Zavod za povijesne znanosti HAZU. HZ 37. Glišić Branko. Ljubljana 1998. Beograd 1998.. Slovani v Pesaru od 15.-1941.. 2375.-2000. Goluža Božo. Rodovi Slanskog primorja. (* Zovko Ljubomir. ZČ 32/3. 2379.. Vladarska titula na novcu bosanskog kralja Stefana Tomaševića. Goldstein Ivo.. Quaderni di Proposte e richerce No 3. Goluža Božo. Migracije Slovanov v Italiju skozi stoletja. Beograd 1979. 2376. Beograd 1988. Slovanske migracije v Italijo. 277-280. 2383. Gestrin Ferdo. . 11-20. Migracije Slovena u Italiju kroz vekove. Ponovo o Srbima u Hrvatskoj u 9. Migracije Slovanov v Fanu v 15. Zagreb 2000... stoletja. 2384. 13. do 17. Ancona 1988. 2374. 2382. Le migrazioni degli slavi in Italia nella storiografia jugoslava. Sarajevo 1997. Gestrin Ferdo.. ZČ 50/1. Ljubljana 1995. Hrvatska u vrijeme kraljeva narodne krvi. 247-271. Gestrin Ferdo. Suženjstvo .. JIČ XVIII/1-2.) 2381a. 221-224. Dubrovnik 1991. Prilozi demografskoj povijesti Dubrovnika i okolice 2.228 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Zagreb 1994. Gestrin Ferdo. Panpublik. 233-242. 2380.prisilna migracija Slovanov v Italijo. 297. Gestrin Ferdo... 2378. Gestrin Ferdo.. Čoralić Lovorka. 2381.. Bosna i Hercegovina zemlja – katolika. Zagreb 1984. njihova poselitev v mestu in družbena struktura. Goldstein Ivo. pravoslavaca i muslimana. (* Voje Ignacij. Beograd 1984. Katolička crkva u Bosni i Hercegovini 1918. ZČ 52/3. Golušić Antun. Povijesni prilozi 19. ZČ 49/3.. stoljeću. Etničko i nacionalno biće Crnogoraca. njihova poselitev v mestu in družbena struktura. 21-28. Ljubljana 1984. 49-57. 303-316.) 2387.. Dinar 10. Ljubljana 1998. 341-351. Slovenska matica. Ljubljana 1978. 447-451. Glomazić Milisav. HM I/3-4. 211.. IČ 31. Glasnik Slovenske matice 8/1. Hrvatska povijest izme u Istoka i Zapada. Crkva na kamenu XX/218. 336. 16-17. 2385. 6777. 2386.. Ljubljana 1996. Gestrin Ferdo. 2377. Mostar 1995. Mostar 1999. Radovi 27.

387-388. Hadžiahmetović Ismail. Branko Fučić. 371-372. 2. EJ 1. 1-2. 40.) . “Leksikon ikonografije. Emilijan Cevc... SNL-KS-Institut za povijest umjetnosti. Münchem 1962. 230-246. 2399.. liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva. Grafenauer Bogo. Zagreb 1979. Ljiljan. Sarajevo 1998. Sarajevo 2000. 2. Grgić Marijan. Hadžijahić Muhamed. Astrologija (Bosna i Hercegovina). Hadžijahić Muhamed. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”. Istorijske osnove bošnjaštva. EJ 5. Kršni zavičaj 22. Svjetlo riječi XVIII/211. 22-23. Svijet III/90. 2401. Hereza kao usud. Zagreb 1986. 168-193. Zagreb 1980. ‘Karantanija’. 2397. Hadžidedić Zlatko. Die Anfänge der nationalen Entwicklung in Bosnien und der Herzegowina. Stamaco (Zürich). Feljton: Krstaški ratovi (2-3): (2) (Počelo je prije 700 godina).. 28.. JLZ.. London 1984. Hadžidedić Nedžad. Glasnik VIS-a SFRJ XLIV/3. Gujić Kasim.. Nezavisni list Muslimana Bosne i Hercegovine u iseljeništvu 1960-1967. 2395. Studenci 1995. “Bosanska srednjovjekovna država i suvremenost (Zbornik radova)”. 2390. 2392. “Bosna i bošnjaštvo”. Mitar Dragutinac.. Humac 1989. 69-70. Prva linija III/19. Radovan Ivančević.. Sjećanje na dobru kraljicu. izdanje. Hadžihasanović Aziz. 2396.. JLZ. (3) (Otkud Muslimani u Ma arskoj prije 800 godina). izdanje. Postanak imena Hrvat. Sarajevo 1995. Ime (Hrvati). Grafenauer Bogo. Hikmet IX/2 (98). “Bosanski pogledi. (Uredio An elko Badurina. 2391. 77-81. Tuzla 1996. Hadžijahić Muhamed. Gruhonjić Asim.. 309. Još jedno bogumilsko islamsko kultno mjesto. Grmača Dolores.. PCC Me ugorje. Sarajevo 1994. Feudalizam u jugoslavenskim (jugoslovenskim) zemljama. 117-119. Sarajevo 1996. 111116.Društvo 229 2388... 2. 257-274. 2400. (Uredio Milenko Brkić). 2394. Autori: An elko Badurina. EJ 4. 2389. Grubišić Silvije. 137-151. Ljubljana 1990.. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. 2398. (* Balić Smail. Zagreb 1988. Sarajevo 1981. Südostforschungen 21. 17-25. Marijan Grgić. 2393. Dragutin Nežić i Doris Baričević)”. Prva linija IV/20. JLZ. (Pretisak)”. izdanje. Prihvat islama u Bosni i Hercegovini. Hrvatsko podrijeklo begovih familija u zapadnoj Bosni i Hercegovini.. FPN. Etnička struktura srednjovjekovne Bosne.

06. 1992. Muslimanska biblioteka. 7. Bandžović Safet. Sarajevo 1998... Počeci narodnog razvoja u Bosni i Hercegovini. Oslobo enje 49/15675. 1978.. Bošnjaci i vrijeme. (Zbornik radova sa okruglog stola održanog 24. Sarajevo 1990. 10. Sarajevo 08. (4) (Slana voda .. Oslobo enje 49/15655. 4849. Regionalni ured u Sarajevu. “Grupa autora. 1992.. Muhamed Hadžijahić (1918-1986)”.. Sarajevo 26. Zbornik priloga sa skupa održanog 22. G. Porijeklo bosanskih Muslimana. Hadžijahić Muhamed.06. 4-5): (1) (Nevolje su dolazile s karavanima). Bošnjaci i islam”. Legenda o posljednjim Kotromanićima u Derventi. “Bosanska Posavina – dio cjelovite Bosne i Hercegovine”. Novi Pazar 1992..01. 292-297.) . 2409.02. 1994. (* Žiga Jusuf. London 1984. Prvi susret s islamom na Balkanu. Nezavisni list Muslimana Bosne i Hercegovine u iseljeništvu 19601967. Tuzla 1995. 2405. (* Numić Hajrudin. Od tradicije do identiteta (Geneza nacionalnog pitanja bosanskih muslimana).06. Posebnost Bosne i Hercegovine i stradanja Muslimana (Rukopis dostavljen savezničkim snagama 1944). Visoki saudijski komitet za pomoć BiH. Pećina u Brataljevićima kod Kladnja kao kultno mjesto. 2. 2411. Sandžak I/12. Hadžiomeragić Maid. S. “Bosanski pogledi.. Sarajevo 1992. Hadžijahić Muhamed – H. Feljton: Putevi evropske medicine u Bosni i Hercegovini (1.. FF. Oslobo enje 35/10795.-2000. (Pretisak)”. Zagreb 1990.) 2404. Stamaco (Zürich).. Sabor Bosanske Posavine u Sarajevu-Institut za istoriju u Sarajevu. Sarajevo 1996. Hadžijahić Muhamed. Hadžijahić Muhamed... 9-16. 37-49. 2407.. “Čas sjećanja..11. izdanje. Sarajevo 1991. 49-50. Preporod XXVII/586. 440-441. Halilović Enver. Biblioteka Dokumenti. 2408. KDB Preporod. Biblioteka Dokumenti. Hajdarević Azem. Hajdarhodžić Hamdija. 186.lijek). KDM Preporod.230 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Sarajevo 20. Sarajevo 1979. H.. Hadžijahić Muhamed. 22. Centar za bošnjačke studije. 1996. u Sarajevu. 473-490. Sarajevo 25.. godine u Sarajevu). Oslobo enje 35/10792. 1978. Porodična biblioteka 16.) 2406.06.. 14. Oslobo enje 35/10796. A. Historijska opravdanost autonomije Sandžaka. 8. Sarajevo 1997. 2410. (KUN 72/530). Islamska zajednica-Putokaz. Bosna. GR IZ u SFRJ LV/5-6. Sarajevo 1997. (* Imamović Mustafa. Glasnik VIS-a u SFRJ XLII/5. Hadžijahić Muhamed. 2403. 124. 2402. Sarajevo 22. Centar za bosanskomuslimanske studije. (5) (Od Italije do Drine). 1978. 7.

Art and Culture.. 37-52. Studije o Bosni (Historijski prilozi iz osmansko-turskog perioda). Etničke promjene u sjeveroistočnoj Bosni i Posavini u XV i XVI v. 2422. Organisation of the Islamic conference. Handžić Adem. IRCICA.. Gradina I/3. Research Centre for Islamic History.. Sarajevo 1995. Halilović Safet. Sarajevo 1998. Research Centre for Islamic History. 16-20. Porodična biblioteka 16. “Adem Handžić. O širenju islama u Bosni s posebnim osvrtom na srednju Bosnu. Pogovor. Handžić Mehmed. O širenju islama u Bosni – s posebnim osvrtom na srednju Bosnu. Art and Culture. Studije o Bosni (Historijski prilozi iz osmansko-turskog perioda)”. IRCICA.. “Širenje islama i islamska kultura u bosanskom ejaletu”. 219-222. Studije o Bosni (Historijski prilozi iz osmansko-turskog perioda)”. Svjetlost.. Sarajevo 1991. 2415. Divan I/3. 118-153. Regionalni ured u Sarajevu. (* Mandžukić Jasmin. Handžić Adem. Bosna i Bošnjaci. Sarajevo 1995. 34. 7-17. 376. POF 42-43 (1992-1993)... 32. KDM Preporod Zenica. Halilović Safet. Art and Culture. Balić Smail. (sa starom oznakom: Sarajevo 1940). Handžić Adem. Organisation of the Islamic conference. O konfesionalnom sastavu stanovništva u Bosni i Hercegovini u prvim stoljećima osmanske vladavine. 2417. . (Fototip izdanja iz 1940).Društvo 231 2412. Organisation of the Islamic conference. Gračanica 1997. Posebna izdanja. Research Centre for Islamic History. Istanbul 1994. XVI + 310. IRCICA. Knjiga 1. Research Centre for Islamic History. 17.. “Adem Handžić. Handžić Adem..) 2413. “Grupa autora. Tešanj 1994.). “Omer Ibrahimagić. 33-74. (* Jalimam Ermina. 2416. POF 41. Zenica 1993.. Handžić Adem. Art and Culture. 2414. 41-54. Bošnjaci i islam”.. Sarajevo 1998. Visoki saudijski komitet za pomoć BiH. Restitucija bosanske državnosti (Izbor priloga i dokumenata).. Istanbul 1994.. Centar za bosanske studije. Istanbul 1994. 2421. 2419. 2420. Travnik 1993. Istanbul 1994. O širenju islama u Bosni (s posebnim osvrtom na srednju Bosnu). Konfesionalni sastav stanovništva u Bosni i Hercegovini u prvim stoljećima osmanske vladavine. Handžić Adem. Studije o Bosni (Historijski prilozi iz osmansko-turskog perioda)”. Handžić Adem. Gračanički glasnik 4. Država i narod koji su trebali nestati”.. Organisation of the Islamic conference. O širenju islama u sjeveroistočnoj Bosni u XV i XVI vijeku. 18. Islamizacija Bosne i Hercegovine i porijeklo bosanskohercegovačkih muslimana. Preporod XXVIII/628. “Adem Handžić. IRCICA. 2418. 75-89. Handžić Adem.

Preporod XXIX/672. Biblioteka Baština. 175-204. Porodična biblioteka 16. 2431.. Ogledalo. “Mehmed Handžić. "Predmet i metod izučavanja . Mehmeda Handžića. 19. Zagreb 2000. Dubrovčani u Ugarskoj i njihove veze sa Bosnom i Srbijom (1300-1541). 116-119. 73-80. 2434. 26. Handžić Mehmed. Sarajevo 2000. 7-46. Preporod XXX/695. Priča o izdajici.. 57-70. “Bosna i bošnjaštvo”. 2427. odnosno plemena u nekadašnjoj Hercegovini (XIII-XV vek)... Preporod XXIX/668. 8-13. Handžić Mehmed.. Odjeljenje društvenih nauka 22. Kabes II/5.. 2429. Izabrana djela Mehmeda Handžića. 17-40. Muslimani prozorske općine.. Diskusija. I795. IV-411. Preporod XXX/676. Islamizacija Bosne i Hercegovine i porijeklo bosanskohercegovačkih muslimana. Visoki saudijski komitet za pomoć BiH. II-373. Sarajevo 2000. Hasandedić Hivzija. 2425. Mostar 1996. Izabrana djela Mehmeda Handžića.232 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 21. Nisu svi Muslimani Bošnjaci niti su svi Bošnjaci Muslimani. Sarajevo 1999.. Hrabak Bogumil. 149-152. Sarajevo 1999. “Grupa autora. Neimarlija Hilmo. VI-464. Srbi i rat u Bosni (Njemačka polemika 1997. Islamizacija Bosne i Hercegovine i porijeklo bosanskohercegovačkih muslimana. Handžić Mehmed. Radovi ANU BiH 73. Gazić Lejla. Biblioteka Baština.. Hrabak Bogumil. Bošnjaci i islam”. “Islamska misao H. Heftrich Urs. Karić Enes.. Sarajevo 2000.. 2430. Handžić Mehmed. Glavni odbor Sarajevo-RIZ u Republici BiH.-2000. V-604. Kabes IV/29. 20. 2428. Beograd 1987. (* Duraković Esad. Hrabak Bogumil.. Čelebić Almedina. Sarajevo 2000. Izbor radova”.). Novi muallim I/1. Balić Šerif.. Hodžić Sabit. Tribunia 6.) 2426. POF 49 (1999). Trebinje 1982. Godišnjak grada Beograda 27. (Prire ivač Esad Duraković)”. Knezovi i vojvode Trebinja i Popova do XVII veka. Sarajevo 1983. Hrabak Bogumil. 158-160. 79-88. (Prireivači: Esad Duraković i Enes Karić). El-Hidaje. Ljubljana 1990. 10-11. 2433. Kadribegović Aziz. Horvat Branko. 46-47. 26-27. 2435.. 2423. 2424.. Islamizacija Bosne i Hercegovine i porijeklo bosanskohercegovačkih Muslimana. 19. ‘Karantanija’. Ogledalo... Knjiga II. 293-308. Sarajevo 1994. Preporod XXX/691. Razgranavanje katuna i stvaranje grupe katuna. Behar IX/51. Svjetlo riječi III/32. Širenje islama u Hercegovini. Sarajevo 2000.. Sarajevo 1999. Sarajevo 1999.. "Simpozijum: Vlasi u XV i XVI vijeku". Sarajevo 1998. III-391. Regionalni ured u Sarajevu. 2432. Mostar 1998. Knjiga I-VI. Horvatić Dubravko. Visoko 1985.

21. Titograd 1981. "Migracije i Bosna i Hercegovina".. 2440. godine). Neum 1922. Knjiga 3. CANU.njihov uticaj i posljedice na demografska kretanja i promjene u našoj zemlji.. Migracioni procesi i Bosna i Hercegovina od ranog srednjeg vijeka do najnovijih dana . Stećak I/1. “Hrvatsko podrijetlo bosansko-hercegovačkih Muslimana (Zbornik)”.... Istorijski institut RCG. Sarajevo 1994. Beograd 1997. Diskusija. Their Historic Development from the Middle Ages to the Dissolution of Yugoslavia”. 73-83. Hrabak Bogumil. Hrabak Bogumil. "Migracije i Bosna i Hercegovina". 26. Hrabak Bogumil. Institut za istoriju-Institut za izučavanje nacionalnih odnosa. Migracioni procesi i Bosna i Hercegovina od ranog srednjeg vijeka do najnovijih dana . Naseljavanje hercegovačkih i kosovskih vlaha u Dalmatinsku Zagoru u XIV. Paponja Srećko. Hrvatska hercegovačka zajednica “Herceg Stjepan”. 181-201. “The Muslims of Bosnia – Herzegovina. Hrabak Bogumil. 26.. Harvard Middle Eastern Monographs 28. (Radovi sa naučnog skupa.) 2443. 429-431.. “Srednjovjekovna istorija Crne Gore kao polje istraživanja”. Naučni skupovi 7. i 24. Čelnici stočarskih zajednica u istočnoj Hercegovini u XIII – XV veku. Edited by Mark Pinson. u Sarajevu. X 1989. Stećak II/14. Diskusija..) 2444. i 27.. Hrabak Bogumil. “Zbornik radova X kongresa istoričara Jugoslavije”. .. 67-87. 2442. Titograd 23. 22-53. Beograd 1989. 5-16.. Sarajevo 1990. Zbornik za istoriju BiH 2. 2441. Beograd 1998. Stećak II/21. u Sarajevu. 2439. Institut za istoriju-Institut za izučavanje nacionalnih odnosa. Mostar 1995. Zagreb 1992. XV i XVI veku. 2436. XII 1994. 598-599..Društvo 233 patrijarhalnih zajednica u Jugoslaviji". H. Center for Middle Eastern studies. Zbornik radova sa Okruglog stola Istorijskog instituta. 139-172. i 27. Filipović S. Podgorica 1999. Acta historiae medicinae XXIX/4. (* M. Hywood Colin. “Hrvati u BiH – ciljevi i mogućnosti”. 16-17.. Preseljavanja preslavenskog stanovništva na Balkan tokom srednjeg veka.. X 1989. 2438. Zbornik radova sa simpozija. Cambridge Massachusetts 1994. Sarajevo 1990. 1463-1800.njihov uticaj i posljedice na demografska kretanja i promjene u našoj zemlji. novembra 1978. Sarajevo 1995. 12.. 12-13. Odjeljenje društvenih nauka 3. Stećak II/21. Bosnia Under Ottoman Rule. (* Šimić Stjepan.. Hrabak Bogumil. Prenošenje kuge iz italijanskih sajamskih i lučkih gradova na prostor Neretva-Bojana (1350-1600). SIJ. Nikola. Sarajevo 1995. 2437. Sarajevo 1995.

78. VKBI.. Gračanica 1999. Nacije nisu konstitutivni. Tribina 15. Džambegović Sanela. Oslobo enje 56/19056. Ljiljan 375.. Sarajevo 07. Biblioteka Posebna izdanja 13.) 2447.. Bihać 1996. Ibrahimagić Omer. Ljiljani čuvaju bosansku dušu. 9-11. 38. 2448. GR IZ BiH LIX/11-12. Tribina 36. Gračanički glasnik IV/7. 224.. Sarajevo 1997. Sarajevo 1999. (* Ljubović Esad. već autohtoni element Bosne i Hercegovine. VKBI. . Sarajevo 1995.. 2454. “Bosanska srednjovjekovna država i suvremenost (Zbornik radova)”. (KUN) 6. Ibrahimagić Omer. Bosna u mirovnom procesu. Tribina 41. VKBI. 2453. Kontinuitet bosanskohercegovačke države. “Knjiga sažetaka”. (Fokus 41) 11. VKBI. Slobodna Bosna II/11.. Bosna i Bošnjaci.. 2000. 134.. 957-964.03. Sarajevo 1996.. (* Halilović Safet. Centrala SDA.) 2451. 1091-1098. (* Zgodić Esad. Sarajevo 1996. Editio iuridica 5. Ibrahimagić Omer. Ibrahimagić Omer. Ibrahimagić Omer. Dan bosanske državnosti. Svjetlost. Država i narod koji su trebali nestati.. Biblioteka Posebna izdanja 38. demokratija (Iz diskursa SDP BiH)”. 85.. 100-102. 2446. Ibrahimagić Omer. Ibrahimagić Omer.234 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.. Pejanović Mirko... Sarajevo 1995.. Nužnost promjene filozofije mišljenja Bošnjaka o svojoj odbrani. VKBI. nacija. Sarajevo 1998. Bosnian Paradigm.. 2452. Me unarodni forum “Bosna”. Državno-pravni razvitak Bosne i Hercegovine (Kratak pregled) – Constitutional development of Bosnia and Herzegovina (A Short Survey). Sarajevo 1994. Ibrahimagić Omer. 19. Politički sistem Bosne i Hercegovine (Udžbenik sa hrestomatijom). Ibrahimagić Omer. 1998. 2455. Dnevni avaz IV/796. 283. Kurtćehajić Suad. Sarajevo 1995. 2450. Knjiga prva. Unsko-sanske novine I/9. 21-28... 2449. 2445. Sarajevo 1997. Sarajevo 1998. GR IZ BiH LIX/910. Ibrahimagić Omer. “Esad Zgodić. Sarajevo 1998. Magistrat. Sarajevo 1997. Kantonalni odbor SDP. Ibrahimagić Omer. Sarajevo 1997. 49. Sarajevo 2000. FPN. Država. Ibrahimagić Omer. International Conference. 13. 176-184. Državno-pravna i nacionalna vertikala Bosne i Bošnjaka (teze).-2000. Državnost i nezavisnost Bosne i Hercegovine. Sarajevo 12. Državno-pravni razvitak Bosne i Hercegovine.. 9-19. 123-124.02. 2456. Zgodić Esad.

1992. Zenica 1997. Tri vjere. 269-282. Sarajevo 28. Ibrahimović Ramiza. 7. Podrinjske informativne novine. Oslobo enje 48/15336. “Širenje islama i islamska kultura u bosanskom ejaletu”. 31-32. Imamović Enver. Sarajevo 1992. Imamović Enver. Korijeni bosanske državnosti.. 2463. Produkt historijskih imperativa (Čitanje Herceg-Bosne). Naša riječ 42/2851. Korijeni bosanske državnosti... 2464. Oslobo enje 50/16024. Zemlja 1. 2. Biblioteka Naučni skupovi III.. Imamović Enver. (KUN X/32(490). Sarajevo 1993. Feljton: Mržnja dubokih korijena (1-2): (1) (Svjedočanstva prošlosti). Sarajevo 09. . Struktura vojničke klase u XV i početkom XVI vijeka s posebnim osvrtom na širenje islama u Bosni. Sarajevo 16. Svoji na svome. 1993. Sarajevo 11.04. Oslobo enje 48/15639.01. Imamović Enver. Zbornik sažetaka. a jedan narod. Sarajevo.01. Sarajevo 1992. 2470. 2. 2462. Imamović Enver. Nedjelja.. Sarajevo 1991. 1993.. 11. Imamović Enver. 2469. Neobična zemlja.03. Kontinuitet bosanske državnosti (Naučni skup (‘Bosna i Bošnjaci u borbi za opstanak’). (2) (Potomci “dobrih Bošnjana”). Oslobo enje 48/15335. 11.Društvo 235 2457. Imamović Enver. 1991. 11. Sarajevo 01. Imamović Enver. 2459. Sarajevo 25. Oslobo enje 50/16023. Sarajevo 06.01.01. Oslobo enje 48/15431.. 1990.. Od Dukljana do četnika (Hiljadugodišnje prekodrinsko zlo). Imamović Enver. 1991.05. Oslobo enje 48/15393. (2) (Pad bosanske kraljevine).. 1991.02.. Sarajevo 15. 2465. Imamović Enver.05. Imamović Enver. 24..02. Avicena. Imamović Enver. 6-7. 8. 2458. Oslobo enje 50/16135. Feljton: Gdje su i šta je sa grobovima bosanskih vladara (1-2): (1) (Duboki su bunari prošlosti). 1993. Treba li nam kraljica. 2460. septembra 1993).. 2466. POF 41.06. Sve je razvučeno i nestalo bez traga (Kada i kako je opljačkana kulturna baština sa ovih hercegbosanskih prostora). (Sarajevo. 1992. 10. 1991. Ibraković Dž. Oslobo enje 49/15681. Sarajevo 04. 2467. Osvrt na podatke koji upućuju da je u srednjovjekovnoj Bosni postojao i djelovao Univerzitet. 9. 2468. 2461. 1992. “Simpozij ‘Prilog historiji kulturno-obrazovnog razvitka Bosne i Hercegovine’”. Sarajevo 27.. Slobodna Bosna.

Sarajevo 1995. 1996.236 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Oslobo enje 52/17047. “Enver Imamović..06. Kabes III/16. 49. Biblioteka Bosna. (5) (Vjerno uz Crkvu bosansku). 16. Imamović Enver. 2479.07. izdanje 1997. Odnos “bosanskoga i muslimanskoga” – kontinuitet. (8) (Propast Kraljevstva). 34. 2477. Sarajevo 1996.. 16. Ljiljan IV/113. Imamović Enver. 8-10. Sarajevo 29. Oslobo enje 53/17094. 63.. Oslobo enje 53/17261. 2476. Imamović Enver..01. 2472. Sarajevo 30. (2) (Osvajanje Srbije i Hrvatske). 48-49. Sarajevo 27. Slobodna Bosna II/12. 404. 2473.. Institut za istoriju. Imamović Enver. 1996.. Bosanska dinastija Kotromanića. 2471. 1996. Hadžirović Ahmed.07. Brzica Stjepan. 10. 1. Stećak IV/46. Imamović Enver. Mostar 1997. 16. 67-70.. izdanje... Oslobo enje 53/17262.. Zenica 1996. (3) (Tri žene Stjepana II). Feljton: Korijeni bosanske vojske (1-3): (1) (Bosanski Iliri prijete Rimu). Robovlasnički lov na Bošnjake (Kako su u srednjem vijeku iz Bosne odvo eni u roblje bogumili). 16. 1996. . (4) (Tajne kraljevskih grobnica). Sarajevo 28. “Bosanska srednjovjekovna država i suvremenost (Zbornik radova)”. Korijeni Bosne i bosanstva. (7) (Riznica Bobovca). 1996.. Kabes III/17. 1996... 39-41. Sarajevo 1996. razred osnovne škole”. Sarajevo 03.. Oslobo enje 53/17264.. Mostar 1997. Sarajevo 02. 2475. 10. Sarajevo 1996.. Oslobo enje 53/17260. “Ratni kongres bosanskomuslimanskih intelektualaca 22. Imamović Enver. Prva linija IV/22. Sarajevo 01. 1996. 22. Slavna bosanska vojska. 16. RBiH.06. 10. 111. . 1996.07. Kraj antičkog doba i dolazak Slavena. (6) (Bosna zlatna i srebrena). nauke i kulture.. Slobodna Bosna II/11.) 2474.. (* Omerbegović Nermina.. Didaktički putokazi 4. Šator Muhamed.. 39-41. Imamović Enver.. Sarajevo 18.. 1995. Slobodna Bosna II/10. Feljton: Bosanska dinastija Kotromanića (1-8): (1) (Vladari Kulinovog roda). Sarajevo 1996. (3) (Slavna bosanska vojska). Sarajevo 1995.. Sarajevo 24. 47-54. “Bosna i Hercegovina i svijet”. Korijeni kulturno-vjerskih odnosa Bosne i Hercegovine i Irana. decembar 1992. Sarajevo 1994. Sarajevo 1996.. referata sa znanstvenih skupova i posebnih priloga). Sarajevo 04. 39-41. Sarajevo 1994. (Izbor novinskih članaka. Oslobo enje 53/17266. (2) (Kolijevka “prave Bosne”). 2480. (2. Imamović Enver. Imamović Enver. Sarajevo 1997. 1996. Imamović Enver. VKBI. 24. 2478. FPN.).”.06.06. 21-37. 3 izdanje 2000.07. Ministarstvo obrazovanja. 20. Oslobo enje 53/17265.. Oslobo enje 53/17259....11. Oslobo enje 53/17263. Sarajevo 1995. Historija 5. Me unarodni centar za mir. Korijeni kulturno-vjerskih odnosa Bosne i Irana. predavanja sa javnih tribina.-2000.

. 1998..10. Oslobo enje 45/18914. (19) (Hercegovina – vlaška magistrala).. (3) (Revolucionarni pomaci). BF VIII/12.. 1999. 18. Mostar 1998... (17) (Zemlja u rukama domaće vlastele). Sarajevo 08.. 2000. 2000. Sarajevo 21. Imamović Enver.... Zagreb 1999... 2485. 61-62. Oslobo enje 55/18022. Oslobo enje 55/18017... 21.. Sarajevo 29. 1998. ime predslavenskog porijekla). Škegro Ante. (20) (Vlasi s krivotvorenim imenima). Sarajevo 03. Sarajevo 2000. (5) (Pod rimskom vlašću). 16.08. Sarajevo 01. 1998. Oslobo enje 55/18031. 11) 2483. Sarajevo 22. Sarajevo 09. 19. Art 7.. Ču. Zagreb 1998. 1998. 19. Škegro Ante. Lovrenović Dubravko. Zagreb 1999. Oslobo enje 45/18881.12. Povijesni prilozi 17. 19. Kosovac Abdulah. Oslobo enje 55/18028.08. HM III/11-12..09. Jalimam Salih. Slobodna Bosna V/159.. (7) (Bošnjaci. 308-330.07. Preporod XXVIII/647. Oslobo enje 55/18032. Oslobo enje 55/18025. (2) (Prvi ljudi na tlu Bosne). 321-326.09. 1998. Sarajevo 27.08. Naša škola XLVI/11. Obavijesti HAD XXXI/1. 1999. Imamović Enver. Oslobo enje 55/18025. Oslobo enje 55/18020... 19. 61. 19. (12) (Poslovično poštenje i dobrota). 14. Dani VIII/173. Ljiljani i Bošnjaci. Sarajevo 1999. 18. 15.. (10) (Izme u države i ‘ničije zemlje’). Sarajevo 10. 1998. Oslobo enje 55/18024..08. Edicija Bosanski korijeni.07. Rubić Nela. 1998. 446-450. Sarajevo 05. Zagreb 1999. Imamović Enver. 1999. (* Škegro Ante... 15. 13. Sarajevo 30.. 1998. Oslobo enje 55/18029. 1998. 1998. 19. Sarajevo 02. (4) (Zavojevači i pitomi). Feljton: Porijeklo i pripadnost stanovništva Bosne i Hercegovine (1-20): (1) (Slavenizirani Iliri). 154-156.. 13. Oslobo enje 55/18027. Oslobo enje 55/18025. 2482. (13) (Ljiljani me u trnjem). A.... 325. Sarajevo 30. 22. različita vjera). (15) (Svi Bosanci.. 216-236.08. 1997. 137-142. 30-32. Sarajevo 12. Sarajevo 18. 20. 15.08. 1998. Sarajevo 1998. 1998. Sarajevo 04.07. Sarajevo 06. 48-49. Imamović Enver.08. 1998. Oslobo enje 55/18033.. 21.. Sarajevo 11.. 13. Oslobo enje 55/18023. Avdić Edin.. 18.10.08.07.08. Sarajevo 1998. Porijeklo i pripadnost stanovništva Bosne i Hercegovine. Zarez II/26. Sarajevo 1999. Lovrenović Dubravko.10. 18. 1998. Sarajevo 14. Oslobo enje 55/18018. Imamović Enver.. 14. Oslobo enje 55/18019. Zagreb 2000..08. Stećak VII/82. Povijesni prilozi 18. BF VI/10.Društvo 237 2481. (8) (Treći narod).08. Oslobo enje 55/18026. Oslobo enje 55/18021. godišnjice smrti posljednje bosanske kraljice Katarine). Sarajevo 02. 35. 1999. Ma..08. (11) (Antropološke razlike). Škegro Ante. 1998. 1998. Škegro Ante. Obavijesti HAD XXXI/3. GR IZ BiH LXI/1-2. U čast bosanske kraljice Katarine (Uspješan nastup sarajevskih studenata povodom obilježavanja 519. Historija bosanske vojske. Oslobo enje 55/18030. Sarajevo 1999. Sarajevo 31. A.. Sarajevo 2000.. Škegro Ante.) . Sarajevo 13. Škegro Ante. 164-169. 317-338. Selhanović Selman.08. (14) (Vjersko šarenilo Bosne). 115. 19. Dnevni avaz (Fokus V/128). Kabes IV/29.08.. (16) (U jednoj porodici dvije vjere). Sarajevo 07. Sarajevo 28.07. 1998. Oslobo enje 54/17747. (9) (Doba bezimenih banova).. 1998.. (6) (Čija je Bosna). Sarajevo 29. 1998. 2484. (* Hadžirović Ahmed. Sarajevo 1998. Art 7.

2489. Imamović Mustafa. JLZ. Sarajevo 1991. Imamović Isak.. Sarajevo 1993. JLZ. Državnopravni razvitak jugoslovenskih naroda (Nacrt predavanja). 1999. Sarajevo 1999. . godine)”. Državni razvoj i društveno-politički sistem (Historijski pregled). 18-21. 146. EJ 2. Stamaco (Zürich)..-2000. 2496.. Imamović Mustafa. 2488. 467. Imamović Enver. izdanja Enciklopedije Jugoslavije”. Separat II. Restitucija bosanske državnosti (Izbor priloga i dokumenata)”. 2487. Imamović Enver – Bošnjak Jozo. 129-133. Državni razvoj i društveno-politički sistem (Historijski pregled).. Imamović Mustafa. 63-80. u 2497. 2493... 2494. Bosanski vitezovi. Knjiga 1. 2. godine ratne 1992.10. JLZ. Zagreb 1984. Poznavanje društva za IV razred osnovne škole. Dobri bogumili.. Nezavisni list Muslimana Bosne i Hercegovine u iseljeništvu 1960-1967. Zagreb 1982.238 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. izdanje.. 217-221. “Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina. KDM Preporod Zenica. 481-482. Zenica 1993. Oslobo enje 45/18903. Diplomacija (Diplomatija) (Bosna i Hercegovina). London 1984. 2495. Imamović Enver. Sarajevo 1991. Osnove historijske naznake bosanskomuslimanskog nacionalnog identiteta (Uvodni referat sa osnivanja Kongresa bosanskomuslimanskih intelektualaca u Sarajevu 22. izdanje. “Bosanski ustav (fototip izdanja iz 1910. MAG. 2492. Osebujnost bosansko-hercegovačkih Muslimana i njihove narodnosti... “Safet Halilović. 12. Sarajevo 1991. 2. GR IZ u SFRJ LXV/6. Imamović Mustafa. (Pretisak)”.. decembra/prosinca. 2499. 2491. 673-693. Imamović Enver. “Bosanski pogledi. 18-20. Pregled istorije genocida nad Muslimanima u jugoslovenskim zemljama. 5 plus 7. Imamović Mustafa. EJ 3. Imamović Mustafa. Muslimanski glas. Sarajevo 1994. Imamović Mustafa. Zagreb 1983. Imamović Mustafa. Imamović Enver. Grobovi naših predaka.. Studio ‘m’. Sarajevo 1999. 5 plus 10. Sarajevo 1999. (KUN) 2.. Posebna izdanja. Čiji je kralj Stjepan Tomašević?. Centar za bosanske studije. Pregled istorije genocida nad Muslimanima jugoslovenskim zemljama. 2498. 2490. 22-24. 5 plus 6. 2486. Ustav Bosne i Hercegovine.. Sarajevo 10. 11-56.

Special 50th anniversary edition. Press centar. 9-32. Imamović Mustafa. Oslobo enje 57/19329.. 2507.. (* .. “Knjiga sažetaka”. Imamović Mustafa. “Ratni kongres bosanskomuslimanskih intelektualaca 22. GR IZ BiH LXII/11-12. decembar 1992. Imamović Mustafa. 445. Sarajevo 1999. Imamović Mustafa..) 2509. Imamović Mustafa. (Dvojezično). Erasmvs 18. Uprava za moral Generalštaba. Sarajevo 1999. VKBI. 2. Bosanski stil na stećcima i metalu – Bosnian Style on Tombstones and Metal”. izdanje 1993. Bosnian Paradigm. 2501. . (KUN) 8. Biblioteka Posebna izdnja 70. 2506. Bošnjaci. Vojna biblioteka 16. 7-9. 11-19.. Sarajevo 1997. Imamović Mustafa. Bemust. Armija BiH. Press centar. 2510. Imamović Mustafa.Društvo 239 2500. Sarajevo 1997. VKBI. 2504. 2. Ljiljan V/202. 2502. Imamović Mustafa. 5-10. 39. Sarajevo 2000.. Biblioteka Dometi. Bosniaks. Feljton: Integracione ideologije Bosne (3): (3) (Bosanski je bio diplomatski jezik na Porti). 2000. 28. Predgovor. Serdarević Husein. 9-19. 2512. Imamović Mustafa. Imamović Mustafa. Sarajevo 1994. Odjek L/1-3. “Ibrahim Pašić. Sarajevo 2000.. VKBI. Zenica 2000. 38-47.) 2511. Državnost i granice Bosne i Hercegovine.”. Biblioteka Kulturno naslje e. Integraciona ideologija i Bosna. Od hajduka do četnika (Stradanje i genocid nad glasinačkim Bošnjacima od najstarijih vremena do 1994. Introduction to the History of the Bosniaks. International Conference. Imamović Mustafa. godine)”. “Bosna i Bošnjaci (Državno-pravni razvitak Bosne i Hercegovine i bošnjačkomuslimanski narod)”... Uvod u historiju Bošnjaka. Armija RBiH. Historija države i prava Bosne i Hercegovine. 2508. Me unarodni forum “Bosna”. Zagreb 1996.12. 1080-1082... Sarajevo Publishing. (* Jalimam Salih. 128-129. “Borac Armije Republike Bosne i Hercegovine”. 2503. Bosansko-muslimanski narod i njegova geneza. 29-38. Odjek.. 1994. Osnovne historijske naznake bosanskomuslimanskoga nacionalnog identiteta.. 9-16.. Sarajevo 2000. Sarajevo 1995. Sarajevo 1. Državno-pravni razvitak Bosne u srednjem vijeku.. 4-5. Veselin Masleša.. 29. Predgovor. Sarajevo 10... Imamović Mustafa. Didaktički putokazi VI/19. izdanje. 2505. Bošnjaci.. “Marian Wenzel.. Sarajevo 1996. Imamović Mustafa. Sarajevo 1998. Vojna biblioteka 1. “Ko je ko u Bošnjaka”. Sarajevo 2000.

franjevci. Ostra Vetera... 39-50. Jalimam Salih. 63-70. 13.. Svjetlost. The genocide against the Bosnian Muslims. Isaković Alija. Godina 41.) 2519. Ivanković Željko. 23. 494-498. 168. Balkan i velike sile (XIV-XX vek)". Hrvatski narodni kalendar 1993. 2516. 509-520. 2517. CCP III/3. Isaković Alija. Autentičnost i autohtonost bosanskog duha. Dijalog Nova serija II/8. Zbornik radova. Sarajevo 1979. Beograd 1997. Beograd 1997.. maja 1994. 2514.) (* Mijatović An elko. NEV XXIX/1. IČ 42-43 (1995-1996). “Islam. Odbor savjetovanja Bosna i Hercegovina – mogućnosti i perspektive razvoja 3. godina afirmiranja i negiranja nacionalnog identiteta Muslimana)... Romagna. O Muslimanima.240 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Udruženje Bošnjaka porijeklom iz Sandžaka. 2513. “Istočna Bosna i Sandžak (Znanstveni skup). Sarajevo 1996.. Starješinstvo Islamske zajednice u SR BiH.) 2520.. SANU.. Islamizirana djeca bosanske kraljice Katarine. 10-11. 2522. Imamović Mustafa – Mahmutćehajić Rusmir.. Ivanković Željko. 32. Quaderni di Proposte e richerche 3. “Islam i Muslimani u Bosni i Hercegovini (Muhamed Hadžijahić-Mahmud Traljić-Nijaz Šukrić)”. Sarajevo 1977. 2525. Bosna. “O ‘nacionaliziranju’ Muslimana (101.. Ljiljan VII/290. 7-19. (Hadžijahić Muhamed). . Isaković Alija. “Bosanski duh”. obljetnice smrti Fra An ela Zvizdovića”. Jahić E. “Zbornik radova sa Znanstvenog skupa u povodu 500. (* Rastović Aleksandar. Globus. Istoričar i Vrijeme. Sarajevo 1992. Bosanskohercegovački Hrvati i njihova nacionalnost. “Ajvatovica ‘95”. Sarajevo 1990. FTS-Franjevački samostan Fojnica. 174. 2518. Sarajevo 1998... Sarajevo 1996. Sarajevo 1991. Ancona 1988. Bosnia and the Bosnian Muslims 4. Kučuk-Sorguč Indira. Marche. 2521. Mešihat Islamske zajednice u BiH-Izdavačka djelatnost “ElKalem”. Knjiga 14. 8. Abruzzi secoli XIV-XVI". 76-77. “Italia felix. Sarajevo 1997. Zagreb 1990. Sarajevo-Fojnica 2000. 2524.. 2523. 151153.-2000.”. Sarajevo 1991.. Preporod XXI/469. Andrić – koncentrični krugovi istog (Književni esej). Riječ čitaocu. Prusac 1995. Istorijski institut. (priredio Alija Isaković)”. Zagreb 1979. 223-230. Migrazioni slave e albanesi in Occidente. Isaković Alija. Muftijstvo Travnik. Autentičnost i autohtonost bosanskog duha. 2515. 168. 334.. (2 izdanje. Biblioteka Posebna izdanja.

Sarajevo 1983. 30-31. Radovi 26. 481-483.. 2527. (* Hasanica-Hačimić Indira.. Sarajevo 1998. (* Imamović Mustafa. Prva linija V/38. Mostar 1997. Prilozi povijesti stanovništva Dubrovnika i okolice. Javni rituali u političkom diskursu humanističkog Dubrovnika. Zenica 1998.. 28-29. Zagreb 1996.. Kabes III/23-24.. Pašić Mustafa.) 2531. 68-86. 2528. Naučna knjiga. Preporod XXVIII/641. Jelašanin Edib. Beograd 1981. Feljton: Prologomena za studiju o historiji bošnjaštva (1-3): (1) (Prologomena za studiju o historiji bošnjaštva). Beograd 1982. Jalimam Salih. 2533. Knowledge. Beograd 1999. Sarajevo 1997. . Kabes III/20. 86. izdanje. 27-38.) 2534. 28-29.. Ljubljana 2000.. 2530. 2535. Slom bosanske srednjovjekovne države. Zemedia.) 2536.. (2) (Bošnjačka posebnost). Kabes III/25. 135. Radovi 29. Janković Marija – Ćirković Sima. (3) (Bošnjaštvo i jezik). Janković Dragoslav – Mirković Mirko. Sarajevo 1998. Naučna knjiga. 137-140. (* Voje Ignacij. Janković Dragoslav. Okvir slobode. Sarajevo 1995. GR IZ BiH LX/3-4. Državnopravna istorija Jugoslavije. 2537. Prva linija V/39. niti Bosna kao hrvatska pokrajina. Niti je ikada kraljica Katarina spominjana kao Hrvatica. Ljiljan VI/211. Vladika. Odjek XXXVI/22. Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku. Mostar 1997. Mostar 1997. Prva linija IV/35. Bosna sa dva kralja. Zagreb 1993. 451. 2532. Posebna izdanja. Knjiga 8.. Jalimam Salih – Spahić Mustafa. ZČ 54/1.. Sarajevo 1996.. Kabes III/22... 26-27. 27-31.. Mostar 1997. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 10.. jer tada Hrvatska nije ni postojala (Hrvatski kontinuitet u svojatanju bosanske povijesti: Novo nacionalno prekrštenje posljednje bosanske kraljice Katarine Kosače-Kotromanić). Janeković-Römer Zdenka. Prva linija V/37. Stranac u srednjovjekovnom Dubrovniku: izme u prihvaćenosti i odbačenosti. Sarajevo 1996. 8. Sarajevo 1998. Janeković-Römer Zdenka. Istorija države i prava naroda Jugoslavije. 41-45. Jalimam Salih. Lastavica od bogumilskog zborišta do muslimanskog dovišta. 22. 48-49.. Ne poprište nego dijalog vjera. 36-38. 19. 30-31. Historijska osnova bosanske posebnosti.. Stećak V/57. Dubrovačka vlastela izme u srednjovjekovlja i humanizma. Janeković-Römer Zdenka..Društvo 241 2526. Sarajevo 1996. 2529. Jalimam Salih.. Bosna na vrhuncu moći. Feljton: Ratovi srednjovjekovne bosanske države. Zagreb-Dubrovnik 1999. Jalimam Salih.

Kult predaka. HM IV/17. 2545.. (* Benyovski Irena. Biblioteka Posebna izdanja. (* Kurtović Esad. Kotromanić-Kosača Katarina (1424-1478). Kada je osnovan prvi univerzitet u Bosni? Oslobo enje 54/17744. Povijesni prilozi 17. Kapetanić Niko – Vekarić Nenad. Zagreb 1998. Posebna izdanja. 289-293. Mato Zovkić)”.... 2540. 350-351.. Jelavich Charles. (Prijevod s engleskog Josip Šentlija). HM IV/17..) 2549. Naš svijet XXII/248.. Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku. Kapetanić Niko – Vekarić Nenad.10. "Konavle u prošlosti. Hellwig). Sarajevo 1984.. Helsinborg 2000. 289-293. Macan Trpimir.. (Glavni urednik hrvatskog izdanja dr.09. Kapetanić Niko – Vekarić Nenad. Drugo izdanje. Sarajevo 2000. 2541. 1995. Sarajevo 26. (KUN) 6-7.-2000. Historijska karta srednjovjekovne bosanske države. Zagreb 1992. Sarajevo 24. Dubrovnik 1999.. Jeleč Sead. Knjiga 7. 1999. I srpski i hrvatski i kralj bošnjački. 2548. Bosanski kralj u Splitu (Šta se dešava sa sarkofagom Stjepana Tomaševića). 2546. Jurišić Gabrijel Hrvatin. Posebna izdanja. 438. 28. Stanovništvo Konavala. Textbooks and Yugoslav Union before 1914. Sarajevo 2000. 2543. Kurtović Esad. 2547. Kolo VIII/2.. Prilozi povijesti stanovništva Dubrovnika i okolice.).10.. Knjiga 7. 494.. “Suvremena katolička enciklopedija (Priredili Michael Glazier i Monika K. sadašnjosti i budućnosti 1". Broj stanovnika Konavala od 15. 2544. 101-110. Posebna izdanja. BiH kulturno-informativni centar. stoljeća. Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku. Kajmaković Radmila. Laus. Bošnjaštvo na vjetrometini. 2538. Kajmaković Radmila. Kamenica Edina. Svezak 2. Globus Nakladni zavodŠK. Sarajevo 1986. Jurišin P.242 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Split 1998. Zagreb 1998. Oslobo enje 52/17011. (razgovor sa Enverom Imamovićem).) . Kadrić Ševko.. 2542. 39. 336. do 20. 395. Karavanski saobraćaj. 26. Dani VII/121. 1997. Stanovništvo Konavala. Ohio State university Press 1990.. 12. Prilozi povijesti stanovništva Dubrovnika i okolice. Monografije 15. Južnoslavenski nacionalizmi (Jugoslovensko ujedinjenje i udžbenici prije 1914.. Sarajevo 18. 2539. Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku.. South Slav Nationalisms. 332-335. 234 + u dodatku: Marko Vego. Naš svijet XX/227. Svezak 1 Dubrovnik 1998. Dubrovnik 1998. Jelavich Charles.

(7 dana. Zagreb 1996. Hintergründe. (* Prcela Frano. 6. Zagreb 1997. Kabes III/22.. Naši dani XXXVI/975 (45). Bibliografija radova o političkom položaju Bošnjaka-Muslimana i bošnjačkoj kulturi.. 5-7. 112-113. 2563. CCP XX/37. Sarajevo (1996). Katičić Radoslav. Karan Milenko. Zagreb 1996.. Kavazović Esad... Sarajevo 2000. FTS-Franjevački samostan Fojnica..) 2556. Der jugoslawische Bruderstreit: Geschichte. ZürichPaderborn 1994. 2555.. 171-172.. 16. 38-39. 2551. (* Ivanković Željko. 691. . 2559. Matković Stjepan. Mostar 1997. Oslobo enje 46/14911. 2. Naši dani XXXVI/974 (44). Karamatić Marko. EJ 4. Karihman Ferid. Diskusija. Kico Mehmed. JLZ. Zenica 1995. Radovi ANU BiH 73.. Herceg. 184. Naše srednjovjekovno krivično pravo u turskim zakonskim propisima. Sarajevo 1989. Uvodna riječ. (4) (Praslavenski elementi u kulturi bosanskih naroda). Zagreb 1986. 4649. Sarajevo 1983. Travnik 1995. 46-49.05. 2552. Klaić Nada. Sarajevo 30.Društvo 243 2550. Sarajevo-Fojnica 2000. Sarajevo 1989. Verlag NZZ-Verlag Ferdinand Schöningh. i 02. Naši dani XXXVI/973 (43). 211-212. Kasumović Ismet.. Sarajevo 1989. Karamatić Marko. Karabeg Mugdim. izdanje. 2562. Sarajevo 19. 302304. 6. ČSP XXVIII/1.. Pitanje o podrijetlu Hrvata u hrvatskom diskurzu danas. 28).04. 1989. Motive.12. Naši dani XXXVI/972 (42). 2553. (3) (Komendu za ravnopravnu upotrebu jednog naroda). 01. Karabeg Mugdim. (2) (Disput o Kulinu banu).. 24. Divan II/15. U kraljevskom Jajcu. Oslobo enje 47/15146. 16-17. “Zbornik radova sa Znanstvenog skupa u povodu 500. "Simpozijum: Vlasi u XV i XVI vijeku". 1991. Sarajevo 1999.. Kind Christian. 2554. 149-153. Hrvatsko-bošnjačke teme. Vladar po dobru zapamćen (Od Kulina bana i dobrijeh dana). Sarajevo 23. Hrvatska sveučilišna naklada. br. Radovi HDZU 4. 46-49. obljetnice smrti Fra An ela Zvizdovića”. Bilten FTS XXVII/1.. 153-157. Oslobo enje 48/15396. 2558. Ključanin Zilhad. Bilten FTS XXVI/2.. Sarajevo 1989. Feljton: Nepoznata Bosna (1-4): (1) (Nepotpun pregled nepoznanica). 2557. Odjeljenje društvenih nauka 22. 15-17. Bosanski duh. Krieg auf dem Balkan. 1990. Feljton: Stvaranje bosanskohercegovačke posebnosti (1): (1) (Gdje se svjetovi stvaraju).) 2561. 2560.08... Znak Bosne I/1. Muslimani potiču od neznabožaca... Klaić Nada.

Kotorić Tarik. Mostar 1995. 1990.07. 149-158. Zagreb 1980.. Kovačević-Kojić Desanka. Smederevo-Beograd 1992. Beograd 1995. 2573. Sarajevo 1988. 2565.. Povratak i putovanje. Kovačević-Kojić Desanka.07. Ljubljana 1990. 79-84... Istorijski institut. Sarajevo 05. Sarajevo 1983. 176-179. Zbornik radova 12. Branko. “Bosna i bošnjaštvo”. 6. 2569. 2574. 1979. 36/1. Komadina Ante.. 1990. 9. EJ 1. 1997.dubrovački gra ani u gradskim naseljima srednjovjekovne bosanske države. Beograd 1977. 1990. (2) (Prostor velikih migracija). Beograd 1978. "Simpozijum: Vlasi u XV i XVI vijeku". 2567. .. GEI 27. 1990. 61-72.07. Sarajevo 01. 242. Sarajevo 1983. O Bosni i bošnjaštvu. 468-469. Nikšićke novine.244 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 2570. Interkonfesionalni odnosi na području trebinjske biskupije. "Valjevo . Vlahović Š. Leśny Jan. (5) (Kako dostići Zapad?). 172-173. 168. 2.. ‘Karantanija’. (3) (Greška evolucionizma). Radovi ANU BiH 73.. fundamentalizam). "Bosna i Hercegovina od srednjeg veka do novijeg vremena".. Odjeljenje društvenih nauka 22. Oslobo enje 47/15098. Koprivica A. 7. Džaja (1-5): (1) (Repovi tu inske vladavine). 122-132. 125-134. Kovačević Jovan.. Ban. Kovačević-Kojić Desanka. “Tisuću godina Trebinjske biskupije”. Sarajevo 04. O istoriji i legendi u pjesmi ‘Propast Hercegovine’ (Herceg Šćepan nije zet Crnojevića). Beograd 1978. Kabes I/2. 11. Diskusija. Učešće Vlaha u trgovinskoj razmjeni tokom XIV i XV vijeka.. Bosanac – prva ili četvrta opcija?. 8. Kostrenčić Marko. Feljton: Bavarski divan: Dr Srećko M.) 2572. SV 2. SKZ. 165-166. Kovačević-Kojić Desanka. 50-51. 28-29.. 2575. Oslobo enje 47/15097.. 2566. izdanje. Radovi ANU BiH 73. Domaći stanovnici . 1990.. Društvena struktura rudarskih gradova.07. Sarajevo 03. Korenić Bojan. (* Maksimović Ljubomir. 8. Oslobo enje 47/15099.. Kwart. 2568. Dobojske novine IV/37. Kočović Bogoljub. Istaknutiji Dubrovčani u Srebrenici u doba Despotovine. 35-49. Oslobo enje 47/15101. Petar.. Histor. SANU. (4) (Tradicionalizam.. JLZ.. Oslobo enje 47/15100. Avarski kaganat. Sarajevo 02. IG 1-2. Valjevo 1994. Kovačević-Kojić Desanka.postanak i uspon gradskog središta".-2000. Doboj 1999. 2571. 2564. Nikšić 19. 210-212. Korjenić Kasim.. Odjeljenje društvenih nauka 22. 2576..06. Vrhbosanska visoka teološka škola. klerikalizam. "Socijalna struktura srpskih gradskih naselja (XII-XVIII vek)”. "Simpozijum: Vlasi u XV i XVI vijeku".07.

) 2581. Dubrovnik 1982. 98. Radovi 24. Sarajevo 1986. Krekić Bariša. posljednjeg bosanskog kralja Stjepana Tomaševića). Sarajevo 1979. 2585. 2579. Kovačević-Kojić Desanka. 2588.. Katun (286-287). Beograd 1999. Kana 20/11-219. Kovačić Anto Slavko.) 2582. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 379-394. Mostar 1998. 402-407.. Sarajevo 1989. Stanovništvo Dubrovnika i demografske promjene u prošlosti. Kriste uro... Sarajevo 1989. Zbornik za istoriju BiH 1. Župni ured Kotor VarošSvjetlo riječi. Dubrovnik 1990. 1995. 83-84. Knjiga 1. Svjetlo riječi VII/80.10.. kulture i sporta. 28. Kučuk-Sorguč Indira. Beograd 1995. Südostforschungen 50. (* . Karaula Marijan. Firenze 1978. 278-279. Diskusija. Krekić Bariša. 57-65. Hercegovina 4-5 (12-13)..Društvo 245 2577.. .. Gostionica (122). Vrhbosna 1(104)/2. V. 202. PFB II/3. Stanjanin (699). 50-57. Leprozorij (366-367). Knowledge. (* Prlender Ivica. Contributo allo studio degli schiavi levantini e balcanici a Venezia (1388-1398). Krzović Ibrahim. 12. S. München 1991. 97. Ministarstvo obrazovanja. Frejdenberg Maren. nauke. 41-43.. Lukava pljačka bosanske povijesti! (Da bi zbirka Muzeja ‘hrvatskih starina’ u Splitu bila bogatija. Prilozi povijesti stanovništva Dubrovnika i okolice. 2578. 100.. Kreso Muharem. 495. 233.. 41. Kovačević-Kojić Desanka.. Na razme u bez me a (Neke značajnije veze izme u Dubrovnika i zale a)... O domaćim trgovcima u srednjovekovnoj Srebrenici. Zavod za povijesne znanosti JAZU u Dubrovniku. 23. Krekić Bariša. Sarajevo 1990. Sarajevo 1996..... .. Zagreb 1991. susjedi nisu prezali odnijeti kosti jednog stranca. 89-108. 2583. Sarajevo 1989.. Sarajevo 1989. KS-FTS.) 2587. Kovačić Anto Slavko.... 2580./1999... Krivošić Stjepan. Bosna Srebrena 40/5. Bilten FTS XVII/2. Ugrožavanje Bosne i Hercegovine kroz historiju i tradicija njene odbrane. Sarajevo 1990. 12. 199-217. “Nauka o odbrani (Grupa autora)”. Sarajevo 1989. Katolici u kotorvaroškom kraju. Studi in memoria di Federigo Melis 2. Karajica Stipo. 335-336.. GDI BiH 37. O Državnom birou u Visokom. NEV XXXIX-XL/1-2. Avazov focus I/1. 2586./1990. Katunar (287). Anali 19-20. Dva priloga bosanskoj istoriji petnaestog vijeka. Orlovac Anto. GDI BiH 39. (* Lučić Josip. Travnik 1994. 2584. Sarajevo 1988. Sarajevo 17. 137-141. RBIH. Cirkulacija informacija izme u Dubrovnika i Bosne. Divan I/1. “Povijesnoteološki simpozij u povodu 500 obljetnice smrti bosanske kraljice Katarine”.

2593. Bur ugurden (Duhovna magistrala bošnjačkog naroda). Razmatranja o porijeklu Muslimana u Bosni i Hercegovini. Kukić Slavo. Duhovni kontinuitet Bošnjaštva. HKD Napredak. Zagreb 1992. Feljton: Bošnjaci kao Muslimani (1-2): (1) Behar I/3. Bosanski stanak. Sarajevo 1995.. samo bosanska).-2000. (3) (Ni bizantska... Kulišić Špiro... Tuzla 1998. . MH. Behar I/2. Izabrana djela. Zagreb 1999. Globus. Ljiljan IV/147. Sarajevo-Mostar 1998. (4) (Bosna nije šaptom pala). (2) (Sva nas Bosna pomiriti neće). Ljiljan IV/149. Feljton: Bosanski stanak ili državno-pravna teorija Bosne (1-4): (1) (Bošnjaci – stari narod Evrope). 2589. Zagreb 1990. 2599.. priredio Ševko Kadrić). Prisvajanje i otu ivanje bosanskog srednjovjekovlja. “Pavo Živković. Kulenović Muradif. Kukuljević-Sakcinski Ivan. Ljiljan IV/148. ni latinska. FPN. Sarajevo 1995. Ljiljan IV/150. Kamo sreće da smo davno prigrlili ime Bošnjak i išli za njim (Razgovor s Emir Sinanović. Kulenović Muradif. godina afirmiranja i negiranja nacionalnog identiteta Muslimana). Recenzija. Slavonije i Srijema do konca XVII. 2597.. Pogledi 7. BiH kulturno-informativni centar. 2598. 14. 2591. Bošnjačka pismohrana I/1-4. Kurbel Virgil. “O ‘nacionaliziranju’ Muslimana (101.. Kulenović Muradif. Sarajevo 1996. (2) Behar I/4-6. (Priredio Alija Isaković)”. Sarajevo 1996. 2601. 36.. 9-18. Zagreb 1992. 2600.. Drugo izdanje. 16-17. 135-142.. 30-31. Recepcija bošnjačkog nacionalnog imena u Republici Hrvatskoj. 2590. Zagreb 1993.. Biblioteka Posebna izdanja. Bosna uvijek bosanska. 47-53. Kulenović Tarik. razvoj i nestajanje Hrvata katolika na tim prostorima)”.246 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Zagreb 1997. 13. Behar I/3. Helsinborg 2000. Kulenović Muradif. Tuzla 1996.. Kulenović Salih. “Bosanska srednjovjekovna država i suvremenost (Zbornik radova)”. stoljeća (Dolazak. FPN. 135-146. 2592. “Ševko Kadrić. Bošnjaštvo na vjetrometini”. Etnički procesi na prostoru sjeveroistočne Bosne od prahistorije do danas.. Zagreb 1992. Kulenović Muradif. 2596. 33.. 35. Drugo izdanje. 33. “Bosanska srednjovjekovna država i suvremenost (Zbornik radova)”. 2594. Kulenović Muradif. Sarajevo 1995. 253-255. 54-57. Sarajevo 1995. Etnička i vjerska povijest Bosne. Kulenović Tarik. 2595. 51-56. Hikmet IX/2(98).. 146-153.

20. Mladost. 1996. Knowledge.. (7) (Bosna – dio turske .. ome ivanje prostora. 73-77. Kustić Živko. 2615. 49-51. Šapat kraljeva kostura.09. Lovrenović Dubravko. 2604.. 1996. Oslobo enje 53/17334. 2610. Islamization of the Balkans with special reference to Bosnia. Kako su podijeljene Bosna i Hercegovina?. 117-121.. Sarajevo 14. Loma Aleksandar.. 7. Oslobo enje 53/17333. Most XXVI/130 (41). Oslobo enje 53/17335. Zagreb 1990... 14-15. Lopašić A. Zagreb 1990.09. Bosanska tradicija i pučka kultura (Uz obljetnicu smrti žalosne bosanske kraljice). Livno 1996. Oslobo enje 53/17336. 15. Biblioteka Prizma.. 2616. Mostar 2000. 6. (5) (Težište bogumilskog mita). Kurtović Šukrija. Beograd 1999. Zagreb 1994.. Kršni zavičaj 31. Lemajić Nenad.. 279-280. Knowledge. 2607. 10. (6) (Plemićki kodeks Crkve bosanske). 73-80. Svjetlo riječi XIV/158. utvr ivanje sadržaja. Ladan Tomislav. Oslobo enje 53/17338. Sarajevo 10. (Ekskluzivno istraživanje DANA: Udžbenici III).. Globus. Kurtović Esad. Kurtović Esad. Lovrenović Dubravko. Sutješki fragmenti.09. Jutarnji list. Biblioteka Posebna izdanja. Lovrenović Dubravko.. Feljton: Bosanski mitovi (1-10): (1) (S perom i kundakom). Sarajevo 11. (2) (Nasilje nad činjenicama). Definiranje pojmova. Lovrenović Dubravko... 163-186. Zagreb 15. Sarajevo 1998. Porodica Belmužević. Sarajevo 13. 1996. 289-302. Radovi 27. 14.09.09. 1996. Sarajevo 1990.. Oslobo enje 53/17337. 1996. (Priredio Alija Isaković)”. Okamenjena stoljeća. Poturči se plahi i lakomi. 24. Dani VI/91. 2606.09. Srednjovjekovna Europa. Lovrenović Dubravko. Iz prosopografije Kosača (Jelena i Teodora). Istraživanja 13. Beograd 1999. “O ‘nacionaliziranju’ Muslimana (101.Društvo 247 2602. Kapetan.. 75. 18. (3) (Ilirski milenijski kontinuitet).. godina afirmiranja i negiranja nacionalnog identiteta Muslimana). 2603. Livno 1996. 2609. Humac 1998. 2614.. Bosanski grb. Kustić Živko. 2611. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 2612. 1994. 2608. Sarajevo 09..09. Journal of Islamic Studies 5/2. Sarajevo 12.. Svjetlo riječi XIV/164. 2613. 1996. 2605. Novi Sad 1990. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. (4) (Asmilacija Hrvata). Malo zmije malo golubovi. 78-81. 1999. Svjetlo riječi IX/91. Velmoža. Lemajić Nenad. 12.

09. Oslobo enje 53/17339. Sabah propovijed i bosansko srednjovjekovlje. Lovrenović Dubravko. Sarajevo 1998.09. Forum Bosnae 7-8. Sarajevo-Fojnica 2000. Lovrenović Dubravko. Lovrenović Dubravko. Oslobo enje 53/17342. Lovrenović Dubravko...09. 1999. Lovrenović Dubravko. Završna riječ na Znanstvenom skupu u povodu 500. 1999. Stećak V/57. 1999. 2623. (KUN) 3. Sarajevo 2000. Sarajevo 1998. Dani VII/124. obljetnice smrti fra An ela Zvizdovića (1498. 2628. 12. 2621. U susret boljoj prošlosti.. Svjetlo riječi XV/174. Politička paradigma i bosansko srednjovjekovlje (U povodu teksta intervjua Envera Imamovića: Kada je osnovan prvi univerzitet u Bosni?).. FTS-Franjevački samostan Fojnica. Lovrenović Dubravko.248 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Sarajevo 18. 2627. (8) (Izme u mržnje i ludila).. 1997.. (KUN) 6-7.. Zemlja sa tri biografije (Ekskluzivno istraživanje DANA: Udžbenici VI). 2619. 1996. FTS-Franjevački samostan Fojnica. 2617. 2625. Sarajevo 24. 22. Lovrenović Dubravko. Sarajevo 02. 1996. Svjetlo riječi XVI/178.-1998. (10) (Nesigurnost identiteta na mitskoj vatri).11. Sarajevo 15. Spajanje ničega s nečim. . Sarajevo 1997. Kraljica i njezin narod. Vitez.. “Zbornik radova sa Znanstvenog skupa u povodu 500. Sarajevo 2000. 14. Osloboenje 54/17696. Lovrenović Dubravko. 11.. 17. Čovječno pisanje povijesti (Moj odgovor njima). Lovrenović Dubravko. 78-81. obljetnice smrti Fra An ela Zvizdovića”. 21-59. Sarajevo 07. 16. Lovrenović Dubravko. obljetnice smrti Fra An ela Zvizdovića”. 2629. “Zbornik radova sa Znanstvenog skupa u povodu 500.. Dani VII/96. Sarajevo-Fojnica 2000. Oslobo enje 53/17341. 56-58. 1996. Profetija okrenuta unatrag. 2622. 7.. BF VIII/12. Lovrenović Dubravko. Sarajevo 15. Dani VII/121. Lovrenović Dubravko. Oslobo enje 53/17340. 2624. invazije). Svjetlo riječi XV/172. Sarajevo 16. 1996. 36-38. 248-253.. 2626. Putovanje posljednjeg “svetopočivšega” kralja. Sarajevo 1997. 2618. Kršćanstvo i barbarizacija svijeta (Uz blagdan Ivana Krstitelja u Kraljevoj Sutjesci). Vitez.. Lovrenović Dubravko.10. (9) (Olovni vojnici i voštani vladari). 551-552.. Oslobo enje 54/17751.09.03.09.. Sarajevo 17.09. 257-294. herceg i pataren (Ideološki stereotipi i životna stvarnost).-2000.. Sarajevo 01. 20. 2620. 1997. herceg i pataren (Ideološki stereotipi i životna stvarnost).)..

Bosna i njezin narod.. Preporod XXXIII/1.12. ‘Nikola Pašić’. 487-493. Drugo izdanje. Lovrenović Dubravko....03. Beograd 1999. Sarajevo 02. Sarajevo 2000. Dopuna o Branivojevićima. Zagreb 1982. Lučić Josip.. Zenica 1993. Bosanski kralj (O drevnom refleksu čuvara Bosne). KDM Preporod Zenica. Zenica 1992. HZ 35. Sarajevo 29. HZ 31-32. 3-15. Oslobo enje (Publisher). 2638.. 2641. 1997. Sarajevski dnevnik. Krišto Jure. Centar za bosanske studije. zagreb 1999. Lovrenović Dubravko.) 2633. (* Jalimam Salih. ČSP XXXI/3. Dani VII/119.) 2635. “Safet Halilović. Nov podatak o Branivojevićima. Lovrenović Ivan. Knjiga iz Tu manove biblioteke. A régi Boszina. 175. 2631.. (Reprint iz 1930. Sarajevo-Fojnica 2000. god. Sarajevo 09. 2639a. Samobor 1996. Sarajevo 1992.. Restitucija bosanske državnosti (Izbor priloga i dokumenata)”. BF VIII/13. (* Krišto Jure.Društvo 249 2630. Bosna. Lovrenović Ivan.. 1998. 1996. “Zbornik radova sa Znanstvenog skupa u povodu 500. 21. “Bosnia and its People”. Bosnia & Herzegovina a millenium of continuity. Kalligram Könyvkiadó. Hrvatski glasnik V/57. Luburić Andrija. kraj stoljeća.11. 50. Drobnjaci. (* Markešić Luka. AGM. BiH kulturno-informativni centar. Povijest koja ne zastarjeva. 1999. 307311.. Sarajevo 10. Oslobo enje 53/17415. Lovrenović Ivan – Imamović Mustafa. Knjiga 1. 2636. Lovrenović Ivan. pleme u Hercegovini (Poreklo. Markešić Luka.. BF IV/6. 2639.09. Slobodna Bosna III/57.. 15.. Ex tenebris. Zagreb 1994. Markešić Luka.). 197-206. 333. 2640. 54-55. Bošnjaštvo na vjetrometini”. Helsinborg 2000. 2634. Oslobo enje 55/17878.) 2637. 36. “Ševko Kadrić.. Lovrić Stjepan. Lučić Josip. FTS-Franjevački samostan Fojnica. Zagreb 1996. Sarajevo 1997.. Lovrenović Ivan – Imamović Mustafa. 336. 2000. prošlost i etnička uloga u našem narodu).. 275-283. obljetnice smrti Fra An ela Zvizdovića”. . 136. Pozsny 1995. Lovrenović Ivan. 41. Ko ne želi identifikaciju sa zemljom. Dani VIII/173. Durieux.. Svjetlo riječi XV/166. Zagreb 1978-1979. Markešić Luka. Sarajevo 01. Bosanska srednjovjekovna državnost u tradiciji Bosne Srebrene. Avdić Edin. 641-645.. (KUN) 15. 2632. 19.09. Posebna izdanja.. 153-156. 12. Lubovac Ragib.. Tuzla 1997.

2647. (* Čoralić Lovorka. Ogranak Dubrovnik. Sarajevo 1996. 7-11. 2646. Lupis B. “Atif Purivatra – Mustafa Imamović – Rusmir Mahmutćehajić.. Dubrovnik 1992. 57. Biblioteka Prošlost i sadašnjost. Čelebić Mirsad. Lučić Josip. Zenica 1996. 1029. 29-31. Macan Trpimir. Podaci o doseljavanju Slavena u starijoj dubrovačkoj historiografiji. Behar IV/18. 369-371. Zagreb 1994. Ogranak Dubrovnik. Mostar 1996. Povijesni prijepori. Nerazumnost optužbi (U povodu “Srbi u delima nekih hrvatskih istoričara” Jeremije Mitrovića. 2649.250 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Sandžačke novine I/4.-2000. Macan Trpimir. Lučić Josip. MH. 2. Beograd 1989. Čelebić Mirsad. Razvoj etničkih kategorija u Bosni i Hercegovini. Radovi 27. Mahmutćehajić Rusmir. 218. Beograd 1985-1986. Radio kameleon.. 151-152. Filandra Šaćir. Jednostrane interpretacije... str. 71-73. Most XXII/95 (6). Znak Bosne I/4. Knjiga 6.. Leda saliniana. Sarajevo 1995. Zagreb 1995. 2642. 9-13. “Trpimir Macan. Muslimani i bošnjaštvo”. Načela (139141)/. Balkanica” XVI-XVII. MH. Povijesni prijepori. O pristupu srpskokatoličkom fenomenu. izdanje. Hercegovina 3 (11). 2645. Sarajevo 1991. Tuzla 1995. “Nijaz Alispahić. Kosovska etika i mit – simboli očuvanja srpske nacionalne svesti. Tuzla 1995.. 2644. Značenja 25-26. 73-113. 399-403. 79-85.) . Jahić Adnan. 2651. Vinicije. Dijalog Nova serija II/17. Lukić Zlatko. 112-114. 314. Biblioteka Prošlost i sadašnjost. Bošnjaci i/ili Muslimani!?. Mahmutćehajić Rusmir.. “Etnogeneza Hrvata”.. Alispahić Nijaz.. Sarajevo 1994. “Trpimir Macan. Zagreb 1995. Dubrovnik 1992.. Kulturna hronika Tuzle”. Oslobo enje International. 315-331). Mostar 1997. Balcanica 20. Luke evan eliste iz stolnog grada Jajca. 2643. Muslimanska biblioteka. Macan Trpimir. (Prvo izdanje. Mahmutćehajić Rusmir. Moći sv. 2652... Lukić Dragomir. Dubrovnik 1992.. MH. MH.... 115-116. Tuzla 1997.) 2648. 2650. /Bosanski arhipelag Superanus (17-24). Biblioteka Prošlost i sadašnjost. Knjiga 6... Pogledi II/3. Novi Pazar 1996. Pogledi II/3. Knjiga 6. Trajnost stradanja. Potvrda višestoljetne priznatosti (45-47).) (* Dedić Mehmed. Živa Bosna ’94 (Politički eseji & intervjui). 57. Doboj 1996. 65-77. Povijesni prijepori”. Ogranak Dubrovnik. 31-40. Bosna.

Mostar 1988. (Balinovići-Balenović. dva stara. Recognition of on age – old identity (46-47). Mostar 1988. (Matići). Mahmutćehajić Rusmir. Sarajevo 23. Fratar i sultan (Tražeći perenijalnu misao u sjećanju na susret fra An ela Zvizdovića i sultana Mehmeda el-Fatiha). izdanje. Bosna i Hercegovina... Zagreb 1990.. Povijesno kritička istraživanja. Mandić Dominik. Toronto-Zürich-RomaChicago 1982. 2659. Crkva na kamenu IX/96. 319. 13. Svezak I.Društvo 251 2653. ZIRAL. Sarajevo 1998. Povijesno kritička istraživanja. Mostar 1988. Beograd 1999. 220. 1999. Crkva na kamenu X/104-105. 8. Hrvatske povjesnice. Chicago-Rim 1978. Sarajevo-Fojnica 2000. Sarajevo 1996. Sarajevo 1998. 486. Crkva na kamenu X/98. . Mostar 1988. Mostar 1989. 13. FTSFranjevački samostan Fojnica. Tuzla-Sarajevo-Zagreb 1998.. 13.. HM II/7-8..05. Lovrenović Dubravko.. Principles (141-143)/. 2657. 145-155.. 105-109. Crkva na kamenu XI/109. ZIRAL. 13. 279-285. 13. /Bosnia. obljetnice smrti Fra An ela Zvizdovića”... 13. Crkva na kamenu XI/111-112. Knowledge. različita naroda. Crkva na kamenu IX/90. 17. Herceg Bosna i hrvatska Bosna i Hercegovina u povijesti Hrvata (Priredio Tonči Grbelja). Oslobo enje International. Supreme Archipelago (17-24). 2661. Mostar 1990. izdanje. Mahmutćehajić Rusmir. 2658. Crkva na kamenu IX/88. (Kneževići starinom Kruševići). 2. 2662. Komora (311-312). Sarajevo 1998. Mostar 1988.ukić Marica. Crkva na kamenu X/107. Malović. Odjek LI/3-4.. Svezak III. Etnička povijest Bosne i Hercegovine. 13. (KUN). (Ostojići). (Mikulići). Državna i vjerska pripadnost sredovječne Bosne i Hercegovine. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Mostar 1990. Ponovljeni pokop bogumilstva. (* Lovrenović Dubravko..) 2655.. Hrvati i Srbi.. Mostar 1989. 173-206... Mahmutćehajić Rusmir. Crkva na kamenu IX/95.. Komornik (312). 2.. 2656. 13. Nakladni zavod MH. 2660. Mandić Dominik. Mostar 1989. Bosna i Hercegovina. Oslobo enje 55/18763. (Tasovčići). 2654.. (Raguži. (Boškovići). Čitanje historije i povjerenje u Bosni. BF VI/10. Mandić Dominik. Feljton: Naša prezimena: (Nimčići). Mandić Igor. 13. “Zbornik radova sa Znanstvenog skupa u povodu 500. 13. (Novalići). Kriva politika.. 13. Radio Kameleon-Did-Durieux. Mandić Dominik. Mandić Nikola. Living Bosnia ’94 (Political esseays & interviews). 13. Mostar 1987. Hodžić Kadrija. Crkva na kamenu IX/89. Crkva na kamenu XV/168.. (Rupčići). Sarajevo-Ljubljana 1993. Balin i Balen). (Šimrakovići). Crkva na kamenu VIII/85.. Ljiljan II/22. Mostar 1994. Mostar 1988. 13. (Ilići). Crkva na kamenu IX/97.

Zbornik 13. Mandić Svetislav. 196-203. Mandić Nikola. Motrišta 3. H. Stećak VI/64. Mar J. 2664. Mostar 1997. Humac i Ljubuški. 2676. Mostar 1997. Herceg Stipan Vukčić Kosača. Osvit 3-4.. 13. Beograd 20.. 249-253. Kršni zavičaj 13.. Mostar 1996. 587. Rastok. Sveučilište u Mostaru-MH Ogranak Mostar. Komlinovići. Motrišta 3. Motrišta 12. Kosače-Hranić. Laznibat Velimir. 2668. SKZ. (* Stanić Radomir. Mostar 1999. Nikić Andrija. Motrišta 4. 114-115. H. Mostar 1999. Mandić Nikola. Hrvatsko povijesno pravo na Bosnu i Hercegovinu. Kršni zavičaj 12. Mostar 1997. Mar J. T. 18-19.. Mostar 1997. Zagreb 1983. Mandić Nikola. 13..12. Srednjovjekovno hrvatsko pravo – stvarna prava.) 2671. 2673. T. Margetić Lujo. Srpske porodice Vojvodstva Svetog Save. (* Sirotković Hodimir. Mandić Nikola. 184... 37-40.. Brotnjo. 2674. 2670. Mandić Nikola. 66-70. Crkva na kamenu XVII/189. Crkva na kamenu XVIII/200. 12. 2667. 2669. Mostar-Konjic 2000. 1986. rod Hercega Stipana. 614. 2663.) . Mandić Novak Studo. Motrišta 11. Mostar 1998... 120-126. Velika gospoda sve srpske zemlje i drugi prosopografski prilozi.. Mandić Nikola.) 2665. Balinovići. 2666. (* Nikić Andrija. MH Ogranak Čitluk-Općina Čitluk..-2000.252 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Mandić Nikola. 1319. 2527. Autorovo izdanje.. Zbornik 2. Mandić Nikola. 131-132. Podrijetlo i razvitak pučanstva u Kruševu kod Mostara. Sarajevo 1999. Politika. Gacko 2000. Mostar 2000. Odgovor na “Neka razjašnjenja o Previšićima”.. Mandić Nikola. (* Zovko Ljubomir... 153154. Mostar 1997. Zagreb-Rijeka-Čakovec 1983.. Ilići.. Mostar 1999. 120-121. 2677.. Čitluk 1998.. Podrijetlo hrvatskih starosjedilačkih rodova u Mostaru. Beograd 1986.. Pravni fakultet u Zagrebu-Pravni fakultet u Rijeci. Mandić Nikola. Motrišta 7. 237. Hercegovina 1979. Podrijetlo hrvatskih starosjedilačkih rodova u Konjicu i okolini.) 2675. Hercegovina 1980. 2672. S ove strane modre rijeke.

2688.. 2689. Ivanković Željko. AV 37. Svjetlo riječi. Mostar 1999. Bilten FTS XXIII/1..) 2682. HZ 45 (1992). Mikulić Planinka. Zagreb 1995. Sarajevo 1995. 2686. Povijest države i prava naroda SFR Jugoslavije”. Stećak II/21. 175-179. Beograd 1999. Pojava i utjecaj Dubrovčana na život u srednjovjekovnom Kreševu. Krišto Jure. Bosna ostaje bez svjedoka (s demografsko-političkog vidikovca). Marijanović Bernard. Margetić Lujo.) 2685. Samobor 1996. Knjižnica “Pravda i mir”. Lujić Božo. (* Premec Vladimir. 2681. IG 1-2. 'Slava’ i Hrvati u Hercegovini. zagreb 1993. Margetić Lujo. Nastanak i razvitak srednjovjekovnih država i prava jugoslavenskih naroda.. 2683. Kulin ban – povijest i legenda (Uz 800. Humski zbornik 4.. Sarajevo 1998. Markešić Luka. Markotić Ante. Sarajevo 1995. Hrvatsko srednjovjekovno pravo – vrela s komentarom. “Hodimir Sirotković – Lujo Margetić. Knjiga 5. 2684. Hrvatski pravni običaji. Vladarske insignije i državna simbolika u Srbiji od XIII do XV veka. Moderna vremena Zagreb. Rad JAZU 451. MH Mostar.) 2687. Nekoliko napomena o etnogenezi jugoslavenskih naroda. Krišto Jure. 104-105. “Luka Markešić.. 33-36. 641-645.. Dijalog Nova serija I/3-4. 125.. Godina 46. Ivanković Željko. Marijanović Zdravko.. Ante. Knjiga 5. Abandžak Stipo. 2679. Marjanović-Dušanić Smilja. Knjižnica “Pravda i mir”. Zagreb 1994..Društvo 253 2678. Margetić Lujo. 1-11. 22. 253. Beograd 1994. obljetnicu Povelje Kulina bana). “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Slučaj Bosna. Margetić Lujo – Maršalevski Apostolova Magdalena.. ČSP XXXI/3. Zagreb 1990. 269-271. Markešić Luka. BF VIII/13. 304.. Zagreb 1988. Sarajevo 2000. Kruna (334-335). Beograd 1994. Biblioteka (P)ogledi.. 276-278. Samobor 1996. 2680. 487493. .. Zagreb 1990. 45-71. (* Strčić Petar. 441-465. Stanovništvo Bosne i Hercegovine – osnovne karakteristike razvoja naseljenosti i broja stanovnika. Knjiga 1. Svjetlo riječi XIII/152. 147-159. Zagreb –Stolac 1999.. Grafocolor Zagreb. Sarajevo 1980. 192-195. GP 24. Dijagnoza – nalazi – terapija. Knowledge. Hrvatski narodni godišnjak 1999. Livno 1995. 25. Sarajevo 1995. ŠK. Općina Stolac. Dinastija (154). Zagreb 1999. Svjetlo riječi. 15-105. Markotić F. Bilten FTS XXIII/1.... Sarajevo 1995. Slučaj Bosna.. Bosna Srebrena XLVI/4. Marjanović-Dušanić Smilja. 103-105. “Stolac u povijesti i kulturi Hrvata”. Dijagnoza – nalazi – terapija”.. (* Mešanović Sanja.

