Dr. Esad Kurtović BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH IZVORA I LITERATURE O SREDNJOVJEKOVNOJ BOSNI 1978.-2000.

Sarajevo 2007.

Dr. Esad Kurtović

BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH IZVORA I LITERATURE O SREDNJOVJEKOVNOJ BOSNI 1978.-2000.

Sarajevo 2007.

Amili i Nermini

SADRŽAJ
Sadržaj Predgovor Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000. Uvod Kratice 1. Izvori, historiografija, pomoćne historijske nauke 2. Politička historija 3. Topografija 4. Društvo 5. Privreda 6. Vjera 7. Kultura Registar autora Registar naslova 001 003

005 007 017 029 083 141 201 281 295 345 473 497

PREDGOVOR
Ponu ena ‘Bibliografija’ proistekla je iz namjere da se sačini interno bibliografsko pomagalo za potrebe nastavnika, suradnika i studenata Odsjeka za historiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu radi olakšanja tekućeg rada. ‘Bibliografija’ nije rezultat dugotrajnijeg i temeljitijeg istraživanja. Uprkos ograničenjima i nedostacima, prikupljeni podaci dobili su, po procjeni autora, zadovoljavajuće okvire i mogućnost da se prezentiraju širem krugu struke i ljubitelja starine. Na kraju, kada je čitav prikupljeni materijal postavljen pred, ipak, prinudni završetak, sva ranija razmišljanja, kao i sav posao, bili su vraćeni na početak. Materijal je, dodatnim istraživanjem u susjedstvu i šire, mogao biti bar za trećinu i veći. Postavka da se od svega napravi solidna bibliografija radova kvalitetne, stručne razine, bila je najbolje rješenje. Kolebanja ipak nije bilo. Držeći se činjenice da sveukupnu bibliografiju bosanskog srednjovjekovlja do 2000. godine, na zadovoljavajući način, projektno može da osmisli i realizira malo veća i složenija ekipa struke, toj budućnosti, realnog i zahvalnog izgleda, radije sam kao poticaj prepustio ovaj i ovakav radni materijal. Zahvaljujem Bibliotekama i bibliotekarima Filozofskog fakulteta, Državnog arhiva Bosne i Hercegovine, Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine, Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, Franjevačke teologije Sarajevo, Matice hrvatske Ogranak Sarajevo, Gazi Husref-begove biblioteke, Bošnjačke zajednice kulture Preporod, Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine i Instituta za istoriju u Sarajevu na svesrdnoj ljubaznosti i pomoći u radu. Za nadati se je da istaknuti i dobronamjerni okviri poticajnosti rasprave i prevazilaženja aktualnih informacijskih praznina kao dodatne svrhe ove Bibliografije neće biti pogrešno tumačeni. Autor

3

BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH IZVORA I LITERATURE O SREDNJOVJEKOVNOJ BOSNI 1978.-2000.

.

kao i sva druga očekivanja. kako ni u Bosni i Hercegovini niti okolo nje sam kraj rata nije shvaćen kao završetak jednog procesa. već bere plodove naučne bezperspektivnosti. popunjavati taj duboki jarak. i uz egzistiranje strasti. Opća klima danas bi se lako mogla nazvati prisilnim fosiliziranjem lokalnih stvaralaštava.UVOD Ratom unesrećeni fondovi i poremećeni ritam rada biblioteka u Bosni i Hercegovini. disciplinom istraživačkog postupka. Držalo se da će informacija u poslijeratnom izdavaštvu. ipak. u avlijama i kotlinama – odbrambenim mehanizmom smatra “ostacima”. Suvremeni svjetski tokovi su. prije ili kasnije stiže u svaku kotlinu. te da će neke bolesti duhovnog ozračja polako jenjavati. u neku drugu dimenziju i očito je da će čekati daljnja ‘bolja vremena’. No. Najviša stručna razina ne zastarijeva. ostaju bez obaveznih primjeraka iz ‘susjedstva’ koja se javno ne poznaju. u naciji i oko nacije. prema njegovom intenzitetu. nalazi svoje mjesto u razvoju struke. “krizom samosvijesti” i vraćanjem okvirima prošlih režima. suvremenom metodologijom. kritike i valoriziranja. sporo ali stabilno. Ratom stvoreni informacijski jarkovi produbljuju se i šire. Prilago avanje stanju stvari. Kao da je ono čemu se teži . ponudom konstruktivnog dijaloga i respektabilnom uskostručnom recenzijom. čvrsto ogra enim kotlinama i labirintom prepunim istovrsno šarolikih i identično grubo zabarikadiranih vrata. Prepoznaje se pojavnošću svojih parametara. gotovo nesagledivi. Jaka je tendencija da se svako izvanavlijsko i izvankotlinarsko sagledavanje i pristupanje. koje redovno za sobom vuče zaostajanja. i od ranije udaljeni. pojam normaliziranja prešao je. . već su neprohodni i hrle prema kanjonima. predstavljali su svojevremeno uporište za procjenu dugotrajne i značajne informacijske praznine u spoznaji napisanog o bosanskohercegovačkoj prošlosti. istraživačkog rada. Čini se da će ‘bolja vremena’ najveći dio ratne i aktualne produkcije dočekati naslovima u rijetkim i nepotpunim bibliografijama kao polaznom osnovom. kao i blokada u distribuciji izdavačke produkcije unutar i okolo Bosne i Hercegovine tokom rata. ipak biti pravovremenija. Očekivalo se da će završetak rata voditi procesu općeg normaliziranja i da će se. putuje.nauka. Napisano. Njeno valoriziranje. dodirljivo i strogo kontrolirano vlasništvo ideoloških okvira na vlasti i oko vlasti. brže ili sporije. Ugrožena je pozicija stvaralaštva. Biblioteke od kotline do kotline “zadovoljne” avlijskom produkcijom.

Bibliografija se u tom pravcu prezentira kao značajna ‘služavka’ u olakšavanju rada. akademija. 251-256. . različitim intenzitetom i kvalitetom. U Bosni i Hercegovini medievalistika nema brojne vidove suvremeno organiziranog rada (kadrovski sistem. sasvim sigurnim se pokazuje bogat niz solidno i odlično obra enih bio. Anali GHB 13-14. * * * Prikupljanje napisanog o bosanskohercegovačkoj prošlosti često je polazna osnova za raznovrsna valoriziranja historiografskog i kulturološkog rasta.1 Živkovićevom bibliografijom. Neistraženi i nenapisani pravac pregleda historijata bio. Živković je iskoristio do tada najopširniju prikupljenu gra u iz neobjavljenog rukopisa Muhameda Hadžijahića “Bibliografska gra a za proučavanje historije naroda BiH srednjevjekovnog i turskog perioda -za internu upotrebu-. bibliografija je kao pomoćna historijska nauka potisnuta bez davanja značajnijih vlastitih metodoloških obilježja.. juni 1971. muzeja i dr. jedini potpuno okvirni pristup biobibliografiji napisanog o bosanskom srednjovjekovlju u novije vrijeme sačinio je Pavo Živković objavljivanjem Bibliografije objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni.i bibliografskog pristupa bosanskom srednjovjekovlju je uveliko potreban.i bibliografija odre enih tematskih i vremenskih okvira kao i pojedinih autora. Istaknuto. 1982. izraz medievalista u Bosni i Hercegovini oduvijek je u sjeni nepovoljnog društvenog valoriziranja. instituciju. tečajeve). Od medievalista u Bosni i Hercegovini. Sarajevo. Dr. Sarajevo 1987. časopis. usaglašavajući kompromisno svoju “školu” u sudbini zajedničkog izraza struke svoje institucije. sa zapaženim konstruktivnim kritikama i dopunama. godine. naučne skupove. 256. U pregledu napisanog o srednjovjekovnoj Bosni rad bibliografa. instituta.” Kratak opis rukopisa dao je Mahmud Traljić. bibliotekara i ljubitelja starine ne bi se mogao smatrati dovoljno sistematiziranim. kao ni redovna sastajanja. Svoj rad medievalisti ostvaruju raspršeno u okviru zajedničkih institucija (fakulteta.8 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000. 1 U svome radu P. Prema ostvarenom uvidu. slabim kvantitetom. Pored nedostatka društvene brige. Muhamed Hadžijahić.). Na svakom mjestu skupnog izraza struke. historičara medievalista. projekte. Za svakog stručnjaka i ljubitelja starine to je neophodan početni zadatak. ni redovno hiperkritički zahtjevi medievalista historičara u “podjeli posla” nisu rezultirali definiranjima svojih stvarnih potreba.

Sama po sebi ne donosi bitnija standardiziranja.. godinu). uvršten je i manji broj radova objavljenih ispod razine donje vremenske granice.Uvod 9 učinjeni su kvalitetni pomaci u olakšavanju pristupa napisanom o srednjovjekovnoj Bosni te autorima najznačajnijih djela. ili 2002. Muharem Omerdić. 868-870.g. a za koje je prona ena recenzija iz ovdje zacrtanog okvira. sa druge strane. godine. Ti dobronamjerni okviri njene svrhe. U spomen Mustafi Ćemanu (1925. ovdje centralnog vremenskog okvira. ocjene. Ovdje su uvršteni i radovi koji prate historiju kroz prizmu “današnjih granica Bosne i Hercegovine u srednjem vijeku”. U obzir nisu uzete recenzije. godine. 2 Jedan sličan širokookviran rad iz i oko kruga istaknutog bibliografa i bibliofila Mustafe Ćemana. Na gornjoj vremenskoj granici uvršteni su.. I ona je sekundarna. GR IZ BiH LXI/7-8. Sarajevo 1999. Pri tom. kalendari za 2001. nisu uzimane u obzir. te ispruženu ruku u pravcu prevazilaženja nastalih prekida u informacijskom kretanju napisanog o srednjovjekovnoj Bosni. dvobrojevi časopisa 2000. iako su izišli iz štampe tokom 2001.-1999. sami kontekstualizirali u zamašnoj izdavačkoj produkciji. Uporedi. godine. . kako bi svoj pristup i prepoznavanje stručne razine. u malom broju. Prostor obuhvaćen Bibliografijom. U njegovom središtu je srednjovjekovna Bosna u svojim razvojnim teritorijalnim fazama. Iznimno. prikazi i osvrti koji su objavljeni tokom 2001. iako se odnose na izdavačku produkciju iz ranijeg. blago rečeno je dvodimenzionalan.). * * * Vremenski period obuhvaćen Bibliografijom obuhvata izdavačku produkciju od uključivo 1978.g.-2001. naročito konstrukcije “racionalizma sadašnjosti”. bjekstvom od učestalog suvremenog poimanja historije kao proizvoljne konstrukcije.. do uključivo 2000. Zamišljena kao interno pomagalo. sa istim željama se upućuju i velikom broju ljubitelja starine. prerasla je u prilog potrebi definiranja izučavanja i rada na biobibliografiji bosanskog srednjovjekovlja sa jedne strane. najavljuje se temeljitošću prikupljanja kao važan doprinos u spoznaji napisanog o bosanskom srednjovjekovlju. i radovi koji su izašli s “produženom vremenskom distancom izlaženja” (časopisi sa zadržanom oznakom izlaženja 2000. za takve radove objavljene recenzije prije 1978.2 Bibliografija koja se ovdje predstavlja čitaocima svojevrsni je nastavak na bibliografiju Pave Živkovića.

.-2000. bez obzira na stručni nivo napisanog. pomoćnim historijskim naukama. Prilikom sortiranja podataka uzimano je sve što je objavljeno.. za materijalne i političke. umjetnosti i dr. koja prati susjedstvo srednjovjekovne Bosne (i “Bosne i Hercegovine u srednjem vijeku”) i koja se naslanja na historiografsku produkciju direktno posvećenu bosanskom srednjovjekovlju. Ante Škegro. mjesečna. Sarajevo 2001.). do razine slabog i beznačajnog.. revijalna. kao i metodologiji istraživačkog rada. Isti rad objavljen je u: HM V/19-20. 225-235. književnosti. skupno ponovo objavljenih radova. 3 Za nepotrebna nekritička i hiperkritička poistovjećivanja uporedi. Zagreb 2000. publicistika. Takvim dimenzijama prostora Bibliografija se kronološki vezuje uz produkciju vezanu za historiju od doseljavanja Slavena do pada srednjovjekovne bosanske države 1463. na mnogim mjestima zasebnim zavo enjem ponovljenih ili dopunjenih izdanja. danas u Bosni i Hercegovini. Po strani stoji i djelimični stvarni osnov.. ČSP XXXII/2. kulture. ili u antici. zasebnih monografija ili radova u stručnoj periodici. na nekim mjestima i “stručne nosioce duhovne nadgradnje” i neke koji se predstavljaju stručnjacima. činjenica da se u vrijeme rata u Bosni i Hercegovini mogućnosti za stručni izraz bile ograničene. te potrebe da se vidi tko se čime bavi. dobronamjerno je prezentirano kao korisno uporište u pristupu i spoznaji bosanskog srednjovjekovlja. u svojoj retrospektivi ili perspektivi sežu u srednji vijek. Razlozi za ovakvu prezentaciju proističu iz potrebe potpunijeg sagledavanja i prezentiranja aktualnog duhovnog ozračja bosanskog srednjovjekovlja u i oko Bosne i Hercegovine. ona “aktualna avlijska ravan” koja podrazumijeva satisfakciju “stvaralačkog”. jezika.10 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. u obzir su ušli i naučno-popularni radovi. pa čak i dnevna štampa i školska izdanja. Nerijetko. naročito stručnom produkcijom. To je ujedno. Lepeza objavljenog pokušala se prikazati raznim parceliziranjima. širim krugovima čitalaca pristupačnijoj izdavačkoj produkciji.. Historiografija u službi eliminacije Hrvata u Bosni i Hercegovini (1989-1999. te kvalitetnih pristupa struke u izvanstručnoj. pa čak i navo enjem naslova pojedinih dijelova “feljtona” u štampi. Pored uskostručnih radova.3 Širina objavljenog i uvrštenog u Bibliografiju karakterizira se vrlo značajnom. I nekoliko istaknutih općih pristupa historiografiji. kao i pada posljednjeg uporišta hercegove zemlje 1482. tu su i radovi koji kroz osmanski period i dalje. polumjesečna i sedmična izdanja. historiji pisma.g. u kojima je nivo pristupa šaroliko neujednačen. u kojoj se sud struke prepoznaje zavidnom samozatajnošću i samokritikom. 367-377.

uspješnog raščlanjivanja u cilju lakšeg sagledavanja napisanog. Pored velikih. ocjene. društvo. Njih je teško uspješno valorizirati pred korisnikom bibliografije. još uvijek živućih poslova na uskla ivanju . vjeru. te. godina izdanja i broj strana. Dio gra e je preuzet iz postojećih bibliografija. obra uje više ili čak sve segmente koji se u svih sedam cjelina nude (političke prilike. topografiju. uvrštavani i “utisci”. kao i iz samih radova. registrom autora. mjesto izdanja. na primjer grada ili župe. Ponu eno predstavlja izraz manje-više. uvršteni su izdavači i vrsta njihovog izdanja. kao i promotivni izvještaji o pojedinim izdanjima ili naučnim skupovima. Označene su zvjezdicama i postavljene ispod bibliografskih jedinica na koje se odnose (skraćeno su navo ene. I tu je širina podrazumijevana. odre enog vremenskog perioda i sl. prikazi. pored stručnih pogleda. osvrti i kritike. Niz suvremenih monografskih pristupa kroz historijat. Najvećim dijelom sadržina Bibliografije obra ena je stvarnim uvidom. I jedinice koje svojom suštinom tretiraju starija ili novija razdoblja (čak i suvremenija) svojim naslovom mogu da zbune korisnika. Pored imena i prezimena autora te naziva rada. ili više-manje. kojima je prezentirana i ocjenjivana objavljena produkcija. na početku pregledom kratica kojima se bitno smanjio obim ukupne prezentacije. * * * Bibliografija se sastoji od 7 cjelina. O redakcijskim ili uredničkim naslovima u štampi da i ne govorimo. Zacrtana koncepcija. abecednim nizom. pa ih je otežano detaljnije razaznavati.Uvod 11 U Bibliografiji svoje su mjesto. Tematsko razdvajanje je i inače najteži dio posla pri prezentiranju bibliografske gra e. zasluženo. izvršeno globalno tematsko raščlanjivanje prikupljenih podataka. Pored osnovnih cjelina. na kraju. Tako er. privredu. našle i recenzije. odre eni broj jedinica svojim naslovom ne upućuju ponekad na suštinu niti na dimenzije napisanog. kao i izvore u svojim prilozima i dodacima). U njima je po prezimenima autora ili po naslovima produkcije. U svim slučajevima dodatne anotacije su izostale. korisnih vodiča koji su prezentirani u svim cjelinama.. Bibliografija je snadbjevena. kulturu. radi štednje prostora). pa su. imala je sužen prostor za pristup bibliografskoj gra i u Bosni i Hercegovini i izvan njenih okvira. ograničena materijalnom pozicijom autora.

4 Uporedi polazište za raspravu. Različita ponovljena i dopunjavana. “Historiografija o Bosni i Hercegovini 1980. on ne predstavlja odgovarajuću cjelinu. Rad na neobjavljenoj gra i je u naglom opadanju.4 Treba istaći da je rad na izvornoj gra i prepoznatljivo mjerilo vrijednosti. i pokušaja reafirmiranja i redefiniranja istinskih vrijednosti. biće i ostaće samo u informaciji ove Bibliografije. Historiografska literatura o srednjovjekovnoj Bosni objavljena u zemlji i inostranstvu 1980-1998. Mjerilom zaokruženih procesa u historiografskom rastu. najviše zloupotrebe i neozbiljnosti ide linijama prisilnih krojenja nacionalnih i nacionalističkih pristupa bosanskom srednjovjekovlju. Najvišoj razini. publicističkog. kompilatorskog i nivoa beznačajnog. Ipak. ali treba znati da se radi o izdavačkoj produkciji koja je ujedno.-2000. Prilozi 29. uveliko usložnjavaju i odvlače pažnju prema poziciji ocjene napisanog uopće o bosanskom srednjovjekovlju. . Takvim nastojanjima kao problem su postavljeni.. i jedino dostupna izvorna gra a suvremenog doba. biblioteke ne dobijaju ni danas sve obavezne primjerke. ranije valorizirana izdanja. Esad Kurtović. Obzirom na pristup opservacija je svakako potrebna. Za šira medievalna istraživanja i sintetiziranja ovaj kronološki i sadržinski okvir je relativno mjerljiv. Po svemu je dio dvaju globalnih okvira u kojima je promjena duhovnog ozračja sa fizičkim prekidima drastično izvršila razgraničenje. dio uvrštenog. Dio ratne produkcije otežano je pronaći i kod izdavača.. stručnoj razini. sa egzistirajućim preispitivanjima i redefiniranjima. 49-88. na mnogim mjestima.12 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. kočenjem ranijih definiranja. * * * Detaljniju ocjenu napisanog kroz Bibliografiju razina ovog uvoda i mogućnosti autora ne dozvoljavaju. Slabija materijalna pozicija i nedovoljna razmjena uslovljava selektiranu nabavku. autora i ljubitelja knjige vrše se prikupljanja. prije rata u Bosni i Hercegovini i oko nje. stanja očuvanog fonda. uhodani tokovi. Sarajevo 2000. Moglo bi se reći da se kontekstualiziranje pristupa bosanskom srednjovjekovlju nalazi u raskoraku izme u nasilnih stvaranja barijera.-1998”. Na mnogim mjestima angažmanom bibliotekara. Na ovom mjestu ne treba posebno podvlačiti. Po mnogo čemu prijelomna je cjelina.

najvećim dijelom. svjesni veličine Babićevog djela. Iako je Babić respektiran i u srpskoj i u hrvatskoj historiografiji.5 Takvom jednostavnom pozicijom slikovito je apostrofirana kompleksnost temeljne značajke novog pogleda. nije odre ivalo niti odre uje modernu. suvremenu i najsuvremeniju historiju Bosne i Hercegovine. Jako 5 Sima Ćirković. Pojam novog. (najzad. mnoga kotlinarska dokazivanja danas ukrašavaju njihovim citiranjem. Sima Ćirković. predstavnik srpske historiografije u pristupu bosanskom srednjovjekovlju. On je rasterećen suvremenih državnih i narodnih okvira koji se interesno ugra uju u bosansko srednjovjekovlje. rezultirali su i stvaranjem vlastitih uzusa i škola naspram težišnih pitanja bosanskog srednjovjekovlja. prepoznatljivi odraz kretanja novovijekovne historije u i oko Bosne i Hercegovine.. modernog izraza u pristupu bosanskom srednjovjekovlju utemeljio je Anto Babić. takav primjer su i kvalitetni dometi srpske i hrvatske historiografije u pristupu bosanskom srednjovjekovlju). mjerilom historiografije uopće. Babić je svojim djelom ponudio uzus pristupa koji je i u njegovom vremenu teško odgovarao tadašnjoj bosanskohercegovačkoj zbilji. Anacionalan i anacionalistički pristup omogućava bosanskom srednjovjekovlju životnost koja je najbliža uzusima moderne svjetske historiografije. “Enciklopedija srpske istoriografije (priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)“. Babić Anto. one su. 266-267. Naravno. Bjekstvo od suvremenih “otežanih” poimanja u pristupu bosanskom srednjovjekovlju spojilo se u Babićevom djelu. pokazuje da je teško prepustiti historiju historičarima. rijetko je prihvaćan kao ravnopravna i konkurentna škola u pristupu bosanskom srednjovjekovlju. sa činjenicom da bosansko srednjovjekovlje (koje i ne poznaje državotvorne okvire i naciju devetnaestog i dvadesetog stoljeća). Produkcija Bibliografije. . Raskidajući s nacionalnim i nacionalističkim pristupom bosanskom srednjovjekovlju. ni “ono izme u njih” nije imalo drugačije okvire. zbog egzistiranja principijelnosti. kao i njegovih učenika. zapravo. Beograd 1997.Uvod 13 Istaknuti dometi ključnih. Jedan od najboljih poznavalaca bosanskog srednjovjekovlja. Uprkos suprotnostima i približavanjima. Knowledge. naprotiv. Njegovim djelom stvorena je jedinstvena medievalna škola. bezrezervno je Babićevu veličinu označio spoznajom da čitajući njegove radove čitalac ne može da odredi koje je nacije autor. srpske i hrvatske historiografije u proučavanju bosanskohercegovačke prošlosti. te da je odbrana suvremenih pozicija u pogledu na bosanskohercegovačku zbilju utemeljena na uglovima pristupa bosanskom srednjovjekovlju. Nerijetko se.

radije se. državu moderne i suvremene historije Bosne i Hercegovine. suvremena nacionalna i nacionalistička složenost pozicije Bosne i Hercegovine ponovo prenosila i prenosi u pristup i u bosansko srednjovjekovlje. novo kompromisno pokriće u iščekivanju i “dogovornom riješavanju” budućnosti Bosne i Hercegovine. ‘nacionalnog i nacionalističkog’ autora.14 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. s tim nema (ima?) veze. je u činjenici da neizvjesnost suvremene pozicije Bosne i Hercegovine ruši etabliranje “sa više pozicija ateističke” Babićeve škole. sistemom suvremene “sigurnosti” opredjeljuje za potrebnog. Da li prelazi u idealizam? Riješenje bosanskohercegovačke zbilje. Najnovija kriza stvaralaštva. a ipak ga ne mogu “kontinuirati” uzusima kotlinarskog shvatanja o povezanosti suvremene bosanskohercegovačke zbilje i pristupa bosanskom srednjovjekovlju. Babićeva škola egzistira kao vrhunac stručnog pristupa bosanskom srednjovjekovlju. Nisu rijetki ni slučajevi kada u suvremenim dokazivanjima Babić. umjesto prepoznavanja utemeljenosti pristupa pojedinom pitanju. “babićevskim mjerilima bosanskog srednjovjekovlja”. čak i na mjestima gdje se škole sigurno i stabilno približavaju vanstrastvenoj normali. naravno. svaka bi da ugradi Babića u svoje vitrine. Takvim “pomirljivim” stavovima dodatno se neuspješno. Prema suvremenim nacionalnim i nacionalističkim pozicijama definira se opet pristup bosanskom srednjovjekovlju. 6 . Suvremenost pokazuje da je ohrabrivanje ra anja bošnjačke škole u pristupu bosanskom srednjovjekovlju. nema mjesta ni u stručnom aparatu. raspršene kotline u Bosni i Hercegovini. Novina. jednostavno. ublažavajući jasan stav Babićeve škole. “nemajući državu i naciju”. koja se pogrešno poistovjećuje sa. Ni pozicija “stvaralaštva kompromisa” se ne smatra pogodnim rezultatom. negativnim ishodom i razriješenjem suvremene bosanskohercegovačke zbilje. proizvela je niz nacionalnih i nacionalističkih pristupa u proučavanju prošlosti Bosne i Hercegovine. dimenziju poimanja bosanskog srednjovjekovlja. I uz zategnutu šarolikost pristupa. prihvatio je i prihvata je kao kompromisnu poziciju modernog bosanskohercegovačkog izraza (“lokalno”) naspram tokova srpske i hrvatske historiografije. u odnosu na brojne krize u kojima su srpska i hrvatska historiografija bile bliže ili dalje u stavovima. pa i oko nje. Dio suvremene produkcije. za mnoge.6 Dio djelatnika najnovijeg vremena (i prije rata).-2000. odraz suvremenog udara na poziciju Bosne i Hercegovine. Razvrstavanja su “u toku”. interesno. ne prepoznavajući pojam škole i pristup u historiografijama jugoistoka Evrope. u školi i deetatizaciji i denacionalizaciji pristupa.

nisu bili zadovoljavajuće rješenje.i bibliografije različitih tematskih pravaca. dimenzije izdanja. rekapitularnih ili grafičkih pokazatelja. Bibliografija je . Pored uobičajenih nedostataka. Tako je i sa uvrštavanjem bilo kakvih numeričkih. prešao cifru od nekoliko hiljada. O medievalistima i brojnim autorima koji su pristupali historiji srednjovjekovne Bosne. namjerno su izostavljena. tu je broj informacija. godišnjaci. adresari. a uz ostale autore. Kako je samo o najistaknutijim taj broj zamašan. Prikupljeni rezimei previše su uvećali obim Bibliografije. jezik i pismo. prema užoj struci. institucijama. pa su izostavljeni. irelevantno i iracionalno recenzirane radove. obzirom da su iskorištene enciklopedije. bio. Ni pokušaji detaljnijeg tematskog registra. po kojima se suvremena bibliografija prepoznaje. ljetopisi. a da u njih nije ostvaren stvarni uvid. periodici i bibliografiji uopće. ukoliko bude izdavača. rezime i dr. Izbjegnute su anotacije koje bi pojavnu tehničku nepreciznost obrade i provjere pokazale sigurnijom. mada su zahvalan prostor za empirijsko dokazivanje onog što iskusni i uskostručni recenzenti već primjenjuju u praksi. Tu pripada i činjenica da je dio bibliografskih jedinica sa nedostacima preuzet iz postojećih bibliografija ili literature. pa bi. Po strani stoji činjenica da danas rezime stoji i uz beznačajne i nestručne. zajedno sa institucijama struke. kao i o autorima uvrštenim u ovu Bibliografiju. sa velikim brojem neproduktivnih i beznačajnih bibliografskih jedinica. Bibliografi ponu enim ne mogu biti zadovoljni. časopisima i bibliografijom uopće. Ni historičari i ljubitelji starine. ne mogu ostati bez primjedbi. Nedostaju podaci koji pojavni iskaz bibliografske jedinice potpuno predstavljaju (štamparija. naročito medievalisti.Uvod 15 * * * Važna poglavlja o autorima. Na desetine istaknutih predstavnika struke dobilo je u ovom vremenskom periodu kvalitetne biobibliografske obrade i naučna valoriziranja formom pojedinačnog pristupa ili širih zbornika sa učešćem većeg broja učesnika u praćenju različitih segmenata njihova života i djela. previda pri uvrštavanju i nedovoljnog istraživanja. prikupljeni materijal nije ni u dovoljnoj pojavnoj mjeri prezentiran pred korisnike. broj prona enih informacija u cjelini je obiman. pa i kraće bilješke o autorima iz posebnih izdanja ili sa korica knjiga. leksikoni. sve to moglo da se pojavi u zasebnom izdanju.). ispuštanja. Bibliografija nije prilago ena brojnim standardiziranjima.

konstruktivnog valoriziranja). po našem uvjerenju. pozitivne i negativne recenzije (naročito produktivnog.. izbor načina tematskog prezentiranja. Otuda je njegova svrha kao sekundarnog priloga. Recenzija je i inače (ako ne i uvijek) ugrožena .. ali informacijski slabo obra enom i sintetskim okvirima nedovoljno valoriziranom periodu. Niz pitanja u prezentaciji napisanog o bosanskom srednjovjekovlju bi se moralo uskladiti.-2000. ujednačavanja standardiziranja vrlo šarolikih stručnih aparata u produkciji i dr.16 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. . uprkos manjkavostima. valoriziranja u historiografiji i kulturi pisane riječi. predstavljena kao pomagalo i vodič u kratkom. opravdana. Pitanje višedimenzionalnog bibliografskog iskaza za medievaliste njime je definirano kao otvoreno i problemsko. nove metodologije i nove spoznaje). Nema ponu enih riješenja za dovoljno kvalitativan izbor načina prezentiranja vrijednosti i dometa produkcije (izvorne podloge.

Sarajevo. Kulturno društvo Bošnjaka Hrvatske Preporod. Thessaloniki. Arhivist – Arhivist. AP – Arheološki pregled. Rijeka. BIGZ – “Beogradski izdavački grafički zavod”. Behar – Behar. Institut za istražuvanje na staroslovenskata kultura / Institut za staroslovenska kultura. Institut slavjanovedenija i balkanistiki. Anali GHB – Anali Gazi Husref-begove biblioteke. Srpska akademija nauka i umetnosti. Balkanistika – Balkanistika. Beograd. Sofija. Beograd. Historijski arhiv. Narodna biblioteka Srbije. Akademija nauk SSSR. Balkan Studies – Balkan Studies. ANU BiH – Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Arhivska praksa – Arhivska praksa. Sarajevo. Ljubljana. Institut for Balkan Studies. Franjevačka teologija Sarajevo. Zagreb. Sarajevo. Sarajevo. Bibliotekarstvo – Bibliotekarstvo. Sarajevo. Tuzla. Dubrovnik. Zagreb. Arheografski prilozi – Arheografski prilozi. Zagreb. List za kulturu. Politički magazin. Avazov focus – Avazov focus. Zavod za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku. Arheografsko odjeljenje Narodne biblioteke Srbije. Beograd. Balkanološki institut. AV – Arhivski vijesnik. Beograd. ZagrebDubrovnik. Sofija. Hrvatski državni arhiv. Anali – Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku. Cetinje. BF – Bosna franciscana. Časopis za društvenu teoriju i praksu. BiH Kult – BiH Kult. BAN – Blgarskata akademija na naukite. BiH – Bosna i Hercegovina. AHOI – Acta historico-oeconomica Iugoslaviae.KRATICE AD BiH – Arheološko društvo Bosne i Hercegovine. Centar za idejnoteorijski rad Općinske konferencije Saveza komunista Hrvatske Rijeka. Društvo bibliotekara Bosne i Hercegovine. Sarajevo. Beograd. Zagreb. Sarajevo. Savez arheoloških društava Jugoslavije. Državni arhiv Crne Gore. Komisija za ekonomsku historiju Jugoslavije. PiPP Avaz. Gazi Husref-begova biblioteka. Nezavisne informativnopolitičke novine. Moskva. AGM – “Anton Gustav Matoš". Časopis za kulturu i društvena pitanja. Zagreb. AHO – Acta Historico-Oeconomica. Savez društava arhivskih radnika Jugoslavije i arhiva Jugoslavije. Balcanoslavica – Balcanoslavica. BiH Press. - - . Institut po balkanistika. Balkanskie issledovanija – Balkanskie issledovanija. Časopis za ekonomsku povijest. Balcanica – Balcanica. Argumenti – Argumenti. Arhivski zapisi – Arhivski zapisi. AL BiH – Arheološki leksikon Bosne i Hercegovine. Prilep.

Civitas. Zagreb. .CANU – Crnogorska akademija nauka i umjetnosti. . Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine. Praha (Prag). . . Časopis za povijest i kulturu. Časopis Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine. Zagreb. . Mostar.DH – Dubrovački horizonti. . Časopis Društva Dubrovčana i prijatelja dubrovačke starine u Zagrebu. Franjevačka teologija Sarajevo.ČSP – Časopis za suvremenu povijest. Hrvatski institut za povijest. Tuzla. . Sarajevo.Bobovac – Bobovac. . Sarajevo. Zenica.Biljeg vremena – Biljeg vremena.Bilten FTS – Bilten Franjevačke teologije Sarajevo. Tuzla. j. . Arheološki muzej.ČS – Čakavski sabor. Zagreb. . . Bošnjačka nacionalna zajednica Hrvatske. Titograd/Podgorica. Zagreb. Časopis za kulturu bosanskog književnog jezika.Bošnjački avaz – Bošnjački avaz. .Didaktički putokazi – Didaktički putokazi. Académie Tchécoslovaque des Sciences et Lettres. Arhiv Hrvatske. (Prag). Pedagoški zavod i Pedagoška akademija u Zenici. Informativno-političke novine. Sarajevo.Bošnjak – Bošnjak. Matica hrvatska Ogranak Čitluk-Općina (Općinsko vijeće) Čitluk.Bosanski jezik – Bosanski jezik. Institut des études grecques. .CK SK – Centralni komitet Saveza komunista. Zagreb. Zadar.Československý časopis historický – Československý časopis historický. .CCP – Croatica Christiana Periodica. Preporod. Bošnjaška kulturna zveza-Bošnjački kulturni savez.Bulletin HDA – Bulletin Hrvatskog državnog arhiva.Diadora – Diadora.Dani – Dani. . . Muzej istočne Bosne. Informativni list hercegovačkih biskupija.Boka – Boka. Sarajevo.Bošnjačka pismohrana. . Sarajevo. Revue internationale des études byzantines. Zagreb. .Byzantinoslavica – Byzantinoslavica. Čitluk.18 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Herceg-Novi. Zbornik. Skupština opštine Gračanica. romaines et latines.Dijalog – Dijalog. . Bosanskohercegovački nezavisni news magazin.Bošnjačka pismohrana . .BKC – “Bosanski kulturni centar”. .Članci i gra a – Članci i gra a za kulturnu istoriju istočne Bosne. . Časopis za bosansku nastavnu praksu. Sarajevo. Sarajevo. . Radončić Public. Općinsko vijeće Vareš-Hrvatsko kulturno društvo Napredak Podružnica Vareš / Hrvatsko kulturno društvo Napredak Podružnica Vareš. Prague. Gračanica. . Institut za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta.-2000.Crkva na kamenu – Crkva na kamenu. Split. Samoupravna interesna zajednica kulture i nauke. List vareških Hrvata.Bilten – Bilten Arhiva Hrvatske. Československá akademie věd.BZK – Bošnjačka zajednica kulture. . Ljubljana. . . .Brotnjo Zbornik – Brotnjo.Bosniaca – Bosniaca. l. Vareš. D. .

.Domovina – Domovina. Rijeka. Sarajevo. Sarajevo. Hrvatski državni arhiv. Zagreb.Dometi – Dometi.Dubrovnik – Dubrovnik. Izvori za hrvatsku povijest.FF – Filozofski fakultet. Dubrovnik. Sofija. Sofia. .El-Hidaje – El-Hidaje. . Hrvatska akademska zajednica u Federaciji Bosne i Hercegovine. Sarajevo. . znanost i društvena pitanja/Časopis za književnost i znanost. . . Ljubljana. .Gaudeamus – Gaudeamus.GADAR BiH – Glasnik arhivâ i Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine. Državni arhiv Bosne i Hercegovine i Društvo arhivskih radnika Bosne i Hercegovine. Academie Bulgare des sciensces. .ES – Enciklopedija Slovenije. Časopis za filozofska i društvena pitanja.Divan – Divan. . Bosna Forum.Dubrovnik Annals – Dubrovnik Annals. Zagreb. Centar za filozofska istraživanja Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine-Me unarodni centar za mir u Sarajevu. . Časopis za kulturu demokracije. . . . Informativna služba općine Doboj/Press služba općine Doboj. Gradačac. Ljubljana. Sarajevo.DZS – “Državna založba Slovenije”.Dobojske novine – Dobojske novine. Revija za književnost. Sarajevo. Almanah JU Javne biblioteke Gradačac/Almanah JU Javne biblioteke “Alija Isaković” Gradačac. .Erasmvs – Erasmvs. Sarajevo. Znanstveno-kulturna smotra Matice hrvatske Rijeka. . Nezavisne narodne novine. . Zagreb. .Études balkaniques – Études balkaniques. Institut d’etudes balkaniques. Erasmus Gilda. . . Sarajevo. nauku i društvena pitanja/Časopis za književnost. Sarajevo.EJ – Enciklopedija Jugoslavije. . Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Institut d’histoire. . .GDI BiH – Godišnjak Društva istoričara Bosne i Hercegovine. Zavod za povijesne znanosti Hrvatske akademije nauka i umjetnosti u Dubrovniku. Mostar. Academie Bulgare des sciences. .Dnevni avaz – Dnevni avaz. Bosanskohercegovački politički dnevnik.Etudes historiques – Etudes historiques. . Zagreb.FPN – Fakultet političkih nauka. ZagrebDubrovnik. Kulturno društvo Bošnjaka “Preporod”.FTS – Franjevačka teologija Sarajevo. Jugoslavenski leksikografski zavod. Ogranak Dubrovnik. Znanstveno-stručni časopis za društvena pitanja. Travnik. Društvo istoričara Bosne i Hercegovine.DPO – Društveno-političke organizacije.Dijalog Nova serija – Dijalog Nova serija.Forum Bosnae – Forum Bosnae.Fontes – Fontes.FBIH – Federacija Bosne i Hercegovine. Dubrovnik. umjetnost. Udruženje uleme Bosne i Hercegovine. Matica hrvatska. . Doboj. .Diwan – Diwan. Matica hrvatska. Razred za suvremenu književnost Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti.Forum – Forum. .Kratice 19 . Avaz.

Zemaljski muzej.Godišnjak SAD – Godišnjak Srpskog arheološkog društva. Sarajevo.Glasnik Vis-a SFRJ – Glasnik Vrhovnog islamskog starješinstva Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. . publicistiku i kulturnu politiku. . Zagreb. Sarajevo. Srpska pravoslavna crkva. Institut za nacionalna istorija. Kotor. .Glasnik SPC – Glasnik Srpske pravoslavne crkve. . Skopje.Glas – Glas. Institut za jezik i književnost u Sarajevu.Glas Trebinja – Glas Trebinja.Godišnjak SANU – Godišnjak Srpske akademije nauka i umetnosti.GEM .GP – Geografski pregled. . . Sarajevo. Pravni fakultet. Stuttgart. Beograd. Gračanica. Informativni centar. .20 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Pomorski muzej. DJL “Monos”.GIP – Grafičko-izdavačko preduzeće. Geografsko društvo Bosne i Hercegovine.-2000. Sarajevo. Zavičajni muzej. .Glasnik Zavičajnog muzeja – Glasnik Zavičajnog muzeja. Sarajevo.Glas – Glas. Sarajevo.Geschichte Osteuropas – Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. .Glasnik Etnografskog muzeja. Zagreb. Zemaljski muzej. . . .Gradina – Gradina. .GZM (A) – Glasnik Zemaljskog muzeja (Arheologija) Nova serija. Beograd. Trebinje. Beograd. Centar za balkanološka ispitivanja. Etnografski institut.Gračanički glasnik – Gračanički glasnik. Etnografski muzej. Društvo konzervatora Srbije. . Sarajevo. Izdavačko javno novinsko-izdavačko preduzeće. Prilozi za kulturnu istoriju Gračanice i njene okoline. . Banja Luka. .GZM (E) – Glasnik Zemaljskog muzeja (Etnologija) Nova serija.Geografski pregled – Geografski pregled. Pljevlja.Glasnik – Glasnik. . List Opštinske konferencije Socijalističkog saveza radnog naroda Trebinje.GPM – Godišnjak Pomorskog muzeja u Kotoru. . . Beograd. List bošnjačkih institucija Tešnja. Srpska akademija nauka i umetnosti.GEI – Glasnik Etnografskog instituta. Srpska akademija nauka i umetnosti.GZH – “Grafički zavod Hrvatske”. . . NIN-Politika. . specijalno mesečno izdanje NIN-a za književnost.HAZU – Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. Geografski institut i Odsjek za geografiju Prirodnomatematičkog fakulteta. .Godišnjak – Godišnjak Odjeljenja za književnost. Tešanj. Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. . Beograd.Godišnjak CBI – Godišnjak Centra za balkanološka ispitivanja. . Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.GR IZ BiH – Glasnik Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Srpska akademija nauka i umetnosti. Sarajevo. Beograd. . Srpsko arheološko društvo. .Glasnik Društva – Glasnik Društva konzervatora Srbije.Glasnik NIN-a – Glasnik. Beograd.GPF – Godišnjak Pravnog fakulteta. . Beograd. Sarajevo. .

List za jedinstvenu Bosnu i Hercegovinu (SarajevoZenica-Frankfurt-Ancona). Glasilo Hrvatskog kulturnog društva Napredak .Muzej Hercegovine. Savez povijesnih društava Hrvatske. Hrvatska obzorja – Hrvatska obzorja. Tuzla. Hrvatsko kulturno društvo Napredak. JF – Južnoslovenski filolog. Hrvatski narodni kalendar.. Istorija – Istorija. Hercegovina – Hercegovina. Hercegovina ( ) – Hercegovina ( ). o. Eminović d. Arhiv Hercegovine . Zagreb. Istina o BiH – Istina o BiH. o. Istorijski institut Socijalističke Republike Crne Gore/Republike Crne Gore i Društvo istoričara Socijalističke Republike/Republike Crne Gore. Beograd. IG – Istorijski glasnik. HZ – Historijski zbornik.Župe Soli. Istraživanja – Istraživanja. Sarajevo. Skopje. Srpska akademija nauka i umetnosti. Sofija. Beograd. JAZU – Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Sarajevo. Hrvatski glasnik – Hrvatski glasnik. IGC – Izdavačko-grafički centar. Muftiluk tuzlanski. Istorijski zapisi – Istorijski zapisi. HDZ BiH – Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine. Kulturno-književni tromjesečnik. Muzej Herceg-Bosne .Narodna knjižnica Herceg-Bosne. Hikmet – Hikmet. Sarajevo. Sarajevo. Hrvatska revija – Hrvatska revija. Banja Luka. Zagreb.Arhiv Herceg-Bosne Zavod za zaštitu spomenika kulture Herceg-Bosne . HBL – Hrvatski biografski leksikon. Zagreb. Ogranak Sarajevo. Split. INP – Izdavačko-novinarsko preduzeće. Istorijski institut. Matica hrvatska. Matica iseljenika Bosne i Hercegovine. IZ – Istorijski zbornik. IGKRO – Izdavačka grafičko-knjižarska radna organizacija. IČ – Istorijski časopis. Novi Sad. Hrvatski narodni godišnjak. List za vjersko-teološka i kulturno-historijska pitanja. Tuzla. Beograd. Titograd/Podgorica. Zagreb. Istoričeski pregled – Istoričeski pregled. HM – Hrvatska misao. Institut za istorija pri Bulgarskata akademija na naukite. Savez društava istoričara Republike Srbije. Sarajevo. . Muftijstvo Islamske zajednice u Tuzli/Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini. Mostar. IRO – Izdavačka radna organizacija. Hrvatski narodni godišnjak – Hrvatski narodni kalendar. Zagreb. Sojuzot na društvata na istorite na SR Makedonija. Institut za srpskohrvatski jezik. Institut za istoriju. Matica hrvatska. Sarajevo. Mostar. IA MI BiH – Iseljenički almanah Matice iseljenika Bosne i Hercegovine. IP – Izdavačko preduzeće. Istorijski institut. Izraz – Izraz. Zagreb. HKD Napredak – Hrvatsko kulturno društvo Napredak.Kratice 21 - - - - - HAD – Hrvatsko arheološko društvo. IKA – Izdavačka knjižarska agencija. HDA – Hrvatski državni arhiv.

o.Jukić – Jukić. .Kabes – Kabes.MH – Matica hrvatska.22 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.Lastavica – Lastavica.MANU – Makedonskata akademija na naukite i umetnostite. Zagreb. Sarajevo. Popularni časopis za duhovnu i nacionalnu afirmaciju/Popularni mjesečni časopis za duhovnu i nacionalnu afirmaciju / Časopis za duhovnu i nacionalnu afirmaciju / Časopis za afirmaciju bosanske duhovnosti. Ljiljan d. umjetnost.. kulturni problemi.Miscellanea – Miscellanea.Kronika – Kronika. Novi Sad. Skopje.Marulić – Marulić. .MDD “Merhamet” – Muslimansko dobrotvorno društvo “Merhamet”. Nacionalni sedmični list. Srpska akademija nauka i umetnosti. . Zagreb. Humac. umjetnost. Društvo pisaca Bosne i Hercegovine.KUN – “Kultura. . Zagreb. Srpska akademija nauka i umetnosti.Mogućnosti – Mogućnosti. Mostar. Književni krug. . . Zagreb. . Matica hrvatska.Književni jezik – Književni jezik.KS – “Kršćanska sadašnjost”. Zagreb. Matica hrvatska Ogranak Zenica. Ljubljana. .KDB “Preporod” – Kulturno društvo Bošnjaka “Preporod”. o. NIPP Ljiljan. Zagreb. . . Split.Lica – Lica. Hrvatska matica iseljenika. Mešovita gra a. Beograd. . Izdavačko preduzeće Vuk Karadžić. Zbor franjevačkih bogoslova “Jukić”. .LEJ – Likovna enciklopedija Jugoslavije.Kana – Kana. NIPP Ljiljan/Bosanskohercegovački politički magazin. Časopis za književnost i kulturu. . Beograd. . Kršćanska obiteljska revija. . .JIČ – Jugoslovenski istorijski časopis. .-2000. nauka”. . Sarajevo. Časopis za kulturu. Muzej u Prijepolju. Zveza zgodovinskih društev Slovenije.Matica – Matica. . . Centar za koncilska istraživanja.Mileševski zapisi – Mileševski zapisi. Književnost. Sarajevo. Katolički župski ured Drinovci. Odsjek za južnoslovenske jezike Filozofskog fakulteta u Sarajevu i Odjeljenje za jezik Instituta za jezik i književnost u Sarajevu.KI – Književna istorija. . Sarajevo. .Ljiljan – Ljiljan.Kršni zavičaj – Kršni zavičaj.MNV – Muslimansko nacionalno vijeće. . Glasilo Matice hrvatske Zenica.KDM – Kulturno društvo Muslimana. dokumentaciju i informacije. Me uakademijski odbor za proučavanje Kosova i Metohije. Sarajevo. . Prijepolje. Islamski centar Mostar. Kršćanska sadašnjost. Oslobo enje. . . Zagreb.JLZ – Jugoslavenski leksikografski zavod / Leksikografski zavod ‘Miroslav Krleža’. .LMS – Letopis Matice srpske.Kolo – Kolo. . Beograd. Sarajevo. Sarajevo. . Beograd. .Kosovsko-metohijski zbornik – Kosovsko-metohijski zbornik. Sarajevo. Hercegovina / Franjevački samostan Humac. Zenica. Istorijski institut. Savez istoričara Jugoslavije. .Krijesnica – Krijesnica. Hercegovački informativni zbornik za vjerska i društvena pitanja.

Numizmatičar – Numizmatičar.NUB BiH – Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine. Sarajevo.NIP – Novinsko-izdavačko preduzeće.MS – Matica srpska. Republička konferencija Saveza socijalističke omladine Bosne i Hercegovine.Mostovi – Mostovi. Me urepublička zajednica za kulturno-prosvjetnu djelatnost. Matica iseljenika Bosne i Hercegovine. . Teološka biblioteka. Mostar. Narodni muzej Beograd – Srpsko numizmatičko društvo. . . .Naučni sastanak slavista u Vukove dane – Naučni sastanak slavista u Vukove dane. Novi Pazar. Duvno/Tomislavgrad. Sarajevo. . Klub mladih “Mostovi” Konjic. Savez društava historičara Jugoslavije. . . Visoko.Naša riječ – Naša riječ. List Saveza socijalističke omladine Bosne i Hercegovine. Novi Sad. Narodna biblioteka Mostar/Podružnica pisaca Hercegovačkoneretvanskog kantona. Sveučilište u Mostaru.NEV – Nova et vetera. NIPP ‘Naša riječ’ Zenica d. . Franjevačka klasična gimnazija u Visokom. . Zagreb. Mostar. Beograd. . . Me unarodni slavistički centar. .NZ – Novopazarski zbornik. . Sarajevo.Motrišta – Motrišta. Pljevlja. München. d. Sarajevo. Sarajevo.Münchner Zeitschrift – Münchner Zeitschrift für Balkankunde.Naša ognjišta – Naša ognjišta. . Udruženje ilmije u R BiH. Sarajevo.NIŠP – Novinsko-izdavačko štamparsko preduzeće.Novi cvijet – Novi cvijet. (vidi pod Sveta baština). Udruženje ilmije Islamske zajednice u BiH. Kultura.Mostariensia – Mostariensia. Sarajevo. . . Savez društava prosvjetnih radnika Bosne i Hercegovine.Mostovi – Mostovi. .Muallim – Muallim. Mostar. .NS – Naše starine.NBS – Narodna biblioteka Srbije. Beograd. Sarajevo. Časopis za humanističke znanosti. Konjic. Revija Matice iseljenika Bosne i Hercegovine. . Novinsko-izdavačka i štamparska organizacija Oslobo enje. Franjevački sjemeništarci u Visokom. Informativni vjerski list. Osnovna organizacija udruženog rada Dječija i omladinska štampa. Župni ured Duvno.Nastava povijesti – Nastava povijesti: Nastava istorije: Pouk zgodovine: Nastava po istorija. . Časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja. . Visoko. Muzej “Ras”.Novi muallim – Novi muallim. Beograd. .MSHSM – Monumenta spectantia historiam slavorum meridionalium. Informativno-politički list zeničko-dobojskog kantona/Nezavisne novine. Islamska revija.Naš svijet – Naš svijet.Kratice 23 . . Zavod za zaštitu spomenika kulture.. . .Naši dani – Naši dani. Časopis za odgoj i obrazovanje. .NIO – Novinsko-izdavačka organizacija. Matica hrvatska. . Udruženje katoličkih vjerskih službenika u Socijalističkoj Republici Bosni i Hercegovini.Most – Most.Naša škola – Naša škola. .NIRO – Novinsko-izdavačka radna organizacija. Baška Voda. .NIGP – Novinsko-izdavačko grafičko preduzeće. Zenica.

Radio Sarajevo. Sarajevo. Split. Glavno povjerenstvo u Splitu.Ogledalo – Ogledalo. Sarajevo. Sarajevo. Independent junior Omladinska organizacija za zaštitu ljudskih prava. Hrvatski tromjesečnik za književnost i kulturu/Časopis za književnost. Institut za istoriju. . . Zagreb.Putevi – Putevi.PFB – Prilozi franjevačkih bogoslova. . Novine Srpske patrijaršije. Filološki fakultet. List Federalnog ministarstva odbrane/obrane i Vojske Federacije Bosne i Hercegovine. . Prvo muslimansko dioničarsko društvo. Srpska patrijaršija. Časopis za pitanja nauke. Tuzla. .OOUR – Osnovna organizacija udruženog rada. umjetnosti i kulture.Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji – Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji. . Sarajevo. .Opredjeljenja – Opredjeljenja.Osvit – Osvit.Radio Sa – Radio Sarajevo Treći program. Zagreb. Revija za umjetnost.Radovi HDZU – Radovi Hrvatskog društva za znanost i umjetnost. nauku i društvena pitanja. Novinsko-izdavačka radna organizacija Glas.Pogledi – Pogledi. Beograd. Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture u Splitu/Državna uprava za zaštitu kulturne i prirodne baštine. Priština.Radovi ANU BiH – Radovi Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Sarajevo.-2000.Pravoslavlje – Pravoslavlje. . .Obeležja – Obeležja.Prva linija – Prva linija. Hrvatsko arheološko društvo. . Sarajevo.Pregled – Pregled. . Bihać. . . Zagreb. .Radovi – Radovi.Radovi FF – Radovi Filozofskog fakulteta. .Rad JAZU – Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Pale.Povijesni prilozi – Povijesni prilozi. Društvo hrvatskih književnika Herceg Bosne. .PKJIF – Prilozi za književnost. kulturu i društvene teme.POF – Prilozi za orijentalnu filologiju. . . Dodatak uz Bilten Franjevačke teologije Sarajevo. Novinsko-izdavačka radna organizacija “Jedinstvo”. Hrvatsko društvo za znanost i umjetnost. . istoriju i folklor.Radovi FF – Radovi Filozofskog fakulteta. Zagreb. Časopis za teoriju i praksu socijalističkogv samoupravnog društva. Muzej Slavonije. Marksistički studijski centar Centralnog komiteta Saveza komunista Bosne i Hercegovine 'Veljko V‘ahović’.Oslobo enje – Oslobo enje. . Univerzitet u Sarajevu. Univerzitet u Srpskom Sarajevu. BH nezavisni dnevnik. .Obavijesti HAD – Obavijesti Hrvatskog arheološkog društva. Zenica.Zavod za hrvatsku povijest. .Post scriptum – Post scriptum. Časopis za društvena pitanja. Beograd. Osijek. . Filozofski fakultet Sarajevo.Odjek – Odjek. Zagreb. jezik. Mostar. Kulturno i naučno društvo Muslimana “Preporod” Tuzla-Općinsko društvo Tuzla. Sarajevo. Sarajevo.24 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Sarajevo. Sveučilište u Zagrebu . .Radovi Muzeja – Radovi Muzeja grada Zenice.Osječki zbornik – Osječki zbornik. Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Sarajevo. . . . Informativna revija. Orijentalni institut. Hrvatski institut za povijest. Sarajevo. Banja Luka. Muzej grada Zenice. .Prilozi – Prilozi Instituta za istoriju. . .

SDP – Socijaldemokratska partija. Matica muslimanska Bošnjaka. .Sloboda – Sloboda.RIZ BiH – Rijaset Islamske zajednice Bosne i Hercegovine. . . Turistički savez Bosne i Hercegovine. Filozofski fakultet. Chicago. o. Zavod za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Zagreb. Sarajevo. .SAZU – Slovenska akademija znanosti in umetnosti.Slavic Review . . Zadar. .Sarajevo ’84 – Sarajevo ’84. . . .SKZ – “Srpska književna zadruga”.Slobodna BiH – Slobodna BiH. .Kratice 25 . Razdio povijesnih znanosti.Radovi Zavoda – Radovi Zavoda za povijesne znanosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti/Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zadru. American Quarterly of Soviet and East European Studies.Raskovnik – Raskovnik. Zagreb. o. Sarajevo. Asocijacija nezavisnih intelektualaca ‘Krug 99’. Bucareşti. Zavod za povijesne znanosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti / Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.Sloboda – Sloboda. Austin.Radovi RPZ – Radovi Filozofskog fakulteta. Novi Pazar. Split.Revue des études sud-est – Revue des études sud-est européennes.SANU – Srpska akademija nauka i umetnosti. . . Beograd. Altermedia d. . Beograd. . Sarajevo.RO – Radna organizacija. .RBIH – Republika Bosna i Hercegovina.SIZ – Samoupravna interesna zajednica.Slavic Review.SDA – Stranka demokratske akcije.Sandžak – Sandžak. Sarajevo. Staroslavenski institut. ..Slobodna Dalmacija – Slobodna Dalmacija. .Revija slobodne misli – Revija slobodne misli. Nedjeljna informativno-politička revija. .RCG – Republika Crna Gora. .Slobodna Bosna – Slobodna Bosna. Zagreb. Editura Academiei Republicii Socialiste România. Mostar. Ljubljana. Nezavisna bošnjačka revija za kulturu i društveni život. Beograd.Slovo Gorčina – Slovo Gorčina. Ivangrad. .Rasprave – Rasprave iz hrvatske kulturne prošlosti.Slovo – Slovo. Split-Mostar. Sarajevo. .Radovi Zavoda za slavensku filologiju – Radovi Zavoda za slavensku filologiju. Beograd.Saopštenja – Saopštenja Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture. . ZagrebZadar. . Stolac / Stolac-Mostar. . Split. . Zajednica za kulturu “Slovo Gorčina” / Informativni centar Ratnog predsjedništva Stolac-Kulturno društvo Bošnjaka Preporod Stolac. Zadar. . . . Filozofski fakultet Zagreb.SIJ – Savez istoričara Jugoslavije.SKK – Splitski književni krug. Sarajevo. . Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. Beograd. Narodna biblioteka “Vuk Karadžić”. . Republički zavod za zaštitu spomenika kulture.

Zagreb. Zagreb. . Hrvatsko kulturno društvo Napredak.Sovetskoe slavjanovedenie – Sovetskoe slavjanovedenie.SR – “Svjetlo riječi”.SPKD Prosvjeta – Srpsko prosvjetno kulturno društvo “Prosvjeta”. Massachusetts. . . Duvno. Prijepolje. The Medieval Academy of America. Zavod za javno zdravstvo Bosne i Hercegovine. Društvo istoričara umetnosti Srbije. kultura.Stećak – Stećak.26 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.Takvim – Takvim.SSRNJ – Socijalistički savez radnog naroda Jugoslavije. . Sarajevo.Socijalna medicina – Socijalna medicina. Vjera društvo.Südostforschungen – Südostforschungen.Spomenik – Spomenik.SR BiH – Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina. Beograd.SV – Studia Vrhbosnensia. . .-2000. . .Stvaranje. Muzej hrvatskih arheoloških spomenika. Sarajevo. . Beograd. . Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.SNL – “Sveučilišna naklada Liber”.Svjetlo riječi – Svjetlo riječi. Zagreb. Institut za proučavanje nacionalnih odnosa.SR CG – Socijalistička Republika Crna Gora.SUBNOR – Savez udruženja boraca narodnooslobodilačkog rata. . o.SSDSV – Simpozijum “Seoski dani Sretena Vukosavljevića”.Starine JAZU – Starine Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti.Sveta baština – Sveta baština.SO – Skupština opštine/općine. . . Akademija Nauk Sojuza Sovetskih Socialističeskih Respublik. . . Sarajevo. Srpska akademija nauka i umetnosti. . Titograd.SSRN – Socijalistički savez radnog naroda. Časopis za književnost i kulturu. Franjevačka provincija Bosna Srebrena.Starine HAZU – Starine Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. .SP – Starohrvatska prosvjeta. Livno/Sarajevo.SRJ – Savezna Republika Jugoslavija. Sarajevo. Südost-Institut. Split. Cambridge. Rivista de estudios politicos y culturales potrocinda por el Instituto Croata latinoamericano de cultura. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. . . (vidi pod Naša ognjišta).Speculum – Speculum. .Svijet – Svijet.Studia croatica – Studia croatica. o.Sveske – Sveske. Buenos Aires (Argentina). .Stvaranje . Katolički mjesečnik. Moskva . . Oslobo enje. Župni ured Duvno. . List za kulturu i društvena pitanja. . Sarajevo. .Starinar – Starinar. Sarajevo. A Journal of Medieval Studies. . Zajednica osnovnog obrazovanja. Institut slavjanovedenija i balkanistiki. .ŠK – “Školska knjiga”. Zagreb. Beograd.Sveske Društva – Sveske Društva istoričara umetnosti Srbije. .. Sarajevo. Sarajevo. . . . Arheološki institut. München. Livno. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. NIGTP Svjetlo riječi d.

.Kratice 27 . Novi Sad.Zbornik – Zbornik Historijskog instituta Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti / Zbornik Historijskog zavoda Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti / Zbornik Zavoda za povijesne znanosti Istraživačkog centra Jugoslovenske akademije znanosti i umjetnosti / Zbornik Odsjeka za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. d. Ogranak Zadar. Matica srpska. Mostar-Duvno. . Zagreb.VAHD – Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku. . Banja Luka. . Sarajevo. Trebinje). štamparsko-knjižarsko i uslužno preduzeće Planjax d. Časopis za kulturu. Kotorska sekcija Društva istoričara Crne Gore. Tuzla. . .Vijenac – Vijenac.Zbornik MS za istoriju – Zbornik Matice srpske za istoriju. Zavičajni muzej.TRZ Vajat – Trajna radna zajednica književnika i književnih prevodilaca “Vajat”. . Vojnoistorijski institut. Zagreb. Biskupski ordinarijati biskupija (Sarajevo. . .Vijesti – Vijesti muzealaca i konzervatora Hrvatske. Beograd. Trebinje). Split. . Sarajevo. Novi Sad. PazinRijeka. Zadar.Zapis – Zapis. Vrhbosanska visoka teološka škola. Tuzla. (od 1992. o.Tribunia – Tribunia.Vrhbosnensia – Vrhbosnensia. Zagreb.Zbornik Kotorske sekcije – Zbornik Kotorske sekcije Društva istoričara Crne Gore.Unsko-sanske novine – Unsko-sanske novine.VIG – Vojnoistorijski glasnik. Mostar-Duvno. .Vjesnik HDA – Vjesnik Hrvatskog državnog arhiva u Pazinu i Rijeci. .VAMZ – Vijesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu.Vrhbosna – Vrhbosna. Podlistak Hrvatskog glasnika. .Zbornik MS za filologiju i lingvistiku – Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku. Novinsko-izdavačko preduzeće Unsko-sanske novine. Matica hrvatska. Washington. Zagreb. .Zbornik MS za književnost i jezik – Zbornik Matice srpske za književnost i jezik. American Historical Association. umjetnost i znanost. . Arheološki muzej. List za kulturu i društvena pitanja. Hrvatsko kulturno društvo Napredak župa Soli. Matica srpska. Beograd. .Usora – Usora. Matica srpska. o. . . Trebinje.VKBI – Vijeće Kongresa bošnjačkih intelektualaca.Večernji list – Večernji list d. . Službeno glasilo biskupija vrhbosanske metropolije (Sarajevo. . Novina Matice hrvatske za književnost. Matica hrvatska. Sarajevo. . Beograd. Udruženje studenata Filozofskog fakulteta u Tuzli. Tešanj.The American Historical Review – The American Historical Review. Banja Luka. Novi Sad. . Vojni muzej. znanost i umjetnost. . Izdavačko. Arheološki muzej. Kotor. Bobare. . Zagreb.Zadarska smotra – Zadarska smotra.VVM – Vesnik Vojnog muzeja.Tešnjak – Tešnjak.. Matica hrvatska Ogranak Zadar. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. . nosi naziv Zadarska smotra).Zadarska revija – Zadarska revija. Bihać. Zadar.

Beograd. . Sarajevo. Novi Sad. .Zbornik za istoriju BiH – Zbornik za istoriju Bosne i Hercegovine.-2000. Beograd. .Zvuk – Zvuk. NIK (Novinsko-izdavačka kuća) Sezam d.Zbornik NM (IU) – Zbornik Narodnog muzeja (Istorija umetnosti). . Beograd.. Pravni fakultet.Živa antika – Živa antika. Skoplje. kulturu i društveni život.ZČ – Zgodovinski časopis. .ZIRAL – Zajednica izdanja "Ranjeni labud".ZNM – Zbornik Narodnog muzeja. Beograd. Filozofski fakultet. Sarajevo. Časopis za srednjovekovnu umetnost. . Magazin za djecu i školu. . Časopis za književnost i kulturu. Islamski teološki fakultet. . Mostar. Srpska akademija nauka i umetnosti. Narodna biblioteka Doboj/Narodna biblioteka – Matična biblioteka Doboj. . Savez organizacija kompozitora Jugoslavije.Zbornik Muzeja – Zbornik Muzeja primenjenih umetnosti. .Zbornik radova NM – Zbornik radova Narodnog muzeja u Čačku. Jugoslovenski muzički časopis. Ljubljana.ZPFR – Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta “Vladimir Bakarić” u Rijeci.ZKM – Zbornik krajiških muzeja. Zavičajni muzej. umetnost. .Život – Život. Čačak. . Zveza zgodovinskih društev Slovenije. Beograd. . Institut za istoriju umetnosti. Beograd. Časopis za kulturu i društvena pitanja/Časopis za nauku. Beograd. .Zbornik Zavičajnog muzeja – Zbornik Zavičajnog muzeja.Znak Bosne – Znak Bosne. Kulturno društvo Muslimana Preporod / Kulturna zajednica Bošnjaka Preporod Zenica. kultura.Značenja – Značenja. Muzej primenjenih umetnosti. List za kulturni preporod Bosne.ZRVI – Zbornik radova Vizantološkog instituta. Zenica. Sarajevo.ZIMS – Zbornik Istorijskog muzeja Srbije. Srpska akademija nauka i umetnosti. Odbor za istoriju Bosne i Hercegovine. . . Nauka. Samoupravna interesna zajednica kulture Sjenice/Kulturno-prosvetna zajednica Sjenice. Travnik. o. Doboj.Zbornik MS za likovne umetnosti – Zbornik Matice srpske za likovne umetnosti. Sarajevo. Narodni muzej.ZFF – Zbornik Filozofskog fakulteta. . . . Rijeka. . . . .Zbornik radova ITF – Zbornik radova Islamskog teološkog fakulteta u Sarajevu. Društvo pisaca Bosne i Hercegovine-PEN centar Bosne i Hercegovine. Narodni muzej Beograd. Banja Luka. o. Istorijski muzej Srbije.Zograf – Zograf. Vizantološki institut.28 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Sjenica. .“5 plus” – Pet plus.Zbornik Sjenice – Zbornik Sjenice. Matica srpska.

POMOĆNE HISTORIJSKE NAUKE . IZVORI. HISTORIOGRAFIJA.1.

.

7. 11. historiografija. A. – Moskolenko Aleksandrovna Elena. JLZ. stoljeća. 41-50.. Zavod za povijesne znanosti HAZU u Zadru.. Albijanić Aleksandar. Prilozi. Prilozi. “Mladen Ančić. Knjiga 2. A. Scintillae Stephano Gunjaça dictae 2. Moskva 1983. 13. Portret srednjovjekovnog grada”. Ančić Mladen. Zagreb 1978-1979. Voprosi istorii slavjan. 8. Diplomatika (Bosna i Hercegovina). 2. 159-168. SKK. Pet dokumenata za povijest istočnojadranskog zale a na početku XV.. 5. EJ 3. 273-304. Povijest grada Trogira. HZ 31-32.. Zagreb 1990. ZadarMostar 1997. “Mladen Ančić. An elić Pavao. (* Raukar Tomislav. (Dvojezično). Ančić Mladen. . I-X + I-XI. Izučenie hroniki Fomi Splitskogo v jugoslavskoj i russkoj istoriografii. Split 1977-1978. “Zvonimir. Akimova O. Akimova O.. Uvod . Zagreb 1984. Vipusk 6. Ančić Mladen. stoljeću”. Knjiga 9-ZIRAL. 66-78. (Urednik Neven Budak). Al uz Dženana. (I-II = 1129. kralj hrvatski”. Jajce. Monumenta Turcica historiam Slavorum Meridionalium illustrantia. Ančić Mladen. napomene i registre priredio Ahmed S. (Prijevod Vladimir Rismondo).. Ljetopis kraljeva Hrvatske i Dalmacije (vrijeme nastanka i autorstvo Hrvatske redakcije Ljetopisa popa Dukljanina). 9. izdanje. 3. 2.. Beograd 1984. An elić Pavao. “Poimenični popis sandžaka Vilajeta Hercegovina. 42-43. prevod.. GADAR BiH 29. 398407. Sarajevo 1984. Serija II.Introduction. Knjiga 100. Voronež 1980. Putanja klatna. Slobodna Bosna IV/96. Kharakteristike idejno-političeskih i istoričeskih vozzrenij Fomi splitskogo. Biblioteka Stećak. Andreis Pavao. Ljetopis kraljeva Hrvatske i Dalmacije (vrijeme nastanka i autorstvo Hrvatske redakcije Ljetopisa popa Dukljanina). Defteri 3. IA MI BiH 20. 521-546. 347-358.. Sovetskoe slavjanovedenie 3. ZČ 44/4. Biblioteka Djela. Sarajevo 1998.. Split 1999. Poglavlje Orbinove istorije o Bosni u izdanju Jovana Rajića 1770. 6. Ljubljana 1990. 261-266. Orijentalni institut. I-II. Sarajevo 1989.. Ugarsko-hrvatsko kraljevstvo i Bosna u XIV. Sarajevo 1985. pomoćne historijske nauke 31 1.. Narodna tradicija o padu Bobovca. 143-145. Tom VI.. (Uvod. MH. Muzej hrvatskih arheoloških spomenika. Balcanica 15.) 12. godine: jezička analiza.. Ančić Mladen. Aličić)”. 10. Ima li Bosna pravo na povelju Kulina bana?. 473.. 145-158.Izvori. 4. Aličić Ahmed.

.. 27. Rječnik stranih riječi (Tu ice. ZM. Ljubuški 1985. Heraldika (Bosna i Hercegovina) (687-688). 292-296.32 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Zagreb 1998.) 21. Zagreb 1996. 1988. Sloboda XXXVI/33. 5... Sani-Plus. Povijesni prilozi 14.)”. Zadarska smotra XLIII/5-6. Ganza-Aras Tereza. (I-460. “Arheološki leksikon Bosne i Hercegovine. JLZ. Odjek XLII/15-16. Sarajevo 1989. Regija 14-25. (* Fejzagić Admira.. 165-168. Čabotarev Andrej. 25. ZM. Ljubljana. Zagreb 1993.) 23. An elić Tomislav.. Tom I-III”. Tom I”.. 17. posu enice. 1981. ZM.. Grb (Bosna i Hercegovina) (556-557). 2. Tom II”. 26-27. “100 godina Muzeja na Humcu (1884-1984. Petrović Petar.. Sarajevo 06. 1988. Srednji vijek. Izvori za historiju naroda Jugoslavije. Nakladni zavod MH. Dva nova natpisa na stećcima u Lukavcu. 338 + 14 tabli slika. Dva nova natpisa na stećcima u Donjem Lukavcu kod Nevesinja.. 19. Zagreb 1995. kratice i fraze).04. 119. “Arheološki leksikon Bosne i Hercegovine. 206 + 14 tabli slika. 18. Sarajevo 1988. 15. Sarajevo 1988. Arheološka nalazišta. Babić Mirko. 24.. 313. Arheološka nalazišta. 471-472. An elić Tomislav. II-546). Anić Šime – Klaić Nikola – Domović Želimir. Mostar 1984. CCP XVI/29. Markus Tomislav. Tom I-IV”. 189-192. An elić Pavao. Tko bi mogli biti Bret i Krsmir sa Humačke ploče?. Benac Alojz. Naš svijet XXIV/272. Tom III”. Pazin 1996. Babić Branko – Benac Alojz. 9. . EJ 4. Zagreb 1992. Zadar 1978. Glasnik SAD 5. 183-187. 178-181. Sarajevo 1988. FF Zadar. 16. Sarajevo 04. Tribunia 8. “Arheološki leksikon Bosne i Hercegovine. Sarajevo 1988. 14. 1504.) 20. (* Štih Peter. (* Dokoza Ser o. “Arheološki leksikon Bosne i Hercegovine. Antoljak Stjepan. Sarajevo 1988. 331-334. Opći bibliografski dio 242 + 23 table slika.. Regija 1-13. Numizmatičke vijesti 35/1(46).) 22.. Renesansa hrvatske historiografije.. 7-10. Antoljak Stjepan. Zagreb 1986. Zagreb 1992. ZM. 6. Posebna izdanja. (* Čabotarev Andrej. Svezak 2. ČSP XXVIII/3.. Beograd 1989. izdanje.. An elić Pavao.. Naša sloga. Oslobo enje 45/14293. sadašnje i buduće zadaće.04. 166. “Arheološka karta Bosne i Hercegovine. SIZ kulture općine Ljubuški.-2000. Sveučilište u Splitu. I-II. Hrvatska historiografija do 1918.. Zadar 1994. ZČ 35/3.. Mostar 1980. Hrvatske povjesnice. Oslobo enje 45/14295. Antoljak Stjepan. Zbornik radova. (KUN VIII/321). Dosadašnje.

Priština 1997. 268. Oslobo enje 36/10635. 19-24. Sarajevo 13. 36. Atlagić Marko – Šekularac Božidar. SANU. Narodna knjiga-SANU. 388 + 7 stranica faksimila. Prilozi. (Sabrala i uredila Verena Han)”. Agencija “Feliks”. ZM.. OOUR Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Posebna izdanja 9. 1978. Mitić Ilija. CCP IX/15. Tom III”. 195-196. 1 izdanje. ZM. Pomoćne istorijske nauke.. Arheološka karta Bosne i Hercegovine. Beograd 1979. 330-333. Arheološka karta Bosne i Hercegovine. Voje Ignacij. Sarajevo 1988. 462..) 31. 1978. SR Bosna i Hercegovina”. 33.) 32. 30. Sarajevo 1989/1990. Titograd 1978. Prvobitni natpis na grobu bosanske kraljice Katarine (prevod s njemačkog originala iz 1977).. 106-107. Jukić 19/20. Sarajevo 1988. ”Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odjelima u SFRJ. Pad Hercegovine”. Istorijski zapisi XXXI (51)/363. Sarajevo 1988. Berić Gojko... 118 . Arheološka karta Bosne i Hercegovine. Ljubljana 22.) 34. ZM.Izvori. Ljubljana 1979.02.. 27. Voje Ignacij. Sarajevo 16.. Beograd 1980. (* Šanjek Franjo.. 728. 9. 18 karata. 37.. Beograd 1979. Beograd 1984. Anali 19-20. Tom II”. 207. Arheološka karta regija 14-19. Zagreb 1985. (posvećen 700 godišnjici Dubrovačkog arhiva i arhivske službe Jugoslavije).12 1978. 18 karata. Sarajevo 07. Berić Gojko. Savez arhivskih radnika Jugoslavije. Savez arhivskih radnika Jugoslavije. Sarajevo 1988. “Arhivist XXIX/1-2”. “Arheološki leksikon Bosne i Hercegovine. 29. 132-143. . 7. 482-484. Dubrovnik 1982. historiografija.. 21 karta.. Oslobo enje 36/10908. “Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odjelima u SFRJ. Svjetlost. 35. Mapa 1. ZČ 33/2. SR Hrvatska”. Sarajevo 1984.. Istorijska čitanka za I razred srednjeg usmjerenog obrazovanja. “Arheološki leksikon Bosne i Hercegovine. Arndt Michael.. Beograd 1979. Mapa 2. Atanasovski Veljan. ZM. Beograd 1981.01.. (* Dašić Miomir. “Arhivska gra a o staklu i staklarstvu u Dubrovniku (XIV-XVI vek). Arslanagić Miralem – Isaković Fahrudin. “Veljan Atanasovski.. Tom IV”: Arheološka karta regija 20-25. 9. Mapa 3.10. Arheološka karta regija 1-7. (* Petrović ur ica. Tom I”. Arheološka karta regija 8-13. pomoćne historijske nauke 33 26. Balkanološki institut. 951. 220-231. Oslobo enje 36/10660. “Arheološki leksikon Bosne i Hercegovine. “Arheološki leksikon Bosne i Hercegovine. 28. Naši razgledi XXVII/24. Arheološka karta Bosne i Hercegovine.. Istorijski institut. Berić Gojko. 18 karata. Balcanica 11. 1978.

41. Andreis Pavao. Badurina An elko. biljezi identiteta. Mostar 2000. “Leksikon ikonografije.. Banac Ivo. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Babić Anto – Kovačević Desanka. 123. Balta Ivan. 394-395. Epigrafika. SNL-KS-Institut za povijest umjetnosti. Odjeljenje društvenih nauka 17.-2000.. 213-215. Zagreb 1983. liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva. Sofija 1990. 83-93. Najvažniji izvori za kršćansku ikonografiju (83-96). 30. JLZ Miroslav Krleža. (* Prlender Ivica. Zagreb 1995.. 43. Posebna izdanja 79. GZH. Apokrifi. Zbornik radova II/2. Branko Fučić. 38... Diplomatička analiza latinskih isprava bosanskog bana Tvrtka. Most XXVI/131 (42). Marijan Grgić. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. Šibenik 1986.. Liturgijska godina (380-381). Zagreb 2000. 45. 44. Zagreb 1984. Muzej grada Šibenika. 14. FF Tuzla 2000. Društvo i privreda srednjovjekovne bosanske države”. 49.) . Šibenski diplomatarij – Diplomatarium Sibenicense. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. (A-Nove)”. (A-J)”. Babić Ivo.. Andreis Pavao (Paolo). Zbornik šibenskih isprava.) 48. Babić Ivo. PCC Me ugorje. 42. (Uredio An elko Badurina. 11-20. 73-79. “Enciklopedija hrvatske umjetnosti 1.. Barbarić Josip – Kolanović Josip. 7. MH. 39.. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”.. Babić Anto.. Emilijan Cevc. HZ 53. Pregled pomoćnih povijesnih znanosti. Andreis Pavao. Zagreb 1991. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. 142-143. Zagreb 1984. Études balkaniques 3. Studenci 1995. 462.. Uvod u istoriju srednjovjekovne bosanske države. Zagreb 1992. Radovan Ivančević. JLZ Miroslav Krleža. Zagreb 1979. Dragutin Nežić i Doris Baričević)”. 80-85. Balta Ivan. 402. Sarajevo 1987. AV 34-35 (1991-1992). Prilog o historiografiji srednjovjekovne Bosne i Hercegovine. (A-J)”. Zagreb 1987. Osijek 2000.. "Prilozi za istoriju Bosne i Hercegovine I. Babić Marko. (Uredio Milenko Brkić). Zagreb 1984. Babić Ivo.. Kancelarija bosanskih vladara. Grbovi.) 50. 46. 265-268. (* Grakalić Marijan. JLZ Miroslav Krleža. JLZ. Božilov Ivan. 40. “Hrvatski biografski leksikon I (A-Bi)”. Badurina An elko. (A-J)”. (* Matijević Sokol Mirjana. HZ 40. 47. Mitar Dragutinac. ANU BiH.34 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Autori: An elko Badurina. Babić Anto.

62. JF 42. EJ 1. 1983).. 56. Radio Sa IX/30. Sarajevo 1984. Macan Trpimir. Ljetopis sutješkog samostana. Letić Branko. Sarajevo 1979. AD BiH. Bešlagić Šefik. Dijaci stećaka. Etnološki pregled 23-24.. Marulić XIII/4. Bešlagić Šefik. 16. “Arheološka problematika zapadne Bosne”. Bešlagić Šefik. Benac Alojz. 52. 225-226. Mostar 1984-1985. 61. Epitaf velikog kaznaca Nespine iz Malog Čajnog. Sarajevo 1984... 599-602. Benac Alojz.. 229234..) 57. 54. (* Ćorić Boris. Bešlagić Šefik. Veselin Masleša. Ljubljana 1983. Hercegovina 7-8.10. Arheologija (Bosna i Hercegovina). 324-327. 55. PKJIF XLIV/1-2. 15-22. 119-123. Biblioteka Kulturno naslje e. Ktitorski ćirilički natpis u Humcu kod Ljubuškog. 342. Dva srednjovjekovna ćirilička epigrafska spomenika u okolini Makarske... Mostar 1990. Islamska misao VII/78-79. 64. JLZ. Epitaf Vignja Miloševića u Kočerinu. 59. Ezhnological Work in Bosnia and Herzegovina from 1945. Sarajevo 1979. Sarajevo 1983. Sarajevo 1980. Odjek XXXVIII/22. Beograd 1986.... 58. Sarajevo 1985. Beograd 1985. (Priredio Ignacije Gavran).. 60. Bešlagić Šefik. Natpis vojvode Mastana u Drežnici. 309-313. 129-136.. 215-220. 867-875. Zbornik 1.. Benić Bono. Sarajevo 1988. Razvojne tendencije etnologije u Bosni i Hercegovini. Pudić Ivan. Most X/50. izdanje. 140-142. 134-136.. Bešlagić Šefik. to the Present. IA MI BiH 20. Bušatlić Ismet. 16. Odjek XLI/18. Epitaf kneza Radivoja Vlatkovića u Opličićima kod Čapljine. 2. Zbornik 1. Starinar 36. Beljkašić-Hadžidedić Ljiljana. Epitaf Vlatka Vla evića. 53. Zagreb 1980. Bešlagić Šefik. Sarajevo 1986. Pregled LXXIV/7-8. 65-73. 3738. 7-15. Beograd 1979. 368. . Beljkašić-Hadžidedić Ljiljana. Zagreb 1980. Ćošković Pejo. Beljkašić-Hadžidedić Ljiljana.. historiografija. 63. Bešlagić Šefik. Prilozi XXI/22. Uvodne napomene o stanju i perspektivama razvoja arheološke nauke u Bosni i Hercegovini. Mostar 1983.. Godišnjak 9. pomoćne historijske nauke 35 51. Razvojne tendencije u etnologiji u SR BiH u periodu izgradnje socijalističkog društvenog ure enja u Jugoslaviji. kongresa jugoslovanskih etnologov in folkloristov (Rogaška Slatina 5-9. Beograd 1988. Sarajevo 1985.. Most XI-XII/55-56.Izvori. 31-43...

Inventar ćirilskih rukopisa u Jugoslaviji (XI . Zagreb 1995. “Jugoslovenski književni leksikon. 87-105. JLZ. 69. 39-61. Arheografski prilozi 1. Ćirilska paleografija i kodikologija u Jugoslaviji. Zagreb 1986.36 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Numizmatika (484-486). 105106. 78.. 73. 70. Başbakanlik Devlet Arşiveleri Genel Müdürlüğü.) 72. Ankara 1995. Beograd 1984.. 68. Sarajevo 1979. 66. Bucareşti 1985.. 65. Ćiril-Konstantin i Svetopolk u Ljetopisu popa Dukljanina. Česmički Ivan (74).. Beograd 1979.. Grškovićev apostol. LII + 1299. Hagiografije (238). 143-156. Knowledge. Prvo odeljenje.. C. (K-Ren)”. Bratulić Josip. Beograd 1999.-2000. “Bosna – Hersek bibliyografyasi I-II (A Bibliography of Bosnia – Herzegovina)”. Leksikon hrvatske glagoljice.. Sarajevo 1985. Bjelogrlić Vesna – Popović Tanja – Špadijer Irena. 74. Bogdanović Dimitrije. ŠK. Arheografski prilozi 8. Dokümentasyon Daire Başkanliği. Mircea Ion-Radu. Bilić Josip. Rijeka 1996. Beograd 1986. Bratulić Josip. Yayin Nu: 16. Boškov Živojin. “Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture”. 637-638. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. 39-45. Skraćenice najstarijih srpskih rukopisa. Beograd 1982. X + 289. Başbakanlik Devlet Arşiveleri Genel Müdürlüğü. Bratulić Josip.. NEV XXXV/1-2. MS. GDI BiH 28-30 (1977-1979). (* Vranić Silvana. Beleg. Zbornik za istoriju. 67. 2. Zagreb 1995. XLVI + 410. 76. 276-281. Zagreb 1980.. EJ 4. izdanje.. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 2. Apokrifi (27). Bilić Josip. Glasnik Društva 8. Boba Imre. 75. “Enciklopedija hrvatske umjetnosti 1. 38-39. (A-Nove)”. Novac. Drugo dopunjeno izdanje”. Novac (472-475).) . 288-289. SANU. Knjiga 31. godine. (* Stanić Radomir.XVII veka). Slavenska (hrvatska) filologija (592). T. Minerva. 71. Revue des études sud-est 22/3.. Pitanje autentičnosti fojničke ahd-name Mehmeda II iz 1463. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. C. Bogdanović Dimitrije. JLZ Miroslav Krleža.. Zagreb 1987.. Fluminensia VIII/1-2. Yayin Nu: 8. “Bosna – Hersek bibliyografyasi (Bosnia – Herzegovina bibliography)”. 77. Boškov Vančo. T. 617-618. Ankara 1993. Dokümentasyon Daire Başkanliği. jezik i književnost srpskog naroda. Novi Sad 1984. Blagojević Miloš.

Brković Milko. Radovi Zavoda 33.. 85. 86. Zadar 1987.II. 202-210. 81. CCP XIV/25. VIII. VIII). Radovi 26. RPZ 13 (1986-1987). Zagreb 1990. 59-69. 38-52. do 15. IZ 10. Zadar 1991. Diplomatičke formule latinskih povelja bosansko-humskih vladara i velmoža od XII do XV stoljeća. 93. 1-18.. 88.. Hercegovina 6. 225-236. CCP XII/22... Zadar 1991. 141-150 84. Brković Milko. Radovi Zavoda 31. Četiri bosanske srednjovjekovne latinske isprave izdane Šibeniku. stoljeća. Zagreb 1997. Zadar 1985. CCP XIII/23.). RPZ 11 (1984-1985). izdana splitskom nadbiskupu Andriji Gualdo godine 1390. Zagreb 1988. (30.. Bosanske srednjovjekovne latinske isprave izdane Trogiru. Povelja bosanskog kralja Tvrtka I Mlečanima iz godine 1385. stoljeća. 107-118 91. (23.. Radovi Zavoda 33. Povelja bosanskog kralja Tvrtka I. Zadar 1990.. Latinske povelje i pisma bosansko-humskih vladara i velmoža od XII. . 7-17. Latinska povelja bosanskog bana Stjepana II Kotromanića iz godine 1333. 92. Bosanske srednjovjekovne latinske isprave izdane Splitu.. Zagreb 1985. Brković Milko. 83-105. Zagreb 1989. 83. 139-154. Vanjske karakteristike bosanskih latinskih povelja koje se danas nalaze u Dubrovniku i Veneciji. Biblijsko-teološke formule u latinskim poveljama bosanskohumskih vladara i velmoža od 12. Brković Milko. 87. Tri povelje Bribirskih izdane bosanskom knezu Hrvatinu Stjepaniću. 119-130. historiografija. Brković Milko. CCP XXI/39.. (15. 90.. pomoćne historijske nauke 37 79. Brković Milko. Latinska povelja bosanskog kralja Tvrtka I izdana Braču godine 1390. Značaj i važnost dviju bosansko-humskih isprava za povijest Makarskog primorja u XV. Mostar 1987. do XV. Brković Milko. 41-61. Zadar 1991. Zagreb 1991.. Banja Luka 1989. 109-125. Anali 28. CCP IX/15. Brković Milko. Radovi Zavoda 33. 89. Brković Milko. 133-148.). stoljeću.. Brković Milko. Brković Milko... CCP XV/27. Povelja bosanskog kralja Stjepana Ostoje iz godine 1417. Brković Milko. Brković Milko. Brković Milko. Dubrovnik 1990.. 80. Brković Milko.Izvori. 24-35. Srednjovjekovne latinske isprave bosanskih vladara izdane u Dubrovniku. Radovi 24. 82.

353-358.. 182-191. (Preveo Albin Vilhar). Budak Neven. Sarajevo 1992. Bubalo or e. 102. Brković Milko. "Obsidio Jadrensis" kao povijesno i književno djelo naše predrenesanse. Svezak 1”.38 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978... Radovi Zavoda 39. Svjetlo riječi X/116-117. 97. Zagreb-Tomislavgrad. 295-297. Zagreb 1980. 97-142. 440. Zagreb 1996. Knjiga 106. izdanje. Sarajevo 1986. 26-27. Diplomatička analiza srednjovjekovnih isprava o Duvnu.. 7. Beograd 1999.. Arhivi strani (Vatikanski arhivi). Čoralić Lovorka. Brković Milko. ‘Il Regno degli Slavi’ di Mauro Orbini e il ‘Copioso ristreto de gli Annali di Rausa’ di Giacomo Luccari. Mostar 1995. Bušatlić Ismet. Pisa 1979.. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”.”. Pisar (514). Zadar . Hrvatski institut za povijest Zagreb – ‘Naša ognjišta’ Tomislavgrad – Zajednica Duvnjaka Tomislavgrad-Zagreb.) . 104. 293-294. CCP XXIV/45. Kurtović Esad. Ladić Zoran. Djela 10.-7. Radovi Zavoda 42. 514. ZIRAL. 96. Radovi 23. (* Razum S.) 103. Latinska bosansko-hercegovačka srednjovjekovna kancelarija.) 95.. 159-161. Zadar 1983-1984.. Isprave hrvatskih narodnih vladara i latinske isprave bosanskohumskih vladara i velmoža. 541-556. U Jajcu izdane isprave bosanskih vladara.-2000.. Verdiani. Bulletin HDA 8/2. Sarajevo 2000. Zadar 2000. 2. “Camera apostolica (Obligationes et solutiones camerale primo 1299-1560). Monumenta Vaticana Croatica 1. Radovi Zavoda 40. GDI BiH 37. Beograd 1984.. Zavod za povijesne znanosti HAZU u Zadru. Brogi-Bercoff G. Buljan Stjepan.. Zbornik radova s me unarodnoga znanstvenog skupa ‘Duvanjski kraj kroz povijest: Tomislavgrad. Buhvald Volfgang – Holveg Armin – Princ Oto. 6. Vuk Karadžić Beograd. Godina 46.. Zagreb-Rim 1996. Zagreb 2000. 705. Zapisanije (Zapis) (217). Knowledge. Brković Milko.. “Duvanjski zbornik. 94. Sarajevo 1998.Mostar 1998. 177-180.. HAZU-HDA-KS-Papinski katolički zavod sv. 512-516.. Biblioteka rečnika. 98. 100. EJ 1. srpnja 2000. Kabes I/1. Novac srednjovjekovne Bosne.. JLZ. Zadar 1997.. BF VIII/13. Hrvatski narodni godišnjak 1999. 101. Studi slavistici in ricordo di C. Rečnik grčkih i latinskih pisaca antike i srednjeg veka (Tuskulum leksikon). Brković Milko. Lukšić Elvis Mislav. CCP XXIV/46. Jeronima. Zadar 1998. 99. 2000. 105. 25. Brlek Ivan Mijo. Novca nikad dosta. 249-250. Zagreb 2000. RPZ 10... (* Jalimam Salih. (* Čoralić Lovorka. Fontes 12. Croatica christiana. 505-510.

Čović Borivoj. Fontes 3. Studije za srednjovjekovnu diplomatiku i sigilografiju Južnih Slavena.) 108. HAZU-HDA. Posebna izdanja.. JAZU. Ćeman Hasan Mirza. Zagreb 1981.)”.. Sarajevo-Ljubljana 1993.. (1395-1399). Ćeman Hasan Mirza. Radovi 15. (* Ćepulić Tomislav. Mirjana Matijević-Sokol. (Sabrao Tadija Smičiklas. Series Berolinensis. “Codex “Christiani” nomine Hval (Potpuno faksimilirano izdanje originala iz Univerzitetske biblioteke u Bolonji)”. 198-200.. Sirotković Hodimir. Critobul (Imbbrius). 321. Zagreb 1999. Barjak i grb Bosne i Hercegovine. Zagreb 1980. Sarajevo 1976. Zagreb 1998. Zagreb 1982. Sarajevo 1989.. 116. Critobuli Imbriotae Historia. Zagreb 1992. Zoran Ladić.. XII + 643. "Bosna i Hercegovina u tokovima istorijskih i kulturnih kretanja u jugoistočnoj Evropi". Zagreb 1992. 132-135. Damir Karbić. “Codex diplomaticus Regni Croatiae. Zagreb 1997. ANU BiH. Supplementa. Grb i zastava Republike Bosne i Hercegovine. CCP XXII/42. 15-154 + Ilustracije (10 tabli + slike). Ljubljana 1978. (* Lučić Josip. ZM. KDM Preporod Zenica. JLZ. Corpus fontium historiae Byzantinae 22. “Safet Halilović. Svezak I... Knjiga 1. Diether Roderich reinisch. Arheološka nalazišta (Bosna i Hercegovina). svibnja 1463-28. Margetić Lujo. (1020-1270). historiografija.) 110. Ahdnama – Povelja bosanskim franjevcima (Uz 530. Jakov Stipišić)”. Zagreb 1998.) 109. Vesna Gamulin. (Priredili Josip Barbarić i Jasna Marković)”. 333-334. 111. “Codex diplomaticus Regni Croatiae. Svjetlost-ANU BiH. Zagreb 1990. XXVI + 411.. 236-237. Ćeman Mustafa. 506509. 115. svibnja 1993). (1379. EJ 1. 113. .-1394. HZ 45... JAZU.. “Codex diplomaticus Regni Croatiae. De Gruyter 1983. Gra a 22. Ljiljan II/20. Dalmatiae et Slavoniae. uredio Duje Rendić Miočević. pomoćne historijske nauke 39 106. 283. 112. ZČ 32/4. godišnjicu /28. 2. Čović Borivoj. Odjeljenje društvenih nauka 18. Berolini/Novi Elboraci. Zenica 1993. 145-152. 107.. 140-141. Centar za bosanske studije. Perspektive arheoloških istraživanja u Bosni i Hercegovini. 24-25. Zbornik 17. 765.) 114. (* Voje Ignacij.Izvori.. Rajka Modrić.. Dalmatiae et Slavoniae XVII. Čremošnik Gregor. 15. Sarajevo 1986. Dalmatiae et Slavoniae XVIII. dopunili i priredili Miljen Šamšalović. Behar I/2. (* Kurelac Miroslav. izdanje. Restitucija bosanske državnosti (Izbor priloga i dokumenata)”.

127. Odbor za istorijske nauke. izdanje. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. EJ 3... 16-17. Dopune i objašnjenja.. Istraživanja iz oblasti istorije. Stari srpski zapisi i natpisi.. Beograd 1997. Ćirković Sima. 118. Zbornik za istočnjačku istorijsku i književnu gra u (18-19). Ćirković Sima. Istorijski izvori o kosovskom boju. Beograd 1999.-2000. Zbornik za istoriju. 119. Beograd 1982. vojnici. (Grb: ilustrovani osnovni pojmovi). 7-23. 117.40 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.. 167-196. Naučne komunikacije 6. Knowledge. izdanje. Ćirković Sima. Heraldika 1. “Leksikon srpskog srednjeg veka”. “Mauro Orbini. Rabotnici... SANU-Istorijski muzej Srbije-BIGZ. Diplomatika (Srbija). Ćirković Sima. His life and work.. Equilibrium. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Ćirković Sima – Mihaljčić Rade. (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić). 437-478. Beograd 1982. 476-477. 271-273. Ćirković Sima – Mihaljčić Rade.. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Ćirković Sima. izdanje 1988. IX-XV. 125. 1983. Knjiga I” (Priredio Ćirković Sima). Biblioteka Dimenzije istorije 1. Reč autora. izd. JLZ. 130. 7-17. Univerzitet umetnosti u Beogradu. Ćirković Sima. Beograd 1997. Arhivi (Srbija). 129. duhovnici. Biblioteka Civilizacije. Zagreb 1980. jezik i književnost srpskog naroda (25-26). 126.. Pred nasle em srpske medievistike sredinom XX veka. Beograd 1997. 2. “Bitka na Kosovu 1389. EJ 1. Ćirković Sima. 124. Ćirković Sima. 18. 2. Knowledge. Ćirić Miloš. Kolo 75. Sarajevo 1986. JLZ. 122. Zagreb 1984. 121. Arhivi. SKZ. Galerija 65. Diskusija. Knowledge. “Stojan Novaković. Beograd 1999. 128.. 19-21.). Ćirković Sima. Stari srpski zapisi i natpisi (Prikupio i popravio Vladimir Ćorović). Društva srednjovekovnog Balkana”. 144. SANUNBS-MS. Otto Sagner. Istorija i tradicija”. Predgovor. Pesaro 1601”... Beograd 1997. ANU BiH. Predgovor. Knjiga 496. 120. Ćorović Vladimir. 1-61. Beograd 1989. Spomenici na srpskom jeziku (18). . Fototipska izdanja 4. Uz prvu knjigu Starih srpskih zapisa i natpisa. “Sima Ćirković. (1. godine”. VII-XI. Illyricum sacrum (19). "Naučno-stručni kolokvij o izvedbenom projektu Društvenog cilja XIII/2". München 1985. Fontes rerum Slavorum meridionalium (31). Ćirović Dragan. Knowledge. 123. Pešić i sinovi. 2. Il Regno degli Slavi. “Ljubomir Stojanović.

.09. 139. Sloboda XXVI/616. Nastava istorije 3-4. Südostforschungen 58. Vojinović Perko. 11.05. Zagreb-Motavun 1998. 245247. The Museum of Croatian archeological Monuments. 298-306. Povijesni prilozi 17 (1998). Beograd 1999. G. 562-564. K. “Pejo Ćošković. 7.) . Obavijesti HAD XXIX/2. Hrvatska obzorja V/2.. Muzej hrvatskih arheoloških spemenika Split-Općinsko hrvatsko vijeće obrane Livno. 187189. Dadić Žarko. Titograd 01.. Split 1997. Split 1997. Split-Livno 1994.. Delonga Vedrana.. Banja Luka 1988. Prosvjetni rad XXXVIII/13-14. Ćosić Stjepan. "Livanjski kraj u povijesti. (* Birin Ante. 6. 19. Delonga Vedrana. 135. Zagreb 1989.. 1988. Zagreb 1997. Institut za istoriju Banja Luka. 137. Zagreb 1994. Muzej hrvatskih arheoloških spomenika). Svijet III/97. Titograd 1989. 7. 227-236.-15. Prilozi. Deletić Zdravko. 48-49... NIO “Univerzitetska riječ”-Univerzitet Veljko Vlahović. 80-82. Emanuel Grk... Bilten I/2. Zagreb 1999. Vojinović Perko. 9. Božić-Bužančić Danica. (* Deletić Zdravko. Jakšić Nikola. 132. 280-283. Zlatnici (242-243).. Titograd 28. 133-189. Povijesno podrijetlo hrvatskih naziva mjeseci. 1988. Coimbra 1998. Strčić Petar. (Latinski epigrafski spomenici u ranosrednjovjekovnoj Hrvatskoj. Novac (441-444). Titograd 1988. Sarajevo 1998. Zagreb 1997. 38... Split 15... Studije i monografije 3. 11. (Forum).06. Ćošković Pejo.. 328. Zadar 1995. 19. Mogućnosti XLIV/7-9.. Jakšić Nikola.06. “Hrvatski biografski leksikon IV (EGm)”. Ovdje XX/230-231.. Sloboda XXVI/615. Titograd 04.04. Dašić Miomir. 134.”. S. 123-145. 306-307. Split 1996. AV 37. 216-218. Arhiv Hrvatske. Prilozi Instituta za arheologiju 13-14 (1996-1997)...Izvori. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. The Latin Epigraphic Monuments of Early Medieval Croatia. Biblioteka Udžbenici. 81-88. Zagreb 1988. 1988. Božić-Bužančić Danica. 639.. 133. Dinar (152-154). Latinski epigrafički spomenici starohrvatske županije Livno.. Hortus Artium Medievalium 4.. 1988. Uvod u istoriju sa osnovama pomoćnih istorijskih nauka. Conimbriga 37. Zagreb 1999. 484-486. 1988. ljetopisac. Ivanišević Milan. Povijesni prilozi 15 (1996).. Pobjeda 44. Knowledge. 201-203.. Deletić Zdravko. Prinos poznavanju tajništva i arhiva Dubrovačke Republike. Bosanska kraljevina u prijelomnim godinama 1443. Monumenta Medii aevi Croatiae 1. Titograd 1988. 136. Rapanić Željko. München 1999. Rapanić Željko. Ivangrad 15. Ivangrad 01. Ćirković Sima.. historiografija. S.-1444. Hortus Artium Medievalium 4.. Zbornik radova". D.06. Steindorff Ludwig. 1998. Više od simbola.. A. Ćošković Pejo. Pobjeda 44.. Barroca Mário Jorge. 247-249. pomoćne historijske nauke 41 131. Radovi Zavoda 37. Zagreb 1998. Rapanić Željko. Vaspitanje i obrazovanje 1.. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Zagreb-Motavun 1998.. Ćuk Ruža.) 138. 85-87. Slobodna Dalmacija.

. Fišić. Mostar 1999. Stari bosanski tekstovi (25-299). Duraković Esad. Ivan. Arhivi strani (Turski arhivi) (291-293). 146. “Zbornik radova sa Znanstvenog skupa u povodu 500. S njemačkog preveo Ladislav Z. 4.. . Rimski izvori o propasti bosanskog kraljevstva. ITRO Naprijed... Pribor za pisanje. Sarajevo 1997. 2. godine. (* Dukat Zdenka.. Dolenec Ivislav. PCC Me ugorje. Sfragistika / Seals (8586). Zagreb 1987. (O starim bosanskim tekstovima (7-24). 146-150. Sarajevo 1990. FTS-Franjevački samostan Fojnica. Od početka do danas. Preporod XXVII/627. obljetnice smrti Fra An ela Zvizdovića”. JLZ. Odjek LIII/3-4. Zagreb 1993. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine.) 144. Propast Bosne u ljetopisu fra Ivana Stražemana (Kopijarevića). 2 prepravljeno i dopunjeno izdanje. Bilješke o tekstovima i autorima (301-380). EJ 1.. Obavijesti HAD XXV/3. 56-64. 142. 140. FojnicaSarajevo 2000. VIII + 1161. ur ev Branislav. 149. Dodatak 3.) 151. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”. izdanje. Biblioteka Stećak 4. or ić Petar. Sarajevo 1997. (Urednik Enes Duraković).-1804. 41. Muzej hrvatskih arheoloških spomenika. Džambo Jozo. 2.. Sarajevo 1998. (Dvojezično) 141. 259-264.42 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. izdanje. radne marke. Konfesionalnost i nacionalnost Bosne i Hercegovine (Predemancipacijsko razdoblje 1463.. 148. 416. Delonga Vedrana. (* Akmadžić Hazim. Latinsko-hrvatski rječnik (Reprint izdanje). Džaja Srećko. Dizdar Mak. Kovani novac. 150. Drljić Rastko. “Srećko Džaja. Hrvatska numizmatika. Split 1996. Beograd 1999. (Prvo izdanje 1971.. Antologija starih bosanskih tekstova. 3 promijenjeno izdanje”.-2000. Autorizirao i nadopunio autor. Istorija srpske ćirilice (Paleografsko-filološki prilozi). izdanje. Ljiljan VI/258.)”. privatna izdanja kovanog novca – žetoni. 87-88. Knowledge.. “Geschicht von der Turckey” Jörga iz Nürnberga s izvješćem o propasti Bosne 1463.) 145. 192. Stari bosanski tekstovi. Ahdnama (43). Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Sarajevo 2000. 26. Studenci 1995. Dizdar Mak. Numizmatika / Numismatics (79-84). “Bribir u srednjem vijeku. papirni novac. Beograd 1987. Orijentalistika – problemi metodologije i nominiranja. or ević M.. Zagreb 1980. 239-248. Svjetlost. 147. 568-571.. Divković Mirko. Napomena (407-410). Zagreb 1993. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. (Uredio Milenko Brkić). Izdavačka kuća Alef. Prvi hrvatski bankovni muzej Privredne banke Zagreb. Duraković Esad. ZIRAL 105. 143.

. “Enciklopedija Jugoslavije. II”. Marulić XIV/2. VI”. V”. JLZ. Biblioteka Odrednice. Südostforschungen 40. 1985. 155. Zagreb 1995. Banja Luka 25. Povijesni prijepori”. “Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture.01. Zagreb 1990. Beograd 1980.) 165.. (A-Nove)”. 164. 18.) 166. “Bošnjačka epigrafika (Priredio Sulejman Grozdanić). Zagreb 1984. Zagreb 1986. historiografija. (* Macan Trpimir. 156. (* Steindorff Ludwig. Miscellanea 8. Einhard. Život Karla Velikog. “Enciklopedija Jugoslavije. (* Perva Bajro. Beograd 1997. 160. Bošnjačka književnost u 100 knjiga. Glas 42/4309.. urić Ivan. “Epigrafika na narodnom jeziku (Srednji vijek)”. 153.. Südostforschungen 57. ur ev Branislav. Knjiga 6. “Enciklopedija Jugoslavije.. 158. Islamska misao XIII/15. I”.. Zagreb 1992. 403-404. 199-206. München 1998. JLZ. JLZ. Beograd 1986. Zagreb 1980. 154. JLZ. XXIII + 776.. Wien 1978.. (* Vrnjak Hajrudin. 163. (10 nenumeriranih stranica + 640). Romejski govor i jezik Konstantina VII Porfirogenita. XV + 743. ŠK. Preporod XXIX/658. XX + 731. JLZ. Eckhardt Thorvi..) 161.. 83-91. . Zagreb 1980. VIII + 911. Macan Trpimir. XXIV + 751. Zagreb 1981. Isprave kotorskih notara iz XV stoleća. (Uredio Blagota Drašković)”. XXXI + 768. “Enciklopedija hrvatske umjetnosti 1. Sarajevo 1991.. izdanje.. MH. Biblioteka Prošlost i sadašnjost. 162... “Enciklopedija Jugoslavije. Zagreb 1988. Defter. Zagreb 1982. XX + 821. BZK. Zagreb 1984. 396-398.... Eine Sonderform der westlichen Kyrillica. 7. Österreichische Osthefte 20/1. “Enciklopedija Jugoslavije.Izvori.. Beograd 1990. Knjiga 1”. Sarajevo 1999. “Enciklopedija živih religija”. Dubrovnik 1992. XXIII + 776.. XXVI + 748. 543-545.. Kessler Wolfgang. 159. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 37-107. 2. IV”. JLZ. Fejić Nenad. Leksikografski zavod Miroslav Krleža.. 183-192. (* . EJ 3. 65-66. Ogranak Dubrovnik. “Enciklopedija Jugoslavije. Die Bosančica. München 1981. pomoćne historijske nauke 43 152. Sarajevo 1999. “Trpimir Macan.) 157. Izdavačko preduzeće Preporod.. JLZ. Knowledge. III”.) 167. 7-90. 109-137. Nolit... ZRVI 24-25.

. godine.44 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Fine John J. Ogranak Dubrovnik. Beograd 1978. IČ 27. Prilozi 29. Kotorska kancelarija u srednjem veku. 19-53. 33-40. Numismatik. 107126. Beograd 1980.. Fisković Igor. Širenje kruga izvora o Kosovskom boju. izdanje. Dubrovnik 1987. 67-80. Slovar numizmata. Acta Bosne potissimum ecclesiatica cum insertis editorum documentorum regestis ab anno 925 usque ad annum 1752. 179. 175.. SANU. MH. Fejić Nenad. Biblioteka Prošlost i sadašnjost. 174. Reljef renesansnog Dubrovnika”. Struktura 30. EJ 4. Etnologija (Bosna i Hercegovina). Dubrovnik 1993. EJ 1. 5-62. 2. 2. Ferjančić Božidar. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 178. Sarajevo 1987. Fengler Hajnc – Girou Gerhard – Unger Villi. Istorijski institut. Bizantsko-južnoslavenski (Vizantijsko-južnoslovenski) odnosi (Vizantijski izvori o Slovenima) (761-763). . Ferjančić Božidar. (* Ćirković Sima. Knjiga 7. Fejić Nenad.. MSHSM 23. Dokumenti o prodaji i osloba anju bosanskog roblja iz Bosne i Dubrovnika u Kataloniji (XIV i XV vek). Transpress lexikon. Zagreb 1980.. Fisković Igor. Beograd 1997. “Historiografija o Bosni i Hercegovini 1980. Notes sur la traîte des Esclaves de Bosnie a Barcelone au Moyen Age.. Estudis historics i documents del arxius de protocols 10. 435-442. JLZ. Fekeža Lidija. Dubrovnik XXX/1-3. Collegit et digessit Eusebius Fermendžin. Beograd 1990. (Prevod s njemačkog na ruski M. Berlin 1976). Bizantologija (Vizantologija) (Srbija) (752-754).. G. Beograd 1982. Fejić Nenad. 3-32. 170. Djelo Filipa de Diversisa kao izvor poznavanju umjetnosti i kulture Dubrovnika. 168. Fejić Nenad.. Willy Unger.. 177. glave spisa De administrando imperio. godine. Barcelona 1982. Zagabriae 1892. Fermendžin Euzebije. Moskva 1982. 169. Radio i svjaz. Osvrt na arheološku historiografiju srednjeg vijeka 1983. 167.-1998”.. Djelo Filipa de Diversisa kao izvor poznavanju umjetnosti i kulture Dubrovnika. Filipović Milenko. GDI BiH 38. Knowledge. 172. Sarajevo 2000.-2000. Arsenjeva) (Heinz Fengler. 328. 107-109.-1999. Miscellanea XXII/10. izdanje. 171. “Kosovska bitka u istoriografiji”. Zagreb 1986. JLZ.) 176. Novootkriveni izvor o prilikama u Bosni 1400.. ZRVI 18. Gierow Gerhard. 173. Zbornik radova 11. “Igor Fisković. Bizantologija (Vizantologija) (748-749). JAZU. 25. 70-71.. A.

Deković Darko. 81. Glagoljska početnica. Frane Pero.. Tandarić Josip. Obavijesti HAD XV/1. 276-281. Fučić Branko. 7-10. Rekonstrukcija glagoljskih natpisa u Humu. Benja. 7. d’Hist.. Flašar Miron.) 186.. Fluminensia VIII/1-2. Sarajevo 01. Rad JAZU 381. Pazin-Rijeka 1985. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. pomoćne historijske nauke 45 180.. Zagreb 1995. Kulturno-povijesni vidovi glagoljske epigrafike.. 190. 155-158. (S latinskog preveo Miron Flašar).. De Diversis de Quartigianis Filip. Firentinska republika čestita kralju Tvrtku na pobedi u Kosovskoj bici. 189. Eparhija raško-prizrenska Prizren-Bogoslovni fakultet Beograd. (KUN VI/162). NEV XXXII/1-2. Glagoljska epigrafika. Radio Sa XIII/45. XI + 422. Eccl.. Sarajevo 1984. Slovo 35. Šanjek Franjo. Staroblgarska literatura 17.. Dogramadžieva Ekaterina. (A-Nove)”. Bešlagić Šefik.. “Enciklopedija hrvatske umjetnosti 1.08. Zagreb 1982.. Arhivist XXIX/1-2.. Znanstvena istraživanja i izdavanje arhivske gra e Dubrovačkog arhiva. Fučić Branko. Zagreb 1985..) 188. 127-135. 451-457.. Beograd 1979.. 187. 180. 37-55. Hercigonja Eduard. Beograd 1999. 185. Dubrovnik 1997. Rev. 183. Knowledge.. Sofija 1985.. KS. Oslobo enje 41/12941. 135-189. Beograd 1997. 293-295. VHDA 27.. Fučić Branko. Byzantinoslavica 47/2. 184. Istra XXI/1-2. Bešlagić Šefik. Glagoljica na natpisima u Bosni i Hercegovini.. Razred za likovne umjetnosti 8. 6-7. kulturno-historijski vidovi. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 562-563. 150-151. Rijeka 1996. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 236-237.. Zagreb 1981. JAZU. Djela 57. Zagreb 1983. Fotić Aleksandar. Rijeka 1995. Fisković Igor. Zagreb 1986. Fučić Branko. Stipčević Aleksandar. 255-267. 172-178. (* Tandarić Josip. CCP VII/11.. 57. 191. Fučić Branko – Kapetanić Niko.Izvori... 26. Prizren-Beograd 1989. Defter.. Fučić Branko. Monumenta turcica historiam Slavorum meridionalium illustrantia. 120-124. Glagoljski natpisi. Pula 1983. Foretić Vinko. Prag 1986.. Zagreb 1983. Anali 35. “Zadužbine Kosova (Spomenici i znamenja srpskog naroda)”. Sarajevo 1982. 182. Glagoljski natpis u Konavlima.. Munić D. historiografija. Zagreb 1978. 38. 1984. 181. (* Vranić Silvana. CCP V/8. Pucko G. Sarajevo 1983. Odjek XXXVI/8. Knowledge. Razred za filologiju i Razred za likovne umjetnosti. 1986. Vasilij. Fotić Aleksandar. 132-147. . 140-141.

194. Kršćanin – Janičar o Bosni XV. Ploča velikog suca Gradješe (Gradiše). Svjetlo riječi. 198. 195. Svjetlo riječi V/47. “Fra Bono Benić. Gavran Ignacije. Svjetlo riječi I/4-5. Visoko 1983. HM II/7-8. 205. 10. Sarajevo 1981. Naša dragocjenost u Carigradu (Misal vojvode Hrvoja). 193. Ljetopis" (Priredio Gavran Ignacije)... Biblioteka Kulturno naslje e. 117-123. Visoko 1983.. Naš najstariji ljetopis (Ljetopis popa Dukljanina). 7-11. Sarajevo 1992.. Knjiga 1. “Ignacije Gavran. Fučić Branko – Kapetanić Niko. Sarajevo 1988. (Najznačajniji arheološki spomenik s područja Zenice). Knjižnica Baština. Sarajevo 1990. 218-221. (Najznačajniji arheološki spomenik s područja Zenice). Svjetlo riječi. Knjižnica Baština. Uvod. “Ignacije Gavran. 206. Gavran Dragan. Svjetlo riječi X/106. Gavran Ignacije. Ploča velikog suca Gradješe (Gradiše). Svjetlo riječi IX/93. 12-13. Putevi i putokazi (Niz članaka o našoj prošlosti)”. 110-116.. Odakle današnji grb BiH?.. 5-27.-2000. (Jezične. Knjižnica Baština. 527. Gavran Ignacije. Biblioteka Kulturno naslje e. 200. 10-11. Veselin Masleša... Gavez Eduard. Kulinova povelja. Povelja bana Kulina Dubrovčanima iz 1189. Putevi i putokazi (Niz članaka o našoj prošlosti)”. Gavran Dragan. Putevi i putokazi (Niz članaka o našoj prošlosti)”.. godine. Zenica 1998. 215-217... 199. Gavran Ignacije. Sarajevo 1994.. Ljetopis sutješkog samostana”.46 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Veselin Masleša. Svjetlo riječi. Gavran Ignacije. Dubrovnik Annals 3. HM II/7-8. Gavran Ignacije. 196. Sarajevo 1988. stoljeća. 202. “Ignacije Gavran. (Priredio Ignacije Gavran). 10-11. Gavran Ignacije. Gavran Ignacije. stoljeća. 201. 12-13.. Kršćanin – janičar o Bosni XV. Sarajevo 1987. Uvod. Čudan napadaj. 19-23. Gavran Ignacije. Gavran Dragan. 203. Gavran Ignacije. Sarajevo 1998. Knjiga 1. 222-226. 204.. Kulinova povelja. Sarajevo 1979. 197. vjerske i druge refleksije). A Glagolitic Inscription in Konavle. Knjiga 1. 18. "Fra Nikola Lašvanin. Sarajevo 1998. 192. Ahdnama. Krijesnica V/12. Stećak I/4.. Zagreb-Dubrovnik 1999. Sarajevo 1988. . Svjetlo riječi I/7.

Sarajevo 1998. (Niz članaka o našoj prošlosti)”. Glavaš Tihomir. 217.Izvori. 214.. 215. 219. Sarajevo 1992. Goldstein Ivo. GZM (A) 44. Göllner Carl. Zagreb 1991. 218. (Niz članaka o našoj prošlosti)”. “Chronica unnd Beschreibung der Türckey (Mit einer Einführung von Carl Göllner). 167190. Historiografski kriteriji Prokopija iz Cezareje... Dalekosežno djelo (Kraljevstvo Slavena M. 211. Sarajevo 1989. Knjižnica Baština. 208. Sfragistika (162). ANU BiH. “Ignacije Gavran. Svjetlo riječi. 249-252. Gošić Nevenka. Naša dragocjenost iz Carigrada (Misal vojvode Hrvoja). Sarajevo 1997. ZRVI 24-25. ANU BiH. Knjiga 6. Gavran Ignacije. Odjeljenje društvenih nauka 23. 7-22. 276-282. pomoćne historijske nauke 47 207. 25-101. 62-97. Svjetlo riječi X/109-113.. Putevi i putokazi II. Druga ostava bosanskog novca iz Ribića kod Konjica. Posebna izdanja 90. Hronologija (Kasni srednji vijek) (91). Kritičko izdanje Povelje bana Kulina. Glavaš Tihomir. Sto pedeset godina publikovanja i proučavanja povelje bana Kulina. Numizmatičke vijesti 44. Dalekosežno djelo (Kraljevstvo Slavena Mavra Orbinija). 210. 14-15. "Osamsto godina Povelje bana Kulina". Glavaš Tihomir. Gavran Ignacije. Knjiga 7. Gavran Ignacije. 212. Bosansko obilježje (Uz državni grb Bosne i Hercegovine). Svjetlo riječi. Epigrafija (Kasni srednji vijek) (74). Livno 1995.. Gavran Ignacije. historiografija. AL BiH. Sarajevo 1988.. Historiografija o Prokopiju iz Cezareje. Svjetlo riječi XV/172. Sarajevo 1989. 233-266. Opšti leksikografski dio. Knjiga 6. 12-13. . VII + XXVII. "Osamsto godina Povelje bana Kulina". Paleografija (Srednji vijek) (135).. 209. Gošić Nevenka.. Putevi i putokazi III (Niz članaka o našoj prošlosti)”. Druga ostava bosanskog novca iz Ribića kod Konjica. Einführung.. 253-258.. Posebna izdanja 90. Svjetlo riječi. ZM. Zagreb 1985. 74. Böhlau Verlag-Köln-Wien 1983. HZ 38. Knjižnica Baština. 216. Schriften zur Landeskunde Sieben-bürgens. 213. “Ignacije Gavran. Band 6”. “Ignacije Gavran... Beograd 1985. Gavran Ignacije. Naš najstariji ljetopis. Orbina). Putevi i putokazi II.. Goldstein Ivo. Odjeljenje društvenih nauka 23. 45-59. Sarajevo 1989. Heraldika (89). Livno 1995. Knjižnica Baština. Tom I.

Stammtafeln (Mit Unhang: Calendarium medii aevi). Ladić Zoran. 224. 232.. 231. Grafenauer Bogo. Radovi 31 (1998). 220. Kolo VI/1. do 28. 287-298.. Zentralantiquariat der Deutschen Demokratischen Republik. Švab Mladen.. 228. Bosnae. Gross Mirjana. 1996. Golden Marketing. Dubrovnik 1985.10. POF 28-29 (1978-1979). München 1983. Hrvatska crkvena srednjovjekovna sfragistika. Zagreb 23. postignuća. HZ 36. Grakalić Marijan. Hrvatski grb (Grbovi hrvatskih zemalja). Posebna izdanja 3. Zagreb 1980. Miklošičeva Monumenta serbica spectantia historiam Serbiae. 11-60. 471. Vjesnik 57.. Ljubljana 1992. 373. 463-474. 244-246. (* Kessler Wolfgang. Zagreb 1997. (* Strčić Petar.) 225. smjerovi. Das Regnum Sclavorum als historische Quelle und als teritoriales Substrat. 229. Švab Mladen. 460. München 1979. Sarajevo 1980. Razvoj. Südostforschungen 38. Zbornik 17. Zagreb 1983. Hadžijahić Muhamed. Zagreb 1994. Hadžijahić Muhamed. Dubrovnik XXVIII/4.. 221. Biblioteka Povijesna istraživanja. Historijska znanost. Zagreb 1996. Agičić Damir.. 457-462. Nakladni zavod MH. 1990. Obdobja 13. Başbakanlik Arşivi Genel MüdrlüĹü – Arhiv Predsjedništva vlade. Zagreb 1998.. Raguzii.. Leipzig 1983. Zagreb 1996... ČSP XXVIII/3.. Čoralić Lovorka. 61-84. 215-236. Institut za hrvatsku povijest-Liber. Novi Liber-Zavod za hrvatsku povijest FF Sveučilišta u Zagrebu. Zagreb 1999. Zagreb 1999. Pregled hrvatske diplomatike s bibliografijom.48 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. (* Ladić Zoran.. . Gross Mirjana. Vjesnik 51. Ljubljana 1980. Grubišić Vinko. CCP XXII/42. 193-220. Sveučulište u Zagrebu. Korijeni. 483. Struktura in tehnika zgodovinske vede (uvod v študij zgodovine). Knjižnica Znamen..) 223... 377.) 226. Biblioteka Historiae. 437-440. Misteriozno djelo ‘Methodios’ i različita mišljenja o njemu. Gulin Ante. Günday Dündar. Zagreb 1990. Zagreb 1976. Filozofska fakulteta Univerze. Reprint der Originalausgabe 1877. Grote H. 9. Grdina Igor. XIV + 556 + 24. oblik. Suvremena historiografija. Starine JAZU 58. Gulin Ante. traganja.. 126.10. (* Švab Mladen. 539-552... Südostforschungen 42..) 230. Knjiga 2. 227. Zagreb 17.. Kako su nastali najstariji naši ljetopisi. Miklošičev zbornik (Mednarodni simpozij v Ljubljani od 26. junija 1991).. Zagreb 1998. Hrvatska revija XLIV/176-177. 656-666. 18. 160-164.-2000..

) 242.. 188-190. 237. (Sabrala i uredila Verena Han)”. Balkanološki institut.. Zbornik MS za likovne umetnosti 15. Beograd 1982-1983. 45-473. Posebna izdanja 11.. Balkanološki institut. 7-10.. 145-147.. 2. historiografija. Zagreb 1993. Zagreb 1982. 14 + 800.Izvori. Beograd 1983. 246. Hercigonja Eduard – Vukomanović Slavko... 178-182. Stanić Radomir. 235. Herkov Zlatko. JLZ Miroslav Krleža. izdanje. Han Verena.. Hercigonja Eduard. Leksikografski zavod Miroslav Krleža.. Hanžeković Marijan.. SANU. Zagreb 1984. 295-297.. Novi Sad 1979.. JLZ. 645. 454-457. 2. Zagreb 1989. 241.)”. Anali 21. Sveske Društva 14. Zagreb 1984. 245.. (* Čoralić Lovorka. 391398. 2. Arhivska praksa 3. EJ 2. Zagreb 1993. Dinar.. Bosančica. “Historiografija o Bosni i Hercegovini 1980. XVI + 779. Zagreb 1996. 243. 307-316 + 2 strane sa 4 slike. O hrvatskom grbu i zastavi. JLZ. Heres Tomislav. JLZ. izdanje. 333-342. “Hrvatski biografski leksikon III (Č. (* Kožar Azem. EJ 3.. Zagreb 1999. (* urić J. 234. Dubrovnik 1983. Sarajevo 2000. EJ 3. Mjere (Dubrovačka Republika).) 247. 1119. Hamm Josip – Redakcija EJ. izdanje. “Hrvatski biografski leksikon I (A-Bi)”. Dva epitafa u Iloku. Tri veka dubrovačkog staklarstva (XIV-XVI vek). Zagreb 1984.. Institut za istoriju. Humac 1990. SANU. Horvat An ela. . Beograd 1981. JLZ. Han Verena.. Mitić Ilija. 137-138. JLZ. Zagreb 1983. XV + 766 (* Čoralić Lovorka. CCP XVII/32. “Hrvatski opći leksikon (A-Ž)”. XV + 784. 2. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Ćirilica. Zagreb 1986. Zagreb 1998. Kršni zavičaj 23. 88-92. Beograd 1979.. 244. izdanje. Prilozi 29. Glagoljica. “Hrvatski biografski leksikon II (Bj-C)”. 239.. EJ 3. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Povijesni prilozi 18. Zbornik Muzeja 2627. 286... 240. izdanje. Posebna izdanja 9.) 236.-1998”. pomoćne historijske nauke 49 233. Tuzla 2000.. 1754. 2. Predgovor. JLZ. 435-438. EJ 4. “Hrvatski biografski leksikon IV (E-Gm)”. “Arhivska gra a o staklu i staklarstvu u Dubrovniku (XIV-XVI vek). 238.

Serdarević Mensur.-2000. 249.08. Svjetlost.. 1998. 1992. Jalimam Salih. Mostar 1997. Sarajevo 1978. 243-257. JF 39. Mitar Dragutinac. Branko Fučić. 95). Zenica 15.. RPZ 10. GR IZ BiH. Sarajevo 1998. (* Nilević Boris. Oslobo enje 55/17905. Radovi 23. Oslobo enje 54/17669.50 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 482. (KUN) 2. Imamović Enver.. 256.. (KUN) 7. (* Gabrić-Bagarić Darija. (Uredio An elko Badurina. Jalimam Salih. (* Tadić Katica. 251. Uvod u ikonologiju.04. Kakav je bio grb srednjovjekovne bosanske države. LX/11-12. 1992. IČ 25-26. Sarajevo 05. Pravopis srpskohrvatskih ćirilskih povelja i pisama XII i XIII veka. “Istorijski arhiv Kotor – Vodič kroz arhivsku gra u sa sumarnim inventarima muzejskih i crkvenih fondova i zbirki. “Leksikon ikonografije. Arhivska praksa 2. Istraživači bosanskog srednjovjekovlja. Sarajevo 10. Divan I/7. Ivić Pavle – Jerković Vera. Sarajevo 1978-1979. Marijan Grgić. 42-43... Novi Sad 1981. 401-404.08. Istorijska – Povijesna čitanka. JovanovićStipčević Biljana. 255. GR IZ BiH LX/1-2. SNL-KS-Institut za povijest umjetnosti. Tuzla 1997.. Pod znamenjem predaka (Kako su nastali grb i zastava BiH). Istorijski arhiv Kotor. 248. Kabes II/14.. Književni jezik XI/3. liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva. O bosanskom grbu. 267-285.. Sarajevo 1990. Tuzla 1999. 250. 1236-1240. Kadrić Omer.. Kurtović Esad. 253.) 254. Institut južnoslovenskih jezika. 11. Sarajevo 1998. Jalimam Salih. Kabes III/19. Isaković Fahrudin.. Svjetlost. Obiteljska pripadnost zadarskog kroničara Paulusa de Paulo. Autori: An elko Badurina. 151-155. Kotor 1977. 258. Emilijan Cevc. 21-24.. Jakić-Cestarić Vesna. Preporod 23(4). godine). 343-344.. 125-127. Mostar 1998.. Kurtović Esad. 144. Filološki fakultet. GADAR BiH XVIII-XIX. Imamović Enver. za VI razred osnovne škole. 257. Imamović Enver. Bošnjaci – Muslimani kao historičari (do 1878. 113-134. Sarajevo 17. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva..... 95. Mostar 1996.) . Beograd 1983.. 3. (Redaktor Miloš Milošević)”. 248. (13 izdanje. Starobosanski novac. Zagreb 1979. Kabes IV/30. Sindik Dušan. Sarajevo 1982. Travnik 1993.) 252. Radovan Ivančević. Beograd 1979.. Oslobo enje 49/15863.11. 1 izdanje. 1997. Dragutin Nežić i Doris Baričević)”. Jalimam Salih. 8. Zadar 1983-1984. Ivančević Radovan. 13-82. Izvori za istoriju srednjovjekovne bosanske države. Historijski arhiv.. 21-24. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.

HM II/9. Herceg-Novi 1984. Jurić Šime. Zagreb 1998. 266. Abrecht Kunne. Latinski jezik za istoričare. Jović Miomir. 51-58. Zagreb 1981. Pomoćne istorijske nauke”. Jerković Vera. "Osamsto godina Povelje bana Kulina". 2. 465. 1482). Hrvatska glagoljica. Jörg Nürnberg von.. Dubrovačka arhivska gra a o srednjovjekovnoj Bosni.. 263. München). 901m).. MS.) 262. 377-378. (Faksimil izdanja iz Bayerische Statsbibliothek. Fojnica-Sarajevo 2000. Sarajevo 1998. Crvena Hrvatska (Popis znanstvenih povijesnih rasprava). Biblioteka Posebna izdanja 24.. FTSFranjevački samostan Fojnica. Jovićević R. 5. Posebna izdanja 90.. JLZ. Zagreb 1984. 271. Radojica. Arhivska praksa 2. Jović Miomir... Paleografske odlike povelje Kulina bana. Josifović Stefan. 487. Japundžić Marko. izdanje. 261. (* Marjanović Mirko. Tuzla 1999. Drugo dopunjeno izdanje”.. historiografija. 167-169. 475-476 + 1 stranica faksimila. Hrvatska uzdanica. “Salih Jalimam.Izvori. s. Długosz Jan (Johannes Longinus). Novac učesnika Kosovske bitke sa srpske strane. Agencija “Feliks”. 272. oko 1482-83. ANU BiH. Jovanović Miroslav. Sarajevo 1989. Band 6”. 105-121. Jalimam Salih. JLZ Miroslav Krleža. Marulić XIV/4. Sarajevo 1998. Beograd 1989. Prilozi. Jörg Nürnberg von. 264. 265. Predgovor... 107-120. Zapadnoevropski heretici i bosanski bogomili”. Boka 15-16. 260. Dalibor. VKBI. 43-50 + 5 stranica ilustracija. Nikola Modruški. Numizmatičar 12. Odjeljenje društvenih nauka 23. “Jugoslovenski književni leksikon. 269. pomoćne historijske nauke 51 259. (K-Ren)”. Priština 1997. . EJ 3.. “Marko Atlagić – Božidar Šekularac. (Priredio Jozo Džambo). Zagreb 1987. a. Jalimam Salih. 259-274. 270. Schriften zur Landeskunde Sieben-bürgens.. 923. “Chronica unnd Beschreibung der Türckey (Mit einer Einführung von Carl Göllner). Böhlau Verlag-KölnWien 1983. 100-107. Povelja kralja Tvrtka I Dubrovačkoj Republici. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 2. 267. Novi Sad 1984. 268. “Zbornik radova sa Znanstvenog skupa u povodu 500. Ayn Tractat von den Türck (Memmingen. Geschicht von der Turckey (Faksimil izdanja) Memmingen: Albrecht Hume.. Jolić F. prema primjerku iz Bayerische Staatsbibliothek München (signatura: 40 Inc. Priština 1985.. obljetnice smrti Fra An ela Zvizdovića”.

Rubić Nela. Kajmaković Radmila – Buturović enana.. Zagreb 05. banova. Zagreb 1999. 274. 12. Naša škola XLVI/13. Katičić Radoslav. dalmatinski i dubrovački kraleva. Zagreb 1997. Split 1998. 136. Zagreb 1994. Litterarum studia. MH. Katičić Radoslav. 1994. Kekez Josip. Zagreb 1997. 441-442.. 641643. "Bosna i Hercegovina u tokovima istorijskih i kulturnih kretanja u jugoistočnoj Evropi". Jurić-Kappel J. 635.) 281. NS 16-17.) . “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”.. Sarajevo 1999. ZM. Nikola Modruški. 280. I kolo. Kolo IX/2. Beograd 1997.. Falsifikat o podrijetlu konavoskih rodova. diplome.. 278. Zagreb 1997. 259-260. serbski. “Katalog knjiga štampanih do 1910. Slobodna Dalmacija. Split 22. (* Bošković J. godine na jezicima jugoslavenskih naroda. ČSP XXIX/2.. Kolo VI/1. vojvoda i vlastelina. Beograd 1840. Kapetanić Niko – Vekarić nenad.52 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Tešanj 1991. Biblioteka Theoria. Marulić XXX/3.. Na ishodištu. Zagreb 1995. “Enciklopedija hrvatske umjetnosti 1. Bilten FTS XX/2. MH. 69-73... Laus. despota. 1999. 153-161. Narodna biblioteka Hamid Dizdar. (* Damjanović Stjepan.. 19.. Kurtović Esad. Dubrovnik 1997.. Sarajevo 1984. HM III/11-12.. Mala knjižnica 7..) 279. Prilozi povijesti stanovništva Dubrovnika i okolice 6. 275. Samobor 1993. (Glavni urednik hrvatskog izdanja dr. Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku.) 283. 276. 123-125.-2000. Zagreb 1997. 760. Ahd-nama magna charta libertatis (1463-1993). Književnost i naobrazba ranoga hrvatskog srednjovjekovlja. (A-Nove)”.. Novi natpisi na stećcima. Wien 1983. 408-409. Kudelić Zlatko. 136. München 1999.. Hellwig). 282. Band 30. Knowledge. “Suvremena katolička enciklopedija (Priredili Michael Glazier i Monika K. Osnovni pravci etnoloških istraživanja u Bosni i Hercegovini.02. Karano-Tvrtković Pavle. 277. 643-644. 581-587. Wiener slavistisches Jahrbuch. Psalter des Hval-Codex – zur paläographischen und grammatikalischen Charakteristik. Jurić Šime. Macan Trpimir. (* Mihaljčić Rade. (* Macan Trpimir. hercegovački. Leksikografski zavod Miroslav Krleža.. Auberger Leopold. Milodraška ahdnama. Bašić Stanko.11. Sarajevo 1989. (Obradio Amir Brka)”. Srbski spomenici ili stare risovule. Sarajevo 2000. 592. 531-547. Slobodna Dalmacija. stoljeća... 1999. (Forum) 1. Mato Zovkić)”. do 12. Perić Ivo. careva. (Forum) 2-3. 273. 335. MH. 6. povele i snošenija bosanski. 61-63. Südostforschungen 58..01. Kajmaković Zdravko. knezova. Književnost u hrvatskim zemljama od 7. Zagreb 1998.. Marulić XXX/3. Karamatić Marko.. Hrvatsko slovo. Posebna izdanja. Ivan. Jurković Mario.

2. 191-195. Žitije despota Stefana (Prire ivač: G. 296. Beograd 1989. Klaić Nada. Beograd 1987. Bibliografija radova iz oblasti istorijske metodologije. izdanje. Anali 28. Zagreb 1982. (isto izdanje izašlo je 1981... Istraživanja iz oblasti istorije. JLZ. . Dalmatiae et Slavoniae. Najnoviji radovi o 29. EJ 1. izdanje. Puškar Jerg iz Nirnberga o Bosni i Srbiji. 30-35. Arhivi strani (Talijanski /Italijanski/ arhivi). Südostforschungen 58. 1985. Zagreb 1980. Moskva 1982. Klaić Nada. izdanje. Knežević or e – Perić Zoran – Smiljević Bogdan.. EJ 3. Povest o slovima. 292. JLZ. Split 1979. Klen Danilo.. EJ 2. Knjiga 11. Literatur – und Geistesgeschichte des kroatischen Frühmittelalters. IG 1-2. 156. Dubrovnik 1990. SKZ. 297. Konstantin Filozof.. Beograd 1989. 293. Klaić Nada. pomoćne historijske nauke 53 284. "Naučno-stručni kolokvij o izvedbenom projektu Društvenog cilja XIII/2".. SP III/15. JLZ. Diskusija.. Konstantinović Zoran.) 295. 1986. 287. 30. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. 171. Ljubljana 1989. 31-60. Codex diplomaticus Regni Croatiae. Dubrovnik 1989. 1984. 239-244.. 5. Način na koji je nastajalo djelo Historia Salonitana Maior. 1989. 136-138. ZČ 44/1. 291. (Pripremio i preveo Josip Lučić)”. ANU BiH.. Cutheis (A Cutheis). 2. 294. 1988. Raskovnik 5556. “Knjiga odredaba dubrovačke carinarnice 1277. 1987. 288. Knežević Sr an. Sarajevo 1986. Jovanović). “Stara srpska književnost u 24 knjige”. 679-680. 2. VAHD 3233.. Klaić Nada. Razvitie etničeskogo samosoznanija slavjanskih narodov v epohu rannego srednevekovja. Nakladni zavod MH. XV + 1456.. 41-48. 240. historiografija.Izvori. Ob upravlenii imperiej. Wien 1999. 581-587. 171-198. i 31 poglavlju u djelu De Administrando imperio Konstantina VII Porfirogeneta. izdanje. Klaić Bratoljub. Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Zagreb 1980. Klaić Nada. München 1999. Konstantin Bagrjanorodnij. Stipetić Vladimir.. Naučne komunikacije 6.. Hrestomatija odabranih izvornih tekstova iz istorije za I i II razred srednjeg usmerenog obrazovanja. Zagreb 1984. 1990). Beograd 1985. Historijski arhiv Dubrovnik. 289-290.. Odbor za istorijske nauke. 286. (* Auberger Leopold. Rječnik stranih riječi: tu ice i posu enice (Priredio Željko Klaić). 1983. 289. (* Voje Ignacij. Katičić Radoslav.) 285. 290. Split 1985.

. Pomoćne historijske znanosti. Tajni vatikanski arhiv i ostali papinski arhivi. Dubrovački arhiv kao izvor za istoriju srednjovjekovne Bosne. Kabužići i njihove trgovačke knjige. CCP VII/11.. Beograd 1999. Kovačević-Kojić Desanka. Diskusija. “Franjevci na raskršću kultura i civilizacija (Blago franjevačkih samostana Bosne i Hercegovine“.. 1-31. 304. Sarajevo 1981.. Regionalni historijski arhiv-FF Tuzla. Kovačić Slavko.) 302. Sarajevo 1983. 171-172. (* Kristić Slobodan. Arhivsko-istorijska istraživanja Gornjeg Podrinja. Kovačević Matko. Tuzla 1995. "Naučno-stručni kolokvij o izvedbenom projektu Društvenog cilja XIII/2". Knjiga 7. “Desanka Kovačević-Kojić. "Savjetovanje o istoriografiji Bosne i Hercegovine (1945-1982)". Kovačević Matko. Zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog naslje a Bosne i Hercegovine. 69-73. Tešanj 1995. godine. Sarajevo 1986.. Arhivist XXIX/1-2.. ANU BiH.) 311. 98.54 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 173-174. ANU BiH. Arhivska gra a. 31-36. Vesnik 720. 301. 22. SANU. Beograd 1999.. Kovačević-Kojić Desanka. . 366... Sarajevo 2000. 298. Trgovačke knjige braće Kabužić (Caboga) 1426-1433... Beograd 1989. GADAR BiH 33 (1994-1995). Arhivistika u teoriji i praksi. Kovačević-Kojić Desanka. Zagreb 1989. 307. (Izložbeni katalog).. 300. Srednji vijek. 11-28. 109-111. Konstantinović Zoran. 161-167. Gradina II/14. Puškar Jerg iz Nirnberga o Bosni i Srbiji. Naučne komunikacije 6. SANU. Trgovačke knjige braće Kabužić (Caboga) 1426-1433”. Kožar Azem. 47. Kožar Azem. Kovačević-Kojić Desanka. 308. Spomenik 137. 305.. Beograd 1983. Istraživanja iz oblasti istorije. Kovačević Božidar.. Kovačević-Kojić Desanka. Spomenik 137. “Blago franjevačkih samostana Bosne i Hercegovine”. 41-48. 299. Odeljenje istorijskih nauka 11. Biblioteka Raskovnik. 220. “Jugoidiotizmi”. HM IV/15-16. Odjeljenje društvenih nauka 12. Tuzla 1995. Kovačević Matko O povelji bosanskog bana Mateja Ninoslava iz 1247. Kovačević-Kojić Desanka. Sarajevo 1988. Hadžiabdić Hadžija. MGC. NS 14-15. 303. Odbor za istorijske nauke. Posebna izdanja 65.. "Kosovo u pamćenju i sećanju". 109-125. 306. Arhivska gra a. Zagreb 1983. 310. (archive material. 309. Odeljenje istorijskih nauka 11. 142-145. Zagreb 1979. Sarajevo 1995. Knjiga prva.-2000.

Biserka Grabar. 323. Transcription and Commentary)”. Odjek XXXIX/24. AV 21-22. dio. VII + 584. 318. On Language and Orthography of Hval’s Codex (40-45). O Hvalovom zborniku (11-14). Pop Nikolajević ukrao povelju i prodao je Rusima (Povratak otetog). izdanje.. Posebna izdanja. “Krležijana 1 (A-LJ)”. 9. 39. . 149-160. Beograd 1982.. Herta Kuna i Anica Nazor). JLZ. Kuna Herta.Izvori. 55-65. 319. 314.. 1995. 372. On This Edition (11-14). pomoćne historijske nauke 55 312. 320. Kuntić-Makvić Bruna. Hvalov zbornik. Kujundžić Enes. ZM. “Tekstologija srednjovekovnih južnoslovenskih književnosti”. Arhivi (11-15). Kuna Herta. EJ 5. O Kraljevstvu Dalmacije i Hrvatske”. 321. 2. Knjiga VII. Zagreb 1980. 324. Kučuk-Sorguč Indira. 316. 120. “Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture”. Zagreb 1993. Kuna Herta. Sarajevo 1988. Krkljuš Ljubomirka – Šarkić Sr an. Orbin Mavro (437438).. Zagreb 1980. Biblioteka Latina et Graeca.. Zagreb 1986. Rekonstrukcija pamćenja. 315. Odjek XL/22-23. 322. Beograd 1981. Kraljević Gojko. Regesti pisama generala dominikanskog reda poslanih u Hrvatsku (1392-1600) II. AL BiH. Hvalov zbornik – najreprezentativniji srednjovjekovni rukopis. Svjetlost. Vera Jerković. Toma arhi akon (684). Izdavanje bosanskohercegovačkih srednjovekovnih kodeksa. Sarajevo 2000. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Kurelac Miroslav. Sarajevo 12. “Zbornik krstjanina Hvala. 313. 317.. 127-128. Kuna Herta. 11-14. ŠK. Transkripcija i komentar (The Codex of Hval Krstjanin. Odeljenje jezika i književnosti 2. Sarajevo 1986.. Predgovor prire ivača i prevodioca. historiografija. Sarajevo 1987. Tom I.. O jeziku i pismu Hvalovog zbornika (15-21).07. SANU. On Hval’s Codex (35-39). Svjetlost-ANU BiH. 470-471.. Bibliografija Bosne i Hercegovine i svjetski bibliografski izvori. Bošnjački avaz II/51. Opšti leksikografski dio. “Ivan Lučić. Zagreb 1988. Naučni skupovi 10. O ovom izdanju (30-32). 201-321. Kuna Herta.. 2-3. Novac (Srednji vijek)... (Priredili: Nevenka Gošić. Krasić Stjepan. O jednom slabo poznatom bosanskom spomeniku. Naučna knjiga. Sarajevo 1986. Odabrani izvori iz državnopravne istorije Jugoslavije. (Priredila i prevela Bruna Kuntić-Makvić).

Kvesić S.. Biblioteka Latina et Graeca. Ćošković Pejo. 32-33. Rijeka-Zagreb 1988. 123-142. H. 330. Sarajevo 1977. Ivan Lučić Lucius. otac hrvatske historiografije. Hrvatski protuturski pisci XV stoljeća. “Ivan Lučić.-1998”. Kršni zavičaj 31.. 334. (* Džaja Srećko. (* Čoralić Lovorka. Zadar 1996. Biblioteka Clio Croatica.. 49-88. Knjiga VII. Sarajevo 2000. 306. Milodraška Ahdnama. CCP XIX/35.. Biblioteka Latina et Graeca. Journal of Croatien Studies 24-25. Lašvanin Nikola. (Priredila i prevela Bruna Kuntić-Makvić)”.) 329.. 327-330. Ladić Zoran. 223-225. Komentar. IZ 6. Kurelac Miroslav. Kurelac Miroslav. Kurelac Miroslav – Goldstein Ivo – Budak Neven – Kuntić-Makvić Bruna. (Priredila i prevela Bruna Kuntić-Makvić). 123127. 397-398. Sarajevo 1979. Ladić Zoran. Marulić XV/6... Zagreb 1998. Pregled starina Bosanske provincije. Zbornik 16. Uz stručnu ekskurziju studenata historije u Dubrovniku. Ljetopis. Kurtović Esad. Veselin Masleša. 429-442. O Kraljevstvu Dalmacije i Hrvatske. Naša škola XLVI/14. Humac 1998. Marulić XI/4. Zelić-Bučan Benedikta. (Priredila i prevela Bruna Kuntić-Makvić)”. Rasprave 1. Zagreb 1986. Kurelac Miroslav.. 333. Život i djelo Ivana Lučića – Luciusa. “Ivan Lučić. Zagreb 1995.. Banja Luka 1985.. Kurelac Miroslav.. Poruka kralja Stjepana Tomaševića papi Piju Drugom 1463. Nikola Modruški (1427-1480). “Krbavska biskupija u srednjem vijeku”. 157-164. Zagreb 1994. 335. Godišnjak 11. Lastrić Filip.56 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. (Priredio Andrija Zirdum. 51-64.) 336. 217. Sarajevo 1981. Kurtović Esad. Zagreb 1986. CCP II/2. 328. 77-92. O Kraljevstvu Dalmacije i Hrvatske”.. 325. Knjiga VII. Pregled LXVIII/5. 269-271. O Kraljevstvu Dalmacije i Hrvatske. 752-754. Djela Ivana Lučića). The Cronicle of the Priest of Dioclea (Duklja) and the Problem of Red Croatia. Historiografska literatura o srednjovjekovnoj Bosni objavljena u zemlji i inostranstvu 1980-1998. 567-570. Bibliografija (1. Biblioteka Latina et Graeca... 327. Zagreb 1986.. Veselin Masleša. Zagreb 1998. Radovi Zavoda 38. New York 1984-1985.. 373428. (Priredio Gavran Ignacije). Džaja Srećko. Prilozi 29. Kustić Živko. 154-157. 7-54.. Zagreb 1978. 332. 179.. “Ivan Lučić. M.. preveli Šimun Šimić i Ignacije Gavran).. 331. 326. Sarajevo 1978. 59-69... Biblioteka Kulturno naslje e. Kurelac Miroslav. ŠK. Zagreb 1982. Biblioteka Kulturno naslje e. (* Letić Branko. Zagreb 1978. Knjiga VII.. Sarajevo 2000. “Historiografija o Bosni i Hercegovini 1980.. ..-2000.

Despot Stefan Lazarević. Banja Luka 1983.. IZ 4. 346. Dukljanin. Beograd 1987. 688-690. Laušić Ante – Švab Mladen. Radovan Ivančević. Zagreb 1987.. Konstantin Bagrjanorodnij. Bušatlić Ismet.. JLZ Miroslav Krleža. 185-186. 124-126.. 3. Beograd 1999. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. izdanje 1985. Zbornik MS za istoriju 18. Ob upravlenii imperiej. Marijan Grgić. Dragutin Nežić i Doris Baričević)”. Zagreb 1979. SKZ. “Leksikon pisaca Jugoslavije II ( -J)”. Zagreb 1979. 345. Historia Królestwa Slowian czyli Latopis Popa Duklanina. Zagreb 1995). Cutheis (A Cutheis). (10 nepaginiranih stranica) + 720. (* Biškup Marijan.. 756. “Lexicon latinitatis medii aevi Iugoslaviae. Vareš Tomo. (K-Ren)”. 341. izdanje 1990. 755. “Hrvatski biografski leksikon II (Bj-C)”... Zagreb 1989. 167. 126-128. MS. Beograd 1979. Beograd 1980. Litavrin Grigorevič Gennadij – Novoseljcev P. Warszawa 1988. Erasmvs 18.) 340.. Knowledge. CCP IV/5.) 344. Islamska misao VII/78-79. Zagreb 1979. Autori: An elko Badurina. 342. Lazarević Stefan.. (15 nepaginiranih stranica) + 717. Vratović Vladimir. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. historiografija.. Emilijan Cevc. JLZ Miroslav Krleža.. Jezik XXVI/4. Marulić XIII/2.. 348. Književni radovi. 349. Zagreb 1996.)”.Izvori. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 777. A.. (* Nikolić Milica. Vol I-II”. Kolo 72.. Moskva 1989. 347. (Priredio or e Trifunović). Zagrabiae 1973-1978. Vratović Vladimir..) 339. Zagreb 1980. (Uredio An elko Badurina. XI + 832. (* Gavrilović S. Lovrenović Dubravko. Skopje 1979. Zagreb 1980. JLZ Miroslav Krleža. Latina et graeca 14. Mitar Dragutinac. Branko Fučić. 621. MS. 288-290. Beograd 1979. 338. Sarajevo 1985. pomoćne historijske nauke 57 Ćošković Pejo. .. Knjiga 477.. 193-194. Zagreb 1993... (2. SNLKS-Institut za povijest umjetnosti. “Leksikon pisaca Jugoslavije III (K-LJ)”. 124-125. 26-37. Academiae scientiarum et artium Slavorum meridionalium. “Hrvatski biografski leksikon III (Č. (A-J)”. Šešelj Zlatko. IČ 27. 343. Živa antika XXIX/1.. 37-38. Zagreb 1984. liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva.) 337. Bosanski mitovi. 227-231. 244.. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 2. Lešić Anto. Leśny Jan.. “Leksikon ikonografije. Novi Sad 1978.

351a. (Priredio Josip Lučić).. 318-321. Lovrenović Dubravko. Lučić Ivan.. Lučić Josip. Vekarić Nenad. (* Prlender Ivica. 331-332. Pledoaje protiv historiografije etnocentrizma. (* Voje Ignacij. 351. 356. 472. Spisi dubrovačke kancelarije. Zagreb 1987. II/2. 676. Najstarija zemljišna knjiga u Hrvatskoj – Dubrovački zemljišnik diobe zemlje u Stonu i Pelješcu iz god. Lučić Josip. HZ 40. Istorijski zapisi XXXVIII (58)/3-4.. Trieste 1983.. Knjiga II. Obavijesti HAD XIX/3. (Luigi Cesare Pavissich-Paolo Clemente Miossich). 356. (Priredio Josip Lučić). Südostforschungen 44. Zagreb 1985. (Priredila i prevela Bruna Kuntić-Makvić). suradnik Miroslav Kurelac). (KUN) 2. Lovrenović Dubravko. Rijeka 1988. Dubrovnik 1985. Zagreb 1989.. Bilten FTS XXV/1. JAZU-Zavod za hrvatsku povijest FF u Zagrebu. Jedan slučajan nalaz srednjevjekovnog novca. (prijevod sa latinskog na talijanski.02. Kessler Wolfgang. ZPFR 9. Anali 22-23. Dubrovnik 1989. Anali 27. Dubrovnik i naše područje). Split 1979.. 63-722. (* Raukar Tomislav. 431. 723-1226. 394. Mijatović An elko. Mihojević Josip.. Spisi dubrovačke kancelarije. (Saggio introduttivo di Vitaliano Brunelli). (IV.) 353..) 359. 194.. 1336. Marulić XIII/2. libri sei).-2000. Lucio Giovanni. 1998. 191. II/1. Margetić Lujo.. HZ 31-32. ZČ 39/1-2. Oslobo enje 55/17856. Zagreb 1986. Sarajevo 15... ZČ 43/3... 45-54. 178-181. Zagreb 1987. 457-459. 133-138. Lučić Josip. Monumenta historica Ragusina. Povijesna svjedočanstva o Trogiru (I-II).) . Ljubljana 1989. 398-407. Radovi 18. Lucić Ivan. Zagreb 1984. JAZU-Zavod za hrvatsku povijest FF u Zagrebu.. Malović. Dubrovnik 1980. AV 21-22.. SKK.. 357. 153-156. Biblioteka Latina et Graeca. 350.. 57-89. Del Regno di Dalmazia e di Croazia libri sei (Storia del Regno di Dalmazia e di Croazia di Giovanni Lucio Traguriense. Mitić Ilija. Marulić XXII/5..) 355. (Preveo Jakov Stipišić. Pisci XVII i XVIII stoljeća II/1-2. Zagreb 1985. Marulić XVI/6. Knjiga III.. Travnik 1991. 352. Lovrinović Nikola. Šešelj Zlatko. Lučić Josip. Miscellanea saeculi XIV ex archivio Ragusii (Dubrovnik). 323-329. 358. Taradžić Branka. reprint izdanja iz 1896) (* Slade-Šilović Mirko.. O Kraljevstvu Dalmacije i Hrvatske. (Nabava žita). Lučić Josip. Zagreb 1980.) 354. AV 28. Pledoaje protiv historiografije etnocentrizma. (* Voje Ignacij. 673-674. Monumenta historica Ragusina. HZ 38.. Edizioni Lint. Titograd 1985. Zbornik Zavičajnog muzeja 4.58 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Anali 18.ukić Marica. Zagreb 1978-1979. 225-227. 55-56. Zagreb 1988. Taradžić Branka.. 81-83.. Zagreb 1985. Knjiga VII. Miscellanea saeculi XIV ex archivio Ragusii (Dubrovnik). 413-414... Sarajevo 1998. Ljubljana 1985. 216-217. Zagreb 1980. Zagreb 1983. München 1985.

Sarajevo 1998. Spisi dubrovačke kancelarije.. 787-789. 369. Beograd 1981. L’archivio storico di Dubrovnik (Con repertorio di documenti sulle relazioni della repubblica di Ragusa con le città marchigane). 361. Madžar Božo. Dubrovnik 1979. pomoćne historijske nauke 59 360. Struktura 32. (Dvojezično). ZRVI 21. Dubrovnik 1994. Povijesni prijepori.. 406. Svjetlost-ANU BiH. 25-32. Knjiga 2. “Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odjelima u SFRJ.. Savez arhivskih radnika Jugoslavije. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Monumenta historica Ragusina. ZČ 48/4. izdanje.. Dokumenti I-V... 22-29. 368. Dubrovnik 1992. Arhivi u Socijalističkoj Republici Bosni i Hercegovini. Maksimović Ljubomir. 156-189. 370. Madžar Božo. Ljubljana 1994. Knowledge.. Bolonja. 362. Bibliotekarstvo 42 (1997). 9-17. Zagreb 1995. 23. Varšava 1874. SR Bosna i Hercegovina”.). Nedostaci i zadaci hrvatske povijesne znanosti. MH. Prosveta-SKZ. (* Mihaljčić Rade. 261-262.) . Lučić Josip. 2. HAZU-Zavod za hrvatsku povijest FF u Zagrebu. Florencija). Maksimović Jovanka. “Trpimir Macan. Transcription and Comentary)”. Madacki Saša. 181. 21-48. "Stara srpska književnost u 24 knjige". Zagreb 1980.. “Josip Lučić – Stijepo Obad. Sarajevo 1986. “Zbornik krstjanina Hvala.Izvori.. Beograd 1988. Zagreb 1993. Istoričeskie pamjatniki južnih Slavjan i sosjednih im narodov (Ankona. historiografija. Knjiga IV. (Priredili: Nevenka Gošić.. Beograd 1997. (Priredio Slavko Mijušković)”. 364. Ogranak Dubrovnik. JLZ. Makušev Vikentije. 351-352. (* Lučić Josip. Čast I.. MH. Herta Kuna i Anica Nazor). Posebna izdanja. Lume Lucio. (Priredio Josip Lučić). Roma 1977. glave spisa De administrando imperio. Biblioteka prošlost i sadašnjost. Biserka Grabar. (* Voje Ignacij. Quaderni della rasegna degli archivi di stato 46. EJ 1. 579-580. 367. 365. Knjiga 1. 366. Mogućnost lociranja Bosniacae na online dostupnim katalozima (Online Public Access Catalogues) na World Wide Webu: eksperiment). Fontes 1. 198. Konavoska prevlaka”. Iluminacija Hvalovog zbornika (22-29). Vera Jerković. Lučić Josip. Ivanović Jozo.) 363. Knjiga 6. Transkripcija i komentar (The Codex of Hval Krstjanin. “Ljetopis popa Dukljanina. Arhivi (Bosna i Hercegovina).. Macan Trpimir. 7-14. Anali 17. The Illumination of Hval’s Codex (46-54). Ogranak Dubrovnik. Beograd 1982... Knjiga 1.

382. 2 (K-P)”. 31.) 377. (A-Nove)”. 24. (* Mihaljčić Rade. Kartografija. Zagreb 1998. Torino). izdanje. Opšta enciklopedija. Zagreb 2000. Pouke i datacije tzv. Knowledge. (Fototipsko preštampano izdanje 1980. JLZ Miroslav Krleža.. Hrvatska i Crkva u srednjem vijeku. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. (* Šarac Damir.. 381. Knjiga 14. Kartografija. izdanje. 1-2 = 3650. Zagreb 1995. 3 (R-Š)”. Beograd 1978. Marković Mirko. 1-9. Rijeka 2000. CCP XXIV/46.. Marević Jozo. Pravnopovijesne studije... Marković Mirko. Beograd 1997. 411-416.) 373. Arenga.) 374. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 1 (A-J)”.. Prosveta. Milano. Prvo izdanje 1959. Beograd 1999. 378. Makušev Vikentije. Zagreb 1995. Ljetopisa popa Dukljanina. “Mala enciklopedija Prosveta. 3.. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 2. izdanje. Margetić Lujo. 3. Latinsko-hrvatski enciklopedijski rječnik 1-2. Split-Mostar 08. Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci.. Prvo izdanje 1959. HZ 47 (1994). CCP XXII/41... Slobodna BiH II/447. Istorijski spomenici južnih Slavena i okolnih naroda ( enova. 383. 1-30. Drugo izdanje 1968. VI + 943. 379. Mantova. “Mala enciklopedija Prosveta. CCP XXIV/46. Margetić Lujo.-2000. (Fototipsko preštampano izdanje 1980. (Fototipsko preštampano izdanje 1980. Drugo izdanje 1968. “Mala enciklopedija Prosveta. (K-Ren)”.. Zagreb 1987. Prvo izdanje 1959. Opšta enciklopedija.) 375.. Historia Salonitana i Historia Salonitana Maior – neka pitanja.. Marjanović-Dušanić Smilja. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 3. Mareš Vaclav František. Liber Methodius i pitanje vrela devete glave Ljetopisa popa Dukljanina. 371. Glasnik Srpskog učenog društva. Margetić Lujo. Prosveta. Prosveta.12. Beograd 1978. 23-26. 15. V + 755. (* Šanjek Franjo. Drugo izdanje 1968..60 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 534. Beograd 1978. 3. Zagreb 2000. Opšta enciklopedija. Knowledge.. 376. Beograd 1882.. Drugo odeljenje. Hvalov zbornik – Slavan dio velike historije. . 1-36. VI + 323.) 380. Sarajevo 1986. Margetić Lujo. Naklada Marka-MH. 276-277. 1999.) 372. “Enciklopedija hrvatske umjetnosti 1. XIV + 799. Zagreb 2000. Odjek XXXIX/24.

Beograd 1989. M. München 1984. 33. Matijević-Sokol Mirjana.. Beograd 25. “Rade Mihaljčić. Janičarove uspomene ili turska hronika. Matić Bernardin. 392. Istorijsko-memoarska dela. 245. Razlika izme u zapisa i natpisa. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Književna reč. Mihaljčić Rade.. Südostforschungen 43. Istorija-kult-predanje”. Frejdenberg)”.. “Hrestomatija po istorii južnih i zapadnih slavjan (v treh tomah). IG 1-2 (1990-1992). Zagreb 1980. Knowledge. BF VI/9. 385... 7-13. 390. Mejer S. “Stara srpska književnost u 24 knjige". Wiesbaden 1982. Mažuranić Vladimir. 396. Arhi akon Splićanin (1200.. (pretisak). Zagreb 1995. 395. Beograd 1978. Ljetopisi.). Lazar Hrebljanović. 117-135.02. historiografija. (Redaktor Maren M. 387. Namentragende Steininschriften in Jugoslawien vom Ende des 7. Natpisi (436-438). 391. 13. ŠK. Rodoslovi (625-627). Mihaljčić Rade.. (Priredio or e Živanović)”. Beograd 1999. Beograd 1986. Ljubljana 1983. Zagreb 1975. Motrišta 4. Beograd 1992. Zov Humačke ploče. Toma. Povijesni prilozi 14. Isprave (239-240). Tom I. Jahrhunderts. Prilozi. Matijević-Sokol Mirjana. Historijske pomoćne znanosti (197-198). 277-296. IG 1-2. Hadžijahić Muhamed. 388.. (* Roksandić Drago. životopisi i kronike (348350). Sarajevo 1997. (* Bratož Rajko. Knjiga 15. Minsk 1987. BF V/8.Izvori. Izdateljstvo Univerzitetskoe.. 164-165. Dokumenti o prošlosti sutješkog samostana. Medvidović Lujo. 448-449. 386. No. ZČ 37/3.. Prosveta-SKZ. pomoćne historijske nauke 61 384.) 389. Nacrt za jedan portret. Slavjanskie narodi jugo-vostočnoj i centralnoj Evropi pod osmanskim vladičestvom (Osmanskie zavoevanija na Balkanah v XIV-XV vv).. Informator.. Mostar 1997.. Mihaljčić Rade. Istorijska podloga izreke od Kulina bana. Mihailović Konstantin. Povelje (529-532). BIGZ. 255-256. “Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture”. Mihaljčić Rade. Matić Bernardin. “Konstantin Mihailović iz Ostrovice.) . 266-279. bis zur Mitte des 13. Dokumenti o prošlosti olovskog svetišta. 69-70. 1986. Prinosi za hrvatski pravno-povijestni rječnik I-II. 247-270.. Epoha feodalizma.-1268. 393. Letopisi (367-368). Mihaljčić Rade – Steindorff Ludwig. I-II = 1756 + Dodatci (XVI + 76). Sarajevo 1998. Historijski izvori srednjega vijeka (199). Žitija (192-194). 394. 143-151.

