Dr. Esad Kurtović BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH IZVORA I LITERATURE O SREDNJOVJEKOVNOJ BOSNI 1978.-2000.

Sarajevo 2007.

Dr. Esad Kurtović

BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH IZVORA I LITERATURE O SREDNJOVJEKOVNOJ BOSNI 1978.-2000.

Sarajevo 2007.

Amili i Nermini

SADRŽAJ
Sadržaj Predgovor Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000. Uvod Kratice 1. Izvori, historiografija, pomoćne historijske nauke 2. Politička historija 3. Topografija 4. Društvo 5. Privreda 6. Vjera 7. Kultura Registar autora Registar naslova 001 003

005 007 017 029 083 141 201 281 295 345 473 497

PREDGOVOR
Ponu ena ‘Bibliografija’ proistekla je iz namjere da se sačini interno bibliografsko pomagalo za potrebe nastavnika, suradnika i studenata Odsjeka za historiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu radi olakšanja tekućeg rada. ‘Bibliografija’ nije rezultat dugotrajnijeg i temeljitijeg istraživanja. Uprkos ograničenjima i nedostacima, prikupljeni podaci dobili su, po procjeni autora, zadovoljavajuće okvire i mogućnost da se prezentiraju širem krugu struke i ljubitelja starine. Na kraju, kada je čitav prikupljeni materijal postavljen pred, ipak, prinudni završetak, sva ranija razmišljanja, kao i sav posao, bili su vraćeni na početak. Materijal je, dodatnim istraživanjem u susjedstvu i šire, mogao biti bar za trećinu i veći. Postavka da se od svega napravi solidna bibliografija radova kvalitetne, stručne razine, bila je najbolje rješenje. Kolebanja ipak nije bilo. Držeći se činjenice da sveukupnu bibliografiju bosanskog srednjovjekovlja do 2000. godine, na zadovoljavajući način, projektno može da osmisli i realizira malo veća i složenija ekipa struke, toj budućnosti, realnog i zahvalnog izgleda, radije sam kao poticaj prepustio ovaj i ovakav radni materijal. Zahvaljujem Bibliotekama i bibliotekarima Filozofskog fakulteta, Državnog arhiva Bosne i Hercegovine, Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine, Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, Franjevačke teologije Sarajevo, Matice hrvatske Ogranak Sarajevo, Gazi Husref-begove biblioteke, Bošnjačke zajednice kulture Preporod, Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine i Instituta za istoriju u Sarajevu na svesrdnoj ljubaznosti i pomoći u radu. Za nadati se je da istaknuti i dobronamjerni okviri poticajnosti rasprave i prevazilaženja aktualnih informacijskih praznina kao dodatne svrhe ove Bibliografije neće biti pogrešno tumačeni. Autor

3

BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH IZVORA I LITERATURE O SREDNJOVJEKOVNOJ BOSNI 1978.-2000.

.

već su neprohodni i hrle prema kanjonima. ipak biti pravovremenija.nauka. u neku drugu dimenziju i očito je da će čekati daljnja ‘bolja vremena’. sporo ali stabilno. dodirljivo i strogo kontrolirano vlasništvo ideoloških okvira na vlasti i oko vlasti. Opća klima danas bi se lako mogla nazvati prisilnim fosiliziranjem lokalnih stvaralaštava. Jaka je tendencija da se svako izvanavlijsko i izvankotlinarsko sagledavanje i pristupanje. nalazi svoje mjesto u razvoju struke. Napisano. Ratom stvoreni informacijski jarkovi produbljuju se i šire. Njeno valoriziranje. Kao da je ono čemu se teži . Čini se da će ‘bolja vremena’ najveći dio ratne i aktualne produkcije dočekati naslovima u rijetkim i nepotpunim bibliografijama kao polaznom osnovom. koje redovno za sobom vuče zaostajanja. Prepoznaje se pojavnošću svojih parametara. i od ranije udaljeni. popunjavati taj duboki jarak. kao i blokada u distribuciji izdavačke produkcije unutar i okolo Bosne i Hercegovine tokom rata. i uz egzistiranje strasti. ostaju bez obaveznih primjeraka iz ‘susjedstva’ koja se javno ne poznaju. Očekivalo se da će završetak rata voditi procesu općeg normaliziranja i da će se. u avlijama i kotlinama – odbrambenim mehanizmom smatra “ostacima”. No. Biblioteke od kotline do kotline “zadovoljne” avlijskom produkcijom. ipak. putuje. Najviša stručna razina ne zastarijeva. Ugrožena je pozicija stvaralaštva. kako ni u Bosni i Hercegovini niti okolo nje sam kraj rata nije shvaćen kao završetak jednog procesa. . disciplinom istraživačkog postupka. već bere plodove naučne bezperspektivnosti. “krizom samosvijesti” i vraćanjem okvirima prošlih režima. prema njegovom intenzitetu. u naciji i oko nacije. istraživačkog rada. kao i sva druga očekivanja. prije ili kasnije stiže u svaku kotlinu. suvremenom metodologijom. kritike i valoriziranja. pojam normaliziranja prešao je. gotovo nesagledivi. Držalo se da će informacija u poslijeratnom izdavaštvu.UVOD Ratom unesrećeni fondovi i poremećeni ritam rada biblioteka u Bosni i Hercegovini. ponudom konstruktivnog dijaloga i respektabilnom uskostručnom recenzijom. Prilago avanje stanju stvari. te da će neke bolesti duhovnog ozračja polako jenjavati. predstavljali su svojevremeno uporište za procjenu dugotrajne i značajne informacijske praznine u spoznaji napisanog o bosanskohercegovačkoj prošlosti. čvrsto ogra enim kotlinama i labirintom prepunim istovrsno šarolikih i identično grubo zabarikadiranih vrata. Suvremeni svjetski tokovi su. brže ili sporije.

projekte. usaglašavajući kompromisno svoju “školu” u sudbini zajedničkog izraza struke svoje institucije. Prema ostvarenom uvidu. izraz medievalista u Bosni i Hercegovini oduvijek je u sjeni nepovoljnog društvenog valoriziranja. Neistraženi i nenapisani pravac pregleda historijata bio. Za svakog stručnjaka i ljubitelja starine to je neophodan početni zadatak. Istaknuto. U Bosni i Hercegovini medievalistika nema brojne vidove suvremeno organiziranog rada (kadrovski sistem. Bibliografija se u tom pravcu prezentira kao značajna ‘služavka’ u olakšavanju rada. Od medievalista u Bosni i Hercegovini. časopis. Živković je iskoristio do tada najopširniju prikupljenu gra u iz neobjavljenog rukopisa Muhameda Hadžijahića “Bibliografska gra a za proučavanje historije naroda BiH srednjevjekovnog i turskog perioda -za internu upotrebu-. Na svakom mjestu skupnog izraza struke.-2000. Anali GHB 13-14. naučne skupove.). 1982. akademija. historičara medievalista. Sarajevo.” Kratak opis rukopisa dao je Mahmud Traljić.8 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. jedini potpuno okvirni pristup biobibliografiji napisanog o bosanskom srednjovjekovlju u novije vrijeme sačinio je Pavo Živković objavljivanjem Bibliografije objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni. 251-256. sa zapaženim konstruktivnim kritikama i dopunama.1 Živkovićevom bibliografijom.i bibliografija odre enih tematskih i vremenskih okvira kao i pojedinih autora. . bibliotekara i ljubitelja starine ne bi se mogao smatrati dovoljno sistematiziranim. slabim kvantitetom. instituta. ni redovno hiperkritički zahtjevi medievalista historičara u “podjeli posla” nisu rezultirali definiranjima svojih stvarnih potreba. Muhamed Hadžijahić. juni 1971. Pored nedostatka društvene brige.. sasvim sigurnim se pokazuje bogat niz solidno i odlično obra enih bio. Dr. 1 U svome radu P. 256. * * * Prikupljanje napisanog o bosanskohercegovačkoj prošlosti često je polazna osnova za raznovrsna valoriziranja historiografskog i kulturološkog rasta. bibliografija je kao pomoćna historijska nauka potisnuta bez davanja značajnijih vlastitih metodoloških obilježja. Sarajevo 1987. kao ni redovna sastajanja. tečajeve). različitim intenzitetom i kvalitetom.i bibliografskog pristupa bosanskom srednjovjekovlju je uveliko potreban. godine. Svoj rad medievalisti ostvaruju raspršeno u okviru zajedničkih institucija (fakulteta. muzeja i dr. instituciju. U pregledu napisanog o srednjovjekovnoj Bosni rad bibliografa.

Ti dobronamjerni okviri njene svrhe. te ispruženu ruku u pravcu prevazilaženja nastalih prekida u informacijskom kretanju napisanog o srednjovjekovnoj Bosni. ovdje centralnog vremenskog okvira. Zamišljena kao interno pomagalo. Ovdje su uvršteni i radovi koji prate historiju kroz prizmu “današnjih granica Bosne i Hercegovine u srednjem vijeku”.). Uporedi. ocjene. 2 Jedan sličan širokookviran rad iz i oko kruga istaknutog bibliografa i bibliofila Mustafe Ćemana. Na gornjoj vremenskoj granici uvršteni su. Iznimno. Prostor obuhvaćen Bibliografijom. godine. Pri tom. * * * Vremenski period obuhvaćen Bibliografijom obuhvata izdavačku produkciju od uključivo 1978.2 Bibliografija koja se ovdje predstavlja čitaocima svojevrsni je nastavak na bibliografiju Pave Živkovića. Sama po sebi ne donosi bitnija standardiziranja. godinu). kako bi svoj pristup i prepoznavanje stručne razine. bjekstvom od učestalog suvremenog poimanja historije kao proizvoljne konstrukcije. Sarajevo 1999... i radovi koji su izašli s “produženom vremenskom distancom izlaženja” (časopisi sa zadržanom oznakom izlaženja 2000. iako se odnose na izdavačku produkciju iz ranijeg. prikazi i osvrti koji su objavljeni tokom 2001.g. uvršten je i manji broj radova objavljenih ispod razine donje vremenske granice. godine. U spomen Mustafi Ćemanu (1925. 868-870. U obzir nisu uzete recenzije. GR IZ BiH LXI/7-8.-2001. sami kontekstualizirali u zamašnoj izdavačkoj produkciji.Uvod 9 učinjeni su kvalitetni pomaci u olakšavanju pristupa napisanom o srednjovjekovnoj Bosni te autorima najznačajnijih djela.-1999. nisu uzimane u obzir. u malom broju. dvobrojevi časopisa 2000. najavljuje se temeljitošću prikupljanja kao važan doprinos u spoznaji napisanog o bosanskom srednjovjekovlju. kalendari za 2001. sa istim željama se upućuju i velikom broju ljubitelja starine. iako su izišli iz štampe tokom 2001. I ona je sekundarna. sa druge strane.. U njegovom središtu je srednjovjekovna Bosna u svojim razvojnim teritorijalnim fazama. naročito konstrukcije “racionalizma sadašnjosti”. a za koje je prona ena recenzija iz ovdje zacrtanog okvira. do uključivo 2000. .g. za takve radove objavljene recenzije prije 1978. Muharem Omerdić. blago rečeno je dvodimenzionalan. prerasla je u prilog potrebi definiranja izučavanja i rada na biobibliografiji bosanskog srednjovjekovlja sa jedne strane. godine. ili 2002.

Historiografija u službi eliminacije Hrvata u Bosni i Hercegovini (1989-1999. na nekim mjestima i “stručne nosioce duhovne nadgradnje” i neke koji se predstavljaju stručnjacima. Razlozi za ovakvu prezentaciju proističu iz potrebe potpunijeg sagledavanja i prezentiranja aktualnog duhovnog ozračja bosanskog srednjovjekovlja u i oko Bosne i Hercegovine. Nerijetko. 3 Za nepotrebna nekritička i hiperkritička poistovjećivanja uporedi. danas u Bosni i Hercegovini. kao i metodologiji istraživačkog rada. za materijalne i političke. 367-377. književnosti.-2000. Pored uskostručnih radova. pomoćnim historijskim naukama. dobronamjerno je prezentirano kao korisno uporište u pristupu i spoznaji bosanskog srednjovjekovlja. skupno ponovo objavljenih radova. u svojoj retrospektivi ili perspektivi sežu u srednji vijek. ili u antici. . historiji pisma. I nekoliko istaknutih općih pristupa historiografiji. pa čak i navo enjem naslova pojedinih dijelova “feljtona” u štampi. umjetnosti i dr. zasebnih monografija ili radova u stručnoj periodici. na mnogim mjestima zasebnim zavo enjem ponovljenih ili dopunjenih izdanja. tu su i radovi koji kroz osmanski period i dalje. koja prati susjedstvo srednjovjekovne Bosne (i “Bosne i Hercegovine u srednjem vijeku”) i koja se naslanja na historiografsku produkciju direktno posvećenu bosanskom srednjovjekovlju. te potrebe da se vidi tko se čime bavi. revijalna. u obzir su ušli i naučno-popularni radovi.3 Širina objavljenog i uvrštenog u Bibliografiju karakterizira se vrlo značajnom. Sarajevo 2001.. Takvim dimenzijama prostora Bibliografija se kronološki vezuje uz produkciju vezanu za historiju od doseljavanja Slavena do pada srednjovjekovne bosanske države 1463.. To je ujedno. ČSP XXXII/2.. naročito stručnom produkcijom. pa čak i dnevna štampa i školska izdanja.. te kvalitetnih pristupa struke u izvanstručnoj. širim krugovima čitalaca pristupačnijoj izdavačkoj produkciji. 225-235. Zagreb 2000. Prilikom sortiranja podataka uzimano je sve što je objavljeno. kao i pada posljednjeg uporišta hercegove zemlje 1482. mjesečna. bez obzira na stručni nivo napisanog. činjenica da se u vrijeme rata u Bosni i Hercegovini mogućnosti za stručni izraz bile ograničene. polumjesečna i sedmična izdanja. Lepeza objavljenog pokušala se prikazati raznim parceliziranjima. Isti rad objavljen je u: HM V/19-20. Ante Škegro.). do razine slabog i beznačajnog.10 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.g. jezika. u kojima je nivo pristupa šaroliko neujednačen. publicistika. kulture. Po strani stoji i djelimični stvarni osnov. ona “aktualna avlijska ravan” koja podrazumijeva satisfakciju “stvaralačkog”. u kojoj se sud struke prepoznaje zavidnom samozatajnošću i samokritikom.

Označene su zvjezdicama i postavljene ispod bibliografskih jedinica na koje se odnose (skraćeno su navo ene. ili više-manje. Ponu eno predstavlja izraz manje-više. imala je sužen prostor za pristup bibliografskoj gra i u Bosni i Hercegovini i izvan njenih okvira. ograničena materijalnom pozicijom autora. kojima je prezentirana i ocjenjivana objavljena produkcija. prikazi. Najvećim dijelom sadržina Bibliografije obra ena je stvarnim uvidom. * * * Bibliografija se sastoji od 7 cjelina. Tako er. na primjer grada ili župe. vjeru. uspješnog raščlanjivanja u cilju lakšeg sagledavanja napisanog. U njima je po prezimenima autora ili po naslovima produkcije. obra uje više ili čak sve segmente koji se u svih sedam cjelina nude (političke prilike. kao i izvore u svojim prilozima i dodacima). osvrti i kritike. zasluženo. registrom autora. izvršeno globalno tematsko raščlanjivanje prikupljenih podataka. korisnih vodiča koji su prezentirani u svim cjelinama. kulturu. Bibliografija je snadbjevena. godina izdanja i broj strana. U svim slučajevima dodatne anotacije su izostale. mjesto izdanja. uvršteni su izdavači i vrsta njihovog izdanja. I tu je širina podrazumijevana. abecednim nizom. radi štednje prostora).Uvod 11 U Bibliografiji svoje su mjesto. pa su. kao i promotivni izvještaji o pojedinim izdanjima ili naučnim skupovima. privredu. ocjene. uvrštavani i “utisci”. I jedinice koje svojom suštinom tretiraju starija ili novija razdoblja (čak i suvremenija) svojim naslovom mogu da zbune korisnika. još uvijek živućih poslova na uskla ivanju . Tematsko razdvajanje je i inače najteži dio posla pri prezentiranju bibliografske gra e.. pored stručnih pogleda. društvo. Dio gra e je preuzet iz postojećih bibliografija. Niz suvremenih monografskih pristupa kroz historijat. odre enog vremenskog perioda i sl. te. odre eni broj jedinica svojim naslovom ne upućuju ponekad na suštinu niti na dimenzije napisanog. Pored osnovnih cjelina. pa ih je otežano detaljnije razaznavati. Pored velikih. kao i iz samih radova. na početku pregledom kratica kojima se bitno smanjio obim ukupne prezentacije. topografiju. Pored imena i prezimena autora te naziva rada. našle i recenzije. na kraju. Zacrtana koncepcija. O redakcijskim ili uredničkim naslovima u štampi da i ne govorimo. Njih je teško uspješno valorizirati pred korisnikom bibliografije.

Po svemu je dio dvaju globalnih okvira u kojima je promjena duhovnog ozračja sa fizičkim prekidima drastično izvršila razgraničenje.. na mnogim mjestima. stručnoj razini. Prilozi 29. Takvim nastojanjima kao problem su postavljeni. 49-88. i jedino dostupna izvorna gra a suvremenog doba.. sa egzistirajućim preispitivanjima i redefiniranjima. kočenjem ranijih definiranja. Esad Kurtović. ranije valorizirana izdanja. najviše zloupotrebe i neozbiljnosti ide linijama prisilnih krojenja nacionalnih i nacionalističkih pristupa bosanskom srednjovjekovlju. Različita ponovljena i dopunjavana. Dio ratne produkcije otežano je pronaći i kod izdavača. prije rata u Bosni i Hercegovini i oko nje. Moglo bi se reći da se kontekstualiziranje pristupa bosanskom srednjovjekovlju nalazi u raskoraku izme u nasilnih stvaranja barijera. on ne predstavlja odgovarajuću cjelinu. Slabija materijalna pozicija i nedovoljna razmjena uslovljava selektiranu nabavku. Najvišoj razini.4 Treba istaći da je rad na izvornoj gra i prepoznatljivo mjerilo vrijednosti. autora i ljubitelja knjige vrše se prikupljanja. 4 Uporedi polazište za raspravu. biblioteke ne dobijaju ni danas sve obavezne primjerke. kompilatorskog i nivoa beznačajnog. Ipak. uhodani tokovi. Mjerilom zaokruženih procesa u historiografskom rastu. Historiografska literatura o srednjovjekovnoj Bosni objavljena u zemlji i inostranstvu 1980-1998. Sarajevo 2000. “Historiografija o Bosni i Hercegovini 1980. Rad na neobjavljenoj gra i je u naglom opadanju. * * * Detaljniju ocjenu napisanog kroz Bibliografiju razina ovog uvoda i mogućnosti autora ne dozvoljavaju. publicističkog. i pokušaja reafirmiranja i redefiniranja istinskih vrijednosti. ali treba znati da se radi o izdavačkoj produkciji koja je ujedno. stanja očuvanog fonda. Na mnogim mjestima angažmanom bibliotekara.-2000. uveliko usložnjavaju i odvlače pažnju prema poziciji ocjene napisanog uopće o bosanskom srednjovjekovlju.-1998”. dio uvrštenog. Za šira medievalna istraživanja i sintetiziranja ovaj kronološki i sadržinski okvir je relativno mjerljiv. Po mnogo čemu prijelomna je cjelina. Na ovom mjestu ne treba posebno podvlačiti. biće i ostaće samo u informaciji ove Bibliografije. Obzirom na pristup opservacija je svakako potrebna. .12 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.

Sima Ćirković. mjerilom historiografije uopće. Beograd 1997. bezrezervno je Babićevu veličinu označio spoznajom da čitajući njegove radove čitalac ne može da odredi koje je nacije autor. nije odre ivalo niti odre uje modernu. kao i njegovih učenika. rezultirali su i stvaranjem vlastitih uzusa i škola naspram težišnih pitanja bosanskog srednjovjekovlja. svjesni veličine Babićevog djela. takav primjer su i kvalitetni dometi srpske i hrvatske historiografije u pristupu bosanskom srednjovjekovlju). sa činjenicom da bosansko srednjovjekovlje (koje i ne poznaje državotvorne okvire i naciju devetnaestog i dvadesetog stoljeća). Bjekstvo od suvremenih “otežanih” poimanja u pristupu bosanskom srednjovjekovlju spojilo se u Babićevom djelu. predstavnik srpske historiografije u pristupu bosanskom srednjovjekovlju.5 Takvom jednostavnom pozicijom slikovito je apostrofirana kompleksnost temeljne značajke novog pogleda. suvremenu i najsuvremeniju historiju Bosne i Hercegovine. zbog egzistiranja principijelnosti. Knowledge. “Enciklopedija srpske istoriografije (priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)“. zapravo. . Babić Anto. Njegovim djelom stvorena je jedinstvena medievalna škola. Uprkos suprotnostima i približavanjima..Uvod 13 Istaknuti dometi ključnih. Produkcija Bibliografije. 266-267. Jako 5 Sima Ćirković. rijetko je prihvaćan kao ravnopravna i konkurentna škola u pristupu bosanskom srednjovjekovlju. ni “ono izme u njih” nije imalo drugačije okvire. naprotiv. On je rasterećen suvremenih državnih i narodnih okvira koji se interesno ugra uju u bosansko srednjovjekovlje. Raskidajući s nacionalnim i nacionalističkim pristupom bosanskom srednjovjekovlju. te da je odbrana suvremenih pozicija u pogledu na bosanskohercegovačku zbilju utemeljena na uglovima pristupa bosanskom srednjovjekovlju. pokazuje da je teško prepustiti historiju historičarima. modernog izraza u pristupu bosanskom srednjovjekovlju utemeljio je Anto Babić. Iako je Babić respektiran i u srpskoj i u hrvatskoj historiografiji. Naravno. (najzad. srpske i hrvatske historiografije u proučavanju bosanskohercegovačke prošlosti. Babić je svojim djelom ponudio uzus pristupa koji je i u njegovom vremenu teško odgovarao tadašnjoj bosanskohercegovačkoj zbilji. najvećim dijelom. Jedan od najboljih poznavalaca bosanskog srednjovjekovlja. Nerijetko se. Pojam novog. mnoga kotlinarska dokazivanja danas ukrašavaju njihovim citiranjem. one su. prepoznatljivi odraz kretanja novovijekovne historije u i oko Bosne i Hercegovine. Anacionalan i anacionalistički pristup omogućava bosanskom srednjovjekovlju životnost koja je najbliža uzusima moderne svjetske historiografije.

Prema suvremenim nacionalnim i nacionalističkim pozicijama definira se opet pristup bosanskom srednjovjekovlju. državu moderne i suvremene historije Bosne i Hercegovine.6 Dio djelatnika najnovijeg vremena (i prije rata). Suvremenost pokazuje da je ohrabrivanje ra anja bošnjačke škole u pristupu bosanskom srednjovjekovlju. raspršene kotline u Bosni i Hercegovini. interesno. Dio suvremene produkcije. naravno. Razvrstavanja su “u toku”. I uz zategnutu šarolikost pristupa. u školi i deetatizaciji i denacionalizaciji pristupa. čak i na mjestima gdje se škole sigurno i stabilno približavaju vanstrastvenoj normali. umjesto prepoznavanja utemeljenosti pristupa pojedinom pitanju. za mnoge. ublažavajući jasan stav Babićeve škole. Babićeva škola egzistira kao vrhunac stručnog pristupa bosanskom srednjovjekovlju. negativnim ishodom i razriješenjem suvremene bosanskohercegovačke zbilje.14 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Novina. dimenziju poimanja bosanskog srednjovjekovlja. pa i oko nje. radije se. “nemajući državu i naciju”. “babićevskim mjerilima bosanskog srednjovjekovlja”. nema mjesta ni u stručnom aparatu. Takvim “pomirljivim” stavovima dodatno se neuspješno. 6 . Najnovija kriza stvaralaštva. ‘nacionalnog i nacionalističkog’ autora. novo kompromisno pokriće u iščekivanju i “dogovornom riješavanju” budućnosti Bosne i Hercegovine. Da li prelazi u idealizam? Riješenje bosanskohercegovačke zbilje. ne prepoznavajući pojam škole i pristup u historiografijama jugoistoka Evrope. a ipak ga ne mogu “kontinuirati” uzusima kotlinarskog shvatanja o povezanosti suvremene bosanskohercegovačke zbilje i pristupa bosanskom srednjovjekovlju. jednostavno. Nisu rijetki ni slučajevi kada u suvremenim dokazivanjima Babić. koja se pogrešno poistovjećuje sa. sistemom suvremene “sigurnosti” opredjeljuje za potrebnog. s tim nema (ima?) veze. je u činjenici da neizvjesnost suvremene pozicije Bosne i Hercegovine ruši etabliranje “sa više pozicija ateističke” Babićeve škole. svaka bi da ugradi Babića u svoje vitrine.-2000. u odnosu na brojne krize u kojima su srpska i hrvatska historiografija bile bliže ili dalje u stavovima. suvremena nacionalna i nacionalistička složenost pozicije Bosne i Hercegovine ponovo prenosila i prenosi u pristup i u bosansko srednjovjekovlje. Ni pozicija “stvaralaštva kompromisa” se ne smatra pogodnim rezultatom. odraz suvremenog udara na poziciju Bosne i Hercegovine. proizvela je niz nacionalnih i nacionalističkih pristupa u proučavanju prošlosti Bosne i Hercegovine. prihvatio je i prihvata je kao kompromisnu poziciju modernog bosanskohercegovačkog izraza (“lokalno”) naspram tokova srpske i hrvatske historiografije.

Ni pokušaji detaljnijeg tematskog registra. prešao cifru od nekoliko hiljada. jezik i pismo. previda pri uvrštavanju i nedovoljnog istraživanja. Izbjegnute su anotacije koje bi pojavnu tehničku nepreciznost obrade i provjere pokazale sigurnijom. pa su izostavljeni. bio. pa bi. institucijama. Ni historičari i ljubitelji starine. dimenzije izdanja. sve to moglo da se pojavi u zasebnom izdanju. ukoliko bude izdavača. a da u njih nije ostvaren stvarni uvid. namjerno su izostavljena. godišnjaci. obzirom da su iskorištene enciklopedije. pa i kraće bilješke o autorima iz posebnih izdanja ili sa korica knjiga. Pored uobičajenih nedostataka. O medievalistima i brojnim autorima koji su pristupali historiji srednjovjekovne Bosne. Kako je samo o najistaknutijim taj broj zamašan. naročito medievalisti. leksikoni. zajedno sa institucijama struke. mada su zahvalan prostor za empirijsko dokazivanje onog što iskusni i uskostručni recenzenti već primjenjuju u praksi. ispuštanja. Na desetine istaknutih predstavnika struke dobilo je u ovom vremenskom periodu kvalitetne biobibliografske obrade i naučna valoriziranja formom pojedinačnog pristupa ili širih zbornika sa učešćem većeg broja učesnika u praćenju različitih segmenata njihova života i djela. prikupljeni materijal nije ni u dovoljnoj pojavnoj mjeri prezentiran pred korisnike. irelevantno i iracionalno recenzirane radove. Bibliografija nije prilago ena brojnim standardiziranjima. Prikupljeni rezimei previše su uvećali obim Bibliografije. rezime i dr. Bibliografija je . časopisima i bibliografijom uopće. ne mogu ostati bez primjedbi. rekapitularnih ili grafičkih pokazatelja. kao i o autorima uvrštenim u ovu Bibliografiju. broj prona enih informacija u cjelini je obiman.Uvod 15 * * * Važna poglavlja o autorima. tu je broj informacija. nisu bili zadovoljavajuće rješenje. Bibliografi ponu enim ne mogu biti zadovoljni. sa velikim brojem neproduktivnih i beznačajnih bibliografskih jedinica.). Nedostaju podaci koji pojavni iskaz bibliografske jedinice potpuno predstavljaju (štamparija.i bibliografije različitih tematskih pravaca. adresari. Tu pripada i činjenica da je dio bibliografskih jedinica sa nedostacima preuzet iz postojećih bibliografija ili literature. Tako je i sa uvrštavanjem bilo kakvih numeričkih. prema užoj struci. po kojima se suvremena bibliografija prepoznaje. a uz ostale autore. periodici i bibliografiji uopće. ljetopisi. Po strani stoji činjenica da danas rezime stoji i uz beznačajne i nestručne.

16 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. valoriziranja u historiografiji i kulturi pisane riječi. Recenzija je i inače (ako ne i uvijek) ugrožena . predstavljena kao pomagalo i vodič u kratkom. izbor načina tematskog prezentiranja.-2000. Niz pitanja u prezentaciji napisanog o bosanskom srednjovjekovlju bi se moralo uskladiti... . ali informacijski slabo obra enom i sintetskim okvirima nedovoljno valoriziranom periodu. ujednačavanja standardiziranja vrlo šarolikih stručnih aparata u produkciji i dr. Otuda je njegova svrha kao sekundarnog priloga. po našem uvjerenju. pozitivne i negativne recenzije (naročito produktivnog. konstruktivnog valoriziranja). opravdana. Nema ponu enih riješenja za dovoljno kvalitativan izbor načina prezentiranja vrijednosti i dometa produkcije (izvorne podloge. Pitanje višedimenzionalnog bibliografskog iskaza za medievaliste njime je definirano kao otvoreno i problemsko. uprkos manjkavostima. nove metodologije i nove spoznaje).

Državni arhiv Crne Gore. Balkanistika – Balkanistika. Balkanskie issledovanija – Balkanskie issledovanija. Balkan Studies – Balkan Studies. Sarajevo. Dubrovnik. Beograd. Sarajevo.KRATICE AD BiH – Arheološko društvo Bosne i Hercegovine. Akademija nauk SSSR. BiH Press. BiH – Bosna i Hercegovina. Sarajevo. Prilep. Kulturno društvo Bošnjaka Hrvatske Preporod. Tuzla. Beograd. Sarajevo. Institut po balkanistika. - - . Balkanološki institut. Zagreb. List za kulturu. Institut for Balkan Studies. Arheografski prilozi – Arheografski prilozi. Srpska akademija nauka i umetnosti. Rijeka. Argumenti – Argumenti. Institut za istražuvanje na staroslovenskata kultura / Institut za staroslovenska kultura. AGM – “Anton Gustav Matoš". Politički magazin. Časopis za društvenu teoriju i praksu. Zagreb. Moskva. Beograd. Savez društava arhivskih radnika Jugoslavije i arhiva Jugoslavije. Zagreb. Cetinje. Arhivist – Arhivist. Anali GHB – Anali Gazi Husref-begove biblioteke. Savez arheoloških društava Jugoslavije. Historijski arhiv. Nezavisne informativnopolitičke novine. Beograd. Centar za idejnoteorijski rad Općinske konferencije Saveza komunista Hrvatske Rijeka. Zagreb. Zavod za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku. PiPP Avaz. AHOI – Acta historico-oeconomica Iugoslaviae. Sarajevo. Behar – Behar. Časopis za kulturu i društvena pitanja. Arhivski zapisi – Arhivski zapisi. Časopis za ekonomsku povijest. Zagreb. BF – Bosna franciscana. Komisija za ekonomsku historiju Jugoslavije. Avazov focus – Avazov focus. BiH Kult – BiH Kult. Franjevačka teologija Sarajevo. Institut slavjanovedenija i balkanistiki. Thessaloniki. Hrvatski državni arhiv. BAN – Blgarskata akademija na naukite. BIGZ – “Beogradski izdavački grafički zavod”. Bibliotekarstvo – Bibliotekarstvo. ZagrebDubrovnik. Balcanica – Balcanica. AL BiH – Arheološki leksikon Bosne i Hercegovine. Sofija. Sarajevo. Sofija. Gazi Husref-begova biblioteka. AV – Arhivski vijesnik. Arheografsko odjeljenje Narodne biblioteke Srbije. Beograd. Društvo bibliotekara Bosne i Hercegovine. Balcanoslavica – Balcanoslavica. Narodna biblioteka Srbije. Anali – Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku. AHO – Acta Historico-Oeconomica. ANU BiH – Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Sarajevo. Ljubljana. AP – Arheološki pregled. Arhivska praksa – Arhivska praksa.

Biljeg vremena – Biljeg vremena.DH – Dubrovački horizonti. (Prag).Bilten FTS – Bilten Franjevačke teologije Sarajevo. Československá akademie věd. Zagreb. Split. . . Informativni list hercegovačkih biskupija. Pedagoški zavod i Pedagoška akademija u Zenici. j.Članci i gra a – Članci i gra a za kulturnu istoriju istočne Bosne. . . Muzej istočne Bosne. Zadar. Titograd/Podgorica. romaines et latines. .Bošnjak – Bošnjak. List vareških Hrvata. Hrvatski institut za povijest. Zagreb.Bošnjački avaz – Bošnjački avaz. Skupština opštine Gračanica.Dani – Dani.CANU – Crnogorska akademija nauka i umjetnosti. Revue internationale des études byzantines. Samoupravna interesna zajednica kulture i nauke.Byzantinoslavica – Byzantinoslavica. .ČSP – Časopis za suvremenu povijest. D. Herceg-Novi. . .Crkva na kamenu – Crkva na kamenu. Sarajevo. Časopis za povijest i kulturu. . Sarajevo. Zagreb. . Académie Tchécoslovaque des Sciences et Lettres. . Arheološki muzej. Bošnjačka nacionalna zajednica Hrvatske. . Zagreb. Sarajevo. Praha (Prag).Československý časopis historický – Československý časopis historický.BKC – “Bosanski kulturni centar”. Vareš. Mostar. . Čitluk.BZK – Bošnjačka zajednica kulture.CCP – Croatica Christiana Periodica. Zenica. Institut des études grecques. Bosanskohercegovački nezavisni news magazin. . Zagreb.Bošnjačka pismohrana. Informativno-političke novine. Franjevačka teologija Sarajevo. Sarajevo. Radončić Public. . Općinsko vijeće Vareš-Hrvatsko kulturno društvo Napredak Podružnica Vareš / Hrvatsko kulturno društvo Napredak Podružnica Vareš.Bobovac – Bobovac. . . . Civitas. Časopis Društva Dubrovčana i prijatelja dubrovačke starine u Zagrebu. Matica hrvatska Ogranak Čitluk-Općina (Općinsko vijeće) Čitluk. l. . Arhiv Hrvatske. Tuzla. Sarajevo. .CK SK – Centralni komitet Saveza komunista.Boka – Boka. Zbornik.Bošnjačka pismohrana . Institut za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta. Ljubljana. . . Časopis za bosansku nastavnu praksu. .Bosanski jezik – Bosanski jezik. Prague. .Diadora – Diadora. . Bošnjaška kulturna zveza-Bošnjački kulturni savez. Sarajevo. . Gračanica. Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine. Zagreb.Bulletin HDA – Bulletin Hrvatskog državnog arhiva.Brotnjo Zbornik – Brotnjo. Tuzla.Dijalog – Dijalog. . . Časopis za kulturu bosanskog književnog jezika. Preporod.-2000. . Časopis Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine.18 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.ČS – Čakavski sabor.Bilten – Bilten Arhiva Hrvatske. Sarajevo.Bosniaca – Bosniaca.Didaktički putokazi – Didaktički putokazi.

Sarajevo. . Institut d’histoire.ES – Enciklopedija Slovenije.FPN – Fakultet političkih nauka. . . . .DPO – Društveno-političke organizacije. Matica hrvatska. Hrvatska akademska zajednica u Federaciji Bosne i Hercegovine. . Gradačac. Zavod za povijesne znanosti Hrvatske akademije nauka i umjetnosti u Dubrovniku.Erasmvs – Erasmvs. Sarajevo.EJ – Enciklopedija Jugoslavije.GDI BiH – Godišnjak Društva istoričara Bosne i Hercegovine.FTS – Franjevačka teologija Sarajevo. . . . Sarajevo. Ljubljana. Revija za književnost. . Sarajevo. . . . . Centar za filozofska istraživanja Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine-Me unarodni centar za mir u Sarajevu. Academie Bulgare des sciences. . Travnik. . ZagrebDubrovnik. .Diwan – Diwan.Kratice 19 . Hrvatski državni arhiv.Dnevni avaz – Dnevni avaz. Udruženje uleme Bosne i Hercegovine.Gaudeamus – Gaudeamus.GADAR BiH – Glasnik arhivâ i Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine. Sarajevo. .FF – Filozofski fakultet.Dubrovnik – Dubrovnik.Forum – Forum. Sofia. Matica hrvatska.Études balkaniques – Études balkaniques. . Zagreb. Mostar.Forum Bosnae – Forum Bosnae. Bosanskohercegovački politički dnevnik. znanost i društvena pitanja/Časopis za književnost i znanost.Etudes historiques – Etudes historiques. Zagreb. Jugoslavenski leksikografski zavod. . Izvori za hrvatsku povijest. Ljubljana.Dometi – Dometi. . Doboj. .El-Hidaje – El-Hidaje. umjetnost. Avaz.Fontes – Fontes. Erasmus Gilda.Divan – Divan.Dubrovnik Annals – Dubrovnik Annals. Zagreb. Ogranak Dubrovnik. Rijeka. Državni arhiv Bosne i Hercegovine i Društvo arhivskih radnika Bosne i Hercegovine. Almanah JU Javne biblioteke Gradačac/Almanah JU Javne biblioteke “Alija Isaković” Gradačac. Sarajevo.DZS – “Državna založba Slovenije”. Znanstveno-kulturna smotra Matice hrvatske Rijeka.Dijalog Nova serija – Dijalog Nova serija. Bosna Forum. Academie Bulgare des sciensces. Sarajevo.Dobojske novine – Dobojske novine. . Zagreb. Institut d’etudes balkaniques. Kulturno društvo Bošnjaka “Preporod”. . Sofija. . . Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Časopis za filozofska i društvena pitanja.Domovina – Domovina. . Informativna služba općine Doboj/Press služba općine Doboj. Dubrovnik. Sarajevo. Časopis za kulturu demokracije. Društvo istoričara Bosne i Hercegovine. Nezavisne narodne novine. nauku i društvena pitanja/Časopis za književnost.FBIH – Federacija Bosne i Hercegovine. Razred za suvremenu književnost Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Znanstveno-stručni časopis za društvena pitanja. Dubrovnik.

Geografski pregled – Geografski pregled. .Glasnik Zavičajnog muzeja – Glasnik Zavičajnog muzeja. . Sarajevo.Godišnjak SANU – Godišnjak Srpske akademije nauka i umetnosti. Srpska akademija nauka i umetnosti.Glasnik NIN-a – Glasnik. Skopje. Banja Luka. Pomorski muzej. publicistiku i kulturnu politiku. Kotor.Godišnjak CBI – Godišnjak Centra za balkanološka ispitivanja.Geschichte Osteuropas – Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. . .GPM – Godišnjak Pomorskog muzeja u Kotoru. . .GP – Geografski pregled. Srpska akademija nauka i umetnosti. specijalno mesečno izdanje NIN-a za književnost.GR IZ BiH – Glasnik Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Sarajevo. Društvo konzervatora Srbije. . Izdavačko javno novinsko-izdavačko preduzeće. . Zavičajni muzej. Beograd. Institut za nacionalna istorija. Informativni centar. DJL “Monos”. Srpska akademija nauka i umetnosti. Sarajevo.Gradina – Gradina. . Pljevlja. Beograd.20 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Zemaljski muzej. List Opštinske konferencije Socijalističkog saveza radnog naroda Trebinje. Beograd. . .Glasnik Vis-a SFRJ – Glasnik Vrhovnog islamskog starješinstva Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije.-2000.Godišnjak – Godišnjak Odjeljenja za književnost. .Glas – Glas. . Sarajevo.GZM (A) – Glasnik Zemaljskog muzeja (Arheologija) Nova serija. Beograd. Geografsko društvo Bosne i Hercegovine. Etnografski institut.GEI – Glasnik Etnografskog instituta. Trebinje. .GZM (E) – Glasnik Zemaljskog muzeja (Etnologija) Nova serija.Glas – Glas. Etnografski muzej. . Srpsko arheološko društvo. Prilozi za kulturnu istoriju Gračanice i njene okoline.Glas Trebinja – Glas Trebinja. Sarajevo. Gračanica. .GEM . Sarajevo.Glasnik Društva – Glasnik Društva konzervatora Srbije. Zagreb. NIN-Politika. Beograd.Glasnik SPC – Glasnik Srpske pravoslavne crkve.GIP – Grafičko-izdavačko preduzeće. . .GPF – Godišnjak Pravnog fakulteta.Gračanički glasnik – Gračanički glasnik. Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Zemaljski muzej. .Godišnjak SAD – Godišnjak Srpskog arheološkog društva.Glasnik Etnografskog muzeja. . Beograd. . Stuttgart. . Srpska pravoslavna crkva. Beograd. List bošnjačkih institucija Tešnja. . . Pravni fakultet. Sarajevo. Tešanj.GZH – “Grafički zavod Hrvatske”. Centar za balkanološka ispitivanja. Sarajevo. . .Glasnik – Glasnik. . . Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Institut za jezik i književnost u Sarajevu. Beograd. Sarajevo. Zagreb. Geografski institut i Odsjek za geografiju Prirodnomatematičkog fakulteta.HAZU – Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. .

IGKRO – Izdavačka grafičko-knjižarska radna organizacija.Župe Soli. Institut za srpskohrvatski jezik. . Arhiv Hercegovine . Istorijski institut. HDZ BiH – Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine. IP – Izdavačko preduzeće.. Hikmet – Hikmet. Istina o BiH – Istina o BiH. Matica hrvatska. Muzej Herceg-Bosne . Titograd/Podgorica. HKD Napredak – Hrvatsko kulturno društvo Napredak. Beograd. HDA – Hrvatski državni arhiv. Split. Sarajevo. Sarajevo. List za jedinstvenu Bosnu i Hercegovinu (SarajevoZenica-Frankfurt-Ancona). Zagreb. IGC – Izdavačko-grafički centar. Matica hrvatska. IG – Istorijski glasnik. Muftijstvo Islamske zajednice u Tuzli/Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini. Srpska akademija nauka i umetnosti. Hrvatski narodni kalendar. Izraz – Izraz. Zagreb. Istorija – Istorija. Banja Luka. Zagreb. HZ – Historijski zbornik. IA MI BiH – Iseljenički almanah Matice iseljenika Bosne i Hercegovine. Zagreb. Savez društava istoričara Republike Srbije.Kratice 21 - - - - - HAD – Hrvatsko arheološko društvo. JAZU – Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Istoričeski pregled – Istoričeski pregled. Tuzla. Matica iseljenika Bosne i Hercegovine. IKA – Izdavačka knjižarska agencija. Mostar. Ogranak Sarajevo. Sofija. Sarajevo. HM – Hrvatska misao. Sojuzot na društvata na istorite na SR Makedonija. Tuzla. Hrvatsko kulturno društvo Napredak. HBL – Hrvatski biografski leksikon. Sarajevo.Muzej Hercegovine. Institut za istoriju. Glasilo Hrvatskog kulturnog društva Napredak . JF – Južnoslovenski filolog. o. Hrvatska revija – Hrvatska revija. Muftiluk tuzlanski. Hrvatski narodni godišnjak. Beograd. Sarajevo. Mostar. Zagreb. List za vjersko-teološka i kulturno-historijska pitanja. Hrvatski narodni godišnjak – Hrvatski narodni kalendar. IZ – Istorijski zbornik. Hercegovina – Hercegovina. Sarajevo. Hrvatska obzorja – Hrvatska obzorja. Novi Sad. Institut za istorija pri Bulgarskata akademija na naukite. Kulturno-književni tromjesečnik. Skopje.Narodna knjižnica Herceg-Bosne. Istorijski institut Socijalističke Republike Crne Gore/Republike Crne Gore i Društvo istoričara Socijalističke Republike/Republike Crne Gore. IRO – Izdavačka radna organizacija. Zagreb.Arhiv Herceg-Bosne Zavod za zaštitu spomenika kulture Herceg-Bosne . Beograd. Istorijski institut. INP – Izdavačko-novinarsko preduzeće. Eminović d. Hercegovina ( ) – Hercegovina ( ). Hrvatski glasnik – Hrvatski glasnik. Savez povijesnih društava Hrvatske. o. Istraživanja – Istraživanja. Istorijski zapisi – Istorijski zapisi. IČ – Istorijski časopis.

. . Me uakademijski odbor za proučavanje Kosova i Metohije. Novi Sad. . Sarajevo. . . o.MANU – Makedonskata akademija na naukite i umetnostite. Srpska akademija nauka i umetnosti.MNV – Muslimansko nacionalno vijeće. Sarajevo. Književni krug. Beograd.22 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Hercegovina / Franjevački samostan Humac. Prijepolje.Kolo – Kolo. Ljubljana.Književni jezik – Književni jezik.Lica – Lica. Sarajevo. Popularni časopis za duhovnu i nacionalnu afirmaciju/Popularni mjesečni časopis za duhovnu i nacionalnu afirmaciju / Časopis za duhovnu i nacionalnu afirmaciju / Časopis za afirmaciju bosanske duhovnosti. Društvo pisaca Bosne i Hercegovine. Zenica. Sarajevo.Kosovsko-metohijski zbornik – Kosovsko-metohijski zbornik. Beograd. Oslobo enje. . .JLZ – Jugoslavenski leksikografski zavod / Leksikografski zavod ‘Miroslav Krleža’. . Humac. . NIPP Ljiljan/Bosanskohercegovački politički magazin. Zveza zgodovinskih društev Slovenije. Kršćanska sadašnjost. dokumentaciju i informacije. . Zagreb. . Hercegovački informativni zbornik za vjerska i društvena pitanja. Odsjek za južnoslovenske jezike Filozofskog fakulteta u Sarajevu i Odjeljenje za jezik Instituta za jezik i književnost u Sarajevu. Hrvatska matica iseljenika. Časopis za kulturu. Beograd.. umjetnost. Istorijski institut. Beograd. Muzej u Prijepolju. . . . .Matica – Matica. Srpska akademija nauka i umetnosti. NIPP Ljiljan. . .Mileševski zapisi – Mileševski zapisi.KDM – Kulturno društvo Muslimana. Ljiljan d. .KI – Književna istorija. . Književnost. Sarajevo. . Zagreb. . Izdavačko preduzeće Vuk Karadžić.Miscellanea – Miscellanea. . Islamski centar Mostar. .-2000.LEJ – Likovna enciklopedija Jugoslavije. Katolički župski ured Drinovci.KDB “Preporod” – Kulturno društvo Bošnjaka “Preporod”. Split. . nauka”.Kronika – Kronika.Jukić – Jukić. Mostar. Glasilo Matice hrvatske Zenica.Lastavica – Lastavica. .MH – Matica hrvatska. umjetnost. Zagreb.JIČ – Jugoslovenski istorijski časopis. Zagreb. . Sarajevo.KUN – “Kultura. Matica hrvatska.Ljiljan – Ljiljan. Časopis za književnost i kulturu. o.Kršni zavičaj – Kršni zavičaj. Mešovita gra a. . Zagreb. .Krijesnica – Krijesnica. Nacionalni sedmični list.Mogućnosti – Mogućnosti. .KS – “Kršćanska sadašnjost”.Kabes – Kabes. Skopje. Kršćanska obiteljska revija. Zagreb. Centar za koncilska istraživanja. Sarajevo.Kana – Kana. . Zbor franjevačkih bogoslova “Jukić”. Sarajevo.LMS – Letopis Matice srpske. Savez istoričara Jugoslavije. . Matica hrvatska Ogranak Zenica.MDD “Merhamet” – Muslimansko dobrotvorno društvo “Merhamet”. Zagreb. kulturni problemi.Marulić – Marulić.

NIRO – Novinsko-izdavačka radna organizacija. Klub mladih “Mostovi” Konjic. . Sarajevo. Sarajevo. . Baška Voda. Mostar. .Mostariensia – Mostariensia. . Časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja. Udruženje katoličkih vjerskih službenika u Socijalističkoj Republici Bosni i Hercegovini. Beograd. München. Visoko. Časopis za odgoj i obrazovanje.Naša riječ – Naša riječ. .Naš svijet – Naš svijet. . Sarajevo. d.Mostovi – Mostovi. .Mostovi – Mostovi. Muzej “Ras”. Informativno-politički list zeničko-dobojskog kantona/Nezavisne novine.Novi cvijet – Novi cvijet.Motrišta – Motrišta.Naučni sastanak slavista u Vukove dane – Naučni sastanak slavista u Vukove dane. Novinsko-izdavačka i štamparska organizacija Oslobo enje. List Saveza socijalističke omladine Bosne i Hercegovine.Naši dani – Naši dani. . Savez društava prosvjetnih radnika Bosne i Hercegovine. . Mostar. Savez društava historičara Jugoslavije. Zenica. Me urepublička zajednica za kulturno-prosvjetnu djelatnost. . Informativni vjerski list.NZ – Novopazarski zbornik.NIGP – Novinsko-izdavačko grafičko preduzeće. Matica hrvatska. Me unarodni slavistički centar.NUB BiH – Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine. . Visoko. Sarajevo. Beograd. Udruženje ilmije Islamske zajednice u BiH. . Mostar. Novi Pazar. Sarajevo.Numizmatičar – Numizmatičar. . Narodna biblioteka Mostar/Podružnica pisaca Hercegovačkoneretvanskog kantona. . (vidi pod Sveta baština).Most – Most. Novi Sad.MSHSM – Monumenta spectantia historiam slavorum meridionalium.NEV – Nova et vetera. .Muallim – Muallim. Duvno/Tomislavgrad. Sveučilište u Mostaru. Teološka biblioteka.NBS – Narodna biblioteka Srbije. . . .Novi muallim – Novi muallim. Matica iseljenika Bosne i Hercegovine. .NIO – Novinsko-izdavačka organizacija. Republička konferencija Saveza socijalističke omladine Bosne i Hercegovine.NIP – Novinsko-izdavačko preduzeće. Narodni muzej Beograd – Srpsko numizmatičko društvo.NS – Naše starine. Udruženje ilmije u R BiH.MS – Matica srpska. Časopis za humanističke znanosti.Naša škola – Naša škola. Sarajevo.Münchner Zeitschrift – Münchner Zeitschrift für Balkankunde. Islamska revija. .NIŠP – Novinsko-izdavačko štamparsko preduzeće. . NIPP ‘Naša riječ’ Zenica d. Revija Matice iseljenika Bosne i Hercegovine. Zavod za zaštitu spomenika kulture. Sarajevo. Konjic. . . Župni ured Duvno. . . Pljevlja. Osnovna organizacija udruženog rada Dječija i omladinska štampa. . .Naša ognjišta – Naša ognjišta. Franjevački sjemeništarci u Visokom. Beograd.Nastava povijesti – Nastava povijesti: Nastava istorije: Pouk zgodovine: Nastava po istorija..Kratice 23 . . Zagreb. Kultura. Sarajevo. Franjevačka klasična gimnazija u Visokom. .

jezik. Prvo muslimansko dioničarsko društvo. Novine Srpske patrijaršije. Split. Časopis za teoriju i praksu socijalističkogv samoupravnog društva. Zagreb. istoriju i folklor.Rad JAZU – Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture u Splitu/Državna uprava za zaštitu kulturne i prirodne baštine. kulturu i društvene teme. Beograd. Sarajevo. Filozofski fakultet Sarajevo. nauku i društvena pitanja.Pravoslavlje – Pravoslavlje. Univerzitet u Sarajevu.Obeležja – Obeležja. . Hrvatsko društvo za znanost i umjetnost. Revija za umjetnost. Sarajevo. . Novinsko-izdavačka radna organizacija “Jedinstvo”.Obavijesti HAD – Obavijesti Hrvatskog arheološkog društva.Pregled – Pregled.Prilozi – Prilozi Instituta za istoriju. . Sarajevo. . . . Društvo hrvatskih književnika Herceg Bosne. Orijentalni institut.Radovi FF – Radovi Filozofskog fakulteta. . List Federalnog ministarstva odbrane/obrane i Vojske Federacije Bosne i Hercegovine.OOUR – Osnovna organizacija udruženog rada. Marksistički studijski centar Centralnog komiteta Saveza komunista Bosne i Hercegovine 'Veljko V‘ahović’. Novinsko-izdavačka radna organizacija Glas. Hrvatsko arheološko društvo. Muzej Slavonije. Radio Sarajevo. .Radovi Muzeja – Radovi Muzeja grada Zenice. Sarajevo. Glavno povjerenstvo u Splitu. Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Hrvatski tromjesečnik za književnost i kulturu/Časopis za književnost.Putevi – Putevi. Sveučilište u Zagrebu . Sarajevo. . Sarajevo. . . Srpska patrijaršija. Tuzla.Povijesni prilozi – Povijesni prilozi.Osvit – Osvit. Sarajevo.Radio Sa – Radio Sarajevo Treći program. Zagreb. Univerzitet u Srpskom Sarajevu. .-2000.Radovi HDZU – Radovi Hrvatskog društva za znanost i umjetnost. Zagreb. BH nezavisni dnevnik. Zenica. Sarajevo. Filološki fakultet. Priština. . Hrvatski institut za povijest.Post scriptum – Post scriptum.PFB – Prilozi franjevačkih bogoslova. Pale. . Kulturno i naučno društvo Muslimana “Preporod” Tuzla-Općinsko društvo Tuzla. . . .Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji – Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji.POF – Prilozi za orijentalnu filologiju.24 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.Osječki zbornik – Osječki zbornik. Osijek.Radovi FF – Radovi Filozofskog fakulteta. Beograd.Radovi ANU BiH – Radovi Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. . Banja Luka. . . Mostar.Oslobo enje – Oslobo enje. Sarajevo. . . .Zavod za hrvatsku povijest. Sarajevo. Zagreb. Independent junior Omladinska organizacija za zaštitu ljudskih prava. Časopis za društvena pitanja. umjetnosti i kulture.Pogledi – Pogledi. . . . Institut za istoriju.Radovi – Radovi. Zagreb. . Muzej grada Zenice.PKJIF – Prilozi za književnost.Prva linija – Prva linija. . Bihać. Časopis za pitanja nauke. .Odjek – Odjek.Ogledalo – Ogledalo. Dodatak uz Bilten Franjevačke teologije Sarajevo. Sarajevo.Opredjeljenja – Opredjeljenja. Informativna revija. .

SANU – Srpska akademija nauka i umetnosti.SDP – Socijaldemokratska partija. Filozofski fakultet Zagreb.Slavic Review.Sandžak – Sandžak. . Zajednica za kulturu “Slovo Gorčina” / Informativni centar Ratnog predsjedništva Stolac-Kulturno društvo Bošnjaka Preporod Stolac. . .Sarajevo ’84 – Sarajevo ’84. . Matica muslimanska Bošnjaka.Kratice 25 .Sloboda – Sloboda.Slovo Gorčina – Slovo Gorčina. . Split. Sarajevo. Mostar. Beograd. Bucareşti. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti.Slobodna Bosna – Slobodna Bosna. American Quarterly of Soviet and East European Studies. Ljubljana. Beograd. . Sarajevo.Slavic Review .Slovo – Slovo. .Slobodna Dalmacija – Slobodna Dalmacija. Zadar. . o. Zavod za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Narodna biblioteka “Vuk Karadžić”.SAZU – Slovenska akademija znanosti in umetnosti. Beograd.Revija slobodne misli – Revija slobodne misli.SIJ – Savez istoričara Jugoslavije. . Staroslavenski institut.SKZ – “Srpska književna zadruga”. o. Beograd. Republički zavod za zaštitu spomenika kulture. Zavod za povijesne znanosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti / Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Editura Academiei Republicii Socialiste România. Austin.Radovi Zavoda – Radovi Zavoda za povijesne znanosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti/Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zadru. ZagrebZadar. . Sarajevo.RIZ BiH – Rijaset Islamske zajednice Bosne i Hercegovine. Filozofski fakultet. . Zagreb.Radovi RPZ – Radovi Filozofskog fakulteta. Stolac / Stolac-Mostar. . Split-Mostar.Radovi Zavoda za slavensku filologiju – Radovi Zavoda za slavensku filologiju.Raskovnik – Raskovnik. . Novi Pazar. .Revue des études sud-est – Revue des études sud-est européennes. .RCG – Republika Crna Gora.Slobodna BiH – Slobodna BiH.SDA – Stranka demokratske akcije. . . Nedjeljna informativno-politička revija. Chicago. Turistički savez Bosne i Hercegovine. . . Razdio povijesnih znanosti. Sarajevo. Sarajevo.RBIH – Republika Bosna i Hercegovina.. Zagreb.Sloboda – Sloboda. Altermedia d. .SKK – Splitski književni krug.RO – Radna organizacija. . .Saopštenja – Saopštenja Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture. Zadar. Ivangrad.Rasprave – Rasprave iz hrvatske kulturne prošlosti.SIZ – Samoupravna interesna zajednica. Nezavisna bošnjačka revija za kulturu i društveni život. . . Asocijacija nezavisnih intelektualaca ‘Krug 99’. Split. Sarajevo. . . . . Beograd. Zagreb. . .

.Stvaranje . Franjevačka provincija Bosna Srebrena. . Hrvatsko kulturno društvo Napredak.SNL – “Sveučilišna naklada Liber”. Split. Massachusetts. Südost-Institut.Südostforschungen – Südostforschungen. Zagreb. . Cambridge. . Župni ured Duvno.Sveske – Sveske. Društvo istoričara umetnosti Srbije. . Sarajevo.Svjetlo riječi – Svjetlo riječi.Sveske Društva – Sveske Društva istoričara umetnosti Srbije. Sarajevo.SSRN – Socijalistički savez radnog naroda. Titograd. NIGTP Svjetlo riječi d. . .Sveta baština – Sveta baština. . Arheološki institut. . Beograd. kultura.SSRNJ – Socijalistički savez radnog naroda Jugoslavije. . . .Speculum – Speculum. . List za kulturu i društvena pitanja. . Zagreb. Sarajevo. Sarajevo.ŠK – “Školska knjiga”. München. Sarajevo. Zagreb. Vjera društvo.. o.SRJ – Savezna Republika Jugoslavija. . . .SO – Skupština opštine/općine.Spomenik – Spomenik. Akademija Nauk Sojuza Sovetskih Socialističeskih Respublik.Socijalna medicina – Socijalna medicina. . . Muzej hrvatskih arheoloških spomenika.SP – Starohrvatska prosvjeta. Časopis za književnost i kulturu. Buenos Aires (Argentina). .SPKD Prosvjeta – Srpsko prosvjetno kulturno društvo “Prosvjeta”. . Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Sarajevo.SSDSV – Simpozijum “Seoski dani Sretena Vukosavljevića”. o. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. Katolički mjesečnik. .SR – “Svjetlo riječi”. Sarajevo.-2000. Institut slavjanovedenija i balkanistiki. Prijepolje. . Srpska akademija nauka i umetnosti. . . Livno/Sarajevo.Studia croatica – Studia croatica. Livno.SUBNOR – Savez udruženja boraca narodnooslobodilačkog rata.26 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Oslobo enje. .Stećak – Stećak. A Journal of Medieval Studies. Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Beograd. . Institut za proučavanje nacionalnih odnosa. The Medieval Academy of America. Moskva .SR BiH – Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina. Zagreb. Sarajevo.Starine JAZU – Starine Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. .SV – Studia Vrhbosnensia.Svijet – Svijet. (vidi pod Naša ognjišta). Zajednica osnovnog obrazovanja.SR CG – Socijalistička Republika Crna Gora. . Rivista de estudios politicos y culturales potrocinda por el Instituto Croata latinoamericano de cultura.Sovetskoe slavjanovedenie – Sovetskoe slavjanovedenie. Beograd. .Starinar – Starinar.Takvim – Takvim.Stvaranje. Duvno. Zavod za javno zdravstvo Bosne i Hercegovine.Starine HAZU – Starine Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. .

Tešanj. . . .Zbornik MS za istoriju – Zbornik Matice srpske za istoriju. List za kulturu i društvena pitanja. Tuzla. Trebinje). . Izdavačko. Mostar-Duvno. Hrvatsko kulturno društvo Napredak župa Soli. Vojnoistorijski institut.Zbornik MS za književnost i jezik – Zbornik Matice srpske za književnost i jezik. . Službeno glasilo biskupija vrhbosanske metropolije (Sarajevo. .The American Historical Review – The American Historical Review. . PazinRijeka.Unsko-sanske novine – Unsko-sanske novine. Mostar-Duvno. .Vjesnik HDA – Vjesnik Hrvatskog državnog arhiva u Pazinu i Rijeci.VKBI – Vijeće Kongresa bošnjačkih intelektualaca. . Matica hrvatska. . Banja Luka. Matica hrvatska. Matica hrvatska Ogranak Zadar. Podlistak Hrvatskog glasnika.Zadarska smotra – Zadarska smotra.Usora – Usora.VIG – Vojnoistorijski glasnik. Arheološki muzej. o. . Trebinje). Banja Luka. Split. Zagreb. . d. .Tešnjak – Tešnjak.TRZ Vajat – Trajna radna zajednica književnika i književnih prevodilaca “Vajat”. Matica srpska. Novinsko-izdavačko preduzeće Unsko-sanske novine.VAMZ – Vijesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu. . . Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. . Vrhbosanska visoka teološka škola.Zbornik Kotorske sekcije – Zbornik Kotorske sekcije Društva istoričara Crne Gore. Zavičajni muzej.Zbornik MS za filologiju i lingvistiku – Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku.Zapis – Zapis. Washington.. Arheološki muzej. Novi Sad. . .Vrhbosnensia – Vrhbosnensia. Zadar.VVM – Vesnik Vojnog muzeja. o.Tribunia – Tribunia. Novi Sad.Vijenac – Vijenac. Zagreb. Tuzla. znanost i umjetnost. Matica srpska. Časopis za kulturu. Bobare. . nosi naziv Zadarska smotra).Vijesti – Vijesti muzealaca i konzervatora Hrvatske. .Zadarska revija – Zadarska revija. American Historical Association. Zadar. umjetnost i znanost. . Biskupski ordinarijati biskupija (Sarajevo. .VAHD – Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku. Novi Sad. Matica srpska. Beograd. . Beograd. Sarajevo.Zbornik – Zbornik Historijskog instituta Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti / Zbornik Historijskog zavoda Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti / Zbornik Zavoda za povijesne znanosti Istraživačkog centra Jugoslovenske akademije znanosti i umjetnosti / Zbornik Odsjeka za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Kotorska sekcija Društva istoričara Crne Gore. Zagreb.Kratice 27 . Bihać. štamparsko-knjižarsko i uslužno preduzeće Planjax d.Večernji list – Večernji list d. Sarajevo. Beograd. Vojni muzej. Zagreb. (od 1992. Novina Matice hrvatske za književnost. Kotor. Sarajevo. . Zagreb. Ogranak Zadar. Udruženje studenata Filozofskog fakulteta u Tuzli.Vrhbosna – Vrhbosna. . Trebinje.

“5 plus” – Pet plus. Odbor za istoriju Bosne i Hercegovine.Zograf – Zograf.ZNM – Zbornik Narodnog muzeja. Novi Sad. Časopis za kulturu i društvena pitanja/Časopis za nauku. Magazin za djecu i školu. Nauka.Zbornik radova ITF – Zbornik radova Islamskog teološkog fakulteta u Sarajevu.Zbornik Zavičajnog muzeja – Zbornik Zavičajnog muzeja.Zbornik Muzeja – Zbornik Muzeja primenjenih umetnosti. Srpska akademija nauka i umetnosti. . Doboj. . . o. . Zveza zgodovinskih društev Slovenije. . Filozofski fakultet.Zbornik MS za likovne umetnosti – Zbornik Matice srpske za likovne umetnosti. Ljubljana. .. Kulturno društvo Muslimana Preporod / Kulturna zajednica Bošnjaka Preporod Zenica. .ZČ – Zgodovinski časopis. List za kulturni preporod Bosne.ZIMS – Zbornik Istorijskog muzeja Srbije. . Beograd. Samoupravna interesna zajednica kulture Sjenice/Kulturno-prosvetna zajednica Sjenice. Srpska akademija nauka i umetnosti.ZFF – Zbornik Filozofskog fakulteta. . Društvo pisaca Bosne i Hercegovine-PEN centar Bosne i Hercegovine. Sjenica.ZKM – Zbornik krajiških muzeja.ZPFR – Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta “Vladimir Bakarić” u Rijeci. .Zvuk – Zvuk.Zbornik za istoriju BiH – Zbornik za istoriju Bosne i Hercegovine. . Zenica. . Sarajevo. Narodna biblioteka Doboj/Narodna biblioteka – Matična biblioteka Doboj.-2000.Život – Život. Sarajevo. kulturu i društveni život. Beograd. . Beograd. o. .Znak Bosne – Znak Bosne. kultura. . Travnik. Časopis za srednjovekovnu umetnost. . . Zavičajni muzej. Banja Luka. . Sarajevo. . NIK (Novinsko-izdavačka kuća) Sezam d. Savez organizacija kompozitora Jugoslavije. Muzej primenjenih umetnosti. Narodni muzej.28 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. . Beograd. Islamski teološki fakultet. Čačak. . Pravni fakultet. Institut za istoriju umetnosti.Zbornik Sjenice – Zbornik Sjenice. Rijeka. Časopis za književnost i kulturu. Beograd. Narodni muzej Beograd. Jugoslovenski muzički časopis. .Zbornik radova NM – Zbornik radova Narodnog muzeja u Čačku.Živa antika – Živa antika. Matica srpska.Značenja – Značenja. Beograd.Zbornik NM (IU) – Zbornik Narodnog muzeja (Istorija umetnosti). . umetnost. Beograd. . Mostar. Vizantološki institut. Skoplje. Istorijski muzej Srbije.ZRVI – Zbornik radova Vizantološkog instituta. Sarajevo.ZIRAL – Zajednica izdanja "Ranjeni labud".

HISTORIOGRAFIJA.1. POMOĆNE HISTORIJSKE NAUKE . IZVORI.

.

kralj hrvatski”. Jajce. Ančić Mladen. Zagreb 1990. Kharakteristike idejno-političeskih i istoričeskih vozzrenij Fomi splitskogo. Putanja klatna. SKK. 347-358. Al uz Dženana. Sarajevo 1998. ZČ 44/4. historiografija. Serija II. (Urednik Neven Budak).. Aličić Ahmed. 9. izdanje. Sarajevo 1984. Prilozi. (Uvod. 159-168. 2. Biblioteka Stećak. Balcanica 15. I-X + I-XI. JLZ. Ančić Mladen.. Scintillae Stephano Gunjaça dictae 2. Ančić Mladen. Moskva 1983. Uvod . Knjiga 9-ZIRAL. Split 1977-1978. Pet dokumenata za povijest istočnojadranskog zale a na početku XV. IA MI BiH 20. Vipusk 6. Akimova O. An elić Pavao. EJ 3.. 7. MH. Knjiga 100. 521-546.. Narodna tradicija o padu Bobovca. Tom VI.. “Zvonimir. 13. Ima li Bosna pravo na povelju Kulina bana?. Ugarsko-hrvatsko kraljevstvo i Bosna u XIV.. 145-158. Andreis Pavao. 11. 10. pomoćne historijske nauke 31 1. A. Ančić Mladen. GADAR BiH 29. (* Raukar Tomislav. Aličić)”. Slobodna Bosna IV/96.. Ljubljana 1990. Poglavlje Orbinove istorije o Bosni u izdanju Jovana Rajića 1770. 66-78. 4. (Prijevod Vladimir Rismondo). Orijentalni institut. stoljeća. Knjiga 2.. “Mladen Ančić. Split 1999. 473.. Sarajevo 1989. 2. Akimova O. . 3. Izučenie hroniki Fomi Splitskogo v jugoslavskoj i russkoj istoriografii.Izvori. – Moskolenko Aleksandrovna Elena. (I-II = 1129. 6. 8. Sarajevo 1985. “Mladen Ančić.. “Poimenični popis sandžaka Vilajeta Hercegovina. 273-304. An elić Pavao. Portret srednjovjekovnog grada”.Introduction. Muzej hrvatskih arheoloških spomenika. Voronež 1980.. napomene i registre priredio Ahmed S. Biblioteka Djela. 5.. Diplomatika (Bosna i Hercegovina). Sovetskoe slavjanovedenie 3. Albijanić Aleksandar. HZ 31-32. stoljeću”.. 42-43. (Dvojezično). godine: jezička analiza. Prilozi... Voprosi istorii slavjan. Ančić Mladen. prevod. Zavod za povijesne znanosti HAZU u Zadru. ZadarMostar 1997. Zagreb 1978-1979. Zagreb 1984. Ljetopis kraljeva Hrvatske i Dalmacije (vrijeme nastanka i autorstvo Hrvatske redakcije Ljetopisa popa Dukljanina).) 12. Beograd 1984. Ljetopis kraljeva Hrvatske i Dalmacije (vrijeme nastanka i autorstvo Hrvatske redakcije Ljetopisa popa Dukljanina). I-II. Defteri 3. 261-266. 398407. Povijest grada Trogira. Monumenta Turcica historiam Slavorum Meridionalium illustrantia. A. 143-145. 41-50.

338 + 14 tabli slika. Sarajevo 1988.) 22. 6.. Opći bibliografski dio 242 + 23 table slika. posu enice. II-546)... 18.. Zadar 1978. Sarajevo 1988. JLZ. Tom I-IV”. An elić Pavao.-2000. “Arheološka karta Bosne i Hercegovine. (* Dokoza Ser o. 119. Zagreb 1993. Nakladni zavod MH. Čabotarev Andrej. 27. ČSP XXVIII/3.. Sarajevo 1988. 1504.) 21. .... Arheološka nalazišta. 313. 183-187.. 189-192. Heraldika (Bosna i Hercegovina) (687-688). Zadar 1994. 26-27. 17. 471-472. Sarajevo 1989. Zagreb 1992.. “Arheološki leksikon Bosne i Hercegovine. Pazin 1996. “Arheološki leksikon Bosne i Hercegovine. Tom I”.. Ganza-Aras Tereza. Zbornik radova. “Arheološki leksikon Bosne i Hercegovine. 19. Povijesni prilozi 14. 165-168. Glasnik SAD 5. 206 + 14 tabli slika. Zagreb 1986. Sarajevo 1988. Oslobo enje 45/14293. “Arheološki leksikon Bosne i Hercegovine.. Izvori za historiju naroda Jugoslavije. Beograd 1989. Arheološka nalazišta. CCP XVI/29. 24. Rječnik stranih riječi (Tu ice. Sani-Plus. (* Fejzagić Admira. Ljubljana. Naša sloga. I-II. An elić Tomislav. 2. Antoljak Stjepan. Antoljak Stjepan. Tribunia 8.. Hrvatske povjesnice. Svezak 2. kratice i fraze).. 9. izdanje. 1988. Hrvatska historiografija do 1918. Sveučilište u Splitu. Tom III”. Posebna izdanja.)”. 7-10. Ljubuški 1985.) 23. Tko bi mogli biti Bret i Krsmir sa Humačke ploče?. ZM. 178-181. Dva nova natpisa na stećcima u Donjem Lukavcu kod Nevesinja. 15. “100 godina Muzeja na Humcu (1884-1984. Tom I-III”. Numizmatičke vijesti 35/1(46). Petrović Petar. Zagreb 1992. 1981. Sloboda XXXVI/33.32 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Regija 14-25. Sarajevo 06.04. An elić Tomislav. Markus Tomislav. 25. Mostar 1984. ZM. Anić Šime – Klaić Nikola – Domović Želimir. Naš svijet XXIV/272. Zadarska smotra XLIII/5-6. Regija 1-13. Dosadašnje.. Srednji vijek. 14. FF Zadar.) 20. ZM. Grb (Bosna i Hercegovina) (556-557). ZČ 35/3. Mostar 1980. 5. Zagreb 1996. Dva nova natpisa na stećcima u Lukavcu. Sarajevo 1988.. Zagreb 1998. Renesansa hrvatske historiografije. (* Štih Peter. Babić Mirko. Benac Alojz.. SIZ kulture općine Ljubuški. ZM. Antoljak Stjepan. 292-296. Tom II”.. sadašnje i buduće zadaće. (I-460. Sarajevo 04. (* Čabotarev Andrej. 16. Zagreb 1995. An elić Pavao. Oslobo enje 45/14295. 1988. (KUN VIII/321).04.. EJ 4. Odjek XLII/15-16. 331-334. Babić Branko – Benac Alojz. 166.

1978. Balkanološki institut. Beograd 1979. ZM. (* Dašić Miomir. ZM. Arheološka karta regija 14-19. Arheološka karta Bosne i Hercegovine. Istorijska čitanka za I razred srednjeg usmjerenog obrazovanja. Prvobitni natpis na grobu bosanske kraljice Katarine (prevod s njemačkog originala iz 1977). Agencija “Feliks”. Mapa 3. ”Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odjelima u SFRJ.. ZM.. Oslobo enje 36/10635. 132-143.. Sarajevo 1988. Berić Gojko. Atlagić Marko – Šekularac Božidar. 27. 19-24. Beograd 1980.. Berić Gojko. Oslobo enje 36/10908. Arheološka karta regija 8-13. Sarajevo 13. 9. Sarajevo 07. 951. Narodna knjiga-SANU.. 18 karata. Istorijski zapisi XXXI (51)/363. 18 karata.) 34. “Arheološki leksikon Bosne i Hercegovine.. Pomoćne istorijske nauke. 728. 21 karta. Jukić 19/20. Pad Hercegovine”.10. Sarajevo 1984. Tom II”... 207.. 268. 33. Titograd 1978. 330-333. Sarajevo 1988. Arslanagić Miralem – Isaković Fahrudin. (Sabrala i uredila Verena Han)”. 29. Zagreb 1985. 7. Beograd 1979. (* Petrović ur ica. Balcanica 11. Tom III”. 1978. Voje Ignacij. SR Bosna i Hercegovina”. 462. “Arhivska gra a o staklu i staklarstvu u Dubrovniku (XIV-XVI vek). 118 . Mapa 2. Svjetlost. 106-107. 195-196. Beograd 1984. Beograd 1981. Savez arhivskih radnika Jugoslavije. Dubrovnik 1982.. Arndt Michael.. Tom I”. SANU. OOUR Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. 28. Arheološka karta regija 1-7.. 9. 37. Sarajevo 1988. Tom IV”: Arheološka karta regija 20-25. “Arheološki leksikon Bosne i Hercegovine. “Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odjelima u SFRJ.) 31. 482-484.. Berić Gojko.. Ljubljana 1979. 1 izdanje. historiografija.. Arheološka karta Bosne i Hercegovine. Anali 19-20.) 32. Mitić Ilija. Istorijski institut. “Veljan Atanasovski. CCP IX/15. Sarajevo 1988..01. Oslobo enje 36/10660. pomoćne historijske nauke 33 26. 388 + 7 stranica faksimila. Arheološka karta Bosne i Hercegovine.Izvori. Beograd 1979. Sarajevo 1989/1990. . (* Šanjek Franjo. 30. Voje Ignacij.02. Sarajevo 16. 35. (posvećen 700 godišnjici Dubrovačkog arhiva i arhivske službe Jugoslavije).12 1978. ZM. ZČ 33/2. 18 karata. Savez arhivskih radnika Jugoslavije. SR Hrvatska”. Atanasovski Veljan. Prilozi. Mapa 1. “Arheološki leksikon Bosne i Hercegovine. Priština 1997. Arheološka karta Bosne i Hercegovine. 220-231. “Arhivist XXIX/1-2”. Naši razgledi XXVII/24. 1978. 36. “Arheološki leksikon Bosne i Hercegovine. Posebna izdanja 9.. Ljubljana 22.

Balta Ivan. MH. Andreis Pavao (Paolo). Šibenski diplomatarij – Diplomatarium Sibenicense.) 48. Zagreb 1992. PCC Me ugorje. 40. 11-20. (Uredio An elko Badurina. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”.. "Prilozi za istoriju Bosne i Hercegovine I. biljezi identiteta. Babić Anto – Kovačević Desanka. JLZ Miroslav Krleža. Muzej grada Šibenika. Banac Ivo. 30. 7. Barbarić Josip – Kolanović Josip. (* Prlender Ivica. 394-395.) 50. Babić Anto. Most XXVI/131 (42). Babić Ivo. Marijan Grgić. Društvo i privreda srednjovjekovne bosanske države”. 213-215.. Emilijan Cevc. 83-93.. 45.34 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. ANU BiH. 43. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. 42. Liturgijska godina (380-381). “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1.. Dragutin Nežić i Doris Baričević)”. Uvod u istoriju srednjovjekovne bosanske države. Najvažniji izvori za kršćansku ikonografiju (83-96). Zagreb 1983.-2000. Osijek 2000.. Zagreb 1979. SNL-KS-Institut za povijest umjetnosti. Branko Fučić.. Andreis Pavao. “Leksikon ikonografije. HZ 40.. 14.. Zagreb 1984. Kancelarija bosanskih vladara. AV 34-35 (1991-1992). Mostar 2000. (Uredio Milenko Brkić). Mitar Dragutinac. Odjeljenje društvenih nauka 17.. Pregled pomoćnih povijesnih znanosti. Apokrifi. Badurina An elko. Babić Anto. 80-85. liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva. 142-143. JLZ Miroslav Krleža. Sofija 1990. (A-Nove)”. (A-J)”. FF Tuzla 2000. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. (* Matijević Sokol Mirjana. Babić Ivo. 38. Sarajevo 1987. 44. Studenci 1995. Babić Marko. Zagreb 1995. Prilog o historiografiji srednjovjekovne Bosne i Hercegovine. 73-79. Posebna izdanja 79. 123. 39. 41. 47. Babić Ivo. JLZ Miroslav Krleža... Zagreb 1984. GZH. (A-J)”. Grbovi.. Božilov Ivan. “Hrvatski biografski leksikon I (A-Bi)”. (A-J)”. Études balkaniques 3. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. 402. Zagreb 2000. Zagreb 1984. “Enciklopedija hrvatske umjetnosti 1. 265-268. Zbornik radova II/2. Zagreb 1987. Andreis Pavao. Šibenik 1986. 46. JLZ.. Radovan Ivančević. Epigrafika. Autori: An elko Badurina. Zagreb 1991. Zbornik šibenskih isprava. Balta Ivan. Badurina An elko. (* Grakalić Marijan.. HZ 53. Diplomatička analiza latinskih isprava bosanskog bana Tvrtka. 462.) . 49.

Zagreb 1980. 309-313.. 55.. Epitaf kneza Radivoja Vlatkovića u Opličićima kod Čapljine. Ljetopis sutješkog samostana. 368. kongresa jugoslovanskih etnologov in folkloristov (Rogaška Slatina 5-9. Bešlagić Šefik. Mostar 1984-1985. JF 42. PKJIF XLIV/1-2. “Arheološka problematika zapadne Bosne”. 53. Bešlagić Šefik. Epitaf Vlatka Vla evića.) 57. 16. (* Ćorić Boris. IA MI BiH 20. Sarajevo 1984. Bušatlić Ismet. Bešlagić Šefik. Hercegovina 7-8. 61. Prilozi XXI/22. Beljkašić-Hadžidedić Ljiljana... 7-15. Uvodne napomene o stanju i perspektivama razvoja arheološke nauke u Bosni i Hercegovini.. Islamska misao VII/78-79...Izvori.. Dijaci stećaka. Benac Alojz. historiografija. 1983). Zagreb 1980. JLZ. Benac Alojz. AD BiH. 324-327. Starinar 36. 3738. 58. Sarajevo 1985. Macan Trpimir. Arheologija (Bosna i Hercegovina). Razvojne tendencije etnologije u Bosni i Hercegovini. Sarajevo 1979. Zbornik 1. Razvojne tendencije u etnologiji u SR BiH u periodu izgradnje socijalističkog društvenog ure enja u Jugoslaviji. 119-123. 31-43. Sarajevo 1979. .. (Priredio Ignacije Gavran). Beljkašić-Hadžidedić Ljiljana. 64. Etnološki pregled 23-24. 16. Beograd 1986. Ljubljana 1983. Sarajevo 1984. Sarajevo 1985. Radio Sa IX/30. Letić Branko. Marulić XIII/4. 60. 15-22. Sarajevo 1988. Zbornik 1. Bešlagić Šefik. 129-136. Veselin Masleša. Biblioteka Kulturno naslje e. Most XI-XII/55-56. Epitaf velikog kaznaca Nespine iz Malog Čajnog. Bešlagić Šefik. Odjek XXXVIII/22.. 140-142. 599-602. 867-875. 2. 56. Beograd 1985. Mostar 1983.. Beograd 1988. 62. Pregled LXXIV/7-8.. 52. 229234. 215-220. to the Present.. izdanje.. Most X/50. Ktitorski ćirilički natpis u Humcu kod Ljubuškog. Godišnjak 9.. Sarajevo 1980. 134-136. EJ 1.. 225-226. Epitaf Vignja Miloševića u Kočerinu. Mostar 1990. Sarajevo 1986. Dva srednjovjekovna ćirilička epigrafska spomenika u okolini Makarske. Bešlagić Šefik.10.. Beljkašić-Hadžidedić Ljiljana... 342. Bešlagić Šefik. 65-73.. Odjek XLI/18. Natpis vojvode Mastana u Drežnici. Bešlagić Šefik. Benić Bono. Ćošković Pejo. Ezhnological Work in Bosnia and Herzegovina from 1945. pomoćne historijske nauke 35 51. Sarajevo 1983. 63. 59. Beograd 1979. 54. Pudić Ivan.

. Ankara 1993. 87-105.. Novac (472-475). Drugo dopunjeno izdanje”. NEV XXXV/1-2. Grškovićev apostol.. “Jugoslovenski književni leksikon. 617-618.36 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Česmički Ivan (74). Boškov Vančo.) . jezik i književnost srpskog naroda. MS. Beograd 1982.XVII veka). Ćirilska paleografija i kodikologija u Jugoslaviji. 2. 637-638. 143-156. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 2. Ankara 1995. 69. 74. Zagreb 1980. Blagojević Miloš.. 75.. Prvo odeljenje. “Bosna – Hersek bibliyografyasi (Bosnia – Herzegovina bibliography)”. X + 289. 39-45. “Enciklopedija hrvatske umjetnosti 1. Novac. Knjiga 31.. Ćiril-Konstantin i Svetopolk u Ljetopisu popa Dukljanina. Bratulić Josip. Bilić Josip. Novi Sad 1984. Dokümentasyon Daire Başkanliği. (* Vranić Silvana. 105106. (K-Ren)”. Beleg. 288-289. EJ 4.-2000. (* Stanić Radomir. Dokümentasyon Daire Başkanliği. Sarajevo 1985. Bjelogrlić Vesna – Popović Tanja – Špadijer Irena. 71. Numizmatika (484-486). 66.. XLVI + 410.) 72. 65. Boba Imre. Bratulić Josip. LII + 1299. Yayin Nu: 8. godine. Beograd 1999. T. Arheografski prilozi 8. Beograd 1979. Zagreb 1987. 76. Fluminensia VIII/1-2. T. SANU. ŠK. Revue des études sud-est 22/3. GDI BiH 28-30 (1977-1979). Rijeka 1996. Sarajevo 1979. Bratulić Josip. JLZ Miroslav Krleža. izdanje. Boškov Živojin. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. “Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture”. Zagreb 1986. Arheografski prilozi 1. Inventar ćirilskih rukopisa u Jugoslaviji (XI . Zagreb 1995. Bucareşti 1985. Beograd 1984. 78. Bogdanović Dimitrije. Zbornik za istoriju.. 39-61.. Minerva. Apokrifi (27). 77.. Hagiografije (238). 70. “Bosna – Hersek bibliyografyasi I-II (A Bibliography of Bosnia – Herzegovina)”. Skraćenice najstarijih srpskih rukopisa.. Bilić Josip. JLZ. 38-39. C. Beograd 1986.. Knowledge. Zagreb 1995. 67. C. 68. Başbakanlik Devlet Arşiveleri Genel Müdürlüğü. Leksikon hrvatske glagoljice. (A-Nove)”. Mircea Ion-Radu. Bogdanović Dimitrije. Glasnik Društva 8. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. 73. Başbakanlik Devlet Arşiveleri Genel Müdürlüğü. Slavenska (hrvatska) filologija (592). Pitanje autentičnosti fojničke ahd-name Mehmeda II iz 1463. 276-281. Yayin Nu: 16..

133-148. 83. CCP XII/22. Značaj i važnost dviju bosansko-humskih isprava za povijest Makarskog primorja u XV. 92. Povelja bosanskog kralja Stjepana Ostoje iz godine 1417. Radovi Zavoda 33. CCP XXI/39. Zagreb 1988. 85. 119-130. Latinske povelje i pisma bosansko-humskih vladara i velmoža od XII. Zagreb 1985. RPZ 13 (1986-1987). 41-61. 1-18. 87. stoljeća. Brković Milko. Vanjske karakteristike bosanskih latinskih povelja koje se danas nalaze u Dubrovniku i Veneciji.. CCP XIII/23. Radovi 24. Mostar 1987. Brković Milko. Brković Milko. Zagreb 1990. . 89.. VIII). Četiri bosanske srednjovjekovne latinske isprave izdane Šibeniku. RPZ 11 (1984-1985). Brković Milko. Tri povelje Bribirskih izdane bosanskom knezu Hrvatinu Stjepaniću. Radovi Zavoda 33. Brković Milko. Brković Milko. Radovi Zavoda 33. (30. Zagreb 1991.. 88.. Zadar 1991. Brković Milko. VIII. Brković Milko. Banja Luka 1989. Radovi 26. 7-17. 86. Brković Milko. 141-150 84. do XV. 59-69. 107-118 91. Zadar 1991.II. Zadar 1985. do 15. CCP XV/27.. izdana splitskom nadbiskupu Andriji Gualdo godine 1390. (23. 24-35. (15.). Radovi Zavoda 31. 81. CCP IX/15. Brković Milko. CCP XIV/25.. Zadar 1991. Brković Milko. stoljeća. Latinska povelja bosanskog bana Stjepana II Kotromanića iz godine 1333. 38-52. 80. Povelja bosanskog kralja Tvrtka I. Zadar 1987. Bosanske srednjovjekovne latinske isprave izdane Trogiru. pomoćne historijske nauke 37 79. Hercegovina 6. 139-154. 202-210. 82. 225-236. Srednjovjekovne latinske isprave bosanskih vladara izdane u Dubrovniku. Brković Milko. Bosanske srednjovjekovne latinske isprave izdane Splitu. IZ 10. 109-125.. Zadar 1990.... Brković Milko. Brković Milko. 90. 93. Biblijsko-teološke formule u latinskim poveljama bosanskohumskih vladara i velmoža od 12. Zagreb 1997. stoljeću. Anali 28.. Diplomatičke formule latinskih povelja bosansko-humskih vladara i velmoža od XII do XV stoljeća. 83-105.. Povelja bosanskog kralja Tvrtka I Mlečanima iz godine 1385.. Latinska povelja bosanskog kralja Tvrtka I izdana Braču godine 1390.).. Brković Milko.. Dubrovnik 1990.Izvori. Zagreb 1989.. historiografija.

Bulletin HDA 8/2. Svjetlo riječi X/116-117. ZIRAL. 104. Zbornik radova s me unarodnoga znanstvenog skupa ‘Duvanjski kraj kroz povijest: Tomislavgrad. Zadar . Zagreb 1996. Zadar 1997. Zagreb-Tomislavgrad.. Budak Neven. U Jajcu izdane isprave bosanskih vladara. 705. Brković Milko. 96. Latinska bosansko-hercegovačka srednjovjekovna kancelarija. 541-556. Zagreb 2000. (* Jalimam Salih. 514. Brogi-Bercoff G.. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 100. Arhivi strani (Vatikanski arhivi). 26-27.. Sarajevo 2000. 159-161. Sarajevo 1998.-7. Pisa 1979. Beograd 1999. Studi slavistici in ricordo di C.. 97.) . Bušatlić Ismet. 98.) 103. RPZ 10. Sarajevo 1986. GDI BiH 37. “Camera apostolica (Obligationes et solutiones camerale primo 1299-1560). Brković Milko. (* Razum S.. Djela 10. "Obsidio Jadrensis" kao povijesno i književno djelo naše predrenesanse. 94. Brković Milko. Rečnik grčkih i latinskih pisaca antike i srednjeg veka (Tuskulum leksikon).38 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Zapisanije (Zapis) (217). ‘Il Regno degli Slavi’ di Mauro Orbini e il ‘Copioso ristreto de gli Annali di Rausa’ di Giacomo Luccari. Zagreb 2000. 2. 99.. Verdiani. Knowledge.-2000. izdanje. Čoralić Lovorka.”. 293-294. Hrvatski institut za povijest Zagreb – ‘Naša ognjišta’ Tomislavgrad – Zajednica Duvnjaka Tomislavgrad-Zagreb.. Beograd 1984. Fontes 12.. srpnja 2000. Brković Milko. 25. Bubalo or e. Radovi 23. CCP XXIV/45. 295-297. Radovi Zavoda 42. Buhvald Volfgang – Holveg Armin – Princ Oto. HAZU-HDA-KS-Papinski katolički zavod sv. Svezak 1”. 177-180. 353-358. Vuk Karadžić Beograd.) 95. Croatica christiana. Pisar (514). CCP XXIV/46. BF VIII/13. Ladić Zoran. Kabes I/1. Zagreb 1980. 101. 440. Mostar 1995. Hrvatski narodni godišnjak 1999... Isprave hrvatskih narodnih vladara i latinske isprave bosanskohumskih vladara i velmoža. Buljan Stjepan. Zadar 1983-1984.Mostar 1998. EJ 1. Lukšić Elvis Mislav. Jeronima. Godina 46.. 182-191. 97-142.. (Preveo Albin Vilhar). Brlek Ivan Mijo. 105. Kurtović Esad. Monumenta Vaticana Croatica 1. 512-516. Diplomatička analiza srednjovjekovnih isprava o Duvnu. Biblioteka rečnika. Radovi Zavoda 40. Zagreb-Rim 1996. Zadar 1998. (* Čoralić Lovorka. Novca nikad dosta. Knjiga 106.. 6.. Zavod za povijesne znanosti HAZU u Zadru. 102. 249-250. “Duvanjski zbornik.. Novac srednjovjekovne Bosne. 2000.. Sarajevo 1992.. 7. Zadar 2000. Radovi Zavoda 39. 505-510.. JLZ..

Rajka Modrić. Zbornik 17. HAZU-HDA. Sirotković Hodimir.. Čremošnik Gregor. 115. 321.. Ćeman Hasan Mirza.. Ljiljan II/20. pomoćne historijske nauke 39 106. Centar za bosanske studije. Studije za srednjovjekovnu diplomatiku i sigilografiju Južnih Slavena. “Codex diplomaticus Regni Croatiae. Mirjana Matijević-Sokol. Svezak I.. Ćeman Mustafa. (* Ćepulić Tomislav. Restitucija bosanske državnosti (Izbor priloga i dokumenata)”. EJ 1. Zagreb 1982. 132-135. Dalmatiae et Slavoniae XVIII. Gra a 22. Ahdnama – Povelja bosanskim franjevcima (Uz 530. Sarajevo 1989.. historiografija.) 108. 2. “Safet Halilović. Ćeman Hasan Mirza. JLZ. Arheološka nalazišta (Bosna i Hercegovina). XII + 643. 333-334. Vesna Gamulin. Critobuli Imbriotae Historia. (* Voje Ignacij. Zenica 1993. Damir Karbić. dopunili i priredili Miljen Šamšalović. Zagreb 1997. Behar I/2. (Priredili Josip Barbarić i Jasna Marković)”. JAZU. (* Lučić Josip.. KDM Preporod Zenica. svibnja 1993). Zagreb 1998. "Bosna i Hercegovina u tokovima istorijskih i kulturnih kretanja u jugoistočnoj Evropi". 283.. Margetić Lujo.-1394. 236-237. Čović Borivoj. Dalmatiae et Slavoniae. ZM. Grb i zastava Republike Bosne i Hercegovine. . Zagreb 1992.. 112. Posebna izdanja. XXVI + 411. Diether Roderich reinisch. Ljubljana 1978. ZČ 32/4. svibnja 1463-28. ANU BiH. godišnjicu /28. Sarajevo 1986.)”.) 114. Zagreb 1998. 506509. Radovi 15. 15-154 + Ilustracije (10 tabli + slike). Svjetlost-ANU BiH. (Sabrao Tadija Smičiklas..Izvori.. JAZU. (1395-1399). 140-141. 15. CCP XXII/42. Zagreb 1992. Berolini/Novi Elboraci. Sarajevo 1976. Supplementa. (* Kurelac Miroslav. HZ 45.. Zoran Ladić. Jakov Stipišić)”. 116. Sarajevo-Ljubljana 1993. Dalmatiae et Slavoniae XVII. “Codex diplomaticus Regni Croatiae. 113. Knjiga 1. izdanje. “Codex diplomaticus Regni Croatiae. Čović Borivoj. Series Berolinensis.. Zagreb 1981. Fontes 3.) 109. Perspektive arheoloških istraživanja u Bosni i Hercegovini. Zagreb 1999. (1379. “Codex “Christiani” nomine Hval (Potpuno faksimilirano izdanje originala iz Univerzitetske biblioteke u Bolonji)”.. Odjeljenje društvenih nauka 18. Corpus fontium historiae Byzantinae 22. Critobul (Imbbrius).. (1020-1270). Zagreb 1990.. Zagreb 1980. 107. uredio Duje Rendić Miočević. 24-25. 145-152. 198-200. De Gruyter 1983.) 110. 111. Barjak i grb Bosne i Hercegovine. 765.

(1. 437-478. 7-17. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 122. “Mauro Orbini. “Bitka na Kosovu 1389. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Dopune i objašnjenja. Rabotnici. Društva srednjovekovnog Balkana”. SANUNBS-MS... 16-17. Beograd 1982. His life and work. 120. Otto Sagner. Spomenici na srpskom jeziku (18). Beograd 1999. Uz prvu knjigu Starih srpskih zapisa i natpisa. Biblioteka Civilizacije. EJ 3. Zagreb 1984. Equilibrium. Odbor za istorijske nauke.. Heraldika 1.. Fototipska izdanja 4. Galerija 65. Knjiga 496. 144. Beograd 1999. “Ljubomir Stojanović. Beograd 1997. Ćirković Sima. “Stojan Novaković.. JLZ. Zbornik za istoriju. Knjiga I” (Priredio Ćirković Sima). Illyricum sacrum (19). Diplomatika (Srbija). “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. ANU BiH. 126. 128. VII-XI. Zagreb 1980. "Naučno-stručni kolokvij o izvedbenom projektu Društvenog cilja XIII/2". Istorijski izvori o kosovskom boju.. Stari srpski zapisi i natpisi. Naučne komunikacije 6. Reč autora. Pred nasle em srpske medievistike sredinom XX veka. Kolo 75. vojnici. Ćirić Miloš. 118. 2. (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić). 117. Knowledge. 124. Diskusija. 2.... Univerzitet umetnosti u Beogradu. Pešić i sinovi. Beograd 1997. Ćorović Vladimir. izd. Il Regno degli Slavi. SANU-Istorijski muzej Srbije-BIGZ. München 1985.-2000. 1983. Ćirković Sima. 476-477. Ćirković Sima. 123. 121. 129. 2. Fontes rerum Slavorum meridionalium (31). Predgovor. IX-XV.. 125. Arhivi.. 271-273. Istraživanja iz oblasti istorije. Ćirković Sima. Beograd 1997. Arhivi (Srbija). (Grb: ilustrovani osnovni pojmovi). Ćirković Sima.. Ćirković Sima. izdanje. 127. Ćirković Sima. Beograd 1982. Istorija i tradicija”. Pesaro 1601”. Ćirović Dragan. godine”. jezik i književnost srpskog naroda (25-26). Biblioteka Dimenzije istorije 1. Knowledge. Knowledge. 167-196. Predgovor. Sarajevo 1986. SKZ. . 1-61. Ćirković Sima. Beograd 1989. Beograd 1997.40 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Ćirković Sima – Mihaljčić Rade. 119. 130.). Ćirković Sima. izdanje. duhovnici. “Leksikon srpskog srednjeg veka”. Knowledge. izdanje 1988. 7-23. JLZ. Zbornik za istočnjačku istorijsku i književnu gra u (18-19). EJ 1. Ćirković Sima – Mihaljčić Rade. 18.. 19-21. Stari srpski zapisi i natpisi (Prikupio i popravio Vladimir Ćorović). “Sima Ćirković.

Obavijesti HAD XXIX/2. 133-189. Povijesni prilozi 17 (1998). (* Deletić Zdravko. 280-283.. historiografija.. “Pejo Ćošković. Split 1996.) . Ivangrad 01. Studije i monografije 3.. Božić-Bužančić Danica. Prinos poznavanju tajništva i arhiva Dubrovačke Republike.. Mogućnosti XLIV/7-9.) 138. 132. Pobjeda 44. "Livanjski kraj u povijesti. Titograd 01.. 639.. G.Izvori. Povijesni prilozi 15 (1996). Nastava istorije 3-4. Split 1997.-15. 48-49. Zagreb 1988... Prosvjetni rad XXXVIII/13-14. (Forum). Rapanić Željko.. Arhiv Hrvatske. D. 306-307.. Prilozi Instituta za arheologiju 13-14 (1996-1997). Dinar (152-154). NIO “Univerzitetska riječ”-Univerzitet Veljko Vlahović. K. Muzej hrvatskih arheoloških spomenika).”. Jakšić Nikola.. Titograd 1989..06. Ćuk Ruža. Povijesno podrijetlo hrvatskih naziva mjeseci.. Božić-Bužančić Danica..05. Svijet III/97. 1988. 11. Split 15. Zagreb-Motavun 1998. Coimbra 1998. 1998. 1988. 19. München 1999. Zagreb 1999. Split 1997. ljetopisac. Bilten I/2. 133. Deletić Zdravko. Zagreb 1999. Dadić Žarko. Institut za istoriju Banja Luka.09. 187189. Sloboda XXVI/616. 201-203. 19. Banja Luka 1988. The Museum of Croatian archeological Monuments.04. Latinski epigrafički spomenici starohrvatske županije Livno. Prilozi. Pobjeda 44. Zagreb 1989. Više od simbola. Strčić Petar. Ćirković Sima.. Hortus Artium Medievalium 4.. S. 298-306.. 227-236. Zagreb 1997... Titograd 04. Knowledge... 134. The Latin Epigraphic Monuments of Early Medieval Croatia. Titograd 1988. Zagreb-Motavun 1998. Novac (441-444). Zagreb 1997. Ivanišević Milan. Beograd 1999. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Ćosić Stjepan. Hortus Artium Medievalium 4. Dašić Miomir. Titograd 28. 484-486. Steindorff Ludwig.. Zlatnici (242-243). 11. 123-145. Sarajevo 1998. Ćošković Pejo. (Latinski epigrafski spomenici u ranosrednjovjekovnoj Hrvatskoj. 9. 85-87. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. 216-218. Südostforschungen 58. 137. Deletić Zdravko.. 6. Titograd 1988. 1988. Sloboda XXVI/615. Ovdje XX/230-231. Jakšić Nikola. Zadar 1995. Ivangrad 15. Rapanić Željko. Hrvatska obzorja V/2. Uvod u istoriju sa osnovama pomoćnih istorijskih nauka. Slobodna Dalmacija. Delonga Vedrana. Radovi Zavoda 37. Delonga Vedrana.06. Zagreb 1994. Monumenta Medii aevi Croatiae 1. 38.06. 247-249. 7. 328. Ćošković Pejo. Rapanić Željko. 1988.. 80-82. 135.-1444. A. Bosanska kraljevina u prijelomnim godinama 1443. (* Birin Ante. 136. 562-564.. 1988. 139... AV 37. S. pomoćne historijske nauke 41 131. Emanuel Grk. 7. 81-88.. Conimbriga 37.. Barroca Mário Jorge. 245247. Vaspitanje i obrazovanje 1. Muzej hrvatskih arheoloških spemenika Split-Općinsko hrvatsko vijeće obrane Livno. Biblioteka Udžbenici... Split-Livno 1994. Zagreb 1998. Vojinović Perko. Zbornik radova". “Hrvatski biografski leksikon IV (EGm)”. Vojinović Perko.

(Prvo izdanje 1971. Sarajevo 1990. 87-88. Ahdnama (43). 56-64. radne marke.) 151. 2. 2. “Geschicht von der Turckey” Jörga iz Nürnberga s izvješćem o propasti Bosne 1463. (Urednik Enes Duraković). (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”. Biblioteka Stećak 4. 2 prepravljeno i dopunjeno izdanje. FojnicaSarajevo 2000. izdanje. Sarajevo 1997. Muzej hrvatskih arheoloških spomenika.. privatna izdanja kovanog novca – žetoni. or ić Petar. izdanje. Duraković Esad. VIII + 1161. Sarajevo 1997. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. “Bribir u srednjem vijeku. Fišić. 41. Split 1996. Propast Bosne u ljetopisu fra Ivana Stražemana (Kopijarevića). 143. Zagreb 1993. Beograd 1987. or ević M. Napomena (407-410).. 142. 416. izdanje.)”. Konfesionalnost i nacionalnost Bosne i Hercegovine (Predemancipacijsko razdoblje 1463. 568-571. Sfragistika / Seals (8586). JLZ. Stari bosanski tekstovi (25-299).. Od početka do danas. Džaja Srećko. 4. Zagreb 1987. Sarajevo 1998. Delonga Vedrana. Ivan. Izdavačka kuća Alef. Knowledge. Svjetlost. 146. 140. 147. Drljić Rastko.. papirni novac. Hrvatska numizmatika. (Dvojezično) 141.. 148. ZIRAL 105. Pribor za pisanje. 239-248. (Uredio Milenko Brkić). (O starim bosanskim tekstovima (7-24). Mostar 1999. Autorizirao i nadopunio autor. . Zagreb 1993. Kovani novac. Obavijesti HAD XXV/3. 149. 3 promijenjeno izdanje”. S njemačkog preveo Ladislav Z. Istorija srpske ćirilice (Paleografsko-filološki prilozi). Odjek LIII/3-4.. Arhivi strani (Turski arhivi) (291-293). (* Dukat Zdenka. Dizdar Mak.42 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Preporod XXVII/627. 146-150.-2000.-1804.. “Zbornik radova sa Znanstvenog skupa u povodu 500. EJ 1. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Džambo Jozo. Ljiljan VI/258. Orijentalistika – problemi metodologije i nominiranja. Latinsko-hrvatski rječnik (Reprint izdanje). Dizdar Mak. Sarajevo 2000. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. Bilješke o tekstovima i autorima (301-380). Rimski izvori o propasti bosanskog kraljevstva. 150.. Duraković Esad. Dolenec Ivislav. (* Akmadžić Hazim. Dodatak 3. obljetnice smrti Fra An ela Zvizdovića”.. Prvi hrvatski bankovni muzej Privredne banke Zagreb. Studenci 1995. 259-264. 26. Stari bosanski tekstovi. Zagreb 1980. PCC Me ugorje. ur ev Branislav. FTS-Franjevački samostan Fojnica.. godine... Divković Mirko. Beograd 1999. Numizmatika / Numismatics (79-84). Antologija starih bosanskih tekstova.) 144. ITRO Naprijed.) 145. “Srećko Džaja. 192.

.. Macan Trpimir. 155. MH. “Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture. “Enciklopedija Jugoslavije. Südostforschungen 40. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Miscellanea 8. Einhard. 7-90. Beograd 1980.01. “Enciklopedija hrvatske umjetnosti 1. historiografija. Wien 1978. 37-107.. Knjiga 6. 18. JLZ. “Enciklopedija Jugoslavije. Romejski govor i jezik Konstantina VII Porfirogenita. Zagreb 1984. Knowledge. Preporod XXIX/658. JLZ. 162. Ogranak Dubrovnik.. 183-192. Leksikografski zavod Miroslav Krleža.. VIII + 911. Österreichische Osthefte 20/1. JLZ. 164. Südostforschungen 57. 396-398. Glas 42/4309. XXXI + 768. Marulić XIV/2. XX + 821.. XXIII + 776. (* Steindorff Ludwig. Zagreb 1990. “Bošnjačka epigrafika (Priredio Sulejman Grozdanić). Banja Luka 25. München 1981. (Uredio Blagota Drašković)”. Zagreb 1992.. 403-404. Bošnjačka književnost u 100 knjiga. 83-91. VI”. IV”. Nolit.. EJ 3.. “Enciklopedija Jugoslavije. “Enciklopedija Jugoslavije. ur ev Branislav.. Izdavačko preduzeće Preporod. I”. BZK. XX + 731. Zagreb 1980. Beograd 1990..) 167. “Enciklopedija Jugoslavije. Zagreb 1984. 65-66. Fejić Nenad.. Isprave kotorskih notara iz XV stoleća. “Enciklopedija živih religija”. “Enciklopedija Jugoslavije. Život Karla Velikog. 158. 2... (10 nenumeriranih stranica + 640). XXIII + 776. pomoćne historijske nauke 43 152. Zagreb 1982. 160.. 156.. Knjiga 1”. izdanje. JLZ. XXIV + 751. München 1998. 159. “Epigrafika na narodnom jeziku (Srednji vijek)”. (* . Sarajevo 1999. Eckhardt Thorvi. V”. III”.. Zagreb 1995.... . Kessler Wolfgang. 109-137. ZRVI 24-25. II”. 153. JLZ. Beograd 1997. (* Perva Bajro. JLZ. Zagreb 1980. Zagreb 1981. 163. Povijesni prijepori”. (A-Nove)”. 199-206. “Trpimir Macan. 1985. 7. Defter. XV + 743. Zagreb 1986.. Dubrovnik 1992.) 166. ŠK.. 543-545.) 161. Sarajevo 1991. XXVI + 748. Eine Sonderform der westlichen Kyrillica. (* Macan Trpimir.) 157. 154. urić Ivan. Biblioteka Prošlost i sadašnjost. JLZ. Beograd 1986. Die Bosančica.. Sarajevo 1999.) 165. Biblioteka Odrednice. Islamska misao XIII/15. Zagreb 1988. (* Vrnjak Hajrudin..Izvori.

Zagreb 1980.44 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Osvrt na arheološku historiografiju srednjeg vijeka 1983. Berlin 1976). glave spisa De administrando imperio. Beograd 1982. Bizantologija (Vizantologija) (Srbija) (752-754). Beograd 1980. (* Ćirković Sima. Širenje kruga izvora o Kosovskom boju. Ogranak Dubrovnik. “Kosovska bitka u istoriografiji”. Bizantologija (Vizantologija) (748-749). Acta Bosne potissimum ecclesiatica cum insertis editorum documentorum regestis ab anno 925 usque ad annum 1752. Prilozi 29. Fejić Nenad.. 174. MH. (Prevod s njemačkog na ruski M. Biblioteka Prošlost i sadašnjost.. 107126. G. Zbornik radova 11. JAZU. Dubrovnik 1987. JLZ. . 5-62. EJ 4. 3-32. Fejić Nenad. Dubrovnik XXX/1-3. Estudis historics i documents del arxius de protocols 10. Arsenjeva) (Heinz Fengler. Filipović Milenko. Transpress lexikon. 179. 19-53. Notes sur la traîte des Esclaves de Bosnie a Barcelone au Moyen Age. Knowledge. JLZ. 168. 172. Istorijski institut. godine.-1998”. 2. Fejić Nenad. Fermendžin Euzebije. Reljef renesansnog Dubrovnika”. “Igor Fisković. Bizantsko-južnoslavenski (Vizantijsko-južnoslovenski) odnosi (Vizantijski izvori o Slovenima) (761-763).. 25. Sarajevo 2000. Knjiga 7. “Historiografija o Bosni i Hercegovini 1980. Djelo Filipa de Diversisa kao izvor poznavanju umjetnosti i kulture Dubrovnika. 177. Dubrovnik 1993.. 173. Djelo Filipa de Diversisa kao izvor poznavanju umjetnosti i kulture Dubrovnika. izdanje. 2. Collegit et digessit Eusebius Fermendžin. Etnologija (Bosna i Hercegovina). Zagabriae 1892. godine. Willy Unger. Ferjančić Božidar. Fengler Hajnc – Girou Gerhard – Unger Villi.-1999.. 170. EJ 1. Miscellanea XXII/10. Fisković Igor. A.. 67-80. 328. IČ 27. Fekeža Lidija.. Ferjančić Božidar.) 176. izdanje. 178. Fejić Nenad. Fine John J. Fisković Igor. ZRVI 18. Barcelona 1982. Radio i svjaz.. 70-71. 171. Beograd 1978. Gierow Gerhard. GDI BiH 38. Struktura 30. 175. 435-442.. Beograd 1997. Moskva 1982.-2000. Slovar numizmata.. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”.. 33-40. Zagreb 1986. Kotorska kancelarija u srednjem veku. Dokumenti o prodaji i osloba anju bosanskog roblja iz Bosne i Dubrovnika u Kataloniji (XIV i XV vek). 107-109. Sarajevo 1987. Numismatik. 167. Beograd 1990. Novootkriveni izvor o prilikama u Bosni 1400. SANU. MSHSM 23.. 169.

“Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Rad JAZU 381.. CCP V/8. Sarajevo 1982. Sarajevo 1984. 127-135. 562-563. Monumenta turcica historiam Slavorum meridionalium illustrantia. Byzantinoslavica 47/2. Benja. Rijeka 1996. Beograd 1997. Glagoljska početnica. Bešlagić Šefik. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Fučić Branko – Kapetanić Niko. 132-147. 135-189. 1984. “Zadužbine Kosova (Spomenici i znamenja srpskog naroda)”. Defter.. Rekonstrukcija glagoljskih natpisa u Humu. 184. 187. Firentinska republika čestita kralju Tvrtku na pobedi u Kosovskoj bici. Flašar Miron. 180. Zagreb 1978.. “Enciklopedija hrvatske umjetnosti 1. (* Vranić Silvana. Prag 1986. Sofija 1985. Dogramadžieva Ekaterina.. historiografija. Zagreb 1981. JAZU. Dubrovnik 1997. 38. Glagoljica na natpisima u Bosni i Hercegovini. Djela 57. Fotić Aleksandar. Zagreb 1983.. (KUN VI/162). Glagoljski natpisi. d’Hist. Eparhija raško-prizrenska Prizren-Bogoslovni fakultet Beograd. Pucko G. 255-267. Prizren-Beograd 1989. Oslobo enje 41/12941. Eccl. Šanjek Franjo. Bešlagić Šefik.. Rijeka 1995. 120-124. 57. 7. Stipčević Aleksandar. . Staroblgarska literatura 17. KS.Izvori. 155-158.. Zagreb 1995. Glagoljska epigrafika. 26.. Foretić Vinko. Fluminensia VIII/1-2. Deković Darko. 181. VHDA 27.) 186. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Zagreb 1985.. Glagoljski natpis u Konavlima.. 7-10. 172-178. Znanstvena istraživanja i izdavanje arhivske gra e Dubrovačkog arhiva. Razred za likovne umjetnosti 8. Zagreb 1983.. Frane Pero. Fučić Branko. NEV XXXII/1-2. Pula 1983. Fisković Igor..08. 6-7. Fučić Branko. Kulturno-povijesni vidovi glagoljske epigrafike.. 451-457.. 191. Fučić Branko. 185. Knowledge. (* Tandarić Josip.. Anali 35. Knowledge. Fotić Aleksandar. 183. Beograd 1999. CCP VII/11. (A-Nove)”. 150-151. Obavijesti HAD XV/1. Vasilij. Hercigonja Eduard. Beograd 1979.) 188. Zagreb 1986. Fučić Branko.. Istra XXI/1-2.. pomoćne historijske nauke 45 180. Odjek XXXVI/8... 182. Razred za filologiju i Razred za likovne umjetnosti. Slovo 35. 189. 293-295. Arhivist XXIX/1-2. Sarajevo 1983. 37-55. Fučić Branko.. Pazin-Rijeka 1985. Tandarić Josip. XI + 422. Munić D. 140-141. kulturno-historijski vidovi. 1986... Sarajevo 01... De Diversis de Quartigianis Filip. (S latinskog preveo Miron Flašar). Rev. Zagreb 1982. Radio Sa XIII/45.. 276-281. 81. 236-237. 190.

. Gavran Dragan. Uvod. Sarajevo 1988. 204. “Ignacije Gavran. Sarajevo 1987. Gavran Ignacije. Kulinova povelja. "Fra Nikola Lašvanin. 527. Sarajevo 1992. Veselin Masleša. Ljetopis" (Priredio Gavran Ignacije). Putevi i putokazi (Niz članaka o našoj prošlosti)”. 10-11. Sarajevo 1998.. Sarajevo 1988. “Ignacije Gavran. Svjetlo riječi V/47. (Jezične. 10-11. Odakle današnji grb BiH?. 5-27. 202. Svjetlo riječi I/4-5. Svjetlo riječi I/7. Ploča velikog suca Gradješe (Gradiše). 197. Sarajevo 1990. Gavran Ignacije. 196. Zenica 1998. 195. Kršćanin – Janičar o Bosni XV. Kulinova povelja. “Fra Bono Benić. Svjetlo riječi. HM II/7-8. Ljetopis sutješkog samostana”. Ploča velikog suca Gradješe (Gradiše). Krijesnica V/12. 199. stoljeća. Svjetlo riječi IX/93. Biblioteka Kulturno naslje e. 12-13. (Priredio Ignacije Gavran). 18. 206. 201. 215-217. Gavran Ignacije. godine. Čudan napadaj. Gavez Eduard. Sarajevo 1998... Naš najstariji ljetopis (Ljetopis popa Dukljanina).. Dubrovnik Annals 3.. 198.. stoljeća. Sarajevo 1981. Gavran Dragan. Ahdnama... 10. HM II/7-8. 19-23. Gavran Ignacije. 222-226. Gavran Ignacije.. Gavran Ignacije. Zagreb-Dubrovnik 1999. Knjiga 1. 117-123. “Ignacije Gavran. Knjiga 1. Veselin Masleša. Povelja bana Kulina Dubrovčanima iz 1189.. 203. Knjiga 1. 200. Visoko 1983... 7-11. 194. Visoko 1983. Gavran Ignacije. vjerske i druge refleksije). 193. Gavran Ignacije. 12-13. (Najznačajniji arheološki spomenik s područja Zenice).. Svjetlo riječi. Putevi i putokazi (Niz članaka o našoj prošlosti)”. Uvod. Gavran Ignacije.. 110-116. Knjižnica Baština. 218-221. Gavran Dragan. 192. Knjižnica Baština. Sarajevo 1988. Svjetlo riječi X/106. (Najznačajniji arheološki spomenik s područja Zenice).46 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Naša dragocjenost u Carigradu (Misal vojvode Hrvoja).-2000. Gavran Ignacije. Stećak I/4. A Glagolitic Inscription in Konavle. Sarajevo 1979. Putevi i putokazi (Niz članaka o našoj prošlosti)”. Knjižnica Baština. . Biblioteka Kulturno naslje e. Svjetlo riječi. Sarajevo 1994. Kršćanin – janičar o Bosni XV. Fučić Branko – Kapetanić Niko. 205.

211. "Osamsto godina Povelje bana Kulina". Odjeljenje društvenih nauka 23. 62-97. 214. historiografija. Sarajevo 1988. Paleografija (Srednji vijek) (135). Numizmatičke vijesti 44. 45-59.. . Gavran Ignacije. Beograd 1985. Svjetlo riječi X/109-113. 219. 167190. Sarajevo 1992. Svjetlo riječi. Goldstein Ivo. (Niz članaka o našoj prošlosti)”. Svjetlo riječi. 210. Glavaš Tihomir. Goldstein Ivo. 249-252.. Sfragistika (162). Posebna izdanja 90. Sarajevo 1998. Knjižnica Baština. Heraldika (89). 208.. Glavaš Tihomir. Naš najstariji ljetopis. Bosansko obilježje (Uz državni grb Bosne i Hercegovine). 216. Gavran Ignacije. Historiografski kriteriji Prokopija iz Cezareje. 218. Einführung. Druga ostava bosanskog novca iz Ribića kod Konjica. Sto pedeset godina publikovanja i proučavanja povelje bana Kulina. 215. Sarajevo 1989. Historiografija o Prokopiju iz Cezareje. Opšti leksikografski dio. Hronologija (Kasni srednji vijek) (91). 276-282. Sarajevo 1989. 25-101. Kritičko izdanje Povelje bana Kulina. Göllner Carl. Naša dragocjenost iz Carigrada (Misal vojvode Hrvoja). 74. 12-13. 233-266. HZ 38. Epigrafija (Kasni srednji vijek) (74). Zagreb 1991. GZM (A) 44. (Niz članaka o našoj prošlosti)”. ZM. Druga ostava bosanskog novca iz Ribića kod Konjica.. Livno 1995. VII + XXVII. ANU BiH. Knjižnica Baština. Schriften zur Landeskunde Sieben-bürgens. Sarajevo 1989. Gavran Ignacije. Odjeljenje društvenih nauka 23. "Osamsto godina Povelje bana Kulina". Gošić Nevenka. “Ignacije Gavran. “Ignacije Gavran. Putevi i putokazi II. Zagreb 1985. AL BiH. Posebna izdanja 90. Gavran Ignacije. Dalekosežno djelo (Kraljevstvo Slavena M. Glavaš Tihomir. Putevi i putokazi III (Niz članaka o našoj prošlosti)”.. ZRVI 24-25. ANU BiH.. 253-258.. 7-22. Dalekosežno djelo (Kraljevstvo Slavena Mavra Orbinija). Sarajevo 1997. Livno 1995. Knjiga 7.. Böhlau Verlag-Köln-Wien 1983.Izvori... Svjetlo riječi... Band 6”. “Chronica unnd Beschreibung der Türckey (Mit einer Einführung von Carl Göllner). 217. Orbina). Tom I. Knjiga 6. 209. “Ignacije Gavran. 14-15. Putevi i putokazi II. Svjetlo riječi XV/172. 212. Knjiga 6. Gavran Ignacije. Knjižnica Baština. 213. Gošić Nevenka. pomoćne historijske nauke 47 207..

Nakladni zavod MH.. Hrvatska crkvena srednjovjekovna sfragistika.. 1996. Zagreb 23. Hadžijahić Muhamed. 126. Vjesnik 51.. traganja. Knjižnica Znamen. Miklošičev zbornik (Mednarodni simpozij v Ljubljani od 26. Kolo VI/1. junija 1991). Zagreb 1999. POF 28-29 (1978-1979). Grakalić Marijan. Zagreb 1996. 193-220. Gulin Ante... Posebna izdanja 3. Zagreb 1976. Zagreb 1998. 231. Zagreb 1996. Obdobja 13. Hrvatska revija XLIV/176-177. 229. München 1983. Das Regnum Sclavorum als historische Quelle und als teritoriales Substrat. Zentralantiquariat der Deutschen Demokratischen Republik. Zagreb 1999. Gross Mirjana. Struktura in tehnika zgodovinske vede (uvod v študij zgodovine). Hadžijahić Muhamed. Misteriozno djelo ‘Methodios’ i različita mišljenja o njemu.. Grubišić Vinko. Sarajevo 1980. Kako su nastali najstariji naši ljetopisi. Stammtafeln (Mit Unhang: Calendarium medii aevi). 18. Filozofska fakulteta Univerze. 373. 460.) 230.. 463-474.. Agičić Damir.. Zbornik 17. 61-84.. Leipzig 1983. (* Strčić Petar. Historijska znanost. Zagreb 1994.. Zagreb 1990. Südostforschungen 38. Raguzii... Novi Liber-Zavod za hrvatsku povijest FF Sveučilišta u Zagrebu. oblik. Golden Marketing. Başbakanlik Arşivi Genel MüdrlüĹü – Arhiv Predsjedništva vlade.) 226. Sveučulište u Zagrebu. 224.. postignuća. 539-552. Reprint der Originalausgabe 1877.. Hrvatski grb (Grbovi hrvatskih zemalja). (* Kessler Wolfgang. 471. Südostforschungen 42. 220.... 9. do 28. Ljubljana 1980. 1990. Biblioteka Povijesna istraživanja. Biblioteka Historiae. 215-236. Radovi 31 (1998). Razvoj. (* Švab Mladen. Grote H.) 225.10. 437-440. 160-164. 228. Dubrovnik 1985. ČSP XXVIII/3. Günday Dündar. 11-60. Švab Mladen.) 223. smjerovi. (* Ladić Zoran. Zagreb 1998. Gulin Ante. CCP XXII/42. Vjesnik 57.. . 287-298.10. Dubrovnik XXVIII/4.. Ladić Zoran. XIV + 556 + 24. Pregled hrvatske diplomatike s bibliografijom. Knjiga 2. Švab Mladen.-2000. Zagreb 1997. Zagreb 1980. Starine JAZU 58. 656-666. 232.. Grafenauer Bogo. HZ 36. Korijeni. Zagreb 17. 221. Miklošičeva Monumenta serbica spectantia historiam Serbiae. 227. 457-462.. Ljubljana 1992.48 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Grdina Igor. Zagreb 1983. Čoralić Lovorka. Institut za hrvatsku povijest-Liber. 244-246. Bosnae. 377. 483. München 1979. Suvremena historiografija. Gross Mirjana.

Zagreb 1984.. 45-473. Bosančica. Heres Tomislav.. 645. JLZ Miroslav Krleža. Zagreb 1993. 137-138. Glagoljica. Institut za istoriju. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Mjere (Dubrovačka Republika). Horvat An ela. EJ 3... . Leksikografski zavod Miroslav Krleža. EJ 3. JLZ. JLZ. “Hrvatski opći leksikon (A-Ž)”. 88-92. 244. 237. Humac 1990.. JLZ.. Sarajevo 2000. 2. XV + 766 (* Čoralić Lovorka.. Predgovor. 2. 286. “Hrvatski biografski leksikon IV (E-Gm)”. Zbornik Muzeja 2627. Hercigonja Eduard. Beograd 1979. 2.. Tuzla 2000.) 242. Posebna izdanja 9. Hanžeković Marijan. 307-316 + 2 strane sa 4 slike. 435-438.. Zagreb 1999... “Hrvatski biografski leksikon III (Č. 1119. Zagreb 1989. 2... Zagreb 1998. Sveske Društva 14. 454-457. “Hrvatski biografski leksikon I (A-Bi)”. Povijesni prilozi 18. Zagreb 1982. “Arhivska gra a o staklu i staklarstvu u Dubrovniku (XIV-XVI vek). EJ 4. izdanje.. Anali 21. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. JLZ. O hrvatskom grbu i zastavi. Zagreb 1986. historiografija. 238. SANU.. Kršni zavičaj 23. 240. izdanje. 1754. JLZ. izdanje. Arhivska praksa 3.. SANU. Novi Sad 1979.) 236. Dva epitafa u Iloku. Zagreb 1984. Han Verena. Dinar... Tri veka dubrovačkog staklarstva (XIV-XVI vek). XV + 784. Han Verena. 2. 295-297. izdanje. “Hrvatski biografski leksikon II (Bj-C)”. Zagreb 1983... 14 + 800. JLZ. 243. 188-190. Beograd 1981. EJ 2. Zagreb 1996. (Sabrala i uredila Verena Han)”. EJ 3.Izvori. Balkanološki institut. CCP XVII/32. 235. 239. Zbornik MS za likovne umetnosti 15.-1998”. Stanić Radomir. Balkanološki institut. pomoćne historijske nauke 49 233. 246. Beograd 1982-1983. Hercigonja Eduard – Vukomanović Slavko.)”. 7-10. “Historiografija o Bosni i Hercegovini 1980. Zagreb 1984. Beograd 1983. 241. Dubrovnik 1983. 245. 145-147. Zagreb 1993. izdanje. XVI + 779. Hamm Josip – Redakcija EJ. Mitić Ilija..) 247. Posebna izdanja 11.. 391398. 333-342. (* urić J. Ćirilica. (* Čoralić Lovorka. 234. Prilozi 29. 178-182. (* Kožar Azem. Herkov Zlatko.

Pravopis srpskohrvatskih ćirilskih povelja i pisama XII i XIII veka.. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. (* Tadić Katica. O bosanskom grbu.08..50 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 248. Mostar 1998. GR IZ BiH. (Uredio An elko Badurina. Arhivska praksa 2. 249. Preporod 23(4). Sarajevo 1982. Oslobo enje 54/17669. Sarajevo 1978. liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva. 13-82. (* Nilević Boris. Kurtović Esad. 8. Jalimam Salih.) . (KUN) 7.. Starobosanski novac. Kabes III/19. Dragutin Nežić i Doris Baričević)”. Sarajevo 05. 1998. 256. Divan I/7. JF 39. 257. Imamović Enver.. Isaković Fahrudin. Uvod u ikonologiju.-2000. 1992.. Sindik Dušan. Bošnjaci – Muslimani kao historičari (do 1878. Jalimam Salih.. Mostar 1996.. Oslobo enje 55/17905. za VI razred osnovne škole. (KUN) 2. 3. Istorijska – Povijesna čitanka. Sarajevo 1998. GR IZ BiH LX/1-2. Izvori za istoriju srednjovjekovne bosanske države... LX/11-12. Sarajevo 10.. 42-43.04. JovanovićStipčević Biljana. “Istorijski arhiv Kotor – Vodič kroz arhivsku gra u sa sumarnim inventarima muzejskih i crkvenih fondova i zbirki. Historijski arhiv. RPZ 10... 251. Emilijan Cevc. Filološki fakultet. 95). Kabes II/14. Kurtović Esad. Književni jezik XI/3. 21-24. Istraživači bosanskog srednjovjekovlja. Novi Sad 1981. 1236-1240. 243-257. 343-344.11.08. Branko Fučić. 250. Zenica 15. Beograd 1979. Svjetlost.. (Redaktor Miloš Milošević)”. 113-134.. 125-127.. 248. SNL-KS-Institut za povijest umjetnosti. Tuzla 1997. Radovan Ivančević. Kotor 1977.. Tuzla 1999. 11. Zagreb 1979. Kadrić Omer. “Leksikon ikonografije. Ivić Pavle – Jerković Vera. 1997. IČ 25-26. 253. Jalimam Salih. Mitar Dragutinac.. godine). Marijan Grgić. Sarajevo 1978-1979. 95. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Pod znamenjem predaka (Kako su nastali grb i zastava BiH). Travnik 1993.. 144. Imamović Enver. 255. Autori: An elko Badurina. Svjetlost.. 267-285. Radovi 23. Obiteljska pripadnost zadarskog kroničara Paulusa de Paulo.. 482. Beograd 1983. Sarajevo 17. Ivančević Radovan.. Imamović Enver. Kakav je bio grb srednjovjekovne bosanske države. 1992. Oslobo enje 49/15863. Serdarević Mensur. Istorijski arhiv Kotor. Sarajevo 1998. 151-155. 401-404. (* Gabrić-Bagarić Darija. Mostar 1997. 258. Kabes IV/30.) 252. 1 izdanje. 21-24. (13 izdanje. Jakić-Cestarić Vesna. Sarajevo 1990. Jalimam Salih. Zadar 1983-1984. Institut južnoslovenskih jezika.) 254. GADAR BiH XVIII-XIX.

Marulić XIV/4. historiografija. VKBI. Jerković Vera. “Chronica unnd Beschreibung der Türckey (Mit einer Einführung von Carl Göllner). obljetnice smrti Fra An ela Zvizdovića”. Sarajevo 1998. 260. Biblioteka Posebna izdanja 24. Jalimam Salih. 901m). Schriften zur Landeskunde Sieben-bürgens. 923. prema primjerku iz Bayerische Staatsbibliothek München (signatura: 40 Inc. ANU BiH. Josifović Stefan. Jurić Šime. 487. FTSFranjevački samostan Fojnica. Abrecht Kunne. Priština 1985. 475-476 + 1 stranica faksimila.. Predgovor. Herceg-Novi 1984. Jović Miomir. 268. Arhivska praksa 2. 264. Hrvatska uzdanica.. Odjeljenje društvenih nauka 23. 270. Zagreb 1981. Latinski jezik za istoričare. Jalimam Salih. 105-121. s.. 267. 167-169. Beograd 1989. (K-Ren)”. Posebna izdanja 90. Japundžić Marko. 377-378. Dalibor. Zagreb 1984. Jolić F. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 2.) 262. izdanje. Radojica.. Długosz Jan (Johannes Longinus). “Salih Jalimam. pomoćne historijske nauke 51 259. Numizmatičar 12. Geschicht von der Turckey (Faksimil izdanja) Memmingen: Albrecht Hume. Böhlau Verlag-KölnWien 1983. (Priredio Jozo Džambo). Sarajevo 1989. (Faksimil izdanja iz Bayerische Statsbibliothek.. Prilozi. 269. München). 261. Crvena Hrvatska (Popis znanstvenih povijesnih rasprava). 5. a. 1482).. 100-107.. Novac učesnika Kosovske bitke sa srpske strane. JLZ Miroslav Krleža. Zapadnoevropski heretici i bosanski bogomili”. 272. Jörg Nürnberg von. oko 1482-83. 266. “Jugoslovenski književni leksikon... 51-58.. HM II/9. (* Marjanović Mirko. Jörg Nürnberg von. 43-50 + 5 stranica ilustracija. Drugo dopunjeno izdanje”.. Boka 15-16. "Osamsto godina Povelje bana Kulina". 2. 465. 107-120. 265. Nikola Modruški. Band 6”. Sarajevo 1998. Tuzla 1999. Zagreb 1987. .. Zagreb 1998.Izvori... Novi Sad 1984. “Zbornik radova sa Znanstvenog skupa u povodu 500. EJ 3. Povelja kralja Tvrtka I Dubrovačkoj Republici. Jovanović Miroslav. 271. “Marko Atlagić – Božidar Šekularac. Dubrovačka arhivska gra a o srednjovjekovnoj Bosni. Agencija “Feliks”. Pomoćne istorijske nauke”. Priština 1997. 263. JLZ. Fojnica-Sarajevo 2000. Jovićević R. 259-274. Ayn Tractat von den Türck (Memmingen. Paleografske odlike povelje Kulina bana. Hrvatska glagoljica. Jović Miomir. MS.

Auberger Leopold. Kolo IX/2. godine na jezicima jugoslavenskih naroda. “Enciklopedija hrvatske umjetnosti 1. 274. 275. 19. 280.. Marulić XXX/3.. Kajmaković Zdravko.) . Zagreb 1997. Perić Ivo.. 592. Kapetanić Niko – Vekarić nenad. Narodna biblioteka Hamid Dizdar. Knowledge. “Suvremena katolička enciklopedija (Priredili Michael Glazier i Monika K. dalmatinski i dubrovački kraleva. Beograd 1840. Jurković Mario... MH. (Glavni urednik hrvatskog izdanja dr.. banova. Beograd 1997. München 1999. Katičić Radoslav... careva. Hellwig). Jurić Šime. Zagreb 1998. Srbski spomenici ili stare risovule. 273. Sarajevo 1984. (Obradio Amir Brka)”. Kurtović Esad. 6. (* Mihaljčić Rade. Band 30. "Bosna i Hercegovina u tokovima istorijskih i kulturnih kretanja u jugoistočnoj Evropi".52 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. knezova.. Sarajevo 1999. 1999. Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku. 123-125. serbski.. 531-547. Osnovni pravci etnoloških istraživanja u Bosni i Hercegovini. 136. Zagreb 1999. Rubić Nela. (A-Nove)”. vojvoda i vlastelina. Naša škola XLVI/13.) 283. 1994. Bašić Stanko.-2000. Slobodna Dalmacija. Katičić Radoslav.. Karamatić Marko. Split 22. 1999. 641643. Kekez Josip. Falsifikat o podrijetlu konavoskih rodova. Književnost i naobrazba ranoga hrvatskog srednjovjekovlja. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Novi natpisi na stećcima.. Zagreb 1997.. 12. Biblioteka Theoria. 136. Kajmaković Radmila – Buturović enana. Karano-Tvrtković Pavle. Dubrovnik 1997. (* Macan Trpimir.. Mala knjižnica 7. (Forum) 1. Kolo VI/1. 278.11. Sarajevo 1989. 335. Slobodna Dalmacija. do 12. stoljeća. MH. Zagreb 1995. Macan Trpimir. I kolo. 760.. Zagreb 1997.. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. NS 16-17. Posebna izdanja. Jurić-Kappel J. Hrvatsko slovo. (Forum) 2-3. Split 1998. Wiener slavistisches Jahrbuch. Književnost u hrvatskim zemljama od 7. 635. despota. “Katalog knjiga štampanih do 1910. 581-587. hercegovački. Südostforschungen 58. Laus.. ČSP XXIX/2. Ahd-nama magna charta libertatis (1463-1993). Mato Zovkić)”. Wien 1983. Tešanj 1991. 276. Bilten FTS XX/2.. diplome. 441-442. Zagreb 1994. 259-260. Prilozi povijesti stanovništva Dubrovnika i okolice 6. Marulić XXX/3.02. (* Bošković J.) 279. 277.) 281. (* Damjanović Stjepan. HM III/11-12. povele i snošenija bosanski. Na ishodištu.. Zagreb 1997. 153-161. Kudelić Zlatko. 61-63. Samobor 1993. Zagreb 05. Sarajevo 2000. Litterarum studia. 69-73. Psalter des Hval-Codex – zur paläographischen und grammatikalischen Charakteristik.. Ivan. Nikola Modruški. 408-409. ZM. Milodraška ahdnama. MH.. 643-644..01. 282.

289-290. 1990).. 41-48. Klaić Bratoljub. 289. Sarajevo 1986. Razvitie etničeskogo samosoznanija slavjanskih narodov v epohu rannego srednevekovja. Ljubljana 1989. Ob upravlenii imperiej. Literatur – und Geistesgeschichte des kroatischen Frühmittelalters.. Zagreb 1980. 1984. Nakladni zavod MH. Klaić Nada. Arhivi strani (Talijanski /Italijanski/ arhivi). izdanje. Jovanović). 30. Katičić Radoslav. 191-195. Klaić Nada. 1985. Hrestomatija odabranih izvornih tekstova iz istorije za I i II razred srednjeg usmerenog obrazovanja.) 295. izdanje. Bibliografija radova iz oblasti istorijske metodologije.. Dalmatiae et Slavoniae. 136-138. Anali 28. 287. “Knjiga odredaba dubrovačke carinarnice 1277. Zagreb 1980. historiografija. Split 1985. Beograd 1989. Zagreb 1982. SP III/15. Knežević Sr an. SKZ. pomoćne historijske nauke 53 284. 293. 292. Naučne komunikacije 6. 2. 1989. Knjiga 11. Dubrovnik 1989. 290. EJ 2.. 2. IG 1-2. Najnoviji radovi o 29. ANU BiH. Žitije despota Stefana (Prire ivač: G.. Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften.Izvori. München 1999. 1983.. Konstantin Filozof. Dubrovnik 1990.. Stipetić Vladimir. 679-680. 5. Knežević or e – Perić Zoran – Smiljević Bogdan. izdanje. Konstantin Bagrjanorodnij. JLZ. Südostforschungen 58. 1986. Diskusija. JLZ. . 288.. Odbor za istorijske nauke. 239-244. 240. ZČ 44/1. Klaić Nada. Moskva 1982. Split 1979. Puškar Jerg iz Nirnberga o Bosni i Srbiji.. Historijski arhiv Dubrovnik. “Stara srpska književnost u 24 knjige”. Zagreb 1984. Klen Danilo. Cutheis (A Cutheis). (isto izdanje izašlo je 1981. izdanje. 2.. Istraživanja iz oblasti istorije. 296. (* Auberger Leopold. 1987. Klaić Nada. 30-35. Raskovnik 5556.. "Naučno-stručni kolokvij o izvedbenom projektu Društvenog cilja XIII/2". 581-587. 171-198. JLZ. Beograd 1987. XV + 1456. Beograd 1989. Codex diplomaticus Regni Croatiae. Konstantinović Zoran. Beograd 1985. Način na koji je nastajalo djelo Historia Salonitana Maior. 156. Wien 1999. (Pripremio i preveo Josip Lučić)”. Klaić Nada. i 31 poglavlju u djelu De Administrando imperio Konstantina VII Porfirogeneta. EJ 1. 286. 294. 297. Povest o slovima. Rječnik stranih riječi: tu ice i posu enice (Priredio Željko Klaić). (* Voje Ignacij.. 171. 31-60. 291. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.) 285. EJ 3.. 1988. VAHD 3233..

“Desanka Kovačević-Kojić. Puškar Jerg iz Nirnberga o Bosni i Srbiji. “Jugoidiotizmi”. 31-36..) 302. Trgovačke knjige braće Kabužić (Caboga) 1426-1433”..) 311. CCP VII/11. 171-172. 310. Tuzla 1995. Sarajevo 1981. 307. 69-73. Regionalni historijski arhiv-FF Tuzla. Zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog naslje a Bosne i Hercegovine. 220. 1-31. Zagreb 1983. “Blago franjevačkih samostana Bosne i Hercegovine”. Kovačević Božidar. Arhivistika u teoriji i praksi. 300. MGC. 109-125. Pomoćne historijske znanosti. Odbor za istorijske nauke. Sarajevo 1988. Beograd 1999.-2000. Posebna izdanja 65. Arhivska gra a. Diskusija. SANU. “Franjevci na raskršću kultura i civilizacija (Blago franjevačkih samostana Bosne i Hercegovine“.. Arhivsko-istorijska istraživanja Gornjeg Podrinja.. Kabužići i njihove trgovačke knjige. Knjiga 7. . (archive material. Kovačević-Kojić Desanka.. Kožar Azem. 98. 303. 142-145. Kovačević-Kojić Desanka. 298.54 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. "Naučno-stručni kolokvij o izvedbenom projektu Društvenog cilja XIII/2". ANU BiH.. ANU BiH. NS 14-15. Hadžiabdić Hadžija. Odeljenje istorijskih nauka 11. Kovačević-Kojić Desanka. 161-167. "Kosovo u pamćenju i sećanju". Vesnik 720. Tuzla 1995. Sarajevo 1983. Sarajevo 1995.. godine. 22. Istraživanja iz oblasti istorije. Tajni vatikanski arhiv i ostali papinski arhivi. Kovačević Matko O povelji bosanskog bana Mateja Ninoslava iz 1247. Kovačević Matko. 366.. Kovačević Matko. Naučne komunikacije 6. Biblioteka Raskovnik. 299.. 173-174. 305. (Izložbeni katalog). Kovačević-Kojić Desanka. Zagreb 1979. Konstantinović Zoran. Srednji vijek. Zagreb 1989. Beograd 1999. Beograd 1989. Kovačević-Kojić Desanka.... Odjeljenje društvenih nauka 12. 309. 304. 47. Kovačić Slavko. Dubrovački arhiv kao izvor za istoriju srednjovjekovne Bosne. 308. SANU. Spomenik 137. 301. Arhivska gra a. Beograd 1983. "Savjetovanje o istoriografiji Bosne i Hercegovine (1945-1982)". Trgovačke knjige braće Kabužić (Caboga) 1426-1433. Sarajevo 2000.. Arhivist XXIX/1-2. (* Kristić Slobodan. 109-111. Gradina II/14. Spomenik 137. Tešanj 1995. 41-48. Kovačević-Kojić Desanka. Kožar Azem... 306. Odeljenje istorijskih nauka 11. 11-28. HM IV/15-16. GADAR BiH 33 (1994-1995). Sarajevo 1986. Knjiga prva.

Krkljuš Ljubomirka – Šarkić Sr an. Kuna Herta.Izvori. Zagreb 1988.. . 315. Kujundžić Enes. O Kraljevstvu Dalmacije i Hrvatske”. (Priredila i prevela Bruna Kuntić-Makvić). Sarajevo 1987. Zagreb 1986. Sarajevo 1986. Arhivi (11-15). Biblioteka Latina et Graeca. Herta Kuna i Anica Nazor). VII + 584. Sarajevo 1988. Predgovor prire ivača i prevodioca. Svjetlost.. Transkripcija i komentar (The Codex of Hval Krstjanin. Bibliografija Bosne i Hercegovine i svjetski bibliografski izvori. Beograd 1982.. historiografija. “Krležijana 1 (A-LJ)”. On This Edition (11-14). 120. dio. 149-160. Biserka Grabar. Hvalov zbornik – najreprezentativniji srednjovjekovni rukopis. O jeziku i pismu Hvalovog zbornika (15-21). Kraljević Gojko. (Priredili: Nevenka Gošić. Knjiga VII. 9. Toma arhi akon (684).07. Vera Jerković. Svjetlost-ANU BiH. 55-65. Naučni skupovi 10. AL BiH. SANU. 470-471. 314. Beograd 1981. On Language and Orthography of Hval’s Codex (40-45). Zagreb 1993. 324. O ovom izdanju (30-32). Kuntić-Makvić Bruna. O Hvalovom zborniku (11-14). Sarajevo 12. Zagreb 1980.. Posebna izdanja. Krasić Stjepan. Leksikografski zavod Miroslav Krleža.. 318. Odeljenje jezika i književnosti 2. Bošnjački avaz II/51. EJ 5. Kučuk-Sorguč Indira. Kuna Herta. “Tekstologija srednjovekovnih južnoslovenskih književnosti”. Kuna Herta. Regesti pisama generala dominikanskog reda poslanih u Hrvatsku (1392-1600) II.. Kurelac Miroslav. Rekonstrukcija pamćenja. Kuna Herta. 2. JLZ. Naučna knjiga. Pop Nikolajević ukrao povelju i prodao je Rusima (Povratak otetog). 11-14.. 319.. Odjek XL/22-23. 201-321. O jednom slabo poznatom bosanskom spomeniku. 39. izdanje. Orbin Mavro (437438). Tom I. Sarajevo 1986. 372. 313. ŠK.. “Zbornik krstjanina Hvala. Kuna Herta. “Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture”. 2-3.. AV 21-22. 127-128. ZM. Novac (Srednji vijek). Hvalov zbornik. 317. 321.. On Hval’s Codex (35-39). 322. 323. Sarajevo 2000.. Odabrani izvori iz državnopravne istorije Jugoslavije. Izdavanje bosanskohercegovačkih srednjovekovnih kodeksa. Transcription and Commentary)”. 320. 316. Zagreb 1980. 1995. pomoćne historijske nauke 55 312. Opšti leksikografski dio. Odjek XXXIX/24. “Ivan Lučić.

334. Zadar 1996. (* Džaja Srećko. IZ 6. Kurelac Miroslav. Ladić Zoran.. Humac 1998.. Radovi Zavoda 38. Biblioteka Latina et Graeca.) 329. Ladić Zoran. Komentar. 397-398.) 336. (* Letić Branko. Prilozi 29. 327-330. 32-33. Uz stručnu ekskurziju studenata historije u Dubrovniku. Veselin Masleša. Život i djelo Ivana Lučića – Luciusa.. 335. Kustić Živko.. (Priredio Gavran Ignacije).. Džaja Srećko. Biblioteka Latina et Graeca. Kurelac Miroslav. Zelić-Bučan Benedikta. Marulić XV/6. preveli Šimun Šimić i Ignacije Gavran).. O Kraljevstvu Dalmacije i Hrvatske”. 752-754. . Biblioteka Clio Croatica. O Kraljevstvu Dalmacije i Hrvatske. Hrvatski protuturski pisci XV stoljeća. 333. Naša škola XLVI/14.. 326. Rijeka-Zagreb 1988.. (Priredila i prevela Bruna Kuntić-Makvić). 49-88. Zagreb 1982. Sarajevo 1979.. Bibliografija (1. Zagreb 1994. 325. Sarajevo 1981.56 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Knjiga VII. 373428. Veselin Masleša. Kurelac Miroslav. Zagreb 1986. Godišnjak 11. Ivan Lučić Lucius. (Priredila i prevela Bruna Kuntić-Makvić)”. Kurelac Miroslav. Sarajevo 2000. Zagreb 1998. Kurtović Esad. 328. Zbornik 16. Sarajevo 1977. 59-69. (Priredio Andrija Zirdum. “Ivan Lučić. Knjiga VII. Nikola Modruški (1427-1480). Poruka kralja Stjepana Tomaševića papi Piju Drugom 1463. 331. Sarajevo 2000.. 332. 306. Banja Luka 1985. Kvesić S. Zagreb 1986.. ŠK. 123127.. 123-142. 7-54. 77-92... Kurelac Miroslav.. Kurtović Esad. Biblioteka Latina et Graeca. “Ivan Lučić... “Krbavska biskupija u srednjem vijeku”. CCP II/2.. New York 1984-1985. 223-225. “Ivan Lučić. 154-157. Knjiga VII. Zagreb 1986. 429-442.. Milodraška Ahdnama. (Priredila i prevela Bruna Kuntić-Makvić)”. Rasprave 1. “Historiografija o Bosni i Hercegovini 1980. 157-164. Historiografska literatura o srednjovjekovnoj Bosni objavljena u zemlji i inostranstvu 1980-1998. 567-570. H. Kurelac Miroslav – Goldstein Ivo – Budak Neven – Kuntić-Makvić Bruna.. Ćošković Pejo. Pregled LXVIII/5. Zagreb 1978. Zagreb 1998. otac hrvatske historiografije.. Biblioteka Kulturno naslje e. Marulić XI/4.. O Kraljevstvu Dalmacije i Hrvatske. 217.. Sarajevo 1978.-1998”. (* Čoralić Lovorka. Lašvanin Nikola. Zagreb 1978. 327. M. The Cronicle of the Priest of Dioclea (Duklja) and the Problem of Red Croatia.-2000. Lastrić Filip. 330. Pregled starina Bosanske provincije. Zagreb 1995. CCP XIX/35. Ljetopis. Djela Ivana Lučića). 269-271. Kršni zavičaj 31.. 51-64. Biblioteka Kulturno naslje e. Journal of Croatien Studies 24-25. 179..

26-37. Marijan Grgić. (2.. liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva. Historia Królestwa Slowian czyli Latopis Popa Duklanina. Vratović Vladimir. Ob upravlenii imperiej. Šešelj Zlatko. “Hrvatski biografski leksikon III (Č. 3. “Leksikon pisaca Jugoslavije III (K-LJ)”. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 2.. MS.. Zagreb 1993. Bušatlić Ismet. 756. Beograd 1979. 777. Vratović Vladimir. Academiae scientiarum et artium Slavorum meridionalium. (Uredio An elko Badurina. Erasmvs 18. Sarajevo 1985. Jezik XXVI/4.. Islamska misao VII/78-79. JLZ Miroslav Krleža. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”.. 37-38. Zbornik MS za istoriju 18. Cutheis (A Cutheis).. Beograd 1980. 342. Branko Fučić. 343.. Zagreb 1984.. 338. “Leksikon ikonografije. Knjiga 477. “Hrvatski biografski leksikon II (Bj-C)”. Živa antika XXIX/1. Autori: An elko Badurina.) 340. 755. A. IČ 27. 227-231. 621. (Priredio or e Trifunović).. Zagreb 1996.. (K-Ren)”. (* Biškup Marijan. Bosanski mitovi. izdanje 1985. Zagreb 1987.. MS... (* Gavrilović S. Vol I-II”.. Vareš Tomo. (A-J)”. 347. Dukljanin. 345. Lešić Anto. Zagreb 1980. 124-126. Emilijan Cevc. 126-128. Skopje 1979. 288-290.. Književni radovi.Izvori.. Zagreb 1980. (* Nikolić Milica. Mitar Dragutinac. Zagreb 1979. SNLKS-Institut za povijest umjetnosti.. Warszawa 1988. 167. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. Zagreb 1989.) 339. historiografija. 346. pomoćne historijske nauke 57 Ćošković Pejo. IZ 4. (15 nepaginiranih stranica) + 717.) 337. Zagreb 1979. “Leksikon pisaca Jugoslavije II ( -J)”. 185-186. Laušić Ante – Švab Mladen. Konstantin Bagrjanorodnij. .. Beograd 1979. JLZ Miroslav Krleža. Dragutin Nežić i Doris Baričević)”. Zagreb 1995). (10 nepaginiranih stranica) + 720. SKZ. “Lexicon latinitatis medii aevi Iugoslaviae. Latina et graeca 14.. Beograd 1987. Despot Stefan Lazarević. Novi Sad 1978.. 688-690.. Beograd 1999. Kolo 72. JLZ Miroslav Krleža. Leśny Jan. XI + 832.)”.) 344. izdanje 1990. 349. Lazarević Stefan. Lovrenović Dubravko. 244.. 193-194. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Banja Luka 1983. Knowledge. Zagrabiae 1973-1978. Marulić XIII/2. Zagreb 1979. Moskva 1989. 341. Radovan Ivančević. CCP IV/5. 348. 124-125. Litavrin Grigorevič Gennadij – Novoseljcev P.

398-407. (Priredio Josip Lučić). Zagreb 1978-1979. Dubrovnik 1989. Anali 18. Radovi 18. (Luigi Cesare Pavissich-Paolo Clemente Miossich). Mihojević Josip. Marulić XVI/6. Spisi dubrovačke kancelarije. Zagreb 1980. 1998. 472. 394. (Priredila i prevela Bruna Kuntić-Makvić). Dubrovnik i naše područje).. (KUN) 2..ukić Marica. JAZU-Zavod za hrvatsku povijest FF u Zagrebu. 356. 331-332. Mitić Ilija. (* Voje Ignacij. Edizioni Lint... Najstarija zemljišna knjiga u Hrvatskoj – Dubrovački zemljišnik diobe zemlje u Stonu i Pelješcu iz god.) 355. Zagreb 1987. JAZU-Zavod za hrvatsku povijest FF u Zagrebu. (Priredio Josip Lučić). (* Prlender Ivica. 63-722. Malović..02. (Saggio introduttivo di Vitaliano Brunelli). Povijesna svjedočanstva o Trogiru (I-II). Taradžić Branka.. 457-459... 191. Pisci XVII i XVIII stoljeća II/1-2. Monumenta historica Ragusina. II/1. 351. Pledoaje protiv historiografije etnocentrizma.. ZČ 43/3. München 1985. Zagreb 1989. reprint izdanja iz 1896) (* Slade-Šilović Mirko.. Pledoaje protiv historiografije etnocentrizma. Lučić Josip. Spisi dubrovačke kancelarije.-2000. Istorijski zapisi XXXVIII (58)/3-4. 57-89. Marulić XXII/5... Lovrenović Dubravko. 350. 178-181. Monumenta historica Ragusina.. Ljubljana 1985. Lučić Josip. Miscellanea saeculi XIV ex archivio Ragusii (Dubrovnik). Travnik 1991. 413-414.) 353. Lovrinović Nikola.) .. Zagreb 1986.. (* Voje Ignacij.. Jedan slučajan nalaz srednjevjekovnog novca. Zagreb 1987. Zagreb 1980. HZ 31-32... Mijatović An elko. Lučić Josip. 357. (* Raukar Tomislav. Anali 22-23. Anali 27. 431. 133-138. Zagreb 1984. Marulić XIII/2. O Kraljevstvu Dalmacije i Hrvatske. Split 1979. ZČ 39/1-2. Zagreb 1985. Südostforschungen 44.. 723-1226. (IV. Zagreb 1985. Rijeka 1988. Lučić Josip. (prijevod sa latinskog na talijanski. 676. Oslobo enje 55/17856. Knjiga II.) 359. Sarajevo 1998. Dubrovnik 1985. 153-156. Zagreb 1988. 318-321. 1336. Zagreb 1983. Bilten FTS XXV/1. 81-83. (Nabava žita). 45-54. Vekarić Nenad. Lučić Ivan. 225-227. Trieste 1983. Miscellanea saeculi XIV ex archivio Ragusii (Dubrovnik). 351a. Knjiga III. HZ 38. 194. Titograd 1985. AV 28.. 216-217. ZPFR 9. Obavijesti HAD XIX/3. Del Regno di Dalmazia e di Croazia libri sei (Storia del Regno di Dalmazia e di Croazia di Giovanni Lucio Traguriense. HZ 40. Biblioteka Latina et Graeca. 673-674. SKK. AV 21-22. Zagreb 1985. Zbornik Zavičajnog muzeja 4. Taradžić Branka. Dubrovnik 1980. Knjiga VII.. 323-329.) 354. Lučić Josip.. suradnik Miroslav Kurelac). II/2. 55-56. Kessler Wolfgang.. Lucio Giovanni. Šešelj Zlatko. 358. libri sei). Lucić Ivan.58 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.. Lovrenović Dubravko. (Preveo Jakov Stipišić. 352.. Sarajevo 15.. Ljubljana 1989. Margetić Lujo. 356.

Arhivi u Socijalističkoj Republici Bosni i Hercegovini. Maksimović Ljubomir. 364. Arhivi (Bosna i Hercegovina). Knjiga 1. 367. Varšava 1874.. Beograd 1997.. 198. Mogućnost lociranja Bosniacae na online dostupnim katalozima (Online Public Access Catalogues) na World Wide Webu: eksperiment). glave spisa De administrando imperio. 787-789. 579-580. Savez arhivskih radnika Jugoslavije. Quaderni della rasegna degli archivi di stato 46.) 363. Lume Lucio. 2. 351-352. 181. izdanje. 365. Povijesni prijepori.Izvori. 156-189. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. JLZ. 368. Istoričeskie pamjatniki južnih Slavjan i sosjednih im narodov (Ankona. 406. “Ljetopis popa Dukljanina. Dokumenti I-V. Madacki Saša. Ljubljana 1994. SR Bosna i Hercegovina”. Ogranak Dubrovnik.. (Priredili: Nevenka Gošić. Bibliotekarstvo 42 (1997). Biblioteka prošlost i sadašnjost.. Spisi dubrovačke kancelarije. Transcription and Comentary)”. 9-17. Dubrovnik 1992. “Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odjelima u SFRJ.. Ogranak Dubrovnik. Maksimović Jovanka. Makušev Vikentije. Knowledge. Struktura 32. Bolonja. Florencija). Čast I. 366. Konavoska prevlaka”.) . Anali 17. L’archivio storico di Dubrovnik (Con repertorio di documenti sulle relazioni della repubblica di Ragusa con le città marchigane). “Zbornik krstjanina Hvala. Beograd 1982. 261-262. 362. HAZU-Zavod za hrvatsku povijest FF u Zagrebu. Sarajevo 1986. Knjiga 6.. "Stara srpska književnost u 24 knjige". Dubrovnik 1979. Zagreb 1993. Knjiga 2... The Illumination of Hval’s Codex (46-54). Macan Trpimir. Sarajevo 1998. 22-29. ZČ 48/4. (Priredio Josip Lučić). Roma 1977. MH. Knjiga 1. Transkripcija i komentar (The Codex of Hval Krstjanin. MH. Ivanović Jozo. “Josip Lučić – Stijepo Obad. 21-48. Vera Jerković. Herta Kuna i Anica Nazor). Dubrovnik 1994. (Priredio Slavko Mijušković)”. 361. EJ 1. Nedostaci i zadaci hrvatske povijesne znanosti. Knjiga IV. Posebna izdanja.). ZRVI 21. 23. Zagreb 1980. (* Lučić Josip. Iluminacija Hvalovog zbornika (22-29). historiografija. Monumenta historica Ragusina. (* Mihaljčić Rade. 25-32. 7-14. Madžar Božo... pomoćne historijske nauke 59 360. Prosveta-SKZ. Svjetlost-ANU BiH. “Trpimir Macan... Beograd 1981. (Dvojezično).. 370. Lučić Josip. Biserka Grabar. Lučić Josip.. Fontes 1. Beograd 1988. Madžar Božo. Zagreb 1995. 369. (* Voje Ignacij.

Hvalov zbornik – Slavan dio velike historije. 382. Kartografija. VI + 943. Zagreb 1995. 3 (R-Š)”. Slobodna BiH II/447. “Mala enciklopedija Prosveta. Beograd 1978. Beograd 1882. 1-36. 31. Prosveta. “Mala enciklopedija Prosveta. 24. Milano.. HZ 47 (1994).60 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Opšta enciklopedija. Knowledge. Kartografija. Sarajevo 1986. (Fototipsko preštampano izdanje 1980. Drugo odeljenje. Beograd 1999. Marković Mirko. Margetić Lujo. 1-30. Pouke i datacije tzv. Zagreb 2000. Arenga. Rijeka 2000. Knjiga 14. (Fototipsko preštampano izdanje 1980. Odjek XXXIX/24. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 2. Prosveta.) 374. 378.) 380.. Mantova. izdanje..) 375. (A-Nove)”. 411-416. Latinsko-hrvatski enciklopedijski rječnik 1-2. Margetić Lujo. 23-26. Naklada Marka-MH. Zagreb 2000. Margetić Lujo. Beograd 1978. Opšta enciklopedija. 376. Margetić Lujo. 371.. “Mala enciklopedija Prosveta. (K-Ren)”. CCP XXIV/46. Marković Mirko. Historia Salonitana i Historia Salonitana Maior – neka pitanja.. Mareš Vaclav František. Zagreb 1995. izdanje. (* Šarac Damir. Split-Mostar 08. (* Šanjek Franjo. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”.. Prvo izdanje 1959. Pravnopovijesne studije. Marjanović-Dušanić Smilja. Knowledge. 1-9. Glasnik Srpskog učenog društva. Torino). 1 (A-J)”.. 3.-2000. 2 (K-P)”. CCP XXII/41.. Hrvatska i Crkva u srednjem vijeku. Drugo izdanje 1968. 381. . Beograd 1978.. 379. Opšta enciklopedija. Zagreb 1987. 3.. “Enciklopedija hrvatske umjetnosti 1. 15.) 372. 383.. JLZ Miroslav Krleža. izdanje.) 373. Prvo izdanje 1959. (* Mihaljčić Rade.. Istorijski spomenici južnih Slavena i okolnih naroda ( enova.. XIV + 799. Ljetopisa popa Dukljanina. Zagreb 1998. Beograd 1997. CCP XXIV/46. Makušev Vikentije.. Zagreb 2000. Marević Jozo. 3.12. (Fototipsko preštampano izdanje 1980. Drugo izdanje 1968. Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci. Prosveta.) 377. V + 755. 1999. Liber Methodius i pitanje vrela devete glave Ljetopisa popa Dukljanina. Prvo izdanje 1959. VI + 323.. 3. 276-277.. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 534. 1-2 = 3650. Drugo izdanje 1968. Leksikografski zavod Miroslav Krleža.

“Rade Mihaljčić. Sarajevo 1998. I-II = 1756 + Dodatci (XVI + 76). Motrišta 4. (* Bratož Rajko. Mihaljčić Rade. 390. Janičarove uspomene ili turska hronika. Zov Humačke ploče. 164-165. Matić Bernardin. Istorijska podloga izreke od Kulina bana. BIGZ. IG 1-2 (1990-1992). 13. Letopisi (367-368). 395. (pretisak). 391.02. 392. bis zur Mitte des 13. “Konstantin Mihailović iz Ostrovice.. Istorija-kult-predanje”.. BF V/8. Arhi akon Splićanin (1200. Dokumenti o prošlosti sutješkog samostana.. Wiesbaden 1982. Mostar 1997. Natpisi (436-438). Informator. München 1984. 266-279. Književna reč. 245. Historijske pomoćne znanosti (197-198). “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. No. Jahrhunderts. 255-256. 143-151. Prilozi. Knowledge.Izvori. Epoha feodalizma. Hadžijahić Muhamed. 69-70. Istorijsko-memoarska dela. Rodoslovi (625-627). Ljubljana 1983. Beograd 25. historiografija. Izdateljstvo Univerzitetskoe. Lazar Hrebljanović. Beograd 1978. Prosveta-SKZ. 394. Historijski izvori srednjega vijeka (199). 386.. 247-270. Tom I. Dokumenti o prošlosti olovskog svetišta. 388.-1268. Südostforschungen 43. Zagreb 1975.) 389. Matijević-Sokol Mirjana. Matić Bernardin. 448-449. 33. Povelje (529-532). Beograd 1999.. 396. “Hrestomatija po istorii južnih i zapadnih slavjan (v treh tomah). Ljetopisi. Beograd 1986.. Mihaljčić Rade – Steindorff Ludwig.. Razlika izme u zapisa i natpisa. Žitija (192-194). ZČ 37/3. IG 1-2. Mažuranić Vladimir. Zagreb 1995. Slavjanskie narodi jugo-vostočnoj i centralnoj Evropi pod osmanskim vladičestvom (Osmanskie zavoevanija na Balkanah v XIV-XV vv). Frejdenberg)”. Namentragende Steininschriften in Jugoslawien vom Ende des 7. M. Mejer S. životopisi i kronike (348350). Mihailović Konstantin. Matijević-Sokol Mirjana. Beograd 1989.. Mihaljčić Rade.. (* Roksandić Drago. “Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture”. 117-135. 385. Mihaljčić Rade.). BF VI/9. pomoćne historijske nauke 61 384. Povijesni prilozi 14. Beograd 1992. 393. ŠK. 387.. Minsk 1987. Sarajevo 1997. Mihaljčić Rade. Nacrt za jedan portret. (Redaktor Maren M. Zagreb 1980. Knjiga 15. 1986. Prinosi za hrvatski pravno-povijestni rječnik I-II. Isprave (239-240).. 277-296. 7-13. Toma. “Stara srpska književnost u 24 knjige".. Medvidović Lujo.) .. (Priredio or e Živanović)”..