IG 1-2.. Vladarska titula gospodin.”. Matica d. 2691. Institut za istoriju-Institut za izučavanje nacionalnih odnosa. “Istočna Bosna i Sandžak (Znanstveni skup). Brat (63). Beograd 1979. 231. Kum. "Simpozijum: Vlasi u XV i XVI vijeku". 277-279. Sarajevo 1990. Boljar (56). Sluga (674-675). Biblioteka Svjedočanstva. 26. 2701.254 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Vlastela (86). u Sarajevu. Radovi ANU BiH 73. Zgodovinsko društvo za Slovenijo. Družina (169-170). O antropološkoj metodologiji terenske obrade skeletnih nalaza. j. JIČ XVII/1-2. Godišnjak CBI XVI/14. “Migracioni procesi i Bosna i Hercegovina od ranog srednjeg vijeka do najnovijih dana . Poznati Bošnjaci Sandžaka i Crne Gore (Od Ahmed-paše Hercegovića i Vehbi Šemsekadića do Rifata Burdžovića i generala Sefera Halilovića).-2000.. Marž Pjer. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Stavilac (693-694). CID. Odjeljenje društvenih nauka 22. X 1989. Ljubljana 1978. 2694. 2693. 16-20. Beograd 1999. 2698. Vojvoda (96-97).. Sarajevo 1996. Kmet (298-299). Migracije i Bosna i Hercegovina". Titule (732-734).već vlaha. Putovanje po Crnoj Gori i Hercegovini (Prevod sa francuskog Nada Jovović). Društvo srednjovjekovne Bosne.. Me edović Šefko.. Podgorica 2000. i 27. (* Mišković Sonja. Udruženje Bošnjaka porijeklom iz Sandžaka. Mihaljčić Rade. 2692.njihov uticaj i posljedice na demografska kretanja i promjene u našoj zemlji. 99.. kumstvo (343-344). 7. Mihaljčić Rade. Mihaljčić Rade. 201-242. Naslednik (433-434). Sarajevo 1996. 23. Knowledge. Sarajevo 1978. Beograd 1997. ni kmeta.) 2696. maja 1994. Prezimena izvedena od titula. 1-2 (1990) Beograd 1991. Knez (299-301). Mikić Živko. (Uredil – A cura di: Ferdo Gestrin)”. zasjedanje jugoslovansko-italijanske komisije za zgodovino – 7. 127-147. ni voćnjak . Mijušković Slavko. 2699. 113-129. 2690. Convegno degli storici Jugoslavi ed Italiani. Sarajevo 1998. Spremić Momčilo. FPN... . Raskovnik XXIII/87-90. 29-35. Sarajevo 1983. (* Mihelič Darja. Vlaštak ne označava ni roba. Ljubljana 1978.. “Migracije Slovanov v Italijo – Le migrazioni degli Slavi in Italia.) 2695. Gospodin (121). 675. Nasle e (434). 195-196. 160-161. Danica 7 (za 2000). Peharnik (509-510). ZČ 32/1-2.. Beograd 1999.. Veliki (71-72).. Plemstvo (523-524). 2700.. 2697. Vražda (106-107). 9-34. Dvorski. dvorski knez (143144). 117-131. ni toponim. ni kućnu poslugu. Mara Hrebljanović. Memić Mustafa. Beograd 1994.. Stanovništvo 28-29/3-4.. ni vlasnika. Memić Mustafa. “Bosanska srednjovjekovna država i suvremenost (Zbornik radova)”. Mihaljčić Rade. l. Vlastelčići (8789). Zajednička sudbina Bošnjaka i Albanaca kroz historiju.

Antropološki prikaz srednjovjekovnog stanovnika Ričica. Feljton: Veliko stoljeće (1). ZFF 17. 2708. 315-331. Miroslav. 223-280+10 tabli.. Mikić Živko. Pravoslavna Dalmacija (Istorijski pregled). 14-15. GZM (A) 33 (1978). Mikić Živko. Knowledge. 2707. Mitić Ilija. Mikić Živko. O izbjeglicama iz zale a na području Dubrovačke Republike. Pjesma stvorenja.or ević Nada. Vlastelinstvo (89-91). Mikić Živko. 27-33 + 2 table slika... Duvno 1986. 2715. Anali 17.. 45-59. Ugarci/Trebinje – antropološki sadržaj tumula XI. Narodna književnost”. Sarajevo 1978. Jeremija.. 2705. Naučni krug 1. Mikić Živko.. Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture. Balcanica 16-17. . 2712. Mišić Siniša. Satnik (650). 2704.. Beograd 1997. Stefan Vukčić Kosača. IRO Vuk Karadžić. 217-226. Sveta baština V/37. Sarajevo 1999... 2711. Beograd 1999. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”.. Sarajevo 1986. Tribunia 5. Beograd 1984. Sfairos. “Radmila Pešić – Nada Milošević. Biblioteka Čovek i reč. Posebna izdanja 1. BiH Kult II/2. Srbi u delima nekih hrvatskih istoričara.Društvo 255 2702. Povesna sfera. “Ričice – nekropola stećaka”. Imigracijska politika Dubrovačke Republike s posebnim obzirom na ustanovu svjetovnog azila. Beograd 1991. 85-87. Milošević. 2714. 2710. Mikić Živko. 2706. Milaš Nikodim. Herceg Stjepan. Godišnjak CBI XVII/15. Rezultati antropoloških istraživanja ranosrednjovjekovne nekropole u Koritima kod Duvna.. Sarajevo 1979. 574. Mikulić Planinka. 205-222. Mitrović D. Mitić Ilija. Split 1983. Sarajevo 1986. Mikić Živko.or ević. 139-149. Godišnjak CBI XXIV/22. Trebinje 1979. 2716. 97. Prvi pokušaj socijalne stratifikacije srednjovjekovnih stećaka. Antropološka zapažanja o skeletu Vignja Miloševića. Dinarski antropološki tip sa srednjovjekovne nekropole Raška Gora – stećci kod Mostara.. Diagramme und Dendrogramme). Pripaša (584-585). Godišnjak CBI XXII/20. Beograd 1985-1986. 2713. Beitrag zur Anthropologie spätrömischer bis spatmittelalterlicher Bevölkerungen Jugoslawiens. Dubrovnik 1979. 125-163. 2703. 5-109 + Anhang I (Fototafel I-C + Anhang II: (Verbreitungskarte.. ZFF Serija A: Istorijske nauke 19. 2709. Beograd 1989. 18..

Feljton: Sarajevo – grad izme u Istoka i Zapada (3): (Vjerske zajednice). Posebna izdanja 2. 405-413. 395-398. 2720. Beograd 1989. Horvati i serbi... FPN. Odgovor na odgovor dr Nikše Stančića. Mulić Jusuf. 2717.. Mušović Ejup. 72-79. (* Trifunovski F. Posebna izdanja 19. Glasnik SAD 1. Sarajevo 1996. Beograd 1980. “Bosanska srednjovjekovna država i suvremenost (Zbornik radova)”.. vjera i nevjera. Moj odgovor dr Josipu Lučiću. Mostar 1996. SSDSV 7. Bibliografija seobe naroda u Jugoslaviji. Balcanica 20. 99-105.) 2723. Beograd 1992. Beograd 1979.-2000. SANU. Jovan. Učebno-metodičeskoe posobie. Savez arheoloških društava Jugoslavije-Muzej grada Beograda. Beograd 1994.. Narodnosna svest u Srba. Stanić Radomir. Mitrović D. Jeremija. SKZ-Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Heretici. 221. “Bosanska srednjovjekovna država i suvremenost (Zbornik radova)”. III-VIII.. Prijepolje 1979. Islamizacija u Novopazarskom sandžaku. 2724. Jeremija. 16. FPN.256 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Mitrović D. Moskva 1978. Etnografski institut. Beograd 1984. 2718.. Bibliographia archaeologiae Iugoslaviae. Etnički procesi i etnička struktura stanovništva Novog Pazara. Jeremija. (* Trbuhović Leposava. Kabes II/13. Mostovi XIII/60. Balcanica 20. Predgovor. Jeremija. 2721. Dobojske novine I/5.. Balcanica 11. Mitrović D. Bibliografija seobe naroda u Jugoslaviji. 2719.) 2729.. Sarajevo 1996. 303. Mušović Ejup. 72-74. Narodna knjiga. Moskolenko Evseevič Anatolij. Beograd 1984. Biblioteka Studije i monografije. 212. Srpstvo Dubrovnika... Nalić Zahid.. 166 + 1 karta. 2725. Beograd 1989. 2722. Doboj 1996. Mrkobrad Dušan.. Neki sociološki aspekti urbanog u srednjovjekovnoj Bosni. 2728. Mulaibrahimović Halim. 2726. Musabegović Nijaz. 105-114. Mrkobrad Dušan. Vozniknovenie i razvitie feodalnih otnošenij u južnih i zapadnih slavjan. 2727. Mitrović D. Beograd 1989. . Pljevlja 1981. Savez arheoloških društava Jugoslavije-Muzej grada Beograda. 43-44.

Naumov P. Sarajevo 1994. 2736. Jevgenij. Moskva 1982. Naumov P..Društvo 257 2730. Naumov P. (4) Dobojske novine III/34. (3) Dobojske novine III/33. Naumov P. Moskva 1984. Sarajevo 1979. etnografija i folklor slavjanskih narodov. 14-29. Processi razvitija etničeskogo samosoznanija v Serbii i Bosni v XII –XIV vv. 199-217.. Dijalog XIII/1-2. 2737. Voprosi istorii slavjan 6. GDI BiH 28-30 (1977-1979). Etničeskie predstavlenija na Balkanah v epohu rannego Srednevekovja (po materialam ‘Letopisi popa Dukljanina’). etnogr. 2735.. 29-38. 2137. Naumov P. kultur. 1. Doboj 1998. 2739. 2734. Etničeskaja istoria vostočni romancev. Jevgenij. 2738.. 2733. Etničke predstave na Balkanu u epohi ranog srednjeg vijeka (po materijalima ‘Ljetopisa popa Dukljanina’). Balkanskie vlahi i formirovanie drevnoserbskoi narodnosti. 241-264. Vološskaja problema v savremennoj jugoslavskoj istoriografii. 2741. 10. 2731. Nalić Zahid. Moskva 1978. Dinamika foedalnogo stroja Serbii i Bosnii (V ocenke sovremennoj jugoslavskoj istoriografii). Etničeskoe samosoznanie južnih slavjan v VII – X vv. 2732. Balkanskie issledovanija. Veronež 1980. Bosanski i humski vlasteličići (Prilog istoriji feudalne staleške terminologije XIV-XV vijeka). 1985. Feljton: 1415-ta (1-4): (1) Dobojske novine III/31.. Naumov P... Kišinev 1978. Sov. 2535. Jevgenij.. 24-33. Jevgenij. (K istorii feodalnoj socialnoj terminologii i ierarhii). Jevgenij. Muallim 20-21.. Balkanskie issledovanija 7. Slavjano-vološskie svjazi. Jevgenij. Moskva 1979. 94-117. Doboj 1998. (K probleme formirovanija rannofeodalnih narodnostej). 234-246. Doboj 1998. Naumov P. Balkanskoe krestjanstvo v feodalnoi sisteme XII-XV vv (K voprosu ob evolucii krestjanskih kategorii i povinnostej v južnoslavjanskih stranah i v severnoj Albaniii). 1861. Drevnosti srednie veka.. Vipusk 9. 2740.. Jevgenij. Sarajevo 1989. 11.. 19. 13. 16. Istorija. Moskva 1989. Gosudarstvennaja vlast i soslovnoe delenie feodalnogo klassa na Balkanah v XIII-XV vv. “Razvitie etničeskogo samosoznanija slavjanskih narodov v epohu zrelogo foedalizma”. Naumov P. Jevgenij. Jevgenij. “Voprosi socialnoj. Naumov P. (2) Dobojske novine III/32. političeskoj i kulturnoj istorii jugo-vostočnoj Evropi”. Nametak Fehim. Doboj 1998.. Jevgenij. Znameniti Bošnjaci u vrijeme osmanske vlasti.. Naumov P. ...

2742. Pledoaje za istraživanje komunikacijskih tokova u bosanskom srednjovjekovlju. 2749. Iseljavanje hercegovačkih katolika od 15. POF 42-43... Nilević Boris. 52-59. Niškanović Miroslav.. Bosna – stara evropska zemlja. Istorija i tradicija – izabrani radovi. Sarajevo 1995..njihov uticaj i posljedice na demografska kretanja i promjene u našoj zemlji. 126. Rijeka 1998. (* Pavlović B. 2750. Sarajevo 1994.. 26. VKBI. "Migracije i Bosna i Hercegovina". Hrvatski glasnik VII/83. Okrugli sto ‘Tragom bosanskohercegovačke prošlosti – o urbanom biću BiH’.”. 201-209. Odbor savjetovanja Bosna i Hercegovina – mogućnosti i perspektive razvoja 3. Beograd 1982. X 1989. Sarajevo 1983.258 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Nezirović Muhamed. Nižić Nedeljko. decembar 1992. Tuzla 1999. 26. SKZ. "Migracije i Bosna i Hercegovina". (Priredio Sima Ćirković). Hercegovina 1980.. FPN. 1-61. Prezimena zapadne Hercegovine. 51-56. Sarajevo 1990. Nilević Boris. 478. Kršni zavičaj 13. simbola obitelji Hrvatinića?. Novaković Stojan. 53-55. 2748. "Urbano biće Bosne i Hercegovine". “Bosanski duh”.. Kolo 75. GZM (E) 38.. “Ratni kongres bosanskomuslimanskih intelektualaca 22. Migracioni procesi i Bosna i Hercegovina od ranog srednjeg vijeka do najnovijih dana . “Bosanska srednjovjekovna država i suvremenost (Zbornik radova)”.. 2747. IG 1-2. Knjiga 496. i 27. Nikić Andrija. O srednjovjekovnom bosanskom gra aninu.) 2753. 2746. Trebaju li se Hrvati BiH odreći ljiljana. Nuhić Muhamed. Institut za istoriju-Me unarodni centar za mir. 66-71. Sarajevo 1990. 108-110. X 1989. 2744..-2000. Nilević Boris. 29-36. u Sarajevu. Sarajevo 1996. Neka zapažanja o srpsko-pravoslavnoj duhovnosti u Bosni i Hercegovini u osmansko-turskom vremenu. Porijeklo stanovništva Drežnice. 2745. Institut za istoriju-Institut za izučavanje nacionalnih odnosa.. i 27. Niškanović Miroslav. Sarajevo 1996. beograd 1983. 2751... Iz migrantske psihologije srpskog naroda u Bosni i Hercegovini u XV i XVI stoljeću. 2752. Nosić Milan. stoljeća do danas. u Sarajevu. Migracioni procesi i Bosna i Hercegovina od ranog srednjeg vijeka do najnovijih dana . 8. 2743. Skupno misliti Bosnu. Nilević Boris... . 31-41. Pregled etnoloških istraživanja migracija i porijekla stanovništva Bosne i Hercegovine. Institut za istoriju-Institut za izučavanje nacionalnih odnosa. Sarajevo 1997.njihov uticaj i posljedice na demografska kretanja i promjene u našoj zemlji.

2760.) 2758. Bošnjačka pismohrana I/1-4. Preporod XXI/474. Sarajevo 1979. Sandžak IV/58-59. VKBI. Duraković Enes.. “Ratni kongres bosanskomuslimanskih intelektualaca 22. Sarajevo 1996. Okuka Miloš.. dr. Sarajevo 1988. Omerbašić Ševko. Glasnik VIS-a u SFRJ LI/4. Bošnjačka polazišta i bošnjački pogledi (75-78). 2755. Palavestra Vlajko. Sarajevo 1998.. 43-44. 18. 1990. 15. 21-29. Zagreb 2000. “O ‘nacionaliziranju’ Muslimana (101. 16. . 14-15. Globus. 233245. (Priredio Alija Isaković)”. Odjek XLIII/10. 484. Odnosi muslimana sa Slavenima prije turskih osvajanja na Balkanu i kontakti Južnih Slavena i Arapa. Sarajevo 1990. 43-46. “Čovjek uzoritosti.. Hajrudin Numić 1920-1960”. Palavestra Vlajko. Markešić Ivan. Sarajevo 1990. Tanković Šemso. Sjedinjeni etnokorijeni Bosanskih Muslimana (95-96). 14-15. Tribina 69..”. Bošnjačka pismohrana I/1-4. godina afirmiranja i negiranja nacionalnog identiteta Muslimana). 41-42. Novi Pazar 1995. Sarajevo 1998. Numić Hajrudin. Omerbašić Ševko. 14. 12. (* Jeleč Sead. Odjek XLIII/10. Behar VI/32-33. Šta Bosanski Muslimani (Bošnjaci) jesu i šta im se doga a? (56-60). (* Muftić Osman. 271-280. 2766.. Sarajevo 1979. decembar 1992. Behar IX/48-49. Oslobo enje 47/15013... 2756. Povijesna utemeljenost Muslimana – Bošnjaka u Hrvatskoj. Sarajevo 1990.. 2762. Numić Hajrudin. VKBI. Zagreb 1999. VKBI. Zagreb 1999.. “Povijesnoteološki simpozij u povodu 500 obljetnice smrti bosanske kraljice Katarine”. 155-183. 11. GZM (E) 37. Sarajevo 06. Rama i njeno stanovništvo. KS-FTS. Omerbašić Ševko. H. Sarajevo 1990. Mešihat Islamske zajednice u Hrvatskoj.04. Biblioteka Arabeska 10.. Diskusija. Pregled LXIX/2. Zagreb 1999. Bošnjaci u Hrvatskoj. Bošnjaštvo i bosanstvo. Biblioteka Posebna izdanja. Zagreb 1990. Islam prije dolaska Osmanlija u našim krajevima. 165-188. 375.. Tribina 80.. VKBI. Prof. Odjek XLIII/10. Bošnjaštvo i bosanstvo (141-153). Šta Bosanski Muslimani (Bošnjaci) jesu i šta im se doga a?. Omerbašić Ševko.. Tri tačke muslimanskog koda (91-94). Omerbašić Šefko.Društvo 259 2754. Odjek XLIII/10. Isaković Alija. Č. 2763. Sarajevo 1982. Islam i muslimani u Hrvatskoj. Zagreb 1997. 356-373. 46. Narodne pripovjetke i predanja iz Drežnice.. Sarajevo 1994..) 2764. 2761.... Bošnjački memento (155-183). Izbrisana prošlost. Numić Hajrudin. Omerbašić Ševko. 16. Pejanović Mirko. 2759.. Sarajevo 1990.. 2765. 2757.

Knowledge.. Pelesić Muhidin. (5) (Prihvaćanje islama ključno je obogatilo bošnjačku budućnost). 2768... 12. Sarajevo 1996....260 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Generalštab Armije BIH. 367.-2000. Visoko 1995. 2771. Pelesić Muhidin. Iz povijesti hrvatskog naroda. Aziji i Africi (1-7): (1) (Iskorak Bosne i Bošnjaka iz povijesne sjenke). Tuzla – Odbrana kontinuiteta državnosti Bosne i Hercegovine. 2774. 113-116. Palavestra Vlajko. 16. Sarajevo 1995.. (7) Bošnjaci uspinju Osmansko carstvo na vrhuncu slave). Feljton: Devet stoljeća bošnjačkih ratovanja u Evropi. Ljiljan V/ 156.. Sarajevo 04. Sarajevo 30. (* Nilević Boris.. Staro hercegovačko "pleme" Krmpotići... 2775. Godišnjak CBI XXX/28. 1996. 22-23. Sarajevo 1992-1997. Oslobo enje 52/17007. (4) (Nastanak i uspon bosanskog kraljevstva).. Stonski rat. stoljeće – Ston. Klub Bošnjačkog udruženja pravnika KDB Preporod. Pandurević Tatjana. Sarajevo 1995-1996... Pavković F. Srpska pravoslavna episkopija zagrebačka. 27.. 568-571. 22-23. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Država Bosna i Hercegovina (Nastanak. Sarajevo 1995. Preporod XXX/681. 2777. 87. GZM (E) 39. Porijeklo stanovništva Rakitna. 29. Ljiljan V/157. Palavestra Vlajko. (2) (Islam u Bosni prije dolaska Osmanlija). Tomislavgrad 1991. Sarajevo 2000. 2773. 1995. Bošnjaci sa prezimenom Brutus iliro-romanski korijeni na tlu BiH stari 2000. Edicija Dokumenti. 103-116. Sarajevo 1984. Palavestra Vlajko. (6) Bosanski ejalet veći od Bosanskog kraljevstva). Tuzla 1996.12. Bosnia ars. Pašić Dževad.. 22-23.) . Mostar 1987. Hercegovina 6. 2778. 22-23. Uprava za politička pitanja. (3) (Bosna izgra uje svoju nezavisnost).. 54. 19. 2770. Pašić Ibrahim. Pašić Hilmo. Pravo prvokupa.. Sarajevo 1996. Nikola. razvoj i aktualna zbivanja). Naša ognjišta XXI/176.Ljiljan IV/152. Sarajevo 1996. Ljiljan V/155. 2767. Primorje. Zemlja izme u istoka i zapada.. Sarajevo 1995.. Ljiljan IV/151. 2223. Oslobo enje 53/17419. 22-23. Zagreb 1983. Euforični postupak (Nelegalno iznošenje iz BiH posmrtnih ostataka posljednjeg bosanskog kralja Stjepana Tomaševića).10. 2769. 2772. Bošnjaci na svjetskim ratištima. Srpsko-pravoslavno žiteljstvo zapadnih krajeva Dubrovačke Republike do u 14. “Svatovska groblja” – problemi istraživanja. 13. Sarač Edina. Pasarić-Dubrovčanin R. Pandžić Stjepan Bazilije. 2776.01. Beograd 1999. Vojna biblioteka 23. Ljiljan IV/153. godina. Sarajevo 14.. 24-25. Dnevni avaz III/441. 1-142. 1997. Ljiljan V/154. Sarajevo 1996.

Sarajevo 1998. Takvim za 1999. IČ 32 (1985). Hrvatski glasnik VIII/96. Perić or e. izdanje. 28-29. (5) Prva linija V/44. 5-25. Petrović ur ica. Petrović ur ica. Sarajevo 1994.. Ljiljan VII/279.. Knjiga 3. “Ajvatovica ‘95”. . Vareš 1997. Sarajevo 1996. 189-208. Petrović Marica. RIZ BiH.. Katarina Kosača. Vojna biblioteka 1. (4) Prva linija V/43. Sarajevo 1996.. 2781. 2785. Istorijski institut RCG. Armija BIH.. Vareš 1997. Sarajevo 1996. 10): (4) (Gradnja grada Bobovca). “Borac Armije Republike Bosne i Hercegovine”.. 21-27. Muftijstvo Travnik. 32-33. Sarajevo 1996. (3) (Bošnjaci. Pelesić Muhidin. Kratak pregled bošnjačkog jedinstva kroz historiju. 357-372. 2787... Pelidija Enes. Podgorica 1999. Aziji i Africi: (Iskorak Bosne i Bošnjaka iz historijske sjenke) (1-5): (1) Prva linija V/40. 2789. (3) Prva linija V/42. 2790. Pelesić Muhidin. 10. Prusac 1995. 32-34. FPN. Dubrovačke arhivske vesti o društvenom položaju žena kod srednjovekovnih Vlaha. Bobovac IV/46. (1. Feljton: Devet stoljeća bošnjačkih ratovanja u Evropi. 2782. 95-102. Zbornik radova sa Okruglog stola Istorijskog instituta. izdanje 1993) 2. O historijskim aspektima formiranja Armije BIH. Tuzla 1999. 2783.. Geneza bosanske državnosti.. 2786.. Sarajevo 1998. Bobovac III/29. 2788. Sarajevo 1996. 229-264. Press centar. Ljiljan VII/280.. Bosanska vojska – važan faktor na ratištima srednjovjekovne Evrope. Bobovac III/30. 58-59. 2780. “Bosanska srednjovjekovna država i suvremenost (Zbornik radova)”. Srednjovekovni vlasi na teritoriji današnje Crne Gore – primer Ri ani..Društvo 261 2779. Petrović Marica. 15.. Vareš 1998. 17. Petković Toni. Zbornik MS za istoriju 35. Pelidija Enes. (10) (Jelena Gruba). Sarajevo 1996.. Novi Sad 1987.. 28-29. Beograd 1986. 28-29. Feljton: Legende iz vareškog kraja (4-5. drevni i autentičan narod). 58-59. Feljton: Evropski muslimani od Andalusa do Bosne (2-3): (2) (Ratoborno rivalstvo kršćanskog Zapada spram muslimana). Sarajevo 1998. Obilježen dan Katarine Kotromanić-Kosača.. “Srednjovjekovna istorija Crne Gore kao polje istraživanja”. Nacrt istorijske bibliografije o srpskoj srednjovekovnoj ženi (1158/9-1459-1521). (5) (Radakovo izdajstvo). 11. Pelesić Muhidin. 2784. 91-97... Tuzla 2000. (2) Prva linija V/41. Hrvatski glasnik VII/84. 11. Pelidija Enes..

Petrović Vladeta. Najstariji korijeni Puljića. godina afirmiranja i negiranja nacionalnog identiteta Muslimana). 2796. Istorijski zapisi XXXI/4.. 107-128. Titograd 1978. Mostar 1996. Vinica. (* Pejović oko. Crkva na kamenu III/23. “O ‘nacionaliziranju’ Muslimana (101. CANU. IRO Narodna knjiga-Marksistički centar CK SK Srbije. 2801. Biblioteka Posebna izdanja.. Titograd 23.. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Zagreb 1990. PCC Me ugorje. Globus. 2791. (Priredio Alija Isaković)”. 2792.. Beograd 1979. “Podsjetnik i kalendar”. Knowledge. 11. Puljić Ivica. obljetnice smrti Fra An ela Zvizdovića”. (Uredio Milenko Brkić). Nacionalni i politički razvitak Muslimana... 151-172.. 188-191. Knowledge. 2793. “Postanak i razvoj srpske nacije (Neki metodološko-teorijski problemi u izučavanju postanka i razvoja srpske nacije)”. “Zbornik radova sa Znanstvenog skupa u povodu 500. Neka razjašnjenja o Previšićima. 75-77. 14. 283. 401. 208-218. Mostar 1997. Studenci 1995. 13. 2799. (Radovi sa naučnog skupa. Kraljica Katarina Kosača..) 2797. novembra 1978. “Povijest Bosne i Hercegovine”. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Puljić Ivica. SarajevoFojnica 2000. .. 2800. Hrvatska obzorja VI/1. Popović Anto. obljetnice). Popović Radomir – Ćirković Sima. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. Puljić Ivica. 2803. Sarajevo 1993. Zvizdovićevo djelovanje u svjetlu biblijskih paralela (Refleksije u povodu 500. Purivatra Atif. Titograd 1981.. Crkva na kamenu XVII/186. Beograd 1999.. 13. i 24.262 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Odgovor ipak nije odgovor!. Mostar 1982. Mostar 1996. 2802. 80.. 11-19. Vera. "Predmet i metod izučavanja patrijarhalnih zajednica u Jugoslaviji". FTS-Franjevački samostan Fojnica. 2794. Crkva na kamenu XVIII/201. Puljić Ivica. Crkva na kamenu XVII/186. Beograd 1999. Odjeljenje društvenih nauka 3. Hrvati dubrovačkog zale a. Ministarstvo ObraneMinistarstvo Odbrane RBIH. Naučni skupovi 7.-2000. Puljić Ivica.. 2798. godine). 2795. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”. Split 1997.

“Srednovekovite Balkani (Politika. Sarajevo 1991. 2806.. Beograd 1978. Purivatra Atif – Imamović Mustafa – Maglajlić Munib – Kučukalić Zijo. 2811.. (3) Muallim 59.. 122-130. Sandžak i Bošnjaštvo. 2805.. 1415.. 161-174. Sarajevo 1990. 13-29. 19. Udruženje Bošnjaka porijeklom iz Sandžaka. Institut po balkanistika pri BAN. Leksykon tradycji chorwackich. Sarajevo 1990. Stanovništvo Crne Gore do 1945. O nacionaliziranju Muslimana (O “Bošnjacima” i “bošnjaštvu”). 2808. Muslimanska biblioteka. Muslimanska biblioteka. Feljton: Porodica Isa-bega Ishakovića u Sarajevu (1-4): (1) Muallim 57. SANU. 9-57. Slawistyczny ósrodek wydawniczy. 34. Novi Pazar 1994. 33. Purivatra Atif – Hadžijahić Muhamed. Feljton: Bosna i Sandžak (1-2): (1) Sudbina Bošnjaka na Sandžaku i u istočnoj Bosni). (4) Muallim 60. maja 1994. Pavle. Sarajevo 1997. Bosna.. Sarajevo 1997. kultura)”. Motrišta 4. “ABC Muslimana (Priredili Purivatra Atif . Rakova Snežana. 2815. Akademično izdateljstvo ‘Prof. 2813. Muslimani i bošnjaštvo”.. Sarajevo 1997. Beograd 1997. Radić Radivoj. Srpskocrnogorska indoktrinacija na osnovama mitomanske svijesti i genetske paranoje. Sarajevo 1997.. Istina o BiH I/4. Sandžak III/53. Posebna izdanja 515.. Ana Kantakuzina – vizantijska nevesta u kući Kosača. Bosna. Redžepagić Bajram. (2) (Vjekovima pod terorom Srbije i Crne Gore).Hadžijahić Muhamed)”.. Warszawa 1997. 2807. Bosna. Odeljenje društvenih nauka 80. 23. Sarajevo 1996. Marin Drinov’. 2816. Muslimanska biblioteka. . Mostar 1997. 32-33. otrazeni v literaturni pametnici). Sarajevo 1994. Radusinović S. Insignia regalia balcanica (Nabljudenija vrhu vladatelskite simvoli. religija. “Atif Purivatra – Mustafa Imamović – Rusmir Mahmutćehajić. Purivatra Atif. 123.. Muslimanska biblioteka. O nacionalnom fenomenu Muslimana. Purivatra Atif – Imamović Mustafa – Mahmutćehajić Rusmir. 86-93. 2810.Društvo 263 2804. Sarajevo 1991. Bosna. Rapacka Joanna.”.. 61-189. “ABC Muslimana (Priredili Purivatra Atif . godine. 2814. Zbornik za istoriju BiH 2. “Istočna Bosna i Sandžak (Znanstveni skup). Račić Senka. Rahić Esad. Raguž Željko. Sofija 1999.. 119-137.. 34.Hadžijahić Muhamed)”. 2809. Muslimani. Sarajevo 1994. Redžepagić Bajram. Muslimani i bošnjaštvo.. Bibliografija Muslimana. 2812. Istina o BiH I/3. 19. (2) Muallim 58. Bosna.

“Zbornik radova X kongresa istoričara Jugoslavije”.) 2828. 220. 17. S. (* Marković Vojislav. Globus. (Priredio Alija Isaković)”. Rokai Petar. “Religija i državotvornost. . ANU BiH-Institut za istoriju. 2825. Zagreb 1990. Marković Vojislav.. MK SSRN Ravne Rijeke. Redžić Enver. Naša ognjišta X/59.. Tri hrvatske plemkinje franjevačke trećoredice. Redžić Enver.) 2827. B. Redžić Enver. 129-133. Književni krug. 10-12. Muslimana i Srba. Mostovi XXII/114-115. Rotim Karlo. 2821. Geneza ideje bosanske. Bibliografsko-genealoška beleška o ugarskoj kraljici Jelisaveti Kotromanić (Povodom sto pedesete godišnjice ro enja Ilariona Ruvarca). Rudić Petar. O nacionalnom imenu Muslimana s osvrtom na knjigu Ćamila Sijarića Herceg-Bosno i tvoji gradovi. Biblioteka znanstvenih djela 85. U Kreševu još živi uspomena na bosansku kraljicu Katarinu.. Stručna knjiga. Isakovci – novo nacionalno ime jugoslovenskih muslimana (predlog). Ravne Rijeke 1987.. 2829.. Runje Petar.. Nijemci u Bosni. 15. Revija slobodne misli 29-30. Užički zbornik 18. Obrana Herceg-Bosne 1. 2826. Centar za filozofska istraživanjaMe unarodni centar za promociju interreligijskog dijaloga. Sticanje poseda kao vid imigracije balkanskog stanovništva za Ugarsku u srednjem veku. Deklaracija za svjetsku etiku”.. Titovo Užice 1989. “O ‘nacionaliziranju’ Muslimana (101. 2822. Sarajevo 2000. (2. Rendić-Miočević Ivo. Sto godina muslimanske politike u tezama i kontraverzama istorijske nauke (Geneza ideje bosanske. 449. 2824. 2819. 123-125. Sarajevo 2000.264 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Hrvata. Biblioteka Posebna izdanja. Zlo velike jetre. Zbornik MS za istoriju 28. Široki Brijeg 1997. Posebna izdanja 106. 623. godina afirmiranja i negiranja nacionalnog identiteta Muslimana). bošnjačke nacije). 2817. izdanje. 371-373. Zagreb 1995. 1997.. 13-18. 2823. Rudić Petar. bošnjačke nacije. 107-112. Društveno-istorijski aspekt ‘nacionalnog opredjeljivanja’ Muslimana Bosne i Hercegovine. Odjeljenje društvenih nauka.. Beograd 1988. ponude i mira ‘Zajedno’.. 80. 2820. Kačić 29. Rokai Petar. Split 1996. Novi Sad 1983. Behar IV/21.. Richembergh Beus Goran.. 149-157.. Bijelo Polje 1983. Povijest i nepovijest Crnogoraca.-2000. Beograd 1998.. 2818. Duvno 1980. Sarajevo 1996. Knjiga 31. SIJ. ANU BIH. Pljevlja 1990.

Sarajevo 2000. 117-157.) 2841. 2838. Beograd 1991. to odumire!). Strčić Petar. Posebno izdanje. (Za što se ne umire. 2. 2834.Društvo 265 2830. 4-5. Radovi 23. Titograd 1989.. 35-54. ŠK. Samardžić Radovan. Sarajevo 1998. (2. 782-826. Glibo Rajko. (* D. 2839.. Sivrić Ivan. Naprijed... Matković Hrvoje. Serdarević Husein. (* Marjanović Mirko. Didaktički putokazi IV/12.. 9. 386. Sefer Melisa. Uporedna istraživanja 3. SKZ. Vukčević Luka. 414. Seljačka kultura Bosne i Hercegovine. 622-624. Srbi pod tu inskom vlašću 1537-1699”. izdanje. Sarajevo 1997. Sarajevo 1995. 170-172. 240-243. Zagreb 1984. Prodor islama u jugoistočnu Evropu. 2831. Pojava pamfleta oko povijesti Bosne i Hercegovine. Sančević Zdravko.. izdanje 1990). Behar Journal 11. Potomci kralja Tvrtka. Sančević Zdravko... Zagreb 1995. 7-9. “Crtajte granice ne precrtajte ljude”.. 171-194.) 2836. Sivrić Ivo. HM IV/17. Dragišić Juraj. “Bosanski duh”.. Domovina IV/50. Marulić XVII/2.. do 1517. Samardžić Radovan. Beograd 1994. Tom 1. Treća knjiga.. HM II/9. “Istorija srpskog naroda.12. 1988. 2833. Sarajevo-Bol 1995. Zagreb 1990. Sirotković Hodimir – Margetić Lujo. Zagreb 1989. Sabitović Mesud.. Domovina i država u udžbenicima historije. 2835. M. Zagreb 1988. Chicago 1982. Beograd 1994. Pogled u Bosnu (Zapisi veleposlanika).. (* G. 2837. Istorijski zapisi LXII/3-4. Prodor islama u jugoistočnu Evropu. 23-41. SV 7.. Marulić XXXI/3. Schiffler-Premec Ljerka. 356-358.. 556-558. Treća knjiga. Misli umiru kad ih više niko ne misli (Antirasprava: Hrvati u BiH – hic et nunc). 200.. 11. 278-284. Zbornik radova u povodu imenovanja vrhbosanskog nadbiskupa Vinka Puljića kardinalom. Zagreb 1993.. Zagreb 1998. Novi list XLII/301.. Odbor savjetovanja Bosna i Hercegovina – mogućnosti i perspektive razvoja 3. Tom 1. 75-78. Zenica 1998. “Istorija srpskog naroda. Bosanski duh u pitanju... Pristup (Srbi i turski prodor (1459-1537)).) . Srbi pod tu inskom vlašću 1537-1699”. 190-191. 2840. HZ 42. 2842. “Hrvatski biografski leksikon III (Č)”. izdanje. 2832. Semren Marko. Zagreb 1998. Rijeka 26. Povijest države i prava naroda SFR Jugoslavije. Božji ugodnici u Bosni i Hercegovini od 1291. SKZ.. 2. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Ć. Samardžić Radovan.

. 2854. Ljudska prava i slobode u historijskim dokumentima Bosne i Hercegovine.-2000. 1989. Sarajevo 04.) . Moderna vremena Zagreb. Zamršena kopča Kopčičâ. Sarajevo 1993. 18.. Naša ognjišta XXVII/237. Most XXVI/132-133 (43-44). (* Kurtović Esad. Kulturna i društvena historija Bosne i Hercegovine (7 i 8 razred osnovne škole. Humski zbornik 4. Sivrić Marijan. 2849.. 317-327. Nešto o obitelji Radulinović. Spaić Vojislav.. 8. 1989. 14. 111-134. 2855.266 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. do sredine 17.12.. 98-99. Selma Ferović. Općina Ilidža. Fahrudin Isaković. Leksikon islama (Redaktor Darko Tanasković)”. 2844. “Ilidža. Sloveni.. La migrazione degli Slavi nell’ Italia meridionale e in Sicilia alla fine del Medioevo. 28. 10-12. 2852. Skoković Zvonimir Dida. Geografija. 2851. Spahić Muris – Nurković Safet.. Knjiga 3. Sarajevo 02. (3) (Ubistvo kneza Pavla Radenovića)./1999.. 1989. Zagreb –Stolac 1999. Mostar 2000. 319-344. Kalendar Napredak za 1994. Smailagić Nerkez. Istorijski institut RCG. Sarajevo”. Spasić Dušan – Ćirković Sima.. 2. Sarajevo 1996. 3-15. Tomislavgrad 1997.. Podgorica 1999. Hercegovina 4-5 (12-13). 2847. 137-151. Safet Nurković.12. EJ 4.12.. 2845. Grafocolor Zagreb. 464. Softić Aiša. 2843. JLZ. Smriko Vehid. Oslobo enje 46/14892. stoljeća (prema dubrovačkim izvorima). Usmene predaje. (2) (“Prateći isplatu provižiuna”). 2853... Sarajevo 05. Sivrić Marijan. kulture i sporta. Genealoški prikaz roda Bošković. nauke. izdanje. Znak Bosne I/4. Mostar 1998. Zbornik radova sa Okruglog stola Istorijskog instituta. Zenica 1996. 12. Muris Spahić. “Stolac u povijesti i kulturi Hrvata”. Sarajevo 2000. Sivrić Marijan – Vekarić Nenad. 554-556. 530-531. “Nerkez Smailagić. Godina 42. Archivio storico italiano 138/503. Gra ansko pravo (Bosna i Hercegovina). Svjetlost. Ministarstvo obrazovanja. Oslobo enje 46/14890. 2846. Sarajevo 1990. 193-228. Feljton: Zaboravljeni dinasti (1-3): (1) (Kroz povelje i dokumente). 2848. Sarajevo 1996. Sopta Jozo.. “Uzeir Bavčić. Općina Stolac. Stariji hercegovački rodovi od polovice 15. FBiH. Dopunska nastava)”. “Srednjovjekovna istorija Crne Gore kao polje istraživanja”. Zagreb 1986. Spremić Momčilo. Grb Kopčića u klaustru samostana Male braće u Dubrovniku. Roma 1980. Oslobo enje 46/14893. 2850. Stećak III/34... BiH.

2861. Posebna izdanja 106... 21-24. Beograd 1987-1988. Institut za istoriju. izdanje.. Svjetlost-Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Sarajevo 1990. Globus. 75-89. Iliri. 31-34.-NUB BiH. život. Sućeska Avdo. Rilindja. Ilirët – historia. 2857. 3. Zbornik Pravnog fakulteta 3. Stančić Nikša. Sarajevo. Živiničko područje u prošlosti. Kratak osvrt na stanje društva u Bosanskom ejaletu do tanzimata. Pogled na odnos religije i državnosti u južnoslavenskim zemljama. . kultura. 159. “Širenje islama i islamska kultura u bosanskom ejaletu”. Odjeljenje društvenih nauka. Recepcija nekih srednjovjekovnih južnoslavenskih pravnih ustanova u osmansko-turskom pravu. Uvodna riječ. 1988.. 1981. Sarajevo 1996. 1985.. 7. ponude i mira ‘Zajedno’. (2. 411415. 2. o. izd. Balcanica 18-19.). 2867. Sarajevo 1995. GR IZ BiH LXII/7-8.. “O ‘nacionaliziranju’ Muslimana (101. Državno pravni razvitak Bosne i Hercegovine (izbor tekstova). Sućeska Avdo. Istorija države i prava SFRJ. izd.) (* Škegro Ante. 8. 2860. “Bosna i Hercegovina i svijet”. Sućeska Avdo. Sarajevo 1991. izdanje 1997). Osnovne osobenosti položaja Bosne u osmansko-turskoj državi. (3. Sarajevo 1996. Povijest. Prilozi XXIV/25-26.) 2858. Deklaracija za svjetsku etiku”. 198-207.. godina afirmiranja i negiranja nacionalnog identiteta Muslimana). 203. Knjiga 31. (Priredio Alija Isaković)”. “Religija i državotvornost. Rijeka 1982. Elementi našeg srednjovjekovnog prava u turskim zakonskim spomenicima. 685-704. Centar za filozofska istraživanjaMe unarodni centar za promociju interreligijskog dijaloga.Društvo 267 2856. Sarajevo 1980. Sućeska Avdo. izd. Sarajevo 1991. jeta.. 2859. Biblioteka Posebna izdanja. 2864.. “Istorijska istina” Jeremije D. Sućeska Avdo. Zagreb 1989.. (4. 5. Mitrovića i njegovo upozorenje na opasnost od “nekih hrvatskih istoričara”. Sućeska Avdo. Fakultet kriminalističkih nauka. 203. Stipčević Aleksandar. POF 41. 6. Zagreb 1990. Sarajevo 2000. Sućeska Avdo. Sućeska Avdo. izdanje 1978. Zagreb 1991. 1513-1520. 2863. Pregled LXX/11-12.. izd. ŠK. Priština 1980. 331-334. 287. izd.. 2865. 1987. 2866. ANU BIH. 1979. 2862. Altermedia d. Sućeska Avdo.. Istorijske osnove nacionalne posebnosti bosansko-hercegovačkih Muslimana. o.. Suljkić Hifzija. kultura.. ŠK. 1 izdanje. 181-190. “Istina o Bosni i Hercegovini (Činjenice iz istorije BiH)”. 29-41. dopunjeno izdanje.

Zagreb 1998. 2874. Šanjek Franjo. Nepoznata osobna imena na srednjovjekovnim nadgrobnim i drugim kamenim spomenicima u Bosni i Hercegovini. 2872. 2877. Hrvati prognanici i izbjeglice u XV i XVI stoljeću. EJ 4. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. JLZ. “Širenje islama i islamska kultura u bosanskom ejaletu”. 215-221. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 501-506. Sarajevo 1979. 2869. IA MI BiH ‘90. o Bosni opet. PCC Me ugorje. 2875. 2876...07. 217-229. Hrvatska revija XLVIII/4. Zagreb 1993. Šišić Ferdo. Maribor 1979.. Sarajevo 1999. (Uredio Milenko Brkić).04. “Povijesnoteološki simpozij u povodu 500 obljetnice smrti bosanske kraljice Katarine”. Islamska misao XIII/160.. 2870. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”. “Crtajte granice – ne precrtajte ljude”. Časopis za zgodovino in narodopisje 1-2.. 9. Odjeljenje društvenih nauka 21. Sarajevo-Bol 1995.. 139-141. 329-345... 98-99.-2000.. KS-FTS. Povijesni prilozi 12. 358-360.. 42-43. zemljoljubac. Diskusija. Bilten FTS XXVI/2. 2868.. 1995. Glasnik VIS-a u SFRJ LIV/3.) 2880. Sarajevo 1991. (Nakon izgorjelog tiraža. Hrvatska historiografija izme u Scile i Haribde ili povijesna znanost u Hrvata (Ostvarenja i perspektive).). opet o skraćenoj povijesti. Šimundić Mate. 737. 43-50. Šimundić Mate.. ženoljubac (Zapis o mudrom stvoritelju Hercegovine. Horvati (de Horvati). 2879.. Šarkić Sr an. Šarčević Ivan.. (KUN) 2. Sarajevo 1981. Sarajevo 1991. Oslobo enje 56/19084. Zagreb 1986. Kasumović Ismet. Knowledge. Zbornik radova u povodu imenovanja vrhbosanskog nadbiskupa Vinka Puljića kardinalom. Šipovac Ne o. Stablo života Kraljevine Bosne. Bosna pod turskim gospodstvom. SV 7. Šanjek Franjo. Radovi ANU BiH 70.. Sarajevo 05. 805-814. 2878. .. POF 41. Studenci 1995. Beograd 1999.. Šidak Jaroslav. 53-56. 2. 2873. Mir (411). (* Ibrahimović Ramiza. izdanje. Značenje starohrvatskih i drugih slavenskih imena u ‘Povijesti Hrvata za vrijeme narodnih vladra’ Ferde Šišića. napravljeno je reprint izdanje). 2871. Sarajevo 1992. Opet o kralju. Častoljubac. Šanjek Franjo. Šećibović Hajrudin. Sarajevo 09. Prokuratori (589). Bošnjački avaz II/50. Bogumilsko-islamska kultna mjesta prepuštena nehaju i sitnom profitu. 453-458. Sarajevo 1990. 2000. Šahinović Nataša. Čebotarev Andrej. 450.268 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.

Islamska ili muslimanska kultura u Bosni. 291-302.. 813. 2535. 13. Šuica Marko. 2891. Stećak V/57. 2882. Crkva na kamenu XX/12 (229). Islamska ili muslimanska kultura u Bosni. 2885. Tanković Šemso.. 11-41. Marche. Tanasković Darko. Bošnjaci u Republici Hrvatskoj. 6. “Darko Tanasković. Sarajevo 1991. uro Dragišić i Dubrovnik. Roma 1978.. Immigrazioni di Slavi nel territorio di Ancona nel corso del secolo XV. Ujaci ostadoše s narodom. zasjedanje jugoslovansko-italijanske komisije za zgodovino – 7. Zgodovinsko društvo za Slovenijo... (Uredil – A cura di: Ferdo Gestrin). Diskusija.Društvo 269 2881... 7. 2888. . Posebna izdanja 106. Behar VI/31. Škegro Ante. Mostar 1999.. “Italia felix. Deklaracija za svjetsku etiku”.. 111-132. ANU BIH. Duvno 1978. Knjiga 31. Šundrica Zdravko. Beograd 1993. Knowledge. Abruzzi secoli XIV-XVI". “Migracije Slovanov v Italijo – Le migrazioni degli Slavi in Italia”. Sarajevo 1979. Naša ognjišta VIII/47. Šunjić Marko.. 2886. 2883. 2894. Šunjić Marko. Sarajevo 1996. Dubrovnik XXV/4. KS-FTS. POF 41. Beograd 2000. 2893. Bosanska vlasteoska porodica Banovići. Bit ćemo ono što jesmo. 1-23. Tanović Arif. IG 1-2. 9. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 2884. “Religija i državotvornost. Dubrovnik 2887. 13-18. Partenon. 38. Italjug VIII/3. Ostra Vetera. 2892. “Povijesnoteološki simpozij u povodu 500 obljetnice smrti bosanske kraljice Katarine”. Tadić N. Ljubljana 1978. 2889. Romagna. Sarajevo 1998. 5-23. Šteko Marko. 2890. ponude i mira ‘Zajedno’. Primićur. Religija i državotvornost. Convegno degli storici Jugoslavi ed Italiani. Odjeljenje društvenih nauka... Immigrazioni di Slavi nel territorio di Ancona nel corso del XV secolo. 97. Beograd 1999. Migrazioni slave e albanesi in Occidente. Islam i mi”. Quaderni di Proposte e richerche 3. Tanasković Darko.. Čiji je kralj Stjepan Tomašević?. “Širenje islama i islamska kultura u bosanskom ejaletu”.. 1982. Zagreb 1997. Šoljić Vladimir. Šuica Marko. Ancona 1988. 584.. Šunjić Marko. Slavi nell'Anconitano: il XV secolo. Centar za filozofska istraživanja-Me unarodni centar za promociju interreligijskog dijaloga.

. Cambridge Massachusetts 1994. Prilog bibliografiji seoba i migracija u Jugoslaviji. godine kod Orahovca u Metohiji. Sarajevo 2000. 1970-2000 (Izbor tekstova). GDI BiH 28-30 (1977-1979).. Jakir Aleksandar. Tanović Bakir. Toholj Duško – Burzanović Tihomir. 63-78 + 1 karta + 4 slike. 552-555. 2899.. Tomašev natpis o osnivanju crkve Blagoveštenja gospodnjeg 1427. Naklada Zadro. 13. Ljiljan 333. I u osmanskoj imperiji BiH je bila država u državi. Südostforschungen 57. Knowledge.. Beograd 1999. Zagreb 1995.. 58-59. o.. Izdavački centar El-Kalem. Ljubljana 1990. Ekmečić Milorad. (Feljton priredio Salih Jalimam). “Bosna i bošnjaštvo”. “The Muslims of Bosnia – Herzegovina. Tanović Bakir. Zagreb 1997. Sarajevo 2000. 407-411. kapelan i protovestijar kralja Tvrtka I i trebinjsko-mrkanjski biskup. Beograd 1990.270 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Tomović Gordana. RIZ u BiH. BF VIII/12. XIII + 207. 413.. 2897. Thallóczy Lajos. 102-104. Sarajevo 1990. Dubrovčanin prezviter Ratko. 93. Župan. Harvard Middle Eastern Monographs 28... Their Historic Development from the Middle Ages to the Dissolution of Yugoslavia. Svjetlo riječi X/116-117. 2901. Ljiljan 332. Center for Middle Eastern studies. Feljton: O bosanskohercegovačkom nazivu ‘beg’ (1. Edited by Mark Pinson”. 2895. 30. Tomić E. “The Times Guide to the Peoples of Europe”. Ljiljan 330. (3) (‘Bogumilska /patarenska/ hereza bila je vjera otmjenijih obitelji). Prva linija IV/21. Biblioteka Priručnici. ‘Karantanija’..) 2902.. (4) (Titulu kneza kasnije je zamijenila begovska titula). “The Times. London 1994..-2000. Beograd 1997. 58-59. (* Birin Ante. Kosovsko-metohijski zbornik 1... Narodi Evrope (Priredio Felipe Fernández-Armesto. Urednik hrvatskog izdanja Nikša Stančić)”. Sarajevo 1999. 197-198. (* Džanić Asaf.. 58-59. 39-58. 224-237.. 2906. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Ko je vlasnik Bosne i Hercegovine?. Tomović Gordana. Tjedan bosanske kraljice Katarine.) 2900. Tošić uro. Sarajevo 1979. 30 godina. stonski kancelar.. . 2903. Sarajevo 1992... 3-4): (1) (Prilog za historiju bosanskog plemstva). IČ 42-43 (1995-1996). 2896. 119-127. 2898. 2904. Sarajevo 1999. Eminex s p. Hiljadugodišnje ime. München 1998. 2905. GDI BiH 40-41 (1989-1990). 308-310. Sarajevo 1999. Sarajevo 1995. Tanović Hamid. “Preporod. Times Books.

Ponašanje bosanske kraljice Mare (Jelene) u izbjeglištvu. (Pretisak izdanja iz 1941.. Tošić 101. Glasnik Zavičajnog muzeja 1. Anali 26. 2918. Knjižnica Hrvatskog društva folklorista 2. 2919.Društvo 271 2907. Sarajevo 1982. 277-278. "Bosna i Hercegovina od srednjeg veka do novijeg vremena". Trbuhović Leposava. 2913. Dubrovačka porodica Hranković.. 93-106. 2920. 218-222. Pljevlja 1999. Tošić 1996. Zbornik radova 12. 2921. Kontinuitet naseljenosti pljevaljskog kraja od praistorije do uspostavljanja turske vlasti.. Tošić uro. Mileševski zapisi 2 (1996). Beograd 1986. 123-137. uro. Istorijski zapisi LXX/3-4. 87- 2912. 2915. Beograd 1999. Tošić uro. Tošić uro. Dubrovnik 1988. Uprava i sudstvo u srednjovekovnoj župi Trebinje. 77-85.). 39-53. 75-104. 148-150. Tošić uro.. IG 1-2. O vlaškoj skupini Vraneši u nahiji Ljubovi a. Zagreb 1992. Zbornik za istoriju BiH 2.. Tošić uro.. Studije o podrijetlu (Etnološka razmatranja iz Bosne i Hercegovine). Sarajevo 1986. Sarajevo 1983. GDI BiH 37. Beograd 1995. Podgorica 1998. Beograd 2914. 2910. Tošić uro.. uro. SANU. Srednjovekovni život u trebinjskoj oblasti (feudalna sredina na primjeru jedne regije). “Zbornik radova X kongresa istoričara Jugoslavije”. 101-113. Beograd 1997. 75-89. . 73-112. Tošić uro. 2916. Prilozi XVIII/19. 7-18. 2909. GDI BiH 34. Glasnik SAD 3. Kancelarija.. Tošić uro. Truhelka Ćiro. Hrvatsko društvo folklorista. 2908. SIJ. Tošić uro. Ure enje srednjovjekovnog trga Drijeva.... Petar Primović .. Prijepolje 1997. O ponašanju dubrovačkih carinika u rudniku Deževice. Tragovi Avara i Slovena u donjem Podrinju i okolini. 2911.dubrovački trgovac i zakupac carina u Bosni.. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Bosanska kraljica Katarina (1425-1478). GDI BiH 34. Sarajevo 1983. Beograd 1998. Istorijski institut. 393-398. Tošić uro. Knowledge. 2917. Stanovništvo srednjovjekovnog trga Drijeva. Tošić uro. Porodica Miloradović-Stjepanović iz vlaškog roda Hrabrena..

2924. International Conference. 36. “Knjiga sažetaka”. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. (KUN) 5. Sarajevo 1998... Bosna: porijeklo imena zemlje. Sarajevo 1998. Sarajevo 30... izdanje 1994. Sarajevo 1998. Zamanička vojska (209-210). Bosnia and Herzegovina in the Changing World Order. Sarajevo 1998. Diskusija. 2923. Radovi ANU BiH 73. Bosnian Paradigm. Knjiga 3. Vidović Marko. 160-161. 12-13... 13. (2) Stećak V/51. Stanovništvo poluotoka Pelješca.. Oslobo enje 55/18770. 2929. I ja sam Tvrtkov potomak. izdanje. 1999. 43. Sarajevo 1983. 2927. Stećak V/53. Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku. Svezak 1. “Povijesnoteološki simpozij u povodu 500 obljetnice smrti bosanske kraljice Katarine”. Valenta Anto. 2926. Podjela Bosne i borba za cjelovitost. IA MI BiH 15. Svezak 2. (3). Truhelka Ćiro. Mostar 1995. Beograd 1999. 3. Vego Marko. 2928. Diskusija. 2935.. Knjiga 3. Prilozi demografskoj povijesti Dubrovnika i okolice. Državno i sudbeno ustrojstvo Bosne u srednjem vijeku. Saraj Invest. Kabes I/1. Vejzagić Nerudin. 2922. 163. Identitet Bošnjaka-Muslimana. 87). Dubrovnik 1993. 2934. Sarajevo 1979. 2925. HKD Napredak. 2930. . Sarajevo 1998.05. Veselinović Andrija. 25-27. Vekarić Nenad. Vasić Milan. 2931. 2932.-2000. 2933. Vekarić Nenad. Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku. 11. Tvrtković Safet.272 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Vego Marko. Sarajevo 1996. Diplomatska aktivnost hercega Stjepana Kosače na Jadranu.. 149-152. 100. Tucović Ermin. Knjiga prva”. 1979.. Konzuli (313-314). Dubrovnik 1992. 125-130.. državnog poglavara “ban” i vjerskog učenja povezanog sa stećcima. 41. Feljton: Na tragu otkrića (1): (1) (I Bosna i univerzitet). KS-FTS. "Simpozijum: Vlasi u XV i XVI vijeku". Feljton: Od naroda do države (1-3): (1) Stećak V/50. Odjeljenje društvenih nauka 22. Zagreb 1995. 593-616. Behar Journal 11. (2. Stanovništvo poluotoka Pelješca.. HKD Napredak.. Vitez 1991. Vidović Marko. Turković Bisera. Me unarodni forum “Bosna”. Knowledge. Prilozi demografskoj povijesti Dubrovnika i okolice.. “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463. 99. 23.

FTSFranjevački samostan Fojnica. CANU. Diskusija.. i 27.. Vranje 1974. Stećak I/3. Općinsko poglavarstvo. Vrgoč Miro. 125-134. Postanak i razvoj srpske nacije (Etnološki pristup). Vranjski glasnik 10 (poseban otisak). Stećak I/1.. 34-35.). Vukorep Stanislav. 26-27. (Radovi sa naučnog skupa..) 2944. Naučni skupovi 7.. bezna e. Vuk Karadžić. Sarajevo 1983. (* Leśny Jan.. Migracioni procesi i Bosna i Hercegovina od ranog srednjeg vijeka do najnovijih dana . Titograd 23. Vlahović Petar. Radovi ANU BiH 73.-1498.. 2946. (3) (Nacije. Beograd 1979. Sarajevo 1990. Beograd 1984. Zagreb 1985. Neum 1995.. “Postanak i razvoj srpske nacije (Neki metodološko-teorijski problemi u izučavanju postanka i razvoja srpske nacije)”. i 24. 2937. Poglavlja iz pravne zgodovine. veljače 1996. Vukanović Tatomir. 2939.. 363-373. 26. god. 2943. Marulić XVIII/1. . Prilog proučavanju podrijetla hrvatskog pučanstva počiteljskog kraja. Stećak I/2. 73-177. Vlasi u XV i XVI vijeku. Staro neumsko pučanstvo. Etnogeneza Južnih Slovena. 275-333. 315-342.. 174. 2947. stoljeću.. Sarajevo-Fojnica 2000. Fra An eo Zvizdović (1420. Institut za istoriju-Institut za izučavanje nacionalnih odnosa. godine). Odjeljenje društvenih nauka 22.. Narodi i etničke zajednice sveta. Radovi ANU BiH 73. 89-99. u Sarajevu. “Zbornik radova sa Znanstvenog skupa u povodu 500. Vlahović Petar. "Simpozijum: Vlasi u XV i XVI vijeku". 85-112.Društvo 273 2936. “Neum. "Predmet i metod izučavanja patrijarhalnih zajednica u Jugoslaviji". Humski zbornik 1..) 2938. Vukorep Stanislav. 763-765. Titograd 1981. Odjeljenje društvenih nauka 22. Voje Ignacij. Migracioni procesi iz Bosne u slovenačkim zemljama za vrijeme turskih provala u 16. (2) (Povijest. 292. 370 + 35 tabli slika + 3 karte. Općinsko vijeće Neum. IRO Narodna knjiga-Marksistički centar CK SK Srbije. Vukić Mario. 177-193. Odjeljenje društvenih nauka 3. Sarajevo 1994. X 1989. Ljubljana 1985.. 2941. u Čapljini. Sarajevo 1994. Duhovni lik. povijest). 36-37. 2940. Vilfan Sergej. "Migracije i Bosna i Hercegovina". Etimologija pojma ‘Vlah’ i njegova razna značenja.. Sarajevo 1994. Voje Ignacij. surogati. Feljton: Koliko je stara Bosna (1-3): (1) (Povijest i falsifikati). Sarajevo 1983. Zemlja i zavičaj Hrvata”. Vukčević Nikica. ”Zbornik znanstvenog simpozija održanog 16.. nada).. obljetnice smrti Fra An ela Zvizdovića”.(* D. 2945. Čapljina-Zagreb 1996. Z. Warszawa 1978. novembra 1978. Slavia antiqua 25. 2942. "Simpozijum: Vlasi u XV i XVI vijeku".njihov uticaj i posljedice na demografska kretanja i promjene u našoj zemlji. i 17.

. Siguran identitet pretpostavka susretanja (Miscellanea de oecumenismo)“. 303342. 18. 21-38. Prag 1983. Tomislavgrad 1998. Zelić-Bučan Benedikta. 342. Hrvatski narodni kalendar 1993. Tomislavgrad 1998. (2) Naša ognjišta XXVIII/250. Sarajevo 1992. Sarajevo 2000.. Marulić XX/1. 2953. Nestajanje katolika u Trebinjsko-mrkanjskoj biskupiji.. 359369. Zelić-Bučan Benedikta. Sarajevo-Bol 1995. 2958.) 2955. Zagreb 1980. Vukšić Tomo. Mostariensia 1. SV 7. ZEF MIRDITA. “Crtajte granice ne precrtajte ljude”. Godina 46. (3) Naša ognjišta XXVIII/251. 22. Zagreb 1987. Vukšić Tomo. Balkanski Vlasi u svijetlu podataka Bizantskih izvora. Papa i Crkva me u Hrvatima. 89-93. 2952. 2951.. Zagreb 1995. Tomislavgrad 1996. Katolici i pravoslavni u Bosni i Hercegovini... Feljton: Bosanska kraljica Katarina Kosača-Kotromanić (13): (1) Naša ognjišta XXVIII/249.. 2949... Mostar 1994. Marulić XIII/5-6. Feljton: Nestajanje katolika u Trebinjsko-mrkanjskoj biskupiji (1): (1) Naša ognjišta XXVI/233. (* Heres Tomislav. 2948. Neka gledišta novije historiografije na Porfirogenetove tvrdnje o etničkoj pripadnosti područja Crvene (Južne) Hrvatske. . 240. 426-441. Zef Mirdita – Strčić Petar – Janjatović Bosiljka – Maticka Marijan – Pavličević Dragutin. Vukšić Tomo. 2959. Vrhbosanska katolička teologija. Zbornik radova u povodu imenovanja vrhbosanskog nadbiskupa Vinka Puljića kardinalom. 22. Zelić-Bučan Benedikta. Godina 41.. 25-115. Zdeněk Váňa. Zelenika An elko. Hrvatski narodni godišnjak 1998. Orbis Publishing London. Zagreb 1992. 30. Kontinuitet hrvatskog i katoličkog umiranja u Bosni i Hercegovini (Prilog proučavanju odnosa me u narodima u Bosni i Hercegovini). Beograd 1998. 46-53. HZ 42.. Sarajevo 1997. “Zbornik radova X kongresa istoričara Jugoslavije”.274 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.. Tomislavgrad 1998. 2960. Zagreb 1989. SIJ. 558-564. Vukšić Tomo. Vukšić Tomo. 2950. The World of the Ancient Slavs. 2956. 2957. Povijesni prilozi 14. Popis plemićkih obitelji u kraljevstvu Bosne u godini pada Bosne (1463) i Hercegovine (1482) pod Turke. Mi i oni. 2954.-2000... Sedmi kongres Saveza historičara Jugoslavije.. Marulić XXV/5.

2972. 97. "Simpozijum: Vlasi u XV i XVI vijeku". Zirdum Anto. Sarajevo 1991. 2967. Motrišta 4. 2962.. demokratija (Iz diskursa SDP BiH)”. 11. “Bosanska srednjovjekovna država i suvremenost (Zbornik radova)”. Recenzija. Zulfikarpašić Adil – Gotovac Vlado – Tripalo Mika – Banac Ivo. Sarajevo 1994. PCC Me ugorje. papa i Bosna (133143). Zovko Iv. 2966. tekst priredio Vlado . ‘Etnički problem Muslimana’ – ‘Muslimani i Jugoslavija’ (37-41)... Diskusija. 98. Zirdum Andrija. Sarajevo 1998. razvoj i nestajanje Hrvata katolika na tim prostorima)”. 121-122. Slavonije i Srijema do konca XVII. 2963. Lastavica I/1. Članci i intervjui.. (Uredio Milenko Brkić).. Zulfikarpašić Adil. “Povijesnoteološki simpozij u povodu 500 obljetnice smrti bosanske kraljice Katarine”. nacija. 2975. (Moderator razgovora Mladen Malača. Sarajevo 1995. Ime Hrvat u narodnoj predaji Bosne i Hercegovine. HKD Napredak. stoljeća (Dolazak. Bošnjački institut.. 2971. Država. Lastavica II/6. 2964. 81-139. Etnička i vjerska povijest Bosne. 21. M.. 2973. Zlatar Behija. Zgodić Esad. Mostar 1997. Zovko Ljubomir. 2965. 368-373. Radovi ANU BiH 73. Diskusija. Sarajevo 1983. Država i pravo srednjovjekovne Bosne. Prezimena izvedena iz zanimanja u srednjoj Bosni. O nekim muslimanskim feudalnim porodicama u Bosni u XV i XVI stoljeću. Studenci 1995. POF 41. Ahmed-paša Hercegović. Zubechea G. Širenje islama i islamska kultura u Sarajevu i okolini. Zürich 1991. Zgodić Esad. Katarina. “Širenje islama i islamska kultura u bosanskom ejaletu”. 2970.. (Razgovor). Država. Kantonalni odbor SDP.. Zgodić Esad. Prilozi XIV/14-15. 713. Bošnjački institut. Odjeljenje društvenih nauka 22. 2974. 2968. 38-46. 12-22. Obnova državnosti BiH (109-116). Okovana Bosna. Drugo izdanje. Sarajevo 1998. 256-257. Zlatar Behija. Zlatar Behija. KS-FTS. Isa-beg Ishaković. Muslimani i srpsko-hrvatski odnosi (55-57). 2969.. Kantonalni odbor SDP. Zulfikarpašić Adil. 161-162. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. Sarajevo 1996. “Adil Zulfikarpašić. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”. “Esad Zgodić. Članci i intervjui”.. Sarajevo-Mostar 1998.Društvo 275 2961. Sarajevo 1979. demokratija (Iz diskursa SDP BiH)”.. FPN. Sarajevo 1978. 185. Zürich 1991.. “Pavo Živković. Zlatar Behija. nacija..

2981. Zagreb 1988. Univerzal. Ćošković Pejo. Pavlinić). Pojava gra anske klase i novog plemstva). Sarajevo 1996. 31-46. 24. Anali 26. Izdavački centar El-Kalem.. II izdanje. Dubrovačko-bosansko-humska saradnja na polju zdravstvene kulture tijekom XIV i XV stoljeća. Sarajevo 2000. 1970-2000 (Izbor tekstova). 1996. Živković Pavo. 30 godina. Ekonomsko .socijalne promjene u bosanskom društvu u XIV... Sarajevo 1994. RIZ u BiH.. Anali 26. 2979. Voje Ignacij. 2984. 227. 2980. 47-49... “Zbornik radova II kongresa infektologa Jugoslavije”. Tribina 6.. Zürich 1995. 23-34. 13.) 2976.-2000.. 67-76. 1995. 140-145. Srbi hode Bosnom u vrijeme Kotromanića. Motrišta 5-6. Žiga Jusuf.. 5-15. 2978. Radovi 21. Sarajevo 13. i 15.. Utjecaji turske. Živković Pavo. 2983. “Duhovna snaga odbrane”. Žarković-Tafro Tatjana. Ljiljan V/155. Dubrovnik 1988. Kulenović Tarik. 239-242. Salom Nada. Dubrovnik 1988. stoljeću. Tuzla 1986.. 1995. Kalendar Prosvjeta. Islamska civilizacija i bosanski muslimani. . 11. Perspektive Hrvata u Bosni i Hercegovini. IZ 7. Ljubljana 1987... ZČ 41/2. stoljeću (Utjecaj primorskih gradova na ekonomsko-socijalne promjene u bosanskom društvu u 14. Živalj Husein. 2.276 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 57-60. 16-17.. Vojna biblioteka 5. 22. Vekarić Nenad. 2977. Sarajevo 1994.. Tribunia 9 (1985). Behar V/22-23.. Oslobo enje 52/17065... Živković Matej – Živković Pavo. 11.12. Mešanović Samir. Sarajevo 12. (* Sivrić Marijan. 2982. 280-283.03. Socijalne i ekonomske promjene na dvoru bosanskih kraljeva i velikaša tijekom 14.. Oslobo enje 53/17141. Sarajevo 1996. . 162. 252-254. HM IV/17. Žiga Jusuf. Zagreb 1996. izdanje. Motrišta 8. Biblioteka Istorija i revolucija. 2986. Godišnjak SPKD 1996. Živković Pavo... stoljeća. Živković Pavo. Sarajevo 2000. Bošnjački institut.12. (* Salom Nada. Da li su Turci (Muslimani) palili manastire.. 29. Mostar 1998. i 15. 260. “Preporod. Sarajevo 02.. Zagreb 1978. Press centar.. VKBI. austrougarske i jugoslavenske vlasti na demografske promjene u Bosni i Hercegovini. Islamski pečat u tradiciji i kulturi bosanskih muslimana (Bošnjaka) i na geopolitičkom prostoru bosanske države. Armija RBIH. Banja Luka 1986. Istorijski izvori o pojavi kuge u srednjovjekovnoj Bosni. 35-46. Živković Matej. Žepić Božo. Mostar 1998.) 2985. Trebinje 1986.. Demografske promjene na bosanskohercegovačkom prostoru kroz povijest. i XV. Oslobo enje 52/17066.

i 16. Mostar 1995. 15. u Sarajevu.. Živković Pavo. Etnička i vjerska povijest Bosne. Živković Pavo. 22.. 2989. “Hrvati u BiH – ciljevi i mogućnosti”. stoljeća s osvrtom o stradanju Hrvata. Živković Pavo. 475-500. Zagreb 1996. Mostar 1994. Slavonije i Srijema do konca XVII... Zbornik radova sa simpozija.. Gospodarske prilike kao osnovni uzrok migracijskih kretanja iz primorja u zale e i obratno. Hercegovina 2 (10). Živković Pavo. Živković Pavo. HM I/2. 26.. 2995. 2992... Živković Pavo. 101-110. Etnička i vjerska povijest Bosne. . 49-50. Napučenost i okruženje u razdoblju osmanske prevlasti. stoljeća (Dolazak. Sarajevo 1990. Hrvati Bosanske Posavine u prošlosti. HM I/3-4. 43-66..Društvo 277 2987. Živković Pavo. stoljeća. Radovi 32. 218-220. Mostariensia 1. "Migracije i Bosna i Hercegovina". Sarajevo 1998. HKD Napredak. 2 izdanje. 2996.. 31-46. Neum 19-22. Povijesne dimenzije i povijesno utemeljenje hrvatstva Bosne i Hercegovine. Sarajevo 1997. XII 1994. Sivrić Marijan. 1998. Svjetlo riječi XIV/160-161. 255-297. Demografske promjene na prostoru BiH do XVIII. Slavonije i Srijema do konca XVII. (2) (Veliki “Tunjin” skok od ortodoksnog komuniste do liberala). Sarajevo 1997. 135-137. 7-23. X 1989. Dubrovnik 1997. Stoljetni razvitak i nestajanje Hrvata katolika u BiH (Tužna povijest katoličanstva na prostorima BiH). Živković Pavo. 467-469. Livno 1996. Živković Pavo. RPZ 19. 2997. 2993... 13. Narodnosna slika Bosne i Hercegovine tijekom 15. razvoj i nestajanje Hrvata katolika na tim prostorima). 2988.. Anali 35. Zbornik radova u povodu imenovanja vrhbosanskog nadbiskupa Vinka Puljića kardinalom. 2990. 1998. Sarajevo 07. Mostar 1996.) 2994. Sarajevo-Mostar 1996. stoljeća (Dolazak. “Crtajte granice ne precrtajte ljude”. 257. Sudbonosna stoljeća u povijesti bosanskohercegovačkih Hrvata. HKD Napredak. 253255. razvoj i nestajanje Hrvata katolika na tim prostorima). ČSP XXVIII/3. Ćosić Stjepan. (* Kudelić Zlatko. Grbelje Tonči. 2991. Feljton: Pavao Živković odgovara Muhamedu Filipoviću (1-2): (1) (Neću polemiku stilom mržnje) Dnevni avaz IV/795.njihov uticaj i posljedice na demografska kretanja i promjene u našoj zemlji. SV 7. Živković Pavo.. Sarajevo 06. Migracioni procesi i Bosna i Hercegovina od ranog srednjeg vijeka do najnovijih dana . Dnevni avaz IV/796.. Zadar 1992-1993.. Živković Pavo. HM II/6.02.02. i 27. Sarajevo-Bol 1995. Institut za istoriju-Institut za izučavanje nacionalnih odnosa. 260.. 43-50. Zadar 1992. Zadarska smotra XLI/6. Sarajevo-Mostar 1998.. IKA..

Zbornik radova. Leprozorijumi u srednjovjekovnoj bosanskoj državi prema podacima dubrovačkog arhiva. HKD Napredak. 97-116. Prosveta. Studije iz povijesti Bosanske Posavine.278 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. pharmatiae et veterinae XIX/1-2. 3008. 3007. Živković Pavo. 53-56.. Živković Pavo – Stolić Vladimir – Kostić Živojin. “Zbornik radova: Treći kongres ljekara Bosne i Hercegovine”. “Pavo Živković. HKD Napredak. 254-269. Usore i Soli”. 3000. Sarajevo 1979. Živković Pavo – Stolić Vladimir. Acta historica medicinae.. Osijek 2000. Etničke i vjerske prilike u Bosanskoj Posavini prije i za vrijeme Turaka. Motrišta 11. Osijek 2000. .. Živković Pavo. 3009. Živković Pavo. “III kongres infektologa Jugoslavije. Sarajevo 1985. Ban (149). 46-56. O plemenskom ustrojstvu i vojnoj snazi podunavskih Slovena u VI i VII veku. 1 (A-J)”. Živković Tibor. Živković Pavo – Stolić Vladimir – Kostić Živojin. Podružnica Osijek. Knjiga 1. Usore i Soli”. Sarajevo 1979. pharmatiae et veterinae XIX/1-2. Zagreb 1979. Islamizacija na području Soli i Posavine. Osijek 2000. 3004. Lepra u srednjovjekovnoj bosanskoj državi. Živković Pavo. Studije iz povijesti Bosanske Posavine. 98-102. Usore i Soli”. Vitez (351). Avari (6). 3 izdanje. Podružnica Osijek. 103-109. Opšta enciklopedija. ZRVI 35. 222-230. Acta historica medicinae. Studije iz povijesti Bosanske Posavine. Vlasi (356). Beograd 1978.. Mostar 1999. Podružnica Osijek.. Socijalna medicina XXVI/1-2. Studije iz povijesti Bosanske Posavine.X 1979”. Živković Pavo. (Fototipsko preštampano izdanje 1980). “Mala enciklopedija Prosveta. Podružnica Osijek. “Pavo Živković. .. 2999. Vojvoda (360). Živković Pavo – Stolić Vladimir – Kostić Živojin. 2998. HKD Napredak.-2000. Bremenita prošlost Hrvata Bosne i Hercegovine i njihove demografske promjene. Istorijski izvori o pojavi kuge srednjovjekovnoj Bosni.. Napučenost i okruženje urazdoblju osmanske prevlasti. 93-97.. 3001. “Pavo Živković.. Dubrovnik 3-6. Hrvati Bosanske Posavine u prošlosti. 3006. Istorijski podaci o lepri i leprozorijima u srednjovjekovnoj bosanskoj državi. Osijek 2000.. 3003.. Beograd 1996. Usore i Soli”. Živković Pavo – Stolić Vladimir – Kostić Živojin. Društvo ljekara BiH. 28-73. 3005.. 231-253. 3002. Sarajevo 1979. Rad dubrovačkih ljekara na tlu Bosne u XV stoljeću... 280-283. HKD Napredak. “Pavo Živković. Zbor liječnika Hrvatske. Bajan (137-138).

JLZ. . Dobojske novine I/3. VI + 943. 15. Kneginje iz loze Nemanjića. 5 (L-Nigh)”. . “Mala enciklopedija Prosveta. 1. . 20. Politika. Zagreb 1982. Sarajevo 18. 3 izdanje. 3020. Doboj 1996... 3018. 16. Sloveni (243).... Sasi (157).. Duhovni razvoj Bosne i Hercegovine. 12... (3) (Bosanska država).. Kopčići hrvatski plemići. Starobosansko obilježje (Prijedlog grba i zastave Bosne i Hercegovine)... Prosveta... 14. “Opća enciklopedija Leksikografskog zavoda. 13-33. . Logotet (159).. “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda.. . Vlasi (553). Feljton: Životni putevi bosanskih bogumila (1-5): (1) (Životni putevi bosanskih bogumila). Sabor (234-235). Doboj 1996. “Univerzitet u Sarajevu 1949-1994”. (4) (Bosanska crkva). 2 (K-P)”... 3014. Tomislavgrad 1997... Hrvatski glasnik V/63. 3013.. Katuni (215). Beograd 1978. Dobojske novine I/4. . 1.. . Doboj 1996.. 8 (Š-Žva)”. 1991.. 3 izdanje.. 3017.. .07.. Zagreb 1981. . Muslimani (Historija) (622-630).. Tepčija (181).. 3012.. . 16. . Oslobo enje 48/15565. Beograd 1978. Doboj 1996. 3011.. Sasi (293)... Muslimani (611).. Beograd 15. “Opća enciklopedija Leksikografskog zavoda. (2) (Bosanska država)... Tuzla 1997. JLZ. Crkva na kamenu XII/127. . Katarina Kosača (1424-1478).. 3021. Jugoslovenskog 3019. JLZ.. 7 (Raš-Szy)”.. Čija je Bosna zemlja. Posebna edicija Univerziteta u Sarajevu.. Zagreb 1978. 22. . Sarajevo 1995.... “Mala enciklopedija Prosveta. Opšta enciklopedija... 3016. . 1. Knez (424). 3.10. JLZ.. 3 (R-Š)”. Univerzitet u Sarajevu. Dobojske novine I/1. (Fototipsko preštampano izdanje 1980).. Doboj 1996... 4 (Iz-Kzy)”. Naša ognjišta XXVII/237. Prosveta. (5) (Životni putevi bosanskih bogumila).Društvo 279 3010.. (Fototipsko preštampano izdanje 1980). 3015. Dobojske novine I/6. Dobojske novine I/2. Zagreb 1979. Mostar 1991. Jugoslovenskog 3022.... Opšta enciklopedija. 1989. “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda. Komornik (475).

.

PRIVREDA .5.

.

Budak Neven. Gospodarski vzroki balkanske migracije v srednje-vzhodno Italijo v 15. ZČ 32/4. Titograd 1978.Privreda 283 3023. An elić Pavao – Ibrahimpašić Fikret.. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 105-138. 475. Hristov Risto.. SKZ. 3031. Nekoliko priloga za upoznavanje tehnologije starog rudarstva i metalurgije u Bosni. 3024.. “Bosanska srednjovjekovna država i suvremenost (Zbornik radova)”.. Trgovina radnom snagom na istočnom Jadranu – razvoj i značaj. Sarajevo 1983.) 3029. Zagreb 1984. stoletju. Knowledge. Zenica 1999. Südostforschungen 39. Vosak (103-104). 357-371.. 3028. 508-510. Beograd 1981. ZČ 33/3. Praha 1981. Anselmi Sergio... 3025. Izdanja Muzeja grada Zenice. An elić Pavao. Blagojević Miloš.. Beograd 1999. 397-406. An elić Pavao. Izdanja Muzeja grada Zenice. Pčelarstvo (606-608). Šumrada Janez.. Ekonomska saradnja srednjovjekovne Bosne s drugim državama. Lu. Prva knjiga. Petrović Radoslav. FPN.. . 3033. Star (699-700). Tragovi rudarske i metalurgijske djelatnosti u okolini Konjica. “Rudarstvo i metalurgija Bosne i Hercegovine od prahistorije do početka XX vijeka”. Beograd 1980. “Rudarstvo i metalurgija Bosne i Hercegovine od prahistorije do početka XX vijeka”. 3032. Bubalo or e. Sarajevo 1979. 80-85. 3027. Knowledge. München 1980. “Bibliographia historico-oeconomica Iugoslaviae – Bibliografija o ekonomskoj historiji Jugoslavije”.. 231. 293-295. Osnove privrednog razvitka. 3030. GZM (A) 38.. Blagojević Miloš. 221-228. Voštana kuća (104-106). 393-394. Skopje 1979. (Urednik Erceg Ivan). Zenica 1999. HZ 37. Kessler Wolfgang. Ljubljana 1978. Bakić Ljubomir. JIČ XIX/3-4. Zagreb 1978. Československý časopis historický 29/3. Beograd 1999. Zdraveva Milka.. “Rudarstvo i metalurgija Bosne i Hercegovine od prahistorije do početka XX vijeka”. Med (387-388). 3026. Ljubljana 1979... “Istorija srpskog naroda.. Rudarsko-proizvodni odnosi u Bosni i Hercegovini u tursko doba. Komisija za ekonomsku historiju Jugoslavije-Redakcija Acta historico-oeconomica Iugoslaviae. Kantar (276-277). Ne. 318. 183-184. Marginalija o tragovima starog rudarstva i metalurgije u srednjoj Bosni. Unča (762).. Burnazović Tufik – Jusić Abid. (* Dašić Miomir. 145-152. Istorijski zapisi XXXI-XXXVI/3. 229-237. Zenica 1999. Glasnik XXIII/1. Izdanja Muzeja grada Zenice. 247-282. Od najstarijih vremena do Maričke bitke (1371)”. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Sarajevo 1996. 309-310. GDI BiH 28-30 (19771979).