Mitić Ilija. (* Mihaljčić Rade. 629-639. Miklosich Fran. 516. Nova knjiga. Numizmatička povijest Dubrovnika. JLZ. 400. Bosnae. 21. 40. Grabar Biserka. 626-627. “Missale Hervoiae Ducis Spalatensis Croatico-Glagoliticum”. XIV + 550 (Fol. (2..or ević. 2. EJ 5. Rijeka 1994. Staroslavenski institut. EJ 1. “Monumenta serbocroatica.. 241-244. Slav. Graz 1964. Opšti leksikografski dio. Epigrafija (Rani srednji vijek) (74). Monumenta serbica spectantia historiam Slerbiae. Zagreb 1973. 321-326. 9-104.. Beograd 1987. Pomorski zbornik 23. Ann Arbor. 225-226. izdanje. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”.. Bizantologija (Vizantologija) (Hrvatska)... Die Welt der Slawen 25/4. Prosveta-SKZ.. JLZ. dopunjeno i prošireno izdanje. Ćiril i Metod u Panoniji.62 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. (Priredio Slavko Mijušković). Zagreb 1988. 397. 1980. Tom I. Beograd 1984. 247). HAZU-Arhiv HAZUVitagraf-Mladinska knjiga. Anali 33. 209. Pomeni i zapisi. 147-148.. XXII + 483. Milošević Miloš.. Dubrovnik 1995. Beograd 1997. Biblioteka Čovek i reč. Slovo 32-33 (1982-1983).) 407. Marulić XIII/4. Beograd 1988. Thomas Butler”. Stefan Vukčić Kosača.or ević Nada. XII + 580. 686-687. Codiees selecti 34..) 399.) 404. Narodna književnost”. Sarajevo 1988. Rodoslovne tablice i grbovi srpskih dinastija i vlastele. Predgovor..-2000. IRO Vuk Karadžić. Rijeka 1985. Rev. Knjiga 1. izdanje.) 405.. 750-751. Zagreb 1980. Biblioteka Numizmatička knjižnica. 408. (Fototipsko izdanje. 179-180.. 398. Viennae 1858. 402.) (* Marjanović-Dušanić Smilja. "Stara srpska književnost u 24 knjige". 1981. ZM. Dubrovačka Republika i njen Arhiv – dva značajna fenomena iz evropske povijesti. 406. 403... Knowledge. Beograd 1991. 401.) . (* Mustać Ivan. Beograd 1988. Ragusii.. Bata. “Radmila Pešić – Nada Milošević. (* Rendher Paul. Miletić Nada. IG 1-2. 198-203. A Bilingual Anthology of Serbian and Croatian Texts from the 12th to the 19th Century... 2. “Ljetopis popa Dukljanina”. (* Dunatov R. Mr enović Dušan – Palavestra Aleksandar – Spasić Dušan. Istorijski arhiv u Kotoru. Miličić Ante. Mimica Bože. Zagreb 1980. Hronologija (Rani srednji vijek) (91). Mijušković Slavko. AL BiH. Milošević. Michigan 1980. Zagreb 1983. Mošin Vladimir.

(* Mlivončić Ivica. Serbija i Bosnija.. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. Odbor za istorijske nauke. 447. SANU. (Redaktor Maren M. N. 416.. Lonza Nella. 51. “Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odjelima u SFRJ”. AV 37.10. Povijesni prilozi 16. Libellus Gothorum (Kraljevstvo Slavena) kao izvor za stariju povijest Hrvata (s posebnim osvrtom na VI. Zbornik za istoriju jezik i književnost srpskog naroda. pomoćne historijske nauke 63 409. Zagreb-Dubrovnik 2000.. Split 1998. i VIII. 415. Lonza Nella. Mužić Ivan. 345-346. Zagreb 1984. Mustać Ivan.. ZČ 40/3. (A-J)”. ANU BiH. Naučne komunikacije 6. (* Voje Ignacij. Epoha feodalizma. 267-328.. Historijski arhiv Dubrovnik. Posebna izdanja 90. MH. 2. Dubrovačka dokumenta XIV i XV veka o pograničnoj poroti. 420. VII. Sarajevo 1998. Liber viridis. III odeljenje. 70-98.. 417. Zagreb 1997. Naumov P. Minsk 1987. 396-397. Sarajevo 1989.. (* Ravančić Gordan. 418. Evgenij. 7-180. Split 1998. Anali 37. Zagreb 1994. Nedeljković Branislav. 321-323. Mešovita porota.. Frejdenberg)”.. Od Kulina bana i dobrijeh dana.. XXXII + 645. Knjiga 24.) 421. 189190. stoljeće). 123-135. historiografija. Split 27. Ljubljana 1986.. 176.Izvori. Mršević-Radović Dragana. Knjiga 23.. 419... Beograd 1984. Grb – porijeklo simbola. 411. 129-154. Hrvatska obzorja VI/2. Osvrt na povijesni razvoj zaštite arhivske gra e na području Dubrovačke republike i grada Dubrovnika. JLZ Miroslav Krleža. Mustać Ivan. 1998. Dubrovnik 1999. SANU. 19-23.. Nedeljković Branislav.) . Slobodna Dalmacija. 410. 412. Nazor Anica. Svijet III/105. Zagreb 1988. "Osamsto godina Povelje bana Kulina". Hrvojev misal. III odeljenje. do 1089. Istraživanja iz oblasti istorije. Beograd 1984. JLZ. N. Odjeljenje društvenih nauka 23. 48-49. Etnologija..) 414.. Miscellanea XVII/6. XXVI + 567. Mužić Ivan.. Zbornik za istoriju jezik i književnost srpskog naroda. Dubrovnik Annals 4. Beograd 1978.. Hrvatska kronika 547. Muraj Aleksandra. ANU BiH.-1089. (Forum) 6.. 413. Beograd 1997.. Nedeljković Branislav. Hrvatska kronika od 547. Liber croceus. "Naučno-stručni kolokvij o izvedbenom projektu Društvenog cilja XIII/2". Izdateljstvo Univerzitetskoe. Tom I. Sarajevo 1986. “Hrestomatija po istorii južnih i zapadnih slavjan (v treh tomah). 349-351. EJ 5. izdanje.

433. (Beograd 1978. NEV XXXV/1-2. 6.. Staroslovenski jezik II (Primeri sa rečnikom). O Miroslavljevu jevan elju i oko njega. Posebna izdanja. 293-434. izdanje 1983. 423. 434. 457-480. VII + 356. 117-136. Knjiga 496. SKA.-2000. 144. Zadarska revija XXXVIII/5-6.. Oslobo enje 51/16484. Nikolić Svetozar. Naučna knjiga. izdanje. Sarajevo 1995. Humačka ploča. izdanje. SIZ kulture općine Ljubuški. Naučna knjiga. 1981.”. Zbornik Znanstvenog simpozija održanog u Ljubuškom 11. 159-164. izdanje. O srednjovjekovnom bosanskom dinaru – Prilog biografiji bosanskog novca. Ljubuški 1985. 4.. Humačka ploča. (2. 432.). Beograd 1986. XLII + . Mostar 1999. Naučna knjiga.05. Vojislav. 3. Sarajevo 1985.. SKZ... Novaković Stojan. 426.. 10-12. Nosić Milan. Istorija i tradicija”. Beograd 1997. 2 svezak. Beograd 1978.. Zagreb.. Nilević Boris. Nikolić Svetozar.. 2000. Priručnik za istraživanje hrvatske povijesti u Tajnom vatikanskom arhivu od ranog srednjeg vijeka do sredine XVIII. Nikić Andrija. 1980. Zadržati ime dinar (Pred izdavanje novih BH novčanica). Kolo 75. Nikić Andrija. 252. i 12. Beograd 1912.. Rijeka 1984. ljudi i vrijeme. stoljeća. Novi Sad 1981. “Ljubuški kraj. “100 godina Muzeja na Humcu (1884-1984. izdanje. (Prikupio i uredio Stojan Novaković). 425.. Novak Viktor. Zbornik MS za filologiju i lingvistiku XXIV/2. Novaković Stojan.. 1. izdanje. 144. 190-195. Beograd 1987. Zbornik radova. 435. “Mostarski dani hrvatskog jezika”. 962. izdanje 1984. Schedario Garampi. Trebnik... 9.. Regesta dokumenata Kongregacije ‘De propaganda fide’.) 5. Latinska paleografija. 1994. Humačka ploča. 424. Hrvatski institut za povijest.64 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. izdanje Trebnik.. Staroslovenski jezik I (Pravopis-Glasovi-Oblici)... 422. Heraldički običaji kod Srba u primeni i književnosti. Mostar .Zagreb 1996. 252.. Neralić Jadranka. (* Jovanović Gordana. kolovoza 1995. Nikčević P. 12. Knjiga 1.)”.. 209-248. Humačka ploča i njezine poruke. Beograd 1982. Nosić Milan. 429. 1987. Sarajevo 02. Nilević Boris. 149-159. 3. “Stojan Novaković. Nosić Milan. Ziral-Naša djeca. izdanje. Beograd 1997. Zadar 1989. 430. 431.) 427. Zbornik Pedagoškog fakulteta u Rijeci. 4-5. Bosanska vila II/1. Zakonski spomenici srpskih država srednjega veka.) 428. 252.

Obučić Branko.. Südostforschungen 45. Bilten FTS XXV/2. JLZ. historiografija. Zagreb 1986. Un Trésor de Mannaies Serbs et Bosniaques trouvé dans la zone des Bouches du Danube (note préliminaire). “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda. Pesaro 1601”. Omerbegović Nermina. 444. “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda. 445.. Beograd 1992. (* Čoralić Lovorka.. Zagreb 1988.. 7 (Raš-Szy)”. Zagreb 1982. Historijski arhiv. 378-379. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 2. 440. München 1986.. Oslobo enje 57/19281. 6 (Nih-Ras)”. Raheder. Tuzla 1995. 153-154. “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda. Golden Marketing-Narodne novine.... pomoćne historijske nauke 65 912. Ćirković und P. XV + 767. (* Bikić M. Arheologija. Zagreb 1979. XV + 751. Dopunski svezak (A-Ž)”. Filologija (Bosna i Hercegovina). 23 + 473. mit einem Vorwort von S. 2000. 4 (Iz-Kzy)”.. (* Steindorff Ludwig.. “Kraljevstvo Slovena (Prevela Husić Snježana.. (* Mihaljčić Rade. Zagreb 1978. “Il Regno degli Slavi. 383384. “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda ‘Miroslav Krleža’. Orbini Mavro.) 448. CCP XXIV/45.) 441. 69-89. Ćirković. izdanje.) . XV + 704. München 1985. 204-206. Nachdruck besorgt von S. Sarajevo 19. 1995. Zagreb 1981. Zagreb 1980. JLZ ‘Miroslav Krleža’. JLZ. Zagreb 1999. XV + 783. 446. Orbini Mauro. Oberländer-Târnoveanu Ernest. Numizmatičar 15. Oslobo enje 52/17012.. priredio Šanjek Franjo)”. Omerčević Bego. 12. JLZ.. Knowledge.. 438. JLZ. Pseudoznanost kao politički program! (Me unarodni forum Bosna: Forum subotom). 28. 442.10.) 436. Zagreb 2000. 443. 447. Povijest hrvatskih političkih ideja. 623. “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda.10. XIX + 752. 9. EJ 4.. JLZ. XXIII + 792. Beograd 1997.. Sarajevo 23. 437. 5 (L-Nigh)”. Okuka Miloš – Peco Asim. 8 (Š-Žva)”.. 180. Otto Sagner. 439. “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda.Izvori.. JLZ. Sarajevo 1998. Pečat franjevačkog generala Gerarda Odonisa iz godine 1339..

1989.. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Beograd. 451. CCP XIV/25. Palavestra Vlajko. 455. Knjiga 19. Korenić Bojan. Zadar 1991. “Stara srpska književnost u 24 knjige”. 86-94. “Pedagoška enciklopedija. Sarajevo 26.. Zavod za izdavanje udžbenika Novi Sad. Narodna predanja o bježanju kraljice Katarine iz Bosne.. Batović Šime.. 456.12. 453. "Osamsto godina Povelje bana Kulina".. Zavod za izdavanje udžbenika Novi Sad. CCP XV/27. stoljeća. 1989. Narodna predanja o bježanju kraljice Katarine iz Bosne. Most X/43-44. 73-87. Hercegovina 1... Švelec Franjo.) 452. 370. 303-305.. 1989. Sarajevo 1989. 449. Zadar 1991. Zadarska revija XL/6. Mostar 1981... 459. Sarajevo 1979. “Pedagoška enciklopedija.. 95-108. 450. NEV XXIX/1. ZČ 44/2. Kolumbić Nikica. 87-103. 12. Zadarska revija XL/6. IRO Školska knjiga Zagreb.66 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Sarajevo-Fojnica 2000. 458. IRO Školska knjiga Zagreb. “Povijesnoteološki simpozij u povodu 500 obljetnice smrti bosanske kraljice Katarine”.. 221. obljetnice smrti Fra An ela Zvizdovića”.. Oreč Petar. 2“. Republički zavod za unapre ivanje vaspitanja i obrazovanja OOUR Izdavanje udžbenika i udžbeničke literature Titograd. FTS-Franjevački samostan Fojnica. Zagreb 1990. “Zbornik radova sa Znanstvenog skupa u povodu 500. Pisma i natpisi iz zapadne Hercegovine. 135. Mostar 1982. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Beograd. Palavestra Vlajko.. Sarajevo 1979. Zagreb 1991. 1“. Zadar 1991. Sandalj Hranić Kosača u našim narodnim predanjima.. ANU BiH. (* Šanjek Franjo. Beograd 1986. 454.. 535. Zadarska revija XL/6. Brković Milko.12. 264-265. Grdina Igor. 165-167.. 254-257. Zadar 1991. Brković . Pavlović Augustin. 145-149. Oslobo enje 46/14914. Ljubljana 1990. Sarajevo 27. OOUR Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Sarajevo. Zadar 1991. Sclavorum Regnum Grgura Barskog.-2000... Zadarska revija XL/6. (* Korenić Bojan. Posebna izdanja 90. 457. OOUR Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Sarajevo. Radovi Zavoda 33. Katolici i pravoslavni u našim krajevima prema grčkim vrelima iz 15. Oršolić Marko. 444. Pavić Milorad.. Odjeljenje društvenih nauka 23. 9. Zagreb 1991. Ahdnama – standardno pravo ili neponovljiv privilegij. Zadarska revija XL/6. Stari srpski zapisi i natpisi. 266-268. Republički zavod za unapre ivanje vaspitanja i obrazovanja OOUR Izdavanje udžbenika i udžbeničke literature Titograd. Prosveta-SKZ.. Peričić Eduard. Živković Pavo. Palavestra Vlajko. 258-259. 260-263. 213-221. Oslobo enje 46/14915. KS. 305-309. Zadar 1991. Peričić Eduard. 1989. KS-FTS.

MS. Pešić Radmila. “Leksikon pisaca Jugoslavije II ( -J)”. Zagreb 1992. (* Ćirković Sima. Monumenta historica 1. Sclavorum Regnum Grgura Barskog.. Vizantijski izvori za istoriju naroda Jugoslavije. Beograd 1984. “Hrvatski biografski leksikon III (Č. L.. 466. 470. Narodna književnost”. Pertusi Agostino. (Reprint izdanja iz 1991). 125-129.) 460. Studi e testi 312. Istituto storico italiano per il medio evo. Milano 1984. (* Barbarić Josip. Beograd 1995. vol. “Pisani spomenici Zagrebačke biskupije. Beograd 1984. Bar 1998.) . Konstantin Filozof – Kostenečki. Ljubljana 1992. KS. ZČ 46/4. Štih Peter.)”. PKJIF 46/1-4 (1980). Petrović 1978. 409. Pirivatrić Sr an. Knowledge. Conteko..or ević. un umanista serbo-dalmata del tardo Quatrocento. Sakupio i priredio Andrija Lukanović”. historiografija. “Radmila Pešić – Nada Milošević. 158. Dubrovački arhiv kao izvor za etnologiju. Studi storici 128-130.. Monumenta historica episcopalis Zagrabiensis. Ad codicum fidem nunc primum editi ab Adriano von Heck. 337-338. 33-34. Roma 1981. Hristoforović (Hristiforović. 471. Kristofanović) Rusko. 469. Metodika nastave istorije. Mihailović Konstantin iz Ostrovice. Zagreb 1992. Peričić Eduard. 465. 467. pomoćne historijske nauke 67 Milko. ur ica. 238-241. Zagreb 1993.. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Perić Olga. Petrović Damnjan. Piccolomini Enea Silvio (Papa Pio II). Totaro. Piccolomini Enea Silvio (Papa Pio II). Petrović Damnjan. 401-402.. Biblioteka Čovek i reč. 461. HZ 44 (1991). Perović Milutin.. que temporibus suis contigerunt. 462. Martino Segono di Novo Brdo vescovo di Dulcigno. Beograd 1979. Fontes 1. Pii II Commentarii rerum memorabilium. Zagreb 1995.. Città del Vaticano 1984. MS. 285-286. Zagreb 468.Izvori. 554557. Diversis Filip de. Vijesti 3-4.. I commentarii. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Beograd 1997. “Leksikon pisaca Jugoslavije III (K-LJ)”.. IRO Vuk Karadžić. 370..) 464. Croatica Christiana – Fontes 3.. VI + 714. Svezak V (1395-1420). vita e opere. 54-57. I-II. ed. Bibliotheca Apostolica Vaticana. 463. Beograd 1987.

Knowledge. 476. 474. August Cesarec-AGM. 482. Obavijesti HAD XXVII/2. Boak). 20-21. Biblioteka Fontes.. Posavec Vladimir – Budak Neven.. Povijesna čitanka za drugi razred gimnazije..68 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.. (Preveo Memoria. Popović)”. Novi Sad 1982. Povijesna čitanka za šesti razred osnovne škole.. Zagreb 1994. do 1423. Tajna historija. “Poimenični popis sandžaka Vilajeta Hercegovina. Islamska misao VIII/93. IZ 3. 149-165. IČ 33 (1986). Prinzing G. 479. or e B. Beograd (I. Zagreb 1989. Popović). Banja Luka 1982. R. Sarajevo 1987. (* Brković Milko. bosanskiem i primorskiem.-2000. Aličić)”. Beograd 1997. 472. Prokopije. (Priredio Mladen Švab. Biblioteka Memoria. II. 13. Stojaković Momčilo. 373-384. vojvodama i knezovima srbskiem. Ann Arbor Paperbooks. Popović B. napomene i registre priredio Ahmed S.1862. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Procopius – Secret History (A. (* Živanović or e. 123-127. Byzance et les Slaves (Mélanges Ivan Dujčev). XXXVII + 178 + XXXI. preveo Nikola Tomašić).) . Diplomatički aspekt strukture povelja i pisama vladara XII-XV vijeka. Profil-International. ur ev Branislav. GDI BiH 38. Zur historischen Relevanz der “Memoiren eines Janitscharen oder Türkische Chronik” des Konstantin Mihajlović aus Ostrovica.) 480.. Stvarnost. Anatema. E. prevod.) 473. 141-142. Prokopije i njegovo doba “Prokopije. (* Mihaljčić Rade. (Preveo or e B. to est Pisma pisana od Republike dubrovačke kraljevima.. 30-32. O upravljanju Carstvom (O temama). 93. Društvo srpske slovesnosti I-II. Monumenta Turcica historiam Slavorum Meridionalium illustrantia. Zadar 1994. Radovi Zavoda 36. Beograd 1987. (Uvod. Defteri 3. Biblioteka 481. 4344. Zagreb 1997.. Porfirogenet Konstantin. 203. Spomenici srbski od 1395. 478.... 355-356. Zbornik MS za književnost i jezik 30/1. Zagreb 1997. Zagreb 1989. Posavec Vladimir – Medić T. De Administrando Imperio. Knowledge. 113-121.. Serija II..) 477. Stvarnost. Sarajevo 1986. Sarajevo 1985. Orijentalni institut.. Paris 1979. Zagreb 1995. Tom VI. GDI BiH 38. or e. 175-190... Prokopije. Tajna historija. Vasić Milan – Kovačević-Kojić Desanka.. Sarajevo 1987.. Beograd 1999. Pucić Medo. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 231-235. Popović Rade. X + XI + 659 + 4 strane faksimila.. despotima.1858.. bosanskih 475. Matijević-Sokol Mirjana. Popović Radomir. (* Bušatlić Ismet. Profil-International. 192. Ann Arbor 1978.

. 496. 485. Knowledge.. Redakcija LEJ. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 2. 202-205. 49-72. Život i svjedočanstva. Letopis popa Dukljanina (429-430). Andreis Pavao (Paolo di Traù). Letopisi (430). 2. (* Bušatlić Ismet. Raukar Tomislav. JLZ. Lucić Ivan (212).” MS. 488. 493. 139. Biblioteka Raskovnik. 25-26.. Biblioteka Saznanja. Zavičajna knjižnica. “Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture”. Re ep Jelka. Notari. Puškar Jerg iz Nirnberga. Franjevačka knjižnica u Mostaru. IKA Prometej-Institut za jugoslovenske književnosti i opštu književnost FF-Kulturno-prosvetna zajednica Vojvodine. or e – Grabar Biserka. Konstantin iz Ostrovice (Janičar) (369). 486. Radojičić S. Biografije (61-62). (K-Ren)”. historiografija. “Regesta franjevačkog arhiva u Mostaru 1446-1862. Misal (512-513). JLZ Miroslav Krleža. JLZ.. izdanje. (A-J)”. 2. Mostar 1984. Radojičić S. Pop Dukljanin (Prilog bibliografiji “Kraljevstva Slovena”). “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. pomoćne historijske nauke 69 483. Traktat o Turcima. Autobiografski iskazi.. Radojičić S. 484. Novi Sad 1984. Zadar 1990. Titograd 1986. Islamska misao IX/105-106. Zagreb 1980. izdanje. 38. Grof or e Branković i usmeno predanje.. Konstantin filiozof (368-369). Apokrifi. Konstantin VII Porfirogenet (86). “Kraljevstvo Slovena” Popa Dukljanina. 419. 2. Drugo dopunjeno izdanje”. Beograd 1989. JLZ Miroslav Krleža. Miroslavljevo jevan elje (512). “Jugoslovenski književni leksikon. 491.. 205. . or e. 255. Novi Sad 1984. Redakcija LEJ. Drugo dopunjeno izdanje. JLZ. Zagreb 1984. Zagreb 1980. EJ 1. "Kosovo u pamćenju i sećanju". Redakcija EJ. Radojević Danilo. Apostoli. MS. (Priredio Andrija Nikić)”. Beograd 1999. izdanje. 494. Zagreb 1980. Zagreb or e – Sikirić Marija. EJ 1..Izvori. Arheologija. Sarajevo 1984. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. ŠK. Svezak VI. 495.. Zagreb 1987. 31-39. 492. “Jugoslovenski književni leksikon. Novi Sad 1991.. 487. Radojević Danilo. Knjiga 7. Stvaranje XLI/8-9. Re ep Jelka. 1233-1236. 1980. 490. 205-206. Zadarska revija XXXIX/1.. Re ep Jelka.. EJ 1. 489.

Glasnik VIS-a u SFRJ XLVIII/4. 34.. JLZ. 66. Ren eo Ivan. 498.. Pisci srednjovjekovnog latiniteta. GDI BiH 31-33. Sarajevo 12.. Filigran. Zagreb 1986. I odeljenje. Dukat (674-675). Oslobo enje 39/12077. HZ 37. 2. EJ 3. Beograd 1987. izdanje. SANU. Rupčić Bonicije. 11. 141-157. Novac (Dubrovačka Republika) (645-646). 4. 499. Ren eo Ivan. 2. 1. 7. JF 43.02.. 1982.. Československý časopis historický 35/2. Sindik Dušan. Petrović Radoslav. Zagreb 1984. Sarajevo 1982. Obod. Sarajevo 10.)”. 1982.) 503. 298. 668-684. Bosanski novci (Priredio Tonči Grbelja). Zbornik za istoriju. “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463. Skok Joža.. Šajatović Boško. Odjeljenje društvenih nauka 12. 267. ANU BiH. Ren eo Ivan. (* Kovačević R. Oslobo enje 39/12079. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Janus Pannonius (Ivan Česmički). Praha 1987.. Ljubljana 2000. Novci bosanskih vladara. Zagreb 1984. 500. Književnost Crne Gore od XII do XIX vijeka. “Registar zbirke “Stare srpske povelje i pisma” Ljubomira Stojanovića. Strčić Petar. izdanje. 504. 387-188..-2000. Pánek Jaroslav.. 249-253.. Miroslavljevo jevan elje (kritičko izdanje). ZČ 54/1. "Savjetovanje o istoriografiji Bosne i Hercegovine (1945-1982)".. Sarajevo 2000.. Groš. Gra a. 616. Bosna Srebrena XXXVIII/3. Knjiga 13.) 497. . Zbornik radova. Sarajevo 1984. 501. Cetinje 1996. (* Voje Ignacij. Sindik Dušan. jezik i književnost srpskog naroda.. Ren eo Ivan. Sarajevo 1998.. 1982. Kadribegović Aziz.02.. Sarajevo 1983. Knjiga prva”.) 505. 293295. 124. (* Šehić Nusret. Ljubuški 1985. 5-20. HKD Napredak. 3... 767-768.. 344 + 5 stranica faksimila. JLZ.. Beograd 1986. izdanje. Humačka ploča. Opredjeljenja XV/2. 130-132. Beograd 1999.70 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 179. ur ev Branislav. 316. . EJ 4. “100 godina Muzeja na Humcu (1884-1984. Posebna izdanja 65.. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. 476-487. Rodić Nikola – Jovanović Gordana. Antunović i dr. (Priredili A. Istorijski institut. 218-224... SANU.. Knowledge. Oslobo enje 39/12080. Beograd 1992. SIZ kulture općine Ljubuški. 502. Šajatović Boško. Sarajevo 1985. Posebna izdanja.. HM IV/14. Sarajevo 13...) 506.02. Knjiga 33.)”.. Zagreb 1993. Sarajevo 1987. (KUN). 507. “Krležijana 1 (A-LJ)”.

Odjek XLIII/15-16. VIG 1-3.. “Nerkez Smailagić. Akča (20): Defter (115-117). Povijest knjige. Wien-Köln-Graz 1985. kulturi i umjetnosti. Radovi 18. Diplomatika (Hrvatska). Lonza Nella. Steindorff W. 279-324. Zagreb 1984. EJ 3. historiografija. Beograd 1926. Zagreb 1984. Lične. Pisci XVII i XVIII stoljeća II/1-2.) 515. “Liber Methodius”. Srdanović Mile. 226-230. (* Lučić Josip. Povijesna svjedočanstva o Trogiru (I-II). Knowledge. Pomoćne povijesne znanosti u teoriji i praksi. Leksikon islama (Redaktor Darko Tanasković)”. Odjek XLIII/15-16.. 514.) 512. 563. Steindorff W. SKK. Knjižnica temeljnih djela o civilizaciji. Öberlegungen zur kyrillomethodianischen Traditionen beim Priester von Dioclea. Dubrovnik 1993.. Sarajevo 1990.. 274. (* Lučić Josip. 7-12. JLZ. Uvodna riječ prevodioca. “Ivan Lucić. Prometej.. 1986. ŠK. 289-290. 513. 2. Dubrovnik Annals 1. 109-110. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Knowledge. “Statut grada Dubrovnika 1272. Sarajevo 1990. Zagreb 1985. . Stipčević Aleksandar. Reichsteilung und Kirchenorganisation im Bilde der Chronik der Priesters von Dioclea. Beograd 2000. 517.. Lučić Josip. Arhiv Srpske akademije nauka i umetnosti. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Svjetlost. 22. II/1. Solovjev Aleksandar.... Dubrovnik 1991. Anali 29. Smailagić Nerkez.. Dubrovnik 1997. 23. Stipišić Jakov... izdanje. Nakladni zavod MH. Zagreb 1985. Istorija srpskog grba i drugi heraldički radovi.. Stipišić Jakov. 516. 333-334.. Numizmatika (458-459). Beograd 2000. Dubrovnik 1990. 510. Split 1979.. 519. 518.Izvori. 157-172.. 2.) 520. izdanje. Odabrani spomenici srpskog prava (od XII do kraja XV veka). 29. Smailagić Nerkez. Solovjev Aleksandar.. suradnik Miroslav Kurelac)”. Beograd 1997. Stanić Mile. Svijet III/90. 474475. (* Mihaljčić Rade. Stipišić Jakov. Sarajevo 1990.. Die Synode auf der Planities Dalmae. 163-165. 16-18. (* Atlagić Marko. Sarajevo 1990. Mitteilungen des bulgarischen Forschunginstitutes in Österreich 8/1. (* Silajdžić Haris.) 511. pomoćne historijske nauke 71 508. Dubrovnik 3. (Preveli Mate Križman i Josip Kolanović)”.. Leksikon islama (Redaktor Darko Tanasković). dvolične i trogrbe zastave. 687. Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung 93. Neimarlija Hilmo. Sarajevo 1998. Beograd 1997. HAD. Svjetlost. (Preveo Jakov Stipišić.) 509. 129-132..

Dinar 14. Stojanović Ljubomir. SANU-NBS-MS. 423. Knjiga V (Priredila Lucija Cernić). (Priredio. 222-224.) 523. JLZ. SANU-NBS-MS.. Beograd 1997. (* Jelečević Miro. Zagreb 1993. Stojanović Ljubomir. Stojaković Slobodanka.72 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Beograd-Sremski Karlovci 1927. Fototipska izdanja 5.. Stari srpski zapisi i natpisi. (* Ćirković Sima. 334 + 21. Beograd 1984. Stari srpski zapisi i natpisi. Stare srpske povelje i pisma I-II. Zagreb 1980. Zbornik za istoriju i književnost srpskoga naroda. Beograd 1986.. (* Mihaljčić Rade.) 531. Fototipska izdanja 10. Knjiga II (Priredila Lucija Cernić). Stojanović Ljubomir. 521. Samobor 1995. Prvo odeljenje. Karamatić Marko. Samobor 1994. MH-KS. 94-95. SKA. 530. Stojanović Ljubomir. Fototipska izdanja 4. Spomenici na srpskom jeziku. Stojanović Ljubomir. Arhivi strani (Madžarski arhivi) (283-284). SANU-NBS-MS. 26-27. .. Knowledge. Stari srpski zapisi i natpisi. 29-30. Knjiga VI (Priredila Lucija Cernić). Stari srpski zapisi i natpisi. Knowledge.. 1719. 527. Biblioteka Latina et Graeca 26. 525. EJ 1. Povijest franjevačke provincije Bosne Srebrene.. Stojanović Ljubomir. 2.. Stari srpski zapisi i natpisi. 227 + 31. 529. izdanje. Beograd 1987. XIV + 482 + 69. Beograd 1984. 528.. Knjiga I (Priredio Sima Ćirković). Beograd 2000. Stražemanac Ivan.) 522. 30-31. Beograd 1982. XIV + 480 + 61. Beograd 1997.) 524. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”.. preveo i uvod napisao Stjepan Sršan). Stari srpski rodoslovi i letopisi. SANU-NBS-MS. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Beograd 1929-1934. Fototipska izdanja 7. Stari srpski zapisi i natpisi. SANU-NBS-MS.-2000. BF III/4. Bilten FTS XXI/1. Posebna izdanja 16. Stulli Bernard. Zajednički novac despota ur a Brankovića i bosanskog kralja Tomaša Ostojića iz kovnice Srebrenica.. Fototipska izdanja 11. Stojanović Ljubomir. Stojanović Ljubomir. (* Mihaljčić Rade. Fototipska izdanja 12.. Stojanović Ljubomir. Stari srpski zapisi i natpisi. 526. 520a. Knowledge. Beograd 1987. Knjiga III (Priredila Lucija Cernić). “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Arhivi (Hrvatska) (264-268)... Beograd 1997. SANU-NBS-MS. Knjiga IV (Priredila Lucija Cernić).

171.. Prilozi XXV/27. 533. 545. Kraljevstvo Slovena (Prevela Snježana Husić). Povijest (Jadransko more).. Zagreb 1997. historiografija. Pregled LXXVI/9-10. Hellwig). . Mato Zovkić)”.. Gramatik (127-128). Svjetlost OOUR Izdavačka djelatnost. Šekularac Božidar. Dursun-beg (693). Ašik-paša Zade (Derviš Ahmed) (315-316). Starine HAZU 61. Sarajevo 1984.”..): Rasprava izme u rimokatolika i bosanskog patarena. 538. Pavao Dalmatinac (1170/75. 721741. Zagreb 1999. (Priredio Franjo Šanjek)”.Zagreb 1996. Zbornik Znanstvenog simpozija održanog u Ljubuškom 11. Ziral-Naša djeca.Izvori.. 69-85. Mostar . “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. 7-54. Šalić Vilko. 1087. 534. O značaju. pomoćne historijske nauke 73 532. EJ 5. 71-72. Zagreb 1988. Šanjek Franjo. izdanje.. “Suvremena katolička enciklopedija (Priredili Michael Glazier i Monika K. Istorijski institut SR CG. Šamić Midhat. ljudi i vrijeme.. Titograd 1987. Novine u planiranju naučnoistraživačkog rada u Bosni i Hercegovini u oblasti istoriografije. PCC Me ugorje.). 205-209. 536. “Mavro Orbini. 535. Golden Marketing – Narodne novine. Sarajevo 1986. (Glavni urednik hrvatskog izdanja dr. “Ljubuški kraj. Mostovi XX/105. 973-980. 2. 21-121. Kako nastaje naučno djelo (Uvo enje u metodologiju i tehniku naučnoistraživačkog rada – opšti pristup). Golden Marketing – Narodne novine. (Priredio Franjo Šanjek)”. 535-576.. Šanjek Franjo. Šabanović Hazim. Zagreb 2000. (* Čekić Smail.. 2. JLZ. Šehić Nusret. 540. Šesto izdanje. Zagreb 1999. Šanjek Franjo. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”. 544. izdanje. Split 1998. Zagreb 1980. Znamenit prilog hrvatstvu Bosne i Hercegovine.-1255. Šanjek Franjo – Šišak Marinko. 537. Studenci 1995. 539. Knjiga 15. Stulli Bernard. Subotin-Gavrilović Tatjana. Stulli Bernard. Orbinijevi izvori (bilješke). kolovoza 1995. Dijak (152). Knowledge. Arhivistika i arhivska služba. Iz prošlosti Crne Gore.. 542. Dukljansko-zetske povelje. i 12. travnja 1395. rezultatima i propustima u petogodišnjem radu (19861991) na istraživanju istorije iz programa Društvenog cilja 13/2. (Uredio Milenko Brkić). Kraljevstvo Slovena (Prevela Snježana Husić). JLZ. Veljačka župa u svjetlu Dabišine povelje (26. Laus. Sarajevo (1991). “Mavro Orbini. Beograd 1999. 543.. Studije i prilozi. 541. 293. EJ 1. Šehić Nusret. Povijesni pogledi Mavra Orbinija. Knjiga 1.

izdanje.. 136-137. Šunjić Marko. 2.. i 12. Svedoci (651-652). 2. 552. 3. 367-377. 87-102. izdanje. izdanje. Cetinje 1994.Zagreb 1996. Sarajevo 1980. Hrestomatija izvora za opštu istoriju srednjeg vijeka. Zagreb 1980. Škegro Ante. 235-236. Knowledge. Spremić Momčilo... Jalimam Salih. JLZ. Ljubljana 1980. (* Gestrin Ferdo. 1-38.. Banja Luka 1982. ljudi i vrijeme. Zbornik Znanstvenog simpozija održanog u Ljubuškom 11.. Šundrica Zdravko.. Sarajevo 1998.. München 1989. Sarajevo 1981. IZ 3. Odjek XXXII/3. 553.. Istorija XVII/2. Beograd 1999. Šunjić Marko. Zagreb 1980.-2000. Šimundić Mate. Šidak Jaroslav. 1981.. Istorijski institut Crne Gore PodgoricaDržavni arhiv Crne Gore Cetinje-Štamparija ‘Obod’ Cetinje. EJ 1. Titograd 01. (* Stanišić Slavko.. 23-36. Pismo Marka Šunjića (upućeno ANU BiH). Mostar . 383.. 751-752.12. 3.) 547. Cetinje 1994. (Srednjovjekovni natpisi i zapisi u Crnoj Gori kraj VIII – početak XVI vijeka). Historiografija. Izvori bosanske povijesti. Arhivski zapisi I/1. 550. 332333. Sarajevo 1979. HKD Napredak. Sarajevo 1980. OOUR Zavod za izdavanje udžbenika. 201-212. Beograd 1979.. Lovrenović Dubravko. kolovoza 1995. Ćošković Pejo. Šekularac Božidar. Putopisi (565-566).. Ziral-Naša djeca. 556. Zagreb 2000. Jezik darovnice bosanskoga kralja Stjepana Dabiše izdane 1395. 209-212.. Biblija (Staroslavenski prijevodi Biblije). 303-313. Prosvjetni rad XXXI/19. “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463. Dašić Miomir.) . 549. Bizantologija (Vizantologija) (Hrvatska. Knjiga prva”. Odjek XXXIII/12.74 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 264-267. Šišić Ferdo. 8. Šuica Marko. Südostforschungen 48. 621-626. EJ 1. Pljevlja 1988. 97-99. Dašić Miomir. 554.. IG 1-2.. ZČ 34/1-2.). 27. Šidak Jaroslav. “Ljubuški kraj. Historiografija u službi eliminacije Hrvata u Bosni i Hercegovini (1989-1999. IGKRO Svjetlost. ŠK. JLZ..”. Beograd 1981. Arhivist XXIX/1-2. 387. GADAR BiH 20-21. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. ČSP XXXII/2. Štefanić Vjekoslav – Bratulić Josip.. 551. 555. noviji razvoj). 548.) 546. Kako je nastala i kako je sačuvana bogata arhivska gra a Dubrovačkog arhiva. Tragovi prošlosti Crne Gore.. Steindorff Ludwig. Skopje 1981.. Zagreb 1980. Knjiga 1. “Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture”. 162-163...

. ANU BiH. Skopje 1979. Kalendar hrišćanski. 564. 569. GADAR BiH 29. GDI BiH 35. (fototipsko izdanje). Thomas and Hudson. O vojvodi Vladislavu Kosači i njegovoj srebrnini deponovanoj u Zadru. . O upravljanju carstvom”. 117-133. Šunjić Marko. Autori čija djela služe kao izvori za istoriju prelaznog perioda i ranog srednjeg vijeka.Izvori.. Venetiis 1488". Crkvenoslovenska gramatika. Diskusija. Loyn)”. Šunjić Marko. 560.. 522. Šunjić Marko. “The Historiograpxy of Yugoslavia 1965-1975. 352. 570. Rimini 1982. Nadgrobni natpisi iz Podrinja. 47. “Konstantin Porfirogenet. Kliment Ohridski”. A Concise encyclopaedie (General editor: Henry R. historiografija. “The Art of Heraldry. a cura di A. (Priredio Mladen Švab). Beograd 1975. “The Middle Ages. Geschichte Osteuropas XXVI/1... Tartaglia Broglio Gaspare. Sarajevo 1984.) 567. Thomas. 5-26. Beograd 1983. An Encyclopedia of Armory (Arthur Charles Fox-Davies)”. pomoćne historijske nauke 75 557. 568. Thwrocz Johannes.. Nolit. London 1991. Istraživanja iz oblasti istorije. Biblioteka Odrednice. Budapest 1986. Talley J. Beograd 1990. “Enciklopedija živih religija”. 561. 139-157. 65-71. IČ 29-30 (1982-1983). "Johannes de Thwrocz. 563. 558.. Luciani. Zagreb 1994.. 566. 29-30. Sarajevo 1989. Naučne komunikacije VI. Sarajevo 1988. "Naučno-stručni kolokvij o izvedbenom projektu Društvenog cilja XIII/2". 504. Takovski Jovan. Trogirske vijesti o turskom osvajanju Bosne. Trogirski izvještaji o turskom osvojenju Bosne (1463).. 360-361.. Šunjić Marko. Helikon Kiado. Sarajevo 1989. G. 135-138. 565.. Šunjić Marko. Bloomsbury Books. Odbor za istorijske nauke. (* Grothausen Klaus Detlev. apud Erhardun Ratdolt.”. 148-149.. Stuttgart 1978. Bogoslovni fakultet “Sv.. IA MI BiH '89. Cronaca Malatestina del secolo XV (dalla Cronaca Universale). Sarajevo 1986. Tomović Gordana. 559. GDI BiH 39. 562. August Cesarec. 94. 47-61 + 6 slika. London 1986. Chronica Hungarorum. Tomašić Nikola. Život i djela cara Konstantina VII Porfirogeneta.

uro. Revue des études sud-est 17/4. Tošić uro. izdanje. Jevan elje (119-122). 572. Beograd 1979. JLZ. Skopje 1979. Život. Biblioteka Odrednice. Tekstovi.. Kancelarije. Svjedočanstva 10. 2. 388.. Odbor za istorijske nauke. Azbučnik srpskih srednjovekovnih književnih pojmova”.. 2. Dvije povelje bosanskog kralja Stjepana Dabiše. "Naučno-stručni kolokvij o izvedbenom projektu Društvenog cilja XIII/2". Zapis (78-91). Urić Nenad. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Pisar (239-240). (priredio or e Trifunović)”. Tošić uro. Beseda (28). Arenga (24-26).76 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. IČ 40-41 (1993-1994). IČ 39. Zagreb 1990. (* Kuna Herta. dvorske (Bosna i Hercegovina).. Žitije (47-77). Beograd 1997. Trifunović or e. SKK. Tošić 1992. Rečnik kon gramatika i tekstovite. opsežnim registrima i bilješkama popratio Marin Berket) “. 580. Beograd 1990.. Beograd 574. 559-560.).) 581. 1. . 5-41.) 577. Beograd 1990. Zagreb 1988. Falsifikati (767). Pisati (240244). Označavanje vremena (193-197). 129-131. Povelja (256). EJ 6. “Trogirski spomenici (Zapisci kurije grada Trogira od 1310.. Kolo 72. izdanje.. Bucareşti 1978. Diskusija. do 1331. 579. (* Budak Neven. Split 1988. 5-23. Knowledge. Zagreb 1980. Arhiv Istorijskog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti (160-161). SKZ. HZ 41. 576. Knowledge. Biblioteka Odrednice. Beograd 1975. “ or e Trifunović. 43-44. Azbučnik srpskih srednjovekovnih književnih pojmova.. Knjiga 477. (Prepisao i uredio Miho Barada. Tošić uro. Sarajevo 1986. Ugrinova-Skalovska Radmila. Književni radovi. 168. 573. Dijak (39-40). Gramatik (36-37). Trifunović or e. Beograd 1994. Beograd 1999. Datiranje (138-139).. Univerzitet “Kiril i Metodij”. 2.. doba i književni rad Stefana Lazarevića.. izdanje. Dvije bosanske povelje iz XV vijeka. 19-42. 571. 578. Naučne komunikacije 6. 397. Vuk Karadžić. izdanje. Nadredni znaci (175-178). 575. Staroslavenski jezik. 621. 359. “Despot Stefan Lazarević. Miscellanea (Mešovita gra a) (37-38). Pisanije (239).-2000. Nolit.) 582. Istraživanja iz oblasti istorije. Azbučnik srpskih srednjovekovnih književnih pojmova. 841-842. Slovo 30. Natpis (179-191). Nolit. Gramatika. Tošić uro. Trifunović or e. Pergament (506-507).. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. (* Ioan Eugenia. Trifunović or e. ANU BiH.

. 591. Petra iz Stona (Revizija čitanja natpisa). Vakufname 1.. NS 14-15. Islamska misao VII/80. Novi i revidirani ćirilski natpisi iz župe Broćno u Hercegovini. Banja Luka 1981.. 298-299.. 588. Sarajevo 1985. 129-141. “Marko Vego.. Vego Marko. Sarajevo 1980. Vego Marko. Svjetlost..Izvori. Monumenta Turcica historiam Slavorum meridionalium illustrantia 5.. Karčić Fikret. 142-276. Staroslověnština. Vego Marko. 594. Svjetlost. 590.. Sarajevo 1981. 593. Beograd 1985.. 39-64. Vego Marko. Zagreb 1985. Sarajevo 1980.. Vego Marko. “Marko Vego.. Iz historije srednjovjekovne Bosne i Hercegovine”. “Marko Vego. Svjetlost. Sarajevo 1980. (* Ćošković Pejo.. . Ćirilski natpisi iz Hercegovine. Vego Marko. Iz historije srednjovjekovne Bosne i Hercegovine”. 278. Zagreb 1981. 290-312. Most V/19-20. ZČ 39/4. Sarajevo 1985. Sarajevo 1980. “Marko Vego. Iz historije srednjovjekovne Bosne i Hercegovine”. Vego Marko.) 585. Iz historije srednjovjekovne Bosne i Hercegovine”. Vego Marko. 277-289. Andrejević Andrej. (* Voje Ignacij. Vego Marko. 204-208. Marulić XIV/6. Svjetlost.. 41-42. Ploča sa ćirilskim natpisom i likom Sv. Tri povelje o posjedima hercega Stjepana Vukčića Kosače.. Svjetlost. Tri povelje o posjedima hercega Stjepana Vukčića Kosače.. Svjetlost.. Sarajevo 1980. Ljubljana 1985. “Vakufname iz Bosne i Hercegovine (XV i XVI vijek)”. Slovo 35. Jahić Mustafa. Saopštenja 17. 589. 97-120. 586. pomoćne historijske nauke 77 583. Iz historije srednjovjekovne Bosne i Hercegovine”. Serija III. Mostar 1978. 282-286. Svjetlost. Iz historije srednjovjekovne Bosne i Hercegovine. IZ 2. Humačka ploča najstariji ćirilski pisani spomenik (X ili XI stoljeće) u Bosni i Hercegovini. Iz historije srednjovjekovne Bosne i Hercegovine”. 409-410. 563-566. Orijentalni institut. Srednjovjekovni bihaćki latinski spomenici XVI vijeka. Sarajevo 1980. 592. 502. Sarajevo 1980. 625-626. 123-142. Praha 1984. Ranosrednjovjekovni natpis iz Stona.) 587. historiografija. Večerka Radoslav. “Marko Vego. Dumbović Vladimir. Svjetlost. Státní pedagogické nakladatelství.. “Marko Vego. Sarajevo 1985. Vego Marko. Novi i revidirani srednjovjekovni natpisi iz Bosne.. Iz historije srednjovjekovne Bosne i Hercegovine”. 121-128. “Marko Vego. Glasnik VIS-a u SFRJ XLVIII/5.) 584. (* Damjanović Stjepan. Sarajevo 1980. 452-486.

Knjiga 18.... Radić Radivoj. Sarajevo 1982. Rizvanbegović Izet. 1129. .. Vončina Josip. Sre enost gra e u Daničićevu Rječniku iz književnih starina srpskih. JLZ.) 598. Kraljević Gojko. Pavel Andreis i ego ‘Istorija goroda Trogira’.. (Vojna historija Borislav Ratković).. Odjeljenje društvenih nauka 12. Naučni skupovi 37. 602. Sarajevo 1983. Vujačić Dragomir. Velc Ferdinand. “Zbornik o uri Daničiću”. 283-291. ANU BiH. Trebinje 1982. “Ivan Mužić. Odjek XXXVI/10. Beograd 1981. 2. 55. Zagreb 1986. Beograd 1987. 623. Split 1998. izdanje. Vego Marko. Ivan urić. Zagreb 1986. 596. (Ljubomir Maksimović. NUB BiH. Beograd 1983. Tribunia 2. (* Mišković Sonja. Bibliografska gra a o Bosni i Hercegovini (1488-1918). “Vojni leksikon”. 299-301. Veselinović Rajko. Božidar Ferjančić. IZ 4..) 599. HZ 39. Sarajevo (1991). EJ 4. Vorobeva G. 214-217.. 604. Hercegovina 1. JIČ 1-4. Voje Ignacij. “Obšćestvennoe soznanie na Balkanah v srednie veka”. Zbornik VI jugoslovenske onomastičke konferencije. (* Goldstein Ivo. 115-138.) 601. SANU.”. “Savjetovanje o istoriografiji Bosne i Hercegovine (19451982)". 137-162. Sarajevo 1983. Ninoslava Radošević)”. Oslobo enje 40/12515.. Hrvatska kronika 547. SANU. (* Ćošković Pejo. Prilozi XXV/27.. Epigrafija (Bosna i Hercegovina. 128. Bibliografija izdanja ‘Ljetopisa Popa Dukljanina’ i odabrana bibliografija radova o ‘Ljetopisu’. EJ 4. Vego Marko. 605... Vuković Jovan. Mostar 1981.. 603. Martinović Dragana. “Vizantijski izvori za istoriju naroda Jugoslavije. Postanak srednjovjekovne bosanske države. IG 1-2. Vizantološki institut. 220. Odeljenje jezika i književnosti 7. MH.. I. 279-312. 600.04. Posebna izdanja. Beograd 1986. 10. Izvori o Trebinju i okolini u srednjem vijeku. Vego Marko. 113-130. Iz antroponimije srednjovjekovnih natpisa u Hercegovini.. 365-369. Kalinin 1982. 607. 142-145. XXIII + 674. Posebna izdanja 65.. 124. VI. 597. Grujićevo evan elje (jevan elje).-1089. SANU-JAZU. Vrsalović Nada. 223224. Sima Ćirković.78 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Beograd-Zagreb 1981.... Svjetlost. Diskusija. (KUN V/99). 606. Vojnoizdavački zavod. 236-240. 2. Beograd 1986. 595. Zagreb 1986. Ispisi iz Historijskog arhiva u Dubrovniku o srednjovjekovnoj Hercegovini. Banja Luka 1983. izdanje. 1983. Sarajevo 27.. Sarajevo 1991.-2000. 22. JLZ. srednji vijek).

JLZ Miroslav Krleža. Zagreb 1996. Sarajevo 1987...11. Transkripcija i komentar (The Codex of Hval Krstjanin.. izdanje. Nadgrobni spomenik bosanske kraljice Katarine KosačaKotromanić u Rimu. Oslobo enje 42/13273. Sarajevo 1988. (* Živanović or e. Zelenika An elko. 117-120. Études balkaniques 3. Grb. Evan elistar kneza Miroslava kao historijski izvor. Zagreb 1986. 519-530. Mostar 1995. Zagreb 1988. 611. pomoćne historijske nauke 79 608. Oslobo enje 43/13787. Zelić-Bučan Benedikta. 117-128. I.) ... 617. Izdateljstvo Nauka.) 609. 612. Gabrić-Bagarić Darija. Sarajevo 1977. Uvod (Filip Lastrić – Život. (* Čoralić Lovorka.. preveli Šimun Šimić i Ignacije Gavran)”. Zmajić Bartol.. ličnost i povijesni rad).. (A-J)”. Rječnik heraldičkog nazivlja. Oslobo enje 43/13765. Zagreb 1996. (Priredili: Nevenka Gošić. Veselin Masleša. 555. Mašić Jozo. . Pregled starina Bosanske provincije. CCP IX/15. Radio Sa XIII/45. Moskva 1978. Zmajić Bartol. Rogova). 1986. 1986. “Zbornik krstjanina Hvala. Sarajevo 1986.. 616. Kuna Herta. 28. Zbornik MS za književnost i jezik 29/1. Oslobo enje 43/13803. 615. Kiselničeva Maria. Beograd 1987. Sarajevo 04. Zmajić Bartol. Svjetlost-ANU BiH. (KUN VII/274). 7. historiografija. genealogija.. Zirdum Andrija. Herta Kuna i Anica Nazor)”. Sarajevo 21. 822-823. Golden marketing. (* Vlačić Zorica. JLZ. 159-160. 618.. 613. Novi Sad 1981. 1985. 43-64.Izvori. 153-155. Naš svijet XXIV/267. Zagreb 1982. “Filip Lastrić. 7-44. Sarajevo 14. JF 43. Zirdum Andrija..) 610. Vince-Marinac Jasna. 522-524. Biblioteka Kulturno naslje e. IA MI BiH 23. EJ 4. Franjevački ljetopisi u Bosni i Hercegovini. H. veksikologija. Zagreb 1985. Marulić XV/6. Slovo 38. Transcription and Comentary). sfragistika.. 5. 8..... Marulić XXIX/2. Zirdum Andrija. Vukić Mario. 388-397. Sarajevo 05.. Heraldika.... Hercegovina (1) 9. Sarajevo 1984. 2. 414-436. Biserka Grabar. 7. 136. (Priredio Andrija Zirdum.. Heraldika. 614.. “Zapiski janičara napisani Konstantinom Mihajlovičem iz Ostrovici. M.. Zelić-Bučan Benedikta. Zagreb 1982. 1986. Sofija 1978. 295-298. Pamjatniki srednevekovoj istorii narodov Centralnoj i Vostočnoj Evropi”. (Vvedenie. Zagreb 1984. Marulić XV/5. Franjevački ljetopisi u Bosni i Hercegovini. perevod i kommentarij A.10. Vera Jerković.11. 147-152.06. Evan elistar kneza Miroslava kao historijski izvor. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1.

. Vijesti Pavla Vitezovića u njegovoj ‘Kronici’ o prošlosti Bosne i Hercegovine. Zbornik MS za književnost i jezik XXVI/3. CCP XIII/24. 31-39. Živanović or e. “Savjetovanje o istoriografiji Bosne i Hercegovine (1945-1982)". 232-233. Studenci 1995. Živković Pavo. (Priredio or e Živanović). Živković Pavo. “Jugoslovenski književni leksikon. Konstantin Mihailović iz Ostrovice – povodom novih radova. Živković Pavo.. 210-212. Ljubljana 1987. Diskusija. Sarajevo 1983.. Anali 22-23.. IČ 44 (1997). 271-278. Sarajevo 1983. Novi Sad 1978. 252. 1983. Živančević Milorad. 73-79. Sarajevo 1984... NEV XXXIII/1-2. Novi Sad 1976. Sarajevo 1983... Zagreb 1979. Žic Nikola. Zavičajni muzej Travnik. Latinsko-hrvatski ili srpski rječnik. Janičarove uspomene ili turska hronika”. 33-59. Klarić Tihomir. Prve vijesti o bosanskoj kovnici novca poslije smrti Tvrtka I Kotromanića. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. Jalimam Salih.80 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 89-97. Zagreb 1989.. Žepić Milan. Sarajevo 02. 126-131.. ZČ 41/1. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”. 625. GDI BiH 28-30 (1977-1979).-2000. Česmički Ivan. Banja Luka 1982. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”. Studenci 1995. Živanović or e. Živković Tibor. Biškup Marijan. 7.) 628. (* Danti An olo. 626.. ANU BiH. Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni. 627. izdanje. 623. 140-145.. Žic Nikola.. Zbornik MS za književnost i jezik XXVI/1. 94-101. Oslobo enje 40/12459. 113. Novi Sad 1978. O prvim poglavljima Letopisa popa Dukljanina. “Konstantin Mihajlović iz Ostrovice. Novi Sad 1984. Konstantin Mihailović iz Ostrovice i njegovo delo. Dubrovnik 1985. Beograd 1986. 11-34.. 189-193. Voje Ignacij. IZ 3. 326 620. Posebna izdanja 65. Odjek XXXVI/8. PCC Me ugorje. Prosveta-SKZ. MS. Živanović or e. (Uredio Milenko Brkić). 619. 9-70. Beograd 1998. (KUN V/89). Odjeljenje društvenih nauka 12.. Zbornik MS za književnost i jezik XXIV/1. Brković Milko. PCC Me ugorje. Pariteti dubrovačkog novca u srednjem vijeku. ‘Stara srpska književnost u 24 knjige’. Bibliotekarstvo 30. ŠK. 212-216.. Knjiga 15. 622. 23. (Uredio Milenko Brkić). 629... Pregled LXXIII/5. Sarajevo 1982.. Jalimam Salih. Hadžijahić Muhamed. Sarajevo 1979.. Modruški biskup Nikola i propast Bosne.03.. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. 165-178. Sarajevo 1983. . Sarajevo 1983. 528-529..) 624. Drugo dopunjeno izdanje”. (* Ćošković Pejo. 13. 451-455. Živković Pavo. GDI BiH 34. Nilević Boris. 621.

Halkokondil Laonik. Konstantin Filozof (291). Sudbonosni susret fratra i sultana.. Pop Dukljanin (552). Paleografija (267)... . Beograd 1978. Svjetlo riječi I/2. Janus Pannonius (Ivan Česmički) (41).. “Mala enciklopedija Prosveta. Letopis popa Dukljanina (398).. “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda. JLZ. 637. 636.. Mihanovićev apostol (468). Zagreb 1851). Konstantin VII Porfirogenit. Beograd 1978.. pomoćne historijske nauke 81 630.. . papi Piju II 1463. (Fototipsko preštampano izdanje 1980). Ćirila i Metoda)-Element. JLZ.. (Pretisak)”. Opšta enciklopedija. . 15. Madijev. (* Čoralić Lovorka... Dukljanin pop (554). 633.. Madijev Mihail (Madius Michaeles) (448). 180-182. A Concise encyclopaedie (General editor: Henry R. 7 (RašSzy)”. Orbini Mavro (203).. 640. Nezavisni list Muslimana Bosne i Hercegovine u iseljeništvu 1960-1967. 638. 104... Janczar Michał Konstantynowicz (38). Slavenski jezici (490-491). Prokopije iz Cezareje (644). Novac (Povijesni pregled) (71-73).. kralj bosanski. Prosveta. . 6 (Nih-Ras)”. 634.... Sarajevo 1989. Miha de Barbezanis (222). Zagreb 1978. Misal (500).Izvori. Sfragistika (Sigilografija) (391). 632. 29. . Zagreb 1994. bosanskim franjevcima.. Zagreb 1980. historiografija. Kalendar (214-217). VI + 943. Grbovi (442).. .. Svjetlo riječi VII/81.. Visoko 1983. Zagreb 1994. (Fototipsko preštampano izdanje 1980).) 631.. 3 izdanje. Apokrifi (81-82). 641. . Iz fermana sultana Mehmeda II.. Prosveta. “Mala enciklopedija Prosveta. CCP XVIII/33.. 2 (K-P)”. Zagreb 1981. Vukanovo jevan elje (377). 639. “The Middle Ages. HKD sv. 635. Constantine VII Porphyrogenitus. Ašik-paša-Zade (131).. 303. (Fototipsko preštampano izdanje 1980). Litra (147-148). Pismo iz davnina (Stjepan Tomašević. Opšta enciklopedija. London 1991. Loyn)”. Numizmatika (105). 5 (L-Nigh)”. 1 (A-J)”. JLZ. Beograd 1978.. Thomas and Hudson.. 556. Bosanski novac (232). Długoš Jan (Dlugosz Jan) (522). Prosveta... Staroslavenski jezik (660-661). Kronika (646). “Bosanski pogledi. Ljetopis (207). Zagreb 1979. Žubrinić Darko. 3 izdanje. . 4 (Iz-Kzy)”.. godine (Ivan Franjo Jukić. “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda. Stamaco (Zürich). “Mala enciklopedija Prosveta. 3 (RŠ)”. 3 izdanje. Kodeks (438). . JLZ. .. Konstantin VII Porfirogenet (520-521)... Miroslavljevo evan elje (499). 8.. “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda. Zemljopis i poviestnica Bosne.. ..... “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda. London 1984. . Opšta enciklopedija.. Konstantin Filozof (521). Hrvatska glagoljica: biti pismen. Jeronima (sv. biti svoj.

. Vukanovo jevan elje (601). 643.82 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.. 642. .. Zagreb 1982. Tekst Ahdname. . Toma arhi akon (245). 8 (Š-Žva)”. Svjetlo riječi XVI/178.-2000... . 7. “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda. JLZ.. Toponomastika (254-255).. Sarajevo 1998.

POLITIČKA HISTORIJA .2.

.

Oslobo enje 45/18868. Le condizioni per la formazione di uno stereotipo. Sarajevo 1998. Alić Adil. . Sarajevo 1998. Godina 40. 104. 48-49. Putanja klatna. 14. Džanko Muhidin. Adamček Josip. Preporod XXVIII/648.. 656. Oslobo enje 55/17937. 137-150. München 1998. Novi Pazar 1993. Sarajevo 05. Zagreb 1980. Ančić Mladen. 223. (KUN) 6. Gradina II/12.. 652. Birin Ante. 167-169. Trajanje Bosne. 62. Knjiga 9ZIRAL. Akarslan Mediha. 775-780. “Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture”. KDM Preporod Zenica 1995. Ančić Mladen. Knjiga 100. Stjepan Tvrtko I (o 600-oj obljetnici smrti). Südostforschungen 57. Sarajevo (1995).. Alternatif Universite. ŠK. 638.) 648. 1998. Sarajevo 1998. 29-30. Sarajevo 1998. Ugarsko-hrvatsko kraljevstvo i Bosna u XIV. Stećak V/56. 37. 88-94...) 651. Istanbul 1993. Bosna – Hersek ve Turkiye. 35. 650. (* Džaja Srećko. Povijesni prilozi 17.. Knjiga 2. Grbelja Tonči. HM II/7-8.09. PP Dinex. Alić Halim. Trajanje Bosne (Lomovi bosanske svijesti). 101. Šimić Angelina. ŠK. Sandžak III/43-44... Znak Bosne I/2. (* Smriko Vehid. 645. 299-303. 20. . Ančić Mladen.... 13-35. Hrvatski narodni kalendar za prijestupnu 1992.. Alić Džemaludin... (* Uzunović Alija. “Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture”.. Brzica Stjepan. 654. Škegro Ante. Sarajevo 1991.. 389-394. Motrišta 5-6. Bosna i Hercegovina i Turska. Frankopani (knezovi Krčki). 1999. Zagreb 1980. Veza Malatesta i Bosne. 308.. Rimini 1990.. GADAR BiH 35 (1998-1999). Giornata di studi Malatestiani a Cesena.. "Križarske vojne" XII stoljeća. Adamček Josip – Kampuš Ivan – Karaman Igor.Politička historija 85 644. Zadar-Mostar 1997. Zagreb 1998. 655. stoljeću. 647. Sarajevo-Frankfurt 1998. 18.. Devetnaest stoljeća Bosne. Zagreb 1998. 227-228. Musa Šimun.05... Zavod za povijesne znanosti HAZU u Zadru. Mjesto Muslimana – Bošnjaka Sandžaka i BiH u obrazovnim programima Srbije. Uvjeti za stvaranje stereotipa. ČSP XXX/2.. Radovi HDZU 3. Sarajevo 1998. Atti 8. 646. Bribirski).. 653. Zenica 1995. 649.. 22. Biblioteka Djela.. Zrinski (Šubići. 154-155. 286-292. Dobojske velike bitke. 555-557. Doboj 1996. Zagreb 1989. Tešanj 1995. Dobojske novine I/9. Zenica 1995. Znak Bosne I/1. Ljiljan VI/276. 61-75.. BF VI/10. Sarajevo 2000. Ančić Mladen. I rapporti tra i Malatesti e la Bosnia. Ančić Mladen. . Mostar 1998.. Biblioteka Stećak.. Škegro Ante. Alibašić Avdija. Sarajevo 08.. Alibašić Avdija. Maslak Nijazija. HZ 42. Centro studi Malatestiani.

Zadarska smotra XLIII/5-6.05. 5. Antoljak Stjepan.. Biblioteka Izvori. Oršolić Tado. 289-308. Pregled hrvatske povijesti. Istorija – Povijest. izdanje. HZ 42. (Arpadovići) (243-252) (Babonići) (306310).86 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 659. 143-177. Obad Stijepo. Radovi Zavoda 41.. 1992.. HZ 45 (1992). Zagreb 1993. 159.. Wissenschaftliche Mitteilungen.. Mostar 1997. 380-382. .. Zadarska smotra XLIV/1-2. Kampuš Ivan. izdanje. Heft A. Prilozi 29. 2. 1974). 661. 667. Zagreb – Zadar 1999. Hrvati u prošlosti. Politička struktura srednjovjekovne Bosne. Ančić Mladen. Anžuvinci (206-212). 669. GZM (A) 34 (1979).07. Antoljak Stjepan. Sarajevo 06. Istorija – Povijest. Primjer pada Bosne 1463. Zadar 1994. 286-291. Zagreb 1983. Zagreb 1989. Arslanagić Miralem – Isaković Fahrudin. Biblioteka znanstvenih djela.11. Band VI. Hrvatski narodni godišnjak 1999. (* Mirković Vojko. An elić Pavao. 313. (Izabrani radovi). Split 07. Godina 46. Arnautović Esad. A Survey of Croatian History. za I razred srednjih stručnih škola.. (1. 37-55. Sarajevo 1980. Književni krug. Slobodna Dalmacija. 10. “Hrvatska srednjovjekovna diplomacija. Kurtović Esad. Jesu li Hrvati sudjelovali u kosovskoj bici 1389. 660.. Sarajevo 1998. Split 19. Obad Stijepo. Antoljak Stjepan.. Sarajevo 1999. Split 1994. Zadar 1999. Arslanagić Miralem – Isaković Fahrudin. izdanje.. 1978. Split 1992.. Dorothee Gorjanska. Sarajevo 1979. Univerzitet “Džemal Bijedić”. Krunidbena i grobna crkva bosanskih vladara u Milima (Arnautovićima) kod Visokog. 248-251. Zadar 1995. 658. (Izabrao i uredio Stijepo Obad)”. Zbornik Diplomatske akademije Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske IV/2”. 668. godine?. Orbis-Laus.) 657. (* Fiamengo Jakša.-2000. reine de Bosnie. Sarajevo 1990. Orbis-Laus. Archäologie. 247. 267.. Izdavačko knjižarsko trgovačko preduzeće “Sarajevo”. 19.. 34. An elić Pavao. 301-303. Renesansna diplomacija i rat. za I razred srednjeg usmjerenog obrazovanja i vaspitanja. Antoljak Stjepan. JLZ. Split 1996. Ančić Mladen.... Svjetlost. 207-211. 664. Oslobo enje 35/10746. 173-181. An elić Pavao. 1994. 662. Pregled historije Bosne i Hercegovine od prahistorije do kraja srednjeg vijeka.. 948.) 665. Pedagoška akademija.. Antoljak Stjepan. Slobodna Dalmacija. Sarajevo 1978. 666. 183-247. 663. Bobovac i Kraljeva Sutjeska (Stolna mjesta bosanskih vladara u XIV i XV vijeku). “Hrvatski biografski leksikon I (A-Bi)”.

2. 14631850. 673. Atanasovski Veljan. Balta Ivan.. (* Džaja Srećko. EJ 1. 319-320.. 11.. Osijek 1997. izdanje. izdanje.. 82. Oslobo enje 37/11657. Narodna knjiga-Istorijski institut. Babić Anto.. 354.) 683. (* Budak Neven. Zagreb 1988. Bollingen Series 96... Vrhbosnensia I/2. (* Prlender Ivica. izdanje.. 532. EJ 2. JLZ. Babić Anto. 2. 1980. Prilozi XVI/17. Iločki Nikola. Dinić-Knežević Dušanka. Bašagić Safvetbeg. 257-262. Hickman.. Babić Anto – Redakcija EJ za BIH (Vego Marko). Srednjovjekovna bosanska država. 672.11. München 1980. 525-526. Povijest – Hrvatska povijest. 2. Sarajevo 1980. 209-213. Prijelaz srpskog kralja Stjepana Dragutina na katoličanstvo i pokušaj obnove crkvenog jedinstva s Rimom. Princeton University Press. 675. (* Lindner Paul Rudi. (Translated from the German by Ralph Manheim).Politička historija 87 670. Dabiša Stjepan. 2. William C. izdanje. 241-247. Pad Hercegovine. EJ 2. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera.) 681. 264. izdanja Enciklopedije Jugoslavije”. Zbornik MS za istoriju 21. 2. Zagreb 2000.. Babić Anto – Redakcija EJ za BIH (Vego Marko). HZ 53. BF VIII/12. Speculum 55/4. Babić Anto. 316-318. 679. Borić. Pregled povijesti srednje i jugoistočne Europe u srednjem vijeku.. Zagreb 2000.. 79-86. Balta Ivan. Babić Anto – Kovačević-Kojić Desanka. Šipovac Ne o. Reprint. Beograd 1979. Pedagoški fakultet.. 171-172. Zagreb 1980. “Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina. EJ 5. Zagreb 1982. 680. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera. JLZ. JLZ. Babić Anto. Srednjovjekovna bosanska država. izdanje.. 215-218. 2. 216. Kratka uputa u prošlost Bosne i Hercegovine (od g.). Mehmed the Conqueror and His Time. Sarajevo 1997.) 671.) 682. Separat II.. Südostforschunegen 39. HZ 53. 676. 674. Novi Sad 1980. Babić Anto. Zagreb 1983. Babinger Franz. . 678. Osijek 1999. Sarajevo 12. Tradicija i historijsko pravo u odnosima izme u Bosne i Dubrovnika u srednjem vijeku. EJ 5. 765-766. Cambridge Massachusetts 1980. JLZ. JLZ. EJ 3. Hrvatinići (151-153). Babić Petar. Zagreb 1988. Besarović Vojka. Sarajevo (1989). Jajačka banovina (750). izdanje.. 677. Batalo. JLZ. 167-174. Sarajevo 2000. JLZ. Zagreb 1984. 1978. Ed. Zagreb 1983.

Vojnoistorijske rekonstrukcije Kosovske bitke.. Kratka uputa u prošlost Bosne i Hercegovine (od g. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”. 'Vladanije' kneza Lazara u Primorju. 695.88 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Beograd 1990.. Bešlagić Šefik. Jedinstvo i podvojenost srpskih zemalja pre bitke na Kosovu. Knjiga prva. 1122. 294. Društvo istoričara Južnobačkog i Sremskog okruga. Radovi 24. Obavijesti HAD XXIII/2. Beograd 1994. Beograd 1993. 97-114. Blagojević Miloš. Perrin. Znameniti hrvati: Bošnjaci i Hercegovci u Turskoj carevini. Oslobo enje 46/14815. Boško... Zbornik radova 11. 690. Hronike srpske. Srpski narod i srpske zemlje u srednjem veku. Istorijski institut. Srbija Nemanjića i Hilandar... Vekovi Srba. Matica Bošnjaka. Blagojević Miloš.. (* Čoralić Lovorka. “Kosovska bitka u istoriografiji”. ZFF XVIII/1. Bašagić Safvetbeg. Migotti Branka. 693. 694. Blagojević Miloš. 691. Blagojević Miloš. ZadarBiograd 1990. 630. Paris 1994.. Biogradski zbornik 1.. 720. Zagreb 1991. SANU. Bosanska riječ. 296-298. Studenci 1995. “Biograd i njegova okolica u prošlosti”. Zürich 1994. Blagojević Miloš. Srbija u doba Nemanjića (Od Kneževine do Carstva: 11681371... Zavod za povijesne znanosti FF u Zadru-SIZ kulture Općine Biograd. 132+Prilozi (28 slika i 3 karte). 14631850. PCC Me ugorje. Beldiceanu-Steinherr Irène – Bojović J. Balcanica 24. 684. Ilustrovana hronika). 687. Zagreb 1991. . 1989. (KUN VIII/407). Bašagić Safvetbeg. Reprint.09.) 689a. 689. do 13. Dokazi rane državnosti (Iz doba Kulina bana). 9. godine. Zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog u Biogradu od 11. studenog 1988.-2000. 692. 685. Bogdan Henry. 222-229. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. ZFF XV/1. 75-87. 71-92. Blagojević Miloš. Histoire des pays de l’est: des origines á notre jour. Biblioteka Nastava istorije. 68-70. Le traité de paix conclu entre Vlatko et Mehmed II. Novi Sad 1999. (Uredio Milenko Brkić). Gornji Milanovac 1992.. Die Balkangeschichte. Beograd 1989. Wuppertal 1995. Sarajevo 16. Beograd 1985. 688. Berberović Izet. TRZ Vajat-IRO “Beograd”.). 686.. 228.

48. 14. Delić Rasim. Bojović J. IGC Borba. 1996. 29. Istorijski institut RCG. 38. (4) (Dva vijeka avarske vladavine). Oslobo enje 47/15237. (3) Sandžak V/6869.) 703. Čija je Bosna? (1-6): (1) Sandžak IV/65. ŠVK OS BiH. Boško.11. Boljević-Vuleković Vojislav. 14-15. Oslobo enje 47/15240.. (3) (“Iščupana Bosna”). London 1984. Feljton: Historija i politika. (10) (Silom u drugu vjeru). Sarajevo 23. 337. (* .11... “Bosna i Hercegovina ogledalo razuma (Izbor članaka. Feljton: Istorija i politika: Čija je Bosna? (1-10): (1) (Drina – vječna granica).. Prva linija III/19. (5) Sandžak V/71-72. 5. Sarajevo 1997.. 1996. Raguse et L’Empire Ottoman (1430-1520). P. “Bosna i Hercegovina i svijet”. Rodoslov Vojislavljevića i porijeklo Nemanjića prema ‘Ljetopisu popa Dukljanina’. 700. 16.. 286. 1990.11.. 702. Tafro Tarik. 33. Sarajevo 1995. Sarajevo 15.11. 698... (2) Sandžak IV/66-67. Oslobo enje 47/15242. 1990. (* Šimić Angelina.. Ljiljan IV/128. 16. 697. 1990.. Prisvajanje istorije srednjovjekovne Bosne. Oslobo enje 47/15243. “Bosna i Hercegovina i svijet. Beograd 1992. Oživljavanje nemanjićkih tradicija. 12. (9) (Najumniji bosanski vladar). Akmadžić Hazim. Nezavisni list Muslimana Bosne i Hercegovine u iseljeništvu 1960-1967. Oslobo enje 47/15234.. odlomaka i ilustracija.. Bojić Mehmedalija. (6) Sandžak VII/73-74. 18-19. Knjiga 3. “Istorija srpskog naroda. 11.11. 1990. 23-26. “Bosna i Hercegovina od najstarijih vremena do kraja Drugog svjetskog rata”. 699... 1990... Sarajevo 22. (2) (Tri pogrešna izvora). Prva linija IV/21. Stamaco (Zürich). Sarajevo 24.. 18-19. 1990. 111-129. 1990. Druga knjiga.. Sarajevo 17. Oslobo enje 47/15235. Sarajevo 1994.03.. 12.. 1990.. “Srednjovjekovna istorija Crne Gore kao polje istraživanja”. 701. Novi Pazar 1995.. 536. (4) Sandžak V/70. Sarajevo 21. Ljiljan VI/207.11. 1990.. (7) (Da nije “Vražjih” bogumila). 1997.Politička historija 89 696. 16. Sarajevo 14. Sarajevo 16. Sarajevo 17. 18. Oslobo enje 47/15241. 24-25. Oslobo enje 47/15244. Zbornik radova sa Okruglog stola Istorijskog instituta. (* Pelesić Muhidin. Oslobo enje 47/15236. (6) (Teorija iz magle).11... “Bosanski pogledi. Sarajevo 1996. Beograd 1982..) 704. 18-19.. (5) (Dokazivanje po svaku cijenu). Sarajevo 1994. 11. 7-10.11. Prva linija IV/20.11. A. 18-19 . SKZ. (8) (Oteto u miraz).. (Pretisak)”. 10. Bojić Mehmedalija. Rezimei sa okruglog stola”. Institut za istoriju u Sarajevu. 1995.. Doba borbi za očuvanje i obnovu države (1371-1537)”. Oslobo enje 47/15239. Institut za istoriju. . Sarajevo 1995.11. Bogdanović Dimitrije. Sarajevo 19. 1996. Podgorica 1999. Bojić Mehmedalija. 705. 7-20. 1990. Sarajevo 20. 28.. Sarajevo 1995. priredio David Atlagić)”. 1996. Paris 1998. 16. Sarajevo 1996. Oslobo enje 53/17156..

SKZ. Beograd 1979. Zagreb 1999. 3-14. 366-370. BF VIII/13. SANU. Press centar Armije RBIH... 2. Božić Ivan. Südostforschungen 58. 1995... 124-129. Večernji list. 174-192. Gračanički glasnik 4. Nemirno pomorje XV veka”... Art and Culture (IRCICA). 428-436. “Ivan Božić. Škegro Ante.. Beograd 1979. JLZ. Sarajevo 1995. 231-238. Zagreb 1980. Maslak Nijazija. 937-939.. “Bosnia – Herzegovina. 427-434... Škegro Ante.. 578581. Zagreb 2000.. History. 714. “Ivan Božić.. Božić Ivan. 186. Škegro Ante. Centre International Escarré per a les Minories Étniques i Nacionalitats IV. 712. Nemirno pomorje XV veka”. culture. 57-58. 9-32. Božić Ivan. Nemirno pomorje XV veka. 470 + 6 karata. Oslobo enje 55/18028. 465-467. “Bosna i Bošnjaci (Državno-pravni razvitak Bosne i Hercegovine i bošnjačkomuslimanski narod)”. SKZ. (* Kolar Ramo.) 707.. Dijalog 1-2. Istanbul 1993. Baneres. (KUN) 6. Pregled LXXV/7-8. Ivanišević Alojz. 285-287. Balšići. Beograd 1980. Beograd 1979. Alibašić Avdija. Bulletin d’Information 31. Sarajevo 1998. Prilozi 29. Kožar Azem. IČ 27. Prilozi 29.. 709. Barselona 1985.. 19. Sarajevo 1998.. Zenica 1995.) 710.. Uprava za moral Generalštaba. Desearch Centre for Islamic History. El Muslims. Unsko-sanske novine I/10.. Sarajevo 2000. Sarajevo 1985. Sarajevo 16. Zbornik Kotorske sekcije 2. 417. Zagreb 06. Sarajevo 2000. Znak Bosne I/1. 428-436. 95. Sarajevo 2000. 713. BKC. 09.) 706. Nametak Fehim.. Dialogue – Internationale issue 1-2. Škegro Ante. izdanje. Božić Ivan. 105-149. dopunjeno izdanje”. 10.. 121-125.08. Zetske vojvode pod despotima. EJ 1. Kulenović Salih. Paštrovići. .01.. . “Ivan Božić.. 433.. . heritage”. Marti Garcia Ripll)”. 12-14.) 711. Sarajevo.. Macan Trpimir. Bihać 1996. Sarajevo 1997. Zloković Maksim. 1998. (* Kurtović Esad. 427-434. Sućeska Avdo. "Bosna i Hercegovina od srednjeg veka do novijeg vremena". BF VIII/13. Sućeska Avdo. Vojna biblioteka 16... 193208. (* Fejić Nenad. (* Rašić Nikola. 2..-2000. Kotor posle prihvatanja mletačke vlasti. 319-322.. Škegro Ante... 459-464. Sarajevo 2000. 1995. “Bosna i Hercegovina od najstarijih vremena do kraja Drugog svjetskog rata. Oslobo enje 52/16728. Sarajevo 2000. (J.. 23. Zbornik radova 12.) 708. Sarajevo 1995. Nemirno pomorje XV veka”. Beograd 1979.08. SKZ. Prva linija VII/63. Zagreb 1980. Marulić XIII/2. SKZ. Povijesni prilozi 18. Beograd 1995. POF 49 (1990). München 1999. Newsletter.90 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Gračanica 1997.. Istorijski institut. Sarajevo 1995. Obavijesti HAD XXXII/1. BF V/8.. Škegro Ante. Božić Ivan. Kotor 1980. “Bósnia i Hercegovina.

255-270. “Hrvatski biografski leksikon I (A-Bi)”. ZČ 47/1. Castellan Georges. (Forum) 1. godine. Slobodna Dalmacija. 3 promijenjeno izdanje”. Ivana.. Uloga bosanskog kralja Tvrtka I. 1-8. (Dvojezično) 727. Split 1987. 63-65. 717. 57-70. Hrvatska sveučilišna naklada. Ljubljana 1993. Božić Ivan. Budak Neven. 328-333. (* Delonga Vedrana. 718. Povijesno-arheološki pregled / A historical and archaeological review. Goldstein Ivo.. Histoire des Balkans XIVe-XXe siècle.) 726. 3 promijenjeno izdanje”. “Bribir u srednjem vijeku. 724. (* Rajčić Tihomir.. 1995. Beograd 1989.. EJ 2.. Obavijesti HAD XXVI/3. Babonić Stjepan. “Bribir u srednjem vijeku.. 723.. 305-306. Muzej hrvatskih arheoloških spomenika. Budak Neven. 128. Zagreb 1999. 248. Ivan od Paližne. Muzej hrvatskih arheoloških spomenika. 9. Muzej hrvatskih arheoloških spomenika. Split 1996.. Zagreb 1983. Zagreb 1989. razred osnovne škole). 150-152. (Dvojezično). 532. prior vranski. Zagreb 1994.. SANUIstorijski muzej Srbije-BIGZ. 7-16. “Bitka na Kosovu 1389.. Brković Milko. Bosanski kraljevski dvor prema Zadru i Hrvojeva uloga u zadarskim doga ajima krajem XIV i početkom XV st. 716. Split 14. izdanje... Burić T. (Dvojezično) 720. Bodin.Politička historija 91 715. 60-71.. Fayard.) .. Zagreb 1989.) 725. Zagreb 1982. Zagreb 1987. JLZ.) 719. Brandt Miroslav.. u zbivanjima prije. Ra anje suvremene Hrvatske i Europe. Budak Neven.02. 1 izdanje”. 2. O ulozi Vuka Brankovića. 19-20.. Zagreb 1994. Brković Milko. “Šest stoljeća od smrti bosanskog kralja Tvrtka I”. “Bribir u srednjem vijeku.. (Alternativni udžbenik za VI. Božić Ivan – Redakcija EJ. Zadar 1986. 52. Tvrtkov uspon na kraljevsko dostojanstvo. Odjek XLIV/17-18. vitez sv. 721. Sarajevo 1991. Kolo IX/3.. RPZ 12 (1985-1986). Radovi 28. Zagreb 1995. (* Rapanić Željko. Zagreb 1997. Galerija 65.. Paris 1991. godine”. Radovi 25. u vrijeme i nakon Kosovske bitke 1389. Budak Neven – Posavec Vladimir. Od seobe naroda do apsolutizma. JLZ. 553-555. 722. Rapanić Željko. (* Vodopivec Peter. Split 1996. Obavijesti HAD XIX/3. Prva stoljeća Hrvatske. CCP XIII/23. 95.. HZ 42.

-2000.) 729. Md. razred osnovne škole”. Osvit srednjeg vijeka. 3. Beograd 1981. 419-420. European Historical Dictionaires. 732. 737.) 736. Sarajevo 1997. Od najstarijih vremena do Maričke bitke (1371)”. 1. Beograd 1981. 103-107. 100-111. Gruba.. 141-155. Jozić Anto. Ćosić Stjepan.) 734. 156-169. 263-272. Čutura Dinko. “Istorija srpskog naroda. Evernos (Avernez) Mehmed. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”.. 733. 9-10.. (* I. razred osnovne škole”. 738. R. Zagreb 1996. 728. Prilozi bibliografiji objavljenih radova o Kulinu banu. Prva knjiga.. “Dinko Čutura – Bruna Kuntić-Makvić – Tihomila Težak-Gregl.92 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.. No. Conte Francis. Od najstarijih vremena do Maričke bitke (1371)”. ‘Kujava kći’. 1997. 117-129. Znak Bosne IV/5-6. LVI + 335. Prva knjiga. Les Slaves. 731. Inc. (Pretisak)”. Beograd 1997.. JLZ. Prva knjiga.. Alfa. Sarajevo 1999. Osamostaljivanje i uspon dukljanske države. SKZ. Beograd 1981. “Dinko Čutura – Bruna Kuntić-Makvić – Tihomila Težak-Gregl.. 27.. Lanhan.. izmijenjeno izdanje. 739. Mostar 1999. SKZ. 415. Ćirković Sima. “Istorija srpskog naroda. Čuvalo Ante. Od najstarijih vremena do Maričke bitke (1371)”. Osvit srednjeg vijeka. (* Veselinović Andrija.. Ćirković Sima. Istorija srednjovekovne bosanske države. Aux origines des civilisations d’Europe centrale et orientale (VIe-XIIIe siècles). Alfa. Od najstarijih vremena do Maričke bitke (1371)”. 730. 83. 112. Srbija izme u Vizantijskog carstva i Bugarske. Ćirković Sima. Ćeman Mustafa. 21. Stamaco (Zürich). 180-196. Zenica 1998.. Unutrašnje i spoljne krize u vreme Nemanjinih nasljednika. “Istorija srpskog naroda.. 2. Čubrilović Vaso. Čutura Dinko. Povijest za V. Geschichte Osteuropas XXXVII/3. Knowledge. Prva knjiga.. & London: The Scorecrow Press. London 1984. Povijest za V. SKZ. Svjetlo riječi XV/176.. Motrišta 10. ‘Mali leksikon’. Zagreb 1996... 114-116. Ćirković Sima. 735. SKZ. “Bosanski pogledi. Tomić Rudi. (* Wytrzens Günther.. Beograd 1964. Zagreb 1986. 25. Anali 37. SKZ. 360-362.. Beograd 1981. Svjetlo riječi XVII/193. Obrazovanje srpske države. EJ 4. Albin Michel S. Nezavisni list Muslimana Bosne i Hercegovine u iseljeništvu 1960-1967. “Istorija srpskog naroda. Č. Stuttgart 1989. izdanje.. Dubrovnik 1999. Historical Dictionary of Bosnia and Herzegovina. . Ćirković Sima.. A. izdanje. Paris 1986.

404. godine”. 743. 230-240.. Ćirković Sima. 15.) 748..... Ljubljana 1981. juni 1389. 151-168. Srpske i pomorske zemlje kralja Uroša I. Ćirković Sima. Branković ura . 741. 392. Druga knjiga. 496-510. “Istorija srpskog naroda. Odeljenje istorijskih nauka 6.. SANU-Istorijski muzej Srbije-BIGZ. Godine krize i previranja. Kosovo polje. Ćirković Sima. Beograd 1989. SKZ. Zagreb 1982. The Field of Kosovo. JLZ. Zagreb 1986. Unutrašnja politika kralja Milutina. Prva knjiga. “Lexikon des Mittelalters”. Posebna izdanja 90. "Mileševa u istoriji srpskog naroda". SANU. Doba borbi za očuvanje i obnovu države (1371-1537)”. Prva knjiga. Ćirković Sima. Od najstarijih vremena do Maričke bitke (1371)”. Ćirković Sima. 462-475. 744.. SKZ. “Istorija srpskog naroda. SKZ. 745. “Istorija srpskog naroda. Odjeljenje društvenih nauka 23. 279-290. 742. . Švab Mladen. Ćirković Sima. SKZ. ANU BiH. Ćirković Sima. “Istorija srpskog naroda. Sarajevo 1989. “Bitka na Kosovu 1389. Vladavina Stefana Uroša III Dečanskog. 15 june 1389 (80-90). Ćirković Sima. Beograd 1982. Naučni skupovi 38. Prva knjiga. (72-79). 2. 752. Prva knjiga. Beograd 1981. Bosna.. 750. (Dvojezično). izdanje. VIG XL/2. 137-143.. EJ 2. SKZ. Ćirković Sima. Ćirković Sima. Galerija 65. 36-46. "Osamsto godina Povelje bana Kulina".. Od najstarijih vremena do Maričke bitke (1371)”. 449-461. Beograd 1981. Beograd 1982. 751. Druga knjiga. Beograd 1981. Mileševa i Bosna. Beograd 1987. “Istorija srpskog naroda. Beograd 1981. Pad Bosne i pokušaji otpora turskom osvajanju. Ćirković Sima. Beograd 1989. ZČ 35/4.. Unutrašnje borbe početkom XIV veka. München-Zürich. O sastavu i snazi Lazarevog tabora na Kosovu. Beograd 1982. Ćirković Sima. “Istorija srpskog naroda.. Radovi 19. 390-402. 746. Od najstarijih vremena do Maričke bitke (1371)”. Doba borbi za očuvanje i obnovu države (1371-1537)”. SKZ. Doba borbi za očuvanje i obnovu države (1371-1537)”. 747. Protivrečnosti balkanske politike. Druga knjiga. (* Peršić Janez. 1982.. “Istorija srpskog naroda. 23-35. Ćirković Sima. SKZ.Politička historija 93 740. Bosna i Vizantija. Od najstarijih vremena do Maričke bitke (1371)”. 749. 341-356. Artemis Verlag.

1989. (6) (Miloš Obilić. Sarajevo 02. (13) (Koga je bilo više?).. 8. 1989. Sarajevo 24. 10. Sarajevo 22. vjera il’ nevjera). Sarajevo 1989. (3) (Lazar se priprema za boj). 8. I Serbi nel medioevo. 13.94 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.07. Eparhija raško-prizrenska Prizren-Bogoslovni fakultet Beograd.. 14. Naš svijet XXV/285-286. 1989. 763. 1989. 1989.06.. 10.06. 13. Ćirković Sima. 14. 12. Istorijski institut.. 758.. 756. Ćirković Sima. Oslobo enje 46/14740. Prizren-Beograd 1989. Sarajevo 27. “Kosovo. Ćirković Sima. 3-20. Grafiche Milani. Sarajevo 30. Paris 1992. Me unarodna politika. Zodiaque.. 22-23. 560-562.06. (14) (Ko je slavio na Kosovu?). 1989..06. Kolevka Srbije. Prenošenje kraljevstva u Bosnu. Sarajevo 01. Oslobo enje 46/14739.. Sarajevo 04.. Oslobo enje 46/14730.. Oslobo enje 46/14728.06. “Kosovska bitka u istoriografiji”. 753. 759. Sarajevo 20. 19-29. Ćirković Sima.. Oslobo enje 46/14735. 1989. Kosovsko-metohijski zbornik 1.... (9) (Ustoličenje žestokog Bajezita). Kosovska bitka.-2000.07. Sarajevo 1989. 15..06. (8) (Dokaz vjernosti). 13. Sarajevo 28.. Oslobo enje 46/14726. “Šest stoljeća od smrti bosanskog kralja Tvrtka I”. 1989. Sarajevo 23. 1389. 754. Sarajevo 1989. Srbija uoči bitke na Kosovu. Ćirković Sima. Oslobo enje 46/14737. 760. 1989... Oslobo enje 46/14727. 1989. Oslobo enje 46/14733. Feljton: Legende i istine kosovskog boja (1-15): (1) (Sumrak Srbije i Nemanjića). 1989. 761. Sarajevo 29. 1989. 12. Sarajevo 26.06. Naši dani XXXVI/970 (40). 755. (4) (Strategija osvajača).07.06. Ćirković Sima. (12) (Kosovo – prag Balkana). Milano 1992. (11) (Hvalisanje kralja Tvrtka). Oslobo enje 46/14731. . 1989. 109-118. Beograd 1989. Percepcija ishoda Kosovske bitke. (2) (Korijeni nesloge). Sarajevo 21.. 762. Beograd 1990. Zbornik radova 11. 1989. (7) (U čije će ruke ključ Balkana). Ćirković Sima.. Sarajevo 03. Oslobo enje 46/14738.. Ćirković Sima. 1989. (15) (Bajazit nudi mir).06. Oslobo enje 46/14741. 10. 40-42. Odjek XLII/12... Odjek XLIV/17-18. Ćirković Sima. (10) (Vukova izdaja). Beograd 1990. Ćirković Sima. La Serbie au moyen âge. 10. Oslobo enje 46/14729.06. Oslobo enje 46/14734. 13.. “Zadužbine Kosova (Spomenici i znamenja srpskog naroda)”. SANU. Kosovska bitka kao istorijski problem. prošlost i sadašnjost”.07. 757. 10. O kosovskom boju. Sarajevo 1991.. Dragocjena dokumenta (Uz 600-tu godišnjicu Kosovske bitke). 16. Ćirković Sima.06. Oslobo enje 46/14736. (5) (Sa štitom ili na njemu). Sarajevo 19.

770. Sarajevo 25.. Radosavljević Boris. Beograd 1997. (* Mihaljčić Rade. Ćirković Sima. Ćorović Vladimir. I-II. SKZ.) 773.. Ćorović Vladimir. 472-474. odlomaka i ilustracija. Ćorović Vladimir.starija i novija saznanja”. 766. Beograd 1940. Kulturni forum: Prošlost se ne može zaboraviti. izdanje 1997). 9. Ćirković Sima – Mihaljčić Rade.. 772. Beograd 1999. 423-427. 3-5. II = 278). Ćirković Sima. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 484-485.Politička historija 95 764. U svetu modernih nacija zemlja Bosna može biti most koji spaja Srbe i Hrvate.. Istorija Srba. IG 1-2.. Oslobo enje 47/15060. 769. Ćorović Vladimir. Tenesi. 765. 771. Ćirković Sima. “Boj na Kosovu . Beograd 1997. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Moskva 1996. Beograd 1997. Ljubljana 1990.. Ljubljana 1989. Ćorović Vladimir. IGC Borba. Prizren-Beograd 1989. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Posebna izdanja SKA 129. 8. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Percepcija ishoda Kosovske bitke. (2. Beograd 1997.. Beograd 1989. 7-14. Mihaljčić Rade. O kosovskom boju. Osvajanja i odolevanja: Dušanova politika 1346-1355.. Knowledge. ZČ 44/3. Istorijsko-memoarska dela. Istorija Jugoslavije (reprint izdanja iz 1933). Ćirković Sima – Džaja Srećko – Spasojević Boro. IČ 42-43 (1995-1996). Ugovori (756-758). Knowledge. Ćirković Sima. Kosovska bitka u kontekstu srpske i balkanske istorije. Knowledge. 541-556.. Od najstarijih vremena do Maričke bitke (1371)”. Ćirković Sima. Srbi u srednjem veku.).. Idea. priredio David Atlagić)”. Beograd 1994. Mihaljčić Rade. “Istorija srpskog naroda. 774. Uhode (762-763).05. Beograd 1997.. BIGZ. 361-364. (I = 272.. (* Mihaljčić Rade. 768. Ćirković Sima.. 1990. 9.) 776. Prva knjiga. 557-558. (* Voje Ignacij. Knowledge. Knowledge. Beograd 1992.) 775. (* Kovačević-Kojić Desanka. Društveni i istoriski spisi 53. Historija Bosne. 767. 15-16. Beograd 1992. Beograd 1981. Beograd 1995. 7-8. Eparhija raško-prizrenska Prizren-Bogoslovni fakultet Beograd. Beograd 1989. . Beograd 1989. ZČ 44/3.. 1389.. “Zadužbine Kosova (Spomenici i znamenja srpskog naroda)”. 271. “Bosna i Hercegovina ogledalo razuma (Izbor članaka. 658.. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Bosna i Hercegovina (Fototip izdanja iz 1925). Serbija – srednie veka..

Zagreb 1988. Beograd 1986. Bosanska kraljevina u prijelomnim godinama 1443. (* Jalimam Salih. O dolasku Stjepana Tomaša na vlast i njegovom me unarodnom priznanju. GDI BiH 38. Kreig der Religionen.. Ćošković Pejo. Der ewige Kreuzzug auf dem Balkan. IG 1-2. Istorija srpskog naroda (850-1903). BIGZ. Beograd 1995. Studije i monografije 3. Jalimam Salih. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Wien-Stuttgart 1995.. Montenegro bis 1918. Istorijski institut Crne Gore.. Ćorović Vladimir. Deschner Karlheinz – Petrović Milan. 218.. 783. Novi Sad 1987. Banja Luka 1988. Dubica u bosansko-ugarskim odnosima 1398-1402. 31-33.. Srbija i Venecija u XIII i XIV veku. Institut za istoriju Banja Luka. Ćošković Pejo.) 785. ZČ 43/1.). Dašić Miomir.) 788. Banja Luka 1984. Ćošković Pejo. . 199-201. Desnica Gojko. HZ 41. Wiesbaden 1999. Dašić Miomir.. 787. 786.. 137-139. Sarajevo 1987. Banja Luka 1989. 209-211. Munchen 1999. (* Tošić uro. Zagreb 1998. Glas srpski Banja Luka – Ars Libri Beograd.. IZ 2. Wilhlem Heyne Verlag. Ljubljana 1989.. Radovi 22. Istorija Srba. Voje Ignacij. Podgorica 2000.. I-II. 396. 224-226.. Ćošković Pejo. IZ 9.. Zagreb 1989.96 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.. Verlauf und Konzguenzen”. Zbornik MS za istoriju 35. Banja Luka 1981. Sarajevo 1989. 139-140. XII + 504. Beograd 1987. (* Prcela Frano. vijeka do 1918. IZ 10. Sarajevo 1996.. 7-36. Milojević Srbobran. Banja Luka 1988.. 779. 192-195. 11-37.. 784. Ćošković Pejo.. Banja Luka – Beograd 1999. 789. Ćuk Ruža. 43-53. 270. 336. Posebna izdanja 23. 3 + 658 + IX. SANU. “Hrvatski biografski leksikon IV (E-Gm)”. 335. Novi Sad-Beograd 1981. GADAR BIH 29.. Dar ewige Kreuzug auf dem Balkan. Elizabeta.-2000. Institut za istoriju. Knjiga 12.. 778. Ćošković Pejo. 781. IZ 5. Zagreb 1996. Deschner Karlheinz – Petrović Milan. 345.. 109-111. “Der Jugoslawien-Kreig. 417. stoljeću. Biblioteka Izabrana djela Vladimira Ćorovića 1. godine. Prlender Ivica. Istorijski institut-Prosveta. Historija Bosne (Reprint izdanje).. Ogledi iz istorije Crne Gore (Studije o doga ajima od kraja 18. CCP XX/37. Handbruch Vordeschichte. 777. Westedeutscher Verlag. "Bosna i Hercegovina i svijet".) 782. 780... 240-241. Ćorović Vladimir. Weltkrieg der Religionen. Stražilovo-Jedinstvo. Budak Neven.-1444. 109-120. Lemajić Nenad. Weitbrecht. Bosansko-ugarski odnosi u širem kontekstu političkih gibanja u X.

Osmanlije i Balkan u vrijeme prve etape njegova osvajanja.. – Kopstein H. Banja Luka 1987. JLZ. Donia Robert J. HZ 42. 792. (1997. Zur Bedeutung der Einwanderung der Slawen. “Zadužbine Kosova (Spomenici i znamenja srpskog naroda)”. Zagreb 1980. (* Ćošković Pejo. Bosnia and Hercegovina: a Tradition Betrayed. – Ditten H. JLZ. Dubrovnik 1988.. Prlender Ivica.. Šimić Angelina. Zagreb 1989. 259-260. JLZ. 58-59.. Zbornik MS za istoriju 39. Oslobo enje 52/16749. ZČ 41/4. 189-190. N. Voje Ignacij. HZ 42.) 799. Jahrhundert. 53-57. Doklestić Ljubiša. – Fine John V.. SANU-Istorijski muzej Srbije-BIGZ. – Rochow J. Beograd 1989.. Byzanz im 7. JLZ. Zagreb 1984. 798. Dinić Mihailo.. “Bitka na Kosovu 1389. EJ 3. Novi Sad 1989. 800. Monografije 28. A. Novi Sad 1986. Bosnia and Hercegovina: a Tradition Betrayed. Galerija 65. Columbia University Press.. Dinić Mihailo. izdanje. FF. “Bitka na Kosovu 1389. Donia Robert J. Branivojevići. Dinić Mihailo. JLZ. 123.. 2. Untersuchungen zur Herausbildung des Feudalismus”. XI + 310 + 1 karta. Zagreb 1989. (Prevela Nura Dika Kapić). 796. “Winkelmann F. Andrija. XI + 318). 10. Dubrovnik i Ugarska u XIV i XV veku. Fama. Hurst and Company.. 42-43. Sarajevo 27. Sarajevo 1995. Prizren-Beograd 1989. Vekarić Nenad. 1389. 247. Anali 26. izdanje.. godine”.. Beograd 1989. Dušan (693-695). Gojniković Petar..01. 250. Kolaković Radenka. Eparhija raško-prizrenska Prizren-Bogoslovni fakultet Beograd. (* Nilević Boris. 801. Oslobo enje 52/16748. Institut za istoriju-VANU. Dragutin (547-548). S. O kosovskom boju. Istorija još nije uspela da razluči istorijsko Kosovo od legendarnog a postoje opravdani razlozi sumnji da će to ikada moći učiniti. EJ 4. Galerija 65. 2.Politička historija 97 790. 1995. Berlin 1978. 422. Zanimljive pojedinosti o Kosovskom boju.. Časlav (191)... 19-30. 803. izdanje. “Hrvatski biografski leksikon I (A-Bi)”. Dinić Mihailo. godine”. 398-399.tradicija koju su izdali. Dinić Mihailo. A. Dinić Mihailo. SANU-Istorijski muzej Srbije-BIGZ. – Fine John V. 401.. Zagreb 1982. 188-191. 2. Naša . 558-560.01. Ditten H. A. Sarajevo 28. London 1994... Donia Robert J.. 734-736. 795. Republika I/5. 137... Sarajevo 1995. Bosna i Hercegovina . 1995.. 802. 794. Zagreb 1983.. Dinić-Knežević Dušanka. EJ 1. 791. EJ 2. 797. – Fine John V. humski knez.. Dinić Mihailo. Despotović-Stipčević An elka. Dodig Radoslav. izdanje. New York 1994. 793.. 7. Altomanović Nikola. Zagreb 1986. IZ 8.. 2. Ljubljana 1987.

Sarajevo-Fojnica 2000. 14-15.. Srednjovjekovna Bosna: povijesni izvori i interpretacije. 807. Džaja Srećko. 806. NEV XXXVIII/1-2. Sarajevo 1991. 135-142. Džaja Srećko. Autorizirao i nadopunio autor. Dodatak 1. Odjek XLII/24.)”. 219-228. Biblioteka Stećak 4.-1804. Džaja Srećko. 813. 28-31.. “Srećko Džaja. Biblioteka “Čovek u vremenu”-SANU.. 812. Split-Livno 1994. “Srećko Džaja. 811. ognjišta XXVI/234. Muzej hrvatskih arheoloških spemenika Split-Općinsko hrvatsko vijeće obrane Livno. Narodna knjiga. 2 prepravljeno i dopunjeno izdanje. ZIRAL 105. Tomislavgrad 1996. Sarajevo 1988. Zbornik radova"... obljetnice odlaska franjevaca i puka iz Rame u Cetinsku krajinu. Jukić 15. Džaja Srećko. 814. Bosansko srednjovjekovlje kroz prizmu bosanske krune. Radovi sa povijesno-teološkog simpozija u povodu 300.. ZIRAL 105. Osmansko osvojenje Bosne i rimska kurija. (‘Povelje bana Kulina – me aš bosanske historije i kulture’)”. “Zbornik radova sa Znanstvenog skupa u povodu 500. Ideološki i politološki aspekti propasti bosanskog kraljevstva 1463.-2000.. S njemačkog preveo Ladislav Z. grba i biskupije. 15-21. Tebis. 251-257. Mostar 1999. Fišić. 2 prepravljeno i dopunjeno izdanje.98 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. CCP XVIII/10. Odjek XLIV/17-18.. 15. Bosansko srednjovjekovlje kroz prizmu bosanske krune. Mostar 1999. Most XXII/93 (4). 808. Džaja Srećko. godine.. Sarajevo 1988.. “Selidba Ramljaka”. Džaja Srećko. Bosansko srednjovjekovlje kroz prizmu bosanske krune. Biblioteka Stećak 4. Ideološki i politološki aspekti propasti bosanskog kraljevstva 1463. Fišić. Džaja Srećko. Vizantološki institut.)”. Džaja Srećko. obljetnice smrti Fra An ela Zvizdovića”.-1804. Dodatak 2. Rama u tkivu povijesnih razdoblja. 81-102. Arnautović Esad. S njemačkog preveo Ladislav Z. Sarajevo 1989.) 804. Politička i crkveno-politička pripadnost livanjskog kraja kroz povijest. Autorizirao i nadopunio autor. grba i biskupije. Konfesionalnost i nacionalnost Bosne i Hercegovine (Predemancipacijsko razdoblje 1463. Rama u tkivu povijesnih razdoblja. 809. “Šest stoljeća od smrti bosanskog kralja Tvrtka I”.. Posebna izdanja . 810. Konfesionalnost i nacionalnost Bosne i Hercegovine (Predemancipacijsko razdoblje 1463. Sarajevo 1985. "Livanjski kraj u povijesti. Zagreb 1986. Mostar 1996. 227-249. Sumrak Vizantije (Vreme Jovana VIII Paleologa 1392-1448). urić Ivan.. 805. grba i biskupije. godine. 7-8. “Ibidem – Prilog Odjeka I/3.. FTSFranjevački samostan Fojnica. 206-214. Džaja Srećko. Džaja Srećko.

Ekmečić Milorad. Kratka popularna povijest..) (* Goldstein Ivo.. urić V. 817. Glasnik NIN-a. 72... Anali 27. (Drugo izdanje. 823. 304-307.. Byzant Studies 9. Zagreb 1991. Paris 1994.. Tvrtko bán és Janos kanonok Cselszövénye. A.. 818. 1982. urić Slobodan. Španci u Dubrovniku u srednjem veku. Novi Pazar 1993. 820. 331. 117-154. IZ 8.06. Odbrana Nemanjinog nasle a – Srbija postaje kraljevina. Korać Dušan. Zagreb 1997. Beograd 1996. SKZ... Sarajevo 24. – Peklić I.. Hrabak Bogumil. 825. IČ 33. Zagreb 1989. Radovi 24. “Istorija srpskog naroda. razred strukovnih škola). Bosna. postala je mjera naše istorijske veličine). 1989. Monografije 25. Zagreb 1985. 572. 139-140. Librairie Ekmecic. Ferjančić Božidar. 819. Ćošković Pejo. 511-523. 508-513. IG 1-2. 231. Dolazak Hrvata i Srba na Balkansko poluostrvo (Osvrt na nova tumačenja). Beograd 1981. Od najstarijih vremena do Maričke bitke (1371)”. Erdyhelyi M. ZRVI 35. Budapest 1987. Ferjančić Božidar. HZ 39. 824. Beograd 1985. Komadanje države Bosne. Dubrovnik 1989. Prva knjiga. Istorijski institutProsveta. Fejić Nenad. Historia Jugoslawii. Beograd 1981.. 231-235. Banja Luka 1987. 7. Oslobo enje 46/14731. 187-189.. Ferjančić Božidar. Südostforschungen 38.Politička historija 99 17. Kostelac Ana. Falczok Waclaw – Wasilewski Tadeusz. (* Weiss G. 179-182. Ossolineum 1985. 467. 487. Ferluga Jadran. 297-314. Amsterdam 1976. Beograd 1988.. Od najstarijih vremena do Maričke bitke (1371)”. IG 1-2. Ferjančić Božidar. (* Budak Neven.. Byzantium on the Balkans. Wroclav-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Lódz. Beograd 1984.. Naprijed. (Udžbenik za I.. München 1979. Szazadok a magyar törtenelmi társulat közlöye 6. Ekmečić Fadil.) 821.. Beogr-ad 1988. (KUN VIII/396)... 283-284..) 815. “Istorija srpskog naroda. 3. godine. Fine John V.. 400. 145-146. Rajčić Biserka. Beograd 1987. 470-471. Epopeja dolazi iz tragedije (Kao preloman doga aj kosovska bitka 1389.. 169-171. Osvajačka politika kralja Dušana..) . 816. SKZ. Hrvatska i svijet od prapovijesti do Francuske revolucije 1789.) 822... Radovi 18. (* Marjanović-Dušanić Smilja. Prva knjiga. Sandžak II/24-25... 335-336. Beograd 1985. Zagreb 1986. SANU. 20-21. Studien in the Byzantine administration and the Southern Slavs from the VIIth do the XIIth centuries.

) 833. 828. septembar 1986). Zagreb 1993... Fine John V. Jahrb.. Südostforschungen 40. 836. Byzantion 51. Bizanc na Jadranu (6. Feljton: Bosna i Hercegovina – najvažniji geografski. 402. Byz. Mostar 1997. 18. Kapetanović Fahrudin. historijske. Mostar 1997. Drugo neizmjenjeno izdanje. 14. . Deputazione di Storia Patria 1978. Ferluga Jadran. Sansterre J. Azemina. Kabes III/22.. L’amministrazione bizantina in Dalmacija. 363386.. Ferluga Jadran. Sarajevo 1989. Bosna i Hercegovina – Najvažnije geografske.. Kabes III/25. historijske. 573-583. XXVI + 339). 22. ZČ 44/3. Ferluga Jadran. 419-422. 337-340... Südostforschungen 44.02. Sarajevo 1997. Filipović Muhamed.. Ferluga Jadran. kulturne i političke činjenice). Zeit. Sarajevo 1998. 300. 30. historijske.100 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. The Early Medieval Balkans .) 834. Prvo izdanje.-M. 171.. (4) (Država Bosna i njeni banovi). stoletje).. 64. Bosna i Hercegovina – najvažniji geografski. Edicija ‘Science’. 28-29. 830. Kabes III/26. Ljubljana 1987. Ljubljana 1990. Compact. Byzanz auf dem Balkan im frühen Mittelalter. Odjek XLII/12. Mostar 1998.. Krekić Bariša. 79-81. München 1981. (* . Wien 1981. 1-16. Naučni skupovi 41. Filipović Muhamed. (Me unarodni naučni skup povodom 800 godina manastira Studenice i stogodišnjice SANU.. (3) (Prva bosanska država). österr. Fragmenti o Kosovskom boju. Byz. 835. godine”.. stoletja. Seibt W. 3-4): (1) (Bosna i Hercegovina – najvažniji geografski. Epoha.. Doboj 1998. SANU. historijske. Mandžukić Jasmin. kulturne i političke činjenice (1. 74/1.. 36-39. A. 826. Pota in metode bizantinske politične in kulturne ekspanzije na Balkanu od srede VII. 11. Byzance et les Balkans vers la fin du XIIe siecle. (* Soldo A. Sarajevo 13.-13. Filipović Muhamed. München 1981. Beograd 1988. Oslobo enje 55/17854. ZČ 41/4. Preporod XXVIII/634. 171. 2935. 831... 78. Bosna i Hercegovina – najvažniji geografski. “Studenica i vizantijska umetnost oko 1200. Deputazione di storia Patria per le Venezie. Dobojske novine III/27. 832. demografske.. Kabes IV/27-28. Miscellanea di studi e Memorie 17. Compact. 1998. Selhanović Selman. 829. kulturne i političke činjenice. (* Mulahuseinović S. Weiss G. d.) 827.. Sarajevo 1997. Filipović Nenad.-2000. kulturne i političke činjenice. Mostar 1997. kulturne i političke činjenice.... Zagreb 1978-1979. 649.. (First paperback edition 1991.. HZ 31-32. 17-24. Odeljenje istorijskih nauka 11. historijske. Dobojske novine III/28. Ferluga Jadran. Ann Arbor 1983..A Critical Survey from the Sixth to the Twelfth Century.. München 1985. Doboj 1998. do prvih desetletij XI. Filipović Muhamed.

Zagreb 1993. A. 1986.. O Tomislavu i njegovom dobu. Fine John V. 187-191. ZČ 38/1-2. Gljivoje M.. Dubrovnik 1982. Zagreb 1989. 51-55. (Forum) 29. Historiae 1. The Late Medieval Balkans . 715-716. Zagreb 1992.. do Bazilija I. Foretić Vinko i Redakcija HBL. Gavran Ignacije. . Nakladni zavod MH. Perugia 1981. “Hrvatski biografski leksikon II (Bj-C)”. Split 21. 1989. 263-265. Vittorio Di Antonio. Tapkova-Zaimova Vasilika. Zagreb 1993. 900901. Marulić XIII/3.. Sofia 1985. Zagreb 1989. 842.11. Margetić Lujo. 448. Obavijesti HAD XXVII/2. XVI + 687). 101. Radovi 25.. Bobaljević (42-44). 838. 50.. 484-486. Slobodna Dalmacija. Zagreb 1992. Ann Arbor 1987. Nuova rivista storica LXIV/3-4. JLZ Miroslav Krleža.. 04. (* Kulinić Tomislav.. Nenadić D. Lučić Josip.). Zagreb 1980. I dio (Od osnutka do 1526. Hist. 845.. Novi Liber-Zavod za hrvatsku povijest FF u Zagrebu. 103107. 1984. Zagreb 1995.. The Late Medieval Balkans. Goldstein Ivo. Études balkaniques XXI/4. Beograd 30. Goldstein Ivo. 1984. Ljubljana 1984. 488-493. Jakšić Nikola. Angold M. Abulafia D. Goldstein Ivo. Obavijesti HAD XXV/1. 292-293. Speculum 59/4. Krekić Bariša. Livno 1995. A. 23-55.. History 69. 62.. Slobodna Dalmacija. 235. 141-142. (* Čoralić Lovorka.. Pape i Bosna.).. Anali 19-20.. Biblioteka Hrvatske povjesnice.. 306-312. Zagreb 1992.. Grgin Borislav. 275-277. Radovi 18.) 840. stoletje)”... NIN 2000.. 839. 846. Rev. 22.. Rev.. 139-141. Matica XXX/7-8. Latina et Graeca-Zavod za hrvatsku povijest FF u Zagrebu. Kalendar Svetoga Ante 1995.. M. Slavic Review XLI/4. 841. Bizant na Jadranu (od Justinijana I. Zagreb 1995. (* Budak Neven. 511.. Mednarodno znanstveno posvetovanje “Italija in jugoslovanske dežele ob koncu srednjega veka (14.Politička historija 101 (* Nicol D. 1992. Zagreb 1980. 843...11. HZ 45 (1992). 42-43. Opuscula archaeologica 16 (1992). CCP XVI/29... Foretić Vinko. Rapanić Željko. 361.. Fine John V. 259-262. Zagreb 1993. Vucinich S... Foretić Vinko. Povijest Dubrovnika do godine 1808.. Split 06. “Hrvatski biografski leksikon II (Bj-C)”. Hrvatski rani srednji vijek. Gestrin Ferdo. Branivojevići (271-272).. 1992. Eng.. Zagreb 1980. Zagreb 1995. Crijević.) 847. Dan velike pogibje (Druga strana: Tursko gledanje na Kosovski boj). Gligorijević Milo. 37-38. Radovi 28. Cambridge Massachusetts 1984. W. University of Michigan Press. 212. Zagreb 1985. Jarak Mirja.) 837. 747-748. 299-327. Rapanić Željko. and East Europ. Slav. JLZ Miroslav Krleža.-15.. (First Paperback edition 1994. Chicago 1982. 844.. 1994.A Critical Survey from the Late Twelfth Century to the Ottoman Conquest.

. Tuzla 2000. Hikmet XIII/3-4. Jalimam Salih.) 853. Bosanski banovi i kraljevi. Neosvojivi grad (Odbrana Bobovca). Hadžiomeragić Maid. 849. Pregledna istorija života Bosne. EJ 1.. JLZ. Sarajevo 1994. 229-237. 183-221. (Forum) 6-7. Sarajevo 1983. Smriko Vehid.05. Tretja izdaja. Zagreb 1980.-2000. I svezek. Kupusović Amina.) 856. Prva linija III/13. Celje 1994. obljetnice smrti Fra An ela Zvizdovića”. Grdina Igor. Zagreb 1997. Hadžirović Ahmed. 9-28. (* Voje Ignacij.. Margetić Lujo. do 1180.. Glasnik VIS-a SFRJ XLVI/1-2. izdanje. Tešanj 1995. Slobodna Dalmacija. Goldstein Ivo.. Glasnik XXVII/3. Povijest Bosne. Grafenauer Bogo. 20. 428-429. Hadžijahić Muhamed (Hadžijahik). Sarajevo-Fojnica 2000. 14. HZ 48 (1995). XXXV. Hadžiomeragić Maid. 859. FTS-Franjevački samostan Fojnica. El-Kalem. Sarajevo 1999. Sarajevo 1994. godine. Tuzla 1999.. Hadžiabdić Hadžija. Hadžiomeragić Maid. Zenica 2000. (Priijevod i stručna redakcija Nerkez Smailagić).. 130-132. 851. 858. (* Prljača Mustafa. godine. 105-106. Zgodovina slovenskega naroda. Zbornik radova I/1... Tom I.. Hadžibegić Hamid. Bizantska vlast u Dalmaciji od 1165. Sarajevo 1996. Historija turskog (osmanskog) carstva.. = .. ZČ 48/3. 854. Hadžihuseinović Salih Sidki Muvekkit. Nekoliko naznaka o srednjovjekovnoj Bosni u historiografiji.. Grafenauer Bogo. 2. 857. 1191-1192. 13.. DZS.. Ljubljana 1978. Zagreb 1979. LII + 695.. 855. Ljubljana 1994. Prva linija III/14. FF.) 848. Autorova naklada.. Hipoteza za takonarečenita “Treta slovenska preselba” na Balkanot. Skopje 1983. 37-42. Sarajevo 2000. 147-151. Hammer Joseph. Bizantski izvori o osmanskom osvajanju Bosne 1463. 124-126. II. Gradina II/13. Novi muallim I/1. 852. “Zbornik radova sa Znanstvenog skupa u povodu 500. Split 02.102 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Gazi Isabeg.. Avari. Celjski knezi v Evropi. Protiv sedam carevina. 850. 462. GR IZ BiH LXI/11-12. 861.. Radovi 30. Rapanić Željko. I-III. 382-383. Nerkez Smailagić.. Sarajevo 1999. = IX + 536. (I. Didaktički putokazi V/18. Goldstein Ivo. 1995. 213-231. 860. Fit-Media. Zagreb 1996.

Politička historija 103 553. 405406..) 868. “Historija – Povijest (Nastavni plan i program za osnovnu školu i opću gimnaziju)”.. II razred. Istraživanja 12. Kralj Tomislav. 652. Verlag C. Hösch Edgar. /Specijalni dodatak: Nerkez Smailagić (19271985)/.. kulture i sporta.) 865. 13-37....) 864. Beck Verlag. Venecija i Sandalj Hranić u njegovom širenju po primorju počev od Herceg-Novog. 871. Hoensch K. Federalno ministarstvo obrazovanja. 869. Venecija i bosanska država. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine.) 870.. Sofija 1979. Glasnik XXII. Skopje 1978.. 131-132.. Boka 10. . kulture i sporta. 268-270. = 571) (* Imamović Mustafa. 866.. GPM 26.. Sofija 1979. 867. Hrabak Bogumil. Hasting Adrian. Sarajevo 1998. 873. “Historija – Povijest 2. 54-58. Istoričeski pregled 35/1. “Historia Słowiań południowych i zachodnich (Jerzy Skowronek. Warszawa 1988.. Novi Sad 1989. 379-381. (* Budak Neven. (* Mlinar Janez. Tadeusz Wasilewski)”. “Historija – Povijest (Nastavni plan i program za osnovnu školu i opću gimnaziju)”. 770.. H. Bosna forum 1-2. Odjek LIII/3-4. III. PCC Me ugorje. HZ 42. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”.. Federalno ministarstvo obrazovanja. Hrabak Bogumil. Horvat Rudolf. 261-274. München 1988. 117-120. Sarajevo 2000. Herceg-Novi 1979. Sarajevo 1998.. nauke. Dimova-Mančeva Veselina – Mančev Krsto. München 1996. VI razred. Sarajevo 1998. Damjanova Ečka. Herceg-Novi 1978. Zagreb 1989. (* Budak Neven.. Studenci 1995. Herceg-Novi u doba bosanskohercegovačke vlasti (1382-1482). Opća gimnazija”. 872. 113-119. Geschichte der Balkänlander von der Frühzeit bis zur Gegenwart. Boka 11.. Ljubljana 1998.. Mieczysław Tanty. Mieczysław Tanty. Beck. Osnovna škola”. Jörg. Tadeusz Wasilewski)”.. Hrabak Bogumil. 863. 27-37. HZ 41. nauke. Kaiser Sigismund. 335. Warszawa 1977. Études balkaniques 2. Zagreb 1988. (Uredio Milenko Brkić). (* Pščulkovska-Simitčiev. XIII-XV. 91-95. ZČ 52/1. 407-505. “Historia Słowiań południowych i zachodnich (Jerzy Skowronek. Odnosi Herceg-Novog i bosanskih vladara prema Dubrovniku. Herrsher an der Schwelle zur Neuzeit 13681437. 862. Kotor 1978. Hrabak Bogumil. Južni Slaveni. 199-225. 7-31. “Historija – Povijest.

Dani 64. 1991. Sarajevo . Ljiljan VI/258. 39-50. Enver Imamović. Sarajevo 1997. 138-182.. Sarajevo 1997. Užički zbornik 18.12. Velikani bosanske prošlosti (Kralj Tvrtko I). Sarajevo 1997. 14. 5 plus 4. 881. (KUN X/59(517). . Odjek LI/1-2.. Sarajevo 1997. 877. Tabaković Aida. Tabaković J. Grebo Zdravko. Sarajevo 1998. Vojna biblioteka 2. 34. Purivatra Atif. 20-21...12. Stvarnost. 34. Press centar. 1215-1221. Ljiljan VI/258. (3) (Dinastija Kotromanića). 883.. Sarajevo 1997. 882. izdanje 1998). Oslobo enje 48/15580. 874. Sućeska Avdo. Hasović S. Hadžiosmanović Lamija. (2) (Kralj Tvrtko). 5-18.12. 879.... 884. 2. Zagreb 1990... 41. Kulturna i društvena historija Bosne i Hercegovine (4. 35.11.. Sarajevo 1997.12. Ljiljan VI/256. Gojer Gradimir. Filandra Šaćir. Ma. A. 18-20. 35. 635. Historija Bošnjaka. 61.. Zagreb 1984. 12. 5 plus 5.. Oslobo enje 54/17783. Ministarstvo obrazovanja. 875. Ljiljan VI/258. “Uzeir Bavčić. Sarajevo 1997.12. FBiH. (2. Sarajevo 1999. Bošnjačka zajednica kulture Preporod.. Svijet II/83. Bosansko primorje od najstarijih vremena do propasti samostalne države 1463. (* Jalimam Salih. 18-20. Ljiljan VI/258. Mostar 1997.. Sofija 1999.. Imamović Enver.-2000. Sarajevo 02. 2. Kabes III/21. Imamović Enver. Pelidija Enes. Macedonia Press. 1997. Armija RBiH. GR IZ BiH LIX/11-12.) 876. Ljiljan VI/258. 5 i 6 razred osnovne škole. Matica 50/9. (* Čoralić Lovorka.104 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. "Neum i bosansko primorje". Titovo Užice 1989. 18.. izdanje. 160. Sarajevo 1998... A. Sarajevo 1997. EJ 3. Sarajevo 1997.. Kulin ban.. 467. 13. 35. Sarajevo 1997. Hrabak Bogumil.. 35. Sarajevo 13. Dnevni avaz III/740. Imamović Enver. 1997. 35. (4) (Neosvojivi Bobovac). Ljiljan VI/258.. Dnevni avaz III/729. Zagreb 2000.. 5 plus 1. (1 izdanje 1993).. Selma Ferović. Sarajevo 1994. Sarajevo 02. 18-21. 1997. Sarajevo 1997. Oslobo enje 54/17782. Imamović Mustafa.. 17. Zlatar Behija. Odredi saveznika kneza Lazara u bici na Kosovu. kulture i sporta... 35.. Veličina koja se ne zaboravlja (Historijske magistrale: šesto godina od smrti kralja Tvrtka I). Sarajevo 02.. Imamović Mustafa. 25-26. Kabes III/20. Ljiljan VI/258. 6.. 1997. 60-61. Ma. Imamović Enver. Imamović Enver. Imamović Enver. Orhan Zupčević. izdanje. nauke. 1997. “Ilustrirana povijest Hrvata”. Sarajevo 1999. A. 878.. 5 plus 3.. 18-21. JLZ. Mostar 1997. “Hrvatsko-bugarski uzajamni odnosi kroz stoljeća”. Historija. Dopunska nastava)”.. Sarajevo 1996. Sućeska Avdo. Sarajevo 03. Velikani bosanske prošlosti (1-3): (1) (Kulin ban). Sarajevo 1997.. Ljiljan VI/258. BiH. Diplomacija (Bosna i Hercegovina). 880.. H.. Sarajevo 08.

(* Dodig Radoslav.. (* Simoniti Vasko. (Jože Kastelic.. Ramović Arifa. Prilozi 28. 12. 450-459. 14. Isaković Fahrudin. Bosna – glavno područje dubrovačke kontinentalne trgovine 3. The Ottoman Empire. 86. Činjenice iz istorije Bosne i Hercegovine”. 890.. 214-215). 617-624. Sarajevo 1997.03. The Ottoman Empir: The Classical Age 1300-1600.. Imamović Mustafa. Čuvari prvog kontinuiteta i autoriteta bosanske države 2. Isaković Fahrudin. 1998. Kamberović Husnija.-NUB BiH. Sarajevo 1997. 1998. 5-6.. Nationalites Papers XXVIII/2. Istorija – Povijest (za 1. (Srednjovjekovna Srbija. Sarajevo 1991. Sarajevo 15. 1998. Zenica 1998. Kolo LXVII. Organization and Economy. “Istina o Bosni i Hercegovini. Hercegovački tjednik. Sarajevo 1998. Zagreb 2000. Südostforschungen 57... Alić Enver. Sarajevo 1998. 1. Oslobo enje 55/17914. Kico Mehmed. SKZ. Prva linija VI/58. Zastupljenost srednjovjekovne Bosne u udžbenicima historije.. 357. 167-171.. Conquest. “Istorija 1.. Preporod XXVII/627. Sarajevo 1998. Inaldžik Halil (Inalcik). 888. 43. priručnici i didaktička sredstva”. Oršolić Tado. Sarajevo 1999. Beograd 1985. Sarajevo 1998. 549-551. Zagreb 1998.08. Bosna i Ugarska. Mulahuseinović S. 891. Ignacij Voje)”. o. klasično doba 1300-1600 (Prevela Milica Mihajlović). Janez Milčinski. ZČ 32/1-2. München 1998. 24. Kamber Ale. Ljiljan VI/247.) 887. Feljton (1-3): Milenijska povezanost Bosne i Primorja 1. Durić Rašid.. izdanje.. Muallim 65-66. London 1997. Knjiga 452... 886. Ljiljan VI/248. 35-38. Ljiljan VI/260. Inaldžik Halil (Inalcik). ČSP XXXII/3.... Ilustrovana enciklopedija. 246-248. Janez Peršič. o. Zagreb 1999. Holjevac Robert.. 37. 365. Hercegovina 10. Dnevni avaz IV/765. 48-50.. Mostar 1998. 26-27.04.. Jergović Miljenko. Sarajevo 1991. Sarajevo 07. London 1978. . Osmansko carstvo. FPN. Serdarević Husein. Oslobo enje 55/17884. Dijalog nova serija IV/4. 40.. Sarajevo 1998. Ljubljana 1978. Didaktički putokazi IV/10. 189. 362.... Ljiljan VI/246. razred gimnazije). Mostar 16. Pelidija Enes.) 885. Kučuk-Sorguč Indira – Hajdarević Hadžem. Sarajevo 1996. Inaldžik Halil. Povijesni prilozi 18. Azemina.) 892.. Kico Mehmed. IRO Vuk Karadžić.. 21.. Sarajevo 14. Kamberović Husnija. Tuzla 1998. Novalić Fahrudin. Variorum reprints 87. “Bosanska srednjovjekovna država i suvremenost (Zbornik radova)”. 12-15. 43.. IDP “Udžbenici. 2000.01. Beograd 1974. 889. (KUN) 6. Behar VII/34. Sarajevo 1997. Altermedia d. 197-206. 105-107. 1991. Donia J.Politička historija 105 1998. Hikmet XI/112-113. Robert. 154-158. 211-212.

Biblioteka Prošlost i sadašnjost.) 898... MH.. Biblioteka Prošlost i sadašnjost. 505.) 901.106 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 703. Beograd 1994. Tom vtori”. Druga knjiga. (* Mihaljčić Rade – Dimić Ljubidrag..). MH. 318-324. Redakcija za istoriju Crne Gore. Vojislav urić)”. (* Perić Vidak. Autori: Sima Ćirković. Beograd 1997. Povijesni prijepori”. Doba borbi za očuvanje i obnovu države (1371-1537)”.-2000. Geschichte Osteuropas 32/1. Dimitrije Bogdanović. “Istorija – Povijest”. Knjiga prva (Od najstarijih vremena do kraja XII vijeka). Knowledge. 143-147. Beograd 1997. “Istorija srpskog naroda.. Od najstarijih vremena do Maričke bitke (1371)”. XII + 350. Dimitrije Bogdanović. (* Salivon N. Ivan Božić... “Istorija Crne Gore. (* Macan Trpimir. 251- . 318-324. 10-11. Beograd 1997. “Trpimir Macan. Knjiga 6.. Titograd 1967. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Zagreb 1983. Knjiga druga (Od kraja XII do kraja XV vijeka.. 251260. Beograd 1997. Autori: Sima Ćirković. Titograd 1970. BAN. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Knjiga druga (Od kraja XII do kraja XV vijeka. 893. Autori: Ivan Božić.. Jovanka Maksimović i Pavle Mijović)”. Marulić XVI/3. (2. 13-15. (2. Marulić XVI/3. Draga Garašanin i Jovan Kovačević)”. “Trpimir Macan. Tom prvi: Crna Gora u doba Nemanjića). Zagreb 1983. Ćirković Sima. Knowledge. Prva knjiga. XIII + 508. Geschichte Osteuropas 32/1. Republički prosvjetnopedagoški zavod. Sarajevo 1979. Stuttgart 1984. Moskva 1981. Knjiga 6. Povijesni prijepori”. 894. Ferluga Jadran. Redakcija za istoriju Crne Gore. SKZ.. Knowledge.. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”.). 12-13. 143-147..) 895. Ferluga Jadran. Beograd 1973. Macan Trpimir. Knowledge. Sofija 1981.. Beograd 1997. Moskva 1980. Ogranak Dubrovnik. “Istorija Crne Gore.. “Istorija srpskog naroda. 10-11. “Istorija Jugoslavije. Ogranak Dubrovnik. 598. Stuttgart 1984. Sima Ćirković.) 900. “Istorija srednih vekov. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Tom drugi: Crna Gora u doba oblasnih gospodara). izdanje. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Sovetskoe slavjanovedenie 6. 10-11. Peking 1984. (* Macan Trpimir. Učebnik dlja studentov istoričeskih fakultetov pedagogičeskih institutov”. Beograd 1994. 592. Redakcija za istoriju Crne Gore. Knowledge. Dubrovnik 1992. Autori: Zarije Bešić. A. izdanje... “Prijedlog nastavnog plana i programa vaspitno-obrazovne osnove za srednje usmjereno obrazovanje i vaspitanje”.) 897. Vladimir Dedijer)”. 127-130. (* Perić Vidak. “Istorija Crne Gore. 159-177. “Istorija na Blgarija (Prva blgarska država)..) 896.. Dubrovnik 1992. Titograd 1970. (* Perić Vidak... Vojislav Korać. SKZ. Beograd 1982. Macan Trpimir. 576. Beograd 1981. 899. Milorad Ekmečić. New York 1974.

904. Beograd 1985-1986. Studenci 1995. 912. Ivanović Voja. IČ 32. kraljica bosanska. "Konavle u prošlosti. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine.) 902. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Beograd 1978. (od 1353.). 903. Ljubljana 1998. (Preveo Jovan Radonić).) . Trajanje Bosne (Lomovi bosanske svijesti). 100-118. Balcanica 16-17. Protić St. Despot Stefan – povest o maču i peru 1 (Samodržac svetorodne loze).. PCC Me ugorje. Stjecanje Konavala: Antička tradicija i mit u službi diplomacije. Biblioteka Naša prošlost.. 218-221. Stjepan Tvrtko I. Jalimam Salih. Slaveni i Avari “Živko Jakić. (Uredio Milenko Brkić). Posebna izdanja. Monografije 15. Dubrovnik 1998. razred osnovne škole”. Knowledge. Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku. “Avdija Alilbašić. Beograd 1985. Janša Zorn Olga – Mihelič Darja.. 31-45. Ilok. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”. Leovac Selena. Beograd 1988. 148. Zagreb 1989. (Politička istorija). 259-261. godine.Politička historija 107 260. Zagreb 1995. Beograd 1984. Milan. 910. Drugo. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine.. Zgodovina za 6.. Beograd 1997. 906.) 905.. Mihaljčić Rade. Jablanović Ivo. Vol. 168. Istorija Srba. Beograd 1990. Jireček Konstantin. (* Pašić Ibrahim.. Macan Trpimir. 92-97. Povijest staroga vijeka za V. 908. Marulić XXII/2. 219-220.. 512.. razred osnovne šole. Prva knjiga. (* Samardžić Nikola. “Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture”. Prilozi XXV/27. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”.). razred osnovne škole”.. sadašnjosti i budućnosti 1". izdanje. 50. KDM Preporod Zenica 1995. Zmaj. (Uredio Milenko Brkić). Sarajevo (1991). Knowledge.. 223-224. Jelić Ivan – Mažuran Ivan. ispravljeno i dopunjeno izdanje.. Slovo Ljubve. Pogovor. (* Ferluga Jadran.. do 1537. Cambridge University Press 1983. Jakić Živko. Ćirković Sima. Biblioteka Fototipskih izdanja. Sarajevo 1999. Stari in srednji vek. Geschichte Osteuropas XXVII/1.. 113-115. 907. 909. Duga. 13-15. Povijest staroga vijeka za V. Beograd 1990. do 1391. DZS. 259-261. ŠK.. Jelavich Barbara. PCC Me ugorje. Ljiljan 318..) 911. Studenci 1995. Prosveta. 335-336. Jakić Živko. XI + 407. I. History of the Balkans. Janković Stjepan. Zagreb 1980. ŠK. Beograd 1981. 3-5. Beograd 1997. Katarina. Biblioteka fototipskih izdanja.. München 1979. ŠK. Zagreb 1995. Janeković Zdenka. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. (2. 130-139.

SKZ. Beograd 1982. Istina o BiH I/15. (Priredili Milan Matić. Beograd 1987. Ciklus Ponovljena izdanja.. Doba prividnog mira. Doba borbi za očuvanje i obnovu države (1371-1537)”. Jukić Frano Ivan. Fototipski reprint izdanja iz 1851. Zagreb 1851.. 915. “Kosovska bitka i njene posledice”. 925. SKZ. Beograd 1997. Kalić Jovanka.-2000. Beograd 1982.. Despot Stefan Lazarević i Turci (1421-1327).) 926. Beograd 1994. Demokratska zajednica BiH. 913. priredio Stjepan Blažanović). SANU-NBS-MS. Od najstarijih vremena do Maričke bitke (1371)”. Od najstarijih vremena do Maričke bitke (1371)”. SANU. 917. 918.. Sarajevo 1990. Druga knjiga. Kalić Jovanka. “Istorija srpskog naroda. Doba borbi za očuvanje i obnovu države (1371-1537)”.. 920. 213. 49-56. 197-211. “Istorija srpskog naroda. (* Šuica Marko. Nemirno doba. Knjiga 1. (2. Kalić Jovanka. Savezna konferencija SSRNJ.108 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Srpski veliki župani u borbi s Vizantijom. Zemljopis i poviestnica Bosne od Slavoljuba Bošnjaka. Druga knjiga. 916.. SKZ. “Istorija srpskog naroda. IČ 42-43 (1995-1996). Beograd 1981. Knjiga 56. Beograd 1981. 923. 187. Srbija i zapadni svet 1389-1459. Jukić Frano Ivan. IG 1-2. Milan Vesović)”. Beograd 1995. Kalić Jovanka. Snaženje Despotovine.. Kratkoje vvedenije v istoriju proishoždenija Slaveno-srbskago naroda (Priredio Miroslav Pantić). izdanje Ljubljana 1990.. SKZ. Paraćin 1989. 84-85.. 924. Fototipska izdanja. Balkanološki institut. Srpske zemlje i vladari. Beograd 1982. 919. Druga knjiga...) 914.. Žarko Protić. Beograd 1981. Posebna izdanja. Kalić Jovanka. Kamberović Husnija. 75-87.. Borbe i tekovine velikog župana Stefana Nemanje. “Istorija srpskog naroda. Beograd 1983. “Istorija srpskog naroda. Prva knjiga. Knjiga 1. Slavonski Brod 1990. 205-217.. 251-262. 922. 921. Ćirković Sima.. “Kalendar godišnjica značajnih doga aja i ličnosti naše političke i kulturne istorije 1986-2000. Doba borbi za očuvanje i obnovu države (1371-1537)”. Beograd 1991. Kalić Jovanka. 7-20. 88-99. Prva knjiga. (pretisak. Tvrtko i Bosna na vrhuncu moći. Jović Miomir. Srbi u poznom srednjem veku. 19. Kalić Jovanka. 427-428. SKZ. IČ 29-30 (1982-1983). . 287. Zemljopis i poviestnica Bosne (od Slavoljuba Bošnjaka). Julinac Pavle. Sarajevo-Ancona-Frankfurt 1994. Kalić Jovanka.

Ljubljana 1993. Katić Lovre. Trogir u srednjem vijeku. Kulturni krug. Zadnji knezi Celjski v deželah ‘Sv. Karatay Osman. Ankara 2000. Klaić Nada. J. Nelipčići (416). 930. Kosovski boj u objavljenim najstarijim izvorima i novijoj srpskoj historiografiji. Zagreb 1976. II/1. “Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture”. Mirković Vojko. Talovci (655). 928. Biblioteka Prošlost i sadašnjost. 932. Posebno izdanje-Zgodovinsko društvo Ljubljana. Katičić Radoslav. Šimunović Petar. HZ 43.) 939. Ogranak Dubrovnik. Cankarjeva založba. Uz početke hrvatskih početaka.. Split 14.. Povijesni prijepori”. 17-79. Karbić Damir. Split 1993. XVII + 221.. Kampuš Ivan..04. 90-92.. Prilozi XIV/14-15. Javni život grada i njegovih ljudi. Dubrovnik 1992. Trogir 1985. Keen Maurice. 1994. 598.. Dioba i ubikacija dijelova Slanskog primorja u doba pripojenja Dubrovniku godine 1399. Klaić Nada. Karabegović Ibrahim. Slobodna Dalmacija. Zagreb 1986.10. Zagreb 1980. krone’. Assam. 417-419.) . Povijest Hrvata u razvijenom srednjem vijeku. Klaić Nada. Klaić Nada. Kampuš Ivan. Anali 17.. 1993. ZČ 48/4. Erken Ortacľ’da Türk – Hirvat Iliskileri. 938. 393. Sarajevo 1978.. 384-385. Srednjeveška Evropa.. Didaktički putokazi V/18... ŠK. Iločki (223). (* Čarni Ludvik.. Knjiga 6. Split 08.... Československý časopis historický 31/4. Zagreb 1989. 297. Celjski (56-57). Zenica 2000.. Celje 1982. Zagreb 1993. 934. 131. 25.05.) 937. Historiografija o Bosni i Hercegovini (Najznačajnija literatura). Split 23. (* Steindorff Ludwig. Kaznačić-Hrdalo Ana. Iz problematike srednjovjekovne povijesti Bosne. Macan Trpimir. 9296.) 936.... 1-17. ŠK. München 1986. Filološke studije o našem najranijem srednjovjekovlju. Celjski zbornik..) 933. Ljubljana 1994. 578-579. Hirvat Ulusunum. Rasprave i članci iz starije hrvatske povijesti. 8. (* Pnk. Nenadić D. 71-79. Obavijesti HAD XXV/3. Biblioteka znanstvenih djela 70. 17-47. MH.. Muzej grada Trogira. Südostforschungen 45. Izdanja grada Trogira 5. Marulić XIX/1. 1994. 931. Slobodna Dalmacija. Prilozi problematici Kosovske bitke objavljeni u časopisu ‘Obeležja’. 935.. Anžuvinci (10). 425-428. “Trpimir Macan. (* Rapanić Željko. Slobodna Dalmacija. Babonežići (17).. HZ 42. 29. Split 1993. (* Macan Trpimir. Zagreb 1990. Praha 1983. 281. VII + 712 + 16 priloga. Dubrovnik 1979.Politička historija 109 927. 929.

Bosna – ni srpska ni hrvatska.07. Zagreb 1989.. (12) (Smrt posljednjeg Arpadovića). 470. 15. (10) (Bosansko-dalmatinski odnosi).). Osloboenje 47/15092.. 1990. Oslobo enje 47/15108. Klaić Nada. Ecclesia seu monasterium sancti Michaelis de Rudina. GDI BiH 40-41 (1989-1990).06. Biblioteka Posebna izdanja. Sarajevo 02. (5) (Zabluda istoriografije). 14. (7) (Banus Culinus Dominus Bosne). Oslobo enje 47/15099. 6. Sarajevo 25. Oslobo enje 47/15107.. 16. Sarajevo 03...) 942.. 272-276. 1990. Eminex. Sarajevo 09.07. JLZ Miroslav Krleža. 1990. Oslobo enje 47/15103.. 1990. Oslobo enje 47/15088. Sarajevo 04. 1. Oslobo enje 47/15087. (3) (Javna vlast – dokaz državnosti).).. Zagreb 1989.07. Oslobo enje 47/15095. Politički položaj bosanskih vladara do Tvrtkove krunidbe (1377. Oslobo enje 47/15098.(* Horvat Angela. Zagreb 1993. Behar III/10. 18.07.06. 941. 1990. Sarajevo 26. Sarajevo 27. Nilević Boris.. Oslobo enje 47/15102. München 1979. Südostforschungen 38. 1990. Vjesnik Muzeja požeške kotline 4-5. 10. 17.. 1990. Povijest Hrvata u srednjem vijeku. 946. Feljton: Srednjovjekovna Bosna (1-18): (1) (Prošlost u političkim okvirima).06..07. (17) (Križarski rat na Bosnu). odlomaka i ilustracija. 18... Sarajevo 28. 1990. Zadar u srednjem vijeku. Srednjovjekovna Bosna. 11.07..07. Slavonska Požega 1986. Klaić Nada. 1990. 1990. 943. 1990.07. Klaić Nada. 940. (4) (Samostalna zemlja). (9) (Ninoslav: Pataren ili pravovjerni). 8. Klaić Nada – Petricioli Ivo. Oslobo enje 47/15089. 308-317.07. 18. Oslobo enje 47/14993. (18) (Poslušni vazal ili bosanski buntovnik). izdanje. Oslobo enje 47/15094. Ćošković Pejo. 344. IGC Borba. Sarajevo 1991. Radio Sa XIX/70. 17. HZ 45 (1992). Sarajevo 06. Zadar 1976. Srednjovjekovna Bosna. (15) (Svjedoci a ne jemci). 8-9. Globus.-2000. Sarajevo 05.. (11) (Kumani i bosanski heretici). Sarajevo 22. 9. Sarajevo 10. Ančić Mladen. (* Margetić Lujo. 1990. Klaić Nada. 1990. 1990. Sarajevo 07. Sarajevo 1990. Zagreb 1994. (13) (Mudra šutnja bosanskih vladara). Politički položaj bosanskih vladara do Tvrtkove krunidbe (1377.. 17. (2) (Protjerivanje iz udžbenika).. Samostalni politički razvitak bosanskih zemalja nisu prekidali niti Hrvati niti Srbi. Bribirski knezovi. 1990. Sarajevo 23. 1990. GZH. 14. 1990. 1990.03..g. (6) (Falsifikati splitske crkve).. 2.06. 948.06. 348-351. Sarajevo 10. “Bosna i Hercegovina ogledalo razuma (Izbor članaka.110 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Klaić Nada.06. izdanje.. Oslobo enje 47/15093. Beograd 1992.. Prošlost Zadra II.g. Klaić Nada.06. 277.. Oslobo enje 47/15091. Klaić Nada. (8) (Tri pisma Grgura IX). 12.. Sarajevo 21. Sarajevo 29. (14) (Dolazak Stjepana II).. 47/15106. (16) (Kratkotrajno veselje ugarskog vladara). 945.06.. (* Lovrenović Dubravko. 15. Oslobo enje 47/15094. Zagreb 1990. Oslobo enje 47/15100. 113-137. 16.. Sarajevo 17..) 944. priredio David Atlagić)”..06... Sarajevo 30. 1990.. Oslobo enje 47/15101. 621-634. 192-195. Klaić Nada. “Hrvatski biografski leksikon II (Bj-C)”. Banja Luka 1990. 12. 16. Putevi XXXV/5. 947. Zagreb 1993. Milutinović . 50-59.

1991. Kosanović Jakov. “Kosovska bitka (Vojno-istorijska rasprava)”.. 951. . “Hrvatski biografski leksikon II (Bj-C)”. Sloveni (Nastanak i razvoj slovenskih civilizacija u Evropi VI-XIII vek). 118-122. 109-124. JLZ. Obavijesti HAD XXV/3. 3. 217-222. 958.) 949. 954.... Istorijski zapisi LXII/1-2.. Korenić Bojan. Biblioteka Retrospektive. Radovi 27. “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463. CCP XVII/32. Biblioteka Izdanci. (Prevela s francuskog Gordana Petrović. (Priredio Trpimir Macan). 634-635. MH. I-II. Biblioteka Hrvatske povjesnice. Knezović Oton. 956... “Kninski zbornik”. Kolumbić Nikica.. Sarajevo 21.. II-430. 205-207. (* Džidrova Ljubinka. Bosna i Hercegovina od seobe naroda do XII stoljeća. Titograd 1989. 1989. Doseljenje Slovena na Balkansko poluostrvo. Beograd 1989. 1989.06. “Kraljevska dobra u centralnoj Bosni”. Korenić Bojan. III-380. godišnjici Kosovske bitke).. Zagreb 1982.12.. Zagreb 1994. 95-96. Povijesni prilozi 13. Kos Milko. EJ 2. (Fototipsko izdanje). 7. izdanje. 1989. Svjetlost.. Macedoniae acta archaelogica 11. Zagreb 1994.. Marulić XXIII/1. godine). Sarajevo 20. Sarajevo 1990. IV-456).06. VIII + 247. Dumbović Vladimir. 7. izdanje. Stožer naše istorije. Sarajevo 1998. Vi enje drugih (Skup u ANU BiH o 600. Zagreb 1993. Oslobo enje 46/14730..06. 226 + 4 karte. 685. SKZ. 952. Sarajevo 24. Kovačević Jovan. Knjiga prva”.Politička historija 111 Kosta. Celjski grofovi. Od najstarijih vremena do Maričke bitke (1371)”.. “Istorija srpskog naroda. 247-260.) 955. Čabotarev Andrej. 383-385. IRO Naučna knjiga. JLZ Miroslav Krleža. stoljeća. Zagreb 1980. Zagreb 1989. 1988). Feljton: Splet legende i istorije (600 godišnjica Kosovske bitke). Zagreb 1993. 159-195. Nakladni zavod MH. Povijest Bosne (fototip izdanja iz 1882. Oslobo enje 48/15630.. Preštampano iz ‘Ratnika’ iz 1898 gd.. Oslobo enje 46/14727. 950. 362. 960. (* Matijević-Sokol Mirjana. HKD Napredak. Nazor Ante. Zbornici i monografije. (U istoj izdavačkoj kući ovo izdanje je izašlo: 1981. mit sa izvornom snagom (Naučni skup o Kosovskom boju u SANU).. Oslobo enje 46/14728. Sarajevo 23. Nazor Ante. 8. Skopje 1990. I-382. Filip Višnjić.. Beograd 1981. Klaić Vjekoslav. Predgovor: Jovanka Kalić). Bobaljević Vuk.. Zagreb 1993. Kont Fransis. I-IV.. 244-248. Zagreb 1990. Povijest Hrvata od najstarijih vremena do svršetka XIX. 959. 46. 8. Prva knjiga. 1985.) 953. 2.. Beograd 1989. Klaić Vjekoslav. 957.

.. 973. (Urednik Ivo Goldstein)“.. Samostalnost i moć (Kralj Stjepan Tvrtko I. Krkalić Hikmet. Press centar ARBiH. Sarajevo 1979. (* Voje Ignacij. 42.. Sarajevo 29.. Biblioteka Hrvatska povjesnica. 1997.06. (* Redžić Enver. (KUN) 14. Zagreb 1997. Naši dani XXXVI/970 (40). Hrvatska. .. Zagreb 1995. O učešću bosanskog odreda u Kosovskoj bici. Knjiga 1. Novi Liber. 117-142. 963..1427. Mostar 1998. Posrednici i tijek pregovora s Radoslavom Pavlovićem 1421. NEV XXIX/1.112 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Novi cvijet LXIV. Pad Bosne i Hercegovine pod Turke u spisima bosanskohercegovačkih franjevaca. Vrline i mahne novih gimnazijskih udžbenika iz historije. 966. stoljeća. Kreso Muharem. 2. Sarajevo 1979.. Ljubljana 1997. 404..) 969. Zagreb 1991. Zagreb 1996. Kretanje Slavena u srednju i istočnu Evropu u doba seobe naroda (Preveo Ivan Pederin). 964. Kruhek Milan. Institut Historii Kultury materialnej. 962. izdanje.) 970.. religija.. ZČ 51/2. 60-85. Zagreb 1995. (* Bušić Krešimir. Kovačić Anto Slavko. godine o kupnji njegovog dijela Konavala. Kristić Alen. Kolo I/5-6.. 965.-1999. 103-109. Bosnska identiteta. 594-596. 159-170. 967. ČSP XXIX/3. Vojna biblioteka 2. (1 izdanje 1993).. 968. Ljubljana 1997. Kunstmann Heinrich. Kržišnik-Bukić Vera. glazba. Kraljević Ivan. 136. Kurnatowska Zofia. Institut za nacionalna pitanja. 368. Hercegovina 4-5 (12-13). Polska akademia nauk. Med preteklostjo in prihodnostjo. Słowiańszcyzna południowa.) 972. likovne umjetnosti. 35-37. svijet: Politička i vojna povijest. “Kronologija. Kržišnik-Bukić Vera. (* Feldman Andrea. Bosanski identitet izme u prošlosti i budućnosti. Baška Voda 1995/1996. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1977. Ljubljana 1996.. Didaktički putokazi 6. književnost. “Povijesnoteološki simpozij u povodu 500 obljetnice smrti bosanske kraljice Katarine”. Institut za suvremenu povijest. Inštitut za narodnostna vprašanja. Povijesni prilozi 14. Monografije i studije.. KS-FTS. Zenica 1996. Sarajevo 1989. Kovačević-Kojić Desanka. film. 961. Pad Bosne i Hercegovine pod Turke u spisima bosanskohercegovačkih franjevaca. Kotromanić). "Neum i bosansko primorje".. sport. Kovačić Anto Slavko. 42-43. 256. znanost i tehnički razvoj. 289-290. Europa. Diskusija. Krajiške utvrde i obrana Hrvatskog kraljevstva tijekom 16.-2000. 39.) 971. Oslobo enje 54/17626. 325-328. Sarajevo 1994.

Sarajevo 1986. Prilozi XXII/23.. Cetinski knez Ivaniš Nelipčić u političkim previranjima u Dalmaciji krajem 14. Lovrenović Dubravko. 985. Sarajevo 1997. (1) (Izme u legende i stvarnosti). stoljeće.-1420. Zagreb 1986. 343-345. 199-220. 163-172. Ljubljana 1980.. Vipusk 9. Feljton: Čija je Herceg-Bosna? (1-2). Lovrenović Dubravko. Lovrenović Dubravko. Istočni Jadran u odnosima izme u Hrvoja Vukčića i Sandalja Hranića na prelazu iz XIV. 975. splitska vojvotkinja i bosanska kraljica. Lešić Anto. Lovrenović Dubravko. 978..). 984.. 976. Litavrin Grigorevič Gennadij. Svjetlo riječi VIII/90.. Arheološki vestnik 31.Politička historija 113 (* Ristić Ljubica. Kako je bosanski vojvoda Sandalj Hranić došao u posjed Ostrovice i Skradina. Bokšić Žore. Zagreb 1987. Radovi 19. Balkanskie issledovanija... 183-193.. Lovrenović Dubravko. Beograd 1979. 193-198.. 977. 5. IČ 25-26 (1978-1979). Pleterski A. Lovrenović Dubravko. 979.. Da li je Jelena Nelipčić bila majka Balše Hercegovića. Hrvoje Vukčić Hrvatinić i splitska komuna. Svjetlo riječi VIII/88-89. “Voprosi socialnoj. Bosnija i Horvatija v XII-XV vv. 5. Sarajevo 1987. 37-45.. Lapenda Stjepan. (2) (Državni suverenitet srednjovjekovne Bosne). Sarajevo 1990. 231-236. Banja Luka 1986.. Lovrenović Dubravko. Sarajevo 1990. Litavrin Grigorevič Gennadij – Naumov P. Odjek L/1-3.) 974. Ostrovica i Skradin u mletačko-ugarskim ratovima za Dalmaciju (1409. Moskva 1980. Zagreb 1986. stoljeća. 55-66. Moskva 1984. i tokom prvih decenija 15. 980. Evgenij. 983. Lovrenović Dubravko. 1011. HZ 39. 981. 104-105. 982. . JLZ Miroslav Krleža. “Hrvatski biografski leksikon II (Bj-C)”. 311-312.. GADAR BiH 27. Radovi 20. u XV. Prilozi XXI/22.. Jelena Nelipčić. 15-28. “Istorija srednih vekov”. Osobenosti stanovlenija rannefeodalnih slavjanskih gosudarstv na Balkanah. IZ 7. Sarajevo 1987. Zagreb 1989.. Vi enja i zablude (Bosna i Hercegovina u djelima francuskih autora od najdavnijih vremena do konca XX stoljeća). političeskoj i kulturnoj istorii jugo-vostočnoj Evropi”.

85-125. 34-35. 3-9.-2000. (zbornik radova). Sarajevo 1994. Sarajevo 07. 996. 992. o. Lovrenović Dubravko. Illyrian-Roman-Slavic syntesis. BF I/1. 227-287. Iliro-romansko-slavenska sinteza (Ra anje novog naroda). 1997. Somobor 1994. 43-56. BF V/8. "monarhijske pobožnosti").. o. FTS.. Lovrenović Dubravko.. 989. 1997. 156-193. Kotromanića (Corona regni Bosnae) (1).. Odjek L/1-3.. Od slavenskog naseljavanja do bana Kulina (VII-XII st.. . (2) (O porijeklu bosanske krune). Lovrenović Dubravko.. 998. Utjecaj Ugarske na odnos Crkve i države u srednjovjekovnoj Bosni.. 2. Sarajevo 1991. Osloboenje 54/17800. Corona regni Bosnae (Kruna bosanskog kraljevstva). Sarajevo 1998. Sarajevo 1994. (2) Stećak I/8. 7-27. "Sedam stoljeća bosanskih franjevaca 1291. “Šest stoljeća od smrti bosanskog kralja Tvrtka I”. “Istina o Bosni i Hercegovini (Činjenice iz istorije BiH)”. Milodraška zakletva. Sarajevo 1998. Feljton (1-2): O mjestu okrunjenja prvog bosanskog kralja Tvrtka I. 997. Lovrenović Dubravko. 37-93. Odjek. Krijesnica II/6. 986.". Lovrenović Dubravko. 9.-1991. Lovrenović Dubravko. BKC.. Lovrenović Dubravko. Srednjovjekovna bosanska država. Odjek XLIV/17-18. 990. Special 50th anniversary edition. (KUN) 6.114 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Bosansko srednjovjekovlje u svjetlu kristijanizacije vladarske ideologije (Na trećem putu tzv. Lovrenović Dubravko. BF VI/9. Sarajevo 1997. Lovrenović Dubravko. Sarajevo 1998. Oslobo enje 54/17786. A zemlja ostaje. dopunjeno izdanje. Sarajevo 1997. 991. 987. Sarajevo 1999. Lovrenović Dubravko. Stećak I/7. Proglašenje Bosne kraljevstvom (Pokušaj revalorizacije). Samobor 1993. Lovrenović Dubravko. 993.. 34-35. žezlo i jabuka bosanskog kralja).. 988. Na ishodištu srednjovjekovne bosanske etno-politogeneze. 8-9.).12.. Lovrenović Dubravko.. “Bosna i Hercegovina od najstarijih vremena do kraja drugog svjetskog rata”.. Altermedia d. Zenica 1995. Lovrenović Dubravko.12. 11-15. 995. Forum Bosnae 3-4. Feljton: Tko je i gdje okrunio prvog bosanskog kralja Tvrtka I Kotromanića (1-2): (1) (Kruna. 141-153.. 994.-NUB BiH. Sarajevo 1991. (KUN) 8. Sarajevo 21.

izdanje.. 553-555. (Prijevod Zlatko Crnković). “Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture”. Stjepan Tomašević (14-15). (* Čić Emil. Naša ognjišta XXIX/259. Slavica. 1005. Od najstarijih vremena do Maričke bitke (1371)”. 214-217. 40-41. Hrvatsko slovo. Kolo IX/3. SKZ. 127-143. Malcolm Noel. Zagreb 1995. Sarajevo 1995.) 1006.Politička historija 115 999. Malcolm Noel. Lučić Josip. Karčić . Bizant. 368. ŠK.. Sarajevo 31. Zagreb 1994. Zagreb 1995. 1999. Lovrenović Ivan – Selimbegović Vildana. Lučić Josip. HZ 46 (1993).04. Nilević Boris. Zovkić Mato. Tomislavgrad 1999. Dubrovačka diplomacija (116). Macmillan. (* Džaja Srećko. Povijest 6: udžbenik za VI. Lučić Josip – Raukar Tomislav. Trpimirovići (692-694). Macan Trpimir. Bosnia a Short History. (* Zovkić Mato.) 1004.12. Biblioteka Hrvatske povjesnice. Malcolm Noel. Macan Trpimir. London 1994.Kratki pregled. New York 1996.. 1011.. Kotromanići (313). Dani 135.. Kulin... Sarajevo 1999. Povijest hrvatskog naroda (pregled). Bosanska država (44-45). Godina 44. MH. ŠK. XXIV + 340.. Dubrovnik i kosovska bitka u dokumentima i historiografiji..) 1008. Erasmus Gilda-Novi Liber-Dani. MH. Prvi milenij Bosne”. 180-185. 1003. 174-183. 96-99. Hrvatski narodni kalendar 1996.. Vukčić Hrvatinić Hrvoje (740-741). Rajčić Tihomir. 22. Povijest hrvatskog naroda. Povijest hrvatskog naroda (pregled). Zagreb 1994. Zagreb 1980.. razred osnovne škole.. Nakladni zavod MH. Mala knjižnica. Erasmvs 14. Prva knjiga. Zagreb 1998. Zagreb 1980. Dijalog NS I/3-4. 1000. 360. Avari (16).. Tvrtko I Kotromanić (14).) 1007. Jajačka banovina (249). 1002. Zagreb 1999. (* Buljan S. 1999. 504. MH. HZ 42. Zagreb 1992. Sarajevo 1995. Povijest hrvatskog naroda (pregled). ŠK. “Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture”. (* Kurtović Esad.) 1010. Povijest Bosne . 122. Trijumf Vizantije početkom XI veka. Maksimović Ljubomir. 3. 15. Macan Trpimir. Dubrovačka Republika (116-120). Beograd 1981. 240.. 4. (* Sekulić Ante. “Istorija srpskog naroda. “Ivan Lovrenović – Vildana Selimbegović. Bosnia a Short History.. Kulin (330). Naša škola XLVI/7-8. Zagreb 1995. Zagreb 1999.. Zagreb 09. Macan Trpimir.. izdanje. III kolo. Zagreb 1989. 131-140. 170-179. Pad Bosne pod tursku vlast (19). 1009.. knjiga 13. Stjepan II Kotromanić. 91-95. University Press. Makek Ivo. 1001. Zagreb 1997. CCP XVIII/34.

Erasmvs 19... 1016. Fikret. 185-191. Kulin ban – historija i legenda (Uz 800. obljetnicu Povelje Kulina bana). 64-68. Mandžukić Jasmin. Kico Mehmed. Sarajevo 1989. Sabina Berberović. Matić E. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. Samobor 1996. Sarajevo 2000. Povijest 2. 95. 1013. Istorijski zapisi XXXII(LII) XLI/4. Oslobo enje 52/17000. Zagreb 1999. 1023. 48. Džaja Srećko. 1017. Didaktički putokazi 4. Povijest Hrvata za vlade župana i knezova (Od 600-925 g.. Zsigmond király uralma Magyarországon. Sarajevo 07.. Zagreb 1997. Sarajevo 1996... 1020. Dani..-2000. Studenci 1995. BF IV/5. 1015. Zenica 1996. (Udžbenik za II. Rase. (Uredio Milenko Brkić). 1018. 557-562.. Ljiljan IV/134. Mályusz Elemér. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”. 1019. Markešić Luka.10. 209-211. Stećak III/25.. Nilević Boris. Gondolat Kiadó. Malcolm Noel.. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”... Matić Antun. Malcolm Noel. Šimić Angelina. . Malcolm Noel. Mályusz Elemér. Darmstadt 1985. Macmillan. Svjetlo riječi VII/78. Mostar 1998. (* Švab Mladen.. Dodig Radoslav. 520. Gradina II/14. Hercegovina 10.) 1014. 30-31. Podgorica 1979.. Akadémiai Kiadó.. Grundlinien seiner Wissenschaftliche Buchgesellschaft. Budapest 1990. Tomislavgrad 1996.116 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 1021.. mitovi i porijeklo (Ulomak iz bestselera Kratka povijest Bosne).. Kolo IX/2. Das Osmanische Reich. 5-69. Matuz Josef. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. 3. . (Uredio Milenko Brkić). Stefan Dečanski i Zeta.. Budapest 1990. Bihać 1996. Tešanj 1995. London 1998. 12. 422. Barun An elko. Matković Hrvoje – Drašković Blagota. Behar IV/19-20. Naša ognjišta XXVI/234. PCC Me ugorje. 21. Unsko-sanske novine I/9. 1022. Kaiser Sigismund in Ungarn (1387-1437). Kosovo – Kratka povijest”. Amira Sadiković). 22. Studenci 1995. 1995. Zagreb 1995. Maslak Nijazija. 15. Posljednji hrvatski narodni kraljevi. PCC Me ugorje. Kosovo A Short History. 42-53. Malović Marica. Zagreb 1991. 9-11.). 13. Posljednji Kotromanići.) 1012... razred gimnazije).. (Prevod Senada Kreso. Sarajevo 1995.