Stefan Vukčić Kosača. Mimica Bože. Miličić Ante. 21. Mošin Vladimir. Tom I.) 404.. Zagreb 1980. 40. Bizantologija (Vizantologija) (Hrvatska). 179-180. Codiees selecti 34. Zagreb 1988.. 516. 686-687. Biblioteka Numizmatička knjižnica. Rodoslovne tablice i grbovi srpskih dinastija i vlastele. Numizmatička povijest Dubrovnika. ZM. 750-751. 401. 147-148.. 198-203. (* Rendher Paul. Mijušković Slavko. Prosveta-SKZ. Mr enović Dušan – Palavestra Aleksandar – Spasić Dušan.. Zagreb 1980. Predgovor. 400.. Dubrovnik 1995.) (* Marjanović-Dušanić Smilja. Epigrafija (Rani srednji vijek) (74). Beograd 1997. Milošević Miloš. IRO Vuk Karadžić.. “Radmila Pešić – Nada Milošević. Rijeka 1985. IG 1-2.. Zagreb 1973. JLZ. Rev. izdanje. Pomorski zbornik 23. 247). 629-639. AL BiH. Beograd 1984. Dubrovačka Republika i njen Arhiv – dva značajna fenomena iz evropske povijesti. Bosnae. Knjiga 1.. 321-326. Rijeka 1994. 225-226.. Bata. Anali 33.) .. Ann Arbor. Nova knjiga. 397. 241-244. Opšti leksikografski dio. 9-104. “Missale Hervoiae Ducis Spalatensis Croatico-Glagoliticum”. 398. XIV + 550 (Fol... 402. Sarajevo 1988. (Priredio Slavko Mijušković). XXII + 483. 1981. Miletić Nada. Knowledge. 2.-2000. 403. Pomeni i zapisi.. “Monumenta serbocroatica. EJ 5. 2. “Ljetopis popa Dukljanina”. Miklosich Fran. (* Mustać Ivan. Beograd 1988. izdanje. Viennae 1858.. Michigan 1980. Staroslavenski institut.) 405. (* Mihaljčić Rade. Narodna književnost”. Beograd 1988. HAZU-Arhiv HAZUVitagraf-Mladinska knjiga.or ević. 209. 406. Mitić Ilija. Graz 1964. A Bilingual Anthology of Serbian and Croatian Texts from the 12th to the 19th Century. Milošević. Thomas Butler”. (2. 1980. Beograd 1987. Grabar Biserka.62 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. (* Dunatov R. "Stara srpska književnost u 24 knjige". Slav... Die Welt der Slawen 25/4. Beograd 1991. Istorijski arhiv u Kotoru.. Hronologija (Rani srednji vijek) (91).) 407.. Ragusii. XII + 580. 626-627. Zagreb 1983. 408. Biblioteka Čovek i reč. Monumenta serbica spectantia historiam Slerbiae. Slovo 32-33 (1982-1983). EJ 1.) 399. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”.or ević Nada. (Fototipsko izdanje. JLZ. dopunjeno i prošireno izdanje. Marulić XIII/4. Ćiril i Metod u Panoniji.

Od Kulina bana i dobrijeh dana.. Lonza Nella. Beograd 1978. 70-98. Liber viridis. Mužić Ivan. Mršević-Radović Dragana. (Forum) 6... (* Mlivončić Ivica. 1998. 420. Odbor za istorijske nauke. EJ 5. Nedeljković Branislav. Muraj Aleksandra. 412.. 189190. Dubrovnik Annals 4. 413.10. N.. 419. 19-23. Osvrt na povijesni razvoj zaštite arhivske gra e na području Dubrovačke republike i grada Dubrovnika. Zbornik za istoriju jezik i književnost srpskog naroda. 7-180. 267-328. 396-397. XXXII + 645. JLZ Miroslav Krleža. Liber croceus. ZČ 40/3. Split 1998. Mustać Ivan. i VIII. (* Voje Ignacij.) 421. Lonza Nella. Mustać Ivan. 129-154. 321-323. Hrvatska kronika od 547.. Knjiga 24. Mešovita porota. 2. Nazor Anica. Frejdenberg)”. Nedeljković Branislav. Split 27. JLZ. Dubrovačka dokumenta XIV i XV veka o pograničnoj poroti.. 51. "Naučno-stručni kolokvij o izvedbenom projektu Društvenog cilja XIII/2". ANU BiH. XXVI + 567. III odeljenje. 123-135. 176. Odjeljenje društvenih nauka 23. stoljeće).. Naumov P. Serbija i Bosnija. (* Ravančić Gordan. Beograd 1984. Sarajevo 1998. N. Knjiga 23. “Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odjelima u SFRJ”. Zbornik za istoriju jezik i književnost srpskog naroda. historiografija.Izvori.. 410. 418. Sarajevo 1986. Hrvatska obzorja VI/2. 415. 48-49.... "Osamsto godina Povelje bana Kulina". do 1089. Dubrovnik 1999.. 411.) 414. Minsk 1987.. Grb – porijeklo simbola.. Ljubljana 1986. Evgenij. “Hrestomatija po istorii južnih i zapadnih slavjan (v treh tomah). izdanje. SANU.. Hrvojev misal. Povijesni prilozi 16. Anali 37. VII. Split 1998. Posebna izdanja 90. Zagreb-Dubrovnik 2000..) . ANU BiH. 447. Hrvatska kronika 547. Tom I. MH. (Redaktor Maren M. Zagreb 1994.. Sarajevo 1989. (A-J)”. AV 37. III odeljenje. Izdateljstvo Univerzitetskoe. Nedeljković Branislav. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. Zagreb 1997.. Zagreb 1988. Naučne komunikacije 6. Slobodna Dalmacija. Mužić Ivan. 417. SANU. Svijet III/105. Istraživanja iz oblasti istorije.. pomoćne historijske nauke 63 409..-1089. Beograd 1984. Miscellanea XVII/6. 345-346. Zagreb 1984. Libellus Gothorum (Kraljevstvo Slavena) kao izvor za stariju povijest Hrvata (s posebnim osvrtom na VI. Historijski arhiv Dubrovnik. Beograd 1997. Etnologija. 416. 349-351. Epoha feodalizma.

. stoljeća. Hrvatski institut za povijest. Naučna knjiga. izdanje. Nikić Andrija.. 190-195.. 3. izdanje. 423. izdanje 1983. 422. Schedario Garampi. 252. Novaković Stojan... 1980. Trebnik. 962. 429.) 428. Humačka ploča.. Beograd 1982. Ziral-Naša djeca. izdanje 1984. Novi Sad 1981. Knjiga 496. “Mostarski dani hrvatskog jezika”. izdanje. O Miroslavljevu jevan elju i oko njega.. Beograd 1997. VII + 356. Heraldički običaji kod Srba u primeni i književnosti.. 457-480.. Nikolić Svetozar.) 5.. ljudi i vrijeme. Naučna knjiga. 293-434. 159-164. Zbornik MS za filologiju i lingvistiku XXIV/2. O srednjovjekovnom bosanskom dinaru – Prilog biografiji bosanskog novca. Nikčević P. Zagreb.)”.05... Beograd 1987. 6. 144. Nosić Milan. izdanje. Ljubuški 1985. “Ljubuški kraj. “Stojan Novaković. Knjiga 1. 430. 433. (* Jovanović Gordana. SIZ kulture općine Ljubuški. Sarajevo 02.. Novak Viktor. 209-248. Latinska paleografija.. SKZ. Neralić Jadranka. Beograd 1997. kolovoza 1995. izdanje. SKA. Nosić Milan. “100 godina Muzeja na Humcu (1884-1984. 9. 4-5. 424.”. Oslobo enje 51/16484. Rijeka 1984. Priručnik za istraživanje hrvatske povijesti u Tajnom vatikanskom arhivu od ranog srednjeg vijeka do sredine XVIII. Istorija i tradicija”. 252. Kolo 75. Zbornik Pedagoškog fakulteta u Rijeci. Novaković Stojan. Regesta dokumenata Kongregacije ‘De propaganda fide’. 425. Nikić Andrija. 431. 434.. Zakonski spomenici srpskih država srednjega veka. 4. 12. 10-12.). izdanje Trebnik. 144. Sarajevo 1985. Mostar . Humačka ploča i njezine poruke. i 12. Zadržati ime dinar (Pred izdavanje novih BH novčanica). NEV XXXV/1-2. Posebna izdanja. Mostar 1999. 3. Nosić Milan.-2000.. Beograd 1978. 1981. 1994. Zadarska revija XXXVIII/5-6. 426. 432. Staroslovenski jezik I (Pravopis-Glasovi-Oblici).. Beograd 1912. Humačka ploča. (2.Zagreb 1996.. 2000.. izdanje. Bosanska vila II/1. (Beograd 1978. Vojislav. 1987. Naučna knjiga. 435. XLII + . Zbornik Znanstvenog simpozija održanog u Ljubuškom 11. Sarajevo 1995. 252. 2 svezak..) 427.. Nikolić Svetozar. (Prikupio i uredio Stojan Novaković). 149-159. Humačka ploča. Zbornik radova. Zadar 1989. Beograd 1986. Nilević Boris. 1.64 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Staroslovenski jezik II (Primeri sa rečnikom). Nilević Boris. 117-136.

(* Čoralić Lovorka.) 436.. Zagreb 2000. München 1985. 443. historiografija. 12. 445. 2000.) 448. 1995. Zagreb 1981. Südostforschungen 45. 28. 69-89. Oberländer-Târnoveanu Ernest. Zagreb 1979. Orbini Mauro. Arheologija. Sarajevo 1998. 383384. 447. 180.. Ćirković und P.. 444. “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda ‘Miroslav Krleža’.. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Zagreb 1980. (* Steindorff Ludwig. 440.Izvori. Pečat franjevačkog generala Gerarda Odonisa iz godine 1339. 5 (L-Nigh)”. “Il Regno degli Slavi. “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda. (* Bikić M.. pomoćne historijske nauke 65 912.. Zagreb 1988. “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda. Omerčević Bego. Zagreb 1982. 623. “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda.) 441. 2. 4 (Iz-Kzy)”. JLZ. Filologija (Bosna i Hercegovina)... 442. Nachdruck besorgt von S. XV + 767. Beograd 1997. CCP XXIV/45. “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda. Pseudoznanost kao politički program! (Me unarodni forum Bosna: Forum subotom). “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda. Knowledge. Sarajevo 23.. XIX + 752. JLZ. 378-379.. Oslobo enje 52/17012. JLZ ‘Miroslav Krleža’.. 6 (Nih-Ras)”.10. Oslobo enje 57/19281. 23 + 473. 153-154. JLZ. 7 (Raš-Szy)”. Raheder. Golden Marketing-Narodne novine. Obučić Branko. Un Trésor de Mannaies Serbs et Bosniaques trouvé dans la zone des Bouches du Danube (note préliminaire). Historijski arhiv. 438. Bilten FTS XXV/2.. Dopunski svezak (A-Ž)”. Pesaro 1601”. Povijest hrvatskih političkih ideja. XV + 783. Zagreb 1978. Orbini Mavro. izdanje.10.. 9.. Zagreb 1999. 439. JLZ. 204-206.. EJ 4. 8 (Š-Žva)”. (* Mihaljčić Rade. Tuzla 1995. 446. JLZ. Zagreb 1986. Omerbegović Nermina. München 1986.) . Beograd 1992.. JLZ. Sarajevo 19. mit einem Vorwort von S. 437. XXIII + 792. “Kraljevstvo Slovena (Prevela Husić Snježana. Ćirković. Okuka Miloš – Peco Asim... XV + 704. XV + 751.. Otto Sagner. priredio Šanjek Franjo)”. Numizmatičar 15.

. 1“... KS. Peričić Eduard. NEV XXIX/1. Sarajevo 27. 444. Zadar 1991. Zagreb 1991. CCP XV/27. Sclavorum Regnum Grgura Barskog. 2“. Švelec Franjo. Palavestra Vlajko.12. 12. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Beograd. Zadar 1991.66 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Zadarska revija XL/6. 264-265. 1989. Oslobo enje 46/14914. 456. Zadar 1991. Pavlović Augustin. Katolici i pravoslavni u našim krajevima prema grčkim vrelima iz 15. 305-309. 451. “Zbornik radova sa Znanstvenog skupa u povodu 500. Batović Šime. IRO Školska knjiga Zagreb.. Zagreb 1990. 449. Zadarska revija XL/6.. 370. “Pedagoška enciklopedija. ANU BiH. Posebna izdanja 90. (* Korenić Bojan. Beograd 1986. 258-259. 1989. Oreč Petar. Ljubljana 1990. “Stara srpska književnost u 24 knjige”. IRO Školska knjiga Zagreb. OOUR Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Sarajevo. Knjiga 19.. 86-94. Pavić Milorad. stoljeća.. Sarajevo-Fojnica 2000. ZČ 44/2. 454. 453. "Osamsto godina Povelje bana Kulina". 450. 458. Zavod za izdavanje udžbenika Novi Sad. Hercegovina 1.. Republički zavod za unapre ivanje vaspitanja i obrazovanja OOUR Izdavanje udžbenika i udžbeničke literature Titograd. Mostar 1982.. Radovi Zavoda 33. Prosveta-SKZ. Brković .. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Beograd. Narodna predanja o bježanju kraljice Katarine iz Bosne. 455. 135.. Brković Milko. 457. Grdina Igor. Stari srpski zapisi i natpisi. Oršolić Marko. Živković Pavo. Zadar 1991. Sarajevo 26. “Pedagoška enciklopedija. Zagreb 1991. KS-FTS.. OOUR Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Sarajevo. 221. CCP XIV/25.. Zavod za izdavanje udžbenika Novi Sad. 213-221. Republički zavod za unapre ivanje vaspitanja i obrazovanja OOUR Izdavanje udžbenika i udžbeničke literature Titograd. 73-87. Odjeljenje društvenih nauka 23. Zadar 1991...12. Kolumbić Nikica. 266-268. Palavestra Vlajko. 1989.. Zadarska revija XL/6.. Ahdnama – standardno pravo ili neponovljiv privilegij. Zadar 1991.-2000.) 452. 9. Sarajevo 1979. 1989. Most X/43-44. (* Šanjek Franjo. Sarajevo 1979.. Mostar 1981. Sarajevo 1989. Sandalj Hranić Kosača u našim narodnim predanjima. Peričić Eduard. 95-108. 165-167. “Povijesnoteološki simpozij u povodu 500 obljetnice smrti bosanske kraljice Katarine”. 145-149. Oslobo enje 46/14915. 260-263. 303-305.. Pisma i natpisi iz zapadne Hercegovine... FTS-Franjevački samostan Fojnica. 535. 254-257. Narodna predanja o bježanju kraljice Katarine iz Bosne. 459. obljetnice smrti Fra An ela Zvizdovića”. Korenić Bojan. Zadarska revija XL/6. Zadarska revija XL/6. Palavestra Vlajko. 87-103.

Perović Milutin.Izvori. Martino Segono di Novo Brdo vescovo di Dulcigno. Beograd 1979. Zagreb 1992. 337-338. HZ 44 (1991).) 464. Beograd 1997. Perić Olga.)”. 401-402. Konstantin Filozof – Kostenečki. “Leksikon pisaca Jugoslavije III (K-LJ)”. Svezak V (1395-1420). IRO Vuk Karadžić. Piccolomini Enea Silvio (Papa Pio II). Pii II Commentarii rerum memorabilium. Monumenta historica episcopalis Zagrabiensis. Città del Vaticano 1984. Narodna književnost”. VI + 714. vol. MS. 469. Zagreb 1992. Pertusi Agostino. 554557.) 460. “Radmila Pešić – Nada Milošević. ZČ 46/4. Bibliotheca Apostolica Vaticana. Pešić Radmila.. Ljubljana 1992. 238-241. Ad codicum fidem nunc primum editi ab Adriano von Heck. Monumenta historica 1. 466... Totaro. Sclavorum Regnum Grgura Barskog. 471. Metodika nastave istorije.... Zagreb 1995. Conteko. ed. Mihailović Konstantin iz Ostrovice. MS. Roma 1981. 285-286. Piccolomini Enea Silvio (Papa Pio II). 158. ur ica.. Beograd 1995. Vizantijski izvori za istoriju naroda Jugoslavije. Bar 1998. Hristoforović (Hristiforović. Studi storici 128-130.. 463. 467. vita e opere. 33-34. KS. Dubrovački arhiv kao izvor za etnologiju.or ević. (* Barbarić Josip. PKJIF 46/1-4 (1980). Sakupio i priredio Andrija Lukanović”. un umanista serbo-dalmata del tardo Quatrocento. 470. Knowledge. “Hrvatski biografski leksikon III (Č. (* Ćirković Sima. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Kristofanović) Rusko. Beograd 1984.. 465. 125-129. Pirivatrić Sr an. L. “Pisani spomenici Zagrebačke biskupije. 54-57. Peričić Eduard. Beograd 1987.. Štih Peter. Istituto storico italiano per il medio evo. Zagreb 1993. 370. I-II. Beograd 1984. Milano 1984. Diversis Filip de.) . pomoćne historijske nauke 67 Milko. Biblioteka Čovek i reč. (Reprint izdanja iz 1991). Petrović Damnjan.. 409. I commentarii. Petrović Damnjan. Studi e testi 312. 462. que temporibus suis contigerunt. Vijesti 3-4. Croatica Christiana – Fontes 3. historiografija. Zagreb 468. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. “Leksikon pisaca Jugoslavije II ( -J)”.. Petrović 1978. Fontes 1. 461.

preveo Nikola Tomašić). or e.. Biblioteka 481. or e B. 93. 373-384. Povijesna čitanka za šesti razred osnovne škole. Ann Arbor 1978. Zadar 1994. 479. napomene i registre priredio Ahmed S. Biblioteka Memoria.. Sarajevo 1986. Posavec Vladimir – Budak Neven. II. Povijesna čitanka za drugi razred gimnazije. bosanskiem i primorskiem. prevod..... 192. (Preveo Memoria. IZ 3.. Popović Radomir. Vasić Milan – Kovačević-Kojić Desanka. Društvo srpske slovesnosti I-II. (* Bušatlić Ismet. Beograd 1997. Popović)”. 149-165. Zagreb 1997. Novi Sad 1982. Zbornik MS za književnost i jezik 30/1. Monumenta Turcica historiam Slavorum Meridionalium illustrantia. IČ 33 (1986).. Profil-International. Zagreb 1989.. Procopius – Secret History (A. Boak). “Poimenični popis sandžaka Vilajeta Hercegovina. (Uvod.. Sarajevo 1987. ur ev Branislav. Sarajevo 1987. Tajna historija. Tajna historija. 4344. 482. (Priredio Mladen Švab. 13. Prinzing G. Zagreb 1989. Prokopije. 231-235. (Preveo or e B. Popović).. Profil-International. (* Živanović or e. Paris 1979.1858. 113-121. O upravljanju Carstvom (O temama). GDI BiH 38. Pucić Medo. Matijević-Sokol Mirjana. Defteri 3. Porfirogenet Konstantin. De Administrando Imperio. (* Mihaljčić Rade. Serija II. GDI BiH 38. Zagreb 1997.) 473. Prokopije.. 478. X + XI + 659 + 4 strane faksimila. Ann Arbor Paperbooks. R... Knowledge.) 477. Posavec Vladimir – Medić T. Popović B.. 476. Radovi Zavoda 36. (* Brković Milko. Zagreb 1994. Stojaković Momčilo.) . 30-32. August Cesarec-AGM.-2000.. Anatema. do 1423. E. XXXVII + 178 + XXXI. 472. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Spomenici srbski od 1395. Diplomatički aspekt strukture povelja i pisama vladara XII-XV vijeka. bosanskih 475. Aličić)”. Stvarnost. to est Pisma pisana od Republike dubrovačke kraljevima. Beograd 1999. Banja Luka 1982. Knowledge..) 480. Beograd 1987. 203. Sarajevo 1985. 175-190. Biblioteka Fontes. Zur historischen Relevanz der “Memoiren eines Janitscharen oder Türkische Chronik” des Konstantin Mihajlović aus Ostrovica. Zagreb 1995. Orijentalni institut. Stvarnost. Beograd (I.. 123-127. 355-356. 474.. 20-21. Islamska misao VIII/93.68 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 141-142. Popović Rade. Prokopije i njegovo doba “Prokopije. Tom VI.. Byzance et les Slaves (Mélanges Ivan Dujčev). despotima. Obavijesti HAD XXVII/2.1862. vojvodama i knezovima srbskiem.

Zadarska revija XXXIX/1. 139.” MS. Apokrifi. . 205-206. Biblioteka Raskovnik. Novi Sad 1991. 495. Radojičić S. 485. 486. Konstantin VII Porfirogenet (86). (* Bušatlić Ismet. historiografija. Traktat o Turcima. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. 31-39. Svezak VI. Biblioteka Saznanja. 255. Radojević Danilo. 2. Beograd 1989. Zagreb 1987. Autobiografski iskazi. 25-26. “Jugoslovenski književni leksikon. 491. Miroslavljevo jevan elje (512). Zadar 1990. Arheologija. izdanje. JLZ. Franjevačka knjižnica u Mostaru. Zagreb 1980. ŠK.. 493. 492. 494. 2. “Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture”. izdanje. "Kosovo u pamćenju i sećanju".. MS. EJ 1. “Kraljevstvo Slovena” Popa Dukljanina.. Knowledge. Konstantin iz Ostrovice (Janičar) (369). Islamska misao IX/105-106.. Zagreb 1980. Drugo dopunjeno izdanje”. EJ 1. (A-J)”. JLZ Miroslav Krleža. Beograd 1999. Zagreb 1984. Lucić Ivan (212). 489. 49-72.. Notari.. 1980. JLZ. Stvaranje XLI/8-9. JLZ. “Jugoslovenski književni leksikon. Re ep Jelka. Apostoli. “Regesta franjevačkog arhiva u Mostaru 1446-1862. JLZ Miroslav Krleža. Misal (512-513). izdanje. 487. 484. or e. Titograd 1986. Pop Dukljanin (Prilog bibliografiji “Kraljevstva Slovena”). 1233-1236. Raukar Tomislav.. Zagreb or e – Sikirić Marija. Letopisi (430). IKA Prometej-Institut za jugoslovenske književnosti i opštu književnost FF-Kulturno-prosvetna zajednica Vojvodine.. Sarajevo 1984. Konstantin filiozof (368-369). Drugo dopunjeno izdanje. 202-205. Re ep Jelka. Novi Sad 1984. 488. pomoćne historijske nauke 69 483. EJ 1. Mostar 1984. Redakcija LEJ. Novi Sad 1984. Radojičić S. Radojičić S. Knjiga 7. 38. or e – Grabar Biserka. Zavičajna knjižnica. 2. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”.. Grof or e Branković i usmeno predanje. Redakcija LEJ. 490. (K-Ren)”. Zagreb 1980.Izvori. 419. Puškar Jerg iz Nirnberga. Život i svjedočanstva. Redakcija EJ. Biografije (61-62). (Priredio Andrija Nikić)”. 496. Letopis popa Dukljanina (429-430).. Re ep Jelka. 205. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 2. Radojević Danilo. Andreis Pavao (Paolo di Traù)...

Filigran. GDI BiH 31-33.. .. ur ev Branislav. (* Šehić Nusret. Sarajevo 1982. Sarajevo 1984. (Priredili A. 298.) 497. (KUN). Šajatović Boško. Ljubuški 1985. 500. izdanje. JF 43. “100 godina Muzeja na Humcu (1884-1984. Sarajevo 10. I odeljenje. “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463. SANU. Antunović i dr... Knjiga prva”.. Šajatović Boško. 2.) 505. 4. Rodić Nikola – Jovanović Gordana. 316. Zbornik radova. HKD Napredak. Janus Pannonius (Ivan Česmički). 267. Československý časopis historický 35/2. Sarajevo 2000. Knowledge. Zagreb 1984. Istorijski institut.. Miroslavljevo jevan elje (kritičko izdanje). . Leksikografski zavod Miroslav Krleža.. 1982. ANU BiH. 507. Sindik Dušan. Bosna Srebrena XXXVIII/3.-2000. 7.. Ljubljana 2000. 501. 124. Zagreb 1993.. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”.02. 476-487. 502. Posebna izdanja 65. Pisci srednjovjekovnog latiniteta. Sarajevo 1987.. “Registar zbirke “Stare srpske povelje i pisma” Ljubomira Stojanovića. Dukat (674-675). Oslobo enje 39/12080. Zagreb 1986. 387-188. Pánek Jaroslav. Humačka ploča. Gra a. Oslobo enje 39/12077. SANU.. 179. Ren eo Ivan. Beograd 1987. 498. HM IV/14.. Novac (Dubrovačka Republika) (645-646)... Sarajevo 1998. Groš. Književnost Crne Gore od XII do XIX vijeka. Cetinje 1996. 2. 616. Rupčić Bonicije.. Kadribegović Aziz. Sarajevo 1983. "Savjetovanje o istoriografiji Bosne i Hercegovine (1945-1982)". Skok Joža. 504. 1982. ZČ 54/1..70 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. (* Voje Ignacij. 1982. JLZ. HZ 37. Strčić Petar. Beograd 1999. 34. 66....) 506. Petrović Radoslav. izdanje.. Zbornik za istoriju. Knjiga 33.. Ren eo Ivan. Odjeljenje društvenih nauka 12. 130-132.. 344 + 5 stranica faksimila.) 503. 668-684. Opredjeljenja XV/2. Ren eo Ivan. Obod. izdanje. EJ 4. Zagreb 1984. 767-768. 11. Ren eo Ivan.02. 499. Knjiga 13. Beograd 1992. SIZ kulture općine Ljubuški.. JLZ.)”. Novci bosanskih vladara. Bosanski novci (Priredio Tonči Grbelja).)”. (* Kovačević R. 218-224. Glasnik VIS-a u SFRJ XLVIII/4. 293295.. Oslobo enje 39/12079. 1. Sarajevo 12. 3. Sarajevo 1985. 141-157. EJ 3.. Sindik Dušan. jezik i književnost srpskog naroda. Sarajevo 13. Posebna izdanja. 5-20. 249-253. Praha 1987. “Krležijana 1 (A-LJ)”. Beograd 1986..02..

Sarajevo 1990. izdanje. 563. 109-110. Neimarlija Hilmo. Öberlegungen zur kyrillomethodianischen Traditionen beim Priester von Dioclea. Zagreb 1984.. Odjek XLIII/15-16. Beograd 1997. Beograd 1926. Pisci XVII i XVIII stoljeća II/1-2. Radovi 18. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Prometej. ŠK. Diplomatika (Hrvatska). Dubrovnik 1990. Srdanović Mile. Odjek XLIII/15-16. Split 1979. 157-172. Steindorff W. Steindorff W. Zagreb 1985. Leksikon islama (Redaktor Darko Tanasković)”. 516. 333-334. 279-324. Zagreb 1984. 517.. suradnik Miroslav Kurelac)”. SKK. Lonza Nella. (* Lučić Josip. 29.. (* Lučić Josip. EJ 3. Istorija srpskog grba i drugi heraldički radovi. 16-18. Beograd 1997. Povijest knjige.. dvolične i trogrbe zastave. 2. Dubrovnik 1993. 22. 2. 519. (Preveo Jakov Stipišić..) 509. II/1. (* Atlagić Marko. Sarajevo 1990. Sarajevo 1990. Smailagić Nerkez. Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung 93. Die Synode auf der Planities Dalmae. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 289-290. Beograd 2000. 7-12. Odabrani spomenici srpskog prava (od XII do kraja XV veka). Solovjev Aleksandar. HAD. Lučić Josip.) 511. Smailagić Nerkez. Akča (20): Defter (115-117).. “Liber Methodius”. (* Mihaljčić Rade. Solovjev Aleksandar. 474475. historiografija. Pomoćne povijesne znanosti u teoriji i praksi. pomoćne historijske nauke 71 508. Wien-Köln-Graz 1985.. Sarajevo 1990. Povijesna svjedočanstva o Trogiru (I-II).Izvori. 687.... JLZ. Dubrovnik 3.) 520. Stipišić Jakov. 129-132..) 512.. Svjetlost. Stipišić Jakov.. 23. Dubrovnik Annals 1. 163-165. 226-230. Anali 29.. Leksikon islama (Redaktor Darko Tanasković). Dubrovnik 1991.. Lične.. Beograd 2000. 513.. Stanić Mile. (* Silajdžić Haris. Nakladni zavod MH. Uvodna riječ prevodioca. Knjižnica temeljnih djela o civilizaciji. Stipčević Aleksandar.. 518. “Statut grada Dubrovnika 1272. VIG 1-3. Stipišić Jakov. 1986. (Preveli Mate Križman i Josip Kolanović)”. Reichsteilung und Kirchenorganisation im Bilde der Chronik der Priesters von Dioclea.. 274. 510.) 515. “Ivan Lucić. kulturi i umjetnosti. Sarajevo 1998. Svjetlost. 514. Numizmatika (458-459). Zagreb 1985. izdanje. Mitteilungen des bulgarischen Forschunginstitutes in Österreich 8/1. Arhiv Srpske akademije nauka i umetnosti. Svijet III/90. Dubrovnik 1997. Knowledge. .. Knowledge. “Nerkez Smailagić.

Fototipska izdanja 5.) 522. Beograd-Sremski Karlovci 1927. (Priredio.. 529. 423. MH-KS. Fototipska izdanja 11. XIV + 482 + 69. SANU-NBS-MS. preveo i uvod napisao Stjepan Sršan). . Prvo odeljenje. Stojanović Ljubomir. Arhivi strani (Madžarski arhivi) (283-284). Karamatić Marko. Stojanović Ljubomir. Beograd 1997. Arhivi (Hrvatska) (264-268). “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”.. Stulli Bernard. Stražemanac Ivan. Beograd 1986. Stojanović Ljubomir. Knjiga II (Priredila Lucija Cernić). Samobor 1994. 30-31. Beograd 2000. Stojanović Ljubomir. Samobor 1995. SKA. JLZ. Beograd 1984. Fototipska izdanja 10. Knjiga V (Priredila Lucija Cernić). (* Jelečević Miro. 520a. SANU-NBS-MS. 334 + 21. Posebna izdanja 16. Beograd 1982. Bilten FTS XXI/1. SANU-NBS-MS. Zagreb 1980.. Stojanović Ljubomir. Fototipska izdanja 7. Zajednički novac despota ur a Brankovića i bosanskog kralja Tomaša Ostojića iz kovnice Srebrenica. Beograd 1997. Beograd 1997. 222-224. Beograd 1929-1934. XIV + 480 + 61. 227 + 31. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Stari srpski zapisi i natpisi..) 531.. Knowledge. Stare srpske povelje i pisma I-II. Fototipska izdanja 4. EJ 1. Zbornik za istoriju i književnost srpskoga naroda. 528. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”..-2000. Stojaković Slobodanka. Stojanović Ljubomir.72 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.. Stari srpski zapisi i natpisi. 29-30. 530. Beograd 1987. 521. Stojanović Ljubomir. Biblioteka Latina et Graeca 26... Stari srpski zapisi i natpisi. 525. 94-95. Povijest franjevačke provincije Bosne Srebrene. SANU-NBS-MS. SANU-NBS-MS. Spomenici na srpskom jeziku. Knowledge. Stari srpski rodoslovi i letopisi. Knjiga III (Priredila Lucija Cernić).) 523. 2. Knjiga VI (Priredila Lucija Cernić). Dinar 14. Stojanović Ljubomir. Zagreb 1993... Fototipska izdanja 12.. (* Mihaljčić Rade. Stari srpski zapisi i natpisi. 1719. (* Mihaljčić Rade. Beograd 1987. 526. 527. Knjiga I (Priredio Sima Ćirković). Stari srpski zapisi i natpisi. izdanje. Knjiga IV (Priredila Lucija Cernić). BF III/4. 26-27. Stojanović Ljubomir.. Stari srpski zapisi i natpisi. Beograd 1984.) 524. SANU-NBS-MS. Stari srpski zapisi i natpisi. (* Ćirković Sima. Knowledge.

Šamić Midhat. 538. Beograd 1999. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. JLZ. Ašik-paša Zade (Derviš Ahmed) (315-316). 2. 21-121. Veljačka župa u svjetlu Dabišine povelje (26. 533.. Sarajevo 1986. Zagreb 1999. izdanje. Starine HAZU 61. Knowledge. i 12. Povijesni pogledi Mavra Orbinija. Ziral-Naša djeca. Dijak (152). Zagreb 1999. izdanje. Kako nastaje naučno djelo (Uvo enje u metodologiju i tehniku naučnoistraživačkog rada – opšti pristup). Iz prošlosti Crne Gore.. Sarajevo 1984. Sarajevo (1991). Titograd 1987. 1087. 540. historiografija. Zbornik Znanstvenog simpozija održanog u Ljubuškom 11. rezultatima i propustima u petogodišnjem radu (19861991) na istraživanju istorije iz programa Društvenog cilja 13/2.-1255.).. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”. Studije i prilozi. 535. 535-576.Zagreb 1996. Stulli Bernard. Dukljansko-zetske povelje. 721741. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine.”. 543. 536. (* Čekić Smail. PCC Me ugorje. Hellwig). Šabanović Hazim. Arhivistika i arhivska služba. Dursun-beg (693). 539. Zagreb 1980. Znamenit prilog hrvatstvu Bosne i Hercegovine. EJ 5. Orbinijevi izvori (bilješke). 7-54.. (Uredio Milenko Brkić). 69-85. Kraljevstvo Slovena (Prevela Snježana Husić). (Priredio Franjo Šanjek)”. Šekularac Božidar. JLZ. 544. Istorijski institut SR CG.. Golden Marketing – Narodne novine. Studenci 1995. 171. Golden Marketing – Narodne novine. Mato Zovkić)”. Prilozi XXV/27. “Mavro Orbini..Izvori.. Zagreb 2000. ljudi i vrijeme. travnja 1395. Pregled LXXVI/9-10. Zagreb 1997.): Rasprava izme u rimokatolika i bosanskog patarena. (Glavni urednik hrvatskog izdanja dr. Kraljevstvo Slovena (Prevela Snježana Husić). Laus. Knjiga 15. 973-980. 2. Šehić Nusret.. 534. Šanjek Franjo. Subotin-Gavrilović Tatjana. Zagreb 1988. Stulli Bernard. 541. 542. EJ 1.. Šanjek Franjo – Šišak Marinko. 71-72. 293. Novine u planiranju naučnoistraživačkog rada u Bosni i Hercegovini u oblasti istoriografije. Split 1998. 537. pomoćne historijske nauke 73 532. Šanjek Franjo. “Suvremena katolička enciklopedija (Priredili Michael Glazier i Monika K. Svjetlost OOUR Izdavačka djelatnost. (Priredio Franjo Šanjek)”. kolovoza 1995. . Šesto izdanje.. Šanjek Franjo. Mostar . Šehić Nusret. Pavao Dalmatinac (1170/75. O značaju. “Ljubuški kraj. “Mavro Orbini. 545. Mostovi XX/105. Gramatik (127-128). 205-209. Knjiga 1.. Šalić Vilko. Povijest (Jadransko more).

Historiografija. Sarajevo 1998. 554.. Svedoci (651-652).. Šunjić Marko. EJ 1. ŠK. 1981. 27. Beograd 1999... “Ljubuški kraj.. izdanje. izdanje. 555.. Istorija XVII/2. Steindorff Ludwig. Arhivski zapisi I/1. 751-752. IZ 3. Beograd 1981. Dašić Miomir. 136-137. ljudi i vrijeme. kolovoza 1995. 23-36. 367-377. Pismo Marka Šunjića (upućeno ANU BiH). (Srednjovjekovni natpisi i zapisi u Crnoj Gori kraj VIII – početak XVI vijeka). Cetinje 1994.Zagreb 1996. Prosvjetni rad XXXI/19. Šidak Jaroslav.. Štefanić Vjekoslav – Bratulić Josip.”. Titograd 01.. Hrestomatija izvora za opštu istoriju srednjeg vijeka. Mostar . JLZ. noviji razvoj). “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463. 550. Zagreb 1980. 548. Bizantologija (Vizantologija) (Hrvatska. 235-236. 201-212.. 87-102. 209-212.) 547.. Jezik darovnice bosanskoga kralja Stjepana Dabiše izdane 1395. 264-267.. 549. Lovrenović Dubravko. Banja Luka 1982. 556.. München 1989.74 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Šunjić Marko. IGKRO Svjetlost. GADAR BiH 20-21.. 2. Šekularac Božidar. Beograd 1979. 3. Pljevlja 1988. Putopisi (565-566). 387.. Šuica Marko. “Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture”. IG 1-2. OOUR Zavod za izdavanje udžbenika. Sarajevo 1980. Odjek XXXII/3. Skopje 1981. 552. Knjiga prva”. 8. Šidak Jaroslav. Šimundić Mate. Tragovi prošlosti Crne Gore.. (* Gestrin Ferdo. 383. Šišić Ferdo.) 546. ZČ 34/1-2. Zagreb 2000. 3. Ljubljana 1980. Biblija (Staroslavenski prijevodi Biblije). Südostforschungen 48.. Zbornik Znanstvenog simpozija održanog u Ljubuškom 11. 2. (* Stanišić Slavko.). Knjiga 1. 332333.. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. ČSP XXXII/2. Jalimam Salih. Ćošković Pejo. Dašić Miomir. Šundrica Zdravko.. Historiografija u službi eliminacije Hrvata u Bosni i Hercegovini (1989-1999.. JLZ..-2000. 97-99. 553. i 12. Zagreb 1980.. 551. Izvori bosanske povijesti. Kako je nastala i kako je sačuvana bogata arhivska gra a Dubrovačkog arhiva. EJ 1. 1-38. 621-626.12. Arhivist XXIX/1-2. Odjek XXXIII/12.. Sarajevo 1979.. Istorijski institut Crne Gore PodgoricaDržavni arhiv Crne Gore Cetinje-Štamparija ‘Obod’ Cetinje. HKD Napredak. Knowledge.) . Spremić Momčilo. Zagreb 1980. Škegro Ante. izdanje. Ziral-Naša djeca. 303-313. 162-163. Cetinje 1994. Sarajevo 1980. Sarajevo 1981.

(fototipsko izdanje). 139-157. 561.. 352. Šunjić Marko. Sarajevo 1986. Crkvenoslovenska gramatika.. IČ 29-30 (1982-1983).”. 65-71.. Geschichte Osteuropas XXVI/1. O vojvodi Vladislavu Kosači i njegovoj srebrnini deponovanoj u Zadru. 562. Bloomsbury Books. Kliment Ohridski”. Thomas and Hudson. 47-61 + 6 slika. "Johannes de Thwrocz. 504. Sarajevo 1984. Venetiis 1488". “The Middle Ages.. 570. Život i djela cara Konstantina VII Porfirogeneta. Takovski Jovan. Thomas. Nolit. An Encyclopedia of Armory (Arthur Charles Fox-Davies)”.. Sarajevo 1989. 148-149. Autori čija djela služe kao izvori za istoriju prelaznog perioda i ranog srednjeg vijeka. Chronica Hungarorum. ANU BiH. GADAR BiH 29. Sarajevo 1989. 564. Loyn)”. 565. Bogoslovni fakultet “Sv. O upravljanju carstvom”. A Concise encyclopaedie (General editor: Henry R. Šunjić Marko.. “Konstantin Porfirogenet. Beograd 1983.. Trogirski izvještaji o turskom osvojenju Bosne (1463). Diskusija. (Priredio Mladen Švab). G. Skopje 1979. 522. Šunjić Marko. Beograd 1975. 568. 560. Istraživanja iz oblasti istorije. Biblioteka Odrednice. historiografija. Tomašić Nikola. Tomović Gordana. Trogirske vijesti o turskom osvajanju Bosne. Šunjić Marko. IA MI BiH '89. Luciani. 558.Izvori. . GDI BiH 39. London 1986. 135-138. pomoćne historijske nauke 75 557.. London 1991. GDI BiH 35. 94. Odbor za istorijske nauke.. (* Grothausen Klaus Detlev. Rimini 1982. “Enciklopedija živih religija”. Kalendar hrišćanski. Nadgrobni natpisi iz Podrinja. 559. 566. 569. Beograd 1990. August Cesarec. Talley J. “The Art of Heraldry. Naučne komunikacije VI.. 5-26. Zagreb 1994. Sarajevo 1988. 29-30. Stuttgart 1978. 47. Šunjić Marko. Cronaca Malatestina del secolo XV (dalla Cronaca Universale).) 567. “The Historiograpxy of Yugoslavia 1965-1975.. Tartaglia Broglio Gaspare. Budapest 1986.. Thwrocz Johannes. 563.. 360-361. apud Erhardun Ratdolt. a cura di A. "Naučno-stručni kolokvij o izvedbenom projektu Društvenog cilja XIII/2". Helikon Kiado. 117-133.

. 578. Arenga (24-26). Bucareşti 1978. Azbučnik srpskih srednjovekovnih književnih pojmova. 19-42. Split 1988. Povelja (256). dvorske (Bosna i Hercegovina). Književni radovi. Dvije povelje bosanskog kralja Stjepana Dabiše. Azbučnik srpskih srednjovekovnih književnih pojmova”.. Natpis (179-191). 579. Knowledge.. Vuk Karadžić. Žitije (47-77). Zapis (78-91). Sarajevo 1986. Beograd 1990. Azbučnik srpskih srednjovekovnih književnih pojmova. 43-44. Tošić uro. Pergament (506-507).. 571. 2.). JLZ. IČ 39. Knjiga 477. Jevan elje (119-122). 2. “Despot Stefan Lazarević. Staroslavenski jezik. Rečnik kon gramatika i tekstovite. Trifunović or e. izdanje. (* Budak Neven. (* Kuna Herta. Nolit. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Beseda (28). Trifunović or e.. Zagreb 1980. Slovo 30. 5-23. Odbor za istorijske nauke. Datiranje (138-139). Tošić uro.. 575. Pisanije (239). 397.. Arhiv Istorijskog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti (160-161). 559-560. SKK. 359. Zagreb 1988. Knowledge.) 582. Tošić uro. Istraživanja iz oblasti istorije. ANU BiH. Dvije bosanske povelje iz XV vijeka. Beograd 1979. Zagreb 1990. opsežnim registrima i bilješkama popratio Marin Berket) “. 2. Trifunović or e. Nadredni znaci (175-178).. Život. 580. 841-842.) 577. Pisar (239-240). EJ 6. SKZ. Tekstovi. 5-41. Gramatika. Falsifikati (767). Beograd 574. Beograd 1997. Kolo 72. Biblioteka Odrednice. Nolit.76 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. izdanje.. Trifunović or e. Gramatik (36-37). Dijak (39-40). “Trogirski spomenici (Zapisci kurije grada Trogira od 1310.. “ or e Trifunović. Beograd 1994. Beograd 1975. Naučne komunikacije 6. doba i književni rad Stefana Lazarevića.) 581. Pisati (240244).-2000. izdanje. 576.. 573. Beograd 1999. Biblioteka Odrednice. (priredio or e Trifunović)”. IČ 40-41 (1993-1994). uro. 1. Ugrinova-Skalovska Radmila. 621. Univerzitet “Kiril i Metodij”. 168. Svjedočanstva 10. Urić Nenad. Skopje 1979. Kancelarije. (Prepisao i uredio Miho Barada. Miscellanea (Mešovita gra a) (37-38). Tošić 1992. Označavanje vremena (193-197). Revue des études sud-est 17/4. . 572. Diskusija. do 1331. "Naučno-stručni kolokvij o izvedbenom projektu Društvenog cilja XIII/2". Beograd 1990. Tošić uro. (* Ioan Eugenia. 129-131. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 388. izdanje.. HZ 41.

97-120. 409-410. 625-626. Tri povelje o posjedima hercega Stjepana Vukčića Kosače. Dumbović Vladimir. “Marko Vego. Svjetlost. 121-128. “Marko Vego.Izvori. Státní pedagogické nakladatelství... “Vakufname iz Bosne i Hercegovine (XV i XVI vijek)”.. Ljubljana 1985. Mostar 1978.. Svjetlost. Svjetlost. 278. “Marko Vego. Humačka ploča najstariji ćirilski pisani spomenik (X ili XI stoljeće) u Bosni i Hercegovini. Serija III. Sarajevo 1985. Ranosrednjovjekovni natpis iz Stona.) 587. 589. Svjetlost.. ZČ 39/4. Iz historije srednjovjekovne Bosne i Hercegovine”.. Svjetlost.. “Marko Vego. Srednjovjekovni bihaćki latinski spomenici XVI vijeka. Praha 1984. Monumenta Turcica historiam Slavorum meridionalium illustrantia 5. NS 14-15. Sarajevo 1980. 592. Svjetlost. Sarajevo 1985. Staroslověnština. Petra iz Stona (Revizija čitanja natpisa).) 584. Iz historije srednjovjekovne Bosne i Hercegovine”. Vego Marko. Islamska misao VII/80.. Vego Marko. Svjetlost. 591.) 585.. Saopštenja 17. Sarajevo 1980. Ploča sa ćirilskim natpisom i likom Sv. Novi i revidirani srednjovjekovni natpisi iz Bosne. Novi i revidirani ćirilski natpisi iz župe Broćno u Hercegovini. 282-286.. Iz historije srednjovjekovne Bosne i Hercegovine”. Iz historije srednjovjekovne Bosne i Hercegovine”. Večerka Radoslav. Vego Marko. “Marko Vego. Zagreb 1981. Most V/19-20. Vego Marko. historiografija. Sarajevo 1980. Glasnik VIS-a u SFRJ XLVIII/5. 452-486. 142-276. Iz historije srednjovjekovne Bosne i Hercegovine”.. Orijentalni institut. Banja Luka 1981. Sarajevo 1980. Iz historije srednjovjekovne Bosne i Hercegovine”. Sarajevo 1980.. (* Damjanović Stjepan. Sarajevo 1980. Slovo 35. Jahić Mustafa... “Marko Vego. Sarajevo 1980. Ćirilski natpisi iz Hercegovine. 594. Svjetlost. Vego Marko. 123-142. 590. 129-141.. Iz historije srednjovjekovne Bosne i Hercegovine.. Beograd 1985. pomoćne historijske nauke 77 583. Sarajevo 1980. . Sarajevo 1985. Vego Marko. Vego Marko. Vego Marko. 502. Sarajevo 1981.. IZ 2. Tri povelje o posjedima hercega Stjepana Vukčića Kosače. 586. “Marko Vego. 204-208. 41-42. Marulić XIV/6.. 39-64. Iz historije srednjovjekovne Bosne i Hercegovine”. 563-566. Karčić Fikret. 298-299. 290-312. Andrejević Andrej. Vego Marko. Vego Marko. 588. (* Voje Ignacij. (* Ćošković Pejo. 593. Vakufname 1. Zagreb 1985. 277-289.

. 115-138. 113-130. Odjeljenje društvenih nauka 12. 600. Knjiga 18. 623. Posebna izdanja. Sarajevo 27. 220. 124. IZ 4. Vojnoizdavački zavod. ANU BiH. Oslobo enje 40/12515. “Vizantijski izvori za istoriju naroda Jugoslavije. Beograd 1987. 604. IG 1-2. Vončina Josip. Banja Luka 1983. NUB BiH. Vego Marko. SANU-JAZU. Vego Marko. Velc Ferdinand. Iz antroponimije srednjovjekovnih natpisa u Hercegovini. (* Goldstein Ivo. Kalinin 1982. “Vojni leksikon”. JIČ 1-4. 365-369. Vujačić Dragomir. Naučni skupovi 37. 22. Trebinje 1982. Zagreb 1986. Zbornik VI jugoslovenske onomastičke konferencije. Diskusija. (Ljubomir Maksimović.. EJ 4.. 283-291. Split 1998. EJ 4. Sarajevo 1983. Sre enost gra e u Daničićevu Rječniku iz književnih starina srpskih. 236-240. Grujićevo evan elje (jevan elje). Sarajevo 1991. Vizantološki institut. (Vojna historija Borislav Ratković).) 598. Beograd 1983.) 599. izdanje. 128. 137-162. 1129.. 1983. 214-217. VI. 603.. (* Mišković Sonja. Božidar Ferjančić.. Posebna izdanja 65. srednji vijek). XXIII + 674. 597. 607... Ispisi iz Historijskog arhiva u Dubrovniku o srednjovjekovnoj Hercegovini. SANU. Sima Ćirković. (* Ćošković Pejo... “Obšćestvennoe soznanie na Balkanah v srednie veka”. Sarajevo 1983.) 601. (KUN V/99). 606.78 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Vego Marko.. SANU. Prilozi XXV/27.-1089. Epigrafija (Bosna i Hercegovina. Kraljević Gojko. 142-145. Tribunia 2. Pavel Andreis i ego ‘Istorija goroda Trogira’... “Ivan Mužić. “Savjetovanje o istoriografiji Bosne i Hercegovine (19451982)". 602. Odjek XXXVI/10. “Zbornik o uri Daničiću”. Beograd-Zagreb 1981. Hercegovina 1. Zagreb 1986. 595. Radić Radivoj. 55. 10.. Vorobeva G. Sarajevo 1982. 279-312.. izdanje. JLZ. MH. Bibliografija izdanja ‘Ljetopisa Popa Dukljanina’ i odabrana bibliografija radova o ‘Ljetopisu’. Martinović Dragana. 223224. 596. Beograd 1981..”..04. Vuković Jovan. I..-2000. Bibliografska gra a o Bosni i Hercegovini (1488-1918). Ninoslava Radošević)”. HZ 39. Sarajevo (1991). Rizvanbegović Izet. Izvori o Trebinju i okolini u srednjem vijeku. Mostar 1981. Postanak srednjovjekovne bosanske države. Zagreb 1986. 299-301. Veselinović Rajko. Hrvatska kronika 547.. .. Svjetlost. Odeljenje jezika i književnosti 7. Vrsalović Nada. 2. Beograd 1986. Voje Ignacij. 605. Beograd 1986. Ivan urić. 2. JLZ.

Radio Sa XIII/45. Franjevački ljetopisi u Bosni i Hercegovini..Izvori. (* Živanović or e.. 522-524. Hercegovina (1) 9. Sarajevo 1988. Vince-Marinac Jasna. Slovo 38. 612. Transkripcija i komentar (The Codex of Hval Krstjanin.. 117-128.. Evan elistar kneza Miroslava kao historijski izvor. . Zbornik MS za književnost i jezik 29/1.. Biblioteka Kulturno naslje e. Zagreb 1986. Kiselničeva Maria. 1986. “Zbornik krstjanina Hvala. 1986. 295-298. (Priredio Andrija Zirdum. Zelić-Bučan Benedikta. 28. Zirdum Andrija. Vukić Mario.. Zirdum Andrija.) 609. Sarajevo 21. IA MI BiH 23. Mostar 1995. Zagreb 1996. Oslobo enje 43/13803.. Marulić XV/6. 1985. 153-155.06. 159-160. Veselin Masleša.. Nadgrobni spomenik bosanske kraljice Katarine KosačaKotromanić u Rimu. (KUN VII/274). 611. Zagreb 1996. EJ 4. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. Evan elistar kneza Miroslava kao historijski izvor. Zagreb 1982. 43-64. Moskva 1978. historiografija. Zmajić Bartol. preveli Šimun Šimić i Ignacije Gavran)”. 617. Vera Jerković. Rogova). sfragistika.) 610. Mašić Jozo. Zelić-Bučan Benedikta. Beograd 1987. (Priredili: Nevenka Gošić. (* Vlačić Zorica. Svjetlost-ANU BiH. Rječnik heraldičkog nazivlja. 7. Herta Kuna i Anica Nazor)”. 618. 616. CCP IX/15.. Kuna Herta. (A-J)”.11. perevod i kommentarij A. 7. 614. Heraldika. genealogija.. 2. Études balkaniques 3.. “Zapiski janičara napisani Konstantinom Mihajlovičem iz Ostrovici. 147-152. 1986. 615. Zmajić Bartol. Grb. 519-530. Marulić XXIX/2. Sarajevo 1977. Zagreb 1984.. Biserka Grabar. 8. Zelenika An elko. Sarajevo 14.. Zagreb 1985. Naš svijet XXIV/267. Golden marketing.10. izdanje. Sarajevo 05.11. 136. 822-823... Oslobo enje 42/13273.. Heraldika. Zirdum Andrija. Pamjatniki srednevekovoj istorii narodov Centralnoj i Vostočnoj Evropi”. (Vvedenie. Sarajevo 04. 388-397.. Franjevački ljetopisi u Bosni i Hercegovini. 613. 414-436. Marulić XV/5. Pregled starina Bosanske provincije.. JLZ.. Sarajevo 1986. H. Oslobo enje 43/13787. 7-44. pomoćne historijske nauke 79 608.. Transcription and Comentary). veksikologija. Uvod (Filip Lastrić – Život. (* Čoralić Lovorka. Izdateljstvo Nauka.. 555. Zagreb 1988. Zmajić Bartol. JLZ Miroslav Krleža. Zagreb 1982. ličnost i povijesni rad). I. Oslobo enje 43/13765. Novi Sad 1981. Sarajevo 1984. Gabrić-Bagarić Darija.. 117-120.. M. Sarajevo 1987.) .. 5. “Filip Lastrić. JF 43. Sofija 1978.

Novi Sad 1978.. 528-529. Pregled LXXIII/5. Dubrovnik 1985. Zagreb 1989. 89-97. Živanović or e. Modruški biskup Nikola i propast Bosne. 271-278.. Novi Sad 1978. Latinsko-hrvatski ili srpski rječnik. 451-455.. Anali 22-23. Sarajevo 1984. Zagreb 1979. Žic Nikola. (Uredio Milenko Brkić). 625. . Zbornik MS za književnost i jezik XXVI/3. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. ‘Stara srpska književnost u 24 knjige’. Sarajevo 1982. 622.03. Česmički Ivan. CCP XIII/24. Sarajevo 1983. Živanović or e.. Prve vijesti o bosanskoj kovnici novca poslije smrti Tvrtka I Kotromanića. Ljubljana 1987. Živković Pavo. “Jugoslovenski književni leksikon. Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni.. Živanović or e. 210-212.. Žic Nikola. Novi Sad 1976. “Savjetovanje o istoriografiji Bosne i Hercegovine (1945-1982)". GDI BiH 28-30 (1977-1979). 31-39. 126-131. Živković Pavo. Studenci 1995... Banja Luka 1982. 7. 94-101. Zbornik MS za književnost i jezik XXVI/1. MS. 13. NEV XXXIII/1-2. 9-70.) 624. Beograd 1998. 212-216. Posebna izdanja 65.. Oslobo enje 40/12459.. Zbornik MS za književnost i jezik XXIV/1. 1983.. Biškup Marijan.. Odjeljenje društvenih nauka 12.. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. Žepić Milan. “Konstantin Mihajlović iz Ostrovice. 113. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”. Konstantin Mihailović iz Ostrovice i njegovo delo.. 252. Drugo dopunjeno izdanje”. IZ 3. (* Danti An olo. Živančević Milorad. 627. Živković Pavo. ZČ 41/1.. IČ 44 (1997). ANU BiH. 621. (KUN V/89).. 33-59. 11-34. ŠK. Sarajevo 02.. Knjiga 15.. PCC Me ugorje. 619. (Priredio or e Živanović). Nilević Boris. Odjek XXXVI/8. izdanje. Novi Sad 1984. Klarić Tihomir. 165-178. 232-233. (* Ćošković Pejo. Brković Milko. Bibliotekarstvo 30. Jalimam Salih. Sarajevo 1979. Voje Ignacij. Konstantin Mihailović iz Ostrovice – povodom novih radova. 23.. GDI BiH 34. 140-145. (Uredio Milenko Brkić). 623. Diskusija. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”. Sarajevo 1983. PCC Me ugorje. Sarajevo 1983. Sarajevo 1983. Pariteti dubrovačkog novca u srednjem vijeku.. Prosveta-SKZ.-2000. 73-79. Vijesti Pavla Vitezovića u njegovoj ‘Kronici’ o prošlosti Bosne i Hercegovine. Jalimam Salih. Živković Tibor. Hadžijahić Muhamed. 629..80 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.) 628. 326 620. O prvim poglavljima Letopisa popa Dukljanina. Zavičajni muzej Travnik. 626. Beograd 1986. Sarajevo 1983. Živković Pavo. Janičarove uspomene ili turska hronika”. Studenci 1995.. 189-193.

Constantine VII Porphyrogenitus. Dukljanin pop (554). Vukanovo jevan elje (377). London 1991... VI + 943. Prosveta. Zagreb 1851). Grbovi (442).. Jeronima (sv. pomoćne historijske nauke 81 630. papi Piju II 1463. (Fototipsko preštampano izdanje 1980).. 641. Beograd 1978.. Opšta enciklopedija. “Mala enciklopedija Prosveta.. 632. Staroslavenski jezik (660-661). Letopis popa Dukljanina (398). Halkokondil Laonik. .. . historiografija.. 635.. Zagreb 1980. 4 (Iz-Kzy)”.. 6 (Nih-Ras)”. 3 izdanje. “The Middle Ages. CCP XVIII/33. Apokrifi (81-82). 640. 180-182. 633. 7 (RašSzy)”. Prokopije iz Cezareje (644). Mihanovićev apostol (468). Paleografija (267).... Madijev.. Miha de Barbezanis (222).. Novac (Povijesni pregled) (71-73). Iz fermana sultana Mehmeda II.. (Pretisak)”. 5 (L-Nigh)”. . Pismo iz davnina (Stjepan Tomašević. “Bosanski pogledi. Zagreb 1978. “Mala enciklopedija Prosveta. Prosveta. Sarajevo 1989. Konstantin VII Porfirogenet (520-521). (* Čoralić Lovorka. 8. “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda. Beograd 1978. Sfragistika (Sigilografija) (391). Orbini Mavro (203). Pop Dukljanin (552).... Madijev Mihail (Madius Michaeles) (448). Ćirila i Metoda)-Element. HKD sv. Kalendar (214-217). Svjetlo riječi VII/81. . 303. London 1984. Numizmatika (105).. 3 izdanje. Hrvatska glagoljica: biti pismen. Ljetopis (207). . 556...Izvori. 3 (RŠ)”.) 631... JLZ. Sudbonosni susret fratra i sultana. (Fototipsko preštampano izdanje 1980)... Opšta enciklopedija. . Miroslavljevo evan elje (499). Konstantin VII Porfirogenit. 636. .. Visoko 1983.. 639. Svjetlo riječi I/2. Thomas and Hudson. JLZ. Długoš Jan (Dlugosz Jan) (522).. Zagreb 1994. Loyn)”.... Nezavisni list Muslimana Bosne i Hercegovine u iseljeništvu 1960-1967. Stamaco (Zürich). Konstantin Filozof (521). Slavenski jezici (490-491). Kodeks (438). 2 (K-P)”.. .. Žubrinić Darko.. . Misal (500). 637. 15. 634. “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda.. 104. Beograd 1978. Zagreb 1994. 638. 3 izdanje. Zagreb 1981. Zemljopis i poviestnica Bosne. biti svoj. . Zagreb 1979. Bosanski novac (232). Opšta enciklopedija. “Mala enciklopedija Prosveta. 1 (A-J)”.. godine (Ivan Franjo Jukić.. Ašik-paša-Zade (131). . Janus Pannonius (Ivan Česmički) (41). (Fototipsko preštampano izdanje 1980). kralj bosanski. JLZ. .. bosanskim franjevcima. “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda. Janczar Michał Konstantynowicz (38).. Prosveta. “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda. 29. A Concise encyclopaedie (General editor: Henry R. JLZ. Litra (147-148)... Konstantin Filozof (291). Kronika (646).

642. . 643.-2000. “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda. Vukanovo jevan elje (601).82 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Sarajevo 1998. 7.. . Toma arhi akon (245).. 8 (Š-Žva)”.. .. JLZ.... Tekst Ahdname. Svjetlo riječi XVI/178. Toponomastika (254-255). Zagreb 1982.

2. POLITIČKA HISTORIJA .

.

Sarajevo (1995). 655. Oslobo enje 55/17937.. 654. KDM Preporod Zenica 1995.. . 223... 389-394. Škegro Ante... Oslobo enje 45/18868. I rapporti tra i Malatesti e la Bosnia. 14.) 648. 62. 299-303. Godina 40. Sarajevo 1998. Zagreb 1998. 37. Znak Bosne I/1. . ŠK.Politička historija 85 644. 555-557. Brzica Stjepan. (* Džaja Srećko. 35. Bribirski). Bosna – Hersek ve Turkiye. Birin Ante. Istanbul 1993. HZ 42. 88-94. Südostforschungen 57.. Motrišta 5-6. Ančić Mladen. 1998. Sarajevo 1998. Mostar 1998. (* Uzunović Alija. 101. Stećak V/56. . (* Smriko Vehid. Knjiga 2.. Zrinski (Šubići. Zagreb 1998. ČSP XXX/2. Znak Bosne I/2.. Alternatif Universite.. Trajanje Bosne. Knjiga 100. Džanko Muhidin. 1999.09. Sarajevo 2000. Stjepan Tvrtko I (o 600-oj obljetnici smrti).. Zenica 1995. Preporod XXVIII/648. Novi Pazar 1993.. Biblioteka Djela.05.... Adamček Josip. Rimini 1990. Gradina II/12. Mjesto Muslimana – Bošnjaka Sandžaka i BiH u obrazovnim programima Srbije. Zadar-Mostar 1997. Sarajevo 1998. Zagreb 1980. 137-150.. Dobojske velike bitke. 20. BF VI/10. Ančić Mladen. Maslak Nijazija.. 649. Sarajevo 1998. 167-169. München 1998. 29-30. Le condizioni per la formazione di uno stereotipo. 227-228. PP Dinex. Zagreb 1980. Putanja klatna. Knjiga 9ZIRAL.. "Križarske vojne" XII stoljeća.. Sarajevo 1991.) 651. Zavod za povijesne znanosti HAZU u Zadru. Giornata di studi Malatestiani a Cesena.. 286-292. Alić Džemaludin. Alić Halim. Alibašić Avdija. Alibašić Avdija. ŠK. Devetnaest stoljeća Bosne. Povijesni prilozi 17. Zagreb 1989.. Akarslan Mediha. 13-35.. “Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture”. (KUN) 6. 652. Centro studi Malatestiani... 104.. “Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture”.. Ančić Mladen. Ugarsko-hrvatsko kraljevstvo i Bosna u XIV. Musa Šimun. Uvjeti za stvaranje stereotipa. 650. 646. Ančić Mladen. Sandžak III/43-44. Doboj 1996. 308. Frankopani (knezovi Krčki). HM II/7-8. 61-75. Zenica 1995. stoljeću. Sarajevo 08. Sarajevo-Frankfurt 1998. 645. 647. 48-49. Ljiljan VI/276.. 638. Atti 8. Bosna i Hercegovina i Turska. Škegro Ante. Ančić Mladen. Sarajevo 05. Grbelja Tonči. Radovi HDZU 3. Adamček Josip – Kampuš Ivan – Karaman Igor. 22. 154-155. Sarajevo 1998. Alić Adil. Tešanj 1995. GADAR BiH 35 (1998-1999). Hrvatski narodni kalendar za prijestupnu 1992. Trajanje Bosne (Lomovi bosanske svijesti). Šimić Angelina.. 18.. Dobojske novine I/9. 653. Biblioteka Stećak. Veza Malatesta i Bosne. 775-780. 656..

Dorothee Gorjanska. Kampuš Ivan. za I razred srednjih stručnih škola... 267. An elić Pavao. (Izabrao i uredio Stijepo Obad)”. An elić Pavao. HZ 45 (1992). Split 1994. 666.) 657. Sarajevo 1980. 1994. An elić Pavao. 664. Bobovac i Kraljeva Sutjeska (Stolna mjesta bosanskih vladara u XIV i XV vijeku).. JLZ. Split 07. Sarajevo 1999. 663. Antoljak Stjepan.) 665. Prilozi 29... Ančić Mladen. Ančić Mladen. 1978. (1. . (Arpadovići) (243-252) (Babonići) (306310). 301-303. Biblioteka Izvori. 34. Sarajevo 1979. Arslanagić Miralem – Isaković Fahrudin. Antoljak Stjepan. 658.86 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978... 1974). Pregled hrvatske povijesti. Oslobo enje 35/10746. Politička struktura srednjovjekovne Bosne.. 2. 10. Godina 46. Wissenschaftliche Mitteilungen. Renesansna diplomacija i rat. Univerzitet “Džemal Bijedić”. Zagreb 1983. Orbis-Laus. Mostar 1997. Istorija – Povijest. 19. Slobodna Dalmacija. izdanje. Svjetlost.. Zagreb – Zadar 1999. “Hrvatski biografski leksikon I (A-Bi)”. Antoljak Stjepan. Antoljak Stjepan. Zadar 1999. za I razred srednjeg usmjerenog obrazovanja i vaspitanja. Primjer pada Bosne 1463.-2000. Orbis-Laus..11. Sarajevo 06. Hrvatski narodni godišnjak 1999. Zadar 1995. Hrvati u prošlosti. (* Fiamengo Jakša. “Hrvatska srednjovjekovna diplomacija. Split 1992. Split 1996. Anžuvinci (206-212). 37-55. Zadar 1994. godine?. GZM (A) 34 (1979). 1992. 289-308. Zadarska smotra XLIV/1-2.. Pregled historije Bosne i Hercegovine od prahistorije do kraja srednjeg vijeka. 662. Izdavačko knjižarsko trgovačko preduzeće “Sarajevo”.05. 669. 948. 207-211. Zagreb 1993. Sarajevo 1990. HZ 42. Zadarska smotra XLIII/5-6. (Izabrani radovi). Krunidbena i grobna crkva bosanskih vladara u Milima (Arnautovićima) kod Visokog. Split 19. Slobodna Dalmacija. izdanje. Oršolić Tado. 143-177.. izdanje. Sarajevo 1978. A Survey of Croatian History. 659. Heft A. Kurtović Esad. Arslanagić Miralem – Isaković Fahrudin. Obad Stijepo. 660. 286-291. 668.07. 380-382. Arnautović Esad. Sarajevo 1998. Pedagoška akademija. Istorija – Povijest. 183-247. Biblioteka znanstvenih djela. 173-181. Jesu li Hrvati sudjelovali u kosovskoj bici 1389.. 661. (* Mirković Vojko. Radovi Zavoda 41.. Antoljak Stjepan. 159. Književni krug. 247... Obad Stijepo.. Zbornik Diplomatske akademije Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske IV/2”. 248-251.. 313. 5. Archäologie. Zagreb 1989. 667. Band VI. reine de Bosnie.

JLZ. Sarajevo 1980. Bašagić Safvetbeg. Hrvatinići (151-153). 2. Vrhbosnensia I/2. 2. Babić Anto – Kovačević-Kojić Desanka. 673. 11. Batalo. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera. Babić Anto. (* Lindner Paul Rudi. (* Budak Neven. izdanje. Sarajevo 12. (* Prlender Ivica.. Prilozi XVI/17. Reprint. 167-174. Cambridge Massachusetts 1980. Osijek 1997. (* Džaja Srećko. Zagreb 1988. 2. Atanasovski Veljan.. 216.11.) 681. Zagreb 2000. 264. Dabiša Stjepan. (Translated from the German by Ralph Manheim). Osijek 1999. Südostforschunegen 39. 675. JLZ. Sarajevo (1989). . 257-262. Povijest – Hrvatska povijest. EJ 3. 171-172. Babić Anto – Redakcija EJ za BIH (Vego Marko). HZ 53.. BF VIII/12. Kratka uputa u prošlost Bosne i Hercegovine (od g. 765-766.. Balta Ivan. EJ 1. Srednjovjekovna bosanska država. Narodna knjiga-Istorijski institut. 2. Hickman. 1980. izdanje. JLZ. Babić Anto – Redakcija EJ za BIH (Vego Marko). 674. 354. 209-213. 316-318. izdanja Enciklopedije Jugoslavije”. 532. Zagreb 1984. EJ 5. JLZ.. 241-247. 1978.).. Zagreb 1983. JLZ. Babić Petar. Srednjovjekovna bosanska država.. 680. Pregled povijesti srednje i jugoistočne Europe u srednjem vijeku. 82.. Pad Hercegovine. izdanje. 676.Politička historija 87 670. Iločki Nikola. 2. izdanje. “Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina. Babić Anto. Oslobo enje 37/11657. Ed... Mehmed the Conqueror and His Time. JLZ. EJ 2. Zagreb 1983. Bollingen Series 96. 79-86. Babić Anto. Sarajevo 1997.) 671. JLZ. 525-526. Sarajevo 2000. 678. Besarović Vojka. 14631850.. Speculum 55/4.) 683... Princeton University Press. 215-218.. Zagreb 2000. München 1980. Prijelaz srpskog kralja Stjepana Dragutina na katoličanstvo i pokušaj obnove crkvenog jedinstva s Rimom. Beograd 1979. William C. Dinić-Knežević Dušanka. Jajačka banovina (750). Zbornik MS za istoriju 21. EJ 2. izdanje. 677. Šipovac Ne o. izdanje. Novi Sad 1980. 672. Zagreb 1988. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera. Pedagoški fakultet. Babinger Franz. Tradicija i historijsko pravo u odnosima izme u Bosne i Dubrovnika u srednjem vijeku. 679.) 682. Babić Anto. Zagreb 1982. HZ 53. Separat II. 2. Babić Anto.. 319-320. Zagreb 1980.. EJ 5. Borić. Balta Ivan.

695. Srbija Nemanjića i Hilandar. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”. ZadarBiograd 1990. Obavijesti HAD XXIII/2. Boško. Blagojević Miloš.. 14631850. Srbija u doba Nemanjića (Od Kneževine do Carstva: 11681371. ZFF XVIII/1. 630. 294. Beograd 1989. 684. 689. 296-298. Zagreb 1991. 1989.. Bogdan Henry. (KUN VIII/407). Matica Bošnjaka. do 13. 132+Prilozi (28 slika i 3 karte).88 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. (* Čoralić Lovorka.. 691.. Biblioteka Nastava istorije. Oslobo enje 46/14815. Zavod za povijesne znanosti FF u Zadru-SIZ kulture Općine Biograd.09. Le traité de paix conclu entre Vlatko et Mehmed II. Sarajevo 16. Beograd 1993. Zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog u Biogradu od 11. Paris 1994. Srpski narod i srpske zemlje u srednjem veku. Beograd 1994. 720. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. Bosanska riječ.-2000. Perrin. (Uredio Milenko Brkić). Zürich 1994. 692. ZFF XV/1. 75-87. Dokazi rane državnosti (Iz doba Kulina bana). Die Balkangeschichte. 694. 68-70. 97-114. Znameniti hrvati: Bošnjaci i Hercegovci u Turskoj carevini. Migotti Branka. “Biograd i njegova okolica u prošlosti”... . 685. “Kosovska bitka u istoriografiji”. Wuppertal 1995. Vojnoistorijske rekonstrukcije Kosovske bitke. 687. 693. Blagojević Miloš. Histoire des pays de l’est: des origines á notre jour. Ilustrovana hronika). Jedinstvo i podvojenost srpskih zemalja pre bitke na Kosovu. 686. Biogradski zbornik 1.. Kratka uputa u prošlost Bosne i Hercegovine (od g. 688. 71-92. studenog 1988.. Blagojević Miloš. Balcanica 24. Berberović Izet.. Bešlagić Šefik.. Društvo istoričara Južnobačkog i Sremskog okruga. Beograd 1985. 'Vladanije' kneza Lazara u Primorju.. Zagreb 1991. 1122. Reprint. godine. Blagojević Miloš. Knjiga prva.). Blagojević Miloš. Hronike srpske. PCC Me ugorje. Novi Sad 1999. Vekovi Srba. 228. Studenci 1995. Beograd 1990. 690.. Beldiceanu-Steinherr Irène – Bojović J. 9. Radovi 24. Zbornik radova 11. TRZ Vajat-IRO “Beograd”. Bašagić Safvetbeg. Gornji Milanovac 1992.) 689a. SANU. Blagojević Miloš. Bašagić Safvetbeg.. 222-229. Istorijski institut.

16. 702. Sarajevo 22. (* . 48..03. “Bosna i Hercegovina ogledalo razuma (Izbor članaka. Sarajevo 21. 1990.11. 697. Prva linija IV/21.. SKZ. Beograd 1982. Oslobo enje 47/15240. 18-19.. Rodoslov Vojislavljevića i porijeklo Nemanjića prema ‘Ljetopisu popa Dukljanina’. 28. 11. “Bosna i Hercegovina i svijet”.11... Bojić Mehmedalija. Sarajevo 1995. Ljiljan IV/128. Sarajevo 1994. Prisvajanje istorije srednjovjekovne Bosne.. 1990. Sarajevo 17. 18-19.11. Raguse et L’Empire Ottoman (1430-1520). (4) Sandžak V/70. 18-19.11. Sarajevo 1996. Paris 1998. Akmadžić Hazim. Druga knjiga. 33. Oslobo enje 47/15244. 16. 698. Oslobo enje 53/17156. (8) (Oteto u miraz). 18.. “Bosna i Hercegovina i svijet. ŠVK OS BiH. IGC Borba. (Pretisak)”. Bogdanović Dimitrije.. 29. 1990.. Sarajevo 15. 337. 1996. Prva linija III/19. (2) Sandžak IV/66-67.11. 1990. Oslobo enje 47/15234. 23-26. (4) (Dva vijeka avarske vladavine). 1996. Feljton: Historija i politika. 12.. Oslobo enje 47/15243. 1990. Sarajevo 20..11. 10. Sarajevo 24.. Sarajevo 1995.11. Sarajevo 1994. (7) (Da nije “Vražjih” bogumila). Stamaco (Zürich). Doba borbi za očuvanje i obnovu države (1371-1537)”. Delić Rasim.11. Bojić Mehmedalija. Institut za istoriju. (5) Sandžak V/71-72... Novi Pazar 1995. 1990. 701. 7-10. (3) (“Iščupana Bosna”).Politička historija 89 696.. Nezavisni list Muslimana Bosne i Hercegovine u iseljeništvu 1960-1967.. Feljton: Istorija i politika: Čija je Bosna? (1-10): (1) (Drina – vječna granica).... 16. 1990. 1995. 286. Sarajevo 16. . (10) (Silom u drugu vjeru).. “Srednjovjekovna istorija Crne Gore kao polje istraživanja”. (* Šimić Angelina. Bojić Mehmedalija.) 704.. Knjiga 3. “Istorija srpskog naroda. (6) (Teorija iz magle). Oslobo enje 47/15242. 1996. (* Pelesić Muhidin. 12. 536. Sarajevo 1997. “Bosanski pogledi. 705. 14-15. 700. 38. Institut za istoriju u Sarajevu. Beograd 1992. 24-25. Prva linija IV/20. Sarajevo 17. 5. Sarajevo 1996.11. Sarajevo 14. Čija je Bosna? (1-6): (1) Sandžak IV/65. Bojović J. Sarajevo 23. 7-20. Sarajevo 19. Oslobo enje 47/15237. 18-19 .. Tafro Tarik.... Oslobo enje 47/15236. Boljević-Vuleković Vojislav. 699. 16. Zbornik radova sa Okruglog stola Istorijskog instituta. Oslobo enje 47/15241. Istorijski institut RCG. Sarajevo 1995. Ljiljan VI/207. Oživljavanje nemanjićkih tradicija.. Oslobo enje 47/15239.11. P. Rezimei sa okruglog stola”. 1990. 11. 1990. 14.. Oslobo enje 47/15235. 1996. (5) (Dokazivanje po svaku cijenu).. 1990. odlomaka i ilustracija.. priredio David Atlagić)”. Boško.. (9) (Najumniji bosanski vladar).) 703. A. “Bosna i Hercegovina od najstarijih vremena do kraja Drugog svjetskog rata”.. 1997.. 111-129. (2) (Tri pogrešna izvora). London 1984. (3) Sandžak V/6869. Podgorica 1999. (6) Sandžak VII/73-74.

95. Obavijesti HAD XXXII/1. Zetske vojvode pod despotima. BF VIII/13... Uprava za moral Generalštaba. Baneres. Pregled LXXV/7-8. Macan Trpimir. Südostforschungen 58. Zenica 1995. Alibašić Avdija. Sarajevo 1997. Centre International Escarré per a les Minories Étniques i Nacionalitats IV. 1998.08. Beograd 1979... Sarajevo 1998.90 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.. Press centar Armije RBIH. Maslak Nijazija. 428-436. Ivanišević Alojz. SKZ. 186. Zagreb 1980. “Ivan Božić. POF 49 (1990). "Bosna i Hercegovina od srednjeg veka do novijeg vremena". Povijesni prilozi 18. 417.. Sarajevo 1985. Dialogue – Internationale issue 1-2. Newsletter. Škegro Ante. “Bosna i Hercegovina od najstarijih vremena do kraja Drugog svjetskog rata. 57-58. 09. culture.) 711. Zloković Maksim.. Zagreb 06. Škegro Ante. . Istanbul 1993. 470 + 6 karata. Bihać 1996. Sarajevo 2000. “Bósnia i Hercegovina. Istorijski institut.08. Nemirno pomorje XV veka”. 465-467.. Zbornik radova 12. Sarajevo 2000. 459-464. 9-32. Vojna biblioteka 16. Bulletin d’Information 31. Sarajevo 2000. Sarajevo 1995. El Muslims. Božić Ivan... Nemirno pomorje XV veka”. Beograd 1979. Škegro Ante. Kulenović Salih. Paštrovići... Art and Culture (IRCICA). Prilozi 29. SKZ. IČ 27.) 710. Sućeska Avdo. (J. Večernji list. (KUN) 6.. (* Fejić Nenad.. “Ivan Božić. Škegro Ante. BF V/8.. SKZ. Barselona 1985. BF VIII/13. Sarajevo. Nametak Fehim. Božić Ivan.... Znak Bosne I/1. 121-125.) 707. Kotor posle prihvatanja mletačke vlasti. 713. 1995. dopunjeno izdanje”. Božić Ivan. izdanje. 937-939. (* Kurtović Esad. “Bosnia – Herzegovina. Škegro Ante. “Ivan Božić. 712. Zagreb 1980.. . BKC. heritage”. Marulić XIII/2. SKZ. 1995. 19. Nemirno pomorje XV veka”. Prva linija VII/63. Balšići. 231-238. 124-129. Oslobo enje 52/16728. Unsko-sanske novine I/10.. Zagreb 1999. Beograd 1995. (* Kolar Ramo. 285-287. 709. SANU. Beograd 1980. 319-322. Nemirno pomorje XV veka.. 578581. 2.. Božić Ivan. Beograd 1979.01. Sarajevo 2000. Sarajevo 1998. Sarajevo 16.. Oslobo enje 55/18028.. 2. Marti Garcia Ripll)”. 427-434.. München 1999.. Zagreb 2000.) 706.. Desearch Centre for Islamic History. Dijalog 1-2.) 708... 23. (* Rašić Nikola. Beograd 1979.. 10.. 427-434. Zbornik Kotorske sekcije 2. JLZ. “Bosna i Bošnjaci (Državno-pravni razvitak Bosne i Hercegovine i bošnjačkomuslimanski narod)”. Sarajevo 2000. . 174-192.. Sarajevo 1995. Kožar Azem. Sarajevo 1995.. Kotor 1980. 366-370. 105-149. EJ 1. 193208. 428-436. Božić Ivan. Prilozi 29. 714. Škegro Ante. Gračanica 1997. 433. 12-14. 3-14. History. Sućeska Avdo..-2000. Gračanički glasnik 4.

Galerija 65. EJ 2... vitez sv.) 726. 19-20. 60-71. 3 promijenjeno izdanje”.. u vrijeme i nakon Kosovske bitke 1389. Kolo IX/3. Zadar 1986.) . “Bitka na Kosovu 1389. “Bribir u srednjem vijeku. Budak Neven. “Bribir u srednjem vijeku. 57-70.. (Dvojezično) 727. 128.Politička historija 91 715. izdanje. 721. Zagreb 1983. 305-306. 95. Budak Neven.. (Dvojezično) 720. HZ 42. Bosanski kraljevski dvor prema Zadru i Hrvojeva uloga u zadarskim doga ajima krajem XIV i početkom XV st. 717. 255-270. (* Delonga Vedrana. 9. Budak Neven. Brković Milko. 722. godine”. Ivan od Paližne.... Zagreb 1989. godine. “Šest stoljeća od smrti bosanskog kralja Tvrtka I”.. Božić Ivan – Redakcija EJ. Fayard. Budak Neven – Posavec Vladimir. (* Vodopivec Peter. Beograd 1989. Zagreb 1987. Zagreb 1995. (Dvojezično). Brković Milko. 532. 553-555. 2.. Zagreb 1994. Odjek XLIV/17-18. 7-16. Zagreb 1994. Split 1996. Muzej hrvatskih arheoloških spomenika.) 725. 718. 724. 3 promijenjeno izdanje”. Prva stoljeća Hrvatske. Od seobe naroda do apsolutizma. Zagreb 1999. Obavijesti HAD XXVI/3. JLZ. Ra anje suvremene Hrvatske i Europe. Zagreb 1982... SANUIstorijski muzej Srbije-BIGZ. Tvrtkov uspon na kraljevsko dostojanstvo.02. Paris 1991. Zagreb 1989. Ljubljana 1993.. “Hrvatski biografski leksikon I (A-Bi)”. Zagreb 1997. 52.. 1995. Histoire des Balkans XIVe-XXe siècle. 1-8. 1 izdanje”. Uloga bosanskog kralja Tvrtka I. “Bribir u srednjem vijeku.. Castellan Georges. 63-65.. ZČ 47/1. JLZ. (Forum) 1. Split 1996. CCP XIII/23. 716. Muzej hrvatskih arheoloških spomenika. RPZ 12 (1985-1986).. Obavijesti HAD XIX/3. Split 1987. O ulozi Vuka Brankovića. Radovi 28. Božić Ivan.. Split 14. Goldstein Ivo. razred osnovne škole). Sarajevo 1991. Bodin... Slobodna Dalmacija. prior vranski. Povijesno-arheološki pregled / A historical and archaeological review. 328-333. (* Rajčić Tihomir. 723. Rapanić Željko. (* Rapanić Željko. Babonić Stjepan. 150-152. Ivana. Brandt Miroslav. (Alternativni udžbenik za VI. Hrvatska sveučilišna naklada. u zbivanjima prije. Muzej hrvatskih arheoloških spomenika. Burić T. 248. Radovi 25.) 719.

Beograd 1997. (* Veselinović Andrija.. Md. (* I.. 415. 360-362. London 1984.. Srbija izme u Vizantijskog carstva i Bugarske.. 732. Prva knjiga. Zagreb 1986. 83. izmijenjeno izdanje. European Historical Dictionaires. Od najstarijih vremena do Maričke bitke (1371)”. “Istorija srpskog naroda..) 734. Ćirković Sima. Knowledge. “Istorija srpskog naroda. Beograd 1981. Sarajevo 1997. Conte Francis. Ćirković Sima.. Albin Michel S.) 736. Evernos (Avernez) Mehmed. Sarajevo 1999. Motrišta 10. Gruba. 735. Ćeman Mustafa. Zagreb 1996. Ćosić Stjepan.. 737. Čubrilović Vaso. SKZ. 738. 180-196. Anali 37. Znak Bosne IV/5-6.-2000. Ćirković Sima. Zenica 1998. 1997.. & London: The Scorecrow Press. 2. 731. No. SKZ. 21. Č. Tomić Rudi. Osvit srednjeg vijeka.. Aux origines des civilisations d’Europe centrale et orientale (VIe-XIIIe siècles). Prilozi bibliografiji objavljenih radova o Kulinu banu. izdanje. Osamostaljivanje i uspon dukljanske države. 103-107.. 141-155. Paris 1986. Čutura Dinko.. SKZ. 419-420. Jozić Anto.. Beograd 1981. Svjetlo riječi XV/176. Prva knjiga.. Ćirković Sima. 112. Beograd 1981. .92 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Istorija srednjovekovne bosanske države. Alfa. Povijest za V. Osvit srednjeg vijeka. Dubrovnik 1999. ‘Kujava kći’. razred osnovne škole”. Povijest za V. 114-116. Alfa.. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Stamaco (Zürich). “Dinko Čutura – Bruna Kuntić-Makvić – Tihomila Težak-Gregl.. Nezavisni list Muslimana Bosne i Hercegovine u iseljeništvu 1960-1967. 100-111. Les Slaves. Obrazovanje srpske države.. Mostar 1999. 25. Svjetlo riječi XVII/193. Historical Dictionary of Bosnia and Herzegovina.. 117-129. Beograd 1964. “Dinko Čutura – Bruna Kuntić-Makvić – Tihomila Težak-Gregl. izdanje. 3. R. (* Wytrzens Günther.. Stuttgart 1989. Beograd 1981. Ćirković Sima. “Istorija srpskog naroda. SKZ. LVI + 335. SKZ. 263-272. Inc.) 729. ‘Mali leksikon’. Čutura Dinko. JLZ.. Zagreb 1996. Prva knjiga. A. 156-169. “Bosanski pogledi. razred osnovne škole”. 728. Geschichte Osteuropas XXXVII/3. EJ 4. 27. Prva knjiga. 9-10. 1. Čuvalo Ante. (Pretisak)”. 730. Od najstarijih vremena do Maričke bitke (1371)”. “Istorija srpskog naroda. Od najstarijih vremena do Maričke bitke (1371)”. Unutrašnje i spoljne krize u vreme Nemanjinih nasljednika. 733. Lanhan. Od najstarijih vremena do Maričke bitke (1371)”.. 739..

Ćirković Sima.Politička historija 93 740. Zagreb 1982.. Beograd 1987. 742. “Istorija srpskog naroda. “Istorija srpskog naroda. Beograd 1981. EJ 2. 15.. “Istorija srpskog naroda.. 752. O sastavu i snazi Lazarevog tabora na Kosovu. (72-79). 745. (Dvojezično). Galerija 65.. Beograd 1981. Ćirković Sima. 750. Radovi 19. Beograd 1982. Ćirković Sima. 746. 404. 462-475. SKZ. Odjeljenje društvenih nauka 23.. Unutrašnja politika kralja Milutina. Bosna i Vizantija. Vladavina Stefana Uroša III Dečanskog. Ćirković Sima.. Pad Bosne i pokušaji otpora turskom osvajanju. Posebna izdanja 90. Srpske i pomorske zemlje kralja Uroša I. Doba borbi za očuvanje i obnovu države (1371-1537)”. juni 1389. Beograd 1989. 151-168. VIG XL/2. 341-356. Ćirković Sima. 279-290. "Mileševa u istoriji srpskog naroda". 2. 230-240.. SKZ. SKZ. Beograd 1982. 747. SKZ. SKZ. 390-402. 749. “Istorija srpskog naroda. 496-510. Ćirković Sima. Odeljenje istorijskih nauka 6. izdanje. Beograd 1989. Od najstarijih vremena do Maričke bitke (1371)”.. Prva knjiga. Od najstarijih vremena do Maričke bitke (1371)”. Naučni skupovi 38.) 748. Druga knjiga. Ćirković Sima. JLZ. Mileševa i Bosna. SKZ. Ćirković Sima. The Field of Kosovo. “Istorija srpskog naroda. Beograd 1982. SKZ. Od najstarijih vremena do Maričke bitke (1371)”. 392. Ćirković Sima. 744. "Osamsto godina Povelje bana Kulina". Branković ura . Prva knjiga. Zagreb 1986. . Ćirković Sima. Ćirković Sima. Artemis Verlag. Godine krize i previranja. 741. ZČ 35/4. Druga knjiga. Kosovo polje. München-Zürich. ANU BiH. Protivrečnosti balkanske politike. Doba borbi za očuvanje i obnovu države (1371-1537)”. 751. Bosna. Prva knjiga. Unutrašnje borbe početkom XIV veka. “Bitka na Kosovu 1389. 36-46. 1982. Od najstarijih vremena do Maričke bitke (1371)”. Ćirković Sima. Doba borbi za očuvanje i obnovu države (1371-1537)”. SANU. SANU-Istorijski muzej Srbije-BIGZ. Prva knjiga. (* Peršić Janez.. Beograd 1981. Druga knjiga. “Istorija srpskog naroda. “Lexikon des Mittelalters”. Sarajevo 1989. 23-35. 137-143.. Ćirković Sima. Švab Mladen. 743.. 15 june 1389 (80-90). 449-461. Beograd 1981. “Istorija srpskog naroda. godine”... Ljubljana 1981.

06. 14. 13.06... Ćirković Sima. 109-118.. Sarajevo 27. 13. Oslobo enje 46/14733. 1989. Sarajevo 02. 762. vjera il’ nevjera). 13. Naš svijet XXV/285-286. 763. 10.06. 10. Sarajevo 1989.. prošlost i sadašnjost”. 1989.. 1989. Oslobo enje 46/14729. 756.. 560-562. (11) (Hvalisanje kralja Tvrtka). 8. Paris 1992. (3) (Lazar se priprema za boj). (2) (Korijeni nesloge). Me unarodna politika. Oslobo enje 46/14731. Oslobo enje 46/14740.06.. Ćirković Sima.. 12.94 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Oslobo enje 46/14728.. 16. Sarajevo 29. Ćirković Sima. Naši dani XXXVI/970 (40).. 8. 1989. Feljton: Legende i istine kosovskog boja (1-15): (1) (Sumrak Srbije i Nemanjića). “Šest stoljeća od smrti bosanskog kralja Tvrtka I”. Eparhija raško-prizrenska Prizren-Bogoslovni fakultet Beograd. . (12) (Kosovo – prag Balkana). Sarajevo 23. Percepcija ishoda Kosovske bitke. I Serbi nel medioevo.. 753. (4) (Strategija osvajača). (15) (Bajazit nudi mir). 1989. 22-23.. 754..06. “Kosovo.-2000. Sarajevo 03. 13. 14. Oslobo enje 46/14727. Ćirković Sima. Odjek XLIV/17-18. (5) (Sa štitom ili na njemu). Oslobo enje 46/14738.. 1989. “Zadužbine Kosova (Spomenici i znamenja srpskog naroda)”. Oslobo enje 46/14726. Oslobo enje 46/14741. (9) (Ustoličenje žestokog Bajezita). O kosovskom boju..07. Beograd 1989. Zbornik radova 11.06. Ćirković Sima. Sarajevo 1989. Odjek XLII/12.. Srbija uoči bitke na Kosovu. 1989. Sarajevo 22. Prizren-Beograd 1989. Istorijski institut. Beograd 1990.06. Ćirković Sima.. Sarajevo 04. (7) (U čije će ruke ključ Balkana).07. (14) (Ko je slavio na Kosovu?). Sarajevo 21... 1989. Oslobo enje 46/14730. Kolevka Srbije. Sarajevo 1989. 1989.07. 1389. 40-42. Ćirković Sima. 1989. 761. 755. Kosovsko-metohijski zbornik 1.06. 10.06. 758. Zodiaque. Sarajevo 28. Ćirković Sima. 1989. Sarajevo 01. 10. Sarajevo 30. Oslobo enje 46/14739.. Kosovska bitka. Ćirković Sima. (10) (Vukova izdaja).. Ćirković Sima. 19-29. Oslobo enje 46/14735.06.. Sarajevo 19.. Sarajevo 26. Milano 1992. “Kosovska bitka u istoriografiji”.07. 3-20. (8) (Dokaz vjernosti). Sarajevo 24. 760. Dragocjena dokumenta (Uz 600-tu godišnjicu Kosovske bitke). Oslobo enje 46/14737. La Serbie au moyen âge.. 12. 1989. 759. 1989. Grafiche Milani. 1989. 15. Oslobo enje 46/14736. Kosovska bitka kao istorijski problem. 1989.06. Sarajevo 1991. Prenošenje kraljevstva u Bosnu. Sarajevo 20. SANU. 757. Beograd 1990. (6) (Miloš Obilić.. Ćirković Sima. Oslobo enje 46/14734. (13) (Koga je bilo više?). 10.

Percepcija ishoda Kosovske bitke. U svetu modernih nacija zemlja Bosna može biti most koji spaja Srbe i Hrvate.. 766. Oslobo enje 47/15060. Srbi u srednjem veku. Uhode (762-763). Knowledge.. 7-14. 361-364.. Idea.. Radosavljević Boris.starija i novija saznanja”. Beograd 1997. Istorijsko-memoarska dela. Ugovori (756-758). 15-16. Ljubljana 1990. 557-558. Beograd 1940. IG 1-2. (* Mihaljčić Rade. Ćirković Sima. Beograd 1999.. Knowledge. 1389. Knowledge. Ćirković Sima. Posebna izdanja SKA 129. IGC Borba.... Beograd 1995. 658. 8. 484-485. I-II.. Beograd 1992. Beograd 1997. 423-427. Ćorović Vladimir.. Ćorović Vladimir. (* Mihaljčić Rade. Istorija Srba. Serbija – srednie veka. 774.. 271. 772. Moskva 1996. Ćorović Vladimir. Ćirković Sima – Džaja Srećko – Spasojević Boro. Osvajanja i odolevanja: Dušanova politika 1346-1355. Beograd 1992. Kosovska bitka u kontekstu srpske i balkanske istorije. 1990. 9. BIGZ. Ćirković Sima. IČ 42-43 (1995-1996). Eparhija raško-prizrenska Prizren-Bogoslovni fakultet Beograd. Ćirković Sima. Istorija Jugoslavije (reprint izdanja iz 1933). 768. Mihaljčić Rade. Beograd 1981... priredio David Atlagić)”. Beograd 1997. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Beograd 1997.) 775. Kulturni forum: Prošlost se ne može zaboraviti. 7-8. “Boj na Kosovu . 541-556. Beograd 1989. II = 278). 769. Beograd 1997. 472-474. SKZ. (* Voje Ignacij. 3-5. 767. Ćirković Sima – Mihaljčić Rade. 9. (I = 272. O kosovskom boju. Ćirković Sima. .) 776. (2.Politička historija 95 764. Sarajevo 25. “Bosna i Hercegovina ogledalo razuma (Izbor članaka. Knowledge.. izdanje 1997). Bosna i Hercegovina (Fototip izdanja iz 1925). Knowledge. 770. (* Kovačević-Kojić Desanka. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. odlomaka i ilustracija. Ćorović Vladimir. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. ZČ 44/3. Beograd 1989. Ćorović Vladimir. Od najstarijih vremena do Maričke bitke (1371)”. ZČ 44/3. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. “Zadužbine Kosova (Spomenici i znamenja srpskog naroda)”.. Beograd 1994. Ljubljana 1989. Mihaljčić Rade. 765.. Tenesi.05. Društveni i istoriski spisi 53. Ćirković Sima.) 773. Prva knjiga. 771. Prizren-Beograd 1989. “Istorija srpskog naroda. Historija Bosne..). “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Beograd 1989.

Ćorović Vladimir. Elizabeta.) 785. Glas srpski Banja Luka – Ars Libri Beograd..-1444. 31-33..).. 336. Banja Luka 1981. 781. Zagreb 1996.. IZ 10. 777. Ljubljana 1989. Biblioteka Izabrana djela Vladimira Ćorovića 1. Banja Luka 1989. Istorija srpskog naroda (850-1903). vijeka do 1918.. 789.. ZČ 43/1. 218.. 786. Ćošković Pejo. (* Tošić uro. O dolasku Stjepana Tomaša na vlast i njegovom me unarodnom priznanju. Der ewige Kreuzzug auf dem Balkan.. Banja Luka 1984. Dašić Miomir. Verlauf und Konzguenzen”. Institut za istoriju. Munchen 1999.. 192-195.. Desnica Gojko. Montenegro bis 1918. 778. 209-211. Istorija Srba. (* Jalimam Salih.. 7-36. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Ćošković Pejo. Beograd 1987.. Historija Bosne (Reprint izdanje). Sarajevo 1989. .. IZ 5. Handbruch Vordeschichte.. Srbija i Venecija u XIII i XIV veku. BIGZ. IZ 9. Wilhlem Heyne Verlag. Ćošković Pejo. 335.. Weltkrieg der Religionen. 11-37. Posebna izdanja 23. Zbornik MS za istoriju 35. 224-226. SANU. Ćorović Vladimir. Knjiga 12. Sarajevo 1996. Studije i monografije 3. 199-201. Prlender Ivica. godine.-2000. 137-139. Novi Sad 1987. Zagreb 1998. Deschner Karlheinz – Petrović Milan.) 788. Ćuk Ruža. Istorijski institut Crne Gore.. Banja Luka 1988. 139-140. Ogledi iz istorije Crne Gore (Studije o doga ajima od kraja 18. 3 + 658 + IX. Dašić Miomir. IG 1-2. 396. HZ 41. Voje Ignacij. GDI BiH 38. 779. IZ 2. Budak Neven. Jalimam Salih. Beograd 1986.. Podgorica 2000. Kreig der Religionen. Lemajić Nenad. 109-120. Banja Luka 1988. Ćošković Pejo. XII + 504. Institut za istoriju Banja Luka. Bosanska kraljevina u prijelomnim godinama 1443. Stražilovo-Jedinstvo. “Der Jugoslawien-Kreig. CCP XX/37. Beograd 1995. Milojević Srbobran....) 782. Sarajevo 1987. 270. Westedeutscher Verlag.96 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 43-53. Zagreb 1989. Zagreb 1988. Wiesbaden 1999. 780. GADAR BIH 29.. 345. Radovi 22. (* Prcela Frano.. Istorijski institut-Prosveta. 783. Dubica u bosansko-ugarskim odnosima 1398-1402. 240-241. Ćošković Pejo. Bosansko-ugarski odnosi u širem kontekstu političkih gibanja u X. "Bosna i Hercegovina i svijet". Banja Luka – Beograd 1999. Wien-Stuttgart 1995. Deschner Karlheinz – Petrović Milan. Ćošković Pejo. 417.. 109-111. I-II. 784. “Hrvatski biografski leksikon IV (E-Gm)”. Dar ewige Kreuzug auf dem Balkan. Novi Sad-Beograd 1981. 787. stoljeću. Weitbrecht.

Zagreb 1986. Donia Robert J. Naša . Zur Bedeutung der Einwanderung der Slawen.. “Winkelmann F. EJ 3.Politička historija 97 790.. London 1994.01. A. Dinić Mihailo. 250. Zagreb 1984. Dinić Mihailo. 10. (Prevela Nura Dika Kapić). 797. Novi Sad 1989. JLZ.. FF. 794.. 798. izdanje. Fama. 123. Hurst and Company. Sarajevo 1995. 19-30. Altomanović Nikola.. EJ 4. Gojniković Petar.01. Zbornik MS za istoriju 39. – Fine John V. 558-560. S. Byzanz im 7. O kosovskom boju. 58-59. SANU-Istorijski muzej Srbije-BIGZ. Voje Ignacij.. “Bitka na Kosovu 1389.. JLZ. IZ 8... Sarajevo 27. Donia Robert J. – Rochow J. 1389. Banja Luka 1987. Ditten H. 7. (1997. 734-736. izdanje. HZ 42. Republika I/5. New York 1994. humski knez. Dinić Mihailo.. JLZ.. N. Dragutin (547-548). 803. Branivojevići. Vekarić Nenad. Osmanlije i Balkan u vrijeme prve etape njegova osvajanja.. Zagreb 1983. Zagreb 1989. Andrija. Monografije 28. Dušan (693-695). “Zadužbine Kosova (Spomenici i znamenja srpskog naroda)”. Galerija 65. 422. Oslobo enje 52/16749... 2.. EJ 1. A. Prlender Ivica. 793. 800. Beograd 1989. 1995.. Dinić Mihailo. Časlav (191). 188-191. SANU-Istorijski muzej Srbije-BIGZ.. Zanimljive pojedinosti o Kosovskom boju. 802. Dubrovnik 1988. 792.. Eparhija raško-prizrenska Prizren-Bogoslovni fakultet Beograd. – Fine John V. Dodig Radoslav. Dinić-Knežević Dušanka. JLZ. Ljubljana 1987. A. godine”. Doklestić Ljubiša. Bosnia and Hercegovina: a Tradition Betrayed. Sarajevo 1995. (* Nilević Boris. Galerija 65. Berlin 1978.tradicija koju su izdali. Columbia University Press. Prizren-Beograd 1989. HZ 42. Anali 26.. Donia Robert J. 2. Institut za istoriju-VANU. EJ 2. Zagreb 1989.. 137. Istorija još nije uspela da razluči istorijsko Kosovo od legendarnog a postoje opravdani razlozi sumnji da će to ikada moći učiniti. Šimić Angelina. Zagreb 1980. JLZ. izdanje. Dinić Mihailo. 2. XI + 310 + 1 karta.. – Kopstein H.... 42-43. Untersuchungen zur Herausbildung des Feudalismus”. Dubrovnik i Ugarska u XIV i XV veku. Dinić Mihailo. 796. Bosnia and Hercegovina: a Tradition Betrayed. 2.) 799. 398-399. Zagreb 1982. 1995. 791. Novi Sad 1986. “Bitka na Kosovu 1389. ZČ 41/4.. izdanje.. – Ditten H. Beograd 1989. 247. Oslobo enje 52/16748. Despotović-Stipčević An elka. godine”. 795. 53-57.. 189-190. Jahrhundert. (* Ćošković Pejo. 259-260. – Fine John V. “Hrvatski biografski leksikon I (A-Bi)”. Sarajevo 28. 401. Kolaković Radenka. 801. XI + 318). Bosna i Hercegovina . Dinić Mihailo.

Džaja Srećko.. “Srećko Džaja. 15-21. Biblioteka Stećak 4. Džaja Srećko.. Bosansko srednjovjekovlje kroz prizmu bosanske krune. 806. Politička i crkveno-politička pripadnost livanjskog kraja kroz povijest. S njemačkog preveo Ladislav Z. 810. Autorizirao i nadopunio autor. Fišić. Konfesionalnost i nacionalnost Bosne i Hercegovine (Predemancipacijsko razdoblje 1463. Sumrak Vizantije (Vreme Jovana VIII Paleologa 1392-1448). 28-31.)”. Bosansko srednjovjekovlje kroz prizmu bosanske krune. (‘Povelje bana Kulina – me aš bosanske historije i kulture’)”. 135-142. 811. Posebna izdanja . Džaja Srećko. Biblioteka Stećak 4. godine. Džaja Srećko. Tomislavgrad 1996. Biblioteka “Čovek u vremenu”-SANU. Split-Livno 1994. urić Ivan. Džaja Srećko..)”. Mostar 1996. 2 prepravljeno i dopunjeno izdanje. Dodatak 1. FTSFranjevački samostan Fojnica. "Livanjski kraj u povijesti. 813. Dodatak 2. 805. godine. Bosansko srednjovjekovlje kroz prizmu bosanske krune.) 804. Muzej hrvatskih arheoloških spemenika Split-Općinsko hrvatsko vijeće obrane Livno. 814. Autorizirao i nadopunio autor. “Selidba Ramljaka”. 219-228. CCP XVIII/10. ZIRAL 105. Džaja Srećko.. Džaja Srećko. Fišić. Rama u tkivu povijesnih razdoblja. Sarajevo 1988.. 81-102..-2000. Odjek XLIV/17-18. Ideološki i politološki aspekti propasti bosanskog kraljevstva 1463. “Srećko Džaja. ZIRAL 105.-1804. 809.. Odjek XLII/24. 227-249..98 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. obljetnice smrti Fra An ela Zvizdovića”. Jukić 15. Vizantološki institut. Ideološki i politološki aspekti propasti bosanskog kraljevstva 1463. ognjišta XXVI/234. Radovi sa povijesno-teološkog simpozija u povodu 300. 807. 14-15. Rama u tkivu povijesnih razdoblja. Džaja Srećko. “Šest stoljeća od smrti bosanskog kralja Tvrtka I”. 206-214. 15. 7-8. 808. Zbornik radova". Srednjovjekovna Bosna: povijesni izvori i interpretacije. 2 prepravljeno i dopunjeno izdanje. Mostar 1999.-1804. “Zbornik radova sa Znanstvenog skupa u povodu 500. grba i biskupije. Narodna knjiga. Mostar 1999. obljetnice odlaska franjevaca i puka iz Rame u Cetinsku krajinu. NEV XXXVIII/1-2. Arnautović Esad. Konfesionalnost i nacionalnost Bosne i Hercegovine (Predemancipacijsko razdoblje 1463. grba i biskupije.. 812. Džaja Srećko. Džaja Srećko. S njemačkog preveo Ladislav Z.. Sarajevo-Fojnica 2000. Zagreb 1986. Sarajevo 1991. Sarajevo 1989. “Ibidem – Prilog Odjeka I/3.. Sarajevo 1985.. Sarajevo 1988. 251-257. Most XXII/93 (4). grba i biskupije. Osmansko osvojenje Bosne i rimska kurija. Tebis..

Zagreb 1985. postala je mjera naše istorijske veličine). 3.. Dolazak Hrvata i Srba na Balkansko poluostrvo (Osvrt na nova tumačenja). Sandžak II/24-25. 824.. Od najstarijih vremena do Maričke bitke (1371)”. 818. 20-21. Banja Luka 1987. Byzant Studies 9. 816. Oslobo enje 46/14731. “Istorija srpskog naroda. Beograd 1985. (Udžbenik za I. Korać Dušan. Novi Pazar 1993. Librairie Ekmecic. Ferjančić Božidar.. Odbrana Nemanjinog nasle a – Srbija postaje kraljevina. 304-307.. SANU. Ekmečić Fadil. Fejić Nenad. SKZ. Wroclav-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Lódz... Zagreb 1991.. Tvrtko bán és Janos kanonok Cselszövénye. Glasnik NIN-a. ZRVI 35. Südostforschungen 38. “Istorija srpskog naroda.. 1989. 179-182.. 117-154. Od najstarijih vremena do Maričke bitke (1371)”.. urić Slobodan. 139-140. 231-235. Beograd 1996. Monografije 25..Politička historija 99 17. 331.) (* Goldstein Ivo. Kratka popularna povijest.. IČ 33.) 822. 487. Anali 27.. 823..) 815. 7.. Byzantium on the Balkans. urić V. Ferjančić Božidar. Osvajačka politika kralja Dušana. (Drugo izdanje. IG 1-2. Radovi 18.) 821. München 1979. A. (* Marjanović-Dušanić Smilja. Beograd 1985.) .. Kostelac Ana.. 297-314. Epopeja dolazi iz tragedije (Kao preloman doga aj kosovska bitka 1389. Erdyhelyi M. Hrabak Bogumil. Prva knjiga. 817. 72. Bosna. Komadanje države Bosne. Beogr-ad 1988. Paris 1994. Istorijski institutProsveta. Španci u Dubrovniku u srednjem veku. Beograd 1988. Prva knjiga.. Falczok Waclaw – Wasilewski Tadeusz. 169-171. Radovi 24. Rajčić Biserka. Ferluga Jadran. Ferjančić Božidar. Ekmečić Milorad.. Beograd 1981. IG 1-2. Zagreb 1989.. (KUN VIII/396). Szazadok a magyar törtenelmi társulat közlöye 6.06. Studien in the Byzantine administration and the Southern Slavs from the VIIth do the XIIth centuries. Budapest 1987. godine. Historia Jugoslawii. – Peklić I. 231... 467. Beograd 1981. (* Budak Neven. 572. 283-284. 145-146. 470-471.. Sarajevo 24. Ossolineum 1985. 187-189. razred strukovnih škola). (* Weiss G. Hrvatska i svijet od prapovijesti do Francuske revolucije 1789. Ćošković Pejo. 511-523. HZ 39. IZ 8. Ferjančić Božidar. Zagreb 1986.. 335-336. 825. Zagreb 1997.... 508-513. Dubrovnik 1989. 1982. 819. Beograd 1984. Beograd 1987. Fine John V. Amsterdam 1976. 820. 400. SKZ. Naprijed.

XXVI + 339).. Dobojske novine III/28. Bosna i Hercegovina – Najvažnije geografske. Odeljenje istorijskih nauka 11. Odjek XLII/12. Ann Arbor 1983. 171.-M. The Early Medieval Balkans . Pota in metode bizantinske politične in kulturne ekspanzije na Balkanu od srede VII. Doboj 1998. München 1981.) 833. (Me unarodni naučni skup povodom 800 godina manastira Studenice i stogodišnjice SANU. Filipović Muhamed.-2000. 363386. 28-29. Byz. Azemina. 64.. Byzance et les Balkans vers la fin du XIIe siecle. Ljubljana 1990. historijske. Südostforschungen 40. Fine John V. stoletja.. Sarajevo 1997. 30. Prvo izdanje. 649.-13. Sarajevo 1997. . Weiss G.. 829. stoletje). Krekić Bariša. SANU. München 1985. HZ 31-32. Filipović Muhamed.) 834. Mostar 1997. 836.. Filipović Muhamed. 826. (* .. Sarajevo 1989. Kabes IV/27-28. Mandžukić Jasmin.. Byzantion 51. Sarajevo 1998. 1-16. kulturne i političke činjenice.. Ljubljana 1987. (First paperback edition 1991. historijske. Oslobo enje 55/17854.. 337-340. 831. österr. Bosna i Hercegovina – najvažniji geografski. (* Soldo A..) 827. Mostar 1998. Mostar 1997. 79-81. historijske. Filipović Nenad. Kapetanović Fahrudin. ZČ 41/4. demografske. 18.. 11... Ferluga Jadran... kulturne i političke činjenice).. 419-422. 402. 835. Byz. Ferluga Jadran.. kulturne i političke činjenice. Byzanz auf dem Balkan im frühen Mittelalter. 573-583. Bosna i Hercegovina – najvažniji geografski. 1998. Epoha. Zagreb 1978-1979. 36-39. (3) (Prva bosanska država). kulturne i političke činjenice. 832. historijske.. 300. 17-24. A.. 78. Kabes III/25. 22. kulturne i političke činjenice (1. Bizanc na Jadranu (6. Selhanović Selman.. historijske. Ferluga Jadran. Naučni skupovi 41.A Critical Survey from the Sixth to the Twelfth Century. Mostar 1997. “Studenica i vizantijska umetnost oko 1200. München 1981.. 2935. Beograd 1988... Deputazione di storia Patria per le Venezie. Sarajevo 13. (4) (Država Bosna i njeni banovi). Ferluga Jadran. L’amministrazione bizantina in Dalmacija. 3-4): (1) (Bosna i Hercegovina – najvažniji geografski. 14. (* Mulahuseinović S. septembar 1986). Feljton: Bosna i Hercegovina – najvažniji geografski. Deputazione di Storia Patria 1978. Doboj 1998. Jahrb. Südostforschungen 44. Fragmenti o Kosovskom boju. 830.. Edicija ‘Science’. godine”.. Sansterre J. Seibt W.02. ZČ 44/3. 171... 828. d. Kabes III/22. 74/1. Zeit. Compact. do prvih desetletij XI. Compact. Preporod XXVIII/634. Dobojske novine III/27. Zagreb 1993. Miscellanea di studi e Memorie 17. Drugo neizmjenjeno izdanje. Ferluga Jadran. Filipović Muhamed.100 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Wien 1981. Kabes III/26.

Tapkova-Zaimova Vasilika. Hrvatski rani srednji vijek. (First Paperback edition 1994. 1989. A. Rev. The Late Medieval Balkans .) 837. (* Čoralić Lovorka.. Ann Arbor 1987. Études balkaniques XXI/4.. (Forum) 29.. Latina et Graeca-Zavod za hrvatsku povijest FF u Zagrebu. Foretić Vinko.. 900901. 62.) 847. (* Budak Neven. Zagreb 1992. Radovi 25. Krekić Bariša. 845.A Critical Survey from the Late Twelfth Century to the Ottoman Conquest. Novi Liber-Zavod za hrvatsku povijest FF u Zagrebu. stoletje)”. Opuscula archaeologica 16 (1992). 1986. Zagreb 1989. Zagreb 1985.. Zagreb 1980.. Zagreb 1992... 22. Obavijesti HAD XXVII/2. 488-493. Goldstein Ivo.). Vittorio Di Antonio. 235. Rapanić Željko. Zagreb 1995. Zagreb 1980. Jakšić Nikola. History 69. and East Europ. Hist. 299-327.. 306-312. Branivojevići (271-272). Foretić Vinko. 361. 103107. 1992.. I dio (Od osnutka do 1526.. JLZ Miroslav Krleža. Eng. 292-293. Matica XXX/7-8. Abulafia D. Slobodna Dalmacija. Crijević. JLZ Miroslav Krleža. 1984. do Bazilija I. Bobaljević (42-44). Zagreb 1980. 715-716. Zagreb 1992. 846. Rev. 747-748.. Radovi 28. HZ 45 (1992). 511. Fine John V. Margetić Lujo. Gligorijević Milo.. 1994. Split 06. Gestrin Ferdo. .-15. 50. Speculum 59/4. Goldstein Ivo. Mednarodno znanstveno posvetovanje “Italija in jugoslovanske dežele ob koncu srednjega veka (14. 842. Obavijesti HAD XXV/1. Nakladni zavod MH.... Zagreb 1993. (* Kulinić Tomislav. 839. Goldstein Ivo... Slav. 844. 263-265. Chicago 1982. Slavic Review XLI/4. Zagreb 1993. Vucinich S. Jarak Mirja. Historiae 1.. ZČ 38/1-2. 1992. NIN 2000.. The Late Medieval Balkans. Gljivoje M. 259-262. Zagreb 1989. 51-55. Ljubljana 1984.. Split 21. 212. O Tomislavu i njegovom dobu. Angold M. Grgin Borislav.). Slobodna Dalmacija.11. Lučić Josip. M. Zagreb 1995. Nenadić D. Livno 1995.Politička historija 101 (* Nicol D. 1984.. XVI + 687). “Hrvatski biografski leksikon II (Bj-C)”... 139-141. Dubrovnik 1982. 42-43.) 840. 101. Radovi 18. Kalendar Svetoga Ante 1995. Biblioteka Hrvatske povjesnice... “Hrvatski biografski leksikon II (Bj-C)”.. Gavran Ignacije. 37-38. Nuova rivista storica LXIV/3-4.. Pape i Bosna. 23-55. A.. Foretić Vinko i Redakcija HBL. 841. 484-486. 141-142. Cambridge Massachusetts 1984. Anali 19-20. Perugia 1981. Beograd 30. 187-191. 275-277.. Marulić XIII/3. 843. 04. W. Fine John V.. University of Michigan Press. 448. Bizant na Jadranu (od Justinijana I... Zagreb 1995. Povijest Dubrovnika do godine 1808. Sofia 1985. 838.. Zagreb 1993. CCP XVI/29. Rapanić Željko..11.. Dan velike pogibje (Druga strana: Tursko gledanje na Kosovski boj).

Grafenauer Bogo. Glasnik VIS-a SFRJ XLVI/1-2. Slobodna Dalmacija. Grdina Igor. Sarajevo-Fojnica 2000... Celjski knezi v Evropi. Zgodovina slovenskega naroda. Protiv sedam carevina. (Priijevod i stručna redakcija Nerkez Smailagić). JLZ.. 147-151. do 1180. godine. Sarajevo 1999.-2000.) 848. Hammer Joseph. Novi muallim I/1.. Zbornik radova I/1. LII + 695.. FTS-Franjevački samostan Fojnica. I svezek. Jalimam Salih. 1191-1192. 9-28. Split 02. ZČ 48/3. 183-221... Historija turskog (osmanskog) carstva. Hadžiomeragić Maid. Tom I. Sarajevo 1999. (* Prljača Mustafa. = IX + 536. Tuzla 2000. 213-231. Ljubljana 1994. (I. Zagreb 1997. 2. Hadžibegić Hamid. FF.. Zenica 2000. Ljubljana 1978. 13. HZ 48 (1995). Hadžihuseinović Salih Sidki Muvekkit. Hadžijahić Muhamed (Hadžijahik). 229-237. 1995. Kupusović Amina. Bizantska vlast u Dalmaciji od 1165. Margetić Lujo. 20. Autorova naklada. 855. Povijest Bosne. Sarajevo 1983. Hikmet XIII/3-4. Prva linija III/14.05.. Goldstein Ivo. 861. Bizantski izvori o osmanskom osvajanju Bosne 1463. Gazi Isabeg. Sarajevo 1994. Sarajevo 2000. izdanje. 859. Bosanski banovi i kraljevi. (Forum) 6-7. Nerkez Smailagić. II. Zagreb 1979.102 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.. Zagreb 1996. 130-132. godine.. Neosvojivi grad (Odbrana Bobovca)... 14. Hipoteza za takonarečenita “Treta slovenska preselba” na Balkanot. 849. XXXV. Celje 1994. Skopje 1983. Avari.) 856. 858. Zagreb 1980. “Zbornik radova sa Znanstvenog skupa u povodu 500. Pregledna istorija života Bosne. GR IZ BiH LXI/11-12..) 853.. 37-42. Radovi 30. 462. EJ 1. 857. Nekoliko naznaka o srednjovjekovnoj Bosni u historiografiji.. I-III. 860. = .. 382-383. Hadžirović Ahmed. Glasnik XXVII/3. 105-106. 428-429. Goldstein Ivo. Hadžiomeragić Maid. Sarajevo 1994. 851. Rapanić Željko. Gradina II/13. 124-126... 852. Tuzla 1999. obljetnice smrti Fra An ela Zvizdovića”. Tretja izdaja. Prva linija III/13. Hadžiabdić Hadžija. Didaktički putokazi V/18. DZS. 854. 850. Sarajevo 1996. Tešanj 1995. El-Kalem. Fit-Media. Grafenauer Bogo. (* Voje Ignacij. Smriko Vehid.. Hadžiomeragić Maid.

Sofija 1979. 652. 770. Verlag C. Kotor 1978. = 571) (* Imamović Mustafa. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. Dimova-Mančeva Veselina – Mančev Krsto.. Sarajevo 1998. 54-58. Herceg-Novi u doba bosanskohercegovačke vlasti (1382-1482). 407-505. 7-31. XIII-XV. Kaiser Sigismund. Istoričeski pregled 35/1... Jörg.Politička historija 103 553.. Zagreb 1988. Beck. “Historia Słowiań południowych i zachodnich (Jerzy Skowronek. Tadeusz Wasilewski)”. Mieczysław Tanty. 872.. (* Pščulkovska-Simitčiev.. 13-37.. “Historia Słowiań południowych i zachodnich (Jerzy Skowronek.. (* Mlinar Janez. 27-37. “Historija – Povijest (Nastavni plan i program za osnovnu školu i opću gimnaziju)”. Sofija 1979. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”. Odnosi Herceg-Novog i bosanskih vladara prema Dubrovniku. Hrabak Bogumil. Federalno ministarstvo obrazovanja. Mieczysław Tanty. HZ 41.. Venecija i Sandalj Hranić u njegovom širenju po primorju počev od Herceg-Novog. (* Budak Neven.) 865. Hrabak Bogumil. VI razred. Federalno ministarstvo obrazovanja. Hasting Adrian. Boka 10. 871. 863. 873. Herceg-Novi 1978. Hrabak Bogumil. Opća gimnazija”. Ljubljana 1998. Warszawa 1977. GPM 26. 268-270. Venecija i bosanska država. Herrsher an der Schwelle zur Neuzeit 13681437. (Uredio Milenko Brkić). Hrabak Bogumil. Herceg-Novi 1979. “Historija – Povijest 2. Geschichte der Balkänlander von der Frühzeit bis zur Gegenwart. Damjanova Ečka. München 1988. nauke.. Sarajevo 2000. 862. 91-95.) 868. nauke. 866.) 870..) 864. Sarajevo 1998. Odjek LIII/3-4. 869. Glasnik XXII. Istraživanja 12.. “Historija – Povijest.. . 261-274. Hoensch K. /Specijalni dodatak: Nerkez Smailagić (19271985)/. Bosna forum 1-2. Tadeusz Wasilewski)”.. 405406. (* Budak Neven. Warszawa 1988. 117-120. Horvat Rudolf. “Historija – Povijest (Nastavni plan i program za osnovnu školu i opću gimnaziju)”. 199-225. ZČ 52/1. kulture i sporta. II razred. H.. Études balkaniques 2. Južni Slaveni. München 1996.. Beck Verlag. Novi Sad 1989. 335. Osnovna škola”. Hösch Edgar. PCC Me ugorje. 113-119. Skopje 1978.. III. Kralj Tomislav. 131-132. Studenci 1995. Zagreb 1989. Sarajevo 1998.. 379-381. HZ 42. 867. kulture i sporta.. Boka 11.

Ljiljan VI/258. Ljiljan VI/258. 18-21. 5 plus 1. EJ 3. Mostar 1997. Hrabak Bogumil.12. 35. Sarajevo 02. 61. Zagreb 2000. 18. Sarajevo . 879. Titovo Užice 1989. Sarajevo 1996. 881. nauke. Sarajevo 1999. (4) (Neosvojivi Bobovac). Sarajevo 1997. 34. Kabes III/21. 884. 1997. 1997. Filandra Šaćir. Imamović Enver. Oslobo enje 48/15580. Dnevni avaz III/740. (2.. (* Jalimam Salih. 60-61. “Uzeir Bavčić. Purivatra Atif. “Ilustrirana povijest Hrvata”. Ma. Sarajevo 08. Odjek LI/1-2. Diplomacija (Bosna i Hercegovina). 35. Kulin ban.. Armija RBiH. Zagreb 1984. 39-50. izdanje. . Vojna biblioteka 2.11. Press centar.. Imamović Mustafa.12. Ljiljan VI/258. (1 izdanje 1993). Sarajevo 1997. Sarajevo 02. 20-21.. Užički zbornik 18. 1997. Svijet II/83. 41. Bosansko primorje od najstarijih vremena do propasti samostalne države 1463. A. 875. 18-21..12. Enver Imamović.. Tabaković Aida. 877. Odredi saveznika kneza Lazara u bici na Kosovu. Zagreb 1990. 138-182.. Sarajevo 1999. 5-18. 35. 6. Kulturna i društvena historija Bosne i Hercegovine (4. 2. Sarajevo 1997. 18-20. 13. 5 plus 3. Sarajevo 1997. H. Sofija 1999. 880. Hasović S.. Sarajevo 1997. 5 i 6 razred osnovne škole. Pelidija Enes. Sarajevo 1997. Macedonia Press. FBiH. Matica 50/9. A... Velikani bosanske prošlosti (1-3): (1) (Kulin ban). 35. 467.-2000. 160. kulture i sporta... Sarajevo 1997. 878. 35. 1991.. Historija Bošnjaka. Imamović Mustafa.. 34. 1997..104 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 18-20. Orhan Zupčević. 25-26.. "Neum i bosansko primorje". Stvarnost.. 635. Sarajevo 1998. Veličina koja se ne zaboravlja (Historijske magistrale: šesto godina od smrti kralja Tvrtka I)..) 876.. Imamović Enver.12. Sućeska Avdo. Sarajevo 1997. Ljiljan VI/258. Grebo Zdravko. Sarajevo 1997. Dani 64. Velikani bosanske prošlosti (Kralj Tvrtko I). 882. Sućeska Avdo. Gojer Gradimir. BiH. Imamović Enver. 1997. Dnevni avaz III/729. JLZ..... Sarajevo 13. 2.. (* Čoralić Lovorka. Dopunska nastava)”.. Ljiljan VI/258. 5 plus 4. “Hrvatsko-bugarski uzajamni odnosi kroz stoljeća”.. Oslobo enje 54/17782.. Bošnjačka zajednica kulture Preporod. Selma Ferović. Tabaković J. Oslobo enje 54/17783. Mostar 1997. Ministarstvo obrazovanja... Ljiljan VI/258. Zlatar Behija. Historija. (KUN X/59(517). 17. izdanje. Sarajevo 1994. izdanje 1998). 5 plus 5. (2) (Kralj Tvrtko).. Sarajevo 1997...12.. 14.. Sarajevo 03.. Ljiljan VI/258. 1215-1221. Imamović Enver. Sarajevo 1997. Ljiljan VI/258. Kabes III/20. Sarajevo 1998. Ljiljan VI/256. Imamović Enver. 874... 883. 12. Sarajevo 1997. Imamović Enver. Sarajevo 02. GR IZ BiH LIX/11-12. (3) (Dinastija Kotromanića). Hadžiosmanović Lamija. Ma. A. 35.

Dnevni avaz IV/765. IDP “Udžbenici. “Istorija 1. The Ottoman Empire. Serdarević Husein.. Sarajevo 1999. Mostar 1998. o. Sarajevo 1997. London 1997. Inaldžik Halil (Inalcik). 1998. Zenica 1998. (KUN) 6. Altermedia d. 365.. Hercegovina 10. Sarajevo 1991. Behar VII/34.. Kolo LXVII. Ljubljana 1978. Hercegovački tjednik. 5-6. Ljiljan VI/248.. Durić Rašid.01.. 189. Kico Mehmed. 24. izdanje.. (* Dodig Radoslav. 14. 12-15. 37. 2000. London 1978. Povijesni prilozi 18.. 450-459. (Srednjovjekovna Srbija.. Ignacij Voje)”. Čuvari prvog kontinuiteta i autoriteta bosanske države 2. Sarajevo 1998. o. Ljiljan VI/246.. 889. 105-107.. Kamberović Husnija. Istorija – Povijest (za 1. “Bosanska srednjovjekovna država i suvremenost (Zbornik radova)”..) 887. 211-212.03. 214-215). Janez Peršič.) 885... razred gimnazije). 48-50. Imamović Mustafa.. (* Simoniti Vasko... 549-551. Robert. 886. 890. Oslobo enje 55/17914. Bosna – glavno područje dubrovačke kontinentalne trgovine 3. Inaldžik Halil (Inalcik). Dijalog nova serija IV/4. Holjevac Robert. Zagreb 1999. Prva linija VI/58.. Sarajevo 14. 35-38...) 892. Zagreb 2000. Muallim 65-66. München 1998. Kamber Ale. priručnici i didaktička sredstva”. 1998. Ljiljan VI/260. (Jože Kastelic. Sarajevo 1998. . Donia J. Hikmet XI/112-113. Südostforschungen 57. Feljton (1-3): Milenijska povezanost Bosne i Primorja 1. Pelidija Enes. Sarajevo 1998. 1991. Sarajevo 1998. Sarajevo 1997. Sarajevo 1998.-NUB BiH. Sarajevo 1991. Oslobo enje 55/17884. Ilustrovana enciklopedija. Ramović Arifa. FPN.. 246-248. Beograd 1974. Kučuk-Sorguč Indira – Hajdarević Hadžem. Janez Milčinski. 167-171. Oršolić Tado. Variorum reprints 87. Mulahuseinović S... Jergović Miljenko.. Sarajevo 1997. Didaktički putokazi IV/10. Tuzla 1998. Organization and Economy. Alić Enver. Inaldžik Halil. Conquest. 26-27.. Osmansko carstvo. Sarajevo 07. Azemina.04. 86. 43. 357. 888. Prilozi 28. 43. Bosna i Ugarska. ZČ 32/1-2. Beograd 1985. SKZ.08. 362. Novalić Fahrudin. Kico Mehmed. Zagreb 1998. 1. Ljiljan VI/247. Činjenice iz istorije Bosne i Hercegovine”. Nationalites Papers XXVIII/2. 197-206. Preporod XXVII/627.. 1998. Kamberović Husnija. 40. Sarajevo 1996. Sarajevo 15. Zastupljenost srednjovjekovne Bosne u udžbenicima historije. “Istina o Bosni i Hercegovini. ČSP XXXII/3.Politička historija 105 1998. IRO Vuk Karadžić. 21.. 617-624. Isaković Fahrudin. 12. The Ottoman Empir: The Classical Age 1300-1600. 891. klasično doba 1300-1600 (Prevela Milica Mihajlović). Isaković Fahrudin... 154-158. Mostar 16. Knjiga 452.

Beograd 1994. 12-13. Autori: Zarije Bešić. 592. (* Mihaljčić Rade – Dimić Ljubidrag.). 251260. Zagreb 1983. (2. “Istorija srednih vekov. 576. 598. Milorad Ekmečić. Ivan Božić. 899. “Istorija srpskog naroda. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Republički prosvjetnopedagoški zavod. Učebnik dlja studentov istoričeskih fakultetov pedagogičeskih institutov”. Sima Ćirković.. Knjiga 6. Redakcija za istoriju Crne Gore. 13-15.) 895. Stuttgart 1984. 893. Beograd 1982. 318-324..) 897. Tom prvi: Crna Gora u doba Nemanjića). SKZ.106 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.. Sarajevo 1979. Peking 1984. “Istorija – Povijest”. “Istorija Crne Gore. Doba borbi za očuvanje i obnovu države (1371-1537)”. Vojislav Korać. Knjiga druga (Od kraja XII do kraja XV vijeka. Beograd 1997.. Redakcija za istoriju Crne Gore. Geschichte Osteuropas 32/1.. Od najstarijih vremena do Maričke bitke (1371)”. Knowledge.. New York 1974.. Vojislav urić)”. Beograd 1994.. A.. 10-11. 318-324. Ogranak Dubrovnik. Beograd 1997. Biblioteka Prošlost i sadašnjost. “Trpimir Macan. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”.. Titograd 1967. Ćirković Sima.. 127-130. 143-147.) 901. 159-177. (* Perić Vidak. Ferluga Jadran. Sofija 1981. (* Macan Trpimir. Beograd 1997. Knjiga 6. Autori: Sima Ćirković. Titograd 1970. 505. Marulić XVI/3. Macan Trpimir. Beograd 1997. 894. (* Perić Vidak. MH.. Ogranak Dubrovnik.) 900. Geschichte Osteuropas 32/1.. MH. Povijesni prijepori”.) 898. “Istorija na Blgarija (Prva blgarska država). Beograd 1981. (2. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”... “Istorija Crne Gore.. Zagreb 1983. Knjiga druga (Od kraja XII do kraja XV vijeka. 251- .. Macan Trpimir. 10-11. Draga Garašanin i Jovan Kovačević)”.-2000. izdanje. “Istorija Jugoslavije. Dimitrije Bogdanović. (* Perić Vidak.. 10-11. 703. Prva knjiga. XIII + 508. Knowledge. Dubrovnik 1992. Autori: Sima Ćirković. Titograd 1970. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Moskva 1980. Povijesni prijepori”. “Prijedlog nastavnog plana i programa vaspitno-obrazovne osnove za srednje usmjereno obrazovanje i vaspitanje”. Biblioteka Prošlost i sadašnjost.) 896. Redakcija za istoriju Crne Gore. Tom drugi: Crna Gora u doba oblasnih gospodara). “Trpimir Macan. Autori: Ivan Božić. Moskva 1981... Knowledge. Knjiga prva (Od najstarijih vremena do kraja XII vijeka). XII + 350. izdanje. Sovetskoe slavjanovedenie 6. Knowledge. Druga knjiga. (* Salivon N. BAN. Knowledge. Tom vtori”. “Istorija Crne Gore.. “Istorija srpskog naroda. Dimitrije Bogdanović. Beograd 1997. Beograd 1973. 143-147. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Ferluga Jadran. Marulić XVI/3. Jovanka Maksimović i Pavle Mijović)”. SKZ. Stuttgart 1984. Vladimir Dedijer)”.). (* Macan Trpimir. Dubrovnik 1992.

DZS. Sarajevo 1999. (od 1353.. Geschichte Osteuropas XXVII/1. Biblioteka Fototipskih izdanja. 904. kraljica bosanska. ispravljeno i dopunjeno izdanje. 906. 148.. 31-45. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. Milan. Prilozi XXV/27. Jalimam Salih. Katarina. "Konavle u prošlosti.. 259-261. Posebna izdanja. Ljiljan 318. 907. ŠK. Jakić Živko. Mihaljčić Rade.. “Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture”. razred osnovne škole”. Beograd 1997. Zagreb 1989..). Stari in srednji vek. Beograd 1990.. Beograd 1984. Beograd 1988... Leovac Selena. München 1979. Beograd 1985-1986. 903. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”. Duga. Jablanović Ivo. XI + 407. Balcanica 16-17. 910.). Janeković Zdenka. Beograd 1985. 512. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Dubrovnik 1998. Vol.. Jelavich Barbara. Janša Zorn Olga – Mihelič Darja. razred osnovne škole”. Trajanje Bosne (Lomovi bosanske svijesti). do 1391.. 3-5. Despot Stefan – povest o maču i peru 1 (Samodržac svetorodne loze). Janković Stjepan. Studenci 1995. Drugo.Politička historija 107 260. Ilok. Prva knjiga. Beograd 1990.) 911. 335-336. Knowledge. IČ 32. Zagreb 1995. Slaveni i Avari “Živko Jakić. izdanje.) 905. 218-221. Macan Trpimir. (Uredio Milenko Brkić). Zgodovina za 6. Marulić XXII/2. PCC Me ugorje. razred osnovne šole. 219-220.. Biblioteka fototipskih izdanja. 168. Zagreb 1995. Jelić Ivan – Mažuran Ivan. (Uredio Milenko Brkić). (* Samardžić Nikola. Ljubljana 1998. sadašnjosti i budućnosti 1". “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 13-15. ŠK. Beograd 1981. Cambridge University Press 1983. (Politička istorija). Stjecanje Konavala: Antička tradicija i mit u službi diplomacije. (* Pašić Ibrahim. Ivanović Voja. “Avdija Alilbašić. 223-224. 259-261. History of the Balkans.) .. (2. Stjepan Tvrtko I. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. Biblioteka Naša prošlost. Jakić Živko. Protić St. Beograd 1978. 912. Jireček Konstantin. PCC Me ugorje.. Sarajevo (1991). (Preveo Jovan Radonić). I. Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku. Monografije 15. Studenci 1995. 909. 92-97. 113-115. Pogovor. KDM Preporod Zenica 1995.. Povijest staroga vijeka za V. 100-118. 908. Zmaj. ŠK.. Povijest staroga vijeka za V. Istorija Srba. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”.. Prosveta. Slovo Ljubve. Beograd 1997.. Knowledge. Zagreb 1980.) 902. 130-139. Ćirković Sima. do 1537. godine. (* Ferluga Jadran. 50.

Beograd 1991. Sarajevo-Ancona-Frankfurt 1994.. Prva knjiga. 913. Kalić Jovanka. “Kosovska bitka i njene posledice”. 916. Fototipska izdanja. 925... Sarajevo 1990. Srpski veliki župani u borbi s Vizantijom. Doba borbi za očuvanje i obnovu države (1371-1537)”. Jukić Frano Ivan... SANU-NBS-MS. 88-99. “Istorija srpskog naroda. Ćirković Sima.. IČ 42-43 (1995-1996).) 926. 75-87. 922. 921. Beograd 1982. 205-217. 19. Zemljopis i poviestnica Bosne od Slavoljuba Bošnjaka. SKZ. Paraćin 1989. Balkanološki institut. Od najstarijih vremena do Maričke bitke (1371)”. priredio Stjepan Blažanović). Beograd 1995.. Srbi u poznom srednjem veku.108 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.. 49-56. Beograd 1981. 197-211. 251-262. Beograd 1994. “Istorija srpskog naroda. Druga knjiga. Kalić Jovanka. Kamberović Husnija. Srpske zemlje i vladari. Zemljopis i poviestnica Bosne (od Slavoljuba Bošnjaka). “Istorija srpskog naroda. Milan Vesović)”. Druga knjiga.. 918. 920. IG 1-2. Jović Miomir. SANU. Borbe i tekovine velikog župana Stefana Nemanje.) 914. Kratkoje vvedenije v istoriju proishoždenija Slaveno-srbskago naroda (Priredio Miroslav Pantić). Kalić Jovanka. Srbija i zapadni svet 1389-1459.-2000. Slavonski Brod 1990. 287. Beograd 1997. Doba prividnog mira. Kalić Jovanka. SKZ. 915. Demokratska zajednica BiH. “Istorija srpskog naroda. 427-428.. Kalić Jovanka. Ciklus Ponovljena izdanja. 7-20. Tvrtko i Bosna na vrhuncu moći. Doba borbi za očuvanje i obnovu države (1371-1537)”. SKZ. Prva knjiga. Kalić Jovanka. Julinac Pavle. Jukić Frano Ivan. 187. Despot Stefan Lazarević i Turci (1421-1327). SKZ. Knjiga 56. . Knjiga 1.. Beograd 1981. Kalić Jovanka. Nemirno doba. Beograd 1987. Knjiga 1. Beograd 1982. izdanje Ljubljana 1990. Od najstarijih vremena do Maričke bitke (1371)”.. Beograd 1981. Istina o BiH I/15. (pretisak. 213. Kalić Jovanka. Posebna izdanja. Druga knjiga. Snaženje Despotovine. Fototipski reprint izdanja iz 1851. 923. Žarko Protić. SKZ. Savezna konferencija SSRNJ. “Istorija srpskog naroda. IČ 29-30 (1982-1983). 924.. (* Šuica Marko.. (Priredili Milan Matić. Beograd 1983. Doba borbi za očuvanje i obnovu države (1371-1537)”. “Kalendar godišnjica značajnih doga aja i ličnosti naše političke i kulturne istorije 1986-2000. 84-85. Beograd 1982. (2. Zagreb 1851. 919. 917..

05. Slobodna Dalmacija. Macan Trpimir... Klaić Nada. Marulić XIX/1. Muzej grada Trogira. 931. Kulturni krug. 384-385. Izdanja grada Trogira 5. Biblioteka znanstvenih djela 70. Povijest Hrvata u razvijenom srednjem vijeku. 930. ŠK. Dioba i ubikacija dijelova Slanskog primorja u doba pripojenja Dubrovniku godine 1399.. Šimunović Petar. 8. Trogir 1985.. Celje 1982. Celjski zbornik. 935. Povijesni prijepori”. krone’.. Kampuš Ivan. Prilozi problematici Kosovske bitke objavljeni u časopisu ‘Obeležja’.Politička historija 109 927. Split 14.. 928.04. Trogir u srednjem vijeku.. Praha 1983. 1994. Karbić Damir. Split 1993. Klaić Nada. Javni život grada i njegovih ljudi. Prilozi XIV/14-15. 1-17. (* Pnk. Slobodna Dalmacija. Split 23. Dubrovnik 1979. ZČ 48/4. Talovci (655). VII + 712 + 16 priloga. XVII + 221. Ljubljana 1993. II/1. Biblioteka Prošlost i sadašnjost. Knjiga 6. (* Rapanić Željko. Split 1993. Ogranak Dubrovnik. 17-47. Keen Maurice. Erken Ortacľ’da Türk – Hirvat Iliskileri. Uz početke hrvatskih početaka. Dubrovnik 1992. 938. Filološke studije o našem najranijem srednjovjekovlju. HZ 43. Klaić Nada. ŠK... 393.) 939... Zadnji knezi Celjski v deželah ‘Sv. 281. 934.. Anžuvinci (10).) 936. 425-428.) . 417-419. Katičić Radoslav. 297.... 1993.. Split 08. Sarajevo 1978. Československý časopis historický 31/4. Iločki (223). “Trpimir Macan. (* Čarni Ludvik. 90-92. 578-579. Zenica 2000. Kosovski boj u objavljenim najstarijim izvorima i novijoj srpskoj historiografiji. 598. Babonežići (17). Südostforschungen 45. 25. Hirvat Ulusunum. Nenadić D. Zagreb 1980. Iz problematike srednjovjekovne povijesti Bosne.) 933. 932... Zagreb 1976. Srednjeveška Evropa. Cankarjeva založba. 131.. Ljubljana 1994. (* Steindorff Ludwig. Didaktički putokazi V/18. Posebno izdanje-Zgodovinsko društvo Ljubljana. Zagreb 1989. Ankara 2000. Karatay Osman. Rasprave i članci iz starije hrvatske povijesti. Mirković Vojko. Kaznačić-Hrdalo Ana. 9296. Karabegović Ibrahim. Zagreb 1986. Obavijesti HAD XXV/3. “Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture”. 929.. Klaić Nada. München 1986. J. Slobodna Dalmacija. MH. (* Macan Trpimir. Anali 17. Zagreb 1990. Celjski (56-57). 17-79.10. Historiografija o Bosni i Hercegovini (Najznačajnija literatura).. Katić Lovre..) 937.. Zagreb 1993. Assam. HZ 42. Nelipčići (416). 71-79. 1994. Kampuš Ivan. 29.

Oslobo enje 47/15103.07. Sarajevo 27. 6. 15. 470.07. Srednjovjekovna Bosna.) 942. 1990. Zagreb 1990. Zagreb 1989.. Putevi XXXV/5. 16.. GZH.. Oslobo enje 47/15093. Oslobo enje 47/15089. 11.g. Klaić Nada. Zagreb 1994. 113-137. (2) (Protjerivanje iz udžbenika). Oslobo enje 47/15091.. 1990.. Oslobo enje 47/15088. Nilević Boris. Ecclesia seu monasterium sancti Michaelis de Rudina.. Sarajevo 26. izdanje. 17. Ćošković Pejo.. 1990. 14. Klaić Nada. Politički položaj bosanskih vladara do Tvrtkove krunidbe (1377.07. “Hrvatski biografski leksikon II (Bj-C)”. 1990. Politički položaj bosanskih vladara do Tvrtkove krunidbe (1377. 941. Slavonska Požega 1986. Sarajevo 29. Vjesnik Muzeja požeške kotline 4-5.. 50-59.07. Behar III/10. (10) (Bosansko-dalmatinski odnosi)..06. Sarajevo 25. Oslobo enje 47/15098. 10.07.07. Sarajevo 06. 1990. 1990. (15) (Svjedoci a ne jemci). HZ 45 (1992).). Ančić Mladen. 8-9. Klaić Nada. Südostforschungen 38. München 1979. Klaić Nada.. 16.07.. (* Lovrenović Dubravko. (5) (Zabluda istoriografije).. Zadar 1976. 2. 47/15106. Sarajevo 30. Sarajevo 10. (18) (Poslušni vazal ili bosanski buntovnik). (13) (Mudra šutnja bosanskih vladara). 947. Klaić Nada.. Oslobo enje 47/15107. (6) (Falsifikati splitske crkve). Prošlost Zadra II.110 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 344.07. (17) (Križarski rat na Bosnu). IGC Borba. Biblioteka Posebna izdanja. 1990.. 1.. Eminex. Sarajevo 05. 1990. 943. Sarajevo 1990. Sarajevo 04.. 945. 348-351..07. JLZ Miroslav Krleža. Sarajevo 17. 17.03.. (9) (Ninoslav: Pataren ili pravovjerni). 1990. Klaić Nada. Oslobo enje 47/15094. Povijest Hrvata u srednjem vijeku. Feljton: Srednjovjekovna Bosna (1-18): (1) (Prošlost u političkim okvirima). 16. Milutinović . (* Margetić Lujo. Oslobo enje 47/15100. Zadar u srednjem vijeku. Samostalni politički razvitak bosanskih zemalja nisu prekidali niti Hrvati niti Srbi... (11) (Kumani i bosanski heretici). (8) (Tri pisma Grgura IX). (4) (Samostalna zemlja). 1990. (3) (Javna vlast – dokaz državnosti).g.06. (12) (Smrt posljednjeg Arpadovića). Zagreb 1993. Globus.06.). Oslobo enje 47/15101.-2000. Sarajevo 03. Klaić Nada...) 944. Sarajevo 21.. 12. Sarajevo 28. 1990. Sarajevo 02. 9. Oslobo enje 47/15108. 1990. 18. 1990. 17. 948. Oslobo enje 47/15099. Banja Luka 1990. Osloboenje 47/15092. GDI BiH 40-41 (1989-1990). Sarajevo 07.. 192-195. Oslobo enje 47/15087. Oslobo enje 47/14993..06. 1990. Oslobo enje 47/15094.. Bosna – ni srpska ni hrvatska. 18.. 1990. Radio Sa XIX/70. 277.06. 15. Klaić Nada – Petricioli Ivo. Bribirski knezovi. odlomaka i ilustracija.06.. (14) (Dolazak Stjepana II). Oslobo enje 47/15095. Sarajevo 10.(* Horvat Angela. 308-317. izdanje. 1990. 8. Klaić Nada. 18. Oslobo enje 47/15102. 272-276.. (7) (Banus Culinus Dominus Bosne). priredio David Atlagić)”.. 1990. Sarajevo 09. 12.06. Sarajevo 23.06.. 946. “Bosna i Hercegovina ogledalo razuma (Izbor članaka. Sarajevo 1991. 1990. Zagreb 1989. 14. Zagreb 1993. 621-634. 940.06. Beograd 1992. Srednjovjekovna Bosna. Sarajevo 22. 1990. (16) (Kratkotrajno veselje ugarskog vladara).

Beograd 1989. 8. Bosna i Hercegovina od seobe naroda do XII stoljeća. 3. Od najstarijih vremena do Maričke bitke (1371)”. (Fototipsko izdanje). 2. 1985. 8. Povijesni prilozi 13. Vi enje drugih (Skup u ANU BiH o 600. Klaić Vjekoslav. (Prevela s francuskog Gordana Petrović. Sarajevo 1990.. Knjiga prva”. Sarajevo 1998. 383-385.. Stožer naše istorije. Čabotarev Andrej.06.. JLZ Miroslav Krleža. izdanje. 7. 1989.. 1989. 118-122. II-430.06. Skopje 1990. Zagreb 1993. IRO Naučna knjiga. Nakladni zavod MH.. Sarajevo 23. Istorijski zapisi LXII/1-2. Klaić Vjekoslav. 244-248. Zagreb 1994.. Filip Višnjić. I-II. 954. Dumbović Vladimir.. IV-456). izdanje.. Doseljenje Slovena na Balkansko poluostrvo. 959. Beograd 1981.06. “Kosovska bitka (Vojno-istorijska rasprava)”. Knezović Oton. Zagreb 1993. Korenić Bojan. Obavijesti HAD XXV/3. I-382. godišnjici Kosovske bitke). “Kraljevska dobra u centralnoj Bosni”. (* Džidrova Ljubinka.. Zagreb 1990. 1988).. 950. 226 + 4 karte. 1989. “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463. Nazor Ante. Zagreb 1993. Predgovor: Jovanka Kalić). Biblioteka Izdanci. (Priredio Trpimir Macan). Povijest Hrvata od najstarijih vremena do svršetka XIX. Macedoniae acta archaelogica 11. 362. Oslobo enje 48/15630. godine). Oslobo enje 46/14728. Zbornici i monografije. Sarajevo 24.. Marulić XXIII/1.. I-IV. 957. 958. Oslobo enje 46/14727. Kosanović Jakov. 95-96. 1991. Titograd 1989. 685. “Istorija srpskog naroda. 634-635. III-380. 109-124. Prva knjiga. 7. 247-260. 205-207. 951.12. Biblioteka Retrospektive. 217-222. CCP XVII/32. . Povijest Bosne (fototip izdanja iz 1882. (* Matijević-Sokol Mirjana.. Zagreb 1989. Oslobo enje 46/14730... VIII + 247. Preštampano iz ‘Ratnika’ iz 1898 gd. Kos Milko.) 949. mit sa izvornom snagom (Naučni skup o Kosovskom boju u SANU).. Kont Fransis. (U istoj izdavačkoj kući ovo izdanje je izašlo: 1981. stoljeća.. 960.Politička historija 111 Kosta. Sloveni (Nastanak i razvoj slovenskih civilizacija u Evropi VI-XIII vek).. Biblioteka Hrvatske povjesnice. Sarajevo 20. 46. Zagreb 1994. SKZ. 159-195. Svjetlost. MH. Radovi 27.) 953.. Bobaljević Vuk. 956. “Hrvatski biografski leksikon II (Bj-C)”. Beograd 1989. Kovačević Jovan. “Kninski zbornik”. Zagreb 1980. Korenić Bojan. Sarajevo 21. 952.. EJ 2. Nazor Ante. Feljton: Splet legende i istorije (600 godišnjica Kosovske bitke). JLZ. Kolumbić Nikica. HKD Napredak. Zagreb 1982...) 955. Celjski grofovi.

Kruhek Milan. 404. Ljubljana 1996. Kristić Alen.. Vrline i mahne novih gimnazijskih udžbenika iz historije.-1999. 42-43. 963. 35-37. Kolo I/5-6. 973. 594-596. 966. 1997.. Institut za suvremenu povijest. Kraljević Ivan. Novi Liber. stoljeća. 42. (* Voje Ignacij. (* Redžić Enver. Press centar ARBiH. (* Feldman Andrea. glazba. Pad Bosne i Hercegovine pod Turke u spisima bosanskohercegovačkih franjevaca. Povijesni prilozi 14. Monografije i studije. Baška Voda 1995/1996. Kovačić Anto Slavko. (Urednik Ivo Goldstein)“.) 969.) 970. Polska akademia nauk. 103-109.. Institut Historii Kultury materialnej. “Kronologija. 325-328. 159-170. . Mostar 1998. Kurnatowska Zofia. Diskusija. ZČ 51/2. Europa. Kržišnik-Bukić Vera. Naši dani XXXVI/970 (40). Samostalnost i moć (Kralj Stjepan Tvrtko I. Vojna biblioteka 2. (* Bušić Krešimir. znanost i tehnički razvoj. 368. Zagreb 1995.1427.) 972. NEV XXIX/1. Didaktički putokazi 6. književnost. 961.) 971.. 136. Knjiga 1. Zenica 1996. izdanje. Kržišnik-Bukić Vera. religija. Kovačević-Kojić Desanka. “Povijesnoteološki simpozij u povodu 500 obljetnice smrti bosanske kraljice Katarine”. 60-85. film. Hercegovina 4-5 (12-13).. Kunstmann Heinrich. (KUN) 14.. Sarajevo 29. Hrvatska. likovne umjetnosti. Pad Bosne i Hercegovine pod Turke u spisima bosanskohercegovačkih franjevaca. Kreso Muharem.06. 965. Sarajevo 1994. ČSP XXIX/3. Novi cvijet LXIV.... Med preteklostjo in prihodnostjo. 962. Kotromanić). Kretanje Slavena u srednju i istočnu Evropu u doba seobe naroda (Preveo Ivan Pederin). Zagreb 1995. Sarajevo 1979.. 968. 967.112 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. sport. 117-142. Kovačić Anto Slavko.. Ljubljana 1997.. 289-290. 256. O učešću bosanskog odreda u Kosovskoj bici. Biblioteka Hrvatska povjesnica.. Posrednici i tijek pregovora s Radoslavom Pavlovićem 1421. Słowiańszcyzna południowa. Ljubljana 1997. (1 izdanje 1993). 39. Oslobo enje 54/17626.. "Neum i bosansko primorje". Krkalić Hikmet. 2. svijet: Politička i vojna povijest. Zagreb 1996.. Sarajevo 1989. 964. Bosanski identitet izme u prošlosti i budućnosti. Sarajevo 1979. Zagreb 1997.. Bosnska identiteta. Krajiške utvrde i obrana Hrvatskog kraljevstva tijekom 16. godine o kupnji njegovog dijela Konavala. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1977.-2000. KS-FTS. Institut za nacionalna pitanja. Inštitut za narodnostna vprašanja. Zagreb 1991.

Sarajevo 1997. Bosnija i Horvatija v XII-XV vv. stoljeće. Osobenosti stanovlenija rannefeodalnih slavjanskih gosudarstv na Balkanah. . 982.. 976. (2) (Državni suverenitet srednjovjekovne Bosne). 55-66. i tokom prvih decenija 15.-1420. Lovrenović Dubravko... 977. Prilozi XXI/22. 1011. Lovrenović Dubravko. Arheološki vestnik 31. Lovrenović Dubravko. Pleterski A. Lovrenović Dubravko. stoljeća. Lovrenović Dubravko. političeskoj i kulturnoj istorii jugo-vostočnoj Evropi”. 231-236. Sarajevo 1986.). (1) (Izme u legende i stvarnosti).. 975. Sarajevo 1987.. Svjetlo riječi VIII/88-89. Balkanskie issledovanija. Lešić Anto. 183-193. GADAR BiH 27. “Hrvatski biografski leksikon II (Bj-C)”. Ljubljana 1980. 15-28. 985. Hrvoje Vukčić Hrvatinić i splitska komuna. Moskva 1984. 984. Zagreb 1986. IZ 7. 104-105.. Radovi 20. splitska vojvotkinja i bosanska kraljica. Svjetlo riječi VIII/90. u XV. 37-45.. 983. Kako je bosanski vojvoda Sandalj Hranić došao u posjed Ostrovice i Skradina.. Lovrenović Dubravko. HZ 39. IČ 25-26 (1978-1979). Odjek L/1-3. “Istorija srednih vekov”. Lovrenović Dubravko. 980. Sarajevo 1987. Litavrin Grigorevič Gennadij – Naumov P.Politička historija 113 (* Ristić Ljubica. 5. Prilozi XXII/23. Zagreb 1989.. Evgenij. Vipusk 9. Zagreb 1986. 979. Zagreb 1987.. Beograd 1979. Lovrenović Dubravko. Bokšić Žore. Sarajevo 1990..) 974. Radovi 19. “Voprosi socialnoj.. Cetinski knez Ivaniš Nelipčić u političkim previranjima u Dalmaciji krajem 14. Da li je Jelena Nelipčić bila majka Balše Hercegovića. Vi enja i zablude (Bosna i Hercegovina u djelima francuskih autora od najdavnijih vremena do konca XX stoljeća). Lapenda Stjepan. Sarajevo 1990. 981. Litavrin Grigorevič Gennadij. Istočni Jadran u odnosima izme u Hrvoja Vukčića i Sandalja Hranića na prelazu iz XIV. Feljton: Čija je Herceg-Bosna? (1-2). 163-172. Jelena Nelipčić. Moskva 1980.. JLZ Miroslav Krleža. 343-345.. 5. 978. Ostrovica i Skradin u mletačko-ugarskim ratovima za Dalmaciju (1409. Banja Luka 1986. 193-198.. 199-220. 311-312.

BF VI/9.-NUB BiH. 995. Milodraška zakletva. Sarajevo 1998... Srednjovjekovna bosanska država. Altermedia d. 990. 996.. Lovrenović Dubravko. Lovrenović Dubravko. Lovrenović Dubravko. 998. Proglašenje Bosne kraljevstvom (Pokušaj revalorizacije). Utjecaj Ugarske na odnos Crkve i države u srednjovjekovnoj Bosni. 991. 141-153. Lovrenović Dubravko. 988. Lovrenović Dubravko. 156-193.-2000. "monarhijske pobožnosti"). 997. BF V/8.114 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978..". Sarajevo 1998.. “Istina o Bosni i Hercegovini (Činjenice iz istorije BiH)”. 227-287. (zbornik radova). BKC. 37-93. 7-27. Sarajevo 1994. Sarajevo 1994. Lovrenović Dubravko.. Feljton (1-2): O mjestu okrunjenja prvog bosanskog kralja Tvrtka I. 989. Sarajevo 21. Sarajevo 1998. 34-35. o. (2) (O porijeklu bosanske krune). Lovrenović Dubravko. Zenica 1995. (2) Stećak I/8. Sarajevo 1997. "Sedam stoljeća bosanskih franjevaca 1291.. Bosansko srednjovjekovlje u svjetlu kristijanizacije vladarske ideologije (Na trećem putu tzv. 992..). FTS. Somobor 1994.. 993. . Sarajevo 1997. 2. 1997. 43-56.. Osloboenje 54/17800. Lovrenović Dubravko... dopunjeno izdanje. (KUN) 6. Forum Bosnae 3-4. Feljton: Tko je i gdje okrunio prvog bosanskog kralja Tvrtka I Kotromanića (1-2): (1) (Kruna. 994. Oslobo enje 54/17786. Corona regni Bosnae (Kruna bosanskog kraljevstva). (KUN) 8. Na ishodištu srednjovjekovne bosanske etno-politogeneze. “Šest stoljeća od smrti bosanskog kralja Tvrtka I”. 986. Lovrenović Dubravko. 1997.. Illyrian-Roman-Slavic syntesis.12.12. Odjek L/1-3. Iliro-romansko-slavenska sinteza (Ra anje novog naroda). Special 50th anniversary edition. Sarajevo 1991. Odjek. 3-9. o. žezlo i jabuka bosanskog kralja). BF I/1. Kotromanića (Corona regni Bosnae) (1). “Bosna i Hercegovina od najstarijih vremena do kraja drugog svjetskog rata”. Stećak I/7.. Odjek XLIV/17-18.. Krijesnica II/6. Lovrenović Dubravko.-1991. Lovrenović Dubravko. Sarajevo 07. Samobor 1993. 85-125. 34-35. 11-15. Sarajevo 1999. 987. Lovrenović Dubravko. Od slavenskog naseljavanja do bana Kulina (VII-XII st. 9. A zemlja ostaje. Sarajevo 1991. Lovrenović Dubravko. 8-9.

. 15. 1009. 122. Erasmvs 14. Kulin (330). 553-555.. Zovkić Mato. Zagreb 1995. Hrvatski narodni kalendar 1996. 368. III kolo. Malcolm Noel. Tomislavgrad 1999. Sarajevo 1995.. Stjepan II Kotromanić.Kratki pregled. Povijest hrvatskog naroda (pregled). Rajčić Tihomir.Politička historija 115 999. Zagreb 1995. CCP XVIII/34. Trpimirovići (692-694). Naša ognjišta XXIX/259. Zagreb 09. MH.. 174-183. Kolo IX/3.. Dubrovačka Republika (116-120). 504. ŠK. 1011. (* Čić Emil. XXIV + 340. Sarajevo 31. London 1994. MH. Nakladni zavod MH.) 1006. SKZ. “Ivan Lovrenović – Vildana Selimbegović. Lučić Josip.. Nilević Boris. Macan Trpimir.. Erasmus Gilda-Novi Liber-Dani. MH. (* Sekulić Ante. Trijumf Vizantije početkom XI veka. HZ 46 (1993). Zagreb 1999. Macan Trpimir.. “Istorija srpskog naroda. Kotromanići (313). Bosnia a Short History. Sarajevo 1999. Bizant.. 240. Stjepan Tomašević (14-15). 1003. Lučić Josip. (* Kurtović Esad. Zagreb 1980.) 1004. 1002. Zagreb 1997.) 1010.. Dubrovačka diplomacija (116)... Kulin. izdanje. Macmillan. 131-140. Naša škola XLVI/7-8. Povijest 6: udžbenik za VI. Karčić . Zagreb 1994. Zagreb 1980.) 1008. 1005. Malcolm Noel. “Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture”. Pad Bosne pod tursku vlast (19). Zagreb 1994. Macan Trpimir. 1000. Zagreb 1995. Lučić Josip – Raukar Tomislav. Godina 44. 214-217. Zagreb 1999. HZ 42. knjiga 13. Prvi milenij Bosne”. Povijest Bosne . “Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture”. 4. Prva knjiga. New York 1996. Slavica. Povijest hrvatskog naroda (pregled). Malcolm Noel. 1999. 127-143.. Povijest hrvatskog naroda. Dijalog NS I/3-4.. razred osnovne škole.. Maksimović Ljubomir. (* Zovkić Mato.04. ŠK. 1999. Macan Trpimir. Bosnia a Short History. Beograd 1981. Tvrtko I Kotromanić (14). (Prijevod Zlatko Crnković). 3. 1001. Jajačka banovina (249). 170-179. Avari (16). Vukčić Hrvatinić Hrvoje (740-741). Biblioteka Hrvatske povjesnice.12. Makek Ivo.. (* Buljan S. Dani 135. Zagreb 1998. University Press. (* Džaja Srećko. Povijest hrvatskog naroda (pregled). 96-99. Mala knjižnica. 22. Sarajevo 1995. Od najstarijih vremena do Maričke bitke (1371)”. ŠK.) 1007. 40-41. Hrvatsko slovo. Zagreb 1992.. Zagreb 1989. 180-185. Lovrenović Ivan – Selimbegović Vildana. 91-95. Dubrovnik i kosovska bitka u dokumentima i historiografiji. Bosanska država (44-45). 360. izdanje..

razred gimnazije). Bihać 1996. 1021. obljetnicu Povelje Kulina bana).. Ljiljan IV/134. Macmillan.. Sarajevo 07. Kico Mehmed. Zagreb 1999.. . Zenica 1996. Fikret. Sarajevo 1989. Zagreb 1995. 42-53. Gradina II/14. Povijest Hrvata za vlade župana i knezova (Od 600-925 g. Posljednji Kotromanići.. Zagreb 1997. Malcolm Noel. 13.. 1015.. Markešić Luka. Hercegovina 10. Dodig Radoslav. PCC Me ugorje. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”. Matković Hrvoje – Drašković Blagota.. Mostar 1998. 15. Stećak III/25.. Istorijski zapisi XXXII(LII) XLI/4. Matuz Josef.. . Matić E. 520. 185-191. Grundlinien seiner Wissenschaftliche Buchgesellschaft. Tešanj 1995.. Zsigmond király uralma Magyarországon. London 1998. 422.116 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Kolo IX/2. 1018. 1995. Podgorica 1979. Erasmvs 19. Didaktički putokazi 4. Rase. Studenci 1995.) 1014. Mályusz Elemér. 1022. 95. Behar IV/19-20. 3. Stefan Dečanski i Zeta. Maslak Nijazija.. BF IV/5. Unsko-sanske novine I/9. Gondolat Kiadó. 21. Kosovo A Short History. Sarajevo 1996.. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. Malović Marica.). Šimić Angelina. Malcolm Noel. 64-68. mitovi i porijeklo (Ulomak iz bestselera Kratka povijest Bosne). (* Švab Mladen. Sarajevo 2000. Oslobo enje 52/17000. 557-562.. Posljednji hrvatski narodni kraljevi. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine.) 1012... Naša ognjišta XXVI/234. 1016. Darmstadt 1985. Studenci 1995. Povijest 2. Kosovo – Kratka povijest”. Tomislavgrad 1996.10. (Udžbenik za II. Amira Sadiković).. Mandžukić Jasmin. Nilević Boris.. (Uredio Milenko Brkić). 12. 1020. 30-31. Das Osmanische Reich. Sabina Berberović. 1019. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”. (Uredio Milenko Brkić). 1017. Kulin ban – historija i legenda (Uz 800. 5-69. Budapest 1990. Mályusz Elemér.. 209-211.. Džaja Srećko. (Prevod Senada Kreso. Malcolm Noel. 9-11.. Kaiser Sigismund in Ungarn (1387-1437). Samobor 1996. Akadémiai Kiadó. 1013. 1023. 22. 48. Zagreb 1991. Dani. Svjetlo riječi VII/78. Barun An elko. PCC Me ugorje.-2000. Matić Antun. Budapest 1990.. Sarajevo 1995.