3043. duhovnici. (A cura Antonio di Vitorio)”. Ragusa e il suo retroterra nel Medio Evo. Dubrovnik i zale e u srednjem veku. Equilibrium. Firenze 1990. Ćirković Sima. Dva zakasnela poleta u balkanskom rudarstvu: XV i XVI vek. Razvoj i zaostalost na balkanskom poluostrvu izme u XIII i XVI stoleća.. vojnici. Rabotnici. 3041. 73-89. Continuité et repture des hierarchies: le cas des villes dalmates et de leur arrière-pays. 12. 47-55. Firenze 1983... Ćirković Sima. Biblioteka Dimenzije istorije 1. Društva srednjovekovnog Balkana”. Band 3. Zagreb 1979. “Sima Ćirković. 3036.-2000. 21-36. Equilibrium. 15-26. vojnici. 291-311. Bari 1990. Atti della Dodocesima Settimana di Studio. duhovnici. 80-103. vojnici. Beograd 1997. “Sima Ćirković. 3042. Silver and Cooper int the Central Parts of the Balkans 13th to the 16th Century. Equilibrium. Atti della Decima settimana di Studio. Ćirković Sima. Caccuci editore. 3037. Ćirković Sima.. Ćirković Sima. Društva srednjovekovnog Balkana”. 3040. Istituto Internazionale di Storia Economica ‘Francesco Datini’. “Sima Ćirković. “Sima Ćirković..284 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. “Sviluppo e sottosviluppo in Europa e fuori d’Europa dal secolo XIII alla rivoluzione industriale”. duhovnici.. Društva srednjovekovnog Balkana”. Ćirković Sima. Ćirković Sima. 3034 Ćirković Sima. 41-69. . Biblioteka Dimenzije istorije 1. 3038. duhovnici. Biblioteka Dimenzije istorije 1. Ruole e funzioni di una Repubblica marinera tra Medioevo ed Età moderna. vojnici. “Gerarchie economiche e gerarchie sociali: secoli XII-XVIII”. Beograd 1997. Serie II. “Ragusa e il Mediterraneo. srebra i bakra u centralnim oblastima Balkana do početka novog veka. 3039. Dubrovčani kao preduzetnici u rudarstvu Srbije i Bosne. Sviluppo e arretratezza nella penisola balcanica fra il XIII e il XVI secolo. Stuttgart 1981. Dubrovnik i zale e u srednjem veku.. vojnici. Beograd 1997.und Sozialgeschichte. 1986. Beograd 1997.. AHOEI 6. Equilibrium. Equilibrium. Ćirković Sima. Društva srednjovekovnog Balkana”. Handbuch der europaischen Wirtschafts. 104-112. Društva srednjovekovnog Balkana”. “Sima Ćirković. Ćirković Sima. Beograd 1997. Precious Metals in the Age of Expansion. 3035. Ćirković Sima. 47-55. Rabotnici. Biblioteka Dimenzije istorije 1. Beiträge zur Wirtschaftsgeschichte 2. Vol. Rabotnici. 1-20. The Production of Gold.. Rabotnici. 3044. Die ostlichen Teile Jugoslawiens 1350-1650. Biblioteka Dimenzije istorije 1. duhovnici. Rabotnici.. Istituto Internazionale di Storia Economica ‘Francesco Datini’. Proizvodnja zlata.

IČ 38. duhovnici. veku. 19-30. Mere i tegovi (392-396). 37-46. "Valjevo . 185-196. Ćuk Ruža. Kamata (273-274). 134-168. Beograd 1997. 3046. Beograd 1999.. Beograd 1982-1983. Valjevo-Beograd 1993. Dubrovačka porodica Benvenutić u srpskim zemljama. Ćirković Sima. Radič Grubačević.. Equilibrium. Biblioteka Dimenzije istorije 1. Poslovanje Dubrovčana u Podrinju. Beograd 1998. 3050. vojnici. Beograd 1993. 3048. Dubrovčani kao preduzetnici u rudarstvu Srbije i Bosne. Delovi (144). Pana ur (488-489). Društva srednjovekovnog Balkana”. duhovnici. Ćirković Sima. IČ 39 (1992). Izvoz stoke i stočarskih proizvoda iz Srbije u Veneciju u XIII.. Beograd 1997. Biblioteka Dimenzije istorije 1. 111-121. Delatnost dubrovačkog trgovca Luke Milanovića dvadesetih godina XV veka. Zagreb 1987. Knowledge. Rabotnici.. Ćirković Sima – Kovačević-Kojić Desanka. duhovnici. Valturk (67). 3053.. 45-56. Rabotnici.. Beograd 1996. 19-29. “Sima Ćirković. L’économie naturelle et la production marchande aux XIIIe-XVe siècles dans les regions actualles de la Yougoslavie.. Društva srednjovekovnog Balkana”. 3052.Privreda 285 3045. Biblioteka Dimenzije istorije 1. “Sima Ćirković. 3049. Sasi (649). Balcanica 13-14. i XIV. Ćuk Ruža. Ćirković Sima. dubrovački suknar i trgovac. 113-134. IČ 44 (1997). vojnici. vojnici. Ćuk Ruža. vojnici. Beograd 1997. Rabotnici. Aspra (25). Ćirković Sima.. Ćirković Sima – Kovačević-Kojić Desanka. Beograd 1991. 3056. Zanati (214-217). Rudarstvo (631-634). Ćuk Ruža. 57-63. Boje (53-54). Equilibrium. Naturalna privreda i tržišna proizvodnja izme u XIII i XV stoleća. Beograd 1997. Rudari (629-631). Equilibrium. 113-127. IG 1-2. Ćuk Ruža. AHOEI 14. Rabotnici. Društva srednjovekovnog Balkana”. .. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 3047. Biblioteka Dimenzije istorije 1. 3051. Tobolčarevići – Dubrovčani poreklom iz Prijepolja. “Sima Ćirković. 3054. Trgovina (741-745). Merenje i mere u srednjovekovnoj Srbiji.. Kontinuitet i prekid me u hijerarhijama: Primorski gradovi i njihovo zale e u srednjem veku. “Sima Ćirković. duhovnici. Equilibrium.postanak i uspon gradskog središta". 3055. Ćuk Ruža. Barut (29-30). Društva srednjovekovnog Balkana”.

ur ev Branislav.. Biblioteka Istorija i revolucija.. Posebna izdanja 540.. Univerzal. SKZ. Kada i kako su nastali despota Stefana zakoni za Novo Brdo. Beograd 1982. Trgovina bosanskim robljem u Barceloni krajem XIV i početkom XV veka. (* Živković Pavo. Sarajevo 27. 3063. Dubrovačka srednjovekovna karavanska trgovina. “Mihailo Dinić. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 3059. München 1984.) 3061. Zbornik radova sa Okruglog stola Istorijskog instituta. Dall’interno a Ragusa nel XIV secolo. Dinić-Knežević Dušanka.. Saobraćaj (Kasni srednji vijek) (160-161). SANU.. Izdanja Muzeja grada Zenice.. 1980. 3062. Knjiga 3. 405419. 3060. Sarajevo 1981. Zalog (211). 27-48. Živković Pavo. 3066. Istorijski institut RCG. “Rudarstvo i metalurgija Bosne i Hercegovine od prahistorije do početka XX vijeka”.. Dinić-Knežević Dušanka. 97. Dinić Mihailo. Kolonije (310-311). IČ 28. ZM. (* Martinović Dragana.. Značenje Kreševa u metalurškoj proizvodnji stare Bosne (historijsko-geografski prikaz).) 3064. Trgovci iz zetskih gradova u Dubrovniku i srpskim zemljama u srednjem veku.-2000. 3057. Pregled LXXVIII/2-3. 153-167. 340. Da li je poznati rudarski zakon despota Stefana važio i za Srebrenicu?. Zenica 1999. Podgorica 1999. (* Milutinović Kosta. Odjeljenje društvenih nauka 37.. 3067. IG 1-2. 302-305. 125. Sarajevo 1988. Italia felix. 211-220. “Srednjovjekovna istorija Crne Gore kao polje istraživanja”. Südostforschungen 43. Djela 65. Odeljenje istorijskih nauka 8. Steindorff Ludwig.. Beograd 1978. Rudarstvo i topioničarstvo u Bosni i Hercegovini. Ćuk Ruža. Tom I. . Fekeža Lidija. 563-565. Tuzla. Sarajevo 1988. “Rudarstvo i metalurgija Bosne i Hercegovine od prahistorije do početka XX vijeka”. Srpske zemlje u srednjem veku (Istorijsko-geografske studije)”. (KUN) 4. Fejić Nenad. Zenica 1999. Izdanja Muzeja grada Zenice. Oslobo enje 38/11852. Tkanine u privredi srednjovekovnog Dubrovnika. Beograd 1983. Opšti leksikografski dio.. Dumbović Vladimir. Sarajevo 1987. ur ev Branislav. 177. Knowledge. Jemac. 305-330. jemstvo (264-265).. 3058. Beograd 1999. Ćuk Ruža. Beograd 1981. ANU BiH. Ancona 1988. 488-489. Radio Sa X/34.. AL BiH.286 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.) 3065.06 1981. aković Luka. Trgovina (Kasni srednji vijek) (171-173).

Gleta iz Bosne u XV i XVI veku. 3079.. “Voprosi socialnoj. JLZ. 57-78. Freidenberg M. 3069. POF 36 (1976). Glavaš Tihomir. Izdanja Muzeja grada Zenice. Izvoz plemenitih metala iz Bosne u Dubrovnik u vreme osmanlijske vlasti. Zanatstvo (Kasni srednji vijek) (188-189). 75-85. IG 1-2.Privreda 287 3068. “Le Marche e l’ Adriatico orientale: economia. 356. političeskoj i kulturnoj istorii jugo-vostočnoj Evropi”. Beograd 1999. Metalurgija (Kasni srednji vijek) (107-108). Sarajevo 1979. Daće (dažbine) (Bosna i Hercegovina). 3073. 3075. ZM. Godišnjak CBI XXXI/29. AL BiH. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. “Rudarstvo i metalurgija Bosne i Hercegovine od prahistorije do početka XX vijeka”. Visoko 1983. Baština srednjovjekovnih rudara Sasa u južnoslavenskim zemljama. Fotić Aleksandar. Opšti leksikografski dio. Dalmatinci v balkanskoi trgovle XIV-XVI vv. Ancona 1978. 10-11. cultura dal XIII secolo al primo ottocento”. Svjetlo riječi I/9. 5-6. società. Moskva 1984. 3071. Atti e memorie. Vipusk 9. 3072. Handžić Adem. Dosadašnja istraživanja razvitka metalurške tehnologije u BiH.. Knowledge.. “Rudarstvo i metalurgija Bosne i Hercegovine od prahistorije do početka XX vijeka”. Gostiša Nikola... IZ 5. Knjiga o kovinarstvu i život u Bosni (Agricola. Zenica 1999. Gestrin Ferdo.. Maren. 283-306.. Akča (akçe). GDI BiH 28-30 (1977-1979). Lov (Kasni srednji vijek) (104). 21-44. Il comercio dei pellami nelle Marche del XV e della prima metà del XVI secolo.. Sarajevo 1978. Filipović Milenko. 2.. 3076. Gavran Ignacije. Rudnici u Bosni u drugoj polovini XV stoljeća. 183202. Banja Luka 1984. 3070.. Hrabak Bogumil. Hrabak Bogumil. De re metallica). Balkanskie issledovanija. 3074. Zagreb 1984. Handžić Adem. XV i XVI veku. “Dubrovačko” srebro u Italiji i Kataloniji u XIV. Sarajevo 2000. 3080. Zenica 1999. 3078. Beograd 1980. Poljoprivreda (Kasni srednji vijek) (141). 38-49. Tom I. Izdanja Muzeja grada Zenice. 3077. EJ 3. Rudarstvo (Srednji vijek) (150). 7-42. Sarajevo 1988. Hrabak Bogumil.. Filipović Muhamed. Rudarstvo i rudarski trgovi u Bosni u drugoj polovini XV vijeka. Nuova serie anno 82 (1977). . izdanje.

Zagreb 1982. SANU. 612. 5-43. Jovan. Rivista Internazionale di storia urbana e teritoriale.. Srbija. Izdanja Muzeja grada Zenice. Kovačević-Kojić Desanka.. Kovačević-Kojić Desanka. 91-94. Posebna izdanja 79.)”. 3088. . 3083. Beograd 1983. 437-454. Sarajevo 1984. 3085. Kovačević-Kojić Desanka. “Rudarstvo i metalurgija Bosne i Hercegovine od prahistorije do početka XX vijeka”. Beograd 1982..)”. Zenica 1999. 45-56.. Odjeljenje društvenih nauka 17. Sarajevo 1988. Beograd 1978. Zenica 1999.. “Prilozi za istoriju Bosne i Hercegovine I. 100-108. “Istorija srpskog naroda II. Relja. Kapetanović Kemal. 3092. Kovačević-Kojić Desanka. GDI BiH 35. SKZ. Posebna izdanja 513.-2000. 57-64. 3093. Beograd 1981. Prva linija II/6. GDI BiH 39. Klicić Josip. 8. Carine (Srednjovjekovne carine) (Bosna i Hercegovina). izdanje. Konj i korišćenje konja u prošlosti Srba. 3091. GDI BiH 34. Kratak historijat razvoja rudnika i željezare Vareš. Stočarstvo srednjovekovne Srbije. “Istorija srpskog naroda II. majdan srebra i zlata.. O rudarskoj proizvodnji u srednjovjekovnoj Bosni. 166. 2. 3082. Društvo i privreda srednjovjekovne Bosne”. Kovačević-Kojić Desanka. ZIMS 20. Dvojno knjigovodstvo u Dubrovniku i Benko Kotruljević. 85-190.. Balcanica 12. (Doba borbi za očuvanje i obnovu države (1371-1537. Odeljenje medicinskih nauka 30.. Privredni uspon. JLZ. EJ 2. 3089. Jevtić Milan. Roma 1986. Privredni razvoj srednjovjekovne bosanske države. Katić V. Sarajevo 1987. 268-277.) 3084. Sarajevo 1993.. Kosača Stjepan.. 3081. Beograd 1982. 3090. ANU BIH.. Ispitivanje nekih metalurških uzoraka iz arheologije Bosne i Hercegovine.288 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. SKZ. 3086.. Kovačević-Kojić Desanka.. Ekonomske veze i kulturni uticaji izme u bosanske države i talijanskih gradova u XIV i XV vijeku. Kovačević-Kojić Desanka. Storia della citta. 3087. Bosna i oružje (Zapis o zemlji). 113-122. Relazioni fra i centri minerarii e le campagne in Serbia e la Bosnia nel medioevo. Sarajevo 1983. 202-203. (Doba borbi za očuvanje i obnovu države (1371-1537.. Izdanja Muzeja grada Zenice. Kovačević-Kojić Desanka. “Rudarstvo i metalurgija Bosne i Hercegovine od prahistorije do početka XX vijeka”. (* Trifunovski F. 35-44.

Kurtović Esad. (* Fejić Nenad. Sandalja Hranića i Katarine u Dubrovniku 1406. 413-429. Odjeljenje društvenih nauka 23. "Državni depozit" (Depozit banice Anke. Los Angeles 1979. 3098. London 1980. “Wirtschaftskräfte und Wirtschaftswege. 143-158. Krekić Bariša. Italy and Balkans in the Late Midlle Ages. Nürnberg 1978. HM I/5. ZRVI 21. Mittelmeer und Kontinent. Kulović Hamdija. 3102. Thirteenth through Fifteenth Centuries. Festschrift für Hermann Kellenbenz. Variorum Reprints.. 479. Mitić Ilija. 3096. Kovačević-Kojić Desanka.. Beograd 1996. Zenica 1999. Prilozi 28. Venetian Merchants in the Balkan Hinterland in the Fourtheenth Century. Series 125.. Krešić Ivan. “The Dawn of Modern Banking”. 3105. Sarajevo 1997. Ruole e funzioni di una Repubblica marinera tra Medioevo ed Età moderna. 37-44. Kovačević-Kojić Desanka.. Kovačević-Kojić Desanka.. Način za vadit zlato (Priredio Zdravko Devetak). 61-78.-1413. VI + 326. Krekić Bariša. "Osamsto godina Povelje bana Kulina". Knowledge. 241-254. Istorijski institut. Südostforschungen 40. O rudarskoj proizvodnji u srednjovjekovnoj Bosni. Kulinova povelja i bosansko-dubrovački odnosi. Collected Studies. 177-183. 176-178. Pogovor.. Mleci i unutrašnjost Balkana u četrnaestom veku.) 3103. 3104. Zbornik radova 13. decembra 1995). Izdanja Muzeja grada Zenice. 3099... 3100. Dubrovnik 1982.. Posebna izdanja 90.Privreda 289 3094. IČ 28. Il commercio Raguseo di terraferma nel medio evo. Mitić Ilija. 3097. “Rudarstvo i metalurgija Bosne i Hercegovine od prahistorije do početka XX vijeka”. ANU BiH. Kovačević-Kojić Desanka. 326-329.. Beograd 1999. Cacucci editore. 481-482. “Rudarstvo i metalurgija Bosne i Hercegovine od prahistorije do početka XX vijeka”. “Evropa i Srbi” (Me unarodni naučni skup 13-15. Beograd-Pravoslavna reč Novi Sad. Sarajevo 1989. . “Ragusa e il Mediterraneo.. Izdanja Muzeja grada Zenice. Beiträge zur Wirtschaftstgeschichte 4. (A cura Antonio di Vitorio)”.. Sarajevo 1999. Vol I”. Krekić Bariša. Srpsko srebro i zlato u evropskoj proizvodnji (XIV – XV vijek). Kredit. 404-405. Zenica 1999... Bari 1990. Beograd 1981. 150-153. Krekić Bariša. Italian Creditors in Dubrovnik (Ragusa) and the Balkan Trade. Dubrovnik. 3101. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. godine). 3095.. SANU. 57-103. Anali 19-20. München 1981. Kovačević-Kojić Desanka. 165-173. Beograd 1982.

.g. 474. Poklad (537-538). Dubrovnik 2000. Lemajić Nenad. Marković Biljana. 3112.. Lučić Josip.. Beograd 1999.. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”.-2000. 3.ukić Marica. 64. Kurtović Esad.. Spomenik 126. Kurtović Esad. Dubrovnik XXVIII/4. Delatnost Stefana Marinova u drugoj polovini XIV veka. Voronež 1999. 3115. Kumerk (344-346). Beograd 1998.. Knowledge. 103-111. O nekim oblicima neagrarne privrede u dubrovačkom zale u na prijelazu XIII u XIV stoljeće. Kretanje u depozitu Sandalja Hranića u Dubrovniku 1413. 3107. Beograd 1984. Mikolji Vinko. Naša škola XLVI/10. 3114. 3118. Sarajevo 1999... Beograd 1985.-1999. 95-98. Hercegovina 11-12. Beograd 1999. Odeljenje društvenih nauka 24. Mostar 2000. Knowledge. Lučić Josip. neiscrpna tema bosanskohercegovačke prošlosti. Purgari (604-605). Motivi Sandaljeve prodaje Konavala Dubrovčanima. 314-315. Manančikova P. 3117.ukić Marica.).290 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Trgovlja Dubrovnika i formirovanie vnutrennego rinka v zemljah Serbii i Bosnii v XIV – pervoj polovine XV. 3108. Dubrovnik 1985. Malović. Malović.. Anali 38. 651-667. Prijepolje 1997. Zakon o rudnicima despota Stefana Lazarevića (Prevod i pravnoistorijska studija). IČ 44 (1997). Manančikova P. Dubrovnik od XIII do XV stoljeća. Drobnjaci u karavanskoj trgovini Polimlja u srednjem veku. Mihaljčić Rade. 3111. IČ 31.. 3119. Konj.. Sarajevo 1998. 3110. Oružari. Knowledge. “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463. 131-136. 3106.ukić Marica. HKD Napredak. Knjiga prva”. 25-33. Malović. 28-48. Trgovačke veze Dubrovnika s balkanskim zale em u srednjem vijeku. SANU. 3116. 29-53. Voronež 1985. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 207. Nelli. 3109. Nelli. 41-51. 3113. 103-120. Voronežskij universitet.. izdanje.1435. Problemi trgovine... Beograd 1999. Uz prepoznatljivo obilježje bosanskog srednjovjekovlja. Povelja Kulina bana (1189. Rudarstvo u Bosni u srednjem vijeku. . Mileševski zapisi 2 (1996). “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. v (K postanovke voprosa). Kurtović Esad. Voprosi istorii Slavjan.

3126. 239-245. 782-783. Handel niewolnikami bosniackimi w XIII i XIV wieku. izdanje.Privreda 291 3120. JLZ. Mostar 1997. 493-494. Zagreb 1978-1979. Beograd 1999. Mišić Siniša.. Split-Livno 1994.. Simoniti Vasko. Zagreb 1982. Ljubljana 1979. 335.) 3133. Palavestra Vlajko. Petrović ur ica. Lučić Josip. Beograd 1995.. 57-82.234-236. 127-133. 51-66. 3132. 3121. (* Tošić uro. Mišić Siniša – Veselinović Andrija.. Knowledge. . Ekonomska historija Jugoslavije. Metalurgija (Rani srednji vijek) (107). Pederin Ivan. Zveri (229). 3122. Mulić Jusuf. 3131. Milanović Radovan... Poljoprivreda (Rani srednji vijek) (141). Zenica 1999. 3124. “Rudarstvo i metalurgija Bosne i Hercegovine od prahistorije do početka XX vijeka”. Ribolov (619-620). Knowledge. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Mišić Siniša. 307-309. Zanatstvo (Rani srednji vijek) (188). Dubrovačko oružje u XIV veku.. "Livanjski kraj u povijesti. Petrović ur ica. 306. Dubrovnik 1979. O porijeklu vjerovanja u jamskog duha “Perkmana” kod nas. “Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina. Ekonomika (Bosna i Hercegovina). 3125. Kwartalnik historyszny 95. Beograd 1999. Miletić Nada. Tom I. Pula-Rijeka 1985. Sklavina. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Anali 17.. 13-41.. Olendzki K. Milanović Radovan.. Mitić Ilija. Mirković Mijo. HZ 31-32. 209-210. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 5. JLZ. 3130. GDI BiH 28-30 (1977-1979). Žrvanj (195). Sarajevo 1988. Carine. 1988.. 3123. Beograd 1976. izdanje... ZM. Sarajevo 1979. IG 1-2. Muzej hrvatskih arheoloških spemenika SplitOpćinsko hrvatsko vijeće obrane Livno. 3128. 792-795. Knowledge.. Livno i karavanski put od Jajca do Splita u XV stoljeću. Vojni muzej. Separat II. Mrgić Jelena. GEM 50. Opšti leksikografski dio.. Zakupnina. AL BiH. Posebna izdanja 5. EJ 2. Trgovina (Rani srednji vijek) (171). Saobraćaj (Rani srednji vijek) (160). 2. Zakup. Ekonomika (Bosna i Hercegovina). Izdanja Muzeja grada Zenice. Zbornik radova".. 146-148. ZČ 33/2. Beograd 1999. Beograd 1986. Kabes III/15. 47-48. 3129. Feljton: Sarajevo – grad izme u Istoka i Zapada (5): (5) (Razvoj privrede). Lov u srednjovekovnoj Srbiji. izdanja Enciklopedije Jugoslavije”. Zagreb 1983. 3127.

3146. 3139.. 486. 123-127. Mehmed. Knowledge. antimona i arsena u SR BiH.-2000. Šunjić Marko. Beograd 1999. 119-139.. novac. 609-610. željeza. Katz Vera. IG 1-2. 3141. 329-331. Trgovina bosanskim robljem. kalaja.II. Mehmed. olova.. 7-28. žive. Bisage (49). 3137. (* Šunjić Marko. 3147. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. i XV. (A cura Antonio di Vittorio)”. Zagreb-Beograd 1982. Razboj. . . Petrović ur ica. zarade i cijene na dalmatinsko-bosanskom području (XIV. “Rudarstvo i metalurgija Bosne i Hercegovine od prahistorije do početka XX vijeka”. 37-64. i XV. bakra. Srednjovekovno rudarstvo. Beograd 3135. .). Cacucci editore. Beograd 1999. Stari rudnici. Trgovačka društva (741-745). Sarajevo 1981. 137-146. Izdanja Muzeja grada Zenice. Godina 45. Spremić Momčilo. Poglavlja iz ekonomske historije Hercegovine. Rudarska terminologija u starim srpskim tekstovima. 9-20. Kramar (324). 175.I. Rodić Nikola.).. O siru u srednjovekovnom Dubrovniku. Knowledge. Ruolo e funzioni di una Repubblica marinara tra Medioevo ed Età moderna. Knowledge. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. ur ica. Hercegovina 10. "Rudarstvo Jugoslavije".) 3142. Radovi HDZU 4. dio. 410. zarade i cijene na dalmatinsko-bosanskom području (XIV. Sarajevo (1996).. 3134. Ramović A. Radovi HDZU 4.. Sarajevo 1997. 3145.. 3138. Zenica 1999. 3143. Ponosnici (552-553). Hadžibegović Iljas.. Mjere. 37-74. 3144. Gospodarska komora. srebra. Smoljan Vlado. So (Sol) (679). Sarajevo (1997). Geoinžinjering. Sarajevo 1994. Ramović A. Šunjić Marko. Beograd 1999. Nalazišta ruda zlata. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Radovi HDZU 5.. Mostar 1998. “Rudarstvo i metalurgija Bosne i Hercegovine od prahistorije do početka XX vijeka”. Mostar 1996. Hrvatski narodni godišnjak 1998. “Ragusa e il Mediterraneo. JF 42. 3140. Zenica 1999. Šuica Marko. st. Sarajevo (1996). Tomović Gordana. Izdanja Muzeja grada Zenice. 3136.. Bari 1990. Šunjić Marko. Godina 43. Beograd 1986.292 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Hrvatski narodni kalendar 1995. dio. 315. Petrović 1988.. 137141. st. novac.. Mjere. 346-353.

Raukar Tomislav.. Prilozi XV/16. 25-30 3152. O drijevskoj carini. 260-262. Rudarstvo u Bosni i Hercegovini u srednjem vijeku. ZČ 32/1-2. Voje Ignacij. Srednjovekovna rudarska toponimija u okolini Prijepolja. Beograd 1978. Zagreb 1978-1979.. 3157. HZ 3132. Atti e memorie. Dobitak (Dobit. “Rudarstvo i metalurgija Bosne i Hercegovine od prahistorije do početka XX vijeka”.) 3159. Sarajevo 1984.. 779-780.. Mileševski zapisi 2 (1996). Djela 49.. Dubrovnik 1979. Odjeljenje društvenih nauka 29. 25-42. Karavan (281-282). ANU BiH. Veselinović Andrija. 3153. Beograd 1995. Tomović Gordana. Voje Ignacij. dobitje) (160-161). Zenica 1999. O krijumčarenju soli na Neretvi. Stočarstvo u srednjovjekovnoj trebinjskoj oblasti. Tošić uro. Prilozi XIX/20. Sarajevo 1976.. (* Mitić Ilija. i u prvoj polovici 16. Beograd 1983. Lučić Josip.. Tošić uro. Dubrovnik 1978.. Zagreb 1982. Zimovište (241-242). Ancona 1978. Anali 15-16. 109-118. 349-357. 3160. società. Tošić uro. Prijepolje 1997. 3158..). 3149.. Sarajevo 1979. Tošić uro. 53-68. Radovi 15. Zemljoradnja u srednjovjekovnoj župi Trebinje. 390 + 17 tabela + 1 grafički prikaz. Tošić uro. Vego Marko.Privreda 293 3148. Anali 17.. 3161.. 37-59. cultura dal XIII secolo al primo ottocento”. 37-50. stoljeća. Vego Marko. HZ 31-32. IG 1-2. 3156.185-209. Zagreb 1978-1979. 42-58. Beograd 1999. IG 1-2. Bosanski svinec v kreditni trgovini srednjeveškega Dubrovnika. 91-99. Plot (525). Izdanja Muzeja grada Zenice. 3154. Budak Neven. 3151. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. . 189-195. O izvozu žitarica sa Neretve u Dubrovnik u XIV vijeku. Knowledge. 3155. Tošić uro. Voje Ignacij. “Le Marche e l’ Adriatico orientale: economia. Trebinje 1985. 3150. Relazioni comerciali tra Ragusa (Dubrovnik) e le Marche nel trecento e nel quattrocento. Ljubljana 1978. Ispolica (260). Voje Ignacij. Nuova serie anno 82 (1977). Kreditna trgovina u srednjovjekovnom Dubrovniku.. Bosanski trgovci i dubrovački financijeri u drugoj polovici 15. Tribunia 9. Neki problemi proučavanja ekonomske istorije srednjovjekovnog Dubrovnika (sa osvrtom veza sa zale em).. 69-91. GDI BiH 40-41 (1989-1990. 408-410. IG 1-2... Sarajevo 1990. Zabrane i prekidi trgovine u Srbiji u doba Despotovine.

Ljubljana 1980. 7 (Raš-Szy)”. 3163. 77-85. 3171. ZČ 42/3. Beograd 1980. Rudarstvo (Historijat). Voje Ignacij. Pomorstvo Novoga za vrijeme Tvrtkove i Kosačine vladavine. 60-66. 3167. stoletju. Poslovanje dubrovniških trgovskih družb v srednji in južni Italiji v 15. Probleme der Quantifizierung des Handels und der Produktion des Mittelalterlichen Ragusa (Dubrovnik).. .. Zenica 1999. Voje Ignacij.. Voje Ignacij. Srednjovjekovna rudarska naselja u lašvanskoj regiji. 3169. 3168.. Zagreb 1989. Ljubljana 1980. Poskusi kvantifikacije trgovinskega prometa in proizvodnje v srednjeveškem Dubrovniku.. Kreditno poslovanje u srednjovjekovnom Dubrovniku. 299-311.. 41-59. Kalendar Svetoga Ante 2000. 3166. 157-164.. Zirdum Anto. JIČ XIX/3-4. Kotor 1981-1982. Kreditno-trgovačke veze Braila Tezalovića sa Dubrovčanima. GPM 29-30. Izdanja Muzeja grada Zenice. “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda.. JLZ. Privatne poslovne knjige dubrovniških trgovcev (XIV stoletje). Sarajevo 1999.. 283-299.237-250. Österreicheische Osthefte 27. Živković Pavo. Voje Ignacij. 3170. Zloković Maksim. 3165. DH 29. Wien 1985.-2000. 335-359.. . 188-189.. 3162.. Neka pitanja u trgovini sa bosanskim olovom u Dubrovniku. Zagreb 1981. Voje Ignacij. “Rudarstvo i metalurgija Bosne i Hercegovine od prahistorije do početka XX vijeka”. Ljubljana 1988.294 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. ZČ 34/1-2. 3164. ZČ 34/2.. 373-387. Voje Ignacij.

6. VJERA .

.

The Bulgarian State and the European Middle Ages. Bosanski franjevci. (* R. Prilozi XXII/23. Zagreb 1980. Osvrt na mišljenje dr. Alić Salih. Ančić Jozo. 242-254. ŠK. Zagreb 1986.Vjera 297 3172. Ančić Mladen.”.. Tom vtori”.. 58-59. Crkva na kamenu... Crkva na kamenu XXI/237-238. 253-260. MANU-SANUANU BiH. Ademović Fadil. 3183. Gdje je bio podignut prvi franjevački samostan u srednjovjekovnoj Bosni. Svijet I/46. stoljeća. Crkva bosanska. Bosanski krstjani i pitanje njihovog porijekla i odnosa prema manihejstvu. 95-114. 7-35. MANU-SANU-ANU BiH. Bartul Alverinski (17). Sarajevo 1982. Crkva na kamenu XX/210. 101. Mostar 1990.-1991. “Bogumilstvoto na Balkanot vo svetlinata na najnovite istražuvanja”. “Enciklopedija hrvatske povijesti i 3174.. Sarajevo 1996. Jedan fragment iz života Sandalja Hranića. 3185. Sarajevo 1987...) 3178. 3180. Neuspjeh dualističke alternative. Prilozi XVIII/19. Adamček Josip – Jelić Ivan. 3181.. Skopje 1982. Samobor 1994. 3179. Skopje 1982. akovo. 55-66. kulture”. Ančić Mladen. Alilović Ivan. "Sedam stoljeća bosanskih franjevaca 1291. Ivan AlilovićKS. FTS. Pobožnost franjevaca Bosanske vikarije u drugoj polovici XIV. Ančić Jozo. O recepciji bosanske ‘hereze’ u komunalnim društvima istočnog Jadrana. Biobibliografija hrvatskih pisaca Bosne i Hercegovine do god. A. 3177. Angelov Dimităr. “Ivan Alilović. 3173. 15.. (Podlistak) 6. Ančić Mladen. 3182. 109-125. Niš 1991. Prilozi XXII/21. Ljiljan II/25. Angelov Dimităr.. 127. Antoljak Stjepan. Bogomilstvo.. Duvanjska biskupija i duvanjski sabor. 3184. Sarajevo-Ljubljana 1993. . Sofia 1980. stoljeća. Pravoslavna religija i pravoslavna crkva u našim laičkim periodičnim publikacijama (1970-1991). 15. Etudes historiques 10. Mostar 2000. Ančić Mladen. 11-33. Ante Škegre o duvanjskoj biskupiji. B.". Aranitović Dobrilo. P. Jakov Markijski (18-19). Knjiga 25. Makedonski heretici u zapadnim izvorima 11... 3176. Sarajevo 1985.. Sofija 1981. 374-389. Mostar 1999. (zbornik radova). 153-193.. i 12. “Bogumilstvoto na Balkanot vo svetlinata na najnovite istražuvanja”. 3186. 1918... BAN. Pravoslavlje. “Istorija na Blgarija (Prva blgarska država). 3175.

Radovi simpozija povodom 9 stoljeća spominjanja bosanske biskupije (1089-1989). Zagreb 1979. HM III/13. (Priredio Tonči Grbelja). H. O bosanskim hereticima I. 320-322. Sarajevo 1997. (Priredio Tonči Grbelja). Augustinović Ante. Badurina An elko.298 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.. NEV XXIX/2. Godina 45. Bosna Srebrena XLII/2. Franjevci (231-232).-2000. Drmić Ilija. B. 217-270. Il Provinciale Vetus e il problema della diocesi di Bosna. SV 4.. (* A. Sarajevo 1991. Hereza (252). Badanković Nikola.. Babić Anto. Hrvatski narodni godišnjak 1998. 207-216. Emilijan Cevc. Sarajevo 1999. 222-234. Marijan Grgić.. Crkva na kamenu IV/36. Babić Anto. Crkvene prilike u srednjovjekovnoj Bosni. 12. Vrhbosanska visoka teološka škola. Franjevci i njihova prisutnost u Bosanskoj Krajini (U povodu stote obljetnice banjalučke biskupije). Autori: An elko Badurina. Atlija Alojzije. Dominikanci (208).. 3189. 467. NEV XXXI/1-2. HM II/3-4. Sarajevo 1981. 267-303. (28 karata). Zagreb 1993. Babić Mile.. Franjevci nekad i danas na župama u Bosanskoj Krajini. 3187. 3194. Povijest Katoličke crkve u Bosni i Hercegovini a poglavito u Usori i Žepču (Prilog povijesnom istraživanju o Hrvatima i Crkvi u Hrvata u Bosni i Hercegovini). Atlija Alojzije. 3196. 3195. “Kršćanstvo srednjovjekovne Bosne”. Babić Petar.. obljetnice smrti Fra An ela Zvizdovića”. Mostar 1983. SNL-KS-Institut za povijest umjetnosti. There Was no Ortodox Religion in medieval Bosnia (The Ortodox Religion Was Introduced in Bosnia by the Turks in the 15th Century). Sarajevo 1979. . Mostar-Žepče 1997.. Mitar Dragutinac. (Uredio An elko Badurina.. O bosanskim hereticima II. Hijerarhija (253). PUSP Kulin ban Žepče. Sarajevo 1997. Dodatak 1: Bosna Srebrena jučer i danas. “Zbornik radova sa Znanstvenog skupa u povodu 500. Radovan Ivančević. Babić Petar. 3197. Sarajevo 1997. Babić Marko. 282-284. “Leksikon ikonografije.. Odnos izme u konkretne bosanske franjevačke prakse i izvornog Franjinog duha. 3198. Benediktinci (143). Branko Fučić... Svjetlo riječi XV/176.. HM II/5. 93-117. Encyclopedia moderna XIV/3 (43). 21. Sarajevo 1997. 187-193. 3193. Dragutin Nežić i Doris Baričević)”.. Cisterciti (183). Maniheizam (392). Sarajevo 1991.) 3190. Ivanković Željko. Roma 1980.. 139-149. 3192. Sarajevo-Fojnica 2000. Samo loša uspomena (Uz tisućugodišnji jubilej trebinjsko-mrkanske biskupije). V. FTS-Franjevački samostan Fojnica. liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva. 3188. 3191.

Bogumili u prvom turskom popisu Hercegovine (1477. (* Prošić-Dvornić Mirjana. (1420. 3202.. 3203. Bandić Dušan. 3205. 39-46. Tomislavgrad 1998.. Barun An elko. Srednjovjekovna Bosna kao poprište sukoba patarena i katoličke crkve u ispravama Diplomatičkog zbornika. Narodna religija Srba u 100 pojmova. Promocija Bosne Srebrene (Kratak pregled sedamstoljetne povijesti). Kalendar Svetoga Ante 1997. 44-61. .. Priština 1985. Feljton: Samostani i samostanci u europskoj povijesti (1-2): (1) Naša ognjišta XXVIII/254. Biblioteka Odrednice. Islam u srednjovjekovnoj Ma arskoj (Autorizirani i dopunjeni prijevod s njemačkog Salim Abid Hadžić).Vjera 299 3199. Balta Ivan. Behar VIII/42. Novi cvijet XLIX/2. 3206. Barun An elko. 6. Tuzla 1999. Kratka povijest franjevaca u Hercegovini. (2) Naša ognjišta XXVIII/255. Naša ognjišta XI/70. 3201. Sarajevo 1999. Barun An elko. Bagarić Ivo. 411-413. Bajić Jovo. 500 godina baštine Milodraža (Fra An eo Zvizdović. 3208. Kalendar Svetoga Ante 1999. Bosna Srebrena – nekad i danas. Zagreb 1999. Obeležja XVIII/2. GEM 56. Bandalo Milorad. 3200. Duvno 1990.. Mostar 1995. Bakula Petar..). Visoko 1990/1991. 2831. 3207. Franjevci u hrvatskom narodu. Zbornik radova I/1. Bosna Srebrena – nekad i danas. Balić Smail. 3-4. Beograd 1991. Beograd 1992.1498. Livno-Sarajevo 1996. 6-7. Bosna Srebrena (Ratno izdanje) 6-1.... GR IZ BiH LXI/7-8.. Bagarić Ivo.. Barun An elko. Duvno 1981. 140-152.. 17-26. Balić Smail. 143-155.. 3204. Livno 1994. Kalendar Svetoga Ante 1995. 3211. Otigošće kod Bugojna zavičaj gosta Radina. Sveta baština IX/83.).. Tomislavgrad 1998. Nolit. Islam u Ugarskoj srednjega vijeka. 64-79. 18. Baška Voda 1994. Franjevačka knjižnica i arhiv. 3210.. Sarajevo 1998. 366. 14. 3212. Duvno i Hercegovina u izvještajima makarskog biskupa. 795814. Bagarić Ivo.) 3209..

Radovi simpozija povodom 9 stoljeća spominjanja bosanske biskupije (1089-1989).. stoljeća. Rijeka 1981. 336. “Kršćanstvo srednjovjekovne Bosne”. GPF 5. Sarajevo 1999. 1-9. Dominikanci.. Sarajevo 1979. SV 10. SV 4. “Krležijana 1 (A-LJ). Jeffrey. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. X-XI”. 125-142. “Kršćanstvo srednjovjekovne Bosne”. Basler uro. 111-113. 3213. Subsidia mediaevalia 11. (A cura di Atanasio G. Društveni revolt u religijskoj formi. 3221. Sarajevo 1991. (* Šanjek Franjo. Socijalna i politička uloga i značenje Crkve bosanske. 3214. Vrhbosanska visoka teološka škola. Bogumilstvo i islamizacija. Basler uro. Pozdravi. Radovi simpozija povodom 9 stoljeća spominjanja bosanske biskupije (1089-1989).-2000. Arheološki spomenici kršćanstva u Bosni i Hercegovini do XV. Sarajevo 1989. Benković Žarko. morale e sociale ed i concili di Split (Spalato) dei secc. . Sarajevo 2000. HM IV/17. Djelovanje slavenskih apostola sv.. 131-149. Katolička crkva u Bosni pod konac srednjeg vijeka. Konstantina i Metoda i početak Bosanske biskupije.) 3223.. 3222. Zagreb 1993. Medieval Heresies a Bibliography 19601979. Argumenti 2. Bilogrivić Nikola.) 3224. 162.300 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Padova 1982. Sarajevo 1991.. 307-333. 118-119. XI-XII.. Toronto 1981. Banja Luka 1981. Nadbiskupski ordinarijat vrhbosanski. Bašić Jasna.. Katolička crkva na području današnje Banjalučke biskupije do invazije Turaka. Basler uro. 98. 3217.. Berkhout T. Die Bosnische Kirche im fruhlen Mittelalter. Benković Žarko. Vrhbosanska visoka teološka škola. 3220. 3215.... 220-234. Sarajevo 1998. Pontifical Institute of mediaeval studies. SV 4. Zagreb 1982.. KS-FTS. Argumenti 1. 3218. Vrhbosanska visoka teološka škola. Vrhbosanska katolička teologija. 3216. Matanić). Topološke i povijesne crtice (Priredio Anto Orlovac). Katedrala u Sarajevu. Carl – Russel B.. “Vita religiosa. Belić Miljenko. Radovi simpozija povodom 9 stoljeća spominjanja bosanske biskupije (1089-1989). “Povijesnoteološki simpozij u povodu 500 obljetnice smrti bosanske kraljice Katarine”. Sarajevo 1991. Boba Imre. CCP VI/9.. 3219. “Kršćanstvo srednjovjekovne Bosne”. Milinović Ante. Benković Žarko. SV 4. 190. Basler uro. Rijeka 1982. 272-276. (* Klečina Davor. Vrhbosna X (CVIII)/1 (99). 26-29.

Vjera

301

3225. Boesse Jean – Lacoudre Jacques, Grčki i latinski oci (Smjerovi kršćanstva), “Marie-Madeleine Davy, Enciklopedija Mistika, I svezak,” ITP Naprijed, Posebna izdanja, Zagreb 1990., 233-264. 3226. “Bogumilstvoto na Balkanot vo svetlinata na najnovite istražuvanja”, MANUSANU-ANU BiH, Skopje 1982., 254. (* Stoičovski Blagoj, Glasnik XXII/1-2, Skopje 1978., 302-304; Jalimam Salih, GDI BiH 34, Sarajevo 1983., 160-164; Ćošković Pejo, IZ 5, Banja Luka 1984., 218-222; Šemkov G., Südostforschungen 43, München 1984., 322323; Šanjek Franjo, CCP IX/15, Zagreb 1985., 108-110; Jalimam Salih, GADAR BiH 25, Sarajevo 1985., 301-302.) 3227. Božić Ivan, Potiskivanje pravoslavlja, “Istorija srpskog naroda, Druga knjiga, Doba borbi za očuvanje i obnovu države (1371-1537)”, SKZ, Beograd 1982., 278-288. 3228. Brajko Ante, Pravno-povijesni položaj trebinjsko-mrkanske biskupije, “Tisuću godina Trebinjske biskupije”, SV 2, Vrhbosanska visoka teološka škola, Sarajevo 1988., 217-230. 3229. Brandt Miroslav, Izvori zla (Dubrovnik i heretička Bosna), August Cesarec, Zagreb 1989. 3230. Brković Luka, Genocid nad katoličkiom crkvom u Bosni i Hercegovini (Crkva kao zajednica u povijesnom hodu), Stećak II/23, Sarajevo 1995., 23-25. 3231. Brković Luka, Crkva u BiH, Hrvatski glasnik IV/46, Tuzla 1996., 12-13. 3232. Brković Milko, Bibliografija radova iz hrvatske crkvene povijesti, CCP XIV/25, Zagreb 1990., 137-164. 3233. Bubalo or e, Kudugeri (340); Poganici (Pogani, Poganini) (533-534), “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”, Knowledge, Beograd 1999. 3234. Buljan Stjepan, Povezanost rudara i franjevaca u srednjovjekovnoj Bosni, NEV XXXI/1-2, Sarajevo 1981., 333-346. 3235. Buljan Stjepan, Kreševo – stara biskupska rezidencija, Svjetlo riječi IX/103, Sarajevo 1991., 17. 3236. Buljina Halid, Razvoj konfesionalnih zajednica, GR IZ BiH LXII/11-12, Sarajevo 2000., 991-1010. 3237. Burns Yvon, (Berns Ivon), The Testament of Gost Radin, “Islam, Balkan i velike sile (XIV-XX vek)", SANU, Istorijski institut, Zbornik radova, Knjiga 14, Beograd 1997., 165-173.

302

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

3238. Buturac Josip, Popis župa zagrebačke biskupije 1334. i 1501. godine, Starine 59, Zagreb 1980., 43-108. 3239. Buturac Josip, Barska nadbiskupija, EJ 1, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1980., 514. 3240. Buturac Josip – Kovačić Slavko, Kaptoli (Hrvatska), EJ 6, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1990., 675-676. 3241. Buzuk Anto, Svetište ‘voda svetog Jakova’ u Deževicama, Bilten FTS XXVII/2, Sarajevo 2000., 234-238. 3242. Cermanović Aleksandrina – Srejović Dragoslav, Leksikon religija i mitova drevne Evrope, 2. dopunjeno izdanje, IŠP Savremena administracija, Beograd 1996., 609. 3243. Cigeljević Ante, Petsto godina franjevačkog samostana Sv. Petra i Pavla u Tuzli, Hrvatski glasnik IV/46, Tuzla 1996., 22-23. 3244. Cunjak Mla an, Testament Gosta Radina, Glasnik SPC 4, Beograd 1980., 82-84. 3245. Cvitković Ivan, Rječnik religijskih pojmova, Vlastito izdanje, Sarajevo 1991., 294. (* Nilević Boris, Prilozi XXV/27, Sarajevo (1991), 238-239; Tašić Dževad, Oslobo enje 49/15681, Sarajevo 15.02. 1992., (KUN 73/531), 9.) 3246. Cvitković Ivan, Bogumili (60); Kršćani bosanske crkve (Krstjani Crkve bosanske) (160); Manihejstvo (178), “Ivan Cvitković, Rječnik religijskih pojmova”, Vlastito izdanje, Sarajevo 1991. 3247. Čajkanović Veselin, O srpskom vrhovnom bogu, (Reprint izdanja iz 1941), TRZ Panpublik, Beograd 1989. 3248. Čanak-Medić Milka, Katedrale, “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”, Knowledge, Beograd 1999., 283-286. 3249. Čančar Nusret, Manihejska prošlost srednjovjekovne Bosne (Intervju sa Salihom Hadžialićem), Islamska misao XII/143, Sarajevo 1990., 7-15. 3250. Čaušević Dženana, Život i pravni položaj franjevaca u Bosni Srebrenoj prema turskim dokumentima, “Zbornik radova sa Znanstvenog skupa u povodu 500. obljetnice smrti Fra An ela Zvizdovića”, FTS-Franjevački samostan Fojnica, SarajevoFojnica 2000., 285-300. 3251. Čevra Omer, Religija Bošnjaka u srednjem vijeku (Istine i zablude o bosanskim krstjanima), Kabes I/3, Mostar 1996., 23.

Vjera

303

3252. Ćirković Sima, Glose Srećkovićevog jevan elja i učenje bosanske crkve, “Bogumilstvoto na Balkanot vo svetlinata na najnovite istražuvanja”, MANU-SANUANU BiH, Skopje 1982., 207-222. 3253. Ćirković Sima, The Bosnian Patarenes and Western Heresies, “Heresy in Eastern Europe”, London 1984. 3254. Ćirković Sima, Von der Ketzerbewegung zur Landskirche,: Die ‘Bosnische Kirche’, Rapports I, Comite international des sciences historiques XVIe congres international des sciences historiques, Stuttgart du 25 aout au 1er septembre 1985, Stuttgart 1985., 355-357. 3255. Ćirković Sima, Bosanska crkva u bosanskoj državi, “Prilozi za istoriju Bosne i Hercegovine I, Društvo i privreda srednjovjekovne Bosne”, ANU BIH, Posebna izdanja 79, Odjeljenje društvenih nauka 17, Sarajevo 1987., 191-254. 3256. Ćirković Sima, Jedna parnica srebreničkih franjevaca, GDI BiH 40-41 (19891990.), Sarajevo 1990., 30-41. 3257. Ćirković Sima, Dualistička heterodoksija u ulozi zemaljske crkve: Bosanska crkva, Glasnik CANU, Odjeljenje društvenih nauka 9, Podgorica 1995., 7-34. 3258. Ćirković Sima, Dualistička heterodoksija u ulozi zemaljske crkve: Bosanska crkva, “Sima Ćirković, Rabotnici, vojnici, duhovnici. Društva srednjovekovnog Balkana”, Equilibrium, Biblioteka Dimenzije istorije 1, Beograd 1997., 214-239. 3259. Ćirković Sima, Katoličke parohije u srednjovjekovnoj Srbiji, “Sima Ćirković, Rabotnici, vojnici, duhovnici. Društva srednjovekovnog Balkana”, Equilibrium, Biblioteka Dimenzije istorije 1, Beograd 1997.,240-258. 3260. Ćirković Sima, Babuni (27-28); Benediktinci (39-40); Bogomili, bogumili (51-52); Gost (121-122); Djed (158-159); Dominikanci (163-164); Krstjani (333-334); Patareni (496-497); Franjevci (769-771), “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”, Knowledge, Beograd 1999. 3261. Ćirković Sima, Recenzija rukopisa, “Salih Jalimam, Djelatnost dominikanaca u srednjovjekovnoj Bosni”, IPP Hamidović, Biblioteka Posebnih izdanja, Tuzla 1999., (dvije stranice, bez oznake stranica, na početku knjige). 3262. Ćorović Vladimir, Istorija Bosne ne može se izlagati bez veze sa franjevačkim redom, “Bosna i Hercegovina ogledalo razuma (Izbor članaka, odlomaka i ilustracija, priredio David Atlagić)”, IGC Borba, Beograd 1992., 18. 3262a. Ćorović Vladimir, Srpski manastiri u Hercegovini (Priredio Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, beograd 1999., 328. or e O. Piljević),

304

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

3263. Ćošković Pejo, O gostima ‘Crkve bosanske’, IZ 4, Banja Luka 1983., 7-40. 3264. Ćošković Pejo, Bosanski krstjani u očima svojih kršćanskih suvremenika, Nastava povijesti III/4, Zagreb 1988., 188-191. 3265. Ćošković Pejo, Tomašev progon sljedbenika Crkve bosanske 1459., Migracioni procesi i Bosna i Hercegovina od ranog srednjeg vijeka do najnovijih dana - njihov uticaj i posljedice na demografska kretanja i promjene u našoj zemlji, 26. i 27. X 1989., u Sarajevu, "Migracije i Bosna i Hercegovina", Institut za istoriju-Institut za izučavanje nacionalnih odnosa, Sarajevo 1990., 43-48. 3266. Ćošković Pejo, Krstjanin Vlatko Tumurlić i njegovo doba (1403.-1423.), CCP XIX/35, Zagreb 1995., 1-54. 3267. Ćošković Pejo, Filip Dubrovčanin, vikar (218-219); Franjo iz Firence, vikar (446), “Hrvatski biografski leksikon IV (E-Gm)”, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb 1998. 3268. Ćošković Pejo, Ustrojstvo Crkve bosanske, “Zbornik radova sa Znanstvenog skupa u povodu 500. obljetnice smrti Fra An ela Zvizdovića”, FTS-Franjevački samostan Fojnica, Sarajevo-Fojnica 2000., 61-83. 3269. Ćošković Pejo, Prilog za diskusiju, “Historiografija o Bosni i Hercegovini 1980.1998”, Prilozi 29, Sarajevo 2000., 443-447. 3270. Davidović Svetislav Proto, Srpska pravoslavna crkva u Bosni i Hercegovini (od 960 do 1930 godine), 2. izdanje, Srpska pravoslavna crkvena opština sarajevska, Biblioteka Vjera i kultura, Sarajevo 1991., 83. (3. izdanje, Dobrica knjiga, Biblioteka Odglas 2, Novi Sad 1998., 108 strana). 3271. Dinić Mihailo, Babuni, EJ 1, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1980., 400. 3272. Dobrosalić P. M., Gospin lik s Vidoštaka, Hrvatski narodni kalendar 1996, Godina 44, Sarajevo 1995., 381-384. 3273. Dračevac Ante, Bernard, dubrovački nadbiskup, “Hrvatski biografski leksikon I (A-Bi)”, JLZ, Zagreb 1983., 697-698. 3274. Dračevac Ante, Srednjovjekovna stonsko-zahumska biskupija, “Tisuću godina Trebinjske biskupije”, SV 2, Vrhbosanska visoka teološka škola, Sarajevo 1988., 83-90. 3275. Draganović Krunoslav, Jedan sudbonosni vijek u povijesti Hrvata katolika Bosne, “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”, (Uredio Milenko Brkić), PCC Me ugorje, Studenci 1995., 296-307.

Vjera

305

3276. Draganović Krunoslav, Katolička Crkva u sredovječnoj Bosni, “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva”, 3. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1998., 685-766. 3277. Dragić Marko, Vrhbosanske srednjovjekovne crkve i mučenici u povijesti i predaji, HM III/11-12, Sarajevo 1999., 151-157. 3278. Dragić Marko, Vrhbosanske srednjovjekovne crkve i mučenici u povijesti i predaji, “Vrhbosna/Sarajevo kroz stoljeća, Separat Hrvatske misli 11/12, 13/1999. i 14/2000.”, MH, Sarajevo 2000., 149-155. 3279. Dragojlović Dragoljub, Isihazam i bogumilstvo, Balcanica 11, Beograd 1980., 19-28. 3280. Dragojlović Dragoljub, Bogumilstvo na Balkanu i u Maloj Aziji, I, Bogumilski rodonačelnici, SANU, Vizantološki institut, Posebna izdanja 2, Beograd 1982., 234. (* Ćošković Pejo, IZ 5, Banja Luka 1984., 218-222.) 3281. Dragojlović Dragoljub, Dualizam srednjovekovnih jeretika, Balcanica 10, Beograd 1979., 75-92. 3282. Dragojlović Dragoljub, Jeretičke crkve "Dalmatiae" i "Slavoniae", Balcanica 12, Beograd 1981., 27-38. 3283. Dragojlović Dragoljub, Bogumilstvo na Balkanu i u Maloj Aziji, II, Bogumilstvo na pravoslavnom istoku, SANU, Vizantološki institut, Posebna izdanja 15, Beograd 1982., 234. (* Aristotelus Evantija, Glasnik XXVII/1-2, Skopje 1983., 229233; Ćošković Pejo, IZ 5, Banja Luka 1984., 218-222; Jalimam Salih, GDI BiH 35, Sarajevo 1984., 139-142; Matanov H., Istoričeski pregled 40/2, Sofia 1984., 109-113; Šemkov G., Südostforschungen 44, München 1985., 263-264.) 3284. Dragojlović Dragoljub, Zbornik Krstjanina Hvala i problem ‘crkve bosanske’, Balcanica 12, Beograd 1982-1983., 73-84. 3285. Dragojlović Dragoljub, Hijerarhija crkve bosanske, Balcanica 15, Beograd 1984., 55-67. 3286. Dragojlović Dragoljub, Šizmatički popovi franjevačkih Dubia i pravoslavna tradicija u srednjovjekovnoj Bosni, Balcanica 16-17, Beograd 1985-1986., 43-55. 3287. Dragojlović Dragoljub, Krstjani i jeretička Crkva bosanska, SANU, Balkanološki institut, Posebna izdanja 30, Beograd 1987., 281. (* Šanjek Franjo, CCP XIII/24, Zagreb 1989., 139-142; Grdina Igor, ZČ 43/2, Ljubljana 1989., 296-298.) 3288. Dragojlović Dragoljub, Crkva bosanskih krstjana, Odjek XLII/18, Sarajevo 1989., 16-17.

306

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

3289. Dragojlović Dragoljub, Uzroci verskih sukoba na Balkanskom poluostrvu u srednjem veku, Kultura 91-92, Beograd 1993., 99-110. 3290. Dragojlović Dragoljub – Antić Vera, Bogumilstvoto vo srednovekovnata izvorna gra a, MANU, Skopje 1978., 275. (* Aristotelus Evantija, Glasnik XXII/1-2, Skopje 1978., 293-296; Šanjek Franjo, CCP III/3, Zagreb 1979., 147-149; Jalimam Salih, Prilozi XVII/18, Sarajevo 1981., 321-324.) 3291. Dragutinac Mitar, Augustin Kažotić (135); Grgur Nazijanski (247); Jakov Markijski (291), “Leksikon ikonografije, liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva, (Uredio An elko Badurina; Autori: An elko Badurina, Branko Fučić, Marijan Grgić, Radovan Ivančević, Emilijan Cevc, Mitar Dragutinac, Dragutin Nežić i Doris Baričević)”, SNL-KS-Institut za povijest umjetnosti, Zagreb 1979. 3292. Duvernoy Jean, Le catherisme. La religion des cathares, E. Privat, Toulouse 1976., 404. (* Šanjek Franjo, CCP III/3, Zagreb 1979., 150-151.) 3293. Duvernoy Jean, Le catherisme. L’ histoire des cathares, E. Privat, Toulouse 1979., 398. (* Šanjek Franjo, CCP IV/6, Zagreb 1980., 75-76.) 3294. Džaja Miroslav, Katolicizam na Kupresu, “Miroslav Džaja – Krunoslav Draganović, Sa kupreške visoravni”, 2. izdanje, Župni ured Otinovci-Kupres, Baško Polje-Zagreb 1994., 151-286. 3295. Džaja Srećko, Die ‘Bosnische Kirche’ und das Islamisierungsproblem Bosnies und der Herzegowina in den Forschungen nach dem zweiten Weltkrieg, Dr Rudolf Trofenik, Beitrage zur Kenntnis, Sudosteuropas und des Nahen Orientis, Band 28, München 1978., 145. (* Karamatić Marko, CCP II/2, Zagreb 1978., 159-161; Basler uro, Südostforschungen 38, München 1979., 347-348.) 3296. Džaja Srećko, Noch eine Fragiliche Interpretation der Bosnischen Mittelalterlichen Konfessiongeschichte, Münchner Zeitschrift für Balkankunde 1, München 1978., 247-254. 3297. Džaja Srećko, Fineova interpretacija bosanske konfesionalne povijesti, “Povijesnoteološki simpozij u povodu 500 obljetnice smrti bosanske kraljice Katarine”, KSFTS, Sarajevo 1979., 52-59. 3298. Džaja Srećko, Tlo nastanka i protubogomilska komponenta “Šibenske molitve”?, CCP III/3, Zagreb 1979., 80-92. 3299. Džaja Srećko, Der bosnische Konfessionalismus - Ein Phänomen der weltgeschihtlichen Peripherie, Saeculum XXXV/3-4, Verlag Karl Alber, Freiburg-München 1984., 267-292.

Vjera

307

3300. Džaja Srećko, Bosanska podijeljenost na konfesije (S njemačkog preveo Ignacije Gavran), Jukić 16-17, Sarajevo 1986/1987., 71-109. 3301. Džaja Srećko, Katoličanstvo u Bosni i Hercegovini od Kulina bana do austrougarske okupacije, CCP XVI/30, Zagreb 1992., 153-178. 3302. Džaja Srećko, Od Kulina do austro-ugarske okupacije, “Katoličanstvo u Bosni i Hercegovini”, 1. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1993., 37-78. 3303. Džaja Srećko, Svijet politike i franjevaštvo u Europi 14. stoljeća, CCP XVI/29, Zagreb 1992, 33-41. 3304. Džaja Srećko, Katoličanstvo u Bosni i Hercegovini od Kulina bana do austrougarske okupacije, “Katoličanstvo u Bosni i Hercegovini”, 2. izd. 1997., 37-74. 3305. Džaka Bećir, Islamski motivi u predaji bošnjačkih muslimana, Znak Bosne I/3, Zenica 1995., 42-43. 3306. Džaka Bećir, Manihejstvo, bogumilstvo i islam, VKBI, Tribina 72, Sarajevo 1997., 27. 3307. Džaka Bećir, Feljton: Manihejstvo, bogumilstvo i islam (1-9): (1) (Religijska hereza protiv neravnopravnog društva), Oslobo enje 54/17481, Sarajevo 04.02. 1997., 20; (2) (Fleksibilna religija), Oslobo enje 54/17482, Sarajevo 05.02. 1997., 21; (3) (Dioklecijanova prijetnja), Oslobo enje 54/17483, Sarajevo 06.02. 1997., 23; (4) (Jedinstvo dvije suprotnosti), Oslobo enje 54/17484, Sarajevo 07.02. 1997., 16; (5) (Pojave oponenata), Oslobo enje 54/17485, Sarajevo 08.02. 1997., 27; (6) (Utočište u Bosni), Oslobo enje 54/17486, Sarajevo 09.02. 1997., 26; (7) (Manihejsko naslje e), Oslobo enje 54/17487, Sarajevo 10.02. 1997., 18; (8) (Zašto granica na Drini), Oslobo enje 54/17488, Sarajevo 11.02. 1997., 15; (9) (Etničko jezgro – islamizirani bogumili), Oslobo enje 54/17489, Sarajevo 12.02. 1997., 21. 3308. Džambo Jozo, Die Franziskaer im mittelalterlichen Bosnien, Franzisanische forschungen 35, Verlag Coelde 1991., 256. (* Prcela Frano, CCP XVII/31, Zagreb 1993., 151-152.) 3309. Elijade Mirča – Kuliano P. Joan, Vodič kroz svetske religije, Narodna knjigaAlfa, Biblioteka Posebna izdanja 46, Beograd 1996., 353. 3310. Ellwood S. Robert, Demoni, demonologija, “Enciklopedija živih religija”, Nolit, Biblioteka Odrednice, Beograd 1990., 157-160. 3311. Esin Emel, The conjectural links of Bogumilism with central Asian manicheism, “Bogumilstvoto na Balkanot vo svetlinata na najnovite istražuvanja”, MANU-SANUANU BiH, Skopje 1982., 104-112 + 7 stranica ilustracija.

308

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

3312. F. V., Proslava sedamstote obljetnice dolaska franjevaca u Bosnu, Naša ognjišta XXI/174, Tomislavgrad 1991., 13. 3313. Filipović Muhamed, Gost, EJ 4, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1986., 458. 3314. Fine John V. A., The Bosnian Churc: A New Interpretation. A Study of the Bosnian Church and Its Place in State and Society from te 13th to the 15th Centruies, East European Quaterly, Columbia University Press 1975. (* Simoniti Vasko, ZČ 33/1, Ljubljana 1979., 190-191; Džaja Srećko, Münchner Zeitschrift 1, München 1978., 247-254; Džaja Srećko, CCP III/3, Zagreb 1979., 143-146; Wozniak E. Frank, Balkan Studies 20/1, Thessaloniki 1979., 185-187.) 3315. Fine John V. A., Zaključci mojih poslednjih istraživanja o pitanju Bosanske crkve, “Bogumilstvoto na Balkanot vo svetlinata na najnovite istražuvanja”, MANUSANU-ANU BiH, Skopje 1982., 127-133. 3316. Fine John V. A., Mid-Fiftrrnth Century Sources on the Bosnian Church: Their Problems and Significance, Medievalia et Humanistica, New Series 12, Byzantin and Western Studies, 1984., 17-31. 3317. Fišić Ladislav, Stoljeća Bosne srebrene, Ogledalo I/2, Zagreb 1990., 56-57. 3318. Fišić Ladislav, Dramatično polutisućljeće (Razgovor s fra Petrom An elovićem, provincijalom franjevaca, u povodu obljetnice smrti fra An ela Zvizdovića), Svjetlo riječi XVI/178, Sarajevo 1998., 6-7. 3319. Flašar Miron, O bogovima, mitovima i verovanjima stare Evrope, “Aleksandrina Cermanović – Dragoslav Srejović, Leksikon religija i mitova drevne Evrope, 2. dopunjeno izdanje”, IŠP Savremena administracija, Beograd 1996., XIII-XLII. 3320. Foretić Vinko, Dubrovačka biskupija, EJ 3, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1984., 606. 3321. Foretić Vinko, Mala braća u diplomatskoj službi Republike, “Samostan Male braće u Dubrovniku”, KS, Analecta croatica christiana 21-Samostan Male braće, Zagreb-Dubrovnik 1985., 375-403. 3322. Franković M., Uz 750-obljetnicu Vrhbosanske katedrale Sv. Petra i Pavla u Sarajevu, Hrvatski glasnik III/32, Tuzla 1994., 19. 3323. “Franjevačka provincija Bosna Srebrena (Šematizam), Tekst Marko Karamatić”, Franjevački provincijalat, Sarajevo 1991., 300. (* Tomić Eduard, Bilten FTS XX/1, Samobor 1992./1993., 50-51.) 3324. Furuhagenn Hans, Bogumili i bogomili (Priredio S. K.), Behar II/7, Zagreb 1993., 24-25.

Vjera

309

3324a. Gaković N. Petar, Prilozi za istoriju i etnografiju Bosne (Nestanak Bogumila, islamizacija Bosne, poreklo Srba na sjeverozapadu Bosne, Bosna vilajet), (Fototipsko izdanje iz 1933. i 1939.g.), Čigoja štampa, Beograd 2000, 89. 3325. Gavran Ignacije, Duhovni rad franjevaca, Odjek XLII/18, Sarajevo 1989., 19-20. 3326. Gavran Ignacije, I sveci znaju pogriješiti (O sv. Jovanu Markijskom), Svjetlo riječi V/52-53, Sarajevo 1987., 10-11. 3327. Gavran Ignacije, I sveci znaju pogriješiti (O sv. Jovanu Markijskom), “Ignacije Gavran, Putevi i putokazi (Niz članaka o našoj prošlosti)”, Svjetlo riječi, Knjižnica Baština, Knjiga 1, Sarajevo 1988., 65-70. 3328. Gavran Ignacije, Suputnici bosanske povijesti, (Sedam stoljeća djelovanja bosanskih franjevaca), Svjetlo riječi, Knjižnica Baština, Knjiga 2, Sarajevo 1990., 161. (* Semren Marko, NEV XXXIX-XL/1-2, Sarajevo 1990., 336-337; Ivanković Željko, Oslobo enje 47/15269, Sarajevo 22.12. 1990., (KUN IX/14(472), 13; Markešić Luka, Svjetlo riječi IX/105, Sarajevo 1991., 19; Štrbac Marinko, Bilten FTS XVIII/2, (PFB III/5), Sarajevo 1991., 67-68; Duvnjak Ante, Bilten FTS XXI/2, Samobor 1994., 219221.) 3329. Gavran Ignacije, Sedamstoljetna prisutnost franjevaca u Bosni, Hrvatski narodni kalendar za 1991, Godina 39, Sarajevo 1990., 25-31. 3330. Gavran Ignacije, Sedamstoljetna prisutnost franjevaca u Bosni, Kršni zavičaj 24, Humac 1991., 15-20. 3331. Gavran Ignacije, Zagonetna crkva bosanskih krstjana, Svjetlo riječi X/114-115, Sarajevo 1992., 12-13. 3332. Gavran Ignacije, Zagonetna crkva bosanskih krstjana, “Ignacije Gavran, Putevi i putokazi II, (Niz članaka o našoj prošlosti)”, Svjetlo riječi, Knjižnica Baština, Knjiga 6, Livno 1995., 142-147. 3333. Gavran Ignacije, Franjevci i katolici na području Visokog za turske vladavine, Radovi HDZU 3, Sarajevo (1995)., 9-32. 3334. Gavran Ignacije, Pokrštavanje Hrvata, Svjetlo riječi XV/168, Sarajevo 1997., 1415. 3335. Gavran Ignacije, Čiji su bosanski krstjani ?, Kalendar Svetoga Ante 1997, LivnoSarajevo 1996., 41-50. 3336. Gavran Ignacije, Čiji su bosanski krstjani ?, (pretisak), HM I/2, Sarajevo 1997., 235-241.

310

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

3337. Gavran Ignacije, Putevi i putokazi III (Niz članaka o našoj prošlosti), Svjetlo riječi, Knjižnica Baština, Knjiga 7, Sarajevo 1998., 355. (* Karamatić Marko, BF VI/10, Sarajevo 1998., 273-275; Ivanković Željko, Bobovac IV/49, Vareš 1999., 3; Harni Slavko, Marulić XXXII/3, Zagreb 1999., 622-624.) 3338. Gavran Ignacije, Pokrštenje Hrvata, “Ignacije Gavran, Putevi i putokazi III (Niz članaka o našoj prošlosti)”, Svjetlo riječi, Knjižnica Baština, Knjiga 7, Sarajevo 1998., 99-104. 3339. Gavran Ignacije, Majka i kćeri (Kako se razvijala bosanska franjevačka provincija), Svjetlo riječi XVII/191, Sarajevo 1999., 26-27. 3340. Gavran Ignacije, Vrata u život (Uz 100. obljetnicu postojanja zgrade Franjevačke klasične gimnazije u Visokom), Svjetlo riječi, Sarajevo 2000., 176. 3341. Gerersdorfer Vera, Katari – bogumili – trubaduri, “Bogumilstvoto na Balkanot vo svetlinata na najnovite istražuvanja”, MANU-SANU-ANU BiH, Skopje 1982., 143151. 3342. Gerersdorfer Vera, Tko su bili katari, RFF29 RPZ 19, Zadar 1989-1990., 247-265. 3343. Glazier Michael, Maniheizam, “Suvremena katolička enciklopedija (Priredili Michael Glazier i Monika K. Hellwig), (Glavni urednik hrvatskog izdanja dr. Mato Zovkić)”, Laus, Split 1998., 553. 3344. “Glosar Religijskih pojmova, (Pripremili: Ifet Mustafić, Hadži Olivera Jovanović, Niko Ikić, Eliezer Papo)”, Me ureligijsko vijeće Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1999. (* Kadribegović Aziz, Preporod XXIX/671, Sarajevo 1999., 28; Taljić Isnam, Ljiljan 353, Sarajevo 1999., 45.) 3345. Glušac Vaso, Istina o bogumilima (Istorijska rasprava), (Reprint izdanja iz 1941/1945.g., priredio or e J. Janjić), INP “Književne novine” d.d., Beograd 1992., 326. 3346. Goluža Božo, Doseljenje i pokrštenje Hrvata, Crkva na kamenu XIX/216, Mostar 1998., 13. 3347. Goluža Božo, Crkva bosanskih krstjana, Crkva na kamenu XX/219, Mostar 1999., 13. 3348. Goluža Božo, Stare hrvatske biskupije, Crkva na kamenu XX/222, Mostar 1999., 13. 3349. Gošić Nevenka, Bogumilska lična imena u zapisima bosanskih srednjovjekovnih rukopisnih knjiga i u drugim istorijskim izvorima, “Zbornik VI jugoslovenske

Manihejska prošlost srednjovjekovne Bosne (Intervju.. 7-35. Hadžialić Salih. Naučni skupovi 37. Mjesto i uloga bosanskih muslimana u političkom razvoju naših naroda. “Leksikon ikonografije. 303-312. Hannsley James. Sinkretistički elementi u islamu u Bosni i Hercegovini. 37-47. 3362. Državni arhiv. Sarajevo 1980. Takvim za 2001. Hadžijahić Muhamed. 1-23. Grgić Marijan. Anali GHB IX-X. 157-173. 3357. Mostar 1998. Zagreb 1985. Sarajevo 1983. Marijan Grgić. Rasprave 1. 3358.. liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva. Zagreb 1979. Zagreb 1985. Pravovjerje i jeres (554). 3352. CCP IX/15. (Uredio An elko Badurina. SNL-KS-Institut za povijest umjetnosti. Biblioteka Odrednice. 3350.. Kragujevac 1989. Grujić M. Rimokatolicizam (590-592). Hadžijahić Muhamed. Radoslav. (3. 3359.. Gregg C. Beograd 1995. 3360... 3361. 301-329. Pravoslavna srpska crkva.. Nolit. Uloga i značaj Gazi Husrev-bega i njegova vakufa. Branko Fučić. “Enciklopedija živih religija”.Vjera 311 onomastičke konferencije”..akovačke i srijemske: načinjen iz povijesnih izvora s pridodanim životopisima. Forum XXIV/50-12. Mitar Dragutinac.akovački kaptol i njegovi pečati. Kratki povijesni prikaz biskupija bosansko. . 3351. Maniheizam (433). Autori: An elko Badurina. Sarajevo 1985. Radovan Ivančević. Nolit. Hadžijahić Muhamed. Dragutin Nežić i Doris Baričević)”. Srednjovjekovni bosansko. “Enciklopedija živih religija”. NEV XXXV/1-2.. Osijek 2000. Hadžijahić Muhamed. Nusret Čančar i Enes Durmišević). 3356. 3353. Beograd 1990. 3354. Hadžijahić Muhamed. 1103-1138. Da li je najstariji slavenski zakon Metodijev Zakon sudnij ljudem donesen na Duvanjskom saboru?. Beograd 1990.). Gulin Ante. 246247. 3355. Sarajevo 2000. Beograd 1987. Pitanje rasprostranjenosti Metodove nadbiskupije južno od Save. Hadžijahić Muhamed. Emilijan Cevc. (Reprint izdanja iz 1921). SANU. Biblioteka Odrednice. Papstvo (536-537). Robert. 219-240.. 231. Gušić Emerik. POF 28-29 (1978-1979). 203-208. Kabes IV/39-40.. Ćirilsko-metodijevske tradicije Crkve bosanske. izdanje. Zagreb 1998. Svetlost-Kalenić. Odeljenje jezika i književnosti 7. Grgur Čudotvorac.

3363. Slobodna Bosna V/130. 5 plus 15. 63-66. Franjevci u kontinentalnoj Hrvatskoj kroz stoljeća. 7. Beograd 1985. (Serijal od 53 nastavka objavljen pod istim naslovom u Svetoj baštini/Našim ognjištima Duvno/Tomislavgrad u periodu od 1989. Sarajevo 09. 54-56. Imamović Enver.. (4) (U Bosni se primanje islama odvijalo bez prisile: Bošnjacke je u ‘krilo islama’ gurnula sama Evropa!). Tomislavgrad 1994. Ivanova Klimentina. IRO Vuk Karadžić. 3369. (Jeresi u katoličkoj Evropi. Franjin jubilej i povijesnost bosanskog franjevaštva. Laus. (3) (Pape su bile ustrajne da bogumilima stanu ukraj. Slobodna Bosna V/128. 3371. Slobodna Bosna V/131. Sarajevo 1999. NEV XXXII/1-2. Mostar 1996. Sarajevo 11. Sarajevo 1999.. Split 1998. 316-317. Hellwig K. Franjevci (Sedam stotina godina sa Bosnom i njenim narodom). Janez Peršič. Feljton: Bosansko bogumilstvo (1-4): (1) (U Srbiji je Nemanja jedan dio bogumila spalio. Sofija 1991. 281-287. Slobodna Bosna V/129. Sarajevo 1999. 1997.. Feljton: Korijeni kršćanstva u Bosni i Hercegovini (1-3): (1) (Sv. Janez Milčinski. Oslobo enje 54/17547. Hoško Emanuel. a drugi protjerao: Izgnanici su našli utočište u Bosni). Feljton: Bosanska crkva u svjetlu novih spoznaja i povijesne znanosti (1-53): (1) Sveta baština VIII/71. Kabes II/9. 3373. 3368. (Glavni urednik hrvatskog izdanja dr. 12-13.. Zagreb 2000.. . Sarajevo 10. Hellwig). Sarajevo 1999. ni oltare). (2) (Heretici i pravovjerni). Ahil Lariski (Prespanski) ot sinajskija prazničen minej N0 25.04. Služba na sv. KS. 18 – (53) Naša ognjišta XXIV/214. Heres Tomislav. “Suvremena katolička enciklopedija (Priredili Michael Glazier i Monika K. 63-66... Duvno 1989. (2) (Bogumili su u svom učenju odbacili skoro sve kršćanske elemente: Nisu imali ni crkve. Slobodna Bosna V/128. Gnosticizam. Hoško Emanuel. Bogumilstvo – vjera naših predaka.. Analecta Croatica Christiana 102. Sarajevo 2000. 365. Oslobo enje 54/17546. 3365. (3) (Sultanova povelja).-2000. do 1994. Hoško Emanuel. 1997. 18. 1997. 3366. Paleobulgarica/Staroblgaristika XV/4. Sarajevo 1999... Imamović Enver. 32-33. Mato Zovkić)”. 180-181). 265-273. 54-56. 3370.. Bosna Srebrena XXXIII/7. Jeronim Bosanac).312 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.04. 3364... Ilustrovana enciklopedija. 7. "Istorija 1. 3372.. Sarajevo 1982. Imamović Enver. (Jože Kastelic. 63-66. ali u satiranju bosanskog bogumilstva aktivno su sudjelovali i srpski vladari). 3367.. Ignacij Voje)". Oslobo enje 54/17545. Franjin jubilej i povijesnost bosanskog franjevaštva.. Monika. 7. Imamović Enver. godine). Sarajevo 1982.04.

Bosanski franjevaci na jezuitskom trgu u Zagrebu. Bilješka o dominikancima u srednjovjekovnoj Srbiji. Prilog za buduću bibliografiju bosanskih bogomila. Ljiljan V/205. Bibliotekarstvo 32. 12. Preporod XXVII/622. Ljiljan VI/207. 3383.. Jalimam Salih.. Opština Kalesija.. Brak srednjovjekovnih Bošnjana. 282-284. Dominikanci u srednjovjekovnoj Bosni. 73-86. Ahil Lariski (Prespanski). Mostar 1997. Sarajevo 1996. Zagreb 1989.. 1719. 178-196. 3381. Jalimam Salih. Neizvestna srbska služba za sv. Sarajevo 1988. 206... Sarajevo 1997. 32-34.. Zečić Dževad. Dominikanci i antiheretički priručnici. 39. Sarajevo 1997. (4) (Čuvari srednjovjekovne bosanske države). NEV XXXVIII/1-2.. Radio Sa XIII/45.... Spor dominikanaca i franjevaca u srednjovjekovnoj Bosni. Dolazak i početna djelatnost franjevaca u Bosni i Hercegovini. Jalimam Salih. Bosniaca 1.. CCP XII/22. 3386. Jalimam Salih.) 3385. Izvori i literatura o djelatnosti predstavnika dominikanaskog prosjačkog reda na teritoriji srednjovjekovne Bosne. 3380. Jalimam Salih.. Kabes III/20. 43. Zenica 1997. 36-37. Beograd 1991.. Naša riječ 42/2836. 22. 3379.Vjera 313 3374. Sarajevo 1988. 9-19. (2) (Vjera i vjersko djelovanje bosanskih bogomila).. Ljiljan V/203. (* Pelesić Muhidin. Hasanica-Hačimić Indira.. Ljiljan VI/208. . Divan IV/42-43.... 21. 24-40. 126-133. Jalimam Salih. 3382. Sarajevo 1996. Jalimam Salih. Jalimam Salih. 62. Haračić Hajrudin. 3375. 3378. Travnik 1994. Bibliotekarstvo 33 (1987). Zagreb 1988. Ivanova Klimentina. 3377. 221-231. Zenica 1996. Jalimam Salih. Jalimam Salih. Sarajevo 1997. 3376. 3384. Staroblgarska literatura 31.. (3) (Križari i inkvizicija protiv ‘dobrih Bošnjana’).. Feljton: Studija o bosanskim bogomilima (1-4): (1) (Autentična ‘vjera’ bosanska). Travnik 1996. 36. Sarajevo 1996. Sarajevo 1985. Studija o bosanskim bogomilima. 333-347.. 56-62. IČ 38.. Jalimam Salih. Kadrić Omer. CCP XIII/23.. Prilog bibliografiji o "Crkvi bosanskoj" i bogumilstvu. Sarajevo 1997. GDI BiH 36. Sofija 1999. Ljiljan VI/206.. Divan II/14. Sarajevo 1984. Jalimam Salih. Sarajevo 1986. 32.

Sarajevo 1998... 3401. Jalimam Salih.. Brak i bosanski bogomili. GR IZ BIH LXI/7-8. Kabes IV/30. 3394. Mediteran i bogomilska Bosna. IPP Hamidović. Ljiljan VIII/330. Jalimam Salih. “Knjiga sažetaka”. Jalimam Salih. GR IZ BiH LXI/11-12. 40-41. Kabes V/41-42. 6-7. 3388. 198. 40-43. 3396. Odjek L/1-3. Bosanski bogomili i stećci. 56-57. 194-203. Jalimam Salih. 61.. Jalimam Salih.. Tuzla 1999. Sarajevo 1998. Jalimam Salih.) 3402. Odnos franjevaca i dominikanaca u srednjovjekovnoj Bosni. Bosnian Paradigm. Odjek L/1-3. 3398. GR IZ BiH LX/1-2. 37-40. 3395. Jalimam Salih.. Sarajevo 1999. Kurtović Esad. GR IZ BiH LIX/9-10. 313. Tuzla 1999. Sarajevo 1998. Mostar 1999. Politički položaj bosanskih bogomila. Jalimam Salih. Historija bosanskih bogomila. Me unarodni forum “Bosna”. 877882. Kabes IV/31-32. 3397. International Conference. 3400. Jalimam Salih. Bogomilski skriptorij. Prva linija VII/63. 3387. Jalimam Salih.. BF V/8.. 3389.-2000. Sarajevo 1999. Mostar 1998. Mostar 1998. Djelatnost dominikanaca u srednjovjekovnoj Bosni.314 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978... Kabes III/26. 3399. Sarajevo 1998.. BF VI/9. Jalimam Salih. 3390. Jalimam Salih. 891-902. Eshatologija i kosmologija bosanskih bogumila.. Jalimam Salih. (* Nilević Boris. Umjetničko stvaranje bosanskih bogomila.. Pelesić Muhidin. Bogomilstvo i islam. Zapadnoevropski heretici i bosanski bogomili. Bogumilstvo i islam. 6-8. Sarajevo 1999. Sarajevo 1998. 3393. (* Hasanica-Hačimić Indira. Jalimam Salih. Dijalog izme u vjerama u srednjovjekovnoj Bosni. Sarajevo 1997. Jalimam Salih.) . 126-136.. VKBI. Sarajevo 1997.. Mostar 1998. Biblioteka Posebnih izdanja. Kabes IV/29.. 36-38. Mostar 1997. Srednjovjekovna Bosna i bosanski bogomili. 3392. 1196-1198.. Kabes IV/37-38.. IPP Hamidović.. 3391. Sarajevo 1997. 29. 101-104. Sarajevo 1998. Jalimam Salih. 49. Mostar 1998. Spor oko crkvene desetine i djelatnost franjevaca u srednjovjekovnoj Bosni. 113-134.. 55. Biblioteka Posebna izdanja 24.