. 182.. Hrvati i Osmansko Carstvo. 1032. Mihaljčić Rade. 2135. Sarajevo 1987. Sofija 1985.. 223. “Istorija srpskog naroda. Mihaljčić Rade. Mihaljčić Rade. BIGZ. Mihaljčić Rade.. 327. (* Grahovac Željko. 1029.. (Stručni redaktori jugoslovenskog izdanja: Ljubomir Maksimović i Rade Mihaljčić)”. 187-193... Drugi tom. Zagreb 1993. Matanov H. Golden marketing... Istoričeski pregled 41/8..Politička historija 117 1024. Druga knjiga. Études balkaniques 21/4. Osmansko carstvo.) 1026. Ćošković Pejo.) (* Dinić-Knežević Dušanka. Istorijskomemoarska dela. 173-175. Zbornik Muzeja 24-25. SKZ. (* Kovačević Branislav.. Istorija-kult-predanje. 239. Kosovska bitka. Mihaljčić Rade. (* Kovačević Branislav.. izdanje 1984. Biblioteka Povijesna istraživanja... Titograd 1990. Matuz Josef.) 1031. 151-153. Druga knjiga. 286. 1420-1422. IG 1-2. Sarajevo 1998. Beograd-Novi Sad 1987.) 1033. Beograd 1982. 1030. Zagreb 1998. 368. Sarajevo 1998. 299. Uspon južnoslovenskih zemalja (67-75). Mihaljčić Rade. Istorijsko-memoarska dela. Doba borbi za očuvanje i obnovu države (1371-1537)”. Beograd 1984. (2. Istorija za VI razred osnovne škole. 121-123. Zbornik MS za istoriju 31. GR IZ BiH LX/11-12. Godina 46. (Preveo Nenad Moačanin). Behar III/10.. Ćuk Ruža. Beograd 1989. ŠK. Beograd 1983. Kraj srpskog carstva. 74-77. Titograd 1990. Lazar Hrebljanović. IZ 8. HZ 39. Beograd 1982. Hrvatski narodni godišnjak 1999. IRO Narodna knjiga-IRO Vuk Karadžić-IRO Rad. Biblioteka Istorija. GDI BiH 38. Beograd 1980-1981. izdanje. Prlender Ivica.) 1027. Sofia 1985. Mihaljčić Rade. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Beograd-Zavod za izdavanje udžbenika Novi Sad. (* Harisijadis Mara. Doba oblasnih gospodara. Novi Sad 1985. Zagreb 1986. Rakova Snežana.. Kraj srpskog carstva. “Srednji vek i renesansa. 150-151. Istorija-kult-predanje. SKZ.. Jalimam Salih.. (* Salihbegović Ahmet. “Istorija srpskog naroda.. SKZ. Istorijski zapisi LXIII/3-4. Pad južnoslovenskih zemalja (94-100). Zagreb 1992. 187-193. Banja Luka 1987. Beograd 1989. Beograd 1987. Lazar Hrebljanović. 183-187. Etničke i političke promene na Balkanskom poluostrvu (61-67). 21. Nolit. 36-46.. 341-343. Ilustrovana Istorija sveta.) 1025. Mažuran Ivan.. Jalimam Salih. Mihaljčić Rade. 1. Beograd 1975. 1028. 377.. BIGZ.. Doba borbi za očuvanje i obnovu države (1371-1537)”.) . 146-148. Istorijski zapisi LXIII/34.

118

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

1034. Mihaljčić Rade, Junaci kosovske legende, BIGZ, Istorijsko-memoarska dela, Beograd 1989., 313. (* Kovačević Branislav, Istorijski zapisi LXIII/3-4, Titograd 1990., 187-193.) 1035. Mihaljčić Rade, The Battle of Kosovo in History and in Popular Tradition, BIGZ, Beograd 1989., 248. (* Steindorff Ludwig, Südostforschungen 49, München 1990., 442-443.) 1036. Mihaljčić Rade, Tributi, “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”, Knowledge, Beograd 1999., 746-748. 1037. Mijatović An elko, Srednjovjekovne države, Bosansko Kraljevstvo i Hercegovina u prostoru i vremenu, “Ljubuški kraj, ljudi i vrijeme, Knjiga 1., Zbornik Znanstvenog simpozija održanog u Ljubuškom 11. i 12. kolovoza 1995.”, Ziral-Naša djeca, Mostar - Zagreb 1996., 113-127. 1038. Mijatović An elko, Iz riznice hrvatske povijesti i kulture, ŠK, Zagreb 1996., 560. (* Švab Mladen, ČSP XXVIII/1, Zagreb 1997., 199-200; Szabo Agnesa, Hrvatsko slovo, Zagreb 07.02. 1997., 14.) 1039. Mijatović An elko – Mirošević Ivo – Šanjek Franjo, Hrvatska i svijet od V. do XVIII. stoljeća, (Udžbenik za II. razred gimnazije), Zagreb 1997. (2. izdanje 1998; 3 izdanje 1999; 4 izdanje 2000.). 1040. Mijović Pavle, Doseljavanje Slovena u Duklju (Crnogorci), EJ 3, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1984., 66-75. 1041. Miletić Nada, Rani srednji vijek (Historija) (Bosna i Hercegovina), EJ 2, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1982., 166-167. 1042. Miletić Nada, Rani srednji vijek (Historija) (Bosna i Hercegovina), “Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina, Separat II. izdanja Enciklopedije Jugoslavije”, JLZ, Zagreb 1983., 78-79. 1043. Milutinović Branislav, Borba Balšića sa Mlečanima za zetske primorske gradove, “Srednjovjekovna istorija Crne Gore kao polje istraživanja”, Zbornik radova sa Okruglog stola Istorijskog instituta, Istorijski institut RCG, Knjiga 3, Podgorica 1999., 199-227. 1044. Milutinović Kosta, O južnoslavenskom obilježju boja na Kosovu. U povodu 600. godišnjice, Zadarska revija XXXVIII/1-2, Zadar 1989., 11-28. 1045. Mirošević Ivo – Šanjek Franjo – Macan Trpimir – Perić Ivo, Pregled povijesti hrvatskog naroda od VI. st. do naših dana, ŠK, Zagreb 1995.

Politička historija

119

1046. Mitić Ilija, Konzulati i konzularna služba starog Dubrovnika, Historijski institut JAZU, Monografije 4, Dubrovnik 1973. (* Leutić Josip, Anali 17, Dubrovnik 1979., 784-785; Bartl Peter, Südostforschungen 38, München 1979., 351-352.) 1047. Mitić Ilija, Prilog proučavanju obaveza Dubrovačke Republike prema drugim državama, JIČ XVIII/3-4, Beograd 1979., 94-103. 1048. Mitić Ilija, Me unarodni položaj Dubrovačke Republike s obzirom na njene novčane i druge obaveze prema stranim zemljama, Pomorski zbornik 17, Rijeka 1979., 351-356. 1049. Mitić Ilija, Dubrovačka država u me unarodnoj zajednici (od 1358. do 1815.), JAZU-Nakladni zavod MH, Biblioteka Studije, monografije, kritike, Zagreb 1988., 299. (* Steindorff Ludwig, Südostforschungen 49, München 1990., 441-442.) 1050. Mitrović D. Jeremija, Istorija Srba, Curo, Beograd 1994., 516. 1051. Mitrović Vladislav, Dabrobosanska mitropolija, EJ 3, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1984., 355. 1052. Moačanin Nenad, Tursko (Osmansko) carstvo, “Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture”, ŠK, Zagreb 1980., 700-701. 1053. Moačanin Nenad, Turska Hrvatska. Hrvati pod vlašću Osmanskog Carstva do 1791. godine, MH, Zagreb 1999. (* Mandušić Iva, Kolo X/4, Zagreb 2000., 424-426.) 1054. Moskolenko Evseevič Anatolij, Bosnija v XII-XV vv, “Istorija južnih i zapadnih slavjan, Kurs lekcii, Moskva 1979. 1055. Muharemović Husein-Huska, Naša vremena i običaji, Vlastita naklada, 1. izdanje, Bihać 1997. (2. izmjenjeno i dopunjeno izdanje, Bihać 1997., 184.). 1056. Mužić Ivan, Podrijetlo Hrvata (Autohtonost u hrvatskoj etnogenezi na tlu rimske provincije Dalmacije), Nakladni zavod MH, Hrvatske povjesnice, Zagreb 1989., 276 + 40 tabela. (* Brković Milko, Zadarska revija XXXIX/4, Zadar 1990., 544547; Katičić Radoslav, Obavijesti HAD XXII/2, Zagreb 1990., 60-62; Mlivončić Ivica, Slobodna Dalmacija, Split 14.01. 1990., (Forum) 42; Katičić Radoslav, SP III/19 (1989), Split 1991., 243-270; Mužić Ivan, SP III/19 (1989), Split 1991., 271-284; Katičić Radoslav, SP III/19 (1989), Split 1991., 285-287.) 1057. Mužić Ivan, Podrijetlo i pravjera Hrvata (Autohtonost u hrvatskoj etnogenezi na tlu rimske provincije Dalmacije), Zbornik Kačić Split-Nakladni zavod MH, Knjižnica Zbornik Kačić 22, Split-Zagreb 1991., 366.

120

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

1058. Mužić Ivan, Slaveni, Goti i Hrvati na teritoriju rimske provincije Dalmacije, 4. dopunjeno i prera eno izdanje, Iberia, Split 1996., 527. (* Mlivončić Ivica, Slobodna Ddalmacija, Split 26.11. 1996., (Forum) 6.) 1059. Mužić Ivan, Slaveni, Goti i Hrvati, 5. dopunjeno i prera eno izdanje, Naklada Nediljko Domanović, Djela iz hrvatske duhovne i kulturne baštine 2, Zagreb 1997., 600. 1060. Nastavni planovi i programi:, Nastavni plan i program (Opća gimnazija), Bosna i Hercegovina, FBIH, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Sarajevo 1999; Historija – povijest VI razred, Osnovna škola, “Nastavni planovi i programi (Osnovna škola, Osnovna muzička škola, Osnovna baletska škola)”, RBIH, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta – Pedagoški zavod, Sarajevo, školska 1994./95., 221-223; Nastavni planovi i programi 2 (Prirodnomatematička gimnazija, Matematičko informatička gimnazija, Učiteljska škola), Školska godina 1995/1996), Pedagoški zavod, Sarajevo 1995; Nastavni planovi i programi 2 (Srednje stručne škole), Knjiga 1, Školska godina 1995/1996), Pedagoški zavod, Sarajevo 1995; Nastavni planovi i programi 2 (Srednje tehničke i srodne škole), Knjiga 2, Školska godina 1995/1996), Pedagoški zavod, Sarajevo 1995. 1061. “Nastavni program za hrvatski jezik, povijest i etiku u srednjim školama”, Zagreb 1995. 1062. Naumov P. Evgenij, Balkanskoe srednevekovje, Balkanskie issledovanija 5, Moskva 1979. 1063. Naumov P. Evgenij, Bosnijskoe srednevekove v sovetskoj istoričeskoj literature, Prilozi XVIII/19, Sarajevo 1982., 237-252. 1064. Naumov P. Evgenij, Kosovskata bitka (1389.g.) vo istorijata na me unarodnite odnosi na Balkanot, Istorija XXII/2, Skopje 1986., 35-53. 1065. Nemeth Krešimir, Babonići (Babonegi), EJ 1, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1980., 397399. 1066. "Neum i bosansko primorje", Armija RBiH, Press centar, Vojna biblioteka 2, (1 izdanje 1993), 2. izdanje, Sarajevo 1994., 40. (* Ančić Mladen, CCP XIX/36, Zagreb 1995., 110-115; Ančić Mladen, Obavijesti HAD XXVIII/1, Zagreb 1996., 37.) 1067. Nikić Andrija, Stjepan Dabiša (? – 1395), “Ljubuški kraj, ljudi i vrijeme, Knjiga 1., Zbornik Znanstvenog simpozija održanog u Ljubuškom 11. i 12. kolovoza 1995.”, Ziral-Naša djeca, Mostar - Zagreb 1996., 357-358. 1068. Nikić Andrija, Povijesna zrnca, Franjevačka knjižnica i arhiv u Mostaru, Mostar 2000.

Politička historija

121

1069. Nilević Boris, Vojvoda Ivaniš Pavlović, Prilozi XIV/14-15, Sarajevo 1978., 349361. 1070. Nilević Boris, Iz života posljednjih Pavlovića, GDI BiH 28-30 (1977-1979), Sarajevo 1979., 59-74. 1071. Nilević Boris, Učešće vojvode Petra i kneza Nikole Pavlovića u političkom životu srednjovjekovne Bosne, Prilozi XVI/17, Sarajevo 1980., 61-68. 1072. Nilević Boris, O bosansko-turskim odnosima do 1463. godine, Pregled LXXVI/4, Sarajevo 1986., 417-424. 1073. Nilević Boris, O moralnom stanju Bosne pred 1463. godinu, POF 40 (1990), Sarajevo 1991., 115-123. 1074. Nilević Boris, Prilog karakterologiji bosanskog srednjeg vijeka, Prilozi XXV/27, Sarajevo (1991), 11-18. 1075. Nilević Boris, Bosna i Osmansko Carstvo, "Bosna i Hercegovina i svijet", Institut za istoriju, Sarajevo 1996., 65-74. 1076. Nilević Boris, Sjeveroistočna Bosna u tokovima evropske srednjovjekovne povijesti. Prilog historiji Srebreničke banovine, BF IV/6, Sarajevo 1996., 116-122. 1077. Nilević Boris, Proces afirmacije srednjovjekovne bosanske države, “Bosna i Hercegovina od najstarijih vremena do kraja Drugog svjetskog rata”, ŠVK OS BiH, Sarajevo 1994., 35-53. 1078. Nilević Boris, Proces afirmacije srednjovjekovne bosanske države, “Bosna i Hercegovina od najstarijih vremena do kraja Drugog svjetskog rata”, BKC, Sarajevo 1998., 57-81. 1079. Nilević Boris, O krunidbi kralja Tvrtka I (620 godina od krunisanja bosanskog kralja), Bosanska vila IV/10, Sarajevo 1998., 54-55. 1080. Novak Grga, Povijest Splita I-IV, ČS, Split 1978., (I-IV = 2510). 1081. Novaković Relja, Odakle su Srbi došli na Balkansko poluostrvo (Istorijskogeografsko razmatranje), SANU, Istorijski instutut -Naučna knjiga, Beograd 1978., 415. (* Leśny Jan, Kwart. Histor. 86/2, 1979., 498-503; Welthmann M., Südostforschungen 39, München 1980., 316-317.) 1082. Novaković Relja, Gde se nalazila Srbija od VII do XII veka (Istorijskogeografsko razmatranje), Problemi i znanja, SANU, Istorijski institut-Narodna knjiga, Beograd 1981., 415. (* Macan Trpimir, Marulić XVI/2, Zagreb 1983., 193-196; Džaja Srećko, Südostforschungen 42, München 1983., 393-394; Macan Trpimir, “Trpimir

122

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

Macan, Povijesni prijepori”, MH, Ogranak Dubrovnik, Biblioteka Prošlost i sadašnjost, Knjiga 6, Dubrovnik 1992., 103-106.) 1083. Novaković Relja, Baltički Sloveni u Beogradu i Srbiji, Narodna knjiga, Biblioteka Studije i monografije, Beograd 1985., 181. 1084. Obradović Milovan, Vesti o Kosovskoj bici, Obeležja 5, Priština 1989., 5-13. 1085. “Okvirni nastavni program za osnovne škole”, Zagreb 1995. 1086. Omanović Emina, Istorija – Povijest, za 6. razred osnovne škole, 5 izdanje, Svjetlost, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Sarajevo 1978., 138. (1. izdanje 1974; 9 izdanje, Svjetlost, OOUR Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Sarajevo 1982., 148). 1087. Omanović Emina, Istorija – Povijest, za 6. razred osnovne škole, 7 adaptirano izdanje, Svjetlost, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Sarajevo 1990., 176. 1088. Ostrogorski Georgije, Bizantsko-južnoslavenski (Vizantijsko-južnoslovenski) odnosi (Politički odnosi), EJ 1, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1980., 754-761. 1089. Ostrogorski Georgije, Istorija Vizantije (2. fototipsko izdanje), Sabrana dela, Knjiga 6, (Reprint), Prosveta, Beograd 1983., 593. (Beograd 1996., 596.). 1090. Ostrogorski Georgije, History of the Byzantne State, (Translated from the German by J. M. Hussey), New Brunswiek, New Jersey, Rutgers Univ. Press 1986., XL + 624 + 76. 1091. Ostrogorski Georgije, Istorija Vizantije, Narodna knjiga-Alfa, Beograd 1998. 1092. Pál Engel, A középkari Bosznia, História 17/1, 1995., 3-6. 1093. Pál Engel, Zur Frage der bosnisch-ungarischen Beziehungen im 14.-15. Jahrhundert, Südostforschungen 56, München 1997., 27-42. 1094. Pál Engel, Neki problemi bosansko-ugarskih odnosa (prevod s njemačkog), Zbornik 16, Zagreb 1998., 57-72. 1095. Pandžić Bazilije, Katarina Vukčić Kosača (1424-1478), NEV XXIX/1, Sarajevo 1979., 105-115. 1096. Pandžić Bazilije, Katarina Vukčić Kosača (1424-1478), “Povijesnoteološki simpozij u povodu 500 obljetnice smrti bosanske kraljice Katarine”, KS-FTS, Sarajevo 1979., 15-25.

Politička historija

123

1097.. Pandžić Stjepan Bazilije, Katarina Vukčić Kosača (1424.-1478.), Hrvatski narodni kalendar 1996, Godina 44, Sarajevo 1995., 201-218. 1098. Pantelić Srećko, Najstarija povijest Hrvata, Meinz 1993., 97. (* Karbić Damir, HZ 47 (1994), Zagreb 1995., 177-181). 1099. Papadranos Ioannis, Diavakanika istorika Dokimia, Taios protos, Tessaloniki 1998., 197. 1100. Papić Radivoj, Zapostavljeni Tvrtko Prvi, Oslobo enje 48/15620, Sarajevo 14.12. 1991., 10. 1101. Pavičić Tomislav, Povijesni razvitak Šibenika do 15. stoljeća, “Područje šibenske županije od prapovijesti do srednjega vijeka”, HAD 19, Zagreb 1998., 191196. 1102. Pavličević Dragutin, Povijest Hrvatske, P. I. P. Pavičić, Biblioteka hrvatske povijesti, Zagreb 1994., 422. (* Goldstein Ivo, Radovi 27, Zagreb 1994., 367-369; Posavec Vladimir, HZ 47 (1994), Zagreb 1995., 184-185.) 1103. Pavličević Dragutin, Povijest Hrvatske, Drugo izmjenjeno i znatno prošireno izdanje sa 16 povijesnih karata u boji, P. I. P. Pavičić, Zagreb 2000., 618. 1104. Pavličević Dragutin, Kratka politička i kulturna povijest Bosne i Hercegovine, Hrvatski informativni centar, Zagreb 2000. 1105. Pavlović Nada, Lazarević, despot Stefan, “Leksikon pisaca Jugoslavije III (KLJ)”, MS, Beograd 1987., 610-613. 1106. Pelidija Enes – Isaković Fahrudin, Historija za 6. razred osnovne škole, 1. izdanje, RBiH, Ministarstvo obrazovanja, nauke i kulture, Sarajevo 1994., 147. (2. izdanje, Sarajevo 1997.). 1107. Pelidija Enes – Isaković Fahrudin, Historija za II. razred gimnazije, 1. izdanje, RBiH, Ministarstvo obrazovanja, nauke i kulture, Sarajevo 1994. 1108. Pelidija Enes – Isaković Fahrudin, Historija za II. razred gimnazije, Doštampano drugo izdanje, IP “Svjetlost” d. d., Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Sarajevo 2000., 161. 1109. Perić Ivo, Povijest Hrvata, Centar za transfer tehnologije-Krinen, Zagreb 1997., III + 306. (* Mijatović An elko, Hrvatsko slovo, Zagreb 16.01. 1998., 15.) 1110. Perić Ivo, A History of the Croats, Centar za transfer tehnologije-Krinen, Zagreb 1997.

124

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

1111. Péroche Grégory, Histoire de la Croatie et des nations Slaves du Sud: 395-1992, F. X. de Guibert, Paris 1992., 560. 1112. Perojević Marko, Ban Borić i ban Kulin, “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva”, 3. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1998., 196-215. 1113. Perojević Marko, Ban Stjepan, “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva”, 3. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1998., 216-218. 1114. Perojević Marko, Ban Matej Ninoslav, “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva”, 3. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1998., 219-231. 1115. Perojević Marko, Banovi Prijezda I. i Stjepan I. Kotroman, “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva”, 3. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1998., 232-238. 1116. Perojević Marko, Šubići gospodari Bosne, “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva”, 3. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1998., 239-249. 1117. Perojević Marko, Stjepan II. Kotromanić, “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva”, 3. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1998., 250-285. 1118. Perojević Marko, Ban Stjepan Tvrtko, “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva”, 3. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1998., 286-312. 1119. Perojević Marko, Kralj Stjepan Tvrtko, “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva”, 3. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1998., 313-349. 1120. Perojević Marko, Stjepan Dabiša, “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva”, 3. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1998., 350-362. 1121. Perojević Marko, Jelena Gruba, “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva”, 3. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1998., 363-373. 1122. Perojević Marko, Stjepan Ostoja, “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva”, 3. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1998., 374-412.

Politička historija

125

1123. Perojević Marko, Stjepan Tvrtko II. Tvrtković, “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva”, 3. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1998., 413-426. 1124. Perojević Marko, Stjepan Ostoja (opet), “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva”, 3. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1998., 427-451. 1125. Perojević Marko, Stjepan Ostojić, “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva”, 3. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1998., 452-461. 1126. Perojević Marko, Stjepan Tvrtko II. Tvrtković (opet), “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva”, 3. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1998., 462-504. 1127. Perojević Marko, Stjepan Tomaš Ostojić, “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva”, 3. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1998., 505-554. 1128. Perojević Marko, Stjepan Tomašević, “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva”, 3. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1998., 555-592. 1129. Petrov Petr, Napadenija na slavjanite na Balkanskija poluostrov (25-40); Zaselvane na slavjanite na Balkanskija poluostrov (40-47); Vojni s Vizantija. Car Roman i car Samuil (402-416), “Istorija na Blgarija (Prva blgarska država), Tom vtori”, BAN, Sofija 1981. 1130. Pilar Ivo, Eine Geschichte Kroatiens, Serbiens und Bosniens, Bearbeitet von Michael Ackermann, 1995. 1131. Pilar Ivo, Politički zemljopis hrvatskih zemalja (pretisak), Motrišta 3, Mostar 1997., 117-126. 1132. Pirivatrić Sr an, Samuilova država, obim i karakter, SANU, Vizantološki institut, Posebna izdanja 21, Beograd 1997.-1998., 227. (* Novak Andrej, ZČ 54/2, Ljubljana 2000., 299-300.) 1133. Poparić Bare, Tužna povijest Hercegove zemlje, (Pretisak pripremio Pejo Ćošković), Lukom, Zagreb 1997., 176. 1134. Posavec Vladimir, Povijesničar i ‘povjesničari’, Radovi 30, Zagreb 1997., 308317.

126

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

1135. Posavec Vladimir – Medić T., Stvaranje europske civilizacije i kulture (V.XVIII. st.), (Alternativni udžbenik za II. razred gimnazije), Zagreb 1997. 1136. “Povijest”, “Nastavni plan i program za osnovnu školu”, Zavod za školstvo, Mostar 1999., 150-164. 1137. “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva, 2. izdanje”, HKD Napredak, Sarajevo 1991., 854. (* Brković Milko, Radovi Zavoda 34, Zadar 1992., 237-240; Brković Milko, CCP XVI/29, Zagreb 1992., 181183.) 1138. “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva, 3. izdanje”, HKD Napredak, Sarajevo 1998., VII + 856. (* Paponja Srećko, Stećak V/57, Sarajevo 1998., 6-7; Šimić Angelina, Oslobo enje 55/18028, Sarajevo 09.08. 1998., (KUN), 3; Kučuk-Sorguč Indira, Ljiljan VII/296, Sarajevo 1998., 47; Goldstein Ivo, Stećak VI/63, Sarajevo 1999., 22-23.) 1139. “Povijest Bosne i Hercegovine za osnovne škole (Reprint izd. gra e spašene iz Vijećnice)”, NUB BiH, Edicija Memoria Bosniaca, Sarajevo 1997. 1140. “Povijest svijeta od početka do danas”, Naprijed, Zagreb 1977., 771. (Drugo izdanje, Naprijed, Zagreb 1990., 771.) (* Macan Trpimir, Marulić XI/4, Zagreb 1978., 395-397.) 1141. “Prilozi istoriji Bosne i Hercegovine I, Društvo i privreda srednjovjekovne Bosne”, ANU BiH, Posebna izdanja 88, Odjeljenje društvenih nauka 18, Sarajevo 1987., 264. (* Voje Ignacij, ZČ 41/4, Ljubljana 1987., 736-740; Lovrenović Dubravko, GDI BIH 37, Sarajevo 1987., 154-156; Nilević Boris, Odjek XLI/19, Sarajevo 1988., 2425; Jalimam Salih, GADAR BIH 29, Sarajevo 1989., 227-230.) 1142. Prlender Ivica, Držić, “Hrvatski biografski leksikon III (Č- )”, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb 1993., 627-629. 1143. “Prvi hrvatski kralj Tomislav. Zbornik radova”, Zajednica Duvnjaka Tomislavgrad-Zagreb – Općinsko poglavarstvo Tomislavgrad, Zagreb-Tomislavgrad 1998., 400. 1144. Puljić Ivica, Knez Mihael Višević, Crkva na kamenu III/26, Mostar 1983., 13. 1145. Puljić Ivica, Šta znamo o hercegu?, Crkva na kamenu IV/38, Mostar 1983., 13. 1146. Puljić Ivica, Zabranjeni svetac?, Crkva na kamenu IV/40, Mostar 1983., 13. (Sv. Vladimir).

Politička historija

127

1147. Purković Miodrag, Knez i despot Stefan Lazarević, Sinod SPC, Beograd 1978. (* Kašić Dušan, Glasnik SPC 8, Beograd 1979., 188; Bataković Dušan, IG 1-2, Beograd 1980., 160; Nikolić Milica, IČ 27, Beograd 1980., 287-288.) 1148. Radeuš Tatjana, Čupor Pavao, “Hrvatski biografski leksikon III (Č- )”, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb 1993., 135-136. 1149. Radojčić Nikola, Kosovski boj (9-30); The Battle of Kosovo (31-52), “Bitka na Kosovu 1389. godine”, SANU-Istorijski muzej Srbije-BIGZ, Galerija 65, Beograd 1989. (Dvojezično). 1150. Radojičić S. or e, Balšić Jelena, EJ 1, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1980., 465.

1151. Radojičić S. or e, Branković Jelača (Jelena, Marija), Branković Stefan, EJ 2, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1982., 405. 1152. Radojičić S. or e, Jelena, kći kneza Lazara, “Spisi o Kosovu”, Stara srpska književnost u 24 knjige, Knjiga 13, Beograd 2993., 81-85. 1153. Radusinović Zoran, Književni razgovori u Bileći i Gacku (Srpska proza danas. Naučni skup o osnivačima Hercegovine: Vukovićima i Kosačama), Politika, Beograd 19.09. 2000. 1154. Ramić Sulejman – Veladžić Fehim, Kratak pregled historije Bosne i Hercegovine i historije islama, Kulturno i naučno društvo Muslimana Preporod Tuzla, Tuzla 1994., 158. 1155. Raukar Tomislav, Neretljanska krajina, “Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture”, ŠK, Zagreb 1980., 417. 1156. Raukar Tomislav, Grofovi Celjski i hrvatsko kasno srednjovjekovlje, HZ 36 (1983), Zagreb 1984., 113-140. 1157. Raukar Tomislav, Hrvatske zemlje u doba bitke na Kosovu 1389., HZ 42, Zagreb 1989., 31-36. 1158. Raukar Tomislav, Hrvatsko srednjovjekovlje (Prostor, ljudi, ideje), ŠK-Zavod za hrvatsku povijest FF u Zagrebu, Zagreb 1997., XVI + 620. (* Šanjek Franjo, Povijesni prilozi 16 (1996), Zagreb 1997., 327-330; Kampuš Ivan, HZ 50, Zagreb 1997.; Bašić Stanko, Slobodna Dalmacija, Split 06.11. 1997., 46; Barbarić Josip, AV 41, Zagreb 1998., 203-204; Šanjek Franjo, CCP XXII/41, Zagreb 1998., 203-206; Grgin Borislav, Hortus Artium Medievalium 4, Zagreb-Motavun 1998., 252-253; Steindorff Ludwig, Südostforschungen 58, München 1999., 589-590; Šute Ivica, Zbornik 17, Zagreb 1999., 238-244; Voje Ignacij, ZČ 54/3 (120), Ljubljana 2000., 467-471.)

PCC Me ugorje. Banja Luka 1989. 1172. 78-84. Balšići (45). SANU. Zbornik radova. . Motrišta 18. Serdarević Husein. Zagreb 1988. Prošlost Zadra III.128 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Beograd 1997. 638 + 48 tabli slika. 1166. 1167. Zagreb 1989. (* Imamović Mustafa.. Značenje bosanskog bana i kralja Tvrdka I. 159-163. izdanja Enciklopedije Jugoslavije”. Redakcija HBL. Zagreb 1980. 179-181. Redakcija EJ za BiH. JLZ. Knjiga 14. 79. Zadar pod mletačkom upravom. 44-47. 1165. JLZ. “Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina. JLZ Miroslav Krleža. Historija. 1164. godišnjice Tvrdkove smrti). Balkan i velike sile (XIVXX vek)". 1168. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”. Zagreb 1993. JLZ. Sivrić Marijan. Nagoveštaji islamizacije Bosne. Didaktički putokazi 2. 167. EJ 1. Rani srednji vijek (Historija) (Bosna i Hercegovina).. Put do obrazovne svjetlosti.. Redakcija Krležijane. 2. Ren eo Ivan. Redakcija EJ. Didaktički putokazi VI/20. 119-129. (Uredio Milenko Brkić). izdanje. (* Brković Milko. 2. Cambrisge 1985. Separat II. Raukar Tomislav – Petricioli Ivo – Švelec Franjo – Peričić Šime... Zenica 1995. 94-95. Zagreb 1982. Zenica 1995. CCP XII/21.. 1162. Serdarević Husein.. “Hrvatski biografski leksikon II (Bj-C)”.. Redakcija EJ za BiH. razred osnovne škole.. XIV + 309. IZ 10.. Zenica 2000. izdanje. Bobaljević Domanja. Znak Bosne I/1. 195202). Zagreb 1983. Serdarević Husein. 1163. Istorijski institut.. Put do obrazovne svjetlosti (Bilješke o novim udžbenicima iz historije). Singelton Fred. 8-11..) 1160. Anžuvinci (197-200). Arpadovići (299-303). Studenci 1995. “Krležijana 1 (A-LJ).. Cambridge University Press. "Islam. Rani srednji vijek (Historija) (Bosna i Hercegovina). Sebalić F. 1171. Mostar 2000. Bodin (67).-2000. A Short History of the Yugoslav Peoples. 1159. 1161.. VI razred (Zadaci objektivnog tipa). 67. OOUR ‘Novinskoizdavačka djelatnost-FF Zadar. 44. EJ 2. Zadar 1987. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. Sindik Dušan. 1170. Oporuka i smrt hercega Stjepana Vukčića Kosače. Zagreb 1997.. 1169. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Povijest za VI. u povijesti hrvatskog naroda (Prigodom 550. RO ‘Narodni list’.

Sarajevo 1983. Povijest islama za medrese III.. Karamehmedović Muhamed. 1182. SKZ. “Istorija srpskog naroda. Odjek XXXVI/22. Stećak III/35. Sarajevo 1986. Sarajevo 1986. Šehić Nusret. Sućeska Avdo. Sarajevo 1981. Spremić Momčilo. Prilozi XXI/22. Doba borbi za očuvanje i obnovu države (1371-1537)”. . JLZ... Smriko Vehid. 7-8. 241-253. izdanje. Despot ura Branković i Papska kurija. Prilozi XXI/22. 286-289. 271-282. 44-46. Doba borbi za očuvanje i obnovu države (1371-1537)”. Beograd 1982.. Sarajevo 1986.. 294-300. Kreso Muharem. 68-69.Politička historija 129 1173... Skoković Zvonimir Dida. Beograd 1982. 1183. 4-5. SKZ. Prvi pad Despotovine. Sarajevo 1983. Hurem Rasim. Odjek XXXVI/22. 451.. 2.. Zenica 1996. Doba borbi za očuvanje i obnovu države (1371-1537)”. Beograd 1982.... Sarajevo 1986.. 282-285. Druga knjiga. GHM-RIZ BiH. Spremić Momčilo. 218-229. Sarajevo 1990. “Istorija srpskog naroda. Povijesna istina u kamen utisnuta (Je li ban Tvrtko priznavao suverenitet ugarsko-hrvatskog kralja). Propast srednjovekovne države. 1175. i IV. Prilozi XXI/22. 8-9. Sarajevo 1995. Sarajevo 1996. “Socialistiche Republik Bosnien und Herzegowina. Spremić Momčilo. 1174. Zagreb 1982. Sarajevo 1984. Druga knjiga. Spahić Mustafa. 300-312. Spremić Momčilo. 263-271. 1177... Didaktički putokazi II/6. Druga knjiga. “Duga vojna” i obnova države. 254-267. 261-262. SKZ. Odjek XXXVII/5. 1181. 64 + 1 karta. SKZ. Borovčanin Drago. Separat iz EJ II”.. Prilozi XXI/22. (* Filipović Muhamed. Odjek XXXVI/6. 1180. 290-294. Filipović Muhamed.. Beograd 1989. Doba borbi za očuvanje i obnovu države (1371-1537)”. Filipović Muhamed. Tatsachen”.. Sarajevo 1984. Kajmaković Zdravko. “Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina. Kajmaković Zdravko. “Nerkez Smailagić. Druga knjiga. Sarajevo 1986. Juzbašić Dževad. Osmanska dinastija. Prilozi XXI/22. Sarajevo 1983.. IA MI BIH 20. Smailagić Nerkez. Kovačević-Kojić Desanka.) 1178. Spremić Momčilo. Prilozi XXI/22. Benac Alojz. Odjek XXXVI/22. Početak vladavine ur a Brankovića.. Nastavni plan i program – udžbenik – učenik (Zapažanja o novim udžbenicima iz historije).... 5-7. Sarajevo 1986. 1176. Leksikon islama (Redaktor Darko Tanasković)”. Sarajevo 1983. ZFF Serija A: Istorijske nauke XVI (Spomenica Svetozara Radojčića). “Istorija srpskog naroda.. Sarajevo 1986. 303-313. 467-469. 29. Prilozi XXI/22. 163-177. NIŠRO Oslobo enje. 1179. Prilozi XXI/22. “Istorija srpskog naroda. 3. Beograd 1982. Svjetlost. razreda. Sarajevo 1986.

. (* Perović Milutin... Beograd 1996. Arpadovići (20-21). Beograd 1989. Despot ura Branković i njegovo doba. “Evropa i Srbi” (Me unarodni naučni skup 13-15. 289-302. SANU. Stanojević Stanoje. Beograd 1994. Beograd 1997. Nikola Kusovac. (* Mihaljčić Rade. Istorija Bosne i Hercegovine.. Stanojević Stanoje. 110-111. Beograd 1997. ZČ 51/4. “Srednji vek i renesansa. A Political Study of the Northern Balkans 900-1204. IRO Narodna knjiga-IRO Vuk Karadžić-IRO Rad. Beograd 1994. 1194. “Kosovska bitka i njene posledice”. 1192a. Beograd 1991. Istorija srpskog naroda. (Fototipskko izdanje iz 1909... Srpska despotovina izme u Istoka i Zapada. “Ilustrovana istorija Srba.. Knowledge. Beograd 1993. 1195. Sultan Mehmed II Osvajač i Srbija. 35-48. Zbornik VI. 87-98. Frankapan (387-399). 1189. Ilustrovana Istorija sveta.. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 1187. Drugi tom. Harač.). SKZ. 773-774.130 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.. decembra 1995). 383. Beograd 1983. . Spremić Momčilo – Kalić Jovanka.) 1192. 96. Doba borbi za očuvanje i obnovu države (1371-1537)”. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Desanka Milošević.. Beograd 1999. Stanojević Stanoje. Ljubljana 1997.. Istorijski institut. Istorijski institut SANU Beograd-Pravoslavna reč Novi Sad. “Srednjovekovna Bosna (10-15 vek) = Medieval Bosnia (10-15 centuries)”. 1188..g. Knowledge. Frankapan Martin IV (416-417).. (Reprint izdanja iz 1908). Dizeldorf 1982. Beograd 1999. 859. Anžuvinci (15-16). “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 429-431. Druga knjiga. 96. IČ 42-43 (1995-1996). Popović. XII + 352.. Prevela Dragana Vuličević)”. SKZ. Spremić Momčilo. Strecha Mario. Tom 6 (Priredili Nikola B. “Hrvatski biografski leksikon IV (E-Gm)”.-2000. Spremić Momčilo. Naši vladari. IG 1-2. Marković Zvezdan. Cambridge 2000. 84.. 3. Zbornik radova 13. “Krležijana 1 (A-LJ). Narodna knjiga. Zemun 1989.) 1186. Kosovska bitka – problem izdaje. Zagreb 1993. Beograd 1982. Zagreb 1998. Strčić Petar. Litera. 1191. 1193. 1184.. Biblioteka Zadužbine 1. Stephenson Paul. Byzantium's Balkan Frontier. Beograd 1992. 1190. 1185. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Sindik Dušan. “Istorija srpskog naroda. 586-589. Spremić Momčilo. (Stručni redaktori jugoslovenskog izdanja: Ljubomir Maksimović i Rade Mihaljčić)”. Spremić Momčilo.

Stulli Bernard.. JLZ. Biblioteka “D”. (Zagreb 1997. Anali 28. (Pretisak)”.. izdanje. Ishak beg Tomašević (609-610). Nezavisni list Muslimana Bosne i Hercegovine u iseljeništvu 1960-1967. Stulli Bernard. 1202.. München 1982. Zagreb 1984. 90-93. EJ 5. Zeta u doba Balšića. Šabanović Hazim. o Bosni opet. Pogled na prošlost hrvatskog naroda do godine 1918. Ajas-beg (paša) (45). Macan Trpimir. Sarajevo 1982. (* Miović-Perić Vesna.. Pavličević Dragutin. 140. ŠK. 1-9. Südostforschungen 41. 1208.. 21.. Dubrovnik 1990. Barak (505). Sarajevo 1999. 238-239. izdanje. Zeta u Despotovini (Crnogorci). POF 34.. XII + 377.) 1201. opet o skraćenoj povijesti. Sarajevo 1959.) 1204. 2. do XVIII. Šarčević Ivan. 607644. Radovi 15. EJ 1.. Zagreb 1988. 2. JLZ. Šabanović Hazim.) 1199. “Jaroslav Šidak. Šidak Jaroslav. (* Drnda-Čar Hatidža. (* . Svjetlost. CCP V/8. izdanje.) (* Čoralić Lovorka. (* Mijatović An elko. 272. EJ 3.Politička historija 131 1196. Bosanski pašaluk (beglerbegluk ili elajet). Šabanović Hazim. Dubrovnik-Zagreb 1989.. 2. Bilten FTS XXVI/2..) 1198. 1200. Šanjek Franjo – Mirošević Ante. Zagreb 1990.. ŠK. JLZ.. Zagreb 1981. Zagreb 1985. 253-255. Stamaco (Zürich). Šabanović Hazim. JLZ. CCP XVIII/33. Arhiv Hrvatske-Časopis Dubrovnik. 1197. Marulić XXIII/1.. Opet o kralju. Zagreb 1994.. . Časopis Dubrovnik 15. London 1984. Zagreb 1984.. ŠK. Zagreb 1981. Posebna izdanja ‘Arhivskog vjesnika’ Arhiva Hrvatske 7 .Znanost. Bosanski pašaluk (Postanak i upravna podjela). 1206. Šidak Jaroslav. izdanje. Zagreb 1982.. 2. Kroz pet stoljeća hrvatske povijesti. Bosanski pašaluk (Postanak i upravna podjela). 244-246. 445-446. 185-189. Svjetlost.) 1207. Zagreb 1981. Zagreb 1980. Bajazid I Jildrim (421)... 2. Sarajevo 1985. Šidak Jaroslav. 101-103. Držislav. 78-82. EJ 2. Dubrovačka Republika.. EJ 3. Zagreb 1982. Šabanović Hazim. Hrvatska i svijet od V. JLZ. izdanje. 2. Zagreb 1994. JLZ. 1203. “Bosanski pogledi. Kroz pet stoljeća hrvatske povijesti”. 603-604. stoljeća. 453-458. izdanje. Šćepanović Žarko. 1205. 344. EJ 3. Povijest Dubrovačke Republike. 259... Kessler Wolfgang.. 272. Ishakovići (610).

Radovi HDZU 1. Bosna i Venecija (odnosi u XIV. Šunjić Marko. Sarajevo 1994. HM I/2. 1211. 153-156. Mostar 1985. Šunjić Marko. Hrvatski narodni godišnjak 1997. 1997.. Radovi HDZU 3. 1996. "Bosna i Hercegovina od najstarijih vremena do kraja drugog svjetskog rata". Biblioteka Hrvatske povjesnice. Šunjić Marko. 2.11.. 1991. Sarajevo 1997. Lovrenović Dubravko.. 81-90. 19. KučukSorguč Indira. Oslobo enje 48/15618. Vlatko Kosača u Poljicima. Zagreb 1988.. Sarajevo .. Premec Vladimir. Sarajevo 1996. Dnevni avaz.. Sarajevo 12. (Hrvati). Stećak I/9. 1219. Nakladni zavod MH. 12. Zagreb 1980. Radovi HDZU 2. Povijest Hrvata u vrijeme narodnih vladara (pretisak izdanja iz 1925).. 145-147. Venecija i posljednji bosanski kraljevi (1420-1463). Sarajevo 13. Šunjić Marko. st. 37-38. 1214. 7. 1996. Šunjić Marko. 1209.. Otrovi u Dubrovačkoj Republici. 1221. Škegro Ante. Sarajevo 1996. Šunjić Marko. ČSP XXIX/2. 1220.. Redžić Enver. Šunjić Marko..-2000. Postupni uspon bosansko-venecijanskih ekonomskih odnosa u XV stoljeću.. 1213. 45-54.. 45-120. 2. 1244. Laus. 25-33. 308-313. 1216.132 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Oslobo enje 53/17398.. 4554. 24. Čoralić Lovorka. 1210. 1212. 9-42. Crvena Hrvatska. izdanje. Povijest do 1914.. CCP XXI/39. Hercegovina 4 (1984). GDI BiH 34. JLZ. 1222. Kraj srednjovjekovne bosanske države.11. izdanje.). Šišić Ferdo. Zagreb 1997. Lovrenović Dubravko. Sarajevo 1994. 410. Šidak Jaroslav. 7-79. Dubrovnik Annals 4.. EJ 5. Suvremeno javno mnijenje o propasti bosanskog kraljevstva. 199-201. (* F. Zagreb-Dubrovnik 2000. 1215. Sarajevo 1983. Sarajevo (1995). Kralj suverene Bosne (Tvrtko I Kotromanić i njegovo doba). Sarajevo 09..-1463. i XV. 1218. 405-407.02.. Venezia e gli ultimi re della Bosnia (1420. Godina 45. Oslobo enje 54/17486.12. 749. Šimić Angelina. Z. Poisons and Poisoning in the Republic of Dubrovnik. Anali 36. Sarajevo 13. ŠVK OS BiH. BF V/8. Štedimlija P. 1217. Sarajevo (1993). Šundrica Zdravko. Split 1991. Sarajevo (1994). HKD Napredak.. Šunjić Marko..). Osvrt na ocjene uzroka propasti srednjovjekovne bosanske države. Zagreb 1997. Dubrovnik 1998. Šundrica Zdravko..

1233.. General editor: Esmond World”. Šunjić Marko. XIIXVIII". FPN. München 1998. Istorijski institut. Temperley W. Tanović Bakir. Zbornik za istoriju BiH 1. 1226. Datini’. Sarajevo 1997.. 1225. Istituto internazionale di storia economica ‘F. 77-79. Zagreb 1986. 1232. Tepić Ibrahim. Herman II (Hermann) (625-627). “Bosanska srednjovjekovna država i suvremenost (Zbornik radova)”. Pad bosanske srednjovjekovne države 1463. 1234. 1224. 8-9. godine.. Uništenje srednjovjekovne bosanske države. Zbornik radova 11. Beograd 1995. 9.. Kosovska bitka u istoriografiji o srednjovjekovnoj Bosni. 101-107.. HM I/3-4. La circolazione di persone e merci della Bosnia medievale verso il Mediterraneo. Tadić N. Tošić uro. “The Medieval and Renaissance World. Celjski. “Hrvatski biografski leksikon II (Bj-C)”. Herold.. Sarajevo 1997. izdanje. “Kosovska bitka u istoriografiji”. Gruba. Amm Press (1917). SANU. Osloba anje Jajca od Turaka 1463. Zagreb 1989. JLZ. Sarajevo 1998. Šunjić Marko. 85-97. (Od) uvijek bosanski (Čiji je Neum). Švab Mladen. "Bosna i Hercegovina od najstarijih vremena do kraja Drugog svjetskog rata". BKC.. Celjski (621-624). Radovi FF 2. The History of Serbia. 83-96. 1235. Tošić uro. 1231. Prva linija III/11. EJ 4. Naša ognjišta X/67. "Prodotti e tecniche d'oltremare nelle economie europee secc. 386-388. Šunjić Marko. Džaja Srećko. 2. Bojničić (99). Srpsko Sarajevo 2000. Revija slobodne misli II/5-6. Redžić Enver.) 1223. Prato 1998. izdanje.. 1230. 1229. 555-557. 1227. New York 1990. The Hamlyn Publishing Group Limited 1979. 155-159. Tošić uro. 618. Duvno 1980. Mediteransko usmjerenje kretanja ljudi i roba iz srednjovjekovne Bosne. 133-145.Politička historija 133 1996. (a cura di Simonetta Cavaciocchi). Borič (Borić) (159-160). 2.. Beograd 1990. Sarajevo 1996. JLZ Miroslav Krleža. 1228.. Sarajevo 1994. 781-784. – doba fetha – osvajanja Bosne. Reprinted.. Pad Bosne. Bosna i Turci od Kosovske do Angorske bitke. Südostforschungen 57. Tošić uro. ... V.

31-36. Voje Ignacij. (* Mišić Siniša. 1245. Bosna. Voje Ignacij. Ankara 1987. Hersekzâde Ahmed paşa. (Priredio Grbelja Tonči). ES 1. Ljubljana 1983. 1248. A Short Survey of the History of the Yugoslav nations. 1238. “Türk silahli kurvetleri tarihi... Voje Ignacij. 235-237. Naša vremena i običaji”. 1239. 1240. 117-131. Celjani v slovenskem in srednjeevropskem prostoru. 81-82... ..134 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.) 1244. 95-97.-2000. Beograd 2000.. Voje Ignacij. 1236. Turan Şerafettin.srednji vek. 110. 1243. Rasulo Hercegovine (Priredio Mustafa Ćeman). Truhelka Ćiro. Diskusija. Beograd 1995. Misl.. Cilt 17. Problematika turskih provala u slovenačke zemlje i organizacija odbrane u XV i XVI veku. 1246. Celjski zbornik 1977-1981. Uspenski Fjodor. 169-177. “Cultural Contributions to the 8th and 11th European Congress on BCG and Cardio vascular Dynanics”. Veselinović Andrija. IG 1-2. Riječ recenzenta o drugom izdanju. 1250... Ćuk Ruža. 1247.. Voje Ignacij. Bihać 1997. 431-433. Islâm ansiklopedisi. Beograd 1995. IČ 25. Novinsko-izdavačka ustanova ‘Vojska’. IČ 42-43 (1995-1996). Biblioteka Byzantion. Voje Ignacij.. Istorija vizantijskog carstva I-III. Kabes V/41-42.. Mostar 1999. Ljubljana 1987.. 43-57. 1237. Türkiye Diyanet Vakfi. 125-128. Beograd 1978. Oris zgodovine jugovzhodne Evrope . Vlastita naklada. Genelkurmay başkanlici. HM II/6. Istanbul 1998. ZČ 37/1-2. Ljubljana 1983. Bosna i Hercegovina. Voje Ignacij. Uspenski Fjodor. 313. Velika ilustrirana enciklopedija. Beograd 1997. Celje 1982. Ljubljana 1992. Moskva 1996-1997. 287-292. 2. 1241. Sarajevo 1998. Istorija vizantijskoi imperii I-III.Kotromanićka in njen pečat. Katarina Celjska . “Husein Huska Muharemović. 337-338. Država srpskih despota. Zgodovina 1. Ljubljana 1978. Veledar Nazif. izmjenjeno i dopunjeno izdanje. Godina 1463. Osmanli devri birinci Kosova meydan muharebesi (15 Haziran 1389)”. 1242. 1249. Truhelka Ćiro.

Ljubljana 1995. Saopštenja 19. (* Gestrin Ferdo. 25-41. “Welt der Slaven.. HKD sv. 876. Hrvatski glasnik II/25. 48. Ljubljana 1996. 300-301. Marulić XVI/6. Zelmanović or e. Zagreb 1983. stoletja. Takozvana prva slavenska seoba u Dalmaciju – činjenica ili pretpostavka?.) 1256. 185-186.. Zagreb 1993. Znanstveni inštitut Filozofske fakultete. Ivanovci (Malteški vitezovi) na tlu Hrvatske do 1526.Politička historija 135 1251.. 1260. DZS. Sarajevo 1990. Kotromanić Jelisaveta (Elizabeta. 1263. Leipzig-Jena-Berlin 1986. 1264.. Zloković Maksim. Urania Verlag. (* Golec Boris. Knjiga prva. 295. 11-22. 1255. Zagreb 1993. Minić)”. Članci i rasprave iz starije hrvatske povijesti”.. Erzsébet Anjou).) 1253. Gesellschaft. Voje Ignacij. ZČ 49/1. Zenica 1999. Die Südslawen in Jugoslawien (B. Kultur. Ćirila i Metoda). Pomorstvo Novoga za vrijeme Tvrtkove i Kosačine vladavine. 1254.). Svetlana Ercegović-Pavlović. Zelić-Bučan Benedikta. 17. Prizren-Beograd 1989. 482. GPM 29-30. j.. Zagreb 1980. l. Zimić Amir. razred osnovne škole. Takozvana prva slavenska seoba u Dalmaciju – činjenica ili pretpostavka?. Ljubljana 1996. Slovenci pod pritiskom turškega nasilja. “Benedikta Zelić-Bučan. Eparhija raškoprizrenska Prizren-Bogoslovni fakultet Beograd. 613-621. Nemirni Balkan. Janko Belošević. Zukić Amir – Obradović Ahmet – Novaković Šemsudin. “Zadužbine Kosova (Spomenici i znamenja srpskog naroda)”.. Zvoar Ante. Radna sveska za 6. CCP XVII/31. 1259. Zagreb 1994. . Zaninović Joško.. 332+350. Ljubljana 1994. ‘Historija Bosne’ uskoro i na našem jeziku.) 1261. Voje Ignacij.. Nastanak i razvoj državnog suvereniteta srednjovjekovne Bosne (treći dio) (Doba Kotromanića i Tomaševića). 456457. (Hermann J.) 1252. Zelić-Bučan Benedikta.. Duran & Sons. Ljubljana 1979. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Androvac USA 1994.. (* Macan Trpimir.. 12... 141-142. D. Geschichte. Kotor 1981-1982. Jeronima (sv. godine (povijesni pregled). Vrbić Josip. Marulić XIII/2. “Zgodovina Slovencev”. Preporod XXI/480. 1258. do 18. “Krležijana 1 (A-LJ). 5. Tuzla 1994. 41-59. Zgodovinski pregled od 6. Beograd 1987. 1257. ZČ 50/3. Historija – Povijest. Babić. D. 1262.. (* Todić Branislav. Pregled historije BiH do turskih vremena.

Istorija crnogorskog naroda (Od starijeg kamenog doba do kraja srednjeg vijeka). Sarajevo 05. 181-188. Studije i monografije. 1981. Ančić Mladen. 286-290.-2000. 1265. Sarajevo 1982. 73-84. Banja Luka 1981. CCP XXI/40. Solinska kronika IV/33.. (1) Značenja V/11. Split 24. 53-68. Chronology of Bosnia and Herzegovina.) 1266. 1275. Zagreb 1997. Obavijesti HAD XXIX/2.. Bosansko-ugarski sukobi krajem XIV.06.. Rokay Petar. Südostforschungen 41. 1997. Sarajevo 1981. i u prvoj polovini XV.. Izdanje autorovih prijatelja. Živković Pavo. Europe.. (Forum) 7. Živković Pavo. 252-254.. JLZ. Bosna u drugoj deceniji XV stoljeća.. (* Živković Pavo.. Živković Pavo. Živković Dragoje. Živković Pavo.. 105-106. 346.. Oslobo enje 38/11922.) 1267.. Učešće bosanske vlastele u diobi Konavala. Ljubljana 1983. Džaja Srećko. Odjek XLII/22. Iz istorije srednjovjekovne Bosne (1-2).. (* Birin Ante.. Beograd 1990. ZČ 37/3. Živković Pavo. Zagreb 1997. Beograd 1981. 446-448.09.. stoljeća. Usorska vlasteoska porodica Zlatonosovići i bosanski vladari posljednjih decenija XIV i prve tri decenije XV stoljeća. 23. Prilozi XV/16. Doboj 1983. München 1982. 171-175. Paris 1979... 16. 1274. 2. 1269. Čoralić Lovorka.. Tvrtko II Tvrtković (Bosna u prvoj polovini XV stoljeća). EJ 2.. Radio Sa XI/37. 24. Zadarska revija XL/2-3. . 65-95. Zagreb 1997. (* Ćošković Pejo. Brković Milko... 316317. 251-263. IČ 28. Radio Sa IX/29. IČ 36 (1989). Ćirković Sima. kralj hrvatski. 1270.. 248-249. Kada je ro en i kada je umro Tvrtko II Tvrtković ?. Matijević-Sokol Mirjana. “Zvonimir. Zagreb 1997. 1276. Zagreb 1982. Povijesni prilozi 16. 470. 1268.). 1273.. Živković Pavo. HZ 39. Marulić XXX/3. Institut za istoriju. Zadar 1991... Bosansko-ugarski ratovi (XII-XV st. 8284. IZ 2.. Sarajevo 1989. Sarajevo 1980. Solin 1997. 155-159. Budapest 1985.. izdanje. 1271. 147-162. 149-157. Zbornik radova”. Cetinje 1989.) 1272. Matijević-Sokol Mirjana. 678-679. Doboj 1986. Sarajevo 1979. Zagreb 1997. HAZU-Zavod za hrvatsku povijest FF u Zagrebu. 81-104.. Čoralić Lovorka. Slobodna Dalmacija. 132-135. Szádok 119/1. godine). (2) Značenja V/12. Bašić Stanko. Prvi ugarsko-turski sukobi na tlu Bosne (‘Dobojska bitka’ 1415. Nilević Boris. Živković Pavo. Knjiga I. (KUN III/13) 3. Doboj 1986. 247. Voje Ignacij.136 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Živković Pavo. 299301. Živković Pavo. Zagreb 1986. Značenja II/3-4. Revue littéraire Mensuelle LVII/606. Živković Pavo.. Odjek XXXV/3. Sarajevo 1982.

1282. Zadar 1989. Povijest Bosne i Hercegovine do konca XVIII. Općinsko poglavarstvo. Bosna izme u Dubrovnika i Mletačke Republike dvadesetih godina XV stoljeća..) 1287. 160-167. Sigismundova odmazda prema Horvatima i pokušaj pokoravanja Bosanskog Kraljevstva. Radovi simpozija povodom 9 stoljeća spominjanja bosanske biskupije (1089-1989). studenog 1988. god.. 1281. Napomene iz povijesti Livna. 103-134. stoljeća. Živković Pavo. (romanizirano). Živković Pavo. 267. Matej Ninoslav ban Bosne. Živković Pavo. 1279. 1280. "Livanjski kraj u povijesti. Split-Livno 1994. Banja Luka 1987.Politička historija 137 1277. 1285. Zagreb 1993. Živković Pavo.. Radovi 28. “Kršćanstvo srednjovjekovne Bosne”. Zadar 1988. stoljeća.. Književna revija III. Godina 39. IZ 7.. 151-170. Hrvatski narodni kalendar 1991. Grbelja Tonči. 1288. “Biograd i njegova okolica u prošlosti”. Živković Pavo. Radovi 27. “Kninski zbornik”. Radovi 28.. 346-348. Sarajevo 1989. HKD Napredak. Živković Pavo. Živković Pavo. ZadarBiograd 1990. 397-408. Muzej hrvatskih arheoloških spemenika Split-Općinsko hrvatsko vijeće obrane Livno. Neki manje poznati detalji o boju na Kosovu polju. 123-131. HM II/5. Čapljina-Zagreb 1996. Živković Pavo. RPZ 15. 157-158. 11-38. Društveno-političke prilike u srednjovjekovnoj Bosni i Humu. MH... 135-141.. Sarajevo 1991. Mostar 1994. i 17. Živković Pavo. Sarajevo 1990. stoljeća. 220. 1286. Živković Pavo. Knin i Bosna od kraja 13. stoljeća i povijest Hrvata bosanske posavine do početka XX. Zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog u Biogradu od 11. (* Čoralić Lovorka. do početka 15. u Čapljini. Veze Bosne i Biograda sa zale em u zadnjem desetljeću XIV. Živković Pavo. Živković Pavo. Orašje 1997. Zagreb 1995.. Pregled političkih prilika u srednjovjekovnoj Humskoj zemlji. SV 4. Vrhbosanska visoka teološka škola. Zbornici i monografije. Biogradski zbornik 1. veljače 1996. 1278. Ivaniš Nelipić izme u Mletačke Republike i bosanskog kralja Tvrtka II Tvrtkovića. . godine. Zbornik radova".. HKD Napredak. Zavod za povijesne znanosti FF u Zadru-SIZ kulture Općine Biograd. Sarajevo 1997. Sumrak Bosne i Huma (Zadnje godine bosansko-humske neovisnosti).. “Povijest hrvatskog Počitelja” Zbornik znanstvenog simpozija održanog 16. 10-92. do 13. 1284. 1283. RPZ 14 (1987-1988).. 7-24.

Jelena Gruba (772). Živković Pavo... . . . A Concise encyclopaedie (General editor: Henry R. Ostojić Stjepan. “The Middle Ages. Dubrovnik (551-552). Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku. 89-105. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. 92-99. Diplomatski kontakti Bosne i Huma s Dubrovčanima o ustupanju Konavala. 3 izdanje. Usore i Soli”. 1294. Vojnoizdavački zavod. Stefan Tomaš.. Podružnica Osijek. HKD Napredak. Istituto Geografico De Agostini. Vlastimir (356-357). . 1290. Vojni leksikon. Stamaco (Zürich). 60... Dabiša Stjepan. Isa-beg Ishaković (137-138). (Vojna historija Borislav Ratković). Doboj (838)... 1295. (Uredio Milenko Brkić). Vuković Vlatko (378).. 1118-1120. Dubrovnik 1998. . HM II/6. 2 (Aviaz-Cass)”. . Ostoja. Sigismundova odmazda prema Horvatima i pokušaj pokoravanja Bosanskog kraljevstava. Vukčić Hrvoje. London-Sidney-Tunbridge Wels. Andrija (ugarski kralj) (70). Vojislav (363).. Studije iz povijesti Bosanske Posavine. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”. Volume 2. "Konavle u prošlosti.. Loyn)”. Stefan Tomašević (1065). Ban (792). Chicago 1994... Bósnia ed Erzegovina. Sandžak VI/73-74. 1293. ‘Mali leksikon’ “Bosanski pogledi.. Bodin (804). London 1991. Nezavisni list Muslimana Bosne i Hercegovine u iseljeništvu 1960-1967... Borić (230).. Studenci 1995. Zlatonosovići (666). Babonići (134). “Nuovissima enciclopedia generale De Agostini. 1289. Bosnia. Vizantija (335-337). 1298. 1296. 1 (A-J)”..138 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.. Andrija (knez humski).-2000.. 1292. (Pretisak)”. Bosnia – Herzegovina “The World Book Encyclopedia”. “Mala enciklopedija Prosveta.. Novi Pazar 1997. Hercegović Ahmed-paša (130). Torino 1998. Osijek 2000. Živković Pavo.. Neretljani (982).. Dragutin (535). Ahmed-paša Hercegović (130). kralj bosanski 1418-1421 (345). . Dušan (556-557). Altomanović Nikola (52). Prosveta. 77-100. Thomas and Hudson. Beograd 1978. Opšta enciklopedija. 1299.. Herceg-Stjepan Vukčić Kosača. Bosansko-ugarski ratovi (807). Dabiša Stefan (464). . 1291... bosanski kralj 1398-1404 i 1408-1418. Tvrtko I (1103).. World Book International.. Živković Pavo.. Beograd 1981. kralj bosanski (1391-1395) (69). 1297. Bosna i Hercegovina (Istorija) (808-809). PCC Me ugorje. Kada i kako se bosanska banovina uzvisi na kraljevinu?. Vukčić-Kosača Stjepan (379). Monografije 15. 473-475. ... Vukan Nemanjić (377). (Fototipsko preštampano izdanje 1980). Bosna i Hercegovina (Istorija) (235-237). 280-310. Višević Mihajlo (354). sadašnjosti i budućnosti 1". Arpadovići (98). Posebna izdanja. London 1984. Mehmedalija Bojić). Historija bošnjačkog naroda (Knjiga koja čeka izdavače. Bodin (217). “Pavo Živković. 4.. Sarajevo 1998. Ustupanje Konavala Dubrovčanima..

Kosača. 3 izdanje. Miroslav (humski knez) (498-499). Stjepan Tomaš. Prijezda II (917)... ... Beograd 1978. Ladislav Napuljski (8). Pavlovići (349). JLZ. Kosovo polje (Kosovske bitke) (578). “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda. . Ostoja Stjepan (237). Tomislav (246247). Višević Mihajlo (538). (Fototipsko preštampano izdanje 1980). “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda. Srbi (604-625).. Nelipčići (710). Časlav Klonimirović (653). Paližna Ivan (759). Prijezda I (916-917).. Lazar (57). Vlatko Hercegović (568). Maurikije (378). Stjepan Tomaš. . Prosveta. Kosača. Šubić Bribirski Pavao. Opšta enciklopedija. 3 izdanje.. Kotromanić Stepan II. 1303. Kotromanići (588). VI + 943. Murat I (616-617). JLZ. Zagreb 1979. Stjepan Tomašević (311). Samuilo (267). Petar Gojniković (804). Ma ari (Istorija) (449-451). Zagreb 1982. Zagreb 1980.. Matijaš Korvin (370).Politička historija 139 1300.... “Mala enciklopedija Prosveta. 8 (Š-Žva)”. Stjepan III Arpadović. Neretljani (657). 7 (Raš-Szy)”.. Kosača. Tvrtko I Kotromanić.. 6 (Nih-Ras)”. “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda.. (Fototipsko preštampano izdanje 1980). Hrvatska (Istorija) (608-612). 1304. 1305. . Sandalj Hranić. “Mala enciklopedija Prosveta. Turci (u užem smislu) (330-334). Turska (Istorija) (436-438). Stefan Nemanja (312-313). Paližna Ivan (274). Miroslav (569). 1301. Stjepan II Kotromanić.. Slaveni (488-489).. . Celjski grofovi (Celje) (625). 5 (L-Nigh)”. Beograd 1978. Ninoslav Matej (32).. Nelipić (640). Kosača. Opšta enciklopedija.. Ludovik I Anžuvinac (184). “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda. Kosače (308). Stjepan Tomašević (682). Miroslav (hrvatski kralj) (498). . Lazar Hrebljanović (368). 1306. Kotromanići (322). Vladislav Hercegović. Ostojić Stjepan (237). “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda. Madžari (Povijest) (225-230).. Tvrtko II Tvrtković (363). Kulin (675). JLZ.. . JLZ. Mogoriš (532). Stjepan Vukčić.. Lazarević Stepan (58). Tvrtko I Kotromanić (362-363).. . Vuković Vlatko (603). Mogoriš (580). 1302. Sigismund (Žigmund) (405). Prosveta. Šubić Bribirski Mladen II. 2 (K-P)”. Mihajlo Krešimir II (467). Manojlo I Komnen (478). Zagreb 1978. Crna Gora (Istorija) (640-644). Šubići (64). Tvrtko II Tvrtković (351). JLZ. Stjepan Kotroman. 3 (R-Š)”. Ostoja Stevan (743). 4 (Iz-Kzy)”.. Neretljani (721-722). Zagreb 1981.

.

TOPOGRAFIJA .3.

Topografija

143

1307. Abdurahmanović Asim, Busovača, EJ 2, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1982., 591-592. 1308. Adamček Josip, Dubica (115-116); Pounje (484-485), “Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture”, ŠK, Zagreb 1980. 1309. Ademović Fadil, Neimar Bosne, Svijet II/59, Sarajevo 1997., 52-54. 1310. Ajeti Idriz, Contribution to the study of the medieval onomastics in the teritory of Montenegro, Bosnia and Kosova, “The Albanians and Their Territories”, Tirana 1985., 287-304. 1311. Alaupović Vladimir, Feljton: Bobovac i vareško područje kroz stoljeća 1: (1) (Prošlost se ponovila), Bobovac I/1, Vareš 1995., 6. 1312. Alečković Sulejman, Je li Jeni džamija u Travniku bila kada crkva?, Divan I/8, Travnik 1993., 4. 1313. Alerić Danijel, Porfirogenetovi zahumski toponimi, Rasprave Zavoda za jezik 10-11, Zagreb 1984.-1985., 37-43. 1314. Alerić Danijel, Pogled na toponim Počitelj, Filologija 14, Zagreb 1986., 9-18. 1315. Aličić S. Ahmed, Hercegovina pod osmanskom vlasti, “Hercegovina (Fotomonografija Hercegovina)”, NIRO Privredni vjesnik Zagreb-SSRN BIH Me uopćinska konferencija Mostar, Zagreb 1981., 64, 208-221. 1316. Aličić S. Ahmed, Prilog izučavanju istorije Ljubuškog i okolice u XV i XVI stoljeću, “100 godina Muzeja na Humcu (1884-1984.)”. Zbornik radova, SIZ kulture općine Ljubuški, Ljubuški 1985., 187-202. 1317. Aličić S. Ahmed, Pogovor, “Husein Ćišić, Mostar u Herceg-Bosni (Postanak i razvitak grada Mostara, te prikaz raznih zgoda i nezgoda Kroz koje je u toku razvitka prelazio)”, KDM Preporod, Gradski odbor u Mostaru, Mostar 1991., 287-289. 1318. Alić Adil, Doboj prvi put pomenut 1415. godine, Dobojske novine I/2, Doboj 1996., 15. 1319. Alić Adil, Feljton (1-2): (1) (Isječci iz hronologije doga aja Doboja i Usore), Dobojske novine I/10, Doboj 1996., 14; (2) (Hronologija doga aja i ličnosti Usore i Doboja), Dobojske novine I/10, Doboj 1996., 13. 1320. Alilović Ivan, Hrvatski narodni običaji u Hercegovini, Hrvatsko književno društvo sv. Ćirila i Metoda, Zagreb 1977., 127. (* A. M., Marulić XI/2, Zagreb 1978., 208-209.) 1321. Alispahić Fatmir, 1050 godina Tuzle, Hrvatski glasnik VIII/87, Tuzla 2000., 9.

144

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

1322. Ančić Mladen, Bihać - slobodna kraljevska varoš, IZ 4, Banja Luka 1983., 125134. 1323. Ančić Mladen, Bihaćki kraj od 1262. do početka XV. stoljeća, GADAR BiH 25, Sarajevo 1985., 193-230. 1324. Ančić Mladen, Da li je srednjovjekovni Bihać nastao na otoku, IZ 7, Banja Luka 1986., 237-238. 1325. Ančić Mladen, Cistercitska opatija u Topuskom do pretvaranja u komendu, Radovi 27, Zagreb 1994., 29-42. 1326. Ančić Mladen, Jajce. Portret srednjovjekovnog grada, Muzej Hrvatskih arheoloških spomenika, Scintillae Stephano Gunjaça dictae 2, Split 1999., 168. 1327. Ančić Mladen, Razvoj srednjovjekovnog naseobinskog kompleksa na mjestu današnjeg Sarajeva, HM III/11-12, Sarajevo 1999., 48-82. 1328. Ančić Mladen, Razvoj srednjovjekovnog naseobinskog kompleksa na mjestu današnjeg Sarajeva, “Vrhbosna/Sarajevo kroz stoljeća, Separat Hrvatske misli 11/12, 13/1999. i 14/2000.”, MH, Sarajevo 2000., 46-80. 1329. Ančić Mladen, Diskusija, Okrugli stol “Počitelj jučer, danas, sutra” (priredio Dragan Šimović), Motrišta 18, Mostar 2000., 64-66. 1330. Andrejić Ljubomir, Prilog etničkoj bibliografiji novopazarskog kraja, Muzej Ras, Novi Pazar 1986., 76. 1331. An elić Pavao, Srednjovjekovna župa Kamenica ili Krivaja, GZM (A) 32 (1977), Sarajevo 1978., 331-343. 1332. An elić Pavao, Arnautovići, EJ 1, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1980., 297. 1333. An elić Pavao, Bišće i Blagaj, politički centar Humske zemlje u srednjem vijeku, Hercegovina 1, Mostar 1981., 41-72. 1334. An elić Pavao, Studije o teritorijalnopolitičkoj organizaciji srednjovjekovne Bosne, Svjetlost, Sarajevo 1982., 242. (* Ćošković Pejo, IZ 4, Banja Luka 1983., 231-236; Vego Marko, Oslobo enje 40/12480, Sarajevo 23.03. 1983., (KUN V/92) 11; Jalimam Salih, GADAR BiH 25, Sarajevo 1985., 297-299.) 1335. An elić Pavao, Umjesto predgovora, “Pavao An elić, Studije o teritorijalnopolitičkoj organizaciji srednjovjekovne Bosne”, Svjetlost, Sarajevo 1982., 7.

Topografija

145

1336. An elić Pavao, Osnovne značajke teritorijalnopolitičke organizacije u srednjovjekovnoj Bosni, “Pavao An elić, Studije o teritorijalnopolitičkoj organizaciji srednjovjekovne Bosne”, Svjetlost, Sarajevo 1982., 9-24. 1337. An elić Pavao, Problem naselja i užeg teritorija pod imenom Bosna, “Pavao An elić, Studije o teritorijalnopolitičkoj organizaciji srednjovjekovne Bosne”, Svjetlost, Sarajevo 1982., 25-30. 1338. An elić Pavao, Teritorijalno širenje imena Bosna u prvim stoljećima razvitka, “Pavao An elić, Studije o teritorijalnopolitičkoj organizaciji srednjovjekovne Bosne”, Svjetlost, Sarajevo 1982., 31-34. 1339. An elić Pavao, Srednjovjekovna župa Trstivnica, “Pavao An elić, Studije o teritorijalnopolitičkoj organizaciji srednjovjekovne Bosne”, Svjetlost, Sarajevo 1982., 35-49. 1340. An elić Pavao, Lepenica u srednjem vijeku, “Pavao An elić, Studije o teritorijalnopolitičkoj organizaciji srednjovjekovne Bosne”, Svjetlost, Sarajevo 1982., 50-73. 1341. An elić Pavao, Stara bosanska župa Vidogošća ili Vogošća, “Pavao An elić, Studije o teritorijalnopolitičkoj organizaciji srednjovjekovne Bosne”, Svjetlost, Sarajevo 1982., 74-84. 1342. An elić Pavao, Teritorijalnopolitička organizacija srednjovjekovne župe Neretve i njezino mjesto u širim političkim okvirima, “Pavao An elić, Studije o teritorijalnopolitičkoj organizaciji srednjovjekovne Bosne”, Svjetlost, Sarajevo 1982., 85-116. 1343. An elić Pavao, Srednjovjekovna župa Večenike (Večerić) i postanak Mostara, “Pavao An elić, Studije o teritorijalnopolitičkoj organizaciji srednjovjekovne Bosne”, Svjetlost, Sarajevo 1982., 117-141. 1344. An elić Pavao, O usorskim vojvodama i političkom statusu Usore u srednjem vijeku, “Pavao An elić, Studije o teritorijalnopolitičkoj organizaciji srednjovjekovne Bosne”, Svjetlost, Sarajevo 1982., 142-172. 1345. An elić Pavao, Ubikacija oblasti Trebotića i teritorijalnopolitička organizacija bosanskog Podrinja u srednjem vijeku, “Pavao An elić, Studije o teritorijalnopolitičkoj organizaciji srednjovjekovne Bosne”, Svjetlost, Sarajevo 1982., 173-204. 1346. An elić Pavao, Srednjovjekovna župa Kamenica ili Krivaja, “Pavao An elić, Studije o teritorijalnopolitičkoj organizaciji srednjovjekovne Bosne”, Svjetlost, Sarajevo 1982., 205-220. 1347. An elić Pavao, Vladarska imanja u srednjovjekovnoj Bosni, “Pavao An elić, Studije o teritorijalnopolitičkoj organizaciji srednjovjekovne Bosne”, Svjetlost, Sarajevo 1982., 221-242.

146

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

1348. An elić Pavao, Srednjovjekovna župa Primorje u Humskoj zemlji, Tribunia 6, Trebinje 1982., 27-40. 1349. An elić Pavao, Blagaj (Historija) (6); Bobovac (17), EJ 2, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1982. 1350. An elić Pavao, Srednjovjekovna župa Popovo, Tribunia 7, Trebinje 1983., 61-79. 1351. An elić Pavao, Srednjovjekovna župa Žaba, Hercegovina 3, Mostar 1983., 3556. 1352. An elić Pavao, Uvod. Geopolitički položaj Visokog, "Visoko i okolina kroz historiju 1", SO Visoko, Visoko 1984., 9-11. 1353. An elić Pavao, Doba stare bosanske države, "Visoko i okolina kroz historiju 1", SO Visoko, Visoko 1984., 101-309. 1354. An elić Pavao, Čičevo (283); Dobor (491), EJ 3, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1984. 1355. An elić Pavao, Dvor (73); Grad (81-82), Opšti leksikografski dio, AL BiH, Tom I, ZM, Sarajevo 1988. 1356. An elić Pavao, Srednjovjekovna župa Primorje u Humskoj zemlji, “Pavao An elić – Marijan Sivrić – Tomislav An elić, Srednjovjekovne humske župe”, ZIRAL, Knjiga 101, Biblioteka Stećak, Knjiga 3, Mostar 1999., 13-25. 1357. An elić Pavao, Srednjovjekovna župa Popovo, “Pavao An elić – Marijan Sivrić – Tomislav An elić, Srednjovjekovne humske župe”, ZIRAL, Knjiga 101, Biblioteka Stećak, Knjiga 3, Mostar 1999., 27-45. 1358. An elić Pavao, Srednjovjekovna župa Žaba, “Pavao An elić – Marijan Sivrić – Tomislav An elić, Srednjovjekovne humske župe”, ZIRAL, Knjiga 101, Biblioteka Stećak, Knjiga 3, Mostar 1999., 47-69. 1359. An elić Pavao, Srednjovjekovna župa Večenike (Večerić) i postanak Mostara, “Pavao An elić – Marijan Sivrić – Tomislav An elić, Srednjovjekovne humske župe”, ZIRAL, Knjiga 101, Biblioteka Stećak, Knjiga 3, Mostar 1999., 161-187. 1360. An elić Pavao, Bišće i Blagaj, politički centar Humske zemlje u srednjem vijeku, “Pavao An elić – Marijan Sivrić – Tomislav An elić, Srednjovjekovne humske župe”, ZIRAL, Knjiga 101, Biblioteka Stećak, Knjiga 3, Mostar 1999., 223-254. 1361. An elić Pavao, Srednjovjekovna župa Večenike (Večerić) i postanak Mostara, Motrišta 17, Mostar 2000., 28-47.

Topografija

147

1362. An elić Pavao – Sivrić Marijan – An elić Tomislav, “Srednjovjekovne humske župe”, ZIRAL, Knjiga 101, Biblioteka Stećak, Knjiga 3, Mostar 1999., 297. (* Ćosić Stjepan, Anali 38, Dubrovnik-Zagreb 2000., 405-407; Lupis B. Vinicije, Hercegovina 6-7 (14-15), Mostar 2000./2001., 133-135.) 1363. An elić Tomislav, Srednjovjekovni grad kod vrela Lištice u Hercegovini, Tribunia 4, Trebinje 1978., 11-29. 1364. An elić Tomislav, Srednjovjekovna humska župa Dubrave, “Povijest hrvatskog Počitelja” Zbornik znanstvenog simpozija održanog 16. i 17. veljače 1996. god. u Čapljini, Općinsko poglavarstvo, Čapljina-Zagreb 1996., 151-167. 1365. An elić Tomislav, Predgovor, “Pavao An elić – Marijan Sivrić – Tomislav An elić, Srednjovjekovne humske župe”, ZIRAL, Knjiga 101, Biblioteka Stećak, Knjiga 3, Mostar 1999., 7-12. 1366. An elić Tomislav, Srednjovjekovna župa Dubrave, “Pavao An elić – Marijan Sivrić – Tomislav An elić, Srednjovjekovne humske župe”, ZIRAL, Knjiga 101, Biblioteka Stećak, Knjiga 3, Mostar 1999., 189-207. 1367. Aranitović Dobrilo, Bibliografija radova o pljevaljskom kraju, NIRO Pljevaljske novine, Pljevlja 1988., 198. (* Lončar Dragomir, Mostovi XX/105, Pljevlja 1988., 9496.) 1368. Arnaut Muhamed, Govor zeničkih Muslimana starosjedilaca, Znak Bosne I/1, Zenica 1995., 35-37. 1369. Arnautović Esad, Feljton: Trebinje u srednjem vijeku (1-8): (1) (Naselje na lijevoj obali?), Glas Trebinja XXXI/517, Trebinje 01.04. 1983., 11, 13; (2) (Porijeklo naziva), Glas Trebinja XXXI/518, Trebinje 15.04. 1983., 11; (3) (Naziv grada), Glas Trebinja XXXI/519, Trebinje 29.04. 1983., 8; (4) (“Trebinjska hronika”), Glas Trebinja XXXI/520, Trebinje 13.05. 1983., 13; (5) Travunija u sastavu Duklje), Glas Trebinja XXXI/521, Trebinje 27.05. 1983., 12; (6) Travunija u sastavu Raške), Glas Trebinja XXXI/522, Trebinje 10.06. 1983., 12; (7) (U sastavu Bosne), Glas Trebinja XXXI/523, Trebinje 24.06. 1983., 10; (8) (U novim okolnostima – stari sukobi), Glas Trebinja XXXI/524, Trebinje 08.07. 1983., 13. 1370. Arnautović Esad, Staro Trebinje u fotografiji, 3 izdanje, Kulturno-prosvjetna zajednica Trebinje-Foto-kino klub Trebinje, Trebinje 1990., 55. (* Baraković Meho, Preporod XXI/487, Sarajevo 1990., 12.) 1371. Arnautović Esad, Oblici imena Bosna u srednjovjekovnim izvorima, Most XXI/1(90), Mostar 1995. 1372. “Atlas svjetske povijesti, dopunjeno izdanje za Jugoslaviju, The Times”, Cankarjeva založba, Ljubljana-Zagreb 1986., 378. (za srednjovjekovnu Bosnu autor

148

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

karata Sima Ćirković) (* Kampuš Ivan, HZ 39, Zagreb 1986., 305-307; Heres Tomislav, Marulić XX/1, Zagreb 1987., 86-88.) 1373. Babić Anto, Banica (479); Bilino polje (703), EJ 1, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1980., 703. 1374. Babić Anto, Donji Krajevi (Dolnji Kraji), EJ 3, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1984., 532. 1375. Babić Anto, Glaž, EJ 4, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1986., 411-412. 1376. Babić Anto, Izačić, EJ 5, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1988., 676. 1377. Babić Anto – Kovačević-Kojić Desanka, Hodidjed, EJ 4, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1986., 722. 1378. Babić Anto – Kovačević-Kojić Desanka, Humska zemlja, EJ 5, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1988., 466-467. 1379. Bačić Vinko, Neum pred ra anje novog Neuma, “Neum, Zemlja i zavičaj Hrvata”, Humski zbornik 1, Općinsko vijeće Neum, Neum 1995., 243-258. 1380. Badurina An elko, Hagiotopografija Konavala, "Konavle u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti 1", Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, Posebna izdanja, Monografije XV/1, Dubrovnik 1998., 253-261. 1381. Bagarić Ivo, Drežnica u turskom defteru iz 1477., Sveta baština VI/56, Duvno 1987., 16. 1382. Bagarić Ivo, Duvno. Povijest župa duvanjskog samostana (Prigodom 150 obljetnice današnje župe Duvno 1839-1989), Sveta baština, Knjižnica Svete baštine 25, Duvno 1989., 271. (* Ivanković Ante, Bilten FTS XVII/2, PFB II/3, Sarajevo 1989./1990., 82; Heres Tomislav, Sveta baština IX/77, Duvno 1990., 17.) 1383. Bagarić Ivo, Duvno u doba Ilira, Rimljana i hrvatskih vladara, “Prvi hrvatski kralj Tomislav”, Zbornik radova, Zajednica Duvnjaka Tomislavgrad”, Zagreb 1998., 19-36. 1384. Bakaršić Sulejman, Bosanska Krupa (98); Broćno (490), EJ 2, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1982. 1385. Banac Ivo, Bosanske granice: Titova izmišljotina ili proizvod povijesne evolucije, “Ivo Banac, Cijena Bosne (članci, izjave i javni nastupi, 1992.-1995.)”, VKBI, Biblioteka Posebna izdanja, Sarajevo 1996., 121-124. 1386. Banac Ivo, Bosanske granice (Titova izmišljotina ili proizvod povijesne evolucije), Prva linija III/18, Sarajevo 1994., 4-5.

Topografija

149

1387. Bandžović Safet, Kameni svjedok, INA Damad, Edicija Tragovi, Knjiga 4, Novi Pazar 1999., 175. 1388. Basler uro, Župa i grad Soli u srednjem vijeku, “100 godina Fabrike soli Tuzla”, Muzej Istočne Bosne-Fabrika soli, Tuzla 1985., 17-20. 1389. Basler 500-501. uro, Ilidža (Arheološka nalazišta), EJ 5, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1988.,

1390. Basler uro – Ajder D. – Grbelja Tonči, Jajce i okolina, Turistkomerc, Zagreb 1983., 79.; Jajce und Umgebung, Turistkomerc, Zagreb 1984., 79; Jajce and its surroundings, Turistkomerc, Zagreb 1984., 79; Jajce et ses envivnos, Turistkomerc, Zagreb 1984., 79. 1391. Basler uro – Benac Alojz, Bunar u prošlosti, “Mjesna zajednica Bunar nekad i sad”, MZ Bunar, Bunar 1978. 1392. Batinić Anto, Pliva pjeva i plače, Svjetlo riječi VII/81, Sarajevo 1989., 8-9. 1393. Batinić Anto, Krajiški Fratrovac (Reportaža iz Ivanjske kod Banja Luke), Svjetlo riječi VIII/87, Sarajevo 1990., 8-9. 1394. Beatović or e, Bratunac i okolina u mojim sećanjima, Udruženje dobrovoljaca oslobodilačkih ratova Srbije 1912-1920, Beograd 1981., 64. 1395. Bečirović Fikret, Kakanj i njegova okolina (Prilozi povijesnoantropogeografskom rasvjetljavanju važnosti trstivničkog kraja do 1463.), NIP Kakanjski glas, Kakanj 1995., 95. 1396. Bejtić Alija, Srednjovjekovni grad Hodidid bio je na Vratniku u Sarajevu, Radovi ANU BiH 64, Odjeljenje društvenih nauka 20, Sarajevo 1979., 107-148. 1397. Bejtić Alija, Znamenitosti Sarajeva, “Preporod, 30 godina, 1970-2000 (Izbor tekstova), RIZ u BiH, Izdavački centar El-Kalem, Sarajevo 2000., 149-152. 1398. Belić Branko, Soko kod Gračanice, Glas komuna XXXIX/1437, Doboj 20.08. 1985., 8. 1399. Benac Alojz, Predgovor, AL BiH, Tom I, ZM, Sarajevo 1988., 5-6. 1400. Bešlagić Šefik, Jeleč na Govzi, Odjek XXXIII/24, Sarajevo 1980., 4. 1401. “Bijeljina i okolina kroz istoriju (Naučni projekat)”, Odbor za izradu monografije “Bijeljina i okolina kroz istoriju”, Bijeljina 1989., 18. 1402. “Bjelajce, monografija”, Opštinska konferencija SSRN, Mrkonjić Grad 1978., 168.

150

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

1403. Blagojević Miloš, Bosansko završje, ZFF XIV-1, Beograd 1979., 129-144. 1404. Blagojević Miloš, Pregled istorijske geografije srednjovekovne Srbije, ZIMS 20, Beograd 1983., 45-126. 1405. Blagojević Miloš, Severna granica bosanske države u XIV veku, "Bosna i Hercegovina od srednjeg veka do novijeg vremena", SANU, Istorijski institut, Zbornik radova 12, Beograd 1995., 59-76. 1406. Blagojević Miloš, Krajina (319-320); Krajište (320-321); Paše, pasišta ili pašišta (504-505); Planine (519-520); Udeone kneževine (759), “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”, Knowledge, Beograd 1999. 1407. Blažanović Stjepan, Bosanska Posavina, Domovinska zajednica Bosanske Posavine, Zagreb 1993. 1408. Blažanović Stjepan, Tragom nestalog hrvatskog identiteta, Stećak III/31-32, Sarajevo 1996., 38-39. 1409. Bojanovski Ivo, Neka pitanja antičke topografije donje Neretve, “Dolina rijeke Neretve od prethistorije do ranog srednjeg vijeka” (Znanstveni skup, Metković 4-7. X 1977.), HAD 5, Split 1980., 181-192. 1410. Bojanovski Ivo, Dobor u Usori (Sjeverna Bosna), NS 14-15, Sarajevo 1981., 1137. 1411. Bojanovski Ivo, Ključ na Sani. Ključ – srednjovjekovni grad, AP 23, Beograd 1982., 140-142. 1412. Bojanovski Ivo, Sokol na Plivi, Hrvatski narodni kalendar za prijestupnu 1992, Godina 40, Sarajevo 1991., 287-294. 1413. Bojanovski Ivo, Vrhbosna, srednjovjekovni kastel iznad Sarajeva, Hrvatski narodni kalendar za prijestupnu 1992, Godina 40, Sarajevo 1991., 339-340. 1414. Bojić Nikola, River retreats in front of like (postcard of Goražde), Naš svijet XXIV/270, Sarajevo 1988., 20. 1415. Bokan J. Branko, Edicija Sanski Most I, NIGP “Borba” Beograd - NIŠP “Glas” Banja Luka, Banja Luka 1980. (* Davidović Dragan, IZ 2, Banja Luka 1981., 271-278; Ćekelić Sava, Oslobo enje 38/11773, Sarajevo 18.03. 1981., 8.) 1416. Bokan J. Branko, Srednjovjekovni grad Bihać izgra en je na brežuljku pored Une a ne na Uni, IZ 7, Banja Luka 1986., 233-236.

Topografija

151

1417. Borić Aras, Neosporivi kontinuitet granica (Tribina na Islamskoj pedagoškoj akademiji: Ibrahim Tepić, Historija granica BiH), Naša riječ 42/2848, Zenica 1997., 13. 1418. Borović Mustafa, Grad šljive, historije i turizma, Ljiljan VII/295, Sarajevo 1998., 37. 1419. “Bosanska Posavina – dio cjelovite Bosne i Hercegovine” (Zbornik radova sa okruglog stola održanog 24.11. 1994. godine u Sarajevu), Sabor Bosanske Posavine u Sarajevu-Institut za istoriju u Sarajevu, Sarajevo 1997. 1420. Bosnić Mehmed, Mostar i Blagaj, 5 plus 21, Sarajevo 2000., 6-7. 1420a. Bošković Branislav, Postolja srpske srednjovekovne županije Nevesinja, Nolit, Biblioteka Kućišta, Beograd 2000., 60. 1421. "Bošnjaci Šipova kroz historiju", Udruženje intelektualaca Bošnjaka Šipova u izgnanstvu, Zenica 1999., 509. 1422. Božić Ivan, O propasti manastira sv. Mihaila na Prevlaci, “Ivan Božić, Nemirno pomorje XV veka”, SKZ, Beograd 1979., 83-91. 1423. Brčić Ml., Župa Livno – nekad i danas, Sveta baština V/37, Duvno 1986., 10-12. 1424. Brkljača Seka, Jedan pogled na Bosansku Posavinu u srednjem vijeku, “Bosanska Posavina – dio cjelovite Bosne i Hercegovine” (Zbornik radova sa okruglog stola održanog 24.11. 1994. godine u Sarajevu), Sabor Bosanske Posavine u Sarajevu-Institut za istoriju u Sarajevu, Sarajevo 1997., 7-13. 1425. Brkljača Seka, Iz srednjovjekovne historije Blagaja, Hercegovina 9, Mostar 1997., 15-18. 1426. Budak Neven, Uloga Bihaćke komune u obrani granice, HZ 42, Zagreb 1989., 163-170. 1427. Budak Neven, Uloga Bihaćke komune u obrani granice, “Vojne krajine u jugoslovenskim zemljama u novom veku do Karlovačkog mira 1699.”, SANU, Naučni skupovi 48, Odeljenje istorijskih nauka 12, Beograd 1989., 47-54. 1428. “Bukovica. Uz stotu obljetnicu osnutka župe (Priredili Ivo Bagarić i Vladimir Kozina)”, Župni ured Sv. Franje Asiškog, Bukovica 1980. (* J. I., Kršni zavičaj 13, Hercegovina 1980., 34-37; Bubalo Jakov, Naša ognjišta X/67, Duvno 1980., 15.) 1429. Buljina Halid, Fojnica od trga do kasabe, GR IZ BiH LIX/5-6, Sarajevo 1997., 437-452.

193-217. Stećak VII/78. Sarajevo 1990. IX + 220. Turistički savez opštine Čapljina. NZ 12.. Cigeljević Ante. GP 26-27 (1982-1983). Povijest sela Vuke. 26-27. Knjiga 1. današnje Tuzle. 1430. 1438. Prozorski kraj u oslobodilačkom ratu i revoluciji. 215-274. dio. 69-72. 1441. Stari most u Mostaru. Press centar ARBiH. Čapljina 1989. Sarajevo 2000. Čar-Drnda Hatidža. Užički zbornik 13. Cvijetić Ratomir. Titovo Užice 1984. . 1442. 29-36. Sarajevo 2000. 1434. (1 izdanje 1993). Iz prošlosti Jeleča. Čar-Drnda Hatidža. “ akovo i njegova okolica”. Sarajevo 2000.. Sarajevo 2000. "Neum i bosansko primorje". 419-422.152 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 369.. III. Stećak VII/79-80. Sarajevo 2000. Čehajić Jasmina.. 22-24. Sarajevo – društvenogeografski pregled. 1432. O poreklu imena Priboj. 5-18... Bosansko primorje i Neum (geopolitičko razmatranje i odnosi). Bušatlija Ibrahim. 1443. Pljevlja 1990. 26-27. Stećak VII/82. Iz prošlosti Prijepolja.. Feljton (1-4): Deset i pol stoljeća grada Soli. izdanje. “Bužim (Katalog Bužim)”. 4754. Monografija Gacko.. Boka 13-14. Sarajevo 1987. Breznički zapisi 1. Cvijović V.. 2. 18-19.. Sarajevo 1994. Sarajevo 1984. 1436.. dio. 1437a. “Čapljina (Ilustrovani zbornik)”. Biblioteka Muzeja akovštine. 1440.. dio. Visoko u sastavu Osmanskog carstva – XV i XVI stoljeće. akovo 1978... Herceg-Novi u Dubrovačkom arhivu. Bužim 1994. I. 10 strana).. 1433. 1439. 411... Prilozi XXII/23. Čar-Drnda Hatidža.-2000. Novi Pazar 1988. Cepelić Milko. ‘Ajsela’.. II. (nepaginirano. Stećak VII/81. 1437. IV. 209-229. Crnić-Pejović Marija. Čampara Salko – Hako. Muzej akovštine. 1435. Čehić Namik. Serija 2. Knjiga I. Herceg-Novi 1982. Vojna biblioteka 2. 55-71. Zagreb 1993. 28-29. dio. POF 40. 1431. Zbornik Muzeja akovštine 1. SDA Općinska organizacija Bužim. Opštinski odbor SUBNOR-a Prozor. Neki pomeni pljevaljskih toponima u istorijskim izvorima do kraja petnaestog veka. Simbol tisućgodišnje opstojnosti. Bužimkić Mesud. Prozor 1985.. Behar II/8-9.

1451. Zagreb 1991. Simpozij”. JLZ. Ravančić Gordan. MD ‘Hasan Kafija’. Prusac. 96.. CCP XXII/42. 92. 1456. Zagreb 1985. Turistkomerc. . Čubrilović Vaso. Čoralić Lovorka. EJ 4. Balkanski poluotok (Balkansko poluostrvo) (Istorija). Kolo VII/4. 4. Čoralić Lovorka. putovanja.... 1457. Konjic 2000. Zagreb 1980. 1458. 396-397. 1454. Golubić. Most XXII/94 (5).. Zagreb 1998. Čović Borivoj. EJ 3. 302-307. 2. 1445. BožićBužančić Danica. Split 1997. 1450. Mogućnosti XLIV/10-12. Bibliothek “Kleine Touristische Monographien”. Zagreb 1982. Turistkomerc.. 314-315. Izvori i literatura o povijesti cesta i puteva u srednjovjekovnim hrvatskim zemljama i Bosni.. 1455. izdanje. Sarajevo und Umgebung. 93-99. izdanje. 143. Čepalo Husein. 1449. 2. Istorijski spomenici. ZČ 35/1-2. Počitelj na Neretvi. (i na francuskom i njemačkom) 1446. 23-40. Lisičići – historijsko mjesto. Čukle Mirsad. putnici. Povijesni prilozi 16 (1996). Zagreb 1980. Ljubljana 1981. Prusac.. 1453. Prusac 1995.. JLZ. Zagreb 1986. Čubrilović Vaso. Čremošnik Irma. Zagreb 1997. Ravančić Gordan. 11-31..Topografija 153 1444. Mostovi 2. Arheološka nalazišta (Bosna i Hercegovina). 2. Bosanska krajina (Historija). JLZ. 453-458. Prusac 2000. Mala biblioteka. 1448. 159-160. 2. Nalazi prvih ranoslavenskih naselja u Bosni i Hercegovini. izdanje. DP Naša riječ. Nu. 2. EJ 2. Zagreb 1978. 290-294. Sarajevo et ses environs. EJ 1. Zagreb 1997. Mostar 1996. Čepalo Husein.. Debelo Brdo. 60. izdanje. EJ 1. (* Ladić Zoran. “Ajvatovica ’94. Zagreb 1997. Čović Borivoj. 427. 17. Nummer 17. 602-611.. Biblioteka male turističke monografije 61. Biblioteka Povjesnica. Čović Borivoj. Čelić Džemal....) 1452. 1447. 7-13. AGM. Čepalo Husein... Počitelj i okolica. Radovi 24. Zagreb 1980. JLZ.. Pisana tradicija Prusca i okoline. Bibliotheque des petites monographies touristiques. Turistkomerc. Ladić Zoran. 94-95. 292. Put. Čelić Džemal. Zenica 1990. Zagreb 1984. JLZ. 20. Zadar 1997. Ceste i putovi u srednjovjekovnim hrvatskim zemljama. Radovi Zavoda 39.. Čelić Džemal. izdanje.

Ćirković Sima. Biblioteka Stećak. “Mihailo Dinić.. Beograd 1999. Kabes III/25.. Ćosić Stjepan – Kapetanić Niko – Ljubić Pero – Vekarić Nenad. Glas 44/4950. (* Omeragić Darko. 6. SKZ. Galerija 70. 9-30. “Ilidža. Maglovita stoljeća (Tragom najstarijeg poznatog spomena Banjaluke). Iz recenzije. 1999. Kazančine (268-269). Srpske zemlje u srednjem veku (Istorijsko-geografske studije)”. 1466.-15. Beograd 1998. 11-17. “Srbija i susedne zemlje na starim geografskim kartama”. Institut za istoriju..02. 1464. Ćirković Sima. Beograd 1978. Stare i nove granice. Varoš (68)...-2000.. 266-267.09. 1460. Sarajevo 1997. 1469.. Hrvatska granica na Kleku. Knjiga 3. 14-15. Jedno stoleće istorijsko-geografskih istraživanja srednjovekovne Srbije. Ćirković Sima. 46. Zagreb 2000. Neproslavljena 500. Ćosić Stjepan.... Ćirković Sima.. Ljiljan IV/151. Ishod na Ilidžu. Sarajevo 19. Politika. Srednjovjekovne humske župe”. 1470. 203-292. 7-29.) 1471. 110. Ćošković Pejo. Ćirković Sima. Od najstarijih vremena do 1527.154 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Ćeman Mustafa.. 1465. Banja Luka 1990. Gradski odbor u Mostaru. ZRVI 37. 1462. Zagreb 2000. 1472. 1459.50. 1461. Administrativni Blagaj. Kabes II/6. Mostar 1996. Općina Ilidža. 1473. godine. Ćišić Husein. ZIRAL. 294. 9-32. 1987.. Čusto Šućrija.. Knowledge. SANU. Dubrovnik 1999. 24-38.10.. obljetnica (Prilog pola tisućljeća dugoj povijesti Banja Luke). Holjevac Željko. Oslobo enje 55/18912. 61. 1463. HM I/3-4. Mostar 1997. Ćeman Hasan Mirza. Buić Domagoj Božidar. Mostar 1991. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 1468. ‘Naseljeni gradovi’ Konstantina Porfirogenita i najstarija teritorijalna organizacija.. 10. Knjiga 101.. Svedočenje karte.. Sarajevo”. Blagaj kroz vijekove. Banja Luka 14. Mostar 1999. HZ 53. Ćošković Pejo. Beograd 04. 1991. te prikaz raznih zgoda i nezgoda kroz koje je u toku razvitka prelazio). Ćošković Pejo. Čusto Šućrija. . 1467. Mostar u Herceg-Bosni (Postanak i razvitak grada Mostara. 278-279. Sarajevo 1995. “Banjaluka”. Sarajevo 2000. Dvori Isa-bega Ishakovića. Beograd 1991. “Pavao An elić – Marijan Sivrić – Tomislav An elić. 35. KDM Preporod. Županija dubrovačko-neretvanska. Matica L/9.

1477.). Dalmacija Stevo. Srpske zemlje u srednjem veku (Istorijsko-geografske studije)”. Mileševski zapisi 2.. .. 7. IČ 34. SKZ. 1475. JLZ.. 1478. Ćuk Ruža. izd. vlastelinski grad). Raška).) 1485. Odjeljenje društvenih nauka 13. Prijepolje 1997. “Zbornik referata i materijala V jugoslovenske onomastičke konferencije”. izd 1988. O nazivima srednjovekovne srpske države (Sklavonija. 1480. 106-115.. Mileševski zapisi 2 (1996). ZČ 35/4. 1986.. Stari putevi. 9. izd. Dinić Mihailo. 4. Srednje Podrinje. Srbija. Macan Trpimir. 59. Mostar i okolica. Sarajevo 1979. Prijepolje 1981.. Pljevlja i pljevaljski kraj u dubrovačkoj arhivskoj gra i. 385-386. SSDSV 9.. “Mihailo Dinić. Sarajevo 1985.. Ćuk Ruža. Beograd 1978.. Beograd 1983. 1476. Ćulafić Vukoman. Dinić Mihailo. izd. Dinić Mihailo. izdanje. Turistkomerc. Marulić XII/1. 39-46. “Mihailo Dinić. Zagreb 1986. (5. izd. 309-311. 33-43.. 75-80. 6. Breza i Komorani . Srpske zemlje u srednjem veku (Istorijsko-geografske studije)”. Prijepolje 1997. 321-323. 74. Posebna izdanja 70.. Dinić Mihailo. Zemlje hercega Svetoga Save.. Dva stara trga u Polimlju. plemićki grad. Ćuk Ruža. Beograd 1978. ANU BiH.Topografija 155 1474. hanovi i hanska privreda u Sandžaku. Sarajevo 1999. Glasnik Zavičajnog muzeja 1. 1486. Radio Sa VIII/26. 10. 1484.srednjovekovna naselja u Polimlju... GDI BiH 28-30 (1977-1979). izdanje 1978. HM III/10.. engleski. Ćuk Ruža. 446. Srpske zemlje u srednjem veku (Istorijsko-geografske studije)”. Biblioteka Male turističke monografije 9. Beograd 1978. kaštel. 8. Grad (burg. 1479. Zagreb 1979. Ćupina Dejan. EJ 4. Živković Pavo. izd. Deroko Aleksandar. 1979. Zagreb. 61-73.. 7-24. Ljubljana 1981. 178-269. Iz istorije nekih srednjovjekovnih toponima Bosanske krajine. Manastir Orlić i Kalu erske stijene u Donjoj Kozici. 470. 1483. 117-138. IČ 29-30 (1982-1983). (* Živković Pavo. izd. (francuski. Beograd 1978. Područje Bosanske Gradiške u razvijenom srednjem vijeku. 1982. 1482. SKZ. 1981. “Mihailo Dinić. 11.. 1985. Beograd 1987. 2. 294-301.. 585-589. njemački) 1481. 55-67. Voje Ignacij. Karavanske stanice u Polimlju u srednjem veku. SKZ. SKZ. Despotović Vidoje. Sarajevo 1979. Pljevlja 1999. Ćošković Pejo. Srpske zemlje u srednjem veku (Istorijsko-geografske studije). 1980. 1487.

2000. Hercegovina 4-5 (12-13). Zagreb 1984. Uvod. Dinić Mihailo – Kajmaković Zdravko. SKZ.-7. Komušine i Kondžilo s posebnim osvrtom na usorsku banovinu i stari Kuzmodanj. EJ 3.. Srebrnik kraj Srebrnice.. “Duvanjski zbornik.-1999. Hrvatski institut za povijest Zagreb – ‘Naša ognjišta’ Tomislavgrad – Zajednica Duvnjaka Tomislavgrad-Zagreb. 1495. “Pavao An elić – Marijan Sivrić – Tomislav An elić. kolovoza 1995. 5. 368-399.. Draganović Krunoslav – Sudar Pero. 349-356. Mostar . Zagreb 1984. Dokoza Ser o – Martinović Suzana. Beograd 1978. Dinić Mihailo. Kršni zavičaj 28. 1490.. “Dragaljevac. Zbornik Znanstvenog simpozija održanog u Ljubuškom 11. Dobrun.156 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.Zagreb 1996. Južne granice Dalmacije od XV. ljudi i vrijeme. 577. JLZ. Zagreb 1980. Dodig Radoslav. st. 2. 502-503. 135-147. Dinić Mihailo. Rimokatolički župni ured Komušina. 53-63. 1491.. do danas”.. Dinić Mihailo. 35-38. 434. srpnja 2000. izdanje. 174. Mostar 1998. Dodig Radoslav. 1496. Mostar 1999. izdanje. Humac 1995. Knjiga 3. Drašković Blagota – Jelić Ivan – Raukar Tomislav. 77. 6. Organizacioni odbor za pripremu emisije ‘Znanje. monografski prikaz”. Knjiga 1.-1994.”. (* Buturac Josip. 17-71. Srpske zemlje u srednjem veku (Istorijsko-geografske studije)”. “Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture”. 1501. obljetnicu (1444. Srpske zemlje u srednjem veku (Istorijsko-geografske studije)”. Biblioteka Stećak. 9-11 ... “Mihailo Dinić. st. Beograd 1978. Predaje i legende o tvr avama u Bosni i Hercegovini. Zbornik radova s me unarodnoga znanstvenog skupa ‘Duvanjski kraj kroz povijest: Tomislavgrad. “Mihailo Dinić. Zadar 1999. 357-367.. Državni arhiv u Zadru... ŠK. 191. Trg Drijeva i okolina u srednjem veku. i 12. Tajna tvr ave Fenarlik. SKZ.-20. Dodig Radoslav. Travnik 1995. Drijeva. Zagreb 1982.. Omiš. 1492. 1494. 1488. 2.. Marulić XV/2. JLZ. 1497. Dragić Marko. Crtice o podneblju i povijesti ljubuškog kraja. EJ 3. Banja Luka 1978.imanje’.”. Prvi spomen Ljubuškog (Uz 550. 1500. Zagreb-Tomislavgrad.) 1499. 1493.. “Stijepo Obad – Ser o Dokoza – Suzana Martinović. Iz duvanjske onomastike.-2000. Srednjovjekovne humske župe”. Dodig Radoslav. Komušina 1981. Južne granice Dalmacije na zemljovidima od 17. Divan III/32-33. Ziral-Naša djeca.). ZIRAL. Drino Dževad.. Knjiga 101. “Ljubuški kraj. 1489... 1498.

Dugandžić Ivan – Sopta Josip. Kršni zavičaj 29. Dobretići (Zemljopisno-povijesni zapis). Humac 1996. stoljeća” (s dodatnim historijskim refleksijama). Maglaja. 335-337. srpnja 2000. Sarajevo 1984. Župni ured Otinovci-Kupres. Naša ognjišta XXX/269. Naša ognjišta XXX/270. 27. Dujmović Ivan. Sarajevo 1984. Džambo Jozo.) 1508. Tomislavgrad 1999. Zagreb 1997.-7... Dugandžić Ivan. Zagreb-Tomislavgrad 2000. Naša ognjišta XXVI/228. 1512. 703. Sa kupreške visoravni”./2001. I. 1505. Sa kupreške visoravni. Naš svijet XX/222.. 54-56.. “Miroslav Džaja – Krunoslav Draganović. 6-7. Drmić Ilija...) 1514. Župni ured Otinovci-Kupres. Pandžić Bazilije. Mostar 1986. 32. 1511. 2.. izdanje. Naš svijet XX/225-226. 389-403. Tomislavgrad 2000. Brešić Vinko. Dumbović Vladimir. Biloševice u župi Rasno. Šeherski glasnik. Džumhur Zuko... 1506. 2. Mostar. 15-150. (* Karamatić Marko. Novi Šeher 1995.. (* Skenderović Robert. Kolo VII/2. 14. 137-140... Hrvatski institut za povijest Zagreb-‘Naša ognjišta’ Tomislavgrad-Zajednica Duvnjaka TomislavgradZagreb. Džaja Miroslav. Kalendar Svetoga Ante 1995. Tomislavgrad 1996.) 1513. Široki Brijeg 1999. “Pet stoljeća zemljopisnih karata Hrvatske od 15. 503-508. 1509.. 6-7.) 1510. (* A. 1504. 63-64. Foča – grad na dvije hladne vode. Divan III/34-35. Naša ognjišta XXIX/265. Bazilika i grad Mokriskik kraj Širokog Brijega. Samobor 1996. do kraja 19. Sa kupreške visoravni. Mostar 2000. Zagreb 1999. Povijest zavaljske župe. ‘Ognjišta se nisu utrnula’ (Rotimlja – Reportaža). Pogledi u prošlost i kulturu Žepča. Džaja Miroslav – Draganović Krunoslav. Split 1994. Dugandžić Ivan. 127-133. Zbornik radova s me unarodnoga znanstvenog skupa ‘Duvanjski kraj kroz povijest: Tomislavgrad. Udruga umjetnika ‘August Šenoa’... Matica L/8. Tomislavgrad 2000. Hercegovina 6-7 (14-15). 418. Marulić XXII/2. Travnik 1995. CUS XXIX/3. 1503. Drino Dževad.Topografija 157 1502. Sivrić Marijan. Rasno i Dužice-Župa Rasno. 20. Crkva na kamenu VII/62. Zavidovića. Grad starih spomenika . Novog Šehera i Komušine I. BF IV/5. 4-5... 6.. Zagreb 1989. 534. 8-9. 415..... (* Vukšić Tomo. (* . Baško Polje-Zagreb 1994. Oborci. Livno 1995. 216-218. Baško Polje-Zagreb 1994.. Džaja Miroslav..) 1507.. Zagreb 2000. “Duvanjski zbornik”. Župni ured RasnoMH Ogranak Široki Brijeg. izdanje.

Korijeni i život. 287. Neke osnovne crte razvoja srednjovjekovnih gradskih naselja u Bosni i Hercegovini. Demografske slike Sarajlija (od 1463. Arheološka istraživanja srednjovjekovnog grada i crkve u selu Gradac kod Hadžića. GZM (A) 40-41 (1985-1986). Povijest župe Dolac s osvrtom na ostale župe lašvanske kotline.. Tom I. godine). Riznica bošnjaštva (Srebrnica. ondović Božidar. Glasinac (Reprint izdanja iz 1950...) . Sarajevo 1996. (Zapis o Travniku).. 23. Sarajevo 14.. 16. Visoko 1978. Ranoslovenska nekropola Bagruša u Petoševcima kod Laktaša. 8-9.11. 1523 Fekeža Lidija – Gavrilović Margita. istorija.). 1519. 120-121. Povijesna ekonomska upućenost Sandžaka i Bosne.. “Ilidža. ZM.. istina). Fekeža Lidija. 1518.. Oslobo enje 52/16946.. 21. (* Gavran Ignacije. Vlastito izdanje. Beograd 2000.. 7. 1520. maja 1994. Svjetlo riječi I/6.. 165-187. Vratiti utvrdi stari izgled (Vranduk kod Zenice). Boka 13-14. 208. GZM (A) 42-43 (1987-88). 1995. NEV XXIX/1. 1521 Fekeža Lidija. Mostar (Writings on Cities). AL BiH. Naš svijet XXII/246. Heres.-2000.g. Sarajevo 1996. “Istočna Bosna i Sandžak (Znanstveni skup). Oslobo enje 56/18929. Sokolac. 1524a.. Okrugli sto “Tragom bosanskohercegovačke prošlosti – o urbanom biću BiH.158 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 1524 Festić Mustafa. 1526 Fišić Ladislav.08. 37-45. Fekeža Lidija.. Institut za istorijuMe unarodni centar za mir.. 68-71. Visoko 1983. 1522 Fekeža Lidija.. Sarajevo 1996. Sarajevo 1989. Od dolaska Slavena do pada bosanskog kraljevstva.. 31-53. Sarajevo 1986. 171-190. 124. Sarajevo 1979. Sarajevo 1986. 129-209. 1525 Filipović Mirko. Herceg-Novi 1982. ozić Hakija. 1517. (Vodič za vikend) 2. ozić Hakija. Herceg-Novi u srednjem vijeku. Beograd – Ustanova za kulturu. 302-303. Sarajevo 1988. "Urbano biće Bosne i Hercegovine".. Župa Livno – jučer i danas (reportaža). 1999. Sarajevo 05. Opšti leksikografski dio.”. 1516. ulaban M. do 1991. Sarajevo 2000. Naš svijet XXII/249. Naselja (Kasni srednji vijek). 1515. Općina Ilidža. Udruženje Bošnjaka porijeklom iz Sandžaka. Filipović Milenko. Sarajevo”. Sarajevo 1986.

Vasilj Snježana. Svjetlo riječi II/21. Sarajevo 1982.. godine. Sarajevo 1982. Fišić Ladislav... 8-9. 1530. Bihać 1999. GP 26-27 (1982-1983). 544. 1539.... Livno 1995.. 208-210. Sarajevo 1984. Župa Brajkovići (uz stotu obljetnicu postojanja). godine. Pridvorje 1984.. Fišić Ladislav. 1540. Fotić Aleksandar.. 60.) 1535. Knowledge. Visoko 1985. 131-133. 1988.. 434. Samobor 1996. Svjetlo riječi IV/43. Franjić Živko. EJ 1. 9. 1532. Franjevački samostan Gorica. 1533. Zagreb 1980. JLZ. Visoko 1986. SO Fojnica-Veselin Masleša Sarajevo. Sarajevo 21. 8-9. .) 1534. Bakovići.. Župski ured Pridvorje.02. Sarajevo 1987. (Tekst Ignacije Gavran)”. (* Rajčić Tihomir. Sarajevo 24.. HKD Napredak Podružnica Bihać. (KUN VII/370).. 33. Vasilj Snježana.. Oslobo enje 45/14554. Banja Luka 1988. “Fojnica kroz vijekove”. Stara dobra majka (reportaža iz Gradnića). Foretić Vinko. Knjižnica Pastoralne biblioteke. Zadar 1993. Sarajevo 1987. (* Lovrić Marko. izdanje. Sarajevo 1984. 2. Beograd 1999. 193. Vilajet (78-79). O Vrgorcu. Franić Ante. Fišić Ladislav. Vrgorac 1991. 25. 1538.. 1987. Sarajevo 1994. Gavran Ignacije.. GDI BiH 38. Svezak 5. Stećak I/3. 99 + 1 karta. Klek (Neum) i Sutorina. Putokaz na vjetrometini (Crkva u Kiseljaku). SO Vrgorac. ‘Mila kuda si planina’ (Podhum-Žitače) (reportaža). Historijat geografskih upoznavanja i proučavanja Bosne i Hercegovine do 1918. 5-99. Gavez Eduard. 12. Oslobo enje 53/17132.. 312. Svjetlo riječi III/23. 1529..) 1528. (* Gavran Ignacije. 10-11. Gašparović Ratimir. Bosna Srebrena XXXIII/4.. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Bilten FTS XXIII/1. 1996. (* Mušeta-Aščerić Vesna. IZ 8. 1537. Povijest Bihaća od najstarijih vremena do 1878. Gašparović Ratimir. GADAR BiH 27.) 1531. 127-128. Sandžak (644). Pastoralna biblioteka. Gafić Mustafa.. 31.Topografija 159 1527. Petrović Rade. Iz istorije Travnika (Grad vezira i konzula). 286-287. Fojnica-Sarajevo. Zadarska smotra XLII/4-5. 157-162. Pogled na prošlost župe Pridvorje. “Franjevački samostan i crkva na Gorici kod Livna (Vodič). 1536.12.

23.. Sarajevo 1995. “Ignacije Gavran. Županije u ranom srednjem vijeku u Hrvatskoj. 1549. Gošić Nevenka. Glagoljić Vaso. Varoš. “Arheološka problematika zapadne Bosne”. Zagreb 1996. Feljton: Bosnom i Hercegovinom kroz gradove: (Foča – grad vode. Pale 1998. AD BiH. 176. Sarajevo 1988. AP 22. Predaje o imenu Hercegovina. Originalni dokumenat o Bijeljini iz 1446. 24-25. 33-52. 23-40. Hadrović Ahmet.-2000. Nalaganeto na kadijskata institucija na balkanite i mjastoto v provincialnata administracija (XIV – načaloto na XVI v.. 1541. Gavran Ignacije. Beograd 1981. Sve zbog lijepe Fjorentinke (Ljubuški). Svjetlo riječi. Hadrović Rašid... Naš svijet XXIII/261-262. Banja Luka. 1984.. Beograd 1997. Istina o BiH II/21.. 203-206. Putokaz na vjetrometini (Crkva u Kiseljaku). Vrata u život. Grapčanović H. Naš svijet XXIII/263. Knjižnica Baština. 9-20. Goldstein Ivo. 1548. Balkanistika 3. Sarajevo 2000. Grdina Igor. Glavaš Tihomir. . 1546.160 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Istina o BiH II/25. godine. Bijeljina 15. (Jajce – grad koji je sagradila priroda). 1554. Knjiga 1.. Sarajevo 1995. Zbornik za istoriju BiH 2. Srednjovjekovni toponim Mile ili Mili. 183. Sarajevo 1988. Semberske novine.. Graljuk Boris.. 113-117. Sofija 1989. Gradeva Rosica. 449-456. 63-66. 11. 13. 1553. Naša ognjišta IX/50. 26. Novija arheološka otkrića i ispitivanja na području Banja Luke i okolice. (Banjaluka – erdan na Vrbasu). Opšti leksikografski dio. Svjetlo riječi. Uz 100. Hrvatske županije kroz stoljeća.. 1544. 1550. Gornji šeher.. 1551. Mustafa. 1545.). Sarajevo 1983... Tom I. obljetnicu postojanja zgrade Franjevačke klasične gimnazije u Visokom. 25. bašči i trgovine). 24. Radovi FF 1. Sarajevo 1987. AL BiH. Obseg bosenske države za bana Kulina.. 208-213. O toponimu Goražde. Istina o BiH II/29. Graljuk Boris. Putevi i putokazi (Niz članaka o našoj prošlosti)”. ZČ 42/3. Sretni grad na dvije rijeke (Foča). Grković Milica. 1543. ZM. 1552. Duvno 1979. Zbornik 1. Ljubljana 1988. Feljton: Priče iz starih gradova: Splav mi je kuća i avlija (Zvornik). 1542. Sarajevo 1987.06... Sarajevo 1995. 1547. Gavran Ignacije..

1558. 254. 18. (* Pelidija Enes.. “Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina. Sarajevo 1988. Zagreb 1978. d. Udruženje Bošnjaka porijeklom iz Sandžaka. Hasanbegović Omera Safet. Zagreb 1982. Naša onomastika i toponomastika. 21. Uspavani ljepotan (O Herceg-Novom). Handžić Adem. 1555.. Hadžihasanović Bećir. Naša ognjišta XXVIII/250. 1561. Sarajevo 1994. JLZ... Hadžiomerović Maid. Zagreb 1980. Preporod XXVIII/640.. Hajdarhodžić Hamdija. (* Smajlović Salih. 24. 1559. Sarajevo 1990. 130 + 9 shema. običaji”..Topografija 161 Naš svijet XXIV/270. izdanje. Sarajevo 1994. izdanja Enciklopedije Jugoslavije”. 25. Hadžidedić Nedžad.. ljudi. Nahija Brod krajem XV i početkom XVI vijeka. Grad svjetlosti i boja (Trebinje).) 1567.) 1564. Sarajevo 1975. Hadžialagić Husref.) 1556.. Rijeka 1982. Svjetlost. 145-148. 1566. Organisation of the Islamic conference. Art and Culture. Separat II. Naselja (Bosna i Hercegovina). 54-57.. “Adem Handžić. Nastava povijesti 1. Humac 1998. Lozić Vlade. Hadžijahić Muhamed. Handžić Adem. 1560. Stabla što ljube nebo (300-godišnja genealogija rasta i stradanja porodica Hasanbegovića i Pašića). Naselja (Bosna i Hercegovina). 1982. Bosna i Bošnjaci Bihora.) . 1562. Tomislavgrad 1998. EJ 2.. Preporod XXI/485. Harodimlje 1998. EJ 1. 11. 1565. Sarajevo 1995. Sarajevo 1988. 101-109. (* Tanović Tahir. Stećak I/10.. Zagreb 1983. 1563.. Tuzla i njena okolina u XVI vijeku. 2. Studije o Bosni (Historijski prilozi iz osmansko-turskog perioda)”.. Hajdarpašić Raif.01.. Geotisak d. Kršni zavičaj 31. 29.... 249. 401.. Sarajevo 1997.. 6. Vlastita naklada. (* Marčinko Mato. JLZ. Research Centre for Islamic History. Istanbul 1994. Sarajevo 1998. Oslobo enje 39/12057. izdanje. Koliko je staro Trebinje. Argumenti 2. Gradiška u prošlosti. IRCICA. Delnice 1995. Hadžidedić Nedžad. “Hardomilje – Prošlost. Preporod XXVI/572. 57-60. JLZ. 1557. 528.. Neki pojavni oblici islamske civilizacije u nas. 39. 212-219. Sarajevo 22. Bijeljina (Historija). Handžić Adem. Naš svijet XXIV/276. 698-699. 2.

Goražde od XIV do XVI veka. Mostar od postanka do razaranja 1992/1993. nauk i pouka. Turistički savez opštine Banjaluka-Turistkomerc Zagreb. Hrabak Bogumil. 1579. (* B. “Hercegovina (Fotomonografija Hercegovina)”. Behar IX/48-49. Hrdalo Ana. 1570. Beograd 1999. Hrabak Bogumil.. Zvornik (Slike i bilješke iz prošlosti). Zagreb 2000. 1581. Makarsko primorje i zapadna Hercegovina). 1740. Drevna vremena Blagaja na Buni. Drugo dopunjeno i prošireno izdanje..) 1573.-2000. V. Muslimanska baština Bošnjaka II (Herceg-Novi i okolina. Hrabak Bogumil. 19-28. Hercegovina 9. Foča do kraja XVIII veka. “Hrvati Dinare: život. Mostar 1982. Imotska krajina. Mostar 1997. Biblioteka Male turističke monografije 54. Hudović Mehmed. 12. 30-32. Humica-Bosniaca. 1574. 1569. Duvno 1981. 1577. 1568. Hasandedić Hivzija. privredni i vojno-upravni rast Mostara (1450-1700). 247.. Zagreb 1984. Dubrovnik 1979.162 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 1578. JIČ XXX/2. 1572. Bosansko Grahovo-Zagreb 2000... srpnja 1999. Zagreb 1981. 1582.. Urbani. 248. Zbornik za istoriju BiH 1. Beograd 1997. Hrdalo-Kaznačić Ana. 1575. Islamski centar.. Hasandedić Hivzija. Mostar 1997. opstojnost. Beograd 1997. Dioba i ubikacija dijela Slanskog primorja u doba pripojenja Dubrovniku godine 1399.. Zagreb 1981.. Horozović Irfan – Vukmanović Milan. Nikšić do polovine XV veka. 1580. Kroz prošlost i sadašnjost Dubrovačkog primorja. Anali 17. Stari most u Mostaru.. Sarajevo 2000.. 1571. DH 21. Hasandedić Hivzija. godine (retrospektiva i sadašnjost). Udruga Hrvata “PsetGrahovo”-Hrvatski informativni centar. Banjaluka i okolina. Horvatić Dubravko. . 63-69.. Mostar 1999. Beograd 1995. Hrabak Bogumil. 17-47. Zbornik radova Okruglog stola u Bosanskom Grahovu 20. 63 + 1 karta.”. 1576.. Hasandedić Hivzija. Muslimanska baština Bošnjaka u južnoj (srednjoj) Hercegovini. 20. 194. Crkva na kamenu III/14. Vrgorac i okolina. NIRO Privredni vjesnik Zagreb-SSRN BIH Me uopćinska konferencija Mostar. Udruženje gra ana opštine Zvornik. 113-159. stradanje.. Naša ognjišta XI/75.

1590. “Atlas svijeta za osnovnu i srednje škole”.. Neke spoznaje o kraljevskom gradu Kozogradu iznad Fojnice. 30-31. Most XXII/94 (5). Sarajevo 2000. Kozograd kod Fojnice – kraljevski grad. Hrvatski narodni kalendar za prijestupnu 1992. 64-67. Ibrahimpašić Fikret. Husić Aladin.. 1594. Husić Aladin. SIZ društvenih delatnosti. 1592. Imamović Enver. Narodni muzej.. Imamović Enver.) 1589. 5 plus 15. 397. Tvr ave Bosanskog sandžaka i njihove posade 1530. “Ilidža. Istorijski zapisi XXXI (LI). Amsterdam 1999. Prilozi za istoriju. Beograd 1985. Godina 40.. Imamović Enver. 305-313. 38-40. Titograd 1978. 1587. 1597. Oslobo enje 49/16004. Novi muallim I/4. Hiljadugodišnja praksa (Korijeni regionalizacije BiH). Sarajevo 2000. 1595.. Sarajevo 05. Imamović Enver. . Imamović Enver. 1586. 84-100. priredio David Atlagić)”.. 1593. “Bosna i Hercegovina ogledalo razuma (Izbor članaka. AP 24. Sarajevo 1998.. Ka problemu interpretacije toponima “Fojnica”. 260. Sarajevo 2000. Državnost i granice Bosne i Hercegovine. Mostar 1996. O imamskoj službi u tvr avama Bosanskog sandžaka u 15. Istraživanja 5. 534. Sarajevo 2000. 12-13. “Milić Rakić” Ostala izdanja 7. 150-151. 1083-1084. Sarajevo 2000. (* Jalimam Salih. Sarajevo 1991. Sarajevo 2000. Ibišević Besim.. Travnik. 189-229. i prvoj polovini 16... 1596. 1588. godine. Sarajevo. Imamović Enver.Topografija 163 1583. Valjevo 1989. vijeka. odlomaka i ilustracija. rezidentno mjesto srednjovjekovnih bosanskih vladara. Sarajevo 1999. 303-312. Kamena duga (Most kojem se divio svijet). Imamović Mustafa. POF 49 (1999).. Sarajevo”. 1585. 5 plus 14. 12-13. Imamović Enver – Abdurahmanović Asim. Općina Ilidža.01. GR IZ BiH LXII/3-4. Sejtarija.. 1584. 1591... Srebrenica (1987-1992). Valjevo i okolne oblasti u srednjem veku. GR IZ BiH LXVI/11-12. XXXV/1-2.. Amfiteatar pod vedrim nebom. Beograd 1992. Isailović Marija.. Bosanska država u doba kralja Tvrtka (XIV stoljeće). 1993. Husić Aladin. IGC Borba. 141-153. 2.

Brčko. 145. 1603.04. 1604. Fojnica-Sarajevo 1987. Zenica 1985... hrvatski povijesni grad. Ostrožac. Koliko je star Vareš?. 5. IG 1-2. Travnik 1993. Dom štampe. Bilten FTS XX/1.-2000. Bobovac III/27. 1608. Vranduk . Jakobović Zlatko.. 48-49. 23. 1601. 289-299.. Granice bosanske države. Feljton: Hrvati u brčanskom kraju (Sedam stoljeća opstojnosti Hrvata na brčanskom prostoru) (1-2): (1) Hrvatski glasnik VI/69. 1606. Bibliografjija radova o istoriji Zenice. Jalimam Salih. 1605. Banja Luka 1986. 1598. Travnik 1996. Radovi Muzeja 11. Jalimam Salih.. (2) Hrvatski glasnik VI/71. 1610.. 10. 1100. 76.. 2000. Jalimam Salih. SO Fojnica-Veselin Masleša. Divan I/4. “Istorijski atlas”. "Fojnica kroz vijekove".-05. 1611. Jalimam Salih. Sarajevo 1997. Muzej grada Zenice (Istorijska zbirka). Savjet za pripremu i izdavanje monografije Fojnice. Muzej grada Zenice. 1612. 2-3. Ižaković Krešimir.. 7-9. 505-531. 179-183. Jalimam Salih. Jalimam Salih. Od najstarijih naselja do savremenosti (Župa Brod. 19. Ištuk Kazimir. Ivanković Željko. 555 godina Zenice. Vareš 1997.grad i utvrda. investicija života (Spomenička baština – Srednjovjekovni gradovi Pounja). Jalimam Salih. 113-114. (* Obradović Branko. 158. Muzej grada Zenice. Istorijska literatura o Fojnici (prilozi za bibliografiju). Fojnica 1984.. IZ 7. . Unsko-sanske novine V/209-210..164 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.. Beograd 1997.. (* Ković Miloš.. O prvom spomenu Travnika u istoriji (U povodu 530godišnjice). Jakobović Zlatko.. Tuzla 1998. 33.05. Najstariji izvor o Zenici). Geokarta. Hrvatski narodni godišnjak 1998. Travnik 1993. Fojnica u istorijskoj literaturi (Prilozi za bibliografiju). Jalimam Salih. Zenica 1987.. 1607. Zavičajni muzej Travnik-Trekking Co Zenica. "Zenica” (fotomonografija). Zenica 1990... Bihać 28. 167. 19. Putopisne bilješke i zapisi o zeničkom kraju. Vranduk .. IZ 9. 268272. Banja Luka 1988. Jalimam Salih. Beograd 1997. Jalimam Salih.kraljevski grad. 1609. 1602. Tuzla 1998.) 1599. Zenica 1991. Samobor 1993. Godina 45. Radovi Muzeja 9. obljetnica prvog spomena grada Livna (892-1992). Divan I/3. 1600.

Srednjovjekovni grad Vranduk. Trekking Co. MH Ogranak Metković. MH Ogranak Metković. 1623. Bobovac (Stolni grad bosanskih kraljeva).. Tuzla 2000. 14.. (Priredio Mile Vidović)”. godišnjice ro enja i 50. Metković 2000. (* Kučuk-Sorguč Indira. Sarajevo 1988. Tomislavgrad 1993. Divan IV/36-37. Tomislavgrad 1993. Jalimam Salih. Sarajevo 1999.. Prilozi 28. Metković 1984. 30-31. Biblioteka Povijesna baština 6. Centar za usmjereno obrazovanje “Petar Levantin”. (Priredio Mile Vidović)”. 21-23. 1617. 1622. Jalimam Salih. Povijest Neretve. Mostar 1998. 14. Izložba (U povodu prvog spomena i 40. 51. Jelić Anto.-1950. O srednjovjekovnoj Veseloj Straži. Jerković Radovan. Zenica. Travnik 1996. 103-114. februara 1997. Naša ognjišta XXIII/199. Metković 2000. Ljiljan 325. Zenica 1996. NEV XXXVIII/1-2. Jolić Robert. Čapljinski kraj u srednjem vijeku.. 1620. . 1621. Biblioteka Povijesna baština 6. Jerković Radovan. Zenica 1996. Rama pod turskom upravom. 12... Visoko 1996/1997.).. “Don Radovan Jerković – život i djelo: prigodom 100. (katalog izložbe).-1950.Topografija 165 1613. u Mostaru)... (* Hasanica-Hačimić Indira. Zenica 1999. 151-502. Tomislavgrad 1993. 45-152. Zenički kraj kroz arheološke spomenike. 1618.) 1614.. 1615...) 1619. Jurić Ivan.. Naša riječ 41/2808. 108. obljetnice oslobo enja). Novi cvijet LXVI/. (* Matić Ante. Prošlost Zenice do 1941.). 1616. 105-114. godine. Sarajevo 1999. 96. “Don Radovan Jerković – život i djelo: prigodom 100. Jelić Mario. Muzej grada Zenice. Jalimam Salih. Prošlost Metkovića od najstarijih vremena do danas 1422-1984.) 1624. Kabes IV/33-34. Fotomonografija. Jalimam Salih. Jalimam Salih. godišnjice mučeničke smrti (1900. Naša ognjišta XXIII/198.. 3558. Župa Kongora. godišnjice ro enja i 50. Povijest neretvanskih župa. Jalimam Salih – Hajdarević Hadžem. Jolić Robert. 41-46. godišnjice mučeničke smrti (1900. (Područje donjeg toka Neretve od najstarijih vremena do danas. 256 + 16 stranica slika. Zbornik radova II/2..

Anali 37. JLZ. (6) (Osobenosti drinskih tvr ava). 8. Zagreb 1993.03. 1633. “Josip Lučić-Stijepo Obad.. Drina u doba Kosača. 1626. 8. EJ 2. 10. Bileća.166 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Oslobo enje 38/11792.. Zagreb 1986. EJ 1.. 1625.04.. 1630.. (5) (Srednjovjekovne tvr ave). ZRVI 24-25.04. 1631.. . Beograd 1986.. 12. Deltom Neretve i okolicom (povijest. Tuzla 1980. 9. stoljeću. Kačić Hrvoje. DH XXIV/33. Fatnica (104). Poglavarstvo grada Metkovića... kultura. 1628. prirodne znamenitosti. (7) (Sakralni i memorijalni objekti).. Feljton: Gornje Podrinje u doba Kosača (1-10): (1) (Bogata praistorija). 1637. 1981. Ogranak Dubrovnik. 8. izdanje. 1981. Oslobo enje 38/11787. 700-701. Predgovor – Preface. EJ 4. 1629. izdanje. Blagaj (na Sani). Gacko (Historija) (297). Kajmaković Radmila. (8) (Grobnica u živoj stjeni). Oslobo enje 38/11786. Sarajevo 30. 151-162. 6-7. 2. Sarajevo 05. Kalić Jovanka. umjetnost. 1981. Sarajevo 08. Sarajevo 07. Privredni vjesnik.04. Zagreb 1980.. (10) (Turski period).. (9) (Simbioza raznorodnih uticaja). Kapetanić Niko. 1981.03. NZ 19. (Dvojezično). Članci i gra a 13. Kajmaković Zdravko. Oslobo enje 38/11793. 12. Sarajevo 06. izdanje. Etnološka istraživanja u Donjem Podrinju. Kajmaković Zdravko – Palavestra Vlajko. (2) (Rimski period). Oslobo enje 38/11790. Novi Pazar 1995... Spomendani iz prošlosti donjeg Poneretvlja. 12. MH. Sarajevo 02. 1981. Jurić Ivan. 1981. Oslobo enje 38/11785.. Dubrovnik 1999. 9-31. 301304. Sarajevo 04. (4) (Bazilika u Pre elu). 1021. Kapetanić Niko..04. Oslobo enje 38/11791.04. Kapidžić Hamdija. 1634. Sarajevo 03. JLZ. 2. Metković 1996. 8. Sarajevo 1981. 121-122. Oslobo enje 38/11793. Podjela zemlje u Vitaljini u 15. JLZ. (3) Ranohrišćanski period). NS 14-15.04. Zagreb 1982. Sarajevo 01. 423-435. Oslobo enje 38/11788. Jurić Ivan. turizam). 1632. Predturska istorija Novog Pazara.04. 1627. 141-177. Zagreb 1990. 1981. Biblioteka Turističke monografije 22. Konavoska prevlaka”.. Sarajevo 31. 2. Dubrovnik 1994.. 1981. Kapidžić Hamdija. 128. 1636. 1981. Posebna izdanja. Konavoske planine. 8.. Najstarija karta Ugarske (Tabula Hungariae). Knjiga 2. 1635. Kapidžić Hamdija. Oslobo enje 38/11789. Kalić Jovanka.-2000..04. 1981.

Centar za istraživanje ratnih zločina nad Bošnjacima. JLZ. Zagreb 1986. (* Skenderović Robert. Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku. 1642. Karaula Marijan. Vrati se sunce (Reportaža iz Suhog Polja-Kupres). Zbornik 2. Klaić Nada.) 1646. 139-150. Sarajevo 1991. Svjetlo riječi V/50. MANU. Visoko 1985. Kapidžić Hamdija – Kovačević-Kojić Desanka. Brotnjo. Monografije XV/1. Kršni zavičaj 22. Svjetlo riječi IX/105. 28. O toponimima s prijedlogom pod u tuzlanskom govoru. 1639. Svjetlo riječi IX/95. MH Ogranak ČitlukOpćina Čitluk. 655. Zenica 1996. BF VII/11. O Pokuplju kao vjekovnoj krajini izme u Jadrana i Panonije. HAD 10 (1985). Grb i zastava.. 9-36. Pljevlja 1979. Karačić Vendelin. Sarajevo 1999. Izme u vode i tu ine (Reportaža iz Podhuma – Livno).. Skopje 1980. Vijenac VI/124. (* Smajlović Mustafa..). 2. 1651. Posebna izdanja. 8-9. 27. 326-329. Humac 1989. 1649. Kurtović Esad. Zagreb 1990. MH Ogranak Čitluk-Općina Čitluk. 1640. 189-197.-1477. "Konavle u prošlosti. Kordić Kornelije. 1650. Gradovi (Prijelazno doba do XII/XIII st. 8-9. Brotnjo. 1641.. sadašnjosti i budućnosti 1". Svjetlo riječi III/23. Karaula Marijan.. Zavičajni muzej Pljevlja.. 1645. izdanje. Zagreb 22. 311.. Kordić Kornelije.. Kamengrad.. Kamenovana povijest (Reportaža iz Bosanskog Grahova). Kasumović Ahmet.. Kos Milko. godine. Čitluk 1998. . 10-11. 1998. Iz daleke prošlosti pljevaljskog kraja.Topografija 167 1638. 1643.) 1648. EJ 4. Kljun Ibrahim. Preporod XXVIII/633. Vtora jugoslovenska onomastička konferencija (Skopje. 149-153. Zapadna Hercegovina u turskom popisu 1475. Zagreb 1986. 2. izdanje. 1644. 10-11. Prvi zbornik. EJ 6.. Čitluk 1997. Višegrad (Hronika genocida nad Bošnjacima).. Kordić Zvonko. Visoko 1987.10. Knežević Joko. “Arheološka istraživanja na karlovačkom i sisačkom području”. Sarajevo 1991.. Stara dobra majka (reportaža iz Gradnića).. Sarajevo 1998. 1647.. 33-40. 492. 6-9 oktomvri 1977). Karaula Marijan. Nalazišta i povijesna mjesta u Brotnju. Dubrovnik 1998. JLZ.

Marulić XIV/5. Speculum 55/3. Koštović Nijazija. 1999.01. 2. septembar 1996. Voje Ignacij. Sarajevo 1995. Kovačević-Kojić Desanka... GADAR BiH 18-19. Sarajevo 1978. Dašić Miomir. 114-117. Dinić-Knežević Dušanka. 626-627... 1995. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 1658.. EJ 3.. Biblioteka Kulturno naslje e. 171-176. izdanje. 1653. 23-24. 1659.Sarajevo 1987. Zagreb 1982...) 1655. 231-241. Sarajevo izme u dobrotvorstva i zla. Gradska naselja srednjovjekovne bosanske države. Sarajevo 1978. El KalemMDD Merhamet. Naučni skup Prijepolje i srednje Polimlje u prošlosti. Prijepolje. Podgra e (534-535). 8. ZČ 34/3. 103-108. Sarajevo 1998.) 1656. IG 1-2. 1652. Kovačević-Kojić Desanka. Oslobo enje 35/10934. Knowledge. Sarajevo 1978-1979. izdanje. Živković Pavo.) 1654. Srednjovjekovna država).. Novi Sad 1979. 35-62. JIČ XVIII/1-2. 424. 133. JLZ. 325-330. Tribunia 6.12. 1662.. Vego Marko. Beograd-Ljubljana 1986. Džaja Srećko. Gornje podrinje (Rekognisciranje). Macan Trpimir. 2. Ančić Mladen. Oslobo enje 52/17060. Fojnica. Jeleč (27). 155-159. 207-209.-2000. 1980. Bjelovitić Miloš. AP 25. Zagreb 1986. IČ 42-43 (1995-1996). Deževice (441-442)... 1978. Beograd 1980.. An elić Pavao. "Fojnica kroz vijekove". GP 23.168 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 1661. Prilozi XVI/17. 2. 1660. izdanje. Kosorić Milica. Titograd 1980. izdanje. 2. Sarajevo izme u dobrotvorstva i zla. 27.. Istorijski zapisi XXXII. Kovačević-Kojić Desanka. Nilević Boris. SO Fojnica-Veselin Masleša. 2. 157-160. Pregled LXIX/1.. A. (* Prljača Mustafa.. Trg (737-739). Kovačević-Kojić Desanka. Spremić Momčilo.. Sarajevo 07.. Korać Dušan. Kovačević-Kojić Desanka. IČ 25-26 (1978-1979). Odjek XXXII/1. Jezerski (48). 522. München 1979. Sarajevo 07. Veselin Masleša. Kovačević-Kojić Desanka. 1657. 406-408. 521. Ković Miloš. 507-508.. Besarović Vojka.. Stan (696). 487-489. Beograd 1999. Trebinje 1982.. dopunjeno izdanje.. Fine John V. 363-368. 11. Zagreb 1990. 12. 122-123. Prosvjetni list XXXII/580. Oslobo enje 55/18177. EJ 2. Sarajevo 1979. 32. izdanje.. Drina (580). RIZ BiH-Mladi muslimani 39. 348. Ljubljana 1980. EJ 6.. Fejić Nenad. Koštović Nijazija. 1. Cambridge Mass. JLZ. 311-313.. (* Hadžijahić Muhamed.. EJ 4. (* Pelidija Enes. 38/1. Kovačević-Kojić Desanka. JLZ. Brštanik. Zagreb 1984. JLZ.. . Sarajevo 1980. Zbornik MS za istoriju 19. Zagreb 1981. Beograd 1997. Beograd 1979. Beograd 1979. Fojnica u srednjem vijeku. Sarajevo 11. Münchner Zeitschrift 2. Sarajevo 1979. Sarajevo 1979. 344.. . Gradovi (Bosna i Hercegovina.11.

Kršni zavičaj 23. Knjiga 101. 69-70. III-407. Kozina Vlatko. 2. Bihać (Povijest) (687-688). Sarajevo 29.. Blažuj (12). Zagreb 1984. Biblioteka Kulturno naslje e. Stari bosanski gradovi. 1.. Biblioteka Kulturno naslje e. Cazin (Historija) (621). 14-15. Bosanski Kobaš (Historija) (100). Humska župa Večenike (Večerić). Izabrana djela II. 2. Bosanska Kostajnica. (93). izdanje. Iz recenzije. EJ 1. Dubrovnik (Doborovnik) (665)..) 1673. Oslobo enje 49/15665. Islamska misao XIII/157. JLZ.. Veselin Masleša. Knjiga 3. Zagreb 1980. izdanje. 4. Bosanski Brod (Historija) (99-100). JLZ. Hadžibegović Iljas. Gabela (295). izdanje. Tuzla 1998. Mostar 1999.. (* Memija Minka. . Veselin Masleša. 2. (2) Usora VII/40. Kraljević Rudolf. Sarajevo 1994.01. Kreševljaković Hamdija. Bosanski Novi (Historija) (100-101).01. 1669.. Bužim (597). 1670. 52-54. 9. Bočac (18-19). Bosanski Šamac (104-105). 1671. Sarajevo 1991. Sarajevo 1992. Bilaj (699). 1992. I-428. Duvno 1987. Sarajevo 1991.. izdanje. Bosanski Petrovac (Historija) (103). Zagreb 1982. Hercegovina 3 (11). EJ 4. Feljton: Sredovječna Usora (XIII-XV stoljeća) (1-3): (1) Usora VII/39.Topografija 169 1663... Tuzla 1998.. Srednjovjekovne humske župe”. Glamoč (398-399). 1664. Brod (490). 2. 265-266. Veselin Masleša. ZIRAL. II-741. 1992.02. 1668. Kreševljaković Hamdija. JLZ. Biblioteka Kulturno naslje e. Kreševljaković Hamdija. EJ 2. IV-341. Sveta baština VI/47. EJ 3. Tuzla 1998. Bosanska Gradiška. Ljiljan IV/64. Sarajevo 1991. (3) Usora VII/41. 1665. 55-65. Kreševljaković Hamdija. Stari hercegovački gradovi. Biblioteka Stećak. Kreševljaković Hamdija. 1666. (Priredili Avdo Sućeska i Enes Pelidija). Izabrana djela I-IV. Kreševljaković Hamdija. 7. Doboj (Historija) (489).. Šimić Angelina. 1667.. 1674. (Priredili Avdo Sućeska i Enes Pelidija)”. Bosanska Dubica (Historija) (92). Sarajevo 01. 385-445.. 4. Kraljević Rudolf. “Hamdija Kreševljaković. Mostar 1997. Oslobo enje 49/15664. Šimić Angelina. Humac 1990. 1992. JLZ. Sarajevo 30. Konjic – župa na obalama Neretve. O nazivu mjesta Kočerin.. Izabrana djela II. Krajina Mate Slobodan.. Zagreb 1986. “Hamdija Kreševljaković. 446-465. Kreševljaković Hamdija. (KUN 71/529). 9. 1672. (Priredili Avdo Sućeska i Enes Pelidija)”. Oslobo enje 49/15667. 30-31. Imamović Mustafa. “Pavao An elić – Marijan Sivrić – Tomislav An elić. Duvno (Historija) (698). Kraljević Ante.

631-652. 1678.. Dobojske novine I/8. Kreševljaković Hamdija. 40-41. 431-432. 15. Biblioteka Kulturno naslje e. 1679. (KUN VII/285) 7. Gradovi oko Bosne i njenih pritoka (Stari bosanski gradovi). Demografske slike Sarajlija (od 1463.. . Veselin Masleša. Kreševljaković Hamdija.. “Duvanjski zbornik. Pucarevo 1987.. Sarajevo 1991. 6.) 1684. Fehim. Sarajevo 1991.. 1680. 653-666. 667-675. Sarajevo 1991. Sarajevo 1991. Oko omladinske pruge Šamac-Sarajevo (Porječje Bosne) (Sarajevo 1947. 676-684. Zagreb-Tomislavgrad. Sarajevo 1989. Kreševljaković Muhamed. Veselin Masleša. Oslobo enje 44/14061. 182. do 1991. 685-708. Biblioteka Kulturno naslje e.. Zagreb 1986. 177-186. Izabrana djela II. Biblioteka Kulturno naslje e. 1987.. Sarajevo 1996. “Hakija ozić. (Priredili Avdo Sućeska i Enes Pelidija)”. Rukopis u Narodnoj biblioteci Tešanj. Rogatica. 2000. 17-49. “Hamdija Kreševljaković. 400 godina Gornjeg Vakufa. 1681. Kreševljaković Hamdija. Izabrana djela II.. Kreševljaković Hamdija. EJ 4. Duvanjski kraj kroz povijest.7. Veselin Masleša. Veselin Masleša. (Priredili Avdo Sućeska i Enes Pelidija)”.08. “Hamdija Kreševljaković. 1676. (* Spaho DŽ. 1683. Izabrana djela II. 2. Veselin Masleša. (Priredili Avdo Sućeska i Enes Pelidija)”. Izabrana djela II. Kreševljaković Hamdija. SIZ kulture ifizičke kulture opštine Pucarevo-Štamparija ‘Mileševo’ Prijepolje. 1677. Mostar 1997. 1686. Biblioteka Kulturno naslje e. Goražde (Historija).. Počitelj na Nertevi. 7-10.170 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Kamengrad. NS 18-19. srpnja 2000. Kreševljaković Hamdija. “Hamdija Kreševljaković. Kulturno-istorijsko naslje e Brnjica.. JLZ. Kreševljaković Muhamed. Kulen-Vakuf.. Sarajevo 1991. Kreševljaković Hamdija. godine)”. Biblioteka Kulturno naslje e. “Hamdija Kreševljaković. Hrvatski institut za povijest Zagreb – ‘Naša ognjišta’ Tomislavgrad – Zajednica Duvnjaka Tomislavgrad-Zagreb. 1685. Vlastito izdanje. (Priredili Avdo Sućeska i Enes Pelidija)”. “Hamdija Kreševljaković. (Priredili Avdo Sućeska i Enes Pelidija)”. Krilić Edin – Karamustafić Edin. Izabrana djela II.. Priredio Adil Alić). izdanje..”. Krišto Jure. Doboj 1996. Kabes III/18. Zbornik radova s me unarodnoga znanstvenog skupa ‘Duvanjski kraj kroz povijest: Tomislavgrad. Naselja opštine Pucarevo.-2000. Visoko. Kreševljaković Hamdija – Miletić Nadežda. 1682. Sarajevo 12. 1675.

Sarajevo 1992. Samobor 1995. Kršni zavičaj 31. Toponomastika i arheologija – antički lokaliteti kod Pljevlja i Prijepolja i mogući predslavenski ostaci u tamošnjoj toponimiji... Bihać i bihaćka krajina.. FPN. Kalendar Svetoga Ante 1997. Granice srednjovjekovne Bosne. 1695. 1691. godine.. Jajce . MH. Udruženje Bošnjaka porijeklom iz Sandžaka. Humac 1998. 131-132...biser našega srednjovjekovlja (Uz 600. Vjera je nadživjela mnoge požare i poplave. 1689. Svjetlo riječi XII/136-137. 1698. održanog 19. Selo Uzarići na mostarskom blatu. obljetnicu prvog spomena). Zadar 1991.. Sarajevo 1996. Zbornik radova". Naša ognjišta XI/70. 19. 52-57. 391-400. Kubat Izet. Beograd 1989.. Barun An elko... Centar za kulturu... BF III/3. Split-Livno 1994. 1692. Lovrenović Dubravko. 236. Livno-Sarajevo 1996. Zagreb 1995. 17. 10. Lasić Hrvoje.. "Livanjski kraj u povijesti.. Ljiljan VI/214. Bihać i bihaćka krajina.Institut za istoriju. Čelinac – Putevi razvoja.. Izložba: Arheološko-etnografski prikaz Srebrenice sa okolinom. Srebrenica 1987. 1991. Krivokapić Bajo.) 1696. 80-88. Guča Gora (627). informacije i obrazovanje Srebrenica. SO Čelinac. Lemenšev F. Lepirica Alen. Sarajevo 04. Lopašić Radoslav. Vakufnama Isa-bega Ishakovića. Muzej hrvatskih arheoloških spemenika Split-Općinsko hrvatsko vijeće obrane Livno. Sarajevo 1997. Loma Aleksandar. 1700. SANU. P. izdanje.. (* Džafić Rizo. Zagreb 1986. 203. marta 1993. Lončar Milenko. Svjetlo riječi X/116-117.”. Kuzmanović Rajko. 1697. 1688. . (KUN X/33(491). Kupusović Amina. Livno 1994. Radovi sa znanstvenog simpozija Pola milenija Sarajeva. maja 1994. 232-236. 23.) 1699. Bosansko podrinje na granici dobra i zla.. “Istočna Bosna i Sandžak (Znanstveni skup). . Zagreb 1890 – Reprint DINA i IGK. 10-11. Onomatološki prilozi 10. 1690. Duvno 1981. Kulenović Salih. Oslobo enje 48/15398. Lopašić Radoslav.Topografija 171 1687. Mišković Anto..05. 132. EJ 4. 97-108. Čelinac 1986. Odjeljenje jezika i književnosti. Orijentalni institut . “Bosanska srednjovjekovna država i suvremenost (Zbornik radova)”. Sarajevo 1997. MH. JLZ. 1694. O Porfirogenetovoj Dalmaciji. Sarajevo 1996. Bihać 1991. (* . 1693. 23.. Odbor za onomastiku. Diadora 12 (1990).. Foča (192-193). do 21. “Prilozi historiji Sarajeva”. 22.. 2. 47-51.

"Josip Lučić . Zagreb 1989. Dubrovnik 1997. Anali 29. Iz prošlosti dubrovačkog kraja u doba Republike”. Svijet I/42.Obad Stijepo.. “Zbornik radova u čast 50. Časopis Dubrovnik. Pelješac od dolaska Slavena do potpadanja pod vlast Dubrovačke Republike. Prošlost dubrovačkog primorja do dolaska pod Dubrovačku Republiku. Ro endan umrlog gostoprimstva. Iz prošlosti dubrovačkog kraja u doba Republike”.. 11-34.. 1703. Split 1980. Kroz konavosku prošlost. 27-35. 5-72. Pelješac od dolaska Slavena do potpadanja pod vlast Dubrovačke Republike. Lučić Josip. Dubrovnik 1994. Ljubljana 1992. 1704. Dubrovnik 1991. Knjiga 14. Dubrovnik 1986. Ston od VII stoljeća do godine 1333. Zagreb 1991. Biblioteka “D”. Kroz konavosku prošlost. Konavoski zbornik I. Marulić XXIV/1. Sarajevo 1996. Časopis Dubrovnik. Zahumlje – Humska zemlja (759). Lučić Josip. Lucić Ljubo. Lučić Josip. Dubrovnik 1990.. Ston 1987. 288-301. Travunja – Trebinje (686).. 22-23. 334-348. 290-291. Časopis Dubrovnik. Knjiga 14. . 1713... (* Macan Trpimir.) 1710. Kartografija Učila-ŠK. ZČ 46/2. 1993. Vekarić Nenad. Pelješki zbornik 2. ŠK.. 1701. 1711. Donji kraji (104). Prevlaka u doba Dubrovačke Republike. Biblioteka “D”. 130. 111-113. Knjiga 14. obljetnice planske izgradnje Stona i Malog Stona”. Sarajevo 17. Knjiga 14. 1708. Lučić Josip. Lučić Josip. Kako će se sutra zvati ovaj grad? (Koliko je staro Sarajevo). Dubrovnik 1982. Lovrenović Dubravko. Biblioteka “D”. 1707. 1712. MH. Lučić Josip. 1709. Iz prošlosti dubrovačkog kraja u doba Republike”. Dubrovnik 1990.. Časopis Dubrovnik. Drijeva (107).. 28-29. Hercegovina (196-197). 170-235. 13-28. Biblioteka “D”. Povijesni atlas. “Josip Lučić. Prošlost dubrovačkog primorja do dolaska pod Dubrovačku Republiku.. Konavoska prevlaka”. Zagreb 1980. “Josip Lučić. Lučić Josip. Lučić Josip. Lučić Josip. Lučić Josip.. Lučić Josip.. Dubrovnik Annals 1.. Dani. Vekarić Nenad. Dubrovnik 1990. 1705. 379.-2000. Dubrovnik 1990. “Josip Lučić. Neretljani (416-417). Iz prošlosti dubrovačkog kraja u doba Republike.05. 23-76. 1702. 275-279.172 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 1706. Zbornik Dubrovačkog primorja i otoka 1.. Voje Ignacij.. “Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture”.

(* Brailo Luko. Hrvatska matica iseljenika XLV/7-8. Slobodna Dalmacija 15793.) 1719. 1716.. Općina grada Maglaja. Posebna izdanja..Topografija 173 1714. Povijesni atlas za osnovnu školu. University of Durham 1995.. Macan Trpimir.. 1994. “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463. 88. Prag 1999. IX st. 376. (zidna karta. Zagreb 1986. Kartografija Učila Zagreb-ŠK Zagreb-Svjetlost.. Split 06. 147-149. Učila.04. Gradina II/8.. Klemenčić Mladen. Slobodna Dalmacija 15792. ZagrebKlek 1990. Konavoska prevlaka. 7-20. 1724. Glas Istre 76. 1722. Lučić Josip – Šanjek Franjo – Antić Ljubomir – Vidaček Branko – Bertić Ivan. Lučić Josip..03. Humac 1995. 1995. Gozze/Gučetići i Trsteno u XV. 3.01.. Maglaj na tragovima prošlosti. Lukas Filip. Hrvatska školska kartografija. 40. Slobodna Dalmacija 15810. Boundary and Security Bulletin II/4.. Tešanj 1995. mjerilo 1:5 000 000). 77. Lučić Josip – Drašković Blagota. 39-77. 21. 25. Knjiga 2.Zagreb 1996. izmjenjeno i dopunjeno izdanje. MH. Bosna i Hercegovina u geopolitičkom pogledu. Bašić Stanko. Nedjeljna Dalmacija 1237. Zagreb 1980. ŠK. 1717. Split 13. Knjiga prva”. 3. 1994.. CCP XXI/39.. 7. ljudi i vrijeme. Mostar . OOUR Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Sarajevo.. 630. izdanje. Knjiga 1. III + 77. Galerija Stećak Klek. 20-21. Iz povijesti donjeg Poneretvlja. Mijović-Kočan Stijepo. 1995.) (4.12. 1720. Povijesni atlas za osnovnu školu.12.”. Strčić Petar. “Ljubuški kraj. Lučić Josip – Sentić Marija.. Selidba naroda od pol.12. Glas Istre 89. 1721. Kršni zavičaj 28. Split 05. kolovoza 1995. Ljuca Adin. 88.. Zagreb 1997. 23. 6. 37. Trogrlić Stipan. VI do pol... Vijenac 27. (* Ilić Žarko. Zagreb 1999. Čoralić Lovorka... Pula 19. Anali 33.. 133-135. 1715. Ogranak Dubrovnik. Brailo Luko. Ston.) 1723. Split 23. Hrvatski povijesni zemljovidi. Ziral-Naša djeca.. HKD Napredak. izdanje. Zagreb 1995. Dubrovnik 1995. 397. 13. Macan Trpimir. Kartografija Učila-ŠK. . 226. stoljeću. izmijenjeno i dopunjeno izdanje... Zagreb 1995.. 1994. 40..). 1995. Zbornik Znanstvenog simpozija održanog u Ljubuškom 11. 1718. izdanje. Lučić Josip – Drašković Blagota. Pula 01.01. Lučić Josip. Sarajevo 1998. i XVI. 1995. Dubrovnik 1994. 102. “Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture”. i 12. Lučić Josip – Obad Stijepo. Zagreb 1980.. Žižović Budimir.. Zagreb 1996. 22. Kartografija Učila-ŠK. Zagreb 12. (* Mandžukić Jasmin.

. Marić Franjo. 1733. (Povodom 540.. Općina Maglaj. Kutija za čuvanje vremena (Prilozi proučavanja prošlosti livanjskog kraja). cartographic design by Geoffrey J. Zemlja zvana Gacko. 10. Mandić Novak Studo. st. 16.. Pljevlja 1999. Postanak i razvoj Hercegovine od sredine 15. i 8. Livno 1996. Mostar 1987. Svjetlo riječi XII/133. Svjetlo riječi. Malović. Prilog istoriji Drobnjaka u srednjem veku. SO Gacko. Ekološki glasnik-HKD Napredak.02.ukić Marica.. 145-155. Ljubljana 1995. Mandić Novak Studo.-2000..ukić Marica. Oslobo enje 49/15692. II-637). do danas. Man eralo Stipo. Matthews. Sarajevo 26. Hercegovina 6. Seattle – London 1993. (Zbornik radova sa naučnog skupa održanog u Šavniku 7. Livno 1994. 25-32. Sarajevo 2000. Komarnica – župa i nahija u srednjem vijeku. (I-693.. Man eralo Stipo.. Kronologija važnijih doga aja žepačkog kraja i bliže okolice 1458. Man eralo Stipo. 1728. 1736.174 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.. 1734.) 1727. (* Klemenčič Matjaž. I-II. Gacko kroz vijekove (Prilozi istoriji Gacka). obljetnice prvog pisanog spomena Žepča). University of Washington Press.. Mostar u Hercegovini (Njegov postanak i značaj imena). 278-280.) . 486-487. 1735..)..-1998. Popović Radmila. Mandić Dominik. Na dvoru gospe livanjske (Tragovi bistričkog grada). ZČ 49/3. Historical Atlas of East Central Europe. 1729. Magocsi Robert Paul. (* Kljaić Stipo. 102. 5. (* Džibur Lutvo. Man eralo Stipo. Maglaj 1999. Gacko 1985. Mostar 1987. “Maglajski povratak (Urednik Uma Isić)”. 1731. Zagreb-Žepče 1999. 107-119. Osvit 1-2.. Beograd 1995. Probijanje povijesti kroz Livno. 1725. Livno 1994. Durmitorski zbornik (Na izvoru Vukova jezika) 1. 1992. 237-239. Glasnik Zavičajnog muzeja 1. Malović. Bilten FTS XXVII/2. 185-189. Humac 1998. Titograd 1991.. Mandić Dominik. 569.) 1732. Most XIV/66-67. 143-144. 1737. 400. 1726. Istorijski institut SR Crne Gore. jula 1988. 1730. Velova sve manje (Livanjskih jedanaest stoljeća. Mostar 1998. Kršni zavičaj 31.. SIB eksport-import Beograd – SPKD Prosvjeta Gacko.. Svjetlo riječi XII/139.

“Hercegovina (Fotomonografija Hercegovina)”. 1740. Kurtović Esad.. Osvrt na prošlost Kreševa. 14. (2) (Slobodni kraljevski grad). (* Lučić Josip. 1739. Unsko-sanske novine I/4. 22. Mostarska kotlina – Bišće (Preci i život). 46-47. Zagreb 1999.. Posebna izdanja. Slavonski Brod 1994. 327-331. izdanje. Marković Mirko.. Čitluk 1998.) 1744. (5) (Bihać u rukama Bosanaca). Obavijesti HAD XXV/2. 53-59. Bihać 1996. 1741. 193-207. Zagreb 1984. Zbornik 2. Unsko-sanske novine I/10. Brotnjo. Sarajevo 1998. 12. 14. 36-37. Barbarić Josip. 332.. 12. Unsko-sanske novine I/7. Unsko-sanske novine I/9. Knjiga 1. (8) (Tipovi posjedovnih odnosa). (11) (Uspostavljanje osmanske vlasti). EJ 3. Bihać 1996. Marijanović Zdravko. 496. MH Ogranak Slavonski Brod. 693. Kurtović Esad. I opet će biti crkva u Doboju (Reportaža o župi Doboj).. Bihać 1996.. NIRO Privredni vjesnik ZagrebSSRN BIH Me uopćinska konferencija Mostar. 1739a. Marković Novak.. (4) (Sistem tvr ava na Uni). Bihać 1996.. Zagreb 1994. 1746. Tuzla 2000. Barbarić Josip.. Marić Zdravko. Bihać 1996.. Descriptio Bosnae & Hercegovinae. Zagreb 1981. 12. Zbornik 17. Čitluk 1998. Marić Žarko.).. Sv. Kulturno-povijesna monografija..... (7) (Otvorena naselja gradskog tipa). Srednjovjekovno groblje. Unsko-sanske novine I/3.. 125. Maslak Nijazija. 64.. 317-322. 19. Naša škola XLVI/13. Split 1998. 12. Sarajevo 2000..Topografija 175 1738. Biblioteka brodskog posavlja. Radovi 26. Zagreb 1993.) 1742. Marković Mirko. Bihać 1996. (3) (Vrijeme ratnih sukoba). 12... Hercegovina od pojave prvih ljudi do turskog perioda. Novovjekovna crkva. Tuzla 2000. 213-218. Bihać 1996. Bihać 1996. Martinović Magdalena. Odjek LII/1-2.. 12. Bosna i Hercegovina na starim zemljovidima. JLZ. Hrvatski glasnik VIII/97. GADAR BiH 35 (1998-1999. Barbarić Josip. Unsko-sanske novine I/6. Ljiljan VII/310. Unskosanske novine I/5.. 53-56. Marin Emilio. 26-27. Karaman Igor. 253-254.. AV 37. Sarajevo 1999. Zagreb 1998. Brotnjo. 1745. VAHD 87-89 (1994-1996). 2. Unsko-sanske novine I/11.. Lapenda Marko. Zbornik 2. Smajić Ramiza. (9) (Privredna djelatnost posjeda). 14. 57-61. Unsko-sanske novine I/1. Brod. Zagreb 1993. Hrvatske zemlje na geografskim kartama od najstarijih vremena do pojave prvih topografskih karata. Hrvatski glasnik VIII/97.. Bihać 1996. Starokršćanska bazilika i krstionica Narone. Feljton: Bihaćki kraj kroz historiju (1-11): (1) (Burna i zanimljiva prošlost).. Naprijed. Zagreb 1993. (6) (Veliki vojvoda bosanski). Dusina. Unsko-sanske novine I/2. Beograd 1996. 9-94. . 1743. Sarajevo 2000. Unsko-sanske novine I/8. Marković Mirko. Bihać 1996. 152-153.. (10) (Heretička strujanja iz Bosne).. 12.. Descriptio Croatiae. AGM. (* Kučuk-Sorguč Indira. Vid. Bihać 1996.