) 1025.. 299. BIGZ. Rakova Snežana. Sarajevo 1998.. 150-151.. Sofija 1985. “Srednji vek i renesansa. Kraj srpskog carstva. “Istorija srpskog naroda. Mihaljčić Rade. 173-175. ŠK...) 1033.) 1027... Biblioteka Istorija. “Istorija srpskog naroda.. Hrvati i Osmansko Carstvo. Druga knjiga. Zagreb 1992. Titograd 1990. Istorijsko-memoarska dela. 341-343. Istorijski zapisi LXIII/3-4. IRO Narodna knjiga-IRO Vuk Karadžić-IRO Rad.. (2. 74-77. Drugi tom. izdanje 1984. Pad južnoslovenskih zemalja (94-100). Matuz Josef. Etničke i političke promene na Balkanskom poluostrvu (61-67). Ćuk Ruža. Beograd 1983. Novi Sad 1985. 1420-1422. Doba borbi za očuvanje i obnovu države (1371-1537)”..Politička historija 117 1024. izdanje. 1. Kosovska bitka. Sarajevo 1987. Mihaljčić Rade. Istorija-kult-predanje. Mihaljčić Rade. 1030. Mihaljčić Rade. Hrvatski narodni godišnjak 1999. Jalimam Salih.. IZ 8. Zagreb 1998. Zagreb 1986. Lazar Hrebljanović. SKZ. (Stručni redaktori jugoslovenskog izdanja: Ljubomir Maksimović i Rade Mihaljčić)”. HZ 39. 146-148. 327. BIGZ. Behar III/10. Matanov H.) .. Istorija-kult-predanje. Sofia 1985.. Titograd 1990. Beograd 1989. 151-153. Nolit. (* Grahovac Željko. 239. Kraj srpskog carstva. Golden marketing. Godina 46. Prlender Ivica. 183-187. Mihaljčić Rade. Mihaljčić Rade. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Beograd-Zavod za izdavanje udžbenika Novi Sad. Beograd-Novi Sad 1987. Mihaljčić Rade.) (* Dinić-Knežević Dušanka. Beograd 1982. Doba borbi za očuvanje i obnovu države (1371-1537)”.. GDI BiH 38. Beograd 1982.. Ilustrovana Istorija sveta. Beograd 1987. Osmansko carstvo. IG 1-2. 2135. Zagreb 1993. Druga knjiga. 1032. 1029. 21. Istorijski zapisi LXIII/34. Beograd 1975. Lazar Hrebljanović.. 377. Sarajevo 1998. 187-193. Mažuran Ivan.. (* Kovačević Branislav. Istorijskomemoarska dela.) 1031. Beograd 1980-1981. Zbornik MS za istoriju 31.. SKZ. Beograd 1984. 368. (* Harisijadis Mara. 121-123. Zbornik Muzeja 24-25. (Preveo Nenad Moačanin). 286. Istoričeski pregled 41/8. 182. Uspon južnoslovenskih zemalja (67-75). Banja Luka 1987. 187-193. GR IZ BiH LX/11-12. 1028. Doba oblasnih gospodara. 223. Beograd 1989.) 1026.. (* Salihbegović Ahmet. (* Kovačević Branislav.. Biblioteka Povijesna istraživanja... Ćošković Pejo. SKZ. Jalimam Salih. 36-46. Mihaljčić Rade.. Istorija za VI razred osnovne škole. Études balkaniques 21/4.

118

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

1034. Mihaljčić Rade, Junaci kosovske legende, BIGZ, Istorijsko-memoarska dela, Beograd 1989., 313. (* Kovačević Branislav, Istorijski zapisi LXIII/3-4, Titograd 1990., 187-193.) 1035. Mihaljčić Rade, The Battle of Kosovo in History and in Popular Tradition, BIGZ, Beograd 1989., 248. (* Steindorff Ludwig, Südostforschungen 49, München 1990., 442-443.) 1036. Mihaljčić Rade, Tributi, “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”, Knowledge, Beograd 1999., 746-748. 1037. Mijatović An elko, Srednjovjekovne države, Bosansko Kraljevstvo i Hercegovina u prostoru i vremenu, “Ljubuški kraj, ljudi i vrijeme, Knjiga 1., Zbornik Znanstvenog simpozija održanog u Ljubuškom 11. i 12. kolovoza 1995.”, Ziral-Naša djeca, Mostar - Zagreb 1996., 113-127. 1038. Mijatović An elko, Iz riznice hrvatske povijesti i kulture, ŠK, Zagreb 1996., 560. (* Švab Mladen, ČSP XXVIII/1, Zagreb 1997., 199-200; Szabo Agnesa, Hrvatsko slovo, Zagreb 07.02. 1997., 14.) 1039. Mijatović An elko – Mirošević Ivo – Šanjek Franjo, Hrvatska i svijet od V. do XVIII. stoljeća, (Udžbenik za II. razred gimnazije), Zagreb 1997. (2. izdanje 1998; 3 izdanje 1999; 4 izdanje 2000.). 1040. Mijović Pavle, Doseljavanje Slovena u Duklju (Crnogorci), EJ 3, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1984., 66-75. 1041. Miletić Nada, Rani srednji vijek (Historija) (Bosna i Hercegovina), EJ 2, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1982., 166-167. 1042. Miletić Nada, Rani srednji vijek (Historija) (Bosna i Hercegovina), “Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina, Separat II. izdanja Enciklopedije Jugoslavije”, JLZ, Zagreb 1983., 78-79. 1043. Milutinović Branislav, Borba Balšića sa Mlečanima za zetske primorske gradove, “Srednjovjekovna istorija Crne Gore kao polje istraživanja”, Zbornik radova sa Okruglog stola Istorijskog instituta, Istorijski institut RCG, Knjiga 3, Podgorica 1999., 199-227. 1044. Milutinović Kosta, O južnoslavenskom obilježju boja na Kosovu. U povodu 600. godišnjice, Zadarska revija XXXVIII/1-2, Zadar 1989., 11-28. 1045. Mirošević Ivo – Šanjek Franjo – Macan Trpimir – Perić Ivo, Pregled povijesti hrvatskog naroda od VI. st. do naših dana, ŠK, Zagreb 1995.

Politička historija

119

1046. Mitić Ilija, Konzulati i konzularna služba starog Dubrovnika, Historijski institut JAZU, Monografije 4, Dubrovnik 1973. (* Leutić Josip, Anali 17, Dubrovnik 1979., 784-785; Bartl Peter, Südostforschungen 38, München 1979., 351-352.) 1047. Mitić Ilija, Prilog proučavanju obaveza Dubrovačke Republike prema drugim državama, JIČ XVIII/3-4, Beograd 1979., 94-103. 1048. Mitić Ilija, Me unarodni položaj Dubrovačke Republike s obzirom na njene novčane i druge obaveze prema stranim zemljama, Pomorski zbornik 17, Rijeka 1979., 351-356. 1049. Mitić Ilija, Dubrovačka država u me unarodnoj zajednici (od 1358. do 1815.), JAZU-Nakladni zavod MH, Biblioteka Studije, monografije, kritike, Zagreb 1988., 299. (* Steindorff Ludwig, Südostforschungen 49, München 1990., 441-442.) 1050. Mitrović D. Jeremija, Istorija Srba, Curo, Beograd 1994., 516. 1051. Mitrović Vladislav, Dabrobosanska mitropolija, EJ 3, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1984., 355. 1052. Moačanin Nenad, Tursko (Osmansko) carstvo, “Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture”, ŠK, Zagreb 1980., 700-701. 1053. Moačanin Nenad, Turska Hrvatska. Hrvati pod vlašću Osmanskog Carstva do 1791. godine, MH, Zagreb 1999. (* Mandušić Iva, Kolo X/4, Zagreb 2000., 424-426.) 1054. Moskolenko Evseevič Anatolij, Bosnija v XII-XV vv, “Istorija južnih i zapadnih slavjan, Kurs lekcii, Moskva 1979. 1055. Muharemović Husein-Huska, Naša vremena i običaji, Vlastita naklada, 1. izdanje, Bihać 1997. (2. izmjenjeno i dopunjeno izdanje, Bihać 1997., 184.). 1056. Mužić Ivan, Podrijetlo Hrvata (Autohtonost u hrvatskoj etnogenezi na tlu rimske provincije Dalmacije), Nakladni zavod MH, Hrvatske povjesnice, Zagreb 1989., 276 + 40 tabela. (* Brković Milko, Zadarska revija XXXIX/4, Zadar 1990., 544547; Katičić Radoslav, Obavijesti HAD XXII/2, Zagreb 1990., 60-62; Mlivončić Ivica, Slobodna Dalmacija, Split 14.01. 1990., (Forum) 42; Katičić Radoslav, SP III/19 (1989), Split 1991., 243-270; Mužić Ivan, SP III/19 (1989), Split 1991., 271-284; Katičić Radoslav, SP III/19 (1989), Split 1991., 285-287.) 1057. Mužić Ivan, Podrijetlo i pravjera Hrvata (Autohtonost u hrvatskoj etnogenezi na tlu rimske provincije Dalmacije), Zbornik Kačić Split-Nakladni zavod MH, Knjižnica Zbornik Kačić 22, Split-Zagreb 1991., 366.

120

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

1058. Mužić Ivan, Slaveni, Goti i Hrvati na teritoriju rimske provincije Dalmacije, 4. dopunjeno i prera eno izdanje, Iberia, Split 1996., 527. (* Mlivončić Ivica, Slobodna Ddalmacija, Split 26.11. 1996., (Forum) 6.) 1059. Mužić Ivan, Slaveni, Goti i Hrvati, 5. dopunjeno i prera eno izdanje, Naklada Nediljko Domanović, Djela iz hrvatske duhovne i kulturne baštine 2, Zagreb 1997., 600. 1060. Nastavni planovi i programi:, Nastavni plan i program (Opća gimnazija), Bosna i Hercegovina, FBIH, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Sarajevo 1999; Historija – povijest VI razred, Osnovna škola, “Nastavni planovi i programi (Osnovna škola, Osnovna muzička škola, Osnovna baletska škola)”, RBIH, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta – Pedagoški zavod, Sarajevo, školska 1994./95., 221-223; Nastavni planovi i programi 2 (Prirodnomatematička gimnazija, Matematičko informatička gimnazija, Učiteljska škola), Školska godina 1995/1996), Pedagoški zavod, Sarajevo 1995; Nastavni planovi i programi 2 (Srednje stručne škole), Knjiga 1, Školska godina 1995/1996), Pedagoški zavod, Sarajevo 1995; Nastavni planovi i programi 2 (Srednje tehničke i srodne škole), Knjiga 2, Školska godina 1995/1996), Pedagoški zavod, Sarajevo 1995. 1061. “Nastavni program za hrvatski jezik, povijest i etiku u srednjim školama”, Zagreb 1995. 1062. Naumov P. Evgenij, Balkanskoe srednevekovje, Balkanskie issledovanija 5, Moskva 1979. 1063. Naumov P. Evgenij, Bosnijskoe srednevekove v sovetskoj istoričeskoj literature, Prilozi XVIII/19, Sarajevo 1982., 237-252. 1064. Naumov P. Evgenij, Kosovskata bitka (1389.g.) vo istorijata na me unarodnite odnosi na Balkanot, Istorija XXII/2, Skopje 1986., 35-53. 1065. Nemeth Krešimir, Babonići (Babonegi), EJ 1, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1980., 397399. 1066. "Neum i bosansko primorje", Armija RBiH, Press centar, Vojna biblioteka 2, (1 izdanje 1993), 2. izdanje, Sarajevo 1994., 40. (* Ančić Mladen, CCP XIX/36, Zagreb 1995., 110-115; Ančić Mladen, Obavijesti HAD XXVIII/1, Zagreb 1996., 37.) 1067. Nikić Andrija, Stjepan Dabiša (? – 1395), “Ljubuški kraj, ljudi i vrijeme, Knjiga 1., Zbornik Znanstvenog simpozija održanog u Ljubuškom 11. i 12. kolovoza 1995.”, Ziral-Naša djeca, Mostar - Zagreb 1996., 357-358. 1068. Nikić Andrija, Povijesna zrnca, Franjevačka knjižnica i arhiv u Mostaru, Mostar 2000.

Politička historija

121

1069. Nilević Boris, Vojvoda Ivaniš Pavlović, Prilozi XIV/14-15, Sarajevo 1978., 349361. 1070. Nilević Boris, Iz života posljednjih Pavlovića, GDI BiH 28-30 (1977-1979), Sarajevo 1979., 59-74. 1071. Nilević Boris, Učešće vojvode Petra i kneza Nikole Pavlovića u političkom životu srednjovjekovne Bosne, Prilozi XVI/17, Sarajevo 1980., 61-68. 1072. Nilević Boris, O bosansko-turskim odnosima do 1463. godine, Pregled LXXVI/4, Sarajevo 1986., 417-424. 1073. Nilević Boris, O moralnom stanju Bosne pred 1463. godinu, POF 40 (1990), Sarajevo 1991., 115-123. 1074. Nilević Boris, Prilog karakterologiji bosanskog srednjeg vijeka, Prilozi XXV/27, Sarajevo (1991), 11-18. 1075. Nilević Boris, Bosna i Osmansko Carstvo, "Bosna i Hercegovina i svijet", Institut za istoriju, Sarajevo 1996., 65-74. 1076. Nilević Boris, Sjeveroistočna Bosna u tokovima evropske srednjovjekovne povijesti. Prilog historiji Srebreničke banovine, BF IV/6, Sarajevo 1996., 116-122. 1077. Nilević Boris, Proces afirmacije srednjovjekovne bosanske države, “Bosna i Hercegovina od najstarijih vremena do kraja Drugog svjetskog rata”, ŠVK OS BiH, Sarajevo 1994., 35-53. 1078. Nilević Boris, Proces afirmacije srednjovjekovne bosanske države, “Bosna i Hercegovina od najstarijih vremena do kraja Drugog svjetskog rata”, BKC, Sarajevo 1998., 57-81. 1079. Nilević Boris, O krunidbi kralja Tvrtka I (620 godina od krunisanja bosanskog kralja), Bosanska vila IV/10, Sarajevo 1998., 54-55. 1080. Novak Grga, Povijest Splita I-IV, ČS, Split 1978., (I-IV = 2510). 1081. Novaković Relja, Odakle su Srbi došli na Balkansko poluostrvo (Istorijskogeografsko razmatranje), SANU, Istorijski instutut -Naučna knjiga, Beograd 1978., 415. (* Leśny Jan, Kwart. Histor. 86/2, 1979., 498-503; Welthmann M., Südostforschungen 39, München 1980., 316-317.) 1082. Novaković Relja, Gde se nalazila Srbija od VII do XII veka (Istorijskogeografsko razmatranje), Problemi i znanja, SANU, Istorijski institut-Narodna knjiga, Beograd 1981., 415. (* Macan Trpimir, Marulić XVI/2, Zagreb 1983., 193-196; Džaja Srećko, Südostforschungen 42, München 1983., 393-394; Macan Trpimir, “Trpimir

122

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

Macan, Povijesni prijepori”, MH, Ogranak Dubrovnik, Biblioteka Prošlost i sadašnjost, Knjiga 6, Dubrovnik 1992., 103-106.) 1083. Novaković Relja, Baltički Sloveni u Beogradu i Srbiji, Narodna knjiga, Biblioteka Studije i monografije, Beograd 1985., 181. 1084. Obradović Milovan, Vesti o Kosovskoj bici, Obeležja 5, Priština 1989., 5-13. 1085. “Okvirni nastavni program za osnovne škole”, Zagreb 1995. 1086. Omanović Emina, Istorija – Povijest, za 6. razred osnovne škole, 5 izdanje, Svjetlost, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Sarajevo 1978., 138. (1. izdanje 1974; 9 izdanje, Svjetlost, OOUR Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Sarajevo 1982., 148). 1087. Omanović Emina, Istorija – Povijest, za 6. razred osnovne škole, 7 adaptirano izdanje, Svjetlost, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Sarajevo 1990., 176. 1088. Ostrogorski Georgije, Bizantsko-južnoslavenski (Vizantijsko-južnoslovenski) odnosi (Politički odnosi), EJ 1, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1980., 754-761. 1089. Ostrogorski Georgije, Istorija Vizantije (2. fototipsko izdanje), Sabrana dela, Knjiga 6, (Reprint), Prosveta, Beograd 1983., 593. (Beograd 1996., 596.). 1090. Ostrogorski Georgije, History of the Byzantne State, (Translated from the German by J. M. Hussey), New Brunswiek, New Jersey, Rutgers Univ. Press 1986., XL + 624 + 76. 1091. Ostrogorski Georgije, Istorija Vizantije, Narodna knjiga-Alfa, Beograd 1998. 1092. Pál Engel, A középkari Bosznia, História 17/1, 1995., 3-6. 1093. Pál Engel, Zur Frage der bosnisch-ungarischen Beziehungen im 14.-15. Jahrhundert, Südostforschungen 56, München 1997., 27-42. 1094. Pál Engel, Neki problemi bosansko-ugarskih odnosa (prevod s njemačkog), Zbornik 16, Zagreb 1998., 57-72. 1095. Pandžić Bazilije, Katarina Vukčić Kosača (1424-1478), NEV XXIX/1, Sarajevo 1979., 105-115. 1096. Pandžić Bazilije, Katarina Vukčić Kosača (1424-1478), “Povijesnoteološki simpozij u povodu 500 obljetnice smrti bosanske kraljice Katarine”, KS-FTS, Sarajevo 1979., 15-25.

Politička historija

123

1097.. Pandžić Stjepan Bazilije, Katarina Vukčić Kosača (1424.-1478.), Hrvatski narodni kalendar 1996, Godina 44, Sarajevo 1995., 201-218. 1098. Pantelić Srećko, Najstarija povijest Hrvata, Meinz 1993., 97. (* Karbić Damir, HZ 47 (1994), Zagreb 1995., 177-181). 1099. Papadranos Ioannis, Diavakanika istorika Dokimia, Taios protos, Tessaloniki 1998., 197. 1100. Papić Radivoj, Zapostavljeni Tvrtko Prvi, Oslobo enje 48/15620, Sarajevo 14.12. 1991., 10. 1101. Pavičić Tomislav, Povijesni razvitak Šibenika do 15. stoljeća, “Područje šibenske županije od prapovijesti do srednjega vijeka”, HAD 19, Zagreb 1998., 191196. 1102. Pavličević Dragutin, Povijest Hrvatske, P. I. P. Pavičić, Biblioteka hrvatske povijesti, Zagreb 1994., 422. (* Goldstein Ivo, Radovi 27, Zagreb 1994., 367-369; Posavec Vladimir, HZ 47 (1994), Zagreb 1995., 184-185.) 1103. Pavličević Dragutin, Povijest Hrvatske, Drugo izmjenjeno i znatno prošireno izdanje sa 16 povijesnih karata u boji, P. I. P. Pavičić, Zagreb 2000., 618. 1104. Pavličević Dragutin, Kratka politička i kulturna povijest Bosne i Hercegovine, Hrvatski informativni centar, Zagreb 2000. 1105. Pavlović Nada, Lazarević, despot Stefan, “Leksikon pisaca Jugoslavije III (KLJ)”, MS, Beograd 1987., 610-613. 1106. Pelidija Enes – Isaković Fahrudin, Historija za 6. razred osnovne škole, 1. izdanje, RBiH, Ministarstvo obrazovanja, nauke i kulture, Sarajevo 1994., 147. (2. izdanje, Sarajevo 1997.). 1107. Pelidija Enes – Isaković Fahrudin, Historija za II. razred gimnazije, 1. izdanje, RBiH, Ministarstvo obrazovanja, nauke i kulture, Sarajevo 1994. 1108. Pelidija Enes – Isaković Fahrudin, Historija za II. razred gimnazije, Doštampano drugo izdanje, IP “Svjetlost” d. d., Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Sarajevo 2000., 161. 1109. Perić Ivo, Povijest Hrvata, Centar za transfer tehnologije-Krinen, Zagreb 1997., III + 306. (* Mijatović An elko, Hrvatsko slovo, Zagreb 16.01. 1998., 15.) 1110. Perić Ivo, A History of the Croats, Centar za transfer tehnologije-Krinen, Zagreb 1997.

124

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

1111. Péroche Grégory, Histoire de la Croatie et des nations Slaves du Sud: 395-1992, F. X. de Guibert, Paris 1992., 560. 1112. Perojević Marko, Ban Borić i ban Kulin, “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva”, 3. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1998., 196-215. 1113. Perojević Marko, Ban Stjepan, “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva”, 3. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1998., 216-218. 1114. Perojević Marko, Ban Matej Ninoslav, “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva”, 3. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1998., 219-231. 1115. Perojević Marko, Banovi Prijezda I. i Stjepan I. Kotroman, “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva”, 3. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1998., 232-238. 1116. Perojević Marko, Šubići gospodari Bosne, “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva”, 3. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1998., 239-249. 1117. Perojević Marko, Stjepan II. Kotromanić, “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva”, 3. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1998., 250-285. 1118. Perojević Marko, Ban Stjepan Tvrtko, “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva”, 3. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1998., 286-312. 1119. Perojević Marko, Kralj Stjepan Tvrtko, “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva”, 3. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1998., 313-349. 1120. Perojević Marko, Stjepan Dabiša, “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva”, 3. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1998., 350-362. 1121. Perojević Marko, Jelena Gruba, “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva”, 3. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1998., 363-373. 1122. Perojević Marko, Stjepan Ostoja, “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva”, 3. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1998., 374-412.

Politička historija

125

1123. Perojević Marko, Stjepan Tvrtko II. Tvrtković, “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva”, 3. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1998., 413-426. 1124. Perojević Marko, Stjepan Ostoja (opet), “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva”, 3. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1998., 427-451. 1125. Perojević Marko, Stjepan Ostojić, “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva”, 3. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1998., 452-461. 1126. Perojević Marko, Stjepan Tvrtko II. Tvrtković (opet), “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva”, 3. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1998., 462-504. 1127. Perojević Marko, Stjepan Tomaš Ostojić, “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva”, 3. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1998., 505-554. 1128. Perojević Marko, Stjepan Tomašević, “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva”, 3. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1998., 555-592. 1129. Petrov Petr, Napadenija na slavjanite na Balkanskija poluostrov (25-40); Zaselvane na slavjanite na Balkanskija poluostrov (40-47); Vojni s Vizantija. Car Roman i car Samuil (402-416), “Istorija na Blgarija (Prva blgarska država), Tom vtori”, BAN, Sofija 1981. 1130. Pilar Ivo, Eine Geschichte Kroatiens, Serbiens und Bosniens, Bearbeitet von Michael Ackermann, 1995. 1131. Pilar Ivo, Politički zemljopis hrvatskih zemalja (pretisak), Motrišta 3, Mostar 1997., 117-126. 1132. Pirivatrić Sr an, Samuilova država, obim i karakter, SANU, Vizantološki institut, Posebna izdanja 21, Beograd 1997.-1998., 227. (* Novak Andrej, ZČ 54/2, Ljubljana 2000., 299-300.) 1133. Poparić Bare, Tužna povijest Hercegove zemlje, (Pretisak pripremio Pejo Ćošković), Lukom, Zagreb 1997., 176. 1134. Posavec Vladimir, Povijesničar i ‘povjesničari’, Radovi 30, Zagreb 1997., 308317.

126

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

1135. Posavec Vladimir – Medić T., Stvaranje europske civilizacije i kulture (V.XVIII. st.), (Alternativni udžbenik za II. razred gimnazije), Zagreb 1997. 1136. “Povijest”, “Nastavni plan i program za osnovnu školu”, Zavod za školstvo, Mostar 1999., 150-164. 1137. “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva, 2. izdanje”, HKD Napredak, Sarajevo 1991., 854. (* Brković Milko, Radovi Zavoda 34, Zadar 1992., 237-240; Brković Milko, CCP XVI/29, Zagreb 1992., 181183.) 1138. “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva, 3. izdanje”, HKD Napredak, Sarajevo 1998., VII + 856. (* Paponja Srećko, Stećak V/57, Sarajevo 1998., 6-7; Šimić Angelina, Oslobo enje 55/18028, Sarajevo 09.08. 1998., (KUN), 3; Kučuk-Sorguč Indira, Ljiljan VII/296, Sarajevo 1998., 47; Goldstein Ivo, Stećak VI/63, Sarajevo 1999., 22-23.) 1139. “Povijest Bosne i Hercegovine za osnovne škole (Reprint izd. gra e spašene iz Vijećnice)”, NUB BiH, Edicija Memoria Bosniaca, Sarajevo 1997. 1140. “Povijest svijeta od početka do danas”, Naprijed, Zagreb 1977., 771. (Drugo izdanje, Naprijed, Zagreb 1990., 771.) (* Macan Trpimir, Marulić XI/4, Zagreb 1978., 395-397.) 1141. “Prilozi istoriji Bosne i Hercegovine I, Društvo i privreda srednjovjekovne Bosne”, ANU BiH, Posebna izdanja 88, Odjeljenje društvenih nauka 18, Sarajevo 1987., 264. (* Voje Ignacij, ZČ 41/4, Ljubljana 1987., 736-740; Lovrenović Dubravko, GDI BIH 37, Sarajevo 1987., 154-156; Nilević Boris, Odjek XLI/19, Sarajevo 1988., 2425; Jalimam Salih, GADAR BIH 29, Sarajevo 1989., 227-230.) 1142. Prlender Ivica, Držić, “Hrvatski biografski leksikon III (Č- )”, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb 1993., 627-629. 1143. “Prvi hrvatski kralj Tomislav. Zbornik radova”, Zajednica Duvnjaka Tomislavgrad-Zagreb – Općinsko poglavarstvo Tomislavgrad, Zagreb-Tomislavgrad 1998., 400. 1144. Puljić Ivica, Knez Mihael Višević, Crkva na kamenu III/26, Mostar 1983., 13. 1145. Puljić Ivica, Šta znamo o hercegu?, Crkva na kamenu IV/38, Mostar 1983., 13. 1146. Puljić Ivica, Zabranjeni svetac?, Crkva na kamenu IV/40, Mostar 1983., 13. (Sv. Vladimir).

Politička historija

127

1147. Purković Miodrag, Knez i despot Stefan Lazarević, Sinod SPC, Beograd 1978. (* Kašić Dušan, Glasnik SPC 8, Beograd 1979., 188; Bataković Dušan, IG 1-2, Beograd 1980., 160; Nikolić Milica, IČ 27, Beograd 1980., 287-288.) 1148. Radeuš Tatjana, Čupor Pavao, “Hrvatski biografski leksikon III (Č- )”, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb 1993., 135-136. 1149. Radojčić Nikola, Kosovski boj (9-30); The Battle of Kosovo (31-52), “Bitka na Kosovu 1389. godine”, SANU-Istorijski muzej Srbije-BIGZ, Galerija 65, Beograd 1989. (Dvojezično). 1150. Radojičić S. or e, Balšić Jelena, EJ 1, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1980., 465.

1151. Radojičić S. or e, Branković Jelača (Jelena, Marija), Branković Stefan, EJ 2, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1982., 405. 1152. Radojičić S. or e, Jelena, kći kneza Lazara, “Spisi o Kosovu”, Stara srpska književnost u 24 knjige, Knjiga 13, Beograd 2993., 81-85. 1153. Radusinović Zoran, Književni razgovori u Bileći i Gacku (Srpska proza danas. Naučni skup o osnivačima Hercegovine: Vukovićima i Kosačama), Politika, Beograd 19.09. 2000. 1154. Ramić Sulejman – Veladžić Fehim, Kratak pregled historije Bosne i Hercegovine i historije islama, Kulturno i naučno društvo Muslimana Preporod Tuzla, Tuzla 1994., 158. 1155. Raukar Tomislav, Neretljanska krajina, “Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture”, ŠK, Zagreb 1980., 417. 1156. Raukar Tomislav, Grofovi Celjski i hrvatsko kasno srednjovjekovlje, HZ 36 (1983), Zagreb 1984., 113-140. 1157. Raukar Tomislav, Hrvatske zemlje u doba bitke na Kosovu 1389., HZ 42, Zagreb 1989., 31-36. 1158. Raukar Tomislav, Hrvatsko srednjovjekovlje (Prostor, ljudi, ideje), ŠK-Zavod za hrvatsku povijest FF u Zagrebu, Zagreb 1997., XVI + 620. (* Šanjek Franjo, Povijesni prilozi 16 (1996), Zagreb 1997., 327-330; Kampuš Ivan, HZ 50, Zagreb 1997.; Bašić Stanko, Slobodna Dalmacija, Split 06.11. 1997., 46; Barbarić Josip, AV 41, Zagreb 1998., 203-204; Šanjek Franjo, CCP XXII/41, Zagreb 1998., 203-206; Grgin Borislav, Hortus Artium Medievalium 4, Zagreb-Motavun 1998., 252-253; Steindorff Ludwig, Südostforschungen 58, München 1999., 589-590; Šute Ivica, Zbornik 17, Zagreb 1999., 238-244; Voje Ignacij, ZČ 54/3 (120), Ljubljana 2000., 467-471.)

Sebalić F.. 179-181. Nagoveštaji islamizacije Bosne. 1164. Didaktički putokazi 2. Anžuvinci (197-200). Arpadovići (299-303).. "Islam. Zadar pod mletačkom upravom. Oporuka i smrt hercega Stjepana Vukčića Kosače. 2. Zenica 1995. XIV + 309.. . 79. u povijesti hrvatskog naroda (Prigodom 550. Cambridge University Press.. OOUR ‘Novinskoizdavačka djelatnost-FF Zadar.. Bobaljević Domanja. PCC Me ugorje. Beograd 1997. Znak Bosne I/1. Redakcija Krležijane. 1171. Serdarević Husein. 44.. CCP XII/21. Knjiga 14. 119-129. Singelton Fred. Banja Luka 1989. Sivrić Marijan. 78-84. Zenica 2000. Redakcija HBL. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. “Krležijana 1 (A-LJ). (* Imamović Mustafa. Cambrisge 1985. JLZ Miroslav Krleža. (Uredio Milenko Brkić). 1162.-2000.. Zagreb 1997. JLZ. EJ 2. Serdarević Husein. RO ‘Narodni list’. Mostar 2000. Rani srednji vijek (Historija) (Bosna i Hercegovina).. 1161. razred osnovne škole. 2. Zagreb 1982. Zagreb 1989. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. Raukar Tomislav – Petricioli Ivo – Švelec Franjo – Peričić Šime. 1165. Put do obrazovne svjetlosti. Sindik Dušan.. 1159.. 94-95. 1168. 44-47. Put do obrazovne svjetlosti (Bilješke o novim udžbenicima iz historije). “Hrvatski biografski leksikon II (Bj-C)”. Balšići (45). JLZ. Historija. Prošlost Zadra III. Didaktički putokazi VI/20. Studenci 1995. Zagreb 1983.. izdanje. SANU. “Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina. 638 + 48 tabli slika. 195202). Redakcija EJ za BiH. EJ 1.) 1160. IZ 10. VI razred (Zadaci objektivnog tipa). Zagreb 1993. 8-11. Balkan i velike sile (XIVXX vek)". Zadar 1987.. Separat II. Ren eo Ivan.. Zenica 1995. Povijest za VI. 1172. Redakcija EJ za BiH. Bodin (67). 67. Zbornik radova.. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”. 1166. A Short History of the Yugoslav Peoples. godišnjice Tvrdkove smrti). 159-163. 1170.128 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.. 1169. Redakcija EJ. Značenje bosanskog bana i kralja Tvrdka I. 1167. Zagreb 1988. Serdarević Husein. Rani srednji vijek (Historija) (Bosna i Hercegovina). JLZ. Motrišta 18. 1163. Istorijski institut. (* Brković Milko. Zagreb 1980. izdanja Enciklopedije Jugoslavije”. izdanje. 167.

SKZ. SKZ.. “Nerkez Smailagić.. Filipović Muhamed. 1177. Spremić Momčilo. Kovačević-Kojić Desanka. 3. 2. Svjetlost. Prilozi XXI/22. Stećak III/35. (* Filipović Muhamed. Doba borbi za očuvanje i obnovu države (1371-1537)”. Sarajevo 1983. 8-9. 467-469.. Didaktički putokazi II/6. Sarajevo 1984. 241-253. Sarajevo 1986. Sarajevo 1986. Osmanska dinastija.. 29.. Separat iz EJ II”. Beograd 1989.. 7-8. 254-267. Zenica 1996. “Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina. Sarajevo 1983. Sarajevo 1984. Zagreb 1982. Borovčanin Drago... Prilozi XXI/22.. Prilozi XXI/22. Beograd 1982. Benac Alojz. IA MI BIH 20. 1175. Prilozi XXI/22.. GHM-RIZ BiH. “Istorija srpskog naroda. 4-5.. izdanje. Druga knjiga. Druga knjiga. “Socialistiche Republik Bosnien und Herzegowina. 1179. Doba borbi za očuvanje i obnovu države (1371-1537)”. 1180. 286-289. Spremić Momčilo. Smriko Vehid. Prilozi XXI/22. Kajmaković Zdravko. “Istorija srpskog naroda. Početak vladavine ur a Brankovića.. . 1181. Šehić Nusret.. 1183. Druga knjiga. “Istorija srpskog naroda. Odjek XXXVI/22. Sarajevo 1986. Druga knjiga.. 451... Sarajevo 1986. 5-7. ZFF Serija A: Istorijske nauke XVI (Spomenica Svetozara Radojčića). 300-312. 294-300. Sarajevo 1986. Beograd 1982. Propast srednjovekovne države. Karamehmedović Muhamed. 218-229. razreda. Skoković Zvonimir Dida. 163-177. “Istorija srpskog naroda.. Juzbašić Dževad. Doba borbi za očuvanje i obnovu države (1371-1537)”.. 1176. Smailagić Nerkez. Sarajevo 1983. 1174. Spremić Momčilo. Odjek XXXVII/5.. SKZ. Beograd 1982. Sarajevo 1995. 44-46. 68-69. Hurem Rasim. Povijesna istina u kamen utisnuta (Je li ban Tvrtko priznavao suverenitet ugarsko-hrvatskog kralja). 1182. Sarajevo 1996. 64 + 1 karta. “Duga vojna” i obnova države. Odjek XXXVI/22. SKZ. Odjek XXXVI/22. i IV.Politička historija 129 1173. Nastavni plan i program – udžbenik – učenik (Zapažanja o novim udžbenicima iz historije). Spahić Mustafa. Sarajevo 1981. 303-313. Despot ura Branković i Papska kurija.. Filipović Muhamed. Kreso Muharem. Prilozi XXI/22. Kajmaković Zdravko. Spremić Momčilo. NIŠRO Oslobo enje. Sarajevo 1986. 263-271. Sućeska Avdo.. Prvi pad Despotovine. Beograd 1982. Sarajevo 1990. Prilozi XXI/22.. Odjek XXXVI/6. Tatsachen”. 261-262. 282-285.) 1178. Sarajevo 1986.. Povijest islama za medrese III. Leksikon islama (Redaktor Darko Tanasković)”. Spremić Momčilo. Doba borbi za očuvanje i obnovu države (1371-1537)”.. JLZ. Sarajevo 1986. 290-294. Prilozi XXI/22. 271-282. Sarajevo 1983.

“Srednji vek i renesansa. Beograd 1997. IRO Narodna knjiga-IRO Vuk Karadžić-IRO Rad. 1191. 35-48. Litera.. Naši vladari. Tom 6 (Priredili Nikola B. 87-98. Beograd 1994. Beograd 1999.. (* Perović Milutin. 586-589. SANU. Ljubljana 1997. Beograd 1999. Beograd 1991. (* Mihaljčić Rade.130 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 773-774. Knowledge. Strčić Petar. (Reprint izdanja iz 1908). ZČ 51/4. Sultan Mehmed II Osvajač i Srbija. SKZ. “Ilustrovana istorija Srba. Biblioteka Zadužbine 1. XII + 352. 859.. 96.. Stephenson Paul. decembra 1995)..-2000. 110-111. 1184. Spremić Momčilo..g. Prevela Dragana Vuličević)”. Beograd 1982. 1188. Srpska despotovina izme u Istoka i Zapada. SKZ. Ilustrovana Istorija sveta. Zagreb 1998. Beograd 1993. 1192a.. Popović.. 1187. Beograd 1994. Beograd 1997. Zbornik radova 13. Harač. Istorija Bosne i Hercegovine. 1190. 84. Beograd 1996. Kosovska bitka – problem izdaje. Spremić Momčilo – Kalić Jovanka. (Fototipskko izdanje iz 1909. “Krležijana 1 (A-LJ). Istorija srpskog naroda. Anžuvinci (15-16). IG 1-2. Beograd 1983. “Istorija srpskog naroda. Beograd 1989. (Stručni redaktori jugoslovenskog izdanja: Ljubomir Maksimović i Rade Mihaljčić)”. “Evropa i Srbi” (Me unarodni naučni skup 13-15. Istorijski institut SANU Beograd-Pravoslavna reč Novi Sad.. Drugi tom. 289-302. A Political Study of the Northern Balkans 900-1204. Desanka Milošević. Byzantium's Balkan Frontier.) 1186. Frankapan (387-399). 1185.). Beograd 1992. . Strecha Mario. Stanojević Stanoje. Marković Zvezdan. “Kosovska bitka i njene posledice”. Zbornik VI.... 1193.. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”.. 1194. 429-431. 383. Narodna knjiga. “Srednjovekovna Bosna (10-15 vek) = Medieval Bosnia (10-15 centuries)”. 1195. Dizeldorf 1982. Spremić Momčilo. Stanojević Stanoje.) 1192. Doba borbi za očuvanje i obnovu države (1371-1537)”. Zemun 1989. Arpadovići (20-21). Cambridge 2000. Knowledge.. IČ 42-43 (1995-1996). Spremić Momčilo. “Hrvatski biografski leksikon IV (E-Gm)”. 3. Leksikografski zavod Miroslav Krleža.. Druga knjiga. 96. Stanojević Stanoje. Spremić Momčilo. Despot ura Branković i njegovo doba. Frankapan Martin IV (416-417). Zagreb 1993. Istorijski institut. Sindik Dušan. 1189. Nikola Kusovac. Leksikografski zavod Miroslav Krleža.

1-9.. JLZ. 78-82. Nezavisni list Muslimana Bosne i Hercegovine u iseljeništvu 1960-1967. Zagreb 1980.. EJ 2. Dubrovnik 1990. Kessler Wolfgang. Sarajevo 1999. izdanje. JLZ. Barak (505)..) 1204. Zagreb 1984. 272. stoljeća.. 1208. (* Mijatović An elko. CCP V/8. Šćepanović Žarko.Znanost. Stulli Bernard. Marulić XXIII/1. (* . Šarčević Ivan. 238-239. London 1984. . ŠK.. Šabanović Hazim. Bosanski pašaluk (Postanak i upravna podjela). XII + 377. izdanje. CCP XVIII/33. Zagreb 1982. Dubrovnik-Zagreb 1989..... Sarajevo 1959. Macan Trpimir. ŠK.. Sarajevo 1985.. (* Drnda-Čar Hatidža. Zeta u doba Balšića. “Jaroslav Šidak. Anali 28. Bajazid I Jildrim (421). Ajas-beg (paša) (45). 90-93. Zagreb 1994. Šabanović Hazim. 1197. Zagreb 1985.. Posebna izdanja ‘Arhivskog vjesnika’ Arhiva Hrvatske 7 . Biblioteka “D”. Šabanović Hazim. Šidak Jaroslav. EJ 3. München 1982. EJ 5. opet o skraćenoj povijesti. Zagreb 1982. Pogled na prošlost hrvatskog naroda do godine 1918. EJ 3. 2... JLZ. Šabanović Hazim.. Ishak beg Tomašević (609-610). 185-189. 607644. izdanje.. “Bosanski pogledi. Stulli Bernard. 1203. 2.Politička historija 131 1196. 344. izdanje. Povijest Dubrovačke Republike. JLZ. Dubrovačka Republika. Zagreb 1981.. 445-446. Svjetlost. 2. Zagreb 1981. Kroz pet stoljeća hrvatske povijesti”. Držislav.) 1198. Kroz pet stoljeća hrvatske povijesti. Zagreb 1994. Svjetlost. 140. (Pretisak)”.. Zagreb 1981. Pavličević Dragutin. Časopis Dubrovnik 15. (* Miović-Perić Vesna. 2. 453-458. JLZ. 21. 101-103. Zagreb 1990. Radovi 15.. 1206. 244-246. Zagreb 1984. Bosanski pašaluk (Postanak i upravna podjela).) (* Čoralić Lovorka. 259. Arhiv Hrvatske-Časopis Dubrovnik. Šidak Jaroslav. Šidak Jaroslav. 2. Ishakovići (610). Zagreb 1988.. 253-255. Sarajevo 1982. POF 34. ŠK. 1200. Zeta u Despotovini (Crnogorci). Südostforschungen 41. 603-604. 272. o Bosni opet. JLZ.. Opet o kralju.. Šabanović Hazim. 2. EJ 3. Bosanski pašaluk (beglerbegluk ili elajet). Šanjek Franjo – Mirošević Ante. izdanje. (Zagreb 1997. Hrvatska i svijet od V.) 1201. Stamaco (Zürich). Bilten FTS XXVI/2. 1202. do XVIII. 1205.) 1199.) 1207. EJ 1. izdanje.

ŠVK OS BiH. Šunjić Marko.. KučukSorguč Indira. 7-79.. Z. 199-201. Šunjić Marko. Vlatko Kosača u Poljicima.. Sarajevo 1983.. Šimić Angelina.132 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 145-147. 1996. Venezia e gli ultimi re della Bosnia (1420. 1216.02. Čoralić Lovorka. Sarajevo (1994). Hercegovina 4 (1984)..12.11. Sarajevo 1994. 1211. Zagreb 1997. 45-54.. Sarajevo 13. 81-90. Šundrica Zdravko. CCP XXI/39. Sarajevo 12. "Bosna i Hercegovina od najstarijih vremena do kraja drugog svjetskog rata". Škegro Ante. Crvena Hrvatska. Dubrovnik 1998.. Sarajevo 1997.. 749. Sarajevo . 1244.. Šunjić Marko.. Zagreb-Dubrovnik 2000.). 12. st. 37-38. Godina 45. 1996. 4554. Premec Vladimir. Stećak I/9. 1213. Šunjić Marko. Venecija i posljednji bosanski kraljevi (1420-1463). Štedimlija P. 1991. 19. Bosna i Venecija (odnosi u XIV. 1221. Šunjić Marko. Šidak Jaroslav. 1220. 9-42. Sarajevo 1994. Hrvatski narodni godišnjak 1997. 308-313. 1997. Oslobo enje 54/17486. Anali 36. 1217. 410. Šišić Ferdo. Sarajevo 13. Lovrenović Dubravko.. 7. izdanje. 24.). 1210.. Sarajevo 1996. (* F.-1463.. Redžić Enver. i XV. BF V/8. Radovi HDZU 1. 45-120. Dubrovnik Annals 4. 1214. Radovi HDZU 3. GDI BiH 34.. Poisons and Poisoning in the Republic of Dubrovnik. 2.. Zagreb 1988. 25-33. 2.. Zagreb 1980. 405-407. Mostar 1985. Radovi HDZU 2. HM I/2. Kralj suverene Bosne (Tvrtko I Kotromanić i njegovo doba).. (Hrvati). HKD Napredak. Sarajevo (1993). JLZ. Povijest Hrvata u vrijeme narodnih vladara (pretisak izdanja iz 1925). Šunjić Marko.11. 1219. Povijest do 1914. Dnevni avaz.-2000. Suvremeno javno mnijenje o propasti bosanskog kraljevstva. Oslobo enje 48/15618. Otrovi u Dubrovačkoj Republici. Split 1991. 1222. Sarajevo 1996. izdanje.. Šunjić Marko.. Biblioteka Hrvatske povjesnice. Postupni uspon bosansko-venecijanskih ekonomskih odnosa u XV stoljeću. 153-156. EJ 5. Zagreb 1997. 1215. Oslobo enje 53/17398.. Kraj srednjovjekovne bosanske države. 1212. Osvrt na ocjene uzroka propasti srednjovjekovne bosanske države. Nakladni zavod MH. 1209. Sarajevo 09. Šunjić Marko. Laus. Lovrenović Dubravko. 1218. Šundrica Zdravko. ČSP XXIX/2. Sarajevo (1995).

133-145. Pad Bosne. JLZ. 101-107. Zagreb 1986. Zbornik za istoriju BiH 1. 1227. Radovi FF 2. Džaja Srećko. godine.. Kosovska bitka u istoriografiji o srednjovjekovnoj Bosni... V. 1230. 8-9. Šunjić Marko. Temperley W. 1234. New York 1990. 2.. Prva linija III/11. Osloba anje Jajca od Turaka 1463. Celjski. 83-96. 781-784. Šunjić Marko. SANU. Istituto internazionale di storia economica ‘F. Beograd 1995.. 1228. La circolazione di persone e merci della Bosnia medievale verso il Mediterraneo. izdanje. (Od) uvijek bosanski (Čiji je Neum).. Tošić uro. Amm Press (1917). 1225. 1233. 2. FPN. – doba fetha – osvajanja Bosne. "Bosna i Hercegovina od najstarijih vremena do kraja Drugog svjetskog rata". Sarajevo 1997. Zagreb 1989.. Tošić uro. 1235. XIIXVIII". Srpsko Sarajevo 2000. Redžić Enver. Sarajevo 1998. Naša ognjišta X/67. 386-388. HM I/3-4. Uništenje srednjovjekovne bosanske države.. Prato 1998. “Kosovska bitka u istoriografiji”. BKC. General editor: Esmond World”. Sarajevo 1996. 77-79.. Herold. 9. "Prodotti e tecniche d'oltremare nelle economie europee secc. “The Medieval and Renaissance World. Borič (Borić) (159-160). “Hrvatski biografski leksikon II (Bj-C)”. 1229.) 1223. Sarajevo 1994. izdanje. 1232. The History of Serbia. Südostforschungen 57. 155-159. Pad bosanske srednjovjekovne države 1463. Šunjić Marko. Tepić Ibrahim.Politička historija 133 1996. Bosna i Turci od Kosovske do Angorske bitke. Reprinted. JLZ Miroslav Krleža. Švab Mladen. 555-557. 1231. EJ 4. Tadić N. 85-97. “Bosanska srednjovjekovna država i suvremenost (Zbornik radova)”. Zbornik radova 11. 1224. Celjski (621-624). München 1998. Istorijski institut. 1226. Gruba. Bojničić (99). (a cura di Simonetta Cavaciocchi). The Hamlyn Publishing Group Limited 1979.. . Tošić uro. Sarajevo 1997. Herman II (Hermann) (625-627). Mediteransko usmjerenje kretanja ljudi i roba iz srednjovjekovne Bosne. 618.. Tanović Bakir. Duvno 1980. Revija slobodne misli II/5-6. Datini’.. Beograd 1990.. Tošić uro.

Veselinović Andrija. 1245. 1236. 431-433. Truhelka Ćiro. Türkiye Diyanet Vakfi. Celjani v slovenskem in srednjeevropskem prostoru. 2. 125-128.. Voje Ignacij. 1241. 235-237... Beograd 1978. 110. 43-57.. A Short Survey of the History of the Yugoslav nations.. Uspenski Fjodor. Veledar Nazif. 1246. Godina 1463. 1242. . Katarina Celjska .. 337-338. Riječ recenzenta o drugom izdanju. 1239. Voje Ignacij. Turan Şerafettin. Celjski zbornik 1977-1981. Osmanli devri birinci Kosova meydan muharebesi (15 Haziran 1389)”. “Türk silahli kurvetleri tarihi. HM II/6. 287-292.Kotromanićka in njen pečat. “Husein Huska Muharemović. Voje Ignacij. 1240. Oris zgodovine jugovzhodne Evrope . Bihać 1997. Beograd 2000. Biblioteka Byzantion.. Islâm ansiklopedisi. 31-36. Uspenski Fjodor. Beograd 1995. Vlastita naklada. Ljubljana 1987. Voje Ignacij. Cilt 17.-2000. 95-97. Voje Ignacij. 1249. Mostar 1999. Bosna. Istorija vizantijskog carstva I-III. Ljubljana 1983. 81-82. Rasulo Hercegovine (Priredio Mustafa Ćeman). Kabes V/41-42. (* Mišić Siniša. 1247.. 117-131. IČ 25. Voje Ignacij. Diskusija. Misl. Moskva 1996-1997. Velika ilustrirana enciklopedija. ES 1. 1238. Sarajevo 1998. Naša vremena i običaji”. Genelkurmay başkanlici.. Voje Ignacij. Ćuk Ruža. izmjenjeno i dopunjeno izdanje.) 1244. IG 1-2. Beograd 1997. IČ 42-43 (1995-1996). Ljubljana 1983. Problematika turskih provala u slovenačke zemlje i organizacija odbrane u XV i XVI veku. Beograd 1995. 1237.134 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Celje 1982.. Novinsko-izdavačka ustanova ‘Vojska’. Istanbul 1998. Istorija vizantijskoi imperii I-III. 1250. “Cultural Contributions to the 8th and 11th European Congress on BCG and Cardio vascular Dynanics”.. 1248.srednji vek. Bosna i Hercegovina. Truhelka Ćiro. (Priredio Grbelja Tonči).. Zgodovina 1. 1243. ZČ 37/1-2. Ankara 1987.. Država srpskih despota. Ljubljana 1992. Hersekzâde Ahmed paşa. Ljubljana 1978. 313. 169-177.

Historija – Povijest. (* Todić Branislav. 25-41. Babić. 1259. Kultur. 5... 332+350. Beograd 1987. DZS.. 185-186. Ljubljana 1994. 1263. CCP XVII/31. Zelić-Bučan Benedikta. Ivanovci (Malteški vitezovi) na tlu Hrvatske do 1526.. Radna sveska za 6. Duran & Sons.. Tuzla 1994. “Welt der Slaven.. do 18. Zagreb 1980. “Zgodovina Slovencev”. 456457. Die Südslawen in Jugoslawien (B. . Janko Belošević. Nemirni Balkan.Politička historija 135 1251. ZČ 49/1. Ćirila i Metoda). Zaninović Joško. Kotromanić Jelisaveta (Elizabeta. D. 295. 300-301. Eparhija raškoprizrenska Prizren-Bogoslovni fakultet Beograd. D.. 17. Marulić XIII/2. Zagreb 1993. Erzsébet Anjou).) 1261. Zvoar Ante. 1257. Zagreb 1983. 1264. Vrbić Josip. Leipzig-Jena-Berlin 1986.. Androvac USA 1994. Prizren-Beograd 1989. (Hermann J. 1254. 1255. “Krležijana 1 (A-LJ). Preporod XXI/480. 41-59. Ljubljana 1995.. Saopštenja 19. Kotor 1981-1982.. ‘Historija Bosne’ uskoro i na našem jeziku. 48. 876. GPM 29-30. l.) 1256. HKD sv. Takozvana prva slavenska seoba u Dalmaciju – činjenica ili pretpostavka?. Zloković Maksim. Zagreb 1993. 12.) 1252.) 1253.. 1260.. Voje Ignacij. Knjiga prva. (* Gestrin Ferdo. Takozvana prva slavenska seoba u Dalmaciju – činjenica ili pretpostavka?. Članci i rasprave iz starije hrvatske povijesti”. Nastanak i razvoj državnog suvereniteta srednjovjekovne Bosne (treći dio) (Doba Kotromanića i Tomaševića). Hrvatski glasnik II/25. ZČ 50/3. razred osnovne škole. Marulić XVI/6. godine (povijesni pregled). Ljubljana 1996. Sarajevo 1990. Zagreb 1994. 482. Pomorstvo Novoga za vrijeme Tvrtkove i Kosačine vladavine. “Benedikta Zelić-Bučan. Zelmanović or e.. Voje Ignacij. Slovenci pod pritiskom turškega nasilja. 11-22. Zgodovinski pregled od 6.. Urania Verlag. Znanstveni inštitut Filozofske fakultete. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Ljubljana 1996. Zelić-Bučan Benedikta.). “Zadužbine Kosova (Spomenici i znamenja srpskog naroda)”. (* Macan Trpimir. Svetlana Ercegović-Pavlović. 1258. Jeronima (sv. Minić)”. 141-142. (* Golec Boris. Ljubljana 1979. Zimić Amir. Zenica 1999. stoletja. 1262.. Pregled historije BiH do turskih vremena. j. Geschichte. Gesellschaft. Zukić Amir – Obradović Ahmet – Novaković Šemsudin. 613-621.

Budapest 1985. Radio Sa IX/29. Sarajevo 1980. Doboj 1986. 147-162.. Radio Sa XI/37. Knjiga I. stoljeća. 1274. 1269. Živković Pavo. Živković Pavo. Paris 1979. Odjek XXXV/3.. 1265. Ljubljana 1983. Zagreb 1997.-2000. 316317. München 1982.. 105-106. Zagreb 1997... EJ 2.. 252-254. 132-135. 299301. Nilević Boris.. Zagreb 1997. Živković Pavo. (1) Značenja V/11. 1276. HAZU-Zavod za hrvatsku povijest FF u Zagrebu.. (KUN III/13) 3. Solin 1997. Živković Pavo. 53-68. Tvrtko II Tvrtković (Bosna u prvoj polovini XV stoljeća).). 1271. Oslobo enje 38/11922. 678-679. Kada je ro en i kada je umro Tvrtko II Tvrtković ?. 23. HZ 39. Živković Pavo. Sarajevo 1989. kralj hrvatski. (* Birin Ante. 470. Živković Pavo.. Istorija crnogorskog naroda (Od starijeg kamenog doba do kraja srednjeg vijeka). Institut za istoriju.. Živković Pavo. Prvi ugarsko-turski sukobi na tlu Bosne (‘Dobojska bitka’ 1415. Živković Pavo. Marulić XXX/3. Solinska kronika IV/33. Sarajevo 1981. Ćirković Sima. Beograd 1990. ZČ 37/3. Sarajevo 1982. Odjek XLII/22. 1275. Obavijesti HAD XXIX/2.136 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 24. Živković Dragoje. Sarajevo 1979. Doboj 1983. Europe. Bosansko-ugarski sukobi krajem XIV... (* Živković Pavo. Zagreb 1997. “Zvonimir. 251-263. Matijević-Sokol Mirjana. Usorska vlasteoska porodica Zlatonosovići i bosanski vladari posljednjih decenija XIV i prve tri decenije XV stoljeća.. Zagreb 1982. 1270. 2. 1273. 1981.. 181-188. Doboj 1986. Cetinje 1989. Prilozi XV/16. Zadarska revija XL/2-3.) 1267..) 1272. JLZ. Bosansko-ugarski ratovi (XII-XV st. (* Ćošković Pejo. Iz istorije srednjovjekovne Bosne (1-2). Chronology of Bosnia and Herzegovina. Zagreb 1986.09. Bosna u drugoj deceniji XV stoljeća. IČ 28.. i u prvoj polovini XV. Studije i monografije. Čoralić Lovorka. Džaja Srećko. 1997. 286-290. Beograd 1981.... izdanje.06. (2) Značenja V/12. IZ 2. Brković Milko. Revue littéraire Mensuelle LVII/606. (Forum) 7. Südostforschungen 41... 149-157. . CCP XXI/40. Slobodna Dalmacija. Zadar 1991. Učešće bosanske vlastele u diobi Konavala. 65-95. Izdanje autorovih prijatelja... Matijević-Sokol Mirjana. 247. Značenja II/3-4. Živković Pavo. godine)... 81-104. Zagreb 1997. 446-448. Banja Luka 1981. Sarajevo 1982. Sarajevo 05. Povijesni prilozi 16. 248-249. 8284. Ančić Mladen. IČ 36 (1989). Split 24. 171-175. 16. Zbornik radova”. 73-84. Rokay Petar.. Szádok 119/1. Čoralić Lovorka. Voje Ignacij. Živković Pavo.. 155-159. 346.) 1266.. Bašić Stanko. 1268.

Ivaniš Nelipić izme u Mletačke Republike i bosanskog kralja Tvrtka II Tvrtkovića. “Povijest hrvatskog Počitelja” Zbornik znanstvenog simpozija održanog 16. 103-134.. "Livanjski kraj u povijesti. 397-408. Radovi 28. Društveno-političke prilike u srednjovjekovnoj Bosni i Humu. Pregled političkih prilika u srednjovjekovnoj Humskoj zemlji. Zbornici i monografije. 10-92. stoljeća. (romanizirano). Zbornik radova". stoljeća. MH. 1283.. 1285. Čapljina-Zagreb 1996.. Zadar 1988. Živković Pavo. Banja Luka 1987. i 17. Bosna izme u Dubrovnika i Mletačke Republike dvadesetih godina XV stoljeća.. u Čapljini. Radovi 27. 11-38. Živković Pavo. Sarajevo 1990. ZadarBiograd 1990. Živković Pavo. Sigismundova odmazda prema Horvatima i pokušaj pokoravanja Bosanskog Kraljevstva. 267. SV 4. Veze Bosne i Biograda sa zale em u zadnjem desetljeću XIV.. Matej Ninoslav ban Bosne. Muzej hrvatskih arheoloških spemenika Split-Općinsko hrvatsko vijeće obrane Livno. Orašje 1997. 1280. IZ 7. 1286. HM II/5. Književna revija III. 123-131.. Hrvatski narodni kalendar 1991. veljače 1996. Sumrak Bosne i Huma (Zadnje godine bosansko-humske neovisnosti). do 13. 135-141. godine.) 1287. 160-167. Mostar 1994. Živković Pavo. Grbelja Tonči. 1288. Živković Pavo. Radovi simpozija povodom 9 stoljeća spominjanja bosanske biskupije (1089-1989). stoljeća i povijest Hrvata bosanske posavine do početka XX. Živković Pavo. Zagreb 1993. Povijest Bosne i Hercegovine do konca XVIII. 1281. “Kninski zbornik”. 1282. “Biograd i njegova okolica u prošlosti”. Živković Pavo. Sarajevo 1997. 151-170. Zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog u Biogradu od 11.. Živković Pavo. 7-24. RPZ 14 (1987-1988). Knin i Bosna od kraja 13. Zavod za povijesne znanosti FF u Zadru-SIZ kulture Općine Biograd. Sarajevo 1991. Zadar 1989. Godina 39. HKD Napredak.. 220. do početka 15.. Živković Pavo. RPZ 15. 346-348. (* Čoralić Lovorka. HKD Napredak. Živković Pavo. 1284. Neki manje poznati detalji o boju na Kosovu polju.. Živković Pavo. 157-158..Politička historija 137 1277. 1279. . Zagreb 1995. Napomene iz povijesti Livna. Vrhbosanska visoka teološka škola. 1278... Radovi 28. studenog 1988. Biogradski zbornik 1. Split-Livno 1994. god. Živković Pavo. “Kršćanstvo srednjovjekovne Bosne”. stoljeća. Općinsko poglavarstvo. Sarajevo 1989.

Dabiša Stefan (464). "Konavle u prošlosti. ... London 1984. Vlastimir (356-357). Altomanović Nikola (52). Nezavisni list Muslimana Bosne i Hercegovine u iseljeništvu 1960-1967. bosanski kralj 1398-1404 i 1408-1418.. . . Volume 2. “Pavo Živković. Podružnica Osijek. Vuković Vlatko (378). Dubrovnik 1998. Beograd 1978. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”.. Stefan Tomašević (1065). London-Sidney-Tunbridge Wels... Novi Pazar 1997. 1290. Ostoja... ‘Mali leksikon’ “Bosanski pogledi. . 280-310. Chicago 1994. Bosnia. Vojnoizdavački zavod. Beograd 1981. Zlatonosovići (666). London 1991. Arpadovići (98). 1299. 1291. Vizantija (335-337).. Babonići (134). Loyn)”. Živković Pavo. 1293. . Bósnia ed Erzegovina.-2000. Vukčić Hrvoje.. Bosna i Hercegovina (Istorija) (808-809). 89-105. . Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku.. Neretljani (982). Stamaco (Zürich). Andrija (ugarski kralj) (70). Živković Pavo. Bosna i Hercegovina (Istorija) (235-237). 1297. kralj bosanski 1418-1421 (345). Hercegović Ahmed-paša (130). (Vojna historija Borislav Ratković). (Fototipsko preštampano izdanje 1980). Sarajevo 1998. HKD Napredak. 4. Monografije 15. 1296.. Mehmedalija Bojić).. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. “Mala enciklopedija Prosveta.. Historija bošnjačkog naroda (Knjiga koja čeka izdavače. sadašnjosti i budućnosti 1". “The Middle Ages. (Uredio Milenko Brkić). Vukan Nemanjić (377). Usore i Soli”. 1 (A-J)”. World Book International.. Sigismundova odmazda prema Horvatima i pokušaj pokoravanja Bosanskog kraljevstava. Tvrtko I (1103). 1294.. Torino 1998. PCC Me ugorje. 1289.138 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.. 77-100. Diplomatski kontakti Bosne i Huma s Dubrovčanima o ustupanju Konavala. Isa-beg Ishaković (137-138). Dragutin (535). 60. (Pretisak)”. Ban (792).. Prosveta. Živković Pavo. Doboj (838). 1118-1120. Jelena Gruba (772)... Bosnia – Herzegovina “The World Book Encyclopedia”. Višević Mihajlo (354).. Andrija (knez humski). Stefan Tomaš. .. Bodin (804). Ustupanje Konavala Dubrovčanima. 3 izdanje.... Dušan (556-557). Osijek 2000.. 92-99. Studije iz povijesti Bosanske Posavine. HM II/6. 1298.. 2 (Aviaz-Cass)”.. Vojislav (363). Bodin (217). Dubrovnik (551-552).. Posebna izdanja. Thomas and Hudson. Sandžak VI/73-74. Bosansko-ugarski ratovi (807). kralj bosanski (1391-1395) (69). Ahmed-paša Hercegović (130). Vukčić-Kosača Stjepan (379).. A Concise encyclopaedie (General editor: Henry R. Istituto Geografico De Agostini. Vojni leksikon. 473-475.. Opšta enciklopedija. 1295. Kada i kako se bosanska banovina uzvisi na kraljevinu?. 1292. “Nuovissima enciclopedia generale De Agostini. . Ostojić Stjepan. .. Borić (230). Studenci 1995. Herceg-Stjepan Vukčić Kosača. Dabiša Stjepan.

Šubići (64). 1302. . Kosača. Tvrtko I Kotromanić. Višević Mihajlo (538).. JLZ... Lazar (57). JLZ. Neretljani (657). Paližna Ivan (759)... Stjepan III Arpadović. . Mihajlo Krešimir II (467). Ladislav Napuljski (8). Ostoja Stjepan (237). Maurikije (378). (Fototipsko preštampano izdanje 1980). .. Stjepan Tomaš. Stjepan Tomaš. Sandalj Hranić. 1305. Prosveta. Stjepan II Kotromanić. 3 izdanje. Mogoriš (532). 7 (Raš-Szy)”.. “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda. Pavlovići (349). Vlatko Hercegović (568).. JLZ. 4 (Iz-Kzy)”. Lazar Hrebljanović (368). “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda. Miroslav (hrvatski kralj) (498).. Prijezda II (917). Kosovo polje (Kosovske bitke) (578).. Stjepan Kotroman. Tvrtko II Tvrtković (363). Beograd 1978.Politička historija 139 1300. “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda. 5 (L-Nigh)”. Prijezda I (916-917). Hrvatska (Istorija) (608-612). Ninoslav Matej (32).. Vladislav Hercegović. Kosače (308). Tomislav (246247).. Nelipić (640). Beograd 1978. Murat I (616-617). . Časlav Klonimirović (653). “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda. Zagreb 1980. Neretljani (721-722). Stefan Nemanja (312-313). Miroslav (569). Ma ari (Istorija) (449-451). Šubić Bribirski Pavao.. Slaveni (488-489). JLZ.. Turci (u užem smislu) (330-334). Zagreb 1982. 3 izdanje. 1306. Srbi (604-625).. Miroslav (humski knez) (498-499). Nelipčići (710).. 8 (Š-Žva)”. . Turska (Istorija) (436-438). Šubić Bribirski Mladen II. “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda. Ostojić Stjepan (237). Sigismund (Žigmund) (405). Zagreb 1978. VI + 943. Celjski grofovi (Celje) (625).. Stjepan Vukčić. Madžari (Povijest) (225-230). 3 (R-Š)”. . Kotromanići (322). Stjepan Tomašević (311). Tvrtko I Kotromanić (362-363).. Zagreb 1981. Ostoja Stevan (743). Samuilo (267). Kosača. Kosača. Petar Gojniković (804). Lazarević Stepan (58). 1303. Opšta enciklopedija. Matijaš Korvin (370). Tvrtko II Tvrtković (351).. Kosača.. Mogoriš (580). Zagreb 1979. Kotromanić Stepan II. Kotromanići (588). Opšta enciklopedija. Stjepan Tomašević (682). 2 (K-P)”. 1304.. Crna Gora (Istorija) (640-644). Ludovik I Anžuvinac (184). . “Mala enciklopedija Prosveta. 6 (Nih-Ras)”. Kulin (675). JLZ. . Paližna Ivan (274). (Fototipsko preštampano izdanje 1980). “Mala enciklopedija Prosveta. Prosveta. Manojlo I Komnen (478)... 1301. Vuković Vlatko (603).

.

TOPOGRAFIJA .3.

Topografija

143

1307. Abdurahmanović Asim, Busovača, EJ 2, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1982., 591-592. 1308. Adamček Josip, Dubica (115-116); Pounje (484-485), “Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture”, ŠK, Zagreb 1980. 1309. Ademović Fadil, Neimar Bosne, Svijet II/59, Sarajevo 1997., 52-54. 1310. Ajeti Idriz, Contribution to the study of the medieval onomastics in the teritory of Montenegro, Bosnia and Kosova, “The Albanians and Their Territories”, Tirana 1985., 287-304. 1311. Alaupović Vladimir, Feljton: Bobovac i vareško područje kroz stoljeća 1: (1) (Prošlost se ponovila), Bobovac I/1, Vareš 1995., 6. 1312. Alečković Sulejman, Je li Jeni džamija u Travniku bila kada crkva?, Divan I/8, Travnik 1993., 4. 1313. Alerić Danijel, Porfirogenetovi zahumski toponimi, Rasprave Zavoda za jezik 10-11, Zagreb 1984.-1985., 37-43. 1314. Alerić Danijel, Pogled na toponim Počitelj, Filologija 14, Zagreb 1986., 9-18. 1315. Aličić S. Ahmed, Hercegovina pod osmanskom vlasti, “Hercegovina (Fotomonografija Hercegovina)”, NIRO Privredni vjesnik Zagreb-SSRN BIH Me uopćinska konferencija Mostar, Zagreb 1981., 64, 208-221. 1316. Aličić S. Ahmed, Prilog izučavanju istorije Ljubuškog i okolice u XV i XVI stoljeću, “100 godina Muzeja na Humcu (1884-1984.)”. Zbornik radova, SIZ kulture općine Ljubuški, Ljubuški 1985., 187-202. 1317. Aličić S. Ahmed, Pogovor, “Husein Ćišić, Mostar u Herceg-Bosni (Postanak i razvitak grada Mostara, te prikaz raznih zgoda i nezgoda Kroz koje je u toku razvitka prelazio)”, KDM Preporod, Gradski odbor u Mostaru, Mostar 1991., 287-289. 1318. Alić Adil, Doboj prvi put pomenut 1415. godine, Dobojske novine I/2, Doboj 1996., 15. 1319. Alić Adil, Feljton (1-2): (1) (Isječci iz hronologije doga aja Doboja i Usore), Dobojske novine I/10, Doboj 1996., 14; (2) (Hronologija doga aja i ličnosti Usore i Doboja), Dobojske novine I/10, Doboj 1996., 13. 1320. Alilović Ivan, Hrvatski narodni običaji u Hercegovini, Hrvatsko književno društvo sv. Ćirila i Metoda, Zagreb 1977., 127. (* A. M., Marulić XI/2, Zagreb 1978., 208-209.) 1321. Alispahić Fatmir, 1050 godina Tuzle, Hrvatski glasnik VIII/87, Tuzla 2000., 9.

144

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

1322. Ančić Mladen, Bihać - slobodna kraljevska varoš, IZ 4, Banja Luka 1983., 125134. 1323. Ančić Mladen, Bihaćki kraj od 1262. do početka XV. stoljeća, GADAR BiH 25, Sarajevo 1985., 193-230. 1324. Ančić Mladen, Da li je srednjovjekovni Bihać nastao na otoku, IZ 7, Banja Luka 1986., 237-238. 1325. Ančić Mladen, Cistercitska opatija u Topuskom do pretvaranja u komendu, Radovi 27, Zagreb 1994., 29-42. 1326. Ančić Mladen, Jajce. Portret srednjovjekovnog grada, Muzej Hrvatskih arheoloških spomenika, Scintillae Stephano Gunjaça dictae 2, Split 1999., 168. 1327. Ančić Mladen, Razvoj srednjovjekovnog naseobinskog kompleksa na mjestu današnjeg Sarajeva, HM III/11-12, Sarajevo 1999., 48-82. 1328. Ančić Mladen, Razvoj srednjovjekovnog naseobinskog kompleksa na mjestu današnjeg Sarajeva, “Vrhbosna/Sarajevo kroz stoljeća, Separat Hrvatske misli 11/12, 13/1999. i 14/2000.”, MH, Sarajevo 2000., 46-80. 1329. Ančić Mladen, Diskusija, Okrugli stol “Počitelj jučer, danas, sutra” (priredio Dragan Šimović), Motrišta 18, Mostar 2000., 64-66. 1330. Andrejić Ljubomir, Prilog etničkoj bibliografiji novopazarskog kraja, Muzej Ras, Novi Pazar 1986., 76. 1331. An elić Pavao, Srednjovjekovna župa Kamenica ili Krivaja, GZM (A) 32 (1977), Sarajevo 1978., 331-343. 1332. An elić Pavao, Arnautovići, EJ 1, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1980., 297. 1333. An elić Pavao, Bišće i Blagaj, politički centar Humske zemlje u srednjem vijeku, Hercegovina 1, Mostar 1981., 41-72. 1334. An elić Pavao, Studije o teritorijalnopolitičkoj organizaciji srednjovjekovne Bosne, Svjetlost, Sarajevo 1982., 242. (* Ćošković Pejo, IZ 4, Banja Luka 1983., 231-236; Vego Marko, Oslobo enje 40/12480, Sarajevo 23.03. 1983., (KUN V/92) 11; Jalimam Salih, GADAR BiH 25, Sarajevo 1985., 297-299.) 1335. An elić Pavao, Umjesto predgovora, “Pavao An elić, Studije o teritorijalnopolitičkoj organizaciji srednjovjekovne Bosne”, Svjetlost, Sarajevo 1982., 7.

Topografija

145

1336. An elić Pavao, Osnovne značajke teritorijalnopolitičke organizacije u srednjovjekovnoj Bosni, “Pavao An elić, Studije o teritorijalnopolitičkoj organizaciji srednjovjekovne Bosne”, Svjetlost, Sarajevo 1982., 9-24. 1337. An elić Pavao, Problem naselja i užeg teritorija pod imenom Bosna, “Pavao An elić, Studije o teritorijalnopolitičkoj organizaciji srednjovjekovne Bosne”, Svjetlost, Sarajevo 1982., 25-30. 1338. An elić Pavao, Teritorijalno širenje imena Bosna u prvim stoljećima razvitka, “Pavao An elić, Studije o teritorijalnopolitičkoj organizaciji srednjovjekovne Bosne”, Svjetlost, Sarajevo 1982., 31-34. 1339. An elić Pavao, Srednjovjekovna župa Trstivnica, “Pavao An elić, Studije o teritorijalnopolitičkoj organizaciji srednjovjekovne Bosne”, Svjetlost, Sarajevo 1982., 35-49. 1340. An elić Pavao, Lepenica u srednjem vijeku, “Pavao An elić, Studije o teritorijalnopolitičkoj organizaciji srednjovjekovne Bosne”, Svjetlost, Sarajevo 1982., 50-73. 1341. An elić Pavao, Stara bosanska župa Vidogošća ili Vogošća, “Pavao An elić, Studije o teritorijalnopolitičkoj organizaciji srednjovjekovne Bosne”, Svjetlost, Sarajevo 1982., 74-84. 1342. An elić Pavao, Teritorijalnopolitička organizacija srednjovjekovne župe Neretve i njezino mjesto u širim političkim okvirima, “Pavao An elić, Studije o teritorijalnopolitičkoj organizaciji srednjovjekovne Bosne”, Svjetlost, Sarajevo 1982., 85-116. 1343. An elić Pavao, Srednjovjekovna župa Večenike (Večerić) i postanak Mostara, “Pavao An elić, Studije o teritorijalnopolitičkoj organizaciji srednjovjekovne Bosne”, Svjetlost, Sarajevo 1982., 117-141. 1344. An elić Pavao, O usorskim vojvodama i političkom statusu Usore u srednjem vijeku, “Pavao An elić, Studije o teritorijalnopolitičkoj organizaciji srednjovjekovne Bosne”, Svjetlost, Sarajevo 1982., 142-172. 1345. An elić Pavao, Ubikacija oblasti Trebotića i teritorijalnopolitička organizacija bosanskog Podrinja u srednjem vijeku, “Pavao An elić, Studije o teritorijalnopolitičkoj organizaciji srednjovjekovne Bosne”, Svjetlost, Sarajevo 1982., 173-204. 1346. An elić Pavao, Srednjovjekovna župa Kamenica ili Krivaja, “Pavao An elić, Studije o teritorijalnopolitičkoj organizaciji srednjovjekovne Bosne”, Svjetlost, Sarajevo 1982., 205-220. 1347. An elić Pavao, Vladarska imanja u srednjovjekovnoj Bosni, “Pavao An elić, Studije o teritorijalnopolitičkoj organizaciji srednjovjekovne Bosne”, Svjetlost, Sarajevo 1982., 221-242.

146

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

1348. An elić Pavao, Srednjovjekovna župa Primorje u Humskoj zemlji, Tribunia 6, Trebinje 1982., 27-40. 1349. An elić Pavao, Blagaj (Historija) (6); Bobovac (17), EJ 2, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1982. 1350. An elić Pavao, Srednjovjekovna župa Popovo, Tribunia 7, Trebinje 1983., 61-79. 1351. An elić Pavao, Srednjovjekovna župa Žaba, Hercegovina 3, Mostar 1983., 3556. 1352. An elić Pavao, Uvod. Geopolitički položaj Visokog, "Visoko i okolina kroz historiju 1", SO Visoko, Visoko 1984., 9-11. 1353. An elić Pavao, Doba stare bosanske države, "Visoko i okolina kroz historiju 1", SO Visoko, Visoko 1984., 101-309. 1354. An elić Pavao, Čičevo (283); Dobor (491), EJ 3, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1984. 1355. An elić Pavao, Dvor (73); Grad (81-82), Opšti leksikografski dio, AL BiH, Tom I, ZM, Sarajevo 1988. 1356. An elić Pavao, Srednjovjekovna župa Primorje u Humskoj zemlji, “Pavao An elić – Marijan Sivrić – Tomislav An elić, Srednjovjekovne humske župe”, ZIRAL, Knjiga 101, Biblioteka Stećak, Knjiga 3, Mostar 1999., 13-25. 1357. An elić Pavao, Srednjovjekovna župa Popovo, “Pavao An elić – Marijan Sivrić – Tomislav An elić, Srednjovjekovne humske župe”, ZIRAL, Knjiga 101, Biblioteka Stećak, Knjiga 3, Mostar 1999., 27-45. 1358. An elić Pavao, Srednjovjekovna župa Žaba, “Pavao An elić – Marijan Sivrić – Tomislav An elić, Srednjovjekovne humske župe”, ZIRAL, Knjiga 101, Biblioteka Stećak, Knjiga 3, Mostar 1999., 47-69. 1359. An elić Pavao, Srednjovjekovna župa Večenike (Večerić) i postanak Mostara, “Pavao An elić – Marijan Sivrić – Tomislav An elić, Srednjovjekovne humske župe”, ZIRAL, Knjiga 101, Biblioteka Stećak, Knjiga 3, Mostar 1999., 161-187. 1360. An elić Pavao, Bišće i Blagaj, politički centar Humske zemlje u srednjem vijeku, “Pavao An elić – Marijan Sivrić – Tomislav An elić, Srednjovjekovne humske župe”, ZIRAL, Knjiga 101, Biblioteka Stećak, Knjiga 3, Mostar 1999., 223-254. 1361. An elić Pavao, Srednjovjekovna župa Večenike (Večerić) i postanak Mostara, Motrišta 17, Mostar 2000., 28-47.

Topografija

147

1362. An elić Pavao – Sivrić Marijan – An elić Tomislav, “Srednjovjekovne humske župe”, ZIRAL, Knjiga 101, Biblioteka Stećak, Knjiga 3, Mostar 1999., 297. (* Ćosić Stjepan, Anali 38, Dubrovnik-Zagreb 2000., 405-407; Lupis B. Vinicije, Hercegovina 6-7 (14-15), Mostar 2000./2001., 133-135.) 1363. An elić Tomislav, Srednjovjekovni grad kod vrela Lištice u Hercegovini, Tribunia 4, Trebinje 1978., 11-29. 1364. An elić Tomislav, Srednjovjekovna humska župa Dubrave, “Povijest hrvatskog Počitelja” Zbornik znanstvenog simpozija održanog 16. i 17. veljače 1996. god. u Čapljini, Općinsko poglavarstvo, Čapljina-Zagreb 1996., 151-167. 1365. An elić Tomislav, Predgovor, “Pavao An elić – Marijan Sivrić – Tomislav An elić, Srednjovjekovne humske župe”, ZIRAL, Knjiga 101, Biblioteka Stećak, Knjiga 3, Mostar 1999., 7-12. 1366. An elić Tomislav, Srednjovjekovna župa Dubrave, “Pavao An elić – Marijan Sivrić – Tomislav An elić, Srednjovjekovne humske župe”, ZIRAL, Knjiga 101, Biblioteka Stećak, Knjiga 3, Mostar 1999., 189-207. 1367. Aranitović Dobrilo, Bibliografija radova o pljevaljskom kraju, NIRO Pljevaljske novine, Pljevlja 1988., 198. (* Lončar Dragomir, Mostovi XX/105, Pljevlja 1988., 9496.) 1368. Arnaut Muhamed, Govor zeničkih Muslimana starosjedilaca, Znak Bosne I/1, Zenica 1995., 35-37. 1369. Arnautović Esad, Feljton: Trebinje u srednjem vijeku (1-8): (1) (Naselje na lijevoj obali?), Glas Trebinja XXXI/517, Trebinje 01.04. 1983., 11, 13; (2) (Porijeklo naziva), Glas Trebinja XXXI/518, Trebinje 15.04. 1983., 11; (3) (Naziv grada), Glas Trebinja XXXI/519, Trebinje 29.04. 1983., 8; (4) (“Trebinjska hronika”), Glas Trebinja XXXI/520, Trebinje 13.05. 1983., 13; (5) Travunija u sastavu Duklje), Glas Trebinja XXXI/521, Trebinje 27.05. 1983., 12; (6) Travunija u sastavu Raške), Glas Trebinja XXXI/522, Trebinje 10.06. 1983., 12; (7) (U sastavu Bosne), Glas Trebinja XXXI/523, Trebinje 24.06. 1983., 10; (8) (U novim okolnostima – stari sukobi), Glas Trebinja XXXI/524, Trebinje 08.07. 1983., 13. 1370. Arnautović Esad, Staro Trebinje u fotografiji, 3 izdanje, Kulturno-prosvjetna zajednica Trebinje-Foto-kino klub Trebinje, Trebinje 1990., 55. (* Baraković Meho, Preporod XXI/487, Sarajevo 1990., 12.) 1371. Arnautović Esad, Oblici imena Bosna u srednjovjekovnim izvorima, Most XXI/1(90), Mostar 1995. 1372. “Atlas svjetske povijesti, dopunjeno izdanje za Jugoslaviju, The Times”, Cankarjeva založba, Ljubljana-Zagreb 1986., 378. (za srednjovjekovnu Bosnu autor

148

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

karata Sima Ćirković) (* Kampuš Ivan, HZ 39, Zagreb 1986., 305-307; Heres Tomislav, Marulić XX/1, Zagreb 1987., 86-88.) 1373. Babić Anto, Banica (479); Bilino polje (703), EJ 1, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1980., 703. 1374. Babić Anto, Donji Krajevi (Dolnji Kraji), EJ 3, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1984., 532. 1375. Babić Anto, Glaž, EJ 4, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1986., 411-412. 1376. Babić Anto, Izačić, EJ 5, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1988., 676. 1377. Babić Anto – Kovačević-Kojić Desanka, Hodidjed, EJ 4, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1986., 722. 1378. Babić Anto – Kovačević-Kojić Desanka, Humska zemlja, EJ 5, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1988., 466-467. 1379. Bačić Vinko, Neum pred ra anje novog Neuma, “Neum, Zemlja i zavičaj Hrvata”, Humski zbornik 1, Općinsko vijeće Neum, Neum 1995., 243-258. 1380. Badurina An elko, Hagiotopografija Konavala, "Konavle u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti 1", Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, Posebna izdanja, Monografije XV/1, Dubrovnik 1998., 253-261. 1381. Bagarić Ivo, Drežnica u turskom defteru iz 1477., Sveta baština VI/56, Duvno 1987., 16. 1382. Bagarić Ivo, Duvno. Povijest župa duvanjskog samostana (Prigodom 150 obljetnice današnje župe Duvno 1839-1989), Sveta baština, Knjižnica Svete baštine 25, Duvno 1989., 271. (* Ivanković Ante, Bilten FTS XVII/2, PFB II/3, Sarajevo 1989./1990., 82; Heres Tomislav, Sveta baština IX/77, Duvno 1990., 17.) 1383. Bagarić Ivo, Duvno u doba Ilira, Rimljana i hrvatskih vladara, “Prvi hrvatski kralj Tomislav”, Zbornik radova, Zajednica Duvnjaka Tomislavgrad”, Zagreb 1998., 19-36. 1384. Bakaršić Sulejman, Bosanska Krupa (98); Broćno (490), EJ 2, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1982. 1385. Banac Ivo, Bosanske granice: Titova izmišljotina ili proizvod povijesne evolucije, “Ivo Banac, Cijena Bosne (članci, izjave i javni nastupi, 1992.-1995.)”, VKBI, Biblioteka Posebna izdanja, Sarajevo 1996., 121-124. 1386. Banac Ivo, Bosanske granice (Titova izmišljotina ili proizvod povijesne evolucije), Prva linija III/18, Sarajevo 1994., 4-5.

Topografija

149

1387. Bandžović Safet, Kameni svjedok, INA Damad, Edicija Tragovi, Knjiga 4, Novi Pazar 1999., 175. 1388. Basler uro, Župa i grad Soli u srednjem vijeku, “100 godina Fabrike soli Tuzla”, Muzej Istočne Bosne-Fabrika soli, Tuzla 1985., 17-20. 1389. Basler 500-501. uro, Ilidža (Arheološka nalazišta), EJ 5, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1988.,

1390. Basler uro – Ajder D. – Grbelja Tonči, Jajce i okolina, Turistkomerc, Zagreb 1983., 79.; Jajce und Umgebung, Turistkomerc, Zagreb 1984., 79; Jajce and its surroundings, Turistkomerc, Zagreb 1984., 79; Jajce et ses envivnos, Turistkomerc, Zagreb 1984., 79. 1391. Basler uro – Benac Alojz, Bunar u prošlosti, “Mjesna zajednica Bunar nekad i sad”, MZ Bunar, Bunar 1978. 1392. Batinić Anto, Pliva pjeva i plače, Svjetlo riječi VII/81, Sarajevo 1989., 8-9. 1393. Batinić Anto, Krajiški Fratrovac (Reportaža iz Ivanjske kod Banja Luke), Svjetlo riječi VIII/87, Sarajevo 1990., 8-9. 1394. Beatović or e, Bratunac i okolina u mojim sećanjima, Udruženje dobrovoljaca oslobodilačkih ratova Srbije 1912-1920, Beograd 1981., 64. 1395. Bečirović Fikret, Kakanj i njegova okolina (Prilozi povijesnoantropogeografskom rasvjetljavanju važnosti trstivničkog kraja do 1463.), NIP Kakanjski glas, Kakanj 1995., 95. 1396. Bejtić Alija, Srednjovjekovni grad Hodidid bio je na Vratniku u Sarajevu, Radovi ANU BiH 64, Odjeljenje društvenih nauka 20, Sarajevo 1979., 107-148. 1397. Bejtić Alija, Znamenitosti Sarajeva, “Preporod, 30 godina, 1970-2000 (Izbor tekstova), RIZ u BiH, Izdavački centar El-Kalem, Sarajevo 2000., 149-152. 1398. Belić Branko, Soko kod Gračanice, Glas komuna XXXIX/1437, Doboj 20.08. 1985., 8. 1399. Benac Alojz, Predgovor, AL BiH, Tom I, ZM, Sarajevo 1988., 5-6. 1400. Bešlagić Šefik, Jeleč na Govzi, Odjek XXXIII/24, Sarajevo 1980., 4. 1401. “Bijeljina i okolina kroz istoriju (Naučni projekat)”, Odbor za izradu monografije “Bijeljina i okolina kroz istoriju”, Bijeljina 1989., 18. 1402. “Bjelajce, monografija”, Opštinska konferencija SSRN, Mrkonjić Grad 1978., 168.

150

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

1403. Blagojević Miloš, Bosansko završje, ZFF XIV-1, Beograd 1979., 129-144. 1404. Blagojević Miloš, Pregled istorijske geografije srednjovekovne Srbije, ZIMS 20, Beograd 1983., 45-126. 1405. Blagojević Miloš, Severna granica bosanske države u XIV veku, "Bosna i Hercegovina od srednjeg veka do novijeg vremena", SANU, Istorijski institut, Zbornik radova 12, Beograd 1995., 59-76. 1406. Blagojević Miloš, Krajina (319-320); Krajište (320-321); Paše, pasišta ili pašišta (504-505); Planine (519-520); Udeone kneževine (759), “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”, Knowledge, Beograd 1999. 1407. Blažanović Stjepan, Bosanska Posavina, Domovinska zajednica Bosanske Posavine, Zagreb 1993. 1408. Blažanović Stjepan, Tragom nestalog hrvatskog identiteta, Stećak III/31-32, Sarajevo 1996., 38-39. 1409. Bojanovski Ivo, Neka pitanja antičke topografije donje Neretve, “Dolina rijeke Neretve od prethistorije do ranog srednjeg vijeka” (Znanstveni skup, Metković 4-7. X 1977.), HAD 5, Split 1980., 181-192. 1410. Bojanovski Ivo, Dobor u Usori (Sjeverna Bosna), NS 14-15, Sarajevo 1981., 1137. 1411. Bojanovski Ivo, Ključ na Sani. Ključ – srednjovjekovni grad, AP 23, Beograd 1982., 140-142. 1412. Bojanovski Ivo, Sokol na Plivi, Hrvatski narodni kalendar za prijestupnu 1992, Godina 40, Sarajevo 1991., 287-294. 1413. Bojanovski Ivo, Vrhbosna, srednjovjekovni kastel iznad Sarajeva, Hrvatski narodni kalendar za prijestupnu 1992, Godina 40, Sarajevo 1991., 339-340. 1414. Bojić Nikola, River retreats in front of like (postcard of Goražde), Naš svijet XXIV/270, Sarajevo 1988., 20. 1415. Bokan J. Branko, Edicija Sanski Most I, NIGP “Borba” Beograd - NIŠP “Glas” Banja Luka, Banja Luka 1980. (* Davidović Dragan, IZ 2, Banja Luka 1981., 271-278; Ćekelić Sava, Oslobo enje 38/11773, Sarajevo 18.03. 1981., 8.) 1416. Bokan J. Branko, Srednjovjekovni grad Bihać izgra en je na brežuljku pored Une a ne na Uni, IZ 7, Banja Luka 1986., 233-236.

Topografija

151

1417. Borić Aras, Neosporivi kontinuitet granica (Tribina na Islamskoj pedagoškoj akademiji: Ibrahim Tepić, Historija granica BiH), Naša riječ 42/2848, Zenica 1997., 13. 1418. Borović Mustafa, Grad šljive, historije i turizma, Ljiljan VII/295, Sarajevo 1998., 37. 1419. “Bosanska Posavina – dio cjelovite Bosne i Hercegovine” (Zbornik radova sa okruglog stola održanog 24.11. 1994. godine u Sarajevu), Sabor Bosanske Posavine u Sarajevu-Institut za istoriju u Sarajevu, Sarajevo 1997. 1420. Bosnić Mehmed, Mostar i Blagaj, 5 plus 21, Sarajevo 2000., 6-7. 1420a. Bošković Branislav, Postolja srpske srednjovekovne županije Nevesinja, Nolit, Biblioteka Kućišta, Beograd 2000., 60. 1421. "Bošnjaci Šipova kroz historiju", Udruženje intelektualaca Bošnjaka Šipova u izgnanstvu, Zenica 1999., 509. 1422. Božić Ivan, O propasti manastira sv. Mihaila na Prevlaci, “Ivan Božić, Nemirno pomorje XV veka”, SKZ, Beograd 1979., 83-91. 1423. Brčić Ml., Župa Livno – nekad i danas, Sveta baština V/37, Duvno 1986., 10-12. 1424. Brkljača Seka, Jedan pogled na Bosansku Posavinu u srednjem vijeku, “Bosanska Posavina – dio cjelovite Bosne i Hercegovine” (Zbornik radova sa okruglog stola održanog 24.11. 1994. godine u Sarajevu), Sabor Bosanske Posavine u Sarajevu-Institut za istoriju u Sarajevu, Sarajevo 1997., 7-13. 1425. Brkljača Seka, Iz srednjovjekovne historije Blagaja, Hercegovina 9, Mostar 1997., 15-18. 1426. Budak Neven, Uloga Bihaćke komune u obrani granice, HZ 42, Zagreb 1989., 163-170. 1427. Budak Neven, Uloga Bihaćke komune u obrani granice, “Vojne krajine u jugoslovenskim zemljama u novom veku do Karlovačkog mira 1699.”, SANU, Naučni skupovi 48, Odeljenje istorijskih nauka 12, Beograd 1989., 47-54. 1428. “Bukovica. Uz stotu obljetnicu osnutka župe (Priredili Ivo Bagarić i Vladimir Kozina)”, Župni ured Sv. Franje Asiškog, Bukovica 1980. (* J. I., Kršni zavičaj 13, Hercegovina 1980., 34-37; Bubalo Jakov, Naša ognjišta X/67, Duvno 1980., 15.) 1429. Buljina Halid, Fojnica od trga do kasabe, GR IZ BiH LIX/5-6, Sarajevo 1997., 437-452.

... 1443. Sarajevo 1994. Sarajevo 2000. Stećak VII/82. 1432. Press centar ARBiH. 1441. Prozorski kraj u oslobodilačkom ratu i revoluciji. Zagreb 1993. 10 strana).. GP 26-27 (1982-1983). POF 40.. 1434. O poreklu imena Priboj. Stari most u Mostaru. Cepelić Milko. Sarajevo 1990. 1437a. Čar-Drnda Hatidža. Breznički zapisi 1.. 5-18. 26-27. Neki pomeni pljevaljskih toponima u istorijskim izvorima do kraja petnaestog veka. Čar-Drnda Hatidža. današnje Tuzle. 18-19. 29-36. 419-422. Herceg-Novi 1982. “Čapljina (Ilustrovani zbornik)”. Čehajić Jasmina. 1438. 28-29. Boka 13-14. Zbornik Muzeja akovštine 1. 411. izdanje. Serija 2.. II.. Prozor 1985. Opštinski odbor SUBNOR-a Prozor.. 209-229. Biblioteka Muzeja akovštine.152 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.. Knjiga I. Stećak VII/81. Čapljina 1989. Titovo Užice 1984. “ akovo i njegova okolica”. Bužimkić Mesud. 55-71. dio. Cvijetić Ratomir. Vojna biblioteka 2. IX + 220.. Sarajevo 2000. dio. Visoko u sastavu Osmanskog carstva – XV i XVI stoljeće. Behar II/8-9.. III. Prilozi XXII/23. Bosansko primorje i Neum (geopolitičko razmatranje i odnosi). akovo 1978. Turistički savez opštine Čapljina. . 22-24. I. SDA Općinska organizacija Bužim. “Bužim (Katalog Bužim)”. Iz prošlosti Prijepolja. 193-217.. Pljevlja 1990. dio. Čar-Drnda Hatidža. 1431. "Neum i bosansko primorje". 1439. Sarajevo 1987. 1437. Bužim 1994. 2. 215-274. 369. Herceg-Novi u Dubrovačkom arhivu. 69-72. Stećak VII/79-80. Novi Pazar 1988. IV.. Cigeljević Ante. Sarajevo 2000. ‘Ajsela’. Čampara Salko – Hako. 4754. NZ 12.. Iz prošlosti Jeleča..-2000. Stećak VII/78. Muzej akovštine. Sarajevo 2000. Monografija Gacko.. 26-27. Sarajevo 1984. Sarajevo – društvenogeografski pregled.. 1435. Knjiga 1. Sarajevo 2000. Feljton (1-4): Deset i pol stoljeća grada Soli. Simbol tisućgodišnje opstojnosti. 1440. (1 izdanje 1993). Užički zbornik 13. 1433. 1436. 1430. Čehić Namik. Crnić-Pejović Marija. (nepaginirano.. Povijest sela Vuke. dio. 1442. Bušatlija Ibrahim. Cvijović V.

Zagreb 1997. putnici. Debelo Brdo.. Čelić Džemal. 427. 4. Čoralić Lovorka. Zagreb 1997. Turistkomerc. Zagreb 1991. Zagreb 1997. Simpozij”. 2. (* Ladić Zoran. 602-611. 314-315. 1455. Zenica 1990. EJ 1. Zagreb 1978. izdanje. Prusac. 1454. izdanje. Čović Borivoj. Čremošnik Irma. 453-458. 96. 93-99. Bosanska krajina (Historija). Split 1997.) 1452.. . Bibliothek “Kleine Touristische Monographien”. Zagreb 1984.. Nalazi prvih ranoslavenskih naselja u Bosni i Hercegovini. JLZ. Izvori i literatura o povijesti cesta i puteva u srednjovjekovnim hrvatskim zemljama i Bosni. “Ajvatovica ’94. Čelić Džemal. Mostovi 2. Ceste i putovi u srednjovjekovnim hrvatskim zemljama. 94-95. Kolo VII/4. Nu. 92. Zadar 1997. 20.. 1450.Topografija 153 1444. putovanja. 159-160. JLZ. Čović Borivoj. Radovi Zavoda 39. 2. Čović Borivoj. Čubrilović Vaso. JLZ.. 2. Zagreb 1980. Put.. Nummer 17. Bibliotheque des petites monographies touristiques. Radovi 24.. 396-397. 23-40. JLZ. Sarajevo et ses environs. DP Naša riječ. Ravančić Gordan. CCP XXII/42.. 2. Mala biblioteka. Turistkomerc. izdanje. 1451. Zagreb 1985. Ladić Zoran. Čepalo Husein. Zagreb 1998. Ravančić Gordan. izdanje. 302-307. Golubić. Biblioteka male turističke monografije 61. 7-13.. 1448.. EJ 3. (i na francuskom i njemačkom) 1446. JLZ. Čubrilović Vaso. EJ 4.. Arheološka nalazišta (Bosna i Hercegovina). Zagreb 1980. Zagreb 1980... Ljubljana 1981. Čepalo Husein. 1456. Prusac. Zagreb 1986. 1449. Turistkomerc. EJ 1.. Most XXII/94 (5). Čelić Džemal.. Balkanski poluotok (Balkansko poluostrvo) (Istorija). 2. Čukle Mirsad. Povijesni prilozi 16 (1996).. Čoralić Lovorka. Čepalo Husein. 1453. 143. 60. 290-294. AGM. 1458. Mostar 1996. Zagreb 1982.. Prusac 2000. 17. Pisana tradicija Prusca i okoline. Biblioteka Povjesnica. EJ 2. izdanje. Lisičići – historijsko mjesto. Sarajevo und Umgebung. 1445. 1447. Istorijski spomenici.. MD ‘Hasan Kafija’. Mogućnosti XLIV/10-12. 1457. Počitelj i okolica. BožićBužančić Danica. Počitelj na Neretvi. 11-31. Prusac 1995. Konjic 2000. 292.. ZČ 35/1-2.

Knowledge. Beograd 04. Zagreb 2000. 9-32.09. “Pavao An elić – Marijan Sivrić – Tomislav An elić. Ćirković Sima. 1470. Oslobo enje 55/18912. 61. Srednjovjekovne humske župe”. HZ 53. Kabes II/6..-15. “Mihailo Dinić. te prikaz raznih zgoda i nezgoda kroz koje je u toku razvitka prelazio). “Banjaluka”. 1466. 6. Biblioteka Stećak. 1460. ZIRAL. Ćosić Stjepan.. Kabes III/25. ..02. 1987. Ćirković Sima. Dubrovnik 1999. godine. Gradski odbor u Mostaru. (* Omeragić Darko. 203-292.. “Ilidža. SANU. 1462. Beograd 1978.. Ćirković Sima. Mostar 1996.. Mostar u Herceg-Bosni (Postanak i razvitak grada Mostara. Glas 44/4950.50. “Srbija i susedne zemlje na starim geografskim kartama”. Ćošković Pejo. Holjevac Željko. Ćošković Pejo.-2000. 1469. Od najstarijih vremena do 1527. 266-267. Institut za istoriju.. Neproslavljena 500. Ćeman Hasan Mirza. Čusto Šućrija. 1991. obljetnica (Prilog pola tisućljeća dugoj povijesti Banja Luke). Sarajevo 19. HM I/3-4. Matica L/9. 1999. Stare i nove granice. Svedočenje karte. Ishod na Ilidžu. Ljiljan IV/151. 1464. 1473. KDM Preporod. 1463. Općina Ilidža. Varoš (68).. Sarajevo 1995. Galerija 70. 7-29. Politika.. 278-279. ZRVI 37. 1461. Banja Luka 1990. 35. Buić Domagoj Božidar.. Mostar 1991. Mostar 1999. Beograd 1999.154 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.10. Beograd 1991. 1459. Ćišić Husein. Maglovita stoljeća (Tragom najstarijeg poznatog spomena Banjaluke). Sarajevo 1997. Sarajevo 2000. 1465.. Dvori Isa-bega Ishakovića.. 9-30. Jedno stoleće istorijsko-geografskih istraživanja srednjovekovne Srbije. Iz recenzije. Kazančine (268-269).. Knjiga 101. 24-38. ‘Naseljeni gradovi’ Konstantina Porfirogenita i najstarija teritorijalna organizacija. Mostar 1997. 1467. Čusto Šućrija. SKZ. 14-15.) 1471. 10. Županija dubrovačko-neretvanska. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 1468. Ćirković Sima.. Hrvatska granica na Kleku. Sarajevo”. Zagreb 2000. Knjiga 3.. Ćirković Sima. 294. Srpske zemlje u srednjem veku (Istorijsko-geografske studije)”. 1472. Administrativni Blagaj. Ćošković Pejo. Ćosić Stjepan – Kapetanić Niko – Ljubić Pero – Vekarić Nenad. Ćeman Mustafa. Beograd 1998.. Blagaj kroz vijekove. Banja Luka 14. 110... 11-17. 46.

1982. IČ 34. Stari putevi. Ćuk Ruža. Odjeljenje društvenih nauka 13. SKZ. O nazivima srednjovekovne srpske države (Sklavonija. Despotović Vidoje. Macan Trpimir.Topografija 155 1474. 6. Ćupina Dejan. Voje Ignacij. Beograd 1987. Dva stara trga u Polimlju. 1476. Beograd 1978. Ljubljana 1981.. Sarajevo 1979. Biblioteka Male turističke monografije 9. 1981. 7. Radio Sa VIII/26. Raška). engleski. 106-115. 8.. izd. 1986. ANU BiH. 585-589. 10. 1479. (* Živković Pavo. plemićki grad. . njemački) 1481. Mostar i okolica. Dinić Mihailo. izdanje 1978. Mileševski zapisi 2 (1996)... 55-67. Deroko Aleksandar. Ćuk Ruža. Pljevlja 1999. Prijepolje 1997. SKZ. Pljevlja i pljevaljski kraj u dubrovačkoj arhivskoj gra i. 470. Turistkomerc. Srpske zemlje u srednjem veku (Istorijsko-geografske studije)”... Mileševski zapisi 2. Dalmacija Stevo.srednjovekovna naselja u Polimlju. 1483. Dinić Mihailo.. SKZ. Sarajevo 1999. Dinić Mihailo. Srednje Podrinje. 1480.. 178-269. “Mihailo Dinić. izd. 321-323. Zemlje hercega Svetoga Save.. EJ 4. Sarajevo 1979. 61-73. “Mihailo Dinić. Zagreb. (francuski. 1980. (5. 1979. Breza i Komorani .) 1485. 1985. 75-80. 59. 309-311. izdanje. Živković Pavo. Područje Bosanske Gradiške u razvijenom srednjem vijeku. 294-301. Zagreb 1979. IČ 29-30 (1982-1983). Beograd 1983. 9. 1484.. 1487. Karavanske stanice u Polimlju u srednjem veku. Beograd 1978. Srbija. Manastir Orlić i Kalu erske stijene u Donjoj Kozici.. 39-46. “Zbornik referata i materijala V jugoslovenske onomastičke konferencije”. 7-24. Sarajevo 1985. “Mihailo Dinić.. Ćošković Pejo. izd. Ćuk Ruža. Dinić Mihailo.. izd 1988. izd. izd. Beograd 1978. 33-43. SKZ. 1486. Prijepolje 1997. kaštel. JLZ. 446.. GDI BiH 28-30 (1977-1979). 1477. Srpske zemlje u srednjem veku (Istorijsko-geografske studije)”. 74. hanovi i hanska privreda u Sandžaku. 1475. Srpske zemlje u srednjem veku (Istorijsko-geografske studije)”. 1482.. 117-138. 385-386. 2.. Posebna izdanja 70. Beograd 1978.. izd. Grad (burg. Zagreb 1986. SSDSV 9. Ćuk Ruža. Marulić XII/1. ZČ 35/4. 1478. Srpske zemlje u srednjem veku (Istorijsko-geografske studije).). vlastelinski grad). HM III/10.. 11. 4. Iz istorije nekih srednjovjekovnih toponima Bosanske krajine. Ćulafić Vukoman. Prijepolje 1981. Glasnik Zavičajnog muzeja 1.

Knjiga 1.-2000.). Srpske zemlje u srednjem veku (Istorijsko-geografske studije)”. 577. SKZ. Draganović Krunoslav – Sudar Pero. “Pavao An elić – Marijan Sivrić – Tomislav An elić. Srebrnik kraj Srebrnice. Dobrun. do danas”. EJ 3. Knjiga 3. Zagreb 1980. Zagreb 1984. Trg Drijeva i okolina u srednjem veku. izdanje.-1999. Organizacioni odbor za pripremu emisije ‘Znanje. Zadar 1999... 1495. Zagreb-Tomislavgrad. 434. Dinić Mihailo. 357-367. Uvod. 191.imanje’. 1493. 17-71. Kršni zavičaj 28. Crtice o podneblju i povijesti ljubuškog kraja.. 1501. Dodig Radoslav. 1489. Drino Dževad. “Mihailo Dinić. 368-399.-1994.. 5.. 1498.. Dragić Marko. Komušine i Kondžilo s posebnim osvrtom na usorsku banovinu i stari Kuzmodanj. Dodig Radoslav. monografski prikaz”. ljudi i vrijeme. “Ljubuški kraj. “Mihailo Dinić. Beograd 1978. EJ 3. Dokoza Ser o – Martinović Suzana.-7. Banja Luka 1978. 6. Knjiga 101. Marulić XV/2. Južne granice Dalmacije od XV. Mostar 1998. 1492. 1494. 1496. 1488... Dinić Mihailo – Kajmaković Zdravko. Hrvatski institut za povijest Zagreb – ‘Naša ognjišta’ Tomislavgrad – Zajednica Duvnjaka Tomislavgrad-Zagreb. “Dragaljevac. 502-503. Humac 1995. Zagreb 1982. st. izdanje. 174. Zbornik Znanstvenog simpozija održanog u Ljubuškom 11. Iz duvanjske onomastike. 349-356.. 135-147.”.”. Dinić Mihailo. 1491. 1490. i 12. 2. Travnik 1995.. Srednjovjekovne humske župe”. Drašković Blagota – Jelić Ivan – Raukar Tomislav.Zagreb 1996. Hercegovina 4-5 (12-13)... 35-38...156 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 77. Južne granice Dalmacije na zemljovidima od 17. ŠK. Rimokatolički župni ured Komušina. Ziral-Naša djeca. JLZ. Državni arhiv u Zadru. Mostar 1999. “Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture”.. “Stijepo Obad – Ser o Dokoza – Suzana Martinović. Divan III/32-33. 1500. SKZ. Tajna tvr ave Fenarlik. 2. JLZ. Omiš.. srpnja 2000. ZIRAL.) 1499.. Zbornik radova s me unarodnoga znanstvenog skupa ‘Duvanjski kraj kroz povijest: Tomislavgrad. obljetnicu (1444. 9-11 . (* Buturac Josip. kolovoza 1995. Drijeva. Predaje i legende o tvr avama u Bosni i Hercegovini. “Duvanjski zbornik. Srpske zemlje u srednjem veku (Istorijsko-geografske studije)”. 1497. st. Beograd 1978. 2000. Biblioteka Stećak. Dinić Mihailo. Komušina 1981. Mostar . Dodig Radoslav. Dodig Radoslav. 53-63. Prvi spomen Ljubuškog (Uz 550.-20. Zagreb 1984.

Župni ured Otinovci-Kupres. Šeherski glasnik. Samobor 1996. (* Vukšić Tomo.. 6-7.. 1512. 335-337. “Pet stoljeća zemljopisnih karata Hrvatske od 15. Brešić Vinko. Pogledi u prošlost i kulturu Žepča. 127-133. 389-403. Hrvatski institut za povijest Zagreb-‘Naša ognjišta’ Tomislavgrad-Zajednica Duvnjaka TomislavgradZagreb. (* A.. Župni ured Otinovci-Kupres. Matica L/8. Dobretići (Zemljopisno-povijesni zapis)..) 1508. 8-9. izdanje.. do kraja 19. Kršni zavičaj 29. Zagreb 1989.. Tomislavgrad 1999. Foča – grad na dvije hladne vode.-7. Novi Šeher 1995. Mostar. ‘Ognjišta se nisu utrnula’ (Rotimlja – Reportaža). Udruga umjetnika ‘August Šenoa’.. Povijest zavaljske župe.Topografija 157 1502... Grad starih spomenika . 1511. 503-508. Tomislavgrad 2000. Drino Dževad. Zagreb 1997. I. 27. Sa kupreške visoravni”. Dugandžić Ivan. 15-150. srpnja 2000. 415.. Naša ognjišta XXIX/265. Naša ognjišta XXX/269.. izdanje. Sivrić Marijan. Marulić XXII/2. Humac 1996. Džaja Miroslav. 1503.) 1507./2001. Zagreb 2000. Naša ognjišta XXX/270. Novog Šehera i Komušine I..) 1513. (* Karamatić Marko. Sa kupreške visoravni.. 6. 14. Zbornik radova s me unarodnoga znanstvenog skupa ‘Duvanjski kraj kroz povijest: Tomislavgrad. Dujmović Ivan.. 20. Tomislavgrad 2000.. Bazilika i grad Mokriskik kraj Širokog Brijega.... Zagreb-Tomislavgrad 2000. Oborci. Džaja Miroslav. Baško Polje-Zagreb 1994. 1509. (* . BF IV/5. Pandžić Bazilije. stoljeća” (s dodatnim historijskim refleksijama). Maglaja.) 1514. Dugandžić Ivan. Župni ured RasnoMH Ogranak Široki Brijeg. Naš svijet XX/222. 1504. Sarajevo 1984. Travnik 1995.. “Duvanjski zbornik”. 703.. (* Skenderović Robert. 418.. Dumbović Vladimir. 63-64.. Sa kupreške visoravni. Hercegovina 6-7 (14-15).) 1510. Naša ognjišta XXVI/228. “Miroslav Džaja – Krunoslav Draganović. Mostar 1986.. Kolo VII/2. 32. 1505. 6-7. Rasno i Dužice-Župa Rasno. Široki Brijeg 1999.. Dugandžić Ivan – Sopta Josip. Naš svijet XX/225-226. Džambo Jozo. Kalendar Svetoga Ante 1995. Tomislavgrad 1996. Zavidovića. Sarajevo 1984. 137-140. Mostar 2000. Divan III/34-35. Drmić Ilija. Džaja Miroslav – Draganović Krunoslav. 2. 216-218. 1506. CUS XXIX/3. Baško Polje-Zagreb 1994. Split 1994. 54-56. 4-5.. 534. 2. Džumhur Zuko. Crkva na kamenu VII/62. Biloševice u župi Rasno. Zagreb 1999. Livno 1995.

(Vodič za vikend) 2.11... Riznica bošnjaštva (Srebrnica. Sarajevo 2000. GZM (A) 40-41 (1985-1986). Fekeža Lidija. Heres. 16. Sarajevo 1989. Sarajevo 1986. Sarajevo 1986. 1522 Fekeža Lidija. ZM. 8-9. 68-71.). 165-187.. 1999. Sarajevo”. 171-190. 1520. Tom I. Opšti leksikografski dio. 1517. Visoko 1983. 1523 Fekeža Lidija – Gavrilović Margita. "Urbano biće Bosne i Hercegovine".08. istina). Beograd 2000. Oslobo enje 52/16946. 1524a. istorija. 1518. Svjetlo riječi I/6. Herceg-Novi 1982. 1515.g. Glasinac (Reprint izdanja iz 1950. Herceg-Novi u srednjem vijeku.. “Ilidža.. Oslobo enje 56/18929. Sokolac.. Sarajevo 1996. 1521 Fekeža Lidija.. godine). Povijesna ekonomska upućenost Sandžaka i Bosne.... AL BiH. Arheološka istraživanja srednjovjekovnog grada i crkve u selu Gradac kod Hadžića. Demografske slike Sarajlija (od 1463. Sarajevo 1996. ulaban M. Sarajevo 1988. ozić Hakija. 287. 1516. Vratiti utvrdi stari izgled (Vranduk kod Zenice). Od dolaska Slavena do pada bosanskog kraljevstva. Naš svijet XXII/246.. Beograd – Ustanova za kulturu. Fekeža Lidija. Župa Livno – jučer i danas (reportaža). 1995. Sarajevo 1979. Sarajevo 1996. “Istočna Bosna i Sandžak (Znanstveni skup). Okrugli sto “Tragom bosanskohercegovačke prošlosti – o urbanom biću BiH.. Naš svijet XXII/249.. 21. Naselja (Kasni srednji vijek). Mostar (Writings on Cities). GZM (A) 42-43 (1987-88). Sarajevo 05. Vlastito izdanje.-2000. Sarajevo 14. 1525 Filipović Mirko. 124. Ranoslovenska nekropola Bagruša u Petoševcima kod Laktaša. (* Gavran Ignacije. Neke osnovne crte razvoja srednjovjekovnih gradskih naselja u Bosni i Hercegovini. Korijeni i život. 208.”.) . 1524 Festić Mustafa. 129-209. Udruženje Bošnjaka porijeklom iz Sandžaka.158 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 1526 Fišić Ladislav. do 1991. 302-303. 120-121. Institut za istorijuMe unarodni centar za mir. 1519.. 23.. Općina Ilidža. ondović Božidar... Sarajevo 1986. Boka 13-14. 37-45. Povijest župe Dolac s osvrtom na ostale župe lašvanske kotline. maja 1994. 7. Visoko 1978. Filipović Milenko. 31-53. ozić Hakija. (Zapis o Travniku). NEV XXIX/1.

Župski ured Pridvorje. Klek (Neum) i Sutorina. Bakovići. Svjetlo riječi IV/43. Foretić Vinko. Sarajevo 1982. Oslobo enje 53/17132. 1530. Fojnica-Sarajevo. 1538.02. Samobor 1996. 544. Povijest Bihaća od najstarijih vremena do 1878. 131-133.. 9. 1540. Fotić Aleksandar. Pogled na prošlost župe Pridvorje..) 1534.. . O Vrgorcu. 1533.. GADAR BiH 27. Gafić Mustafa. Historijat geografskih upoznavanja i proučavanja Bosne i Hercegovine do 1918. (* Mušeta-Aščerić Vesna. Franjić Živko. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 1988. Sarajevo 1987. 8-9. 1536.) 1531. (KUN VII/370). Gašparović Ratimir. Sarajevo 24. 208-210. 5-99..) 1535. Vasilj Snježana.Topografija 159 1527. Gavran Ignacije. Sarajevo 1984.) 1528. 1529. Gavez Eduard.. 1537.. Knjižnica Pastoralne biblioteke. Bihać 1999. Zagreb 1980.. izdanje. Visoko 1985. ‘Mila kuda si planina’ (Podhum-Žitače) (reportaža). (Tekst Ignacije Gavran)”.. Visoko 1986. Stara dobra majka (reportaža iz Gradnića). 10-11.. Svjetlo riječi III/23. godine. 434. Oslobo enje 45/14554. Sandžak (644). SO Fojnica-Veselin Masleša Sarajevo. 157-162. Sarajevo 1994.12. GDI BiH 38. IZ 8. Fišić Ladislav.. Fišić Ladislav. Sarajevo 1987. SO Vrgorac. Bilten FTS XXIII/1. Stećak I/3. Vrgorac 1991. Sarajevo 1984. 1532. “Franjevački samostan i crkva na Gorici kod Livna (Vodič). Pastoralna biblioteka. Fišić Ladislav. Sarajevo 21. Beograd 1999. 127-128. Bosna Srebrena XXXIII/4. Zadarska smotra XLII/4-5.. 12.. 2. 31. Zadar 1993. Livno 1995. GP 26-27 (1982-1983). “Fojnica kroz vijekove”. Putokaz na vjetrometini (Crkva u Kiseljaku). EJ 1. (* Lovrić Marko. 1987. 60.. 8-9. Iz istorije Travnika (Grad vezira i konzula). Franjevački samostan Gorica. Petrović Rade. Vasilj Snježana.. Banja Luka 1988. Vilajet (78-79). godine. 1539. (* Gavran Ignacije... 1996. Gašparović Ratimir. 286-287.. Župa Brajkovići (uz stotu obljetnicu postojanja). Sarajevo 1982. Franić Ante. Svjetlo riječi II/21. Knowledge. HKD Napredak Podružnica Bihać. 193. Svezak 5. 25. Pridvorje 1984. 99 + 1 karta.. JLZ.. (* Rajčić Tihomir. 312. 33.

obljetnicu postojanja zgrade Franjevačke klasične gimnazije u Visokom. Istina o BiH II/21. Sarajevo 1988. Semberske novine. 176. Opšti leksikografski dio. 1547. Glavaš Tihomir. 25. 1549. (Banjaluka – erdan na Vrbasu). Svjetlo riječi.. Hadrović Rašid. Grković Milica... Originalni dokumenat o Bijeljini iz 1446. “Arheološka problematika zapadne Bosne”. 24. Balkanistika 3. Gavran Ignacije. Gradeva Rosica. 63-66. Hadrović Ahmet. Beograd 1981. O toponimu Goražde. Duvno 1979. 1554. Nalaganeto na kadijskata institucija na balkanite i mjastoto v provincialnata administracija (XIV – načaloto na XVI v. 23. 26. ZM. Zbornik za istoriju BiH 2.. Naša ognjišta IX/50. Srednjovjekovni toponim Mile ili Mili. Zbornik 1. Predaje o imenu Hercegovina. 1543. Sarajevo 1995. 24-25. Grapčanović H. Gošić Nevenka. Naš svijet XXIII/261-262.160 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 23-40. Ljubljana 1988. 11. 1552.. 203-206. Sretni grad na dvije rijeke (Foča).. 183. (Jajce – grad koji je sagradila priroda). 449-456. 33-52. 1550. bašči i trgovine). Radovi FF 1.. Grdina Igor..).. ZČ 42/3. 1542. 9-20. 208-213. 1551. Gavran Ignacije. Putevi i putokazi (Niz članaka o našoj prošlosti)”. Sarajevo 1995.. AD BiH. 13. Sarajevo 1987. Sarajevo 1987. AL BiH. Mustafa. “Ignacije Gavran. 1541. . Istina o BiH II/29... Sarajevo 1983. Putokaz na vjetrometini (Crkva u Kiseljaku). Feljton: Bosnom i Hercegovinom kroz gradove: (Foča – grad vode. Banja Luka. 1545. Istina o BiH II/25. Tom I.. 1548. 1544. Zagreb 1996.. 113-117. Sarajevo 2000. 1984. Novija arheološka otkrića i ispitivanja na području Banja Luke i okolice. AP 22. Beograd 1997. Sarajevo 1988. godine. Sofija 1989. Bijeljina 15. Naš svijet XXIII/263. Županije u ranom srednjem vijeku u Hrvatskoj.-2000. Uz 100. Graljuk Boris.. Glagoljić Vaso.. Varoš. Hrvatske županije kroz stoljeća.06. Sarajevo 1995. Vrata u život. Feljton: Priče iz starih gradova: Splav mi je kuća i avlija (Zvornik). Goldstein Ivo.. Sve zbog lijepe Fjorentinke (Ljubuški). Pale 1998. Obseg bosenske države za bana Kulina. 1553. Gornji šeher. 1546. Graljuk Boris. Knjiga 1. Svjetlo riječi. Knjižnica Baština.

ljudi. IRCICA. Research Centre for Islamic History. Delnice 1995.Topografija 161 Naš svijet XXIV/270.. EJ 1. (* Smajlović Salih. Istanbul 1994. Zagreb 1983. 101-109. Handžić Adem.. JLZ. Sarajevo 1990. 1557. Separat II. Hajdarpašić Raif. Nastava povijesti 1. Sarajevo 1998. Sarajevo 1975. Hasanbegović Omera Safet. Udruženje Bošnjaka porijeklom iz Sandžaka. (* Marčinko Mato. 1558. Naselja (Bosna i Hercegovina). izdanje. Hadžialagić Husref. “Hardomilje – Prošlost... Bosna i Bošnjaci Bihora. 25. 21.. Preporod XXVIII/640. 11. Preporod XXVI/572.. Sarajevo 1988. Koliko je staro Trebinje. Sarajevo 22. Hadžiomerović Maid. 145-148. 18. 54-57. Grad svjetlosti i boja (Trebinje). Hadžihasanović Bećir. Svjetlost. 528. Argumenti 2. Uspavani ljepotan (O Herceg-Novom). Bijeljina (Historija). Zagreb 1982. Hadžidedić Nedžad.. 2. Stećak I/10. 6. 401. Hajdarhodžić Hamdija. EJ 2. JLZ.. 1563. Oslobo enje 39/12057. 39. Neki pojavni oblici islamske civilizacije u nas. Lozić Vlade. 1561.) . Organisation of the Islamic conference. Sarajevo 1997. običaji”.. Humac 1998. 1565. 698-699.. 29.. 1566.. Tuzla i njena okolina u XVI vijeku.. Sarajevo 1994.. 212-219. Rijeka 1982. Hadžidedić Nedžad.) 1556. 1560. Harodimlje 1998. Handžić Adem.01. Sarajevo 1988. Naša ognjišta XXVIII/250. izdanje. 2. 57-60. JLZ. Zagreb 1980. 1555.. 1559. Zagreb 1978. Sarajevo 1994. izdanja Enciklopedije Jugoslavije”. Naša onomastika i toponomastika.. Naš svijet XXIV/276. (* Tanović Tahir. 254.. 24.. 1982. “Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina.. 249.) 1567. 1562. Kršni zavičaj 31. Art and Culture. Hadžijahić Muhamed. Stabla što ljube nebo (300-godišnja genealogija rasta i stradanja porodica Hasanbegovića i Pašića).) 1564. d. Gradiška u prošlosti. (* Pelidija Enes. “Adem Handžić. Vlastita naklada. Studije o Bosni (Historijski prilozi iz osmansko-turskog perioda)”. Handžić Adem. Geotisak d. Naselja (Bosna i Hercegovina). 130 + 9 shema. Sarajevo 1995. Nahija Brod krajem XV i početkom XVI vijeka. Tomislavgrad 1998. Preporod XXI/485..

Beograd 1997. Hrabak Bogumil. Hudović Mehmed. Behar IX/48-49. Turistički savez opštine Banjaluka-Turistkomerc Zagreb. Biblioteka Male turističke monografije 54. 1575. 113-159. Hrdalo-Kaznačić Ana. nauk i pouka. Naša ognjišta XI/75. stradanje. 1571. privredni i vojno-upravni rast Mostara (1450-1700). 19-28. Dubrovnik 1979. JIČ XXX/2. 1581. Islamski centar. Mostar 1999. 17-47. Hercegovina 9. Duvno 1981. Beograd 1995. Zagreb 1984.. Horvatić Dubravko.”. Bosansko Grahovo-Zagreb 2000. Mostar od postanka do razaranja 1992/1993.. Drevna vremena Blagaja na Buni. 248. srpnja 1999. Mostar 1997. Zagreb 2000. opstojnost. Zagreb 1981. 12.. Muslimanska baština Bošnjaka u južnoj (srednjoj) Hercegovini. 63-69. Nikšić do polovine XV veka. Hasandedić Hivzija.. 1570. (* B. 247. Urbani. Udruženje gra ana opštine Zvornik. Stari most u Mostaru. Zvornik (Slike i bilješke iz prošlosti)... 1569.. Udruga Hrvata “PsetGrahovo”-Hrvatski informativni centar. 1580. Muslimanska baština Bošnjaka II (Herceg-Novi i okolina. godine (retrospektiva i sadašnjost). Banjaluka i okolina. 1574. Goražde od XIV do XVI veka. 1740. Zbornik radova Okruglog stola u Bosanskom Grahovu 20. Vrgorac i okolina. 63 + 1 karta. Hrdalo Ana. .) 1573. 20. Imotska krajina.. Horozović Irfan – Vukmanović Milan. Sarajevo 2000. 1576. 1568. Humica-Bosniaca. Dioba i ubikacija dijela Slanskog primorja u doba pripojenja Dubrovniku godine 1399. 1578. Hasandedić Hivzija. 30-32. Hrabak Bogumil.. Beograd 1999. Hasandedić Hivzija.. NIRO Privredni vjesnik Zagreb-SSRN BIH Me uopćinska konferencija Mostar. Crkva na kamenu III/14. Beograd 1997. Zbornik za istoriju BiH 1. 1577... Hrabak Bogumil.162 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. V. Mostar 1982. Hrabak Bogumil. Hasandedić Hivzija. Zagreb 1981.-2000. 1579. “Hrvati Dinare: život. DH 21.. Kroz prošlost i sadašnjost Dubrovačkog primorja. Makarsko primorje i zapadna Hercegovina). Foča do kraja XVIII veka. Mostar 1997. 1572.. 1582. 194. “Hercegovina (Fotomonografija Hercegovina)”. Anali 17. Drugo dopunjeno i prošireno izdanje.

Neke spoznaje o kraljevskom gradu Kozogradu iznad Fojnice. Novi muallim I/4. Sarajevo 2000. Općina Ilidža. Sarajevo. SIZ društvenih delatnosti. 12-13. Oslobo enje 49/16004. 397. Sarajevo 2000. 150-151. Husić Aladin. Imamović Enver. 534.. Sarajevo 2000. “Atlas svijeta za osnovnu i srednje škole”. Travnik. 1593. Sarajevo 1999. 1592. Imamović Enver... Ka problemu interpretacije toponima “Fojnica”. Amfiteatar pod vedrim nebom. AP 24.) 1589. Sarajevo 1998. Imamović Enver. 5 plus 14.. Imamović Enver. 1594. Ibišević Besim. Sarajevo 2000. Istorijski zapisi XXXI (LI).. XXXV/1-2. GR IZ BiH LXII/3-4. 1596. IGC Borba.. Imamović Enver. 1591. i prvoj polovini 16. Sarajevo 1991.. rezidentno mjesto srednjovjekovnih bosanskih vladara. 305-313. 1588.. Kamena duga (Most kojem se divio svijet). 12-13. Narodni muzej. Srebrenica (1987-1992). 1993. . Hiljadugodišnja praksa (Korijeni regionalizacije BiH). Valjevo i okolne oblasti u srednjem veku. Amsterdam 1999. Valjevo 1989. “Bosna i Hercegovina ogledalo razuma (Izbor članaka. Titograd 1978. Kozograd kod Fojnice – kraljevski grad. 189-229. 1586. “Ilidža. Husić Aladin. 1585. GR IZ BiH LXVI/11-12.. godine. 1597.. Ibrahimpašić Fikret. Sarajevo”.. Mostar 1996. Beograd 1985.. 38-40.. 260. Husić Aladin.. priredio David Atlagić)”. Most XXII/94 (5). 84-100. Prilozi za istoriju. 1595. Imamović Enver – Abdurahmanović Asim.01. Beograd 1992.Topografija 163 1583. odlomaka i ilustracija. 1587. 5 plus 15. 141-153. POF 49 (1999). Imamović Mustafa. Bosanska država u doba kralja Tvrtka (XIV stoljeće). (* Jalimam Salih. 1083-1084. Istraživanja 5. 2. Državnost i granice Bosne i Hercegovine. Sarajevo 2000.. Hrvatski narodni kalendar za prijestupnu 1992. 30-31. 1590. Isailović Marija.. Tvr ave Bosanskog sandžaka i njihove posade 1530. Sarajevo 05. vijeka. Godina 40. 303-312. 64-67. 1584. “Milić Rakić” Ostala izdanja 7. Sejtarija. Sarajevo 2000. O imamskoj službi u tvr avama Bosanskog sandžaka u 15. Imamović Enver.

Fojnica-Sarajevo 1987.kraljevski grad. Godina 45.. Jalimam Salih. 48-49. O prvom spomenu Travnika u istoriji (U povodu 530godišnjice). 23. Unsko-sanske novine V/209-210. Travnik 1993. . 2000. Fojnica 1984. "Zenica” (fotomonografija).04. Bibliografjija radova o istoriji Zenice. Muzej grada Zenice (Istorijska zbirka). IG 1-2. investicija života (Spomenička baština – Srednjovjekovni gradovi Pounja). Istorijska literatura o Fojnici (prilozi za bibliografiju). Fojnica u istorijskoj literaturi (Prilozi za bibliografiju). 1607.. 1612. 76. Jakobović Zlatko. Ištuk Kazimir. Ižaković Krešimir. Divan I/3.. hrvatski povijesni grad.. 158. Savjet za pripremu i izdavanje monografije Fojnice. SO Fojnica-Veselin Masleša. Jalimam Salih. Granice bosanske države. IZ 9. Banja Luka 1986.. Banja Luka 1988. Geokarta.164 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Koliko je star Vareš?. Samobor 1993. (2) Hrvatski glasnik VI/71. (* Ković Miloš. 505-531. Beograd 1997.. 5. Zenica 1991. Ivanković Željko. Vranduk . 145. Jalimam Salih.. Beograd 1997.05. 1608. Bilten FTS XX/1.. 2-3. 1605.-2000. Jalimam Salih. Vranduk . 1606. Muzej grada Zenice. Zenica 1987. Jalimam Salih. 1600. Travnik 1996. Divan I/4. Muzej grada Zenice. Putopisne bilješke i zapisi o zeničkom kraju. Najstariji izvor o Zenici).. “Istorijski atlas”. Ostrožac. Zenica 1990.) 1599. Radovi Muzeja 11. 1609. Jalimam Salih. Zenica 1985. 1100. Jakobović Zlatko. 1598.. 1602.. "Fojnica kroz vijekove". 179-183. Jalimam Salih. Dom štampe. 1603.. Zavičajni muzej Travnik-Trekking Co Zenica. IZ 7. Jalimam Salih. Tuzla 1998. 19. 268272. 33. 7-9. Brčko.-05. Vareš 1997.grad i utvrda. Jalimam Salih.. Bobovac III/27. 113-114. 10... 1604. Od najstarijih naselja do savremenosti (Župa Brod. 1610.. (* Obradović Branko. obljetnica prvog spomena grada Livna (892-1992). 167. Sarajevo 1997. 1601. 555 godina Zenice. Feljton: Hrvati u brčanskom kraju (Sedam stoljeća opstojnosti Hrvata na brčanskom prostoru) (1-2): (1) Hrvatski glasnik VI/69.. Bihać 28. Tuzla 1998.. Travnik 1993. 19. 1611. 289-299. Radovi Muzeja 9. Hrvatski narodni godišnjak 1998. Jalimam Salih.

Sarajevo 1999. Jalimam Salih. 256 + 16 stranica slika. Jerković Radovan. Sarajevo 1999. 45-152.. 1616. Jelić Anto. 1621. 12. Jalimam Salih. Srednjovjekovni grad Vranduk. 14. 3558. 1615. Biblioteka Povijesna baština 6. “Don Radovan Jerković – život i djelo: prigodom 100. 30-31. Trekking Co. februara 1997. Kabes IV/33-34. 21-23. Prilozi 28.-1950.. Jalimam Salih. Ljiljan 325. Jurić Ivan.Topografija 165 1613.. godišnjice mučeničke smrti (1900. Zenički kraj kroz arheološke spomenike. 151-502. 108. 1623. Biblioteka Povijesna baština 6. 1620. . Muzej grada Zenice. Jolić Robert. O srednjovjekovnoj Veseloj Straži.) 1614. Novi cvijet LXVI/. godišnjice mučeničke smrti (1900.. Divan IV/36-37. Tuzla 2000. “Don Radovan Jerković – život i djelo: prigodom 100.. Tomislavgrad 1993. Povijest neretvanskih župa. (* Hasanica-Hačimić Indira. 1618. Župa Kongora. 103-114. Naša ognjišta XXIII/198.). Tomislavgrad 1993. Mostar 1998. Zenica. Prošlost Metkovića od najstarijih vremena do danas 1422-1984. Metković 2000... Visoko 1996/1997. (* Matić Ante. 1622. 41-46. MH Ogranak Metković. MH Ogranak Metković.. Zenica 1996. 14. Jalimam Salih. Rama pod turskom upravom. u Mostaru). Centar za usmjereno obrazovanje “Petar Levantin”..). (katalog izložbe).. (Priredio Mile Vidović)”. Zenica 1999. godišnjice ro enja i 50. obljetnice oslobo enja). Travnik 1996. Jolić Robert. Metković 1984. 1617. 96. Naša riječ 41/2808. NEV XXXVIII/1-2. (Priredio Mile Vidović)”. Sarajevo 1988.. Čapljinski kraj u srednjem vijeku. Jerković Radovan. Prošlost Zenice do 1941. Tomislavgrad 1993. Povijest Neretve. Jalimam Salih. Zenica 1996.. Metković 2000. 51. 105-114.) 1619. (Područje donjeg toka Neretve od najstarijih vremena do danas..-1950.. Zbornik radova II/2. Fotomonografija. Bobovac (Stolni grad bosanskih kraljeva). godine. godišnjice ro enja i 50. Naša ognjišta XXIII/199. Jelić Mario. Jalimam Salih – Hajdarević Hadžem. (* Kučuk-Sorguč Indira.) 1624.. Izložba (U povodu prvog spomena i 40.

. Konavoska prevlaka”. Biblioteka Turističke monografije 22. (7) (Sakralni i memorijalni objekti). Zagreb 1990. 128. EJ 1. Etnološka istraživanja u Donjem Podrinju.04. 9-31. 2. Oslobo enje 38/11790.. Sarajevo 01. Sarajevo 06. (Dvojezično). Zagreb 1980. 8. 1981.166 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 423-435.. 151-162. Kapidžić Hamdija. 1981.04. kultura. Kapidžić Hamdija. (2) (Rimski period).04. 8. (10) (Turski period). Oslobo enje 38/11785. Kapetanić Niko. umjetnost. “Josip Lučić-Stijepo Obad. 1631. Članci i gra a 13. 1981. Knjiga 2. turizam). Dubrovnik 1999. NS 14-15. Sarajevo 30.. 8. (3) Ranohrišćanski period). Spomendani iz prošlosti donjeg Poneretvlja. 8. (8) (Grobnica u živoj stjeni). DH XXIV/33.. Sarajevo 08. 8. 1637. 12. Oslobo enje 38/11792. 1981.. 9.. 1981. Metković 1996. Konavoske planine. Drina u doba Kosača. Kajmaković Zdravko – Palavestra Vlajko.. Fatnica (104). MH. 1636. izdanje. 1981. . 6-7. EJ 2. stoljeću.. 1629. (9) (Simbioza raznorodnih uticaja). Oslobo enje 38/11791. 1630. Ogranak Dubrovnik. 12. izdanje. Oslobo enje 38/11793.04.. NZ 19. JLZ. Zagreb 1982. 2. 1627. 1981. 141-177. JLZ... (5) (Srednjovjekovne tvr ave). Kalić Jovanka.03. 1981. Bileća. Sarajevo 31. Sarajevo 07. 121-122. Predturska istorija Novog Pazara. Podjela zemlje u Vitaljini u 15. 1633. 301304. 2.. Sarajevo 1981. Kapidžić Hamdija. 1628. Oslobo enje 38/11788. Tuzla 1980. 1632. EJ 4. Kajmaković Radmila. 700-701.04. Posebna izdanja. 1981. prirodne znamenitosti.04. Zagreb 1993. 10. Najstarija karta Ugarske (Tabula Hungariae). Oslobo enje 38/11793. Kapetanić Niko. Poglavarstvo grada Metkovića. 1635. Oslobo enje 38/11789. Jurić Ivan.04. Kajmaković Zdravko. 12. Sarajevo 03. izdanje. 1981. (4) (Bazilika u Pre elu). Blagaj (na Sani). Oslobo enje 38/11786. Sarajevo 04. Zagreb 1986. 1021.. Deltom Neretve i okolicom (povijest. JLZ. Sarajevo 02. Gacko (Historija) (297). (6) (Osobenosti drinskih tvr ava)..04. 1626. Novi Pazar 1995. ZRVI 24-25.. 1634... Kačić Hrvoje.. Kalić Jovanka. Beograd 1986.. 1625. Privredni vjesnik. Oslobo enje 38/11787. Predgovor – Preface.-2000. Anali 37. Jurić Ivan. Feljton: Gornje Podrinje u doba Kosača (1-10): (1) (Bogata praistorija).03. Sarajevo 05. Dubrovnik 1994.

Iz daleke prošlosti pljevaljskog kraja. Brotnjo.. Klaić Nada. 27.. Kasumović Ahmet. 10-11.. 1642. Kršni zavičaj 22. Skopje 1980..). Karaula Marijan. Humac 1989. JLZ. 1643. godine. MANU. 8-9. 1649. 1651. Kos Milko. 2. Sarajevo 1999.. MH Ogranak ČitlukOpćina Čitluk. 2.-1477. "Konavle u prošlosti. “Arheološka istraživanja na karlovačkom i sisačkom području”. 1639. 1641. Zbornik 2.. Kurtović Esad. 1645. Kordić Kornelije. Zagreb 1990. Svjetlo riječi III/23.) 1648. Nalazišta i povijesna mjesta u Brotnju.. 311... (* Smajlović Mustafa. 10-11. JLZ. Monografije XV/1. izdanje. Svjetlo riječi IX/95.. Čitluk 1997. 9-36.. 28. Vijenac VI/124. O Pokuplju kao vjekovnoj krajini izme u Jadrana i Panonije. . Visoko 1985. Čitluk 1998.) 1646. Gradovi (Prijelazno doba do XII/XIII st. Kamenovana povijest (Reportaža iz Bosanskog Grahova). EJ 4. 149-153. Zagreb 1986. MH Ogranak Čitluk-Općina Čitluk. 1650. Svjetlo riječi V/50. Zapadna Hercegovina u turskom popisu 1475. 139-150. Kapidžić Hamdija – Kovačević-Kojić Desanka. Kamengrad. 8-9. Sarajevo 1998. 492. (* Skenderović Robert. Višegrad (Hronika genocida nad Bošnjacima). 326-329. Vtora jugoslovenska onomastička konferencija (Skopje. Zenica 1996. O toponimima s prijedlogom pod u tuzlanskom govoru. Sarajevo 1991. Karaula Marijan.. Preporod XXVIII/633. Izme u vode i tu ine (Reportaža iz Podhuma – Livno). Pljevlja 1979. Grb i zastava. Prvi zbornik. 33-40. Brotnjo.. 189-197. Zavičajni muzej Pljevlja. Zagreb 1986. BF VII/11.10. Zagreb 22. Posebna izdanja. Vrati se sunce (Reportaža iz Suhog Polja-Kupres). izdanje.Topografija 167 1638... 1998. Sarajevo 1991. EJ 6. Kordić Kornelije. 6-9 oktomvri 1977). Karačić Vendelin. Kordić Zvonko. 1640. Karaula Marijan. HAD 10 (1985). Knežević Joko. Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku. Dubrovnik 1998. Svjetlo riječi IX/105. 1647. Centar za istraživanje ratnih zločina nad Bošnjacima. sadašnjosti i budućnosti 1". Stara dobra majka (reportaža iz Gradnića). 1644. Kljun Ibrahim. Visoko 1987. 655.

23-24. Koštović Nijazija. 32. Kovačević-Kojić Desanka. RIZ BiH-Mladi muslimani 39. 1980. Gornje podrinje (Rekognisciranje). Podgra e (534-535). Sarajevo 07. Ančić Mladen. 155-159. Sarajevo 1995. JLZ. 1661. Živković Pavo.. (* Prljača Mustafa. Trg (737-739). Sarajevo 1979. Prijepolje. Sarajevo izme u dobrotvorstva i zla. Zagreb 1982. 406-408. Speculum 55/3. EJ 6. Veselin Masleša. Deževice (441-442). 1999. EJ 4. Istorijski zapisi XXXII...) 1655. EJ 2. Dašić Miomir. Trebinje 1982.. 1662. izdanje. 2. 133. 114-117. 507-508. Sarajevo 1979. Marulić XIV/5. Beograd 1980. (* Hadžijahić Muhamed... Kovačević-Kojić Desanka. GADAR BiH 18-19. Jeleč (27). Kovačević-Kojić Desanka. ZČ 34/3. Naučni skup Prijepolje i srednje Polimlje u prošlosti. Zagreb 1981. Sarajevo 1978. JIČ XVIII/1-2. Kovačević-Kojić Desanka. Zagreb 1984. 38/1. Beograd 1979. 626-627. Nilević Boris. 231-241. Prilozi XVI/17. 1658.11. 521. IČ 42-43 (1995-1996). 122-123. Ljubljana 1980. Drina (580).. Kovačević-Kojić Desanka.. 171-176. 207-209.Sarajevo 1987. Sarajevo 1998. 1659. 2. Gradska naselja srednjovjekovne bosanske države. A.168 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Džaja Srećko. Koštović Nijazija. Sarajevo 07. Kosorić Milica. 424. Beograd 1997. Zagreb 1986. Gradovi (Bosna i Hercegovina. Cambridge Mass. Beograd 1979. JLZ. Oslobo enje 52/17060. . AP 25. JLZ. Sarajevo 1978. 325-330. Vego Marko. 1652. Besarović Vojka. Pregled LXIX/1. Biblioteka Kulturno naslje e.. .. An elić Pavao. Korać Dušan. Fine John V.01. dopunjeno izdanje. Sarajevo 1980.. Brštanik. Kovačević-Kojić Desanka.. 8.12. Zagreb 1990. 12. izdanje. 27.. Odjek XXXII/1. Tribunia 6... Prosvjetni list XXXII/580. 1995. izdanje. IČ 25-26 (1978-1979). Novi Sad 1979. 311-313. Bjelovitić Miloš. 363-368.. Oslobo enje 35/10934. Titograd 1980. 11.... 157-160. 2. Voje Ignacij. 35-62. GP 23.-2000.. Sarajevo izme u dobrotvorstva i zla. Beograd-Ljubljana 1986. Sarajevo 1978-1979. 487-489. Fojnica u srednjem vijeku. Oslobo enje 55/18177. (* Pelidija Enes. 1. Kovačević-Kojić Desanka. 1653. 522. Ković Miloš. Sarajevo 1979. 1978. izdanje. Jezerski (48). 1657. Knowledge.. München 1979.. EJ 3. 2. Münchner Zeitschrift 2. Sarajevo 11.. Fejić Nenad.. "Fojnica kroz vijekove".. Spremić Momčilo.) 1654. Beograd 1999... 348.. 344. 103-108. izdanje. El KalemMDD Merhamet. JLZ. Macan Trpimir. Dinić-Knežević Dušanka. Fojnica. Zbornik MS za istoriju 19. SO Fojnica-Veselin Masleša. septembar 1996. IG 1-2. Srednjovjekovna država). 1660.) 1656. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 2. Stan (696).

JLZ. Sarajevo 1991. Bosanski Kobaš (Historija) (100). Humac 1990. Tuzla 1998. 1671.Topografija 169 1663.01. Zagreb 1986. Sarajevo 1991.. Knjiga 3. Kreševljaković Hamdija. Šimić Angelina. Izabrana djela I-IV. 52-54. Bosanski Brod (Historija) (99-100).. 265-266. 1. 4. (Priredili Avdo Sućeska i Enes Pelidija)”. Bihać (Povijest) (687-688). Zagreb 1980. Sarajevo 01. 69-70. izdanje.. (Priredili Avdo Sućeska i Enes Pelidija)”. Mostar 1999. EJ 3. Veselin Masleša. 1674. Stari hercegovački gradovi. 1992. Šimić Angelina. 1668. Doboj (Historija) (489). Feljton: Sredovječna Usora (XIII-XV stoljeća) (1-3): (1) Usora VII/39. 1992. 1992. (2) Usora VII/40. Knjiga 101. Izabrana djela II. II-741. Bosanska Gradiška.. 14-15. Kraljević Rudolf. izdanje. III-407. “Hamdija Kreševljaković. Bosanska Kostajnica. Biblioteka Kulturno naslje e. Kršni zavičaj 23. Oslobo enje 49/15664. “Pavao An elić – Marijan Sivrić – Tomislav An elić. . Brod (490).. 30-31. 9. Hadžibegović Iljas. 446-465.02. Bilaj (699).. 9. Oslobo enje 49/15667. Krajina Mate Slobodan. 4. Zagreb 1984. Bosanska Dubica (Historija) (92). EJ 4.. (93). Izabrana djela II.. Iz recenzije. Sarajevo 29. 385-445. Duvno (Historija) (698). 2. Biblioteka Stećak. Veselin Masleša. Sarajevo 1991. 2. Ljiljan IV/64. Bosanski Petrovac (Historija) (103). Kreševljaković Hamdija. Mostar 1997. Veselin Masleša. JLZ. Islamska misao XIII/157. izdanje. Glamoč (398-399). Blažuj (12). 1669. JLZ. 2.. Bosanski Novi (Historija) (100-101). 1664. Kreševljaković Hamdija. 1672.. Tuzla 1998. (KUN 71/529). EJ 2.) 1673. 2. O nazivu mjesta Kočerin.. Tuzla 1998. Sarajevo 30. (* Memija Minka. 55-65.. Sarajevo 1994. 1666. Kraljević Rudolf.. Kozina Vlatko. (3) Usora VII/41. 1667. Humska župa Večenike (Večerić). Kreševljaković Hamdija. Bočac (18-19). Kreševljaković Hamdija. Biblioteka Kulturno naslje e. Kreševljaković Hamdija.. Duvno 1987. Gabela (295). I-428. Stari bosanski gradovi. Konjic – župa na obalama Neretve.. IV-341. izdanje.01. ZIRAL. Sveta baština VI/47. 7. JLZ. Sarajevo 1992. Dubrovnik (Doborovnik) (665). “Hamdija Kreševljaković. 1665. EJ 1. Bužim (597). Imamović Mustafa. Biblioteka Kulturno naslje e. 1670. Kreševljaković Hamdija. Hercegovina 3 (11). Kraljević Ante. (Priredili Avdo Sućeska i Enes Pelidija). Bosanski Šamac (104-105). Oslobo enje 49/15665. Cazin (Historija) (621). Zagreb 1982. Srednjovjekovne humske župe”.

.) 1684. Oslobo enje 44/14061. Počitelj na Nertevi. do 1991. “Hamdija Kreševljaković.-2000.08. Mostar 1997. Sarajevo 1991.. Rukopis u Narodnoj biblioteci Tešanj. Kreševljaković Hamdija – Miletić Nadežda. NS 18-19. Krilić Edin – Karamustafić Edin. Zagreb 1986. Veselin Masleša. Veselin Masleša. 667-675. SIZ kulture ifizičke kulture opštine Pucarevo-Štamparija ‘Mileševo’ Prijepolje. Biblioteka Kulturno naslje e. EJ 4. (* Spaho DŽ. Sarajevo 1991. Zbornik radova s me unarodnoga znanstvenog skupa ‘Duvanjski kraj kroz povijest: Tomislavgrad. Visoko. 676-684. Demografske slike Sarajlija (od 1463. 1680. Kreševljaković Hamdija. Izabrana djela II. Vlastito izdanje. Kreševljaković Hamdija. Veselin Masleša. 1675. (Priredili Avdo Sućeska i Enes Pelidija)”. 631-652. 1679. Sarajevo 12. Izabrana djela II. 182. Naselja opštine Pucarevo. 17-49. Kreševljaković Hamdija.. Dobojske novine I/8.. “Hamdija Kreševljaković. 431-432. Biblioteka Kulturno naslje e. 1682. (KUN VII/285) 7.. 653-666.7. godine)”. “Hamdija Kreševljaković.. izdanje. Priredio Adil Alić). 1987. 1681. 400 godina Gornjeg Vakufa. Kabes III/18. Fehim. Rogatica. Goražde (Historija). 177-186.. Sarajevo 1991. Kreševljaković Muhamed. Sarajevo 1991. 7-10. “Hakija ozić. (Priredili Avdo Sućeska i Enes Pelidija)”.. Gradovi oko Bosne i njenih pritoka (Stari bosanski gradovi). Kulturno-istorijsko naslje e Brnjica. Hrvatski institut za povijest Zagreb – ‘Naša ognjišta’ Tomislavgrad – Zajednica Duvnjaka Tomislavgrad-Zagreb. Biblioteka Kulturno naslje e.. 1677. 1678. 6. 1676. Kreševljaković Hamdija. 15. 685-708. Veselin Masleša. 1683. (Priredili Avdo Sućeska i Enes Pelidija)”. Duvanjski kraj kroz povijest. (Priredili Avdo Sućeska i Enes Pelidija)”. Veselin Masleša. Kreševljaković Hamdija. Oko omladinske pruge Šamac-Sarajevo (Porječje Bosne) (Sarajevo 1947.. Kreševljaković Hamdija. 2. Izabrana djela II. Biblioteka Kulturno naslje e. 1686. 2000. Zagreb-Tomislavgrad. Sarajevo 1991. “Hamdija Kreševljaković. (Priredili Avdo Sućeska i Enes Pelidija)”. Doboj 1996...170 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Kamengrad. 40-41. Krišto Jure. Sarajevo 1996.”. .. 1685. Biblioteka Kulturno naslje e. Pucarevo 1987. JLZ. Kulen-Vakuf. srpnja 2000. Izabrana djela II. Kreševljaković Hamdija. Kreševljaković Muhamed. “Hamdija Kreševljaković. Sarajevo 1989. Izabrana djela II. “Duvanjski zbornik.

MH.Institut za istoriju. Split-Livno 1994. Mišković Anto. Beograd 1989. . Zagreb 1986. Oslobo enje 48/15398. Krivokapić Bajo. Diadora 12 (1990). Čelinac – Putevi razvoja. Samobor 1995. Sarajevo 1996. 1689. FPN. Odbor za onomastiku. 52-57. Srebrenica 1987.. Zagreb 1995. Sarajevo 1997. 1693. Zagreb 1890 – Reprint DINA i IGK. 17. Sarajevo 04. Lopašić Radoslav.. Udruženje Bošnjaka porijeklom iz Sandžaka. Orijentalni institut . 1688. Naša ognjišta XI/70. 97-108. 23. 1695.) 1699. 1690. 1692. Livno 1994. 10.. održanog 19. JLZ. 22... 131-132. BF III/3. Foča (192-193). Centar za kulturu. Vakufnama Isa-bega Ishakovića. 1691. Humac 1998. 23.05. Barun An elko. (* Džafić Rizo. 1700.. Radovi sa znanstvenog simpozija Pola milenija Sarajeva. MH. izdanje. Jajce . Bihać i bihaćka krajina. Lemenšev F. 1698. . Lopašić Radoslav. Vjera je nadživjela mnoge požare i poplave. 2. Svjetlo riječi X/116-117. 203.. Onomatološki prilozi 10... Sarajevo 1992. 80-88. O Porfirogenetovoj Dalmaciji. Svjetlo riječi XII/136-137.... Kršni zavičaj 31. Lovrenović Dubravko. Sarajevo 1996. Kuzmanović Rajko. SO Čelinac.. “Bosanska srednjovjekovna država i suvremenost (Zbornik radova)”.”.biser našega srednjovjekovlja (Uz 600. Toponomastika i arheologija – antički lokaliteti kod Pljevlja i Prijepolja i mogući predslavenski ostaci u tamošnjoj toponimiji. Granice srednjovjekovne Bosne. (* . 1697. Ljiljan VI/214. Zbornik radova".Topografija 171 1687. 19. 391-400. P. Kulenović Salih. do 21. Livno-Sarajevo 1996. 1694. Bihać i bihaćka krajina. Guča Gora (627). Bihać 1991. Kupusović Amina. 236. Kubat Izet. Kalendar Svetoga Ante 1997. Čelinac 1986... Lepirica Alen. informacije i obrazovanje Srebrenica. Loma Aleksandar. “Istočna Bosna i Sandžak (Znanstveni skup). EJ 4. 10-11.. Odjeljenje jezika i književnosti. Sarajevo 1997. "Livanjski kraj u povijesti. 47-51... Selo Uzarići na mostarskom blatu. (KUN X/33(491). 132. maja 1994. SANU.) 1696. 1991. godine. Bosansko podrinje na granici dobra i zla.. Izložba: Arheološko-etnografski prikaz Srebrenice sa okolinom. Muzej hrvatskih arheoloških spemenika Split-Općinsko hrvatsko vijeće obrane Livno... Lasić Hrvoje. obljetnicu prvog spomena). “Prilozi historiji Sarajeva”. 232-236. Lončar Milenko. Zadar 1991. marta 1993. Duvno 1981.

170-235.. 130. Lučić Josip. Sarajevo 1996. Lučić Josip. 27-35. 13-28.172 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.Obad Stijepo. 22-23.. 1713. “Josip Lučić. 379. Iz prošlosti dubrovačkog kraja u doba Republike”. 1712. Iz prošlosti dubrovačkog kraja u doba Republike. Dubrovnik Annals 1. Lučić Josip. MH.. Pelješac od dolaska Slavena do potpadanja pod vlast Dubrovačke Republike. Dubrovnik 1990. Knjiga 14. Ston od VII stoljeća do godine 1333. 334-348.. 1702. 1701. (* Macan Trpimir. Dubrovnik 1990. Časopis Dubrovnik. 5-72.. 1706. 111-113. Neretljani (416-417). “Josip Lučić.. Dubrovnik 1990. Biblioteka “D”. ZČ 46/2.. Lučić Josip. Biblioteka “D”.) 1710. “Zbornik radova u čast 50. Anali 29.. Prošlost dubrovačkog primorja do dolaska pod Dubrovačku Republiku. “Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture”. Konavoski zbornik I. Lučić Josip. Pelješac od dolaska Slavena do potpadanja pod vlast Dubrovačke Republike. 1711.. Dubrovnik 1986. Dani. 1707. Pelješki zbornik 2. Biblioteka “D”. 290-291. Dubrovnik 1991..-2000. Zagreb 1980. . Lucić Ljubo. 11-34. ŠK. Knjiga 14. 1993. Lučić Josip. 23-76. obljetnice planske izgradnje Stona i Malog Stona”. 1705. Voje Ignacij. Sarajevo 17... Kako će se sutra zvati ovaj grad? (Koliko je staro Sarajevo). 1704. Časopis Dubrovnik. Zbornik Dubrovačkog primorja i otoka 1. Travunja – Trebinje (686). Zagreb 1991. 1708. Knjiga 14.. Marulić XXIV/1. Ro endan umrlog gostoprimstva.05. Kartografija Učila-ŠK. Split 1980. Prošlost dubrovačkog primorja do dolaska pod Dubrovačku Republiku. Hercegovina (196-197). Lučić Josip. Dubrovnik 1982. Lučić Josip.. Kroz konavosku prošlost. 28-29. Iz prošlosti dubrovačkog kraja u doba Republike”. Lovrenović Dubravko. Vekarić Nenad. Ljubljana 1992. Dubrovnik 1990. 275-279. Zahumlje – Humska zemlja (759). 1709. Knjiga 14. Lučić Josip. Povijesni atlas. Vekarić Nenad. “Josip Lučić. Lučić Josip. "Josip Lučić . Zagreb 1989. 288-301. Časopis Dubrovnik.. Lučić Josip. 1703. Dubrovnik 1994.. Kroz konavosku prošlost. Drijeva (107). Donji kraji (104). Prevlaka u doba Dubrovačke Republike. Ston 1987. Svijet I/42. Časopis Dubrovnik. Iz prošlosti dubrovačkog kraja u doba Republike”. Konavoska prevlaka”. Dubrovnik 1997. Biblioteka “D”.

Kartografija Učila-ŠK. Dubrovnik 1994. Lučić Josip – Obad Stijepo. 40. 1995. ŠK. 133-135.. 77.. izdanje. Gozze/Gučetići i Trsteno u XV. Hrvatska matica iseljenika XLV/7-8. 1716.. 1720. OOUR Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Sarajevo. Čoralić Lovorka... Lukas Filip. “Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture”.12. Zagreb 1996.. Prag 1999. Hrvatska školska kartografija. 397.. 25.. Zagreb 1986. 1994.01. Dubrovnik 1995. 147-149. Općina grada Maglaja. 1994. Ogranak Dubrovnik. Vijenac 27. Povijesni atlas za osnovnu školu. 37. Lučić Josip – Sentić Marija. Hrvatski povijesni zemljovidi. 1995.. . Knjiga prva”.. Lučić Josip – Drašković Blagota. Ljuca Adin. (* Mandžukić Jasmin. izmijenjeno i dopunjeno izdanje. Zagreb 1980. VI do pol. Zagreb 1999. Lučić Josip – Drašković Blagota. MH. Žižović Budimir. 7-20. Humac 1995. 13. Zagreb 12. (zidna karta. izdanje. (* Brailo Luko.. mjerilo 1:5 000 000). Klemenčić Mladen. Mostar . 88. stoljeću. Gradina II/8. Glas Istre 76. Zagreb 1980. 376. 7. Galerija Stećak Klek. Split 05. Trogrlić Stipan. 1995. Kršni zavičaj 28. Zagreb 1995. 630. Macan Trpimir.01. Glas Istre 89. “Ljubuški kraj. izdanje. 39-77.. 1995. Nedjeljna Dalmacija 1237....) 1723. Lučić Josip – Šanjek Franjo – Antić Ljubomir – Vidaček Branko – Bertić Ivan. 40. Posebna izdanja. 1724.. 20-21. Maglaj na tragovima prošlosti. ZagrebKlek 1990. 1721.”. 1994. 102. University of Durham 1995.. Kartografija Učila Zagreb-ŠK Zagreb-Svjetlost. Anali 33. 21. 1718.. Ziral-Naša djeca. 1715.. Split 13. Lučić Josip. Zagreb 1997. HKD Napredak.Zagreb 1996. 88. Slobodna Dalmacija 15810. 1717. ljudi i vrijeme... Bosna i Hercegovina u geopolitičkom pogledu. IX st.12. Zagreb 1995. i 12. Konavoska prevlaka. Tešanj 1995. izmjenjeno i dopunjeno izdanje. 1722.04. Povijesni atlas za osnovnu školu. Slobodna Dalmacija 15793.Topografija 173 1714. 6. kolovoza 1995.. Pula 19. Split 06.) (4. Strčić Petar. i XVI. Sarajevo 1998. Slobodna Dalmacija 15792. “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463.. 226. (* Ilić Žarko. Boundary and Security Bulletin II/4. 23. CCP XXI/39.. 3. Knjiga 2.. Split 23. Lučić Josip. Iz povijesti donjeg Poneretvlja.. Zbornik Znanstvenog simpozija održanog u Ljubuškom 11. Pula 01.12. Ston. Učila. Mijović-Kočan Stijepo.) 1719. Macan Trpimir.03. Brailo Luko. III + 77. Bašić Stanko. 3. Kartografija Učila-ŠK. Knjiga 1. Selidba naroda od pol.). 22.

Mostar 1987. Mandić Dominik. Magocsi Robert Paul. Livno 1994. Kutija za čuvanje vremena (Prilozi proučavanja prošlosti livanjskog kraja). Oslobo enje 49/15692.. Most XIV/66-67.. 569.. Bilten FTS XXVII/2.. 1730.174 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Glasnik Zavičajnog muzeja 1..) 1732. i 8.. obljetnice prvog pisanog spomena Žepča).. Mostar 1987. 1728. Livno 1996. Man eralo Stipo. Svjetlo riječi XII/139. Durmitorski zbornik (Na izvoru Vukova jezika) 1. Gacko 1985. Mandić Novak Studo. st. (Zbornik radova sa naučnog skupa održanog u Šavniku 7.). Mostar u Hercegovini (Njegov postanak i značaj imena). Kronologija važnijih doga aja žepačkog kraja i bliže okolice 1458. 278-280. Sarajevo 2000. Na dvoru gospe livanjske (Tragovi bistričkog grada). Hercegovina 6.. I-II. Ljubljana 1995. University of Washington Press. Gacko kroz vijekove (Prilozi istoriji Gacka). Matthews. Pljevlja 1999.-1998. Svjetlo riječi. 1729. Probijanje povijesti kroz Livno. Postanak i razvoj Hercegovine od sredine 15. Historical Atlas of East Central Europe. Beograd 1995. 486-487. Humac 1998. Man eralo Stipo. Općina Maglaj. 185-189.. Malović. 1726. Ekološki glasnik-HKD Napredak. 1992. (I-693. (* Džibur Lutvo. jula 1988. 145-155.) 1727. 5. Man eralo Stipo.. SO Gacko. 1733. Kršni zavičaj 31. II-637). 400. 107-119. 10. 102.ukić Marica. Malović. Maglaj 1999. Mostar 1998. Livno 1994. (* Klemenčič Matjaž.) .. Osvit 1-2. 1737. 237-239. 16. “Maglajski povratak (Urednik Uma Isić)”. 143-144. Prilog istoriji Drobnjaka u srednjem veku. Istorijski institut SR Crne Gore. SIB eksport-import Beograd – SPKD Prosvjeta Gacko. Man eralo Stipo. 1725. Mandić Dominik. 1731... Titograd 1991. Zemlja zvana Gacko. Seattle – London 1993. 25-32. Marić Franjo. Popović Radmila. Sarajevo 26.02. Mandić Novak Studo.ukić Marica.. 1736. 1735. Zagreb-Žepče 1999. do danas.. Velova sve manje (Livanjskih jedanaest stoljeća. Svjetlo riječi XII/133. (Povodom 540. 1734. Komarnica – župa i nahija u srednjem vijeku.-2000. (* Kljaić Stipo. ZČ 49/3. cartographic design by Geoffrey J.

693. Marković Novak. VAHD 87-89 (1994-1996).. (6) (Veliki vojvoda bosanski).. Sarajevo 1998. Unsko-sanske novine I/10. Brotnjo. Knjiga 1. Brod. Hercegovina od pojave prvih ljudi do turskog perioda. 14. 152-153.) 1742. 1739a. Marković Mirko. Biblioteka brodskog posavlja. Bihać 1996. Naša škola XLVI/13.. Bihać 1996. Smajić Ramiza. Srednjovjekovno groblje.. “Hercegovina (Fotomonografija Hercegovina)”. Karaman Igor. Vid. Unsko-sanske novine I/8. NIRO Privredni vjesnik ZagrebSSRN BIH Me uopćinska konferencija Mostar.) 1744.. Kurtović Esad. Unsko-sanske novine I/4. Kurtović Esad. Unsko-sanske novine I/9. Osvrt na prošlost Kreševa. (10) (Heretička strujanja iz Bosne). Hrvatske zemlje na geografskim kartama od najstarijih vremena do pojave prvih topografskih karata. Bihać 1996. 332.. Sarajevo 1999. izdanje. Unsko-sanske novine I/7. Barbarić Josip. Novovjekovna crkva. 496. 12.. 1739. Tuzla 2000. 1745. (5) (Bihać u rukama Bosanaca).. Bihać 1996. Ljiljan VII/310. Split 1998... Unsko-sanske novine I/11. 12.. 12. 64..Topografija 175 1738. Barbarić Josip. Zagreb 1993. 46-47. (8) (Tipovi posjedovnih odnosa). 36-37. Marin Emilio.. Beograd 1996. Sv. Starokršćanska bazilika i krstionica Narone. Bosna i Hercegovina na starim zemljovidima. 12. Marić Zdravko. 1743.. Bihać 1996. Dusina. AGM. Posebna izdanja.. Unsko-sanske novine I/6. ... 57-61. Slavonski Brod 1994. Zagreb 1993. Lapenda Marko. Zbornik 2. 125. 193-207. 1741.. 53-59. Barbarić Josip.. Čitluk 1998. JLZ. (4) (Sistem tvr ava na Uni). Čitluk 1998. 253-254. 14.. 327-331.. Zagreb 1981. 317-322. (3) (Vrijeme ratnih sukoba). Marijanović Zdravko. Zbornik 2. 12. 53-56. Bihać 1996. Bihać 1996. AV 37. 1740.). Obavijesti HAD XXV/2. (9) (Privredna djelatnost posjeda). Odjek LII/1-2. Bihać 1996. (2) (Slobodni kraljevski grad)... Zagreb 1999. (* Kučuk-Sorguč Indira. Hrvatski glasnik VIII/97. Marić Žarko. Bihać 1996. Martinović Magdalena. 12. Marković Mirko. Tuzla 2000. Zagreb 1984. EJ 3. Unsko-sanske novine I/3... 1746. 12. Descriptio Croatiae. Sarajevo 2000. 14. Zbornik 17. Mostarska kotlina – Bišće (Preci i život).. 213-218. Radovi 26. (7) (Otvorena naselja gradskog tipa). 26-27. I opet će biti crkva u Doboju (Reportaža o župi Doboj). 19.. Zagreb 1993.. GADAR BiH 35 (1998-1999. Bihać 1996. Feljton: Bihaćki kraj kroz historiju (1-11): (1) (Burna i zanimljiva prošlost). 22. MH Ogranak Slavonski Brod. 9-94. Descriptio Bosnae & Hercegovinae. Unskosanske novine I/5. Maslak Nijazija.. Brotnjo. Unsko-sanske novine I/2. 2. Zagreb 1994. Kulturno-povijesna monografija. (11) (Uspostavljanje osmanske vlasti). Unsko-sanske novine I/1. Hrvatski glasnik VIII/97. Zagreb 1998. (* Lučić Josip. Marković Mirko. Naprijed. Sarajevo 2000. Bihać 1996.