3409. Tuzla 1999. 335-336. 3406. Sarajevo 1986. Janić J. Jalimam Salih. IZ 10. Zagreb 1985.) 3411. Dominikanci kao trebinjsko-mrkanjski biskupi. Naša ognjišta XXV/222. Dalibor. Hercegovina 11-12. HZ 38. banjski i humski episkop. 3413. Ljubljana 1985.. “Arhiepiskop Danilo II i njegovo doba”. Odeljenje istorijskih nauka 17. Istorijski institut-Narodna knjiga.. Beograd 1991. BF VI/10. Nastavna interpretacija srednjovjekovne bosanske historije.. 83-88. Jalimam Salih. 27-35. 156-158.. GDI BiH 37.Vjera 315 3403. 91-100. Marginalia o gostu Radinu i njegovom testamentu. Istina o bogumilima (Istorijska rasprava)”. ZČ 39/1-2. Jalimam Salih. 162-164. Danilo. 219-223. Predsedništvo 1. Jalimam Salih. Episkopije i mitropolije srpske crkve u srednjem vijeku.. (4) (Srednjovjekovni . Marulić XIV/6. (Me unarodni naučni skup povodom 650 godina od smrti.. “Sava Nemanjić – Sveti Sava. SANU.. 3415. FF.. Janković Marija. Naša ognjišta XXV/221.d. Episkopije (182-183). (* Voje Ignacij. Naučni skupovi 7.. Naučni skupovi 58. "Mileševa u istoriji srpskog naroda". Tomislavgrad 1995. priredio or e J. or e.. (3) (Sadržaj i povijest dualizma). Crkva bosanska (Popis znanstvenih rasprava). 3412. 27. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. godine.. Mitropolije (412). Beograd 1992. Odeljenje istorijskih nauka 6. Hikmet XIII/1-2.. Povratak. Banja Luka 1989. Jalimam Salih.. 22. SANU. 3407.. Episkopije Srpske crkve 1220.. 43-45. 145-153. 3404. Bosanski bogomili u vrijeme Tvrtka I Kotromanića (1353-1391). Naučni skupovi 38. Janković Marija. Ćošković Pejo. 18. Janković Marija.. 3408.g. Janković Marija. BF VII/11.. 578-581. Tuzla 2000. Jalimam Salih. SANU. 150-160. Tomislavgrad 1995. “Vaso Glušac. SANU. Prlender Ivica. Mostar 2000. Jolić F. Jolić Robert. 15-28.. Sarajevo 1999. Sarajevo 1999.. Zagreb 1981. Beograd 1985. decembar 1987).. 3410. 3405. INP “Književne novine” d. Tomislavgrad 1995. 3414. Kotromanića. Rubne bilješke o dominikancima i katoličkoj crkvi u doba Tvrtka I. (Reprint izdanja iz 1941/1945. Beograd 1979. Zbornik radova I/1. Beograd 1999. (2) (Povijesna znanost o bogumilima ili krstjanima). Mileševska mitropolija. Janković Marija. 73-83. istorija i predanje”. 227. Feljton: Bogumili ili krstjani? (1-12): (1) Bogumili ili krstjani? Naša ognjišta XXV/219. Beograd 1987. Knowledge. 307-324. Janjić).

Split 1998. (11) (Hijerarhijsko ure enje Crkve bosanske). 1“. Bogumilsko vaspitanje. (Glavni urednik hrvatskog izdanja dr. .-2000. stoljeća do 1878.. 7-46. “Sava Nemanjić – Sveti Sava. Karačić Vendelin. Naša ognjišta XXV/225. Naša ognjišta XXVI/228. Tomislavgrad 1995. Tomislavgrad 1996. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Beograd. Posušje 1996. Franjevci me u Hrvatima (296-297). 21-34. 18. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. Kapetanić Niko – Vekarić Nenad. 3419. (9) (Strani i domaći izvori). Posuški zbornik I/1. 18. Mato Zovkić)”. Tomislavgrad 1996. Vjera bosanskih vladara. Naučni skupovi 7. Kapitanić Vicko. Tomislavgrad 1995. Kažotić Augustin.. Hellwig). Predsedništvo 1. (7) (Franjevci obraćaju krivovjerce u Bosni). Laus. Beograd 1979. “Suvremena katolička enciklopedija (Priredili Michael Glazier i Monika K. Kamber Dragutin. Tomislavgrad 1996. Naša ognjišta XXV/224. Ljetopis posuški. Laus. Jolić Robert. 10-11. (5) (Bosanska biskupija). 3420. 58. Naša ognjišta XXV/223.. Tomislavgrad 1996. 18. 3422. Konjic kao u bajci (reportaža). 3417. PCC Me ugorje. Split 1998.. Bogumili ili krstjani?. Tomislavgrad 1996. 18. 3423. MH Posušje. IRO Školska knjiga Zagreb. 472. Zavod za izdavanje udžbenika Novi Sad. 18. Crkvene prilike Posušja kroz stoljeća turske vladavine (od XV. Naša ognjišta XXVI/226. Anali 33. SANU. dualistički pokreti).. Granice konavoskih crkvenih župa.. godine... Bl. “Pedagoška enciklopedija. Kalić Jovanka.316 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Naša ognjišta XXVI/230... (Glavni urednik hrvatskog izdanja dr.. (12) (Ugled Crkve bosanske i djeda bosanskog). Visoko 1983. (6) (Djelatnost Svete Stolice na uništenju krivovjerja u Bosni). Studenci 1995. Crkva u Hrvata (355-360). 3416. Naša ognjišta XXVI/229. Crkvene prilike u srpskim zemlajma do stvaranja arhiepiskopije 1219. Hrvatska. 3424. 18. (8) (Islamizacija Bosne i konačni nestanak Crkve bosanske).. (oko 1260-1323).. Svjetlo riječi I/9. Dubrovnik 1995. 18. OOUR Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Sarajevo. 18. (Uredio Milenko Brkić). 164-176. Naša ognjišta XXVI/231. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”. 1989. 3421... MH. istorija i predanje”. Jurišić Gabrijel Hrvatin. 97-106. Kantardžiev Risto.. Tomislavgrad 1995. Hellwig).). Naša ognjišta XXVI/227. Republički zavod za unapre ivanje vaspitanja i obrazovanja OOUR Izdavanje udžbenika i udžbeničke literature Titograd.. 18. (10) (Nauk Crkve bosanske). Jolić Robert. Posušje 1998. “Suvremena katolička enciklopedija (Priredili Michael Glazier i Monika K. Mato Zovkić)”. Tomislavgrad 1996. 27-52. 3418.

) 3432. Beograd 1992. Kalendar Svetoga Ante 1996. Bilten FTS XXVI/1.. Karahasan Dževad. Katolička crkva u bosanskoj državi prije Turaka (18-19).. 90-95. Grubišić Vinko. Samobor 1994. 3430. Zbornik radova s me unarodnoga znanstvenog skupa ‘Duvanjski kraj kroz povijest: Tomislavgrad. 351353. 136. Karbić Damir. 497-501. Perić Ratko.. Zagreb 1995. Zagreb-Tomislavgrad. 8-9. Samobor 1995.. Livno 1995.Vjera 317 3425. Školska knjižnica. (* Zirdum Andrija.. “Duvanjski zbornik. “Suvremena katolička enciklopedija (Priredili Michael Glazier i Monika K.. 356-360. Zagreb 1994. Sveti arhijerejski sinod SPC. 103-104. Pogled u prošlost Srpske crkve (Kratak istorijski pregled). . Laus. Kašić Lj. HKD Napredak. CUS XXVIII/3. 3426. 2000.. akova i 3429. Split 1998. Paškvalin Veljko. 93. Karaula Ivan. 552-554.. Sarajevo 1997. Hrvatski institut za povijest Zagreb – ‘Naša ognjišta’ Tomislavgrad – Zajednica Duvnjaka Tomislavgrad-Zagreb. Sarajevo 1994. Beograd 1990. Bilten FTS XXII/1.. Bilten FTS XXI/1. priredio David Atlagić)”. 30-31. Hrvatska književnost od Baščanske ploče do naših dana.. Karamatić Marko. Sarajevo 1993. izdanje”.. Pravoslavne crkve. Sarajevo 1993. 6. Kesich Veselin. 125-133. godina 45. HKD Napredak. “Katoličanstvo u Bosni i Hercegovini”...) 3427. 2. 91-92. 3431. “Bosna i Hercegovina ogledalo razuma (Izbor članaka. Matica 46/12. (Glavni urednik hrvatskog izdanja dr. 3433. 22-24. 337-338.. Bosanski franjevci. Bogumili su na neki način bili socijalni demokrati srednjeg vieka (12). Hellwig). Kušnje fra An ela Zvizdovića.. Nolit. Biblioteka Odrednice. 3428. Krivovjerje/Krivovjerci. Radovi 28. odlomaka i ilustracija. Lovrić Stjepan. 317-319. Sarajevo 1998/1999. Karaula Marijan. 3435. Split 1993. Erasmus Gilda. Samobor 1995. 134. Klaić Vjekoslav. Samobor 1997. Svjetlo riječi VII/79. IGC Borba. Zirdum Andrija. Hrvatski narodni godišnjak 1998. Osnutak Duvanjske biskupije u svjetlu politike Šubića bribirskih. 54-57. srpnja 2000.. Bilten FTS XXIV/1. Hrvatski narodni kalendar 1994. 3434.”. Stećak I/4. Tomić Bono.-7. Beograd 1984. Godina 42. 84. Darovnica odredila povijest (Sedam i pol stoljeća akovače biskupije). (* Palameta Miroslav. Mato Zovkić)”. Sarajevo 1997. Zagreb 1996. Sarajevo 1989. Knjiga 3.... Čoralić Lovorka.. “Katoličanstvo u Bosni i Hercegovini. BF III/3. Dušsn. Grubišić Vinko. “Enciklopedija živih religija”. Kelly F. Bosanski franjevci u Slavoniji. 228-229.

3437. Hrvatski narodni kalendar za prijestupnu 1992. Brist. Sućuraj 1995. Život – djelo – vrijeme. Kovačić Slavko. Makarska biskupija. Kovačić Slavko. Svjetlost-NUB BiH-Franjevački provincijalat Bosne Srebrene. SV 4. Jalimam Salih. JLZ. (Prilog povijesti hrvatske književnosti i kulture). 3446.318 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.. Zagreb 1983.. Ivanković Željko. Sveučilište u Zagrebu-Studia Croatica.. Godina 40.. 3439. 139142.. Pozdravi. “Krbavska biskupija u srednjem vijeku”. Svjetlost-NUB BiH-Franjevački provincijalat Bosne Srebrene. obljetnice osnutka Krbavske biskupije (održanom u Rijeci 23-24. “Slavko Anto Kovačić.. Splitska metropolija u dvanaestom stoljeću. Kovačić Anto Slavko.. godine). Franjevci u gradskim naseljima srednjovjekovne Bosne. 10. Svjetlo riječi IX/104. Sarajevo (1995). Sarajevo 1998. Odjek XLIV/15-16.. Zbornik radova znanstvenog simpozija u povodu 800. (* Babić Mirko. 71-89.) 3441. lipnja 1995)”. Kolarić Josip. 11-16. Makarska biskupija. 3443. Markijski Jakov. Radovi HDZU 3. Kronološka biobibliografija hrvatskih pisaca Bosne i Hercegovine”. Crkve i manastiri u srednjem Polimlju. Sarajevo 1991.-Sućuraj. “Hrvatski biografski leksikon I (A-Bi)”. “Božek Sanja. 187-190. 38-39. Radovi simpozija povodom 9 stoljeća spominjanja bosanske biskupije (1089-1989). HM II/6. Vrhbosanska visoka teološka škola. Zagreb 1998. “Kršćanstvo srednjovjekovne Bosne”.05. Kovačević-Kojić Desanka. Uvod (7-26).. XIII-XIV. Iz riznice makarske katedrale”. Zagreb 1991. Samobor 1993. Gradski muzej. Sarajevo 1991. 3438. Makarska 1995. Kovačić Anto Slavko. (KUN 10/36(494).. Biobibliografija franjevaca Bosne Srebrene. . Koroman Veselko. 153. 10. 3442. Mileševski zapisi 2. Sarajevo 1991. Oslobo enje 48/15419. travnja 1986. Prijepolje 1997. Visoka bogoslovna škola-KS. Rijeka-Zagreb 1988. 1645. BF I/1. 3444. 473. Akoncije. 3436. 1572. “Veselko Koroman.. Ivanković Željko. Biobibliografija franjevaca Bosne Srebrene. 11-39. (Prilog povijesti hrvatske književnosti i kulture)”. Sarajevo 1991.. Sarajevo 1991. CCP XV/28. Povijest kršćanstva u Hrvata. Knežević B. 19. Markijski Jakov (226-227). 379-384. Kovačić Slavko. Zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog u Sućuraju 24.. Markešić Luka.-2000.. “Makarski biskup fra Bartul Kačić Žarković. Kovačić Slavko. 1991. 113-138. 33-44. Sarajevo 25. Kovačić Slavko. 3445. Jalimam Salih. 3440. Sarajevo 1991..

Zagreb 1997.. Brotnjo. Povijest dubrovačke metropolije i dubrovačkih nadbiskupa. ČSP XXX/2.) 3452. Zadar 1996. 105-106. 13. (* Korade Mijo. HZ 53. Prvo hrvatsko sveučilište (1396. Globus. EJ 4. izdanje. Bukovica 1980. Zagreb 2000. Zagreb 1998. Bogumili (Bosanske medijevalne teme). Crkvene prilike u Bosni za vrijeme ranog srednjeg vijeka. Krleža Miroslav. Tomislavgrad 1997... 3454. 181-185. FF. “Kršćanstvo srednjovjekovne Bosne”. 2. “Kršćanstvo srednjovjekovne Bosne”.) 3453. Djelovanje dominikanaca u srednjem vijeku. Generalno učilište Dominikanskog reda u Zadru. Zagreb 1997. Crkva na kamenu X/104-105. XVIII + 321..-1807.. Krasić Stjepan. Naša ognjišta XXVII/237. Behar VI/32-33. Krasić Stjepan. Sarajevo 1980. Krasić Stjepan – Redakcija EJ – Šidak Jaroslav. JLZ.Vjera 319 3447.. Krasić Stjepan. 882-883. (* Verazić Nikša. Krasić Stjepan – Razzi Serafin. Krasić Stjepan. Motrišta 3. Sarajevo 1982.. Generalno učilište Dominikanskog reda u Zadru ili ‘Universitas Jadretina’ (1396-1807). Bukovica uz stotu obljetnicu župe. Krasić Stjepan. Mostar 1989. Zagreb 1997. Biskupski ordinarijat Dubrovnik. 3449. Hrvatska dominikanska provincija. Kujundžić Juraj. . SV 4.. 7. Kozina Vlatko – Bagarić Ivo. 3448. Krasić Stjepan. 3459. NEV XXX/2. Marulić XXX/4. Čitluk 1997. Mostar 1997.. . 3455. MH Ogranak Čitluk-Općina Čitluk. Radovi simpozija povodom 9 stoljeća spominjanja bosanske biskupije (1089-1989). Vrhbosanska visoka teološka škola. Povijest kršćanstva na tlu mostarsko-duvanjske biskupije do ranog srednjeg vijeka.... Prvi zbornik. Dominikanci. Vrhbosanska visoka teološka škola. 173240. Pregled povijesti Dominikanskog reda u hrvatskim krajevima.) 3458. Kujundžić Juraj. Zagreb 1996. akovo 1996.. Župni ured u Bukovici. 521-523. Svjetlo riječi VII/76-77. Lozić Vlade. 3456. 401-406.. 3457. 3450. 1. Sarajevo 1989.. Zagreb 1984. Dominikanci u srednjovjekovnoj Bosni.). Dominikanci. (* Golić Pavao. SV 4. NEV XXXII/1-2. 39-50. Sarajevo 1991. 3451. Globus. Radovi simpozija povodom 9 stoljeća spominjanja bosanske biskupije (1089-1989). Kordić Kornelije.. 219-220).. 138-148. Povijest Reda u hrvatskim krajevima.. 5-7. Sarajevo 1991. Dubrovnik 1999. (* .

Stara slovenska religija u svjetlu novijih istraživanja posebno balkanoloških.. 11. Stuttgart 1977. London 1992.. 167-181. Medieval heresy. Djela 56. Hrvatski narodni kalendar za prijestupnu 1992.) 3466.03. Crkva na kamenu X/108. Československa Akademie ved. Sarajevo 1989. 637-639.. 212-214. Sarajevo 1989. Crkva na kamenu X/107. Urachhaus. Samostan Svete Marije na Gradovrhu.. Crkva za dolaska Slavena. Drugo dopunjeno izdanje. Feljton: Stari franjevački samostan na Grebenu.. 11. Čudo sedamstoljetnog trajanja.. 11. Svjetlo riječi VII/75. 151-154. 397. 13. Oslobo enje 37/11420. Samostan Sv.. Lambert M. Paris 1982. “Enciklopedija živih religija”. Kujundžić Juraj. Nolit. 11. Crkva na kamenu XI/110. Leith H. Svjetlo riječi VII/78. D. 125-126. Mostar 1989. (* Šanjek Franjo.) 3467. 13.. Lafont Robert – Duvernoy Jean – Roquebert-Martel Philippe. Kulišić Špiro. Svjetlo riječi VII/80. 11. Kršćanstvo oko Bileće. Svjetlo riječi VII/74. Beograd 1980. 480. 3460. Sarajevo 1979.. 11. Zagreb 1989. Mostar 1990. Kulišić Špiro – Petrović Ž..) 3463. Hadžidedić Nedžad. Samostan Sv. Provale Tatara i Nemanjića. Feljton.320 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Sarajevo 19. (Prvo izdanje. 262. (* Šanjek Franjo.. Sarajevo 1989.) 3470. . Marije u Srebrenici. Kustić Živko. Nolit Beograd 1970.. popravljeno izdanje. Sarajevo 1989. Svjetlo riječi VII/81.) 3464. Sarajevo 1980. Kutzli Rudolf. Beograd 1998. Centar za balkanološka istraživanja 3. Beograd 1990. Praha 1974. Franjevački samostan Svete Marije u Zvorniku. Svjetlo riječi VII/79. Samostan Svete Marije u Olovu. Naše prve biskupije. P.. 11. CCP III/4. Die Bogumilen. Zagreb 1984.... 9596. Sarajevo 1991. 13-14. Srpski mitološki rečnik.. Svjetlo riječi VII/76-77. Lovrenović Dubravko. Dualist heresy in the Midle Ages. Biblioteka Odrednice.. Les cathares en occitanie. 11. 3461. Popular movements from Bogomil to Hus. Loss Milan. Borasi.. 3462.. Simvoli i ispovedanje vere. 11. Stari franjevački samostan u Ljubuškom. 11. Svjetlo riječi VIII/82. Zagreb 1979. Sarajevo 1989. (* Vlahović Petar. Ilije kod Modriče. Sarajevo 1990. 11. 1980. John. Crkva na kamenu XI/111-112. Mostar 1989. Mostar 1990. Stari franjevački samostani u Mostaru.. Sarajevo 1989. – Pantelić N. Mali ključ povijesti crkve u Hrvata. NEV XXX/2. Mostar 1990. Godina 40. Crkva na kamenu XI/109. 3468. Kujundžić Juraj. (* Kujundžić Juraj... 6. ANU BiH. Sarajevo 1989. 13-14. CCP VIII/13. Cim.. Stolac.. Fayard. GEI 19. 3465. 3469.-2000.

36-37. Sarajevo 1989. Dani 135. 177-180. Franjevci u Bosni (19). Franjevačka prisutnost u Sarajevu. Sedam stoljeća franjevaca u BiH. 36-37. Sarajevo 1991. 13/1999. Separat Hrvatske misli 11/12. Lucić Ljubo. (* Koroljuk D.”. 3476. Sarajevo 1994. Samobor 1995. 3481. Religia Słowian i jej upadek (w.. (5) Stećak I/8. Lovrenović Ivan. Svjetlo riječi VIII/86. 228230. Sarajevo 1998/1999. Fratri u Bosni – Bosna u fratrima. V. Sarajevo 1994. 3474.. 3478. . 3482. Sarajevo 1994. Sarajevo 31.12. 18. Fra An eo Zvizdović (15). 209228. Lucić Ljubo. Lovrić Marko. BF I/2. Sarajevo 1994. 432. 12. Lucić Ljubo. (3) Stećak I/6. i 14/2000. Sedam stoljeća bosanskih franjevaca 1291-1991.. 37. Stećak I/12.. Feljton: U šta smo nekoć vjerovali.. Lovrenović Ivan. Lovrenović Ivan – Selimbegović Vildana. Lovrenović Dubravko. 3480.... razgovor s drom Franjom Šanjekom.. Samobor 1994. 193-199. Sarajevo 2000. IČ 33. Tko je baštinik bogumilske tradicije? (Aktualno pitanje. Łowmiański Henrik. Stećak I/12. Sarajevo 1994. profesorom Teološkog fakulteta u Zagrebu).. Lovrenović Dubravko. IA MI BiH 25.. Bosanska država i bosanska biskupija u srednjem vijeku. Lucić Ljubo. 17. Lovrenović Ivan. 3475. Dominikanci u srednjovjekovnoj Bosni. 3483. Warszawa 1979. Sarajevo 1990. Sarajevo 1994. MH.-1520. 175-178. (4) Stećak I/7..) 3479.VI-XII).Vjera 321 3471. Sarajevo 1994. “Ivan Lovrenović – Vildana Selimbegović. Spomen na Jurja Dragišića 1445. Bilten FTS XXII/2.. “Vrhbosna/Sarajevo kroz stoljeća. 3472. (2) Stećak I/5. 3477. Rajčić Biserka... Sovetskoe slavjanovedenie 2. 38. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Moskva 1981. Franjevački provincijalat. 36. 101-104. 109128.. 7. Prvi milenij Bosne”.. Sarajevo 2000. 3473. 33. HM IV/14. Lucić Ljubo. Evropska paradigma bosanskog franjevaštva. Slavenske religije (1-5): (1) Stećak I/4. 1999. Episcopi martyres – Biskupi svjedoci. Franjevačka prisutnost u Sarajevu.. Bilten FTS XXVI/1. Beograd 1986..

Studia croatica XXXIX/138. Hrvatski sabor na Duvanjskom polju godine 753.. Markešić Luka. 3491. 23-24. 3487. 115-131. 96-98. Martins Rudolf.-2000. 3493. Sarajevo 2000. Poljica 1999.. NEV XXXVII/1-2. i 1995. 140-149. Godišnjak Poljičkog dekanata 24. BF VII/11. Humac 1995. 3495. 45-50. 3492.. Kršni zavičaj 28. Zbornik radova sa Okruglog stola Istorijskog instituta. XX + 922.) 3496. Farlatijev i Koletijev “Illirycum sacrum”. Mandić Dominik. Martins Rudolf. 3489. Buenos Aires 1998. seine Auswirkung auf die Gegenwart. Mandić Dominik. kao izvor crkvene historije balkanskih naroda. godine prema crkvenim dokumentima. ZIRAL. Istorijski institut RCG. 256-262.. Knjiga 5. Svjetlo riječi. Markešić Luka.. 235-236. Bogomilska crkva bosanskih krstjana. Marić Franjo.. “Luka Markešić.. Hrvati i katolici u Bosni i Hercegovini. 3490. Odjek XLII/17. Nestanak ‘Crkve bosanske’ i njezin udio u islamizaciji Bosne i Hercegovine. 3485. Sarajevo 1995. Filipović Muhamed. Chicago-Roma-Zürich-Toronto 1979. 3486. “Mirko Marjanović. Marčinko Mato. Sabrana djela 4. Hrvati-katolici u Bosni i Hercegovini izme u 1463. 3494. Leksikon hrvatskih književnika Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do danas”. Gedanken zum bosnisch-herzegowinischen Mittelalter.. izdanje. Mandić Dominik. (* Kujundžić Juraj. Mandić Dominik. Sarajevo 1989.-1895. ŠK. Markijski Jakov (65). Die religöse viefalt in Südosteuropa. Malaj Vinko. Slučaj Bosna. HM IV/14. Alverinski Bartol (14). Knjižnica ‘Pravda i mir’. Knjiga 3. Zagreb 1980. Podgorica 1999. “Srednjovjekovna istorija Crne Gore kao polje istraživanja”. Dijagnoza – nalazi – terapija”. ‘Budite hrabri predragi. Bogumili. Lučić Josip. 2.!’ (Uz proslavu: Sedam stoljeća franjevaca Bosne Srebrene). Ričeputijev. El significado de la provincia franciscana de Bosnia en la historia del pueblo Croata. “Kršćanstvo srednjovjekovne Bosne”.)... 42.. Sarajevo 1999. Zagreb 1998. Osnutak franjevačkog samostana i bogoslovije u Mostaru (1890. Sarajevo 1987. 39-60. Wien 1987. (Pretisak) Naša ognjišta. Katahetski salezijanski centar. Radovi simpozija povodom 9 stoljeća . Tomislavgrad 1996. 3488. Odnos srednjovjekovne Bosne prema Evropi i odrazi kasne antike.322 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 3484. Marjanović Mirko.. “Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture”.

3504. AL BiH. 263-270. Sarajevo 1991. Istituto storico dei cappuccini. Tko je i kada pokrstio Hrvate?..) . Knowledge.. PCC Me ugorje..Vjera 323 spominjanja bosanske biskupije (1089-1989). VI + 389. (* . Miletić Nada. Tko je i kada pokrstio Hrvate?. Studenci 1995. Stećak I/10. 3502. 1985. O Kulinu banu i njegovoj crkveno-narodnoj politici. Zagreb 1982. 3505. 15-16. Vrhbosanska visoka teološka škola. Problem nestanka ‘Crkve bosanske’ u poratnoj historiografiji. 3501. 97-99. Hrvatski glasnik III/35. 1-16. 27. Sarajevo 1988. Nolit. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”. 13. ZM. Milinković Bosiljka. 3499. Užički zbornik 14. do 1981. Bibliografija radova o religiji. Manojlović LJ.. 4.. Mihaljčić Rade. 143-156. Tuzla 1995. Split 1984. Religija (Kasni srednji vijek).. Duvno 1990. Sarajevo 1991..06. Zagreb 1978. Convegno di studi: secoli XIII-XV. Radovi simpozija povodom 9 stoljeća spominjanja bosanske biskupije (1089-1989). 148. Odeljenje istorijskih nauka 6. Matanić Anastazije.. Beograd 1999. San Francesco d’Assisi e le origini minoritische tra gli Slavi del Sud.) 3506. Vrhbosanska visoka teološka škola. Beograd 1987.. Titovo Užice 1986. Marty E. (* Mišorda Marko. 3507. crkvi i ateizmu objavljenih u Jugoslaviji od 1945. I. “Francesco d’Assisi nella storia”.... “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. SANU.. Matijević Nada. 3497.. Hrišćanstvo. Institut za društvena istraživanja Sveučulišta u Zagrebu. “Enciklopedija živih religija”. 118-124.. Starac (700-701). Vile (79-80). 3508. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. Religija (Rani srednji vijek). Roma 1983.. Sveta baština IX/83.. (Uredio Milenko Brkić). 3503.. Opšti leksikografski dio. 3498. 86-91. Martin.. Milićević A. CUS XIX/1. Matanić G. Atanasio. SV 4. “Mileševa u istoriji srpskog naroda”. CCP II/2. 3500. Pitanje povijesti veze izme u starovjekovnih manihejaca i srednjovjekovnih dualističko-gnostičkih kršćanskih heretika (S posebnim osvrtom na ‘bosanske krstjane’). Sarajevo 1994. Mijatović An elko. Mihaljević Jozo. 311-317. 381-382. Matijević Nada. “Kršćanstvo srednjovjekovne Bosne”. Glas 42/4418. Tom I. SV 4. ‘Crkva bosanskih krstjana’ i franjevci. Naučni skupovi 38. Biblioteka Odrednice. Banja Luka 04. Beograd 1990.

. MANU-SANU-ANU BiH. CCP IV/5. MS. Hercegovina 1979. Split 1980. Preporod XXIX/658. Milinković Bosiljka. Visoko 1983. 3511. Nikić Andrija. Krijesnica VI/16-17. 3519. 89-95. Kovačić Slavko. Osnivanje apostolskog vikarijata u Hercegovini. Crkvena ispovijed bosanskih krstjana na Bilinom polju 1203. Najetović Džemal. (* Šimundža Drago. 29-36. Serbskie srednevekovie istočniki o bogumilstve (k ocenke ih svidetelstvo v istoriografii).) 3518. Evgenij. Moskva 1979. Biblioteka Religija i društvo.. Bibliografija radova o religiji. 288-292. 13-17. Nikić Andrija. 3515. . Roma 1979.. “Leksikon pisaca Jugoslavije II ( -J)”. “Misao i djelo Ivana Stojkovića (1390/95-1444).. Istorijski institut.. Nikić Andrija. NEV XXXVIII/1-2.. 3509. Sarajevo 1988. Zenica 1999. Stvarnost.. crkvi i ateizmu 1945-1985. CUS XV/1. Humac svetog Ante (reportaža). Sarajevo 1999.. Split 1987. CCP III/3. Evgenij. Crkvena ispovijed bosanskih krstjana na Bilinom polju 1203. Svjetlo riječi I/3. Zagreb 1980. 185-195. 3514. Skopje 1982. Sovetskoe slavjanovedenie 1. Kršni zavičaj 12. 21-50. 3516.. La separazione dei francescani nati in Erzegovina dalla Provincia di Bosnia e l’instituzione della loro Custodia (Pars dissertationis). Franjevački samostan na Humcu. 94. Apostolski vikarijat (biskupija) u Hercegovini. Zagreb 1979. Muslimanstvo i bogumilstvo u istoriografiji. (* Hoško Franjo Emanuel.. Nikić Andrija. 3521. 3517.) 3512. Jakov Markijski. 78. Hercegovina 1988.324 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. KS.. 516. Nikić Andrija. Musa Gojko. Kršni zavičaj 21. 41-50.) 3510. (* Jalimam Salih. 22-23. Zbornik radova s Me unarodnog simpozija u Dubrovniku”. 420.. Zbornik radova 12. 89-90. 115-117. “Bogumilstvoto na Balkanot vo svetlinata na nanjnovite istražuvanja”. Miljković Ema. Najetović Džemal. 3520. godine. CUS XX/1. Bogomilstvo na Balkanah v svete novejših issledovanii.. Zagreb 1986. Naumov P. Beograd 1995. 67. SANU. Zagreb 1985. "Bosna i Hercegovina od srednjeg veka do novijeg vremena". godine. 3513... Naumov P.. Beograd 1979.-2000.

godine. Davni franjevački samostani u Novom i na Bišću. 3534. . u Čapljini. 9-21. 13/1999. i 14/2000. 3526.-7. Nikić Andrija. 3528. Zbornik radova s me unarodnoga znanstvenog skupa ‘Duvanjski kraj kroz povijest: Tomislavgrad. Hrvatski institut za povijest Zagreb – ‘Naša ognjišta’ Tomislavgrad – Zajednica Duvnjaka Tomislavgrad-Zagreb. “Hrvatski biografski leksikon III (Č)”./2001. 6. 203-223. 3531. 2000. Nikić Andrija.”. godine. Katolici duvanjskog kraja do osmanske okupacije.Vjera 325 3522. 3533.. 3523. 221-233. Hercegovina 6-7 (14-15). Dolazak franjevaca u Humsku zemlju. Mostar 1996. Uloga i značaj manastira Mileševe u historiji srpskog naroda u Bosni i Hercegovini do obnove Pećke patrijaršije 1557. do 1919. Nikić Andrija. 238-248. srpnja 2000. mrkanjski biskup.. “Vrhbosna/Sarajevo kroz stoljeća. 3529. Čapljina-Zagreb 1996. 312. Prilozi XXII/21. Sarajevo 1986. stoljeća. Sarajevo 2000. HM III/13.. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. 7-53. Odeljenje istorijskih nauka 6. 3530.. Drevne katoličke crkve u Mostaru II. HM I/3-4. Nikić Andrija – Bakula Petar. Franjevci i širenje prosvjete u Hercegovini od XIII. i 17. “Povijest hrvatskog Počitelja”. 129-141. Nilević Boris. Nikić Andrija.. Nikić Andrija. Katolici u Sarajevu od 1450. MH.. Mostar-Veljaci 1996. Separat Hrvatske misli 11/12. 143-150... Desa. Zbornik znanstvenog simpozija održanog 16. Sarajevo 1999. Nikić Andrija. Nikić Andrija. Nilević Boris.. Mostar 2000. Nilević Boris. Sarajevo 1997. Odnos izme u pravoslavnog sveštenstva i franjevaca u Bosni i Hercegovini od XV. Kratka povijest franjevaca u Hercegovini. Humac 2000. 3524. "Mileševa u istoriji srpskog naroda". 175-185. do kraja XVII. Sarajevo 1984. ZagrebTomislavgrad.. Kršni zavičaj 33. Zagreb 1993. Naučni skupovi 38. Prilozi XXI/20. 3527. Franjevački samostani u Hercegovini. stoljeća do 1995. Beograd 1987.”. 3525. Katolici u Sarajevu od 1450. “Duvanjski zbornik.. 62-81. 3532. do 1919. Općinsko poglavarstvo. SANU. Pitanje etničko-konfesionalnih promjena u Bosni i Hercegovini nastalih dolaskom osmanske vlasti (prevashodno kod srpskog naroda). Nikić Andrija.. god. veljače 1996. Nikić Andrija. 159205.

) 3541. Sarajevo 1990. 3536.. 3537. Sarajevo 1995. 173-184.. Sarajevo 1988. 3538.326 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Prilog srpskoj crkvenoj organizaciji u Bosni i Hercegovini 14631557.. GDI BiH 40-41 (1989-1990). Svjetlost manastirâ u tmini Balkana. odlomaka i ilustracija. priredio David Atlagić)”. 1991. Odjek XLII/18. 137-139. Ogledalo I/2. Pravoslavna crkva u osmansko-turskom vremenu. Nilević Boris. Nilević Boris. Survey XV/1-2. Crtice iz Bogumilskog života. POF 37 (1987).. 1101-1106.Istorijski hod. 17. Nilević Boris. godine. O srpsko-pravoslavnoj crkvi u srednjovjekovnoj Bosni... 3547. Biblioteka Kulturno naslje e. Nasilje nad bosanskom sfingom.. 196-199.. Pregled LXXVII/10. Sarajevo 1991. Srpska pravoslavna crkva u Bosni i Hercegovini do obnove Pećke patrijaršije. 3543. 10. Iz historije srpske pravoslavne crkve u Bosni u srednjem vijeku.. O postanku stare pravoslavne crkve u Sarajevu.. Nilević Boris. Titograd 1991. Nilević Boris. Oslobo enje 48/15419. 58-59. Srpsko-pravoslavna crkva u Bosni . 15-17. Sarajevo 1991. Sarajevo (1991).-2000. 2-3. IGC Borba. Sućeska Avdo. 263. 67-75. “Četiristo godina manastira Pive (Zbornik radova sa naučnog skupa održanog u Plužinama 1987)”. 3546. 3544. 3545. . Beograd 1992. Nilević Boris. “Bosna i Hercegovina ogledalo razuma (Izbor članaka. 141-156. 99-113. Popović Radomir. 37. “Širenje islama i islamska kultura u bosanskom ejaletu”. Nilević Boris. Sarajevo 1987.... Istorijski institut SR CG. Sarajevo 1990. Zlatar Behija. Bosanska vila I/1. From the History of the Serbian Ortodox Church in Bosnia and Herzegovina 1463-1557.. Survey XIV/1-2. 3535. POF 41. Sarajevo 1989. Sarajevo 1988...05. Beograd 1992. Nilević Boris. (* Brkljača Seka. 473-475. 3539. Zagreb 1990. 3542. Sarajevo 1994. 3540. Republika I/4. Veselin Masleša. 209-211. From the History of the Serbian Ortodox Church in Bosnia in the Middle Age. 134-141. Nilević Boris. POF 40 (1990). Nilević Boris.. Slika religioznosti srednjovjekovne Bosne pred osmanski dolazak. Nilević Boris. Sarajevo 25. 337-346. Nilević Boris. Samobor 1995. stoljeća.. Pelidija Enes. Sarajevo 1987. Odnosi srpsko-pravoslavnog sveštenstva i franjevaca u Bosni i Hercegovini do početka XVII. Prilozi XXV/27. IG 1-2 (1990-1992).. Nilević Boris. BF III/4.

Tuzla 1999.) 3558. Logos. II. Nodilo Natko. Topološke i povijesne crtice (Priredio Anto Orlovac)”. 3550. “Salih Jalimam.) 3553. 7. Mostar 1991. 3549. 17-36. 3556. dodatak. održanog 19. 13. Nilević Boris. 47-48. Radovi sa znanstvenog simpozija Pola milenija Sarajeva. Kronologija djelovanja bosansko-hercegovačkih franjevaca. 3555. Zagreb 1989. (jedna stranica.Vjera 327 3548. Sarajevo 1997. 293298. dodatak. Oršolić Marko... do 21. godine. 39-42. godine. Beograd 1981. Crkve i crkvine iz predturskog vremena na području današnje Banjalučke biskupije. O postanku stare pravoslavne crkve u Sarajevu. Sarajevo 1998.. 37-43. Vrhbosanska katolička teologija. IPP Hamidović. Nilević Boris. Orlovac Ante. Oakley Francis. 61-65. na početku knjige). (* Milutinović Kosta. “Enciklopedija živih religija”. Nolit. (Seven Centuries of Franciscan Presence in Bosnia and Herzegovina.) . 11-12. Zagreb 1989. Kalendar Prosvjeta. Sarajevo 1998. Katolička crkva na području današnje Banjalučke biskupije do invazije Turaka. Mišljenje. Split 1981. Godišnjak SPKD 1996. 45-46.. st. Crkva na kamenu XII/127. marta 1993. Nilević Boris.. 289. SV 10. 299-302. “Franjevci na raskršću kultura i civilizacija (Blago franjevačkih samostana Bosne i Hercegovine“. “Nikola Bilogrivić. 3557.. “Prilozi historiji Sarajeva”. MGC. (A Chronological Survey of the Activities of Bosnian and Herzegovinian Franciscans.. Nilević Boris. Stara vjera Srba i Hrvata. MGC. SV 10.Institut za istoriju... Biblioteka Odrednice.. Sarajevo 1996. franjevaca u Bosni. bez oznake stranice. 309-311. Sarajevo 1998. 3552. Katolička crkva na području današnje Banjalučke biskupije do invazije Turaka. 3554. Pravoslavna prokletstva vjernika Crkve bosanske. “Franjevci na raskršću kultura i civilizacija (Blago franjevačkih samostana Bosne i Hercegovine“. 704.. Vrhbosanska katolička teologija. I. Orlovac Ante. Inkvizicija. JIČ XX/1-4. Oršolić Marko. Odjek LI/3-4. 3551. “Nikola Bilogrivić. Beograd 1990. O Pravoslavnoj vjeri u Tvrtkovoj Bosni. Biblioteka Posebnih izdanja. Orlovac Ante. Topološke i povijesne crtice (Priredio Anto Orlovac)”. Izbor iz literature o predturskom vremenu na tlu današnje Banjalučke biskupije objavljene nakon 1925. Djelatnost dominikanaca u srednjovjekovnoj Bosni”. Sedamstoljetno djelovanje franjevaca u Bosni i Hercegovini. Orijentalni institut ..

NEV XXXIII/1-2. Izvještaji makarske biskupije sačuvani u Tajnom vatikanskom arhivu. Band 10. Edition Perceval.. 3567.. 3563. Prinos fra Bonifaca Badrova razvoju neoskolastičke misli u Bosni i Hercegovini. Humac 1991. 241-268.. Naša ognjišta XXI/172. Palanović Elizabeta. 3566. BF V/7. Djelovanje franjevaca od 13. Köln 1995. 3560. Hercegovački franjevci (Stota obljetnica uzdignuća Hercegovačke kustodije u provinciju). 3562. Beograd 1990. 3565.. Sarajevo 1991. Pavić Željko. Pandžić Stjepan Bazilije.. Sarajevo 1983. Südostforschungen 57. SV 4. 3564. do 15. Papasova Katja. 3569. 3570. Pandžić Stjepan Bazilije. Stuttgart 1983. Bartul Alverinski. NEV XXX/1.-1460. Willard. “Enciklopedija živih religija”. 82-111. Tomislavgrad 1991. Pandžić Stjepan Bazilije. München 1998. JLZ.. Pandžić Stjepan Bazilije. 493. “Kršćanstvo srednjovjekovne Bosne”. Bosna i sabor u Mantovi (1459. Köln..). stoljeća u bosanskoj državi. Franjevački misionari na Balkanu u tursko doba. 217-218. Böhlau Verlag. FTS. Radovi simpozija povodom 9 stoljeća spominjanja bosanske biskupije (1089-1989). Kršni zavičaj 16. 3559. Sarajevo 1980.". Sarajevo 1998... Pandžić Stjepan Bazilije. 557558. 427. Wien. Nolit. Pandžić Stjepan Bazilije. Jakov Markijski vikar Bosanske vikarije.. Vrhbosanska visoka teološka škola. BF VI/10. Pandžić Stjepan Bazilije. 172-173. (* Džambo Jozo. Povijesni okviri crkve u Hercegovini.328 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. (zbornik radova). 140-192. BF VII/11. Pandžić Stjepan Bazilije. (* Kujundžić Juraj. 14.-1991. Sarajevo 1999. “Hrvatski biografski leksikon I (A-Bi)”. Samobor 1994. Oghan Verlag. . Dualizam.-2000. Sarajevo 1997. Hercegovina 1983. 39-46. Pandžić Stjepan Bazilije. Weimar. Zagreb 1983.. Pokrštavanje Hrvata.. 11-17.) 3568. Christen oder Ketzer – die Bogomilen. "Sedam stoljeća bosanskih franjevaca 1291. Studien zur Geschihte des Franziskanerordens in Bosnien und der Herzegowina. 95-108. Bosna Argentina.. Biblioteka Odrednice.) 3571. Kršni zavičaj 24. 3561. 154-166. Oxtoby G.. 101-111.

“Enciklopedija živih religija”. Uništavanje katoličkih sakralnih objekata u Bosni i Hercegovini (1991. . Biskupski ordinarijat Mostar. Banja Luka-Mostar-Sarajevo-Zagreb 1997. Srpsko-pravoslavno žiteljstvo zapadnih krajeva Dubrovačke Republike do u 14. Perić Ratko. Zagreb 2000. 3574. 177-182.. Hrvatski informativni centar. Srpska pravoslavna episkopija zagrebačka. Press centar. 45-51. 3579. Mjesto i uloga vjere u nastanku. 3581. Povijesni prijepori”. Novum Testamentum Bosniacum Marcianum (La Chiesa Bosniaca. Knowledge. Hrvatska matica iseljenika BiH. Sarajevo 1998. Fokus 9. Stonski Rât. Biskupska konferencija BiH.. Studenci 1995.. Novum Testamentum Bosniacum Marcianum). Perić Ratko. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. Biblioteka Odrednice. priredio David Atlagić)”.) 3580. IGC Borba.. Marulić XVII/6. odlomaka i ilustracija. Knjiga 6. stoljeće. Perišić Vladan. Primorje. Zagreb 1984. Ogranak Dubrovnik. 3573.). Nolit. 3577. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”. “Bosna i Hercegovina ogledalo razuma (Izbor članaka. Sarajevo 1994. 2. 25-33. Armija RBIH. PCC Me ugorje.Vjera 329 3572. “Salih Jalimam. izdanje. 11-14. 29-57.. Petešić Ćiril. Ston. Zagreb 1983. Nikola. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”.. Petrović Leo. Pelidija Enes. 3583. Bogomilstvo i islam. 827-828. Pelesić Muhidin. Il lascito Recanati. 221. Kršćani bosanske crkve. Zagreb 1981. “Trpimir Macan. VKBI. Da im spomen očuvamo. Vojna biblioteka 5.1996. Biblioteka Prošlost i sadašnjost. 721-726. Grigorije Bogoslov ili Nazijanzin. (* Macan Trpimir. CCP XXIV/45. 28. Petešić Ćiril. pravoslavnih i muslimana u Bosni i Hercegovini. Štap. Beograd 1992. Dubrovnik 1992. Zapadnoevropski heretici i bosanski bogomili”. Macan Trpimir. Beograd 1999. “Duhovna snaga odbrane”. Prilog povijesti franjevaca u srednjovjekovnom Dubrovniku. Pavković F. Mostar 2000. opstojnosti i budućnosti bosanske države. Beograd 1990... 3576. Padova 1991. Bogomilstvo i islam.. 519 3578. Recenzija.. Biblioteka Posebna izdanja 24. Pelusi Simonetta.. MH. “Raspeta crkva u Bosni i Hercegovini”. Pešorda Zrinka. Pesarić Ratko. Pregled prošlih i sadašnjih me usobnih odnosa katolika... 15-96. 3582. 3575. 5-6. (Uredio Milenko Brkić). 25-34.

30. Petrović Miodrag.. Sarajevo 1999. Istorijski institut. 3589a. Svjetlo riječi XVII/191. 29. Pomen bogomila . Beograd (Slanci) 1998. 22. Naša ognjišta XXIX/258. Sava and ‘the Bosnian Church’. Petrović Miodrag. Dodig Radoslav. 3585. Hercegovina 4-5 (12-13). Svjetlo riječi XVII/192. 104. "Bosna i Hercegovina od srednjeg veka do novijeg vremena". Petrović Leo. Zbornik radova 12. 3589.09-4. Mostar 1998. Ni ‘patareni’ ni ‘bogumili’ (Tko su bosanski krstjani) (Iz predgovora. Sarajevo 1999. Sarajevo 03. (KUN) 8. Relations 3-6 (II. IČ 44 (1997). Sarajevo 07. Bogomili i Crkva bosanska.. SANU.. Manastir Svetog arhan ela Stefana. 3590. Beograd 1996...330 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Beograd (Slanci) 1995. Sarajevo-Mostar 1999. 19. Popovi glagoljaši. Oslobo enje 55/18236.. Sarajevo 1999.. 3591. 3590a. Kudugeri – bogomili u vizantijskim i srpskim izvorima i 'Crkva bosanska'. 127-138. dio). 3584. Krstjani bos’nske crkve). 3586.03. 367-380.. Kršćani bosanske crkve ("Kr'stiani cr'kve bos'nske"). 119. 14-15. Knjižnica Baština 8. Petrović R. 269-270. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”. Svjetlo riječi XVII/192. Nikić Andrija./1999... “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. Kurtović Esad. 29. 35-75. (Uredio Milenko Brkić). (* Zelenika An elko. Glasnik SAD 3. . A Mention of the Bogomils-Babons in the Legal Codex of the St. Petrović Miodrag...babuna u Zakonopravilu svetoga Save i ‘crkva bosanska’. Naučni skup ‘Slovenska paganska religija’.. 51. Studenci 1995.. Lovrenović Dubravko. Studenci 1995. Beograd 1996.. Oslobo enje 55/18232.babuna u Zakonopravilu svetoga Save i ‘crkva bosanska’. (I dio). izdanje. Beograd 1986. Prilep. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. Sarajevo 1999. Svjetlo riječi XVII/191. 3588. PCC Me ugorje. (Uredio Milenko Brkić). 1999.. Kudugeri – bogomili u vizantijskim i srpskim izvorima i 'Crkva bosanska'... . Lovrenović Dubravko. Petrović Miodrag. Stećak VII/81. Petrović Miodrag. BF VII/11. Šimić Angelina.. 303. Katoličko stanovništvo u Mostaru. 183-193. Beograd 1995. Petrović Leo. Petrović Leo. 2.. Petrović Leo. Relations 1-2. 3589b. 30.10. 324-337. Sarajevo 2000. Beograd 1999.03. 30. 300-303.-2000. Svjetlo riječi-ZIRAL. 1986. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”. Manastir Svetog arhan ela Stefana. 263-283. Šimić Angelina. Petrović Miodrag. Povijesna rasprava o problemu patarenstva ili bogumilstva u srednjovjekovnoj Bosni. Beograd 1998.) 3587. 1999... Danica 6. Tomislavgrad 1999. Pomen bogomila . PCC Me ugorje. 152157... Sarajevo 1999..

KS-FTS. 325-336..Vjera 331 3592. (* Oršolić Marko. Sarajevo 1991. 3602. 3595. SV 2. Puljić Ivica. Franjevci (204). 3594. Crkva na kamenu III/14. Pleterski A. Srpska pravoslavna crkva (651-653). 14-15. Prilep. 12-13. 204-210.. Sarajevo 1978. Uz stogodišnjicu trebinjske župske crkve. 208-212. Puljić Ivica. Sarajevo 1979. 3599. 443-460.. Kršni zavičaj 16. “Teološke teme (Zbornik predavanja održanih u Vrhbosanskoj bogosloviji)”. Mostar 1983. Ljubljana 1987. Kršni zavičaj 17. 3603. Sarajevo 1988. Jalimam Salih. 47-82. Puljić Ivica.. Beograd 1990. Hrišćanstvo na Balkanu (270-273). Beograd 1990. 12-13. Walter. Nolit. Hercegovina 1984. 1000 god..10. Principe H.. 3596. Biblioteka Odrednice. Karamatić Marko. Arheološki vestnik 38. “Enciklopedija živih religija”. 457-458. Feljton: Povijest hercegovačke katedralne crkve (8-10): (8) (U susret kušnjama). Crkva na kamenu III/15. U susret velikom jubileju (IX stoljeća spominjanja Bosanske biskupije).. 260-264. Prva stoljeća trebinjske biskupije. Popović Radomir.. 3593. 3600. Puljić Ivica. Puljić Ivica. Simpozij ‘Slovanska paganska religija7materijalni ostanki in pisani viri’. Sarajevo 1978. “Povijesnoteološki simpozij u povodu 500 obljetnice smrti bosanske kraljice Katarine”. Nolit. Mostar 1982. “Crtajte granice ne precrtajte ljude”. Puljić Ivica. Vrhbosanska visoka teološka škola.. Trebinjske biskupije. SV 4. Benediktinci (82)... 54. 3601. 3597.. Mostar 1982. Zbornik radova u povodu imenovanja vrhbosanskog nadbiskupa Vinka Puljića kardinalom. Zagreb 1979. Puljić Ivica. . 3.09-4. 3598. (10) (Stoljeća turskog uspona). Hercegovina 1983. Radovi simpozija povodom 9 stoljeća spominjanja bosanske biskupije (1089-1989). Ap. Uvod u simpozij. Crkva na kamenu III/16. “Kršćanstvo srednjovjekovne Bosne”. Bosna Srebrena XXIX/3. “Enciklopedija živih religija”. Religiozni redovi (584-586). 25-30.. Sarajevo 1991. 205.. Vrhbosanska visoka teološka škola. GADAR BiH 22. Mostar 1982. 7-17. Biblioteka Odrednice.. "Tisuću godina trebinjske biskupije". SV 7. 1986.. Dominikanci (169). Crkva na kamenu III/31-32. Puljić Ivica.. Prva stoljeća trebinjske biskupije. 30. XVII-XVIII. Sarajevo-Bol 1995.. Granice trebinjske biskupije. Cisterciti (137). Sarajevo 1982. (9) (Hercegovo doba). Bosna Srebrena XXIX/3. CCP III/3. Vrhbosanska visoka teološka škola.

Knjiga 2. H. Crkvene prilike u srednjovjekovnoj Humskoj zemlji. Zagreb 1992. 332-337. Radman Ivo. Marulić XX/4. Beograd 1980. Beatrice Mićunović.). Marjanović Mirko..332 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Fra An eo Zvizdović (1420-1498). (S poljskog prevela Biserka Rajčić)”. 3608. G. Sarajevo 1998. 1430-1525).. Autokefalna crnogorska pravoslavna crkva. BF VI/9.. 41-43. Hrvatski informativni centar. Runje Petar. Biblioteka Novo i staro. 45-56.03. 1998. 88. Hrvatska matica iseljenika BiH.. Bilten FTS XXI/2. (Prijevod Rudjer Jeny. 3613. Trećoreci na području Jajca u srednjem vijeku. Zbornik znanstvenog simpozija održanog 16. 88-150. 93-98. (KUN). Runje Petar. trećorecima i časnoj sestri Stanici trećeg reda sv. Znanje... Zadar 1991. Prema izvorima. Sarajevo 1998.. Svjetlo riječi. Biblioteka Novo i staro. Knjiga 2. Radnička štampa. CCP XVI/30. 413-417. (* Čoralić Lovorka. u Čapljini. Zagreb 1998... Banja Luka-Mostare-SarajevoZagreb 1997. 223-224. “Religije svijeta (John Bowker).. Zadarska revija XL/2-3. 3605. Beograd 2000. Zagreb 1990. “Petar Runje. 200. 282-285. Tuzla 1998. HM II/7-8.. Zagreb 1987.-1996. 71-176.. Prema izvorima”.. Biskupska konferencija BiH. Runje Petar. . Uništavanje katoličkih sakralnih objekata u Bosni i Hercegovini (1991. Čapljina 1996. Puljić Ivica. trećorecima i časnoj sestri Stanici trećeg reda sv. Općinsko poglavarstvo.. 180-182. 7. (* Karamatić Marko. Oslobo enje 55/17898. Franje u srednjem vijeku. Prema izvorima”. “Povijest hrvatskog Počitelja”. Novi prilozi za život o Mateja Bošnjaka-Mistilića franjevca trećoreca (o. 3612. Runje Petar. CCP IX/16. god. (* Pejić Marinko.-2000. 3611. “2000 godina hrišćanstva”. Vukan. O crkvi svete Marije u Jajcu. 443. Samobor 1994. Biblioteka Novo i staro.) 3614. 3604a... “Religiozni obredi. Rane Bosne Srebrene. Zagreb 1990. 211. Srpska crkva u Bosni i Hercegovini. veljače 1996. 3604. “Petar Runje.. O crkvi svete Marije u Jajcu. 3615. Runje Petar. Zagreb 1985. 74-76. Visoko 1998/1999. Rajić Danijel. Novi cvijet LXVIII.. Sarajevo 29. “Raspeta crkva u Bosni i Hercegovini”. Radojević Danilo.) 3609. 3607. Livno 1994.. 3610. Petar Vujačić)”.. 13. Zagreb 1990. 107-118. običaji i simboli. Hrvatski glasnik VII/74. 371. Biblioteka Posebna izdanja. Pilsel Drago. Puzović Predrag. Franje u srednjem vijeku.) 3606. Knjiga 2. i 17.

Tom 2. “Regiones Paeninsulae Balcanicae et Proximi Orientis (Zbornik Radova u čast Baziliju Stjepanu Pandžiću povodom 70. 1735 (U povodu 100-te obljetnice utvr enja redovite crkvene hijerarhije u Bosni i Hercegovini). CCP XV/27. Rupčić Bonicije.. NEV XXXII/1-2. Analecta croatica christiana 21Samostan Male braće. Zagreb 1991. SKZ. kolovoza 1995. NEV XXXI/1-2. Sarajevo 23. za povijest Bosne. Bilten FTS XVIII/2.. FTS. Zbornik Znanstvenog simpozija održanog u Ljubuškom 11. Samardžić Radovan. Ruvarac Ilarion. Dragić Kijuk).. Treća knjiga. Ibarske novosti-Matica Srba iseljenika Srbije. Vjera i religioznost župe Veljaci. Banja Luka 1986. 255-259. 10. 1989.-1991. 149-151.. 147-158. IZ 7.. Rupčić Ljudevit. 10.. Sarajevo 1981.) 3625... 3622... Karamatić Marko. Oslobo enje 48/15386. Samardžić Radovan. 1-3. Biblioteka Novo i staro. Bamberg 1988.04. Zbornik 15. 1991.. Srbi pod tu inskom vlašću 1537-1699. Karamatić Marko. Sarajevo 1991. 223-228. Beograd 15. 7-101. 2. Cvjetković B. Značenje "Dubia" fra Bartola iz Alverne iz godine 1372/73. Značenje ‘Dubia’ fra Bartola iz Alverna iz godine 1372/73.. Makarska biskupija i zapadna Hercegovina do g. NEV XXXVII/1-2. Ziral-Naša djeca. Split 1986... Sarajevo 1987. za povijest Bosne. 3617. (* Jalimam Salih. Cvjetković B. Pravoslavlje XXIII/526. "Sedam stoljeća bosanskih franjevaca 1291. i 12. Runje Petar. Blažević Velimir. 3621a. Zagreb 1988. Rupčić Bonifacije. Nešto o Bosni Dabarskoj i Dabro-bosanskoj episkopiji i o srpskim manastirima u Bosni (Priredio Predrag R.. “Ljubuški kraj. Sarajevo 1986. (Zbornik radova). 1-35. Franjevačka karizma u Bosni. Oslobo enje 48/15389. 3621. Knjiga 1. Tomislavgrad 1991. (KUN 10/31(489). Kolo I/3. Sarajevo 1982. “Istorija srpskog naroda.. Naša ognjišta XXI/176.”..02. izdanje. Mostar . 183-194. 51-62. Zagreb 1990... Sarajevo 20. “Samostan Male braće u Dubrovniku”. KS. Zagreb-Dubrovnik 1985. 1991. Karamatić Marko. 3624. 2knjiga 73.Vjera 333 3616. Knjiga 2. Rupčić Bonifacije. 225-230. Srpska pravoslavna crkva u XVI i XVII veku. 3623. Samobor 1994. 262-272. 3620.Zagreb 1996. Kraljevo-Beograd 1992. 12. (* Karamatić Marko. 29-35. obljetnice života)”.. Rupčić Ljudevit. 269-280. 107-136. Prema izvorima”. 3618.04.". Svetosavlje i kosovski zavet. “Petar Runje. "Catena mundi"... Zagreb 1991. Novi prilozi za život o Mateja Bošnjaka-Mistilića franjevca trećoreca (o. CUS XXI/3. ljudi i vrijeme. 1430-1525). Bibliotekarstvo 32. 3619. 65-90. 336-339. . Beograd 1994. Soldo Ante Josip. Jalimam Salih... 849.

. godine. Dolazak franjevaca u banovinu Bosnu.. Red male braće).. 205-210.04. 202. Semren Marko. Solovjev Aleksandar.. 28-29. Thesses ed laurem. 2000. (3).. Štaka V. CCP XXIII/23. . 8-9.-2000.. Sarajevo 1987. Oslobo enje 48/15385. izdanje. Franjevci (OFM – Ordo fratrum minorum. Sarajevo 1991. NUB BiH. 14-15. Il Francescanesimo vissuto nelle regioni croate di Bosnia ed Erzegovina (fino al 1517).. 21-23. izdanje. (2) (Autentičnost povijesne nužde). Facultas theologica – sectio spiritualitatis. Zagreb 1989. Semren Marko. 3631./2001. Fracati. izdanje. 31-32.02. Sjeverski Saša. Semren Marko. 14-15. Samobor 1995. Svjetlo riječi. 107-108. Roma 1987. 3634. 234. Bogumili. 30. Bosna Srebrena LI/2. 3628. Tomić Bono. Stećak II/14. BIGZ. Slijepčević oko. Mučenici i svjedoci vjere (Iz srednjovjekovne povijesti katoličke crkve u Bosni). BF III/4. 259-262. Edicija Memoria Bosniaca. gra e spašene iz Vijećnice). Zagreb 1986. Roma 1988.. 3632. (* Matanić Atanasio. (* An elović Petar. 3633.. n.. – Cvjetković B. Semren Marko. Sikirić Marija – Šanjek Franjo – Ujević Mate.. Bosna Srebrena XLII/3. 11. 502. Svjetlo riječi IX/98. Hoško Franjo Emanuel. Sarajevo 1991. Solovjev Aleksandar. Sarajevo 12. EJ 4. Samobor 1995.334 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Sarajevo 19.. 74-77.. Život i umiranje pod križem. Sarajevo 1995. Šimić Angelina.. Šunjić Marko.06.. – Cvjetković B. Sarajevo 2000. Šimić Angelina.. 2. 100-101. Sarajevo 1998. Šimić Angelina.. 1995. Sarajevo 1998.. 103-104. Beograd 1991. JLZ.. Mostar 2000. ... 7. Tipografia Grammaroli. 1991.04. Bosna Srebrena XLII/2. Sivrić Marijan. Sarajevo 21.. 2. 143-171. Sarajevo 1995. 293. Bosna Srebrena XXXVIII/1. 2.) 3626. Sarajevo 1998. Sarajevo 1998. Sarajevo 05. 3629. 28-29. JLZ. Stećak V/57. Zagreb 1982. Štaka V.. Oslobo enje 48/15387. 10... Feljton: O Zvjezdovića dolazku prid cara (1-3): (1) O Zvjezdovića dolazku prid cara.. Sarajevo 1991.. Franjevački samostani i crkve bosanske vikarije (parohije) u oporukama dubrovačkog notarijata od srednjeg vijeka do 1808.. .. Pontificium Athenaeum. Stećak V/56.. 14. EJ 2. Svjedočenje kršćanske i franjevačke duhovnosti bosanskih franjevaca. 93. Oslobo enje 52/16757. Bilten FTS XXII/1. Oslobo enje 56/19148. 3635.. Archivium franciscanum historicum 81. (Dokument povijesne istine).. 114-122.. 11.. 1991.. Istorija Srpske pravoslavne crkve I (Od pokrštenja Srba do kraja XVIII veka). Stećak V/54. Svedočanstva pravoslavnih izvora o bogumilstvu na Balkanu (Reprint izd.. Stećak II/14. Hercegovina 6-7 (14-15).) 3627. Sarajevo 2000.) 3630.

20-21. “Knjiga sažetaka”. “Enciklopedija živih religija”. Bogumili (70-71). 3640. NEV XXIX/1. 413-426. ZRVI 24-25. 249-270. Stojanov Juri. Cahiers de Fanjeaux 14.. Bosanski krstjani u drugoj polovici XV stoljeća. Šanjek Franjo. 3641.. Mostar 2000. Mostar 2000. 295-308. La phénomène dualiste vu per les historiens balkaniques. Stećak I/12. Sopta Josip. 476-479. Šanjek Franjo. 22. Arkana Penguin books 1994. Hercegovina 6-7 (14-15). Beograd 1986. 3645. Sudar Pero. Strecha Mario. 3642. 35. Toulouse 1979. Forum Bosnae 7-8. istočni i zapadni. Sarajevo 1994.(2) Biljeg vremena 19. ‘Bogumilski mramorovi’ (71). 117-128. International Conference. Monasticizam. Sarajevo 2000.. 3647. Beograd 1990. Cahiers de Civil. Gost Radin (Radivoj) Butković i njegov grob. 94-95. Grover. Sarajevo 1985. Spremić Momčilo. Spahić Izet. Paris-Louvain 1976. Me unarodni forum ‘Bosna’. NEV XXXV/1-2.. Gračanica 1994./2001. Hercegovina 6-7 (1415). Šanjek Franjo. Donald – Zinn A. 3637. Stojanov Jurij. . 3643. 3644. 3638.. Stojanov Juri. Spahić Izet. 3650.. Franjevci bosanske vikarije na području Dubrovnika. S. Novo sjeme sjetveno.) 3649. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Publications de la Sorbonne. The Hidden Tradition in Europe. godine. 3648. 3639./2001. N. 173-187. Nastajanje paradigme srednjovjekovne bosanske hereze i njezinih savremenih odraza. Tko su bili bogomili. Nolit.Vjera 335 3636. Gračanica 1994... 1979. Biblioteka Odrednice.. Šalić Jurica. Nastanak srednjovjekovne paradigme heretičke Bosne i njeni moderni odjeci. Swearer K. Sarajevo 1979. Sopta Josip. Les Chrétiens bosniaques et le mouvement cathare XIIe-XVe siècles. Zagreb 1993. 143-151. Feljton: Bosna i franjevci (1-2): (1) Biljeg vremena 18. Recherches 20. 49-60. (* Gouillard J. Biljeg vremena 11. Bosnian Paradigm. Sarajevo 1998.. Sér. Katolici na području župe Trn u prošlosti.. Médiév. “Krležijana 1 (A-LJ). 3646. The secret history of medieval Christian heresy. Srbi i florentinska unija crkava 1439.. 260.. Gračanica 1994.

Šanjek Franjo.. 125-139. 3662. Predgovor. 3653. Vrhbosanska visoka teološka škola. Radovi simpozija povodom 9 stoljeća spominjanja bosanske biskupije (1089-1989). Siromaštvo siromašnog Krista (Sedam stoljeća bosanskih franjevaca). 157-172. KS. 6-10. Inkvizicija (Prevod Ivica Tomljenović)”. KS-FTS. 1260-1323). Šanjek Franjo. Sarajevo 1991. "Kršćanstvo srednjovjekovne Bosne". stoljeća. Zagreb 1988. Biobibliografski podaci. JLZ Miroslav Krleža. I srednji vijek. Sarajevo 1989. 133-154. Chaires de Fanjeaux 20. . Šanjek Franjo.. L’ initation cathare dans l’ occident medieval. Izvori o crkvi bosansko-humskih krstjana. 3661.. 19. Le christianisme dans les Balkans au temps de Jean de Raguse. 3654. Šanjek Franjo. Pozdravi. Collection de l’Ecole française de Rome 128. Rome 1990. Butković Radin Juraj (Georgij). 10. 3658. Sarajevo 20. 3655. Trogiranin (o. Zagreb 1981. Šanjek Franjo. 535. Šanjek Franjo..04. Sarajevo 1979. 30-38. (KUN 10/31(489). 3663. Počeci teologije u Hrvata. 3659.. Zagreb 1981. KS..katarski apokrif slavenske provenijencije i dualističko poimanje stvaranja svijeta u srednjem vijeku. Šanjek Franjo. Šanjek Franjo. Carcassonne 1985. 289-300. ‘Interrogatio Iohannis’ (Ivanova pitanja) . 3651.. Odjek XLII/18. 1991. Toulouse 1985.336 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Šanjek Franjo. Oslobo enje 48/15386. 3657. Šanjek Franjo.. 3664. XVI. CCP V/7. 3652. Zagreb 1989. Crkva i kršćanstvo u Hrvata. Šanjek Franjo.-2000. Blaženi Augustin Kažotić. 43-64. Heresis 5. 19-27. "Kršćanstvo srednjovjekovne Bosne". Šanjek Franjo.. 3660. “Povijesnoteološki simpozij u povodu 500 obljetnice smrti bosanske kraljice Katarine”. Bosanski krstjani u drugoj polovici XV. Dernières traces du catharisme dans les Balkans. 3656. Sarajevo 1991. Crkva bosanska: Dualistička sljedba ili evan eoski ideal zajedništva u duhu pracrkve. SV 4. Zagreb 1979. Radovi simpozija povodom 9 stoljeća spominjanja bosanske biskupije (1089-1989)... SV 4. 119-134. CCP V/7. “Guy Testas – Jean Testas. Vrhbosanska visoka teološka škola. Šanjek Franjo. “Hrvatski biografski leksikon II (Bj-C)”. Zagreb 1982.. Šanjek Franjo.. CCP III/4.

La notion de ‘création’ dans l’Eglise des chrétiens au 14e et 15e siècles. Zagreb 1994. st. 33-41. Godina 44. 1998. Čoralić Lovorka. Danijel (Daniel). (* Čoralić Lovorka. (* Brković Milko..) 3674. Čoralić Lovorka. 314-319. Zagreb 1993.. Stećak IV/40. Pregled religiozne povijesti Hrvata (7. Vjesnik HAZU IV/1-3. Šanjek Franjo. Le catarisme: l’ unité des rituels. Šanjek Franjo.. Zagreb 1997. 1. stoljeća... Šanjek Franjo. Osam stoljeća nositelji europskih integracijskih procesa (Pape. Zagreb 1991. 7-23. 10-12. Zagreb 1994. 298-300.) 3666.. CCP XXI/39. prera eno i dopunjeno izdanje.. 33-52. Apport des sources bosniaques.. 218-219. Radovi Zavoda 36. Zagreb 1995. Revue d’histoire ecclésiastique 93. Kršćanstvo na hrvatskom prostoru. Bosanska biskupija i heterodoksni krstjani. 3676. Les rencontres franco-croates au Moyen âge. HZ 45 (1992).). Sarajevo 1995... 363-365. Šanjek Franjo. Hrvatski narodni kalendar 1996. Šanjek Franjo. 3671. 318-320. Zagreb 1992. Carcassonne 1993. Šanjek Franjo. 301-302. Slobodna Dalmacija. Sarajevo 1997. Radovi Zavoda 39. Čoralić Lovorka. Crkva i kršćanstvo u Hrvata (Srednji vijek). Hrvatski narodni godišnjak 1999. izdanje. CCP XVI/29. Marulić XXVII/2. Zagreb 1993. bosanski biskup. Pregled religiozne povijesti Hrvata (7. 356-360. 303-306. Kršćanstvo na hrvatskom prostoru. Leksikografski zavod Miroslav Krleža.. Pojam ‘stvaranja’ u Crkvi bosansko-humskih krstjana. Drugo. Zagreb 1996. KS. 149-151. HZ 47 (1994).02.-20. Split 08. 187190. Heresis 21.. 165-172. Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 21/1-2. KS. 27-45. Sarajevo 1998. (* Brković Milko. Biblioteka Priručnici 22. . Zadar 1991.)”. Zagreb 1993. Šanjek Franjo. Paris 1997. Radovi Zavoda 33.. 3672. Zagreb 1995. Radovi 27. Zadar 1997. Čoralić Lovorka. 568.. Zadar 1994.. Mlivončić Ivica. Zagreb 1995. Bosanska (katolička) biskupija i heterodoksni krstjani. 3675. 3670. Šanjek Franjo. “Hrvatski biografski leksikon III (Č. Čoralić Lovorka. 3667.. Šanjek Franjo.Vjera 337 3665. 29-46. 3673. 1992...-20.. 3677.) 3668. KS.. Šanjek Franjo. (Forum 154) 28. ‘Dobri mužje’ Crkve bosanskih i humskih krstjana.. 3669. 163-186. Apostolska Stolica i Hrvati). Godina 46. Zagreb 1992. 613. Šanjek Franjo. 629. “Clovis: histoire et mémorie II”. Šanjek Franjo. st). Radovi 25. Strčić Petar. Šanjek Franjo. Svijet politike i franjevaštvo u Europi 14.

Bogumili (Crkva bosanska). Šanjek Franjo – Ćošković Pejo. Inkvizicija.. Stećak I/12. Bosansko-humski krstjani (112-113). Vjerski odnosi u Stonu i na stonskom ratu (Pelješcu) u srednjem vijeku. (Glavni urednik hrvatskog izdanja dr. Les chrétiens bosniens. 2. Šimić Angelina.. 3688. Zagreb 1993. Općina Stolac. Mjesto naviještenja riječi Božje (750. Zagreb 2000. EJ 1. izdanje. . Laus. Islamizacija u Bosni. izdanje. Split 1998. Jesu li bosanski krstjani katolici. 10-12. Sarajevo 22. 275-290. Stećak V/58. 3681. Šimić Matija.338 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Stojković Ivan (1392/95-1443) (916-917). Crkva na kamenu VIII/81-82. 3684. “Hrvatski biografski leksikon III (Č. Zagreb –Stolac 1999. Šanjek Franjo. Babuni. Grafocolor Zagreb... 2. 466... Šimić Angelina. Moderna vremena Zagreb. “Suvremena katolička enciklopedija (Priredili Michael Glazier i Monika K. bosanski biskup. Sarajevo 1998. Šanjek Franjo. 13. JLZ. Hellwig). “Stolac u povijesti i kulturi Hrvata”. Oslobo enje 51/16504. Feljton: Hval i bosanski krstjani.. Lublin 1999. CCP XXIV/46. obljetnica Vrbosanske katedrale Sv. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Zagreb 1980. JLZ. Courant evangélique ou secte cathare?. 3689. Sarajevo 1994. 3685. 3687. 221-234. 2. Crkva na kamenu VIII/78. “Christianity in Est Central Europe”.05. 3678. 5. Zagreb 1988. ‘Dobri muž’je’ Crkve bosansko-humskih krstjana. Dominikanci me u Hrvatima (186-187). Mostar 1987.. 3680. Šanjek Franjo. EJ 2. Šanjek Franjo. 1994. 3682.. Šidak Jaroslav. 571-572.. Dragonja. Srednjovjekovna povijest (izabrani tekstovi).02. Humski zbornik 4.. 13. Šanjek Franjo. Bogumili (110-111). 16. Crkva na kamenu VIII/79-80. izdanje. 3679. ‘Dobri mužje’ Crkve bosanskih i humskih krstjana. Zagreb 1982. JLZ. Šidak Jaroslav. 1994. Mostar 1987. Sarajevo 16. Oslobo enje 51/16410. 3692.. Uporište naroda (Franjevci u Bosni).-2000. Mostar 1987. Šanjek Franjo. Šidak Jaroslav. 3690. 3686. 285-294. Šimić Angelina. 400. 3691. Petra)...)”. 13. 32-35. 2. 3683. Zagreb 2000.. Zagreb 1980-1981. HZ 33-34. EJ 5. Pravoslavno sveštenstvo i franjevci (Tribina SKD “Prosveta”). Humska eparhija. 121-132. Šidak Jaroslav. Mato Zovkić)”.

105-128.7. Zbornik radova s me unarodnoga znanstvenog skupa ‘Duvanjski kraj kroz povijest: Tomislavgrad. Škegro Ante. Pozdravi. Franjevački samostan u Gradovrhu. Škegro Ante. Inkvizicija (Prevod Ivica Tomljenović).Vjera 339 3693. 3704. Tanasković Darko. srpnja 2000. Je li rimski Delminij bio biskupsko sjedište?. 93-94. 167-186... 15.. (* Mijatović An elko. 15. 3700. 3696. Špionjak Roko. Doprinos namaza procesu širenja islama i njegova izvjesna podudarnost sa bogumilskom molitvom.. Zagreb 1982. NEV XXXVIII/1-2. Prilozi XXII/23. Šukrić Nijaz. 55-61. 79-113. Sarajevo 1991. 3703.. Radovi simpozija povodom 9 stoljeća spominjanja bosanske biskupije (1089-1989). ‘Mossolmani di Bossina’. Sarajevo 1998. SV 4. Šunjić Marko. Šunjić Marko. 3694. Mostar 2000. Hrvatski institut za povijest Zagreb – ‘Naša ognjišta’ Tomislavgrad – Zajednica Duvnjaka Tomislavgrad-Zagreb. "Kršćanstvo srednjovjekovne Bosne".. "Kršćanstvo srednjovjekovne Bosne". Zagreb-Tomislavgrad. BF IV/5. Šuljak Andrija. Škegro Ante. 6. “Duvanjski zbornik. Šunjić Marko. Testas Guy – Testas Jean. 3701. 269282. IA MI BiH '88.) . 209 + 1 karta. Mostar 2000. XVI. Glasnik VIS-a u SFRJ XLVII/2.. Crkva na kamenu XXI/235. Jedan novi podatak o gostu Radinu i njegovoj sekti.”. Radovi simpozija povodom 9 stoljeća spominjanja bosanske biskupije (1089-1989). 2000. Islam na Balkanu. Sarajevo 1987.. Je li Duvno bilo biskupsko sjedište?. 300-309.. 3705. Sarajevo 1988. SV 4. Duvanjski prostori u antici. Sarajevo 1988. KS. Biblioteka Odrednice.. 149-158. “Enciklopedija živih religija”. Sarajevo 1991. CCP VI/9.. Nolit. Zagreb 2000. ‘Mossolmani di Bossina’. HM III/9. 155-158. Zagreb 1982. Škegro Ante. Sarajevo 1984. Crkva na kamenu XXI/240.... 139-141. 3702. Škegro Ante. (Priredio Grbelja Tonči).. Povijesni prilozi 19. 3698. 9-85. Bosanski biskupi od prelaza u akovo do 1526. Samobor 1996. Rimokatolička župa Skoplje.. Vrhbosanska visoka teološka škola. Šuljak Andrija. Beograd 1990. 3695. 3697. Ponovo o duvanjskoj biskupiji. Vrhbosanska visoka teološka škola. 3699. 3706.

5-36. 259-262. 14-17. HKD Napredak. Zagreb 1997. 251. Most V/17-18. Od rimskog osvajanja do bana Kulina.. Kršni zavičaj 17. Novo delo.. EJ 4. Vasilj Snježana. .) 3709. Minnesota 1994. 3716. (* Ilić Žarko.-2000.. Bogonosci: Ivo Pilar o bogumilima. Beograd 1986. Patarenstvo u srednjovjekovnoj Hercegovini u svjetlu likovnih ostvarenja na nadgrobnim spomenicima. 3712. Mostar 1978. Skopje 1986. Ivan Stojković u službi zajedništva crkve. 643-645... Mostar 1984. Vasiljev Spasoje.. HKD Napredak.. Hrvatska obzorja V/3. MANU. “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463. Macan Trpimir. 7-36.. “Istorija makedonskogo naroda”. izdanje. 99-106. Rečnik paganskih religija. Zagreb 1988. 767-793. Tomovski Tomo. (Prevela s engleskog Jasmina Zec). Tomičić Zlatko. 10. 246-248. 199..) borac za jedinstvo zapada i zbližavanje sa istokom. Slovenska mitologija... Collegeville. Biblioteka Astra. 3717. (priredio Ivica Puljić). Puljić Ivica. . 1-12. Turčinović Josip.-1443. Beograd 1987. The Liturgical Press.) 3719.. 3714. Sarajevo 1993. Sarajevo 1997. 3713. obredi i rituali politeističkih religija od kamenog doba do danas. Dubrovčanin Ivan Stojković (1390/95... Sarajevo 1998. 5-64. Zagreb 1982. “The Modern Catholic Encyclopedia”.. CCP VI/9. 374. Kultovi. HKD Napredak. Truhelka Ćiro. 319321. Crkva na kamenu V/53-44. GEM 51. 3707. SV 2. Beograd 1988. Uedek Hari – Baskin Vejd. “Katoličanstvo u Bosni i Hercegovini”. Ujević Mate. izdanje.. Sarajevo 1988. Zagreb 1985.. izdanje.. 649-670. 211-220.. Arion Smederevo. 3711. Ilić Žarko. 3710. 109-142. CCP XIV/25. 3715. Vego Marko. 2. 2. Knjiga 7. JLZ. Od rimskog osvajanja do bana Kulina. “Katoličanstvo u Bosni i Hercegovini”.340 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.. 1. 3718. Marulić XXI/5. Tomljenović Ivan. Hercegovina 1984.. Zagreb 1991. Vrhbosanska visoka teološka škola. Makedonija v IV – XIV vv. (* Barišić Ranko.. Vasilj Snježana. CCP IX/15. Franjevci. Sveta baština III/22.. 3. Kolo II. "Tisuću godina Trebinjske biskupije". 3708. Knjiga prva”. Duvno 1984. Bosanska narodna (patarenska) crkva. Zagreb 1986. izdanje.

411-433.. Patarenstvo u srednjovjekovnoj Hercegovini u svjetlu likovnih ostvarenja na nadgrobnim spomenicima.. CUS XVII/3. 37.. Pleme Kosača u svjetlu patarenskog pitanja. Knjiga 17. Prilog očuvanju duhovne baštine (Sa izložbe karata hercegovačke franjevačke provincije). Vego Marko. mode e sociale ed i concili di Split dei secc. Biblioteka Radovi.. Sarajevo 1999. Vego Marko. “Marko Vego. Vego Marko.) 3727. Split 1996. Medeoevo e umanesimo 49. Editrice Antenore. Sarajevo 1998. Stećak III/31-32. “Marko Vego. Matanić)”. Vego Marko. Iz historije srednjovjekovne Bosne i Hercegovine”. Sarajevo 1980. (Forum) 3. Svjetlost. (A cura di Atanasio G.Vjera 341 3720. 3724. Uoči petstote obljetnice smrti. 3725. 235-243. 293-295. 3729.. Svjetlost. Me unarodni forum ‘Bosna’. Stećak VI/67-68. Bosna kao izbor: Tragom duhovnih tradicija. ES 1. “Marko Vego. “Vita religiosa. CUS XIX/2. vi -. Vidović-Oberman Irena. 337-382. 10-11. 204-207. Crkva u svijetu. Mostar 1983. 1996. 411.. Angelina Paviša.) 3730. Vrhovna uprava Družbe sestara služavki malog Isusa. Vidović Mile. Most X/50. Sarajevo 1996. (2). 286-287. Split 25. Stećak VI/69. Atanazio.. 167-198... “Vez ljubavi u tkanju jedne povijesti (Priredile: Admirata Lučić. Zagreb 1991. Vidović Mirko. Mostar 1983.. Magna Borovac. 3721. Padova 1982. 3723. 615.. Split 1984.. Sarajevo 1997. Bosnian Paradigm.. Kako su krstjani našli spas u islamu (1). Patarenstvo u Hercegovini u svjetlu arheoloških spomenika. Fra An eo Zvizdović (1420. 20. Svjetlost. 315-336. “Knjiga sažetaka”.). Iz historije srednjovjekovne Bosne i Hercegovine”. Marija Filipović)”. Pesarić Josip. Sarajevo 1999. 10-11. Slobodna Dalmacija.. (* Danolić Josip. Prva katedrala trebinjskih biskupa (Uz 1000 – godišnjicu). Crkva na kamenu IV/33-34. 568. 25. Iz historije srednjovjekovne Bosne i Hercegovine”. Maneta Mijoč. Bogumili. 3722. Sarajevo 1980. Kultna mjesta u Hercegovini u srednjem vijeku. (* Matanić J. 3732. Vrgoč Miro.. 3728.. 3731. Povijest crkve u Hrvata. . Split 1982. 3726. Ljubljana 1987.06. International Conference. BF V/7. X-XI. Voje Ignacij. Vujanović Vojislav – Mullayasmin Nefisa./?/-1498. Sarajevo 1980..

Zagreb 1982. (* Karamatić Marko. Vijenac. Katedrala svjedok postojanja Vrhbosne. 17. Bogomilism. Katoličke crkve u starom Drijevu i Gabeli (Prilog povijesti Katoličke crkve u donjoj Neretvi). Vukić Mario.. Vukšić Tomo. 3742. Erasmvs 15. Wenzel Marian. and Dualist Cosmology in the Medieval Balcans. “Crtajte granice – ne precrtajte ljude”. Stećak I/8. Zagreb 1992.. Zagreb 19. 103-110.-1991. Prilog proučavanju odnosa me u narodima i vjeronazorima. FTS. 3738. FTS-Franjevački samostan Fojnica.. Hrvatska matica iseljenika BiH. 303-343. 37-43.. Je li Peregrin Saksonac pobjegao iz Bosne?. (Zbornik radova). Stećak V/59. "Sedam stoljeća bosanskih franjevaca 1291.-1996. 3744. Vukić Mario – Šimić Angelina. 6-7.". Zlatar Zdenko. SV 7. Stećak I/12. Sarajevo 1994. CCP VI/9. FPN. Archangel Michael and the Dragon: Slavic Apochrypha.342 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 21-22. Hrvatski informativni centar. Samobor 1994. 555. 3739. Zoranić Hakija..10. 11-23. 63-72.. obljetnice smrti Fra An ela Zvizdovića”. . Sarajevo-Bol 1995..) 3740. 1998. 3741. Srednjovjekovni Bošnjani i njihova vjera. Encyclopedia moderna XIII/2. “Raspeta crkva u Bosni i Hercegovini”. 3734. 3737. 3743. Mikulić Planinka. Zirdum Andrija. Sarajevo 1994.. 125-136. Banja Luka-Mostar-Sarajevo-Zagreb 1997. Bosanska povijest i austrougarska politika: Zemaljski muzej u Sarajevu i bogumilska romansa. Sarajevo 1996. Zagreb 1996. 252-272.. 3733.. Kontinuitet hrvatskog i katoličkog umiranja u BiH. Bosna i Hercegovina – prostor povijesnog sretanja. 10-11. Uništavanje katoličkih sakralnih objekata u Bosni i Hercegovini (1991. 1998. Zelenika An elko.. Stećak I/9. Sarajevo 1994. Franjevački samostan Skakava (Dubrave). 3735.11. Sarajevo 16. Vukić Mario. “Zbornik radova sa Znanstvenog skupa u povodu 500.-2000. Sarajevo-Fojnica 2000. Slobodna Bosna. “Bosanska srednjovjekovna država i suvremenost (Zbornik radova)”. Bosna Srebrena XXIX/1-2. Zirdum Andrija.. Staro-novo stajalište (Znanstveni pogled na srednjovjekovnu Bosnu). (Predavanje Johna Finea ’Bosanska crkva’ u Sarajevu). 3736.). 18. suživota i sukoba pripadnika različitih vjera. Sarajevo 1998. Zbornik radova u povodu imenovanja vrhbosanskog nadbiskupa Vinka Puljića kardinalom. Biskupska konferencija BiH... Povijesni odnosi Bosne i Svete Stolice. Sarajevo 1978. Mašić Jozo. Vukšić Tomo.