Opština Banja Luka-Institut za istoriju Banja Luka. Bošnjaci – Muslimani Sandžaka i Crne Gore. izdanje. Mihaljčić Rade. Sarajevo 1999. Miletić Nada. Mijović Stjepo. Miletić Nada... “Konavle” – fotomonografija. Jovan. (2) Stećak VI/66. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. JLZ. Društvo za znanstvene i kulturne djelatnosti Konavala “Konavle”. Banja Luka 1995. Gomjenica. ZM.. 68-69. Dubrovnik 1985. Sarajevo 1999. Beograd 1999. Historijska dokumentacija o Bihaću u Kartografskoj zbirci Kriegs archiva u Beču od XVII do XIX vijeka. 32-33. Sarajevo 1988. SSDSV 7. Miletić Drago Karlo. Banja Luka na Krajini hvala. 1755. 446. Mijatović Radosav. 1750.. Posebna izdanja 70. Zbornik referata i materijala V jugoslovenske onomastičke konferencije. EJ 1. Grudine. 1747.) 1754. ANU BiH. Mostar 1997. Zagreb 1986. Katalog izložbe.) 1753. 1748. 1751. Mikić or e. Dubrovnik XXVIII/4. Srednjovekovne župe duž Lima. GEI 30.. Ključ Bosne je Bihać. Gradište (84).176 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Naselja (Rani srednji vijek) (119-120). Batković.. (* Švago Antun. Zajednica općina s hrvatskom većinom Mostar-Glavno tajništvo HDZ BiH. Bihać 1998. 1757. Sarajevo 1999. Miletić Nada. (* Trifunovski F. Sarajevo 1985. Knowledge. Sarajevo 1996. 247.. 1749. Oštra Luka 1994. 33. . Mijatović Perica.. AP 23. Dubrovnik 1984. 1759. 2.-2000. Prijepolje 1979.. JLZ.. Oštra Luka/Bok do početka domovinskog rata 1992. Mikičić M. (3) Stećak VI/67-68. Toponim Počitelj. 32-33. 185. 415. Memić Mustafa. Zagreb 1980. Feljton: Zla kob starobosanskoga grada Dubrovnika (Legenda i stvarnost o našim srednjovjekovnim gradovima) (1-3): (1) Stećak VI/65.. Opšti leksikografski dio. 153-154. AL BiH. 2. Miletić Nada. 209-223. Beograd 1981. Vas (Ves). 527 1758. Grudine (621). Tom I. 1752. Beograd 1982. Maslak Nijazija. 1760. (430). Odjeljenje društvenih nauka 13. izdanje. Matić Radoslav. Mostar svjedok kultura. MNV Sandžaka. 172... 1756.. Bugojno – srednjovekovna nekropola. EJ 4.

) 1771a. 1765. Zemlja (235-236). Milinović Ante. Pristanište (587-588). Zločini s pečatom. (PFB III/4). 1766. Islamska epigrafika Bosne i Hercegovine. 1764.. 275. Titovo Užice 1984. Milošević Miloš. Mrgić-Radojčić Jelena. (* Kornrumpf Hans-Jürgen. Foča 1470-1996 (Neprolazna ljepota). 315. Sarajevo 1991.. Bucarest 1981. Šabac 1988. Knowledge. ZKM 7.. 96. Beograd 2000. Centar za prikupljanje i obradu podataka o Domovinskom ratu Zagreb-HKD Napredak Podružnica Split. Mioč Gabrijel. Istorijski institut. do 1333. Užički zbornik 13. Naša ognjišta XXVII/245..-1994. 1772. Ston i Pelješac od 1326.. 33-36. Misailović Ilija. 1762.. TKP “Šahinpašić”. Župe i naselja ‘zemlje’ Usore.. 377-418. Sarajevo 1997. Miličić Zvonko.. Muftić Faruk. Humska zemlja u srednjem veku. Genocid i ratni zločini bošnjačkih snaga nad Hrvatima BiH 1992. 1768. Mišić Siniša. DBR International PublishingFF... 1771. 1769. Prilozi za identifikaciju i ubikaciju srednjovjekovnog grada Novog na Uni. Mišić Siniša. 2.!. D.. Biblioteka Znamen. Knjiga 10.. (Odabrao i priredio Gavro Škrivanić)”. 27-42. Ramo moja i križevi tvoji . Veselin Masleša. Tomislavgrad 1997. Knjiga 20. 413-415. 1773. Boka kotorska (Istorija). Mostovi (419). Banja Luka 1983. EJ 2. Kulturno blago samostana u Tolisi.. Beograd 1996. Biblioteka . 25-32. IČ 42-43 (1995-1996). “Monumenta Cartographica Jugoslaviae II. Mlivončić Ivica. Posebna izdanja. godine. Zagreb 1982. 1767. Zapadna Bosna i Hercegovine).. Beograd 1999. Varda.Topografija 177 1761. Südostforschungen 39. Beograd 1997. Bilten FTS XVIII/1. Beograd 1979. 12-13. Topografsko-istorijski rečnik Podrinja.. Milutinović S. Knjiga III (Bosanska krajina. JIČ 1-2. Srednjovekovne karte. Bogdan P. 1763. 384. Mujezinović Mehmed. Revue des études sud-est 19/2. Brod (64-65). “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. O poreklu geografskih naziva u užičkom kraju. 4345. Mostar-Split-Zagreb 1998. München 1980. – Vasiljević M.. Dubrava (171). Godišnjak Me uopćinskog istorijskog arhiva 22. Gaj (111). 137-147. SANU. Mišić Siniša. vardište (68). JLZ. 1770. izdanje. Oblast (457-458)..

Čerin zdravom dušom diše (Reportaža iz Čerina). Muslinović Š. (2) (Nastanak i urbani razvoj). Ostaci srednjovjekovne toponomastike na području župe Vrhbosna. Mustać Ivan.. Blidinje i Rakitno (prilog arheološkoj topografiji). 211-230. Pregled LXXIII/10. u Čapljini. Beograd 1980. Zbornik znanstvenog simpozija održanog 16. Zemlja i zavičaj Hrvata”. 1775... 475. Čapljina-Zagreb 1996. danas.. Kabes II/11.. "Urbano biće Bosne i Hercegovine". Sarajevo 1985. Mustać Ivan. Mujkić H. Mostar 1984. Mušeta-Aščerić Vesna. Diskusija. 22-24. 257-268. JIČ XIX/1-2. (* Traljić Mahmud. Općina Zavidovići. Sarajevo 1982. 351-354. Hercegovina 4. 55-66.. Mostar 2000. GZM (A) 40/41 (1985-1986). Zavidovići kroz historiju (Društveno-ekonomski i kulturni razvoj područja zavidovićke općine od polovine XV do kraja XX vijeka). Okrugli sto . 1784. 39-79. 1785. Sličnosti i razlike u urbanom razvoju bosanskih gradova Sarajeva i Zvornika u XV stoljeću. kulturno i privredno središte Bosne i Hercegovine). i 17. 1778. 1784a. Sarajevo 1986.. Mulaomerović Jasminko.. Blagaj kod Mostara. Mušeta-Aščerić Vesna. Okrugli stol “Počitelj jučer. Musa Gojko. O vlastelinstvu na području župe Vrhbosne u XV vijeku. 138-142. Mušeta-Aščerić Vesna. Zavidovići 1999. god.. veljače 1996.. Kulturno naslje e. Mostar 1996.-2000. Enklava Klek u svjetlu diplomatske aktivnosti Dubrovačke Republike. Kabes II/12. 1783. Srednjovjekovna župa Vrhbosna.. 87-100. 151-175. 1781. 1035-1037. Općinsko poglavarstvo. Glasnik VIS-a u SFRJ XLV/3. vjersko. Sarajevo 1982.. 1779. 40-42. Počitelj u sustavu obrane hrvatsko-ugarske države od Turaka. 1782. Mostar 2000. “Povijest hrvatskog Počitelja”. Motrišta 18. Članci Ljube Sparavala o srednjovjekovnoj Hercegovini. Mostar 1996. Mustać Ivan. I tom od 1463 do 1941 godine.. Mušeta-Aščerić Vesna. Hercegovina 11-12. Humski zbornik 1. Problemi granica i vlasti. Pelidija Enes.) 1774. Sarajevo 1983. sutra” (Priredio Dragan Šimović). Mulić Jusuf. “Neum. Mujezinović Nermina. Prilozi XX/21.178 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Neum 1995. Visoko 1987. Jusuf. 63-64. 1776. 1780.. Općinsko vijeće Neum. 41-49... GDI BiH 38. Svjetlo riječi IV/46. Sarajevo 1987. 8-9. Feljton: Sarajevo – grad izme u Istoka i Zapada (1-2): (1) (Političko. 1777.

.. Čitluk i Brotnjo (povijest. Sarajevo 1987. 63-75 + 1 karta. IČ 2930 (1982-1983). marta 1993. (Zbornik radova sa okruglog stola održanog 24. Mušeta-Aščerić Vesna. Sarajevo 1996. turizam). Oronimi Slovini i Cincar (Dva karakteristična oronima iz jugozapadne Bosne). Privredni vjesnik. Sabor Bosanske Posavine u Sarajevu-Institut za istoriju u Sarajevu. Zagreb 1987. Neum 1995. Tajna smanjivanja katolika s 1647 na 219 osoba (Reportaža iz Nevesinja). (Odabrao i priredio Gavro Škrivanić).. Hercegovina (povijest. do 21. prirodne znamenitosti. Renesansa Ptolomejeve geografije. talijanski. Sarajevo 1989. Srednjovekovni grad Bris. Nikolić Milica.. Nilević Boris. Institut za istorijuMe unarodni centar za mir. Nikolić Milica. Zagreb 1985. (engleski.. prirodne znamenitosti. Porijeklo stanovništva tešanjskog kraja. 1787. 89-99. Nikić Dušan. 15-36. 25-31. održanog 19.. 1795. godine u Sarajevu). SANU. turizam). Njavro Mato. . Općinsko vijeće Neum. Posebna izdanja. Titovo Užice 1984. 1791. 1797. Beograd 1983. Karta Balkanskog poluostrva iz prve polovine XV veka. Biblioteka Turističke monografije 11.11. 1796. 64-90. Zemlja i zavičaj Hrvata”. Užički zbornik 13. njemački i francuski). Sarajevo 1980. kultura. Istorijski institut. “Prilozi historiji Sarajeva”. talijanski. kultura.Topografija 179 ‘Tragom bosanskohercegovačke prošlosti – o urbanom biću BiH’. Srednjovjekovno naselje na mjestu današnjeg Sarajeva. Knjiga 20. Privredni vjesnik. Humski zbornik 1. (engleski. “Bosanska Posavina – dio cjelovite Bosne i Hercegovine”.. 1994. Orijentalni institut-Institut za istoriju. GP 24. 436. Njavro Mato. 1793. 1792.. Sjeveroistočna Bosna u tokovima srednjovjekovne evropske istorije. Radio Sa VIII/26. 8-9. umjetnost.. “Monumenta Cartographica Jugoslaviae II. Sarajevo 1979. “Neum.. Ninković Aleksandar. Sarajevo 1997. Svjetlo riječi VII/80. Radovi sa znanstvenog simpozija Pola milenija Sarajeva. Srednjovjekovni gradovi To evac i Kožetina. Nikić Andrija. njemački i francuski). Beograd 1979. 1794. Sarajevo 1997. umjetnost. 1-23. Niškanović Miroslav. Srednjovekovne karte”. 35-45. 1789. 537-541. godine. 1790. Nikolić Milica. 1786. 1788.. 57-64. GZM (E) 41-42 (1986-1987).

Ćosić Stjepan. Njavro Mato. Prilog arheološkoj topografiji duvanjske regije. 403-405. AP 25. 1809. kultura. Privredni vjesnik. Beograd-Ljubljana 1986. Odavić or o. prirodne znamenitosti. srednjovjekovni grad. 79-80. scenery). 78. st. srednjovjekovno utvr enje. Tešanj. Susjed Grad. Prusac. Zagreb-Dubrovnik 2000.. or o. Biblioteka Turističke monografije 18. Odavić 1986.. Zbornik 1... srednjovjekovni grad. 1808. Beograd 1806. culture. AP 25. num. Zagreb 1985.. 1807. izdanje 1990. 1999. turizam). 75-76. Odavić or o. Trebinje. or o. AP 25.) 1802. 228-234. Odavić or o. Univerzal. “Južne granice Dalmacije od XV. umjetnost. “Arheološka problematika zapadne Bosne”. 2.. Odavić or o. Sarajevo 1981. Bugojno. Vesela Straža. 79-85.. Zagreb 1989. Sarajevo 1983. Biblioteka “Istorija i revolucija”. Njavro Mato. Derventa i okolina. tourism. Holjevac Željko. 104. Trebinje 1983. turizam). 7-10.. AP 25. Bugojno. Beograd 1986. Beograd-Ljubljana 1986. Rijeka 15. “Perić Jeremija Ješo. Beograd-Ljubljana 1986.. 77. Oreč Petar. Počitelj and the lower Neretva (history. Novi list 16635. srednjovjekovni grad. Split 2000.. Zagreb 2000.. Tešanj. Matica L/2. rivijera i zale e (povijest. Knjiga 6. AP 26. 1805. Obad Stijepo – Dokoza Ser o – Martinović Suzana. Library “Tourist monographs”. Državni arhiv u Zadru. AP 25. 1801. Neum. Hrvatska obzorja VIII/1. Mičevac. njemački i francuski). Anali 38.. Duplančić Arsen. Prethodni izvještaj sa arheološkog iskopavanja na srednjovjekovnom gradu Mičevcu. AD BiH. njemački i francuski). (* Leutić Ivica.. Omerhodžić A. srednjovjekovni grad. 1810. Biograd. . 1803.180 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Tribunia 7. (talijanski.11.-2000. Odbor za izdavanje monografije. do danas”. 55. 1804.. Zagreb 1988. Zadar 1999. Geografsko društvo Bosne i Hercegovine. umjetnost. Mostar i okolina (povijest. Tuzla 1981. Olovo u narodnooslobodilačkoj borbi”. Njavro Mato. Odavić or o. Beograd-Ljubljana 1986. talijanski. 1800. 1798. 15. Turistička propaganda.. 6. Privredni vjesnik. Biblioteka Turističke monografije 14. (engleski. kultura. 256. prirodne znamenitosti. Odavić 184. 213-215. 1799. 1811. srednjovjekovni grad. Uvod. art.

Prošlost Veljaka.. Oreč Petar.. Bilješke o historijskim predanjima i toponomastici u Gornjem Podrinju. Narodno gospodarstvo u imenima zemljišta zapadne Hercegovine (toponomastika). Motrišta 13. Palameta Miroslav. 1814. GEM 51. 63-68. (II). Povijesni muzej Hrvatske. Sarajevo 1978. 89-113. 1813. Beograd 1987. Motrišta 17. 73-90.. MH. Sarajevo 1980. Radio Sa VIII/26. (II) Most XV/73-74.. Mostar 1988-1989. Oreč Petar. 316-317. 109-137. Prilog proučavanju starohrvatske županije Imotski. Mostar 1991. Mostar 2000. Mostar 1990. 69-91. Palavestra Vlajko. Stare karte i atlasi Povijesnog muzeja Hrvatske... Oreč Petar. 1815. 1820. “Ljubuški kraj. Mostar 1990. Oreč Petar. GZM (E) 33. (* Ivanović Milina. 1822. 1819. Palavestra Vlajko. kolovoza 1995... 1821. Pandžić Ankica.. Nečujna čuda Gospe olovske (reportaža). 127-139. 1816. 523-536. – K. Mostar . Most XVII/83-84. 8-9. 85-96.. Zbornik Znanstvenog simpozija održanog u Ljubuškom 11. 112. Heft B. 4351. Palavestra Vlajko.. 1818. Prilozi za historijsku topografiju Gornjeg Podrinja... NS 14-15.. Sarajevo 1979. Most XVII/81-82. 79-99. 1823. Most XVIII/87-88. Imotski zbornik 2. Zemljišno-pravni odnosi u imenima zemljišta (agrarna toponomastika).) 1825. Prilozi za historijsku topografiju Gornjeg Podrinja. Katalog muzejskih zbirki 22.. GZM (E) 32. Zagreb 1987. Imotski 1994. Sarajevo 1981. 1817. (I) Most XV/71-72. (III) Most XV-XVI/75-76.. Tragovi religioznih vjerovanja i praznovjerja u imenima zemljišta. I-III. Historische Volksüberleferung und Toponomastik in Fojnica und Umgebung. i 12. 111-133. Palavestra Vlajko.. Palavestra Vlajko. Mostar 1999. Knjiga 1.Zagreb 1996.. A. Rotimlja – ime i baština. Historijska narodna predanja i toponomastika u trebinjskoj Površi. Mostar 1988. Oreč Petar. 241-301. Mostar 1988.Topografija 181 1812. Ziral-Naša djeca.”. J. Toponomastika Počitelja na Neretvi kod Čapljine. 1824. 48-53. Wissenschaftliche Mitteilungen. P. Pandžić Bazilije. . Visoko 1983. Sarajevo 1979. Svjetlo riječi I/4-5. Volskunde. ljudi i vrijeme. MH. Band III. 5-32.

21. 26. “Vrhbosanska katolička bogoslovija 1890-1990. Sarajevo 1996. Pašić Ibrahim. Sarajevo 1996. Banja Luka 1988. “Istočna Bosna i Sandžak (Znanstveni skup). Sarajevo 1996.. godine). (* B. (* Imamović Enver.. 1834. Tuzla 1981. srpnja 1991. Sarajevo 1996. M. 27. Toponimska srbizacija Glasinca. “Knjiga o Mostaru”. Visoko 1983. Administrativno upravni odnosi i veze Novopazarskog sandžaka i istočne Bosne kroz stoljeća. Pavić Stjepan. Iz naše onomastike (Neretva-Mostar. Peco Asim. persijski i hrvatskosrpski jezik od XV so XVIII stoljeća i njihova služba. Me urepublička zajednica za kulturno-prosvjetnu djelatnost Pljevlja. 45. Odjek XLVI/3. 1832. Novo na starom (Dubravine kod Brčkog) (reportaža).182 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.. Pelidija Enes. 1831. 1830b. Moja sjećanja na travničko sjemenište i gimnaziju. Pljevlja i okolina u prvim stoljećima osmanskoturske vlasti. SV 5. IZ 9. (6) Preporod XXVI/600.. Beograd 1998. Sarajevo 1996.) . Udruženje Bošnjaka porijeklom iz Sandžaka.. 1833. Vojna biblioteka.. 54. 8-9. Olovo u narodnooslobodilačkoj borbi.. Pelidija Enes. 1826. NEV XXXII/1-2. (4) Preporod XXVI/598. Svjetlo riječi I/7. 1829. prigodom obilježavanja stote obljetnice postojanja Bogoslovije”. 27-34. 287.. Pašić Ibrahim.. Bemust.. Pljevlja 1988. Pederin Ivan.. 35-51. Bosna i Hercegovina na kartama (O genezi bosansko-hercegovačkih granica na povijesnim kartama). Sarajevo 2000. Od hajduka do četnika (Stradanje i genocid nad glasinačkim Bošnjacima od najstarijih vremena do 1994. 1827. JF 53. 59-73. Ljiljan 403. Svet knjige. (2) Preporod XXVI/596.. Sarajevo 1996. Buna-Blagaj. Sarajevo 1996. Feljton: Srbizacija toponima Glasinca (Agresija prije agresije) (16): (1) Preporod XXVI/595. Perić Jeremija Ješo. O porijeklu toponima Mostar. Sarajevo-Bol 1993. BregavaSvitava). 1828. 21. 13. Sarajevo 1994.. Biblioteka Tragovi. 360-361.. Sarajevo 1996. i 4. Školovanje mletačkih dragomana za turski. arapski. 19-33. Paradžik Anto. Biblioteka “Istorija i revolucija”... Pelidija Enes – Zlatar Behija. maja 1994. (5) Preporod XXVI/599.. Sarajevo 1982. Univerzal.. 1835. 26. Beograd 1997.”.) 1830. Pašić Ibrahim. 155-160.-2000. 1830a. Biblioteka Dometi. Zbornik radova znanstvenog simpozija održanog u Sarajevu 3. 23. 387 + 1 karta. (3) Preporod XXVI/597. 26-27.. Sarajevo 2000. Peco Asim.

Zaboravljeno Sarajevo. Herceg-Novi 1982...) 1843. Čevra Omer. Gaj. (* Kovačić Slavko. Pirivatrić Sr an. 531. Petrović ur ica. Zagreb 1997. Zbornik znanstvenog simpozija održanog 16. 1840. Sarajevo 1998. do 21. I (1382-1797).. Cetinje. Radovi 30. Večernje novine XXX/8532.. (fototiopsko izdanje). 2. 157-172. 1993. u Čapljini. Bavčić Mubera... “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 174. Sarajevo (95-110). Zadar)”. 284-287. 1839. Sarajevo 1999. (a cura di Sergio Anselmi). 14. Sarajevo 1998. AP 25. Quaderni di “Proposte e ricerche” XIV/9. Ma A.04. Sarajevo 11. Komušina 1981. Prilog poznavanju Prijepolja u kasnom srednjem veku.. 1841. Oslobo enje 55/17821.. CUS XVII/1.. godine. Oslobo enje 49/15700. Komušina i Kondžilo s posebnim osvrtom na Usorsku banovinu i stari Kuzmadanj.. 28-50. Sarajevo 1999. Selhanović Selman. Zagreb. Petrović Radoslav – Tepić Ibrahim. HM III/11-12. Mostar 1996. Ljubljana.. – tipologija i specifika razvitija. Arhont. Orijentalni institut-Institut za istoriju.. 7. Kabes II/5.01. Beograd 1999.. VII + 345.) 1845. 260. Sofija 1984. Mostar 1996. Ancona 1991. (* Organizacioni odbor naučnog skupa ‘Pola milenija Sarajeva’. kasnosrednjovekovna nekropola. “Povijest hrvatskog Počitelja”. Radovi sa znanstvenog simpozija Pola milenija Sarajeva. Ljiljan VI/273.. Balkanskij gorod XIII-XV vv. Sarajevo 1997. 281-290. Preporod XXVIII/628. 1842.. Prstojević Miroslav.) 1846. istorijske bilješke. SSDSV 8 (1980). Dimitrij... Juzbašić Dževad.. marta 1993. (Dvojezično). “Prilozi historiji Sarajeva”. 1992. Prijepolje 1981. Sarajevo. Études balkaniques 20/1. 1998. “Sette città jugo-slave tra medioevo e Ottocento/Sedam jugoslovenskih gradova izme u srednjeg vijeka i XIX. Pranjić Pero – Sudar Pero. stoljeća (Skoplje. Beograd.. (* Čevra Omer. . Tomo. Grbelja Tonči. Knowledge. održanog 19. Beograd-Ljubljana 1986. Sarajevo 1992. Povijesni zemljovidi i granice Hrvatske u Tomislavovo doba. veljače 1996. Ideja.. Pudarić Svetozar. Sarajevo 1999. 282-283. Općinsko poglavarstvo. i 17. Herceg – Novi. (* Sidran Miranda. (KUN) 5. 33.03. Posavec Vladimir.. . Prilozi 28.) 1844. 356. Sarajevo (78-94). Polivjannij I. Split 1982. 1838. Most XXII/94 (5). Čapljina-Zagreb 1996.Topografija 183 1836. 113-115. Arhiv Herceg-Novi. Sarajevo 02. POF 47-48 (1997-1998). Katica. Sarajevo 05. god.. 23-25. 423245. Popović K. 1837. 92-93. 71-72.. 39..

Rajić Dragan. Samobor 1997. Razred za filološke znanosti 68. 1860. Ceste (Putovi. . Motrišta 18. Zagreb 1989. Novi Pazar 1995. EJ 2.. Hercegovina 11-12. JLZ. obljetnice prvog spomena grada Jajca (1396. (* Vladić Vlado. 25-36. Mostar 1998. Ratković Aleksandar. Split 1980. 1859. Sarajevo. Ratković Aleksandar. (* Dumbović Vladimir. Blagajska tvr ava u svjetlu najnovijih istraživanja. Pušić Ilija. 7-16. Rako Vice. 18-19. Zagreb 1981. Ratković Aleksandar. 204-205. AP 24. 190-192. Sarajevo 1981. Humski zbornik 1. Beograd 1985. 75-78.. 1861. “Dolina rijeke Neretve od prethistorije do ranog srednjeg vijeka” (Znanstveni skup.. Radulović Žarko.. 84-85. Raunig Branka.. (5. 151-153. Metković 4-7. Bilten FTS XXIV/1. JAZU.-7. Mostar 2000. Rapanić Željko.. 648-658. GPM 27-28. X 1977.. Mostar. “Ratni zločini muslimanskih postrojbi nad Hrvatima Bosne i Hercegovine”. Općinsko vijeće Neum. 263. 1852. 1856. Zemlja i zavičaj Hrvata”. Marulić XXII/5. 1857. Bihać – Bosanska Krupa – Cazin – rekognosciranje.184 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Retrospektivna onomastička bibliografija hrvatsko-srpska do godine 1975. “Hercegovina (Fotomonografija Hercegovina)”. 11-109. “Ramski zbornik 2000”. Novi podaci o mostarskoj tvr avi. 1854. Sandžak IV/60..) 1850. NS 14-15. Arheološka topografija Paganije. izdanje. Ratković Aleksandar. 1847.-1996. Rahić Esad.. AP 25.). NIRO Privredni vjesnik Zagreb-SSRN BIH Me uopćinska konferencija Mostar.. Centar za prikupljanje dokumentacije.. Zagreb 1982. Puljić Ivica. Neum 1995.. 25-42.-2000.. Gospodarski položaj i prirodne ljepote. 1853. Neum – povijesna domovina Hrvata. prosinca 1996. 1858. drumovi). Prijepolje – duhovna riznica Sandžaka. Hercegovina 10. 67-78. Zagreb 2000.. 1848. 1849. “Neum.. Zagreb 1987. srednjovjekovno utvr enje. VII + 408. 671-675. Ramska zajednica – Zagreb. Kula Herceguša. Kotor 1979-1980. Putanec Valentin – Šimunović Petar. Znanstveni skup u povodu 600. 267-270. Mostar 2000.) 1855. 2. Beograd-Ljubljana 1986.). 1851.). Srednjovjekovni Mostar i problematika njegovog istraživanja.. Hercegnovska luka i pristanište u srednjem vijeku. HAD 5.

578. 95. 2-8. "Urbano biće Bosne i Hercegovine". Čigoja štampa. Begovina Stolac. 1866.. Zbornik Muzeja akovštine 1. sutra” (priredio Dragan Šimović). Putevi XXVI/5. kulture i sporta. Biblioteka Muzeja akovštine. Bosanska Dubica 1984. Ministarstvo obrazovanja. Muzej akovštine. Monografija. nauke.) 1864. Grad Višegrad i okolica. BiH. “Begovina Stolac”. 1871. 270. 1863. Bosanskodubičko područje u NOR-u i socijalističkoj revoluciji 1941-1945. Tomislavgrad 1996. Neke osnovne crte razvoja srednjovjekovnog gradskog naselja Vidoški – grad Stolac i njegov značaj u neposrednom zale u Jadrana. 1873. 66-67.06. 1865. Sarajevo 1979. godišnjicu ergele akovačke. Široki Brijeg. Rotković Radoslav.. 1875. Sarajevo 28.. Veselin Masleša. 189-191. “ akovo i njegova okolica”. . Naša ognjišta XXVI/227. Sarajevo 1999. Široki Brijeg 1994. Diskusija. Rizvanbegović Izet. EJ 2. izdanje. Ravančić Gordan. 2. 1869. Institut za istoriju-Me unarodni centar za mir.. 1868.Topografija 185 1862. Sarajevo 1983.. 2. izdanje. Romić Stjepan. 582. izdanje. 4756. Zagreb 1986.. Velika Kladuša kroz stoljeća. 692-693.. JLZ. (* Jolić Robert. (Dvojezično). Anali GHB IX-X. FBiH. 1874. Resulbegović-Defterdarević Aziz. Dušan.. 1870. Knjiga 1. Rizvanbegović Fahrudin. Salom Nada. Herceg-Novi (Istorija). (* Džaja Mato. akovo 1978. Motrišta 18. EJ 4. Mostar 2000... 27-39. 181-205.. Široki Brijeg 1995. Serija 2.. Samardžija D. Ravlić Aleksandar Aco. Ravlić Aleksandar. Zagreb 1982. 2. Uz 470. Rotim Karlo. 1984.. Župa Mostarski Gradac. 17. 1867. Salihspahić Džemal. Oslobo enje 41/12938. SO Velika Kladuša. JLZ. Okrugli stol “Počitelj jučer. Roglić Josip – Rendić-Miočević Duje..) 1872.. Cavtat. Velika Kladuša 1987. DPO i SO Bosanska Dubica. Banja Luka 1980. danas. Sarajevo 1996. Rotim Karlo. Banjaluka – Razdoblja i stoljeća. 460. (Fototipsko izdanje). Okrugli sto “Tragom bosanskohercegovačke prošlosti – o urbanom biću BiH. Sarajevo do Gazi Husrev-bega. 619-620. 10. Krije li Kotorac Kateru. Beograd 1999.

Mušović Ejup. “Povijest hrvatskog Počitelja” Zbornik znanstvenog simpozija održanog 16. Tekst vezan za srednji vijek napisao je Boris Nilević. 1886. EJ 1. Općinsko poglavarstvo. stoljeća/Sette citta jugo-slave tra medioevo e Ottocento”. 155-190. Domovina IV/49. Naselja novopazarskog kraja. 35-47. GIP Mrlješ. (* Gestrin Ferdo. 1884. Quaderni di ‘Proposte e ricerche’ XIV/9. Ancona 1991. Bar (Istorija). veljače 1996. (uporedo i na engleskom). stoljeća. Ljubljana 1992. Hercegovina 2 (10). 168-224. Sarajevo 2000.. Nekoliko najstarijih vijesti o Broćnu – Brotnju i njegovu imenu.. (a cura di Sergio Anselmi). do 20.186 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Novi Pazar 1995. Simonović Goran. Agencija ‘Zambak’. 1887.. Jajce od pada pod Turke do kraja XVI vijeka. Počitelj . Sarajevo 1995. 51-106. Lastavica II/10-11. JLZ. 1883. Sarajevo 1997.-1998.. god. (* Bihorac S. Zagreb 1980.. 1877. Glasnik SAD XIV (13). 29. Sarajevo 1995. Sandžak IV/61-62. 243. 501-502.) 1881. Mostar 1996. “Sedam jugoslovenskih gradova izme u srednjeg vijeka i XIX. Srednjevekovna zemljana utvr enja u okolini Bosanske Gradiške. Prvi zbornik. 1885.. 2. Brotnjo. Srednjovjekovna župa Luka. 10-11. 29. Sarajevo 1998. Gatački Stolac u oku i srcu (1645. 1879. IP Svjetlost. Sarić Š. “Sarajevo (Fotomonografija)“. Rivista storica italiana 105/1. 1876. Selmanović Medžida.. 11-13. “Počitelj. izdanje. i 17. 281-282. Roma 1993.). 261. Sijarić Ćamil.. Čapljina-Zagreb 1996. Čitluk 1997. 1880. 7-19. Sivrić Marijan. Internacionalna Umjetnička Kolonija – International Art Colony Počitelj”. Sindik Dušan – Sindik Ilija. MH Ogranak Čitluk-Općina Čitluk. POF 42-43 (1992-1993)..-2000. Novi Pazar 1995. Sandžak IV/61-62..Počitelj... Udruženje likovnih umjetnika BiH. Sančević Zdravko. 326-331.. Ćehotina i Drina i me u njima Foča. Sanković-Simčić Vjekoslava. Osman... Sarajevo 1995.). 1878. . Srednjovjekovna humska župa Dabar. 1883a. Sivrić Marijan. Beograd 1995..) 1882. ZČ 46/2. Anselmi Sergio. u Čapljini. Sivrić Marijan. Granice Bosne i Hercegovine od 15. 191-210. Beograd 1997. Sebečevac Fikret – Šaćirović Selim. (Tekstovi više autora koji nisu posebnim nazivima i oznakama razdvajani.

Biblioteka Stećak. 1894. Sparavalo Ljubo. Diskusija. Beograd 1979. Knjiga I. gradu bijelome (Bosnom kroz gradove: Prusac). 141-160. Knjiga 101. Skarić Vladislav. 72-75. Srednjovjekovne humske župe”. Mostar 1999.. Sarajevo i njegova okolina od najstarijih vremena do austrougarske okupacije. 363-374. Izabrana djela. 71-117. ZIRAL. Preporod XXVIII/629.. 197-201. 1893. Banja Luka – grad i njegove funkcije. 138-139. Mostar 2000. Beograd 1981. Svjetlost. 63-88. izdanje. Srednjovjekovne humske župe”. Čačvina (Kratki povijesni pregled). Soldo Anto Josip. Smlatić Sulejman. IG 1-2.Topografija 187 1888. 89-97. GP 22. Smajlović Mustafa. POF 37 (1987). ZIRAL. Knjiga 101.) 1895. “Pavao An elić – Marijan Sivrić – Tomislav An elić. “Pavao An elić – Marijan Sivrić – Tomislav An elić. 207-220. Spaho Fehim. O graničnom kamenju izme u srednjovjekovnog Huma i Zete koje spominje Mavro Orbin. Sivrić Marijan. 1898. “Pavao An elić – Marijan Sivrić – Tomislav An elić. 1889. 1901. Sarajevo 1980.. Biblioteka Stećak. 2.. Srednjovjekovna župa Dabar. Mostar 1999. Knjiga 101. 1891... 1890. Nekoliko turskih dokumenata o manastiru Mileševo. Nekoliko novih podataka o Stocu iz XV i XVI stoljeća.. Sokol Vladimir. Zagreb 1982. danas. 1896. 119139. Borač. Okrugli stol “Počitelj jučer. ZIRAL. “Pavao An elić – Marijan Sivrić – Tomislav An elić. U Akhisaru. IG 1-2. Knjiga 3. Knjiga 3. Bijela kneza Alekse Paštrovića.. POF 28-29 (1978-1979). 77. Soldo Špiro.. 174. EJ 2. Motrišta 18.. Srednjovjekovna župa Luka. Sarajevo 1978. Sivrić Marijan... Srednjovjekovne humske župe”. Sarajevo 1988. Sarajevo 1978. Sarajevo 1985. Knjiga 3. 1900. 1897. 1899. Mostar 1999. Veselin Masleša. Biblioteka Stećak. Srednjovjekovna župa Gorska. ZIRAL. 209-222.. Biblioteka Stećak. 1892. . Knjiga 101. Biblioteka Kulturno naslje e. Spaho Fehim. Mostar 1999. JLZ. Sparavalo Ljubo.. sutra” (Priredio Dragan Šimović). Sivrić Marijan – An elić Tomislav. Sivrić Marijan. 16. Radovi Zavoda 37. Sarajevo 1998. Zadar 1995. Knjiga 3. Srednjovjekovna župa Velika (Veljaci) u Humskoj zemlji. (* Bjelovitić Miloš. Srednjovjekovne humske župe”.

). jula 1997. 12. 1909.. 1912. Spasić Dušan. .. 1913. 115. 1908.) 1911. Knjiga 1”.”. 12.) 1910. Novi podaci o Bijeloj..-2000. “Esad Zgodić. 1903. Sarajevo 23. Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i me unarodnog prava.10. Savez zajednica udruga Hrvata izbjeglica i prognanika sjeverozapadne Bosne i Bosanske Posavine Zagreb-Centar za istraživanje i dokumentaciju Mostar-Centar za dokumentaciju u Domovinskom ratu. 1914. Beograd 2000. Sparavalo Ljubo. Sarajevo 1998. Hrvatska povijest u dvadeset pet karata.. “Spomenica ljubuškim žrtvama (U povodu 600. Beograd 1986. Kršni zavičaj 31. “Srpski zločini nad Hrvatima i Muslimanima u Bosanskoj Posavini i sjeverozapadnoj Bosni 1991. 77-98. 37-69. Zločini nad Bošnjacima u Srebrenici za vrijeme agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu 1991. Govor povijesnih činjenica (Izložba povijesnih karata). Srndović Suzana.117-129. SANU. “Srebrenica 1995.. Radovi 30.08. Spremić Momčilo. Općinsko vijeće Ljubuški-Odbor za izgradnju spomen-crkve žrtava II. ZagrebOrašje-Mostar-Sarajevo 1999. Knjiga 1. 502. Knjiga 1.. 43. 1995. 1905. demokratija (Iz diskursa SDP BiH)”. Društvo “Aleksa Šantić”-Izdavačko preduzeće “Svet knjige”. Dani 81.. Posebna izdanja. Srkulj Stjepan – Lučić Josip. Beograd 1995. 1907. 461. (* Agičić Damir. Trebinje 28. 329-330. Oslobo enje 52/16986. (* Halilović Safet. Prijepolje 1997. nacija.188 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.09. AGM. Službeni list SRJ. 249-250. Humac 1998.. Beograd 1991. “Srpski pisci i naučnici o Bosni i Hercegovini”. 20. Novi Sad 1985. Zagreb 1996. Jadar u prošlosti I.. (* Ilić Žarko. Glas Trebinja XXXI/532. Ra evina u prošlosti. Sarajevo 1998. Spasić Dušan. Ljubuški 1998. Pljevlja 1999. (Zbornik radova sa me unarodnog naučnog skupa. rata i Domovinskog rata.. Srednjovekovni utvr eni gradovi srednjeg Polimlja.. Srednjovekovni utvr eni gradovi pljevaljskog kraja. 1998.. Jadar u srednjem veku. 1983. 1904. Kantonalni odbor SDP. 1902. sv.. Sarajevo 03.. Stanojlović D.. Mileševski zapisi 2.) 1906. Zagreb 1997. 470. Gra a za bibliografiju radova o Hercegovini.-1995. održanog u Sarajevu. Spremić Momčilo. Monografske publikacije.-1995. Zgodić Esad. obljetnice župe Veljaci – Ljubuški)”. 111-130. Država.. Prošireno i dopunjeno izdanje. “Srbija i susedne zemlje na starim geografskim kartama”. Krupanj i Ra evina u srednjem veku. Galerija 70. 400.. Glasnik Zavičajnog muzeja 1.

Naša ognjišta XXX/275. 12-14. Bilten FTS XXVII/1.. SSDSV 7. 22. 32. Diljem zavičaja. (* Trifunovski . 28.. 142.. Tomislavgrad 2000. 6-7. Naša ognjišta XXX/271-272. (8). Dubrovnik 1982. 2. 28. 47. (* Ešegović Marko. Šahinović Nataša – Ahić Tarik – Pašić Hilmo. Srednje Polimlje i Potarje (istorijsko-etnološka rasprava).“Starine i muzeji Travnika (Autor teksta Fatima Maslić)”.. Travnik 1994. 26. (22) (Grad Travnik 1).. Sujoldžić Enver. (6). 520. (5) (Grad Jajce 2). Šćepanović Žarko.. Tomislavgrad 1998. Naša ognjišta XXVIII/255. Tomislavgrad 2000. Naša ognjišta XXIX/257. Katolička misija Tušilović.. Grad Škaf.. (18) (Grad Čapljina 2). Etnografski institut. Posebna izdanja 20. 328.. Turistički savez Travnik. 231-234. Neka pitanja granice Bosne i Hercegovine i Despotovine u XIV i XV veku i mesta i položaja nekih srednjovekovnih gradova u srednjem Polimlju. 26. Tomislavgrad 1999. Tomislavgrad 1999. 28. Sjeverozapadno od Banja Luke. 29-43. Smajlović. Banja Luka 1999. Sujoldžić Enisa. Tomislavgrad 1999. Beograd 1979. Naša ognjišta XXX/269.. Šalić Jurica. Travnik 1993. privredno-kulturni informator”. 195-207. (17) (Grad Čapljina 1). 1922. (Grad Jajce 3). Sjećanje na Počitelj.) 1925. Feljton: Crtice iz povijesti bosansko-hercegovačkih gradova (122): (1) (Tomislavgrad).. Tomislavgrad 1998.. Prijepolje 1979.. 21. (12) (Grad Mostar 1). Divan I/12. Općina Stolac. 328. 1920. “Visoko.) 1924. 6-7. Šalipurović Vukoman. 32. Naša ognjišta XXX/274. Bilješke o kamenom gradu (Iz prošlosti dobojske tvr ave). Šalić Jurica. Naša ognjišta XXIX/256. 1918.. 1923. Katolička misija Vojnić. 28. Tomislavgrad 1999. Naša ognjišta XXX/267. (21) (Grad Livno 3).. (Grad Bihać 1). Szabo Agnesa. (2) (Tomislavgrad).. Travnik 1993. Konavoski zbornik I. Tomislavgrad 2000... Tomislavgrad 2000. 1917. SANU.. Divan I/12. Naša ognjišta XXX/268. 1926. Travnik 1990. 274.. Stokić Zoran. 26. (4) (Grad Jajce 1).. 211. Naša ognjišta XXX/270. Naša ognjišta XXIX/263. Značenja 25-26. Sarajevo 2000. Sarajevo 2000. Visoko kroz povijest.. Doboj 1996. 26. Moderna vremena Zagreb. Banja Luka 1999.. (16) (Grad Ljubuški 1). (19) (Grad Livno 1). Vrbenac grad.Topografija 189 1915. Dubrovačke odredbe o Konavlima (I). Naša ognjišta XXIX/259. Grafocolor Zagreb. 28. (* Ešegović Marko. “Stolac u povijesti i kulturi Hrvata”. Tomislavgrad 2000. Stulli Bernard. 1919.. (20) (Grad Livno 2).. 13-27. 30. Tomislavgrad 2000. Zagreb –Stolac 1999.. Bilten FTS XXVII/1. Visoko 1998. Naša ognjišta XXVIII/252.. Tomislavgrad 2000. Humski zbornik 4. izdanje. 1916. Naša ognjišta XXVIII/253.. Tomislavgrad 1998. 1921. Divan II/16-17.

97-99.. 1932. Uskoplje – zavičaj fra An ela Zvizdovića?. izdanje. Škrivanić Gavro. “Školski istorijski atlas (Priredili i predgovor napisali: Relja Novaković. Balcanica 11. EJ 5. veku.190 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 213. Hrvatska uzdanica... Beograd 1979.. 1931. SANU. 25-32. Titograd 1980. 2. “Zbornik radova sa Znanstvenog skupa u povodu 500. (10. Mostar 1997. Sarajevo 1997. Šidak Jaroslav. Rakočević Novica.. Knjiga 20. 195-196.. Posebna izdanja. NIP Kakanjski glas.-2000. Imotski (Povijest). Beograd 9.). FTSFranjevački samostan Fojnica. Vladimir Stojančević. 11. Uskoplje 1. 13. 5-6. 256-259. Zagreb 1988. .) 1930. Bibliotekarstvo 42 (1997).. Uvod. Sarajevo 1998. Karamatić Marko. 39-56. BF V/7. Beograd 1980. Zagreb 1998.. Istorijski zapisi XXXIII/4. Škrivanić Gavro. Srednjovekovne karte”. na teritoriji Srbije. Uskoplje 1996. Istorijski institut.. Posebna izdanja. Lučić Antun. izdanje 1981.) 1927. Sarajevo-Fojnica 2000. Istorijski institut. Knjiga 20. Škegro Ante.. Zavod za izdavanje udžbenika SR Srbije. Bilten FTS XXIV/1.. Knjiga 20. 135-144.. Motrišta 3. Zagreb 1978. JLZ. 923. 215-216. “Monumenta Cartographica Jugoslaviae II. Zagreb 1997. izdanje 1982.. Rukopis Kakanj .. SANU. 106-108. 1936. 259. Škrivanić Gavro. AHOEI 5. Škuljević Željko. 12. (Odabrao i priredio Gavro Škrivanić). Beograd 1979. Željko Škalamera)”. Jovan. Beograd 1979. Kakanj i njegova okolina (Prilozi povijesnoantropogeografskom rasvjetljavanju važnosti trstivničkog kraja do 1463. (* Zirdum Andrija. Podaci o jugoslovenskim zemljama na karti fra-Maura Il Mappamondo (1459). 1933.. Srednjovekovne karte”. “Fikret Bečirović. 7-8.. Idrisijevi podaci o jugoslovenskim zemljama (1154). Sarajevo 1997. Birin Ante.. Kakanj 1995. 549. obljetnice smrti Fra An ela Zvizdovića”.)”. Gavro Škrivanić. “Monumenta Cartographica Jugoslaviae II. izdanje 1980. 337-339. (Odabrao i priredio Gavro Škrivanić). Istorijski institut. SANU. 217-221. Samobor 1997. Škrivanić Gavro. 1928.. 73-75. “Monumenta Cartographica Jugoslaviae II. Šehmanović Sadžida... Bosna i Hercegovina u Kartografskoj zbirci Nacionalne i sveučilišne biblioteke Bosne i Hercegovine.. izdanje 1978. Posebna izdanja. 1935. (Odabrao i priredio Gavro Škrivanić). i XV. 1929. 1934. Šarić Tomislav. Škegro Ante. Marulić XXX/1. Uskoplje na Vrbasu od prapovijesti do kraja austrougarske uprave. izdanje 1979. Povijesni prilozi 17. Uticaj rudarstva na razvoj putne mreže u XIV. Grbelja Tonči. HM I/3-4. Srednjovekovne karte”.

Beograd 1999. Smail. Filipe Fernàndez-Arnesto. izdanje. 6. 337-349.Topografija 191 1937.. 1939. Jugoslovenske zemlje na srednjovekovnim pomorskim kartama. Tešnjak II/20. Jajce (Historija). London 1994. 5. (Zbornik radova sa me unarodnog naučnog skupa. (1 izdanje 1993). Beleške sa istorijsko-geografskih istraživanja srednjeg Polimlja (13-17. 167-173.. Stari grad u Tešnju (Na radilištima konzervatora) (Iz ‘Oslobo enja’. “Srebrenica 1995. 17. Tepić Ibrahim. Sarajevo 01. EJ 5. Sarajevo 1994. “Monumenta Cartographica Jugoslaviae II.). (2 puta odštampana ista stranica.. Nikšić 1995. Pelješki zbornik 2. 73-190. Demografske slike Sarajlija (od 1463. Saobraćaj. Tepić Ibrahim. JLZ. “The Times atlas of European history. Boka 13-14. 173-174.. Stonski rat u XIV stoljeću (1333-1339). Šunjić Marko. 194-195. Terzić F. (Oda- . Prijepolje 1997. Tihić Smail. 206. Tomović Gordana..). jula 1997. Šobajić Petar. Zagreb 1986. 155. 11. Knowledge. Vojna biblioteka 2. Terzić Slavenko.. Chris Scarre. Andràs Berznay)”. Zločini nad Bošnjacima u Srebrenici za vrijeme agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu 1991. 1947. Oslobo enje 49/15696. Nikšić (reprint izdanja iz 1939.. Armija RBIH.. Press centar. Sutorina i bosansko primorje poslije 1463. Tihić Smail. Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i me unarodnog prava. Tihić Smail. Split 1980. maj 1996). Sarajevo 1998. 1940.. “Hakija ozić. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 1941. Fojnica (Kulturno-historijski spomenici).-1995.. Mileševski zapisi 2 (1996). Herceg-Novi 1982. 2. Rosamond McKittvak.. EJ 4. Zagreb 1988. JLZ. O toponimu Herceg-Novi. 1948. Jeremy Black. 1942.. 1938. 19-27. 1950. 2. održanog u Sarajevu. Sarajevo 1996.. Šundrica Zdravko. (Mark Almond. Osvrt na historijski razvoj i tragediju Srebrenice. Tomanović Vaso. oktobra 1963. Times Books. 12. Šuica Marko. do 1991. 1945. 1944.. Feljton: Tešanjskih 530 godina (1): (1) (Sjedište banova i vojvoda). Vlastito izdanje. 1992. 1946. 1943. 750-751.03. "Neum i bosansko primorje". 645-648. izdanje. godine)”. 1949. Tešanj 1998. godine). Sarajevo (Enciklopedija Jugoslavije).. izdanje. Srednjovekovne karte”. Knjiga 1”. autor nije imenovan). 2. godine.

Župa. Srednjovjekovna župa Trebinje (istorijsko-geografsko-topografski osvrt). 1955. g.. Veselin Masleša. Sarajevo 1991. Trg Drijeva u srednjem vijeku. SSDSV 14. Mostar 1997. IZ 9. Sarajevo 1990. Tomović Gordana. Breznica. SANU. Sarajevo 1987.. Prijepolje 1992. 42-49. 143-145. Beograd 1996. 1952.) 1958.. Sarajevo 1988.. 1994. SANU. GDI BiH 39. 1962a. Beograd 1988. Mostar 1982. Beograd 1994. 1953. Beograd 1991. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. “Evropa i Srbi” (Me unarodni naučni skup 13-15. Knjiga 20. Beograd 1999. 1961. (* Kovačević-Kojić Desanka. Hercegovina 2.. 65-101. . Galerija 70.. Motrišta 4. Srbija na starim geografskim kartama od antike do kraja XVI veka. Zašto Bobovac?. 69-76. Istorijski institut. ZČ 44/4. 111-112. IG 1-2. Ljubljana 1989. 195-199. Voje Ignacij. 27.g. Ćošković Pejo. Prilozi XXIV/25-26. decembra 1995). 1957. Tošić uro. Bobovac I/1... HKD Napredak. Rana prošlost Travunije. Sarajevo 1987.) 1960.. Srednja Bosna 1990. Topić Željko. 1951.. Tošić uro.. Vareš 1995. Milaković Dragi. Korijeni u ‘krštenoj Srbiji’. 33-64. Kalendar Prosvjeta za 1992.192 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978..04. (* Nikić Andrija. Banja Luka 1988. Župa Crna Stena. Istorijski institut SANU Beograd-Pravoslavna reč Novi Sad. Tomović Gordana.).. 326. Trebinjski kraj u sklopu nemanjićke Srbije. SANU. Biblioteka Kulturno naslje e. 176.. Tošić uro. brao i priredio Gavro Škrivanić).-1996. 245-247. 21-52.. Donji tok Neretve u srednjem vijeku.. Prilozi XXII/23. “Srbija i susedne zemlje na starim geografskim kartama”.-2000. Naš svijet XXIII/261-262.. 1962. Tošić uro. 14-16. Topić Mato.. Sarajevo 1987. 639-641.. 103-117. 189-198. Beograd 1979. Posebna izdanja. Priština 1989. 1959. Xp Žepče. Zbornik radova FF 18-19. 1956. Tošić uro. Zbornik radova 13. Tomović Gordana. Rijeka 1997. Srpske zemlje u evropskoj kartografiji do kraja XV veka. Tomović Gordana. Knowledge. 2. Sarajevo 1998. BF VI/9.... Glasnik Zavičajnog muzeja 1. 227-229. Ivanković Željko.. Istorijski institut. 45-78. 1954. Ćuk Ruža. Nikić Andrija. s posebnim osvrtom na trg Drijeva. 209-218. 195-197. Pljevlja 1999. 346-349. Tomović Gordana. Vojska 12 (Specijalni prilog os 12.. Tošić uro.

Zbornik Zavičajnog muzeja XVI/3. Sarajevo 1983. SANU. Prva linija III/15. Udžuvarlić Halil. Beograd 1999. Glasnik SAD 1. Most XXV/119(30). 24-27. Beograd 1984. Ljiljan 368-369.01. Ograde. Travnik 1980. Kraljevski grad Jajce. Guča Gora.. Tursunović Vahid.) 1964. (Pretisak izdanja iz 1904). Agonija drevnog Jeleča. Pomalo zaboravljeni kutak domovine (Reportaža: Jajce). Istorijski institut.. Sarajevo 13. Imotski 1991. 1974.. 1965. 1966. Sarajevo 19. Trebinjska oblast u srednjem vijeku. Bibliografija historijskih radova o Travniku i okolini. 1998. 1972. Tuzla 1997... Tunguz Blagoje. Tribe William. 1975.1991. 165-217.. (* Kurtović Esad. Most XXVI/125-126 (36-37). Oslobo enje 48/15354.. O značenju arheoloških nalazišta i spomenika na teritoriji srednjeg i donjeg toka Drine u jugoslovenskim i opštim okvirima. Mostar 2000. 1970. Tamo gdje se kovao denarius (Fojnica). 105-107.. 376-387.) 1967. 111. Udžuvarlić Halil. Travnik 1980. BiH na geografskim kartama 1 (Bogatstvo u raznolikosti). 1969. GDI BiH 34. Mostar 1999. 1973. 156-157. 18. 1976. Oslobo enje 55/17823. 27. 12. . O pripadnosti donjeslavonskih županija. Sarajevo 1994. Sarajevo 1983.. Truhelka Ćiro. Knowledge. Beograd 1998. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Sarajevo 2000. Bosnia ars. Sarajevo 1999. 1977. Tošić uro. 307-316. Truhelka Ćiro. Trbuhović Vojislav. Zbornik Zavičajnog muzeja XVI/3. (* Andrić Mijo Ivo. Posebna izdanja 30. Drevni grad zemlje Bosne (Bobovac). 40-41.) 1971. A Walkers guide / Šetajući Sarajevom. Svijet IV/164.. Srebrnik kroz historiju. Imotska krajina. 1968. Tošić uro. MH. 54-55. Uljarević Ante. (bez oznake godine izdanja). Osječki zbornik 18-19. Udovičić Martin..03. Osijek 1987. Tuzlak Nedžib. (* Ekmečić Milorad.. Udovičić Martin. 303.Topografija 193 1963. 463. Sarajevo.... 93. Udžuvarlić Halil.

1992. Monografija Počitelja. Sarajevo 1978. Zagreb 1980. 129-140. Počitelj u srednjem vijeku. Sarajevo 28. Vego Marko. Naš svijet 166. Iz historije srednjovjekovne Bosne i Hercegovine”. Sarajevo 1978. 1993. Feljton: Neum – Klek u srednjem vijeku (1-2): (1) Sloboda XXXVI/34. Vego Marko. 130-139.. Vego Marko.. .. i 14/2000. 1987.) 1979. JLZ.07. 11.. Sarajevo 1979. Mostar 1980. Prilog poznavanju srednjovjekovnih gradova hercega Stjepana Vukčića Kosače. 13.. “Vrhbosna/Sarajevo kroz stoljeća. Uredništvo. Kultna mjesta u topografiji stare Hercegovine u srednjem vijeku.. (2) Sloboda XXXVI/35.. Bileća u srednjem vijeku. Kako je postalo Sarajevo.-2000. 1990. Historijska karta srednjovjekovne Bosne. 6-7. "Urbano biće Bosne i Hercegovine". Vego Marko. IA MI BiH. Vego Marko... Balcanoslavica 8. Ein Beitrage zur Kenntnis der Mittelalterlichen Burgen des Herzogs Stjepan Vukčić Kosača. Vego Marko. 13/1999. 47-69. Naš svijet 152. Sarajevo 1978. 7-10. Naš svijet XII/175. 153. Počitelj 1979. Sarajevo 1978. 492-494. Institut za istoriju-Me unarodni centar za mir. MH. Vrhbosna/Sarajevo kroz stoljeća. 1985. Civitas Vrhbosna (Postavljanje problema i rasprava). Vego Marko. Okrugli sto ‘Tragom bosanskohercegovačke prošlosti – o urbanom biću BiH’. antici. Svjetlost. Sarajevo 1978. 1991. Mostar 1980. Šabac 1982. srednjem veku i u tursko doba. 1978. Počitelj u srednjem vijeku. 1986. “Marko Vego. 1983. 2. 1996. Uredništvo. 222.. Vrhbosna/Sarajevo kroz stoljeća. Separat Hrvatske misli 11/12.. Mostar u srednjem vijeku. Naš svijet 164. Zagreb 1978. HM III/11-12. Starine JAZU 57.”. Vego Marko. 434-451. 1982. Vego Marko. Konjic u srednjem vijeku.. Banja Luka (Istorija). EJ 1. Vego Marko. Sarajevo 2000.. Sarajevo 1999. Svjetlost. Prilep 1979. Vasić Milan. Vasiljević M. (zidna karta).. Most VII/28-29. 93-110. 1984. Podrinje u praistoriji. Oslobo enje 53/17290.194 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Vego Marko. Sarajevo 1996. 1989. (* Nilević Boris. 912. Podrinjsko-kolubarski region. izdanje. Mostar 1980. 1994. 13. Sarajevo 1980.. 1981. Vego Marko. 1988. 1980.

24-25. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. (1) Sloboda XXXVI/36. SANU. Prijevor kod Herceg Novog (1427-1997): 500 godina pominjanja. Prlender Ivica.. Radovi 24. Mileševski zapisi 2 (1996). Visoko 1984. stoljeću. Vego Marko. 136. Krzović Ibrahim.. (KUN V/111). Granica. 279-280. Beograd 1997. Pelješka naselja u 14. (Prošlost i porijeklo stanovništva). 422-426.. Biblioteka Hronike sela 70. 32-34. NEV XXXIII/1-2. Zavod za povijesne znanosti JAZU u Dubrovniku. 248. 1985. IA MI BiH 17. Istorijski institut. Čitluk 1981. Neretvanske župe. Brković Milko. 8. Selo Hisardžik u prošlosti i sadašnjosti. Flash Agency Vitez.) 1997..08.. 1983. Sarajevo 06. Vitez 2000. Vlahović N. Beograd 1995. Zbornik radova 12. Zagreb 1978-1979.. Oslobo enje 42/13244. 12. Livno u srednjem vijeku. 2003. 202.. 7... Vojinović Mileta. (* Hadžijahić Muhamed. 477.. (3) Sloboda XXXVI/38. Vego Marko. Zagreb 1989. (2) Sloboda XXXVI/37. Veruović Milorad. Prijepolje 1997. 1998. “Volim Vitez/I love Vitez“. 2004. "Visoko i okolina kroz historiju 1"... 2007. 227-237. Vitez 1998. Veselinović Andrija. Beograd 1999. Oslobo enje 40/12620. 129-131. PljevljaBeograd 1993. Granica izme u Srbije i Bosne u XV veku. Veselinović Andrija..) 2003a.. Vego Marko.. 5. (Drugo izmjenjeno i dopunjeno izdanje. DH 29.. Prijepolje 1981. Historija Brotnja od najstarijih vremena do 1878.) (Dvojezično). 200-202. 1996. Vrčić Vjeko. SANU. (* Lučić Josip. Zagreb 1991. Vlahović Petar.. Vego Marko. "Bosna i Hercegovina od srednjeg veka do novijeg vremena". Vekarić Nenad. 325. Most XXII/94 (5). (4) Sloboda XXXVI/39. Rizvanbegović Izet... 210.) . (* Šunjić Marko. Odjek XXXVIII/9.. Mostar 1980.. (* Vidović Martin. Metković 1974. 7. HZ 3132. Sarajevo 10. 2002. 87-100.. Radovi Zavoda 32. Pljevaljski kraj. 2005. 12. 2006. Knowledge. Počitelj u srednjem vijeku. 1999. SSDSV 8 (1980). 161-172. Sarajevo 1985. Zadar 1990. Prijepoljski kraj u istoriji i tradiciji. Feljton (1-4): Gacko u srednjem vijeku. Mostar 1980.05. 179-180. Mostar 1980. SO Visoko. 39 + 15. Sarajevo 1981. godine.Topografija 195 1995. Jovo... Monografije 8. 2001. Mostar 1996. 183-195.) 2000. Mostar 1980.. Dubrovnik 1989. Odbor za proučavanje sela – Kulturno prosvetna zajednica Republike Srbije. Sarajevo 1983.

Vrčić Vjeko. 2011. 13/1999. 90-91. Antroponimi (patronimici) u nomenklaturi naziva voda u lijevom slivu Drine. Antropografska i etnološka ispitivanja. CUS XV/1. Mitić Ilija. Skopje 1980. Barjaktarović Mirko. Jovan. Stuttgart 1995. Vukić Mario. Sarajevo 1993. JF 39.) 2016. 38. GP 28-29. Sarajevo 1986.. ANU BiH..196 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. GEM 45. I dio. 2008. Split 1980. Pujić S. Vukić Mario. Uskoro fotomonografija Hercegovine.. Hidronimi (imena voda) u lijevom slivu Drine. Balcanica 12. Mostar 1981. 2015. (* Trifunovski F.. 2018.-2000. 280-283. Povijesni prijepori”. MH. Dubrovnik 1982. Književni jezik VIII/4.”. Jajce. Sarajevo 1982. Mostar 1996. Župe Imotske krajine. 2010. Stećak I/10. Hercegovina 2 (10). 476 + ilustracije (47 slika). Vtora jugoslovenska onomastička konferencija (Skopje... Zelenika An elko.. 320. Gabela na Neretvi u doba Turaka. Povijesne karte BiH i Hrvatska (Izložba). 61-76. 2014. 139-140. 389-425. Ljiljan VII/299. MANU. Odjeljenje društvenih nauka 32. Vujačić Dragomir. Godina 42. Der große Bildatlas der Weltgeschichte.. Sarajevo 1979.) 2009.) 2013. 139-149. 60-64. 2020. 203-204.. Bihać je ključ Bosne (dani europskog naslje a).. Macan Trpimir. Zelenika An elko. 227. Sarajevo 1994.. 2017. 240. Unipert-Verlag. 280. 6-9 oktomvri 1977)... Sloboda XXXVII/6. Kalendar Napredak za 1994. SANU.. Beograd 1981. Konavli. Zilahić Almir. Vujačić Dragomir. (* Peco Asim. 65-69. Zentner Christian. Odeljenje društvenih nauka 85. Anali 19-20. Djela 58. Beograd 1980. Macan Trpimir. 2012. Imotski 1978. Sarajevo 1983. 47 . Marulić XV/3. Knjiga 6. Sarajevo 1998.. 640. Vukmanović Jovan. 484485. 2019.. Posebna izdanja 527. Sarajevo 2000. 7. Zapisi iz starije prošlosti Mostara i okolice.. (* Kusić Ante. “Trpimir Macan. Biblioteka Prošlost i sadašnjost. i 14/2000.. MH. Beograd 1983..... 21-26. Zelenika An elko. Zagreb 1982. Vujačić Dragomir. “Vrhbosna/Sarajevo kroz stoljeća”. Prilog proučavanju starijih slojeva slovenske toponimije u Bosni. Beograd 1981. Separat Hrvatske misli 11/12. Ogranak Dubrovnik. 279-283. Dubrovnik 1992. Radio Sa XII/43.

. PFB II/3. Zbornik Zavičajnog muzeja 4. Žeravica Lidija. Ljubljana 1987.. . Beograd 1982.. nauke. Zloković Maksim. 183-217. Živković Pavo. 142-144. Sarajevo”. Plehan u slici i riječi. Svjedočanstvo Starkamena. Škaf(v) – nepoznanica koja polako otkriva lice. Općina Ilidža. Zolota Esad. Pregled historije Brčkog i okoline od najstarijih vremena do austrougarske okupacije. Dopunska nastava)”. Bilten FTS XVII/2.. godina četvrta. 2025a. 2025b... 2028. Modriča 1986... Odbor za monografiju “Modriča i okolina kroz istoriju”. “Uzeir Bavčić. Tuzla 1984. 19-71. kulture i sporta. “Stolac u povijesti i kulturi Hrvata”. Živković Pavo. FBiH. 97-111.. 2031.poprište značajnih historijskih doga aja u XIV. 2027. 98-100. HKD Napredak Podružnica Vitez. Ministarstvo obrazovanja. 35-72.. Tuzla 1985. (* Ivanković Ante. Sarajevo 1989. Stolac i stolački kraj (Pregled povijesti na osnovu kartografije). Općina Stolac. HercegNovi 1984. Boka 15-16. Prilozi za istoriju hercegnovskog kraja.. Zirdum Anto. “Boka – izbor radova”. 2032. 129. AP 26. 5 i 6 razred osnovne škole. Zloković Maksim. Javna ustanova kulture ‘Herceg-fest’Herceg-Novi 1998./1990. Travnik 1991. 2024. 191-200.. Travnik – Stari grad. Sarajevo 1997.Topografija 197 2021. Humski zbornik 4. Kulturna i društvena historija Bosne i Hercegovine (4. Modriča sa okolinom u srednjem vijeku.. 2030. Ilidža. Sarajevo 2000. Enver Imamović. “Modriča sa okolinom u prošlosti”. 285. 275-287. stoljeću. AP 23. Zirdum Andrija – Karamatić Marko – Jarak Vjeko-Božo. i XV. Moderna vremena Zagreb. Usora i Soli .. 11-54. Gradac kod Hadžića – srednjovjekovni grad i nekropola. Zirdum Anto. Prilog za arheološku kartu Turbeta. 2025. Grafocolor Zagreb. Vitez 1998. Zagreb –Stolac 1999. Viteški kalendar. Slavoznak. 82-83. 33. Članci i gra a 15. Žeravica Zdenko. Stećak IV/46. Geografija. 2029. Orhan Zupčević. Sarajevo 1996. Žeravica Zdenko. 23-42. Zupčević Orhan. “Ilidža. “Brčko i okolina u radničkom pokretu i NOB-i”. BiH. 2023. Zlatar Behija. Plehan 1987. Slovenska župa Dračevica. Selma Ferović. 2026. 33-45.) 2022. Živković Pavo.

Hrvatska u doba kralja Tomislava (stručni saradnik Agnesa Szabo). Goražde (430).. Zahumlje (Humska zemlja) (652). Usore i Soli. Općina Orašje kroz historiju. Živković Pavo. Blagaj (207). Studije iz povijesti Bosanske Posavine. Podružnica Osijek. “Kakanj. “Pavo Živković. HKD Napredak. Živković Pavo. Osijek 2000. Usore i Soli”. Zvornik (655-656). Pregled historije Brčkog i okoline od najstarijih vremena do 1918. obljetnice obnove župe (1889-1989)”. “Mala enciklopedija Prosveta.. “Župa Tihaljina (U povodu 100.. Usore i Soli”. “Pavo Živković.. Studije iz povijesti Bosanske Posavine. (zidna karta. Duvno 1989.. 2038. 185-221. Prilog historiji Bosanske Posavine. Podružnica Osijek. Glamoč (417). 3 izdanje. Podružnica Osijek. . Podružnica Osijek. “Pavo Živković. 2043. Osijek 2000.. Zagreb 1978. “Pomorski leksikon (A-Ž)”.. HKD Napredak. Zagreb 1996. Knjiga 28. Ključ (422). Prosveta. Podružnica Osijek. Studije iz povijesti Bosanske Posavine. 2036. Osijek 2000. Zadrugar. Monografija”. JLZ Miroslav Krleža. 2042. Zagreb 1990.. Doboj..198 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Opšta enciklopedija. Živković Pavo. 2034. Dobrun (525). Žepče (626).. Vrhbosna (374). 329. “Sto godina proizvodnje duhana u srednjoj bosanskoj Posavini /”Bosanac” 1888-1988/”. HKD Napredak. Osijek 2000. (Fototipsko preštampano izdanje 1980). 1 (A-J)”. Dobor (523).. Gabela (382). Živković Pavo.. Busovača (281). 2037. Studije iz povijesti Bosanske Posavine. 74-99. Živković Pavo. . Beograd 1978. mjerilo 1:500 000).. 2032a. Kratak pregled istorije općine Orašja. HKD Napredak.. 6 (nepaginiranih) + 361. godine. “Pavo Živković. Bobovac (213). 4 (Iz-Kzy)”.. 2041. Knjižnica Svete baštine. Bihać (205). kakanj 1987. 2040.. . Banja Luka (153-154). Avtovac (11). Konavle (499-500). Usore i Soli”. 2035. Živković Pavo. Jadransko more (307).. 1-27. Zenica (662). 100-184. Sarajevo 1989.. Zvečaj (655).. Jajce (27). Jajce (749-750). . Modriča sa okolinom u srednjem vijeku. HKD Napredak. godine. JLZ. 9-31. Visoko (349). Područje Kaknja od najstarijih vremena do austrougarske okupacije 1878. Istorijski arhiv Sarajevo-Komisija za istoriju OK SK BiH Kakanj. Studije iz povijesti Bosanske Posavine. Cavtat (126).. Žrnovnica (633). 2039. . Osijek 2000..-2000. Usore i Soli”. Živković Pavo. “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda. 9-30. 2033. Bileća (199).

Sarajevo 1994. Nezavisni list Muslimana Bosne i Hercegovine u iseljeništvu 1960-1967. 2053.. Visoko (537). Srebrenik (633-634). 3 izdanje. 2050. Sarajevo 01. Počitelj (893). Foča (521).. ‘Mali leksikon’. 6 (Nih-Ras)”. Ključ 1 (261). Zvornik (723). Travnik (278)... Tešanj (384). Krijesnica VI/16-17.. mart 1997. Mileševac (556). godine). 2051. . Od arhivske vijesti do modernog dobra (20. 71-73.. Tešanj (193). Stamaco (Zürich).. Post Scriptum 1.07. London 1984. Prosveta.. 2045. Zagreb 1981. Naša riječ 42/2845. 24-25. Nevesinje (636). JLZ. Mostar (589).. 1. Oslobo enje 39/12217. 2 (K-P)”. JLZ..Topografija 199 2044.. . Bihać 2000. 3 (R-Š)”. . “Bosanski pogledi. Nezavisni list Muslimana Bosne i Hercegovine u iseljeništvu 1960-1967... Vranduk (590). Ostrožac (238). “Mala enciklopedija Prosveta. Opšta enciklopedija. Fojnica 1 (514). 8... “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda.. Žepče (732). Zagreb 1979.. 2047.. Zagreb 1982. 5 (L-Nigh)”. 41-43. 2052. Sarajevo (154). 61. Vrhbosna (594). Livno (151-152).. 1982.. Trilj (294). Kako je Zenica izgledala nekada.. Vranduk pod zaštitom UNESC-a. Ludmer (183).. Karavanskom stazom (Sela izme u Trebinja i Dubrovnika pominju se i u 13. Srebrenica (287). JLZ. . Prosveta. . Lašva (40).. “Bosanski pogledi. mart 1436-20.. Opšta enciklopedija.. 2046. “Mala enciklopedija Prosveta. Zenica 1999. Nevesinje (734). “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda. “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda.. 7 (Raš-Szy)”. . Zenica 1997. Župa (756).. Pljevlja (474). Počitelj. . (Pretisak)”. Počitelj (476). Trebinje (279)... Zenica (694).. Beograd 1978. (Fototipsko preštampano izdanje 1980).. Rama 2 (27).. Lisičići (141). a kako izgleda sada. Zagreb 1980. Sarajevo (286-287). 2056.. Stamaco (Zürich). 8 (Š-Žva)”. 2048. .. . . Mileševa (478).. Livno (405). vijeku)... Zahumlje (662). Beograd 1978. (Fototipsko preštampano izdanje 1980).. “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda. Ripač (135). 3 izdanje.. VI + 943. . 362. Temelj odbrane Bosne (Stari bosanski gradovi). .... (Pretisak)”.. 2054. Velika Kladuša (481). Srebrenica (633). . . Prva linija III/19.. JLZ. 2049. 2055. Konavli (285).. London 1984.. Sedam stotina godina Bihaća...

.

DRUŠTVO .4.

.

Aličić Ahmed. Alispahić Zehra. Humsko kneštvo. 48-52. 87-91..”. Bosna.. (* Vasilj Stanko. 2059. Zov iskona. Bobovac IV/37. Visoko. Mostar .. Papers in Slavic Philology 3. 2062. 96 + 1 rodoslovna tablica. Sarajevo 1990. Preporod XXVI/578. (* Jelić Čedomir. .) 2060. 7-13. 38-39. Joel M. POF 41. 67-73..Zagreb 1996. Ann Arbor 1982.. Ehrich. Smajlović. Radmila Fabijanić-Filipović. “ABC Muslimana (Priredili Atif Purivatra i Muhamed Hadžijahić)”. Ahić Tarik.. izdanje. 4-5. “Ajvatovica ‘95”. Selected Wirting of Milenko S. Filipović (Edited by Eugene A. Albert B. 15. Naša ognjišta VIII/43. Duvno 1978. Motrišta 12. Zagreb 1977. 2065. 2. Muftijstvo Travnik. Visoko 1998. 189. Izme u povijesti i politike ili Ceterum censeo Bosniam partiendam esse. Beograd 1987. Sarajevo 1998. i 12. Vareš 1998.. Lord)”. 8. Ziral-Naša djeca. Širenje islama u Hercegovini. IČ 33 (1986). Didaktički putokazi I/2. Prosopografske crtice o Hrvatinićima i Kosačama. Robert S. privredno-kulturni informator”. Halpern.. 2063. kolovoza 1995.) 2064. “Ljubuški kraj. Sarajevo 1998. Sarajevo 1996. University of Michigan. Hammel.. “Among the People. Berić Damir.. 26-39. Ančić Mladen. 129-142. 73-106. Zenica 1995. Hrvatski narodni običaji u Hercegovini. 2069. 7. Alilović Ivan. Ančić Mladen.. Sarajevo 1998. Alaupović Vladimir. “Širenje islama i islamska kultura u bosanskom ejaletu”. Prusac 1995. Ugarsko-hrvatsko-turski kondominij.Društvo 203 2057.. Ančić Mladen. Native Yugoslav Ethnography. Tri Bosne. Mostar 1999. 2067. HM II/6.. Ančić Mladen. Sarajevo 1991. Knjiga 1... Ljiljan VII/301. ljudi i vrijeme. Osam stoljeća Univerziteta u Visokom. Alibašić Avdija. (* Ramčić Aida. Muslimanska biblioteka. 2070. Šest stoljeća Alaupovića. Sarajevo 1998. Stećak V/57. 2068. ‘Bošnjaci su prvi me u muslimanskim narodima ušli u proces demografske tranzicije’ (Demografska putanja Bošnjaka). HKD Napredak Podružnica Kiseljak. 2066. 2058. XX + 295. Ančić Mladen.) 2061... “Visoko kroz povijest. Kiseljak 1997. Zbornik Znanstvenog simpozija održanog u Ljubuškom 11. Domovina VII/61. 37-56.

PanLiber. Biblioteka Ključanin. 2077. Motrišta 8. 2080.. IA MI BiH 19. GZM (A) 38. Sarajevo 1998. 2081. “Senad Halilović. Zagreb 1999.. Zagreb 1984. Beograd 1996. Biblioteka Bosanski krug. 2084. Tribunia 7. 77-85. 487-493... An elić Pavao. 2071. An elić Pavao. Pogled na neke od podataka u dva niza povijesnih svjedočanstava o popisima stanovnika i dobara u Slavoniji i Bosni. dopunjeno i izmijenjeno izdanje. 2075.. An elić Pavao. Mesnovići. 2073. Bosanska kraljica Doroteja Gorjanska. 2079. Biblioteka Bosanski krug. 149156. Masnovići. Drugo. Tko je pogriješio u Bosni. An elić Tomislav. Sarajevo 1983. Mostar 1998. 456. 79-89. Krišto Jure..-2000. 2078. 128. Funkcija tepčije u srednjovjekovnoj bosanskoj državi. Anonim. 2083.. Radio Sa IX/31. Sarajevo 2000. Ančić Mladen. Anonim. An elić Pavao.. 161-171. Anonim. Odgovor na “Bačvaninovu” poslanicu. Svačije poštujemo a svojim se dičimo (pretisak iz 1891).) 2072. BF VIII/13. 549-562. Sarajevo 1991. 95-98. Bosanski jezik”.... Mostar 1979. “Senad Halilović. Osijek-Zagreb-Split 1999. . Baština.. Bosanski jezik”. (* Krišto Jure. “Senad Halilović. etničkoj istoriji i etničkom identitetu stanovništva Srbije i Crne Gore. HM IV/17.. 2074. An elić Pavao. Trebinje 1983.204 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Sarajevo 1991... Dijaci u srednjovjekovnoj Bosni i Humu. 130-135. 134-143. Andrejić Ljubomir. Dijaci u srednjovjekovnoj Bosni i Humu. Sarajevo 2000. An elić Tomislav. 81-100. 64-67. bajagi iz bosanske Krajine (sic) (pretisak iz 1892). 149-156. Babanjići humska i bosanska vlastela. Povelja kralja Dabiše Čubranovićima i velikaški rodovi Hlivnjana. Radovi 17. ČSP XXXI/3. Mostar 1982. 133-143. 641-645. 2076. Sarajevo 1983. Hercegovina 2. Svačije poštujemo a svojim se dičimo (pretisak iz 1891). Biblioteka Ključanin. Most VI/24.. Dijaci u službi srednjovjekovnih bosanskih feudalaca. 2082. Vladarski i vlastelinski dvorovi u srednjovjekovnoj bosanskoj državi (Priredio i bilješkama popratio Tonči Grbelja). Andrić Jasna. An elić Tomislav. Bosanski jezik”. Sarajevo 1980. Prilog bibliografiji o etnogenezi.

Mostar 1989. Studi di storia secoli XIV-XIX. Katarina Kosača. 385-527. Oslobo enje 54/17563. Bologna 1996. Balkanološki institut. 194 + 22 table. 2089.. Beograd 1982. Diplomatska služba u srednjovjekovnoj Bosni. Babić Anto – Tošić uro. SANU. Mostar 1996. Anselmi Sergio. 360363.) 2096. JLZ. Oslobo enje 53/17301. 21-83. 2095. 115. GEM 47. Babić Anto. Babić Anto.. Politička kultura (Diplomatska služba u srednjovjekovnoj Bosni.. EJ 3. Babić Anto. Obredi i običaji balkanskih stočara. Sarajevo 1996. Dvorske službe (Bosna i Hercegovina).. izdanje. Odjeljenje društvenih nauka 17. 1997. Beograd 1985-1986. 2097. izdanje. “Senad Halilović. bajagi iz bosanske Krajine (sic) (pretisak iz 1892). Storie di Adriatico”. Društvo i privreda srednjovjekovne Bosne”. 14. Josip.. .04. “Prilozi za istoriju Bosne i Hercegovine I. (* Frejdenberg Maren.. Sarajevo 1995. 179-188. 710-711.. 2087. 453.. 497-498. Lucia de partibus Sclavoniae... Zagreb 1986. Posebna izdanja 16.. Bologna 1996. Most XXII/3 (92). Gra a za bibliografiju radova o običajnom pravu jugoslovenskih naroda 1843-1985. 125-127. Antonijević Dragoslav. Feudalizam u jugoslavenskim (jugoslovenskim) zemljama. Arnautović Esad. Karakteristike islama u Bosni i Hercegovini. Ancona 1991.) 2088. Baština. Dubrovnik 1998. Društvo srednjovjekovne bosanske države. Zagreb 1984. Sarajevo 27. 1996. dopunjeno i izmijenjeno izdanje. (* Nilević Boris. Puchner W. 2090. Biblioteka Memoria Bosniaca.. Beograd 1983. Anselmi Sergio. (KUN) 14.. ANU BIH. Balcanica 16-17. Il Mulino.).Društvo 205 2085. 2094. Il Mulino. München 1984. Anselmi Sergio. Sarajevo 1998. Babić Anto. 2092. Sarajevo 1995. 2093. Me unarodni centar za mir. Antilović O.. 26-27. Stećak III/34. Sarajevo 08. Südostforschungen 43. Odgovor na “Bačvaninovu” poslanicu. (Bosna i Hercegovina). EJ 4. Drugo. Me unarodni centar za mir. Anonim.) 2091. Storie di Adriatico. “Sergio Anselmi.. Vujanović Vojislav. Sarajevo 1987. (* Kostić Petar. 11.08. Anali 36. JLZ. Posebna izdanja 79. 246-247. Adriatico... 2. 2086. Bosanski jezik”. Aranitović Dobrilo. Fragment iz knjige. Crkva na kamenu X/106. 2.

” Zbornik referata sa Osnivačke skupštine Matice Bošnjaka. (7) (Jedinstvena u istoriji svijeta). Matica Bošnjaka. 12. Sarajevo 26.206 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Magistri medicine srednjovjekovnog Dubrovnika (14.) 2105. Miović-Perić Vesna. 34-35. 2101. stoljeće). bošnjaštvo i bosanski jezik. 2098. Ogranak MH u Zadru. Sarajevo 1998. Medicinska naklada. 1991. 125. 1991.10. E. “Crtajte granice ne precrtajte ljude”. (2) (Kako su ratovi trošili Bošnjake). 26-27.). Oslobo enje 48/15573. Sarajevo-Bol 1995. Zbornik radova u povodu imenovanja vrhbosanskog nadbiskupa Vinka Puljića kardinalom. Bosanska paradigma (Fra An eo Zvizdović 1498. 2109. Badrov Zlatko. Bošnjak: katolik. Bačić Stanko. Graz-Wien-Köln 1980. Zürich 1994. Bosanska paradigma (Fra An eo Zvizdović 1498.. 190-191....-1998. Svijet I/31. Nikodima Milaša. DH 29.. 461474.. 160. O najranijim medicinskim vezama Dubrovnika s Bosnom. Hrvati Bosne i Hercegovine u svjetlu povijesnih prijelomnica i statistike. Sarajevo 1989. Stazama medicine starog Dubrovnika. (* Čoralić Lovorka. 24. 222-234.. 2100. 209-210. Svijet III/127.-1998. Sarajevo 29. Renaissance des Islams. 2099. Zagreb 1998..) 2107.. Babić Mehmed. Sarajevo 1996.. Biblioteka Posebna izdanja. Babić Mile. Sarajevo 07.-2000. Zadar 1998. 19. 2102. 1996.. 10. Sarajevo 1999. Babić Mile. Bačić Jurica. Sarajevo 28. HM II/7-8.. 2104. 67-70. There Was No Orthodox Religion in Medieval Bosnia – The Orthodox Religion Was introduced in Bosnia by the Turks in the 15th Century. Zagreb 1993. Babić Marko. 590-591...). Bez sluha za istoriju. Rijeka 1988. Babić Marko. 169-170. 51-54. Oslobo enje 48/15575. Bačić Jurica. Enciclopedia Moderna XIV/3 (43). Oslobo enje 53/17361..10.. Die Moslems in Bosnien. 151-153. 2105a. 12. “Bosna. (8) (Nestanak Bosanskog kraljevstva). Oslobo enje 48/15576. (* Petrović Rade. Feljton (1-2): (1) (Predosjećaj prošlosti). Svijet I/32.. Sarajevo 1996. 2106. 2108. CCP XXII/42. musliman ili pravoslavan (Prilog razjašnjenju pojma nacije i drugog).10. Anali 27. Osvrt na knjigu Pravoslavna Dalmacija. Zagreb 1989. i 15. Bilten FTS XXVI/1. SV 7. Feljton: Istorijsko-kulturološka fenomenologija Bosne (6-8): (6) (Granično mjesto svjetova). Grbelja Tonči.10. Bačić Jurica.. Dubrovnik 1989. Sarajevo 1998. Babić Mirko. . Zagreb 1997. Biblioteka Dokumenti. Pregled LXXIX/6-7. Balić Smail. Bakšić Hamza. 2103. 1991.

(* Prcela Frano. Bosna u egzilu 1945-1992. Adria 1986. Nezavisni list Muslimana Bosne i Hercegovine u iseljeništvu 1960-1967. (* Maslak Nijazija. rasprave. Stamaco (Zürich).. Bosna u egzilu 1945-1992. rasprave... “Bosanski pogledi. Biblioteka Behar. Bosanski Muslimani. Kabes III/20. Podunavski muslimani srednjeg vijeka. rasprave. 40. Članci. Zagreb 1995. Preporod. 239. Balić Smail. 2118. Balić Smail. Most XXIII/98 (9). Biblioteka Behar.. Balić Smail. 527. “Bosanski pogledi. Zagreb 1994. 2112. razgovori. Böhlau Verlag. Članci. Bihać 1996. 39-41. (Pretisak)”. “Smail Balić. Ko smo?. Das unbekannte Bosnien. Podunavski muslimani srednjega vijeka. London 1984. 66-70.. Članci. Balić Smail. Rasprava o Muslimanima u Jugoslaviji na arapskom jeziku. Nezavisni list Muslimana Bosne i Hercegovine u iseljeništvu 1960-1967. Zagreb 1995. London 1984. Doprinos južnih Slavena islamskoj kulturi. Stamaco (Zürich).. 169-171. CCP XIX/36. Bosanski muslimani. rasprave. 184. . 2113. Zagreb 1995. Zagreb 1995.. Biblioteka Behar. 23-25.) 2115. “Smail Balić. 186-188. 13. Stamaco (Zürich)..) 2117. Preporod. Preporod. Preporod.. 27-29. (* Prcela Frano. Članci. razgovori”. “Smail Balić. 103-104. Köln-Wien 1992. 2116. London 1984. 37-44.. “Bosanski pogledi.. Biblioteka Behar. Europas Brücke zur islamischen Welt. “Smail Balić. Zagreb 1995. Bosanski Muslimani. Kölner Veröffentlichungen zur Religionsgeschichte. “Jure Petričević. Na prekretnici”. (Pretisak)”. razgovori”. 2119. Balić Smail. Böhlau Verlag. Bosna u egzilu 1945-1992. Bosanski Muslimani. 16-22. Članci. Mostar 1997. (Pretisak)”. 2121. Balić Smail. Balić Smail. Mostar 1997. Bosna u egzilu 1945-1992.) 2114. 2120. 2122. Köln 1992. Preporod. 2111. Balić Smail. Unsko-sanske novine I/14... Bosna u egzilu 1945-1992. 11-15.. Balić Smail. Nezavisni list Muslimana Bosne i Hercegovine u iseljeništvu 19601967.. Brugg. Band 23. Eine historischzeitgenössiche Skizze. Balić Smail. Bosnien und der deutschsprachige Kulturraum.Društvo 207 2110. CCP XVIII/33. Balić Smail. Balić Smail. razgovori”. Biblioteka Behar. rasprave.. Kakav je islam?. Balić Smail. 9-15. razgovori”. Zagreb 1995.

Taj zagonetni svijet Balkana.)”. Kalendar Svetoga Ante 1996.-2000. Knjiga 6. Bošnjaci i Hercegovci u Turskoj carevini. Biblioteka Posebna izdanja. Bošnjaci i Hercegovci u islamskoj književnosti (Prilog kulturnoj historiji Bosne i Hercegovine). Zadar 1989. o. Barun An elko. Politics. Zadarska revija XXXVIII/5-6.. Banac Ivo. Biblioteka Prošlost i sadašnjost.. 1992. Globus.-1995.-1993. Plava biblioteka.. 2131. Most XXIV/106-107 (17-18).). 178. Origins. (* Nametak Fehim. povijest. Zaboravljeni islam. ČSP XXXI/3.. 240-250. Macan Trpimir.. Republika 3-4. Biblioteka Posebna izdanja. Dubrovnik 1992. Bošnjaci i Hercegovci u islamskoj književnosti (Prilog kulturnoj historiji Bosne i Hercegovine). Rizvanbegović Fahrudin. 22-28. Banac Ivo. Cijena Bosne (Članci.). Islamska misao VIII/92. 108-109.. Sarajevo 1986. Znameniti Hrvati. Oslobo enje 44/13977. politika. Sarajevo 1986. Maroja Marijan. 203-206.”. Sarajevo 1996. Balić Smail. Svjetlost. Ithaca and London. Cijena Bosne (Članci. VKBI. Behar VII/37. 17. 2124. Krišto Jure. “Europa danas d. 1992. Zagreb 1988. 641-645. POF 37. History.. Biblioteka Kulturno naslje e Bosne i Hercegovine. 2125. VKBI. Wien 2000. Cijena Bosne (Članci. Sarajevo 1987. 292-293.) 2129. 45-60.) 2133... 325-452. München 1985. 2123. Bašagić Safvet-beg.) 2127. Mostar 1998. (* Macan Trpimir. “Safvet-beg Bašagić. . 589-592. Krišto Jure. Zagreb 1994. 2132. izjave i javni nastupi. Banac Ivo.. Gesellschaft bosnischer akademiker in Österreich. 1992. 311. Banac Ivo. Zagreb 1988. Banac Ivo.. Safvet-beg Bašagić: Izabrana djela. Svjetlost. Povijesni značaj islama za jugoistočnu Evropu (S posebnim osvrtom na Bosnu).. MH. Bašagić Safvet-beg. izjave i javni nastupi.) 2128. Milić S. Sarajevo 2000. Povijesni značaj islama za jugoistočnu Evropu. Sarajevo 20.208 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 2130. izjave i javni nastupi. Zagreb 1999. 8-13. (Priredio Džemal Ćehajić).-1995. (* Grothausen Klaus Detlev. Livno 1995. Zagreb 1998.. Südostforschungen 44. 487-493. National Question in Yugoslavia. Biblioteka Kulturno naslje e Bosne i Hercegovine.. Ogranak Dubrovnik. Knjiga III.05.. Povijesni prijepori”. 420. Balić Smail. 31... (Preveo s engleskog Josip Šentlija). Nacionalno pitanje u Jugoslaviji. (Priredio Amir Ljubović)”.. BF VIII/13. Mostar 1998. o. 376-377. (* Handžić Izet. Sarajevo 1996. Cijena Bosne.. Porijeklo. 1987. “Ivo Banac. 321. 2126. 452. Balić Smail. Sarajevo 1986.. Knjiga III. Safvet-beg Bašagić: Izabrana djela. “Trpimir Macan. 322. Cornell University Press 1984. Kabes IV/39-40.

(KUN IV/73). Svjetlost. (Pravno povijesne studije). Besarović Vojka. 2137. Sarajevo 1996. Italijani u Bosni i Hercegovini u kasnom srednjem vijeku. 399-406. Reljefi kamenih stolica (Jedinstveni spomenici prava srednjovjekovne Bosne i Hercegovine). “Knjiga sažetaka”. Zagreb 1985. Zagreb 1978. 23. 141-147. Bošnjaci i Hercegovci u Turskoj carevini’. Oslobo enje 39/12373. Sarajevo 1978. Zagreb 1986.. “Safvet-beg Bašagić. Beuc Ivan... 2135. 247-256. Povijest institucija državne vlasti Kraljevine Hrvatske.. Besarović Vojka. Svjetlo riječi IX/96. Stolno mjesto bosanskih vladara. Ahmed-paša Hercegović (335-336). Kraljica patnica (1424-1478).. Sarajevo 1996. ‘Znameniti Hrvati. Bataković Dušan. Batinić Anto. Bošnjaci i Hercegovci u islamskoj književnosti (Prilog kulturnoj historiji Bosne i Hercegovine). 2139. The Serbs of Bosnia and Herzegovina. 2138. 2143. 2145. 2136.12. 2140. "Simpozijum: Vlasi u XV i XVI vijeku". 1982. Sarajevo 1991. Me unarodni forum “Bosna”. Benac Alojz.. Beuc Ivan. Povijest države i prava na području SFRJ. Bavčić Uzeir. Bešlagić Šefik. Ishakpaša Gazi (378-379).. 121-130.dubrovački ljekari u srednjovjekovnoj Bosni. 49-73. 7. Ishak-beg Hrabušić (Kotromanić) (377-378). FPN. O političkom i kulturnom središtu srednjovjekovne bosanske države. Safvet-beg Bašagić: Izabrana djela. Bećirović Fikret. GDI BiH 36. Paris 1996. Biblioteka Kulturno naslje e Bosne i Hercegovine. Knjiga III. Odjeljenje društvenih nauka 22.. Dialogue. Sarajevo 1985. Anali GHB 17-18. 77. Stanovništvo vrbasko-plivskog prostora (demografske karakteristike). 2144.. Sarajevo 1985. Glasnik srca Isusova i Marijina LXIX/11. Bašić Milenko. 2141. Italijani . GP 22. BiH domovina i država. Slavonije i Dalmacije. Bećirović Fikret. Sarajevo 1998.Društvo 209 2134. . 2147. Prilozi XXI/22. Bauer Antun. Pozdravna riječ. Determinante etničke posebnosti bosanskih Muslimana u esejima Ahmeda Muradbegovića. 5. 2146. 2142. History and politics.. Bašagić Safvet-beg. Sarajevo 1983. Sarajevo 1986. “Bosanska srednjovjekovna država i suvremenost (Zbornik radova)”. Bosnian paradigm. Ishak-beg Kraljević (378). Radovi ANU BiH 73. International Conference. (Priredio Amir Ljubović)”. Isa-beg Hranušić (376377). Sarajevo 04. 147.

bošnjaštvo i bosanski jezik. 1990. IGC Borba. 347-357. Zürich 1994. Veselin Masleša. 137-151. Milost (407). (* K. Beograd 1993. Srpske udeone kneževine.. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 2153. Sarajevo 17. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. Nikola. . Beograd 1992. ZRVI 36. 20-31. Ljiljan VI/272.. 368..03.210 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.” Zbornik referata sa Osnivačke skupštine Matice Bošnjaka. "Simpozijum: Vlasi u XV i XVI vijeku". Pogovor. Protovestijar (596-597). Bojanić Dušanka.. Blagojević Miloš. 2155. R. “Bosanski duh”. 2149. Biblioteka Kulturno naslje e.. Beograd 1999. “Srbi u evropskoj civilizaciji”. Ljubljana 1990. PCC Me ugorje. Milosnik (406-407). Blagojević Miloš. “Bosna.. Blagojević Miloš. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”. Sarajevo 1996. (Uredio Milenko Brkić).. Sarajevo 1997. 2148. “Bosna i bošnjaštvo”. Sarajevo 1991. Sarajevo 1983. 2154.) 2158.. Studenci 1995. Istorijski zapisi LXII/3-4. Sarajevo 1998. 358-360. 71 + 1 karta.09. Hrvati uz obalu od Neretve do Bojane. 162. Sarajevo 22. Kaznac (268).. 2151. Ručnici (635-636). O nacionalnom identitetu Srba u srednjem veku. Bjelovučić Z. Bojović R. Čelnik (812-814). 2156. Titograd 1989.. Beograd 1997. “Jevto Dedijer. 12. 61-70. 2157.. Bjelovitić Miloš. Oslobo enje 47/14998. Etnokorijeni bosanskih muslimana (Reagovanja: Feljton – Alija Isaković. 2160. Matica Bošnjaka. “Bosna i Hercegovina ogledalo razuma (izbor članaka i odlomaka)”. “Bosanska srednjovjekovna država i suvremenost (Zbornik radova)”. Hercegovina (Antropogeografske studije)”.. 109. 1997..-2000. Službeni list SRJ. Državna uprava u srpskim srednjovekovnim zemljama. Odbor savjetovanja Bosna i Hercegovina – mogućnosti i perspektive razvoja 3. 45-62. Zamanica (212). 42. Džafić Rizo. 2150. Počeci izučavanja običajnog prava u balkanskim državama. ‘Nacionaliziranje’ Muslimana). Tepčija (728).. Oslobo enje 54/17705. 2152. 21. 149-152. 2151a. 159. Radovi ANU BiH 73. Jovan.. Diskusija. Blagojević Miloš.. Država (165-169). Blagojević Radoslav. (Priredio David Atlagić). Beograd 1997. ‘Karantanija’. 156-158. Knowledge. Odjeljenje društvenih nauka 22. 2159. FPN.

JLZ. Budak Neven.. Etnološka monografija Tešnja (Oko pet stotina otkrivenih predmeta). “Crtajte granice ne precrtajte ljude”. 2174. Bubalo or e. 13. Tuzla 1994. 5-34. Brkić Milenko. PCC Me ugorje. izdanje. 2169. Dobri ljudi (161-162). Brković Savo. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. Doboj 1996. 16. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Islam u Bosni. Oslobo enje 39/12216. .. Robinja (623-625). 2163. Cetinje 1988. Sarajevo-Bol 1995. Brkić R. Sarajevo 30.. Tuzla 1994. SV 7. Služba (676-678). Tuzla 1994. 990. "Simpozijum: Vlasi u XV i XVI vijeku". Zagreb 1984. Biblioteka Arabeska 1. 2171. “Bosanska srednjovjekovna država i suvremenost (Zbornik radova)”. Hikmet VII/77. Knowledge. Zbornik radova u povodu imenovanja vrhbosanskog nadbiskupa Vinka Puljića kardinalom. Tuzla 1994. Burnazović Tufik. 67. Naša ognjišta XXVII/245. (* Janković or e. 2164.06. VKBI. Zagreb 1980. (Uredio Milenko Brkić). Bukvić Kemal.. Otrov (481-483). Bosanski srednjovjekovni pravni izvori za me unarodno pravo.) 2165. 164-166. 54-65. 1982. Centralna redakcija EJ. Književna opština. Banovina (489).. Rob. Cigeljević Ante. 233-236. Etnogenezofobija – prilog kritici velikosrpstva. Predgovor. 2172.. 2162. Sarajevo 1983. 2. 19.Društvo 211 2161. Nešto iz duhovno-historijskog života Foče. 2166. 2173. 172-173. Tomislavgrad 1997. Božić Ivan. Studenci 1995. FPN. 17.. 2167. Beograd 1990. Cerić Mustafa.. Čeljadin (814-815). Hrvatski glasnik II/26. Dobojske novine II/17. Feljton: Povijest tuzlanskih Hrvata (1-3): (1) (Na istoku katoličanstva). Proslava blažene Katarine Kotromanić u Kreševu.. Beograd 1999. Radovi 17. Radovi ANU BiH 73. Glasnik SAD 6. Diskusija. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”. (3) (Hrvatsko Podrinje). Pregled literature i objavljenih izvora o problemu serva i famula u srednjovjekovnim društvima na istočnom Jadranu. Feljton (1): (1) (Tko su i odakle potječu Muslimani u Hrvatskoj). (2) (Dolazak i pokrštavanje Hrvata). Sarajevo 1994. Budimlija Abdulah. 2168.. EJ 1. 12. Odjeljenje društvenih nauka 22. Sarajevo 1996.. Hrvatski glasnik II/27... Ahmed-paša Hercegović (44). Oslobo enici (477-478). 174. Hrvatski glasnik II/25.. Buljan Stjepan. 2170. 9-13..

2180.) . 195-252. “Čovjek uzoritosti.. Tribina 36. 159-167. historiografija i mogućnosti istraživanja. SANU-NIRO “Književne novine”-Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. (2) Muallim 62-63. Tragovima Hrvata u Mlecima u prošlosti. Sarajevo 1991. Čevra Omer. Bošnjaštvo kao regionalna designacija. 2177. Izvori. 28-30. Mostar 1996.. Kabes I/4. 2189. Čar-Drnda Hatidža. Stećak IV/43-44. 2181. Sarajevo 1996. Institut za istoriju. Zagreb 1993. 39-78. Čaušević Halid.. Feljton: Ko su Bošnjaci muslimani (1-2): (1) Muallim 61. “Širenje islama i islamska kultura u bosanskom ejaletu”. Zagreb 1997. 31-60. socijalni i konfesionalni sastav stanovništva u visočkoj nahiji. 2175. Prof.. stoljeća. VKBI. 2179. stoljeća.212 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Sabrana dela. Zagreb 1993. 2183. Hajrudin Numić 1920-1960”. Sarajevo 1997. 43-58. Prisutnost doseljenika sa istočne jadranske obale u Veneciji od XIII. Cvijić Jovan. Beograd 1987. 7.-2000. Mostar 1996.. Demografsko kretanje.. Knjiga 2. Ljiljan VII/296. 286. Stjepan Vukčić Kosača i prilike oko njega. 2187. Biblioteka Posebna izdanja. Balkansko poluostrvo. (* Kadribegović Aziz. 115124... dr. Čekić Šefkija. do XVIII. Sarajevo 1998. Sarajevo 1995. “Bosna i Hercegovina i svijet”. 2178. MH. Bratovština slavenskih doseljenika sv. 30.. 2185. stoljeća. 2188. 14-15. Radovi 26.. Kabes I/3. 2184. Sarajevo 1996. Zagreb 1994. i XVI. 20-28. VKBI. Biblioteka Arabeska 10.. 2182. Sarajevo 1997. Metković 1993. Sandžačko pitanje. Jurja i Tripuna u Veneciji. POF 41.). HZ 45. 26. Čar Hatidža. 51. Čevra Omer. Sarajevo 1997... Čoralić Lovorka. Kolo VII/1. Neretvani u Veneciji tijekom XV.. Sarajevo 1998. Čoralić Lovorka. Radovi 27. Hrvatski neretvanski zbornik 1. Prilozi poznavanju prisutnosti i djelovanja doseljenika iz Bosne u Veneciji od XIV. Čoralić Lovorka.. Migracije i život iseljenika iz Bosne i Hercegovine u Veneciji (XV-XVII st. Čamo Edhem. 2176. Čoralić Lovorka. do XVII. Čoralić Lovorka. VKBI. Stjepan – Ahmed paša Hercegović. Referat povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine. Čoralić Lovorka.. 211-223. 550. 2186.

Ćeman Mustafa. Sarajevo 1995. 267-281. 153-154. Odabrani istorijski radovi”. Ljiljan IV/90. 23. Feljton: Katarina. 29. Hersengovina i Blaggai u 15. Sarajevo 1994. (2) (Svi su Bosnu izdali). Ljiljan V/171. ni Slaven čovjek). Čubrilović Vasa.. Sarajevo 1995. Porodica i porodični odnosi u srednjovjekovnom Dubrovniku. 2191. 23. 207-235.Društvo 213 2190.. Mostar 1995. Čučković Vera. Feljton: Hrvoje Vukčić Hrvatinić veliki vojvoda bosanski (Povodom 580. 2196. (4) (Bolje je u Bosni imati prijatelja i živjeti u . Ljiljan IV/135. Ćeman Mustafa. Ljiljan IV/127. godine (1-2): (1) (A moja propast neće biti samo moja). (3) (Nasljednici prijestolja prešli su u Istanbul). godina Univerziteta u Bosni (1-3): (1) (Visoko je bilo sjedište prvog bosanskog univerziteta). 2197.. Ljiljan IV/88. Diskusija. 26. 23. Narodna knjiga. Sarajevo 1996. Sarajevo 1995.. Sarajevo 1995. 31. “Vasa Čubrilović. Feljton: Ekskluzivni embargo prije 532. Odjeljenje društvenih nauka 22. Ćeman Mustafa. 18. Sarajevo 1996. 29. 31. Beograd 1983. 666. Tešanj 1994.. kraljica bosanska (1-3): (1) (Katarina. Sandalj Hranić i prilike oko njega. Sarajevo 1983. Čubrilović Vasa. (3) (Kamenje ispod pluga)... 2193.. Mostar 1995. 2195. 2202. Narodna knjiga. Ljiljan IV/128.. (2) (U križarskom ratu zaklano 170 bosanskih plemića). godišnjice smrti) (1-5): (1) Bosanska vojska pod dubrovačkim bedemima). Ljiljan IV/89. 43.. Sarajevo 1996. 36. Gradina I/2. 2192. "Simpozijum: Vlasi u XV i XVI vijeku"... 3435. vijeku.. (3) (Pogača nije kruh. 2200. Čusto Šućrija. (2) (Sablja srebrom okovana). Veziri i veliki veziri iz Novog Šehera. (2) (U Bosni se upućivalo na znanje koje se nije sticalo na drugim univerzitetima po Evropi). 2198. Ćeman Mustafa. 1995.. Ćeman Mustafa.. Poreklo muslimanskog plemstva u Bosni i Hercegovini. Beograd 1983.. 2194. Čubrilović Vasa. GPF 31. Ljiljan IV/128. Ljiljan V/173. 273-294.) 2199. Kabes I/2. Sarajevo 1994. Beograd 1983. Radovi ANU BiH 73. Čusto Šućrija. Feljton: 820. Ljiljan IV/136. Sarajevo 1995... Čubrilović Vasa. Kabes I/1. Ćeman Mustafa. BiH ekskluziv. Odabrani istorijski radovi”. Tragovi drevne Bosne. 36. 31.. Sarajevo 1994. kraljica naša bosanska). Istorijske osnove Republike Bosne i Hercegovine. Odabrani istorijski radovi. Narodna knjiga.) 2201. Ljiljan V/172. Sarajevo 1983. “Vasa Čubrilović.

Ljiljan VI/216. 28.. ZFF XIV/1. 2204. dobrotvor i pjesnik). 17-20. stoljeću. Pod njim su pali Carigrad. Beograd 1979.. 2213.. 2212. Ćirković Sima. Ljiljan V/174. Uvod). Sarajevo 1997. BerkeleyLos Angeles-London. Beograd 1992.. 2208. Beograd 1989. JLZ. 36-37.. 16-24. 43--47. Ćimić Esad. EJ 6. umrla je kao muslimanka i u Skoplju joj je podignuto turbe. Beograd 1995. izdanje.-2000. 42-43.. 2209.. Ćeman Mustafa.. miru. 1987. Kabes III/19. Sloboda kretanja u Bosni u XV. Uloga crkve u starijoj istoriji srpskog naroda. Ćirković Sima. Bosna. Poklad kralja Vukašina. Osobenosti nacionalnog formiranja Muslimana. Ćeman Mustafa. Ćirković Sima. 7-20. odlomaka i ilustracija. Raška. Ćirković Sima. Mostar 1998. Jelena. 2203. Bariša Krekić). veliki vojvoda bosanski. Ćeman Mustafa. 2215. Sarajevo 1997. Odeljenje istorijskih nauka 12. 37. (pogrešno odštampano da je broj lista 263).214 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Ljiljan VI/213.. Cena najamnika u jugoistočnoj Evropi krajem srednjeg veka. 2211. 42-43. Bosanska princeza Katarina. GDI BiH 39. (ed. Egribuz)... Negropont. IGC Borba. SIJ. Ćirković Sima. Ljiljan V/175... 153-163. 158-184. Hadis i hadiske znanosti u Bošnjaka (Bibliografija objavljenih radova). SANU. GR IZ BiH LXI/3-4. . “Bosna i Hercegovina ogledalo razuma (Izbor članaka. (5) (Ko ne zna historiju osu en je da mu se ponavlja). Ćeman Mustafa. Zagreb 1990. Urban Society of Eastern Europe in Primodern Times. Sarajevo 1997.. Naučni skupovi 48. Mostar 1997. 2206. Ljiljan VI/264. 2214. priredio David Atlagić)”. 30-31. Ljiljan VI/215. Ćirković Sima. Feljton: Bošnjaci – veliki veziri (1-2): (1) (Mahmud-paša Adli. Sarajevo 1997. Ćeman Mustafa. Smederevo. “Vojne krajine u jugoslovenskim zemljama u novom veku do Karlovačkog mira 1699”. Sarajevo 1988. Herceg Stjepan Vukčić Kosača. 2. nego s njom ratovati). 2205. Nastava istorije 1. 40-41. 2207. Vlaštaci. Kabes IV/33-34. 377-404. kćerka posljednje naše kraljice Katarine. Sarajevo 1999. 34-41. Hercegovina. 2210. vezir kod trojice sultana.. Unfulfilled Autonomy: Urban Society in Serbia and Bosnia.. Islamske prosvjetne ustanove i islamska prosvjeta u Bošnjaka (Bibliografija objavljenih radova. 9-25. (2) (Ahmed-paša Hercegović – polubrat kraljice Katarine. Stranica iz socijalne istorije. Sarajevo 1996. Sarajevo 1996. Ćeman Mustafa.

Sarajevo 2000.. Biblioteka Dimenzije istorije 1. vojnici. Rat i društvo: Najamnici i njihova cena. duhovnici.) 2218. Biblioteka Dimenzije istorije 1. 171-184. BF VIII/13. Beograd 1997. duhovnici. 28-39. Rabotnici. Equilibrium. Društva srednjovekovnog Balkana. Susreti velikih civilizacija oko 1300. Equilibrium... “Sima Ćirković. Beograd 1997. duhovnici. Beograd 1997. 2221. 2223. Društva srednjovekovnog Balkana”.. 349-366. Ćirković Sima. vojnici. Društva srednjovekovnog Balkana”. Equilibrium. Biblioteka Dimenzije istorije 1.. Beograd 1997.. Ćirković Sima. Equilibrium. duhovnici. Ćirković Sima. 306-317. “Sima Ćirković.. Biblioteka Dimenzije istorije 1. vojnici. 2225. Ćirković Sima.. Društva srednjovekovnog Balkana”. 277-305. Zagreb 1996. Rabotnici. duhovnici. vojnici.. 2226. “Etnogeneza Hrvata”. Beograd 1997. Equilibrium. vojnici. Društva srednjovekovnog Balkana”. Beograd 1997. “Sima Ćirković. vojnici. 2217. Društva srednjovekovnog Balkana”. Udeo srednjeg veka u formiranju etničke karte Balkana. “Sima Ćirković. Equilibrium. etnogenezi balkanskih naroda. . Rabotnici. Beograd 1997. Srednjovekovna faza u tzv. Equilibrium. Sugubi venac (Prilog istoriji kraljevstva u Bosni). Rabotnici. Equilibrium. duhovnici. Beograd 1997. 516. Rabotnici. duhovnici. vojnici. 385-395. “Sima Ćirković. “Sima Ćirković. Rabotnici. Rabotnici. Rabotnici. Beograd 1997. IG 1-2. MH. Equilibrium. duhovnici. Ćirković Sima.. 509-512. Sbor (Prilog istoriji staleških skupština kod Južnih Slovena).Društvo 215 2216.. Ćirković Sima. Rabotnici. “Verna služba” i “vjera gospodska” (Veze lične zavisnosti u bosanskoj državi). “Sima Ćirković. Biblioteka Dimenzije istorije 1. (* Maksimović Ljubomir. Društva srednjovekovnog Balkana”. vojnici. Biblioteka Dimenzije istorije 1. Ćirković Sima. 2224. 2219. Srbi u hrišćanskoj ekumeni srednjeg veka. Beograd 1997. Equilibrium. vojnici. 369376. Kurtović Esad. Društva srednjovekovnog Balkana”. 336-340. Biblioteka Dimenzije istorije 1. Ćirković Sima. duhovnici. Ćirković Sima. Biblioteka Dimenzije istorije 1. Biblioteka Dimenzije istorije 1. vojnici. “Sima Ćirković. Rabotnici. Beograd 1997. 93-95. Ćirković Sima. “Sima Ćirković. Ćirković Sima.. 2220. Rusaška gospoda (Bosanski velikaši na putu emancipacije). 259-276. Društva srednjovekovnog Balkana”. Društva srednjovekovnog Balkana”. (Istok i Zapad u jugoistočnoj Evropi). duhovnici.. 2222. 320335. Neostvarena autonomija: Gradsko društvo u Srbiji i Bosni. Biblioteka Dimenzije istorije 1.

1996. Leksikografski zavod Miroslav Krleža.. Ćorić Tomislav. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Zagreb 25.. 13-24. 2234. Ćirković Sima – Redakcija EJ. Zagreb 1996. Hrvatska žena u povijesti. “Prilozi za istoriju Bosne i Hercegovine I. Ćošković Pejo. Knowledge. Rusag (634-635). Veliki župan (73). Baštići (34-35). 99. Hrvatsko slovo II/79. 2236. Ćirković Sima – Rudić Sr an. Beograd 1999. Ćirković Sima – Kovačević-Kojić Desanka. 2230. Ćirković Sima – Mihaljčić Rade.. 2237. 2228. Ćosić Stjepan. Ćirković Sima. 2239.10.. Bratija (63-64). Ćorković Miroslav. Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku. Dubrovački plemićki i gra anski rodovi konavoskog podrijetla. Zagreb 1997. Ćirković Sima – Blagojević Miloš.-2000.. CCP XX/37. Sarajevo 1979.216 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Porodica Sojmirović iz Novog Brda u Dubrovniku. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. EJ 3. Posebna izdanja 79. (* Grbelja Tonči. Baština (31-33). Ćorić Tomislav. Kralj (321324). “Hrvatski biografski leksikon IV (E-Gm)”. 2238. 57-81. 222-228. Beograd 1999. Ban (28-29).. Beograd 1999. Grb (131-133).. Veliki knez bosanski Tvrtko Borovinić.. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Beograd 1993. JLZ. 98. Stanak (696-698). izdanje. 444. Cehovi (799-800). sadašnjosti i budućnosti 1". 2231. Predgovor. Monografije XV/1. Vitez (83-84). . Knowledge. Djedići (159-160). Sudbina kraljice – izbjeglice (O obljetnici smrti Katarine Kosače-Kotromanić). KS-FTS. 2.) 2235. 2227. Dijak. 2232. Ćuk Ruža. Beograd 1999. 7-9. Ropci (628-629). Zbor. 47-75. Diskusija. Društvo i privreda srednjovjekovne Bosne”. 18. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. “Povijesnoteološki simpozij u povodu 500 obljetnice smrti bosanske kraljice Katarine”. ANU BIH. HM IV/14. Sarajevo 2000. 2233. Odjeljenje društvenih nauka 17. IG 1-2.. Herceg (774-776). Knowledge. Knowledge. Posluga (560-561). Knjigonoše (303). Vlaštaci (93). Dubrovnik 1998. 266-269. Glamočani. K. Bratstvo (64). Zagreb 1998. Sarajevo 1987. Latini (362-363). Ćošković Pejo. Krešić. 718-719. Plemstvo (524-525).. Poklisar (538-539). Izam (249-250). Posebna izdanja. Pleme (521-523). 2229. Zagreb 1984. "Konavle u prošlosti.

Bošnjaštvo (1-2).) 2249. Most XVIII/8788. Davidović Dragan. Glas 49/6466.12. Deretić J. Serbi. 105-106. 16. Split 1998. Nakladni zavod MH. 72-73.. Narod i rasa. (oko 330-390). (* Macan Trpimir. Dimnjaković Janko. Posebna izdanja 469. Banja Luka 18. Zagreb 1979. (* Popadić Milosav. Feljton: Srbi i Dubrovnik (1-3): (1) (Vijekovima prijatelji). 1991. (2) Unsko-sanske novine III/143. Dubrovačke gra anske porodice porijeklom iz srednjovekovne bosanske države. Bihać 1999. 1991.. Marulić XII/1. Ćuk Ruža. (1) Unsko-sanske novine III/142. Ćuk Ruža. Hrvatska državna i pravna povijest. Delić Rasim. Zenica 1993. Kolo VII/4. 320-321. 477-481. Vojno organizovanje u Bosni i Hercegovini kroz istoriju i danas. Dillon John. Kolo III/7-8. Banja Luka 16. 171-181.. Hercegovina (Antropogeografske studije). 2241. Položaj žena u Dubrovniku u XIII i XIV veku. 555565. 155-160.. Zagreb 1993. KDM Preporod Zenica. “Safet Halilović. (* Macan Trpimir. Zbornik radova 12. Stuard Mosher Susan. 6. Istorijski institut. SANU.Društvo 217 2240. Jovan. Dedijer Jevto. Nova Vulgata.. SANU. Biblioteka Hrvatske povjesnice. 2243..12. Banja Luka 17. SIJ.. Chicago 1996.) 2246. Odeljenje istorijskih nauka 2. 2248. Zagreb 1997. 2247. 90-96. 1991. 2242.. 2252. 16. (2) (Dominacija katoličke crkve). Dimnjaković Janko.. Dinić-Knežević Dušanka. Beograd 1995. Bosanske teze. 2244. 457. Mato Zovkić)”. Kolo VII/2. Zbornik za istoriju BiH 1.. Glas 49/6467. (Glavni urednik hrvatskog izdanja dr. 387-396.. Zagreb 1997. (3) (Katolici – Srbi porijeklom). “Zbornik radova X kongresa istoričara Jugoslavije”. 99-111. "Bosna i Hercegovina od srednjeg veka do novijeg vremena". Teze o hrvatskoj povijesti. Demirović Mujo. “Suvremena katolička enciklopedija (Priredili Michael Glazier i Monika K. Knjiga 1. Glas 49/6465. 571. Bihać 1999. Hellwig). Sarajevo 1991.. The . XVII + 223. 2250.. 6. Zagreb 1990. 2251. 6. Centar za bosanske studije. Ćuk Ruža.. Biblioteka Kulturno naslje e. Mostar 1991.. Beograd 1998. Beograd 1995. Posebna izdanja. Laus. Veselin Masleša.12... Beograd 1974. Porodica Kasela iz Rudnika. Dabinović Antun. Dubrovačke gra anske porodice poreklom iz srpskih zemalja. Grgur Nazijanski. 2245. Sv.. Restitucija bosanske državnosti (Izbor priloga i dokumenata)”.

218 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Beograd 1997. Stanovništvo srednjovekovnog Dubrovnika . 2256. 317-325. 2254. Žene iz srpskih zemalja u srednjovekovnom Dubrovniku. Učešće Vlaha u preradi vune i prevozu tkanina u XIV i XV veku. Vlasi (86-87). . Ogranak u Novom Sadu-FF Odsek za istoriju Novi Sad. Radovi ANU BiH 73. 2257. Beograd 1999. 2255. American Historical Review 84/2. Slovenski živalj u urbanim naseljima srednjovekovne Južne Ugarske. "Simpozijum: Vlasi u XV i XVI vijeku". HZ 3334. 441-442.. SANU. IČ 42-43 (1995-1996). Zbornik MS za istoriju 37. Dinić-Knežević Dušanka. Tomislavgrad 1994. Odjeljenje društvenih nauka 22. "Bosna i Hercegovina od srednjeg veka do novijeg vremena"... 16. Most XXV/114 (25).. 7-42. 159-170. Dinić-Knežević Dušanka.. 99. Dinić-Knežević Dušanka. Prva linija VIII/69. Djedović Rusmir.-2000. 2261. 85-92. 2259. 301.. "Simpozijum: Vlasi u XV i XVI vijeku". Učešće Vlaha u preradi vune i prevozu sukna u XIV i XV veku. 357363.. 7481. 2263. Ime Hrvat nije slavensko. Knowledge. Ljiljani kao simboli bosanske države i bogumila. Dinić-Knežević Dušanka. 173-174. Stablo sa stotinu grana. Dinić-Knežević Dušanka. Diskusija. Biljeg vremena 3. 33-47. Novi Sad 1995. Sarajevo 1983. 2265. Dinić-Knežević Dušanka. Dodig Radoslav. Gračanica 01. 2258. Novi Sad 1988. Beograd 1995. Washington 1979. Stanovnici bosanske države u Dubrovniku u srednjem veku. Migracije (403-406). Dizdar Majo. 1993. “Zbornik radova X kongresa istoričara Jugoslavije”. Radovi ANU BiH 73. Sarajevo 1999. Sarajevo 1983. 2260. 2264. SANU. Zbornik radova 12... Migracije stanovništva iz južnoslovenskih zemalja u Dubrovnik tokom srednjeg veka. Dinić-Knežević Dušanka. Istorijski institut. Zagreb 1980-1981. 2262.) 2253. Bosanski kralj u zemlji bosanskoj. Beograd 1998. Dizdarević Arif. Naša ognjišta XXIV/205. Novi Sad 1979.etnički sastav. Odjeljenje društvenih nauka 22... Dinić-Knežević Dušanka.. SIJ. Istraživanja 7. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Goldstein Ivo.10. Dinić-Knežević Dušanka. Mostar 1999.

CUS XVII/1. Dragić-Kijuk R.11. Beograd 1989. Župni ured OtinovciKupres.. Sarajevo 1998. 2276. 20. izdanje.. 313-314. Stećak VII/74. 1996. Motrišta 12. Mostar 2000. Sarajevo 16. Draganović Krunoslav – Mandić Dominik.03.. 18. Mostar 1998. Sarajevo 2000..Društvo 219 2266. Biblioteka Crkva na kamenu. 1478. (3) (Voljena vladarka). Sarajevo 2000.). Sfairos. Baška Voda 1999. 1996. Dragić Marko. Sa kupreške visoravni”. 2269. Livno 1995.. Draganović Krunoslav.. Karamatić Marko. Naučni krug 1. Slobodna BiH II/421. Kalendar Svetoga Ante 1995.. Sarajevo 1978.. Sarajevo 14. 265-267. Uvod. Tomislavgrad 2000. Sarajevo 2000. 91-92. 250.. Biskupski ordinarijat. Jedno sudbonosno stoljeće u povijesti bosanskih Hrvata . Hrvatske predaje i legende o povijesnim doga ajima u Bosni i Hercegovini. 287-470. Split-Mostar 20. Oslobo enje 53/17152. 2270. Oslobo enje 53/17154. Deset kamenih mačeva. Motrišta 56. Draganović Krunoslav. Oslobo enje 53/17153. HM IV/17.katolika. Katarina Kosača bosanska kraljica (Prigodom 500 godišnjice njezine smrti (25. 2274. 2272. Gudelj Petar. Feljton: Katarina Kosača bosanska kraljica (1-5): (1) (Carska ro aka). Split 182. Predrag. 1996. 18. Nikić Andrija. (* Grbelja Tonči... Draganović Krunoslav. Herceg-Bosna i Hrvatska. Sarajevo 15. 11-59. Mostar 1999. Oslobo enje 53/17151... (* . Povesna sfera.) 2267. 1996. . Gaudeamus 1-2. Sarajevo 12. Split 1991.. “Milaš Nikodim. 48. 13. Baško Polje-Zagreb 1994. Motrišta 15. 46-49. Naselja i migracije na Kupresu. 1999. Džalto Stjepan. Crkva na kamenu XXI/232.03. Naša ognjišta XXX/267.... 135-144. 18. Predaje i legende o kraljicama u Bosni i Hercegovini.. Dragić Marko. 2273. Predaje i legende o vodama u Bosni i Hercegovini. Mala naklada kuće Sveti Jure. Mostar 1991. (5) (Bosna šaptom pade). Masovni prijelazi katolika na pravoslavlje hrvatskog govornog područja u vrijeme vladavine Turaka. Dragić Marko. (2) (Učena i tajanstvena kraljica). 34-42. (Prijevod izdanja iz 1937.. 164-166.. 18. BF VIII/12. 2. “Miroslav Džaja – Krunoslav Draganović. Sarajevo 13. Draganović Krunoslav. 108-119.03. 16.03.. 1996. Dragić Marko. Botica Stipe.) 2275.) 2268. Mostar 2000. 19. Pravoslavna Dalmacija (Istorijski pregled)”. Kosanović Jakov.. Draganović Krunoslav.03. (4) (Vjera u Bosni). HM III/11-12.. 2271. 26-27. Oslobo enje 53/17155. s njemačkog: Mijo Bosankić).X. (* Kovačić Slavko. Hrvatske predaje i legende iz Bosne i Hercegovine. 284-285. Mostar 1999..

2279. 188-190. 2280. historijskog i kulturnog identiteta. München 1984. Drino Dževad. Dervišević Alaga. Biblioteka Čovečanstvo. Geschichte Osteuropas 34. IRO Prosveta Niš. Sarajevo 1998. Lieden 1986. Zeitschrift fur Geschichte und Kultur des islamischen Orients 63/2. Robert. Džaja Srećko. Durmišević Enes. NEV XXXV/1-2. 3-5. 24. Drino Dževad. American Historical Review 91/4. Legende o Kopčićima... 2284. 197-203. IP Prosveta Beograd. Der Islam. Harfograf. Sarajevo 1993. Kessler Wolfgang. Karakterologija Jugoslavena. Sveske III/9.... (Fototipsko izdanje iz 1939. “Povijesnoteološki simpozij u povodu 500 obljetnice smrti bosanske kraljice Katarine”. Tešanj 1994. 22.-2000.. 2281. 309. Beogarad-Niš 1990. Duraković Nijaz. 51-55. 202-203.02.. Prokletstvo Muslimana. International Conference. GR IZ BiH. Karamatić Marko. Bosanskohercegovački Muslimani izme u Osmanskog carstva i Austro-Ugarske Monarhije.) (* Kulenović Tarik. 1986. Neki aspekti nacionalne afirmacije Muslimana u Jugoslaviji.. Slavic Review 46. 108-109. Gradina I/6. DAS. Džaja Srećko. Oslobo enje 49/15688. Tešanj 1995. sa nevjerovatnom širinom. Durić Rašid. 22. Bosna i Evropa u srednjem vijeku..) .. Odjek LIII/3-4. 2285. Konfessionalität und Nationalität Bosniens und der Hercegowina. LX/11-12. 2288. (Prokletstvo Muslimanov. Donia J. Voremanzipatorische Phase 1463-1804. Sarajevo 1984. Diskusija. Zagreb 1994. Sarajevo 1985. Prokletstvo Muslimana. Travnik 1996. 7-26. 2277. Historijska osnova i identitet.... Legende o Kopčićima (Prilog povijesti bošnjačkih porodica).g. Oldenburg Verlag. 1437-1444. Spuler Berthold. 65-70. Nekoliko teza o Bošnjacima. Austin 1986.. Stolac-Mostar 1996. Die Welt des Islams 26. Kapetanović B.. Sarajevo 2000. Slovo Gorčina 22/Nova serija 2. otvorenošću i vitalnošću). Sarajevo 22. Knjiga 2. Tuzla 1998. 16. Me unarodni forum “Bosna”. 2287. Südosteuropäische Arbeiten 80. 366-367. Ljubljana 1994. Esperint.. 304. 1992. Drino Dževad.. Kessler Wolfgang.. 466-468.. (* Karamatić Marko. 41. Duraković Nijaz... KS-FTS. Südosteuropa-Mitteilungen 25/1. (KUN 74/532). 1073. Most XXII/93 (4). Bosna Srebrena XXXV/5.).) 2283. 1986. Drino Dževad. “Knjiga sažetaka”. Kako izbjeći zaboravu (Brojni su pokazatelji bh.. Sarajevo 1998. 1986. Bosnian paradigm. 2286. Sarajevo 1985. 9-11. Kornrumpff Hans-Jürgen. Mostar 1996. državnog. R. Duraković Nijaz. Zbornik za kulturnu i političku istoriju.220 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.. Divan IV/36-37. Behar III/14-15. 958-959. 99-100. 8. Gradina II/7.. Stuttgart 1986.. /Prevod Alenka Auersperger i Božidar Pahor/. 2282. Dvorniković Vladimir. Hitchins Keith. 2278. Sarajevo 1979. 157-158.

Zakletva. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Gračanica 1996. (Predemancipacijski period 1463-1804). Spisateljstvo bosanskih franjevaca i bosnicitet. Tri kulturno-političke sastavnice Bosne i Hercegovine i moderna historiografija. Lovrenović Dubravko. Džaja Srećko.. Zenica 2000. . Konfesionalnost i nacionalnost Bosne i Hercegovine (Predemancipacijsko razdoblje 1463. Kovačević Mate. Ziral. X 1989.. 145-155. Džaja Srećko.-1804.. Konfesionalnost i nacionalnost u Bosni i Hercegovini. Radovi Zavoda 41. Sarajevo 1998-1999. Knowledge. 2298. 2297.. (* Vukić Mario. Knowledge.. 211-212. Stećak I/2. Sarajevo 2000. Džaja Srećko. Sarajevo 1992. Jukić 19-20. Lovrenović Dubravko. Matica L/8. Mostar 2000. ZIRAL 105. Sarajevo 1990.. Sarajevo (1993). 8-14. Zadar 1999.Društvo 221 2289... edović Rusmir.. 204-205. 2292. Sarajevo 1994. Lovrenović Dubravko. Gračanički glasnik 2. 227. Beograd 1999. Sužanj (723-724). Svjetlost. Džaja Srećko. 303-305.. Srednjovjekovne feudalne familije iz okoline Gračanice. Mostar 1999. Migracioni procesi i Bosna i Hercegovina od ranog srednjeg vijeka do najnovijih dana .. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Zagreb 2000. Taoci (726). Beograd 1999. Oršolić Tado. 29. 110-111. Radovi HDZU 1. Džaja Srećko. i 27. Zapis II/5. (* Lovrenović Dubravko.. Večernji list. 87-92.. 2299. 31. Sarajevo 2000. 336.08. Didaktički putokazi VI/19.. 2290. Forum Bosnae 7-8. Jurešić Miroslav. Spisateljstvo bosanskih franjevaca i bosnicitet. Vukić Mario. 2291. Džaja Srećko. Džaja Srećko.. Sarajevo 1991. Zagreb 27.) 2294. Autorizirao i nadopunio autor.. 2295. Stećak IV/38. Fišić. 32-35. 153-159. apović Lasta. Diskusija. Zbornik Ziral 1970-2000. Fišić). 2296. Sarajevo 1989-1990.. 20.). Džaja Srećko. 615-616.. 26. S njemačkog preveo Ladislav Z. Sarajevo 1997.) 2293. (S njemačkog preveo Ladislav Z. "Migracije i Bosna i Hercegovina". 5. Jukić 30-31. Sarajevo 2000. Bilten FTS XXVII/1. Tuzla 2000.njihov uticaj i posljedice na demografska kretanja i promjene u našoj zemlji. u Sarajevu. Nevene (439). Svjetlo riječi IX/97. 125-127. ekić or e.. Bošnjani – Bošnjaci – bosanski Muslimani?. 2000. Biblioteka Stećak 4. Brzica Stjepan. 2 prepravljeno i dopunjeno izdanje.-2001. 381-387. Institut za istoriju-Institut za izučavanje nacionalnih odnosa. 43-45. Jukić 28-29. Bošnjani – Bošnjaci Bosanski Muslimani.

2303. Sarajevo 1995. odan Šime. ur ev Branislav. POF 41. Istina o BiH II/21... Ljiljan II/16. ozić Hakija. 9-34.-2000. Knjiga 1”. 378-379.. 23. 36-37. ur ev Branislav. 34-35. Neke napomene o islamizaciji i bošnjaštvu u istoriji Bosne i Hercegovine. održanog u Sarajevu. 2305. 1-3. jula 1997. Ljiljan II/14. 2302.) 2301. 12. Sarajevo 1995.-1995. 24.. 26. 130. “Srebrenica 1995.. 2300. Ljiljan II/17. odan Šime. Ekmečić Milorad. Domovina IV/49. 24. Edib Mustafa. Sarajevo 1996. Meditor.”.222 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. (8) (Pismo kralja Stjepana papi Piju II)... Zagreb 1994. Ljiljan II/18. (6) (Patarenski velikaši). maja 1994.. Milion hektara zemlje u Srbiji – vlasništvo Bošnjaka Muslimana. (3) (Povijest Bosne i Hercegovine). Beograd 1995. 2306. SarajevoLjubljana 1993.. 2310. 20-21. “Širenje islama i islamska kultura u bosanskom ejaletu”.. 23. Ljiljan II/21. (3) (Dabiša i Ishakbeg Hranušić). Zbornik za istoriju BiH 1.. or ević Jasmina. Beograd 1997. 28. Sarajevo 1995. Rat kmetova protiv zemljovlasnika. 174-185. 2304. ozić Hakija. “Istočna Bosna i Sandžak (Znanstveni skup). Sandžak II/24-25. O naseljavanju Vlaha-stočara u sjevernu Srbiju u drugoj polovini XV vijeka. Ljiljan II/13. Biblioteka Dissertatio. Dračevica i Ri ani sredinom XVI vijeka. (2) (Ban Prijezda i kralj Tvrtko). 25. Neke zanimljive pojedinosti vlasničke i demografske povijesti lakta Drine. Zagreb 1995. Domovina IV/51. Ljiljan II/15. Bosna sa desne obale Drine. Domovina IV/50.). Sarajevo-Ljubljana 1993. 2309... Sarajevo 1998. Sarajevo-Ljubljana 1993. Novi Pazar 1993. Sarajevo-Ljubljana 1993. ČSP XXVII/2. Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i me unarodnog prava.. ozić Hakija. Komadanje države Bosne. (* Markus Tomislav. Zločini nad Bošnjacima u Srebrenici za vrijeme agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu 1991. 24. Zadužbina Andrejević. Sarajevo 1995. (4) (Od Jelene do Grubača).. 2308. 2307.. 34-36.. 23. Predgovor.. (Zbornik radova sa me unarodnog naučnog skupa. (2) (Povijest Bosne i Hercegovine)... Feljton: Sinovi Bosne (1-8): (1) (Od Kulina bana).. 25.. urić Slobodan. ozić Hakija. . Sarajevo-Ljubljana 1993. GDI BiH 35 Sarajevo 1984. Sarajevo-Ljubljana 1993. Sarajevo-Ljubljana 1993. Sarajevo 1995. Istina o BiH II/30. 2311. Bosna i Hercegovina – hrvatska djedovina (Kroz povijesna vrela). 37-51. Udruženje Bošnjaka porijeklom iz Sandžaka. Feljton: Bosna i Hercegovina hrvatska djedovina (1-3): (1) (Samosvojnost povijesnog promišljanja). (7) (Posljednji bosanski kralj). Sarajevo-Ljubljana 1993. Ljiljan II/20. 25. (5) (Bosanski vojvoda i herceg splitski). 25-36. Sarajevo 1991..

Biblioteka Hrvatske povjesnice. “Bosanska srednjovjekovna država i suvremenost (Zbornik radova)”. 127129. 26. Sarajevo 1990. do 1991. Erić Milivoje.. Filipović Muhamed. Radio Sa IX/31. 475-478. (* Ekmečić Milorad.. Stećak II/22. Beograd 1997. (* Štih Peter. "Migracije i Bosna i Hercegovina". Naša ognjišta XXVI/235. Migracija i duhovna situacija u Bosni i Hercegovini (ekscerpt iz saopćenja). Posavec Vladimir. Zagreb 1996.. u Sarajevu. EJ 4. 2320.. Sarajevo 1980. Tomislavgrad 1996. FPN. X 1989. 17. Posljednja bosanska kraljica Katarina.. 166-168. 295.. 2317. ZČ 43/1. Sarajevo 1988. Njen postanak. Radovi 29. Osnovne karakteristike razvoja uprave u Bosni i Hercegovini.. JLZ.njihov uticaj i posljedice na demografska kretanja i promjene u našoj zemlji. Nakladni zavod MH-Zavod za hrvatsku povijest FF Sveučilišta u Zagrebu. 2322. Fekeža Lidija. Dodig Radoslav.. razvoj i uticaj u vremenu od 1574.. Zbornik radova sa simpozija održanog 1989. Beograd 1996. SANU. Filozofija (Bosna i Hercegovina).. Most XXVI/125-126 (36-37). 27-28. Zagreb 1986. 12-15. Filandra Šaćir. Ljubljana 1989. Migracioni procesi i Bosna i Hercegovina od ranog srednjeg vijeka do najnovijih dana . 483-486.. Bosanska muslimanska porodica. “Evropa i Srbi” (Me unarodni naučni skup 13-15. Festić Ibrahim.) 2314. IČ 42-43 (1995-1996).. Porodično izdanje. Pregled LXXIV/10. u Zagrebu. Sarajevo 1984. Obavijesti HAD XXVIII/3. 2319.. 388-390. Filipović Muhamed.Društvo 223 2312. decembra 1995). 2321. Mostar 2000. GPF 35 (1987). Uvod u razvoj teorijske misli u Bosni i Hercegovini. Sarajevo 1995. Filipović Ibrahim. i 27. 76-79. “Etnogeneza Hrvata”. Dodig Radoslav. 2313. 73-87. 2. izdanje. Sarajevo 1996. Zbornik radova 13.. Filipovići. Istorijski institut SANU Beograd-Pravoslavna reč Novi Sad. . Bosna i Hercegovina u feudalnom poretku. 287. 71-72. 1135-1149. Sarajevo 1991. 2318. Dvorske spletke u Hercegovini. Fazlagić Nasuf. Zagreb 1996.. godine.) 2315. Institut za istoriju-Institut za izučavanje nacionalnih odnosa. Istorijski institut. 2316. Filipović Muhamed. Bosansko kraljevstvo u suvremenoj bošnjačkoj politici. 483-532. Zagreb 1996..

Center for Middle . 10. A. Obnova države BiH nakon 480 godine od njenog nestanka. 41-45. The Medieval and Ottoman Roots of Modern Bosnian Society. 7-11.. Filipović Muhamed. Filipović Muhamed. “The Muslims of Bosnia – Herzegovina. 2330. 43-45.. Uvodne napomene – Introductori notes. izdanje. POF 41. Edited by Mark Pinson. Mostar 1997.. 139-148. La formation de l’ethnie muslimane en Bosnie-Herzégovine. Odjeljenje društvenih nauka 22. Mostar 1997. Ljiljan IV/100. Povijest bosanske duhovnosti. 2334. Svijet III/88. Sarajevo 1998. 225-233. Filipović Muhamed.. Sandžak VI/7374.. 5365. Narodi i narodnosti Bosne i Hercegovine.. Dani VII/130. Filipović Nedim. Feljton: O Zemlji Bosni (1): (1) (Kroz istoriju sredinom). 1999. “Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina. "Simpozijum: Vlasi u XV i XVI vijeku"..11. Sarajevo 1983. Feljton: Bosna i Hercegovina (2): (2) (Osobine distribucije stanovništva Bosne). Sandžak III/54-55. Belgard 1985. "Simpozijum: Vlasi u XV i XVI vijeku". Filipović Muhamed. Filipović Muhamed. Filipović Muhamed – Hadžidedić Nedžad. 2324. 2.. Islamizacija Vlaha u Bosni i Hercegovini u XV i XVI stoljeću.. Zagreb 1983. “Širenje islama i islamska kultura u bosanskom ejaletu”. 2326. Sarajevo 1994. 73-75. Filipović Nenad. 2332. Kabes III/20. 2331. Filipović Muhamed. Filipović Muhamed. Filipović Muhamed – Hadžidedić Nedžad. Bošnjaci na svome. 1-19. Odjeljenje društvenih nauka 22. 2327. izdanja Enciklopedije Jugoslavije”.-2000. Separat II. Sarajevo 1983. Their Historic Development from the Middle Ages to the Dissolution of Yugoslavia”. 137-145.. Sarajevo 26. 2328. JLZ. Fine John V.. Radovi ANU BiH 73.. 2335. 10-11.224 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Zemlja posljednje tolerancije. 29-31. Filipović Nedim. 35-38. 2325. Sarajevo 1991. Narodi i narodnosti Bosne i Hercegovine. 2329. “Les muslimans en Yougoslave”. Chaiers... Islamizacija Bosne u prva dva desetljeća osmanske vlasti. Bosanski duh u književnosti – šta je to?. EJ 2. 2336. 2323. Zagreb 1982. Novi Pazar 1997. Filipović Nedim. Novi Pazar 1994. JLZ. (Dvojezično) 2333. Kabes III/23-24. Radovi ANU BiH 73.

Kalinin 1984. 2339.. (* Kornrumpf Hans-Jürgen. Cambridge Massachusetts 1994. Dubrovnik 1992. 188-192. Maren. (* Dodig Radoslav. Hercegovina 5. Dubrovnik 1969.. Voprosy socialnoj.. Harward 1994. Beograd 1999. Mark Pinson . Ljiljan VII/281.) 2341. Plamen je zapalio sveštenik Bogumil. Biblioteka Posebna izdanja. Fišić Ladislav. 91-103. Moskva 1984. Vojvoda (97).).. Maren. Dalmatincy v balkanskoj trgovle XV-XVI vv. 271-273. Povijesni prijepori”. (* Macan Trpimir. Sofija 1979.. 138-149. Globus. München 1997. 2344. Karić Enes. Bosna Srebrena XLI/4. Furuhagen Hans. Ogranak Dubrovnik. 1-21.) 2340. 55. Biblioteka Prošlost i sadašnjost. 97-102. Friedman Francine. 2346. Sarajevo 1998. 25. 1993. Frejdenberg M. Rabi v srednevekovom gorode (Dalmacija. The Muslims of Bosnia-Herzegivina: Their Historic Devlepoment from the Middle Ages to the Dissolution of Yugoslavia. “Knjiga sažetaka”. . Imamović Mustafa. Fotić Aleksandar. 2343. 2337.. Bosnian paradigm. Sandžak-beg (644-645). XV + 288. “Trpimir Macan. Maren.. International Conference. MH.) 2347... Études balkaniques XV/3. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Beg (35-36). Westiew Press 1996. Knowledge. 631-633. 144. Knjiga 6. Harvard Middle Eastern Monographs 28. Friedman Francine. Banja Luka 1988.. A. Me unarodni forum “Bosna”. Historijski korijeni jedinstvenog bosanskog identiteta.... Foretić Vinko. Ćošković Pejo. Frejdenberg M. Zagreb 1984. 2345. Colorado/Oxford. Krestjanstvo na Balkanah v XII-XVIII vv. Posjet grobu bosanske kraljice. Fine John V. političeskoj i kulturnoj istorii Jugo-Vostočnoj Evropy.. XIII-XV vv. Smještaj Hrvata i Srba u srednjem vijeku s naročitim obzirom na Crvenu Hrvatsku. Glas BiH u Švedskoj 2.Društvo 225 Eastern studies. 59-97. 2342. Balkanskie issledovanija. Boulder. Put po Dalmaciji (Priredio Josip Bratulić).. The Bosnian Muslims. Sarajevo 1998. XVII + 303. 52. Frejdenberg M. Dubrovnik 4. Sarajevo 1990.. Fortis Alberto. Mostar 1986. Denial of a Nation. 2338. Sarajevo 1997. IZ 9. Ljiljan VI/212.. Südostforschungen 56.

Gavran Dragan.. 10-11.. 2354. Svjetlo riječi VIII/83. Zemljovlasnici Bosne – prema zvaničnim dokumentima. Ime Hrvat kroz prošlost. (Preveo s francuskog Živan Filippi). Furuhagen Hans. Zagreb 1996. Kotromanićka na poljskom prijestolju. (* Rajković Nataša. Vatru je zapalio sveštenik Bogumil. Putevi i putokazi (Niz članaka o našoj prošlosti)”. BiH kulturno-informativni centar. Svjetlo riječi. Gavran Ignacije. Knjiga 6. Knjižnica Baština. (* ..) 2352. Gavran Ignacije. Sarajevo 1996. 2356. “Ševko Kadrić. 10-11. Gavran Ignacije... Krijesnica II/6.) 2357. 2361. La vie et la mort de la Yougoslavie. 2360. Mostar 1999. Život i smrt Jugoslavije. Sarajevo 1988. Knjiga 1.. Motrišta 11. Sarajevo 1988. Sarajevo 1991. 71-75. Gafić Mustafa. Svjetlo riječi. Knjižnica Baština. 223. Helsinborg 2000. Knjiga 1. 2348. 286-287. Knjižnica Baština. Svjetlo riječi.-2000. 56-59. 12-13. 10-11. 453. Putevi i putokazi (Niz članaka o našoj prošlosti)”. 49-52. 10..226 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 2350. B. Kraljica – blaženica (Katarina Kosača-Kotromanić). Hrvatska revija XLII/166.. Svjetlo riječi IV/35. Gavran Ignacije... Povijesno-kulturni krug središnje Bosne. Zenica 1995.. Bošnjaštvo na vjetrometini”. Drugo izdanje. Daytonski sporazum je pravno ništavan i politički štetan. Sarajevo 1997. 278. Ceres Zagreb-Ziral Mostar. Putevi i putokazi (Niz članaka o našoj prošlosti). Putevi i putokazi II. 179-184. 259. Librarie Artheme Fayard 1992. Gavran Ignacije. 42-45. Sarajevo 1988. Veličina i bijeda jedne velikaške porodice (Kosače). Livno 1995.. NEV XXXVIII/1-2. (* Kovačić Anto Slavko.. 2359. 334-336. Knjiga 12.. Sarajevo 1987. Kotromanićka na poljskom prijestolju. Autorovo izdanje. Sarajevo 1986.. Svjetlo riječi V/55. Garde Paul. Zenica 1997. 11. 2349. Gavran Ignacije.. Svjetlo riječi. Naša riječ 42/2850. (godina izdanja nije upisana). 2351.. Svjetlo riječi IX/105. 2358. Biblioteka Ceres.. Sarajevo 1988. Veličina i bijeda jedne velikaške porodice (Kosače). Svijet I/40. Gavran Ignacije. Gavran Ignacije. Knjiga 1. Zagreb 1992. Knjižnica Baština. Garde Paul.. Sarajevo 1990. “Ignacije Gavran.. (* A. 2355.) 2353. Gabelica Ivan. (2 izdanje 1994). “Ignacije Gavran. . (Niz članaka o našoj prošlosti).

231234. Ime Hrvat kroz prošlost.. 364-365. Gavran Ignacije. (Niz članaka o našoj prošlosti)”. Kalendar Svetoga Ante 1998. 26-27. Le migrazioni degli slavi in Italia nella storiografia jugoslava. Bosansko obilježje (Uz državni grb Bosne i Hercegovine). Le migrazioni degli slavi in Italia nella storiografia jugoslava / Risultati della storiografia jugoslava. Svjetlo riječi. Livno 1995. 2373. Svjetlo riječi XVII/193. 2364. Katolički korijeni (Vjersko podrijetlo bosanskih muslimana). Zgodovinsko društvo za Slovenijo. Putevi i putokazi II. Knjiga 6. “Migracije Slovanov v Italijo – Le migrazioni degli Slavi in Italia”. Gavran Ignacije. Gavran Ignacije. “Genocidom do istrebljenja”. Knjižnica Baština. Gavran Ignacije. 226-227. Knjižnica Baština. 2369.. “Ignacije Gavran. Ljubljana 1978. Putevi i putokazi II.. 2368. Beograd 1999. Svjetlo riječi. Gavran Ignacije.. 7. 2365. 18-19. Gavran Ignacije. Samobor 1996. Convegno degli storici Jugoslavi ed Italiani. Knjiga 6. Svjetlo riječi. 2366. Knjižnica Baština. 2-38. Bosanski vitezovi. Knjiga 6. “Ignacije Gavran. Svjetlo riječi XIV/160-161.. 2363. Knowledge. Migracije Slovanov v Italijo. 2372. (Niz članaka o našoj prošlosti)”. “Ignacije Gavran. ZČ 32/1. 137-141. “Ignacije Gavran. 2370. 22. (Uredil – A cura di: Ferdo Gestrin). Svjetlo riječi. Gestrin Ferdo. Livno 1995. Livno 1996. Kraljica – blaženica (Katarina Kosača-Kotromanić).. Karamatić Marko. Knjižnica Baština. Knjiga 6. zasjedanje jugoslovansko-italijanske komisije za zgodovino – 7. Svi bez iznimke katolici (Vjerska pripadnost bosanskih vladara). Lekari. Putevi i putokazi II.. Kraljica Katarina – Hrvatica ili: Razgovor o narodnosti. 2367. Livno-Sarajevo 1997. Putevi i putokazi II.Društvo 227 Fišić Ladislav. Ljubljana 1978. Svjetlo riječi XVI/189. BF IV/5. 121-126. 9-13. 7-21. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Quaderni storici 40.. Sarajevo 1998. Gavrilović Vera. Gestrin Ferdo. (* Ivka Svjetlana. . (Niz članaka o našoj prošlosti)”. Livno 1995. (Niz članaka o našoj prošlosti)”. Ancona 1979.) 2362. 2371. Sarajevo 1999.. Gavran Ignacije.. HM I/3-4... Gestrin Ferdo. Sarajevo 1997. 65-73. 148152.. Livno 1995. Izdavačka udruga Zajednica Hrvata sjeverozapadne Bosne. Zagreb 1995. Rezultati jugoslovanske historiografije.

6777. 2377.. Le migrazioni degli slavi in Italia nella storiografia jugoslava. Beograd 1979. Ljubljana 1995. Gestrin Ferdo. Zagreb 1984. 2375. Katolička crkva u Bosni i Hercegovini 1918. Panpublik. Radovi 27. HM I/3-4. Etničko i nacionalno biće Crnogoraca. Vladarska titula na novcu bosanskog kralja Stefana Tomaševića. IČ 31.. Gestrin Ferdo. Sarajevo 1997. Quaderni di Proposte e richerce No 3.-1941. Glomazić Milisav. Povijesni prilozi 19. Goldstein Ivo. 2378. Migracije Slovanov v Fanu. 2383. 341-351. Mostar 1999. .prisilna migracija Slovanov v Italijo. 16-17. ZČ 52/3. do 17. Čoralić Lovorka. njihova poselitev v mestu in družbena struktura. stoletja. Ljubljana 1998. Beograd 1984. Migracije Slovanov v Fanu v 15. Ancona 1988. Gestrin Ferdo. njihova poselitev v mestu in družbena struktura. Golušić Antun. 2381. Ljubljana 1984.. 2376. ZČ 50/1.. pravoslavaca i muslimana. Ljubljana 1996. Crkva na kamenu XX/218. Ponovo o Srbima u Hrvatskoj u 9. Slovanske migracije v Italijo. 13.228 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.. Goluža Božo. 2379. Beograd 1988.) 2381a. Dubrovnik 1991.. 303-316. 447-451. 2384. Slovenska matica. Gestrin Ferdo.. Suženjstvo . stoletju. Migracije Slovena u Italiju kroz vekove. ZČ 49/3. Zavod za povijesne znanosti HAZU. Hrvatska povijest izme u Istoka i Zapada. Ljubljana 1998.. Gestrin Ferdo. Gestrin Ferdo.. Prilozi demografskoj povijesti Dubrovnika i okolice 2. 277-280.. Glasnik Slovenske matice 8/1. 2380... 336. 247-271. Bosna i Hercegovina zemlja – katolika. Beograd 1998.. Slovani v Pesaru od 15. 11-20. Rodovi Slanskog primorja.-2000. 221-224. 49-57. Goluža Božo. Dinar 10. stoljeću. 2386. Migracije Slovanov v Italiju skozi stoletja. Glišić Branko.. Hrvatska u vrijeme kraljeva narodne krvi.) 2387. Zagreb 1994.. Gestrin Ferdo. Zagreb 2000. 2385. ZČ 32/3. Ljubljana 1978. Mostar 1995. 297.. HZ 37. Goldstein Ivo. (* Voje Ignacij. 211. 233-242. (* Zovko Ljubomir. 2374. JIČ XVIII/1-2. 21-28. Gestrin Ferdo. 2382.

371-372. ‘Karantanija’.Društvo 229 2388. 137-151. 2399. Hadžijahić Muhamed. Etnička struktura srednjovjekovne Bosne. 2390. Još jedno bogumilsko islamsko kultno mjesto.. Hereza kao usud. Kršni zavičaj 22. 77-81. PCC Me ugorje. 2. Studenci 1995. Grafenauer Bogo.. Humac 1989. 2401. Sarajevo 1981. Münchem 1962. Grgić Marijan.. 257-274.. Branko Fučić. Grubišić Silvije. Hadžihasanović Aziz. Grmača Dolores. izdanje. Astrologija (Bosna i Hercegovina). 2392. izdanje. Mitar Dragutinac.. London 1984. 2391.. Sarajevo 2000. Hadžijahić Muhamed. EJ 1. Zagreb 1980. Die Anfänge der nationalen Entwicklung in Bosnien und der Herzegowina. 309. Marijan Grgić. Emilijan Cevc. Hadžidedić Nedžad.) . 2400. (Uredio An elko Badurina.. Hadžidedić Zlatko. “Leksikon ikonografije.. 2. JLZ. Sarajevo 1996. (3) (Otkud Muslimani u Ma arskoj prije 800 godina). Feljton: Krstaški ratovi (2-3): (2) (Počelo je prije 700 godina).. izdanje.. Tuzla 1996. 1-2. 168-193. Postanak imena Hrvat. “Bosna i bošnjaštvo”. Istorijske osnove bošnjaštva.. Ime (Hrvati). Hrvatsko podrijeklo begovih familija u zapadnoj Bosni i Hercegovini. JLZ. (* Balić Smail. Hikmet IX/2 (98).. Svjetlo riječi XVIII/211. Prihvat islama u Bosni i Hercegovini. Prva linija IV/20. Zagreb 1986.. 2398. 22-23. 28. Gujić Kasim. Hadžiahmetović Ismail. Zagreb 1988. Sarajevo 1995. Stamaco (Zürich). liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva. 17-25. 387-388. JLZ. SNL-KS-Institut za povijest umjetnosti. 2395. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. Grafenauer Bogo. Zagreb 1979. 117-119. 69-70. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”. “Bosanski pogledi. Radovan Ivančević. Autori: An elko Badurina. Glasnik VIS-a SFRJ XLIV/3. Ljubljana 1990. Dragutin Nežić i Doris Baričević)”. 2. Sarajevo 1998. Svijet III/90.. Sarajevo 1994. Hadžijahić Muhamed. (Uredio Milenko Brkić). 2389. Prva linija III/19. 40. EJ 4. 230-246. Feudalizam u jugoslavenskim (jugoslovenskim) zemljama. Nezavisni list Muslimana Bosne i Hercegovine u iseljeništvu 1960-1967. 2393.. Südostforschungen 21. Gruhonjić Asim. 2394.. “Bosanska srednjovjekovna država i suvremenost (Zbornik radova)”. 2397. Sjećanje na dobru kraljicu. (Pretisak)”. EJ 5. 111116. 2396. FPN. Ljiljan.

. (Pretisak)”. 2408. Oslobo enje 35/10795. Zbornik priloga sa skupa održanog 22.. Sarajevo 08. 1978. Sarajevo 1979. 2411.. Sarajevo 1996. 440-441. Hadžijahić Muhamed. Oslobo enje 35/10796.) 2404. Regionalni ured u Sarajevu. Hadžijahić Muhamed. A.06. 292-297. Sarajevo 1991. 10.. Hadžijahić Muhamed.. Glasnik VIS-a u SFRJ XLII/5. Feljton: Putevi evropske medicine u Bosni i Hercegovini (1.) 2406. 2402. Hadžijahić Muhamed. Sarajevo 22. Počeci narodnog razvoja u Bosni i Hercegovini. Porodična biblioteka 16. Biblioteka Dokumenti.) . (4) (Slana voda . London 1984. Sabor Bosanske Posavine u Sarajevu-Institut za istoriju u Sarajevu. FF. Legenda o posljednjim Kotromanićima u Derventi. “Bosanski pogledi. 4849. Pećina u Brataljevićima kod Kladnja kao kultno mjesto.11. godine u Sarajevu).. izdanje. Centar za bosanskomuslimanske studije. Hadžiomeragić Maid. 2405. 2410. Hajdarević Azem.06. (KUN 72/530). Biblioteka Dokumenti. Muhamed Hadžijahić (1918-1986)”. “Čas sjećanja. Hajdarhodžić Hamdija. KDM Preporod. 473-490. 8.06. 14. Historijska opravdanost autonomije Sandžaka. Hadžijahić Muhamed. “Bosanska Posavina – dio cjelovite Bosne i Hercegovine”. H.-2000.01. Visoki saudijski komitet za pomoć BiH. GR IZ u SFRJ LV/5-6. S. Sandžak I/12. 1978. Sarajevo 26.. Porijeklo bosanskih Muslimana. 4-5): (1) (Nevolje su dolazile s karavanima). Islamska zajednica-Putokaz. Preporod XXVII/586. 49-50. Oslobo enje 49/15655. Sarajevo 1997. (* Imamović Mustafa. Centar za bošnjačke studije.lijek). Od tradicije do identiteta (Geneza nacionalnog pitanja bosanskih muslimana). Sarajevo 1992. Sarajevo 1990. Oslobo enje 35/10792. Oslobo enje 49/15675.. (5) (Od Italije do Drine). 7. Sarajevo 1997. Bandžović Safet..06. Posebnost Bosne i Hercegovine i stradanja Muslimana (Rukopis dostavljen savezničkim snagama 1944). 1978. (Zbornik radova sa okruglog stola održanog 24. Bošnjaci i islam”. 124. KDB Preporod.02. Sarajevo 25. 2407. “Grupa autora. 1992.230 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 1994. (* Žiga Jusuf. (* Numić Hajrudin. Bošnjaci i vrijeme. Zagreb 1990. Novi Pazar 1992. G.. Halilović Enver. 9-16. Prvi susret s islamom na Balkanu.. Sarajevo 20.. Stamaco (Zürich).. 2403. Tuzla 1995.. 186. 1996. 22. 2409. Muslimanska biblioteka.. Sarajevo 1998.. 37-49.. Bosna. 7. 1992. Hadžijahić Muhamed – H. u Sarajevu. Nezavisni list Muslimana Bosne i Hercegovine u iseljeništvu 19601967. 2.

O širenju islama u Bosni (s posebnim osvrtom na srednju Bosnu). Zenica 1993. Organisation of the Islamic conference. Handžić Adem. Travnik 1993. 34. Art and Culture. Handžić Adem. 7-17. 2420. 2421. IRCICA. 16-20.... Handžić Adem. 75-89. Islamizacija Bosne i Hercegovine i porijeklo bosanskohercegovačkih muslimana. Studije o Bosni (Historijski prilozi iz osmansko-turskog perioda). O širenju islama u Bosni – s posebnim osvrtom na srednju Bosnu.) 2413. Bosna i Bošnjaci. XVI + 310. 376. Handžić Adem.. Research Centre for Islamic History. Handžić Mehmed. 18. Sarajevo 1991. Studije o Bosni (Historijski prilozi iz osmansko-turskog perioda)”. 17.. POF 41. 41-54. Gradina I/3. Sarajevo 1998.... Art and Culture. Studije o Bosni (Historijski prilozi iz osmansko-turskog perioda)”. Preporod XXVIII/628. Istanbul 1994. 37-52. Divan I/3. Halilović Safet. Art and Culture. 2415. Research Centre for Islamic History. 2416. IRCICA. O širenju islama u Bosni s posebnim osvrtom na srednju Bosnu. Halilović Safet. (Fototip izdanja iz 1940). 2419. Regionalni ured u Sarajevu. Research Centre for Islamic History. 219-222. Balić Smail. Istanbul 1994. Organisation of the Islamic conference. Handžić Adem. 33-74. Pogovor. IRCICA. Sarajevo 1995. Organisation of the Islamic conference. 118-153. Istanbul 1994.. Tešanj 1994. (* Jalimam Ermina. Knjiga 1. Posebna izdanja. “Širenje islama i islamska kultura u bosanskom ejaletu”. 2417.. Svjetlost..Društvo 231 2412. Art and Culture. (* Mandžukić Jasmin. Istanbul 1994. Sarajevo 1995. . “Adem Handžić. 2414. Research Centre for Islamic History. POF 42-43 (1992-1993). Sarajevo 1998. “Adem Handžić. Konfesionalni sastav stanovništva u Bosni i Hercegovini u prvim stoljećima osmanske vladavine.. Restitucija bosanske državnosti (Izbor priloga i dokumenata).. 2418. Handžić Adem. O konfesionalnom sastavu stanovništva u Bosni i Hercegovini u prvim stoljećima osmanske vladavine. 2422. Centar za bosanske studije. Visoki saudijski komitet za pomoć BiH. Etničke promjene u sjeveroistočnoj Bosni i Posavini u XV i XVI v. 32. Handžić Adem. KDM Preporod Zenica. “Grupa autora. Organisation of the Islamic conference. Studije o Bosni (Historijski prilozi iz osmansko-turskog perioda)”.. O širenju islama u sjeveroistočnoj Bosni u XV i XVI vijeku. (sa starom oznakom: Sarajevo 1940). Gračanički glasnik 4. “Adem Handžić. IRCICA. Gračanica 1997. Država i narod koji su trebali nestati”. Porodična biblioteka 16. Bošnjaci i islam”. Handžić Adem.). “Omer Ibrahimagić.

Sarajevo 1999. Tribunia 6. 2429. Neimarlija Hilmo. Širenje islama u Hercegovini. Hrabak Bogumil. Sarajevo 1999.. Handžić Mehmed. Muslimani prozorske općine. Kadribegović Aziz. ‘Karantanija’.-2000. Hrabak Bogumil. Sarajevo 1983. II-373.). “Islamska misao H.. Sarajevo 1994. 7-46.. Sarajevo 2000. Preporod XXIX/668. Islamizacija Bosne i Hercegovine i porijeklo bosanskohercegovačkih Muslimana. Heftrich Urs. Karić Enes. Sarajevo 1998. Horvat Branko. 10-11. Handžić Mehmed. III-391. (Prireivači: Esad Duraković i Enes Karić). (* Duraković Esad. Knjiga II.. Preporod XXX/695. Bošnjaci i islam”.. Handžić Mehmed.. Svjetlo riječi III/32. V-604. Hrabak Bogumil. 17-40. Knezovi i vojvode Trebinja i Popova do XVII veka. “Grupa autora.. Kabes IV/29.) 2426. Regionalni ured u Sarajevu. 73-80. POF 49 (1999).. 19. Hodžić Sabit. 79-88. 2433. 293-308. Gazić Lejla. Knjiga I-VI. 149-152. Izabrana djela Mehmeda Handžića. Islamizacija Bosne i Hercegovine i porijeklo bosanskohercegovačkih muslimana. Srbi i rat u Bosni (Njemačka polemika 1997. 158-160.. 2434. 20. Mostar 1996. Godišnjak grada Beograda 27. Mehmeda Handžića. Odjeljenje društvenih nauka 22. Beograd 1987. IV-411. Preporod XXX/676. El-Hidaje.. Glavni odbor Sarajevo-RIZ u Republici BiH. Sarajevo 2000. Izbor radova”. Islamizacija Bosne i Hercegovine i porijeklo bosanskohercegovačkih muslimana. 26-27. Sarajevo 2000. 8-13. Razgranavanje katuna i stvaranje grupe katuna. Sarajevo 2000. Visoki saudijski komitet za pomoć BiH. Novi muallim I/1. Sarajevo 1999. Balić Šerif. Ogledalo.. 2431... 57-70. Visoko 1985. Ogledalo. 26. 2423. Biblioteka Baština. Diskusija. Izabrana djela Mehmeda Handžića. Porodična biblioteka 16. Handžić Mehmed. 116-119.. Hasandedić Hivzija. 2425. 21. I795. Nisu svi Muslimani Bošnjaci niti su svi Bošnjaci Muslimani. Trebinje 1982. 2430. Radovi ANU BiH 73. Priča o izdajici. Preporod XXIX/672. Dubrovčani u Ugarskoj i njihove veze sa Bosnom i Srbijom (1300-1541). Horvatić Dubravko... Biblioteka Baština. Sarajevo 1999. “Bosna i bošnjaštvo”. Behar IX/51. 2428. Ljubljana 1990. Sarajevo 2000. "Predmet i metod izučavanja . (Prire ivač Esad Duraković)”.. Hrabak Bogumil. 2427. Kabes II/5. 46-47. odnosno plemena u nekadašnjoj Hercegovini (XIII-XV vek). “Mehmed Handžić. 175-204. 2424.232 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Mostar 1998.. "Simpozijum: Vlasi u XV i XVI vijeku". 19. Čelebić Almedina. Preporod XXX/691. VI-464. Zagreb 2000. 2432. 2435..