Posebna izdanja 70. Mijović Stjepo. Miletić Nada. 415. Vas (Ves). AP 23. Banja Luka 1995. 1757. 1759. Mostar svjedok kultura. 2. Naselja (Rani srednji vijek) (119-120). Beograd 1999. Gradište (84). Miletić Drago Karlo. Ključ Bosne je Bihać.. JLZ. 32-33. (2) Stećak VI/66.. ZM. Grudine (621).176 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 209-223. (430). izdanje. Jovan.) 1754. 1748.. Knowledge.. “Konavle” – fotomonografija. Mostar 1997. 1747. Banja Luka na Krajini hvala. 1755. Memić Mustafa. 527 1758. Zajednica općina s hrvatskom većinom Mostar-Glavno tajništvo HDZ BiH. izdanje... Sarajevo 1985. 1760. 1749.. Matić Radoslav. MNV Sandžaka.. Zagreb 1986. 32-33. SSDSV 7. Tom I. Beograd 1982. Dubrovnik XXVIII/4. Oštra Luka 1994. 1756. Miletić Nada. . AL BiH. 247. Društvo za znanstvene i kulturne djelatnosti Konavala “Konavle”. 68-69. Beograd 1981. GEI 30. 2. Mikičić M.. Bošnjaci – Muslimani Sandžaka i Crne Gore. EJ 1. Sarajevo 1999.. Miletić Nada. 172. Grudine. Gomjenica. Maslak Nijazija. Miletić Nada. Sarajevo 1999. Dubrovnik 1985. Opšti leksikografski dio. Mikić or e. (* Trifunovski F. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Sarajevo 1988.. Srednjovekovne župe duž Lima. 185. 1752. Sarajevo 1999. Zbornik referata i materijala V jugoslovenske onomastičke konferencije. Mihaljčić Rade. (* Švago Antun. Mijatović Radosav. 446. Zagreb 1980. Opština Banja Luka-Institut za istoriju Banja Luka.. 1750. 153-154. Batković. Dubrovnik 1984.) 1753. Toponim Počitelj. Sarajevo 1996.-2000. Mijatović Perica. Prijepolje 1979.. Katalog izložbe. ANU BiH. Bihać 1998. Odjeljenje društvenih nauka 13.. Bugojno – srednjovekovna nekropola. 1751. JLZ. Feljton: Zla kob starobosanskoga grada Dubrovnika (Legenda i stvarnost o našim srednjovjekovnim gradovima) (1-3): (1) Stećak VI/65. (3) Stećak VI/67-68. Historijska dokumentacija o Bihaću u Kartografskoj zbirci Kriegs archiva u Beču od XVII do XIX vijeka. 33. EJ 4. Oštra Luka/Bok do početka domovinskog rata 1992.

Mioč Gabrijel.. TKP “Šahinpašić”. 1765. Brod (64-65). Zemlja (235-236)... Dubrava (171).. SANU. 1773. EJ 2. Beograd 1997. Beograd 1996. Ston i Pelješac od 1326.. Mišić Siniša.. München 1980. 27-42.. Foča 1470-1996 (Neprolazna ljepota). 25-32. Užički zbornik 13. Varda. 4345. DBR International PublishingFF.. Banja Luka 1983. Knjiga 20. Župe i naselja ‘zemlje’ Usore. Beograd 2000. Ramo moja i križevi tvoji ... Islamska epigrafika Bosne i Hercegovine. Milinović Ante. 1770. Muftić Faruk. O poreklu geografskih naziva u užičkom kraju. Zločini s pečatom. – Vasiljević M. 96. Istorijski institut. Milutinović S. Humska zemlja u srednjem veku.) 1771a.. Bucarest 1981. Sarajevo 1997. Biblioteka Znamen. IČ 42-43 (1995-1996). D. 1772. Mostar-Split-Zagreb 1998. Zapadna Bosna i Hercegovine). Genocid i ratni zločini bošnjačkih snaga nad Hrvatima BiH 1992. Mostovi (419). Titovo Užice 1984. JLZ. 1771.. Šabac 1988. Tomislavgrad 1997.-1994. Knjiga 10. 1762. Bilten FTS XVIII/1. “Monumenta Cartographica Jugoslaviae II. 1763. (PFB III/4). godine. Centar za prikupljanje i obradu podataka o Domovinskom ratu Zagreb-HKD Napredak Podružnica Split. 377-418. izdanje. Milošević Miloš. 1769. Zagreb 1982. Revue des études sud-est 19/2. Kulturno blago samostana u Tolisi. 12-13. Knowledge.. Topografsko-istorijski rečnik Podrinja. do 1333. Miličić Zvonko. Mišić Siniša. Knjiga III (Bosanska krajina. Misailović Ilija. Prilozi za identifikaciju i ubikaciju srednjovjekovnog grada Novog na Uni. 33-36. Gaj (111).. Südostforschungen 39. (* Kornrumpf Hans-Jürgen. 2. Bogdan P.Topografija 177 1761. vardište (68).. 1767. 1766.. 275. Pristanište (587-588). Beograd 1999. Godišnjak Me uopćinskog istorijskog arhiva 22. 1768. Beograd 1979. Boka kotorska (Istorija). 1764. Mišić Siniša. Biblioteka . 384. JIČ 1-2. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 315. Mlivončić Ivica. ZKM 7. 413-415. (Odabrao i priredio Gavro Škrivanić)”. Mujezinović Mehmed. Veselin Masleša. 137-147. Mrgić-Radojčić Jelena. Naša ognjišta XXVII/245. Srednjovekovne karte. Oblast (457-458). Sarajevo 1991. Posebna izdanja.!..

JIČ XIX/1-2. Čerin zdravom dušom diše (Reportaža iz Čerina). 1785. Mulić Jusuf. Musa Gojko.. I tom od 1463 do 1941 godine. Općinsko vijeće Neum. kulturno i privredno središte Bosne i Hercegovine)... 41-49. Mušeta-Aščerić Vesna. (* Traljić Mahmud.. Sličnosti i razlike u urbanom razvoju bosanskih gradova Sarajeva i Zvornika u XV stoljeću. Mustać Ivan. “Neum. Zemlja i zavičaj Hrvata”. 1781. 1784a. Mostar 2000.. Pregled LXXIII/10. GDI BiH 38. u Čapljini. i 17. Mostar 1996. Prilozi XX/21. Diskusija. Pelidija Enes. Enklava Klek u svjetlu diplomatske aktivnosti Dubrovačke Republike. Blagaj kod Mostara. Blidinje i Rakitno (prilog arheološkoj topografiji). 22-24. Sarajevo 1985. Općina Zavidovići.. Počitelj u sustavu obrane hrvatsko-ugarske države od Turaka. Sarajevo 1982. 1779.. Zavidovići 1999. 211-230. 8-9. Zbornik znanstvenog simpozija održanog 16. Neum 1995. Čapljina-Zagreb 1996. 475.. god. Okrugli stol “Počitelj jučer. Sarajevo 1986. Mustać Ivan. Svjetlo riječi IV/46. 1777. Kabes II/12.. “Povijest hrvatskog Počitelja”. danas.. Visoko 1987. Glasnik VIS-a u SFRJ XLV/3. 63-64. 55-66. Sarajevo 1987.. Članci Ljube Sparavala o srednjovjekovnoj Hercegovini. Problemi granica i vlasti. sutra” (Priredio Dragan Šimović).. 1035-1037. 1782. Mujezinović Nermina. 1775. Mušeta-Aščerić Vesna. Sarajevo 1983. Mušeta-Aščerić Vesna. Ostaci srednjovjekovne toponomastike na području župe Vrhbosna. Sarajevo 1982.-2000. 151-175. Humski zbornik 1. Mostar 2000. 138-142. 40-42. 87-100. O vlastelinstvu na području župe Vrhbosne u XV vijeku. Mulaomerović Jasminko.. Srednjovjekovna župa Vrhbosna. Općinsko poglavarstvo. 1784. Kabes II/11. Jusuf. Hercegovina 11-12. 257-268. Mustać Ivan. 39-79. "Urbano biće Bosne i Hercegovine".. Mostar 1984. veljače 1996. Zavidovići kroz historiju (Društveno-ekonomski i kulturni razvoj područja zavidovićke općine od polovine XV do kraja XX vijeka). Beograd 1980. vjersko. 1780. Feljton: Sarajevo – grad izme u Istoka i Zapada (1-2): (1) (Političko. Muslinović Š.. Mostar 1996. 1776. Kulturno naslje e. Motrišta 18. GZM (A) 40/41 (1985-1986). Mujkić H. Mušeta-Aščerić Vesna. Okrugli sto .178 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 1783.. 351-354. 1778. Hercegovina 4. (2) (Nastanak i urbani razvoj).) 1774.

436. 1793. 1797. Radovi sa znanstvenog simpozija Pola milenija Sarajeva. do 21. “Bosanska Posavina – dio cjelovite Bosne i Hercegovine”. njemački i francuski). 57-64. Oronimi Slovini i Cincar (Dva karakteristična oronima iz jugozapadne Bosne). 1994. 1796. Renesansa Ptolomejeve geografije.. 25-31. (Zbornik radova sa okruglog stola održanog 24. Nikić Andrija. Nikolić Milica. njemački i francuski). prirodne znamenitosti. Sarajevo 1997. 1795. 63-75 + 1 karta. 1790. Titovo Užice 1984. 1788. kultura. Svjetlo riječi VII/80. Knjiga 20.. “Neum. Istorijski institut. GP 24. Njavro Mato. 1789. Karta Balkanskog poluostrva iz prve polovine XV veka. Srednjovekovni grad Bris. talijanski. 35-45.. Zemlja i zavičaj Hrvata”. 537-541. IČ 2930 (1982-1983). 1794. Srednjovekovne karte”. Nikolić Milica. 64-90. Mušeta-Aščerić Vesna.. Radio Sa VIII/26. (engleski. 89-99. Porijeklo stanovništva tešanjskog kraja. 1791. Orijentalni institut-Institut za istoriju. Srednjovjekovno naselje na mjestu današnjeg Sarajeva. Hercegovina (povijest. Sabor Bosanske Posavine u Sarajevu-Institut za istoriju u Sarajevu. Srednjovjekovni gradovi To evac i Kožetina. Sarajevo 1996. Humski zbornik 1. 8-9. Užički zbornik 13. turizam). talijanski.. 1787. 1-23. turizam).11. Zagreb 1987. . Neum 1995. Nikolić Milica. Posebna izdanja. Niškanović Miroslav. (Odabrao i priredio Gavro Škrivanić). prirodne znamenitosti. Sarajevo 1989. Zagreb 1985. godine.. Sarajevo 1979. umjetnost. Sarajevo 1987. Tajna smanjivanja katolika s 1647 na 219 osoba (Reportaža iz Nevesinja). Sjeveroistočna Bosna u tokovima srednjovjekovne evropske istorije. kultura.Topografija 179 ‘Tragom bosanskohercegovačke prošlosti – o urbanom biću BiH’. Čitluk i Brotnjo (povijest. Nilević Boris. održanog 19. Općinsko vijeće Neum. umjetnost.. Njavro Mato.. Biblioteka Turističke monografije 11. 1792.. SANU. 15-36. Nikić Dušan. Privredni vjesnik.. Sarajevo 1997. 1786. Beograd 1979. (engleski. godine u Sarajevu).. Beograd 1983. GZM (E) 41-42 (1986-1987). Sarajevo 1980. Institut za istorijuMe unarodni centar za mir. “Monumenta Cartographica Jugoslaviae II. marta 1993. “Prilozi historiji Sarajeva”. Ninković Aleksandar. Privredni vjesnik.

. 79-85. Neum. Biblioteka “Istorija i revolucija”.180 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Zagreb 1989.. Beograd-Ljubljana 1986. 1804. . 104.. Prusac. Njavro Mato. or o. Rijeka 15. scenery). Beograd 1806.-2000. Tešanj. kultura. Zbornik 1. Mostar i okolina (povijest. Split 2000. Uvod. Trebinje. AP 25. Odavić or o. “Perić Jeremija Ješo. srednjovjekovni grad. (* Leutić Ivica. prirodne znamenitosti. 1805. talijanski.. Biblioteka Turističke monografije 14.. Ćosić Stjepan. AP 26. Sarajevo 1981. Privredni vjesnik. Tuzla 1981. 1810. Obad Stijepo – Dokoza Ser o – Martinović Suzana. 55. njemački i francuski). Vesela Straža. Njavro Mato. Derventa i okolina. rivijera i zale e (povijest. Odavić or o. 1803. AP 25. Biograd. Tribunia 7. AP 25.. 1809. Holjevac Željko. AD BiH. Bugojno. Susjed Grad.11. 7-10. Zagreb 2000.. 79-80.. tourism. Državni arhiv u Zadru. (engleski. Beograd-Ljubljana 1986.. Oreč Petar. 256. turizam).. 1798. Počitelj and the lower Neretva (history. 1811. Geografsko društvo Bosne i Hercegovine. Zagreb 1985. Tešanj. art. 403-405. srednjovjekovni grad. njemački i francuski). Novi list 16635. Odavić or o. num. Beograd-Ljubljana 1986. Sarajevo 1983. prirodne znamenitosti. 78. Privredni vjesnik. 1808. umjetnost. Odavić or o. Beograd-Ljubljana 1986. (talijanski. Trebinje 1983. kultura. AP 25. Odavić 1986. Zagreb 1988. Mičevac. “Južne granice Dalmacije od XV. Biblioteka Turističke monografije 18. 75-76.. 1807.. Duplančić Arsen. st. Zadar 1999. Knjiga 6. AP 25. Univerzal. 15.) 1802. Zagreb-Dubrovnik 2000. Library “Tourist monographs”. srednjovjekovni grad. Odbor za izdavanje monografije. 1999. 213-215. Turistička propaganda.. turizam). Prethodni izvještaj sa arheološkog iskopavanja na srednjovjekovnom gradu Mičevcu. Odavić or o. 1799. srednjovjekovni grad. Matica L/2. do danas”. Omerhodžić A. or o. izdanje 1990. 228-234. srednjovjekovno utvr enje. Hrvatska obzorja VIII/1. 1800. 2. Olovo u narodnooslobodilačkoj borbi”. 77. 6. culture. Odavić 184. Njavro Mato. srednjovjekovni grad. umjetnost.. Beograd 1986. Prilog arheološkoj topografiji duvanjske regije. Anali 38.. 1801. “Arheološka problematika zapadne Bosne”. Bugojno.

1819. 1818. Sarajevo 1980. Palavestra Vlajko. Wissenschaftliche Mitteilungen. Oreč Petar. Visoko 1983. GZM (E) 33. (* Ivanović Milina. Palameta Miroslav. 1816. Prilog proučavanju starohrvatske županije Imotski. Bilješke o historijskim predanjima i toponomastici u Gornjem Podrinju.) 1825. Mostar 1988-1989. Motrišta 17. Tragovi religioznih vjerovanja i praznovjerja u imenima zemljišta. 1813. Zemljišno-pravni odnosi u imenima zemljišta (agrarna toponomastika). Povijesni muzej Hrvatske. 316-317. Stare karte i atlasi Povijesnog muzeja Hrvatske. Imotski 1994. 1823.. I-III. 111-133. Oreč Petar. i 12. 241-301. Zagreb 1987. Oreč Petar. Mostar 1988. Sarajevo 1979. 523-536.. Imotski zbornik 2. Most XVIII/87-88. Sarajevo 1981. Historijska narodna predanja i toponomastika u trebinjskoj Površi.. (II) Most XV/73-74. 1820. Volskunde. Motrišta 13... Most XVII/81-82. Katalog muzejskih zbirki 22. (II). Palavestra Vlajko. MH. 85-96. Pandžić Bazilije. Knjiga 1... “Ljubuški kraj. Mostar 1999. Palavestra Vlajko. Oreč Petar. 127-139. . 69-91. Zbornik Znanstvenog simpozija održanog u Ljubuškom 11. Pandžić Ankica. Radio Sa VIII/26. 1821. Prilozi za historijsku topografiju Gornjeg Podrinja. Most XVII/83-84. 4351... 109-137. 1824.. Svjetlo riječi I/4-5. Toponomastika Počitelja na Neretvi kod Čapljine. 79-99. Mostar 1991. Ziral-Naša djeca..”. Mostar 1988.. kolovoza 1995. Rotimlja – ime i baština. Mostar 1990. Mostar . NS 14-15. GZM (E) 32... Mostar 1990. 63-68. Nečujna čuda Gospe olovske (reportaža)... Band III.Zagreb 1996. (I) Most XV/71-72. Historische Volksüberleferung und Toponomastik in Fojnica und Umgebung.. Prilozi za historijsku topografiju Gornjeg Podrinja. GEM 51. Prošlost Veljaka. Beograd 1987. – K. 89-113. Heft B. ljudi i vrijeme.. Oreč Petar. 48-53. Mostar 2000. J. 8-9.Topografija 181 1812. 73-90. MH. Narodno gospodarstvo u imenima zemljišta zapadne Hercegovine (toponomastika). 1817. 1815. Palavestra Vlajko. (III) Most XV-XVI/75-76. Sarajevo 1979. 5-32. Palavestra Vlajko. 1814. P. 1822. A. 112. Sarajevo 1978.

Pelidija Enes. 1827. 1831..... Pašić Ibrahim. NEV XXXII/1-2. Sarajevo 2000.. Svjetlo riječi I/7. arapski. Bosna i Hercegovina na kartama (O genezi bosansko-hercegovačkih granica na povijesnim kartama). Od hajduka do četnika (Stradanje i genocid nad glasinačkim Bošnjacima od najstarijih vremena do 1994..-2000. JF 53. prigodom obilježavanja stote obljetnice postojanja Bogoslovije”. 19-33. 387 + 1 karta. Sarajevo 1996. Tuzla 1981. Buna-Blagaj. “Vrhbosanska katolička bogoslovija 1890-1990. Novo na starom (Dubravine kod Brčkog) (reportaža). Ljiljan 403. 1828. Bemust. Svet knjige.. Sarajevo 1982. 1830a. 287. Toponimska srbizacija Glasinca. IZ 9. Me urepublička zajednica za kulturno-prosvjetnu djelatnost Pljevlja. 1833. Sarajevo 1996. Olovo u narodnooslobodilačkoj borbi. 155-160. 26-27. 8-9. Moja sjećanja na travničko sjemenište i gimnaziju. Biblioteka “Istorija i revolucija”.. Pelidija Enes – Zlatar Behija. Pašić Ibrahim.. (* Imamović Enver. Feljton: Srbizacija toponima Glasinca (Agresija prije agresije) (16): (1) Preporod XXVI/595. (* B. i 4. 21.. Iz naše onomastike (Neretva-Mostar. Sarajevo 1996. 1829. Banja Luka 1988. 13... Biblioteka Tragovi. 27. Peco Asim. Zbornik radova znanstvenog simpozija održanog u Sarajevu 3.. SV 5. (2) Preporod XXVI/596. srpnja 1991. Beograd 1997. Paradžik Anto. Perić Jeremija Ješo. Univerzal.182 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. O porijeklu toponima Mostar. Pavić Stjepan. 360-361.) . 35-51. Udruženje Bošnjaka porijeklom iz Sandžaka.. Sarajevo 1996. 21. Visoko 1983.”. Pljevlja 1988. “Istočna Bosna i Sandžak (Znanstveni skup). (4) Preporod XXVI/598. persijski i hrvatskosrpski jezik od XV so XVIII stoljeća i njihova služba. Odjek XLVI/3. 54.. 26. Pljevlja i okolina u prvim stoljećima osmanskoturske vlasti. Sarajevo 2000. Sarajevo 1996. BregavaSvitava). Vojna biblioteka. 59-73. (5) Preporod XXVI/599. Sarajevo 1996. 1834. Biblioteka Dometi.. 1832. Beograd 1998. Pelidija Enes. Pederin Ivan. (6) Preporod XXVI/600.) 1830. Sarajevo 1996. Školovanje mletačkih dragomana za turski. Sarajevo 1994. “Knjiga o Mostaru”.. 1835. 26. 1830b. Pašić Ibrahim. Administrativno upravni odnosi i veze Novopazarskog sandžaka i istočne Bosne kroz stoljeća. 45. M. 23. Sarajevo 1996. Peco Asim.. 27-34. Sarajevo-Bol 1993. 1826. godine). maja 1994.. (3) Preporod XXVI/597.

AP 25. Herceg-Novi 1982... Popović K.. “Povijest hrvatskog Počitelja”. Ancona 1991. 7. Katica. Orijentalni institut-Institut za istoriju. u Čapljini. Petrović ur ica.04. Zadar)”. Tomo. Split 1982. (* Sidran Miranda. Sarajevo 11. 28-50.03...) 1843. Beograd 1999. – tipologija i specifika razvitija. 2. 1993.. Mostar 1996. Bavčić Mubera. Arhiv Herceg-Novi. održanog 19. Sarajevo (95-110).01. POF 47-48 (1997-1998). 1842.. 14... Preporod XXVIII/628. (KUN) 5. Oslobo enje 49/15700. Zagreb. Sarajevo (78-94).) 1845.. Večernje novine XXX/8532. 260. Pudarić Svetozar. Sarajevo 1999. istorijske bilješke.) 1846.. Prijepolje 1981. Posavec Vladimir. godine. VII + 345. 1837. Čapljina-Zagreb 1996. Ma A. Prilog poznavanju Prijepolja u kasnom srednjem veku. Sofija 1984. (a cura di Sergio Anselmi). Radovi sa znanstvenog simpozija Pola milenija Sarajeva. Knowledge. Cetinje. Ljiljan VI/273. Beograd-Ljubljana 1986. Études balkaniques 20/1. Petrović Radoslav – Tepić Ibrahim.. 174. Beograd. Pirivatrić Sr an. 284-287. Kabes II/5. Polivjannij I. (fototiopsko izdanje).Topografija 183 1836. Arhont. 33. Mostar 1996. Općinsko poglavarstvo. 356. Quaderni di “Proposte e ricerche” XIV/9.. 531. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 92-93. Sarajevo 02. 1839. . 282-283.. Sarajevo 1992. veljače 1996. 423245. Sarajevo 1999. Dimitrij. 39.) 1844. 71-72. Juzbašić Dževad. Balkanskij gorod XIII-XV vv. 113-115. Grbelja Tonči. Ljubljana. i 17. Prilozi 28. Čevra Omer. Selhanović Selman. Sarajevo 1997. Ideja. Oslobo enje 55/17821. SSDSV 8 (1980).. I (1382-1797).. “Sette città jugo-slave tra medioevo e Ottocento/Sedam jugoslovenskih gradova izme u srednjeg vijeka i XIX. “Prilozi historiji Sarajeva”. (* Čevra Omer. marta 1993. Zagreb 1997. Sarajevo 1999. (* Organizacioni odbor naučnog skupa ‘Pola milenija Sarajeva’. Most XXII/94 (5).. Povijesni zemljovidi i granice Hrvatske u Tomislavovo doba. (* Kovačić Slavko. HM III/11-12.. Herceg – Novi. CUS XVII/1. . Zaboravljeno Sarajevo.. Radovi 30. 1838. 1998. 281-290. Sarajevo 05. 1841. 157-172. 1840.. do 21. Sarajevo. Komušina 1981. (Dvojezično). Komušina i Kondžilo s posebnim osvrtom na Usorsku banovinu i stari Kuzmadanj. Pranjić Pero – Sudar Pero. stoljeća (Skoplje.. god. 23-25. Sarajevo 1998.. 1992... Sarajevo 1998. Gaj. Zbornik znanstvenog simpozija održanog 16. kasnosrednjovekovna nekropola. Prstojević Miroslav.

HAD 5. Zagreb 2000. 1851. Neum – povijesna domovina Hrvata. Mostar 2000. “Ramski zbornik 2000”. 671-675. 25-36. 1861. Općinsko vijeće Neum. Ratković Aleksandar. Humski zbornik 1. 1852. (5.-7. Zagreb 1987. 1847. Rapanić Željko.. Rajić Dragan. AP 25.. 267-270. 151-153. Znanstveni skup u povodu 600.. Bihać – Bosanska Krupa – Cazin – rekognosciranje. AP 24. Sarajevo. VII + 408. drumovi). Hercegnovska luka i pristanište u srednjem vijeku. Marulić XXII/5.). 2. Ratković Aleksandar.. 1859. Razred za filološke znanosti 68. 18-19. “Dolina rijeke Neretve od prethistorije do ranog srednjeg vijeka” (Znanstveni skup. Beograd 1985. Centar za prikupljanje dokumentacije. 25-42. 1848. Ratković Aleksandar. Split 1980. Ratković Aleksandar. Motrišta 18.). “Neum. (* Dumbović Vladimir. “Hercegovina (Fotomonografija Hercegovina)”. Puljić Ivica.. Mostar 1998. JAZU. Ramska zajednica – Zagreb. Srednjovjekovni Mostar i problematika njegovog istraživanja. Metković 4-7... Hercegovina 11-12. Novi podaci o mostarskoj tvr avi.) 1850. obljetnice prvog spomena grada Jajca (1396.-2000. Zemlja i zavičaj Hrvata”. “Ratni zločini muslimanskih postrojbi nad Hrvatima Bosne i Hercegovine”. Gospodarski položaj i prirodne ljepote. Zagreb 1989. Putanec Valentin – Šimunović Petar.. Arheološka topografija Paganije. Blagajska tvr ava u svjetlu najnovijih istraživanja.. Mostar. 1849. 7-16. Sandžak IV/60. 190-192. Prijepolje – duhovna riznica Sandžaka. Raunig Branka. Rako Vice. Zagreb 1981. srednjovjekovno utvr enje. Ceste (Putovi. Pušić Ilija. 1853. 1858.. Sarajevo 1981. 1854. 263. Kula Herceguša. Bilten FTS XXIV/1. JLZ. Kotor 1979-1980.184 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. . Retrospektivna onomastička bibliografija hrvatsko-srpska do godine 1975. 1857..) 1855.. Rahić Esad.. Samobor 1997. prosinca 1996. GPM 27-28. 1856. Novi Pazar 1995. 648-658. 75-78. Hercegovina 10. 204-205.. 67-78. NS 14-15. Radulović Žarko. 84-85. Neum 1995. Beograd-Ljubljana 1986... izdanje. NIRO Privredni vjesnik Zagreb-SSRN BIH Me uopćinska konferencija Mostar. Mostar 2000. Zagreb 1982.-1996. EJ 2. (* Vladić Vlado.). X 1977. 1860. 11-109.

FBiH. "Urbano biće Bosne i Hercegovine". JLZ. Okrugli sto “Tragom bosanskohercegovačke prošlosti – o urbanom biću BiH. 1867. Velika Kladuša 1987. 692-693. Serija 2. akovo 1978. Ravlić Aleksandar Aco. 1875. 2.. 1868. Muzej akovštine. 578. izdanje. . Resulbegović-Defterdarević Aziz. Banjaluka – Razdoblja i stoljeća. SO Velika Kladuša. Diskusija. BiH. (* Jolić Robert. 1873. Uz 470. “Begovina Stolac”. 270.. Bosanskodubičko područje u NOR-u i socijalističkoj revoluciji 1941-1945. Rotim Karlo. Cavtat. nauke. Oslobo enje 41/12938. Mostar 2000.. kulture i sporta. Veselin Masleša. 1984. Široki Brijeg.. DPO i SO Bosanska Dubica. Monografija. Knjiga 1. Rizvanbegović Fahrudin. 10. 66-67. 4756. Naša ognjišta XXVI/227. (* Džaja Mato. “ akovo i njegova okolica”. Široki Brijeg 1994. Dušan. Rizvanbegović Izet. godišnjicu ergele akovačke... Roglić Josip – Rendić-Miočević Duje. 1869. izdanje. 1865. Ravlić Aleksandar. danas. Sarajevo 1999.) 1864. JLZ.06.. Herceg-Novi (Istorija). Motrišta 18. 27-39. Sarajevo 1996.. Samardžija D. Romić Stjepan. Široki Brijeg 1995.. Rotim Karlo. Banja Luka 1980. Salom Nada. Putevi XXVI/5. Bosanska Dubica 1984. 619-620. 2-8. Čigoja štampa. 460. Salihspahić Džemal. 1874. Zbornik Muzeja akovštine 1. Grad Višegrad i okolica.. Zagreb 1982. Krije li Kotorac Kateru.. Begovina Stolac. Zagreb 1986. Okrugli stol “Počitelj jučer.. Sarajevo 1983. (Fototipsko izdanje). 95. 1871. Beograd 1999.. Sarajevo 28. (Dvojezično). Župa Mostarski Gradac. 1870. EJ 4. Tomislavgrad 1996. sutra” (priredio Dragan Šimović). Ministarstvo obrazovanja. Sarajevo do Gazi Husrev-bega. EJ 2. Anali GHB IX-X. Velika Kladuša kroz stoljeća. 1866.Topografija 185 1862. 582. 2. Institut za istoriju-Me unarodni centar za mir.) 1872. 1863. 181-205. Neke osnovne crte razvoja srednjovjekovnog gradskog naselja Vidoški – grad Stolac i njegov značaj u neposrednom zale u Jadrana. Biblioteka Muzeja akovštine.. izdanje. 2.. Rotković Radoslav. 17. 189-191. Sarajevo 1979. Ravančić Gordan.

. Novi Pazar 1995..-2000. 243. Sarajevo 1995. Roma 1993. 501-502. ZČ 46/2. 326-331. Sarić Š. Selmanović Medžida. 29.. Mostar 1996. Nekoliko najstarijih vijesti o Broćnu – Brotnju i njegovu imenu. 1884. MH Ogranak Čitluk-Općina Čitluk. Zagreb 1980. (Tekstovi više autora koji nisu posebnim nazivima i oznakama razdvajani. 29. Sivrić Marijan.186 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Sarajevo 1995. “Povijest hrvatskog Počitelja” Zbornik znanstvenog simpozija održanog 16. Beograd 1997. Novi Pazar 1995. POF 42-43 (1992-1993).. 1886. 51-106.Počitelj. 1878. 1877. “Počitelj. 1880.). “Sarajevo (Fotomonografija)“. Domovina IV/49. JLZ. Granice Bosne i Hercegovine od 15.. Čapljina-Zagreb 1996. Simonović Goran. Internacionalna Umjetnička Kolonija – International Art Colony Počitelj”.. 261.-1998. Sijarić Ćamil. Sebečevac Fikret – Šaćirović Selim. Gatački Stolac u oku i srcu (1645. Sindik Dušan – Sindik Ilija.. Bar (Istorija). 1883a. 281-282. 1887. 2.. Općinsko poglavarstvo. izdanje. 11-13. (uporedo i na engleskom). veljače 1996. Osman.) 1881. Rivista storica italiana 105/1. Lastavica II/10-11. Sarajevo 1997. god. Srednjovjekovna župa Luka. Sandžak IV/61-62. Anselmi Sergio. do 20. “Sedam jugoslovenskih gradova izme u srednjeg vijeka i XIX.). Glasnik SAD XIV (13)... 168-224. 1876. Quaderni di ‘Proposte e ricerche’ XIV/9. u Čapljini. Sanković-Simčić Vjekoslava. Mušović Ejup. Sandžak IV/61-62.. Sarajevo 1998. (* Gestrin Ferdo. Udruženje likovnih umjetnika BiH.. Brotnjo. Prvi zbornik. Sivrić Marijan. IP Svjetlost. Sančević Zdravko. 35-47. Ćehotina i Drina i me u njima Foča. 155-190. 1883. Čitluk 1997. Naselja novopazarskog kraja. Agencija ‘Zambak’. Sarajevo 1995. GIP Mrlješ. Srednjovjekovna humska župa Dabar.. Počitelj . Sarajevo 2000. . Srednjevekovna zemljana utvr enja u okolini Bosanske Gradiške.. Ancona 1991.. Ljubljana 1992. stoljeća. Beograd 1995. Sivrić Marijan. (* Bihorac S.. (a cura di Sergio Anselmi). 1879. 1885. 10-11. 7-19. Jajce od pada pod Turke do kraja XVI vijeka.) 1882. i 17. Tekst vezan za srednji vijek napisao je Boris Nilević. stoljeća/Sette citta jugo-slave tra medioevo e Ottocento”. Hercegovina 2 (10). EJ 1. 191-210.

1896. Knjiga 3. Knjiga I. Knjiga 101. Skarić Vladislav. 63-88. Sarajevo 1988. EJ 2. GP 22. 1901. Borač. 207-220. 138-139. Biblioteka Stećak. Čačvina (Kratki povijesni pregled). Srednjovjekovna župa Gorska. Sivrić Marijan. ZIRAL.. 363-374. Sparavalo Ljubo. Smajlović Mustafa. 1893. Knjiga 3. 72-75.. Nekoliko turskih dokumenata o manastiru Mileševo. Mostar 1999. Diskusija. Mostar 2000. “Pavao An elić – Marijan Sivrić – Tomislav An elić. Okrugli stol “Počitelj jučer. Motrišta 18. ZIRAL... O graničnom kamenju izme u srednjovjekovnog Huma i Zete koje spominje Mavro Orbin. Mostar 1999. JLZ..) 1895. Izabrana djela. Zadar 1995. Knjiga 101. Smlatić Sulejman. IG 1-2.Topografija 187 1888. . Sarajevo 1978. Spaho Fehim. Sarajevo 1985. Zagreb 1982.. Soldo Anto Josip. Srednjovjekovna župa Luka. Knjiga 3.. 1900. Sarajevo 1978. U Akhisaru. “Pavao An elić – Marijan Sivrić – Tomislav An elić. 209-222. Biblioteka Stećak. POF 28-29 (1978-1979). 1894. Mostar 1999. Nekoliko novih podataka o Stocu iz XV i XVI stoljeća. “Pavao An elić – Marijan Sivrić – Tomislav An elić. 89-97.. Spaho Fehim. Banja Luka – grad i njegove funkcije. danas. izdanje. 119139. Sivrić Marijan – An elić Tomislav. Srednjovjekovna župa Dabar. 2. 1891. Radovi Zavoda 37. Sarajevo 1980. Beograd 1979. 1890. 1898. Preporod XXVIII/629. 77. Mostar 1999. Beograd 1981. Bijela kneza Alekse Paštrovića. 1897. Sivrić Marijan. Svjetlost. Knjiga 101. 1889. 141-160. sutra” (Priredio Dragan Šimović). Knjiga 101. Srednjovjekovne humske župe”. Biblioteka Kulturno naslje e. Sarajevo 1998. 1892. Srednjovjekovne humske župe”. Biblioteka Stećak... 197-201. Srednjovjekovne humske župe”.. 1899. Sivrić Marijan. Veselin Masleša. Srednjovjekovne humske župe”. “Pavao An elić – Marijan Sivrić – Tomislav An elić. ZIRAL. Srednjovjekovna župa Velika (Veljaci) u Humskoj zemlji. POF 37 (1987). 174.. (* Bjelovitić Miloš. 16. Soldo Špiro.. Sparavalo Ljubo. 71-117. Biblioteka Stećak. gradu bijelome (Bosnom kroz gradove: Prusac). IG 1-2. Sokol Vladimir. ZIRAL. Sarajevo i njegova okolina od najstarijih vremena do austrougarske okupacije.. Knjiga 3.

Srkulj Stjepan – Lučić Josip. Jadar u srednjem veku. SANU.188 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. (* Agičić Damir... Novi Sad 1985. Sarajevo 03..09. 12. 1903. Savez zajednica udruga Hrvata izbjeglica i prognanika sjeverozapadne Bosne i Bosanske Posavine Zagreb-Centar za istraživanje i dokumentaciju Mostar-Centar za dokumentaciju u Domovinskom ratu. Srednjovekovni utvr eni gradovi srednjeg Polimlja. “Spomenica ljubuškim žrtvama (U povodu 600. obljetnice župe Veljaci – Ljubuški)”. Knjiga 1. Galerija 70. održanog u Sarajevu. Hrvatska povijest u dvadeset pet karata. 12. 1914.. Novi podaci o Bijeloj.. 1909. “Srpski pisci i naučnici o Bosni i Hercegovini”.. Ra evina u prošlosti. 329-330. Dani 81. Zločini nad Bošnjacima u Srebrenici za vrijeme agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu 1991. 1912. Spasić Dušan. rata i Domovinskog rata. Oslobo enje 52/16986. Kršni zavičaj 31. 1983. Sarajevo 1998. Krupanj i Ra evina u srednjem veku. Općinsko vijeće Ljubuški-Odbor za izgradnju spomen-crkve žrtava II. Knjiga 1. Zagreb 1997. Knjiga 1”. nacija.. Beograd 1986. Spremić Momčilo. 37-69. (* Ilić Žarko. Ljubuški 1998. Beograd 2000. Posebna izdanja. “Srebrenica 1995.-2000. 1995..-1995. ZagrebOrašje-Mostar-Sarajevo 1999. 1904. 470. Sparavalo Ljubo. Prijepolje 1997. Srndović Suzana. 1913..08. Zagreb 1996. “Srpski zločini nad Hrvatima i Muslimanima u Bosanskoj Posavini i sjeverozapadnoj Bosni 1991.. Trebinje 28.. 249-250. (* Halilović Safet.. Država. Kantonalni odbor SDP. 400. Radovi 30. 115. 502. Glas Trebinja XXXI/532.) 1906. sv. AGM.).. 111-130. Službeni list SRJ.-1995.. 20. Zgodić Esad. Prošireno i dopunjeno izdanje. 77-98. “Esad Zgodić. Mileševski zapisi 2. 461. Sarajevo 1998.10.117-129. 1998. demokratija (Iz diskursa SDP BiH)”. 1907. Sarajevo 23. Spasić Dušan. Stanojlović D. Pljevlja 1999. (Zbornik radova sa me unarodnog naučnog skupa. Srednjovekovni utvr eni gradovi pljevaljskog kraja. ..”. Gra a za bibliografiju radova o Hercegovini.) 1910. Spremić Momčilo. 1902. Beograd 1991. 43.) 1911. Društvo “Aleksa Šantić”-Izdavačko preduzeće “Svet knjige”. Beograd 1995. 1905.. jula 1997. Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i me unarodnog prava. Humac 1998. “Srbija i susedne zemlje na starim geografskim kartama”. Monografske publikacije. 1908. Govor povijesnih činjenica (Izložba povijesnih karata). Glasnik Zavičajnog muzeja 1.. Jadar u prošlosti I.

Szabo Agnesa. (* Ešegović Marko.. (6). Katolička misija Vojnić. Travnik 1990. Posebna izdanja 20. Divan I/12. Visoko 1998... Značenja 25-26.. SSDSV 7. 22.. Tomislavgrad 1998. Sujoldžić Enver. Turistički savez Travnik. Sjećanje na Počitelj. Tomislavgrad 1998. Tomislavgrad 2000. 195-207. (19) (Grad Livno 1). 1926. Sarajevo 2000. 1917.. 1920. Naša ognjišta XXX/267. Šalić Jurica. Tomislavgrad 2000. 26. Grafocolor Zagreb. Neka pitanja granice Bosne i Hercegovine i Despotovine u XIV i XV veku i mesta i položaja nekih srednjovekovnih gradova u srednjem Polimlju. 26.. Tomislavgrad 1999... Naša ognjišta XXVIII/255. 1923. Tomislavgrad 1999. 1922. (* Trifunovski .“Starine i muzeji Travnika (Autor teksta Fatima Maslić)”. 21. Doboj 1996. Konavoski zbornik I. Banja Luka 1999. (17) (Grad Čapljina 1).. Bilten FTS XXVII/1. 6-7. Grad Škaf. Stulli Bernard. Šalipurović Vukoman. Zagreb –Stolac 1999. 328. “Stolac u povijesti i kulturi Hrvata”. Vrbenac grad. (20) (Grad Livno 2). Banja Luka 1999.. Visoko kroz povijest. Divan I/12. Naša ognjišta XXX/268. Naša ognjišta XXX/274. Naša ognjišta XXIX/257. Bilješke o kamenom gradu (Iz prošlosti dobojske tvr ave). (Grad Bihać 1). 1921. Tomislavgrad 2000.. Naša ognjišta XXX/269. (Grad Jajce 3). Naša ognjišta XXVIII/252.. Travnik 1993..) 1925.. Bilten FTS XXVII/1. “Visoko.. 13-27. Humski zbornik 4. (8). 274. 28. Tomislavgrad 2000.. Moderna vremena Zagreb. (22) (Grad Travnik 1). Katolička misija Tušilović.. Prijepolje 1979.Topografija 189 1915. 28. (5) (Grad Jajce 2). 142.. (16) (Grad Ljubuški 1). 28. 211.. Tomislavgrad 1999. Diljem zavičaja. Tomislavgrad 1998.) 1924. Feljton: Crtice iz povijesti bosansko-hercegovačkih gradova (122): (1) (Tomislavgrad). 520. Šćepanović Žarko. Travnik 1994. Naša ognjišta XXVIII/253. Sujoldžić Enisa. 2. 29-43.. 1918.. Etnografski institut. 28. Dubrovačke odredbe o Konavlima (I). SANU. privredno-kulturni informator”. Beograd 1979. 32. (18) (Grad Čapljina 2). (4) (Grad Jajce 1). Šalić Jurica. Tomislavgrad 1999. izdanje. 231-234.. 328. (* Ešegović Marko. 26. Općina Stolac. 47. Naša ognjišta XXX/270. Naša ognjišta XXIX/263. Sarajevo 2000.. (2) (Tomislavgrad). Dubrovnik 1982. 6-7.. Naša ognjišta XXIX/256. Naša ognjišta XXX/271-272. 12-14.. (12) (Grad Mostar 1). Tomislavgrad 2000. (21) (Grad Livno 3). 28... Divan II/16-17. Sjeverozapadno od Banja Luke. Stokić Zoran. 1916. Tomislavgrad 2000. 30. Šahinović Nataša – Ahić Tarik – Pašić Hilmo. 1919. Srednje Polimlje i Potarje (istorijsko-etnološka rasprava). Naša ognjišta XXX/275. Smajlović. 32. Naša ognjišta XXIX/259. Travnik 1993. 26. Tomislavgrad 2000.

Hrvatska uzdanica. Bilten FTS XXIV/1. Rukopis Kakanj . (Odabrao i priredio Gavro Škrivanić). Beograd 1979. izdanje 1978. Šehmanović Sadžida. AHOEI 5.). (* Zirdum Andrija. Beograd 9.. Posebna izdanja. 7-8. Zagreb 1988. 217-221. Škuljević Željko.. “Monumenta Cartographica Jugoslaviae II. NIP Kakanjski glas.. 337-339. Istorijski institut.. Knjiga 20. Gavro Škrivanić.. i XV. 1935. izdanje 1980. Škrivanić Gavro. “Monumenta Cartographica Jugoslaviae II. 1932.) 1927. JLZ. obljetnice smrti Fra An ela Zvizdovića”. Kakanj i njegova okolina (Prilozi povijesnoantropogeografskom rasvjetljavanju važnosti trstivničkog kraja do 1463. Sarajevo-Fojnica 2000. Samobor 1997. Sarajevo 1998. Karamatić Marko. HM I/3-4. Beograd 1980. Zagreb 1978. FTSFranjevački samostan Fojnica. 1934. 13... Uticaj rudarstva na razvoj putne mreže u XIV.. Šarić Tomislav. Mostar 1997.-2000. Vladimir Stojančević. Rakočević Novica. izdanje.)”. 25-32. izdanje 1981. 1928. SANU. (Odabrao i priredio Gavro Škrivanić). Knjiga 20. (Odabrao i priredio Gavro Škrivanić).. BF V/7. . Povijesni prilozi 17. Škrivanić Gavro. “Fikret Bečirović. Istorijski zapisi XXXIII/4. 11. “Školski istorijski atlas (Priredili i predgovor napisali: Relja Novaković. 256-259. 106-108.. Zagreb 1998. Marulić XXX/1. “Monumenta Cartographica Jugoslaviae II. 1929. Sarajevo 1997. izdanje 1979. Istorijski institut. Posebna izdanja. na teritoriji Srbije.. izdanje 1982. Birin Ante. 2. Uskoplje na Vrbasu od prapovijesti do kraja austrougarske uprave. 12. Imotski (Povijest). 923. (10. 5-6. Škrivanić Gavro. Škegro Ante. Šidak Jaroslav. 213. Motrišta 3... Jovan. Bosna i Hercegovina u Kartografskoj zbirci Nacionalne i sveučilišne biblioteke Bosne i Hercegovine. Sarajevo 1997. Podaci o jugoslovenskim zemljama na karti fra-Maura Il Mappamondo (1459). Škrivanić Gavro. Idrisijevi podaci o jugoslovenskim zemljama (1154).. 259. 1933. Zagreb 1997. Kakanj 1995.. Srednjovekovne karte”. Beograd 1979. 549.. 1931. 215-216.190 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Zavod za izdavanje udžbenika SR Srbije. Srednjovekovne karte”. Željko Škalamera)”. 195-196. 1936.. Srednjovekovne karte”.. veku. Istorijski institut.. EJ 5. Škegro Ante. Beograd 1979. Knjiga 20. Grbelja Tonči. “Zbornik radova sa Znanstvenog skupa u povodu 500. Uskoplje – zavičaj fra An ela Zvizdovića?. 97-99.. 135-144. Uskoplje 1996. SANU. Balcanica 11. Titograd 1980. Uskoplje 1.) 1930. SANU. Lučić Antun. 73-75.. Posebna izdanja. 39-56. Uvod. Bibliotekarstvo 42 (1997).

EJ 5. Tomanović Vaso. 167-173. Zagreb 1988.. “The Times atlas of European history. jula 1997. “Hakija ozić. Zagreb 1986. izdanje. London 1994. autor nije imenovan). godine. 12. Terzić Slavenko. Tepić Ibrahim. 1945. 1944. 337-349. 1941. 645-648. EJ 4. Feljton: Tešanjskih 530 godina (1): (1) (Sjedište banova i vojvoda).. 1947. Šunjić Marko. Knowledge. godine)”.). Saobraćaj. održanog u Sarajevu. 1939. 1992. Sarajevo 1996.. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Nikšić 1995... Prijepolje 1997. Press centar. Stari grad u Tešnju (Na radilištima konzervatora) (Iz ‘Oslobo enja’. 11. JLZ. 1943. Šobajić Petar. Pelješki zbornik 2.-1995. Nikšić (reprint izdanja iz 1939. Srednjovekovne karte”. 1946. 750-751. Beograd 1999. 1938. Stonski rat u XIV stoljeću (1333-1339). 6. Oslobo enje 49/15696. "Neum i bosansko primorje". Fojnica (Kulturno-historijski spomenici). Tihić Smail. Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i me unarodnog prava. izdanje.. Vlastito izdanje. 19-27. JLZ. (Mark Almond. Tihić Smail. 206. Smail. Osvrt na historijski razvoj i tragediju Srebrenice.).Topografija 191 1937. Boka 13-14... 73-190. Andràs Berznay)”. 173-174. Tešanj 1998. Demografske slike Sarajlija (od 1463. Šuica Marko. do 1991. Filipe Fernàndez-Arnesto. izdanje.. 2. godine). Vojna biblioteka 2. 1949. “Srebrenica 1995.. 194-195. Sarajevo (Enciklopedija Jugoslavije). Mileševski zapisi 2 (1996).. Tihić Smail. Armija RBIH. “Monumenta Cartographica Jugoslaviae II. Tešnjak II/20. 1940. O toponimu Herceg-Novi. (2 puta odštampana ista stranica. oktobra 1963. Sarajevo 1994. (1 izdanje 1993). (Oda- . 1950. Chris Scarre. Tomović Gordana. Knjiga 1”. Šundrica Zdravko.. Jeremy Black. 2. Jugoslovenske zemlje na srednjovekovnim pomorskim kartama. Sutorina i bosansko primorje poslije 1463. (Zbornik radova sa me unarodnog naučnog skupa. maj 1996). Beleške sa istorijsko-geografskih istraživanja srednjeg Polimlja (13-17. 17. Zločini nad Bošnjacima u Srebrenici za vrijeme agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu 1991. Rosamond McKittvak. Jajce (Historija). 155. Herceg-Novi 1982. Times Books.. Split 1980. Tepić Ibrahim. 5. 2.. 1948.. Sarajevo 1998.03. Terzić F. Sarajevo 01. 1942.

Tošić uro. 2. 1953. 33-64. ZČ 44/4. 227-229. Istorijski institut SANU Beograd-Pravoslavna reč Novi Sad.. Prilozi XXIV/25-26. Naš svijet XXIII/261-262. 21-52. “Srbija i susedne zemlje na starim geografskim kartama”. Topić Mato. 1952. Biblioteka Kulturno naslje e. Priština 1989. Ćošković Pejo. 189-198. Sarajevo 1987. Sarajevo 1990. “Evropa i Srbi” (Me unarodni naučni skup 13-15.. SANU. Beograd 1994. Tomović Gordana.. 69-76. Hercegovina 2.) 1958. 1957. g. Trebinjski kraj u sklopu nemanjićke Srbije. brao i priredio Gavro Škrivanić). Prijepolje 1992. Topić Željko.-2000.. Voje Ignacij. Tošić uro. Rana prošlost Travunije.. 326. Srednjovjekovna župa Trebinje (istorijsko-geografsko-topografski osvrt).04. 195-199. Knjiga 20. Korijeni u ‘krštenoj Srbiji’. 1994. 1955. Beograd 1988.. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 45-78. HKD Napredak. Beograd 1979.. (* Kovačević-Kojić Desanka. SANU. Galerija 70.. 14-16. Istorijski institut. Srbija na starim geografskim kartama od antike do kraja XVI veka. (* Nikić Andrija. Tomović Gordana. 1961. 111-112.. 1956. 639-641. 195-197. SSDSV 14.. Knowledge. 42-49. Xp Žepče. GDI BiH 39.) 1960. 209-218. Zbornik radova 13.192 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Nikić Andrija. Vojska 12 (Specijalni prilog os 12. Župa Crna Stena. Tomović Gordana. Srpske zemlje u evropskoj kartografiji do kraja XV veka. 1959. 1954. Beograd 1999. Tošić uro. Sarajevo 1987. Tomović Gordana.. 245-247. 1951. Beograd 1996. 143-145. 346-349.. Glasnik Zavičajnog muzeja 1. Mostar 1982. Zbornik radova FF 18-19. Srednja Bosna 1990. Trg Drijeva u srednjem vijeku. 1962.. Breznica. Istorijski institut. Župa. Donji tok Neretve u srednjem vijeku. IG 1-2. Ivanković Željko.... Sarajevo 1991. Posebna izdanja. Tošić uro. decembra 1995). Tomović Gordana. 65-101. Vareš 1995. Tošić uro. 103-117. Tošić uro. BF VI/9. Sarajevo 1988. Sarajevo 1998.. Prilozi XXII/23. IZ 9. Kalendar Prosvjeta za 1992. 176.g. Rijeka 1997. Zašto Bobovac?. Veselin Masleša.. Motrišta 4. Ćuk Ruža. . Banja Luka 1988.. SANU. 27. Beograd 1991. s posebnim osvrtom na trg Drijeva. Mostar 1997..). Milaković Dragi. 1962a.-1996... Ljubljana 1989. Bobovac I/1. Pljevlja 1999. Sarajevo 1987...

Zbornik Zavičajnog muzeja XVI/3. 1972. 1998. Beograd 1999.. O pripadnosti donjeslavonskih županija.. Istorijski institut. Pomalo zaboravljeni kutak domovine (Reportaža: Jajce). 12. 1976.1991. Most XXV/119(30). Tribe William. 1965. 27. Udovičić Martin.. 40-41.. (bez oznake godine izdanja). Most XXVI/125-126 (36-37). O značenju arheoloških nalazišta i spomenika na teritoriji srednjeg i donjeg toka Drine u jugoslovenskim i opštim okvirima. Sarajevo 1999. Sarajevo 2000. Travnik 1980. Imotska krajina. 111. Bosnia ars. Mostar 1999. Osječki zbornik 18-19.. Travnik 1980. Trebinjska oblast u srednjem vijeku. Bibliografija historijskih radova o Travniku i okolini.Topografija 193 1963. (* Andrić Mijo Ivo. Beograd 1998. 307-316. 1975. 156-157.. Udžuvarlić Halil. 1969. Agonija drevnog Jeleča. GDI BiH 34. Knowledge. Osijek 1987. 165-217.. Prva linija III/15. Truhelka Ćiro. BiH na geografskim kartama 1 (Bogatstvo u raznolikosti). Srebrnik kroz historiju. Mostar 2000. Udžuvarlić Halil. Uljarević Ante. 463. Glasnik SAD 1. Sarajevo 1994. Svijet IV/164. Udžuvarlić Halil. 24-27. Beograd 1984.. (Pretisak izdanja iz 1904). Guča Gora. Ljiljan 368-369. Sarajevo. 303. 1977. 1966. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”.. Oslobo enje 48/15354..03. 93. Sarajevo 1983. 1970. Oslobo enje 55/17823. MH. Trbuhović Vojislav. 1973.. Posebna izdanja 30. Sarajevo 19. Truhelka Ćiro. Tuzla 1997.. (* Kurtović Esad. (* Ekmečić Milorad. Tošić uro..) 1971. Tuzlak Nedžib. 105-107. SANU. Imotski 1991.) 1964. 376-387.01. Ograde. Tursunović Vahid. Udovičić Martin. Zbornik Zavičajnog muzeja XVI/3. A Walkers guide / Šetajući Sarajevom.) 1967. 1974. 1968. Sarajevo 13. Tunguz Blagoje. . Kraljevski grad Jajce. 54-55. Tamo gdje se kovao denarius (Fojnica). Drevni grad zemlje Bosne (Bobovac). Tošić uro.. 18. Sarajevo 1983..

Sarajevo 1978. Sarajevo 1978. 1982. Historijska karta srednjovjekovne Bosne. 7-10. Civitas Vrhbosna (Postavljanje problema i rasprava).. Sarajevo 2000. “Vrhbosna/Sarajevo kroz stoljeća. Šabac 1982. 6-7. 1989. 1981. Vego Marko. 492-494. Podrinjsko-kolubarski region. 1992. 93-110. 1978. Svjetlost. HM III/11-12. Vego Marko. Vego Marko. 1991. Vrhbosna/Sarajevo kroz stoljeća.07.. Svjetlost. 1980. i 14/2000. Separat Hrvatske misli 11/12. Konjic u srednjem vijeku. 1986. “Marko Vego. Prilog poznavanju srednjovjekovnih gradova hercega Stjepana Vukčića Kosače.”. Vrhbosna/Sarajevo kroz stoljeća. 1987.) 1979. Iz historije srednjovjekovne Bosne i Hercegovine”... (* Nilević Boris. Vego Marko. . 11. Vego Marko. Prilep 1979. 1996. Naš svijet XII/175. 1988. 130-139. Most VII/28-29. Sarajevo 1980. JLZ. 153. 2. 13/1999. Podrinje u praistoriji. Mostar 1980. Feljton: Neum – Klek u srednjem vijeku (1-2): (1) Sloboda XXXVI/34. Mostar 1980. Mostar u srednjem vijeku. 1990... 1993. EJ 1.. Naš svijet 164. Uredništvo. Počitelj 1979. 13. Bileća u srednjem vijeku. Zagreb 1980. Ein Beitrage zur Kenntnis der Mittelalterlichen Burgen des Herzogs Stjepan Vukčić Kosača. 912. "Urbano biće Bosne i Hercegovine". IA MI BiH. izdanje. 1985. 1994. Vego Marko. srednjem veku i u tursko doba. Sarajevo 1996. Starine JAZU 57. Naš svijet 152. Sarajevo 1979.. 47-69. Počitelj u srednjem vijeku. Sarajevo 1978. 222. 1984. MH. Sarajevo 1978. Vego Marko. Sarajevo 1999. Vasiljević M. Zagreb 1978. 129-140. 13. Naš svijet 166. Vego Marko. Vego Marko. Institut za istoriju-Me unarodni centar za mir. Balcanoslavica 8. Počitelj u srednjem vijeku. Vego Marko. (2) Sloboda XXXVI/35.. 1983.194 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.. Banja Luka (Istorija).. 434-451. Sarajevo 1978. Oslobo enje 53/17290. Monografija Počitelja. Vasić Milan.. antici. Kako je postalo Sarajevo. Mostar 1980.-2000. Sarajevo 28. Okrugli sto ‘Tragom bosanskohercegovačke prošlosti – o urbanom biću BiH’.. Vego Marko. Kultna mjesta u topografiji stare Hercegovine u srednjem vijeku.. Vego Marko. Uredništvo.. (zidna karta).

. 248. Brković Milko. Zagreb 1978-1979. Historija Brotnja od najstarijih vremena do 1878. SSDSV 8 (1980). Mostar 1980.. Čitluk 1981.) 1997. "Visoko i okolina kroz historiju 1". Beograd 1999.. Odjek XXXVIII/9. 2004.08. 136. Počitelj u srednjem vijeku. 2002. 32-34. Vojinović Mileta.) 2000.. Mostar 1980.. 227-237. "Bosna i Hercegovina od srednjeg veka do novijeg vremena". 1983. Prijepolje 1981.. SANU... Prlender Ivica. (* Hadžijahić Muhamed. Sarajevo 1983. 12.. Rizvanbegović Izet. Radovi 24. Vego Marko. (Drugo izmjenjeno i dopunjeno izdanje. 161-172. (Prošlost i porijeklo stanovništva). (* Lučić Josip..Topografija 195 1995. 7. 179-180. (2) Sloboda XXXVI/37. Oslobo enje 42/13244. Zadar 1990. Zavod za povijesne znanosti JAZU u Dubrovniku. Mostar 1980. Granica izme u Srbije i Bosne u XV veku. Prijepolje 1997. Vego Marko. Most XXII/94 (5). Zagreb 1991. Sarajevo 06. (KUN V/111).. Mostar 1980. PljevljaBeograd 1993... Livno u srednjem vijeku. 279-280. Vego Marko. Veselinović Andrija. 2006.. Pljevaljski kraj.) . 24-25..05. Istorijski institut. 325. Veselinović Andrija. Biblioteka Hronike sela 70. Radovi Zavoda 32. 210. 7. Oslobo enje 40/12620. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 183-195.. Vego Marko. (3) Sloboda XXXVI/38. (* Šunjić Marko.) (Dvojezično). Vrčić Vjeko. 2001. (4) Sloboda XXXVI/39. Flash Agency Vitez. 200-202. Veruović Milorad.. Metković 1974. Sarajevo 1981. Neretvanske župe. “Volim Vitez/I love Vitez“. SO Visoko. 39 + 15. Vlahović N.. Vlahović Petar.. DH 29. 422-426... 1999. Odbor za proučavanje sela – Kulturno prosvetna zajednica Republike Srbije. Dubrovnik 1989. Beograd 1997.. 1996.) 2003a. Pelješka naselja u 14. Sarajevo 1985. Mostar 1996. (1) Sloboda XXXVI/36. Monografije 8. 2007. godine. Feljton (1-4): Gacko u srednjem vijeku. 87-100. NEV XXXIII/1-2. 12. Mileševski zapisi 2 (1996). 8. 202.. 2005. Knowledge. Vitez 2000. Zagreb 1989. Sarajevo 10. 2003.. Prijevor kod Herceg Novog (1427-1997): 500 godina pominjanja. 129-131. 477. Jovo. Vitez 1998. Krzović Ibrahim. IA MI BiH 17. stoljeću. Prijepoljski kraj u istoriji i tradiciji. SANU. Beograd 1995. Zbornik radova 12. HZ 3132.. Granica. Vekarić Nenad. Selo Hisardžik u prošlosti i sadašnjosti. (* Vidović Martin. Visoko 1984. 1985. 5. 1998.

Sarajevo 1982.. Beograd 1981. Hidronimi (imena voda) u lijevom slivu Drine. 2010. Unipert-Verlag. Zelenika An elko. 2008. Ogranak Dubrovnik. Vukmanović Jovan.196 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Sarajevo 1986. 2014.. Split 1980. Pujić S. GP 28-29.. Zentner Christian. GEM 45. Vujačić Dragomir.. Macan Trpimir. Beograd 1980.. 13/1999.. Antropografska i etnološka ispitivanja. Sarajevo 1998. ANU BiH... SANU. 90-91. Djela 58. (* Kusić Ante.) 2013. Odeljenje društvenih nauka 85. 6-9 oktomvri 1977). Dubrovnik 1982. Barjaktarović Mirko. Stećak I/10. Godina 42. 60-64. Anali 19-20. 640. Beograd 1981.. Mostar 1996. Vujačić Dragomir. Zilahić Almir. 484485. 139-140. 38. Sarajevo 1994. (* Trifunovski F. Sloboda XXXVII/6. Konavli.. Vrčić Vjeko. “Trpimir Macan. Sarajevo 1993. Separat Hrvatske misli 11/12. 280. Zelenika An elko. Zagreb 1982.. Ljiljan VII/299. Skopje 1980. Vukić Mario. 139-149. 279-283. JF 39. Zapisi iz starije prošlosti Mostara i okolice. Vukić Mario. (* Peco Asim. Župe Imotske krajine.”. Hercegovina 2 (10). 7... 61-76. MH. Imotski 1978. Balcanica 12. Bihać je ključ Bosne (dani europskog naslje a). 65-69.. 2011. Macan Trpimir. 2020. Der große Bildatlas der Weltgeschichte.. 227. i 14/2000. Kalendar Napredak za 1994. 320. Sarajevo 1979. MH. Mitić Ilija. Povijesne karte BiH i Hrvatska (Izložba). MANU. Sarajevo 1983. “Vrhbosna/Sarajevo kroz stoljeća”. Beograd 1983. 240. Dubrovnik 1992. I dio. Povijesni prijepori”. Sarajevo 2000..) 2016. 47 . Književni jezik VIII/4. Biblioteka Prošlost i sadašnjost. Prilog proučavanju starijih slojeva slovenske toponimije u Bosni. Knjiga 6. Jovan. Jajce. Vujačić Dragomir. 2018.. Stuttgart 1995. 280-283.-2000.) 2009. 389-425.. 2019. Vtora jugoslovenska onomastička konferencija (Skopje... 2012. 2015. Radio Sa XII/43. Odjeljenje društvenih nauka 32. 476 + ilustracije (47 slika). 2017. Uskoro fotomonografija Hercegovine. Posebna izdanja 527. Gabela na Neretvi u doba Turaka. 203-204.. Antroponimi (patronimici) u nomenklaturi naziva voda u lijevom slivu Drine. Marulić XV/3. CUS XV/1. Zelenika An elko.. Mostar 1981. 21-26.

2030.. Humski zbornik 4.. 285. Sarajevo”. 35-72. 2026. BiH. Žeravica Zdenko. i XV. 82-83. Zolota Esad.poprište značajnih historijskih doga aja u XIV. Zlatar Behija. Grafocolor Zagreb. 142-144. Boka 15-16.. Općina Ilidža. 2032. Tuzla 1984. Orhan Zupčević. Geografija. Bilten FTS XVII/2. Zupčević Orhan. “Ilidža. 2027. Prilog za arheološku kartu Turbeta.) 2022. AP 26. 2031.. HKD Napredak Podružnica Vitez.Topografija 197 2021. 33-45. nauke.. Stolac i stolački kraj (Pregled povijesti na osnovu kartografije). Žeravica Lidija. Članci i gra a 15. Zloković Maksim.. “Stolac u povijesti i kulturi Hrvata”. Beograd 1982. Pregled historije Brčkog i okoline od najstarijih vremena do austrougarske okupacije. “Brčko i okolina u radničkom pokretu i NOB-i”. Sarajevo 1997. Žeravica Zdenko. (* Ivanković Ante. 2025a. Slavoznak. Zagreb –Stolac 1999. Živković Pavo. . Općina Stolac. Plehan u slici i riječi.. godina četvrta. 191-200. Modriča sa okolinom u srednjem vijeku. kulture i sporta. Slovenska župa Dračevica. 275-287. Živković Pavo. 2023. Odbor za monografiju “Modriča i okolina kroz istoriju”.. Javna ustanova kulture ‘Herceg-fest’Herceg-Novi 1998. 97-111. Zloković Maksim. 5 i 6 razred osnovne škole.. 2025. Stećak IV/46. Sarajevo 1996. Gradac kod Hadžića – srednjovjekovni grad i nekropola. 33. Vitez 1998. Ministarstvo obrazovanja. Selma Ferović./1990. Prilozi za istoriju hercegnovskog kraja. Svjedočanstvo Starkamena. Zirdum Anto.. Modriča 1986. Usora i Soli . Kulturna i društvena historija Bosne i Hercegovine (4. Enver Imamović. “Modriča sa okolinom u prošlosti”.. Travnik 1991. 23-42. 2024. Plehan 1987. 11-54. FBiH. 2025b.. 19-71. Sarajevo 2000. Ljubljana 1987. Zbornik Zavičajnog muzeja 4. Živković Pavo. 129. Škaf(v) – nepoznanica koja polako otkriva lice. stoljeću. HercegNovi 1984. 2028. 98-100. PFB II/3.. 2029. “Uzeir Bavčić. AP 23. Zirdum Andrija – Karamatić Marko – Jarak Vjeko-Božo. 183-217. Zirdum Anto. “Boka – izbor radova”. Viteški kalendar. Ilidža. Dopunska nastava)”. Tuzla 1985. Moderna vremena Zagreb.. Sarajevo 1989. Travnik – Stari grad.

“Pavo Živković. HKD Napredak. . Avtovac (11). Knjiga 28. (zidna karta. Usore i Soli”. Osijek 2000. Istorijski arhiv Sarajevo-Komisija za istoriju OK SK BiH Kakanj. kakanj 1987. Goražde (430). 2034.. 9-30.. Žepče (626).. Živković Pavo.. Visoko (349). Usore i Soli”. godine.. . 2037. Studije iz povijesti Bosanske Posavine. 2032a.. Monografija”. Bobovac (213). Živković Pavo. Studije iz povijesti Bosanske Posavine. 2033.. Beograd 1978. Bihać (205). Zadrugar. Osijek 2000. Usore i Soli.. Živković Pavo.. 2039. Jadransko more (307). HKD Napredak. Ključ (422). Hrvatska u doba kralja Tomislava (stručni saradnik Agnesa Szabo). Cavtat (126). Gabela (382). Područje Kaknja od najstarijih vremena do austrougarske okupacije 1878. 100-184. “Mala enciklopedija Prosveta. Zenica (662).. 9-31. Osijek 2000. “Župa Tihaljina (U povodu 100. HKD Napredak. Osijek 2000. . Knjižnica Svete baštine. Vrhbosna (374).198 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.. “Kakanj.. 185-221. Žrnovnica (633). Studije iz povijesti Bosanske Posavine. (Fototipsko preštampano izdanje 1980). “Pavo Živković. 1 (A-J)”. Glamoč (417). . Pregled historije Brčkog i okoline od najstarijih vremena do 1918.. Dobor (523). Podružnica Osijek.. “Pomorski leksikon (A-Ž)”. Zagreb 1978. Podružnica Osijek. Prosveta. “Pavo Živković. Bileća (199). Općina Orašje kroz historiju. Zvečaj (655). HKD Napredak. Podružnica Osijek. Duvno 1989. Živković Pavo. Zagreb 1990. 2035. 329.. Zagreb 1996. Banja Luka (153-154). Kratak pregled istorije općine Orašja. Usore i Soli”. Podružnica Osijek. Blagaj (207). Konavle (499-500). mjerilo 1:500 000). 1-27.. “Pavo Živković. Živković Pavo. 3 izdanje. Modriča sa okolinom u srednjem vijeku. “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda. Živković Pavo. Zahumlje (Humska zemlja) (652).. 2036. Živković Pavo. HKD Napredak. 2043. 74-99. Opšta enciklopedija. 4 (Iz-Kzy)”. Studije iz povijesti Bosanske Posavine. 2041. Jajce (749-750). Studije iz povijesti Bosanske Posavine. 2038..-2000.. Jajce (27). 2040. . Osijek 2000. Busovača (281). “Sto godina proizvodnje duhana u srednjoj bosanskoj Posavini /”Bosanac” 1888-1988/”. JLZ Miroslav Krleža. Zvornik (655-656). 2042. Prilog historiji Bosanske Posavine. Sarajevo 1989. Podružnica Osijek. JLZ. 6 (nepaginiranih) + 361. Usore i Soli”.. Dobrun (525). godine. obljetnice obnove župe (1889-1989)”.. Doboj.

“Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda. 8 (Š-Žva)”. 2055. Zenica 1999. “Mala enciklopedija Prosveta.07... Kako je Zenica izgledala nekada.. Tešanj (384). Prva linija III/19. VI + 943. Sarajevo (154)... 24-25. . Od arhivske vijesti do modernog dobra (20. (Fototipsko preštampano izdanje 1980).. Velika Kladuša (481). Oslobo enje 39/12217. Ludmer (183). . . Srebrenik (633-634). 362. (Pretisak)”. Vrhbosna (594). ‘Mali leksikon’. Prosveta. Počitelj (476)... Tešanj (193).... London 1984. 71-73. Stamaco (Zürich). Vranduk pod zaštitom UNESC-a. Zagreb 1981. Ripač (135). . Srebrenica (633). Zagreb 1980. . Konavli (285). 2051... Trebinje (279).. . Ključ 1 (261). 2054. 2049. 3 izdanje. . Livno (405). Zvornik (723)... 61. “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda. 1. Visoko (537).. Zagreb 1979. a kako izgleda sada. (Fototipsko preštampano izdanje 1980). JLZ. Fojnica 1 (514). 7 (Raš-Szy)”... 2048. vijeku).. Ostrožac (238).Topografija 199 2044. 2046. London 1984. 3 izdanje. Mostar (589). Beograd 1978. Sedam stotina godina Bihaća. JLZ. Foča (521). Pljevlja (474).. 2056. 5 (L-Nigh)”. Nezavisni list Muslimana Bosne i Hercegovine u iseljeništvu 1960-1967. Karavanskom stazom (Sela izme u Trebinja i Dubrovnika pominju se i u 13. 41-43. .. 6 (Nih-Ras)”. Vranduk (590). Nevesinje (636). .. JLZ. “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda. “Mala enciklopedija Prosveta. 2053. Mileševac (556).. Livno (151-152). Zenica (694). 2050.... Stamaco (Zürich). 2045. Sarajevo 1994.... 1982. Naša riječ 42/2845. “Bosanski pogledi.. ... Opšta enciklopedija. 3 (R-Š)”.. 8. Počitelj (893). Beograd 1978. godine)... Sarajevo (286-287). mart 1436-20.. Rama 2 (27). Zahumlje (662). Travnik (278). Nezavisni list Muslimana Bosne i Hercegovine u iseljeništvu 1960-1967. . Nevesinje (734). Krijesnica VI/16-17. Zenica 1997. Lisičići (141). 2 (K-P)”.. Žepče (732). (Pretisak)”. Post Scriptum 1... Prosveta. Opšta enciklopedija. mart 1997.. “Bosanski pogledi. Bihać 2000. Srebrenica (287). Mileševa (478).. “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda. 2047. Lašva (40)..... Župa (756). Sarajevo 01. . JLZ. Počitelj. . Trilj (294)... Temelj odbrane Bosne (Stari bosanski gradovi). 2052. Zagreb 1982. .

.

4. DRUŠTVO .

.

Visoko 1998. Berić Damir. Sarajevo 1998. Sarajevo 1990.. 2070. Šest stoljeća Alaupovića. Ugarsko-hrvatsko-turski kondominij. (* Jelić Čedomir. Smajlović. Preporod XXVI/578... Ljiljan VII/301. Papers in Slavic Philology 3. Sarajevo 1998. XX + 295. ‘Bošnjaci su prvi me u muslimanskim narodima ušli u proces demografske tranzicije’ (Demografska putanja Bošnjaka). Osam stoljeća Univerziteta u Visokom.”. 129-142. (* Ramčić Aida. Tri Bosne. Humsko kneštvo. ljudi i vrijeme.) 2060. 4-5. Selected Wirting of Milenko S.. 87-91. Alispahić Zehra. Motrišta 12. 26-39. 8. “Among the People. 2059.. 96 + 1 rodoslovna tablica. HM II/6. Hammel. “Ljubuški kraj. Ančić Mladen. Zagreb 1977.. University of Michigan. Prosopografske crtice o Hrvatinićima i Kosačama. Domovina VII/61. 2069. i 12. POF 41. Alaupović Vladimir. IČ 33 (1986). Ahić Tarik. 37-56.. “Širenje islama i islamska kultura u bosanskom ejaletu”. 2065. Didaktički putokazi I/2. . Beograd 1987.) 2064. privredno-kulturni informator”.. 7. Robert S. 7-13... Sarajevo 1998. 2067. Izme u povijesti i politike ili Ceterum censeo Bosniam partiendam esse. Bobovac IV/37..) 2061. Zov iskona. Ann Arbor 1982.Zagreb 1996. Kiseljak 1997. “Visoko kroz povijest. 2066. Native Yugoslav Ethnography. 2. Radmila Fabijanić-Filipović. Bosna. Ančić Mladen. 38-39. 2062. Hrvatski narodni običaji u Hercegovini. Mostar .Društvo 203 2057. Duvno 1978. 2063. (* Vasilj Stanko. Širenje islama u Hercegovini. Naša ognjišta VIII/43. Ančić Mladen.. Halpern. Ančić Mladen. Filipović (Edited by Eugene A. Muftijstvo Travnik.. kolovoza 1995. 15. Ehrich. Sarajevo 1998. “ABC Muslimana (Priredili Atif Purivatra i Muhamed Hadžijahić)”. Mostar 1999. 2068. Joel M. 2058.. Sarajevo 1996. “Ajvatovica ‘95”. Lord)”. Ančić Mladen. Albert B... Muslimanska biblioteka. Aličić Ahmed. Sarajevo 1991. izdanje. Vareš 1998. Stećak V/57. 67-73. 73-106. Visoko. 189. HKD Napredak Podružnica Kiseljak. Alilović Ivan. Knjiga 1. Zenica 1995.. 48-52. Ziral-Naša djeca. Zbornik Znanstvenog simpozija održanog u Ljubuškom 11. Prusac 1995. Alibašić Avdija.

Drugo. Sarajevo 1991. Masnovići. 79-89. Mesnovići. Biblioteka Ključanin. 456.. “Senad Halilović. Sarajevo 1998. 2075. Babanjići humska i bosanska vlastela. HM IV/17. Sarajevo 1980. Tko je pogriješio u Bosni. 2080. Baština. IA MI BiH 19. etničkoj istoriji i etničkom identitetu stanovništva Srbije i Crne Gore.. Dijaci u srednjovjekovnoj Bosni i Humu. Povelja kralja Dabiše Čubranovićima i velikaški rodovi Hlivnjana.. Sarajevo 1991. An elić Tomislav. Biblioteka Bosanski krug..-2000. Radio Sa IX/31. Bosanski jezik”. 134-143. Osijek-Zagreb-Split 1999. Radovi 17. 641-645. An elić Pavao. PanLiber.. An elić Pavao. Sarajevo 1983. Sarajevo 1983. Anonim. Odgovor na “Bačvaninovu” poslanicu. Zagreb 1984. Anonim.. Prilog bibliografiji o etnogenezi. 2077.. 2084.. Mostar 1982. Hercegovina 2. 133-143. Dijaci u službi srednjovjekovnih bosanskih feudalaca. Mostar 1979. “Senad Halilović. Anonim. Mostar 1998. 130-135.. Beograd 1996. Ančić Mladen. Krišto Jure. Svačije poštujemo a svojim se dičimo (pretisak iz 1891). 81-100.. 149-156. 95-98.) 2072.. Bosanski jezik”. Bosanska kraljica Doroteja Gorjanska. 128.204 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Biblioteka Ključanin. 2074. 77-85. Svačije poštujemo a svojim se dičimo (pretisak iz 1891). 2081.. An elić Tomislav. 2073. Most VI/24. An elić Pavao. An elić Tomislav. BF VIII/13. Tribunia 7. Sarajevo 2000. bajagi iz bosanske Krajine (sic) (pretisak iz 1892). (* Krišto Jure. Trebinje 1983. An elić Pavao.. 2079. 2078. 2076. dopunjeno i izmijenjeno izdanje. Andrić Jasna.. 161-171. 549-562. Zagreb 1999.. Sarajevo 2000. Bosanski jezik”. ČSP XXXI/3.. Funkcija tepčije u srednjovjekovnoj bosanskoj državi. 2071. Dijaci u srednjovjekovnoj Bosni i Humu. Biblioteka Bosanski krug. An elić Pavao. 64-67. 149156. 2083. “Senad Halilović. Andrejić Ljubomir. 2082. . GZM (A) 38. Pogled na neke od podataka u dva niza povijesnih svjedočanstava o popisima stanovnika i dobara u Slavoniji i Bosni. Vladarski i vlastelinski dvorovi u srednjovjekovnoj bosanskoj državi (Priredio i bilješkama popratio Tonči Grbelja). Motrišta 8. 487-493.

Sarajevo 27. Odgovor na “Bačvaninovu” poslanicu. Biblioteka Memoria Bosniaca.. 2094. Odjeljenje društvenih nauka 17. 453. 2. Beograd 1985-1986. Balkanološki institut. Lucia de partibus Sclavoniae. Anali 36..... Stećak III/34. Vujanović Vojislav. bajagi iz bosanske Krajine (sic) (pretisak iz 1892). (KUN) 14. 2092. Me unarodni centar za mir. Gra a za bibliografiju radova o običajnom pravu jugoslovenskih naroda 1843-1985. 2. Sarajevo 1998. Südostforschungen 43. Katarina Kosača.. Babić Anto – Tošić uro.. Il Mulino. JLZ. Anselmi Sergio. Fragment iz knjige. Dubrovnik 1998. SANU. “Sergio Anselmi. Babić Anto. 21-83. Balcanica 16-17. 385-527. EJ 4. (* Frejdenberg Maren. 1997. Most XXII/3 (92). Anselmi Sergio.08. dopunjeno i izmijenjeno izdanje.. Feudalizam u jugoslavenskim (jugoslovenskim) zemljama. GEM 47. Adriatico. Il Mulino. 26-27. 11. 2095. 115. (* Kostić Petar. Oslobo enje 54/17563. Mostar 1989. Oslobo enje 53/17301. Babić Anto.. Sarajevo 1996. Dvorske službe (Bosna i Hercegovina). Storie di Adriatico. Studi di storia secoli XIV-XIX.. Karakteristike islama u Bosni i Hercegovini. 194 + 22 table. Ancona 1991. Antilović O.. Antonijević Dragoslav. 125-127. Diplomatska služba u srednjovjekovnoj Bosni. Anselmi Sergio. 710-711. Posebna izdanja 16. izdanje.. Sarajevo 1995. Baština. 2086.Društvo 205 2085.) 2091.) 2088. Arnautović Esad. Babić Anto. Zagreb 1984. Bologna 1996. Društvo i privreda srednjovjekovne Bosne”. Puchner W.. (* Nilević Boris.) 2096. Sarajevo 1995. .04. Anonim. 1996. Bosanski jezik”. Drugo. Beograd 1983. ANU BIH. 2089. 2093. 14. Crkva na kamenu X/106. Josip. 246-247.. Babić Anto. Storie di Adriatico”.. 360363. Društvo srednjovjekovne bosanske države. 2097. 179-188. “Prilozi za istoriju Bosne i Hercegovine I. Aranitović Dobrilo. 2087. Bologna 1996.. Posebna izdanja 79.. Politička kultura (Diplomatska služba u srednjovjekovnoj Bosni. Sarajevo 08. (Bosna i Hercegovina). izdanje. Zagreb 1986. Obredi i običaji balkanskih stočara. JLZ. Me unarodni centar za mir. Mostar 1996. München 1984. Beograd 1982.). Sarajevo 1987. “Senad Halilović. EJ 3. 497-498. 2090.

Magistri medicine srednjovjekovnog Dubrovnika (14. 222-234. Graz-Wien-Köln 1980.-2000. O najranijim medicinskim vezama Dubrovnika s Bosnom. Sarajevo 1998..). i 15. Babić Mile. Biblioteka Posebna izdanja... CCP XXII/42. Badrov Zlatko.. Sarajevo 1989. Rijeka 1988. 190-191. (2) (Kako su ratovi trošili Bošnjake). Zadar 1998. Zagreb 1989. E.. Sarajevo-Bol 1995. Bačić Jurica. Bošnjak: katolik. 2100. Oslobo enje 53/17361. Pregled LXXIX/6-7. DH 29. Oslobo enje 48/15573. Zbornik radova u povodu imenovanja vrhbosanskog nadbiskupa Vinka Puljića kardinalom. Bez sluha za istoriju. 590-591. Biblioteka Dokumenti.. Bačić Jurica. Zagreb 1993. 2104. Babić Marko. Sarajevo 07. Miović-Perić Vesna. “Bosna. Babić Mile. 169-170. Grbelja Tonči. . Balić Smail. 24.. Svijet III/127. 461474.. bošnjaštvo i bosanski jezik.. Osvrt na knjigu Pravoslavna Dalmacija. 51-54. Zagreb 1998. Bakšić Hamza. 125. Renaissance des Islams. Matica Bošnjaka. Sarajevo 28. 2098.10.206 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Hrvati Bosne i Hercegovine u svjetlu povijesnih prijelomnica i statistike.10. 67-70. 1991. Oslobo enje 48/15576. Sarajevo 26. Bačić Jurica. 2101. Bosanska paradigma (Fra An eo Zvizdović 1498. Sarajevo 1996. Sarajevo 1996.. Medicinska naklada. Nikodima Milaša. Feljton: Istorijsko-kulturološka fenomenologija Bosne (6-8): (6) (Granično mjesto svjetova). (* Petrović Rade. Zürich 1994. There Was No Orthodox Religion in Medieval Bosnia – The Orthodox Religion Was introduced in Bosnia by the Turks in the 15th Century. 2108. stoljeće). 2109.-1998. 209-210.10.” Zbornik referata sa Osnivačke skupštine Matice Bošnjaka.. (8) (Nestanak Bosanskog kraljevstva).). 151-153.. Dubrovnik 1989. 2099. Sarajevo 1998. 2105a. (7) (Jedinstvena u istoriji svijeta). Bosanska paradigma (Fra An eo Zvizdović 1498. 34-35. 2106. SV 7. Oslobo enje 48/15575. 1996.) 2107. 1991. Feljton (1-2): (1) (Predosjećaj prošlosti). 19.. Babić Mirko. Sarajevo 1999. musliman ili pravoslavan (Prilog razjašnjenju pojma nacije i drugog). “Crtajte granice ne precrtajte ljude”. Enciclopedia Moderna XIV/3 (43). Babić Mehmed.10. Stazama medicine starog Dubrovnika. 12..... Ogranak MH u Zadru. Anali 27. Die Moslems in Bosnien. Bačić Stanko. Zagreb 1997. 2102. Svijet I/32. Bilten FTS XXVI/1. Babić Marko.. 160. 26-27.) 2105. 2103. 12. Svijet I/31. Sarajevo 29.-1998. HM II/7-8. (* Čoralić Lovorka. 1991. 10.

CCP XVIII/33... Most XXIII/98 (9). Stamaco (Zürich). 2120. “Jure Petričević. Balić Smail. Stamaco (Zürich).Društvo 207 2110. Balić Smail. Balić Smail. Adria 1986. Bosna u egzilu 1945-1992. Europas Brücke zur islamischen Welt. rasprave. Bihać 1996. Kabes III/20. Band 23. Ko smo?. Biblioteka Behar. rasprave. Bosanski Muslimani. razgovori”. Zagreb 1995. (* Maslak Nijazija. rasprave.) 2115. Bosna u egzilu 1945-1992. Na prekretnici”. 39-41. rasprave. 37-44. Doprinos južnih Slavena islamskoj kulturi. razgovori”. Članci. Preporod. (Pretisak)”. 2113... “Smail Balić. Balić Smail. Balić Smail. Preporod. 27-29. Podunavski muslimani srednjeg vijeka. rasprave. 239. 184. Nezavisni list Muslimana Bosne i Hercegovine u iseljeništvu 19601967.. Bosna u egzilu 1945-1992. “Bosanski pogledi. Bosna u egzilu 1945-1992. Zagreb 1995. Zagreb 1995. 13. Stamaco (Zürich). (Pretisak)”. Biblioteka Behar. (* Prcela Frano. Balić Smail.. Böhlau Verlag. 169-171. Rasprava o Muslimanima u Jugoslaviji na arapskom jeziku. Köln 1992. Unsko-sanske novine I/14. Podunavski muslimani srednjega vijeka. “Bosanski pogledi. 66-70. . “Bosanski pogledi... 2116. Bosanski muslimani.. Mostar 1997. Bosanski Muslimani. Mostar 1997.. Balić Smail. Zagreb 1995... 2111.. 2112. Kölner Veröffentlichungen zur Religionsgeschichte. Preporod. Članci. Biblioteka Behar. Preporod. 103-104. (* Prcela Frano. Balić Smail. Das unbekannte Bosnien. Balić Smail. Zagreb 1995. Nezavisni list Muslimana Bosne i Hercegovine u iseljeništvu 1960-1967. Zagreb 1994. Članci. London 1984. (Pretisak)”. Preporod. Članci. “Smail Balić. 2121. Balić Smail. razgovori”.. 2119. Zagreb 1995. razgovori”.) 2117. London 1984. Bosanski Muslimani. 11-15.. Kakav je islam?. London 1984. 16-22. Böhlau Verlag. Nezavisni list Muslimana Bosne i Hercegovine u iseljeništvu 1960-1967. 527. “Smail Balić. 23-25. Biblioteka Behar. 40.) 2114. 2122. Bosna u egzilu 1945-1992.. Biblioteka Behar. Eine historischzeitgenössiche Skizze. 2118. Balić Smail. razgovori. 186-188. CCP XIX/36. Brugg. Bosnien und der deutschsprachige Kulturraum. Balić Smail. Köln-Wien 1992. Članci. Balić Smail. 9-15. “Smail Balić.

o. ČSP XXXI/3. Balić Smail. Banac Ivo. 641-645. Biblioteka Posebna izdanja. (* Macan Trpimir. 2124. Cijena Bosne (Članci. Bašagić Safvet-beg. Livno 1995. 2125. Krišto Jure. Zagreb 1999..-1993. Bošnjaci i Hercegovci u islamskoj književnosti (Prilog kulturnoj historiji Bosne i Hercegovine). National Question in Yugoslavia. Barun An elko.. Mostar 1998. POF 37. Sarajevo 1996. Sarajevo 1987. Bašagić Safvet-beg. Most XXIV/106-107 (17-18). 2131. (* Nametak Fehim. Islamska misao VIII/92.). Dubrovnik 1992. VKBI.. VKBI. Povijesni značaj islama za jugoistočnu Evropu. Povijesni prijepori”. 203-206. Safvet-beg Bašagić: Izabrana djela. Milić S. Südostforschungen 44.. Knjiga III.-1995.) 2129.. Cornell University Press 1984. 1987. 2123. Sarajevo 1996. 321. Ogranak Dubrovnik. Sarajevo 1986. Wien 2000.. 178. Rizvanbegović Fahrudin. 2132. Krišto Jure. Kalendar Svetoga Ante 1996. (Priredio Džemal Ćehajić).208 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 240-250. izjave i javni nastupi. Bošnjaci i Hercegovci u islamskoj književnosti (Prilog kulturnoj historiji Bosne i Hercegovine). 1992. Cijena Bosne. Zadarska revija XXXVIII/5-6. Banac Ivo. 376-377. (* Handžić Izet. Cijena Bosne (Članci. izjave i javni nastupi.-1995. Znameniti Hrvati. Macan Trpimir. Behar VII/37.) 2127. Cijena Bosne (Članci.”. Origins.. politika. Taj zagonetni svijet Balkana. Politics.05. povijest.. Kabes IV/39-40. “Safvet-beg Bašagić. Banac Ivo.) 2133. 17.. 292-293. Banac Ivo. Banac Ivo. Sarajevo 20... Biblioteka Prošlost i sadašnjost. Sarajevo 1986. 22-28. Zagreb 1998. 31. München 1985. Nacionalno pitanje u Jugoslaviji. “Ivo Banac. Knjiga 6. Oslobo enje 44/13977. Balić Smail. Porijeklo. 45-60. Biblioteka Kulturno naslje e Bosne i Hercegovine. MH. Biblioteka Posebna izdanja. Safvet-beg Bašagić: Izabrana djela. 589-592. Zaboravljeni islam... BF VIII/13. Zagreb 1988. 311. Biblioteka Kulturno naslje e Bosne i Hercegovine.. Sarajevo 1986. Svjetlost. Globus.. 1992. 322. History. .. 1992. Zagreb 1994. (Preveo s engleskog Josip Šentlija). Gesellschaft bosnischer akademiker in Österreich. 2126. 420. 2130. “Europa danas d.-2000. 325-452. Zadar 1989. Maroja Marijan. (Priredio Amir Ljubović)”. Knjiga III. Sarajevo 2000. 487-493.). “Trpimir Macan. 108-109. Mostar 1998. o.)”. (* Grothausen Klaus Detlev. Republika 3-4.. izjave i javni nastupi. 452. Balić Smail. Ithaca and London. Povijesni značaj islama za jugoistočnu Evropu (S posebnim osvrtom na Bosnu). Bošnjaci i Hercegovci u Turskoj carevini.) 2128. Zagreb 1988. Svjetlost.. 8-13... Plava biblioteka.

Italijani u Bosni i Hercegovini u kasnom srednjem vijeku. Prilozi XXI/22. Povijest institucija državne vlasti Kraljevine Hrvatske. 77.. Sarajevo 1996. 2144. Safvet-beg Bašagić: Izabrana djela. Svjetlost. (Priredio Amir Ljubović)”. GP 22. 2135. International Conference. 121-130. Sarajevo 1991. Beuc Ivan. Me unarodni forum “Bosna”. Biblioteka Kulturno naslje e Bosne i Hercegovine. 2145. Bošnjaci i Hercegovci u islamskoj književnosti (Prilog kulturnoj historiji Bosne i Hercegovine). Sarajevo 1978. Oslobo enje 39/12373. Ahmed-paša Hercegović (335-336). O političkom i kulturnom središtu srednjovjekovne bosanske države. Anali GHB 17-18. Ishak-beg Hrabušić (Kotromanić) (377-378). “Knjiga sažetaka”. Sarajevo 04.. The Serbs of Bosnia and Herzegovina. Sarajevo 1986. 2141. 141-147. Isa-beg Hranušić (376377). (KUN IV/73).. 247-256. Besarović Vojka. Knjiga III. Stanovništvo vrbasko-plivskog prostora (demografske karakteristike).. 7. Determinante etničke posebnosti bosanskih Muslimana u esejima Ahmeda Muradbegovića. 147. 2138. Bašić Milenko. 2146..Društvo 209 2134. Sarajevo 1985. Ishak-beg Kraljević (378). 2136. Dialogue. Bošnjaci i Hercegovci u Turskoj carevini’. 49-73. Povijest države i prava na području SFRJ. 399-406. Zagreb 1978. Ishakpaša Gazi (378-379). Sarajevo 1996. Reljefi kamenih stolica (Jedinstveni spomenici prava srednjovjekovne Bosne i Hercegovine). 2143. Slavonije i Dalmacije. Kraljica patnica (1424-1478). Glasnik srca Isusova i Marijina LXIX/11. 23.. Besarović Vojka. History and politics. Sarajevo 1998. 2137. Zagreb 1986. 1982. 2140. 2142. Beuc Ivan. Bećirović Fikret. Zagreb 1985. 2139. Pozdravna riječ. Benac Alojz. Odjeljenje društvenih nauka 22. Bećirović Fikret. . (Pravno povijesne studije). Bešlagić Šefik. Bauer Antun. Stolno mjesto bosanskih vladara.dubrovački ljekari u srednjovjekovnoj Bosni. “Safvet-beg Bašagić. "Simpozijum: Vlasi u XV i XVI vijeku". Batinić Anto. GDI BiH 36. Sarajevo 1985...12. Svjetlo riječi IX/96. Bataković Dušan. ‘Znameniti Hrvati.. FPN. “Bosanska srednjovjekovna država i suvremenost (Zbornik radova)”. Bosnian paradigm. Bašagić Safvet-beg. BiH domovina i država. Sarajevo 1983. Radovi ANU BiH 73. 2147. Paris 1996. Italijani . 5. Bavčić Uzeir..

(Uredio Milenko Brkić). ‘Nacionaliziranje’ Muslimana). “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. Država (165-169). 1997.. Počeci izučavanja običajnog prava u balkanskim državama. “Bosanski duh”. 21. 2152. (* K.03. Beograd 1997.-2000. Jovan. 20-31..09. O nacionalnom identitetu Srba u srednjem veku. ‘Karantanija’.. Bojović R. bošnjaštvo i bosanski jezik. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 2155. Milosnik (406-407). 2154. 358-360. Zamanica (212). 137-151. 1990. “Bosna i bošnjaštvo”. Biblioteka Kulturno naslje e. “Jevto Dedijer. Ručnici (635-636). “Bosna. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”. Nikola. Blagojević Miloš. Blagojević Radoslav. Etnokorijeni bosanskih muslimana (Reagovanja: Feljton – Alija Isaković. Zürich 1994. Sarajevo 1983. Diskusija.. 162. 159... 347-357. Istorijski zapisi LXII/3-4. “Bosanska srednjovjekovna država i suvremenost (Zbornik radova)”. R. Protovestijar (596-597). Sarajevo 1998. Čelnik (812-814). Sarajevo 1996. Ljiljan VI/272. Blagojević Miloš. . 42. 61-70. Bjelovučić Z. 2157.) 2158. (Priredio David Atlagić).. 2160. Službeni list SRJ. Sarajevo 1997. Ljubljana 1990. Odbor savjetovanja Bosna i Hercegovina – mogućnosti i perspektive razvoja 3. 2151a. 109.. Oslobo enje 47/14998. Sarajevo 1991. Odjeljenje društvenih nauka 22. Veselin Masleša. PCC Me ugorje. IGC Borba. Bjelovitić Miloš. ZRVI 36.. “Bosna i Hercegovina ogledalo razuma (izbor članaka i odlomaka)”. Hrvati uz obalu od Neretve do Bojane. Beograd 1999. Radovi ANU BiH 73. 2159. Matica Bošnjaka. Titograd 1989. 149-152. 2153.. 2148. 12. 2151. Beograd 1992. Kaznac (268). FPN. Džafić Rizo. "Simpozijum: Vlasi u XV i XVI vijeku".. 156-158.210 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.. Beograd 1993. Knowledge. Sarajevo 17. Studenci 1995. 2150. Beograd 1997. Milost (407). Hercegovina (Antropogeografske studije)”.. Srpske udeone kneževine. Oslobo enje 54/17705. Pogovor. Bojanić Dušanka. “Srbi u evropskoj civilizaciji”. Blagojević Miloš. Sarajevo 22. 368. 2156. 45-62.. 2149. Tepčija (728).. 71 + 1 karta.” Zbornik referata sa Osnivačke skupštine Matice Bošnjaka. Državna uprava u srpskim srednjovekovnim zemljama.. Blagojević Miloš.

06. 19. (3) (Hrvatsko Podrinje). VKBI. 2174. 2167. Tuzla 1994.. (2) (Dolazak i pokrštavanje Hrvata). Beograd 1990. Diskusija. 2164. Služba (676-678). 12. Studenci 1995. Odjeljenje društvenih nauka 22. Zagreb 1984.. Tuzla 1994. Burnazović Tufik. Dobojske novine II/17... (Uredio Milenko Brkić). 13. Budimlija Abdulah. Ahmed-paša Hercegović (44). Tuzla 1994.) 2165. 2168. Etnološka monografija Tešnja (Oko pet stotina otkrivenih predmeta). izdanje. Pregled literature i objavljenih izvora o problemu serva i famula u srednjovjekovnim društvima na istočnom Jadranu. 233-236. 2171. Čeljadin (814-815). FPN. Budak Neven. Otrov (481-483). 67. Brković Savo. Radovi ANU BiH 73. Hrvatski glasnik II/27. SV 7. PCC Me ugorje. Oslobo enici (477-478). Sarajevo 1996. Nešto iz duhovno-historijskog života Foče. Sarajevo-Bol 1995. Tuzla 1994. Proslava blažene Katarine Kotromanić u Kreševu. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”.. Feljton (1): (1) (Tko su i odakle potječu Muslimani u Hrvatskoj). Bubalo or e. 2169. 164-166.. Sarajevo 30. Biblioteka Arabeska 1. Beograd 1999. Naša ognjišta XXVII/245. 2172. Zbornik radova u povodu imenovanja vrhbosanskog nadbiskupa Vinka Puljića kardinalom.. Banovina (489). JLZ. Cigeljević Ante. Tomislavgrad 1997. Hrvatski glasnik II/26. Cerić Mustafa. Oslobo enje 39/12216. Sarajevo 1983. 16. Bosanski srednjovjekovni pravni izvori za me unarodno pravo.. Brkić Milenko. Rob.. Islam u Bosni. 990. Predgovor. Doboj 1996. Knowledge.. 9-13. 54-65. Etnogenezofobija – prilog kritici velikosrpstva. EJ 1. Bukvić Kemal.. Božić Ivan. (* Janković or e. Sarajevo 1994.. Hikmet VII/77. 17.. 2163. 2166. 5-34. Dobri ljudi (161-162). Zagreb 1980. Cetinje 1988. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Robinja (623-625). 2173. 2170. Glasnik SAD 6. “Crtajte granice ne precrtajte ljude”.Društvo 211 2161. 172-173. 174. 2. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine.. Radovi 17. 2162. Centralna redakcija EJ. Književna opština. Buljan Stjepan.. Brkić R. Feljton: Povijest tuzlanskih Hrvata (1-3): (1) (Na istoku katoličanstva). . "Simpozijum: Vlasi u XV i XVI vijeku". 1982. Hrvatski glasnik II/25. “Bosanska srednjovjekovna država i suvremenost (Zbornik radova)”.

. Sarajevo 1998. Čoralić Lovorka.. 211-223. 195-252. do XVII. Sabrana dela. 2183. Ljiljan VII/296. Stjepan – Ahmed paša Hercegović. 550. Čar Hatidža. stoljeća. 2177. 2180. Sarajevo 1997. Jurja i Tripuna u Veneciji. Balkansko poluostrvo. Feljton: Ko su Bošnjaci muslimani (1-2): (1) Muallim 61. Sarajevo 1995. 286.. 7. Čoralić Lovorka. Sandžačko pitanje. Bratovština slavenskih doseljenika sv. Čoralić Lovorka. Čoralić Lovorka.. Čoralić Lovorka. dr. 31-60. Zagreb 1993. Stjepan Vukčić Kosača i prilike oko njega. Neretvani u Veneciji tijekom XV. 30. Prisutnost doseljenika sa istočne jadranske obale u Veneciji od XIII. Hrvatski neretvanski zbornik 1.. Prof. Demografsko kretanje. Mostar 1996.. Kabes I/4. 43-58. Zagreb 1993. Institut za istoriju. VKBI. “Čovjek uzoritosti.. do XVIII.) . SANU-NIRO “Književne novine”-Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. 2187. Tragovima Hrvata u Mlecima u prošlosti.. Zagreb 1997. 20-28. Sarajevo 1998. 2186. VKBI. 14-15. Izvori. Metković 1993. Sarajevo 1991. “Širenje islama i islamska kultura u bosanskom ejaletu”.. 28-30. 115124. HZ 45. historiografija i mogućnosti istraživanja.-2000. MH... 2179. 2182. Sarajevo 1996. 51. 2176. Kabes I/3. Bošnjaštvo kao regionalna designacija. Referat povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine. Sarajevo 1996..212 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Beograd 1987. Zagreb 1994. VKBI. stoljeća. Čar-Drnda Hatidža. Čevra Omer. Hajrudin Numić 1920-1960”.. Sarajevo 1997.). Knjiga 2. Biblioteka Posebna izdanja. Mostar 1996.. Cvijić Jovan. 2181. Kolo VII/1. Migracije i život iseljenika iz Bosne i Hercegovine u Veneciji (XV-XVII st. Prilozi poznavanju prisutnosti i djelovanja doseljenika iz Bosne u Veneciji od XIV. 2188.. 2184. Čoralić Lovorka. stoljeća. Čevra Omer. 2178. Tribina 36. 26. Čaušević Halid. 159-167. (2) Muallim 62-63. 2189. Biblioteka Arabeska 10. (* Kadribegović Aziz. Čamo Edhem. 2175. Sarajevo 1997. Stećak IV/43-44. Radovi 26. socijalni i konfesionalni sastav stanovništva u visočkoj nahiji. Radovi 27. POF 41. 39-78. i XVI. 2185. “Bosna i Hercegovina i svijet”. Čekić Šefkija..

Kabes I/1.. godine (1-2): (1) (A moja propast neće biti samo moja). 23. Narodna knjiga. (3) (Kamenje ispod pluga). Ljiljan IV/90. 1995.. 31. Sarajevo 1995. Čubrilović Vasa. Čubrilović Vasa.. 29. Sarajevo 1995. Odjeljenje društvenih nauka 22. 36. Sarajevo 1994. Tešanj 1994. Feljton: Katarina. Ljiljan V/172. Hersengovina i Blaggai u 15. 23.. 2192. Čučković Vera.. 31.. 267-281. Ljiljan IV/88. Feljton: Ekskluzivni embargo prije 532. 2198. 26. Odabrani istorijski radovi”. 23. Sarajevo 1994. Odabrani istorijski radovi”. Sandalj Hranić i prilike oko njega. 207-235. Čusto Šućrija. Mostar 1995. 36. Ljiljan IV/127. Kabes I/2. “Vasa Čubrilović. Čubrilović Vasa. Mostar 1995. 666... BiH ekskluziv.. Ćeman Mustafa. 2194. 273-294. Ćeman Mustafa. Sarajevo 1996. Sarajevo 1996. Sarajevo 1996. Ljiljan V/173. Ljiljan IV/135. 2196. Sarajevo 1983. Sarajevo 1994. Narodna knjiga. 153-154. 31.) 2199. Gradina I/2. (3) (Nasljednici prijestolja prešli su u Istanbul). Sarajevo 1983. Feljton: 820. Diskusija. Sarajevo 1995. Beograd 1983. Beograd 1983. godišnjice smrti) (1-5): (1) Bosanska vojska pod dubrovačkim bedemima). Ćeman Mustafa. (2) (Svi su Bosnu izdali). 2193.. Čubrilović Vasa. 43. Ćeman Mustafa. vijeku. ni Slaven čovjek)..... kraljica naša bosanska).. (2) (U križarskom ratu zaklano 170 bosanskih plemića). Ljiljan IV/136. Čusto Šućrija. Odabrani istorijski radovi. Narodna knjiga..Društvo 213 2190. “Vasa Čubrilović. 29.. Ljiljan V/171. Feljton: Hrvoje Vukčić Hrvatinić veliki vojvoda bosanski (Povodom 580.) 2201. "Simpozijum: Vlasi u XV i XVI vijeku". Ljiljan IV/128. Poreklo muslimanskog plemstva u Bosni i Hercegovini.. (2) (Sablja srebrom okovana). (3) (Pogača nije kruh. Porodica i porodični odnosi u srednjovjekovnom Dubrovniku. Radovi ANU BiH 73. 2202. kraljica bosanska (1-3): (1) (Katarina. (4) (Bolje je u Bosni imati prijatelja i živjeti u . Ćeman Mustafa. Sarajevo 1995.. Beograd 1983. Tragovi drevne Bosne. Ljiljan IV/89. 2197. Ljiljan IV/128. (2) (U Bosni se upućivalo na znanje koje se nije sticalo na drugim univerzitetima po Evropi). Sarajevo 1995. 2195. Veziri i veliki veziri iz Novog Šehera. Ćeman Mustafa. godina Univerziteta u Bosni (1-3): (1) (Visoko je bilo sjedište prvog bosanskog univerziteta). 3435. 2200. Istorijske osnove Republike Bosne i Hercegovine. 18. GPF 31. 2191.

2. odlomaka i ilustracija. 30-31. umrla je kao muslimanka i u Skoplju joj je podignuto turbe. vezir kod trojice sultana. Ćirković Sima.. GDI BiH 39. Ljiljan V/174. Jelena. Sarajevo 1997. Odeljenje istorijskih nauka 12. Unfulfilled Autonomy: Urban Society in Serbia and Bosnia. Ćirković Sima. Sloboda kretanja u Bosni u XV. Sarajevo 1997. Bosanska princeza Katarina.. 42-43. Urban Society of Eastern Europe in Primodern Times. Beograd 1992. 2205. 2214. Ćirković Sima.. Ljiljan VI/264.214 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 2208. ZFF XIV/1. Cena najamnika u jugoistočnoj Evropi krajem srednjeg veka. Sarajevo 1997. 2212.. Ćirković Sima.. 40-41. 2204. Ljiljan VI/213. Feljton: Bošnjaci – veliki veziri (1-2): (1) (Mahmud-paša Adli. 377-404. Ljiljan VI/215. Poklad kralja Vukašina. Ćeman Mustafa. Ćeman Mustafa. Uvod). Beograd 1995. Bosna. 1987. 2203. Ćimić Esad. Stranica iz socijalne istorije. BerkeleyLos Angeles-London. 42-43. nego s njom ratovati). (ed. . 2206. “Vojne krajine u jugoslovenskim zemljama u novom veku do Karlovačkog mira 1699”. Egribuz). Kabes IV/33-34.. 2211. stoljeću. izdanje. miru.. “Bosna i Hercegovina ogledalo razuma (Izbor članaka. Islamske prosvjetne ustanove i islamska prosvjeta u Bošnjaka (Bibliografija objavljenih radova. 34-41. Sarajevo 1996. Ćirković Sima. Ćirković Sima. Ćeman Mustafa. Smederevo.. Hadis i hadiske znanosti u Bošnjaka (Bibliografija objavljenih radova). 2213. 2209. Sarajevo 1996. 17-20. Raška. Sarajevo 1988. dobrotvor i pjesnik). SANU. Ljiljan VI/216. kćerka posljednje naše kraljice Katarine. SIJ.-2000. Hercegovina. Osobenosti nacionalnog formiranja Muslimana. Uloga crkve u starijoj istoriji srpskog naroda. Bariša Krekić). (5) (Ko ne zna historiju osu en je da mu se ponavlja). Ćeman Mustafa. Beograd 1979. 28. Mostar 1997. 2210. Zagreb 1990. GR IZ BiH LXI/3-4. 153-163. Naučni skupovi 48.. Sarajevo 1999. EJ 6. 7-20. Herceg Stjepan Vukčić Kosača. 2215. 37. Pod njim su pali Carigrad. veliki vojvoda bosanski. 43--47. 16-24... 36-37.. 158-184.. Ćeman Mustafa.. IGC Borba. JLZ. Nastava istorije 1. 9-25. Kabes III/19. Ljiljan V/175. (2) (Ahmed-paša Hercegović – polubrat kraljice Katarine. priredio David Atlagić)”. Mostar 1998. Beograd 1989. (pogrešno odštampano da je broj lista 263).. 2207. Sarajevo 1997. Vlaštaci. Negropont. Ćeman Mustafa..

Društva srednjovekovnog Balkana”. Sugubi venac (Prilog istoriji kraljevstva u Bosni). Beograd 1997. Beograd 1997. Beograd 1997. Društva srednjovekovnog Balkana”. vojnici. BF VIII/13. vojnici. 349-366. 2225. vojnici. Rabotnici.) 2218. 2222. Rabotnici. MH. 259-276. 2224. 93-95. Društva srednjovekovnog Balkana”. 509-512. vojnici. Društva srednjovekovnog Balkana”. duhovnici. Društva srednjovekovnog Balkana”. duhovnici. Biblioteka Dimenzije istorije 1. Beograd 1997. Udeo srednjeg veka u formiranju etničke karte Balkana. vojnici. IG 1-2. “Sima Ćirković. etnogenezi balkanskih naroda. Biblioteka Dimenzije istorije 1. Kurtović Esad. Rabotnici. Biblioteka Dimenzije istorije 1. Rabotnici. Rabotnici. 2220. “Sima Ćirković. Ćirković Sima. duhovnici. Ćirković Sima. Equilibrium. Srbi u hrišćanskoj ekumeni srednjeg veka. Društva srednjovekovnog Balkana. duhovnici. “Sima Ćirković... Beograd 1997. Beograd 1997. Biblioteka Dimenzije istorije 1. vojnici. Društva srednjovekovnog Balkana”. Beograd 1997. vojnici. Equilibrium. Rabotnici.. Equilibrium. 2217.. Ćirković Sima. Ćirković Sima. . Biblioteka Dimenzije istorije 1. Equilibrium. 320335. “Sima Ćirković. Neostvarena autonomija: Gradsko društvo u Srbiji i Bosni. Ćirković Sima.. 2223.. Beograd 1997. Beograd 1997. Sarajevo 2000. Rat i društvo: Najamnici i njihova cena. Rusaška gospoda (Bosanski velikaši na putu emancipacije). Ćirković Sima. Beograd 1997. Ćirković Sima. Rabotnici. Rabotnici. duhovnici.. 2221. 369376. Biblioteka Dimenzije istorije 1. Equilibrium. “Sima Ćirković. “Verna služba” i “vjera gospodska” (Veze lične zavisnosti u bosanskoj državi). duhovnici. Equilibrium. Srednjovekovna faza u tzv. Ćirković Sima. Equilibrium.. Equilibrium. 277-305. 385-395. Biblioteka Dimenzije istorije 1. Susreti velikih civilizacija oko 1300. vojnici. (Istok i Zapad u jugoistočnoj Evropi). “Sima Ćirković. Rabotnici. “Sima Ćirković. “Etnogeneza Hrvata”. Društva srednjovekovnog Balkana”.. “Sima Ćirković... 2219. Biblioteka Dimenzije istorije 1. vojnici. 306-317. Rabotnici. vojnici.Društvo 215 2216. 171-184. duhovnici. 28-39.. Sbor (Prilog istoriji staleških skupština kod Južnih Slovena). Equilibrium. Biblioteka Dimenzije istorije 1.. Društva srednjovekovnog Balkana”. Ćirković Sima. duhovnici. Zagreb 1996. Ćirković Sima. Biblioteka Dimenzije istorije 1. “Sima Ćirković. Equilibrium. 2226. Društva srednjovekovnog Balkana”. Ćirković Sima. 516. (* Maksimović Ljubomir. duhovnici. duhovnici. 336-340. Beograd 1997.

Sarajevo 1979. 2239. Ćirković Sima – Kovačević-Kojić Desanka. 99. 47-75.10. Knowledge. Izam (249-250). Knowledge.. IG 1-2. Zagreb 1996. Beograd 1999. Ćosić Stjepan. HM IV/14. 266-269. Baštići (34-35). 2. Knjigonoše (303). Beograd 1999.216 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. “Hrvatski biografski leksikon IV (E-Gm)”. Krešić. Ćorić Tomislav. 2234. Sarajevo 2000. Glamočani. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Zagreb 1997. Diskusija. Dubrovnik 1998.) 2235. 2227. Ćirković Sima – Blagojević Miloš. Društvo i privreda srednjovjekovne Bosne”. Vitez (83-84). EJ 3. 2238. 2237.-2000. Zbor. Baština (31-33). Ćirković Sima. Ćirković Sima – Mihaljčić Rade. Zagreb 1984. ANU BIH. Dubrovački plemićki i gra anski rodovi konavoskog podrijetla. K. sadašnjosti i budućnosti 1". 2233. Ćorković Miroslav. Vlaštaci (93). Veliki knez bosanski Tvrtko Borovinić. Knowledge. Posebna izdanja. 444. Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku. 2231.. Djedići (159-160).. Posebna izdanja 79. 2228. “Povijesnoteološki simpozij u povodu 500 obljetnice smrti bosanske kraljice Katarine”. Kralj (321324). Knowledge.. (* Grbelja Tonči. 7-9. Ban (28-29). Sarajevo 1987. Zagreb 1998. 2229. 2232. "Konavle u prošlosti. Ćošković Pejo. Beograd 1993. Hrvatsko slovo II/79. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 2230. . 98. Rusag (634-635). Predgovor. Ćošković Pejo. Bratija (63-64). Plemstvo (524-525). “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”.. Zagreb 25. Beograd 1999. Latini (362-363). Sudbina kraljice – izbjeglice (O obljetnici smrti Katarine Kosače-Kotromanić). Stanak (696-698). Monografije XV/1. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Beograd 1999. 2236.. “Prilozi za istoriju Bosne i Hercegovine I. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Pleme (521-523).. 718-719.. 13-24. Herceg (774-776). Cehovi (799-800). Ropci (628-629). CCP XX/37. Ćirković Sima – Redakcija EJ. 1996.. Porodica Sojmirović iz Novog Brda u Dubrovniku. Ćorić Tomislav. Hrvatska žena u povijesti. Veliki župan (73). Dijak. 57-81. Posluga (560-561). 18. Bratstvo (64). Odjeljenje društvenih nauka 17.. KS-FTS. 222-228. Ćirković Sima – Rudić Sr an. izdanje. JLZ. Grb (131-133). Ćuk Ruža. Poklisar (538-539).

. Bihać 1999. Zbornik radova 12. SIJ. Davidović Dragan. Zagreb 1997. 387-396. Teze o hrvatskoj povijesti. (* Macan Trpimir. 320-321. (* Macan Trpimir. Beograd 1995. (oko 330-390).. Delić Rasim. Dimnjaković Janko. Feljton: Srbi i Dubrovnik (1-3): (1) (Vijekovima prijatelji). Dimnjaković Janko.12. Dinić-Knežević Dušanka. Glas 49/6466. Zagreb 1979. Split 1998. Posebna izdanja. Serbi. 1991. (Glavni urednik hrvatskog izdanja dr. (2) (Dominacija katoličke crkve). Sv. 1991. Glas 49/6467. Stuard Mosher Susan. Deretić J. 2242... 555565. 2241. Nakladni zavod MH. Kolo VII/2. Odeljenje istorijskih nauka 2. 2244. Položaj žena u Dubrovniku u XIII i XIV veku. 2252.. 105-106. XVII + 223. Ćuk Ruža. Bošnjaštvo (1-2). 16. 477-481. Dubrovačke gra anske porodice porijeklom iz srednjovekovne bosanske države. Beograd 1998. (2) Unsko-sanske novine III/143. 2250. Chicago 1996.) 2246.12. Centar za bosanske studije. Dillon John. 171-181. Grgur Nazijanski. Veselin Masleša. 90-96.. 155-160. Zenica 1993. Hrvatska državna i pravna povijest. Hellwig). Most XVIII/8788.. Beograd 1995.Društvo 217 2240. Posebna izdanja 469.12. Istorijski institut. “Zbornik radova X kongresa istoričara Jugoslavije”. 2251. Ćuk Ruža. 1991. 6. KDM Preporod Zenica.. Zagreb 1997. 16. (* Popadić Milosav. Zbornik za istoriju BiH 1. Restitucija bosanske državnosti (Izbor priloga i dokumenata)”. Sarajevo 1991. Biblioteka Kulturno naslje e.. 571... Dubrovačke gra anske porodice poreklom iz srpskih zemalja. Bihać 1999. Kolo III/7-8.. “Suvremena katolička enciklopedija (Priredili Michael Glazier i Monika K. Zagreb 1990. 6. Banja Luka 18.. Ćuk Ruža. Beograd 1974. (3) (Katolici – Srbi porijeklom). Laus. Marulić XII/1. Banja Luka 17. Mostar 1991. 99-111. 2248. 72-73.. 2247. Narod i rasa. Mato Zovkić)”. Biblioteka Hrvatske povjesnice. Demirović Mujo. Kolo VII/4. 6. Glas 49/6465. SANU. SANU. “Safet Halilović... Banja Luka 16. 2243.) 2249. Porodica Kasela iz Rudnika. Knjiga 1. 2245.. Dedijer Jevto. Zagreb 1993. Nova Vulgata. Hercegovina (Antropogeografske studije). Bosanske teze.. The . (1) Unsko-sanske novine III/142. "Bosna i Hercegovina od srednjeg veka do novijeg vremena". Jovan. Vojno organizovanje u Bosni i Hercegovini kroz istoriju i danas. 457. Dabinović Antun.

Odjeljenje društvenih nauka 22. Novi Sad 1979. Dinić-Knežević Dušanka. 2254. Beograd 1999. American Historical Review 84/2. 2259.. Zbornik MS za istoriju 37. HZ 3334. SANU.. 2255. Učešće Vlaha u preradi vune i prevozu tkanina u XIV i XV veku. Mostar 1999. Ogranak u Novom Sadu-FF Odsek za istoriju Novi Sad. Goldstein Ivo. 7-42. 301.... SIJ.10. Vlasi (86-87). Bosanski kralj u zemlji bosanskoj. Dinić-Knežević Dušanka. "Simpozijum: Vlasi u XV i XVI vijeku".-2000. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”.218 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Zbornik radova 12. 7481.. 159-170. Dinić-Knežević Dušanka. Tomislavgrad 1994. 173-174. Sarajevo 1983. 2263. 2265. Ime Hrvat nije slavensko. Dizdar Majo. 2256. Novi Sad 1995. IČ 42-43 (1995-1996). Odjeljenje društvenih nauka 22. 357363. Istraživanja 7. Beograd 1995. Sarajevo 1983. Sarajevo 1999. Dinić-Knežević Dušanka. Dinić-Knežević Dušanka. Most XXV/114 (25). 1993. Učešće Vlaha u preradi vune i prevozu sukna u XIV i XV veku.. "Bosna i Hercegovina od srednjeg veka do novijeg vremena". “Zbornik radova X kongresa istoričara Jugoslavije”. Zagreb 1980-1981. 16. "Simpozijum: Vlasi u XV i XVI vijeku". Dizdarević Arif. Beograd 1998. Naša ognjišta XXIV/205.etnički sastav.. Djedović Rusmir. Slovenski živalj u urbanim naseljima srednjovekovne Južne Ugarske. 2262.. 2257. 441-442.. Biljeg vremena 3. Prva linija VIII/69. 2261. 317-325. Dinić-Knežević Dušanka.) 2253. Ljiljani kao simboli bosanske države i bogumila. Diskusija. Dinić-Knežević Dušanka. Dodig Radoslav. Stanovnici bosanske države u Dubrovniku u srednjem veku. Gračanica 01. Washington 1979. 33-47... . Stanovništvo srednjovekovnog Dubrovnika . 2258. Stablo sa stotinu grana. Knowledge. 85-92. Beograd 1997. Radovi ANU BiH 73. 2260. Migracije (403-406). Radovi ANU BiH 73. Istorijski institut. SANU. 2264. Dinić-Knežević Dušanka. Migracije stanovništva iz južnoslovenskih zemalja u Dubrovnik tokom srednjeg veka. 99. Žene iz srpskih zemalja u srednjovekovnom Dubrovniku. Novi Sad 1988. Dinić-Knežević Dušanka.

. Uvod.. Župni ured OtinovciKupres. Dragić Marko. Predaje i legende o vodama u Bosni i Hercegovini. Draganović Krunoslav.03.... 19. (4) (Vjera u Bosni).). Dragić Marko. 18. Sarajevo 16. Gaudeamus 1-2. Kosanović Jakov.) 2275.. 91-92. Karamatić Marko.. (3) (Voljena vladarka). Baška Voda 1999. 46-49.03. Masovni prijelazi katolika na pravoslavlje hrvatskog govornog područja u vrijeme vladavine Turaka. 2272. 2273. 164-166. Oslobo enje 53/17152. Slobodna BiH II/421. Predrag. Stećak VII/74..03. 34-42. Hrvatske predaje i legende o povijesnim doga ajima u Bosni i Hercegovini. Sfairos. Mostar 1999. Predaje i legende o kraljicama u Bosni i Hercegovini.. izdanje.. 1996. Dragić Marko. “Miroslav Džaja – Krunoslav Draganović. HM III/11-12. 2271. Sarajevo 12.) 2268. 48. Herceg-Bosna i Hrvatska. Draganović Krunoslav. Draganović Krunoslav – Mandić Dominik. 1999. (2) (Učena i tajanstvena kraljica)... 2269. Tomislavgrad 2000. 250. 1478. Draganović Krunoslav.. Džalto Stjepan.. Livno 1995.03. Katarina Kosača bosanska kraljica (Prigodom 500 godišnjice njezine smrti (25. 26-27. Oslobo enje 53/17155. 2274. Split 1991. Jedno sudbonosno stoljeće u povijesti bosanskih Hrvata .Društvo 219 2266. Oslobo enje 53/17154. 2276. CUS XVII/1. Botica Stipe. Sarajevo 14. 13. 18. Split 182. Nikić Andrija. Baško Polje-Zagreb 1994. 1996. Mostar 2000. (Prijevod izdanja iz 1937.) 2267. Draganović Krunoslav. (* Grbelja Tonči. 20. 1996. Feljton: Katarina Kosača bosanska kraljica (1-5): (1) (Carska ro aka). 16. 108-119. 1996. 1996. Biskupski ordinarijat. 2.. Gudelj Petar. 11-59. Deset kamenih mačeva. . Sarajevo 13. Biblioteka Crkva na kamenu. Kalendar Svetoga Ante 1995. 265-267. (* .. 287-470. Dragić-Kijuk R.. “Milaš Nikodim. Motrišta 56. s njemačkog: Mijo Bosankić). Pravoslavna Dalmacija (Istorijski pregled)”. Beograd 1989. Dragić Marko. Mala naklada kuće Sveti Jure. (5) (Bosna šaptom pade). Povesna sfera. 2270. Naša ognjišta XXX/267. Mostar 2000. Crkva na kamenu XXI/232.. Sarajevo 1978. Naselja i migracije na Kupresu. Motrišta 12. 18. Mostar 1991.11. BF VIII/12. Mostar 1999. HM IV/17. Draganović Krunoslav. 313-314.. Oslobo enje 53/17151. Sarajevo 2000. Naučni krug 1. Sarajevo 15. Sarajevo 2000. Sarajevo 1998.. Sa kupreške visoravni”... Hrvatske predaje i legende iz Bosne i Hercegovine. Split-Mostar 20.X.katolika.. Oslobo enje 53/17153. (* Kovačić Slavko.03. 135-144. 284-285. Motrišta 15. Mostar 1998. Sarajevo 2000. 18..

02.. 1992. 366-367. 2280. Esperint. Sveske III/9. Duraković Nijaz.) (* Kulenović Tarik. “Povijesnoteološki simpozij u povodu 500 obljetnice smrti bosanske kraljice Katarine”.) . Legende o Kopčićima (Prilog povijesti bošnjačkih porodica).. 466-468. Südosteuropäische Arbeiten 80... Konfessionalität und Nationalität Bosniens und der Hercegowina. Austin 1986. otvorenošću i vitalnošću). Kornrumpff Hans-Jürgen. Most XXII/93 (4). 309. Duraković Nijaz. Nekoliko teza o Bošnjacima. Bosanskohercegovački Muslimani izme u Osmanskog carstva i Austro-Ugarske Monarhije. Džaja Srećko. Neki aspekti nacionalne afirmacije Muslimana u Jugoslaviji. Drino Dževad. Legende o Kopčićima. Lieden 1986. Kako izbjeći zaboravu (Brojni su pokazatelji bh. Sarajevo 1998. Tešanj 1994. 2288. Me unarodni forum “Bosna”. Sarajevo 1985.. Harfograf... Slovo Gorčina 22/Nova serija 2. LX/11-12. Slavic Review 46. American Historical Review 91/4.). državnog. R. DAS. 1437-1444. International Conference. 16. 2281. 108-109. Sarajevo 2000. 8. (Fototipsko izdanje iz 1939.. 2284.220 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 958-959.. Prokletstvo Muslimana. 2287. Zagreb 1994. 3-5. Zbornik za kulturnu i političku istoriju. 2286. Duraković Nijaz. Gradina II/7. 2278. IRO Prosveta Niš. Ljubljana 1994. 2277. Biblioteka Čovečanstvo. 24. Stuttgart 1986. Sarajevo 22. Zeitschrift fur Geschichte und Kultur des islamischen Orients 63/2. 41. Bosna Srebrena XXXV/5. Dvorniković Vladimir.... Knjiga 2. Durić Rašid. (* Karamatić Marko. Tuzla 1998. 197-203. München 1984. 65-70.-2000. Karamatić Marko. Karakterologija Jugoslavena. Džaja Srećko. Drino Dževad.. 9-11.g. IP Prosveta Beograd. (Prokletstvo Muslimanov. Bosna i Evropa u srednjem vijeku. 1073. historijskog i kulturnog identiteta. Kessler Wolfgang. Hitchins Keith. Drino Dževad. Drino Dževad. 99-100. Mostar 1996. “Knjiga sažetaka”.. Sarajevo 1998. Durmišević Enes. Dervišević Alaga. 188-190. Kessler Wolfgang. 2282. Robert. 2285. Südosteuropa-Mitteilungen 25/1. Geschichte Osteuropas 34. Kapetanović B. Behar III/14-15. Oldenburg Verlag. Spuler Berthold. Travnik 1996... (KUN 74/532). Gradina I/6.) 2283. 202-203. 157-158... Odjek LIII/3-4. sa nevjerovatnom širinom. 51-55. 1986. Stolac-Mostar 1996. Historijska osnova i identitet. Der Islam. 1986. Oslobo enje 49/15688. 22. KS-FTS. Bosnian paradigm. Sarajevo 1993.. 2279. 22.. /Prevod Alenka Auersperger i Božidar Pahor/. Sarajevo 1985. Donia J. Diskusija. NEV XXXV/1-2. Tešanj 1995. 1986. Sarajevo 1979. GR IZ BiH.. 7-26. 304.. Sarajevo 1984... Divan IV/36-37. Beogarad-Niš 1990. Prokletstvo Muslimana. Voremanzipatorische Phase 1463-1804.. Die Welt des Islams 26.

ZIRAL 105.Društvo 221 2289... (* Vukić Mario. Stećak I/2. Jurešić Miroslav. (* Lovrenović Dubravko. Beograd 1999. 211-212. 2000. Sužanj (723-724). Zapis II/5.. Večernji list.) 2293.. Nevene (439). Srednjovjekovne feudalne familije iz okoline Gračanice. Diskusija. 2296. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Biblioteka Stećak 4.. 153-159. Stećak IV/38. 381-387.. 20. Bilten FTS XXVII/1. Autorizirao i nadopunio autor. 615-616. Knowledge. 87-92. Zagreb 27. Sarajevo 2000.njihov uticaj i posljedice na demografska kretanja i promjene u našoj zemlji. Sarajevo 2000. (S njemačkog preveo Ladislav Z. Sarajevo 1989-1990. S njemačkog preveo Ladislav Z. 5. Zagreb 2000.. Jukić 19-20. Bošnjani – Bošnjaci – bosanski Muslimani?. Džaja Srećko. Jukić 28-29. 145-155.). "Migracije i Bosna i Hercegovina". Radovi Zavoda 41. Sarajevo 1992. 110-111. 2297. Džaja Srećko. Brzica Stjepan.. 227. Džaja Srećko. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Sarajevo 2000. Spisateljstvo bosanskih franjevaca i bosnicitet. Ziral... Svjetlo riječi IX/97.-1804. (Predemancipacijski period 1463-1804). Mostar 2000. Oršolić Tado. Fišić). 2292. edović Rusmir. 2290. 125-127. X 1989. Sarajevo 1991. Sarajevo (1993). Mostar 1999. Spisateljstvo bosanskih franjevaca i bosnicitet. 2 prepravljeno i dopunjeno izdanje. Tuzla 2000. Sarajevo 1994. Fišić. Knowledge. Zbornik Ziral 1970-2000. Matica L/8. Zakletva. 204-205. Konfesionalnost i nacionalnost Bosne i Hercegovine (Predemancipacijsko razdoblje 1463. 2295. Taoci (726). i 27.) 2294. Migracioni procesi i Bosna i Hercegovina od ranog srednjeg vijeka do najnovijih dana . Svjetlost. . 2299. Lovrenović Dubravko.08. 32-35. 2291. Sarajevo 1998-1999. Gračanički glasnik 2. Vukić Mario.. 8-14.. Kovačević Mate. 31. Radovi HDZU 1. Gračanica 1996. Lovrenović Dubravko. 26. Bošnjani – Bošnjaci Bosanski Muslimani. 29. ekić or e. Beograd 1999. Zadar 1999. 336. Zenica 2000.. Džaja Srećko. Sarajevo 1990. Džaja Srećko... Tri kulturno-političke sastavnice Bosne i Hercegovine i moderna historiografija. Sarajevo 1997. apović Lasta.. 43-45. Didaktički putokazi VI/19. Konfesionalnost i nacionalnost u Bosni i Hercegovini. Forum Bosnae 7-8.. u Sarajevu.. Džaja Srećko. 303-305. Institut za istoriju-Institut za izučavanje nacionalnih odnosa. 2298. Džaja Srećko.. Jukić 30-31.-2001. Džaja Srećko. Lovrenović Dubravko.

(Zbornik radova sa me unarodnog naučnog skupa. 2307. Neke zanimljive pojedinosti vlasničke i demografske povijesti lakta Drine.. Ljiljan II/20. Istina o BiH II/21. Predgovor. 2305. maja 1994.-1995. Domovina IV/51. Sarajevo 1995. O naseljavanju Vlaha-stočara u sjevernu Srbiju u drugoj polovini XV vijeka.”. Domovina IV/50.. 34-35. Sarajevo 1996. ur ev Branislav. ČSP XXVII/2. “Širenje islama i islamska kultura u bosanskom ejaletu”... 12. odan Šime. 2300. Dračevica i Ri ani sredinom XVI vijeka. (2) (Ban Prijezda i kralj Tvrtko). Feljton: Sinovi Bosne (1-8): (1) (Od Kulina bana). SarajevoLjubljana 1993.222 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978..) 2301. 28. 174-185. (7) (Posljednji bosanski kralj). 25. Rat kmetova protiv zemljovlasnika. Sarajevo-Ljubljana 1993. Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i me unarodnog prava. Ljiljan II/17. 2310. jula 1997. 25. urić Slobodan. 26. Edib Mustafa.. Sarajevo-Ljubljana 1993. (3) (Dabiša i Ishakbeg Hranušić). Sarajevo 1995. 24. ozić Hakija. Zločini nad Bošnjacima u Srebrenici za vrijeme agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu 1991. Knjiga 1”. Milion hektara zemlje u Srbiji – vlasništvo Bošnjaka Muslimana. Komadanje države Bosne. Ljiljan II/14. Ljiljan II/15. ozić Hakija.. 378-379. Bosna i Hercegovina – hrvatska djedovina (Kroz povijesna vrela). 24. 9-34. 2306. Sarajevo 1991. Zagreb 1994..-2000. 130. . Ekmečić Milorad. (8) (Pismo kralja Stjepana papi Piju II).. (* Markus Tomislav. 2311. 20-21. 24. Novi Pazar 1993. Istina o BiH II/30. or ević Jasmina. POF 41. 25-36. Ljiljan II/16.. Sandžak II/24-25. Zadužbina Andrejević. “Srebrenica 1995. Feljton: Bosna i Hercegovina hrvatska djedovina (1-3): (1) (Samosvojnost povijesnog promišljanja). održanog u Sarajevu. 2309.. Sarajevo-Ljubljana 1993. Beograd 1997. 2308. Sarajevo-Ljubljana 1993. 2304. odan Šime.. Sarajevo-Ljubljana 1993.). (4) (Od Jelene do Grubača). 37-51. Zbornik za istoriju BiH 1. Domovina IV/49. (2) (Povijest Bosne i Hercegovine). 34-36. Udruženje Bošnjaka porijeklom iz Sandžaka. Zagreb 1995. Ljiljan II/13. Bosna sa desne obale Drine. Beograd 1995.. ur ev Branislav. Meditor. Sarajevo 1995.. “Istočna Bosna i Sandžak (Znanstveni skup). 2303. 2302. 1-3. Sarajevo-Ljubljana 1993. Neke napomene o islamizaciji i bošnjaštvu u istoriji Bosne i Hercegovine... Sarajevo 1995. Sarajevo 1998. Sarajevo-Ljubljana 1993. Biblioteka Dissertatio. (5) (Bosanski vojvoda i herceg splitski). Ljiljan II/21. 25...... (3) (Povijest Bosne i Hercegovine). 23. 23.. GDI BiH 35 Sarajevo 1984. 36-37. Ljiljan II/18. Sarajevo 1995. ozić Hakija. ozić Hakija. (6) (Patarenski velikaši). 23..

GPF 35 (1987). Erić Milivoje. "Migracije i Bosna i Hercegovina". Zagreb 1996.. SANU. Festić Ibrahim.. do 1991. Filipović Muhamed. Stećak II/22.. Sarajevo 1984... razvoj i uticaj u vremenu od 1574. JLZ. 2322. Dodig Radoslav. Posljednja bosanska kraljica Katarina. 73-87. Nakladni zavod MH-Zavod za hrvatsku povijest FF Sveučilišta u Zagrebu.. 26. 71-72. Biblioteka Hrvatske povjesnice. Sarajevo 1980. Beograd 1996. Dodig Radoslav. Istorijski institut. FPN. Posavec Vladimir.. 287. IČ 42-43 (1995-1996). Istorijski institut SANU Beograd-Pravoslavna reč Novi Sad.. (* Štih Peter. .njihov uticaj i posljedice na demografska kretanja i promjene u našoj zemlji. decembra 1995). Sarajevo 1988. Filipović Muhamed. “Bosanska srednjovjekovna država i suvremenost (Zbornik radova)”. ZČ 43/1. Tomislavgrad 1996. Migracija i duhovna situacija u Bosni i Hercegovini (ekscerpt iz saopćenja). Dvorske spletke u Hercegovini. Zagreb 1996. Sarajevo 1991. Pregled LXXIV/10. Ljubljana 1989. Porodično izdanje. u Zagrebu. Radovi 29. EJ 4. u Sarajevu. 2318. Sarajevo 1990.) 2315. Radio Sa IX/31. izdanje. 475-478. Bosansko kraljevstvo u suvremenoj bošnjačkoj politici. 76-79. Fazlagić Nasuf.) 2314. Zagreb 1996. Bosanska muslimanska porodica.. Filozofija (Bosna i Hercegovina).. “Etnogeneza Hrvata”.. Migracioni procesi i Bosna i Hercegovina od ranog srednjeg vijeka do najnovijih dana . Sarajevo 1996.. 166-168. Fekeža Lidija.. 127129.. Institut za istoriju-Institut za izučavanje nacionalnih odnosa. Zbornik radova 13. Beograd 1997. i 27. Filandra Šaćir. Mostar 2000. Zagreb 1986. 2321. 27-28. 388-390. 12-15. 295. 2317.Društvo 223 2312. 2. Njen postanak. 483-532. Most XXVI/125-126 (36-37). Bosna i Hercegovina u feudalnom poretku. Sarajevo 1995. (* Ekmečić Milorad. Obavijesti HAD XXVIII/3. X 1989. Filipović Ibrahim. Filipović Muhamed. Filipovići. Uvod u razvoj teorijske misli u Bosni i Hercegovini. “Evropa i Srbi” (Me unarodni naučni skup 13-15. Zbornik radova sa simpozija održanog 1989. godine. 2316. 2320. 2319. 1135-1149. 2313. 17... Naša ognjišta XXVI/235. 483-486. Osnovne karakteristike razvoja uprave u Bosni i Hercegovini.

Filipović Nedim. 225-233. Bošnjaci na svome. 2334.. EJ 2. “Širenje islama i islamska kultura u bosanskom ejaletu”. Filipović Muhamed. 2. Filipović Muhamed – Hadžidedić Nedžad. Obnova države BiH nakon 480 godine od njenog nestanka. Filipović Nedim. Edited by Mark Pinson.. "Simpozijum: Vlasi u XV i XVI vijeku".. 2328.. Zagreb 1982. Novi Pazar 1994. (Dvojezično) 2333.. Zagreb 1983. izdanja Enciklopedije Jugoslavije”. Mostar 1997. 1999. Sarajevo 1983. 2326. Radovi ANU BiH 73. 2329. 41-45. Zemlja posljednje tolerancije. Filipović Nedim. “Les muslimans en Yougoslave”. 2330. Svijet III/88. 73-75. 2331. 35-38. Kabes III/20. Sarajevo 1998. Novi Pazar 1997. Kabes III/23-24. 1-19. A. 2335. 10-11. 43-45. 2324. Sarajevo 26. Chaiers.. 2332. Filipović Muhamed.. Center for Middle . Narodi i narodnosti Bosne i Hercegovine. Bosanski duh u književnosti – šta je to?.. Povijest bosanske duhovnosti. “The Muslims of Bosnia – Herzegovina. Radovi ANU BiH 73.224 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Filipović Muhamed.-2000. Islamizacija Bosne u prva dva desetljeća osmanske vlasti. izdanje.11. Uvodne napomene – Introductori notes. Separat II. 2336.. "Simpozijum: Vlasi u XV i XVI vijeku". JLZ. Odjeljenje društvenih nauka 22. Dani VII/130.. 139-148. Islamizacija Vlaha u Bosni i Hercegovini u XV i XVI stoljeću. Narodi i narodnosti Bosne i Hercegovine.. Fine John V.. Filipović Muhamed. The Medieval and Ottoman Roots of Modern Bosnian Society. Filipović Muhamed. Sarajevo 1983.. 137-145. Feljton: Bosna i Hercegovina (2): (2) (Osobine distribucije stanovništva Bosne). Sandžak VI/7374. La formation de l’ethnie muslimane en Bosnie-Herzégovine. Sandžak III/54-55. 10. 2327. Ljiljan IV/100. 5365. 29-31. POF 41. Filipović Nenad. Filipović Muhamed. JLZ. Odjeljenje društvenih nauka 22. 2323. Filipović Muhamed – Hadžidedić Nedžad. Sarajevo 1994. Their Historic Development from the Middle Ages to the Dissolution of Yugoslavia”. 2325. Mostar 1997. Belgard 1985. 7-11.. Filipović Muhamed. Sarajevo 1991. Feljton: O Zemlji Bosni (1): (1) (Kroz istoriju sredinom). “Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina.

Sandžak-beg (644-645). 91-103. “Knjiga sažetaka”.. 1-21. The Bosnian Muslims. Glas BiH u Švedskoj 2. 1993.. Sarajevo 1997. Südostforschungen 56.. Bosnian paradigm. 2339. 52. Posjet grobu bosanske kraljice.. Imamović Mustafa. 271-273. Frejdenberg M. Maren. 2337. XV + 288.) 2341. Cambridge Massachusetts 1994. Furuhagen Hans. Historijski korijeni jedinstvenog bosanskog identiteta. Sarajevo 1998. “Trpimir Macan. 2346. Dalmatincy v balkanskoj trgovle XV-XVI vv. Knjiga 6. Krestjanstvo na Balkanah v XII-XVIII vv. 2344. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Dubrovnik 1992. 2342. Fotić Aleksandar. Maren. Plamen je zapalio sveštenik Bogumil. Vojvoda (97). Karić Enes. Ogranak Dubrovnik.) 2347.. Dubrovnik 1969.. Sofija 1979. Banja Luka 1988. München 1997. MH.. 144. Dubrovnik 4. IZ 9. Balkanskie issledovanija. (* Dodig Radoslav. Beograd 1999. (* Macan Trpimir. 2345.... 55. Frejdenberg M. Mark Pinson . Globus. (* Kornrumpf Hans-Jürgen. Harvard Middle Eastern Monographs 28. International Conference.. Fortis Alberto. Knowledge.). XIII-XV vv.Društvo 225 Eastern studies. Fine John V. . Bosna Srebrena XLI/4. 2338.. Fišić Ladislav. Ljiljan VII/281. Friedman Francine.. A. The Muslims of Bosnia-Herzegivina: Their Historic Devlepoment from the Middle Ages to the Dissolution of Yugoslavia. Voprosy socialnoj. Harward 1994.. Denial of a Nation. Kalinin 1984. Biblioteka Prošlost i sadašnjost. Maren.) 2340. Put po Dalmaciji (Priredio Josip Bratulić). Smještaj Hrvata i Srba u srednjem vijeku s naročitim obzirom na Crvenu Hrvatsku. Beg (35-36). 188-192. Boulder. 25. XVII + 303. Foretić Vinko. Westiew Press 1996. 59-97. Colorado/Oxford. Moskva 1984. političeskoj i kulturnoj istorii Jugo-Vostočnoj Evropy.. Sarajevo 1998. Ljiljan VI/212.. 97-102. Hercegovina 5. Rabi v srednevekovom gorode (Dalmacija. 631-633. Sarajevo 1990. Études balkaniques XV/3. Friedman Francine.. Me unarodni forum “Bosna”. Zagreb 1984. Frejdenberg M. Biblioteka Posebna izdanja. Povijesni prijepori”. 138-149. Mostar 1986. Ćošković Pejo. 2343.

) 2353. 10-11. 2348... Gavran Dragan. 56-59. Gafić Mustafa. Autorovo izdanje. 2358. Gavran Ignacije... Svjetlo riječi IV/35. 334-336. 11. Knjiga 1. Vatru je zapalio sveštenik Bogumil. Svjetlo riječi. 223. (* Kovačić Anto Slavko. Livno 1995.226 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Svjetlo riječi V/55. 2359. Kotromanićka na poljskom prijestolju. Svjetlo riječi. Zenica 1997. Povijesno-kulturni krug središnje Bosne.) 2357. Helsinborg 2000. Drugo izdanje.. Knjiga 1. Knjižnica Baština. Gavran Ignacije. 2349.) 2352. Gavran Ignacije... Knjiga 6.. Knjižnica Baština... (Preveo s francuskog Živan Filippi). 2355. Gavran Ignacije. 286-287. Knjiga 12. 2356. B. Hrvatska revija XLII/166. Svjetlo riječi VIII/83. Sarajevo 1987.. Garde Paul. Garde Paul. (Niz članaka o našoj prošlosti).. Krijesnica II/6. Sarajevo 1990. Kraljica – blaženica (Katarina Kosača-Kotromanić). Kotromanićka na poljskom prijestolju. 2351. (* . Sarajevo 1996. Zagreb 1992. Svjetlo riječi.. Librarie Artheme Fayard 1992. (* Rajković Nataša. 259. Sarajevo 1988. 2361. “Ševko Kadrić. Knjižnica Baština. Svjetlo riječi IX/105. Furuhagen Hans. Sarajevo 1997. 179-184. NEV XXXVIII/1-2. Život i smrt Jugoslavije.-2000. Putevi i putokazi (Niz članaka o našoj prošlosti). 10-11. Putevi i putokazi II. Zagreb 1996. Gavran Ignacije. Gavran Ignacije. 10. 2354. Naša riječ 42/2850. Sarajevo 1988.. Daytonski sporazum je pravno ništavan i politički štetan. Svjetlo riječi. 42-45. 12-13. (* A. Sarajevo 1991. (godina izdanja nije upisana).. 49-52. Veličina i bijeda jedne velikaške porodice (Kosače). Zemljovlasnici Bosne – prema zvaničnim dokumentima. Knjiga 1. Ime Hrvat kroz prošlost. . Sarajevo 1988. “Ignacije Gavran.. Knjižnica Baština. Gavran Ignacije. 71-75. Veličina i bijeda jedne velikaške porodice (Kosače). 278. 2350. (2 izdanje 1994). Sarajevo 1988. Bošnjaštvo na vjetrometini”. Ceres Zagreb-Ziral Mostar. Putevi i putokazi (Niz članaka o našoj prošlosti)”. Biblioteka Ceres... Zenica 1995. Gabelica Ivan. 2360. Svijet I/40. Mostar 1999.. Putevi i putokazi (Niz članaka o našoj prošlosti)”.. “Ignacije Gavran. 10-11. 453. Gavran Ignacije. La vie et la mort de la Yougoslavie. Sarajevo 1986. BiH kulturno-informativni centar. Motrišta 11.

Ljubljana 1978. Svjetlo riječi XIV/160-161.) 2362. Lekari. Bosanski vitezovi. Gavran Ignacije. Gestrin Ferdo. Livno 1995. Svjetlo riječi. 18-19. Svjetlo riječi XVII/193.. Knjiga 6. Izdavačka udruga Zajednica Hrvata sjeverozapadne Bosne. Livno 1996. Knjižnica Baština. . Sarajevo 1999. 26-27. 2365. 65-73. Gavran Ignacije. Kraljica Katarina – Hrvatica ili: Razgovor o narodnosti.. Zgodovinsko društvo za Slovenijo. Le migrazioni degli slavi in Italia nella storiografia jugoslava / Risultati della storiografia jugoslava. 226-227. Putevi i putokazi II.Društvo 227 Fišić Ladislav. “Ignacije Gavran. Ime Hrvat kroz prošlost. 2370.. (Uredil – A cura di: Ferdo Gestrin). Livno 1995. “Ignacije Gavran. ZČ 32/1. 2363. Svjetlo riječi. Gavran Ignacije. Svjetlo riječi XVI/189. Gavran Ignacije. 2371. (* Ivka Svjetlana. (Niz članaka o našoj prošlosti)”. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. BF IV/5. Sarajevo 1997. Quaderni storici 40. zasjedanje jugoslovansko-italijanske komisije za zgodovino – 7. 2369. “Migracije Slovanov v Italijo – Le migrazioni degli Slavi in Italia”. Knjižnica Baština. 2364. Gavrilović Vera... 2367. Katolički korijeni (Vjersko podrijetlo bosanskih muslimana).. Samobor 1996. Knjižnica Baština. Gavran Ignacije.. 121-126. Putevi i putokazi II. 2372. Putevi i putokazi II. 148152. “Ignacije Gavran. 7. 7-21. Sarajevo 1998. Beograd 1999. (Niz članaka o našoj prošlosti)”. (Niz članaka o našoj prošlosti)”. Knjižnica Baština. (Niz članaka o našoj prošlosti)”. 2-38. Knjiga 6.. “Ignacije Gavran.. Knjiga 6. Karamatić Marko. 364-365. HM I/3-4. Kraljica – blaženica (Katarina Kosača-Kotromanić). Gavran Ignacije.. Le migrazioni degli slavi in Italia nella storiografia jugoslava. Gestrin Ferdo. Kalendar Svetoga Ante 1998. Ancona 1979. Convegno degli storici Jugoslavi ed Italiani. Putevi i putokazi II. Gestrin Ferdo.. Zagreb 1995.. Knjiga 6. 137-141. Livno 1995. 2373. 2366.. Livno 1995. Knowledge. Gavran Ignacije. 9-13. “Genocidom do istrebljenja”. Svi bez iznimke katolici (Vjerska pripadnost bosanskih vladara). Ljubljana 1978. Migracije Slovanov v Italijo. 22. Livno-Sarajevo 1997. Svjetlo riječi. Bosansko obilježje (Uz državni grb Bosne i Hercegovine). 2368. 231234. Svjetlo riječi. Rezultati jugoslovanske historiografije.

2383. Le migrazioni degli slavi in Italia nella storiografia jugoslava. Panpublik. HZ 37. Gestrin Ferdo. stoletju. njihova poselitev v mestu in družbena struktura. Hrvatska u vrijeme kraljeva narodne krvi. Rodovi Slanskog primorja. (* Zovko Ljubomir.prisilna migracija Slovanov v Italijo. Migracije Slovanov v Fanu. ZČ 50/1. 336.) 2381a. Gestrin Ferdo. 2386. Vladarska titula na novcu bosanskog kralja Stefana Tomaševića.. Mostar 1999. 2380. Glasnik Slovenske matice 8/1.-2000. Zagreb 1984.) 2387. Crkva na kamenu XX/218.. 2376. . 447-451. 2381. Goldstein Ivo. Gestrin Ferdo. 303-316. 341-351. JIČ XVIII/1-2. Sarajevo 1997. 2375. 6777. Bosna i Hercegovina zemlja – katolika. Mostar 1995. 233-242.. Katolička crkva u Bosni i Hercegovini 1918. 2384. Beograd 1988. Zavod za povijesne znanosti HAZU. Etničko i nacionalno biće Crnogoraca. do 17.. Radovi 27. ZČ 32/3. Beograd 1979. Quaderni di Proposte e richerce No 3. njihova poselitev v mestu in družbena struktura. Ponovo o Srbima u Hrvatskoj u 9. Goldstein Ivo. Glišić Branko. Suženjstvo .. 2382. Povijesni prilozi 19.. 21-28. pravoslavaca i muslimana. Slovenska matica. Slovanske migracije v Italijo.. 211. Goluža Božo. Migracije Slovena u Italiju kroz vekove. 2377. Ancona 1988. 16-17.. 13. Gestrin Ferdo. HM I/3-4. 247-271. 297. Hrvatska povijest izme u Istoka i Zapada. Migracije Slovanov v Fanu v 15. Beograd 1998. Golušić Antun. Slovani v Pesaru od 15. Ljubljana 1998. Migracije Slovanov v Italiju skozi stoletja. stoljeću. Ljubljana 1984. IČ 31.. Glomazić Milisav. Gestrin Ferdo. Ljubljana 1978. 2378. 2379.. 2385. 277-280.. Ljubljana 1998. stoletja. ZČ 49/3. Ljubljana 1996. 11-20.. 2374. Dinar 10. Gestrin Ferdo. Ljubljana 1995. Prilozi demografskoj povijesti Dubrovnika i okolice 2.. Čoralić Lovorka. Gestrin Ferdo. Beograd 1984. (* Voje Ignacij.-1941. Gestrin Ferdo. 221-224..228 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. ZČ 52/3. Zagreb 2000.. 49-57.. Zagreb 1994. Goluža Božo. Dubrovnik 1991.

Astrologija (Bosna i Hercegovina). Emilijan Cevc. Hadžihasanović Aziz. ‘Karantanija’. 40. 168-193. Grubišić Silvije. 117-119. 2398. 2397. 2389. Sjećanje na dobru kraljicu. Hadžidedić Nedžad. Feudalizam u jugoslavenskim (jugoslovenskim) zemljama. Ljiljan. 2396. Sarajevo 1981. 2. Glasnik VIS-a SFRJ XLIV/3.. 1-2.. Gujić Kasim. Autori: An elko Badurina. Prihvat islama u Bosni i Hercegovini. 17-25. Sarajevo 1995. (* Balić Smail.. Još jedno bogumilsko islamsko kultno mjesto. Studenci 1995. Nezavisni list Muslimana Bosne i Hercegovine u iseljeništvu 1960-1967. (Uredio An elko Badurina.. 257-274. JLZ. Prva linija III/19.. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”. (Pretisak)”.. 2395.. (Uredio Milenko Brkić). Stamaco (Zürich).. izdanje. Zagreb 1979. Münchem 1962. 28. 309. Hadžijahić Muhamed. FPN.. 371-372. Die Anfänge der nationalen Entwicklung in Bosnien und der Herzegowina. 77-81.) . “Bosanska srednjovjekovna država i suvremenost (Zbornik radova)”. izdanje. Grafenauer Bogo. 2394. Hadžidedić Zlatko. 2. SNL-KS-Institut za povijest umjetnosti. Gruhonjić Asim. 2. Hrvatsko podrijeklo begovih familija u zapadnoj Bosni i Hercegovini. JLZ. (3) (Otkud Muslimani u Ma arskoj prije 800 godina). Hadžiahmetović Ismail. 2399. “Bosna i bošnjaštvo”. Marijan Grgić. Zagreb 1988. liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva. Zagreb 1986. Feljton: Krstaški ratovi (2-3): (2) (Počelo je prije 700 godina).Društvo 229 2388. Kršni zavičaj 22. JLZ. 111116. Hereza kao usud. 2393. 2390. Sarajevo 2000. Prva linija IV/20. 387-388. Sarajevo 1994. Istorijske osnove bošnjaštva.. Branko Fučić. Sarajevo 1998. 230-246.. Humac 1989. Svijet III/90. Radovan Ivančević. Ljubljana 1990. “Leksikon ikonografije. Sarajevo 1996. Svjetlo riječi XVIII/211. London 1984. 2391. 2400. Postanak imena Hrvat. EJ 4. Mitar Dragutinac. izdanje. Südostforschungen 21. 69-70. Tuzla 1996... Dragutin Nežić i Doris Baričević)”. Grafenauer Bogo.. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. Etnička struktura srednjovjekovne Bosne. 22-23. PCC Me ugorje. Hikmet IX/2 (98). Hadžijahić Muhamed. Zagreb 1980... EJ 1. EJ 5. 2392. 137-151. “Bosanski pogledi. Ime (Hrvati). Grmača Dolores. 2401. Hadžijahić Muhamed. Grgić Marijan.

06. 1996. 1978. (Pretisak)”. London 1984.. KDM Preporod. 2408. Sabor Bosanske Posavine u Sarajevu-Institut za istoriju u Sarajevu.-2000. 1994. 2411.. FF. Biblioteka Dokumenti. 1992. Tuzla 1995. Sarajevo 08.230 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978... 7. Sarajevo 1991. 2410..) 2406. Islamska zajednica-Putokaz.. u Sarajevu. Sarajevo 1979.) . 4-5): (1) (Nevolje su dolazile s karavanima). 2405. godine u Sarajevu). (5) (Od Italije do Drine). 2402. Oslobo enje 35/10796. 124. KDB Preporod. Sarajevo 20. Bošnjaci i islam”.11.. (KUN 72/530).01. Porodična biblioteka 16. Regionalni ured u Sarajevu.) 2404. Počeci narodnog razvoja u Bosni i Hercegovini. Oslobo enje 49/15655. “Bosanski pogledi. Prvi susret s islamom na Balkanu. 7.lijek). (* Imamović Mustafa.. A. Pećina u Brataljevićima kod Kladnja kao kultno mjesto. “Bosanska Posavina – dio cjelovite Bosne i Hercegovine”.. 1978. Oslobo enje 35/10795. 4849.06. (4) (Slana voda . (* Numić Hajrudin. Centar za bosanskomuslimanske studije. (Zbornik radova sa okruglog stola održanog 24. 2407. Centar za bošnjačke studije. Sarajevo 22. 473-490. Zagreb 1990. Biblioteka Dokumenti. Legenda o posljednjim Kotromanićima u Derventi. Hadžijahić Muhamed. GR IZ u SFRJ LV/5-6. 2. 37-49. Visoki saudijski komitet za pomoć BiH. Hadžijahić Muhamed – H. Sarajevo 25. 8. S. Hadžijahić Muhamed. Sarajevo 1997. Oslobo enje 35/10792. H. 10. 2403. 1978. Oslobo enje 49/15675... 49-50. Nezavisni list Muslimana Bosne i Hercegovine u iseljeništvu 19601967. Sarajevo 26.06. Sarajevo 1990. izdanje. Posebnost Bosne i Hercegovine i stradanja Muslimana (Rukopis dostavljen savezničkim snagama 1944). Glasnik VIS-a u SFRJ XLII/5. G.02. “Čas sjećanja. Hadžijahić Muhamed. Halilović Enver.. Hajdarhodžić Hamdija. 292-297. Muhamed Hadžijahić (1918-1986)”. Zbornik priloga sa skupa održanog 22. Preporod XXVII/586.. Sarajevo 1996. 186. 1992. 14. 440-441.. Hadžijahić Muhamed. Porijeklo bosanskih Muslimana. Novi Pazar 1992. Bosna.. Sarajevo 1997. Od tradicije do identiteta (Geneza nacionalnog pitanja bosanskih muslimana). Stamaco (Zürich).06. Historijska opravdanost autonomije Sandžaka. Sandžak I/12. Bošnjaci i vrijeme.. Hajdarević Azem. 22. “Grupa autora. Bandžović Safet. Hadžijahić Muhamed. 9-16. Sarajevo 1998. Hadžiomeragić Maid. 2409. Feljton: Putevi evropske medicine u Bosni i Hercegovini (1. (* Žiga Jusuf.. Muslimanska biblioteka. Sarajevo 1992.

Etničke promjene u sjeveroistočnoj Bosni i Posavini u XV i XVI v. 17. POF 42-43 (1992-1993). Regionalni ured u Sarajevu. 2420.. “Grupa autora. Art and Culture. Research Centre for Islamic History. 118-153. 32. Sarajevo 1995. Visoki saudijski komitet za pomoć BiH. Istanbul 1994.. Gračanički glasnik 4. Handžić Adem. Handžić Adem. Gradina I/3.. 2419. “Adem Handžić. Halilović Safet. IRCICA.) 2413. 2418... Centar za bosanske studije. 75-89. Država i narod koji su trebali nestati”. Istanbul 1994. Handžić Adem.. Handžić Mehmed. Konfesionalni sastav stanovništva u Bosni i Hercegovini u prvim stoljećima osmanske vladavine. O širenju islama u Bosni s posebnim osvrtom na srednju Bosnu. “Širenje islama i islamska kultura u bosanskom ejaletu”. Studije o Bosni (Historijski prilozi iz osmansko-turskog perioda). Sarajevo 1991. (* Jalimam Ermina. Svjetlost. Bosna i Bošnjaci. “Adem Handžić. POF 41. IRCICA. 2422. 37-52. Gračanica 1997. Restitucija bosanske državnosti (Izbor priloga i dokumenata).. Handžić Adem. 376. “Adem Handžić. Knjiga 1. Divan I/3. 2416. O širenju islama u Bosni (s posebnim osvrtom na srednju Bosnu). Organisation of the Islamic conference. 33-74. IRCICA. . 2417. 219-222. Handžić Adem. Studije o Bosni (Historijski prilozi iz osmansko-turskog perioda)”. Bošnjaci i islam”.. (* Mandžukić Jasmin.. Islamizacija Bosne i Hercegovine i porijeklo bosanskohercegovačkih muslimana. Art and Culture. Studije o Bosni (Historijski prilozi iz osmansko-turskog perioda)”. Istanbul 1994. Zenica 1993. Posebna izdanja. Organisation of the Islamic conference. (Fototip izdanja iz 1940). XVI + 310. Research Centre for Islamic History. Research Centre for Islamic History. 41-54. Balić Smail. Art and Culture. 7-17. 2421. Istanbul 1994. Sarajevo 1995. KDM Preporod Zenica. Preporod XXVIII/628.Društvo 231 2412. Porodična biblioteka 16.. Handžić Adem.. 2414. 16-20.). Handžić Adem. Halilović Safet.. Studije o Bosni (Historijski prilozi iz osmansko-turskog perioda)”. “Omer Ibrahimagić. Research Centre for Islamic History. Organisation of the Islamic conference. Sarajevo 1998. Organisation of the Islamic conference. Travnik 1993. Pogovor. O širenju islama u sjeveroistočnoj Bosni u XV i XVI vijeku. Handžić Adem. 2415.. O širenju islama u Bosni – s posebnim osvrtom na srednju Bosnu. 18. Art and Culture. (sa starom oznakom: Sarajevo 1940). O konfesionalnom sastavu stanovništva u Bosni i Hercegovini u prvim stoljećima osmanske vladavine. Sarajevo 1998. 34. IRCICA.. Tešanj 1994.