.. 3749. i 14/2000.. 3755. Bosanska katolička eparhija. (Pretisak)”. Stećak I/9.. Catholic churc in Bosnia and Hercegovina – Katolička crkva u Bosni i Hercegovini. 92-112./1999. Žugaj Marijan.. Žugaj Marijan. CCP XVII/31. London 1991. Beograd 1978. I Conventi dei Minori Conventuali tra i Croati dalle origini fino al 1500. 3747. . 3756. Hercegovina 4-5 (12-13). Zagreb 1993. Živković Pavo. 126. Pokušaj reformiranja bosanskih franjevaca. 3757. HM III/11-12. 1-26.. Bogumili (‘Mali leksikon’). . . 13/1999. Živković Pavo. Loyn)”. Prosveta. London 1984. Živković Pavo.. Bosanska crkva (232). Žugaj Marijan. Zagreb 1991. . CCP X/17. 3753. Živković Pavo. 3758... “The Middle Ages. Zagreb 1989. CCP XV/25. 3746. Rim-Somobor 1989. 39. Bosanska vikarija i franjevci konventualci. godine (I). “Mala enciklopedija Prosveta. 38. (dvojezično). Nezavisni list Muslimana Bosne i Hercegovine u iseljeništvu 1960-1967.”. Živković Pavo. Thomas and Hudson. . “Vrhbosna/Sarajevo kroz stoljeća”. 97-110. 1-48. Hrvatska biskupija od 1352 do 1578. 99-112. Opšta enciklopedija. 42-48. Žugaj Marijan. 3752. 3751. IZ 5. “Bosanski pogledi.Vjera 343 3745. 169-182. Separat Hrvatske misli 11/12.. Sarajevo 1999. Žugaj Marijan. 3 izdanje. Bosanska vikarija i franjevci konventualci. 3754.. Stamaco (Zürich). 3748.. MH. Jakov Markijski i bosanski franjevci. Pojava bogumilstva i anatema kao način borbe protiv heretika. Bogomili (Bogumili) (216). Hrvatska biskupija 1352 – 1578 (II). Vrhbosanska biskupija sufragan u procijepu Dubrovačke i Splitske biskupije.. 85-95. CCP X/18.. Zagreb 1986. CCP XIII/24. Vrhbosanska biskupija sufragan u procijepu Dubrovačke i Splitske biskupije....... 3750.... Mostar 1998.. Sarajevo 2000. A Concise encyclopaedie (General editor: Henry R. 54. 1 (A-J)”. Zagreb 1986. Sarajevo 1994. (Fototipsko preštampano izdanje 1980). Banja Luka 1984. Bizantski crkvenoslavenski utjecaji na vjerske prilike u Branimirovoj Hrvatskoj. Bogomils.

JLZ.. Katari. Manihejizam ili Manihejstvo.. 7 (Raš-Szy)”. “Mala enciklopedija Prosveta...-Lucera. dominikanac.. Zagreb 1978.. Godina 43. 308.... 405.. “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda. 3768. Tvrtković) (Stoljeća Bosne srebrene). . . 43-56. 3766. Opšta enciklopedija. 3769. . (Fototipsko preštampano izdanje 1980)... Stojković Ivan (686-687).. ... 3760. Sarajevo 1994. . Godina 43. 2 (K-P)”. Zagreb 1979. 3 (R-Š)”. Trogir... 1323. Zagreb 1981. . Franjevci (538).. . biskup.. 6 (Nih-Ras)”. JLZ. Katolička crkva u Bosni i Hercegovini. .. Da li još ima bogumila u Evropi?. Famozni fratar i silni osvajač (Fra An eo Zvizdović i Mehmed el Fatih) (Stoljeća Bosne srebrene). Sukob sveca i kralja (Sv.. 3762.. Sarajevo 1991. Perun (391). 3761. Opšta enciklopedija. 3 izdanje. London 1984... 38-42. Samostan (262-263). 3765. “Mala enciklopedija Prosveta. Beograd 1978. JLZ. ..VIII. Nezavisni list Muslimana Bosne i Hercegovine u iseljeništvu 1960-1967. “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda. Zagreb 1980..344 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Prosveta... “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda. oko 1260. Svjetlo riječi IX/99. Jakov Markijski i Tvrtko II. 304-305. Hrvatski narodni kalendar 1995. Sarajevo 1994. Prosveta.-2000. 3764. “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda.. (Pretisak)”. Augustin Kažotić. 3763.. JLZ...... Nikola Modruški (28).. 5 (L-Nigh)”.. 14.. 14. Hrvatski narodni kalendar 1995... 478. Sarajevo 1991. 3. 3 izdanje.. “Bosanski pogledi.). 4 (IzKzy)”. . 3767. Manihejci. ... (Fototipsko preštampano izdanje 1980). Beograd 1978. 3759. . Rastudije ili Aristodije (765). Radin gost (6). Svjetlo riječi IX/97. Hrvatski sveci i blaženici (Bl. Stamaco (Zürich).

KULTURA .7.

.

. Leda saliniana. Kulturna hronika Tuzle”.. 3775. Sarajevo 23. Zagreb 1982. Tuzla 1999. Čičevo (270). Kroz Zbirke Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine. Juraj Dragišić. 8. Bilig. An elić Pavao. 3779. Ivan Alilović-KS. Alihodžić Idriz. 103-106. JLZ. Dolazim iz zemlje Bosne.. An elić Pavao. Sarajevo 29. Fortifikacijska arhitektura (Bosna i Hercegovina) (421-422). 1918. 101-114. Am. (Priredili: Enes Duraković i Fehim Nametak).. govorim bosanskim jezikom. Sarajevo 1998. Tuzla 1997. 465-471. Agić Nihad. Sarajevo 1984. 1997. Izdavačka kuća Alef. Balcanoslavica 8.”. Sarajevo 11.. Me aš bosanske kulture (Danas se navršava 800. 38. izdanje. Drugo prera eno i dopunjeno izdanje. Alilović Ivan. EJ 2. Zagreb 1986. 435-587. An elić Pavao. I knjiga. K. "Kulturna istorija Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do pada ovih zemalja pod tursku vlast".. Oslobo enje 54/17516. 3781. Zagreb 1984. 1985. Zagreb 1986.. JLZ Miroslav Krleža. 3780. “Bošnjačka književnost u književnoj kritici (Starija književnost)”. Biobibliografija hrvatskih pisaca Bosne i Hercegovine do god.. Sarajevo 2000. Fortifikacijska (fortifikaciona) arhitektura (Bosna i Hercegovina). 3772.. 3783. 1989. 2. Veselin Masleša. Sarajevo 1979. 3771. a UNPROFOR je od nekropole napravio poljski WC. Alispahić Nijaz. 3782. 3773. (A-J)”. izdanje. Doba srednjovjekovne bosanske države. (KUN VII/189). JLZ. K. Cim. 3777. An elić Pavao. 82.. 6. An elić Pavao. Oslobo enje 46/14797. “Ivan Alilović. Prilep 1979. Radio kameleon. Šta je sačuvalo vrijeme – uništiće nemar (Zašto se nesvakidašnji arheološki lokaliteti u Vranjevu Selu kod Neuma nakon mukotrpnog otkopavanja moraju ponovo zatrpati?). “Nijaz Alispahić.08. . Stećci su korišteni za gradnju mosta i seoske džamije. An elić Pavao.Kultura 347 3770. Ahmetašević Nidžara. Vodič. 19-23. Zapis I/1. Alić Fikreta – Cvejanov Milenko – Knežević Anto. Slobodna Bosna V/191.. EJ 4. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. 63-66. 669-670. Der urbanistiche Komplex des mittelalterlichen Visoki in Bosnien..03. Am.. Mediteran i Bosna. 3776. ZM. 2.01. 3778. Čudo i zagonetka (Teorija rodova i bosanska srednjovjekovna književnost). 20. godina od Kulinove povelje).. 203-204. Oslobo enje 42/13143.. 3774.

3790. ZM. Kupres. Busovača. Banovići. Prnjavor. Kaštela (F) 21. Vesela Straža (B). Sarajevo 1988. Regije 1-13. AL BIH. Sarajevo 1988. Opšti leksikografski dio. Prijedor. Vinac 1 (J) 187. Sarajevo 1988. Susid (B). Motajica (planina. Kasni srednji vijek (arheološko-istorijski osvrt). Tom II. Regije 14-25. Regije 1-13. Regija 13: Travnik. An elić Pavao. 3793. Bobovac (Va) 15.348 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 106. Zgonovi (Vi) 28. Sarajevo 1988. Srbac. An elić Pavao. Čajan-Grad (Vi) 16-17. Grad (Sebinjski grad. Ka) 17. Fojnica. Tom II. Gradina (Kopači. Bašagića Greda (B). Romanika (148-149). Visoki (V) 27. Regija 3: Bosanska Gradiška. Tom II. 3787. Regija 7: Gračanica. Kalesija.. ZM. Romanovci (BG) 54. Gornji Vakuf. Sarajevo 1988. Tuzla. Zvornik 1 (Z) 98-99. Sarajevo 1988. Gradina (BD). 3792. Vi). Tešanj. An elić Pavao. Ugljevik. Lukavac. An elić Pavao. Vi). An elić Pavao. AL BIH. Škaf (Bosnić. Ki) 18. . ZM.-2000. G). ZM. Tom II. Renesansa (148). ZM. Vrbenac (Z) 206. Arheološka nalazišta. Arheološka nalazišta. 3784. Kobaš (Bosanski Kobaš. S) 53. Regije 1-13. AL BIH. Kučlat (Z) 93. Ki) 19. Bijeljina. Biskupići (Vi). ZM. Regije 1-13. Visoko 27-28. ZM. Gradina (Dvor.. Arheološka nalazišta. Tešanj 2 (Teš). Zvornik. Sarajevo 1988. Tom III. Vitez. 3788. Ka). Regije 1-13.. An elić Pavao. Dvori (Kraljeva Sutjeska. 122. An elić Pavao. ZM. Regije 1-13. Vareš. BN). Laktaši. 3786. Komotin (J) 180. ZM. Tom II. Arheološka nalazišta. Pucarevo. Vareš (V). Medvjedgrad (B) 202. Kreševo 2 (Kr) 22. 3789. V). Regija 1: Velika Kladuša. Regija 2: Bosanski Novi. Sarajevo 1988. Breza. AL BiH. Sarajevo 1988. AL BIH. 3785. Regije 1-13. AL BiH. Toričan (T) 205. Gradina Lagumi (F) 20. Grad (Dobrinje. Kreševo. Zavidovići. Sarajevo 1988. AL BIH. 3794. Donji Vakuf.. Arheološka nalazišta. Tom II. AL BIH. Visoko. Žepče. An elić Pavao. Maglaj. Regija 6: Brčko. Bedem (Vi) 14. Jezero (J). BN). Regija 8: Teslić. Zenica. ZM. Jajce. Gradac (Zabr e. Tom I. Bosanska Krupa. Sarajevo 1988. Bosanska Dubica. Gradina (Svodna. S) 51. AL BIH. Bihać. B) 199. An elić Pavao. Gradina (Tavija-Marinkovići. Tom I. Bugojno. 14. 3791.. 44-49. An elić Pavao. Grad (Sokol. AL BIH. Živinice. Grad (Višnjica. Arheološka nalazišta. Arheološka nalazišta. Regije 1-13. Srebrenik. Tom II. Kaštel (B). 36. Kiseljak. An elić Pavao. Arheološka nalazišta. Tom II. Cazin. Lopare. Regija 12: Šipovo. ZM. Regija 14: Kakanj. Arheološka nalazišta. Vranduk (Z) 205-206. AL BIH.

Gradina Vrabač (K). N) 321. Tom III. An elić Pavao. Šarčevina (K). Smreke (K) 223. Arheološka nalazišta. ZM. . Sarajevo 1988.. Grad (Lj). Trnovo. Hercegov grad (K). Arheološka nalazišta. Obre (K) 221. Humac 2 (Lj) 328. Gradina Dbar (K). Regije 14-25. An elić Pavao. Grčka glavica (K) 215. Sarajevo-Novi Grad. Visoka (Grab. Vlasenica. Šekovići. Regija 24: Lištica. Dobrun 2 (V) 94. M) 307. Sarajevo 1988. Komić (V) 73. Sokolac. Regije 14-25. Arheološka nalazišta. Tom III. Regije 1-13. Čelinac. An elić Pavao. AL BIH. Regije 14-25. Birač (V) 67. 3803. M) 290-291. Šibenik (K). Ilidža. Han Pijesak. Arheološka nalazišta. Kotor Varoš. Ljubuški. An elić Pavao. K) 212. Brodar (V) 92. Regija 21: Prozor. Rudo. An elić Pavao. 124. ZM. Regije 14-25. Arheološka nalazišta. Lj) 336. Crkvina (Gornja Bijela. Gradina Bokševac (K). AL BIH.. K). Bojišće 1 (K) 208. K) 212-213. Ljubinje. K) 217. 3798. Trebinje. Foča. Borovac (K). Srebrenica. ZM. Tom III. An elić Pavao. Rudo. 3796. Regija 17: Rogatica. ZM. AL BIH. 3799. An elić Pavao – Miletić Nada. AL BIH. AL BIH. Varda (K) 224. Čitluk. Pale. Arheološka nalazišta. Sarajevo 1988. Kalinovik. Igrišće (Gradina. Sarajevo-Centar. Tuhelj (H) 57. Grad (Ribići. Grad Černješevo (K). AL BIH. Tom II. Tom III. Čapljina. Č) 325. Borač (Ro). Crkvina (Brestnica. Grad Biograd (K). Regija 20: Bileća. Dobrun 1 (V). 3800. Tom III. Bratunac. Trebinje (T). An elić Pavao. Varda (Kosor. Regije 14-25. ZM. Crkvina (Plavuzi. Hadžići. Olovac (O) 76. ZM. K) 218. Mostar (M) 303. Sarajevo 1988. 133. Neum. 193-194. Tom III. An elić Pavao – Graljuk Boris. Sarajevo 1988. V) 81. Regija 16: Olovo. Regija 17: Rogatica. AL BIH. Gradac (Glavatičevo. Stolac. ZM. Arheološka nalazišta. 3804. ZM. Regija 9: Banja Luka. Zvečaj (BL). Regije 14-25.Kultura 349 3795. Sarajevo 1988. Regije 14-25. Kladanj. Srebrenik 79. Sarajevo 1988. Tom III. Sokolac. Lovnica (K) 220. Mostar. Kličevac (S). K) 209. Šubin (S) 80. Varoš (HP). K) 213. ZM. Regija 15: Ilijaš. AL BIH. Regija 18: Čajniče. Sarajevo 1988.. 3802. Višegrad. Grad (Bare. Sarajevo 1988. Arheološka nalazišta. Konjic. Kom (Kašići. Regija 25: Grude. Regije 14-25. Jablanica. 3801. Crkvine (K) 210. Arheološka nalazišta. Gradina (Bivolje Brdo. Goražde. Regije 14-25. Sarajevo-Stari Grad. Blagaj 2 (M) 290. ZM. Kosmaj (Č) 300. Grad Lis (K). Hrtar (V) 99. Blagaj (Stjepan grad. 3797. Višegrad 2 (V) 108. Arheološka nalazišta. AL BIH. Novo Sarajevo. Sarajevo 1988.. Pavlovac (P) 54. Knežpolje (J). Vratar (Ro). AL BIH. Višegrad. Kruševac (K) 219. Vogošća. Perin (Š) 77. Tom III. Veledin (Veletin. Skender Vakuf. 108. An elić Pavao. Tom III.

350 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.. 21-37. MH Ogranak Čitluk-Općina Čitluk. Crkvine (Cim. Srednjovjekovni grad kod vrela Lištice u Hercegovini. Tepčići kod Čitluka i Trijebnje kod Stoca. An elić Tomislav. Čitluk 1997. Arheološka nalazišta.kasnoantička i srednjovekovna sakralna arhitektura. AL BIH. AP 24.. Hercegovina 1 (9). Hercegovina 2 (10). Mostar 1986. Č). sakralni objekti. 3813.. AP 23. Tepčići kod Čitluka. 3818. 3812. Tom III. Srednjovjekovna crkva u Tepčićima kod Čitluka.. Mostar 1982. AP 25. An elić Tomislav.. Konjic. Čitluk. Hercegovina 3 (11). Tepčići kod Čitluka . An elić Tomislav. An elić Tomislav. 3814. An elić Tomislav. 3808. Beograd 1985. ZM.kasnoantička i srednjovekovna arhitektura. 3807. Crkvina (Potoci. Regije 14-25. Crkvina (Žitomislići. An elić Tomislav. 7-15. 19-22. 3806. 33-44.. 3816. Crkvina. An elić Tomislav. An elić Tomislav. Mostar.. Tom III. Arheološka nalazišta. Regije 14-25. Značajni sakralni objekti (Arheološko istraživanje na Tepčićima kod Čitluka). M) 292-293. 95-115. Trebinje 1978. Ostava srednjovjekovnog novca iz Me ina kod Mostara. Ostava vizantijskog zlatnog novca iz Blatnice kod Čitluka u Hercegovini. Kaursko groblje (Vrbljani. Srednjovjekovna crkva u Trijebnju kod Stoca u Hercegovini. Sarajevo 1988. Hercegovina 1. 49-59.. . 3811. Crkvina.. An elić Tomislav. 3809. Mostar 1982. Regija 21: Prozor. 3817. An elić Tomislav. 99-101. Regija 24: Lištica. Ostaci kasnoantičke sakralne arhitekture u Vinjanima kod Posušja. Prvi zbornik. 74-75. u Uzdolu kod Prozora. Sloboda XXXVIII/38. 6. An elić Tomislav. Brotnjo. AL BIH. Mostar 1996. Crkvina (Tepčići. Sarajevo 1988.-2000. M). Hercegovina . An elić Pavao – Miletić Nada.. Srednjovjekovna crkva u Tepčićima kod Čitluka.. Gradina (L) 297. An elić Tomislav. Ljubljana-Beograd 1986. 3815.. Preliminarno izvješće o slučajnom arheološkom nalazištu na lokalitetu Gradac. Beograd 1982. ZM. 3805.. 217. Hercegovina 5. Mostar 1997. K). 11-24 + V tabli. 109-110. Jablanica. Hercegovina 2. M) 292. Mostar 1995. An elić Tomislav. Tribunia 4. Me ine 2 (M) 302. 3810. Mostar 1981. 27-39.

. Grafocolor Zagreb. . Ljubuški 1985. 43). An elić Tomislav. 3831. Općina Stolac. Polutok-Krstac (Pješivac. Arheološka nalazišta. 3825. Sarajevo 1988. 3828. 3821. Staro Trebinje u fotografiji. Sarajevo 1978. Atanacković-Salčić Vukosava.)”. S) 170. (Katalog izložbe: Priredili Ibrahim Krzović i Nedeljko Rosić)”.. Arnaut Muhamed. SIZ kulture općine Ljubuški. Didaktički putokazi II/6. 287-301. Atanacković-Salčić Vukosava. Hercegovina . Stolac 1982. “Arhitektonsko naslje e i savremena grafika Bosne i Hercegovine – Architektonisches erbe und moderne graphik in Bosnien und Herzegowina. 3829. 152-154. Tom III. Izdanje 49. Bosanski jezik”. Atanacković-Salčić Vukosava. 143. 3827. Zenica 1995. 7-13.. “Stolac u povijesti i kulturi Hrvata”. Kulturno-prosvjetna zajednica.. Prilep 1983. Sarajevo 1998. Zbornik radova. izdanje. Zagreb –Stolac 1999.. AP 21. Arnaut Muhamed. Društvo arhitekata Sarajevo.. Pisma u bosanskom jeziku sa posebnim osvrtom na bosančicu. (dvojezično). Atanacković-Salčić Vukosava. ‘Crkvine’ kao arheološki lokaliteti u stolačkom kraju. Regija 19: Nevesinje. AL BIH. Značajni arheološki nalazi na lokalitetu akumulacije hidroelektrane Salakovac. 117-120. 3830. Arheološka nalazišta. Bosanski jezik i njegova grafija. S) 188. Atanacković-Salčić Vukosava.ostaci srednjovekovne crkve i nekropole stećaka. Baština. Nalaz franačkog oružja u Hercegovini. Crkvina (Ljuti do-Potkom. Drugo. Regije 14-25. dopunjeno i izmijenjeno izdanje. 6. Atanacković-Salčić Vukosava. 3824.. Beograd 1979. Sarajevo 1988. Umjetnička galerija BiH. Arnaut Muhamed. Humski zbornik 4. 29-32. Donji Jasenjani. Fränkische Waffenfunde in der Herzegowina. Čairi (S) 172. AL BIH. Trebinje 1990. 54-56. Moderna vremena Zagreb. Regije 14-25. ZM. Glavica (Pješivac. Ljubinje. 3. Stolac. Slovo Gorčina 10. 3823. 3826. Trebinje. 3822. Sloboda XXXV/46. Desivoje (G).. Regija 20: Bileća.. Arnautović Esad. Znak Bosne I/2. (nepaginirano.Kultura 351 3819. “Senad Halilović. S) 174. Arheološko istraživanje srednjovjekovne nekropole Pivnice u Harodimlju kod Ljubuškog. Tom III. Bosanski jezik i njegova grafija. Atanacković-Salčić Vukosava. Crkvina. Gacko. ZM. “100 godina Muzeja na Humcu (18841984. 3820.. 17-28. Zenica 1996.. Balcanoslavica 10. 169-184+2 table. Mostar 1979.

Pivnice (Lj) 333. Atanacković-Salčić Vukosava. Badurina An elko. Stećci (M) 306.-2000. Neum. 95-106.. 3843. Autori: An elko Badurina. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1.. Tom III. Sarajevo 1988. Donji Jasenjani. Sarajevo 1988. Metalni dijelovi pojasa iz 14. Sarajevo 1989. Povelja bana Kulina i njeno mjesto u kulturi Bosne i Hercegovine (Povodom 800 godina od izdavanja). AL BIH. Mitar Dragutinac. Zagreb 1987. Sarajevo 1989. Babić Anto. “Leksikon ikonografije. 3834. Smrčenjaci (M) 305.or ević Gordana. Ljubuški. 3840. Desilo (Č) 322. Cisterciti (233). 3837. Regije 14-25.. Arheološka nalazišta. Marijan Grgić. Bosančica (159-160). Tom III. Markovac (M) 302. “Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture”. Glaž (455). zabava i razonoda. Lipovci (L). (A-J)”. Manojlo Grk. Zagreb 1984. Zaštitno arheološko istraživanje srednjovjekovne nekropole Stećci u Raškoj Gori kod Mostara. . Zagreb 1979. 3842. Artisti. Glagoljica (240). Dominikanci (328-329). Regija 25: Grude. Čitluk. Vukodol (M) 308. (Uredio An elko Badurina. Tom III. Ivanovci (657). 3839. M). 271-272. Mostar.. Sarajevo 1982. Crkvina (Lj) 321. 3836. Crkvina (M) 292. Travnik 1980. ŠK. liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva. Atanacković-Salčić Vukosava. 378-388. Kajtezovina (Lj) 328. Dragutin Nežić i Doris Baričević)”. Radovan Ivančević. Liturgijski jezik (381-382). Badurina An elko. Babić Marko. Redovničko graditeljstvo (533-536). Čapljina. Grdojevac (M) 298. JLZ Miroslav Krleža. ZM. Benediktinci (95-96). Grebine 2 (Lj) 327. Grebac (L) 242. Iluminacije (224-225). Regija 22: Glamoč. Regije 14-25. AL BIH. Arheološka nalazišta. JLZ Miroslav Krleža. 3838. Branko Fučić. ZM. Bach Ivan. Radio Sa XVII/65. 5. Babić. Regije 14-25.352 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. JLZ Miroslav Krleža. stoljeća iz Bile kod Travnika. M) 292. Toplo (M) 307. Grebine 1 (Lj). Livno. Zagreb 1984. Babić Mirko. Badurina An elko. (A-J)”. 3832. Crkvice (Lj). “Likovna enciklopedija Jugoslavije 2. ZM. Franjevci (BiH) (430). Arheološka nalazišta.. Atanacković-Salčić Vukosava. Atanacković-Salčić Vukosava. Emilijan Cevc. 3833. AL BIH. Regija 24: Lištica. NS 18-19. Odjek XXXV/21-22. Lučine (Lj) 330. Zbornik Zavičajnog muzeja XVI/3. (K-Ren)”. 3835. Podvornice (L) 248. 65-98. Sarajevo 1988. Crkvina (Pod. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. Crkvina (Kuti. Zagreb 1980. 3841. SNL-KS-Institut za povijest umjetnosti.

(* Pribić Rade.. Knjiga I.. 3846. Feljton: Bosanski jezik i bošnjaštvo (1-2): (1) (Izme u vlahaluka i latinluka). Oslobo enje 52/16949. 587-589. Knjiga 2. Dubrovnik 1998. “Materijali. Otto Harrassowitz Verlag. (2) (Ljubi prvo sebe). Knjiga 1. "Konavle u prošlosti. München 1979. Sarajevo 2000. Franjevci. Ljiljan V/168. Zagonetka oltarskih ploča iz bazilike u Zenici. 49. Ćeman Mustafa. Sarajevo 17. 1995.Kultura 353 3844. 368. XVIII + 396. Wiesbaden 1977.. Badurina An elko. Südostforschungen 38. Monografije 15. Zenica 1995. Bosančica. Zagreb 1994. 539-543. Sarajevo-Ljubljana 1993. 3848. JLZ Miroslav Krleža. Žiga Jusuf.. Zagreb 1987. PP “R&R” Izdavačko preduzeće Tuzla. NUB BiH. 25. (* Zečić Dževad. Ljiljan II/47. Balić Smail.. Geschichte der jugoslavischen Literaturen von den Anfängen bis zur Gegenwart. Bibliografija arheologije Bosne i Hercegovine. Zagreb 1995. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 2. Basler uro..08. Fontes et note archaeologicae. Unsko-sanske novine I/7. Badurina An elko. Barac Antun. Sarajevo 1979. Balić Smail. Badurina An elko – Dobronić Lelja. 26.. Ljiljan II/48. Zagreb 1995. Bibliografija arheologije Bosne i Hercegovine. Basler uro. Posebna izdanja.. 3847. Komunikacijska struktura arheološkog znanja. NUB BiH. 378. 3851.. 3845. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Sarajevo 2000. 7. Znak Bosne I/2. Bagoje Kate.) 3854. Sarajevo-Ljubljana 1993.. 26-27. 23. sadašnjosti i budućnosti 1". Edicija Bosanskohercegovačke bibliografije. Fontes et note archaeologicae. Gra evinarstvo kasnoantičkog doba u Bosni i Hercegovini.. 247. Pismo. tehnike i strukture predantičkog i antičkog graditeljstva na istočnom jadran- . Pirić Alija. 263-265. Radio Sa VIII/25. 3850. “Enciklopedija hrvatske umjetnosti 1. Sarajevo 1996. 3849. Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku. Knjiga II. (ANove)”. 14.. Knjiga III. Drugo dopunjeno izdanje. Bibliografija arheologije Bosne i Hercegovine. Bakaršić Kemal. 3852. Bihać 1996. Preporod XXVI/581. (K-Ren)”.. Zagreb 1995. 336. (A-Nove)”. Sarajevo 1999. 279-293.. 111.. 438. Behar IV/21. Edicija Bosanskohercegovačke bibliografije. Bakaršić Kemal.. Sarajevo 1996. Pirić Alija. Kultura Bošnjaka – muslimanska komponenta. Edicija Bosanskohercegovačke bibliografije.) 3853.. 3855. Knežev dvor u Pridvorju. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Maslak Nijazija. “Enciklopedija hrvatske umjetnosti 1.. NUB BiH. Bakaršić Kemal.. 33.

Džemal Čelić. Split 1980. Zdravko Kajmaković. "Umjetničko blago Bosne i Hercegovine".. Kulturni odnosi (Grčko-jugoslavenski odnosi) (581-582). Grborezi (497). Odjel za arheologiju Centra za povijesne znanosti JAZU.) (* Karamatić Marko.354 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.. Zagreb 1986. Zagreb 1988. skom prostoru”. Škegro Ante. Bosanska Krupa. Sarajevo 1987. Blagaj na Sani (139). Romanika. Grčko latinska pismenost. Obavijesti HAD XXII/2. XII 1976. 3856. Mostar 1986. Rano doba. EJ 4. Škegro Ante. Mostar 1983. Basler uro. Čitluk (274).. Džemal Čelić. Marulić XIX/5. 46-54. Mostar 1990. Arnautovići (40). Doboj (317-318). "Umjetničko blago Bosne i Hercegovine". 3859. 3866. “100 godina Muzeja na Humcu (1884-1984. Grborezi (563). Brajkovići (185).. Obavijesti HAD XX/1. JLZ. Zagreb 1986. 29-34. SIZ kulture općine Ljubuški. Bosansko Grahovo (160). Basler uro. 437-442. Istočni zid grada Blagaja na Buni (Arheološka skica). Čerin (267). Azra Begić). Blagaj na Buni. 3861. Basler uro. 2. godine – The Written Word in Bosnia and Herzegovina from Earliest Times up to 1918". Bjelosavljevići (138-139). Broćno (197). Nova postavka Muzeja franjevačkog samostana Humac. Gotika.. Basler uro. Basler uro. 3858. Bosanska Gradiška. Sarajevo 1986. Zdravko Kajmaković. 135-140. Bosna i Hercegovina (Srednji vijek) (165-168). Zdravko Kajmaković.)”.. Basler uro. 666-668. 3860. ( uro Basler. JLZ Miroslav Krleža. 200-207. Basler uro. 140. Izačić (661). Jajce (666).. "Pisana riječ u Bosni i Hercegovini od najstarijih vremena do 1918. Zagreb 1984. Zagreb 1980. Bišće Polje (134). Bratunac (188). Biograd kod Konjica (132). 37-48. Znanstveni kolokvij održan u Zadru od 6-8. Grad (BiH) (484-485). Basler uro. Ilidža (628). Crnač (240). Sarajevo 1982.) 3863. Sarajevo 1987.. Radio Sa XIII/45. Franjevci – arheolozi u Bosni i Hercegovini. Gornja Tuzla (466). Heres Tomislav.... Svjetlost. Hercegovina 3.. Sarajevo 1987. Veselin Masleša.. Kršćanska arheologija. NEV XXXVI/1-2. 4446. Biblioteka Crkve na kamenu 23. 3857. Azra Begić). "Umjetničko blago Bosne i Hercegovine". 36-37. 64-66. Bosanski Kobaš.. Sarajevo 1984. Azra Begić). Svjetlost. Basler uro... Biblioteka Crkve na kamenu. izdanje. (2. Romanički kapiteli iz Kreševa. ( uro Basler. Zagreb 1990. Ljubuški 1985. Zbornik radova. 3864.-2000. 174. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. Blažuj (143). Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 21 (Fiskovićev zbornik I). 3865. 46. 3862. Crkva na kamenu. . Svjetlost. Basler uro. ( uro Basler. (A-J)”. 197-198. Bileća (130). 17-30. Basler uro. Džemal Čelić. izdanje.

Basler uro. Crkvina (Kremna. 2. Varoš (Kremna. Basler uro. SV 2. Živinice. Regija 3: Bosanska Gradiška. 3874. Basler uro. 3873. Basler uro. JLZ Miroslav Krleža. Regija 4: Bosanski Brod. Sarajevo 1988. 3872. Arheološka nalazišta. ZM. Banovići. Prusac (648). Cazin. AL BIH. Tom II. Lisičići. Zvornik. (K-Ren)”. ZM. Lištica (196). Crkvina (Makljenovac. Konjic (86). Regija 5: Odžak. 3875. Svjetlost. Mogorjelo (363-364). Regije 1-13. Prnjavor. Pale (528). AL BIH. Tom II. Džemal Čelić. AL BIH. Arheološka nalazišta. AL BIH. Sarajevo 1988. Bosanska Dubica. Jajce (Kulturni spomenici).. Bosanska Krupa. 3876. Tom II. Sarajevo 1987. Ostrovica (518. Sarajevo 1988. Crkvina (Kuljenovci. Srbac. 31-40. P) 48. 3868. Zagreb 1988.. Srebrenik (T). 3877. Arheološka nalazišta. Arheološka nalazišta. Regije 1-13. Regije 1-13. Arheološka nalazišta. AL BIH. Regije 1-13. Sarajevo 1988. EJ 5. Azra Begić). B). Vrhbosanska visoka teološka škola. . Sarajevo 1988. "Tisuću godina Trebinjske biskupije". Regija 2: Bosanski Novi. Tom II. AL BIH. Do) 64. ZM. "Umjetničko blago Bosne i Hercegovine". Arheološki spomenici na području Trebinjske biskupije. Regije 1-13. P) 55. Basler uro. 751- 3871. Do) 62-63.. Gradina (BB) 65. Grad (Brestovo.Kultura 355 3867. Arheološka nalazišta. Tom II. 15. izdanje. Muhašinovići (390). 3869. Laktaši. Bihać. 58-66. Bijeljina. De) 62. Sarajevo 1988. Tom II. Nerezi (454). Ostrožac na Uni. Basler uro. Modriča.. Mujdžići (391-392). Kule (BN) 37. Ugljevik.519). ZM. Ostrožac. Basler uro. Teočak (U) 97. Basler uro. Ključ (58). Regije 1-13. Kulen Vakuf (155). Regija 1: Velika Kladuša. Basler 752. Sarajevo 1988. Lopare. Tom II. Doboj. JLZ. Zagreb 1987. Regija 7: Gračanica. Sarajevo 1988. Stećci . Basler uro. Kalesija. Orašje. Basler uro. Srebrenik. ( uro Basler. ZM. Manželjski grad (Donja Mahala.. Kolunić (75). Gradačac. ZM. Mahovljani (232). Crkvina (Bunić. Zvornik 2 (Z) 99. Tuzla. O). Regije 1-13. Otoka (521). ZM. 3870. 78. Ošanići (519). Neum (Klek) (459).. Prijedor. Crkvina (BN) 35. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 2. AL BIH. Arheološka nalazišta. Mokro (365-366). Regija 6: Brčko. Lukavac. Zdravko Kajmaković. uro. Derventa. Mičevac (322). Bosanski Šamac. 108.

Regije 14-25. Čapljina. Regija 14: Kakanj. Konjic. Basler uro. Basler uro. AL BIH. Vareš. ZM. 139-140. 3887. Neum. Jablanica. ZM. Grebine (P) 267. 3886. Stržanj 1 (D) 276.. 3881. ZM. Arheološka nalazišta.-2000. Mostar. Gornji Vakuf. AL BIH. Srebrenica. Badanj (Borojevići. Bugojno. Zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljea Bosne i Hercegovine. Fojnica. 213.. Basler uro. Arheološka nalazišta. Arheološka nalazišta. Vjetrenica (T) 196. Regije 14-25. Regija 18: Čajniče. Vlasenica.. Crkvina (K) 175. Basler uro. Sarajevo 1988. Regije 14-25. Crkvina (Potpeće. Jajce. L) 292.. Arheološka nalazišta. Kiseljak. F). Sarajevo 1988. AL BIH. Crkvina (B). Gradac (Hudutsko. Kamenak (Čula. Sarajevo 1988. Regije 14-25.. Grad na Gujnaku (K) 122. Tom III. ZM. K). AL BIH. (Izložbeni katalog). Arheološka nalazišta. Čapljina (Č). Trebinje. Odjek XLII/18. Kalinovik. Regija 23: Duvno. Kupres. AL BIH. Ljubinje. Regije 14-25. Tom III. Čitluk. 3882. Zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog naslje a Bosne i Hercegovine. Kameni spomenici. Stolac. Šekovići. Karaula (Ka) 21. Regije 14-25. ZM. . AL BIH. 3889. Basler uro. Regija 21: Prozor. 68-70. Bratunac. Han Pijesak. “Blago franjevačkih samostana Bosne i Hercegovine”. 3888. Regija 24: Lištica. Posušje. 322. Metal. Breza. Tom III. Basler uro. 3884. Regije 1-13. Donji Mujdžići 2 (Š) 176. Crkvina (Grčko groblje. M) 300. 3879. Basler uro. Regija 25: Grude. Sarajevo 1988. Bijela džamija (S). Crkvina (Mjehovine. Arheološka nalazišta. Ki) 16. Sarajevo 1988. Tom III. Regije 14-25. Sarajevo 1989. Ljubuški. Sarajevo 1988. ZM. Donji Vakuf. Tom III. AL BIH. Visoko. Regija 16: Olovo. Sarajevo 1988. Kulturna atmosfera XIII stoljeća. Goražde. Basler uro. Hodbina 1 (M) 299. Adrijin dol (B). AL BIH. ZM. 67. Basler uro. Arheološka nalazišta. uro. 3880. Sarajevo 1988. Arheološka nalazišta. Crkvina (Podastinje. (Izložbeni katalog). 3885. Kladanj. Ka). 3883. Basler uro. Basler uro. Tom III. Vidoški grad (S) 195. 3878. Sarajevo 1988. Tom II. P). F) 120. Sarajevo 1988. Sarajevo 1988. Arheološka nalazišta. Bedem (Kr) 14. Foča. Regije 14-25.356 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Crkvina (Dužice. Tom III. Basler 18-19. ZM. Kreševo. Regija 20: Bileća. “Blago franjevačkih samostana Bosne i Hercegovine”.. Tom III. AL BIH. Crkvina (VikočIgrište. ZM. S) 168. Regija 12: Šipovo.

Sarajevo 1988. (K-Ren)”. Mrkodol.. Regija 12: Gračanica. Tom II. Basler uro – Kreševljaković Hamdija. 3899. AL BIH.. Derventa. Basler uro – Miletić Nada. ZM. Regija 23: Duvno. Tom III.. Sarajevo 1988. Živinice. Basler uro – Bešlagić Šefik – Benac Alojz. 158. Basler uro. Doboj. “Franjevci na raskršću kultura i civilizacija (Blago franjevačkih samostana Bosne i Hercegovine“. Donji Vakuf. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. 131134. Arheološka nalazišta. Regije 1-13. ZM. 265. ZM. Basler uro. ZM. Srebrenik.. Kiseljak. Regija 23: Duvno. Lukavac. AL BIH. Basler uro – Čović Borivoj. 366. JLZ Miroslav Krleža. 3901. AL BIH. Basler uro – Miletić Nada. Tom II. 3896. “Enciklopedija hrvatske umjetnosti 1. Basler uro – Miletić Nada. Arheološka nalazišta. Arheološka nalazišta. AL BIH. Doboj. Regija 14: Kakanj. Derventa. Zagreb 1989. (A-Nove)”. Regija 4: Bosanski Brod.) 3891. 63. Zagreb 1984. Regija 11: Šipovo. Posušje. Regija 4: Bosanski Brod. Tom II. Sarajevo 1988. Basler uro – Miletić Nada. (Metalwork. Basler uro.Kultura 357 3890.. Tom II. P).. AL BIH. Arheološka nalazišta. Glavica (Ki) 18. Grborezi (314). Tom III. Tom III. 67. 129-131. BB). 197-198. Basler uro – Belić Boško. 3894. Tuzla. AL BIH. Regije 1-13. Arheološka nalazišta. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 2. Mramorje (BG). 3900. Basler uro – Kraljević Gojko. 164. (A-J)”. ZM. Metal. Breza. Vareš. Bugojno. “Franjevci na raskršću kultura i civilizacija (Blago franjevačkih samostana Bosne i Hercegovine“. De). ZM. Zagreb 1989. Duvno. 3895.. Sarajevo 1988.. 3897. AL BIH. Kreševo. Regije 1-13. Regije 1-13. 3893. Sarajevo 1988. Zagreb 1995. Gornji Vakuf.. Arheološka nalazišta. Regije 14-25. 264. Markovac (Donji Detlak. Kupres. Čardačine (Čardačine. Gradina (Grad. MGC. (Stone Monuments. . Arheološka nalazišta. Gradac (Ki) 19. Regije 14-25. Kupres. Posušje.. ZM. 3898. Jajce. Sarajevo 1988. Banovići. D). Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Kameni spoomenici. Gradina (Veliki grad. Fojnica. Regije 14-25. Zagreb 1987.) 3892. MGC. Sr (B) 26. Kalesija. 195-196. Jajce (373-374). Sarajevo 1988. 180. Visoko. JLZ Miroslav Krleža. Jeljan (K).

Koriljeva (K) 126. Regije 14-25. Kužno greblje (Osječani-Potočani. Goražde. Tom III. Fahrudin Isaković.. ZM. Mogorjelo (Č) 331. 3908. Muris Spahić. Kamenje na Vijencu (Do). Kamenje (Do). Kužno greblje (Do). “Uzeir Bavčić. ZM. Do).. “Širenje islama i islamska kultura u bosanskom ejaletu”. Prnjavor. Grčko greblje (Vrela. Do) 66. Dr). ZM. Grčko greblje (Ritešić. Regija 25: Grude. Arheološka nalazišta. Gradac (K) 122. 3902. Do). Bjelmušević. 213. Begić Azra. Gradina (Mravići. Rimsko greblje (P) 54. Tom III. Srbac. Arheološka nalazišta. Džinovsko greblje (Do). Do). Tom III. Do) 64-65. Regije 1-13.358 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Džamija na čaršiji (Do). Odjek XLV/3-10. 3912. Dopunska nastava)”. K). “Hrvatski biografski leksikon II (Bj-C)”. BB). Belić Boško. Gradac (Donje Selo. Ljubuški.. Šatorova gomila (Č) 335. Grčko greblje (P) 51. Gradina (Ritešić. Basler uro – Miletić Nada. Regija 24: Lištica. Crkvina (Do). Mostar. 3911. Sarajevo 1988. 3909. Regija 21: Prozor. ZM. Neum. Sarajevo 1988. Regija 18: Čajniče. Kužno greblje (Prnjavor Mali. Mramor na Kužnom groblju (Do). 194. Arheološka nalazišta. 3906. GlavicaMramorje (Do). 3905. Ministarstvo obrazovanja. Foča. Suho Polje (K) 130. BiH. Jablanica. Grebljice (Dr) 65. Klupe (Do).. Džinovsko greblje (Dr). 3907. Bosanski jezik i književnost. Čapljina. Kalinovik. LipikGaj (P) 52. (Zagreb 1913). Duhovnost i destrukcija. Basler uro – Miletić Nada. Regije 14-25. Plejići (Do). 3910. Sarajevo 1996. Greblje na Lipi (Do).-2000. ZM. Svatovsko greblje (Mišinci. AL BIH. Obli kamen (Do) 67. 297. Katunište (Svatovsko greblje. AL BIH. Sarajevo 1991. Gradina (Č). Grčko greblje (Brestovo. Donja gradina (P) 49. Madžarsko greblje (Do)... Mitrovača (P) 53.. Kosica (Do). Arheološka nalazišta. Nerezi (Č) 331-332. Do). Bećirbegović Madžida. Urbanizacija i prosvjetni objekti u bosanskom ejaletu kao faktori širenja islamske kulture. Belić Boško. POF 41. Sarajevo 1992. Gradina (P) 50. nauke. kulture i sporta. Regije 14-25. Sarajevo 1988. 3904. JLZ Miroslav Krleža. 3903. Zagreb 1989. Sarajevo 1988. . Sarajevo 1988. Belamarić Josip. Franjevački samostan Fojnica. Grčko greblje (Osredak. FBiH. Safet Nurković. Do). Crkvište (Do) 63. Regije 14-25. Džigerovac (Dr). AL BIH. Čitluk. Fojnica 1998. Batinić V. Do). do 20. Bavčić Uzeir. Kulturna i društvena historija Bosne i Hercegovine (7 i 8 razred osnovne škole. 6-158. Tom III. Arheološka nalazišta. Mramorje na humci (Do). AL BIH. Franjevački samostan u Fojnici od stoljeća 14.. Regija 3: Bosanska Gradiška. Laktaši. Basler uro – Miletić Nada. Bašća (Do) 62. Mijo. Konjic. Basler uro – Miletić Nada. Grad (Do) 64. 8-9. 7. 359-367. Tom II. AL BIH. Selma Ferović.

Arheološka nalazišta. Praha 1982. Crkvina (Barići. A.. Beloševac Vanja. Z). Kužno greblje (Gomjenica. Zavidovići. Archäologie 16/1. Grad vojvode Momčila (Tes). Kamenje (Osojnica. Grčko greblje (Kovači. Madžarovac (M). Grob na Grabu (G) 77. archeol. Mramorje (M) 78. . Kužno greblje na Čelaru (M). Crkvina (BŠ). Žepče. 3914. Tes). Tes). Archaeologica Austriaca 67. Novi Sad 1987. Madžarsko greblje (O). Kužno greblje (Omanjska.. 151-160. Tes).. 3915. Sarajevo 1988. Hodžina voda (Tes). Begove bare (M).. Porez (M). Grčko greblje (M). Trzna (Ž) 122. 284-289. Glasnik Zavičajnog muzeja 1. Gaj (Tes). Grčko greblje (Gornje Bijelo Bučje. Herrmann J. 3916. Zeit. FF-Institut za južnoslovenske jezike. Mramorje (Z). Teš). Torovi (Do).. Dr). Sarajevo 1988. Mramorje (O). Kužno greblje (Judin grob. Pam. Tom II. Tom II. Gradac (Z) 117. Crkvišće (Teš) 116. M). Marulić XIV/2. Belić Boško – Glavaš Tihomir. Kaursko greblje (Z). Ćelije (M) 76. AL BIH. Crkvina (Čečeva. ZM. Kamenje (Čečava. Derventa. Cigla (M). Tes) 119.. Kenk R. Čečava (Tes). ZM. Regije 1-13. Do) 68. 328-330.. Zeit. 199. Mramorje ispod Gradine (Tes). Regije 1-13. Regija 8: Teslić. Teš) 119-120. Z). 219-223. Mramorje u gaju (Tes). ZM. Crkvina (Ugodnovići. 3917. Sarajevo 1988. Regija 4: Bosanski Brod. Karaula (Tes). Belošević Janko. 208. 99-143. Zagreb 1980. Grčko greblje (Ribnica. Šolle M. Z). Arheološka baština ranog srednjeg vijeka na obali i širem priobalnom području istočnog Jadrana. Madžarsko greblje (M).. Berlin 1983. Z) 118. Arheološka nalazišta. Grad (Ž). Arheološka nalazišta. Jugoslovenski seminar za strane slaviste 37. AL BIH. AL BIH. 515-516.. Regija 5: Odžak. Beograd 1981. Doboj. Crkvišće (Tes) 116-117. M). Tovornik V. 100-102. (* Macan Trpimir. 143-144. SNL. Belić Boško. Crkvište na Ormanici (G).. Maglaj. Regije 1-13. Zabrdo (Do) 69. Budapest 1982. Uler (Razvale. Starinar 32. Arheološka nalazišta. Kamenje (Donja Paklenica. M) 80. Dobor (M). SP III/12. Gradačac. Wien 1983. AL BIH. Tom II. Praehist. Jelovina Dušan. f. 191-193.. Mramorje (Tes). Tes). Kamenje (Pašini Konaci. Bavka (M). Krst (Tes). Gradina (M). Ešči groblje (G). Gradačac (Gradina. Berlin 1982. 76. Tes). Sarajevo 1988. Pljevlja 1999. Džinovsko greblje na Ogradici (Teš). 73/2. Raskršće (Teš) 121. Srednjovekovni nadgrobni spomenici na nekropoli u Marinoj šumi. G). Grčko greblje (Gaj.. Belošević Janko. Tešanj. Mramorje u Selištu (Tes) 120. Belić Boško.. Kamenje na Prisoju (Tes). Ždreban (Perića brdo. Tom II. Sós Cs. Ercegović-Pavlović Slavenka. ZM. Materijalna kultura Hrvata od VII do IX stoljeća.Kultura 359 Svatovsko greblje (Velika Sočanica. Split 1982.. Regije 1-13. Bosanski Šamac. Archaeologiai Ertesitö 109/2. Crkvina (Mramor. Biljezi (Z).. Orašje.. Tes).. Gradac (M). 58/2. Greda kod humke Mišića (M). Zagreb 1981. Klisa (M). 3913. Modriča.) 3918.

IV + 95 + ilustracije (63 slike). Zagreb 1984. Bešlagić Šefik.. 3924. Benac Alojz. P). 3921. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. Regije 1-13. ZM. Gradina (Alihodže. Zagreb 1984. Benac Alojz – An elić Pavao. Kreševo.. (Forum) 4-5. 14. Benac Alojz. 3926. Benić Gordana. 3920. Beritić Dubravka. Hrustovača (SM). Sarajevo 1988. Brotnjice. Mrkonjić Grad. 3928.. Benac Alojz – Kraljević Ljiljana – Levi Aleksandar. 3932. 37. 2000. Split 27. Regija 13: Travnik. (* . Zenica. Benac Alojz. GZM (A) 44. Benac Alojz – Mazalić oko. AL BIH. 67-68. Nišani XV i XVI vijeka u Bosni i Hercegovini. Delmati i Hrvati (Izložbe: Zbirka franjevačkog samostana iz Livna u Arheološkom muzeju u Zagrebu). 39. 3922. 3927. Zagreb 1984.. AL BIH. ANU BiH. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. MANU-SANU-ANU BiH. (A-J)”. JLZ Miroslav Krleža. 2000. Zecovi (Grad. (A-J)”.. 275.. O problematici srednjovjekovnih nadgrobnih spomenika. Tom III. Vitez. Regija 14: Kakanj. ZM. Banja Luka. 195-205. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. (A-J)”. 130. 3919. “Bogumilstvoto na Balkanot vo svetlinata na najnovite istražuvanja”. Arheološka nalazišta. Arheološka nalazišta. 198. Kiseljak.. Brotnjice. Vareš. Odjeljenje društvenih nauka 30. Regija 2: Bosanski Novi. Sarajevo 1978. Čovka. Breza. Prijedor. Benac Alojz. Busovača. Regija 10: Sanski Most.. Slobodna Dalmacija 57/17651. Sarajevo 1988. Benić Gordana.. Djela 53. JLZ Miroslav Krleža.360 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Tom II. 3925. Tom II. Regije 1-13. Fojnica. 201-208. 3929. Sarajevo 1988. Sarajevo 1989. (A-Nove)”. Split 07. Regije 14-25. Regije 1-13. Benac Alojz – Čović Borivoj.. JLZ Miroslav Krleža. 146-147. Jedan istorijski pogled na izučavanje stećaka. Beritić Dubravka. Arheološka nalazišta. 3931. Od Delmata do naših dana (Izložbe: U iščekivanju arheološke zbirke Franjevačkog muzeja na Gorici u Livnu). Bila. JLZ Miroslav Krleža.. Zagreb 1995. Ključ. Tom II. “Enciklopedija hrvatske umjetnosti 1. Pucarevo. Benac Alojz. 3923.01. ZM. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Arheološka nalazišta. Bosanska Dubica. 3930..03. Sarajevo 1988. Arnautovići (Vi). 128. Visoko. AL BIH. ZM.. Slobodna Dalmacija 57/17611. (A-J)”. 199. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1.-2000. Skopje 1982. AL BIH. T). Zagreb 1984..

Sarajevo 25. 65-83. 3943. 97-105. Sarajevo 1981. Bešlagić Šefik. 3944. Iz knjige “Stećci”. NS 14-15.) 3933. 428-429. Stećci . (* Zorić Damir.) 3945. 477-489. Beograd 1984. Oslobo enje 38/11791.. Bešlagić Šefik.. 1978. 22. Oslobo enje 36/10794.06. Bešlagić Šefik. Bešlagić Šefik. 3941. Autohtoni spomenici (Stećci sjeverne Dalmacije). Armenski hačkari i naši stećci. Stolac 1979. Bešlagić Šefik. 638.. 3946.. Sarajevo 1981. 155-192. NEV XXVIII/1-2. (KUN) 3. 3937. Sarajevo 1978.. Stećci u okolini Trogira. Bešlagić Šefik. Radio Sa VIII/25. (* Trifunovski F. Živković Pavo. Jedan austrougarski popis stećaka. Jovan..... Nišan Mahmuta Brankovića. Beograd 1984..04. Glasnik Društva 8.. 9. Beograd 1979.. Odjek XXXI/2.) . Sarajevo 1979. Bešlagić Šefik. NS 14-15. 95-107. Čovek i njegova životna sredina 2. Bešlagić Šefik.. 3936... Beograd 1981. 3935. Most VI/26-27. Balcanica 15. Bešlagić Šefik. Veselin Masleša. Scena kola i lova kao reljefni motivi stećaka. Duvno. Bošković ur e. Bešlagić Šefik. Split 1980. 28-34.. 17. ZNM 12. Stanić Radomir. Biblioteka Kulturno naslje e. 3942. Beograd 1985. Odjek XXXIV/8. Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 21 (Fiskovićev zbornik I).kultura i umjetnost. 249-273. 1981. Tihić Smail. Stećci u Boljunima.Kultura 361 Kujundžić Juraj. 413-414. 3938.. Bešlagić Šefik. SIZ kulture.. Bešlagić Šefik. Sarajevo 1980. Beograd 1979. “Duvanjski dani kulture”. Sarajevo 1981. GEM 45. 3940. Slovo Gorčina 7.. 1978. Sarajevo 1982. Radio Sa VIII-IX/27-28 (1979-1980). 207211. 49-51.. 638-647. 3939. Sarajevo 1978. Zagreb 1984. Novi hrišćanski nišan (U selu Stranama kod Prače prona en je još jedan vrijedan spomenik iz XV vijeka). 256-257. Zaštita stećaka. Biljezi pismenosti (Ćirilički epigrafski spomenici stare Bosne). 108-109. Radovi 17. Sarajevo 24. Bešlagić Šefik. Mostar 1979. Majstori stećaka. Dvije nekropole stećaka u okolini Knina. 565-568. 3934. Bešlagić Šefik. Starinar 36.

Zagreb 1984. Prilozi XVIII/19. Sarajevo 1985. Sarajevo 1982. (3) (Gradiša Kulinov sudija). 3948. 1983.) . Buturović Polje (213). Sarajevo 1987. 3952. 91-94. Radovi ANU BiH 73. 1983. ANU BiH. Odjeljenje društvenih nauka 22. 3960. Bešlagić Šefik. Oslobo enje 39/12168.1961. Naša riječ XXIX/1777.. 3950. (* Jalimam Salih. Koliki je broj stećaka. 3956. (2) (Jedinstven slučaj u epigrafici). 1982... 186-187. Banja Luka 1988. Odjek XXXV/19. Crkvina (239).. Gradac (486). Mostar 1983.08. Feljton: Gradešin natpis iz Puhovca (1-3): (1) (Spomenik izuzetne vrijednosti).. Gošića han (469). (KUN IV/49). Bešlagić Šefik.. Donja Zgošća (331). Bešlagić Šefik. 7. 3954... 2. Odjeljenje društvenih nauka 34. Bešlagić Šefik. Sarajevo 1982. 25. 3957. Naša riječ XXIX/1778. Bešlagić Šefik. Bešlagić Šefik. god. 3951.05.. Sarajevo 1983. Sarajevo 18. 37-55. (A-J)”. Bešlagić Šefik. Bešlagić Šefik.. Bešlagić Šefik. Mostar 1983... 87-92. Kamene stolice u srednjovjekovnoj Bosni i Hercegovini. GZM (A) 37.. Most X/46-47. 3959. 3958. Hreša (542). 3947. Bahtijevica (59).. Oslobo enje 40/12627. Djela 59. Izvještaj o probnom kopanju na Crkvini kod sela Vrtuci 1960.08. JLZ Miroslav Krleža. Bukovica (208). Boljuni (155). Zenica 1984. Jalimam Salih. 8. Bešlagić Šefik. Sarajevo 15. Naša riječ XXIX/1776. 119. 3949. Si kami varda. Jeleč (686). Pretpostavke i dokazi (O lokalitetu Crkvina kod sela Vrtuci na Ilidži). Hrišćanski nišani u Stranama kod Prače. Biskup (133). 3953. Odjek XL/1. 319-348. Bešlagić Šefik. Brankovići (186). 13. 261-270. Zenica 1984. Blidinje (143). Natpis vojvode Mastana u Drežnici. Bešlagić Šefik. O umjetnosti stećaka. Bešlagić Šefik. Grubač (505). IA MI BiH 19.. Sarajevo 05.-2000. (Srednjovjekovne kamene stolice iz Donje Bukovice i Kosora). Avtovac (52). Radio Sa XII/40. 124-129. Sarajevo 1983. Oslobo enje 40/12614. Ćiro Truhelka i stećci. Tajna kamenih stolica. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. Gvozno (511). Bešlagić Šefik. 7.. Sarajevo 1983. 229-234.. Drežnica (338).. Sarajevo 1982.. IZ 9. Zenica 1984. 3955. Broj i teritorija stećaka (najnovije stanje). Most X/50. Cernica (227). Čuklić (276). Srednjovjekovne kamene stolice iz Donje Bukovice i Kosora.362 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 9.. 9.

3973. Olovo (496). JLZ Miroslav Krleža. 389-398. Sarajevo '84. Bešlagić Šefik. Kalinovik (6). Bešlagić Šefik. Bešlagić Šefik. Grubač. Zagreb 1987. 3968. Sarajevo 1986. 1987. Bešlagić Šefik.. Bešlagić Šefik. 3971. u Humskoj Zemlji). 3972. Radimlja (676-677). Sarajevo 05. (K-Ren)”. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 2. 3969. 3967. Presentation of hunt on stećaks. Naš svijet XXII/248. Podgradinje (604). 3970. Ljubuški (227). Obalj (488). Kamene stolice stare Bosne. Sarajevo 1987. 24. Bešlagić Šefik. 3962.. 32. Ljubinje (218). Sarajevo '84. Korito čatrnje u Hamzićima. 1986. koji su pripadali župi Broćno.03. Sarajevo 1987... 9596. Osječki zbornik 18-19. Popovo polje (618). 3966. Oslobo enje 43/13543. Kameno korito u Hamzićima. 28. Masters of stećaks (Grubač and Semorad were two of the best known stećak stonecutters). 28. Oslobo enje 44/14025. 71-81.. Život i običaji predaka (Bosanska srednjovjekovna umjetnost).. (KUN VIII/237) 8. Bešlagić Šefik. JLZ. Oslobo enje 42/13421. 3974. Sarajevo 1986. Bešlagić Šefik. Sarajevo 1986.Kultura 363 3961. Bešlagić Šefik. 7. Bešlagić Šefik.. Turistički savez. Hercegovina 6. izdanje. vijeka. Naš svijet XXIII/258. Sarajevo 1986. 3964.. Truhelke). Naš svijet XXIII/265-266. 170-171. Opličići (502). . Zagreb 1986.. Naklo (421). Plodovi našeg vremena (Zbog čega. Turniri na stećcima. Sarajevo 1987. Bešlagić Šefik. 618. 25-29. i pored svih društvenih odluka i akcija. 3975. Sarajevo 30. (KUN VII/222) 8. 25-28. EJ 4. IA MI BiH 24.. Sarajevo 07. La evine (169).. 1985. Bešlagić Šefik. Kopošić (90). Povodom dolaska grofa Tisze u Sarajevo 1918. Dance presentation on stećaks. Stećci . 2. IA MI BiH 23. stećci i dalje propadaju?).10.07. Bešlagić Šefik. Police (608). Bešlagić Šefik.simboli u kamenu. Ludmer (213). 3965. Sarajevo 1988. 3963. Ć. Mostar 1987... Ljubomir (226). Narodne i borbene igre na stećcima.. Turistički savez. Osijek 1987. Naš svijet XXII/251. godine (i rasprave Dr. Bešlagić Šefik. Jedinstvena umjetnička pojava (Na području opštine Čitluk postoje lokaliteti iz prvih decenija 16.

. 3976. Bešlagić Šefik. 3984.. 8.. Slovo Gorčina. Bešlagić Šefik. Dijaci stećaka. Mostar 1997. Hrišćanski nišan. Sarajevo 1988. Muzej XIV olimpijskih igara. JLZ Miroslav Krleža. Imotska krajina (639). “Blago franjevačkih samostana Bosne i Hercegovine (Izložbeni katalog)”..-2000. Naš svijet XXV/281. Evropska turneja biliga (BiH stećci u Parizu). 142-143. Stećci u Boljunima. 34. 3981. 12. Zagreb 1984. Sarajevo 1988. (KUN VII/355). Mostar 1991. 3988. (* . 3987. Bezić-Božanić Nevenka. Odjek XLI/18. 3983.09. Ćirilički epigrafi stare Bosne. Bešlagić Šefik. 1988. Klesari stećaka. Odjek XLIII/4. Sarajevo 1990. 33. Sarajevo 1988. 3990. 21. Bešlagić Šefik. Bešlagić Šefik. Cavtat (145-146). Klesanje kao umjetnost. Sarajevo 1990. 3986. Narodne i borbene igre na stećcima. Sarajevo 29. Bešlagić Šefik.. 3980.. Bešlagić Šefik – Zečević Lj. Oslobo enje 48/15576.. 3977. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. Odjek XLIII/13-14. Na kostima i stećcima pravi se put. IA MI BiH 25. Bešlagić Šefik. Zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog naslje a Bosne i Hercegovine. 3979.364 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.. Sarajevo 21.. Bikić Jasmina. Cavtat (222). 30.. Imotska krajina (359). Sarajevo 1989. 3989. Naš svijet XXIV/270. Ljiljan 388.. 3991. Most XVIII/87-88.10. Sarajevo 1989. (A-Nove)”. Bešlagić Šefik.. Kameno korito iz Pašić – Kule. 30. Beus Zorica. 33-40.. 3982. Oslobo enje 45/14450. Bešlagić Šefik. 16... 3985. 3978. 150. 1991. Sarajevo 10. Sarajevo 2000. 57-60. Zagreb 1995.) . “Enciklopedija hrvatske umjetnosti 1.11. Bosanski franjevci u pedagogiji i narodu. 7. Zajedničko obilježje pisma. Sarajevo 1986. O velikom kamenu. Bevanda Mladen. 41. 1990. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Grabovac (470). (A-J)”. Oslobo enje XLVII/15240. 20. Sarajevo 1988. Dragosalić Radoje (Radoje s Neretve) (204). Naš svijet XXIV/275.... Bezić-Božanić Nevenka.

VII + 311. Pismenost u Bosni i Hercegovini (od pojave slovenske pismenosti u IX v. 14-16. C) 25. . Mostar 1999. Zagreb 1990. Istorija stare srpske književnosti. 97-98. VK) 20. Privredni vijesnik. CCP XXII/41. Prva knjiga. Motrišta 13. VK). Bogdanović Dimitrije. AL BIH. Jukić 15. Veselin Masleša. Hresno (Gradina. Regija 1: Velika Kladuša. Bogdanović Dimitrije. Zagreb 1998. Glasnik Društva 6.. 103-110. 5-14. senjskom biskupu Filipu). Tržac (Grad. Tom II. Stijena (Grad. 71-97.) 4001. Beograd 1991. Knjiga 487. Bihać. 306. Boban Vjekoslav. Sarajevo 1988. Regije 1-13. VK). Sarajevo 1985. Počeci srpske književnosti. 334. izdanje. do kraja austrougarske vladavine u Bosni i Hercegovini 1918.. 311-314. 146. Cazin. 4000. (* Karadža Filip. Hrvatska ikavica u Herceg-Bosni (Antireferat kao metafora). Povijest svjedoči da je današnje stanje glede uporabe hrvatskog jezika u BiH – katastrofalno!.. 53-70. SKZ. 1. BK) 21. Japar-grad (Gradina. Put glagoljice od redovnika preko seoskih svećenika do biskupskog dvora (U povodu 750.. Beograd 1980. SKZ. “Blago franjevačkih samostana Bosne i Hercegovine (Marko Karamatić – Andrija Nikić)”.. 3995. 4003. SKZ. Beograd 1983... 3997.. Stari Grad (BK).. “Istorija srpskog naroda. Beograd 1981. godine). Bogićević Vojislav. Arheološka nalazišta. 212-229. “Blago na putevima Jugoslavije. 616 + 46 karti. Einige Ergebnisse in der Erforschung mittelalterliener Burgen im Bosnien mit beseonderer Beachtung der Transformation der Burgen im Artilleriefestungen. Bobaš Mirko. 3999. Bogdanović Dimitrije. Bosanska Krupa.) 3994. Bojanovski Ivo. Jugoslavijapublik. Crkvina (Podzvizd. 4002. Sarajevo 1979. 2. (* Stanić Radomir. Arheološki vestnik 36. Bojanovski Ivo. Kolo 73. Ljubljana 1985. (* Mikl-Curk I. 51. Sarajevo 1991. C) 26.. obljetnice pisma Inocenta IV. Crkvina (VK) 17.. Mostar 1999.) 3998. Balcanoslavica 7. B). 370-371.) 3993... GDI BiH 28-30 (1977-1979).. Boban Vjekoslav. Beograd 1982. 3996. Sarajevo 1975.Kultura 365 3992. Bilten FTS XVIII/1. (PFB III/4). (* Ćurić Hajrudin.. Od najstarijih vremena do Maričke bitke (1371)”.. Podzvizd (Grad. Šturlić (C). Bogović Mile. Osvit 2-3. Radotina kula (C) 24. Enciklopedijsko-turistički vodič”. Skopje 1978. Istorija stare srpske književnosti. Stećak Mihovila Grahovčića. ZM. Crkvina 2 (Velika Gata-Krnja. izdanje.

ZM. 148. Regija 20: Bileća. Vlasenica. Kulsko brdo (BN) 37. Bojanovski Ivo. Sarajevo 1988. Tom III. Regija 10: Sanski Most. Regija 9: Banja Luka. Bojanovski Ivo. Duge njive (Kaursko groblje. 239. 4013. 4012. Bojanovski Ivo. Veliki Grad (Gradina. Regije 1-13. Ro) 97. AL BIH. Bojanovski Ivo. Breza. Regije 14-25. Kotor Varoš. Bojanovski Ivo.. Arheološka nalazišta. Bugojno. Sarajevo 1988. Crkvina (Donji Dabar. Vareš. Cintor (BD) 34. 4008. Arheološka nalazišta. Rašče-Ljubina (S) 78. Gradina (Č) 129. Bojanovski Ivo. Arheološka nalazišta. Gradina (Crkvina. Tešanj. Donje Vrtoče-Morače. 4009. Tom II. Regija 2: Bosanski Novi. 4014.. Arheološka nalazišta. . AL BIH. Stolac. Regije 1-13. Prijedor. Sarajevo 1988. 4016. Regija 22: Glamoč. Regije 14-25. Crkvina (Šehovci. Gaj (Ro) 94. Regija 14: Kakanj. SM) 142. ZM. Sokol (Sokolac. Kiseljak. Tom III. AL BIH. Gacko. Bojanovski Ivo. Ka). SM) 143. Luka (N). Mrkonjić Grad. SM) 142-143. Crkvina (Kijevo. AL BIH. ZM. Regija 19: Nevesinje. Regije 1-13. Ljubinje. 170. Tom II.. Sokolac. Regija 12: Šipovo. Regije 1-13. Arheološka nalazišta. Arheološka nalazišta.366 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Sarajevo 1988. Bojanovski Ivo. Arheološka nalazišta. Kladanj. MG). Kula (BN). Donji Vakuf. 4015. BG) 164. ZM. Sarajevo 1988. Njivica (Ro) 103. Tom III. Sarajevo 1988. MG) 144. ZM. Regije 1-13. Sarajevo 1988. Arheološka nalazišta. Tom III. Regije 1-13. AL BIH. Tom II.. Srebrenica. Ključ. Regije 14-25. AL BIH. Arheološka nalazišta. SM). ZM. ZM. Bratunac. 4005. Tom II. Bosanska Dubica. Grad (Dabrac. Kotor (KV) 131. Titov Drvar. ZM. ZM. Gradić (G). Sarajevo 1988. Fojnica. Bosansko Grahovo. Sarajevo 1988. Momčilova kula (Tičin grad. ZM. Čelinac. Visoko. Zavidovići.. 185. Arifov grad. AL BIH.. Regije 14-25. Regija 11: Bosanski Petrovac. Arheološka nalazišta. Jajce. Crkvina (Crnići. Sarajevo 1988. S). Sarajevo 1988. Gradina (Stolica. Tom II. Regija 16: Olovo.-2000. Arheološka nalazišta. Zidina (Gradina. Kupres. Gradina (Dabrac. Regija 8: Teslić. Regije 14-25. Tom II. Bojanovski Ivo. Š). 4011. Rudo. Žepče. Regije 14-25. 117. Maglaj. AL BIH. Sarajevo 1988. Trebinje. S) 69. AL BIH. Han Pijesak. Gradina (SM) 145. AL BIH. 4007. Višegrad. Regija 17: Rogatica. Tom III. TD) 161. Grad na Stogu (Z). Bojanovski Ivo. Svinjara (KV) 132. Tom III. Lubardišta (S) 74. Tomina kula (SM) 150. ZM. Arheološka nalazišta. Gornji Vakuf. ZM. Bojanovski Ivo. 4010. AL BIH. Šekovići. 4006. Kreševo. 17. Kamičak 1 (K) 147. SM) 151. Skender Vakuf. AL BIH. Livno. ur evac 1 (Gradina. Bojanovski Ivo.

. POF 49 (1999). 321-322. 141. 4020. JIČ XX/1-4. Beograd 1981. Lj) 334. 109-118. (Priredili Enes Duraković i Fehim Nametak).. Tom III. Ljubuški.. G) 321.. AL BIH. Beograd 1981. Biograd (N). Neum. Sarajevo 1989. 1988. Sarajevo 1980. NS 18-19. ZM.Hercegovine.. 1980. AL BIH. 25-28. Tihaljina-Mlinarevići. AL BIH. Gacko. Sarajevo 2000. Starinar 32. (* Alva Tatjana. “Bošnjačka književnost u književnoj kritici (Starija književnost)”. Džanko Muhidin.. ZM. “Bosnie . 4018. Sarajevo 15. "Bosna i Hercegovina u tokovima istorijskih i kulturnih kretanja u jugoistočnoj Evropi". 1979. Arheološka nalazišta. Benac Alojz. Sarajevo 1998. Bošković or e. (Alojz Benac – Ivan Lovrenović)”. Crkvine (Bašine njive.. 4027.) 4023. 9. Tom III. Regije 14-25. 974. (Alojz Benac – Ivan Lovrenović)”.) 4024. Izdavačka kuća Alef. Jugoslovenska revijaSvjetlost..) .Kultura 367 4017. Odjek XXXIII/22. Sarajevo 11. Sarajevo 1988. Marulić XIV/5.. Regija 19: Nevesinje. Bonačić Mandinić Maja. Oslobo enje 45/14477. Behar VIII/43-44.-Ladine. Regija 25: Grude. Sarajevo 1978. 141. Tom III. 177-192. Boščica (N).. 216. I knjiga. Oslobo enje 36/11238. Sarajevo 07. 351-354. 168. Čapljina. Split 1998. VAHD 87-89 (1994-1996). Oslobo enje 37/11625. 521-522. Zagreb 1981. Bošković or e. 4021. 232. ZM. Sarajevo 1988. 4028. Vid u Vidu kod Metkovića. 4025.. Neki rezultati proučavanja srednjovjekovnih gradova u Bosni s posebnim osvrtom na transformaciju burga u artiljerijsku tvr avu.. Babić Mirko..10. 4019. Macan Trpimir. Regije 14-25. Benac Alojz. Bojanovski Ivo. Regija 19: Nevesinje. Gacko. 4026. 10.. “Bosnia y Hercegovina”. Bojanovski Ivo – Glavaš Tihomir. 87-90. Dračevica (Gornji Radišići. Jugoslovenska revijaSvjetlost. 285-290. 9. Sarajevo 1988.. Secretaria de Informaciones del Consejo Ejécutivo de la Asamblea de la Republica Socialista de Bosnia y Herzegovina.. 216. ZM. Osvrt na neka pitanja o graditeljskim vezama izme u Primorja i centralnih oblasti Balkana u srednjem veku. (* Kadrić Adnan. Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 21 (Fiskovićev zbornik 1). Zagreb 1999. Regije 14-25. Bojanovski Ivo. 10. “Bosna i Hercegovina. 4022. Split 1981. Sarajevo-Beograd 1980.10. Arheološka nalazišta.. Nalazi novca s lokaliteta sv. Samograd (Grab-gorica. Lj) 323. (* Dizdar Enver.. Arheološka nalazišta. Sarajevo-Beograd 1980. Sarajevo 1989.09. La culture medievale sur la teritoire de la Yugoslavie entre l’orient et l’occident. Bojanovski Ivo – Miletić Nada..

1999. “Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina. 9. 145146. O broju i sastavu članova slavenske jezične zajednice. Minerva. 2. Zagreb 1983. Kako je nastajao književni srpskohrvatski-hrvatskosrpski jezik. 4036. Zagreb 1982. Jezik (Bosna i Hercegovina). 4032. 125-139. JLZ.. 4042. SO Fojnica-Svjetlost. Vid u Vidu kod Metkovića. Split 1998.-2000. Ćiril i Metodije (75). “Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture”. “Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina. ŠK. 4038. Gradovi Bosne i Hercegovine (Milenijum razvoja i godine urbicida) – The Cities of Bosnia and Herzegovina (A Millennium of Development and the Years of Urbicide). Bratulić Josip.). Filologija 8. 4030.. Pismo. Brozović Dalibor. 30. (KUN 75/533). 2.. Brozović Dalibor. Cerovina Slavko.) . 233-234. Sarajevo 1999. 4029.. 4043. misali i brevijari (36-37). Zagreb 1978. 4033. Split 1986. Zagreb 1986. izdanje. Prilog valorizaciji humsko-dukljanskog kulturnog područja u prvim fazama njegova razvitka (do 12. 145-146. Bratulić Josip. Buljević Zrinka.. JLZ. Budak Neven. 145-146. Bratulić Josip. SP III/16. 4034. 123-175. izdanja Enciklopedije Jugoslavije”. Bublin Mehmed. Grškovićev apostol. Jezik (Bosna i Hercegovina). Bratulić Josip. Brozović Dalibor. 4041. izdanja Enciklopedije Jugoslavije”. 53-66. Sarajevo 29... JLZ. Čaušević Dženana. st.. izdanje. EJ 4. 2. Sarajevo 19. Buljina Halid.02. "Fojnica kroz vijekove". Stakleni inventar lokaliteta sv. izdanje. 255 + 1 karta. 457. (* Omerbegović Nermina.. Biblioteka Kulturno naslje e BiH. EJ 2. (Dvojezično).11. Osam vijekova svoja (Magistrale bosanske historije i kulture). Separat II. 24. Sarajevo 1984. Sarajevo Publishing. Oslobo enje 49/15695.) 4039. 4037.368 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Zagreb 1980. ŠK.. EJ 2.. VAHD 87-89 (1994-1996).. Leksikon hrvatske glagoljice. 125-135. Fojnica-Sarajevo 1987.. Naš svijet XX/219. Jezik. 1992. Zagreb 1980. Zagreb 1982. 4040. JLZ.. “Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture”. Biblije. JLZ. Jezik. Separat II. 4031. 617-618. Oslobo enje 56/18943. Zagreb 1995. Bratulić Josip. Bratulić Josip – Vončina Josip. Zagreb 1983. Kulturno-istorijski spomenici. 4035.

4045. Narodna umjetnost (Bosna i Hercegovina).. Biblioteka Matica bosanska. (Za)što (je) bosančica. Čelić Džemal. Sarajevo 1987. “Salko Čevra. Novi cvijet/Božićno izdanje 1994. Tokovi pisane riječi u Bosni i Hercegovini. 361-370. Islamski kulturni centar. (Dvojezično). Veselin Masleša.. "Umjetničko blago Bosne i Hercegovine". 1984. 470-472. Radio Sa XVI/60. Biblioteka “Kulturno naslje e”. Sarajevo 1998.. 2. JLZ. Sarajevo 1982. Čelić Džemal. 4054. . 4057. 67-95. Zagreb. 3034. Zagreb 1981. 7-9. Graditelji Sarajeva. Most XXII/95 (6). NIRO Privredni vjesnik Zagreb-SSRN BIH Me uopćinska konferencija Mostar. 4047. Odjek XXXV/18. 4049. 38-44. Čelić Džemal. JLZ. Čelić Džemal. Prilog proučavanju porijekla stare bosansko-hercegovačke gradske kuće. 702. Najstariji samostani provincije Bosne Srebrene. izdanje.. Stolac 1984. Azra Begić). (S) ploče humske glagol”. Čelić Džemal. 232-236. 14-15. Kulturno-historijski spomenici Hercegovine. 23-25. “Hercegovina (Fotomonografija Hercegovina)”. 4052. Trajanje u drvetu i kamenu. “Širenje islama i islamska kultura u bosanskom ejaletu”. Češljić Bojan.. Pisana riječ u Bosni i Hercegovini. Grad (Bosna i Hercegovina).Kultura 369 4044. Mostar 2000. Čelić Džemal. Gradovi i naselja. Slovo Gorčina 12.. 1986. Currents of literacy in Bosnia and Hercegovina. Čelić Džemal – Mujezinović Mehmed. Sarajevo 1982. EJ 3. 4048. Čevra Salko. 4050.. Čelić Džemal. Čelić Džemal. Sarajevo 1991. 4051. "Pisana riječ u Bosni i Hercegovini od najstarijih vremena do 1918. 5-34. Domaće i orijentalno u materijalnom i kulturnom naslje u bosansko-hercegovačkih Muslimana. JLZ Miroslav Krleža.. 4053. Zagreb. 433-434. “Sarajevo-Publishing”. Čelić Džemal. 4055.. 2 izdanje. EJ 4.. 347-357. ( uro Basler. Dvorci (Bosna i Hercegovina). 4046. Džemal Čelić. (K-Ren)”. Baška Voda 1994. Čelić Džemal. 2 izdanje. Svjetlost.. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 2.. Sarajevo 1988. Čelić Džemal. Mostar 1996. Stari mostovi u Bosni i Hercegovini.. godine – The Written Word in Bosnia and Herzegovina from Earliest Times up to 1918". Zagreb 1987. Zdravko Kajmaković. POF 41. 4056.

Arheološka nalazišta. Novo Sarajevo. Regija 17: Rogatica. Crkvina (Kamičani. 4066.. Tom III. Regija 1: Velika Kladuša. AL BIH. Dolić (T) 173.. 4068. Regija 10: Sanski Most. Bosanska Dubica. Bihać. Zagrebnice (T) 197. Gučevo (Ro) 98. Čović Borivoj. Legati hrvatskih iseljenika u Veneciji vjerskim ustanovama u domovini. Jablanica. AL BIH. Glavice (T) 175. Tom III. Sarajevo-Centar. K). Čović Borivoj. Čoralić Lovorka. Čović Borivoj. Ključ. Borci (Vrlazje. Cazin. Regije 14-25. Sarajevo-Novi Grad. Sarajevo 1988. Arheološka nalazišta. 4067. Zagreb 1993. Regije 14-25. 7-26. Čović Borivoj. Stolac. Grebnice (T) 180. AL BIH. Čitluci (S) 94. Trnovo. Ljeskova glavica (T) 185. 145. ZM. Sarajevo 1988. SM). Orah (B) 188. Arheološka nalazišta. Sarajevo 1988... AL BIH. Arheološka nalazišta. Bosančica. Čorić Boris. CCP XVII/31. ZM.. Rudo. Mrkonjić Grad. Rusanovići (Ro) 106. Tom III. Regija 22: Glamoč. Čović Borivoj. Arheološka nalazišta. Sarajevo-Stari Grad. AL BIH. Čigoja Brankica. 225. Tom II. ZM. Tribunia 6. Arheološka nalazišta. Oštra glavica (BN) 38. P). Regije 1-13. "Pisana riječ u Bosni i Hercegovini od najstarijih vremena do 1918. Vogošća. ZM. Regije 14-25. Arheološka nalazišta. Pismenost i knjiga bosansko-hercegovačkih Hrvata u osmansko doba. Regija 20: Bileća. Konjic. Čović Borivoj. AL BIH. Rajino brdo (P) 55. Regija 15: Ilijaš. Višegrad. Ro) 93. BK) 20. Ro). 4065. Gradina (Tepića gradina. Crkvina (Sjeversko. Sarajevo 1988. Sarajevo 1988. Čović Borivoj. AL BIH. ZM. godine – The Written Word in Bosnia and Herzegovina from Earliest Times up to 1918". Velika gradina (Varvara. Previja (S) 105. Tom II. Knowledge. Čović Borivoj. 4062. 4064. Veselin Masleša. Hadžići. 4061. Sarajevo 1988. AL BIH. ZM.370 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Gradina (Sastavci. Beograd 1999. 179-193.-2000. Naklo (Ilidža) 53. Podlijak 1 (Ro). Kekića glavica (BK) 21. Prijedor. 49-128. Trebinje. Sarajevo 1988. Regija 2: Bosanski Novi. Sarajevo 1988. ZM. Tom III. ZM. 56-59. Regije 1-13. . Banovo groblje (L) 235. Arheološka nalazišta. Debelo brdo (C) 42. Sokolac. Regije 14-25. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Pješivica 1 (Ro) 104.. 4059. Ružić njive (B) 191. Trebinje 1982. Mramorje (Ro) 102. Tom III. Praistorijski tumulusi sa srednjovjekovnim ukopima u selu Orahu kod Bileće. Gradina (Veliki Badić-Drenova Glavica. Golinjevo 1 (L) 238. Livno. Brankovići (Ro) 92. Pale. Bosanska Krupa. Regija 21: Prozor. 4058. P) 34. 4060. Sarajevo 1982. Tom II. Čović Borivoj. Ljubinje. Ilidža. Regije 14-25. 4063. Regije 1-13. 4069.