. Beograd 1998.) 2444. Sarajevo 1990. Institut za istoriju-Institut za izučavanje nacionalnih odnosa. 22-53. Čelnici stočarskih zajednica u istočnoj Hercegovini u XIII – XV veku. “The Muslims of Bosnia – Herzegovina. Preseljavanja preslavenskog stanovništva na Balkan tokom srednjeg veka. Stećak I/1. 2442. Sarajevo 1994. 598-599. 26. X 1989. Center for Middle Eastern studies. Harvard Middle Eastern Monographs 28.. 2441. Istorijski institut RCG. Their Historic Development from the Middle Ages to the Dissolution of Yugoslavia”. Sarajevo 1995. 12-13. Hrabak Bogumil. Mostar 1995. novembra 1978.. Naseljavanje hercegovačkih i kosovskih vlaha u Dalmatinsku Zagoru u XIV.. X 1989. Nikola. "Migracije i Bosna i Hercegovina"... Beograd 1989. XV i XVI veku. 12. u Sarajevu. (* Šimić Stjepan. Odjeljenje društvenih nauka 3. CANU. 73-83.. 2438. XII 1994. i 24.. Stećak II/21. SIJ. 2436.. godine)..Društvo 233 patrijarhalnih zajednica u Jugoslaviji". Diskusija. Zbornik za istoriju BiH 2. 139-172. 2437. 5-16. Sarajevo 1995. Hrabak Bogumil. 16-17. Titograd 23. 2440. Stećak II/21. Institut za istoriju-Institut za izučavanje nacionalnih odnosa. (* M.) 2443. Naučni skupovi 7. Diskusija. 1463-1800.. Acta historiae medicinae XXIX/4. Hrabak Bogumil. 2439. 26. "Migracije i Bosna i Hercegovina". Migracioni procesi i Bosna i Hercegovina od ranog srednjeg vijeka do najnovijih dana . Zagreb 1992. Podgorica 1999. 21... Neum 1922. Zbornik radova sa Okruglog stola Istorijskog instituta. Migracioni procesi i Bosna i Hercegovina od ranog srednjeg vijeka do najnovijih dana . 429-431.. u Sarajevu. “Hrvatsko podrijetlo bosansko-hercegovačkih Muslimana (Zbornik)”. Filipović S. Edited by Mark Pinson. H. Beograd 1997. 181-201. Sarajevo 1990. “Hrvati u BiH – ciljevi i mogućnosti”. Knjiga 3.. Hrvatska hercegovačka zajednica “Herceg Stjepan”. Sarajevo 1995. Hrabak Bogumil. Cambridge Massachusetts 1994. “Srednjovjekovna istorija Crne Gore kao polje istraživanja”. i 27. Stećak II/14. Prenošenje kuge iz italijanskih sajamskih i lučkih gradova na prostor Neretva-Bojana (1350-1600). Zbornik radova sa simpozija. Bosnia Under Ottoman Rule. (Radovi sa naučnog skupa.. Paponja Srećko.njihov uticaj i posljedice na demografska kretanja i promjene u našoj zemlji. Hrabak Bogumil. Hrabak Bogumil. i 27. 67-87. Titograd 1981.njihov uticaj i posljedice na demografska kretanja i promjene u našoj zemlji. Hywood Colin.. “Zbornik radova X kongresa istoričara Jugoslavije”.

Nacije nisu konstitutivni. Sarajevo 1998. (KUN) 6. Gračanički glasnik IV/7. 19. 283. Dnevni avaz IV/796. Ibrahimagić Omer. Me unarodni forum “Bosna”. 224. Sarajevo 1998. 9-11. Editio iuridica 5.. već autohtoni element Bosne i Hercegovine. Zgodić Esad. Pejanović Mirko. Sarajevo 1995. Sarajevo 1997. GR IZ BiH LIX/11-12. Unsko-sanske novine I/9. Sarajevo 1999. Bosna u mirovnom procesu. GR IZ BiH LIX/910. (* Ljubović Esad. 21-28. Ibrahimagić Omer. 123-124. Bosna i Bošnjaci. Sarajevo 1998. Tribina 15. 2450.-2000. VKBI. 1998. Tribina 36... FPN. Ibrahimagić Omer. VKBI. Svjetlost. Kontinuitet bosanskohercegovačke države. 78. Bosnian Paradigm. 9-19. Knjiga prva. 2456.. Biblioteka Posebna izdanja 13. 176-184. Magistrat. (* Zgodić Esad. Kurtćehajić Suad. Tribina 41. VKBI. Ibrahimagić Omer. Ljiljan 375.. Centrala SDA. Oslobo enje 56/19056. Državno-pravni razvitak Bosne i Hercegovine.. “Knjiga sažetaka”.. VKBI. Ibrahimagić Omer. 957-964. 100-102. Sarajevo 1994. Dan bosanske državnosti. Gračanica 1999. Sarajevo 2000. 2452. 2446. Ibrahimagić Omer. Ibrahimagić Omer. Politički sistem Bosne i Hercegovine (Udžbenik sa hrestomatijom). Državno-pravna i nacionalna vertikala Bosne i Bošnjaka (teze). Ibrahimagić Omer. Sarajevo 1997.. .02. Sarajevo 12. Sarajevo 1995. Džambegović Sanela.) 2447. Državnost i nezavisnost Bosne i Hercegovine. 38.03. “Esad Zgodić.. 2448. Kantonalni odbor SDP. 2449.. Nužnost promjene filozofije mišljenja Bošnjaka o svojoj odbrani. Sarajevo 07.) 2451. Država. 1091-1098. Slobodna Bosna II/11. Sarajevo 1996.. 13. Ibrahimagić Omer.. Ibrahimagić Omer. 2445. Sarajevo 1997. VKBI. 2000.. Sarajevo 1997. 2453. Državno-pravni razvitak Bosne i Hercegovine (Kratak pregled) – Constitutional development of Bosnia and Herzegovina (A Short Survey). “Bosanska srednjovjekovna država i suvremenost (Zbornik radova)”. nacija.. 134. 85. 2455. Država i narod koji su trebali nestati. (Fokus 41) 11.234 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.. (* Halilović Safet. Ljiljani čuvaju bosansku dušu. Sarajevo 1995.. 2454. 49. Bihać 1996. Sarajevo 1996.. International Conference.. Ibrahimagić Omer.. Biblioteka Posebna izdanja 38. Ibrahimagić Omer. demokratija (Iz diskursa SDP BiH)”.

(Sarajevo. Od Dukljana do četnika (Hiljadugodišnje prekodrinsko zlo).06. Slobodna Bosna. Produkt historijskih imperativa (Čitanje Herceg-Bosne). 2459. Oslobo enje 49/15681. Neobična zemlja. 2458. Ibrahimović Ramiza.Društvo 235 2457. 1991. Treba li nam kraljica. 2462. (2) (Potomci “dobrih Bošnjana”). 1992. Imamović Enver. 2468. Imamović Enver.. 1993.. Nedjelja. Svoji na svome. Sarajevo.02. Imamović Enver. 6-7.. 2465.05. 2469. Korijeni bosanske državnosti.. 8. Sarajevo 16. Imamović Enver. 1992. Osvrt na podatke koji upućuju da je u srednjovjekovnoj Bosni postojao i djelovao Univerzitet. Oslobo enje 48/15335.03. 2461. POF 41. Zenica 1997. 7. septembra 1993). 2. 9. 1992..05. Sarajevo 1992. 31-32. “Simpozij ‘Prilog historiji kulturno-obrazovnog razvitka Bosne i Hercegovine’”. 269-282. Imamović Enver.. Feljton: Gdje su i šta je sa grobovima bosanskih vladara (1-2): (1) (Duboki su bunari prošlosti).01. Sarajevo 1991. Ibraković Dž.. Imamović Enver. 11. Kontinuitet bosanske državnosti (Naučni skup (‘Bosna i Bošnjaci u borbi za opstanak’). 1993. a jedan narod. Sarajevo 01. 11. (2) (Pad bosanske kraljevine). Imamović Enver. Imamović Enver. Sarajevo 09. 1991. Imamović Enver. 2460. Struktura vojničke klase u XV i početkom XVI vijeka s posebnim osvrtom na širenje islama u Bosni. Oslobo enje 50/16024. 24. 10.. 1993.01. 2470.01.. Oslobo enje 50/16135.02. Korijeni bosanske državnosti. Sarajevo 28. Sarajevo 25. Naša riječ 42/2851. Oslobo enje 48/15336. Sarajevo 15. 2466. Tri vjere.04. 11. . Sarajevo 04. 2464. (KUN X/32(490). Sarajevo 11. Feljton: Mržnja dubokih korijena (1-2): (1) (Svjedočanstva prošlosti). 1990. 2463. “Širenje islama i islamska kultura u bosanskom ejaletu”. Sve je razvučeno i nestalo bez traga (Kada i kako je opljačkana kulturna baština sa ovih hercegbosanskih prostora). 1991. Sarajevo 06.. Sarajevo 27. 1991. Zbornik sažetaka. Oslobo enje 48/15393. Oslobo enje 50/16023.. 2. Oslobo enje 48/15431.. Oslobo enje 48/15639. Avicena. Sarajevo 1993. Zemlja 1. Imamović Enver. Biblioteka Naučni skupovi III. Podrinjske informativne novine. 2467. Imamović Enver.. Imamović Enver.01. Sarajevo 1992.

referata sa znanstvenih skupova i posebnih priloga).. 2476. Sarajevo 04. 3 izdanje 2000. Imamović Enver.... 404. Imamović Enver. Oslobo enje 53/17094. Brzica Stjepan.11. Imamović Enver. Korijeni Bosne i bosanstva. (4) (Tajne kraljevskih grobnica). 2478. Ministarstvo obrazovanja.. Sarajevo 30. Sarajevo 1995.. Institut za istoriju. 2480.-2000. 1996. 16.. Sarajevo 1995. Sarajevo 27. Mostar 1997.. Sarajevo 29.07. RBiH. Kabes III/17. (7) (Riznica Bobovca).. Odnos “bosanskoga i muslimanskoga” – kontinuitet.06. .)...07. Imamović Enver. Sarajevo 1996. Sarajevo 1994. 10. 2477. 39-41. 1996. 16. 1996.. 1996. 49. (3) (Slavna bosanska vojska). predavanja sa javnih tribina. Oslobo enje 53/17262.. Sarajevo 03. (2. Oslobo enje 53/17260. Biblioteka Bosna. Sarajevo 1996. Oslobo enje 53/17266. Robovlasnički lov na Bošnjake (Kako su u srednjem vijeku iz Bosne odvo eni u roblje bogumili). Sarajevo 1996. 2473. FPN.. VKBI. Sarajevo 1996.. “Enver Imamović. 24. Oslobo enje 53/17264. Imamović Enver. Didaktički putokazi 4. Šator Muhamed. Sarajevo 1995. Zenica 1996. Sarajevo 18.. Mostar 1997.. 1.. Bosanska dinastija Kotromanića. Me unarodni centar za mir. Sarajevo 02.. 2472. Historija 5. Oslobo enje 53/17259. Sarajevo 1994. 1996. razred osnovne škole”. 48-49.. 39-41. 2475. nauke i kulture.. Imamović Enver. . Sarajevo 1997. Kraj antičkog doba i dolazak Slavena.”. 21-37. 47-54. “Ratni kongres bosanskomuslimanskih intelektualaca 22. (* Omerbegović Nermina. 1996.06. Slavna bosanska vojska. (Izbor novinskih članaka. Sarajevo 24. 2471. Imamović Enver. 1996. Korijeni kulturno-vjerskih odnosa Bosne i Irana. 16. 20. 16. Sarajevo 28. Korijeni kulturno-vjerskih odnosa Bosne i Hercegovine i Irana. decembar 1992. Stećak IV/46.. Feljton: Bosanska dinastija Kotromanića (1-8): (1) (Vladari Kulinovog roda). 39-41. Slobodna Bosna II/12.07. “Bosna i Hercegovina i svijet”. (2) (Osvajanje Srbije i Hrvatske). Ljiljan IV/113. 63. Oslobo enje 53/17261.) 2474. (2) (Kolijevka “prave Bosne”). 1996. Sarajevo 1996. 2479. 67-70. (3) (Tri žene Stjepana II).01.06. Oslobo enje 53/17265. Imamović Enver. (6) (Bosna zlatna i srebrena).07.. 8-10. Prva linija IV/22. 10. Oslobo enje 52/17047. izdanje 1997. 34. 111.. 16. Slobodna Bosna II/11.. 22. Oslobo enje 53/17263. 10. Imamović Enver. 1996.. Imamović Enver.236 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Sarajevo 01. izdanje.06. Slobodna Bosna II/10.. Feljton: Korijeni bosanske vojske (1-3): (1) (Bosanski Iliri prijete Rimu). Hadžirović Ahmed. Kabes III/16.. (8) (Propast Kraljevstva). 1995. (5) (Vjerno uz Crkvu bosansku). “Bosanska srednjovjekovna država i suvremenost (Zbornik radova)”.

. (15) (Svi Bosanci. godišnjice smrti posljednje bosanske kraljice Katarine). A. (7) (Bošnjaci. 1998.. Ljiljani i Bošnjaci.08. 11) 2483. Sarajevo 03.07. 1999. Selhanović Selman. 14. BF VI/10. Imamović Enver. BF VIII/12. 13. A. Sarajevo 01. 48-49.07. 19. 19.. Sarajevo 09. Kabes IV/29.. 1998.09. 20... 325. Jalimam Salih. Oslobo enje 55/18018. Ču.08.Društvo 237 2481. 35. 21. Zagreb 1999. 61. 19. 1999. 21. Oslobo enje 55/18024. Oslobo enje 55/18023. Lovrenović Dubravko.09.08. Povijesni prilozi 17...08. Oslobo enje 54/17747. Porijeklo i pripadnost stanovništva Bosne i Hercegovine. 154-156. Obavijesti HAD XXXI/1.08. Povijesni prilozi 18. 216-236.07. Dnevni avaz (Fokus V/128). Sarajevo 13.08. Škegro Ante. Oslobo enje 55/18019.. Sarajevo 31. (6) (Čija je Bosna)... 18. (* Škegro Ante. 1998.. Art 7. Škegro Ante. 30-32. 2000. Oslobo enje 55/18030. Oslobo enje 55/18029. Obavijesti HAD XXXI/3. ime predslavenskog porijekla). 18. Sarajevo 02. (3) (Revolucionarni pomaci). Oslobo enje 55/18031... 19. (13) (Ljiljani me u trnjem). 19. 1998. Sarajevo 28. Mostar 1998. Sarajevo 1999. Oslobo enje 55/18026. 15. 1998. 317-338. (5) (Pod rimskom vlašću). Sarajevo 1998. Sarajevo 08. 1998. Zarez II/26. 19. (12) (Poslovično poštenje i dobrota). Oslobo enje 55/18032. Imamović Enver. 2482. 1998... 446-450. Sarajevo 02. Zagreb 1998. Sarajevo 1998.. Oslobo enje 55/18033. Avdić Edin.08... Dani VIII/173. 15.. Sarajevo 1999. 1999. Sarajevo 2000. U čast bosanske kraljice Katarine (Uspješan nastup sarajevskih studenata povodom obilježavanja 519. Art 7. 1998. 15. Sarajevo 10.. 2485. (9) (Doba bezimenih banova).08. (17) (Zemlja u rukama domaće vlastele)..07. 115. Naša škola XLVI/11. Sarajevo 14. Oslobo enje 45/18914. Sarajevo 11. Oslobo enje 55/18021. 1998. 1998. (4) (Zavojevači i pitomi). Sarajevo 30.10. Stećak VII/82.. Sarajevo 29. 16. HM III/11-12. Sarajevo 1998. Sarajevo 04. Imamović Enver. 1998. 18. Ma. Oslobo enje 55/18020. Sarajevo 12. Feljton: Porijeklo i pripadnost stanovništva Bosne i Hercegovine (1-20): (1) (Slavenizirani Iliri). Kosovac Abdulah. Oslobo enje 55/18022. Sarajevo 18. 1998. Imamović Enver. različita vjera). Sarajevo 22.. Oslobo enje 55/18025. 14. 22. Sarajevo 06. Oslobo enje 55/18017. Škegro Ante.07.. Rubić Nela. (14) (Vjersko šarenilo Bosne). Oslobo enje 55/18028. 164-169. 1998. Oslobo enje 55/18027. Sarajevo 27.08. 308-330. Sarajevo 30. (8) (Treći narod). Sarajevo 29.. Oslobo enje 45/18881. Historija bosanske vojske. 13... Lovrenović Dubravko.. Imamović Enver. 321-326.. 1998. Zagreb 1999. Škegro Ante. 2484. (11) (Antropološke razlike). Edicija Bosanski korijeni. 137-142. (* Hadžirović Ahmed. 13... (20) (Vlasi s krivotvorenim imenima). 1998. 19. 1998.08. Zagreb 2000. (16) (U jednoj porodici dvije vjere). Škegro Ante.08. 1998. Oslobo enje 55/18025.. (2) (Prvi ljudi na tlu Bosne).. Škegro Ante. Sarajevo 21. (10) (Izme u države i ‘ničije zemlje’).. (19) (Hercegovina – vlaška magistrala)... 1998. Sarajevo 05. 1999. 2000..) .10.08. GR IZ BiH LXI/1-2. Slobodna Bosna V/159. Preporod XXVIII/647. Zagreb 1999.08...12. Sarajevo 2000.10. Sarajevo 07. 18. 1998... 61-62. Oslobo enje 55/18025. 1997.08. Sarajevo 1999.

Osnove historijske naznake bosanskomuslimanskog nacionalnog identiteta (Uvodni referat sa osnivanja Kongresa bosanskomuslimanskih intelektualaca u Sarajevu 22. 11-56. Imamović Mustafa. Grobovi naših predaka. 18-20. 146. Separat II. Sarajevo 1999. Sarajevo 1999. 1999. Restitucija bosanske državnosti (Izbor priloga i dokumenata)”. Državnopravni razvitak jugoslovenskih naroda (Nacrt predavanja).238 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 18-21. Sarajevo 1991. Čiji je kralj Stjepan Tomašević?. EJ 3. Pregled istorije genocida nad Muslimanima u jugoslovenskim zemljama.-2000. Sarajevo 1991. 2493. GR IZ u SFRJ LXV/6. Imamović Mustafa.. 217-221. Osebujnost bosansko-hercegovačkih Muslimana i njihove narodnosti. godine)”. Imamović Mustafa. Zagreb 1982. 2490. Dobri bogumili. Pregled istorije genocida nad Muslimanima jugoslovenskim zemljama. Imamović Mustafa. Imamović Enver. Centar za bosanske studije. Studio ‘m’. 2492. Sarajevo 1993. 467.. Bosanski vitezovi. 2496. Stamaco (Zürich). 12. 2486.10. 2495. Ustav Bosne i Hercegovine. Sarajevo 1994.. decembra/prosinca. Imamović Mustafa. 2487. Poznavanje društva za IV razred osnovne škole. Državni razvoj i društveno-politički sistem (Historijski pregled). Posebna izdanja. Imamović Mustafa.. Imamović Isak.. Imamović Mustafa. 129-133. London 1984. MAG. . Knjiga 1. Diplomacija (Diplomatija) (Bosna i Hercegovina). 673-693.. 2494. izdanje. izdanja Enciklopedije Jugoslavije”. JLZ. Imamović Mustafa. 5 plus 7. godine ratne 1992. “Bosanski pogledi.. 2. Zagreb 1984. 2488. 2498. 481-482. KDM Preporod Zenica. “Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina. Sarajevo 10. u 2497. 63-80. Imamović Enver.. Sarajevo 1999. 2489. Zenica 1993. JLZ. 2499. 2. 5 plus 10. “Safet Halilović.. (KUN) 2... EJ 2.. (Pretisak)”. 22-24. Državni razvoj i društveno-politički sistem (Historijski pregled).. Sarajevo 1991. Imamović Enver.. Imamović Enver – Bošnjak Jozo. Imamović Enver. 5 plus 6. Muslimanski glas. JLZ. Oslobo enje 45/18903. izdanje. 2491. “Bosanski ustav (fototip izdanja iz 1910. Nezavisni list Muslimana Bosne i Hercegovine u iseljeništvu 1960-1967. Zagreb 1983.

Sarajevo 1997. 2501. 39. Sarajevo 10. . Državno-pravni razvitak Bosne u srednjem vijeku. Introduction to the History of the Bosniaks. decembar 1992... 11-19. Didaktički putokazi VI/19.. Sarajevo 1997. 9-32. 5-10.. (KUN) 8. 2510. Bošnjaci. 2506. VKBI. Press centar. Imamović Mustafa. Uprava za moral Generalštaba. 2. Predgovor. “Knjiga sažetaka”. Sarajevo 1994. Me unarodni forum “Bosna”. Sarajevo 2000. Sarajevo 2000. izdanje. Sarajevo 1999. Serdarević Husein. Bosnian Paradigm.. Sarajevo 1. Predgovor. 29. Bemust. Imamović Mustafa. Osnovne historijske naznake bosanskomuslimanskoga nacionalnog identiteta.. (* Jalimam Salih. 2512. GR IZ BiH LXII/11-12. “Ratni kongres bosanskomuslimanskih intelektualaca 22. 2502. 38-47. Sarajevo 2000.) 2511. Imamović Mustafa. Zenica 2000. Press centar. Bošnjaci. Imamović Mustafa. Bosanski stil na stećcima i metalu – Bosnian Style on Tombstones and Metal”. International Conference.) 2509. Vojna biblioteka 16. “Ibrahim Pašić. Vojna biblioteka 1. Sarajevo 1998. Sarajevo Publishing. Imamović Mustafa. godine)”.. Odjek. VKBI. Veselin Masleša.”. Feljton: Integracione ideologije Bosne (3): (3) (Bosanski je bio diplomatski jezik na Porti). 2508.. VKBI. “Marian Wenzel. Biblioteka Kulturno naslje e. 2504. 7-9. 9-19. Imamović Mustafa.. Uvod u historiju Bošnjaka. Državnost i granice Bosne i Hercegovine. “Borac Armije Republike Bosne i Hercegovine”.12.Društvo 239 2500. Odjek L/1-3. (Dvojezično). Sarajevo 1995. Armija BiH. 2503. Imamović Mustafa. Biblioteka Posebna izdnja 70.. 9-16. Armija RBiH. Special 50th anniversary edition. Imamović Mustafa.. 2507.. Historija države i prava Bosne i Hercegovine. Od hajduka do četnika (Stradanje i genocid nad glasinačkim Bošnjacima od najstarijih vremena do 1994. 128-129... 4-5. Imamović Mustafa. izdanje 1993. 1080-1082. Imamović Mustafa.. Biblioteka Dometi. 28. 445. “Bosna i Bošnjaci (Državno-pravni razvitak Bosne i Hercegovine i bošnjačkomuslimanski narod)”. Imamović Mustafa.. Sarajevo 1996. 1994. Imamović Mustafa. “Ko je ko u Bošnjaka”. Sarajevo 2000. 2. Zagreb 1996. Imamović Mustafa. Ljiljan V/202. Oslobo enje 57/19329... Erasmvs 18. 29-38. 2000.. 2505.. (* . Integraciona ideologija i Bosna. Bosansko-muslimanski narod i njegova geneza. Bosniaks. Sarajevo 1999.

Jahić E. “Italia felix.”. Ostra Vetera. Ivanković Željko. Hrvatski narodni kalendar 1993. Biblioteka Posebna izdanja. 10-11. “Istočna Bosna i Sandžak (Znanstveni skup). 151153.. Beograd 1997. Autentičnost i autohtonost bosanskog duha.. 23.. Udruženje Bošnjaka porijeklom iz Sandžaka. 334. FTS-Franjevački samostan Fojnica.) (* Mijatović An elko. Andrić – koncentrični krugovi istog (Književni esej).. 76-77. Marche. 2515. Isaković Alija. CCP III/3. “Bosanski duh”. 32. 223-230. Riječ čitaocu. Sarajevo 1990. Starješinstvo Islamske zajednice u SR BiH. Isaković Alija.. 509-520. 2516. Preporod XXI/469. maja 1994. Bosanskohercegovački Hrvati i njihova nacionalnost. Sarajevo 1979. 7-19. Imamović Mustafa – Mahmutćehajić Rusmir. Istoričar i Vrijeme. Istorijski institut. Dijalog Nova serija II/8. Odbor savjetovanja Bosna i Hercegovina – mogućnosti i perspektive razvoja 3. Godina 41. Sarajevo 1996. 2525. Zagreb 1990. 2517. 2521. Zagreb 1979. godina afirmiranja i negiranja nacionalnog identiteta Muslimana). “Ajvatovica ‘95”. 13. Ljiljan VII/290.240 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 494-498.. Sarajevo 1997... Muftijstvo Travnik. 168. Kučuk-Sorguč Indira. obljetnice smrti Fra An ela Zvizdovića”. Bosnia and the Bosnian Muslims 4. “Zbornik radova sa Znanstvenog skupa u povodu 500.-2000.. Globus. (Hadžijahić Muhamed). 2514. 174. NEV XXIX/1.. . Jalimam Salih. 8. 2518. Migrazioni slave e albanesi in Occidente. Prusac 1995. (2 izdanje. Knjiga 14. “Islam. Sarajevo 1991. Abruzzi secoli XIV-XVI". 2524. The genocide against the Bosnian Muslims. franjevci.. Sarajevo-Fojnica 2000. Islamizirana djeca bosanske kraljice Katarine. Zbornik radova. “O ‘nacionaliziranju’ Muslimana (101. Balkan i velike sile (XIV-XX vek)". Sarajevo 1991. Sarajevo 1996. 63-70. Sarajevo 1977. Sarajevo 1998. SANU.... 2522.. Autentičnost i autohtonost bosanskog duha. Ancona 1988. IČ 42-43 (1995-1996). Isaković Alija. Bosna. Sarajevo 1992. Ivanković Željko. Isaković Alija. (priredio Alija Isaković)”. 168. 2513. “Islam i Muslimani u Bosni i Hercegovini (Muhamed Hadžijahić-Mahmud Traljić-Nijaz Šukrić)”. O Muslimanima. Svjetlost.) 2519. Romagna. Beograd 1997.. Mešihat Islamske zajednice u BiH-Izdavačka djelatnost “ElKalem”. (* Rastović Aleksandar. 2523. 39-50. Quaderni di Proposte e richerche 3.) 2520.

Prva linija V/39. (2) (Bošnjačka posebnost). Kabes III/23-24. 2535. 2528. Kabes III/25. 10. 26-27.. (3) (Bošnjaštvo i jezik).. 36-38. (* Hasanica-Hačimić Indira. Prva linija V/38. Sarajevo 1996.. 86. ZČ 54/1.. Bosna sa dva kralja. Naučna knjiga. 8. Historijska osnova bosanske posebnosti. Radovi 26. niti Bosna kao hrvatska pokrajina. 22. Janković Dragoslav. Sarajevo 1996. Niti je ikada kraljica Katarina spominjana kao Hrvatica. Mostar 1997. 481-483.. Feljton: Prologomena za studiju o historiji bošnjaštva (1-3): (1) (Prologomena za studiju o historiji bošnjaštva). izdanje. Odjek XXXVI/22. Knowledge.. Stećak V/57... 135. 451. Sarajevo 1998. 27-31. Prva linija V/37. 27-38. Beograd 1982. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Jalimam Salih. Ne poprište nego dijalog vjera. Sarajevo 1983. Sarajevo 1998. Radovi 29. Dubrovačka vlastela izme u srednjovjekovlja i humanizma. Javni rituali u političkom diskursu humanističkog Dubrovnika. Jalimam Salih. 2527. Janeković-Römer Zdenka. (* Imamović Mustafa. Janeković-Römer Zdenka. Mostar 1997. (* Voje Ignacij. GR IZ BiH LX/3-4. Janković Dragoslav – Mirković Mirko.. Sarajevo 1995... 68-86. 2533. 41-45. Zagreb 1993. Kabes III/20.. 2529.) 2531.. 48-49. Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku. Stranac u srednjovjekovnom Dubrovniku: izme u prihvaćenosti i odbačenosti. 2530. 137-140. Lastavica od bogumilskog zborišta do muslimanskog dovišta. Jalimam Salih. 30-31. Jelašanin Edib. 28-29. Janeković-Römer Zdenka.. Zagreb 1996. Naučna knjiga. Beograd 1999. . Jalimam Salih. Zenica 1998. 2537. 28-29. Okvir slobode. jer tada Hrvatska nije ni postojala (Hrvatski kontinuitet u svojatanju bosanske povijesti: Novo nacionalno prekrštenje posljednje bosanske kraljice Katarine Kosače-Kotromanić). Mostar 1997. Feljton: Ratovi srednjovjekovne bosanske države.. 2532.. Vladika. Ljubljana 2000.. Pašić Mustafa. Zagreb-Dubrovnik 1999.Društvo 241 2526. 19. Zemedia. Prilozi povijesti stanovništva Dubrovnika i okolice. Državnopravna istorija Jugoslavije.. Kabes III/22. Sarajevo 1998. Sarajevo 1997.) 2534. Mostar 1997. 30-31. Slom bosanske srednjovjekovne države. Sarajevo 1996.. Janković Marija – Ćirković Sima. Ljiljan VI/211. Preporod XXVIII/641. Beograd 1981. Prva linija IV/35. Knjiga 8.) 2536. Istorija države i prava naroda Jugoslavije. Bosna na vrhuncu moći. Jalimam Salih – Spahić Mustafa. Posebna izdanja.

494.. Naš svijet XXII/248. Posebna izdanja. Kotromanić-Kosača Katarina (1424-1478). 28. Povijesni prilozi 17.. Jelavich Charles. Jelavich Charles. Karavanski saobraćaj.. HM IV/17. 2542. Drugo izdanje. 289-293. Prilozi povijesti stanovništva Dubrovnika i okolice. 26. Ohio State university Press 1990. 2548. 289-293.) . 2544. Hellwig). Kapetanić Niko – Vekarić Nenad. Zagreb 1992.) 2549. Dani VII/121. Zagreb 1998. Laus.. 2543.-2000. Sarajevo 24. Naš svijet XX/227. Bošnjaštvo na vjetrometini. Kapetanić Niko – Vekarić Nenad. Kajmaković Radmila. Jurišić Gabrijel Hrvatin. 101-110.. sadašnjosti i budućnosti 1".10. Broj stanovnika Konavala od 15. Dubrovnik 1998. Textbooks and Yugoslav Union before 1914. Svezak 1 Dubrovnik 1998. 395. Biblioteka Posebna izdanja. 2545. Kapetanić Niko – Vekarić Nenad. do 20. 2541.. Sarajevo 1986. 2538. Kamenica Edina. stoljeća. Bosanski kralj u Splitu (Šta se dešava sa sarkofagom Stjepana Tomaševića). Zagreb 1998. Stanovništvo Konavala. Historijska karta srednjovjekovne bosanske države. Knjiga 7. Jurišin P..10. Mato Zovkić)”. (Glavni urednik hrvatskog izdanja dr. I srpski i hrvatski i kralj bošnjački.. Kurtović Esad. Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku. 1995. 2547. Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku. (razgovor sa Enverom Imamovićem)..).. Macan Trpimir. Kolo VIII/2. Sarajevo 26. Kajmaković Radmila. 2539.09. “Suvremena katolička enciklopedija (Priredili Michael Glazier i Monika K. 1997. Stanovništvo Konavala.. (* Kurtović Esad. (* Benyovski Irena. Sarajevo 2000. Globus Nakladni zavodŠK. 438. Sarajevo 2000. 350-351. Kult predaka.. Knjiga 7. Split 1998. Jeleč Sead. Sarajevo 1984. 234 + u dodatku: Marko Vego. Svezak 2. "Konavle u prošlosti. 2546.. South Slav Nationalisms. BiH kulturno-informativni centar. 336. Posebna izdanja. Monografije 15. (KUN) 6-7. 1999. Južnoslavenski nacionalizmi (Jugoslovensko ujedinjenje i udžbenici prije 1914. Kadrić Ševko. Helsinborg 2000... Kada je osnovan prvi univerzitet u Bosni? Oslobo enje 54/17744.. 39. Posebna izdanja. 12. Prilozi povijesti stanovništva Dubrovnika i okolice. 332-335.242 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. HM IV/17. Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku. (Prijevod s engleskog Josip Šentlija).. Oslobo enje 52/17011. 2540. Sarajevo 18. Dubrovnik 1999.

Bosanski duh.. 211-212. Kabes III/22. Krieg auf dem Balkan. Naše srednjovjekovno krivično pravo u turskim zakonskim propisima. Zagreb 1996.. Herceg. Feljton: Nepoznata Bosna (1-4): (1) (Nepotpun pregled nepoznanica). 28). Kind Christian. Hrvatska sveučilišna naklada. 24. Verlag NZZ-Verlag Ferdinand Schöningh. Motive. Naši dani XXXVI/974 (44). Sarajevo 23. Sarajevo 30. Katičić Radoslav. Radovi ANU BiH 73. (* Ivanković Željko. Karamatić Marko. Sarajevo 1989. Sarajevo-Fojnica 2000. FTS-Franjevački samostan Fojnica.. Sarajevo (1996). Sarajevo 19. Oslobo enje 47/15146. 2557. (* Prcela Frano. ČSP XXVIII/1. Oslobo enje 48/15396. JLZ. Karabeg Mugdim... 184. 16. Karabeg Mugdim. Muslimani potiču od neznabožaca. 1991.12. 149-153. 112-113. EJ 4. 46-49. 2555. Hrvatsko-bošnjačke teme. (4) (Praslavenski elementi u kulturi bosanskih naroda). Klaić Nada. Zagreb 1996. Sarajevo 1989. obljetnice smrti Fra An ela Zvizdovića”. Klaić Nada.. izdanje. Bilten FTS XXVII/1. 153-157. Mostar 1997.. Sarajevo 1989.. Sarajevo 2000.04. Ključanin Zilhad.08.) 2561. 1989..05. 2562. Sarajevo 1999. 302304. Radovi HDZU 4. (7 dana. 5-7. Matković Stjepan. 1990. Der jugoslawische Bruderstreit: Geschichte. br. i 02. 2558.. 38-39. 2554. Travnik 1995. Divan II/15. 691. Naši dani XXXVI/973 (43). 2560... (3) (Komendu za ravnopravnu upotrebu jednog naroda). 2. Karamatić Marko. . Oslobo enje 46/14911. Bilten FTS XXVI/2. U kraljevskom Jajcu. CCP XX/37. 01. 15-17. Pitanje o podrijetlu Hrvata u hrvatskom diskurzu danas. Karihman Ferid.. Uvodna riječ. Sarajevo 1989. 6. 2552. ZürichPaderborn 1994.) 2556.. “Zbornik radova sa Znanstvenog skupa u povodu 500. Sarajevo 1983. 2559. (2) (Disput o Kulinu banu). "Simpozijum: Vlasi u XV i XVI vijeku". Bibliografija radova o političkom položaju Bošnjaka-Muslimana i bošnjačkoj kulturi.. Hintergründe. Naši dani XXXVI/975 (45). Diskusija. 2551. Zagreb 1997.. Kasumović Ismet. 2563. 46-49. Odjeljenje društvenih nauka 22. 16-17.. Karan Milenko. Feljton: Stvaranje bosanskohercegovačke posebnosti (1): (1) (Gdje se svjetovi stvaraju). Naši dani XXXVI/972 (42). 2553. 6. Kavazović Esad... Zagreb 1986. 4649.Društvo 243 2550. Zenica 1995. 171-172. Kico Mehmed. Znak Bosne I/1. Vladar po dobru zapamćen (Od Kulina bana i dobrijeh dana).

2576.. (5) (Kako dostići Zapad?).postanak i uspon gradskog središta". Beograd 1995.07. Bosanac – prva ili četvrta opcija?. 176-179..-2000. "Bosna i Hercegovina od srednjeg veka do novijeg vremena". (* Maksimović Ljubomir. SKZ. O Bosni i bošnjaštvu. 210-212. 61-72.. 50-51. SANU. Beograd 1978. "Socijalna struktura srpskih gradskih naselja (XII-XVIII vek)”.06. "Simpozijum: Vlasi u XV i XVI vijeku". Oslobo enje 47/15098. Društvena struktura rudarskih gradova. Kočović Bogoljub. Smederevo-Beograd 1992. Nikšić 19. klerikalizam. “Tisuću godina Trebinjske biskupije”. Sarajevo 1988. Povratak i putovanje. Oslobo enje 47/15099. “Bosna i bošnjaštvo”. Kostrenčić Marko. Zbornik radova 12.. 2567. 1990. 1990.07. Vrhbosanska visoka teološka škola. 6. Sarajevo 1983. Istorijski institut.. Radovi ANU BiH 73. 2575.07. 7... Radovi ANU BiH 73. Korenić Bojan.07. 125-134.07. 8. 2.. 8. . Korjenić Kasim. Vlahović Š.. 2565. Odjeljenje društvenih nauka 22. 11.. izdanje.. Kovačević-Kojić Desanka.. 9. Sarajevo 02. 1997. 2573. Odjeljenje društvenih nauka 22. Interkonfesionalni odnosi na području trebinjske biskupije. 1990. 2569. 1990. Kabes I/2. 79-84. Histor..) 2572. 2568.dubrovački gra ani u gradskim naseljima srednjovjekovne bosanske države. Učešće Vlaha u trgovinskoj razmjeni tokom XIV i XV vijeka.. GEI 27. Kovačević-Kojić Desanka. Beograd 1977... Oslobo enje 47/15100. fundamentalizam). 2564. Oslobo enje 47/15101. Dobojske novine IV/37. (3) (Greška evolucionizma). Sarajevo 03. 149-158.. Doboj 1999. 168. 2566. Leśny Jan. Avarski kaganat. 1990. Domaći stanovnici . Petar. O istoriji i legendi u pjesmi ‘Propast Hercegovine’ (Herceg Šćepan nije zet Crnojevića). IG 1-2.244 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 468-469. "Simpozijum: Vlasi u XV i XVI vijeku". 165-166. 242. (4) (Tradicionalizam. Istaknutiji Dubrovčani u Srebrenici u doba Despotovine. 172-173. Feljton: Bavarski divan: Dr Srećko M. Komadina Ante. JLZ.. Kovačević Jovan. Sarajevo 05. SV 2. Ljubljana 1990. Branko. Sarajevo 01. (2) (Prostor velikih migracija). Džaja (1-5): (1) (Repovi tu inske vladavine). Sarajevo 1983. Kovačević-Kojić Desanka. 2570.. Diskusija. 2571. Zagreb 1980. Koprivica A. 35-49. Ban. Kovačević-Kojić Desanka. Kovačević-Kojić Desanka. EJ 1. "Valjevo .. 36/1. Mostar 1995. 2574. Oslobo enje 47/15097. Beograd 1978. Nikšićke novine. Kwart. Sarajevo 04. 122-132. 1979. Valjevo 1994. ‘Karantanija’. 28-29. Kotorić Tarik.

Sarajevo 1989. 12. 89-108. “Povijesnoteološki simpozij u povodu 500 obljetnice smrti bosanske kraljice Katarine”.10. Krekić Bariša. 1995. 2585. Prilozi povijesti stanovništva Dubrovnika i okolice.. Dubrovnik 1982. Svjetlo riječi VII/80. Kreso Muharem. Mostar 1998. Frejdenberg Maren. 100. 495. GDI BiH 37. Zbornik za istoriju BiH 1. Karajica Stipo.. “Nauka o odbrani (Grupa autora)”. nauke. . Gostionica (122). 57-65. Divan I/1. Bilten FTS XVII/2. Dva priloga bosanskoj istoriji petnaestog vijeka. 98. Dubrovnik 1990. Karaula Marijan. Kriste uro. PFB II/3.... 23. Katunar (287)./1990.. München 1991. Krzović Ibrahim. posljednjeg bosanskog kralja Stjepana Tomaševića). Katolici u kotorvaroškom kraju. Cirkulacija informacija izme u Dubrovnika i Bosne. Zagreb 1991. Knjiga 1. 278-279.Društvo 245 2577. Leprozorij (366-367). Kovačević-Kojić Desanka. Avazov focus I/1. Sarajevo 1996. (* Prlender Ivica. 2583.. Contributo allo studio degli schiavi levantini e balcanici a Venezia (1388-1398). V.. 2578. 41-43. Kovačić Anto Slavko. GDI BiH 39. 41. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Diskusija. Studi in memoria di Federigo Melis 2. Sarajevo 1990... 199-217. 50-57. Sarajevo 1979.) 2587.) 2581.. susjedi nisu prezali odnijeti kosti jednog stranca. Knowledge. 97. Orlovac Anto.. O Državnom birou u Visokom... Bosna Srebrena 40/5. 2580. Anali 19-20. 2579. 335-336. Ugrožavanje Bosne i Hercegovine kroz historiju i tradicija njene odbrane. 28.. Zavod za povijesne znanosti JAZU u Dubrovniku. 202.. Ministarstvo obrazovanja. Na razme u bez me a (Neke značajnije veze izme u Dubrovnika i zale a). Kovačić Anto Slavko. kulture i sporta. KS-FTS. Vrhbosna 1(104)/2. 2584. 12.. 402-407.. Krivošić Stjepan. S. Hercegovina 4-5 (12-13). Stanovništvo Dubrovnika i demografske promjene u prošlosti. Kovačević-Kojić Desanka. Katun (286-287). Radovi 24. Sarajevo 1990.. O domaćim trgovcima u srednjovekovnoj Srebrenici. Lukava pljačka bosanske povijesti! (Da bi zbirka Muzeja ‘hrvatskih starina’ u Splitu bila bogatija. Sarajevo 1989. Kana 20/11-219. 2586. Sarajevo 1988. Kučuk-Sorguč Indira. . Südostforschungen 50. Sarajevo 1989.) 2582. 83-84.. Sarajevo 1989. Krekić Bariša. Stanjanin (699). (* .. Sarajevo 1986.. 2588. RBIH. Travnik 1994. Krekić Bariša. Beograd 1999. (* Lučić Josip... Beograd 1995. 379-394../1999. Župni ured Kotor VarošSvjetlo riječi. 137-141. Sarajevo 1989. Firenze 1978. NEV XXXIX-XL/1-2.. 233. Sarajevo 17.

51-56. Recepcija bošnjačkog nacionalnog imena u Republici Hrvatskoj. Sarajevo-Mostar 1998. 35. Kulenović Muradif. 9-18. (3) (Ni bizantska. Tuzla 1998.. “Bosanska srednjovjekovna država i suvremenost (Zbornik radova)”. 2598. Feljton: Bosanski stanak ili državno-pravna teorija Bosne (1-4): (1) (Bošnjaci – stari narod Evrope). Hikmet IX/2(98). HKD Napredak. 2590. Etnički procesi na prostoru sjeveroistočne Bosne od prahistorije do danas. ni latinska.. Sarajevo 1995. 47-53. “Ševko Kadrić.. 135-142. Zagreb 1997. (Priredio Alija Isaković)”. Sarajevo 1995. Drugo izdanje. Bošnjačka pismohrana I/1-4. BiH kulturno-informativni centar. Kulenović Tarik. 135-146. 30-31. Recenzija. Prisvajanje i otu ivanje bosanskog srednjovjekovlja. 33. Kulenović Muradif. Pogledi 7. 2591. Zagreb 1999.. samo bosanska). Ljiljan IV/149. Biblioteka Posebna izdanja. Zagreb 1992. Zagreb 1992. Ljiljan IV/148. Helsinborg 2000.. razvoj i nestajanje Hrvata katolika na tim prostorima)”. Kulenović Muradif. Behar I/2. Razmatranja o porijeklu Muslimana u Bosni i Hercegovini. Duhovni kontinuitet Bošnjaštva. Kulenović Muradif. “Bosanska srednjovjekovna država i suvremenost (Zbornik radova)”.. Drugo izdanje. (4) (Bosna nije šaptom pala). FPN. (2) (Sva nas Bosna pomiriti neće). 36. 2595. 16-17. Behar I/3. priredio Ševko Kadrić). Kukić Slavo. Zagreb 1990. Kulenović Tarik. Kulenović Muradif. . 2597. “O ‘nacionaliziranju’ Muslimana (101. Tuzla 1996. Sarajevo 1996. stoljeća (Dolazak. Sarajevo 1996. 54-57.-2000. Sarajevo 1995. 2593. Bosanski stanak. Etnička i vjerska povijest Bosne. Slavonije i Srijema do konca XVII. 2600.. 253-255.. Kulenović Salih. godina afirmiranja i negiranja nacionalnog identiteta Muslimana). FPN. 14. 2596... Sarajevo 1995. Globus.246 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 2589.. Zagreb 1993. 2592. Kamo sreće da smo davno prigrlili ime Bošnjak i išli za njim (Razgovor s Emir Sinanović. 13.. Zagreb 1992.. 2601.. Ljiljan IV/147. Bosna uvijek bosanska. Kurbel Virgil. 2599. 146-153. Ljiljan IV/150. 33. Kukuljević-Sakcinski Ivan. 2594. Kulišić Špiro. Bošnjaštvo na vjetrometini”. MH.. Bur ugurden (Duhovna magistrala bošnjačkog naroda). (2) Behar I/4-6. Izabrana djela.. Kulenović Muradif. Feljton: Bošnjaci kao Muslimani (1-2): (1) Behar I/3. “Pavo Živković.

Beograd 1999. 20. Oslobo enje 53/17333. (4) (Asmilacija Hrvata). Kapetan... 2608. Biblioteka Prizma.09. Novi Sad 1990. 2616. Šapat kraljeva kostura. 10. Most XXVI/130 (41). Lovrenović Dubravko. 1996. Iz prosopografije Kosača (Jelena i Teodora).. 1996.. Definiranje pojmova. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 15. 14-15. Ladan Tomislav. “O ‘nacionaliziranju’ Muslimana (101. 1996.09. 2614. 1996. (6) (Plemićki kodeks Crkve bosanske). Svjetlo riječi XIV/158. Oslobo enje 53/17337. (2) (Nasilje nad činjenicama).. Zagreb 1990. Kurtović Esad. 1999. 2611. Lopašić A... (3) (Ilirski milenijski kontinuitet). Radovi 27. 6. (Ekskluzivno istraživanje DANA: Udžbenici III). Mladost.. Sarajevo 11. Journal of Islamic Studies 5/2. Sarajevo 1990. godina afirmiranja i negiranja nacionalnog identiteta Muslimana). 1994. 1996. Poturči se plahi i lakomi. 2607. 24. Lovrenović Dubravko. Svjetlo riječi IX/91. 75.. Bosanska tradicija i pučka kultura (Uz obljetnicu smrti žalosne bosanske kraljice). Feljton: Bosanski mitovi (1-10): (1) (S perom i kundakom). (7) (Bosna – dio turske . Globus. Svjetlo riječi XIV/164. 2609.09. Islamization of the Balkans with special reference to Bosnia. Sarajevo 1998. 7.Društvo 247 2602. 279-280. 289-302. 73-80. Porodica Belmužević. 1996. (Priredio Alija Isaković)”.. Kršni zavičaj 31. Sarajevo 10. utvr ivanje sadržaja. Knowledge.. Velmoža. Lovrenović Dubravko. Livno 1996. Kustić Živko.. Okamenjena stoljeća. Lemajić Nenad. Knowledge. 2610. Beograd 1999. Sarajevo 14. Mostar 2000. Lovrenović Dubravko. 49-51. Srednjovjekovna Europa.09. Kustić Živko. 78-81.. 2605... (5) (Težište bogumilskog mita). Dani VI/91. Kurtović Šukrija.. 2615. Zagreb 15. 163-186. 2612. 18. Bosanski grb. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Oslobo enje 53/17338.. Lemajić Nenad. Lovrenović Dubravko. Sarajevo 13. 2604. Sarajevo 09..09. Istraživanja 13. 2603. Kako su podijeljene Bosna i Hercegovina?. Sutješki fragmenti. Sarajevo 12. 2606. 73-77..09. Zagreb 1994.. 2613. Oslobo enje 53/17336. ome ivanje prostora. Oslobo enje 53/17334. Livno 1996. 12. Oslobo enje 53/17335. Loma Aleksandar. Malo zmije malo golubovi. Kurtović Esad. 14. Humac 1998.09. Jutarnji list. 117-121. Biblioteka Posebna izdanja. Zagreb 1990.

1997. 2629. 2628. 14.. Sarajevo 01. invazije).. 11.03. (10) (Nesigurnost identiteta na mitskoj vatri). Sarajevo 1997. Oslobo enje 53/17339. 2618. 2620. 2625. Dani VII/124. 1999.09... obljetnice smrti Fra An ela Zvizdovića”. Sarajevo 1998. 2623. Kršćanstvo i barbarizacija svijeta (Uz blagdan Ivana Krstitelja u Kraljevoj Sutjesci). 248-253.09. (9) (Olovni vojnici i voštani vladari).. obljetnice smrti fra An ela Zvizdovića (1498. . Lovrenović Dubravko. BF VIII/12.. 7. herceg i pataren (Ideološki stereotipi i životna stvarnost). Sarajevo 15. Oslobo enje 54/17751. 21-59. 1999. Kraljica i njezin narod. 2619. Lovrenović Dubravko. Lovrenović Dubravko. Forum Bosnae 7-8. 2624. Sarajevo 2000. Lovrenović Dubravko. Profetija okrenuta unatrag. Oslobo enje 53/17340. Lovrenović Dubravko.. Sarajevo 18. Sarajevo 07. Svjetlo riječi XV/174.. Sarajevo 15. Lovrenović Dubravko. 36-38. “Zbornik radova sa Znanstvenog skupa u povodu 500. herceg i pataren (Ideološki stereotipi i životna stvarnost). Čovječno pisanje povijesti (Moj odgovor njima). Lovrenović Dubravko. Sarajevo 1997.. 78-81. Sabah propovijed i bosansko srednjovjekovlje. Lovrenović Dubravko. Stećak V/57. 20. Spajanje ničega s nečim.. Lovrenović Dubravko..11.09. Lovrenović Dubravko. Oslobo enje 53/17341. 2617.09.. Sarajevo 02. Vitez.. U susret boljoj prošlosti.09. Zemlja sa tri biografije (Ekskluzivno istraživanje DANA: Udžbenici VI). Putovanje posljednjeg “svetopočivšega” kralja. Sarajevo-Fojnica 2000.10. 257-294. 56-58. obljetnice smrti Fra An ela Zvizdovića”. 2627. Dani VII/121. Sarajevo 24. FTS-Franjevački samostan Fojnica. (KUN) 6-7.09. “Zbornik radova sa Znanstvenog skupa u povodu 500. FTS-Franjevački samostan Fojnica. Lovrenović Dubravko.. 16. (KUN) 3. Sarajevo 1998. (8) (Izme u mržnje i ludila).248 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 2626. Dani VII/96.. 1996. Vitez. Osloboenje 54/17696. Oslobo enje 53/17342. Politička paradigma i bosansko srednjovjekovlje (U povodu teksta intervjua Envera Imamovića: Kada je osnovan prvi univerzitet u Bosni?). Sarajevo 16. 2622..). 1997. Sarajevo-Fojnica 2000.-1998. Sarajevo 2000. 1999. Lovrenović Dubravko. 2621. 1996. Završna riječ na Znanstvenom skupu u povodu 500. Svjetlo riječi XV/172.-2000. 22. Svjetlo riječi XVI/178. 12. Sarajevo 17. 551-552.. Lovrenović Dubravko. 1996. 1996. 17.

. god.. Drobnjaci. Bosna. 197-206. Avdić Edin. Ko ne želi identifikaciju sa zemljom. Sarajevo 1997. Markešić Luka. 153-156.. 41. Helsinborg 2000. Samobor 1996. (* Krišto Jure. Lovrenović Dubravko. Lučić Josip. Oslobo enje 55/17878. Dani VII/119. Bošnjaštvo na vjetrometini”.) 2635. Restitucija bosanske državnosti (Izbor priloga i dokumenata)”. Sarajevo 2000. 2640.. 1998.. Lovrenović Ivan – Imamović Mustafa. Centar za bosanske studije...11. 2636. Markešić Luka. BiH kulturno-informativni centar. Lovrenović Ivan. 19.09. Knjiga iz Tu manove biblioteke. Drugo izdanje. Svjetlo riječi XV/166. Lubovac Ragib.) 2637. A régi Boszina. “Safet Halilović. Lovrenović Ivan. Ex tenebris.. 307311. zagreb 1999. Zagreb 1978-1979. 21. Sarajevo 09. 12. prošlost i etnička uloga u našem narodu). Durieux.). 2000. Tuzla 1997. BF VIII/13. 54-55. ‘Nikola Pašić’. Sarajevo 01. 175. (KUN) 15. 3-15.. Zagreb 1982. KDM Preporod Zenica. Dopuna o Branivojevićima. 2631. 15. (Reprint iz 1930.. 487-493. FTS-Franjevački samostan Fojnica. 1997. Lovrenović Ivan. Kalligram Könyvkiadó. “Bosnia and its People”. 2634. BF IV/6. Bosanski kralj (O drevnom refleksu čuvara Bosne). (* Jalimam Salih. obljetnice smrti Fra An ela Zvizdovića”. Sarajevski dnevnik. Sarajevo 10... 641-645. Zenica 1992. Krišto Jure. 2639a. 2632. Nov podatak o Branivojevićima. 275-283. 36. Markešić Luka.03.) 2633... Bosna i njezin narod. Povijest koja ne zastarjeva. Lučić Josip. Sarajevo-Fojnica 2000. Lovrić Stjepan. AGM.Društvo 249 2630. ČSP XXXI/3. Dani VIII/173. 50.. 1999. Bosanska srednjovjekovna državnost u tradiciji Bosne Srebrene. Zagreb 1994.. (* Markešić Luka.. Lovrenović Dubravko. HZ 35. 136. 2638. Lovrenović Ivan. “Ševko Kadrić.12. kraj stoljeća. 2639. Preporod XXXIII/1. Knjiga 1. Beograd 1999. Sarajevo 29. Zagreb 1996. . Posebna izdanja. Bosnia & Herzegovina a millenium of continuity. Sarajevo 1992. Hrvatski glasnik V/57. 1996. pleme u Hercegovini (Poreklo. Slobodna Bosna III/57. 333.. Oslobo enje 53/17415. Oslobo enje (Publisher). 2641.. Sarajevo 02.. Lovrenović Ivan – Imamović Mustafa.09. 336. Pozsny 1995. HZ 31-32. Zenica 1993. Luburić Andrija. “Zbornik radova sa Znanstvenog skupa u povodu 500.

29-31. Povijesni prijepori.. Ogranak Dubrovnik. (Prvo izdanje. Pogledi II/3. Trajnost stradanja. MH. Načela (139141)/. MH. Sarajevo 1995. 73-113. Dubrovnik 1992. Povijesni prijepori”. “Nijaz Alispahić. 9-13. Dijalog Nova serija II/17. 2650. Lukić Zlatko. 218. MH. Pogledi II/3. Zenica 1996. Biblioteka Prošlost i sadašnjost. O pristupu srpskokatoličkom fenomenu. Knjiga 6. Lukić Dragomir. “Atif Purivatra – Mustafa Imamović – Rusmir Mahmutćehajić. Balcanica 20.. Mahmutćehajić Rusmir. Ogranak Dubrovnik...... Mostar 1996. 115-116. Lučić Josip. Leda saliniana. 2.) .250 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.. Razvoj etničkih kategorija u Bosni i Hercegovini. Novi Pazar 1996. 2642. Beograd 1985-1986. 151-152. 314. Tuzla 1995. Mostar 1997. Most XXII/95 (6).. 2644.) (* Dedić Mehmed. Alispahić Nijaz. 399-403. Mahmutćehajić Rusmir. Doboj 1996. Dubrovnik 1992. 7-11. Macan Trpimir. Lupis B.. Radio kameleon. 315-331). 1029. Bošnjaci i/ili Muslimani!?. Mahmutćehajić Rusmir. Oslobo enje International.. Filandra Šaćir. Dubrovnik 1992. Jednostrane interpretacije. Sarajevo 1996. Povijesni prijepori. Kosovska etika i mit – simboli očuvanja srpske nacionalne svesti. 2643. Muslimani i bošnjaštvo”. Čelebić Mirsad. Knjiga 6. Luke evan eliste iz stolnog grada Jajca. 57. Znak Bosne I/4. “Trpimir Macan. /Bosanski arhipelag Superanus (17-24). Vinicije. Sarajevo 1991. str. 71-73. Zagreb 1995. Hercegovina 3 (11). Nerazumnost optužbi (U povodu “Srbi u delima nekih hrvatskih istoričara” Jeremije Mitrovića. Muslimanska biblioteka. Tuzla 1995. MH. 2649. Bosna. Jahić Adnan. 369-371. 2645. “Etnogeneza Hrvata”. Lučić Josip. Tuzla 1997. Zagreb 1995. 79-85. Knjiga 6.. 112-114. 65-77... Macan Trpimir.) 2648. izdanje. Značenja 25-26.. Moći sv. Kulturna hronika Tuzle”. Ogranak Dubrovnik. 57. 31-40. Sarajevo 1994. Macan Trpimir. “Trpimir Macan... Radovi 27. Behar IV/18. Biblioteka Prošlost i sadašnjost.. Beograd 1989. 2652. Zagreb 1994. (* Čoralić Lovorka. Potvrda višestoljetne priznatosti (45-47). 2646. Balkanica” XVI-XVII. Podaci o doseljavanju Slavena u starijoj dubrovačkoj historiografiji. Sandžačke novine I/4.-2000. Čelebić Mirsad. Biblioteka Prošlost i sadašnjost. 2651. 2647. Živa Bosna ’94 (Politički eseji & intervjui).

Mandić Nikola. Mostar 1988. Radio Kameleon-Did-Durieux. obljetnice smrti Fra An ela Zvizdovića”. Zagreb 1990. Mandić Dominik. Malović.. Svezak I. 105-109. (Balinovići-Balenović. Tuzla-Sarajevo-Zagreb 1998. “Zbornik radova sa Znanstvenog skupa u povodu 500. 2661.. Komora (311-312). (KUN).. Čitanje historije i povjerenje u Bosni. Kriva politika. Bosna i Hercegovina. 2656.. 2662. 13. Crkva na kamenu XV/168. Principles (141-143)/. FTSFranjevački samostan Fojnica. 1999. dva stara. Nakladni zavod MH. (Ilići). Beograd 1999... Povijesno kritička istraživanja. ZIRAL.) 2655.ukić Marica. Mostar 1994. HM II/7-8. (Mikulići). 220. 13.05. (Matići). 145-155. Mostar 1987.. 2659. Povijesno kritička istraživanja. 13. Mandić Dominik. 13. Crkva na kamenu VIII/85. BF VI/10. 2654. Mahmutćehajić Rusmir. Mostar 1988. (* Lovrenović Dubravko. ZIRAL. 2.. 279-285. Mandić Dominik... Ponovljeni pokop bogumilstva. Mahmutćehajić Rusmir. Balin i Balen). (Kneževići starinom Kruševići). Državna i vjerska pripadnost sredovječne Bosne i Hercegovine. Svezak III. Sarajevo 1996. (Rupčići). Mostar 1989.. Supreme Archipelago (17-24). Chicago-Rim 1978. Crkva na kamenu IX/88. Sarajevo-Fojnica 2000. 13. (Ostojići). Crkva na kamenu IX/89.. Crkva na kamenu IX/97. izdanje. Sarajevo 1998. Oslobo enje International. Toronto-Zürich-RomaChicago 1982. (Raguži. Oslobo enje 55/18763.. /Bosnia. Feljton: Naša prezimena: (Nimčići). 13. Mostar 1988.. Crkva na kamenu IX/95. različita naroda. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. (Šimrakovići). Crkva na kamenu XI/109. Crkva na kamenu X/104-105. Lovrenović Dubravko. 8. Hodžić Kadrija.. Mandić Dominik. Ljiljan II/22. Crkva na kamenu IX/90. Recognition of on age – old identity (46-47). Mostar 1989. 2. Hrvati i Srbi. Mostar 1988.. (Boškovići). Crkva na kamenu XI/111-112. Herceg Bosna i hrvatska Bosna i Hercegovina u povijesti Hrvata (Priredio Tonči Grbelja). 13. 2657.. (Novalići). Sarajevo-Ljubljana 1993. Mahmutćehajić Rusmir. Sarajevo 23. Hrvatske povjesnice. Sarajevo 1998. 13. Mostar 1990. 13. Mostar 1989. 2658. Knowledge.. Crkva na kamenu X/98. Bosna i Hercegovina. 173-206. 13. Etnička povijest Bosne i Hercegovine. Komornik (312). Sarajevo 1998. 13. izdanje. 319. Living Bosnia ’94 (Political esseays & interviews). Crkva na kamenu X/107. Crkva na kamenu IX/96. Fratar i sultan (Tražeći perenijalnu misao u sjećanju na susret fra An ela Zvizdovića i sultana Mehmeda el-Fatiha).Društvo 251 2653.. Mostar 1990. 486.. . 2660. 13. Odjek LI/3-4. 17.. Mostar 1988. Mandić Igor. 13. (Tasovčići).. Mostar 1988.

Mar J. Beograd 20. MH Ogranak Čitluk-Općina Čitluk. 2667. Mostar 1997. Mandić Novak Studo. 2668. Sveučilište u Mostaru-MH Ogranak Mostar. rod Hercega Stipana. 131-132.. Mandić Nikola. Odgovor na “Neka razjašnjenja o Previšićima”. Nikić Andrija. Motrišta 4. Podrijetlo hrvatskih starosjedilačkih rodova u Konjicu i okolini.252 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 2677. Mandić Nikola. Brotnjo. 184. Kršni zavičaj 12. Mandić Nikola. S ove strane modre rijeke. Srednjovjekovno hrvatsko pravo – stvarna prava. (* Zovko Ljubomir.. Mostar 1997. Mostar 1997. H. Komlinovići. Mandić Nikola. Crkva na kamenu XVII/189. Hercegovina 1980. Margetić Lujo. Motrišta 3. SKZ. Mar J.. Ilići. Herceg Stipan Vukčić Kosača. Humac i Ljubuški. 2669. H.. Mandić Nikola. Mostar 1998. Mostar 1999. Laznibat Velimir. 120-121. Podrijetlo hrvatskih starosjedilačkih rodova u Mostaru. Autorovo izdanje. Mandić Nikola. Mostar 1999. Mostar 1997. 114-115.) 2671. 2664. Pravni fakultet u Zagrebu-Pravni fakultet u Rijeci. Beograd 1986. Gacko 2000. 153154. Čitluk 1998.. 237. Rastok. 13. 2673.. Podrijetlo i razvitak pučanstva u Kruševu kod Mostara.. 2666. 13. Hrvatsko povijesno pravo na Bosnu i Hercegovinu... (* Stanić Radomir. T. Zagreb 1983. Hercegovina 1979. Mostar 1997... Motrišta 11. Mandić Nikola. 587.) . Srpske porodice Vojvodstva Svetog Save.. Mostar 1999. Kosače-Hranić. 18-19.-2000. Velika gospoda sve srpske zemlje i drugi prosopografski prilozi. Mostar-Konjic 2000... T. 196-203.) 2665. 2672. 249-253. Mandić Nikola. 2674. Mandić Svetislav. (* Nikić Andrija. 1986... Kršni zavičaj 13. 120-126. Crkva na kamenu XVIII/200. 2670.. 2663. Osvit 3-4. Motrišta 7. Balinovići. 12. Zbornik 13. Motrišta 3. 2676.. Zbornik 2.. 66-70. Mandić Nikola. Zagreb-Rijeka-Čakovec 1983. 2527. (* Sirotković Hodimir.12. Politika.. Mostar 1996. Mostar 2000. Sarajevo 1999. Motrišta 12.) 2675. 614. 37-40.. 1319. Stećak VI/64. Mandić Nikola.

Krišto Jure. Zagreb 1995. Sarajevo 1995. Ivanković Željko.Društvo 253 2678. Mostar 1999. Samobor 1996. zagreb 1993. Nastanak i razvitak srednjovjekovnih država i prava jugoslavenskih naroda. 25. Dinastija (154). Knjiga 1. 253. “Hodimir Sirotković – Lujo Margetić. . “Stolac u povijesti i kulturi Hrvata”. 441-465. Dijagnoza – nalazi – terapija. “Luka Markešić.. 147-159. Sarajevo 1998. Knowledge. Samobor 1996.. Zagreb 1988. 125. Hrvatsko srednjovjekovno pravo – vrela s komentarom. Stećak II/21.. 2683. Marjanović-Dušanić Smilja. Svjetlo riječi.) 2685. Markotić Ante. Markešić Luka. Nekoliko napomena o etnogenezi jugoslavenskih naroda. Knjiga 5. 1-11. Margetić Lujo. Vladarske insignije i državna simbolika u Srbiji od XIII do XV veka. Margetić Lujo. ŠK. Zagreb 1990. Bosna ostaje bez svjedoka (s demografsko-političkog vidikovca).. 33-36.. Marijanović Bernard. 2684. Knjiga 5. Sarajevo 1995. Sarajevo 1995. Kulin ban – povijest i legenda (Uz 800. Lujić Božo. Grafocolor Zagreb. Rad JAZU 451.. Godina 46. Margetić Lujo – Maršalevski Apostolova Magdalena... Hrvatski narodni godišnjak 1999. Beograd 1999. 2688. (* Strčić Petar. Knjižnica “Pravda i mir”.) 2687. obljetnicu Povelje Kulina bana). Marijanović Zdravko. Moderna vremena Zagreb. Povijest države i prava naroda SFR Jugoslavije”. 641-645. Biblioteka (P)ogledi. Sarajevo 1995. Kruna (334-335). Općina Stolac. Dijalog Nova serija I/3-4. Dijagnoza – nalazi – terapija”.. Margetić Lujo. Beograd 1994. Mikulić Planinka. 104-105. Zagreb 1999.. IG 1-2. Zagreb 1994. 2686. Markešić Luka. 2680. 192-195. Ivanković Željko. Stanovništvo Bosne i Hercegovine – osnovne karakteristike razvoja naseljenosti i broja stanovnika.. AV 37. Slučaj Bosna. BF VIII/13.) 2682. Sarajevo 2000... 103-105. Krišto Jure. GP 24. Beograd 1994.. Livno 1995. Marjanović-Dušanić Smilja. (* Premec Vladimir. 22. Svjetlo riječi. Zagreb 1990. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 45-71.. Zagreb –Stolac 1999. 304. Markotić F. Bilten FTS XXIII/1. 276-278. HZ 45 (1992). Hrvatski pravni običaji. 2689. 175-179. Bosna Srebrena XLVI/4.. 2681. Sarajevo 1980. ČSP XXXI/3. 'Slava’ i Hrvati u Hercegovini.. Pojava i utjecaj Dubrovčana na život u srednjovjekovnom Kreševu. Ante. MH Mostar. 15-105.. (* Mešanović Sanja. 487493. Svjetlo riječi XIII/152. Bilten FTS XXIII/1. Humski zbornik 4. Knjižnica “Pravda i mir”. Slučaj Bosna. 269-271. 2679.. Abandžak Stipo.

Knez (299-301). Društvo srednjovjekovne Bosne.. Knowledge. Družina (169-170). Mijušković Slavko. 2693. 2697. Putovanje po Crnoj Gori i Hercegovini (Prevod sa francuskog Nada Jovović)... Boljar (56). Vladarska titula gospodin.. Zajednička sudbina Bošnjaka i Albanaca kroz historiju. Radovi ANU BiH 73. Raskovnik XXIII/87-90. maja 1994. Peharnik (509-510).. O antropološkoj metodologiji terenske obrade skeletnih nalaza.254 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 117-131. 2694. 23. “Bosanska srednjovjekovna država i suvremenost (Zbornik radova)”. 201-242. zasjedanje jugoslovansko-italijanske komisije za zgodovino – 7. FPN. Poznati Bošnjaci Sandžaka i Crne Gore (Od Ahmed-paše Hercegovića i Vehbi Šemsekadića do Rifata Burdžovića i generala Sefera Halilovića). 195-196. IG 1-2. JIČ XVII/1-2. 113-129. j. Beograd 1999.. Odjeljenje društvenih nauka 22. Marž Pjer.. Sarajevo 1983. Me edović Šefko. (* Mihelič Darja.već vlaha. 2691. Podgorica 2000.. Zgodovinsko društvo za Slovenijo. “Migracioni procesi i Bosna i Hercegovina od ranog srednjeg vijeka do najnovijih dana . Vlastela (86).. Vražda (106-107). 99. dvorski knez (143144).. 2692. Prezimena izvedena od titula. Plemstvo (523-524). Sluga (674-675).) 2695.. Mihaljčić Rade. (* Mišković Sonja. 29-35. 16-20. ZČ 32/1-2. 231.”. Dvorski. Kum. 2699. Spremić Momčilo. l.) 2696. Sarajevo 1996. Vlastelčići (8789). Migracije i Bosna i Hercegovina". Mihaljčić Rade. “Migracije Slovanov v Italijo – Le migrazioni degli Slavi in Italia. X 1989. .. Matica d. Beograd 1979. i 27. “Istočna Bosna i Sandžak (Znanstveni skup). Mihaljčić Rade. Ljubljana 1978. Naslednik (433-434). Titule (732-734). 2700. Sarajevo 1996. 127-147. 1-2 (1990) Beograd 1991. ni voćnjak . kumstvo (343-344). ni kmeta. Udruženje Bošnjaka porijeklom iz Sandžaka. Mara Hrebljanović. Mikić Živko. Stavilac (693-694).. Memić Mustafa. Institut za istoriju-Institut za izučavanje nacionalnih odnosa. ni kućnu poslugu. Convegno degli storici Jugoslavi ed Italiani. Nasle e (434). Sarajevo 1998. Gospodin (121). Kmet (298-299). Veliki (71-72). CID. Stanovništvo 28-29/3-4. 2701. ni toponim. 277-279. Biblioteka Svjedočanstva.-2000. "Simpozijum: Vlasi u XV i XVI vijeku". Vojvoda (96-97). (Uredil – A cura di: Ferdo Gestrin)”. Brat (63). Memić Mustafa. Ljubljana 1978. 2698. Beograd 1999.. Vlaštak ne označava ni roba. Beograd 1997. Mihaljčić Rade. Godišnjak CBI XVI/14. 26. u Sarajevu. Danica 7 (za 2000). 2690. Beograd 1994. 160-161. 9-34. Sarajevo 1990.njihov uticaj i posljedice na demografska kretanja i promjene u našoj zemlji. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”.. Sarajevo 1978. 675. 7. ni vlasnika.

“Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Tribunia 5. Sarajevo 1979. Satnik (650). Herceg Stjepan.. Imigracijska politika Dubrovačke Republike s posebnim obzirom na ustanovu svjetovnog azila. Beograd 1991. Beograd 1999. ZFF Serija A: Istorijske nauke 19. Jeremija. 27-33 + 2 table slika. Miroslav. Prvi pokušaj socijalne stratifikacije srednjovjekovnih stećaka.. Sarajevo 1978. Milaš Nikodim. Godišnjak CBI XXIV/22. 45-59. 139-149. ZFF 17. 2713. 223-280+10 tabli. Beograd 1984. Beitrag zur Anthropologie spätrömischer bis spatmittelalterlicher Bevölkerungen Jugoslawiens. “Radmila Pešić – Nada Milošević. Mikić Živko. O izbjeglicama iz zale a na području Dubrovačke Republike. GZM (A) 33 (1978).. Mikić Živko. 125-163. 2707. Ugarci/Trebinje – antropološki sadržaj tumula XI. Beograd 1989. 2705. Dinarski antropološki tip sa srednjovjekovne nekropole Raška Gora – stećci kod Mostara. Mikić Živko.... 2716. Antropološki prikaz srednjovjekovnog stanovnika Ričica. 2710. Beograd 1985-1986. 2704. Naučni krug 1. Srbi u delima nekih hrvatskih istoričara. Antropološka zapažanja o skeletu Vignja Miloševića. Narodna književnost”... Sarajevo 1986. Mikulić Planinka. 5-109 + Anhang I (Fototafel I-C + Anhang II: (Verbreitungskarte. IRO Vuk Karadžić. Pravoslavna Dalmacija (Istorijski pregled). Rezultati antropoloških istraživanja ranosrednjovjekovne nekropole u Koritima kod Duvna. Godišnjak CBI XVII/15. Feljton: Veliko stoljeće (1). Mitić Ilija. Mitrović D. Posebna izdanja 1.or ević Nada. 2703. BiH Kult II/2. Mišić Siniša. Biblioteka Čovek i reč. Diagramme und Dendrogramme). 14-15. 85-87. 2709. Mikić Živko. Pjesma stvorenja. 2712.. Sveta baština V/37. Dubrovnik 1979. Milošević.Društvo 255 2702.. Knowledge. Povesna sfera. Pripaša (584-585). Anali 17. Mikić Živko. 2708. “Ričice – nekropola stećaka”.or ević. Vlastelinstvo (89-91). Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture. Duvno 1986. Trebinje 1979. 574. 97. 2714. Beograd 1997. Sarajevo 1999. 2706. Balcanica 16-17. 205-222.. Mikić Živko. 315-331. 2715. Sarajevo 1986. 18. Sfairos. ... 217-226. Godišnjak CBI XXII/20.. Mikić Živko. Stefan Vukčić Kosača. Split 1983. Mitić Ilija. 2711.

“Bosanska srednjovjekovna država i suvremenost (Zbornik radova)”. Sarajevo 1996. 212. 166 + 1 karta. Jeremija. Heretici. Dobojske novine I/5. Balcanica 11.-2000. “Bosanska srednjovjekovna država i suvremenost (Zbornik radova)”. Etnički procesi i etnička struktura stanovništva Novog Pazara. 2717. Biblioteka Studije i monografije. Neki sociološki aspekti urbanog u srednjovjekovnoj Bosni. SANU. Savez arheoloških društava Jugoslavije-Muzej grada Beograda. Narodna knjiga. 72-79. Jeremija. 2722.. Jeremija.. Jovan. Glasnik SAD 1. Mušović Ejup. 105-114. Odgovor na odgovor dr Nikše Stančića. 2726. 2720. Beograd 1989. .) 2723. 221. Mitrović D. Beograd 1994. Beograd 1989.. 43-44. Pljevlja 1981. Beograd 1984. Savez arheoloških društava Jugoslavije-Muzej grada Beograda. vjera i nevjera. SKZ-Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Narodnosna svest u Srba. 405-413. Doboj 1996. Stanić Radomir. 99-105. Učebno-metodičeskoe posobie. 2719.) 2729. Beograd 1980.. FPN.256 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Mrkobrad Dušan. Srpstvo Dubrovnika.. 2724. Moskva 1978. III-VIII. Mulaibrahimović Halim. 2727. 2721. Bibliografija seobe naroda u Jugoslaviji. Balcanica 20. 2728.. 2725. Moskolenko Evseevič Anatolij. Mulić Jusuf. Islamizacija u Novopazarskom sandžaku. Horvati i serbi.. Mostar 1996. Mrkobrad Dušan. Mitrović D. Vozniknovenie i razvitie feodalnih otnošenij u južnih i zapadnih slavjan. Mušović Ejup. Mitrović D. 303. Balcanica 20. Bibliografija seobe naroda u Jugoslaviji.. Kabes II/13. Beograd 1984. Musabegović Nijaz. Bibliographia archaeologiae Iugoslaviae. Etnografski institut. Feljton: Sarajevo – grad izme u Istoka i Zapada (3): (Vjerske zajednice). SSDSV 7. (* Trifunovski F. Mostovi XIII/60. 395-398. Posebna izdanja 2. Beograd 1989.. (* Trbuhović Leposava. FPN. Predgovor.. Beograd 1992. Posebna izdanja 19. Prijepolje 1979. Beograd 1979. Nalić Zahid. Mitrović D... 2718. Sarajevo 1996. Moj odgovor dr Josipu Lučiću. 72-74. 16.. Jeremija.

. Doboj 1998.. 19. Balkanskie issledovanija. . Bosanski i humski vlasteličići (Prilog istoriji feudalne staleške terminologije XIV-XV vijeka). (4) Dobojske novine III/34. Nalić Zahid... Naumov P. (2) Dobojske novine III/32. 29-38.. Doboj 1998. Moskva 1979. Naumov P.. Naumov P. Jevgenij. Jevgenij. Jevgenij. 2732. 16. Moskva 1982. Feljton: 1415-ta (1-4): (1) Dobojske novine III/31. 1.. Sarajevo 1989. 1985. 14-29. Slavjano-vološskie svjazi. (3) Dobojske novine III/33. 13.. Vipusk 9.Društvo 257 2730. 2535. Balkanskie issledovanija 7.. Naumov P. Dijalog XIII/1-2. 2137. Naumov P.. 24-33. Sarajevo 1994. Vološskaja problema v savremennoj jugoslavskoj istoriografii. Veronež 1980. 10. Moskva 1984. 2735. Kišinev 1978. 241-264. Voprosi istorii slavjan 6. Etničeskaja istoria vostočni romancev. (K probleme formirovanija rannofeodalnih narodnostej). Znameniti Bošnjaci u vrijeme osmanske vlasti. Sarajevo 1979.. Balkanskoe krestjanstvo v feodalnoi sisteme XII-XV vv (K voprosu ob evolucii krestjanskih kategorii i povinnostej v južnoslavjanskih stranah i v severnoj Albaniii). Sov. Moskva 1978. Naumov P. Jevgenij. (K istorii feodalnoj socialnoj terminologii i ierarhii). 2734. Jevgenij. Doboj 1998. GDI BiH 28-30 (1977-1979). Etničke predstave na Balkanu u epohi ranog srednjeg vijeka (po materijalima ‘Ljetopisa popa Dukljanina’).. 2740. Jevgenij. 2738.. Jevgenij. Processi razvitija etničeskogo samosoznanija v Serbii i Bosni v XII –XIV vv. Jevgenij. Dinamika foedalnogo stroja Serbii i Bosnii (V ocenke sovremennoj jugoslavskoj istoriografii). političeskoj i kulturnoj istorii jugo-vostočnoj Evropi”. 2737. Istorija. Naumov P. Naumov P. 2736. Naumov P. Jevgenij.. 2741. Doboj 1998. “Voprosi socialnoj. Etničeskie predstavlenija na Balkanah v epohu rannego Srednevekovja (po materialam ‘Letopisi popa Dukljanina’).. Moskva 1989. 2733. 2731. etnografija i folklor slavjanskih narodov. Drevnosti srednie veka. Jevgenij. 234-246. Nametak Fehim. etnogr. “Razvitie etničeskogo samosoznanija slavjanskih narodov v epohu zrelogo foedalizma”. 94-117. kultur. Naumov P. Balkanskie vlahi i formirovanie drevnoserbskoi narodnosti. Etničeskoe samosoznanie južnih slavjan v VII – X vv.. 2739. 11. Muallim 20-21. Gosudarstvennaja vlast i soslovnoe delenie feodalnogo klassa na Balkanah v XIII-XV vv. 199-217. 1861.

2750.. 2749..njihov uticaj i posljedice na demografska kretanja i promjene u našoj zemlji. Hercegovina 1980. u Sarajevu. Prezimena zapadne Hercegovine.. Nilević Boris. Sarajevo 1994. 53-55. Kolo 75. 2743. Sarajevo 1996. Sarajevo 1983. Institut za istoriju-Me unarodni centar za mir. Nikić Andrija. Tuzla 1999. Sarajevo 1995.. Iz migrantske psihologije srpskog naroda u Bosni i Hercegovini u XV i XVI stoljeću. Pregled etnoloških istraživanja migracija i porijekla stanovništva Bosne i Hercegovine.. .”.. Nilević Boris. i 27. "Migracije i Bosna i Hercegovina". 26. Novaković Stojan. 126. Istorija i tradicija – izabrani radovi. 2744. decembar 1992. Knjiga 496. 29-36. X 1989. Odbor savjetovanja Bosna i Hercegovina – mogućnosti i perspektive razvoja 3. Hrvatski glasnik VII/83. Neka zapažanja o srpsko-pravoslavnoj duhovnosti u Bosni i Hercegovini u osmansko-turskom vremenu. Nilević Boris. 51-56. 2745. IG 1-2. Sarajevo 1990. Migracioni procesi i Bosna i Hercegovina od ranog srednjeg vijeka do najnovijih dana . Skupno misliti Bosnu. 2742. 8. Porijeklo stanovništva Drežnice.) 2753. 52-59.. Pledoaje za istraživanje komunikacijskih tokova u bosanskom srednjovjekovlju.-2000.. Niškanović Miroslav. Beograd 1982. “Bosanska srednjovjekovna država i suvremenost (Zbornik radova)”. X 1989. 31-41. Nezirović Muhamed. Okrugli sto ‘Tragom bosanskohercegovačke prošlosti – o urbanom biću BiH’. (* Pavlović B. Iseljavanje hercegovačkih katolika od 15. u Sarajevu. i 27. POF 42-43. 1-61... Nosić Milan. SKZ. "Urbano biće Bosne i Hercegovine". simbola obitelji Hrvatinića?. (Priredio Sima Ćirković). FPN. Sarajevo 1997. 2747. “Ratni kongres bosanskomuslimanskih intelektualaca 22. 108-110. 201-209. 2752. Kršni zavičaj 13.. 66-71.njihov uticaj i posljedice na demografska kretanja i promjene u našoj zemlji. Trebaju li se Hrvati BiH odreći ljiljana. 26. 478. Rijeka 1998. Nilević Boris.. 2746. Migracioni procesi i Bosna i Hercegovina od ranog srednjeg vijeka do najnovijih dana . Sarajevo 1990.. “Bosanski duh”. Institut za istoriju-Institut za izučavanje nacionalnih odnosa. Nuhić Muhamed.. Institut za istoriju-Institut za izučavanje nacionalnih odnosa. beograd 1983. Niškanović Miroslav. 2751. "Migracije i Bosna i Hercegovina". Nižić Nedeljko. 2748. O srednjovjekovnom bosanskom gra aninu. GZM (E) 38. VKBI.258 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Sarajevo 1996. Bosna – stara evropska zemlja.. stoljeća do danas.

Hajrudin Numić 1920-1960”. Sarajevo 1996. 14. Povijesna utemeljenost Muslimana – Bošnjaka u Hrvatskoj.. 484.”.04. 2759. Bošnjačka polazišta i bošnjački pogledi (75-78).. Zagreb 1990... Okuka Miloš. Sandžak IV/58-59. dr. Tri tačke muslimanskog koda (91-94). Pejanović Mirko. 165-188. Numić Hajrudin. Islam prije dolaska Osmanlija u našim krajevima. Pregled LXIX/2. (Priredio Alija Isaković)”. Bošnjaštvo i bosanstvo. 2761.... Zagreb 1999. 16. Tanković Šemso. VKBI.. godina afirmiranja i negiranja nacionalnog identiteta Muslimana). Sarajevo 1982. Mešihat Islamske zajednice u Hrvatskoj. Behar IX/48-49. Sarajevo 1990. Omerbašić Ševko. VKBI. Palavestra Vlajko. 2763. “Povijesnoteološki simpozij u povodu 500 obljetnice smrti bosanske kraljice Katarine”. Bošnjački memento (155-183). “Ratni kongres bosanskomuslimanskih intelektualaca 22. 2762. Bošnjaci u Hrvatskoj. Sarajevo 1990. 46. Oslobo enje 47/15013. 2757. Sarajevo 1990.) 2764. Omerbašić Ševko. Omerbašić Ševko. 43-44. Odjek XLIII/10. Markešić Ivan. VKBI. 14-15. KS-FTS. Biblioteka Posebna izdanja. GZM (E) 37. Bošnjaštvo i bosanstvo (141-153). Izbrisana prošlost..) 2758. Zagreb 1999. Narodne pripovjetke i predanja iz Drežnice. Bošnjačka pismohrana I/1-4. Preporod XXI/474. Sjedinjeni etnokorijeni Bosanskih Muslimana (95-96). 233245. Sarajevo 1998. Omerbašić Šefko. Sarajevo 1998. Novi Pazar 1995. Omerbašić Ševko. 43-46. Sarajevo 1979. . 155-183. 2766. 14-15. Sarajevo 1990. Glasnik VIS-a u SFRJ LI/4. Omerbašić Ševko.... 356-373. “O ‘nacionaliziranju’ Muslimana (101. Biblioteka Arabeska 10.. 375.. 2760. Diskusija. Zagreb 1999. 21-29. “Čovjek uzoritosti. 2755. 11. 41-42. Sarajevo 1990. decembar 1992.. Odjek XLIII/10. H. Sarajevo 06. 12.. Prof. Šta Bosanski Muslimani (Bošnjaci) jesu i šta im se doga a?.. (* Muftić Osman. Duraković Enes. Tribina 80. Zagreb 1997. 2756.. Isaković Alija. 16. VKBI.. Odjek XLIII/10. 18. 271-280. 2765. 15. Tribina 69. Rama i njeno stanovništvo. Numić Hajrudin. 1990. Odnosi muslimana sa Slavenima prije turskih osvajanja na Balkanu i kontakti Južnih Slavena i Arapa. Č.. Bošnjačka pismohrana I/1-4. Islam i muslimani u Hrvatskoj. Zagreb 2000. Behar VI/32-33. Sarajevo 1994. (* Jeleč Sead.Društvo 259 2754. Palavestra Vlajko. Sarajevo 1988. Globus. Odjek XLIII/10. Sarajevo 1979.. Numić Hajrudin. Šta Bosanski Muslimani (Bošnjaci) jesu i šta im se doga a? (56-60).

. Sarajevo 1995. 113-116. Sarajevo 1996. 2767. Hercegovina 6. Staro hercegovačko "pleme" Krmpotići. 2768. Sarač Edina. 87.. 103-116.. Edicija Dokumenti. stoljeće – Ston.. Visoko 1995. 22-23. Srpsko-pravoslavno žiteljstvo zapadnih krajeva Dubrovačke Republike do u 14. Pandžić Stjepan Bazilije. 1997.. Pašić Dževad. Iz povijesti hrvatskog naroda. Dnevni avaz III/441. Preporod XXX/681.10. Sarajevo 1992-1997.) .. godina. Aziji i Africi (1-7): (1) (Iskorak Bosne i Bošnjaka iz povijesne sjenke). 2770. (2) (Islam u Bosni prije dolaska Osmanlija). Ljiljan V/154. Tomislavgrad 1991.. Klub Bošnjačkog udruženja pravnika KDB Preporod. 29.. (6) Bosanski ejalet veći od Bosanskog kraljevstva). 2223. Tuzla 1996. 1996. Pašić Ibrahim. Pasarić-Dubrovčanin R. Sarajevo 1995.-2000..Ljiljan IV/152. Sarajevo 14. 2769. 367. Ljiljan IV/153.. Primorje. Palavestra Vlajko. 16. 2776.01. Sarajevo 1995-1996. 12. Država Bosna i Hercegovina (Nastanak. Pelesić Muhidin. Ljiljan V/ 156. 19. Nikola. 1-142. 27. Euforični postupak (Nelegalno iznošenje iz BiH posmrtnih ostataka posljednjeg bosanskog kralja Stjepana Tomaševića).. Sarajevo 1996. Pravo prvokupa.. (4) (Nastanak i uspon bosanskog kraljevstva). Srpska pravoslavna episkopija zagrebačka.. Pavković F. Oslobo enje 52/17007. Sarajevo 2000. (7) Bošnjaci uspinju Osmansko carstvo na vrhuncu slave). razvoj i aktualna zbivanja). “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 13. Stonski rat.. Naša ognjišta XXI/176. 22-23. Feljton: Devet stoljeća bošnjačkih ratovanja u Evropi. Uprava za politička pitanja. 2774.. Sarajevo 1995. (* Nilević Boris. 22-23. Palavestra Vlajko.. 2771. Sarajevo 04... 2775. Generalštab Armije BIH.260 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 54. “Svatovska groblja” – problemi istraživanja. Godišnjak CBI XXX/28. GZM (E) 39. Porijeklo stanovništva Rakitna. Sarajevo 30. 1995. Tuzla – Odbrana kontinuiteta državnosti Bosne i Hercegovine. Mostar 1987. Sarajevo 1984. Pandurević Tatjana. 568-571.. 2777. 2773. Sarajevo 1996. 2772. 2778. Pašić Hilmo. 22-23.. Ljiljan V/157.12. Beograd 1999. Oslobo enje 53/17419. Ljiljan IV/151. Sarajevo 1996. Zemlja izme u istoka i zapada. Bošnjaci na svjetskim ratištima. Bosnia ars. (5) (Prihvaćanje islama ključno je obogatilo bošnjačku budućnost). Zagreb 1983. 24-25. Vojna biblioteka 23. Ljiljan V/155.. Pelesić Muhidin. Bošnjaci sa prezimenom Brutus iliro-romanski korijeni na tlu BiH stari 2000. Knowledge. (3) (Bosna izgra uje svoju nezavisnost). Palavestra Vlajko. 22-23.

Dubrovačke arhivske vesti o društvenom položaju žena kod srednjovekovnih Vlaha.. Pelesić Muhidin. (5) Prva linija V/44. Hrvatski glasnik VIII/96. 2784..... Press centar... Nacrt istorijske bibliografije o srpskoj srednjovekovnoj ženi (1158/9-1459-1521). “Srednjovjekovna istorija Crne Gore kao polje istraživanja”. Vojna biblioteka 1. Ljiljan VII/279. Kratak pregled bošnjačkog jedinstva kroz historiju. Feljton: Devet stoljeća bošnjačkih ratovanja u Evropi. Sarajevo 1996. Hrvatski glasnik VII/84. Katarina Kosača. Pelidija Enes.. Srednjovekovni vlasi na teritoriji današnje Crne Gore – primer Ri ani. (3) Prva linija V/42. 95-102. drevni i autentičan narod). Bosanska vojska – važan faktor na ratištima srednjovjekovne Evrope. 10): (4) (Gradnja grada Bobovca). 2781. 32-34... Vareš 1997. Knjiga 3. Sarajevo 1998. . Sarajevo 1996. 28-29. Muftijstvo Travnik. (5) (Radakovo izdajstvo). 28-29. Novi Sad 1987. Beograd 1986.. 58-59. 21-27. Pelidija Enes. Petrović Marica. Petrović ur ica. 58-59. “Ajvatovica ‘95”.. Vareš 1997. Tuzla 1999. RIZ BiH. “Bosanska srednjovjekovna država i suvremenost (Zbornik radova)”. 189-208. 357-372. 2780. Petković Toni. izdanje. 2782. 11. 91-97. 2783.. O historijskim aspektima formiranja Armije BIH. Sarajevo 1994. Perić or e. Sarajevo 1996. 5-25. (3) (Bošnjaci. IČ 32 (1985). 28-29. 2785. izdanje 1993) 2. Petrović ur ica. Sarajevo 1996. Armija BIH. 17. Sarajevo 1998. 2787. (1. 2790.. FPN. Bobovac III/29. “Borac Armije Republike Bosne i Hercegovine”. Bobovac III/30. Feljton: Legende iz vareškog kraja (4-5. Vareš 1998. 2788.. 10. Obilježen dan Katarine Kotromanić-Kosača. (10) (Jelena Gruba).Društvo 261 2779. Feljton: Evropski muslimani od Andalusa do Bosne (2-3): (2) (Ratoborno rivalstvo kršćanskog Zapada spram muslimana).. Pelesić Muhidin. Petrović Marica. Sarajevo 1998. Takvim za 1999. Pelesić Muhidin. Aziji i Africi: (Iskorak Bosne i Bošnjaka iz historijske sjenke) (1-5): (1) Prva linija V/40. Istorijski institut RCG. Zbornik radova sa Okruglog stola Istorijskog instituta. Zbornik MS za istoriju 35. 11. Tuzla 2000. Ljiljan VII/280. 15. (2) Prva linija V/41. 32-33. Prusac 1995. 2786. Geneza bosanske državnosti. 229-264... 2789. Bobovac IV/46. (4) Prva linija V/43.. Sarajevo 1996. Pelidija Enes. Podgorica 1999. Sarajevo 1996..

Beograd 1999.. godina afirmiranja i negiranja nacionalnog identiteta Muslimana). Mostar 1997. Sarajevo 1993. 75-77. 188-191. Titograd 1978. Beograd 1979. 2793. Globus. Crkva na kamenu XVII/186. 2800. Titograd 23. Naučni skupovi 7. Mostar 1982. “O ‘nacionaliziranju’ Muslimana (101.. “Podsjetnik i kalendar”. Petrović Vladeta. 2795. Vera. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 107-128. Studenci 1995. Knowledge. (Radovi sa naučnog skupa.. (Uredio Milenko Brkić). 13. Puljić Ivica. Purivatra Atif.. Nacionalni i politički razvitak Muslimana. 2796.. 2798.. (* Pejović oko. Odjeljenje društvenih nauka 3.) 2797. Najstariji korijeni Puljića. Knowledge. 2802. Crkva na kamenu XVIII/201. 2794. Hrvatska obzorja VI/1.-2000. Puljić Ivica. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”. Vinica. Ministarstvo ObraneMinistarstvo Odbrane RBIH. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. “Povijest Bosne i Hercegovine”. obljetnice smrti Fra An ela Zvizdovića”. Popović Radomir – Ćirković Sima. Zvizdovićevo djelovanje u svjetlu biblijskih paralela (Refleksije u povodu 500. (Priredio Alija Isaković)”. Puljić Ivica. 151-172. 2791. 11-19. Zagreb 1990.. Biblioteka Posebna izdanja. IRO Narodna knjiga-Marksistički centar CK SK Srbije.. Popović Anto. Istorijski zapisi XXXI/4. 401. Split 1997. Odgovor ipak nije odgovor!. Crkva na kamenu III/23. “Zbornik radova sa Znanstvenog skupa u povodu 500. FTS-Franjevački samostan Fojnica. CANU. . 2803.. Kraljica Katarina Kosača. 11. 283. Neka razjašnjenja o Previšićima.262 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 2801. 80. 208-218. obljetnice). “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. 2792. "Predmet i metod izučavanja patrijarhalnih zajednica u Jugoslaviji". PCC Me ugorje.... Beograd 1999. novembra 1978. Puljić Ivica. Crkva na kamenu XVII/186.. “Postanak i razvoj srpske nacije (Neki metodološko-teorijski problemi u izučavanju postanka i razvoja srpske nacije)”. Puljić Ivica. Mostar 1996. 13. SarajevoFojnica 2000. Titograd 1981. Hrvati dubrovačkog zale a. 14. Mostar 1996. i 24. godine). 2799.

Stanovništvo Crne Gore do 1945. 34. 86-93. 2809. Purivatra Atif – Imamović Mustafa – Mahmutćehajić Rusmir.. Zbornik za istoriju BiH 2. Beograd 1978.. Muslimanska biblioteka. 2805. 123. Motrišta 4. Pavle. Raguž Željko. “Srednovekovite Balkani (Politika.. Rapacka Joanna. Sarajevo 1991. Bosna. Bosna. Sarajevo 1990. 2810. Sarajevo 1991. 19. O nacionalnom fenomenu Muslimana.. Muslimanska biblioteka. 161-174. Institut po balkanistika pri BAN. Bosna. “Atif Purivatra – Mustafa Imamović – Rusmir Mahmutćehajić. Muslimanska biblioteka. Sarajevo 1996.. O nacionaliziranju Muslimana (O “Bošnjacima” i “bošnjaštvu”). 9-57. 2808. 2812. maja 1994. (4) Muallim 60. 23. Purivatra Atif – Imamović Mustafa – Maglajlić Munib – Kučukalić Zijo... Ana Kantakuzina – vizantijska nevesta u kući Kosača.Hadžijahić Muhamed)”. religija. Leksykon tradycji chorwackich. “ABC Muslimana (Priredili Purivatra Atif . Sandžak i Bošnjaštvo. Sarajevo 1997. Purivatra Atif. Muslimani. Sarajevo 1994..”. “ABC Muslimana (Priredili Purivatra Atif . Rahić Esad. 2815. “Istočna Bosna i Sandžak (Znanstveni skup).. 2811. Bosna. (2) Muallim 58. Odeljenje društvenih nauka 80... Sarajevo 1997. 1415. Marin Drinov’. Sofija 1999. Posebna izdanja 515. 2806. Udruženje Bošnjaka porijeklom iz Sandžaka. Mostar 1997.Hadžijahić Muhamed)”.. kultura)”. Warszawa 1997. 122-130.. Muslimani i bošnjaštvo. SANU. Purivatra Atif – Hadžijahić Muhamed. Muslimani i bošnjaštvo”. 2814. 34. Insignia regalia balcanica (Nabljudenija vrhu vladatelskite simvoli. Beograd 1997. 32-33. . Sandžak III/53. Bosna.Društvo 263 2804. Muslimanska biblioteka. otrazeni v literaturni pametnici). 119-137. 2813. 2816. Redžepagić Bajram. Bibliografija Muslimana. Istina o BiH I/4. 19. Feljton: Porodica Isa-bega Ishakovića u Sarajevu (1-4): (1) Muallim 57. Sarajevo 1997. Radusinović S. 13-29. 33.. Sarajevo 1997. godine.. Istina o BiH I/3. Redžepagić Bajram. Feljton: Bosna i Sandžak (1-2): (1) Sudbina Bošnjaka na Sandžaku i u istočnoj Bosni). Rakova Snežana. Račić Senka. Radić Radivoj. Slawistyczny ósrodek wydawniczy. Sarajevo 1994. Akademično izdateljstvo ‘Prof. (2) (Vjekovima pod terorom Srbije i Crne Gore). 2807. (3) Muallim 59. Srpskocrnogorska indoktrinacija na osnovama mitomanske svijesti i genetske paranoje. 61-189. Novi Pazar 1994. Sarajevo 1990.

149-157. Revija slobodne misli 29-30. Hrvata. 449... 1997. Odjeljenje društvenih nauka. (* Marković Vojislav. Geneza ideje bosanske. Pljevlja 1990. Povijest i nepovijest Crnogoraca. Sarajevo 2000. 129-133. Ravne Rijeke 1987. Beograd 1988. ANU BIH. U Kreševu još živi uspomena na bosansku kraljicu Katarinu. Redžić Enver. . Obrana Herceg-Bosne 1.. Richembergh Beus Goran. Sto godina muslimanske politike u tezama i kontraverzama istorijske nauke (Geneza ideje bosanske. bošnjačke nacije). 2818. 10-12.-2000. 17. 107-112. SIJ. Titovo Užice 1989. Zbornik MS za istoriju 28. ponude i mira ‘Zajedno’. Redžić Enver. Zlo velike jetre. Duvno 1980. B. (Priredio Alija Isaković)”.. Stručna knjiga. 2820. Behar IV/21. Split 1996.. Rokai Petar. Naša ognjišta X/59. Centar za filozofska istraživanjaMe unarodni centar za promociju interreligijskog dijaloga.264 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 220. 2829. 123-125. Deklaracija za svjetsku etiku”.. izdanje. Muslimana i Srba. Sarajevo 2000. Široki Brijeg 1997. 15. “Religija i državotvornost. Redžić Enver. Rendić-Miočević Ivo. Sticanje poseda kao vid imigracije balkanskog stanovništva za Ugarsku u srednjem veku.. Beograd 1998. bošnjačke nacije. Biblioteka znanstvenih djela 85. 13-18. ANU BiH-Institut za istoriju.. 2826. 371-373. Globus. Tri hrvatske plemkinje franjevačke trećoredice. Biblioteka Posebna izdanja. 2821. Zagreb 1995.. Nijemci u Bosni.) 2828. S.) 2827. Marković Vojislav. 2824. Zagreb 1990. Bijelo Polje 1983.. Kačić 29. Knjiga 31. 2822. 623. Rudić Petar. Bibliografsko-genealoška beleška o ugarskoj kraljici Jelisaveti Kotromanić (Povodom sto pedesete godišnjice ro enja Ilariona Ruvarca). Runje Petar. Mostovi XXII/114-115.. 2819. Posebna izdanja 106. 80. MK SSRN Ravne Rijeke. Književni krug. godina afirmiranja i negiranja nacionalnog identiteta Muslimana). “Zbornik radova X kongresa istoričara Jugoslavije”. 2823. Rudić Petar. Rotim Karlo. Društveno-istorijski aspekt ‘nacionalnog opredjeljivanja’ Muslimana Bosne i Hercegovine.. Užički zbornik 18. (2.. “O ‘nacionaliziranju’ Muslimana (101. Sarajevo 1996. 2825.. Rokai Petar. Novi Sad 1983. O nacionalnom imenu Muslimana s osvrtom na knjigu Ćamila Sijarića Herceg-Bosno i tvoji gradovi. 2817. Isakovci – novo nacionalno ime jugoslovenskih muslimana (predlog).

Sirotković Hodimir – Margetić Lujo.) 2836. Zbornik radova u povodu imenovanja vrhbosanskog nadbiskupa Vinka Puljića kardinalom. Domovina i država u udžbenicima historije... Matković Hrvoje.. 171-194. (* Marjanović Mirko. Zenica 1998. Dragišić Juraj. “Crtajte granice ne precrtajte ljude”. Beograd 1991. Tom 1.) . ŠK. Sarajevo 1997.. Samardžić Radovan. 4-5.. Prodor islama u jugoistočnu Evropu. 117-157.. Srbi pod tu inskom vlašću 1537-1699”. Pristup (Srbi i turski prodor (1459-1537)). SKZ. 2838.. Treća knjiga. Strčić Petar. 782-826. Didaktički putokazi IV/12. Novi list XLII/301. Potomci kralja Tvrtka.. Povijest države i prava naroda SFR Jugoslavije. 2. Sarajevo 1998. Seljačka kultura Bosne i Hercegovine. Istorijski zapisi LXII/3-4. 190-191. HZ 42. 2842. HM IV/17. 622-624. Chicago 1982. Prodor islama u jugoistočnu Evropu. Rijeka 26. Marulić XXXI/3. Semren Marko. (Za što se ne umire. 2. Zagreb 1990. 2837. 2839. “Istorija srpskog naroda. Ć... Pojava pamfleta oko povijesti Bosne i Hercegovine. do 1517. Sefer Melisa. Samardžić Radovan. Treća knjiga. 414. Zagreb 1995. Serdarević Husein. Leksikografski zavod Miroslav Krleža.. Sančević Zdravko. 2833. Zagreb 1989. “Hrvatski biografski leksikon III (Č)”. Marulić XVII/2.. Tom 1. Sarajevo-Bol 1995. “Istorija srpskog naroda. 11. HM II/9. Sivrić Ivan. Božji ugodnici u Bosni i Hercegovini od 1291. Srbi pod tu inskom vlašću 1537-1699”. 386. Samardžić Radovan. 7-9. Radovi 23. (* D. Glibo Rajko. Schiffler-Premec Ljerka. 75-78. Sarajevo 2000. Beograd 1994. 170-172. 35-54.. Domovina IV/50. 200. 2834.. M.. 9.12. Posebno izdanje. 2832. 1988. Sivrić Ivo. Vukčević Luka. izdanje 1990). 23-41.. Zagreb 1988. Misli umiru kad ih više niko ne misli (Antirasprava: Hrvati u BiH – hic et nunc). “Bosanski duh”. izdanje. Sančević Zdravko.. Naprijed. Zagreb 1998. Zagreb 1993. Zagreb 1998.. Bosanski duh u pitanju. Sarajevo 1995. Behar Journal 11. 356-358. 556-558. Sabitović Mesud. Uporedna istraživanja 3. Odbor savjetovanja Bosna i Hercegovina – mogućnosti i perspektive razvoja 3. (2. to odumire!). 2835. 240-243.. Beograd 1994. izdanje. Pogled u Bosnu (Zapisi veleposlanika). SV 7.. SKZ.. 2840. (* G.Društvo 265 2830.) 2841. 2831. 278-284. Titograd 1989.. Zagreb 1984.

Most XXVI/132-133 (43-44). 12. Spaić Vojislav. “Srednjovjekovna istorija Crne Gore kao polje istraživanja”. 14. 1989. Gra ansko pravo (Bosna i Hercegovina). Genealoški prikaz roda Bošković. “Uzeir Bavčić... Sopta Jozo. Spasić Dušan – Ćirković Sima. Spremić Momčilo. “Nerkez Smailagić.. 137-151. izdanje. 530-531. Sarajevo 04./1999. 2. Oslobo enje 46/14892. stoljeća (prema dubrovačkim izvorima). 1989.. Smriko Vehid. Leksikon islama (Redaktor Darko Tanasković)”. Sarajevo 1993. 319-344. 98-99.. Moderna vremena Zagreb.. Oslobo enje 46/14890. Knjiga 3. Geografija. 111-134. Grafocolor Zagreb. Sivrić Marijan – Vekarić Nenad. Ministarstvo obrazovanja. BiH. Sivrić Marijan.. Zagreb 1986..) .266 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 554-556. Sivrić Marijan. Sarajevo”. 2847. La migrazione degli Slavi nell’ Italia meridionale e in Sicilia alla fine del Medioevo.. Sarajevo 02. Sloveni. Oslobo enje 46/14893. Općina Stolac. 28.12. Fahrudin Isaković. (2) (“Prateći isplatu provižiuna”). Softić Aiša. Safet Nurković. nauke. Istorijski institut RCG. (* Kurtović Esad. 193-228. 3-15. Zamršena kopča Kopčičâ. Usmene predaje. 18.. Nešto o obitelji Radulinović. 2851. 2849. Selma Ferović.12. kulture i sporta. JLZ. Roma 1980.12.. Sarajevo 1996. Kulturna i društvena historija Bosne i Hercegovine (7 i 8 razred osnovne škole. Ljudska prava i slobode u historijskim dokumentima Bosne i Hercegovine. (3) (Ubistvo kneza Pavla Radenovića). Sarajevo 1996. Sarajevo 2000. Archivio storico italiano 138/503. EJ 4. Grb Kopčića u klaustru samostana Male braće u Dubrovniku. Godina 42.-2000. Zbornik radova sa Okruglog stola Istorijskog instituta. Mostar 2000. 2843. “Ilidža. do sredine 17. Naša ognjišta XXVII/237. Hercegovina 4-5 (12-13). Kalendar Napredak za 1994. Dopunska nastava)”. “Stolac u povijesti i kulturi Hrvata”.. Stećak III/34.. Svjetlost. 2854. Zagreb –Stolac 1999. Feljton: Zaboravljeni dinasti (1-3): (1) (Kroz povelje i dokumente). Smailagić Nerkez. Stariji hercegovački rodovi od polovice 15. 317-327. Muris Spahić. 464. 8. 2845. 2852. Mostar 1998.. Tomislavgrad 1997. Humski zbornik 4. Podgorica 1999. 2844. FBiH. Znak Bosne I/4. Zenica 1996. Skoković Zvonimir Dida.. Sarajevo 05. Spahić Muris – Nurković Safet. 10-12. Općina Ilidža.. 2855. 2853. 2848. Sarajevo 1990. 2850. 2846. 1989.

Povijest. “O ‘nacionaliziranju’ Muslimana (101. 2861. kultura... Institut za istoriju. izdanje 1997). izdanje 1978. 2857. Sućeska Avdo. jeta. ANU BIH. Zagreb 1990. Mitrovića i njegovo upozorenje na opasnost od “nekih hrvatskih istoričara”. Altermedia d. “Bosna i Hercegovina i svijet”. 7. 287. Sućeska Avdo.. Zagreb 1991. (2. 31-34. 8. 1985. Prilozi XXIV/25-26. život. “Istina o Bosni i Hercegovini (Činjenice iz istorije BiH)”. Sućeska Avdo. Zagreb 1989. Sarajevo 2000. Sućeska Avdo. Istorija države i prava SFRJ. izdanje. 3.. Fakultet kriminalističkih nauka. 1979. Knjiga 31.. Osnovne osobenosti položaja Bosne u osmansko-turskoj državi. Uvodna riječ. Sarajevo 1991. Balcanica 18-19. kultura.. 21-24. izd.. Iliri. 203. 1 izdanje. 1987. 2864. Živiničko područje u prošlosti. Recepcija nekih srednjovjekovnih južnoslavenskih pravnih ustanova u osmansko-turskom pravu. Zbornik Pravnog fakulteta 3. Sućeska Avdo. Beograd 1987-1988. 159. Istorijske osnove nacionalne posebnosti bosansko-hercegovačkih Muslimana. izd. Rijeka 1982. Sućeska Avdo. 75-89.. 2860. (3. 203. Globus. Sućeska Avdo. Odjeljenje društvenih nauka.Društvo 267 2856. dopunjeno izdanje. 1988.. Sarajevo 1980. Pogled na odnos religije i državnosti u južnoslavenskim zemljama. “Istorijska istina” Jeremije D. 2866.. POF 41. (Priredio Alija Isaković)”. . 2863. (4. Sarajevo 1996. ŠK. Svjetlost-Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Kratak osvrt na stanje društva u Bosanskom ejaletu do tanzimata. 331-334..). 198-207. Sarajevo 1995. Ilirët – historia. Sućeska Avdo. Stipčević Aleksandar. 5. izd. Sarajevo 1991. 2.) 2858. izd. 2859. godina afirmiranja i negiranja nacionalnog identiteta Muslimana). Posebna izdanja 106. 6. Sarajevo 1996. Pregled LXX/11-12. Sarajevo 1990. Sućeska Avdo. ŠK. Priština 1980. o.. izd. 1513-1520. Elementi našeg srednjovjekovnog prava u turskim zakonskim spomenicima. 29-41. Sarajevo. Državno pravni razvitak Bosne i Hercegovine (izbor tekstova).. 411415. GR IZ BiH LXII/7-8. 181-190. 2867.-NUB BiH. Rilindja. “Širenje islama i islamska kultura u bosanskom ejaletu”... 2865. o. Suljkić Hifzija.) (* Škegro Ante. ponude i mira ‘Zajedno’. Biblioteka Posebna izdanja. 685-704. “Religija i državotvornost. Centar za filozofska istraživanjaMe unarodni centar za promociju interreligijskog dijaloga. 1981. Deklaracija za svjetsku etiku”. 2862. Stančić Nikša.

Značenje starohrvatskih i drugih slavenskih imena u ‘Povijesti Hrvata za vrijeme narodnih vladra’ Ferde Šišića. 98-99. Šišić Ferdo. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. 2870. Šećibović Hajrudin. Bogumilsko-islamska kultna mjesta prepuštena nehaju i sitnom profitu. Šahinović Nataša. 9. Bilten FTS XXVI/2... Šanjek Franjo. Islamska misao XIII/160. (Uredio Milenko Brkić). (KUN) 2. 2871.. Sarajevo 1991. Nepoznata osobna imena na srednjovjekovnim nadgrobnim i drugim kamenim spomenicima u Bosni i Hercegovini.).. Studenci 1995. 2874.. Šimundić Mate.. Opet o kralju. 2876. 2000. 2879. “Povijesnoteološki simpozij u povodu 500 obljetnice smrti bosanske kraljice Katarine”. napravljeno je reprint izdanje). 2877. Hrvati prognanici i izbjeglice u XV i XVI stoljeću.. 501-506.07. Sarajevo 09. 139-141. 2872. Beograd 1999. Bošnjački avaz II/50. 217-229. Sarajevo 1981. Šipovac Ne o.-2000. ženoljubac (Zapis o mudrom stvoritelju Hercegovine. Knowledge. KS-FTS. Šanjek Franjo. 450. 2. Odjeljenje društvenih nauka 21. Zbornik radova u povodu imenovanja vrhbosanskog nadbiskupa Vinka Puljića kardinalom. EJ 4.. 53-56. 737.. JLZ. Sarajevo 1999. SV 7. “Crtajte granice – ne precrtajte ljude”. (* Ibrahimović Ramiza.. 2875. 329-345. Sarajevo 05.. o Bosni opet.04. Mir (411).. Oslobo enje 56/19084. Kasumović Ismet.. 2868. Sarajevo 1979.268 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Šarčević Ivan. 805-814. Stablo života Kraljevine Bosne. izdanje. Zagreb 1998. Horvati (de Horvati).. Časopis za zgodovino in narodopisje 1-2. Sarajevo-Bol 1995.) 2880. Sarajevo 1990. PCC Me ugorje. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 2869. . zemljoljubac. 42-43. Sarajevo 1991. “Širenje islama i islamska kultura u bosanskom ejaletu”. Šidak Jaroslav. Prokuratori (589). Maribor 1979. (Nakon izgorjelog tiraža.. 215-221. 453-458. Častoljubac. Šimundić Mate. Zagreb 1993. 358-360. Diskusija.. 2873. 2878. Radovi ANU BiH 70. 43-50. Povijesni prilozi 12. opet o skraćenoj povijesti. Zagreb 1986. Hrvatska revija XLVIII/4.. Hrvatska historiografija izme u Scile i Haribde ili povijesna znanost u Hrvata (Ostvarenja i perspektive). Bosna pod turskim gospodstvom. POF 41. Šarkić Sr an. 1995. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”. Šanjek Franjo. Glasnik VIS-a u SFRJ LIV/3. Sarajevo 1992. IA MI BiH ‘90. Čebotarev Andrej.

Mostar 1999. 5-23. Romagna. Dubrovnik 2887.. 13-18. POF 41. Marche. Ujaci ostadoše s narodom. 2888. 2882. Religija i državotvornost. 291-302. 2894.Društvo 269 2881. 38. 2883.. uro Dragišić i Dubrovnik. Naša ognjišta VIII/47. KS-FTS. 6. Knjiga 31. Ljubljana 1978. 1-23. Sarajevo 1979. Ancona 1988.. Sarajevo 1991. 2885. 7. Posebna izdanja 106. 2889. “Italia felix. 9.. Islamska ili muslimanska kultura u Bosni. Diskusija. Primićur.. Sarajevo 1998. Tanković Šemso. “Migracije Slovanov v Italijo – Le migrazioni degli Slavi in Italia”. Dubrovnik XXV/4. 11-41. 584. Škegro Ante.. Deklaracija za svjetsku etiku”. . Italjug VIII/3. Tanasković Darko. “Povijesnoteološki simpozij u povodu 500 obljetnice smrti bosanske kraljice Katarine”. Bošnjaci u Republici Hrvatskoj. Slavi nell'Anconitano: il XV secolo. Behar VI/31. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Zgodovinsko društvo za Slovenijo. Islam i mi”. Ostra Vetera. 2893. Šunjić Marko. zasjedanje jugoslovansko-italijanske komisije za zgodovino – 7.. 813. Crkva na kamenu XX/12 (229).. Partenon. 2890. Immigrazioni di Slavi nel territorio di Ancona nel corso del secolo XV.. 2891. Knowledge. ANU BIH. 2535. Šuica Marko. Migrazioni slave e albanesi in Occidente. 13. 1982.. 111-132.. Bit ćemo ono što jesmo... Beograd 1993. Centar za filozofska istraživanja-Me unarodni centar za promociju interreligijskog dijaloga. “Darko Tanasković. Beograd 1999. Immigrazioni di Slavi nel territorio di Ancona nel corso del XV secolo. Zagreb 1997. “Religija i državotvornost. Beograd 2000. Tanović Arif... Šuica Marko. Duvno 1978. (Uredil – A cura di: Ferdo Gestrin). Sarajevo 1996. Roma 1978. IG 1-2. “Širenje islama i islamska kultura u bosanskom ejaletu”. Quaderni di Proposte e richerche 3. Šundrica Zdravko. ponude i mira ‘Zajedno’. Šoljić Vladimir. Convegno degli storici Jugoslavi ed Italiani. Abruzzi secoli XIV-XVI". 97. Stećak V/57. Šunjić Marko. Čiji je kralj Stjepan Tomašević?. Islamska ili muslimanska kultura u Bosni. Šunjić Marko. Odjeljenje društvenih nauka. 2886. Šteko Marko. Tanasković Darko. Tadić N. 2892. 2884. Bosanska vlasteoska porodica Banovići.

Tomović Gordana. 30 godina. 2898. kapelan i protovestijar kralja Tvrtka I i trebinjsko-mrkanjski biskup. (4) (Titulu kneza kasnije je zamijenila begovska titula). Ljiljan 330. BF VIII/12. “The Times. Tomović Gordana. Župan. Knowledge. Harvard Middle Eastern Monographs 28. 1970-2000 (Izbor tekstova). Tomašev natpis o osnivanju crkve Blagoveštenja gospodnjeg 1427. Hiljadugodišnje ime. (3) (‘Bogumilska /patarenska/ hereza bila je vjera otmjenijih obitelji). 2897. godine kod Orahovca u Metohiji. 2906.. (Feljton priredio Salih Jalimam). 2901. 3-4): (1) (Prilog za historiju bosanskog plemstva).. Edited by Mark Pinson”. RIZ u BiH. Zagreb 1997.. 552-555. Beograd 1997.. 2903. London 1994. Prilog bibliografiji seoba i migracija u Jugoslaviji. 58-59. Cambridge Massachusetts 1994. Tomić E.. Ljiljan 333. o.) 2902. “The Times Guide to the Peoples of Europe”. 2905. Urednik hrvatskog izdanja Nikša Stančić)”. Beograd 1990. XIII + 207.. “Bosna i bošnjaštvo”.. Sarajevo 1999. Thallóczy Lajos.-2000.) 2900. 2896. Ekmečić Milorad. (* Džanić Asaf. 30. (* Birin Ante. 2899. 197-198.. Prva linija IV/21. 13.. 58-59. Center for Middle Eastern studies.. Sarajevo 1999.. 102-104.. Tanović Hamid.. Sarajevo 1990. Tanović Bakir. Sarajevo 1992. Tanović Bakir. Sarajevo 2000. Sarajevo 1979. Sarajevo 2000. München 1998. Tjedan bosanske kraljice Katarine. Jakir Aleksandar. 2904.. Ljiljan 332. . Ko je vlasnik Bosne i Hercegovine?.. 2895. “Preporod.. IČ 42-43 (1995-1996). Their Historic Development from the Middle Ages to the Dissolution of Yugoslavia. Eminex s p. 63-78 + 1 karta + 4 slike... GDI BiH 40-41 (1989-1990). Zagreb 1995. Izdavački centar El-Kalem. 407-411. 39-58. Südostforschungen 57. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. stonski kancelar. Narodi Evrope (Priredio Felipe Fernández-Armesto. 93. “The Muslims of Bosnia – Herzegovina. Feljton: O bosanskohercegovačkom nazivu ‘beg’ (1. Kosovsko-metohijski zbornik 1. Times Books. 413. Sarajevo 1995. ‘Karantanija’. Dubrovčanin prezviter Ratko. Beograd 1999.. Sarajevo 1999. I u osmanskoj imperiji BiH je bila država u državi. 58-59. Ljubljana 1990.270 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. GDI BiH 28-30 (1977-1979). Svjetlo riječi X/116-117. Toholj Duško – Burzanović Tihomir. Biblioteka Priručnici. 308-310. Tošić uro. Naklada Zadro. 224-237. 119-127.

Beograd 1995. Glasnik Zavičajnog muzeja 1. "Bosna i Hercegovina od srednjeg veka do novijeg vremena". 75-104. 148-150. 218-222. 2911. Tošić uro. Ponašanje bosanske kraljice Mare (Jelene) u izbjeglištvu. 277-278. Hrvatsko društvo folklorista. 2921. Sarajevo 1986. .. Tošić uro. Istorijski institut.. Tragovi Avara i Slovena u donjem Podrinju i okolini. 2916. GDI BiH 37. Porodica Miloradović-Stjepanović iz vlaškog roda Hrabrena. Tošić uro. Sarajevo 1983. Tošić uro.. uro. 39-53. Zbornik radova 12. GDI BiH 34..). 101-113. Stanovništvo srednjovjekovnog trga Drijeva. Beograd 1997. Bosanska kraljica Katarina (1425-1478). Prilozi XVIII/19. Srednjovekovni život u trebinjskoj oblasti (feudalna sredina na primjeru jedne regije).. 2910. Pljevlja 1999. 87- 2912. Knowledge. GDI BiH 34. Tošić 1996. Trbuhović Leposava. IG 1-2. 77-85. Uprava i sudstvo u srednjovekovnoj župi Trebinje. 2913.. Podgorica 1998. 7-18.. 93-106.. SIJ. Zbornik za istoriju BiH 2. 75-89. 2918. SANU. Dubrovnik 1988. Studije o podrijetlu (Etnološka razmatranja iz Bosne i Hercegovine). 2920. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Tošić 101. Tošić uro. Sarajevo 1983. Anali 26. O ponašanju dubrovačkih carinika u rudniku Deževice. Mileševski zapisi 2 (1996). Tošić uro. Istorijski zapisi LXX/3-4. 2915. Tošić uro.dubrovački trgovac i zakupac carina u Bosni. 2919.. Sarajevo 1982. Glasnik SAD 3. 2908.. 2917. Beograd 2914. Zagreb 1992. O vlaškoj skupini Vraneši u nahiji Ljubovi a. “Zbornik radova X kongresa istoričara Jugoslavije”.. Tošić uro. Tošić uro. Kontinuitet naseljenosti pljevaljskog kraja od praistorije do uspostavljanja turske vlasti. Dubrovačka porodica Hranković.. uro. Ure enje srednjovjekovnog trga Drijeva. 123-137. Tošić uro. Beograd 1998. Knjižnica Hrvatskog društva folklorista 2. 393-398. Petar Primović . 73-112. Beograd 1986. 2909. Tošić uro.Društvo 271 2907. Truhelka Ćiro. (Pretisak izdanja iz 1941.. Kancelarija. Prijepolje 1997. Beograd 1999..

Truhelka Ćiro. 23. 25-27. 2934. (KUN) 5. 2928. “Povijesnoteološki simpozij u povodu 500 obljetnice smrti bosanske kraljice Katarine”. Identitet Bošnjaka-Muslimana. Diskusija. Knjiga 3.. 2924. Sarajevo 1998. (2) Stećak V/51.. Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku. Vitez 1991. Zamanička vojska (209-210). Sarajevo 1998. HKD Napredak. Vego Marko. 125-130. 1979. Sarajevo 1998. Sarajevo 1996. Oslobo enje 55/18770. 163. Sarajevo 1998.. Odjeljenje društvenih nauka 22. Prilozi demografskoj povijesti Dubrovnika i okolice. Vejzagić Nerudin. “Knjiga sažetaka”. Stećak V/53. Dubrovnik 1992. izdanje 1994. Feljton: Na tragu otkrića (1): (1) (I Bosna i univerzitet). Sarajevo 1983. 13. Knowledge. 149-152. 2933. Behar Journal 11. International Conference.-2000. Tvrtković Safet.05. Tucović Ermin. “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463. I ja sam Tvrtkov potomak. 2922. 1999. Svezak 2.. 160-161. Bosna: porijeklo imena zemlje.. 100. 2930.. 2926. Sarajevo 30. (3). . državnog poglavara “ban” i vjerskog učenja povezanog sa stećcima. 87). Dubrovnik 1993. 99. 2929. Vego Marko. 2932. 2931. Turković Bisera. Stanovništvo poluotoka Pelješca. Sarajevo 1979. Bosnia and Herzegovina in the Changing World Order. Svezak 1.. Konzuli (313-314). KS-FTS. Diskusija.272 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 2923. Valenta Anto. Stanovništvo poluotoka Pelješca.. Vidović Marko. Sarajevo 1998. Radovi ANU BiH 73. 11. Feljton: Od naroda do države (1-3): (1) Stećak V/50. Bosnian Paradigm. Vidović Marko. izdanje. 36. 3. 41. Diplomatska aktivnost hercega Stjepana Kosače na Jadranu. 2925. Kabes I/1. Saraj Invest.. Prilozi demografskoj povijesti Dubrovnika i okolice. (2. Vekarić Nenad... Vasić Milan. IA MI BiH 15. Veselinović Andrija. Knjiga 3. Zagreb 1995. Vekarić Nenad. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku... "Simpozijum: Vlasi u XV i XVI vijeku". Me unarodni forum “Bosna”. 12-13. Podjela Bosne i borba za cjelovitost. Državno i sudbeno ustrojstvo Bosne u srednjem vijeku. 43. 593-616. Knjiga prva”. HKD Napredak. Mostar 1995.. 2935. Beograd 1999. 2927.

Narodi i etničke zajednice sveta. Duhovni lik. X 1989. “Neum. "Predmet i metod izučavanja patrijarhalnih zajednica u Jugoslaviji". Općinsko poglavarstvo. 2937.. 763-765. "Simpozijum: Vlasi u XV i XVI vijeku". 85-112. Sarajevo-Fojnica 2000. Sarajevo 1994.. Vrgoč Miro. Vukanović Tatomir. 2941. (* Leśny Jan. 2947. Warszawa 1978. 26-27.. Voje Ignacij. i 27. Etimologija pojma ‘Vlah’ i njegova razna značenja. 73-177.-1498. .) 2938. Z. Titograd 23. Diskusija. Fra An eo Zvizdović (1420. 2943. Slavia antiqua 25. u Čapljini.. "Migracije i Bosna i Hercegovina". 363-373. Voje Ignacij. Odjeljenje društvenih nauka 22. 26. FTSFranjevački samostan Fojnica. Naučni skupovi 7.(* D. Vranjski glasnik 10 (poseban otisak). Radovi ANU BiH 73. bezna e. u Sarajevu. novembra 1978. stoljeću. Prilog proučavanju podrijetla hrvatskog pučanstva počiteljskog kraja.njihov uticaj i posljedice na demografska kretanja i promjene u našoj zemlji. Vlasi u XV i XVI vijeku. Vukorep Stanislav. "Simpozijum: Vlasi u XV i XVI vijeku". Migracioni procesi iz Bosne u slovenačkim zemljama za vrijeme turskih provala u 16. Vukić Mario. Općinsko vijeće Neum.) 2944. Čapljina-Zagreb 1996. Vilfan Sergej. Ljubljana 1985.. “Postanak i razvoj srpske nacije (Neki metodološko-teorijski problemi u izučavanju postanka i razvoja srpske nacije)”. god. Vranje 1974. Stećak I/1. i 24. 275-333.. Vlahović Petar. 125-134.. Beograd 1984. 174. povijest). Zagreb 1985. (3) (Nacije. Sarajevo 1994. 2942. 2940.... 292. 370 + 35 tabli slika + 3 karte. i 17. Stećak I/2. Humski zbornik 1. 2939. (2) (Povijest..). Postanak i razvoj srpske nacije (Etnološki pristup). “Zbornik radova sa Znanstvenog skupa u povodu 500. (Radovi sa naučnog skupa. Odjeljenje društvenih nauka 22. Zemlja i zavičaj Hrvata”. Beograd 1979. Marulić XVIII/1. Stećak I/3. Titograd 1981. 2946. 89-99. veljače 1996.. Vuk Karadžić. CANU.. Etnogeneza Južnih Slovena. surogati. Sarajevo 1994.. 177-193. 2945. 36-37. Feljton: Koliko je stara Bosna (1-3): (1) (Povijest i falsifikati). Vukorep Stanislav.. Institut za istoriju-Institut za izučavanje nacionalnih odnosa. godine). 34-35.. Sarajevo 1983. Staro neumsko pučanstvo. obljetnice smrti Fra An ela Zvizdovića”. Neum 1995. Sarajevo 1983. Vlahović Petar. Sarajevo 1990. ”Zbornik znanstvenog simpozija održanog 16. nada). Migracioni procesi i Bosna i Hercegovina od ranog srednjeg vijeka do najnovijih dana . IRO Narodna knjiga-Marksistički centar CK SK Srbije. 315-342. Odjeljenje društvenih nauka 3. Radovi ANU BiH 73.. Poglavlja iz pravne zgodovine. Vukčević Nikica.Društvo 273 2936.

2958. Zelić-Bučan Benedikta. Hrvatski narodni kalendar 1993. 2956. The World of the Ancient Slavs. 18. SIJ. Sarajevo 2000.. Vukšić Tomo. 303342. 558-564. Mi i oni. Zagreb 1995.274 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Zagreb 1992. Neka gledišta novije historiografije na Porfirogenetove tvrdnje o etničkoj pripadnosti područja Crvene (Južne) Hrvatske.. Zelenika An elko. Marulić XXV/5. Balkanski Vlasi u svijetlu podataka Bizantskih izvora. Feljton: Bosanska kraljica Katarina Kosača-Kotromanić (13): (1) Naša ognjišta XXVIII/249. Prag 1983... Popis plemićkih obitelji u kraljevstvu Bosne u godini pada Bosne (1463) i Hercegovine (1482) pod Turke. 2948. 22. Vukšić Tomo. Orbis Publishing London.. Marulić XX/1. Kontinuitet hrvatskog i katoličkog umiranja u Bosni i Hercegovini (Prilog proučavanju odnosa me u narodima u Bosni i Hercegovini).. 2951. (* Heres Tomislav. 21-38. Zelić-Bučan Benedikta. SV 7. Povijesni prilozi 14. Sarajevo 1992. 342. Siguran identitet pretpostavka susretanja (Miscellanea de oecumenismo)“. 89-93..-2000. Zef Mirdita – Strčić Petar – Janjatović Bosiljka – Maticka Marijan – Pavličević Dragutin.. Marulić XIII/5-6. 2950. (2) Naša ognjišta XXVIII/250. “Zbornik radova X kongresa istoričara Jugoslavije”.. Tomislavgrad 1996. ZEF MIRDITA. Feljton: Nestajanje katolika u Trebinjsko-mrkanjskoj biskupiji (1): (1) Naša ognjišta XXVI/233. Beograd 1998. Zagreb 1980. “Crtajte granice ne precrtajte ljude”. Mostariensia 1. Tomislavgrad 1998.. Zelić-Bučan Benedikta. 2959. Mostar 1994. Sarajevo 1997. Vukšić Tomo. Sedmi kongres Saveza historičara Jugoslavije. 25-115. 22. Tomislavgrad 1998.. . Vukšić Tomo. Nestajanje katolika u Trebinjsko-mrkanjskoj biskupiji. Papa i Crkva me u Hrvatima. Hrvatski narodni godišnjak 1998. Godina 46. Tomislavgrad 1998. HZ 42. Katolici i pravoslavni u Bosni i Hercegovini. Zagreb 1987. Sarajevo-Bol 1995. 359369. 2960. Vukšić Tomo.) 2955. Vrhbosanska katolička teologija. Zbornik radova u povodu imenovanja vrhbosanskog nadbiskupa Vinka Puljića kardinalom. 30. 240.. 2953. 2949.. 2952. 2954. Zagreb 1989. Zdeněk Váňa. 46-53. (3) Naša ognjišta XXVIII/251. 426-441. 2957.. Godina 41..

185. 2974. 2963. Odjeljenje društvenih nauka 22. “Širenje islama i islamska kultura u bosanskom ejaletu”.. 11. Mostar 1997. Država. Okovana Bosna.. Zulfikarpašić Adil – Gotovac Vlado – Tripalo Mika – Banac Ivo. 2971. (Razgovor). Sarajevo 1996. Sarajevo 1995. HKD Napredak. Sarajevo-Mostar 1998. Diskusija.. Obnova državnosti BiH (109-116). Članci i intervjui”. Sarajevo 1998. (Moderator razgovora Mladen Malača. 2967. FPN. POF 41. 2975.. ‘Etnički problem Muslimana’ – ‘Muslimani i Jugoslavija’ (37-41). Ahmed-paša Hercegović. Zovko Iv. 713. Sarajevo 1979. 81-139. Zovko Ljubomir. Drugo izdanje. Zirdum Andrija.. Zgodić Esad. Zgodić Esad. Zgodić Esad. Lastavica II/6. “Bosanska srednjovjekovna država i suvremenost (Zbornik radova)”. Država. Motrišta 4. Slavonije i Srijema do konca XVII. Studenci 1995. Država i pravo srednjovjekovne Bosne. Zubechea G.. Sarajevo 1998. Etnička i vjerska povijest Bosne. Lastavica I/1. PCC Me ugorje. razvoj i nestajanje Hrvata katolika na tim prostorima)”. Zlatar Behija. 2968. 12-22.. Zulfikarpašić Adil. Zlatar Behija. 97. Ime Hrvat u narodnoj predaji Bosne i Hercegovine. demokratija (Iz diskursa SDP BiH)”. Radovi ANU BiH 73. 2973.. 98. “Pavo Živković. 161-162. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”. Muslimani i srpsko-hrvatski odnosi (55-57). KS-FTS. Isa-beg Ishaković. 2966. Članci i intervjui. 2964. Prezimena izvedena iz zanimanja u srednjoj Bosni. 2965. Zulfikarpašić Adil. Zlatar Behija. stoljeća (Dolazak. (Uredio Milenko Brkić). Sarajevo 1994. "Simpozijum: Vlasi u XV i XVI vijeku". “Esad Zgodić. Zirdum Anto.. Zürich 1991. nacija. 2970. O nekim muslimanskim feudalnim porodicama u Bosni u XV i XVI stoljeću. tekst priredio Vlado . “Povijesnoteološki simpozij u povodu 500 obljetnice smrti bosanske kraljice Katarine”.Društvo 275 2961.. Sarajevo 1978. Bošnjački institut. demokratija (Iz diskursa SDP BiH)”. 121-122. 2972. Prilozi XIV/14-15. Kantonalni odbor SDP. “Adil Zulfikarpašić. Kantonalni odbor SDP. 2962. 368-373. Sarajevo 1991. Diskusija.. 2969. Zlatar Behija. 21. 256-257. M. Sarajevo 1983. Katarina. Recenzija.. Bošnjački institut. 38-46. Širenje islama i islamska kultura u Sarajevu i okolini. Zürich 1991... nacija. papa i Bosna (133143). “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine.

. 5-15. i 15. 11. Pavlinić).. 24. Voje Ignacij. 1995. “Duhovna snaga odbrane”. Sarajevo 13.. 260. 2984. Islamska civilizacija i bosanski muslimani. Zagreb 1988.. 2986. Da li su Turci (Muslimani) palili manastire.. 1996.. Dubrovnik 1988. 47-49.. Salom Nada.. Perspektive Hrvata u Bosni i Hercegovini. Istorijski izvori o pojavi kuge u srednjovjekovnoj Bosni. 22. HM IV/17. Pojava gra anske klase i novog plemstva).. 2979. ZČ 41/2. 162.. 2983. 280-283. Zagreb 1978. 57-60. Sarajevo 1996.. Mostar 1998. Islamski pečat u tradiciji i kulturi bosanskih muslimana (Bošnjaka) i na geopolitičkom prostoru bosanske države. Behar V/22-23. Oslobo enje 53/17141. Armija RBIH.... Žiga Jusuf. Ćošković Pejo. 31-46.) 2976.. Ljiljan V/155. Trebinje 1986. 2. “Preporod. Živković Pavo... Kalendar Prosvjeta. Vekarić Nenad.. Socijalne i ekonomske promjene na dvoru bosanskih kraljeva i velikaša tijekom 14. 252-254. Ljubljana 1987. izdanje. .276 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 13. Anali 26. Žarković-Tafro Tatjana. Bošnjački institut. 239-242. 11. Oslobo enje 52/17065. . Radovi 21. Živković Pavo. Srbi hode Bosnom u vrijeme Kotromanića.. Demografske promjene na bosanskohercegovačkom prostoru kroz povijest. Dubrovnik 1988. VKBI. 30 godina. Sarajevo 1996.) 2985. Motrišta 8. Živalj Husein. 2978. Biblioteka Istorija i revolucija. i 15. i XV. IZ 7. 2981. Tribina 6. Sarajevo 1994. Žiga Jusuf. Mostar 1998. Utjecaji turske.. Sarajevo 12. Godišnjak SPKD 1996. 35-46. 1970-2000 (Izbor tekstova). 2980. Anali 26. 227. Sarajevo 2000. 140-145. Sarajevo 02.socijalne promjene u bosanskom društvu u XIV. Živković Matej – Živković Pavo. Tribunia 9 (1985). stoljeću. Sarajevo 2000. austrougarske i jugoslavenske vlasti na demografske promjene u Bosni i Hercegovini. Sarajevo 1994. Žepić Božo. 67-76. Živković Matej.. Oslobo enje 52/17066.. Tuzla 1986. Kulenović Tarik. “Zbornik radova II kongresa infektologa Jugoslavije”. Izdavački centar El-Kalem. 2982. 16-17. Vojna biblioteka 5.03. Press centar. 23-34. Dubrovačko-bosansko-humska saradnja na polju zdravstvene kulture tijekom XIV i XV stoljeća. (* Sivrić Marijan. Banja Luka 1986. Ekonomsko . II izdanje. Mešanović Samir.... Živković Pavo. (* Salom Nada. Živković Pavo. Zagreb 1996. 29. Zürich 1995. Univerzal. stoljeća. RIZ u BiH. 1995. Motrišta 5-6.12. 2977. stoljeću (Utjecaj primorskih gradova na ekonomsko-socijalne promjene u bosanskom društvu u 14.12.-2000.

X 1989. Anali 35. Živković Pavo... XII 1994. stoljeća (Dolazak. Zadar 1992-1993. Ćosić Stjepan. 255-297. razvoj i nestajanje Hrvata katolika na tim prostorima). Sarajevo-Mostar 1996. Sarajevo 06.. Hrvati Bosanske Posavine u prošlosti. stoljeća (Dolazak. Sarajevo 1997. 1998. Etnička i vjerska povijest Bosne. 2997. Gospodarske prilike kao osnovni uzrok migracijskih kretanja iz primorja u zale e i obratno. “Crtajte granice ne precrtajte ljude”. Sarajevo-Bol 1995. “Hrvati u BiH – ciljevi i mogućnosti”.. Radovi 32. Zadarska smotra XLI/6. i 16.. Živković Pavo. Mostariensia 1. 101-110. "Migracije i Bosna i Hercegovina". HM I/2. 15. 260. 31-46.. 49-50.Društvo 277 2987. 22. ČSP XXVIII/3. 218-220. Dubrovnik 1997. . HKD Napredak. Slavonije i Srijema do konca XVII. 2991.njihov uticaj i posljedice na demografska kretanja i promjene u našoj zemlji. stoljeća. 253255. 43-66. Institut za istoriju-Institut za izučavanje nacionalnih odnosa. Slavonije i Srijema do konca XVII.. 2993. Mostar 1996. Dnevni avaz IV/796. Povijesne dimenzije i povijesno utemeljenje hrvatstva Bosne i Hercegovine. 135-137. Sarajevo 1998.. Živković Pavo. Mostar 1994. Hercegovina 2 (10). Napučenost i okruženje u razdoblju osmanske prevlasti. HM II/6. Mostar 1995. 475-500. Migracioni procesi i Bosna i Hercegovina od ranog srednjeg vijeka do najnovijih dana . Etnička i vjerska povijest Bosne. u Sarajevu.. (2) (Veliki “Tunjin” skok od ortodoksnog komuniste do liberala).02. 7-23. Svjetlo riječi XIV/160-161. 13. Neum 19-22. i 27. Sivrić Marijan. 2988.. Živković Pavo. (* Kudelić Zlatko.. Sarajevo 1997. Živković Pavo. 2 izdanje. Narodnosna slika Bosne i Hercegovine tijekom 15. Feljton: Pavao Živković odgovara Muhamedu Filipoviću (1-2): (1) (Neću polemiku stilom mržnje) Dnevni avaz IV/795.) 2994. 257. Demografske promjene na prostoru BiH do XVIII. Sarajevo 07. Zbornik radova sa simpozija. HM I/3-4. 26. RPZ 19. 2995. razvoj i nestajanje Hrvata katolika na tim prostorima). Živković Pavo.. SV 7. 2990.. Stoljetni razvitak i nestajanje Hrvata katolika u BiH (Tužna povijest katoličanstva na prostorima BiH). Grbelje Tonči.. Živković Pavo.... Sarajevo-Mostar 1998. Zagreb 1996. Sudbonosna stoljeća u povijesti bosanskohercegovačkih Hrvata.. HKD Napredak. 2996. Livno 1996. Živković Pavo. 43-50. Živković Pavo. IKA. Živković Pavo. Zbornik radova u povodu imenovanja vrhbosanskog nadbiskupa Vinka Puljića kardinalom. stoljeća s osvrtom o stradanju Hrvata.02. 2992. Zadar 1992. 2989. 467-469. Živković Pavo.. Sarajevo 1990. 1998.

98-102. HKD Napredak. 3005. 103-109. 53-56. 3008. Osijek 2000..278 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. . Osijek 2000. Vlasi (356). 254-269. Bremenita prošlost Hrvata Bosne i Hercegovine i njihove demografske promjene. Sarajevo 1979. Dubrovnik 3-6. Usore i Soli”. Živković Pavo – Stolić Vladimir – Kostić Živojin. HKD Napredak. 3004. (Fototipsko preštampano izdanje 1980).. HKD Napredak. Acta historica medicinae. ZRVI 35.. Beograd 1978. 3003. Podružnica Osijek. 280-283. . Živković Pavo – Stolić Vladimir – Kostić Živojin. Bajan (137-138). 97-116. Zbor liječnika Hrvatske. Studije iz povijesti Bosanske Posavine. Živković Pavo – Stolić Vladimir – Kostić Živojin. Sarajevo 1979. Živković Tibor.. Društvo ljekara BiH. Usore i Soli”. Islamizacija na području Soli i Posavine. Acta historica medicinae. Živković Pavo. “Pavo Živković. Etničke i vjerske prilike u Bosanskoj Posavini prije i za vrijeme Turaka. Studije iz povijesti Bosanske Posavine. “Pavo Živković. 1 (A-J)”. Istorijski izvori o pojavi kuge srednjovjekovnoj Bosni. Studije iz povijesti Bosanske Posavine.. 231-253. 3 izdanje. 3001. Vojvoda (360). Podružnica Osijek. “Pavo Živković.. “Mala enciklopedija Prosveta. Sarajevo 1979. Podružnica Osijek. Ban (149). 3002. Mostar 1999. Usore i Soli”. pharmatiae et veterinae XIX/1-2. Istorijski podaci o lepri i leprozorijima u srednjovjekovnoj bosanskoj državi. Živković Pavo.. Prosveta. Osijek 2000. Sarajevo 1985. Živković Pavo. 3006. 3007. “Pavo Živković. Beograd 1996. Živković Pavo – Stolić Vladimir – Kostić Živojin. Motrišta 11. Socijalna medicina XXVI/1-2..-2000. Studije iz povijesti Bosanske Posavine. 222-230. Avari (6). Leprozorijumi u srednjovjekovnoj bosanskoj državi prema podacima dubrovačkog arhiva. 46-56. HKD Napredak. 3009. Rad dubrovačkih ljekara na tlu Bosne u XV stoljeću. Zagreb 1979. Živković Pavo. Živković Pavo.. Vitez (351). Napučenost i okruženje urazdoblju osmanske prevlasti. 28-73.X 1979”. 2998. “Zbornik radova: Treći kongres ljekara Bosne i Hercegovine”. Knjiga 1. Živković Pavo – Stolić Vladimir.. Osijek 2000. Usore i Soli”. 2999. Zbornik radova. Opšta enciklopedija. 93-97.... Hrvati Bosanske Posavine u prošlosti. Lepra u srednjovjekovnoj bosanskoj državi. O plemenskom ustrojstvu i vojnoj snazi podunavskih Slovena u VI i VII veku. pharmatiae et veterinae XIX/1-2.. “III kongres infektologa Jugoslavije. 3000. Podružnica Osijek.

... Kneginje iz loze Nemanjića.. Politika. Tomislavgrad 1997. Beograd 1978. Sasi (293). . 13-33.. . Starobosansko obilježje (Prijedlog grba i zastave Bosne i Hercegovine). Beograd 1978. Posebna edicija Univerziteta u Sarajevu.. (4) (Bosanska crkva). Oslobo enje 48/15565. 12.07.. “Opća enciklopedija Leksikografskog zavoda. . Sasi (157).. Tuzla 1997. ... Komornik (475). Katarina Kosača (1424-1478). 20.. “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda... 2 (K-P)”.. Doboj 1996. 3018..10. Sarajevo 1995. Čija je Bosna zemlja.... Zagreb 1979.. Dobojske novine I/1. “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda. Univerzitet u Sarajevu. 3017... Muslimani (Historija) (622-630)... Opšta enciklopedija. (5) (Životni putevi bosanskih bogumila). Opšta enciklopedija. Dobojske novine I/3. 1. . (Fototipsko preštampano izdanje 1980).. Doboj 1996... JLZ. Crkva na kamenu XII/127. 1989.. Sloveni (243).Društvo 279 3010. 3 izdanje. Duhovni razvoj Bosne i Hercegovine. “Mala enciklopedija Prosveta. Sabor (234-235). Sarajevo 18. . Katuni (215). 15. Dobojske novine I/4... Vlasi (553). Naša ognjišta XXVII/237. Prosveta. Doboj 1996.. Zagreb 1982... 3 (R-Š)”. Beograd 15. . 5 (L-Nigh)”.. (3) (Bosanska država). .. 1.. Tepčija (181). Dobojske novine I/2. .. Kopčići hrvatski plemići. Jugoslovenskog 3019. (Fototipsko preštampano izdanje 1980).. 3016.. Jugoslovenskog 3022.. . Prosveta. 8 (Š-Žva)”. 3020. Hrvatski glasnik V/63. Muslimani (611).. JLZ.. 3. 14. Mostar 1991. . 1991. VI + 943. JLZ.. 1. . “Mala enciklopedija Prosveta. 3011.. Dobojske novine I/6. 4 (Iz-Kzy)”. Zagreb 1981. Zagreb 1978.. 16.. Doboj 1996. 3021. “Univerzitet u Sarajevu 1949-1994”.. 3012. Feljton: Životni putevi bosanskih bogumila (1-5): (1) (Životni putevi bosanskih bogumila). .. 3013. . 3015. (2) (Bosanska država). “Opća enciklopedija Leksikografskog zavoda. Doboj 1996. 16. Knez (424). 3014... 3 izdanje. JLZ... 22. Logotet (159). 7 (Raš-Szy)”..

.

5. PRIVREDA .

.

318. Sarajevo 1983. Nekoliko priloga za upoznavanje tehnologije starog rudarstva i metalurgije u Bosni. GDI BiH 28-30 (19771979). Med (387-388). Lu. Rudarsko-proizvodni odnosi u Bosni i Hercegovini u tursko doba. Komisija za ekonomsku historiju Jugoslavije-Redakcija Acta historico-oeconomica Iugoslaviae. Skopje 1979.. stoletju. “Rudarstvo i metalurgija Bosne i Hercegovine od prahistorije do početka XX vijeka”. Ljubljana 1978. Izdanja Muzeja grada Zenice.. “Rudarstvo i metalurgija Bosne i Hercegovine od prahistorije do početka XX vijeka”. Československý časopis historický 29/3. Vosak (103-104). Zagreb 1984. ZČ 33/3. Anselmi Sergio.. Zagreb 1978. Sarajevo 1979. (* Dašić Miomir. 3032.. Praha 1981. Petrović Radoslav. Unča (762). 3028. Istorijski zapisi XXXI-XXXVI/3. Hristov Risto. 221-228. Burnazović Tufik – Jusić Abid. Šumrada Janez.. 247-282..) 3029. 80-85. 183-184.. 3026.. Glasnik XXIII/1. HZ 37. Star (699-700).. 3024. Ne. 293-295. 397-406.. SKZ. Zdraveva Milka. “Rudarstvo i metalurgija Bosne i Hercegovine od prahistorije do početka XX vijeka”. Beograd 1999. Marginalija o tragovima starog rudarstva i metalurgije u srednjoj Bosni. Titograd 1978. ZČ 32/4.. JIČ XIX/3-4. Beograd 1999. 309-310. Blagojević Miloš. An elić Pavao. Zenica 1999. 231. Gospodarski vzroki balkanske migracije v srednje-vzhodno Italijo v 15. An elić Pavao. “Bibliographia historico-oeconomica Iugoslaviae – Bibliografija o ekonomskoj historiji Jugoslavije”. 3025.. Izdanja Muzeja grada Zenice. “Istorija srpskog naroda. Voštana kuća (104-106).. Kantar (276-277). “Bosanska srednjovjekovna država i suvremenost (Zbornik radova)”. 475. Od najstarijih vremena do Maričke bitke (1371)”. München 1980. Südostforschungen 39. Trgovina radnom snagom na istočnom Jadranu – razvoj i značaj. Pčelarstvo (606-608). 145-152. Blagojević Miloš. Beograd 1981. 3027. 3033. An elić Pavao – Ibrahimpašić Fikret.. Tragovi rudarske i metalurgijske djelatnosti u okolini Konjica. Knowledge.Privreda 283 3023.. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. (Urednik Erceg Ivan). Budak Neven. Beograd 1980. Izdanja Muzeja grada Zenice. 393-394. Prva knjiga. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. . 3030. Zenica 1999. Ljubljana 1979. FPN. Bubalo or e. 229-237. 3031. 105-138. Ekonomska saradnja srednjovjekovne Bosne s drugim državama. Knowledge.. GZM (A) 38. Zenica 1999. Bakić Ljubomir. Kessler Wolfgang. 357-371.. 508-510. Osnove privrednog razvitka. Sarajevo 1996.

Atti della Dodocesima Settimana di Studio. Ćirković Sima.. “Sima Ćirković. duhovnici. 80-103. Handbuch der europaischen Wirtschafts. “Gerarchie economiche e gerarchie sociali: secoli XII-XVIII”. Zagreb 1979. 47-55. 41-69. Ćirković Sima. duhovnici. 3043. Društva srednjovekovnog Balkana”. vojnici. Ruole e funzioni di una Repubblica marinera tra Medioevo ed Età moderna. “Sviluppo e sottosviluppo in Europa e fuori d’Europa dal secolo XIII alla rivoluzione industriale”. Dubrovnik i zale e u srednjem veku. 3035. 12. Biblioteka Dimenzije istorije 1. “Ragusa e il Mediterraneo.-2000. Caccuci editore. 3037. Ćirković Sima. duhovnici. Equilibrium. Equilibrium. vojnici. 3044. Equilibrium. Ćirković Sima. Rabotnici. Dubrovnik i zale e u srednjem veku. Proizvodnja zlata. Društva srednjovekovnog Balkana”. Die ostlichen Teile Jugoslawiens 1350-1650. 3041. Dva zakasnela poleta u balkanskom rudarstvu: XV i XVI vek.. Beograd 1997. Ćirković Sima. Društva srednjovekovnog Balkana”. Serie II. Bari 1990.. 104-112. Equilibrium. vojnici. . Razvoj i zaostalost na balkanskom poluostrvu izme u XIII i XVI stoleća. Ćirković Sima. 3038. Društva srednjovekovnog Balkana”. Društva srednjovekovnog Balkana”. Ragusa e il suo retroterra nel Medio Evo. Istituto Internazionale di Storia Economica ‘Francesco Datini’. “Sima Ćirković. 3034 Ćirković Sima. 3040. Rabotnici. Istituto Internazionale di Storia Economica ‘Francesco Datini’. Beograd 1997. Stuttgart 1981. Precious Metals in the Age of Expansion.. 3042. Dubrovčani kao preduzetnici u rudarstvu Srbije i Bosne. “Sima Ćirković. duhovnici. Biblioteka Dimenzije istorije 1. AHOEI 6. 3036.284 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Beograd 1997. Ćirković Sima. Beograd 1997. Biblioteka Dimenzije istorije 1. (A cura Antonio di Vitorio)”. 1-20. 15-26. 47-55. Ćirković Sima. vojnici.. “Sima Ćirković. Ćirković Sima.. Band 3. Beograd 1997.und Sozialgeschichte. Atti della Decima settimana di Studio. vojnici. 1986. duhovnici. Firenze 1983. Rabotnici. 73-89. srebra i bakra u centralnim oblastima Balkana do početka novog veka.. 291-311. 3039.. Rabotnici. Biblioteka Dimenzije istorije 1.. Firenze 1990. “Sima Ćirković. Silver and Cooper int the Central Parts of the Balkans 13th to the 16th Century. The Production of Gold.. Biblioteka Dimenzije istorije 1. Continuité et repture des hierarchies: le cas des villes dalmates et de leur arrière-pays. Ćirković Sima. Vol. 21-36. Beiträge zur Wirtschaftsgeschichte 2. Equilibrium. Sviluppo e arretratezza nella penisola balcanica fra il XIII e il XVI secolo. Rabotnici.

3056. 113-134. 3055. dubrovački suknar i trgovac. Sasi (649). Beograd 1998. Rabotnici. Equilibrium. Ćuk Ruža. Biblioteka Dimenzije istorije 1. Ćuk Ruža. duhovnici. 45-56. Beograd 1996. Rabotnici. veku. 19-30. Ćirković Sima. vojnici. Delovi (144). Aspra (25). 57-63. Ćirković Sima. Merenje i mere u srednjovekovnoj Srbiji. Pana ur (488-489). Rudarstvo (631-634). duhovnici. Beograd 1997. Rudari (629-631). “Sima Ćirković. 3048. Ćuk Ruža. 111-121. Rabotnici. L’économie naturelle et la production marchande aux XIIIe-XVe siècles dans les regions actualles de la Yougoslavie. 3053. "Valjevo . Zagreb 1987. Tobolčarevići – Dubrovčani poreklom iz Prijepolja. Društva srednjovekovnog Balkana”. 3050. vojnici. Biblioteka Dimenzije istorije 1. vojnici. Ćirković Sima.. “Sima Ćirković. Poslovanje Dubrovčana u Podrinju. Barut (29-30). Valturk (67). 19-29.. vojnici.. Balcanica 13-14. Equilibrium. 113-127. Radič Grubačević. Beograd 1982-1983. Trgovina (741-745). Naturalna privreda i tržišna proizvodnja izme u XIII i XV stoleća. Ćuk Ruža. Ćirković Sima – Kovačević-Kojić Desanka. IČ 44 (1997). Društva srednjovekovnog Balkana”. Valjevo-Beograd 1993. 3049. Beograd 1999. 3051. Društva srednjovekovnog Balkana”. Rabotnici. Dubrovčani kao preduzetnici u rudarstvu Srbije i Bosne. Beograd 1997. Equilibrium. . 3052. i XIV... IČ 39 (1992). Ćuk Ruža.Privreda 285 3045.. Equilibrium. Beograd 1991. AHOEI 14. Ćuk Ruža. Ćirković Sima – Kovačević-Kojić Desanka. Boje (53-54). IČ 38.. Društva srednjovekovnog Balkana”.postanak i uspon gradskog središta". Kamata (273-274). “Sima Ćirković.. Beograd 1993. 3047. Beograd 1997. 3046. Kontinuitet i prekid me u hijerarhijama: Primorski gradovi i njihovo zale e u srednjem veku.. Dubrovačka porodica Benvenutić u srpskim zemljama. Ćirković Sima. duhovnici. Mere i tegovi (392-396). Biblioteka Dimenzije istorije 1. Zanati (214-217). IG 1-2. 3054. 37-46. “Sima Ćirković. Biblioteka Dimenzije istorije 1. 134-168. Knowledge. duhovnici. Delatnost dubrovačkog trgovca Luke Milanovića dvadesetih godina XV veka. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Izvoz stoke i stočarskih proizvoda iz Srbije u Veneciju u XIII. Beograd 1997.. 185-196.

Izdanja Muzeja grada Zenice. Podgorica 1999. 3058. 97.) 3065. 488-489. 563-565.. Posebna izdanja 540. Da li je poznati rudarski zakon despota Stefana važio i za Srebrenicu?.06 1981... Trgovci iz zetskih gradova u Dubrovniku i srpskim zemljama u srednjem veku. Beograd 1999. Tom I.. Dall’interno a Ragusa nel XIV secolo. Kada i kako su nastali despota Stefana zakoni za Novo Brdo. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”..-2000. (* Martinović Dragana. “Srednjovjekovna istorija Crne Gore kao polje istraživanja”. Dinić-Knežević Dušanka. Sarajevo 1988. Ćuk Ruža. SKZ. 177. Fekeža Lidija. Italia felix. Sarajevo 27. Dinić Mihailo. Tkanine u privredi srednjovekovnog Dubrovnika. 3066. SANU. Trgovina bosanskim robljem u Barceloni krajem XIV i početkom XV veka. Oslobo enje 38/11852. Značenje Kreševa u metalurškoj proizvodnji stare Bosne (historijsko-geografski prikaz). ur ev Branislav. Zalog (211). Živković Pavo. Ćuk Ruža. IČ 28. 305-330. Opšti leksikografski dio. Istorijski institut RCG. 27-48. ur ev Branislav. 302-305. Dumbović Vladimir. (KUN) 4. 211-220. “Rudarstvo i metalurgija Bosne i Hercegovine od prahistorije do početka XX vijeka”. Sarajevo 1988. jemstvo (264-265).. Jemac. Beograd 1982. München 1984. 340. Pregled LXXVIII/2-3. ANU BiH. Kolonije (310-311). Rudarstvo i topioničarstvo u Bosni i Hercegovini. “Mihailo Dinić. Sarajevo 1981. Ancona 1988. ZM. Srpske zemlje u srednjem veku (Istorijsko-geografske studije)”. 1980. Sarajevo 1987. Djela 65. 3062. 3059. Steindorff Ludwig. “Rudarstvo i metalurgija Bosne i Hercegovine od prahistorije do početka XX vijeka”. Knowledge. 153-167. 3067.) 3061. Odjeljenje društvenih nauka 37..286 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Beograd 1981. IG 1-2. Fejić Nenad. Beograd 1983. Univerzal.. Knjiga 3... (* Milutinović Kosta. 3060. Südostforschungen 43. Saobraćaj (Kasni srednji vijek) (160-161). Izdanja Muzeja grada Zenice. Tuzla. Radio Sa X/34. Zenica 1999. (* Živković Pavo. Dubrovačka srednjovekovna karavanska trgovina. Trgovina (Kasni srednji vijek) (171-173).) 3064. Biblioteka Istorija i revolucija. AL BiH.. .. 3063.. Beograd 1978. Zbornik radova sa Okruglog stola Istorijskog instituta. Zenica 1999. 3057. 405419. Odeljenje istorijskih nauka 8. Dinić-Knežević Dušanka. 125. aković Luka.

XV i XVI veku. Lov (Kasni srednji vijek) (104).. 3075. 3069. Balkanskie issledovanija. Ancona 1978. 3073. ZM. Gleta iz Bosne u XV i XVI veku. Dalmatinci v balkanskoi trgovle XIV-XVI vv. Akča (akçe). 3071. JLZ. GDI BiH 28-30 (1977-1979). Zagreb 1984. Hrabak Bogumil. Izvoz plemenitih metala iz Bosne u Dubrovnik u vreme osmanlijske vlasti. Nuova serie anno 82 (1977). 183202. 10-11.. “Rudarstvo i metalurgija Bosne i Hercegovine od prahistorije do početka XX vijeka”.. izdanje. Fotić Aleksandar. Handžić Adem. Baština srednjovjekovnih rudara Sasa u južnoslavenskim zemljama. 75-85. POF 36 (1976). Godišnjak CBI XXXI/29.. De re metallica). 356. “Dubrovačko” srebro u Italiji i Kataloniji u XIV. Sarajevo 1979. Izdanja Muzeja grada Zenice. . Sarajevo 2000. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Rudnici u Bosni u drugoj polovini XV stoljeća. Opšti leksikografski dio. 3079. Zenica 1999. Freidenberg M. Beograd 1999.. Atti e memorie. Vipusk 9. Maren. 3072. Filipović Muhamed. Glavaš Tihomir. 3070. 3074. Gostiša Nikola. IZ 5. 7-42.. società. Handžić Adem. Hrabak Bogumil. Zenica 1999. IG 1-2. Banja Luka 1984. Il comercio dei pellami nelle Marche del XV e della prima metà del XVI secolo. Zanatstvo (Kasni srednji vijek) (188-189). Rudarstvo (Srednji vijek) (150). Moskva 1984. 283-306. 2. Gestrin Ferdo. Sarajevo 1988. 3077. Sarajevo 1978. Knowledge. cultura dal XIII secolo al primo ottocento”. Izdanja Muzeja grada Zenice. Poljoprivreda (Kasni srednji vijek) (141). Metalurgija (Kasni srednji vijek) (107-108). Hrabak Bogumil. Visoko 1983.. “Le Marche e l’ Adriatico orientale: economia. 3080.Privreda 287 3068. Dosadašnja istraživanja razvitka metalurške tehnologije u BiH. EJ 3. 57-78. 38-49. Knjiga o kovinarstvu i život u Bosni (Agricola. 3076. Gavran Ignacije. Filipović Milenko. AL BiH. 5-6. Daće (dažbine) (Bosna i Hercegovina). “Rudarstvo i metalurgija Bosne i Hercegovine od prahistorije do početka XX vijeka”. 3078. 21-44. Svjetlo riječi I/9. Tom I. “Voprosi socialnoj.. političeskoj i kulturnoj istorii jugo-vostočnoj Evropi”.... Beograd 1980. Rudarstvo i rudarski trgovi u Bosni u drugoj polovini XV vijeka.

SKZ. izdanje. Posebna izdanja 79. 3082. Jovan. Jevtić Milan. GDI BiH 35. Ispitivanje nekih metalurških uzoraka iz arheologije Bosne i Hercegovine. Klicić Josip. majdan srebra i zlata.)”. Kovačević-Kojić Desanka.. Sarajevo 1988.. JLZ. 268-277. 2. Beograd 1982.. 3090. Odjeljenje društvenih nauka 17. “Prilozi za istoriju Bosne i Hercegovine I. Ekonomske veze i kulturni uticaji izme u bosanske države i talijanskih gradova u XIV i XV vijeku. ZIMS 20. 3086.. (* Trifunovski F. Odeljenje medicinskih nauka 30. 3093. Relja. Kovačević-Kojić Desanka. “Rudarstvo i metalurgija Bosne i Hercegovine od prahistorije do početka XX vijeka”. 35-44. 57-64.-2000.. Posebna izdanja 513. Društvo i privreda srednjovjekovne Bosne”. 3085. 85-190. 3083. Kratak historijat razvoja rudnika i željezare Vareš. SANU. 3087. ANU BIH. 202-203. 3088.) 3084. (Doba borbi za očuvanje i obnovu države (1371-1537. 166.. Dvojno knjigovodstvo u Dubrovniku i Benko Kotruljević. Roma 1986. Konj i korišćenje konja u prošlosti Srba. Sarajevo 1984. 8. Carine (Srednjovjekovne carine) (Bosna i Hercegovina). Sarajevo 1983.. 3092. 3089.. Relazioni fra i centri minerarii e le campagne in Serbia e la Bosnia nel medioevo. “Rudarstvo i metalurgija Bosne i Hercegovine od prahistorije do početka XX vijeka”. Bosna i oružje (Zapis o zemlji). “Istorija srpskog naroda II. Sarajevo 1987. SKZ. Kosača Stjepan. Privredni uspon... 437-454. Katić V. “Istorija srpskog naroda II. Zenica 1999. 3081. EJ 2. O rudarskoj proizvodnji u srednjovjekovnoj Bosni. 3091. 5-43. 113-122. Zagreb 1982. Balcanica 12. Srbija. . Prva linija II/6. Storia della citta. Kovačević-Kojić Desanka.. Kapetanović Kemal. GDI BiH 34. Zenica 1999.)”. Kovačević-Kojić Desanka. (Doba borbi za očuvanje i obnovu države (1371-1537. Kovačević-Kojić Desanka. GDI BiH 39. Beograd 1982. Kovačević-Kojić Desanka. 91-94. 612.. Kovačević-Kojić Desanka.. Beograd 1981. 100-108. Beograd 1978. Stočarstvo srednjovekovne Srbije. Rivista Internazionale di storia urbana e teritoriale. Izdanja Muzeja grada Zenice. Privredni razvoj srednjovjekovne bosanske države.. Beograd 1983. Kovačević-Kojić Desanka. Izdanja Muzeja grada Zenice. Sarajevo 1993.288 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 45-56.

Beograd-Pravoslavna reč Novi Sad. Festschrift für Hermann Kellenbenz. Anali 19-20. Kovačević-Kojić Desanka. Beograd 1981. Krešić Ivan. Način za vadit zlato (Priredio Zdravko Devetak).. 481-482. 3099. “Evropa i Srbi” (Me unarodni naučni skup 13-15. Mitić Ilija.. (A cura Antonio di Vitorio)”. "Državni depozit" (Depozit banice Anke. "Osamsto godina Povelje bana Kulina". 57-103. Italy and Balkans in the Late Midlle Ages. ZRVI 21. 37-44. Krekić Bariša. Krekić Bariša. VI + 326. godine). decembra 1995). Krekić Bariša. Dubrovnik. Kovačević-Kojić Desanka. 3096. 150-153. Los Angeles 1979. Variorum Reprints. Beograd 1996. Posebna izdanja 90. Zenica 1999. Srpsko srebro i zlato u evropskoj proizvodnji (XIV – XV vijek). Kovačević-Kojić Desanka. Collected Studies. 404-405. 143-158. Kulović Hamdija.-1413... Nürnberg 1978... Sarajevo 1989. Pogovor. Beograd 1999. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Izdanja Muzeja grada Zenice. “Rudarstvo i metalurgija Bosne i Hercegovine od prahistorije do početka XX vijeka”. 3095. Odjeljenje društvenih nauka 23. Sarajevo 1997. Beiträge zur Wirtschaftstgeschichte 4. Krekić Bariša. SANU. 3100. Zbornik radova 13.. 3105. 3102. Prilozi 28. 3097. Venetian Merchants in the Balkan Hinterland in the Fourtheenth Century. London 1980. O rudarskoj proizvodnji u srednjovjekovnoj Bosni... 3104. Vol I”. Mleci i unutrašnjost Balkana u četrnaestom veku. Bari 1990. . Istorijski institut. Kredit.) 3103. “Rudarstvo i metalurgija Bosne i Hercegovine od prahistorije do početka XX vijeka”. Kovačević-Kojić Desanka. “Wirtschaftskräfte und Wirtschaftswege. Kovačević-Kojić Desanka.. Kulinova povelja i bosansko-dubrovački odnosi. Knowledge. Il commercio Raguseo di terraferma nel medio evo. Sarajevo 1999. (* Fejić Nenad.Privreda 289 3094. HM I/5.. 165-173. Series 125. Thirteenth through Fifteenth Centuries. 176-178. 3098. Mitić Ilija. Izdanja Muzeja grada Zenice. 61-78. Cacucci editore. Südostforschungen 40. ANU BiH. IČ 28. Kurtović Esad. 3101. Dubrovnik 1982. Beograd 1982. Zenica 1999. Mittelmeer und Kontinent.. München 1981. “Ragusa e il Mediterraneo. 177-183.. Sandalja Hranića i Katarine u Dubrovniku 1406. 413-429. Italian Creditors in Dubrovnik (Ragusa) and the Balkan Trade. 479. “The Dawn of Modern Banking”.. 241-254. 326-329.. Ruole e funzioni di una Repubblica marinera tra Medioevo ed Età moderna.

O nekim oblicima neagrarne privrede u dubrovačkom zale u na prijelazu XIII u XIV stoljeće. Manančikova P. IČ 44 (1997). 95-98. Mihaljčić Rade. Lučić Josip. 41-51. Sarajevo 1999. izdanje. Beograd 1999. Problemi trgovine.. Malović. Voronežskij universitet. Manančikova P. Nelli.). Voprosi istorii Slavjan. 3118.. 3119. 314-315.-2000. Beograd 1985. v (K postanovke voprosa).-1999. 28-48. Knowledge.. 3110. Kurtović Esad. Kurtović Esad. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Beograd 1999. Knowledge. “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463... Dubrovnik 2000. Anali 38. Lemajić Nenad. IČ 31. Rudarstvo u Bosni u srednjem vijeku. 3112. Knowledge. 3109. Mikolji Vinko. 474. Trgovačke veze Dubrovnika s balkanskim zale em u srednjem vijeku. Malović.g.ukić Marica. Naša škola XLVI/10. 3107. 25-33. HKD Napredak. Voronež 1999. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 3113. Lučić Josip. 207. Marković Biljana. Knjiga prva”..290 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Dubrovnik 1985. Dubrovnik od XIII do XV stoljeća. Prijepolje 1997. Drobnjaci u karavanskoj trgovini Polimlja u srednjem veku. Motivi Sandaljeve prodaje Konavala Dubrovčanima. Poklad (537-538).. Voronež 1985. Mileševski zapisi 2 (1996). 29-53. Konj. Beograd 1984. 103-111. Uz prepoznatljivo obilježje bosanskog srednjovjekovlja. Dubrovnik XXVIII/4. Povelja Kulina bana (1189. . 3114.. 3115.ukić Marica. Trgovlja Dubrovnika i formirovanie vnutrennego rinka v zemljah Serbii i Bosnii v XIV – pervoj polovine XV. Oružari. Mostar 2000. Kretanje u depozitu Sandalja Hranića u Dubrovniku 1413. 64. SANU. 131-136.1435. neiscrpna tema bosanskohercegovačke prošlosti. Hercegovina 11-12. 651-667. Odeljenje društvenih nauka 24.. Beograd 1998. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Sarajevo 1998. Delatnost Stefana Marinova u drugoj polovini XIV veka. 3111. Spomenik 126..ukić Marica. 3. Nelli. Zakon o rudnicima despota Stefana Lazarevića (Prevod i pravnoistorijska studija).. 3108. Malović... 103-120.. Beograd 1999. Purgari (604-605). 3117. 3116. 3106. Kurtović Esad. Kumerk (344-346).

3128. Dubrovnik 1979. 5. Beograd 1999. Dubrovačko oružje u XIV veku.234-236. Tom I. GEM 50. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 3125. izdanje. Feljton: Sarajevo – grad izme u Istoka i Zapada (5): (5) (Razvoj privrede).. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. ZM. Knowledge. Kwartalnik historyszny 95.. Sklavina. 782-783. Poljoprivreda (Rani srednji vijek) (141).. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Knowledge. 13-41. 3123. 3130. Mostar 1997.. Mitić Ilija. “Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina. Mišić Siniša.. Lov u srednjovekovnoj Srbiji. 3122. Petrović ur ica. Zagreb 1982. Milanović Radovan. Sarajevo 1988. Muzej hrvatskih arheoloških spemenika SplitOpćinsko hrvatsko vijeće obrane Livno. AL BiH. Kabes III/15. 306. Zakupnina. Ekonomika (Bosna i Hercegovina). Livno i karavanski put od Jajca do Splita u XV stoljeću. Beograd 1986. Zagreb 1978-1979. 209-210.. "Livanjski kraj u povijesti.. 3126. Beograd 1999. 3132. ZČ 33/2. Metalurgija (Rani srednji vijek) (107). Beograd 1976.. 47-48. Mišić Siniša – Veselinović Andrija. Split-Livno 1994. Izdanja Muzeja grada Zenice. GDI BiH 28-30 (1977-1979).. Pederin Ivan. . Zakup. Žrvanj (195). 335. Posebna izdanja 5. IG 1-2. Vojni muzej. JLZ. Ribolov (619-620). 3127. izdanje.) 3133. 51-66. Ljubljana 1979. Zagreb 1983. 127-133. 2. Simoniti Vasko. Beograd 1999. Anali 17.. Beograd 1995. EJ 2. JLZ. Palavestra Vlajko.Privreda 291 3120. Miletić Nada. 493-494. HZ 31-32. Trgovina (Rani srednji vijek) (171). Zanatstvo (Rani srednji vijek) (188). 3121. Mišić Siniša. Pula-Rijeka 1985. 146-148.. O porijeklu vjerovanja u jamskog duha “Perkmana” kod nas. Petrović ur ica. Mrgić Jelena. Mirković Mijo. 3131. 57-82.. Milanović Radovan.. izdanja Enciklopedije Jugoslavije”. Zveri (229). 3129.. Ekonomika (Bosna i Hercegovina). Lučić Josip. “Rudarstvo i metalurgija Bosne i Hercegovine od prahistorije do početka XX vijeka”. 3124. Saobraćaj (Rani srednji vijek) (160). Separat II. Zbornik radova". 307-309. Ekonomska historija Jugoslavije.. Olendzki K. Sarajevo 1979. 792-795. Mulić Jusuf. Handel niewolnikami bosniackimi w XIII i XIV wieku. 1988. Zenica 1999. Opšti leksikografski dio. Carine. (* Tošić uro. Knowledge. 239-245..

410. Kramar (324). Radovi HDZU 4. 3147. JF 42. . željeza. dio. Bisage (49). Mehmed. Beograd 1999. novac. 3144. Knowledge. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. zarade i cijene na dalmatinsko-bosanskom području (XIV.. i XV. 123-127. Radovi HDZU 4.). Sarajevo (1996). Geoinžinjering. Petrović ur ica. Zenica 1999.. . O siru u srednjovekovnom Dubrovniku.) 3142. 9-20. 486. 137141. 3140. Knowledge.-2000. Trgovačka društva (741-745).. Spremić Momčilo. Beograd 1999. 3146. zarade i cijene na dalmatinsko-bosanskom području (XIV. Mehmed. Smoljan Vlado. (A cura Antonio di Vittorio)”.. 609-610. Beograd 3135. Ramović A. Godina 45. bakra. Sarajevo (1996). Tomović Gordana. Rodić Nikola. srebra. Mjere... Trgovina bosanskim robljem. Sarajevo 1994. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. “Ragusa e il Mediterraneo. Godina 43. Katz Vera. Cacucci editore. 7-28.. Knowledge. Zenica 1999. Sarajevo 1981. Sarajevo 1997. (* Šunjić Marko. Radovi HDZU 5. Srednjovekovno rudarstvo. 3143. i XV. olova. Stari rudnici. “Rudarstvo i metalurgija Bosne i Hercegovine od prahistorije do početka XX vijeka”.. "Rudarstvo Jugoslavije". So (Sol) (679). antimona i arsena u SR BiH. st. IG 1-2. Šunjić Marko. 3136..II. dio. Hrvatski narodni kalendar 1995. Zagreb-Beograd 1982. Šunjić Marko. 3145. 175. 346-353. Šuica Marko. Mostar 1998.. kalaja.. . Razboj.292 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. “Rudarstvo i metalurgija Bosne i Hercegovine od prahistorije do početka XX vijeka”. 3138. Hadžibegović Iljas.).I. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Mjere. Gospodarska komora. 315. Ponosnici (552-553). 37-74. 3139. Ruolo e funzioni di una Repubblica marinara tra Medioevo ed Età moderna. 3137. Mostar 1996. Izdanja Muzeja grada Zenice. Nalazišta ruda zlata. Bari 1990. Poglavlja iz ekonomske historije Hercegovine. Beograd 1986. Sarajevo (1997). ur ica. 37-64. 3141. Ramović A. Beograd 1999. 3134. 137-146. Rudarska terminologija u starim srpskim tekstovima. Hrvatski narodni godišnjak 1998. 119-139. 329-331. Hercegovina 10. Izdanja Muzeja grada Zenice. Petrović 1988. st.. novac. žive. Šunjić Marko.

Tošić uro. Mileševski zapisi 2 (1996). Beograd 1983. Stočarstvo u srednjovjekovnoj trebinjskoj oblasti. Bosanski trgovci i dubrovački financijeri u drugoj polovici 15. Neki problemi proučavanja ekonomske istorije srednjovjekovnog Dubrovnika (sa osvrtom veza sa zale em). Vego Marko. HZ 31-32. 25-42. Prijepolje 1997. 408-410. Voje Ignacij. società. Trebinje 1985. HZ 3132. 3154. Tomović Gordana. Atti e memorie. Beograd 1995.) 3159. O izvozu žitarica sa Neretve u Dubrovnik u XIV vijeku. IG 1-2. Prilozi XIX/20. Voje Ignacij. Tošić uro. Bosanski svinec v kreditni trgovini srednjeveškega Dubrovnika. Rudarstvo u Bosni i Hercegovini u srednjem vijeku. Knowledge. Zenica 1999. Dubrovnik 1978. 3150. ANU BiH. Zabrane i prekidi trgovine u Srbiji u doba Despotovine. Ancona 1978. Zagreb 1982. Tribunia 9.. Izdanja Muzeja grada Zenice. Srednjovekovna rudarska toponimija u okolini Prijepolja. Beograd 1978. 3153. 69-91.. Ispolica (260). Sarajevo 1976. Budak Neven.. 349-357. 3151. IG 1-2.. Voje Ignacij.. Djela 49. Karavan (281-282). O krijumčarenju soli na Neretvi. i u prvoj polovici 16. “Rudarstvo i metalurgija Bosne i Hercegovine od prahistorije do početka XX vijeka”. Sarajevo 1979. Relazioni comerciali tra Ragusa (Dubrovnik) e le Marche nel trecento e nel quattrocento. 3160. Radovi 15. (* Mitić Ilija. O drijevskoj carini. 3155. Nuova serie anno 82 (1977).. Veselinović Andrija. Tošić uro. Zemljoradnja u srednjovjekovnoj župi Trebinje. Beograd 1999. Voje Ignacij. Ljubljana 1978..185-209.). cultura dal XIII secolo al primo ottocento”. 3158. “Le Marche e l’ Adriatico orientale: economia. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Dobitak (Dobit.. 779-780. Anali 15-16.. 260-262. Kreditna trgovina u srednjovjekovnom Dubrovniku. ZČ 32/1-2. 390 + 17 tabela + 1 grafički prikaz. stoljeća. Zimovište (241-242). 37-50. 25-30 3152. Prilozi XV/16. Lučić Josip. GDI BiH 40-41 (1989-1990. Tošić uro. Vego Marko. 3161. 91-99. Tošić uro. IG 1-2... 53-68. dobitje) (160-161). 37-59. Raukar Tomislav.. 42-58. . Plot (525). Anali 17. Zagreb 1978-1979..Privreda 293 3148.. 109-118. 3156. Sarajevo 1984. Dubrovnik 1979. Sarajevo 1990.. Zagreb 1978-1979. Tošić uro. 3157. Odjeljenje društvenih nauka 29. 3149.. 189-195.

Poskusi kvantifikacije trgovinskega prometa in proizvodnje v srednjeveškem Dubrovniku. 3167. 283-299.237-250.. Pomorstvo Novoga za vrijeme Tvrtkove i Kosačine vladavine. 373-387. Zloković Maksim. 3171. . Neka pitanja u trgovini sa bosanskim olovom u Dubrovniku. Ljubljana 1988. Voje Ignacij. 3166. Sarajevo 1999. Zenica 1999. ZČ 34/2. 157-164. Beograd 1980. 3169.294 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.. Srednjovjekovna rudarska naselja u lašvanskoj regiji.. JIČ XIX/3-4. Privatne poslovne knjige dubrovniških trgovcev (XIV stoletje).. Živković Pavo. 3162. 335-359. ZČ 42/3. 60-66. JLZ. stoletju. Voje Ignacij. 7 (Raš-Szy)”. Probleme der Quantifizierung des Handels und der Produktion des Mittelalterlichen Ragusa (Dubrovnik). Zagreb 1981.. Voje Ignacij. “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda. Poslovanje dubrovniških trgovskih družb v srednji in južni Italiji v 15. Voje Ignacij. Ljubljana 1980... Zagreb 1989. Kreditno poslovanje u srednjovjekovnom Dubrovniku. “Rudarstvo i metalurgija Bosne i Hercegovine od prahistorije do početka XX vijeka”. . GPM 29-30. Voje Ignacij.. 3165... Rudarstvo (Historijat). 188-189. ZČ 34/1-2. Kalendar Svetoga Ante 2000. DH 29. 77-85. 3168. Kotor 1981-1982. Österreicheische Osthefte 27. Voje Ignacij. Wien 1985.. Izdanja Muzeja grada Zenice.. 299-311. 41-59. 3164.. Kreditno-trgovačke veze Braila Tezalovića sa Dubrovčanima. Ljubljana 1980. 3163. Zirdum Anto.-2000. 3170.

VJERA .6.

.

.. 1918. stoljeća. Aranitović Dobrilo. Ivan AlilovićKS.. B. P. Biobibliografija hrvatskih pisaca Bosne i Hercegovine do god. Sarajevo 1987. Ante Škegre o duvanjskoj biskupiji. 3177. Ančić Jozo. “Bogumilstvoto na Balkanot vo svetlinata na najnovite istražuvanja”. Bartul Alverinski (17). Ljiljan II/25. Crkva na kamenu. 15. 7-35..Vjera 297 3172. akovo. MANU-SANU-ANU BiH. 109-125. Skopje 1982. Svijet I/46.. Angelov Dimităr. Ademović Fadil. 127. The Bulgarian State and the European Middle Ages. 3180. Mostar 1990. Makedonski heretici u zapadnim izvorima 11. 58-59. Pravoslavlje. “Bogumilstvoto na Balkanot vo svetlinata na najnovite istražuvanja”. Sarajevo 1985. 3176. . Sarajevo 1996. Samobor 1994. Crkva na kamenu XX/210. “Ivan Alilović. Jedan fragment iz života Sandalja Hranića. Pobožnost franjevaca Bosanske vikarije u drugoj polovici XIV. Neuspjeh dualističke alternative. O recepciji bosanske ‘hereze’ u komunalnim društvima istočnog Jadrana.. Sofia 1980. Knjiga 25. 242-254.. Ančić Mladen.”. Prilozi XXII/21. 374-389..-1991. 55-66. Duvanjska biskupija i duvanjski sabor. Zagreb 1986. stoljeća. Ančić Mladen. "Sedam stoljeća bosanskih franjevaca 1291.. Sarajevo 1982.. Mostar 1999. Angelov Dimităr. Crkva na kamenu XXI/237-238. 3183. Etudes historiques 10. 3184.. FTS. 3179. 95-114. Prilozi XXII/23. Alić Salih. Crkva bosanska. BAN. Prilozi XVIII/19. Mostar 2000. 101. 3185. “Istorija na Blgarija (Prva blgarska država).. 3186. 3181. (Podlistak) 6. Sarajevo-Ljubljana 1993. 3175. Bosanski franjevci. Antoljak Stjepan. Ančić Mladen. Gdje je bio podignut prvi franjevački samostan u srednjovjekovnoj Bosni. 11-33. (* R. A. Niš 1991. Zagreb 1980. Bogomilstvo.. 3173. Skopje 1982.".. “Enciklopedija hrvatske povijesti i 3174. 15. Alilović Ivan. 3182. Pravoslavna religija i pravoslavna crkva u našim laičkim periodičnim publikacijama (1970-1991). Jakov Markijski (18-19). Sofija 1981. Adamček Josip – Jelić Ivan. MANU-SANUANU BiH. i 12. Tom vtori”. Bosanski krstjani i pitanje njihovog porijekla i odnosa prema manihejstvu... 153-193. kulture”. Osvrt na mišljenje dr..) 3178. (zbornik radova). Ančić Jozo. Ančić Mladen. ŠK. 253-260.

. Badanković Nikola. O bosanskim hereticima II.. Sarajevo 1991. (28 karata). (Priredio Tonči Grbelja). Dominikanci (208). Sarajevo 1997. Mostar 1983.. (* A. There Was no Ortodox Religion in medieval Bosnia (The Ortodox Religion Was Introduced in Bosnia by the Turks in the 15th Century). Hereza (252). Svjetlo riječi XV/176. HM II/3-4. Encyclopedia moderna XIV/3 (43). 207-216. Franjevci i njihova prisutnost u Bosanskoj Krajini (U povodu stote obljetnice banjalučke biskupije).. SNL-KS-Institut za povijest umjetnosti. B. (Priredio Tonči Grbelja). Povijest Katoličke crkve u Bosni i Hercegovini a poglavito u Usori i Žepču (Prilog povijesnom istraživanju o Hrvatima i Crkvi u Hrvata u Bosni i Hercegovini).. 3195. Babić Mile.. HM III/13. Sarajevo 1979. Drmić Ilija. 12. Augustinović Ante. 187-193. 3192. Il Provinciale Vetus e il problema della diocesi di Bosna. 3198. Dragutin Nežić i Doris Baričević)”.. 267-303. Zagreb 1993. Sarajevo 1997. 93-117. 3193. Babić Anto. 3189.. obljetnice smrti Fra An ela Zvizdovića”. (Uredio An elko Badurina. FTS-Franjevački samostan Fojnica. SV 4. Atlija Alojzije. NEV XXXI/1-2. 467. Sarajevo-Fojnica 2000. Mostar-Žepče 1997. Babić Marko. 3187. Bosna Srebrena XLII/2.. Badurina An elko. 320-322. NEV XXIX/2. Dodatak 1: Bosna Srebrena jučer i danas. Benediktinci (143).298 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Godina 45. Samo loša uspomena (Uz tisućugodišnji jubilej trebinjsko-mrkanske biskupije). Sarajevo 1981. Hrvatski narodni godišnjak 1998. Babić Anto. HM II/5. Odnos izme u konkretne bosanske franjevačke prakse i izvornog Franjinog duha. 3191. 3188. “Leksikon ikonografije. 217-270. Roma 1980.. H. Franjevci nekad i danas na župama u Bosanskoj Krajini.-2000. Marijan Grgić. 3194. “Kršćanstvo srednjovjekovne Bosne”. Babić Petar. 282-284. Atlija Alojzije. Radovan Ivančević. 139-149.. Hijerarhija (253). Ivanković Željko. Cisterciti (183). 3196. Vrhbosanska visoka teološka škola. Sarajevo 1997. “Zbornik radova sa Znanstvenog skupa u povodu 500. Crkvene prilike u srednjovjekovnoj Bosni... Crkva na kamenu IV/36.) 3190. Sarajevo 1997. V. Emilijan Cevc. 21. PUSP Kulin ban Žepče. Radovi simpozija povodom 9 stoljeća spominjanja bosanske biskupije (1089-1989). Maniheizam (392). Sarajevo 1999. Autori: An elko Badurina. Sarajevo 1991. Zagreb 1979. ... Mitar Dragutinac. Franjevci (231-232). 3197. 222-234. Branko Fučić. O bosanskim hereticima I. liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva. Babić Petar.

17-26... Barun An elko. 795814. Islam u srednjovjekovnoj Ma arskoj (Autorizirani i dopunjeni prijevod s njemačkog Salim Abid Hadžić). Zagreb 1999.. 18. Feljton: Samostani i samostanci u europskoj povijesti (1-2): (1) Naša ognjišta XXVIII/254. Bosna Srebrena (Ratno izdanje) 6-1. . 2831. Kratka povijest franjevaca u Hercegovini. Bagarić Ivo. Bogumili u prvom turskom popisu Hercegovine (1477. Bagarić Ivo. 3201.. 44-61.. 3206.. 143-155. Duvno 1981. Obeležja XVIII/2. Sarajevo 1998. 3211. 3205. 366. Franjevačka knjižnica i arhiv. Barun An elko. Bakula Petar. Kalendar Svetoga Ante 1999. (1420. 3204.Vjera 299 3199. Sveta baština IX/83. Kalendar Svetoga Ante 1995. Beograd 1991. GR IZ BiH LXI/7-8. Barun An elko.). Livno-Sarajevo 1996.... 6.. 3202. Duvno i Hercegovina u izvještajima makarskog biskupa. Bagarić Ivo.) 3209. 500 godina baštine Milodraža (Fra An eo Zvizdović.. Barun An elko. GEM 56. Mostar 1995.. Kalendar Svetoga Ante 1997. Tomislavgrad 1998.. Beograd 1992. Sarajevo 1999. Baška Voda 1994.. Bandić Dušan. 3207. Naša ognjišta XI/70. 64-79. Balić Smail. 3200. Narodna religija Srba u 100 pojmova. Balić Smail. Srednjovjekovna Bosna kao poprište sukoba patarena i katoličke crkve u ispravama Diplomatičkog zbornika. Bosna Srebrena – nekad i danas. (* Prošić-Dvornić Mirjana. Promocija Bosne Srebrene (Kratak pregled sedamstoljetne povijesti).). Bajić Jovo. Islam u Ugarskoj srednjega vijeka. Franjevci u hrvatskom narodu.1498. 3210. Balta Ivan. 39-46. Tuzla 1999. 411-413. Biblioteka Odrednice. Otigošće kod Bugojna zavičaj gosta Radina. 6-7. Novi cvijet XLIX/2. Zbornik radova I/1.. 3208. 3203. Visoko 1990/1991. Bandalo Milorad. Nolit. Bosna Srebrena – nekad i danas. Duvno 1990. 140-152. 3-4. 14. Priština 1985. 3212. Behar VIII/42. Tomislavgrad 1998. Livno 1994. (2) Naša ognjišta XXVIII/255.

SV 4. 26-29. Bilogrivić Nikola. Benković Žarko. Rijeka 1982. GPF 5... Leksikografski zavod Miroslav Krleža. 190. “Kršćanstvo srednjovjekovne Bosne”. 3213. Sarajevo 1998. 118-119. Djelovanje slavenskih apostola sv. 111-113. Katedrala u Sarajevu. 3220. Belić Miljenko. Banja Luka 1981. “Krležijana 1 (A-LJ). Vrhbosanska visoka teološka škola. Bašić Jasna. Sarajevo 1991. Sarajevo 1979. Društveni revolt u religijskoj formi.. CCP VI/9.. (* Šanjek Franjo.. 3217. 162. SV 10. Padova 1982. 220-234.. Benković Žarko. Arheološki spomenici kršćanstva u Bosni i Hercegovini do XV. morale e sociale ed i concili di Split (Spalato) dei secc. 307-333. Sarajevo 1991. Boba Imre.. Vrhbosanska visoka teološka škola. 1-9. 272-276. Basler uro. 98.. 3218. 336. Vrhbosanska visoka teološka škola.-2000. XI-XII. Bogumilstvo i islamizacija. 3221. 3219. Basler uro. Basler uro. Argumenti 1.) 3223. Sarajevo 2000. Die Bosnische Kirche im fruhlen Mittelalter. Benković Žarko. (* Klečina Davor. “Kršćanstvo srednjovjekovne Bosne”. Matanić). Basler uro. 125-142. Katolička crkva u Bosni pod konac srednjeg vijeka..) 3224. Katolička crkva na području današnje Banjalučke biskupije do invazije Turaka. “Kršćanstvo srednjovjekovne Bosne”. Zagreb 1993. Pontifical Institute of mediaeval studies. “Povijesnoteološki simpozij u povodu 500 obljetnice smrti bosanske kraljice Katarine”. 3216. SV 4. 3214. SV 4. 3222. Konstantina i Metoda i početak Bosanske biskupije. Rijeka 1981. Sarajevo 1999.. Berkhout T. Jeffrey. Milinović Ante. Medieval Heresies a Bibliography 19601979..300 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Argumenti 2. Vrhbosna X (CVIII)/1 (99). Socijalna i politička uloga i značenje Crkve bosanske.. Sarajevo 1991. Radovi simpozija povodom 9 stoljeća spominjanja bosanske biskupije (1089-1989). stoljeća. Topološke i povijesne crtice (Priredio Anto Orlovac). Toronto 1981. “Vita religiosa. Zagreb 1982. Radovi simpozija povodom 9 stoljeća spominjanja bosanske biskupije (1089-1989). Subsidia mediaevalia 11. . 131-149. KS-FTS. Radovi simpozija povodom 9 stoljeća spominjanja bosanske biskupije (1089-1989)... Pozdravi. Nadbiskupski ordinarijat vrhbosanski. Vrhbosanska katolička teologija. (A cura di Atanasio G. Sarajevo 1989. Carl – Russel B. X-XI”. HM IV/17. 3215. Dominikanci.

Vjera

301

3225. Boesse Jean – Lacoudre Jacques, Grčki i latinski oci (Smjerovi kršćanstva), “Marie-Madeleine Davy, Enciklopedija Mistika, I svezak,” ITP Naprijed, Posebna izdanja, Zagreb 1990., 233-264. 3226. “Bogumilstvoto na Balkanot vo svetlinata na najnovite istražuvanja”, MANUSANU-ANU BiH, Skopje 1982., 254. (* Stoičovski Blagoj, Glasnik XXII/1-2, Skopje 1978., 302-304; Jalimam Salih, GDI BiH 34, Sarajevo 1983., 160-164; Ćošković Pejo, IZ 5, Banja Luka 1984., 218-222; Šemkov G., Südostforschungen 43, München 1984., 322323; Šanjek Franjo, CCP IX/15, Zagreb 1985., 108-110; Jalimam Salih, GADAR BiH 25, Sarajevo 1985., 301-302.) 3227. Božić Ivan, Potiskivanje pravoslavlja, “Istorija srpskog naroda, Druga knjiga, Doba borbi za očuvanje i obnovu države (1371-1537)”, SKZ, Beograd 1982., 278-288. 3228. Brajko Ante, Pravno-povijesni položaj trebinjsko-mrkanske biskupije, “Tisuću godina Trebinjske biskupije”, SV 2, Vrhbosanska visoka teološka škola, Sarajevo 1988., 217-230. 3229. Brandt Miroslav, Izvori zla (Dubrovnik i heretička Bosna), August Cesarec, Zagreb 1989. 3230. Brković Luka, Genocid nad katoličkiom crkvom u Bosni i Hercegovini (Crkva kao zajednica u povijesnom hodu), Stećak II/23, Sarajevo 1995., 23-25. 3231. Brković Luka, Crkva u BiH, Hrvatski glasnik IV/46, Tuzla 1996., 12-13. 3232. Brković Milko, Bibliografija radova iz hrvatske crkvene povijesti, CCP XIV/25, Zagreb 1990., 137-164. 3233. Bubalo or e, Kudugeri (340); Poganici (Pogani, Poganini) (533-534), “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”, Knowledge, Beograd 1999. 3234. Buljan Stjepan, Povezanost rudara i franjevaca u srednjovjekovnoj Bosni, NEV XXXI/1-2, Sarajevo 1981., 333-346. 3235. Buljan Stjepan, Kreševo – stara biskupska rezidencija, Svjetlo riječi IX/103, Sarajevo 1991., 17. 3236. Buljina Halid, Razvoj konfesionalnih zajednica, GR IZ BiH LXII/11-12, Sarajevo 2000., 991-1010. 3237. Burns Yvon, (Berns Ivon), The Testament of Gost Radin, “Islam, Balkan i velike sile (XIV-XX vek)", SANU, Istorijski institut, Zbornik radova, Knjiga 14, Beograd 1997., 165-173.

302

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

3238. Buturac Josip, Popis župa zagrebačke biskupije 1334. i 1501. godine, Starine 59, Zagreb 1980., 43-108. 3239. Buturac Josip, Barska nadbiskupija, EJ 1, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1980., 514. 3240. Buturac Josip – Kovačić Slavko, Kaptoli (Hrvatska), EJ 6, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1990., 675-676. 3241. Buzuk Anto, Svetište ‘voda svetog Jakova’ u Deževicama, Bilten FTS XXVII/2, Sarajevo 2000., 234-238. 3242. Cermanović Aleksandrina – Srejović Dragoslav, Leksikon religija i mitova drevne Evrope, 2. dopunjeno izdanje, IŠP Savremena administracija, Beograd 1996., 609. 3243. Cigeljević Ante, Petsto godina franjevačkog samostana Sv. Petra i Pavla u Tuzli, Hrvatski glasnik IV/46, Tuzla 1996., 22-23. 3244. Cunjak Mla an, Testament Gosta Radina, Glasnik SPC 4, Beograd 1980., 82-84. 3245. Cvitković Ivan, Rječnik religijskih pojmova, Vlastito izdanje, Sarajevo 1991., 294. (* Nilević Boris, Prilozi XXV/27, Sarajevo (1991), 238-239; Tašić Dževad, Oslobo enje 49/15681, Sarajevo 15.02. 1992., (KUN 73/531), 9.) 3246. Cvitković Ivan, Bogumili (60); Kršćani bosanske crkve (Krstjani Crkve bosanske) (160); Manihejstvo (178), “Ivan Cvitković, Rječnik religijskih pojmova”, Vlastito izdanje, Sarajevo 1991. 3247. Čajkanović Veselin, O srpskom vrhovnom bogu, (Reprint izdanja iz 1941), TRZ Panpublik, Beograd 1989. 3248. Čanak-Medić Milka, Katedrale, “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”, Knowledge, Beograd 1999., 283-286. 3249. Čančar Nusret, Manihejska prošlost srednjovjekovne Bosne (Intervju sa Salihom Hadžialićem), Islamska misao XII/143, Sarajevo 1990., 7-15. 3250. Čaušević Dženana, Život i pravni položaj franjevaca u Bosni Srebrenoj prema turskim dokumentima, “Zbornik radova sa Znanstvenog skupa u povodu 500. obljetnice smrti Fra An ela Zvizdovića”, FTS-Franjevački samostan Fojnica, SarajevoFojnica 2000., 285-300. 3251. Čevra Omer, Religija Bošnjaka u srednjem vijeku (Istine i zablude o bosanskim krstjanima), Kabes I/3, Mostar 1996., 23.

Vjera

303

3252. Ćirković Sima, Glose Srećkovićevog jevan elja i učenje bosanske crkve, “Bogumilstvoto na Balkanot vo svetlinata na najnovite istražuvanja”, MANU-SANUANU BiH, Skopje 1982., 207-222. 3253. Ćirković Sima, The Bosnian Patarenes and Western Heresies, “Heresy in Eastern Europe”, London 1984. 3254. Ćirković Sima, Von der Ketzerbewegung zur Landskirche,: Die ‘Bosnische Kirche’, Rapports I, Comite international des sciences historiques XVIe congres international des sciences historiques, Stuttgart du 25 aout au 1er septembre 1985, Stuttgart 1985., 355-357. 3255. Ćirković Sima, Bosanska crkva u bosanskoj državi, “Prilozi za istoriju Bosne i Hercegovine I, Društvo i privreda srednjovjekovne Bosne”, ANU BIH, Posebna izdanja 79, Odjeljenje društvenih nauka 17, Sarajevo 1987., 191-254. 3256. Ćirković Sima, Jedna parnica srebreničkih franjevaca, GDI BiH 40-41 (19891990.), Sarajevo 1990., 30-41. 3257. Ćirković Sima, Dualistička heterodoksija u ulozi zemaljske crkve: Bosanska crkva, Glasnik CANU, Odjeljenje društvenih nauka 9, Podgorica 1995., 7-34. 3258. Ćirković Sima, Dualistička heterodoksija u ulozi zemaljske crkve: Bosanska crkva, “Sima Ćirković, Rabotnici, vojnici, duhovnici. Društva srednjovekovnog Balkana”, Equilibrium, Biblioteka Dimenzije istorije 1, Beograd 1997., 214-239. 3259. Ćirković Sima, Katoličke parohije u srednjovjekovnoj Srbiji, “Sima Ćirković, Rabotnici, vojnici, duhovnici. Društva srednjovekovnog Balkana”, Equilibrium, Biblioteka Dimenzije istorije 1, Beograd 1997.,240-258. 3260. Ćirković Sima, Babuni (27-28); Benediktinci (39-40); Bogomili, bogumili (51-52); Gost (121-122); Djed (158-159); Dominikanci (163-164); Krstjani (333-334); Patareni (496-497); Franjevci (769-771), “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”, Knowledge, Beograd 1999. 3261. Ćirković Sima, Recenzija rukopisa, “Salih Jalimam, Djelatnost dominikanaca u srednjovjekovnoj Bosni”, IPP Hamidović, Biblioteka Posebnih izdanja, Tuzla 1999., (dvije stranice, bez oznake stranica, na početku knjige). 3262. Ćorović Vladimir, Istorija Bosne ne može se izlagati bez veze sa franjevačkim redom, “Bosna i Hercegovina ogledalo razuma (Izbor članaka, odlomaka i ilustracija, priredio David Atlagić)”, IGC Borba, Beograd 1992., 18. 3262a. Ćorović Vladimir, Srpski manastiri u Hercegovini (Priredio Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, beograd 1999., 328. or e O. Piljević),

304

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

3263. Ćošković Pejo, O gostima ‘Crkve bosanske’, IZ 4, Banja Luka 1983., 7-40. 3264. Ćošković Pejo, Bosanski krstjani u očima svojih kršćanskih suvremenika, Nastava povijesti III/4, Zagreb 1988., 188-191. 3265. Ćošković Pejo, Tomašev progon sljedbenika Crkve bosanske 1459., Migracioni procesi i Bosna i Hercegovina od ranog srednjeg vijeka do najnovijih dana - njihov uticaj i posljedice na demografska kretanja i promjene u našoj zemlji, 26. i 27. X 1989., u Sarajevu, "Migracije i Bosna i Hercegovina", Institut za istoriju-Institut za izučavanje nacionalnih odnosa, Sarajevo 1990., 43-48. 3266. Ćošković Pejo, Krstjanin Vlatko Tumurlić i njegovo doba (1403.-1423.), CCP XIX/35, Zagreb 1995., 1-54. 3267. Ćošković Pejo, Filip Dubrovčanin, vikar (218-219); Franjo iz Firence, vikar (446), “Hrvatski biografski leksikon IV (E-Gm)”, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb 1998. 3268. Ćošković Pejo, Ustrojstvo Crkve bosanske, “Zbornik radova sa Znanstvenog skupa u povodu 500. obljetnice smrti Fra An ela Zvizdovića”, FTS-Franjevački samostan Fojnica, Sarajevo-Fojnica 2000., 61-83. 3269. Ćošković Pejo, Prilog za diskusiju, “Historiografija o Bosni i Hercegovini 1980.1998”, Prilozi 29, Sarajevo 2000., 443-447. 3270. Davidović Svetislav Proto, Srpska pravoslavna crkva u Bosni i Hercegovini (od 960 do 1930 godine), 2. izdanje, Srpska pravoslavna crkvena opština sarajevska, Biblioteka Vjera i kultura, Sarajevo 1991., 83. (3. izdanje, Dobrica knjiga, Biblioteka Odglas 2, Novi Sad 1998., 108 strana). 3271. Dinić Mihailo, Babuni, EJ 1, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1980., 400. 3272. Dobrosalić P. M., Gospin lik s Vidoštaka, Hrvatski narodni kalendar 1996, Godina 44, Sarajevo 1995., 381-384. 3273. Dračevac Ante, Bernard, dubrovački nadbiskup, “Hrvatski biografski leksikon I (A-Bi)”, JLZ, Zagreb 1983., 697-698. 3274. Dračevac Ante, Srednjovjekovna stonsko-zahumska biskupija, “Tisuću godina Trebinjske biskupije”, SV 2, Vrhbosanska visoka teološka škola, Sarajevo 1988., 83-90. 3275. Draganović Krunoslav, Jedan sudbonosni vijek u povijesti Hrvata katolika Bosne, “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”, (Uredio Milenko Brkić), PCC Me ugorje, Studenci 1995., 296-307.

Vjera

305

3276. Draganović Krunoslav, Katolička Crkva u sredovječnoj Bosni, “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva”, 3. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1998., 685-766. 3277. Dragić Marko, Vrhbosanske srednjovjekovne crkve i mučenici u povijesti i predaji, HM III/11-12, Sarajevo 1999., 151-157. 3278. Dragić Marko, Vrhbosanske srednjovjekovne crkve i mučenici u povijesti i predaji, “Vrhbosna/Sarajevo kroz stoljeća, Separat Hrvatske misli 11/12, 13/1999. i 14/2000.”, MH, Sarajevo 2000., 149-155. 3279. Dragojlović Dragoljub, Isihazam i bogumilstvo, Balcanica 11, Beograd 1980., 19-28. 3280. Dragojlović Dragoljub, Bogumilstvo na Balkanu i u Maloj Aziji, I, Bogumilski rodonačelnici, SANU, Vizantološki institut, Posebna izdanja 2, Beograd 1982., 234. (* Ćošković Pejo, IZ 5, Banja Luka 1984., 218-222.) 3281. Dragojlović Dragoljub, Dualizam srednjovekovnih jeretika, Balcanica 10, Beograd 1979., 75-92. 3282. Dragojlović Dragoljub, Jeretičke crkve "Dalmatiae" i "Slavoniae", Balcanica 12, Beograd 1981., 27-38. 3283. Dragojlović Dragoljub, Bogumilstvo na Balkanu i u Maloj Aziji, II, Bogumilstvo na pravoslavnom istoku, SANU, Vizantološki institut, Posebna izdanja 15, Beograd 1982., 234. (* Aristotelus Evantija, Glasnik XXVII/1-2, Skopje 1983., 229233; Ćošković Pejo, IZ 5, Banja Luka 1984., 218-222; Jalimam Salih, GDI BiH 35, Sarajevo 1984., 139-142; Matanov H., Istoričeski pregled 40/2, Sofia 1984., 109-113; Šemkov G., Südostforschungen 44, München 1985., 263-264.) 3284. Dragojlović Dragoljub, Zbornik Krstjanina Hvala i problem ‘crkve bosanske’, Balcanica 12, Beograd 1982-1983., 73-84. 3285. Dragojlović Dragoljub, Hijerarhija crkve bosanske, Balcanica 15, Beograd 1984., 55-67. 3286. Dragojlović Dragoljub, Šizmatički popovi franjevačkih Dubia i pravoslavna tradicija u srednjovjekovnoj Bosni, Balcanica 16-17, Beograd 1985-1986., 43-55. 3287. Dragojlović Dragoljub, Krstjani i jeretička Crkva bosanska, SANU, Balkanološki institut, Posebna izdanja 30, Beograd 1987., 281. (* Šanjek Franjo, CCP XIII/24, Zagreb 1989., 139-142; Grdina Igor, ZČ 43/2, Ljubljana 1989., 296-298.) 3288. Dragojlović Dragoljub, Crkva bosanskih krstjana, Odjek XLII/18, Sarajevo 1989., 16-17.

306

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

3289. Dragojlović Dragoljub, Uzroci verskih sukoba na Balkanskom poluostrvu u srednjem veku, Kultura 91-92, Beograd 1993., 99-110. 3290. Dragojlović Dragoljub – Antić Vera, Bogumilstvoto vo srednovekovnata izvorna gra a, MANU, Skopje 1978., 275. (* Aristotelus Evantija, Glasnik XXII/1-2, Skopje 1978., 293-296; Šanjek Franjo, CCP III/3, Zagreb 1979., 147-149; Jalimam Salih, Prilozi XVII/18, Sarajevo 1981., 321-324.) 3291. Dragutinac Mitar, Augustin Kažotić (135); Grgur Nazijanski (247); Jakov Markijski (291), “Leksikon ikonografije, liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva, (Uredio An elko Badurina; Autori: An elko Badurina, Branko Fučić, Marijan Grgić, Radovan Ivančević, Emilijan Cevc, Mitar Dragutinac, Dragutin Nežić i Doris Baričević)”, SNL-KS-Institut za povijest umjetnosti, Zagreb 1979. 3292. Duvernoy Jean, Le catherisme. La religion des cathares, E. Privat, Toulouse 1976., 404. (* Šanjek Franjo, CCP III/3, Zagreb 1979., 150-151.) 3293. Duvernoy Jean, Le catherisme. L’ histoire des cathares, E. Privat, Toulouse 1979., 398. (* Šanjek Franjo, CCP IV/6, Zagreb 1980., 75-76.) 3294. Džaja Miroslav, Katolicizam na Kupresu, “Miroslav Džaja – Krunoslav Draganović, Sa kupreške visoravni”, 2. izdanje, Župni ured Otinovci-Kupres, Baško Polje-Zagreb 1994., 151-286. 3295. Džaja Srećko, Die ‘Bosnische Kirche’ und das Islamisierungsproblem Bosnies und der Herzegowina in den Forschungen nach dem zweiten Weltkrieg, Dr Rudolf Trofenik, Beitrage zur Kenntnis, Sudosteuropas und des Nahen Orientis, Band 28, München 1978., 145. (* Karamatić Marko, CCP II/2, Zagreb 1978., 159-161; Basler uro, Südostforschungen 38, München 1979., 347-348.) 3296. Džaja Srećko, Noch eine Fragiliche Interpretation der Bosnischen Mittelalterlichen Konfessiongeschichte, Münchner Zeitschrift für Balkankunde 1, München 1978., 247-254. 3297. Džaja Srećko, Fineova interpretacija bosanske konfesionalne povijesti, “Povijesnoteološki simpozij u povodu 500 obljetnice smrti bosanske kraljice Katarine”, KSFTS, Sarajevo 1979., 52-59. 3298. Džaja Srećko, Tlo nastanka i protubogomilska komponenta “Šibenske molitve”?, CCP III/3, Zagreb 1979., 80-92. 3299. Džaja Srećko, Der bosnische Konfessionalismus - Ein Phänomen der weltgeschihtlichen Peripherie, Saeculum XXXV/3-4, Verlag Karl Alber, Freiburg-München 1984., 267-292.

Vjera

307

3300. Džaja Srećko, Bosanska podijeljenost na konfesije (S njemačkog preveo Ignacije Gavran), Jukić 16-17, Sarajevo 1986/1987., 71-109. 3301. Džaja Srećko, Katoličanstvo u Bosni i Hercegovini od Kulina bana do austrougarske okupacije, CCP XVI/30, Zagreb 1992., 153-178. 3302. Džaja Srećko, Od Kulina do austro-ugarske okupacije, “Katoličanstvo u Bosni i Hercegovini”, 1. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1993., 37-78. 3303. Džaja Srećko, Svijet politike i franjevaštvo u Europi 14. stoljeća, CCP XVI/29, Zagreb 1992, 33-41. 3304. Džaja Srećko, Katoličanstvo u Bosni i Hercegovini od Kulina bana do austrougarske okupacije, “Katoličanstvo u Bosni i Hercegovini”, 2. izd. 1997., 37-74. 3305. Džaka Bećir, Islamski motivi u predaji bošnjačkih muslimana, Znak Bosne I/3, Zenica 1995., 42-43. 3306. Džaka Bećir, Manihejstvo, bogumilstvo i islam, VKBI, Tribina 72, Sarajevo 1997., 27. 3307. Džaka Bećir, Feljton: Manihejstvo, bogumilstvo i islam (1-9): (1) (Religijska hereza protiv neravnopravnog društva), Oslobo enje 54/17481, Sarajevo 04.02. 1997., 20; (2) (Fleksibilna religija), Oslobo enje 54/17482, Sarajevo 05.02. 1997., 21; (3) (Dioklecijanova prijetnja), Oslobo enje 54/17483, Sarajevo 06.02. 1997., 23; (4) (Jedinstvo dvije suprotnosti), Oslobo enje 54/17484, Sarajevo 07.02. 1997., 16; (5) (Pojave oponenata), Oslobo enje 54/17485, Sarajevo 08.02. 1997., 27; (6) (Utočište u Bosni), Oslobo enje 54/17486, Sarajevo 09.02. 1997., 26; (7) (Manihejsko naslje e), Oslobo enje 54/17487, Sarajevo 10.02. 1997., 18; (8) (Zašto granica na Drini), Oslobo enje 54/17488, Sarajevo 11.02. 1997., 15; (9) (Etničko jezgro – islamizirani bogumili), Oslobo enje 54/17489, Sarajevo 12.02. 1997., 21. 3308. Džambo Jozo, Die Franziskaer im mittelalterlichen Bosnien, Franzisanische forschungen 35, Verlag Coelde 1991., 256. (* Prcela Frano, CCP XVII/31, Zagreb 1993., 151-152.) 3309. Elijade Mirča – Kuliano P. Joan, Vodič kroz svetske religije, Narodna knjigaAlfa, Biblioteka Posebna izdanja 46, Beograd 1996., 353. 3310. Ellwood S. Robert, Demoni, demonologija, “Enciklopedija živih religija”, Nolit, Biblioteka Odrednice, Beograd 1990., 157-160. 3311. Esin Emel, The conjectural links of Bogumilism with central Asian manicheism, “Bogumilstvoto na Balkanot vo svetlinata na najnovite istražuvanja”, MANU-SANUANU BiH, Skopje 1982., 104-112 + 7 stranica ilustracija.

308

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

3312. F. V., Proslava sedamstote obljetnice dolaska franjevaca u Bosnu, Naša ognjišta XXI/174, Tomislavgrad 1991., 13. 3313. Filipović Muhamed, Gost, EJ 4, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1986., 458. 3314. Fine John V. A., The Bosnian Churc: A New Interpretation. A Study of the Bosnian Church and Its Place in State and Society from te 13th to the 15th Centruies, East European Quaterly, Columbia University Press 1975. (* Simoniti Vasko, ZČ 33/1, Ljubljana 1979., 190-191; Džaja Srećko, Münchner Zeitschrift 1, München 1978., 247-254; Džaja Srećko, CCP III/3, Zagreb 1979., 143-146; Wozniak E. Frank, Balkan Studies 20/1, Thessaloniki 1979., 185-187.) 3315. Fine John V. A., Zaključci mojih poslednjih istraživanja o pitanju Bosanske crkve, “Bogumilstvoto na Balkanot vo svetlinata na najnovite istražuvanja”, MANUSANU-ANU BiH, Skopje 1982., 127-133. 3316. Fine John V. A., Mid-Fiftrrnth Century Sources on the Bosnian Church: Their Problems and Significance, Medievalia et Humanistica, New Series 12, Byzantin and Western Studies, 1984., 17-31. 3317. Fišić Ladislav, Stoljeća Bosne srebrene, Ogledalo I/2, Zagreb 1990., 56-57. 3318. Fišić Ladislav, Dramatično polutisućljeće (Razgovor s fra Petrom An elovićem, provincijalom franjevaca, u povodu obljetnice smrti fra An ela Zvizdovića), Svjetlo riječi XVI/178, Sarajevo 1998., 6-7. 3319. Flašar Miron, O bogovima, mitovima i verovanjima stare Evrope, “Aleksandrina Cermanović – Dragoslav Srejović, Leksikon religija i mitova drevne Evrope, 2. dopunjeno izdanje”, IŠP Savremena administracija, Beograd 1996., XIII-XLII. 3320. Foretić Vinko, Dubrovačka biskupija, EJ 3, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1984., 606. 3321. Foretić Vinko, Mala braća u diplomatskoj službi Republike, “Samostan Male braće u Dubrovniku”, KS, Analecta croatica christiana 21-Samostan Male braće, Zagreb-Dubrovnik 1985., 375-403. 3322. Franković M., Uz 750-obljetnicu Vrhbosanske katedrale Sv. Petra i Pavla u Sarajevu, Hrvatski glasnik III/32, Tuzla 1994., 19. 3323. “Franjevačka provincija Bosna Srebrena (Šematizam), Tekst Marko Karamatić”, Franjevački provincijalat, Sarajevo 1991., 300. (* Tomić Eduard, Bilten FTS XX/1, Samobor 1992./1993., 50-51.) 3324. Furuhagenn Hans, Bogumili i bogomili (Priredio S. K.), Behar II/7, Zagreb 1993., 24-25.

Vjera

309

3324a. Gaković N. Petar, Prilozi za istoriju i etnografiju Bosne (Nestanak Bogumila, islamizacija Bosne, poreklo Srba na sjeverozapadu Bosne, Bosna vilajet), (Fototipsko izdanje iz 1933. i 1939.g.), Čigoja štampa, Beograd 2000, 89. 3325. Gavran Ignacije, Duhovni rad franjevaca, Odjek XLII/18, Sarajevo 1989., 19-20. 3326. Gavran Ignacije, I sveci znaju pogriješiti (O sv. Jovanu Markijskom), Svjetlo riječi V/52-53, Sarajevo 1987., 10-11. 3327. Gavran Ignacije, I sveci znaju pogriješiti (O sv. Jovanu Markijskom), “Ignacije Gavran, Putevi i putokazi (Niz članaka o našoj prošlosti)”, Svjetlo riječi, Knjižnica Baština, Knjiga 1, Sarajevo 1988., 65-70. 3328. Gavran Ignacije, Suputnici bosanske povijesti, (Sedam stoljeća djelovanja bosanskih franjevaca), Svjetlo riječi, Knjižnica Baština, Knjiga 2, Sarajevo 1990., 161. (* Semren Marko, NEV XXXIX-XL/1-2, Sarajevo 1990., 336-337; Ivanković Željko, Oslobo enje 47/15269, Sarajevo 22.12. 1990., (KUN IX/14(472), 13; Markešić Luka, Svjetlo riječi IX/105, Sarajevo 1991., 19; Štrbac Marinko, Bilten FTS XVIII/2, (PFB III/5), Sarajevo 1991., 67-68; Duvnjak Ante, Bilten FTS XXI/2, Samobor 1994., 219221.) 3329. Gavran Ignacije, Sedamstoljetna prisutnost franjevaca u Bosni, Hrvatski narodni kalendar za 1991, Godina 39, Sarajevo 1990., 25-31. 3330. Gavran Ignacije, Sedamstoljetna prisutnost franjevaca u Bosni, Kršni zavičaj 24, Humac 1991., 15-20. 3331. Gavran Ignacije, Zagonetna crkva bosanskih krstjana, Svjetlo riječi X/114-115, Sarajevo 1992., 12-13. 3332. Gavran Ignacije, Zagonetna crkva bosanskih krstjana, “Ignacije Gavran, Putevi i putokazi II, (Niz članaka o našoj prošlosti)”, Svjetlo riječi, Knjižnica Baština, Knjiga 6, Livno 1995., 142-147. 3333. Gavran Ignacije, Franjevci i katolici na području Visokog za turske vladavine, Radovi HDZU 3, Sarajevo (1995)., 9-32. 3334. Gavran Ignacije, Pokrštavanje Hrvata, Svjetlo riječi XV/168, Sarajevo 1997., 1415. 3335. Gavran Ignacije, Čiji su bosanski krstjani ?, Kalendar Svetoga Ante 1997, LivnoSarajevo 1996., 41-50. 3336. Gavran Ignacije, Čiji su bosanski krstjani ?, (pretisak), HM I/2, Sarajevo 1997., 235-241.

310

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

3337. Gavran Ignacije, Putevi i putokazi III (Niz članaka o našoj prošlosti), Svjetlo riječi, Knjižnica Baština, Knjiga 7, Sarajevo 1998., 355. (* Karamatić Marko, BF VI/10, Sarajevo 1998., 273-275; Ivanković Željko, Bobovac IV/49, Vareš 1999., 3; Harni Slavko, Marulić XXXII/3, Zagreb 1999., 622-624.) 3338. Gavran Ignacije, Pokrštenje Hrvata, “Ignacije Gavran, Putevi i putokazi III (Niz članaka o našoj prošlosti)”, Svjetlo riječi, Knjižnica Baština, Knjiga 7, Sarajevo 1998., 99-104. 3339. Gavran Ignacije, Majka i kćeri (Kako se razvijala bosanska franjevačka provincija), Svjetlo riječi XVII/191, Sarajevo 1999., 26-27. 3340. Gavran Ignacije, Vrata u život (Uz 100. obljetnicu postojanja zgrade Franjevačke klasične gimnazije u Visokom), Svjetlo riječi, Sarajevo 2000., 176. 3341. Gerersdorfer Vera, Katari – bogumili – trubaduri, “Bogumilstvoto na Balkanot vo svetlinata na najnovite istražuvanja”, MANU-SANU-ANU BiH, Skopje 1982., 143151. 3342. Gerersdorfer Vera, Tko su bili katari, RFF29 RPZ 19, Zadar 1989-1990., 247-265. 3343. Glazier Michael, Maniheizam, “Suvremena katolička enciklopedija (Priredili Michael Glazier i Monika K. Hellwig), (Glavni urednik hrvatskog izdanja dr. Mato Zovkić)”, Laus, Split 1998., 553. 3344. “Glosar Religijskih pojmova, (Pripremili: Ifet Mustafić, Hadži Olivera Jovanović, Niko Ikić, Eliezer Papo)”, Me ureligijsko vijeće Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1999. (* Kadribegović Aziz, Preporod XXIX/671, Sarajevo 1999., 28; Taljić Isnam, Ljiljan 353, Sarajevo 1999., 45.) 3345. Glušac Vaso, Istina o bogumilima (Istorijska rasprava), (Reprint izdanja iz 1941/1945.g., priredio or e J. Janjić), INP “Književne novine” d.d., Beograd 1992., 326. 3346. Goluža Božo, Doseljenje i pokrštenje Hrvata, Crkva na kamenu XIX/216, Mostar 1998., 13. 3347. Goluža Božo, Crkva bosanskih krstjana, Crkva na kamenu XX/219, Mostar 1999., 13. 3348. Goluža Božo, Stare hrvatske biskupije, Crkva na kamenu XX/222, Mostar 1999., 13. 3349. Gošić Nevenka, Bogumilska lična imena u zapisima bosanskih srednjovjekovnih rukopisnih knjiga i u drugim istorijskim izvorima, “Zbornik VI jugoslovenske

Zagreb 1998. 3358. 3356. Naučni skupovi 37.. ..akovačke i srijemske: načinjen iz povijesnih izvora s pridodanim životopisima. Hadžijahić Muhamed. Radovan Ivančević. (3. Državni arhiv.. Marijan Grgić. liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva. Da li je najstariji slavenski zakon Metodijev Zakon sudnij ljudem donesen na Duvanjskom saboru?. Kabes IV/39-40. 303-312. Rimokatolicizam (590-592). “Enciklopedija živih religija”. 3351. Sarajevo 1980. Odeljenje jezika i književnosti 7. Zagreb 1979. Anali GHB IX-X. 3362.Vjera 311 onomastičke konferencije”. Maniheizam (433). 3354. 203-208. Srednjovjekovni bosansko. (Reprint izdanja iz 1921). Papstvo (536-537). Nusret Čančar i Enes Durmišević). Hadžialić Salih. SNL-KS-Institut za povijest umjetnosti. Autori: An elko Badurina. “Enciklopedija živih religija”. 3359. Osijek 2000. Grujić M.). Gregg C. Pravoslavna srpska crkva. Svetlost-Kalenić. Branko Fučić. POF 28-29 (1978-1979).. Nolit. Kragujevac 1989. Pitanje rasprostranjenosti Metodove nadbiskupije južno od Save. Hannsley James. Mitar Dragutinac. Sarajevo 2000.akovački kaptol i njegovi pečati. Sinkretistički elementi u islamu u Bosni i Hercegovini. 219-240. Hadžijahić Muhamed. Sarajevo 1985. Grgur Čudotvorac. 1-23. Gulin Ante. NEV XXXV/1-2. Beograd 1990. Zagreb 1985. 246247. Biblioteka Odrednice. 157-173. Takvim za 2001. Kratki povijesni prikaz biskupija bosansko. Beograd 1990. 301-329. 1103-1138. Hadžijahić Muhamed. Beograd 1995. Radoslav. 3355. Manihejska prošlost srednjovjekovne Bosne (Intervju. Emilijan Cevc. Uloga i značaj Gazi Husrev-bega i njegova vakufa. (Uredio An elko Badurina. Robert. Rasprave 1. 3350. Pravovjerje i jeres (554). “Leksikon ikonografije.. 3360. 3361. 3352. Grgić Marijan. 7-35. 3353. Beograd 1987. izdanje. Sarajevo 1983. SANU. Biblioteka Odrednice. Ćirilsko-metodijevske tradicije Crkve bosanske. Dragutin Nežić i Doris Baričević)”. Nolit. 37-47. Gušić Emerik. 3357.. Hadžijahić Muhamed. Forum XXIV/50-12. Hadžijahić Muhamed. Mostar 1998. CCP IX/15. Mjesto i uloga bosanskih muslimana u političkom razvoju naših naroda.. Zagreb 1985... Hadžijahić Muhamed... 231.

. Sarajevo 1999. Heres Tomislav. 54-56. 316-317. (Jeresi u katoličkoj Evropi. Ilustrovana enciklopedija. Imamović Enver... Hellwig). 1997.-2000. 12-13... Sarajevo 1999. 3372. Sofija 1991. Bogumilstvo – vjera naših predaka. 3370. 3373. NEV XXXII/1-2. Beograd 1985. Hoško Emanuel. 281-287. (2) (Heretici i pravovjerni). Laus. Mostar 1996.. Sarajevo 1982. . Feljton: Bosanska crkva u svjetlu novih spoznaja i povijesne znanosti (1-53): (1) Sveta baština VIII/71.. (4) (U Bosni se primanje islama odvijalo bez prisile: Bošnjacke je u ‘krilo islama’ gurnula sama Evropa!). 1997. Imamović Enver. Analecta Croatica Christiana 102. 3366. Kabes II/9. Janez Milčinski. Oslobo enje 54/17546. (Glavni urednik hrvatskog izdanja dr. Hoško Emanuel. Hellwig K. "Istorija 1.. 3368.. a drugi protjerao: Izgnanici su našli utočište u Bosni). Mato Zovkić)”. Franjevci (Sedam stotina godina sa Bosnom i njenim narodom). 63-66.. 1997.. Imamović Enver.. 18 – (53) Naša ognjišta XXIV/214. Hoško Emanuel. Franjin jubilej i povijesnost bosanskog franjevaštva. Oslobo enje 54/17547. Bosna Srebrena XXXIII/7. Slobodna Bosna V/128. Paleobulgarica/Staroblgaristika XV/4. 7.312 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 3367. Sarajevo 1999. Sarajevo 10.. Slobodna Bosna V/128. Feljton: Korijeni kršćanstva u Bosni i Hercegovini (1-3): (1) (Sv.04. Franjevci u kontinentalnoj Hrvatskoj kroz stoljeća. Imamović Enver. Feljton: Bosansko bogumilstvo (1-4): (1) (U Srbiji je Nemanja jedan dio bogumila spalio. Split 1998. Sarajevo 1999. (3) (Sultanova povelja). Gnosticizam. IRO Vuk Karadžić.. ali u satiranju bosanskog bogumilstva aktivno su sudjelovali i srpski vladari). 7. 3364. Slobodna Bosna V/130. 5 plus 15. 54-56. 180-181). Ivanova Klimentina.04.. Ignacij Voje)". Sarajevo 09. (3) (Pape su bile ustrajne da bogumilima stanu ukraj. Duvno 1989. 3365. ni oltare). 18. Slobodna Bosna V/129. Tomislavgrad 1994. 3363.. Janez Peršič. “Suvremena katolička enciklopedija (Priredili Michael Glazier i Monika K. Sarajevo 1999.04. (2) (Bogumili su u svom učenju odbacili skoro sve kršćanske elemente: Nisu imali ni crkve. Franjin jubilej i povijesnost bosanskog franjevaštva. Sarajevo 11. Sarajevo 1982. 365. do 1994. godine). 3371. Slobodna Bosna V/131. Ahil Lariski (Prespanski) ot sinajskija prazničen minej N0 25. 32-33. 7. Sarajevo 2000. 63-66. (Jože Kastelic. Monika. Služba na sv. Oslobo enje 54/17545. Zagreb 2000. 63-66. 3369. KS. Jeronim Bosanac). (Serijal od 53 nastavka objavljen pod istim naslovom u Svetoj baštini/Našim ognjištima Duvno/Tomislavgrad u periodu od 1989. 265-273.

Preporod XXVII/622. Divan IV/42-43. Feljton: Studija o bosanskim bogomilima (1-4): (1) (Autentična ‘vjera’ bosanska). 36. Sarajevo 1997. Sarajevo 1997. Kadrić Omer. Mostar 1997. Jalimam Salih. 1719. 3386. CCP XII/22. Ljiljan VI/208. Ljiljan VI/207.. Bosniaca 1. Opština Kalesija. Sarajevo 1996.. Zenica 1996. 126-133. Jalimam Salih.. 24-40. 9-19. Sofija 1999.. 3375. Jalimam Salih. Zagreb 1989.. 333-347. Zenica 1997. 56-62.. Jalimam Salih. Sarajevo 1984. Divan II/14. Bilješka o dominikancima u srednjovjekovnoj Srbiji. 12... Sarajevo 1996. Jalimam Salih. 62. Travnik 1996. Travnik 1994. 221-231. Dominikanci u srednjovjekovnoj Bosni.. 3376.. Zečić Dževad. 3382. 3377. 3383. Bosanski franjevaci na jezuitskom trgu u Zagrebu. 282-284. (4) (Čuvari srednjovjekovne bosanske države). Bibliotekarstvo 33 (1987). Sarajevo 1997.. Jalimam Salih. Jalimam Salih. Haračić Hajrudin. Sarajevo 1988. CCP XIII/23. 32. Kabes III/20. Sarajevo 1997. 21. Brak srednjovjekovnih Bošnjana. Prilog bibliografiji o "Crkvi bosanskoj" i bogumilstvu. Jalimam Salih. (* Pelesić Muhidin. Sarajevo 1988. 32-34. Radio Sa XIII/45. Hasanica-Hačimić Indira. 206.. Prilog za buduću bibliografiju bosanskih bogomila. . Bibliotekarstvo 32. 39. Staroblgarska literatura 31... Studija o bosanskim bogomilima. 73-86.. Jalimam Salih. 3381. (2) (Vjera i vjersko djelovanje bosanskih bogomila). NEV XXXVIII/1-2. GDI BiH 36. Ivanova Klimentina. Ljiljan V/203. Spor dominikanaca i franjevaca u srednjovjekovnoj Bosni. Dolazak i početna djelatnost franjevaca u Bosni i Hercegovini. 178-196. Izvori i literatura o djelatnosti predstavnika dominikanaskog prosjačkog reda na teritoriji srednjovjekovne Bosne. 3380..Vjera 313 3374.... 3384. Zagreb 1988. Ahil Lariski (Prespanski). 36-37. Dominikanci i antiheretički priručnici.. 43. IČ 38. Sarajevo 1996. (3) (Križari i inkvizicija protiv ‘dobrih Bošnjana’). 22... 3378.) 3385. Jalimam Salih.. 3379. Ljiljan V/205. Jalimam Salih. Beograd 1991. Sarajevo 1986. Neizvestna srbska služba za sv. Jalimam Salih... Naša riječ 42/2836. Ljiljan VI/206. Sarajevo 1985.

. Sarajevo 1997.. Jalimam Salih. 3393.. Jalimam Salih. 56-57. 40-43. International Conference.. 101-104. 3390.. Srednjovjekovna Bosna i bosanski bogomili. (* Hasanica-Hačimić Indira. Pelesić Muhidin. Bosnian Paradigm. 3395. VKBI. Sarajevo 1999. 36-38. Odjek L/1-3. (* Nilević Boris. 194-203. Spor oko crkvene desetine i djelatnost franjevaca u srednjovjekovnoj Bosni. 37-40. 877882.. 3389. Mediteran i bogomilska Bosna. Prva linija VII/63. Jalimam Salih. Sarajevo 1999. Sarajevo 1998.. Jalimam Salih. Jalimam Salih. Kabes IV/29.. Sarajevo 1998. 3397. 891-902. 61. Jalimam Salih. Jalimam Salih. Jalimam Salih.. Umjetničko stvaranje bosanskih bogomila. Tuzla 1999. Kurtović Esad. Kabes IV/37-38.. Sarajevo 1999.314 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 6-7. 126-136. 3391. 49... Jalimam Salih. Brak i bosanski bogomili. Mostar 1999. Jalimam Salih. Djelatnost dominikanaca u srednjovjekovnoj Bosni. Kabes III/26. 55. Kabes IV/30. Sarajevo 1998. 3388. IPP Hamidović. Jalimam Salih.. Sarajevo 1998.. Kabes IV/31-32. Odjek L/1-3. GR IZ BIH LXI/7-8. 3399. 3398... Biblioteka Posebnih izdanja. Sarajevo 1997. Sarajevo 1998. 3394.-2000. GR IZ BiH LX/1-2. Historija bosanskih bogomila. 6-8. Mostar 1998. 313. GR IZ BiH LIX/9-10. Bogomilstvo i islam. Jalimam Salih. 3401. Zapadnoevropski heretici i bosanski bogomili. Jalimam Salih. Sarajevo 1998. 3400. BF VI/9. Mostar 1998.. GR IZ BiH LXI/11-12.. Tuzla 1999. “Knjiga sažetaka”. Eshatologija i kosmologija bosanskih bogumila. 29. 3392. Odnos franjevaca i dominikanaca u srednjovjekovnoj Bosni.. 113-134. Politički položaj bosanskih bogomila. Mostar 1998. Jalimam Salih. 3396.. Mostar 1998.) . Mostar 1997. Dijalog izme u vjerama u srednjovjekovnoj Bosni. Biblioteka Posebna izdanja 24. Jalimam Salih. Ljiljan VIII/330. IPP Hamidović. 40-41. Kabes V/41-42. BF V/8. Bosanski bogomili i stećci. Jalimam Salih. Me unarodni forum “Bosna”. 1196-1198. Bogumilstvo i islam. 198.) 3402. 3387. Bogomilski skriptorij. Sarajevo 1997.

Odeljenje istorijskih nauka 6. Janković Marija. Sarajevo 1999. (Reprint izdanja iz 1941/1945. Tuzla 1999. 3412. SANU. Dominikanci kao trebinjsko-mrkanjski biskupi. Janković Marija. Beograd 1979. 3406. 43-45. (Me unarodni naučni skup povodom 650 godina od smrti.. Janić J. Janjić). (* Voje Ignacij. Istina o bogumilima (Istorijska rasprava)”. Prlender Ivica. Beograd 1987.. 219-223. Beograd 1985. “Vaso Glušac. 73-83. Naša ognjišta XXV/222. Jalimam Salih.. Jolić F.. priredio or e J.) 3411. Episkopije Srpske crkve 1220. istorija i predanje”. 335-336. 3414. Mostar 2000. (2) (Povijesna znanost o bogumilima ili krstjanima). Nastavna interpretacija srednjovjekovne bosanske historije. Dalibor. Sarajevo 1986. 18.. Naučni skupovi 58.. Episkopije (182-183). 83-88. 22. Janković Marija. 3413. 3405.. “Arhiepiskop Danilo II i njegovo doba”. Zbornik radova I/1. 227. Janković Marija. Tuzla 2000.. SANU. 145-153. 3415. Beograd 1992. Knowledge. Sarajevo 1999. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. GDI BiH 37. Kotromanića. 27. Odeljenje istorijskih nauka 17. 91-100. INP “Književne novine” d. 3407.. Jalimam Salih.. Beograd 1991. 3410. Ljubljana 1985. Jalimam Salih. BF VII/11. Jalimam Salih. Jolić Robert. IZ 10.d. BF VI/10. Istorijski institut-Narodna knjiga. Povratak. FF. banjski i humski episkop. Crkva bosanska (Popis znanstvenih rasprava). Mitropolije (412).. Ćošković Pejo. (4) (Srednjovjekovni . 3404.. Naučni skupovi 38. Marginalia o gostu Radinu i njegovom testamentu. 15-28. (3) (Sadržaj i povijest dualizma). 27-35. SANU. Feljton: Bogumili ili krstjani? (1-12): (1) Bogumili ili krstjani? Naša ognjišta XXV/219. 162-164.. 3409. 578-581. “Sava Nemanjić – Sveti Sava. Tomislavgrad 1995. Zagreb 1981. 150-160.. Hikmet XIII/1-2.. Naša ognjišta XXV/221. Danilo. Episkopije i mitropolije srpske crkve u srednjem vijeku. Tomislavgrad 1995. decembar 1987). Mileševska mitropolija. Naučni skupovi 7.. Bosanski bogomili u vrijeme Tvrtka I Kotromanića (1353-1391). SANU. Zagreb 1985. "Mileševa u istoriji srpskog naroda". HZ 38. or e. Marulić XIV/6. 156-158. Tomislavgrad 1995. Beograd 1999. 307-324. Predsedništvo 1.Vjera 315 3403. Rubne bilješke o dominikancima i katoličkoj crkvi u doba Tvrtka I. Jalimam Salih. Banja Luka 1989.... Janković Marija. ZČ 39/1-2..g. Jalimam Salih. godine. 3408. Hercegovina 11-12.

Anali 33. 18. Naša ognjišta XXVI/229. Dubrovnik 1995. stoljeća do 1878. 18. Bl. Tomislavgrad 1996.. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Beograd. Mato Zovkić)”. 3420. (Uredio Milenko Brkić). MH Posušje.. Naša ognjišta XXVI/226. (6) (Djelatnost Svete Stolice na uništenju krivovjerja u Bosni). 3419. Posušje 1998.. Tomislavgrad 1996.. Tomislavgrad 1996. Studenci 1995. (10) (Nauk Crkve bosanske). 3421. (8) (Islamizacija Bosne i konačni nestanak Crkve bosanske). 3416. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. Jolić Robert. . Naša ognjišta XXV/224. Crkva u Hrvata (355-360). 7-46... (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”. (oko 1260-1323). Naša ognjišta XXVI/231.. Hellwig). 10-11. Naša ognjišta XXVI/227. (9) (Strani i domaći izvori). (Glavni urednik hrvatskog izdanja dr. SANU. Tomislavgrad 1996. Naučni skupovi 7. Tomislavgrad 1995. 21-34. Predsedništvo 1.. istorija i predanje”.. Kantardžiev Risto. Crkvene prilike u srpskim zemlajma do stvaranja arhiepiskopije 1219. 3418. Konjic kao u bajci (reportaža). Naša ognjišta XXVI/228. Svjetlo riječi I/9. (12) (Ugled Crkve bosanske i djeda bosanskog).. “Pedagoška enciklopedija.. 3423. (7) (Franjevci obraćaju krivovjerce u Bosni). 18. 18. (5) (Bosanska biskupija). Bogumili ili krstjani?. Republički zavod za unapre ivanje vaspitanja i obrazovanja OOUR Izdavanje udžbenika i udžbeničke literature Titograd. Laus. Jolić Robert. 1989. Visoko 1983. (Glavni urednik hrvatskog izdanja dr.. Tomislavgrad 1996. Tomislavgrad 1996. MH. (11) (Hijerarhijsko ure enje Crkve bosanske). 58. 18. Posuški zbornik I/1. OOUR Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Sarajevo.). Posušje 1996. Crkvene prilike Posušja kroz stoljeća turske vladavine (od XV. 3424. “Sava Nemanjić – Sveti Sava. 18. Hellwig). Jurišić Gabrijel Hrvatin. “Suvremena katolička enciklopedija (Priredili Michael Glazier i Monika K. Granice konavoskih crkvenih župa. 97-106. Naša ognjišta XXV/223. Bogumilsko vaspitanje. PCC Me ugorje. Kapitanić Vicko. 1“. Vjera bosanskih vladara. Karačić Vendelin. Zavod za izdavanje udžbenika Novi Sad. Kažotić Augustin. 164-176. Split 1998. Naša ognjišta XXVI/230. Kalić Jovanka.316 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 472. Kamber Dragutin. Split 1998. 18.. Naša ognjišta XXV/225. Laus. 3422.. 18. “Suvremena katolička enciklopedija (Priredili Michael Glazier i Monika K. Franjevci me u Hrvatima (296-297). 3417. Tomislavgrad 1995. Beograd 1979. godine.. Ljetopis posuški. 27-52. Tomislavgrad 1995. dualistički pokreti). IRO Školska knjiga Zagreb. Kapetanić Niko – Vekarić Nenad. Mato Zovkić)”. Hrvatska.. 18.-2000..

”. Split 1993. 3430. Krivovjerje/Krivovjerci. “Katoličanstvo u Bosni i Hercegovini”. 552-554. 91-92. (Glavni urednik hrvatskog izdanja dr. 3434. Stećak I/4. 134. Karahasan Dževad. Bilten FTS XXI/1. 337-338. 30-31. Nolit. Lovrić Stjepan. godina 45.. HKD Napredak. Kalendar Svetoga Ante 1996. 125-133. Školska knjižnica. 497-501. Samobor 1995. Bilten FTS XXII/1.. Beograd 1992. Biblioteka Odrednice.. Karaula Marijan.Vjera 317 3425. 3426. Zagreb 1996. Hrvatski narodni kalendar 1994. Matica 46/12. (* Zirdum Andrija. “Katoličanstvo u Bosni i Hercegovini. 2.. Hellwig).. 103-104. Kušnje fra An ela Zvizdovića.-7. Radovi 28. 228-229. Sarajevo 1994. Godina 42. 3435. Mato Zovkić)”. Zagreb 1995. 3428. 356-360. “Duvanjski zbornik. 2000. Bosanski franjevci. Osnutak Duvanjske biskupije u svjetlu politike Šubića bribirskih. Sveti arhijerejski sinod SPC.. 93. 90-95.. Zagreb 1994. Kašić Lj. odlomaka i ilustracija. 22-24. Hrvatski narodni godišnjak 1998. Grubišić Vinko. Samobor 1994.. Sarajevo 1989.) 3432. Sarajevo 1993. Knjiga 3. .. Grubišić Vinko.. priredio David Atlagić)”. Katolička crkva u bosanskoj državi prije Turaka (18-19). Sarajevo 1997.. “Bosna i Hercegovina ogledalo razuma (Izbor članaka. CUS XXVIII/3. Bilten FTS XXVI/1.. 136. Pravoslavne crkve.. srpnja 2000.. Karaula Ivan.. Darovnica odredila povijest (Sedam i pol stoljeća akovače biskupije). 351353. Kelly F.... Bosanski franjevci u Slavoniji. Perić Ratko. Svjetlo riječi VII/79. Karbić Damir. Tomić Bono. Klaić Vjekoslav. Laus. Kesich Veselin. HKD Napredak.) 3427. Beograd 1990. Paškvalin Veljko. IGC Borba. Zirdum Andrija. “Suvremena katolička enciklopedija (Priredili Michael Glazier i Monika K. Sarajevo 1997.. Samobor 1997. Bogumili su na neki način bili socijalni demokrati srednjeg vieka (12). izdanje”. Sarajevo 1998/1999. Split 1998. 317-319. Hrvatska književnost od Baščanske ploče do naših dana. Karamatić Marko. Zbornik radova s me unarodnoga znanstvenog skupa ‘Duvanjski kraj kroz povijest: Tomislavgrad. 6. Erasmus Gilda. Zagreb-Tomislavgrad. Beograd 1984. 3431. Dušsn. Bilten FTS XXIV/1. Čoralić Lovorka. Livno 1995. Samobor 1995. Sarajevo 1993. 84. 3433. BF III/3. akova i 3429. 8-9. (* Palameta Miroslav.. Pogled u prošlost Srpske crkve (Kratak istorijski pregled). Hrvatski institut za povijest Zagreb – ‘Naša ognjišta’ Tomislavgrad – Zajednica Duvnjaka Tomislavgrad-Zagreb. “Enciklopedija živih religija”. 54-57.

Povijest kršćanstva u Hrvata. Koroman Veselko. “Slavko Anto Kovačić. Hrvatski narodni kalendar za prijestupnu 1992. Svjetlost-NUB BiH-Franjevački provincijalat Bosne Srebrene. Kovačić Anto Slavko. Ivanković Željko. Kovačić Slavko. Sarajevo 1991. (Prilog povijesti hrvatske književnosti i kulture). 187-190. Sarajevo 1991.. 3446. Sveučilište u Zagrebu-Studia Croatica. 473. Gradski muzej. Kovačić Slavko. HM II/6. Zagreb 1991.. Zbornik radova znanstvenog simpozija u povodu 800. Visoka bogoslovna škola-KS. 3438. Iz riznice makarske katedrale”. Akoncije. 10.. Zagreb 1983. Sarajevo 1991. Markijski Jakov. Radovi simpozija povodom 9 stoljeća spominjanja bosanske biskupije (1089-1989). travnja 1986. Kolarić Josip. Markijski Jakov (226-227)..-Sućuraj. 3440. (Prilog povijesti hrvatske književnosti i kulture)”. 3442. Kovačević-Kojić Desanka. Sarajevo 1991. 11-39.. 1645. Život – djelo – vrijeme.05. 3444.. Godina 40.. godine).. “Makarski biskup fra Bartul Kačić Žarković. Oslobo enje 48/15419. “Kršćanstvo srednjovjekovne Bosne”.. Sarajevo 1991. (KUN 10/36(494). JLZ.318 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 3437. Crkve i manastiri u srednjem Polimlju. . Mileševski zapisi 2. 1572. 3436.. 1991. 3439. Kovačić Slavko. Pozdravi. Splitska metropolija u dvanaestom stoljeću. 113-138. BF I/1. 11-16. Odjek XLIV/15-16. Radovi HDZU 3.. Samobor 1993. XIII-XIV. Makarska biskupija. lipnja 1995)”. “Veselko Koroman. 379-384. Sarajevo (1995). 3445. “Hrvatski biografski leksikon I (A-Bi)”. Kovačić Anto Slavko. Brist. Prijepolje 1997. Uvod (7-26). 139142. 3443. Makarska 1995. Sućuraj 1995. Sarajevo 1991. “Božek Sanja. Svjetlo riječi IX/104. Kovačić Slavko. Markešić Luka. (* Babić Mirko. Zagreb 1998. Svjetlost-NUB BiH-Franjevački provincijalat Bosne Srebrene.-2000.. Kronološka biobibliografija hrvatskih pisaca Bosne i Hercegovine”. 10. CCP XV/28. Jalimam Salih.) 3441. Sarajevo 1998. Rijeka-Zagreb 1988. SV 4. Knežević B. 38-39. Kovačić Slavko. Jalimam Salih. Ivanković Željko.. Makarska biskupija. 153. Zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog u Sućuraju 24. Biobibliografija franjevaca Bosne Srebrene. 71-89. Sarajevo 25. Franjevci u gradskim naseljima srednjovjekovne Bosne. Vrhbosanska visoka teološka škola.. obljetnice osnutka Krbavske biskupije (održanom u Rijeci 23-24. 33-44. “Krbavska biskupija u srednjem vijeku”. 19. Biobibliografija franjevaca Bosne Srebrene..

Dominikanci u srednjovjekovnoj Bosni. (* Korade Mijo. Crkvene prilike u Bosni za vrijeme ranog srednjeg vijeka. Vrhbosanska visoka teološka škola. Čitluk 1997. Prvo hrvatsko sveučilište (1396. Krasić Stjepan – Razzi Serafin.. Radovi simpozija povodom 9 stoljeća spominjanja bosanske biskupije (1089-1989). Sarajevo 1991. Pregled povijesti Dominikanskog reda u hrvatskim krajevima. . Bogumili (Bosanske medijevalne teme). (* . “Kršćanstvo srednjovjekovne Bosne”. 5-7. Župni ured u Bukovici. Krasić Stjepan. NEV XXXII/1-2. (* Verazić Nikša. Marulić XXX/4. XVIII + 321.) 3453... Zagreb 1984.. Zagreb 1997. Kozina Vlatko – Bagarić Ivo. Zagreb 1997. 138-148. SV 4. 3449. Generalno učilište Dominikanskog reda u Zadru.) 3452. 39-50. Hrvatska dominikanska provincija. 3448. HZ 53. Radovi simpozija povodom 9 stoljeća spominjanja bosanske biskupije (1089-1989). izdanje. 3450. Naša ognjišta XXVII/237. Generalno učilište Dominikanskog reda u Zadru ili ‘Universitas Jadretina’ (1396-1807).. SV 4.. Zagreb 1997.). Dominikanci. 181-185. Motrišta 3.. Bukovica 1980. Kujundžić Juraj. Biskupski ordinarijat Dubrovnik. “Kršćanstvo srednjovjekovne Bosne”. Krasić Stjepan. Svjetlo riječi VII/76-77. 882-883. 219-220).. Dubrovnik 1999. Sarajevo 1982. 13. ČSP XXX/2. Behar VI/32-33... 105-106. EJ 4. MH Ogranak Čitluk-Općina Čitluk. Krasić Stjepan.) 3458. Zadar 1996. Dominikanci.Vjera 319 3447. Mostar 1997. Sarajevo 1989. Djelovanje dominikanaca u srednjem vijeku. Povijest Reda u hrvatskim krajevima. Povijest dubrovačke metropolije i dubrovačkih nadbiskupa. Krasić Stjepan. Lozić Vlade.. 3456. FF. Bukovica uz stotu obljetnicu župe. 1. akovo 1996.-1807. Povijest kršćanstva na tlu mostarsko-duvanjske biskupije do ranog srednjeg vijeka. 2. Kujundžić Juraj. Sarajevo 1991. 7. Tomislavgrad 1997. Krasić Stjepan – Redakcija EJ – Šidak Jaroslav. 3459. Brotnjo. Mostar 1989... (* Golić Pavao. 173240. 3451. Globus. Zagreb 1998. Crkva na kamenu X/104-105. Zagreb 2000. 401-406.. Krasić Stjepan. Krleža Miroslav. Globus. JLZ. Zagreb 1996. Vrhbosanska visoka teološka škola. Sarajevo 1980. 521-523. Kordić Kornelije. Krasić Stjepan... Prvi zbornik.. NEV XXX/2. 3455. 3457. . 3454..

. Franjevački samostan Svete Marije u Zvorniku. Medieval heresy. Svjetlo riječi VII/75. Die Bogumilen.) 3463. CCP VIII/13. “Enciklopedija živih religija”. 212-214. Mostar 1990. 3469. 125-126. Praha 1974. Sarajevo 1989. 151-154. Centar za balkanološka istraživanja 3. Sarajevo 1989.-2000. Mali ključ povijesti crkve u Hrvata. Sarajevo 1989.) 3470. Československa Akademie ved. (* Šanjek Franjo. Crkva na kamenu XI/111-112. 13. . Paris 1982. Beograd 1998. Provale Tatara i Nemanjića. 11.. Svjetlo riječi VIII/82. Sarajevo 1989. 480.. 11. 11. 397. Sarajevo 19. Simvoli i ispovedanje vere. Crkva na kamenu X/108. Fayard. NEV XXX/2. Stolac... Srpski mitološki rečnik. 11. (Prvo izdanje. Marije u Srebrenici. Oslobo enje 37/11420. (* Vlahović Petar. Djela 56. (* Kujundžić Juraj. Stari franjevački samostani u Mostaru. Sarajevo 1990. 9596. Nolit. Kutzli Rudolf. popravljeno izdanje. 262. Urachhaus. Beograd 1980. Lambert M. – Pantelić N. GEI 19.320 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Ilije kod Modriče. Svjetlo riječi VII/79. Svjetlo riječi VII/81. 167-181. Čudo sedamstoljetnog trajanja. Crkva na kamenu X/107. Drugo dopunjeno izdanje. Feljton. Zagreb 1989. Beograd 1990. 11. ANU BiH. Feljton: Stari franjevački samostan na Grebenu. Godina 40. Naše prve biskupije.03. Crkva na kamenu XI/110. 13-14... Mostar 1989. Sarajevo 1980.. Borasi. Hrvatski narodni kalendar za prijestupnu 1992. Lafont Robert – Duvernoy Jean – Roquebert-Martel Philippe.) 3464. Loss Milan. Samostan Svete Marije na Gradovrhu. Sarajevo 1989. Hadžidedić Nedžad. 11. Lovrenović Dubravko. Kujundžić Juraj. Svjetlo riječi VII/76-77. Sarajevo 1991. Stuttgart 1977. (* Šanjek Franjo. 3462. Biblioteka Odrednice.) 3466. Kršćanstvo oko Bileće.... Stari franjevački samostan u Ljubuškom.) 3467. Mostar 1990. 637-639. Mostar 1990. Nolit Beograd 1970. 11. Les cathares en occitanie. Dualist heresy in the Midle Ages. Stara slovenska religija u svjetlu novijih istraživanja posebno balkanoloških. 11.. Crkva na kamenu XI/109. 11. Cim.. Samostan Svete Marije u Olovu. London 1992. 3460. Sarajevo 1989.. Kulišić Špiro. 11.. CCP III/4. Mostar 1989. Svjetlo riječi VII/78.. Kustić Živko. 13. 3465.. 3468.... Sarajevo 1989. Leith H. Sarajevo 1979. Samostan Sv. Zagreb 1984. Crkva za dolaska Slavena. Kulišić Špiro – Petrović Ž. Svjetlo riječi VII/80. 11... Zagreb 1979. 13-14. P.. John. 6. Popular movements from Bogomil to Hus. D.. 3461.. Svjetlo riječi VII/74. Samostan Sv. Kujundžić Juraj. 1980.

3475. Evropska paradigma bosanskog franjevaštva.) 3479. Lucić Ljubo. Lucić Ljubo. Samobor 1994. 209228.. Lucić Ljubo. Dani 135. Fratri u Bosni – Bosna u fratrima. Sarajevo 1991. 36-37. (4) Stećak I/7. Bilten FTS XXII/2. Dominikanci u srednjovjekovnoj Bosni. Lucić Ljubo. Sarajevo 1994. HM IV/14. 3483..VI-XII)... Rajčić Biserka.. 38. 175-178. Franjevački provincijalat. razgovor s drom Franjom Šanjekom.. Sarajevo 1989.. 3477.. Sarajevo 1990. Stećak I/12.. Sarajevo 2000. Fra An eo Zvizdović (15). MH. Episcopi martyres – Biskupi svjedoci. Svjetlo riječi VIII/86. Sarajevo 1994. Lovrenović Ivan.Vjera 321 3471. Lovrenović Ivan. Lovrenović Ivan – Selimbegović Vildana. 432. Lovrenović Ivan. Sarajevo 1994. (5) Stećak I/8. (3) Stećak I/6. IA MI BiH 25. Warszawa 1979. Slavenske religije (1-5): (1) Stećak I/4. (2) Stećak I/5. (* Koroljuk D. Sovetskoe slavjanovedenie 2. “Vrhbosna/Sarajevo kroz stoljeća.. 177-180. 109128. Sarajevo 1998/1999. 33. Lovrenović Dubravko.. Sarajevo 1994. Lovrić Marko. i 14/2000. 36-37. Bosanska država i bosanska biskupija u srednjem vijeku. V. Tko je baštinik bogumilske tradicije? (Aktualno pitanje. Sedam stoljeća franjevaca u BiH. 3476. 3473.. BF I/2. 101-104. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Prvi milenij Bosne”. Spomen na Jurja Dragišića 1445. “Ivan Lovrenović – Vildana Selimbegović. 3481. 3478. Sarajevo 1994.”. 37. Sarajevo 1994. 36. Lovrenović Dubravko. . IČ 33.. Lucić Ljubo. Sarajevo 1994. 18. Franjevačka prisutnost u Sarajevu. 3482. 3480. Franjevačka prisutnost u Sarajevu. Łowmiański Henrik. 3474. Samobor 1995..-1520. profesorom Teološkog fakulteta u Zagrebu). Stećak I/12. 193-199. 17. 3472. Franjevci u Bosni (19). Beograd 1986.12. 13/1999. 7.. Feljton: U šta smo nekoć vjerovali.. Moskva 1981. Sarajevo 2000. 228230. Sedam stoljeća bosanskih franjevaca 1291-1991.. Bilten FTS XXVI/1. 1999.. Separat Hrvatske misli 11/12. Sarajevo 31.. 12. Religia Słowian i jej upadek (w.

ZIRAL. Knjiga 3. Katahetski salezijanski centar. 3490. Marjanović Mirko. BF VII/11. 3486. Bogumili. Mandić Dominik. Gedanken zum bosnisch-herzegowinischen Mittelalter. 256-262.. 140-149. Studia croatica XXXIX/138. 3485. 235-236. Hrvati-katolici u Bosni i Hercegovini izme u 1463. ŠK. Malaj Vinko. Humac 1995. “Mirko Marjanović. Svjetlo riječi. 3494. Mandić Dominik.. 3493. Wien 1987. 3488. i 1995.) 3496. godine prema crkvenim dokumentima. 115-131. 39-60.. seine Auswirkung auf die Gegenwart. Slučaj Bosna. XX + 922. Nestanak ‘Crkve bosanske’ i njezin udio u islamizaciji Bosne i Hercegovine. izdanje. Bogomilska crkva bosanskih krstjana.-1895. Mandić Dominik. Ričeputijev. Alverinski Bartol (14). Zbornik radova sa Okruglog stola Istorijskog instituta. 3491. kao izvor crkvene historije balkanskih naroda. Leksikon hrvatskih književnika Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do danas”. Chicago-Roma-Zürich-Toronto 1979. 42. Hrvati i katolici u Bosni i Hercegovini. Sarajevo 1989. Podgorica 1999. Sarajevo 1999. Markešić Luka. 3489. Tomislavgrad 1996. NEV XXXVII/1-2. ‘Budite hrabri predragi. “Srednjovjekovna istorija Crne Gore kao polje istraživanja”. Osnutak franjevačkog samostana i bogoslovije u Mostaru (1890. Markešić Luka.322 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. HM IV/14. 3495. Istorijski institut RCG. Buenos Aires 1998. 2.. Zagreb 1998. Zagreb 1980. Marić Franjo. 3484. (Pretisak) Naša ognjišta... El significado de la provincia franciscana de Bosnia en la historia del pueblo Croata. (* Kujundžić Juraj. 96-98. Kršni zavičaj 28.!’ (Uz proslavu: Sedam stoljeća franjevaca Bosne Srebrene). Sarajevo 1987... Die religöse viefalt in Südosteuropa. Dijagnoza – nalazi – terapija”. Radovi simpozija povodom 9 stoljeća . 3492. 3487. Knjižnica ‘Pravda i mir’. Farlatijev i Koletijev “Illirycum sacrum”. Knjiga 5.. Odnos srednjovjekovne Bosne prema Evropi i odrazi kasne antike. Martins Rudolf.. 23-24. Mandić Dominik. Lučić Josip. “Luka Markešić. Martins Rudolf.). Poljica 1999. Sarajevo 1995.. “Kršćanstvo srednjovjekovne Bosne”. Godišnjak Poljičkog dekanata 24. Filipović Muhamed. 45-50. Hrvatski sabor na Duvanjskom polju godine 753.-2000. Markijski Jakov (65). Sabrana djela 4. “Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture”. Marčinko Mato.. Sarajevo 2000. Odjek XLII/17.

SANU. Knowledge. Tko je i kada pokrstio Hrvate?. 1985.06. Vrhbosanska visoka teološka škola. 3499. 15-16. 3501. 3504. (Uredio Milenko Brkić). (* Mišorda Marko. Split 1984. 3503. Pitanje povijesti veze izme u starovjekovnih manihejaca i srednjovjekovnih dualističko-gnostičkih kršćanskih heretika (S posebnim osvrtom na ‘bosanske krstjane’). O Kulinu banu i njegovoj crkveno-narodnoj politici. 3500. Manojlović LJ. I. 3502...... San Francesco d’Assisi e le origini minoritische tra gli Slavi del Sud... 86-91. Martin. Titovo Užice 1986.Vjera 323 spominjanja bosanske biskupije (1089-1989). Vile (79-80). 148. (* . “Francesco d’Assisi nella storia”. 3505. “Enciklopedija živih religija”. CCP II/2. Mihaljević Jozo. 311-317. Vrhbosanska visoka teološka škola.. Matijević Nada.. Miletić Nada. Biblioteka Odrednice. AL BiH. Starac (700-701). Banja Luka 04. Zagreb 1978.. Milinković Bosiljka. PCC Me ugorje. SV 4. Roma 1983. Sveta baština IX/83. Zagreb 1982.. Mihaljčić Rade. ZM. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine.. Sarajevo 1988. 263-270. Istituto storico dei cappuccini.. Glas 42/4418.. Atanasio. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”. 118-124. 1-16. CUS XIX/1. 3508..) . VI + 389. Bibliografija radova o religiji. Beograd 1999. 381-382. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Matanić G. Duvno 1990.. Institut za društvena istraživanja Sveučulišta u Zagrebu. 97-99. SV 4. Tko je i kada pokrstio Hrvate?. Beograd 1987. Radovi simpozija povodom 9 stoljeća spominjanja bosanske biskupije (1089-1989). Problem nestanka ‘Crkve bosanske’ u poratnoj historiografiji.. Opšti leksikografski dio. Marty E.. Hrvatski glasnik III/35. Naučni skupovi 38. ‘Crkva bosanskih krstjana’ i franjevci. Milićević A. 3498. Stećak I/10. Mijatović An elko. 13.) 3506. 143-156. “Kršćanstvo srednjovjekovne Bosne”. Tuzla 1995. Hrišćanstvo. Religija (Rani srednji vijek). Matanić Anastazije. Studenci 1995. Užički zbornik 14. Sarajevo 1991. Odeljenje istorijskih nauka 6. crkvi i ateizmu objavljenih u Jugoslaviji od 1945.. 3507. Nolit. do 1981. Religija (Kasni srednji vijek). Beograd 1990. Matijević Nada. Sarajevo 1991. Tom I. 3497. 27. Sarajevo 1994. “Mileševa u istoriji srpskog naroda”. Convegno di studi: secoli XIII-XV. 4.

Moskva 1979. 89-95. 3509.. Osnivanje apostolskog vikarijata u Hercegovini. 3521. Hercegovina 1988.. Zbornik radova 12. Sarajevo 1999. Apostolski vikarijat (biskupija) u Hercegovini. MANU-SANU-ANU BiH. Zbornik radova s Me unarodnog simpozija u Dubrovniku”..) 3518. CCP IV/5.. Miljković Ema. CUS XV/1. 3520. "Bosna i Hercegovina od srednjeg veka do novijeg vremena". Beograd 1979.. 288-292. KS. Roma 1979. SANU. 13-17. Skopje 1982. Visoko 1983..) 3512.. 3511. 115-117.. 3514. MS. Beograd 1995. CUS XX/1. Nikić Andrija. CCP III/3. 94. 67. 420. crkvi i ateizmu 1945-1985. NEV XXXVIII/1-2.. Sovetskoe slavjanovedenie 1.) 3510. 78.... “Misao i djelo Ivana Stojkovića (1390/95-1444). Milinković Bosiljka.. Kršni zavičaj 21. 89-90. 3516. 3519. 185-195. Naumov P.-2000. Preporod XXIX/658. Evgenij.324 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Kršni zavičaj 12. 3517. Serbskie srednevekovie istočniki o bogumilstve (k ocenke ih svidetelstvo v istoriografii). Jakov Markijski. Hercegovina 1979. Stvarnost. 29-36. Kovačić Slavko. Nikić Andrija. godine. Zagreb 1979. (* Hoško Franjo Emanuel. Najetović Džemal.. Zagreb 1985. Zenica 1999. Naumov P. Split 1980. Split 1987. 3513. . La separazione dei francescani nati in Erzegovina dalla Provincia di Bosnia e l’instituzione della loro Custodia (Pars dissertationis). Zagreb 1986. Crkvena ispovijed bosanskih krstjana na Bilinom polju 1203. Nikić Andrija. Musa Gojko. Zagreb 1980. Humac svetog Ante (reportaža). Bogomilstvo na Balkanah v svete novejših issledovanii. 41-50. (* Šimundža Drago. 21-50. Istorijski institut. Sarajevo 1988. 516. Nikić Andrija. Najetović Džemal.. Muslimanstvo i bogumilstvo u istoriografiji. Nikić Andrija. godine. “Bogumilstvoto na Balkanot vo svetlinata na nanjnovite istražuvanja”. “Leksikon pisaca Jugoslavije II ( -J)”. Bibliografija radova o religiji. 3515. Franjevački samostan na Humcu. (* Jalimam Salih. Svjetlo riječi I/3.. Crkvena ispovijed bosanskih krstjana na Bilinom polju 1203. Krijesnica VI/16-17. 22-23. Biblioteka Religija i društvo. Evgenij.

3529. godine. Čapljina-Zagreb 1996.. 3527. Nilević Boris. mrkanjski biskup. 143-150. do 1919.. 2000. Sarajevo 1999. 3534. stoljeća. Zbornik radova s me unarodnoga znanstvenog skupa ‘Duvanjski kraj kroz povijest: Tomislavgrad. “Hrvatski biografski leksikon III (Č)”. HM III/13. 175-185. 13/1999./2001. Davni franjevački samostani u Novom i na Bišću. Općinsko poglavarstvo. 203-223. Nilević Boris. do 1919. 3533. Katolici u Sarajevu od 1450. HM I/3-4. Mostar 2000. 3531. Nikić Andrija. Franjevački samostani u Hercegovini.. 3526. Separat Hrvatske misli 11/12. Nikić Andrija. 312. 62-81. godine. MH. “Vrhbosna/Sarajevo kroz stoljeća. 3528. 7-53. Nikić Andrija – Bakula Petar.. Leksikografski zavod Miroslav Krleža.-7. . 3530... Zbornik znanstvenog simpozija održanog 16.”. “Duvanjski zbornik. Nikić Andrija. Nikić Andrija. Sarajevo 2000. Dolazak franjevaca u Humsku zemlju. Prilozi XXII/21. Mostar 1996.. Desa. veljače 1996. Hercegovina 6-7 (14-15). Humac 2000. u Čapljini.. 129-141. SANU. Sarajevo 1986. 3523. srpnja 2000. “Povijest hrvatskog Počitelja”. Odnos izme u pravoslavnog sveštenstva i franjevaca u Bosni i Hercegovini od XV. Odeljenje istorijskih nauka 6.. ZagrebTomislavgrad. Mostar-Veljaci 1996. Kršni zavičaj 33..Vjera 325 3522. Franjevci i širenje prosvjete u Hercegovini od XIII. Zagreb 1993. Kratka povijest franjevaca u Hercegovini. 6. 238-248. stoljeća do 1995.”. Drevne katoličke crkve u Mostaru II. Nikić Andrija. i 17. Beograd 1987. Sarajevo 1997. Pitanje etničko-konfesionalnih promjena u Bosni i Hercegovini nastalih dolaskom osmanske vlasti (prevashodno kod srpskog naroda). Katolici duvanjskog kraja do osmanske okupacije. Hrvatski institut za povijest Zagreb – ‘Naša ognjišta’ Tomislavgrad – Zajednica Duvnjaka Tomislavgrad-Zagreb. Katolici u Sarajevu od 1450. god. Nikić Andrija. 3524. 3532. do kraja XVII. Nilević Boris. 3525. Naučni skupovi 38. i 14/2000. Uloga i značaj manastira Mileševe u historiji srpskog naroda u Bosni i Hercegovini do obnove Pećke patrijaršije 1557. Prilozi XXI/20.. 159205. 9-21. 221-233. Nikić Andrija. "Mileševa u istoriji srpskog naroda". Nikić Andrija. Sarajevo 1984.. Nikić Andrija.

godine... POF 37 (1987). Nilević Boris. 209-211. Sarajevo 1988. Nilević Boris. From the History of the Serbian Ortodox Church in Bosnia and Herzegovina 1463-1557.. Odjek XLII/18. Srpsko-pravoslavna crkva u Bosni .Istorijski hod. Zlatar Behija. Veselin Masleša. Sarajevo 1987. POF 40 (1990).. 263. Svjetlost manastirâ u tmini Balkana. Republika I/4.. 3542. Sarajevo 1994.. Nilević Boris. 337-346. 141-156. 1101-1106..326 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.. 99-113. Sarajevo 1991. Nilević Boris. Bosanska vila I/1. Crtice iz Bogumilskog života. Slika religioznosti srednjovjekovne Bosne pred osmanski dolazak. 15-17. Prilozi XXV/27. 473-475. Nilević Boris. Iz historije srpske pravoslavne crkve u Bosni u srednjem vijeku.. Srpska pravoslavna crkva u Bosni i Hercegovini do obnove Pećke patrijaršije. Sarajevo 1990. 134-141. .. Sarajevo (1991). 3537. Nilević Boris. Survey XIV/1-2. 3538. Sarajevo 1987. Popović Radomir.. Samobor 1995.. Beograd 1992. Nilević Boris... 3535. 17. 67-75. Sarajevo 1989. 3539. Survey XV/1-2. Nilević Boris. Nilević Boris. Odnosi srpsko-pravoslavnog sveštenstva i franjevaca u Bosni i Hercegovini do početka XVII. “Širenje islama i islamska kultura u bosanskom ejaletu”. Sarajevo 1990. Biblioteka Kulturno naslje e. Nasilje nad bosanskom sfingom. O srpsko-pravoslavnoj crkvi u srednjovjekovnoj Bosni.. “Četiristo godina manastira Pive (Zbornik radova sa naučnog skupa održanog u Plužinama 1987)”. Nilević Boris. Sarajevo 1991. Nilević Boris. GDI BiH 40-41 (1989-1990).05. IG 1-2 (1990-1992). Oslobo enje 48/15419. “Bosna i Hercegovina ogledalo razuma (Izbor članaka. (* Brkljača Seka. Pregled LXXVII/10. BF III/4. 3547. stoljeća. 37. 1991. 196-199.. Prilog srpskoj crkvenoj organizaciji u Bosni i Hercegovini 14631557. Sućeska Avdo..-2000. 137-139. 3545. 3540. Zagreb 1990. IGC Borba. Ogledalo I/2. 173-184.. 3536. 10. Sarajevo 1995. Sarajevo 1988. Pelidija Enes. Nilević Boris. From the History of the Serbian Ortodox Church in Bosnia in the Middle Age. 2-3. 3543. odlomaka i ilustracija. Istorijski institut SR CG. priredio David Atlagić)”. Sarajevo 25. O postanku stare pravoslavne crkve u Sarajevu. 58-59. Beograd 1992. Titograd 1991.. 3544. POF 41.) 3541. 3546. Pravoslavna crkva u osmansko-turskom vremenu. Nilević Boris.

Katolička crkva na području današnje Banjalučke biskupije do invazije Turaka.) 3553. “Nikola Bilogrivić. 45-46. 289. “Salih Jalimam. Orlovac Ante. 39-42. Beograd 1990. II. Oršolić Marko. 37-43. Radovi sa znanstvenog simpozija Pola milenija Sarajeva. Split 1981. 61-65. 3549. Odjek LI/3-4. Crkva na kamenu XII/127. “Franjevci na raskršću kultura i civilizacija (Blago franjevačkih samostana Bosne i Hercegovine“. 3552. JIČ XX/1-4. 3557. 309-311. 293298. Katolička crkva na području današnje Banjalučke biskupije do invazije Turaka. Vrhbosanska katolička teologija. marta 1993. Godišnjak SPKD 1996. franjevaca u Bosni. 7.. Logos.. Nilević Boris. 299-302.) . Kalendar Prosvjeta.Institut za istoriju. 47-48. 3554. Biblioteka Odrednice. Topološke i povijesne crtice (Priredio Anto Orlovac)”... bez oznake stranice. “Prilozi historiji Sarajeva”. Topološke i povijesne crtice (Priredio Anto Orlovac)”.. Nodilo Natko. 13. MGC.Vjera 327 3548. Tuzla 1999. O Pravoslavnoj vjeri u Tvrtkovoj Bosni. 3551. dodatak. “Franjevci na raskršću kultura i civilizacija (Blago franjevačkih samostana Bosne i Hercegovine“. održanog 19. 11-12. godine. “Enciklopedija živih religija”. Oršolić Marko. Beograd 1981. (A Chronological Survey of the Activities of Bosnian and Herzegovinian Franciscans. Stara vjera Srba i Hrvata. Pravoslavna prokletstva vjernika Crkve bosanske. Sarajevo 1998. “Nikola Bilogrivić. Djelatnost dominikanaca u srednjovjekovnoj Bosni”.. Zagreb 1989. do 21. (jedna stranica. (* Milutinović Kosta. 17-36. Nilević Boris. Inkvizicija... Nolit. 3550. Oakley Francis.. Orlovac Ante.) 3558. (Seven Centuries of Franciscan Presence in Bosnia and Herzegovina. Mostar 1991. Sarajevo 1998.. SV 10. Orlovac Ante.. Izbor iz literature o predturskom vremenu na tlu današnje Banjalučke biskupije objavljene nakon 1925. Sarajevo 1998. Sarajevo 1996. na početku knjige). MGC. Biblioteka Posebnih izdanja. 704. Kronologija djelovanja bosansko-hercegovačkih franjevaca. godine. Crkve i crkvine iz predturskog vremena na području današnje Banjalučke biskupije. Nilević Boris. Mišljenje. Sedamstoljetno djelovanje franjevaca u Bosni i Hercegovini. SV 10. Vrhbosanska katolička teologija. I. 3555. 3556. O postanku stare pravoslavne crkve u Sarajevu. Zagreb 1989.. IPP Hamidović. dodatak. Orijentalni institut . Sarajevo 1997. st. Nilević Boris.

Tomislavgrad 1991. Christen oder Ketzer – die Bogomilen. “Hrvatski biografski leksikon I (A-Bi)”. Izvještaji makarske biskupije sačuvani u Tajnom vatikanskom arhivu. 217-218. Jakov Markijski vikar Bosanske vikarije.". 3570. (* Džambo Jozo. Studien zur Geschihte des Franziskanerordens in Bosnien und der Herzegowina. 3563. 140-192. BF VII/11. Dualizam. Pandžić Stjepan Bazilije. Beograd 1990. 95-108. 493. 3559.. Pandžić Stjepan Bazilije. Vrhbosanska visoka teološka škola. NEV XXXIII/1-2. 172-173. Franjevački misionari na Balkanu u tursko doba.. 14.-2000. Humac 1991... Prinos fra Bonifaca Badrova razvoju neoskolastičke misli u Bosni i Hercegovini. Weimar. Böhlau Verlag. Sarajevo 1999. Samobor 1994.) 3571.. “Kršćanstvo srednjovjekovne Bosne”. Kršni zavičaj 16. Pandžić Stjepan Bazilije. 3562. Hercegovina 1983. Pokrštavanje Hrvata... Kršni zavičaj 24. 3561. Köln 1995. 3566..328 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 427. Zagreb 1983. Willard. München 1998.).-1460. Wien.. "Sedam stoljeća bosanskih franjevaca 1291. Oghan Verlag. 101-111.-1991. (* Kujundžić Juraj. Djelovanje franjevaca od 13. BF V/7. BF VI/10. . 3560. 3567. Hercegovački franjevci (Stota obljetnica uzdignuća Hercegovačke kustodije u provinciju). Nolit. 39-46. Pandžić Stjepan Bazilije. Pandžić Stjepan Bazilije. Sarajevo 1997. 82-111. Sarajevo 1983. Bosna Argentina. 154-166. do 15. Naša ognjišta XXI/172.. Stuttgart 1983.. JLZ.. Pandžić Stjepan Bazilije. 557558. stoljeća u bosanskoj državi. Povijesni okviri crkve u Hercegovini. Oxtoby G. Papasova Katja. Pandžić Stjepan Bazilije. SV 4. “Enciklopedija živih religija”.. Pandžić Stjepan Bazilije. 11-17. Edition Perceval. Band 10. Südostforschungen 57. Biblioteka Odrednice.. Bartul Alverinski. Pandžić Stjepan Bazilije. 3564. FTS. Palanović Elizabeta. 241-268. Sarajevo 1998. Bosna i sabor u Mantovi (1459. 3565. Pavić Željko. NEV XXX/1. Sarajevo 1980. (zbornik radova).) 3568. Radovi simpozija povodom 9 stoljeća spominjanja bosanske biskupije (1089-1989). 3569. Köln. Sarajevo 1991.

“Enciklopedija živih religija”. odlomaka i ilustracija. 3574. 25-34. “Duhovna snaga odbrane”. Uništavanje katoličkih sakralnih objekata u Bosni i Hercegovini (1991. Banja Luka-Mostar-Sarajevo-Zagreb 1997. (Uredio Milenko Brkić). Pelesić Muhidin. 28. 29-57.). Prilog povijesti franjevaca u srednjovjekovnom Dubrovniku. Padova 1991. Štap. Biskupska konferencija BiH. Nikola. Pelidija Enes. Ston. 2. VKBI.. stoljeće. PCC Me ugorje.1996... 45-51. “Salih Jalimam. Beograd 1990. 221. Srpska pravoslavna episkopija zagrebačka. 3575. Pavković F. Petešić Ćiril. Srpsko-pravoslavno žiteljstvo zapadnih krajeva Dubrovačke Republike do u 14. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. 721-726. Fokus 9.. Mjesto i uloga vjere u nastanku. Perić Ratko. Biblioteka Odrednice. Knjiga 6. Dubrovnik 1992.. 177-182. MH. Beograd 1999. izdanje.... 827-828. Biblioteka Posebna izdanja 24. “Trpimir Macan. Petešić Ćiril. opstojnosti i budućnosti bosanske države.) 3580. Press centar. Perišić Vladan. CCP XXIV/45. Sarajevo 1994. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”. Beograd 1992. Studenci 1995. Da im spomen očuvamo.Vjera 329 3572. Pesarić Ratko. Pešorda Zrinka. priredio David Atlagić)”. Perić Ratko. 3576.. Pregled prošlih i sadašnjih me usobnih odnosa katolika. Hrvatski informativni centar. Povijesni prijepori”. Vojna biblioteka 5.. “Raspeta crkva u Bosni i Hercegovini”. 3579. Bogomilstvo i islam... Novum Testamentum Bosniacum Marcianum (La Chiesa Bosniaca. Hrvatska matica iseljenika BiH. . 5-6. Biskupski ordinarijat Mostar. Mostar 2000. Zagreb 1981. Il lascito Recanati. 3577. 11-14. Nolit. Grigorije Bogoslov ili Nazijanzin. Novum Testamentum Bosniacum Marcianum). Zapadnoevropski heretici i bosanski bogomili”.. pravoslavnih i muslimana u Bosni i Hercegovini. Stonski Rât. (* Macan Trpimir. Recenzija. 3581. Sarajevo 1998. “Bosna i Hercegovina ogledalo razuma (Izbor članaka. 25-33. Biblioteka Prošlost i sadašnjost. 519 3578. Pelusi Simonetta. Kršćani bosanske crkve. Bogomilstvo i islam. Petrović Leo. 3573. Macan Trpimir. Zagreb 2000. IGC Borba. Knowledge. Marulić XVII/6. Ogranak Dubrovnik. Primorje. 15-96. Armija RBIH. Zagreb 1984. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 3582. 3583. Zagreb 1983.

3584. dio).10. Kudugeri – bogomili u vizantijskim i srpskim izvorima i 'Crkva bosanska'./1999. Dodig Radoslav. Sarajevo 1999. Šimić Angelina. Petrović Miodrag. 3590. Manastir Svetog arhan ela Stefana... "Bosna i Hercegovina od srednjeg veka do novijeg vremena". 3589b. Oslobo enje 55/18232. Petrović Miodrag. 29. PCC Me ugorje. 263-283. Beograd (Slanci) 1995.. Povijesna rasprava o problemu patarenstva ili bogumilstva u srednjovjekovnoj Bosni. Katoličko stanovništvo u Mostaru. 269-270. Šimić Angelina. 1986. Petrović Miodrag. 30. Nikić Andrija.. 14-15. Petrović Leo. Ni ‘patareni’ ni ‘bogumili’ (Tko su bosanski krstjani) (Iz predgovora. Kršćani bosanske crkve ("Kr'stiani cr'kve bos'nske"). 3586.. (I dio). Petrović Leo. Petrović Miodrag.. Manastir Svetog arhan ela Stefana. SANU. Naučni skup ‘Slovenska paganska religija’. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine.03. Popovi glagoljaši. Beograd 1996.. Svjetlo riječi XVII/191. PCC Me ugorje. 367-380. 183-193. . Lovrenović Dubravko. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”. 51. Stećak VII/81. 22. 3588. Kudugeri – bogomili u vizantijskim i srpskim izvorima i 'Crkva bosanska'. 3591. Pomen bogomila ..... 3585. Relations 1-2. Bogomili i Crkva bosanska. Sarajevo 1999. 152157. Sarajevo-Mostar 1999. BF VII/11.. (* Zelenika An elko. 324-337. A Mention of the Bogomils-Babons in the Legal Codex of the St.. Knjižnica Baština 8. Glasnik SAD 3. Studenci 1995. 30. (Uredio Milenko Brkić)..-2000. 35-75. Sarajevo 1999. Petrović Leo.babuna u Zakonopravilu svetoga Save i ‘crkva bosanska’. Beograd 1998. Studenci 1995.. Beograd 1996. Svjetlo riječi-ZIRAL. IČ 44 (1997).09-4. 300-303. Danica 6. Zbornik radova 12. Petrović Leo. 104. Beograd (Slanci) 1998.. 3590a.. Sarajevo 03. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine.. 1999. Petrović Miodrag. 119. Kurtović Esad.. 127-138. Krstjani bos’nske crkve). Relations 3-6 (II. Lovrenović Dubravko.. Hercegovina 4-5 (12-13). Mostar 1998. Naša ognjišta XXIX/258. Beograd 1995. Oslobo enje 55/18236.. Beograd 1986. 19. 1999. Sarajevo 1999. Tomislavgrad 1999. Pomen bogomila . 2. Sava and ‘the Bosnian Church’. Prilep. (Uredio Milenko Brkić). 29.. Beograd 1999.babuna u Zakonopravilu svetoga Save i ‘crkva bosanska’. (KUN) 8.. 3589a. Svjetlo riječi XVII/192.. Sarajevo 2000. Istorijski institut. . izdanje. Svjetlo riječi XVII/192.330 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 3589.03. Sarajevo 1999. Petrović R. 303. Petrović Miodrag. 30. Svjetlo riječi XVII/191. Sarajevo 07.) 3587..

. Puljić Ivica.. 443-460. Mostar 1982. “Crtajte granice ne precrtajte ljude”. CCP III/3. Puljić Ivica. Vrhbosanska visoka teološka škola. Kršni zavičaj 16. Puljić Ivica.. 205. Biblioteka Odrednice. Popović Radomir. Sarajevo-Bol 1995. (10) (Stoljeća turskog uspona). Trebinjske biskupije. Crkva na kamenu III/14. Crkva na kamenu III/31-32.. Bosna Srebrena XXIX/3. 3602. “Kršćanstvo srednjovjekovne Bosne”. Mostar 1982. Uvod u simpozij. Prilep. Prva stoljeća trebinjske biskupije. 25-30. Mostar 1982. Dominikanci (169). Crkva na kamenu III/15. Sarajevo 1978. 3601. Ljubljana 1987. Hrišćanstvo na Balkanu (270-273). 1986. Principe H. (* Oršolić Marko. 3597. Sarajevo 1982. Hercegovina 1984. “Teološke teme (Zbornik predavanja održanih u Vrhbosanskoj bogosloviji)”.. Sarajevo 1991. U susret velikom jubileju (IX stoljeća spominjanja Bosanske biskupije).. Walter. Vrhbosanska visoka teološka škola. “Enciklopedija živih religija”. SV 7. Puljić Ivica. Uz stogodišnjicu trebinjske župske crkve. Nolit. Vrhbosanska visoka teološka škola. Mostar 1983. 47-82. 12-13. 260-264.09-4. XVII-XVIII. 54. GADAR BiH 22. 208-212.. 3603. “Enciklopedija živih religija”. Puljić Ivica. Franjevci (204). Simpozij ‘Slovanska paganska religija7materijalni ostanki in pisani viri’.. Beograd 1990. Granice trebinjske biskupije. Arheološki vestnik 38. Beograd 1990. 3596. SV 2. Zbornik radova u povodu imenovanja vrhbosanskog nadbiskupa Vinka Puljića kardinalom... 1000 god. Nolit. SV 4..Vjera 331 3592.. Zagreb 1979. Hercegovina 1983. Pleterski A. Puljić Ivica. Puljić Ivica. 3595. Prva stoljeća trebinjske biskupije. 30. KS-FTS. Srpska pravoslavna crkva (651-653). 12-13. 457-458. 7-17. Religiozni redovi (584-586). Puljić Ivica. Ap.. 3598. Sarajevo 1991. Feljton: Povijest hercegovačke katedralne crkve (8-10): (8) (U susret kušnjama). .. 3600. Cisterciti (137). Jalimam Salih. Sarajevo 1978. Radovi simpozija povodom 9 stoljeća spominjanja bosanske biskupije (1089-1989).. Karamatić Marko. Biblioteka Odrednice. 3599... Sarajevo 1988. 14-15. “Povijesnoteološki simpozij u povodu 500 obljetnice smrti bosanske kraljice Katarine”.10. (9) (Hercegovo doba). Benediktinci (82). Kršni zavičaj 17. 325-336. 3. Bosna Srebrena XXIX/3.. Crkva na kamenu III/16. Sarajevo 1979. 3593. 204-210. "Tisuću godina trebinjske biskupije". 3594.

. (KUN). 200. Livno 1994.) 3614. Franje u srednjem vijeku. 3612. Radnička štampa. Puzović Predrag. “Petar Runje. Biblioteka Novo i staro. (S poljskog prevela Biserka Rajčić)”. 3608. Prema izvorima. 41-43. trećorecima i časnoj sestri Stanici trećeg reda sv. 93-98. Radman Ivo. “2000 godina hrišćanstva”. Novi prilozi za život o Mateja Bošnjaka-Mistilića franjevca trećoreca (o. 107-118. veljače 1996. Rane Bosne Srebrene. CCP XVI/30. običaji i simboli. Sarajevo 1998. BF VI/9. 71-176. 3604. Beograd 1980.) 3606. Trećoreci na području Jajca u srednjem vijeku... 332-337.. Prema izvorima”. Zagreb 1987. 45-56. 211. 3607. Bilten FTS XXI/2. (Prijevod Rudjer Jeny. O crkvi svete Marije u Jajcu.. Petar Vujačić)”. “Povijest hrvatskog Počitelja”. CCP IX/16. Zagreb 1992.. “Religiozni obredi. “Raspeta crkva u Bosni i Hercegovini”.). Runje Petar. (* Karamatić Marko. 413-417. Knjiga 2.. 3615. Zagreb 1990. Sarajevo 29. G. 223-224. 74-76. Zadarska revija XL/2-3. 1998. Fra An eo Zvizdović (1420-1498). Knjiga 2.. Runje Petar. 7. 3605. Biskupska konferencija BiH. Sarajevo 1998. Runje Petar. .. Uništavanje katoličkih sakralnih objekata u Bosni i Hercegovini (1991. Marjanović Mirko. Rajić Danijel. Srpska crkva u Bosni i Hercegovini.. Novi cvijet LXVIII. “Petar Runje. Hrvatski glasnik VII/74. Crkvene prilike u srednjovjekovnoj Humskoj zemlji. Hrvatska matica iseljenika BiH. Autokefalna crnogorska pravoslavna crkva.. 3613. Zagreb 1985. Beatrice Mićunović. 3610.. Zagreb 1998. Samobor 1994. Zagreb 1990. Biblioteka Novo i staro.. Runje Petar. 443. H. Vukan.. Tuzla 1998.) 3609. Čapljina 1996.. Puljić Ivica. 371. Knjiga 2. Runje Petar. Beograd 2000... i 17. Općinsko poglavarstvo. “Religije svijeta (John Bowker). Prema izvorima”.. trećorecima i časnoj sestri Stanici trećeg reda sv. 282-285.03. HM II/7-8. Zbornik znanstvenog simpozija održanog 16. Biblioteka Novo i staro. Znanje. Biblioteka Posebna izdanja. Visoko 1998/1999. Franje u srednjem vijeku.. Zagreb 1990. 1430-1525).-1996. 3611. (* Pejić Marinko. O crkvi svete Marije u Jajcu. Svjetlo riječi.-2000.. 88. Zadar 1991. u Čapljini. Radojević Danilo. Hrvatski informativni centar.332 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 88-150. Oslobo enje 55/17898. Marulić XX/4. 180-182. god. 13. (* Čoralić Lovorka. Banja Luka-Mostare-SarajevoZagreb 1997. Pilsel Drago. 3604a.

Makarska biskupija i zapadna Hercegovina do g. Ruvarac Ilarion. Tomislavgrad 1991.. 262-272. 3617. 1430-1525). 3622. Cvjetković B. Dragić Kijuk). Treća knjiga. Zagreb 1988.) 3625. Rupčić Bonifacije. Knjiga 2.. Zagreb 1990. 149-151. Karamatić Marko. Sarajevo 20. Analecta croatica christiana 21Samostan Male braće. Beograd 1994. Biblioteka Novo i staro. Rupčić Bonicije. Sarajevo 1982. SKZ. “Samostan Male braće u Dubrovniku”. ljudi i vrijeme. Karamatić Marko. Beograd 15. 3621a. Kolo I/3. 849. 183-194... 1989. Runje Petar.. 1-35. KS. Oslobo enje 48/15389. Ziral-Naša djeca. Bilten FTS XVIII/2. Pravoslavlje XXIII/526. Sarajevo 1981. Rupčić Ljudevit. “Petar Runje. NEV XXXI/1-2.. 2. Cvjetković B.. “Regiones Paeninsulae Balcanicae et Proximi Orientis (Zbornik Radova u čast Baziliju Stjepanu Pandžiću povodom 70. 147-158. NEV XXXVII/1-2. Značenje ‘Dubia’ fra Bartola iz Alverna iz godine 1372/73.. 29-35. (KUN 10/31(489). 1991. 2knjiga 73.04. Zbornik 15. Naša ognjišta XXI/176. Sarajevo 1986..-1991. Rupčić Ljudevit. Kraljevo-Beograd 1992. 3618. 3624. “Istorija srpskog naroda. Oslobo enje 48/15386. Sarajevo 1991. Srbi pod tu inskom vlašću 1537-1699. 107-136. Samardžić Radovan. 223-228. 3621.. 10. 1991. Bamberg 1988.. "Sedam stoljeća bosanskih franjevaca 1291. Blažević Velimir. 65-90. 1735 (U povodu 100-te obljetnice utvr enja redovite crkvene hijerarhije u Bosni i Hercegovini).. kolovoza 1995. Zagreb-Dubrovnik 1985. Samobor 1994. Zagreb 1991. Zbornik Znanstvenog simpozija održanog u Ljubuškom 11. .. Srpska pravoslavna crkva u XVI i XVII veku. NEV XXXII/1-2. i 12. Sarajevo 1987.. Franjevačka karizma u Bosni. obljetnice života)”. FTS. Bibliotekarstvo 32. 3623. CUS XXI/3.Vjera 333 3616... izdanje.. Sarajevo 23. 10. za povijest Bosne. 3620. Svetosavlje i kosovski zavet. Jalimam Salih. "Catena mundi". IZ 7. Ibarske novosti-Matica Srba iseljenika Srbije. 1-3.Zagreb 1996. Samardžić Radovan. Zagreb 1991.".. 51-62.. 12.. Nešto o Bosni Dabarskoj i Dabro-bosanskoj episkopiji i o srpskim manastirima u Bosni (Priredio Predrag R.02.. Rupčić Bonifacije. Knjiga 1. Mostar . 225-230. (* Jalimam Salih. 3619. 255-259. (Zbornik radova)... Vjera i religioznost župe Veljaci. Prema izvorima”. Karamatić Marko. “Ljubuški kraj. 336-339. za povijest Bosne. Značenje "Dubia" fra Bartola iz Alverne iz godine 1372/73. 7-101..04. Banja Luka 1986. Novi prilozi za život o Mateja Bošnjaka-Mistilića franjevca trećoreca (o. Soldo Ante Josip. Split 1986. Tom 2. 269-280. (* Karamatić Marko. CCP XV/27.”.

30. 28-29...... 2. 28-29. Stećak II/14.. Edicija Memoria Bosniaca. Semren Marko. Franjevački samostani i crkve bosanske vikarije (parohije) u oporukama dubrovačkog notarijata od srednjeg vijeka do 1808.. 1991. 202.. BF III/4.) 3626. – Cvjetković B. 293. Štaka V. 259-262.. . Mostar 2000. . 8-9.. (* An elović Petar. Hercegovina 6-7 (14-15). 1991. Život i umiranje pod križem. 93.. Sarajevo 1998. 103-104. 2000. Bosna Srebrena XXXVIII/1. Oslobo enje 52/16757.. Semren Marko.. Stećak II/14. Svedočanstva pravoslavnih izvora o bogumilstvu na Balkanu (Reprint izd.06. JLZ.) 3627. 3633. Zagreb 1982.) 3630. EJ 4. Sarajevo 2000. Svjetlo riječi. Bilten FTS XXII/1. Solovjev Aleksandar. Sarajevo 1991. Beograd 1991. BIGZ. Red male braće).. Facultas theologica – sectio spiritualitatis. 3635. Bosna Srebrena XLII/2. Stećak V/56. Sivrić Marijan.02. 3632. Pontificium Athenaeum. Šunjić Marko.. Oslobo enje 56/19148... Stećak V/57. Bosna Srebrena XLII/3. 3629.. Semren Marko.. 74-77. 21-23. Roma 1987..334 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Stećak V/54. .. izdanje. Il Francescanesimo vissuto nelle regioni croate di Bosnia ed Erzegovina (fino al 1517). NUB BiH. JLZ. Sarajevo 2000. Slijepčević oko. Dolazak franjevaca u banovinu Bosnu. Zagreb 1989. izdanje. Sarajevo 1987.... (2) (Autentičnost povijesne nužde). Sarajevo 1991. Sarajevo 1998. Štaka V.. godine. 2. Šimić Angelina. Franjevci (OFM – Ordo fratrum minorum. Sarajevo 12. 10. (Dokument povijesne istine). Šimić Angelina.04. Mučenici i svjedoci vjere (Iz srednjovjekovne povijesti katoličke crkve u Bosni). Samobor 1995. 2. (* Matanić Atanasio. Archivium franciscanum historicum 81. 143-171. 100-101.. 14-15. (3). n. – Cvjetković B. Sarajevo 1998. 3634. Sjeverski Saša. Tomić Bono. Solovjev Aleksandar. Sarajevo 1998.. 114-122. 31-32. Sarajevo 05. 3631. 1995. 502. Sarajevo 1995. Sarajevo 1995. Šimić Angelina. 205-210. 14. Zagreb 1986. Tipografia Grammaroli. 107-108. Sarajevo 1991. Semren Marko. 3628.. Thesses ed laurem.. Roma 1988. Sarajevo 19. 14-15. 11. Hoško Franjo Emanuel. Istorija Srpske pravoslavne crkve I (Od pokrštenja Srba do kraja XVIII veka). CCP XXIII/23. gra e spašene iz Vijećnice). Oslobo enje 48/15387. Bosna Srebrena LI/2. EJ 2. Svjedočenje kršćanske i franjevačke duhovnosti bosanskih franjevaca.. 7. Svjetlo riječi IX/98../2001.. . Sikirić Marija – Šanjek Franjo – Ujević Mate. Bogumili.. 234.. Fracati.. Sarajevo 21. 11.04. izdanje.-2000. Oslobo enje 48/15385. Samobor 1995. Feljton: O Zvjezdovića dolazku prid cara (1-3): (1) O Zvjezdovića dolazku prid cara.

Me unarodni forum ‘Bosna’.) 3649.Vjera 335 3636. NEV XXXV/1-2. 413-426. Srbi i florentinska unija crkava 1439. Monasticizam. Sarajevo 2000. 143-151. 173-187. 3645. Biblioteka Odrednice. Šanjek Franjo.. Beograd 1986. Franjevci bosanske vikarije na području Dubrovnika. 3650. N. 3637.. Sudar Pero. Nastanak srednjovjekovne paradigme heretičke Bosne i njeni moderni odjeci. Spahić Izet.. Stojanov Juri. Sopta Josip. Hercegovina 6-7 (1415). Katolici na području župe Trn u prošlosti. 35. Hercegovina 6-7 (14-15). 3647. Beograd 1990. International Conference. Donald – Zinn A./2001. The Hidden Tradition in Europe. 476-479. La phénomène dualiste vu per les historiens balkaniques. Bosanski krstjani u drugoj polovici XV stoljeća. . 20-21.. 3638. Gračanica 1994. 3641. 49-60. Sarajevo 1979. Šanjek Franjo. S. Grover. Sarajevo 1998. istočni i zapadni.. 3648./2001. Sarajevo 1994. Stojanov Jurij. Cahiers de Fanjeaux 14. Gost Radin (Radivoj) Butković i njegov grob. Stojanov Juri. “Knjiga sažetaka”. Šalić Jurica. Mostar 2000. The secret history of medieval Christian heresy. (* Gouillard J. Paris-Louvain 1976. 3643. 3646. 94-95. Recherches 20. Sér.. Nolit. 117-128.. 3644. Toulouse 1979. Bogumili (70-71). Strecha Mario. Médiév. 260. Les Chrétiens bosniaques et le mouvement cathare XIIe-XVe siècles. 3642. Novo sjeme sjetveno.. Tko su bili bogomili. 1979.(2) Biljeg vremena 19. Biljeg vremena 11. Bosnian Paradigm. Stećak I/12... godine. Spahić Izet. Šanjek Franjo. Swearer K. 295-308. Zagreb 1993. 249-270. Sopta Josip. Feljton: Bosna i franjevci (1-2): (1) Biljeg vremena 18. Arkana Penguin books 1994. Cahiers de Civil. Mostar 2000.. “Krležijana 1 (A-LJ). Gračanica 1994. NEV XXIX/1.. Sarajevo 1985. ZRVI 24-25.. 3640. “Enciklopedija živih religija”. 22. Publications de la Sorbonne. Forum Bosnae 7-8. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Gračanica 1994. ‘Bogumilski mramorovi’ (71). 3639. Spremić Momčilo. Nastajanje paradigme srednjovjekovne bosanske hereze i njezinih savremenih odraza.

Pozdravi. Šanjek Franjo.04. Collection de l’Ecole française de Rome 128. 3661. Inkvizicija (Prevod Ivica Tomljenović)”. 3658. SV 4. Bosanski krstjani u drugoj polovici XV. 535. 1260-1323). Šanjek Franjo. 1991. Odjek XLII/18. Zagreb 1988.. 6-10. Radovi simpozija povodom 9 stoljeća spominjanja bosanske biskupije (1089-1989). JLZ Miroslav Krleža. Toulouse 1985. 3663. L’ initation cathare dans l’ occident medieval. Blaženi Augustin Kažotić. Šanjek Franjo. . Šanjek Franjo. Izvori o crkvi bosansko-humskih krstjana. Zagreb 1981... KS. Radovi simpozija povodom 9 stoljeća spominjanja bosanske biskupije (1089-1989). Šanjek Franjo. 119-134.. "Kršćanstvo srednjovjekovne Bosne". Šanjek Franjo. 125-139. Sarajevo 1989. "Kršćanstvo srednjovjekovne Bosne".. “Povijesnoteološki simpozij u povodu 500 obljetnice smrti bosanske kraljice Katarine”. Šanjek Franjo. 30-38. 3660. 3664. Predgovor. CCP V/7. Sarajevo 1979. I srednji vijek. 3655. Trogiranin (o. 43-64. 157-172. 3662. Heresis 5. Počeci teologije u Hrvata. ‘Interrogatio Iohannis’ (Ivanova pitanja) . KS. CCP III/4.katarski apokrif slavenske provenijencije i dualističko poimanje stvaranja svijeta u srednjem vijeku.-2000. Crkva bosanska: Dualistička sljedba ili evan eoski ideal zajedništva u duhu pracrkve.. 3654.. Šanjek Franjo. 3651.. Carcassonne 1985. Biobibliografski podaci. 3659. Zagreb 1979. Siromaštvo siromašnog Krista (Sedam stoljeća bosanskih franjevaca). 10. Chaires de Fanjeaux 20.. stoljeća. Sarajevo 1991.. Sarajevo 1991.. Šanjek Franjo. Dernières traces du catharisme dans les Balkans. Vrhbosanska visoka teološka škola. SV 4. 289-300. Šanjek Franjo. KS-FTS. Šanjek Franjo. “Hrvatski biografski leksikon II (Bj-C)”. “Guy Testas – Jean Testas. 3653.. CCP V/7. Oslobo enje 48/15386. 19. 3656. Rome 1990. 3657. 19-27. Šanjek Franjo. Zagreb 1981. Šanjek Franjo. XVI.336 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 3652. Le christianisme dans les Balkans au temps de Jean de Raguse. Butković Radin Juraj (Georgij). Vrhbosanska visoka teološka škola. Crkva i kršćanstvo u Hrvata. Zagreb 1989. Zagreb 1982. 133-154. Sarajevo 20.. (KUN 10/31(489). Šanjek Franjo.

Heresis 21. KS. Zagreb 1997..-20. Zagreb 1992. Godina 46. Vjesnik HAZU IV/1-3. 629. Zagreb 1991.. Biblioteka Priručnici 22. KS. Apostolska Stolica i Hrvati). Šanjek Franjo.. 613. KS. 7-23. “Hrvatski biografski leksikon III (Č. Godina 44. Zagreb 1994. Radovi Zavoda 33. 33-41. Kršćanstvo na hrvatskom prostoru. Bosanska (katolička) biskupija i heterodoksni krstjani... Zagreb 1995. Pregled religiozne povijesti Hrvata (7. 1. Svijet politike i franjevaštvo u Europi 14. (* Čoralić Lovorka. Kršćanstvo na hrvatskom prostoru. Zagreb 1993. Čoralić Lovorka. 356-360. Apport des sources bosniaques. . 3677. CCP XXI/39. stoljeća.-20.) 3674. 29-46. 33-52. Šanjek Franjo. Crkva i kršćanstvo u Hrvata (Srednji vijek). Le catarisme: l’ unité des rituels. izdanje. Šanjek Franjo. 363-365. Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 21/1-2. Zagreb 1992..) 3666. Zadar 1994. Šanjek Franjo. st). Šanjek Franjo. 3676. 314-319. HZ 47 (1994). 301-302. Čoralić Lovorka..). Čoralić Lovorka. bosanski biskup. Šanjek Franjo. 218-219. Radovi Zavoda 39. Split 08.. prera eno i dopunjeno izdanje.. Les rencontres franco-croates au Moyen âge. 3669. 3673. Šanjek Franjo.02. Zagreb 1993. 10-12. Zagreb 1993.. Čoralić Lovorka. 298-300. 318-320. 163-186. 3667. Zadar 1997. 187190. Radovi 27. ‘Dobri mužje’ Crkve bosanskih i humskih krstjana. Zagreb 1994. Stećak IV/40.Vjera 337 3665. Osam stoljeća nositelji europskih integracijskih procesa (Pape... Drugo.. Sarajevo 1998. (Forum 154) 28. Pojam ‘stvaranja’ u Crkvi bosansko-humskih krstjana. Hrvatski narodni godišnjak 1999.. Danijel (Daniel). Šanjek Franjo. Radovi Zavoda 36. 3675. 1998. 165-172. Zagreb 1996. Šanjek Franjo. Mlivončić Ivica. Zadar 1991.. st. Šanjek Franjo. 3670. Šanjek Franjo. 27-45. Bosanska biskupija i heterodoksni krstjani. Paris 1997. 1992. Sarajevo 1997. Šanjek Franjo. 568. 3671. 149-151.. Slobodna Dalmacija. Carcassonne 1993.. Zagreb 1995. (* Brković Milko... Radovi 25. CCP XVI/29. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Čoralić Lovorka. Pregled religiozne povijesti Hrvata (7. “Clovis: histoire et mémorie II”.) 3668. Hrvatski narodni kalendar 1996. HZ 45 (1992). 303-306. Zagreb 1995. Strčić Petar. Marulić XXVII/2. 3672. Sarajevo 1995. Šanjek Franjo. (* Brković Milko... Revue d’histoire ecclésiastique 93. La notion de ‘création’ dans l’Eglise des chrétiens au 14e et 15e siècles.)”.

3682. Crkva na kamenu VIII/81-82. Općina Stolac.02. Šimić Angelina. Šidak Jaroslav. “Hrvatski biografski leksikon III (Č. Mjesto naviještenja riječi Božje (750. 3690. Uporište naroda (Franjevci u Bosni). 275-290. Mostar 1987. Sarajevo 22. Šidak Jaroslav. Laus. 3686. Crkva na kamenu VIII/79-80. 221-234.. Stojković Ivan (1392/95-1443) (916-917).. Inkvizicija. 2. 466. Jesu li bosanski krstjani katolici. Lublin 1999. JLZ. Šimić Angelina. JLZ. Oslobo enje 51/16504. Bogumili (110-111). “Stolac u povijesti i kulturi Hrvata”. 5. Les chrétiens bosniens. 1994. Mato Zovkić)”. Feljton: Hval i bosanski krstjani. 3684.)”. Crkva na kamenu VIII/78.. Sarajevo 1994. Zagreb 1980. Bosansko-humski krstjani (112-113).. 13. JLZ.. 121-132... HZ 33-34. Humska eparhija. Zagreb 2000. 3683.. Šanjek Franjo – Ćošković Pejo. Šimić Matija.. Dominikanci me u Hrvatima (186-187). . Leksikografski zavod Miroslav Krleža.. bosanski biskup. Stećak V/58. Sarajevo 1998. Šanjek Franjo. 13. 3680. Oslobo enje 51/16410. 3678. 3685. 571-572. 400. 13. 3691. Zagreb 1982. Moderna vremena Zagreb. EJ 1. Grafocolor Zagreb.-2000. Islamizacija u Bosni. 10-12. “Christianity in Est Central Europe”. 3679. Hellwig). Mostar 1987. Babuni. Šanjek Franjo. Vjerski odnosi u Stonu i na stonskom ratu (Pelješcu) u srednjem vijeku. Humski zbornik 4. 3689. Stećak I/12. Zagreb 1993. Šimić Angelina. Petra). obljetnica Vrbosanske katedrale Sv. 2.. 16. Šidak Jaroslav. Mostar 1987. Bogumili (Crkva bosanska). izdanje. Zagreb 1988. 3692..05. “Suvremena katolička enciklopedija (Priredili Michael Glazier i Monika K.. 2. 32-35. Šanjek Franjo. (Glavni urednik hrvatskog izdanja dr. Pravoslavno sveštenstvo i franjevci (Tribina SKD “Prosveta”). Split 1998. Šanjek Franjo. izdanje. 3687. Zagreb 1980-1981.. Sarajevo 16. 285-294. Šanjek Franjo. 1994. ‘Dobri muž’je’ Crkve bosansko-humskih krstjana. 3681. Dragonja. Zagreb 2000. izdanje. 2.338 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Courant evangélique ou secte cathare?. EJ 5. Srednjovjekovna povijest (izabrani tekstovi). EJ 2. ‘Dobri mužje’ Crkve bosanskih i humskih krstjana. Šanjek Franjo. Zagreb –Stolac 1999. CCP XXIV/46. 3688. Šidak Jaroslav..

Doprinos namaza procesu širenja islama i njegova izvjesna podudarnost sa bogumilskom molitvom. 15. 3703.. ‘Mossolmani di Bossina’.. Škegro Ante. 269282. 6. HM III/9. Sarajevo 1988. ‘Mossolmani di Bossina’. Sarajevo 1998. Sarajevo 1991. 3704.. Sarajevo 1991. 3694.. Škegro Ante. Špionjak Roko. Šunjić Marko. Vrhbosanska visoka teološka škola.. Franjevački samostan u Gradovrhu. Zagreb-Tomislavgrad. 15. 105-128. 79-113. Sarajevo 1984. Vrhbosanska visoka teološka škola.. Radovi simpozija povodom 9 stoljeća spominjanja bosanske biskupije (1089-1989). Jedan novi podatak o gostu Radinu i njegovoj sekti. Crkva na kamenu XXI/235. 209 + 1 karta. 93-94. “Duvanjski zbornik. SV 4. 3696. Šunjić Marko. 3699. 300-309.. KS.. Povijesni prilozi 19. 155-158. Bosanski biskupi od prelaza u akovo do 1526. 149-158. (* Mijatović An elko.. CCP VI/9. Mostar 2000. 3695.. Zbornik radova s me unarodnoga znanstvenog skupa ‘Duvanjski kraj kroz povijest: Tomislavgrad. Šuljak Andrija. Ponovo o duvanjskoj biskupiji. XVI. 3698... Je li rimski Delminij bio biskupsko sjedište?. Je li Duvno bilo biskupsko sjedište?. “Enciklopedija živih religija”. 3700. Mostar 2000. BF IV/5. Šunjić Marko.”. 167-186. Pozdravi.. Sarajevo 1988.. "Kršćanstvo srednjovjekovne Bosne". Šukrić Nijaz. IA MI BiH '88. Tanasković Darko. SV 4.) . (Priredio Grbelja Tonči). 3701. Rimokatolička župa Skoplje. Šuljak Andrija. 139-141. 2000. 9-85. 55-61. Zagreb 1982. Beograd 1990. 3706. Hrvatski institut za povijest Zagreb – ‘Naša ognjišta’ Tomislavgrad – Zajednica Duvnjaka Tomislavgrad-Zagreb. Crkva na kamenu XXI/240.. srpnja 2000.7. Nolit. Islam na Balkanu. Prilozi XXII/23. Škegro Ante. Duvanjski prostori u antici. NEV XXXVIII/1-2. 3702. 3705. Glasnik VIS-a u SFRJ XLVII/2. Zagreb 2000. Biblioteka Odrednice. "Kršćanstvo srednjovjekovne Bosne". Škegro Ante. 3697. Sarajevo 1987. Škegro Ante. Inkvizicija (Prevod Ivica Tomljenović). Samobor 1996. Radovi simpozija povodom 9 stoljeća spominjanja bosanske biskupije (1089-1989).Vjera 339 3693. Testas Guy – Testas Jean. Zagreb 1982..

CCP XIV/25. 3707. (priredio Ivica Puljić)... (Prevela s engleskog Jasmina Zec). Zagreb 1991. “Katoličanstvo u Bosni i Hercegovini”.. (* Ilić Žarko. izdanje. Duvno 1984. HKD Napredak. 3717. EJ 4.. Hrvatska obzorja V/3. 3708. Dubrovčanin Ivan Stojković (1390/95. 109-142.. Minnesota 1994. “Istorija makedonskogo naroda”. Sveta baština III/22. 319321. Uedek Hari – Baskin Vejd. Zagreb 1988. 3711. Beograd 1986. 3710. 649-670. (* Barišić Ranko.-1443.. 5-36. Sarajevo 1993. Rečnik paganskih religija. 3713. . Zagreb 1985. Biblioteka Astra. The Liturgical Press. Sarajevo 1997. . HKD Napredak.) 3709. izdanje. Zagreb 1986. Crkva na kamenu V/53-44.. Macan Trpimir. Beograd 1988. 767-793. Beograd 1987. Zagreb 1982. Bosanska narodna (patarenska) crkva. Arion Smederevo.) borac za jedinstvo zapada i zbližavanje sa istokom.. Vasiljev Spasoje. Ilić Žarko. Puljić Ivica. Kršni zavičaj 17. Mostar 1984. 10. Slovenska mitologija. 3712. 211-220. izdanje. 1-12. Od rimskog osvajanja do bana Kulina. Sarajevo 1998. Tomovski Tomo. JLZ. Ivan Stojković u službi zajedništva crkve.340 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000. 7-36. Mostar 1978. Marulić XXI/5. 2. 5-64. 374. 643-645.) 3719. Most V/17-18. Ujević Mate. 1. “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463. 251. 99-106. Vasilj Snježana. MANU. 3716.. 259-262. Od rimskog osvajanja do bana Kulina.. 3715.. Vasilj Snježana. CCP VI/9. GEM 51. Kultovi.. Bogonosci: Ivo Pilar o bogumilima. Sarajevo 1988. 14-17. 3714... Knjiga prva”. Tomičić Zlatko.. Vego Marko.. “Katoličanstvo u Bosni i Hercegovini”. obredi i rituali politeističkih religija od kamenog doba do danas. Kolo II. Turčinović Josip.. Franjevci.. Knjiga 7. 3.. Collegeville.. “The Modern Catholic Encyclopedia”. 199. Novo delo. 2. Hercegovina 1984. 3718. Zagreb 1997. Tomljenović Ivan. "Tisuću godina Trebinjske biskupije". Skopje 1986... SV 2. Makedonija v IV – XIV vv. 246-248. HKD Napredak. Vrhbosanska visoka teološka škola. Truhelka Ćiro. izdanje. Patarenstvo u srednjovjekovnoj Hercegovini u svjetlu likovnih ostvarenja na nadgrobnim spomenicima.. CCP IX/15.

mode e sociale ed i concili di Split dei secc. Sarajevo 1980. Iz historije srednjovjekovne Bosne i Hercegovine”. (A cura di Atanasio G. Sarajevo 1999. Split 25. Marija Filipović)”. 3729.. Split 1982. CUS XIX/2. Vidović-Oberman Irena. Kako su krstjani našli spas u islamu (1).. Magna Borovac. 3732. 315-336. Vego Marko.. Vidović Mile. (* Matanić J. 25.. Bosnian Paradigm. Pesarić Josip. 10-11.. 411-433. Iz historije srednjovjekovne Bosne i Hercegovine”.. 167-198. 615. Ljubljana 1987. 235-243. Sarajevo 1980. 3726. Crkva na kamenu IV/33-34. CUS XVII/3.. 293-295. 20. “Marko Vego.Vjera 341 3720. Matanić)”. Padova 1982.. Stećak III/31-32. “Marko Vego. Vrhovna uprava Družbe sestara služavki malog Isusa. Maneta Mijoč. “Knjiga sažetaka”. Vego Marko. “Vez ljubavi u tkanju jedne povijesti (Priredile: Admirata Lučić. Uoči petstote obljetnice smrti. Zagreb 1991. Sarajevo 1997. 411.. (2). Sarajevo 1980. Pleme Kosača u svjetlu patarenskog pitanja. Knjiga 17. 337-382. . Patarenstvo u srednjovjekovnoj Hercegovini u svjetlu likovnih ostvarenja na nadgrobnim spomenicima. Split 1996. 1996. 568.. 10-11. Mostar 1983.. Atanazio.. Editrice Antenore. ES 1..) 3727. Crkva u svijetu.. 3728. 3731. 3722. Vujanović Vojislav – Mullayasmin Nefisa. Biblioteka Radovi. 286-287. Sarajevo 1998. X-XI. 3725. 3721. Sarajevo 1996. Mostar 1983. 204-207. Fra An eo Zvizdović (1420. Angelina Paviša. vi -. Slobodna Dalmacija.. Sarajevo 1999. Prilog očuvanju duhovne baštine (Sa izložbe karata hercegovačke franjevačke provincije). Bosna kao izbor: Tragom duhovnih tradicija.). (* Danolić Josip. Me unarodni forum ‘Bosna’. Vego Marko.. Svjetlost. Most X/50. BF V/7. Iz historije srednjovjekovne Bosne i Hercegovine”.. 37. Patarenstvo u Hercegovini u svjetlu arheoloških spomenika. Kultna mjesta u Hercegovini u srednjem vijeku. Vrgoč Miro. Prva katedrala trebinjskih biskupa (Uz 1000 – godišnjicu). 3723. (Forum) 3. “Vita religiosa. 3724./?/-1498. Stećak VI/69. Stećak VI/67-68. Medeoevo e umanesimo 49. Vidović Mirko. Vego Marko. International Conference.) 3730.06. “Marko Vego. Bogumili. Povijest crkve u Hrvata. Svjetlost. Svjetlost. Voje Ignacij. Split 1984.

Stećak V/59. Prilog proučavanju odnosa me u narodima i vjeronazorima. Stećak I/8. FPN..-1991. Slobodna Bosna...) 3740.. Uništavanje katoličkih sakralnih objekata u Bosni i Hercegovini (1991. obljetnice smrti Fra An ela Zvizdovića”. 3744. Bosna i Hercegovina – prostor povijesnog sretanja. Zoranić Hakija. Sarajevo-Fojnica 2000. Zlatar Zdenko.-1996. Samobor 1994. Zirdum Andrija. Povijesni odnosi Bosne i Svete Stolice. 103-110. suživota i sukoba pripadnika različitih vjera. CCP VI/9. Sarajevo 1994. Mikulić Planinka. Zirdum Andrija. Biskupska konferencija BiH. Vukšić Tomo. 3733.". Sarajevo 1978. SV 7. Banja Luka-Mostar-Sarajevo-Zagreb 1997. Sarajevo 16. “Crtajte granice – ne precrtajte ljude”. Bosanska povijest i austrougarska politika: Zemaljski muzej u Sarajevu i bogumilska romansa. “Bosanska srednjovjekovna država i suvremenost (Zbornik radova)”. 17. Zagreb 1992. Zagreb 19. 3737. Kontinuitet hrvatskog i katoličkog umiranja u BiH. (Predavanje Johna Finea ’Bosanska crkva’ u Sarajevu). Vijenac. 1998. 3735.. 10-11.-2000. 18. 3741. Wenzel Marian. and Dualist Cosmology in the Medieval Balcans. 303-343. 252-272. Vukić Mario – Šimić Angelina. Archangel Michael and the Dragon: Slavic Apochrypha. “Zbornik radova sa Znanstvenog skupa u povodu 500. Bogomilism. FTS-Franjevački samostan Fojnica. Sarajevo 1994. Mašić Jozo.. Sarajevo 1994. 6-7. Stećak I/9.). 3736. 11-23. 555. 3734. Katoličke crkve u starom Drijevu i Gabeli (Prilog povijesti Katoličke crkve u donjoj Neretvi).11. Vukić Mario. Vukšić Tomo. 3743. “Raspeta crkva u Bosni i Hercegovini”. "Sedam stoljeća bosanskih franjevaca 1291. Zbornik radova u povodu imenovanja vrhbosanskog nadbiskupa Vinka Puljića kardinalom. Srednjovjekovni Bošnjani i njihova vjera. Encyclopedia moderna XIII/2.342 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 3739.. (* Karamatić Marko. Hrvatski informativni centar. Sarajevo-Bol 1995. Erasmvs 15. Vukić Mario. 3742. Zagreb 1996. 3738. Staro-novo stajalište (Znanstveni pogled na srednjovjekovnu Bosnu).. (Zbornik radova). FTS.. 63-72. Sarajevo 1998. Zelenika An elko. 1998. Sarajevo 1996. ...10. Bosna Srebrena XXIX/1-2. Stećak I/12.. Zagreb 1982. 21-22. Je li Peregrin Saksonac pobjegao iz Bosne?. Franjevački samostan Skakava (Dubrave). Katedrala svjedok postojanja Vrhbosne.. 37-43. Hrvatska matica iseljenika BiH.. 125-136.

Živković Pavo. Žugaj Marijan. “The Middle Ages. Bogomili (Bogumili) (216). London 1984. Zagreb 1986./1999. I Conventi dei Minori Conventuali tra i Croati dalle origini fino al 1500. CCP X/18. . .. Bogumili (‘Mali leksikon’). CCP XIII/24. 3748. Vrhbosanska biskupija sufragan u procijepu Dubrovačke i Splitske biskupije. 3747. “Mala enciklopedija Prosveta. 3753. Bosanska vikarija i franjevci konventualci. 1-48. (dvojezično).. Žugaj Marijan.. Zagreb 1986... Bosanska vikarija i franjevci konventualci. Bosanska crkva (232). Živković Pavo. 126.. “Vrhbosna/Sarajevo kroz stoljeća”... Mostar 1998. Banja Luka 1984. Žugaj Marijan. 39. Zagreb 1993.. Sarajevo 1994.”.. 3749. Zagreb 1989. Živković Pavo.. 1 (A-J)”. .. 3 izdanje. Sarajevo 2000. Jakov Markijski i bosanski franjevci. i 14/2000. 13/1999. Nezavisni list Muslimana Bosne i Hercegovine u iseljeništvu 1960-1967. 1-26. Živković Pavo. 54. Beograd 1978..Vjera 343 3745. Žugaj Marijan. A Concise encyclopaedie (General editor: Henry R. (Pretisak)”. 38. 85-95. Pojava bogumilstva i anatema kao način borbe protiv heretika. Živković Pavo... Zagreb 1991. . 3755. Pokušaj reformiranja bosanskih franjevaca. godine (I). Hercegovina 4-5 (12-13). Sarajevo 1999. (Fototipsko preštampano izdanje 1980). Bosanska katolička eparhija.... HM III/11-12. Rim-Somobor 1989. Bizantski crkvenoslavenski utjecaji na vjerske prilike u Branimirovoj Hrvatskoj.. Hrvatska biskupija od 1352 do 1578. 3756. Thomas and Hudson. CCP X/17. Vrhbosanska biskupija sufragan u procijepu Dubrovačke i Splitske biskupije. London 1991. 99-112. Prosveta. 3751. Catholic churc in Bosnia and Hercegovina – Katolička crkva u Bosni i Hercegovini. 92-112. Opšta enciklopedija. 3754. CCP XV/25. Bogomils.. MH. CCP XVII/31. 3746. 169-182. 42-48. IZ 5. Stećak I/9. Loyn)”. Stamaco (Zürich).. 97-110. “Bosanski pogledi. 3757. 3750. ... Hrvatska biskupija 1352 – 1578 (II). Separat Hrvatske misli 11/12. Žugaj Marijan. 3758.. 3752.

.. Radin gost (6). . Da li još ima bogumila u Evropi?. JLZ. JLZ. 3759.). Opšta enciklopedija.. . 3769... “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda. “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda. Hrvatski narodni kalendar 1995. Sukob sveca i kralja (Sv. “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda. Zagreb 1978. . 3764. 3763. biskup. Beograd 1978...... Jakov Markijski i Tvrtko II. 7 (Raš-Szy)”... Famozni fratar i silni osvajač (Fra An eo Zvizdović i Mehmed el Fatih) (Stoljeća Bosne srebrene). “Mala enciklopedija Prosveta.. Nikola Modruški (28).... 304-305. Prosveta. 308.... Katolička crkva u Bosni i Hercegovini. Sarajevo 1994. Sarajevo 1994. Hrvatski sveci i blaženici (Bl... (Fototipsko preštampano izdanje 1980). Svjetlo riječi IX/99. 3761. Hrvatski narodni kalendar 1995. Zagreb 1981. Rastudije ili Aristodije (765).. Augustin Kažotić. Manihejizam ili Manihejstvo. “Bosanski pogledi. . Opšta enciklopedija. 3... 3767. London 1984.. “Mala enciklopedija Prosveta. 14.. 3760. Stojković Ivan (686-687). Godina 43. Nezavisni list Muslimana Bosne i Hercegovine u iseljeništvu 1960-1967. JLZ. 405. . Godina 43.. . 478.. oko 1260...VIII. 3768. Samostan (262-263). Franjevci (538).-Lucera. 3766. Perun (391). dominikanac. 14. (Pretisak)”.-2000... 3 (R-Š)”. Beograd 1978. 38-42. 43-56. .. JLZ... Svjetlo riječi IX/97... 6 (Nih-Ras)”. 1323. . Sarajevo 1991. “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda. ... Stamaco (Zürich).. 3 izdanje. (Fototipsko preštampano izdanje 1980).. Manihejci. Sarajevo 1991.344 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 3762. Tvrtković) (Stoljeća Bosne srebrene). . Katari. 4 (IzKzy)”. Zagreb 1979. Zagreb 1980. 3 izdanje. 3765.. Prosveta. Trogir. . .. 2 (K-P)”. 5 (L-Nigh)”.

KULTURA .7.

.

Ivan Alilović-KS. Tuzla 1999.03. JLZ.. Oslobo enje 54/17516. 3783. (KUN VII/189). Am. . Ahmetašević Nidžara. 3780.”. An elić Pavao. Vodič..08. 435-587. 669-670. 38. godina od Kulinove povelje). Veselin Masleša. Der urbanistiche Komplex des mittelalterlichen Visoki in Bosnien. An elić Pavao. 3773.. 465-471. An elić Pavao. Alihodžić Idriz. 3782. Drugo prera eno i dopunjeno izdanje.. Fortifikacijska (fortifikaciona) arhitektura (Bosna i Hercegovina). Sarajevo 1979. Sarajevo 29. Zagreb 1982. Alilović Ivan. Am. 3777. Kulturna hronika Tuzle”. Biobibliografija hrvatskih pisaca Bosne i Hercegovine do god.. “Nijaz Alispahić. 1989.. izdanje. Agić Nihad. “Ivan Alilović. An elić Pavao. 103-106. Zagreb 1986. Sarajevo 1984. 1997. Zagreb 1984.. Sarajevo 2000. 3772. 20. I knjiga.. (A-J)”. K. Alić Fikreta – Cvejanov Milenko – Knežević Anto. An elić Pavao. Oslobo enje 46/14797.. a UNPROFOR je od nekropole napravio poljski WC. 3774. Sarajevo 23. 1985. 203-204. 82. Radio kameleon. 2.. Zagreb 1986. An elić Pavao. 3776. 101-114. K. “Bošnjačka književnost u književnoj kritici (Starija književnost)”. Tuzla 1997. ZM. EJ 2.. govorim bosanskim jezikom. Sarajevo 1998.. Alispahić Nijaz. "Kulturna istorija Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do pada ovih zemalja pod tursku vlast". Oslobo enje 42/13143. Šta je sačuvalo vrijeme – uništiće nemar (Zašto se nesvakidašnji arheološki lokaliteti u Vranjevu Selu kod Neuma nakon mukotrpnog otkopavanja moraju ponovo zatrpati?). JLZ.. Dolazim iz zemlje Bosne. 3775. Zapis I/1. JLZ Miroslav Krleža. Doba srednjovjekovne bosanske države. 1918. 3771. Mediteran i Bosna. Čudo i zagonetka (Teorija rodova i bosanska srednjovjekovna književnost). Balcanoslavica 8. Bilig. Stećci su korišteni za gradnju mosta i seoske džamije.. Slobodna Bosna V/191. 19-23. (Priredili: Enes Duraković i Fehim Nametak). Sarajevo 11. Čičevo (270). Prilep 1979. Cim. 3778. Fortifikacijska arhitektura (Bosna i Hercegovina) (421-422). Izdavačka kuća Alef. Kroz Zbirke Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine.Kultura 347 3770. 2. izdanje. EJ 4.01.. Juraj Dragišić. 6. 63-66. 3781. 8. Me aš bosanske kulture (Danas se navršava 800. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. 3779. Leda saliniana.

ZM. Prijedor. Živinice. Regija 6: Brčko. Arheološka nalazišta. Vi). ZM. Arheološka nalazišta. AL BIH. Vitez. Tom II. Grad (Sebinjski grad. Motajica (planina. Gradina (Kopači. Bijeljina. Kalesija. Regija 7: Gračanica. Kučlat (Z) 93. V). G). Kreševo 2 (Kr) 22. Vrbenac (Z) 206. Žepče. Škaf (Bosnić. Arheološka nalazišta. Kiseljak. An elić Pavao. Tešanj 2 (Teš).348 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. B) 199. Vareš (V). ZM. ZM. Regija 1: Velika Kladuša. Regija 14: Kakanj. Toričan (T) 205. Regije 1-13. Sarajevo 1988. AL BIH. Čajan-Grad (Vi) 16-17. 3793. ZM.. Kupres. Grad (Višnjica. Visoko. An elić Pavao. . Ugljevik. Regija 8: Teslić. 3786. Srebrenik. Bosanska Dubica. AL BIH. An elić Pavao. Tom II. Pucarevo. Regija 2: Bosanski Novi. Sarajevo 1988. Bobovac (Va) 15. Regija 13: Travnik. An elić Pavao. Kasni srednji vijek (arheološko-istorijski osvrt). Gradina (Tavija-Marinkovići. Tom III. ZM. AL BIH. Gradina (Dvor. Arheološka nalazišta. BN). Vinac 1 (J) 187. Romanika (148-149). Tom II. ZM. AL BIH. Banovići. 3784. An elić Pavao. Regije 1-13. Donji Vakuf. Sarajevo 1988. Sarajevo 1988. An elić Pavao. Susid (B). Arheološka nalazišta. Prnjavor. Romanovci (BG) 54. Tom II. ZM. AL BIH. AL BIH. Vi). Vranduk (Z) 205-206. Komotin (J) 180. Regija 12: Šipovo. 3787. Sarajevo 1988. AL BIH. Tešanj. Visoki (V) 27. Regije 1-13. Bašagića Greda (B). 3785. Gradina (BD). Kaštel (B). Maglaj. Kobaš (Bosanski Kobaš. 3794. Arheološka nalazišta. 3789. Tom II. Tom I.. 122. Zgonovi (Vi) 28. Tom I. Sarajevo 1988. Dvori (Kraljeva Sutjeska. Busovača. An elić Pavao. Renesansa (148). Gornji Vakuf. Kaštela (F) 21. Kreševo. S) 51. 44-49. Bosanska Krupa. Zenica. Arheološka nalazišta. Gradina (Svodna. AL BIH. ZM. An elić Pavao. Regije 1-13. 106. Medvjedgrad (B) 202. Laktaši. Arheološka nalazišta. Ka) 17. Fojnica. Sarajevo 1988. Sarajevo 1988. Jezero (J).-2000. Srbac. 3790. AL BiH. Ka). Grad (Sokol. Tuzla. 3791. Vesela Straža (B). Regije 1-13. An elić Pavao. Tom II.. Regija 3: Bosanska Gradiška. Lopare. Gradac (Zabr e. Bedem (Vi) 14. Zavidovići. AL BiH. BN). Lukavac. Vareš. Sarajevo 1988.. Sarajevo 1988. Tom II. S) 53. ZM. Biskupići (Vi). Opšti leksikografski dio. Jajce. Arheološka nalazišta. An elić Pavao. Regije 1-13. Zvornik 1 (Z) 98-99. Regije 1-13. Gradina Lagumi (F) 20. Regije 1-13. Breza. 3792. Bugojno. 14. 36. Grad (Dobrinje. Bihać. Zvornik. Regije 14-25. Visoko 27-28. Ki) 19. Cazin. Sarajevo 1988. An elić Pavao.. ZM. Tom II. 3788. Ki) 18.

Regije 14-25. Kličevac (S). Regija 17: Rogatica. Perin (Š) 77.Kultura 349 3795. 3802. 3803. 3798. Foča. Gradina Vrabač (K). Trebinje (T). Šibenik (K). Regije 14-25. Hrtar (V) 99. Trnovo. Gradac (Glavatičevo. 133. Regije 14-25. An elić Pavao. Pale. Sarajevo 1988. Tom III. Tom III. ZM. Čelinac. ZM. Dobrun 1 (V). Kotor Varoš. Regije 1-13. 3797. Grad Černješevo (K). Šekovići. K). Sarajevo 1988. Sarajevo-Centar. 3796. Tom III. An elić Pavao – Miletić Nada. Rudo. Arheološka nalazišta. V) 81. Crkvine (K) 210. Višegrad.. Regije 14-25. Crkvina (Plavuzi. Gradina (Bivolje Brdo. Tom III. Mostar. Borač (Ro). Višegrad. AL BIH. ZM. Regija 24: Lištica. AL BIH. 193-194. Kalinovik. Jablanica. An elić Pavao. Novo Sarajevo. Grad (Bare. Visoka (Grab. AL BIH. Arheološka nalazišta. Sarajevo-Novi Grad. Smreke (K) 223. . Trebinje. Olovac (O) 76. Regija 18: Čajniče. Ilidža. 3804.. Regije 14-25. Arheološka nalazišta. K) 217. Grad (Ribići. ZM. Kosmaj (Č) 300. Arheološka nalazišta. Tom III. Arheološka nalazišta. Čitluk. Regije 14-25. 3800. Stolac. AL BIH. Obre (K) 221. Hadžići. K) 213. Arheološka nalazišta. Zvečaj (BL). Regije 14-25. Tom III. ZM. K) 212-213. Crkvina (Gornja Bijela. Sarajevo-Stari Grad. Dobrun 2 (V) 94. Gradina Bokševac (K). Regija 9: Banja Luka. Hercegov grad (K). Kladanj. An elić Pavao. N) 321. ZM. Sarajevo 1988. Sarajevo 1988. Arheološka nalazišta. ZM. ZM. Lj) 336. Sokolac. Crkvina (Brestnica. Regije 14-25. Veledin (Veletin. Lovnica (K) 220.. Brodar (V) 92. Ljubinje. 3801. Birač (V) 67. M) 307. An elić Pavao. Č) 325. Bojišće 1 (K) 208. Regija 20: Bileća. An elić Pavao. ZM. Srebrenik 79. An elić Pavao. Tom III. Blagaj 2 (M) 290. Knežpolje (J). Sarajevo 1988. Regija 16: Olovo. Šarčevina (K). Grčka glavica (K) 215.. Tom III. Sarajevo 1988. AL BIH. An elić Pavao – Graljuk Boris. AL BIH. Bratunac. Šubin (S) 80. Tom II. Rudo. Skender Vakuf. Srebrenica. Gradina Dbar (K). Regije 14-25. Komić (V) 73. Han Pijesak. Varoš (HP). Regija 25: Grude. Konjic. Regija 21: Prozor. Regija 15: Ilijaš. Kom (Kašići. Grad (Lj). Vratar (Ro). Blagaj (Stjepan grad. Kruševac (K) 219. Arheološka nalazišta. Tom III. Vlasenica. Grad Lis (K). Grad Biograd (K). Mostar (M) 303. Borovac (K). Čapljina. Goražde. M) 290-291. Ljubuški. Sarajevo 1988. 3799. ZM. Regija 17: Rogatica. Sarajevo 1988. Višegrad 2 (V) 108. Humac 2 (Lj) 328. Igrišće (Gradina. AL BIH. Neum. K) 218. Arheološka nalazišta. Pavlovac (P) 54. An elić Pavao. Sarajevo 1988. Varda (K) 224. 108. Tuhelj (H) 57. Sarajevo 1988. AL BIH. Vogošća. 124. An elić Pavao. Varda (Kosor. AL BIH. Sokolac. Arheološka nalazišta. K) 209. AL BIH. K) 212.

M) 292-293.. Regija 21: Prozor. Crkvina. Hercegovina 3 (11). Tom III.. An elić Tomislav. AL BIH. Regije 14-25..350 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. AL BIH. An elić Tomislav. 99-101.-2000. Gradina (L) 297. An elić Tomislav. 33-44. Srednjovjekovna crkva u Trijebnju kod Stoca u Hercegovini.. An elić Pavao – Miletić Nada. 3813. K). 3805. 3816. 7-15. 3806. AP 25. Brotnjo. Mostar 1995. Arheološka nalazišta. Regije 14-25.kasnoantička i srednjovekovna arhitektura.. Beograd 1985. 109-110.. An elić Tomislav.. ZM. MH Ogranak Čitluk-Općina Čitluk. 95-115. Mostar 1986. AP 23. 3809. 3815. Crkvina (Žitomislići. Mostar 1997. Ljubljana-Beograd 1986. AP 24. Tepčići kod Čitluka. Crkvina (Potoci. Hercegovina 5. Konjic. Jablanica.kasnoantička i srednjovekovna sakralna arhitektura. M). 19-22. An elić Tomislav. Značajni sakralni objekti (Arheološko istraživanje na Tepčićima kod Čitluka). 3817. 6. Crkvine (Cim. M) 292. An elić Tomislav. An elić Tomislav. Čitluk 1997. 3812. u Uzdolu kod Prozora. Mostar 1982.. Trebinje 1978. 3807. . An elić Tomislav. An elić Tomislav. Kaursko groblje (Vrbljani.. Hercegovina 1 (9). Hercegovina .. Ostava srednjovjekovnog novca iz Me ina kod Mostara. Mostar 1996. 3814. Sloboda XXXVIII/38. 3810. An elić Tomislav. Crkvina. Hercegovina 2 (10). 3808. Tom III. Srednjovjekovna crkva u Tepčićima kod Čitluka. Tepčići kod Čitluka . An elić Tomislav. 49-59. An elić Tomislav. Arheološka nalazišta. Crkvina (Tepčići. Mostar 1981. 217... ZM. Hercegovina 1. Srednjovjekovni grad kod vrela Lištice u Hercegovini. 21-37. Tepčići kod Čitluka i Trijebnje kod Stoca. Beograd 1982.. Mostar. Ostava vizantijskog zlatnog novca iz Blatnice kod Čitluka u Hercegovini. 74-75. An elić Tomislav. Srednjovjekovna crkva u Tepčićima kod Čitluka. Preliminarno izvješće o slučajnom arheološkom nalazištu na lokalitetu Gradac. Ostaci kasnoantičke sakralne arhitekture u Vinjanima kod Posušja. sakralni objekti. Regija 24: Lištica. Prvi zbornik. 3811. Čitluk. Hercegovina 2. Sarajevo 1988. Tribunia 4. Č). 3818. 27-39. Mostar 1982. Me ine 2 (M) 302. Sarajevo 1988. 11-24 + V tabli.

Drugo. 3822. Desivoje (G). AP 21.. (nepaginirano. “Senad Halilović. Značajni arheološki nalazi na lokalitetu akumulacije hidroelektrane Salakovac. Tom III.)”. Humski zbornik 4. Staro Trebinje u fotografiji. Sarajevo 1988. Bosanski jezik i njegova grafija. 152-154. 117-120. Arnautović Esad. “Stolac u povijesti i kulturi Hrvata”. Arheološka nalazišta. dopunjeno i izmijenjeno izdanje. 3.. Baština. Tom III.. Atanacković-Salčić Vukosava.Kultura 351 3819. Atanacković-Salčić Vukosava. Umjetnička galerija BiH. (Katalog izložbe: Priredili Ibrahim Krzović i Nedeljko Rosić)”. Stolac. 3821. An elić Tomislav. Kulturno-prosvjetna zajednica. “Arhitektonsko naslje e i savremena grafika Bosne i Hercegovine – Architektonisches erbe und moderne graphik in Bosnien und Herzegowina. ‘Crkvine’ kao arheološki lokaliteti u stolačkom kraju. Polutok-Krstac (Pješivac. Atanacković-Salčić Vukosava. Atanacković-Salčić Vukosava. SIZ kulture općine Ljubuški.. 6. Didaktički putokazi II/6. 3827.. Arheološka nalazišta. Općina Stolac. Prilep 1983. 3826. Znak Bosne I/2.ostaci srednjovekovne crkve i nekropole stećaka. Čairi (S) 172. Zagreb –Stolac 1999. Beograd 1979. 43). ZM. Moderna vremena Zagreb. 3824. Regija 20: Bileća. AL BIH. Stolac 1982. 54-56. Balcanoslavica 10. Zenica 1995.. Atanacković-Salčić Vukosava. Arheološko istraživanje srednjovjekovne nekropole Pivnice u Harodimlju kod Ljubuškog.. Arnaut Muhamed. Grafocolor Zagreb. 3820. Regija 19: Nevesinje. Arnaut Muhamed. S) 170. ZM. 3825. Trebinje. Gacko. Sarajevo 1988. 143. 3830. 29-32. Sloboda XXXV/46. S) 188. Atanacković-Salčić Vukosava.. 3829. 3831. Crkvina (Ljuti do-Potkom. Fränkische Waffenfunde in der Herzegowina. Arnaut Muhamed. . 3823. “100 godina Muzeja na Humcu (18841984. Donji Jasenjani. S) 174. 17-28. AL BIH. izdanje. Slovo Gorčina 10. Društvo arhitekata Sarajevo. Regije 14-25. Bosanski jezik i njegova grafija. Hercegovina . Sarajevo 1998. Regije 14-25. 7-13. 169-184+2 table. Glavica (Pješivac. (dvojezično). Nalaz franačkog oružja u Hercegovini. 287-301. Sarajevo 1978. Pisma u bosanskom jeziku sa posebnim osvrtom na bosančicu. Trebinje 1990.. Mostar 1979.. Ljubuški 1985. Zenica 1996. Bosanski jezik”. Ljubinje.. Zbornik radova. Crkvina. Atanacković-Salčić Vukosava. 3828. Izdanje 49.

Regija 22: Glamoč. Regija 24: Lištica. Zagreb 1980. (A-J)”. 3840. Atanacković-Salčić Vukosava. (A-J)”. Babić Mirko. Babić. Atanacković-Salčić Vukosava. M). Bosančica (159-160). Odjek XXXV/21-22. zabava i razonoda. JLZ Miroslav Krleža. Desilo (Č) 322. Podvornice (L) 248. Regije 14-25. NS 18-19. SNL-KS-Institut za povijest umjetnosti. Atanacković-Salčić Vukosava. 3839. Čapljina. Atanacković-Salčić Vukosava. Sarajevo 1989. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. Smrčenjaci (M) 305. Glagoljica (240). Vukodol (M) 308. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. Ivanovci (657). M) 292. JLZ Miroslav Krleža. Tom III. Zagreb 1984. Zagreb 1984.352 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Sarajevo 1988.. Emilijan Cevc. Bach Ivan. AL BIH. Neum. (Uredio An elko Badurina. Donji Jasenjani. Dominikanci (328-329).. ZM. 378-388. AL BIH. Mostar. 3834. Zagreb 1987. Arheološka nalazišta. Redovničko graditeljstvo (533-536). 3835. Franjevci (BiH) (430). Crkvina (Kuti. JLZ Miroslav Krleža. Radio Sa XVII/65. Sarajevo 1988. Manojlo Grk. Lučine (Lj) 330. Sarajevo 1989. Sarajevo 1982. Glaž (455). 3836. 3843. Zbornik Zavičajnog muzeja XVI/3. 65-98. Grdojevac (M) 298. 3842. 3833. Čitluk. Radovan Ivančević. Ljubuški. Crkvina (Pod. Livno. Benediktinci (95-96). Sarajevo 1988. ZM. AL BIH. Artisti. Cisterciti (233). ZM. Regije 14-25. Mitar Dragutinac. Iluminacije (224-225). Crkvice (Lj). Grebine 1 (Lj). Tom III. Badurina An elko. Liturgijski jezik (381-382). Dragutin Nežić i Doris Baričević)”. .. Arheološka nalazišta. liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva.. Metalni dijelovi pojasa iz 14. Grebac (L) 242. ŠK. Markovac (M) 302. Povelja bana Kulina i njeno mjesto u kulturi Bosne i Hercegovine (Povodom 800 godina od izdavanja). Regija 25: Grude.or ević Gordana. Pivnice (Lj) 333. Branko Fučić. 3841. Autori: An elko Badurina. Regije 14-25. stoljeća iz Bile kod Travnika. Stećci (M) 306. Grebine 2 (Lj) 327. “Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture”. 271-272. Crkvina (Lj) 321. Toplo (M) 307.-2000. Marijan Grgić. 95-106.. Kajtezovina (Lj) 328. Crkvina (M) 292. Zagreb 1979. (K-Ren)”. Arheološka nalazišta. 5. 3837. Lipovci (L). “Likovna enciklopedija Jugoslavije 2. “Leksikon ikonografije. 3832. 3838. Tom III. Badurina An elko. Zaštitno arheološko istraživanje srednjovjekovne nekropole Stećci u Raškoj Gori kod Mostara. Babić Marko. Babić Anto. Badurina An elko. Travnik 1980.

336. tehnike i strukture predantičkog i antičkog graditeljstva na istočnom jadran- . Dubrovnik 1998. Sarajevo-Ljubljana 1993. 7. Sarajevo 1996. Bibliografija arheologije Bosne i Hercegovine. 539-543. Pirić Alija.. 49.08. NUB BiH. Bakaršić Kemal. München 1979. Radio Sa VIII/25. Geschichte der jugoslavischen Literaturen von den Anfängen bis zur Gegenwart. 111. 25. Pismo. 247. Knjiga I. Edicija Bosanskohercegovačke bibliografije. Posebna izdanja. Zagreb 1995. Bibliografija arheologije Bosne i Hercegovine.) 3853. Barac Antun. Maslak Nijazija. Sarajevo 2000. Zagonetka oltarskih ploča iz bazilike u Zenici. Sarajevo 17.. sadašnjosti i budućnosti 1". “Enciklopedija hrvatske umjetnosti 1. (A-Nove)”. Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku. 3852. Sarajevo 1999. 438. 3847.. NUB BiH. 378. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. 26-27. Ljiljan II/47.. Kultura Bošnjaka – muslimanska komponenta. 263-265. Fontes et note archaeologicae. Edicija Bosanskohercegovačke bibliografije.. Badurina An elko.. Badurina An elko. Gra evinarstvo kasnoantičkog doba u Bosni i Hercegovini. Knjiga III.. Sarajevo 1996..... Pirić Alija. Bihać 1996. 279-293. (ANove)”. JLZ Miroslav Krleža. Franjevci. Behar IV/21. 3851. (* Pribić Rade. Fontes et note archaeologicae. Žiga Jusuf. Ljiljan V/168. Bagoje Kate. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 2. Oslobo enje 52/16949. Drugo dopunjeno izdanje. Bosančica. Unsko-sanske novine I/7. NUB BiH. Ćeman Mustafa. Knjiga 1. Bakaršić Kemal. “Materijali. 3849. Zagreb 1995. Preporod XXVI/581. 1995. Südostforschungen 38.. Sarajevo 1979. 3848.. Zagreb 1995. (2) (Ljubi prvo sebe).Kultura 353 3844. 23. 3846. Monografije 15. Knjiga II.. Knjiga 2.. Knežev dvor u Pridvorju. Edicija Bosanskohercegovačke bibliografije. Bakaršić Kemal. Komunikacijska struktura arheološkog znanja.. Znak Bosne I/2. Zagreb 1994.) 3854. (K-Ren)”. PP “R&R” Izdavačko preduzeće Tuzla. Otto Harrassowitz Verlag. 33. Basler uro. Sarajevo 2000. Wiesbaden 1977. Badurina An elko – Dobronić Lelja. Balić Smail. Balić Smail. Sarajevo-Ljubljana 1993. (* Zečić Dževad. “Enciklopedija hrvatske umjetnosti 1. Feljton: Bosanski jezik i bošnjaštvo (1-2): (1) (Izme u vlahaluka i latinluka). 368. 587-589. 3855. 3850. Ljiljan II/48. 14. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. 26.. Zagreb 1987. Basler uro.. 3845. Zenica 1995. "Konavle u prošlosti. Bibliografija arheologije Bosne i Hercegovine. XVIII + 396..

354 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. skom prostoru”. Nova postavka Muzeja franjevačkog samostana Humac. Mostar 1990. 3865. Grborezi (497). Gotika. Džemal Čelić. “100 godina Muzeja na Humcu (1884-1984. Grborezi (563). Zbornik radova.. 437-442. "Umjetničko blago Bosne i Hercegovine". Crkva na kamenu. Veselin Masleša. Zagreb 1980. . Bjelosavljevići (138-139). Zagreb 1988. Mostar 1986. izdanje. "Pisana riječ u Bosni i Hercegovini od najstarijih vremena do 1918. Izačić (661). Bišće Polje (134). Grčko latinska pismenost.. Čitluk (274). 174. Basler uro. Romanika. Sarajevo 1986. Svjetlost.) (* Karamatić Marko.-2000. Sarajevo 1984. Sarajevo 1987.)”.. Zdravko Kajmaković. Kršćanska arheologija. NEV XXXVI/1-2. Svjetlost. Sarajevo 1987. Azra Begić).. 3857. Basler uro. Džemal Čelić. 37-48. 3862.. SIZ kulture općine Ljubuški. Bosanska Gradiška. Biograd kod Konjica (132). Znanstveni kolokvij održan u Zadru od 6-8.. Marulić XIX/5. JLZ Miroslav Krleža. Ljubuški 1985. ( uro Basler.. Blagaj na Buni. Blagaj na Sani (139). ( uro Basler. 200-207. 3859. Basler uro. Basler uro. Sarajevo 1987. Radio Sa XIII/45. Basler uro. Škegro Ante. Jajce (666). Basler uro. Hercegovina 3.. 135-140.. Bosanski Kobaš. Odjel za arheologiju Centra za povijesne znanosti JAZU.. JLZ. Basler uro. 3864. 3861. Obavijesti HAD XX/1. Rano doba. Brajkovići (185). Azra Begić). Bosanska Krupa. Basler uro. Split 1980. 64-66. (A-J)”. Zagreb 1986. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. 29-34. Biblioteka Crkve na kamenu 23. "Umjetničko blago Bosne i Hercegovine". Džemal Čelić. Ilidža (628). Zdravko Kajmaković.. 4446. Gornja Tuzla (466). 2. Franjevci – arheolozi u Bosni i Hercegovini. Zagreb 1986. 666-668. 3856.. Basler uro. Škegro Ante. Mostar 1983. Bratunac (188). 46-54.. Doboj (317-318). Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 21 (Fiskovićev zbornik I). Biblioteka Crkve na kamenu. (2. 3866. XII 1976. Bosna i Hercegovina (Srednji vijek) (165-168). Grad (BiH) (484-485). Kulturni odnosi (Grčko-jugoslavenski odnosi) (581-582). Istočni zid grada Blagaja na Buni (Arheološka skica). 17-30.) 3863. Heres Tomislav.. 3858. Blažuj (143). Čerin (267). Broćno (197). Arnautovići (40). godine – The Written Word in Bosnia and Herzegovina from Earliest Times up to 1918". Zagreb 1984. Svjetlost. 197-198. Sarajevo 1982. "Umjetničko blago Bosne i Hercegovine". Bileća (130). Bosansko Grahovo (160). 46. Zagreb 1990. Basler uro.. 3860. EJ 4. ( uro Basler. Crnač (240). izdanje. Obavijesti HAD XXII/2. Basler uro. Romanički kapiteli iz Kreševa. 140. 36-37. Zdravko Kajmaković.. Azra Begić).

Sarajevo 1988. Regije 1-13. ZM. Crkvina (Makljenovac. ZM. Arheološka nalazišta. Regija 5: Odžak. Cazin.. AL BIH. Prnjavor.. Regija 4: Bosanski Brod. Modriča. Basler uro. Grad (Brestovo. Prijedor. B). Konjic (86). ZM. Ostrožac. ZM. Sarajevo 1988. Tuzla. ZM. 2. Mičevac (322). Vrhbosanska visoka teološka škola.. Gradačac. Basler uro. Arheološka nalazišta. Varoš (Kremna. AL BIH. AL BIH. Derventa. ZM. Basler uro. AL BIH. Lopare. Zagreb 1987.. Arheološka nalazišta. Tom II. Sarajevo 1988. Regije 1-13. Basler uro. AL BIH. Otoka (521). “Likovna enciklopedija Jugoslavije 2. Tom II. Mogorjelo (363-364). Do) 62-63. Bihać. Kalesija. Regije 1-13. Arheološka nalazišta. JLZ Miroslav Krleža. 751- 3871. Basler uro. 3868. Regija 6: Brčko. Tom II. Lukavac. Regija 1: Velika Kladuša. Arheološka nalazišta. 15. EJ 5. Svjetlost. Sarajevo 1988. Kolunić (75). 3873. De) 62. Srebrenik (T). Zagreb 1988. Regije 1-13. Ošanići (519). Neum (Klek) (459). Regija 7: Gračanica. Crkvina (Kuljenovci. Džemal Čelić. Laktaši. . Crkvina (Bunić. 3874. Do) 64. Ostrožac na Uni. Zdravko Kajmaković. Basler uro. Ugljevik. 78. Živinice. Srebrenik. Regije 1-13. Manželjski grad (Donja Mahala. Basler uro. Kule (BN) 37. 31-40.Kultura 355 3867. Crkvina (Kremna. 108. 3876. ZM. Banovići. Muhašinovići (390). Regije 1-13. uro. Sarajevo 1988. Arheološki spomenici na području Trebinjske biskupije. Arheološka nalazišta. Pale (528). "Tisuću godina Trebinjske biskupije". Tom II. Sarajevo 1988. Kulen Vakuf (155). Azra Begić). 3877. AL BIH. Regija 2: Bosanski Novi. ( uro Basler. Lištica (196).. Nerezi (454). Gradina (BB) 65. Crkvina (BN) 35. Regija 3: Bosanska Gradiška.. Basler uro. Basler 752. Srbac. Basler uro. Prusac (648). Mokro (365-366). 3869. Sarajevo 1988. Orašje. Teočak (U) 97. 58-66. Bosanski Šamac. izdanje. Regije 1-13. Ostrovica (518. Bosanska Krupa. Ključ (58). P) 48. Bosanska Dubica. P) 55. Zvornik. Jajce (Kulturni spomenici). Sarajevo 1987. O). Mahovljani (232). Doboj. Mujdžići (391-392). AL BIH. Bijeljina. Zvornik 2 (Z) 99. (K-Ren)”. Tom II. Tom II. Arheološka nalazišta. Stećci . JLZ. 3870. 3875. "Umjetničko blago Bosne i Hercegovine". 3872. Sarajevo 1988. SV 2.519). Lisičići. Basler uro. Tom II.

Kiseljak. Bedem (Kr) 14. Metal. Basler uro. Regije 14-25. Tom III. Regije 1-13. Foča. Stolac. Sarajevo 1988. Kameni spomenici. Regija 20: Bileća. Trebinje. Bijela džamija (S). Tom II. 3881. Crkvina (Dužice. Čapljina (Č). Arheološka nalazišta. Tom III. Kamenak (Čula. Sarajevo 1988. Čitluk. AL BIH. 68-70. Basler uro. Ljubuški. 3884. Vareš. Stržanj 1 (D) 276. Basler uro. L) 292. Basler uro.. 3883. Fojnica. Breza. 322. Regija 24: Lištica. Grad na Gujnaku (K) 122. Kladanj. Han Pijesak. Basler uro. Čapljina. Ki) 16. Odjek XLII/18.-2000. Bugojno. Arheološka nalazišta. Kreševo. Zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog naslje a Bosne i Hercegovine. 3886. ZM. Jablanica. Regije 14-25. ZM. 3887. Goražde. AL BIH. Regija 25: Grude. 213. Jajce. AL BIH. Šekovići. Neum. Arheološka nalazišta.. AL BIH. . M) 300. Vlasenica. Regija 23: Duvno. F) 120. Sarajevo 1988. Srebrenica. Ka). AL BIH.. Zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljea Bosne i Hercegovine. S) 168. Crkvina (VikočIgrište. Tom III. ZM. 3880. “Blago franjevačkih samostana Bosne i Hercegovine”. Arheološka nalazišta. Basler uro. Sarajevo 1988. 3889. Sarajevo 1988. AL BIH. Mostar. Regije 14-25. Basler uro. Tom III. ZM. 3888. Kulturna atmosfera XIII stoljeća. AL BIH. Tom III. Regija 21: Prozor. Basler uro. Regija 14: Kakanj. ZM. ZM. ZM. AL BIH. 3885. Sarajevo 1988. Regije 14-25. Regija 18: Čajniče. Crkvina (Potpeće.. Sarajevo 1988. Adrijin dol (B). F). Basler uro. “Blago franjevačkih samostana Bosne i Hercegovine”. Basler 18-19. 67. Hodbina 1 (M) 299. Grebine (P) 267. Kupres. Arheološka nalazišta. AL BIH. Arheološka nalazišta. Sarajevo 1988. Gornji Vakuf. Tom III. Regije 14-25. Bratunac. Vidoški grad (S) 195. Sarajevo 1988. Konjic. 3878. uro. P). Crkvina (B). Vjetrenica (T) 196. (Izložbeni katalog). K). ZM. Sarajevo 1989. Basler uro. 3879.356 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Crkvina (Grčko groblje. Basler uro.. Kalinovik. Regija 16: Olovo. Ljubinje. Arheološka nalazišta. 139-140. Regije 14-25. ZM. Posušje. Tom III. Regije 14-25. Arheološka nalazišta. Crkvina (K) 175.. Donji Vakuf. Visoko. Crkvina (Podastinje. Karaula (Ka) 21. Tom III. 3882. Donji Mujdžići 2 (Š) 176. Crkvina (Mjehovine. Badanj (Borojevići. Sarajevo 1988. Arheološka nalazišta. (Izložbeni katalog). Regije 14-25. Gradac (Hudutsko. Sarajevo 1988. Regija 12: Šipovo.

Regija 4: Bosanski Brod. AL BIH. ZM. Fojnica. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. Regija 11: Šipovo. Derventa. Regije 1-13. ZM. Lukavac. Basler uro – Miletić Nada. Basler uro – Čović Borivoj. Regije 1-13. Regija 14: Kakanj. Kupres. 3897. 3898. Banovići. Zagreb 1989. Kalesija. Mramorje (BG).. Tom II. (A-J)”. Zagreb 1987. Basler uro. Breza. Duvno. Arheološka nalazišta. 366. Visoko. ZM. P). (Metalwork. 197-198. Vareš. Arheološka nalazišta. (Stone Monuments. (A-Nove)”. 3895. Posušje. Basler uro – Bešlagić Šefik – Benac Alojz. Zagreb 1984. Bugojno. Donji Vakuf. Regija 4: Bosanski Brod. AL BIH. 3893. Metal. 164. Posušje. JLZ Miroslav Krleža. AL BIH. 265. Tuzla. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Kupres. Basler uro – Kreševljaković Hamdija. AL BIH. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 2. Regija 23: Duvno. Tom II. Sarajevo 1988. Glavica (Ki) 18. Doboj. Mrkodol. Arheološka nalazišta. (K-Ren)”. 180. Kameni spoomenici. 195-196. Sarajevo 1988.. MGC. Sarajevo 1988.. ZM. 131134. Gradina (Grad. Gradac (Ki) 19. 3894. Regija 23: Duvno. Gornji Vakuf. Gradina (Veliki grad.. Doboj. Čardačine (Čardačine. Basler uro – Kraljević Gojko. BB). Arheološka nalazišta. Regije 14-25. 3896. Markovac (Donji Detlak. Derventa. Jajce (373-374).Kultura 357 3890. Zagreb 1995. Basler uro – Belić Boško.) 3892. Srebrenik.. “Enciklopedija hrvatske umjetnosti 1. Zagreb 1989. Tom III. Kreševo. Regija 12: Gračanica. . 3900. Basler uro. JLZ Miroslav Krleža. Tom II. 3901. Basler uro – Miletić Nada.) 3891. 67. Sarajevo 1988.. “Franjevci na raskršću kultura i civilizacija (Blago franjevačkih samostana Bosne i Hercegovine“. Regije 1-13. Basler uro – Miletić Nada. 3899. Sarajevo 1988. Regije 1-13. Basler uro – Miletić Nada. Grborezi (314). Basler uro. 63. AL BIH. Jajce.. ZM. Tom III. ZM. Arheološka nalazišta. AL BIH. Tom II. 264. Sarajevo 1988. AL BIH. Regije 14-25. Živinice. Tom III. Kiseljak. Sarajevo 1988. De). 129-131. MGC. D).. Arheološka nalazišta. Jeljan (K). ZM.. “Franjevci na raskršću kultura i civilizacija (Blago franjevačkih samostana Bosne i Hercegovine“. Arheološka nalazišta. Regije 14-25. 158. Sr (B) 26..

Bavčić Uzeir. Do). Srbac. Do). 7. Kalinovik. ZM. Tom II. FBiH. Arheološka nalazišta. Batinić V. Muris Spahić. Urbanizacija i prosvjetni objekti u bosanskom ejaletu kao faktori širenja islamske kulture. Džigerovac (Dr). 3912. Arheološka nalazišta. Bašća (Do) 62. Basler uro – Miletić Nada. AL BIH. Svatovsko greblje (Mišinci. 3908. Arheološka nalazišta. Sarajevo 1992. K). Regije 14-25. Franjevački samostan u Fojnici od stoljeća 14. GlavicaMramorje (Do). Konjic. Sarajevo 1988. 3907. Madžarsko greblje (Do). “Hrvatski biografski leksikon II (Bj-C)”. Fojnica 1998. JLZ Miroslav Krleža. Laktaši. AL BIH.358 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Gradina (Č). Grebljice (Dr) 65. 194. Foča. Regija 24: Lištica. Kužno greblje (Do). ZM. Regija 3: Bosanska Gradiška. Prnjavor. Gradina (P) 50.-2000. Čitluk. Donja gradina (P) 49. Basler uro – Miletić Nada. Ljubuški. 3903. Tom III. Arheološka nalazišta. 8-9. Mijo. AL BIH. Selma Ferović. Gradina (Mravići. Kužno greblje (Prnjavor Mali. 6-158. Belić Boško.. LipikGaj (P) 52. Grčko greblje (Brestovo. BiH. Crkvina (Do). Duhovnost i destrukcija. Kamenje (Do). Grčko greblje (P) 51. Obli kamen (Do) 67. Kužno greblje (Osječani-Potočani. Kamenje na Vijencu (Do). AL BIH. Nerezi (Č) 331-332. Fahrudin Isaković. Belić Boško. Čapljina. ZM. BB). Do) 64-65. Bećirbegović Madžida. Gradac (Donje Selo. Franjevački samostan Fojnica.. Sarajevo 1988. Klupe (Do). Sarajevo 1996. AL BIH. Belamarić Josip. Gradina (Ritešić. Mogorjelo (Č) 331. Safet Nurković. Kosica (Do). Arheološka nalazišta. Kulturna i društvena historija Bosne i Hercegovine (7 i 8 razred osnovne škole. Do). ZM. Plejići (Do). Mramor na Kužnom groblju (Do).. 3902. Ministarstvo obrazovanja. 213. Regije 14-25. nauke. Crkvište (Do) 63. Regije 1-13. 3904. Bosanski jezik i književnost. Tom III. Grčko greblje (Osredak.. Basler uro – Miletić Nada. Sarajevo 1988. Dopunska nastava)”. 359-367. Neum. Bjelmušević. do 20. Gradac (K) 122. Basler uro – Miletić Nada. 3905. Grčko greblje (Vrela. Koriljeva (K) 126. Regije 14-25. Mramorje na humci (Do). Džinovsko greblje (Dr). Do). Begić Azra. Greblje na Lipi (Do). Sarajevo 1988.. 297. Regija 18: Čajniče. . Sarajevo 1991. 3910. “Širenje islama i islamska kultura u bosanskom ejaletu”. Odjek XLV/3-10. Katunište (Svatovsko greblje. “Uzeir Bavčić. Do). ZM.. 3906. kulture i sporta. (Zagreb 1913).. Grčko greblje (Ritešić. Tom III. Mitrovača (P) 53. Sarajevo 1988. Regija 21: Prozor. Mostar. Grad (Do) 64. 3911. Regija 25: Grude. Šatorova gomila (Č) 335. Tom III. Rimsko greblje (P) 54. Jablanica. Dr). 3909. Suho Polje (K) 130. Do). Džinovsko greblje (Do). Do) 66. Goražde. Regije 14-25. Džamija na čaršiji (Do). Zagreb 1989.. POF 41.

Belić Boško – Glavaš Tihomir. Arheološka baština ranog srednjeg vijeka na obali i širem priobalnom području istočnog Jadrana. Glasnik Zavičajnog muzeja 1. A. Čečava (Tes). Kaursko greblje (Z). 58/2. ZM. Tom II. Split 1982. Tes). Budapest 1982. Crkvina (BŠ). Raskršće (Teš) 121.. Orašje.. Bavka (M). Crkvina (Čečeva. Porez (M). Teš) 119-120. Mramorje ispod Gradine (Tes). Cigla (M). Zeit. Madžarsko greblje (O). Regija 5: Odžak. M). Kamenje (Pašini Konaci. Archaeologica Austriaca 67. Tes) 119. Gradačac (Gradina. Beloševac Vanja. 3915. Do) 68. Ešči groblje (G). Sós Cs. Beograd 1981. Belošević Janko. Wien 1983. ZM. Tes). Zagreb 1981. Greda kod humke Mišića (M). Mramorje (M) 78. Gradačac. Madžarovac (M). Derventa. AL BIH. G). Archäologie 16/1.. Pam.. Grčko greblje (Ribnica. Grčko greblje (Gaj. Grob na Grabu (G) 77. Krst (Tes). Kamenje (Donja Paklenica. Tes). 191-193. Belić Boško. Crkvina (Ugodnovići. Teš). Arheološka nalazišta.. Crkvina (Barići. Kužno greblje (Judin grob. Kamenje (Čečava. Mramorje u Selištu (Tes) 120. 199.. 3917. Hodžina voda (Tes). Regija 8: Teslić. Dobor (M). Biljezi (Z). Z). Archaeologiai Ertesitö 109/2. Regije 1-13. Crkvišće (Teš) 116. Crkvina (Mramor.) 3918. Džinovsko greblje na Ogradici (Teš). Grad vojvode Momčila (Tes). Regije 1-13. Bosanski Šamac. Ždreban (Perića brdo. SP III/12. Tešanj. ZM. 99-143. Ercegović-Pavlović Slavenka. Berlin 1983. Gradac (M). 151-160. Z) 118. Z). Arheološka nalazišta. Materijalna kultura Hrvata od VII do IX stoljeća. f. FF-Institut za južnoslovenske jezike. 515-516. Praehist. Torovi (Do). Karaula (Tes). Sarajevo 1988. 3913. 284-289... Gradac (Z) 117. 73/2. Begove bare (M). Sarajevo 1988. SNL. Berlin 1982. Žepče. 3916. Grčko greblje (Kovači. Marulić XIV/2. Grčko greblje (Gornje Bijelo Bučje. 100-102. 143-144. Grad (Ž). Mramorje (Z). Regije 1-13. Gaj (Tes). Starinar 32. Grčko greblje (M). Sarajevo 1988. ... M) 80. Zavidovići. Trzna (Ž) 122. Kamenje (Osojnica. Zabrdo (Do) 69. 3914.. Klisa (M). Tes). Belošević Janko. Madžarsko greblje (M). Kenk R. Praha 1982. Mramorje (Tes)... (* Macan Trpimir. Crkvišće (Tes) 116-117. Tes). archeol. AL BIH.Kultura 359 Svatovsko greblje (Velika Sočanica. Tes). Ćelije (M) 76. Tom II. Jelovina Dušan. AL BIH. Dr). Zeit. Kužno greblje (Omanjska. Tom II. Regija 4: Bosanski Brod. Jugoslovenski seminar za strane slaviste 37. Doboj. AL BIH. Kužno greblje (Gomjenica. Zagreb 1980. Gradina (M). 328-330. 76. Belić Boško. Srednjovekovni nadgrobni spomenici na nekropoli u Marinoj šumi. Tom II. Kužno greblje na Čelaru (M). Herrmann J. Mramorje (O)... Modriča.. Pljevlja 1999. ZM. Maglaj. Crkvište na Ormanici (G). Mramorje u gaju (Tes). Uler (Razvale. Sarajevo 1988. 219-223. Regije 1-13.. M). Arheološka nalazišta. Z). Novi Sad 1987. Tovornik V. 208. Arheološka nalazišta. Šolle M. Kamenje na Prisoju (Tes).

Benac Alojz. Tom II. 195-205. IV + 95 + ilustracije (63 slike). Zagreb 1984.. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. 3923. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Tom III. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. 3920. Regija 13: Travnik. 3919. 3927. Regije 1-13. Arheološka nalazišta. Slobodna Dalmacija 57/17611.. Odjeljenje društvenih nauka 30. Zagreb 1984. Djela 53. AL BIH. Od Delmata do naših dana (Izložbe: U iščekivanju arheološke zbirke Franjevačkog muzeja na Gorici u Livnu).. Regija 2: Bosanski Novi. 3931. ZM. Benac Alojz. Tom II. Arheološka nalazišta.01. Sarajevo 1988. Nišani XV i XVI vijeka u Bosni i Hercegovini. Jedan istorijski pogled na izučavanje stećaka. Sarajevo 1989. Benić Gordana. Zagreb 1984. Pucarevo. Split 07.. AL BIH. Gradina (Alihodže. GZM (A) 44.360 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 201-208. 130. 3929. JLZ Miroslav Krleža..03. Regije 14-25. 128. Benac Alojz – Čović Borivoj. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1.. Arheološka nalazišta. Delmati i Hrvati (Izložbe: Zbirka franjevačkog samostana iz Livna u Arheološkom muzeju u Zagrebu).. (A-J)”. Čovka. (A-Nove)”. 275.. Kreševo. Skopje 1982. Busovača. Sarajevo 1978. Split 27. Regija 14: Kakanj. (Forum) 4-5. Kiseljak. O problematici srednjovjekovnih nadgrobnih spomenika. P). 3928. Arheološka nalazišta. 3924. Slobodna Dalmacija 57/17651. Benac Alojz – An elić Pavao.. 3925. Beritić Dubravka. Regije 1-13. Tom II. Zenica.-2000. Sarajevo 1988. 37.. AL BIH. Zagreb 1984. “Bogumilstvoto na Balkanot vo svetlinata na najnovite istražuvanja”.. Sarajevo 1988. Vareš. AL BIH. Zagreb 1995. (A-J)”. (* . “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. Bosanska Dubica. Banja Luka. ZM. ZM. ANU BiH.. Benac Alojz – Mazalić oko. Benac Alojz. 39. 14. 199. Hrustovača (SM). 3922. MANU-SANU-ANU BiH. Bešlagić Šefik. 3932. Arnautovići (Vi). JLZ Miroslav Krleža. 2000. 3930. (A-J)”. Ključ. (A-J)”. 146-147. 3921. JLZ Miroslav Krleža. Mrkonjić Grad. 3926. Regija 10: Sanski Most. Vitez. T). Beritić Dubravka. Benac Alojz. 2000. Sarajevo 1988. Benac Alojz – Kraljević Ljiljana – Levi Aleksandar. Visoko. 198. “Enciklopedija hrvatske umjetnosti 1. Bila. Brotnjice. 67-68. Benić Gordana. ZM. Regije 1-13.. Fojnica.. JLZ Miroslav Krleža. Benac Alojz. Brotnjice. Zecovi (Grad. Prijedor. Breza.

Zaštita stećaka. Sarajevo 24. Starinar 36. 28-34.06. 428-429. Mostar 1979. Sarajevo 1978.. Stolac 1979. 638. Duvno. Bošković ur e. 3944..Kultura 361 Kujundžić Juraj. (* Zorić Damir. 3937.) 3933. Tihić Smail. 565-568. 22. Stećci . (* Trifunovski F. Slovo Gorčina 7. 3943. Split 1980.) . NS 14-15. Nišan Mahmuta Brankovića.. 3934. 249-273. Sarajevo 1979. Most VI/26-27. Sarajevo 1981. Beograd 1981. 3940. 3935. Radovi 17. Sarajevo 1978. Zagreb 1984. Novi hrišćanski nišan (U selu Stranama kod Prače prona en je još jedan vrijedan spomenik iz XV vijeka). Jedan austrougarski popis stećaka. Bešlagić Šefik. Čovek i njegova životna sredina 2. 49-51. Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 21 (Fiskovićev zbornik I). (KUN) 3. Sarajevo 25.. Sarajevo 1982.. Beograd 1985. 108-109.... Bešlagić Šefik.. Odjek XXXI/2.. NEV XXVIII/1-2. 1978. Bešlagić Šefik. 1978. Beograd 1984.. Bešlagić Šefik.. 3936.. Bešlagić Šefik. 9. Oslobo enje 36/10794. Odjek XXXIV/8. Iz knjige “Stećci”. 207211. Živković Pavo. Glasnik Društva 8.kultura i umjetnost. 3938. NS 14-15. 638-647. “Duvanjski dani kulture”. Dvije nekropole stećaka u okolini Knina. Bešlagić Šefik. Radio Sa VIII/25. 3946. Radio Sa VIII-IX/27-28 (1979-1980). 1981. Balcanica 15. Bešlagić Šefik. SIZ kulture. 97-105. Stanić Radomir. 3941.. Autohtoni spomenici (Stećci sjeverne Dalmacije). Stećci u Boljunima. Biblioteka Kulturno naslje e.) 3945.. 477-489. Bešlagić Šefik. Oslobo enje 38/11791. Sarajevo 1981. Scena kola i lova kao reljefni motivi stećaka. Stećci u okolini Trogira.. Majstori stećaka. Beograd 1979. 65-83. Bešlagić Šefik. Sarajevo 1981. Bešlagić Šefik. 3942. Bešlagić Šefik. Armenski hačkari i naši stećci. Sarajevo 1980. 413-414. GEM 45..04. Bešlagić Šefik. Beograd 1984. 155-192. ZNM 12.. 256-257. Bešlagić Šefik. Bešlagić Šefik. Beograd 1979.. Jovan. 3939. 95-107. Veselin Masleša. Biljezi pismenosti (Ćirilički epigrafski spomenici stare Bosne).. 17.

. Odjeljenje društvenih nauka 22. Jeleč (686). Prilozi XVIII/19. Drežnica (338). Gvozno (511). 3955. Sarajevo 1985.. (KUN IV/49). 319-348. Natpis vojvode Mastana u Drežnici.. Zenica 1984. O umjetnosti stećaka. Feljton: Gradešin natpis iz Puhovca (1-3): (1) (Spomenik izuzetne vrijednosti). (A-J)”.) ..08. Biskup (133). god. Gradac (486). Srednjovjekovne kamene stolice iz Donje Bukovice i Kosora. Ćiro Truhelka i stećci. 3959. Odjeljenje društvenih nauka 34. Mostar 1983. Bahtijevica (59). Brankovići (186)... Odjek XL/1.. Radovi ANU BiH 73. (Srednjovjekovne kamene stolice iz Donje Bukovice i Kosora). 186-187. 91-94. Bešlagić Šefik. Bešlagić Šefik. 3957... Izvještaj o probnom kopanju na Crkvini kod sela Vrtuci 1960. Naša riječ XXIX/1776.-2000. Bešlagić Šefik.. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. GZM (A) 37. Sarajevo 1982. Sarajevo 05. 261-270. Oslobo enje 39/12168. Sarajevo 18. 9. Bešlagić Šefik. Sarajevo 1982. Most X/50. Sarajevo 1983. Hrišćanski nišani u Stranama kod Prače. JLZ Miroslav Krleža. Naša riječ XXIX/1778.. Odjek XXXV/19. Koliki je broj stećaka. Bešlagić Šefik. Bešlagić Šefik. 1982. 87-92. (* Jalimam Salih. 2. 3960.05. 124-129. 9. 3954. Bešlagić Šefik. Crkvina (239). 1983. 1983. 37-55. (2) (Jedinstven slučaj u epigrafici).. Bešlagić Šefik. Bešlagić Šefik.. Oslobo enje 40/12614. Zagreb 1984. 3951. Sarajevo 1987. Sarajevo 1983. 25. Donja Zgošća (331). 229-234. Bešlagić Šefik.. Radio Sa XII/40.. Oslobo enje 40/12627. IZ 9.362 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Bešlagić Šefik... 3958. Grubač (505). Sarajevo 1983. 3948. Bešlagić Šefik. 3947. 119. Most X/46-47. Bešlagić Šefik. 3949. 3953. Banja Luka 1988. Pretpostavke i dokazi (O lokalitetu Crkvina kod sela Vrtuci na Ilidži). Zenica 1984. (3) (Gradiša Kulinov sudija). IA MI BiH 19. Gošića han (469).. Sarajevo 1982. Boljuni (155). Avtovac (52). 7. Bešlagić Šefik. Cernica (227).08. Zenica 1984. 13. Čuklić (276).. Si kami varda. Buturović Polje (213). Bukovica (208). Sarajevo 15.. Kamene stolice u srednjovjekovnoj Bosni i Hercegovini. 8. 3956. Hreša (542). Jalimam Salih. Blidinje (143). Tajna kamenih stolica. Broj i teritorija stećaka (najnovije stanje). Naša riječ XXIX/1777. 7. Djela 59. 3950. 3952.1961. ANU BiH. Mostar 1983.

Masters of stećaks (Grubač and Semorad were two of the best known stećak stonecutters). Sarajevo '84. 3970. Sarajevo 1987. 3967. Sarajevo 07.. godine (i rasprave Dr. Sarajevo 1986. stećci i dalje propadaju?)... 1987. JLZ. 28. Osijek 1987. Korito čatrnje u Hamzićima. Opličići (502).. 3966. Naš svijet XXIII/265-266. Ljubuški (227). (KUN VIII/237) 8. 1986. 9596. 1985. Sarajevo 05. Kopošić (90).. Bešlagić Šefik. 3962. Bešlagić Šefik. 25-28. 3973. Podgradinje (604).. 24. Bešlagić Šefik. Sarajevo 1986. 3965. Sarajevo 1986. (KUN VII/222) 8. Zagreb 1986. (K-Ren)”. Sarajevo 1986. Ludmer (213). 32. 3972. 3968. Obalj (488). i pored svih društvenih odluka i akcija. 170-171. Bešlagić Šefik.. . Ljubomir (226). Naš svijet XXII/248. Bešlagić Šefik. Turistički savez. Kalinovik (6). Jedinstvena umjetnička pojava (Na području opštine Čitluk postoje lokaliteti iz prvih decenija 16. EJ 4.Kultura 363 3961. 2.07. 25-29. Bešlagić Šefik. Plodovi našeg vremena (Zbog čega.. Bešlagić Šefik. Radimlja (676-677). Oslobo enje 44/14025.10. Bešlagić Šefik. JLZ Miroslav Krleža. Ljubinje (218). Sarajevo 1987. Bešlagić Šefik. 7. Naklo (421).. Police (608). 3963. Hercegovina 6. 3969. Bešlagić Šefik. Grubač. Osječki zbornik 18-19. Sarajevo 30. Truhelke). Kameno korito u Hamzićima. La evine (169). Oslobo enje 43/13543.03... IA MI BiH 24. Sarajevo 1987. IA MI BiH 23. 3974. 389-398. Kamene stolice stare Bosne. vijeka. Zagreb 1987. Turniri na stećcima. Bešlagić Šefik. Bešlagić Šefik. Bešlagić Šefik. 28. Život i običaji predaka (Bosanska srednjovjekovna umjetnost). Oslobo enje 42/13421.simboli u kamenu. Turistički savez. Sarajevo 1988. u Humskoj Zemlji). 3964. Ć.. Olovo (496). “Likovna enciklopedija Jugoslavije 2. Popovo polje (618). Narodne i borbene igre na stećcima. izdanje. Dance presentation on stećaks. koji su pripadali župi Broćno. Sarajevo '84.. 3975. 71-81. Naš svijet XXIII/258. Mostar 1987. Presentation of hunt on stećaks. 618. Stećci . Bešlagić Šefik.. Bešlagić Šefik. 3971. Naš svijet XXII/251. Povodom dolaska grofa Tisze u Sarajevo 1918.

(KUN VII/355). 21.. Sarajevo 2000. Bešlagić Šefik. Sarajevo 1989. Kameno korito iz Pašić – Kule. 57-60.09. Dragosalić Radoje (Radoje s Neretve) (204). Bosanski franjevci u pedagogiji i narodu. Narodne i borbene igre na stećcima. Klesari stećaka. 30. Klesanje kao umjetnost. Bešlagić Šefik. 3980. (* . Stećci u Boljunima. Naš svijet XXIV/275. 33. Sarajevo 1988.. Bešlagić Šefik. 34. (A-Nove)”. Sarajevo 1989. 3976. Sarajevo 29. 3991. Sarajevo 1988. 3979. Sarajevo 1986. Sarajevo 21. “Enciklopedija hrvatske umjetnosti 1. Oslobo enje XLVII/15240. Ćirilički epigrafi stare Bosne. 3977. 16.. Mostar 1997. Oslobo enje 45/14450. Odjek XLIII/4.. Zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog naslje a Bosne i Hercegovine. 3986. Hrišćanski nišan. Sarajevo 1990. 3978. Zagreb 1984. Cavtat (145-146). Beus Zorica. Mostar 1991. Bešlagić Šefik. Imotska krajina (359). Sarajevo 1988.. 12. Bešlagić Šefik. IA MI BiH 25.. “Blago franjevačkih samostana Bosne i Hercegovine (Izložbeni katalog)”. 3988.. 1988..-2000.11.10. Zajedničko obilježje pisma. Evropska turneja biliga (BiH stećci u Parizu).. Ljiljan 388. Naš svijet XXV/281.. 33-40. Slovo Gorčina. Bikić Jasmina.. Dijaci stećaka. 7. Bešlagić Šefik. Bešlagić Šefik. Muzej XIV olimpijskih igara.. 3983. (A-J)”. 3989. 150. 1990. Bešlagić Šefik. 8.. Odjek XLI/18. Oslobo enje 48/15576. 3984. 1991.) . Sarajevo 1990. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1.. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Imotska krajina (639).364 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Cavtat (222).. Bevanda Mladen. 30. 3982. Bezić-Božanić Nevenka. Na kostima i stećcima pravi se put. 20. 3987. 41. Bešlagić Šefik. Zagreb 1995. 3985. Sarajevo 10. JLZ Miroslav Krleža. O velikom kamenu. Most XVIII/87-88.. Bezić-Božanić Nevenka. Naš svijet XXIV/270. Odjek XLIII/13-14. 142-143.. 3990. Bešlagić Šefik – Zečević Lj.. 3981. Grabovac (470). Sarajevo 1988.

Jukić 15. Šturlić (C). C) 25. Skopje 1978. Boban Vjekoslav. Prva knjiga. izdanje. 3997. do kraja austrougarske vladavine u Bosni i Hercegovini 1918. Tom II. SKZ. 2. senjskom biskupu Filipu).. Enciklopedijsko-turistički vodič”. ZM. (* Karadža Filip. 97-98. 14-16. Tržac (Grad. Regije 1-13. Einige Ergebnisse in der Erforschung mittelalterliener Burgen im Bosnien mit beseonderer Beachtung der Transformation der Burgen im Artilleriefestungen. 3996. (* Mikl-Curk I. 4003.. “Blago na putevima Jugoslavije. . 616 + 46 karti. Bogićević Vojislav. 103-110. Bogdanović Dimitrije. Veselin Masleša. VK). Privredni vijesnik. Povijest svjedoči da je današnje stanje glede uporabe hrvatskog jezika u BiH – katastrofalno!. (PFB III/4).. Put glagoljice od redovnika preko seoskih svećenika do biskupskog dvora (U povodu 750. 311-314. 1.. Podzvizd (Grad. 51. Motrišta 13. Radotina kula (C) 24. Crkvina (VK) 17. obljetnice pisma Inocenta IV. Sarajevo 1985. Bogdanović Dimitrije. 370-371. Balcanoslavica 7. Mostar 1999. Japar-grad (Gradina. Crkvina 2 (Velika Gata-Krnja. Arheološka nalazišta. Stari Grad (BK). Boban Vjekoslav. “Istorija srpskog naroda. Sarajevo 1979. Počeci srpske književnosti.. Regija 1: Velika Kladuša. Knjiga 487. 212-229. Crkvina (Podzvizd... Arheološki vestnik 36. Osvit 2-3. BK) 21. GDI BiH 28-30 (1977-1979).. 4000.) 3994. 334. VK) 20. 53-70. Beograd 1983.. “Blago franjevačkih samostana Bosne i Hercegovine (Marko Karamatić – Andrija Nikić)”. Stećak Mihovila Grahovčića. Beograd 1991.. AL BIH. B). Istorija stare srpske književnosti. (* Stanić Radomir.Kultura 365 3992. Stijena (Grad. Pismenost u Bosni i Hercegovini (od pojave slovenske pismenosti u IX v. Bilten FTS XVIII/1. Bojanovski Ivo. Sarajevo 1975. izdanje. CCP XXII/41. Bojanovski Ivo.. 3995.. Bogdanović Dimitrije. Bogović Mile. Kolo 73.) 3998. Mostar 1999. Zagreb 1998. Sarajevo 1988. Sarajevo 1991. VII + 311. 306.) 3993. 5-14. VK). Bihać.. 146. Bobaš Mirko.. Cazin. Beograd 1980. 71-97. 3999. godine). Hresno (Gradina. SKZ. 4002. Beograd 1981. Istorija stare srpske književnosti. SKZ. (* Ćurić Hajrudin. Glasnik Društva 6. Od najstarijih vremena do Maričke bitke (1371)”. C) 26. Bosanska Krupa.. Beograd 1982.. Jugoslavijapublik. Ljubljana 1985. Hrvatska ikavica u Herceg-Bosni (Antireferat kao metafora). Zagreb 1990.) 4001.

Zidina (Gradina. Gradina (Stolica. AL BIH. 17. Žepče. Gradina (Crkvina. Gradina (Č) 129. Srebrenica. SM) 142-143. 4008. ZM. AL BIH. 4015. Han Pijesak. Regije 1-13. Donje Vrtoče-Morače. Duge njive (Kaursko groblje. Sarajevo 1988. SM) 142. Regija 11: Bosanski Petrovac. Arheološka nalazišta. Regije 1-13. ZM. Tom II. 4011. SM) 151. Rašče-Ljubina (S) 78. S). Regija 12: Šipovo. Sarajevo 1988. ZM.366 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. ZM. Bojanovski Ivo. Tešanj. Tomina kula (SM) 150. Šekovići. Bojanovski Ivo. AL BIH. Bojanovski Ivo. Kladanj. Momčilova kula (Tičin grad. Titov Drvar. Regije 14-25. Grad na Stogu (Z). Prijedor. Čelinac. Regije 14-25. Bojanovski Ivo. Ljubinje. AL BIH. Višegrad. MG) 144. Regije 1-13. 4006. Regija 2: Bosanski Novi. Regije 14-25. Sokolac.. Livno. Regije 14-25. 185. 4012. AL BIH. Kula (BN). Gacko. 4016. Regija 20: Bileća. AL BIH. 117. Vlasenica. BG) 164. Sarajevo 1988. Regije 1-13.. Arifov grad. Tom II. Bojanovski Ivo. Ključ. Arheološka nalazišta. Arheološka nalazišta. Kulsko brdo (BN) 37. Regije 14-25. ZM. 148. Arheološka nalazišta. Trebinje. Maglaj. Bugojno. Sarajevo 1988. Fojnica. Veliki Grad (Gradina. 4005. TD) 161. Donji Vakuf. Tom II. 170. Arheološka nalazišta. Bojanovski Ivo.. Regija 10: Sanski Most. Bratunac. Gornji Vakuf. . Sarajevo 1988. 4010. ZM. 4014. Tom II. Ka). Jajce. Skender Vakuf. Sokol (Sokolac. Crkvina (Šehovci. Arheološka nalazišta. Tom III. Regija 14: Kakanj. Vareš. Bosanska Dubica. Arheološka nalazišta. S) 69. Arheološka nalazišta. Tom III. Arheološka nalazišta. Š). Grad (Dabrac. Regija 8: Teslić.. ZM. Regija 17: Rogatica.-2000. Sarajevo 1988. Svinjara (KV) 132. AL BIH. ZM. 239. Gradina (Dabrac. Bojanovski Ivo. Stolac. Cintor (BD) 34. Gradić (G). 4013. AL BIH. Kotor (KV) 131. Tom III. Luka (N). MG). Sarajevo 1988. ZM. Sarajevo 1988. Regije 1-13. Sarajevo 1988. Bojanovski Ivo. Tom III. Tom III. Njivica (Ro) 103. Regija 16: Olovo. Visoko. Gaj (Ro) 94. ZM. ZM. Arheološka nalazišta. Tom II. 4007. Crkvina (Donji Dabar. Regije 1-13. ZM. Kupres. Bojanovski Ivo. Crkvina (Crnići. Ro) 97. Kamičak 1 (K) 147.. Arheološka nalazišta. Arheološka nalazišta.. Breza. Bojanovski Ivo. SM) 143. Bojanovski Ivo. Zavidovići. Kreševo. Rudo. AL BIH. Crkvina (Kijevo. Sarajevo 1988. 4009. Kiseljak. Lubardišta (S) 74. Regija 22: Glamoč. Regije 14-25. Sarajevo 1988. Tom II. Bosansko Grahovo. Sarajevo 1988. AL BIH. Gradina (SM) 145. Regija 19: Nevesinje. Tom III. Kotor Varoš. Regija 9: Banja Luka. Bojanovski Ivo. AL BIH. ur evac 1 (Gradina. AL BIH. Mrkonjić Grad. SM).

ZM. Bojanovski Ivo – Miletić Nada. Oslobo enje 37/11625. Sarajevo 2000. Beograd 1981. 10. AL BIH. AL BIH... 4021. Bojanovski Ivo. Neki rezultati proučavanja srednjovjekovnih gradova u Bosni s posebnim osvrtom na transformaciju burga u artiljerijsku tvr avu. Gacko.. Crkvine (Bašine njive. Regija 19: Nevesinje. Sarajevo 1989.Kultura 367 4017. 321-322.. “Bosnia y Hercegovina”. 1988. 87-90. Marulić XIV/5. ZM. Sarajevo 15. (Alojz Benac – Ivan Lovrenović)”. Tom III. Sarajevo 1998. 141.. Sarajevo 1989. Izdavačka kuća Alef. Regije 14-25. “Bošnjačka književnost u književnoj kritici (Starija književnost)”. (Priredili Enes Duraković i Fehim Nametak). Tom III. Split 1981. 521-522. 109-118. Bojanovski Ivo – Glavaš Tihomir. Oslobo enje 45/14477. 4027. Oslobo enje 36/11238. POF 49 (1999). Odjek XXXIII/22. Osvrt na neka pitanja o graditeljskim vezama izme u Primorja i centralnih oblasti Balkana u srednjem veku. Gacko.) 4024. Behar VIII/43-44. "Bosna i Hercegovina u tokovima istorijskih i kulturnih kretanja u jugoistočnoj Evropi". 4020. (* Alva Tatjana. 25-28. Bošković or e. Zagreb 1999. Arheološka nalazišta. 4025. 232. Arheološka nalazišta. 177-192. 4022. Vid u Vidu kod Metkovića.. Džanko Muhidin. Čapljina. Biograd (N)... Sarajevo 11. (* Dizdar Enver. Sarajevo 1988. 285-290. Sarajevo 1988. Ljubuški. La culture medievale sur la teritoire de la Yugoslavie entre l’orient et l’occident.. NS 18-19. Samograd (Grab-gorica. 216. Benac Alojz. (* Kadrić Adnan. Lj) 334. Neum. Jugoslovenska revijaSvjetlost.) . I knjiga. Bojanovski Ivo. 4019. Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 21 (Fiskovićev zbornik 1). Bonačić Mandinić Maja.. Sarajevo-Beograd 1980. Split 1998. 4028.10. Macan Trpimir. 1979.) 4023. Sarajevo 1988. ZM.-Ladine. 168.09. Jugoslovenska revijaSvjetlost. Lj) 323. ZM.. Regije 14-25. Regije 14-25.. Babić Mirko.. Benac Alojz... 10. 4018. 9. 1980. Zagreb 1981. “Bosnie . 974.. Sarajevo 07. “Bosna i Hercegovina.Hercegovine. 9. Regija 19: Nevesinje.10. Sarajevo 1980. VAHD 87-89 (1994-1996). Starinar 32. AL BIH. Arheološka nalazišta. Tihaljina-Mlinarevići. Bošković or e. Sarajevo-Beograd 1980.. Beograd 1981. Tom III. (Alojz Benac – Ivan Lovrenović)”. Sarajevo 1978. 216. 4026. G) 321. Secretaria de Informaciones del Consejo Ejécutivo de la Asamblea de la Republica Socialista de Bosnia y Herzegovina. Regija 25: Grude.. Nalazi novca s lokaliteta sv. Dračevica (Gornji Radišići. 141. 351-354. Boščica (N). JIČ XX/1-4..

Split 1998. Zagreb 1978. 145-146. Brozović Dalibor. Brozović Dalibor. Sarajevo 19. 9. 4042. Zagreb 1983.... Pismo. O broju i sastavu članova slavenske jezične zajednice.11. JLZ. JLZ. EJ 2. Jezik (Bosna i Hercegovina). Sarajevo 1999. st. 24. “Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture”. 145-146. Zagreb 1982. Jezik. ŠK. 4034.) . Čaušević Dženana. (KUN 75/533). 4036. Bratulić Josip. 1999. Fojnica-Sarajevo 1987. Biblije. Bratulić Josip. Kulturno-istorijski spomenici. Buljević Zrinka. Stakleni inventar lokaliteta sv. ŠK. 4029. Bratulić Josip. 4035. Gradovi Bosne i Hercegovine (Milenijum razvoja i godine urbicida) – The Cities of Bosnia and Herzegovina (A Millennium of Development and the Years of Urbicide). 2. izdanja Enciklopedije Jugoslavije”. VAHD 87-89 (1994-1996). 4038. Sarajevo 29. 617-618.. 30. Jezik. (* Omerbegović Nermina... Jezik (Bosna i Hercegovina). 255 + 1 karta. misali i brevijari (36-37). JLZ. 233-234... JLZ. JLZ. SO Fojnica-Svjetlost. 123-175.. 457. 4041. Prilog valorizaciji humsko-dukljanskog kulturnog područja u prvim fazama njegova razvitka (do 12. Buljina Halid.368 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Grškovićev apostol. izdanje. 4043. Minerva. 4040. Kako je nastajao književni srpskohrvatski-hrvatskosrpski jezik. Zagreb 1980. SP III/16. Sarajevo 1984.-2000. Leksikon hrvatske glagoljice. Oslobo enje 49/15695. Zagreb 1986. "Fojnica kroz vijekove". “Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina. Sarajevo Publishing. izdanja Enciklopedije Jugoslavije”. 4037. 1992. “Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina. izdanje. 4033.. “Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture”..) 4039. Budak Neven. EJ 2. Filologija 8. Zagreb 1980. Bratulić Josip. 53-66.). Bratulić Josip.. 4030. Vid u Vidu kod Metkovića. Osam vijekova svoja (Magistrale bosanske historije i kulture). Biblioteka Kulturno naslje e BiH.02. 145146. 4032. Zagreb 1982.. EJ 4. izdanje. Cerovina Slavko. (Dvojezično). 2. Zagreb 1983. Separat II. Split 1986. 4031. Separat II. Oslobo enje 56/18943. 125-139. Zagreb 1995. Brozović Dalibor. Bublin Mehmed. Naš svijet XX/219. 2. Bratulić Josip – Vončina Josip. Ćiril i Metodije (75).. 125-135.

702. 2 izdanje. NIRO Privredni vjesnik Zagreb-SSRN BIH Me uopćinska konferencija Mostar. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 2. 4051. 347-357. Trajanje u drvetu i kamenu. Sarajevo 1998. Most XXII/95 (6).. 433-434. Islamski kulturni centar. Kulturno-historijski spomenici Hercegovine. 14-15. Domaće i orijentalno u materijalnom i kulturnom naslje u bosansko-hercegovačkih Muslimana. 4054. 23-25. Džemal Čelić. Currents of literacy in Bosnia and Hercegovina. (S) ploče humske glagol”. 4046. Čelić Džemal.. Stari mostovi u Bosni i Hercegovini.. Gradovi i naselja. EJ 3. Veselin Masleša. Azra Begić).. EJ 4.. Prilog proučavanju porijekla stare bosansko-hercegovačke gradske kuće. Graditelji Sarajeva. Zagreb. 5-34. Čelić Džemal. Zagreb 1981. JLZ. godine – The Written Word in Bosnia and Herzegovina from Earliest Times up to 1918". izdanje. 4047. Čelić Džemal. Zagreb. 4052. Sarajevo 1982. Zdravko Kajmaković.. . Dvorci (Bosna i Hercegovina). "Pisana riječ u Bosni i Hercegovini od najstarijih vremena do 1918. Zagreb 1987. Narodna umjetnost (Bosna i Hercegovina).. 2. Čelić Džemal. POF 41. JLZ. 4056. Sarajevo 1987. Čevra Salko. Grad (Bosna i Hercegovina). 67-95. Mostar 2000. Čelić Džemal. Sarajevo 1988. 4045. Biblioteka Matica bosanska. Baška Voda 1994. “Sarajevo-Publishing”. Čelić Džemal. Sarajevo 1991. (Za)što (je) bosančica. Sarajevo 1982. Najstariji samostani provincije Bosne Srebrene. 7-9. “Hercegovina (Fotomonografija Hercegovina)”.. 3034. Čelić Džemal. ( uro Basler. 4053. Svjetlost. 1986. JLZ Miroslav Krleža. Čelić Džemal. “Širenje islama i islamska kultura u bosanskom ejaletu”. Odjek XXXV/18. “Salko Čevra.Kultura 369 4044. Slovo Gorčina 12. 4048. 361-370.. Pisana riječ u Bosni i Hercegovini. Čelić Džemal. 2 izdanje. Novi cvijet/Božićno izdanje 1994. Stolac 1984. (K-Ren)”. 38-44. Tokovi pisane riječi u Bosni i Hercegovini. 4057. 4049. Čelić Džemal – Mujezinović Mehmed. Mostar 1996.. "Umjetničko blago Bosne i Hercegovine". Radio Sa XVI/60. Biblioteka “Kulturno naslje e”. 4055. 4050. Čelić Džemal. 1984. (Dvojezično). 470-472. Čelić Džemal.. 232-236... Češljić Bojan.

Ilidža. Čović Borivoj. ZM. Novo Sarajevo. Grebnice (T) 180. 56-59. Regija 20: Bileća. Ljubinje. K). AL BIH.. ZM. 145. Arheološka nalazišta. 4065. Ružić njive (B) 191. Bosanska Krupa. Rudo. Arheološka nalazišta. 4069. Arheološka nalazišta. Regije 14-25. 179-193. Sarajevo 1988. Regije 1-13. Arheološka nalazišta. Ro). Sarajevo 1982. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. . Pismenost i knjiga bosansko-hercegovačkih Hrvata u osmansko doba. Tom III. Višegrad. 4066. Tom II. Sarajevo-Stari Grad. 4059. 4063. Ključ. 4064. Brankovići (Ro) 92. Legati hrvatskih iseljenika u Veneciji vjerskim ustanovama u domovini. 4068. Regije 1-13. Bosanska Dubica. ZM. 4067. Crkvina (Sjeversko. ZM. Knowledge. Velika gradina (Varvara. BK) 20. ZM. Regija 21: Prozor. Sarajevo 1988. ZM.-2000. Čović Borivoj. Tom III. Čović Borivoj. Čigoja Brankica. Tom III. Naklo (Ilidža) 53. Regije 14-25. Regije 14-25. Orah (B) 188. 7-26. Sokolac.370 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. ZM. AL BIH. SM). Gradina (Tepića gradina. Čović Borivoj. Bihać.. Trebinje 1982. Crkvina (Kamičani. Rusanovići (Ro) 106. AL BIH. Čović Borivoj. Ljeskova glavica (T) 185. Sarajevo 1988. Hadžići. AL BIH. Čović Borivoj. AL BIH. Podlijak 1 (Ro). Regija 17: Rogatica. P) 34. Regije 14-25. Zagreb 1993. Tom II. Mrkonjić Grad. AL BIH. Rajino brdo (P) 55. Dolić (T) 173. Borci (Vrlazje. Sarajevo 1988. Sarajevo 1988. Sarajevo 1988. Zagrebnice (T) 197. Sarajevo 1988. Ro) 93. Cazin. Regije 1-13. Prijedor. Čović Borivoj. Arheološka nalazišta. Čitluci (S) 94. Jablanica. Livno. Arheološka nalazišta. Arheološka nalazišta. AL BIH. Konjic... Bosančica. Gradina (Sastavci. Pale. Sarajevo 1988. Regija 15: Ilijaš. Oštra glavica (BN) 38. Praistorijski tumulusi sa srednjovjekovnim ukopima u selu Orahu kod Bileće. Glavice (T) 175. "Pisana riječ u Bosni i Hercegovini od najstarijih vremena do 1918. 49-128. Regija 22: Glamoč. Veselin Masleša. Regija 2: Bosanski Novi. Stolac. Tom III. Debelo brdo (C) 42. Čoralić Lovorka. Pješivica 1 (Ro) 104. Tom III. Regija 10: Sanski Most. Beograd 1999. Gradina (Veliki Badić-Drenova Glavica. Čović Borivoj.. 4058. Sarajevo-Novi Grad. 4061. Banovo groblje (L) 235. ZM. Arheološka nalazišta. CCP XVII/31. 4060. 225. P). Sarajevo-Centar. Golinjevo 1 (L) 238. godine – The Written Word in Bosnia and Herzegovina from Earliest Times up to 1918". Mramorje (Ro) 102. Kekića glavica (BK) 21. Čorić Boris. Tom II. Gučevo (Ro) 98. Regija 1: Velika Kladuša. Previja (S) 105. Trebinje. AL BIH. Tribunia 6. Vogošća.. 4062. Regije 14-25. Čović Borivoj. Trnovo.

Kultura 371 4070. Velika gradina (D) 277. Regija 21: Prozor.. 4076. Regija 6: Brčko. Arheološka nalazišta. Regije 1-13. Jablanica. 4079. 249. Bronzani nalazi sa slavenskih naselja sjeveroistočne Bosne. Han Pijesak. 213. Tipovi slovenskih nastambi na enih u sjeveroistočnoj Bosni. Sarajevo 1988. 4072. L). Klisica (Z) 92. Glavica (D). Arheološka nalazišta. Cazin. 4081. Livno. Čović Borivoj – Miletić Nada. Bosanska Dubica. Bihać. ZM. Gomile (P). Regije 1-13. AL BIH. Regija 22: Glamoč. Čović Borivoj. D) 263. D). Arheološka nalazišta. Srebrenica. 4078. AL BIH. Sarajevo 1988. Mostar. 4080. Arheološka nalazišta. 4074. 297-298. Nalazi prvih ranoslavenskih naselja u Bosni i Hercegovini. 20. Posušje. Gradina (Crkvine. Čović Borivoj – Miletić Nada. Sarajevo 1988. AL BIH. Tom III. Regije 14-25. Gomile (Matin han. Čremošnik Irma. Prijedor. 4073. Tom III.. ZM. Vlasenica. ZČ 35/1-2. Ljubljana 1981. Arhivski vestnik 31. 4075. 4071. ZM.. G). Arheološka nalazišta. Regija 23: Duvno. P). Arheološka nalazišta. Crkvina (P). B). Sarajevo 1988. Šekovići. Regije 14-25. ZM. Regija 2: Bosanski Novi. Arheološka nalazišta. Sokolac.. Rudo. 35. Bosanska Krupa. Regije 14-25. Regije 14-25. 139-144. Beograd 1979. Tom II.. Čović Borivoj. Regija 16: Olovo. Sarajevo 1988. AL BIH. Posušje.. Čremošnik Irma. Sarajevo 1988. Regija 1: Velika Kladuša. Ljubljana 1980. Bosanska Rača 1 (Bi). Arheološka nalazišta. Gomile (Mrkodol. Regija 24: Lištica. Tom III. Sarajevo 1988. Čremošnik Irma. Regija 17: Rogatica. Grad (D) 264. AL BIH. ZM. Sarajevo 1988. 4082. Stećak (P) 276. Bijeljina. Regije 14-25. Gomile (Omolje. 93-99. AL BIH. Čitluk. Gradina (Mokro. Brodac (Bi) 89. Kaldrma (U). Čremošnik Irma. Gromile (Čavkići). ZNM 9-10.. Ro). Bratunac. Sarajevo 1988. AL BIH. Živaljevići (Pribićevac.. ZM. Tom II. AL BIH. Čović Borivoj – Marijanović Ivanka. Tom III.. Jazbine 1 (Bi) 91. Čremošnik Irma. 109. Kladanj. 132-158. Tom III. 71. ZM. Regija 23: Duvno. Gradina (D) 264-265. . AL BIH. ZM. Prekaje (Bi) 96. Čović Borivoj – Miletić Nada. Tom III. Gradac (Donji Kranjčići. Višegrad. D). Šiljak (Dolac. Konjic. Regije 14-25. Arheološka nalazišta. ZM. 4077. Tom III. Čović Borivoj – Miletić Nada. Oraščići (Bi) 95. Mandina gradina (D) 270.. Regije 14-25. Čremošnik Irma.

Regija 25: Grude. Čremošnik Irma. 116. ZM. Čremošnik Irma. Gradina (M). Čremošnik Irma – Glavaš Tihomir. 41. 4089.. Čremošnik Irma. AL BIH. 329. Hadžići. Tom II. Regija 8: Teslić. Sarajevo 1988. Stolac. 4086. Kućišta (Č). ZM.. Teš). Sokolac. Vitez. Regija 13: Travnik. 4084. Ljubuški. Regije 14-25. AL BIH. Regije 14-25. ZM.. Čitluk. Jablanica. P). ZM. Sarajevo 1988. AL BIH. ZM. Tom III. Krstac (S) 184. Regija 25: Grude. Arheološka nalazišta. Trnovo. Regija 20: Bileća. Arheološka nalazišta. 4083. Konjic.372 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Regije 14-25. Regije 1-13. ZM. Regije 14-25. 83-128. Sarajevo 1988. Arheološka nalazišta. AL BIH. Ugljevik. Tom III. Sarajevo-Stari Grad. Čremošnik Irma. Tešanj. Čapljina. AL BIH. 296. Lopare. Busovača. ZM. Arheološka nalazišta. Regije 14-25. Sarajevo 1988. Ljubuški. Vlasenica. Žepče. Sarajevo 1989. Neum. Arheološka nalazišta. Crkvina (K). Čremošnik Irma. AL BIH. Neum. Regije 1-13. Maglaj.-2000. Novo Sarajevo. ZM. Ilidža. AL BIH. Arheološka nalazišta. Višegrad. Šekovići. Pale. Ilidža). AL BIH. ZM.. SarajevoCentar. 4090. Tom III. Vogošća. AL BIH. Zavidovići. Sarajevo-Novi Grad. Kršće (V) 100. Tom III. Arheološka nalazišta. AL BIH. Regije 14-25. Mostar. Sarajevo 1988. Čremošnik Irma. Tom III. Crkvine (Žabljak. 4092. Tom III. Sarajevo 1988. Regije 14-25. Tom II. 4087. 4093. ZM. Arheološka nalazišta. Sarajevo 1988. AL BIH. Crkvina (Rogačići. Zvornik. 4091. Kladanj. Sarajevo 1988.. Čremošnik Irma. Regije 1-13. Ljubinje. Palačište (Palačišće. 210. Regije 14-25. Čapljina. Bratunac. Tom II. Sarajevo 1988. Čremošnik Irma. Arheološka nalazišta. Regija 17: Rogatica. Pucarevo. Trebinje. Tom III. Gajevine (V) 94. 4088. Dračeva strana (B) 173. Sarajevo 1988. Crkvina (B) 170.. Rimsko utvr enje na Gradini u Biogracima kod Lištice. Arheološka nalazišta. . Regija 15: Ilijaš. 324. 68. 203.. Crkvište (S). Arheološka nalazišta. Tom III. Regija 21: Prozor. Gorica 4 (G). Srebrenica. GZM (A) 42-43 (1987-1988). Sarajevo 1988. Čremošnik Irma. Rudo. 4085.. Regija 16: Olovo. Čremošnik Irma. Regija 24: Lištica. ZM.. Zenica. Han Pijesak.

Ćerić Salem. Ogranak Dubrovnik. Bosnien – ett islamiskt kulturarv i Europa. Svjetlost. Ćirković Sima. duhovnici. GR IZ BiH LXII/1-2.. J). Biblioteka Dimenzije istorije 1.. Ćeman Mustafa.. 4098. Črnja Zvane. Beograd 1997.) 4104. Ćeman Mirza Hasan.. MH. Metaljka (Metalka. Equilibrium. Biblioteka Dimenzije istorije 1. Knjiga 6.. Feljton: Petsto godina bosanske (muslimanske) književnosti (1): (1) Ljiljan II/33. 4106. “Sima Ćirković. Medelhavsmuseet. Rijeka 1978. Sarajevo-Ljubljana 1993. Kupres. Foremal fran Zemaljski muzej. 4100. (I-227. Sarajevo 1994. 4101. Sarajevo 2000. Dubrovnik 1992. AL BIH. ZM. Sarajevo 1988. Dvor i kultura u bosanskoj državi. 4105. 4102. 37.. Stockholm 1999. Bibliografija bošnjačke književnosti”. 13-20.. Biblioteka Prošlost i sadašnjost. 4103. Medelhavsmuseet. duhovnici. Petsto godina bošnjačke književnosti.. En moske i Maglaj. Rabotnici. “Trpimir Macan. Dvor i kultura u srednjovekovnoj bosanskoj državi.. vojnici. o. Ćirković Sima. 182. Sarajevo 1989. 17-28. godina ‘Hasanaginice’ (8): (8) (Dubrovačko-bošnjačke veze. Beograd 1997. Sarajevo 1982. Bugojno.. Svjetlost. Ćeman Mustafa. 283-302. Regije 1-13. II-240. “Sima Ćirković. Otokar Keršovani. Ćeman Mirza Hasan. Odjeci ritersko-dvorjanske kulture u Bosni. Equilibrium. Gornji Vakuf. Ćeman Mirza Hasan. 241-247. Bosnien – ett islamiskt kulturarv i Europa. Čremošnik Irma – Miletić Nada. 446-454. Donji Vakuf. 246. Rabotnici.Kultura 373 4094. (* Macan Trpimir.. Tom II. vojnici. Sarajevo. (drugi dio). 4095. .. 4099. III-302).. Kulturna povijest Hrvatske (eseji i panorame). “Mustafa Ćeman. GR IZ BiH LXII/34. I-III. 435-445.. 4096. Povijesni prijepori”. Stad och arkitektur i Bosnien och Hercegovina. “Čudesna Jugoslavija”. 4097. Regija 12: Šipovo. Jajce. Ćeman Mustafa. Feljton: Obljetnice – 220. Ljiljan IV/64. Muslimani srpskohrvatskog jezika. Zagreb 1994. Društva srednjovekovnog Balkana”. 26-27. 61-69. Arheološka nalazišta.. 263. Sarajevo 1968. Det islamiskt arvet i konsten i Bosnien i Hercegovina. Sebil d. "Bosna i Hercegovina u tokovima istorijskih i kulturnih kretanja u jugoistočnoj Evropi". Društva srednjovekovnog Balkana”. Stockholm 1999. Islamsko naslije e u umjetnosti Bosne i Hercegovine (prvi dio).. Ćirković Sima. ZM. 97-118. o. Sarajevo 2000. 35-45.

dopunjeno izdanje. Istorija srpske književnosti. Srpski jezik. Sarajevo 1989. “Senad Halilović. Analiza proporcija tlocrta crkve u Gracu kod Hadžića. Sarajevo 1970). Dizdar Mak. Press centar Armije RBIH. “Mak Dizdar. Knowledge. Sarajevo 11. Marginalije o jeziku i oko njega (pretisak iz Život XIX/11-12. Etide iz stare srpske književnosti. 159-171. prepisivač i iluminator (XIV. 4112. Dizdar Mak. Zograf 15. 3 promijenjeno izdanje”. 4109. Uprava za politička pitanja Generalštaba. 1417. 187-200. 189-190. Dizdar Mak. 384. 2.02.. Staklo / Glass. Zagreb 1994. (dvojezično: hrvatski i engleski) 4114. slikar (2). Novi Sad 2000. Ćurčić Slobodan. Oružje kroz vijekove (Izložba)... LMS 433. st) (38).. Reference publications in art history.. Biblioteka Bosanski krug. (A-Nove)”. Bilješke i rječnik manje poznatih riječi. Kameni spavač”. Sarajevo 1970).) 4111. Zagreb 1995. (* Gabelič Smiljka. Deanović Ana. 7. 415-423. Oslobo enje 45/14240. 1988. Beograd 1983. Beograd 1984. Biblioteka Ključanin.374 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Dimitrijević Branka. Boston. Iluminacija. Marginalije o jeziku i oko njega. D. 4117. Massachusetts 1984.. Emanuel Grk. 4110. Marginalije o jeziku i oko njega (pretisak iz Život XIX/11-12. Delonga Vedrana. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 356-359.. Biblioteka Savremenici. Novi Sad 1984. “Bosanski jezik”. Split 1996. Bosanski jezik”. Sarajevo 1998. Ćorić Božo. Ćošković Pejo. 96-97. Viteške igre (84-85). Leksikografski zavod Miroslav Krleža. 38. Beograd 1999.. Sarajevo 1995. 688-693. 69-72. Deretić Jovan. 4107. Staklo (694-696). Sarajevo 1991. an Annotated bibliography. fraza i pojmova. Nolit.. Emanuel Grk.. Vojna biblioteka 15.-2000. “Bribir u srednjem vijeku. (* Gordić S. “Hrvatski biografski leksikon IV (E-Gm)”. 23-34. Muzej hrvatskih arheoloških spomenika. Svjetlost. Dizdar Mak. Behar III/14-15. 4119.) 4115.. . slikar (1). Knowledge. 4118. Deretić Jovan. Zagreb 1998. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. 4113. Dvor (139-142). Art and Architecture in the Balkans.. Emanuel Grk.. Svetovi. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Ćirković Sima. 4116. “Enciklopedija hrvatske umjetnosti 1. GZM (A) 42-43 (1987-1988). Beograd 1999. D. 4120. 4108...

4122.. Marginalije o jeziku i oko njega (pretisak iz Život XIX/11-12. Mlade kod Veljaka – kontinuitet od antike. Sarajevo 1998. ZM. Dizdarević Hasko. Dodig Radoslav. “Senad Halilović.. Hercegovački spomenici kulture. Neum. 4129. 4134. Regija 25: Grude.05. 75-92 4123. Dizdar Srebren. Hercegovina 4. Drinova Draga (Lj) 323. Sarajevo 1987. Izdavačka kuća Alef. (Priredili: Enes Duraković i Fehim Nametak)... V + 215. Dodig Radoslav. Dodig Radoslav. Krstionica iz močvare. 153-160.. 4130. Dizdar Mak. 9-13. Dodig Radoslav. Sarajevo 1998. 143-148.srednjovjekovna nekropola u Crvenom Grmu. I knjiga. Kršni zavičaj 29. Ljubuški. Zbornik Znanstvenog simpozija održanog u Ljubuškom 11.. 73-80. Dodig Radoslav. Stećci u Drinovoj Dragi u Veljacima (U čast 600. Sarajevo 1995. ljudi i vrijeme. Arheološka nalazišta. i 12. Humac 1995. 13. 1978. Vladom Pandžićem). Greda . dopunjeno i izmijenjeno izdanje. Mostar 1997. Hercegovina 3 (11). obljetnice spomena Veljaka (1395. 4132. Čapljina. Putovanje Alberta Fortisa kroz Hercegovinu 1773. AL BIH. Bosanski jezik”. 17-22. Naša ognjišta XXIV/211. Godina 44. kulture i sporta/športa. 4127. 176-177.Zagreb 1996. Arheološki lokaliteti u Ljubuškom. 225-240. “Bošnjačka književnost u književnoj kritici (Starija književnost)”.. Dodig Radoslav. Na temeljima hrama boga Jupitera (Muzej franjevačkog samostana na Humcu kod Ljubuškog)... Kršni zavičaj 28.. Mostar 1985.). nauke. Tomislavgrad 1994. Oslobo enje 35/10746. . 4125. Razvoj i perspektive obrazovanja nastavnika u Bosni i Hercegovini. Naša ognjišta XXIII/198. kolovoza 1995. Dodig Radoslav.. Humac 1996.-1995. Federalno ministarstvo obrazovanja.Kultura 375 4121.”. Dodig Radoslav.. 4133. Sarajevo 1988. Sarajevo 1970). Tomislavgrad 1993. O starim bosanskim tekstovima. 4126. “Ljubuški kraj. 50-53. 4128. Tom III. Baština. Davne crkve u Gorici (Starokršćanska i starohrvatska crkva). Mostar . 5. Dizdar Mak. dr. Sarajevo 1998.. Regije 14-25. 4124. Dodig Radoslav.. Dodig Radoslav. Kalendar Napredak za 1996. 14.. Ziral-Naša djeca. Hrvati se ne mogu odreći ćirilice (Razgovor s prof. Knjiga 1. Sarajevo 06. 4131. Greda (Lj) 327. Drugo. IA MI BiH.

. Istorija srednjovekovne bosanske književnosti (III). 15. Durić Rašid.. Zagreb 1993. Hrvatske predaje i legende o starim grobljima u Bosni i Hercegovini. 4145. Zbornik na trudove posveteni na akademikot Mihailo Apostolski po povod 75 godišninata od životot. Dragojlović Dragoljub.. 4149. Dragojlović Dragoljub. Dragojlović Dragoljub. Stara groblja i nadgrobni belezi u Srbiji. 4141. 2427. Apokalipsa bosanskih krstjana i staroslovensko književno nasle e. 4142. 4136. SANU. KI XVI/61. 4139. Mostar 2000. Nekropola Biloševića u župi Rasno. 87-128. 4137. MANU. Istorija srpske književnosti u srednjovekovnoj bosanskoj državi. 39-46.. Beograd 1984. Dragić Marko. Dragojlović Dragoljub.. 471-478. 234. 41-51. Posebna izdanja 21. Duvnjak Stjepan. 75-80. Tomislavgrad 1996. Beograd 1981.376 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.. Biblioteka AZ. 213-258.. Dudić N. Obrednik krstjanina Radosava i staromakedonsko nasle e. Novi Sad 1997. Beograd 1983. KI XVI/62. Motrišta 15. Zbornik radova”. Vesti o pozorištu u srednjovekovnoj južnoslovenskoj književnosti. Dragojlović Dragoljub. Istorija srednjovekovne bosanske književnosti (I). 49-57.. Beograd 1983. Dragojlović Dragoljub. 4-13. Biblijska književnost u srednjovekovnoj Bosni (II).. Kolo VII/2.. 339-346. KI XV/59.-2000. Dragojlović Dragoljub. Naša ognjišta XXX/273. KI XIII/52. . Naša ognjišta XXVI/226. Dugandžić Ivan. Beograd 1983. Franjevački samostan u Kraljevoj Sutjesci. 4143. Crkvena književnost u srednjovekovnoj Bosni do sredine XIII veka. 26. Dragojlović Dragoljub. Zagreb 1996... 4147. Obavijesti HAD XXVIII/1. Dugandžić Ivan. Oteti stećak. Beograd 1984. 4135. KI XVI/63. Bosanski izme u srpskoga i hrvatskoga jezika. 4140. Svetovi. 4146. 603-610. 4148. 4138. Tomislavgrad 2000.. Gračina kod Otrić-seoca (Metković) – pretpovijesni i srednjovjekovni lokalitet. Zenica 1998. Skopje 1986. “Folklorni teatar u balkanskim i podunavskim zemljama.. Znak Bosne IV/56. Dodig Radoslav – Bošnjak Šime. Balkanološki institut. Beograd 1995.. 4144.

Vrijednosti i važnosti franjevačkog samostana u Kraljevoj Sutjesci. Osnovne odlike razvoja pismenosti i školstva u srednjem vijeku. Gradina (Turjak-Šmitrani. 4151. 4153. IRO Školska knjiga Zagreb. Beograd 1981. 315. SKZ. Zograf 18. Zbornik 1. Vrbaška. 11-15. BG).. Gradina (Vakuf. “Istorija srpskog naroda. Regije 1-13. Tom II.. urić J. Počeci umetnosti kod Srba. urić J. Od najstarijih vremena do Maričke bitke (1371)”. SKZ. . BG). Erceg Vlado – Franković Dragutin – Tošić uro. ur ević Milan. Poslednja umetnička žarišta. Baćin (BG). Berek (L) 47. Druga knjiga. AL BIH. 4158. urić J. Ražljevi (BG) 54. Vojislav. 4154. Beograd 1982. Regija 3: Bosanska Gradiška. 1“. Beograd 1996. “Istorija srpskog naroda. Palanka (BG) 53. Beograd 1987. 4152. “Istorija srpskog naroda. 146-148. Varošanka (BG) 55. “Istorija srpskog naroda. BG). BG). Umetnost u Bosni izme u jadranskih gradova i Srbije. “Pedagoška enciklopedija.. Gradić (BG). Republički zavod za unapre ivanje vaspitanja i obrazovanja OOUR Izdavanje udžbenika i udžbeničke literature Titograd. 230-248. Prva knjiga. Vojislav. Babića kula (BG). 4159. Crkvište (BG) 48. Kace (BG) 51. ur ević Milan. Gradina (JablanicaKoturevi. Nagoni (BG). 4157. Krijesnica II/6. 343-370.. 4156. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Beograd... Gotičko slikarstvo u Vizantiji i kod Srba uoči turskog osvajanja. SKZ. Ranoslovenske gradine na području Bosanske Gradiške. BG). 225229 + 1 karta.. Od najstarijih vremena do Maričke bitke (1371)”. Srbac. Prnjavor. Vojislav. 535-545. Erdeljan Jelena. urić J. ZM. Sarajevo 1988. Gradina (Sovjak. 273-296. urić J. Zavod za izdavanje udžbenika Novi Sad.. Duvnjak Stjepan. Sarajevo 1983. 46-53. 4160. ur ević Milan. Gradina (Bistrica. 1989. Nadgrobni spomenici oblasti Rasa. Laktaši.. Doba borbi za očuvanje i obnovu države (1371-1537)”. OOUR Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Sarajevo. Prva knjiga. Gradina (Trebovljani. Beograd 1982. Arheološka nalazišta. BG) 50.Kultura 377 4150. Beograd 1981. Beograd 1982. Druga knjiga. Doba borbi za očuvanje i obnovu države (1371-1537)”. Preokret u umetnosti Nemanjinog doba. SKZ. Gornji Pogradci. Gradina (Seferovci. BG). Zenica 1995. Vojislav. Marijin grad (BG). AD BiH. urića brdo (BG) 49. “Arheološka problematika zapadne Bosne”. Vojislav. Lisičji brijeg-Cintor (BG) 52. AP 23. Bosanska Gradiška – srednjovekovni grad. 4155.

P). Moskva 1974-1988. Crkvina (Krst. Vogošća. Fabijanić Radmila – Popić Marica. Sarajevo 1989. Mali Križ (Ilidža) 51. Bamberg 1989. T). Nošnja (Kasni srednji vijek) (124-126). Opšti leksikografski dio. München 1991. ‘SIN’ (Bosna-Hersek'de Bogomillere atfedilen.. Juraj Dragišić und Johannes Reuchlin. Crkvina (Ilijaš). Crkvica (Ilidža). Bosna i svijet. T) 41. V). 141. F. Quellen und Beitrage zur kroatischer Kulturgeschichte 1. Gradina (Šišići. “Vodič kroz zbirke Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine”. ZM. T) 45. Stećci iz okoline Donjeg Vakufa. Juraj Dragišić (1445-1520) i Židovi (O 500. Tom I. Gradina (Dovlići-Šehovine. Oslobo enje 54/17496. Esin Emel.. Beograd 1999. Knowledge. 14. Pocrkavlje (Ilijaš). Bugojno 1990. 4170. Fekeža Lidija. Sarajevo 19. ZM.. Tragovi u kamenu (Jedan majdan stećaka na Gatačkom polju star je najmanje petsto godina). Zagreb 1989.. Z. 1997. vypusk 1-15 (A-lokač)”. Sarajevo 1980. Regija 15: Ilijaš. Podlipa (V) 54. Trubačev. Gradina (Prača.) 4166. 4162. 408-410. POF 30. (* Kessler Wolfgang. N. Pavlovac (Ilidža). ZM. . asillardan lahdler ile Anadoludaki XII-XIV yuzyillardan musahhas tasvirli turk mezar taslari arasinda bir mukayese. Ethnological department. XIII-XVI. obljetnici dolaska Židova u Bosnu) Encyclopedia moderna XIII/3 (39).. Erdman-Pandžić Elisabeth – Pandžić Basilius. Minijature. “Guide to through collections of the National Museum of Bosnia and Hercegovina”. T). 183-188. Fekeža Lidija. Nauka. 47-67. Mostar 2000.. 49-71. Otvetstvennyj redaktor člen-korrespondent AN SSSR: O. Fazlagić Nasuf. Fazlagić Nasuf. 4167. Praslavjanskij leksičeskij fond. “Ètimologičeskij slovar’ slavjanskih jazykov. Pod gradom (Okruglica. Gradac (H).) 4164. Crkvice (T). Sarajevo 1988. 4168. Grobovi (Kasni srednji vijek) (88-89). 4161.. 88. Gradac (Nahorevo. Gradina (Prečani. Sarajevo-Centar. Erdeljan Jelena. Radovi Zavoda za slavensku filologiju 24. 4171.02. Most XXVI/124 (35). Erdman-Pandžić Elisabeth. 4169. 4172. P) 44-45. 4163.. P). Südostforschungen 50. AL BiH. Eine Untersuchung zum Kampf für die jüdischen Büchler mit einem Nachdruck der ‘Defensio praestantissimi viri Joannis Reuchlin’ (1517) von Georgius benignus (Juraj Dragišić).. Crkvina (Umoljani. Nova obzorja 8 (Godišnjak za književnost i kulturu). Mramorje (P) 52. (* Knežević Anto. 4165. 434-435. Crkvište (P) 41-42. Sarajevo-Novi Grad. Dolovi..-2000. Zagreb 1992. 107-138. Sarajevo-Stari Grad. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Gradac (Bogetići. Sarajevo 1989. Fabijanić Radmila – Popić Marica. Foch Slavische Philologie der Universität. Odjeljenje za etnologiju. C) 44.378 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.

”. do 21. Institut za istoriju. Sarajevo 20. Pale. Regije 14-25. “Prilozi historiji Sarajeva”. “Uzeir Bavčić. Fekeža Lidija. Sarajevo 1996. Znanstveno tumačenje prošlosti. Sarajevo 2000. Fekeža Lidija. 1996.. 209-231. Trnovo. AL BIH. 4184. Ilidža. Spomenici – svjetlo Bosne. Fekeža Lidija. 4179. Fekeža Lidija. 1990.11. Sarajevo 1989. 4177. BF V/8. 4182. Uvod u razvoj teorijske misli u Bosni i Hercegovini.. godine.. Kulturna i društvena historija Bosne i Hercegovine (7 i 8 razred osnovne škole. 39-45.Kultura 379 Novo Sarajevo. 9.. 1996. Sarajevo 1994. 4178. "Bosna i Hercegovina i svijet". Fekeža Lidija. Fekeža Lidija – Gavrilović Margit. Sarajevo 08.. FBiH. Oslobo enje 53/17087. 4176.. 4183. GZM (A) 42-43. 12. marta 1993. 19-34. Srednjovjekovna Bosna u tokovima evropske civilizacije. Srednjovjekovne crkve u Bosni i Hercegovini. 4173. Muzička kultura. Sarajevo 09.. Oslobo enje 53/17088.. .. Ministarstvo obrazovanja. Srednjovjekovni arheološki spomenici Sarajeva i bliže okoline. Dokazi bosanske samostalnosti (Na Visočkom polju nalaze se četiri značajna lokaliteta). 257-295. 19. 483-532. Safet Nurković. Sarajevo 1997. MH. 81-96..01. Fekeža Lidija. Fekeža Lidija. Tom III.. Sarajevo 1980. održanog 19. Ferović Selma.. Selma Ferović.. 11. Radio Sa IX/31. Fahrudin Isaković. Sarajevo 1999. Stećak I/12. Slika iz života srednjeg vijeka (Izložba ‘Bribir u srednjem vijeku’). Sarajevo 05. 18.02. Filipović Muhamed. nauke. Fekeža Lidija. Sarajevo 1988. Oslobo enje 53/17390. 4181. kulture i sporta. ZM. Dopunska nastava)”. 4185. 4175. i 14/2000. Rezultati ranijih arheoloških istraživanja kasnoantičkih i srednjovjekovnih lokaliteta na području Sarajeva. Sarajevo 1996. Radovi sa znanstvenog simpozija Pola milenija Sarajeva. Hadžići. 4180. 83-98. Arheološka nalazišta. Fekeža Lidija. 13/1999. Oslobo enje 47/14968. BiH. Muris Spahić. Keramičke posude u grobovima ranoslavenskog perioda na teritoriji Bosne i Hercegovine. Fekeža Lidija – Gavrilović Margit. Srednjovjekovni arheološki spomenici Sarajeva i bliže okoline. 219-233. HM III/11-12. 4186. 1996. Srednjovjekovne crkve u Bosni i Hercegovini. Sarajevo 1997.01. Orijentalni institut-Institut za istoriju. Separat Hrvatske misli 11/12. “Vrhbosna/Sarajevo kroz stoljeća.

-2000. Fisković Igor.. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. 244. Srednjovjekovne čaše iz Orebića i Nevesinja. (* Prcela Frano. SKK. Zagreb 1989. Frangeš Ivo. Dubrovnik 1998. (* Balentović Ivo. SKK. 4201. Zagreb 1989. MGC. Zagreb 1988. 17-57. Fisković Cvito.. Logos. XIV + 989.. 522-523. "Konavle u prošlosti. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. klesar. 4194.. 4193. 58-77. 3-10. 102-183. Mostar 1998.. Split 1979. Fisković Cvito. 263-277. Monografije 15. Dubrovnik 1985. SKK. Logos. Fisković Cvito. 655. Osvit 1-4. Feljton: Bosna i Hercegovina (8): (8) (Kultura Bosne i Hercegovine). Split 1982. 4195. 4197. Posebna izdanja.) 4199. Split 1982. Fisković Cvito. 27-31. Fisković Cvito. dubrovački klesar. Bosni i Hercegovini. Split 1982.. Eseji”. Naše urbanističko naslje e. . “Hrvatski biografski leksikon II (BjC)”. Zagreb 1984. “Franjevci na raskršću kultura i civilizacija (Blago franjevačkih samostana Bosne i Hercegovine“. Ivaštinović Jakov. Zagreb 1988. Eseji”.) 4200. Filipović Muhamed. 4192. Antun. Pogled na crkvene spomenike iz srednjeg vijeka u Konavlima. 215-217. 211-218. Geschichte der kroatischen Literatur. 156-157. Povijest hrvatske književnosti. JLZ Miroslav Krleža. Frangeš Ivo. Zagreb 1998. 4198. Kabes IV/31-32. Dalmatinski majstori XIII-XVI stoljeća u Srbiji. Fisković Igor. Böhlau Verlag. Fisković Cvito. Stoljeća književnog i kulturnog djelovanja franjevaca u Bosni i Hercegovini. (A-J)”.. “Cvito Fisković.... Zagreb 1983. sadašnjosti i budućnosti 1". Zagreb 1988. 740-744. “Cvito Fisković. Mostar 1997. 196. “Zbornik Župe dubrovačke”. 4190... Bonino da Milano. Bogosalić Radivoj. Logos. Dalmatinska graditeljska baštia. Köln-Weimar-Wien 1995.. 4196. VAHD 72-73. “Hrvatski biografski leksikon I (ABi)”. Marulić XXI/6.. Logos. “Cvito Fisković. 4189. Fisković Igor. Fisković Igor. 4187. 81.380 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 745-746. JLZ Miroslav Krleža. Eseji. JLZ. Marulić XXI/4. Split 1982. Frangeš Ivo. CCP XXII/41... 3-21 + 7 slika. SKK. Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku. Eseji”. Zagreb-Ljubljana 1987. Stećci u Župi dubrovačkoj. Nuk Hrvoje... 4188. Marulić XXI/6. 4191.

. Antička nekropola u Sinju. znanost.. “Ignacije Gavran. Zenica 1995. Stećci. Svjetlo riječi. 417-421. Franković M. Sjevreni i južni put (Glagoljica i ćirilica). 89-96. 435-440. Galić Stjepan. 10-11. umjetnost”. u Visokom.. Radovi simpozija povodom 9 stoljeća spominjanja bosanske biskupije (1089-1989). 4214. Knjižnica Baština. 4215. 4203. Grafocolor Zagreb.. Stećci.. . Vrhbosanska visoka teološka škola. Kultura. 179-181. “Ignacije Gavran. Gavran Ignacije.. 4208.Kultura 381 4202.. 10-11. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 2. Gagro Karmen. Kraljev dvor u Kraljevoj Sutjesci.. Zagreb – Stolac 1999. Zagreb 1987. Krijesnica II/4. “Stolac u povijesti i kulturi Hrvata”. Svjetlo riječi IV/37.. Svjetlo riječi. VAHD 76. Svjetlo riječi II/10. Svjetlo riječi I/3. Stećci govore svojim jezikom (Prilog proučavanju hrvatskog jezika na stećcima stolačkog kraja). 4211.. Gavran Ignacije. Nakit. (K-Ren)”. SV 4. 4209. Zagreb 1997. 4205.. Gabričević K. Humski zbornik 4. Općina Stolac.. 8. 4204. Sarajevo 1986. Sarajevo 1991. 4207. Putevi i putokazi (Niz članaka o našoj prošlosti)”. 4212. Putevi i putokazi (Niz članaka o našoj prošlosti)”. Gavran Ignacije. Gavran Ignacije. Split 1983. “Vrela i sudbine narodnih tradicija”. “Kršćanstvo srednjovjekovne Bosne". Hrvatski glasnik II/25. Fučić Branko. Sarajevo 1988. Kraljevska crkva u Milima. Kraljev dvor u Kraljevoj Sutjesci. 3-7.. 236-243. Hrvatske gusle. 4213. 4206. Gavran Ignacije. 283-294.. Knjižnica Baština. Grobovi s krugom od kamena u Bosni i Hercegovini. HAZU. 10-11. Zagreb 1978. Gavazzi Milovan. Gavran Dragan. Moderna vremena Zagreb. Gavran Ignacije. Sarajevo 1988. Svjetlo riječi I/8. Visoko 1983. Knjiga 1. “Hrvatska i Europa. 4210. 15. Tuzla 1994. Visoko 1983.. Fučić Branko. 162-164. Knjiga 1. Povijesni osvrt na ‘aktualnu’ jezičnu problematiku. Prilog proučavanju prapovijesnih vjerovanja. Hrvatski glagoljski i ćirilski natpisi. Sarajevo 1984. JLZ Miroslav Krleža. Fojnička misnica i kralj Matijaš. Svezak I.

4220.. Svjetlo riječi XIII/142. 28. Knjiga 7. “Ignacije Gavran. BF VI/9. Knjiga 1. 226-232. 4224. Gavran Ignacije. Nadgrobnik nepoznatog velikaša (Stećak iz Donje Zgošće).. Putevi i putokazi (Niz članaka o našoj prošlosti)”... Knjižnica Baština. Knjižnica Baština. Livno 1995. Visoko 1998. Sarajevo 1998. Gavran Ignacije.. Bosanski franjevci i crkveno graditeljstvo. “Ignacije Gavran. 28. 12-13. BF VI/9. Bosanski vitezovi (Igre i natjecanja u našoj prošlosti). Sarajevo 1997. Livno 1993. 4222. Livno 1995. Gavran Ignacije. 340-341. (* Karamatić Marko. . Gavran Ignacije. 4225. Svjetlo riječi. Putevi i putokazi III (Niz članaka o našoj prošlosti)”. (Niz članaka o našoj prošlosti)”. 186-188. Svjetlo riječi XI/129. Svjetlo riječi. Livno 1995. Svjetlo riječi XIII/151. 14-15. 14-15. Knjižnica Baština.. Sarajevo 1988. Putevi i putokazi II. Knjiga 6. Gavran Ignacije.. Svjetlo riječi. Gavran Ignacije. Do veličine u izbjeglištvu (Fra Juraj Dragišić 1445-1520). 14-15.. 4217. (Niz članaka o našoj prošlosti)”. 4226. Gavran Ignacije. Knjiga 1. Gavran Ignacije. Fojnička misnica i kralj Matijaš. 1445-1520). 12-13. Sarajevo 1998.) 4228. (* Karamatić Marko. “Ignacije Gavran. 4221. 211-215.. Sarajevo 1998. Svjetlo riječi XV/175. Do veličine – u izbjeglištvu (Fra Juraj Dragišić.. 182-185.. Svjetlo riječi VIII/87. Svjetlo riječi. Gavran Ignacije. u Visokom. Putevi i putokazi (Niz članaka o našoj prošlosti)”. 4219. 4218. Kratki vodiči kroz Franjevačku gimnaziju i njezin lapidarij. 340-341. Putevi i putokazi II. 9-14. Svjetlo riječi XI/122. Livno 1995. Gavran Ignacije. Nepoznati svijet bosančice. Gavran Ignacije. “Ignacije Gavran.-2000. “Ignacije Gavran. Sarajevo 1988.. Knjižnica Baština.. Vrijeme gradi vrijeme razgra uje (Katoličke crkve u Jajcu kroz stoljeća). 4223. 4216. 10-11. Visoko 1998. Gavran Ignacije.382 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Livno 1995. Knjižnica Baština. Nadgrobnik nepoznatog velikaša (Stećak iz Donje Zgošće). Knjiga 6. Sarajevo 1990. Bosanski franjevci i graditeljstvo.. Svjetlo riječi.) 4227. Gavran Ignacije. Kraljevska crkva u Milima. Lapidarij Franjevačke gimnazije Visoko..

1986. Sarajevo 1988. Gavran Ignacije. Sudbina jednog grba na kamenu (Nadgrobni spomenik knezu Petru Nikoliću u Vranjevu Selu kod Neuma). Me uputnica. Oružje kroz vijekove. Rebrovac. Naša riječ XXV/1468. 4232. AP 21. Putevi i putokazi III (Niz članaka o našoj prošlosti)”. Knjižnica Baština. Rebrovac. 1819. 4234. Stećci – obilježje jednog vremena. Svjetlo riječi. Gavrilović Margita. 4236.. 3. 4231.. “Vrhbosna/Sarajevo kroz stoljeća. Glavaš Tihomir. A contribution to the study of the Medieval town of Visoki. 4233. Knjižnica Baština. “Ignacije Gavran. Sarajevo 1998. Putevi i putokazi III (Niz članaka o našoj prošlosti)”.. i 14/2000. Nepoznati svijet bosančice. Knjiga 7. Naš svijet XXIV/269..”. 231-237. GZM (A) 37. GZM (A) 42-43 (1987-1988). 143-164. 154-156.Kultura 383 4229. AP 22. Vrijeme gradi. Nekropola knezova Nikolića u Vranjevu Selu kod Neuma. 4230. Iskopavanje preromaničke crkve u Vrutcima kod vrela Bosne. 6. srednjovjekovna nekropola. Zenica. 4235. Gavrilović Margita. Zenica – srednjovjekovna nekropola. Glavaš Tihomir. 141-153. Gavran Ignacije... Oslobo enje 43/13696. 4241. Glamočanin Fidreta. Zenica.. 13/1999. 1981. . (Podlistak Kultura i umjetnost II/7). 62-64. Glamočanin Fidreta. Sarajevo 2000. MH. Prilep 1978. 153-155. Sarajevo 06. Glavaš Tihomir. vrijeme razgra uje (Katoličke crkve u Jajcu kroz stoljeća). 270-275.. Sarajevo 1988..08. Glavaš Tihomir. Balcanoslavica 7. Dvije predromaničke crkve iz okolice Sarajeva.. Sarajevo 2000. Rebrovac. Dvije predromaničke crkve iz okolice Sarajeva. srednjovjekovna nekropola. Beograd 1979. Glamočanin Fidreta. Separat Hrvatske misli 11/12. Beograd 1981.. 4240. Zenica 27. Svjetlo riječi. 4239.02. Knjiga 7. (KUN VII/259). Sarajevo 1982. “Ignacije Gavran.. Glavaš Tihomir. Sarajevo 1999. 111-118. 4237. Sarajevo 1998. Svjetlo riječi XVIII/205. Me uputnica. 4238. Me uputnica. 113-120. HM III/1112. 93-122. Gavran Ignacije. Ljepotica u zabiti (Samostanska crkva u Kraljevoj Sutjesci)..

Arheološka nalazišta. Gradac (Z) 117. Regija 17: Rogatica. Regije 113. ZM. Han Pijesak. 4242. Hadžići. Tešanj. Arheološka nalazišta. Kiseljak. Gradina (Dolovi. ZM. Bugojno 3 (B) 174. AL BIH. Pucarevo. Glavaš Tihomir. Bosanski Šamac. Gradić (M) 118. . 4245. Laktaši. Rudo. 130). Bare (S) 67. Novo Sarajevo. Tom II. Srebrenica. Tom III. 4252. ZM. Sarajevo 1988. Glavaš Tihomir. AL BIH. K) 149. Visoko. 4248. Kladanj. Tom I. Arheološka nalazišta. Regije 14-25. Sarajevo 1988. Glavaš Tihomir. Kupres. Regija 10: Sanski Most. AL BIH. AL BIH. Tom II. Regija 2: Bosanski Novi. Regija 13: Travnik. Šekovići. Klisa (Z) 201. Orašje. Oružje (Kasni srednji vijek) (132-133). Glavaš Tihomir.. 4253. Sarajevo 1988. 41. Sarajevo-Centar. Tom II. AL BIH. Trnovo. 4251. AL BIH. Maglaj. AL BIH. ZM. Tom II. Arheološka nalazišta. ZM. Vitez. Opšti leksikografski dio. Gradina (Zagra e. Regija 12: Šipovo. (SM) 147. Glavaš Tihomir. AL BIH. AL BiH. Donji Mujdžići 3 (Š) 176. Kamenja (BŠ) 78. Busovača. Regije 1-13. Sarajevo 1988. Sarajevo 1988. Ru) 98. 198. Vogošća. Tom III. Tom II. Arheološka nalazišta. Sarajevo 1988. Sarajevo 1988. Bratunac. 4249. Bugojno. 4247. Regije 1-13. Glavaš Tihomir. Arhitektura (Kasni srednji vijek) (58). ZM. Ključ. Regije 1-13. Kamengrad. AL BIH. Polom (MG). Gradac (Lijepi grad. Dubica (BD) 35. Pošijak (HP) 78. Arheološka nalazišta. Donji Vakuf. Glavaš Tihomir. Regija 8: Teslić. Gornji Vakuf. Sarajevo 1988. Prijedor.. Crkvenjak (Ka). Vareš. Regije 1-13. Pale. Sarajevo 1988. ZM. Vlasenica. Stari grad (Prikovrh) (BD) 38. Selište-Selište Prkića (Z) 204. Zenica. Regija 15: Ilijaš. Glavaš Tihomir. Bosanska Dubica. Regije 1-13. Slatina (L). Srbac. Jerinin grad (Š) 72. Konačev do 1 (S). Mrkonjić Grad. Arheološka nalazišta. ZM. Perić-Grad (K). Crkvina (M) 76. Ilidža. Glavaš Tihomir.384 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Tom II. Modriča. AL BIH. Sarajevo 1988. Goleš (T). Ljubanj (Ru) 100. Gradačac. Tom III. Sarajevo 1988. Crkvina (Ilidža). Zavidovići. Glavaš Tihomir. Arheološka nalazišta. ZM. Fojnica. Prnjavor. 4244.-2000. 4246. ZM.. Regije 14-25. Jajce. 4243. Glavaš Tihomir. Sarajevo-Stari Grad. Pismenost (Kasni srednji vijek) (138). Arheološka nalazišta. Regija 14: Kakanj. Arheološka nalazišta. Crkvine (S) 68. Jelovac (BD) 37. Regija 16: Olovo. Regija 5: Odžak. Sarajevo-Novi Grad. Oru e (Kasni srednji vijek). Ru) 96. Regija 3: Bosanska Gradiška. Ru) 97. Regije 14-25. ZM. Tom II. Lokve (K) 148. Glavaš Tihomir. Regije 1-13. Prizren (Prizrenac. Kreševo. 4250. Breza. 54. Žepče. 16.

Stjepangrad (K) 130. Igrišće (K). Crkvina (Potkraj. ZM. Regije 14-25. 4259. Vranjska 1 (B) 196. AL BIH. Sarajevo 1989. Glamoč 2 (G) 237-238. Regija 25: Grude. Goražde. Grad (N) 144-145. Regije 14-25. Gornji Turani (T) 176. Jablanica. F) 123. Glavaš Tihomir. Rajan (G) 248. Sarajevo 1990. Tom III. Moševići (N) 331. Višegrad. Val (N) 153. Regija 21: Prozor. G) 237. Groblje (K). ZM. AL BIH. Glavaš Tihomir. Čapljina. Hrast (K) 216. Goričko polje (K) 212. AL BIH. Grad (Ljusići. Prozor (P). G). Ribići 2 (K) 223. Arheološka nalazišta. Gradina (Bunovi. Sarajevo 1988. IA MI BiH 25. Sarajevo 1988. Regije 14-25. 4260. Vrba 1 (G) 250. Regija 18: Čajniče. Osam vijekova povelje Kulina bana. 4254. Tom III. Iz zemlje niče povijest. Bistrički grad (L) 235. . K). ZM. G) 236. ZM. K). Klobuk (T) 183. Livno. Glavaš Tihomir. Regije 14-25. F) 122. 4261. AL BIH. 127-129. Arheološka nalazišta. Sarajevo 1988. F) 131-132. Mostar. Glavaš Tihomir. Arheološka nalazišta. 4258. Novkovića klanac (N) 332. Hrvatski narodni godišnjak 1991. Arheološka nalazišta. Bovani (K). Glavaš Tihomir. G). Sarajevo 1988. ZM. Rasov greb (K) 222. Medvjedgrad (G) 246. Crkvina (Dolac-Prisoje. Crkvina (Radoslalije. Godište 39. 14. ZM. Zelenice (K) 226.. 4256. Neum. Sarajevo 1988. Ljubinje. ZM. Regije 14-25. Komadinov do (K). Sarajevo 1988.. Regija 20: Bileća. AL BIH.Kultura 385 Sokolac. Jančar (K) 217. Stari grad (G) 249. Svjetlo riječi XII/135. Tom III. Bamernice (K) 208. Ciberina njiva (M) 291. 4255. Arheološka nalazišta. Livno 1994. Tom III. Vratar (Sutiska. Grad (Obalj.. Trebinje. Tom III. Regija 24: Lištica. Arheološka nalazišta. Tom III. Tom III. Regije 14-25. 55-65. Crkve u Bosni i Hercegovini od IX do XIII stoljeća (arheološko-topografski pregled). Orlac (G) 247. Foča. AL BIH. Glavaš Tihomir. Arheološka nalazišta. Crkvina (T) 171. Glavaš Tihomir. AL BIH. Glavaš Tihomir. Duge (K) 211. Gradina (Jeleč. Regija 19: Nevesinje. Čitluk. Stolac. Regija 22: Glamoč. 4263. Kostajnica (K) 218. Crkvina (Dubrave. Regije 14-25. Glavaš Tihomir. Tom III. ZM. 4257. Sarajevo 1988. Regije 14-25. Gacko. Arheološka nalazišta. Ljubuški. Sarajevo 1988. AL BIH. Glavaš Tihomir. Bubaluša (K) 209. Slivlja (G) 152. Kalinovik. Konjic. Dobrić (L) 293. Topalov greb (J) 224. 4262.

Gacko.. Visuć-Grad (Š) 166. 4267. ZM. Motrišta 8. 4272. Glavaš Tihomir – Miletić Nada. Glavaš Tihomir – Raunig Branka. Sarajevo 1988. 147. Glavaš Tihomir. Gradac (BG). Bjelaj (Bilaj. Književni jezik VIII/4. Sarajevo 1981. AL BIH. Tom III. Arheološka nalazišta. 4269. 266. Regija 20: Bileća. Bosansko rukopisno evan elje Sofijske narodne biblioteke ‘Kiril i Metodij’. 105-111. . Stećci (mramorje.. Gošić Nevenka. Regije 14-25. Samostan Sv. "Livanjski kraj u povijesti. 332-345. najstariji franjevački samostan u Bosni i Hercegovini. 60-62. Sarajevo 1981.. Otkrivanje sv. Radovi ANU BiH 70. 4266. 16. Regija 19: Nevesinje. Arheološka nalazišta. AL BIH. Ivana Krstitelja u Livnu. Sarajevo 1979. Mostar 2000. Gradina (Grad. 4268.. 4274. Crkvina ružica (B). Arheološka nalazišta. Regija 11: Bosanski Petrovac. Muzej hrvatskih arheoloških spemenika Split-Općinsko hrvatsko vijeće obrane Livno. Glavaš Tihomir. Tom III. 4275. Sarajevo 1988. Stolac. biljezi). Regija 23: Duvno.386 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.. Rmanj (TD) 165. Goluža Božo. Odjeljenje društvenih nauka 21. 67-70... Tom II. Split-Livno 1994. Sarajevo 1988. Značajan projekt (Jugoslovenski doprinos izučavanju i obradi leksike općeslovenskog književnog (crkvenoslovenskog) jezika. ZM. 27-33. Arheološko nalazište Šamatorje u Gorici. AL BIH. Regije 14-25. Regije 14-25. ZM. 4271. 68-73. Posušje. Crkvina (BP) 160.. Gošić Nevenka. Sarajevo 1988. Ljubinje. Arheološko nalazište Mokro kod Širokog Brijega. Sarajevo 1994. Gošić Nevenka. Jezička adaptacija grčkih ličnih imena u bosanskim evan eljima (XIV-XV vijek). 22-27. Titov Drvar. Glavaš Tihomir – Zelenika An elko. 231-242. Glavaš Tihomir. Glavaš Tihomir – Oreč Petar. 4273.-2000. Hrvatski narodni kalendar 1995. 4265. Zbornik radova". Bosansko Grahovo. Vir-Glavica. 4270. 4264... Glavaš Tihomir. Regije 1-13. ZM.. Motrišta 12. Godina 43. Motrišta 18. Mostar 1998.. P). AL BIH. BP) 159. Mostar 1998. Trebinje. Ive (dosadašnji rezultati istraživanja ostataka prvog franjevačkog samostana u Livnu). 171. Odjek XXXIV/18. Motrišta 7. Tom III. Arheološka nalazišta. Srednjovjekovne crkve u Jajcu. 4276. Glavaš Tihomir. Ključ (G). Grad-Čovka (BP) 161. Mostar 1999.

Gornji Vakuf.. AL BIH. Temeljne knjige o Bosni.. Tom II. AP 26 (1985). ZM. Arheološka nalazišta. 4279. Skender Vakuf. Graljuk Boris. Oslobo enje 39/12094. Dubočac (D). srednjovekovna i novovekovna utvrda. BL) 132. Regije 1-13. . Ljubljana 1987. 4285. Bronzani Majdan (BL). 4286.. BL). AL BIH. Regija 4: Bosanski Brod. 4282. Graljuk Boris. ZM. Graljuk Boris. Kotor Varoš. Kovači vremena. Matica L/7. Da li je Grigorovič-Giljferdingovo evan elje aprakos?. Regije 1-13. AL BIH. Sarajevo 1998. (KUN) 1. 4281. Sarajevo 1988. Grahovac Gavrilo. 63 4288. Me unarodni forum “Bosna”. Bugojno. Beograd 1985. Gornji Vakuf. 99-108.. Regija 3: Bosanska Gradiška. Debeljača (K) 175. Tom II.. Banja Luka – Kastel. Krčevine-Nadlugovi (P) 51. Sarajevo 1988. AP 27 (1986).Kultura 387 4277. 137-138. Sarajevo 1988. Gošić Nevenka. Hrvatski iseljenički zbornik 1998. Graljuk Boris. 4284. 1982. Jajce. Pećine (BL). Regija 12: Šipovo. Regija 12: Šipovo. Tom II. “Knjiga sažetaka”. Višegrad. Kasnoantičko naselje. Sokolac. Donji Vakuf. Derventa. Regija 17: Rogatica. Arheološka nalazišta. Doboj. ZM. 186. Kastel (BL) 130. Gović Tamara. Rezultati (pokusnih) arheoloških iskopavanja na srednjovjekovnom lokalitetu "Zidine" u Krupi na Vrbasu. 117-122. 4283. Srbac. Gradina (S) 98. Kupres. Regije 1-13. Regije 1-13. ZM. Laktaši.. Tom II. 4278. Sarajevo 1988. Zagreb 2000. Strljanica (K) 185-186. 128. 4287. Gradina (L) 50. Graljuk Boris. Pustopolje (K) 184.. Kupres. AL BIH. Ljubljana 1986. Tavnjak (Crkvenište. Dragišićev povratak u Dubrovnik. ZM. AL BIH. Derventa (D). 4280. Franjevačka grebanska kustodija bosanske vikarije. Dokanova glavica (K) 176. Bosnian Paradigm.. Greben-grad (BL). Sarajevo 1989. Sarajevo 1988.02. AL BIH. 251-272. 26. Girski grad (S) 95. NS 18-19. Vučaj grad (Crkveni grad. Arheološka nalazišta. Regije 14-25. Gotovac Slavko. 4290. Naučni sastanak slavista u Vukove dane XIV/1. Regije 1-13. Govedarica Blagoje. Arheološka nalazišta. Sarajevo 27. Čelinac. 4289. Graljuk Boris. Govedarica Blagoje – Miletić Nada. Zmajevac (Č) 133. Zagreb 1997. Arheološka nalazišta. Govedarica Blagoje.. Uzur-Glavica (K). Grad Vitanj (S) 96. Regija 9: Banja Luka. Tom III. Sarajevo 1988. International Conference. 5354. Jajce. Prnjavor. ZM. Zidine/Krupa na Vrbasu.. Arheološka nalazišta. 155-157. Donji Vakuf. Rudo. Graljuk Boris. Tom II. Bugojno.

Matica Bošnjaka. 4295. 135. “Bosna. Sandžak II/20. Sarajevo 09. Knjiga 3. Grubišić Vinko. ZM.. Imena. 533-554. Wuppertal 1994.. Knjiga 1”. Hadžiosmanović Lamija.. i II. 4297. Podgorica 1999. Granić Ante. Nauka o glasovima i oblicima..01. BiH kulturno-informativni centar. Bibliotekarstvo 30. 254-255. Sarajevo 1984.-2000. Sarajevo 1994. 116. Halilović Senahid. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. VKBI.. 4298. Knowledge. Bosanski jezik mit i stvarenost. Bošnjačka epigrafika. 27-44. 259.. Novi Pazar 1993. 1992. Uticaj civilizacijskih i jezičkih dodira na govornu raslojenost (na primjeru jugoistočne Hercegovine i južne Dalmacije).. 4293. 4301. Sarajevo 1989. 75-78.. 9. Drugo izdanje. 5-36. bošnjaštvo i bosanski jezik. Helsinborg 2000.. Biblioteka Bosanski krug. Grković Milica.. “Bošnjačka epigrafika (Priredio Sulejman Grozdanić). Neke naznake o knjizi u prošlosti stare pravoslavne crkve u Sarajevu.. Halilović Senahid. 4292. Granić Ante. ZM. 80-81. 4300.. Sarajevo 1984.. Korenić Bojan. Grafija hrvatske lapidarne ćirilice. Nikčević V. Grković-Mejdžor Jasminka. Istorijski institut RCG. “Ševko Kadrić.” Zbornik referata sa Osnivačke skupštine Matice Bošnjaka. Beograd 1999. O bosanskom jeziku. “Guide to collections of the Regional Museum of Bosnia and Hercegovina”... decembar 1992. “Gramatika bosanskog jezika za srednje škole. 4294. 24-25. 185189.388 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Bosanska riječ.”. Bošnjaštvo na vjetrometini”. “Srednjovjekovna istorija Crne Gore kao polje istraživanja”. München – Barcelona 1978. Bosanski jezik – mit ili stvarnost?. Behar I/1. Dio I. Radio Sa XXIV/70. 4303.) 4302. Sarajevo 1999. BZK. Bosanski jezik. O ispitivanju srednjovekovnog pisanog nasle a Crne Gore. Halilović Senahid. 28-29.. .. 23-47. Bošnjačka književnost u 100 knjiga. Zürich 1994. Biblioteka Ključanin. “Ratni kongres bosanskomuslimanskih intelektualaca 22. Izdavačko preduzeće Preporod. “Guide to through collections of the National Museum of Bosnia and Hercegovina”. (* Pranjković Ivo. 4299. Zbornik radova sa Okruglog stola Istorijskog instituta. 125. 4296. (Reprint izdanja iz 1890)”. Zagreb 1992. Oslobo enje 48/15644. Sarajevo 1991. Sarajevo 1991. 4291. Grozdanić Sulejman.

Zenica 1999. (* Lolić Amra. Han Verena. (A-J)”. Sarajevo 1996.. Halilović Asim. Karahasan Dževad. Didaktički putokazi V/16. Sarajevo 1995. . Prijepolje 1981. Halilović Senahid.. 626. Sarajevo 1996.) 4312. SSDSV 8 (1980). 4306. Slikari iz Dalmacije oslikavaju gotičko i renesansno staklo u Muranu. Aleksandrida (6-7). Kabes III/23-24. Harisijadis Mara. Drugo. Alispahić Nijaz. 2. O bosanskome jeziku juče i danas... Sarajevo 1995. Halilović Senahid. Didaktički putokazi IV/13.. Zenica 1999. Džanko Muhidin.. Zenica 1999. 6. Didaktički putokazi V/16.. Halilović Senahid. Nalazi srednjovekovnog stakla u Polimlju. 34. Bosanski jezik. Pogledi 5. Sarajevo 1996. Halilović Senahid. 59-60. 7. Šator Muhamed. Tuzla 1997. 4315. VKBI. (* Valjevac Naila. Halilović Senahid. Figuralni inicijali u Radosavljevoj apokalipsi. Zenica 1998. Večernji list. 36. Pogledi 5. ... 33. 7. Travnik 1996. Han Verena. Arnaut Muhamed.. Tuzla 1997. Halilović Senahid. Mostar 1997. Beograd 1978. 50-53. O imenu jezika. Zagreb 1984. Sarajevo 1994. 341-352 + 2 slike. Sarajevo 1998. Govorni tipovi u me uriječju Neretve i Rijeke dubrovačke. Zenica 1999.. Halilović Senahid. 173-184. Institut za jezik u Sarajevu.10... 30. 4308.. 9. (* Šator Muhamed. 4307. Pravopis bosanskog jezika. Harisijadis Mara. Palić Ismail. Balcanica 13-14. 84-87. Neke karakteristike srednjovekovnog stakla na Balkanu (XII-XV vek). 9-10. Znak Bosne IV/5-6. Novi Pazar 1994. Daničićevo jevan elje ili Drugo beogradsko jevan elje (292). O imenu jezika. Ljiljan V/188. Jahić Dževad. Zenica 1999.) 4310.. Ništović Hazema. 11. KDB Preporod. Sandžak III/50. Zenica 1998. JLZ Miroslav Krleža. Zograf 9. “Bosanski jezik”. dopunjeno i izmijenjeno izdanje.. 16-17. Bošnjaci imaju svoj bosanski jezik (Bosanski jezik jučer i sutra). Didaktički putokazi V/16.. Didaktički putokazi V/16. Tribina 28. Bosanskohercegovački dijalektološki zbornik 7.. 4316. 7.. Dodig Radoslav.. 7. Halilović Senahid. Press centar. Vojna biblioteka 15.. 45-62 + 1 stranica slika. 1996. Zagreb 06.. Armija RBIH. 18. 88-89.) 4311. Beograd 1982-1983.. 94-95. Sarajevo 1996.. Balcanica 11.. dopunjeno izdanje. 4309.Kultura 389 4304.. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1.. 61-75. Sarajevo 1994. 4305. Istina o BiH I/4. 4314. Beograd 1980. Bosanski jezik. Uprava za politička pitanja Generalštaba. Ljiljan V/187.. 286. 4313. Baština. Divan IV/42-43.. Istina o BiH I/3. Didaktički putokazi V/16. Han Verena.

1979. 2. (* Kessler Wolfgang. Südostforschungen 44.. I. 1994. Odjek XLII/24. Hercigonja Eduard. Gota 1979. Marulić XV/1. Odjek XLII/15-16. Beograd 1988. 509.) 4320. Südostforschungen 40.. 923. Neugašeni sjaj hrvatske baštine (Blago franjevačkih samostana Bosne i Hercegovine). 4329. 17-18. Kršni zavičaj 18.) 4330. (Forum) 1.-2000. Ivan. Liber-Mladost. 280. Odeljenje istorijskih nauka 6. Rasprave o hrvatskoglagoljskom srednjovjekovlju. 91-135 + 57 slika. Svezak I. Glagoljaštvo i glagolizam. “Ibidem – Prilog Odjeka I/3. Hofmen-Planka Agnieszka. Hercigonja Eduard. (* Kessler Wolfgang.. Zagreb 1980. Glagoljica i bosančica. Slova velikago Kulina bana. 377-378. Hercegovina 1985. Iluminacija rukopisa bosanskog porekla u srednjem veku. Sarajevo 1989. umjetnost”. HAZU.. 7-27. Poljica I/4. znanost.. 49-57. Zagreb 1997. Hercigonja Eduard. 2000.11. 4321.. Povijest hrvatske književnosti 2. 4317. Tropismena i trojezična kultura hrvatskog srednjovjekovlja. Polska. Kultura Hrvata kroz 1000 godina. 4324. München 1981.. Hercigonja Eduard. Socjolingwistyczne aspekty wspólczesnego jëzika bosnieckiego. Biblioteka znanstvenih radova. (* Kvapil M. Zagreb 1976.) 4323. Srednjovjekovna književnost. Slobodna Dalmacija. 4326. Nad iskonom hrvatske knjige. 4322. 34-39. Zagreb 1983. (* Bošković J.. 78-83. 428. Kultura. Krakow. Pokušaj razjašnjenja velike zagonetke o postanku glagoljice.. 15-16. “Povelje bana Kulina – me aš bosanske historije i kulture”. I kolo.) 4319. Autohtonost hrvatskoj jezika u BiH. Globus. 4328.. 398-399. Horvat Josip... Hercigonja Eduard. SNL.. 4318. Hercigonja Eduard. izdanje. Mostar 1999. Slavia 18. 4327. Heres Tomislav. Kršni zavičaj 21.. Mala knjižnica 8. Horvatić Dubravko. Zagreb 1982. Heres Tomislav. Sarajevo 1989. 4325. . München 1985. Heres Tomislav. 449. 6-7... Heres Tomislav. Motrišta 13. Poljički spomenici i neka pitanja podrijetla i razvitka glagoljskog pisma. MH. (‘Povelje bana Kulina – me aš bosanske historije i kulture’)”. Glas SANU 354. “Hrvatska i Europa.390 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Harisijadis Mara. Hercegovina 1988. Slova velikago Kulina bana. Split 22. Zagreb 1994..

254-258. maja 1994. Knjižno blago. 5456. Srednji vijek (VII-XII stoljeće) rano doba hrvatske kulture. Hunski Slavica. 4343. Zagreb 1989. Knjižno blago franjevačkih samostana u Bosni i Hercegovini. Zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog naslje a Bosne i Hercegovine. HAZU-ŠK. 185-186.. Hunski Vjekoslava. Sarajevo 24. Ljubljana 1989. EJ 1. AP 28 (1987). (Uredio Ivan Supičić)”.. Zagreb 1997.”. Stećci – grobovi naših predaka. 885. 4337.. Stijena u Podastinju. (Books. Kabes II/12. Kultura.. MGC. Autohtoni hrvatski jezik u BiH spram srpskomu i bosanskomu novogovoru. znanost i umjetnost Svezak I. 4338.. Sarajevo 1996.. znanost i umjetnost Svezak II. izdanje. JLZ. Sarajevo 1998. Zagreb 1980. Kršni zavičaj 33. 4335. Udruženje Bošnjaka porijeklom iz Sandžaka. 624.. Zbornik 17.. “Hrvatska i Europa.) 4334. Mostar 1999. Jurković Ivan. Zagreb 1999. 133-139. Hrnjević Alma.Kultura 391 4331. 21-23. 4333. (Uredio Eduard Hercigonja)”.. Imamović Enver.. 54-55. 4336. 15. 1979. (* Marasović Tomislav. 141-146. “Blago franjevačkih samostana Bosne i Hercegovine”. Rezultat tridesetogodišnjih istraživanja (Stalna postavka Zemaljskog muzeja ‘Bosna i Hercegovina u srednjem vijeku’).. Hrvatska obzorja VI/1. “Istočna Bosna i Sandžak (Znanstveni skup). 4342. Split 1998. Zaštita Radimlje (Dani europske kulture u Stocu). Srednji vijek i renesansa (XIII-XVI stoljeće). Osvit 2-3. Knjižni fondovi bosanskih franjevaca temelji njihove pastoralne i kulturne misije. 4332. Ilić Žarko. 4341. Idrizović Muris. “Hrvatska i Europa. 2. 183-184. Imamović Enver. 125-127. Oslobo enje 39/11065. Sarajevo 1996. Višnjici i Gromiljaku kod Kiseljaka. GZM (A) 47 (1992-1995). Zagreb 2000. HAZU-AGM. Kultura. 141-143. HM II/9..03. Imamović Enver. Humac 2000. Rezultati probnih iskopavanja u Podastinju.. 4340.. “Franjevci na raskršću kultura i civilizacija (Blago franjevačkih samostana Bosne i Hercegovine“.. Sarajevo 1988. 61-92. 23. Hunski Vjekoslava. Bosanski jezik u prošlosti i sadašnjosti. Horvatić Dubravko. Mostar 1996. Biblioteka u Kraljevoj Sutjesci. . Hunski Vjekoslava.) 4339. 651. (Izložbeni katalog). 235-236.

Bosanski jezik. 4349. 1997. Archäologie. dopunjeno i ispravljeno izdanje. Feljton: Bobovac – prijestonica srednjovjekovne Bosne (1-8): (1) (Jak politički i upravni centar). Sarajevo. Zagreb 1992. Sarajevo 08. (7) (Tajne bobovačkih riznica). “Istorija srpske kulture”. 763-766. Behar II/7. 26. Oslobo enje 54/17604.. Zbornik radova ITF 4. Oslobo enje 54/17605.. Isaković Alija. Sarajevo 05. 4347. Zagreb 1980..06. 4354. Dječje novine..392 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 1997. 63-71.. Sarajevo 04. Bosna nije imala više od 60 hiljada maraka da bi na aukciji otkupila zlatnik svoga kralja Tvrtka!. Sarajevo 1992.06.06. JLZ. 12. Isaković Alija.. Ivančević Radovan.). Isaković Alija. Imamović Enver.. The Bosnian language. 26. Rječnik karakteristične leksike u bosanskom jeziku. 23. 107-132. Likovna umjetnost). 5 plus 17.. Bosnia and the Bosnian Muslims 3.-2000. Oslobo enje 54/17603. Sarajevo 2000. izdanje. Imamović Enver. 21. Sarajevo 1994.06. Ljiljan II/17. Simboli Sarajeva (Život u zajedničkom gradu). Sarajevo 09. 24-25. Sarajevo 06. 4350. Hadžiefendić R. Bizantsko-južnoslavenski (Vizantijsko-južnoslovenski) odnosi (Bizantska umjetnost i južni Slaveni. 497. 4344. Sarajevo 2000. Obho aš Safeta.) 4352. 1997. Kinderbucherlag.. 12-13. Wissenschaftliche Mitteilungen. Četvrto.. Gornji Milanovac-Udruženje izdavača i knjižara Jugoslavije. 1997. Sarajevo 1995. 27.. Band VII. (* Tabak Remzija.06. Beograd.. Rječnik bosanskog jezika (Karakteristična leksika).. Sarajevo 11. 4345.. IP Svjetlost d. Sarajevo 07. Isaković Alija. 1997. 1997. Ljiljan II/44... (3) (Na kasnoantičkim temeljima). 16. 23. Sarajevo-Ljubljana 1993. The results of the trial excavations at Podastinje.. Leksikografska izdanja. Sarajevo 01. Bambi... Oslobo enje 54/17607. 21. Slobodna Bosna III/46. Sarajevo 1991. izdanje.06. (6) (Izdajom pao). (4) (Raskoš umjetničke dekoracije). Wuppertal 1993.06. Heft A. d. 4351.06.) (* Halilović Senahid. (8) (Zbrisan sa zemlje). . 21. Sarajevo 1994. 403. Oslobo enje 54/17601. Oslobo enje 54/17602. 1997. 2. 1997. Rječnik karakteristične leksike u bosanskom jeziku. 21. (5) (Grad u tragovima). (2) (Nevidljiv i neosvojiv grad). Svjetlost. Sarajevo-Ljubljana 1993. Imamović Enver. Zagreb 1993. 4348. 497. 391. Višnjica and Gromiljak near Kiseljak. 24. 1997. Oslobo enje 54/17608. Sarajevo 10. Oslobo enje 54/17606.. 3335..06. Gornji Milanovac-Beograd 1994.. (2. 4346. Imamović Enver. EJ 1. Isaković Alija. Behar I/3.. 4353.

Ivanković Željko. 335. Ivić Pavle. Nove knjige domaćih pisaca. Beograd 1981.. Doba borbi za očuvanje i obnovu države (1371-1537)”. Beograd 1990.. (Izložbeni katalog). Sarajevo 06. 20. Srpski narod i njegov jezik. 4359. Tuzla 1997. Sarajevo 1984. (KUN 10/42(500). 617-640. Nove knjige domaćih pisaca.. SKZ.. B. 393-403.. Ivić Pavle. Oslobo enje 48/15461.. Slobodna BiH II/419. Sarajevo 1988. O jeziku nekadašnjem i sadašnjem”. – D. Sarajevo 08. Vareški stećci. 4364. izdanje.. “Pavle Ivić. 4356. Hrvatski glasnik V/62. Oslobo enje 41/12979. 50-67. 334. Ivčević Sanja. Sveske II/5-6. Književni i narodni jezik kod Srba.. SKZ.08. Vid u Vidu kod Metkovića. 4362. “Istorija srpskog naroda. Zagreb 1990. 4361. Beograd 1982. 4365. Jahić Dževad. Bobovac II/13. “Istorija srpskog naroda. 4363. JLZ... SKZ. Tekstil. 2. Druga knjiga. Dani europske kulturnopovijesne baštine (Humac/Mostar/Kreševo). Ivić Pavle. Model praslovenske postojbine.. 4368. 4357. Beograd 1990. BIGZ-Jedinstvo. J. (KUN VI/165). Ivić Pavle. Jezik u nemanjićkoj epohi.. 193-208. 1991.. Zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog naslje a Bosne i Hercegovine. Razvoj književnog jezika na srpskohrvatskom jezičkom području. 4358.07. Ivanković Željko. 97-98. Vareš 1996. Prva knjiga. 1984. 2. BIGZ-Jedinstvo. Od najstarijih vremena do Maričke bitke (1371)”. 10. Od najstarijih vremena do Maričke bitke (1371)”. SKZ. 11. Ivić Pavle. Jezik i njegov razvoj do druge polovine XII veka. 18. 4369. .. “Blago franjevačkih samostana Bosne i Hercegovine”. Jahić Dževad. Istorija jezika. O jeziku nekadašnjem i sadašnjem. Metalni i koštani inventar s lokaliteta sv. 4367. 7. Split 1998. Ivoš Jelena. Ivić Pavle. J. Trajno prisuće duhovnosti (Franjevci u književnosti i pismenosti Bosne). N. 519-534. izdanje. 4360. Beograd 1986. EJ 6. Ivić Pavle.. 4366. Stećci na području sjeveroistočne Bosne. “Istorija srpskog naroda. Split-Mostar 1999. Dijalekt i me uetnički (me unacionalni) odnosi – na primjeru leksičko-semantičkih izoglosa u narodnoj materijalnoj kulturi istočnobosanskih Muslimana i Srba. VAHD 87-89 (1994-1996). 125-160.Kultura 393 4355.. V. Beograd 1981. 87-140.. Prva knjiga.

. 275..). 12. Slobodna BiH II/447. Sarajevo 1997. Didaktički putokazi V/17. Kasumović Ahmet.. Sarajevo 2000. 1999. Didaktički putokazi V/17. O narodnom i književnom jeziku bosanskih Muslimana (kratak sintetski pregled). Bulić Refik. 273-297. Jezik bosanskih Muslimana. Sarajevo 1999. 4372. Ljiljan VI/258. nacija. Sarajevo 1999. 4377. Ljiljan VI/256. Behar I/4-6.. Jahić Dževad. Sarajevo 26. pitanja i 100. Jahić Dževad.. Sarajevo 1991. Jahić Dževad. Halilović Senahid. Ljiljan 360. Jahić Dževad. Didaktički putokazi V/17. Zapis I/4. Tuzla 2000. Biblioteka Linguos.. 4379.. Taljić Isnam. 357-377. dopunjeno izdanje. Trilogija o bosanskom jeziku. Jahić Dževad. 40-41. Jahić Dževad. 4374. Sarajevo 1999.02. 8-9. Zenica 1999.. Jahić Dževad.. Sarajevo 1985. 37. 25. Didaktički putokazi V/17.. Pregled LXXX/5-6. Ljiljan VI/257. Izdavačka kuća Ljiljan Sarajevo-Izdavačko preduzeće Ze-Company Zenica.. Zenica 1999. (2) (Islamizacija i jezik u Bosni). 20-23. nacionalizam (Ogledi o jeziku u nacionalnom i društvenom kontekstu). Palić Ismail. 43-59. Zagreb 1999.. Uprava za politička pitanja Generalštaba. Novi muallim I/1. Jezik bogomila. Jahić Dževad.. Sarajevo 1990. (* Korenić Bojan. 4373. Press centar Armije RBIH.394 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 31. . Behar VIII/40-41. Sarajevo 1997. 6-7. Feljton: Priče o jeziku: Iz knjige Bosanski jezik šta je to (1-3): (1) (Kojim su jezikom govorili predislamski bogomili). Didaktički putokazi V/17. Školski rječnik bosanskog jezika. 11. Jezik. “Bosanski jezik”. Sarajevo 1987. odgovora. Split-Mostar 08. 2. Bošnjački narod i njegov jezik. Sveske III/11-12. Tretiranje jezika u vezi sa nacionalnim konstituisanjem Muslimana (U povodu pojave knjiga o muslimanskoj genezi i identitetu). Didaktički putokazi V/18. Jahić Dževad. O narodnom književnom jeziku bosanskih Muslimana (kratak sintetski pregled).. 4370... 47. Zenica 2000.. Pranjković Ivo. 36-37. Bosanski jezik u 100. Ništović Hazema.. Oslobo enje 49/15692. 4371.. Biblioteka Linguos. Knjiga I. Sarajevo 1995. Pregled LXXVII/2. Biblioteka Linguos. Uloga ‘bosanskog jezika’ u procesima srpskohrvatske standardizacije. 143. Izdavačka kuća Ljiljan Sarajevo-Izdavačko preduzeće Ze-Company Zenica. 1992. 10. 41. Vojna biblioteka 15. 119-123. Izdavačka kuća Ljiljan Sarajevo-Izdavačko preduzeće Ze-Company Zenica. Zenica 1999.. 4378. Milešić I. Trilogija o bosanskom jeziku.) 4375. Arnaut Muhamed. (3) (Otkud naziv bosanski jezik?).-2000.. Knjiga II. 259. Zenica 1999...12. Biblioteka Bosanski krug. Sarajevo 1999. 57-58. 127.. Naučna utemeljenost bosanskog jezika. Sarajevo 1990. Sarajevo 1997. Biblioteka Ključanin. Knjiga III. 245-255. Triolgija o bosanskom jeziku. NIŠRO “Oslobo enje”. 4376.. Jahić Dževad. (* Halilović Senahid. Zagreb 1993. 557. Zenica 1999. 10-11..

Jakšić Nikola.. Mramorje 3 (PavićiSavanovići).. Mramorje (Goleši. 4382. Tom II. Zagreb 1994. Selhanović Selman. 1988.10. Debela Me a (BL) 129. Mramorje (Zelenci. 1-2. Dom štampe Zenica. Gramatika bosanskog jezika. Stražbenica (BL) 132.. 4384. Zagreb 1995. Beograd 1981.. (* Heres Tomislav. AL BIH. BL). 25. Didaktički putokazi VI/20. Travnik 1994. Oslobo enje 45/14281. Regije 1-13.03. Kamen (BL) 130. Mramorje (Vilusi-Stanići. 209. Arnaut Muhamed. 9. BL). Stećak – simbol bosanske države. 9-11. 5. Sarajevo 1988. 14... BL). Novi muallim I/4. Tanović Ilijas. 4383.. 4388. BL). Zenica 2000.01.ur evići.) 4390. Preporod XXXI/697. Posebna izdanja 1. 4389. . Tragovi pisane riječi kroz stoljeća (katalog. Split 1983. Sarajevo 14. Hadžagić Amira. Didaktički putokazi VI/20. Mlinovi (BL). 6-8. Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture. Zenica 2000.. Muratagić-Tuna Hasnija.Kultura 395 4380. 1992. Zenica 2000. Didaktički putokazi VI/20. Skender Vakuf. BL). Zenica 2000. Čelinac.. 4387.. Didaktički putokazi VI/20. Kotor Varoš. Tragovi i znamenja višeg života (Blago franjevačkih samostana). Marulić XXVIII/6. Pandurević Tatjana. 4385. Sarajevo 13. Jandrić Ljubo. 12-13. 61-71. ZM. Izložba).. trebalo bi biti broj 13). Zenica 2000.. Ričice (Imotski).. 9. BL) 131.10. AP 22. 331-342. Ništović Hazema. Radovi 23. Mramorje (Radmanići. Sarajevo 12. Jalimam Salih. Mramorje 2 (Pavići-Savanovići. Mramorje (Javorani. Sarajevo 2000. Muzej grada Zenice. BL). Divan I/12. Zenica 2000. Tragom hrvatskog glagolizma.) 4381. 4386. stoljeća u Hrvatskoj i Bosni. Jakšić Nikola. 134-136. (Štamparskom greškom u časopisu je upisano da se radi o broju 12. Sarajevo 2000. Jamaković Osman. 533-550. Mramorje (Dobrinja-Cvijetići. Japundžić Marko. 2000. SV). 1133-1135... 7. Gdje je i kako je nastala glagoljica i ćirilica. 476. Arheološka nalazišta. Ljubačevo (BL). Provincijalat franjevaca trećoredaca-KS. Zagreb 1995. Oslobo enje 49/15648. BL). (* Kadrić Adnan. Sarajevo 23. Jahić Dževad – Halilović Senahid – Palić Ismail. Zadar 1983-1984. 13. Šimić Angelina. Nakit 14. “Ričice – nekropola stećaka”. Japundžić Marko. Jakšić Nikola. RPZ 10. Hrvatska revija XLIV/176-177... Regija 9: Banja Luka. 2000. Oslobo enje 57/19272. Rezultati istraživanja. (KUN VIII/317). Jalimam Salih. Oslobo enje 57/19270. Mramorje 1 (Pavići-Grujičići. Zenica 1989.. Jarić Abid. Drugi bogumilski san. Mramorje (Skribidol. Didaktički putokazi VI/20.

Arheološki vestnik 38. ČS. a cura di Mario Capoldo). 4396.. Starinar 37. Zagreb 1978-1979. (* Babić Marko. Jerković Vera. Germania 65/1. 19. Barun An elko. Svjetlo riječi IX/103. 241-242. Beograd 1995. Oslobo enje 48/15295. (I. 58-59. Starohrvatske nekropole na području rijeke Zrmanje i Cetine. Biblioteka znanstvenih djela 2. Geschichte Osteuropas XXVII/1.. Čajničko evan elje (jevan elje). (* Ferluga Jadran.. 1991. 4397.. Atti e Memorie della Società dalmata di storia patria 9. HZ 31-32. Beograd 1988.. 139-145..) 4392. Sarajevo 19. Biblioteka naša prošlost.396 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Zadar 1984. I-II. II-703). PKJIF 51-52/1-4 (19851986). Jerković Vera. 426-429.. 4391. 4399. Sarajevo 15.) 4394.. 12. O transkripciji staroslovenskih tekstova. Jelovina Dušan. (* Rapanić Željko. Prosveta. 1991. Jerković Vera.02. Split 1986. Zagreb 1984. Jelovina Dušan. Katalozi 1. Drugo. Beograd 1988. ispravljeno i dopunjeno izdanje. Svjetlost.. 232-233. Beograd 1986. 73. Napomene o proučavanju ortografije i jezika srpskih redakcionih spomenika.. Bevanda Mladen. 31-38. 550.01. (Beograd 1984. 482-483. 152. Basler uro. 2... izdanje. Marulić XXIV/6. (Preveo i dopunio Jovan Radonić). Zagreb 1991. Ljubljana 1987. (KUN 9/18(476) 11. Arheografski prilozi 1. Split 1976.) 4393. Zmaj. 300-302. ErcegovićPavlović Slavenka.. 176 + 91 tabla. Beograd 1979. Jugoslavenski seminar za strane slaviste 33-34. Roma 1984.. Naučni sastanak u Vukove dane XXV/2. Druga knjiga (Kulturna istorija). (* Stipčević-Despotović An elka. Jireček Konstantin – Radonić Jovan. Jerković Vera. Isenberg G. Slovo Ljubve. Obavijesti HAD XVIII/3. Književna riječ u matici vijekova (Izbor iz književnosti bosanskih muslimana u francuskom časopisu ‘Migrations’). 184-185. IIFototip izdanja iz 1915). Jerković Vera. Zagreb 1986. 4395. (* Stipčević Nikša. Mačevi i ostruge karolinškog obilježja u Muzeju hrvatskih arheoloških spomenika. “Proučavanje srednjovekovnih južnoslovenskih rukopisa”.. O izdavanju starih srpskih spomenika. 5-14. Beograd 1996. Biblioteka Fototipskih izdanja.. Srpskohrvatska norma u glasovnom i morfološkom sistemu.. Sarajevo 1990. Istorija Srba. Jerlagić-Boru aj Sadžida. 832-833. Beograd 1978. 55-66. 4400.. Frankfurt 1987.. Beograd 1990). EJ 3. 4398..Fototip izdanja iz 1912. (I-280.) 4401. L’eredita di Roma nelle città della Dalmazia durante il medioevo (Introduzione. Jireček Konstantin. Kultura i bosanski franjevci.-2000. Sarajevo 1991.. Muzej hrvatskih arheoloških spomenika. Jelenić Julijan. Biblioteka fototipskih izdanja. JLZ. Oslobo enje 48/15322. München . Biblioteka Izdanci.

. Jurić Radomir. “Enciklopedija hrvatske umjetnosti 1. Cisterna.. Prilozi hronologiji srednjevekovnih nekropola Jugoslavije i Bugarske (II) – Contributions a la chronologie des necropoles medievales de Yougoslavie et de Bulgarie (II). “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. “Jugoslawien (Landschraft und Kultur)”. 21-29. Mihaljčić Rade. Naučni sastanak slavista u Vukove dane XIV/1. Beograd 1997. 147-150. Zagreb 1995. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Knowledge. 4408. Beograd 1985. Jurić Radomir. 4412. 4405. Balcanoslavica 7. 4410. Prilozi hronologiji srednjevekovnih nekropola Jugoslavije i Bugarske (I) – Contributions a la chronologie des necropoles medievales de Yougoslavie et de Bulgarie (I). Lektira za 1. Knowledge. razred zajedničkih osnova srednjeg usmerenog obrazovanja”. Naučni skupovi 58. Ljubljana 1986. Jovanović Vojislav. 568. Beograd 1978. 318. Zagreb 1984. 24-25.. “Jugoslovenska književnost srednjeg veka (Priredio or e Trifunović). 4404. Beograd 1999. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”.. "Rani srednji vek". “Arhiepiskop Danilo II i njegovo doba”. (K-Ren)”. Metković. 4403.. (A-Nove)”. AP 27 (1986). Zagreb 1987. Jovanović S. Jovanović-Stipčević Biljana.) 4402. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 2. Prosveta-Spektar-Prva književna komuna. 4409. Obavijesti HAD XVI/1. Mladinska knjiga. 185.. Jovanović Vojislav. Metković. . SANU.Kultura 397 1979.. Srednjovjekovno groblje sa stećcima u Dobranjama kod Metkovića. decembar 1987). 148. Jurić Radomir.. Beograd-Zagreb-Mostar 1986. 115-157 + 12 tabli. Jurić Radomir. Prilep 1979. 4407. 263. Prosveta-NolitZavod za udžbenike i nastavna sredstva.. Balcanoslavica 8.. Ljubljana 1987.. Prilep 1978. O sre ivanju srpskoslovenskog pravopisa u prvim decenijama XIV veka. Vojislav. Rad braće prosvjetitelja Ćirila i Metodija i severozapad naše zemlje kroz stoleća. 173-174. 4411. 4413. 800-803. Umetnost ranog srednjeg veka u Bosni i Hercegovini. rekognisciranje. 265-280. Općina Metković. Jovanović Vojislav.. Beograd 1991.. JLZ Miroslav Krleža. (Me unarodni naučni skup povodom 650 godina od smrti. 4406. Jurančič Janko. 74-82. 3-5. Odeljenje istorijskih nauka 17.

2. Kajmaković Zdravko. Sarajevo 1986.. Zagreb 1984. Jusić Enisa.. O bizantskom utjecaju i autohtonosti nekih likovnih rješenja na predromaničkoj plastici Bosne i Hercegovine.398 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 4417. 4423. Sarajevo 1978. Grobovi (Bosna i Hercegovina). Kajmaković Radmila. 4420. 2. Ikonostas (Bosna i Hercegovina) (626). 169-178. Butko (212). u Collegiumu artisticumu u Sarajevu.-2000. "Pisana riječ u Bosni i Hercegovini od najstarijih vremena do 1918. Zbornik 1. Sarajevo 1982. A.. EJ 2. Goražde (464). K. 4426. 2000. Radio Sa VII/20. 107-113. Dobrun (324). Gacko (435). Zagreb 1986. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. JLZ Miroslav Krleža.. Nadgrobnici srednjovjekovne Bosne (Forum subotom). Divoševo jevan elje (315). izdanje. Zagreb 1987.. JLZ. Zagreb 1980. Sarajevo 25... Ćirilica kod Srba i Muslimana u osmansko doba. Srednjovjekovna arhitektura u Bosni i Hercegovini. Veselin Masleša. 263. 295. 4418. Jurković M. Kajmaković Zdravko. R. 239-242 + 1 karta. Sarajevo 1988. Veličina trajanja (U povodu izložbe ‘Blago franjevačkih samostana u Bosni i Hercegovini’. 4425. Sarajevo 1983. EJ 4. . 11. Kajmaković Zdravko. Oslobo enje 57/19314. izdanje. Srednjovjekovna crkva svetog Antuna . (A-J)”. 4419. “Yugoslavia”. Boljuni (71). Informacije o stanju arheološke istraženosti srednjovjekovnih gradova na području Pounja.11. godine).. Banja Luka 1982. Jusić Enisa..sadašnja džamija Fethija u Bihaću. Sarajevo 1999. 4414. izdanje. JLZ... Kajmaković Zdravko. Crkvina (239). Zagreb 1982. 9. Aristodije i Matej.. 2. Radovi Instituta za povijest umjetnosti 11. “Arheološka problematika zapadne Bosne”. Bunovi (210). 842-870. 2. ožujak-travanj 1988. AD BiH. Svjetlo riječi VI/63. Svjetlost.. 141-179. 4427. 4415.. Gornje Podrinje (466-467). Tajna umjetnosti. 4421. Dobrun (503). 249-259. Crkvena arhitektura (Bosna i Hercegovina) (690). Kajinić Anto. EJ 3. Ikona (Bosna i Hercegovina) (620). Zagreb 1984. godine – The Written Word in Bosnia and Herzegovina from Earliest Times up to 1918". Kajmaković Zdravko. BF VII/11. Divoševo evan elje (jevan elje) (485). JLZ. EJ 1. izdanje. 4424. 4416. ZKM 7. 604-605. JLZ. K. Kajmaković Zdravko. 4422.

Zagreb 1986. 533-534. 243-259. Zagreb 1990. 4431.. Freska (Bosna i Hercegovina). Svjetlost. izdanje. Art treasures of the franciscan monasteries in Bosnia and Herzegovina (History. Cultura. Karaman Ljubo. Privredni vjesnik. Karačić Vendelin. 617-618. Ori dei conventi francescani della Bosnia ed Erzegovina (Storia. 8. Monographies touristiques 26. Zagreb 1990. Zdravko Kajmaković. Karabeg Mugdim. “Julijan Jelenić. Collana Monografie turistice 26. 4432. EJ 5. HKD Napredak. “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463. Kajmaković Zdravko.. Kajmaković Zdravko.Herzegovina (Histoire. 2. Karahasan Dževad. Kunst). knjiga. 4437. izdanje. Art). Les richesses des couvents franciscains de Bosnie .07. 4435. 56-69. 605-620. Kajmaković Zdravko.. Sarajevo 1987. 4436. art).. JLZ. Uloga franjevačkih samostana u BiH u njegovanju i promoviranju likovne kulture i umjetnosti. Iluminirani rukopisi (Bosna i Hercegovina). Anali 28. Kalač Iso. Vizantina... Bogumilstvo u savremenoj bosanskohercegovačkoj poeziji.. Zagreb 1990. Oslobo enje 39/12231. Umjetnost Jugoslavije u 18. Džemal Čelić. Tourist Monografs 26. Culture. Knjiga prva”.. Sarajevo 1998. Svjetlost. 147. Mostar 2000. Biblioteka Izdanci.. Mostar 2000. 4434. 105-116. Azra Begić). Karamatić Marko – Nikić Andrija. Dramska književnost u Bosni i Hercegovini. 4429. EJ 4. 148 + 1 karta. 4439. Die Kulturschatze der franziskaner kloster in Bosnien und Herzegovina (Geschichte. . 54-58. Kultura i bosanski franjevci. II. Zagreb 1984. izdanje. Zagreb 1988. (Fototip izdanja iz 1915). 145-168. EJ 3. 3. Zagreb 1990. Hercegovina 6-7 (14-15). izdanje. Privredni vjesnik. Utjecaj hrišćanstva na izbor osobnih imena u selima Dubrovačke Republike. 1982. culture.Kultura 399 4428. 4438. Touristische Monografien 26. Sarajevo 1990. 2. Banja Luka 1981.. JLZ. Karamatić Marko.. "Umjetničko blago Bosne i Hercegovine". Dubrovnik 1990.. 2. JLZ. 550-551. Dopunska objašnjenja s naznakom novije literature. 267-268. Sarajevo 15. Motrišta 15. Karačić Vendelin. 4433. Privredni vjesnik. Arte).. Privredni vjesnik. 4430../2001. ( uro Basler. Putevi XXVI/1. Kultur. Kapetanić Niko – Vekarić Nenad. Starohrvatska umjetnost u Bosni i Hercegovini. Uloga franjevačkih samostana u BiH u njegovanju i promicanju likovne kulture i umjetnosti.

. 1986. Kebo Alija. JLZ. 2-8. 100-101. 4446. 4443. Riznica kulturne baštine (“100 godina Muzeja na Humcu”). Sarajevo 1980. Bosanska srednjovjekovna umjetnost. Zagreb 1988. 352-360.. 1983. Split 1993.. Kašanin Milan. 11. 319-321. izdanje. Srpska književnost u srednjem veku. Umjetnička obrada metala. Prosveta. 2. Saopštenja 13. Svjetlost. Sarajevo 1996. 466..01. Šeher Blagaj. “Bosna i Hercegovina i svijet”. 517. 4452. Beograd 1981... Prilozi XVII/18. Sarajevo 1981.12. 264-272. Karamehmedović Muhamed... 4451. EJ 2. Oslobo enje 43/13509. 4450. Likovna umjetnost za I razred srednjeg usmjerenog obrazovanja. Karamehmedović Muhamed. Oslobo enje 35/10685..03. Biblioteka Kulturno naslje e. Prijatelj Kruno.. JLZ. Praistorija na dnu jezera. izdanje. Sarajevo 1996. Ljubljana 1981.. Separat II. a kasaba Mostar. 1981. Karamehmedović Muhamed – Unković Milivoje.. 4444. Zagreb 1982. Kaverić T. Zbornik za umetnosno zgodovino 17. Sarajevo 1983. (Fototipsko izdanje iz 1975. izdanja Enciklopedije Jugoslavije”. 4445.). Sarajevo 03.. Stanić Radomir. 7. OOUR Zavod za izdavanje udžbenika i nastavnih sredstava. Svjetlo riječi VII/71. Zagreb 1982.. “Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina. 327-330. Biblioteka znanstvenih djela 70. Institut za istoriju. 7. FPN. Uz početke hrvatskih početaka. 4449.. 4442. Katičić Radoslav. 125.. Kebo Alija. 4447. 2. Odjek XXXIV/1. Stanić Radomir. Sarajevo 1989. 99-114. 4453. Karamehmedović Muhamed. 8. EJ 5. Sarajevo 1981.) 4441.-2000. Kebo Alija.. Likovne umjetnosti. 86-88. JLZ.. 281.11. Filološke studije o našem najranijem srednjovjekovlju. Likovne umjetnosti. Katičić Radoslav. Književni krug.400 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Jezik (Hrvati). Šaputanja stoljeća. Oslobo enje 40/12742. 1978. III izdanje. Beograd 1990. Karamehmedović Muhamed. Kebo Alija. Sarajevo 13. Sarajevo 04. Sarajevo 30. Veselin Masleša. 4440. 31. Karamehmedović Muhamed. 4448.. Transformacija forme i motiva srednjovjekovne Bosne u osmanskom periodu.. “Bosanska srednjovjekovna država i suvremenost (Zbornik radova)”. Spasena nekropola u Salakovcu. (Nedjelja) 2. (* Nilević Boris. Oslobo enje 38/11981.

Biblioteka Kulturno naslje e BiH. Kojić Ljubinka. 4460. SSDSV 6. Oslobo enje 48/15325. 99-101. (* Handžić Izet. “Kliment Ohridski i vulgata na Ohridskata kniževna škola vo razvitokot na slovenskata pismenost (Materiali od naučen sobir održan vo Ohrid od 25 do 27 septemvri 1986.. 811. Petrović Rade. Pregled LXXIV/9. 4457. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. 4456. JLZ Miroslav Krleža. Knežević Anto. Zenica 1995. Sarajevo 1982... Sarajevo 1988. Mostar 1984. Sarajevo 18. 7. Saopštenja 20-21.. 1988.Kultura 401 4454. Sarajevo 1983. Sarajevo 25. Hrvatsko filozofsko društvo. EJ 1. 2. 4462. 4463. 4467. 299-301. Sarajevo 1983. Hrvojev misal (608-609). Beograd 1984. 227. Saopštenja 16. 4458..03.) 4464. Korać Vojislav. (* Vidmarović Natalija... Skopje 1989. Kebo Alija.) 4461.. Bogetić Radin (148). Zagreb 1984. (ANove)”. Most XI/51-52.) . Beograd 1987.. Sarajevo 08. Arheološki park u Blagaju. 344-345. (A-J)”.02.. Svjetlost OOUR Izdavačka djelatnost. Prosveta-Institut za istoriju umetnosti. 9. 333. Kopecki Branka. GDI BiH 34. Sarajevo 1984.) 4465. Zagreb 1995. 9. Lektira za srednje usmjereno obrazovanje. Knežević Stipo.. Zagreb 1989. Rasprava o hrvatskom jeziku.. Krijesnica II/4. MANU. Izbor tekstova iz starije hrvatske književnosti (Priredio Ivan Lovrenović)”.. Zagreb 1988. 203-205.. Veselin Masleša.. “Književnost bosanskih franjevaca. Razbu eni kameni spavači. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1.02. Zagreb 1980. Manastir Žitomislić. Filozofija i slavenski jezici. 1991. Studije 7. godina)”. Izme u Vizantije i Zapada (Odabrane studije o arhitekturi). Kolumbić Nikica. 4466. 100-101. izdanje. Teške riječi u tvrdom kamenu (Bosanskohercegovačka epigrafika). Kečkemet Duško. 274-279.. 24-25. Prijepolje 1978. Radovi zavoda za slavensku filologiju 24. Letić Branko. Kečkemet Duško. Naš svijet XXIV/275. JLZ. Hrvojev misal. 4459. 4455. Kebo Alija. Oslobo enje 45/14283. Baščaršija – svjetska kulturna baština. “Enciklopedija hrvatske umjetnosti 1. Stećci u pljevaljskom kraju. Aleksandrida. Oslobo enje 48/15315. Knežević Joko. 179-181. (* StojakovićPavelka Brana. 1991. (* Stanić Radomir. 200. Beograd 1988-1989. Kebo Amra. 1072-1074.

JLZ Miroslav Krleža. Sarajevo 1988. Koroman Veselko. Regija 6: Brčko. Jugoslovenske književnosti. Kronološka bio-bibliografija hrvatskih pisaca Bosne i Hercegovine”. 123-134.. Bratunac 1 (B) 68. AL BIH. B). Raskršće (Ro). Arheološka nalazišta. ZM. Duvno 1981. izložba). 7. 297-302. Tom III. Od kamene sjekire do prvih naselja (Arheološki nalazi na tlu sjeveroistočne Bosne. Duvno 1981. Srebrenik. Kovačević Stanislav. 4481. 4469. Alverinski Bartul (153). ZM. Gradina (Tulović. 4468. Kosir Vencel. AL BIH. Kosir Vencel. 199. Dobretić Juraj-Benignus (154). Dragišić. Ričice – arheološka istraživanja nekropole stećaka.. Kalesija. 4475. 46-47. Brdo-Konačište (Bi) 89. “Ričice – nekropola stećaka”. Šekovići. Regije 14-25. AL BIH. “Veselko Koroman. Oslobo enje 38/11854. ZM.402 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Naša ognjišta XI/74. 11-43. Tom III. 4477. Tom II. Arheološka nalazišta. Sokolac. 1981. jeziku i književnosti Hrvata Bosne i Hercegovine. Srebrenica. 4479. Bijeljina. Posebna izdanja 1. Tom II. Starine u okolici Širokog Brijega. ZM. Regije 1-13. 4473.. Crkvište (B) 68-69. Bratunac. Sač (V) 79. Kosorić Milica. HM II/6. Sarajevo 1999. Kovač Fuad. Ljiljan 334.. Kosorić Milica. Sarajevo 1998. Sarajevo 1984.. Banovići. AL BIH. Arheološka nalazišta. 106. Kladanj. Lopare. Arheološka nalazišta. 4470. Mali Gradac (Bi) 94. Mostar 1999. Novi Sad 1984. Kovačević-Kojić Desanka. Vlasenica. Regija 7: Gračanica. Sarajevo 29. Ugljevik. L). 17.. Koroman Veselko. Višegrad... Zapuštena prošlost (Po kraljevskim ruševinama Bobovca raste mahovina i sunčaju se gušteri). Bibliotekarstvo 30..-2000. Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture. Gaudeamus 1-2. Koričić Vanja. Tuzla. 4480. Krčevine (Z) 93. (AJ)”. Lukavac. 16. Brštanik.. Podcrkvina (B) 77. 105.06. “Jugoslovenski književni leksikon. Živinice. 4476. 4474. Sarajevo 1988. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. Gradina (Stupari.. Kosorić Milica. Drugo dopunjeno izdanje”. Sarajevo 1988. Regija 16: Olovo. Zagreb 1984. 4472. Kovačić Anto Slavko. Regija 17: Rogatica. Regije 1-13. Regije 14-25. Kovaček Božidar. Rudo. 37-42. Skica za izradu bibliografije bosanskohercegovačkih latinista. Zvornik. 4478. . Naša ognjišta XI/69. Han Pijesak. Split 1983. Sarajevo 1988. Kosorić Milica. 4471. MS. Stećci. Opaske o pismu.

(* Boljević-Vuleković Vojislav. Sarajevo 1988. 4494.) 4490. ZM.. Hrvatski narodni kalendar 1995. Regija 3: Bosanska Gradiška. Opaske o pismu. ZM. Kraljević Gojko. 4483. Hrvatski narodni kalendar 1994. Tom II. Tom II.. ZM. Zvornik. Arheološka nalazišta. 4486.) 4488..Kultura 403 4482. Pucarevo. Regije 14-25. Regije 1-13. Arheološka nalazišta. Kraljević Gojko. . Ljubuški 1985. Titograd 1981. 4489. Podmilačje. Kovijanić Risto. 155-174. Laktaši. 1. Bugojno.. Pučko školstvo bosanskohercegovačkih Hrvata do 1878. Numizmatička zbirka na Humcu.. Split 1998. 4493. SIZ kulture općine Ljubuški. GPM 26. 187-188. Istorijski zapisi XXXIV-LIV/1. Arheološka nalazišta.)”. ZM. 197. Ugljevik. Zagreb 1979. Kovačić Anto Slavko – Jarak Vjeko.. AL BIH. Gornje Vukovsko (K). Godina 43. Tom II. Istorijski zapisi XXXI-LI/1-2. Beograd 1980. Tom II. Jajce. Kraljević Gojko. 160. Zenica. Lamnici 2 (BG). 133-140. Regije 1-13. elilovac 1 (T). Vareš. Arheološka nalazišta. Regija 6: Brčko. Godina 46. godine. Kovačić Anto Slavko. jeziku i književnosti Hrvata Bosne i Hercegovine. Župni ured sv. 4485. Gornji Vakuf. Regije 1-13. dopunjeno izdanje. 4491. Sarajevo 1988. Sarajevo 1993. godine. Kovačić Anto Slavko. Kotorski medaljoni. (Glavni urednik hrvatskog izdanja dr. 267-278. AL BIH. 4495. Hellwig). Laus. Hrvatski narodni godišnjak 1998. Donji Vakuf. 4492. Sarajevo 1994. Sarajevo 1988. ZM. 89.. (* Zloković Ignjatije. Turistkomerc. Breza. Ive Podmilačje. Regija 12: Šipovo. 276-286. Zbornik radova. Kiseljak 2 (K) 22. Mato Zovkić)”.. Bijeljina. AL BIH. Lopare. Brčko (Br)... glagoljaši i glagoljaštvo.. Godina 42. Kraljević Gojko. Kovačić Anto Slavko. Centar ARS. Kovijanić Risto. Kreševo. Tom III.. Fojnica. 163-167. Titograd 1978.. Kovijanić Risto. “Suvremena katolička enciklopedija (Priredili Michael Glazier i Monika K. Biblioteka Male turističke monografije 42. Regije 1-13. Kotor 1978. 52. Srbac. Regija 13: Travnik. “100 godina Muzeja na Humcu (1884-1984. Beograd 1976. Sarajevo 1997. Zlatari Kotora u doba samostalnosti (1391-1420) (Po podacima iz Kotorskog arhiva). 4484. izdanje. Književne novine. 2. Kovačić Slavko. 263-283. Sarajevo 1988. 309-312. Kupres. 177. Glagoljica. Visoko. Busovača. Sarajevo 1988. Kiseljak. Arheološka nalazišta. Prnjavor. Pučko školstvo Hrvata BiH do 1878. Regija 14: Kakanj.. Vitez. Kotorski medaljoni. Kraljević Gojko. Vareš-Draškovac (Va) 27. 4487. AL BIH. Kraljević Gojko. AL BIH.

Sarajevo 1988. Studenci 1995. Variorum Collected Studies. Vitina 3 (Lj). 1984.05. Sarajevo 1988.. izdanje. Stolac.. On the Latino-Slavic Cultural Symbiosis in Late Medieval. Dubrovnik: a Mediterranean Urban Society. Aldeshot-Brookfield 1997. 4502. Oslobo enje 41/13010. Ljubuški. 4506. Tom III.404 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000. Mostar. 7. Kristić Augustin. 4507. 2. Krstić Kruno. Regije 14-25. AL BIH. 1300-1600”. 4498. AL BIH. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. 4500. Regija 18: Čajniče. Krleža Miroslav.. (A-J)”. Ribići 1 (K). Goražde. Bosanski mramorovi. 5-9. 4504. Oslobo enje 41/13009. . Regije 14-25. AL BIH. Kraljević Gojko. Dubrovnik 1998. Sarajevo 1988. Sarajevo 10. Gornja Drežnica 2 (M). Krekić Bariša. Neum. 4505. Putevi XXIV/6. Foča. Arheološka nalazišta. (Uredio Milenko Brkić).09. Kraljević Gojko. ZM.. 499-503. ZM. Kreševljaković Muhamed. 9.. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. 223. Zagreb 1984. Dragišić Juraj. Arheološka nalazišta. (3) (Srednjovjekovni i turski gradovi). (A-J)”. Čapljina. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. Bogumilski mramorovi. Krleža Miroslav. Jablanica. Series 581. JLZ.. Arheološka nalazišta. 4496. Regija 24: Lištica. 1984. Čitluk. Oslobo enje 41/13012. 1300-1600”. Dubrovnik: a Mediterranean Urban Society. Tom III.. 295.. 4508. Bosanska Dubica (160). 4497. AL BIH.. Dubrovnik (361). Ljubinje. ZM. Goražde 1 (G). (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”. Sarajevo 07. Regije 14-25. ZM. 337. Sarajevo 1988. JLZ Miroslav Krleža. Borač (157). Arheološka nalazišta. EJ 4. Arheološka nalazišta. Bosanske crkve i njihovo obskrbljivanje za otomanske vlade. 5): (2) (Stećci – originalna umjetnost srednjeg vijeka). Regije 14-25. Tom III. Kalinovik.. Zagreb 1984. Variorum Collected Studies. Tom III. Jezerski. Kraljević Gojko.09. 4499. Krekić Bariša. Feljton: Spomeničko blago Bosne i Hercegovine (23. Banja Luka 1978. 121. Kraljević Gojko. Anali 36. Bijeljina (130). Regija 20: Bileća.. JLZ Miroslav Krleža. 194-212. Regije 14-25. 4501. (5) (Katoličke crkve i samostani). Sarajevo 1988. Kraljević Ljiljana.. Regija 25: Grude. PCC Me ugorje.. 11. Kreševljaković Hamdija.. “Bariša Krekić. Konjic. ZM. Serises 581. 197. Aldeshot-Brookfield 1997. 543-544. 1984. Tom III. 693. AL BIH. 4509. 14-15. (* Lonza Nella.) 4503. Regija 21: Prozor. Trebinje. Zagreb 1984. 1978. Oslobo enje 35/10746. Sarajevo 06.09. Zasada (B). Kraljević Gojko. Sarajevo 08.

4519. Prilozi centra za povijesne znanosti 2. Stolac. NEV XXVIII/1-2. 23-24.. Kuna Herta. 337-340. AL BIH. Tom III. Sarajevo 1994. Pregled LXIX/6. izdanje. Zagreb 1985. Banja Luka 1984. Kulenović Salih. Vareš. 7. Muzika. 295-303. 2. .. 222-225. 4511. JLZ. Visoko. 4515.. 4513.. Kujundžić Zilha. Sarajevo 1979. Beograd 1978. “Simpozij ‘Prilozi za proučavanje muzičke kulturne baštine u Bosni i Hercegovini’”. 4512... Književnost (Bosna i Hercegovina). 1984. 59-60. Petra u Vrhbosni. Breza. 4517. Sarajevo 08.Kultura 405 4510. Kuna Herta. Mulabegović Amila – Benac Alojz. 73-82. Bosanska srednjovjekovna književnost i njen jezik prema staroslavenskoj i hrvatskoj glagoljskoj književnosti. Ljubinje. Zagreb 1982.. Sarajevo 1988.. IZ 5. 590. Regija 14: Kakanj. Kučukalić Zijo.. Oslobo enje 40/12799. 153-163. Studenci 1995. Regije 14-25. Sarajevo 1980. Kujundžić Juraj. AL BIH. 4522. O zborniku krstjanina Hvala. Kučukalić Zijo. Tuzla 1984. 237-252. Regija 20: Bileća.. 188. Sarajevo 1978. Zagreb 1982.. EJ 2. NEV XXX/1. Krstonijević Irma. Sarajevo 1984.02. 2. Kujundžić Zilha. Sarajevo 1988. Zbornik sažetaka. Kujundžić Juraj. PCC Me ugorje. Trebinje. (* Ćošković Pejo. Biblioteka Naučni i stručni skupovi VI. Buzov M. Narodna kola na stećcima srednjovjekovne Bosne. (KUN VI/137). Starohrvatski crkveni spomenici u Bosni i Hercegovini. Avicena. JLZ. 272-276. 103-127 + 8 tabli.. Turbića groblje (K). Kiseljak. Separat II. 27. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. (Uredio Milenko Brkić). Drugo prera eno i dopunjeno izdanje. izdanje. (Sarajevo. Arheološka nalazišta. (Summary: Popular kolo dance at the stećci of the medieval Bosnia.. ZM. "Kulturna istorija Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do pada ovih zemalja pod tursku vlast". Katedrala sv. ZM. Kreševo.. Prilozi za etnološku monografiju Skipovca. 11-12.) 4520. 4516. “Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina. Veselin Masleša. 4521. Zagreb 1982. Muzika. 4514. Problematika stećaka i romanike u Bosni i Hercegovini. izdanja Enciklopedije Jugoslavije”. Kuna Herta. 763766. Fojnica. Tom III. EJ 2. 11-12). JLZ. Članci i gra a 15. 1994). (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”. Kućan Ante. Regije 14-25. Orlovica (T)...02.. 4518. 360-364. Naučni sastanak slavista u Vukove dane VIII. Arheološka nalazišta.

4527. Kuna Herta. Sarajevo 1986. Izdavačka kuća Alef. . Sarajevo 1989. 4526. Ćirilometodijanska tradicija i Hvalov zbornik. (KUN). 9-18. Hvalov zbornik – spomenik srednjovjekovne bosanske književnosti.. 4528.406 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 49-84. SV 4.. Kuna Herta. Kuna Herta. Sarajevo 1991. 25. 9-20. Neosporno svjedočanstvo (Povelja Kulina bana – me aš bosanske historije i kulture). "Pisana riječ u Bosni i Hercegovini od najstarijih vremena do 1918. Zbornik MS za filologiju i lingvistiku XXIX/2. (‘Povelje bana Kulina – me aš bosanske historije i kulture’)”. izdanja Enciklopedije Jugoslavije” JLZ. Srednjovjekovna bosanskohercegovačka književnost.. Godišnjak 17. 4535. “Ibidem – Prilog Odjeka I/3. Kuna Herta. 107-116. Odjek XLII/24. Sarajevo 1988. Milenij slavenske pismenosti.-2000. Bibliotekarstvo 32.. Kuna Herta. "Kršćanstvo srednjovjekovne Bosne". 4524.. Kuna Herta. Neosporno svjedočanstvo. Separat II. 4525.10. 1-2. Godišnjak 14. Kuna Herta. Kuna Herta. 39. 4523. 13. Sarajevo 1987. 4531. “Bošnjačka književnost u književnoj kritici (Starija književnost)”. Sarajevo 1985.. O jednom slabo poznatom bosanskom spomeniku. 4-5. Radovi simpozija povodom 9 stoljeća spominjanja bosanske biskupije (1089-1989). Veselin Masleša. 295-309. I knjiga. 249-252. Vrhbosanska visoka teološka škola. 1985. Srednjovjekovna bosansko-hercegovačka književnost. Oslobo enje 42/13407. 4529. Sarajevo 1982. “Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina. “Povelje bana Kulina – me aš bosanske historije i kulture”. (Priredili: Enes Duraković i Fehim Nametak)... Kuna Herta... godine – The Written Word in Bosnia and Herzegovina from Earliest Times up to 1918". Kuna Herta. Zagreb 1982. Novi Sad 1986. Sarajevo 1989. Hvalov zbornik u optici me usobnih veza i uticaja južnoslavenskih srednjovjekovnih književnosti. Kuna Herta. Kuna Herta. Sarajevo 16. Kuna Herta. Odjek XL/2223. Sarajevo 1998. 9. Hvalov zbornik.. 4533. 4534.. Neosporno svjedočanstvo. 4532. Mjesto i značaj Pantelejmonovog apostola me u rukopisima srednjovjekovne bosanske književnosti. Književnost. Sarajevo 1989. Naš svijet XXV/285-286. 4530. Odjek XLII/15-16.

4547. 89-105. Obavijesti HAD XXVIII/2. Sovetskoe slavjanovedenie do sredini 30-h godov.Kultura 407 4536. (* Dodig Radoslav.. O znakovima na stećcima.. Chicago 1994. 4549. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”.. Dvoboj (139). Mostar 1987.. Sarajevo 1991. Naprava (433). Sarajevo 1985.. Mostar 1985. Sarajevo 1980. 87-94. 4542. 4544. Lešić Josip. Kurent Tine. Nešto o stećcima Vlaške crkve. Lešić Josip. Osnovne karakteristike evropskog srednjovjekovnog pozorišta. Oklop (467-468). MANU-SANU-ANU BiH... Sarajevo 1991. AP 25.. Moskva 1979. 35-49. 4540. Lasić Dionizije Vinko. Istorija pozorišta Bosne i Hercegovine. Pregled LXXXI/2-3. Moskva 1978. Slavjanovedenie v dorevoljucionnoj Rosii. 576. Mostar 1985. 188-205...) 4546. Sarajevo 1987. 174-175. Lemajić Nenad.) 4539. Beograd 1999. 39-40. 4543. Biblioteka Kulturno naslje e Bosne i Hercegovine. Lecaque Pathrique. Logačev K.. 7788. Logačev K. Godišnjak 20. Simboli vasione na stećcima 1-4: (I) Most XII/58-59. Dedino Guvno i Tičići. Letić Branko. Kršni zavičaj 29. Sovetskoe slavjanovedenie 5.. I. Stara pravoslavna crkva u Sarajevu (Bogata riznica u arhitektonskom unikumu). Cetinje 1978. Knjiga 68. Godina 52. (II) Most XIII/60. Skopje 1982. Contribution á l'étude des stećci de Bosnie et Herzegovine: les stéeles du Lauragais sont-elles cathares?. Kakanj. (* Handžić Izet. Humac 1996. 238-244. Ziral. Starine Crne Gore 6. 135-142. 799-841. Srpska književna tradicija od XV do XIX veka. 918. . 4537. Leković B. Dodig Radoslav. Pleterni ukras od najstarijih vremena do danas. Ledić Fikreta. 4545. 80-81. Knowledge. (IV) Most XIV/68. Hrvatski kalendar za 1995. 4538. Lasić Dionizije Vinko.. Chicago 1995. Oružje (474-476). srednjovekovna nekropola.. Radio Sa VII/20. 201-208. O znakovima na stećcima. “Bogumilstvoto na Balkanot vo svetlinata na najnovite istražuvanja”. 4548. Mostar 1996. Beograd-Ljubljana 1986. Zagreb 1996. (III) Most XIII/61-62. Mostar 1986. 111-122. IA MI BiH. Lešić Zorica. Svjetlost. I. Njegov likovni oblik i značenje. 4541.. 73-104. Lasić Dionizije Vinko. Hercegovina 2 (10).. 221-223.

Oslobo enje 54/17497. Srednjovjekovna Bosna i srednjoeuropska kultura (Prožimanja i akulturacija). Oslobo enje 37/11374. (5) (Kozmos i ezoterija na kamenu). 4559. 1997. 4557.. Vareš 1996.02. (7) (Simbolika uzdignutih ruku). Feljton: Bosansko-humski mramorovi – stećci (1-5): (1) Hrvatski glasnik V/63.. Lovrenović Dubravko. 20. Feljton: Bobovac i Kraljeva Sutjeska (1-4): (1) Bobovac II/21..02. (9) (Viteške figuralne kompozicije). 4556. Forum Bosnae 5. (5) Hrvatski glasnik V/68. Franjevačka književnost u Bosni i Hercegovini (5-17)..02. Feljton: Bosanski mramorovi – stećci (1-12): (1) (Kozmos i ezoterija na kamenu). Dragišić Juraj (87). Oslobo enje 54/17496. Lovrenović Ivan. (2) Bobovac II/22.. 4554. 8596. Tuzla 1998. Lovrenović Ivan. (2) (Utjecaj drevnoih kultura). 4555. 7-8. 1980. 18. BF V/7. 25. Oslobo enje 54/17490.02.02. Vareš 1996. 21. 16.... 15. 11. 11. 4551. 25. Lovrenović Dubravko.. 10.02. Oslobo enje 54/17498.. 1997. 1997. (2) Hrvatski glasnik V/64. 4553. 17. Oslobo enje 54/17499. NS 14-15. 11. 1997. V dni bana velikago Kulina. 1997.. Oslobo enje 54/17492.. Sarajevo 15. Drevne knjige (Marginalija na temu srednjovjekovnih bosanskih rukopisa). 177-206. Oslobo enje 54/17493. 11. (8) (Alegorija plesa mrtvaca). 1997. . (3) Bobovac II/23.02. 23.02.. Oslobo enje 54/17501. Lovrenović Dubravko. svastika i zvijezda). Sarajevo 24. 18.02. 16. (10) (Simboli života i hrabrosti). 1997.. Sarajevo 02... 22. 16. Bosansko-humski mramorovi – stećci. 22. Sarajevo 19. Sarajevo 22... “Povelje bana Kulina – me aš bosanske historije i kulture”. Sarajevo 16. Oslobo enje 54/17494. 23. Sarajevo 18. 1997. (12) (Zmije prijatelji i ubice). Oslobo enje 54/17500. Sarajevo 1982. Tuzla 1998. Sarajevo 17. Sarajevo 23.02. 4552. Odjek XXXIII/18. Sarajevo 1989. (11) (Ptice iz Egipta).02. Lovrenović Dubravko. (6) (Solarnolunarni simboli).02. Sarajevo 1980. Izbor tekstova iz starije hrvatske književnosti (Priredio Ivan Lovrenović)”. Oslobo enje 54/17491. 1997. 17.. Tuzla 1998. Vareš 1996. Stećci okoline Mrkonjić-Grada. Tuzla 1997. Lovrenović Ivan. Sarajevo 13. 1997. Lovrenović Ivan.02. ‘L’ Europe’ i naš odnos (Uz prezentaciju kulture i književnosti naroda i narodnosti Bosne i Hercegovine u pariškom časopisu). polumjesec. Odjek XLII/15-16.-2000.. 1997.. Vareš 1996.. Sarajevo 1999. Lovrenović Ivan. Lektira za srednje usmjereno obrazovanje. (3) (Širok raspon ukrasa). Svjetlost OOUR Izdavačka djelatnost.. (3) Hrvatski glasnik V/66.. 4558. Lovrenović Dubravko. (4) (Križ. Tuzla 1997. Sarajevo 21. 22. “Književnost bosanskih franjevaca. Oslobo enje 54/17495. Sarajevo 1997.. 11.408 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. (4) Bobovac II/24. (4) Hrvatski glasnik V/67. 1997.. 4550.. Sarajevo 1981. 94-139. Sarajevo 20. Sarajevo 14.

Odjek XLIII/11-12.. 1991. “Bošnjačka književnost u književnoj kritici (Starija književnost)”. 1990. (* Šimić Angelina. 18. Sarajevo 26.. (KUN) 3. Lovrenović Ivan – Selimbegović Vildana. Izdavačka kuća Alef. Sarajevo 1989.09. Sarajevo 1989. Oslobo enje 48/15330. Kulturnohistorijski esej o Bosni. Sarajevo 1990. Sarajevo 23.. 1996. Bakić Ibrahim. (KUN IX/15(473). 11. 239. Sedam stoljeća franjevaca u BiH. IA MI BiH 26. Kulturnohistorijski esej o Bosni.. 1989.Kultura 409 4560.. 2000. 2. Oslobo enje 57/19315.11.. Lovrenović Ivan. Lovrenović Ivan... “Ivan Lovrenović – Vildana Selimbegović. Dani 135. NIŠRO Oslobo enje.. 46-47. Sarajevo 1990. Juraj Dragišić (15).. izdanje.. Lovrenović Ivan. Bosanska medijevalna kultura. 4568. Misija Ćirila i Metoda (18-19). WienBozen 1998. Popović Nenad. 178. Klagenfurt-Celovac 1994. (Priredili: Enes Duraković i Fehim Nametak). Dani 135.) 4562. (Kratki pregled kulturne povijesti Bosne i Hercegovine). 4565. Islamska misao XII/137. 24.. 272. Sarajevo 1990. Sarajevo 1990.. Durieux. Sarajevo 1989. Sarajevo 31. 159. Sarajevo 04.. Odjek XLII/24. 4561. Ale. Praha 2000. (‘Povelje bana Kulina – me aš bosanske historije i kulture’)”. 14. 10.12. Kulturnohistorijski esej o Bosni. Sarajevo 1998. Lovrenović Ivan. Labirint i pamćenje. “Ibidem – Prilog Odjeka I/3. Zagreb 1998. (KUN X/23(481).) 4566. Duraković Enes. Memija Minka. Sarajevo 28.. Lovrenović Ivan. 17. Eine Kulturgeschichte. Odjek XLIII/1112. Oslobo enje 47/15276. 175-178. V dni bana velikago Kulina.. Oslobo enje 53/17334. Naši dani XXXVI/981 (51). Sušić Hasan. Labirint i pamćenje.11. 26. Oslobo enje 55/17957.) 4563. Odjek XLIII/11-12.12. Bevanda Mladen. Lovrenović Ivan. Prvi milenij Bosne”. Lovrenović Ivan. (KUN VIII/414). I knjiga. (* Isaković Alija. Odjek XLIII/11-12. Odjek XLIII/5.02. Sarajevo 31.. Oslobo enje 46/14864. Labirint i pamćenje. Prvi milenij Bosne. Sarajevo 29. Lovrenović Ivan. Sarajevo 1990. Biblioteka posebnih izdanja. 1999... Sarajevo 1990. Bosanska biblioteka.. Unutarnja zemlja. 14-23. Sarajevo 1990. . 16. 17-18. Lovrenović Ivan – Selimbegović Vildana. 4570. Benac Alojz. Lovrenović Ivan. 93-102. 1999.12. (* Nilević Boris. Bosna a Hercegovina: Kratky prehled kulturni historie.05.. 17. Sarajevo 07. Sarajevo 1990. 1998. 4567. 1. 4564. Poljarević M. 4569. NIŠRO “Oslobo enje”. 16-17. Bosnien und Herzegowina. izdanje. Kisić Čedo. 11. Šnajder Slobodan.

. 109-123.. 15.. obljetnicu njegova djela O naravi nebeskih duhova koje nazivamo an elima). Lovrenović Maja. SANU. Lozić Vlade. "Mileševa u istoriji srpskog naroda". Lukić Ljerka. 4579. Sveta baština III/24. Zbornik Zavičajnog muzeja 4.) 4580. Pucko LJ. Sveta baština III/20. 21. Duvno 1984. 4581. 20.. Moskva 1985. Crkva Svetog Mihovila u Bobovcu. Odeljenje istorijskih nauka 13. Sarajevo 06. Naučni skupovi 38. 4577. SANU. Lozo Marijan. 4578. Lozo Marijan. 87-98. 89-95. SSDSV 5. 4571. Stećci – najpouzdaniji izvori (Prikupljanje gra e za monografiju srednjovjekovnog Livna). Lovrinović Nikola... Odeljenje istorijskih nauka 6. 1979. 271-274. Ljuboja Svetozar.. Maksimović Jovanka. 10. Beograd 1984. FTSFranjevački samostan Fojnica. Travnik 1991. 4573.. (* Šakota Mirjana. Maksimović Jovanka. 4576. 143-153.03. 1997. Stanić Radomir. Oslobo enje 54/17511. 110-112. Srednjovjekovni ulomci iz Gorice. Vasilij. Maksimović Jovanka.-2000. Sjećanje na Juraja Dragišića (Uz 500. Prosveta. Ljubinković Mirjana. Nalaz kamenih sarkofaga kod Nove Bile . Duvno 1984. 158. Naša ognjišta XXX/268. Lubovac Ragib.. Ka preciznijem datirnju starijeg slovenskog nakita na Balkanu. 27. obljetnice smrti Fra An ela Zvizdovića”.. 4574. Beograd 1989. Sarajevo-Fojnica 2000. 4575. 4571a. 4576a. Sovetskoe slavjanovedenie. Beograd 1983. 120-121. Oslobo enje 36/11298. septembar 1985). Srpske srednjovjekovne minijature. Prijepolje 1978. Tomislavgrad 1999. 4572. Livanjsko arheološko blago u Splitu.. Zagreb 1980. “Zbornik radova sa Znanstvenog skupa u povodu 500. Saopštenja 16.. (Me unarodni naučni skup povodom 650 godina manastira Dečana. Kako protumačiti stećke.. “Dečani i vizantijska umetnost sredinom XIV veka”. Mileševa i bosanska minijatura. Naučni skupovi 49. Maksimović Jovanka. . 137-144. Les miniatures byzantines et serbes vers le milieu du XIVe siecle..11.. Miroslavljevo jevan elje i umetnost XII veka. Glasnik Društva 9.. Sarajevo 14.Travnik. “Gunjačin zbornik”. Tomislavgrad 2000. 15. Beograd 1985. Stećci i stare crkve u Zagvozdu. 155-163. Naša ognjišta XXIX/264.410 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Beograd 1987.

Rijeka 1999. Sarajevo 1986. 144. AL BIH. ZM. Motrišta 15. Man eralo Stipo.11. Hrvati. 4583. Maksimović Jovanka. Oslobo enje 44/14147. 45-49. Keramički nalazi s lokaliteta sv.. glagoljica i slavenski apostoli. Sarajevo 1988. 83-88. 8. Regije 1-13. Umetnost u doba bosanske srednjovekovne države.. 13-21.) 4595.Kultura 411 4582. 151. Vrčenac (MG). (KUN) 4. Humac 1998. Mostar 1999. (Isti tekstovi i u: “Yugoslavia”. Bibliotekarstvo 27. Gacko. Svjetlost. Ključ. Split 1998. Bazilika iz jezera (Buško jezero.. 95-121.. Marijan Boško. Mandić Dominik. Mostar 2000. Ljubljana 1986. Dometi IX/7-12. 101-110 + 6 tabli slika. Oslobo enje 39/12115. Miroslavljevo jevan elje (140-141).. Marić Sava. 4594. “Jugoslawien (Landschraft und Kultur)”. 4589. 51-56. – Miletić Nada. Beograd 1997. Sarajevo 1982. 4586. 1987.. Livno). Mladinska knjiga..03. Maksimović Jovanka. Mandić Dominik. ZFF Serija A: Istorijske nauke XVI (Spomenica Svetozara Radojčića). stećaka. 4584. O nekim interesovanjima za ‘Miroslavljevo jevan elje’. Sarajevo 1988. Gat (G)... Regije 14-25. 1982.. Mrkonjić Grad. Tom II. 4588.. Mandić N. O nekim interesovanjima za ‘Miroslavljevo jevan elje’. Pljevlja 1991. "Čudesna Jugoslavija". Zbornik za istoriju BiH 2. VAHD 87-89 (1994-1996). Arheološka nalazišta. AL BIH. Maksimović Vojislav. Tom III. Hrvatsko pismo i jezik u srednjovjekovnoj Bosni. 4593. Hrvatsko pismo i jezik u srednjovjekovnoj Bosni. Margetić Lujo. Minijaturno slikarstvo polovinom XIV veka i Dečani. 4590. Arheološka nalazišta. Hrvatsko podrijetlo bh. Beograd 1989. Kršni zavičaj 31.. Sarajevo 06. 4591. Vrijeme bosančice (Prilog proučavanju bosančice u livanjskom kraju). Sarajevo 1981. 4592. Regija 10: Sanski Most. Svjetlost. 35-48. Sarajevo 20. Maksimović Vojislav. Mostovi XXIII/117-118. 35-72 + 36 slika. Regija 19: Nevesinje. 52-55. ZM. 4587. . 4585. Motrišta 10. Mardešić Jagoda. Mandić Dominik.. Vid u Vidu kod Metkovića. Man eralo Stipo.

120-126. 4601. Kupres. Marijanović Brunislav. Marijan Boško. ZM. 4605. Regije 14-25. Trebinje. Mostar. Arheološka nalazišta. 292. Sarajevo 1988. 4596. ZM. Zemunica (BL). Tom III. 4603. Č). 149-150. Ključ. 325. Arheološka nalazišta. Stolac. ZM. Regije 14-25. Bugojno. Tom III. Arheološka nalazišta. Sarajevo 1988. Regije 14-25. Tom II. Regija 11: Bosanski Petrovac. Š) 184.. Regije 1-13.. S) 178. Sarajevo 1988. AL BIH. Ljubuški. BP). Gradina (Crkvina.. Vrtoče. Regije 14-25. Donja Blatnica. Arheološka nalazišta. Regija 24: Lištica. Jejinovačka pećina (S) 182. Skender Vakuf. Ive u Livnu. Neum. Gacko. Gradić-Žuta glavica (BP). Regija 12: Šipovo. Tom II. Visočica (Bakri. Crkvina (Donja Blatnica. Hrid (Š). Livno 1995. Regija 9: Banja Luka. . Marijanović Brunislav. 4602. Ljubuški. Mostar. AL BIH. Arheološka nalazišta. Gradina 1 (G). Čitluk. Marijan Boško – Zelenika An elko. Marijan Boško – Miletić Nada. Regije 1-13. Arheološka nalazišta. Raskršće (Podsoje. 4597. Regija 19: Nevesinje. Jajce. ZM. 4598. ZM. AL BIH. Regije 14-25. 308. AL BIH. 133. Sarajevo 1988. Kotor Varoš. Marijanović Brunislav. Sarajevo 1988. Arheološka nalazišta. AL BIH. 4606. Čelinac. Č). Čapljina. 179. ZM.-2000. Arheološka nalazišta. Sarajevo 1988.. Kalendar Svetoga Ante 1995. Gradina (Hrgud-Gradina. Sarajevo 1988. Arheološka nalazišta. Sunićka pećina (S) 193. AL BIH. ZM. Gradac 3 (N). Tom III. 337. AL BIH. Bosansko Grahovo. 161. ZM... Tom III. Džakulina glavica (S) 174. Marijan Boško. Sarajevo 1988. Sanski Most (SM). Š) 185. Regije 1-13. Sarajevo 1988. Marijan Boško. AL BIH. Vitina 2 (Lj).412 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 4607. Čitluk. Tom II. Regije 1-13.. Regija 20: Bileća. Marijanović Brunislav. Bistrički samostan na groblju Sv. ZM. Donji Vakuf. AL BIH. Titov Drvar. Selište (Volari. Tom II. 4600. Marijan Boško – Miletić Nada. Čapljina. 4604. Tom II. Sarajevo 1988. Regija 10: Sanski Most. 145. Marijan Boško – Miletić Nada. AL BIH. 4599. Gornji Vakuf. Arheološka nalazišta. Marijan Boško – Miletić Nada. Regije 1-13. Ljubinje. Regija 11: Bosanski Petrovac. Tom III. Sarajevo 1988.. Regije 14-25. Tom III. ZM. Bosansko Grahovo. ZM. Regija 25: Grude. Arheološka nalazišta. AL BIH... Regija 25: Grude. Regija 24: Lištica.. 163. Titov Drvar. Mrkonjić Grad. Neum.

326. 4619. Livno. Arheološka nalazišta. Regije 14-25. GV) 186. Sutina (Gradina. Ljubuški. Tom II. 4610. ZM. Crvena njiva (S). Travnik 2 (T). Kupres. Regija 12: Šipovo. ZM. 164. Tom III. Tom II.. Kiseljak. 39. Marijanović Brunislav – Marijanović Igor. 179-180. Kupres. Čapljina. Č). Šekovići. AL BIH. Tom III. Ključ. Visoko. 4613. Arheološka nalazišta.. Tom III. Podcrkovnica (S) 189. Marijanović Ivanka. Ljubinje. Regija 13: Travnik. Donji Vakuf.. Bosansko Grahovo... Regije 1-13. Vlasenica. 4618. Tom II. Gornji Vakuf. G). Neum. Sarajevo 1988. BP). Regije 14-25. 4609. Bratunac. Tom II. 205. L). Breza. Han Pijesak. ur eva glavica (N) 323. Mrkonjić Grad. Regije 1-13. Jajce (J). Regije 1-13. Marijanović Brunislav – An elić Pavao. Sarajevo 1988. ZM. Marijanović Brunislav – An elić Pavao. Arheološka nalazišta. G) 325-326. Sarajevo 1988. Bosanska Dubica..Kultura 413 4608. Zenica. Crljenača (Dretelj. AL BIH. AL BIH. Arheološka nalazišta. Regije 14-25. AL BIH. ZM. Arheološka nalazišta. ZM. 4617. Ljubuški. 245. Busovača. Sarajevo 1988. Bugojno. Sarajevo 1988. Kladanj. 69. ZM. Pucarevo. Manastirište (Grčka crkvina. 22... Gradina (Donji Mamići. Srebrenica. Jajce. Regije 14-25.. Prijedor. Tom III. Tom III. Regija 2: Bosanski Novi. Arheološka nalazišta. Arheološka nalazišta. AL BIH. Regija 25: Grude. AL BIH. Tom II. Arheološka nalazišta. Čapljina. AL BIH. ZM. Tom II. Trebinje. Regije 1-13. ZM. Kreševo 1 (Kr). Luke (MG). Regija 25: Grude. Sarajevo 1988. Marijanović Ivanka. Sarajevo 1988. 4615. AL BIH. ZM. Marijanović Ivanka. AL BIH. Regija 22: Glamoč. Sarajevo 1988. Marijanović Ivanka. Regija 14: Kakanj. Arheološka nalazišta. Regije 14-25. Sarajevo 1988. Neum. Crveni grm 1 (Lj) 321. Regije 14-25. Donji Vakuf. Sarajevo 1988. 4611. AL BIH. Sarajevo 1988. 4614. Titov Drvar. Gornji Vakuf. Vinogradina (P). Marijanović Brunislav – Miletić Nada. Vareš. Regije 1-13. Regija 12: Šipovo. Stolac. Regije 1-13. Fojnica. Marijanović Brunislav. ZM. Kreševo. 4612. Prusac (DV) 184. Arheološka nalazišta. Sarajevo 1988. AL BIH. 4616. AL BIH. Marijanović Ivanka. Tom III. Ravlića pećina (G) 334. Marijanović Ivanka. ZM. 148. Marijanović Brunislav – Paškvalin Veljko – An elić Pavao. Vitez. Mali han (Lištani. . Regija 11: Bosanski Petrovac. ZM. Regija 16: Olovo. Bugojno. Arheološka nalazišta. Crkvine (S) 171. Regija 10: Sanski Most. Gradina (Drinovci-Vrcani. Regija 20: Bileća. Arheološka nalazišta. Jajce. Arheološka nalazišta.

4626. Čapljina. Regija 20: Bileća. Tom II. Šekovići. Marijanović Ivanka – Miletić Nada. 159./2001. V). ZM. AL BIH. Arheološka nalazišta. Gacko. Kalavrija. Regija 16: Olovo.. Ljubinje. Vranjevo Selo (N). Arheološka nalazišta. Trebinje. Bijela Crkva (Crkvine. Regije 14-25. Kreševo. Regije 14-25. Marijanović Ivanka – Glavaš Tihomir. Gornji Vakuf. AL BIH. 331. Hercegovina 6-7 (1415). Sarajevo 1988. 68. AL BIH. Regije 1-13. Gacko 2 (G) 144. Š). ZM. Vitez.. Regije 14-25. Kiseljak. Tom III. Borak (B) 195. Titov Drvar. Donji Vakuf. Crkvine (Gradac. AL BIH. Tom III. AL BIH.. Arheološka nalazišta. Mostar 2000. 4628. Fojnica. Srebrenica. Marijanović Pero. ZM. Sarajevo 1988. Marijanović Ivanka – Miletić Nada. 4623. 4621. Arheološka nalazišta. Han Pijesak. Regija 12: Šipovo. Zenica. Tom III... Regije 1-13. Regija 14: Kakanj. ZM. Busovača. Regije 1-13. Bosansko Grahovo. Vareš. Regije 14-25. Sarajevo 1988. Regija 13: Travnik. Sarajevo 1988. Bukovica (T) 196. 171.-2000. Arheološka nalazišta. Zenica. Neum. Marijanović Ivanka – Miletić Nada. Sarajevo 1988. Stolac. Regije 14-25. T). 184. Busovača. Regija 25: Grude. Crkvina (Rotimlja. Marijanović Ivanka – Miletić Nada. ZM. Breza. 337. Vitez. Regija 25: Grude. 24-25. Ocrkavka (Ki). ZM. Vitez. Pucarevo. Pucarevo. 4625. Kamen i čovjek na Radimlji i oko nje. ZM. Marijanović Ivanka – Miletić Nada. Regije 1-13. Neum. Ljubuški. Tom II. Tom III. AL BIH. 73-78. 4627. Sarajevo 1988. Regija 19: Nevesinje. 4622. S). Bugojno.. Sarajevo 1988. Marijanović Ivanka – Paškvalin Veljko – Miletić Nada. Regija 11: Bosanski Petrovac. Tom II. Ocrkavlje (Grčko groblje. Marijanović Ivanka – Miletić Nada. Arheološka nalazišta. Busovača. Visoko. Ljubuški. Tom II. 4620. Miši (G). Zenica. Regija 13: Travnik. AL BIH. Vlasenica. AL BIH. Pucarevo. Arheološka nalazišta. 196. N) 150. ZM. Drenovik (N) 143. Marijanović Ivanka – Miletić Nada. Marijanović Ivanka – Miletić Nada. 4631. AL BIH. Regija 13: Travnik.414 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.. Tom III. Sarajevo 1988. 4624. 196. Arheološka nalazišta.. ZM. Sarajevo 1988. Tom II. Jajce. Kladanj. Sarajevo 1988. Arheološka nalazišta. Tom III. Sarajevo 1988. Regije 14-25. Arheološka nalazišta. Čapljina. AL BIH. Marijanović Ivanka – Basler uro – Miletić Nada. ZM. BP). Crkva ružica (B). Kupres. Arheološka nalazišta. Bratunac. Crkvine (Gornje Turbe.. . 4630. Raskršće (Babići. AL BIH. ZM.. 4629. Regije 1-13.

. 4640. Pozorište.. Dobretić. izdanja Enciklopedije Jugoslavije”. 1988. Zagreb 1989. JLZ. Bogetić Radin (Radivoj. JLZ Miroslav Krleža. Separat II.. 1988. 6. 183-194. Sarajevo 14. 1986. 1986. Markotić Vladimir. 1986. 8. Divan I/8. XII 1976. Autentični stvaralački znak. Oslobo enje 43/13544. Poroceedinas of the 11th Annual Chacmool Conference. 1988. Dragišić. 34. 364-368. JLZ. 1986. Mašić Jozo..03... Titograd 1987. 4638.. Sarajevo 04. Oslobo enje 45/14269. Kraljeva Sutjeska sa samostanom i crkvom Sv. Leksikon hrvatskih književnika Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do danas”. Travnik 1993.03. izdanje. Sarajevo 07. “Materijali. 6. Glumac. 5. Ive Krstitelja. 1989. Radoj). 4635.. Nišani prelaznog oblika.03. 2. HM IV/14. Riznica duha i kulture (Izložba: Blago franjevačkih samostana). Sarajevo 06. “Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina. Sarajevo 1986. Blago franjevačkih samostana. “Hrvatski biografski leksikon II (Bj-C)”. 6-7..03.08.. 7. 4637. Pozorište. Beograd 1999. Oslobo enje 45/14273. Calgary 1981. Znanstveni kolokvij održan u Zadru od 6-8. tehnike i strukture predantičkog i antičkog graditeljstva na istočnom jadranskom prostoru”. Nastanak i procvat umjetnosti stećaka. Kulturno-istorijski spomenici u nikšićkom kraju. Matić Bernardin.. Oslobo enje 46/14784. . Sarajevo 16. 5. Sarajevo 09. 117-118. “Mirko Marjanović. Sarajevo 2000.03.. 276280. Pula-Rijeka 1983. 4634.. Marković Marko – Gaković Mirjana. Juraj. Izložba narodnih i borbenih igara na stećcima. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Odjek Kulinove povelje (Na stranicama časopisa “Odjek”). 4636. Oslobo enje 43/13547. Sarajevo 15.. EJ 2. Mašić Jozo. Oslobo enje 45/14272. Oslobo enje 43/13542.03. 545-548. Knowledge. Zagreb 1980. 8. 4642. 76. 4641. Zagreb 1982.) 4644. Marjanović Petar.Kultura 415 4632. 4639. Istorijski zapisi LX/4. 4643. Oslobo enje 43/13545. Sarajevo 11. Matejčić Ivan. Mašić Jozo.03. 4633. Vrijednosti koje nas ujedinjuju (Blago franjevačkih samostana).. O tipologiji motiva na stećcima. 5. Martinović Niko. Maslić Fatima. Zagreb 1982. Marjanović Mirko... The Medieval Tombstones of Bosnia and Hercegovina. (* Matijašić R. Jadranski zbornik 12 (1982-1983).. Odjel za arheologiju Centra za povijesne znanosti JAZU. Marković Marko – Gaković Mirjana.

4647. IRO Školska knjiga Zagreb. 4648. Naš svijet XXV/285-286. Mazalić oko. Prepisivačka djelatnost. Islamska epigrafika. Zenica 1998.-2000. 34-36. 90. 1“.. “Pedagoška enciklopedija. 25. 1063-1068. Umjetničko blago Crne Gore. Pregled LXXV/9-10. 87-88. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Beograd. Govor o sebi. Sarajevo 1989. Mešić Hajrudin.. Memija Minka.. OOUR Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Sarajevo. 208. Hrtar. Sarajevo 1989. Ćirilica. Znak Bosne IV/5-6.. Matić Bernardin – Gavran Ignacije. Poruke trajnosti u kamenu. Zavod za izdavanje udžbenika Novi Sad. Sarajevo 1989. 4646.. 4650. 4. 52-58. Memija Minka. 1989. godine.. Kraljeva Sutjeska. Memija Minka. Bobovac i okolina. Sarajevo 1984. Rekonstrukcija manastira Rmnaj.. Jugoslovenska revija. Zagreb 1987. “Povelje bana Kulina – me aš bosanske historije i kulture”.. Sarajevo 1990. Metiljević Ahmet.416 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Micić Stevan. Memija Minka. Memija Minka. Sarajevo 1989. Matić Vojislav.. 201213. Bogatstvo izraza (o književnom životu Bošnjaka osmanskog perioda). 141-143. Tuzla 1999.. BeogradNIO Pobjeda Titograd. Republički zavod za unapre ivanje vaspitanja i obrazovanja OOUR Izdavanje udžbenika i udžbeničke literature Titograd. 4645. Svijest o sebi (Osam vijekova Povelje Kulina bana).. Zapis I/1. Svijest o sebi. Gradačac 1998. Memija Emina. Odjek XLII/24. Sarajevo 1985.. 4657. 18-24. 4651. Zagreb 1984. 4655. 4654. Bibliotekarstvo 34 (1988). NS 16-17. Memija Minka. 4658. Memija Minka. Odjek XLII/15-16. . 4652. Diwan I/1. 4659. Sarajevo 1989. 12.. 445-448. Sveske 26-27. 4656. Svijest o sebi. Beograd-Titograd 1980.. “Ibidem – Prilog Odjeka I/3. (A-J)”. 543. 4653. (‘Povelje bana Kulina – me aš bosanske historije i kulture’). Mijović Pavle. Štampana knjiga bosanskohercegovačkih autora do 1800. JLZ Miroslav Krleža. 4649. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. ‘Bosanska Švajcarska’ (Zapis iz Fojnice). o nama (Povodom osamstote godišnjice povelje Kulina bana). IA MI BiH 26.

Ranosrednjovjekovno koplje iz Mogorjela. Mikulić-Cucić Planinka. GZM (A) 37.. 4668. 4664. BF V/8. Verticals of spirituality. 4672. Miletić Nada. Dinaridi srednjovjekovne nekropole Pavlovac kod Sarajeva. 11. 4673.04. JLZ Miroslav Krleža. Novi Sad 1978.. stoljeća.Kultura 417 4660. Hercegovina 6-7 (14-15). obljetnice smrti Fra An ela Zvizdovića”. Miletić Drago Karlo.. (A-J)”.Vydatelstvo Slovenskej akademie vied. Mikulić Planinka. Sarajevo 1979. Rapports du IIIe Congrés International d' archéologie slave. 525. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. Beograd 1979. Miletić Nada. 1991.Herzégovine. 4663. 149-168. Zagreb 1984. Mostar 2000. Elementi gotike u sakralnoj arhitekturi Jajca. 287-306.. FTS-Franjevački samostan Fojnica. Sarajevo 1982.. 4666. Herceg-Novi. 4669. Vojno groblje u Mostaru. 141-204... "Problemi seobe naroda u Karpatskoj kotlini".-2001. Beograd 1990. 23-36. 207-216. Sarajevo 27. Utjecaj islamske umjetnosti na formiranje gotičkog stila i kontinuitet srednjovjekovnih formi u Bosni. Prilog antropološkoj problematici stećaka. Mikulić Planinka. Mikulić Planinka. Mijović Pavle. Sarajevo 1998. Mikulić Planinka.. 164-166. Franjevački samostani kao centri kulture na prijelomu 15. Mikić Živko.. 4661. 176-194. Oslobo enje 48/15393.. Sarajevo 1997. Bosna i europska gotika. Sarajevo-Fojnica 2000. VEDA . GZM (A) 33 (1978). Reflets de l'influence byzantine dans les trouvailles paléoslaves en Bosnie ... 107-130. ZNM 9-10. 4671. 4665.. Glasnik SAD 6. Miletić Nada. Ranosrednjovjekovna nekropola u Koritima kod Duvna. Mikulić Planinka. MS. Reflets des Grandes Invasions en Bosnie . . Los Angeles 1996. 204-218. 85107. 145-151 + 4 table. (KUN X/32(490). Bratislava 1980. 4667. Tome 2. Miletić Nada. Mikić Živko. “Zbornik radova sa Znanstvenog skupa u povodu 500. 97-107 + 2 slike + 4 table. The Southern California Antology. 4662. Dijalog nova serija IV/4..Herzégovine. Svjedočanstva o trajanju bosanske države (Stalna muzejska postavka Bosne Srebrene). 4670. Sarajevo 1998. BF VI/9.

4687. Zbornik 1. Veselin Masleša. (A-J)”. Sarajevo 1984. GZM (A) 35-36. 82. “Arheološka problematika zapadne Bosne”. Srednjovekovni arheološki spomenici jugozapadne Bosne.. 4678. 4679. Zagreb 1987. “Bogumilstvoto na Balkanot vo svetlinata na najnovite istražuvanja”. Miletić Nada. 43-50. 123-177 + 3 priloga. Miletić Nada. Miletić Nada. JLZ Miroslav Krleža. Zagreb 1982. (Drugo prera eno i dopunjeno izdanje). Prilep 1980. 4681. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. Sarajevo 1985.. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 2. JLZ. AD BiH. . izdanje. Zagreb 1982. Jugoslavija Beograd-Spektar Zagreb-Prva književna komuna Mostar. GDI BiH 36. Zagreb 1984. Stećci . Miletić Nada. Sarajevo 1982. (* Jalimam Salih. 4684. 4686... MANU-SANU-ANU BiH. Izvještaj o iskopavanjima srednjovekovnih nekropola u Buškom Blatu.. Batković. ZM. Beograd-Zagreb-Mostar 1982... Sarajevo 1981. 213-220.. 375-434. 137-181.. 4683. Rani srednji vijek (arheološko-istorijski osvrt). Miletić Nada. GZM 34 (A) (1979). 231237. Zbornik 1. “Arheološka problematika zapadne Bosne”. 167. Rani srednji vijek u arheološkim istraživanjima na području sjeverozapadne Bosne. Slovenska nekropola u Mahovljanima kod Banjaluke. Miletić Nada. Skopje 1982. Tom I. Sarajevo 1983. Miletić Nada.418 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Rani srednji vijek. izdanja Enciklopedije Jugoslavije”. Miletić Nada. Biblioteka “Umetnost na tlu Jugoslavije”. Miletić Nada. 4674.-2000. 2. Stećci... “Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina. (K-Ren)”. Mihaljevići. JLZ. 4677. Rani srednji vijek. Balcanoslavica 9. Miletić Nada. 41-43.. 4676.) 4680. 4685. 217-224. 4675. Sarajevo 1980. Miletić Nada. 325. Sarajevo 1988. 4682. 233240. JLZ Miroslav Krleža. AL BiH. AD BiH. Sarajevo 1983. GZM 37 (A).. Miletić Nada.. Ranosrednjovjekovne keramičke posude iz Vrbe kod Glamoča. Miletić Nada. 78-79. 166-167. EJ 2. Rani srednji vijek. Resultate der neueren archäologischen Untersuchungen des frühen Mittelalters in Bosnien und Herzegowina.. Separat II. 154-156. Miletić Nada.arheološki i likovni aspekt. "Kulturna istorija Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do pada ovih zemalja pod tursku vlast".

Životinjski stil (190). Selište (O) 79. B). Tom II. Bjelobrdska kulturna grupa (63). Jasenica (Z) 91. Derventa. Klisa (Z). Dalmatinskohrvatska kulturna grupa (68). Regije 113. AL BIH. Lipovice (L). Groblje (Z). Crkvina (Srednji Bušević. Madžarsko groblje (Grabik. Miletić Nada. Maleševci (U). Miletić Nada. Crkvina (Marini. AL BIH. Glavica (Gušteri. 4690. Regija 3: Bosanska Gradiška. Hrust (L). Orašje (Vinogradi. Z). Krčevina (Z). Miletić Nada. eruša (L). Tom II. Regija 4: Bosanski Brod. Grobljice (L). Regije 1-13. BN) 35. Arheološka nalazišta. Begova njiva (Z). Kaldurani (Z). Klisina (P) 37. AL BIH. Regija 2: Bosanski Novi. Nošnja (124). Kužno greblje (G). 4689. ZM. Rosulje (BD). Crkvina (Miostrah. Umjetnost (Srednji vijek) (181-182). Lozovina (L) 93. Grdelj (P). Miletić Nada. Jazbine 2 (Bi). Regije 1-13. Oružje (Rani srednji vijek) (132). Krčevine (L). Toprkala (P) 38. Gornja Bukovica (Bi). Buložani (Z). BN) 36. Gradačac. Agića groblje (L). 4692. Arheološka nalazišta. Arheološka nalazišta. Kljenovci (Br). Tom II. Odžak. Nakit (Kasni srednji vijek) (114). Arhitektura (Rani srednji vijek) (58). Gornje Zabr e (U) 90. Crkvina (Orašac. Kozluk 1 (Z). Cagan grad (S) 48. Crkvina (Donje Vodičevo. Opšti leksikografski dio. BK). Kraljev sto (S) 51. Župski razboj (S) 55. Herići (Z). Glavica (Kučić Kula. Tom I. Crkvina (L) 89. Sarajevo 1988. Crkvina (Kalenderi. Lugovi (Z). Miletić Nada. Klisina (BK) 22. 4693. Sarajevo 1988. ZM. Ivanov grob (Kužni grob. AL BiH. Stećak (167). P). Bosanska Dubica. ZM. BK). Regije 1-13. Bihać. Cazin. Dragelji (BG). Berek (L). BN). Glavičice (Bi). C). Džamište (Crkvina. AL BIH. Kamenovi (G). Korduni (Z). 4691. Crkvina (Grčka crkva. Kosa (Z) 92. Groblje na Lipi (O). Gošnica (BG) 49. Bocavača (U) 88. Bagruša (L). Bosanska Krupa. Hajdukovo brdo (L). Z). Prijedor. Crkvina 1 (Velika GataIlidža. Orašje. Regija 1: Velika Kladuša. Preromanika (143). Regija 5: Odžak. Nakit (Rani srednji vijek) (112-114). Klašnice (L). Donja Baljkovica (Z). Borovac (P) 47. Crkvice (L). Miletić Nada. Doboj. Arheološka nalazišta. Kamenje (D) 66. BG) 50. Kamen (D) 65. C) 16-17. Bosanski Šamac. Bjelovnice (U). Franački kulturni krug (75). Doli (L). CrkvinaKrčevine (Svodna. Laktaši. B) 16. Luke (Kužno groblje. Modriča. ZM. . ZM. Lipik (Bi). AL BIH. Prnjavor. Manastirište (BG). Vizantija (184-185). Greblje (G). Sarajevo 1988. Crkvina (Svodna. L) 52. Osoje (L) 53. Balatine bare (P). Madžarsko greblje (Br). Oru e (Rani srednji vijek) (130). Kozluk 2 (Z). Kalac (L). Srbac.Kultura 419 4688. Grabavci (Z). Sarajevo 1988. L). Ketlaška kulturna grupa (98-99). 4694. Tučić (BG) 54. Regije 1-13. Baštra (BK) 14. BN). Glavica (BK) 18. ZM. Crkvina (BK) 15. 26. Miletić Nada. Pismenost (Rani srednji vijek) (137-138). Grobovi (Rani srednji vijek) (88). Crkvina (Voda Jarnija i crkva Marija. Velika Kladuša (3). Gotika (81). Sarajevo 1988. Kamenje (G). Sarajevo 1988. Arheološka nalazišta. Kastel (L). Kamenica (L). Tom II. Z). Crkvina (Gorinja. B). Zidine (L). 77. Gradina (Jerenin grad. Jardan (Z). Glavica (Jusići. O) 78. P). Crkvine (B) 17. BN). Cerići (L). Bošnjića voće (P) 34. Kalin-grad (BK) 21. Mačkuša (Z). Tom II.

Lukavac. Sarajevo 1988. Mramorje (Bulatovci. Bi) 94. Dokanj (T). Gornja Vrućica (Tes) 117. Zidine (Br) 98. Teš). Okrugla (K). Z). Perići (K). Svatovac (Gornji Gostović-Grabovnica. Zavidovići. Z). Mramorje-Peljave (L). Ž) 107108. Pasji grob (Z). Z). Zvornik. Brusovi Teš). Nišan (L). Molno polje (K). Grčko groblje (Tes). Mramorje (Karačić. Mišljenac (U). Momčilov grob (Tes). Todorovića brijeg (M). Orašje (K). Mramorovi (Kućice. Rakoč (L). T). Stanovi (K). Tes) 121-122. Mramor (Z). Mramorje 1 (Boškovići. Mramor (Brijest. K) 107. Mramorak (K). U). Mramorje (Perin grad. Vrtovi (K). Mramor (Molitvište. Mramor (Krivaja. Miletić Nada. Ibralići (K) 106. Z). Mramor (Rastošnica. Ravan ( ukin krst. Z). ZM. Stare kuće (T). Mramorje (Žabljak. Tom II. Pa ine (Z). Sarajevo 1988. Todorovića gaj (Z) 97. Kamenjak (Z). ZM. Zagrobnica (L). Tom II. Kaursko groblje (T). Vrelo Sanduk (Bi). Djedovo polje (K). Crkvina (M) 116. Svatovac (Lovnica-Huremi. Mramorje (Ča avica. Strana (L). Dukići (K). Donji Vitkovci (Teš). Gradašnica (Ž).-2000. Ulice (Br). Z). Beše 2 (Z). Arheološka nalazišta. Z). Mramor (Priluk. Berići (Tes). Nišića kuće (Z). Selo 2 (Bi). Orašje (Teš). Malešići 2 (Z). Z). Mramorovi (Dragovići. Mramorje 2 (Boškovići. Srebrenik. 4696. Jošavac (M). Divsko groblje (Hrastić. M). Mramor (Hajdarovići. Visovi (Teš) 122. Laništa (Teš). Z). Staro greblje (Teš) 121. Arheološka nalazišta. Grčko greblje (M). Pazarić (M). L). Mramorak (L). Vis (K). Obršine (L) 95. Vitnica (Z). Osojnica (M). Z). Teš) 120. Mramorje (Kitovnica. Mramorje-Stan (L). K). Mramorje (Bogutovo Selo.420 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Sarajevo 1988. Pravoslavno groblje (Baljkovica Donja. Kuvelj (Z) 119. Mramorje u Gaju (Z). Regije 1-13. Žarkulja (K) 109. Zanaga (T). Pirkovac (L). AL BIH. K). Ž). Jasik (Ž). Seferovići (Z) 96-97. Tuzla. Dubnica 2 (K) 105-106. Piperi (L). Mramorje (Gornji Dragaljevac. Regije 1-13. Mramorci (Ž). Mramorje (Vakuf. Čobe (M). Osrećak (Z). Pravoslavno groblje (Šetići. Ubjenac (Z). Regija 8: Teslić. Svjetlica (L). Omarak (Ž). Mramornica (Z). Z). Vidin jablan (Z). Sajtovići (K). Mramorić (Z). 4695. Petkovići (L). Vlaški put (Z). Tom II. Stanišnjik (L). Ugljevik. Donja Paklenica 1 (M). Mramorje (Grbovci. Banovići. Živinice. Ulice (Teš). Lopare. Krčevine (M). Mramorje (Igrište. Vrpolje (Ž). Z). Dubnica 1 (K) 105. Mramor (Šibošnica. Mramorje (Zukići. Beše 1 (Z). Bi). Staro (Madžarsko) groblje (Br). Banovići Selo (B). Mramor (L). Mećava (S). Teš). Okućnica (T). . Arheološka nalazišta. Z). Osmaci (K). Skočić (Z). Mramorje (Glumina. Ž). Puškovac (L). Kamenje (Tes). Svatovsko groblje (Teš). Zelina (K). Potkućnica (T). Meškovići (K). Z). Logobare (Teš). Stupe (Kužno groblje. Brkića groblje (K). ZM. L). Šeher srpski (K) 108. Mramorje (Kovačica. Zolje (K). Donja Višća (Ž). Bijeljina. Krčevine (Tes). Groblje (Teš) 118. Z). Obli kamen (Teš). AL BIH. AL BIH. Čardak (Z). Vis (Teš). Brdo (Tes). Regija 6: Brčko. Muslimansko groblje (Z). Malešići 1 (Z). Mramorje (Gornji Vitkovci. Regije 1-13. Mramorje (MahojeBrdoZ). Bjelobor (M). Maglaj. Z). Trijebnik (Kladovi. Petarac (Ž). Snježnica (U). Mramorje (Osmaci-Kakanj. L). Žepče. Bajina glava (Teš). Z). Djedina (Ž). Kalesija. Donja Paklenica 2 (M). Metljika (S). Polja (L). Miletić Nada. Sarići (K). Polje (Z). Regija 7: Gračanica. Repuh-Tupković (Ž). Bukvarevo (K). Zagrdnica (Krstovi. Kamen (Z). Donje Petrovice (T). Malešići 3 (Z). Stupa (Ž). Pravoslavno groblje (Vakuf. Oborak (Ž). L). Novo Selo (Z). Rimsko groblje (Z) 96. Kamenje (Z). Mramori-Mujevina (Z). Z). Tešanj.

Mrkonjić Grad. Donje Sokolovo-Vujsići (K). Me a-Vučkovac (BG). Šumarak (K). Podgradina (MG). Mramorja (K). K). Gornji Vrbljani (K). SM). Divsko groblje (BP). K). Brežine (SM). Samardžije (Kula. Vujina glavica (SV). Varošište (BL). Staro Selo (MG). Begluci (MG). Regije 1-13. Delibrdo (K). Bašča (Ča avica. Glavičica-Prisoje (SV). Mramorje (Velečevo. BG) 164. Babin greb (BL). Baština 2 (SV). Zečeva njiva (K). Crkvina (Vo enica. Kobilja 1 (SV).Kultura 421 4697. MG). K) 149. K) 142. Kobilja 2 (SV). Na srid sela (MG). Crkvena Glavica (TD). Rastoka (K). Hail-Bašča (K). Pavićko mramorje (BL). Mramorje (Stubo. AL BIH. Bosansko Grahovo. Tom II. Jatunova njiva (MG). Prhovo (K). Busija (MG). Arheološka nalazišta. Krstovi (MG). Pavlovića groblje (BL). Baština 1 (SV). Kamičak 2 (K). Kotor Varoš. Crkvina (Gornji Vrbljani. Sarajevo 1988. Mramorje (Kugino groblje. Židovsko groblje (SM) 151. Bukvice (K). Spasovina (MG). K). BP) 159. K). Gradina (BL) 129. 4698. K). Surjan 1 (MG). Marina njiva (MG). Mramorje (Vračari. Mramorje (Bunari. AL BIH. Bašča (Hripavci-Ahmedini. Velika njiva (MG). K). Crkvina (Č). Trbućki do 2 (BP). Gornji Ribnik-Kenjali (K). Kozica (SM). Pločice (MG). Šipovljani 2 (TD). Batinčko groblje (MG). Didovine (TD). MG). ZM. ZM. BP). Trnovo (MG). Titov Drvar. BL) 128. Mramorje (Pržine. Omar (MG). Visoki (Crkvine. Trzan-Glavica (KV). Regija 11: Bosanski Petrovac. Zablaće (K). Grčko groblje (BG). Ćurum Lovrića (MG). Ljutik (MG). Čergića groblje (BL). Crkvina (Careva Luka. Gornje Sokolovo-Perići (K). Vrelo (K). Kotor (MG). Gornji VrbljaniMijatovići (K) 144. Donje Sokolovo (K). Hanovi (MG) 146. 4699. Velagići 2 (K). Crkvina (Nuglašica-Čitluk. Tešanovića krčevine (MG). Klisina (K) 147. Miletić Nada. Čardačište (Čifutsko groblje. Grobnice (MG). Dvorine (Mramorje. Crkveno (K). Otoka (MG). Regija 10: Sanski Most. Mramor (MG). Debelo brdo (BL). Poljice (MG). K). Donji Vrbljani 2 (K). Gornja Slatina (K). BG). Mramorje (Krasulje. Crkvina (Oraško Brdo. Crkvina (Pana ur. MG). Grkovci 3 (BG) 163. Gornji Dabar (SM). Saitovac (MG). SM). Donji Ribnik (K). Donje Peulje (BG) 160. Višnjik (SV) 132. Trstovina (MG) 150. Čegeljak (MG). Velika Čelinka (MG). Gornje Ratkovo (K). Mramorovi (MG). Čelinac. Klisina (BL) 130. MG). Lusićko mramorje (BL). ZM. Miletić Nada. Skender Vakuf. Tučić (TD) 165. Kućišta (MG). Donji Vrbljani-Ćukovići (K). Ćorića brdo (BL). Mramorje (Crljeni. Poljane (K). SM). Kužno groblje (K). Bat-Klanac (BG). Prodole (BL). K) 148. Gornja Previja (K). Ključ. Mramorje (Podrašnica. Tom II. Miletić Nada. Glavica (BL). BP) 166. Mramorje (KijevciSanjani. . BP). Poetište-Točak (SV). Ograda (BG). Mramorje (Gornje Sokolovo-Lakići. Gradište (Malo Mramorje. Sarajevo 1988. Sarajevo 1988. Bagar (MG). Regije 1-13. Donji Vrbljani-Berići (K). Rošića Greda (MG). Omrčići-Prisoje (SV). MG). TD). Regija 9: Banja Luka. Bujire (Mramorje. Mošetluk (K). Donji Vrbljani 1 (K) 143. MG). Crni Lug (BG). Breščić (MG). Arheološka nalazišta. Crkvina (Gornje SokolovoMrazovo. Surjan 2 (MG). Crkvina (Podvidača. Regije 1-13. K). Stratinska 2 (BL). AL BIH. Arheološka nalazišta. Zvečak (SV) 133. Zidina (BL). Crkvina (Martin. Tom II. Majdanište (BL) 131. Brekinja (SV). Mramorje (Želin. Budelj (K). Dobrnja (BL). K). Ljubinska glavica (K). Donji Graci (MG). Donja Sanica 2 (K). Donje Ratkovo-Dragojlovići (K).

Grčko groblje (Donja Trebuša. Krša (K). Rostovo Ravno (B). Bregovi (T). Gornji Vakuf 2. Grčko greblje (Glavica. Mašeti (GV). Kratelj (B) 180-181. Nebića šuma (B). Otinovci 2 (K). Trišića njiva (K). Gornja Mašeta (K). Sitnica (J). Dukati (T). Jazakove njive (T). Vaganac (Š) 186. Okuč (GV). Luke (B). Oborci 2 (DV). Brijeg (Š). GV). Jama (V). Čadarov greb (Š). Gaćice. Klisa (T). Divičani 2 (J) 175. Glavica (Krupa. Busija (J). Kaursko greblje (Z). Š). Oborci 1 (DV). Borovac (GV). Mašeta (P). Čobanovo groblje (K). Ravanjska vrata 2 (K). Kućare (Z). Steljac (K) 185. V). Pod Rostovcem (P). Jajce. Grčko greblje (Grm. Donji Vakuf. Glavica-Kamen (GV). Bišće (Z). Gornja glavica (K). Halilovića (Grčko) greblje (Z). Sedra (B). Kupres. Ledine-Donja Mašeta (K). Sarajevo 1988. Š). Nevino brdo (K) 182. Crkvine (GV). Gaj (Ždrimci-Žuljevići. Miletić Nada. Lisičje groblje (T). Dragani (GV). Bistrica (GV). Luke (Š). Donja mašeta (K). Crkvina (K). Krst (DV). Mramorje (Š). Kamen (Z). Rustovac (GV). Grčko greblje (Na Kuberu. Z) 199-200. Kičelovo brdo (Š). Gornji Vakuf 1. Brižine (B). Ravno (K) 184. Glavica (Gorica. Žuljeva glavica (K) 187. Jasike (Š). Kupalište na škriljama (T). Tursko groblje (K). Kužno groblje (GV). Kamenica (J). Gornji Malovan 2 (K). Kamenica (GV). Kojin kamen (T). GV). Kupres. Gajić (Š). Bašak (T). Tubulica (K). Staro Selo (DV). Kordići (B) 180. Z). Didakove kuće (T). elilovac 2 (T). Jažva (T). Groblje (Z). ZM. Dolac (GV). Džamije (Z). Regije 1-13. Jasen (J). P) 200. Komarevac (GV). Mramorovi (Pobrdnjice. Vjetrenice. (V). Dugi dol (K). Ževnjak (J).-2000. Briješće (B). Karaula (Krajinsko greblje. GV). Crkvište (T). Berića glavica (Š). Carevac (K) 174. K) 176. Parac (GV). Vratnice (Š). Glavica (Han Bila. Markovina (B). Brigovi (V). Novo Selo (K) 182-183. Čakareve njive (T). Zlatarice (B). Kućerine (B). Brijeg (T). Konopi (K). Selište (GV). Brežuljak (T). K). Gornji Vakuf. Guča Gora 2 (T). Glavica (Novo Selo. Kaurlaš-Mamula (P). Greblje (T). erzelezov mašet (K). Maline (T). Studenac (J). Bijele Vodice (T). T) 197. Mramor (Vagan. Potkućnica (GV). Bijeli put (Z). Trebanovac (DV). AL BIH. Velika Smiljevača (K). Makljen (GV) 181. Opara 2 (P). Šeherdžik (DV). Gornji Vakuf 3. Ljubica brdo (T).422 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Trešnja (GV). Dočić (Z). Grčko polje (DV) 178. Miletić Nada. Bogduša (T) 195. Nagrade (T) 202. Podjaram (K). Paklarevo (T) 202. Livada (T). Potočine (GV). Maleničin gaj (B). Mala Mašeta (K) 181-182. Divojačka stina (B). Š). Izvor karaulske Lašve (T). Ćosići (T). Potoci bistričke . Bugojno. Luka (GV). Martinovića glavica (V). Velika njiva (Š). Bajramovci (K). Luke (DV). Bajrak (K). Rastičevska mašeta (K). Vrse (GV). Goljen (B). Zgoni (GV). Maculje-Jezera (P). Gornji mašeti (K). Mramor (Donji Mujdžići. Selišća (GV). Glavica (Potkraj. Glavičice (Z). Magarica (K). Ravanjska vrata 1 (K). Kovačine (V). Arheološka nalazišta. T) 197-198. Hrubine (Z). Mramorić (Š). Mramorje (T). Kaursko groblje (B). Gaj (Gornji Mujdžići-Orahovica. Zlosela 1 (K). Perina glavica (K) 183. Seka (K). Š). 177. Nadvode (Š). Gornji Malovan 1 (K). Bare (B). Zgonovi (Š). Regija 12: Šipovo. Krčevine (B). Lužine (Š). Glavica (Blagaj. Musića megdani (K). Bili Potok (K). Gaj (T). Račvulja (GV). Podvinica (Z). Kozice (Z). Bare (P). Gornje Pećine (P) 198. Grahovčići (T) 199. Fazlići 2 (T). Mala Smiljevača (K). Lozića šikara (B). Donja glavica (K). Desove (V). Delijin brijeg (Š). Dvorišta (K). 4701. Crveno groblje (K). Divičani 1 (J). Raskovača (GV). Broda (Z) 196. Mašeta u Polju (K). Brežuljak nad Ćukom (T). Guber. B) 176-177. Krupa (GV). Glavica pokraj jezera (K). Kruščica (V). Luke (K). Hrastić (Š) 179. Mašeti (T). Gaj (Voljice. Zlosela 2 (K). Mašeta (J). Fazlići 1 (T). 4700. Luka (T) 201. Bogaz (V). Tom II. T). Gumno (DV).

Glavica (Ka). Hrasno (B). Klupe (Kr). Kokoščići (Va). Vrbica (K). Bijeli greb (Ka) 14. Gornji Zalukovik 1 (V). Gajevi (K). Brezik (Va). Gojevići (F). Donje Žeželovo (Ki). Slivno (B). Brnjaci (Ki). Hendek (Ki). Tom III. Kaursko greblje (Ki). Mravnjače 2 (Ki). Ceransko brdo (V). Mramorovi (Ki). Hrastovina (Ka). Gornje Žeželovo (Ki). Arheološka nalazišta. Breza. Hrašće (Ka). Podgradac (Ki) 26. Vareš. Kaurin (B). Fojnica. Ostroga (Ki). Grebci (Va). Visoko. K) Grčko groblje (Ratanj. Čakina njiva (Vi). Zagrebnjača 2 (Ki). Miletić Nada. Vogošća. Brataljevići (K) 67. Hadžići. Brdo (B). Brdo (Va). Miletić Nada. Begina zaglavica (V). Donji Bačić (B). Glavica (Vi). Rakovi (Ka). Arheološka nalazišta. Krčevine (F) (22). Bijeli hrid (K). Brijeg (Š). Gornji Zalukovik 5 . Bečani (Š). Crkvine (B) 16. Zvijezda (Z) 206. Lopata (Kr). Donja Borovica (Va). Gornji Zalukovik 4 (V). AL BIH. Donji Drecelj (O). Rankovići (P). Bujakovića Polje (S). Vareš-Majdan 27. Kaursko groblje (B). Pajtov han (Va). Gornji Zalukovik 3 (V). Turbe (T). Goli brijeg (O). Letovište (Ka). Grčko groblje (Brestovsko. Fakovići (B). Višnjići (Va). Čifluk 2 (Vi). Radonjići (Va). Vlahovića brijeg (T) 205. Pariževići (Ki). Regija 14: Kakanj. Poriječani (Vi). Zabr e 2 (Ki). K). Brdnjak (Ki). Gornja osica (O). Regije 14-25.Kultura 423 luke (P). Glavica (Š). Vrbica (Va). Grabošić (Vi). Kreševo. Kiseljak. Trnovo 2. Crkvina (K). Dragin han (B). Lipnica (Ka). Pucarevo. Ravan (B). Gornji Zalukovik 2 (V). Regije 14-25. Vukanovići (Ka). Igrište (B). Vitez. Škarine (Kr). 4704. Bobovik (Ki). S). Polje (Vi). Uvrate (Z). AL BIH. Sarajevo 1988. Bunar (Ki). Podgoj (Ki). Očevija (Va). Mramorje (I) 52. Križ (Kr) 22-23. Regija 13: Travnik. Boljevići (B). Gorovići (P) 43. Glavna (Čifutsko groblje. Stojkovići-Bučići (P) 204. Špirin grm (Z). Begovića polje (Š). Gaj (Poljak. Gojsalići (K). Bare (V). Arheološka nalazišta. Banja (Ka). Barenjak (Ki). Stup (Ki). V). Zenica. Krčevina (B). Karaula (Ka). Tisovac (T). Djevojka (K). Biljeg (S). Budoželj 2 (Va). Grebljice (Vi) 20. Kaursko groblje (Kr) 21. AL BIH. Ostružnica 2 (F). Dvorišta (F) 17. Donja Zgošća (Ka). Crkvine (B) (68). Jasikova (Ka). V). 4702. Maurovići (Vi). Hrasno (Ka). Bubanj (Š). Bregovi (V). Brijest (Vi). Brdo (Brod. Breza. Četnište (S). Pale. Gerići (V). Dolovi (Š). Busovača. Lješčar (B). Grčko groblje (Podastinje. ZM. Borak (S). Sarajevo 1988. Repuh (B). K). Kosa (Ka). Polje (Kr). Babina voda (Ki). Didorada (Va). Raspotočje (Z). Kaursko groblje (Ka). Tom II. Gorani (Vi). Čolakovići (B). Banjevići (B). Cerska (V). Otigošće (F). Babajići (S). Regija 15: Ilijaš. ZM. urini grobovi (B) 69. Glavica (Va). Tušnjići (Vi). Gaj (Ki). Bijeli put (Š). Mramorje (Va). Šuplja stijena (T). B). Strahovac (Ki). Donji Magašići (B). Ilidža. 4703. Široka šuma (Ki). Tabačko guvno (SG) 56. Bratunac 3. Gaj (Gornji Bačić. ur evac 2 (S). Pod (Va). Kiseljak. Brda (Vi). Njiva (Ka) 23. Barakovići (S). Novo Sarajevo. Centar 5 (C) 41. Regije 1-13. Varošište (NG) 57. Sarajevo-Novi Grad. Cura (S). Buzići (Vi). Dub (Ki). Zlokuće (Ka) 28. ZM. Ričica (Ka). Ka). Bašča (S). Golijansko groblje (HP). Subotići (B) 26. Zagoni (B). Dobrinjac (Vi). Ka). Dželepi (V). Sarajevo-Centar. Ivica (Ki). Budoželj 1 (Va) 15. Čepari Gornji (HP). Zbilje (Vi). Tasovik (Kr). Kadinjača (Vi). Gradac (K) 18. Strana (Vi). Sarajevo 1988. Gaj (V). Gorašnica (Vi). Zabuće (Vi). Grebac (Vi). Putovići (Z). Saračevo brdo (Ka). Gaj (Šadići. Barice (Š). Breze (K). Borići (S). Miletić Nada. Sarajevo-Stari Grad. Tom III. Brložnik (HP). Kiseljak 3. Bukovica (Ki). Puhovac (Ka). Obre 3 (Ka) 24. Klisa (Vi). Grčko groblje (Tičići. Trnovo.

Prijanovići 2 (K). Ravan-Gradina (V). Gragir (S). Osoje (V). Mramorje (Rimsko groblje. Trnjaci (K). Begov gaj (V). Zlokosa (O). Palemiši 2 (K). Ravne (K). Kamenjaci (B). Palemiši 1 (K). B). Koprivno (V). S). Lubničko brdo (S). Mramorje (Jelah. Klis (O). K). Olovci 1 (K). Alibegovići 1 (S). Mramorje (Begići. Gornji Zalukovik 6 (V). Zgunja 2 (S). Jazovi (Š). Sarajevo 1988. Vrelo (Š) 81. Stupari (K). Š). Srebrenica. Šijakovića groblje (Š). V). Strmica (Š). Tarevo 2 (K). Podrenovci (HP) 77. Gračić (S) 70. Nabojine (Mramorje. JatinaDolnice (V). (V). Prijanovići 1 (K). Manastirište (B). Š). Trubor (S) 80. O). Pokojnica (HP). Simin krš (K). Mramor (Musići. Kuselj (V). Hadžići 2 (Š). Zalazje (S). Staroglavica (S). Ridić (S). Mramorje (Žeravica. Hrnčići (B). K). Grobnice (B). Š). Presedo (V). Ogra ena voda (B). Kovanluk (Š). Kutuzero (S). Mramorje (Dubačkići. Mramorje (Bešići. Podgroblje (HP). Toliša (K). Skenderovići (S). Krčevine (Trupanari. Plakalovići (V). HP). Šljivova (S). Tabahana (V). Hum (V). Biljezi (S). Suljići 1 (K). Kamenje (S). Obori 1 (K). HP). Begovina (Ro). Gaben (S). B). Tekija (B). Plazače 1 (Š). Vitići (V). Hanić (Olovo). Starič (K). Krajčinovići (V). Arheološka nalazišta. Rogajlija (Š) 78. Vlaškovac (O). Vagani 1 (K). Brekovići (Ro). Mladovo (K). Obori 2 (K). Igrište (S). Trlo (O). Rajići (V). Mramorje (Potočari. Podvis (V). Tuholj 2 (K). Mramorje (V). V). Troliz (S). Meraja (V) 74-75. Mramorčić (O). Popovići (Š). Tom III. Mramorje (Vukovići. K). HP) 70-71. Pomol (V). Kostići (V). Mramorje (Kamensko-Gradina. Vis (V). B). Olovci 3 (K) 76-77. Koštanavačko groblje (B). Ravan (V). Mramorje (Ljeskovik (S) 75. Zaelisije (S). Klisa (O). Kljestani (V). Grebljice (O). Š). Plazače 2 (Š). Prijanovići 3 (K). Opravdići (B). Ravan (S). Tarevo 1 (K). Previlica (Š). Mramorje (Jokići. Stolice (B) 79. Vlasenica. Podgora (V). Hadrovine (HP). Turalići (V). Petrovača (V). Miletić Nada. Šekovići. Vakuf (V). Jagodnja (B). Varošište (O). Padališta (S). Trnić (S). Milovo (Š). Mramorje (Mišari. S). Šarampovo (S). Hrastić (K) 71. AL BIH. Mramorje-Polje (Š). Mršića brdo (V). Marica (O). Rudišta (Š) 78-79. Tepen (Š). Sofre (S). Nasića brdo (V). Jeremići (V). Klanac (Š). Maljen (Š) 74. Š) 73. Zaklopača (V). Trnovo 2 (K). Podliješće (B). Slavanj (O). Grabačevac (V). Bare (S). Usjenovača (B). Gornji Zalukovik 8 (V). Kosa (S). Mramorje (Moguše. Višnjica (V). Biljeg (S). Lipenovići (B). Š). ZM.424 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Preka njiva (B). Luke (B). Mramor (Vranovići. Ludmerac (B). Alibegovići 2 (S). Zmajevac (K). O). Hadžići 1 (Š). Bijeli put (Ro). Toljevići (V). Ilino brdo (V). Mramorje (Voljevica. Mramorje (Konjevići. O). Klotijevac 2 (S). Bratunac. Stuparski krš (K). K). Sjedaljka (S). Vitez (S). Rijeke (Podglavica. Lukići 1 (V). Piskavice (Š). Mramorje (Olovci.-2000. Gvozdenovići (K). Luke (Š). . Mošulj (K). Makovac (B). Batovo (Ro). Grobnice (S). K). Rupovo brdo (V). Navitak (O). Mramorje (Liješće. Gradina (O). Mramorje (Žioci. Vijenac (V). Mramorje (Gaj. Zlatovo (S). Vagani 2 (K). Mramorje (B). Pavlovići (Š). 4705. Grad (Markov. Vijenac (K). Mramorje (Sućeska. V). Osjenača (S). Han Pijesak. Krčevine (Bačići. Biljeg (Ro). Muškići (V). Vis (Š). O). Kaurski grob (O) 72. Ždrijelo (B) 82. Jasen (V). Mramorica (B). Rašića gaj (V). Strana (V) 79-80. Lučica (V). Lukići 2 (V). Olovci 2 (K) 76. O). Olovo (Opašići. Trnovo 1 (K). Ostrovaš (S). Š). Mramor (Donji Drecelj. Nasići (V). Zgunja 1 (S). Kovačići (K). Gornji Zalukovik 7 (Vlasenica). Vlasenica. Gurnine (Š). Kovinj (Š). Kladanj. Mramorje (Kikići. Jelaške (O). Mramor (Kovačići. Orahovica (S). Simića groblje (Š). Jelasi (B). Jakovice (Š). Regija 16: Olovo. Potkuća (Š). K). B). Karaula (Š). Papraća 2 (Š). Tuholj 1 (K). Regije 14-25. Ljuto brdo (K). Luke (HP). Suljići 2 (K). Mramorje (Berisalići. Trišići (Š). Milovanovići (Š). S).

V). Hrastovi (Mramorje. Me e a (V). F). Bravenjak (F). Divči-Kamen (Ro). Čifutsko groblje (Gromiljak. Miletić Nada. Grebnice (Drinsko. Ljubić polje 2 (S). Bare (F). Trojan (Ro). Grebnice (Orahovci. 4706. Mramorje (Šahdani. Ro). Glavica (V). S) 106. S). Gluhovina (Ro). Panjevi (Ro). Konačev do 2 (S). Čavke (Ro) 93. Ro). Regije 14-25. Žepa (Ro). Glavičica (F). Gaj (K). Aherine (F). Ovrčje-Miletci (Dokolac). Rujišta (V). Lastre (V). Rudo. Hoćimeri 2 (S) 98-99. Komina (S). Mramorje (OsovoDolovi. Veliki čair (S). Karačevina (R). Mramorje (Pihlice. Varošište (Ro) 107. Gornje Kukavice (Ro). Guždeljsko polje (Ro). V). Ovlagija (S). S). Brdo (Dumanjići. Mramorje (Paratok. Podstranje (Ro). Ro). V). Ro). Ru). Mramorje (Gornje grobnice. Duboki potok (S). Dub (Veletovo. Gajevi (F). Mramorje (Pozderčići. Donje Štitarevo (V). Radovan han (Ro). Miševina (Ro). Mramor (Šip. Solila (Ro). Krčevine (V). Rančići (S). Mramor (Selišta. Kalauzovići 1 (S). Dubačko brdo (Ru). Guvno (Ro). Drčalica (S). AL BIH. Neljeske (S). Ljubić polje 1 (S). Stupine (Mramorovi. Velika njiva (S). Gola Glavica (S). S). Mramorje (Stara Gora. Žunovi (S) 109. Vlasulje (Ro). Bregovi (Ro). Karetići (S). urevići 2 (V) 94. F) 119. . S). V). Glavica (S). Crkvina (Prije elo. ur evo brdo (V). Pešurići 1 (Ro). Otava (V) 103-104. Trušen kamen (S). Mramorje (KamenicaPodhrid. Vidrići (S). Hadrovići (V). urevići 1 (V). Pale (V). Kalen greblje (S). Grabenice (S). Han Lješčice (Ro) 98. Pejdehovo groblje (V). Sjeversko 2 (Ro). V). Ro). V). F). Jasikovica (S). Okruglo (Ro) 103. Arheološka nalazišta. Klečkovac (S) 99. Vražalice (Ro). Mramorje (Kruševci. Zakomo 2 (Ro). Derolovi (F). Korita (Ro). Carine (V). Maljevići (Ro). Decovi (Ro). Brezje (Ro). Mramor (Kabernik. Vrlazje (Ro) 108. Zavrh (Ro). Trnovik (Ro). Regija 17: Rogatica. Djevojačko greblje (F). Turska voda (Ro). Budaci (Ro). Selakovići (Ro). Ro). Ro). ZM. Ro). Glavica (Jeleč. V). S). Mramorje (Knežina. Groblje (V). Brdo (F). V). Mramorje (Vagan. Vražalice-Kamenjače. Č) 120. Torić (Ro). Mramor (Ro). Mramorje (Beheci. Mramorje (Mačari. Okolišta (Ru). Ro). Luke (Ru). Višegrad. Drvarevo (S). V). S). Dobroš (Č). Sarajevo 1988. Papratnice (Ro). Tirin han (Ro). Repuševci (V) 105. Luka (S). Baleni (F). V). Pobrdolje (Ro). V). Geruša (S). Crkvina (Kunovo. Vrelce (S). Ro) 92. V). Drijenjak (Ro). Pazarić (S). V). Zakomo 1 (Ro). Lipov do (Ru) 100. Jasik (Ro). Seljani 2 (Ro). V). Ro). Podgajevi (Ro) 104. Grebnice (Velika Gostilja. Mramorje (Strgačina. Biljeg (F). Rudine (S). Ru). Brda (Ro). Brdo (La evine. F). Hrid (S). Zarbovina (Ru). Bor (Ro) 91-92. Ovlagija (Ro). Crkvine (Klečkovac. Kiler (S).Kultura 425 Bjegovići (V). Dub (Meremišlje. Bjelosavljevići (S). Pešurići 2 (Ro). Seljani 1 (Ro). Izborine (Ro). Janjoši (Ro). Brijeg (Lepenica. Brijest (Grčko groblje. Dulum (V). Grebnice (Jasenice. Kalauzovići 2 (S). Daničići (F). Bračina (F). Podomer (S). Brijeg (Vratar-Heljići. Podzid (Ro). S). Čadovina (Ro). Vilino kolo (Vrelo. Grabovik (Ru) (95). S). Tinjag-Do (S). Nehota (Ro). Kobilj-Brdo (Ro). Ru). Kaursko groblje (V. S) 102. Mramorje (Sokolačko polje. Tulež (Ro). Sokolac. Podgaj (Ro). Ro). Groblje (Ro). Mramorje (Hrtar. Mramorje (Pozalje. Vrhselište (S). S). Ploče (S). Mandra (S) 101. Trutovo brdo (Brdašce. Mramorje (PijevčićiIzborine. Raževo brdo (S). Mramorje (Rohci. Podlijak 2 (Ro). Mramorje (Kalauzovići-Radakovina. F). Polje (V). F). S). V). Slap (Ro). Meremišlje (V). Ru). Mramorić (Ro). Glavica (Račići. Dub (Okolišta. Krst (S). Mramorje (Jabuka. Čengića bara (K). Crkvine (Bjelosavljevići. Imamovići (S). Tom III. Brdo (K). Oglavak (Ru). Križevac (V). Petrovo polje (Prijepolje. Djedovo brdo (F). Selište (Ro). Ljuta strana (S). Mramorje (Banjalučica. Plješivica 2 (Ro). Blace (V) 91. Brijeg (Mramorje-Glavica.

Duge njive (G). Čitluk 1 (N) 142. Korita (F). Hrast-Vrelo (G) 146. Grčko groblje (Brdo. Kamenje (F). Kaurine (Č). Barice (G). F). N). Ljuljevišta (F). Odačine (K). Presjeka (F). Šćepov grob (F) (130). Dubine (N). Gornje suho polje (K) 121-122. Grčko groblje (Ječmišta. Osija (K). Svatovsko Djevojačko groblje (F). Bez e e 2 (N). Poda (F). Bašće (K). Peovac (Č). Brašljevica (N) 141-142. Prijeklade (F). Regije 14-25. Zaborak (Č) 131. Djevojačko groblje (N). Dramešina (G).426 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. G). G). Donje Selo (G). Lučki rat (F). Mramorje (Marenići-Pora e. G). Ponori 3 (K). Luko (K). Grude (N). Kopljević kamen (F). F). Brijeg (Odžak. Karaula (K). Bojišta 2 (N). Sarajevo 1988. K). Goražde. Grab (F). Ljusići (F). Ru ice (K). N). Gubinov do (G). Križevac (Ledine. Gornje Selo (G). Kaurska glavica (K). Grebnice (N). Mramorje (Prijedražje. Grebno brdo (N). Brdo (N). Ravnica (K) 129. Grabi (N) 144. Gruberaš (N). Mramorje (Ukšići. Bijela stijena (N). G). Grčko groblje (Krbljine-Ječmeni do. N). Sopotnica (G). Gradina 2 (G). G). Grčko groblje (Kosnan. Jasenik (G). G). Brijeg (Rast. Grčko groblje (Zavait. Ilino brdo (N). Grebak (Žiljevo. Gradina 3 (G) (145). Lasica (F). Metaljka (F). Mramorje (Batkovci. Fojnica 2 (G) 143. Grčko greblje (Grdijevići. Donji Lukovac (N). Kokošja ravan (F). F). Ponori 1 (K). Mirkova kosa 1 (K). Gornja Badežišta 2 (G). Cvrkovac (N). Trnavica 2 (K). Klinja (K). N). F). G). Trnavica 1 (K). Bablja glava (N). Grčko groblje (Platice-Lokve. F) (123). Vlahinje (K). Me urječje (Č). Cernica (G). Č). Mramorje (Dragočava. Tjentište (F). Trešnjin krst (K). Goražde 2. N). Bez e e 1 (N). Duga glavica (G). Grobnice (K). Mirkova kosa 2 (K). Arheološka nalazišta. Lučino brdo (G). Jažići (K). Glavičine (K). N). Gradac (F) 122. Musin grad (K). Bašića brijeg (N). Vratnice (K). Glavice (Braićevići-Glavica. Balabani (N). Kotača (F). Ponori 2 (K). Č). G). Pribilovo brdo (K). Jabuka (G). Jovanovo brdo (G). Glavice (Platice. Foča. Vlaholje (K). Jasike (F). Mramorje (Šahbazi. Zavait-Podi. Ustiprača (G). Pod klekom (K). Modro polje (F). Nenkovača (N). Mramorje (Zukmur. Kamin (K) 125. G). Stručina glavica (K). Crkvina (Gornje Ravni. Glavica (Gornje Ravni. Badžalica (N). F). Bogdanci (N). Glavica (Donje Ravni. G). Topalov kamen (K). K). Mramorje (Zavait. Grčko groblje (Prije elo. Brežine (G). Buklici (N). Bukovica (N). Bahori (G). Grčki mramorovi (F) 123-124. Kaursko groblje (F). Grčko groblje (Kožetin. Donji Bratač (N). Stijene (Č).-2000. . Glavice (Bašići. Igrište (N). Čengića vješala (G). Vlaško polje (K). Kostrenište (G). G). Djevič-Kamen (G). Jablanići (K). Somine (K). Guča greb (F) 124. F). Vrhovina (K). Trpinje (Č). Gornji Jugovići 1 (G). ZM. Kutine (K). Vihovići (K). Čavlavica (G). Greda (K). Crkovnjaci (Crkvina. Grebak (Odžak. Bratićevac (N). Grčko groblje (Džiburov brijeg. F). Mazlina (F). K). Mramorje (Kolakovići. G). Stankovac (F). Lučila (F). Kužno brdo (Šelec. Grčka glavica (N). Brijeg (Gornji Bratač. N). F). Grgureve bare (G). Gornja Badežišta 1 (G). Ivezića groblje (N). Haliluša (N). Crkvina (Gareva. Gornji Jugovići 2 (G). Kalufi (G). Drum (G). Banj-Do (Stolovi. Jakomir (N). Hotovlje (K). Lokva (K). Pijesak (F). Jejača (K). F). Pod crkvom (F). Poljana (Grčko groblje. Jelica (G). Hercegovo vrelo (G). Borovno (G) 141. Dernjak (G). Perić (K). Čitluk 2 (N). Prgoše (K). Mjehovine 2 (K) 127. F). Mramorje (Toholji. Miletić Nada. Babov greb (G). Tom III. Milarevo (K). Ploče (F) 128. G). F). Jezero (K). K) 126. Regija 18: Čajniče. Vrbnica (F). Katarin grob (K). Kalinovik. Domrke (G). Zavait 132. Grčko groblje (Višnjevo-Zurović. Brestovik (N). F). Gornja bašča (F) 121. Bukve (N). Studeno vrelo (K). Glavica (Crkvina. Vitla bara (K). G). Laćerine (Kalufi. Humsko (F). AL BIH. 4707. Atlića groblje (N). F).

Gornja Lokva (Lj) 175. Harem (S). Mandića groblje (Klanac. Rogatina glavica (G). Golubinac (T). Kula (N). Grobnice (B). Ljeskov dub (G). Čardak 1 (B). Veliko groblje (G). Rudo polje 1 (G). G) 153. Mala Gračanica 2 (G). Gumnište (T). Ždrijelo 2 (Nevesinje). Lazarići (G). Pusto polje (G). Šurića greb (N). Rajkov kamen (N). Vrelo (G). Primet (N). Bogojević Selo (T). AL BIH. Aran elovo (T). G). B). B). G). Bobutov dub (B). G). Čardak 3 (B). Polučci (G). Babe (S). Boškov do (B). Grčko groblje (Trebijovi. Čardak 2 (B). Lumer (Grčko groblje. Pridvorci (N). Me ugrebine (G). ZM. Sr evići (G). Haremi (S). Vrtine (Izgori. Potkućnica (G). Crkvina (Orahovice (B) 170. . Savića glavica (G). Žabljak (Gacko). Grčke grebnice (T). Luka (Rabina-Pakračuša. Crkvina (Milavići. Kovačići (N). Mačipolje (N). N). Močila (G). G). Regija 19: Nevesinje. Crkvina (Gornje Vrbno. Okiljevo groblje (G). Vratlo (G). S). Miletić Nada. Poda (G). Ždrijelo 1 (N). Lj). Gorica (S). Magareća glavica 2 (N). T). Dragovlje (S) 173. edići 2 (T). Crkvina (Ubosko. Kljuni (N) 147. Glavica (Fatnica. Lokve (G). Stoičići (G). Stražište (Crkvina. Mala Gračanica 1 (G). Brijeg (S) 169. Krst (Izgori-Brajčin Laz. Zalom (N). Gornje Selo (B). Vranikuće (N). N). Crkvine (S) 171. Grčko groblje (Petrovići. Gradac (Lj) 176. Boljuni (S). G). S). Rat (G) 151. Dobromani 1 (T). Stećak (N). Serezov do (N). Prisadi (N). Cicrina (T). T). Polje (N). G). Arheološka nalazišta. Grčko groblje (Potkom. Soderi (G). Glavska 3 (T). Glavica (LjubomirČvarići. Gradina (Krivača. Višnjevo (G). Širin greb (Brijeg. Živanj (N) 154. Dobromani 2 (T). Gradina (S) 177. 4708. Grubačev kamen-Crkvina (Lj). Mučibabića groblje (N). Luka (Šurići. Aladinsko brdo 2 (S). G). Lipnik 1 (G). G). Klupca (G). Donji Davidovići 2 (B). Grob 2 (T). Magareća glavica 1 (N). G). Lučila (N). Grob 1 (T). N) (148). Donje polje (T). Ljubišnica (G). Ploče (N). Krst (Plato-Nekudina. Okrugli do (G). Svatovsko groblje (N). Čepelica 2 (B). N). Dubočica (Lj). Udrežnje (N). Donji Davidovići 1 (B). Crkvina (Trebinje-Zasad). Pupuš (N). Stepen (G). Udbina (N). Hatelji (S). Dubrovač kamen (T). Dračevo 1 (T). Čepelica 3 (B). Ljubičin do (N). Presjeka (N). Ladojev grob (G). Konjska glava (G). Drenovi (T). Gornja Taleža (T). Pleće (N) 150-151. Medanići (G). Ploče (G). Krst (Hodinići-Radakov do. Tom III. Regije 14-25. Donje grobnice (B). Lipnik 2 (G). Dračevo 2 (T). Aleksin greb (B). Lipničke glavice (G). Gacko. Osredak (Pod Stolom. Bihovo (T). Donja žabica (Lj). Radojev kamen (N). Kovačev do (N). Krst (Hrušta. Baljci (B) 168. Donji Turani (T). Golo brdo (B). Vrtine (Sr evići. Orašnica (Dubravica. B). Biograd (T). Šusteri (G). Gradina-Bunar (S). Prijeputnica (N). Miljanovića groblje (N) 149. Lalovo brdo (Grčko groblje. Dabrica 2 (S). Slato 1 (N). Glavska 2 (T). Glavica (Bijeljani. Rijeka 2 (N). Carevo počivalo (T). Dubljani 2 (T). Dubljani 1 (T). Deminov krst (S). Gornja Kapavica (Lj). Poljice (N). Kalupi (Donje Ravni. Ravni (N). Donja Orahovica (T). Vrba (N). Bogdašići (B). Groblje (T). Malo Šipačno (N). Prečica (G). Trgovišta (Uzdolja. Crnići 2 (S). Orlje (G). Blatski do (S). N). Rudo polje 2 (G). Struge (N) 152. Kosa (N). edići 1 (T). Rabina 1 (N). Kokorina (G) 147-148. B). Miljevačko groblje (N) 149-150. Crkvina-Godi (Lj). Rijeka 1 (N). Galjipov do (B). T). G). Sr evo groblje (N). rabina 2 (N). Drijenjani (T). Grebnice-Bunčići (B). Kruščica (G). Kalupi (Donji Jagići. N). T) 174. Divin 2 (B). Bijela Rudina 2 (B). Derviševina (B) 172. Grebuša (Lj) 180. Samobor (G). B) 178.Kultura 427 Kalufi (N). Zagrebnice (G). Drijen (T). Morine (N). N). Mukljevac (N). Pasja jabuka (N) 150. Bračići (S). Crkvina (Kruševo (S). Sarajevo 1988. Mulje (G). Blace (S). Gorica (Bajeljani. Slato 2 (N). Grčko groblje (BjelojevićiPodsoje. ur eva crkva (T).

Kaursko groblje (Čičevo. Križevac (K). Ugarci (T). Ljubovo (T). Hadžići (B). Jasenje (T). Blace 1 (K). Grčko groblje (Mašeti. Potkuk (S) 189. Jezerine (K). Pešikanovi dolovi (B) 188. Oblat (T). Kraljica (K). Krst (La evići-Prijepletnik. Kuna (K). Stubline (S) 192. Podvornice (S). Šehitluci (S). Stuble (S). Trumenti (T). Bilin greb (Bilov greb. Strnjići 1 (T). Kanjina (K). Krivača (K). Skrobotno 3 (B) 191. Mostište (B). Repovci. Stankov kamen (B). Ljeskova (B). Glavičica (P).K). Preololje 2 (S). Golo brdo (K). Slivnica (T) 191-192. Kneževa glavica (T). Krsti (B). La anica 2 (K). Ljubljenica 1 (S) 185. Vlahovići 2 (Lj). La anica 1 (K). Mistihalj (B). Trebinje. Podulovac (B). Klečak (S). Gajine (K) 211. Obradov Kamen (T) 187. Grepčani (K). Koritnik (S). P). B). Janjčica (S). Humka (S). Krstovi (K). Branjovčići (K). Klanac (J). Vrpolje (T). Bradina (K). Svijeća (T). Lokve (T). Korita (B) 183. Ugarci-Lušići (T). Lisičići 3 (K). P). Bavuša (K). Šćepan krst 2 (S). Staro slano 2 (T). Preraca (B). Vinine (S) 195. Petrov krst (Lj). Vranjska 5 (B). Veličani 1 (T). Jezerine 2 (B). Lisičići 2 (K). Ilijina glavica (T). Jezerine 1 (B). Kremešine (K) 218. K). Klanac (P). Kotezi (T). Grčko groblje (Duge. KIjev do (T). Premilovo polje (Lj). Prijevor (T). B). Grebine (Pokojište. Dabića Velika poljana (K) 210-211. Janjilo (T). Lužine (S). Suzina (S). Glavice (P). Stećci (S). Gošića han (K). Ljubinje 2. Ljubljenica 2 (S). Misa (B). Miruše 1 (B). Radan-Krst (S). Kaursko groblje (Borci. Skrobotno 2 (B). Čifutsko groblje (Poputnjača. K). Bjelan (P). Lokva (S). 4709. Jezerac (K). Budimov greb (P) 209. Veličani 2 (T) 194. Trebimlja (T) 193.-2000. Krst (S). Ljehove (T). Ubosko 2 (Lj). Čelijin greb (K). Vidoštak (S). Ljubinje. J). 211-212. Trijebovi (T). Lokve (J). Humčine-Zmijac (S) 181. Staro slano 1 (T). Janjića groblje (Lj). Necvijeće (T). Kamen (J). zakuća (B). Teg (T). rakov krst (T). Jasenice (K). Krst (Baljci. Čelebići 2 (K). Duga njiva (K). Kamenica (B) 182. ZM. Plana 3 (B). Zaplanik (T). P). Miruše 2 (B). Bilice (J). Glavičine (K). Kod čekića (K). Uštice (T).428 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Rapti (T) 190. Ljuti do (S). Trnovica 1 (B). Grčko groblje (Dobigošće. Udora (S). Džepi (K). Plana 2 (B). Grebine (Bjelovčina. Petrovina (B) 188-189. Žakovo 2 (T) 197. Mrkonjići (T). poljice-Popovo (T). P). Lisine (P). Kneževe kuće (P). Rajčeva gomila (T). Zakuk (S). Prodo (B). Krstovi (S) 184. Masline (S). Stolac. Uševa gomila (T). Vlahovići 1 (Lj). Spasova glava (T). Ograda 187-188. Račeva crkva (B). Harem (K). Ogrlica (S). Lokve (K). Laništa (K) 219. Pogrebnice (S). Dubice 2 (K). K). K) 215216. AL BIH. Sikmuša (Lj). Mašeti (K). Prosjek (T). Gmići (P). Mejdan (S) 186. Parojska njiva (T). Borak (Jaklići. Vukov greb (B). Rosulja (S). Vo eni (Lj). Mejdan (P) . Vranjska 3 (B). Arheološka nalazišta. Tom III. Kamen-Baba (P). Vranjska 4 (B). Ljubišići (B). Regija 20: Bileća. Kuti (B). Čičevo (K). Gračac (P).Dolovi (K). Bojišće 2 (K) 208-209. Vranja dubrava (B). Beišćak (J). Orašje Popovo (T). Hum (K). Ravno (T). Ubosko 1 (Lj). Borak (Lapsunj. Borike (K). Hum (T). Vrtine (Lj). J). Miletić Nada. Plana 4 (B). Vranjska 2 (B). Sanduci (T). Grčko groblje (Žuglići. Teklica (B). Glavica (Gornji Kranjčići. Miljanovići (Lj). Blace 2 (K) 208. Zidak (B). Ošanići (S). P) 215. P). Ploče (S). Česmina glava (K). Radimlja 3 (S). Kosan krst (K). Sedlo (S). Bahtijevica (K). Gračane (K) 212. Sarajevo 1988. Trnovica 2 (B). Grčko groblje (Gornji Prijeslop. P). Pa eni (B). Hrast (P) 216. Groblje (K). Rupni do (T). Gromile (K). Podorašje (T). Grovnice (Groblje. Gradić (K) 213. Kličanj 2 (T). Ivanjica (K). Podna (B). Mašeta (P). Mikića groblje (Lj). Ivanj greb (T). Grašćak (P). Žakovo 1 (T). Začula (T) 196. Mijatovina (B). Pocrnje (Lj). Kostadinovica (T). K) 217. Prenj (S). Regije 14-25. Ružića njive (Lj). Kriva rijeka (T). Krstati kamen (B). Meka gruda (B). Čulin dfolac (P) 210. Strnjići 2 (T).

Polje (P). Eminovo Selo 3 (D). Gradac (P) 264. Muzge (K). Eminovo Selo 4 (D) 262. Podgradina 1 (L). Arheološka nalazišta. Regije 14-25. Eminovo Selo 1 (D). Rumboci 1 (P). G). Grudina glavica (L). Rivine (Podvornice. Zagrebnica (P). AL BIH. Miletić Nada. Veliko jezero (K). Radeško polje (K). Mokro 1 (K). Viš stijena (K). Grgurići 1 (L). ZM. Arheološka nalazišta. Grudine (P) 267. G). Kobila (G). D). L). Grepci (L). Kongora 4 (D). Vrace (P). Bilice (P). Groblje (Staro Selo-Carevica. Crkvina (G) 236. k). Rat (P). Šumanjci (G). Lipa 3 (D). Vardino groblje (P) 224. Mramor (Šumanjci-Vrba. Sarajevo 1988. AL BIH. Kraljičin nasip (L) 244-245. Mašet (L). Kaursko groblje (G). Vrba 2 (G). 4711. Ploče (G). Pibino groblje (L). G). Brižine 2 (D). Mramor (Donji Vagan. Vlaško groblje (K). Kraj (Potkraj. 247. Zemelji (Ploče. Suholj vrelo (G). Potočani (L). Čaprazlije (L). Paradžići (K). Previl (K). Stećci (K). Regija 22: Glamoč. Lug 2 (D). Maleševića dolovi (G) 245. Ljubunčić 1 (L). D). G). Mrkinje 2 (Posušje) 271. Sarajevo 1988. Sr evići (L). Petrovići 2 (P). Glavica (P). Vuč kamen (Grahovina. Podi (P) 273. Kamen 1 (G). Jablanica. Donje bare (P). Ričine (P). D). Trebistovo 2 . Suhi jast (G). Petrića groblje (G). Orahovica Gornja (K). Okuka (Hasanića ravan. Jošanica (D). Selišće (P). Konjic. Ocrkavlje (K). Eminovo Selo 5 (D). Maslića brijeg (P). 4710. Podkula (J). P). Sarajlije 1 (D). Ploča (P). Zagrebnice (J). Poklečani (P). Mramor (Reljino Selo. Grobnice (D). Šipovice (K). Cerje (D) 261. Lipa 1 (D). Rupin greb (P). K). Crnjuše (G). Tom III. Mokro 2 (K). Vukova glavica (K). Grobnice (G). Memidžanovo groblje (K) 220-221. Regije 14-25. Golinjevo 2 (L) 238. Vrdoli (Mašeti. Dumančića liske (L) 237. D). Varda (K). Stipanići 3 (D) 276. Livno. L). Brigovi (P) 260. Tulac (J). Lug 1 (D). Paljenik (P). Velije (K). Mramor (Podgradina. Peća (G). Letka (D). P) 225. G). Obarsko polje (K). Mramorje (Rore. Zabrišće (L). Vagan (G) 249. Groblje (Opačić. Grebnice (Bojanov orah. Preduhovo Selo (G). Umejak (P). Koblići (L). Mramor (Mali Vagan. Žirović (L) 250. Ograda (K). Oplećani (D) 272. Stećci (P). G). Stidelj (K). Donji Brišnik 2 (D). Ustirama (P). Visoča (K). Mravinjac (K). Orahovica 2 (K). Maslića klanac (P). Donji Brišnik 1 (D). Tom III. Liskuša (G). Pod (G). Kongora 3 (D). Pločice (G). ZM. Vlah (K). Mramor (Branješci. Ravna (J) 222. Borak (G) 235. Gubin 2 (L) 243. Mrkodol (D). Glavica (Podgradina. Bili brig (L). Mašeti (Podgaj. Bili brig (P). Samer (J). Višnjevac (P). Trebistovo 1 (P). Mostarine (D). Ploče (P). Prigra e (P). Podvornice (D). Kongora 2 (D) 268-269. Bličić (G). Šabići (P). G) 246. Marasov grob (D). Strašivo groblje (G). Jovina struga (L). Struba 1 (L). Mašeti (Liskovača. Banova lužina (D). Ostrožac 2 (J). Neznano groblje (D). Kuk (P) 269. Ljubunčić 3 (L). L) 244. Slavić (P) 275. Miletić Nada. Mašeta (L). Rudno (P). Terzića luka (K). G) 242. Omolje (D). Lipa 2 (D). G).Kultura 429 220. Mašeti (Stipanići. Ljubunčić 2 (L). Bešića groblje (P). Mramorje (Podgreda-Podovi. Čaić (L). Prisoje (D). Pačevo (P) 221. Odžak 2 (L). Zukići (K) 226. Trnovik (K). Babe (G). Pogledavac (P). Glavice (D) 263. Kraljevina (D). Stolac (Kaursko groblje. Rastovača (P) 274. Vrbljani (K). G). Seonica (K). Čitluk (P). Dubrave (G). Pjevnik (K). Jelovača (D). G). Perkuša džamija (L). Selimovac (L) 248. Brig (G). G). Smrike (P). Striježevo (K) 223. Gornji Poklečani (P). Pratljevac (K). Mramorje (Preduhovo Selo. Orahovica 1 (K). Duvanjsko polje (D). Prika (D). Odžak 1 (L). Klapavica (D) 268. Rumboci 2 (P). Stipanići 2 (D). Jokin greb (D). Tukobići (K). Mandino Selo (D) 271. Debeli dub (P). Regija 21: Prozor. Turba (G). Todića polje (K). Eminovo Selo 2 (D).

Gornji Ogra enik (Č). Dubnica (Dublje. ZM. Podgradinje (N). Dretelj (Č). Šipovac (M). Zacrkovnica (N). Stećci (Gradnići-Ivan Polje. Crkvina (Hutovo. Krst (M). 4712. Dobro Selo (Č). Kubatovci (M) 301. Čerezovići (L). Gradac 4 (N) 325. Lj). Posušje. Blaževići (G). Javorak (L). Grdoman (N). L). Sarajevo 1988. Križevi (M). Veliki rat (P). Regija 24: Lištica. L). Me ugorje (N) 330-331. Krešića groblje (Č). Jedinice (L) 299.-2000. Žitomislići 4 (M) 309. 4713. Bučići (M). Drini (M) 293-294. Jakerovac (Ploče. Gornji Mamići 1 (L) 295-296. Latice (Lj). M). L) 308. Lokve 1 (Č). Stećak (L). Omiš (M) 303-304. Vakuf (L). Opličići 2 (Č). Hardomilje 2 (Lj). Seline 2 (G). Studenac (L). Sančevine (Č). Orlac (Č). Zagorje 2 (P) 279. Tabakovac (Lj). G). M) 292. M) 306. Č). Rančići (M). Drinovci (G). Vrila (D) 278. Gornji Mamići 4 (L). Kupinjavice (L). Jelinačko groblje (G). Tom III. AL BIH. Vrata (D). Č). Crveni grm 2 (Lj) 321. Kočerin 2 (L). Stećci (Blizanci. Kripavac (Č). Čitluk. Vinjani (P). Beštanica (N). Baštine (Č). Crtanica (L). Lokve (Toplice. L). Šatorine (Golo Brdo. Č) 305. Humac (M). Vrućice (G). Mostar. Njivetine (Dobrić. Prispa (Lalovci. Glavica (Č) 294. Gorica (M). Sajmište (L). Karusovice (N). Donja Bujača (Lj) 322-323. Arheološka nalazišta. M). Luke (Č) 302. Šurmanci 2 (Č). Grovište (L) 298-299. Gagrice (Č). Opličići 3 (Č). Arheološka nalazišta. Goranci (M). Pribilovci 1 (Č). Čerin 1 (Č). Alagovac (G). Gladišike (G) 323. Stećci (Donja Jasenica. Šrampovlje (Vinina. Nezdravica (G). ZM. Gračine (Lj). Pribilovci 2 (Č). Lokve 2 (Č) 330. Obaljevo groblje (N). Stećak (Č). Lastva (Lj) 329. Divojka (L). Gromila (G) 327. Propratnica 2 (N). Raićevo groblje (M). Arapi (M). Njivetine (Knežpolje. Opličići 5 (Č) 332. Granač-Greb (N). Grude 3. Privalj 2 (L). M). Crkvina (Dubravica. Sjekose (Č). Čalići (Č). Biograci (L) 290. Mejdan (Č). Križine (Lj). N). Stajića groblje (Č). N). Lazina (G). Krištalica (G). Jelača (Č). Gradnići (Č). Krčevine (G). Kosa (G) 328. Svitava 2 (Č). Jasenjački brig (Č). Regija 23: Duvno. Radiševina (N). Č) 305-306. Opličići 4 (Č). Bijeli brig (G). Stećci (Kočerin. . Vir (P). Žitomislići 3 (M). Vioničko groblje (Č) 307-308. Stećci (Šolini stećci. Tom III. Stećci (Kakinovac). Milićevića krstine (Č). Seline 3 (G) 334. Sarajevo 1988. Grab (Č) 296. Grebine (G). Barevište (L). Vionica (Č) 307. Kočerin 3 (L). Cavina (M) 291. Barje (Lj) 320. Glavica (M). Potoci 2 (M). Gornji Studenci (Lj) 324. Dragičina (Č) 293. Čerin 2 (Č). Humlišani (M). Miletić Nada. Srietna njiva (M). Stećci (Hamzići. Hamzići (Č). Česmine (Lj). Kravar (Kamenik. M). Stećci (Gornji Polog. AL BIH. Gornji Mamići 3 (L). Crkvina (Poratok. Ploče (Č). Padežine (M). Trn (L). Smrčanj (M). Gornji Mamići 2 (L). Laguše (M). Regije 14-25. Grčko greblje (Č). Cerno (Lj). Dašnica (N). Gornja Vionica (Č) 295. Ratac (G). Križi (M). Grmci (Č).430 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Crpalište (L). Prlići 1 (G). Kordića lokve (Č) (300). Odžak (L) 303. Svitava 3 (Č). Sajmište (Č). Groblje (L) 298. Krvavci (Č). Tomina grobnica (G). Podkrajnica (L) 304. N). (P). Jankovina (M). Pržine (Lj) 333. Privalj 1 (L). Nagrebnice (N) 331. Gvož a (L). L). Doci (G) 322. Regije 14-25. Stećci (Sovići. Kravarica (L). M). Žitomislići 2 (M). Grovište (G). Prlići 2 (G). Miljkuša (M). Tulekovina (Lj) 336. Striževo (M). Šarampovo (L). Šumarak (Č). N). Sklade (G). Kručevići (Č). Crkvina (Gornji Vranjevići. Kulješevine (Č). Rječice (Č). Jelinik (L). Tasov krst (Č) 335. Podadvor 2 (Č). Bijeli greb (G). Torina (Lj). Vrt (Križ. Dračevica (Č). Tučevac (D) 277. Ledinac (G). Vinogradi. Stećci (Č). Miletić Nada. Bili greb (M). Bunar (Lj). Č). Šprljane (G). Lastva (N). Dražnica (Lj). Vrba (M). Greblje (N). Lišće (Lisje. Nesibolje (M).

Gacko. Tom III. Stolac. Tom III. 4719. Zvirići (Lj). ZagrebTomislavgrad. Crkvice (Greben. Srednjovjekovna umjetnost Bosne i Hercegovine. Hrvatski institut za povijest Zagreb – ‘Naša ognjišta’ Tomislavgrad – Zajednica Duvnjaka Tomislavgrad-Zagreb. Regije 14-25.”. Milić Angelika. Ćućanica (G). 291. Miletić Nada. Arheološka nalazišta. Zbornik radova s me unarodnoga znanstvenog skupa ‘Duvanjski kraj kroz povijest: Tomislavgrad. Miletić Nada – Zelenika An elko. "Zbornik radova posvećen akademiku Alojzu Bencu". Orah 2 (Trebinje). Banovići. Srebrenik. Miletić Nada – Glavaš Tihomir. Sarajevo 1988. Čitluk... Miletić Nada. Miletić Nada – Zelenika An elko.. Regije 14-25. Sarajevo 1989. Arheološka nalazišta. ZM. “Duvanjski zbornik. 111-119. Sarajevo 1989. 4722. Miletić Nada – Milić Veljko. Tom III. Arheološka nalazišta. Regija 20: Bileća. Regije 14-25. Neum. 4720. Sarajevo 1988. Regije 14-25. Regije 14-25.. Živinice. srpnja 2000. Regije 14-25. L). Regija 17: Rogatica. Sarajevo 1988. Miletić Nada – Oreč Petar. Čapljina. 2000. Regija 25: Grude. Ljubinje. . Duvanjski kraj u svjetlu srednjovjekovnih nekropola. Ljubuški. 4724. Arheološka nalazišta. Regija 24: Lištica. ZM. Barzanja (Blidinje. Miletić Nada – Čremošnik Irma. ZM. Crkvina (Džamija. Regije 1-13. AL BIH. 6.. Miletić Nada – Oreč Petar. Mostar. Tom III. Tom II. 4715. 4716. ZM. Č). 188. AL BIH. Sarajevo 1988. Lukavac. AL BIH.komparativna razmatranja. Regija 19: Nevesinje. ZM. ZM. 143. Ranoslavenske nekropole u Bosni i Hercegovini . Čitluk. 201-208 + 4 table. Tom III.Kultura 431 Zagrebnica (Č) 337. Sarajevo 1988. Posebna izdanja 95. GZM (A) 44. 4721. Tom III. 260. AL BIH. Ranosrednjovjekovna koplja s krilima iz Bosne i Hercegovine.. Tuzla. Sarajevo 1988. 4723. 135-142. Mostar. Kalesija. 106. Regija 7: Gračanica. Sarajevo 1991. Regije 14-25. Sokolac. Gradina (Ž). ZM.. ANU BiH. 4714. V). "Bosna i Hercegovina u tokovima istorijskih i kulturnih kretanja u jugoistočnoj Evropi". ZM. Rudo. Odjeljenje društvenih nauka 27. Arheološka nalazišta. Tom III.. AL BIH. P).. Višegrad. ZM. Brkića badnjače (Kozje njive. Žerakovina (Č) 338.-7. 291. AL BIH. Arheološka nalazišta. Arheološka nalazišta. 93.. 175-200. AL BIH. AL BIH. Sarajevo 1988. Regija 24: Lištica. 4717. Arheološka nalazišta. Miletić Nada. Posušje.. Žagrovci (Č). Trebinje. 4718. Regija 23: Duvno. Sarajevo 1988.

Milošević Ante. Bijeljina. 44. Razvoj grada kroz stoljeća. Milinović Ante. 91-97. VII + 424. Milić Veljko – Kulenović Salih. Sarajevo 1988. Sarajevo 1988. 619-624.. Milošević Ante. 4735. Arheološka nalazišta.. Regije 1-13. Orašje. Brekinja (Br). Arheološka nalazišta. Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu. Kasnosrednjovjekovna nekropola sa stećcima pod Borinovcem u Trilju... Oslobo enje . Janjkuša (Br) 91. Split 1991. Gradine (Bi). Tuzla. “Duvanjski zbornik. Srednjovjekovna nekropola u ‘Barama’ u Lučanima kod Sinja. Tuk (Br) 97. 4733. 107. Gojsovac (Bi) 90. Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture u Splitu. Split 1986-1987. Tom II. Zagreb 1995. Gradovrh (T) 106. 185-199 + 1 karta.-2000. 4728. Stećci i Vlasi. Crkvište (Z) 89. Hrvatski institut za povijest Zagreb – ‘Naša ognjišta’ Tomislavgrad – Zajednica Duvnjaka Tomislavgrad-Zagreb. Milić Angelika. Tuzla 1984. Popis nekropola duvanjskog područja. (* Gotovac Vedrana. Zbornik radova s me unarodnoga znanstvenog skupa ‘Duvanjski kraj kroz povijest: Tomislavgrad. Arheološka nalazišta. AL BIH. Muzej istočne Bosne. 166-167. Milić Veljko.432 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 4731. 4730.. Regija 7: Gračanica. 4732. Trilj . Regija 6: Brčko.. Posebna izdanja. Tom II. AL BIH. Regija 5: Odžak. 63.. ZM. Knjiga 2. 6. 4726. Sarajevo 1988. AP 25. 4736. Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 26. II. Beograd 1985. stoljeća u Dalmaciji i jugozapadnoj Bosni. Bosanski Šamac. Regije 1-13. Zvornik. SP III/12. 137-146. Prilozi za identifikaciju i ubikaciju srednjovjekovnog grada Novog na Uni. Lukavac.-7. AP 22. Regije 1-13. Bisko kod Sinja. Prežitak poganskog obreda sahranjivanja na stećcima. Milošević Ante. i 15. ZM. Milić Bruno. Tom II. Živinice.. Okućnica (Br) 95. Kalesija. ZKM 7. 78. Milošević Ante. Milošević Ante. Split 1982. Krešića gradina (T). Milić Veljko. Stećci i vlaške migracije 14. Srebrenik.. ŠK. 4737. 4725. Gradačac. Zagreb-Tomislavgrad.”. Split 1984. Modriča. AL BIH. Beograd 1981.kasnosredenjovjekovna nekropola sa stećcima. 4734. Lopare. Borinovac. Srednji vijek. 60-61. 2000. Milošević Ante. srpnja 2000. 4727. Kovačevac (O). ZM. 4729. Milić Veljko. Nakit u sjeveroistočnoj Bosni od praistorije do danas (Katalog izložbe). Banovići. Banja Luka 1982. SP III/14. Ugljevik.

Sofija 1990.. Beograd 19881989. 52-63. Papirni novac na tlu Bosne i Hercegovine od 1918. Sz. 4740. 9. 4747. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Mulić Jusuf.) 4745. Čabotarev Andrej. 139. Mulaomerović Jasminko..Kultura 433 49/15667. (KUN 71/529). (2) (Hram u Dobrunu kod Višegrada). Budapest 1981. Zagreb 1987. Milošević Gordana – Ćirković Sima. Odjeljenje društvenih nauka 23. “Likovna Jugoslavije 2.) 4738. 294. Bálint Cs. Srpskohrvatski jeziik (IV) (za studente pedagoških akademija). Me usobni odnos srpskog i srpskoslavenskog jezika i neke napomene o staroj ćiriličkoj grafiji..02. TKP Šahinpašić. Kuća. 348-357. Kabes III/16. Historijski muzej Bosne i Hercegovine. Simvolika meča i sabli v kulturnih tradicijah južnih slavjan. 46-47.. 98. 321-324. Beograd 1982.. Savez arheoloških društava Jugoslavije-Muzej grada Beograda. Radovi ANU BiH 70. 4743. Posebna izdanja 90.. enciklopedija 4739. 63-68. Knowledge... Glasnik SPC 6. Cunjak Mla an. Mostar 1995.. 49-54.. Mladenović Aleksandar. Odjeljenje društvenih nauka 21. 4744. (* Garam E. Beograd 1980. Kabes III/17. Moroz Josif. 4741. Mladenović Aleksandar. Archaeologiai értesitö 108/2.. 4748. Arheološki nalazi seobe naroda u Jugoslaviji. 4746. 190. 169. Sarajevo 01. Pretpostavka o jednoj glasovnoj osobini u povelji bana Kulina. Arheografski prilozi 10-11. 99-103. 63. Sarajevo 1981. Svjetlost. Mostar 1997. 19-20. Mostar 1997. Acta Archaeologica 34. Mulić Jusuf. Budapest 1982. Sarajevo 1989. .. (K-Ren)”. Beograd 1999. Sarajevo 2000. 19-30. Nalaz srednjovjekovnih mamuza kraj Boračkog jezera. Mrkobrad Dušan.. 4749. 1992.. Muftić Faruk. Études balkaniques 3. Prilog pitanju periodizacije srpskohrvatskog jezika.. Stećci i nišani. Feljton: Svojatanja u Bosni (1-2): (1) (Pripisivanje hrama Crkve bosanske u Dobrunu kod Višegrada i Donjem Brdu kod Goražda – velika podvala Srpsko-pravoslavne crkve). Foča. Kabes I/2.. JLZ Miroslav Krleža. godine do danas – Paper money in the territory of Bosnia and Herzegovina from 1918 to the present. Povijesni prilozi 14. 4742.. Sarajevo 1982... "Osamsto godina Povelje bana Kulina". ANU BiH. Milošević Desanka. Zagreb 1995.. Minović Milivoje. 438-439. Sarajevo 2000. Mulić Malik. 352-353. Miroslavljevo jevan elje.

Dolovi (T) 42. Greblje (T). Muraj Aleksandra. Desava (Ilijaš). 4755.. Berjanovićevo gumno (Ilidža). Brdo (T). Grčko groblje 2 (T). T). 223-229. Pavlovac (nekropola stećaka). Grčko groblje (Kaursko groblje. Grčko groblje (Medojenci. Čepiljače (Ilijaš).434 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Bare (T). C). C). Čitluk 2 (P). JLZ Miroslav Krleža. Zagreb 1984. P). Grčko groblje (Budmolići. GZM (A) 33 (1978). Grčko groblje (Grab. "Bosna i Hercegovina i svijet". Bradići (T). Grčko groblje 1 (T). Dvorišta 2 (P). . Čitluk 1 (P). Brijeg Radova. (P). Hanovi (P). Kaursko groblje (Ilijaš). H). Brdo (Ilijaš). Sarajevo 1979. T). H). Drina (Ilijaš). Barice (Ilijaš). Grčko groblje (Medvjedice. Brezik (Ilidža). Jelica (Ilijaš). Grebak (Vitez. Kaljani (P). Kobilja glava (V). stoljeću. Guvnište. Javrornik (C). Brus (Ilijaš). V). P). Bučine (P).. Sarajevo 1982. Klek (NS). Kakanj (NG). Kaursko groblje (Kauraši. Česmice-Točila (P). Utjecaj Istoka i Zapada na nastanak i razvoj urbanih naselja u Bosni u XV. 233. Mušeta-Aščerić Vesna. NG). Kaldrma (P). Hrešanski mramorovi. Guvništa (T). Brdo (Gornji Pribanj-Brdo. Jahin do (P).. Cisterna. 57-61. Hreša (Sg) 47. Katića brdo (NS). Kaursko groblje (Bogovići-Resovići. Bihatina kosa (P). Bulozi (SG) 40. P). Klanac (H). Institut za istoriju. 4753. Dolina (P). Grčko groblje (Garovci. Gradište (SG). Grepčine (H). Grebnice (Trebečaj. Gromionica (Ilijaš). Kamenjača 1 (T) 48. Brdo (Mokro. Dub 1 (H). T). Gornja Sjetlina (P). Greblje (NG). Kamenjača 2 (T). Ilidža). Kaursko groblje (Radonjići. (A-J)”. Kaursko groblje (Munjići. Dvorišta 1 (P).. Ivanski brijeg (Ilijaš). Bijeli kamen (Savnjak. Bora (P). Batalovići (Ilidža). H). Bandijera (Ilijaš). Musa Šimun. Ilijaš). NS). Sarajevo 1996. Grivići (H). P). Čičkovo greblje (H). Borak (C). P). Glavica (P). Bare (P). Federacije Bosne i Hercegovine i županijskim ustavima. Kamenovi (Ilidža). Klanica (C). Glavogodina (Ilidža). Grčko groblje (Pećina. Grabovica (P). GZM (A) 37. P). Fejzuša (NS). Grebnice (Durakovići. Grčko groblje (Gaj. Dubovik (P). Ilijaš) 46. Grčko groblje (Ferhatlije. Ivančići (Ilijaš). Hrastik (P). Ustavnopravni položaj hrvatskkoga jezika u ustavima Bosne i Hercegovine. T). Jerkića groblje (H). T). Kaursko groblje (SG). Bjelotine (Ilijaš). Djevojačko groblje (P).. 4754. H). 167-177. 55-63.-2000. Grebnice (Govedovići. Čakmali gaj (P). H). “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. Grčko groblje (Svatovsko groblje. Kamen (H). P). Grobljaja (P). Ćemanovići (P). Bezistan (NG). Ćorkin do (H). Dub 2 (H). Mutapčić Snježana. Mostar 1999. Brdo (Vinograd. Mutapčić Snježana. T). H). Gaj (P). Osvit 2-3. Grčko groblje (Kasotići-Brda. P). Brnjica (P). Kaursko groblje (Prečani. Dubić (H). NG). Grčko groblje (Dušanovo brdo. Bora (P). Groblje (Vitica. Čitluk (P). Greben (Ilijaš). P). Kaurlaš (Ilijaš). 4752. Kapova selišta (T). Jezero (T). Braja (P) 39. H). Četoselje (Svetosavlje. 4750. Glavica (Ilijaš). T). Češće (H). Grčko groblje (Hvaljenski potok. Gomjenica (H). Brijeg (ĆemanovićiCareve vode. Dželapska Torima (T). Donja Trbica (Ilijaš). 4751. Brijeg (Gornja Vinča. Grčko groblje (Tilava. Gračan brdo (P) 43. Mušeta-Aščerić Vesna. Borak (H). Cicovića groblje (P) 41. Grčki mramor (C). Brezov rat (T). Jasike (NS).

Vardište (H) 57. Podsokolina (P). Rimsko groblje (Kaursko groblje. Maqča brdo (T). Prle (C). Svatovsko groblje (P). Vrh Selo (P). Staričevina (Ilijaš). Zakutnica (Ilijaš). Mramorje (Donji Čevljanovići. NS). Duva česma (P). Ilidža. Nedžarići (NG). Veliko mramorje (Ilijaš). Nišani (T). Mijajlova njiva (P).. Koštice (H). Lasica 2 (Ilidža). Margetino groblje (H). Piskovac 2 (P). Orašak (H). Mramorje (Donji Miljevići. Svatovsko groblje (Ilidža). Mramorje (Bulozi. Rimsko groblje (Kasindo. Lalića groblje (NS). Ilijaš). SG). Krivnja (T). Ljutovik (V). P). Lučica (V) 50. Mramorje na Lastvi (NS). Na gaju (NS). Hadžići. Malo mramorje (P). Rakov kamen (Ilijaš). Tabakovac (V) 56. Arheološka nalazišta. Kod kamena (H). Sirotinj kamen (P). Mramorje (Gornja Ljubogišta-Toplik. Svatine (T). Mramorac (P). Stražište (P). Oglavak (T). T) 52-53. 4757. Ravne (H). Radovi sa znanstvenog simpozija Pola milenija Sarajeva. Mramorje (Šišići. Kosa (Ravne njive. Prijemet (Ilijaš). Nikolići (P). Konjic (P) 49. Rakitnica (T). Mramorje (Ćemanovići-Careve vode. Osredci (T). Njemanica (SG). Rimski bunar (Ilidža). Potkućnica (Ilidža). Križevac (T). Vrtača (H). SG). Odjek XLV/3-10. Regije 14-25. Mramorje (Sokolovina. Slana bara (Ilidža). Sarajevo 1988. Mramorje (Čegljanovići. P). Zagrebnica (Ilijaš). Saračine njive (P). Ravanica (P). Rakova noga (Ilijaš). Močila (P). P) 52. 4756. Pale. Srednje (P). Mramorje (Vlahovići-Kočarevina. Piskovac 1 (P). AL BIH. Kromoljski put (C). Orijentalni institut-Institut za istoriju. Lauševac 1 (P). Mramorje (Šiljevina. Prečko polje (T). Krstac (T). U polju (P). Krš (P). Vučja brda (P). Velike bukve 3 (P). Mandra (Kamenica-Elezovići. Mlinarevac (SG) 51. Trnovo. Trebečaj (T). Otješevo (T). Ploče (T). Ždaralovići (P) 58. Na dublju (Ilijaš). Vogošća. Ilijaš). Paljike (NS). Ilidža). Majdani (P). Kovčina (P). Vrijednosti zauvijek (Uništavanje kulturnog identiteta i bosanske duhovnosti). “Prilozi historiji Sarajeva”. Rove-Prosjeka (P). 6-7. Na hanu (T). SarajevoStari Grad. Mrezga (Ilijaš). Mramorje (Igrišta. Vinište (V). Mandra (Visojevica-Trifunovići. održanog 19. Novo Sarajevo. Tilava (NS). Kumjenovac (T). P). Savića brdo (SG) 55. Mramor (Ilijaš). Ilijaš). Vidovica (P). Odžak (P). Podloznik (P). P). Krivače (V). Studenkovići (SG). Tovarnica (P). Molba (P). Za grebljem (Ilijaš). Krivače (P). . Kozja stijena (P). godine. Mramorja (Šajnovići-Careve Vode. P). Rogoušići (P). Kosa (Sjetina.Kultura 435 Kobilja glava (SG). Oseinik (H) 53. Mramorje 1 (Milotine. Kovači. Sitnik (Ilidža). Krč (V). NS). Rogin potok (H). Mramorje (Pastorak. Pod biljegom (P). Sarajevo-Novi Grad. P). P). Ilidža). Me uvode (P). Moravci (NS). Sarajevo 1992. Kopošić (Ilijaš) 4950. Velike bukve 2 (P). Veliko mramorje (P). Prekača (P) 54. Kobiljača (T). Sarajevo 1997. Velike bukve 1 (P). Priboj (V). Sarajevo-Centar. Podmjedenik (P). Lasica 1 (Ilidža). Ravan (V). Podgrebeni do (NS). Zlatarić (T). Pola milenija zidnog slikarstva Sarajeva. Vonjača (Ilijaš). SG). P). Svatovsko groblje (NS). Mramorje (Kozarevići. marta 1993. Trlica (Ilijaš). Lauševac 2 (P). P). Na javoru (Ilijaš). Široka luka (Ilijaš). 457-466. do 21. Tom III. Tarčin 2. P). Travnjak (Ilijaš). Regija 15: Ilijaš. SG). Vukovića groblje (P). Prosjeka (P).. P). ZM. Vlaško groblje (H). Kovačevina (Ilidža). Mutapčić Snježana. Mramorje 2 (Nehorići. Uvrat (T). Naplavak (P). Močevica (T) 51-52. Odžak (Ilijaš). Močioci (T). Založnica (Ilijaš). Veliki krivoglavci (V). Mramorje (Njemanica-Luke. Malo mramorje (Ilijaš). Mutapčić Snježana. Kosa Podmjedenik. Staro greblje (H).

Znameniti Bošnjaci dio naše historije/Ünlü Boşnakler – Tarihimizin bir Kismi. Macan Trpimir. 101-115. Knjiga 6. Orhan Jamaković)”. 57-58. Macan Trpimir. “Muzej Bosanske krajine Banja Luka (Vodič). Nedić Mato. Zagreb 1987. Sveti Sava i raška pravopisna škola. Biblioteka Prošlost i sadašnjost. Godina 46. 4758. Marulić XX/4. Uroš Ilirčić. 347-348. 4762. Ogranak Dubrovnik. 499-505. Sarajevo 1998. Nazor Anica. Hrvatski narodni godišnjak 1999.. Knjiga 6. 4759. Povijesni prijepori”. Mužić Ivan. 2930.. Macan Trpimir. Nedeljković Olga. Nedeljković Branislav. SANU.... 763-765. NIN. 4761.. Ćirilica u glagoljskim rukopisima.. Istina o BiH I/9. Marulić XIX/6.-2000. Beograd 1979. “Trpimir Macan. Marulić XIX/1. Split 1993. Nikčević P. 6. Zbornik radova”.. Zagreb 1987.10. Sarajevo 1999. Beograd 12.. 4767. (Autori tekstova: Majda Anders.) 4765. Litterae slavicae medii aevi: Francisco Venceslao Mareš sexagenario oblatae. MH. Herausgegeben von Johannes Reinhart. Nekoliko podataka o našem jeziku iz arhiva Dubrovačke republike. 4763. Nedeljković Branislav. Naučni skupovi 7. Sagners slavistische Sammlung 8. 97-102. Sarajevo 29. “Sava Nemanjić – Sveti Sava. Ogranak Dubrovnik..436 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Macan Trpimir. 24-25 (dvojezično: bosanski i turski). Povijesni prijepori”. Jakić Ljubidrag. Tihomir ur ević. 4766. 385-403. 18. 51-56. 241252. 15. O slavenskoj pismenosti na današnjem teritoriju Hrvata u antičko i ranosrednjovjekovno doba. Sarajevo 1994. Beograd 1983. Muzikološko društvo FBIH. Dubrovnik 1992. Čije je Miroslavljevo jevan elje. (* Pandurević Tatjana. Zagreb 1987. Oslobo enje 55/18107. Dubrovnik 1992.. München 1985. Marulić XX/3.. Nametak Fehim. Katakombe u Jajcu.. Biblioteka Prošlost i sadašnjost. 71-72.. “Trpimir Macan. Nedeljković Branislav. Macan Trpimir. Marulić XX/4. 59. Muzej Bosanske krajine. Zagreb 1986. 1998. Vojislav. 177-188.X 1998). Marulić XX/3. Verlag Otto Sagner..10. 79-83. Zagreb 1986.dragulj povijesti bosanskohercegovačke pismenosti. 403-411. Mužić Ivan. MH. Banja Luka 1988. Bosančica . Biblioteka Prošlost i sadašnjost.. Kačić 25. Knjiga 6.. Muzika u društvu. 1984. Zagreb 1987. (Sarajevo. Povijesni prijepori”. Predsedništvo 1.. Marulić XX/1. MH. Dubrovnik 1992. Zagreb 1987. “Trpimir Macan. IČ 29-30 (1982-1983).) 4760. 344-347. (* Macan Trpimir.. istorija i predanje”. Ivanka Bilić. “I me unarodni simpozij ‘Muzika u društvu’. 4764. Ogranak Dubrovnik. .

Toma Arhi akon..”. Blago hercegovačkih franjevačkih samostana.09. 7. Nikić Andrija. Marulić XXIV/5. 4778. Oslobo enje 40/12647..Zagreb 1996. Zagreb 1990. Sarajevo 07. 4775. Sarajevo 1997. Heres Tomislav. 109-126. Beograd 1986. 4772. 62-65. Kršni zavičaj 17. Split 1983. Knjiga 1. 4769.) 4771. – (8) Naša ognjišta XXIII/195. Zvuk 2.. Franjevci i širenje prosvjete u ljubuškom kraju. Ziral-Naša djeca... Biblioteka Naučni i stručni skupovi VI. Hercegovina 1984. 4780... Franjevačka kulturna baština.Kultura 437 4768. ljudi i vrijeme. imitator. Posebna izdanja 1. 4776. Mostar . Nilević Boris.. Nikić Andrija. Sto godina Franjevačkog muzeja na Humcu. Zavičajna knjižnica... Prilog muzičkom životu srednjovjekovne Bosne. Zbornik Znanstvenog simpozija održanog u Ljubuškom 11. Mostar 1989. Nikić Andrija.. “Simpozij ‘Prilozi za proučavanje muzičke kulturne baštine u Bosni i Hercegovini’”. Naša ognjišta XXIII/200. Nikić Andrija. "Anastazije Bibliotekar" i Jene Bori u kulturnoj istoriji Bosne i Hercegovine... Godina 46. Radio Sa VII/21-22. Nikšić Goran.. (KUN V/115). 18. Svezak 22. (Sarajevo. ZRVI 18. muzičar. Beograd 1978.. (* Dodig Radoslav. Sarajevo 1980. 205-231. Humac 1993. Hrvatski narodni godišnjak 1998. Nikić Andrija. 4773. 64. 1983. Nilević Boris. Marulić XXIII/1. 227-246. 73-76. Život i svjedočanstva 14. 9-10.. 1994). Preseljenje stećaka. Tomislavgrad 1993. Feljton: Blago franjevačkih samostana (1-8): (1) Naša ognjišta XXII/187. Nikolajević Ivanka. Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture. 163-165. 23-24. (Serijal od 8 nastavaka pod istim naslovom). 439-444. Nikić Andrija. Kasnoantička i srednjovjekovna utvr enja u Bosni i Hercegovini. i 12.) 4770. Zavičajna knjižnica “Život i svjedočanstvo”. 258-259. 134-149. Zbornik sažetaka.. Tomislavgrad 1993. Dodig Radoslav. Zagreb 1991. 250. “Ljubuški kraj. 16. 4779. Tomislavgrad 1992. (Summary: Tracing the musical past in the medieval Bosnia. 689-693. 4777. Nikolajević Ivanka. Nilević Boris.02. 72-73. 16.. Franjevačka knjižnica u Mostaru.. “Ričice – nekropola stećaka”. Sarajevo 1994. . Nikolajević Ivanka. (Iz pozorišne prošlosti srednjovjekovne Bosne). (* Removčan Antun... Mostar 1993. kolovoza 1995.. Tragom muzičke prošlosti srednjovjekovne Bosne. 10). 4774. Kršni zavičaj 26. Miscellanea o srednjovekovnoj skulpturi u Jugoslaviji. Avicena. Glumac. Franjevačka knjižnica. ZRVI 24-25. Sarajevo 1978.

4781. 4785. Sarajevo 1984. 1983. Smail Tihić.. Andrija Nikić. Zbornik 1. “I me unarodni simpozij ‘Muzika u društvu’. Novac Stjepana Dabiše. Odavić or e. 4789.. Ilijino brdo (T) 182. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 2. GZM (A) 37. 4791. Povijest hrvatske književnosti. Tom III... ZM. Sarajevo 1982. Oslobo enje 40/12512.. 4787. Regije 14-25. Fojnica). Glas s neba (Kad zvono zazvoni). Resnica (T) 191. I knjiga (Od početka do Krbavske bitke). 79-85. 4784. Konavli. O. Sarajevo 1983. Oreč Petar. Lug (T) 185. Nilević Boris. 4793. 55-85. Oreč Petar. Muzikološko društvo FBiH. Obad Stijepo. Sarajevo 1999. . 18-19. Zbornik radova”. Marko Oršolić)”. 6-7. Ljubinje.. 4786. Ranokršćanska dvojna crkva u Gracu kod Posušja. Obučić Branko. Catholic Monastery Collections and Treasuries in Bosnia and Herzegovina. Sarajevo 1998. Slava glasu nebeskom (Crkvena zvona u Bosni). 4788. 6.-2000. 4792. Kratak pregled spisateljstva Hrvata u Bosni do hrvatskog narodnog preporoda.438 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.. Odavić or e. Odavić or e – Miletić Nada.04. Neka zapažanja o arheološkom lokalitetu Varina gruda u Dživarskom polju kod Trebinja. Trebinje. Sarajevo 24. K. Tuzla 1999... Ljubinje. Ignacije Gavran. Sarajevo 1988. 81. Regija 20: Bileća. Vareš 1997. Obučić Branko. 4783. 33-37. 4790. Regije 14-25. AL BIH. Stolac.. Mičevac 1 (T) 187. 96-101. Stolac. Regija 20: Bileća. AL BIH. Novaković S. Muzički život u srednjovjekovnoj bosanskoj državi. Arheološka nalazišta. Ilijino brdo (T) 182. Tribunia 6. Hrvatski glasnik VII/78. Marko Karamatić. Zagreb 1987.. JLZ Miroslav Krleža. Kalendar Svetoga Ante 1999. Trebinje. ( uro Basler. Antibarbarus. 29-30. (K-Ren)”. AD BiH. 332. 135-139.. Novosel J. ZM. “Old Bosnian franciscan Monasteries (Kraljeva Sutjeska. Biblioteka Antibarbarus. 41-46. Trebinje 1982. Bobovac III/35. Kreševo.. Beograd 1983.X 1998). Visočka arheološka zbirka. (Sarajevo. Prilog arheološkoj topografiji duvanjske regije. 4782. Zagreb 1996. Novak Slobodan Prosperov. 4794.. Tom III. Arheološka nalazišta. Numizmatičar 6. Sarajevo 1988.

Regije 14-25. Regija 23: Duvno. ZM. Tom III. ZM. AL BIH. AL BIH. Tom III. 4803. Čapljina. Oreč Petar. Neum. P). 4799. Arheološka nalazišta. 4801. Sarajevo 1988. Čitluk. AL BIH. Veliki Markov brig (P) 278. Tom III. G). Sarajevo 1988. Regije 14-25. Gacko. Neum. Arheološka nalazišta. Bilobrig (Č) 290.. Krivi Dolac (G) 329. Ljubuški. Hrvatski narodni kalendar 1991. Arheološka nalazišta. Sarajevo 1984. Ljubuški. Godina 39. 4806. ZM. Borčani (D). Jarčići (P). Oreč Petar – Miletić Nada. ZM. Posušje. Sarajevo 1988. Regije 14-25. Pit (G) 332-333. 329. Sarajevo 1988. Novi arheološki nalazi iz ranoga srednjeg vijeka iz zapadne Hercegovine. 326. Mostar. ZM. Trostruka gradina (Sovići. Posušje. Vučja gradina (P) 279. ZM. Regije 14-25. 4800. AL BIH. ZM. Brig uz Bagrušu (P) 260.. 279. Arheološka nalazišta. Regija 24: Lištica. Regija 23: Duvno. Oreč Petar. Arheološka nalazišta. Regija 25: Grude. Staropolje (P) 276. GZM (A) 39. Oreč Petar – Miletić Nada. 4796. Kulina (P). Oreč Petar.. Sarajevo 1990. Kadim (P). Tom III. Posušje. Sarajevo 1988.. Lazina (P) 269. Šušnjari (G) 335. Tom III. 277. Oreč Petar – Čović Borivoj. Arheološka nalazišta. Sobač 3 (P). Komilovac (P). AL BIH.. Mala gradina (D) 270. Gnjilove krčevine (P) 263. Orlov kuk (P) 272. 150. Sarajevo 1988. Čapljina. Regija 25: Grude. Sarajevo 1988. Tom III. Oreč Petar. Matkovine (P) 271. Tom III. 4797. AL BIH. Tom III. Stari bunari (P) 276. Posušje. Sarajevo 1988. Arheološka nalazišta. Kameniti vrtal (P). Neum. Dragičine (G) 323. Gradina (G). 236-239. Ilčinova lazina (P) 267. Tom III. Oreč Petar. Oreč Petar – Marijanović Brunislav. Crkvice (P). Sarajevo 1988. AL BIH.Kultura 439 4795. Regija 25: Grude. Crkvina (L) 291. ZM. Regije 14-25.. Arheološka nalazišta. Krvnice (Lj). Regije 14-25. 97-129. . Ilino brdo (P) 267. Crkvina (P) 261. Batin. Brižak (P). Regija 25: Grude. Nečigrad (Nevesinje). ZM. Arheološka nalazišta. Dolina (M) 293. Pratorske zidine (G) 333. AL BIH. 4805. Regije 14-25. 4804. Oreč Petar. Glagoljica u kamenim spomenicima na području desno od Neretve. Ljubuški. Regija 23: Duvno. Regije 14-25. 4798. Tom III. Regije 14-25. Čapljina. Oreč Petar – Paškvalin Veljko. Arheološka nalazišta. Oreč Petar – Čović Borivoj. Vukove njive (Gradac. Neum. AL BIH. Velika gradina (Batin grad. Regija 19: Nevesinje. 4802. 336.. Ljubuški. ZM. Regije 14-25. AL BIH. Čapljina.. Sarajevo 1988. Regija 23: Duvno. Gradina (M) 298. P).

4816. Palameta Mile.. 4817. god. Bjelan (F) 119. Grad (Gradina. Zemlja i zavičaj Hrvata”. i 17.. Godina 44. 52-55. Ocrkavlje (F). 4819. 4810. Zagreb 1988. Teatrologija u usmenom narodnom stvaralaštvu u Hercegovini I (Teatrološko-znanstvena studija). Hodža (F) 124-125. Općinsko vijeće Neum. Kožetin (F). 161-171. Arheološka nalazišta. Oršolić Marko. Ploče (Č) 128. 249274. kolovoza 1995. Grad (Falovići. Palameta Miroslav. Motrišta 3. Ziral-Naša djeca.-2000. Mali Podjez (F) 127.440 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. i 12. G). Mramor (F. Palavestra Vlajko. Palameta Miroslav. Knjiga 1. Mostar Zagreb 1996. Motrišta 10. 125-131. Palameta Miroslav. Sedamstoljetno djelovanje franjevaca u Bosni i Hercegovini. Kulina (F) 126. 4807. Do (F). “Neum. F). Višegrad. Franjevački samostan Tolisa. Kršćanska simbolika na stećcima u okolici Počitelja s obzirom na neke poviojesne probleme.. Neum 1995. Poluci (F). Sokolac.. 4812. Općinsko poglavarstvo. Groblje (G). 4818. 4814. Mostar 2000.. Franjevački samostan i župa Tolisa. Batovo (Č). Sarajevo 1988. Palameta Miroslav. Stećci i njihov kulturološki kontekst (Prilog reinterpretaciji kulturološke tradicije). Jasen kosa (G). Crkvina (Borje. Čaplja (V). Sarajevo 1995. G). Hladiljsko brdo (G) 124. Oršolić Mato. Palameta Miroslav.. Tom III.. Humski zbornik 1.. 4811.. Crkvice (F). na listu Unesco-ove svjetske baštine. Palameta Miroslav. u Čapljini.. Gradina (G). “Franjevci na raskršću kultura i civilizacija” (katalog izložbe).. Mala Luka (F). Čaršija (F) 120. 43-51. Crkvina (Ru). Regije 14-25. Palavestra Vlajko. 4813. ljudi i vrijeme. Mostar 1999. 48. Motrišta 13. ZM. Hrvatski narodni kalendar 1996. 95. Mostar 1997. F). Mostar 1999..”. Palameta Miroslav. 4809. Rudo. 4808. AL BIH. Tolisa 1998. Mramorje (Marevci. (Srednji vijek Tihomir Glavaš)”. ”Zbornik znanstvenog simpozija održanog 16. Zbornik Znanstvenog simpozija održanog u Ljubuškom 11. Rotimlja – ime i baština. Stećak Lupka Vlsnića sa Žovnice i njegov natpis. Motrišta 16. G). Podgrad . 34-42. 187-200. Gornje Žešće (F). “Oružje kroz vjekove. “Ljubuški kraj. Čapljina-Zagreb 1996. veljače 1996. ZM. Nacrt mogućeg prijedloga za kandidovanje kompleksa nekropola stećaka srednjovjekovnih nadgrobnih spomenika s područja Stoca. 93. G). ur evica (F) 121. Kršćanska simbolika na stećcima. Sarajevo 1988. 141-149. Kršćanska simbolika na stećcima neumskog zale a. Klobučica (F) 125. Mramorje (Hladilji. 4815. Crkvina (Kolac-Crkvina. KrstacKalufi (F). Regija 17: Rogatica.

Regije 1-13. Prvnići (F). Preporod XXIX/661. ZM. To evac (F). Papić Mitar.Kultura 441 (F).05. Regija 3: Bosanska Gradiška. Bosanska Gradiška (BG). Foča. AL BIH. 4820. Previja (F). ZM. Mrkonjić Grad. Srbac. 1989. Pa