IV-411.. 8-13. Islamizacija Bosne i Hercegovine i porijeklo bosanskohercegovačkih muslimana. 158-160.232 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Kadribegović Aziz.. Preporod XXIX/668. Islamizacija Bosne i Hercegovine i porijeklo bosanskohercegovačkih muslimana. 19.. Hodžić Sabit. Kabes IV/29. 2433. Knjiga II. I795. (Prire ivač Esad Duraković)”. 2432. 2429. Handžić Mehmed. Sarajevo 1994. 2430. 175-204. odnosno plemena u nekadašnjoj Hercegovini (XIII-XV vek). Nisu svi Muslimani Bošnjaci niti su svi Bošnjaci Muslimani. Regionalni ured u Sarajevu. Sarajevo 1999. 149-152.. ‘Karantanija’. 17-40. Islamizacija Bosne i Hercegovine i porijeklo bosanskohercegovačkih Muslimana. Sarajevo 2000. Biblioteka Baština. Sarajevo 1999.. Priča o izdajici. 116-119. 79-88. Novi muallim I/1. Svjetlo riječi III/32.. Kabes II/5..) 2426. 2427.). Hrabak Bogumil. Širenje islama u Hercegovini.. Preporod XXX/695.. Dubrovčani u Ugarskoj i njihove veze sa Bosnom i Srbijom (1300-1541). El-Hidaje. Godišnjak grada Beograda 27. Horvatić Dubravko. 293-308.. Odjeljenje društvenih nauka 22. Behar IX/51.. 2435. “Mehmed Handžić. Ljubljana 1990. Balić Šerif. 26-27. Sarajevo 1999. Ogledalo. Knezovi i vojvode Trebinja i Popova do XVII veka. Sarajevo 2000.. Handžić Mehmed. “Islamska misao H. 2434. Izabrana djela Mehmeda Handžića. Glavni odbor Sarajevo-RIZ u Republici BiH. Handžić Mehmed. Radovi ANU BiH 73.. Tribunia 6. 46-47. 7-46. Muslimani prozorske općine. Razgranavanje katuna i stvaranje grupe katuna. “Grupa autora. V-604. Srbi i rat u Bosni (Njemačka polemika 1997. Preporod XXIX/672. Čelebić Almedina. 10-11. Sarajevo 1983.. Sarajevo 2000. 21. Visoki saudijski komitet za pomoć BiH. Sarajevo 2000. Horvat Branko. (* Duraković Esad. Mostar 1998. Hrabak Bogumil. Bošnjaci i islam”.-2000. 20. Porodična biblioteka 16. Sarajevo 1998. Izabrana djela Mehmeda Handžića. Neimarlija Hilmo. POF 49 (1999). II-373. 73-80. 26. Karić Enes. Mostar 1996. Sarajevo 2000... Zagreb 2000. Heftrich Urs. Diskusija. III-391.. Preporod XXX/691. 2428. Hrabak Bogumil. 2431. VI-464. Izbor radova”. Knjiga I-VI. Trebinje 1982. Hasandedić Hivzija. Preporod XXX/676. Visoko 1985. Sarajevo 1999. Beograd 1987. 57-70. 19. Biblioteka Baština. 2424. “Bosna i bošnjaštvo”. Ogledalo. "Predmet i metod izučavanja .. Handžić Mehmed.. 2425. 2423. Gazić Lejla. "Simpozijum: Vlasi u XV i XVI vijeku". Hrabak Bogumil. Mehmeda Handžića. (Prireivači: Esad Duraković i Enes Karić).

njihov uticaj i posljedice na demografska kretanja i promjene u našoj zemlji. Hrabak Bogumil. Sarajevo 1990. Titograd 1981. X 1989. Paponja Srećko. Podgorica 1999. Edited by Mark Pinson. Naseljavanje hercegovačkih i kosovskih vlaha u Dalmatinsku Zagoru u XIV. godine). Hrabak Bogumil..) 2443. 26. Cambridge Massachusetts 1994.. 12-13. Hrabak Bogumil. 2439. 16-17. 2438. (* Šimić Stjepan. Center for Middle Eastern studies. . Hywood Colin.. Acta historiae medicinae XXIX/4. i 27. Sarajevo 1995. Odjeljenje društvenih nauka 3. Mostar 1995. Nikola. Naučni skupovi 7. 26. 22-53. “Hrvati u BiH – ciljevi i mogućnosti”. Sarajevo 1995.. “The Muslims of Bosnia – Herzegovina. Stećak II/21. 5-16.. XII 1994. novembra 1978.. “Srednjovjekovna istorija Crne Gore kao polje istraživanja”. Stećak II/21... 21. 429-431. i 24. "Migracije i Bosna i Hercegovina". Institut za istoriju-Institut za izučavanje nacionalnih odnosa. Sarajevo 1995. "Migracije i Bosna i Hercegovina". u Sarajevu. Sarajevo 1990. Bosnia Under Ottoman Rule.. Beograd 1997.. Hrvatska hercegovačka zajednica “Herceg Stjepan”.. 598-599. Sarajevo 1994. Diskusija. “Zbornik radova X kongresa istoričara Jugoslavije”.. Čelnici stočarskih zajednica u istočnoj Hercegovini u XIII – XV veku. Knjiga 3. 181-201. 2436. Beograd 1998. 2442. Prenošenje kuge iz italijanskih sajamskih i lučkih gradova na prostor Neretva-Bojana (1350-1600). 12. 73-83. 139-172. Migracioni procesi i Bosna i Hercegovina od ranog srednjeg vijeka do najnovijih dana . Hrabak Bogumil. i 27. Filipović S. Neum 1922. Beograd 1989. Stećak I/1. Diskusija. H. Zbornik radova sa simpozija. 67-87. X 1989... Their Historic Development from the Middle Ages to the Dissolution of Yugoslavia”.njihov uticaj i posljedice na demografska kretanja i promjene u našoj zemlji. Zbornik radova sa Okruglog stola Istorijskog instituta.Društvo 233 patrijarhalnih zajednica u Jugoslaviji". “Hrvatsko podrijetlo bosansko-hercegovačkih Muslimana (Zbornik)”. Institut za istoriju-Institut za izučavanje nacionalnih odnosa. 2441. 2440. Migracioni procesi i Bosna i Hercegovina od ranog srednjeg vijeka do najnovijih dana . CANU. (* M.. (Radovi sa naučnog skupa. Harvard Middle Eastern Monographs 28. Hrabak Bogumil. Hrabak Bogumil. Titograd 23. SIJ. Zbornik za istoriju BiH 2. Stećak II/14. XV i XVI veku. Istorijski institut RCG. Zagreb 1992. u Sarajevu. 2437.. Preseljavanja preslavenskog stanovništva na Balkan tokom srednjeg veka. 1463-1800.) 2444.

Nužnost promjene filozofije mišljenja Bošnjaka o svojoj odbrani. Tribina 15. Ibrahimagić Omer. Zgodić Esad. Džambegović Sanela. 38. Sarajevo 1995.-2000. 2452. 78. FPN. Sarajevo 1998. GR IZ BiH LIX/910.. 283. Bosna i Bošnjaci. 85.. 2448.. Biblioteka Posebna izdanja 38. 2449. 123-124.) 2451. Svjetlost. 49. Sarajevo 1998.. Centrala SDA. VKBI.. Politički sistem Bosne i Hercegovine (Udžbenik sa hrestomatijom). 1091-1098. 224. 2445. Sarajevo 1995. Ibrahimagić Omer. Dan bosanske državnosti. Bihać 1996. (Fokus 41) 11. Ibrahimagić Omer. Sarajevo 07. Ljiljan 375. 176-184.. Tribina 36. Država. Kontinuitet bosanskohercegovačke države. 19. Me unarodni forum “Bosna”. Sarajevo 1997. (* Zgodić Esad. 13. Magistrat.03. Bosnian Paradigm. Državnost i nezavisnost Bosne i Hercegovine.02. Ibrahimagić Omer.) 2447. “Bosanska srednjovjekovna država i suvremenost (Zbornik radova)”. Biblioteka Posebna izdanja 13. Gračanica 1999. VKBI. Ibrahimagić Omer. 21-28. Kantonalni odbor SDP. Sarajevo 12. 9-19. Sarajevo 1998. International Conference. (KUN) 6. već autohtoni element Bosne i Hercegovine. Ibrahimagić Omer. 100-102...234 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Ibrahimagić Omer. Državno-pravni razvitak Bosne i Hercegovine (Kratak pregled) – Constitutional development of Bosnia and Herzegovina (A Short Survey). Država i narod koji su trebali nestati. 2456. Tribina 41. Editio iuridica 5. 2446.. Knjiga prva. Sarajevo 1997. Sarajevo 1997. Nacije nisu konstitutivni. Kurtćehajić Suad. 957-964. VKBI. (* Ljubović Esad. 2453. VKBI. Bosna u mirovnom procesu. Sarajevo 1997.. nacija. Državno-pravni razvitak Bosne i Hercegovine. Sarajevo 1995. 2450. Ibrahimagić Omer.. GR IZ BiH LIX/11-12. 1998... Unsko-sanske novine I/9. VKBI. (* Halilović Safet. Državno-pravna i nacionalna vertikala Bosne i Bošnjaka (teze). Ljiljani čuvaju bosansku dušu. Gračanički glasnik IV/7... Ibrahimagić Omer. 2454. Sarajevo 1994. Sarajevo 1999. Oslobo enje 56/19056. 134. . 2455. Pejanović Mirko. “Knjiga sažetaka”. Ibrahimagić Omer. Slobodna Bosna II/11. Ibrahimagić Omer. Sarajevo 1996. “Esad Zgodić.. 9-11. Ibrahimagić Omer. Sarajevo 2000. demokratija (Iz diskursa SDP BiH)”. Sarajevo 1996.. 2000.. Dnevni avaz IV/796..

.Društvo 235 2457. 2468. “Simpozij ‘Prilog historiji kulturno-obrazovnog razvitka Bosne i Hercegovine’”. 2460. Sarajevo 25. 2462. 2458. 1991. Sve je razvučeno i nestalo bez traga (Kada i kako je opljačkana kulturna baština sa ovih hercegbosanskih prostora).. Korijeni bosanske državnosti. 1993. (Sarajevo. Sarajevo 28. 2465. 1991. Sarajevo 1992. Sarajevo 06. 1990.. 2459. 1993. Imamović Enver. Imamović Enver. Sarajevo 1993. Sarajevo 1991. Naša riječ 42/2851. Oslobo enje 49/15681. 2461. Oslobo enje 50/16135. 1991. (2) (Pad bosanske kraljevine). Sarajevo. Imamović Enver. Korijeni bosanske državnosti.. Feljton: Mržnja dubokih korijena (1-2): (1) (Svjedočanstva prošlosti).02. 11. 6-7. Imamović Enver. 1992. Sarajevo 27. Podrinjske informativne novine.. Produkt historijskih imperativa (Čitanje Herceg-Bosne).01. Sarajevo 1992.05.04. Avicena. Svoji na svome. 7. (2) (Potomci “dobrih Bošnjana”). Zbornik sažetaka. 8. Sarajevo 16. Oslobo enje 48/15393. “Širenje islama i islamska kultura u bosanskom ejaletu”. Imamović Enver. Imamović Enver. Neobična zemlja.. Osvrt na podatke koji upućuju da je u srednjovjekovnoj Bosni postojao i djelovao Univerzitet. 9. 2463.01. 1992.. a jedan narod. Imamović Enver. Sarajevo 04.. 11.03. 2... Tri vjere. 1992. Oslobo enje 50/16024. Struktura vojničke klase u XV i početkom XVI vijeka s posebnim osvrtom na širenje islama u Bosni..02. Oslobo enje 48/15335. Oslobo enje 48/15336. Nedjelja. 2470. Oslobo enje 50/16023. Imamović Enver. Zenica 1997. Imamović Enver. 24. 269-282. 31-32. Sarajevo 01. Sarajevo 09. Ibraković Dž. Slobodna Bosna.. 1993.06. POF 41. septembra 1993). 11.01. 2467. Treba li nam kraljica. Sarajevo 11. 1991. Kontinuitet bosanske državnosti (Naučni skup (‘Bosna i Bošnjaci u borbi za opstanak’).05.01. . Feljton: Gdje su i šta je sa grobovima bosanskih vladara (1-2): (1) (Duboki su bunari prošlosti). 2464. Sarajevo 15. 2.. Imamović Enver. Ibrahimović Ramiza. Imamović Enver. Biblioteka Naučni skupovi III. (KUN X/32(490). Oslobo enje 48/15639. 2466. 10. Oslobo enje 48/15431. Imamović Enver. Od Dukljana do četnika (Hiljadugodišnje prekodrinsko zlo). Zemlja 1. 2469.

. .. Imamović Enver.. Imamović Enver. “Ratni kongres bosanskomuslimanskih intelektualaca 22. 10.). Institut za istoriju.. 2478. 1996. Oslobo enje 53/17259. (Izbor novinskih članaka. Oslobo enje 53/17094. 1996. Didaktički putokazi 4. Robovlasnički lov na Bošnjake (Kako su u srednjem vijeku iz Bosne odvo eni u roblje bogumili).. Sarajevo 30. 24.06... 1995. Imamović Enver. Hadžirović Ahmed. Brzica Stjepan. (4) (Tajne kraljevskih grobnica). Sarajevo 1995. (2. Oslobo enje 52/17047. Imamović Enver.. (3) (Slavna bosanska vojska). Slavna bosanska vojska. Ljiljan IV/113. Šator Muhamed. 3 izdanje 2000. (7) (Riznica Bobovca).07. 10. Slobodna Bosna II/11. Sarajevo 04. (5) (Vjerno uz Crkvu bosansku). Bosanska dinastija Kotromanića. 10. Slobodna Bosna II/10. Sarajevo 1994. Sarajevo 02. Imamović Enver. Prva linija IV/22. Sarajevo 1996. Sarajevo 1996. Sarajevo 1995. 63. 16.. 47-54. (* Omerbegović Nermina. Oslobo enje 53/17260.”.. 1996. Oslobo enje 53/17264. Feljton: Bosanska dinastija Kotromanića (1-8): (1) (Vladari Kulinovog roda). Sarajevo 18.06. Sarajevo 03. Imamović Enver. 1996.11.. Imamović Enver.. izdanje 1997.. Odnos “bosanskoga i muslimanskoga” – kontinuitet. Slobodna Bosna II/12. Mostar 1997. 16. 2471.06. referata sa znanstvenih skupova i posebnih priloga). 8-10. 1996.. 1996.. Sarajevo 1994. Kraj antičkog doba i dolazak Slavena. Imamović Enver. “Bosanska srednjovjekovna država i suvremenost (Zbornik radova)”.. Sarajevo 1996. “Enver Imamović. Oslobo enje 53/17262. 1996.07. 1996. Sarajevo 28. 1. predavanja sa javnih tribina. (3) (Tri žene Stjepana II). Zenica 1996. (2) (Osvajanje Srbije i Hrvatske). 49. Sarajevo 1995. Korijeni kulturno-vjerskih odnosa Bosne i Hercegovine i Irana. Feljton: Korijeni bosanske vojske (1-3): (1) (Bosanski Iliri prijete Rimu). 2477.. 20. RBiH. Imamović Enver. Ministarstvo obrazovanja..07.06. 39-41. Kabes III/16. Stećak IV/46. (8) (Propast Kraljevstva).. 2473. 1996. 2479. Sarajevo 01. Sarajevo 1996. 22. 2472. 39-41.. 404. Sarajevo 1997. Sarajevo 29.. FPN..) 2474. 34... 48-49. Mostar 1997. izdanje. 16. Me unarodni centar za mir. Oslobo enje 53/17261. Kabes III/17. (2) (Kolijevka “prave Bosne”). 111. Sarajevo 27. 2476.. 2480. (6) (Bosna zlatna i srebrena). “Bosna i Hercegovina i svijet”.07.. 16. Biblioteka Bosna.. nauke i kulture. Sarajevo 24.. Historija 5. 2475. 16. Oslobo enje 53/17263. Korijeni kulturno-vjerskih odnosa Bosne i Irana. 67-70. 39-41. Oslobo enje 53/17265. Sarajevo 1996. razred osnovne škole”. Imamović Enver.236 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 21-37. Korijeni Bosne i bosanstva. decembar 1992. VKBI.01.-2000. Oslobo enje 53/17266..

35. 2482. (5) (Pod rimskom vlašću).08. 1998. (7) (Bošnjaci. 18.. Sarajevo 1999.08. 1998. 1998. 2000. 2484. 321-326.07. 13. 1998.. 15. Jalimam Salih.. 18.07. Oslobo enje 55/18024.09. Oslobo enje 55/18032. Feljton: Porijeklo i pripadnost stanovništva Bosne i Hercegovine (1-20): (1) (Slavenizirani Iliri). Slobodna Bosna V/159. Sarajevo 18. Oslobo enje 55/18018. Sarajevo 2000. Sarajevo 21.08. 19. Oslobo enje 55/18030. 1999. 18. Oslobo enje 55/18027. Škegro Ante. Oslobo enje 55/18017. Art 7.. (15) (Svi Bosanci.08. 1998. Škegro Ante. Sarajevo 31. 1998.. Sarajevo 12. Ču. Oslobo enje 55/18028. 1998. Selhanović Selman. (2) (Prvi ljudi na tlu Bosne). (16) (U jednoj porodici dvije vjere).. Povijesni prilozi 17. Naša škola XLVI/11. 446-450. Rubić Nela. A. Oslobo enje 55/18023. 325. Sarajevo 1999. HM III/11-12. Škegro Ante. Sarajevo 27. Sarajevo 1998.. 115. 137-142. 30-32.. 164-169. 21. (11) (Antropološke razlike). A. Sarajevo 04. 1998. 1998. (8) (Treći narod). 2000.. 20.. 1998.08... Sarajevo 09... Oslobo enje 45/18881. (19) (Hercegovina – vlaška magistrala).09.08. Porijeklo i pripadnost stanovništva Bosne i Hercegovine.10.08.. Oslobo enje 55/18025. Sarajevo 29. 1998. Oslobo enje 55/18026. 1998. 48-49.08. 1998...07. Sarajevo 1999. Zagreb 1998. 11) 2483. Oslobo enje 55/18022. Zagreb 1999. Škegro Ante. Škegro Ante. Imamović Enver. 13. Oslobo enje 55/18025. (13) (Ljiljani me u trnjem). godišnjice smrti posljednje bosanske kraljice Katarine). 14. 1998. Sarajevo 1998. 317-338. 1998. Sarajevo 02. Sarajevo 2000. Ma. 18.. Historija bosanske vojske. Škegro Ante. 21. 15.. Kosovac Abdulah. Edicija Bosanski korijeni.. 19. 1998. Obavijesti HAD XXXI/3. (9) (Doba bezimenih banova). Sarajevo 06. Sarajevo 03.08. Kabes IV/29. 2485. Stećak VII/82. Lovrenović Dubravko. Art 7. Sarajevo 29. Sarajevo 07.08. Sarajevo 22. (6) (Čija je Bosna). Zagreb 2000.10. BF VIII/12. Sarajevo 30. Imamović Enver. 16.07. Oslobo enje 55/18020.. Oslobo enje 55/18029. 14. 19. Oslobo enje 55/18025. Mostar 1998. Oslobo enje 55/18021. 216-236. GR IZ BiH LXI/1-2. (12) (Poslovično poštenje i dobrota). 1999. 13.. Oslobo enje 55/18031. Povijesni prilozi 18. (17) (Zemlja u rukama domaće vlastele).. Avdić Edin. Zagreb 1999. 1998....12. Sarajevo 30.08.10.. Sarajevo 05. Zarez II/26.. Oslobo enje 54/17747. Sarajevo 1998. (14) (Vjersko šarenilo Bosne). (* Škegro Ante.08. 19. Preporod XXVIII/647. 19. ime predslavenskog porijekla). (10) (Izme u države i ‘ničije zemlje’). Oslobo enje 55/18019. Dani VIII/173. 1999.. Oslobo enje 45/18914. Obavijesti HAD XXXI/1. 19. 308-330. Imamović Enver. 22.. 61-62.. Sarajevo 08.. Lovrenović Dubravko.08. 61. 1998.. Imamović Enver. Sarajevo 02... Sarajevo 01.07.) ... Sarajevo 10. Dnevni avaz (Fokus V/128). Ljiljani i Bošnjaci. 15. (* Hadžirović Ahmed. Sarajevo 14. Sarajevo 28. 154-156. Imamović Enver. 1998.Društvo 237 2481. (3) (Revolucionarni pomaci). Sarajevo 13. 1999.. 19... (20) (Vlasi s krivotvorenim imenima). (4) (Zavojevači i pitomi). U čast bosanske kraljice Katarine (Uspješan nastup sarajevskih studenata povodom obilježavanja 519. BF VI/10... 1997. različita vjera). Sarajevo 11. Zagreb 1999.08. Oslobo enje 55/18033.

“Safet Halilović. 146. Imamović Mustafa. Diplomacija (Diplomatija) (Bosna i Hercegovina). Imamović Mustafa. Imamović Mustafa. Nezavisni list Muslimana Bosne i Hercegovine u iseljeništvu 1960-1967. JLZ. Pregled istorije genocida nad Muslimanima jugoslovenskim zemljama.. 12. Državni razvoj i društveno-politički sistem (Historijski pregled).10. Imamović Enver..-2000. Sarajevo 1999. Sarajevo 1993. Muslimanski glas. Studio ‘m’. 18-20. 2491. 11-56. Osnove historijske naznake bosanskomuslimanskog nacionalnog identiteta (Uvodni referat sa osnivanja Kongresa bosanskomuslimanskih intelektualaca u Sarajevu 22. Bosanski vitezovi. izdanje. Državnopravni razvitak jugoslovenskih naroda (Nacrt predavanja). Poznavanje društva za IV razred osnovne škole. Posebna izdanja. 18-21..238 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 22-24. Sarajevo 1991. “Bosanski ustav (fototip izdanja iz 1910. izdanja Enciklopedije Jugoslavije”.. Imamović Mustafa. Zagreb 1983. Centar za bosanske studije. Oslobo enje 45/18903.. Sarajevo 1999. 63-80. 467. izdanje. 481-482. Imamović Enver. Državni razvoj i društveno-politički sistem (Historijski pregled). Sarajevo 1991. London 1984. godine ratne 1992. Imamović Enver. 1999.. 2493. KDM Preporod Zenica. Imamović Mustafa. 2499.. Stamaco (Zürich). Osebujnost bosansko-hercegovačkih Muslimana i njihove narodnosti. Separat II. EJ 3. 673-693. 2495. 2492. “Bosanski pogledi. 5 plus 10. 2490. u 2497. Sarajevo 1991.. Imamović Mustafa. Imamović Enver – Bošnjak Jozo.. godine)”.. 2489. Imamović Enver. EJ 2. Zagreb 1982. Sarajevo 10. (KUN) 2.. Zenica 1993. 2. 2486. Grobovi naših predaka. GR IZ u SFRJ LXV/6. Ustav Bosne i Hercegovine.. 2498.. 129-133. 5 plus 7. Čiji je kralj Stjepan Tomašević?. Restitucija bosanske državnosti (Izbor priloga i dokumenata)”. Zagreb 1984. (Pretisak)”. 2494. Imamović Mustafa. 2488. 2. “Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina. 2496. Sarajevo 1994. . JLZ. Imamović Mustafa. JLZ. Sarajevo 1999. 217-221. Pregled istorije genocida nad Muslimanima u jugoslovenskim zemljama. decembra/prosinca. Imamović Isak. 5 plus 6. Dobri bogumili. MAG. 2487. Knjiga 1..

(Dvojezično). godine)”. Imamović Mustafa.. Sarajevo 2000... Serdarević Husein. Sarajevo 1994. 2503. Press centar. Sarajevo 1998. Uprava za moral Generalštaba. Sarajevo 1996. Imamović Mustafa. Integraciona ideologija i Bosna. (KUN) 8. Introduction to the History of the Bosniaks.. International Conference. Imamović Mustafa. 2. 29-38. “Marian Wenzel. Zagreb 1996.. 2510... Uvod u historiju Bošnjaka. Odjek. 5-10. “Ibrahim Pašić. “Ko je ko u Bošnjaka”. Oslobo enje 57/19329. 11-19. Sarajevo 1999. Sarajevo 2000.) 2511. Bosnian Paradigm. Ljiljan V/202. Zenica 2000. Imamović Mustafa. Državno-pravni razvitak Bosne u srednjem vijeku. “Borac Armije Republike Bosne i Hercegovine”. Veselin Masleša.. Sarajevo 1995. VKBI. Imamović Mustafa. Me unarodni forum “Bosna”. Od hajduka do četnika (Stradanje i genocid nad glasinačkim Bošnjacima od najstarijih vremena do 1994. Imamović Mustafa.. 2508. 2. Erasmvs 18.. 2501. 28. Feljton: Integracione ideologije Bosne (3): (3) (Bosanski je bio diplomatski jezik na Porti). Sarajevo 1. Sarajevo 1997. VKBI.. Predgovor. Odjek L/1-3. Press centar.Društvo 239 2500. 9-19. Imamović Mustafa. 39. Bošnjaci. 2000. 4-5. Historija države i prava Bosne i Hercegovine.. 1994.. Sarajevo 2000. Imamović Mustafa. decembar 1992.. 128-129.. 9-32. Biblioteka Dometi.”. 1080-1082. Sarajevo 10. Imamović Mustafa.) 2509. 2504. 7-9. Armija BiH. Vojna biblioteka 16. Vojna biblioteka 1. “Bosna i Bošnjaci (Državno-pravni razvitak Bosne i Hercegovine i bošnjačkomuslimanski narod)”. 2507. 445. 38-47.. izdanje 1993. Bošnjaci. 2506. Special 50th anniversary edition. (* Jalimam Salih. Armija RBiH. Biblioteka Kulturno naslje e. 2505. (* . Imamović Mustafa. Sarajevo 1997. Bemust. 29. Bosansko-muslimanski narod i njegova geneza. Didaktički putokazi VI/19. Osnovne historijske naznake bosanskomuslimanskoga nacionalnog identiteta. “Knjiga sažetaka”. Sarajevo Publishing. 9-16. Imamović Mustafa.. izdanje. Biblioteka Posebna izdnja 70. Sarajevo 1999. GR IZ BiH LXII/11-12. 2512. Bosanski stil na stećcima i metalu – Bosnian Style on Tombstones and Metal”.. Državnost i granice Bosne i Hercegovine.. 2502. “Ratni kongres bosanskomuslimanskih intelektualaca 22. .12. Sarajevo 2000. VKBI.. Imamović Mustafa. Imamović Mustafa. Bosniaks. Predgovor.

2515.. Sarajevo 1996. 39-50. 2518.. 32. Istoričar i Vrijeme. Autentičnost i autohtonost bosanskog duha. Riječ čitaocu.) 2519. 10-11. 2514. CCP III/3. IČ 42-43 (1995-1996). godina afirmiranja i negiranja nacionalnog identiteta Muslimana). Ancona 1988... Prusac 1995. Beograd 1997.. Dijalog Nova serija II/8. Sarajevo 1997. O Muslimanima. “Ajvatovica ‘95”. Ivanković Željko. Zagreb 1990. “Bosanski duh”..) (* Mijatović An elko. Hrvatski narodni kalendar 1993. Imamović Mustafa – Mahmutćehajić Rusmir. 23. Globus. Sarajevo 1979. 2516. Sarajevo 1996. Sarajevo 1992. Abruzzi secoli XIV-XVI". Mešihat Islamske zajednice u BiH-Izdavačka djelatnost “ElKalem”. 2521.. Ivanković Željko. Isaković Alija.) 2520. “Islam. 494-498.. Sarajevo 1991. Zbornik radova. 2525. “Italia felix. Preporod XXI/469. franjevci... 7-19.. 151153. “Islam i Muslimani u Bosni i Hercegovini (Muhamed Hadžijahić-Mahmud Traljić-Nijaz Šukrić)”. Starješinstvo Islamske zajednice u SR BiH.. (Hadžijahić Muhamed). Bosanskohercegovački Hrvati i njihova nacionalnost.-2000. 509-520. (2 izdanje. Istorijski institut. 63-70. obljetnice smrti Fra An ela Zvizdovića”. Sarajevo-Fojnica 2000. Jahić E. Marche. Islamizirana djeca bosanske kraljice Katarine. Isaković Alija. 168. “O ‘nacionaliziranju’ Muslimana (101. 2513. 2524. Sarajevo 1991. Sarajevo 1977. Zagreb 1979. Autentičnost i autohtonost bosanskog duha. Isaković Alija. Knjiga 14. Biblioteka Posebna izdanja. Sarajevo 1998. (* Rastović Aleksandar. SANU. Jalimam Salih.”. Quaderni di Proposte e richerche 3. Andrić – koncentrični krugovi istog (Književni esej).. 174. Sarajevo 1990. 2522. Bosnia and the Bosnian Muslims 4. Bosna. Beograd 1997. (priredio Alija Isaković)”. Svjetlost. Udruženje Bošnjaka porijeklom iz Sandžaka. 334. . 76-77. Kučuk-Sorguč Indira. “Zbornik radova sa Znanstvenog skupa u povodu 500. Romagna..240 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Muftijstvo Travnik. maja 1994. 168. 8. “Istočna Bosna i Sandžak (Znanstveni skup). 223-230. 13.. Balkan i velike sile (XIV-XX vek)". Ostra Vetera. The genocide against the Bosnian Muslims. NEV XXIX/1. Ljiljan VII/290. Migrazioni slave e albanesi in Occidente. FTS-Franjevački samostan Fojnica.. 2523. Isaković Alija. 2517. Godina 41. Odbor savjetovanja Bosna i Hercegovina – mogućnosti i perspektive razvoja 3.

Jelašanin Edib. 451. Niti je ikada kraljica Katarina spominjana kao Hrvatica. 28-29. Kabes III/25.. 2528. 2535. Bosna sa dva kralja. Stranac u srednjovjekovnom Dubrovniku: izme u prihvaćenosti i odbačenosti. Sarajevo 1996. Ljubljana 2000.) 2534. 30-31. Kabes III/23-24. 10. Sarajevo 1998. 481-483. Pašić Mustafa. Ljiljan VI/211. Preporod XXVIII/641. 48-49. Prva linija IV/35. Prilozi povijesti stanovništva Dubrovnika i okolice. Stećak V/57. 2527. (* Hasanica-Hačimić Indira.. Sarajevo 1998. Jalimam Salih. Beograd 1999. Mostar 1997. Zagreb 1993. 19. Knowledge. (* Imamović Mustafa. Dubrovačka vlastela izme u srednjovjekovlja i humanizma. Feljton: Ratovi srednjovjekovne bosanske države.. Mostar 1997. Sarajevo 1998. Janeković-Römer Zdenka. Mostar 1997.. . Prva linija V/38. Sarajevo 1996. Kabes III/22. Zemedia. Jalimam Salih. Janeković-Römer Zdenka. Kabes III/20. jer tada Hrvatska nije ni postojala (Hrvatski kontinuitet u svojatanju bosanske povijesti: Novo nacionalno prekrštenje posljednje bosanske kraljice Katarine Kosače-Kotromanić). Feljton: Prologomena za studiju o historiji bošnjaštva (1-3): (1) (Prologomena za studiju o historiji bošnjaštva). Zagreb-Dubrovnik 1999. ZČ 54/1. Zenica 1998.Društvo 241 2526. 30-31. 41-45. Sarajevo 1995..) 2536. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Historijska osnova bosanske posebnosti. 28-29. Janković Dragoslav. Jalimam Salih.) 2531. Javni rituali u političkom diskursu humanističkog Dubrovnika. 86. Prva linija V/37. Bosna na vrhuncu moći. Posebna izdanja. 27-31.. 2537. Jalimam Salih – Spahić Mustafa. 68-86.. Istorija države i prava naroda Jugoslavije. 27-38. Naučna knjiga. izdanje. Vladika. (2) (Bošnjačka posebnost). GR IZ BiH LX/3-4. Radovi 26. Janković Dragoslav – Mirković Mirko. Državnopravna istorija Jugoslavije. Odjek XXXVI/22. Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku. (* Voje Ignacij... Slom bosanske srednjovjekovne države. 137-140.. Jalimam Salih. Naučna knjiga. (3) (Bošnjaštvo i jezik). Sarajevo 1996. Sarajevo 1997. Prva linija V/39.. 8. Ne poprište nego dijalog vjera.. Beograd 1982. Janeković-Römer Zdenka. Radovi 29. 2529... Lastavica od bogumilskog zborišta do muslimanskog dovišta. Janković Marija – Ćirković Sima. niti Bosna kao hrvatska pokrajina. 36-38.. 2530.. Knjiga 8... Sarajevo 1983. Mostar 1997. 22. 135. Beograd 1981. Zagreb 1996. 2533. 2532.. Okvir slobode. 26-27.

) . Historijska karta srednjovjekovne bosanske države..). Prilozi povijesti stanovništva Dubrovnika i okolice.) 2549. Kotromanić-Kosača Katarina (1424-1478). stoljeća. Prilozi povijesti stanovništva Dubrovnika i okolice. Jelavich Charles. Biblioteka Posebna izdanja. sadašnjosti i budućnosti 1". Stanovništvo Konavala. Dubrovnik 1998. Povijesni prilozi 17. Posebna izdanja... I srpski i hrvatski i kralj bošnjački.10. 1997. Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku.. (* Benyovski Irena.. Dubrovnik 1999. Posebna izdanja. Broj stanovnika Konavala od 15. Oslobo enje 52/17011. 234 + u dodatku: Marko Vego. HM IV/17. Globus Nakladni zavodŠK. 1995. HM IV/17. "Konavle u prošlosti.. (* Kurtović Esad. Naš svijet XX/227. Jurišin P. Hellwig).. Kajmaković Radmila. 12. Split 1998. “Suvremena katolička enciklopedija (Priredili Michael Glazier i Monika K.. 395. 332-335. 289-293. Svezak 1 Dubrovnik 1998. 28. Mato Zovkić)”. Macan Trpimir. Kult predaka. 2542. Sarajevo 18.. BiH kulturno-informativni centar. Knjiga 7. Zagreb 1998. Kadrić Ševko. 2546. 101-110.10. Jurišić Gabrijel Hrvatin. Naš svijet XXII/248. Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku. (Glavni urednik hrvatskog izdanja dr. Sarajevo 1986.. 2547. Dani VII/121. Kolo VIII/2. Kada je osnovan prvi univerzitet u Bosni? Oslobo enje 54/17744. Kurtović Esad.. Stanovništvo Konavala. Drugo izdanje.. 1999. Posebna izdanja. Južnoslavenski nacionalizmi (Jugoslovensko ujedinjenje i udžbenici prije 1914. Sarajevo 24. 2539. 2541. Jeleč Sead. Sarajevo 26. (Prijevod s engleskog Josip Šentlija)..242 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku. 2543. Sarajevo 2000. South Slav Nationalisms. (razgovor sa Enverom Imamovićem). 494. 2548. do 20. 2538.. 2540. Kapetanić Niko – Vekarić Nenad. Sarajevo 1984. Monografije 15. 2544. Karavanski saobraćaj. 438. Ohio State university Press 1990. Laus. 26. 39. Kajmaković Radmila. Textbooks and Yugoslav Union before 1914. Helsinborg 2000. Bošnjaštvo na vjetrometini. 2545. Kamenica Edina.. Zagreb 1992.. (KUN) 6-7.. Zagreb 1998. Sarajevo 2000. Jelavich Charles.09. 350-351. Bosanski kralj u Splitu (Šta se dešava sa sarkofagom Stjepana Tomaševića). Knjiga 7. Kapetanić Niko – Vekarić Nenad.-2000. 289-293. Svezak 2. Kapetanić Niko – Vekarić Nenad. 336.

Klaić Nada. Vladar po dobru zapamćen (Od Kulina bana i dobrijeh dana). Zagreb 1996. (3) (Komendu za ravnopravnu upotrebu jednog naroda). (* Ivanković Željko.. Ključanin Zilhad. Katičić Radoslav. Bilten FTS XXVII/1. Hintergründe. Feljton: Nepoznata Bosna (1-4): (1) (Nepotpun pregled nepoznanica). Karabeg Mugdim. Sarajevo 30. ZürichPaderborn 1994. Naši dani XXXVI/975 (45). Zagreb 1996.. 01. Kind Christian. Kabes III/22. Naši dani XXXVI/972 (42). "Simpozijum: Vlasi u XV i XVI vijeku". Karamatić Marko. Kavazović Esad.08. Zenica 1995. Karan Milenko. 46-49. Zagreb 1997. Sarajevo (1996). Karamatić Marko. 2558. Uvodna riječ. (* Prcela Frano. Diskusija. 16. izdanje. 302304. Der jugoslawische Bruderstreit: Geschichte. Motive. (2) (Disput o Kulinu banu). . Radovi HDZU 4. 24. CCP XX/37. JLZ. Karabeg Mugdim.. 6. Sarajevo 1999. 2559.12.. 691.05. Travnik 1995. Oslobo enje 48/15396.. Sarajevo-Fojnica 2000.) 2556.. Mostar 1997.. 184. FTS-Franjevački samostan Fojnica. Naši dani XXXVI/973 (43). 2557.. U kraljevskom Jajcu. Sarajevo 1989. Hrvatska sveučilišna naklada. 16-17. Sarajevo 23. Muslimani potiču od neznabožaca. Pitanje o podrijetlu Hrvata u hrvatskom diskurzu danas.Društvo 243 2550.. 5-7. Bosanski duh. Sarajevo 2000. 38-39. Sarajevo 19. Kasumović Ismet. ČSP XXVIII/1. 112-113... 1989. 1991. 153-157. 149-153.. Krieg auf dem Balkan. Hrvatsko-bošnjačke teme. obljetnice smrti Fra An ela Zvizdovića”.. 2. Naši dani XXXVI/974 (44). Karihman Ferid. Sarajevo 1989. 1990. 2552. Klaić Nada. “Zbornik radova sa Znanstvenog skupa u povodu 500. Odjeljenje društvenih nauka 22. 2551. Oslobo enje 46/14911... (7 dana.04. Sarajevo 1983. 211-212. 2555. 28).. Bibliografija radova o političkom položaju Bošnjaka-Muslimana i bošnjačkoj kulturi. Kico Mehmed. 15-17. 2554. Zagreb 1986. Verlag NZZ-Verlag Ferdinand Schöningh. Sarajevo 1989. 2553.. (4) (Praslavenski elementi u kulturi bosanskih naroda). 46-49. Oslobo enje 47/15146. EJ 4. Sarajevo 1989. 171-172.. 2562. Matković Stjepan.. Feljton: Stvaranje bosanskohercegovačke posebnosti (1): (1) (Gdje se svjetovi stvaraju). Divan II/15. Naše srednjovjekovno krivično pravo u turskim zakonskim propisima. Herceg. br. Bilten FTS XXVI/2. i 02.) 2561. Znak Bosne I/1. 2563. 4649. 2560. Radovi ANU BiH 73. 6.

Kabes I/2. 2. Kotorić Tarik. Sarajevo 1983.244 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Džaja (1-5): (1) (Repovi tu inske vladavine). 242. 36/1. Sarajevo 01. 35-49. Oslobo enje 47/15101. Kovačević-Kojić Desanka. 2568.. Sarajevo 03.06. 168. Učešće Vlaha u trgovinskoj razmjeni tokom XIV i XV vijeka.. Odjeljenje društvenih nauka 22. 6... Istaknutiji Dubrovčani u Srebrenici u doba Despotovine.. Beograd 1977. 7. 8. 210-212. Beograd 1995.. Koprivica A. 1990.07. SANU. Branko. Radovi ANU BiH 73. Sarajevo 1983. Leśny Jan. SV 2. Odjeljenje društvenih nauka 22. Vlahović Š. izdanje.. Radovi ANU BiH 73. Društvena struktura rudarskih gradova.. Smederevo-Beograd 1992. Nikšić 19. Istorijski institut. klerikalizam.. Valjevo 1994. Domaći stanovnici . Feljton: Bavarski divan: Dr Srećko M. 122-132. Kovačević-Kojić Desanka. EJ 1. O Bosni i bošnjaštvu.dubrovački gra ani u gradskim naseljima srednjovjekovne bosanske države. 79-84. 28-29. Dobojske novine IV/37. "Valjevo .. (2) (Prostor velikih migracija). 2575. 2574. Bosanac – prva ili četvrta opcija?. Zbornik radova 12. GEI 27. Oslobo enje 47/15100.. "Bosna i Hercegovina od srednjeg veka do novijeg vremena". "Simpozijum: Vlasi u XV i XVI vijeku". IG 1-2.07. . 2565. Mostar 1995. Sarajevo 1988. Komadina Ante. (4) (Tradicionalizam. Oslobo enje 47/15098.07. Beograd 1978. 2569. “Tisuću godina Trebinjske biskupije”. 2576. 176-179. Povratak i putovanje. Kočović Bogoljub. (5) (Kako dostići Zapad?). 1990. 2570.. 1997. Diskusija. 8. Zagreb 1980. 468-469. Sarajevo 05. Kovačević-Kojić Desanka.. 1990. Petar. Oslobo enje 47/15099. 61-72. Avarski kaganat.) 2572. 172-173. Ban. Histor.07. Ljubljana 1990. 2571... Oslobo enje 47/15097. "Socijalna struktura srpskih gradskih naselja (XII-XVIII vek)”. Doboj 1999. Kwart. 2567. Beograd 1978.07..-2000.. 2564. 1979. “Bosna i bošnjaštvo”. ‘Karantanija’. 2573. Kovačević-Kojić Desanka.. 165-166. Vrhbosanska visoka teološka škola. Kovačević Jovan. JLZ. Kovačević-Kojić Desanka. Kostrenčić Marko. 11.. Nikšićke novine. (3) (Greška evolucionizma). O istoriji i legendi u pjesmi ‘Propast Hercegovine’ (Herceg Šćepan nije zet Crnojevića). Interkonfesionalni odnosi na području trebinjske biskupije. Korenić Bojan.postanak i uspon gradskog središta". 2566. 125-134.. 9. Sarajevo 02. 50-51. Sarajevo 04. fundamentalizam). SKZ. 1990. (* Maksimović Ljubomir. "Simpozijum: Vlasi u XV i XVI vijeku". 149-158. 1990. Korjenić Kasim.

NEV XXXIX-XL/1-2. Anali 19-20. Sarajevo 1990. Sarajevo 1989. Kučuk-Sorguč Indira. Sarajevo 1979. 402-407. . Sarajevo 1989.. 98. Gostionica (122). Avazov focus I/1. 202. 83-84. (* Prlender Ivica. Katunar (287). S. 2579. 28. “Povijesnoteološki simpozij u povodu 500 obljetnice smrti bosanske kraljice Katarine”. Lukava pljačka bosanske povijesti! (Da bi zbirka Muzeja ‘hrvatskih starina’ u Splitu bila bogatija. Župni ured Kotor VarošSvjetlo riječi.. kulture i sporta. Zbornik za istoriju BiH 1. Kovačić Anto Slavko.. Karajica Stipo. GDI BiH 39. Sarajevo 17. 2583. 57-65. KS-FTS. 495. (* . 2578. Kriste uro... 2580. Krekić Bariša.... Sarajevo 1996. Südostforschungen 50. 89-108. 41... nauke. V.) 2582. Divan I/1../1999. . Krzović Ibrahim. Kana 20/11-219.. Knowledge. Na razme u bez me a (Neke značajnije veze izme u Dubrovnika i zale a)..10.. Sarajevo 1988. Beograd 1995. 278-279. Dubrovnik 1982.. Krekić Bariša. Orlovac Anto. Hercegovina 4-5 (12-13). Sarajevo 1990. Stanjanin (699). 335-336.. 50-57. 97. Vrhbosna 1(104)/2. Cirkulacija informacija izme u Dubrovnika i Bosne. 100. O domaćim trgovcima u srednjovekovnoj Srebrenici. 12. Zavod za povijesne znanosti JAZU u Dubrovniku. Dva priloga bosanskoj istoriji petnaestog vijeka./1990. Frejdenberg Maren.) 2587. O Državnom birou u Visokom. Sarajevo 1989. 2586. Radovi 24. Sarajevo 1989. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Stanovništvo Dubrovnika i demografske promjene u prošlosti. 2584.. 233. 1995. Bosna Srebrena 40/5. Svjetlo riječi VII/80. 23. Prilozi povijesti stanovništva Dubrovnika i okolice. Diskusija. Ministarstvo obrazovanja. RBIH. Krivošić Stjepan. Bilten FTS XVII/2. 41-43. Ugrožavanje Bosne i Hercegovine kroz historiju i tradicija njene odbrane. Kovačić Anto Slavko. Dubrovnik 1990.. Katun (286-287).Društvo 245 2577. Contributo allo studio degli schiavi levantini e balcanici a Venezia (1388-1398). “Nauka o odbrani (Grupa autora)”. Kovačević-Kojić Desanka. Krekić Bariša.. Beograd 1999. Firenze 1978. Kovačević-Kojić Desanka. (* Lučić Josip. Mostar 1998. Karaula Marijan.. 137-141. Zagreb 1991.. Leprozorij (366-367). GDI BiH 37. posljednjeg bosanskog kralja Stjepana Tomaševića). Travnik 1994.) 2581.. München 1991. 12. 2588... Knjiga 1. Katolici u kotorvaroškom kraju. Sarajevo 1989.. PFB II/3. Studi in memoria di Federigo Melis 2.. susjedi nisu prezali odnijeti kosti jednog stranca. 379-394. 199-217. 2585. Sarajevo 1986. Kreso Muharem.

Bošnjaštvo na vjetrometini”. Prisvajanje i otu ivanje bosanskog srednjovjekovlja. 33. ni latinska.. 2593. Ljiljan IV/147. 2591. 30-31. Zagreb 1992. 47-53. 14. . stoljeća (Dolazak. Kulenović Muradif. Kukić Slavo. FPN. (2) (Sva nas Bosna pomiriti neće).. Kulenović Tarik. 36.. Sarajevo 1995. Tuzla 1996. 253-255. Feljton: Bošnjaci kao Muslimani (1-2): (1) Behar I/3.. (3) (Ni bizantska.246 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 2590. Sarajevo 1996. Sarajevo 1995. Kulenović Salih. 2599. Drugo izdanje. MH. Globus.. Etnička i vjerska povijest Bosne. Kulenović Muradif. Izabrana djela.. Sarajevo 1996. Biblioteka Posebna izdanja. Bošnjačka pismohrana I/1-4. 16-17.. 2601. 2598. “Pavo Živković. Helsinborg 2000. Zagreb 1999. 146-153. Etnički procesi na prostoru sjeveroistočne Bosne od prahistorije do danas. Behar I/2. Hikmet IX/2(98). 2592. “Bosanska srednjovjekovna država i suvremenost (Zbornik radova)”. Recenzija. Kukuljević-Sakcinski Ivan. “Bosanska srednjovjekovna država i suvremenost (Zbornik radova)”. Kulenović Muradif. Ljiljan IV/150. 2596. Zagreb 1990. samo bosanska). Sarajevo-Mostar 1998. 51-56. “Ševko Kadrić.. Kulenović Muradif. “O ‘nacionaliziranju’ Muslimana (101. Zagreb 1997. (4) (Bosna nije šaptom pala).. priredio Ševko Kadrić). 33. Kurbel Virgil. Bur ugurden (Duhovna magistrala bošnjačkog naroda)... Slavonije i Srijema do konca XVII. Kulišić Špiro. 9-18. Kulenović Muradif. Kulenović Tarik. 135-146. 135-142. Ljiljan IV/149. Behar I/3. godina afirmiranja i negiranja nacionalnog identiteta Muslimana). razvoj i nestajanje Hrvata katolika na tim prostorima)”. Zagreb 1992. Tuzla 1998. 2600. 2597. 13. Razmatranja o porijeklu Muslimana u Bosni i Hercegovini.. FPN. Kamo sreće da smo davno prigrlili ime Bošnjak i išli za njim (Razgovor s Emir Sinanović. 35. Kulenović Muradif. Drugo izdanje.-2000. Bosanski stanak. 54-57.. 2595.. Bosna uvijek bosanska. (Priredio Alija Isaković)”. Ljiljan IV/148. Zagreb 1993. Sarajevo 1995. HKD Napredak.. Recepcija bošnjačkog nacionalnog imena u Republici Hrvatskoj. (2) Behar I/4-6. Sarajevo 1995. Feljton: Bosanski stanak ili državno-pravna teorija Bosne (1-4): (1) (Bošnjaci – stari narod Evrope). Pogledi 7.. 2589. BiH kulturno-informativni centar. Duhovni kontinuitet Bošnjaštva. Zagreb 1992. 2594.

Oslobo enje 53/17333. 2609. Okamenjena stoljeća. Sarajevo 13. Kurtović Esad.. Knowledge. Globus. Srednjovjekovna Europa. Poturči se plahi i lakomi. 2610.09. Mladost. 2614. Oslobo enje 53/17336. 289-302. (6) (Plemićki kodeks Crkve bosanske).. 14-15. 14. Sarajevo 09. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 15... Sarajevo 1990.09. 2616. 2604.. (7) (Bosna – dio turske . Kustić Živko. Bosanska tradicija i pučka kultura (Uz obljetnicu smrti žalosne bosanske kraljice). Definiranje pojmova.09. Oslobo enje 53/17335. Sarajevo 1998. Novi Sad 1990. 2615. Biblioteka Prizma. 2611. Zagreb 15... 1996. 2613. Sarajevo 10. Sarajevo 11. Šapat kraljeva kostura.09. 73-77. (5) (Težište bogumilskog mita). Zagreb 1994. Svjetlo riječi IX/91. 24. Kršni zavičaj 31. Journal of Islamic Studies 5/2. (3) (Ilirski milenijski kontinuitet). Zagreb 1990. 2612. Most XXVI/130 (41). utvr ivanje sadržaja.. 1996. Lopašić A... 279-280.. ome ivanje prostora. Lemajić Nenad. Kurtović Esad. Islamization of the Balkans with special reference to Bosnia. 1994. 73-80. 2606. Svjetlo riječi XIV/164. 1999.09. Oslobo enje 53/17337. 75. Oslobo enje 53/17334. Radovi 27. Knowledge. Dani VI/91.. Lovrenović Dubravko. Kustić Živko. Malo zmije malo golubovi. 2605.. Feljton: Bosanski mitovi (1-10): (1) (S perom i kundakom). 78-81. Humac 1998.. Kako su podijeljene Bosna i Hercegovina?. Sarajevo 14. Kurtović Šukrija. Loma Aleksandar. 2603. Biblioteka Posebna izdanja. 49-51. Beograd 1999. Svjetlo riječi XIV/158. Livno 1996. 18.09. 163-186. Ladan Tomislav. (4) (Asmilacija Hrvata).. Bosanski grb. 10. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. (2) (Nasilje nad činjenicama). Beograd 1999. Lovrenović Dubravko.09. 1996. “O ‘nacionaliziranju’ Muslimana (101. Sarajevo 12. Livno 1996.. 2608. 117-121.. (Priredio Alija Isaković)”.. 1996. 2607. 12. 7. Istraživanja 13. Oslobo enje 53/17338. (Ekskluzivno istraživanje DANA: Udžbenici III). 20.. godina afirmiranja i negiranja nacionalnog identiteta Muslimana). Iz prosopografije Kosača (Jelena i Teodora). Zagreb 1990. 1996. Lovrenović Dubravko. Lovrenović Dubravko. 6. Lovrenović Dubravko. Porodica Belmužević. Velmoža. 1996. Jutarnji list. Lemajić Nenad. Kapetan. Mostar 2000.Društvo 247 2602.. Sutješki fragmenti.

. (10) (Nesigurnost identiteta na mitskoj vatri). herceg i pataren (Ideološki stereotipi i životna stvarnost). Čovječno pisanje povijesti (Moj odgovor njima). 551-552. Svjetlo riječi XVI/178. 2620.03.09. Lovrenović Dubravko.. Sarajevo 02. 1996. Stećak V/57. Lovrenović Dubravko. Sarajevo 15.09. 1996. 21-59.. 2624.09. Oslobo enje 53/17341. Lovrenović Dubravko.. 1997. Dani VII/124.. 1999. Svjetlo riječi XV/174. Oslobo enje 54/17751.10. Sarajevo 17. 2618.11. Sarajevo 15.248 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.. 1996. Profetija okrenuta unatrag. 2626. (KUN) 3. Sarajevo-Fojnica 2000. Sarajevo 24. 2625. U susret boljoj prošlosti. 12. 17. 2621.. Lovrenović Dubravko. Završna riječ na Znanstvenom skupu u povodu 500. herceg i pataren (Ideološki stereotipi i životna stvarnost). 257-294.. 7. Sabah propovijed i bosansko srednjovjekovlje. Kraljica i njezin narod. FTS-Franjevački samostan Fojnica. 2617.09. “Zbornik radova sa Znanstvenog skupa u povodu 500. 14. 2619. 36-38. Sarajevo 1997..-1998. 248-253. 22. 1999. Politička paradigma i bosansko srednjovjekovlje (U povodu teksta intervjua Envera Imamovića: Kada je osnovan prvi univerzitet u Bosni?). 2622. Lovrenović Dubravko. Sarajevo 2000. Lovrenović Dubravko. obljetnice smrti Fra An ela Zvizdovića”. Putovanje posljednjeg “svetopočivšega” kralja.09.-2000.09.. Osloboenje 54/17696. Sarajevo 16. Forum Bosnae 7-8. 1996. Svjetlo riječi XV/172. BF VIII/12. Lovrenović Dubravko. invazije). Sarajevo 1997. Sarajevo 2000. Sarajevo 01. (8) (Izme u mržnje i ludila). 56-58.. Lovrenović Dubravko. Oslobo enje 53/17340.).. Dani VII/121. 2629. 2627. 1997. Dani VII/96. Oslobo enje 53/17339. Zemlja sa tri biografije (Ekskluzivno istraživanje DANA: Udžbenici VI). Sarajevo 07.. Vitez. Lovrenović Dubravko. Oslobo enje 53/17342. Lovrenović Dubravko. 16. Vitez. obljetnice smrti fra An ela Zvizdovića (1498. Sarajevo-Fojnica 2000. Lovrenović Dubravko. obljetnice smrti Fra An ela Zvizdovića”. 11. . FTS-Franjevački samostan Fojnica. Sarajevo 18. Spajanje ničega s nečim.. 2623. Sarajevo 1998. Sarajevo 1998... 2628. “Zbornik radova sa Znanstvenog skupa u povodu 500. Lovrenović Dubravko. (KUN) 6-7. Lovrenović Dubravko.. 78-81. (9) (Olovni vojnici i voštani vladari). 1999. Kršćanstvo i barbarizacija svijeta (Uz blagdan Ivana Krstitelja u Kraljevoj Sutjesci). 20.

Knjiga 1. obljetnice smrti Fra An ela Zvizdovića”.. BiH kulturno-informativni centar.. Bošnjaštvo na vjetrometini”. Markešić Luka. 153-156..).) 2637. 50. Bosanski kralj (O drevnom refleksu čuvara Bosne). “Safet Halilović. ČSP XXXI/3. Ko ne želi identifikaciju sa zemljom. (Reprint iz 1930. (* Jalimam Salih. Lovrenović Dubravko. 2631. Luburić Andrija. 21. 1999. HZ 35. Markešić Luka. 136.. kraj stoljeća. ‘Nikola Pašić’. (KUN) 15. BF IV/6. Nov podatak o Branivojevićima. Lovrenović Ivan. (* Markešić Luka. Sarajevo 1997. Dani VII/119. Zagreb 1982. 2632. “Bosnia and its People”. Restitucija bosanske državnosti (Izbor priloga i dokumenata)”. Zenica 1992.. 1998. Sarajevo 29. FTS-Franjevački samostan Fojnica. zagreb 1999.. Slobodna Bosna III/57. 307311. 2639a. Zagreb 1978-1979.) 2633. 2641. “Zbornik radova sa Znanstvenog skupa u povodu 500..Društvo 249 2630. Drugo izdanje. Zenica 1993.09. 12. Sarajevski dnevnik.12. 333. Zagreb 1996. Sarajevo 09. Lovrić Stjepan. 19. Lovrenović Ivan – Imamović Mustafa.. HZ 31-32. god. 2640. Tuzla 1997. Helsinborg 2000. 54-55..09. 275-283. KDM Preporod Zenica. 2634.. 2639. Sarajevo 10. 336.. Lovrenović Ivan. Oslobo enje 53/17415. Sarajevo 02. Lovrenović Ivan – Imamović Mustafa. Kalligram Könyvkiadó. 1996. Drobnjaci. Avdić Edin. . AGM. Lubovac Ragib..03. Pozsny 1995. 175. Krišto Jure. Povijest koja ne zastarjeva. Bosanska srednjovjekovna državnost u tradiciji Bosne Srebrene.. 2000.11. Bosna i njezin narod. “Ševko Kadrić. 2636. 15.. BF VIII/13. Dopuna o Branivojevićima. 641-645. 197-206. 2638. Durieux. Sarajevo 2000. Sarajevo-Fojnica 2000. prošlost i etnička uloga u našem narodu).) 2635. Samobor 1996.. Sarajevo 01. Posebna izdanja.. Lučić Josip. 36. A régi Boszina. 3-15. Sarajevo 1992. Ex tenebris. Markešić Luka. (* Krišto Jure. Centar za bosanske studije. Oslobo enje (Publisher).. Beograd 1999.. 487-493. pleme u Hercegovini (Poreklo. Lučić Josip. 41.. Bosnia & Herzegovina a millenium of continuity. Lovrenović Ivan. Preporod XXXIII/1. Zagreb 1994. Oslobo enje 55/17878.. Hrvatski glasnik V/57. Svjetlo riječi XV/166. Dani VIII/173. 1997. Lovrenović Dubravko. Lovrenović Ivan. Knjiga iz Tu manove biblioteke. Bosna.

str. “Trpimir Macan. Novi Pazar 1996. Sarajevo 1995. 29-31. 9-13. 73-113.-2000. Most XXII/95 (6). 2645. Načela (139141)/. 57. Biblioteka Prošlost i sadašnjost. 2650. Bošnjaci i/ili Muslimani!?.) . Luke evan eliste iz stolnog grada Jajca. 2649. Dubrovnik 1992. Tuzla 1995. Beograd 1989. 2651. Znak Bosne I/4. Balkanica” XVI-XVII. Zagreb 1994. 115-116. /Bosanski arhipelag Superanus (17-24). MH. 57. Povijesni prijepori. izdanje.. 71-73. “Trpimir Macan. Čelebić Mirsad. Macan Trpimir. Alispahić Nijaz. Jahić Adnan. Tuzla 1995.) 2648.. Mahmutćehajić Rusmir.. Vinicije. Lupis B. (Prvo izdanje. 112-114. 2646. 218. Knjiga 6. Hercegovina 3 (11).. Potvrda višestoljetne priznatosti (45-47). Radovi 27. Povijesni prijepori. Leda saliniana. Trajnost stradanja. MH. 315-331). 65-77. Povijesni prijepori”. Zenica 1996. Biblioteka Prošlost i sadašnjost. (* Čoralić Lovorka. Balcanica 20. Razvoj etničkih kategorija u Bosni i Hercegovini. Ogranak Dubrovnik. Pogledi II/3. Podaci o doseljavanju Slavena u starijoj dubrovačkoj historiografiji.. 399-403. Biblioteka Prošlost i sadašnjost. Kulturna hronika Tuzle”. 369-371. Lukić Zlatko. Jednostrane interpretacije. 7-11. Značenja 25-26. Dijalog Nova serija II/17. Muslimanska biblioteka. Sandžačke novine I/4. Knjiga 6.) (* Dedić Mehmed. 1029. Muslimani i bošnjaštvo”.. Živa Bosna ’94 (Politički eseji & intervjui). Zagreb 1995. MH. Macan Trpimir. Bosna. Knjiga 6. 2. O pristupu srpskokatoličkom fenomenu. Kosovska etika i mit – simboli očuvanja srpske nacionalne svesti. Filandra Šaćir.. Ogranak Dubrovnik. 2644. “Nijaz Alispahić. Sarajevo 1994. Pogledi II/3. Čelebić Mirsad. Doboj 1996... Behar IV/18. Mostar 1997. Tuzla 1997... Lukić Dragomir. Moći sv. Sarajevo 1991. 79-85. Lučić Josip. 151-152. Sarajevo 1996. Nerazumnost optužbi (U povodu “Srbi u delima nekih hrvatskih istoričara” Jeremije Mitrovića. Ogranak Dubrovnik. “Etnogeneza Hrvata”. Dubrovnik 1992. “Atif Purivatra – Mustafa Imamović – Rusmir Mahmutćehajić. Radio kameleon... 2642. Dubrovnik 1992.. Lučić Josip. 2647. 2652. Oslobo enje International.. MH. Beograd 1985-1986.250 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Macan Trpimir. Zagreb 1995. 314. 2643. Mahmutćehajić Rusmir.. Mostar 1996.. Mahmutćehajić Rusmir. 31-40..

) 2655. Mandić Nikola. ZIRAL... 13. Hrvati i Srbi. Mostar 1989. (Mikulići). 13. Sarajevo-Ljubljana 1993. /Bosnia. Sarajevo 1998. 279-285. ZIRAL. Oslobo enje 55/18763. (Raguži. “Zbornik radova sa Znanstvenog skupa u povodu 500. 145-155. Sarajevo 1998. Mahmutćehajić Rusmir. Mostar 1988.. Mostar 1988. Sarajevo 23. Odjek LI/3-4.. Principles (141-143)/. 1999. Mandić Dominik. BF VI/10. (Matići). Ljiljan II/22. Povijesno kritička istraživanja. Komornik (312). 13. Radio Kameleon-Did-Durieux. Lovrenović Dubravko. 13. Čitanje historije i povjerenje u Bosni. Hrvatske povjesnice. Mandić Dominik. Mahmutćehajić Rusmir. Crkva na kamenu X/107. 8. Sarajevo 1996... Crkva na kamenu IX/90.. 2. Balin i Balen).. 2654. 13. Crkva na kamenu IX/95. Hodžić Kadrija. Crkva na kamenu IX/96. Mostar 1990. Državna i vjerska pripadnost sredovječne Bosne i Hercegovine. Chicago-Rim 1978. Crkva na kamenu X/104-105. 2660. Recognition of on age – old identity (46-47). 13. 17.05. 13. HM II/7-8. (Tasovčići). Beograd 1999.. 220. 486. (KUN). Supreme Archipelago (17-24). Mostar 1988. 13. različita naroda. Crkva na kamenu IX/89. izdanje.. Svezak III. (Boškovići). 173-206. . Mostar 1989. (Rupčići).. Feljton: Naša prezimena: (Nimčići). Nakladni zavod MH. Crkva na kamenu X/98. 2656. Ponovljeni pokop bogumilstva. Crkva na kamenu XI/109. obljetnice smrti Fra An ela Zvizdovića”.. Toronto-Zürich-RomaChicago 1982. (* Lovrenović Dubravko. (Novalići).. Etnička povijest Bosne i Hercegovine. 13. 2662. Tuzla-Sarajevo-Zagreb 1998. Mostar 1988. Zagreb 1990... (Balinovići-Balenović. Mostar 1988. 2657. izdanje. Mandić Igor. 2659. Mostar 1988. Povijesno kritička istraživanja.ukić Marica. (Šimrakovići). Kriva politika. Fratar i sultan (Tražeći perenijalnu misao u sjećanju na susret fra An ela Zvizdovića i sultana Mehmeda el-Fatiha). Komora (311-312). 2. Bosna i Hercegovina. 13. Mostar 1987. Crkva na kamenu XI/111-112. Crkva na kamenu IX/88. Mostar 1990. Herceg Bosna i hrvatska Bosna i Hercegovina u povijesti Hrvata (Priredio Tonči Grbelja). (Ilići).. 105-109. Mahmutćehajić Rusmir. Crkva na kamenu VIII/85.. Sarajevo-Fojnica 2000.. dva stara. FTSFranjevački samostan Fojnica. Svezak I. Bosna i Hercegovina.. 319. Oslobo enje International. Knowledge. Mandić Dominik.Društvo 251 2653. 2661. Mandić Dominik. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Sarajevo 1998. Crkva na kamenu XV/168. Mostar 1994. 13.. Mostar 1989. Crkva na kamenu IX/97. 2658.. Living Bosnia ’94 (Political esseays & interviews).. Malović. (Kneževići starinom Kruševići). (Ostojići). 13. 13.

Mandić Nikola. 2669. Hercegovina 1979.. Margetić Lujo. Politika. Podrijetlo hrvatskih starosjedilačkih rodova u Konjicu i okolini. Crkva na kamenu XVIII/200. 614. Ilići..) .. Mostar 1997.. 2664. Osvit 3-4.. 12.) 2665. 66-70. Mostar 1997. Podrijetlo hrvatskih starosjedilačkih rodova u Mostaru. SKZ. Mostar 2000. H. 196-203. 2676. Kršni zavičaj 13. Gacko 2000. Čitluk 1998. Mandić Svetislav. H. Podrijetlo i razvitak pučanstva u Kruševu kod Mostara. 120-126. Mandić Nikola. 2672. 2673. Sarajevo 1999. Mandić Novak Studo. 114-115. Mandić Nikola.252 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.. 2674. Zagreb 1983. 131-132. Mostar 1999. 237. Srpske porodice Vojvodstva Svetog Save. (* Stanić Radomir. T. Komlinovići... Mar J..) 2675.. 13.. Mandić Nikola. Laznibat Velimir. Motrišta 7. (* Zovko Ljubomir. (* Sirotković Hodimir. 153154. rod Hercega Stipana. Beograd 1986. T. Mar J. 2667. MH Ogranak Čitluk-Općina Čitluk. Mostar 1998. Sveučilište u Mostaru-MH Ogranak Mostar. Mandić Nikola. Stećak VI/64.. Rastok. 2677... Hercegovina 1980.. Balinovići. Zagreb-Rijeka-Čakovec 1983. Mostar 1999. Hrvatsko povijesno pravo na Bosnu i Hercegovinu. Motrišta 12.. Mostar-Konjic 2000. Nikić Andrija. Motrišta 3.. Zbornik 13. 1319..) 2671. 120-121. 2666. Kršni zavičaj 12. Mandić Nikola. Mandić Nikola. Velika gospoda sve srpske zemlje i drugi prosopografski prilozi. 18-19.12. 249-253. Zbornik 2. 2668. 2663. Mostar 1996. Mostar 1997. Kosače-Hranić. Brotnjo. Mostar 1999. Mostar 1997. Motrišta 4. Mandić Nikola. 13. Mandić Nikola. Motrišta 3. 587. Crkva na kamenu XVII/189. Odgovor na “Neka razjašnjenja o Previšićima”. S ove strane modre rijeke. Motrišta 11. 184.. 2527.. Humac i Ljubuški. Herceg Stipan Vukčić Kosača. Mostar 1997. Beograd 20. 2670. Srednjovjekovno hrvatsko pravo – stvarna prava. Mandić Nikola. 37-40.. 1986. Pravni fakultet u Zagrebu-Pravni fakultet u Rijeci. (* Nikić Andrija.-2000. Autorovo izdanje.

Marijanović Zdravko. 2686.) 2685. Sarajevo 1980. Zagreb 1995. GP 24. Zagreb 1994. 25.. Sarajevo 1998. “Luka Markešić. Marjanović-Dušanić Smilja. Dijagnoza – nalazi – terapija. Zagreb –Stolac 1999. Vladarske insignije i državna simbolika u Srbiji od XIII do XV veka. Margetić Lujo. Knjižnica “Pravda i mir”.. ŠK. Lujić Božo. MH Mostar. Grafocolor Zagreb. Sarajevo 1995.Društvo 253 2678. 2683. BF VIII/13. IG 1-2. Margetić Lujo. Bilten FTS XXIII/1. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”.. Zagreb 1990.. Sarajevo 2000. HZ 45 (1992). 276-278.. Povijest države i prava naroda SFR Jugoslavije”. 45-71. zagreb 1993. Pojava i utjecaj Dubrovčana na život u srednjovjekovnom Kreševu. Stećak II/21. Margetić Lujo – Maršalevski Apostolova Magdalena. 22.. “Hodimir Sirotković – Lujo Margetić. 1-11. Markotić F. 2680. Stanovništvo Bosne i Hercegovine – osnovne karakteristike razvoja naseljenosti i broja stanovnika. Knjiga 5. “Stolac u povijesti i kulturi Hrvata”. 175-179.. Marjanović-Dušanić Smilja. (* Mešanović Sanja.. Knowledge. Ante. Beograd 1999. Livno 1995. Markešić Luka. Zagreb 1988. 33-36. Markešić Luka. Marijanović Bernard.. Rad JAZU 451.. Hrvatski pravni običaji. Beograd 1994. Općina Stolac. obljetnicu Povelje Kulina bana). Slučaj Bosna. Slučaj Bosna. Bosna ostaje bez svjedoka (s demografsko-političkog vidikovca). Sarajevo 1995. Markotić Ante. Biblioteka (P)ogledi.. Samobor 1996.) 2687. Ivanković Željko. Svjetlo riječi. 304.. . Svjetlo riječi XIII/152. 125. Dinastija (154). AV 37. Nastanak i razvitak srednjovjekovnih država i prava jugoslavenskih naroda. 2681. 487493. Zagreb 1990.. 269-271. Knjiga 5.. 2689. 104-105. Abandžak Stipo. ČSP XXXI/3. Krišto Jure. 253. Ivanković Željko. Zagreb 1999. Svjetlo riječi.) 2682. Dijagnoza – nalazi – terapija”. Bilten FTS XXIII/1. Mostar 1999. Hrvatski narodni godišnjak 1999. 2679. 641-645. Samobor 1996. Beograd 1994. Nekoliko napomena o etnogenezi jugoslavenskih naroda. 147-159. Knjiga 1. Krišto Jure. Sarajevo 1995.. 'Slava’ i Hrvati u Hercegovini. 2684. (* Strčić Petar. 103-105. 441-465. Bosna Srebrena XLVI/4. Sarajevo 1995. Humski zbornik 4. Mikulić Planinka.. Kulin ban – povijest i legenda (Uz 800. Margetić Lujo. Godina 46. Hrvatsko srednjovjekovno pravo – vrela s komentarom. (* Premec Vladimir.. Knjižnica “Pravda i mir”. 192-195. 2688. Dijalog Nova serija I/3-4.. 15-105. Moderna vremena Zagreb. Kruna (334-335)..

Knowledge. Sarajevo 1998. 99. JIČ XVII/1-2. Marž Pjer. Stanovništvo 28-29/3-4. maja 1994. 23. O antropološkoj metodologiji terenske obrade skeletnih nalaza. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. “Migracioni procesi i Bosna i Hercegovina od ranog srednjeg vijeka do najnovijih dana . Convegno degli storici Jugoslavi ed Italiani. Boljar (56). (* Mišković Sonja. 16-20. ni kućnu poslugu. Raskovnik XXIII/87-90.. Beograd 1994.. ni kmeta. Prezimena izvedena od titula. Danica 7 (za 2000). Mihaljčić Rade. ni vlasnika. Naslednik (433-434)...-2000.. Mikić Živko. Ljubljana 1978. 29-35. l. Dvorski. Vladarska titula gospodin. 2691. Vlastelčići (8789). 2701. 2690. Mijušković Slavko.. dvorski knez (143144). . Putovanje po Crnoj Gori i Hercegovini (Prevod sa francuskog Nada Jovović). 201-242. Sarajevo 1978. Titule (732-734). Plemstvo (523-524). “Istočna Bosna i Sandžak (Znanstveni skup). (Uredil – A cura di: Ferdo Gestrin)”. 127-147. Družina (169-170). 7. Mara Hrebljanović. 2698. ZČ 32/1-2. 277-279. Sarajevo 1983. Veliki (71-72). 2693. Vojvoda (96-97).. Ljubljana 1978. Kum. “Bosanska srednjovjekovna država i suvremenost (Zbornik radova)”. Zajednička sudbina Bošnjaka i Albanaca kroz historiju. Beograd 1979. 2699. 195-196.. 2694.već vlaha. 9-34. Beograd 1999. Brat (63). i 27... j.. zasjedanje jugoslovansko-italijanske komisije za zgodovino – 7.) 2696. 2700. (* Mihelič Darja. ni toponim.. 2697.. Kmet (298-299). 675. IG 1-2. Vlastela (86). Knez (299-301). FPN. Gospodin (121). Zgodovinsko društvo za Slovenijo. Sarajevo 1996. Mihaljčić Rade. 160-161. Sarajevo 1990. Stavilac (693-694). Peharnik (509-510). ni voćnjak . Migracije i Bosna i Hercegovina". 26. Beograd 1997. u Sarajevu. Spremić Momčilo. Memić Mustafa. Udruženje Bošnjaka porijeklom iz Sandžaka. Vražda (106-107).. kumstvo (343-344). Vlaštak ne označava ni roba. Biblioteka Svjedočanstva. Mihaljčić Rade. Institut za istoriju-Institut za izučavanje nacionalnih odnosa. Društvo srednjovjekovne Bosne. X 1989. Nasle e (434).njihov uticaj i posljedice na demografska kretanja i promjene u našoj zemlji.”. 117-131. Poznati Bošnjaci Sandžaka i Crne Gore (Od Ahmed-paše Hercegovića i Vehbi Šemsekadića do Rifata Burdžovića i generala Sefera Halilovića). 1-2 (1990) Beograd 1991. Me edović Šefko. 113-129.. “Migracije Slovanov v Italijo – Le migrazioni degli Slavi in Italia. Sluga (674-675). Godišnjak CBI XVI/14. Radovi ANU BiH 73. CID. Sarajevo 1996. Beograd 1999. Matica d.) 2695. "Simpozijum: Vlasi u XV i XVI vijeku".254 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Podgorica 2000. Odjeljenje društvenih nauka 22. 2692. Mihaljčić Rade. 231. Memić Mustafa.

2715. 217-226.. 97. Mikulić Planinka. 5-109 + Anhang I (Fototafel I-C + Anhang II: (Verbreitungskarte. Split 1983. Satnik (650). Beograd 1997.. Mitrović D. O izbjeglicama iz zale a na području Dubrovačke Republike. Sarajevo 1999. Beograd 1989. ZFF Serija A: Istorijske nauke 19.. 2716. Godišnjak CBI XXIV/22. Feljton: Veliko stoljeće (1). 85-87. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Knowledge. Sarajevo 1986. Mitić Ilija.or ević Nada. 223-280+10 tabli. 2705.or ević. Beograd 1999. Povesna sfera. Tribunia 5. BiH Kult II/2. Pripaša (584-585). Sarajevo 1978.. Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture. 2709. Mišić Siniša. Beograd 1991. 27-33 + 2 table slika. Sarajevo 1986. 45-59. Ugarci/Trebinje – antropološki sadržaj tumula XI. 2703. Beograd 1984. Posebna izdanja 1. 205-222. 14-15. 2707. Antropološki prikaz srednjovjekovnog stanovnika Ričica.. 18. Stefan Vukčić Kosača. IRO Vuk Karadžić. Prvi pokušaj socijalne stratifikacije srednjovjekovnih stećaka. 139-149. Mikić Živko. Sfairos. Dinarski antropološki tip sa srednjovjekovne nekropole Raška Gora – stećci kod Mostara. Pjesma stvorenja. Narodna književnost”. Mikić Živko. Balcanica 16-17. Beograd 1985-1986. Mikić Živko. Herceg Stjepan.. Trebinje 1979. Dubrovnik 1979. Mitić Ilija. Vlastelinstvo (89-91). Biblioteka Čovek i reč.. 2712. Jeremija. “Ričice – nekropola stećaka”. Mikić Živko. 2713. 2708. ZFF 17. Godišnjak CBI XVII/15... 2706. Godišnjak CBI XXII/20.. 574. 125-163. Mikić Živko. 2710.. Duvno 1986. 315-331. 2711. Pravoslavna Dalmacija (Istorijski pregled). GZM (A) 33 (1978). Milošević. Anali 17. Sveta baština V/37. Diagramme und Dendrogramme).Društvo 255 2702. Miroslav. Srbi u delima nekih hrvatskih istoričara. . “Radmila Pešić – Nada Milošević.. Antropološka zapažanja o skeletu Vignja Miloševića. Rezultati antropoloških istraživanja ranosrednjovjekovne nekropole u Koritima kod Duvna. 2704. Naučni krug 1. Mikić Živko.. Sarajevo 1979. Milaš Nikodim. Mikić Živko. Imigracijska politika Dubrovačke Republike s posebnim obzirom na ustanovu svjetovnog azila.. 2714. Beitrag zur Anthropologie spätrömischer bis spatmittelalterlicher Bevölkerungen Jugoslawiens.

“Bosanska srednjovjekovna država i suvremenost (Zbornik radova)”. Moskva 1978. Moskolenko Evseevič Anatolij.. Balcanica 20. Mrkobrad Dušan.. Musabegović Nijaz. Posebna izdanja 2. Beograd 1994. Bibliografija seobe naroda u Jugoslaviji. Bibliografija seobe naroda u Jugoslaviji. Mulić Jusuf..-2000. 99-105. 2719. (* Trifunovski F. Beograd 1984. Beograd 1992. Mrkobrad Dušan. Prijepolje 1979. Beograd 1989. 43-44.. Pljevlja 1981. 166 + 1 karta. Feljton: Sarajevo – grad izme u Istoka i Zapada (3): (Vjerske zajednice). 395-398. 2718. SKZ-Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. 105-114. Nalić Zahid. Mitrović D. Beograd 1980. 2720. Savez arheoloških društava Jugoslavije-Muzej grada Beograda. Doboj 1996. Moj odgovor dr Josipu Lučiću. Kabes II/13. Islamizacija u Novopazarskom sandžaku.... 405-413. Sarajevo 1996. SSDSV 7. Mušović Ejup. Mulaibrahimović Halim. Neki sociološki aspekti urbanog u srednjovjekovnoj Bosni. Narodnosna svest u Srba. Etnografski institut.. Jeremija. 2728. FPN..) 2729. Narodna knjiga. Jovan. 2717. Učebno-metodičeskoe posobie. 2725.. Bibliographia archaeologiae Iugoslaviae. Predgovor. 221. III-VIII. 2726. 2727. Jeremija. Beograd 1984. 212. Savez arheoloških društava Jugoslavije-Muzej grada Beograda. 2721. Mušović Ejup.. . Posebna izdanja 19. FPN. Dobojske novine I/5. (* Trbuhović Leposava. 72-79. Beograd 1979. Srpstvo Dubrovnika. SANU.) 2723. Jeremija. Heretici. Sarajevo 1996. Mitrović D. 72-74. Mostar 1996. vjera i nevjera. Glasnik SAD 1. Vozniknovenie i razvitie feodalnih otnošenij u južnih i zapadnih slavjan. Beograd 1989. Odgovor na odgovor dr Nikše Stančića. 16. Mostovi XIII/60. 303. Beograd 1989.. Balcanica 11. Jeremija.256 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Biblioteka Studije i monografije. 2724. Balcanica 20. Mitrović D. Mitrović D. 2722. Horvati i serbi. Etnički procesi i etnička struktura stanovništva Novog Pazara.. “Bosanska srednjovjekovna država i suvremenost (Zbornik radova)”. Stanić Radomir.

Dinamika foedalnogo stroja Serbii i Bosnii (V ocenke sovremennoj jugoslavskoj istoriografii). Doboj 1998. 24-33. 10. Jevgenij.. 2737. Etničeskie predstavlenija na Balkanah v epohu rannego Srednevekovja (po materialam ‘Letopisi popa Dukljanina’). (3) Dobojske novine III/33. 2738. Balkanskoe krestjanstvo v feodalnoi sisteme XII-XV vv (K voprosu ob evolucii krestjanskih kategorii i povinnostej v južnoslavjanskih stranah i v severnoj Albaniii). 2739. 14-29.. 2137... Moskva 1984. Etničke predstave na Balkanu u epohi ranog srednjeg vijeka (po materijalima ‘Ljetopisa popa Dukljanina’). GDI BiH 28-30 (1977-1979). etnografija i folklor slavjanskih narodov. 2535. Doboj 1998. Naumov P. Etničeskoe samosoznanie južnih slavjan v VII – X vv. (K istorii feodalnoj socialnoj terminologii i ierarhii). Nametak Fehim. Jevgenij. Bosanski i humski vlasteličići (Prilog istoriji feudalne staleške terminologije XIV-XV vijeka). Jevgenij. Nalić Zahid. 2731. 16. Doboj 1998. Jevgenij. Moskva 1978. 2733. etnogr. Balkanskie vlahi i formirovanie drevnoserbskoi narodnosti. (2) Dobojske novine III/32.. Jevgenij.. 94-117. 1861. Feljton: 1415-ta (1-4): (1) Dobojske novine III/31. 2736. Naumov P. . Drevnosti srednie veka. 2741. Moskva 1982. Moskva 1989. Jevgenij... 13. 2732. 19. Naumov P. Dijalog XIII/1-2. Naumov P. Naumov P. 241-264. Balkanskie issledovanija 7.. Naumov P. 234-246. 1. Doboj 1998. 1985. 2740. Znameniti Bošnjaci u vrijeme osmanske vlasti. Gosudarstvennaja vlast i soslovnoe delenie feodalnogo klassa na Balkanah v XIII-XV vv. Jevgenij. (K probleme formirovanija rannofeodalnih narodnostej). političeskoj i kulturnoj istorii jugo-vostočnoj Evropi”. 2734. Jevgenij. 29-38. Kišinev 1978.. Sarajevo 1979. Jevgenij. Balkanskie issledovanija. Slavjano-vološskie svjazi. Etničeskaja istoria vostočni romancev. kultur.. Naumov P. Muallim 20-21. Voprosi istorii slavjan 6. 11. Sov. Processi razvitija etničeskogo samosoznanija v Serbii i Bosni v XII –XIV vv. Jevgenij. “Razvitie etničeskogo samosoznanija slavjanskih narodov v epohu zrelogo foedalizma”. Vološskaja problema v savremennoj jugoslavskoj istoriografii. Vipusk 9. Istorija.. Naumov P.Društvo 257 2730... 2735. 199-217. Moskva 1979.. Veronež 1980.. Naumov P. Sarajevo 1989. Naumov P. “Voprosi socialnoj. Sarajevo 1994. (4) Dobojske novine III/34.

Kolo 75. 8. i 27. 1-61.. (* Pavlović B. 2751. VKBI. Nilević Boris. Sarajevo 1997. POF 42-43. 2746. simbola obitelji Hrvatinića?. 52-59. Pledoaje za istraživanje komunikacijskih tokova u bosanskom srednjovjekovlju.. Novaković Stojan. 29-36.... 126. 2749. 26. X 1989.. Nikić Andrija. 31-41.njihov uticaj i posljedice na demografska kretanja i promjene u našoj zemlji. 2750. Institut za istoriju-Institut za izučavanje nacionalnih odnosa. Rijeka 1998. GZM (E) 38. Istorija i tradicija – izabrani radovi. Porijeklo stanovništva Drežnice. beograd 1983. Nosić Milan. decembar 1992. Niškanović Miroslav. Odbor savjetovanja Bosna i Hercegovina – mogućnosti i perspektive razvoja 3.”. IG 1-2. 108-110. Bosna – stara evropska zemlja. 2742. Nižić Nedeljko. Migracioni procesi i Bosna i Hercegovina od ranog srednjeg vijeka do najnovijih dana . 66-71. 478. 2744. Tuzla 1999... Nilević Boris. 26. Nilević Boris. Kršni zavičaj 13. Hercegovina 1980. u Sarajevu. Iz migrantske psihologije srpskog naroda u Bosni i Hercegovini u XV i XVI stoljeću. 53-55. u Sarajevu. .. Hrvatski glasnik VII/83. Nuhić Muhamed. 201-209.njihov uticaj i posljedice na demografska kretanja i promjene u našoj zemlji. Sarajevo 1983. stoljeća do danas. 2747.-2000.. "Migracije i Bosna i Hercegovina". Migracioni procesi i Bosna i Hercegovina od ranog srednjeg vijeka do najnovijih dana . Nilević Boris. SKZ. "Migracije i Bosna i Hercegovina"..258 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. "Urbano biće Bosne i Hercegovine". 51-56. 2743. FPN. Okrugli sto ‘Tragom bosanskohercegovačke prošlosti – o urbanom biću BiH’. Sarajevo 1990. O srednjovjekovnom bosanskom gra aninu. Prezimena zapadne Hercegovine. Neka zapažanja o srpsko-pravoslavnoj duhovnosti u Bosni i Hercegovini u osmansko-turskom vremenu. Sarajevo 1995. Institut za istoriju-Me unarodni centar za mir. 2752.. “Ratni kongres bosanskomuslimanskih intelektualaca 22. X 1989. Sarajevo 1996. Niškanović Miroslav. Trebaju li se Hrvati BiH odreći ljiljana. “Bosanski duh”. 2748. Iseljavanje hercegovačkih katolika od 15. Beograd 1982..) 2753. Pregled etnoloških istraživanja migracija i porijekla stanovništva Bosne i Hercegovine. 2745. Nezirović Muhamed. Sarajevo 1990. Skupno misliti Bosnu. Sarajevo 1994. Institut za istoriju-Institut za izučavanje nacionalnih odnosa.. (Priredio Sima Ćirković). Knjiga 496. i 27.. Sarajevo 1996. “Bosanska srednjovjekovna država i suvremenost (Zbornik radova)”.

Preporod XXI/474.”. Bošnjačka pismohrana I/1-4. Odjek XLIII/10. Izbrisana prošlost. 15. Zagreb 1999. Pregled LXIX/2. (* Jeleč Sead. Odjek XLIII/10. 43-44. Bošnjački memento (155-183). Bošnjačka polazišta i bošnjački pogledi (75-78). Sarajevo 1988. 233245. Hajrudin Numić 1920-1960”. 2755. Sarajevo 1990. H. GZM (E) 37. 2765. Zagreb 1999. Sarajevo 1979.. Palavestra Vlajko. 18.. Behar VI/32-33. Sarajevo 1994.. Diskusija. 21-29. 43-46. Novi Pazar 1995. “Povijesnoteološki simpozij u povodu 500 obljetnice smrti bosanske kraljice Katarine”. VKBI. Glasnik VIS-a u SFRJ LI/4. Sarajevo 1998. Šta Bosanski Muslimani (Bošnjaci) jesu i šta im se doga a?. 14-15. “Ratni kongres bosanskomuslimanskih intelektualaca 22. Zagreb 1997. Sarajevo 1990. dr. Sarajevo 1990. Odnosi muslimana sa Slavenima prije turskih osvajanja na Balkanu i kontakti Južnih Slavena i Arapa. Zagreb 1990. 16. VKBI. Numić Hajrudin. 14-15.. Tri tačke muslimanskog koda (91-94). Mešihat Islamske zajednice u Hrvatskoj. Sarajevo 1990. Omerbašić Ševko. “O ‘nacionaliziranju’ Muslimana (101. VKBI.. Bošnjaštvo i bosanstvo. Markešić Ivan. Numić Hajrudin. Šta Bosanski Muslimani (Bošnjaci) jesu i šta im se doga a? (56-60).. 2757. Rama i njeno stanovništvo. Tanković Šemso. (* Muftić Osman. Omerbašić Šefko. Povijesna utemeljenost Muslimana – Bošnjaka u Hrvatskoj. godina afirmiranja i negiranja nacionalnog identiteta Muslimana). Omerbašić Ševko.. . 356-373. Oslobo enje 47/15013. Behar IX/48-49. Č. 41-42... Omerbašić Ševko. Omerbašić Ševko... Isaković Alija. Islam prije dolaska Osmanlija u našim krajevima. 11.. Odjek XLIII/10. “Čovjek uzoritosti. Omerbašić Ševko. 2759.. 12. Bošnjačka pismohrana I/1-4.. Sandžak IV/58-59. Sarajevo 1996. 271-280. VKBI. 155-183. Duraković Enes. Sarajevo 1998. Sarajevo 1990. Biblioteka Arabeska 10. Biblioteka Posebna izdanja.) 2758.04. Narodne pripovjetke i predanja iz Drežnice. Zagreb 2000. Pejanović Mirko. Bošnjaci u Hrvatskoj. Zagreb 1999.. Sjedinjeni etnokorijeni Bosanskih Muslimana (95-96). Sarajevo 1982. Globus. Palavestra Vlajko. Sarajevo 1979. decembar 1992. Sarajevo 06. 1990..) 2764.. 2762. 46. Bošnjaštvo i bosanstvo (141-153). KS-FTS. 165-188. 16. 2760. Tribina 69. Prof.. Numić Hajrudin. Okuka Miloš. Islam i muslimani u Hrvatskoj.. Tribina 80. 375. 2761. Odjek XLIII/10. 2756. 2766. 14. 2763. 484..Društvo 259 2754. (Priredio Alija Isaković)”..

Godišnjak CBI XXX/28. (2) (Islam u Bosni prije dolaska Osmanlija). Palavestra Vlajko. Tuzla – Odbrana kontinuiteta državnosti Bosne i Hercegovine. 13. 2773. 2769. Preporod XXX/681. Pavković F. Uprava za politička pitanja. Oslobo enje 52/17007. 2772. Ljiljan V/155. 113-116. Sarajevo 04. 24-25. Ljiljan V/ 156. 22-23. Sarajevo 1996.. (7) Bošnjaci uspinju Osmansko carstvo na vrhuncu slave). Pašić Hilmo. Euforični postupak (Nelegalno iznošenje iz BiH posmrtnih ostataka posljednjeg bosanskog kralja Stjepana Tomaševića). Ljiljan IV/153. Sarajevo 1996. Bosnia ars. Pandurević Tatjana. (6) Bosanski ejalet veći od Bosanskog kraljevstva). Pandžić Stjepan Bazilije. Iz povijesti hrvatskog naroda. godina. Ljiljan V/154. Generalštab Armije BIH. Knowledge.. 2774. 22-23. Edicija Dokumenti. GZM (E) 39.. Staro hercegovačko "pleme" Krmpotići. Sarajevo 1995-1996. Zemlja izme u istoka i zapada. Oslobo enje 53/17419. 87. Pašić Dževad. 2778. Pasarić-Dubrovčanin R. Ljiljan V/157. 1995. Stonski rat. (5) (Prihvaćanje islama ključno je obogatilo bošnjačku budućnost).. 1996.. Mostar 1987.. Klub Bošnjačkog udruženja pravnika KDB Preporod. 27. Sarajevo 1996. 19. Vojna biblioteka 23. Srpska pravoslavna episkopija zagrebačka.. Tuzla 1996. Hercegovina 6.) . Tomislavgrad 1991. Srpsko-pravoslavno žiteljstvo zapadnih krajeva Dubrovačke Republike do u 14. (3) (Bosna izgra uje svoju nezavisnost).. 22-23. Palavestra Vlajko. Sarajevo 1995. razvoj i aktualna zbivanja). 22-23. Sarajevo 1996.. Sarajevo 2000. Dnevni avaz III/441. Sarajevo 14. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Feljton: Devet stoljeća bošnjačkih ratovanja u Evropi. Aziji i Africi (1-7): (1) (Iskorak Bosne i Bošnjaka iz povijesne sjenke).. 22-23. (4) (Nastanak i uspon bosanskog kraljevstva). 2768. 1-142.. Sarajevo 1992-1997. Primorje. 2775.. Pravo prvokupa.-2000. 2776.. (* Nilević Boris.. 1997... “Svatovska groblja” – problemi istraživanja. Palavestra Vlajko..12. stoljeće – Ston.Ljiljan IV/152. 568-571. 2223. Bošnjaci na svjetskim ratištima..10. 2770. Porijeklo stanovništva Rakitna.. 367.. Sarajevo 30. Sarač Edina. Visoko 1995.260 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Sarajevo 1984. Nikola. Ljiljan IV/151. Zagreb 1983. Pelesić Muhidin. Sarajevo 1995. 16. Država Bosna i Hercegovina (Nastanak. 2767. Naša ognjišta XXI/176. Sarajevo 1995. Bošnjaci sa prezimenom Brutus iliro-romanski korijeni na tlu BiH stari 2000. 103-116. 29. 54. 2777. Pašić Ibrahim. Pelesić Muhidin.01. 12.. 2771. Beograd 1999.

Tuzla 2000. 11. 2782. 10): (4) (Gradnja grada Bobovca). Sarajevo 1996. Sarajevo 1996. Sarajevo 1996. 2780. Obilježen dan Katarine Kotromanić-Kosača.. Ljiljan VII/279.. “Ajvatovica ‘95”. 11. Hrvatski glasnik VII/84. Pelesić Muhidin. 2785.. drevni i autentičan narod). (10) (Jelena Gruba). (3) Prva linija V/42. Tuzla 1999. 28-29. Sarajevo 1996.. O historijskim aspektima formiranja Armije BIH. Pelesić Muhidin.. Vareš 1997. Bobovac III/29. (4) Prva linija V/43. Sarajevo 1998. izdanje 1993) 2. Kratak pregled bošnjačkog jedinstva kroz historiju. Feljton: Legende iz vareškog kraja (4-5. 2783. Muftijstvo Travnik. 95-102. “Bosanska srednjovjekovna država i suvremenost (Zbornik radova)”... RIZ BiH.. FPN. IČ 32 (1985).. Bobovac III/30. Sarajevo 1998. Ljiljan VII/280.. (5) (Radakovo izdajstvo). Nacrt istorijske bibliografije o srpskoj srednjovekovnoj ženi (1158/9-1459-1521). Vareš 1998. 21-27. 2788. “Borac Armije Republike Bosne i Hercegovine”. Takvim za 1999. Sarajevo 1994. 2781. 58-59. (3) (Bošnjaci. 32-34. Vojna biblioteka 1. Pelidija Enes. Feljton: Evropski muslimani od Andalusa do Bosne (2-3): (2) (Ratoborno rivalstvo kršćanskog Zapada spram muslimana). Petrović Marica. Pelidija Enes.. Sarajevo 1998. Pelidija Enes. 15. Sarajevo 1996.. 32-33. Zbornik MS za istoriju 35. 2784. Petrović Marica. Petrović ur ica. 2786. Podgorica 1999. Aziji i Africi: (Iskorak Bosne i Bošnjaka iz historijske sjenke) (1-5): (1) Prva linija V/40. 28-29. Novi Sad 1987. Knjiga 3. 357-372. 2789.. 10.. Bosanska vojska – važan faktor na ratištima srednjovjekovne Evrope. Bobovac IV/46. Vareš 1997.. Pelesić Muhidin. 17. Petrović ur ica. 91-97. Petković Toni. 2787.Društvo 261 2779. 5-25.. Hrvatski glasnik VIII/96.. 229-264. . Press centar. (5) Prva linija V/44. 28-29. Beograd 1986. 189-208.. Istorijski institut RCG. Zbornik radova sa Okruglog stola Istorijskog instituta. (1. 58-59. Katarina Kosača. Armija BIH. “Srednjovjekovna istorija Crne Gore kao polje istraživanja”. Srednjovekovni vlasi na teritoriji današnje Crne Gore – primer Ri ani. Prusac 1995. Dubrovačke arhivske vesti o društvenom položaju žena kod srednjovekovnih Vlaha.. Feljton: Devet stoljeća bošnjačkih ratovanja u Evropi. Sarajevo 1996. 2790. (2) Prva linija V/41. izdanje. Geneza bosanske državnosti. Perić or e..

Titograd 23. 151-172.) 2797.. obljetnice). 2801. Beograd 1979. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”.. novembra 1978. Odjeljenje društvenih nauka 3. Istorijski zapisi XXXI/4. Crkva na kamenu III/23. Vinica. 2795. 13. Knowledge. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”. 107-128. 2791. “Povijest Bosne i Hercegovine”.. 11. 2799. 2796. Mostar 1996. Hrvatska obzorja VI/1. Crkva na kamenu XVIII/201. 2798.. Globus. Najstariji korijeni Puljića. Sarajevo 1993. Beograd 1999. “Postanak i razvoj srpske nacije (Neki metodološko-teorijski problemi u izučavanju postanka i razvoja srpske nacije)”. Neka razjašnjenja o Previšićima. i 24. 2794. 2792. Vera. Biblioteka Posebna izdanja. Split 1997. Popović Radomir – Ćirković Sima. 75-77. FTS-Franjevački samostan Fojnica. Zagreb 1990.. godina afirmiranja i negiranja nacionalnog identiteta Muslimana). “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. "Predmet i metod izučavanja patrijarhalnih zajednica u Jugoslaviji". PCC Me ugorje. (Uredio Milenko Brkić). . Puljić Ivica. Zvizdovićevo djelovanje u svjetlu biblijskih paralela (Refleksije u povodu 500. “Podsjetnik i kalendar”. 283. 2803. 80. 2800. Titograd 1978. Puljić Ivica. obljetnice smrti Fra An ela Zvizdovića”.. Petrović Vladeta. Puljić Ivica.. 13. Crkva na kamenu XVII/186. Nacionalni i politički razvitak Muslimana. 208-218... Mostar 1997. 2793.. Studenci 1995. Puljić Ivica. 401. Titograd 1981. 14. Puljić Ivica. Mostar 1982. CANU. 11-19. Kraljica Katarina Kosača. (Radovi sa naučnog skupa..-2000.262 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. (Priredio Alija Isaković)”. “Zbornik radova sa Znanstvenog skupa u povodu 500. 188-191. “O ‘nacionaliziranju’ Muslimana (101. Hrvati dubrovačkog zale a. Naučni skupovi 7. Odgovor ipak nije odgovor!. Knowledge. 2802. Purivatra Atif. Ministarstvo ObraneMinistarstvo Odbrane RBIH. IRO Narodna knjiga-Marksistički centar CK SK Srbije. Beograd 1999. godine). Popović Anto. Crkva na kamenu XVII/186. (* Pejović oko. SarajevoFojnica 2000.. Mostar 1996..

.. Purivatra Atif – Hadžijahić Muhamed.. 1415. 2811. 23. Radusinović S. Zbornik za istoriju BiH 2... godine. “Atif Purivatra – Mustafa Imamović – Rusmir Mahmutćehajić.Društvo 263 2804. 2810. Sarajevo 1990. Sandžak i Bošnjaštvo. 161-174. 34. Račić Senka. Muslimanska biblioteka. (2) Muallim 58. Sarajevo 1997. Sarajevo 1996. Istina o BiH I/3. 86-93. maja 1994. 122-130.. Ana Kantakuzina – vizantijska nevesta u kući Kosača. Purivatra Atif. Muslimani i bošnjaštvo”. kultura)”. Slawistyczny ósrodek wydawniczy. Rapacka Joanna. Sarajevo 1997. Feljton: Bosna i Sandžak (1-2): (1) Sudbina Bošnjaka na Sandžaku i u istočnoj Bosni). 123. Bosna. Sandžak III/53. 119-137. Mostar 1997. 34. SANU.. Marin Drinov’. Muslimani i bošnjaštvo. Purivatra Atif – Imamović Mustafa – Mahmutćehajić Rusmir. (2) (Vjekovima pod terorom Srbije i Crne Gore).Hadžijahić Muhamed)”. Sarajevo 1991. Redžepagić Bajram. 2814. Sofija 1999. Muslimani. Bosna. religija. 13-29. Muslimanska biblioteka. Muslimanska biblioteka.. Raguž Željko. Bosna. Novi Pazar 1994. 2813. (4) Muallim 60. 32-33. 2812. Warszawa 1997. Istina o BiH I/4. “ABC Muslimana (Priredili Purivatra Atif . Sarajevo 1990. Rakova Snežana. Sarajevo 1994. O nacionalnom fenomenu Muslimana. “Istočna Bosna i Sandžak (Znanstveni skup).. . 33. Beograd 1997. Srpskocrnogorska indoktrinacija na osnovama mitomanske svijesti i genetske paranoje. “ABC Muslimana (Priredili Purivatra Atif . Bosna. otrazeni v literaturni pametnici). Pavle. Leksykon tradycji chorwackich. Odeljenje društvenih nauka 80. Posebna izdanja 515. Feljton: Porodica Isa-bega Ishakovića u Sarajevu (1-4): (1) Muallim 57... Bosna. 2805. “Srednovekovite Balkani (Politika. Bibliografija Muslimana. Radić Radivoj. Motrišta 4. Muslimanska biblioteka. 2816.. Rahić Esad.. 19. Institut po balkanistika pri BAN. Purivatra Atif – Imamović Mustafa – Maglajlić Munib – Kučukalić Zijo. Sarajevo 1997. Insignia regalia balcanica (Nabljudenija vrhu vladatelskite simvoli.”. (3) Muallim 59. Beograd 1978. 2806. Sarajevo 1997. 2809. 2807.Hadžijahić Muhamed)”.. Sarajevo 1991. Redžepagić Bajram. 61-189. Stanovništvo Crne Gore do 1945. 9-57. 2815. 2808. O nacionaliziranju Muslimana (O “Bošnjacima” i “bošnjaštvu”). 19.. Sarajevo 1994. Udruženje Bošnjaka porijeklom iz Sandžaka. Akademično izdateljstvo ‘Prof.

2819. Sarajevo 2000. Knjiga 31. Zagreb 1990. 371-373. B. Bijelo Polje 1983. Povijest i nepovijest Crnogoraca. 449. Naša ognjišta X/59. Behar IV/21. “Zbornik radova X kongresa istoričara Jugoslavije”. Tri hrvatske plemkinje franjevačke trećoredice. 1997. 107-112. “O ‘nacionaliziranju’ Muslimana (101. . Sticanje poseda kao vid imigracije balkanskog stanovništva za Ugarsku u srednjem veku. 2824. (2. godina afirmiranja i negiranja nacionalnog identiteta Muslimana). Duvno 1980. “Religija i državotvornost. Bibliografsko-genealoška beleška o ugarskoj kraljici Jelisaveti Kotromanić (Povodom sto pedesete godišnjice ro enja Ilariona Ruvarca). Beograd 1998. 2825. Zlo velike jetre. Posebna izdanja 106. (Priredio Alija Isaković)”. Marković Vojislav. Zagreb 1995. Nijemci u Bosni. Stručna knjiga. Sto godina muslimanske politike u tezama i kontraverzama istorijske nauke (Geneza ideje bosanske.. Globus. 623. S. 2817. Obrana Herceg-Bosne 1.. bošnjačke nacije.. O nacionalnom imenu Muslimana s osvrtom na knjigu Ćamila Sijarića Herceg-Bosno i tvoji gradovi. 15. Geneza ideje bosanske. izdanje. Pljevlja 1990. ANU BiH-Institut za istoriju. ANU BIH. ponude i mira ‘Zajedno’. 123-125. 149-157. Rotim Karlo.. 10-12.. Rokai Petar. Muslimana i Srba.. Sarajevo 2000. Široki Brijeg 1997.. Revija slobodne misli 29-30. (* Marković Vojislav. Biblioteka Posebna izdanja.. 2829. Centar za filozofska istraživanjaMe unarodni centar za promociju interreligijskog dijaloga.-2000. MK SSRN Ravne Rijeke. Rudić Petar. 13-18. SIJ. 2821. Mostovi XXII/114-115. 2826. 2820.. Rokai Petar. Richembergh Beus Goran. Split 1996. Isakovci – novo nacionalno ime jugoslovenskih muslimana (predlog). Beograd 1988. 2822. Redžić Enver. 17. 220. Rendić-Miočević Ivo. 2818. Zbornik MS za istoriju 28. Deklaracija za svjetsku etiku”. Hrvata. Odjeljenje društvenih nauka. Književni krug. Društveno-istorijski aspekt ‘nacionalnog opredjeljivanja’ Muslimana Bosne i Hercegovine. Redžić Enver. Runje Petar..) 2828. 80. Sarajevo 1996.264 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 129-133. Redžić Enver. Biblioteka znanstvenih djela 85. U Kreševu još živi uspomena na bosansku kraljicu Katarinu. Ravne Rijeke 1987.. Kačić 29. 2823. Novi Sad 1983. bošnjačke nacije).) 2827. Titovo Užice 1989.. Rudić Petar... Užički zbornik 18.

75-78. 11. Zagreb 1989. Zagreb 1993. 2832. Schiffler-Premec Ljerka. Beograd 1994. Glibo Rajko. Sarajevo 1998. Samardžić Radovan. Sarajevo 1995. Sarajevo-Bol 1995. Zenica 1998. Prodor islama u jugoistočnu Evropu. Istorijski zapisi LXII/3-4. izdanje. Tom 1. Treća knjiga. to odumire!). 23-41. Sarajevo 1997. Povijest države i prava naroda SFR Jugoslavije. Zagreb 1995. Zagreb 1998.. Marulić XXXI/3. 414. 2833. Beograd 1991. SKZ. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. 386.Društvo 265 2830. “Bosanski duh”. Samardžić Radovan.. 2838. “Hrvatski biografski leksikon III (Č)”. Semren Marko. Uporedna istraživanja 3. Seljačka kultura Bosne i Hercegovine. Strčić Petar.. (* G. Prodor islama u jugoistočnu Evropu.) 2841. HM II/9.) . Dragišić Juraj. 356-358. “Istorija srpskog naroda. (* D. 2842. Sefer Melisa.. Sarajevo 2000. do 1517. Srbi pod tu inskom vlašću 1537-1699”. Zagreb 1990.12. Treća knjiga. izdanje. Rijeka 26. 2834. Božji ugodnici u Bosni i Hercegovini od 1291. SKZ. 170-172. Didaktički putokazi IV/12. M.. 2839. 9. 2. Misli umiru kad ih više niko ne misli (Antirasprava: Hrvati u BiH – hic et nunc).. Pogled u Bosnu (Zapisi veleposlanika).. izdanje 1990). Sančević Zdravko. 2831. 782-826.. Marulić XVII/2.. Matković Hrvoje.. 1988. Samardžić Radovan. HZ 42. Zagreb 1998. Novi list XLII/301. 2840. Sirotković Hodimir – Margetić Lujo. (Za što se ne umire. 4-5. 2837. Radovi 23. SV 7. Pristup (Srbi i turski prodor (1459-1537)).. 240-243. 622-624... 117-157. 200. “Crtajte granice ne precrtajte ljude”. Behar Journal 11. (2. “Istorija srpskog naroda. Tom 1. Zbornik radova u povodu imenovanja vrhbosanskog nadbiskupa Vinka Puljića kardinalom. Sabitović Mesud. 190-191. Zagreb 1988.. Posebno izdanje. Bosanski duh u pitanju... Srbi pod tu inskom vlašću 1537-1699”. Odbor savjetovanja Bosna i Hercegovina – mogućnosti i perspektive razvoja 3. 35-54. Serdarević Husein. ŠK. Ć. HM IV/17.. 171-194. Vukčević Luka. Chicago 1982. Titograd 1989. 2.. (* Marjanović Mirko.) 2836. 278-284. 7-9. Sančević Zdravko... 2835.. Domovina i država u udžbenicima historije. Sivrić Ivan.. Beograd 1994. 556-558. Potomci kralja Tvrtka. Domovina IV/50. Sivrić Ivo. Pojava pamfleta oko povijesti Bosne i Hercegovine. Naprijed. Zagreb 1984.

./1999. 28. EJ 4. Humski zbornik 4.. kulture i sporta. Istorijski institut RCG. 2845. Sarajevo 1990. BiH. Gra ansko pravo (Bosna i Hercegovina). Svjetlost. 8. Sarajevo 1993. Sarajevo 02.. 98-99. stoljeća (prema dubrovačkim izvorima). (3) (Ubistvo kneza Pavla Radenovića). Knjiga 3. 193-228. 2854.. Genealoški prikaz roda Bošković. Muris Spahić.. 2848. Sarajevo 2000. 2850. “Stolac u povijesti i kulturi Hrvata”. do sredine 17. Sivrić Marijan – Vekarić Nenad. Leksikon islama (Redaktor Darko Tanasković)”. JLZ. 2849. Fahrudin Isaković. 2853. Smriko Vehid. “Uzeir Bavčić. Naša ognjišta XXVII/237. Općina Ilidža. 1989. 2847. Spahić Muris – Nurković Safet. izdanje. 2846. nauke.. Roma 1980. Smailagić Nerkez. Zenica 1996. 317-327. FBiH. Općina Stolac. 14.) . “Nerkez Smailagić. (2) (“Prateći isplatu provižiuna”). 18. Most XXVI/132-133 (43-44). Zamršena kopča Kopčičâ. Nešto o obitelji Radulinović. Stećak III/34. “Srednjovjekovna istorija Crne Gore kao polje istraživanja”. 2855. Kulturna i društvena historija Bosne i Hercegovine (7 i 8 razred osnovne škole. 554-556. Hercegovina 4-5 (12-13). Geografija. Oslobo enje 46/14892. Spaić Vojislav.12. Stariji hercegovački rodovi od polovice 15. Kalendar Napredak za 1994. Sarajevo 1996. Sarajevo 04. 12. Selma Ferović. Sarajevo 1996. Sarajevo”. 3-15. Tomislavgrad 1997. 1989. 2852. Spasić Dušan – Ćirković Sima.-2000. Oslobo enje 46/14890. La migrazione degli Slavi nell’ Italia meridionale e in Sicilia alla fine del Medioevo. Zbornik radova sa Okruglog stola Istorijskog instituta. Usmene predaje. Ministarstvo obrazovanja. Sivrić Marijan. 319-344. Sopta Jozo. Podgorica 1999. Mostar 1998.. Safet Nurković. Skoković Zvonimir Dida. Zagreb 1986. Sivrić Marijan. 2851. “Ilidža.. 2843. Zagreb –Stolac 1999. Grb Kopčića u klaustru samostana Male braće u Dubrovniku. Archivio storico italiano 138/503.12.. 111-134.. 464. Grafocolor Zagreb. Sloveni. Softić Aiša.266 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 2844... 530-531. (* Kurtović Esad.. Znak Bosne I/4. 137-151. 1989. Mostar 2000. Oslobo enje 46/14893.12. Sarajevo 05. Spremić Momčilo. Moderna vremena Zagreb. Dopunska nastava)”... 10-12. Godina 42. Ljudska prava i slobode u historijskim dokumentima Bosne i Hercegovine.. 2. Feljton: Zaboravljeni dinasti (1-3): (1) (Kroz povelje i dokumente).

Društvo 267 2856. Globus. Povijest. 287.). 2865. Sućeska Avdo. Rilindja. “Širenje islama i islamska kultura u bosanskom ejaletu”.-NUB BiH.. Sarajevo 1995. Sućeska Avdo. 2860. 75-89. Institut za istoriju. 1 izdanje. Beograd 1987-1988. Prilozi XXIV/25-26. 685-704. 1513-1520. izdanje. Državno pravni razvitak Bosne i Hercegovine (izbor tekstova).. Sarajevo 1996. 1979. Sarajevo 1991. 21-24. 2862.. izdanje 1978. o. Zbornik Pravnog fakulteta 3. 2863. 7. izdanje 1997). 198-207. Biblioteka Posebna izdanja. 411415. (Priredio Alija Isaković)”.. Altermedia d. “Religija i državotvornost. Mitrovića i njegovo upozorenje na opasnost od “nekih hrvatskih istoričara”. dopunjeno izdanje. Zagreb 1991. Sarajevo 1980. 1981. Rijeka 1982. Sućeska Avdo. Sućeska Avdo. 2861. Zagreb 1989.. 159. izd. (4. “Istorijska istina” Jeremije D. 203. Ilirët – historia. kultura. Stipčević Aleksandar. 29-41. 2859. Pogled na odnos religije i državnosti u južnoslavenskim zemljama. Sarajevo 2000. Deklaracija za svjetsku etiku”. “O ‘nacionaliziranju’ Muslimana (101. Uvodna riječ. “Bosna i Hercegovina i svijet”. POF 41. Sućeska Avdo. Balcanica 18-19.. Sarajevo. 181-190. Istorijske osnove nacionalne posebnosti bosansko-hercegovačkih Muslimana. Sućeska Avdo. jeta. Priština 1980. 5.. Knjiga 31. (3. Sućeska Avdo. Sućeska Avdo. Stančić Nikša. izd. ANU BIH. godina afirmiranja i negiranja nacionalnog identiteta Muslimana). Sućeska Avdo. Živiničko područje u prošlosti. (2. 6. Elementi našeg srednjovjekovnog prava u turskim zakonskim spomenicima. Svjetlost-Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. GR IZ BiH LXII/7-8.. ŠK. ŠK. 2857.) 2858. . Istorija države i prava SFRJ. Odjeljenje društvenih nauka. 2.) (* Škegro Ante. izd.... ponude i mira ‘Zajedno’.. Suljkić Hifzija. “Istina o Bosni i Hercegovini (Činjenice iz istorije BiH)”. izd. kultura. 31-34. Fakultet kriminalističkih nauka.. Zagreb 1990. izd. 1985. Recepcija nekih srednjovjekovnih južnoslavenskih pravnih ustanova u osmansko-turskom pravu. Centar za filozofska istraživanjaMe unarodni centar za promociju interreligijskog dijaloga. 2867. 2866. 2864.. Posebna izdanja 106. o. 1988. Iliri. 3.. Pregled LXX/11-12. Kratak osvrt na stanje društva u Bosanskom ejaletu do tanzimata. 331-334. Sarajevo 1990. život. 8. Sarajevo 1991. 203. 1987. Sarajevo 1996. Osnovne osobenosti položaja Bosne u osmansko-turskoj državi.

Zbornik radova u povodu imenovanja vrhbosanskog nadbiskupa Vinka Puljića kardinalom.. 450.. 139-141. Časopis za zgodovino in narodopisje 1-2. JLZ. EJ 4. Sarajevo 1992. 2875. Islamska misao XIII/160. 1995. 2868.. Beograd 1999. Maribor 1979.) 2880.. Sarajevo-Bol 1995. Šidak Jaroslav. Šimundić Mate. Šećibović Hajrudin. Sarajevo 1981. 805-814. Opet o kralju. napravljeno je reprint izdanje). 358-360. Šanjek Franjo. Hrvatska revija XLVIII/4. 2877. 501-506. Sarajevo 1999. 2879. 2870. “Povijesnoteološki simpozij u povodu 500 obljetnice smrti bosanske kraljice Katarine”. POF 41. Knowledge. PCC Me ugorje. (Uredio Milenko Brkić). (* Ibrahimović Ramiza. Sarajevo 1990. Značenje starohrvatskih i drugih slavenskih imena u ‘Povijesti Hrvata za vrijeme narodnih vladra’ Ferde Šišića. Sarajevo 09.-2000. Zagreb 1986. Bogumilsko-islamska kultna mjesta prepuštena nehaju i sitnom profitu. 2873. 329-345.. Šanjek Franjo. Bosna pod turskim gospodstvom. 53-56.. zemljoljubac. Šipovac Ne o. opet o skraćenoj povijesti. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. 2871.268 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. (KUN) 2. 2. Šanjek Franjo. Šahinović Nataša. izdanje. 2876. Sarajevo 1979. Nepoznata osobna imena na srednjovjekovnim nadgrobnim i drugim kamenim spomenicima u Bosni i Hercegovini.07. 43-50. Bilten FTS XXVI/2. 453-458. Šarkić Sr an. 42-43. Hrvati prognanici i izbjeglice u XV i XVI stoljeću. IA MI BiH ‘90. Mir (411).. 2869. o Bosni opet. Čebotarev Andrej. Sarajevo 1991. Zagreb 1998.)... Častoljubac. Bošnjački avaz II/50.. Kasumović Ismet. ženoljubac (Zapis o mudrom stvoritelju Hercegovine. Horvati (de Horvati).. 215-221. KS-FTS. Sarajevo 05. Hrvatska historiografija izme u Scile i Haribde ili povijesna znanost u Hrvata (Ostvarenja i perspektive). 2872. (Nakon izgorjelog tiraža. Prokuratori (589). Šimundić Mate. 9. Studenci 1995. Radovi ANU BiH 70. Oslobo enje 56/19084.. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 737. 2000. “Crtajte granice – ne precrtajte ljude”. Glasnik VIS-a u SFRJ LIV/3. 2878. 217-229. Stablo života Kraljevine Bosne. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”..04. SV 7.. Šišić Ferdo. 2874. .. “Širenje islama i islamska kultura u bosanskom ejaletu”. Sarajevo 1991. Povijesni prilozi 12. Zagreb 1993. Odjeljenje društvenih nauka 21. Diskusija... 98-99. Šarčević Ivan.

813. 38.. Beograd 1999. 9. “Širenje islama i islamska kultura u bosanskom ejaletu”. Škegro Ante. Posebna izdanja 106. Dubrovnik XXV/4. Centar za filozofska istraživanja-Me unarodni centar za promociju interreligijskog dijaloga. Stećak V/57. Immigrazioni di Slavi nel territorio di Ancona nel corso del XV secolo. Sarajevo 1998. Šuica Marko. zasjedanje jugoslovansko-italijanske komisije za zgodovino – 7. Mostar 1999. Bosanska vlasteoska porodica Banovići. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Islamska ili muslimanska kultura u Bosni. 2893. “Migracije Slovanov v Italijo – Le migrazioni degli Slavi in Italia”. POF 41. 2883. 6. 97. “Religija i državotvornost. Partenon.. Crkva na kamenu XX/12 (229). Bit ćemo ono što jesmo. “Italia felix.. Abruzzi secoli XIV-XVI". Marche. Zagreb 1997.. Tanasković Darko. Sarajevo 1996. 2882. Quaderni di Proposte e richerche 3. IG 1-2. Beograd 1993. 7... Duvno 1978. Italjug VIII/3. Odjeljenje društvenih nauka. 2886. Šunjić Marko. Šuica Marko. Sarajevo 1979. Knjiga 31. Tanasković Darko. Deklaracija za svjetsku etiku”. Diskusija. Islamska ili muslimanska kultura u Bosni.. 2888. 1982. 2894. 11-41. KS-FTS. Beograd 2000.. (Uredil – A cura di: Ferdo Gestrin). Ljubljana 1978. Immigrazioni di Slavi nel territorio di Ancona nel corso del secolo XV. Zgodovinsko društvo za Slovenijo. 2884. “Darko Tanasković. Roma 1978. Šoljić Vladimir. Slavi nell'Anconitano: il XV secolo. Tanković Šemso. 2891. Naša ognjišta VIII/47. Migrazioni slave e albanesi in Occidente. Primićur... “Povijesnoteološki simpozij u povodu 500 obljetnice smrti bosanske kraljice Katarine”. . ponude i mira ‘Zajedno’. 2889. 2535.. Ujaci ostadoše s narodom. Sarajevo 1991. ANU BIH.. 584. Convegno degli storici Jugoslavi ed Italiani. 2892. Tanović Arif.. Ancona 1988. 111-132. Behar VI/31. 13-18. uro Dragišić i Dubrovnik. Religija i državotvornost. Šundrica Zdravko. 13. 2885. 291-302. 1-23. Šteko Marko. Tadić N. Šunjić Marko. Knowledge. 5-23.. Ostra Vetera. Čiji je kralj Stjepan Tomašević?. Bošnjaci u Republici Hrvatskoj. Romagna. Dubrovnik 2887.Društvo 269 2881. Šunjić Marko.. 2890. Islam i mi”.

552-555. Svjetlo riječi X/116-117. (3) (‘Bogumilska /patarenska/ hereza bila je vjera otmjenijih obitelji). Sarajevo 1992. 1970-2000 (Izbor tekstova). 58-59. 413. Prilog bibliografiji seoba i migracija u Jugoslaviji. 2896. Zagreb 1997. Ljiljan 330. o. Beograd 1999. 30 godina. Ljubljana 1990. Tjedan bosanske kraljice Katarine. 197-198. Eminex s p. Sarajevo 1979. 2905.... München 1998. 58-59. 308-310. Südostforschungen 57. 2904. Their Historic Development from the Middle Ages to the Dissolution of Yugoslavia.. London 1994. 2899. Tanović Bakir. 30. “Bosna i bošnjaštvo”. (* Birin Ante. Cambridge Massachusetts 1994... godine kod Orahovca u Metohiji. . I u osmanskoj imperiji BiH je bila država u državi. kapelan i protovestijar kralja Tvrtka I i trebinjsko-mrkanjski biskup. Sarajevo 1995. 3-4): (1) (Prilog za historiju bosanskog plemstva). Times Books. 93. Zagreb 1995. stonski kancelar. Tošić uro. Ljiljan 332. GDI BiH 28-30 (1977-1979).. Dubrovčanin prezviter Ratko. Sarajevo 1999. Tanović Hamid. 2898. 407-411. 2895. Tomović Gordana. (Feljton priredio Salih Jalimam).... Sarajevo 1990. Edited by Mark Pinson”. 224-237.. BF VIII/12.270 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Kosovsko-metohijski zbornik 1.. RIZ u BiH. GDI BiH 40-41 (1989-1990).) 2900. Ko je vlasnik Bosne i Hercegovine?. Urednik hrvatskog izdanja Nikša Stančić)”. 2901. Beograd 1997. Jakir Aleksandar. “Preporod.. “The Times Guide to the Peoples of Europe”.. Tomović Gordana. ‘Karantanija’.. Biblioteka Priručnici. 2897. “The Times. XIII + 207. 2906.. 63-78 + 1 karta + 4 slike. 119-127. Sarajevo 2000. Knowledge. 2903. Tomić E. Center for Middle Eastern studies.) 2902. Sarajevo 1999. (* Džanić Asaf. Narodi Evrope (Priredio Felipe Fernández-Armesto. Hiljadugodišnje ime. “The Muslims of Bosnia – Herzegovina.. Sarajevo 1999. Izdavački centar El-Kalem. 58-59. (4) (Titulu kneza kasnije je zamijenila begovska titula). 39-58. Sarajevo 2000. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 102-104. Beograd 1990. 13. Župan.. Feljton: O bosanskohercegovačkom nazivu ‘beg’ (1.-2000. Ekmečić Milorad. Tanović Bakir.. Tomašev natpis o osnivanju crkve Blagoveštenja gospodnjeg 1427. IČ 42-43 (1995-1996). Harvard Middle Eastern Monographs 28. Prva linija IV/21. Naklada Zadro. Thallóczy Lajos. Toholj Duško – Burzanović Tihomir. Ljiljan 333.

. Trbuhović Leposava. Studije o podrijetlu (Etnološka razmatranja iz Bosne i Hercegovine). O vlaškoj skupini Vraneši u nahiji Ljubovi a. uro. 2921. uro.. Sarajevo 1982.. 75-104. . 101-113. Petar Primović . Sarajevo 1983. Beograd 1998. Beograd 1997.Društvo 271 2907. Truhelka Ćiro.dubrovački trgovac i zakupac carina u Bosni. Mileševski zapisi 2 (1996). (Pretisak izdanja iz 1941. Anali 26. Dubrovačka porodica Hranković. Tošić uro. 2913. Beograd 1986. Tošić uro. Beograd 1995.. Glasnik SAD 3. 2915. Prijepolje 1997. Tragovi Avara i Slovena u donjem Podrinju i okolini... 2910. 2916. Beograd 2914. Bosanska kraljica Katarina (1425-1478). 77-85. IG 1-2. SANU. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Dubrovnik 1988. Istorijski zapisi LXX/3-4.). 393-398. 2917. 2918.. “Zbornik radova X kongresa istoričara Jugoslavije”. 2920. Tošić uro. Tošić uro. Kontinuitet naseljenosti pljevaljskog kraja od praistorije do uspostavljanja turske vlasti. Prilozi XVIII/19. 75-89. Tošić uro. Tošić 101. Tošić uro. Porodica Miloradović-Stjepanović iz vlaškog roda Hrabrena. O ponašanju dubrovačkih carinika u rudniku Deževice. GDI BiH 37. GDI BiH 34. "Bosna i Hercegovina od srednjeg veka do novijeg vremena". 123-137. Srednjovekovni život u trebinjskoj oblasti (feudalna sredina na primjeru jedne regije). Zagreb 1992. Knowledge. Knjižnica Hrvatskog društva folklorista 2. SIJ. Zbornik radova 12.. 218-222. 93-106. 148-150. Beograd 1999. Uprava i sudstvo u srednjovekovnoj župi Trebinje.. 2909. Tošić uro. Tošić uro. Tošić uro. Pljevlja 1999. 73-112. Tošić uro. Glasnik Zavičajnog muzeja 1. Ure enje srednjovjekovnog trga Drijeva. Istorijski institut. Hrvatsko društvo folklorista. 2911.. Sarajevo 1986. Sarajevo 1983. Tošić 1996. 87- 2912.... 277-278. 39-53. Stanovništvo srednjovjekovnog trga Drijeva. Tošić uro. 2908. 7-18. Podgorica 1998.. Zbornik za istoriju BiH 2. Kancelarija. GDI BiH 34. 2919. Ponašanje bosanske kraljice Mare (Jelene) u izbjeglištvu.

Stanovništvo poluotoka Pelješca.. KS-FTS. Državno i sudbeno ustrojstvo Bosne u srednjem vijeku. 163. Prilozi demografskoj povijesti Dubrovnika i okolice. Vidović Marko. Dubrovnik 1992. Zagreb 1995. 12-13. Sarajevo 30. Konzuli (313-314). 23. Vitez 1991. 1979. 2932. 87). 13.. IA MI BiH 15. izdanje. 2929. Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku. (2. Identitet Bošnjaka-Muslimana. “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463. Bosnian Paradigm. 43. Tucović Ermin. 2927. Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku. Mostar 1995. Sarajevo 1996. Odjeljenje društvenih nauka 22. Dubrovnik 1993. Diskusija. 2924. 2931. Knjiga 3. 2928. Prilozi demografskoj povijesti Dubrovnika i okolice. 1999. Sarajevo 1998. (2) Stećak V/51. Vidović Marko.. Radovi ANU BiH 73. International Conference. HKD Napredak. Beograd 1999.. HKD Napredak. 149-152. Stanovništvo poluotoka Pelješca. 160-161. Vekarić Nenad.. “Knjiga sažetaka”. Vejzagić Nerudin.. 25-27. 2933. Svezak 1.. Sarajevo 1979. Knowledge. 11.272 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 2922. Sarajevo 1998. "Simpozijum: Vlasi u XV i XVI vijeku". Behar Journal 11. 100. 2926. Svezak 2. Kabes I/1. Sarajevo 1983. 2930... Diskusija.. državnog poglavara “ban” i vjerskog učenja povezanog sa stećcima. Podjela Bosne i borba za cjelovitost. Stećak V/53. Me unarodni forum “Bosna”. Sarajevo 1998.. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Bosnia and Herzegovina in the Changing World Order. 36. Sarajevo 1998. Knjiga 3. . Vasić Milan. 2934. Vego Marko. I ja sam Tvrtkov potomak. Knjiga prva”. 593-616. Valenta Anto. Veselinović Andrija. izdanje 1994. Truhelka Ćiro. 99. 2935. Turković Bisera. Saraj Invest. 3. 2925. Diplomatska aktivnost hercega Stjepana Kosače na Jadranu. Bosna: porijeklo imena zemlje. Feljton: Na tragu otkrića (1): (1) (I Bosna i univerzitet). Vekarić Nenad. Zamanička vojska (209-210).. 41. 2923. Vego Marko. Oslobo enje 55/18770. (3).05. 125-130. “Povijesnoteološki simpozij u povodu 500 obljetnice smrti bosanske kraljice Katarine”... Tvrtković Safet. Sarajevo 1998. (KUN) 5. Feljton: Od naroda do države (1-3): (1) Stećak V/50.-2000.

. Vranje 1974. Etimologija pojma ‘Vlah’ i njegova razna značenja. Općinsko poglavarstvo. Vilfan Sergej. veljače 1996. ”Zbornik znanstvenog simpozija održanog 16. Z. Sarajevo 1983. 125-134. novembra 1978. Vlahović Petar. Sarajevo 1994. Migracioni procesi i Bosna i Hercegovina od ranog srednjeg vijeka do najnovijih dana . CANU. Sarajevo 1994.. 73-177. Voje Ignacij. "Simpozijum: Vlasi u XV i XVI vijeku". 763-765. 2940. 85-112. Radovi ANU BiH 73. 370 + 35 tabli slika + 3 karte. 2939. surogati. FTSFranjevački samostan Fojnica. 2945. . (* Leśny Jan. Humski zbornik 1. Duhovni lik. Narodi i etničke zajednice sveta... obljetnice smrti Fra An ela Zvizdovića”. stoljeću. Staro neumsko pučanstvo. Vukorep Stanislav. "Predmet i metod izučavanja patrijarhalnih zajednica u Jugoslaviji". Vukanović Tatomir. “Zbornik radova sa Znanstvenog skupa u povodu 500.. 363-373. Odjeljenje društvenih nauka 22. Beograd 1984. 2947. u Sarajevu. Vukorep Stanislav. Migracioni procesi iz Bosne u slovenačkim zemljama za vrijeme turskih provala u 16. 26. Ljubljana 1985. 2942. Općinsko vijeće Neum. godine). Odjeljenje društvenih nauka 22.. Sarajevo-Fojnica 2000. i 27. u Čapljini. Neum 1995. 2937. Diskusija. Postanak i razvoj srpske nacije (Etnološki pristup). Voje Ignacij. “Postanak i razvoj srpske nacije (Neki metodološko-teorijski problemi u izučavanju postanka i razvoja srpske nacije)”...Društvo 273 2936. Fra An eo Zvizdović (1420. 2946. Titograd 1981. Zemlja i zavičaj Hrvata”. Beograd 1979.. Naučni skupovi 7. Zagreb 1985. IRO Narodna knjiga-Marksistički centar CK SK Srbije. Vranjski glasnik 10 (poseban otisak).. 26-27. Sarajevo 1994. X 1989. 34-35. Marulić XVIII/1.-1498. 174. Feljton: Koliko je stara Bosna (1-3): (1) (Povijest i falsifikati). bezna e. god. Vukčević Nikica. Stećak I/2.. Radovi ANU BiH 73. Vukić Mario.. nada).). 292.) 2944. Etnogeneza Južnih Slovena.. Slavia antiqua 25. Vuk Karadžić. 36-37. povijest).. 89-99. i 17.. 2941. Prilog proučavanju podrijetla hrvatskog pučanstva počiteljskog kraja. 2943. 177-193. Sarajevo 1990. Sarajevo 1983. Odjeljenje društvenih nauka 3. Institut za istoriju-Institut za izučavanje nacionalnih odnosa. (2) (Povijest. “Neum. Vlahović Petar.. Titograd 23. Stećak I/3. "Migracije i Bosna i Hercegovina". Warszawa 1978.(* D. Čapljina-Zagreb 1996. Poglavlja iz pravne zgodovine.. Vlasi u XV i XVI vijeku. 315-342. (Radovi sa naučnog skupa. 275-333. (3) (Nacije. Stećak I/1.) 2938. "Simpozijum: Vlasi u XV i XVI vijeku". Vrgoč Miro. i 24.njihov uticaj i posljedice na demografska kretanja i promjene u našoj zemlji.

Tomislavgrad 1998. 426-441. ZEF MIRDITA. 46-53.. 2959. Mostar 1994. Marulić XX/1.274 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 2952. Zagreb 1989. Tomislavgrad 1998. Vukšić Tomo. 2950. Zagreb 1980. 558-564.. HZ 42. Papa i Crkva me u Hrvatima. Zelić-Bučan Benedikta. Mostariensia 1. Sarajevo 1992. Sarajevo 1997. Vukšić Tomo. Povijesni prilozi 14. Sarajevo 2000. 2954. SV 7. Siguran identitet pretpostavka susretanja (Miscellanea de oecumenismo)“. Nestajanje katolika u Trebinjsko-mrkanjskoj biskupiji. Marulić XXV/5. 89-93. Vukšić Tomo. Popis plemićkih obitelji u kraljevstvu Bosne u godini pada Bosne (1463) i Hercegovine (1482) pod Turke. Vukšić Tomo. Zef Mirdita – Strčić Petar – Janjatović Bosiljka – Maticka Marijan – Pavličević Dragutin. 240. 2948.. Zelenika An elko. 22. Balkanski Vlasi u svijetlu podataka Bizantskih izvora. Orbis Publishing London. Marulić XIII/5-6. 2957. 2953. 342. SIJ. 2958.. Kontinuitet hrvatskog i katoličkog umiranja u Bosni i Hercegovini (Prilog proučavanju odnosa me u narodima u Bosni i Hercegovini). 2960. Hrvatski narodni kalendar 1993. Zdeněk Váňa. The World of the Ancient Slavs. Godina 41. “Zbornik radova X kongresa istoričara Jugoslavije”. (3) Naša ognjišta XXVIII/251. Beograd 1998. 21-38. Zagreb 1995. 30. Zelić-Bučan Benedikta. Vukšić Tomo. (2) Naša ognjišta XXVIII/250. Godina 46. 2951.. “Crtajte granice ne precrtajte ljude”. 2956... Feljton: Bosanska kraljica Katarina Kosača-Kotromanić (13): (1) Naša ognjišta XXVIII/249. Zagreb 1992.. 18.. 359369.) 2955. Hrvatski narodni godišnjak 1998. Mi i oni.. Prag 1983. Zelić-Bučan Benedikta.. Zbornik radova u povodu imenovanja vrhbosanskog nadbiskupa Vinka Puljića kardinalom.-2000. Vrhbosanska katolička teologija. Zagreb 1987. 25-115. 303342.. Tomislavgrad 1998. Katolici i pravoslavni u Bosni i Hercegovini. Feljton: Nestajanje katolika u Trebinjsko-mrkanjskoj biskupiji (1): (1) Naša ognjišta XXVI/233. 22. (* Heres Tomislav.. Sarajevo-Bol 1995.. Tomislavgrad 1996. Neka gledišta novije historiografije na Porfirogenetove tvrdnje o etničkoj pripadnosti područja Crvene (Južne) Hrvatske. 2949.. . Sedmi kongres Saveza historičara Jugoslavije.

98. demokratija (Iz diskursa SDP BiH)”. tekst priredio Vlado . Prilozi XIV/14-15. 2966.. 256-257. Drugo izdanje. Sarajevo 1998. 2964. Zlatar Behija. Kantonalni odbor SDP. “Pavo Živković. Sarajevo 1995. Sarajevo 1978. nacija. Odjeljenje društvenih nauka 22. 185.. (Moderator razgovora Mladen Malača. Sarajevo-Mostar 1998. Recenzija. 2963. (Uredio Milenko Brkić). 2972. FPN. Ime Hrvat u narodnoj predaji Bosne i Hercegovine. razvoj i nestajanje Hrvata katolika na tim prostorima)”. Kantonalni odbor SDP. Diskusija. 713. Bošnjački institut. Zovko Ljubomir. KS-FTS. 2971. 2973. HKD Napredak. "Simpozijum: Vlasi u XV i XVI vijeku". 2974. Sarajevo 1991. Zlatar Behija. stoljeća (Dolazak. Muslimani i srpsko-hrvatski odnosi (55-57). Mostar 1997. “Adil Zulfikarpašić. 2968.. Bošnjački institut. Zlatar Behija. demokratija (Iz diskursa SDP BiH)”. Zürich 1991. 38-46. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”.Društvo 275 2961. Sarajevo 1994. 2962. 368-373. Članci i intervjui”. Studenci 1995. Zgodić Esad. Zgodić Esad. 12-22. Država. (Razgovor).. Zlatar Behija. Zürich 1991. Lastavica I/1. Etnička i vjerska povijest Bosne.. PCC Me ugorje.. Lastavica II/6.. Katarina. Država. Članci i intervjui.. Zulfikarpašić Adil. Zirdum Andrija. papa i Bosna (133143).. 2969. Sarajevo 1998. 2967. Obnova državnosti BiH (109-116). 121-122. O nekim muslimanskim feudalnim porodicama u Bosni u XV i XVI stoljeću. Država i pravo srednjovjekovne Bosne. Zirdum Anto. Zulfikarpašić Adil – Gotovac Vlado – Tripalo Mika – Banac Ivo.. Sarajevo 1979. 2970. ‘Etnički problem Muslimana’ – ‘Muslimani i Jugoslavija’ (37-41). Isa-beg Ishaković. Zovko Iv. “Bosanska srednjovjekovna država i suvremenost (Zbornik radova)”... “Povijesnoteološki simpozij u povodu 500 obljetnice smrti bosanske kraljice Katarine”.. Zulfikarpašić Adil. Radovi ANU BiH 73. Sarajevo 1983. Okovana Bosna. Diskusija. 2965. Zubechea G.. Širenje islama i islamska kultura u Sarajevu i okolini. “Esad Zgodić. 11. 21. 2975. “Širenje islama i islamska kultura u bosanskom ejaletu”. 81-139. nacija. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. Prezimena izvedena iz zanimanja u srednjoj Bosni. Sarajevo 1996. POF 41. Slavonije i Srijema do konca XVII. M. 161-162. Motrišta 4. Zgodić Esad. Ahmed-paša Hercegović. 97.

Sarajevo 2000. 1970-2000 (Izbor tekstova). Oslobo enje 52/17065. Motrišta 5-6.) 2976. Ljubljana 1987. . Tuzla 1986.. Voje Ignacij... Izdavački centar El-Kalem. Mostar 1998. Žarković-Tafro Tatjana..socijalne promjene u bosanskom društvu u XIV. “Preporod. Dubrovnik 1988. 2986. Dubrovačko-bosansko-humska saradnja na polju zdravstvene kulture tijekom XIV i XV stoljeća..03. Zagreb 1978. Žiga Jusuf. 2982.. Univerzal. 239-242. Živković Pavo. (* Sivrić Marijan. Armija RBIH..12. 30 godina. Islamski pečat u tradiciji i kulturi bosanskih muslimana (Bošnjaka) i na geopolitičkom prostoru bosanske države. 162. Vekarić Nenad. Ekonomsko . Žepić Božo. Anali 26. Pavlinić). Pojava gra anske klase i novog plemstva). 140-145.. Salom Nada. Kalendar Prosvjeta. Živković Matej – Živković Pavo. Vojna biblioteka 5. Perspektive Hrvata u Bosni i Hercegovini. 2980.276 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 13. 29. RIZ u BiH. Sarajevo 12. Radovi 21. Žiga Jusuf. Trebinje 1986. Zürich 1995. Ćošković Pejo. IZ 7. ZČ 41/2. 35-46. “Zbornik radova II kongresa infektologa Jugoslavije”. austrougarske i jugoslavenske vlasti na demografske promjene u Bosni i Hercegovini. 260. Sarajevo 1994.. 2984. 5-15. Sarajevo 1996. “Duhovna snaga odbrane”. i XV. Zagreb 1988. 47-49.. 1996. Godišnjak SPKD 1996. 2977. Tribunia 9 (1985).) 2985. Živković Pavo. stoljeću (Utjecaj primorskih gradova na ekonomsko-socijalne promjene u bosanskom društvu u 14. 11. Utjecaji turske. izdanje. 24... stoljeća. Živalj Husein. Tribina 6. i 15. Islamska civilizacija i bosanski muslimani. 227.. 280-283. 22. Srbi hode Bosnom u vrijeme Kotromanića. i 15. 2979. Sarajevo 13... Ljiljan V/155. Živković Matej. 16-17. stoljeću. VKBI. 67-76.. Kulenović Tarik.. 2981. 252-254. Sarajevo 02. Zagreb 1996. Dubrovnik 1988. 1995. 2983... Oslobo enje 53/17141.. Mostar 1998. 23-34. 1995. Motrišta 8. Živković Pavo. Bošnjački institut. Istorijski izvori o pojavi kuge u srednjovjekovnoj Bosni. 31-46.-2000. Sarajevo 1994. II izdanje. Banja Luka 1986. Oslobo enje 52/17066.12. Behar V/22-23. 57-60. Anali 26. 11. 2978. Demografske promjene na bosanskohercegovačkom prostoru kroz povijest. Socijalne i ekonomske promjene na dvoru bosanskih kraljeva i velikaša tijekom 14... Sarajevo 2000. Živković Pavo. 2. Press centar. . (* Salom Nada. HM IV/17.. Da li su Turci (Muslimani) palili manastire.. Biblioteka Istorija i revolucija.. Mešanović Samir. Sarajevo 1996.

13.. 31-46. Slavonije i Srijema do konca XVII. Sivrić Marijan. Radovi 32. i 27.. “Crtajte granice ne precrtajte ljude”. 260. Mostar 1996. Etnička i vjerska povijest Bosne. 253255. 26. HKD Napredak. Svjetlo riječi XIV/160-161. HM I/2. Sarajevo-Mostar 1996. XII 1994. stoljeća (Dolazak. "Migracije i Bosna i Hercegovina". Živković Pavo. 2996. Grbelje Tonči. Mostar 1995. i 16.. Živković Pavo. Mostariensia 1.. Zagreb 1996. Sarajevo 06. Feljton: Pavao Živković odgovara Muhamedu Filipoviću (1-2): (1) (Neću polemiku stilom mržnje) Dnevni avaz IV/795. Mostar 1994. Sarajevo 1990. Živković Pavo. 2993. 2 izdanje.. 2991. razvoj i nestajanje Hrvata katolika na tim prostorima). (2) (Veliki “Tunjin” skok od ortodoksnog komuniste do liberala). Živković Pavo. RPZ 19. Živković Pavo.. 475-500. 2995. razvoj i nestajanje Hrvata katolika na tim prostorima). Povijesne dimenzije i povijesno utemeljenje hrvatstva Bosne i Hercegovine.02. “Hrvati u BiH – ciljevi i mogućnosti”. 2990. Zadar 1992-1993. SV 7. Slavonije i Srijema do konca XVII. 101-110. Sarajevo-Bol 1995. Živković Pavo.. stoljeća s osvrtom o stradanju Hrvata. 1998.Društvo 277 2987. Hrvati Bosanske Posavine u prošlosti.. Dubrovnik 1997. HM I/3-4. Sudbonosna stoljeća u povijesti bosanskohercegovačkih Hrvata. Zadarska smotra XLI/6. Anali 35. Etnička i vjerska povijest Bosne. stoljeća. . 467-469. 43-50. u Sarajevu. 2989. Živković Pavo. stoljeća (Dolazak. HM II/6. 7-23. Živković Pavo.. 49-50. Hercegovina 2 (10). Zbornik radova sa simpozija. Živković Pavo. (* Kudelić Zlatko.. Dnevni avaz IV/796. Institut za istoriju-Institut za izučavanje nacionalnih odnosa. 43-66. 15.. Migracioni procesi i Bosna i Hercegovina od ranog srednjeg vijeka do najnovijih dana .njihov uticaj i posljedice na demografska kretanja i promjene u našoj zemlji. 2997. IKA. Sarajevo-Mostar 1998. Sarajevo 1997. 22. Zbornik radova u povodu imenovanja vrhbosanskog nadbiskupa Vinka Puljića kardinalom. 257. Narodnosna slika Bosne i Hercegovine tijekom 15. Zadar 1992. Demografske promjene na prostoru BiH do XVIII..02. Gospodarske prilike kao osnovni uzrok migracijskih kretanja iz primorja u zale e i obratno. Napučenost i okruženje u razdoblju osmanske prevlasti.. 2988. Ćosić Stjepan.. Stoljetni razvitak i nestajanje Hrvata katolika u BiH (Tužna povijest katoličanstva na prostorima BiH)... 255-297. X 1989. Sarajevo 1998. ČSP XXVIII/3. Neum 19-22. Sarajevo 1997. Živković Pavo. 135-137. 1998.. HKD Napredak. Livno 1996. 218-220. Živković Pavo.. Sarajevo 07.) 2994. 2992..

. HKD Napredak. Živković Pavo. Živković Pavo – Stolić Vladimir – Kostić Živojin. Podružnica Osijek. HKD Napredak. 3002. . Studije iz povijesti Bosanske Posavine. Sarajevo 1985.. Studije iz povijesti Bosanske Posavine. 3007.-2000. Vitez (351). Rad dubrovačkih ljekara na tlu Bosne u XV stoljeću. 46-56. 231-253.. Osijek 2000.. Zbornik radova. Hrvati Bosanske Posavine u prošlosti. “III kongres infektologa Jugoslavije. 53-56.. Osijek 2000. Živković Pavo – Stolić Vladimir – Kostić Živojin. Živković Pavo – Stolić Vladimir – Kostić Živojin.. Mostar 1999. ZRVI 35. Vojvoda (360). Živković Pavo. Socijalna medicina XXVI/1-2. Ban (149).. Sarajevo 1979. Lepra u srednjovjekovnoj bosanskoj državi. Beograd 1978. Podružnica Osijek.. pharmatiae et veterinae XIX/1-2. Usore i Soli”.. 103-109. 3008. Usore i Soli”. Avari (6). Islamizacija na području Soli i Posavine.X 1979”. 1 (A-J)”. Živković Pavo. Dubrovnik 3-6. “Pavo Živković. Zagreb 1979. 2999. Vlasi (356). “Pavo Živković. Studije iz povijesti Bosanske Posavine. 2998. Acta historica medicinae.. Leprozorijumi u srednjovjekovnoj bosanskoj državi prema podacima dubrovačkog arhiva. Prosveta. “Mala enciklopedija Prosveta. Usore i Soli”. Motrišta 11. Osijek 2000.. Sarajevo 1979.278 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 280-283. Živković Pavo – Stolić Vladimir. Bajan (137-138). 222-230.. Podružnica Osijek. Podružnica Osijek. 3005. Živković Pavo. Studije iz povijesti Bosanske Posavine. Živković Tibor. 98-102.. 3001. 3004.. Živković Pavo. Acta historica medicinae. 3003. Društvo ljekara BiH. 3006. HKD Napredak. “Zbornik radova: Treći kongres ljekara Bosne i Hercegovine”. 97-116. Usore i Soli”. O plemenskom ustrojstvu i vojnoj snazi podunavskih Slovena u VI i VII veku. 28-73. Etničke i vjerske prilike u Bosanskoj Posavini prije i za vrijeme Turaka. Knjiga 1. Istorijski podaci o lepri i leprozorijima u srednjovjekovnoj bosanskoj državi. “Pavo Živković. “Pavo Živković. Zbor liječnika Hrvatske. Napučenost i okruženje urazdoblju osmanske prevlasti. Istorijski izvori o pojavi kuge srednjovjekovnoj Bosni. Beograd 1996. pharmatiae et veterinae XIX/1-2. HKD Napredak. 93-97. Sarajevo 1979. Bremenita prošlost Hrvata Bosne i Hercegovine i njihove demografske promjene. 3000. 3 izdanje. Živković Pavo – Stolić Vladimir – Kostić Živojin. 254-269. 3009. . Osijek 2000. (Fototipsko preštampano izdanje 1980). Opšta enciklopedija.

Katuni (215). 3016.. Dobojske novine I/2. 3.. Jugoslovenskog 3019. . Beograd 1978. (Fototipsko preštampano izdanje 1980).. Komornik (475). Duhovni razvoj Bosne i Hercegovine. 22. Sloveni (243). . “Opća enciklopedija Leksikografskog zavoda... .. Naša ognjišta XXVII/237. Opšta enciklopedija. Beograd 1978.. 1. 3017.... Doboj 1996.... 14. Knez (424).. . Posebna edicija Univerziteta u Sarajevu. (3) (Bosanska država). JLZ. 20. 3021. “Opća enciklopedija Leksikografskog zavoda. Feljton: Životni putevi bosanskih bogumila (1-5): (1) (Životni putevi bosanskih bogumila). Hrvatski glasnik V/63. . Politika.. Sabor (234-235).. Doboj 1996. Kopčići hrvatski plemići.. . Doboj 1996.Društvo 279 3010. Katarina Kosača (1424-1478). 3015.. 15. 4 (Iz-Kzy)”. .. .. 1. Logotet (159).. Dobojske novine I/4. Prosveta. . Jugoslovenskog 3022. JLZ... Zagreb 1981. Sarajevo 18. Doboj 1996. Dobojske novine I/1. JLZ. Tepčija (181).. 12. 3011... Sasi (293). JLZ. Muslimani (611). (4) (Bosanska crkva)..... 3013. Muslimani (Historija) (622-630). 16. 7 (Raš-Szy)”... Beograd 15... Doboj 1996... Dobojske novine I/6. 3 (R-Š)”.. 3014. 3012. Tuzla 1997... 16.. Opšta enciklopedija. “Mala enciklopedija Prosveta. . 3020.. 8 (Š-Žva)”. Sasi (157). 1989. Čija je Bosna zemlja.. 2 (K-P)”.. 1... Kneginje iz loze Nemanjića. 3 izdanje. “Univerzitet u Sarajevu 1949-1994”.. 13-33. “Mala enciklopedija Prosveta. Tomislavgrad 1997. 3 izdanje. Crkva na kamenu XII/127. 3018.. Zagreb 1982. 5 (L-Nigh)”. . (2) (Bosanska država). Oslobo enje 48/15565. “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda. .10. Prosveta. 1991. Starobosansko obilježje (Prijedlog grba i zastave Bosne i Hercegovine).07. . (Fototipsko preštampano izdanje 1980). Sarajevo 1995. Zagreb 1978. Vlasi (553). (5) (Životni putevi bosanskih bogumila). .. Mostar 1991... “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda. Dobojske novine I/3. VI + 943... Univerzitet u Sarajevu. Zagreb 1979.

.

PRIVREDA .5.

.

Praha 1981.. Ekonomska saradnja srednjovjekovne Bosne s drugim državama. GZM (A) 38. Šumrada Janez. 3024. Beograd 1999. 293-295. “Istorija srpskog naroda. 397-406. 318.) 3029. Marginalija o tragovima starog rudarstva i metalurgije u srednjoj Bosni. 183-184.. Trgovina radnom snagom na istočnom Jadranu – razvoj i značaj. Bubalo or e. 231. SKZ. Komisija za ekonomsku historiju Jugoslavije-Redakcija Acta historico-oeconomica Iugoslaviae. “Rudarstvo i metalurgija Bosne i Hercegovine od prahistorije do početka XX vijeka”. Zenica 1999.. JIČ XIX/3-4. Beograd 1999. Sarajevo 1996. Pčelarstvo (606-608). 247-282. Lu. 105-138. 3030. Südostforschungen 39. 475. Sarajevo 1979.. Bakić Ljubomir. Star (699-700).. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 3032. Beograd 1980.. Zenica 1999.. Vosak (103-104). 393-394. GDI BiH 28-30 (19771979).. 3026.. Izdanja Muzeja grada Zenice. An elić Pavao. Burnazović Tufik – Jusić Abid. Kessler Wolfgang... Med (387-388). München 1980. Knowledge. Zagreb 1978. (Urednik Erceg Ivan). HZ 37. Osnove privrednog razvitka. 309-310. 3031. “Bosanska srednjovjekovna država i suvremenost (Zbornik radova)”. “Rudarstvo i metalurgija Bosne i Hercegovine od prahistorije do početka XX vijeka”. 221-228. Knowledge. 3027. Unča (762). Gospodarski vzroki balkanske migracije v srednje-vzhodno Italijo v 15. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Voštana kuća (104-106).. Kantar (276-277). Zdraveva Milka. .. 3025. Titograd 1978. 508-510. Anselmi Sergio. stoletju. Ljubljana 1979. 80-85. Nekoliko priloga za upoznavanje tehnologije starog rudarstva i metalurgije u Bosni. An elić Pavao. ZČ 33/3.Privreda 283 3023. 145-152. Petrović Radoslav. “Bibliographia historico-oeconomica Iugoslaviae – Bibliografija o ekonomskoj historiji Jugoslavije”. FPN. 3033. Skopje 1979. Beograd 1981. Glasnik XXIII/1. Hristov Risto.. Tragovi rudarske i metalurgijske djelatnosti u okolini Konjica. 229-237. Od najstarijih vremena do Maričke bitke (1371)”.. “Rudarstvo i metalurgija Bosne i Hercegovine od prahistorije do početka XX vijeka”. Izdanja Muzeja grada Zenice. Prva knjiga. Sarajevo 1983.. 3028. Rudarsko-proizvodni odnosi u Bosni i Hercegovini u tursko doba. (* Dašić Miomir. Blagojević Miloš. An elić Pavao – Ibrahimpašić Fikret. Zenica 1999. 357-371. Izdanja Muzeja grada Zenice. Ne. Budak Neven. ZČ 32/4. Blagojević Miloš.. Ljubljana 1978. Istorijski zapisi XXXI-XXXVI/3. Zagreb 1984. Československý časopis historický 29/3.

Zagreb 1979. Atti della Dodocesima Settimana di Studio. 80-103. duhovnici. Firenze 1983.und Sozialgeschichte. 3035. Biblioteka Dimenzije istorije 1. Dubrovnik i zale e u srednjem veku. 41-69. Ruole e funzioni di una Repubblica marinera tra Medioevo ed Età moderna. 15-26. 3041. 1-20. duhovnici. Vol. Rabotnici. vojnici. vojnici. Atti della Decima settimana di Studio. 3038. Istituto Internazionale di Storia Economica ‘Francesco Datini’. Precious Metals in the Age of Expansion. Ćirković Sima. “Sima Ćirković. Equilibrium. Silver and Cooper int the Central Parts of the Balkans 13th to the 16th Century. Equilibrium.. Ćirković Sima. 3040. “Sima Ćirković. Društva srednjovekovnog Balkana”.. Dubrovnik i zale e u srednjem veku. Beograd 1997. . Biblioteka Dimenzije istorije 1.284 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. vojnici. Ćirković Sima.. Equilibrium. Bari 1990. Equilibrium. Handbuch der europaischen Wirtschafts. duhovnici. Rabotnici. 1986. Serie II. Ragusa e il suo retroterra nel Medio Evo.. Beograd 1997. Razvoj i zaostalost na balkanskom poluostrvu izme u XIII i XVI stoleća. Ćirković Sima. “Sima Ćirković. Rabotnici.. Beograd 1997. 21-36. Sviluppo e arretratezza nella penisola balcanica fra il XIII e il XVI secolo. 3039. Biblioteka Dimenzije istorije 1. Beiträge zur Wirtschaftsgeschichte 2. 3043. Društva srednjovekovnog Balkana”. 12.. duhovnici.-2000. Band 3. 47-55. vojnici. 3036. Proizvodnja zlata. Ćirković Sima. Biblioteka Dimenzije istorije 1.. 47-55. Biblioteka Dimenzije istorije 1. 73-89. 104-112. The Production of Gold. Equilibrium.. Stuttgart 1981. Ćirković Sima. “Ragusa e il Mediterraneo. 3034 Ćirković Sima. (A cura Antonio di Vitorio)”.. Firenze 1990. 3044. 3042. “Sviluppo e sottosviluppo in Europa e fuori d’Europa dal secolo XIII alla rivoluzione industriale”. AHOEI 6. Caccuci editore. Beograd 1997. srebra i bakra u centralnim oblastima Balkana do početka novog veka. Beograd 1997. Društva srednjovekovnog Balkana”. Ćirković Sima. Die ostlichen Teile Jugoslawiens 1350-1650. Rabotnici. vojnici. Rabotnici. 291-311. Dubrovčani kao preduzetnici u rudarstvu Srbije i Bosne. Društva srednjovekovnog Balkana”.. Continuité et repture des hierarchies: le cas des villes dalmates et de leur arrière-pays. 3037. Društva srednjovekovnog Balkana”. “Sima Ćirković. Ćirković Sima. Ćirković Sima. duhovnici. “Gerarchie economiche e gerarchie sociali: secoli XII-XVIII”. “Sima Ćirković. Istituto Internazionale di Storia Economica ‘Francesco Datini’. Dva zakasnela poleta u balkanskom rudarstvu: XV i XVI vek. Ćirković Sima.

Rabotnici. Valjevo-Beograd 1993. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Balcanica 13-14.Privreda 285 3045. Beograd 1997. 3056. Društva srednjovekovnog Balkana”. 113-127.. dubrovački suknar i trgovac. Zanati (214-217).. Mere i tegovi (392-396). Dubrovačka porodica Benvenutić u srpskim zemljama. Equilibrium. Tobolčarevići – Dubrovčani poreklom iz Prijepolja. Merenje i mere u srednjovekovnoj Srbiji. Beograd 1998. Biblioteka Dimenzije istorije 1. Rabotnici.. Društva srednjovekovnog Balkana”. Sasi (649).. Ćirković Sima. Ćuk Ruža. Ćuk Ruža. Ćirković Sima.. Ćirković Sima – Kovačević-Kojić Desanka. “Sima Ćirković.. 113-134. AHOEI 14. Beograd 1996. Ćuk Ruža. duhovnici. IČ 38. 3051. Beograd 1997. Trgovina (741-745). “Sima Ćirković. Beograd 1982-1983. 3049. Equilibrium. Pana ur (488-489). Aspra (25). Rudari (629-631). 19-30. Boje (53-54). duhovnici. Društva srednjovekovnog Balkana”. Zagreb 1987. 134-168. Equilibrium. 19-29. duhovnici. Dubrovčani kao preduzetnici u rudarstvu Srbije i Bosne. 57-63. Beograd 1997. 3054. Rudarstvo (631-634). Ćirković Sima. 3052. "Valjevo . Valturk (67). Društva srednjovekovnog Balkana”. Kontinuitet i prekid me u hijerarhijama: Primorski gradovi i njihovo zale e u srednjem veku. 185-196.. IČ 44 (1997). Ćuk Ruža. Barut (29-30). veku. 3050. Ćirković Sima. Ćuk Ruža. 111-121. Rabotnici. Beograd 1997. Ćirković Sima – Kovačević-Kojić Desanka.. Biblioteka Dimenzije istorije 1. Poslovanje Dubrovčana u Podrinju. 37-46. IG 1-2. Kamata (273-274). Ćuk Ruža. vojnici. 3046. “Sima Ćirković. 3048. Beograd 1999. 3055. Delatnost dubrovačkog trgovca Luke Milanovića dvadesetih godina XV veka. 3053. Naturalna privreda i tržišna proizvodnja izme u XIII i XV stoleća. Izvoz stoke i stočarskih proizvoda iz Srbije u Veneciju u XIII.. vojnici. “Sima Ćirković. 3047. vojnici. . Equilibrium. Biblioteka Dimenzije istorije 1. i XIV. Beograd 1993. Biblioteka Dimenzije istorije 1. duhovnici. Radič Grubačević.. L’économie naturelle et la production marchande aux XIIIe-XVe siècles dans les regions actualles de la Yougoslavie. 45-56. Rabotnici. Beograd 1991. IČ 39 (1992).postanak i uspon gradskog središta". Knowledge. Delovi (144). vojnici.

IČ 28. Knjiga 3. Dinić-Knežević Dušanka. Rudarstvo i topioničarstvo u Bosni i Hercegovini. 3066. 3062. Odjeljenje društvenih nauka 37. Trgovina bosanskim robljem u Barceloni krajem XIV i početkom XV veka. Opšti leksikografski dio. Trgovci iz zetskih gradova u Dubrovniku i srpskim zemljama u srednjem veku. Ancona 1988. Fekeža Lidija. München 1984. Ćuk Ruža.06 1981.. Sarajevo 1987. 177. (KUN) 4. 302-305.. Beograd 1982. Dall’interno a Ragusa nel XIV secolo. Srpske zemlje u srednjem veku (Istorijsko-geografske studije)”. Djela 65. AL BiH. Biblioteka Istorija i revolucija. Da li je poznati rudarski zakon despota Stefana važio i za Srebrenicu?..286 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Dumbović Vladimir. Zbornik radova sa Okruglog stola Istorijskog instituta. Steindorff Ludwig. 405419. Kada i kako su nastali despota Stefana zakoni za Novo Brdo. 153-167. Fejić Nenad. Jemac. aković Luka.-2000. Tuzla. SANU. Beograd 1978.. Pregled LXXVIII/2-3. SKZ. Italia felix. Zenica 1999. Posebna izdanja 540. Sarajevo 27. Dinić Mihailo. Radio Sa X/34. 27-48. 3057. ur ev Branislav. Sarajevo 1988. Saobraćaj (Kasni srednji vijek) (160-161). Tom I. 125.) 3061. . Beograd 1983. (* Živković Pavo. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 340. 1980. Knowledge. Kolonije (310-311). Zenica 1999. 305-330. “Srednjovjekovna istorija Crne Gore kao polje istraživanja”. (* Martinović Dragana.) 3065. ZM. “Rudarstvo i metalurgija Bosne i Hercegovine od prahistorije do početka XX vijeka”. ur ev Branislav. Tkanine u privredi srednjovekovnog Dubrovnika. (* Milutinović Kosta. 3067. 563-565. 3058.. IG 1-2. “Rudarstvo i metalurgija Bosne i Hercegovine od prahistorije do početka XX vijeka”.. Dinić-Knežević Dušanka. Sarajevo 1981. Zalog (211). Živković Pavo. Odeljenje istorijskih nauka 8. “Mihailo Dinić.. Südostforschungen 43. Značenje Kreševa u metalurškoj proizvodnji stare Bosne (historijsko-geografski prikaz). 488-489.. ANU BiH. Oslobo enje 38/11852. Beograd 1981. Sarajevo 1988. Izdanja Muzeja grada Zenice.. Trgovina (Kasni srednji vijek) (171-173). 211-220. 97. Beograd 1999..) 3064. Dubrovačka srednjovekovna karavanska trgovina.. Ćuk Ruža.. Univerzal. Istorijski institut RCG. jemstvo (264-265). Podgorica 1999.. Izdanja Muzeja grada Zenice. 3059. 3060. 3063.

Zagreb 1984. 7-42.. izdanje. Handžić Adem. “Rudarstvo i metalurgija Bosne i Hercegovine od prahistorije do početka XX vijeka”. Gavran Ignacije. 21-44. Lov (Kasni srednji vijek) (104). POF 36 (1976).. Akča (akçe).. società. 3079. JLZ. Beograd 1999. De re metallica). XV i XVI veku. 3071. IG 1-2. Svjetlo riječi I/9. . “Le Marche e l’ Adriatico orientale: economia. 356. 3080. Izvoz plemenitih metala iz Bosne u Dubrovnik u vreme osmanlijske vlasti. IZ 5. Poljoprivreda (Kasni srednji vijek) (141). 10-11. EJ 3. Filipović Muhamed. Nuova serie anno 82 (1977). 3069. ZM.. Filipović Milenko. Opšti leksikografski dio. Glavaš Tihomir. 3073. Freidenberg M. 183202. 2.Privreda 287 3068. Zanatstvo (Kasni srednji vijek) (188-189). AL BiH. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”.. Metalurgija (Kasni srednji vijek) (107-108). 3077. Maren. Fotić Aleksandar. Knjiga o kovinarstvu i život u Bosni (Agricola. 38-49. Banja Luka 1984. 3070. Izdanja Muzeja grada Zenice. Rudnici u Bosni u drugoj polovini XV stoljeća. 283-306. Sarajevo 1988. Sarajevo 1978. 3075. Dalmatinci v balkanskoi trgovle XIV-XVI vv.. Il comercio dei pellami nelle Marche del XV e della prima metà del XVI secolo. “Rudarstvo i metalurgija Bosne i Hercegovine od prahistorije do početka XX vijeka”.. Gleta iz Bosne u XV i XVI veku. Vipusk 9. Zenica 1999. Handžić Adem. Hrabak Bogumil. političeskoj i kulturnoj istorii jugo-vostočnoj Evropi”. 3076. Rudarstvo (Srednji vijek) (150). Rudarstvo i rudarski trgovi u Bosni u drugoj polovini XV vijeka. GDI BiH 28-30 (1977-1979). Knowledge. Zenica 1999. Gostiša Nikola. Dosadašnja istraživanja razvitka metalurške tehnologije u BiH. Sarajevo 2000. 3072.. cultura dal XIII secolo al primo ottocento”. 3078. 57-78. Daće (dažbine) (Bosna i Hercegovina). Balkanskie issledovanija. Moskva 1984. Godišnjak CBI XXXI/29. Atti e memorie. Gestrin Ferdo. “Dubrovačko” srebro u Italiji i Kataloniji u XIV. Sarajevo 1979. “Voprosi socialnoj.. Tom I. Ancona 1978. 3074.. Beograd 1980. Hrabak Bogumil. Izdanja Muzeja grada Zenice. 5-6.. 75-85. Visoko 1983. Baština srednjovjekovnih rudara Sasa u južnoslavenskim zemljama. Hrabak Bogumil.