Nalazi prvih ranoslavenskih naselja u Bosni i Hercegovini. 297-298. Arheološka nalazišta. Sarajevo 1988. Prijedor. 249. Arheološka nalazišta. Srebrenica. ZNM 9-10. AL BIH. Tom III. ZM. B). Jazbine 1 (Bi) 91. Čremošnik Irma. Ljubljana 1981. Brodac (Bi) 89. Čović Borivoj – Miletić Nada. Regija 21: Prozor. Gradina (D) 264-265. Livno. D) 263. Čović Borivoj – Marijanović Ivanka. 139-144. Sokolac. P).. Stećak (P) 276. Regije 14-25. Arheološka nalazišta. . Čović Borivoj – Miletić Nada.. AL BIH. Bratunac. AL BIH. Arheološka nalazišta. ZM. Regija 17: Rogatica. G). Konjic. Čović Borivoj – Miletić Nada. ZM. Čović Borivoj. Regije 14-25. Sarajevo 1988. AL BIH. Gradac (Donji Kranjčići. AL BIH. AL BIH. Regija 24: Lištica. D). Čitluk. Bijeljina. Čremošnik Irma. Tom III. 4073. Posušje. D). Tom III. Posušje. Bronzani nalazi sa slavenskih naselja sjeveroistočne Bosne... Čović Borivoj – Miletić Nada. Kladanj. Jablanica. L). Tom III. Arheološka nalazišta. Tom II. Bosanska Rača 1 (Bi). Arhivski vestnik 31. Regija 16: Olovo.. Regije 14-25. Prekaje (Bi) 96. Ljubljana 1980. ZM. 213. Bosanska Dubica. Regija 23: Duvno. 35. 4080. 4082. Čremošnik Irma. Arheološka nalazišta. Gradina (Crkvine. Glavica (D). ZČ 35/1-2. Tom III. Regije 14-25. AL BIH. Tipovi slovenskih nastambi na enih u sjeveroistočnoj Bosni. Višegrad. 93-99. 4074. 71.. Sarajevo 1988. Čović Borivoj. Šiljak (Dolac. Čremošnik Irma. 132-158. Bihać. Sarajevo 1988. Sarajevo 1988. Sarajevo 1988. Arheološka nalazišta. Regija 23: Duvno. Regije 14-25. Tom II. Regija 2: Bosanski Novi. Kaldrma (U). Tom III. Ro). 109. ZM. ZM. Sarajevo 1988. Regije 14-25. Rudo. Klisica (Z) 92. Gromile (Čavkići).Kultura 371 4070.. ZM. Živaljevići (Pribićevac. Velika gradina (D) 277. Regije 1-13. Tom III. Cazin. Beograd 1979. Sarajevo 1988. Čremošnik Irma. ZM. Gomile (Mrkodol. Regije 14-25. Regija 6: Brčko. Regije 1-13. Mandina gradina (D) 270. Gomile (Matin han. Han Pijesak. Arheološka nalazišta. 4071. 4078. Regija 22: Glamoč. 4076.. ZM. Gradina (Mokro. Šekovići. 4072. Grad (D) 264. 20. AL BIH. Mostar. AL BIH. Regija 1: Velika Kladuša. 4075. Gomile (P). Vlasenica. Bosanska Krupa. Arheološka nalazišta. 4081. 4077... Gomile (Omolje. Čremošnik Irma. 4079. Oraščići (Bi) 95. Sarajevo 1988. Crkvina (P).

AL BIH. Vlasenica. Ilidža. ZM. Han Pijesak. Kladanj. Regija 16: Olovo. Višegrad. Stolac. Crkvina (B) 170. Trebinje. Neum.. Čremošnik Irma. AL BIH. Sarajevo-Novi Grad. Regija 13: Travnik. Crkvina (Rogačići. 4092. Crkvište (S). Dračeva strana (B) 173. Jablanica. Čremošnik Irma. Regije 14-25. 4088. 41. ZM. Tom III. Sarajevo 1989. Regija 17: Rogatica. Ilidža). Crkvine (Žabljak. Čremošnik Irma. Čremošnik Irma. Čremošnik Irma. Regija 20: Bileća.372 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Sarajevo 1988. Čapljina. Arheološka nalazišta. Regija 25: Grude. 116. Arheološka nalazišta. Sarajevo 1988. Ljubuški.. 4087. Sarajevo 1988. Arheološka nalazišta. Tom II. Pale. SarajevoCentar. AL BIH. Zenica. AL BIH. Sarajevo 1988.. ZM. Tom II. Gorica 4 (G). ZM. Gradina (M). Šekovići. 4083. .. Tom III. Arheološka nalazišta. Srebrenica. Gajevine (V) 94. Ljubinje. Regije 14-25. Sarajevo 1988. 83-128. 324. AL BIH. Regija 8: Teslić. Teš). Čremošnik Irma – Glavaš Tihomir. Arheološka nalazišta. Tešanj. Zavidovići. AL BIH. Regije 1-13. Čremošnik Irma. Novo Sarajevo.-2000. Lopare. Mostar. Neum. Krstac (S) 184. Čapljina. Ugljevik. 4086. ZM. Rudo. Tom III. Rimsko utvr enje na Gradini u Biogracima kod Lištice. Sarajevo 1988. Trnovo. 4085. Zvornik. Bratunac. 4089. Sarajevo 1988. Konjic. Vitez. Arheološka nalazišta. Kršće (V) 100. Čremošnik Irma. Maglaj. 68.. AL BIH. 329. 4084. Čremošnik Irma. 4093. Regija 24: Lištica.. AL BIH. ZM. Regija 25: Grude. Vogošća. ZM. Regije 14-25. Hadžići. Sarajevo 1988. Tom III. Pucarevo. AL BIH. Regije 14-25. 4090. Tom II. Čremošnik Irma. ZM. 296. Regije 1-13. Sokolac. Sarajevo 1988. ZM. Sarajevo 1988. GZM (A) 42-43 (1987-1988). 210.. Čremošnik Irma. Arheološka nalazišta. Žepče. 4091. Kućišta (Č). Regija 15: Ilijaš. Regije 1-13. Arheološka nalazišta. Regije 14-25. Tom III.. Tom III. Crkvina (K). ZM. Arheološka nalazišta. AL BIH. Regija 21: Prozor. Regije 14-25. Tom III. 203. Arheološka nalazišta.. P). Čitluk. Ljubuški. AL BIH. Sarajevo 1988. Tom III. ZM. Palačište (Palačišće. Regije 14-25. Regije 14-25. Busovača. Sarajevo-Stari Grad. Arheološka nalazišta.

. “Čudesna Jugoslavija”. Dubrovnik 1992.. vojnici. “Mustafa Ćeman.. Ćirković Sima. 246.. III-302).Kultura 373 4094. Sarajevo-Ljubljana 1993.. 182. 435-445. Equilibrium. Društva srednjovekovnog Balkana”. 97-118.. Rijeka 1978. 446-454. Ćeman Mirza Hasan. En moske i Maglaj. Odjeci ritersko-dvorjanske kulture u Bosni. Sarajevo 2000. Ćirković Sima. duhovnici. godina ‘Hasanaginice’ (8): (8) (Dubrovačko-bošnjačke veze.) 4104. Otokar Keršovani. duhovnici. Sarajevo 1988. Stockholm 1999. Beograd 1997. Zagreb 1994. I-III. 4106. AL BIH. vojnici. Društva srednjovekovnog Balkana”. Sarajevo 1982. “Trpimir Macan. Petsto godina bošnjačke književnosti. 17-28. Tom II. Sarajevo 2000. GR IZ BiH LXII/1-2. Bibliografija bošnjačke književnosti”. Feljton: Obljetnice – 220. Ćeman Mustafa. 4103. Bosnien – ett islamiskt kulturarv i Europa.. Kupres. 4097. Stad och arkitektur i Bosnien och Hercegovina.. 4099. 241-247. Rabotnici. Gornji Vakuf. Ćeman Mirza Hasan.. "Bosna i Hercegovina u tokovima istorijskih i kulturnih kretanja u jugoistočnoj Evropi". o. (I-227. Biblioteka Dimenzije istorije 1. 61-69. Dvor i kultura u srednjovekovnoj bosanskoj državi. Ćirković Sima. ZM. II-240. Jajce. Dvor i kultura u bosanskoj državi.. Medelhavsmuseet. 37. 283-302. 263.. Regije 1-13. GR IZ BiH LXII/34. Medelhavsmuseet. “Sima Ćirković. Beograd 1997. 4095. 13-20. Equilibrium. 4096. Rabotnici. Sarajevo 1968. Sarajevo 1989. Ćerić Salem. Kulturna povijest Hrvatske (eseji i panorame). Feljton: Petsto godina bosanske (muslimanske) književnosti (1): (1) Ljiljan II/33. Sarajevo 1994. Ljiljan IV/64. Muslimani srpskohrvatskog jezika. 4101. (drugi dio). Ćeman Mirza Hasan. Regija 12: Šipovo. “Sima Ćirković. Biblioteka Prošlost i sadašnjost. 4105. Ogranak Dubrovnik. (* Macan Trpimir. Bosnien – ett islamiskt kulturarv i Europa. MH. J). Metaljka (Metalka. Čremošnik Irma – Miletić Nada. Črnja Zvane. Ćeman Mustafa. Sebil d. Bugojno. Sarajevo. 4100. 26-27.. 35-45. Biblioteka Dimenzije istorije 1. o. ZM... Svjetlost. Donji Vakuf.. Ćeman Mustafa. Det islamiskt arvet i konsten i Bosnien i Hercegovina. Povijesni prijepori”. 4098. Arheološka nalazišta. Stockholm 1999. 4102. Knjiga 6. . Islamsko naslije e u umjetnosti Bosne i Hercegovine (prvi dio). Foremal fran Zemaljski muzej.. Svjetlost.

Beograd 1984. Vojna biblioteka 15. Marginalije o jeziku i oko njega (pretisak iz Život XIX/11-12. Sarajevo 1970). Analiza proporcija tlocrta crkve u Gracu kod Hadžića. Press centar Armije RBIH. 69-72. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Boston. Iluminacija. Deretić Jovan. Art and Architecture in the Balkans. Deanović Ana. Knowledge. Beograd 1983. 1417. Ćošković Pejo. Ćirković Sima. LMS 433. Staklo (694-696). Ćurčić Slobodan. (A-Nove)”. Sarajevo 1998. Sarajevo 11. Sarajevo 1995. Massachusetts 1984.. Uprava za politička pitanja Generalštaba. “Mak Dizdar. Zograf 15.. Bosanski jezik”. 4120.) 4111. Deretić Jovan. Bilješke i rječnik manje poznatih riječi. Emanuel Grk. Viteške igre (84-85). Leksikografski zavod Miroslav Krleža. 23-34. (* Gordić S. 384. Beograd 1999.. slikar (1). Zagreb 1998. 4116. Delonga Vedrana. 4119. Biblioteka Savremenici. 187-200. Behar III/14-15. Svetovi. 356-359. (* Gabelič Smiljka. Istorija srpske književnosti.02. 189-190. Etide iz stare srpske književnosti. “Senad Halilović. Emanuel Grk. Dizdar Mak. Novi Sad 2000.. Marginalije o jeziku i oko njega (pretisak iz Život XIX/11-12. Dimitrijević Branka. 4107. 4118. 415-423. 4110. .. Oružje kroz vijekove (Izložba). Knowledge. Sarajevo 1989. Dizdar Mak. 2. Svjetlost. Ćorić Božo. 4112. Zagreb 1994. Srpski jezik. Reference publications in art history. Emanuel Grk. 4117. Nolit. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 96-97.. Dizdar Mak. Novi Sad 1984. Sarajevo 1991. Biblioteka Bosanski krug. Marginalije o jeziku i oko njega.-2000. dopunjeno izdanje. Kameni spavač”. Muzej hrvatskih arheoloških spomenika. 4109. Dvor (139-142). prepisivač i iluminator (XIV. (dvojezično: hrvatski i engleski) 4114.. “Enciklopedija hrvatske umjetnosti 1.. Beograd 1999. D. Oslobo enje 45/14240. Dizdar Mak. Staklo / Glass.. “Bribir u srednjem vijeku. 38. GZM (A) 42-43 (1987-1988). an Annotated bibliography... 159-171.. 1988.) 4115. Biblioteka Ključanin..374 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. D. “Hrvatski biografski leksikon IV (E-Gm)”. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Zagreb 1995. 4108. “Bosanski jezik”. 4113. slikar (2). Sarajevo 1970). Split 1996. 3 promijenjeno izdanje”. 688-693. 7.. st) (38).. fraza i pojmova.

. Naša ognjišta XXIII/198. Arheološki lokaliteti u Ljubuškom. Tomislavgrad 1993. Greda . Putovanje Alberta Fortisa kroz Hercegovinu 1773. Zbornik Znanstvenog simpozija održanog u Ljubuškom 11. Mostar 1997. O starim bosanskim tekstovima. Regija 25: Grude. Dodig Radoslav. 50-53.Kultura 375 4121. Dodig Radoslav. Bosanski jezik”. 4126. Dodig Radoslav. 17-22. Čapljina. Sarajevo 1970). Marginalije o jeziku i oko njega (pretisak iz Život XIX/11-12. Tom III.05. Federalno ministarstvo obrazovanja. 1978.srednjovjekovna nekropola u Crvenom Grmu. nauke. Tomislavgrad 1994. ZM. Sarajevo 1987. Kršni zavičaj 28. Dodig Radoslav. Mostar 1985.-1995. Drugo. 4128. (Priredili: Enes Duraković i Fehim Nametak). Sarajevo 1998. Mlade kod Veljaka – kontinuitet od antike. kolovoza 1995. Dizdar Mak. 4133. Dodig Radoslav. Stećci u Drinovoj Dragi u Veljacima (U čast 600. 5. Izdavačka kuća Alef.. obljetnice spomena Veljaka (1395. 225-240. .. 176-177. Neum. Arheološka nalazišta.Zagreb 1996. I knjiga.. Kršni zavičaj 29. Na temeljima hrama boga Jupitera (Muzej franjevačkog samostana na Humcu kod Ljubuškog). Ljubuški. Mostar . 4134. Naša ognjišta XXIV/211.. Dizdar Mak.. 4129. Hercegovina 3 (11).”. Hrvati se ne mogu odreći ćirilice (Razgovor s prof. Ziral-Naša djeca. “Ljubuški kraj. i 12. 4127... kulture i sporta/športa. Humac 1995. 4131.. Krstionica iz močvare. Dodig Radoslav. Dodig Radoslav... “Bošnjačka književnost u književnoj kritici (Starija književnost)”. Razvoj i perspektive obrazovanja nastavnika u Bosni i Hercegovini.. 4122. 73-80. Humac 1996. Kalendar Napredak za 1996. Sarajevo 1988. Sarajevo 06. Vladom Pandžićem). 9-13. 4124. 143-148.. V + 215. 4132. “Senad Halilović. Davne crkve u Gorici (Starokršćanska i starohrvatska crkva). Drinova Draga (Lj) 323.. Regije 14-25. ljudi i vrijeme. dopunjeno i izmijenjeno izdanje. Sarajevo 1998.. Greda (Lj) 327.). Dodig Radoslav. 4125. Hercegovina 4. Dodig Radoslav. Hercegovački spomenici kulture. 14. Dizdarević Hasko. Oslobo enje 35/10746. Sarajevo 1998. 4130. 13. Baština. Dodig Radoslav. Godina 44. AL BIH. IA MI BiH. Knjiga 1. Sarajevo 1995. 75-92 4123. Dizdar Srebren. 153-160. dr.

4136. Stara groblja i nadgrobni belezi u Srbiji. Posebna izdanja 21. Skopje 1986. Beograd 1984. Tomislavgrad 1996.376 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978..... 2427. Dragojlović Dragoljub. Dragojlović Dragoljub. Mostar 2000. 4-13. Balkanološki institut.-2000. 4146. Duvnjak Stjepan. 213-258. 87-128. Motrišta 15. Dragojlović Dragoljub. MANU. Beograd 1983. 4143. 4137. Crkvena književnost u srednjovekovnoj Bosni do sredine XIII veka. Biblijska književnost u srednjovekovnoj Bosni (II). KI XV/59. Beograd 1984. Bosanski izme u srpskoga i hrvatskoga jezika. Dugandžić Ivan. SANU.. 471-478. Obavijesti HAD XXVIII/1. Durić Rašid.. KI XVI/62. Novi Sad 1997. . Dodig Radoslav – Bošnjak Šime. 26. 4148. Istorija srpske književnosti u srednjovekovnoj bosanskoj državi. 4149. 4139. Naša ognjišta XXVI/226. Dragić Marko. Nekropola Biloševića u župi Rasno. 49-57.. Istorija srednjovekovne bosanske književnosti (III). Dudić N. Znak Bosne IV/56. Istorija srednjovekovne bosanske književnosti (I). 4145. Tomislavgrad 2000. Beograd 1981. Svetovi.. 603-610. Dragojlović Dragoljub.. Franjevački samostan u Kraljevoj Sutjesci. 4138.. Dragojlović Dragoljub. Oteti stećak. 4135. 15. Beograd 1983. 75-80. Dragojlović Dragoljub. 41-51. Hrvatske predaje i legende o starim grobljima u Bosni i Hercegovini. Dugandžić Ivan.. Vesti o pozorištu u srednjovekovnoj južnoslovenskoj književnosti. Apokalipsa bosanskih krstjana i staroslovensko književno nasle e. Dragojlović Dragoljub.. Dragojlović Dragoljub. Zbornik radova”. 4142. 4141. Kolo VII/2. Biblioteka AZ. 4147. Zenica 1998. Obrednik krstjanina Radosava i staromakedonsko nasle e. KI XVI/63.. 39-46. Zagreb 1996.. Naša ognjišta XXX/273. Zagreb 1993. Zbornik na trudove posveteni na akademikot Mihailo Apostolski po povod 75 godišninata od životot. 4144. “Folklorni teatar u balkanskim i podunavskim zemljama. Beograd 1983. Gračina kod Otrić-seoca (Metković) – pretpovijesni i srednjovjekovni lokalitet. 339-346. 4140. 234.. KI XIII/52. Beograd 1995. KI XVI/61.

Regije 1-13. Erceg Vlado – Franković Dragutin – Tošić uro. urića brdo (BG) 49. 315. Laktaši. Doba borbi za očuvanje i obnovu države (1371-1537)”. Gradina (Sovjak. Gradić (BG). 4156. Zbornik 1. Osnovne odlike razvoja pismenosti i školstva u srednjem vijeku. . 1“. BG) 50. Kace (BG) 51. 146-148.. 4152. Erdeljan Jelena. 4159. Vrbaška. ur ević Milan. 4158.. 273-296. BG).. Umetnost u Bosni izme u jadranskih gradova i Srbije. 1989. SKZ. Tom II. Marijin grad (BG). 4154. “Istorija srpskog naroda. Babića kula (BG). Zenica 1995. Doba borbi za očuvanje i obnovu države (1371-1537)”. Beograd 1981. Od najstarijih vremena do Maričke bitke (1371)”. 46-53. AP 23. Vojislav. Palanka (BG) 53. Beograd 1982. Vojislav. Sarajevo 1988. Varošanka (BG) 55. BG). Sarajevo 1983. 11-15. urić J. “Pedagoška enciklopedija. Lisičji brijeg-Cintor (BG) 52. Ražljevi (BG) 54. Počeci umetnosti kod Srba.. Vojislav. Gradina (Turjak-Šmitrani. Krijesnica II/6. Nagoni (BG). OOUR Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Sarajevo. Vrijednosti i važnosti franjevačkog samostana u Kraljevoj Sutjesci. Gradina (Seferovci. AD BiH. Preokret u umetnosti Nemanjinog doba. “Istorija srpskog naroda. “Istorija srpskog naroda. Gradina (JablanicaKoturevi. BG). ur ević Milan. Gradina (Trebovljani. SKZ. Prva knjiga. ZM. Prnjavor. urić J. 4157. Beograd 1996. Regija 3: Bosanska Gradiška.. Arheološka nalazišta... Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Beograd. Gornji Pogradci. SKZ. Od najstarijih vremena do Maričke bitke (1371)”. 4151. 4160. Baćin (BG). ur ević Milan. 225229 + 1 karta. 535-545. Ranoslovenske gradine na području Bosanske Gradiške. Nadgrobni spomenici oblasti Rasa. 4155. Vojislav. Gradina (Bistrica. Druga knjiga. Druga knjiga. urić J. Srbac. 230-248. Beograd 1987. “Istorija srpskog naroda. Prva knjiga. Beograd 1982. IRO Školska knjiga Zagreb. 4153. Bosanska Gradiška – srednjovekovni grad. Gradina (Vakuf. Republički zavod za unapre ivanje vaspitanja i obrazovanja OOUR Izdavanje udžbenika i udžbeničke literature Titograd. “Arheološka problematika zapadne Bosne”.. Berek (L) 47. Duvnjak Stjepan. BG). BG). AL BIH. Gotičko slikarstvo u Vizantiji i kod Srba uoči turskog osvajanja. Vojislav. Zavod za izdavanje udžbenika Novi Sad. urić J. Crkvište (BG) 48. urić J. BG). Zograf 18.Kultura 377 4150. SKZ.. Beograd 1981. Beograd 1982. 343-370. Poslednja umetnička žarišta.

“Ètimologičeskij slovar’ slavjanskih jazykov.) 4164. Crkvice (T). Minijature. T) 45. Ethnological department. Sarajevo 19. 4172. “Guide to through collections of the National Museum of Bosnia and Hercegovina”. 4169. 1997. Fabijanić Radmila – Popić Marica. Sarajevo-Centar. Pocrkavlje (Ilijaš).378 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Grobovi (Kasni srednji vijek) (88-89).. Oslobo enje 54/17496. Gradina (Prečani. Vogošća. 4171. Fekeža Lidija.02. . 141. Eine Untersuchung zum Kampf für die jüdischen Büchler mit einem Nachdruck der ‘Defensio praestantissimi viri Joannis Reuchlin’ (1517) von Georgius benignus (Juraj Dragišić). Pod gradom (Okruglica. Knowledge. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. P). Bugojno 1990. Zagreb 1992. Juraj Dragišić (1445-1520) i Židovi (O 500. Podlipa (V) 54. T). Fabijanić Radmila – Popić Marica. ‘SIN’ (Bosna-Hersek'de Bogomillere atfedilen. vypusk 1-15 (A-lokač)”. (* Knežević Anto. “Vodič kroz zbirke Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine”. (* Kessler Wolfgang. 183-188.. Crkvica (Ilidža). Gradac (H). Mali Križ (Ilidža) 51. Most XXVI/124 (35). V). Gradina (Prača. Z. Crkvina (Ilijaš). T) 41. P) 44-45. Opšti leksikografski dio. AL BiH. Fazlagić Nasuf. Tom I. Gradac (Bogetići.) 4166. XIII-XVI. Gradina (Šišići. Erdman-Pandžić Elisabeth. Regija 15: Ilijaš.. Gradac (Nahorevo. Crkvina (Umoljani. 4161. Sarajevo 1989. 4163. Bosna i svijet. 49-71. Fazlagić Nasuf. Praslavjanskij leksičeskij fond. Bamberg 1989.-2000. Nošnja (Kasni srednji vijek) (124-126). Erdman-Pandžić Elisabeth – Pandžić Basilius. Sarajevo 1988. Esin Emel.. 47-67.. Mostar 2000. Crkvište (P) 41-42. Quellen und Beitrage zur kroatischer Kulturgeschichte 1. Südostforschungen 50.. asillardan lahdler ile Anadoludaki XII-XIV yuzyillardan musahhas tasvirli turk mezar taslari arasinda bir mukayese. 4168.. Radovi Zavoda za slavensku filologiju 24. Sarajevo-Stari Grad. ZM. Nova obzorja 8 (Godišnjak za književnost i kulturu). Sarajevo 1989. Tragovi u kamenu (Jedan majdan stećaka na Gatačkom polju star je najmanje petsto godina). Nauka. 88. Dolovi. Pavlovac (Ilidža). Sarajevo 1980. 4167. Fekeža Lidija. P). Trubačev. Juraj Dragišić und Johannes Reuchlin. N. Gradina (Dovlići-Šehovine. Foch Slavische Philologie der Universität. Beograd 1999.. POF 30. T). Erdeljan Jelena. Otvetstvennyj redaktor člen-korrespondent AN SSSR: O.. 434-435. 4162. 408-410. 4165.. 107-138. 4170. Mramorje (P) 52. Sarajevo-Novi Grad. F. obljetnici dolaska Židova u Bosnu) Encyclopedia moderna XIII/3 (39). C) 44. ZM. Crkvina (Krst. Moskva 1974-1988. Stećci iz okoline Donjeg Vakufa. 14. Odjeljenje za etnologiju. ZM. Zagreb 1989. München 1991.

Fekeža Lidija. Trnovo. “Vrhbosna/Sarajevo kroz stoljeća. Fekeža Lidija. Safet Nurković. 83-98. 13/1999. Sarajevo 08. Sarajevo 1999. Znanstveno tumačenje prošlosti. Stećak I/12.. BiH. Muzička kultura. Sarajevo 05. 19. Fekeža Lidija – Gavrilović Margit. Dopunska nastava)”. godine. Srednjovjekovne crkve u Bosni i Hercegovini. Sarajevo 1988. Dokazi bosanske samostalnosti (Na Visočkom polju nalaze se četiri značajna lokaliteta). Sarajevo 20. Hadžići. Rezultati ranijih arheoloških istraživanja kasnoantičkih i srednjovjekovnih lokaliteta na području Sarajeva. Separat Hrvatske misli 11/12. Srednjovjekovna Bosna u tokovima evropske civilizacije. Uvod u razvoj teorijske misli u Bosni i Hercegovini. Selma Ferović. 11. Fekeža Lidija. Tom III. 1996. Filipović Muhamed.. Pale. 4181. 12. Sarajevo 1997. . Srednjovjekovni arheološki spomenici Sarajeva i bliže okoline. ZM. održanog 19. Radovi sa znanstvenog simpozija Pola milenija Sarajeva. Oslobo enje 53/17087. Sarajevo 09. “Uzeir Bavčić. HM III/11-12. kulture i sporta. Slika iz života srednjeg vijeka (Izložba ‘Bribir u srednjem vijeku’). 4173. Ilidža. nauke. 18. MH.. Oslobo enje 53/17390. Sarajevo 1997. Fekeža Lidija. 483-532.. 4176. Sarajevo 1996. 4185. Regije 14-25. do 21. 9. Fahrudin Isaković.. 81-96. Keramičke posude u grobovima ranoslavenskog perioda na teritoriji Bosne i Hercegovine. Oslobo enje 53/17088. marta 1993.. Kulturna i društvena historija Bosne i Hercegovine (7 i 8 razred osnovne škole. Institut za istoriju. 4182. 4175. "Bosna i Hercegovina i svijet".11. 4180. Oslobo enje 47/14968. AL BIH. Sarajevo 1980. Spomenici – svjetlo Bosne. 219-233. Srednjovjekovni arheološki spomenici Sarajeva i bliže okoline.. “Prilozi historiji Sarajeva”. 4183. Arheološka nalazišta. GZM (A) 42-43. i 14/2000. 4184. 1990..”.. Fekeža Lidija. Orijentalni institut-Institut za istoriju.01. Fekeža Lidija.Kultura 379 Novo Sarajevo. Fekeža Lidija – Gavrilović Margit. Fekeža Lidija. Sarajevo 2000. Srednjovjekovne crkve u Bosni i Hercegovini. 209-231. FBiH.. Sarajevo 1989. Fekeža Lidija. 1996. Sarajevo 1994. 257-295.. 4178. 39-45. BF V/8. Ferović Selma.01.. 1996. 4186.. 19-34. Ministarstvo obrazovanja. 4179. 4177. Fekeža Lidija.02. Sarajevo 1996. Muris Spahić. Radio Sa IX/31.

“Zbornik Župe dubrovačke”. 4195. Dubrovnik 1985. 244. 4187. Logos. “Hrvatski biografski leksikon II (BjC)”. Marulić XXI/4. Eseji”. . Eseji”. 102-183. (* Balentović Ivo. Monografije 15. Fisković Igor. Srednjovjekovne čaše iz Orebića i Nevesinja. klesar.. Logos. Nuk Hrvoje. “Hrvatski biografski leksikon I (ABi)”. Böhlau Verlag. Zagreb 1988. 745-746. Naše urbanističko naslje e.. Povijest hrvatske književnosti. dubrovački klesar. Zagreb 1989. JLZ Miroslav Krleža.. Dalmatinski majstori XIII-XVI stoljeća u Srbiji. Fisković Cvito.. Kabes IV/31-32. Antun.. Stećci u Župi dubrovačkoj. “Cvito Fisković. SKK. 215-217. VAHD 72-73. Split 1982... Bonino da Milano. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. Logos. Geschichte der kroatischen Literatur. 211-218. Mostar 1997.-2000.) 4199. “Cvito Fisković. 655. 58-77. 4188. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. 4194. 740-744. 4198. Marulić XXI/6. “Cvito Fisković. 3-10. Zagreb 1983. SKK.. Split 1979. Zagreb 1988. (A-J)”. Zagreb-Ljubljana 1987. Zagreb 1989. 3-21 + 7 slika.. Fisković Cvito. Dubrovnik 1998. SKK. XIV + 989.. sadašnjosti i budućnosti 1". Dalmatinska graditeljska baštia.380 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 156-157. 263-277. Bogosalić Radivoj. Fisković Igor. 4191. Fisković Cvito. Logos. Filipović Muhamed. 81. JLZ. Frangeš Ivo.) 4200. 196. Pogled na crkvene spomenike iz srednjeg vijeka u Konavlima. CCP XXII/41. Fisković Igor. SKK. 4190. Zagreb 1988. Köln-Weimar-Wien 1995. Fisković Cvito. "Konavle u prošlosti. 4193. Fisković Cvito. Frangeš Ivo. Stoljeća književnog i kulturnog djelovanja franjevaca u Bosni i Hercegovini. MGC. (* Prcela Frano. Split 1982. Fisković Cvito.. Ivaštinović Jakov. 4201. Mostar 1998. Eseji. Fisković Igor.. 4192. 27-31. 17-57.... Zagreb 1998. “Franjevci na raskršću kultura i civilizacija (Blago franjevačkih samostana Bosne i Hercegovine“. Bosni i Hercegovini. Frangeš Ivo. 4196. Marulić XXI/6. Osvit 1-4. Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku.. 522-523. JLZ Miroslav Krleža.. Split 1982. Split 1982. Posebna izdanja. 4197. Feljton: Bosna i Hercegovina (8): (8) (Kultura Bosne i Hercegovine). 4189.. Zagreb 1984. Eseji”.

Stećci. Hrvatske gusle.. (K-Ren)”.. Gavran Ignacije. Kraljev dvor u Kraljevoj Sutjesci. Sarajevo 1986. Gabričević K. 4209. Kraljev dvor u Kraljevoj Sutjesci.. znanost. 4205. 15. Gavran Ignacije.. Svjetlo riječi. u Visokom.. 4211. Hrvatski glasnik II/25. Visoko 1983. Sarajevo 1988. 89-96. Svjetlo riječi. Grafocolor Zagreb. Zagreb 1987. Visoko 1983. 4207. Svjetlo riječi II/10. 3-7. Antička nekropola u Sinju.. “Ignacije Gavran. Kraljevska crkva u Milima. Zagreb 1978.. Tuzla 1994. 4206. Knjižnica Baština. Gavran Ignacije. Sarajevo 1988. Gavazzi Milovan. “Kršćanstvo srednjovjekovne Bosne". “Likovna enciklopedija Jugoslavije 2. 417-421. Krijesnica II/4. Stećci govore svojim jezikom (Prilog proučavanju hrvatskog jezika na stećcima stolačkog kraja). Općina Stolac. Svjetlo riječi I/8. Grobovi s krugom od kamena u Bosni i Hercegovini. Sarajevo 1984. Humski zbornik 4. Fojnička misnica i kralj Matijaš.. 8..Kultura 381 4202. Vrhbosanska visoka teološka škola. Sjevreni i južni put (Glagoljica i ćirilica). Prilog proučavanju prapovijesnih vjerovanja. 179-181. 435-440. Radovi simpozija povodom 9 stoljeća spominjanja bosanske biskupije (1089-1989). Hrvatski glagoljski i ćirilski natpisi. Knjiga 1. Kultura. Svjetlo riječi IV/37. HAZU. 4212. 10-11. VAHD 76. Gavran Ignacije. Zagreb – Stolac 1999. Gavran Dragan. 10-11. Povijesni osvrt na ‘aktualnu’ jezičnu problematiku.. Svjetlo riječi I/3. “Vrela i sudbine narodnih tradicija”. Fučić Branko. Split 1983. JLZ Miroslav Krleža. 162-164. Zenica 1995. umjetnost”. 4210. Gagro Karmen. Nakit. Stećci.. 4208. Putevi i putokazi (Niz članaka o našoj prošlosti)”. Galić Stjepan. “Stolac u povijesti i kulturi Hrvata”. Gavran Ignacije. Svezak I.. Knjižnica Baština. SV 4. Knjiga 1. 10-11. Zagreb 1997. 4213. . 283-294. 4214.. Fučić Branko. Putevi i putokazi (Niz članaka o našoj prošlosti)”. Moderna vremena Zagreb. 4215.. Sarajevo 1991. Franković M. “Hrvatska i Europa.. 236-243. “Ignacije Gavran. Gavran Ignacije. 4204. 4203.

Livno 1993.. Gavran Ignacije. Gavran Ignacije. 14-15. “Ignacije Gavran. 28. Lapidarij Franjevačke gimnazije Visoko. 10-11. 226-232. Svjetlo riječi XIII/142. (Niz članaka o našoj prošlosti)”.) 4227. 4224.-2000. 4217. 4216. Svjetlo riječi. 4226. Livno 1995. Gavran Ignacije. Knjiga 6. 9-14. Sarajevo 1997. 340-341. Knjiga 6. . 14-15. Putevi i putokazi (Niz članaka o našoj prošlosti)”. Gavran Ignacije. Nepoznati svijet bosančice. Knjižnica Baština. Vrijeme gradi vrijeme razgra uje (Katoličke crkve u Jajcu kroz stoljeća). Gavran Ignacije. Gavran Ignacije. Putevi i putokazi (Niz članaka o našoj prošlosti)”. (* Karamatić Marko. BF VI/9. Svjetlo riječi XI/129. Svjetlo riječi XI/122. Gavran Ignacije.. 182-185. Nadgrobnik nepoznatog velikaša (Stećak iz Donje Zgošće).. Sarajevo 1988. Sarajevo 1990.. “Ignacije Gavran. 4218.. Livno 1995. Gavran Ignacije.) 4228. Visoko 1998. Gavran Ignacije. Gavran Ignacije.. “Ignacije Gavran. Gavran Ignacije. 12-13. “Ignacije Gavran. Knjiga 7. Sarajevo 1998. Knjiga 1. Sarajevo 1998... 28. 4221. BF VI/9. Svjetlo riječi. Fojnička misnica i kralj Matijaš. 12-13. Svjetlo riječi. 4222.. Do veličine u izbjeglištvu (Fra Juraj Dragišić 1445-1520). Svjetlo riječi XIII/151. “Ignacije Gavran. 211-215. Knjiga 1. 340-341.. Svjetlo riječi. Livno 1995. Gavran Ignacije. 4220. 14-15... Do veličine – u izbjeglištvu (Fra Juraj Dragišić. Knjižnica Baština. Putevi i putokazi II. Kratki vodiči kroz Franjevačku gimnaziju i njezin lapidarij. Svjetlo riječi VIII/87. Knjižnica Baština. Livno 1995. Bosanski vitezovi (Igre i natjecanja u našoj prošlosti). (* Karamatić Marko... Sarajevo 1998. Livno 1995. Knjižnica Baština. 4225. 4219.. Bosanski franjevci i crkveno graditeljstvo. (Niz članaka o našoj prošlosti)”. Gavran Ignacije. Sarajevo 1988. Svjetlo riječi. 4223. Putevi i putokazi III (Niz članaka o našoj prošlosti)”. Bosanski franjevci i graditeljstvo. 186-188. 1445-1520). Visoko 1998.382 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Nadgrobnik nepoznatog velikaša (Stećak iz Donje Zgošće). Kraljevska crkva u Milima. Putevi i putokazi II. u Visokom. Knjižnica Baština. Svjetlo riječi XV/175.

Sarajevo 1988. Sarajevo 1998. 62-64. 270-275. A contribution to the study of the Medieval town of Visoki. 4241.. 4230. 4237. srednjovjekovna nekropola. Glavaš Tihomir. Sarajevo 2000. Zenica. 4232. Naš svijet XXIV/269. srednjovjekovna nekropola. MH. Me uputnica. Sarajevo 06. Glavaš Tihomir.. Gavran Ignacije. Putevi i putokazi III (Niz članaka o našoj prošlosti)”. Rebrovac. Glavaš Tihomir. Oslobo enje 43/13696.. 4234. 111-118.. Zenica 27. Stećci – obilježje jednog vremena. 231-237. Nepoznati svijet bosančice. 3. vrijeme razgra uje (Katoličke crkve u Jajcu kroz stoljeća).. Sarajevo 1999. Sarajevo 1998.. 141-153. “Ignacije Gavran. Beograd 1981. GZM (A) 37. Me uputnica.. Glamočanin Fidreta. 4239. Zenica. AP 22.. 6. Sarajevo 2000. Glamočanin Fidreta. AP 21. Dvije predromaničke crkve iz okolice Sarajeva. Knjižnica Baština. Nekropola knezova Nikolića u Vranjevu Selu kod Neuma. 4233. Svjetlo riječi XVIII/205. Knjiga 7. Beograd 1979.02. Putevi i putokazi III (Niz članaka o našoj prošlosti)”. Sudbina jednog grba na kamenu (Nadgrobni spomenik knezu Petru Nikoliću u Vranjevu Selu kod Neuma).. 13/1999. HM III/1112.”. 4236. Prilep 1978. Balcanoslavica 7. Zenica – srednjovjekovna nekropola. Gavran Ignacije. 1981. 93-122. Glavaš Tihomir. 4235. Knjiga 7. Gavrilović Margita. Knjižnica Baština. “Ignacije Gavran. Glamočanin Fidreta. (Podlistak Kultura i umjetnost II/7). Glavaš Tihomir. Separat Hrvatske misli 11/12. Svjetlo riječi. 4231. 4240. Naša riječ XXV/1468. Rebrovac. (KUN VII/259). Gavrilović Margita.. 143-164. Ljepotica u zabiti (Samostanska crkva u Kraljevoj Sutjesci). Me uputnica. Sarajevo 1988. 153-155.. Rebrovac. 113-120.. . 154-156. “Vrhbosna/Sarajevo kroz stoljeća. 1819. Iskopavanje preromaničke crkve u Vrutcima kod vrela Bosne. GZM (A) 42-43 (1987-1988). i 14/2000. Oružje kroz vijekove. Vrijeme gradi. Sarajevo 1982. 1986.Kultura 383 4229. Gavran Ignacije.08. 4238. Dvije predromaničke crkve iz okolice Sarajeva.. Svjetlo riječi.

Regije 14-25. Regija 12: Šipovo. . 4248. Arhitektura (Kasni srednji vijek) (58). Kiseljak. Vareš. Pismenost (Kasni srednji vijek) (138). ZM. Ru) 96. Glavaš Tihomir. Vlasenica. Tom III. ZM. Gradačac. Maglaj. ZM. 41. Regija 10: Sanski Most. 198. Oružje (Kasni srednji vijek) (132-133). Regija 13: Travnik. Tom II. Zavidovići. Ru) 97. AL BIH. Bratunac. Regije 14-25. Regije 1-13. Regija 3: Bosanska Gradiška. Slatina (L). 16. 4249. Crkvina (Ilidža). Rudo. Regija 2: Bosanski Novi. Glavaš Tihomir. Orašje. Zenica. 4251. 4250. Klisa (Z) 201. Visoko. Dubica (BD) 35. Goleš (T). Breza. Arheološka nalazišta. Prijedor. Fojnica. Ilidža. Ključ. 54. Tom I. Tom II. Ru) 98. Sarajevo 1988. Glavaš Tihomir. AL BIH. AL BiH. Bugojno. Crkvina (M) 76. Regija 8: Teslić. Vogošća. Glavaš Tihomir. Šekovići. Arheološka nalazišta. Sarajevo 1988. Polom (MG). (SM) 147. Regije 1-13. K) 149. Tom II. Tom III. Vitez. Gradac (Lijepi grad. Bosanski Šamac. AL BIH. Gornji Vakuf. Opšti leksikografski dio. ZM. Regija 15: Ilijaš. Regija 17: Rogatica.. Tešanj.-2000. Arheološka nalazišta. Regije 1-13. AL BIH. Glavaš Tihomir. Crkvine (S) 68. Konačev do 1 (S). Srbac. Crkvenjak (Ka). Kreševo. Glavaš Tihomir. Regija 16: Olovo. Gradina (Zagra e. Mrkonjić Grad. 4243. Sarajevo 1988. ZM. Kamengrad. Arheološka nalazišta. 4244. Pošijak (HP) 78. Glavaš Tihomir.. Prizren (Prizrenac. 4246. Donji Mujdžići 3 (Š) 176. 4252. Sarajevo 1988. Pucarevo. Stari grad (Prikovrh) (BD) 38. Jerinin grad (Š) 72. Regije 1-13. Kupres. Jajce. Kamenja (BŠ) 78. 4245. ZM. Perić-Grad (K). Gradić (M) 118. AL BIH. Žepče. Tom II. Arheološka nalazišta. Sarajevo 1988. AL BIH. Hadžići. Kladanj. Sarajevo 1988. Glavaš Tihomir. Sarajevo 1988. Tom II. Arheološka nalazišta. Sarajevo 1988. ZM. Gradac (Z) 117. Glavaš Tihomir. Sarajevo 1988. Sarajevo-Stari Grad. Tom II. Han Pijesak.. Srebrenica. AL BIH. Sarajevo-Centar. 4242. Regije 14-25. Sarajevo 1988. Regija 5: Odžak. Ljubanj (Ru) 100. ZM. Laktaši. Sarajevo-Novi Grad. Tom III. Donji Vakuf. ZM. Sarajevo 1988. Busovača. Regija 14: Kakanj. Arheološka nalazišta. Lokve (K) 148. AL BIH. Novo Sarajevo. Glavaš Tihomir. Oru e (Kasni srednji vijek). Glavaš Tihomir. Arheološka nalazišta. Trnovo. Selište-Selište Prkića (Z) 204. AL BIH. Regije 1-13. 4253. Bare (S) 67. Arheološka nalazišta. ZM. 130). Arheološka nalazišta. Glavaš Tihomir. Regije 113. Regije 1-13.384 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Modriča. Tom II. Bugojno 3 (B) 174. Jelovac (BD) 37. Prnjavor. 4247. AL BIH. Pale. Gradina (Dolovi. ZM. Bosanska Dubica.

Klobuk (T) 183. Igrišće (K). Livno 1994. Crkvina (Radoslalije. ZM. Tom III. Grad (N) 144-145. 4254. Grad (Obalj.. 4257. Glavaš Tihomir. Bubaluša (K) 209. Vranjska 1 (B) 196. Glavaš Tihomir. Bovani (K). Tom III. 127-129. Crkve u Bosni i Hercegovini od IX do XIII stoljeća (arheološko-topografski pregled). Glavaš Tihomir. 4261. Arheološka nalazišta. Moševići (N) 331. Novkovića klanac (N) 332. Glavaš Tihomir. Tom III. Regije 14-25. Jančar (K) 217. AL BIH. Neum. Topalov greb (J) 224. Crkvina (Dubrave. Stjepangrad (K) 130. Orlac (G) 247. AL BIH. Tom III. Regija 25: Grude. Groblje (K). Sarajevo 1988. Gacko. AL BIH. Gradina (Bunovi. Regije 14-25. Foča. G) 236. . Iz zemlje niče povijest. Hrvatski narodni godišnjak 1991. Tom III.Kultura 385 Sokolac. ZM. AL BIH. Kalinovik. Regije 14-25. Trebinje. Goričko polje (K) 212. G) 237. Sarajevo 1988. Godište 39. 4262. Tom III. 55-65. 4259. 4255. Glavaš Tihomir. Komadinov do (K). ZM. Regija 18: Čajniče. Vratar (Sutiska. Svjetlo riječi XII/135. Duge (K) 211. Vrba 1 (G) 250. 4256. Kostajnica (K) 218. Glavaš Tihomir. F) 123. F) 131-132. Arheološka nalazišta. Glavaš Tihomir. Gornji Turani (T) 176. ZM. Osam vijekova povelje Kulina bana. Crkvina (Dolac-Prisoje.. G). Grad (Ljusići. Sarajevo 1988. AL BIH. Arheološka nalazišta. AL BIH. Regija 20: Bileća. Konjic. Sarajevo 1988. Regije 14-25. Regija 24: Lištica. AL BIH. Val (N) 153. Sarajevo 1989. Gradina (Jeleč. Sarajevo 1988. F) 122. Ljubinje. Sarajevo 1988. AL BIH. Ciberina njiva (M) 291. Goražde. ZM. Tom III. Ljubuški. 4263. Glavaš Tihomir. Zelenice (K) 226. Glavaš Tihomir. ZM. Glavaš Tihomir. Sarajevo 1990. Bistrički grad (L) 235. Regija 22: Glamoč. ZM. Sarajevo 1988. 4260. Višegrad. Arheološka nalazišta. Čapljina. K). Arheološka nalazišta. 14. IA MI BiH 25. Prozor (P). ZM. 4258. Mostar. Arheološka nalazišta. Glamoč 2 (G) 237-238. Dobrić (L) 293. Arheološka nalazišta.. Rasov greb (K) 222. Regija 19: Nevesinje. Arheološka nalazišta. K). G). Ribići 2 (K) 223. Čitluk. Slivlja (G) 152. Regije 14-25. Hrast (K) 216. Sarajevo 1988. Jablanica. Crkvina (Potkraj. Medvjedgrad (G) 246. Bamernice (K) 208. Stari grad (G) 249. Regija 21: Prozor. Regije 14-25. Tom III. Livno. Rajan (G) 248. Crkvina (T) 171. Regije 14-25. Regije 14-25. Stolac.

Glavaš Tihomir. Regija 20: Bileća. Glavaš Tihomir. 4265. Radovi ANU BiH 70. Glavaš Tihomir. Književni jezik VIII/4. 4276. 332-345. 266. Visuć-Grad (Š) 166. Gošić Nevenka. Regije 14-25. Mostar 1998. Bosansko Grahovo. Motrišta 8. 4270. 231-242.. ZM. Odjek XXXIV/18. Stećci (mramorje. Sarajevo 1988. Glavaš Tihomir – Miletić Nada. Goluža Božo. Mostar 2000. Sarajevo 1981. Crkvina (BP) 160. Samostan Sv.-2000. 67-70. Jezička adaptacija grčkih ličnih imena u bosanskim evan eljima (XIV-XV vijek).. Gradac (BG). biljezi). ZM. AL BIH. Regija 19: Nevesinje. Gošić Nevenka. Gošić Nevenka. Gradina (Grad. Arheološko nalazište Šamatorje u Gorici. Posušje..386 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Rmanj (TD) 165. Glavaš Tihomir – Zelenika An elko. ZM. Sarajevo 1994. 4271.. Vir-Glavica. BP) 159. 68-73. 16. Bosansko rukopisno evan elje Sofijske narodne biblioteke ‘Kiril i Metodij’. 4272. AL BIH. 4274. 4269. 4275. Ključ (G). Motrišta 12. Regije 14-25. Odjeljenje društvenih nauka 21.. Ivana Krstitelja u Livnu. "Livanjski kraj u povijesti. Otkrivanje sv. Titov Drvar. Motrišta 7.. Zbornik radova". Mostar 1998. 4268. AL BIH. Ljubinje. 22-27. Mostar 1999. . Hrvatski narodni kalendar 1995. P). Regija 11: Bosanski Petrovac. Regije 1-13. Ive (dosadašnji rezultati istraživanja ostataka prvog franjevačkog samostana u Livnu). Tom II. Arheološka nalazišta. Motrišta 18.. 105-111. najstariji franjevački samostan u Bosni i Hercegovini.. Stolac. Sarajevo 1979. Split-Livno 1994.. Arheološka nalazišta. Godina 43. Tom III. Crkvina ružica (B).. AL BIH. 4267.. Sarajevo 1981. ZM. Sarajevo 1988. Tom III. Regija 23: Duvno. 147. Gacko. Sarajevo 1988. Glavaš Tihomir – Oreč Petar. Arheološko nalazište Mokro kod Širokog Brijega. Glavaš Tihomir – Raunig Branka. Glavaš Tihomir. Srednjovjekovne crkve u Jajcu.. 4264. Arheološka nalazišta. Arheološka nalazišta. 27-33. Bjelaj (Bilaj. 4266. Značajan projekt (Jugoslovenski doprinos izučavanju i obradi leksike općeslovenskog književnog (crkvenoslovenskog) jezika. 60-62. Sarajevo 1988. Grad-Čovka (BP) 161. Tom III. 4273. Trebinje. Glavaš Tihomir. 171. Regije 14-25. Muzej hrvatskih arheoloških spemenika Split-Općinsko hrvatsko vijeće obrane Livno.

Zmajevac (Č) 133. International Conference. Beograd 1985. 4286. BL) 132. Bronzani Majdan (BL). 155-157. Kupres. Arheološka nalazišta. 26. Regija 17: Rogatica. Franjevačka grebanska kustodija bosanske vikarije. Regija 9: Banja Luka. 4290. 4280. Prnjavor.. Sokolac. Gotovac Slavko. “Knjiga sažetaka”. Graljuk Boris... Regije 1-13. Gošić Nevenka. AP 27 (1986). 1982. Banja Luka – Kastel. Laktaši. Dragišićev povratak u Dubrovnik. Kastel (BL) 130. 4284. 251-272. AL BIH. 4279. Debeljača (K) 175. Donji Vakuf. 4282. AL BIH. Grahovac Gavrilo. Regije 1-13.. ZM. Sarajevo 1988. Vučaj grad (Crkveni grad. Matica L/7. Arheološka nalazišta. Gović Tamara. Regija 3: Bosanska Gradiška. Tom II. Zidine/Krupa na Vrbasu. Graljuk Boris. 4278. 4289. 137-138. Gornji Vakuf. Jajce. Regije 1-13. Derventa. 186. Ljubljana 1986. Gradina (L) 50. AL BIH. Regije 1-13. ZM. Govedarica Blagoje. ZM. Sarajevo 1988. Govedarica Blagoje – Miletić Nada. Čelinac. 128. Pustopolje (K) 184. Tom III. Graljuk Boris. ZM. Ljubljana 1987. Tavnjak (Crkvenište. Regije 1-13. Dubočac (D). Bugojno. Oslobo enje 39/12094. Graljuk Boris. Girski grad (S) 95. Gornji Vakuf. Regija 4: Bosanski Brod. NS 18-19. Kasnoantičko naselje. Rudo. 63 4288. Višegrad. Bosnian Paradigm. Zagreb 2000. Arheološka nalazišta. Greben-grad (BL). Sarajevo 27. AL BIH.. (KUN) 1. Sarajevo 1988. Sarajevo 1989. Regije 14-25. . Arheološka nalazišta.. 117-122. Govedarica Blagoje. 4281.. Sarajevo 1998. Da li je Grigorovič-Giljferdingovo evan elje aprakos?. Hrvatski iseljenički zbornik 1998. Uzur-Glavica (K). Derventa (D). 4287. Kotor Varoš. Pećine (BL). 4285. Arheološka nalazišta. Zagreb 1997. Kupres. Kovači vremena. Tom II. Graljuk Boris. ZM. Tom II. 5354. Rezultati (pokusnih) arheoloških iskopavanja na srednjovjekovnom lokalitetu "Zidine" u Krupi na Vrbasu. ZM. Regija 12: Šipovo. 4283. Dokanova glavica (K) 176.Kultura 387 4277..02. Grad Vitanj (S) 96. 99-108. Krčevine-Nadlugovi (P) 51. Strljanica (K) 185-186. Srbac. Naučni sastanak slavista u Vukove dane XIV/1. Me unarodni forum “Bosna”. AP 26 (1985). Temeljne knjige o Bosni. Graljuk Boris. Arheološka nalazišta.. AL BIH. Skender Vakuf. Sarajevo 1988. srednjovekovna i novovekovna utvrda. Sarajevo 1988. Donji Vakuf. Gradina (S) 98. Regija 12: Šipovo. Bugojno. Graljuk Boris. Sarajevo 1988. Tom II. Jajce. AL BIH. BL). Tom II.. Doboj.

i II. Imena. Zbornik radova sa Okruglog stola Istorijskog instituta. 259. 135. VKBI. Knowledge. BZK.. Uticaj civilizacijskih i jezičkih dodira na govornu raslojenost (na primjeru jugoistočne Hercegovine i južne Dalmacije). 4292. Sarajevo 1991. Hadžiosmanović Lamija. Halilović Senahid. 4294.. Bošnjaštvo na vjetrometini”. Helsinborg 2000. Izdavačko preduzeće Preporod. Oslobo enje 48/15644. 1992.-2000. “Guide to collections of the Regional Museum of Bosnia and Hercegovina”. 5-36. Sarajevo 1984. 533-554. “Gramatika bosanskog jezika za srednje škole. ZM. Matica Bošnjaka.. . München – Barcelona 1978. Bosanski jezik.. “Guide to through collections of the National Museum of Bosnia and Hercegovina”.. Korenić Bojan. Sarajevo 1999. 28-29. bošnjaštvo i bosanski jezik. Granić Ante. (Reprint izdanja iz 1890)”. Biblioteka Bosanski krug.. Beograd 1999. 254-255. Bošnjačka književnost u 100 knjiga. 4297. Bosanski jezik – mit ili stvarnost?. 4296.. “Bosna. “Ratni kongres bosanskomuslimanskih intelektualaca 22.. Behar I/1. Zürich 1994. 116. Bosanska riječ. 4301. Knjiga 1”. Grubišić Vinko.” Zbornik referata sa Osnivačke skupštine Matice Bošnjaka. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Grković Milica. decembar 1992. “Srednjovjekovna istorija Crne Gore kao polje istraživanja”.”. Novi Pazar 1993. 125. Knjiga 3. Radio Sa XXIV/70. Sarajevo 1991. Nauka o glasovima i oblicima. Dio I. Bibliotekarstvo 30. Zagreb 1992. 185189.) 4302. 4299. Grozdanić Sulejman.. Sarajevo 1984... Grković-Mejdžor Jasminka. 4295. Sarajevo 09. Halilović Senahid. Neke naznake o knjizi u prošlosti stare pravoslavne crkve u Sarajevu.. 4300. Biblioteka Ključanin.. 9. Grafija hrvatske lapidarne ćirilice. Bošnjačka epigrafika.. Bosanski jezik mit i stvarenost. Granić Ante. Wuppertal 1994. 27-44. 24-25. Podgorica 1999. Nikčević V. Sarajevo 1994. 23-47. Sarajevo 1989. 4303.01. (* Pranjković Ivo. O ispitivanju srednjovekovnog pisanog nasle a Crne Gore. “Bošnjačka epigrafika (Priredio Sulejman Grozdanić). Drugo izdanje.. ZM.. 80-81. O bosanskom jeziku. Istorijski institut RCG. 4298. 75-78.. Sandžak II/20. BiH kulturno-informativni centar. 4293. “Ševko Kadrić.388 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 4291. Halilović Senahid.

18. 2.) 4310. 7. 4313. Didaktički putokazi V/16. Harisijadis Mara. Zenica 1998. Sandžak III/50.. Istina o BiH I/4. Novi Pazar 1994. dopunjeno izdanje. 9-10. Jahić Dževad. Pravopis bosanskog jezika. Zenica 1999.. Harisijadis Mara. Baština. Tuzla 1997. Nalazi srednjovekovnog stakla u Polimlju. 61-75. Figuralni inicijali u Radosavljevoj apokalipsi. (* Šator Muhamed.. 45-62 + 1 stranica slika... 626. 4308. Han Verena. O bosanskome jeziku juče i danas. Tribina 28. Halilović Asim. 173-184. O imenu jezika. Sarajevo 1995. . Slikari iz Dalmacije oslikavaju gotičko i renesansno staklo u Muranu. Prijepolje 1981. 16-17. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. 59-60. 4306. Divan IV/42-43.Kultura 389 4304. Arnaut Muhamed. Han Verena.) 4312. 50-53. Halilović Senahid. Bosanski jezik. 4314.. Daničićevo jevan elje ili Drugo beogradsko jevan elje (292). Halilović Senahid. Sarajevo 1994. Pogledi 5. 94-95. (* Lolić Amra. (* Valjevac Naila... “Bosanski jezik”. O imenu jezika... . Press centar. 286. Pogledi 5.... VKBI. JLZ Miroslav Krleža. Džanko Muhidin. Govorni tipovi u me uriječju Neretve i Rijeke dubrovačke..) 4311. Zograf 9. Večernji list. 34. Aleksandrida (6-7). Uprava za politička pitanja Generalštaba.. Travnik 1996. dopunjeno i izmijenjeno izdanje. Sarajevo 1996. Halilović Senahid. Ljiljan V/187. Halilović Senahid. Didaktički putokazi V/16. Palić Ismail. Dodig Radoslav. Tuzla 1997. Armija RBIH. Zagreb 06. Sarajevo 1995. Beograd 1980. Didaktički putokazi IV/13. Beograd 1982-1983. Beograd 1978. 341-352 + 2 slike. Halilović Senahid. Bosanskohercegovački dijalektološki zbornik 7. Drugo. 7. Sarajevo 1996.. 7. Zenica 1998. Ništović Hazema. Han Verena. Sarajevo 1996. 30. 4309. Alispahić Nijaz. Sarajevo 1994. Halilović Senahid.. Halilović Senahid. 11. Halilović Senahid. 7. Zenica 1999.. 88-89. Bošnjaci imaju svoj bosanski jezik (Bosanski jezik jučer i sutra). Zenica 1999. Zagreb 1984.... Ljiljan V/188.. 4315. 4305. Bosanski jezik. Didaktički putokazi V/16.10. 4307. Sarajevo 1998. 6. Didaktički putokazi V/16. Istina o BiH I/3. Zenica 1999. Didaktički putokazi V/16... Institut za jezik u Sarajevu. 1996. (A-J)”. Kabes III/23-24.. Vojna biblioteka 15. Balcanica 11.. Zenica 1999. KDB Preporod.. Sarajevo 1996.. SSDSV 8 (1980). Balcanica 13-14. Znak Bosne IV/5-6. Neke karakteristike srednjovekovnog stakla na Balkanu (XII-XV vek). 36. 4316. 33. 9. Šator Muhamed. 84-87.. Karahasan Dževad. Mostar 1997.

(‘Povelje bana Kulina – me aš bosanske historije i kulture’)”. Odeljenje istorijskih nauka 6. Glagoljica i bosančica. Glas SANU 354.. Hercigonja Eduard. Autohtonost hrvatskoj jezika u BiH. 6-7. Hercigonja Eduard. München 1981. Südostforschungen 40. 78-83. Iluminacija rukopisa bosanskog porekla u srednjem veku. 4324... 91-135 + 57 slika. 1979. Rasprave o hrvatskoglagoljskom srednjovjekovlju. Odjek XLII/15-16. Zagreb 1997. 49-57. Harisijadis Mara. Polska. Poljica I/4. “Ibidem – Prilog Odjeka I/3. 4321. Heres Tomislav. I. Slavia 18.. Kršni zavičaj 18. 17-18.. Kršni zavičaj 21. Hofmen-Planka Agnieszka. (* Kessler Wolfgang. Kultura Hrvata kroz 1000 godina. Ivan. 4317. 428. Svezak I. znanost..390 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 4318. Hercigonja Eduard. Zagreb 1994. Slova velikago Kulina bana. 1994. Kultura.) 4320. 923. Split 22.. Tropismena i trojezična kultura hrvatskog srednjovjekovlja.. Zagreb 1976. Motrišta 13.. I kolo. (* Bošković J. Liber-Mladost. Gota 1979. 2. Zagreb 1983. izdanje. Odjek XLII/24. . Glagoljaštvo i glagolizam. “Povelje bana Kulina – me aš bosanske historije i kulture”. Srednjovjekovna književnost. (Forum) 1.11. Sarajevo 1989... Beograd 1988. 4326. Poljički spomenici i neka pitanja podrijetla i razvitka glagoljskog pisma. 7-27. Heres Tomislav. Zagreb 1980. 398-399. 4322.) 4330. München 1985. Biblioteka znanstvenih radova. Hercegovina 1985. Slova velikago Kulina bana. Horvatić Dubravko. 509. Nad iskonom hrvatske knjige.-2000. umjetnost”..) 4323. Südostforschungen 44. Horvat Josip. Slobodna Dalmacija. Krakow. 15-16. Heres Tomislav. 34-39. Hercigonja Eduard. Neugašeni sjaj hrvatske baštine (Blago franjevačkih samostana Bosne i Hercegovine).) 4319.. Socjolingwistyczne aspekty wspólczesnego jëzika bosnieckiego. 280. 449.. Povijest hrvatske književnosti 2. 4328.. HAZU. “Hrvatska i Europa. Mala knjižnica 8.. Mostar 1999. (* Kessler Wolfgang. SNL. Globus. 4327. Hercegovina 1988. Sarajevo 1989. Marulić XV/1.. 377-378. 4329. MH. Pokušaj razjašnjenja velike zagonetke o postanku glagoljice. Hercigonja Eduard. Zagreb 1982. 4325. 2000. Heres Tomislav. Hercigonja Eduard. (* Kvapil M.

4338. Osvit 2-3. “Istočna Bosna i Sandžak (Znanstveni skup). Knjižno blago franjevačkih samostana u Bosni i Hercegovini. Stećci – grobovi naših predaka.03. Bosanski jezik u prošlosti i sadašnjosti. 4335. Knjižni fondovi bosanskih franjevaca temelji njihove pastoralne i kulturne misije. Zaštita Radimlje (Dani europske kulture u Stocu). HAZU-AGM. Sarajevo 24. Zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog naslje a Bosne i Hercegovine.. Udruženje Bošnjaka porijeklom iz Sandžaka. Zagreb 2000. 4341. “Franjevci na raskršću kultura i civilizacija (Blago franjevačkih samostana Bosne i Hercegovine“. “Blago franjevačkih samostana Bosne i Hercegovine”. Imamović Enver. Hunski Vjekoslava. Hrnjević Alma. EJ 1. 4337. .. (Books. Ilić Žarko. Zagreb 1989.. 125-127... (Uredio Ivan Supičić)”. Sarajevo 1996. znanost i umjetnost Svezak II. Kultura. 885. 54-55..) 4334.. “Hrvatska i Europa. GZM (A) 47 (1992-1995). (Izložbeni katalog).. Jurković Ivan. 185-186. 21-23.. 15. 4343. Imamović Enver. 624. Ljubljana 1989. AP 28 (1987). JLZ. 183-184. 141-143.. Knjižno blago. Mostar 1999. 4336. Višnjici i Gromiljaku kod Kiseljaka. 61-92. Mostar 1996. 651. Kabes II/12. Zbornik 17. Idrizović Muris. Hrvatska obzorja VI/1. Zagreb 1980. Humac 2000. Rezultati probnih iskopavanja u Podastinju. 141-146. HM II/9. Oslobo enje 39/11065. 4333. Hunski Vjekoslava. Srednji vijek i renesansa (XIII-XVI stoljeće). 23. Split 1998. MGC. 4342. Hunski Vjekoslava. 235-236. 4340. Imamović Enver. HAZU-ŠK. znanost i umjetnost Svezak I.. 254-258.) 4339. 5456.. Sarajevo 1988.. “Hrvatska i Europa. Srednji vijek (VII-XII stoljeće) rano doba hrvatske kulture. izdanje. Autohtoni hrvatski jezik u BiH spram srpskomu i bosanskomu novogovoru. maja 1994. Zagreb 1999.”. Stijena u Podastinju. 2. Sarajevo 1998. Rezultat tridesetogodišnjih istraživanja (Stalna postavka Zemaljskog muzeja ‘Bosna i Hercegovina u srednjem vijeku’).. Kršni zavičaj 33. 1979. 133-139. 4332. Hunski Slavica. Sarajevo 1996. (Uredio Eduard Hercigonja)”. (* Marasović Tomislav.Kultura 391 4331. Biblioteka u Kraljevoj Sutjesci.. Horvatić Dubravko. Zagreb 1997. Kultura.

).. 1997. 4351. Sarajevo 1995. Bosna nije imala više od 60 hiljada maraka da bi na aukciji otkupila zlatnik svoga kralja Tvrtka!.. Zagreb 1993. Isaković Alija. Bambi.. 23. Sarajevo 05.06. Likovna umjetnost). Feljton: Bobovac – prijestonica srednjovjekovne Bosne (1-8): (1) (Jak politički i upravni centar). Behar I/3. Sarajevo-Ljubljana 1993. Gornji Milanovac-Udruženje izdavača i knjižara Jugoslavije. Imamović Enver. (5) (Grad u tragovima).. izdanje..06.. 21. Bizantsko-južnoslavenski (Vizantijsko-južnoslovenski) odnosi (Bizantska umjetnost i južni Slaveni. EJ 1. 391.. Rječnik karakteristične leksike u bosanskom jeziku. 107-132. 21. Hadžiefendić R.. Oslobo enje 54/17604. Behar II/7. Sarajevo 2000. 1997. . dopunjeno i ispravljeno izdanje. Ivančević Radovan. Sarajevo 06. Imamović Enver.06. Sarajevo 2000. 497. 403. 4349. 1997. d. Bosnia and the Bosnian Muslims 3.. 24-25. 27. Zagreb 1980. 63-71. Sarajevo-Ljubljana 1993. Sarajevo 11. Oslobo enje 54/17607. Band VII.06. 26.06. Oslobo enje 54/17605.. Sarajevo. Bosanski jezik. 21. Isaković Alija.-2000. Zbornik radova ITF 4. Sarajevo 10. (2) (Nevidljiv i neosvojiv grad). 1997. 5 plus 17. Sarajevo 1992. Četvrto. Sarajevo 1994.. 1997.. Wuppertal 1993. 4345.. Rječnik karakteristične leksike u bosanskom jeziku. Kinderbucherlag. Sarajevo 01. The Bosnian language. Sarajevo 1991. Sarajevo 04. 1997.. Gornji Milanovac-Beograd 1994. (4) (Raskoš umjetničke dekoracije). 4344. Zagreb 1992. Sarajevo 09. 21.. 23. 4354. 1997. “Istorija srpske kulture”.. Archäologie. Rječnik bosanskog jezika (Karakteristična leksika).. Wissenschaftliche Mitteilungen.06. 16. 12.. JLZ. Ljiljan II/44. 3335. Ljiljan II/17. (* Tabak Remzija. Isaković Alija. Beograd. Oslobo enje 54/17606. 1997. Slobodna Bosna III/46..392 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. (8) (Zbrisan sa zemlje). 4350.. 4346. Višnjica and Gromiljak near Kiseljak. IP Svjetlost d. Sarajevo 08.06. 4348. Isaković Alija. 12-13. 497. The results of the trial excavations at Podastinje. Imamović Enver..06. Sarajevo 07. 24.. 26. 2.) 4352. 763-766. (6) (Izdajom pao). Oslobo enje 54/17601. Leksikografska izdanja. (2. Oslobo enje 54/17608. Isaković Alija. Sarajevo 1994. Heft A. Oslobo enje 54/17602. (3) (Na kasnoantičkim temeljima). izdanje. (7) (Tajne bobovačkih riznica).06. Svjetlost.) (* Halilović Senahid. Oslobo enje 54/17603. Dječje novine. 4347. Obho aš Safeta. Simboli Sarajeva (Život u zajedničkom gradu).. 4353. 1997. Imamović Enver.

SKZ. 4356. (KUN 10/42(500). 519-534. Ivanković Željko. Beograd 1981. Sarajevo 1984. 125-160. 4362. 50-67. Ivić Pavle. Sarajevo 08. Bobovac II/13. 87-140. Beograd 1986.08. Ivić Pavle. Dijalekt i me uetnički (me unacionalni) odnosi – na primjeru leksičko-semantičkih izoglosa u narodnoj materijalnoj kulturi istočnobosanskih Muslimana i Srba. Jahić Dževad. 4363. Beograd 1990. SKZ. 334. Sveske II/5-6. Ivanković Željko. Ivić Pavle. izdanje. Ivić Pavle.Kultura 393 4355. Tekstil.. Prva knjiga. 2. 4369. 4365. SKZ. izdanje. Trajno prisuće duhovnosti (Franjevci u književnosti i pismenosti Bosne). 1984. 4366. Vid u Vidu kod Metkovića. O jeziku nekadašnjem i sadašnjem. Stećci na području sjeveroistočne Bosne. Doba borbi za očuvanje i obnovu države (1371-1537)”. 18. Ivić Pavle.. Jahić Dževad. Oslobo enje 41/12979. Ivić Pavle. Jezik u nemanjićkoj epohi. 4368. N. Beograd 1990. 4367. “Blago franjevačkih samostana Bosne i Hercegovine”. – D... BIGZ-Jedinstvo. 617-640. Od najstarijih vremena do Maričke bitke (1371)”.. 4360. Zagreb 1990. Tuzla 1997. J. Metalni i koštani inventar s lokaliteta sv... Književni i narodni jezik kod Srba. O jeziku nekadašnjem i sadašnjem”. (Izložbeni katalog). JLZ. 10. . Prva knjiga. “Pavle Ivić. 20. Slobodna BiH II/419. V. Srpski narod i njegov jezik. Model praslovenske postojbine. “Istorija srpskog naroda. 4361. Ivić Pavle. 193-208. Hrvatski glasnik V/62. Beograd 1981.. 335. 4358. Dani europske kulturnopovijesne baštine (Humac/Mostar/Kreševo).. Od najstarijih vremena do Maričke bitke (1371)”. Vareš 1996. (KUN VI/165).. Zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog naslje a Bosne i Hercegovine. 4364.. J. Split-Mostar 1999. Istorija jezika. Nove knjige domaćih pisaca. Jezik i njegov razvoj do druge polovine XII veka. Sarajevo 1988. Vareški stećci.. 393-403. 7. “Istorija srpskog naroda. 4359. Druga knjiga. Razvoj književnog jezika na srpskohrvatskom jezičkom području. Oslobo enje 48/15461. 4357. Ivčević Sanja. BIGZ-Jedinstvo. SKZ. VAHD 87-89 (1994-1996). Nove knjige domaćih pisaca. Sarajevo 06..... 1991. Split 1998.07. “Istorija srpskog naroda. Beograd 1982. 97-98. Ivoš Jelena. 11. EJ 6. 2.. B.

.. Sarajevo 1997. Ljiljan VI/257. 47. Halilović Senahid.). Biblioteka Linguos. 31. Jahić Dževad. 259. Zapis I/4. Jahić Dževad.. 36-37. Sarajevo 1997. Sarajevo 1995. Sarajevo 1997.12. 4370. Didaktički putokazi V/17.. 557. Knjiga II. Sarajevo 1990. Ljiljan 360. odgovora.. Arnaut Muhamed. 25. Zenica 2000.. Jahić Dževad. Bošnjački narod i njegov jezik. Didaktički putokazi V/18. Bulić Refik. Taljić Isnam. Ništović Hazema. Pranjković Ivo. Behar I/4-6. 40-41. Pregled LXXX/5-6. Knjiga III.. Jahić Dževad.-2000... 1999.. Sarajevo 1987. Izdavačka kuća Ljiljan Sarajevo-Izdavačko preduzeće Ze-Company Zenica. Trilogija o bosanskom jeziku. Didaktički putokazi V/17... Tretiranje jezika u vezi sa nacionalnim konstituisanjem Muslimana (U povodu pojave knjiga o muslimanskoj genezi i identitetu). Sarajevo 1999. Bosanski jezik u 100. Sarajevo 1990. Sveske III/11-12. Izdavačka kuća Ljiljan Sarajevo-Izdavačko preduzeće Ze-Company Zenica.394 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 127. Tuzla 2000. Jahić Dževad. Sarajevo 1985... Biblioteka Bosanski krug. Biblioteka Linguos. Milešić I. Jahić Dževad. 4371. 2. Zagreb 1999.. 57-58. O narodnom i književnom jeziku bosanskih Muslimana (kratak sintetski pregled). 275. Jezik.02. Novi muallim I/1. 245-255. Jezik bogomila. Oslobo enje 49/15692.. Izdavačka kuća Ljiljan Sarajevo-Izdavačko preduzeće Ze-Company Zenica.... 119-123. nacionalizam (Ogledi o jeziku u nacionalnom i društvenom kontekstu). 143. Zagreb 1993. (* Korenić Bojan.. Naučna utemeljenost bosanskog jezika. Split-Mostar 08. Didaktički putokazi V/17. Sarajevo 26. 12. 4373. 6-7.) 4375. 4376. 10-11. Kasumović Ahmet. 4378. Biblioteka Linguos. 11. Sarajevo 1999. Jezik bosanskih Muslimana. 41. (2) (Islamizacija i jezik u Bosni). Sarajevo 2000. 10. 20-23. Didaktički putokazi V/17. Zenica 1999. Trilogija o bosanskom jeziku. 37. 357-377. Sarajevo 1999. Behar VIII/40-41. 4379. Pregled LXXVII/2. Jahić Dževad.. 273-297. 43-59. Jahić Dževad. Sarajevo 1991. Knjiga I.. pitanja i 100. 4377. Uprava za politička pitanja Generalštaba.. 1992. Uloga ‘bosanskog jezika’ u procesima srpskohrvatske standardizacije. “Bosanski jezik”. Ljiljan VI/256. 4372. Slobodna BiH II/447. Zenica 1999. nacija. (3) (Otkud naziv bosanski jezik?). Zenica 1999. 8-9. Ljiljan VI/258. Vojna biblioteka 15.. Zenica 1999. Jahić Dževad.. Feljton: Priče o jeziku: Iz knjige Bosanski jezik šta je to (1-3): (1) (Kojim su jezikom govorili predislamski bogomili). Jahić Dževad. dopunjeno izdanje. Biblioteka Ključanin. (* Halilović Senahid. O narodnom književnom jeziku bosanskih Muslimana (kratak sintetski pregled). . Školski rječnik bosanskog jezika. Press centar Armije RBIH.. Didaktički putokazi V/17. Zenica 1999. NIŠRO “Oslobo enje”. Sarajevo 1999. 4374. Palić Ismail. Triolgija o bosanskom jeziku.

2000. (* Heres Tomislav. Mramorje (Dobrinja-Cvijetići. 7. Stećak – simbol bosanske države. Travnik 1994. Izložba)..03. Mramorje 2 (Pavići-Savanovići. Jakšić Nikola. Sarajevo 1988. “Ričice – nekropola stećaka”. Hadžagić Amira. Ništović Hazema. Zenica 2000. 2000. Oslobo enje 49/15648.) 4381.. Mramorje (Goleši. Tanović Ilijas. Zenica 2000. BL). Jahić Dževad – Halilović Senahid – Palić Ismail.. Oslobo enje 57/19272. 331-342. Jandrić Ljubo. Debela Me a (BL) 129. Japundžić Marko. (KUN VIII/317).10. . Oslobo enje 57/19270. Oslobo enje 45/14281. AP 22. Didaktički putokazi VI/20. 476.. Ljubačevo (BL). Zenica 2000. Stražbenica (BL) 132. Čelinac.. Didaktički putokazi VI/20. Regije 1-13. Zenica 2000. Muratagić-Tuna Hasnija. Zenica 2000. Sarajevo 2000. Arheološka nalazišta. Novi muallim I/4.ur evići. SV). BL).01. 533-550. Hrvatska revija XLIV/176-177. 4388.. Sarajevo 13.Kultura 395 4380. 4389. Zenica 2000.10. 9-11. 4384. Arnaut Muhamed. Mramorje (Skribidol. Regija 9: Banja Luka. 4386. Jarić Abid. 209. 61-71. 4382. Zenica 1989. 1-2. Gdje je i kako je nastala glagoljica i ćirilica. Zagreb 1995. Kotor Varoš. (Štamparskom greškom u časopisu je upisano da se radi o broju 12. Skender Vakuf. Marulić XXVIII/6.. Mramorje (Javorani. 25. Jamaković Osman. Pandurević Tatjana. Drugi bogumilski san. Radovi 23. Jakšić Nikola. 1988. 14.. Mramorje (Radmanići. Mramorje (Zelenci. Zadar 1983-1984. Sarajevo 14. Preporod XXXI/697. 9. RPZ 10... 5. Divan I/12. Posebna izdanja 1. 6-8. Jalimam Salih. BL). 9. 12-13. Tragom hrvatskog glagolizma. BL). Muzej grada Zenice. Ričice (Imotski). 4383. Tragovi pisane riječi kroz stoljeća (katalog. BL). Sarajevo 2000. 4385. Mlinovi (BL). Mramorje (Vilusi-Stanići. Sarajevo 12. Rezultati istraživanja. stoljeća u Hrvatskoj i Bosni. trebalo bi biti broj 13). BL). Selhanović Selman. Didaktički putokazi VI/20. ZM. Didaktički putokazi VI/20. Sarajevo 23.) 4390. 1133-1135. Dom štampe Zenica. BL) 131. Kamen (BL) 130. Beograd 1981. Tom II. Mramorje 1 (Pavići-Grujičići. 1992. Tragovi i znamenja višeg života (Blago franjevačkih samostana). Didaktički putokazi VI/20.. Jalimam Salih. Provincijalat franjevaca trećoredaca-KS. Japundžić Marko.. Mramorje 3 (PavićiSavanovići). AL BIH. Gramatika bosanskog jezika... (* Kadrić Adnan. Zagreb 1994... Jakšić Nikola.. 4387. Šimić Angelina. 13. Nakit 14. Split 1983.. 134-136. Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture. Zagreb 1995. BL).

Basler uro. 5-14. Istorija Srba.. O transkripciji staroslovenskih tekstova. Jireček Konstantin. 550. EJ 3. Biblioteka naša prošlost. Beograd 1996.02.. 73..) 4394. 4398. (I.) 4393. Obavijesti HAD XVIII/3.. Bevanda Mladen. 232-233.. Biblioteka Fototipskih izdanja. Jelovina Dušan. 1991. 4397. Čajničko evan elje (jevan elje). Barun An elko. Jireček Konstantin – Radonić Jovan. Atti e Memorie della Società dalmata di storia patria 9. Isenberg G. Split 1976. 152. Beograd 1986. izdanje.. Slovo Ljubve.. 4396.. 4400.. a cura di Mario Capoldo).. Jelenić Julijan. 31-38. Druga knjiga (Kulturna istorija). Muzej hrvatskih arheoloških spomenika. Biblioteka znanstvenih djela 2.. Oslobo enje 48/15295. Kultura i bosanski franjevci.. Geschichte Osteuropas XXVII/1. Biblioteka Izdanci. (* Babić Marko. Beograd 1978. Zmaj. ispravljeno i dopunjeno izdanje. PKJIF 51-52/1-4 (19851986). Zagreb 1991. 12.. 55-66. 19. I-II. Drugo. Sarajevo 15. Beograd 1990). Arheografski prilozi 1. 832-833. ErcegovićPavlović Slavenka.-2000. 176 + 91 tabla. 58-59. Književna riječ u matici vijekova (Izbor iz književnosti bosanskih muslimana u francuskom časopisu ‘Migrations’). Beograd 1988. (KUN 9/18(476) 11. (Preveo i dopunio Jovan Radonić). Katalozi 1... Sarajevo 1990. Naučni sastanak u Vukove dane XXV/2. Sarajevo 1991. München . 4399. Marulić XXIV/6.. Zagreb 1978-1979. 1991. 4395. 241-242. Beograd 1979.396 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Germania 65/1. Jerković Vera. Starohrvatske nekropole na području rijeke Zrmanje i Cetine.Fototip izdanja iz 1912. (* Rapanić Željko. (* Stipčević Nikša. Ljubljana 1987. O izdavanju starih srpskih spomenika. 184-185. Beograd 1988. “Proučavanje srednjovekovnih južnoslovenskih rukopisa”. Jerković Vera. 300-302. Jerlagić-Boru aj Sadžida. L’eredita di Roma nelle città della Dalmazia durante il medioevo (Introduzione. Split 1986. (* Ferluga Jadran.. Zagreb 1984. HZ 31-32. Jugoslavenski seminar za strane slaviste 33-34.) 4392. Oslobo enje 48/15322. (* Stipčević-Despotović An elka.) 4401. Prosveta. Svjetlost. Beograd 1995. (I-280. Jelovina Dušan. Arheološki vestnik 38. Jerković Vera. Sarajevo 19. (Beograd 1984. Srpskohrvatska norma u glasovnom i morfološkom sistemu. Svjetlo riječi IX/103. Napomene o proučavanju ortografije i jezika srpskih redakcionih spomenika. IIFototip izdanja iz 1915).01. 426-429. Zadar 1984. Zagreb 1986. JLZ. Mačevi i ostruge karolinškog obilježja u Muzeju hrvatskih arheoloških spomenika.. Roma 1984. 482-483.. II-703).. Jerković Vera. Biblioteka fototipskih izdanja. Frankfurt 1987. 4391. Starinar 37.. Jerković Vera. 139-145. 2. ČS.

Beograd 1978. Beograd-Zagreb-Mostar 1986. “Jugoslawien (Landschraft und Kultur)”. Leksikografski zavod Miroslav Krleža..) 4402. Mladinska knjiga. Prosveta-NolitZavod za udžbenike i nastavna sredstva. Jurić Radomir. Prilozi hronologiji srednjevekovnih nekropola Jugoslavije i Bugarske (II) – Contributions a la chronologie des necropoles medievales de Yougoslavie et de Bulgarie (II). Beograd 1991. Balcanoslavica 7. Metković. Prosveta-Spektar-Prva književna komuna. “Jugoslovenska književnost srednjeg veka (Priredio or e Trifunović). Jurić Radomir.. 263. Obavijesti HAD XVI/1. "Rani srednji vek". Knowledge. 568. Zagreb 1984. Jovanović-Stipčević Biljana. Mihaljčić Rade.. Jurić Radomir. Lektira za 1. Metković. (K-Ren)”.. Odeljenje istorijskih nauka 17.. 4412. Ljubljana 1987.. Umetnost ranog srednjeg veka u Bosni i Hercegovini. Beograd 1999. 4408. Zagreb 1987. Jovanović Vojislav. “Arhiepiskop Danilo II i njegovo doba”. Prilozi hronologiji srednjevekovnih nekropola Jugoslavije i Bugarske (I) – Contributions a la chronologie des necropoles medievales de Yougoslavie et de Bulgarie (I). Jovanović Vojislav. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 4409. 4413.Kultura 397 1979. . Ljubljana 1986.. Balcanoslavica 8. 3-5. Prilep 1978. 4410. 148. Prilep 1979. Beograd 1997. Naučni skupovi 58. Rad braće prosvjetitelja Ćirila i Metodija i severozapad naše zemlje kroz stoleća. 74-82. 115-157 + 12 tabli. 147-150. 4404. O sre ivanju srpskoslovenskog pravopisa u prvim decenijama XIV veka. Jovanović Vojislav. 21-29. 4407. “Enciklopedija hrvatske umjetnosti 1.. Beograd 1985. Naučni sastanak slavista u Vukove dane XIV/1. razred zajedničkih osnova srednjeg usmerenog obrazovanja”. AP 27 (1986). “Likovna enciklopedija Jugoslavije 2. rekognisciranje. 24-25. 4405. Jurić Radomir. Srednjovjekovno groblje sa stećcima u Dobranjama kod Metkovića. decembar 1987)... 318. Vojislav. 800-803.. 4411.. 4403. Zagreb 1995. 265-280. 4406. Cisterna. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Općina Metković. 173-174. JLZ Miroslav Krleža. (Me unarodni naučni skup povodom 650 godina od smrti. 185. SANU. Jovanović S. (A-Nove)”. Knowledge. Jurančič Janko..

JLZ. 239-242 + 1 karta. (A-J)”. Kajmaković Zdravko. Divoševo evan elje (jevan elje) (485). Zagreb 1984. Kajmaković Zdravko.-2000. izdanje.398 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. ožujak-travanj 1988. Kajinić Anto. Ikonostas (Bosna i Hercegovina) (626).. Oslobo enje 57/19314. u Collegiumu artisticumu u Sarajevu.11. .sadašnja džamija Fethija u Bihaću.. Jurković M. Veselin Masleša.. ZKM 7. 11. 2. 249-259. Sarajevo 1978.. Veličina trajanja (U povodu izložbe ‘Blago franjevačkih samostana u Bosni i Hercegovini’. Gacko (435). Radio Sa VII/20. 4414. Zagreb 1980.. Zagreb 1986. EJ 1. Sarajevo 1982. JLZ Miroslav Krleža. 9.. 295. 4423. Banja Luka 1982. Radovi Instituta za povijest umjetnosti 11. EJ 2. 169-178. JLZ. godine). K. 842-870. 4419. Zagreb 1982... Crkvena arhitektura (Bosna i Hercegovina) (690). 4416. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. 2. Gornje Podrinje (466-467). Zbornik 1. 4418. 4421. K. 4422. 107-113. Svjetlost. Boljuni (71). Ikona (Bosna i Hercegovina) (620). 4420. “Yugoslavia”. Sarajevo 1986. 2. Srednjovjekovna crkva svetog Antuna . O bizantskom utjecaju i autohtonosti nekih likovnih rješenja na predromaničkoj plastici Bosne i Hercegovine. Kajmaković Radmila.. izdanje. R. JLZ. AD BiH. Svjetlo riječi VI/63. EJ 3. 4426. Jusić Enisa. Kajmaković Zdravko. Aristodije i Matej. Dobrun (324). 4425. izdanje.. Divoševo jevan elje (315). “Arheološka problematika zapadne Bosne”. Informacije o stanju arheološke istraženosti srednjovjekovnih gradova na području Pounja. Sarajevo 25. Bunovi (210). 4417. Crkvina (239). Srednjovjekovna arhitektura u Bosni i Hercegovini. Ćirilica kod Srba i Muslimana u osmansko doba. EJ 4. Goražde (464). Tajna umjetnosti... Grobovi (Bosna i Hercegovina). Kajmaković Zdravko. Dobrun (503). 2.. JLZ. 263. A. Zagreb 1987. Sarajevo 1999. Kajmaković Zdravko. 4427. Sarajevo 1988. godine – The Written Word in Bosnia and Herzegovina from Earliest Times up to 1918". "Pisana riječ u Bosni i Hercegovini od najstarijih vremena do 1918. Butko (212). Jusić Enisa. 141-179. Nadgrobnici srednjovjekovne Bosne (Forum subotom). BF VII/11. Sarajevo 1983. 4415. 2000. Zagreb 1984. 4424. izdanje. 604-605. Kajmaković Zdravko..

. Dubrovnik 1990. Kultura i bosanski franjevci. 4438. Karabeg Mugdim. Karačić Vendelin. JLZ.. 617-618. izdanje. Starohrvatska umjetnost u Bosni i Hercegovini. “Julijan Jelenić. Ori dei conventi francescani della Bosnia ed Erzegovina (Storia. Dopunska objašnjenja s naznakom novije literature. 148 + 1 karta. Svjetlost. Kajmaković Zdravko. Kunst). Art treasures of the franciscan monasteries in Bosnia and Herzegovina (History.. Karamatić Marko – Nikić Andrija.. Freska (Bosna i Hercegovina). Mostar 2000. HKD Napredak. Kajmaković Zdravko. Art). 550-551. izdanje. "Umjetničko blago Bosne i Hercegovine"./2001. izdanje. Sarajevo 1998. . Kapetanić Niko – Vekarić Nenad... Uloga franjevačkih samostana u BiH u njegovanju i promicanju likovne kulture i umjetnosti. 8. Privredni vjesnik. II. 2. Zagreb 1984. Kajmaković Zdravko. Džemal Čelić. 4439. Kultur. Knjiga prva”. 145-168... Umjetnost Jugoslavije u 18. 105-116. (Fototip izdanja iz 1915). 533-534. Karahasan Dževad. Oslobo enje 39/12231. 4430. Zagreb 1990. Kalač Iso. Cultura. Zdravko Kajmaković. Uloga franjevačkih samostana u BiH u njegovanju i promoviranju likovne kulture i umjetnosti. Biblioteka Izdanci. 54-58. Motrišta 15. Zagreb 1990. 267-268. Anali 28. Dramska književnost u Bosni i Hercegovini. 2.07. 4436. 4437. art). EJ 5. Utjecaj hrišćanstva na izbor osobnih imena u selima Dubrovačke Republike. Karamatić Marko.. 4434.. Zagreb 1986. Hercegovina 6-7 (14-15). 243-259. Sarajevo 15. Putevi XXVI/1. Arte). Sarajevo 1990. Tourist Monografs 26. Privredni vjesnik.. EJ 3. “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463. ( uro Basler. Les richesses des couvents franciscains de Bosnie . JLZ. Privredni vjesnik. 605-620. Azra Begić). 147. Vizantina. 4433. Sarajevo 1987. Karaman Ljubo. Banja Luka 1981. Collana Monografie turistice 26. 4429. Touristische Monografien 26. culture. Privredni vjesnik. knjiga. Die Kulturschatze der franziskaner kloster in Bosnien und Herzegovina (Geschichte. 4431. 4435. Svjetlost. Zagreb 1988. 2. Culture. Bogumilstvo u savremenoj bosanskohercegovačkoj poeziji. izdanje.Kultura 399 4428... Zagreb 1990. Monographies touristiques 26. EJ 4. 56-69.Herzegovina (Histoire. Zagreb 1990. JLZ.. Iluminirani rukopisi (Bosna i Hercegovina). Karačić Vendelin. Mostar 2000. 1982. 3. 4432.

Sarajevo 1989. Filološke studije o našem najranijem srednjovjekovlju.... a kasaba Mostar. Zagreb 1982.). 4453. 4447. 1986. Karamehmedović Muhamed. Sarajevo 1981. 125. 4440. 8.. (* Nilević Boris.. 4448. 2-8.. Likovne umjetnosti. “Bosanska srednjovjekovna država i suvremenost (Zbornik radova)”.. Spasena nekropola u Salakovcu. 4451. Sarajevo 04. Zagreb 1988. izdanje. Zbornik za umetnosno zgodovino 17. Katičić Radoslav. Sarajevo 1980.03. 352-360. Beograd 1981. Likovne umjetnosti. izdanja Enciklopedije Jugoslavije”. Svjetlo riječi VII/71. Karamehmedović Muhamed. 100-101.12. “Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina. Srpska književnost u srednjem veku. Kebo Alija.. 1978. 1983. Sarajevo 1996. 4442. JLZ. Kašanin Milan. Jezik (Hrvati). EJ 5.400 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 4452. 99-114. OOUR Zavod za izdavanje udžbenika i nastavnih sredstava. Zagreb 1982. Šeher Blagaj. Ljubljana 1981.. JLZ. Praistorija na dnu jezera. 4444. Kebo Alija.. Oslobo enje 40/12742. 327-330.01.. Odjek XXXIV/1.-2000. Karamehmedović Muhamed. 319-321. JLZ. Split 1993. Karamehmedović Muhamed – Unković Milivoje. (Nedjelja) 2. Uz početke hrvatskih početaka. Transformacija forme i motiva srednjovjekovne Bosne u osmanskom periodu. izdanje. Kaverić T. Umjetnička obrada metala. Književni krug.. (Fototipsko izdanje iz 1975. 7. Katičić Radoslav. 4449. 2. Karamehmedović Muhamed.. 86-88.. Oslobo enje 38/11981. Biblioteka Kulturno naslje e. Separat II. 4443. 7. Sarajevo 1981. Bosanska srednjovjekovna umjetnost. Institut za istoriju. Sarajevo 1996. Oslobo enje 35/10685.. 281. Sarajevo 13. Kebo Alija. Likovna umjetnost za I razred srednjeg usmjerenog obrazovanja. 11. Prilozi XVII/18. Oslobo enje 43/13509. Riznica kulturne baštine (“100 godina Muzeja na Humcu”).. Saopštenja 13. Biblioteka znanstvenih djela 70. 1981. Kebo Alija.. Sarajevo 30. FPN. III izdanje. 517.. Svjetlost. Veselin Masleša. Prosveta. 4446. “Bosna i Hercegovina i svijet”. 466. Beograd 1990. EJ 2. Sarajevo 1983. 31. Sarajevo 03. .. Karamehmedović Muhamed. 264-272. Prijatelj Kruno. Stanić Radomir. 4450.11. 4445. Šaputanja stoljeća.) 4441. 2. Stanić Radomir.

godina)”. Razbu eni kameni spavači. Sarajevo 08. Kolumbić Nikica. Knežević Anto. Sarajevo 1988. 24-25.. 4459. Prijepolje 1978. 4458. “Enciklopedija hrvatske umjetnosti 1. 4457. (A-J)”. Svjetlost OOUR Izdavačka djelatnost. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. 100-101. Sarajevo 25. GDI BiH 34. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1.) . Hrvojev misal (608-609). 99-101. (* Vidmarović Natalija. Teške riječi u tvrdom kamenu (Bosanskohercegovačka epigrafika). MANU. Sarajevo 1983.. Rasprava o hrvatskom jeziku. Knežević Joko. Oslobo enje 45/14283. (ANove)”. 179-181. Petrović Rade.. (* Handžić Izet. Zagreb 1988.. Bogetić Radin (148). JLZ Miroslav Krleža. Hrvatsko filozofsko društvo. 811... Letić Branko. 344-345. Sarajevo 1984. Beograd 1988-1989.. Hrvojev misal. Studije 7... Lektira za srednje usmjereno obrazovanje. “Književnost bosanskih franjevaca. Oslobo enje 48/15325. Saopštenja 16. Skopje 1989. (* StojakovićPavelka Brana. Kečkemet Duško. 4463. Zenica 1995. 274-279. “Kliment Ohridski i vulgata na Ohridskata kniževna škola vo razvitokot na slovenskata pismenost (Materiali od naučen sobir održan vo Ohrid od 25 do 27 septemvri 1986. 1072-1074. Oslobo enje 48/15315. 7. Radovi zavoda za slavensku filologiju 24. Sarajevo 1982. 1991. Baščaršija – svjetska kulturna baština. 200.02.. 2. JLZ. 4462. SSDSV 6. Veselin Masleša. 9. Sarajevo 1983. Beograd 1987. 9. Prosveta-Institut za istoriju umetnosti. Krijesnica II/4. Kopecki Branka. Kebo Amra.. Manastir Žitomislić. EJ 1. 1991. Kebo Alija.. Korać Vojislav.. Zagreb 1989. Knežević Stipo. 4455. Aleksandrida. Zagreb 1980.) 4464. Naš svijet XXIV/275.) 4465. Izbor tekstova iz starije hrvatske književnosti (Priredio Ivan Lovrenović)”.02. 4456. 4466.03. Pregled LXXIV/9. 1988. 299-301. Arheološki park u Blagaju. izdanje.. Mostar 1984. Filozofija i slavenski jezici. Saopštenja 20-21. Izme u Vizantije i Zapada (Odabrane studije o arhitekturi).) 4461. 4467. 227. 203-205. Beograd 1984. Zagreb 1995. (* Stanić Radomir. Kečkemet Duško. Biblioteka Kulturno naslje e BiH.Kultura 401 4454. Zagreb 1984.. Kojić Ljubinka. 4460. Sarajevo 18. 333.. Kebo Alija. Stećci u pljevaljskom kraju. Most XI/51-52.

Sarajevo 1988. Dragišić. ZM. 1981. Regije 14-25. Duvno 1981. 4480. JLZ Miroslav Krleža. Regije 1-13. 4473. Mostar 1999. B). 199. “Jugoslovenski književni leksikon. Kosorić Milica. Zvornik. 46-47. Starine u okolici Širokog Brijega. Sarajevo 1988. Brdo-Konačište (Bi) 89. Duvno 1981.. . 4470. Šekovići. Drugo dopunjeno izdanje”. Bratunac. Kovač Fuad. MS. Naša ognjišta XI/74. Regija 7: Gračanica. Živinice. Jugoslovenske književnosti. Tom II. Gradina (Stupari. L). 106. Naša ognjišta XI/69.. Tom III. Gradina (Tulović. Kladanj. 123-134. Tom II. Kosorić Milica. (AJ)”. Tuzla.402 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Bibliotekarstvo 30.. Brštanik. 4469. 4471. Regija 16: Olovo. Arheološka nalazišta. Gaudeamus 1-2.. Arheološka nalazišta. Sarajevo 29. “Veselko Koroman. AL BIH. jeziku i književnosti Hrvata Bosne i Hercegovine. Ugljevik. 105. Sokolac. 17. Kovačević Stanislav. Posebna izdanja 1. Kronološka bio-bibliografija hrvatskih pisaca Bosne i Hercegovine”. Kalesija. Bijeljina. Vlasenica. Višegrad.. 4478. Ljiljan 334. 4475. AL BIH. ZM. Novi Sad 1984. 16. Banovići.. Zagreb 1984. Stećci. Arheološka nalazišta. Rudo. 4481.. Koričić Vanja. Regije 1-13. ZM. Koroman Veselko. Sarajevo 1988. Sarajevo 1988. ZM.. 4474. “Ričice – nekropola stećaka”. Bratunac 1 (B) 68. Raskršće (Ro). 4468. Skica za izradu bibliografije bosanskohercegovačkih latinista. Lopare. Split 1983. Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture. Mali Gradac (Bi) 94. izložba). Kosorić Milica. Srebrenik. 7. Tom III..06. 4476. Han Pijesak. Krčevine (Z) 93. Lukavac. Crkvište (B) 68-69. Oslobo enje 38/11854.. 4472. Koroman Veselko.-2000. 11-43. Arheološka nalazišta. Kosorić Milica. Kosir Vencel. Podcrkvina (B) 77. Ričice – arheološka istraživanja nekropole stećaka. Kovaček Božidar. Sarajevo 1998. Kovačić Anto Slavko. Regije 14-25. Alverinski Bartul (153). HM II/6.. Dobretić Juraj-Benignus (154). 37-42. 4479. Od kamene sjekire do prvih naselja (Arheološki nalazi na tlu sjeveroistočne Bosne. AL BIH. AL BIH. 4477. 297-302. Srebrenica. Zapuštena prošlost (Po kraljevskim ruševinama Bobovca raste mahovina i sunčaju se gušteri). Sarajevo 1984. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. Opaske o pismu. Kovačević-Kojić Desanka. Kosir Vencel. Regija 17: Rogatica. Sarajevo 1999. Regija 6: Brčko. Sač (V) 79.

Kreševo... AL BIH.)”. ZM. 177. Kovijanić Risto. Lamnici 2 (BG). 1.. Hrvatski narodni kalendar 1995. Tom II. Sarajevo 1988.. Zlatari Kotora u doba samostalnosti (1391-1420) (Po podacima iz Kotorskog arhiva). 4489. Donji Vakuf. . Arheološka nalazišta. Regije 1-13. Kovačić Anto Slavko. Sarajevo 1997. Zagreb 1979. (* Zloković Ignjatije. 4483. 4494. Prnjavor. Beograd 1980. 4491. Arheološka nalazišta. GPM 26. Regije 14-25. Zenica. Arheološka nalazišta. Kovijanić Risto. Kraljević Gojko. Vareš-Draškovac (Va) 27. Regije 1-13. Opaske o pismu. AL BIH. Kotorski medaljoni. Breza. Tom II. Hrvatski narodni godišnjak 1998. Arheološka nalazišta. “Suvremena katolička enciklopedija (Priredili Michael Glazier i Monika K. 309-312. Titograd 1978. 89. 4487. Književne novine. 133-140. Numizmatička zbirka na Humcu. Centar ARS. ZM. Kovačić Slavko. Kraljević Gojko. Visoko. 4486. Župni ured sv. Kiseljak 2 (K) 22. Jajce. Podmilačje. Sarajevo 1993. Kiseljak. dopunjeno izdanje. 4484. ZM. Kovijanić Risto. Hrvatski narodni kalendar 1994. Titograd 1981. Tom II. Regija 12: Šipovo. Gornje Vukovsko (K). Kraljević Gojko. Sarajevo 1994. Kovačić Anto Slavko – Jarak Vjeko.. Biblioteka Male turističke monografije 42. Regija 13: Travnik. (Glavni urednik hrvatskog izdanja dr. 155-174.. Sarajevo 1988. 160. 4495. Zvornik. 4485.. Regije 1-13. 263-283. Kraljević Gojko. Pučko školstvo bosanskohercegovačkih Hrvata do 1878. Zbornik radova. Beograd 1976. AL BIH. elilovac 1 (T). glagoljaši i glagoljaštvo. Turistkomerc.. Pucarevo. Sarajevo 1988. Bijeljina. Vareš. Regija 3: Bosanska Gradiška. 267-278.. ZM. Godina 42. godine. “100 godina Muzeja na Humcu (1884-1984. 276-286. jeziku i književnosti Hrvata Bosne i Hercegovine.) 4490. Istorijski zapisi XXXI-LI/1-2.Kultura 403 4482. 2. Godina 46. Regije 1-13. ZM. Kupres. 197. Pučko školstvo Hrvata BiH do 1878. Fojnica.. Sarajevo 1988. godine. AL BIH. Regija 6: Brčko.) 4488. Glagoljica. Hellwig). 163-167... Ugljevik. Kotor 1978. 187-188. Kovačić Anto Slavko.. Lopare. Godina 43. SIZ kulture općine Ljubuški. Laktaši. Tom III. Gornji Vakuf. AL BIH. 4493. Brčko (Br). izdanje. Vitez. Laus. 52. Kotorski medaljoni. Regija 14: Kakanj. Mato Zovkić)”. Srbac. Busovača. Bugojno. (* Boljević-Vuleković Vojislav. Ive Podmilačje. Sarajevo 1988. Kraljević Gojko. Ljubuški 1985.. Kovačić Anto Slavko. Istorijski zapisi XXXIV-LIV/1. 4492. Tom II. Split 1998. Arheološka nalazišta. Kraljević Gojko.

Aldeshot-Brookfield 1997.. Studenci 1995. 5): (2) (Stećci – originalna umjetnost srednjeg vijeka). Borač (157). Kraljević Gojko.09. Ljubinje. (* Lonza Nella. EJ 4.. 4506. Krekić Bariša. Sarajevo 08. ZM. 4501. 2. ZM. Regije 14-25. JLZ Miroslav Krleža. (5) (Katoličke crkve i samostani). Bosanska Dubica (160). Bogumilski mramorovi. 7. Tom III. 4508. Sarajevo 1988. Putevi XXIV/6. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. AL BIH. Čapljina. 4500. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. ZM. PCC Me ugorje. (3) (Srednjovjekovni i turski gradovi). Kraljević Gojko. Arheološka nalazišta. Goražde.. 4505. Jablanica. 194-212. Sarajevo 10. Anali 36. Kreševljaković Hamdija. Krekić Bariša. AL BIH. Vitina 3 (Lj). 4497. Regija 24: Lištica.. AL BIH. Bosanske crkve i njihovo obskrbljivanje za otomanske vlade. Serises 581. Konjic. Arheološka nalazišta. AL BIH. Oslobo enje 35/10746. 4504. Dubrovnik (361). Krstić Kruno. ZM. Goražde 1 (G). Tom III. Gornja Drežnica 2 (M). ZM. 337. JLZ. Regije 14-25. Regije 14-25. Regije 14-25. izdanje. Zagreb 1984. 5-9. (A-J)”. 543-544.. 1984. Variorum Collected Studies. 4498. Dubrovnik: a Mediterranean Urban Society. 1978. Ribići 1 (K). Sarajevo 1988. Kristić Augustin. 14-15. Neum. 4507. Kalinovik. Trebinje.. Sarajevo 1988. 499-503.. Sarajevo 1988. 1984. JLZ Miroslav Krleža. 693. AL BIH. Sarajevo 07. Dubrovnik 1998.09. Kraljević Gojko.) 4503. 11.09.. Zagreb 1984. 295.-2000. Stolac. Kraljević Ljiljana. Bijeljina (130). 223. Oslobo enje 41/13012. Krleža Miroslav.05. Kraljević Gojko. 4509. “Bariša Krekić. Oslobo enje 41/13010. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”. 1300-1600”. Regija 18: Čajniče.. Krleža Miroslav. Jezerski. Bosanski mramorovi. 197. 4496. Arheološka nalazišta. Oslobo enje 41/13009. 1300-1600”. Aldeshot-Brookfield 1997. Kreševljaković Muhamed. Feljton: Spomeničko blago Bosne i Hercegovine (23. Kraljević Gojko. . Sarajevo 06. 4502. Dragišić Juraj. Zasada (B).. On the Latino-Slavic Cultural Symbiosis in Late Medieval. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. Arheološka nalazišta.. Mostar. 9. Tom III. Čitluk. 4499... Series 581. (A-J)”. Banja Luka 1978. Tom III. (Uredio Milenko Brkić).. Ljubuški. Foča. Sarajevo 1988. 121. Regija 25: Grude. 1984. Tom III.404 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Regije 14-25. Zagreb 1984. Variorum Collected Studies. Arheološka nalazišta. Regija 21: Prozor. Dubrovnik: a Mediterranean Urban Society. Regija 20: Bileća.

4511.. NEV XXX/1.. Arheološka nalazišta. Bosanska srednjovjekovna književnost i njen jezik prema staroslavenskoj i hrvatskoj glagoljskoj književnosti. Regija 20: Bileća. Kujundžić Zilha. (* Ćošković Pejo. Petra u Vrhbosni. ZM. Sarajevo 1988. Stolac. 4514. 222-225. Fojnica. AL BIH. EJ 2. izdanje. “Simpozij ‘Prilozi za proučavanje muzičke kulturne baštine u Bosni i Hercegovini’”. 4513. 27. 59-60. 7. Sarajevo 1979. Vareš. Regije 14-25. 11-12). (Summary: Popular kolo dance at the stećci of the medieval Bosnia. Kućan Ante. 272-276. 4517.. Kiseljak.. Ljubinje. Zagreb 1982. Kuna Herta. 2. Zbornik sažetaka. Kuna Herta. Tuzla 1984. Biblioteka Naučni i stručni skupovi VI. Muzika.. Zagreb 1982. Trebinje. Kučukalić Zijo. 103-127 + 8 tabli.. Visoko. izdanje. izdanja Enciklopedije Jugoslavije”. Kulenović Salih. Tom III. Sarajevo 08. Članci i gra a 15.. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”. Sarajevo 1980. 237-252. Sarajevo 1988. 360-364. Kujundžić Juraj. Studenci 1995. Kreševo. JLZ. Banja Luka 1984. (Uredio Milenko Brkić). (KUN VI/137).. 188. 4522... Zagreb 1985. 4515. Separat II. PCC Me ugorje. ZM. Zagreb 1982. Regija 14: Kakanj. Kučukalić Zijo.. 4512. Narodna kola na stećcima srednjovjekovne Bosne.) 4520. Drugo prera eno i dopunjeno izdanje.02.. 73-82. Oslobo enje 40/12799. EJ 2. Veselin Masleša. 4518.. Orlovica (T). Turbića groblje (K). NEV XXVIII/1-2. Katedrala sv. Sarajevo 1994. Kujundžić Juraj.. 4516. (Sarajevo. Breza. Kujundžić Zilha. IZ 5. AL BIH.02. Beograd 1978. 4519.. JLZ. Prilozi za etnološku monografiju Skipovca. Regije 14-25. “Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina. Pregled LXIX/6. Mulabegović Amila – Benac Alojz. 153-163. Avicena. Problematika stećaka i romanike u Bosni i Hercegovini. . “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine.. 2. Književnost (Bosna i Hercegovina). Buzov M. Prilozi centra za povijesne znanosti 2. 337-340. Tom III. 1984.Kultura 405 4510. 1994). JLZ. Sarajevo 1984.. 590. 11-12. 23-24. 763766. O zborniku krstjanina Hvala. Kuna Herta. Muzika. Starohrvatski crkveni spomenici u Bosni i Hercegovini. Naučni sastanak slavista u Vukove dane VIII. Sarajevo 1978. 4521. "Kulturna istorija Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do pada ovih zemalja pod tursku vlast". 295-303. Krstonijević Irma. Arheološka nalazišta.

Sarajevo 1989. 249-252. 9. Odjek XL/2223. Milenij slavenske pismenosti. . 49-84. 4524. Sarajevo 1986. Hvalov zbornik u optici me usobnih veza i uticaja južnoslavenskih srednjovjekovnih književnosti.. Sarajevo 1987.. Kuna Herta.10. 4527.. Separat II. Književnost. Mjesto i značaj Pantelejmonovog apostola me u rukopisima srednjovjekovne bosanske književnosti. Vrhbosanska visoka teološka škola. Oslobo enje 42/13407. Sarajevo 1991. “Bošnjačka književnost u književnoj kritici (Starija književnost)”. I knjiga. 1985. Bibliotekarstvo 32.406 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 4535. O jednom slabo poznatom bosanskom spomeniku. Neosporno svjedočanstvo. "Pisana riječ u Bosni i Hercegovini od najstarijih vremena do 1918. “Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina. Godišnjak 17.-2000. 4533. Hvalov zbornik – spomenik srednjovjekovne bosanske književnosti. izdanja Enciklopedije Jugoslavije” JLZ. Zagreb 1982. Kuna Herta. Kuna Herta. 13. Naš svijet XXV/285-286. "Kršćanstvo srednjovjekovne Bosne". 4529. Kuna Herta. 9-20. 4531. Sarajevo 1985. (Priredili: Enes Duraković i Fehim Nametak). 4534. Zbornik MS za filologiju i lingvistiku XXIX/2. Srednjovjekovna bosansko-hercegovačka književnost. Neosporno svjedočanstvo. Odjek XLII/15-16.. Kuna Herta. Sarajevo 1998. “Ibidem – Prilog Odjeka I/3. 9-18. 4526. Sarajevo 1989. Kuna Herta.. Radovi simpozija povodom 9 stoljeća spominjanja bosanske biskupije (1089-1989). Sarajevo 16. “Povelje bana Kulina – me aš bosanske historije i kulture”. 107-116. Srednjovjekovna bosanskohercegovačka književnost. Sarajevo 1988. Kuna Herta. 4523. Kuna Herta. Kuna Herta. Izdavačka kuća Alef. SV 4. Odjek XLII/24.. 4530. Kuna Herta... Kuna Herta. (‘Povelje bana Kulina – me aš bosanske historije i kulture’)”. 1-2. godine – The Written Word in Bosnia and Herzegovina from Earliest Times up to 1918". Godišnjak 14. Kuna Herta.. Novi Sad 1986.. Veselin Masleša. 4532. Hvalov zbornik. 4528. 25. Sarajevo 1982. 39. 4525.. Kuna Herta. Ćirilometodijanska tradicija i Hvalov zbornik. (KUN). 295-309. 4-5. Neosporno svjedočanstvo (Povelja Kulina bana – me aš bosanske historije i kulture).. Sarajevo 1989.

. (IV) Most XIV/68. Biblioteka Kulturno naslje e Bosne i Hercegovine. 4543. Osnovne karakteristike evropskog srednjovjekovnog pozorišta. 188-205. Svjetlost. Istorija pozorišta Bosne i Hercegovine. (II) Most XIII/60. Starine Crne Gore 6.) 4539. 201-208. Sarajevo 1980. Dvoboj (139). I. Srpska književna tradicija od XV do XIX veka.Kultura 407 4536. 576. AP 25. Lemajić Nenad.. Kurent Tine. Sarajevo 1987. Sarajevo 1991... Logačev K. Humac 1996. Sovetskoe slavjanovedenie do sredini 30-h godov. Chicago 1994.) 4546. 35-49. 4538. (III) Most XIII/61-62. Leković B. Beograd-Ljubljana 1986. Beograd 1999. Ziral. Lešić Josip. 221-223. Nešto o stećcima Vlaške crkve. Mostar 1986.. Mostar 1987. Skopje 1982. Sarajevo 1985. 4548. Mostar 1985. 111-122. Letić Branko. Dedino Guvno i Tičići. Hercegovina 2 (10). Ledić Fikreta.. 7788. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”.. O znakovima na stećcima. Lecaque Pathrique. 89-105. 73-104. (* Dodig Radoslav. . Oružje (474-476). Pleterni ukras od najstarijih vremena do danas. Slavjanovedenie v dorevoljucionnoj Rosii. Lasić Dionizije Vinko. Sovetskoe slavjanovedenie 5.. Hrvatski kalendar za 1995. Lasić Dionizije Vinko. 4542. 4545. 4549. Moskva 1979. 135-142. 799-841. Godina 52... Pregled LXXXI/2-3. Kakanj. 80-81. 918. Njegov likovni oblik i značenje. 4540. Knjiga 68. Oklop (467-468). 4547. Lešić Josip. MANU-SANU-ANU BiH. Mostar 1996. srednjovekovna nekropola. 238-244. Logačev K. Dodig Radoslav.. 4544.. Kršni zavičaj 29. 4541. Contribution á l'étude des stećci de Bosnie et Herzegovine: les stéeles du Lauragais sont-elles cathares?. Knowledge. Mostar 1985. “Bogumilstvoto na Balkanot vo svetlinata na najnovite istražuvanja”.. Sarajevo 1991.. Zagreb 1996. Cetinje 1978. Obavijesti HAD XXVIII/2. Radio Sa VII/20. (* Handžić Izet. Moskva 1978. Lešić Zorica. 87-94. Stara pravoslavna crkva u Sarajevu (Bogata riznica u arhitektonskom unikumu). Chicago 1995. Naprava (433). 174-175. 4537. Simboli vasione na stećcima 1-4: (I) Most XII/58-59.. O znakovima na stećcima. I. Lasić Dionizije Vinko.. Godišnjak 20. 39-40. IA MI BiH.

02. 16.. Lovrenović Ivan. BF V/7. 7-8.02. Sarajevo 13. 22.. Sarajevo 14. svastika i zvijezda). “Književnost bosanskih franjevaca. 11. 11. Srednjovjekovna Bosna i srednjoeuropska kultura (Prožimanja i akulturacija). Sarajevo 1980. 94-139. Oslobo enje 54/17500. Izbor tekstova iz starije hrvatske književnosti (Priredio Ivan Lovrenović)”.. 1997. (4) Bobovac II/24. Lovrenović Dubravko.02. Oslobo enje 54/17497.. Bosansko-humski mramorovi – stećci. 1997. Sarajevo 02. 4552.. (7) (Simbolika uzdignutih ruku). 1997. Odjek XXXIII/18. Oslobo enje 54/17494. Feljton: Bobovac i Kraljeva Sutjeska (1-4): (1) Bobovac II/21. Sarajevo 19. Vareš 1996. 4559. (2) Hrvatski glasnik V/64. 4556. 1997.. 23.. (3) Hrvatski glasnik V/66. Lovrenović Dubravko. Lovrenović Dubravko. 18... polumjesec. (2) Bobovac II/22. 4555.. Sarajevo 21. Lektira za srednje usmjereno obrazovanje. 4558. “Povelje bana Kulina – me aš bosanske historije i kulture”. 11. 22.02. (6) (Solarnolunarni simboli). Sarajevo 1981.02. 15.. 1997. ‘L’ Europe’ i naš odnos (Uz prezentaciju kulture i književnosti naroda i narodnosti Bosne i Hercegovine u pariškom časopisu). Lovrenović Ivan. Sarajevo 1999. Tuzla 1997. Lovrenović Ivan. 17.. 1997. 11. Oslobo enje 54/17495. 16. (8) (Alegorija plesa mrtvaca).. 1997. 4557. Vareš 1996. Dragišić Juraj (87).. (5) Hrvatski glasnik V/68. 177-206. Sarajevo 1982. (9) (Viteške figuralne kompozicije).02. Oslobo enje 54/17498. (4) (Križ. Sarajevo 23. (10) (Simboli života i hrabrosti). Sarajevo 17. 1997.02. . Oslobo enje 37/11374..02. Feljton: Bosanski mramorovi – stećci (1-12): (1) (Kozmos i ezoterija na kamenu). Tuzla 1998. Lovrenović Dubravko. Oslobo enje 54/17501.. V dni bana velikago Kulina. Oslobo enje 54/17499. (5) (Kozmos i ezoterija na kamenu). Franjevačka književnost u Bosni i Hercegovini (5-17). Stećci okoline Mrkonjić-Grada. 25. (2) (Utjecaj drevnoih kultura). 1997. Sarajevo 24.. 4550. Sarajevo 20. 17. Lovrenović Ivan. 21. (4) Hrvatski glasnik V/67. Drevne knjige (Marginalija na temu srednjovjekovnih bosanskih rukopisa). Oslobo enje 54/17492. 1997. (3) (Širok raspon ukrasa).02. Tuzla 1998.02. NS 14-15..408 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Lovrenović Dubravko. Sarajevo 1997. 18. Lovrenović Ivan. Oslobo enje 54/17490.-2000. 20. Forum Bosnae 5.. 1997. Tuzla 1998..02. 4553.. Svjetlost OOUR Izdavačka djelatnost. Vareš 1996. 11. 4554. Odjek XLII/15-16. Feljton: Bosansko-humski mramorovi – stećci (1-5): (1) Hrvatski glasnik V/63.. Oslobo enje 54/17493. 23. 1980. Sarajevo 22. Sarajevo 1989. 16. Sarajevo 16.. Tuzla 1997.. 4551. Sarajevo 18. Sarajevo 15. (3) Bobovac II/23.. (11) (Ptice iz Egipta).02.. Vareš 1996.. 8596. Oslobo enje 54/17491.02. (12) (Zmije prijatelji i ubice). 25. 22. Oslobo enje 54/17496. 1997. 10.

Lovrenović Ivan. Kulturnohistorijski esej o Bosni. Bakić Ibrahim.Kultura 409 4560. 16-17..) 4566.09. Sarajevo 1990. 1999. Naši dani XXXVI/981 (51). IA MI BiH 26. I knjiga.. 1999. “Ibidem – Prilog Odjeka I/3.) 4563.. Sarajevo 26. 1991. Memija Minka.. 4569. 10. Sarajevo 1998. Oslobo enje 57/19315. 2. Misija Ćirila i Metoda (18-19).. . Šnajder Slobodan. Dani 135.. (KUN IX/15(473). Durieux. Sedam stoljeća franjevaca u BiH. 4561. (* Nilević Boris. (KUN) 3. Sarajevo 31. Oslobo enje 47/15276.. Sarajevo 04.. Sarajevo 1990. Bosanska medijevalna kultura. Lovrenović Ivan. Odjek XLIII/11-12. NIŠRO “Oslobo enje”.. Odjek XLIII/5. 239. Sarajevo 1990. Oslobo enje 55/17957. (‘Povelje bana Kulina – me aš bosanske historije i kulture’)”. Odjek XLIII/1112. 2000.. Lovrenović Ivan. Lovrenović Ivan. Oslobo enje 53/17334. Odjek XLII/24. “Bošnjačka književnost u književnoj kritici (Starija književnost)”.11. 16. 4570. 4568. (Priredili: Enes Duraković i Fehim Nametak). Sarajevo 23. Odjek XLIII/11-12. 4564. 4567. Juraj Dragišić (15). Eine Kulturgeschichte. Popović Nenad. Oslobo enje 48/15330. Biblioteka posebnih izdanja. Sarajevo 1990. Sušić Hasan. Zagreb 1998... NIŠRO Oslobo enje.11. Sarajevo 1989.) 4562. 1. Lovrenović Ivan. Sarajevo 07. (KUN X/23(481). 18. 26.. Lovrenović Ivan. Oslobo enje 46/14864. 1989.. 46-47. Unutarnja zemlja. 1996. Lovrenović Ivan. 17-18. 11. Bosnien und Herzegowina. Islamska misao XII/137. 93-102. Lovrenović Ivan. 159. Benac Alojz. Kulturnohistorijski esej o Bosni.05. Odjek XLIII/11-12. (* Isaković Alija. Prvi milenij Bosne. Sarajevo 28.. izdanje. 17. (Kratki pregled kulturne povijesti Bosne i Hercegovine). 175-178. Duraković Enes. Sarajevo 1990.. Sarajevo 29. (KUN VIII/414).02. 4565. Labirint i pamćenje. Poljarević M. Sarajevo 31. Izdavačka kuća Alef. 1990. 272.. Kulturnohistorijski esej o Bosni. Labirint i pamćenje. Sarajevo 1989.. Lovrenović Ivan – Selimbegović Vildana. 24.12. Klagenfurt-Celovac 1994. (* Šimić Angelina. 17. Lovrenović Ivan – Selimbegović Vildana. Sarajevo 1990. Sarajevo 1989.. Lovrenović Ivan.. Dani 135. Kisić Čedo. izdanje. Bosna a Hercegovina: Kratky prehled kulturni historie. 14. Prvi milenij Bosne”. 1998. 14-23. Praha 2000. Sarajevo 1990. Sarajevo 1990. Ale. V dni bana velikago Kulina. Bevanda Mladen. 11. WienBozen 1998.12. Labirint i pamćenje. Bosanska biblioteka.. “Ivan Lovrenović – Vildana Selimbegović. 178.12.

Beograd 1987. “Dečani i vizantijska umetnost sredinom XIV veka”. Beograd 1984. 21. Glasnik Društva 9.. Stećci i stare crkve u Zagvozdu. Sveta baština III/24. "Mileševa u istoriji srpskog naroda".. SANU. Vasilij. Oslobo enje 54/17511. obljetnicu njegova djela O naravi nebeskih duhova koje nazivamo an elima). Prijepolje 1978.-2000. Oslobo enje 36/11298. Zbornik Zavičajnog muzeja 4.. 4576a. Odeljenje istorijskih nauka 13. Naša ognjišta XXX/268. 4574. Srednjovjekovni ulomci iz Gorice.410 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 4581. Sarajevo 06. 1997. FTSFranjevački samostan Fojnica.. Maksimović Jovanka. Lovrenović Maja. Srpske srednjovjekovne minijature. 87-98. 109-123. 89-95. Beograd 1989. Kako protumačiti stećke. 15. Livanjsko arheološko blago u Splitu. Stanić Radomir. 143-153. Sjećanje na Juraja Dragišića (Uz 500. Crkva Svetog Mihovila u Bobovcu.03.. (* Šakota Mirjana. 1979. 4579. 27. 4571. Pucko LJ.. . Moskva 1985.. obljetnice smrti Fra An ela Zvizdovića”. Naučni skupovi 38. Lukić Ljerka. “Gunjačin zbornik”. 4576. Miroslavljevo jevan elje i umetnost XII veka. 110-112. SSDSV 5. Duvno 1984.. (Me unarodni naučni skup povodom 650 godina manastira Dečana. Les miniatures byzantines et serbes vers le milieu du XIVe siecle. Mileševa i bosanska minijatura... 271-274. Sovetskoe slavjanovedenie. 120-121. Sveta baština III/20. 4571a. Maksimović Jovanka. Lubovac Ragib.Travnik. septembar 1985). Sarajevo 14. Tomislavgrad 1999. SANU. Odeljenje istorijskih nauka 6. Lozić Vlade. Naučni skupovi 49. Naša ognjišta XXIX/264. Prosveta. Lozo Marijan. “Zbornik radova sa Znanstvenog skupa u povodu 500. 20. Maksimović Jovanka. Beograd 1985.. 4573. Maksimović Jovanka.. 158.. 4577. Ka preciznijem datirnju starijeg slovenskog nakita na Balkanu.) 4580. Duvno 1984. 15. Zagreb 1980.. 4572.. 4575. 155-163. Lozo Marijan. Travnik 1991. Stećci – najpouzdaniji izvori (Prikupljanje gra e za monografiju srednjovjekovnog Livna). 10.. Tomislavgrad 2000.11. Nalaz kamenih sarkofaga kod Nove Bile . Lovrinović Nikola. Sarajevo-Fojnica 2000. Beograd 1983. 137-144. Ljuboja Svetozar. Ljubinković Mirjana. Saopštenja 16. 4578.

Vrčenac (MG). Marijan Boško. Svjetlost. (KUN) 4. Sarajevo 1982.11. "Čudesna Jugoslavija". Maksimović Vojislav. Margetić Lujo. Marić Sava. 4584. Beograd 1989. Gat (G). Pljevlja 1991. Arheološka nalazišta. Bibliotekarstvo 27.. 83-88.. Mostar 1999. 35-48. Oslobo enje 44/14147. Sarajevo 1988. 144. glagoljica i slavenski apostoli. Keramički nalazi s lokaliteta sv. 35-72 + 36 slika. Vrijeme bosančice (Prilog proučavanju bosančice u livanjskom kraju). Rijeka 1999. Sarajevo 1981. Sarajevo 06. Miroslavljevo jevan elje (140-141). Hrvati. 4593.Kultura 411 4582. Motrišta 10.. 4587. Man eralo Stipo. 4594. Mrkonjić Grad. Mostar 2000. Dometi IX/7-12. 4586. Mandić Dominik. ZM. Hrvatsko pismo i jezik u srednjovjekovnoj Bosni.. Maksimović Jovanka. Split 1998. Ljubljana 1986. Minijaturno slikarstvo polovinom XIV veka i Dečani. Mostovi XXIII/117-118. . 101-110 + 6 tabli slika. AL BIH.03. Gacko. (Isti tekstovi i u: “Yugoslavia”. Sarajevo 20.) 4595. Mandić Dominik. 13-21. Beograd 1997. 4585. 1987. 52-55. 45-49.. ZFF Serija A: Istorijske nauke XVI (Spomenica Svetozara Radojčića). “Jugoslawien (Landschraft und Kultur)”. Sarajevo 1986. Umetnost u doba bosanske srednjovekovne države. Maksimović Vojislav. Vid u Vidu kod Metkovića. 1982. 51-56. Regija 19: Nevesinje. Mardešić Jagoda. Kršni zavičaj 31... 95-121. 4591. Motrišta 15. VAHD 87-89 (1994-1996).. Arheološka nalazišta. Oslobo enje 39/12115. Mandić Dominik. Regije 14-25. 8. Hrvatsko podrijetlo bh. Tom III. O nekim interesovanjima za ‘Miroslavljevo jevan elje’. Mladinska knjiga. O nekim interesovanjima za ‘Miroslavljevo jevan elje’.. Ključ. Regije 1-13. AL BIH.. Humac 1998. Svjetlost. 4583. Mandić N.. stećaka. Bazilika iz jezera (Buško jezero. 4589. 4590. 151. – Miletić Nada. Zbornik za istoriju BiH 2. Maksimović Jovanka. Sarajevo 1988. Regija 10: Sanski Most. 4592. Man eralo Stipo. 4588. ZM. Hrvatsko pismo i jezik u srednjovjekovnoj Bosni.. Tom II.. Livno).

Neum. Regija 9: Banja Luka. S) 178. Vrtoče. AL BIH. Arheološka nalazišta. Regija 25: Grude. Regija 11: Bosanski Petrovac. 161. Čitluk. Neum. ZM. AL BIH. AL BIH.-2000. ZM. Š) 184. Sanski Most (SM). Selište (Volari. Ključ. Tom II. Regije 14-25. ZM. Marijan Boško. Bosansko Grahovo. Ljubuški.412 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 4597. ZM. 4602. Ljubinje. Gradac 3 (N). Regije 1-13. Kupres. Sarajevo 1988. Ljubuški. Arheološka nalazišta. Tom II. Sarajevo 1988. AL BIH. 4601. Hrid (Š).. Ive u Livnu. Kalendar Svetoga Ante 1995. Arheološka nalazišta. Gradina (Hrgud-Gradina. Marijan Boško. Regije 14-25. Vitina 2 (Lj). AL BIH.. Sarajevo 1988. Čelinac. Sarajevo 1988. Livno 1995. Marijan Boško – Miletić Nada. 4598.. Džakulina glavica (S) 174. Stolac. Arheološka nalazišta. Regija 24: Lištica. Bistrički samostan na groblju Sv. Trebinje. Titov Drvar. Regija 11: Bosanski Petrovac. Regije 1-13. Donji Vakuf. Čitluk. Tom III. Arheološka nalazišta. Tom III. 337. Raskršće (Podsoje. 4604. 4605. 4596. AL BIH. Arheološka nalazišta. Marijan Boško. 145. Sarajevo 1988. Regije 14-25. Regije 1-13. Arheološka nalazišta. Sarajevo 1988. 4600. 325. ZM. Regija 12: Šipovo. Č). ZM. Gornji Vakuf. ZM. Regija 25: Grude. Marijan Boško – Zelenika An elko. Regija 19: Nevesinje. . Regije 14-25. Crkvina (Donja Blatnica. Regija 10: Sanski Most. Marijan Boško – Miletić Nada.. Regije 14-25.. Bosansko Grahovo. Regija 20: Bileća. 292. AL BIH. 4607. AL BIH. Tom II. Tom III. Jajce. Kotor Varoš.. ZM. Marijan Boško – Miletić Nada. 179. Donja Blatnica.. AL BIH. Titov Drvar. Tom III. Gradić-Žuta glavica (BP). Sarajevo 1988. AL BIH. BP). 163. Regije 1-13. Arheološka nalazišta. Jejinovačka pećina (S) 182. 308. Regija 24: Lištica. 149-150. Arheološka nalazišta. Čapljina. 120-126. Tom II. AL BIH. 4606. Gradina (Crkvina. 4603. Tom III. Marijan Boško – Miletić Nada. ZM.. Marijanović Brunislav. Arheološka nalazišta.. Sarajevo 1988. Mostar. Skender Vakuf. Čapljina. Gradina 1 (G). Sunićka pećina (S) 193. ZM. Marijanović Brunislav. Mrkonjić Grad. Visočica (Bakri.. Č). Marijanović Brunislav. Regije 14-25. Mostar. Sarajevo 1988. Sarajevo 1988. Gacko. 133. Tom II. Š) 185. Bugojno. Regije 1-13. ZM. Zemunica (BL).. 4599. Tom III. Arheološka nalazišta. Marijanović Brunislav. Sarajevo 1988.

Mrkonjić Grad.. Sarajevo 1988. Regije 1-13. ur eva glavica (N) 323. Gradina (Drinovci-Vrcani. Tom II. Marijanović Ivanka. Marijanović Brunislav – An elić Pavao. Sarajevo 1988. Regija 22: Glamoč. Tom II. Fojnica. Vitez. Ključ. Crveni grm 1 (Lj) 321. Marijanović Brunislav – Paškvalin Veljko – An elić Pavao. Donji Vakuf. Arheološka nalazišta. Kreševo 1 (Kr). Vareš. Ljubuški. Sarajevo 1988. 4611. 4614. ZM. Regija 12: Šipovo. Manastirište (Grčka crkvina. Sarajevo 1988. Travnik 2 (T). Breza. Tom II. Arheološka nalazišta. Marijanović Ivanka. . AL BIH. 164. Marijanović Ivanka. Prijedor. AL BIH. L). Tom II. Bratunac. Bosansko Grahovo. Kupres. Vlasenica. 4616. 148. Arheološka nalazišta. ZM. Sarajevo 1988. ZM. Regija 2: Bosanski Novi. Tom II. Sarajevo 1988. Regije 14-25... Arheološka nalazišta. Marijanović Ivanka. Marijanović Brunislav – Marijanović Igor. Arheološka nalazišta. ZM. 4617. Kreševo. Tom III. ZM.. ZM. AL BIH. ZM. Regije 1-13. Arheološka nalazišta. Kladanj. Regije 1-13. Regija 10: Sanski Most. Mali han (Lištani. Marijanović Ivanka. Marijanović Brunislav. Marijanović Brunislav – An elić Pavao. Donji Vakuf. Busovača. G). AL BIH. Tom III. Regije 14-25. Regija 11: Bosanski Petrovac. Titov Drvar. Podcrkovnica (S) 189. Gornji Vakuf. Arheološka nalazišta. Livno. Crljenača (Dretelj. Zenica. 4610. Kupres. AL BIH. 69. Marijanović Brunislav – Miletić Nada. AL BIH. 205. Regije 14-25. Srebrenica. Čapljina. Neum. G) 325-326. Bugojno. Kiseljak. ZM. 179-180. Regija 25: Grude. Sarajevo 1988. Crvena njiva (S).. Jajce.Kultura 413 4608. Sarajevo 1988. AL BIH. Jajce (J). 22. 245. Regije 1-13. Ljubuški. Tom III. AL BIH. Regije 1-13. Vinogradina (P). Čapljina. 39. Regije 14-25. Crkvine (S) 171. Marijanović Ivanka. Sarajevo 1988. Tom III. 4609. ZM. 4619. Č). AL BIH. Trebinje. Sarajevo 1988. Tom III. GV) 186. Prusac (DV) 184. Regija 20: Bileća. Arheološka nalazišta. 326. Gradina (Donji Mamići. Arheološka nalazišta. Bugojno. Visoko. Regije 1-13. Regija 16: Olovo. 4615. Regija 13: Travnik. AL BIH. Pucarevo.. Arheološka nalazišta. Bosanska Dubica. AL BIH. Regija 14: Kakanj. Sarajevo 1988. Regija 12: Šipovo. Gornji Vakuf. Ljubinje. Sutina (Gradina. Arheološka nalazišta. ZM. Ravlića pećina (G) 334. ZM. ZM. Tom III. Šekovići. Han Pijesak. Sarajevo 1988. Regija 25: Grude. Arheološka nalazišta. Luke (MG).. 4612. Tom II. Regije 14-25.. Arheološka nalazišta. 4618. AL BIH. BP). 4613. Jajce. Neum. Regije 14-25.. Stolac.

Tom III. Kupres. Sarajevo 1988. ZM. Vranjevo Selo (N). Regije 14-25. T). Regije 1-13. Tom II. AL BIH. Raskršće (Babići. AL BIH. AL BIH. Pucarevo. Bosansko Grahovo. 196. Kreševo. Sarajevo 1988. BP). Marijanović Ivanka – Glavaš Tihomir. Marijanović Ivanka – Miletić Nada. 4620. Čapljina. Trebinje. Tom III. Sarajevo 1988. Donji Vakuf. Tom III. AL BIH. Regija 16: Olovo. Breza. Regije 14-25. Tom III. Arheološka nalazišta. Kalavrija. Han Pijesak. Marijanović Ivanka – Miletić Nada. Arheološka nalazišta. Regija 12: Šipovo.. 159. Regija 13: Travnik. Ljubuški. Marijanović Ivanka – Miletić Nada. V). 4628. Titov Drvar. Tom III. Tom II. Čapljina. N) 150. S). Šekovići. Vareš. Vitez.. Neum. Crkvina (Rotimlja. Fojnica. Regija 20: Bileća. Arheološka nalazišta. Tom II. 4630. Regije 1-13. Vitez. Sarajevo 1988. Stolac. Sarajevo 1988. Marijanović Ivanka – Miletić Nada. Vlasenica. Neum. Kiseljak... Crkvine (Gornje Turbe. Regije 14-25. Arheološka nalazišta. Gacko. Sarajevo 1988.. Marijanović Ivanka – Miletić Nada. Marijanović Ivanka – Miletić Nada. Tom III. AL BIH. Visoko. Sarajevo 1988. AL BIH. Tom II. Crkvine (Gradac. Bratunac. Regija 14: Kakanj. 24-25. 4627.-2000. Drenovik (N) 143. 4622. Arheološka nalazišta. ZM. Regija 19: Nevesinje.. Pucarevo. Regija 13: Travnik. Sarajevo 1988. Regije 14-25. Miši (G). Gacko 2 (G) 144. ZM. Vitez. Arheološka nalazišta. Sarajevo 1988. Regije 1-13. Busovača. Regija 25: Grude. Ocrkavka (Ki). AL BIH. 4621. Bijela Crkva (Crkvine. Borak (B) 195. 4625. Arheološka nalazišta. 4624. 4631. ZM. 196. 337. Ljubinje. Bugojno. Tom II. Gornji Vakuf. Ocrkavlje (Grčko groblje.. AL BIH. ZM. Zenica. Jajce. Regija 11: Bosanski Petrovac. AL BIH. Arheološka nalazišta. Bukovica (T) 196. ZM. Hercegovina 6-7 (1415)./2001. Zenica. Regije 1-13.. Busovača. Kladanj. Sarajevo 1988. Sarajevo 1988. ZM.414 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Mostar 2000. 4626. 73-78. 68. Marijanović Pero. Ljubuški. Arheološka nalazišta.. 331. Arheološka nalazišta. Š). Arheološka nalazišta. Marijanović Ivanka – Paškvalin Veljko – Miletić Nada. Regije 1-13. ZM. 4629. ZM. Regija 25: Grude. Marijanović Ivanka – Miletić Nada. AL BIH. 4623. Marijanović Ivanka – Miletić Nada. Regije 14-25. Marijanović Ivanka – Basler uro – Miletić Nada. Regija 13: Travnik. 171. AL BIH. ZM. 184. ZM. Srebrenica. Pucarevo. . Busovača. Zenica. Regije 14-25. Crkva ružica (B).. Kamen i čovjek na Radimlji i oko nje.

Travnik 1993. Maslić Fatima. Sarajevo 14.. 2. Titograd 1987.. Oslobo enje 43/13544. 8.. EJ 2. Markotić Vladimir.. Kulturno-istorijski spomenici u nikšićkom kraju. Jadranski zbornik 12 (1982-1983). 276280. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Odjek Kulinove povelje (Na stranicama časopisa “Odjek”). Poroceedinas of the 11th Annual Chacmool Conference. Zagreb 1982. 4637. 1986. Beograd 1999. 117-118. 8.03. Pula-Rijeka 1983. 1986. Znanstveni kolokvij održan u Zadru od 6-8. JLZ. 4636. Radoj). 364-368. “Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina. 545-548. 5. Oslobo enje 43/13545. 4639.. Istorijski zapisi LX/4.. 5. Ive Krstitelja. Nišani prelaznog oblika. izdanje. The Medieval Tombstones of Bosnia and Hercegovina. 76. Vrijednosti koje nas ujedinjuju (Blago franjevačkih samostana). Matejčić Ivan. Martinović Niko. 4643.. Oslobo enje 45/14269.03. Izložba narodnih i borbenih igara na stećcima. Zagreb 1989.03. izdanja Enciklopedije Jugoslavije”. Dobretić. 4634. Marjanović Mirko.. 6-7. Oslobo enje 46/14784. 4641. Oslobo enje 45/14272. 1986. Pozorište. (* Matijašić R. Knowledge. Nastanak i procvat umjetnosti stećaka. 4642.. Oslobo enje 45/14273. 1988. 4638. Sarajevo 15. Pozorište. Blago franjevačkih samostana. tehnike i strukture predantičkog i antičkog graditeljstva na istočnom jadranskom prostoru”.Kultura 415 4632.. Odjel za arheologiju Centra za povijesne znanosti JAZU.. 7. 4635. Zagreb 1982. 1988. Bogetić Radin (Radivoj. Glumac. Oslobo enje 43/13542. Mašić Jozo. Sarajevo 06. Zagreb 1980. O tipologiji motiva na stećcima. Calgary 1981.03. 183-194... Juraj. “Hrvatski biografski leksikon II (Bj-C)”. 6.. 4640. HM IV/14. 34. Sarajevo 11.03. Sarajevo 16.03. .) 4644. Mašić Jozo. Sarajevo 07.. Autentični stvaralački znak. 1986.03.. Oslobo enje 43/13547. Dragišić. Mašić Jozo. Marković Marko – Gaković Mirjana. XII 1976.. “Mirko Marjanović. Sarajevo 04. 4633. Sarajevo 2000. 1988. 5. Kraljeva Sutjeska sa samostanom i crkvom Sv. Separat II. Riznica duha i kulture (Izložba: Blago franjevačkih samostana). Leksikon hrvatskih književnika Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do danas”. Matić Bernardin. Marković Marko – Gaković Mirjana. “Materijali.. JLZ Miroslav Krleža.08. 1989. 6. Marjanović Petar. Sarajevo 09. JLZ. Divan I/8. Sarajevo 1986.

Matić Vojislav. 1989. Matić Bernardin – Gavran Ignacije. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Beograd. Mazalić oko. Metiljević Ahmet. Štampana knjiga bosanskohercegovačkih autora do 1800. Beograd-Titograd 1980. 52-58. 4652. Bogatstvo izraza (o književnom životu Bošnjaka osmanskog perioda). Tuzla 1999. Prepisivačka djelatnost. 208. IRO Školska knjiga Zagreb. “Ibidem – Prilog Odjeka I/3. Hrtar.. 4657. Memija Minka. Svijest o sebi. Jugoslovenska revija.. 4646. Kraljeva Sutjeska. 4645. Sarajevo 1989. Gradačac 1998. 4650... Micić Stevan. Memija Minka. 4649. Zagreb 1984. 34-36. 25. Zenica 1998. Republički zavod za unapre ivanje vaspitanja i obrazovanja OOUR Izdavanje udžbenika i udžbeničke literature Titograd. Sarajevo 1989. Svijest o sebi. Govor o sebi. JLZ Miroslav Krleža. 543. Sarajevo 1989. Znak Bosne IV/5-6. 4656. Bobovac i okolina. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1.. 18-24. 4651. Umjetničko blago Crne Gore.. NS 16-17. OOUR Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Sarajevo. BeogradNIO Pobjeda Titograd.. ‘Bosanska Švajcarska’ (Zapis iz Fojnice). Memija Minka. Sarajevo 1989. Sarajevo 1990. Memija Minka.. Islamska epigrafika. 141-143. Zavod za izdavanje udžbenika Novi Sad. . (A-J)”. Odjek XLII/15-16. 445-448. Sveske 26-27. 4659. Zapis I/1. 201213. Memija Minka. 4658.416 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Bibliotekarstvo 34 (1988). 4647. Sarajevo 1984. Memija Emina. Naš svijet XXV/285-286. Svijest o sebi (Osam vijekova Povelje Kulina bana). Memija Minka.. Odjek XLII/24. 90. Zagreb 1987. 4648. “Pedagoška enciklopedija. Sarajevo 1985.. “Povelje bana Kulina – me aš bosanske historije i kulture”. 4655. Sarajevo 1989. IA MI BiH 26. Ćirilica. 1“. Memija Minka. 87-88. 1063-1068.-2000. Mijović Pavle. 4. godine. 4653... Diwan I/1... Mešić Hajrudin. 12. Pregled LXXV/9-10. (‘Povelje bana Kulina – me aš bosanske historije i kulture’). Rekonstrukcija manastira Rmnaj. Poruke trajnosti u kamenu. o nama (Povodom osamstote godišnjice povelje Kulina bana). 4654.

4672. Sarajevo-Fojnica 2000. 4673. 207-216. 145-151 + 4 table. obljetnice smrti Fra An ela Zvizdovića”. "Problemi seobe naroda u Karpatskoj kotlini". 176-194. Beograd 1990. Mikulić Planinka. Sarajevo 1998. MS. Dijalog nova serija IV/4. Dinaridi srednjovjekovne nekropole Pavlovac kod Sarajeva.Vydatelstvo Slovenskej akademie vied. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. Mikulić Planinka.-2001. Vojno groblje u Mostaru. 85107. 4662.. (A-J)”. Miletić Nada. Miletić Drago Karlo. Ranosrednjovjekovna nekropola u Koritima kod Duvna. . ZNM 9-10. 4661. Tome 2. Mikulić Planinka. Reflets des Grandes Invasions en Bosnie . 97-107 + 2 slike + 4 table. BF V/8. BF VI/9. Verticals of spirituality. Mikulić Planinka.. 4666.. Bratislava 1980. 11. Zagreb 1984. Reflets de l'influence byzantine dans les trouvailles paléoslaves en Bosnie . Hercegovina 6-7 (14-15).. Prilog antropološkoj problematici stećaka.Herzégovine. The Southern California Antology.. Sarajevo 27. Los Angeles 1996. Novi Sad 1978. Miletić Nada. 4667.04. 23-36. Sarajevo 1982. Mikulić-Cucić Planinka. Elementi gotike u sakralnoj arhitekturi Jajca.. Mijović Pavle. 525. Sarajevo 1998. Svjedočanstva o trajanju bosanske države (Stalna muzejska postavka Bosne Srebrene).. JLZ Miroslav Krleža. 287-306. Ranosrednjovjekovno koplje iz Mogorjela. 164-166. VEDA . “Zbornik radova sa Znanstvenog skupa u povodu 500. Franjevački samostani kao centri kulture na prijelomu 15.. (KUN X/32(490). 4670. 4663. Miletić Nada. 204-218. Sarajevo 1997.. stoljeća. Utjecaj islamske umjetnosti na formiranje gotičkog stila i kontinuitet srednjovjekovnih formi u Bosni. 4665.. Miletić Nada. 4668. 4669. Rapports du IIIe Congrés International d' archéologie slave. Bosna i europska gotika. 4671. Sarajevo 1979. 107-130.. GZM (A) 37.Herzégovine. GZM (A) 33 (1978).. 4664. Mikulić Planinka.Kultura 417 4660.. FTS-Franjevački samostan Fojnica. 141-204. Mikić Živko. Beograd 1979.. 149-168. Mostar 2000. Herceg-Novi. Glasnik SAD 6. 1991. Oslobo enje 48/15393. Mikić Živko.

“Likovna enciklopedija Jugoslavije 2. MANU-SANU-ANU BiH. 4684.. Sarajevo 1988. 4685. Miletić Nada. 233240. 213-220. Rani srednji vijek. Sarajevo 1983. Miletić Nada. Zbornik 1.418 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Miletić Nada. AD BiH. Izvještaj o iskopavanjima srednjovekovnih nekropola u Buškom Blatu. 217-224. Biblioteka “Umetnost na tlu Jugoslavije”. Miletić Nada. Batković.) 4680... AL BiH. Miletić Nada. Sarajevo 1980. Separat II. 325. izdanje. “Bogumilstvoto na Balkanot vo svetlinata na najnovite istražuvanja”. GZM (A) 35-36. izdanja Enciklopedije Jugoslavije”. 78-79. JLZ.-2000.. Sarajevo 1983. 4677.. Rani srednji vijek u arheološkim istraživanjima na području sjeverozapadne Bosne. Tom I. 4687. 4683. 167. 41-43. Rani srednji vijek. Veselin Masleša. Zagreb 1982. . GDI BiH 36. 375-434. Miletić Nada. 154-156. Zagreb 1987.. 4681.arheološki i likovni aspekt. AD BiH. (Drugo prera eno i dopunjeno izdanje). 2. Slovenska nekropola u Mahovljanima kod Banjaluke. Zagreb 1982.. “Arheološka problematika zapadne Bosne”. Miletić Nada.. Sarajevo 1984. Balcanoslavica 9. 4674. 4682. Beograd-Zagreb-Mostar 1982. 123-177 + 3 priloga. 4679.. “Arheološka problematika zapadne Bosne”. ZM.. Miletić Nada. 43-50. JLZ Miroslav Krleža. 4675. 4678.. Miletić Nada.. Zbornik 1. JLZ. "Kulturna istorija Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do pada ovih zemalja pod tursku vlast". 166-167. Miletić Nada. 4686. EJ 2. Resultate der neueren archäologischen Untersuchungen des frühen Mittelalters in Bosnien und Herzegowina. Sarajevo 1981.. Skopje 1982. Mihaljevići. 231237. JLZ Miroslav Krleža. Stećci . Stećci.. Sarajevo 1982.. (A-J)”. Zagreb 1984. Rani srednji vijek. Prilep 1980. “Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina. (K-Ren)”. Miletić Nada. Jugoslavija Beograd-Spektar Zagreb-Prva književna komuna Mostar. (* Jalimam Salih. Miletić Nada. GZM 37 (A). “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. 4676. GZM 34 (A) (1979). Miletić Nada. Miletić Nada. Ranosrednjovjekovne keramičke posude iz Vrbe kod Glamoča. 137-181. 82. Sarajevo 1985. Srednjovekovni arheološki spomenici jugozapadne Bosne. Rani srednji vijek (arheološko-istorijski osvrt).

Gornje Zabr e (U) 90. Vizantija (184-185). Madžarsko groblje (Grabik. Krčevina (Z). Miletić Nada. Miletić Nada. 4691. AL BIH. Herići (Z). Lugovi (Z). Miletić Nada. Arheološka nalazišta. Regija 4: Bosanski Brod. L). Crkvine (B) 17. Odžak. Kljenovci (Br). Crkvina 1 (Velika GataIlidža. Crkvina (L) 89. AL BiH. Lozovina (L) 93. Agića groblje (L). Kastel (L). Glavičice (Bi). Crkvina (Svodna. Osoje (L) 53. Krčevine (L). Kužno greblje (G). Selište (O) 79. Modriča. Kozluk 2 (Z). Gošnica (BG) 49. Dalmatinskohrvatska kulturna grupa (68). Jasenica (Z) 91. Glavica (Kučić Kula. Velika Kladuša (3). Baštra (BK) 14. Regije 1-13. Tom II. Regije 1-13. Z). Bihać. Grobovi (Rani srednji vijek) (88). Miletić Nada. Prnjavor. Lipovice (L). Tom II. Bagruša (L). BG) 50. P). Glavica (Gušteri. ZM. Regije 1-13. Oružje (Rani srednji vijek) (132). Regije 1-13. Sarajevo 1988. Sarajevo 1988. BN) 35. Gradačac. ZM. L) 52. Groblje na Lipi (O). Madžarsko greblje (Br). Derventa. Hajdukovo brdo (L). Tom II. Bosanska Krupa. Bošnjića voće (P) 34. Crkvina (Kalenderi. Crkvina (Gorinja. Mačkuša (Z). Korduni (Z). Jazbine 2 (Bi). Preromanika (143). Klisina (BK) 22. Orašje. Franački kulturni krug (75). Opšti leksikografski dio. B). BN). Nošnja (124). Bjelobrdska kulturna grupa (63). Džamište (Crkvina. Tučić (BG) 54. Crkvina (Marini. Miletić Nada. Bosanska Dubica. CrkvinaKrčevine (Svodna. Glavica (Jusići. Regija 5: Odžak. Orašje (Vinogradi. Jardan (Z). Zidine (L). eruša (L). Klisa (Z). Crkvina (Srednji Bušević. 26. Arheološka nalazišta. Doboj. Doli (L). AL BIH. Bocavača (U) 88. ZM. Maleševci (U). 77. Z). Prijedor. Miletić Nada. 4689. Župski razboj (S) 55. Tom I. Regija 1: Velika Kladuša. Hrust (L). B) 16. Laktaši. Cazin. O) 78. Dragelji (BG). BN). Tom II. Tom II. Berek (L). Glavica (BK) 18. Kaldurani (Z). Lipik (Bi). Donja Baljkovica (Z). Greblje (G). Kalin-grad (BK) 21. Z). Grabavci (Z). Crkvina (Grčka crkva. Srbac. Miletić Nada. Kamenje (G). Klisina (P) 37. ZM. Rosulje (BD). Životinjski stil (190). Borovac (P) 47. Regija 2: Bosanski Novi. 4693. Cagan grad (S) 48. Cerići (L). Klašnice (L). Begova njiva (Z). Kamenovi (G). AL BIH. Grobljice (L). Arhitektura (Rani srednji vijek) (58). Kraljev sto (S) 51. BN). Balatine bare (P). Gotika (81). Crkvice (L). Gradina (Jerenin grad. Bosanski Šamac. Manastirište (BG). Arheološka nalazišta. Umjetnost (Srednji vijek) (181-182). . Gornja Bukovica (Bi). Ivanov grob (Kužni grob. Toprkala (P) 38. Kozluk 1 (Z). 4692. Crkvina (Voda Jarnija i crkva Marija. Sarajevo 1988. Kamenje (D) 66.Kultura 419 4688. C). BN) 36. Kosa (Z) 92. Sarajevo 1988. Pismenost (Rani srednji vijek) (137-138). C) 16-17. Crkvina (Orašac. Nakit (Kasni srednji vijek) (114). Arheološka nalazišta. Crkvina (BK) 15. Ketlaška kulturna grupa (98-99). Kamenica (L). Kalac (L). ZM. Kamen (D) 65. Crkvina (Donje Vodičevo. Oru e (Rani srednji vijek) (130). Regija 3: Bosanska Gradiška. AL BIH. Buložani (Z). Groblje (Z). AL BIH. BK). Sarajevo 1988. Sarajevo 1988. Bjelovnice (U). Regije 113. Stećak (167). 4694. 4690. Nakit (Rani srednji vijek) (112-114). B). Grdelj (P). Crkvina (Miostrah. Luke (Kužno groblje. Arheološka nalazišta. BK). ZM. P).

Srebrenik. Ž) 107108. L). K). Donja Višća (Ž). Crkvina (M) 116. Z). Sarići (K). Berići (Tes). Vrelo Sanduk (Bi). Bijeljina. Malešići 2 (Z). Mramor (Z). Brdo (Tes). Mramorje (Bulatovci. AL BIH. Pa ine (Z). Vitnica (Z). Momčilov grob (Tes). Obli kamen (Teš). Brusovi Teš). Z). Meškovići (K). Mramor (Brijest. Ž). Kamen (Z). Ulice (Teš). Mramorje 2 (Boškovići. Gornja Vrućica (Tes) 117. Okućnica (T). Donja Paklenica 1 (M). Mećava (S). Bi) 94. Z). Miletić Nada. Obršine (L) 95. Osojnica (M). Živinice. Tom II. Z). Mramorje (MahojeBrdoZ). Piperi (L). Mramor (Šibošnica. Bjelobor (M). Vis (K). Ž). Rakoč (L). Mramorje (Kovačica. Žarkulja (K) 109. Mramorje u Gaju (Z). Krčevine (M). Okrugla (K). Rimsko groblje (Z) 96. Skočić (Z). Perići (K). Donje Petrovice (T). Ravan ( ukin krst. Mramor (Molitvište. Mramorje (Kitovnica. Nišan (L). Čobe (M). Lukavac. ZM. Zagrobnica (L). Staro (Madžarsko) groblje (Br). AL BIH. Todorovića gaj (Z) 97. Logobare (Teš). Stupe (Kužno groblje. L). Staro greblje (Teš) 121. Novo Selo (Z). Bi). Mramorje (Osmaci-Kakanj. Malešići 3 (Z). Nišića kuće (Z).420 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Z). Žepče. Pazarić (M). Ugljevik. Vrtovi (K). Molno polje (K). Regije 1-13. Tom II. Mramorje (Bogutovo Selo. Petarac (Ž). Z). Svatovac (Gornji Gostović-Grabovnica. Pravoslavno groblje (Baljkovica Donja. Djedina (Ž). Mramor (Rastošnica. Mramori-Mujevina (Z). Z). Visovi (Teš) 122. Miletić Nada. Mramor (L). Banovići Selo (B). Mramorovi (Dragovići. Krčevine (Tes). Arheološka nalazišta. Mramorje-Stan (L). Teš). Z). Z). Todorovića brijeg (M). Mramorje (Glumina. Metljika (S). Mramorci (Ž). Svatovsko groblje (Teš). Oborak (Ž). Dubnica 1 (K) 105. ZM. Sarajevo 1988. Jošavac (M). Mramorje-Peljave (L). Mramorje (Vakuf. Z). Stupa (Ž). Mramorak (K). Z). . Beše 2 (Z). Zelina (K). Mramorje (Gornji Dragaljevac. Tom II.-2000. Vis (Teš). Tuzla. Donji Vitkovci (Teš). Zavidovići. Z). AL BIH. Kamenje (Tes). Zvornik. Šeher srpski (K) 108. Mramor (Krivaja. Divsko groblje (Hrastić. Repuh-Tupković (Ž). Stanovi (K). Mramor (Hajdarovići. Zolje (K). M). Tešanj. Kamenje (Z). Mramorje (Grbovci. U). Arheološka nalazišta. Malešići 1 (Z). Kamenjak (Z). Donja Paklenica 2 (M). Mramorak (L). Mramorić (Z). Laništa (Teš). Regija 8: Teslić. Potkućnica (T). Bukvarevo (K). Mramorje (Žabljak. Vidin jablan (Z). Jasik (Ž). Orašje (K). K) 107. Orašje (Teš). Regija 7: Gračanica. Vrpolje (Ž). Pravoslavno groblje (Vakuf. L). Mramorje (Karačić. Kaursko groblje (T). Stare kuće (T). Banovići. Regije 1-13. Snježnica (U). Dubnica 2 (K) 105-106. Kalesija. Mramorje (Ča avica. Zagrdnica (Krstovi. Mramorovi (Kućice. Ubjenac (Z). Stanišnjik (L). Beše 1 (Z). Lopare. Polje (Z). Sarajevo 1988. Teš) 120. Zanaga (T). Sajtovići (K). Petkovići (L). Dokanj (T). Ibralići (K) 106. Osrećak (Z). Čardak (Z). Z). Mramorje (Perin grad. L). Mramornica (Z). Zidine (Br) 98. Mramorje (Igrište. Regije 1-13. Puškovac (L). Teš). Arheološka nalazišta. Seferovići (Z) 96-97. Z). K). T). Grčko greblje (M). 4695. Svatovac (Lovnica-Huremi. Dukići (K). Mišljenac (U). Tes) 121-122. Pasji grob (Z). Ulice (Br). 4696. Muslimansko groblje (Z). Z). Regija 6: Brčko. Z). Svjetlica (L). Polja (L). Groblje (Teš) 118. Vlaški put (Z). Trijebnik (Kladovi. Selo 2 (Bi). Osmaci (K). Maglaj. Mramor (Priluk. Kuvelj (Z) 119. Mramorje 1 (Boškovići. Gradašnica (Ž). Strana (L). Mramorje (Zukići. Pravoslavno groblje (Šetići. Djedovo polje (K). Grčko groblje (Tes). Z). Z). Pirkovac (L). Bajina glava (Teš). Sarajevo 1988. ZM. Omarak (Ž). Mramorje (Gornji Vitkovci. Brkića groblje (K).

Pavićko mramorje (BL). Tom II. Podgradina (MG). Gornje Ratkovo (K). K). Mramorje (Velečevo. BP) 166. MG). Dobrnja (BL). Ljutik (MG). Donji Graci (MG). AL BIH. Mramorje (Podrašnica. Lusićko mramorje (BL). Kobilja 2 (SV). Čardačište (Čifutsko groblje. Sarajevo 1988. Donje Sokolovo-Vujsići (K). Bosansko Grahovo. Miletić Nada. Tom II. K). Kužno groblje (K). K). K). Velagići 2 (K). Gornji VrbljaniMijatovići (K) 144. Tom II. Poljice (MG). Bujire (Mramorje. Staro Selo (MG). Titov Drvar. Majdanište (BL) 131. Mramorje (Stubo. Surjan 2 (MG). Kamičak 2 (K). Regije 1-13. Kućišta (MG). Šipovljani 2 (TD). Crkvina (Podvidača. Gornji Dabar (SM). Glavica (BL). Crkvina (Nuglašica-Čitluk. Crkvina (Vo enica.Kultura 421 4697. Crkvina (Č). Breščić (MG). Na srid sela (MG). BG). Klisina (K) 147. Mramorje (Bunari. Mramorovi (MG). Donji Vrbljani-Ćukovići (K). K). AL BIH. Skender Vakuf. ZM. Surjan 1 (MG). Jatunova njiva (MG). Samardžije (Kula. Bašča (Hripavci-Ahmedini. Ključ. Crkvina (Gornje SokolovoMrazovo. K) 148. Mramorje (Kugino groblje. SM). Hail-Bašča (K). Mramorje (Crljeni. Crkvina (Martin. Donji Vrbljani 2 (K). Trzan-Glavica (KV). Mramorje (Gornje Sokolovo-Lakići. Gradina (BL) 129. Crkvina (Gornji Vrbljani. Marina njiva (MG). Tešanovića krčevine (MG). Mramorje (Želin. Zidina (BL). K). K). Zečeva njiva (K). Ljubinska glavica (K). Bašča (Ča avica. Mošetluk (K). MG). Donji Vrbljani-Berići (K). Brežine (SM). K). Mramorje (Krasulje. Grkovci 3 (BG) 163. Varošište (BL). SM). Crkveno (K). Dvorine (Mramorje. K) 142. Regija 10: Sanski Most. K) 149. Ograda (BG). Čelinac. Zablaće (K). Visoki (Crkvine. Prodole (BL). Mramor (MG). Grčko groblje (BG). Bukvice (K). Poljane (K). Tučić (TD) 165. TD). MG). Saitovac (MG). MG). Spasovina (MG). Trstovina (MG) 150. Arheološka nalazišta. Šumarak (K). Regije 1-13. Babin greb (BL). Regija 11: Bosanski Petrovac. Batinčko groblje (MG). Baština 2 (SV). Židovsko groblje (SM) 151. Višnjik (SV) 132. Krstovi (MG). Gornji Vrbljani (K). Hanovi (MG) 146. Velika njiva (MG). Budelj (K). Otoka (MG). Divsko groblje (BP). Čergića groblje (BL). Grobnice (MG). Me a-Vučkovac (BG). SM). Pločice (MG). Omrčići-Prisoje (SV). Gradište (Malo Mramorje. Pavlovića groblje (BL). Zvečak (SV) 133. Sarajevo 1988. Kotor Varoš. Ćorića brdo (BL). Bat-Klanac (BG). Debelo brdo (BL). 4698. BP) 159. Čegeljak (MG). Klisina (BL) 130. Gornji Ribnik-Kenjali (K). Crkvina (Oraško Brdo. BP). Rošića Greda (MG). Donji Vrbljani 1 (K) 143. Kobilja 1 (SV). Regija 9: Banja Luka. Mramorje (KijevciSanjani. Regije 1-13. Delibrdo (K). Donje Sokolovo (K). Gornja Previja (K). Mramorje (Pržine. Busija (MG). Mrkonjić Grad. Vujina glavica (SV). Kotor (MG). Sarajevo 1988. BP). Vrelo (K). ZM. Crkvena Glavica (TD). Glavičica-Prisoje (SV). Crkvina (Careva Luka. Miletić Nada. Ćurum Lovrića (MG). Bagar (MG). BG) 164. Mramorje (Vračari. Didovine (TD). Poetište-Točak (SV). Trnovo (MG). Donje Ratkovo-Dragojlovići (K). Mramorja (K). . Begluci (MG). ZM. Brekinja (SV). Rastoka (K). Donji Ribnik (K). MG). AL BIH. Velika Čelinka (MG). Omar (MG). Kozica (SM). Stratinska 2 (BL). Crkvina (Pana ur. Gornja Slatina (K). Crni Lug (BG). Prhovo (K). Donja Sanica 2 (K). Miletić Nada. K). BL) 128. Gornje Sokolovo-Perići (K). Arheološka nalazišta. MG). Baština 1 (SV). Trbućki do 2 (BP). Arheološka nalazišta. Donje Peulje (BG) 160. 4699.