“Rudarstvo i metalurgija Bosne i Hercegovine od prahistorije do početka XX vijeka”. Sarajevo 1984... JLZ. 8. 3083. Beograd 1981. Sarajevo 1987.. 3091. Kratak historijat razvoja rudnika i željezare Vareš. GDI BiH 34. Relazioni fra i centri minerarii e le campagne in Serbia e la Bosnia nel medioevo. 3090.. Beograd 1982. Storia della citta. Roma 1986.. Carine (Srednjovjekovne carine) (Bosna i Hercegovina). Izdanja Muzeja grada Zenice.. Sarajevo 1983. Sarajevo 1993. Sarajevo 1988. Jevtić Milan. GDI BiH 39. 35-44. SANU.-2000. Jovan. Kapetanović Kemal. Relja. Bosna i oružje (Zapis o zemlji). Prva linija II/6. 3088. 3086. Kovačević-Kojić Desanka. Konj i korišćenje konja u prošlosti Srba. Posebna izdanja 79. 202-203. 5-43. Izdanja Muzeja grada Zenice. Katić V. Dvojno knjigovodstvo u Dubrovniku i Benko Kotruljević. 113-122. Balcanica 12. (Doba borbi za očuvanje i obnovu države (1371-1537. 3092. Zenica 1999. Zenica 1999. Kovačević-Kojić Desanka.. Beograd 1978. Kovačević-Kojić Desanka. 91-94. “Istorija srpskog naroda II.. Stočarstvo srednjovekovne Srbije. “Prilozi za istoriju Bosne i Hercegovine I. SKZ. (* Trifunovski F. 3085. Zagreb 1982. Privredni uspon. 57-64. (Doba borbi za očuvanje i obnovu države (1371-1537. Beograd 1983. 3082... 166. ANU BIH. 85-190. 3093. 437-454. 100-108. Odjeljenje društvenih nauka 17. Ekonomske veze i kulturni uticaji izme u bosanske države i talijanskih gradova u XIV i XV vijeku. “Rudarstvo i metalurgija Bosne i Hercegovine od prahistorije do početka XX vijeka”. GDI BiH 35. Privredni razvoj srednjovjekovne bosanske države.288 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. ZIMS 20. 3081. Odeljenje medicinskih nauka 30.)”.. izdanje.. EJ 2. Rivista Internazionale di storia urbana e teritoriale. Beograd 1982. Srbija. 268-277. Ispitivanje nekih metalurških uzoraka iz arheologije Bosne i Hercegovine. O rudarskoj proizvodnji u srednjovjekovnoj Bosni. 45-56. majdan srebra i zlata.) 3084. 3089. Kovačević-Kojić Desanka. “Istorija srpskog naroda II. SKZ.)”. 3087. .. 2. Klicić Josip. Kovačević-Kojić Desanka. Kovačević-Kojić Desanka. Društvo i privreda srednjovjekovne Bosne”. Posebna izdanja 513. Kosača Stjepan.. 612. Kovačević-Kojić Desanka. Kovačević-Kojić Desanka.

Izdanja Muzeja grada Zenice. Prilozi 28. 57-103. München 1981.... “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Sandalja Hranića i Katarine u Dubrovniku 1406. Beiträge zur Wirtschaftstgeschichte 4.. Zenica 1999. IČ 28. Südostforschungen 40. 3102. Kredit. Italy and Balkans in the Late Midlle Ages. Srpsko srebro i zlato u evropskoj proizvodnji (XIV – XV vijek). VI + 326. “Ragusa e il Mediterraneo. 3098. Krekić Bariša. SANU. Kovačević-Kojić Desanka.. 481-482. Sarajevo 1989.. Kovačević-Kojić Desanka. 61-78. 176-178.. (* Fejić Nenad. decembra 1995). ZRVI 21. Beograd 1999. . Beograd 1982. Posebna izdanja 90. Kulović Hamdija. Venetian Merchants in the Balkan Hinterland in the Fourtheenth Century. Ruole e funzioni di una Repubblica marinera tra Medioevo ed Età moderna. "Državni depozit" (Depozit banice Anke. “Evropa i Srbi” (Me unarodni naučni skup 13-15. Collected Studies. Mittelmeer und Kontinent.. 3105. Mitić Ilija.. Beograd-Pravoslavna reč Novi Sad. Odjeljenje društvenih nauka 23. 404-405. O rudarskoj proizvodnji u srednjovjekovnoj Bosni. Zbornik radova 13. Način za vadit zlato (Priredio Zdravko Devetak). Pogovor. Kurtović Esad. Krekić Bariša. “Wirtschaftskräfte und Wirtschaftswege. Vol I”. Festschrift für Hermann Kellenbenz. 143-158. 326-329. Variorum Reprints. 3101. Il commercio Raguseo di terraferma nel medio evo. “Rudarstvo i metalurgija Bosne i Hercegovine od prahistorije do početka XX vijeka”.. (A cura Antonio di Vitorio)”. Nürnberg 1978. Knowledge. Cacucci editore. Beograd 1996. 241-254. 37-44. Mleci i unutrašnjost Balkana u četrnaestom veku.. 413-429. Sarajevo 1999. Krekić Bariša. “The Dawn of Modern Banking”.. Mitić Ilija. Bari 1990. Los Angeles 1979. Beograd 1981. Dubrovnik.. "Osamsto godina Povelje bana Kulina". Kovačević-Kojić Desanka. 3095. Kovačević-Kojić Desanka. ANU BiH. Kulinova povelja i bosansko-dubrovački odnosi. London 1980. Series 125. 3097. godine).) 3103. Sarajevo 1997. 3096. HM I/5. Dubrovnik 1982... Kovačević-Kojić Desanka. Anali 19-20. Krekić Bariša. Zenica 1999. “Rudarstvo i metalurgija Bosne i Hercegovine od prahistorije do početka XX vijeka”.Privreda 289 3094.-1413. 3100. 177-183. 3104. Krešić Ivan. 3099. Izdanja Muzeja grada Zenice. Istorijski institut. 165-173. 150-153. Italian Creditors in Dubrovnik (Ragusa) and the Balkan Trade. Thirteenth through Fifteenth Centuries. 479.

-2000. Mikolji Vinko. Mihaljčić Rade. 3106. 3113. 207. Malović. Naša škola XLVI/10.. Rudarstvo u Bosni u srednjem vijeku.ukić Marica. Beograd 1985.. Malović.). Lučić Josip. Dubrovnik XXVIII/4. 131-136. Kumerk (344-346). Delatnost Stefana Marinova u drugoj polovini XIV veka. Knowledge. Prijepolje 1997. Hercegovina 11-12. Knjiga prva”. 103-111. Anali 38. Mileševski zapisi 2 (1996).ukić Marica. 29-53. 3107. Problemi trgovine. 474. Dubrovnik 2000. Zakon o rudnicima despota Stefana Lazarevića (Prevod i pravnoistorijska studija).. Voronež 1985. 3114. IČ 44 (1997). Spomenik 126.-1999. 3. Kurtović Esad. Nelli..ukić Marica.. Beograd 1999. Trgovačke veze Dubrovnika s balkanskim zale em u srednjem vijeku. 3108... Lučić Josip. Knowledge. Nelli. IČ 31. Voronežskij universitet. 314-315. Odeljenje društvenih nauka 24. Oružari.1435. O nekim oblicima neagrarne privrede u dubrovačkom zale u na prijelazu XIII u XIV stoljeće. Kurtović Esad. Kretanje u depozitu Sandalja Hranića u Dubrovniku 1413. 3119. Dubrovnik od XIII do XV stoljeća.. izdanje. Knowledge. Voronež 1999. Trgovlja Dubrovnika i formirovanie vnutrennego rinka v zemljah Serbii i Bosnii v XIV – pervoj polovine XV. Sarajevo 1998. Beograd 1984.. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Dubrovnik 1985. Uz prepoznatljivo obilježje bosanskog srednjovjekovlja. Drobnjaci u karavanskoj trgovini Polimlja u srednjem veku. Malović. v (K postanovke voprosa). Purgari (604-605). Lemajić Nenad.. Marković Biljana. Voprosi istorii Slavjan. 28-48. Poklad (537-538).290 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 3109. neiscrpna tema bosanskohercegovačke prošlosti. Mostar 2000. Beograd 1999. . 103-120. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Motivi Sandaljeve prodaje Konavala Dubrovčanima. 41-51. 651-667. 3118. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Beograd 1999. Konj. 95-98. 3110.. Manančikova P. 3116.. Beograd 1998. Povelja Kulina bana (1189. 3115. Sarajevo 1999. 25-33. Manančikova P. 3112. “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463. SANU. 3111. HKD Napredak. 64.g. Kurtović Esad.. 3117..

O porijeklu vjerovanja u jamskog duha “Perkmana” kod nas. Sklavina. Livno i karavanski put od Jajca do Splita u XV stoljeću. 146-148. Ljubljana 1979.. “Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina. 3132. Ribolov (619-620).. Zbornik radova". Anali 17. Split-Livno 1994. Metalurgija (Rani srednji vijek) (107).... JLZ. Palavestra Vlajko. 3130.. 307-309. “Rudarstvo i metalurgija Bosne i Hercegovine od prahistorije do početka XX vijeka”. HZ 31-32. Feljton: Sarajevo – grad izme u Istoka i Zapada (5): (5) (Razvoj privrede). Mrgić Jelena. Beograd 1995. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. izdanje.. Pula-Rijeka 1985.. ZČ 33/2. Zveri (229). 209-210. 3126. (* Tošić uro. 3121.. Knowledge. 3127. 51-66. 47-48. 3131. Mišić Siniša. Zakup. Beograd 1999. 335. Poljoprivreda (Rani srednji vijek) (141). Pederin Ivan. Izdanja Muzeja grada Zenice. 57-82. AL BiH.234-236. Beograd 1976. "Livanjski kraj u povijesti. 127-133. 306. Zagreb 1978-1979. Zakupnina. Mišić Siniša. EJ 2. Lov u srednjovekovnoj Srbiji. Ekonomika (Bosna i Hercegovina). Mulić Jusuf.. Mišić Siniša – Veselinović Andrija. Zagreb 1982. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Petrović ur ica. IG 1-2. 2. 5. 782-783. Muzej hrvatskih arheoloških spemenika SplitOpćinsko hrvatsko vijeće obrane Livno. 3129.. Ekonomika (Bosna i Hercegovina). Mitić Ilija. izdanje. Separat II.. 3128.Privreda 291 3120. Handel niewolnikami bosniackimi w XIII i XIV wieku. Saobraćaj (Rani srednji vijek) (160).. Zanatstvo (Rani srednji vijek) (188). Dubrovnik 1979. Milanović Radovan. Mostar 1997. GEM 50. Miletić Nada. izdanja Enciklopedije Jugoslavije”. Lučić Josip. Carine. GDI BiH 28-30 (1977-1979). Knowledge. 1988. Kabes III/15. Zenica 1999. Posebna izdanja 5. 493-494. Beograd 1999. JLZ. Sarajevo 1979. Sarajevo 1988. Tom I. Petrović ur ica. 3122. . ZM.. Zagreb 1983. 3124. Simoniti Vasko. Mirković Mijo. 792-795. 13-41.. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 3125.. Kwartalnik historyszny 95. Ekonomska historija Jugoslavije. Milanović Radovan. Knowledge. Trgovina (Rani srednji vijek) (171). Beograd 1999.) 3133. Dubrovačko oružje u XIV veku. Beograd 1986. Olendzki K. Žrvanj (195). 3123. Opšti leksikografski dio. 239-245. Vojni muzej.

I... 175. Geoinžinjering. 9-20.). zarade i cijene na dalmatinsko-bosanskom području (XIV. Mostar 1996. Beograd 1999. 410.292 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Šunjić Marko. O siru u srednjovekovnom Dubrovniku... Godina 43. Hrvatski narodni kalendar 1995. . Trgovačka društva (741-745). Šunjić Marko. Godina 45. Sarajevo (1996). Knowledge.II. Razboj. Trgovina bosanskim robljem. . Radovi HDZU 5. 346-353. Stari rudnici. Izdanja Muzeja grada Zenice. olova. Knowledge. (A cura Antonio di Vittorio)”. ur ica. 3147. 3134. Rodić Nikola. Ramović A. Kramar (324). novac. Mehmed. Hercegovina 10.. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. “Rudarstvo i metalurgija Bosne i Hercegovine od prahistorije do početka XX vijeka”. So (Sol) (679). i XV.. Radovi HDZU 4. žive. novac. Beograd 1999. Poglavlja iz ekonomske historije Hercegovine.). 315. Mjere. Ponosnici (552-553). “Ragusa e il Mediterraneo. "Rudarstvo Jugoslavije". Beograd 1986. Petrović ur ica. 486.. Rudarska terminologija u starim srpskim tekstovima. Šuica Marko. 123-127. 3139. 3138. Mjere. . “Rudarstvo i metalurgija Bosne i Hercegovine od prahistorije do početka XX vijeka”. Hrvatski narodni godišnjak 1998. željeza.. Spremić Momčilo. kalaja. Cacucci editore. JF 42. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 7-28. (* Šunjić Marko. 137-146.. Sarajevo 1981. Bari 1990. Radovi HDZU 4.) 3142. Sarajevo (1997). Mostar 1998. 3141. bakra. Mehmed. Knowledge. dio. 3136. srebra. 119-139. Sarajevo 1997. 3145. Srednjovekovno rudarstvo.-2000. Hadžibegović Iljas. Beograd 3135. 3137. Sarajevo 1994. Beograd 1999... Nalazišta ruda zlata. 329-331. i XV. 37-74. Zagreb-Beograd 1982.. Gospodarska komora. 37-64. st. Petrović 1988. Smoljan Vlado. Ramović A. dio. antimona i arsena u SR BiH. Katz Vera. zarade i cijene na dalmatinsko-bosanskom području (XIV. Sarajevo (1996). Zenica 1999. 3146. 3140. Bisage (49). Tomović Gordana. 137141. st. Šunjić Marko. 3144. 3143. Izdanja Muzeja grada Zenice. Zenica 1999. IG 1-2. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 609-610. Ruolo e funzioni di una Repubblica marinara tra Medioevo ed Età moderna.

Srednjovekovna rudarska toponimija u okolini Prijepolja. Rudarstvo u Bosni i Hercegovini u srednjem vijeku. 37-59. 3158.. Anali 15-16. O izvozu žitarica sa Neretve u Dubrovnik u XIV vijeku. Tošić uro. Izdanja Muzeja grada Zenice. Mileševski zapisi 2 (1996). Dobitak (Dobit. 53-68. ZČ 32/1-2. cultura dal XIII secolo al primo ottocento”. HZ 31-32. Stočarstvo u srednjovjekovnoj trebinjskoj oblasti. 3150. Budak Neven. 25-30 3152.. 37-50.. Vego Marko. O krijumčarenju soli na Neretvi. Beograd 1995. Zimovište (241-242). Beograd 1983. Ljubljana 1978. 91-99. Zagreb 1978-1979. 390 + 17 tabela + 1 grafički prikaz. 408-410. 3157. Plot (525). 3155. HZ 3132.. IG 1-2.. i u prvoj polovici 16. Tošić uro. Tošić uro. 3149.. Ispolica (260).. Zagreb 1982. Voje Ignacij. Prilozi XIX/20. Bosanski trgovci i dubrovački financijeri u drugoj polovici 15. 25-42. Lučić Josip. Neki problemi proučavanja ekonomske istorije srednjovjekovnog Dubrovnika (sa osvrtom veza sa zale em). Tomović Gordana. IG 1-2. Tošić uro.. Bosanski svinec v kreditni trgovini srednjeveškega Dubrovnika. Karavan (281-282). Nuova serie anno 82 (1977). Ancona 1978.. 349-357. società. Vego Marko. ANU BiH.. Beograd 1978. Sarajevo 1990. 42-58. 3153.185-209. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Tošić uro. Zemljoradnja u srednjovjekovnoj župi Trebinje. 3161. 260-262. Tošić uro. Atti e memorie. Raukar Tomislav. (* Mitić Ilija. Voje Ignacij.. 189-195. Prilozi XV/16. Odjeljenje društvenih nauka 29. 109-118. 69-91.). Zagreb 1978-1979. Radovi 15. Sarajevo 1984. Relazioni comerciali tra Ragusa (Dubrovnik) e le Marche nel trecento e nel quattrocento. Sarajevo 1979. Zenica 1999. . 3154. GDI BiH 40-41 (1989-1990. Zabrane i prekidi trgovine u Srbiji u doba Despotovine. stoljeća. O drijevskoj carini.. dobitje) (160-161). IG 1-2. Trebinje 1985.. Beograd 1999. Sarajevo 1976. Dubrovnik 1979. Veselinović Andrija.Privreda 293 3148. Kreditna trgovina u srednjovjekovnom Dubrovniku. Voje Ignacij. 3160. Djela 49. “Rudarstvo i metalurgija Bosne i Hercegovine od prahistorije do početka XX vijeka”. “Le Marche e l’ Adriatico orientale: economia.. Voje Ignacij. Dubrovnik 1978.) 3159. 779-780. 3151. 3156. Knowledge.. Tribunia 9. Prijepolje 1997. Anali 17..

Voje Ignacij. Privatne poslovne knjige dubrovniških trgovcev (XIV stoletje). Voje Ignacij. Kalendar Svetoga Ante 2000. Österreicheische Osthefte 27. stoletju. 335-359. .. “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda. Wien 1985.. 77-85. 3168.. 7 (Raš-Szy)”. 3167.294 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Probleme der Quantifizierung des Handels und der Produktion des Mittelalterlichen Ragusa (Dubrovnik). ZČ 34/1-2. 3163. 3164. Voje Ignacij... Voje Ignacij. Zirdum Anto. 3165.237-250.-2000. 283-299. Ljubljana 1988. Voje Ignacij. “Rudarstvo i metalurgija Bosne i Hercegovine od prahistorije do početka XX vijeka”. 188-189. GPM 29-30. Ljubljana 1980. Kotor 1981-1982. 3162. Rudarstvo (Historijat). Sarajevo 1999. Izdanja Muzeja grada Zenice. 3170.. Kreditno poslovanje u srednjovjekovnom Dubrovniku. Zagreb 1981. Živković Pavo. JIČ XIX/3-4.. 299-311. Zloković Maksim. . Srednjovjekovna rudarska naselja u lašvanskoj regiji. 3171. ZČ 34/2. Neka pitanja u trgovini sa bosanskim olovom u Dubrovniku. 60-66.. Poslovanje dubrovniških trgovskih družb v srednji in južni Italiji v 15. Poskusi kvantifikacije trgovinskega prometa in proizvodnje v srednjeveškem Dubrovniku.. Kreditno-trgovačke veze Braila Tezalovića sa Dubrovčanima. 3169. JLZ. Voje Ignacij.. Zagreb 1989. Ljubljana 1980. 373-387. 41-59. ZČ 42/3.. Zenica 1999. 3166.. DH 29.. Pomorstvo Novoga za vrijeme Tvrtkove i Kosačine vladavine. 157-164. Beograd 1980.

6. VJERA .

.

Duvanjska biskupija i duvanjski sabor. Bogomilstvo. 58-59. "Sedam stoljeća bosanskih franjevaca 1291. “Bogumilstvoto na Balkanot vo svetlinata na najnovite istražuvanja”. Antoljak Stjepan... 11-33. Knjiga 25. Crkva na kamenu XXI/237-238. (zbornik radova). “Istorija na Blgarija (Prva blgarska država). 95-114. B. 3180. Ante Škegre o duvanjskoj biskupiji.-1991. Bosanski krstjani i pitanje njihovog porijekla i odnosa prema manihejstvu. “Ivan Alilović... 242-254.. Ljiljan II/25. Adamček Josip – Jelić Ivan. Crkva na kamenu. kulture”. The Bulgarian State and the European Middle Ages. 127. BAN. 3185. P. Prilozi XXII/21.. 3173.Vjera 297 3172. Mostar 1990. Angelov Dimităr. Prilozi XVIII/19. Bosanski franjevci. i 12. 3184. Makedonski heretici u zapadnim izvorima 11. Aranitović Dobrilo. FTS. Prilozi XXII/23... 3175.". Zagreb 1986... Pobožnost franjevaca Bosanske vikarije u drugoj polovici XIV. Biobibliografija hrvatskih pisaca Bosne i Hercegovine do god. 3186. Mostar 1999. Jakov Markijski (18-19). 55-66.. . Pravoslavna religija i pravoslavna crkva u našim laičkim periodičnim publikacijama (1970-1991). Tom vtori”. Ančić Jozo. Crkva na kamenu XX/210. Sarajevo-Ljubljana 1993. 3179. “Bogumilstvoto na Balkanot vo svetlinata na najnovite istražuvanja”. Samobor 1994. Sarajevo 1996. Ančić Mladen. Ančić Mladen.. 253-260.. 3177. (* R. ŠK. Etudes historiques 10.) 3178. Skopje 1982.. Ademović Fadil. 109-125. O recepciji bosanske ‘hereze’ u komunalnim društvima istočnog Jadrana. Sofia 1980. 101. “Enciklopedija hrvatske povijesti i 3174. Zagreb 1980. 3183. 15. Alilović Ivan. Svijet I/46.. Osvrt na mišljenje dr. Bartul Alverinski (17). Ančić Jozo.. 3182. Sarajevo 1985. Ančić Mladen. Jedan fragment iz života Sandalja Hranića. stoljeća. Sarajevo 1987. 7-35. 1918. Sarajevo 1982. Crkva bosanska. Gdje je bio podignut prvi franjevački samostan u srednjovjekovnoj Bosni. 3181. Neuspjeh dualističke alternative. MANU-SANU-ANU BiH. Ivan AlilovićKS. Angelov Dimităr. Pravoslavlje. Mostar 2000. 153-193. 374-389. Skopje 1982. Ančić Mladen. A. Sofija 1981. Alić Salih. 3176. 15. Niš 1991. akovo. (Podlistak) 6. MANU-SANUANU BiH. stoljeća..”.

Sarajevo-Fojnica 2000. NEV XXIX/2.298 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.. H. Sarajevo 1991. 93-117. Sarajevo 1997. obljetnice smrti Fra An ela Zvizdovića”. Babić Mile. “Kršćanstvo srednjovjekovne Bosne”. Atlija Alojzije. Babić Marko. Emilijan Cevc. Crkvene prilike u srednjovjekovnoj Bosni. Augustinović Ante. 3191. 222-234. Babić Petar. Radovan Ivančević. Autori: An elko Badurina. Povijest Katoličke crkve u Bosni i Hercegovini a poglavito u Usori i Žepču (Prilog povijesnom istraživanju o Hrvatima i Crkvi u Hrvata u Bosni i Hercegovini). Encyclopedia moderna XIV/3 (43).. Franjevci (231-232). Svjetlo riječi XV/176. Roma 1980. 267-303. Drmić Ilija. HM II/3-4. 21.. Sarajevo 1997. (Priredio Tonči Grbelja). (* A. Zagreb 1979.. Sarajevo 1979. PUSP Kulin ban Žepče. 282-284. 3197. “Zbornik radova sa Znanstvenog skupa u povodu 500. 3198. Sarajevo 1991. liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva. SV 4. Benediktinci (143).) 3190. . Hrvatski narodni godišnjak 1998. SNL-KS-Institut za povijest umjetnosti. Sarajevo 1981. 207-216. Dominikanci (208). NEV XXXI/1-2. 3195. 3192. Maniheizam (392). Radovi simpozija povodom 9 stoljeća spominjanja bosanske biskupije (1089-1989). Babić Anto. FTS-Franjevački samostan Fojnica. Sarajevo 1997. (28 karata). O bosanskim hereticima II. Godina 45.-2000. 3193. Cisterciti (183). Mostar-Žepče 1997. (Priredio Tonči Grbelja). Dodatak 1: Bosna Srebrena jučer i danas. Atlija Alojzije. Mitar Dragutinac. Odnos izme u konkretne bosanske franjevačke prakse i izvornog Franjinog duha. 187-193. 3194. “Leksikon ikonografije. Babić Anto.... Mostar 1983. 3188. Sarajevo 1999. Marijan Grgić. V.. HM III/13. Badurina An elko. 467. Sarajevo 1997. O bosanskim hereticima I.. Bosna Srebrena XLII/2. Il Provinciale Vetus e il problema della diocesi di Bosna.. 3187. Vrhbosanska visoka teološka škola.. 3196. 12. There Was no Ortodox Religion in medieval Bosnia (The Ortodox Religion Was Introduced in Bosnia by the Turks in the 15th Century). Crkva na kamenu IV/36. Franjevci i njihova prisutnost u Bosanskoj Krajini (U povodu stote obljetnice banjalučke biskupije). 320-322. HM II/5. Badanković Nikola. 217-270. Ivanković Željko.. B. Zagreb 1993. Hereza (252). Franjevci nekad i danas na župama u Bosanskoj Krajini... Hijerarhija (253). 3189. Samo loša uspomena (Uz tisućugodišnji jubilej trebinjsko-mrkanske biskupije). Babić Petar. Dragutin Nežić i Doris Baričević)”. Branko Fučić. 139-149.. (Uredio An elko Badurina.

GEM 56.. Barun An elko.) 3209.. Kalendar Svetoga Ante 1997. Bandić Dušan.. Kalendar Svetoga Ante 1999. 3200... Bagarić Ivo. (2) Naša ognjišta XXVIII/255. Barun An elko. 18. Nolit. Balta Ivan. Islam u Ugarskoj srednjega vijeka. Obeležja XVIII/2. (1420.. 143-155. Sarajevo 1999. Balić Smail. Srednjovjekovna Bosna kao poprište sukoba patarena i katoličke crkve u ispravama Diplomatičkog zbornika. Franjevci u hrvatskom narodu. 3205. Bosna Srebrena – nekad i danas. Naša ognjišta XI/70. Promocija Bosne Srebrene (Kratak pregled sedamstoljetne povijesti).Vjera 299 3199. Duvno i Hercegovina u izvještajima makarskog biskupa. Bandalo Milorad. Kalendar Svetoga Ante 1995.. Feljton: Samostani i samostanci u europskoj povijesti (1-2): (1) Naša ognjišta XXVIII/254. Narodna religija Srba u 100 pojmova. Barun An elko. Duvno 1990. Bosna Srebrena – nekad i danas. Tomislavgrad 1998. Baška Voda 1994. Livno 1994. Zagreb 1999. Islam u srednjovjekovnoj Ma arskoj (Autorizirani i dopunjeni prijevod s njemačkog Salim Abid Hadžić). 39-46. 500 godina baštine Milodraža (Fra An eo Zvizdović. 3211. (* Prošić-Dvornić Mirjana. Sarajevo 1998... 3201. 411-413. 6-7. 3207. Franjevačka knjižnica i arhiv. 3206... Balić Smail. Sveta baština IX/83. Bosna Srebrena (Ratno izdanje) 6-1.. Barun An elko.).. 17-26. 3212.). Behar VIII/42. 795814. 2831. Novi cvijet XLIX/2. 3203. 3208. Beograd 1992. Tomislavgrad 1998. Bajić Jovo. 3210. Visoko 1990/1991.. 140-152. Duvno 1981. . 6. Zbornik radova I/1.1498. 14. Bagarić Ivo. 366. 3-4.. Kratka povijest franjevaca u Hercegovini. Livno-Sarajevo 1996. Beograd 1991. GR IZ BiH LXI/7-8. 3202. Bogumili u prvom turskom popisu Hercegovine (1477. Bakula Petar. Priština 1985. Tuzla 1999. 44-61. 64-79. Biblioteka Odrednice. Bagarić Ivo. 3204. Otigošće kod Bugojna zavičaj gosta Radina. Mostar 1995.

300 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. KS-FTS. Benković Žarko. 98. Društveni revolt u religijskoj formi. Medieval Heresies a Bibliography 19601979. Topološke i povijesne crtice (Priredio Anto Orlovac). Milinović Ante. Socijalna i politička uloga i značenje Crkve bosanske.. Subsidia mediaevalia 11. Berkhout T. Boba Imre. Jeffrey. 111-113. Sarajevo 2000. “Povijesnoteološki simpozij u povodu 500 obljetnice smrti bosanske kraljice Katarine”.. GPF 5. Argumenti 1.-2000. Sarajevo 1991. Sarajevo 1999. 26-29. 3220. Rijeka 1981. Sarajevo 1989. Pontifical Institute of mediaeval studies. Radovi simpozija povodom 9 stoljeća spominjanja bosanske biskupije (1089-1989). (* Šanjek Franjo. Sarajevo 1991.. Nadbiskupski ordinarijat vrhbosanski. Sarajevo 1979.. 3215. Pozdravi.. Sarajevo 1998. 3222. Vrhbosanska visoka teološka škola. SV 4.. 3213. 3216. Die Bosnische Kirche im fruhlen Mittelalter. 3217. Benković Žarko.. HM IV/17. Zagreb 1982. Basler uro. Katolička crkva na području današnje Banjalučke biskupije do invazije Turaka.) 3224. 3221. “Kršćanstvo srednjovjekovne Bosne”. 272-276. 1-9. SV 4.. Toronto 1981. Vrhbosanska katolička teologija. 3218. 131-149. Bogumilstvo i islamizacija. “Kršćanstvo srednjovjekovne Bosne”. Radovi simpozija povodom 9 stoljeća spominjanja bosanske biskupije (1089-1989). “Vita religiosa. Benković Žarko. Djelovanje slavenskih apostola sv. Rijeka 1982.. “Krležijana 1 (A-LJ).) 3223. Sarajevo 1991. Dominikanci. Katolička crkva u Bosni pod konac srednjeg vijeka. Konstantina i Metoda i početak Bosanske biskupije. 125-142. Vrhbosanska visoka teološka škola. . Leksikografski zavod Miroslav Krleža. X-XI”. (* Klečina Davor.. Argumenti 2. CCP VI/9. XI-XII. Padova 1982. 220-234. Bilogrivić Nikola. Basler uro. SV 10. Belić Miljenko. Radovi simpozija povodom 9 stoljeća spominjanja bosanske biskupije (1089-1989). “Kršćanstvo srednjovjekovne Bosne”.. 336. Arheološki spomenici kršćanstva u Bosni i Hercegovini do XV. Banja Luka 1981. 3214. (A cura di Atanasio G. Zagreb 1993.. 3219. Vrhbosanska visoka teološka škola. 162. Basler uro. Basler uro. 307-333. morale e sociale ed i concili di Split (Spalato) dei secc. Vrhbosna X (CVIII)/1 (99). SV 4.. Carl – Russel B. Bašić Jasna. Matanić). 190. stoljeća. Katedrala u Sarajevu. 118-119..

Vjera

301

3225. Boesse Jean – Lacoudre Jacques, Grčki i latinski oci (Smjerovi kršćanstva), “Marie-Madeleine Davy, Enciklopedija Mistika, I svezak,” ITP Naprijed, Posebna izdanja, Zagreb 1990., 233-264. 3226. “Bogumilstvoto na Balkanot vo svetlinata na najnovite istražuvanja”, MANUSANU-ANU BiH, Skopje 1982., 254. (* Stoičovski Blagoj, Glasnik XXII/1-2, Skopje 1978., 302-304; Jalimam Salih, GDI BiH 34, Sarajevo 1983., 160-164; Ćošković Pejo, IZ 5, Banja Luka 1984., 218-222; Šemkov G., Südostforschungen 43, München 1984., 322323; Šanjek Franjo, CCP IX/15, Zagreb 1985., 108-110; Jalimam Salih, GADAR BiH 25, Sarajevo 1985., 301-302.) 3227. Božić Ivan, Potiskivanje pravoslavlja, “Istorija srpskog naroda, Druga knjiga, Doba borbi za očuvanje i obnovu države (1371-1537)”, SKZ, Beograd 1982., 278-288. 3228. Brajko Ante, Pravno-povijesni položaj trebinjsko-mrkanske biskupije, “Tisuću godina Trebinjske biskupije”, SV 2, Vrhbosanska visoka teološka škola, Sarajevo 1988., 217-230. 3229. Brandt Miroslav, Izvori zla (Dubrovnik i heretička Bosna), August Cesarec, Zagreb 1989. 3230. Brković Luka, Genocid nad katoličkiom crkvom u Bosni i Hercegovini (Crkva kao zajednica u povijesnom hodu), Stećak II/23, Sarajevo 1995., 23-25. 3231. Brković Luka, Crkva u BiH, Hrvatski glasnik IV/46, Tuzla 1996., 12-13. 3232. Brković Milko, Bibliografija radova iz hrvatske crkvene povijesti, CCP XIV/25, Zagreb 1990., 137-164. 3233. Bubalo or e, Kudugeri (340); Poganici (Pogani, Poganini) (533-534), “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”, Knowledge, Beograd 1999. 3234. Buljan Stjepan, Povezanost rudara i franjevaca u srednjovjekovnoj Bosni, NEV XXXI/1-2, Sarajevo 1981., 333-346. 3235. Buljan Stjepan, Kreševo – stara biskupska rezidencija, Svjetlo riječi IX/103, Sarajevo 1991., 17. 3236. Buljina Halid, Razvoj konfesionalnih zajednica, GR IZ BiH LXII/11-12, Sarajevo 2000., 991-1010. 3237. Burns Yvon, (Berns Ivon), The Testament of Gost Radin, “Islam, Balkan i velike sile (XIV-XX vek)", SANU, Istorijski institut, Zbornik radova, Knjiga 14, Beograd 1997., 165-173.

302

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

3238. Buturac Josip, Popis župa zagrebačke biskupije 1334. i 1501. godine, Starine 59, Zagreb 1980., 43-108. 3239. Buturac Josip, Barska nadbiskupija, EJ 1, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1980., 514. 3240. Buturac Josip – Kovačić Slavko, Kaptoli (Hrvatska), EJ 6, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1990., 675-676. 3241. Buzuk Anto, Svetište ‘voda svetog Jakova’ u Deževicama, Bilten FTS XXVII/2, Sarajevo 2000., 234-238. 3242. Cermanović Aleksandrina – Srejović Dragoslav, Leksikon religija i mitova drevne Evrope, 2. dopunjeno izdanje, IŠP Savremena administracija, Beograd 1996., 609. 3243. Cigeljević Ante, Petsto godina franjevačkog samostana Sv. Petra i Pavla u Tuzli, Hrvatski glasnik IV/46, Tuzla 1996., 22-23. 3244. Cunjak Mla an, Testament Gosta Radina, Glasnik SPC 4, Beograd 1980., 82-84. 3245. Cvitković Ivan, Rječnik religijskih pojmova, Vlastito izdanje, Sarajevo 1991., 294. (* Nilević Boris, Prilozi XXV/27, Sarajevo (1991), 238-239; Tašić Dževad, Oslobo enje 49/15681, Sarajevo 15.02. 1992., (KUN 73/531), 9.) 3246. Cvitković Ivan, Bogumili (60); Kršćani bosanske crkve (Krstjani Crkve bosanske) (160); Manihejstvo (178), “Ivan Cvitković, Rječnik religijskih pojmova”, Vlastito izdanje, Sarajevo 1991. 3247. Čajkanović Veselin, O srpskom vrhovnom bogu, (Reprint izdanja iz 1941), TRZ Panpublik, Beograd 1989. 3248. Čanak-Medić Milka, Katedrale, “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”, Knowledge, Beograd 1999., 283-286. 3249. Čančar Nusret, Manihejska prošlost srednjovjekovne Bosne (Intervju sa Salihom Hadžialićem), Islamska misao XII/143, Sarajevo 1990., 7-15. 3250. Čaušević Dženana, Život i pravni položaj franjevaca u Bosni Srebrenoj prema turskim dokumentima, “Zbornik radova sa Znanstvenog skupa u povodu 500. obljetnice smrti Fra An ela Zvizdovića”, FTS-Franjevački samostan Fojnica, SarajevoFojnica 2000., 285-300. 3251. Čevra Omer, Religija Bošnjaka u srednjem vijeku (Istine i zablude o bosanskim krstjanima), Kabes I/3, Mostar 1996., 23.

Vjera

303

3252. Ćirković Sima, Glose Srećkovićevog jevan elja i učenje bosanske crkve, “Bogumilstvoto na Balkanot vo svetlinata na najnovite istražuvanja”, MANU-SANUANU BiH, Skopje 1982., 207-222. 3253. Ćirković Sima, The Bosnian Patarenes and Western Heresies, “Heresy in Eastern Europe”, London 1984. 3254. Ćirković Sima, Von der Ketzerbewegung zur Landskirche,: Die ‘Bosnische Kirche’, Rapports I, Comite international des sciences historiques XVIe congres international des sciences historiques, Stuttgart du 25 aout au 1er septembre 1985, Stuttgart 1985., 355-357. 3255. Ćirković Sima, Bosanska crkva u bosanskoj državi, “Prilozi za istoriju Bosne i Hercegovine I, Društvo i privreda srednjovjekovne Bosne”, ANU BIH, Posebna izdanja 79, Odjeljenje društvenih nauka 17, Sarajevo 1987., 191-254. 3256. Ćirković Sima, Jedna parnica srebreničkih franjevaca, GDI BiH 40-41 (19891990.), Sarajevo 1990., 30-41. 3257. Ćirković Sima, Dualistička heterodoksija u ulozi zemaljske crkve: Bosanska crkva, Glasnik CANU, Odjeljenje društvenih nauka 9, Podgorica 1995., 7-34. 3258. Ćirković Sima, Dualistička heterodoksija u ulozi zemaljske crkve: Bosanska crkva, “Sima Ćirković, Rabotnici, vojnici, duhovnici. Društva srednjovekovnog Balkana”, Equilibrium, Biblioteka Dimenzije istorije 1, Beograd 1997., 214-239. 3259. Ćirković Sima, Katoličke parohije u srednjovjekovnoj Srbiji, “Sima Ćirković, Rabotnici, vojnici, duhovnici. Društva srednjovekovnog Balkana”, Equilibrium, Biblioteka Dimenzije istorije 1, Beograd 1997.,240-258. 3260. Ćirković Sima, Babuni (27-28); Benediktinci (39-40); Bogomili, bogumili (51-52); Gost (121-122); Djed (158-159); Dominikanci (163-164); Krstjani (333-334); Patareni (496-497); Franjevci (769-771), “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”, Knowledge, Beograd 1999. 3261. Ćirković Sima, Recenzija rukopisa, “Salih Jalimam, Djelatnost dominikanaca u srednjovjekovnoj Bosni”, IPP Hamidović, Biblioteka Posebnih izdanja, Tuzla 1999., (dvije stranice, bez oznake stranica, na početku knjige). 3262. Ćorović Vladimir, Istorija Bosne ne može se izlagati bez veze sa franjevačkim redom, “Bosna i Hercegovina ogledalo razuma (Izbor članaka, odlomaka i ilustracija, priredio David Atlagić)”, IGC Borba, Beograd 1992., 18. 3262a. Ćorović Vladimir, Srpski manastiri u Hercegovini (Priredio Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, beograd 1999., 328. or e O. Piljević),

304

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

3263. Ćošković Pejo, O gostima ‘Crkve bosanske’, IZ 4, Banja Luka 1983., 7-40. 3264. Ćošković Pejo, Bosanski krstjani u očima svojih kršćanskih suvremenika, Nastava povijesti III/4, Zagreb 1988., 188-191. 3265. Ćošković Pejo, Tomašev progon sljedbenika Crkve bosanske 1459., Migracioni procesi i Bosna i Hercegovina od ranog srednjeg vijeka do najnovijih dana - njihov uticaj i posljedice na demografska kretanja i promjene u našoj zemlji, 26. i 27. X 1989., u Sarajevu, "Migracije i Bosna i Hercegovina", Institut za istoriju-Institut za izučavanje nacionalnih odnosa, Sarajevo 1990., 43-48. 3266. Ćošković Pejo, Krstjanin Vlatko Tumurlić i njegovo doba (1403.-1423.), CCP XIX/35, Zagreb 1995., 1-54. 3267. Ćošković Pejo, Filip Dubrovčanin, vikar (218-219); Franjo iz Firence, vikar (446), “Hrvatski biografski leksikon IV (E-Gm)”, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb 1998. 3268. Ćošković Pejo, Ustrojstvo Crkve bosanske, “Zbornik radova sa Znanstvenog skupa u povodu 500. obljetnice smrti Fra An ela Zvizdovića”, FTS-Franjevački samostan Fojnica, Sarajevo-Fojnica 2000., 61-83. 3269. Ćošković Pejo, Prilog za diskusiju, “Historiografija o Bosni i Hercegovini 1980.1998”, Prilozi 29, Sarajevo 2000., 443-447. 3270. Davidović Svetislav Proto, Srpska pravoslavna crkva u Bosni i Hercegovini (od 960 do 1930 godine), 2. izdanje, Srpska pravoslavna crkvena opština sarajevska, Biblioteka Vjera i kultura, Sarajevo 1991., 83. (3. izdanje, Dobrica knjiga, Biblioteka Odglas 2, Novi Sad 1998., 108 strana). 3271. Dinić Mihailo, Babuni, EJ 1, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1980., 400. 3272. Dobrosalić P. M., Gospin lik s Vidoštaka, Hrvatski narodni kalendar 1996, Godina 44, Sarajevo 1995., 381-384. 3273. Dračevac Ante, Bernard, dubrovački nadbiskup, “Hrvatski biografski leksikon I (A-Bi)”, JLZ, Zagreb 1983., 697-698. 3274. Dračevac Ante, Srednjovjekovna stonsko-zahumska biskupija, “Tisuću godina Trebinjske biskupije”, SV 2, Vrhbosanska visoka teološka škola, Sarajevo 1988., 83-90. 3275. Draganović Krunoslav, Jedan sudbonosni vijek u povijesti Hrvata katolika Bosne, “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”, (Uredio Milenko Brkić), PCC Me ugorje, Studenci 1995., 296-307.

Vjera

305

3276. Draganović Krunoslav, Katolička Crkva u sredovječnoj Bosni, “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva”, 3. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1998., 685-766. 3277. Dragić Marko, Vrhbosanske srednjovjekovne crkve i mučenici u povijesti i predaji, HM III/11-12, Sarajevo 1999., 151-157. 3278. Dragić Marko, Vrhbosanske srednjovjekovne crkve i mučenici u povijesti i predaji, “Vrhbosna/Sarajevo kroz stoljeća, Separat Hrvatske misli 11/12, 13/1999. i 14/2000.”, MH, Sarajevo 2000., 149-155. 3279. Dragojlović Dragoljub, Isihazam i bogumilstvo, Balcanica 11, Beograd 1980., 19-28. 3280. Dragojlović Dragoljub, Bogumilstvo na Balkanu i u Maloj Aziji, I, Bogumilski rodonačelnici, SANU, Vizantološki institut, Posebna izdanja 2, Beograd 1982., 234. (* Ćošković Pejo, IZ 5, Banja Luka 1984., 218-222.) 3281. Dragojlović Dragoljub, Dualizam srednjovekovnih jeretika, Balcanica 10, Beograd 1979., 75-92. 3282. Dragojlović Dragoljub, Jeretičke crkve "Dalmatiae" i "Slavoniae", Balcanica 12, Beograd 1981., 27-38. 3283. Dragojlović Dragoljub, Bogumilstvo na Balkanu i u Maloj Aziji, II, Bogumilstvo na pravoslavnom istoku, SANU, Vizantološki institut, Posebna izdanja 15, Beograd 1982., 234. (* Aristotelus Evantija, Glasnik XXVII/1-2, Skopje 1983., 229233; Ćošković Pejo, IZ 5, Banja Luka 1984., 218-222; Jalimam Salih, GDI BiH 35, Sarajevo 1984., 139-142; Matanov H., Istoričeski pregled 40/2, Sofia 1984., 109-113; Šemkov G., Südostforschungen 44, München 1985., 263-264.) 3284. Dragojlović Dragoljub, Zbornik Krstjanina Hvala i problem ‘crkve bosanske’, Balcanica 12, Beograd 1982-1983., 73-84. 3285. Dragojlović Dragoljub, Hijerarhija crkve bosanske, Balcanica 15, Beograd 1984., 55-67. 3286. Dragojlović Dragoljub, Šizmatički popovi franjevačkih Dubia i pravoslavna tradicija u srednjovjekovnoj Bosni, Balcanica 16-17, Beograd 1985-1986., 43-55. 3287. Dragojlović Dragoljub, Krstjani i jeretička Crkva bosanska, SANU, Balkanološki institut, Posebna izdanja 30, Beograd 1987., 281. (* Šanjek Franjo, CCP XIII/24, Zagreb 1989., 139-142; Grdina Igor, ZČ 43/2, Ljubljana 1989., 296-298.) 3288. Dragojlović Dragoljub, Crkva bosanskih krstjana, Odjek XLII/18, Sarajevo 1989., 16-17.

306

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

3289. Dragojlović Dragoljub, Uzroci verskih sukoba na Balkanskom poluostrvu u srednjem veku, Kultura 91-92, Beograd 1993., 99-110. 3290. Dragojlović Dragoljub – Antić Vera, Bogumilstvoto vo srednovekovnata izvorna gra a, MANU, Skopje 1978., 275. (* Aristotelus Evantija, Glasnik XXII/1-2, Skopje 1978., 293-296; Šanjek Franjo, CCP III/3, Zagreb 1979., 147-149; Jalimam Salih, Prilozi XVII/18, Sarajevo 1981., 321-324.) 3291. Dragutinac Mitar, Augustin Kažotić (135); Grgur Nazijanski (247); Jakov Markijski (291), “Leksikon ikonografije, liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva, (Uredio An elko Badurina; Autori: An elko Badurina, Branko Fučić, Marijan Grgić, Radovan Ivančević, Emilijan Cevc, Mitar Dragutinac, Dragutin Nežić i Doris Baričević)”, SNL-KS-Institut za povijest umjetnosti, Zagreb 1979. 3292. Duvernoy Jean, Le catherisme. La religion des cathares, E. Privat, Toulouse 1976., 404. (* Šanjek Franjo, CCP III/3, Zagreb 1979., 150-151.) 3293. Duvernoy Jean, Le catherisme. L’ histoire des cathares, E. Privat, Toulouse 1979., 398. (* Šanjek Franjo, CCP IV/6, Zagreb 1980., 75-76.) 3294. Džaja Miroslav, Katolicizam na Kupresu, “Miroslav Džaja – Krunoslav Draganović, Sa kupreške visoravni”, 2. izdanje, Župni ured Otinovci-Kupres, Baško Polje-Zagreb 1994., 151-286. 3295. Džaja Srećko, Die ‘Bosnische Kirche’ und das Islamisierungsproblem Bosnies und der Herzegowina in den Forschungen nach dem zweiten Weltkrieg, Dr Rudolf Trofenik, Beitrage zur Kenntnis, Sudosteuropas und des Nahen Orientis, Band 28, München 1978., 145. (* Karamatić Marko, CCP II/2, Zagreb 1978., 159-161; Basler uro, Südostforschungen 38, München 1979., 347-348.) 3296. Džaja Srećko, Noch eine Fragiliche Interpretation der Bosnischen Mittelalterlichen Konfessiongeschichte, Münchner Zeitschrift für Balkankunde 1, München 1978., 247-254. 3297. Džaja Srećko, Fineova interpretacija bosanske konfesionalne povijesti, “Povijesnoteološki simpozij u povodu 500 obljetnice smrti bosanske kraljice Katarine”, KSFTS, Sarajevo 1979., 52-59. 3298. Džaja Srećko, Tlo nastanka i protubogomilska komponenta “Šibenske molitve”?, CCP III/3, Zagreb 1979., 80-92. 3299. Džaja Srećko, Der bosnische Konfessionalismus - Ein Phänomen der weltgeschihtlichen Peripherie, Saeculum XXXV/3-4, Verlag Karl Alber, Freiburg-München 1984., 267-292.

Vjera

307

3300. Džaja Srećko, Bosanska podijeljenost na konfesije (S njemačkog preveo Ignacije Gavran), Jukić 16-17, Sarajevo 1986/1987., 71-109. 3301. Džaja Srećko, Katoličanstvo u Bosni i Hercegovini od Kulina bana do austrougarske okupacije, CCP XVI/30, Zagreb 1992., 153-178. 3302. Džaja Srećko, Od Kulina do austro-ugarske okupacije, “Katoličanstvo u Bosni i Hercegovini”, 1. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1993., 37-78. 3303. Džaja Srećko, Svijet politike i franjevaštvo u Europi 14. stoljeća, CCP XVI/29, Zagreb 1992, 33-41. 3304. Džaja Srećko, Katoličanstvo u Bosni i Hercegovini od Kulina bana do austrougarske okupacije, “Katoličanstvo u Bosni i Hercegovini”, 2. izd. 1997., 37-74. 3305. Džaka Bećir, Islamski motivi u predaji bošnjačkih muslimana, Znak Bosne I/3, Zenica 1995., 42-43. 3306. Džaka Bećir, Manihejstvo, bogumilstvo i islam, VKBI, Tribina 72, Sarajevo 1997., 27. 3307. Džaka Bećir, Feljton: Manihejstvo, bogumilstvo i islam (1-9): (1) (Religijska hereza protiv neravnopravnog društva), Oslobo enje 54/17481, Sarajevo 04.02. 1997., 20; (2) (Fleksibilna religija), Oslobo enje 54/17482, Sarajevo 05.02. 1997., 21; (3) (Dioklecijanova prijetnja), Oslobo enje 54/17483, Sarajevo 06.02. 1997., 23; (4) (Jedinstvo dvije suprotnosti), Oslobo enje 54/17484, Sarajevo 07.02. 1997., 16; (5) (Pojave oponenata), Oslobo enje 54/17485, Sarajevo 08.02. 1997., 27; (6) (Utočište u Bosni), Oslobo enje 54/17486, Sarajevo 09.02. 1997., 26; (7) (Manihejsko naslje e), Oslobo enje 54/17487, Sarajevo 10.02. 1997., 18; (8) (Zašto granica na Drini), Oslobo enje 54/17488, Sarajevo 11.02. 1997., 15; (9) (Etničko jezgro – islamizirani bogumili), Oslobo enje 54/17489, Sarajevo 12.02. 1997., 21. 3308. Džambo Jozo, Die Franziskaer im mittelalterlichen Bosnien, Franzisanische forschungen 35, Verlag Coelde 1991., 256. (* Prcela Frano, CCP XVII/31, Zagreb 1993., 151-152.) 3309. Elijade Mirča – Kuliano P. Joan, Vodič kroz svetske religije, Narodna knjigaAlfa, Biblioteka Posebna izdanja 46, Beograd 1996., 353. 3310. Ellwood S. Robert, Demoni, demonologija, “Enciklopedija živih religija”, Nolit, Biblioteka Odrednice, Beograd 1990., 157-160. 3311. Esin Emel, The conjectural links of Bogumilism with central Asian manicheism, “Bogumilstvoto na Balkanot vo svetlinata na najnovite istražuvanja”, MANU-SANUANU BiH, Skopje 1982., 104-112 + 7 stranica ilustracija.

308

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

3312. F. V., Proslava sedamstote obljetnice dolaska franjevaca u Bosnu, Naša ognjišta XXI/174, Tomislavgrad 1991., 13. 3313. Filipović Muhamed, Gost, EJ 4, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1986., 458. 3314. Fine John V. A., The Bosnian Churc: A New Interpretation. A Study of the Bosnian Church and Its Place in State and Society from te 13th to the 15th Centruies, East European Quaterly, Columbia University Press 1975. (* Simoniti Vasko, ZČ 33/1, Ljubljana 1979., 190-191; Džaja Srećko, Münchner Zeitschrift 1, München 1978., 247-254; Džaja Srećko, CCP III/3, Zagreb 1979., 143-146; Wozniak E. Frank, Balkan Studies 20/1, Thessaloniki 1979., 185-187.) 3315. Fine John V. A., Zaključci mojih poslednjih istraživanja o pitanju Bosanske crkve, “Bogumilstvoto na Balkanot vo svetlinata na najnovite istražuvanja”, MANUSANU-ANU BiH, Skopje 1982., 127-133. 3316. Fine John V. A., Mid-Fiftrrnth Century Sources on the Bosnian Church: Their Problems and Significance, Medievalia et Humanistica, New Series 12, Byzantin and Western Studies, 1984., 17-31. 3317. Fišić Ladislav, Stoljeća Bosne srebrene, Ogledalo I/2, Zagreb 1990., 56-57. 3318. Fišić Ladislav, Dramatično polutisućljeće (Razgovor s fra Petrom An elovićem, provincijalom franjevaca, u povodu obljetnice smrti fra An ela Zvizdovića), Svjetlo riječi XVI/178, Sarajevo 1998., 6-7. 3319. Flašar Miron, O bogovima, mitovima i verovanjima stare Evrope, “Aleksandrina Cermanović – Dragoslav Srejović, Leksikon religija i mitova drevne Evrope, 2. dopunjeno izdanje”, IŠP Savremena administracija, Beograd 1996., XIII-XLII. 3320. Foretić Vinko, Dubrovačka biskupija, EJ 3, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1984., 606. 3321. Foretić Vinko, Mala braća u diplomatskoj službi Republike, “Samostan Male braće u Dubrovniku”, KS, Analecta croatica christiana 21-Samostan Male braće, Zagreb-Dubrovnik 1985., 375-403. 3322. Franković M., Uz 750-obljetnicu Vrhbosanske katedrale Sv. Petra i Pavla u Sarajevu, Hrvatski glasnik III/32, Tuzla 1994., 19. 3323. “Franjevačka provincija Bosna Srebrena (Šematizam), Tekst Marko Karamatić”, Franjevački provincijalat, Sarajevo 1991., 300. (* Tomić Eduard, Bilten FTS XX/1, Samobor 1992./1993., 50-51.) 3324. Furuhagenn Hans, Bogumili i bogomili (Priredio S. K.), Behar II/7, Zagreb 1993., 24-25.

Vjera

309

3324a. Gaković N. Petar, Prilozi za istoriju i etnografiju Bosne (Nestanak Bogumila, islamizacija Bosne, poreklo Srba na sjeverozapadu Bosne, Bosna vilajet), (Fototipsko izdanje iz 1933. i 1939.g.), Čigoja štampa, Beograd 2000, 89. 3325. Gavran Ignacije, Duhovni rad franjevaca, Odjek XLII/18, Sarajevo 1989., 19-20. 3326. Gavran Ignacije, I sveci znaju pogriješiti (O sv. Jovanu Markijskom), Svjetlo riječi V/52-53, Sarajevo 1987., 10-11. 3327. Gavran Ignacije, I sveci znaju pogriješiti (O sv. Jovanu Markijskom), “Ignacije Gavran, Putevi i putokazi (Niz članaka o našoj prošlosti)”, Svjetlo riječi, Knjižnica Baština, Knjiga 1, Sarajevo 1988., 65-70. 3328. Gavran Ignacije, Suputnici bosanske povijesti, (Sedam stoljeća djelovanja bosanskih franjevaca), Svjetlo riječi, Knjižnica Baština, Knjiga 2, Sarajevo 1990., 161. (* Semren Marko, NEV XXXIX-XL/1-2, Sarajevo 1990., 336-337; Ivanković Željko, Oslobo enje 47/15269, Sarajevo 22.12. 1990., (KUN IX/14(472), 13; Markešić Luka, Svjetlo riječi IX/105, Sarajevo 1991., 19; Štrbac Marinko, Bilten FTS XVIII/2, (PFB III/5), Sarajevo 1991., 67-68; Duvnjak Ante, Bilten FTS XXI/2, Samobor 1994., 219221.) 3329. Gavran Ignacije, Sedamstoljetna prisutnost franjevaca u Bosni, Hrvatski narodni kalendar za 1991, Godina 39, Sarajevo 1990., 25-31. 3330. Gavran Ignacije, Sedamstoljetna prisutnost franjevaca u Bosni, Kršni zavičaj 24, Humac 1991., 15-20. 3331. Gavran Ignacije, Zagonetna crkva bosanskih krstjana, Svjetlo riječi X/114-115, Sarajevo 1992., 12-13. 3332. Gavran Ignacije, Zagonetna crkva bosanskih krstjana, “Ignacije Gavran, Putevi i putokazi II, (Niz članaka o našoj prošlosti)”, Svjetlo riječi, Knjižnica Baština, Knjiga 6, Livno 1995., 142-147. 3333. Gavran Ignacije, Franjevci i katolici na području Visokog za turske vladavine, Radovi HDZU 3, Sarajevo (1995)., 9-32. 3334. Gavran Ignacije, Pokrštavanje Hrvata, Svjetlo riječi XV/168, Sarajevo 1997., 1415. 3335. Gavran Ignacije, Čiji su bosanski krstjani ?, Kalendar Svetoga Ante 1997, LivnoSarajevo 1996., 41-50. 3336. Gavran Ignacije, Čiji su bosanski krstjani ?, (pretisak), HM I/2, Sarajevo 1997., 235-241.

310

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

3337. Gavran Ignacije, Putevi i putokazi III (Niz članaka o našoj prošlosti), Svjetlo riječi, Knjižnica Baština, Knjiga 7, Sarajevo 1998., 355. (* Karamatić Marko, BF VI/10, Sarajevo 1998., 273-275; Ivanković Željko, Bobovac IV/49, Vareš 1999., 3; Harni Slavko, Marulić XXXII/3, Zagreb 1999., 622-624.) 3338. Gavran Ignacije, Pokrštenje Hrvata, “Ignacije Gavran, Putevi i putokazi III (Niz članaka o našoj prošlosti)”, Svjetlo riječi, Knjižnica Baština, Knjiga 7, Sarajevo 1998., 99-104. 3339. Gavran Ignacije, Majka i kćeri (Kako se razvijala bosanska franjevačka provincija), Svjetlo riječi XVII/191, Sarajevo 1999., 26-27. 3340. Gavran Ignacije, Vrata u život (Uz 100. obljetnicu postojanja zgrade Franjevačke klasične gimnazije u Visokom), Svjetlo riječi, Sarajevo 2000., 176. 3341. Gerersdorfer Vera, Katari – bogumili – trubaduri, “Bogumilstvoto na Balkanot vo svetlinata na najnovite istražuvanja”, MANU-SANU-ANU BiH, Skopje 1982., 143151. 3342. Gerersdorfer Vera, Tko su bili katari, RFF29 RPZ 19, Zadar 1989-1990., 247-265. 3343. Glazier Michael, Maniheizam, “Suvremena katolička enciklopedija (Priredili Michael Glazier i Monika K. Hellwig), (Glavni urednik hrvatskog izdanja dr. Mato Zovkić)”, Laus, Split 1998., 553. 3344. “Glosar Religijskih pojmova, (Pripremili: Ifet Mustafić, Hadži Olivera Jovanović, Niko Ikić, Eliezer Papo)”, Me ureligijsko vijeće Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1999. (* Kadribegović Aziz, Preporod XXIX/671, Sarajevo 1999., 28; Taljić Isnam, Ljiljan 353, Sarajevo 1999., 45.) 3345. Glušac Vaso, Istina o bogumilima (Istorijska rasprava), (Reprint izdanja iz 1941/1945.g., priredio or e J. Janjić), INP “Književne novine” d.d., Beograd 1992., 326. 3346. Goluža Božo, Doseljenje i pokrštenje Hrvata, Crkva na kamenu XIX/216, Mostar 1998., 13. 3347. Goluža Božo, Crkva bosanskih krstjana, Crkva na kamenu XX/219, Mostar 1999., 13. 3348. Goluža Božo, Stare hrvatske biskupije, Crkva na kamenu XX/222, Mostar 1999., 13. 3349. Gošić Nevenka, Bogumilska lična imena u zapisima bosanskih srednjovjekovnih rukopisnih knjiga i u drugim istorijskim izvorima, “Zbornik VI jugoslovenske

Forum XXIV/50-12. Hadžijahić Muhamed. Grgić Marijan. Zagreb 1998. Osijek 2000. Ćirilsko-metodijevske tradicije Crkve bosanske. Papstvo (536-537). Gregg C. Emilijan Cevc. Sarajevo 1985. Anali GHB IX-X. Hadžijahić Muhamed. SNL-KS-Institut za povijest umjetnosti.. 3354. Beograd 1995. Nolit. Manihejska prošlost srednjovjekovne Bosne (Intervju. Odeljenje jezika i književnosti 7. “Enciklopedija živih religija”. 3359. Robert. Da li je najstariji slavenski zakon Metodijev Zakon sudnij ljudem donesen na Duvanjskom saboru?. “Leksikon ikonografije. Radoslav. Uloga i značaj Gazi Husrev-bega i njegova vakufa.. 231. Državni arhiv. Autori: An elko Badurina. Biblioteka Odrednice. 3361. Pravovjerje i jeres (554). Sinkretistički elementi u islamu u Bosni i Hercegovini.. Maniheizam (433). Nolit. Dragutin Nežić i Doris Baričević)”. Takvim za 2001. 219-240.akovačke i srijemske: načinjen iz povijesnih izvora s pridodanim životopisima.. Pravoslavna srpska crkva. 3356. POF 28-29 (1978-1979). Hadžijahić Muhamed. 203-208. “Enciklopedija živih religija”. NEV XXXV/1-2. Nusret Čančar i Enes Durmišević). Sarajevo 1980. Svetlost-Kalenić. Rasprave 1. Sarajevo 2000. Hadžijahić Muhamed. Zagreb 1985. Hannsley James. Hadžialić Salih. Hadžijahić Muhamed. 3351. Sarajevo 1983. Kratki povijesni prikaz biskupija bosansko.. 7-35. Naučni skupovi 37. 3362. Mitar Dragutinac. Grujić M. 303-312. Kragujevac 1989.). 3352. (Reprint izdanja iz 1921).. (Uredio An elko Badurina.. 3358.. Marijan Grgić. CCP IX/15. Mjesto i uloga bosanskih muslimana u političkom razvoju naših naroda. 3353. Gušić Emerik.akovački kaptol i njegovi pečati. Pitanje rasprostranjenosti Metodove nadbiskupije južno od Save. 3360. Beograd 1990. Zagreb 1979.. 246247. 157-173. Srednjovjekovni bosansko. liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva. 3355..Vjera 311 onomastičke konferencije”. 3357. Grgur Čudotvorac.. 301-329. izdanje. Beograd 1987. Mostar 1998. Beograd 1990. 3350. Biblioteka Odrednice. Branko Fučić. Hadžijahić Muhamed. Radovan Ivančević. (3. Rimokatolicizam (590-592). 1-23. SANU. . Zagreb 1985. Gulin Ante. 1103-1138. Kabes IV/39-40. 37-47.

Hoško Emanuel.312 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Sarajevo 11. 3372. Bosna Srebrena XXXIII/7. 3373. 3364. Duvno 1989. (3) (Pape su bile ustrajne da bogumilima stanu ukraj. 180-181).. 12-13. Tomislavgrad 1994.. Jeronim Bosanac)...-2000. 32-33. Slobodna Bosna V/129... Slobodna Bosna V/130. 54-56. Beograd 1985. Franjevci (Sedam stotina godina sa Bosnom i njenim narodom).. Imamović Enver. Kabes II/9. Mato Zovkić)”.. 54-56. 3368. 1997. Bogumilstvo – vjera naših predaka. ni oltare). Mostar 1996.. a drugi protjerao: Izgnanici su našli utočište u Bosni). 3367. 3365. Ahil Lariski (Prespanski) ot sinajskija prazničen minej N0 25. do 1994. Janez Milčinski. Monika. Sarajevo 1982. 18 – (53) Naša ognjišta XXIV/214. Hellwig K... "Istorija 1. Hoško Emanuel.. Janez Peršič. (Glavni urednik hrvatskog izdanja dr. Feljton: Korijeni kršćanstva u Bosni i Hercegovini (1-3): (1) (Sv. 3369. Sarajevo 09. (2) (Heretici i pravovjerni). NEV XXXII/1-2. Feljton: Bosanska crkva u svjetlu novih spoznaja i povijesne znanosti (1-53): (1) Sveta baština VIII/71. Franjin jubilej i povijesnost bosanskog franjevaštva. Sarajevo 1999. Slobodna Bosna V/128. 365. Slobodna Bosna V/131. Paleobulgarica/Staroblgaristika XV/4. Feljton: Bosansko bogumilstvo (1-4): (1) (U Srbiji je Nemanja jedan dio bogumila spalio. (4) (U Bosni se primanje islama odvijalo bez prisile: Bošnjacke je u ‘krilo islama’ gurnula sama Evropa!). Sarajevo 2000..04. 3363. Sarajevo 1999. 18. Hellwig).. IRO Vuk Karadžić. Sarajevo 1999. 7. Franjin jubilej i povijesnost bosanskog franjevaštva. Franjevci u kontinentalnoj Hrvatskoj kroz stoljeća. 7. Split 1998. 7.04. 63-66. Oslobo enje 54/17545. 281-287. Oslobo enje 54/17546.. 1997. 316-317. godine). Laus. Sarajevo 1999. (Jeresi u katoličkoj Evropi. 3366. 265-273. Služba na sv.. 63-66. (Jože Kastelic. “Suvremena katolička enciklopedija (Priredili Michael Glazier i Monika K. Imamović Enver. (3) (Sultanova povelja). Sarajevo 1999. Ilustrovana enciklopedija. Gnosticizam. Imamović Enver. Hoško Emanuel. Imamović Enver. (Serijal od 53 nastavka objavljen pod istim naslovom u Svetoj baštini/Našim ognjištima Duvno/Tomislavgrad u periodu od 1989. 5 plus 15. Sofija 1991. 3370. (2) (Bogumili su u svom učenju odbacili skoro sve kršćanske elemente: Nisu imali ni crkve. . KS. Analecta Croatica Christiana 102. Oslobo enje 54/17547. Heres Tomislav.04. 63-66. Sarajevo 1982. ali u satiranju bosanskog bogumilstva aktivno su sudjelovali i srpski vladari). 1997. Zagreb 2000. Ivanova Klimentina. 3371. Ignacij Voje)". Sarajevo 10. Slobodna Bosna V/128.

1719. Jalimam Salih... 24-40. Sarajevo 1997. 62.. NEV XXXVIII/1-2... Jalimam Salih. 178-196. (2) (Vjera i vjersko djelovanje bosanskih bogomila).. Sarajevo 1996. Sarajevo 1988. Zečić Dževad. GDI BiH 36.. Sarajevo 1984. 56-62. Ljiljan V/203. 21. Sofija 1999. Kadrić Omer. CCP XIII/23. 3381. 3383. 22. 3382. 36. Bibliotekarstvo 33 (1987). Studija o bosanskim bogomilima. 3386. Preporod XXVII/622.. Mostar 1997. 12... Bibliotekarstvo 32. Jalimam Salih.Vjera 313 3374. Jalimam Salih. Sarajevo 1996. 43. Jalimam Salih. 3384... IČ 38. Dominikanci i antiheretički priručnici. Divan II/14.. Ljiljan VI/206. Sarajevo 1996. CCP XII/22. Jalimam Salih. 32-34. Kabes III/20.. 3380.) 3385. Prilog bibliografiji o "Crkvi bosanskoj" i bogumilstvu. Spor dominikanaca i franjevaca u srednjovjekovnoj Bosni. Jalimam Salih. 9-19. Sarajevo 1986.. Brak srednjovjekovnih Bošnjana.. (3) (Križari i inkvizicija protiv ‘dobrih Bošnjana’). Izvori i literatura o djelatnosti predstavnika dominikanaskog prosjačkog reda na teritoriji srednjovjekovne Bosne. 333-347. 3375. Hasanica-Hačimić Indira. Prilog za buduću bibliografiju bosanskih bogomila. 206. Divan IV/42-43.. Opština Kalesija. Zagreb 1988. Bosanski franjevaci na jezuitskom trgu u Zagrebu.. Jalimam Salih. (4) (Čuvari srednjovjekovne bosanske države). Travnik 1996. 3378. Ahil Lariski (Prespanski). .. Haračić Hajrudin. 3379. Travnik 1994. Ljiljan V/205. 73-86. 282-284. Jalimam Salih. 36-37. 3377. Jalimam Salih. 126-133. Sarajevo 1985. Sarajevo 1997.. (* Pelesić Muhidin. Sarajevo 1988. 32. Bilješka o dominikancima u srednjovjekovnoj Srbiji. 39. Dolazak i početna djelatnost franjevaca u Bosni i Hercegovini. Radio Sa XIII/45. Bosniaca 1. 3376. Zagreb 1989. Ljiljan VI/207.. Sarajevo 1997. Ljiljan VI/208. Dominikanci u srednjovjekovnoj Bosni. Neizvestna srbska služba za sv. Zenica 1996. Ivanova Klimentina. Feljton: Studija o bosanskim bogomilima (1-4): (1) (Autentična ‘vjera’ bosanska). Sarajevo 1997. 221-231.. Jalimam Salih... Staroblgarska literatura 31. Jalimam Salih. Beograd 1991. Naša riječ 42/2836.. Zenica 1997.

Kabes IV/29. Srednjovjekovna Bosna i bosanski bogomili. 36-38.. (* Nilević Boris. Sarajevo 1998. Odjek L/1-3. Sarajevo 1998. 40-41.. VKBI. 198. Mostar 1998. 3388.. Jalimam Salih. Jalimam Salih. Jalimam Salih. 6-8. Jalimam Salih... Bosanski bogomili i stećci.. 313. 3396. Jalimam Salih. 29. 3394. Brak i bosanski bogomili.. Bogumilstvo i islam. Pelesić Muhidin. Mostar 1999. Sarajevo 1999. 56-57. 3395. Biblioteka Posebnih izdanja. Jalimam Salih.. Politički položaj bosanskih bogomila. Kabes IV/31-32. IPP Hamidović. Sarajevo 1998... 61. Spor oko crkvene desetine i djelatnost franjevaca u srednjovjekovnoj Bosni. Kabes V/41-42.. Sarajevo 1998. Mostar 1998.) 3402.) . Sarajevo 1998. 3387. 6-7.. 3393. 3401. Kurtović Esad. 113-134. Bogomilski skriptorij. 3392.-2000. Prva linija VII/63. 55.. 3389.. Mostar 1998. 3397. International Conference. Djelatnost dominikanaca u srednjovjekovnoj Bosni. Sarajevo 1999. Historija bosanskih bogomila. 101-104. GR IZ BiH LIX/9-10. 3391. GR IZ BiH LX/1-2. Jalimam Salih. Jalimam Salih. 877882.. Me unarodni forum “Bosna”. Jalimam Salih. GR IZ BiH LXI/11-12. Jalimam Salih. Tuzla 1999. Sarajevo 1999. GR IZ BIH LXI/7-8. Umjetničko stvaranje bosanskih bogomila. Jalimam Salih. Biblioteka Posebna izdanja 24. 3398. Zapadnoevropski heretici i bosanski bogomili. Jalimam Salih. Kabes IV/30.. Sarajevo 1997. Bogomilstvo i islam. Mostar 1997. 194-203. Sarajevo 1997. 3390.314 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Jalimam Salih.. Odnos franjevaca i dominikanaca u srednjovjekovnoj Bosni. Mostar 1998. Mediteran i bogomilska Bosna. “Knjiga sažetaka”. (* Hasanica-Hačimić Indira.. Tuzla 1999. Dijalog izme u vjerama u srednjovjekovnoj Bosni. 891-902. 3399. Kabes IV/37-38. 40-43. Bosnian Paradigm. 3400. 37-40. Eshatologija i kosmologija bosanskih bogumila. Ljiljan VIII/330. 49. Sarajevo 1998... Kabes III/26. Sarajevo 1997. 1196-1198. BF VI/9. Jalimam Salih. Jalimam Salih. BF V/8. 126-136. IPP Hamidović. Odjek L/1-3. Jalimam Salih.

Tuzla 2000. 150-160. 3404. Danilo. decembar 1987). Janić J. Zagreb 1985. 73-83. 18. "Mileševa u istoriji srpskog naroda". Naša ognjišta XXV/221. FF. 27-35.. 3410. priredio or e J. (2) (Povijesna znanost o bogumilima ili krstjanima). 3415. 156-158.. Jalimam Salih. Jalimam Salih. 27. SANU.. Predsedništvo 1. Episkopije (182-183). istorija i predanje”.. Tomislavgrad 1995. Hikmet XIII/1-2. 43-45. Jolić Robert. 83-88. Naša ognjišta XXV/222.g. Dominikanci kao trebinjsko-mrkanjski biskupi. SANU. 3413. 22. (Me unarodni naučni skup povodom 650 godina od smrti. Feljton: Bogumili ili krstjani? (1-12): (1) Bogumili ili krstjani? Naša ognjišta XXV/219.. Tuzla 1999. 162-164. SANU. Mitropolije (412). BF VII/11. Jalimam Salih. Beograd 1987.. Ljubljana 1985. (* Voje Ignacij... Banja Luka 1989. Episkopije Srpske crkve 1220. Episkopije i mitropolije srpske crkve u srednjem vijeku. Odeljenje istorijskih nauka 17. 219-223. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. or e. Jalimam Salih. Naučni skupovi 38.. Zbornik radova I/1.. Jolić F. (4) (Srednjovjekovni .. Kotromanića. Sarajevo 1986. “Sava Nemanjić – Sveti Sava. Janjić). Knowledge. banjski i humski episkop. ZČ 39/1-2.d. Hercegovina 11-12..) 3411. Janković Marija. 15-28. 91-100. Jalimam Salih. Sarajevo 1999. 3408. Marulić XIV/6. Mostar 2000. SANU. Janković Marija.. Istorijski institut-Narodna knjiga.. 3412. 145-153. 335-336... godine. Odeljenje istorijskih nauka 6. Ćošković Pejo.. Prlender Ivica. INP “Književne novine” d. Marginalia o gostu Radinu i njegovom testamentu. GDI BiH 37. (3) (Sadržaj i povijest dualizma). Crkva bosanska (Popis znanstvenih rasprava). Zagreb 1981. Povratak. “Arhiepiskop Danilo II i njegovo doba”.Vjera 315 3403. Beograd 1992. 3414. Bosanski bogomili u vrijeme Tvrtka I Kotromanića (1353-1391). 3409. Beograd 1979. Nastavna interpretacija srednjovjekovne bosanske historije. Janković Marija. Istina o bogumilima (Istorijska rasprava)”. Mileševska mitropolija. 227.. 578-581. HZ 38. Rubne bilješke o dominikancima i katoličkoj crkvi u doba Tvrtka I. IZ 10. 3406. Beograd 1985. Janković Marija. 307-324. Beograd 1999. 3405. Naučni skupovi 7. Sarajevo 1999. Janković Marija. Tomislavgrad 1995. (Reprint izdanja iz 1941/1945. BF VI/10. Naučni skupovi 58. Jalimam Salih.. Dalibor. Tomislavgrad 1995. 3407. Beograd 1991.. “Vaso Glušac.

. “Sava Nemanjić – Sveti Sava. (7) (Franjevci obraćaju krivovjerce u Bosni).. Kantardžiev Risto. Republički zavod za unapre ivanje vaspitanja i obrazovanja OOUR Izdavanje udžbenika i udžbeničke literature Titograd. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”. Studenci 1995. istorija i predanje”. Naša ognjišta XXVI/229. IRO Školska knjiga Zagreb. Kapitanić Vicko. OOUR Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Sarajevo. 97-106. Tomislavgrad 1996. Tomislavgrad 1996. 7-46.). 3420. Naša ognjišta XXV/223. Visoko 1983.. (Uredio Milenko Brkić). Bogumilsko vaspitanje. Svjetlo riječi I/9. Bl. “Pedagoška enciklopedija. 18. 3424. “Suvremena katolička enciklopedija (Priredili Michael Glazier i Monika K. Vjera bosanskih vladara. Ljetopis posuški. 18. Naša ognjišta XXV/225. Konjic kao u bajci (reportaža).316 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Dubrovnik 1995. Naša ognjišta XXVI/228. 18. Franjevci me u Hrvatima (296-297). dualistički pokreti). Jolić Robert. Naša ognjišta XXV/224. (9) (Strani i domaći izvori). stoljeća do 1878. 3419. (Glavni urednik hrvatskog izdanja dr. (12) (Ugled Crkve bosanske i djeda bosanskog). 3418. 3423. Hrvatska. MH Posušje. 3422. Split 1998. Jurišić Gabrijel Hrvatin.. Anali 33... Tomislavgrad 1996.. Jolić Robert. Kažotić Augustin.. 3417.. SANU. Posuški zbornik I/1. Tomislavgrad 1996. (Glavni urednik hrvatskog izdanja dr. 1989. Hellwig). Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Beograd. Tomislavgrad 1996. 3416.. Kamber Dragutin. Crkvene prilike Posušja kroz stoljeća turske vladavine (od XV. Tomislavgrad 1995. Laus. 3421. Posušje 1998. Naša ognjišta XXVI/230. 21-34. Hellwig). 18. Tomislavgrad 1995.. (11) (Hijerarhijsko ure enje Crkve bosanske). 18. Bogumili ili krstjani?. Kalić Jovanka. 10-11... Crkvene prilike u srpskim zemlajma do stvaranja arhiepiskopije 1219. Naša ognjišta XXVI/227. Mato Zovkić)”. Mato Zovkić)”. (10) (Nauk Crkve bosanske). Karačić Vendelin. Tomislavgrad 1995. 18. Naša ognjišta XXVI/226. 27-52. Posušje 1996.. (oko 1260-1323). 18. Laus. Tomislavgrad 1996. PCC Me ugorje. 18. Zavod za izdavanje udžbenika Novi Sad. Crkva u Hrvata (355-360). Beograd 1979. Naša ognjišta XXVI/231. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. 472. 58. Predsedništvo 1. godine. “Suvremena katolička enciklopedija (Priredili Michael Glazier i Monika K. (6) (Djelatnost Svete Stolice na uništenju krivovjerja u Bosni). Split 1998. 1“..-2000. . MH. 18. Granice konavoskih crkvenih župa... 164-176. Kapetanić Niko – Vekarić Nenad. Naučni skupovi 7. (8) (Islamizacija Bosne i konačni nestanak Crkve bosanske). (5) (Bosanska biskupija).

Katolička crkva u bosanskoj državi prije Turaka (18-19). Čoralić Lovorka.Vjera 317 3425. Pravoslavne crkve. 103-104. 136. Hrvatski institut za povijest Zagreb – ‘Naša ognjišta’ Tomislavgrad – Zajednica Duvnjaka Tomislavgrad-Zagreb. 22-24. 93. Bilten FTS XXVI/1. 317-319.. Samobor 1995. Karbić Damir. Hrvatski narodni godišnjak 1998. 125-133. 134. Zbornik radova s me unarodnoga znanstvenog skupa ‘Duvanjski kraj kroz povijest: Tomislavgrad.-7. HKD Napredak. Radovi 28. 54-57.. 3435.. “Suvremena katolička enciklopedija (Priredili Michael Glazier i Monika K. izdanje”. 337-338. “Bosna i Hercegovina ogledalo razuma (Izbor članaka. 3431. (* Palameta Miroslav. Osnutak Duvanjske biskupije u svjetlu politike Šubića bribirskih. Zagreb 1995. Godina 42. Sarajevo 1993. Dušsn.. Sarajevo 1997. Lovrić Stjepan.”. 228-229. Hellwig). Perić Ratko. Bogumili su na neki način bili socijalni demokrati srednjeg vieka (12)... Karamatić Marko. akova i 3429. Zagreb 1994. Bilten FTS XXIV/1. Samobor 1994.. Bilten FTS XXI/1. 356-360. 3433. Klaić Vjekoslav. Kalendar Svetoga Ante 1996..) 3432. BF III/3.. 2. 84. priredio David Atlagić)”. (* Zirdum Andrija.. Školska knjižnica. Hrvatska književnost od Baščanske ploče do naših dana. 497-501. Zagreb-Tomislavgrad. Knjiga 3. “Katoličanstvo u Bosni i Hercegovini. Krivovjerje/Krivovjerci. Pogled u prošlost Srpske crkve (Kratak istorijski pregled). Samobor 1997.. Beograd 1990. Zagreb 1996. Laus. Kašić Lj. 6.. 8-9. “Katoličanstvo u Bosni i Hercegovini”. Grubišić Vinko. (Glavni urednik hrvatskog izdanja dr. HKD Napredak. Hrvatski narodni kalendar 1994. “Duvanjski zbornik.. 3428.. Beograd 1984.. IGC Borba. Matica 46/12. Kelly F. Tomić Bono. 2000. Bilten FTS XXII/1.. Beograd 1992. “Enciklopedija živih religija”. Mato Zovkić)”. 3430. Split 1998. Zirdum Andrija. 3426. srpnja 2000. 30-31. Erasmus Gilda. Bosanski franjevci u Slavoniji. CUS XXVIII/3. Grubišić Vinko.) 3427. Split 1993. 552-554. Karaula Ivan. Livno 1995.. Sarajevo 1994. Karaula Marijan. odlomaka i ilustracija. godina 45. Kušnje fra An ela Zvizdovića. Samobor 1995. Darovnica odredila povijest (Sedam i pol stoljeća akovače biskupije). Karahasan Dževad. Kesich Veselin. 90-95. Sarajevo 1989. 91-92... Bosanski franjevci. Nolit. Sarajevo 1998/1999. Paškvalin Veljko.. 3434. Sarajevo 1997. Stećak I/4. 351353. Sarajevo 1993. . Svjetlo riječi VII/79. Sveti arhijerejski sinod SPC. Biblioteka Odrednice.

Crkve i manastiri u srednjem Polimlju. lipnja 1995)”. Makarska biskupija. Knežević B. 1991. Markešić Luka. 19. “Božek Sanja. (KUN 10/36(494).-2000. obljetnice osnutka Krbavske biskupije (održanom u Rijeci 23-24. Mileševski zapisi 2.. godine). Vrhbosanska visoka teološka škola. Koroman Veselko. Sarajevo 1991. 3440. Uvod (7-26). Zagreb 1983. Markijski Jakov... 3438. Sarajevo 1991. Radovi HDZU 3... Kovačić Slavko. SV 4. Svjetlo riječi IX/104. Jalimam Salih. Gradski muzej. Kovačević-Kojić Desanka. “Krbavska biskupija u srednjem vijeku”. Sarajevo 1991. 10.318 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Sarajevo 1991. Prijepolje 1997. Zagreb 1998. Sarajevo 1991. Kovačić Slavko. Radovi simpozija povodom 9 stoljeća spominjanja bosanske biskupije (1089-1989). Kovačić Anto Slavko. Pozdravi.. 10. Kovačić Slavko.. Splitska metropolija u dvanaestom stoljeću. CCP XV/28. 3445. Makarska 1995. Svjetlost-NUB BiH-Franjevački provincijalat Bosne Srebrene. 33-44. Jalimam Salih. 11-39. JLZ. Svjetlost-NUB BiH-Franjevački provincijalat Bosne Srebrene. 1645. 11-16. Kovačić Slavko. 3443. “Hrvatski biografski leksikon I (A-Bi)”. 3446. 3439. (Prilog povijesti hrvatske književnosti i kulture)”. 153. 113-138. Samobor 1993. Kolarić Josip... 187-190. Hrvatski narodni kalendar za prijestupnu 1992.. Kronološka biobibliografija hrvatskih pisaca Bosne i Hercegovine”.) 3441. Zbornik radova znanstvenog simpozija u povodu 800.. Odjek XLIV/15-16. Visoka bogoslovna škola-KS. Rijeka-Zagreb 1988. 473. XIII-XIV. BF I/1. Makarska biskupija. Godina 40. Ivanković Željko. 38-39. 3437.-Sućuraj. Franjevci u gradskim naseljima srednjovjekovne Bosne. Sućuraj 1995. Oslobo enje 48/15419. 139142. (* Babić Mirko. Život – djelo – vrijeme. Povijest kršćanstva u Hrvata. “Makarski biskup fra Bartul Kačić Žarković. Ivanković Željko. Kovačić Anto Slavko. Biobibliografija franjevaca Bosne Srebrene. Sarajevo 1998. travnja 1986.. Akoncije.. Biobibliografija franjevaca Bosne Srebrene. 379-384.. “Slavko Anto Kovačić. Markijski Jakov (226-227). 71-89. Iz riznice makarske katedrale”. Zagreb 1991. HM II/6. Sarajevo 1991. Sarajevo 25. Zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog u Sućuraju 24. Kovačić Slavko. 3444. 3436.05. 1572.. “Veselko Koroman. (Prilog povijesti hrvatske književnosti i kulture). Sveučilište u Zagrebu-Studia Croatica. “Kršćanstvo srednjovjekovne Bosne”. Brist. 3442. . Sarajevo (1995).

Krasić Stjepan. Dominikanci u srednjovjekovnoj Bosni. (* .. 3456. 521-523. 401-406. Vrhbosanska visoka teološka škola.. Dominikanci. Sarajevo 1982. Sarajevo 1989.. 173240.) 3458..) 3452. SV 4. 39-50. MH Ogranak Čitluk-Općina Čitluk. Zagreb 2000. Dubrovnik 1999. Čitluk 1997.. ČSP XXX/2. 138-148. NEV XXXII/1-2.. 105-106. Sarajevo 1991. Zadar 1996. 3451... Bukovica uz stotu obljetnicu župe. Vrhbosanska visoka teološka škola. Radovi simpozija povodom 9 stoljeća spominjanja bosanske biskupije (1089-1989). 13. Zagreb 1997. Zagreb 1998. Zagreb 1984. Mostar 1997.. Globus. Tomislavgrad 1997. “Kršćanstvo srednjovjekovne Bosne”. . “Kršćanstvo srednjovjekovne Bosne”.Vjera 319 3447. 3454. 181-185. Krleža Miroslav. EJ 4. Svjetlo riječi VII/76-77.. Brotnjo. Zagreb 1996. Generalno učilište Dominikanskog reda u Zadru ili ‘Universitas Jadretina’ (1396-1807). Kujundžić Juraj. Sarajevo 1991. XVIII + 321. Krasić Stjepan. Marulić XXX/4. 1. Krasić Stjepan – Redakcija EJ – Šidak Jaroslav. Crkva na kamenu X/104-105. Povijest kršćanstva na tlu mostarsko-duvanjske biskupije do ranog srednjeg vijeka. Kordić Kornelije. 2. Bogumili (Bosanske medijevalne teme). Generalno učilište Dominikanskog reda u Zadru. 3457. Biskupski ordinarijat Dubrovnik. 219-220). Lozić Vlade. Bukovica 1980. Povijest Reda u hrvatskim krajevima. .) 3453. FF. Prvi zbornik.. Motrišta 3.. izdanje. 882-883.. Djelovanje dominikanaca u srednjem vijeku. 5-7. 3455.. Naša ognjišta XXVII/237. (* Golić Pavao. Pregled povijesti Dominikanskog reda u hrvatskim krajevima. Kujundžić Juraj. Mostar 1989. 3459.. Radovi simpozija povodom 9 stoljeća spominjanja bosanske biskupije (1089-1989). Behar VI/32-33. NEV XXX/2. HZ 53. Povijest dubrovačke metropolije i dubrovačkih nadbiskupa..-1807. (* Verazić Nikša.. Župni ured u Bukovici. Krasić Stjepan. Prvo hrvatsko sveučilište (1396. Globus. Dominikanci. SV 4. Zagreb 1997. 3448. JLZ. 7. Kozina Vlatko – Bagarić Ivo. Krasić Stjepan – Razzi Serafin. Krasić Stjepan. Crkvene prilike u Bosni za vrijeme ranog srednjeg vijeka. Krasić Stjepan. Hrvatska dominikanska provincija. Zagreb 1997. Krasić Stjepan.).. Sarajevo 1980. 3449. 3450. akovo 1996. (* Korade Mijo.

11. Borasi. Beograd 1998. Stari franjevački samostani u Mostaru. “Enciklopedija živih religija”. Popular movements from Bogomil to Hus. Samostan Sv. Die Bogumilen. 1980. Kujundžić Juraj. Mali ključ povijesti crkve u Hrvata. Fayard.. Sarajevo 1980. Provale Tatara i Nemanjića.. (* Kujundžić Juraj. Samostan Svete Marije na Gradovrhu. Mostar 1989. Stari franjevački samostan u Ljubuškom. (* Vlahović Petar. Crkva na kamenu XI/110. Crkva na kamenu XI/111-112. Leith H. Mostar 1990.... Kulišić Špiro – Petrović Ž. 9596. – Pantelić N. London 1992. Franjevački samostan Svete Marije u Zvorniku. Djela 56. Naše prve biskupije.. Samostan Svete Marije u Olovu. Stolac.. Svjetlo riječi VII/75. Kršćanstvo oko Bileće.. Kulišić Špiro. (* Šanjek Franjo. Hadžidedić Nedžad. Srpski mitološki rečnik. 11.) 3466. CCP VIII/13. Loss Milan. Svjetlo riječi VII/80. Svjetlo riječi VII/74.. Sarajevo 1989. Sarajevo 1991. Čudo sedamstoljetnog trajanja. Hrvatski narodni kalendar za prijestupnu 1992. 3465. Drugo dopunjeno izdanje. Medieval heresy. 637-639...... Svjetlo riječi VII/76-77. Lafont Robert – Duvernoy Jean – Roquebert-Martel Philippe. Zagreb 1984. Ilije kod Modriče. 167-181. Marije u Srebrenici. Urachhaus.03. 6. 11.. 11. 13-14. Crkva na kamenu X/107.. Crkva za dolaska Slavena. 11.. Československa Akademie ved. Sarajevo 1989. GEI 19. Lovrenović Dubravko. Mostar 1990. 11. Kustić Živko..-2000.) 3464. 262. Biblioteka Odrednice. P. Sarajevo 19. Mostar 1989. ANU BiH. 212-214. Samostan Sv.) 3463.) 3467. Svjetlo riječi VII/78. Svjetlo riječi VII/81. 480. 13. Sarajevo 1989. Feljton: Stari franjevački samostan na Grebenu. 3468. Sarajevo 1989. Crkva na kamenu X/108. Godina 40. 13-14. Beograd 1980. 11. Lambert M. 11. 11. 3460. Stara slovenska religija u svjetlu novijih istraživanja posebno balkanoloških. Svjetlo riječi VII/79. Nolit Beograd 1970. Nolit.. popravljeno izdanje. 11. D. Zagreb 1989. 397. Crkva na kamenu XI/109. (Prvo izdanje. 151-154. Paris 1982. Sarajevo 1990.) 3470. Cim. CCP III/4. (* Šanjek Franjo.320 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Centar za balkanološka istraživanja 3.. Simvoli i ispovedanje vere. 3462. NEV XXX/2. 125-126. 3461. Kutzli Rudolf. Sarajevo 1979. Praha 1974. Les cathares en occitanie. Beograd 1990. Oslobo enje 37/11420. Zagreb 1979. Sarajevo 1989.. Sarajevo 1989.. 11. John. Stuttgart 1977. Feljton.. 3469. . Sarajevo 1989.. Kujundžić Juraj. Mostar 1990. 13. Svjetlo riječi VIII/82. Dualist heresy in the Midle Ages..

Sarajevo 1994. 12. Sarajevo 1991. HM IV/14. 3482.. Sarajevo 1994. Sarajevo 1994. Lucić Ljubo. IČ 33. 3476. Lucić Ljubo. Lovrić Marko. 18. 36-37. Slavenske religije (1-5): (1) Stećak I/4. 1999.. “Vrhbosna/Sarajevo kroz stoljeća. Tko je baštinik bogumilske tradicije? (Aktualno pitanje. MH.. V... Lovrenović Ivan – Selimbegović Vildana. Franjevačka prisutnost u Sarajevu. Evropska paradigma bosanskog franjevaštva. Lucić Ljubo. Łowmiański Henrik. razgovor s drom Franjom Šanjekom. Lovrenović Ivan. Lovrenović Dubravko. Prvi milenij Bosne”. Sarajevo 1994. 432. 36-37. Samobor 1994. 7. Sovetskoe slavjanovedenie 2. Sarajevo 2000.. 38. Beograd 1986. Sarajevo 1990. Bosanska država i bosanska biskupija u srednjem vijeku. Sarajevo 1989. 17. 3473.. 101-104. Warszawa 1979.. Lovrenović Dubravko. 209228. Fratri u Bosni – Bosna u fratrima. Sarajevo 1994. BF I/2. Franjevci u Bosni (19). 109128.. “Ivan Lovrenović – Vildana Selimbegović. Dani 135. (3) Stećak I/6. Stećak I/12. Sarajevo 2000. Sedam stoljeća bosanskih franjevaca 1291-1991. (5) Stećak I/8. Sedam stoljeća franjevaca u BiH. 3481.) 3479. 193-199. Separat Hrvatske misli 11/12.”. 175-178. Sarajevo 31. profesorom Teološkog fakulteta u Zagrebu). Moskva 1981. 3480. 177-180. 3478. Franjevački provincijalat. Feljton: U šta smo nekoć vjerovali..Vjera 321 3471.. Sarajevo 1994. Rajčić Biserka. Lucić Ljubo. Fra An eo Zvizdović (15).. Franjevačka prisutnost u Sarajevu. i 14/2000. Bilten FTS XXVI/1.12. Dominikanci u srednjovjekovnoj Bosni.VI-XII).. 3474... Sarajevo 1994.-1520. Religia Słowian i jej upadek (w... Samobor 1995. 36. IA MI BiH 25. Spomen na Jurja Dragišića 1445. (* Koroljuk D. 3475. 33. 13/1999. Bilten FTS XXII/2. 3477. Stećak I/12. Sarajevo 1998/1999. Lovrenović Ivan. Lucić Ljubo. (2) Stećak I/5. Episcopi martyres – Biskupi svjedoci. 228230. Lovrenović Ivan. 37.. (4) Stećak I/7. .. Svjetlo riječi VIII/86. 3472. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. 3483.

3488.. Mandić Dominik. Studia croatica XXXIX/138. “Luka Markešić. ‘Budite hrabri predragi. Farlatijev i Koletijev “Illirycum sacrum”. Knjiga 5. 3485. BF VII/11. 3489. (Pretisak) Naša ognjišta.!’ (Uz proslavu: Sedam stoljeća franjevaca Bosne Srebrene). Buenos Aires 1998. Marjanović Mirko. 3491. 3492. (* Kujundžić Juraj. 42. izdanje. Hrvatski sabor na Duvanjskom polju godine 753. 39-60. “Kršćanstvo srednjovjekovne Bosne”. Markešić Luka.) 3496. 3490.... Marčinko Mato. Alverinski Bartol (14). Zagreb 1998. Radovi simpozija povodom 9 stoljeća ... godine prema crkvenim dokumentima. XX + 922. Sarajevo 1995. Nestanak ‘Crkve bosanske’ i njezin udio u islamizaciji Bosne i Hercegovine. El significado de la provincia franciscana de Bosnia en la historia del pueblo Croata. 96-98.-1895. Chicago-Roma-Zürich-Toronto 1979. 23-24. Odjek XLII/17. Wien 1987. “Mirko Marjanović. seine Auswirkung auf die Gegenwart. 3495. Martins Rudolf. Ričeputijev.. Filipović Muhamed. Istorijski institut RCG. Bogomilska crkva bosanskih krstjana.. kao izvor crkvene historije balkanskih naroda.). Slučaj Bosna. Markijski Jakov (65).. Dijagnoza – nalazi – terapija”. Humac 1995. 45-50. 140-149. Katahetski salezijanski centar. i 1995. Markešić Luka. NEV XXXVII/1-2. Svjetlo riječi. Die religöse viefalt in Südosteuropa. ZIRAL. Mandić Dominik. Lučić Josip. Sarajevo 2000. Zbornik radova sa Okruglog stola Istorijskog instituta. Mandić Dominik. Mandić Dominik..-2000. 3484. Bogumili. Hrvati-katolici u Bosni i Hercegovini izme u 1463. Tomislavgrad 1996. “Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture”. Sarajevo 1987. Zagreb 1980. 235-236. Sarajevo 1989. Knjižnica ‘Pravda i mir’. “Srednjovjekovna istorija Crne Gore kao polje istraživanja”.. Odnos srednjovjekovne Bosne prema Evropi i odrazi kasne antike. Gedanken zum bosnisch-herzegowinischen Mittelalter. 3493. HM IV/14. Hrvati i katolici u Bosni i Hercegovini. ŠK.322 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Kršni zavičaj 28. Knjiga 3. Marić Franjo. 3487. Godišnjak Poljičkog dekanata 24. 115-131.. 256-262. Malaj Vinko. 3494. Podgorica 1999. Poljica 1999. Leksikon hrvatskih književnika Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do danas”. 3486. Sarajevo 1999. Osnutak franjevačkog samostana i bogoslovije u Mostaru (1890. Martins Rudolf. Sabrana djela 4. 2.

3505. Opšti leksikografski dio. CCP II/2. Convegno di studi: secoli XIII-XV. 13. 118-124. 311-317. 3504. Vile (79-80). Institut za društvena istraživanja Sveučulišta u Zagrebu. Martin. 3498. 3499. Sarajevo 1994.. Vrhbosanska visoka teološka škola. Manojlović LJ. Hrišćanstvo.. Zagreb 1978. Matanić Anastazije.. 148. Hrvatski glasnik III/35. Beograd 1999. Pitanje povijesti veze izme u starovjekovnih manihejaca i srednjovjekovnih dualističko-gnostičkih kršćanskih heretika (S posebnim osvrtom na ‘bosanske krstjane’). Religija (Kasni srednji vijek). 381-382. Sarajevo 1988.. PCC Me ugorje. Sarajevo 1991. crkvi i ateizmu objavljenih u Jugoslaviji od 1945. Atanasio. Knowledge.. 263-270. 3508.. ‘Crkva bosanskih krstjana’ i franjevci. “Kršćanstvo srednjovjekovne Bosne”. Mihaljević Jozo. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”. Studenci 1995. Istituto storico dei cappuccini. Banja Luka 04. O Kulinu banu i njegovoj crkveno-narodnoj politici... SV 4.. Religija (Rani srednji vijek). Beograd 1987. 86-91.. I. Glas 42/4418. SV 4.Vjera 323 spominjanja bosanske biskupije (1089-1989). VI + 389.. 143-156. Matijević Nada. Nolit.. Roma 1983. Duvno 1990. Tko je i kada pokrstio Hrvate?. “Mileševa u istoriji srpskog naroda”. Sarajevo 1991. 3497. 3501... Tom I. Radovi simpozija povodom 9 stoljeća spominjanja bosanske biskupije (1089-1989). Milićević A.) .. ZM. 3502. Beograd 1990.) 3506. Tko je i kada pokrstio Hrvate?. Starac (700-701).. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. do 1981. SANU. 1-16. “Enciklopedija živih religija”. Biblioteka Odrednice. Zagreb 1982. Problem nestanka ‘Crkve bosanske’ u poratnoj historiografiji. (Uredio Milenko Brkić). (* .. Tuzla 1995. “Francesco d’Assisi nella storia”. 3500. CUS XIX/1. Užički zbornik 14. 3507. 4. Matanić G. San Francesco d’Assisi e le origini minoritische tra gli Slavi del Sud. 27. Milinković Bosiljka. 97-99. 15-16. Matijević Nada. (* Mišorda Marko. Vrhbosanska visoka teološka škola. Mijatović An elko.. AL BiH. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”.. Odeljenje istorijskih nauka 6. 1985. Bibliografija radova o religiji.06. Marty E. Titovo Užice 1986. 3503. Miletić Nada. Naučni skupovi 38. Mihaljčić Rade. Stećak I/10. Sveta baština IX/83. Split 1984.

"Bosna i Hercegovina od srednjeg veka do novijeg vremena". Split 1980. 89-90. NEV XXXVIII/1-2. Humac svetog Ante (reportaža).. 13-17. 67. Zbornik radova 12. Crkvena ispovijed bosanskih krstjana na Bilinom polju 1203. 185-195. Visoko 1983. Stvarnost.. 3517.) 3510. CCP IV/5. 516. Miljković Ema.. Evgenij. Evgenij. Sarajevo 1999. SANU. Beograd 1979.324 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. godine. Zbornik radova s Me unarodnog simpozija u Dubrovniku”. “Leksikon pisaca Jugoslavije II ( -J)”. 21-50. Zagreb 1980..-2000.. Zagreb 1979. 3515. Sarajevo 1988. Naumov P. Osnivanje apostolskog vikarijata u Hercegovini. Hercegovina 1979. (* Jalimam Salih. 3514. KS.. Nikić Andrija. Zagreb 1986. La separazione dei francescani nati in Erzegovina dalla Provincia di Bosnia e l’instituzione della loro Custodia (Pars dissertationis). Jakov Markijski.. . 78. 3509. 420. CCP III/3. Istorijski institut. 3516. “Bogumilstvoto na Balkanot vo svetlinata na nanjnovite istražuvanja”.. Roma 1979. 22-23. Nikić Andrija. Serbskie srednevekovie istočniki o bogumilstve (k ocenke ih svidetelstvo v istoriografii). 288-292. Preporod XXIX/658. Svjetlo riječi I/3.. Kršni zavičaj 21. Musa Gojko.) 3518. Zenica 1999.. 89-95. Zagreb 1985. Nikić Andrija... MANU-SANU-ANU BiH. godine. Nikić Andrija. “Misao i djelo Ivana Stojkovića (1390/95-1444). 3521. Hercegovina 1988. Kovačić Slavko. Sovetskoe slavjanovedenie 1.) 3512. Apostolski vikarijat (biskupija) u Hercegovini. 3511.. Franjevački samostan na Humcu.. crkvi i ateizmu 1945-1985. Muslimanstvo i bogumilstvo u istoriografiji. Naumov P. Najetović Džemal. Kršni zavičaj 12. 3520. 94. CUS XX/1.. (* Šimundža Drago. (* Hoško Franjo Emanuel. Crkvena ispovijed bosanskih krstjana na Bilinom polju 1203. CUS XV/1. Nikić Andrija. Milinković Bosiljka. 115-117. 29-36.. 41-50. Biblioteka Religija i društvo. 3519. 3513. Krijesnica VI/16-17. Najetović Džemal. MS. Moskva 1979. Bogomilstvo na Balkanah v svete novejših issledovanii. Split 1987. Bibliografija radova o religiji. Beograd 1995. Skopje 1982.

srpnja 2000. 3525. 3534. “Hrvatski biografski leksikon III (Č)”. “Vrhbosna/Sarajevo kroz stoljeća. godine. 3527. Sarajevo 1984. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. 62-81. Nikić Andrija. SANU. Uloga i značaj manastira Mileševe u historiji srpskog naroda u Bosni i Hercegovini do obnove Pećke patrijaršije 1557. 7-53... Kratka povijest franjevaca u Hercegovini. Nikić Andrija. 129-141. Humac 2000. Mostar-Veljaci 1996. 6. 3523. 3529. Pitanje etničko-konfesionalnih promjena u Bosni i Hercegovini nastalih dolaskom osmanske vlasti (prevashodno kod srpskog naroda). Zagreb 1993. Katolici u Sarajevu od 1450. Nikić Andrija. u Čapljini. Čapljina-Zagreb 1996. HM III/13. Nikić Andrija. Odeljenje istorijskih nauka 6.. Katolici duvanjskog kraja do osmanske okupacije. 159205./2001. Kršni zavičaj 33. 312.”. ZagrebTomislavgrad. 3526.Vjera 325 3522. 143-150. 13/1999.-7. Nilević Boris. veljače 1996.. HM I/3-4. Franjevački samostani u Hercegovini. Nikić Andrija.”.. Nikić Andrija – Bakula Petar. Mostar 1996. i 17. do 1919. Zbornik znanstvenog simpozija održanog 16. 3528. stoljeća do 1995. Hercegovina 6-7 (14-15). Beograd 1987. Nikić Andrija. "Mileševa u istoriji srpskog naroda". 2000. Naučni skupovi 38. Nilević Boris... 175-185. Sarajevo 1999.. 203-223.. 9-21. Nikić Andrija. i 14/2000. Drevne katoličke crkve u Mostaru II.. Odnos izme u pravoslavnog sveštenstva i franjevaca u Bosni i Hercegovini od XV. Sarajevo 1997. Separat Hrvatske misli 11/12. . Davni franjevački samostani u Novom i na Bišću. Općinsko poglavarstvo. Mostar 2000. Franjevci i širenje prosvjete u Hercegovini od XIII. godine. Dolazak franjevaca u Humsku zemlju. 3533. Desa. Nikić Andrija. 3531. “Duvanjski zbornik. Zbornik radova s me unarodnoga znanstvenog skupa ‘Duvanjski kraj kroz povijest: Tomislavgrad. do kraja XVII. 238-248. Nilević Boris.. MH. 3532. Hrvatski institut za povijest Zagreb – ‘Naša ognjišta’ Tomislavgrad – Zajednica Duvnjaka Tomislavgrad-Zagreb. god. stoljeća. Nikić Andrija. Sarajevo 1986. 3530. 221-233. Prilozi XXII/21. Prilozi XXI/20. mrkanjski biskup. Katolici u Sarajevu od 1450. 3524. do 1919. Sarajevo 2000. “Povijest hrvatskog Počitelja”..

POF 40 (1990).. O srpsko-pravoslavnoj crkvi u srednjovjekovnoj Bosni. Sarajevo 1991. Sarajevo 1989. Survey XV/1-2. From the History of the Serbian Ortodox Church in Bosnia and Herzegovina 1463-1557. Sarajevo 1987. Nilević Boris.. 3543. 134-141. Sarajevo 1994.. Sarajevo 1990. 473-475. Nilević Boris. 209-211. Samobor 1995. 1991. Nilević Boris. 137-139. Republika I/4. 2-3. Pelidija Enes. 3542. Prilog srpskoj crkvenoj organizaciji u Bosni i Hercegovini 14631557.Istorijski hod.. godine. 3547. 3545. From the History of the Serbian Ortodox Church in Bosnia in the Middle Age. Beograd 1992.. 17. IGC Borba. Slika religioznosti srednjovjekovne Bosne pred osmanski dolazak. 1101-1106. 3539. 3538. Survey XIV/1-2. Nilević Boris. Odnosi srpsko-pravoslavnog sveštenstva i franjevaca u Bosni i Hercegovini do početka XVII. 3535. Srpska pravoslavna crkva u Bosni i Hercegovini do obnove Pećke patrijaršije. Beograd 1992. Nilević Boris. 3537. O postanku stare pravoslavne crkve u Sarajevu. Pravoslavna crkva u osmansko-turskom vremenu.. Titograd 1991. 3546. Popović Radomir. Svjetlost manastirâ u tmini Balkana. POF 41.. Zlatar Behija. “Četiristo godina manastira Pive (Zbornik radova sa naučnog skupa održanog u Plužinama 1987)”. Oslobo enje 48/15419. Sarajevo 1988. Veselin Masleša. Nilević Boris.. GDI BiH 40-41 (1989-1990).. Sućeska Avdo. Nilević Boris. BF III/4. . Nasilje nad bosanskom sfingom. 99-113. 337-346... Sarajevo 25. Srpsko-pravoslavna crkva u Bosni . 263.. Nilević Boris. “Bosna i Hercegovina ogledalo razuma (Izbor članaka. Prilozi XXV/27. Istorijski institut SR CG..-2000. 10. Sarajevo (1991). odlomaka i ilustracija. 67-75. 3544. Nilević Boris. 58-59. Nilević Boris.. Ogledalo I/2.05. 173-184.. 15-17.326 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.. “Širenje islama i islamska kultura u bosanskom ejaletu”. IG 1-2 (1990-1992). Sarajevo 1995. Biblioteka Kulturno naslje e. Crtice iz Bogumilskog života. Zagreb 1990. 3536. Sarajevo 1991. Nilević Boris. 141-156. Sarajevo 1987. Iz historije srpske pravoslavne crkve u Bosni u srednjem vijeku. POF 37 (1987). Sarajevo 1990. 37.) 3541. 3540. (* Brkljača Seka. Pregled LXXVII/10. Odjek XLII/18. 196-199. stoljeća. Bosanska vila I/1. priredio David Atlagić)”. Sarajevo 1988.... Nilević Boris. Nilević Boris.

. 7. Oakley Francis. Biblioteka Odrednice. Odjek LI/3-4. Crkve i crkvine iz predturskog vremena na području današnje Banjalučke biskupije. 47-48. Mostar 1991. 39-42. 3552. Sarajevo 1998. Crkva na kamenu XII/127. “Nikola Bilogrivić. MGC.Institut za istoriju. II. 704.. Orijentalni institut . Vrhbosanska katolička teologija. Nilević Boris. (jedna stranica. Beograd 1981.. Topološke i povijesne crtice (Priredio Anto Orlovac)”. (Seven Centuries of Franciscan Presence in Bosnia and Herzegovina. “Prilozi historiji Sarajeva”. Kronologija djelovanja bosansko-hercegovačkih franjevaca.. 3556. Sedamstoljetno djelovanje franjevaca u Bosni i Hercegovini. (* Milutinović Kosta. Split 1981. 3549. godine.. Vrhbosanska katolička teologija.) 3553. Kalendar Prosvjeta. I. “Salih Jalimam. 11-12. “Nikola Bilogrivić. do 21.) 3558. Orlovac Ante. Topološke i povijesne crtice (Priredio Anto Orlovac)”. godine. 17-36. 3551.. 293298.. Radovi sa znanstvenog simpozija Pola milenija Sarajeva. Zagreb 1989. 45-46. (A Chronological Survey of the Activities of Bosnian and Herzegovinian Franciscans.) . Nolit. 37-43. Mišljenje. franjevaca u Bosni. Nilević Boris. 289. Nodilo Natko. Pravoslavna prokletstva vjernika Crkve bosanske. O Pravoslavnoj vjeri u Tvrtkovoj Bosni.Vjera 327 3548. “Franjevci na raskršću kultura i civilizacija (Blago franjevačkih samostana Bosne i Hercegovine“. dodatak. Sarajevo 1998. 61-65. Zagreb 1989. SV 10. Katolička crkva na području današnje Banjalučke biskupije do invazije Turaka. Inkvizicija. Biblioteka Posebnih izdanja. Logos. JIČ XX/1-4. Orlovac Ante. Sarajevo 1996. 299-302. Nilević Boris. Izbor iz literature o predturskom vremenu na tlu današnje Banjalučke biskupije objavljene nakon 1925. O postanku stare pravoslavne crkve u Sarajevu. Nilević Boris. 309-311. “Enciklopedija živih religija”. 3550. Djelatnost dominikanaca u srednjovjekovnoj Bosni”. Sarajevo 1997. Oršolić Marko. Beograd 1990. Stara vjera Srba i Hrvata. dodatak. “Franjevci na raskršću kultura i civilizacija (Blago franjevačkih samostana Bosne i Hercegovine“. 3554... Sarajevo 1998. MGC. na početku knjige). bez oznake stranice. SV 10. marta 1993. 3557. Oršolić Marko. održanog 19. IPP Hamidović.. st. 13. Godišnjak SPKD 1996. Orlovac Ante. 3555. Katolička crkva na području današnje Banjalučke biskupije do invazije Turaka.. Tuzla 1999..

Pandžić Stjepan Bazilije. 493. Sarajevo 1999. Pandžić Stjepan Bazilije. FTS.. 3570. 241-268. Papasova Katja. Sarajevo 1980. Studien zur Geschihte des Franziskanerordens in Bosnien und der Herzegowina... Biblioteka Odrednice. Pandžić Stjepan Bazilije.". Kršni zavičaj 24. Kršni zavičaj 16. München 1998. SV 4. (* Džambo Jozo. Edition Perceval.-2000. BF VI/10.) 3568. Pavić Željko. Povijesni okviri crkve u Hercegovini. Bartul Alverinski. 95-108. Franjevački misionari na Balkanu u tursko doba. 3560. Böhlau Verlag.. “Hrvatski biografski leksikon I (A-Bi)”. "Sedam stoljeća bosanskih franjevaca 1291. Naša ognjišta XXI/172. “Kršćanstvo srednjovjekovne Bosne”. 3559. Pandžić Stjepan Bazilije. Samobor 1994. 557558. Band 10. Pandžić Stjepan Bazilije. . 101-111. Bosna Argentina. Jakov Markijski vikar Bosanske vikarije. 3562.. 3565. 3566.. NEV XXXIII/1-2. Prinos fra Bonifaca Badrova razvoju neoskolastičke misli u Bosni i Hercegovini.) 3571. 11-17. Beograd 1990. do 15... 172-173. 427. NEV XXX/1. 39-46. Oghan Verlag. BF V/7. 140-192.. Humac 1991. (zbornik radova). JLZ. Pandžić Stjepan Bazilije. Köln 1995. Hercegovina 1983. Hercegovački franjevci (Stota obljetnica uzdignuća Hercegovačke kustodije u provinciju). Sarajevo 1998. Willard. Wien. 154-166. Djelovanje franjevaca od 13. Tomislavgrad 1991. Weimar. BF VII/11.. Palanović Elizabeta. 3564. Bosna i sabor u Mantovi (1459. Nolit. Christen oder Ketzer – die Bogomilen. Pokrštavanje Hrvata. Zagreb 1983. Radovi simpozija povodom 9 stoljeća spominjanja bosanske biskupije (1089-1989). Südostforschungen 57.). Dualizam. Stuttgart 1983. 3563. Oxtoby G.. 217-218. (* Kujundžić Juraj. Sarajevo 1991. Sarajevo 1983.. “Enciklopedija živih religija”.-1991.-1460. Izvještaji makarske biskupije sačuvani u Tajnom vatikanskom arhivu. 3569.328 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Pandžić Stjepan Bazilije.. 3567. Pandžić Stjepan Bazilije.. stoljeća u bosanskoj državi. 3561. Sarajevo 1997. Pandžić Stjepan Bazilije. 14. 82-111. Vrhbosanska visoka teološka škola. Köln.

. Novum Testamentum Bosniacum Marcianum).1996.. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Biblioteka Odrednice.). Stonski Rât. Banja Luka-Mostar-Sarajevo-Zagreb 1997. 221. Knowledge. Biskupski ordinarijat Mostar. “Duhovna snaga odbrane”. Perić Ratko. Pesarić Ratko. 3577. Beograd 1999. Petešić Ćiril. priredio David Atlagić)”. Pregled prošlih i sadašnjih me usobnih odnosa katolika.. Press centar. Pavković F. Pelusi Simonetta. Zagreb 1981. Recenzija. Hrvatski informativni centar. 3581.. Ogranak Dubrovnik.) 3580. Pelesić Muhidin. (* Macan Trpimir. “Trpimir Macan. 25-33. Zagreb 1984. odlomaka i ilustracija. 15-96. Vojna biblioteka 5. 519 3578. CCP XXIV/45. Studenci 1995. 2. 45-51. Mjesto i uloga vjere u nastanku. 827-828. Armija RBIH. Knjiga 6. 11-14. 3583. (Uredio Milenko Brkić). Ston. Dubrovnik 1992. Uništavanje katoličkih sakralnih objekata u Bosni i Hercegovini (1991.Vjera 329 3572. Hrvatska matica iseljenika BiH. Povijesni prijepori”. Srpska pravoslavna episkopija zagrebačka. Zapadnoevropski heretici i bosanski bogomili”. . Padova 1991. Sarajevo 1994. 29-57. Macan Trpimir. Petešić Ćiril. “Enciklopedija živih religija”. Primorje. Fokus 9. 3575. Nolit.. VKBI. Zagreb 2000. 3576. Prilog povijesti franjevaca u srednjovjekovnom Dubrovniku. 3574. opstojnosti i budućnosti bosanske države. Bogomilstvo i islam. 721-726. Bogomilstvo i islam. izdanje. Grigorije Bogoslov ili Nazijanzin. Beograd 1990. Petrović Leo.. 177-182. Srpsko-pravoslavno žiteljstvo zapadnih krajeva Dubrovačke Republike do u 14. 5-6. Perišić Vladan. 28. Mostar 2000. 3579. Pešorda Zrinka. 3582. “Bosna i Hercegovina ogledalo razuma (Izbor članaka. Beograd 1992. Novum Testamentum Bosniacum Marcianum (La Chiesa Bosniaca.. Štap. Nikola. pravoslavnih i muslimana u Bosni i Hercegovini.. Biblioteka Posebna izdanja 24. MH. Zagreb 1983. Biblioteka Prošlost i sadašnjost. Pelidija Enes. IGC Borba... stoljeće. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. “Raspeta crkva u Bosni i Hercegovini”. Kršćani bosanske crkve.. Il lascito Recanati. 25-34. Biskupska konferencija BiH. Sarajevo 1998. Da im spomen očuvamo. 3573. “Salih Jalimam. Perić Ratko. PCC Me ugorje... Marulić XVII/6.

263-283.. (Uredio Milenko Brkić).. Naučni skup ‘Slovenska paganska religija’.09-4. Beograd 1995. 104. 3586. 3591. Sarajevo-Mostar 1999. Sarajevo 2000. Relations 3-6 (II... “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. 3589a. Oslobo enje 55/18236. Sarajevo 1999. (KUN) 8. 2. Beograd 1986.03. Petrović Miodrag. Petrović Miodrag. Lovrenović Dubravko. 119. 3584.03. Petrović Leo. Beograd 1996. Manastir Svetog arhan ela Stefana. Petrović Miodrag. Kudugeri – bogomili u vizantijskim i srpskim izvorima i 'Crkva bosanska'. Katoličko stanovništvo u Mostaru.. Zbornik radova 12. 3588. Sava and ‘the Bosnian Church’. 3590. Pomen bogomila . Kudugeri – bogomili u vizantijskim i srpskim izvorima i 'Crkva bosanska'. Glasnik SAD 3. Petrović R. 51. 324-337.. izdanje. Svjetlo riječi-ZIRAL. "Bosna i Hercegovina od srednjeg veka do novijeg vremena". Manastir Svetog arhan ela Stefana. 30. 300-303. Oslobo enje 55/18232. Petrović Miodrag. Sarajevo 1999. 3589b. . Tomislavgrad 1999. Danica 6. Ni ‘patareni’ ni ‘bogumili’ (Tko su bosanski krstjani) (Iz predgovora. Relations 1-2. Svjetlo riječi XVII/192.. 1999..330 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Nikić Andrija. . (Uredio Milenko Brkić).. 1986.. Petrović Leo. Sarajevo 1999.. Petrović Leo. 3589.. Beograd 1996.. Kurtović Esad. Lovrenović Dubravko. 1999. Petrović Miodrag. Beograd 1999. Beograd 1998. 30. Pomen bogomila . 29. 14-15. Hercegovina 4-5 (12-13). Sarajevo 07. Beograd (Slanci) 1998.. IČ 44 (1997)..-2000. Svjetlo riječi XVII/191. Stećak VII/81. (I dio). 3590a. PCC Me ugorje... Studenci 1995. Petrović Miodrag. 303. 29. 30. Mostar 1998. Knjižnica Baština 8.10. Studenci 1995. Svjetlo riječi XVII/191. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”. Bogomili i Crkva bosanska. 367-380. 152157. Sarajevo 1999. PCC Me ugorje. A Mention of the Bogomils-Babons in the Legal Codex of the St. 3585.) 3587.. Petrović Leo. Krstjani bos’nske crkve). Prilep. Kršćani bosanske crkve ("Kr'stiani cr'kve bos'nske"). (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”. Svjetlo riječi XVII/192. (* Zelenika An elko. dio).. Šimić Angelina. Istorijski institut. Sarajevo 1999. Sarajevo 03. BF VII/11. 22. 127-138. 19.babuna u Zakonopravilu svetoga Save i ‘crkva bosanska’. Povijesna rasprava o problemu patarenstva ili bogumilstva u srednjovjekovnoj Bosni. 183-193. SANU. Šimić Angelina. Beograd (Slanci) 1995. 269-270. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine...... Dodig Radoslav./1999.. 35-75. Naša ognjišta XXIX/258. Popovi glagoljaši.babuna u Zakonopravilu svetoga Save i ‘crkva bosanska’.

Walter. Crkva na kamenu III/14. Prva stoljeća trebinjske biskupije. Beograd 1990. Sarajevo 1979. Karamatić Marko. Mostar 1982. Ap. 3600. Mostar 1982. Sarajevo-Bol 1995... Puljić Ivica. Beograd 1990.. 25-30. 3593. Sarajevo 1991. Kršni zavičaj 16.. 443-460. 3603. Puljić Ivica. Popović Radomir. U susret velikom jubileju (IX stoljeća spominjanja Bosanske biskupije).. “Crtajte granice ne precrtajte ljude”. Sarajevo 1988. Hrišćanstvo na Balkanu (270-273). Hercegovina 1984. Biblioteka Odrednice. SV 2. “Kršćanstvo srednjovjekovne Bosne”.10. SV 7. “Enciklopedija živih religija”. Dominikanci (169). 12-13.. SV 4. 3599. 3602. CCP III/3. 205. “Povijesnoteološki simpozij u povodu 500 obljetnice smrti bosanske kraljice Katarine”.. 3596. Puljić Ivica. Uz stogodišnjicu trebinjske župske crkve. Puljić Ivica. Granice trebinjske biskupije. Franjevci (204). Vrhbosanska visoka teološka škola.. Pleterski A. Bosna Srebrena XXIX/3. Principe H. Trebinjske biskupije. (9) (Hercegovo doba). Crkva na kamenu III/16.09-4. Puljić Ivica. Biblioteka Odrednice.. XVII-XVIII... (10) (Stoljeća turskog uspona). KS-FTS. 457-458. Benediktinci (82). “Teološke teme (Zbornik predavanja održanih u Vrhbosanskoj bogosloviji)”. 204-210. 30. Puljić Ivica. Jalimam Salih. Srpska pravoslavna crkva (651-653). Uvod u simpozij. Zagreb 1979.. GADAR BiH 22. Ljubljana 1987. 12-13. 325-336. 54.Vjera 331 3592. Nolit. Prilep. Sarajevo 1982. 3594. "Tisuću godina trebinjske biskupije". Vrhbosanska visoka teološka škola. Simpozij ‘Slovanska paganska religija7materijalni ostanki in pisani viri’.. Sarajevo 1991. 7-17. Zbornik radova u povodu imenovanja vrhbosanskog nadbiskupa Vinka Puljića kardinalom. Vrhbosanska visoka teološka škola. 3. 260-264. Radovi simpozija povodom 9 stoljeća spominjanja bosanske biskupije (1089-1989).. 14-15. Prva stoljeća trebinjske biskupije. Puljić Ivica. Crkva na kamenu III/31-32. 3595. Hercegovina 1983.. Feljton: Povijest hercegovačke katedralne crkve (8-10): (8) (U susret kušnjama). Mostar 1983. Sarajevo 1978. Bosna Srebrena XXIX/3. Puljić Ivica. Arheološki vestnik 38. 3601. 47-82.. Cisterciti (137). Sarajevo 1978. Kršni zavičaj 17. . Crkva na kamenu III/15. 1000 god. 3598... 208-212. Mostar 1982. 1986. “Enciklopedija živih religija”. 3597. (* Oršolić Marko. Nolit. Religiozni redovi (584-586).

. Puzović Predrag. 88-150.. i 17. Visoko 1998/1999. (S poljskog prevela Biserka Rajčić)”. Marulić XX/4. Knjiga 2. Oslobo enje 55/17898. Zagreb 1990.. “Religiozni obredi. 74-76. Biblioteka Novo i staro. Knjiga 2. Beatrice Mićunović. (* Čoralić Lovorka. Rajić Danijel. H. Runje Petar. 13. Biblioteka Novo i staro. 180-182.) 3614.. 3610. HM II/7-8. 223-224. 443. Fra An eo Zvizdović (1420-1498). O crkvi svete Marije u Jajcu. Runje Petar. trećorecima i časnoj sestri Stanici trećeg reda sv. Zagreb 1990. 93-98.03. u Čapljini. 3612. Novi prilozi za život o Mateja Bošnjaka-Mistilića franjevca trećoreca (o. 3604a.. Bilten FTS XXI/2. 3611. Zagreb 1998. 45-56. 71-176. (* Pejić Marinko.) 3609. 3608. Trećoreci na području Jajca u srednjem vijeku. Biblioteka Novo i staro. 282-285.. Prema izvorima”. Svjetlo riječi.. 332-337. Vukan. 3607. Zagreb 1987. Franje u srednjem vijeku. Tuzla 1998. “Raspeta crkva u Bosni i Hercegovini”. “Religije svijeta (John Bowker). Banja Luka-Mostare-SarajevoZagreb 1997. Općinsko poglavarstvo.. Uništavanje katoličkih sakralnih objekata u Bosni i Hercegovini (1991.. običaji i simboli. “2000 godina hrišćanstva”. Hrvatski glasnik VII/74. Petar Vujačić)”.. Pilsel Drago. (KUN).. Biskupska konferencija BiH. Radnička štampa. O crkvi svete Marije u Jajcu.332 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Marjanović Mirko. Sarajevo 1998. god.. Biblioteka Posebna izdanja. 107-118. Samobor 1994. 211. Zagreb 1985.. . Beograd 1980. “Petar Runje. 3604. Sarajevo 1998... Znanje. 41-43. “Petar Runje. Runje Petar. 3613. 1430-1525). Livno 1994. “Povijest hrvatskog Počitelja”. Novi cvijet LXVIII. Zagreb 1992. Prema izvorima”. G.-2000. Autokefalna crnogorska pravoslavna crkva. Zagreb 1990. Zbornik znanstvenog simpozija održanog 16. (Prijevod Rudjer Jeny.) 3606. 1998. CCP IX/16. Radman Ivo. Prema izvorima. Sarajevo 29.. veljače 1996. 3615.-1996.). 7. Rane Bosne Srebrene. Hrvatska matica iseljenika BiH... Zadar 1991. Knjiga 2. 371.. Runje Petar. Hrvatski informativni centar. Zadarska revija XL/2-3. BF VI/9.. 3605. Crkvene prilike u srednjovjekovnoj Humskoj zemlji. trećorecima i časnoj sestri Stanici trećeg reda sv. CCP XVI/30. Runje Petar. 88. 413-417. Srpska crkva u Bosni i Hercegovini. Čapljina 1996. 200. Radojević Danilo. Puljić Ivica. Beograd 2000. Franje u srednjem vijeku. (* Karamatić Marko.

269-280. Oslobo enje 48/15386.”. Nešto o Bosni Dabarskoj i Dabro-bosanskoj episkopiji i o srpskim manastirima u Bosni (Priredio Predrag R.. Franjevačka karizma u Bosni. Sarajevo 1987. Prema izvorima”. NEV XXXVII/1-2.. Analecta croatica christiana 21Samostan Male braće. 3618. 10. Zagreb 1988. Ibarske novosti-Matica Srba iseljenika Srbije. Soldo Ante Josip. Bibliotekarstvo 32. izdanje.04. Rupčić Ljudevit.. Srpska pravoslavna crkva u XVI i XVII veku. Zagreb-Dubrovnik 1985.. . 1991. obljetnice života)”. Karamatić Marko.. Vjera i religioznost župe Veljaci.. Mostar . 2. Kolo I/3. Pravoslavlje XXIII/526. 255-259. Runje Petar.. za povijest Bosne.. 51-62. 12. 65-90. 3624. Oslobo enje 48/15389. “Regiones Paeninsulae Balcanicae et Proximi Orientis (Zbornik Radova u čast Baziliju Stjepanu Pandžiću povodom 70. Ruvarac Ilarion. 3617. 223-228. 107-136. Rupčić Bonifacije. Samardžić Radovan.. 1430-1525).02. 849. Svetosavlje i kosovski zavet.) 3625. ljudi i vrijeme. Kraljevo-Beograd 1992. Novi prilozi za život o Mateja Bošnjaka-Mistilića franjevca trećoreca (o. "Catena mundi". Zbornik 15. CUS XXI/3. Naša ognjišta XXI/176. Beograd 15. Karamatić Marko.. “Petar Runje. Treća knjiga. 149-151. 225-230. Sarajevo 23.. NEV XXXII/1-2.. Bamberg 1988. CCP XV/27. 3621. 29-35. 183-194. Zagreb 1991. 1-35. 336-339.. Sarajevo 20. 262-272. 147-158. SKZ. Sarajevo 1986. Samardžić Radovan. Zbornik Znanstvenog simpozija održanog u Ljubuškom 11. Cvjetković B. Srbi pod tu inskom vlašću 1537-1699... Sarajevo 1991. 10. Značenje "Dubia" fra Bartola iz Alverne iz godine 1372/73. 2knjiga 73. Karamatić Marko. IZ 7. Split 1986.. FTS. Blažević Velimir. Rupčić Ljudevit.. za povijest Bosne.. 1-3.04.Zagreb 1996. Sarajevo 1982. Samobor 1994. Rupčić Bonicije. 3620. Tomislavgrad 1991. Makarska biskupija i zapadna Hercegovina do g. Knjiga 2. Knjiga 1. Cvjetković B... 3622.. “Ljubuški kraj. 1989. “Istorija srpskog naroda.. Ziral-Naša djeca. (KUN 10/31(489). "Sedam stoljeća bosanskih franjevaca 1291. 1991. kolovoza 1995. NEV XXXI/1-2. Sarajevo 1981. Biblioteka Novo i staro. Bilten FTS XVIII/2. Tom 2. 3621a. 3623. (Zbornik radova). (* Karamatić Marko. 3619.. “Samostan Male braće u Dubrovniku”. (* Jalimam Salih. Beograd 1994. Zagreb 1991.-1991. i 12. KS. 1735 (U povodu 100-te obljetnice utvr enja redovite crkvene hijerarhije u Bosni i Hercegovini). Zagreb 1990. Jalimam Salih. Dragić Kijuk). Značenje ‘Dubia’ fra Bartola iz Alverna iz godine 1372/73.". Banja Luka 1986. 7-101. Rupčić Bonifacije..Vjera 333 3616.

izdanje. Feljton: O Zvjezdovića dolazku prid cara (1-3): (1) O Zvjezdovića dolazku prid cara. 259-262. JLZ. Sarajevo 1991. Sarajevo 1987. Hoško Franjo Emanuel.. 93. 14-15. Zagreb 1986. Sarajevo 1995. 10. Bosna Srebrena XXXVIII/1.. Stećak V/56. 103-104. BIGZ. Bosna Srebrena XLII/2. Bosna Srebrena XLII/3.. Bosna Srebrena LI/2. Svjedočenje kršćanske i franjevačke duhovnosti bosanskih franjevaca..... Sarajevo 21.. 14.. (* Matanić Atanasio. 28-29. .. 11. Samobor 1995. 2.. Zagreb 1982. Stećak II/14. 114-122. Štaka V. 8-9. Zagreb 1989.. Sarajevo 1998. 14-15. Oslobo enje 48/15385. Mučenici i svjedoci vjere (Iz srednjovjekovne povijesti katoličke crkve u Bosni). Svjetlo riječi IX/98. Mostar 2000. Oslobo enje 48/15387. Sarajevo 1998. 205-210.. 293. 2000. Oslobo enje 52/16757. – Cvjetković B. Sivrić Marijan. Dolazak franjevaca u banovinu Bosnu. Franjevački samostani i crkve bosanske vikarije (parohije) u oporukama dubrovačkog notarijata od srednjeg vijeka do 1808. Šimić Angelina. Thesses ed laurem.06. 31-32. izdanje. Sarajevo 1998. 2.. Samobor 1995. Il Francescanesimo vissuto nelle regioni croate di Bosnia ed Erzegovina (fino al 1517). Edicija Memoria Bosniaca. Semren Marko... 21-23. 30. 3628. BF III/4. 11.) 3626. Život i umiranje pod križem. 502. Roma 1987. 74-77. Sarajevo 2000.02. Bogumili. izdanje. 28-29. 107-108. . 3632. 3631. Tipografia Grammaroli. 202.04. Archivium franciscanum historicum 81. Štaka V. CCP XXIII/23.. godine.. Šimić Angelina. 143-171. 3634. Sjeverski Saša. Semren Marko. 3629.. 1991. (3). 2.. Pontificium Athenaeum. Slijepčević oko. Sarajevo 12. Hercegovina 6-7 (14-15).. Istorija Srpske pravoslavne crkve I (Od pokrštenja Srba do kraja XVIII veka).. 100-101. Sarajevo 2000. Sarajevo 1998. 1995. n. Bilten FTS XXII/1.) 3627. Roma 1988. NUB BiH. Solovjev Aleksandar. Šimić Angelina. Fracati. Svedočanstva pravoslavnih izvora o bogumilstvu na Balkanu (Reprint izd. Sarajevo 1991.. 1991. (* An elović Petar.. Facultas theologica – sectio spiritualitatis.-2000.. – Cvjetković B. Sikirić Marija – Šanjek Franjo – Ujević Mate.... gra e spašene iz Vijećnice). Solovjev Aleksandar. Semren Marko. Sarajevo 05.. Šunjić Marko. 3633.. Tomić Bono. EJ 4. Stećak V/57. Stećak V/54. Beograd 1991.. (Dokument povijesne istine).334 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. . Stećak II/14. . JLZ.. EJ 2. 3635..04. (2) (Autentičnost povijesne nužde). Semren Marko. Sarajevo 1995. Sarajevo 1991. Red male braće).) 3630. 234. Franjevci (OFM – Ordo fratrum minorum. 7.. Sarajevo 19. Oslobo enje 56/19148. Svjetlo riječi./2001..

. Biljeg vremena 11. Šanjek Franjo. Sopta Josip. Médiév. 3642. Katolici na području župe Trn u prošlosti. Sarajevo 1985. Franjevci bosanske vikarije na području Dubrovnika. Me unarodni forum ‘Bosna’.. 20-21. Šanjek Franjo. Feljton: Bosna i franjevci (1-2): (1) Biljeg vremena 18. 117-128. Les Chrétiens bosniaques et le mouvement cathare XIIe-XVe siècles. 143-151. 3647.Vjera 335 3636. Srbi i florentinska unija crkava 1439. Sarajevo 1994. 3643. Mostar 2000. Mostar 2000. Sér. Stećak I/12. Arkana Penguin books 1994. Gračanica 1994.. Gračanica 1994. Sarajevo 1998. Sudar Pero.. 35. Sopta Josip. Monasticizam. Spremić Momčilo. Paris-Louvain 1976./2001. Bosnian Paradigm. Cahiers de Fanjeaux 14. Forum Bosnae 7-8. Bogumili (70-71). Beograd 1990. La phénomène dualiste vu per les historiens balkaniques. “Knjiga sažetaka”./2001. Sarajevo 1979. 476-479. Nastanak srednjovjekovne paradigme heretičke Bosne i njeni moderni odjeci. “Krležijana 1 (A-LJ). (* Gouillard J. Spahić Izet.. Swearer K. 3639. Šanjek Franjo.. Strecha Mario. istočni i zapadni. Hercegovina 6-7 (1415). 249-270. International Conference.(2) Biljeg vremena 19. “Enciklopedija živih religija”. 3640. The Hidden Tradition in Europe. .. 94-95.. Biblioteka Odrednice. ZRVI 24-25. 3641. Zagreb 1993. Novo sjeme sjetveno. 3648. Toulouse 1979. Sarajevo 2000. Grover. Donald – Zinn A.. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Šalić Jurica.) 3649. 260. The secret history of medieval Christian heresy. Gračanica 1994. NEV XXIX/1. 413-426. 22.. NEV XXXV/1-2. 3646. Beograd 1986. 3644. 3638. Nastajanje paradigme srednjovjekovne bosanske hereze i njezinih savremenih odraza. 49-60.. 173-187. S. Stojanov Jurij. 1979. 3645. 3637.. Gost Radin (Radivoj) Butković i njegov grob. Nolit. Cahiers de Civil. Tko su bili bogomili.. 295-308. godine. Publications de la Sorbonne. Hercegovina 6-7 (14-15). Stojanov Juri. Spahić Izet. N. ‘Bogumilski mramorovi’ (71). Stojanov Juri. Bosanski krstjani u drugoj polovici XV stoljeća. Recherches 20. 3650.

Bosanski krstjani u drugoj polovici XV. “Hrvatski biografski leksikon II (Bj-C)”. 43-64. Izvori o crkvi bosansko-humskih krstjana. 3657. Šanjek Franjo. 3658. 3659. SV 4. 6-10. 3654. Zagreb 1989. Pozdravi. Trogiranin (o.. 119-134. 3652. 3651. 3656. XVI. CCP V/7. Počeci teologije u Hrvata. 289-300. SV 4.. KS. 1991. Šanjek Franjo. Biobibliografski podaci. Blaženi Augustin Kažotić..-2000. Šanjek Franjo.. Šanjek Franjo. Vrhbosanska visoka teološka škola. 3663. Odjek XLII/18. 10. Zagreb 1981. Zagreb 1988. 125-139.. Crkva bosanska: Dualistička sljedba ili evan eoski ideal zajedništva u duhu pracrkve. 3655. Sarajevo 20. “Povijesnoteološki simpozij u povodu 500 obljetnice smrti bosanske kraljice Katarine”. KS. “Guy Testas – Jean Testas. Šanjek Franjo.. Butković Radin Juraj (Georgij). Collection de l’Ecole française de Rome 128. Vrhbosanska visoka teološka škola. Sarajevo 1989. 3662. Oslobo enje 48/15386. Radovi simpozija povodom 9 stoljeća spominjanja bosanske biskupije (1089-1989). Zagreb 1982.336 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. ‘Interrogatio Iohannis’ (Ivanova pitanja) . Inkvizicija (Prevod Ivica Tomljenović)”. Heresis 5. Sarajevo 1991. JLZ Miroslav Krleža. 535.. Predgovor. "Kršćanstvo srednjovjekovne Bosne". Crkva i kršćanstvo u Hrvata. Šanjek Franjo.. Zagreb 1979.04.. Rome 1990. Radovi simpozija povodom 9 stoljeća spominjanja bosanske biskupije (1089-1989). Carcassonne 1985. (KUN 10/31(489). CCP III/4. Šanjek Franjo. 133-154. Šanjek Franjo.. 1260-1323). Dernières traces du catharisme dans les Balkans. 3664. Zagreb 1981. 3660. Chaires de Fanjeaux 20. Šanjek Franjo.. Šanjek Franjo. 19. 3661. Le christianisme dans les Balkans au temps de Jean de Raguse.katarski apokrif slavenske provenijencije i dualističko poimanje stvaranja svijeta u srednjem vijeku. Toulouse 1985. stoljeća. 19-27. 157-172. Šanjek Franjo. L’ initation cathare dans l’ occident medieval. KS-FTS. Šanjek Franjo. I srednji vijek. 3653. 30-38. Šanjek Franjo. Šanjek Franjo. CCP V/7.. Sarajevo 1979. Siromaštvo siromašnog Krista (Sedam stoljeća bosanskih franjevaca). Sarajevo 1991. "Kršćanstvo srednjovjekovne Bosne".. .

Bosanska (katolička) biskupija i heterodoksni krstjani. Šanjek Franjo. Pojam ‘stvaranja’ u Crkvi bosansko-humskih krstjana. izdanje.. Zagreb 1995. 29-46.-20. 10-12. Svijet politike i franjevaštvo u Europi 14. 303-306. Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 21/1-2. CCP XXI/39. Zadar 1997. KS.. Leksikografski zavod Miroslav Krleža.. Šanjek Franjo. 218-219. Šanjek Franjo. Carcassonne 1993.Vjera 337 3665. 1998. Šanjek Franjo.. Zagreb 1994. Les rencontres franco-croates au Moyen âge. 27-45. Šanjek Franjo..)”. 33-41. Zagreb 1993. Vjesnik HAZU IV/1-3. 314-319. Kršćanstvo na hrvatskom prostoru. (* Čoralić Lovorka. Osam stoljeća nositelji europskih integracijskih procesa (Pape. Kršćanstvo na hrvatskom prostoru. 3672. Apport des sources bosniaques. ‘Dobri mužje’ Crkve bosanskih i humskih krstjana.. 568. Šanjek Franjo. Apostolska Stolica i Hrvati).-20. Čoralić Lovorka. bosanski biskup.. Paris 1997. Zadar 1994.. Strčić Petar.. Zagreb 1993. Hrvatski narodni kalendar 1996..) 3668.. st. KS. 301-302. Bosanska biskupija i heterodoksni krstjani. Pregled religiozne povijesti Hrvata (7. 3675. Stećak IV/40.) 3666. Čoralić Lovorka.. prera eno i dopunjeno izdanje. Zagreb 1996. CCP XVI/29.). Šanjek Franjo. Pregled religiozne povijesti Hrvata (7. Heresis 21.. .. Sarajevo 1997. Radovi 27. (Forum 154) 28. La notion de ‘création’ dans l’Eglise des chrétiens au 14e et 15e siècles. Mlivončić Ivica. 1992.. 3669. Zagreb 1995. “Hrvatski biografski leksikon III (Č. Čoralić Lovorka. (* Brković Milko. 298-300. “Clovis: histoire et mémorie II”. 149-151. Marulić XXVII/2. Drugo. Zadar 1991. Zagreb 1992. Čoralić Lovorka. Šanjek Franjo. Zagreb 1995. Sarajevo 1995. Šanjek Franjo. stoljeća. Čoralić Lovorka. KS. Zagreb 1991. Šanjek Franjo. Zagreb 1994. Sarajevo 1998. HZ 47 (1994). 165-172. HZ 45 (1992). Radovi 25. 363-365. Godina 46.. Radovi Zavoda 39. 7-23.) 3674. 318-320. 3671. 187190. Godina 44. Radovi Zavoda 33. Zagreb 1997. Revue d’histoire ecclésiastique 93.. Šanjek Franjo.. 3667. 3676. 1.. 3677. Šanjek Franjo. Le catarisme: l’ unité des rituels.02.. Zagreb 1993. st). Slobodna Dalmacija.. Zagreb 1992. 356-360. 629. 163-186. 33-52. 613. Šanjek Franjo. 3670. (* Brković Milko. Biblioteka Priručnici 22. Radovi Zavoda 36. Crkva i kršćanstvo u Hrvata (Srednji vijek). 3673. Danijel (Daniel). Split 08. Hrvatski narodni godišnjak 1999.

3687. Crkva na kamenu VIII/79-80. Vjerski odnosi u Stonu i na stonskom ratu (Pelješcu) u srednjem vijeku. Šidak Jaroslav. 3681.. Oslobo enje 51/16410. Mostar 1987. Bosansko-humski krstjani (112-113). 1994. Inkvizicija.338 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Sarajevo 22. Bogumili (110-111). Lublin 1999. “Suvremena katolička enciklopedija (Priredili Michael Glazier i Monika K. Šanjek Franjo. 285-294. Split 1998. 3682.. Crkva na kamenu VIII/81-82. Grafocolor Zagreb. Hellwig). izdanje.)”... 3689.. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. 3691. Šanjek Franjo – Ćošković Pejo. 466. 2. Šanjek Franjo. “Christianity in Est Central Europe”.. Zagreb 1993.. 3686. Šimić Angelina. Humski zbornik 4. Šanjek Franjo. 3688. Babuni. 2. “Hrvatski biografski leksikon III (Č. JLZ. . “Stolac u povijesti i kulturi Hrvata”. EJ 5. Zagreb –Stolac 1999. Courant evangélique ou secte cathare?. izdanje. Šanjek Franjo. Sarajevo 1994. 5. Zagreb 1982. EJ 2. (Glavni urednik hrvatskog izdanja dr. Šanjek Franjo. Općina Stolac. Zagreb 1980.. JLZ. 3684. Mostar 1987.. Šidak Jaroslav. izdanje. Šidak Jaroslav. Mato Zovkić)”.-2000. 10-12. 571-572. JLZ. Oslobo enje 51/16504. Islamizacija u Bosni. bosanski biskup.. Zagreb 2000.. ‘Dobri mužje’ Crkve bosanskih i humskih krstjana. Šimić Angelina. 275-290. Crkva na kamenu VIII/78. CCP XXIV/46. 2. 3678. Zagreb 1988. 2. 32-35. Dragonja. Bogumili (Crkva bosanska). Dominikanci me u Hrvatima (186-187). Srednjovjekovna povijest (izabrani tekstovi). EJ 1. Sarajevo 16. 121-132. Šanjek Franjo. Petra).. Moderna vremena Zagreb. 13. 16. Šimić Angelina. Pravoslavno sveštenstvo i franjevci (Tribina SKD “Prosveta”).. Stećak I/12. Šimić Matija. Humska eparhija. Mostar 1987. obljetnica Vrbosanske katedrale Sv. 3685. Mjesto naviještenja riječi Božje (750. 3679.05. Laus. 221-234. 13. 3690. Les chrétiens bosniens. 13. Stećak V/58.. Stojković Ivan (1392/95-1443) (916-917). HZ 33-34. ‘Dobri muž’je’ Crkve bosansko-humskih krstjana. 400. Šidak Jaroslav. 3683. Feljton: Hval i bosanski krstjani. Sarajevo 1998. Uporište naroda (Franjevci u Bosni). Jesu li bosanski krstjani katolici.. 1994.02. Zagreb 2000. Zagreb 1980-1981. 3692. 3680.

. 3697. Sarajevo 1998. 269282. Zagreb 2000. NEV XXXVIII/1-2. 15. KS... Sarajevo 1988. 9-85. (Priredio Grbelja Tonči). 79-113. Beograd 1990. Crkva na kamenu XXI/240. "Kršćanstvo srednjovjekovne Bosne". Biblioteka Odrednice. Franjevački samostan u Gradovrhu. Bosanski biskupi od prelaza u akovo do 1526... Šuljak Andrija.”... 3700. 167-186.. Zagreb 1982. Ponovo o duvanjskoj biskupiji. Duvanjski prostori u antici. XVI. 3705. BF IV/5. Vrhbosanska visoka teološka škola. Šuljak Andrija. 3703. 6. Sarajevo 1987. “Enciklopedija živih religija”. Doprinos namaza procesu širenja islama i njegova izvjesna podudarnost sa bogumilskom molitvom. srpnja 2000. Škegro Ante. Sarajevo 1984. Mostar 2000.. Sarajevo 1988. Vrhbosanska visoka teološka škola. 93-94.. "Kršćanstvo srednjovjekovne Bosne". “Duvanjski zbornik.) . Šunjić Marko. 3706. 155-158.7. 3704. Šukrić Nijaz... 3694. Je li Duvno bilo biskupsko sjedište?. Glasnik VIS-a u SFRJ XLVII/2. Škegro Ante. Povijesni prilozi 19. (* Mijatović An elko. Jedan novi podatak o gostu Radinu i njegovoj sekti. Škegro Ante. 149-158. Zagreb-Tomislavgrad. Škegro Ante. Tanasković Darko. SV 4. ‘Mossolmani di Bossina’. Škegro Ante. Inkvizicija (Prevod Ivica Tomljenović). Rimokatolička župa Skoplje. Nolit. 209 + 1 karta. Šunjić Marko. Prilozi XXII/23. Samobor 1996. Hrvatski institut za povijest Zagreb – ‘Naša ognjišta’ Tomislavgrad – Zajednica Duvnjaka Tomislavgrad-Zagreb. Šunjić Marko. 2000. Sarajevo 1991. Sarajevo 1991.Vjera 339 3693... HM III/9. 3699. 300-309. 3701. Pozdravi. IA MI BiH '88. 15. Je li rimski Delminij bio biskupsko sjedište?. 105-128. Crkva na kamenu XXI/235. Zagreb 1982. 3696. Testas Guy – Testas Jean.. Radovi simpozija povodom 9 stoljeća spominjanja bosanske biskupije (1089-1989). Zbornik radova s me unarodnoga znanstvenog skupa ‘Duvanjski kraj kroz povijest: Tomislavgrad. ‘Mossolmani di Bossina’. Islam na Balkanu. Mostar 2000. 55-61. 139-141.. 3702. CCP VI/9. 3698. SV 4. 3695. Radovi simpozija povodom 9 stoljeća spominjanja bosanske biskupije (1089-1989). Špionjak Roko.

.. Crkva na kamenu V/53-44. JLZ. (* Barišić Ranko. izdanje. Hercegovina 1984. Beograd 1986. Vasilj Snježana. 643-645. Minnesota 1994. Patarenstvo u srednjovjekovnoj Hercegovini u svjetlu likovnih ostvarenja na nadgrobnim spomenicima. Dubrovčanin Ivan Stojković (1390/95. GEM 51.340 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Beograd 1987. 1-12. "Tisuću godina Trebinjske biskupije". 3710. Arion Smederevo.) borac za jedinstvo zapada i zbližavanje sa istokom. Sarajevo 1988.. 7-36. Zagreb 1986. SV 2. 259-262. Collegeville. Zagreb 1982. Uedek Hari – Baskin Vejd. Puljić Ivica. 1. Vego Marko. 109-142. (* Ilić Žarko. Ilić Žarko. izdanje. Truhelka Ćiro. 5-36. Slovenska mitologija. MANU... Od rimskog osvajanja do bana Kulina. Ujević Mate. Beograd 1988. The Liturgical Press..-1443. Tomovski Tomo.) 3709. 3715. Knjiga prva”. Most V/17-18. Kolo II. CCP XIV/25.. HKD Napredak. . obredi i rituali politeističkih religija od kamenog doba do danas. Hrvatska obzorja V/3. Macan Trpimir. Makedonija v IV – XIV vv. Sveta baština III/22. EJ 4. 5-64. 3707. CCP IX/15. (Prevela s engleskog Jasmina Zec). Zagreb 1985.. 3708.. Knjiga 7. Franjevci. HKD Napredak. Tomičić Zlatko. 2.. Bogonosci: Ivo Pilar o bogumilima. Zagreb 1988. 199.. Vasiljev Spasoje. 3711. 3718. Zagreb 1991. 2. Tomljenović Ivan. 649-670. 319321. izdanje..) 3719. Duvno 1984. 99-106. Mostar 1984. Vasilj Snježana. Skopje 1986. “Katoličanstvo u Bosni i Hercegovini”. Novo delo. (priredio Ivica Puljić).. Sarajevo 1993.. 246-248... Vrhbosanska visoka teološka škola. 3713.-2000. 3714. Sarajevo 1997... Rečnik paganskih religija. CCP VI/9. Zagreb 1997. Sarajevo 1998. Turčinović Josip. izdanje. “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463. 14-17. Biblioteka Astra. Od rimskog osvajanja do bana Kulina.. Kršni zavičaj 17. 10.. Bosanska narodna (patarenska) crkva. 374. 3. “Katoličanstvo u Bosni i Hercegovini”. Marulić XXI/5. Mostar 1978.. Kultovi. 251. .. “Istorija makedonskogo naroda”. 3717.. 3716. 211-220. 3712. Ivan Stojković u službi zajedništva crkve. “The Modern Catholic Encyclopedia”. HKD Napredak. 767-793.

CUS XVII/3. Bogumili. Bosnian Paradigm. International Conference. mode e sociale ed i concili di Split dei secc. Patarenstvo u srednjovjekovnoj Hercegovini u svjetlu likovnih ostvarenja na nadgrobnim spomenicima. “Knjiga sažetaka”. 20. Marija Filipović)”. Svjetlost.. Medeoevo e umanesimo 49. Vujanović Vojislav – Mullayasmin Nefisa. Vidović Mirko. 3731. 3728. Split 25. Voje Ignacij.. (Forum) 3. Svjetlost. Povijest crkve u Hrvata.. Prva katedrala trebinjskih biskupa (Uz 1000 – godišnjicu). ES 1. 3723./?/-1498. 337-382. Kultna mjesta u Hercegovini u srednjem vijeku. BF V/7.. Sarajevo 1998. “Vez ljubavi u tkanju jedne povijesti (Priredile: Admirata Lučić. “Marko Vego. Split 1996. 3725... Biblioteka Radovi. X-XI. Iz historije srednjovjekovne Bosne i Hercegovine”. Stećak VI/69. Sarajevo 1980. 3732... 37. (* Matanić J. 411-433.) 3730.. 615. 235-243. 411. CUS XIX/2. 3722. Matanić)”. “Marko Vego. Fra An eo Zvizdović (1420. Stećak III/31-32. Mostar 1983. Crkva u svijetu.) 3727.. Mostar 1983.. 10-11.Vjera 341 3720. 3724. 286-287.. 167-198. Vego Marko.). “Vita religiosa. Split 1982... (* Danolić Josip. vi -. 3726. 1996. Me unarodni forum ‘Bosna’. Zagreb 1991. Vrgoč Miro. “Marko Vego. Sarajevo 1980.. Pleme Kosača u svjetlu patarenskog pitanja. 3721. Uoči petstote obljetnice smrti. Iz historije srednjovjekovne Bosne i Hercegovine”. Sarajevo 1996. Slobodna Dalmacija. Atanazio.06. Sarajevo 1997. Sarajevo 1999. Stećak VI/67-68. Vidović-Oberman Irena. Patarenstvo u Hercegovini u svjetlu arheoloških spomenika. Pesarić Josip. Vego Marko. Vrhovna uprava Družbe sestara služavki malog Isusa. 3729. Crkva na kamenu IV/33-34. Angelina Paviša. Sarajevo 1980. Prilog očuvanju duhovne baštine (Sa izložbe karata hercegovačke franjevačke provincije). Vidović Mile.. Most X/50. (A cura di Atanasio G. 204-207. 293-295. 25. Split 1984. 568. . Padova 1982. Kako su krstjani našli spas u islamu (1). Iz historije srednjovjekovne Bosne i Hercegovine”. (2). Vego Marko. 10-11.. Bosna kao izbor: Tragom duhovnih tradicija. Editrice Antenore. Vego Marko. Knjiga 17. Magna Borovac. Svjetlost. Ljubljana 1987. Sarajevo 1999. Maneta Mijoč. 315-336.

1998. Uništavanje katoličkih sakralnih objekata u Bosni i Hercegovini (1991. Archangel Michael and the Dragon: Slavic Apochrypha. .342 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Zagreb 1982. Vukšić Tomo.). FTS-Franjevački samostan Fojnica.". 17.-1991. “Raspeta crkva u Bosni i Hercegovini”. 252-272. 3736. 3738.. Hrvatski informativni centar. 63-72. FTS. Stećak V/59. 3735. and Dualist Cosmology in the Medieval Balcans. Mikulić Planinka. Banja Luka-Mostar-Sarajevo-Zagreb 1997. Vijenac. 555. Stećak I/12. Kontinuitet hrvatskog i katoličkog umiranja u BiH. 3744. Bosanska povijest i austrougarska politika: Zemaljski muzej u Sarajevu i bogumilska romansa. obljetnice smrti Fra An ela Zvizdovića”. Staro-novo stajalište (Znanstveni pogled na srednjovjekovnu Bosnu). Sarajevo-Fojnica 2000. Zelenika An elko.) 3740. Stećak I/9.. 3737. Katedrala svjedok postojanja Vrhbosne. 18. Zagreb 1992. 11-23. Zlatar Zdenko. Bogomilism. “Bosanska srednjovjekovna država i suvremenost (Zbornik radova)”. Mašić Jozo. 3733. 37-43. Encyclopedia moderna XIII/2. Zagreb 19. Zagreb 1996.. FPN. Erasmvs 15.. "Sedam stoljeća bosanskih franjevaca 1291. Franjevački samostan Skakava (Dubrave). Slobodna Bosna. 125-136. CCP VI/9. “Zbornik radova sa Znanstvenog skupa u povodu 500...-2000.-1996. Je li Peregrin Saksonac pobjegao iz Bosne?. 10-11.. 3734. Prilog proučavanju odnosa me u narodima i vjeronazorima. Sarajevo 1994. 1998. Vukić Mario. Katoličke crkve u starom Drijevu i Gabeli (Prilog povijesti Katoličke crkve u donjoj Neretvi).. suživota i sukoba pripadnika različitih vjera.. Bosna i Hercegovina – prostor povijesnog sretanja. Vukić Mario. (Predavanje Johna Finea ’Bosanska crkva’ u Sarajevu). Zirdum Andrija. Hrvatska matica iseljenika BiH. Sarajevo 1978. Sarajevo 16. Sarajevo 1996.. 3741. Vukić Mario – Šimić Angelina. Srednjovjekovni Bošnjani i njihova vjera. 3743. 103-110. Bosna Srebrena XXIX/1-2. 3742. 21-22. Samobor 1994. 303-343. Vukšić Tomo. (Zbornik radova). Zoranić Hakija. Sarajevo 1994.. Stećak I/8. Sarajevo 1998. SV 7. Zirdum Andrija. Biskupska konferencija BiH. “Crtajte granice – ne precrtajte ljude”. 3739. Sarajevo 1994. Wenzel Marian.. Zbornik radova u povodu imenovanja vrhbosanskog nadbiskupa Vinka Puljića kardinalom. (* Karamatić Marko... 6-7. Sarajevo-Bol 1995. Povijesni odnosi Bosne i Svete Stolice.11.10.

Bogomils.. 42-48. Žugaj Marijan.. (dvojezično).. Žugaj Marijan. Sarajevo 2000. 99-112. Živković Pavo. Beograd 1978. MH. 3748. CCP XV/25. 3756. Zagreb 1989. . Zagreb 1991. Catholic churc in Bosnia and Hercegovina – Katolička crkva u Bosni i Hercegovini. Živković Pavo. Žugaj Marijan. godine (I). Hrvatska biskupija 1352 – 1578 (II). Zagreb 1986. 3750. 3753. 3746. CCP XIII/24. “Mala enciklopedija Prosveta. 3749. 54. Thomas and Hudson. . Bosanska crkva (232).. Opšta enciklopedija. 92-112. 1-48. Bosanska vikarija i franjevci konventualci.. Bogumili (‘Mali leksikon’). CCP XVII/31. (Fototipsko preštampano izdanje 1980).. A Concise encyclopaedie (General editor: Henry R. Separat Hrvatske misli 11/12. 3754.. 3747. “The Middle Ages. Rim-Somobor 1989. 169-182. London 1984. I Conventi dei Minori Conventuali tra i Croati dalle origini fino al 1500. 97-110. IZ 5.. Vrhbosanska biskupija sufragan u procijepu Dubrovačke i Splitske biskupije. Žugaj Marijan. 1 (A-J)”.Vjera 343 3745. Stećak I/9. (Pretisak)”. CCP X/17. Živković Pavo. Mostar 1998. 85-95. 38. 3755. 3 izdanje. Hercegovina 4-5 (12-13). Banja Luka 1984. Hrvatska biskupija od 1352 do 1578. Živković Pavo. 39.. Pojava bogumilstva i anatema kao način borbe protiv heretika. 3752. . “Vrhbosna/Sarajevo kroz stoljeća”. 1-26. . Bogomili (Bogumili) (216).. 3751. CCP X/18.. .”. London 1991. HM III/11-12. Zagreb 1993. Zagreb 1986. Bosanska katolička eparhija. Nezavisni list Muslimana Bosne i Hercegovine u iseljeništvu 1960-1967. Sarajevo 1994.. “Bosanski pogledi. Bizantski crkvenoslavenski utjecaji na vjerske prilike u Branimirovoj Hrvatskoj. 3757. Prosveta... 126.. Živković Pavo. Sarajevo 1999.. i 14/2000.. Žugaj Marijan. Stamaco (Zürich).. Loyn)”.... 3758... Bosanska vikarija i franjevci konventualci./1999. Jakov Markijski i bosanski franjevci. 13/1999. Pokušaj reformiranja bosanskih franjevaca.. Vrhbosanska biskupija sufragan u procijepu Dubrovačke i Splitske biskupije.

.-Lucera.. Prosveta.. Famozni fratar i silni osvajač (Fra An eo Zvizdović i Mehmed el Fatih) (Stoljeća Bosne srebrene).-2000.. 3761. .. Sarajevo 1994. Zagreb 1978. .. Godina 43. Godina 43.. 3764. 3 izdanje. 3760.. 3 (R-Š)”. 3759. oko 1260. Katari.344 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.. “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda.. . “Bosanski pogledi. .. Jakov Markijski i Tvrtko II..... London 1984. 308. 3762. 5 (L-Nigh)”.. Opšta enciklopedija.VIII.. Hrvatski narodni kalendar 1995. . JLZ. Manihejci.. 405.. JLZ... Nezavisni list Muslimana Bosne i Hercegovine u iseljeništvu 1960-1967. Beograd 1978. 304-305. . (Pretisak)”. 43-56... Sukob sveca i kralja (Sv. Zagreb 1979. .. 3769... .). 3768. Prosveta. Perun (391). Svjetlo riječi IX/97. Da li još ima bogumila u Evropi?. biskup. 1323. “Mala enciklopedija Prosveta. 3 izdanje.. 3767. Tvrtković) (Stoljeća Bosne srebrene).. Nikola Modruški (28). 4 (IzKzy)”. Stamaco (Zürich). 3763. Sarajevo 1991. 478... Sarajevo 1991. Beograd 1978. Sarajevo 1994.. “Mala enciklopedija Prosveta. Katolička crkva u Bosni i Hercegovini. 3766. Hrvatski sveci i blaženici (Bl.. 2 (K-P)”. “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda. .. Svjetlo riječi IX/99. (Fototipsko preštampano izdanje 1980). 38-42. 3. Opšta enciklopedija... (Fototipsko preštampano izdanje 1980). dominikanac. Augustin Kažotić... 14. Zagreb 1980. . 7 (Raš-Szy)”. JLZ. Samostan (262-263). Trogir.. “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda. 3765. Manihejizam ili Manihejstvo. JLZ. Franjevci (538). 6 (Nih-Ras)”.. Rastudije ili Aristodije (765).. 14. Radin gost (6). . . Hrvatski narodni kalendar 1995. “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda. Stojković Ivan (686-687). Zagreb 1981....

7. KULTURA .

.

Biobibliografija hrvatskih pisaca Bosne i Hercegovine do god.Kultura 347 3770.. godina od Kulinove povelje). An elić Pavao. JLZ Miroslav Krleža. An elić Pavao.03. Bilig. 63-66. “Bošnjačka književnost u književnoj kritici (Starija književnost)”. izdanje... Oslobo enje 46/14797. Vodič. (A-J)”. Balcanoslavica 8. Zapis I/1. 3780. Mediteran i Bosna. 2. Zagreb 1984. Alić Fikreta – Cvejanov Milenko – Knežević Anto. a UNPROFOR je od nekropole napravio poljski WC.. 3778. 38. izdanje. EJ 2. ZM.. Izdavačka kuća Alef. Radio kameleon. 3783. EJ 4. “Nijaz Alispahić. Fortifikacijska arhitektura (Bosna i Hercegovina) (421-422). 20. (KUN VII/189). 103-106. Sarajevo 1998. 3781.. Agić Nihad. Sarajevo 11. Sarajevo 29. 19-23. "Kulturna istorija Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do pada ovih zemalja pod tursku vlast". Cim. Tuzla 1999.08. 1918.01. Am.. 101-114. (Priredili: Enes Duraković i Fehim Nametak). 3776. Šta je sačuvalo vrijeme – uništiće nemar (Zašto se nesvakidašnji arheološki lokaliteti u Vranjevu Selu kod Neuma nakon mukotrpnog otkopavanja moraju ponovo zatrpati?).. 82. 203-204. 3775. Slobodna Bosna V/191. JLZ.. Me aš bosanske kulture (Danas se navršava 800. 6. An elić Pavao. Zagreb 1986. Čudo i zagonetka (Teorija rodova i bosanska srednjovjekovna književnost). Doba srednjovjekovne bosanske države. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. Alispahić Nijaz. Dolazim iz zemlje Bosne. govorim bosanskim jezikom. 3772. Ahmetašević Nidžara. Ivan Alilović-KS. Alihodžić Idriz. Alilović Ivan. I knjiga. 669-670. Sarajevo 1979. 8. Prilep 1979. 2. Oslobo enje 42/13143.. Zagreb 1986. Sarajevo 23. Leda saliniana. An elić Pavao. K. Zagreb 1982. Am. 3779.”. An elić Pavao. Der urbanistiche Komplex des mittelalterlichen Visoki in Bosnien. Veselin Masleša. An elić Pavao.. Stećci su korišteni za gradnju mosta i seoske džamije. Kroz Zbirke Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine. K. 3771. 1985. Čičevo (270). 3782. Juraj Dragišić. 465-471. Fortifikacijska (fortifikaciona) arhitektura (Bosna i Hercegovina). 3777. Tuzla 1997. 3773. 435-587. . 1997. 1989. Drugo prera eno i dopunjeno izdanje... Kulturna hronika Tuzle”. Sarajevo 1984. Oslobo enje 54/17516. JLZ... 3774. “Ivan Alilović. Sarajevo 2000.

Bobovac (Va) 15. Bihać. An elić Pavao. Gradac (Zabr e. An elić Pavao. Gradina (Dvor. Sarajevo 1988. . 3793. 3788. Tešanj. Kreševo. AL BiH. Motajica (planina. Regija 8: Teslić. Škaf (Bosnić. 3792. AL BIH. Sarajevo 1988. BN). Sarajevo 1988. Komotin (J) 180. 3784. AL BiH. Sarajevo 1988. Busovača. Gradina (Tavija-Marinkovići. Bašagića Greda (B). Tom II. Jajce. Regije 14-25. Lopare. Srebrenik. ZM. Vi). Medvjedgrad (B) 202. Sarajevo 1988. Ki) 19. 36.. Fojnica. Tom II. Zavidovići.. Bosanska Dubica. Sarajevo 1988. Regije 1-13. Tom I. Donji Vakuf. ZM. An elić Pavao. Kaštel (B).348 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Kasni srednji vijek (arheološko-istorijski osvrt). Maglaj. AL BIH.-2000. Tom II. Gornji Vakuf. Arheološka nalazišta. Gradina Lagumi (F) 20. Prnjavor. AL BIH. 3789. Arheološka nalazišta. 122. Laktaši. An elić Pavao. 3794. Zvornik. Žepče. Tom II. Živinice. Kobaš (Bosanski Kobaš. Čajan-Grad (Vi) 16-17. Regije 1-13. Arheološka nalazišta. Lukavac. Tom II. 3787. 14. An elić Pavao. Visoko. An elić Pavao. Gradina (Svodna. Jezero (J). Vitez. Sarajevo 1988. Tom II. 106. Tom III. An elić Pavao. AL BIH. Zvornik 1 (Z) 98-99. Grad (Sebinjski grad. Tuzla. Ugljevik. Prijedor. Bedem (Vi) 14. Bosanska Krupa. Renesansa (148). 3786. Regije 1-13. Cazin. Arheološka nalazišta. Regije 1-13. AL BIH. Arheološka nalazišta. Susid (B). Regije 1-13. Sarajevo 1988. Sarajevo 1988. ZM. Toričan (T) 205. BN). Breza. Grad (Dobrinje. S) 51. Vesela Straža (B). 3790. Vinac 1 (J) 187.. Arheološka nalazišta. Regije 1-13. An elić Pavao. Regija 7: Gračanica. Romanovci (BG) 54. Regija 3: Bosanska Gradiška. Regija 2: Bosanski Novi. 3785. Regije 1-13. 44-49. Romanika (148-149). Arheološka nalazišta. Regija 12: Šipovo. Ki) 18. ZM. Sarajevo 1988. Pucarevo. Srbac. Ka). Tom I. Bijeljina. Kalesija.. Grad (Sokol. Kiseljak. Tešanj 2 (Teš). Kreševo 2 (Kr) 22. An elić Pavao. AL BIH.. Vareš. Regija 14: Kakanj. AL BIH. Visoko 27-28. S) 53. ZM. Vrbenac (Z) 206. Zgonovi (Vi) 28. Regije 1-13. Zenica. Kaštela (F) 21. 3791. Kupres. ZM. Regija 1: Velika Kladuša. An elić Pavao. AL BIH. B) 199. ZM. Arheološka nalazišta. Kučlat (Z) 93. AL BIH. Bugojno. Gradina (Kopači. Gradina (BD). Vranduk (Z) 205-206. Tom II. Banovići. ZM. Tom II. Visoki (V) 27. ZM. G). Dvori (Kraljeva Sutjeska. Regija 6: Brčko. An elić Pavao. Biskupići (Vi). Vi). Arheološka nalazišta. Grad (Višnjica. ZM. Ka) 17. Vareš (V). Opšti leksikografski dio. Sarajevo 1988. Regija 13: Travnik. ZM. V).

193-194. Smreke (K) 223. Šarčevina (K). Varoš (HP). Tom III. Vogošća. Arheološka nalazišta. Crkvina (Plavuzi. Regija 24: Lištica. Dobrun 2 (V) 94. Vlasenica. Grad Biograd (K). Grad Černješevo (K). Han Pijesak. Regija 21: Prozor. Arheološka nalazišta. Šibenik (K). Regija 9: Banja Luka. ZM. Igrišće (Gradina. Sarajevo-Centar. 108.Kultura 349 3795. Kom (Kašići. Obre (K) 221. 3803. AL BIH. Sarajevo 1988. AL BIH. Birač (V) 67. Regija 16: Olovo. Hercegov grad (K). Stolac. Pavlovac (P) 54. Regije 14-25. Sarajevo 1988.. Grad (Lj). AL BIH. Arheološka nalazišta. ZM. Mostar (M) 303. Skender Vakuf. M) 290-291. Sarajevo 1988. Neum. Tom III. Regije 1-13. Sokolac. Čelinac.. Višegrad. K) 217. Regija 20: Bileća. Sarajevo-Stari Grad. Regije 14-25. Trebinje. Regija 17: Rogatica. Humac 2 (Lj) 328. M) 307. Regije 14-25. Gradina Dbar (K). Tom III. ZM. An elić Pavao. Gradina Bokševac (K). ZM. K) 212. Dobrun 1 (V). Sarajevo 1988. Arheološka nalazišta. Goražde. Trebinje (T). Zvečaj (BL). ZM. Čapljina. Sarajevo-Novi Grad. Arheološka nalazišta. 3796. Mostar. Ilidža. An elić Pavao – Graljuk Boris. Borač (Ro). Trnovo. Regije 14-25. ZM. Blagaj (Stjepan grad. 3802. Crkvine (K) 210. ZM. Tom III. Crkvina (Brestnica. Blagaj 2 (M) 290. Bratunac. An elić Pavao. Brodar (V) 92. Srebrenica. An elić Pavao. Arheološka nalazišta. ZM. K).. Šubin (S) 80. An elić Pavao. Č) 325. Regije 14-25. An elić Pavao. Knežpolje (J). An elić Pavao. Višegrad 2 (V) 108. Sarajevo 1988. Olovac (O) 76. Gradina Vrabač (K). Regije 14-25. Kosmaj (Č) 300. Regije 14-25. Grad (Bare. Veledin (Veletin. Hadžići. Arheološka nalazišta. AL BIH. Sarajevo 1988. K) 212-213. Tom III. Sarajevo 1988. Perin (Š) 77. Ljubinje. AL BIH. AL BIH. Arheološka nalazišta. Tuhelj (H) 57. Grad Lis (K). 3798. Arheološka nalazišta. 3800. Regija 25: Grude. Regija 15: Ilijaš. Tom III. AL BIH. Sokolac. N) 321. Varda (Kosor. Lovnica (K) 220. K) 218. Lj) 336. Ljubuški. An elić Pavao. Srebrenik 79. 133. Gradina (Bivolje Brdo. AL BIH. Regije 14-25. K) 213. Tom III. Tom III. 3804. Vratar (Ro). Kotor Varoš. Crkvina (Gornja Bijela. Grčka glavica (K) 215. Grad (Ribići. . 3797. Borovac (K). Sarajevo 1988. Arheološka nalazišta. Rudo. Sarajevo 1988. 3799. V) 81. Gradac (Glavatičevo. 124. An elić Pavao – Miletić Nada. Sarajevo 1988.. Novo Sarajevo. ZM. Foča. Rudo. Varda (K) 224. Komić (V) 73. Tom II. Kličevac (S). K) 209. Čitluk. Regija 17: Rogatica. AL BIH. Regija 18: Čajniče. Kalinovik. Bojišće 1 (K) 208. Konjic. Tom III. ZM. Kruševac (K) 219. Šekovići. Regije 14-25. AL BIH. An elić Pavao. Hrtar (V) 99. Visoka (Grab. Višegrad. Pale. Kladanj. 3801. Jablanica.

Crkvine (Cim.. 3818. 6. 19-22. Regija 24: Lištica. 49-59. Mostar 1982. An elić Tomislav. An elić Tomislav. 3805. Hercegovina 2 (10). . 3808. An elić Tomislav. Regija 21: Prozor. Čitluk.. Beograd 1985. Hercegovina 1. Mostar 1981. Č).. 74-75. M) 292-293. 3814.. M) 292..... Hercegovina . An elić Tomislav. AL BIH. Srednjovjekovna crkva u Tepčićima kod Čitluka. 3811. Sarajevo 1988. 3812. 7-15. 3810. An elić Tomislav. Hercegovina 3 (11). ZM. Arheološka nalazišta. Mostar 1997. Crkvina (Žitomislići. Kaursko groblje (Vrbljani. ZM. 11-24 + V tabli. Crkvina (Tepčići. 217. Mostar 1995. An elić Tomislav. 99-101. Hercegovina 2. An elić Tomislav. 3816. AL BIH. AP 23. Tepčići kod Čitluka. MH Ogranak Čitluk-Općina Čitluk. 3809. 95-115. An elić Tomislav. Sarajevo 1988. Tom III.kasnoantička i srednjovekovna sakralna arhitektura. Sloboda XXXVIII/38. K). AP 25. Ostaci kasnoantičke sakralne arhitekture u Vinjanima kod Posušja. Tepčići kod Čitluka . Tepčići kod Čitluka i Trijebnje kod Stoca. Srednjovjekovni grad kod vrela Lištice u Hercegovini. Preliminarno izvješće o slučajnom arheološkom nalazištu na lokalitetu Gradac. 109-110. Značajni sakralni objekti (Arheološko istraživanje na Tepčićima kod Čitluka). 21-37. 3807. Srednjovjekovna crkva u Trijebnju kod Stoca u Hercegovini. An elić Tomislav. M). 3815. Crkvina. Prvi zbornik. sakralni objekti. Beograd 1982. Gradina (L) 297.kasnoantička i srednjovekovna arhitektura. Brotnjo. AP 24. Mostar 1996. Tom III. 3813. Konjic. Me ine 2 (M) 302.. 3806. An elić Tomislav.-2000. Hercegovina 1 (9). Mostar.. Trebinje 1978. Ostava vizantijskog zlatnog novca iz Blatnice kod Čitluka u Hercegovini. Srednjovjekovna crkva u Tepčićima kod Čitluka.. Crkvina (Potoci. Tribunia 4. 27-39. Čitluk 1997. Regije 14-25. Ljubljana-Beograd 1986. Mostar 1982.. Ostava srednjovjekovnog novca iz Me ina kod Mostara. An elić Tomislav.350 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Jablanica. An elić Tomislav. An elić Pavao – Miletić Nada. u Uzdolu kod Prozora.. 3817. 33-44. Hercegovina 5. An elić Tomislav. Regije 14-25. Crkvina. Mostar 1986. Arheološka nalazišta.

S) 174. Glavica (Pješivac. 29-32. 7-13. Hercegovina . (dvojezično). AL BIH. SIZ kulture općine Ljubuški.. Bosanski jezik”. 17-28. Drugo. Arheološka nalazišta. Atanacković-Salčić Vukosava.. 3823. “Senad Halilović. “Arhitektonsko naslje e i savremena grafika Bosne i Hercegovine – Architektonisches erbe und moderne graphik in Bosnien und Herzegowina. dopunjeno i izmijenjeno izdanje. Izdanje 49. Sloboda XXXV/46. Trebinje. Donji Jasenjani. izdanje.. Društvo arhitekata Sarajevo. Mostar 1979. 143. Arnaut Muhamed. 117-120. Bosanski jezik i njegova grafija. Stolac. Zenica 1995. 43). Fränkische Waffenfunde in der Herzegowina. Sarajevo 1978. Balcanoslavica 10. Značajni arheološki nalazi na lokalitetu akumulacije hidroelektrane Salakovac.. Stolac 1982... Sarajevo 1988. Arnaut Muhamed. Humski zbornik 4. 3826. Regija 19: Nevesinje. Ljubinje. Bosanski jezik i njegova grafija.)”.ostaci srednjovekovne crkve i nekropole stećaka. 3827. Atanacković-Salčić Vukosava. Atanacković-Salčić Vukosava.. Gacko. Sarajevo 1988. (Katalog izložbe: Priredili Ibrahim Krzović i Nedeljko Rosić)”. Arheološka nalazišta. Crkvina. ZM. Atanacković-Salčić Vukosava. “100 godina Muzeja na Humcu (18841984. Tom III. Zbornik radova. Beograd 1979.. An elić Tomislav. Ljubuški 1985. Baština. 3821. Pisma u bosanskom jeziku sa posebnim osvrtom na bosančicu. 6. Desivoje (G). Općina Stolac. AP 21. 152-154. S) 188. S) 170. 3831. Znak Bosne I/2. Regije 14-25. 169-184+2 table. AL BIH. Sarajevo 1998. Arnautović Esad. ‘Crkvine’ kao arheološki lokaliteti u stolačkom kraju. 3824. 3822. Kulturno-prosvjetna zajednica. Zagreb –Stolac 1999. 3825. 3828. 3830.. Čairi (S) 172. Regije 14-25. 54-56. Arheološko istraživanje srednjovjekovne nekropole Pivnice u Harodimlju kod Ljubuškog. Crkvina (Ljuti do-Potkom. (nepaginirano. Grafocolor Zagreb. Arnaut Muhamed. 287-301. 3820.. Tom III. 3. Prilep 1983.. Zenica 1996. Atanacković-Salčić Vukosava. Didaktički putokazi II/6. 3829. ZM. Regija 20: Bileća. Atanacković-Salčić Vukosava. Slovo Gorčina 10. Atanacković-Salčić Vukosava. Nalaz franačkog oružja u Hercegovini. Polutok-Krstac (Pješivac. “Stolac u povijesti i kulturi Hrvata”. . Staro Trebinje u fotografiji. Umjetnička galerija BiH.Kultura 351 3819. Trebinje 1990. Moderna vremena Zagreb.

Travnik 1980. Regija 25: Grude. Benediktinci (95-96). Grebine 1 (Lj). Markovac (M) 302. Livno. Zbornik Zavičajnog muzeja XVI/3. Arheološka nalazišta. Podvornice (L) 248. 3834. NS 18-19. Atanacković-Salčić Vukosava. Mitar Dragutinac. Grebine 2 (Lj) 327. 3842. AL BIH. 3837. Babić Mirko. 3840. Donji Jasenjani. Grdojevac (M) 298. Regije 14-25. Zagreb 1984. Smrčenjaci (M) 305. Ivanovci (657). Pivnice (Lj) 333. Čapljina. Metalni dijelovi pojasa iz 14. JLZ Miroslav Krleža. Tom III. “Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture”. Emilijan Cevc. (Uredio An elko Badurina. Atanacković-Salčić Vukosava. Atanacković-Salčić Vukosava. Ljubuški. Sarajevo 1988. Tom III. Sarajevo 1982.-2000. Arheološka nalazišta. liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva. Neum. Crkvina (M) 292.. stoljeća iz Bile kod Travnika. Babić. Regija 22: Glamoč.. Crkvina (Lj) 321. 5. (A-J)”. Badurina An elko. Mostar. Babić Marko. 3836.352 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Branko Fučić. Manojlo Grk. Glaž (455). Toplo (M) 307. JLZ Miroslav Krleža. 65-98. Sarajevo 1989. Franjevci (BiH) (430). 271-272.. Sarajevo 1989. Grebac (L) 242. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. Povelja bana Kulina i njeno mjesto u kulturi Bosne i Hercegovine (Povodom 800 godina od izdavanja). ZM. (A-J)”. ŠK. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 2. Regije 14-25. Bach Ivan. Autori: An elko Badurina. Crkvina (Pod. 3838. Crkvina (Kuti. Zaštitno arheološko istraživanje srednjovjekovne nekropole Stećci u Raškoj Gori kod Mostara. Bosančica (159-160). M).. 3843. ZM. Radovan Ivančević. Regije 14-25. 3839. Regija 24: Lištica. Liturgijski jezik (381-382). zabava i razonoda. Čitluk. Odjek XXXV/21-22. Cisterciti (233). Dragutin Nežić i Doris Baričević)”. Zagreb 1987. Zagreb 1980. Kajtezovina (Lj) 328. 378-388. AL BIH. Crkvice (Lj). Desilo (Č) 322. 3832. Zagreb 1984. Arheološka nalazišta. Dominikanci (328-329). Tom III. Badurina An elko. Marijan Grgić. . Stećci (M) 306. ZM. (K-Ren)”. Zagreb 1979. Atanacković-Salčić Vukosava. Babić Anto. “Leksikon ikonografije.. 95-106. Radio Sa XVII/65. SNL-KS-Institut za povijest umjetnosti.or ević Gordana. 3835. Sarajevo 1988. Artisti. Badurina An elko. Lipovci (L). JLZ Miroslav Krleža. 3841. Sarajevo 1988. 3833. Vukodol (M) 308. Redovničko graditeljstvo (533-536). M) 292. Glagoljica (240). Iluminacije (224-225). AL BIH. Lučine (Lj) 330.

Knežev dvor u Pridvorju. Komunikacijska struktura arheološkog znanja. 3847. Fontes et note archaeologicae. 3849. 3851. Žiga Jusuf. Zenica 1995. Zagreb 1995. Drugo dopunjeno izdanje. 26.. (ANove)”. Basler uro. 263-265. "Konavle u prošlosti.. NUB BiH. Sarajevo 1996. Bakaršić Kemal. NUB BiH. 14. 49.. Leksikografski zavod Miroslav Krleža.) 3853. Knjiga I. Monografije 15...) 3854. Zagreb 1995. Sarajevo 1979.Kultura 353 3844. JLZ Miroslav Krleža.. XVIII + 396.. Sarajevo-Ljubljana 1993. 25. Edicija Bosanskohercegovačke bibliografije. Franjevci. 587-589. Badurina An elko. Bakaršić Kemal. Oslobo enje 52/16949. 33. 3850.. Bagoje Kate. 3846. Knjiga II.... Sarajevo 2000. (A-Nove)”.. 1995. Knjiga 2. Barac Antun. Sarajevo 1999. Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku. 26-27. Ljiljan V/168. Edicija Bosanskohercegovačke bibliografije. Badurina An elko – Dobronić Lelja.08. Sarajevo 1996. 23. Behar IV/21. 7. Ljiljan II/47. Bosančica. Balić Smail. 336. Ćeman Mustafa. 3855. Wiesbaden 1977. Südostforschungen 38. Zagreb 1995. Bakaršić Kemal. Ljiljan II/48. “Enciklopedija hrvatske umjetnosti 1. Maslak Nijazija. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Sarajevo-Ljubljana 1993. 539-543. 368.. (2) (Ljubi prvo sebe).. PP “R&R” Izdavačko preduzeće Tuzla. Posebna izdanja. Preporod XXVI/581. München 1979. 3845. Badurina An elko. Edicija Bosanskohercegovačke bibliografije. Znak Bosne I/2. Bibliografija arheologije Bosne i Hercegovine.. 247. Basler uro. Pirić Alija. Zagreb 1994. “Materijali. (K-Ren)”. Fontes et note archaeologicae. sadašnjosti i budućnosti 1". Unsko-sanske novine I/7. “Enciklopedija hrvatske umjetnosti 1. (* Zečić Dževad. tehnike i strukture predantičkog i antičkog graditeljstva na istočnom jadran- . Knjiga III. Feljton: Bosanski jezik i bošnjaštvo (1-2): (1) (Izme u vlahaluka i latinluka). Knjiga 1. 111.. Otto Harrassowitz Verlag. 3848. 378. Dubrovnik 1998. Zagreb 1987. Sarajevo 2000. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 2. 3852. Bihać 1996. 438.. Geschichte der jugoslavischen Literaturen von den Anfängen bis zur Gegenwart. Bibliografija arheologije Bosne i Hercegovine. Pirić Alija. Bibliografija arheologije Bosne i Hercegovine. Gra evinarstvo kasnoantičkog doba u Bosni i Hercegovini. Sarajevo 17. Pismo.. NUB BiH. 279-293. Radio Sa VIII/25. Zagonetka oltarskih ploča iz bazilike u Zenici. Balić Smail. (* Pribić Rade.. Kultura Bošnjaka – muslimanska komponenta.

Škegro Ante. Čitluk (274). Crkva na kamenu. Sarajevo 1984.-2000. Basler uro. Mostar 1986. Istočni zid grada Blagaja na Buni (Arheološka skica). Ilidža (628). XII 1976. Biblioteka Crkve na kamenu. Blagaj na Sani (139). Bišće Polje (134). Škegro Ante. Svjetlost. Svjetlost.. Bosanska Krupa.. 197-198. Basler uro.. 666-668. Bratunac (188). Mostar 1983. Rano doba. Zdravko Kajmaković. Veselin Masleša. Zbornik radova. JLZ. Zagreb 1986. Svjetlost. Basler uro. Brajkovići (185). "Pisana riječ u Bosni i Hercegovini od najstarijih vremena do 1918. Azra Begić). Basler uro. 3866. Džemal Čelić. 46-54.. Nova postavka Muzeja franjevačkog samostana Humac. Jajce (666). Odjel za arheologiju Centra za povijesne znanosti JAZU. Bosanska Gradiška. Basler uro. Bosansko Grahovo (160). 17-30.. Džemal Čelić. Doboj (317-318). 3864. SIZ kulture općine Ljubuški. Obavijesti HAD XX/1. 3860. (A-J)”. Franjevci – arheolozi u Bosni i Hercegovini. 36-37. Hercegovina 3. Sarajevo 1987.)”. (2. 4446... 174. 3862. Blažuj (143). 3859. 46. Čerin (267). Gornja Tuzla (466). 3865. Obavijesti HAD XXII/2. EJ 4. Broćno (197). Ljubuški 1985. 3857. Džemal Čelić. Kršćanska arheologija.. "Umjetničko blago Bosne i Hercegovine". 37-48. ( uro Basler. Blagaj na Buni. 135-140. Bjelosavljevići (138-139). Zagreb 1984. Biblioteka Crkve na kamenu 23. Zdravko Kajmaković. Basler uro. Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 21 (Fiskovićev zbornik I). Zagreb 1990. Mostar 1990.. Zagreb 1980. izdanje.. Split 1980. Grborezi (497). Sarajevo 1987. Zagreb 1986. 140. Basler uro.. Bileća (130). "Umjetničko blago Bosne i Hercegovine". Basler uro. Grad (BiH) (484-485).) 3863. 3856.. ( uro Basler. Grborezi (563).) (* Karamatić Marko. godine – The Written Word in Bosnia and Herzegovina from Earliest Times up to 1918". Bosna i Hercegovina (Srednji vijek) (165-168). skom prostoru”. 2.. 64-66. Kulturni odnosi (Grčko-jugoslavenski odnosi) (581-582). Azra Begić). Sarajevo 1982. Basler uro. Crnač (240). Znanstveni kolokvij održan u Zadru od 6-8. NEV XXXVI/1-2. Arnautovići (40). Basler uro. Sarajevo 1987. Basler uro. Romanički kapiteli iz Kreševa. Romanika. ( uro Basler. JLZ Miroslav Krleža. Biograd kod Konjica (132). "Umjetničko blago Bosne i Hercegovine". “100 godina Muzeja na Humcu (1884-1984.354 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Heres Tomislav. Sarajevo 1986. Grčko latinska pismenost. 29-34. izdanje.. Radio Sa XIII/45. 3861. Gotika. Bosanski Kobaš. Marulić XIX/5. 3858. 200-207. Zagreb 1988. Azra Begić). 437-442. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. .. Zdravko Kajmaković. Izačić (661)..

Kalesija. Stećci .. ZM. Vrhbosanska visoka teološka škola. Regije 1-13. Regija 4: Bosanski Brod.Kultura 355 3867. ZM. Otoka (521). JLZ. 58-66. AL BIH. Ostrožac na Uni. Teočak (U) 97. Sarajevo 1988. Tom II. . Basler uro. Crkvina (Bunić. Lopare. Basler uro. Kule (BN) 37. Sarajevo 1988. Srbac. B). Basler uro. Zagreb 1988. AL BIH. 3876. Sarajevo 1987. 3872. Tom II. Crkvina (Makljenovac. Konjic (86). Ostrožac. Regija 5: Odžak. Do) 64. Basler uro.. Kulen Vakuf (155). Ključ (58). Regije 1-13. Živinice. Arheološka nalazišta. Bosanski Šamac. Zvornik 2 (Z) 99. Arheološka nalazišta.519). Basler uro.. Kolunić (75). Azra Begić). AL BIH. Regije 1-13. AL BIH. 78. Arheološka nalazišta. ZM. JLZ Miroslav Krleža. 15. Ostrovica (518. Crkvina (Kuljenovci. 31-40. Regije 1-13. Zvornik. Regije 1-13. Cazin. O). Zdravko Kajmaković. (K-Ren)”. Sarajevo 1988. Mokro (365-366). Basler uro. ZM. Basler uro. AL BIH. Doboj. Regija 1: Velika Kladuša. Arheološki spomenici na području Trebinjske biskupije. Sarajevo 1988. Tom II. Bijeljina. Manželjski grad (Donja Mahala. Basler uro. Do) 62-63. Arheološka nalazišta. Arheološka nalazišta. AL BIH. Tom II. Džemal Čelić. Regije 1-13. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 2.. Zagreb 1987. 3869. Tom II. Prnjavor. Regija 3: Bosanska Gradiška. ZM. Tom II. Lisičići. 108. Ugljevik. ZM. Arheološka nalazišta. Bihać. Mogorjelo (363-364). Lukavac. "Umjetničko blago Bosne i Hercegovine". izdanje. Grad (Brestovo. Regija 7: Gračanica. 3874. Gradačac. Lištica (196). EJ 5. Modriča. 751- 3871. Sarajevo 1988. Banovići. AL BIH. Srebrenik (T). 3870. Mičevac (322). Laktaši. Regija 6: Brčko. Gradina (BB) 65. Ošanići (519). P) 55. Nerezi (454). Crkvina (Kremna. Muhašinovići (390). 3877. uro. Arheološka nalazišta. Crkvina (BN) 35. Prijedor.. 3868. Mujdžići (391-392). Sarajevo 1988. Basler uro. Jajce (Kulturni spomenici). P) 48. Bosanska Dubica. Sarajevo 1988.. 3875. Mahovljani (232). Pale (528). Basler uro. Derventa. "Tisuću godina Trebinjske biskupije". De) 62. Regije 1-13. Tuzla. Bosanska Krupa. ( uro Basler. Tom II. Varoš (Kremna. Neum (Klek) (459). ZM. SV 2. 2. Srebrenik. Sarajevo 1988. Svjetlost. Basler 752. Regija 2: Bosanski Novi. Prusac (648). Orašje. 3873.

ZM. Basler uro. Sarajevo 1988. Sarajevo 1988. Regija 16: Olovo.. Crkvina (Dužice. AL BIH. Odjek XLII/18. ZM. 3880. Basler uro. Konjic. Šekovići. Tom III. Crkvina (Potpeće. Kameni spomenici. AL BIH. AL BIH. (Izložbeni katalog). Tom III. Arheološka nalazišta. Sarajevo 1988. 3887. P). ZM. Fojnica. Crkvina (Mjehovine. AL BIH. Tom III. ZM. Sarajevo 1988. Posušje. Grebine (P) 267.. Regije 14-25. AL BIH. Vjetrenica (T) 196. Adrijin dol (B). L) 292. Tom III. Sarajevo 1988. Sarajevo 1988. Goražde. Ka). AL BIH. Čapljina. Crkvina (Grčko groblje. Regija 14: Kakanj. Jajce. F). Basler uro. Vidoški grad (S) 195. Basler uro. ZM. Bedem (Kr) 14.. Sarajevo 1988. AL BIH. Tom III. Badanj (Borojevići. 139-140. Regije 14-25. Basler uro. Srebrenica. Karaula (Ka) 21. AL BIH. 3889. Regije 14-25. Crkvina (B). Bugojno. Basler uro. Basler uro. Crkvina (VikočIgrište. Metal. 3884. AL BIH. 213. Gornji Vakuf.356 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Visoko. “Blago franjevačkih samostana Bosne i Hercegovine”. . (Izložbeni katalog). Kladanj. Tom III.. Tom II. Crkvina (Podastinje. Vlasenica. Sarajevo 1988. 3883.. Basler uro. 3885. Kiseljak. Donji Mujdžići 2 (Š) 176. 3882. 67. Kamenak (Čula. Arheološka nalazišta. Sarajevo 1988. Regija 24: Lištica. 68-70. K). Sarajevo 1988. Basler 18-19. Vareš. F) 120. Regija 12: Šipovo.. uro. Regije 14-25. ZM. Han Pijesak. Arheološka nalazišta. Regije 14-25. Čapljina (Č). Arheološka nalazišta. Čitluk. “Blago franjevačkih samostana Bosne i Hercegovine”. Ljubinje. Tom III. Foča. 3886. Basler uro. Ki) 16. ZM.-2000. Mostar. S) 168. Arheološka nalazišta. Regija 20: Bileća. Donji Vakuf. Crkvina (K) 175. Ljubuški. Regija 18: Čajniče. Stržanj 1 (D) 276. Bratunac. Arheološka nalazišta. Regije 14-25. Basler uro. Sarajevo 1988. Zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljea Bosne i Hercegovine. ZM. 3888. Zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog naslje a Bosne i Hercegovine. ZM. Gradac (Hudutsko. 3879. Basler uro. Regija 21: Prozor. 3878. Arheološka nalazišta. Trebinje. Sarajevo 1989. M) 300. Arheološka nalazišta. Kreševo. Regije 14-25. Regije 14-25. Hodbina 1 (M) 299. 3881. Grad na Gujnaku (K) 122. Jablanica. Kulturna atmosfera XIII stoljeća. Arheološka nalazišta. Tom III. Bijela džamija (S). Regija 23: Duvno. 322. Kupres. Regije 1-13. Kalinovik. Breza. Neum. Stolac. Regija 25: Grude.

ZM.. AL BIH. D). 164. Breza. 129-131. Derventa. Doboj. Tom II. ZM. 3896. Jajce (373-374). Fojnica. Regija 4: Bosanski Brod. 264. 158. Tuzla. Glavica (Ki) 18. Regija 4: Bosanski Brod. Arheološka nalazišta. Sr (B) 26.) 3892. Regije 1-13. AL BIH. Regije 14-25. Tom III. Doboj. Gornji Vakuf. 3901.. Regija 12: Gračanica. Sarajevo 1988. Basler uro. Jeljan (K). Basler uro – Miletić Nada. “Franjevci na raskršću kultura i civilizacija (Blago franjevačkih samostana Bosne i Hercegovine“. 197-198.Kultura 357 3890. Jajce. MGC. Derventa. ZM. Mrkodol. Sarajevo 1988. Arheološka nalazišta. 3900. Zagreb 1984. Arheološka nalazišta. Čardačine (Čardačine. Zagreb 1987. 180. Arheološka nalazišta. Donji Vakuf. Tom III. Basler uro – Bešlagić Šefik – Benac Alojz. Posušje.. 63. Markovac (Donji Detlak. Sarajevo 1988. 195-196. JLZ Miroslav Krleža. Regija 11: Šipovo. Visoko. ZM. Tom III. AL BIH. Basler uro – Miletić Nada. AL BIH.. (A-Nove)”. Basler uro. De). Zagreb 1995. Srebrenik. AL BIH. Duvno. . Kreševo. Basler uro – Čović Borivoj.. Bugojno. Posušje.) 3891. Tom II.. Gradina (Veliki grad. 3898.. P). Zagreb 1989. BB). Kiseljak. (Stone Monuments. Regija 23: Duvno. (K-Ren)”. Regije 14-25. 67. Basler uro – Belić Boško. Kupres. Mramorje (BG). 3895. ZM. MGC. ZM.. Vareš. Arheološka nalazišta. (Metalwork. ZM. 131134. Regije 1-13. 265. Gradina (Grad. 3894. Basler uro. Regije 1-13. Basler uro – Kreševljaković Hamdija. 366. Grborezi (314). Leksikografski zavod Miroslav Krleža. 3899. Arheološka nalazišta. Kameni spoomenici.. Živinice. Sarajevo 1988. Kupres. AL BIH. Tom II. Metal. JLZ Miroslav Krleža. Kalesija. Basler uro – Miletić Nada. AL BIH. Basler uro – Miletić Nada. 3897. 3893. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. Sarajevo 1988. Gradac (Ki) 19.. Regija 14: Kakanj. Sarajevo 1988. “Franjevci na raskršću kultura i civilizacija (Blago franjevačkih samostana Bosne i Hercegovine“. Sarajevo 1988. Basler uro – Kraljević Gojko. “Enciklopedija hrvatske umjetnosti 1. Arheološka nalazišta. Regije 1-13. Regija 23: Duvno. Banovići. Zagreb 1989. (A-J)”. Regije 14-25. Lukavac. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 2. Tom II.

. Čapljina. Dr). Grebljice (Dr) 65. Sarajevo 1988. Džamija na čaršiji (Do). Gradac (Donje Selo. Dopunska nastava)”. Sarajevo 1988. Zagreb 1989. Kužno greblje (Osječani-Potočani. Crkvina (Do).. Katunište (Svatovsko greblje. Belamarić Josip.. Batinić V. AL BIH. ZM. Džigerovac (Dr). Regija 18: Čajniče. BiH. Sarajevo 1991. 297. 3912. Džinovsko greblje (Dr). Basler uro – Miletić Nada. Mitrovača (P) 53. Konjic. Regije 14-25. Do) 64-65. Sarajevo 1988. Srbac. Šatorova gomila (Č) 335. FBiH. Do). 3910. Gradina (Č). Belić Boško. Svatovsko greblje (Mišinci. Do). Čitluk. Obli kamen (Do) 67. Laktaši. Nerezi (Č) 331-332. “Širenje islama i islamska kultura u bosanskom ejaletu”. 3902. Bećirbegović Madžida. Suho Polje (K) 130. Arheološka nalazišta. Franjevački samostan u Fojnici od stoljeća 14. AL BIH. 3911. Grčko greblje (Ritešić. AL BIH. Ministarstvo obrazovanja. Regije 1-13.. . Tom II. Basler uro – Miletić Nada.. Do). Franjevački samostan Fojnica. AL BIH. Begić Azra. Urbanizacija i prosvjetni objekti u bosanskom ejaletu kao faktori širenja islamske kulture. 3905. Tom III. ZM. Greblje na Lipi (Do). Selma Ferović. Arheološka nalazišta. Madžarsko greblje (Do). Do). Sarajevo 1988. Fahrudin Isaković. Do). Goražde. Plejići (Do). Mramorje na humci (Do). Regija 3: Bosanska Gradiška. 194. Arheološka nalazišta. Kamenje (Do). Basler uro – Miletić Nada. Arheološka nalazišta. Džinovsko greblje (Do). Bašća (Do) 62. Arheološka nalazišta. 213. Muris Spahić. “Hrvatski biografski leksikon II (Bj-C)”. Grčko greblje (P) 51. Kamenje na Vijencu (Do). AL BIH. Kulturna i društvena historija Bosne i Hercegovine (7 i 8 razred osnovne škole. LipikGaj (P) 52. Kosica (Do). Rimsko greblje (P) 54. Neum. Odjek XLV/3-10. 3903. Prnjavor. Donja gradina (P) 49. 3908. Grčko greblje (Osredak. 8-9. Kužno greblje (Do). 7. Basler uro – Miletić Nada. Regije 14-25. Sarajevo 1992. ZM. do 20. GlavicaMramorje (Do). “Uzeir Bavčić. Grad (Do) 64. Gradina (Ritešić. Gradina (Mravići. Foča. Bosanski jezik i književnost. Fojnica 1998. Mramor na Kužnom groblju (Do). Do) 66. Jablanica. BB). 6-158. Mijo.. 359-367. nauke. ZM. Do). Grčko greblje (Vrela. Kalinovik. 3909. Tom III. Regija 25: Grude. Bjelmušević. Regija 21: Prozor. Grčko greblje (Brestovo. JLZ Miroslav Krleža. Koriljeva (K) 126. Tom III. Duhovnost i destrukcija. Regije 14-25. Sarajevo 1988. ZM. kulture i sporta. Gradina (P) 50. K). Kužno greblje (Prnjavor Mali. 3904.. Mogorjelo (Č) 331.. POF 41. Gradac (K) 122. (Zagreb 1913). Crkvište (Do) 63. Bavčić Uzeir. Safet Nurković. Regija 24: Lištica. Sarajevo 1996. 3906.-2000. Belić Boško. Tom III. Regije 14-25. Klupe (Do). Ljubuški.358 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 3907. Mostar.

Crkvište na Ormanici (G). Arheološka nalazišta. Torovi (Do). 100-102. Kaursko greblje (Z). Budapest 1982. Cigla (M). Mramorje u Selištu (Tes) 120. Modriča. Gradac (Z) 117. Grčko greblje (M). Crkvišće (Teš) 116. 199. Regije 1-13. Madžarsko greblje (M). Regije 1-13. Kenk R. Tom II. Tešanj.. 58/2. Arheološka nalazišta.Kultura 359 Svatovsko greblje (Velika Sočanica. Grčko greblje (Gaj. 515-516. Berlin 1983. Orašje.. Grob na Grabu (G) 77. Kamenje (Pašini Konaci. Tes).. Crkvina (Mramor.. Bosanski Šamac. Arheološka nalazišta. Crkvina (Barići. Beograd 1981. Kužno greblje (Judin grob. Mramorje (M) 78. (* Macan Trpimir. SNL. Srednjovekovni nadgrobni spomenici na nekropoli u Marinoj šumi. AL BIH. Dobor (M). 99-143. Belić Boško.. ZM. Madžarsko greblje (O). ZM. Crkvišće (Tes) 116-117. Gaj (Tes).... Doboj. ZM. Regija 5: Odžak. 284-289. AL BIH. f. Šolle M. Marulić XIV/2. Gradina (M). Praehist. Trzna (Ž) 122. Mramorje ispod Gradine (Tes). Belošević Janko. Greda kod humke Mišića (M). ZM. 3917. Belošević Janko.) 3918. 191-193. Z). 3913. Čečava (Tes). SP III/12. Gradačac (Gradina. Zeit. M) 80. FF-Institut za južnoslovenske jezike. Sarajevo 1988. Teš). Derventa.. Tom II. . Džinovsko greblje na Ogradici (Teš). Teš) 119-120. Biljezi (Z). Archaeologiai Ertesitö 109/2. Tes). Zagreb 1981. Berlin 1982. Pam.. Regije 1-13.. Arheološka baština ranog srednjeg vijeka na obali i širem priobalnom području istočnog Jadrana. Ćelije (M) 76. Kužno greblje (Gomjenica. M). 219-223. Sarajevo 1988. Mramorje (O). Kamenje (Osojnica. Klisa (M). Z). Zavidovići. Regija 4: Bosanski Brod. Tovornik V. Mramorje (Tes). Krst (Tes). Zabrdo (Do) 69. Mramorje u gaju (Tes). Zeit. Gradac (M). Z). Grčko greblje (Kovači. Ercegović-Pavlović Slavenka. Porez (M). Regije 1-13. Kamenje (Donja Paklenica. Karaula (Tes). Sarajevo 1988. AL BIH. Tom II. Kužno greblje (Omanjska. Uler (Razvale. M). Materijalna kultura Hrvata od VII do IX stoljeća. 3915.. Jugoslovenski seminar za strane slaviste 37. Maglaj. 3916. Grad (Ž). Tes). Belić Boško. Hodžina voda (Tes). A. Tes). 208. 151-160. Sós Cs. Begove bare (M). Crkvina (BŠ). 143-144. Raskršće (Teš) 121. 328-330. Tes). 76. Tom II. Archäologie 16/1. Gradačac. Sarajevo 1988. Arheološka nalazišta.. Tes). Split 1982. archeol. Kužno greblje na Čelaru (M). Novi Sad 1987. Tes) 119. Grčko greblje (Ribnica. Žepče. Ešči groblje (G). 73/2. Jelovina Dušan. Madžarovac (M). Grad vojvode Momčila (Tes). Wien 1983. Dr). Kamenje na Prisoju (Tes). Zagreb 1980. Z) 118. G).. Herrmann J. Starinar 32. Glasnik Zavičajnog muzeja 1. Archaeologica Austriaca 67. Beloševac Vanja. Bavka (M). Ždreban (Perića brdo.. Mramorje (Z). Belić Boško – Glavaš Tihomir. Pljevlja 1999. Crkvina (Ugodnovići... AL BIH. Crkvina (Čečeva. Praha 1982. Kamenje (Čečava. 3914. Do) 68. Regija 8: Teslić. Grčko greblje (Gornje Bijelo Bučje.

(A-J)”.01.-2000. 3921.. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. Regija 2: Bosanski Novi. (A-J)”. Sarajevo 1988. 3925. Brotnjice. 3926. Tom II. Busovača. Čovka. Benac Alojz. Benac Alojz – Čović Borivoj. Zagreb 1984. Benić Gordana. Slobodna Dalmacija 57/17611. Ključ. Bešlagić Šefik. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. 130. Tom II.. Regije 1-13.. Beritić Dubravka. ANU BiH.. Mrkonjić Grad.. Bosanska Dubica. Tom III. Split 27. 3929. Odjeljenje društvenih nauka 30.. JLZ Miroslav Krleža. Delmati i Hrvati (Izložbe: Zbirka franjevačkog samostana iz Livna u Arheološkom muzeju u Zagrebu).03. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. Benac Alojz. Slobodna Dalmacija 57/17651. MANU-SANU-ANU BiH. 199. 67-68. Benić Gordana. Benac Alojz – Mazalić oko. (A-Nove)”. Zagreb 1984. GZM (A) 44. Prijedor. 39. O problematici srednjovjekovnih nadgrobnih spomenika. P). Sarajevo 1988. Od Delmata do naših dana (Izložbe: U iščekivanju arheološke zbirke Franjevačkog muzeja na Gorici u Livnu).. AL BIH. ZM. Breza. Zenica.. Benac Alojz – Kraljević Ljiljana – Levi Aleksandar. 3924. Regija 10: Sanski Most..360 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 146-147. Regija 14: Kakanj. (A-J)”. Djela 53. Gradina (Alihodže. Nišani XV i XVI vijeka u Bosni i Hercegovini. Vareš. JLZ Miroslav Krleža. 3922.. 3927. Zagreb 1984. Beritić Dubravka. Regije 1-13. JLZ Miroslav Krleža. Regije 14-25. Arnautovići (Vi). 37. (A-J)”. Kiseljak. Bila. JLZ Miroslav Krleža. Arheološka nalazišta. Benac Alojz – An elić Pavao. AL BIH. 198.. Benac Alojz. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. “Enciklopedija hrvatske umjetnosti 1. T). Sarajevo 1988. Kreševo. Tom II. 3920.. (Forum) 4-5. (* . Zecovi (Grad. 3923. 201-208. Fojnica. 3932. Benac Alojz. 2000. 275. Zagreb 1984. Benac Alojz. Visoko.. Zagreb 1995. AL BIH. 3931. ZM. Regije 1-13. ZM. 14. Arheološka nalazišta. Banja Luka. Pucarevo. AL BIH. 3930. “Bogumilstvoto na Balkanot vo svetlinata na najnovite istražuvanja”. Split 07. Sarajevo 1989. 128. 3919. 195-205. Hrustovača (SM). 3928. Sarajevo 1978.. IV + 95 + ilustracije (63 slike). Jedan istorijski pogled na izučavanje stećaka. 2000. Regija 13: Travnik. Sarajevo 1988. Vitez. Arheološka nalazišta. Skopje 1982. ZM. Arheološka nalazišta. Brotnjice. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1.

477-489. Iz knjige “Stećci”. 155-192. 28-34.. Tihić Smail. Sarajevo 1980..06. Bešlagić Šefik. 413-414.. 108-109. Sarajevo 1981. Beograd 1979. Bešlagić Šefik. Novi hrišćanski nišan (U selu Stranama kod Prače prona en je još jedan vrijedan spomenik iz XV vijeka)... Dvije nekropole stećaka u okolini Knina. 638-647. 3937. Bešlagić Šefik. Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 21 (Fiskovićev zbornik I). Bešlagić Šefik. (* Zorić Damir. NS 14-15. 565-568.. Bešlagić Šefik. 3944. 95-107. 3941.. 1978. 3942. 3939. (KUN) 3. Radovi 17.. Stećci u Boljunima. 3936. Sarajevo 25. 3934.. 256-257. Bešlagić Šefik. 1981. Jovan. 17.. SIZ kulture. Živković Pavo. Zagreb 1984. Sarajevo 1982. Bešlagić Šefik. Oslobo enje 38/11791. Most VI/26-27. Radio Sa VIII/25. 3940. Stanić Radomir. Sarajevo 24. Sarajevo 1978. Beograd 1979. Autohtoni spomenici (Stećci sjeverne Dalmacije).. Balcanica 15. Bešlagić Šefik. Čovek i njegova životna sredina 2.kultura i umjetnost. Biblioteka Kulturno naslje e. Slovo Gorčina 7... Bešlagić Šefik. Sarajevo 1981. Bešlagić Šefik. “Duvanjski dani kulture”. NEV XXVIII/1-2. Oslobo enje 36/10794. 22. Odjek XXXI/2. 3938. 428-429. 97-105.Kultura 361 Kujundžić Juraj.. Scena kola i lova kao reljefni motivi stećaka. Jedan austrougarski popis stećaka. Sarajevo 1978. 638.. Mostar 1979. Nišan Mahmuta Brankovića. 3946. Biljezi pismenosti (Ćirilički epigrafski spomenici stare Bosne). Majstori stećaka. Sarajevo 1981. Zaštita stećaka. Veselin Masleša. Starinar 36.. 65-83. Beograd 1981. 249-273. Stećci u okolini Trogira. NS 14-15. 3935. 9. 3943. ZNM 12.) . Beograd 1985. Beograd 1984.) 3933. 207211. 1978. Bešlagić Šefik. Bešlagić Šefik.. 49-51. Radio Sa VIII-IX/27-28 (1979-1980). Odjek XXXIV/8.04. Sarajevo 1979. Stećci ... Bešlagić Šefik. Bešlagić Šefik.. Armenski hačkari i naši stećci. Bošković ur e. (* Trifunovski F. Beograd 1984. Duvno. Split 1980. Stolac 1979.) 3945. GEM 45. Glasnik Društva 8.

Bahtijevica (59). Oslobo enje 40/12614. Oslobo enje 39/12168. Hrišćanski nišani u Stranama kod Prače. 3950. Bešlagić Šefik. Pretpostavke i dokazi (O lokalitetu Crkvina kod sela Vrtuci na Ilidži). 3958. Broj i teritorija stećaka (najnovije stanje). Bešlagić Šefik.362 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Gošića han (469). Most X/50.. 7. 7. Sarajevo 1987. Bešlagić Šefik. Bešlagić Šefik.. god. (* Jalimam Salih. ANU BiH. Hreša (542). Cernica (227). Bešlagić Šefik. 1982. 3960. Avtovac (52). Odjek XL/1.-2000. Jalimam Salih. Sarajevo 05... Naša riječ XXIX/1777. Sarajevo 1983. Kamene stolice u srednjovjekovnoj Bosni i Hercegovini. Izvještaj o probnom kopanju na Crkvini kod sela Vrtuci 1960. 3956. 1983. 9. Sarajevo 1982. 3952.. Biskup (133). Feljton: Gradešin natpis iz Puhovca (1-3): (1) (Spomenik izuzetne vrijednosti). Donja Zgošća (331).. Bukovica (208)... Drežnica (338)..... 2. Prilozi XVIII/19. Bešlagić Šefik.1961. Sarajevo 1982. 9. Djela 59. Banja Luka 1988. 3949. Čuklić (276). (2) (Jedinstven slučaj u epigrafici). Gradac (486). Sarajevo 1983. Odjek XXXV/19. Bešlagić Šefik. Bešlagić Šefik. 91-94. Sarajevo 1983. 124-129. Sarajevo 1982.08. (Srednjovjekovne kamene stolice iz Donje Bukovice i Kosora). Mostar 1983. 229-234. 25. Sarajevo 15. (3) (Gradiša Kulinov sudija). Natpis vojvode Mastana u Drežnici. Zenica 1984. Grubač (505). Oslobo enje 40/12627. Most X/46-47. Sarajevo 18. 37-55. Ćiro Truhelka i stećci. Radio Sa XII/40. Boljuni (155). Naša riječ XXIX/1778. Radovi ANU BiH 73. Bešlagić Šefik.. Crkvina (239). 3954. IA MI BiH 19. Gvozno (511). Bešlagić Šefik. Si kami varda... Brankovići (186). 3955. JLZ Miroslav Krleža. Naša riječ XXIX/1776. 3948. Zenica 1984. 261-270. Srednjovjekovne kamene stolice iz Donje Bukovice i Kosora. 87-92.. 186-187. Bešlagić Šefik. 3951. 3953. Sarajevo 1985. (KUN IV/49). 319-348. Bešlagić Šefik.. 3947. Buturović Polje (213). Jeleč (686).05. 1983. Mostar 1983. Bešlagić Šefik. Odjeljenje društvenih nauka 34. GZM (A) 37. Blidinje (143). Koliki je broj stećaka. IZ 9.. 3957. 13.. Zagreb 1984. 8. O umjetnosti stećaka. Odjeljenje društvenih nauka 22. Tajna kamenih stolica. 119.) . Zenica 1984.08. (A-J)”. 3959. Bešlagić Šefik. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1..

Grubač.. u Humskoj Zemlji). Narodne i borbene igre na stećcima. Bešlagić Šefik. Bešlagić Šefik.. Ljubomir (226). Naš svijet XXII/251. Oslobo enje 42/13421. 2. Ljubinje (218). Bešlagić Šefik. 3967. Turniri na stećcima. Turistički savez. Bešlagić Šefik. Ljubuški (227). IA MI BiH 24. (K-Ren)”. Podgradinje (604).. Bešlagić Šefik.10. godine (i rasprave Dr. vijeka. Kameno korito u Hamzićima. Život i običaji predaka (Bosanska srednjovjekovna umjetnost). 3969. 1985. Kamene stolice stare Bosne. Sarajevo 1987. 32. 7. stećci i dalje propadaju?). Naklo (421). Povodom dolaska grofa Tisze u Sarajevo 1918. 3975.. Obalj (488). 71-81.. 25-29. koji su pripadali župi Broćno. Sarajevo 1986.. Kalinovik (6). JLZ. Sarajevo 1987. Ludmer (213). 3966. Bešlagić Šefik. Zagreb 1986. 28. Plodovi našeg vremena (Zbog čega. 1987.Kultura 363 3961. 3970. Hercegovina 6.. Stećci . Naš svijet XXII/248. 618.. Bešlagić Šefik.03. Truhelke). Sarajevo 1986. Oslobo enje 44/14025. 28. (KUN VII/222) 8. 24. 170-171. Osijek 1987.. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 2. Bešlagić Šefik. Masters of stećaks (Grubač and Semorad were two of the best known stećak stonecutters). Sarajevo 1988. Sarajevo 07. 1986.. Opličići (502). Bešlagić Šefik. 3965. . EJ 4.07. Bešlagić Šefik. Sarajevo 30.simboli u kamenu. 3968. 389-398. Olovo (496).. JLZ Miroslav Krleža. i pored svih društvenih odluka i akcija. Naš svijet XXIII/258. Mostar 1987. Osječki zbornik 18-19. Korito čatrnje u Hamzićima. 3964. 25-28. Police (608). 3971.. izdanje. 9596.. La evine (169). Bešlagić Šefik. Turistički savez. Sarajevo 1986. Bešlagić Šefik. 3963. Naš svijet XXIII/265-266. Oslobo enje 43/13543. Radimlja (676-677). Kopošić (90). Zagreb 1987. Sarajevo '84. 3962. Popovo polje (618). IA MI BiH 23. Sarajevo '84. Ć. Dance presentation on stećaks. Sarajevo 1986. Bešlagić Šefik. Bešlagić Šefik. Presentation of hunt on stećaks. 3973. Bešlagić Šefik. (KUN VIII/237) 8. Sarajevo 05. 3974.. Jedinstvena umjetnička pojava (Na području opštine Čitluk postoje lokaliteti iz prvih decenija 16. 3972. Sarajevo 1987.

Zagreb 1984. Bešlagić Šefik. Zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog naslje a Bosne i Hercegovine. 33-40. 3981. Sarajevo 1989. Sarajevo 1988. Sarajevo 29. Mostar 1991. 21. Odjek XLIII/4. 3978. 3977. Cavtat (145-146). 3976. Sarajevo 1988. Evropska turneja biliga (BiH stećci u Parizu). Most XVIII/87-88. Bešlagić Šefik – Zečević Lj.09. Ljiljan 388.) . 41. (A-Nove)”.10.. 3991. 7.. 30.. 3986.. Mostar 1997. Sarajevo 2000. 3984. Ćirilički epigrafi stare Bosne. Muzej XIV olimpijskih igara. IA MI BiH 25.. Grabovac (470)... Narodne i borbene igre na stećcima. 3988. 1991. (A-J)”. 16.. Klesari stećaka. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Kameno korito iz Pašić – Kule. Bosanski franjevci u pedagogiji i narodu.. 1990. Cavtat (222). 150. Bezić-Božanić Nevenka. 30. 12. 3980. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. Sarajevo 21. Beus Zorica. 34. 3985.. Sarajevo 1989. Imotska krajina (639). Bešlagić Šefik. Na kostima i stećcima pravi se put. JLZ Miroslav Krleža. Bešlagić Šefik. Bikić Jasmina. Bešlagić Šefik. Bešlagić Šefik.. “Enciklopedija hrvatske umjetnosti 1. (* . Slovo Gorčina. Klesanje kao umjetnost. (KUN VII/355). Sarajevo 1988.. O velikom kamenu. Sarajevo 1990. Zagreb 1995. Bešlagić Šefik. Sarajevo 10. 3987. Naš svijet XXIV/270. Oslobo enje 48/15576. Stećci u Boljunima. Bevanda Mladen. Zajedničko obilježje pisma. Sarajevo 1986. 20. Sarajevo 1990. 33. 142-143.. Naš svijet XXIV/275.364 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Bezić-Božanić Nevenka. 3990. Bešlagić Šefik.. Dragosalić Radoje (Radoje s Neretve) (204). Odjek XLI/18. “Blago franjevačkih samostana Bosne i Hercegovine (Izložbeni katalog)”. 3982. Sarajevo 1988.11. 3989. Imotska krajina (359). Dijaci stećaka.. Bešlagić Šefik. 1988. Oslobo enje 45/14450. 3979. 3983. Hrišćanski nišan. Bešlagić Šefik. 57-60. Oslobo enje XLVII/15240. 8..-2000. Naš svijet XXV/281... Odjek XLIII/13-14.

Veselin Masleša. Boban Vjekoslav. ZM. VK) 20. Crkvina (VK) 17. (* Karadža Filip. Povijest svjedoči da je današnje stanje glede uporabe hrvatskog jezika u BiH – katastrofalno!. Ljubljana 1985.. “Blago franjevačkih samostana Bosne i Hercegovine (Marko Karamatić – Andrija Nikić)”. Glasnik Društva 6. (PFB III/4). do kraja austrougarske vladavine u Bosni i Hercegovini 1918. VK). 3995. C) 25. 616 + 46 karti. “Istorija srpskog naroda. Beograd 1980. Sarajevo 1985. SKZ. Knjiga 487. 2. “Blago na putevima Jugoslavije. Jukić 15. Bobaš Mirko. 103-110. Istorija stare srpske književnosti.. Počeci srpske književnosti. Stećak Mihovila Grahovčića.. 334.. Bogdanović Dimitrije. B). CCP XXII/41. BK) 21. 212-229. 53-70. Crkvina (Podzvizd. Jugoslavijapublik. Prva knjiga. Kolo 73. SKZ. Enciklopedijsko-turistički vodič”. Mostar 1999. Crkvina 2 (Velika Gata-Krnja. 51. izdanje. Istorija stare srpske književnosti. 4000. Tržac (Grad. 3996. Bojanovski Ivo. Sarajevo 1979. (* Stanić Radomir. AL BIH. obljetnice pisma Inocenta IV. Regije 1-13. Regija 1: Velika Kladuša. Bogdanović Dimitrije. 4003. Hrvatska ikavica u Herceg-Bosni (Antireferat kao metafora). Radotina kula (C) 24. Šturlić (C). Tom II.. GDI BiH 28-30 (1977-1979). Zagreb 1990. Sarajevo 1975. Balcanoslavica 7. Podzvizd (Grad. 306. Beograd 1982. godine). Sarajevo 1991. 146. VII + 311. 1. (* Mikl-Curk I. Bogdanović Dimitrije.) 3998.. 97-98. Mostar 1999. izdanje. Beograd 1991. C) 26. Bojanovski Ivo. Arheološka nalazišta.. 5-14.. Skopje 1978. 4002.) 4001. Zagreb 1998. Cazin.. Bogović Mile.... Stijena (Grad. . senjskom biskupu Filipu).. Bosanska Krupa.) 3994. Boban Vjekoslav. Einige Ergebnisse in der Erforschung mittelalterliener Burgen im Bosnien mit beseonderer Beachtung der Transformation der Burgen im Artilleriefestungen. 71-97. 370-371. Bogićević Vojislav. Hresno (Gradina. Bihać.Kultura 365 3992. Put glagoljice od redovnika preko seoskih svećenika do biskupskog dvora (U povodu 750. Bilten FTS XVIII/1. Osvit 2-3. Privredni vijesnik.. Motrišta 13.. Beograd 1981. 3997.. Japar-grad (Gradina. Arheološki vestnik 36.) 3993. 14-16. VK). SKZ. Od najstarijih vremena do Maričke bitke (1371)”. Pismenost u Bosni i Hercegovini (od pojave slovenske pismenosti u IX v. Beograd 1983. Stari Grad (BK). 311-314. 3999. (* Ćurić Hajrudin. Sarajevo 1988.

Tom III. 4012. Regije 14-25. Sokolac. AL BIH. Kulsko brdo (BN) 37. Veliki Grad (Gradina. Gradina (SM) 145. ur evac 1 (Gradina. ZM. Žepče. Čelinac. ZM. Regija 10: Sanski Most. Regija 8: Teslić. Arheološka nalazišta. ZM. 4011. Bojanovski Ivo. Gradina (Stolica. Tom III. Zidina (Gradina. Gornji Vakuf. Crkvina (Donji Dabar. AL BIH. 4010. Regija 22: Glamoč. Bosanska Dubica. MG) 144. Sarajevo 1988. 4007. Sarajevo 1988. 148. 4005. Tom II. 4009. Tom II. Kamičak 1 (K) 147. ZM. Arheološka nalazišta. Bojanovski Ivo. Regije 1-13. Grad (Dabrac. Srebrenica. Grad na Stogu (Z). Sarajevo 1988. Ključ. Crkvina (Šehovci. BG) 164. Donji Vakuf. Sarajevo 1988. Vareš. Kiseljak. S). Regija 11: Bosanski Petrovac. Stolac. . Regija 12: Šipovo. Cintor (BD) 34. Rašče-Ljubina (S) 78. Tom III. Š). Tom II. Luka (N). AL BIH. Regije 1-13. Arifov grad.. Titov Drvar. SM) 143. Regije 14-25. Sokol (Sokolac. Arheološka nalazišta. Arheološka nalazišta. Arheološka nalazišta. Livno. Arheološka nalazišta. AL BIH.. Prijedor. Gradina (Crkvina. Mrkonjić Grad. 4016. Lubardišta (S) 74. Bojanovski Ivo. Tom II. AL BIH. SM) 142. Tom II.. Arheološka nalazišta. AL BIH. Ljubinje. Ro) 97. Regije 14-25. Regije 1-13. 4015. Ka).-2000. MG). Bojanovski Ivo. Sarajevo 1988. Tom II. Svinjara (KV) 132. Regija 17: Rogatica. Tomina kula (SM) 150.366 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 4006. Gradina (Č) 129. Bratunac. Regije 1-13. ZM. ZM. Rudo.. Arheološka nalazišta. Kotor (KV) 131. Gradina (Dabrac. 4013. 185. Kladanj. Bojanovski Ivo. Kreševo. ZM. Skender Vakuf. Breza. Sarajevo 1988. Tom III. Duge njive (Kaursko groblje. SM) 151. Regije 1-13. ZM. Tom III. Sarajevo 1988. ZM. Bojanovski Ivo. Gaj (Ro) 94. Donje Vrtoče-Morače. ZM. 4014. Zavidovići. Tešanj. TD) 161. Sarajevo 1988. Regija 19: Nevesinje. Fojnica. Vlasenica. Regija 2: Bosanski Novi. AL BIH. 170. Arheološka nalazišta.. Bojanovski Ivo. Bosansko Grahovo. Arheološka nalazišta. Regije 14-25. AL BIH. Bugojno. Sarajevo 1988. Sarajevo 1988. 117. Crkvina (Crnići. Jajce. Han Pijesak. Kupres. 17. 239. Trebinje. Crkvina (Kijevo. Šekovići. Maglaj. Momčilova kula (Tičin grad. Regije 1-13. Regija 14: Kakanj. Bojanovski Ivo. AL BIH. Regije 14-25. Njivica (Ro) 103. AL BIH. S) 69. Višegrad. Bojanovski Ivo. Visoko. Kula (BN). Sarajevo 1988. Bojanovski Ivo. 4008.. ZM. Regija 20: Bileća. Bojanovski Ivo. Sarajevo 1988. Gradić (G). Gacko. SM) 142-143. SM). ZM. Regija 9: Banja Luka. Arheološka nalazišta. Bojanovski Ivo. Regije 14-25. Regija 16: Olovo. Arheološka nalazišta. AL BIH. AL BIH. Tom III. Kotor Varoš.

10. 177-192. Sarajevo 15. 9. VAHD 87-89 (1994-1996). Regija 19: Nevesinje.. "Bosna i Hercegovina u tokovima istorijskih i kulturnih kretanja u jugoistočnoj Evropi".. 109-118. 216. “Bosna i Hercegovina. 321-322. Bonačić Mandinić Maja.) . 1979.. 4018.. AL BIH. La culture medievale sur la teritoire de la Yugoslavie entre l’orient et l’occident.. 285-290. Bošković or e. 974. Behar VIII/43-44. (* Kadrić Adnan. 9. Bojanovski Ivo. Sarajevo 1980. Oslobo enje 45/14477. AL BIH. Tihaljina-Mlinarevići. Zagreb 1999. ZM. Gacko. (Priredili Enes Duraković i Fehim Nametak). Sarajevo 1978. Oslobo enje 37/11625. POF 49 (1999). (Alojz Benac – Ivan Lovrenović)”.. Tom III. 141.. Split 1998. Babić Mirko. Neum.-Ladine. ZM. Regije 14-25. NS 18-19. Sarajevo 1988. Čapljina. 4025. G) 321. I knjiga. JIČ XX/1-4. Oslobo enje 36/11238. Regija 19: Nevesinje. Arheološka nalazišta. 4022. Lj) 334. Sarajevo-Beograd 1980.. “Bošnjačka književnost u književnoj kritici (Starija književnost)”. Sarajevo 1989.. (* Alva Tatjana. Bošković or e.. Starinar 32. 1988. 351-354.. Sarajevo 1988. 4026. Džanko Muhidin.09. AL BIH. Nalazi novca s lokaliteta sv. Dračevica (Gornji Radišići. Samograd (Grab-gorica. Tom III.) 4024... 10. Tom III.Hercegovine. Marulić XIV/5. Regija 25: Grude. Sarajevo 11. Bojanovski Ivo – Glavaš Tihomir. Macan Trpimir. ZM. Vid u Vidu kod Metkovića. “Bosnia y Hercegovina”. (* Dizdar Enver. Beograd 1981. Zagreb 1981. Sarajevo 2000. 10... (Alojz Benac – Ivan Lovrenović)”. Sarajevo 07. Bojanovski Ivo – Miletić Nada. Beograd 1981. Jugoslovenska revijaSvjetlost. 25-28. Izdavačka kuća Alef. 1980. Benac Alojz. 521-522. Jugoslovenska revijaSvjetlost.. Lj) 323. 4027. Boščica (N). Sarajevo 1989. 4021.. 141. Biograd (N).10. Sarajevo 1998. Sarajevo-Beograd 1980. ZM.) 4023. “Bosnie . Arheološka nalazišta. Neki rezultati proučavanja srednjovjekovnih gradova u Bosni s posebnim osvrtom na transformaciju burga u artiljerijsku tvr avu. Osvrt na neka pitanja o graditeljskim vezama izme u Primorja i centralnih oblasti Balkana u srednjem veku. Regije 14-25. Regije 14-25. Ljubuški.. 4019. 168. 4028. 216.Kultura 367 4017. Bojanovski Ivo. Secretaria de Informaciones del Consejo Ejécutivo de la Asamblea de la Republica Socialista de Bosnia y Herzegovina. Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 21 (Fiskovićev zbornik 1). Benac Alojz.. 232. Sarajevo 1988. 87-90. Arheološka nalazišta. Gacko. Split 1981. Crkvine (Bašine njive. Odjek XXXIII/22. 4020.

Stakleni inventar lokaliteta sv. Prilog valorizaciji humsko-dukljanskog kulturnog područja u prvim fazama njegova razvitka (do 12.. Bratulić Josip.). 2. 145-146. JLZ. 4033. Sarajevo 29. VAHD 87-89 (1994-1996). 233-234. 145-146.. 125-139. izdanja Enciklopedije Jugoslavije”. st. misali i brevijari (36-37). ŠK. 4038.. 4032. Budak Neven.. 4037. Grškovićev apostol. O broju i sastavu članova slavenske jezične zajednice. JLZ. Zagreb 1980. Ćiril i Metodije (75). Split 1998. 125-135. Brozović Dalibor. 617-618.) . Bratulić Josip. 4034.. Jezik (Bosna i Hercegovina). Bratulić Josip. JLZ. Pismo. 4030. 2. 457. Sarajevo Publishing. “Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina. izdanja Enciklopedije Jugoslavije”. Zagreb 1983.. Vid u Vidu kod Metkovića. Bratulić Josip. SP III/16. EJ 2. Leksikon hrvatske glagoljice. Bublin Mehmed. Naš svijet XX/219. Oslobo enje 56/18943. 145146. Minerva. Biblije. 24. 4035. Osam vijekova svoja (Magistrale bosanske historije i kulture). “Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture”. Jezik. izdanje.. Brozović Dalibor. (KUN 75/533).) 4039.-2000. 9. Zagreb 1995.. izdanje. "Fojnica kroz vijekove". Zagreb 1978. Zagreb 1986. Bratulić Josip. Split 1986. Kako je nastajao književni srpskohrvatski-hrvatskosrpski jezik.368 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. ŠK. 4043. Separat II.02. JLZ. Jezik.. 4036. 4040. Buljević Zrinka. 4042. Brozović Dalibor. Jezik (Bosna i Hercegovina). Buljina Halid. 4041. Fojnica-Sarajevo 1987. 4029. “Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture”. Gradovi Bosne i Hercegovine (Milenijum razvoja i godine urbicida) – The Cities of Bosnia and Herzegovina (A Millennium of Development and the Years of Urbicide).. Cerovina Slavko. Čaušević Dženana. Oslobo enje 49/15695.. Bratulić Josip – Vončina Josip. Zagreb 1982. Kulturno-istorijski spomenici. 255 + 1 karta. Sarajevo 1999. Zagreb 1982. “Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina. (* Omerbegović Nermina. 1999. Zagreb 1983. Zagreb 1980.11. Sarajevo 1984. 53-66. 30. Sarajevo 19. 123-175.. Biblioteka Kulturno naslje e BiH. izdanje. EJ 4. Filologija 8. JLZ. 4031... SO Fojnica-Svjetlost. EJ 2. 2. Separat II. 1992. (Dvojezično).

Sarajevo 1987. “Salko Čevra. Čevra Salko. JLZ. 1986. Stari mostovi u Bosni i Hercegovini. Džemal Čelić.. 4054. Mostar 2000. Čelić Džemal. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 2. Biblioteka “Kulturno naslje e”. Sarajevo 1991. Stolac 1984. 1984.. 4051.. 2 izdanje. Azra Begić). 3034. 2. (Dvojezično). Svjetlost.. Most XXII/95 (6). 4047... 347-357. EJ 3. Pisana riječ u Bosni i Hercegovini. Radio Sa XVI/60.. “Hercegovina (Fotomonografija Hercegovina)”. 5-34. Čelić Džemal. 4052. POF 41. Zagreb. Čelić Džemal. Trajanje u drvetu i kamenu. ( uro Basler. Slovo Gorčina 12. 14-15. 470-472. JLZ. Češljić Bojan. JLZ Miroslav Krleža. Čelić Džemal. 2 izdanje. Čelić Džemal. "Umjetničko blago Bosne i Hercegovine". Dvorci (Bosna i Hercegovina). Čelić Džemal. Novi cvijet/Božićno izdanje 1994. 4056. 4046. 4057. Zagreb 1981. 38-44. Zdravko Kajmaković. Islamski kulturni centar. (K-Ren)”. Tokovi pisane riječi u Bosni i Hercegovini. Narodna umjetnost (Bosna i Hercegovina). Biblioteka Matica bosanska.. 4050. Prilog proučavanju porijekla stare bosansko-hercegovačke gradske kuće. EJ 4. Graditelji Sarajeva. Sarajevo 1988. “Sarajevo-Publishing”. (S) ploče humske glagol”. 433-434. 4045. Čelić Džemal. 7-9. Gradovi i naselja.. 4049. Veselin Masleša. 232-236. (Za)što (je) bosančica. Zagreb 1987. . Currents of literacy in Bosnia and Hercegovina. 361-370. Čelić Džemal. 4055. 702. Čelić Džemal. Čelić Džemal. Odjek XXXV/18. 4053. Domaće i orijentalno u materijalnom i kulturnom naslje u bosansko-hercegovačkih Muslimana. Grad (Bosna i Hercegovina). Sarajevo 1982. Najstariji samostani provincije Bosne Srebrene. Čelić Džemal – Mujezinović Mehmed. Mostar 1996. Čelić Džemal. NIRO Privredni vjesnik Zagreb-SSRN BIH Me uopćinska konferencija Mostar. 67-95. Kulturno-historijski spomenici Hercegovine.. Sarajevo 1982. Baška Voda 1994.. 23-25.Kultura 369 4044. 4048. Zagreb... izdanje. "Pisana riječ u Bosni i Hercegovini od najstarijih vremena do 1918. godine – The Written Word in Bosnia and Herzegovina from Earliest Times up to 1918". “Širenje islama i islamska kultura u bosanskom ejaletu”. Sarajevo 1998.

Čović Borivoj. 225. Arheološka nalazišta. P) 34. Dolić (T) 173. Kekića glavica (BK) 21. Novo Sarajevo. Arheološka nalazišta. 4069.370 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.. Regija 2: Bosanski Novi. 4066. Podlijak 1 (Ro). Gučevo (Ro) 98. Cazin. Crkvina (Kamičani. Čitluci (S) 94. Regije 14-25. Regija 22: Glamoč.. Sarajevo 1988. Ljeskova glavica (T) 185. Arheološka nalazišta.-2000. Čović Borivoj. Sarajevo 1988. Tom II. Ilidža. Pale. 7-26. Stolac. ZM. Sarajevo 1988. Trebinje. Sarajevo-Stari Grad. Crkvina (Sjeversko. Čović Borivoj. AL BIH. Ro) 93. 179-193. Arheološka nalazišta. Konjic. AL BIH. Regije 14-25. Naklo (Ilidža) 53. .. AL BIH. 4063. Sarajevo-Centar. 4060. Pismenost i knjiga bosansko-hercegovačkih Hrvata u osmansko doba. Banovo groblje (L) 235. Ružić njive (B) 191. Sarajevo 1988. ZM. 4062. Sarajevo 1982. Rusanovići (Ro) 106. Ljubinje. Čović Borivoj. Čović Borivoj. Bosanska Krupa. Arheološka nalazišta. AL BIH. Tom II. Čović Borivoj. Gradina (Tepića gradina. Regija 15: Ilijaš. CCP XVII/31. Jablanica. Vogošća. ZM. Čović Borivoj. Gradina (Veliki Badić-Drenova Glavica. 4065. Regija 10: Sanski Most. 145. ZM. Regija 17: Rogatica. Mramorje (Ro) 102. Bosančica. AL BIH. AL BIH. Rajino brdo (P) 55. AL BIH. 4064. Glavice (T) 175. Regija 1: Velika Kladuša. Mrkonjić Grad. Arheološka nalazišta.. 49-128. Regije 14-25. Golinjevo 1 (L) 238. Regije 14-25. Tom III. Previja (S) 105. Regije 14-25. 4061. Gradina (Sastavci. Zagrebnice (T) 197. Tom II. Tom III. Beograd 1999. Hadžići. Regije 1-13. 4059. 4067. Trnovo. Bihać. Livno. Praistorijski tumulusi sa srednjovjekovnim ukopima u selu Orahu kod Bileće. Arheološka nalazišta. Čović Borivoj. BK) 20. Sarajevo-Novi Grad. Čigoja Brankica. Arheološka nalazišta. Knowledge. Grebnice (T) 180. Borci (Vrlazje. Prijedor. 56-59. Pješivica 1 (Ro) 104. Ro). K). Sarajevo 1988. Čorić Boris. 4058. Oštra glavica (BN) 38. ZM. Legati hrvatskih iseljenika u Veneciji vjerskim ustanovama u domovini. "Pisana riječ u Bosni i Hercegovini od najstarijih vremena do 1918. Sarajevo 1988.. Čoralić Lovorka.. Zagreb 1993. Višegrad. Tom III. Ključ. Sarajevo 1988. godine – The Written Word in Bosnia and Herzegovina from Earliest Times up to 1918". Brankovići (Ro) 92. Regije 1-13. 4068. Čović Borivoj. P). Sarajevo 1988. Bosanska Dubica. Regija 21: Prozor. Veselin Masleša. Sokolac. Tom III. ZM. Velika gradina (Varvara. SM). “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Tom III. Orah (B) 188. Regije 1-13. Rudo. Tribunia 6. ZM. Debelo brdo (C) 42. ZM. Regija 20: Bileća. AL BIH. Trebinje 1982.

Regije 14-25. 93-99. Čremošnik Irma. Regije 14-25. Gradina (Crkvine. Sarajevo 1988. Živaljevići (Pribićevac. Gradac (Donji Kranjčići. Sarajevo 1988.. Regija 2: Bosanski Novi. Arheološka nalazišta. Gomile (P). 4078. Gomile (Mrkodol. Grad (D) 264. Tom III. 4081. Velika gradina (D) 277. Sarajevo 1988. G). Čović Borivoj – Marijanović Ivanka. Arheološka nalazišta. Arheološka nalazišta. Gomile (Matin han.. Regija 24: Lištica. Regija 21: Prozor. Arheološka nalazišta. Čović Borivoj – Miletić Nada. Regije 14-25. Regije 1-13. Bratunac. Čitluk. D) 263. 109. Gromile (Čavkići). 71. 4074. 4077. Bosanska Rača 1 (Bi). Sarajevo 1988. Bijeljina. Posušje. Čremošnik Irma. Posušje. Sarajevo 1988. Regije 14-25. Višegrad. Mandina gradina (D) 270. Regija 23: Duvno. Šiljak (Dolac.. Sokolac. B). Gradina (D) 264-265. Arheološka nalazišta. ZM. 132-158. AL BIH. ZM. Sarajevo 1988. Regije 1-13. AL BIH. Srebrenica. 297-298. Tom II. ZM. Bronzani nalazi sa slavenskih naselja sjeveroistočne Bosne. ZM. . Tom II. Čremošnik Irma. Regija 17: Rogatica. Bosanska Dubica. 4080. Čović Borivoj. AL BIH. Regije 14-25. Sarajevo 1988. Prijedor. Beograd 1979. AL BIH.. Brodac (Bi) 89. Čremošnik Irma. Ljubljana 1980. Klisica (Z) 92. ZM. Arheološka nalazišta. 4072. Čović Borivoj – Miletić Nada. 20. Čremošnik Irma. Regija 16: Olovo. ZM. 4075. Regija 22: Glamoč. 213. AL BIH. ZM. Stećak (P) 276. AL BIH. Čović Borivoj – Miletić Nada. Jazbine 1 (Bi) 91. Tipovi slovenskih nastambi na enih u sjeveroistočnoj Bosni. Šekovići. ZNM 9-10. Tom III. 35. Cazin. L). Arheološka nalazišta.. Ljubljana 1981. 4073. Tom III. Ro). Gradina (Mokro. Arheološka nalazišta. Tom III. Jablanica. Arheološka nalazišta.. Bihać.. Sarajevo 1988.. Kaldrma (U). Livno. Arhivski vestnik 31. D). Glavica (D).Kultura 371 4070. AL BIH. Rudo. Mostar.. Tom III. Han Pijesak. 4079. Regije 14-25. AL BIH. P). ZM. Čović Borivoj. 4071. Kladanj. 139-144. Regija 6: Brčko. Vlasenica. Čović Borivoj – Miletić Nada. Tom III. Konjic. Regija 1: Velika Kladuša. Oraščići (Bi) 95. AL BIH. Nalazi prvih ranoslavenskih naselja u Bosni i Hercegovini. ZČ 35/1-2. Sarajevo 1988.. Bosanska Krupa. 249. Regija 23: Duvno. ZM. D). Gomile (Omolje. Čremošnik Irma. Tom III. 4076. 4082. Regije 14-25. Crkvina (P). Prekaje (Bi) 96.

Crkvina (Rogačići. 4085. Čremošnik Irma. Arheološka nalazišta. Tom III. SarajevoCentar. Sokolac. Sarajevo 1988. Crkvine (Žabljak. ZM. Hadžići. AL BIH. Regija 20: Bileća. Crkvina (B) 170. Sarajevo 1989. Tom III. Regija 25: Grude. 116. ZM. Čapljina.. 4088. 296. Sarajevo 1988. Regija 16: Olovo. Sarajevo 1988. Zenica. Tom III. Sarajevo-Novi Grad. Vitez. Sarajevo 1988. Regija 13: Travnik. ZM. Regija 15: Ilijaš. Ljubuški. Palačište (Palačišće. Čremošnik Irma. Regije 14-25. Regije 1-13. Teš). ZM. Tom III. Trnovo. Sarajevo 1988. Arheološka nalazišta. Regija 25: Grude. Regija 24: Lištica. 203.. GZM (A) 42-43 (1987-1988).. Han Pijesak. Ilidža. Sarajevo 1988. Regije 14-25. Arheološka nalazišta. ZM. Arheološka nalazišta. Čremošnik Irma. P). Višegrad. 68. Stolac. Tom III. 4083. Trebinje. ZM. Krstac (S) 184. Tom III. Regija 21: Prozor. Čremošnik Irma.. AL BIH. Regije 14-25. Vogošća. Bratunac. 4089. 4092. AL BIH. AL BIH. Čremošnik Irma. Gradina (M). Sarajevo 1988.-2000. 4093. ZM. Mostar. 324. AL BIH. Regije 1-13. Rimsko utvr enje na Gradini u Biogracima kod Lištice. Zavidovići. Sarajevo 1988. Rudo.. Gorica 4 (G). AL BIH. Tešanj. Regija 8: Teslić. Ilidža). Arheološka nalazišta. Regije 14-25. Čremošnik Irma.. Žepče. Čremošnik Irma – Glavaš Tihomir. Novo Sarajevo. AL BIH. Neum. AL BIH. Sarajevo 1988. Sarajevo 1988.. Busovača.372 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Regije 14-25. Regije 1-13. Sarajevo 1988. Ljubinje. Regija 17: Rogatica. Tom II. ZM. Sarajevo-Stari Grad. Pucarevo. 4087. Kršće (V) 100. 4084. 4086. Tom III. Regije 14-25. Arheološka nalazišta. AL BIH. 210. AL BIH. Regije 14-25.. 83-128. ZM. Vlasenica. Neum. Ljubuški. Arheološka nalazišta. Čremošnik Irma. Zvornik. . Crkvina (K). Arheološka nalazišta. Konjic. Gajevine (V) 94. Lopare. 4090. Srebrenica. ZM. Tom III. Čremošnik Irma. Kućišta (Č). Regije 14-25. Tom II. Maglaj. Tom II. Crkvište (S). Čremošnik Irma. Čitluk.. Jablanica. 41. Arheološka nalazišta. Čapljina. Čremošnik Irma. 329. Dračeva strana (B) 173. Šekovići. Arheološka nalazišta. 4091. ZM. Pale. AL BIH. Kladanj. Arheološka nalazišta. Ugljevik.

Ćirković Sima. Dubrovnik 1992. Čremošnik Irma – Miletić Nada. Biblioteka Dimenzije istorije 1. Sebil d. MH. 4099. duhovnici. (I-227. Svjetlost. Gornji Vakuf. Muslimani srpskohrvatskog jezika. Sarajevo 1988. Črnja Zvane. Ćeman Mustafa. “Sima Ćirković. 61-69. “Mustafa Ćeman.. Equilibrium. “Čudesna Jugoslavija”. Regije 1-13.. o.. Feljton: Obljetnice – 220. Beograd 1997. Povijesni prijepori”. Equilibrium. 4102. vojnici. Biblioteka Prošlost i sadašnjost. III-302). AL BIH. Regija 12: Šipovo. Ogranak Dubrovnik. 241-247. 4100. duhovnici. o. 4101. II-240. 4095. Ćeman Mirza Hasan. "Bosna i Hercegovina u tokovima istorijskih i kulturnih kretanja u jugoistočnoj Evropi". Bibliografija bošnjačke književnosti”. Dvor i kultura u srednjovekovnoj bosanskoj državi. (drugi dio). Det islamiskt arvet i konsten i Bosnien i Hercegovina. 4105. Sarajevo 1968. 35-45. Jajce. Sarajevo 2000. Sarajevo 1989..) 4104. 446-454. (* Macan Trpimir. Sarajevo 2000. Rabotnici. GR IZ BiH LXII/34. . ZM. Sarajevo. Stockholm 1999. Kupres. 4096. ZM. Ćirković Sima. Metaljka (Metalka. Rijeka 1978. Sarajevo 1994. Tom II. GR IZ BiH LXII/1-2. 263. Sarajevo-Ljubljana 1993. Sarajevo 1982. Dvor i kultura u bosanskoj državi. J). Ćerić Salem. “Trpimir Macan.. 4106. vojnici.. 182. Ćeman Mustafa. Bosnien – ett islamiskt kulturarv i Europa. 283-302. 435-445.. Medelhavsmuseet. Kulturna povijest Hrvatske (eseji i panorame).. 37. Ćirković Sima. Islamsko naslije e u umjetnosti Bosne i Hercegovine (prvi dio)... Bugojno. Rabotnici. Beograd 1997. Društva srednjovekovnog Balkana”. Stad och arkitektur i Bosnien och Hercegovina. I-III. Arheološka nalazišta. Stockholm 1999. Ćeman Mirza Hasan. 17-28. Otokar Keršovani. Feljton: Petsto godina bosanske (muslimanske) književnosti (1): (1) Ljiljan II/33.. En moske i Maglaj. Zagreb 1994. Bosnien – ett islamiskt kulturarv i Europa. Društva srednjovekovnog Balkana”. 4097. 13-20.. Foremal fran Zemaljski muzej. Ljiljan IV/64. Ćeman Mustafa. Knjiga 6. 26-27. “Sima Ćirković. godina ‘Hasanaginice’ (8): (8) (Dubrovačko-bošnjačke veze. Donji Vakuf.. Odjeci ritersko-dvorjanske kulture u Bosni.. Petsto godina bošnjačke književnosti. 4103. Biblioteka Dimenzije istorije 1. Medelhavsmuseet. Ćeman Mirza Hasan. 246. 97-118. 4098...Kultura 373 4094. Svjetlost.

Marginalije o jeziku i oko njega (pretisak iz Život XIX/11-12. Ćirković Sima. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Etide iz stare srpske književnosti. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Vojna biblioteka 15. Beograd 1984. Muzej hrvatskih arheoloških spomenika. Sarajevo 1995. “Mak Dizdar.. Oružje kroz vijekove (Izložba). Art and Architecture in the Balkans. Dizdar Mak.. Kameni spavač”. Deretić Jovan. Massachusetts 1984. (* Gordić S.. Novi Sad 1984.. Beograd 1999. 4112. 415-423. “Bosanski jezik”. Emanuel Grk. Biblioteka Ključanin. Split 1996. Uprava za politička pitanja Generalštaba. 3 promijenjeno izdanje”. slikar (2). 69-72. Bilješke i rječnik manje poznatih riječi. Knowledge. Zograf 15. D.374 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Emanuel Grk. Sarajevo 1970). 96-97.. Analiza proporcija tlocrta crkve u Gracu kod Hadžića. Marginalije o jeziku i oko njega (pretisak iz Život XIX/11-12. 384.. an Annotated bibliography... Novi Sad 2000. prepisivač i iluminator (XIV. “Senad Halilović. 4108. Staklo / Glass. Boston. Dizdar Mak. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. dopunjeno izdanje.. 4119. Dimitrijević Branka. 4110.02. slikar (1). D. 187-200. 688-693. Ćošković Pejo. Dizdar Mak. 4120. 189-190. 1417. . Sarajevo 1991. Srpski jezik. Viteške igre (84-85).. Dvor (139-142). Knowledge. “Hrvatski biografski leksikon IV (E-Gm)”. Oslobo enje 45/14240. Svetovi. Zagreb 1995. Deretić Jovan. 1988. GZM (A) 42-43 (1987-1988). Press centar Armije RBIH. LMS 433. Biblioteka Savremenici. Istorija srpske književnosti. Zagreb 1994. Beograd 1983. Marginalije o jeziku i oko njega. Sarajevo 1998.) 4115. Sarajevo 11. 38. Emanuel Grk. Deanović Ana. Biblioteka Bosanski krug. “Enciklopedija hrvatske umjetnosti 1. 4109. 356-359. Behar III/14-15.. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 4116.-2000. Dizdar Mak. Svjetlost. (A-Nove)”. (* Gabelič Smiljka. Nolit. 7.. 4118.) 4111. 4107. st) (38). Beograd 1999. Ćorić Božo.. 4117. “Bribir u srednjem vijeku. Sarajevo 1970). 2.. (dvojezično: hrvatski i engleski) 4114. Zagreb 1998. Iluminacija. Reference publications in art history. Ćurčić Slobodan. 4113. 23-34.. Delonga Vedrana. 159-171. Sarajevo 1989. fraza i pojmova. Staklo (694-696). Bosanski jezik”.

Sarajevo 1995. Neum. 50-53... Hercegovački spomenici kulture. Vladom Pandžićem). Ziral-Naša djeca.. nauke. Regija 25: Grude. Dodig Radoslav.. Baština.. Sarajevo 1998. Naša ognjišta XXIII/198. Dodig Radoslav. Hercegovina 4. . 4128. i 12. Dizdar Srebren. Godina 44. Putovanje Alberta Fortisa kroz Hercegovinu 1773. ZM. Bosanski jezik”. Dodig Radoslav. (Priredili: Enes Duraković i Fehim Nametak). Sarajevo 1970). Sarajevo 1987.Zagreb 1996. IA MI BiH. Dodig Radoslav. Arheološki lokaliteti u Ljubuškom. Sarajevo 06.. Hercegovina 3 (11). Stećci u Drinovoj Dragi u Veljacima (U čast 600.srednjovjekovna nekropola u Crvenom Grmu. 4129. “Bošnjačka književnost u književnoj kritici (Starija književnost)”. “Senad Halilović. Greda (Lj) 327. Na temeljima hrama boga Jupitera (Muzej franjevačkog samostana na Humcu kod Ljubuškog).-1995. 14.. Izdavačka kuća Alef. dr. O starim bosanskim tekstovima. Mostar 1997.. Dodig Radoslav. dopunjeno i izmijenjeno izdanje. 9-13. Ljubuški. Arheološka nalazišta. 4130. Dizdar Mak. Hrvati se ne mogu odreći ćirilice (Razgovor s prof. Kalendar Napredak za 1996. Humac 1996. Dodig Radoslav. Humac 1995. 73-80.. Krstionica iz močvare. Marginalije o jeziku i oko njega (pretisak iz Život XIX/11-12.. Federalno ministarstvo obrazovanja. 75-92 4123. Oslobo enje 35/10746. Knjiga 1. 4125. Kršni zavičaj 29.. ljudi i vrijeme.”. Čapljina. 4131. 4133. 5. obljetnice spomena Veljaka (1395. Greda . Tomislavgrad 1994.Kultura 375 4121. 4127. “Ljubuški kraj. Sarajevo 1998.. 4122. kulture i sporta/športa. 4132. Dodig Radoslav.). 1978. Mostar 1985. Drinova Draga (Lj) 323. Tomislavgrad 1993. Naša ognjišta XXIV/211. 225-240. V + 215. 4124.05.. Mostar . Sarajevo 1998. 153-160. 17-22. Dodig Radoslav. Regije 14-25. Tom III. Dodig Radoslav. Mlade kod Veljaka – kontinuitet od antike. Kršni zavičaj 28. Davne crkve u Gorici (Starokršćanska i starohrvatska crkva). Sarajevo 1988.. 176-177. Dizdarević Hasko. Dodig Radoslav. AL BIH. 4126. Drugo. 4134. kolovoza 1995. 143-148. Razvoj i perspektive obrazovanja nastavnika u Bosni i Hercegovini. 13. Zbornik Znanstvenog simpozija održanog u Ljubuškom 11.. I knjiga. Dizdar Mak.

Biblijska književnost u srednjovekovnoj Bosni (II). 4140. Beograd 1981. Skopje 1986. 4145. 4147. Crkvena književnost u srednjovekovnoj Bosni do sredine XIII veka. Obavijesti HAD XXVIII/1. 4144. Vesti o pozorištu u srednjovekovnoj južnoslovenskoj književnosti. 4136. 4148. Dodig Radoslav – Bošnjak Šime. Zbornik na trudove posveteni na akademikot Mihailo Apostolski po povod 75 godišninata od životot... Dragojlović Dragoljub. 2427.. SANU. Beograd 1984. Obrednik krstjanina Radosava i staromakedonsko nasle e. 4-13. Dragić Marko. KI XVI/61. Franjevački samostan u Kraljevoj Sutjesci. Tomislavgrad 1996. Istorija srednjovekovne bosanske književnosti (I). Hrvatske predaje i legende o starim grobljima u Bosni i Hercegovini.. Dragojlović Dragoljub. Balkanološki institut. 87-128. KI XIII/52. 4142. KI XVI/62. Gračina kod Otrić-seoca (Metković) – pretpovijesni i srednjovjekovni lokalitet. Beograd 1983. Znak Bosne IV/56. Beograd 1995. Duvnjak Stjepan. Zagreb 1996. 234. KI XVI/63. 4141.. 4137. Dudić N. 471-478. MANU. Beograd 1984. Oteti stećak... Durić Rašid. 4138.. 75-80. . Novi Sad 1997. Dragojlović Dragoljub. 49-57.. 26. Dragojlović Dragoljub. Naša ognjišta XXVI/226. Bosanski izme u srpskoga i hrvatskoga jezika. Istorija srednjovekovne bosanske književnosti (III). Beograd 1983.. Apokalipsa bosanskih krstjana i staroslovensko književno nasle e. Naša ognjišta XXX/273.. 4143.. Tomislavgrad 2000. KI XV/59. Dugandžić Ivan. Motrišta 15. 603-610.. Beograd 1983. Dragojlović Dragoljub. 4135. Kolo VII/2. 41-51.-2000. Istorija srpske književnosti u srednjovekovnoj bosanskoj državi. 15. 339-346. Stara groblja i nadgrobni belezi u Srbiji. “Folklorni teatar u balkanskim i podunavskim zemljama. 4139. Svetovi. 39-46. Mostar 2000.. Zenica 1998. Zbornik radova”. Dragojlović Dragoljub. Zagreb 1993. Biblioteka AZ. 213-258. Nekropola Biloševića u župi Rasno. Dragojlović Dragoljub.376 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Dugandžić Ivan. 4149.. Dragojlović Dragoljub. 4146. Posebna izdanja 21.

Srbac. Nagoni (BG). Vojislav. Prva knjiga. . Sarajevo 1988. ur ević Milan. 4155. “Istorija srpskog naroda. 1989. Kace (BG) 51. Vrijednosti i važnosti franjevačkog samostana u Kraljevoj Sutjesci. Gradina (Sovjak.. Crkvište (BG) 48. Sarajevo 1983. Gradina (Turjak-Šmitrani. 4157. Laktaši. Druga knjiga. IRO Školska knjiga Zagreb. 1“. 4156. urić J. 11-15. 4158. 4152. Regije 1-13.Kultura 377 4150. “Pedagoška enciklopedija.. urić J. urić J.. Od najstarijih vremena do Maričke bitke (1371)”. Beograd 1981. AD BiH. Gornji Pogradci. Gradina (Vakuf. Arheološka nalazišta. Preokret u umetnosti Nemanjinog doba.. Lisičji brijeg-Cintor (BG) 52. SKZ. Beograd 1996. SKZ. ZM. Od najstarijih vremena do Maričke bitke (1371)”. Beograd 1982. “Istorija srpskog naroda. Baćin (BG). BG). Erdeljan Jelena. Nadgrobni spomenici oblasti Rasa. 4159.. Poslednja umetnička žarišta. Palanka (BG) 53. BG). Beograd 1981. Babića kula (BG). Tom II.. OOUR Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Sarajevo. urića brdo (BG) 49. Doba borbi za očuvanje i obnovu države (1371-1537)”. Osnovne odlike razvoja pismenosti i školstva u srednjem vijeku. Varošanka (BG) 55. 535-545. 46-53. Marijin grad (BG). ur ević Milan. Bosanska Gradiška – srednjovekovni grad.. Regija 3: Bosanska Gradiška. 4151. “Arheološka problematika zapadne Bosne”. Beograd 1982. urić J. AL BIH. “Istorija srpskog naroda. urić J. Vojislav. SKZ. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Beograd. BG). 230-248. Zavod za izdavanje udžbenika Novi Sad. Ražljevi (BG) 54. 4160.. Vojislav.. BG) 50. Prnjavor. AP 23. SKZ. Krijesnica II/6. Gotičko slikarstvo u Vizantiji i kod Srba uoči turskog osvajanja. Gradina (Bistrica. Beograd 1987. Gradina (Trebovljani. Zbornik 1. Vrbaška. 343-370. Prva knjiga. 146-148. Druga knjiga. “Istorija srpskog naroda. Doba borbi za očuvanje i obnovu države (1371-1537)”. Umetnost u Bosni izme u jadranskih gradova i Srbije. Berek (L) 47. Gradina (JablanicaKoturevi. Erceg Vlado – Franković Dragutin – Tošić uro. Gradina (Seferovci. Ranoslovenske gradine na području Bosanske Gradiške. 4153. Gradić (BG). Beograd 1982. Vojislav. Zenica 1995. 4154. Duvnjak Stjepan. BG). Počeci umetnosti kod Srba. Vojislav. Republički zavod za unapre ivanje vaspitanja i obrazovanja OOUR Izdavanje udžbenika i udžbeničke literature Titograd. Zograf 18. 315. ur ević Milan. BG). 225229 + 1 karta. 273-296. BG).

02. Gradac (Bogetići. Grobovi (Kasni srednji vijek) (88-89). Moskva 1974-1988. vypusk 1-15 (A-lokač)”. T) 41. Tom I. Crkvica (Ilidža). V). Regija 15: Ilijaš. (* Kessler Wolfgang. . XIII-XVI. Nova obzorja 8 (Godišnjak za književnost i kulturu). Trubačev. Stećci iz okoline Donjeg Vakufa.. Eine Untersuchung zum Kampf für die jüdischen Büchler mit einem Nachdruck der ‘Defensio praestantissimi viri Joannis Reuchlin’ (1517) von Georgius benignus (Juraj Dragišić). Zagreb 1989. Gradac (Nahorevo. 4162. 4172. 4171. Most XXVI/124 (35). 14. Crkvina (Krst. Gradina (Prečani. Bosna i svijet. “Guide to through collections of the National Museum of Bosnia and Hercegovina”.. 141. Sarajevo 19. Sarajevo 1980. Ethnological department. Pavlovac (Ilidža). Beograd 1999. Fazlagić Nasuf. Fabijanić Radmila – Popić Marica. Odjeljenje za etnologiju.. AL BiH. 4161. Juraj Dragišić und Johannes Reuchlin. ZM. Mramorje (P) 52. T). 4165. Sarajevo-Novi Grad.. (* Knežević Anto. C) 44. 88. Sarajevo-Centar. POF 30. Esin Emel. 4168. Gradina (Šišići. Knowledge. obljetnici dolaska Židova u Bosnu) Encyclopedia moderna XIII/3 (39). P) 44-45. ZM. Vogošća. Crkvina (Umoljani. 4170. 107-138. Nauka. Sarajevo 1989. Bugojno 1990. Podlipa (V) 54. 4167.. Z. Fekeža Lidija. Erdman-Pandžić Elisabeth – Pandžić Basilius. T). ‘SIN’ (Bosna-Hersek'de Bogomillere atfedilen. Gradina (Dovlići-Šehovine. Gradac (H). Foch Slavische Philologie der Universität. 47-67. Oslobo enje 54/17496. “Ètimologičeskij slovar’ slavjanskih jazykov. Minijature. Sarajevo 1989.. 4169. Nošnja (Kasni srednji vijek) (124-126). 408-410. Crkvice (T). Crkvište (P) 41-42. Fazlagić Nasuf.. 183-188.) 4164. Zagreb 1992. 1997. Fekeža Lidija. P). N. Bamberg 1989.. Juraj Dragišić (1445-1520) i Židovi (O 500. Pod gradom (Okruglica. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Mostar 2000. 4163. 49-71.. Erdeljan Jelena. Praslavjanskij leksičeskij fond. Tragovi u kamenu (Jedan majdan stećaka na Gatačkom polju star je najmanje petsto godina).-2000.) 4166. München 1991. Otvetstvennyj redaktor člen-korrespondent AN SSSR: O. Gradina (Prača. Erdman-Pandžić Elisabeth. Fabijanić Radmila – Popić Marica.378 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. ZM. Sarajevo-Stari Grad. T) 45. F. P). asillardan lahdler ile Anadoludaki XII-XIV yuzyillardan musahhas tasvirli turk mezar taslari arasinda bir mukayese. Quellen und Beitrage zur kroatischer Kulturgeschichte 1. Mali Križ (Ilidža) 51. Sarajevo 1988. Dolovi. Radovi Zavoda za slavensku filologiju 24. Südostforschungen 50. Crkvina (Ilijaš). Pocrkavlje (Ilijaš). 434-435. “Vodič kroz zbirke Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine”.. Opšti leksikografski dio.

Orijentalni institut-Institut za istoriju.. kulture i sporta. AL BIH. Slika iz života srednjeg vijeka (Izložba ‘Bribir u srednjem vijeku’). Fekeža Lidija. Oslobo enje 47/14968. 1990. Stećak I/12. 13/1999. Regije 14-25. Fekeža Lidija. Radovi sa znanstvenog simpozija Pola milenija Sarajeva. Fekeža Lidija. “Vrhbosna/Sarajevo kroz stoljeća. godine. Fekeža Lidija. 483-532. Sarajevo 20.. 11. Separat Hrvatske misli 11/12. Hadžići. Sarajevo 1980. 39-45. do 21. Tom III. 4180. Filipović Muhamed. “Prilozi historiji Sarajeva”. Kulturna i društvena historija Bosne i Hercegovine (7 i 8 razred osnovne škole. 4179...01. Sarajevo 1997. Oslobo enje 53/17088. Fekeža Lidija. HM III/11-12. 4175.02. Sarajevo 05. 83-98. FBiH. 219-233. 4182. Ilidža.. Institut za istoriju. Sarajevo 1996. 4181. Fekeža Lidija. 257-295. Sarajevo 1988. Ministarstvo obrazovanja. i 14/2000. Muzička kultura. Sarajevo 2000. Sarajevo 1994. . Spomenici – svjetlo Bosne.01. Fekeža Lidija. 1996.. “Uzeir Bavčić.. MH. 1996. održanog 19. 1996. Rezultati ranijih arheoloških istraživanja kasnoantičkih i srednjovjekovnih lokaliteta na području Sarajeva. 4183. Srednjovjekovne crkve u Bosni i Hercegovini. 4178. Fahrudin Isaković. 18. Ferović Selma..11. 9.. Fekeža Lidija – Gavrilović Margit.. 4177. "Bosna i Hercegovina i svijet". 19-34. marta 1993.. Oslobo enje 53/17087. Sarajevo 08. Oslobo enje 53/17390. Muris Spahić. Selma Ferović. Safet Nurković. Srednjovjekovna Bosna u tokovima evropske civilizacije. 12. 209-231. GZM (A) 42-43. Znanstveno tumačenje prošlosti.. 19. 4186. Fekeža Lidija. 4184.”. 4185. Fekeža Lidija – Gavrilović Margit. Sarajevo 1997. Sarajevo 1999. Trnovo. BiH. Pale. BF V/8. Dokazi bosanske samostalnosti (Na Visočkom polju nalaze se četiri značajna lokaliteta). 4173.Kultura 379 Novo Sarajevo. Srednjovjekovni arheološki spomenici Sarajeva i bliže okoline. Uvod u razvoj teorijske misli u Bosni i Hercegovini. Sarajevo 1996. 4176. Srednjovjekovne crkve u Bosni i Hercegovini. Radio Sa IX/31. Keramičke posude u grobovima ranoslavenskog perioda na teritoriji Bosne i Hercegovine. Sarajevo 09. Fekeža Lidija.. ZM. Sarajevo 1989. Dopunska nastava)”. Arheološka nalazišta. nauke. Srednjovjekovni arheološki spomenici Sarajeva i bliže okoline. 81-96.

Split 1979. Dubrovnik 1985. SKK. 17-57. 4195.. Bogosalić Radivoj. Köln-Weimar-Wien 1995. Split 1982.. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. JLZ Miroslav Krleža. Zagreb 1989. 81. Filipović Muhamed. 4198. Pogled na crkvene spomenike iz srednjeg vijeka u Konavlima. Fisković Igor. Marulić XXI/6. Zagreb 1998... 3-10. Fisković Cvito. Fisković Cvito. “Cvito Fisković. Fisković Cvito. Logos. Marulić XXI/6. “Hrvatski biografski leksikon II (BjC)”. 4190. Geschichte der kroatischen Literatur. Posebna izdanja. Frangeš Ivo.. (* Balentović Ivo. 745-746. Zagreb 1989. Dubrovnik 1998. Fisković Igor.. “Zbornik Župe dubrovačke”.. Monografije 15. 263-277. 156-157. Split 1982.. Antun. Eseji.. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. “Franjevci na raskršću kultura i civilizacija (Blago franjevačkih samostana Bosne i Hercegovine“. JLZ. Split 1982. (A-J)”. Dalmatinska graditeljska baštia. Split 1982. SKK. Eseji”. Zagreb-Ljubljana 1987. Logos... Kabes IV/31-32. 4196. 102-183. Eseji”. Frangeš Ivo. 655. Osvit 1-4. (* Prcela Frano. Fisković Cvito. 522-523. CCP XXII/41. 215-217. MGC. 244.. Dalmatinski majstori XIII-XVI stoljeća u Srbiji. 211-218. 4189. dubrovački klesar. Mostar 1997. . 740-744. Stećci u Župi dubrovačkoj. 58-77.. Bonino da Milano.) 4199. Feljton: Bosna i Hercegovina (8): (8) (Kultura Bosne i Hercegovine).. XIV + 989. Marulić XXI/4. 4191. 196. Fisković Igor. Zagreb 1983. Fisković Cvito. Bosni i Hercegovini. Mostar 1998. Stoljeća književnog i kulturnog djelovanja franjevaca u Bosni i Hercegovini.) 4200. 4188. 4193. 27-31. Zagreb 1988. Logos. SKK. “Cvito Fisković. SKK. Zagreb 1988. JLZ Miroslav Krleža. 4187. Srednjovjekovne čaše iz Orebića i Nevesinja. Ivaštinović Jakov. 3-21 + 7 slika. 4201. 4194.. klesar.-2000. Naše urbanističko naslje e. Povijest hrvatske književnosti. Fisković Cvito. Eseji”. Frangeš Ivo. 4197. Zagreb 1984.380 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. "Konavle u prošlosti. “Cvito Fisković. 4192. Zagreb 1988.. Nuk Hrvoje. Logos. sadašnjosti i budućnosti 1"... Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku. Böhlau Verlag. VAHD 72-73. “Hrvatski biografski leksikon I (ABi)”. Fisković Igor.

JLZ Miroslav Krleža. Knjiga 1. Zenica 1995.. Putevi i putokazi (Niz članaka o našoj prošlosti)”. “Kršćanstvo srednjovjekovne Bosne".. Vrhbosanska visoka teološka škola. Franković M. Fojnička misnica i kralj Matijaš. 4213. . Kraljev dvor u Kraljevoj Sutjesci. 3-7. Gavran Ignacije. Tuzla 1994. Visoko 1983. 4212.Kultura 381 4202. Hrvatske gusle. 4208. 162-164. Sarajevo 1988. “Stolac u povijesti i kulturi Hrvata”. znanost.. Knjižnica Baština. Knjižnica Baština. Prilog proučavanju prapovijesnih vjerovanja. VAHD 76. Antička nekropola u Sinju. 4215. 236-243.. 10-11. 4209.. 4203. Hrvatski glagoljski i ćirilski natpisi. Fučić Branko. 4205. Stećci govore svojim jezikom (Prilog proučavanju hrvatskog jezika na stećcima stolačkog kraja). “Hrvatska i Europa. Sarajevo 1984. Nakit. 4207... “Ignacije Gavran. Humski zbornik 4. Općina Stolac... 89-96. Krijesnica II/4. 4211. Grafocolor Zagreb. 417-421. Sjevreni i južni put (Glagoljica i ćirilica). Svezak I.. 8. Radovi simpozija povodom 9 stoljeća spominjanja bosanske biskupije (1089-1989). Svjetlo riječi. 179-181. Kultura. Zagreb 1987. Kraljevska crkva u Milima. “Vrela i sudbine narodnih tradicija”. Split 1983. Gavran Ignacije. Kraljev dvor u Kraljevoj Sutjesci. Moderna vremena Zagreb. Gavran Ignacije. HAZU. (K-Ren)”. Putevi i putokazi (Niz članaka o našoj prošlosti)”. Zagreb 1997. Svjetlo riječi I/3. umjetnost”. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 2.. Sarajevo 1991. 283-294. Gavran Ignacije.. Galić Stjepan.. Gavran Dragan. 4206. 435-440. Svjetlo riječi I/8.. Gavazzi Milovan. 4204. Svjetlo riječi II/10. Zagreb – Stolac 1999. 4210. “Ignacije Gavran. Fučić Branko. Gavran Ignacije. 15. 10-11.. Knjiga 1. Gagro Karmen. Hrvatski glasnik II/25. Grobovi s krugom od kamena u Bosni i Hercegovini. 4214. Sarajevo 1986. Visoko 1983. Zagreb 1978. Povijesni osvrt na ‘aktualnu’ jezičnu problematiku. Svjetlo riječi IV/37. Stećci. Sarajevo 1988. 10-11. u Visokom. Gabričević K. Svjetlo riječi. Stećci. Gavran Ignacije. SV 4.

4216. Knjiga 6. 9-14. 14-15.. BF VI/9. Fojnička misnica i kralj Matijaš.. Sarajevo 1988. 12-13.. Gavran Ignacije.. Gavran Ignacije.. Gavran Ignacije. Putevi i putokazi II.. Kratki vodiči kroz Franjevačku gimnaziju i njezin lapidarij.-2000. Knjižnica Baština. . “Ignacije Gavran. Svjetlo riječi. Gavran Ignacije. Putevi i putokazi (Niz članaka o našoj prošlosti)”. 186-188. Knjižnica Baština. Putevi i putokazi II. Bosanski vitezovi (Igre i natjecanja u našoj prošlosti). Nadgrobnik nepoznatog velikaša (Stećak iz Donje Zgošće). Sarajevo 1988. Knjiga 7. Knjiga 1. 340-341. Sarajevo 1990. 4223. Gavran Ignacije. 4226. Putevi i putokazi III (Niz članaka o našoj prošlosti)”. Gavran Ignacije. 4219. Gavran Ignacije.382 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Gavran Ignacije. Svjetlo riječi. Visoko 1998. Lapidarij Franjevačke gimnazije Visoko. 4222. Gavran Ignacije. Livno 1993. 12-13. 4220. Knjižnica Baština... Gavran Ignacije. u Visokom. Svjetlo riječi XIII/151. Livno 1995. Knjiga 1. 4221. (* Karamatić Marko.. 28. Sarajevo 1998. Sarajevo 1998. “Ignacije Gavran. 4224. Sarajevo 1998. Svjetlo riječi XI/122. 4217. Svjetlo riječi XIII/142. Do veličine u izbjeglištvu (Fra Juraj Dragišić 1445-1520). Svjetlo riječi XV/175. Kraljevska crkva u Milima. 4225. 14-15. 211-215. 14-15. (* Karamatić Marko. Gavran Ignacije. Svjetlo riječi XI/129. (Niz članaka o našoj prošlosti)”. Livno 1995. 340-341. “Ignacije Gavran. “Ignacije Gavran. Svjetlo riječi. Svjetlo riječi VIII/87. Bosanski franjevci i graditeljstvo.. Gavran Ignacije. “Ignacije Gavran.. Livno 1995.. 4218. Putevi i putokazi (Niz članaka o našoj prošlosti)”. Livno 1995. Vrijeme gradi vrijeme razgra uje (Katoličke crkve u Jajcu kroz stoljeća). Knjiga 6.) 4227. Knjižnica Baština.. 10-11. Sarajevo 1997.) 4228.. Bosanski franjevci i crkveno graditeljstvo. Livno 1995. (Niz članaka o našoj prošlosti)”. 182-185. Svjetlo riječi. Do veličine – u izbjeglištvu (Fra Juraj Dragišić. Nadgrobnik nepoznatog velikaša (Stećak iz Donje Zgošće). Knjižnica Baština. Gavran Ignacije. BF VI/9. Visoko 1998. 226-232. 28. Svjetlo riječi. Nepoznati svijet bosančice.. 1445-1520).

4241. 4230. “Vrhbosna/Sarajevo kroz stoljeća. 1981.. Gavran Ignacije. Putevi i putokazi III (Niz članaka o našoj prošlosti)”. Glavaš Tihomir. 4232. Zenica. Knjiga 7. 62-64. 4238. Glavaš Tihomir.Kultura 383 4229. Me uputnica. 143-164. AP 21. Oružje kroz vijekove. Beograd 1979.. 13/1999. Glamočanin Fidreta. srednjovjekovna nekropola. Nepoznati svijet bosančice. Glamočanin Fidreta. GZM (A) 37. Rebrovac.02. MH... Beograd 1981. 141-153. Sudbina jednog grba na kamenu (Nadgrobni spomenik knezu Petru Nikoliću u Vranjevu Selu kod Neuma). Dvije predromaničke crkve iz okolice Sarajeva. Sarajevo 1988. Gavran Ignacije. Sarajevo 06. Separat Hrvatske misli 11/12. Sarajevo 1998. 6. Sarajevo 2000. Sarajevo 1999. 4236. Zenica. 270-275. Sarajevo 2000. (Podlistak Kultura i umjetnost II/7). Gavrilović Margita. Me uputnica. Rebrovac. 153-155. Iskopavanje preromaničke crkve u Vrutcima kod vrela Bosne. 93-122. Sarajevo 1982. Knjižnica Baština. “Ignacije Gavran. . Naš svijet XXIV/269. 1819.. AP 22.. A contribution to the study of the Medieval town of Visoki. Sarajevo 1988. Sarajevo 1998. Svjetlo riječi. Glamočanin Fidreta. Zenica 27. 3. Knjižnica Baština.”. Gavrilović Margita. vrijeme razgra uje (Katoličke crkve u Jajcu kroz stoljeća). Putevi i putokazi III (Niz članaka o našoj prošlosti)”. Svjetlo riječi XVIII/205.. 113-120. Nekropola knezova Nikolića u Vranjevu Selu kod Neuma. Glavaš Tihomir. Ljepotica u zabiti (Samostanska crkva u Kraljevoj Sutjesci). srednjovjekovna nekropola. Vrijeme gradi. GZM (A) 42-43 (1987-1988). Glavaš Tihomir.. HM III/1112. Zenica – srednjovjekovna nekropola.08. i 14/2000. Dvije predromaničke crkve iz okolice Sarajeva. Gavran Ignacije. 111-118. Balcanoslavica 7. 1986.. 4231. Knjiga 7. 4237... Stećci – obilježje jednog vremena.. Oslobo enje 43/13696. Me uputnica. Svjetlo riječi. 4235. 4240. 4233. Prilep 1978.. Naša riječ XXV/1468. 154-156. 4234. Glavaš Tihomir. “Ignacije Gavran. (KUN VII/259). Rebrovac. 231-237. 4239.

Vareš. Lokve (K) 148. Ilidža. Ru) 97. 4251. Kupres. Arheološka nalazišta. Regije 14-25. Gradac (Z) 117. Prnjavor. Gradić (M) 118. Tom II. 4252.. Klisa (Z) 201. ZM. Maglaj. Regija 14: Kakanj. Glavaš Tihomir. Ru) 96. Fojnica. Orašje. Regije 1-13. Sarajevo 1988. Tešanj. Jelovac (BD) 37. Regije 1-13. Sarajevo 1988. Sarajevo 1988. Oru e (Kasni srednji vijek). Konačev do 1 (S). Regije 14-25. Regija 12: Šipovo. Arheološka nalazišta. Crkvine (S) 68. Mrkonjić Grad. 4250. Regije 1-13. Regija 8: Teslić. ZM. Kladanj. Glavaš Tihomir. Regije 1-13. Arheološka nalazišta. Zenica. Sarajevo 1988. Vogošća. Regija 2: Bosanski Novi. Slatina (L). K) 149. Gradačac. Pismenost (Kasni srednji vijek) (138). ZM. Hadžići. Crkvenjak (Ka). Glavaš Tihomir. Rudo. 4248. ZM. Arheološka nalazišta. Regija 13: Travnik. Tom III. ZM. Pucarevo. Selište-Selište Prkića (Z) 204. Kamengrad. Tom II. Regija 15: Ilijaš. Glavaš Tihomir. Arheološka nalazišta. Tom III. Tom I. 4242. Busovača. 41. Tom II. Sarajevo-Centar. Regije 1-13. (SM) 147. Sarajevo 1988. 4253. ZM. Trnovo. Perić-Grad (K). AL BIH. Bosanski Šamac. Glavaš Tihomir. Regije 1-13. Jerinin grad (Š) 72. Goleš (T). ZM. Kreševo. ZM. Gradac (Lijepi grad. 4244. Arhitektura (Kasni srednji vijek) (58). Žepče. Vlasenica. Jajce. Kamenja (BŠ) 78.384 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Bugojno. Tom II. 16. AL BIH. Modriča. Tom II. Arheološka nalazišta. AL BIH. 4245. Arheološka nalazišta. Prizren (Prizrenac. Crkvina (M) 76. Han Pijesak. AL BiH. Tom II. 4249. Glavaš Tihomir. Opšti leksikografski dio.-2000. Regija 3: Bosanska Gradiška. Glavaš Tihomir. Arheološka nalazišta. Stari grad (Prikovrh) (BD) 38. Glavaš Tihomir. 54. Vitez. AL BIH. Glavaš Tihomir. Regija 5: Odžak. ZM. Novo Sarajevo. Sarajevo 1988. 198. Glavaš Tihomir. Crkvina (Ilidža). AL BIH. Gradina (Zagra e.. 4246. Arheološka nalazišta. AL BIH. Gornji Vakuf. Šekovići. 4247. Srebrenica. Donji Mujdžići 3 (Š) 176. . Bugojno 3 (B) 174. 4243. Sarajevo 1988. ZM. Ljubanj (Ru) 100. Glavaš Tihomir. AL BIH. Glavaš Tihomir. Breza. Laktaši. Visoko. Srbac. Sarajevo 1988. Gradina (Dolovi. AL BIH. Bratunac. Regija 17: Rogatica. Arheološka nalazišta. Donji Vakuf. Regija 10: Sanski Most. Regije 113. Polom (MG). Sarajevo-Novi Grad. AL BIH. Sarajevo 1988. Zavidovići. Tom III. Pale. ZM. 130). Regija 16: Olovo. AL BIH. Bare (S) 67. Regije 14-25. Sarajevo-Stari Grad. Oružje (Kasni srednji vijek) (132-133). Ključ. Dubica (BD) 35. Prijedor. Bosanska Dubica. Kiseljak.. Ru) 98. Sarajevo 1988. Pošijak (HP) 78. Tom II. Sarajevo 1988.

Crkvina (T) 171. Grad (N) 144-145. Mostar. Regija 22: Glamoč. 4259. 4258. Glavaš Tihomir. Tom III. Regije 14-25. Crkvina (Radoslalije. Tom III. Arheološka nalazišta. Dobrić (L) 293. K). Crkvina (Potkraj. 4262. Godište 39. Regije 14-25. AL BIH. AL BIH. Vrba 1 (G) 250. Livno. 4261.. Vratar (Sutiska. 4257. Stari grad (G) 249. Ljubuški. Glavaš Tihomir. Regije 14-25. Sarajevo 1988. 14. Crkve u Bosni i Hercegovini od IX do XIII stoljeća (arheološko-topografski pregled). Arheološka nalazišta. Goričko polje (K) 212. 4260. 55-65. Sarajevo 1988. Tom III. ZM. ZM. Glavaš Tihomir. Sarajevo 1988. 4254. G) 237. Orlac (G) 247. Tom III. AL BIH. Regija 19: Nevesinje. ZM. 4255. IA MI BiH 25. F) 131-132. Novkovića klanac (N) 332. Arheološka nalazišta. F) 123. ZM. Val (N) 153. Arheološka nalazišta. Čapljina. Regija 24: Lištica. ZM. Gacko. Glavaš Tihomir. Svjetlo riječi XII/135. Bubaluša (K) 209. Prozor (P). Regije 14-25. Višegrad. AL BIH.. Kostajnica (K) 218. Sarajevo 1988. Tom III. . Tom III. Regija 21: Prozor. Glavaš Tihomir. AL BIH. ZM.Kultura 385 Sokolac. 4256. Glavaš Tihomir. Trebinje. Osam vijekova povelje Kulina bana. ZM. Neum. Sarajevo 1989. Jablanica. Groblje (K). Jančar (K) 217. AL BIH. 127-129. Bamernice (K) 208. Crkvina (Dolac-Prisoje. Regija 25: Grude. Moševići (N) 331. Konjic. Glamoč 2 (G) 237-238. AL BIH. ZM. Gradina (Bunovi. Regije 14-25. Sarajevo 1988. Zelenice (K) 226. Arheološka nalazišta. Tom III. Komadinov do (K). Vranjska 1 (B) 196. Grad (Ljusići. G). Hrvatski narodni godišnjak 1991. Hrast (K) 216. Glavaš Tihomir. Igrišće (K). Arheološka nalazišta. Rasov greb (K) 222. Čitluk. G). Sarajevo 1988. Ribići 2 (K) 223. Stolac. Arheološka nalazišta. Tom III. Rajan (G) 248. Glavaš Tihomir. Topalov greb (J) 224. Sarajevo 1988. Bistrički grad (L) 235. Regije 14-25. Regija 18: Čajniče. Medvjedgrad (G) 246. Ljubinje. Regije 14-25. Iz zemlje niče povijest. Glavaš Tihomir. AL BIH. F) 122. Gornji Turani (T) 176. Crkvina (Dubrave. Grad (Obalj. G) 236. Glavaš Tihomir. Livno 1994. Sarajevo 1990. Sarajevo 1988. Gradina (Jeleč. Goražde. K). Regija 20: Bileća. Bovani (K). Slivlja (G) 152. 4263. Regije 14-25. Kalinovik. Foča. Stjepangrad (K) 130. Klobuk (T) 183.. Duge (K) 211. Ciberina njiva (M) 291. Arheološka nalazišta.

4270. Hrvatski narodni kalendar 1995. Titov Drvar. Otkrivanje sv. Regija 20: Bileća.386 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 332-345. Arheološka nalazišta.. Književni jezik VIII/4. Glavaš Tihomir. Gradac (BG). Crkvina (BP) 160. 4274. Regije 1-13. 231-242. Glavaš Tihomir – Miletić Nada. Arheološko nalazište Šamatorje u Gorici. Regije 14-25. . P). 68-73. 4267. Regije 14-25. Mostar 1998. Ivana Krstitelja u Livnu.. AL BIH. Ljubinje. Godina 43. Zbornik radova". Odjek XXXIV/18.. Sarajevo 1988.. AL BIH. Glavaš Tihomir.. Trebinje. Gošić Nevenka. AL BIH. Regija 11: Bosanski Petrovac. Glavaš Tihomir – Raunig Branka. Stolac. Glavaš Tihomir. 4265. Sarajevo 1988. ZM. Sarajevo 1994. Split-Livno 1994. 4266. Arheološka nalazišta. 266. Gošić Nevenka. 4269. Motrišta 18. Bosansko Grahovo. Ive (dosadašnji rezultati istraživanja ostataka prvog franjevačkog samostana u Livnu). Motrišta 8. 22-27. Motrišta 7. Gošić Nevenka. Motrišta 12.. Jezička adaptacija grčkih ličnih imena u bosanskim evan eljima (XIV-XV vijek). Grad-Čovka (BP) 161. Tom III. Sarajevo 1981.. BP) 159. Radovi ANU BiH 70. Tom III. Bosansko rukopisno evan elje Sofijske narodne biblioteke ‘Kiril i Metodij’. Regije 14-25.. "Livanjski kraj u povijesti. 60-62. Arheološko nalazište Mokro kod Širokog Brijega. Bjelaj (Bilaj. Glavaš Tihomir. AL BIH. Arheološka nalazišta. 4264.. 27-33. ZM. Gradina (Grad. Mostar 2000. Posušje.. Značajan projekt (Jugoslovenski doprinos izučavanju i obradi leksike općeslovenskog književnog (crkvenoslovenskog) jezika. 16. Tom II. Sarajevo 1988. Odjeljenje društvenih nauka 21. 105-111. 67-70. 4276.-2000. Glavaš Tihomir – Oreč Petar. Regija 19: Nevesinje. Mostar 1999. Regija 23: Duvno. Glavaš Tihomir. Stećci (mramorje. 4268. Ključ (G).. 147. Visuć-Grad (Š) 166. Samostan Sv. Sarajevo 1979. ZM. 4273. ZM. Tom III. Goluža Božo. 4275. Rmanj (TD) 165. Crkvina ružica (B). 4271. Srednjovjekovne crkve u Jajcu. 171. Sarajevo 1981. Muzej hrvatskih arheoloških spemenika Split-Općinsko hrvatsko vijeće obrane Livno. Glavaš Tihomir – Zelenika An elko. Arheološka nalazišta. najstariji franjevački samostan u Bosni i Hercegovini. biljezi). 4272. Sarajevo 1988. Vir-Glavica. Gacko. Mostar 1998..

Banja Luka – Kastel. Regija 12: Šipovo. Graljuk Boris. Derventa. ZM. Ljubljana 1986. Strljanica (K) 185-186. Arheološka nalazišta. Me unarodni forum “Bosna”. 4285. 99-108. Pećine (BL). AL BIH. “Knjiga sažetaka”. Regije 1-13. 4284. Arheološka nalazišta. Kupres. Graljuk Boris. Derventa (D). Temeljne knjige o Bosni. Govedarica Blagoje – Miletić Nada. Gović Tamara. Regija 3: Bosanska Gradiška. Tom II. Franjevačka grebanska kustodija bosanske vikarije. Naučni sastanak slavista u Vukove dane XIV/1. ZM.. Bronzani Majdan (BL). Graljuk Boris. Sokolac. Regije 1-13. Srbac. BL) 132. 4282. Regija 4: Bosanski Brod. Bugojno. Dubočac (D). Skender Vakuf. 4281. AP 27 (1986). AL BIH. Krčevine-Nadlugovi (P) 51. Sarajevo 27. Tom II. Tom III. Doboj. ZM. Kasnoantičko naselje. Ljubljana 1987. Govedarica Blagoje. Regije 1-13. Vučaj grad (Crkveni grad. Debeljača (K) 175. Grad Vitanj (S) 96. Graljuk Boris. Beograd 1985. (KUN) 1. AL BIH. Sarajevo 1988. Gotovac Slavko. Tom II. AL BIH. 137-138.. Donji Vakuf. Kastel (BL) 130. Arheološka nalazišta. Laktaši... Tom II. International Conference. Pustopolje (K) 184. Rudo. . Gradina (S) 98. Zagreb 1997. Uzur-Glavica (K). Kupres. 128. BL). Gornji Vakuf. 1982. Arheološka nalazišta.02. Bugojno. Sarajevo 1988.. srednjovekovna i novovekovna utvrda. ZM. AL BIH. Sarajevo 1998. Regije 1-13. 4289. Jajce. Tom II. Sarajevo 1989. 4286. ZM. Dokanova glavica (K) 176. Arheološka nalazišta. 4279. Regije 1-13. Zagreb 2000. Girski grad (S) 95.. 5354. 155-157. 26.Kultura 387 4277. 4290. Kovači vremena.. ZM. Sarajevo 1988. 63 4288. Grahovac Gavrilo. Tavnjak (Crkvenište. 251-272. Prnjavor. Jajce. Zmajevac (Č) 133. Regije 14-25. Sarajevo 1988. Gornji Vakuf. Graljuk Boris. Matica L/7. 4278. Gošić Nevenka. Dragišićev povratak u Dubrovnik.. Regija 9: Banja Luka. Oslobo enje 39/12094.. Kotor Varoš. Višegrad. Arheološka nalazišta. 117-122. 4280. Da li je Grigorovič-Giljferdingovo evan elje aprakos?. Gradina (L) 50. 186. Bosnian Paradigm. Regija 17: Rogatica. 4283. Hrvatski iseljenički zbornik 1998. Sarajevo 1988. Čelinac. Govedarica Blagoje. Graljuk Boris. Donji Vakuf. Zidine/Krupa na Vrbasu. Sarajevo 1988. Rezultati (pokusnih) arheoloških iskopavanja na srednjovjekovnom lokalitetu "Zidine" u Krupi na Vrbasu. 4287. AP 26 (1985). Regija 12: Šipovo.. Greben-grad (BL). NS 18-19. AL BIH. Graljuk Boris.

Bosanski jezik. i II... Dio I. Grković-Mejdžor Jasminka. Sarajevo 1994. 259.. 4294.. Korenić Bojan. Grozdanić Sulejman. Bošnjaštvo na vjetrometini”. 4295. 75-78. 5-36. 125.. decembar 1992. Wuppertal 1994. 4301.. 116. . Knowledge.. Drugo izdanje. 4303. 533-554. 4292. 135.. 185189. Nauka o glasovima i oblicima. 4300. 4297. 4291. 24-25. Beograd 1999. ZM. Istorijski institut RCG. Knjiga 1”. Neke naznake o knjizi u prošlosti stare pravoslavne crkve u Sarajevu. “Srednjovjekovna istorija Crne Gore kao polje istraživanja”. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. (* Pranjković Ivo. BiH kulturno-informativni centar.. Matica Bošnjaka. Grubišić Vinko. Sarajevo 1991.. Sandžak II/20. Grafija hrvatske lapidarne ćirilice. O ispitivanju srednjovekovnog pisanog nasle a Crne Gore.. ZM. “Guide to collections of the Regional Museum of Bosnia and Hercegovina”. BZK. Hadžiosmanović Lamija. Halilović Senahid. Halilović Senahid. Imena. Uticaj civilizacijskih i jezičkih dodira na govornu raslojenost (na primjeru jugoistočne Hercegovine i južne Dalmacije). 4298. “Guide to through collections of the National Museum of Bosnia and Hercegovina”. Zagreb 1992. 4296. 4299. Biblioteka Bosanski krug. München – Barcelona 1978. “Ratni kongres bosanskomuslimanskih intelektualaca 22. 28-29. Granić Ante. Grković Milica. Knjiga 3. 1992. Biblioteka Ključanin.. “Bošnjačka epigrafika (Priredio Sulejman Grozdanić). Helsinborg 2000. “Gramatika bosanskog jezika za srednje škole.. 23-47..388 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 27-44. Zbornik radova sa Okruglog stola Istorijskog instituta. 254-255. “Ševko Kadrić. 9.-2000. 80-81. Bošnjačka epigrafika.”. Sarajevo 1989. Izdavačko preduzeće Preporod. Zürich 1994... Podgorica 1999. Bibliotekarstvo 30. Nikčević V. bošnjaštvo i bosanski jezik. Sarajevo 09. Bosanski jezik mit i stvarenost. (Reprint izdanja iz 1890)”.. Sarajevo 1991. Sarajevo 1999. 4293. Novi Pazar 1993. Bosanska riječ. Halilović Senahid. Sarajevo 1984. O bosanskom jeziku. Bosanski jezik – mit ili stvarnost?. Granić Ante. Sarajevo 1984. Bošnjačka književnost u 100 knjiga.) 4302. “Bosna.01. Oslobo enje 48/15644. Radio Sa XXIV/70.” Zbornik referata sa Osnivačke skupštine Matice Bošnjaka. VKBI. Behar I/1.

Han Verena.. 341-352 + 2 slike. Bosanski jezik... Didaktički putokazi V/16. Han Verena. Pogledi 5. Šator Muhamed. Halilović Senahid.. Baština. Halilović Senahid. Znak Bosne IV/5-6. 88-89. (* Šator Muhamed. Didaktički putokazi V/16. 59-60. 173-184. Sarajevo 1996. JLZ Miroslav Krleža. KDB Preporod. 45-62 + 1 stranica slika. Zenica 1999. 4305. Uprava za politička pitanja Generalštaba. 33. Aleksandrida (6-7). Vojna biblioteka 15. 18. O imenu jezika. Bošnjaci imaju svoj bosanski jezik (Bosanski jezik jučer i sutra). Jahić Dževad. 9... “Bosanski jezik”.Kultura 389 4304. 4306.. Travnik 1996. Armija RBIH.. Zenica 1998. Press centar. Nalazi srednjovekovnog stakla u Polimlju. Halilović Senahid.... 16-17. 4315. Sandžak III/50. 7. Pogledi 5.) 4312. Sarajevo 1998. Večernji list. Pravopis bosanskog jezika. Sarajevo 1996. Istina o BiH I/4. 6.. 2. dopunjeno i izmijenjeno izdanje.. Halilović Senahid.... 61-75. Džanko Muhidin. 4308. Zenica 1999. 286. Novi Pazar 1994. Sarajevo 1994. . Dodig Radoslav. (* Valjevac Naila. Beograd 1980... Beograd 1978. O bosanskome jeziku juče i danas. 30. Figuralni inicijali u Radosavljevoj apokalipsi. Arnaut Muhamed. Ljiljan V/188. Sarajevo 1994. Zenica 1999. Balcanica 11. Prijepolje 1981. Istina o BiH I/3. Institut za jezik u Sarajevu. 4309. Balcanica 13-14. (* Lolić Amra. 84-87. Daničićevo jevan elje ili Drugo beogradsko jevan elje (292). Tuzla 1997. Beograd 1982-1983. Neke karakteristike srednjovekovnog stakla na Balkanu (XII-XV vek). Karahasan Dževad. 7. Didaktički putokazi V/16. Divan IV/42-43. Drugo. 4307.) 4310. Didaktički putokazi IV/13. (A-J)”.. Zagreb 1984. Ljiljan V/187. Halilović Senahid. Sarajevo 1995. .10. Halilović Senahid... Zagreb 06.. Slikari iz Dalmacije oslikavaju gotičko i renesansno staklo u Muranu. Sarajevo 1996. VKBI. Zograf 9. Harisijadis Mara.. Halilović Asim... Palić Ismail. 4313. dopunjeno izdanje. 4316. Didaktički putokazi V/16. Mostar 1997. Sarajevo 1995. Didaktički putokazi V/16. Tuzla 1997. Han Verena. 9-10. Tribina 28.) 4311.. 626. Halilović Senahid. O imenu jezika. 34. Alispahić Nijaz. Bosanskohercegovački dijalektološki zbornik 7. Bosanski jezik. Govorni tipovi u me uriječju Neretve i Rijeke dubrovačke.. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. Ništović Hazema.. 11.. Zenica 1999. SSDSV 8 (1980). 50-53. 36. Zenica 1999. 4314. Zenica 1998. 1996. 7. Halilović Senahid. 94-95. Kabes III/23-24. Harisijadis Mara. Sarajevo 1996. 7.

) 4319. Beograd 1988... Glagoljica i bosančica. Liber-Mladost.. Nad iskonom hrvatske knjige.-2000. (* Kessler Wolfgang. 4328. Heres Tomislav. . Poljički spomenici i neka pitanja podrijetla i razvitka glagoljskog pisma. 4325. Hercegovina 1985. 49-57. Slova velikago Kulina bana. Slavia 18. Tropismena i trojezična kultura hrvatskog srednjovjekovlja. Zagreb 1983. Glas SANU 354. 1994. Svezak I. Rasprave o hrvatskoglagoljskom srednjovjekovlju.) 4320. Glagoljaštvo i glagolizam. Iluminacija rukopisa bosanskog porekla u srednjem veku. 6-7. (* Bošković J. Biblioteka znanstvenih radova. Hercigonja Eduard. Marulić XV/1. Heres Tomislav. 4324.. Split 22. (* Kvapil M. znanost. Motrišta 13. 34-39. 4318. “Ibidem – Prilog Odjeka I/3. Ivan. HAZU. Kršni zavičaj 18. Heres Tomislav. Povijest hrvatske književnosti 2. Kršni zavičaj 21. Pokušaj razjašnjenja velike zagonetke o postanku glagoljice. Poljica I/4. Zagreb 1980. Zagreb 1997.) 4323.390 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. (* Kessler Wolfgang. 2000.. Hercigonja Eduard. SNL. Mala knjižnica 8. Mostar 1999.. “Povelje bana Kulina – me aš bosanske historije i kulture”. Horvatić Dubravko. Kultura.. 91-135 + 57 slika. Hofmen-Planka Agnieszka. Sarajevo 1989. Hercigonja Eduard. Zagreb 1994. 4317. Socjolingwistyczne aspekty wspólczesnego jëzika bosnieckiego. 377-378.. Heres Tomislav. (‘Povelje bana Kulina – me aš bosanske historije i kulture’)”. I.. Slobodna Dalmacija. 2. (Forum) 1. “Hrvatska i Europa. 280. Slova velikago Kulina bana. Odjek XLII/15-16..11. Zagreb 1982. umjetnost”. 398-399. 4322. München 1981. Hercigonja Eduard. Kultura Hrvata kroz 1000 godina.. 923. 1979. Horvat Josip. Hercigonja Eduard. 428. Odeljenje istorijskih nauka 6. Hercegovina 1988. Gota 1979.. I kolo. izdanje. Srednjovjekovna književnost. Odjek XLII/24. Neugašeni sjaj hrvatske baštine (Blago franjevačkih samostana Bosne i Hercegovine).. 509. 15-16. Zagreb 1976. 17-18. 7-27. Globus. Krakow. 4326.. 78-83.) 4330. Autohtonost hrvatskoj jezika u BiH. Südostforschungen 44.. 4327. 4321. Sarajevo 1989. 449. Polska. 4329. Hercigonja Eduard. Südostforschungen 40. Harisijadis Mara. MH.. München 1985..

Idrizović Muris. Jurković Ivan. Zbornik 17. “Hrvatska i Europa. 4332. 4336.. GZM (A) 47 (1992-1995). 4343. Knjižni fondovi bosanskih franjevaca temelji njihove pastoralne i kulturne misije. HAZU-ŠK. Zagreb 1980. Hunski Slavica..) 4334. EJ 1. Sarajevo 1998. Autohtoni hrvatski jezik u BiH spram srpskomu i bosanskomu novogovoru. Stijena u Podastinju. Srednji vijek i renesansa (XIII-XVI stoljeće). Hunski Vjekoslava. Kabes II/12. Oslobo enje 39/11065. 4337. . Zagreb 1997. Knjižno blago franjevačkih samostana u Bosni i Hercegovini.) 4339. Kršni zavičaj 33. 21-23. 125-127.Kultura 391 4331. Imamović Enver. Knjižno blago. Kultura. 2. Sarajevo 24. Višnjici i Gromiljaku kod Kiseljaka. 4341. maja 1994. Imamović Enver. Rezultat tridesetogodišnjih istraživanja (Stalna postavka Zemaljskog muzeja ‘Bosna i Hercegovina u srednjem vijeku’). 54-55. Rezultati probnih iskopavanja u Podastinju.. 4340. Zagreb 2000. 624.. “Franjevci na raskršću kultura i civilizacija (Blago franjevačkih samostana Bosne i Hercegovine“. Udruženje Bošnjaka porijeklom iz Sandžaka. Horvatić Dubravko.... (Uredio Eduard Hercigonja)”. 1979. Zagreb 1989. 235-236. HM II/9.”. Hrvatska obzorja VI/1. 15.. znanost i umjetnost Svezak I. Hunski Vjekoslava. 133-139. HAZU-AGM. “Istočna Bosna i Sandžak (Znanstveni skup).. Mostar 1996. Stećci – grobovi naših predaka. Kultura. Zaštita Radimlje (Dani europske kulture u Stocu). (Uredio Ivan Supičić)”. 141-146. 5456. Zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog naslje a Bosne i Hercegovine. (Izložbeni katalog). AP 28 (1987). Bosanski jezik u prošlosti i sadašnjosti. 254-258. Imamović Enver.. Split 1998. Hrnjević Alma.. 183-184. MGC. Humac 2000.. Srednji vijek (VII-XII stoljeće) rano doba hrvatske kulture. Biblioteka u Kraljevoj Sutjesci.. “Hrvatska i Europa.. Osvit 2-3. Hunski Vjekoslava. (* Marasović Tomislav. 4342. 61-92. 4335. Mostar 1999. 23. JLZ. 141-143. 4338. Sarajevo 1996. “Blago franjevačkih samostana Bosne i Hercegovine”. 185-186. 651.. Sarajevo 1988. 4333.03. znanost i umjetnost Svezak II. 885. Ljubljana 1989. (Books. Sarajevo 1996. Ilić Žarko. Zagreb 1999. izdanje.

Ivančević Radovan. Zagreb 1980. Slobodna Bosna III/46. The results of the trial excavations at Podastinje.06. Isaković Alija. 1997. 24. Hadžiefendić R. 1997. 4354. 23. Sarajevo 06. Oslobo enje 54/17606. 1997. Kinderbucherlag. 16. Bambi.. Rječnik bosanskog jezika (Karakteristična leksika).. Sarajevo-Ljubljana 1993.. Oslobo enje 54/17602.. 497. Isaković Alija..06. Sarajevo 2000. Sarajevo 11. “Istorija srpske kulture”. 21. Sarajevo 2000. Svjetlost. Wissenschaftliche Mitteilungen. Zagreb 1992. Oslobo enje 54/17603. Sarajevo 1992. 5 plus 17. Heft A.. 26. 4350. 12-13.) (* Halilović Senahid. 4345. (2. Sarajevo 05. 1997.. 27. . Sarajevo..) 4352. 3335. Beograd. Sarajevo 10. Ljiljan II/44. Isaković Alija.06. 21.06. Sarajevo 07. (* Tabak Remzija. 2. Imamović Enver. Simboli Sarajeva (Život u zajedničkom gradu). Feljton: Bobovac – prijestonica srednjovjekovne Bosne (1-8): (1) (Jak politički i upravni centar).. 4344. Dječje novine. Behar II/7. Isaković Alija. Zbornik radova ITF 4. 4347. 4351. Bosna nije imala više od 60 hiljada maraka da bi na aukciji otkupila zlatnik svoga kralja Tvrtka!. Sarajevo 08.. Archäologie. Obho aš Safeta. dopunjeno i ispravljeno izdanje. (7) (Tajne bobovačkih riznica). Sarajevo 09. 4348. 107-132. Sarajevo 1994.. Sarajevo 1991. 4349. 1997.. 21. Višnjica and Gromiljak near Kiseljak. Zagreb 1993. 24-25.. Likovna umjetnost).. (3) (Na kasnoantičkim temeljima). Sarajevo 1994. Oslobo enje 54/17604. d. Band VII. Rječnik karakteristične leksike u bosanskom jeziku.. Wuppertal 1993. Gornji Milanovac-Udruženje izdavača i knjižara Jugoslavije. izdanje. 4353. Gornji Milanovac-Beograd 1994. 21. 1997. Sarajevo 1995. (2) (Nevidljiv i neosvojiv grad).. Behar I/3. 63-71.). EJ 1. 4346. Oslobo enje 54/17607. Oslobo enje 54/17608. 763-766. 403. Ljiljan II/17.. 12.06. 23... Oslobo enje 54/17605.. 391.06. Sarajevo-Ljubljana 1993.392 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.. Imamović Enver. Bizantsko-južnoslavenski (Vizantijsko-južnoslovenski) odnosi (Bizantska umjetnost i južni Slaveni. Sarajevo 01. (8) (Zbrisan sa zemlje). JLZ. 1997.. Leksikografska izdanja. 1997. The Bosnian language. (6) (Izdajom pao). izdanje. Rječnik karakteristične leksike u bosanskom jeziku. IP Svjetlost d. Sarajevo 04.06. Bosnia and the Bosnian Muslims 3. Četvrto. Imamović Enver. 26.06.. Imamović Enver.06. Isaković Alija. Oslobo enje 54/17601. 1997.-2000. (4) (Raskoš umjetničke dekoracije). Bosanski jezik. (5) (Grad u tragovima). 497.

“Istorija srpskog naroda.07. 10. Srpski narod i njegov jezik.08. Beograd 1990. O jeziku nekadašnjem i sadašnjem”. Nove knjige domaćih pisaca. 335. 4369.. Prva knjiga. Književni i narodni jezik kod Srba. Jezik u nemanjićkoj epohi. 18. Slobodna BiH II/419.. Ivanković Željko. Stećci na području sjeveroistočne Bosne. Jahić Dževad. Jezik i njegov razvoj do druge polovine XII veka. Tuzla 1997. JLZ. Model praslovenske postojbine. O jeziku nekadašnjem i sadašnjem. Split-Mostar 1999. Oslobo enje 48/15461. Oslobo enje 41/12979. N. 193-208.. 334. (KUN 10/42(500). Sarajevo 06.. 1984. Beograd 1981... Sarajevo 1988.. 4362. “Istorija srpskog naroda. 393-403. Beograd 1986. Razvoj književnog jezika na srpskohrvatskom jezičkom području. 4361. BIGZ-Jedinstvo. SKZ. 4365. Sarajevo 1984. “Istorija srpskog naroda. 4364. Ivić Pavle. – D. Ivić Pavle. (Izložbeni katalog). BIGZ-Jedinstvo. Beograd 1981.. V. Vid u Vidu kod Metkovića. Ivoš Jelena. 4367. “Pavle Ivić. B. 519-534. Metalni i koštani inventar s lokaliteta sv. Nove knjige domaćih pisaca. 4360. Dani europske kulturnopovijesne baštine (Humac/Mostar/Kreševo). 2. 1991. Ivić Pavle. Sveske II/5-6.. Jahić Dževad.. izdanje. Ivić Pavle. Bobovac II/13. Beograd 1990. Druga knjiga. 7. VAHD 87-89 (1994-1996).. J. 4357. Trajno prisuće duhovnosti (Franjevci u književnosti i pismenosti Bosne). Sarajevo 08.. Zagreb 1990. 4356. . Vareški stećci.. 125-160. Beograd 1982. Zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog naslje a Bosne i Hercegovine. SKZ. J. Hrvatski glasnik V/62. Split 1998. “Blago franjevačkih samostana Bosne i Hercegovine”.. 50-67.. Ivić Pavle. Doba borbi za očuvanje i obnovu države (1371-1537)”. 4358. Dijalekt i me uetnički (me unacionalni) odnosi – na primjeru leksičko-semantičkih izoglosa u narodnoj materijalnoj kulturi istočnobosanskih Muslimana i Srba. Istorija jezika. Ivić Pavle. Od najstarijih vremena do Maričke bitke (1371)”. 4359. Ivić Pavle. 617-640. SKZ. Od najstarijih vremena do Maričke bitke (1371)”.. 11.. 20. 4363. 2. (KUN VI/165).Kultura 393 4355. izdanje. Prva knjiga. Ivanković Željko. 4366. SKZ. Vareš 1996. EJ 6. Ivčević Sanja. 87-140. 97-98. 4368. Tekstil.

2.. Biblioteka Linguos.. Arnaut Muhamed. (3) (Otkud naziv bosanski jezik?). 1999. Sarajevo 1997. Sarajevo 1990. Ljiljan VI/256. Ljiljan 360. 4370. Bošnjački narod i njegov jezik. Izdavačka kuća Ljiljan Sarajevo-Izdavačko preduzeće Ze-Company Zenica. Trilogija o bosanskom jeziku.. 4378. O narodnom i književnom jeziku bosanskih Muslimana (kratak sintetski pregled). Sarajevo 2000. Biblioteka Linguos. Školski rječnik bosanskog jezika. Jezik. 37. Didaktički putokazi V/18. 4373. Zenica 2000. Jahić Dževad.). Milešić I... Zenica 1999.. Zenica 1999. Bulić Refik. 143. Tretiranje jezika u vezi sa nacionalnim konstituisanjem Muslimana (U povodu pojave knjiga o muslimanskoj genezi i identitetu). 12. Jezik bogomila. Ljiljan VI/257.. 47. Zagreb 1999. Feljton: Priče o jeziku: Iz knjige Bosanski jezik šta je to (1-3): (1) (Kojim su jezikom govorili predislamski bogomili). 357-377. Jahić Dževad. Didaktički putokazi V/17. 8-9... Novi muallim I/1.. Kasumović Ahmet. 4374. 20-23. 31.. 4376.02. Biblioteka Ključanin. Jahić Dževad.. 10.. 273-297. Behar VIII/40-41. 127. O narodnom književnom jeziku bosanskih Muslimana (kratak sintetski pregled). 36-37. 275.. 4379. Jahić Dževad. (2) (Islamizacija i jezik u Bosni). Slobodna BiH II/447. Pregled LXXX/5-6. (* Korenić Bojan.. Jahić Dževad. Sarajevo 1999. 11. 259. . Jahić Dževad. Zagreb 1993. Split-Mostar 08. Jahić Dževad. Izdavačka kuća Ljiljan Sarajevo-Izdavačko preduzeće Ze-Company Zenica. Knjiga II. Sarajevo 1999. Oslobo enje 49/15692.. Ljiljan VI/258.) 4375. Didaktički putokazi V/17. Biblioteka Bosanski krug. Sarajevo 1995. Pranjković Ivo. Zenica 1999. Didaktički putokazi V/17. Sarajevo 1990. 119-123.12. pitanja i 100. Uloga ‘bosanskog jezika’ u procesima srpskohrvatske standardizacije. Zenica 1999. Zapis I/4. 41. Palić Ismail. 10-11. dopunjeno izdanje... Sarajevo 1987. Knjiga I. Sarajevo 1997. Sarajevo 1999. Zenica 1999. Vojna biblioteka 15. Jahić Dževad. 557. 4372. Taljić Isnam. Izdavačka kuća Ljiljan Sarajevo-Izdavačko preduzeće Ze-Company Zenica. Halilović Senahid. Jahić Dževad. Uprava za politička pitanja Generalštaba. Sarajevo 1985.. Sarajevo 1991. nacija. Trilogija o bosanskom jeziku. Pregled LXXVII/2. NIŠRO “Oslobo enje”. 4371.. “Bosanski jezik”.-2000.394 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 43-59. 25. Biblioteka Linguos. Jahić Dževad. Knjiga III... Triolgija o bosanskom jeziku. Sarajevo 26. Sveske III/11-12. (* Halilović Senahid. Sarajevo 1997. Tuzla 2000. Behar I/4-6.. 6-7. Ništović Hazema. Bosanski jezik u 100. 57-58. Jezik bosanskih Muslimana. Naučna utemeljenost bosanskog jezika. Press centar Armije RBIH. odgovora... 1992. Didaktički putokazi V/17. 40-41. Didaktički putokazi V/17. 245-255. Sarajevo 1999. nacionalizam (Ogledi o jeziku u nacionalnom i društvenom kontekstu). 4377..

14. Novi muallim I/4.. Tragovi pisane riječi kroz stoljeća (katalog..10. Radovi 23. Arheološka nalazišta. 1133-1135. Posebna izdanja 1. Kotor Varoš. Zenica 2000. Zenica 2000. Mramorje 1 (Pavići-Grujičići. Sarajevo 1988. Oslobo enje 45/14281.. Šimić Angelina.ur evići. Jalimam Salih.. Tragovi i znamenja višeg života (Blago franjevačkih samostana). 12-13. 4385.. Ljubačevo (BL). Didaktički putokazi VI/20. Kamen (BL) 130. Split 1983. Izložba). 9... 4387. Travnik 1994. Gramatika bosanskog jezika. ZM.. Mramorje (Goleši. BL). 2000. Mramorje (Skribidol. Zenica 2000. 4388. Jamaković Osman. 533-550. Sarajevo 2000.. 5.) 4390. “Ričice – nekropola stećaka”. BL) 131. Zenica 1989.. (* Kadrić Adnan. 9. Didaktički putokazi VI/20. Gdje je i kako je nastala glagoljica i ćirilica. 134-136. Rezultati istraživanja. 61-71. (Štamparskom greškom u časopisu je upisano da se radi o broju 12. Drugi bogumilski san. Tanović Ilijas. BL). Pandurević Tatjana. AL BIH. 209. Provincijalat franjevaca trećoredaca-KS.. Mramorje 3 (PavićiSavanovići). Marulić XXVIII/6. Sarajevo 13. Oslobo enje 57/19272. AP 22. Zadar 1983-1984. BL). Jalimam Salih.10. Regija 9: Banja Luka. 331-342. Jakšić Nikola. Ričice (Imotski). Dom štampe Zenica. BL). 9-11. Sarajevo 2000. Jakšić Nikola. Stražbenica (BL) 132. Tom II. Nakit 14. Jarić Abid. . BL). 7. SV). trebalo bi biti broj 13).. Mramorje 2 (Pavići-Savanovići.. Zenica 2000. 1988. 1992. Skender Vakuf. Mramorje (Vilusi-Stanići.. (* Heres Tomislav. Didaktički putokazi VI/20. Oslobo enje 49/15648. 6-8. 476. BL). Stećak – simbol bosanske države. Zagreb 1995. Divan I/12.03. 4383. Japundžić Marko.01. Mramorje (Zelenci. 4384.Kultura 395 4380. Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture. Debela Me a (BL) 129. Mramorje (Dobrinja-Cvijetići. Tragom hrvatskog glagolizma. Jahić Dževad – Halilović Senahid – Palić Ismail... Sarajevo 14..) 4381. Jakšić Nikola. 2000. RPZ 10. Sarajevo 23. Selhanović Selman.. (KUN VIII/317). Preporod XXXI/697. Mramorje (Javorani. 4382. Čelinac. Muratagić-Tuna Hasnija. Oslobo enje 57/19270. BL). 4389. Zenica 2000. Arnaut Muhamed. Zagreb 1995. Beograd 1981. Hrvatska revija XLIV/176-177. Regije 1-13. 4386. Muzej grada Zenice. Japundžić Marko. Didaktički putokazi VI/20. Ništović Hazema. Jandrić Ljubo. Zagreb 1994. Sarajevo 12. Mlinovi (BL). Mramorje (Radmanići. Hadžagić Amira. 25. Didaktički putokazi VI/20. 13. 1-2. stoljeća u Hrvatskoj i Bosni. Zenica 2000.

II-703). Književna riječ u matici vijekova (Izbor iz književnosti bosanskih muslimana u francuskom časopisu ‘Migrations’).02. Beograd 1986.01. Drugo. Germania 65/1. Isenberg G. 19. (Preveo i dopunio Jovan Radonić). 232-233. 550. 5-14. 139-145. 4396. 1991. Jerković Vera. O izdavanju starih srpskih spomenika. Zadar 1984. Jerković Vera. JLZ.. Sarajevo 15. (Beograd 1984. Biblioteka naša prošlost. 241-242. Beograd 1978. 426-429. 4395.. Barun An elko. “Proučavanje srednjovekovnih južnoslovenskih rukopisa”. L’eredita di Roma nelle città della Dalmazia durante il medioevo (Introduzione. Jelovina Dušan. Jugoslavenski seminar za strane slaviste 33-34. Kultura i bosanski franjevci. Jireček Konstantin. Bevanda Mladen.. 58-59. 12.. Obavijesti HAD XVIII/3. Jerlagić-Boru aj Sadžida. 73. Beograd 1988. Arheografski prilozi 1. Zmaj. 4398. ErcegovićPavlović Slavenka. Biblioteka Izdanci.Fototip izdanja iz 1912.. (I-280. EJ 3. 4399. Starohrvatske nekropole na području rijeke Zrmanje i Cetine. 55-66. IIFototip izdanja iz 1915). Mačevi i ostruge karolinškog obilježja u Muzeju hrvatskih arheoloških spomenika. 4397..396 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. (* Ferluga Jadran. Oslobo enje 48/15295. Geschichte Osteuropas XXVII/1. Jelovina Dušan. Biblioteka Fototipskih izdanja. 482-483. Basler uro. HZ 31-32... 4400.. Zagreb 1991.) 4394. izdanje. Prosveta. 176 + 91 tabla. Frankfurt 1987.. I-II. Beograd 1979. (* Babić Marko. Napomene o proučavanju ortografije i jezika srpskih redakcionih spomenika.-2000.....) 4401. 300-302. Sarajevo 1991.) 4393. ČS. Slovo Ljubve. Katalozi 1. (* Stipčević-Despotović An elka.. München .. Jelenić Julijan. 184-185.. Beograd 1990). Marulić XXIV/6. Beograd 1996. Biblioteka znanstvenih djela 2. a cura di Mario Capoldo). Biblioteka fototipskih izdanja... Atti e Memorie della Società dalmata di storia patria 9. O transkripciji staroslovenskih tekstova. Jerković Vera. Zagreb 1986. Jerković Vera. Istorija Srba. Druga knjiga (Kulturna istorija). (* Rapanić Željko. Zagreb 1978-1979. Split 1976. Oslobo enje 48/15322. Starinar 37. (I. (KUN 9/18(476) 11. Naučni sastanak u Vukove dane XXV/2. Roma 1984. Muzej hrvatskih arheoloških spomenika. 832-833. 152. Sarajevo 1990. 4391.) 4392. Zagreb 1984. Arheološki vestnik 38. PKJIF 51-52/1-4 (19851986). Beograd 1988. 1991. Ljubljana 1987. Jerković Vera. Split 1986. 31-38. Čajničko evan elje (jevan elje). Srpskohrvatska norma u glasovnom i morfološkom sistemu. Jireček Konstantin – Radonić Jovan. Sarajevo 19... Svjetlo riječi IX/103. 2. (* Stipčević Nikša. Svjetlost. ispravljeno i dopunjeno izdanje. Beograd 1995.

Naučni sastanak slavista u Vukove dane XIV/1. Jovanović Vojislav. 4405. Jovanović-Stipčević Biljana. 147-150. (K-Ren)”. “Enciklopedija hrvatske umjetnosti 1. “Jugoslovenska književnost srednjeg veka (Priredio or e Trifunović).. 115-157 + 12 tabli. Prilozi hronologiji srednjevekovnih nekropola Jugoslavije i Bugarske (II) – Contributions a la chronologie des necropoles medievales de Yougoslavie et de Bulgarie (II).. JLZ Miroslav Krleža. 4412. O sre ivanju srpskoslovenskog pravopisa u prvim decenijama XIV veka. Beograd 1985. Prosveta-Spektar-Prva književna komuna. .. Zagreb 1984. Rad braće prosvjetitelja Ćirila i Metodija i severozapad naše zemlje kroz stoleća. 318. Mladinska knjiga. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 2. Prilozi hronologiji srednjevekovnih nekropola Jugoslavije i Bugarske (I) – Contributions a la chronologie des necropoles medievales de Yougoslavie et de Bulgarie (I).. Jovanović Vojislav. Mihaljčić Rade. Knowledge. 4404. 148. 24-25. Metković. Zagreb 1987.) 4402. Općina Metković. Knowledge. Beograd 1997. 4406. Lektira za 1. 185. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Jurić Radomir. Naučni skupovi 58. 21-29. razred zajedničkih osnova srednjeg usmerenog obrazovanja”.. Srednjovjekovno groblje sa stećcima u Dobranjama kod Metkovića. Obavijesti HAD XVI/1. 4411. Jovanović Vojislav. "Rani srednji vek". Balcanoslavica 7.. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Prilep 1979. 74-82. 4409. 800-803. Jurić Radomir. rekognisciranje. Metković. Beograd 1978. Ljubljana 1986. Umetnost ranog srednjeg veka u Bosni i Hercegovini.. (A-Nove)”.. Prosveta-NolitZavod za udžbenike i nastavna sredstva. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Cisterna. 4403. 4413. Beograd 1999. 4407. Beograd 1991. Vojislav. AP 27 (1986).... “Jugoslawien (Landschraft und Kultur)”. “Arhiepiskop Danilo II i njegovo doba”. Prilep 1978. 265-280. Beograd-Zagreb-Mostar 1986. Odeljenje istorijskih nauka 17.Kultura 397 1979. Ljubljana 1987. Jurić Radomir.. (Me unarodni naučni skup povodom 650 godina od smrti. 568.. Zagreb 1995. 4408. Jovanović S. Jurančič Janko. SANU. 263. 4410. 3-5. decembar 1987). Balcanoslavica 8. 173-174. Jurić Radomir.

. Kajmaković Zdravko. Zbornik 1. 4420.398 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Bunovi (210). Informacije o stanju arheološke istraženosti srednjovjekovnih gradova na području Pounja. 263. JLZ. Butko (212). 107-113. Sarajevo 1978. 239-242 + 1 karta. Radovi Instituta za povijest umjetnosti 11. Oslobo enje 57/19314. Veselin Masleša. K. ožujak-travanj 1988. Tajna umjetnosti. Kajmaković Radmila. 4423. A.11.. Jurković M. godine). Divoševo evan elje (jevan elje) (485). Jusić Enisa. Goražde (464). Kajmaković Zdravko. izdanje. Ikona (Bosna i Hercegovina) (620). Kajmaković Zdravko. 295. 141-179.. 4418. izdanje. “Yugoslavia”. 4426. Radio Sa VII/20. Dobrun (503). . Zagreb 1982. Sarajevo 1983. Srednjovjekovna crkva svetog Antuna . Sarajevo 1986. Nadgrobnici srednjovjekovne Bosne (Forum subotom). Sarajevo 1988. AD BiH. izdanje. u Collegiumu artisticumu u Sarajevu. 4427.. 4424. Kajinić Anto. 842-870. 4416. 11. EJ 1. Dobrun (324). Zagreb 1986. Banja Luka 1982. "Pisana riječ u Bosni i Hercegovini od najstarijih vremena do 1918.. 2. Sarajevo 25. Sarajevo 1999. 4419.. 2. godine – The Written Word in Bosnia and Herzegovina from Earliest Times up to 1918". 4417. Kajmaković Zdravko. Crkvina (239). Zagreb 1980. 4421. 4422.. O bizantskom utjecaju i autohtonosti nekih likovnih rješenja na predromaničkoj plastici Bosne i Hercegovine. 604-605. 2. 4415. EJ 2.sadašnja džamija Fethija u Bihaću. Grobovi (Bosna i Hercegovina). 2. Divoševo jevan elje (315). Sarajevo 1982.. “Arheološka problematika zapadne Bosne”. Zagreb 1984. JLZ.. Ikonostas (Bosna i Hercegovina) (626).. Gornje Podrinje (466-467). Crkvena arhitektura (Bosna i Hercegovina) (690). Kajmaković Zdravko. Srednjovjekovna arhitektura u Bosni i Hercegovini..-2000. K. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. JLZ Miroslav Krleža. Ćirilica kod Srba i Muslimana u osmansko doba. 4425. Jusić Enisa.. JLZ. 249-259. R. Veličina trajanja (U povodu izložbe ‘Blago franjevačkih samostana u Bosni i Hercegovini’. Aristodije i Matej. 4414. 9. Svjetlost. Gacko (435). EJ 3. 2000. Boljuni (71). izdanje. 169-178. JLZ.. BF VII/11. EJ 4. Kajmaković Zdravko. Zagreb 1984. Zagreb 1987. (A-J)”. ZKM 7. Svjetlo riječi VI/63..

Svjetlost. Sarajevo 15. Dubrovnik 1990. 4431. Culture. ( uro Basler. 2.. Zagreb 1984.. Monographies touristiques 26. Sarajevo 1990. Azra Begić). Džemal Čelić. Touristische Monografien 26.. Mostar 2000. EJ 3. Cultura. Arte). 54-58. Collana Monografie turistice 26. Sarajevo 1987. 550-551. 4436. Bogumilstvo u savremenoj bosanskohercegovačkoj poeziji. Dopunska objašnjenja s naznakom novije literature. 4437. Die Kulturschatze der franziskaner kloster in Bosnien und Herzegovina (Geschichte. Zagreb 1990. Motrišta 15. Zagreb 1990. Banja Luka 1981. Vizantina. 8. 2. 4435. (Fototip izdanja iz 1915). Les richesses des couvents franciscains de Bosnie . knjiga. Karabeg Mugdim. izdanje. 267-268. .. 3. JLZ. Privredni vjesnik. 145-168. Ori dei conventi francescani della Bosnia ed Erzegovina (Storia. Karačić Vendelin. 4434.. Privredni vjesnik. Karamatić Marko – Nikić Andrija.. EJ 4. Zdravko Kajmaković. "Umjetničko blago Bosne i Hercegovine".. culture. Starohrvatska umjetnost u Bosni i Hercegovini. “Julijan Jelenić.. Utjecaj hrišćanstva na izbor osobnih imena u selima Dubrovačke Republike. 4432.Herzegovina (Histoire.. Privredni vjesnik.. izdanje. Zagreb 1990. Kajmaković Zdravko. Kajmaković Zdravko. Hercegovina 6-7 (14-15). Karamatić Marko. izdanje. Art treasures of the franciscan monasteries in Bosnia and Herzegovina (History.. Oslobo enje 39/12231. Kultura i bosanski franjevci. 4429. Zagreb 1986. 1982.. Zagreb 1990. 56-69.. “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463. Knjiga prva”. Freska (Bosna i Hercegovina). Kultur. 4430. Biblioteka Izdanci. Anali 28. Kapetanić Niko – Vekarić Nenad. Zagreb 1988. 243-259. art). 617-618. JLZ. JLZ. izdanje. Kalač Iso. II. Sarajevo 1998. Karahasan Dževad. HKD Napredak. Art). Privredni vjesnik.07. Dramska književnost u Bosni i Hercegovini. Iluminirani rukopisi (Bosna i Hercegovina). 4433. 105-116. Tourist Monografs 26. Uloga franjevačkih samostana u BiH u njegovanju i promoviranju likovne kulture i umjetnosti. EJ 5. Karaman Ljubo.. 2./2001. 533-534. Mostar 2000. 147. Umjetnost Jugoslavije u 18. 4439. Uloga franjevačkih samostana u BiH u njegovanju i promicanju likovne kulture i umjetnosti. Svjetlost. 148 + 1 karta. 605-620.Kultura 399 4428. Karačić Vendelin. 4438. Kajmaković Zdravko. Kunst). Putevi XXVI/1.

4447. Zagreb 1988. izdanje. 466. Split 1993. Sarajevo 1989.. 4452. 1981. Institut za istoriju. Oslobo enje 35/10685.01. OOUR Zavod za izdavanje udžbenika i nastavnih sredstava. Zagreb 1982. Oslobo enje 40/12742. Oslobo enje 43/13509. 31. 4443. III izdanje.. Sarajevo 03.03. JLZ. . Beograd 1981. 1978. Srpska književnost u srednjem veku. Transformacija forme i motiva srednjovjekovne Bosne u osmanskom periodu... 8. Umjetnička obrada metala. 4444. EJ 2. JLZ.). 7.. Veselin Masleša. 319-321. Karamehmedović Muhamed – Unković Milivoje. Biblioteka Kulturno naslje e. 99-114. 4445. Sarajevo 04. 100-101. Beograd 1990.. 4440. Likovna umjetnost za I razred srednjeg usmjerenog obrazovanja. “Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina. Prijatelj Kruno. 281. Karamehmedović Muhamed. 125...-2000. Šeher Blagaj. Filološke studije o našem najranijem srednjovjekovlju. Stanić Radomir. izdanje. 327-330. Šaputanja stoljeća. Sarajevo 1996. a kasaba Mostar. Likovne umjetnosti. Sarajevo 1981. EJ 5. izdanja Enciklopedije Jugoslavije”. 11. Sarajevo 1983. Katičić Radoslav.400 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.. 2-8. Spasena nekropola u Salakovcu. 2. Uz početke hrvatskih početaka. 4448. Sarajevo 1996. Katičić Radoslav. Kaverić T.. 4451.. Kašanin Milan. Jezik (Hrvati).. Kebo Alija.12.. Zagreb 1982. Zbornik za umetnosno zgodovino 17. Saopštenja 13.11.. 2. Praistorija na dnu jezera. Karamehmedović Muhamed. 1983. Svjetlost. Svjetlo riječi VII/71. Sarajevo 1980. Kebo Alija. 352-360. Stanić Radomir. 86-88. 264-272. “Bosna i Hercegovina i svijet”. 7. Riznica kulturne baštine (“100 godina Muzeja na Humcu”).) 4441.. Književni krug. Sarajevo 13. 4449. Oslobo enje 38/11981. Odjek XXXIV/1. 4442.. Biblioteka znanstvenih djela 70. Karamehmedović Muhamed. Separat II. 4450.. (Nedjelja) 2. (Fototipsko izdanje iz 1975.. Kebo Alija. Karamehmedović Muhamed. 517.. Sarajevo 1981. Karamehmedović Muhamed. Kebo Alija. Ljubljana 1981. Prilozi XVII/18. Sarajevo 30. (* Nilević Boris. Prosveta. JLZ. 4453. 1986. “Bosanska srednjovjekovna država i suvremenost (Zbornik radova)”. FPN. Bosanska srednjovjekovna umjetnost. 4446. Likovne umjetnosti.

godina)”. 100-101. Most XI/51-52. Kečkemet Duško.) 4465. (ANove)”. 1991. 1988. JLZ.. 200. 99-101. Izme u Vizantije i Zapada (Odabrane studije o arhitekturi). Sarajevo 1988. Razbu eni kameni spavači.. Sarajevo 1984. Kebo Alija.02. Skopje 1989. Kolumbić Nikica. Sarajevo 1982. GDI BiH 34. 4462. Zagreb 1988. Beograd 1984. (* Handžić Izet. 4459. Lektira za srednje usmjereno obrazovanje. Knežević Joko. Pregled LXXIV/9. Knežević Stipo. MANU. 4460. Saopštenja 16. Zagreb 1984. Aleksandrida. 2. izdanje. Sarajevo 18. 24-25. Hrvojev misal (608-609). 274-279. JLZ Miroslav Krleža. “Književnost bosanskih franjevaca. Radovi zavoda za slavensku filologiju 24. Sarajevo 25. Beograd 1987. 9.) 4461. SSDSV 6. Knežević Anto. 4466. 333..) 4464.. Naš svijet XXIV/275. Prijepolje 1978. 203-205. Sarajevo 1983. Hrvatsko filozofsko društvo.. (* StojakovićPavelka Brana. 7. Manastir Žitomislić. Zagreb 1980.. Baščaršija – svjetska kulturna baština. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. Mostar 1984. Prosveta-Institut za istoriju umetnosti. Sarajevo 08. (* Vidmarović Natalija. 1072-1074. 4456..Kultura 401 4454... 227. 344-345. Stećci u pljevaljskom kraju. (A-J)”. Kebo Amra. 9. Hrvojev misal. Filozofija i slavenski jezici.. Kopecki Branka. Kojić Ljubinka. Oslobo enje 48/15325. 299-301. Arheološki park u Blagaju.. Zagreb 1989. Teške riječi u tvrdom kamenu (Bosanskohercegovačka epigrafika).02. Biblioteka Kulturno naslje e BiH. (* Stanić Radomir. Izbor tekstova iz starije hrvatske književnosti (Priredio Ivan Lovrenović)”.) . Petrović Rade. Svjetlost OOUR Izdavačka djelatnost. Beograd 1988-1989. 179-181.. Saopštenja 20-21. 4455. 1991. Bogetić Radin (148).03. Kebo Alija. Leksikografski zavod Miroslav Krleža.. 4458. Zenica 1995. Veselin Masleša.. 4467. Krijesnica II/4. Rasprava o hrvatskom jeziku. Oslobo enje 45/14283. Zagreb 1995. 4457. “Kliment Ohridski i vulgata na Ohridskata kniževna škola vo razvitokot na slovenskata pismenost (Materiali od naučen sobir održan vo Ohrid od 25 do 27 septemvri 1986. 811. Letić Branko. Kečkemet Duško. “Enciklopedija hrvatske umjetnosti 1. EJ 1... 4463. Studije 7. Sarajevo 1983. Korać Vojislav. Oslobo enje 48/15315.

Skica za izradu bibliografije bosanskohercegovačkih latinista. Tom III. Dragišić. Kosorić Milica. JLZ Miroslav Krleža. B). Arheološka nalazišta. 7. “Jugoslovenski književni leksikon. 4469. Regija 16: Olovo. Tom II. Sarajevo 1988. ZM. Kosir Vencel. 16. 105. 4477. Regije 14-25. jeziku i književnosti Hrvata Bosne i Hercegovine. Zvornik. Srebrenik.. 4481. Kosorić Milica.402 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Kosir Vencel. MS. Ugljevik. Kosorić Milica. Mostar 1999. izložba). Srebrenica. 37-42. AL BIH. Zapuštena prošlost (Po kraljevskim ruševinama Bobovca raste mahovina i sunčaju se gušteri). Kovaček Božidar. L). Brštanik. 4472. Sarajevo 1984. “Ričice – nekropola stećaka”. 4480. ZM.. Koroman Veselko. Starine u okolici Širokog Brijega. Bibliotekarstvo 30. Jugoslovenske književnosti. Duvno 1981. 199. 4470. Dobretić Juraj-Benignus (154). Živinice. AL BIH. Bratunac. Koroman Veselko. 297-302. Gradina (Stupari. Opaske o pismu. 4468. Kovačević-Kojić Desanka. Split 1983. Vlasenica. 46-47. Naša ognjišta XI/74. Sokolac. Zagreb 1984. Podcrkvina (B) 77. Bratunac 1 (B) 68.. Drugo dopunjeno izdanje”. 123-134.. AL BIH. Krčevine (Z) 93. Naša ognjišta XI/69. Regija 6: Brčko. Regije 1-13. 4475. Sarajevo 1988. 106. Ričice – arheološka istraživanja nekropole stećaka. Arheološka nalazišta. Kovačić Anto Slavko.-2000. Arheološka nalazišta.06. HM II/6. 11-43. Regije 1-13. Tuzla. Koričić Vanja. Tom III.. Mali Gradac (Bi) 94. 4478. Oslobo enje 38/11854. Sarajevo 29. Regije 14-25. Raskršće (Ro). 4473. Banovići. Sarajevo 1988. Novi Sad 1984. Regija 17: Rogatica. Crkvište (B) 68-69. Kronološka bio-bibliografija hrvatskih pisaca Bosne i Hercegovine”. 17. 4474. Regija 7: Gračanica. Gaudeamus 1-2. Kovačević Stanislav. ZM. Sarajevo 1998. AL BIH. Kosorić Milica. Gradina (Tulović. Lopare. 4479. Bijeljina. Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture. . Kalesija. Od kamene sjekire do prvih naselja (Arheološki nalazi na tlu sjeveroistočne Bosne. Tom II.. Stećci. Alverinski Bartul (153). Šekovići. Kovač Fuad. Sarajevo 1988.. 4476. Brdo-Konačište (Bi) 89. (AJ)”. Duvno 1981. Sarajevo 1999. 4471. Posebna izdanja 1. 1981. Kladanj. Sač (V) 79. Rudo.. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. “Veselko Koroman.. Arheološka nalazišta.. ZM. Višegrad. Han Pijesak.. Ljiljan 334. Lukavac.

Brčko (Br). Kovačić Slavko. Centar ARS.. “100 godina Muzeja na Humcu (1884-1984.. 4491. jeziku i književnosti Hrvata Bosne i Hercegovine. Župni ured sv. Regija 14: Kakanj. Pucarevo. Biblioteka Male turističke monografije 42.) 4490. 276-286.Kultura 403 4482. Titograd 1978. ZM. Gornje Vukovsko (K). 89. Kraljević Gojko. Jajce. Sarajevo 1988.)”. AL BIH. Opaske o pismu.. Hellwig). 187-188. . Kovijanić Risto. 4487. Kraljević Gojko. 4485. Kovačić Anto Slavko – Jarak Vjeko. Hrvatski narodni kalendar 1994. 197. 155-174. Sarajevo 1988. (Glavni urednik hrvatskog izdanja dr. Gornji Vakuf. Zagreb 1979. Beograd 1980. Kovačić Anto Slavko. Tom II. AL BIH. Ljubuški 1985. Numizmatička zbirka na Humcu. Srbac. SIZ kulture općine Ljubuški. Sarajevo 1993. “Suvremena katolička enciklopedija (Priredili Michael Glazier i Monika K. Godina 42. dopunjeno izdanje. Arheološka nalazišta. 4489. ZM. Tom II. Istorijski zapisi XXXIV-LIV/1. Bijeljina. ZM. GPM 26.. Zlatari Kotora u doba samostalnosti (1391-1420) (Po podacima iz Kotorskog arhiva). 267-278. Tom III. Podmilačje. Beograd 1976. Sarajevo 1997. Regije 1-13. Arheološka nalazišta. Sarajevo 1988. 133-140. glagoljaši i glagoljaštvo. Busovača. Bugojno. Kraljević Gojko. Arheološka nalazišta. 4486. Tom II. Arheološka nalazišta. 160. ZM. Kupres. Kovačić Anto Slavko. Regija 3: Bosanska Gradiška. Regije 1-13. Visoko. Zvornik. Kovijanić Risto. Pučko školstvo bosanskohercegovačkih Hrvata do 1878.. Titograd 1981. AL BIH. 4495.. 4483.. (* Zloković Ignjatije. Hrvatski narodni kalendar 1995. Lopare. Vareš. godine. 4494... 4492. Prnjavor. Kraljević Gojko. Fojnica. Regije 1-13. Breza. Zbornik radova. Književne novine. Sarajevo 1988. Glagoljica. Kovijanić Risto... 309-312. Kiseljak. ZM. Sarajevo 1988. 2. Lamnici 2 (BG). Kotorski medaljoni. Regija 13: Travnik. 263-283. Tom II. AL BIH.. godine. Godina 43. Kiseljak 2 (K) 22. 177. Ive Podmilačje. izdanje. elilovac 1 (T). Kraljević Gojko. Vitez. Ugljevik. Arheološka nalazišta. Hrvatski narodni godišnjak 1998. 4484. 1. Kraljević Gojko. Kovačić Anto Slavko. Godina 46. Regija 12: Šipovo.. Kreševo. Regije 1-13. (* Boljević-Vuleković Vojislav. Kotorski medaljoni. Mato Zovkić)”. Istorijski zapisi XXXI-LI/1-2. Turistkomerc. Regije 14-25. Sarajevo 1994. 4493. Zenica. AL BIH. Vareš-Draškovac (Va) 27. Kotor 1978. 163-167. 52. Donji Vakuf. Laus.) 4488. Laktaši. Pučko školstvo Hrvata BiH do 1878. Split 1998. Regija 6: Brčko..

“Bariša Krekić. Sarajevo 1988. Kraljević Gojko. Sarajevo 07. 223. ZM. Ljubuški. 337. Goražde 1 (G). Arheološka nalazišta. Regije 14-25. (5) (Katoličke crkve i samostani). “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. Dubrovnik (361). Sarajevo 1988. ZM. 4497. Dubrovnik: a Mediterranean Urban Society.. Sarajevo 08. JLZ Miroslav Krleža. Sarajevo 1988. JLZ Miroslav Krleža. Bogumilski mramorovi. Kristić Augustin.) 4503. 5): (2) (Stećci – originalna umjetnost srednjeg vijeka). Kalinovik.. On the Latino-Slavic Cultural Symbiosis in Late Medieval. AL BIH.. Regije 14-25. Dubrovnik 1998. Regija 24: Lištica.05.. Oslobo enje 41/13009. Banja Luka 1978. Regija 18: Čajniče. (3) (Srednjovjekovni i turski gradovi). Arheološka nalazišta. Ribići 1 (K). Kraljević Gojko. Neum. 693. Kraljević Gojko. Aldeshot-Brookfield 1997.. Zagreb 1984. Vitina 3 (Lj). (A-J)”. Tom III. Tom III. Ljubinje. 14-15. Sarajevo 06. 11.. Regije 14-25. Oslobo enje 41/13010..-2000. AL BIH. 4504. ZM. AL BIH.. . 2. Serises 581. 1984. Zagreb 1984. Foča. Krekić Bariša. Goražde. Aldeshot-Brookfield 1997. Jablanica. Tom III. 197. Kraljević Ljiljana.. Krekić Bariša. AL BIH. Krstić Kruno. 194-212. 1984. 4499. Dragišić Juraj. Kraljević Gojko. 1978. Regija 25: Grude. Oslobo enje 35/10746. 4496. Variorum Collected Studies. Tom III. 5-9. Sarajevo 1988. 295. Stolac. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. Kreševljaković Muhamed. Arheološka nalazišta. JLZ. Tom III. izdanje. Bijeljina (130).. (A-J)”. 9.09. Krleža Miroslav. Zasada (B). 4502. Zagreb 1984. PCC Me ugorje.. Feljton: Spomeničko blago Bosne i Hercegovine (23. Arheološka nalazišta. Sarajevo 1988. 1300-1600”. AL BIH. 1984. 7. Borač (157). Regije 14-25. (Uredio Milenko Brkić). Krleža Miroslav. Bosanski mramorovi. (* Lonza Nella. EJ 4. 1300-1600”. Konjic. Series 581. Variorum Collected Studies. 4506. Jezerski.09. Anali 36. Regija 21: Prozor.404 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Mostar. Trebinje. Dubrovnik: a Mediterranean Urban Society. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”. Studenci 1995. Bosanske crkve i njihovo obskrbljivanje za otomanske vlade. 4501. 499-503. 4498. Čapljina. Putevi XXIV/6. Bosanska Dubica (160). Čitluk. ZM. 4500. Kreševljaković Hamdija. ZM. Sarajevo 10.. 4509.09.. 4507. Regije 14-25. 543-544. 121. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. Gornja Drežnica 2 (M). Kraljević Gojko. Regija 20: Bileća. Oslobo enje 41/13012.. Arheološka nalazišta. 4508. 4505.

Sarajevo 1980. izdanje. 4512. Beograd 1978.02. JLZ. Buzov M. 27. 337-340.. 295-303.. Prilozi centra za povijesne znanosti 2. “Simpozij ‘Prilozi za proučavanje muzičke kulturne baštine u Bosni i Hercegovini’”. Tom III.. Kujundžić Juraj. 590. 4513. Katedrala sv... 4515. Naučni sastanak slavista u Vukove dane VIII.. Sarajevo 1994. JLZ. Bosanska srednjovjekovna književnost i njen jezik prema staroslavenskoj i hrvatskoj glagoljskoj književnosti. Oslobo enje 40/12799. Zagreb 1982. Visoko. Regija 20: Bileća. izdanja Enciklopedije Jugoslavije”. (KUN VI/137). Kuna Herta. 237-252. (* Ćošković Pejo. Ljubinje. Fojnica. 4511. Tom III. Prilozi za etnološku monografiju Skipovca. Sarajevo 1979. 4518. Zbornik sažetaka. Sarajevo 1984. "Kulturna istorija Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do pada ovih zemalja pod tursku vlast".. 103-127 + 8 tabli. JLZ.. Stolac. 2. EJ 2. Sarajevo 1988. 4522. Muzika. Muzika. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. Kulenović Salih.. Regije 14-25. AL BIH. 188. O zborniku krstjanina Hvala. Narodna kola na stećcima srednjovjekovne Bosne. Književnost (Bosna i Hercegovina). 1994). ZM. (Sarajevo.) 4520. NEV XXVIII/1-2. Kučukalić Zijo. Kreševo. PCC Me ugorje. 11-12.02. .. Starohrvatski crkveni spomenici u Bosni i Hercegovini. Orlovica (T). Vareš. 360-364. “Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina. 11-12). Regija 14: Kakanj. Kuna Herta. 23-24. 4521. Članci i gra a 15.. Arheološka nalazišta. Krstonijević Irma. Zagreb 1982. 4516. Banja Luka 1984. 222-225. 763766. Kujundžić Juraj. Kujundžić Zilha. Sarajevo 1978.. Drugo prera eno i dopunjeno izdanje. NEV XXX/1. 153-163. Veselin Masleša. Avicena. Zagreb 1982. 4519. IZ 5. Breza. (Summary: Popular kolo dance at the stećci of the medieval Bosnia. izdanje. Problematika stećaka i romanike u Bosni i Hercegovini. 1984. Sarajevo 08. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”. Arheološka nalazišta. Tuzla 1984. Zagreb 1985. Kuna Herta. 73-82.. 272-276. EJ 2. Trebinje. 59-60.Kultura 405 4510. 4514. 2.. Kućan Ante.. ZM. AL BIH. Mulabegović Amila – Benac Alojz. Turbića groblje (K). 7. Kučukalić Zijo. Studenci 1995. Sarajevo 1988. (Uredio Milenko Brkić). Kujundžić Zilha. Regije 14-25. Separat II. Kiseljak. Biblioteka Naučni i stručni skupovi VI. Petra u Vrhbosni. Pregled LXIX/6... 4517.

Kuna Herta. Sarajevo 1989.. Sarajevo 1991. Zbornik MS za filologiju i lingvistiku XXIX/2. 295-309. Srednjovjekovna bosanskohercegovačka književnost.-2000. Sarajevo 1982. "Kršćanstvo srednjovjekovne Bosne". Kuna Herta. 4528. Godišnjak 14. Oslobo enje 42/13407. (Priredili: Enes Duraković i Fehim Nametak). Zagreb 1982. Sarajevo 1986. Kuna Herta.. Neosporno svjedočanstvo (Povelja Kulina bana – me aš bosanske historije i kulture). Hvalov zbornik u optici me usobnih veza i uticaja južnoslavenskih srednjovjekovnih književnosti. “Bošnjačka književnost u književnoj kritici (Starija književnost)”. I knjiga.10. 4529. Izdavačka kuća Alef. 9. 4535. 1-2. 4525.. 39. Odjek XL/2223. Kuna Herta. Kuna Herta.. izdanja Enciklopedije Jugoslavije” JLZ. Separat II. Kuna Herta.406 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 9-20. (‘Povelje bana Kulina – me aš bosanske historije i kulture’)”.. Književnost. Kuna Herta. 4531. 49-84. godine – The Written Word in Bosnia and Herzegovina from Earliest Times up to 1918". . 4533. Radovi simpozija povodom 9 stoljeća spominjanja bosanske biskupije (1089-1989). 4526. 4523. Hvalov zbornik – spomenik srednjovjekovne bosanske književnosti. 4530. Kuna Herta. O jednom slabo poznatom bosanskom spomeniku. Neosporno svjedočanstvo. "Pisana riječ u Bosni i Hercegovini od najstarijih vremena do 1918. 1985. 4534. Milenij slavenske pismenosti. Kuna Herta. 25. 4-5. Neosporno svjedočanstvo.. Sarajevo 1998. Sarajevo 1989. Novi Sad 1986. Sarajevo 1987.. 13. 9-18. Odjek XLII/24. Sarajevo 16. 107-116. Odjek XLII/15-16. 4524. Hvalov zbornik. “Povelje bana Kulina – me aš bosanske historije i kulture”.. Sarajevo 1985. Naš svijet XXV/285-286. 249-252. Bibliotekarstvo 32. Ćirilometodijanska tradicija i Hvalov zbornik. Godišnjak 17. “Ibidem – Prilog Odjeka I/3. “Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina. Vrhbosanska visoka teološka škola.. (KUN). 4527. Sarajevo 1988.. Srednjovjekovna bosansko-hercegovačka književnost. 4532.. Mjesto i značaj Pantelejmonovog apostola me u rukopisima srednjovjekovne bosanske književnosti. Kuna Herta. Veselin Masleša. Kuna Herta. Sarajevo 1989.. SV 4. Kuna Herta. Kuna Herta.

7788.. 4545. 238-244. “Bogumilstvoto na Balkanot vo svetlinata na najnovite istražuvanja”. srednjovekovna nekropola. Lasić Dionizije Vinko. I. 35-49. 576. Kurent Tine.. Simboli vasione na stećcima 1-4: (I) Most XII/58-59. Beograd-Ljubljana 1986. Biblioteka Kulturno naslje e Bosne i Hercegovine. 918... Lešić Josip. Sarajevo 1991. 188-205. Sarajevo 1980. 39-40. 135-142. O znakovima na stećcima. O znakovima na stećcima.. (III) Most XIII/61-62. Skopje 1982. Nešto o stećcima Vlaške crkve. Humac 1996. 201-208.. Njegov likovni oblik i značenje.. Stara pravoslavna crkva u Sarajevu (Bogata riznica u arhitektonskom unikumu).. 799-841.. Osnovne karakteristike evropskog srednjovjekovnog pozorišta.. 73-104. Sovetskoe slavjanovedenie 5. Ziral. 174-175. I. Beograd 1999. Dvoboj (139). (II) Most XIII/60. Obavijesti HAD XXVIII/2. Sarajevo 1985. Lemajić Nenad. Hercegovina 2 (10). 89-105. Mostar 1986. 4548. Chicago 1995. Sarajevo 1991. Lasić Dionizije Vinko. Slavjanovedenie v dorevoljucionnoj Rosii. Leković B. IA MI BiH. Hrvatski kalendar za 1995.. Kršni zavičaj 29. (* Handžić Izet. (IV) Most XIV/68. Knowledge. Lasić Dionizije Vinko. Kakanj. Zagreb 1996. Pregled LXXXI/2-3. Godina 52. Godišnjak 20. Lešić Zorica. 4543. Lešić Josip.. Mostar 1985. Naprava (433). Starine Crne Gore 6. 4547. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Lecaque Pathrique.. AP 25. Svjetlost. 4541. .) 4539. Oružje (474-476). 111-122. Moskva 1979..Kultura 407 4536. 4542. Radio Sa VII/20. 87-94.. 4549. 80-81. Srpska književna tradicija od XV do XIX veka. Sarajevo 1987. Oklop (467-468). Dodig Radoslav. Mostar 1985. Letić Branko. (* Dodig Radoslav. Moskva 1978. Contribution á l'étude des stećci de Bosnie et Herzegovine: les stéeles du Lauragais sont-elles cathares?. Pleterni ukras od najstarijih vremena do danas. Istorija pozorišta Bosne i Hercegovine. 4544. Logačev K.. MANU-SANU-ANU BiH. Chicago 1994. Cetinje 1978. Dedino Guvno i Tičići. 221-223. Logačev K. 4538. Sovetskoe slavjanovedenie do sredini 30-h godov. 4537. Knjiga 68. Ledić Fikreta. 4540. Mostar 1987. Mostar 1996.) 4546.

1997. Sarajevo 24. Oslobo enje 54/17495...-2000. (5) (Kozmos i ezoterija na kamenu). 1997.. 20. Odjek XXXIII/18. Oslobo enje 54/17501. 11.. Lovrenović Dubravko. Sarajevo 14. Oslobo enje 37/11374. 18. Oslobo enje 54/17493.. Lovrenović Ivan. Sarajevo 17. Sarajevo 1997. Oslobo enje 54/17496. 11. 1997.. BF V/7. 1997.. Tuzla 1997.. Feljton: Bosanski mramorovi – stećci (1-12): (1) (Kozmos i ezoterija na kamenu). (10) (Simboli života i hrabrosti). 11. 21. 1997.. Odjek XLII/15-16. Oslobo enje 54/17498. (4) Hrvatski glasnik V/67. 94-139.. (3) Bobovac II/23.. Oslobo enje 54/17500. 1997... (4) (Križ.02. Svjetlost OOUR Izdavačka djelatnost. “Povelje bana Kulina – me aš bosanske historije i kulture”.02.. 22. Oslobo enje 54/17497. Sarajevo 18. (2) (Utjecaj drevnoih kultura). 10. Tuzla 1998. 4551.. svastika i zvijezda). Srednjovjekovna Bosna i srednjoeuropska kultura (Prožimanja i akulturacija). 23. 11. Lovrenović Dubravko. (9) (Viteške figuralne kompozicije). (3) Hrvatski glasnik V/66. Lovrenović Ivan.02. Feljton: Bobovac i Kraljeva Sutjeska (1-4): (1) Bobovac II/21. Oslobo enje 54/17494. Oslobo enje 54/17490. 4553... Vareš 1996.. Feljton: Bosansko-humski mramorovi – stećci (1-5): (1) Hrvatski glasnik V/63.02. 11. Izbor tekstova iz starije hrvatske književnosti (Priredio Ivan Lovrenović)”.. Oslobo enje 54/17492. polumjesec. Sarajevo 19.. Sarajevo 21. Lovrenović Ivan.. 17. (4) Bobovac II/24. Vareš 1996. 4555. Sarajevo 02. 1997.02. 4552. Bosansko-humski mramorovi – stećci. 4550. Dragišić Juraj (87). 177-206. Drevne knjige (Marginalija na temu srednjovjekovnih bosanskih rukopisa). Forum Bosnae 5. 4554. Sarajevo 1999. 1997. 22. (8) (Alegorija plesa mrtvaca). Sarajevo 23. (11) (Ptice iz Egipta). Sarajevo 13. Lovrenović Ivan. Vareš 1996.408 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 16. Lovrenović Ivan. ‘L’ Europe’ i naš odnos (Uz prezentaciju kulture i književnosti naroda i narodnosti Bosne i Hercegovine u pariškom časopisu). Sarajevo 15.02.02. Lektira za srednje usmjereno obrazovanje. (7) (Simbolika uzdignutih ruku).. Franjevačka književnost u Bosni i Hercegovini (5-17). 7-8. 1997.02.. 25. (2) Bobovac II/22. “Književnost bosanskih franjevaca. 17. 16. NS 14-15. Lovrenović Dubravko. 4557. 15. (6) (Solarnolunarni simboli). (3) (Širok raspon ukrasa). V dni bana velikago Kulina. 4559. (2) Hrvatski glasnik V/64. Sarajevo 20. (12) (Zmije prijatelji i ubice).02.. Sarajevo 16. . Lovrenović Dubravko. Tuzla 1997. Sarajevo 1980. 23. Tuzla 1998.02. Sarajevo 1989.. 4558. Sarajevo 22.02.02. 8596. Oslobo enje 54/17491. Lovrenović Dubravko.. 1997.. Sarajevo 1982. Sarajevo 1981. 18. 22. Vareš 1996. 25. 1997. 1997. 16. Tuzla 1998. Stećci okoline Mrkonjić-Grada. 4556. 1980. (5) Hrvatski glasnik V/68. Oslobo enje 54/17499.02.

Lovrenović Ivan – Selimbegović Vildana. NIŠRO “Oslobo enje”. (KUN IX/15(473). Oslobo enje 48/15330. 159.. Šnajder Slobodan. Labirint i pamćenje. Sarajevo 1990... 1998.11. I knjiga... Odjek XLIII/11-12. 2. Labirint i pamćenje. 4564. WienBozen 1998. 1990. 17-18. Popović Nenad. . Lovrenović Ivan. 4565. Lovrenović Ivan – Selimbegović Vildana.02. Lovrenović Ivan. 46-47. Ale. Praha 2000. Sarajevo 1998. Biblioteka posebnih izdanja. 11.. 4561. 16-17. 16. 10.. Poljarević M.05..12. Kisić Čedo.. (KUN) 3. 4567. Sarajevo 1989. Misija Ćirila i Metoda (18-19). 4568. 93-102. Odjek XLIII/11-12. 1999.) 4563. Duraković Enes. 4570. Odjek XLIII/11-12. 1996. Sarajevo 1990. Sarajevo 31. Sarajevo 1989. Sarajevo 1990. Unutarnja zemlja. V dni bana velikago Kulina.. Bosnien und Herzegowina. Sarajevo 23. Benac Alojz. Sarajevo 1990. Lovrenović Ivan.. (* Nilević Boris. 1989. (* Isaković Alija.. Juraj Dragišić (15). 178. 14-23. Sarajevo 31. izdanje. 17. Lovrenović Ivan. Odjek XLIII/5. Sarajevo 07.Kultura 409 4560. Lovrenović Ivan. “Ivan Lovrenović – Vildana Selimbegović. 1... Oslobo enje 53/17334. Memija Minka. NIŠRO Oslobo enje. 11. Dani 135. Klagenfurt-Celovac 1994. Bosanska biblioteka. Izdavačka kuća Alef. 24. Odjek XLII/24.12. “Bošnjačka književnost u književnoj kritici (Starija književnost)”. Sarajevo 1990. Lovrenović Ivan. Sarajevo 1990.) 4562. Oslobo enje 57/19315. Prvi milenij Bosne”. 239.. 1991.. Sarajevo 04. Oslobo enje 55/17957. Sarajevo 29. 26. IA MI BiH 26. Kulturnohistorijski esej o Bosni. Sarajevo 1990. Sarajevo 28. Dani 135. izdanje. Lovrenović Ivan. (KUN X/23(481). 17. (KUN VIII/414). Naši dani XXXVI/981 (51). Labirint i pamćenje.) 4566.. (‘Povelje bana Kulina – me aš bosanske historije i kulture’)”. Kulturnohistorijski esej o Bosni.12.. Sarajevo 1989. Bevanda Mladen. Sarajevo 1990. Odjek XLIII/1112. Lovrenović Ivan. Eine Kulturgeschichte.. Bosna a Hercegovina: Kratky prehled kulturni historie. (* Šimić Angelina. Kulturnohistorijski esej o Bosni. 4569. (Priredili: Enes Duraković i Fehim Nametak). Oslobo enje 47/15276. 2000. 175-178.. Sarajevo 26. (Kratki pregled kulturne povijesti Bosne i Hercegovine). Bakić Ibrahim. 18. Durieux. Sedam stoljeća franjevaca u BiH. 272. Zagreb 1998. Bosanska medijevalna kultura.11.09. Prvi milenij Bosne. Lovrenović Ivan. 1999. Oslobo enje 46/14864. “Ibidem – Prilog Odjeka I/3.. 14. Sušić Hasan. Islamska misao XII/137.

15. Lubovac Ragib. Tomislavgrad 1999.03. 89-95. 4571. Lozo Marijan. Naša ognjišta XXIX/264. (* Šakota Mirjana. Lukić Ljerka... Ka preciznijem datirnju starijeg slovenskog nakita na Balkanu. Beograd 1987. Prijepolje 1978. obljetnice smrti Fra An ela Zvizdovića”.Travnik. septembar 1985). (Me unarodni naučni skup povodom 650 godina manastira Dečana. Naučni skupovi 49. Kako protumačiti stećke.. Maksimović Jovanka. 271-274. 120-121. Lovrenović Maja. Glasnik Društva 9. Maksimović Jovanka. 158. 4581.. Vasilij. Oslobo enje 54/17511. Sarajevo 14. Beograd 1989. 4574.410 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 109-123. SSDSV 5... Zagreb 1980.) 4580. Ljubinković Mirjana. 4575. Oslobo enje 36/11298. obljetnicu njegova djela O naravi nebeskih duhova koje nazivamo an elima). Stećci i stare crkve u Zagvozdu. “Dečani i vizantijska umetnost sredinom XIV veka”. 143-153. Maksimović Jovanka. SANU. Saopštenja 16. Sveta baština III/20. Mileševa i bosanska minijatura. 10. 1979. 4572. Naša ognjišta XXX/268. Stanić Radomir. Travnik 1991. Tomislavgrad 2000. 4571a. 87-98. Sarajevo 06.. Beograd 1984. Prosveta. 21. 110-112. Pucko LJ.. 15. 137-144. 4576a. Odeljenje istorijskih nauka 13. Beograd 1983. Nalaz kamenih sarkofaga kod Nove Bile . Livanjsko arheološko blago u Splitu. Beograd 1985. "Mileševa u istoriji srpskog naroda". Ljuboja Svetozar.-2000. 4579. 4577. SANU.. Lozić Vlade. Crkva Svetog Mihovila u Bobovcu. Srpske srednjovjekovne minijature. Stećci – najpouzdaniji izvori (Prikupljanje gra e za monografiju srednjovjekovnog Livna). Zbornik Zavičajnog muzeja 4.. Lozo Marijan.11.. Naučni skupovi 38. Moskva 1985.. Sveta baština III/24.. . Lovrinović Nikola. “Zbornik radova sa Znanstvenog skupa u povodu 500. Sjećanje na Juraja Dragišića (Uz 500. 1997. Duvno 1984.. Maksimović Jovanka. Duvno 1984. 4573.. FTSFranjevački samostan Fojnica. Srednjovjekovni ulomci iz Gorice. Sarajevo-Fojnica 2000. Miroslavljevo jevan elje i umetnost XII veka. Sovetskoe slavjanovedenie. “Gunjačin zbornik”. 4578. 155-163.. 27. 4576. 20. Les miniatures byzantines et serbes vers le milieu du XIVe siecle. Odeljenje istorijskih nauka 6.

Mardešić Jagoda. Maksimović Jovanka. Mostar 1999. Sarajevo 06. 4594. 1987.. Minijaturno slikarstvo polovinom XIV veka i Dečani.. Sarajevo 1986. Gacko. Maksimović Vojislav. Vid u Vidu kod Metkovića. Keramički nalazi s lokaliteta sv. O nekim interesovanjima za ‘Miroslavljevo jevan elje’.Kultura 411 4582.. Arheološka nalazišta. Margetić Lujo.03. Sarajevo 1988. Regije 1-13. 4592. (KUN) 4. AL BIH. AL BIH. Hrvatsko podrijetlo bh. Arheološka nalazišta. Zbornik za istoriju BiH 2.. 35-48. 4591. 4587. O nekim interesovanjima za ‘Miroslavljevo jevan elje’. Man eralo Stipo. Livno). 101-110 + 6 tabli slika. 4589. stećaka. Mostovi XXIII/117-118.. Kršni zavičaj 31. Mandić N. Dometi IX/7-12. Miroslavljevo jevan elje (140-141). VAHD 87-89 (1994-1996). Rijeka 1999. 4586. "Čudesna Jugoslavija". 13-21. Hrvatsko pismo i jezik u srednjovjekovnoj Bosni.) 4595. Sarajevo 1981. ZM. 95-121. glagoljica i slavenski apostoli. Beograd 1989. Ključ. Mrkonjić Grad. 4593. 1982.. Bibliotekarstvo 27. 4588. Vrčenac (MG). 45-49. 35-72 + 36 slika. (Isti tekstovi i u: “Yugoslavia”. Man eralo Stipo... Hrvatsko pismo i jezik u srednjovjekovnoj Bosni. Split 1998. Regija 19: Nevesinje. Sarajevo 1988. 8. Sarajevo 20. Oslobo enje 44/14147. Ljubljana 1986. Mladinska knjiga. 51-56. 4585. Mostar 2000. Motrišta 10. Umetnost u doba bosanske srednjovekovne države. Mandić Dominik.11. Oslobo enje 39/12115.. Maksimović Vojislav. Motrišta 15. Regija 10: Sanski Most. Beograd 1997.. ZFF Serija A: Istorijske nauke XVI (Spomenica Svetozara Radojčića). Pljevlja 1991. Marić Sava. 4583. Mandić Dominik. 83-88. 4584. Tom II. Regije 14-25. 52-55. Hrvati. ZM. Marijan Boško. Maksimović Jovanka. Gat (G).. 144. Sarajevo 1982. Vrijeme bosančice (Prilog proučavanju bosančice u livanjskom kraju). Humac 1998. . Svjetlost. Mandić Dominik. Svjetlost. Bazilika iz jezera (Buško jezero. 151. 4590. – Miletić Nada.. Tom III.. “Jugoslawien (Landschraft und Kultur)”.

Tom III. AL BIH. Arheološka nalazišta. 4604. 163. S) 178. Sarajevo 1988. Čelinac. Gornji Vakuf.412 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 4598. 4603. Sarajevo 1988. Regije 1-13. 325. 337. Marijanović Brunislav. AL BIH. Tom II. Regije 14-25. 4607. Kupres. Selište (Volari. Č). Crkvina (Donja Blatnica.. Arheološka nalazišta. Regije 14-25. 179. Hrid (Š). 4596. Gradić-Žuta glavica (BP). Visočica (Bakri. Sarajevo 1988. Arheološka nalazišta. 4600. Arheološka nalazišta. Marijanović Brunislav. Regija 11: Bosanski Petrovac. Bosansko Grahovo. Arheološka nalazišta. Gradina (Crkvina. Arheološka nalazišta. Arheološka nalazišta. Ljubinje. Jejinovačka pećina (S) 182. Sanski Most (SM). ZM. 4602.. Š) 185. Donji Vakuf. Regije 1-13. Tom III. Š) 184. Čitluk. Tom III. Tom II. Neum. Marijan Boško. Džakulina glavica (S) 174. Livno 1995. Čitluk. Bosansko Grahovo. Vitina 2 (Lj). 4597. Regije 14-25. Regija 19: Nevesinje. Regije 1-13. Gradac 3 (N). Regija 9: Banja Luka. 308. Kotor Varoš. Bistrički samostan na groblju Sv. ZM. Sarajevo 1988. Stolac. Vrtoče. Regije 14-25. Regija 24: Lištica.-2000. Ive u Livnu. Tom II. AL BIH. Marijan Boško. Regija 11: Bosanski Petrovac. Regije 14-25.. AL BIH.. BP). ZM. Sarajevo 1988. Ljubuški. Sarajevo 1988. 120-126. Tom II. AL BIH. Gradina (Hrgud-Gradina. Skender Vakuf. . 4605. AL BIH. Titov Drvar. ZM. Mrkonjić Grad. Sarajevo 1988. Bugojno. ZM. 149-150. Regija 10: Sanski Most.. Arheološka nalazišta.. Marijanović Brunislav. Gacko. ZM. Raskršće (Podsoje. Marijan Boško – Miletić Nada. Donja Blatnica. Neum. AL BIH.. Čapljina. Zemunica (BL). Ključ. Ljubuški. Tom III. 4599. 292. Marijan Boško – Miletić Nada. Kalendar Svetoga Ante 1995.. Arheološka nalazišta. Jajce. Regija 12: Šipovo. Regija 25: Grude. Marijan Boško. AL BIH. Regije 14-25. Sarajevo 1988. Arheološka nalazišta.. Mostar. Tom II. Regija 20: Bileća. Sarajevo 1988. Marijan Boško – Miletić Nada. Arheološka nalazišta.. 133. Trebinje. Sarajevo 1988. ZM. ZM. Sarajevo 1988. 4606. 4601. Regija 24: Lištica. Marijan Boško – Zelenika An elko. Titov Drvar. Gradina 1 (G). Tom III. AL BIH. Marijanović Brunislav. ZM. 145.. Č). Sunićka pećina (S) 193. Marijan Boško – Miletić Nada. Tom III. AL BIH. ZM. Mostar. Regije 1-13. Regija 25: Grude. ZM. AL BIH. Regije 1-13. Čapljina. 161.

Arheološka nalazišta.. BP). Kreševo. Marijanović Brunislav – Marijanović Igor. 4609. 164. Regija 11: Bosanski Petrovac. Bugojno. Regije 14-25. Tom III. Bugojno. Regije 1-13. ur eva glavica (N) 323. Tom III. Sarajevo 1988. 4616. Vlasenica. Tom III. Regija 22: Glamoč. Regije 1-13. Arheološka nalazišta. Arheološka nalazišta. Crvena njiva (S). Tom III. G) 325-326. AL BIH. Sarajevo 1988. Kladanj. 39. Arheološka nalazišta. Čapljina. 326. 4610. Gradina (Donji Mamići. Crljenača (Dretelj. AL BIH. Regije 14-25. Marijanović Ivanka. Kreševo 1 (Kr). Marijanović Brunislav. AL BIH. 179-180. Sarajevo 1988. Kupres. Marijanović Brunislav – Miletić Nada. ZM. Regija 14: Kakanj. Regija 10: Sanski Most. Sarajevo 1988. Marijanović Ivanka. Sarajevo 1988. Arheološka nalazišta. Regija 25: Grude. Zenica. 4613. Livno. Sarajevo 1988. Regije 14-25. 4615. Fojnica.. Manastirište (Grčka crkvina. 69. L). Podcrkovnica (S) 189. Tom II. Marijanović Ivanka. Kiseljak. AL BIH. Arheološka nalazišta. AL BIH. ZM. Sarajevo 1988. Tom II. Regije 14-25.. Sutina (Gradina. Arheološka nalazišta. Luke (MG). Sarajevo 1988. ZM.. Tom II. AL BIH. 4612. Marijanović Brunislav – An elić Pavao. Gradina (Drinovci-Vrcani. 4611. Jajce. Regije 1-13.. Srebrenica. Marijanović Ivanka. ZM. Marijanović Ivanka. Donji Vakuf.Kultura 413 4608. ZM. Arheološka nalazišta. Ključ. Tom II. Regija 25: Grude. Trebinje. 205. 4614. ZM. ZM. Breza. Crveni grm 1 (Lj) 321. Gornji Vakuf. Sarajevo 1988. Regije 14-25. Neum. Bosanska Dubica.. Vitez. ZM. Busovača. Tom III. ZM. Regija 2: Bosanski Novi. Marijanović Brunislav – Paškvalin Veljko – An elić Pavao. Tom III. Marijanović Ivanka. Visoko. 4618. Mali han (Lištani. Regija 20: Bileća. Han Pijesak. Jajce. Regija 12: Šipovo. Marijanović Brunislav – An elić Pavao. Prijedor. Titov Drvar. AL BIH. ZM. Šekovići.. Arheološka nalazišta. 245. Regije 1-13. Arheološka nalazišta. . Jajce (J). Čapljina. 4619. Ravlića pećina (G) 334. Tom II. GV) 186. 4617. Crkvine (S) 171. Ljubuški. AL BIH. Regija 13: Travnik. Vinogradina (P).. Bratunac. AL BIH. Tom II. Arheološka nalazišta. Bosansko Grahovo. Sarajevo 1988. Gornji Vakuf. 22. Arheološka nalazišta. Vareš. Sarajevo 1988. Neum. AL BIH. AL BIH. Stolac. Kupres. Pucarevo. Regija 16: Olovo. Č). ZM. ZM. Arheološka nalazišta. Donji Vakuf. Sarajevo 1988. 148. Prusac (DV) 184. Regije 1-13. G). Travnik 2 (T). Regija 12: Šipovo. Ljubuški. Ljubinje. AL BIH. Regije 14-25. Regije 1-13.. Mrkonjić Grad.

. Kupres. Hercegovina 6-7 (1415). Sarajevo 1988. 171. Busovača. Crkva ružica (B). Sarajevo 1988. Sarajevo 1988. . 337. Drenovik (N) 143. Bugojno. Arheološka nalazišta.. Zenica. 4631. Arheološka nalazišta. 4626. Tom II.. Sarajevo 1988. Arheološka nalazišta. 196.. Regije 14-25. Busovača. Pucarevo. AL BIH. Tom III. Ljubinje. 24-25. Crkvine (Gradac. Busovača. Vitez. Tom II. Donji Vakuf. Regije 14-25. Kalavrija.-2000.. 196. Tom II. Marijanović Ivanka – Miletić Nada. 4628. Regija 13: Travnik. Regija 20: Bileća. Zenica. Regija 19: Nevesinje. Sarajevo 1988. Sarajevo 1988. Regije 1-13. Regija 16: Olovo. AL BIH. Marijanović Ivanka – Basler uro – Miletić Nada. Gacko 2 (G) 144. Regije 14-25. Arheološka nalazišta. Regije 1-13. Titov Drvar. 4625. 4627. Neum. AL BIH. Raskršće (Babići. Regija 12: Šipovo. Tom II. Marijanović Ivanka – Miletić Nada. 4621. T). Arheološka nalazišta. Gacko. 68. Kreševo. Crkvina (Rotimlja. Srebrenica. Vareš. 4623. Crkvine (Gornje Turbe. AL BIH. Tom III. 4620. Regija 13: Travnik. Jajce. S). Ocrkavlje (Grčko groblje. Kladanj. Tom III.. AL BIH. Arheološka nalazišta. Bosansko Grahovo. ZM. Ljubuški. Tom III. ZM. AL BIH. Šekovići. Regije 14-25. Čapljina./2001. Š). AL BIH. Breza.. Marijanović Ivanka – Miletić Nada. AL BIH. Vranjevo Selo (N). Sarajevo 1988. Regija 11: Bosanski Petrovac. Marijanović Ivanka – Glavaš Tihomir. Tom III. Sarajevo 1988. 73-78. Bijela Crkva (Crkvine. Regija 13: Travnik. Gornji Vakuf. AL BIH. Bratunac. Marijanović Ivanka – Miletić Nada. Fojnica. Borak (B) 195. Regije 1-13. Regije 14-25. Visoko. Vlasenica. Arheološka nalazišta. Ljubuški. Marijanović Ivanka – Miletić Nada. Kamen i čovjek na Radimlji i oko nje. Miši (G). 184. Marijanović Ivanka – Miletić Nada. ZM. V). Sarajevo 1988. Marijanović Ivanka – Paškvalin Veljko – Miletić Nada. Tom II.414 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Regije 14-25. Vitez. Regija 14: Kakanj. AL BIH. Tom III. 4629. Marijanović Ivanka – Miletić Nada.. 159. Sarajevo 1988. ZM. Sarajevo 1988. Bukovica (T) 196. BP). Arheološka nalazišta. Regija 25: Grude. Vitez. ZM. AL BIH. Arheološka nalazišta. Stolac. Mostar 2000. Arheološka nalazišta. ZM. Marijanović Ivanka – Miletić Nada. 4630. Regije 1-13. ZM. Zenica. Pucarevo. 331. 4624. ZM. ZM. Marijanović Pero. 4622.. Trebinje. Regije 1-13. Pucarevo. ZM. Regija 25: Grude. Han Pijesak. N) 150. Ocrkavka (Ki). Čapljina. Kiseljak. Neum. Arheološka nalazišta.. ZM.

. Knowledge.08. Pula-Rijeka 1983. 6. Oslobo enje 43/13547. izdanja Enciklopedije Jugoslavije”. 5. “Hrvatski biografski leksikon II (Bj-C)”. JLZ. 4633. Radoj).. 8. JLZ. 5. Znanstveni kolokvij održan u Zadru od 6-8. Zagreb 1982...03. Travnik 1993. Sarajevo 15. Mašić Jozo. Bogetić Radin (Radivoj. HM IV/14. Oslobo enje 43/13542. . Sarajevo 1986. 1986.. Zagreb 1989. “Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina. tehnike i strukture predantičkog i antičkog graditeljstva na istočnom jadranskom prostoru”. 4641. Oslobo enje 43/13545. Markotić Vladimir. Separat II. Sarajevo 16. Pozorište. Vrijednosti koje nas ujedinjuju (Blago franjevačkih samostana).. 1988. 1986. 1989.03.. Leksikon hrvatskih književnika Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do danas”. 7. 276280.. 6. 183-194. 4638. Izložba narodnih i borbenih igara na stećcima. Marjanović Mirko.. XII 1976. Beograd 1999. 4639. Oslobo enje 45/14269. 4642. Juraj. Sarajevo 07. 5. Dobretić. Kulturno-istorijski spomenici u nikšićkom kraju. Odjel za arheologiju Centra za povijesne znanosti JAZU. 6-7.. 76. Oslobo enje 46/14784. 8...03.. Pozorište. 364-368. Blago franjevačkih samostana. 1988. “Mirko Marjanović.. (* Matijašić R. Sarajevo 04. Jadranski zbornik 12 (1982-1983). Maslić Fatima. Glumac. Sarajevo 11. Nastanak i procvat umjetnosti stećaka.. Oslobo enje 45/14273. Zagreb 1982. 4634. izdanje. Calgary 1981. 4635. Ive Krstitelja. Poroceedinas of the 11th Annual Chacmool Conference. Matić Bernardin. 4636. Dragišić. Oslobo enje 43/13544. The Medieval Tombstones of Bosnia and Hercegovina.) 4644. Odjek Kulinove povelje (Na stranicama časopisa “Odjek”). “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Marković Marko – Gaković Mirjana. Mašić Jozo. EJ 2. Nišani prelaznog oblika. 2. Martinović Niko.03. 1986. 34. Sarajevo 14.Kultura 415 4632. 117-118. Mašić Jozo.. Marković Marko – Gaković Mirjana. Sarajevo 2000. 545-548. Titograd 1987...03. Riznica duha i kulture (Izložba: Blago franjevačkih samostana). O tipologiji motiva na stećcima. 4640. Sarajevo 06. JLZ Miroslav Krleža. Autentični stvaralački znak.03. Sarajevo 09. Istorijski zapisi LX/4. 1986. “Materijali. Matejčić Ivan. 1988. Kraljeva Sutjeska sa samostanom i crkvom Sv. 4637. Oslobo enje 45/14272. Zagreb 1980.03. 4643. Divan I/8. Marjanović Petar.

Matić Bernardin – Gavran Ignacije. Micić Stevan. Memija Emina. 4647.. 12.. Poruke trajnosti u kamenu. IRO Školska knjiga Zagreb. Zenica 1998. IA MI BiH 26. . 4657. ‘Bosanska Švajcarska’ (Zapis iz Fojnice). Memija Minka. 208. Sarajevo 1990. Bibliotekarstvo 34 (1988). 4659. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Beograd. 4649. Sarajevo 1984. Memija Minka. Rekonstrukcija manastira Rmnaj. 543. Memija Minka. Memija Minka. “Pedagoška enciklopedija. o nama (Povodom osamstote godišnjice povelje Kulina bana). Pregled LXXV/9-10. Mijović Pavle. godine. Bobovac i okolina.. Sarajevo 1989. Kraljeva Sutjeska. Sveske 26-27. 201213. Zavod za izdavanje udžbenika Novi Sad. Mešić Hajrudin.. 25. 4658. Bogatstvo izraza (o književnom životu Bošnjaka osmanskog perioda). Jugoslovenska revija. Zagreb 1984. Ćirilica.. Sarajevo 1989. Diwan I/1. JLZ Miroslav Krleža. Sarajevo 1989. 4655. Gradačac 1998. BeogradNIO Pobjeda Titograd. 52-58. 4654. 4648. Memija Minka. Odjek XLII/15-16. Zapis I/1. (‘Povelje bana Kulina – me aš bosanske historije i kulture’). 34-36.. Hrtar. OOUR Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Sarajevo. Zagreb 1987. 1063-1068. (A-J)”. NS 16-17. Prepisivačka djelatnost. Tuzla 1999. 4645. Memija Minka.. Odjek XLII/24. Svijest o sebi (Osam vijekova Povelje Kulina bana)... Republički zavod za unapre ivanje vaspitanja i obrazovanja OOUR Izdavanje udžbenika i udžbeničke literature Titograd. 87-88. “Ibidem – Prilog Odjeka I/3.. 4. Beograd-Titograd 1980. 1989. Naš svijet XXV/285-286. 4651.. 445-448. 4653. Mazalić oko... Svijest o sebi. Sarajevo 1985. Metiljević Ahmet. 90. Svijest o sebi. Matić Vojislav. Memija Minka. Sarajevo 1989. 4646.. 4652. Znak Bosne IV/5-6. “Povelje bana Kulina – me aš bosanske historije i kulture”. 4650. Govor o sebi. Umjetničko blago Crne Gore. Štampana knjiga bosanskohercegovačkih autora do 1800. 18-24.-2000.416 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 1“. 4656. Sarajevo 1989. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. 141-143. Islamska epigrafika.

4663. Rapports du IIIe Congrés International d' archéologie slave. Dijalog nova serija IV/4. Reflets des Grandes Invasions en Bosnie . Zagreb 1984. Dinaridi srednjovjekovne nekropole Pavlovac kod Sarajeva. 4670. 23-36. Ranosrednjovjekovna nekropola u Koritima kod Duvna. Verticals of spirituality.. GZM (A) 37. Miletić Nada. (KUN X/32(490). GZM (A) 33 (1978). “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. Sarajevo 1997. 97-107 + 2 slike + 4 table. 4661... Miletić Nada. "Problemi seobe naroda u Karpatskoj kotlini".. Sarajevo 27. (A-J)”. Mikulić Planinka. stoljeća. Sarajevo-Fojnica 2000. Mikulić Planinka. 85107. 287-306. 4664. Miletić Drago Karlo. 4669. Bosna i europska gotika. VEDA . 176-194.. Svjedočanstva o trajanju bosanske države (Stalna muzejska postavka Bosne Srebrene). 145-151 + 4 table. 4667.Herzégovine.. 204-218. 164-166. Ranosrednjovjekovno koplje iz Mogorjela. The Southern California Antology. Bratislava 1980. 4662. Miletić Nada. Reflets de l'influence byzantine dans les trouvailles paléoslaves en Bosnie . Mikulić Planinka... Mikulić Planinka. Herceg-Novi. . Sarajevo 1979. 4673. obljetnice smrti Fra An ela Zvizdovića”. Mikić Živko. Sarajevo 1982. Prilog antropološkoj problematici stećaka. Elementi gotike u sakralnoj arhitekturi Jajca. 141-204. Franjevački samostani kao centri kulture na prijelomu 15.Vydatelstvo Slovenskej akademie vied.04. Utjecaj islamske umjetnosti na formiranje gotičkog stila i kontinuitet srednjovjekovnih formi u Bosni. FTS-Franjevački samostan Fojnica. BF V/8. 11. 4668. Novi Sad 1978. BF VI/9.. MS. Sarajevo 1998. JLZ Miroslav Krleža. 525..Herzégovine.. Mikulić-Cucić Planinka. Oslobo enje 48/15393. 1991. ZNM 9-10.. Mijović Pavle. 207-216. Beograd 1990. 4671. 4672. 149-168.Kultura 417 4660. Mikulić Planinka. Tome 2. Mikić Živko. “Zbornik radova sa Znanstvenog skupa u povodu 500. Miletić Nada. Los Angeles 1996. Vojno groblje u Mostaru.. 107-130. Beograd 1979. Hercegovina 6-7 (14-15). Mostar 2000.. Sarajevo 1998.-2001. Glasnik SAD 6. 4665. 4666.

GZM (A) 35-36. 4682. Sarajevo 1988. 41-43. Miletić Nada.. 4687. 4683. 166-167.. Stećci. Miletić Nada. Resultate der neueren archäologischen Untersuchungen des frühen Mittelalters in Bosnien und Herzegowina. Sarajevo 1983. Mihaljevići. Zbornik 1. Sarajevo 1985. Miletić Nada. Sarajevo 1980.. GDI BiH 36. (K-Ren)”. izdanja Enciklopedije Jugoslavije”. . 4678. 167. 233240. Zagreb 1982. 4681. Sarajevo 1981. JLZ Miroslav Krleža. “Arheološka problematika zapadne Bosne”. ZM. 123-177 + 3 priloga.. AD BiH.. Miletić Nada. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. “Bogumilstvoto na Balkanot vo svetlinata na najnovite istražuvanja”. GZM 34 (A) (1979).) 4680. Miletić Nada. Biblioteka “Umetnost na tlu Jugoslavije”. (Drugo prera eno i dopunjeno izdanje). Miletić Nada. Miletić Nada. 4677. 43-50. Zagreb 1987. Zagreb 1982. 325. Rani srednji vijek u arheološkim istraživanjima na području sjeverozapadne Bosne. Sarajevo 1983. 4676. 213-220. Miletić Nada.. Veselin Masleša. 4686. 217-224.. AL BiH. Prilep 1980. 137-181. Miletić Nada. Rani srednji vijek. GZM 37 (A). JLZ. 82. 4679. 4684. Separat II. Slovenska nekropola u Mahovljanima kod Banjaluke... Balcanoslavica 9. JLZ Miroslav Krleža. Rani srednji vijek.. 4675.-2000.arheološki i likovni aspekt. 2. “Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina.. izdanje. Miletić Nada.. (A-J)”.. Skopje 1982. Zbornik 1. Miletić Nada.418 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 154-156. Miletić Nada. Rani srednji vijek.. Izvještaj o iskopavanjima srednjovekovnih nekropola u Buškom Blatu. Jugoslavija Beograd-Spektar Zagreb-Prva književna komuna Mostar. (* Jalimam Salih. 4685. AD BiH. Beograd-Zagreb-Mostar 1982. Srednjovekovni arheološki spomenici jugozapadne Bosne. Ranosrednjovjekovne keramičke posude iz Vrbe kod Glamoča. Sarajevo 1984.. Rani srednji vijek (arheološko-istorijski osvrt). Stećci . 375-434. 231237. 4674. Batković. MANU-SANU-ANU BiH. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 2. Tom I. Zagreb 1984. “Arheološka problematika zapadne Bosne”. EJ 2. Miletić Nada. "Kulturna istorija Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do pada ovih zemalja pod tursku vlast". Sarajevo 1982. Miletić Nada. 78-79. JLZ.

Zidine (L). Agića groblje (L). L) 52. Bjelobrdska kulturna grupa (63). Begova njiva (Z). Bihać. ZM. Regija 4: Bosanski Brod. AL BIH. Bosanska Krupa. Sarajevo 1988. Manastirište (BG). ZM. Crkvice (L). Rosulje (BD). Ketlaška kulturna grupa (98-99). Gradina (Jerenin grad. CrkvinaKrčevine (Svodna. eruša (L). Dalmatinskohrvatska kulturna grupa (68). Crkvina (BK) 15. Crkvina (Svodna. L). Regija 5: Odžak. Nošnja (124). Regije 1-13. Regije 113. Crkvina (Orašac. Arheološka nalazišta. Grobovi (Rani srednji vijek) (88). Kljenovci (Br). Kalac (L). Derventa. Crkvina (Voda Jarnija i crkva Marija. Srbac. Selište (O) 79. Osoje (L) 53. Jardan (Z). BG) 50. BK). Orašje. Modriča. Glavičice (Bi). Kastel (L). C) 16-17. Kamenovi (G). Glavica (Kučić Kula. B). Grdelj (P). Jasenica (Z) 91. Balatine bare (P). Miletić Nada. C). Lozovina (L) 93. Hajdukovo brdo (L). Tučić (BG) 54. Krčevine (L). Prnjavor. Stećak (167). Miletić Nada. Arhitektura (Rani srednji vijek) (58). Tom I. Regije 1-13. Bosanska Dubica. Lipik (Bi). Pismenost (Rani srednji vijek) (137-138). Klisina (P) 37. Greblje (G). Doli (L). Z). BN) 35. Grobljice (L). Kamen (D) 65. BN). Gradačac. Korduni (Z). Preromanika (143). Arheološka nalazišta. Buložani (Z). Kamenje (D) 66. Franački kulturni krug (75). Dragelji (BG). Miletić Nada. Gotika (81). Tom II. Klašnice (L). Bocavača (U) 88. Tom II. Glavica (BK) 18. Z). ZM. BN). Klisa (Z). Hrust (L). ZM. Lugovi (Z). 4690. Cerići (L). Arheološka nalazišta. Sarajevo 1988. Crkvina (L) 89. Glavica (Gušteri. B). Regija 3: Bosanska Gradiška. Sarajevo 1988. 4691. AL BIH. Kužno greblje (G). Džamište (Crkvina. Kamenica (L). Regija 1: Velika Kladuša. Kozluk 2 (Z). Župski razboj (S) 55. Miletić Nada. BN). Mačkuša (Z). Sarajevo 1988. Miletić Nada. Oru e (Rani srednji vijek) (130). AL BIH. Velika Kladuša (3). ZM. Borovac (P) 47. Ivanov grob (Kužni grob. AL BIH. Luke (Kužno groblje. Prijedor. BK). Tom II. Umjetnost (Srednji vijek) (181-182). Krčevina (Z). Toprkala (P) 38. P). Gošnica (BG) 49. Tom II. Regije 1-13.Kultura 419 4688. 26. Jazbine 2 (Bi). Crkvina (Srednji Bušević. Životinjski stil (190). Donja Baljkovica (Z). Baštra (BK) 14. Kalin-grad (BK) 21. 4693. Tom II. Kozluk 1 (Z). Bošnjića voće (P) 34. 4689. Crkvina (Marini. AL BiH. Regije 1-13. Crkvina (Gorinja. Madžarsko greblje (Br). Z). Arheološka nalazišta. ZM. Sarajevo 1988. Klisina (BK) 22. Sarajevo 1988. Cagan grad (S) 48. Crkvina (Kalenderi. Laktaši. Odžak. Glavica (Jusići. Opšti leksikografski dio. Miletić Nada. Kraljev sto (S) 51. P). Groblje na Lipi (O). Crkvina (Miostrah. Orašje (Vinogradi. . Kosa (Z) 92. Crkvina (Grčka crkva. Crkvine (B) 17. BN) 36. Bjelovnice (U). Nakit (Rani srednji vijek) (112-114). Bagruša (L). O) 78. 77. Cazin. Maleševci (U). Miletić Nada. Arheološka nalazišta. Madžarsko groblje (Grabik. Gornja Bukovica (Bi). Doboj. B) 16. Crkvina 1 (Velika GataIlidža. Nakit (Kasni srednji vijek) (114). Regija 2: Bosanski Novi. Gornje Zabr e (U) 90. 4694. Kaldurani (Z). Grabavci (Z). Berek (L). Lipovice (L). Herići (Z). Groblje (Z). Oružje (Rani srednji vijek) (132). 4692. Crkvina (Donje Vodičevo. Vizantija (184-185). AL BIH. Kamenje (G). Bosanski Šamac.

Stanišnjik (L). Gornja Vrućica (Tes) 117. Donje Petrovice (T). Zavidovići. Jasik (Ž). Dubnica 1 (K) 105. Z). Mramorovi (Kućice. M). Petkovići (L). Vis (K). Staro greblje (Teš) 121. Todorovića gaj (Z) 97. Groblje (Teš) 118. Z). Trijebnik (Kladovi. Mramor (Šibošnica. Snježnica (U). Grčko greblje (M). Pravoslavno groblje (Baljkovica Donja. Novo Selo (Z). Nišića kuće (Z). Regija 8: Teslić. Maglaj. Polja (L). Ulice (Teš). Ž) 107108. Teš) 120. Z). Brkića groblje (K). Z). Z). K). Bi). Gradašnica (Ž). Ugljevik. Nišan (L). Z). Mramorje (Gornji Dragaljevac. Malešići 1 (Z). 4696. Mramorić (Z). L). Kamenje (Tes). Bi) 94. Mramorje (Osmaci-Kakanj. Rakoč (L). Omarak (Ž). Sarajevo 1988. Ravan ( ukin krst. Mramornica (Z). Perići (K). Sarajevo 1988. Tom II. Krčevine (Tes). Regije 1-13. Dubnica 2 (K) 105-106. Zagrdnica (Krstovi. Mramor (L). . Vrelo Sanduk (Bi). Kuvelj (Z) 119. Staro (Madžarsko) groblje (Br). Orašje (Teš). Vrpolje (Ž). Svjetlica (L). Jošavac (M). Mramorak (K). Ibralići (K) 106. Zvornik. L). Pazarić (M). Mramorje (Ča avica. Krčevine (M). Regija 7: Gračanica. Arheološka nalazišta. Momčilov grob (Tes). Regija 6: Brčko. Malešići 2 (Z). Mramorje (Grbovci. Skočić (Z). Bijeljina. Pravoslavno groblje (Šetići. K). Pa ine (Z). Orašje (K). Beše 1 (Z). Berići (Tes). Mramor (Hajdarovići. Vrtovi (K). Mramor (Molitvište. Miletić Nada. Z). Stupa (Ž). Stare kuće (T). Muslimansko groblje (Z). Mramorje (MahojeBrdoZ). Mramor (Brijest. T). Mramorje (Vakuf. Polje (Z). Mramorak (L). Bajina glava (Teš). Molno polje (K). Z). Mećava (S). Z). Zagrobnica (L). Stupe (Kužno groblje. Puškovac (L). ZM. Mramorci (Ž). Mramorje-Stan (L). Obli kamen (Teš). Mramor (Z). Z). Zanaga (T). AL BIH. Vitnica (Z). Divsko groblje (Hrastić. Metljika (S). Mišljenac (U). Kamenjak (Z). Mramorje (Glumina. Tom II. Bukvarevo (K). Kalesija. Mramorje (Bogutovo Selo. Laništa (Teš). Mramorje (Igrište. Sarići (K). AL BIH. Ž). Tes) 121-122. Beše 2 (Z). Zelina (K). Svatovac (Gornji Gostović-Grabovnica. Z). Pasji grob (Z). Djedovo polje (K). Meškovići (K). Zolje (K). Todorovića brijeg (M). Dokanj (T). Brusovi Teš). Sajtovići (K).420 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Mramorovi (Dragovići. Mramorje (Zukići. Donja Višća (Ž). Seferovići (Z) 96-97. Mramorje (Karačić. Vis (Teš). Tešanj. Mramorje (Bulatovci. K) 107. Mramorje (Kitovnica. Ulice (Br). Z). Vidin jablan (Z). L). U). Okrugla (K). Arheološka nalazišta. Z). Potkućnica (T). Lopare. ZM. Oborak (Ž). Mramorje (Žabljak. Mramorje 1 (Boškovići. Kamen (Z). Zidine (Br) 98. Žarkulja (K) 109. 4695. Malešići 3 (Z). Selo 2 (Bi). Petarac (Ž). Rimsko groblje (Z) 96. Visovi (Teš) 122. Pirkovac (L). Pravoslavno groblje (Vakuf. Svatovac (Lovnica-Huremi. Donja Paklenica 1 (M). Donji Vitkovci (Teš). Bjelobor (M). Osojnica (M). Banovići Selo (B). Čobe (M). Obršine (L) 95. Mramorje 2 (Boškovići. Čardak (Z). Grčko groblje (Tes). AL BIH. L). Mramorje (Perin grad. Z). Z). Mramor (Priluk. Kaursko groblje (T). Mramorje-Peljave (L). Ž). Vlaški put (Z). Srebrenik. Donja Paklenica 2 (M). Djedina (Ž). Regije 1-13. Ubjenac (Z). Mramori-Mujevina (Z). Šeher srpski (K) 108. Regije 1-13. Miletić Nada. Z). Okućnica (T). Osrećak (Z). Banovići. Teš). Osmaci (K). Živinice. Piperi (L). Mramorje (Gornji Vitkovci. Logobare (Teš). Kamenje (Z). Tom II. ZM. Tuzla. Žepče. Mramor (Rastošnica. Z). Repuh-Tupković (Ž). Dukići (K). Svatovsko groblje (Teš). Brdo (Tes). Mramor (Krivaja. Z).-2000. Arheološka nalazišta. Stanovi (K). Mramorje (Kovačica. Lukavac. Crkvina (M) 116. Teš). Strana (L). Mramorje u Gaju (Z). Sarajevo 1988.

Ćurum Lovrića (MG). Regije 1-13. Kozica (SM). Čardačište (Čifutsko groblje. Mramorje (Bunari. Tom II. Gradište (Malo Mramorje. Surjan 1 (MG). Kobilja 2 (SV). Delibrdo (K). Rastoka (K). Didovine (TD). K). MG). Klisina (BL) 130. Pločice (MG). Donje Peulje (BG) 160. Podgradina (MG). Crni Lug (BG). Babin greb (BL). Donje Ratkovo-Dragojlovići (K). Debelo brdo (BL). Ljutik (MG). MG). Mramorje (Podrašnica. Grobnice (MG). Jatunova njiva (MG). Mramorje (Gornje Sokolovo-Lakići. Samardžije (Kula. BP). Donji Ribnik (K). K). Tom II. Arheološka nalazišta. Pavićko mramorje (BL). Omrčići-Prisoje (SV). Bašča (Hripavci-Ahmedini. Lusićko mramorje (BL). Miletić Nada. Me a-Vučkovac (BG). Kužno groblje (K). Hanovi (MG) 146. Donji Vrbljani 2 (K). Gornje Sokolovo-Perići (K). Mramorje (KijevciSanjani. K) 148. Regija 11: Bosanski Petrovac. Kobilja 1 (SV). SM). Otoka (MG). Bašča (Ča avica. Kamičak 2 (K). Crkvina (Gornji Vrbljani. Mramorje (Krasulje. Donji Graci (MG). . Na srid sela (MG). Crkvina (Martin. Poetište-Točak (SV). Mramorje (Crljeni. Crkvina (Podvidača. Bat-Klanac (BG). TD). Begluci (MG). Rošića Greda (MG). Mramorje (Vračari. BP) 166. MG). Gornji VrbljaniMijatovići (K) 144. Poljane (K). Arheološka nalazišta. Glavica (BL). ZM. Donji Vrbljani-Ćukovići (K). Gornje Ratkovo (K). Vrelo (K). Prhovo (K). Crkvina (Careva Luka. Divsko groblje (BP). Dobrnja (BL). AL BIH. Grčko groblje (BG). Sarajevo 1988. Regija 10: Sanski Most. MG). Crkvina (Gornje SokolovoMrazovo. Crkvina (Č). Kućišta (MG). Čergića groblje (BL). Surjan 2 (MG). K) 142. Kotor (MG). AL BIH. Breščić (MG). Busija (MG). Mramorja (K). MG). Saitovac (MG). BL) 128. Regija 9: Banja Luka. Titov Drvar. Donja Sanica 2 (K). Višnjik (SV) 132. Čegeljak (MG). Sarajevo 1988. Bujire (Mramorje. Regije 1-13. Omar (MG). Židovsko groblje (SM) 151. Mramorje (Stubo. Ćorića brdo (BL). Baština 1 (SV). Pavlovića groblje (BL). Gornja Previja (K). Gornji Dabar (SM). Budelj (K). Varošište (BL). Prodole (BL). Staro Selo (MG). Crkvina (Nuglašica-Čitluk. Visoki (Crkvine. Regije 1-13. Skender Vakuf. Ograda (BG). Velika njiva (MG). K). Krstovi (MG). Zvečak (SV) 133. Crkvina (Pana ur. BG) 164. Čelinac. Sarajevo 1988. K). SM). Bosansko Grahovo. BG). Brežine (SM). Zablaće (K). K). Dvorine (Mramorje. AL BIH. Donje Sokolovo (K). Zečeva njiva (K). Hail-Bašča (K). K). Spasovina (MG). BP). Kotor Varoš. Trstovina (MG) 150. Ljubinska glavica (K). Vujina glavica (SV). Stratinska 2 (BL). Crkvena Glavica (TD). Ključ. Zidina (BL). Batinčko groblje (MG). Mramorovi (MG). Glavičica-Prisoje (SV). ZM. Šipovljani 2 (TD). Miletić Nada. Tom II. Gornji Vrbljani (K). Crkvina (Oraško Brdo. BP) 159. Poljice (MG). Mošetluk (K). K). Mramor (MG). Bukvice (K). Šumarak (K). K) 149. Mramorje (Želin. Bagar (MG). Gradina (BL) 129. Majdanište (BL) 131. Donji Vrbljani-Berići (K). Trzan-Glavica (KV). 4699. 4698. K). SM). Gornji Ribnik-Kenjali (K). Marina njiva (MG). Mramorje (Pržine. Trnovo (MG). Trbućki do 2 (BP). Klisina (K) 147. Mramorje (Velečevo. MG). Donje Sokolovo-Vujsići (K). Mramorje (Kugino groblje. Tešanovića krčevine (MG). Crkvina (Vo enica. Grkovci 3 (BG) 163. Miletić Nada. K). Arheološka nalazišta. Gornja Slatina (K). ZM. Crkveno (K). Velika Čelinka (MG). Mrkonjić Grad. Velagići 2 (K).Kultura 421 4697. Baština 2 (SV). Donji Vrbljani 1 (K) 143. Tučić (TD) 165. Brekinja (SV).

Gornje Pećine (P) 198. Perina glavica (K) 183. Steljac (K) 185. Divojačka stina (B). Dolac (GV). Grčko groblje (Donja Trebuša. Luke (B). Pod Rostovcem (P). Krupa (GV). Magarica (K). Glavica (Blagaj. Kućerine (B). Mramor (Vagan. Podvinica (Z). Dukati (T). Ževnjak (J). Bugojno. Ravanjska vrata 1 (K). Guber. Brižine (B). Šeherdžik (DV). Gaj (Voljice. Greblje (T). 177. Krčevine (B). Nebića šuma (B). Jazakove njive (T).-2000. Martinovića glavica (V). Regija 12: Šipovo. Kamenica (GV). Brežuljak (T). Gornji Malovan 2 (K). Velika njiva (Š). Zlosela 1 (K). Nadvode (Š). Kojin kamen (T). Rostovo Ravno (B). Bajrak (K). Maleničin gaj (B). Mala Mašeta (K) 181-182. Tom II. Mala Smiljevača (K). Gajić (Š). T) 197. Mašeta (J). Čadarov greb (Š). Komarevac (GV). Z). T) 197-198. Oborci 1 (DV). Studenac (J). Bašak (T). Konopi (K). Dvorišta (K). Bregovi (T). Ravno (K) 184. 4700. Fazlići 1 (T). Brijeg (T). Glavica (Han Bila. Glavica (Novo Selo. Kovačine (V). Potkućnica (GV). Bišće (Z). Klisa (T). Zgoni (GV). Sitnica (J). Arheološka nalazišta. Vaganac (Š) 186. Gornja Mašeta (K). Kaursko groblje (B). Luka (T) 201. Tursko groblje (K). Raskovača (GV). Glavica pokraj jezera (K). Čakareve njive (T). Otinovci 2 (K). Broda (Z) 196. Nagrade (T) 202. Regije 1-13. Vrse (GV). Grahovčići (T) 199. Gornji Vakuf 2. Mramorje (T). Mašeta u Polju (K). B) 176-177. Gaj (Ždrimci-Žuljevići. Divičani 1 (J). GV). Kaursko greblje (Z). Gornja glavica (K). Glavica-Kamen (GV). GV). Mramorovi (Pobrdnjice. Karaula (Krajinsko greblje. Kordići (B) 180. Kužno groblje (GV). Glavica (Krupa. Parac (GV). K) 176. Š). Glavica (Potkraj. Bajramovci (K). Groblje (Z). Vjetrenice. Maculje-Jezera (P). Lozića šikara (B). ZM. Lužine (Š). Divičani 2 (J) 175. Miletić Nada. Crkvine (GV). Dugi dol (K). Delijin brijeg (Š). Luke (Š). Brežuljak nad Ćukom (T). Borovac (GV). Jažva (T). Kamen (Z). Makljen (GV) 181. Gornji mašeti (K). Mramorje (Š). elilovac 2 (T). Jasike (Š). Mašeti (T). V). Paklarevo (T) 202. Luke (DV). Džamije (Z). Trebanovac (DV). Bijeli put (Z). Kičelovo brdo (Š). (V). Staro Selo (DV). Kupres. Lisičje groblje (T). Zgonovi (Š). Markovina (B). Kupres. P) 200. Luka (GV). Š). Ljubica brdo (T). Oborci 2 (DV). Donja mašeta (K). Halilovića (Grčko) greblje (Z). Š).422 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Fazlići 2 (T). Selište (GV). Nevino brdo (K) 182. Grčko greblje (Na Kuberu. Z) 199-200. Vratnice (Š). Kaurlaš-Mamula (P). Busija (J). Selišća (GV). Podjaram (K). Grčko greblje (Glavica. Hrastić (Š) 179. Carevac (K) 174. Gaj (Gornji Mujdžići-Orahovica. Gornji Malovan 1 (K). Dočić (Z). Mašeti (GV). Kozice (Z). Musića megdani (K). Krst (DV). Bistrica (GV). T). Bogduša (T) 195. Gaćice. Račvulja (GV). Donji Vakuf. Zlatarice (B). Donja glavica (K). GV). Kupalište na škriljama (T). Luke (K). Crveno groblje (K). Mramorić (Š). Glavica (Gorica. Zlosela 2 (K). Čobanovo groblje (K). Jajce. Okuč (GV). Š). Crkvina (K). Bogaz (V). Sarajevo 1988. Gornji Vakuf. Tubulica (K). AL BIH. 4701. Dragani (GV). Kućare (Z). Bare (B). Berića glavica (Š). Jama (V). Velika Smiljevača (K). Glavičice (Z). Grčko greblje (Grm. Trešnja (GV). Bili Potok (K). K). Gumno (DV). Seka (K). Potočine (GV). Grčko polje (DV) 178. Novo Selo (K) 182-183. Didakove kuće (T). Kamenica (J). Bare (P). Hrubine (Z). Gornji Vakuf 3. Gaj (T). Rastičevska mašeta (K). Mramor (Donji Mujdžići. Mašeta (P). Brigovi (V). Ledine-Donja Mašeta (K). Jasen (J). Miletić Nada. Guča Gora 2 (T). Opara 2 (P). Izvor karaulske Lašve (T). Rustovac (GV). Desove (V). Gornji Vakuf 1. Crkvište (T). Briješće (B). Livada (T). Krša (K). Sedra (B). Brijeg (Š). Ćosići (T). Potoci bistričke . erzelezov mašet (K). Kratelj (B) 180-181. Trišića njiva (K). Maline (T). Goljen (B). Bijele Vodice (T). Ravanjska vrata 2 (K). Kruščica (V). Žuljeva glavica (K) 187.

Kaursko groblje (B). Zlokuće (Ka) 28. Subotići (B) 26. ZM. Golijansko groblje (HP). Njiva (Ka) 23. Grčko groblje (Podastinje. Pariževići (Ki). Bratunac 3. Trnovo 2. Kosa (Ka). Stojkovići-Bučići (P) 204. Gradac (K) 18. Dželepi (V). Gornje Žeželovo (Ki). Ilidža. Maurovići (Vi). V). AL BIH. Gorovići (P) 43. Crkvine (B) 16. Gojsalići (K). Zabr e 2 (Ki). Tušnjići (Vi). S). Ostružnica 2 (F). Glavna (Čifutsko groblje. Pale. Donji Drecelj (O). Bregovi (V). Bašča (S). Hrasno (B). Gornji Zalukovik 4 (V). Bunar (Ki). ZM. Grabošić (Vi). Ravan (B). Hadžići. Tisovac (T). Borići (S). Gajevi (K). Sarajevo 1988. urini grobovi (B) 69. Čifluk 2 (Vi). Hrastovina (Ka). V). Glavica (Š). Brnjaci (Ki). Banja (Ka). Stup (Ki). AL BIH. Tom II. Sarajevo 1988. Kokoščići (Va). Sarajevo-Novi Grad. Novo Sarajevo. Čolakovići (B). Barakovići (S). Puhovac (Ka). Jasikova (Ka). Dragin han (B). Regija 13: Travnik. K). Mramorovi (Ki). Grebljice (Vi) 20. 4702. Vukanovići (Ka). K). Putovići (Z). Banjevići (B). Vareš-Majdan 27. Obre 3 (Ka) 24. Gaj (Gornji Bačić. Brdo (Brod. Babina voda (Ki). Gaj (Šadići. Kaursko greblje (Ki). Didorada (Va). Ka). Zagoni (B). Gornja osica (O). Tom III. Breza. Donji Magašići (B). Djevojka (K). Uvrate (Z). Brložnik (HP). Kiseljak. Čakina njiva (Vi). Bijeli put (Š). Donje Žeželovo (Ki). Crkvina (K). Mravnjače 2 (Ki). Mramorje (Va). Pajtov han (Va). Centar 5 (C) 41. Slivno (B). Čepari Gornji (HP). Ka). 4704. Trnovo. Križ (Kr) 22-23. Bukovica (Ki). Regija 15: Ilijaš. Tabačko guvno (SG) 56. Pod (Va). Pucarevo. Begina zaglavica (V). ZM. Gaj (V). AL BIH. Podgoj (Ki). Donji Bačić (B). Lipnica (Ka). Ostroga (Ki). Letovište (Ka). Vareš. Brdnjak (Ki). Zabuće (Vi). Vlahovića brijeg (T) 205. Gorašnica (Vi). Cura (S). ur evac 2 (S). Dub (Ki). Mramorje (I) 52. Cerska (V). Grčko groblje (Brestovsko. Lopata (Kr). Vitez. Dvorišta (F) 17. Klupe (Kr). Očevija (Va). Vrbica (K). Poriječani (Vi). Brataljevići (K) 67. K) Grčko groblje (Ratanj. Kiseljak 3. Bobovik (Ki). Grčko groblje (Tičići. Brdo (B). Arheološka nalazišta. Regija 14: Kakanj. Zagrebnjača 2 (Ki). Regije 14-25. Vrbica (Va). Tasovik (Kr). Zvijezda (Z) 206. Borak (S). Gorani (Vi). Sarajevo-Centar. Brijeg (Š). Raspotočje (Z). Budoželj 1 (Va) 15. Grebci (Va). Kreševo. Grebac (Vi). Gerići (V). Podgradac (Ki) 26. Četnište (S). Radonjići (Va). Vogošća. Barenjak (Ki). Goli brijeg (O). Rakovi (Ka). Gornji Zalukovik 3 (V). Fojnica. Brda (Vi). Glavica (Vi). Buzići (Vi). Brdo (Va). Regije 1-13. Busovača. Lješčar (B). Hrašće (Ka). Višnjići (Va). Strana (Vi). Boljevići (B). Brijest (Vi). Gornji Zalukovik 2 (V). Šuplja stijena (T). Klisa (Vi). Biljeg (S). Donja Zgošća (Ka). Arheološka nalazišta. Dobrinjac (Vi). Begovića polje (Š). Bečani (Š). Ričica (Ka). Babajići (S). Regije 14-25. Polje (Kr). Kaurin (B). Bijeli hrid (K). Fakovići (B). Miletić Nada. Kaursko groblje (Kr) 21. Hendek (Ki). Brezik (Va). Breza. Gaj (Ki). Široka šuma (Ki). Bujakovića Polje (S). Gornji Zalukovik 1 (V). Bijeli greb (Ka) 14.Kultura 423 luke (P). Miletić Nada. Arheološka nalazišta. Ivica (Ki). Hrasno (Ka). Repuh (B). Miletić Nada. Krčevine (F) (22). Glavica (Va). Rankovići (P). 4703. Bare (V). B). Breze (K). Krčevina (B). Polje (Vi). Budoželj 2 (Va). Strahovac (Ki). Crkvine (B) (68). Sarajevo-Stari Grad. Donja Borovica (Va). Otigošće (F). Bubanj (Š). Gornji Zalukovik 5 . Kaursko groblje (Ka). Zbilje (Vi). Gojevići (F). Ceransko brdo (V). Škarine (Kr). Gaj (Poljak. Turbe (T). Varošište (NG) 57. Tom III. Kiseljak. Špirin grm (Z). Sarajevo 1988. Barice (Š). Saračevo brdo (Ka). Karaula (Ka). Kadinjača (Vi). Visoko. Igrište (B). Glavica (Ka). Dolovi (Š). Zenica.

Trlo (O). Gornji Zalukovik 6 (V). Jeremići (V). Grabačevac (V). Turalići (V). Mramorje (V). Mramorje (Olovci. Bare (S). Mramorje (Begići. Jelasi (B). Klotijevac 2 (S). Klisa (O). Klis (O). Meraja (V) 74-75. Tekija (B). Tuholj 1 (K). Toliša (K). Mramorje (Berisalići. Mršića brdo (V). Gornji Zalukovik 8 (V). Vis (Š). Nasića brdo (V). Višnjica (V). Preka njiva (B). Slavanj (O). Alibegovići 1 (S). Mramorje (Dubačkići. Strmica (Š). Suljići 1 (K). Potkuća (Š). O). S). Hum (V). Trnovo 1 (K). Grobnice (B). Bijeli put (Ro). ZM. Hanić (Olovo). Begov gaj (V). Ždrijelo (B) 82. Previlica (Š). B). Osoje (V). Zgunja 1 (S). Srebrenica. Milovanovići (Š). V). Luke (Š). Sarajevo 1988. K). Podgroblje (HP). Luke (B). Mramor (Kovačići. Mramorica (B). Podrenovci (HP) 77. O). Podliješće (B). Padališta (S). Trnić (S). Arheološka nalazišta. Kljestani (V). Mramorje (Vukovići. Olovci 1 (K). Mramorje (Moguše. Navitak (O). Ludmerac (B). Mramorje (Kikići. Vagani 2 (K). Grobnice (S). Zaelisije (S). Miletić Nada. Palemiši 2 (K). Kostići (V). Mramorje (Jokići. Š) 73. Gornji Zalukovik 7 (Vlasenica). Kutuzero (S). Biljeg (Ro). Šarampovo (S). Krajčinovići (V). Tarevo 2 (K). Vijenac (V). HP) 70-71. Olovo (Opašići. Podvis (V). Vakuf (V).-2000. S). Suljići 2 (K). Krčevine (Trupanari. Šijakovića groblje (Š). Trišići (Š). Grad (Markov. Simin krš (K). Vlaškovac (O). Zaklopača (V). Mramorje (Ljeskovik (S) 75. Pavlovići (Š). Mramorje (Sućeska. Šljivova (S). Biljezi (S). V). Vrelo (Š) 81. B). Biljeg (S). Š). K). Zalazje (S). Tabahana (V). Lukići 1 (V). Jazovi (Š). O). Hadžići 1 (Š). Hrnčići (B). Stuparski krš (K). Rijeke (Podglavica. Ljuto brdo (K). Mramorje-Polje (Š). Tuholj 2 (K). Presedo (V). HP). Staroglavica (S). HP). Simića groblje (Š). Mramorčić (O). Ravne (K).424 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Gvozdenovići (K). Lubničko brdo (S). Jasen (V). Tepen (Š). Maljen (Š) 74. Toljevići (V). Rudišta (Š) 78-79. Milovo (Š). O). Varošište (O). Kaurski grob (O) 72. Pokojnica (HP). Obori 1 (K). Tom III. Lipenovići (B). Š). Plakalovići (V). Trnjaci (K). . Kovinj (Š). Mramorje (Voljevica. Papraća 2 (Š). K). Vijenac (K). Mramorje (Kamensko-Gradina. Rupovo brdo (V). Mramorje (Bešići. Trubor (S) 80. Plazače 1 (Š). Vis (V). Šekovići. Starič (K). Rogajlija (Š) 78. Vlasenica. Prijanovići 2 (K). Jakovice (Š). Mramorje (Žioci. Manastirište (B). Ostrovaš (S). Palemiši 1 (K). Š). Ravan (V). Gradina (O). Ilino brdo (V). Zgunja 2 (S). Mramorje (Jelah. Kovačići (K). Han Pijesak. Marica (O). JatinaDolnice (V). Mramorje (Gaj. Pomol (V). Mramor (Donji Drecelj. Sofre (S). Luke (HP). Plazače 2 (Š). Kamenjaci (B). Osjenača (S). Piskavice (Š). Batovo (Ro). Tarevo 1 (K). Zlatovo (S). Olovci 2 (K) 76. Jelaške (O). Mramorje (Liješće. Kamenje (S). Usjenovača (B). Strana (V) 79-80. Š). Makovac (B). Troliz (S). Hadrovine (HP). Zlokosa (O). Prijanovići 1 (K). Krčevine (Bačići. Vagani 1 (K). Kuselj (V). Skenderovići (S). Karaula (Š). Brekovići (Ro). Kovanluk (Š). Hrastić (K) 71. Sjedaljka (S). Ravan-Gradina (V). Begovina (Ro). Gračić (S) 70. Nasići (V). Alibegovići 2 (S). Gaben (S). B). K). B). Lučica (V). K). Hadžići 2 (Š). Popovići (Š). Obori 2 (K). Regije 14-25. Mošulj (K). Mramorje (Konjevići. Prijanovići 3 (K). Olovci 3 (K) 76-77. Ogra ena voda (B). Gurnine (Š). Vitići (V). 4705. Mramor (Vranovići. Nabojine (Mramorje. Koštanavačko groblje (B). Grebljice (O). Opravdići (B). Š). Kladanj. Trnovo 2 (K). Vitez (S). Rašića gaj (V). Koprivno (V). Stupari (K). S). Mramorje (Rimsko groblje. Vlasenica. AL BIH. Mramor (Musići. V). (V). Igrište (S). Muškići (V). Bratunac. Ravan (S). K). Rajići (V). Jagodnja (B). Petrovača (V). Stolice (B) 79. Mramorje (Žeravica. Podgora (V). Mramorje (Potočari. Ridić (S). Gragir (S). Š). Zmajevac (K). Kosa (S). Regija 16: Olovo. Mladovo (K). Mramorje (Mišari. Mramorje (B). Lukići 2 (V). O). Orahovica (S). Klanac (Š).

S). Kalen greblje (S). Mramorje (Sokolačko polje. Grebnice (Velika Gostilja. Ro). Lipov do (Ru) 100. Mramorje (Mačari. Drčalica (S). Mramorić (Ro). Blace (V) 91. ur evo brdo (V). Trnovik (Ro). Karačevina (R). Dub (Veletovo. Podomer (S). Zarbovina (Ru). Glavica (Račići. Mramorje (OsovoDolovi. Seljani 2 (Ro). Višegrad. V). Bjelosavljevići (S). Izborine (Ro). Žepa (Ro). Papratnice (Ro). Križevac (V). V). Polje (V). Decovi (Ro). Daničići (F). Korita (Ro). Sarajevo 1988. Guždeljsko polje (Ro). Trojan (Ro). Čengića bara (K). S). Gola Glavica (S). Jasikovica (S). Groblje (V). Ro) 92. Vidrići (S). Mramorje (PijevčićiIzborine. Panjevi (Ro). Ovrčje-Miletci (Dokolac). Okruglo (Ro) 103. Selište (Ro). V). Crkvine (Bjelosavljevići. V). Luke (Ru). Brdo (F). Pešurići 1 (Ro). Regije 14-25. Ro). Pobrdolje (Ro). Donje Štitarevo (V). Lastre (V). Han Lješčice (Ro) 98. F). Solila (Ro). Tulež (Ro). Trušen kamen (S). Komina (S). Ru). S) 106. Gornje Kukavice (Ro). Budaci (Ro). Ru). Sokolac. Čadovina (Ro). V).Kultura 425 Bjegovići (V). Žunovi (S) 109. Pazarić (S). Zavrh (Ro). Plješivica 2 (Ro). Glavica (Jeleč. F). Dub (Meremišlje. Trutovo brdo (Brdašce. Ljubić polje 1 (S). Krčevine (V). V). Grebnice (Jasenice. Brdo (K). Brdo (La evine. Drijenjak (Ro). Vlasulje (Ro). Tom III. . Glavica (S). Mramorje (Gornje grobnice. F). Hadrovići (V). Zakomo 2 (Ro). Mramorje (Hrtar. Grabovik (Ru) (95). Mramor (Selišta. Ru). Gluhovina (Ro). Podgajevi (Ro) 104. Mramorje (Pozalje. Podzid (Ro). Mramor (Kabernik. Hoćimeri 2 (S) 98-99. Groblje (Ro). Okolišta (Ru). Varošište (Ro) 107. Janjoši (Ro). Mramorje (Šahdani. V). Brijeg (Mramorje-Glavica. Rančići (S). Mramorje (Pozderčići. Ljubić polje 2 (S). Mramorje (Beheci. Velika njiva (S). Dobroš (Č). Bare (F). Č) 120. Mramor (Šip. Mramorje (Kalauzovići-Radakovina. Kaursko groblje (V. Podgaj (Ro). 4706. S). F). Crkvina (Prije elo. Mramorje (Strgačina. Vilino kolo (Vrelo. Bračina (F). Drvarevo (S). Pale (V). Karetići (S). V). Mramorje (Paratok. Grebnice (Orahovci. Tirin han (Ro). Maljevići (Ro). Dubačko brdo (Ru). Geruša (S). Mramorje (Knežina. Vražalice (Ro). F). Gaj (K). Veliki čair (S). Pešurići 2 (Ro). Krst (S). Crkvine (Klečkovac. Seljani 1 (Ro). Mramorje (Pihlice. Petrovo polje (Prijepolje. Bravenjak (F). Nehota (Ro). Rujišta (V). Sjeversko 2 (Ro). urevići 1 (V). V). Baleni (F). Kalauzovići 1 (S). Guvno (Ro). Vrelce (S). Brezje (Ro). Ru). urevići 2 (V) 94. Mramorje (Kruševci. Klečkovac (S) 99. Grebnice (Drinsko. Mandra (S) 101. Glavica (V). Bregovi (Ro). S). Ljuta strana (S). Slap (Ro). Dulum (V). Selakovići (Ro). S). V). Brda (Ro). S). Vrhselište (S). S). Konačev do 2 (S). Ro). F) 119. Čifutsko groblje (Gromiljak. Mramorje (Banjalučica. Vražalice-Kamenjače. Bor (Ro) 91-92. Carine (V). Zakomo 1 (Ro). V). V). Otava (V) 103-104. Radovan han (Ro). Ro). Gajevi (F). Brijest (Grčko groblje. Tinjag-Do (S). Imamovići (S). Ro). Raževo brdo (S). Miletić Nada. Derolovi (F). Kalauzovići 2 (S). Ro). Arheološka nalazišta. S). Brdo (Dumanjići. Torić (Ro). S). Ploče (S). Ovlagija (S). Mramorje (KamenicaPodhrid. Rudo. Hrastovi (Mramorje. Mramorje (Jabuka. S) 102. Mramorje (Rohci. V). Grabenice (S). Mramorje (Vagan. Repuševci (V) 105. S). Luka (S). Duboki potok (S). Djevojačko greblje (F). Dub (Okolišta. Rudine (S). Mramor (Ro). Kobilj-Brdo (Ro). Vrlazje (Ro) 108. Brijeg (Vratar-Heljići. Hrid (S). V). Oglavak (Ru). ZM. Miševina (Ro). Mramorje (Stara Gora. Neljeske (S). Regija 17: Rogatica. Aherine (F). AL BIH. Kiler (S). Turska voda (Ro). V). Meremišlje (V). Podstranje (Ro). Ro). Podlijak 2 (Ro). Glavičica (F). Divči-Kamen (Ro). Crkvina (Kunovo. Čavke (Ro) 93. Ro). Djedovo brdo (F). Stupine (Mramorovi. Ro). Pejdehovo groblje (V). Ro). Biljeg (F). Ovlagija (Ro). Jasik (Ro). Brijeg (Lepenica. Ro). Me e a (V).

Banj-Do (Stolovi. Vlaholje (K). Jasenik (G). Kaurine (Č). F). Glavica (Crkvina. Zavait 132. Bratićevac (N). Mramorje (Prijedražje. Metaljka (F). Babov greb (G). Kostrenište (G). Brijeg (Odžak. Jezero (K). Bašće (K). Hotovlje (K). Mramorje (Šahbazi. Ploče (F) 128. AL BIH. Kopljević kamen (F). Ru ice (K). Cernica (G). Jablanići (K). Grčko groblje (Krbljine-Ječmeni do. Haliluša (N). F) (123). Gornje suho polje (K) 121-122. Stankovac (F). Jabuka (G). Gornja bašča (F) 121. Djevič-Kamen (G). Katarin grob (K). Pribilovo brdo (K). Grebak (Žiljevo. Mirkova kosa 1 (K). Križevac (Ledine. Donji Lukovac (N). Grgureve bare (G). Grčko groblje (Ječmišta. F). Brestovik (N). Gradina 3 (G) (145). Bukve (N). Arheološka nalazišta. K) 126. Bijela stijena (N). G). N). Pijesak (F). Ljuljevišta (F). F). N). Drum (G). Čavlavica (G). Luko (K). G). Grčko groblje (Višnjevo-Zurović. Gornja Badežišta 1 (G). Sopotnica (G). F). G). Odačine (K). . Djevojačko groblje (N). Mramorje (Dragočava. Igrište (N). Grebno brdo (N). Osija (K). Perić (K). Grab (F). Grčko groblje (Brdo. Bahori (G). Grčko greblje (Grdijevići. Pod klekom (K). Dramešina (G). Bukovica (N). Fojnica 2 (G) 143. Ponori 2 (K). Pod crkvom (F). Jažići (K). G). Vitla bara (K). Guča greb (F) 124. Laćerine (Kalufi. Domrke (G). Prgoše (K). F). Brežine (G). Bašića brijeg (N). G). Vratnice (K). Glavice (Braićevići-Glavica. Ljusići (F). F). Kalufi (G). Zaborak (Č) 131. Čitluk 2 (N). Mramorje (Toholji. G). Atlića groblje (N). F). Trnavica 1 (K). Miletić Nada. Humsko (F). Crkvina (Gornje Ravni. F). Trpinje (Č). K).-2000. Vrbnica (F). Lučino brdo (G). Mramorje (Batkovci. Tjentište (F). ZM. Lučila (F). Lasica (F). Jakomir (N). Ilino brdo (N). Karaula (K). Topalov kamen (K). N). G). Mramorje (Zavait. N). Brijeg (Gornji Bratač. G). Presjeka (F). G). Mirkova kosa 2 (K). Stijene (Č). Crkvina (Gareva. Donji Bratač (N). Čitluk 1 (N) 142. Grabi (N) 144. Šćepov grob (F) (130). Glavica (Donje Ravni. Grčki mramorovi (F) 123-124. Hrast-Vrelo (G) 146. Glavice (Platice. Lokva (K). Dernjak (G). Regije 14-25. Klinja (K). Glavica (Gornje Ravni. Poljana (Grčko groblje. Foča. 4707. Goražde. Grčko groblje (Prije elo. Musin grad (K). Buklici (N). Prijeklade (F). Borovno (G) 141. Tom III. Bez e e 2 (N). Mazlina (F). Donje Selo (G). Mramorje (Marenići-Pora e. Milarevo (K). Kokošja ravan (F). Kamenje (F). Goražde 2. Balabani (N). N). G). Hercegovo vrelo (G). Č). Kalinovik. Lučki rat (F). Jasike (F). F). G). Gradac (F) 122. K). Jejača (K). Vlahinje (K). Me urječje (Č). Glavice (Bašići. F). Grobnice (K). Cvrkovac (N). Brašljevica (N) 141-142. Gornji Jugovići 1 (G). Bojišta 2 (N). Crkovnjaci (Crkvina. Grčko groblje (Zavait. G). Dubine (N). Ponori 3 (K). Poda (F). Gruberaš (N). Vihovići (K). Grčko groblje (Džiburov brijeg. Ivezića groblje (N). Zavait-Podi. Bez e e 1 (N).426 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Brijeg (Rast. Grebak (Odžak. N). Trnavica 2 (K). Regija 18: Čajniče. Somine (K). Bogdanci (N). Glavičine (K). Vlaško polje (K). Kotača (F). Grebnice (N). Kužno brdo (Šelec. Badžalica (N). Č). G). Korita (F). Ravnica (K) 129. Brdo (N). Kamin (K) 125. Trešnjin krst (K). Jelica (G). F). Kaurska glavica (K). Mramorje (Kolakovići. Grčka glavica (N). F). Svatovsko Djevojačko groblje (F). Gradina 2 (G). Mramorje (Ukšići. Mjehovine 2 (K) 127. Mramorje (Zukmur. Ponori 1 (K). Gornje Selo (G). Kaursko groblje (F). Grčko groblje (Kožetin. Čengića vješala (G). Vrhovina (K). Bablja glava (N). Duge njive (G). Gubinov do (G). N). Grčko groblje (Platice-Lokve. Stručina glavica (K). Greda (K). G). Sarajevo 1988. Studeno vrelo (K). K). Jovanovo brdo (G). Grčko groblje (Kosnan. Peovac (Č). Barice (G). Kutine (K). Nenkovača (N). Ustiprača (G). Duga glavica (G). Gornja Badežišta 2 (G). F). Modro polje (F). Gornji Jugovići 2 (G). Grude (N).

Širin greb (Brijeg. Hatelji (S). Presjeka (N). Dračevo 1 (T). Bogdašići (B). Čepelica 2 (B). Krst (Hodinići-Radakov do. Orašnica (Dubravica. Prečica (G). G). Grob 2 (T). Crkvina (Orahovice (B) 170. ur eva crkva (T). Gradina-Bunar (S). AL BIH. N). Drenovi (T). Gornja Taleža (T). Dobromani 2 (T). Crnići 2 (S). Gornja Kapavica (Lj). Miletić Nada. Aran elovo (T). Gradac (Lj) 176. Drijen (T). Rajkov kamen (N). Sr evo groblje (N). Prijeputnica (N). Čardak 2 (B). Crkvine (S) 171. Gacko. Vratlo (G). G). S). Mulje (G). Stražište (Crkvina. Bobutov dub (B). Magareća glavica 1 (N). Dubočica (Lj). Miljevačko groblje (N) 149-150. Mala Gračanica 2 (G). Me ugrebine (G). Okrugli do (G). Zagrebnice (G). Tom III. Blace (S). Glavska 2 (T). Dubrovač kamen (T). Gornje Selo (B). Kosa (N). Bijela Rudina 2 (B). Golubinac (T). Lučila (N). edići 2 (T). Šurića greb (N). Kruščica (G). Soderi (G). Aleksin greb (B). Lipnik 2 (G). Mukljevac (N). Drijenjani (T). Pusto polje (G). N). Grčko groblje (Trebijovi. Grčko groblje (BjelojevićiPodsoje. Ljubičin do (N). Grčko groblje (Potkom. Rat (G) 151. Baljci (B) 168. Morine (N). Čepelica 3 (B). Golo brdo (B). Luka (Šurići. Krst (Izgori-Brajčin Laz. B) 178. G). B). Gorica (Bajeljani. Stepen (G). edići 1 (T). G). Haremi (S). Donje grobnice (B). S). Dobromani 1 (T). Grčke grebnice (T). Malo Šipačno (N). Struge (N) 152. Poljice (N). Pupuš (N). T). Divin 2 (B). Biograd (T). Grobnice (B). Krst (Plato-Nekudina. Crkvina (Milavići. Ladojev grob (G). Glavska 3 (T). Udbina (N). Dubljani 1 (T). B). Prisadi (N). Primet (N). Galjipov do (B). Regije 14-25. B). Rijeka 1 (N). Gornja Lokva (Lj) 175. Potkućnica (G). N). G) 153. Gorica (S). Dračevo 2 (T). Sarajevo 1988. Svatovsko groblje (N). N) (148). Medanići (G). Lipničke glavice (G). Boljuni (S). G). Ploče (G). Blatski do (S). Mačipolje (N). Glavica (LjubomirČvarići. Grubačev kamen-Crkvina (Lj).Kultura 427 Kalufi (N). Orlje (G). Crkvina (Gornje Vrbno. Kovačev do (N). T). Klupca (G). Dabrica 2 (S). Boškov do (B). Brijeg (S) 169. Trgovišta (Uzdolja. Vrba (N). Okiljevo groblje (G). Dragovlje (S) 173. Gradina (S) 177. Ljeskov dub (G). Serezov do (N). Lumer (Grčko groblje. Gumnište (T). Žabljak (Gacko). Vrelo (G). Stoičići (G). Luka (Rabina-Pakračuša. Deminov krst (S). Rijeka 2 (N). ZM. Grob 1 (T). Groblje (T). Bračići (S). Glavica (Bijeljani. . Radojev kamen (N). Crkvina (Ubosko. Vrtine (Izgori. Carevo počivalo (T). Močila (G). Kljuni (N) 147. Bihovo (T). Polje (N). Ždrijelo 1 (N). Harem (S). Višnjevo (G). Konjska glava (G). Stećak (N). Donje polje (T). Aladinsko brdo 2 (S). T). rabina 2 (N). Lazarići (G). Regija 19: Nevesinje. Ždrijelo 2 (Nevesinje). 4708. Samobor (G). Mala Gračanica 1 (G). Ljubišnica (G). Rudo polje 2 (G). Slato 2 (N). Veliko groblje (G). Donji Turani (T). G). Miljanovića groblje (N) 149. Pasja jabuka (N) 150. Donji Davidovići 2 (B). Grčko groblje (Petrovići. Vranikuće (N). Ploče (N). Kalupi (Donji Jagići. Lalovo brdo (Grčko groblje. N). N). Zalom (N). Mandića groblje (Klanac. Grebnice-Bunčići (B). Kovačići (N). Kokorina (G) 147-148. Kalupi (Donje Ravni. B). Osredak (Pod Stolom. Derviševina (B) 172. Grebuša (Lj) 180. G). Šusteri (G). Crkvina (Kruševo (S). Crkvina (Trebinje-Zasad). Krst (Hrušta. Lipnik 1 (G). Sr evići (G). Arheološka nalazišta. Mučibabića groblje (N). Slato 1 (N). Donja žabica (Lj). G). Poda (G). Polučci (G). Babe (S). Lokve (G). Lj). N). Glavica (Fatnica. Čardak 3 (B). Pleće (N) 150-151. Živanj (N) 154. Crkvina-Godi (Lj). Rogatina glavica (G). Rabina 1 (N). Bogojević Selo (T). Ravni (N). Kula (N). Čardak 1 (B). Vrtine (Sr evići. Udrežnje (N). Rudo polje 1 (G). G). G). T) 174. Cicrina (T). Dubljani 2 (T). Magareća glavica 2 (N). Pridvorci (N). Gradina (Krivača. Donja Orahovica (T). Donji Davidovići 1 (B). Savića glavica (G).

Necvijeće (T). Čifutsko groblje (Poputnjača. Krst (La evići-Prijepletnik. Mikića groblje (Lj). Ubosko 2 (Lj). Kotezi (T). Vukov greb (B). Mostište (B). Gradić (K) 213. Čelebići 2 (K). Hum (T). Sanduci (T). 211-212. Slivnica (T) 191-192. Plana 2 (B). Petrovina (B) 188-189. Korita (B) 183. Lisičići 2 (K). Sarajevo 1988. Ploče (S). Lokve (T). Ravno (T). P) 215. Grovnice (Groblje. Kamen-Baba (P). Preololje 2 (S). Pocrnje (Lj).K). Klanac (P). Krst (Baljci. Rupni do (T). Glavice (P). Klečak (S). Grčko groblje (Žuglići. Kostadinovica (T). Hum (K). Jasenje (T). Vidoštak (S). Prijevor (T). Kaursko groblje (Čičevo. Pešikanovi dolovi (B) 188. KIjev do (T). Lokva (S). J). Ljeskova (B). Gošića han (K). Bjelan (P). Krstati kamen (B). Duga njiva (K). Svijeća (T). Ograda 187-188. Trnovica 2 (B). Glavičine (K). Repovci. Čičevo (K). Borak (Jaklići. Ljubišići (B). Gmići (P). Glavica (Gornji Kranjčići. Miletić Nada. Ubosko 1 (Lj). K) 217. Mašeti (K). Harem (K). Ljehove (T). Blace 2 (K) 208. Regija 20: Bileća. Vranjska 5 (B). Trumenti (T). Groblje (K). Ošanići (S). Žakovo 2 (T) 197. Žakovo 1 (T). Strnjići 2 (T).-2000. Rapti (T) 190. 4709. Kličanj 2 (T). Borike (K). Čelijin greb (K). Veličani 1 (T). Mijatovina (B). Sikmuša (Lj). Oblat (T). Podorašje (T). Staro slano 1 (T). Krstovi (K). Vlahovići 1 (Lj). Staro slano 2 (T). La anica 1 (K). ZM. Kamen (J). Krivača (K). Laništa (K) 219. Petrov krst (Lj). Vinine (S) 195. Vranjska 3 (B). Trebinje. Janjića groblje (Lj). Kuna (K). Grepčani (K). Zaplanik (T). Budimov greb (P) 209. Mašeta (P). Hrast (P) 216. Janjčica (S). Meka gruda (B). Beišćak (J). Borak (Lapsunj. Vranjska 2 (B). Pogrebnice (S). Dabića Velika poljana (K) 210-211. Jezerac (K). Krsti (B). Ružića njive (Lj). P). Prodo (B). Radimlja 3 (S). Gajine (K) 211. Gračane (K) 212. Trnovica 1 (B). Podulovac (B). Jezerine 2 (B). Bilice (J). Arheološka nalazišta. Grebine (Pokojište. Bilin greb (Bilov greb. Gračac (P). Ilijina glavica (T). Šehitluci (S). Lužine (S). Janjilo (T). Stolac. Trijebovi (T). Ugarci (T). Rajčeva gomila (T). Podvornice (S). Pa eni (B). Uštice (T). Veličani 2 (T) 194. Grčko groblje (Gornji Prijeslop. Trebimlja (T) 193. La anica 2 (K). Začula (T) 196. Ogrlica (S). Mejdan (P) . Prenj (S). Golo brdo (K). Misa (B). Kamenica (B) 182. Mejdan (S) 186. Radan-Krst (S). Masline (S). P). Miruše 1 (B). Grašćak (P). Krst (S). Suzina (S). AL BIH. Ljuti do (S). Premilovo polje (Lj). Miruše 2 (B). Uševa gomila (T). Vranjska 4 (B). Kaursko groblje (Borci. Grčko groblje (Dobigošće. Teklica (B). Čulin dfolac (P) 210. Skrobotno 3 (B) 191. Kosan krst (K). Grčko groblje (Mašeti. Vranja dubrava (B). Strnjići 1 (T). Sedlo (S). Blace 1 (K). Stankov kamen (B). Klanac (J). zakuća (B). B). Bradina (K). Ljubinje 2. poljice-Popovo (T). Preraca (B). Kuti (B). Ljubljenica 1 (S) 185. P). Obradov Kamen (T) 187. Stećci (S). B). Križevac (K). Lisičići 3 (K). Skrobotno 2 (B). Stubline (S) 192. Glavičica (P). Bojišće 2 (K) 208-209. Ugarci-Lušići (T). Grčko groblje (Duge. Potkuk (S) 189. Udora (S). J). Kanjina (K). Humka (S). K). Vo eni (Lj). Jezerine 1 (B). rakov krst (T). Plana 3 (B). Bahtijevica (K). Koritnik (S). Hadžići (B).Dolovi (K). Spasova glava (T). Prosjek (T). Ivanjica (K). Račeva crkva (B). Zakuk (S). K). Kneževa glavica (T). Ljubinje. Kod čekića (K). Kraljica (K).428 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. P). Orašje Popovo (T). Tom III. Regije 14-25. Gromile (K). Jasenice (K). Lokve (K). Ljubovo (T). Mrkonjići (T). Stuble (S). Ivanj greb (T). Kriva rijeka (T). Branjovčići (K). Vrpolje (T). Vrtine (Lj). Kneževe kuće (P). Humčine-Zmijac (S) 181. Džepi (K). Teg (T). Miljanovići (Lj). K). Bavuša (K). Kremešine (K) 218. P). Jezerine (K). Grebine (Bjelovčina. Plana 4 (B). Krstovi (S) 184. K) 215216. Ljubljenica 2 (S). Vlahovići 2 (Lj). Lisine (P). Lokve (J). Mistihalj (B). Česmina glava (K). Zidak (B). Rosulja (S). Šćepan krst 2 (S). P). Parojska njiva (T). Podna (B). Dubice 2 (K).

D). Kamen 1 (G). Pjevnik (K). Duvanjsko polje (D). Donji Brišnik 2 (D). Borak (G) 235. Lug 2 (D). Potočani (L). Šumanjci (G). Mravinjac (K). Petrovići 2 (P). Tukobići (K). Čaić (L). Slavić (P) 275. Obarsko polje (K). Eminovo Selo 3 (D). Donji Brišnik 1 (D). Mašeti (Liskovača. Klapavica (D) 268. Grgurići 1 (L). Zemelji (Ploče. Rupin greb (P). Mašeti (Podgaj. Grudina glavica (L). Sr evići (L). P). L) 244. Trebistovo 1 (P). Glavica (Podgradina. Veliko jezero (K). Mramor (Podgradina. Terzića luka (K). Kraljičin nasip (L) 244-245. Livno. Grobnice (D). Babe (G). Perkuša džamija (L). Eminovo Selo 1 (D). Kraljevina (D). ZM. Mramor (Donji Vagan. Rat (P). Ljubunčić 2 (L). G). Pločice (G). Vlah (K). D). Regije 14-25. Brig (G). Vardino groblje (P) 224. Podgradina 1 (L). Arheološka nalazišta. Preduhovo Selo (G). Šabići (P). Todića polje (K). Pačevo (P) 221. Zabrišće (L). Kongora 3 (D). Ostrožac 2 (J). Pibino groblje (L). Tulac (J). Mramor (Reljino Selo. Vlaško groblje (K). G). G). Turba (G). Umejak (P). Ploče (G). Vrbljani (K). Banova lužina (D). Okuka (Hasanića ravan. G). Sarajevo 1988. Ploča (P). G). Šipovice (K). Eminovo Selo 4 (D) 262. Jošanica (D). 247. D). Gubin 2 (L) 243. G). Jokin greb (D). Zagrebnica (P). Kobila (G). Mrkinje 2 (Posušje) 271. Glavica (P). Previl (K). Mramorje (Podgreda-Podovi. Grobnice (G). Mostarine (D). Golinjevo 2 (L) 238. Kongora 2 (D) 268-269. Stidelj (K). Velije (K). Arheološka nalazišta. Letka (D). Liskuša (G). Ričine (P). Orahovica Gornja (K). G). Zukići (K) 226. Podi (P) 273. Odžak 1 (L). Mramorje (Rore. Jelovača (D). Stipanići 3 (D) 276. AL BIH. Stećci (P). Rumboci 1 (P). Cerje (D) 261. Groblje (Staro Selo-Carevica. Glavice (D) 263. Lug 1 (D).Kultura 429 220. Stećci (K). Grebnice (Bojanov orah. Podvornice (D). Groblje (Opačić. Višnjevac (P). Trebistovo 2 . Seonica (K). G) 242. Tom III. Regija 21: Prozor. Stipanići 2 (D). Oplećani (D) 272. Rastovača (P) 274. Gornji Poklečani (P). Polje (P). Crkvina (G) 236. Žirović (L) 250. Bili brig (L). Radeško polje (K). Kraj (Potkraj. Jablanica. L). Ploče (P). K). Ljubunčić 3 (L). Donje bare (P). Vuč kamen (Grahovina. Trnovik (K). G). Prika (D). Crnjuše (G). ZM. Lipa 1 (D). Ljubunčić 1 (L). Visoča (K). Pod (G). Bilice (P). Vagan (G) 249. Debeli dub (P). Regija 22: Glamoč. Kongora 4 (D). Brigovi (P) 260. Vrace (P). Vrba 2 (G). Tom III. Stolac (Kaursko groblje. Orahovica 1 (K). Paljenik (P). Mramor (Mali Vagan. Viš stijena (K). Vukova glavica (K). Ravna (J) 222. Prisoje (D). Mokro 2 (K). Dumančića liske (L) 237. Poklečani (P). Rivine (Podvornice. Striježevo (K) 223. Varda (K). Suholj vrelo (G). Lipa 2 (D). Mramor (Šumanjci-Vrba. G) 246. Ocrkavlje (K). Koblići (L). Muzge (K). Maleševića dolovi (G) 245. Neznano groblje (D). Eminovo Selo 2 (D). Regije 14-25. Rudno (P). Maslića brijeg (P). Orahovica 2 (K). Smrike (P). Paradžići (K). Pogledavac (P). Konjic. Marasov grob (D). P) 225. D). Kuk (P) 269. Peća (G). Dubrave (G). Strašivo groblje (G). Selimovac (L) 248. Kaursko groblje (G). Mramorje (Preduhovo Selo. Čaprazlije (L). Lipa 3 (D). Gradac (P) 264. Samer (J). Suhi jast (G). Mramor (Branješci. Omolje (D). AL BIH. Mandino Selo (D) 271. Eminovo Selo 5 (D). Sarajlije 1 (D). Bličić (G). Odžak 2 (L). Sarajevo 1988. Memidžanovo groblje (K) 220-221. Mrkodol (D). G). Ustirama (P). Bešića groblje (P). Grudine (P) 267. Selišće (P). Podkula (J). Ograda (K). Mokro 1 (K). Petrića groblje (G). Čitluk (P). Vrdoli (Mašeti. Miletić Nada. 4711. Rumboci 2 (P). Brižine 2 (D). Prigra e (P). Mašeti (Stipanići. L). Bili brig (P). Zagrebnice (J). Mašet (L). Struba 1 (L). Miletić Nada. k). Pratljevac (K). Grepci (L). 4710. Jovina struga (L). G). Maslića klanac (P). Mašeta (L).

430 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Pržine (Lj) 333. Česmine (Lj). Vioničko groblje (Č) 307-308. Regije 14-25. Grčko greblje (Č). Torina (Lj). Humlišani (M). Tulekovina (Lj) 336. Groblje (L) 298. Propratnica 2 (N). Stećci (Gornji Polog. Krištalica (G). L) 308. Sarajevo 1988. Barje (Lj) 320. 4712. Omiš (M) 303-304. Javorak (L). N). Kordića lokve (Č) (300). Odžak (L) 303. Glavica (M). M). Vionica (Č) 307. Prispa (Lalovci. Crkvina (Hutovo. Opličići 5 (Č) 332. Dretelj (Č). Ledinac (G). Sjekose (Č). Cavina (M) 291. Smrčanj (M). Cerno (Lj). Hamzići (Č). Drini (M) 293-294. Jakerovac (Ploče. Čerin 2 (Č). Gradnići (Č). Kočerin 2 (L). Tasov krst (Č) 335. Kosa (G) 328. Regija 24: Lištica. Biograci (L) 290. Kočerin 3 (L). Krešića groblje (Č). Privalj 1 (L). M).-2000. Krst (M). Barevište (L). Crpalište (L). Gornji Mamići 4 (L). M). Sajmište (L). Dubnica (Dublje. Njivetine (Knežpolje. Zacrkovnica (N). Č) 305. ZM. Šumarak (Č). Ploče (Č). Gradac 4 (N) 325. Regije 14-25. Opličići 2 (Č). Baštine (Č). Bili greb (M). Divojka (L). Donja Bujača (Lj) 322-323. Kripavac (Č). Regija 23: Duvno. Gornji Mamići 1 (L) 295-296. Stećci (Donja Jasenica. Stećci (Blizanci. Miletić Nada. Grdoman (N). Tom III. Striževo (M). Dražnica (Lj). Šprljane (G). Laguše (M). (P). Vakuf (L). Opličići 3 (Č). Grovište (G). Bijeli brig (G). Žitomislići 3 (M). Posušje. Prlići 2 (G). Lokve 1 (Č). Crkvina (Dubravica. Jelinačko groblje (G). Č) 305-306. Stećci (Šolini stećci. Radiševina (N). Privalj 2 (L). Žitomislići 2 (M). Dragičina (Č) 293. Arheološka nalazišta. N). Bunar (Lj). Gornja Vionica (Č) 295. Podadvor 2 (Č). Svitava 2 (Č). Gračine (Lj). Križevi (M). Šarampovo (L). Pribilovci 2 (Č). Kubatovci (M) 301. Crkvina (Gornji Vranjevići. Miletić Nada. Miljkuša (M). Lastva (N). Rječice (Č). Studenac (L). L). Kravarica (L). Raićevo groblje (M). Hardomilje 2 (Lj). AL BIH. Sajmište (Č). Vrućice (G). Dobro Selo (Č). Č). Trn (L). Križine (Lj). Potoci 2 (M). Gvož a (L). . Tomina grobnica (G). Kupinjavice (L). Crtanica (L). L). Krvavci (Č). Šatorine (Golo Brdo. Stećci (Kakinovac). Blaževići (G). Vrata (D). Šrampovlje (Vinina. M) 306. AL BIH. Drinovci (G). Arheološka nalazišta. Doci (G) 322. Lj). Gornji Ogra enik (Č). Nezdravica (G). Grude 3. Svitava 3 (Č). Čitluk. Lokve 2 (Č) 330. M) 292. Stećci (Sovići. Gladišike (G) 323. N). Nagrebnice (N) 331. Vrila (D) 278. Granač-Greb (N). Gornji Studenci (Lj) 324. Sarajevo 1988. Njivetine (Dobrić. Križi (M). Gornji Mamići 3 (L). Bučići (M). Grab (Č) 296. Dračevica (Č). Tom III. Obaljevo groblje (N). Rančići (M). Padežine (M). Žitomislići 4 (M) 309. Kulješevine (Č). Vinogradi. G). Grovište (L) 298-299. Glavica (Č) 294. Stećci (Gradnići-Ivan Polje. L). Crveni grm 2 (Lj) 321. ZM. Podkrajnica (L) 304. Nesibolje (M). Gornji Mamići 2 (L). Krčevine (G). Arapi (M). Jelinik (L). Gorica (M). Gagrice (Č). Vrt (Križ. Sančevine (Č). Crkvina (Poratok. Goranci (M). Bijeli greb (G). Lokve (Toplice. Tučevac (D) 277. Čerin 1 (Č). N). Vrba (M). Čerezovići (L). Lišće (Lisje. Srietna njiva (M). Sklade (G). Latice (Lj). Me ugorje (N) 330-331. Stećci (Kočerin. Zagorje 2 (P) 279. 4713. Dašnica (N). M). Mostar. Kravar (Kamenik. Seline 3 (G) 334. Karusovice (N). Jankovina (M). Č). Čalići (Č). Vinjani (P). Lazina (G). Luke (Č) 302. Podgradinje (N). Humac (M). Milićevića krstine (Č). Grmci (Č). Opličići 4 (Č). Kručevići (Č). Gromila (G) 327. Vir (P). Pribilovci 1 (Č). Jedinice (L) 299. Grebine (G). Stećci (Hamzići. Stećci (Č). Beštanica (N). Mejdan (Č). Ratac (G). Greblje (N). Seline 2 (G). Alagovac (G). M). Tabakovac (Lj). Jelača (Č). Č). Prlići 1 (G). Orlac (Č). Lastva (Lj) 329. Stajića groblje (Č). Šipovac (M). Veliki rat (P). Jasenjački brig (Č). Stećak (L). Stećak (Č). Šurmanci 2 (Č). L).

4723. Miletić Nada – Oreč Petar. Miletić Nada. AL BIH.. ZM. Višegrad. . Ljubuški. Sarajevo 1988. 4716. Sarajevo 1988. Sarajevo 1988.. Sarajevo 1991. ZM. Žerakovina (Č) 338. 291. 143. Arheološka nalazišta. Srebrenik. Arheološka nalazišta. Crkvice (Greben. "Bosna i Hercegovina u tokovima istorijskih i kulturnih kretanja u jugoistočnoj Evropi". ZagrebTomislavgrad. AL BIH. 93. Tom III. Tom III. Arheološka nalazišta. 4720.”. Miletić Nada – Glavaš Tihomir. Odjeljenje društvenih nauka 27. ZM. L). P). Miletić Nada – Oreč Petar. Arheološka nalazišta. Tuzla. 2000. Sarajevo 1988. Banovići... Mostar. Stolac. Trebinje.. Miletić Nada – Milić Veljko. AL BIH. Regija 7: Gračanica. 4718. Živinice. 4717. Miletić Nada – Čremošnik Irma. Posušje. Regije 14-25. Regije 14-25. ZM. Zbornik radova s me unarodnoga znanstvenog skupa ‘Duvanjski kraj kroz povijest: Tomislavgrad. Ćućanica (G)... AL BIH. 4714. Miletić Nada. 106.-7. Lukavac. Gradina (Ž). AL BIH. Arheološka nalazišta. AL BIH. ZM. Čitluk. Rudo. 175-200. Regija 23: Duvno. ZM. 291. Sarajevo 1988. 260. srpnja 2000. Mostar. Milić Angelika. ZM. Čapljina. Regije 14-25.. Regija 24: Lištica. AL BIH. Ljubinje. Regije 14-25. ANU BiH. ZM. 4721. Ranosrednjovjekovna koplja s krilima iz Bosne i Hercegovine. 4715. 6. GZM (A) 44. Čitluk. 201-208 + 4 table. Tom II. Sarajevo 1988.Kultura 431 Zagrebnica (Č) 337.. Miletić Nada. 4722. Brkića badnjače (Kozje njive. Ranoslavenske nekropole u Bosni i Hercegovini . Regije 14-25. Arheološka nalazišta. ZM. “Duvanjski zbornik. Orah 2 (Trebinje). 188. 111-119.komparativna razmatranja. 4719. Duvanjski kraj u svjetlu srednjovjekovnih nekropola. Regija 20: Bileća.. Regija 24: Lištica. Arheološka nalazišta. Sarajevo 1988. Tom III. Srednjovjekovna umjetnost Bosne i Hercegovine. V). Regija 17: Rogatica. Sarajevo 1989. Miletić Nada – Zelenika An elko. Žagrovci (Č). Č). "Zbornik radova posvećen akademiku Alojzu Bencu". 4724. Regija 19: Nevesinje. Sarajevo 1988. 135-142. Kalesija. Sokolac. Neum. Regije 1-13.. Regija 25: Grude. Sarajevo 1989. Gacko. Crkvina (Džamija. Arheološka nalazišta. Regije 14-25. Tom III. Hrvatski institut za povijest Zagreb – ‘Naša ognjišta’ Tomislavgrad – Zajednica Duvnjaka Tomislavgrad-Zagreb. Tom III. AL BIH. Posebna izdanja 95. Miletić Nada – Zelenika An elko. Barzanja (Blidinje. Regije 14-25. Zvirići (Lj). Tom III. Tom III.

Stećci i Vlasi. 4729. Nakit u sjeveroistočnoj Bosni od praistorije do danas (Katalog izložbe). Gradovrh (T) 106. Milić Veljko – Kulenović Salih. Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture u Splitu. Srebrenik. Zbornik radova s me unarodnoga znanstvenog skupa ‘Duvanjski kraj kroz povijest: Tomislavgrad. Tom II. Split 1991. Milošević Ante.. Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu. Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 26. AP 22. Gradine (Bi). Oslobo enje . Trilj .. Beograd 1981. ZKM 7. 4727. Zagreb 1995. Orašje. 4734. 4726. Zagreb-Tomislavgrad. 63. 44. ZM. 4725. ŠK. “Duvanjski zbornik. Brekinja (Br). Arheološka nalazišta. Janjkuša (Br) 91. Regija 7: Gračanica. 6.-7. Arheološka nalazišta. Kasnosrednjovjekovna nekropola sa stećcima pod Borinovcem u Trilju. Milić Veljko. AP 25. 185-199 + 1 karta. Milošević Ante. Banovići. Milić Bruno.. Beograd 1985. Milić Veljko. Milić Veljko. Ugljevik. Tuzla 1984. Regija 5: Odžak. Crkvište (Z) 89. SP III/12. Regije 1-13. Split 1986-1987. Krešića gradina (T). Gradačac. Milošević Ante. Razvoj grada kroz stoljeća. Zvornik. AL BIH. Modriča.”. Bisko kod Sinja. Borinovac. Prežitak poganskog obreda sahranjivanja na stećcima. 2000. Bijeljina. 4731. Split 1984. Milošević Ante. Tom II. Sarajevo 1988. II. 4736..-2000. stoljeća u Dalmaciji i jugozapadnoj Bosni.kasnosredenjovjekovna nekropola sa stećcima. Posebna izdanja. AL BIH. 4732.. Regije 1-13. Banja Luka 1982. 137-146. 91-97. Kalesija.432 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. SP III/14. Tuzla. Prilozi za identifikaciju i ubikaciju srednjovjekovnog grada Novog na Uni. Split 1982. 619-624. Knjiga 2.. Stećci i vlaške migracije 14. Muzej istočne Bosne. Sarajevo 1988. Arheološka nalazišta. 166-167. 4733. Regija 6: Brčko. Lukavac. Milinović Ante. Srednji vijek. Tuk (Br) 97.. AL BIH. 4728. Bosanski Šamac. Milošević Ante. Kovačevac (O). Regije 1-13. Milošević Ante. Popis nekropola duvanjskog područja. ZM. Hrvatski institut za povijest Zagreb – ‘Naša ognjišta’ Tomislavgrad – Zajednica Duvnjaka Tomislavgrad-Zagreb. 4737. srpnja 2000. 4730.. Gojsovac (Bi) 90. Sarajevo 1988. 60-61. Tom II. (* Gotovac Vedrana. Lopare. 107. i 15. 4735. 78. Okućnica (Br) 95. Srednjovjekovna nekropola u ‘Barama’ u Lučanima kod Sinja. ZM. VII + 424. Milić Angelika. Živinice..

Sarajevo 2000.. Odjeljenje društvenih nauka 23. 63. 52-63. Acta Archaeologica 34. 63-68. 4742..02. 9. Mulić Jusuf. Me usobni odnos srpskog i srpskoslavenskog jezika i neke napomene o staroj ćiriličkoj grafiji. Sarajevo 1981. Mladenović Aleksandar. 1992. "Osamsto godina Povelje bana Kulina". Prilog pitanju periodizacije srpskohrvatskog jezika. 19-20. 4743.. Feljton: Svojatanja u Bosni (1-2): (1) (Pripisivanje hrama Crkve bosanske u Dobrunu kod Višegrada i Donjem Brdu kod Goražda – velika podvala Srpsko-pravoslavne crkve).) 4738.. 4740. Mostar 1997. Sz. 139. 4749. Glasnik SPC 6. Kabes III/17. 49-54. Sarajevo 01. Moroz Josif. 294.. enciklopedija 4739. Kuća. Savez arheoloških društava Jugoslavije-Muzej grada Beograda. Budapest 1981. 98.Kultura 433 49/15667.. Papirni novac na tlu Bosne i Hercegovine od 1918. Bálint Cs. Mulić Jusuf.. Mostar 1995. Minović Milivoje. Cunjak Mla an. 4746. “Likovna Jugoslavije 2. ANU BiH. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. (KUN 71/529). Miroslavljevo jevan elje. Arheografski prilozi 10-11. Mrkobrad Dušan. Kabes I/2. (* Garam E. Beograd 19881989. 46-47. TKP Šahinpašić. 190. Mulić Malik..... JLZ Miroslav Krleža. Sofija 1990. 4747. Stećci i nišani. Sarajevo 1989. 352-353. 321-324. 4748. Beograd 1980. Svjetlost. Sarajevo 1982.. Povijesni prilozi 14.. Mostar 1997. Beograd 1999. Zagreb 1987. . Pretpostavka o jednoj glasovnoj osobini u povelji bana Kulina. Posebna izdanja 90. Milošević Desanka. Simvolika meča i sabli v kulturnih tradicijah južnih slavjan... Srpskohrvatski jeziik (IV) (za studente pedagoških akademija).. Mulaomerović Jasminko. Arheološki nalazi seobe naroda u Jugoslaviji. 438-439.) 4745. Čabotarev Andrej. Kabes III/16. godine do danas – Paper money in the territory of Bosnia and Herzegovina from 1918 to the present. Nalaz srednjovjekovnih mamuza kraj Boračkog jezera. Études balkaniques 3. 169. 4744. Zagreb 1995. Foča. (K-Ren)”. Mladenović Aleksandar. (2) (Hram u Dobrunu kod Višegrada). Milošević Gordana – Ćirković Sima. Odjeljenje društvenih nauka 21. Beograd 1982.. Sarajevo 2000. Muftić Faruk. 4741. Radovi ANU BiH 70.. Budapest 1982. 99-103. 348-357. Historijski muzej Bosne i Hercegovine... 19-30. Knowledge. Archaeologiai értesitö 108/2.

Federacije Bosne i Hercegovine i županijskim ustavima. Bezistan (NG). Ćemanovići (P). Kaljani (P). Brnjica (P). Barice (Ilijaš). 4750. stoljeću. Borak (H). Kaldrma (P). Guvništa (T). Česmice-Točila (P). Musa Šimun. Grčko groblje (Kaursko groblje. Jezero (T). Gomjenica (H). Bare (T). Grčko groblje 2 (T). Klek (NS). Ustavnopravni položaj hrvatskkoga jezika u ustavima Bosne i Hercegovine. C). Borak (C). NG). Dubić (H). Desava (Ilijaš).. Grčko groblje (Dušanovo brdo. Mušeta-Aščerić Vesna. NS). Greben (Ilijaš). Čakmali gaj (P). Ilidža). 223-229. Kaursko groblje (Ilijaš). Institut za istoriju. Brus (Ilijaš). Grepčine (H). Mušeta-Aščerić Vesna. Brdo (Mokro. H). Sarajevo 1996. Brijeg (Gornja Vinča. Kaursko groblje (Munjići. Osvit 2-3. Čitluk 1 (P). H). . Muraj Aleksandra. Jahin do (P). Cicovića groblje (P) 41. Ilijaš) 46. P). Grebnice (Durakovići. Kamen (H). 4755. Brdo (Ilijaš). Grčko groblje (Medvjedice. Češće (H). Dželapska Torima (T). Grčko groblje (Garovci. T). Kapova selišta (T). "Bosna i Hercegovina i svijet". Hrastik (P).. Kaurlaš (Ilijaš). P). Grobljaja (P). T). Brezik (Ilidža). Sarajevo 1979. Brdo (Vinograd. Bare (P). Grčki mramor (C). C). Bjelotine (Ilijaš). Hrešanski mramorovi. Ivančići (Ilijaš). Javrornik (C). Kaursko groblje (SG). Bulozi (SG) 40. Bandijera (Ilijaš). T). Brdo (Gornji Pribanj-Brdo. Gromionica (Ilijaš). Fejzuša (NS). Grčko groblje (Hvaljenski potok. Braja (P) 39. Dolovi (T) 42. Grčko groblje (Svatovsko groblje. Dvorišta 1 (P). Čičkovo greblje (H).. Dub 2 (H). GZM (A) 33 (1978). Grčko groblje (Grab. Kaursko groblje (Radonjići. Klanac (H). Grivići (H). Jelica (Ilijaš). P). T). 167-177. Sarajevo 1982. H). P). NG). Brijeg (ĆemanovićiCareve vode. T).. Dub 1 (H). Kamenjača 2 (T). 4754. Kaursko groblje (Prečani. 4753. Donja Trbica (Ilijaš). Čepiljače (Ilijaš). Kobilja glava (V). Mutapčić Snježana. Bora (P). Grčko groblje (Gaj. Glavica (Ilijaš). Kakanj (NG). Gradište (SG). Bučine (P). Kaursko groblje (Kauraši. Brezov rat (T). Grčko groblje (Kasotići-Brda. Dvorišta 2 (P). P). (A-J)”. Grčko groblje (Ferhatlije.434 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Mostar 1999. Glavogodina (Ilidža).-2000. Djevojačko groblje (P). H). Brdo (T). Pavlovac (nekropola stećaka). Kamenovi (Ilidža). Ćorkin do (H). Jasike (NS). Guvnište. P). “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. Čitluk 2 (P). Bijeli kamen (Savnjak. Grčko groblje (Medojenci. P). V). Gračan brdo (P) 43. Jerkića groblje (H). Grčko groblje 1 (T). Grčko groblje (Pećina. Bora (P). Kamenjača 1 (T) 48. Greblje (T). Brijeg Radova. H). Četoselje (Svetosavlje. 4751. H). JLZ Miroslav Krleža. Katića brdo (NS). 233. (P). Dolina (P). Ilijaš). Groblje (Vitica. H). T). Bihatina kosa (P). Grebnice (Trebečaj. Grčko groblje (Tilava. Grčko groblje (Budmolići. P). Gaj (P). 4752. Utjecaj Istoka i Zapada na nastanak i razvoj urbanih naselja u Bosni u XV. Gornja Sjetlina (P). Kaursko groblje (Bogovići-Resovići. Grebnice (Govedovići. Glavica (P). Dubovik (P). 55-63. Čitluk (P). Drina (Ilijaš). GZM (A) 37.. Ivanski brijeg (Ilijaš). P). Grebak (Vitez. Hreša (Sg) 47. 57-61. Berjanovićevo gumno (Ilidža). Cisterna. Hanovi (P). Grabovica (P). Greblje (NG). Klanica (C). Zagreb 1984. Mutapčić Snježana. T). Batalovići (Ilidža). Bradići (T).

Mramorje (Ćemanovići-Careve vode. Duva česma (P). Mramorje (Donji Čevljanovići. Velike bukve 1 (P). Srednje (P). Mandra (Kamenica-Elezovići. Ilijaš). Prle (C). Vrh Selo (P). Kosa (Ravne njive. Rakov kamen (Ilijaš). SarajevoStari Grad. Mramorje (Kozarevići. Rakova noga (Ilijaš). Konjic (P) 49. 4757. Sarajevo 1992. Krstac (T). Nikolići (P). “Prilozi historiji Sarajeva”.Kultura 435 Kobilja glava (SG). NS). 6-7. Prijemet (Ilijaš). Trebečaj (T). Mramorac (P). Kovači. Podsokolina (P). Mutapčić Snježana. Rimski bunar (Ilidža). Podloznik (P). 4756. Svatovsko groblje (NS). Regija 15: Ilijaš. Rakitnica (T). T) 52-53. Pale. Lauševac 1 (P). Travnjak (Ilijaš). Studenkovići (SG). Tabakovac (V) 56. Ilidža). marta 1993. Na hanu (T). Arheološka nalazišta. P). Priboj (V). Ilijaš). Rogin potok (H). Novo Sarajevo. Trnovo. Ždaralovići (P) 58. Prečko polje (T). Naplavak (P). Mramorje (Čegljanovići. Vukovića groblje (P). Mramorje na Lastvi (NS). P). Paljike (NS). P). Mutapčić Snježana. P). Stražište (P). Zakutnica (Ilijaš). Rove-Prosjeka (P). Ilidža. Vrijednosti zauvijek (Uništavanje kulturnog identiteta i bosanske duhovnosti). Piskovac 1 (P). Mrezga (Ilijaš). Križevac (T). Svatovsko groblje (Ilidža). Lasica 1 (Ilidža). Na gaju (NS). Malo mramorje (Ilijaš). Mramor (Ilijaš). Osredci (T). Kopošić (Ilijaš) 4950. AL BIH. Sirotinj kamen (P). Oglavak (T). Oseinik (H) 53. 457-466. godine. Ploče (T). Tovarnica (P). Zlatarić (T). . Široka luka (Ilijaš). Lalića groblje (NS). Vonjača (Ilijaš). Krivače (V). Veliko mramorje (Ilijaš). Lasica 2 (Ilidža). do 21. P) 52.. Staričevina (Ilijaš). P). Me uvode (P). Regije 14-25. Rogoušići (P). Krč (V). Molba (P). Mramorja (Šajnovići-Careve Vode. Tom III. Pod biljegom (P). Močevica (T) 51-52. Otješevo (T). Mramorje (Pastorak. Svatine (T). Veliko mramorje (P). Malo mramorje (P). Potkućnica (Ilidža). Trlica (Ilijaš). Mramorje (Sokolovina. Podmjedenik (P). Mramorje 1 (Milotine. Odžak (P). Hadžići. Močila (P). održanog 19. Mramorje (Šišići. Mramorje (Njemanica-Luke. SG). Tarčin 2. Podgrebeni do (NS). Majdani (P). Krivače (P). Vučja brda (P). P). Tilava (NS). Na dublju (Ilijaš). Vrtača (H). Moravci (NS). Lučica (V) 50. Sarajevo-Novi Grad. Njemanica (SG). Mramorje (Šiljevina. SG). Močioci (T). Orašak (H). SG). Koštice (H). Prosjeka (P). P). Veliki krivoglavci (V). Kosa (Sjetina. P). Odjek XLV/3-10. ZM. Lauševac 2 (P). Staro greblje (H). U polju (P). Maqča brdo (T). Ljutovik (V). Kosa Podmjedenik. Kobiljača (T). Mramorje 2 (Nehorići. Saračine njive (P). Ravan (V). Kovčina (P). Kod kamena (H). Na javoru (Ilijaš).. Piskovac 2 (P). P). Sarajevo 1988. Mramorje (Igrišta. Radovi sa znanstvenog simpozija Pola milenija Sarajeva. Sarajevo 1997. Mijajlova njiva (P). Ilijaš). Prekača (P) 54. Rimsko groblje (Kasindo. Krš (P). Krivnja (T). Vardište (H) 57. Za grebljem (Ilijaš). P). Orijentalni institut-Institut za istoriju. Mramorje (Gornja Ljubogišta-Toplik. P). Pola milenija zidnog slikarstva Sarajeva. Vinište (V). NS). Savića brdo (SG) 55. Sitnik (Ilidža). Margetino groblje (H). Velike bukve 2 (P). Velike bukve 3 (P). Zagrebnica (Ilijaš). Založnica (Ilijaš). Ravne (H). Rimsko groblje (Kaursko groblje. Sarajevo-Centar. Kumjenovac (T). Mramorje (Vlahovići-Kočarevina. Slana bara (Ilidža). Kovačevina (Ilidža). Vogošća. Nedžarići (NG). Vidovica (P). Uvrat (T). Kozja stijena (P). Mlinarevac (SG) 51. Ravanica (P). Vlaško groblje (H). Svatovsko groblje (P). Odžak (Ilijaš). Kromoljski put (C). Mramorje (Bulozi. Mramorje (Donji Miljevići. Mandra (Visojevica-Trifunovići. Ilidža). Nišani (T). SG).

15.10.. 71-72. Muzej Bosanske krajine. Knjiga 6. Knjiga 6. NIN. Nikčević P.. Ogranak Dubrovnik. Predsedništvo 1. (Autori tekstova: Majda Anders. München 1985.. 403-411. 4758. Verlag Otto Sagner. Jakić Ljubidrag.. Katakombe u Jajcu. Macan Trpimir. 763-765. Marulić XX/1. 241252. IČ 29-30 (1982-1983). Sarajevo 1999. 97-102. Istina o BiH I/9. 18. “Trpimir Macan. Zagreb 1987. (* Macan Trpimir.. Nekoliko podataka o našem jeziku iz arhiva Dubrovačke republike.. (* Pandurević Tatjana. Marulić XIX/1. Povijesni prijepori”. Nametak Fehim. “Trpimir Macan. Macan Trpimir.) 4760. Marulić XX/4. Sagners slavistische Sammlung 8. Ogranak Dubrovnik. 57-58. Čije je Miroslavljevo jevan elje. Marulić XX/3.. Nedić Mato. Marulić XX/4. 177-188. Nedeljković Branislav. Biblioteka Prošlost i sadašnjost.. 344-347. Biblioteka Prošlost i sadašnjost.-2000. 2930. “Muzej Bosanske krajine Banja Luka (Vodič). Ivanka Bilić. MH. Banja Luka 1988. Uroš Ilirčić. 4763. 79-83. Beograd 12. Macan Trpimir. 4759. Mužić Ivan. 6.. Macan Trpimir.. Kačić 25. Split 1993. 4766. Orhan Jamaković)”. 51-56. Marulić XIX/6. Bosančica . Zagreb 1987.. Tihomir ur ević. 24-25 (dvojezično: bosanski i turski). 4762. Zagreb 1987. Muzikološko društvo FBIH.. Zagreb 1986. 4767.436 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.. Vojislav.dragulj povijesti bosanskohercegovačke pismenosti.. Knjiga 6.. Dubrovnik 1992. O slavenskoj pismenosti na današnjem teritoriju Hrvata u antičko i ranosrednjovjekovno doba. Sarajevo 29. Godina 46. “I me unarodni simpozij ‘Muzika u društvu’. Beograd 1983..X 1998). Povijesni prijepori”. (Sarajevo. Ogranak Dubrovnik. MH. 1998. Oslobo enje 55/18107. 385-403.. Hrvatski narodni godišnjak 1999. SANU. Zbornik radova”. 101-115. “Sava Nemanjić – Sveti Sava.) 4765. Biblioteka Prošlost i sadašnjost. Zagreb 1987. Beograd 1979. 499-505.. Sarajevo 1994. Macan Trpimir. Zagreb 1986. Dubrovnik 1992. MH. 4764. Dubrovnik 1992.10. Ćirilica u glagoljskim rukopisima.. Nedeljković Branislav. Sarajevo 1998. istorija i predanje”. Nedeljković Branislav. Litterae slavicae medii aevi: Francisco Venceslao Mareš sexagenario oblatae. Nazor Anica. Sveti Sava i raška pravopisna škola. Znameniti Bošnjaci dio naše historije/Ünlü Boşnakler – Tarihimizin bir Kismi. 1984. Nedeljković Olga. “Trpimir Macan. 347-348. . Muzika u društvu. Marulić XX/3. Herausgegeben von Johannes Reinhart. Naučni skupovi 7. Povijesni prijepori”. Mužić Ivan. 59. Zagreb 1987. 4761.

.. Sarajevo 1994. i 12. 4776. 62-65. Split 1983.. 250.Kultura 437 4768. 64.. Prilog muzičkom životu srednjovjekovne Bosne. Nilević Boris. Humac 1993. Sarajevo 1997. Beograd 1986. Ziral-Naša djeca. 109-126. Radio Sa VII/21-22. 16. Nikić Andrija. Hrvatski narodni godišnjak 1998.. Feljton: Blago franjevačkih samostana (1-8): (1) Naša ognjišta XXII/187. “Ljubuški kraj. Mostar 1993. Sto godina Franjevačkog muzeja na Humcu. 23-24. Avicena. 689-693. (* Removčan Antun. Kasnoantička i srednjovjekovna utvr enja u Bosni i Hercegovini. (Sarajevo. 1994). Beograd 1978. Nilević Boris.. 18. . 439-444. – (8) Naša ognjišta XXIII/195. 258-259. (KUN V/115). 205-231. Nilević Boris. Mostar 1989. ZRVI 18. Život i svjedočanstva 14. Dodig Radoslav..”.. Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture. Sarajevo 07. Blago hercegovačkih franjevačkih samostana. Zbornik Znanstvenog simpozija održanog u Ljubuškom 11.. Godina 46. 4769. Nikolajević Ivanka.. muzičar. (Iz pozorišne prošlosti srednjovjekovne Bosne). Nikić Andrija. Franjevačka knjižnica u Mostaru.. Sarajevo 1978. Mostar .. Zagreb 1991. Knjiga 1. 134-149. 4779. “Ričice – nekropola stećaka”. Posebna izdanja 1. Biblioteka Naučni i stručni skupovi VI. Zagreb 1990. Nikolajević Ivanka. 73-76. Miscellanea o srednjovekovnoj skulpturi u Jugoslaviji. Naša ognjišta XXIII/200.. Tomislavgrad 1992. 72-73. Sarajevo 1980. (Summary: Tracing the musical past in the medieval Bosnia.. Preseljenje stećaka.) 4770. Nikić Andrija.) 4771. Franjevačka knjižnica. 4777. Nikić Andrija.. kolovoza 1995.. 4772. 1983. ljudi i vrijeme. Zvuk 2. Nikić Andrija. 9-10. 4780. Nikić Andrija. Kršni zavičaj 17. Nikolajević Ivanka. Nikšić Goran. Tragom muzičke prošlosti srednjovjekovne Bosne. 163-165. Marulić XXIV/5. Franjevačka kulturna baština. 4775. Marulić XXIII/1. Franjevci i širenje prosvjete u ljubuškom kraju.. Svezak 22. Oslobo enje 40/12647.. 7. Zavičajna knjižnica “Život i svjedočanstvo”. Glumac. Tomislavgrad 1993. "Anastazije Bibliotekar" i Jene Bori u kulturnoj istoriji Bosne i Hercegovine.. 4773. Zavičajna knjižnica. ZRVI 24-25. Kršni zavičaj 26. 4778. 4774. Tomislavgrad 1993. Toma Arhi akon. Hercegovina 1984. 16. (* Dodig Radoslav. 227-246. (Serijal od 8 nastavaka pod istim naslovom).. “Simpozij ‘Prilozi za proučavanje muzičke kulturne baštine u Bosni i Hercegovini’”. Heres Tomislav.. Zbornik sažetaka.. 10).02.Zagreb 1996. imitator.09.

Ilijino brdo (T) 182.. Arheološka nalazišta. Oslobo enje 40/12512. Novac Stjepana Dabiše. Obad Stijepo. 29-30. Resnica (T) 191. Andrija Nikić. Beograd 1983. Zagreb 1996. Lug (T) 185. 4786. Mičevac 1 (T) 187. Antibarbarus. Novak Slobodan Prosperov. Novosel J.. Ilijino brdo (T) 182.-2000. Marko Karamatić. Obučić Branko. K. Konavli. Sarajevo 1998. “I me unarodni simpozij ‘Muzika u društvu’. 6.. 79-85. Trebinje. Regije 14-25. Slava glasu nebeskom (Crkvena zvona u Bosni). GZM (A) 37. Vareš 1997. Hrvatski glasnik VII/78. Ljubinje. Sarajevo 1988. Marko Oršolić)”. JLZ Miroslav Krleža. Regija 20: Bileća.. Arheološka nalazišta. Sarajevo 24. Kreševo. Sarajevo 1982. Ljubinje. 1983..X 1998).. Povijest hrvatske književnosti. (K-Ren)”. “Old Bosnian franciscan Monasteries (Kraljeva Sutjeska. 4789. 41-46. Tribunia 6. Odavić or e. Ignacije Gavran. AD BiH. Tom III. Fojnica).. Trebinje 1982... Trebinje. Muzikološko društvo FBiH. 4785. Stolac. Odavić or e – Miletić Nada. 4781. Tuzla 1999. Sarajevo 1988. ( uro Basler. Nilević Boris. Bobovac III/35. Obučić Branko. Neka zapažanja o arheološkom lokalitetu Varina gruda u Dživarskom polju kod Trebinja. Biblioteka Antibarbarus. Sarajevo 1983. 332. Oreč Petar. I knjiga (Od početka do Krbavske bitke).438 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 4792. Oreč Petar. 4794. ZM. ZM. Tom III. 135-139. Sarajevo 1984. Muzički život u srednjovjekovnoj bosanskoj državi. 4782. Zagreb 1987.. 96-101. 18-19. Kalendar Svetoga Ante 1999. . Ranokršćanska dvojna crkva u Gracu kod Posušja.. 81. Zbornik 1. Odavić or e. Catholic Monastery Collections and Treasuries in Bosnia and Herzegovina. 6-7. 4793. 4790. AL BIH.04. 4791. O. 4784. Glas s neba (Kad zvono zazvoni). 4788.. Regije 14-25.. Sarajevo 1999. 55-85. (Sarajevo. Smail Tihić. Visočka arheološka zbirka. Novaković S. 4783. Kratak pregled spisateljstva Hrvata u Bosni do hrvatskog narodnog preporoda. Zbornik radova”. Prilog arheološkoj topografiji duvanjske regije. Regija 20: Bileća. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 2. Numizmatičar 6. Stolac. AL BIH. 4787.. 33-37.

AL BIH. Sarajevo 1988. Oreč Petar – Miletić Nada. AL BIH. Arheološka nalazišta. Sarajevo 1988. Kulina (P). Krvnice (Lj). 4804. ZM. G). Sarajevo 1988. Gradina (G). AL BIH. Regije 14-25. ZM. Sarajevo 1988. P). Oreč Petar – Marijanović Brunislav. 279. Arheološka nalazišta. Oreč Petar. Ljubuški. Komilovac (P). Tom III. 4801.. Ilčinova lazina (P) 267. AL BIH. Stari bunari (P) 276. Oreč Petar – Miletić Nada. Batin. Regija 25: Grude. Gacko. Dolina (M) 293. Oreč Petar.Kultura 439 4795. Tom III. Arheološka nalazišta. Arheološka nalazišta. ZM. 4803. Sarajevo 1990. Oreč Petar. AL BIH. Trostruka gradina (Sovići. Neum. Regija 25: Grude. AL BIH. Regija 23: Duvno. Posušje. Ljubuški. Crkvina (P) 261. Neum. ZM. Vukove njive (Gradac. Arheološka nalazišta... Lazina (P) 269. Sarajevo 1988. ZM. Pit (G) 332-333. Čapljina. Regije 14-25. 326.. Arheološka nalazišta. Regije 14-25. ZM. Regije 14-25. 4805. Tom III. Čapljina. Brig uz Bagrušu (P) 260. Tom III. Veliki Markov brig (P) 278. ZM. AL BIH. Ljubuški.. Gnjilove krčevine (P) 263. Oreč Petar.. Crkvina (L) 291. Regija 25: Grude. Vučja gradina (P) 279. Tom III. 4799. Neum. Neum. 4800. 4802. 4806. Orlov kuk (P) 272. Mostar. Posušje. Matkovine (P) 271. Oreč Petar. Jarčići (P). Regija 23: Duvno. 236-239. 97-129. Velika gradina (Batin grad. Mala gradina (D) 270. 4797. Regije 14-25. Staropolje (P) 276. Brižak (P). Regije 14-25. Sarajevo 1984. Tom III. Kadim (P). Nečigrad (Nevesinje). Sarajevo 1988. AL BIH. Regije 14-25. Tom III. Sobač 3 (P).. Regije 14-25. Regije 14-25. 4796. ZM. Pratorske zidine (G) 333. Čapljina. Gradina (M) 298. Borčani (D). Regija 19: Nevesinje. Arheološka nalazišta. P). Posušje. Sarajevo 1988.. . Arheološka nalazišta. Sarajevo 1988. Hrvatski narodni kalendar 1991. Posušje. Čitluk. Oreč Petar – Paškvalin Veljko. Glagoljica u kamenim spomenicima na području desno od Neretve. Regije 14-25. Ljubuški. Regija 23: Duvno. ZM. Dragičine (G) 323. AL BIH. Kameniti vrtal (P). 329. Regija 25: Grude. Crkvice (P). 336. ZM. Oreč Petar – Čović Borivoj. Regija 23: Duvno. Regija 24: Lištica. 150. Sarajevo 1988. GZM (A) 39. Arheološka nalazišta. AL BIH. Arheološka nalazišta. 4798. Godina 39. Tom III. Čapljina. Bilobrig (Č) 290. Sarajevo 1988. Oreč Petar – Čović Borivoj. 277. Novi arheološki nalazi iz ranoga srednjeg vijeka iz zapadne Hercegovine. Šušnjari (G) 335. Ilino brdo (P) 267. Krivi Dolac (G) 329. Oreč Petar. Tom III. Tom III.

Do (F). Gradina (G). Sedamstoljetno djelovanje franjevaca u Bosni i Hercegovini. Crkvice (F). 4818. 4816. Ploče (Č) 128. Kožetin (F). Batovo (Č). G). Općinsko vijeće Neum. Oršolić Mato. Crkvina (Borje. Mramor (F. Mali Podjez (F) 127. 95. veljače 1996. Ziral-Naša djeca. 4814. Gornje Žešće (F). Zbornik Znanstvenog simpozija održanog u Ljubuškom 11. 249274. 52-55. “Franjevci na raskršću kultura i civilizacija” (katalog izložbe). 4808.. Franjevački samostan i župa Tolisa. Crkvina (Ru). AL BIH. Kršćanska simbolika na stećcima. god. Grad (Falovići. Palameta Miroslav. Čaršija (F) 120.-2000. Sarajevo 1988. Zagreb 1988.”. Groblje (G).. i 17. Kršćanska simbolika na stećcima u okolici Počitelja s obzirom na neke poviojesne probleme. 4819.440 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Stećak Lupka Vlsnića sa Žovnice i njegov natpis. na listu Unesco-ove svjetske baštine. ZM.. Sarajevo 1988. Mostar 1999. 43-51. Knjiga 1. Motrišta 16. 4817.. 4807. ljudi i vrijeme. Mostar Zagreb 1996. “Neum. ”Zbornik znanstvenog simpozija održanog 16. Poluci (F).. ur evica (F) 121. Općinsko poglavarstvo. Palameta Mile. Hrvatski narodni kalendar 1996. Godina 44. Mramorje (Hladilji. kolovoza 1995. Zemlja i zavičaj Hrvata”. Kršćanska simbolika na stećcima neumskog zale a. Palavestra Vlajko. Višegrad. 187-200.. 48. Regija 17: Rogatica. Mostar 1999. 141-149.. 4815. “Oružje kroz vjekove. Sarajevo 1995. Motrišta 13. Motrišta 3. i 12. Palameta Miroslav. Crkvina (Kolac-Crkvina.. Franjevački samostan Tolisa. Motrišta 10. Palameta Miroslav. Humski zbornik 1. Arheološka nalazišta.. Palameta Miroslav. Hodža (F) 124-125. 4812. ZM. Tom III. Rudo. 161-171. Sokolac. Stećci i njihov kulturološki kontekst (Prilog reinterpretaciji kulturološke tradicije). Ocrkavlje (F). 4813.. Bjelan (F) 119. Kulina (F) 126. 93. Oršolić Marko. Palavestra Vlajko. Mostar 2000. 4810. 4811. G). Hladiljsko brdo (G) 124.. Čapljina-Zagreb 1996. Podgrad . 34-42. Klobučica (F) 125. Grad (Gradina. Teatrologija u usmenom narodnom stvaralaštvu u Hercegovini I (Teatrološko-znanstvena studija). G). F). u Čapljini. (Srednji vijek Tihomir Glavaš)”. Nacrt mogućeg prijedloga za kandidovanje kompleksa nekropola stećaka srednjovjekovnih nadgrobnih spomenika s područja Stoca. Neum 1995. Mala Luka (F). Tolisa 1998. Jasen kosa (G). KrstacKalufi (F). Rotimlja – ime i baština. 4809. Regije 14-25. Mostar 1997. F). Palameta Miroslav. “Ljubuški kraj. G). 125-131. Palameta Mirosla