Crveno groblje (K). Bašak (T). Pod Rostovcem (P). Krčevine (B). Jajce. Selišća (GV). Kratelj (B) 180-181. Maline (T). 4701. Briješće (B). Donja mašeta (K). Z). Glavica pokraj jezera (K). Komarevac (GV). Kamen (Z). T) 197. Grčko greblje (Na Kuberu. Bijeli put (Z). Kordići (B) 180. Klisa (T). Maleničin gaj (B). Divičani 1 (J). Borovac (GV). GV). Mala Smiljevača (K). Lužine (Š). Gornji Vakuf 2. Selište (GV). Opara 2 (P). Bijele Vodice (T). Trebanovac (DV). Carevac (K) 174. Velika Smiljevača (K). Grčko greblje (Glavica. Kičelovo brdo (Š). Mramor (Vagan. Kovačine (V). Okuč (GV). Rostovo Ravno (B). Jažva (T). Donja glavica (K). Gumno (DV). Mramorje (Š). Glavica (Potkraj. erzelezov mašet (K). Kupres. Š). Krša (K). Vratnice (Š). Grahovčići (T) 199. Kućerine (B). T) 197-198. Mramorić (Š). Makljen (GV) 181. Vjetrenice. Martinovića glavica (V). Desove (V). Bogduša (T) 195. Zlatarice (B). Gornji Vakuf 3. Fazlići 1 (T). Kaursko greblje (Z). AL BIH. Mašeta (P). Trišića njiva (K). Berića glavica (Š). Gornje Pećine (P) 198. Žuljeva glavica (K) 187. Gaj (Gornji Mujdžići-Orahovica. Tursko groblje (K). Glavica (Gorica. Jama (V). Dočić (Z). Crkvište (T). Izvor karaulske Lašve (T). P) 200. Karaula (Krajinsko greblje. Busija (J). Jasen (J). Gornji Vakuf. Gaj (Ždrimci-Žuljevići. Glavica (Han Bila. Otinovci 2 (K). Regija 12: Šipovo. Potoci bistričke . Donji Vakuf. Konopi (K). Potočine (GV). Maculje-Jezera (P). Luke (Š). Dukati (T). Luke (DV). Kužno groblje (GV). 4700. Kruščica (V). Ževnjak (J). Glavica (Krupa. Krupa (GV). Gornji Malovan 2 (K). Brežuljak (T). Š). Sedra (B). Divičani 2 (J) 175. Regije 1-13. Gornji Vakuf 1. Kamenica (GV). Arheološka nalazišta. Studenac (J). Novo Selo (K) 182-183. Mala Mašeta (K) 181-182. Luka (T) 201. Zgonovi (Š). Raskovača (GV). Glavica (Novo Selo. Š). Grčko polje (DV) 178. Bregovi (T). Perina glavica (K) 183. Tom II. Kupalište na škriljama (T).422 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Goljen (B). Ćosići (T). Bugojno. Krst (DV). Brižine (B). Brijeg (T). Račvulja (GV). elilovac 2 (T). Dvorišta (K). Mramorje (T). Grčko greblje (Grm. Kupres. Bišće (Z). Didakove kuće (T). Fazlići 2 (T). K) 176. Gaj (Voljice. Mašeta u Polju (K). Bare (B). Divojačka stina (B). Vaganac (Š) 186. Gaj (T). Gornja Mašeta (K). Tubulica (K). Miletić Nada. Bare (P). T). Delijin brijeg (Š). Zgoni (GV). Brežuljak nad Ćukom (T). Guber. Dugi dol (K). Kozice (Z). Gornja glavica (K). Gajić (Š). Podjaram (K). Groblje (Z). Glavica-Kamen (GV). Ravanjska vrata 2 (K). Nadvode (Š). Brigovi (V). K). Livada (T). Trešnja (GV). GV). GV). Halilovića (Grčko) greblje (Z). Potkućnica (GV). Oborci 2 (DV).-2000. Vrse (GV). Hrubine (Z). Ljubica brdo (T). Mašeti (GV). 177. Luka (GV). Glavica (Blagaj. (V). Lozića šikara (B). Zlosela 1 (K). Mramorovi (Pobrdnjice. Luke (B). Dragani (GV). Sitnica (J). Paklarevo (T) 202. B) 176-177. Gornji mašeti (K). Z) 199-200. Nebića šuma (B). Bogaz (V). Kaurlaš-Mamula (P). Čakareve njive (T). Markovina (B). Lisičje groblje (T). Rastičevska mašeta (K). Ravanjska vrata 1 (K). Rustovac (GV). Š). Hrastić (Š) 179. ZM. Mramor (Donji Mujdžići. Sarajevo 1988. Jasike (Š). Podvinica (Z). Ledine-Donja Mašeta (K). Velika njiva (Š). Guča Gora 2 (T). Kućare (Z). Gornji Malovan 1 (K). Džamije (Z). Bistrica (GV). Crkvine (GV). Šeherdžik (DV). Mašeta (J). Dolac (GV). Mašeti (T). Staro Selo (DV). Kaursko groblje (B). Parac (GV). Jazakove njive (T). Nagrade (T) 202. Čadarov greb (Š). Kamenica (J). Grčko groblje (Donja Trebuša. Musića megdani (K). Oborci 1 (DV). V). Bili Potok (K). Gaćice. Seka (K). Čobanovo groblje (K). Ravno (K) 184. Brijeg (Š). Steljac (K) 185. Miletić Nada. Nevino brdo (K) 182. Kojin kamen (T). Bajrak (K). Zlosela 2 (K). Magarica (K). Glavičice (Z). Bajramovci (K). Crkvina (K). Broda (Z) 196. Greblje (T). Luke (K).

Varošište (NG) 57. Gorovići (P) 43. Klupe (Kr). Novo Sarajevo. Brdo (B). 4704. Dub (Ki). Jasikova (Ka). Dolovi (Š). Kiseljak 3. Zabr e 2 (Ki). Arheološka nalazišta. Golijansko groblje (HP). Glavica (Š). Lješčar (B). Gornji Zalukovik 5 . Breza. urini grobovi (B) 69. Ka). Babina voda (Ki). Grebac (Vi). Rakovi (Ka). Budoželj 1 (Va) 15. Ilidža. Glavica (Vi). Karaula (Ka). Očevija (Va). Grabošić (Vi). Pod (Va). Vareš. Budoželj 2 (Va). Gojevići (F). Polje (Vi). Vukanovići (Ka). Bijeli greb (Ka) 14. Gornji Zalukovik 4 (V). Široka šuma (Ki). Banjevići (B). Križ (Kr) 22-23. Regija 15: Ilijaš. Kiseljak. Bunar (Ki). Brda (Vi). Crkvine (B) 16. Brdo (Va). Njiva (Ka) 23. B). V). ZM. Tom III. Bratunac 3. Babajići (S). Lipnica (Ka). Crkvina (K). Banja (Ka). Mramorovi (Ki). Saračevo brdo (Ka). Brdnjak (Ki). Regija 14: Kakanj. Tasovik (Kr). Busovača. Zbilje (Vi). Sarajevo 1988. Fakovići (B). Rankovići (P). Subotići (B) 26. Putovići (Z). Dželepi (V). Bubanj (Š). Ričica (Ka). AL BIH. Glavna (Čifutsko groblje. Vareš-Majdan 27. Repuh (B). Hrašće (Ka). Glavica (Va). Kaursko groblje (Kr) 21. Podgoj (Ki). Sarajevo-Centar. Trnovo 2. Špirin grm (Z). AL BIH. Bregovi (V). Zlokuće (Ka) 28. Trnovo. Raspotočje (Z). Bečani (Š). Ivica (Ki). Didorada (Va). Poriječani (Vi). Čakina njiva (Vi). Čolakovići (B). Puhovac (Ka). Mravnjače 2 (Ki). Regije 14-25. Bukovica (Ki). ZM. Tabačko guvno (SG) 56. Ceransko brdo (V). Lopata (Kr). Hadžići. Pucarevo. Gorani (Vi). Vrbica (Va). Gajevi (K). 4703. Kaursko groblje (Ka). K). Barenjak (Ki). Miletić Nada. Brložnik (HP). Brezik (Va). Brdo (Brod. Miletić Nada. Vrbica (K). Brijeg (Š). Donji Magašići (B). Bare (V). Kiseljak. Tušnjići (Vi). Dvorišta (F) 17. Buzići (Vi). Boljevići (B). Kaursko greblje (Ki). Barice (Š). Dragin han (B). Gaj (Gornji Bačić. Gornje Žeželovo (Ki). Zabuće (Vi). Glavica (Ka). Kaursko groblje (B). Šuplja stijena (T). Sarajevo-Novi Grad. Tom III. Grčko groblje (Podastinje. Tisovac (T). Kadinjača (Vi). Sarajevo 1988. Gaj (Šadići. Djevojka (K). Tom II. Sarajevo 1988. Regija 13: Travnik. Pariževići (Ki). Krčevine (F) (22). Stojkovići-Bučići (P) 204. Višnjići (Va). Cura (S). Čifluk 2 (Vi). Breza. Donji Drecelj (O). K). Zvijezda (Z) 206. Hrasno (Ka). Cerska (V). Kreševo. Brnjaci (Ki). Gorašnica (Vi). Vogošća. Gornji Zalukovik 1 (V). Grebljice (Vi) 20. Donja Zgošća (Ka). K) Grčko groblje (Ratanj. Donji Bačić (B). AL BIH. Zagrebnjača 2 (Ki). Biljeg (S). Gerići (V). Pajtov han (Va). Arheološka nalazišta. Gaj (V). Gornji Zalukovik 2 (V). Klisa (Vi). Škarine (Kr). Borak (S). Miletić Nada. Sarajevo-Stari Grad. Četnište (S). Brijest (Vi). Mramorje (Va). Kosa (Ka). Strahovac (Ki). Pale. Ka). Gaj (Ki). Ravan (B). Begina zaglavica (V). Maurovići (Vi). Goli brijeg (O). Bujakovića Polje (S). Letovište (Ka). Bijeli put (Š). Regije 1-13. Slivno (B). Grebci (Va). S). Brataljevići (K) 67. Obre 3 (Ka) 24. Hrasno (B). Strana (Vi). Podgradac (Ki) 26. Fojnica. Ostroga (Ki). Donje Žeželovo (Ki). Kaurin (B). Dobrinjac (Vi). Zenica. V). 4702. Breze (K). ur evac 2 (S). Stup (Ki). Gornja osica (O). Uvrate (Z). Barakovići (S). Hendek (Ki). ZM. Turbe (T). Ostružnica 2 (F). Radonjići (Va). Otigošće (F). Bijeli hrid (K). Bobovik (Ki). Visoko. Begovića polje (Š). Polje (Kr). Mramorje (I) 52. Donja Borovica (Va). Regije 14-25. Igrište (B). Hrastovina (Ka). Čepari Gornji (HP). Gojsalići (K). Gaj (Poljak. Gornji Zalukovik 3 (V). Zagoni (B). Gradac (K) 18. Kokoščići (Va). Grčko groblje (Tičići. Grčko groblje (Brestovsko. Bašča (S). Arheološka nalazišta. Crkvine (B) (68).Kultura 423 luke (P). Borići (S). Vitez. Krčevina (B). Centar 5 (C) 41. Vlahovića brijeg (T) 205.

Mramorje (Begići. Luke (B). Zlokosa (O). Klotijevac 2 (S). Mramorje (Gaj. Hanić (Olovo). Lipenovići (B). K). Trnovo 1 (K). Jazovi (Š). Papraća 2 (Š). Ogra ena voda (B). Vagani 2 (K). Bijeli put (Ro). Mramorje (Vukovići. Mramorje (Konjevići. Hrnčići (B). Zlatovo (S). Š). Krajčinovići (V). Klis (O). Ljuto brdo (K). Mladovo (K). Varošište (O). Zalazje (S). Jakovice (Š). Milovo (Š). Olovci 2 (K) 76. Jelaške (O). Rudišta (Š) 78-79. Mramorje (Kamensko-Gradina. Kutuzero (S). Strana (V) 79-80. S). Staroglavica (S). Jelasi (B). Srebrenica. Grabačevac (V). Olovci 1 (K). Š). B). Palemiši 1 (K). Ravan (V). V). Zaklopača (V). Sjedaljka (S). Gornji Zalukovik 8 (V). Brekovići (Ro). Biljeg (S). Mramor (Vranovići. Ridić (S). Podliješće (B). Kostići (V). Stolice (B) 79. Makovac (B). Piskavice (Š). Š) 73. Mramorje (Mišari. Simića groblje (Š). Klisa (O). Tuholj 2 (K). Lukići 1 (V). . Miletić Nada. Troliz (S). Zaelisije (S). Lubničko brdo (S). Jagodnja (B). B). Prijanovići 3 (K). Luke (Š). Plazače 1 (Š). Ravne (K). Gaben (S). Vitići (V). Toljevići (V). Mramorje (Žeravica. V). K). Bare (S). O). Kovačići (K). Preka njiva (B). Š). Simin krš (K). Biljezi (S). Nasići (V). Bratunac. Vijenac (K). Trišići (Š). Šekovići. Prijanovići 2 (K). Vlaškovac (O). Kuselj (V). Gradina (O). Gornji Zalukovik 7 (Vlasenica). Ravan-Gradina (V). Trnjaci (K). B). Batovo (Ro). K). Milovanovići (Š). Vijenac (V). Plazače 2 (Š). Regije 14-25. Mramor (Kovačići. Mramorje (Voljevica. Gvozdenovići (K). Marica (O). Lukići 2 (V). K). Kovinj (Š). Pavlovići (Š). Biljeg (Ro). Mramorje (Kikići. Vlasenica. Kamenje (S). Podrenovci (HP) 77. Tepen (Š). Podvis (V). Starič (K). Gornji Zalukovik 6 (V). Š). Šijakovića groblje (Š). Grad (Markov. B). Mramor (Musići. Turalići (V). Mramorje (Sućeska. Obori 1 (K). Zgunja 1 (S). HP) 70-71. Koštanavačko groblje (B). Trnovo 2 (K). Padališta (S). Mramorje (V).424 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. ZM. Mramorje (Ljeskovik (S) 75. S). 4705. Grobnice (B). Muškići (V). Mramorje (B). Osjenača (S). Kosa (S). O). Mošulj (K). Pomol (V). Ždrijelo (B) 82. HP). Toliša (K). Klanac (Š). Mramorje (Potočari. Alibegovići 1 (S). Alibegovići 2 (S). Krčevine (Trupanari. Trlo (O). Hrastić (K) 71. Grobnice (S). Tom III. Manastirište (B). Mramorje (Žioci. Usjenovača (B). Kamenjaci (B). Lučica (V). Tuholj 1 (K). Previlica (Š). HP). Han Pijesak. Tarevo 2 (K). Begovina (Ro). Trnić (S). Rogajlija (Š) 78. Šljivova (S). Obori 2 (K). Podgora (V). Krčevine (Bačići. Palemiši 2 (K). Nabojine (Mramorje. Kladanj. Grebljice (O). Orahovica (S). Mramorje (Jokići. Trubor (S) 80. Gurnine (Š). Stupari (K). Gračić (S) 70. O).-2000. Navitak (O). Sofre (S). Arheološka nalazišta. Š). Strmica (Š). Skenderovići (S). Begov gaj (V). Kovanluk (Š). Zgunja 2 (S). Ravan (S). Podgroblje (HP). Šarampovo (S). Ilino brdo (V). O). Mramorje (Dubačkići. Rašića gaj (V). Kaurski grob (O) 72. Jasen (V). Prijanovići 1 (K). Š). Sarajevo 1988. (V). Osoje (V). Mramorje (Bešići. O). Igrište (S). Presedo (V). Jeremići (V). Slavanj (O). Mramorje (Berisalići. Tekija (B). Tarevo 1 (K). Mramorčić (O). Vis (V). Mramorje (Rimsko groblje. Opravdići (B). Hum (V). AL BIH. Rajići (V). Pokojnica (HP). Hadrovine (HP). Suljići 1 (K). Mramorje (Jelah. Mršića brdo (V). Kljestani (V). Ludmerac (B). Mramor (Donji Drecelj. Regija 16: Olovo. Zmajevac (K). K). Hadžići 2 (Š). Vrelo (Š) 81. Olovo (Opašići. Stuparski krš (K). Olovci 3 (K) 76-77. Mramorica (B). Ostrovaš (S). Mramorje (Olovci. Gragir (S). Suljići 2 (K). Vis (Š). Nasića brdo (V). Vagani 1 (K). Potkuća (Š). Rijeke (Podglavica. Meraja (V) 74-75. Mramorje-Polje (Š). Petrovača (V). Maljen (Š) 74. Popovići (Š). Tabahana (V). Vakuf (V). Višnjica (V). S). Hadžići 1 (Š). Plakalovići (V). Mramorje (Liješće. Mramorje (Moguše. JatinaDolnice (V). Vlasenica. Vitez (S). Luke (HP). Koprivno (V). V). Rupovo brdo (V). K). Karaula (Š).

Višegrad. Crkvine (Bjelosavljevići. V). Brijeg (Lepenica. F). Ljubić polje 1 (S). Groblje (Ro). V). Djedovo brdo (F). Krst (S). Groblje (V). Tom III. Arheološka nalazišta. Glavica (Jeleč. Radovan han (Ro). Tinjag-Do (S). Ro). V). Baleni (F). Decovi (Ro). urevići 2 (V) 94. Miševina (Ro). Bregovi (Ro). Mramorje (Knežina. Dub (Veletovo. Mramorje (Rohci. Ovlagija (Ro). Ru). Drijenjak (Ro). Trojan (Ro). Bare (F). Mramorje (Pozalje. Hadrovići (V). Vrhselište (S). S). Pale (V). Meremišlje (V). Karetići (S). V). V). Bjelosavljevići (S). Mramorje (Mačari. Mramor (Kabernik. Dub (Meremišlje. Ru). Čengića bara (K). Ljubić polje 2 (S). Otava (V) 103-104. Mramorje (Šahdani. Daničići (F). F). Luke (Ru). Vidrići (S). Selakovići (Ro). Č) 120. V). Glavičica (F). Seljani 2 (Ro). Lastre (V). Varošište (Ro) 107. Han Lješčice (Ro) 98. Grebnice (Orahovci. Carine (V). Jasik (Ro). Kalen greblje (S). Mramorje (Pozderčići. Drčalica (S). Podzid (Ro). Zavrh (Ro). Korita (Ro). Janjoši (Ro). V). Ro). ZM. Sjeversko 2 (Ro). Velika njiva (S). Mramorje (Kruševci. Pobrdolje (Ro). Mramorje (Banjalučica. Bračina (F). Maljevići (Ro). Trutovo brdo (Brdašce. Rudo. Lipov do (Ru) 100. Dobroš (Č). Krčevine (V). Tulež (Ro). Mramorje (Kalauzovići-Radakovina. Mandra (S) 101. Podstranje (Ro). Vrelce (S). Dulum (V). Mramorje (Hrtar. Mramorje (Vagan. Derolovi (F). S). S). Kobilj-Brdo (Ro). V). Plješivica 2 (Ro). Klečkovac (S) 99. Križevac (V). F) 119. Kiler (S). Trušen kamen (S). Glavica (S). Ro). Veliki čair (S). Pešurići 2 (Ro). Brijest (Grčko groblje. Guždeljsko polje (Ro). Podlijak 2 (Ro). Čadovina (Ro). Oglavak (Ru). Okolišta (Ru). Mramorje (Jabuka. Ro). Brezje (Ro). Vražalice-Kamenjače. Rančići (S). Bor (Ro) 91-92. Žepa (Ro). Rudine (S). S). Zarbovina (Ru). Mramorje (Stara Gora. Mramorje (PijevčićiIzborine. ur evo brdo (V). Bravenjak (F). Ru). Raževo brdo (S). Sarajevo 1988. Ro). S). Žunovi (S) 109. Gola Glavica (S). Ro). Blace (V) 91. Konačev do 2 (S). Tirin han (Ro). S) 102. Karačevina (R). Petrovo polje (Prijepolje. Luka (S). Polje (V). S). Vražalice (Ro). Komina (S). Mramorje (Beheci. Rujišta (V). Jasikovica (S). Seljani 1 (Ro). Selište (Ro). Turska voda (Ro). S) 106. Ljuta strana (S). AL BIH. Brdo (K). V). Grebnice (Velika Gostilja. S). Sokolac. Ro). Donje Štitarevo (V). F). Dub (Okolišta. Podomer (S). Imamovići (S). Čifutsko groblje (Gromiljak. . Budaci (Ro). Grebnice (Jasenice. Drvarevo (S). Biljeg (F). Glavica (V). Crkvina (Kunovo. Ploče (S). Hrid (S). Repuševci (V) 105. Pejdehovo groblje (V). Pešurići 1 (Ro). S). F). Mramorje (Gornje grobnice. Mramor (Šip. Mramorić (Ro). Mramorje (Pihlice. Podgajevi (Ro) 104. Vilino kolo (Vrelo. V). Geruša (S). Ro) 92. Mramorje (Strgačina. Ro). Gajevi (F). Brdo (F). Čavke (Ro) 93. Ro). Vrlazje (Ro) 108. Torić (Ro). Ro). Miletić Nada. urevići 1 (V). Regije 14-25. Regija 17: Rogatica. Duboki potok (S). F). Grabovik (Ru) (95). Gluhovina (Ro). Djevojačko greblje (F). Pazarić (S). Ovrčje-Miletci (Dokolac). Okruglo (Ro) 103. 4706. Vlasulje (Ro). S). V). Divči-Kamen (Ro). V). Mramor (Selišta. Kaursko groblje (V. Grabenice (S). Papratnice (Ro). Brijeg (Vratar-Heljići. Me e a (V). Brdo (La evine. Brda (Ro). Mramorje (Sokolačko polje. Ru). Dubačko brdo (Ru).Kultura 425 Bjegovići (V). Aherine (F). Hrastovi (Mramorje. Mramorje (OsovoDolovi. Panjevi (Ro). Stupine (Mramorovi. S). Kalauzovići 1 (S). Mramorje (KamenicaPodhrid. V). Hoćimeri 2 (S) 98-99. Izborine (Ro). Podgaj (Ro). Grebnice (Drinsko. Nehota (Ro). Kalauzovići 2 (S). Glavica (Račići. Brijeg (Mramorje-Glavica. Crkvina (Prije elo. Guvno (Ro). Zakomo 1 (Ro). Gaj (K). V). Mramor (Ro). V). Crkvine (Klečkovac. Mramorje (Paratok. Ro). Solila (Ro). Trnovik (Ro). Neljeske (S). Gornje Kukavice (Ro). Ovlagija (S). Brdo (Dumanjići. Zakomo 2 (Ro). Slap (Ro).

Korita (F). Hrast-Vrelo (G) 146. Jablanići (K). Gornja bašča (F) 121. Pijesak (F). Gradac (F) 122. Kopljević kamen (F). Kalufi (G). Balabani (N). Brdo (N). Brijeg (Rast. Vrbnica (F). Somine (K). Glavice (Bašići. Stankovac (F). Ivezića groblje (N). N). Bojišta 2 (N). Donje Selo (G). Djevojačko groblje (N). Glavice (Braićevići-Glavica. Ponori 3 (K). K). Trpinje (Č). Kutine (K). Me urječje (Č). F). Mramorje (Ukšići. Hercegovo vrelo (G). Kaurine (Č). F). N). Grčko groblje (Džiburov brijeg. Mramorje (Dragočava. F). Kaursko groblje (F). Č). Igrište (N). Ljuljevišta (F). Gradina 2 (G). Gornji Jugovići 2 (G). Crkovnjaci (Crkvina. Grčko groblje (Prije elo. Mramorje (Zavait. Mazlina (F). Pod crkvom (F). Grčko groblje (Krbljine-Ječmeni do. Haliluša (N). Bašće (K). Musin grad (K). Tom III. Dramešina (G). G). Zavait 132. Ponori 2 (K). Grčko groblje (Platice-Lokve. Prijeklade (F). Trnavica 1 (K). Kotača (F). Grebno brdo (N). Brijeg (Odžak. Goražde 2. Grčko groblje (Višnjevo-Zurović. Luko (K). G). F). Perić (K). Metaljka (F). Poda (F). Badžalica (N). N). Brašljevica (N) 141-142. Svatovsko Djevojačko groblje (F). Č). Klinja (K). Drum (G). F). Ljusići (F). N). Poljana (Grčko groblje. Kostrenište (G). Ilino brdo (N). G). Bukovica (N). Grčko groblje (Kožetin. Crkvina (Gareva. Križevac (Ledine. G). Sopotnica (G). N). F). Studeno vrelo (K).-2000. Grčko groblje (Brdo. Grebnice (N). Guča greb (F) 124. Grgureve bare (G). Glavica (Donje Ravni. Ploče (F) 128. Djevič-Kamen (G). Mirkova kosa 2 (K). Bukve (N). Lučino brdo (G). Mirkova kosa 1 (K). K) 126. Goražde. Jejača (K). Stručina glavica (K). Glavica (Crkvina. Lasica (F). Presjeka (F). Banj-Do (Stolovi. Bez e e 1 (N). Topalov kamen (K). Vrhovina (K). Trnavica 2 (K). Brestovik (N). Jabuka (G). Duge njive (G). Grobnice (K). Tjentište (F). Kalinovik. Brijeg (Gornji Bratač. Glavice (Platice. Ravnica (K) 129. Lučki rat (F). Milarevo (K). Domrke (G). F) (123). Kužno brdo (Šelec. Gornja Badežišta 2 (G). Čitluk 1 (N) 142. Vlaholje (K). Arheološka nalazišta. F). F). Bahori (G). Lučila (F). Mramorje (Šahbazi. Grab (F). Kamenje (F). Kaurska glavica (K). Stijene (Č). Hotovlje (K). AL BIH. Jovanovo brdo (G). Grčki mramorovi (F) 123-124. Crkvina (Gornje Ravni. Gradina 3 (G) (145). Mramorje (Marenići-Pora e. Ru ice (K). Dernjak (G). Gornje suho polje (K) 121-122. Grčko greblje (Grdijevići. Jasike (F). Cvrkovac (N). Barice (G). Peovac (Č). Grebak (Odžak. Odačine (K). Čitluk 2 (N). Bašića brijeg (N). Gornje Selo (G). Katarin grob (K). Bogdanci (N). Mramorje (Kolakovići. Atlića groblje (N). Vlaško polje (K). Gornji Jugovići 1 (G). Jezero (K). Zaborak (Č) 131. Ustiprača (G). Vihovići (K). Donji Lukovac (N). G). Grčko groblje (Kosnan. Čengića vješala (G). Sarajevo 1988. Kamin (K) 125. K). N). Pod klekom (K). Donji Bratač (N). Grčka glavica (N). Grude (N). Vratnice (K). F). Bratićevac (N). Vitla bara (K). Grčko groblje (Ječmišta. Miletić Nada. Jažići (K). N). Lokva (K). Laćerine (Kalufi. Zavait-Podi. Čavlavica (G). Prgoše (K). Regije 14-25. Glavičine (K). Grčko groblje (Zavait. ZM. Gornja Badežišta 1 (G). F). G).426 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. . Glavica (Gornje Ravni. Foča. Jelica (G). G). Greda (K). F). Fojnica 2 (G) 143. Nenkovača (N). Humsko (F). Gubinov do (G). Vlahinje (K). Regija 18: Čajniče. Jasenik (G). Jakomir (N). Mjehovine 2 (K) 127. Babov greb (G). Brežine (G). K). G). F). G). Borovno (G) 141. Duga glavica (G). Karaula (K). Mramorje (Batkovci. Buklici (N). Bablja glava (N). G). Gruberaš (N). Modro polje (F). Dubine (N). G). Cernica (G). Ponori 1 (K). Grabi (N) 144. Grebak (Žiljevo. Mramorje (Toholji. 4707. Bijela stijena (N). F). Mramorje (Zukmur. G). Trešnjin krst (K). G). Osija (K). Kokošja ravan (F). Mramorje (Prijedražje. Pribilovo brdo (K). Šćepov grob (F) (130). Bez e e 2 (N). G).

Ljeskov dub (G). Samobor (G). Osredak (Pod Stolom. Orlje (G). Donja Orahovica (T). Grob 2 (T). Struge (N) 152. G). Vrba (N). Magareća glavica 1 (N). Dubljani 2 (T). Poda (G). Boškov do (B). Morine (N). Močila (G). Dubljani 1 (T). Drijenjani (T). Crkvina (Orahovice (B) 170. Udrežnje (N). Stećak (N). Biograd (T). Potkućnica (G). Poljice (N). Regija 19: Nevesinje. Veliko groblje (G). Pleće (N) 150-151. Mačipolje (N). Rajkov kamen (N). Primet (N). Divin 2 (B). Glavica (Fatnica. Glavica (LjubomirČvarići. Ravni (N). Prijeputnica (N). Bogdašići (B). Kalupi (Donji Jagići. Medanići (G). Okiljevo groblje (G). Slato 2 (N). Dračevo 1 (T). Magareća glavica 2 (N). B). T). Kovačići (N). Vratlo (G). Ljubišnica (G). Gradina (Krivača. Golo brdo (B). Gornja Lokva (Lj) 175. Galjipov do (B). Višnjevo (G). Donje grobnice (B). Babe (S). Čardak 3 (B). Lalovo brdo (Grčko groblje. Gradina-Bunar (S). Dubrovač kamen (T). Arheološka nalazišta. Ladojev grob (G). Donji Turani (T). G). G). T). Grčko groblje (BjelojevićiPodsoje. Rudo polje 2 (G). Rudo polje 1 (G). S). Donji Davidovići 2 (B). Kosa (N). Crkvina (Ubosko. AL BIH. Grčko groblje (Petrovići. Klupca (G). Šurića greb (N). Dračevo 2 (T). G). Glavica (Bijeljani. Grčko groblje (Trebijovi. Malo Šipačno (N). Bihovo (T). Miljanovića groblje (N) 149. Mulje (G). Lumer (Grčko groblje. Presjeka (N). Dabrica 2 (S). Donji Davidovići 1 (B).Kultura 427 Kalufi (N). Slato 1 (N). Gumnište (T). Crkvina-Godi (Lj). Miletić Nada. edići 2 (T). Gorica (Bajeljani. N). Groblje (T). Derviševina (B) 172. Bobutov dub (B). Tom III. G). Lipničke glavice (G). ZM. Krst (Izgori-Brajčin Laz. G). Dobromani 2 (T). Čardak 1 (B). Aleksin greb (B). Vrtine (Izgori. S). Lučila (N). B). Krst (Plato-Nekudina. Ploče (G). Glavska 2 (T). Hatelji (S). Regije 14-25. Čepelica 2 (B). Drenovi (T). Dubočica (Lj). Lazarići (G). Polje (N). Ždrijelo 2 (Nevesinje). Čardak 2 (B). Boljuni (S). Živanj (N) 154. N) (148). Brijeg (S) 169. Ljubičin do (N). Pupuš (N). Čepelica 3 (B). B). Harem (S). Lipnik 1 (G). Miljevačko groblje (N) 149-150. Radojev kamen (N). Stepen (G). Grebuša (Lj) 180. Kljuni (N) 147. Gacko. 4708. Lj). Sarajevo 1988. G). Udbina (N). Gradac (Lj) 176. Kovačev do (N). Crkvine (S) 171. Luka (Šurići. T) 174. Crkvina (Trebinje-Zasad). Bračići (S). Ždrijelo 1 (N). Donje polje (T). Aran elovo (T). Blace (S). Blatski do (S). Kalupi (Donje Ravni. Drijen (T). Grebnice-Bunčići (B). Vranikuće (N). ur eva crkva (T). Gornja Taleža (T). Rabina 1 (N). Svatovsko groblje (N). Kula (N). Grobnice (B). Krst (Hrušta. G). Bijela Rudina 2 (B). B) 178. Sr evići (G). Šusteri (G). Crkvina (Kruševo (S). Prečica (G). Mala Gračanica 1 (G). Baljci (B) 168. edići 1 (T). Krst (Hodinići-Radakov do. Lipnik 2 (G). Gorica (S). Pridvorci (N). Crkvina (Milavići. Glavska 3 (T). Dobromani 1 (T). rabina 2 (N). N). Crkvina (Gornje Vrbno. Crnići 2 (S). Golubinac (T). Cicrina (T). Serezov do (N). N). Vrelo (G). Mukljevac (N). Vrtine (Sr evići. Savića glavica (G). Stražište (Crkvina. Rat (G) 151. Kruščica (G). Sr evo groblje (N). G) 153. Me ugrebine (G). Pusto polje (G). Širin greb (Brijeg. Zalom (N). B). Ploče (N). Kokorina (G) 147-148. Soderi (G). Lokve (G). T). Polučci (G). Pasja jabuka (N) 150. Grubačev kamen-Crkvina (Lj). Aladinsko brdo 2 (S). Deminov krst (S). G). Gradina (S) 177. N). Prisadi (N). Rijeka 2 (N). Gornje Selo (B). Gornja Kapavica (Lj). Mala Gračanica 2 (G). Rogatina glavica (G). Grob 1 (T). Stoičići (G). Bogojević Selo (T). Mandića groblje (Klanac. Trgovišta (Uzdolja. Luka (Rabina-Pakračuša. Konjska glava (G). Mučibabića groblje (N). Žabljak (Gacko). N). Grčke grebnice (T). Zagrebnice (G). N). Dragovlje (S) 173. Rijeka 1 (N). G). Carevo počivalo (T). Donja žabica (Lj). Orašnica (Dubravica. Grčko groblje (Potkom. Okrugli do (G). Haremi (S). .

Groblje (K). Orašje Popovo (T). Ljuti do (S). zakuća (B). Glavica (Gornji Kranjčići. Staro slano 2 (T). Bavuša (K). Kuna (K). Grčko groblje (Žuglići. Obradov Kamen (T) 187. Grčko groblje (Duge. Ravno (T). Krst (La evići-Prijepletnik. Čelijin greb (K). Golo brdo (K). Humka (S). Krsti (B). Kneževa glavica (T). Potkuk (S) 189. Pa eni (B). Krstovi (K). Ljubišići (B). Ugarci-Lušići (T). Ogrlica (S). Gradić (K) 213. Bradina (K). K). Stolac. Podulovac (B). Miljanovići (Lj). Lisičići 3 (K). Hrast (P) 216. Petrov krst (Lj). Jezerac (K). Žakovo 2 (T) 197. Vranja dubrava (B). K). Lokve (K). Gošića han (K). Plana 3 (B). Gračane (K) 212. Prosjek (T). Sanduci (T). Krst (S). Spasova glava (T). Strnjići 2 (T). Grašćak (P). Krst (Baljci. Prijevor (T). Račeva crkva (B). Mašeta (P). Ubosko 2 (Lj). Rupni do (T). La anica 2 (K). Sedlo (S). B). Borike (K). Zakuk (S). Duga njiva (K). Stankov kamen (B). Lisičići 2 (K). Vranjska 4 (B). Zidak (B). Mistihalj (B). Ilijina glavica (T). Gajine (K) 211. P). Trijebovi (T). Hum (K). Podna (B). Blace 2 (K) 208. Ružića njive (Lj). Masline (S). Vranjska 5 (B). P). Petrovina (B) 188-189. Harem (K). Mijatovina (B). Klanac (J). Ljubovo (T). Teklica (B). Pocrnje (Lj). Jezerine 1 (B).K). Kostadinovica (T). Zaplanik (T). Tom III. Preololje 2 (S). Bjelan (P). Mikića groblje (Lj). Mašeti (K). Ljeskova (B). Miruše 2 (B). Šćepan krst 2 (S). J). Bilin greb (Bilov greb. Slivnica (T) 191-192. Kaursko groblje (Čičevo. Uševa gomila (T). Grčko groblje (Dobigošće. Podvornice (S). Začula (T) 196. P). Grčko groblje (Mašeti. Prenj (S). Grebine (Bjelovčina. Janjilo (T). Rapti (T) 190. Vidoštak (S). Lokva (S). P). Trnovica 1 (B). Glavičica (P). Kamen (J).-2000. Laništa (K) 219. Podorašje (T). Šehitluci (S). Trnovica 2 (B). Dabića Velika poljana (K) 210-211. Kotezi (T). Grebine (Pokojište. Kraljica (K). Stećci (S). P) 215. P). AL BIH. K) 217. Pogrebnice (S). Udora (S). K) 215216. Kod čekića (K). Parojska njiva (T). Vukov greb (B). Trebimlja (T) 193. P). Mrkonjići (T). Ubosko 1 (Lj). Ljehove (T). 4709. Čelebići 2 (K). Lužine (S). Ljubinje. Čulin dfolac (P) 210. Vrtine (Lj). Lokve (T). Mostište (B). Rajčeva gomila (T). Krivača (K). Suzina (S). Kličanj 2 (T). Glavice (P). Skrobotno 3 (B) 191. Čifutsko groblje (Poputnjača. Humčine-Zmijac (S) 181. Glavičine (K). Vinine (S) 195. Krstovi (S) 184. Grčko groblje (Gornji Prijeslop. poljice-Popovo (T). B). La anica 1 (K). Veličani 2 (T) 194. KIjev do (T). Ljubljenica 1 (S) 185. Budimov greb (P) 209. Blace 1 (K). Uštice (T). Staro slano 1 (T). Ivanjica (K). Vranjska 3 (B). Vo eni (Lj). Stubline (S) 192. Borak (Lapsunj. Beišćak (J). Plana 2 (B). Ošanići (S). Preraca (B). Meka gruda (B). Vlahovići 1 (Lj). Janjića groblje (Lj). Česmina glava (K). Kamenica (B) 182. Regije 14-25. Radimlja 3 (S). Kuti (B). Vlahovići 2 (Lj). Jasenice (K). Kriva rijeka (T). Hum (T). Ljubinje 2. Repovci. Sarajevo 1988. Križevac (K). Ograda 187-188. Džepi (K). Kamen-Baba (P). Kanjina (K). Ploče (S). Krstati kamen (B). Kaursko groblje (Borci. Jasenje (T). K). Gromile (K). Sikmuša (Lj).Dolovi (K). ZM. Dubice 2 (K). Kremešine (K) 218. Misa (B). Čičevo (K). Žakovo 1 (T). Borak (Jaklići. Plana 4 (B). Oblat (T). J). Pešikanovi dolovi (B) 188. Svijeća (T). Veličani 1 (T). Klečak (S). Branjovčići (K). Gračac (P). Ivanj greb (T). Trebinje. Bahtijevica (K). Hadžići (B). Skrobotno 2 (B). Jezerine (K). Necvijeće (T). Mejdan (S) 186. Koritnik (S). Trumenti (T). Mejdan (P) . Gmići (P).428 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 211-212. Vranjska 2 (B). Bilice (J). Ugarci (T). Ljubljenica 2 (S). Miletić Nada. Prodo (B). Klanac (P). Strnjići 1 (T). Grovnice (Groblje. Lokve (J). Bojišće 2 (K) 208-209. Korita (B) 183. rakov krst (T). Stuble (S). Kosan krst (K). Rosulja (S). Jezerine 2 (B). Vrpolje (T). Arheološka nalazišta. Kneževe kuće (P). Miruše 1 (B). Lisine (P). Radan-Krst (S). Teg (T). Grepčani (K). Premilovo polje (Lj). Janjčica (S). Regija 20: Bileća.

Omolje (D). Ustirama (P). Mramorje (Podgreda-Podovi. Radeško polje (K). Jovina struga (L). Koblići (L). Pratljevac (K). Livno. Ploče (P). Jelovača (D). Pločice (G). Ocrkavlje (K). ZM. Miletić Nada. Paradžići (K). Glavice (D) 263. Prisoje (D). Ljubunčić 3 (L). Tom III. 4710. Kraljevina (D). Grobnice (D). Selimovac (L) 248. G) 242. Ravna (J) 222. Sarajevo 1988. Ljubunčić 1 (L). Jošanica (D). Orahovica 1 (K). Grudina glavica (L). Muzge (K). Gubin 2 (L) 243. Mašet (L). Šipovice (K). Regija 21: Prozor. Grobnice (G). Preduhovo Selo (G). Duvanjsko polje (D). G). Selišće (P). Obarsko polje (K). Bilice (P). Maleševića dolovi (G) 245. Arheološka nalazišta. Mašeti (Podgaj. Regija 22: Glamoč. Vrace (P). G). Trnovik (K). Dubrave (G). Vrba 2 (G). Regije 14-25. Grebnice (Bojanov orah. AL BIH. G). P) 225. Mostarine (D). Rumboci 2 (P). Jokin greb (D). Strašivo groblje (G). Golinjevo 2 (L) 238. Bili brig (L). Struba 1 (L). D). Pjevnik (K). Suholj vrelo (G). P). Vardino groblje (P) 224. Cerje (D) 261. Donji Brišnik 2 (D). Crkvina (G) 236. Seonica (K). Polje (P). Debeli dub (P). Čaić (L). Poklečani (P). Mandino Selo (D) 271. Peća (G). K). Borak (G) 235. Kaursko groblje (G). Čitluk (P). Glavica (Podgradina. Kongora 3 (D). Lug 2 (D). Žirović (L) 250. D). Kraj (Potkraj. Grudine (P) 267. Mramorje (Rore. Varda (K). Vlaško groblje (K). Grepci (L). Čaprazlije (L). Trebistovo 1 (P). Bličić (G). Umejak (P). Zukići (K) 226. Stipanići 3 (D) 276. Lug 1 (D). Brižine 2 (D). Ljubunčić 2 (L). Neznano groblje (D). AL BIH. Pogledavac (P). Glavica (P). Tulac (J). Potočani (L). k). Mramor (Šumanjci-Vrba. Eminovo Selo 5 (D). Velije (K). Miletić Nada. Liskuša (G). G). Pačevo (P) 221. Rumboci 1 (P). Stipanići 2 (D). Podvornice (D). Smrike (P). Samer (J). Veliko jezero (K). Vagan (G) 249. Odžak 2 (L). Eminovo Selo 1 (D). Okuka (Hasanića ravan. Suhi jast (G). Donje bare (P). Mokro 2 (K). Pod (G). Ploča (P). Kongora 2 (D) 268-269. Arheološka nalazišta. Kraljičin nasip (L) 244-245. Brig (G). Trebistovo 2 . Stećci (P). 4711. Gornji Poklečani (P). Rudno (P). Perkuša džamija (L). Rupin greb (P). Babe (G). Groblje (Opačić. Stećci (K). Terzića luka (K). Striježevo (K) 223. Donji Brišnik 1 (D). Mašeta (L). Podgradina 1 (L). Vrdoli (Mašeti. Groblje (Staro Selo-Carevica. D). Zagrebnice (J). Rivine (Podvornice. Ričine (P). Maslića brijeg (P). Ograda (K). Gradac (P) 264. Mrkodol (D). Zabrišće (L). Lipa 1 (D). Mrkinje 2 (Posušje) 271. Tom III. Bili brig (P). Pibino groblje (L).Kultura 429 220. Letka (D). Regije 14-25. Sarajevo 1988. Mramor (Reljino Selo. Bešića groblje (P). G). G). Mramor (Branješci. Vrbljani (K). Orahovica 2 (K). Stidelj (K). Mokro 1 (K). Brigovi (P) 260. G) 246. Šabići (P). Mramor (Donji Vagan. Lipa 3 (D). Slavić (P) 275. Podi (P) 273. Šumanjci (G). Rat (P). Grgurići 1 (L). L). Mravinjac (K). Prika (D). Banova lužina (D). G). Visoča (K). Marasov grob (D). Paljenik (P). Vukova glavica (K). Sarajlije 1 (D). Previl (K). Ploče (G). ZM. Vuč kamen (Grahovina. Sr evići (L). Maslića klanac (P). Mašeti (Stipanići. Kobila (G). Eminovo Selo 2 (D). Turba (G). L) 244. Mramorje (Preduhovo Selo. Konjic. Orahovica Gornja (K). 247. Klapavica (D) 268. Crnjuše (G). Mašeti (Liskovača. Vlah (K). Stolac (Kaursko groblje. Memidžanovo groblje (K) 220-221. Zemelji (Ploče. Zagrebnica (P). Petrića groblje (G). Kongora 4 (D). Ostrožac 2 (J). Podkula (J). Kuk (P) 269. Mramor (Podgradina. Eminovo Selo 3 (D). L). Viš stijena (K). Lipa 2 (D). Jablanica. Kamen 1 (G). Odžak 1 (L). G). Rastovača (P) 274. Oplećani (D) 272. Prigra e (P). Petrovići 2 (P). G). Dumančića liske (L) 237. Eminovo Selo 4 (D) 262. Todića polje (K). Tukobići (K). D). Višnjevac (P). G). Mramor (Mali Vagan.

Gornji Mamići 1 (L) 295-296. Privalj 1 (L). Tomina grobnica (G). Glavica (Č) 294. Groblje (L) 298. Stećci (Sovići. Gradnići (Č). ZM. Lišće (Lisje. Latice (Lj). M). Krčevine (G). Križevi (M). Dragičina (Č) 293. Jasenjački brig (Č).430 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Opličići 2 (Č). Šatorine (Golo Brdo. Tulekovina (Lj) 336. Doci (G) 322. Trn (L). M). Veliki rat (P). Šipovac (M). Gladišike (G) 323. Regija 24: Lištica. Seline 3 (G) 334. Luke (Č) 302. Drinovci (G). Torina (Lj). Mostar. G). Srietna njiva (M). Granač-Greb (N). Stećak (Č). Posušje. Privalj 2 (L). Podadvor 2 (Č). Njivetine (Knežpolje. Kulješevine (Č). Beštanica (N). Seline 2 (G). Zacrkovnica (N). Kravarica (L). Gornji Mamići 3 (L). Gornja Vionica (Č) 295. Vakuf (L). Nagrebnice (N) 331. Nesibolje (M). Vrućice (G). Gornji Mamići 4 (L). Miletić Nada. Pržine (Lj) 333. Zagorje 2 (P) 279. M) 306. Kravar (Kamenik. Cerno (Lj). Pribilovci 1 (Č). Č). Sklade (G). Tasov krst (Č) 335. Bijeli brig (G). Sajmište (Č). Križi (M). Dretelj (Č). Cavina (M) 291. (P). Alagovac (G). Stećci (Donja Jasenica. Jelača (Č). Grab (Č) 296. Baštine (Č). Grovište (G). Karusovice (N). Opličići 4 (Č). Tom III. Čerezovići (L). Kočerin 3 (L). Stećci (Gornji Polog. Gornji Studenci (Lj) 324. Vir (P). Barje (Lj) 320. Stećci (Kočerin. Č) 305-306. Gornji Ogra enik (Č). Dašnica (N). Šurmanci 2 (Č). Vionica (Č) 307. Humac (M). Bijeli greb (G). Vinjani (P). Kosa (G) 328. Svitava 2 (Č). Sajmište (L). Gračine (Lj). Gagrice (Č). Stećci (Šolini stećci. Opličići 5 (Č) 332. Kručevići (Č). Dobro Selo (Č). ZM. Čerin 2 (Č). Gorica (M). Vioničko groblje (Č) 307-308. Bučići (M). Jedinice (L) 299. Divojka (L).-2000. Hardomilje 2 (Lj). Pribilovci 2 (Č). Prlići 1 (G). Orlac (Č). N). Sarajevo 1988. Lazina (G). AL BIH. Grdoman (N). Potoci 2 (M). Vinogradi. Bunar (Lj). Smrčanj (M). Crkvina (Hutovo. Sjekose (Č). M). Gradac 4 (N) 325. Jankovina (M). Čalići (Č). Bili greb (M). Kordića lokve (Č) (300). Grmci (Č). M) 292. Raićevo groblje (M). Crtanica (L). Jelinačko groblje (G). Barevište (L). Lastva (N). Tabakovac (Lj). Gvož a (L). Podgradinje (N). Prispa (Lalovci. Vrila (D) 278. Sančevine (Č). Greblje (N). Stećci (Č). Javorak (L). Hamzići (Č). Radiševina (N). Sarajevo 1988. Studenac (L). Biograci (L) 290. Šumarak (Č). Goranci (M). . Regija 23: Duvno. Žitomislići 3 (M). Lokve 1 (Č). Stećci (Gradnići-Ivan Polje. Donja Bujača (Lj) 322-323. Ratac (G). Križine (Lj). N). Grebine (G). Č) 305. Stajića groblje (Č). Šprljane (G). Jelinik (L). Svitava 3 (Č). Lj). L) 308. Vrt (Križ. Šrampovlje (Vinina. Dračevica (Č). Dražnica (Lj). Odžak (L) 303. Ledinac (G). L). Žitomislići 2 (M). Arheološka nalazišta. Prlići 2 (G). Nezdravica (G). Drini (M) 293-294. Humlišani (M). N). L). Grovište (L) 298-299. Žitomislići 4 (M) 309. Lastva (Lj) 329. L). Č). Glavica (M). Vrata (D). Stećci (Kakinovac). Dubnica (Dublje. Regije 14-25. Tučevac (D) 277. Čitluk. L). M). Česmine (Lj). Stećak (L). Jakerovac (Ploče. Miljkuša (M). 4712. Arheološka nalazišta. Podkrajnica (L) 304. Me ugorje (N) 330-331. Obaljevo groblje (N). Lokve (Toplice. Krištalica (G). Crkvina (Poratok. Laguše (M). 4713. AL BIH. Gromila (G) 327. Milićevića krstine (Č). M). Kubatovci (M) 301. Gornji Mamići 2 (L). Krvavci (Č). Mejdan (Č). Krst (M). Crkvina (Gornji Vranjevići. N). Tom III. Striževo (M). Vrba (M). Kočerin 2 (L). Č). Blaževići (G). Rječice (Č). Rančići (M). Padežine (M). Propratnica 2 (N). Opličići 3 (Č). Regije 14-25. Grude 3. Ploče (Č). Kupinjavice (L). Miletić Nada. Stećci (Blizanci. Omiš (M) 303-304. Stećci (Hamzići. Šarampovo (L). Crkvina (Dubravica. Lokve 2 (Č) 330. Njivetine (Dobrić. Kripavac (Č). Crpalište (L). Arapi (M). Grčko greblje (Č). Čerin 1 (Č). Crveni grm 2 (Lj) 321. Krešića groblje (Č).

Posušje. AL BIH. Ljubuški. 4724. Ćućanica (G). "Bosna i Hercegovina u tokovima istorijskih i kulturnih kretanja u jugoistočnoj Evropi". Miletić Nada. Regija 17: Rogatica. ZM. Višegrad. Regije 1-13. 4715. 4722. 4720. Posebna izdanja 95. 260. Arheološka nalazišta. Kalesija. AL BIH. Orah 2 (Trebinje). Tom III. ZM. "Zbornik radova posvećen akademiku Alojzu Bencu". 4718. Arheološka nalazišta.komparativna razmatranja. AL BIH. Tom II. 4716. “Duvanjski zbornik. ZM.. Sarajevo 1988. 6. 291. Čapljina. Č). 291. Odjeljenje društvenih nauka 27. ANU BiH. Miletić Nada – Milić Veljko. Regija 25: Grude. 4723. Čitluk. L). Sarajevo 1989. Gradina (Ž). Regija 24: Lištica. Miletić Nada – Zelenika An elko. Miletić Nada – Oreč Petar. Lukavac. Sarajevo 1988. Regije 14-25. 4719. ZM. Sokolac. Regija 19: Nevesinje. 143. Regije 14-25.Kultura 431 Zagrebnica (Č) 337. 188. Neum. ZM. Sarajevo 1988. Žagrovci (Č). Tuzla. ZM. Živinice. Zbornik radova s me unarodnoga znanstvenog skupa ‘Duvanjski kraj kroz povijest: Tomislavgrad. V). Sarajevo 1991.. Zvirići (Lj). ZM. Ranosrednjovjekovna koplja s krilima iz Bosne i Hercegovine. Sarajevo 1988. 106. Arheološka nalazišta. Miletić Nada – Oreč Petar. Banovići. Sarajevo 1988.”. Miletić Nada – Zelenika An elko.. Tom III. . Regije 14-25. Crkvina (Džamija. AL BIH. srpnja 2000. Tom III. 4721... Arheološka nalazišta. Sarajevo 1988.. Regija 24: Lištica. AL BIH. Mostar. Regije 14-25. Tom III. GZM (A) 44. Srednjovjekovna umjetnost Bosne i Hercegovine.. Tom III. Sarajevo 1988. Regija 20: Bileća. Arheološka nalazišta. Arheološka nalazišta. ZM. Ljubinje. 135-142.. 201-208 + 4 table. Crkvice (Greben. Regija 7: Gračanica. Rudo. Trebinje.. 93. Hrvatski institut za povijest Zagreb – ‘Naša ognjišta’ Tomislavgrad – Zajednica Duvnjaka Tomislavgrad-Zagreb. Brkića badnjače (Kozje njive. Stolac. Ranoslavenske nekropole u Bosni i Hercegovini .-7. 4717. Miletić Nada – Čremošnik Irma. Regija 23: Duvno. Žerakovina (Č) 338. Milić Angelika. Regije 14-25. AL BIH. Sarajevo 1989. Regije 14-25. Arheološka nalazišta. Čitluk. Sarajevo 1988. AL BIH. Miletić Nada – Glavaš Tihomir. Gacko. Tom III. Miletić Nada. 4714. 111-119. 2000. Srebrenik.. Mostar. Regije 14-25. P). ZagrebTomislavgrad. AL BIH.. Barzanja (Blidinje. Arheološka nalazišta. ZM. 175-200. Miletić Nada. Tom III. Duvanjski kraj u svjetlu srednjovjekovnih nekropola.

Milošević Ante.. Hrvatski institut za povijest Zagreb – ‘Naša ognjišta’ Tomislavgrad – Zajednica Duvnjaka Tomislavgrad-Zagreb. Regije 1-13. Regije 1-13. Arheološka nalazišta. Beograd 1985. Janjkuša (Br) 91. 78. 6. Regija 7: Gračanica. Zagreb 1995. Brekinja (Br). Oslobo enje . “Duvanjski zbornik. Milić Veljko. Split 1984. Sarajevo 1988. Modriča.kasnosredenjovjekovna nekropola sa stećcima. 91-97. 4735. ZKM 7. Razvoj grada kroz stoljeća.”. Stećci i Vlasi. Okućnica (Br) 95. Regije 1-13.-2000. 137-146. AP 22. Regija 5: Odžak. Gojsovac (Bi) 90. Gradovrh (T) 106.. 60-61. 4726. Trilj . Kasnosrednjovjekovna nekropola sa stećcima pod Borinovcem u Trilju. Banja Luka 1982. Milić Angelika. Crkvište (Z) 89. AL BIH.. Popis nekropola duvanjskog područja. Ugljevik. Regija 6: Brčko. Gradine (Bi). Tuzla 1984. Zagreb-Tomislavgrad. Knjiga 2. srpnja 2000. II. Banovići. Srednji vijek. Srednjovjekovna nekropola u ‘Barama’ u Lučanima kod Sinja. Bosanski Šamac. Milić Bruno. 4729. Arheološka nalazišta. 4734.. Lopare. 4732. Živinice.. 4727. Milošević Ante. 4728. Milošević Ante. Milinović Ante. Stećci i vlaške migracije 14. Sarajevo 1988. 4725. (* Gotovac Vedrana. Milić Veljko – Kulenović Salih. Split 1982. Tuzla. Milošević Ante. Tom II. Milić Veljko. Lukavac. Zvornik. ZM. SP III/14. Milošević Ante. Arheološka nalazišta. Tuk (Br) 97. Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 26.-7. 63. Orašje. Posebna izdanja. 4736. ŠK. Prežitak poganskog obreda sahranjivanja na stećcima. AL BIH. Nakit u sjeveroistočnoj Bosni od praistorije do danas (Katalog izložbe). AL BIH. 4733. Split 1991. Muzej istočne Bosne. Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture u Splitu. SP III/12. Bijeljina. Tom II. Gradačac. Split 1986-1987. Beograd 1981. Srebrenik. ZM. Zbornik radova s me unarodnoga znanstvenog skupa ‘Duvanjski kraj kroz povijest: Tomislavgrad. 4731. 44. 166-167.. 107. Milošević Ante.432 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Krešića gradina (T). i 15. Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu. 185-199 + 1 karta. VII + 424. Milić Veljko. Bisko kod Sinja. Tom II.. 4730. 2000. Borinovac.. Prilozi za identifikaciju i ubikaciju srednjovjekovnog grada Novog na Uni. Sarajevo 1988. 4737. AP 25. ZM. 619-624. Kovačevac (O). stoljeća u Dalmaciji i jugozapadnoj Bosni.. Kalesija.

Mladenović Aleksandar. Feljton: Svojatanja u Bosni (1-2): (1) (Pripisivanje hrama Crkve bosanske u Dobrunu kod Višegrada i Donjem Brdu kod Goražda – velika podvala Srpsko-pravoslavne crkve).. 4742.. Kabes III/17.Kultura 433 49/15667. Beograd 1980. Glasnik SPC 6. Zagreb 1995. Minović Milivoje. Foča. Acta Archaeologica 34. Bálint Cs. Archaeologiai értesitö 108/2... Sarajevo 1982. Beograd 1982. 4748. Odjeljenje društvenih nauka 23. Me usobni odnos srpskog i srpskoslavenskog jezika i neke napomene o staroj ćiriličkoj grafiji.. Arheografski prilozi 10-11. "Osamsto godina Povelje bana Kulina".. 63-68. 321-324. 4744. 46-47. Sarajevo 2000. 63. Kabes III/16. Moroz Josif. Sarajevo 2000. Budapest 1981. ANU BiH. Historijski muzej Bosne i Hercegovine.. Simvolika meča i sabli v kulturnih tradicijah južnih slavjan. Muftić Faruk. . (K-Ren)”. Arheološki nalazi seobe naroda u Jugoslaviji. 49-54.. Beograd 1999. (* Garam E. 352-353. 139. Milošević Desanka. 1992. Stećci i nišani. 19-20. Mulić Jusuf. 169. 438-439. 52-63. godine do danas – Paper money in the territory of Bosnia and Herzegovina from 1918 to the present.. Budapest 1982.. Radovi ANU BiH 70. Mrkobrad Dušan. 4743. Sarajevo 1981. (KUN 71/529). Mostar 1995. Papirni novac na tlu Bosne i Hercegovine od 1918. Mladenović Aleksandar. Pretpostavka o jednoj glasovnoj osobini u povelji bana Kulina. (2) (Hram u Dobrunu kod Višegrada). Posebna izdanja 90... Mostar 1997. Cunjak Mla an. 4747. Prilog pitanju periodizacije srpskohrvatskog jezika. 9. Beograd 19881989. 4749. 190. Sofija 1990. Mulić Malik. Čabotarev Andrej..) 4745.02.. 294. TKP Šahinpašić. 19-30. Nalaz srednjovjekovnih mamuza kraj Boračkog jezera. Srpskohrvatski jeziik (IV) (za studente pedagoških akademija). Milošević Gordana – Ćirković Sima. Sarajevo 01. Svjetlost. Miroslavljevo jevan elje. Mulaomerović Jasminko. Études balkaniques 3.. 98.. 4740. 4746. JLZ Miroslav Krleža. 348-357. “Likovna Jugoslavije 2. Savez arheoloških društava Jugoslavije-Muzej grada Beograda. Povijesni prilozi 14. Odjeljenje društvenih nauka 21. Sz. 4741. Kuća.. Knowledge. Mulić Jusuf.. 99-103... Mostar 1997. enciklopedija 4739. Sarajevo 1989. Kabes I/2. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Zagreb 1987.) 4738.

Dubić (H). Grčko groblje (Kaursko groblje. T). Kamen (H). Grčko groblje 1 (T). P). Jerkića groblje (H). Hanovi (P). JLZ Miroslav Krleža. Grčko groblje (Grab. Grčko groblje (Garovci. Brijeg (Gornja Vinča. Brdo (Ilijaš). Čakmali gaj (P). Bare (P). Javrornik (C). Jasike (NS). . T). Cicovića groblje (P) 41. Klek (NS). Glavica (P). Češće (H). Grčko groblje (Svatovsko groblje. Grebnice (Durakovići. 4750. NS). Klanica (C). Ilijaš) 46. Dželapska Torima (T). GZM (A) 33 (1978). Grčko groblje (Medojenci. Ilijaš). Grčko groblje (Medvjedice. Gradište (SG). Djevojačko groblje (P). Katića brdo (NS). Dvorišta 2 (P). P). Grčko groblje 2 (T). Barice (Ilijaš). Gromionica (Ilijaš). Brijeg (ĆemanovićiCareve vode. Kamenjača 1 (T) 48. Kaursko groblje (Bogovići-Resovići. Bare (T). Dub 1 (H). Donja Trbica (Ilijaš). H). P). Jahin do (P). Brijeg Radova. Greblje (NG). Bradići (T). Pavlovac (nekropola stećaka). “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. 57-61. 4752. Kaursko groblje (Munjići. C). Utjecaj Istoka i Zapada na nastanak i razvoj urbanih naselja u Bosni u XV. Mušeta-Aščerić Vesna. Bučine (P). Bora (P).434 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Glavogodina (Ilidža). Osvit 2-3. Braja (P) 39. 55-63. Kamenjača 2 (T). Guvništa (T). Kaursko groblje (Prečani. Česmice-Točila (P). T). Grčko groblje (Kasotići-Brda. Brus (Ilijaš). Kaurlaš (Ilijaš). Čitluk 1 (P). Hrastik (P).. Četoselje (Svetosavlje. Čepiljače (Ilijaš). Ćorkin do (H). Grebnice (Trebečaj. Bezistan (NG). Federacije Bosne i Hercegovine i županijskim ustavima. C). Brezik (Ilidža). Klanac (H). Berjanovićevo gumno (Ilidža). V). Kakanj (NG). GZM (A) 37. Brdo (Vinograd. Greblje (T). Mušeta-Aščerić Vesna. 4753. Grabovica (P). 4754. Groblje (Vitica. Musa Šimun. Grčko groblje (Budmolići. T). Grebnice (Govedovići. T). T). Brdo (Gornji Pribanj-Brdo. Bulozi (SG) 40. Bihatina kosa (P). 4751. Grčko groblje (Tilava. H). Gračan brdo (P) 43. Kaursko groblje (Radonjići. Kaursko groblje (Kauraši. Kapova selišta (T). Drina (Ilijaš). H).. P). H). "Bosna i Hercegovina i svijet". 167-177. Bandijera (Ilijaš). Ustavnopravni položaj hrvatskkoga jezika u ustavima Bosne i Hercegovine. Guvnište. P). stoljeću. Čitluk 2 (P). Glavica (Ilijaš). Kamenovi (Ilidža). Hreša (Sg) 47. 233. Zagreb 1984. Dolovi (T) 42. Dubovik (P). P).. Mostar 1999. Gaj (P). Brdo (T). P). Jezero (T). Ivanski brijeg (Ilijaš). T). Kobilja glava (V). Gornja Sjetlina (P).-2000. Brnjica (P). Grčko groblje (Gaj. Grčko groblje (Ferhatlije. Grebak (Vitez. Sarajevo 1996. (A-J)”. Ilidža). Bjelotine (Ilijaš). Kaljani (P). H).. Grčko groblje (Hvaljenski potok. Ivančići (Ilijaš). Jelica (Ilijaš). Mutapčić Snježana. Bijeli kamen (Savnjak. Kaursko groblje (Ilijaš). Čitluk (P). Sarajevo 1982. Grčko groblje (Dušanovo brdo. Muraj Aleksandra. Gomjenica (H). Grepčine (H). NG). NG). Grobljaja (P). Brdo (Mokro. Borak (H). Grivići (H). Ćemanovići (P). 223-229. Kaursko groblje (SG). Batalovići (Ilidža). Sarajevo 1979. H). Dolina (P). Fejzuša (NS). 4755. Grčki mramor (C). Institut za istoriju. Desava (Ilijaš). P). Dub 2 (H). Bora (P). Kaldrma (P). Čičkovo greblje (H).. (P). Hrešanski mramorovi. Mutapčić Snježana. P). Grčko groblje (Pećina. Borak (C). Dvorišta 1 (P). Cisterna. H). Brezov rat (T). Greben (Ilijaš).

Me uvode (P). Veliki krivoglavci (V). P). AL BIH. Mramorac (P). Trlica (Ilijaš). Ilidža). Vinište (V). SG). Regije 14-25. Staro greblje (H). Velike bukve 2 (P). Kovači. Na gaju (NS). Močila (P). Tom III. P). Odžak (Ilijaš). Travnjak (Ilijaš). Sarajevo-Novi Grad. Mandra (Visojevica-Trifunovići. Rogin potok (H). Mramorje (Pastorak. Zagrebnica (Ilijaš). Kod kamena (H). Rakitnica (T). 4756. “Prilozi historiji Sarajeva”. Kosa (Sjetina. Trnovo. Orašak (H). Sirotinj kamen (P). Prijemet (Ilijaš). U polju (P). Krč (V). Križevac (T). Uvrat (T). Sarajevo-Centar. Lauševac 2 (P). Na dublju (Ilijaš). Veliko mramorje (P). Mramorje (Bulozi. NS). Prosjeka (P). Pale. Majdani (P). Lalića groblje (NS). Močevica (T) 51-52. SarajevoStari Grad. Kopošić (Ilijaš) 4950. Kumjenovac (T). Odjek XLV/3-10. Vardište (H) 57. Podgrebeni do (NS). Kosa (Ravne njive. P) 52. Mramorje (Njemanica-Luke. Potkućnica (Ilidža). Mramorje 2 (Nehorići. Krš (P). Mramorje (Sokolovina. Srednje (P). Mramorje (Igrišta. Piskovac 2 (P). Stražište (P). SG). Mramorje (Šiljevina. Mutapčić Snježana. Prle (C). Arheološka nalazišta. Mramorje 1 (Milotine. Sarajevo 1988. Vučja brda (P). P). Rakov kamen (Ilijaš). Orijentalni institut-Institut za istoriju. Rogoušići (P). Otješevo (T). Novo Sarajevo. Močioci (T). Hadžići. Malo mramorje (P). ZM. P). Lasica 2 (Ilidža). Mramorje (Vlahovići-Kočarevina. Koštice (H). Kromoljski put (C). Kozja stijena (P). Svatine (T). Rimsko groblje (Kasindo. Pola milenija zidnog slikarstva Sarajeva. Mramorje (Donji Čevljanovići. P). Mijajlova njiva (P). Mramorja (Šajnovići-Careve Vode. Mramorje na Lastvi (NS). Ilijaš). Rakova noga (Ilijaš). Ilijaš). Mramorje (Gornja Ljubogišta-Toplik. SG).Kultura 435 Kobilja glava (SG). Piskovac 1 (P). Prekača (P) 54. Rimsko groblje (Kaursko groblje. Vogošća. Kosa Podmjedenik. Savića brdo (SG) 55. Ravne (H). Zlatarić (T). Mrezga (Ilijaš). Ljutovik (V). Mlinarevac (SG) 51. Oseinik (H) 53. Vonjača (Ilijaš). Odžak (P). Duva česma (P). Trebečaj (T). Kovačevina (Ilidža). Sitnik (Ilidža).. Vrtača (H). Saračine njive (P). Kovčina (P). 6-7. Mramorje (Čegljanovići. Maqča brdo (T). Podmjedenik (P). Paljike (NS). Tabakovac (V) 56. Založnica (Ilijaš). Ravan (V). Velike bukve 1 (P). Njemanica (SG). Oglavak (T). Za grebljem (Ilijaš). Svatovsko groblje (NS). Sarajevo 1992. Nišani (T). Krivače (V). Priboj (V). Svatovsko groblje (Ilidža). Vukovića groblje (P). Rimski bunar (Ilidža). Tilava (NS). Vrijednosti zauvijek (Uništavanje kulturnog identiteta i bosanske duhovnosti). Na hanu (T).. Lauševac 1 (P). NS). Mramorje (Šišići. Ždaralovići (P) 58. Ilidža. Krivače (P). Na javoru (Ilijaš). Vlaško groblje (H). Ravanica (P). Nikolići (P). Moravci (NS). P). Lučica (V) 50. Vrh Selo (P). Regija 15: Ilijaš. marta 1993. Ilijaš). . Naplavak (P). Mramorje (Donji Miljevići. Tarčin 2. Ploče (T). Zakutnica (Ilijaš). Krstac (T). Nedžarići (NG). Pod biljegom (P). Velike bukve 3 (P). Mutapčić Snježana. održanog 19. Kobiljača (T). P). Veliko mramorje (Ilijaš). P). Široka luka (Ilijaš). T) 52-53. Tovarnica (P). Mramor (Ilijaš). Slana bara (Ilidža). P). Studenkovići (SG). Mramorje (Ćemanovići-Careve vode. Mramorje (Kozarevići. P). Vidovica (P). do 21. godine. Svatovsko groblje (P). P). Krivnja (T). Radovi sa znanstvenog simpozija Pola milenija Sarajeva. Lasica 1 (Ilidža). Konjic (P) 49. Ilidža). 457-466. Molba (P). Osredci (T). Podloznik (P). Mandra (Kamenica-Elezovići. Sarajevo 1997. Podsokolina (P). Staričevina (Ilijaš). Rove-Prosjeka (P). Prečko polje (T). Malo mramorje (Ilijaš). SG). Margetino groblje (H). 4757.

385-403. Nikčević P. “I me unarodni simpozij ‘Muzika u društvu’. 2930. Vojislav. Marulić XIX/6.. Sarajevo 1994. IČ 29-30 (1982-1983). 4763. 97-102. Zagreb 1987.dragulj povijesti bosanskohercegovačke pismenosti. Marulić XX/1. 59. Banja Luka 1988.. Bosančica .. ... Istina o BiH I/9.. Muzika u društvu. 79-83. Knjiga 6. Biblioteka Prošlost i sadašnjost. Povijesni prijepori”. Macan Trpimir. Sarajevo 1998. Herausgegeben von Johannes Reinhart. Zagreb 1986. Oslobo enje 55/18107. Macan Trpimir.. 71-72. 4759. Beograd 1979. Ogranak Dubrovnik. Knjiga 6. Jakić Ljubidrag. Dubrovnik 1992. Ćirilica u glagoljskim rukopisima.. Tihomir ur ević. Muzej Bosanske krajine. München 1985. O slavenskoj pismenosti na današnjem teritoriju Hrvata u antičko i ranosrednjovjekovno doba. “Sava Nemanjić – Sveti Sava. Čije je Miroslavljevo jevan elje. 57-58. 4766. Kačić 25. 15. Sagners slavistische Sammlung 8. 403-411. Hrvatski narodni godišnjak 1999. 4767. Knjiga 6... “Trpimir Macan. Nedeljković Branislav. Marulić XIX/1.) 4765. “Trpimir Macan. Mužić Ivan. istorija i predanje”. Uroš Ilirčić. “Trpimir Macan. Sveti Sava i raška pravopisna škola. MH. Marulić XX/4. 347-348.. 1984. 101-115. Naučni skupovi 7. 499-505. NIN. 24-25 (dvojezično: bosanski i turski). Nedeljković Branislav. Marulić XX/4. 18.) 4760.. Zagreb 1987. Nedić Mato. Marulić XX/3. Nazor Anica. 4762. (Sarajevo. 1998.X 1998).436 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 6. Split 1993. 241252. MH. Nekoliko podataka o našem jeziku iz arhiva Dubrovačke republike. Sarajevo 29. 4758. Povijesni prijepori”. “Muzej Bosanske krajine Banja Luka (Vodič). Litterae slavicae medii aevi: Francisco Venceslao Mareš sexagenario oblatae. Biblioteka Prošlost i sadašnjost. Sarajevo 1999. Ogranak Dubrovnik. Mužić Ivan. (* Pandurević Tatjana.. Zagreb 1986. Dubrovnik 1992.10.. Katakombe u Jajcu. (* Macan Trpimir. Beograd 1983.. Povijesni prijepori”. MH. Muzikološko društvo FBIH. Beograd 12. Zagreb 1987. Zagreb 1987. Verlag Otto Sagner. Macan Trpimir. 51-56. 177-188. Zagreb 1987... Nedeljković Olga. Marulić XX/3. Nametak Fehim. Macan Trpimir.. Predsedništvo 1. Zbornik radova”. Ivanka Bilić. 763-765. Nedeljković Branislav. Biblioteka Prošlost i sadašnjost. Godina 46. Orhan Jamaković)”. 344-347. (Autori tekstova: Majda Anders. Dubrovnik 1992. Znameniti Bošnjaci dio naše historije/Ünlü Boşnakler – Tarihimizin bir Kismi.10.-2000. 4764. Macan Trpimir. 4761. Ogranak Dubrovnik. SANU..

Zvuk 2. Franjevačka knjižnica. 163-165. Knjiga 1.. Dodig Radoslav.. Feljton: Blago franjevačkih samostana (1-8): (1) Naša ognjišta XXII/187. Kršni zavičaj 17. 134-149.. "Anastazije Bibliotekar" i Jene Bori u kulturnoj istoriji Bosne i Hercegovine. “Ričice – nekropola stećaka”. 10). (Iz pozorišne prošlosti srednjovjekovne Bosne). 250.09. Sto godina Franjevačkog muzeja na Humcu. Zavičajna knjižnica “Život i svjedočanstvo”. (* Dodig Radoslav.. Naša ognjišta XXIII/200. 1994)... Blago hercegovačkih franjevačkih samostana. Humac 1993. 7.. Zbornik Znanstvenog simpozija održanog u Ljubuškom 11.Zagreb 1996. Beograd 1978. Sarajevo 1994. Tomislavgrad 1993. 4776. Zbornik sažetaka. 64. Sarajevo 07. Beograd 1986. 4779. Ziral-Naša djeca. Mostar 1993. – (8) Naša ognjišta XXIII/195.. 18. 16. Sarajevo 1980. Split 1983. Mostar . ZRVI 18. Nilević Boris. Mostar 1989.. (Sarajevo. Avicena. 4774.. ljudi i vrijeme.. Miscellanea o srednjovekovnoj skulpturi u Jugoslaviji. Svezak 22. kolovoza 1995.Kultura 437 4768. Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture. Godina 46... Prilog muzičkom životu srednjovjekovne Bosne.”. i 12. Sarajevo 1997. (Summary: Tracing the musical past in the medieval Bosnia. “Simpozij ‘Prilozi za proučavanje muzičke kulturne baštine u Bosni i Hercegovini’”. 73-76. 4777. Zavičajna knjižnica. Marulić XXIII/1. Tragom muzičke prošlosti srednjovjekovne Bosne. (* Removčan Antun. Nikić Andrija. Franjevačka kulturna baština. Franjevci i širenje prosvjete u ljubuškom kraju. Život i svjedočanstva 14. Radio Sa VII/21-22. 4775. Nikšić Goran. Posebna izdanja 1. Marulić XXIV/5. 689-693. Nikić Andrija. 4773. 16. Nikić Andrija. Nikić Andrija. Nikolajević Ivanka. . 4780. Nikolajević Ivanka. Zagreb 1990. Nikić Andrija. Nikolajević Ivanka.. Franjevačka knjižnica u Mostaru.. Hercegovina 1984. 227-246. 9-10. 4772.02. (KUN V/115). (Serijal od 8 nastavaka pod istim naslovom).. 4769. Glumac. Tomislavgrad 1992. Biblioteka Naučni i stručni skupovi VI. 1983. ZRVI 24-25. Preseljenje stećaka. Heres Tomislav.) 4771.. Nilević Boris. Toma Arhi akon. 4778. Oslobo enje 40/12647. 109-126. 23-24... Nilević Boris.. 205-231. Nikić Andrija. Kasnoantička i srednjovjekovna utvr enja u Bosni i Hercegovini. 72-73. “Ljubuški kraj. imitator. muzičar. Kršni zavičaj 26.) 4770. 439-444. Sarajevo 1978.. Zagreb 1991. Tomislavgrad 1993. 62-65.. Hrvatski narodni godišnjak 1998. 258-259.

. 4789. 6. 4786. Nilević Boris. Regije 14-25. 332. Lug (T) 185. Tuzla 1999. Marko Karamatić. Arheološka nalazišta. Oslobo enje 40/12512. 4793. 135-139. Obučić Branko.04. Odavić or e. Zagreb 1987. 1983. Smail Tihić. (K-Ren)”. Regija 20: Bileća. 4787. 4788. Catholic Monastery Collections and Treasuries in Bosnia and Herzegovina. ( uro Basler. 4785. Oreč Petar. 4782. Stolac. 29-30. Sarajevo 1982. Antibarbarus. Neka zapažanja o arheološkom lokalitetu Varina gruda u Dživarskom polju kod Trebinja. 55-85. Sarajevo 24. Ljubinje. Kreševo..438 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. “Old Bosnian franciscan Monasteries (Kraljeva Sutjeska.. 4783. Marko Oršolić)”. Novac Stjepana Dabiše. Sarajevo 1999.. ZM. Tom III.. Regija 20: Bileća. Regije 14-25. Ignacije Gavran. AL BIH.. Trebinje 1982. K. Povijest hrvatske književnosti. Novak Slobodan Prosperov. Ilijino brdo (T) 182. Vareš 1997. Konavli. GZM (A) 37. Kratak pregled spisateljstva Hrvata u Bosni do hrvatskog narodnog preporoda. Odavić or e – Miletić Nada. 4792. 96-101. Obučić Branko. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 2. Kalendar Svetoga Ante 1999.. Tribunia 6. Sarajevo 1988. Bobovac III/35.. Sarajevo 1988. ZM. Trebinje. 4791.. Novosel J. Sarajevo 1984. Ranokršćanska dvojna crkva u Gracu kod Posušja. Muzikološko društvo FBiH. Visočka arheološka zbirka. 41-46. Trebinje. Glas s neba (Kad zvono zazvoni). Obad Stijepo. Biblioteka Antibarbarus. Zagreb 1996. Beograd 1983. Arheološka nalazišta. 4781. Novaković S. Zbornik radova”. 4794. Ilijino brdo (T) 182.. AD BiH. 6-7. Fojnica). Ljubinje. (Sarajevo.X 1998). 33-37. Prilog arheološkoj topografiji duvanjske regije. “I me unarodni simpozij ‘Muzika u društvu’. Stolac. JLZ Miroslav Krleža. 81.. 18-19. O. I knjiga (Od početka do Krbavske bitke). Tom III. Andrija Nikić. Zbornik 1. Resnica (T) 191. AL BIH. Muzički život u srednjovjekovnoj bosanskoj državi. . Oreč Petar. Odavić or e.. Sarajevo 1983. 4784. 79-85. 4790.-2000. Sarajevo 1998.. Mičevac 1 (T) 187. Numizmatičar 6.. Slava glasu nebeskom (Crkvena zvona u Bosni). Hrvatski glasnik VII/78.

Regije 14-25. Regija 23: Duvno. Arheološka nalazišta. AL BIH. Regije 14-25. Regije 14-25. Neum. Vučja gradina (P) 279. ZM. 97-129. Oreč Petar – Marijanović Brunislav. Regije 14-25. 4802. Sarajevo 1984. Regija 25: Grude. Neum. 336.. Arheološka nalazišta. Posušje. Hrvatski narodni kalendar 1991. Stari bunari (P) 276. Oreč Petar.. Tom III. Arheološka nalazišta. Čapljina. Gradina (G). Bilobrig (Č) 290. Gnjilove krčevine (P) 263. ZM. Sarajevo 1988. ZM. Regija 24: Lištica.. Oreč Petar – Čović Borivoj. Sarajevo 1988. Krivi Dolac (G) 329. Crkvina (P) 261. Kulina (P). Oreč Petar. Neum. Sarajevo 1988. ZM. Ljubuški. Komilovac (P).. Arheološka nalazišta. Regija 25: Grude. 279. Brig uz Bagrušu (P) 260. Sarajevo 1988. Ljubuški. Posušje. Orlov kuk (P) 272. P). Čitluk. AL BIH. Borčani (D). Oreč Petar. Mostar. Ilino brdo (P) 267. Regija 23: Duvno. Regija 19: Nevesinje. Arheološka nalazišta. 4799. Godina 39. 4803. Tom III. Šušnjari (G) 335. Čapljina. Tom III. Regija 23: Duvno. Sarajevo 1988. Jarčići (P). Regije 14-25. Dolina (M) 293. Sarajevo 1988. AL BIH. 4806. Neum. AL BIH. Veliki Markov brig (P) 278. Oreč Petar.. AL BIH. 4800. Tom III. Dragičine (G) 323. Novi arheološki nalazi iz ranoga srednjeg vijeka iz zapadne Hercegovine. Ljubuški. Sobač 3 (P). Brižak (P). Oreč Petar – Miletić Nada. 236-239. Tom III. Nečigrad (Nevesinje). Tom III. Regija 25: Grude. Oreč Petar. Matkovine (P) 271. 4801. Lazina (P) 269. Kameniti vrtal (P). AL BIH.. Arheološka nalazišta. Arheološka nalazišta. P). ZM. Oreč Petar – Čović Borivoj. ZM. . Krvnice (Lj). AL BIH. Pratorske zidine (G) 333. Vukove njive (Gradac. Regija 23: Duvno. Glagoljica u kamenim spomenicima na području desno od Neretve. Regija 25: Grude. AL BIH. Oreč Petar – Paškvalin Veljko. Regije 14-25. 326. Ljubuški. Tom III. 4798. 4804. Crkvina (L) 291. Pit (G) 332-333. Kadim (P). Gacko. Arheološka nalazišta. Regije 14-25. G). Sarajevo 1988. Sarajevo 1988. Posušje. 277.. Regije 14-25.Kultura 439 4795. AL BIH. 4805. Sarajevo 1988. Crkvice (P). Mala gradina (D) 270. ZM. Trostruka gradina (Sovići. GZM (A) 39. Oreč Petar. 329. Posušje. Arheološka nalazišta. Tom III. Batin. Regije 14-25. Oreč Petar – Miletić Nada. Gradina (M) 298. ZM. Arheološka nalazišta. Sarajevo 1990. Velika gradina (Batin grad. ZM. Ilčinova lazina (P) 267. Čapljina. Regije 14-25. Staropolje (P) 276. ZM. Čapljina. Tom III. 150. Sarajevo 1988. AL BIH. 4796.. Tom III. 4797.

Motrišta 10. 4816. Čaplja (V). Hladiljsko brdo (G) 124. Ploče (Č) 128. Palameta Mile. Regija 17: Rogatica. 4807.. Kulina (F) 126. Sokolac. 4813. Arheološka nalazišta. Groblje (G). G). Mali Podjez (F) 127. Sarajevo 1995. Čaršija (F) 120. 4817. Rotimlja – ime i baština. Palameta Miroslav. ZM. Ocrkavlje (F). 141-149. 4811. Gradina (G). 93. Bjelan (F) 119. god. Mramor (F. Oršolić Marko. 187-200. Crkvina (Ru). i 12. 4808. Hrvatski narodni kalendar 1996. “Franjevci na raskršću kultura i civilizacija” (katalog izložbe). 52-55. Franjevački samostan Tolisa.. Mala Luka (F). Kršćanska simbolika na stećcima neumskog zale a. Klobučica (F) 125. Neum 1995. na listu Unesco-ove svjetske baštine. Nacrt mogućeg prijedloga za kandidovanje kompleksa nekropola stećaka srednjovjekovnih nadgrobnih spomenika s područja Stoca. Općinsko poglavarstvo..”. Palavestra Vlajko. Oršolić Mato. G).. Palameta Miroslav. Podgrad .. 161-171. Kršćanska simbolika na stećcima u okolici Počitelja s obzirom na neke poviojesne probleme. Palameta Miroslav. Sedamstoljetno djelovanje franjevaca u Bosni i Hercegovini. Franjevački samostan i župa Tolisa. Mramorje (Marevci. 4815. 43-51.. Godina 44. Regije 14-25. G).. Mostar 1999.-2000. Gornje Žešće (F). ljudi i vrijeme. Palavestra Vlajko. Tolisa 1998. Knjiga 1.. Do (F). 249274. 4818. Mostar 1997. veljače 1996. ur evica (F) 121. Batovo (Č). Palameta Miroslav. Mostar 1999. Hodža (F) 124-125. AL BIH. ZM. 34-42. i 17. Crkvice (F). F). Motrišta 16. Grad (Gradina. F). Ziral-Naša djeca. Rudo. 4814. 4809. “Oružje kroz vjekove. Mramorje (Hladilji. “Neum. Humski zbornik 1. (Srednji vijek Tihomir Glavaš)”. Palameta Miroslav. Jasen kosa (G). Motrišta 3. G). Motrišta 13. Grad (Falovići. 95.. Sarajevo 1988. Stećak Lupka Vlsnića sa Žovnice i njegov natpis. kolovoza 1995. Kršćanska simbolika na stećcima.. 48. Mostar Zagreb 1996. KrstacKalufi (F). Sarajevo 1988. Zagreb 1988. Općinsko vijeće Neum. Čapljina-Zagreb 1996.. 125-131. Palameta Miroslav. Tom III.. Palameta Miroslav. Višegrad. 4810. 4812. Poluci (F). Teatrologija u usmenom narodnom stvaralaštvu u Hercegovini I (Teatrološko-znanstvena studija). ”Zbornik znanstvenog simpozija održanog 16. u Čapljini. Kožetin (F). Crkvina (Borje. Crkvina (Kolac-Crkvina. Zemlja i zavičaj Hrvata”. Zbornik Znanstvenog simpozija održanog u Ljubuškom 11. Stećci i njihov kulturološki kontekst (Prilog reinterpretaciji kulturološke tradicije). 4819.440 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni