Dr. Esad Kurtović BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH IZVORA I LITERATURE O SREDNJOVJEKOVNOJ BOSNI 1978.-2000.

Sarajevo 2007.

Dr. Esad Kurtović

BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH IZVORA I LITERATURE O SREDNJOVJEKOVNOJ BOSNI 1978.-2000.

Sarajevo 2007.

Amili i Nermini

SADRŽAJ
Sadržaj Predgovor Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000. Uvod Kratice 1. Izvori, historiografija, pomoćne historijske nauke 2. Politička historija 3. Topografija 4. Društvo 5. Privreda 6. Vjera 7. Kultura Registar autora Registar naslova 001 003

005 007 017 029 083 141 201 281 295 345 473 497

PREDGOVOR
Ponu ena ‘Bibliografija’ proistekla je iz namjere da se sačini interno bibliografsko pomagalo za potrebe nastavnika, suradnika i studenata Odsjeka za historiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu radi olakšanja tekućeg rada. ‘Bibliografija’ nije rezultat dugotrajnijeg i temeljitijeg istraživanja. Uprkos ograničenjima i nedostacima, prikupljeni podaci dobili su, po procjeni autora, zadovoljavajuće okvire i mogućnost da se prezentiraju širem krugu struke i ljubitelja starine. Na kraju, kada je čitav prikupljeni materijal postavljen pred, ipak, prinudni završetak, sva ranija razmišljanja, kao i sav posao, bili su vraćeni na početak. Materijal je, dodatnim istraživanjem u susjedstvu i šire, mogao biti bar za trećinu i veći. Postavka da se od svega napravi solidna bibliografija radova kvalitetne, stručne razine, bila je najbolje rješenje. Kolebanja ipak nije bilo. Držeći se činjenice da sveukupnu bibliografiju bosanskog srednjovjekovlja do 2000. godine, na zadovoljavajući način, projektno može da osmisli i realizira malo veća i složenija ekipa struke, toj budućnosti, realnog i zahvalnog izgleda, radije sam kao poticaj prepustio ovaj i ovakav radni materijal. Zahvaljujem Bibliotekama i bibliotekarima Filozofskog fakulteta, Državnog arhiva Bosne i Hercegovine, Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine, Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, Franjevačke teologije Sarajevo, Matice hrvatske Ogranak Sarajevo, Gazi Husref-begove biblioteke, Bošnjačke zajednice kulture Preporod, Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine i Instituta za istoriju u Sarajevu na svesrdnoj ljubaznosti i pomoći u radu. Za nadati se je da istaknuti i dobronamjerni okviri poticajnosti rasprave i prevazilaženja aktualnih informacijskih praznina kao dodatne svrhe ove Bibliografije neće biti pogrešno tumačeni. Autor

3

BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH IZVORA I LITERATURE O SREDNJOVJEKOVNOJ BOSNI 1978.-2000.

.

u neku drugu dimenziju i očito je da će čekati daljnja ‘bolja vremena’. kao i sva druga očekivanja. predstavljali su svojevremeno uporište za procjenu dugotrajne i značajne informacijske praznine u spoznaji napisanog o bosanskohercegovačkoj prošlosti. . Napisano. i uz egzistiranje strasti. Očekivalo se da će završetak rata voditi procesu općeg normaliziranja i da će se. Prepoznaje se pojavnošću svojih parametara. kao i blokada u distribuciji izdavačke produkcije unutar i okolo Bosne i Hercegovine tokom rata. Opća klima danas bi se lako mogla nazvati prisilnim fosiliziranjem lokalnih stvaralaštava. Suvremeni svjetski tokovi su. te da će neke bolesti duhovnog ozračja polako jenjavati. čvrsto ogra enim kotlinama i labirintom prepunim istovrsno šarolikih i identično grubo zabarikadiranih vrata. disciplinom istraživačkog postupka. nalazi svoje mjesto u razvoju struke. Držalo se da će informacija u poslijeratnom izdavaštvu.UVOD Ratom unesrećeni fondovi i poremećeni ritam rada biblioteka u Bosni i Hercegovini. “krizom samosvijesti” i vraćanjem okvirima prošlih režima. kritike i valoriziranja. već su neprohodni i hrle prema kanjonima. ostaju bez obaveznih primjeraka iz ‘susjedstva’ koja se javno ne poznaju. u naciji i oko nacije. ponudom konstruktivnog dijaloga i respektabilnom uskostručnom recenzijom. Najviša stručna razina ne zastarijeva. gotovo nesagledivi. istraživačkog rada. Njeno valoriziranje. Ratom stvoreni informacijski jarkovi produbljuju se i šire. Čini se da će ‘bolja vremena’ najveći dio ratne i aktualne produkcije dočekati naslovima u rijetkim i nepotpunim bibliografijama kao polaznom osnovom.nauka. i od ranije udaljeni. Prilago avanje stanju stvari. prema njegovom intenzitetu. Kao da je ono čemu se teži . popunjavati taj duboki jarak. u avlijama i kotlinama – odbrambenim mehanizmom smatra “ostacima”. putuje. sporo ali stabilno. dodirljivo i strogo kontrolirano vlasništvo ideoloških okvira na vlasti i oko vlasti. brže ili sporije. No. kako ni u Bosni i Hercegovini niti okolo nje sam kraj rata nije shvaćen kao završetak jednog procesa. Jaka je tendencija da se svako izvanavlijsko i izvankotlinarsko sagledavanje i pristupanje. koje redovno za sobom vuče zaostajanja. Ugrožena je pozicija stvaralaštva. ipak. prije ili kasnije stiže u svaku kotlinu. pojam normaliziranja prešao je. ipak biti pravovremenija. Biblioteke od kotline do kotline “zadovoljne” avlijskom produkcijom. suvremenom metodologijom. već bere plodove naučne bezperspektivnosti.

bibliotekara i ljubitelja starine ne bi se mogao smatrati dovoljno sistematiziranim. juni 1971. 251-256.1 Živkovićevom bibliografijom. historičara medievalista. ni redovno hiperkritički zahtjevi medievalista historičara u “podjeli posla” nisu rezultirali definiranjima svojih stvarnih potreba. tečajeve). muzeja i dr. Sarajevo 1987. Za svakog stručnjaka i ljubitelja starine to je neophodan početni zadatak. Istaknuto. Živković je iskoristio do tada najopširniju prikupljenu gra u iz neobjavljenog rukopisa Muhameda Hadžijahića “Bibliografska gra a za proučavanje historije naroda BiH srednjevjekovnog i turskog perioda -za internu upotrebu-.i bibliografija odre enih tematskih i vremenskih okvira kao i pojedinih autora. Bibliografija se u tom pravcu prezentira kao značajna ‘služavka’ u olakšavanju rada. .” Kratak opis rukopisa dao je Mahmud Traljić.. 256. instituta.-2000. * * * Prikupljanje napisanog o bosanskohercegovačkoj prošlosti često je polazna osnova za raznovrsna valoriziranja historiografskog i kulturološkog rasta. različitim intenzitetom i kvalitetom. Na svakom mjestu skupnog izraza struke.i bibliografskog pristupa bosanskom srednjovjekovlju je uveliko potreban. bibliografija je kao pomoćna historijska nauka potisnuta bez davanja značajnijih vlastitih metodoloških obilježja.). godine. Dr. sasvim sigurnim se pokazuje bogat niz solidno i odlično obra enih bio. Neistraženi i nenapisani pravac pregleda historijata bio. Prema ostvarenom uvidu. instituciju. Svoj rad medievalisti ostvaruju raspršeno u okviru zajedničkih institucija (fakulteta. časopis. 1 U svome radu P. Anali GHB 13-14. akademija. slabim kvantitetom. Od medievalista u Bosni i Hercegovini. izraz medievalista u Bosni i Hercegovini oduvijek je u sjeni nepovoljnog društvenog valoriziranja. projekte. U pregledu napisanog o srednjovjekovnoj Bosni rad bibliografa. naučne skupove. Muhamed Hadžijahić. U Bosni i Hercegovini medievalistika nema brojne vidove suvremeno organiziranog rada (kadrovski sistem. 1982. kao ni redovna sastajanja. sa zapaženim konstruktivnim kritikama i dopunama. Sarajevo. usaglašavajući kompromisno svoju “školu” u sudbini zajedničkog izraza struke svoje institucije. jedini potpuno okvirni pristup biobibliografiji napisanog o bosanskom srednjovjekovlju u novije vrijeme sačinio je Pavo Živković objavljivanjem Bibliografije objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni.8 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Pored nedostatka društvene brige.

Pri tom. 2 Jedan sličan širokookviran rad iz i oko kruga istaknutog bibliografa i bibliofila Mustafe Ćemana. Sarajevo 1999. naročito konstrukcije “racionalizma sadašnjosti”.. Ovdje su uvršteni i radovi koji prate historiju kroz prizmu “današnjih granica Bosne i Hercegovine u srednjem vijeku”. uvršten je i manji broj radova objavljenih ispod razine donje vremenske granice. godine.2 Bibliografija koja se ovdje predstavlja čitaocima svojevrsni je nastavak na bibliografiju Pave Živkovića.g. Na gornjoj vremenskoj granici uvršteni su. U obzir nisu uzete recenzije.g. Iznimno. ocjene. iako se odnose na izdavačku produkciju iz ranijeg. sa istim željama se upućuju i velikom broju ljubitelja starine. godinu). Prostor obuhvaćen Bibliografijom. sa druge strane. Muharem Omerdić. nisu uzimane u obzir. sami kontekstualizirali u zamašnoj izdavačkoj produkciji. * * * Vremenski period obuhvaćen Bibliografijom obuhvata izdavačku produkciju od uključivo 1978. . 868-870. u malom broju. Uporedi. dvobrojevi časopisa 2000. prerasla je u prilog potrebi definiranja izučavanja i rada na biobibliografiji bosanskog srednjovjekovlja sa jedne strane. U njegovom središtu je srednjovjekovna Bosna u svojim razvojnim teritorijalnim fazama. bjekstvom od učestalog suvremenog poimanja historije kao proizvoljne konstrukcije. Sama po sebi ne donosi bitnija standardiziranja.. i radovi koji su izašli s “produženom vremenskom distancom izlaženja” (časopisi sa zadržanom oznakom izlaženja 2000. za takve radove objavljene recenzije prije 1978. najavljuje se temeljitošću prikupljanja kao važan doprinos u spoznaji napisanog o bosanskom srednjovjekovlju. blago rečeno je dvodimenzionalan. ili 2002.Uvod 9 učinjeni su kvalitetni pomaci u olakšavanju pristupa napisanom o srednjovjekovnoj Bosni te autorima najznačajnijih djela.). prikazi i osvrti koji su objavljeni tokom 2001. iako su izišli iz štampe tokom 2001. Zamišljena kao interno pomagalo. Ti dobronamjerni okviri njene svrhe. kalendari za 2001.-2001. godine. a za koje je prona ena recenzija iz ovdje zacrtanog okvira. kako bi svoj pristup i prepoznavanje stručne razine. GR IZ BiH LXI/7-8. ovdje centralnog vremenskog okvira. te ispruženu ruku u pravcu prevazilaženja nastalih prekida u informacijskom kretanju napisanog o srednjovjekovnoj Bosni. do uključivo 2000. U spomen Mustafi Ćemanu (1925. I ona je sekundarna. godine.-1999..

na nekim mjestima i “stručne nosioce duhovne nadgradnje” i neke koji se predstavljaju stručnjacima. zasebnih monografija ili radova u stručnoj periodici. Pored uskostručnih radova.. Prilikom sortiranja podataka uzimano je sve što je objavljeno. u kojoj se sud struke prepoznaje zavidnom samozatajnošću i samokritikom. tu su i radovi koji kroz osmanski period i dalje.10 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. umjetnosti i dr.. Po strani stoji i djelimični stvarni osnov. u kojima je nivo pristupa šaroliko neujednačen.-2000. u svojoj retrospektivi ili perspektivi sežu u srednji vijek. 367-377. naročito stručnom produkcijom. Nerijetko. jezika. književnosti.). dobronamjerno je prezentirano kao korisno uporište u pristupu i spoznaji bosanskog srednjovjekovlja. pa čak i navo enjem naslova pojedinih dijelova “feljtona” u štampi. ili u antici. mjesečna. publicistika. na mnogim mjestima zasebnim zavo enjem ponovljenih ili dopunjenih izdanja.. revijalna. I nekoliko istaknutih općih pristupa historiografiji. kao i pada posljednjeg uporišta hercegove zemlje 1482. Ante Škegro. te potrebe da se vidi tko se čime bavi. skupno ponovo objavljenih radova. historiji pisma. . kulture. polumjesečna i sedmična izdanja. Isti rad objavljen je u: HM V/19-20. Takvim dimenzijama prostora Bibliografija se kronološki vezuje uz produkciju vezanu za historiju od doseljavanja Slavena do pada srednjovjekovne bosanske države 1463. Historiografija u službi eliminacije Hrvata u Bosni i Hercegovini (1989-1999. ČSP XXXII/2. Zagreb 2000. kao i metodologiji istraživačkog rada. To je ujedno. koja prati susjedstvo srednjovjekovne Bosne (i “Bosne i Hercegovine u srednjem vijeku”) i koja se naslanja na historiografsku produkciju direktno posvećenu bosanskom srednjovjekovlju. 225-235. pa čak i dnevna štampa i školska izdanja. u obzir su ušli i naučno-popularni radovi. širim krugovima čitalaca pristupačnijoj izdavačkoj produkciji. činjenica da se u vrijeme rata u Bosni i Hercegovini mogućnosti za stručni izraz bile ograničene. ona “aktualna avlijska ravan” koja podrazumijeva satisfakciju “stvaralačkog”. Lepeza objavljenog pokušala se prikazati raznim parceliziranjima. pomoćnim historijskim naukama. Razlozi za ovakvu prezentaciju proističu iz potrebe potpunijeg sagledavanja i prezentiranja aktualnog duhovnog ozračja bosanskog srednjovjekovlja u i oko Bosne i Hercegovine. 3 Za nepotrebna nekritička i hiperkritička poistovjećivanja uporedi. te kvalitetnih pristupa struke u izvanstručnoj. Sarajevo 2001. za materijalne i političke. do razine slabog i beznačajnog. bez obzira na stručni nivo napisanog. danas u Bosni i Hercegovini.3 Širina objavljenog i uvrštenog u Bibliografiju karakterizira se vrlo značajnom..g.

* * * Bibliografija se sastoji od 7 cjelina. odre enog vremenskog perioda i sl. vjeru. Niz suvremenih monografskih pristupa kroz historijat. Bibliografija je snadbjevena. na početku pregledom kratica kojima se bitno smanjio obim ukupne prezentacije. mjesto izdanja. izvršeno globalno tematsko raščlanjivanje prikupljenih podataka. abecednim nizom. I jedinice koje svojom suštinom tretiraju starija ili novija razdoblja (čak i suvremenija) svojim naslovom mogu da zbune korisnika. Označene su zvjezdicama i postavljene ispod bibliografskih jedinica na koje se odnose (skraćeno su navo ene. ocjene. Tako er. U njima je po prezimenima autora ili po naslovima produkcije. pa su. kao i izvore u svojim prilozima i dodacima). Pored velikih. Pored imena i prezimena autora te naziva rada. uvršteni su izdavači i vrsta njihovog izdanja. Ponu eno predstavlja izraz manje-više. privredu. ili više-manje. topografiju. odre eni broj jedinica svojim naslovom ne upućuju ponekad na suštinu niti na dimenzije napisanog. Pored osnovnih cjelina. U svim slučajevima dodatne anotacije su izostale. kojima je prezentirana i ocjenjivana objavljena produkcija. uvrštavani i “utisci”. pored stručnih pogleda. kao i iz samih radova. Njih je teško uspješno valorizirati pred korisnikom bibliografije. O redakcijskim ili uredničkim naslovima u štampi da i ne govorimo. I tu je širina podrazumijevana. korisnih vodiča koji su prezentirani u svim cjelinama. registrom autora. Najvećim dijelom sadržina Bibliografije obra ena je stvarnim uvidom. Dio gra e je preuzet iz postojećih bibliografija. našle i recenzije. kao i promotivni izvještaji o pojedinim izdanjima ili naučnim skupovima. na primjer grada ili župe. radi štednje prostora). godina izdanja i broj strana. zasluženo. prikazi. Tematsko razdvajanje je i inače najteži dio posla pri prezentiranju bibliografske gra e.Uvod 11 U Bibliografiji svoje su mjesto.. ograničena materijalnom pozicijom autora. društvo. obra uje više ili čak sve segmente koji se u svih sedam cjelina nude (političke prilike. te. pa ih je otežano detaljnije razaznavati. osvrti i kritike. kulturu. na kraju. Zacrtana koncepcija. još uvijek živućih poslova na uskla ivanju . uspješnog raščlanjivanja u cilju lakšeg sagledavanja napisanog. imala je sužen prostor za pristup bibliografskoj gra i u Bosni i Hercegovini i izvan njenih okvira.

4 Uporedi polazište za raspravu. Prilozi 29. on ne predstavlja odgovarajuću cjelinu. najviše zloupotrebe i neozbiljnosti ide linijama prisilnih krojenja nacionalnih i nacionalističkih pristupa bosanskom srednjovjekovlju. biće i ostaće samo u informaciji ove Bibliografije. Ipak. ranije valorizirana izdanja.-2000. biblioteke ne dobijaju ni danas sve obavezne primjerke. Na mnogim mjestima angažmanom bibliotekara. . sa egzistirajućim preispitivanjima i redefiniranjima. Takvim nastojanjima kao problem su postavljeni. autora i ljubitelja knjige vrše se prikupljanja. Sarajevo 2000.. Najvišoj razini. Dio ratne produkcije otežano je pronaći i kod izdavača. i pokušaja reafirmiranja i redefiniranja istinskih vrijednosti. ali treba znati da se radi o izdavačkoj produkciji koja je ujedno. stručnoj razini. kompilatorskog i nivoa beznačajnog. Slabija materijalna pozicija i nedovoljna razmjena uslovljava selektiranu nabavku. na mnogim mjestima. Mjerilom zaokruženih procesa u historiografskom rastu. kočenjem ranijih definiranja.-1998”.12 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.. Rad na neobjavljenoj gra i je u naglom opadanju. Različita ponovljena i dopunjavana.4 Treba istaći da je rad na izvornoj gra i prepoznatljivo mjerilo vrijednosti. Obzirom na pristup opservacija je svakako potrebna. Moglo bi se reći da se kontekstualiziranje pristupa bosanskom srednjovjekovlju nalazi u raskoraku izme u nasilnih stvaranja barijera. * * * Detaljniju ocjenu napisanog kroz Bibliografiju razina ovog uvoda i mogućnosti autora ne dozvoljavaju. Po svemu je dio dvaju globalnih okvira u kojima je promjena duhovnog ozračja sa fizičkim prekidima drastično izvršila razgraničenje. uveliko usložnjavaju i odvlače pažnju prema poziciji ocjene napisanog uopće o bosanskom srednjovjekovlju. “Historiografija o Bosni i Hercegovini 1980. stanja očuvanog fonda. uhodani tokovi. Esad Kurtović. prije rata u Bosni i Hercegovini i oko nje. i jedino dostupna izvorna gra a suvremenog doba. Historiografska literatura o srednjovjekovnoj Bosni objavljena u zemlji i inostranstvu 1980-1998. 49-88. Po mnogo čemu prijelomna je cjelina. dio uvrštenog. publicističkog. Na ovom mjestu ne treba posebno podvlačiti. Za šira medievalna istraživanja i sintetiziranja ovaj kronološki i sadržinski okvir je relativno mjerljiv.

“Enciklopedija srpske istoriografije (priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)“. Iako je Babić respektiran i u srpskoj i u hrvatskoj historiografiji. sa činjenicom da bosansko srednjovjekovlje (koje i ne poznaje državotvorne okvire i naciju devetnaestog i dvadesetog stoljeća). one su. mnoga kotlinarska dokazivanja danas ukrašavaju njihovim citiranjem. On je rasterećen suvremenih državnih i narodnih okvira koji se interesno ugra uju u bosansko srednjovjekovlje. Raskidajući s nacionalnim i nacionalističkim pristupom bosanskom srednjovjekovlju. Babić je svojim djelom ponudio uzus pristupa koji je i u njegovom vremenu teško odgovarao tadašnjoj bosanskohercegovačkoj zbilji. naprotiv. kao i njegovih učenika. Sima Ćirković. Beograd 1997. (najzad.. Pojam novog. mjerilom historiografije uopće. takav primjer su i kvalitetni dometi srpske i hrvatske historiografije u pristupu bosanskom srednjovjekovlju). suvremenu i najsuvremeniju historiju Bosne i Hercegovine. pokazuje da je teško prepustiti historiju historičarima. srpske i hrvatske historiografije u proučavanju bosanskohercegovačke prošlosti. prepoznatljivi odraz kretanja novovijekovne historije u i oko Bosne i Hercegovine. zbog egzistiranja principijelnosti. Bjekstvo od suvremenih “otežanih” poimanja u pristupu bosanskom srednjovjekovlju spojilo se u Babićevom djelu. Jako 5 Sima Ćirković. nije odre ivalo niti odre uje modernu. modernog izraza u pristupu bosanskom srednjovjekovlju utemeljio je Anto Babić. Babić Anto. svjesni veličine Babićevog djela. .5 Takvom jednostavnom pozicijom slikovito je apostrofirana kompleksnost temeljne značajke novog pogleda. Anacionalan i anacionalistički pristup omogućava bosanskom srednjovjekovlju životnost koja je najbliža uzusima moderne svjetske historiografije. te da je odbrana suvremenih pozicija u pogledu na bosanskohercegovačku zbilju utemeljena na uglovima pristupa bosanskom srednjovjekovlju. najvećim dijelom. Naravno. ni “ono izme u njih” nije imalo drugačije okvire. Knowledge. zapravo.Uvod 13 Istaknuti dometi ključnih. Uprkos suprotnostima i približavanjima. Jedan od najboljih poznavalaca bosanskog srednjovjekovlja. 266-267. predstavnik srpske historiografije u pristupu bosanskom srednjovjekovlju. rezultirali su i stvaranjem vlastitih uzusa i škola naspram težišnih pitanja bosanskog srednjovjekovlja. Produkcija Bibliografije. Njegovim djelom stvorena je jedinstvena medievalna škola. rijetko je prihvaćan kao ravnopravna i konkurentna škola u pristupu bosanskom srednjovjekovlju. Nerijetko se. bezrezervno je Babićevu veličinu označio spoznajom da čitajući njegove radove čitalac ne može da odredi koje je nacije autor.

a ipak ga ne mogu “kontinuirati” uzusima kotlinarskog shvatanja o povezanosti suvremene bosanskohercegovačke zbilje i pristupa bosanskom srednjovjekovlju. ne prepoznavajući pojam škole i pristup u historiografijama jugoistoka Evrope.6 Dio djelatnika najnovijeg vremena (i prije rata). odraz suvremenog udara na poziciju Bosne i Hercegovine. interesno. Dio suvremene produkcije. dimenziju poimanja bosanskog srednjovjekovlja. ublažavajući jasan stav Babićeve škole. negativnim ishodom i razriješenjem suvremene bosanskohercegovačke zbilje. Suvremenost pokazuje da je ohrabrivanje ra anja bošnjačke škole u pristupu bosanskom srednjovjekovlju. u odnosu na brojne krize u kojima su srpska i hrvatska historiografija bile bliže ili dalje u stavovima. “babićevskim mjerilima bosanskog srednjovjekovlja”. u školi i deetatizaciji i denacionalizaciji pristupa. “nemajući državu i naciju”. nema mjesta ni u stručnom aparatu. sistemom suvremene “sigurnosti” opredjeljuje za potrebnog. Ni pozicija “stvaralaštva kompromisa” se ne smatra pogodnim rezultatom. za mnoge. naravno. novo kompromisno pokriće u iščekivanju i “dogovornom riješavanju” budućnosti Bosne i Hercegovine. je u činjenici da neizvjesnost suvremene pozicije Bosne i Hercegovine ruši etabliranje “sa više pozicija ateističke” Babićeve škole. Babićeva škola egzistira kao vrhunac stručnog pristupa bosanskom srednjovjekovlju. umjesto prepoznavanja utemeljenosti pristupa pojedinom pitanju. Najnovija kriza stvaralaštva.14 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. suvremena nacionalna i nacionalistička složenost pozicije Bosne i Hercegovine ponovo prenosila i prenosi u pristup i u bosansko srednjovjekovlje. državu moderne i suvremene historije Bosne i Hercegovine. Da li prelazi u idealizam? Riješenje bosanskohercegovačke zbilje.-2000. ‘nacionalnog i nacionalističkog’ autora. radije se. Prema suvremenim nacionalnim i nacionalističkim pozicijama definira se opet pristup bosanskom srednjovjekovlju. pa i oko nje. s tim nema (ima?) veze. Novina. proizvela je niz nacionalnih i nacionalističkih pristupa u proučavanju prošlosti Bosne i Hercegovine. čak i na mjestima gdje se škole sigurno i stabilno približavaju vanstrastvenoj normali. Nisu rijetki ni slučajevi kada u suvremenim dokazivanjima Babić. prihvatio je i prihvata je kao kompromisnu poziciju modernog bosanskohercegovačkog izraza (“lokalno”) naspram tokova srpske i hrvatske historiografije. I uz zategnutu šarolikost pristupa. 6 . raspršene kotline u Bosni i Hercegovini. Takvim “pomirljivim” stavovima dodatno se neuspješno. svaka bi da ugradi Babića u svoje vitrine. Razvrstavanja su “u toku”. jednostavno. koja se pogrešno poistovjećuje sa.

Tu pripada i činjenica da je dio bibliografskih jedinica sa nedostacima preuzet iz postojećih bibliografija ili literature. zajedno sa institucijama struke. O medievalistima i brojnim autorima koji su pristupali historiji srednjovjekovne Bosne. Po strani stoji činjenica da danas rezime stoji i uz beznačajne i nestručne. godišnjaci. Bibliografi ponu enim ne mogu biti zadovoljni. ukoliko bude izdavača. ne mogu ostati bez primjedbi. tu je broj informacija. jezik i pismo. Prikupljeni rezimei previše su uvećali obim Bibliografije. Bibliografija nije prilago ena brojnim standardiziranjima. Bibliografija je . Pored uobičajenih nedostataka. Kako je samo o najistaknutijim taj broj zamašan. namjerno su izostavljena. obzirom da su iskorištene enciklopedije. naročito medievalisti. nisu bili zadovoljavajuće rješenje. pa i kraće bilješke o autorima iz posebnih izdanja ili sa korica knjiga. prešao cifru od nekoliko hiljada. a da u njih nije ostvaren stvarni uvid. Na desetine istaknutih predstavnika struke dobilo je u ovom vremenskom periodu kvalitetne biobibliografske obrade i naučna valoriziranja formom pojedinačnog pristupa ili širih zbornika sa učešćem većeg broja učesnika u praćenju različitih segmenata njihova života i djela. a uz ostale autore. po kojima se suvremena bibliografija prepoznaje. adresari. broj prona enih informacija u cjelini je obiman. Tako je i sa uvrštavanjem bilo kakvih numeričkih. sa velikim brojem neproduktivnih i beznačajnih bibliografskih jedinica. Izbjegnute su anotacije koje bi pojavnu tehničku nepreciznost obrade i provjere pokazale sigurnijom. prema užoj struci.i bibliografije različitih tematskih pravaca. ljetopisi. pa bi. Ni pokušaji detaljnijeg tematskog registra. dimenzije izdanja. kao i o autorima uvrštenim u ovu Bibliografiju. časopisima i bibliografijom uopće. rekapitularnih ili grafičkih pokazatelja. pa su izostavljeni.). rezime i dr. bio. prikupljeni materijal nije ni u dovoljnoj pojavnoj mjeri prezentiran pred korisnike. leksikoni. mada su zahvalan prostor za empirijsko dokazivanje onog što iskusni i uskostručni recenzenti već primjenjuju u praksi. periodici i bibliografiji uopće. Ni historičari i ljubitelji starine. irelevantno i iracionalno recenzirane radove. Nedostaju podaci koji pojavni iskaz bibliografske jedinice potpuno predstavljaju (štamparija. ispuštanja. institucijama. previda pri uvrštavanju i nedovoljnog istraživanja. sve to moglo da se pojavi u zasebnom izdanju.Uvod 15 * * * Važna poglavlja o autorima.

-2000. izbor načina tematskog prezentiranja.. Pitanje višedimenzionalnog bibliografskog iskaza za medievaliste njime je definirano kao otvoreno i problemsko. uprkos manjkavostima. opravdana. Recenzija je i inače (ako ne i uvijek) ugrožena . ali informacijski slabo obra enom i sintetskim okvirima nedovoljno valoriziranom periodu. nove metodologije i nove spoznaje). ujednačavanja standardiziranja vrlo šarolikih stručnih aparata u produkciji i dr. pozitivne i negativne recenzije (naročito produktivnog.. predstavljena kao pomagalo i vodič u kratkom. Niz pitanja u prezentaciji napisanog o bosanskom srednjovjekovlju bi se moralo uskladiti. Otuda je njegova svrha kao sekundarnog priloga. konstruktivnog valoriziranja). po našem uvjerenju.16 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Nema ponu enih riješenja za dovoljno kvalitativan izbor načina prezentiranja vrijednosti i dometa produkcije (izvorne podloge. valoriziranja u historiografiji i kulturi pisane riječi. .

Beograd. Gazi Husref-begova biblioteka. Hrvatski državni arhiv. Zagreb. BIGZ – “Beogradski izdavački grafički zavod”. Arheografsko odjeljenje Narodne biblioteke Srbije. Beograd. Sarajevo. Behar – Behar. Arheografski prilozi – Arheografski prilozi. Institut za istražuvanje na staroslovenskata kultura / Institut za staroslovenska kultura. Sarajevo. BiH Kult – BiH Kult. Thessaloniki. Sarajevo. Historijski arhiv. Moskva. Savez arheoloških društava Jugoslavije. BiH Press. Politički magazin. Komisija za ekonomsku historiju Jugoslavije. Balkanološki institut. AHOI – Acta historico-oeconomica Iugoslaviae. Sarajevo. AP – Arheološki pregled. Zagreb. Sofija. Zagreb. Zagreb. AHO – Acta Historico-Oeconomica. Arhivist – Arhivist. Beograd. Balkanistika – Balkanistika. Franjevačka teologija Sarajevo. Državni arhiv Crne Gore. Cetinje. ZagrebDubrovnik. Časopis za kulturu i društvena pitanja. Časopis za ekonomsku povijest. Sarajevo. Anali – Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku. - - . Balkan Studies – Balkan Studies. Zagreb. Balcanica – Balcanica. AV – Arhivski vijesnik. PiPP Avaz. Sarajevo. Prilep. Arhivska praksa – Arhivska praksa. AGM – “Anton Gustav Matoš". BAN – Blgarskata akademija na naukite. Savez društava arhivskih radnika Jugoslavije i arhiva Jugoslavije. Centar za idejnoteorijski rad Općinske konferencije Saveza komunista Hrvatske Rijeka. Kulturno društvo Bošnjaka Hrvatske Preporod. Akademija nauk SSSR. Sofija. Avazov focus – Avazov focus. Dubrovnik. Srpska akademija nauka i umetnosti. BF – Bosna franciscana. BiH – Bosna i Hercegovina. Nezavisne informativnopolitičke novine. Institut po balkanistika. Anali GHB – Anali Gazi Husref-begove biblioteke. Arhivski zapisi – Arhivski zapisi. Beograd. Balkanskie issledovanija – Balkanskie issledovanija. Ljubljana. Časopis za društvenu teoriju i praksu. Rijeka. AL BiH – Arheološki leksikon Bosne i Hercegovine. Društvo bibliotekara Bosne i Hercegovine. Beograd. Sarajevo. List za kulturu. Argumenti – Argumenti. ANU BiH – Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Institut slavjanovedenija i balkanistiki. Narodna biblioteka Srbije. Bibliotekarstvo – Bibliotekarstvo. Institut for Balkan Studies. Tuzla. Zavod za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku. Balcanoslavica – Balcanoslavica.KRATICE AD BiH – Arheološko društvo Bosne i Hercegovine.

. . Institut za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta.CK SK – Centralni komitet Saveza komunista. Ljubljana. Split.DH – Dubrovački horizonti. Institut des études grecques. Sarajevo. j.Didaktički putokazi – Didaktički putokazi. Općinsko vijeće Vareš-Hrvatsko kulturno društvo Napredak Podružnica Vareš / Hrvatsko kulturno društvo Napredak Podružnica Vareš. Radončić Public. .CCP – Croatica Christiana Periodica. Praha (Prag). Arheološki muzej. Samoupravna interesna zajednica kulture i nauke.18 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. .Bilten FTS – Bilten Franjevačke teologije Sarajevo.BKC – “Bosanski kulturni centar”. Časopis za kulturu bosanskog književnog jezika. Zadar. Tuzla. . Hrvatski institut za povijest. Sarajevo. . Sarajevo. Bosanskohercegovački nezavisni news magazin.Bošnjačka pismohrana .Bošnjački avaz – Bošnjački avaz.Bosniaca – Bosniaca. . . Preporod. Civitas. Vareš. . Tuzla. Muzej istočne Bosne. Časopis za povijest i kulturu. Zbornik.Bosanski jezik – Bosanski jezik. Herceg-Novi. Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine. . Časopis Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine. . Zenica. .Bobovac – Bobovac.Članci i gra a – Članci i gra a za kulturnu istoriju istočne Bosne. Skupština opštine Gračanica.CANU – Crnogorska akademija nauka i umjetnosti. Sarajevo. Académie Tchécoslovaque des Sciences et Lettres.Biljeg vremena – Biljeg vremena.Dijalog – Dijalog. (Prag). Sarajevo.Bošnjak – Bošnjak. Gračanica. Sarajevo. . .Dani – Dani. Zagreb. . Zagreb. Časopis Društva Dubrovčana i prijatelja dubrovačke starine u Zagrebu. Časopis za bosansku nastavnu praksu.ČSP – Časopis za suvremenu povijest. . Čitluk. romaines et latines. Československá akademie věd. . Informativno-političke novine. Zagreb. . Zagreb. Informativni list hercegovačkih biskupija. .Crkva na kamenu – Crkva na kamenu.Bošnjačka pismohrana. . Pedagoški zavod i Pedagoška akademija u Zenici. Bošnjaška kulturna zveza-Bošnjački kulturni savez. .BZK – Bošnjačka zajednica kulture. Mostar. l. List vareških Hrvata. Zagreb.Diadora – Diadora. Matica hrvatska Ogranak Čitluk-Općina (Općinsko vijeće) Čitluk. Sarajevo. .Boka – Boka. .Brotnjo Zbornik – Brotnjo.Byzantinoslavica – Byzantinoslavica. Zagreb. Revue internationale des études byzantines. Bošnjačka nacionalna zajednica Hrvatske.ČS – Čakavski sabor. . .Československý časopis historický – Československý časopis historický. Franjevačka teologija Sarajevo.Bulletin HDA – Bulletin Hrvatskog državnog arhiva. Arhiv Hrvatske. D.-2000. . . .Bilten – Bilten Arhiva Hrvatske. . Titograd/Podgorica. Prague.

Zagreb.EJ – Enciklopedija Jugoslavije. . Rijeka.FTS – Franjevačka teologija Sarajevo. Ljubljana.GDI BiH – Godišnjak Društva istoričara Bosne i Hercegovine.Forum – Forum. Izvori za hrvatsku povijest. . Razred za suvremenu književnost Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. .ES – Enciklopedija Slovenije. Matica hrvatska. . . Državni arhiv Bosne i Hercegovine i Društvo arhivskih radnika Bosne i Hercegovine. Doboj.Dubrovnik Annals – Dubrovnik Annals. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Ogranak Dubrovnik. . Zagreb. Matica hrvatska.Dometi – Dometi. Kulturno društvo Bošnjaka “Preporod”. Revija za književnost. Academie Bulgare des sciences. Društvo istoričara Bosne i Hercegovine. Udruženje uleme Bosne i Hercegovine.Études balkaniques – Études balkaniques. Informativna služba općine Doboj/Press služba općine Doboj. Jugoslavenski leksikografski zavod. .Dubrovnik – Dubrovnik. .El-Hidaje – El-Hidaje. ZagrebDubrovnik. Sarajevo. . Sarajevo.Kratice 19 .Diwan – Diwan. Sarajevo. . Almanah JU Javne biblioteke Gradačac/Almanah JU Javne biblioteke “Alija Isaković” Gradačac. . . Znanstveno-kulturna smotra Matice hrvatske Rijeka.Divan – Divan. . Sofia. znanost i društvena pitanja/Časopis za književnost i znanost. .Dobojske novine – Dobojske novine.DZS – “Državna založba Slovenije”. . umjetnost. .Dnevni avaz – Dnevni avaz.FPN – Fakultet političkih nauka.Etudes historiques – Etudes historiques. Bosanskohercegovački politički dnevnik. Dubrovnik. Institut d’etudes balkaniques.GADAR BiH – Glasnik arhivâ i Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine. . . Dubrovnik. nauku i društvena pitanja/Časopis za književnost.FBIH – Federacija Bosne i Hercegovine. Institut d’histoire. Gradačac. . . . . Sarajevo. Ljubljana. Zagreb.Dijalog Nova serija – Dijalog Nova serija.DPO – Društveno-političke organizacije. Bosna Forum.Forum Bosnae – Forum Bosnae. . Avaz. Sarajevo.Gaudeamus – Gaudeamus. Zavod za povijesne znanosti Hrvatske akademije nauka i umjetnosti u Dubrovniku. Sarajevo. Academie Bulgare des sciensces. Časopis za kulturu demokracije. . Hrvatska akademska zajednica u Federaciji Bosne i Hercegovine. Sarajevo. Mostar. Časopis za filozofska i društvena pitanja. .FF – Filozofski fakultet. Znanstveno-stručni časopis za društvena pitanja. Zagreb.Erasmvs – Erasmvs. Erasmus Gilda. . Hrvatski državni arhiv. Sofija.Domovina – Domovina. Travnik. Sarajevo.Fontes – Fontes. . Centar za filozofska istraživanja Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine-Me unarodni centar za mir u Sarajevu. Nezavisne narodne novine.

. . . Kotor. Geografsko društvo Bosne i Hercegovine.Godišnjak SAD – Godišnjak Srpskog arheološkog društva. Pravni fakultet. . Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Pljevlja. Zagreb. Prilozi za kulturnu istoriju Gračanice i njene okoline. Sarajevo.GEI – Glasnik Etnografskog instituta. . Beograd. .Glasnik Etnografskog muzeja.GZM (A) – Glasnik Zemaljskog muzeja (Arheologija) Nova serija. List Opštinske konferencije Socijalističkog saveza radnog naroda Trebinje. . Pomorski muzej.Glasnik NIN-a – Glasnik. .Gradina – Gradina. Sarajevo. Srpsko arheološko društvo. .Glas – Glas. Stuttgart. Sarajevo. . . Sarajevo.Geschichte Osteuropas – Jahrbücher für Geschichte Osteuropas.GEM .Geografski pregled – Geografski pregled. List bošnjačkih institucija Tešnja. .Glas – Glas. Beograd. Sarajevo.Glasnik SPC – Glasnik Srpske pravoslavne crkve. Zagreb. . .GPF – Godišnjak Pravnog fakulteta. Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Institut za nacionalna istorija. publicistiku i kulturnu politiku. . Etnografski institut.Godišnjak CBI – Godišnjak Centra za balkanološka ispitivanja. .-2000. . . Beograd. Sarajevo.HAZU – Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. specijalno mesečno izdanje NIN-a za književnost. Sarajevo. Beograd.Gračanički glasnik – Gračanički glasnik. Srpska akademija nauka i umetnosti. Informativni centar. Banja Luka. NIN-Politika. Zemaljski muzej. Geografski institut i Odsjek za geografiju Prirodnomatematičkog fakulteta.GP – Geografski pregled. . DJL “Monos”. . Beograd.Glasnik Društva – Glasnik Društva konzervatora Srbije. Trebinje.Glas Trebinja – Glas Trebinja. Beograd. Srpska akademija nauka i umetnosti.20 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Centar za balkanološka ispitivanja. Srpska pravoslavna crkva. Sarajevo. . Izdavačko javno novinsko-izdavačko preduzeće. . . .Godišnjak SANU – Godišnjak Srpske akademije nauka i umetnosti.GPM – Godišnjak Pomorskog muzeja u Kotoru. .GIP – Grafičko-izdavačko preduzeće. Etnografski muzej. Zavičajni muzej. Zemaljski muzej. Tešanj. . Skopje.GZM (E) – Glasnik Zemaljskog muzeja (Etnologija) Nova serija. . Srpska akademija nauka i umetnosti.GZH – “Grafički zavod Hrvatske”. Društvo konzervatora Srbije. Gračanica. .Godišnjak – Godišnjak Odjeljenja za književnost.GR IZ BiH – Glasnik Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Sarajevo. Beograd. Beograd.Glasnik – Glasnik.Glasnik Zavičajnog muzeja – Glasnik Zavičajnog muzeja.Glasnik Vis-a SFRJ – Glasnik Vrhovnog islamskog starješinstva Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Institut za jezik i književnost u Sarajevu. .

Matica hrvatska. Split.Župe Soli. Istina o BiH – Istina o BiH. Sarajevo. . Hercegovina – Hercegovina. Istorijski institut. Muftiluk tuzlanski. Zagreb. Hrvatski glasnik – Hrvatski glasnik. Skopje. IP – Izdavačko preduzeće. Novi Sad. Srpska akademija nauka i umetnosti. Istoričeski pregled – Istoričeski pregled. Sarajevo. Mostar. IG – Istorijski glasnik. Istraživanja – Istraživanja. List za vjersko-teološka i kulturno-historijska pitanja. Istorijski institut Socijalističke Republike Crne Gore/Republike Crne Gore i Društvo istoričara Socijalističke Republike/Republike Crne Gore. Institut za istorija pri Bulgarskata akademija na naukite. IGC – Izdavačko-grafički centar.Arhiv Herceg-Bosne Zavod za zaštitu spomenika kulture Herceg-Bosne . Institut za srpskohrvatski jezik. HM – Hrvatska misao. Hrvatski narodni godišnjak. IKA – Izdavačka knjižarska agencija. HBL – Hrvatski biografski leksikon. Muzej Herceg-Bosne . Sarajevo. Istorijski zapisi – Istorijski zapisi. IA MI BiH – Iseljenički almanah Matice iseljenika Bosne i Hercegovine. Savez društava istoričara Republike Srbije. Banja Luka. Hikmet – Hikmet. Hrvatski narodni godišnjak – Hrvatski narodni kalendar. Mostar. Beograd. Beograd. Hrvatska obzorja – Hrvatska obzorja. IČ – Istorijski časopis. Muftijstvo Islamske zajednice u Tuzli/Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini. List za jedinstvenu Bosnu i Hercegovinu (SarajevoZenica-Frankfurt-Ancona). INP – Izdavačko-novinarsko preduzeće. Matica hrvatska.Narodna knjižnica Herceg-Bosne.Muzej Hercegovine. Beograd. IZ – Istorijski zbornik. Sarajevo. Sofija. Zagreb. o. Matica iseljenika Bosne i Hercegovine. Hrvatska revija – Hrvatska revija. HKD Napredak – Hrvatsko kulturno društvo Napredak. Hrvatsko kulturno društvo Napredak. o. Istorija – Istorija. Hrvatski narodni kalendar. Glasilo Hrvatskog kulturnog društva Napredak . Hercegovina ( ) – Hercegovina ( ). Tuzla. Institut za istoriju. HDA – Hrvatski državni arhiv. Sarajevo.Kratice 21 - - - - - HAD – Hrvatsko arheološko društvo. Zagreb.. Sojuzot na društvata na istorite na SR Makedonija. HZ – Historijski zbornik. Zagreb. Eminović d. Tuzla. Savez povijesnih društava Hrvatske. JF – Južnoslovenski filolog. Sarajevo. Zagreb. Zagreb. Izraz – Izraz. Titograd/Podgorica. IRO – Izdavačka radna organizacija. JAZU – Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. IGKRO – Izdavačka grafičko-knjižarska radna organizacija. Ogranak Sarajevo. Arhiv Hercegovine . HDZ BiH – Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine. Kulturno-književni tromjesečnik. Istorijski institut.

Kosovsko-metohijski zbornik – Kosovsko-metohijski zbornik. Zagreb.Matica – Matica. . Kršćanska sadašnjost.Mileševski zapisi – Mileševski zapisi. Književni krug. Sarajevo.Književni jezik – Književni jezik. .Miscellanea – Miscellanea.22 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000. . Sarajevo. Zveza zgodovinskih društev Slovenije. Odsjek za južnoslovenske jezike Filozofskog fakulteta u Sarajevu i Odjeljenje za jezik Instituta za jezik i književnost u Sarajevu. . . Ljubljana.Ljiljan – Ljiljan. NIPP Ljiljan.KUN – “Kultura. nauka”. Savez istoričara Jugoslavije. o. umjetnost. Hercegovački informativni zbornik za vjerska i društvena pitanja. Istorijski institut.Kršni zavičaj – Kršni zavičaj.LMS – Letopis Matice srpske.Mogućnosti – Mogućnosti. .KDB “Preporod” – Kulturno društvo Bošnjaka “Preporod”. kulturni problemi. . Mešovita gra a. Beograd. o.Kabes – Kabes.KI – Književna istorija.Krijesnica – Krijesnica. Zagreb. Centar za koncilska istraživanja.KS – “Kršćanska sadašnjost”. Islamski centar Mostar.MANU – Makedonskata akademija na naukite i umetnostite. Izdavačko preduzeće Vuk Karadžić. Srpska akademija nauka i umetnosti. . Nacionalni sedmični list. Hercegovina / Franjevački samostan Humac.KDM – Kulturno društvo Muslimana. . . Zagreb. . Novi Sad. . Časopis za književnost i kulturu. Mostar. . . Sarajevo. NIPP Ljiljan/Bosanskohercegovački politički magazin.JLZ – Jugoslavenski leksikografski zavod / Leksikografski zavod ‘Miroslav Krleža’.Lica – Lica. . Split. Beograd. Sarajevo. Oslobo enje. Beograd. Zagreb. . Časopis za kulturu.MH – Matica hrvatska. Sarajevo. Zagreb.Kronika – Kronika. .Kolo – Kolo. . Društvo pisaca Bosne i Hercegovine.Marulić – Marulić. Sarajevo. . Zagreb. Zenica. Matica hrvatska. Beograd. . . Prijepolje. Matica hrvatska Ogranak Zenica. Književnost. . Sarajevo. Katolički župski ured Drinovci. Zagreb. Hrvatska matica iseljenika. . Ljiljan d. Skopje. Humac.LEJ – Likovna enciklopedija Jugoslavije. Sarajevo. Zbor franjevačkih bogoslova “Jukić”.MNV – Muslimansko nacionalno vijeće. Kršćanska obiteljska revija. Srpska akademija nauka i umetnosti. dokumentaciju i informacije. Popularni časopis za duhovnu i nacionalnu afirmaciju/Popularni mjesečni časopis za duhovnu i nacionalnu afirmaciju / Časopis za duhovnu i nacionalnu afirmaciju / Časopis za afirmaciju bosanske duhovnosti. Muzej u Prijepolju. . .. . .Kana – Kana.MDD “Merhamet” – Muslimansko dobrotvorno društvo “Merhamet”.Jukić – Jukić. .JIČ – Jugoslovenski istorijski časopis. Me uakademijski odbor za proučavanje Kosova i Metohije.Lastavica – Lastavica. . . Glasilo Matice hrvatske Zenica. umjetnost. .

Me urepublička zajednica za kulturno-prosvjetnu djelatnost. Me unarodni slavistički centar. Sarajevo.Mostovi – Mostovi. Republička konferencija Saveza socijalističke omladine Bosne i Hercegovine. (vidi pod Sveta baština).Nastava povijesti – Nastava povijesti: Nastava istorije: Pouk zgodovine: Nastava po istorija. Sarajevo. Novi Pazar.Naši dani – Naši dani. . Informativno-politički list zeničko-dobojskog kantona/Nezavisne novine. .Naučni sastanak slavista u Vukove dane – Naučni sastanak slavista u Vukove dane. Sarajevo.Motrišta – Motrišta. . . . . Časopis za humanističke znanosti..Naš svijet – Naš svijet.NIRO – Novinsko-izdavačka radna organizacija. List Saveza socijalističke omladine Bosne i Hercegovine. Beograd. Teološka biblioteka. . . . . Islamska revija.MSHSM – Monumenta spectantia historiam slavorum meridionalium. Novi Sad. Savez društava historičara Jugoslavije. Mostar. Sarajevo. Osnovna organizacija udruženog rada Dječija i omladinska štampa. Konjic. Franjevački sjemeništarci u Visokom. d. Visoko.Numizmatičar – Numizmatičar. . .MS – Matica srpska. Zagreb. Zenica.Kratice 23 . . . Visoko. Sarajevo. . Udruženje ilmije u R BiH. Časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja. Udruženje ilmije Islamske zajednice u BiH. Kultura.NIŠP – Novinsko-izdavačko štamparsko preduzeće.Münchner Zeitschrift – Münchner Zeitschrift für Balkankunde. Narodni muzej Beograd – Srpsko numizmatičko društvo. München. .Novi muallim – Novi muallim. . Informativni vjerski list.Muallim – Muallim. Župni ured Duvno. .Naša ognjišta – Naša ognjišta. . .NIP – Novinsko-izdavačko preduzeće. NIPP ‘Naša riječ’ Zenica d. Zavod za zaštitu spomenika kulture. . Beograd. Sarajevo. Sarajevo. . Revija Matice iseljenika Bosne i Hercegovine. Beograd.Mostariensia – Mostariensia. . Mostar. Sarajevo. . Muzej “Ras”.NUB BiH – Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine. Klub mladih “Mostovi” Konjic.NBS – Narodna biblioteka Srbije. .NZ – Novopazarski zbornik. .Naša riječ – Naša riječ.NS – Naše starine. Duvno/Tomislavgrad. Savez društava prosvjetnih radnika Bosne i Hercegovine.NIGP – Novinsko-izdavačko grafičko preduzeće.Mostovi – Mostovi. Udruženje katoličkih vjerskih službenika u Socijalističkoj Republici Bosni i Hercegovini. Matica hrvatska. Franjevačka klasična gimnazija u Visokom. Sveučilište u Mostaru. Pljevlja. Baška Voda. Matica iseljenika Bosne i Hercegovine. Časopis za odgoj i obrazovanje. .NEV – Nova et vetera.Naša škola – Naša škola. . Mostar.NIO – Novinsko-izdavačka organizacija.Most – Most. . Novinsko-izdavačka i štamparska organizacija Oslobo enje. Narodna biblioteka Mostar/Podružnica pisaca Hercegovačkoneretvanskog kantona.Novi cvijet – Novi cvijet.

Časopis za pitanja nauke.Pregled – Pregled.Radovi ANU BiH – Radovi Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Zenica. Sarajevo. Informativna revija. BH nezavisni dnevnik.Prva linija – Prva linija. Zagreb. Sarajevo. Dodatak uz Bilten Franjevačke teologije Sarajevo. Društvo hrvatskih književnika Herceg Bosne. . Sarajevo. Filološki fakultet. Glavno povjerenstvo u Splitu. Hrvatski tromjesečnik za književnost i kulturu/Časopis za književnost. Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture u Splitu/Državna uprava za zaštitu kulturne i prirodne baštine. nauku i društvena pitanja. Srpska patrijaršija. . Independent junior Omladinska organizacija za zaštitu ljudskih prava. Zagreb. . Sarajevo.Pravoslavlje – Pravoslavlje. . Institut za istoriju.Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji – Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji. Mostar. . List Federalnog ministarstva odbrane/obrane i Vojske Federacije Bosne i Hercegovine. Časopis za društvena pitanja. . Orijentalni institut. .Rad JAZU – Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. . Univerzitet u Srpskom Sarajevu. . Hrvatski institut za povijest. . Sarajevo. . . . Časopis za teoriju i praksu socijalističkogv samoupravnog društva. Sarajevo.Povijesni prilozi – Povijesni prilozi. Sveučilište u Zagrebu . . . Kulturno i naučno društvo Muslimana “Preporod” Tuzla-Općinsko društvo Tuzla. .Radovi Muzeja – Radovi Muzeja grada Zenice. Osijek.Obeležja – Obeležja. umjetnosti i kulture.Radovi FF – Radovi Filozofskog fakulteta. . Prvo muslimansko dioničarsko društvo. . Sarajevo.Ogledalo – Ogledalo. . kulturu i društvene teme. Sarajevo. .Prilozi – Prilozi Instituta za istoriju.PKJIF – Prilozi za književnost. . Split. Zagreb.Osječki zbornik – Osječki zbornik. Beograd.POF – Prilozi za orijentalnu filologiju. Priština. .Pogledi – Pogledi. Revija za umjetnost. Marksistički studijski centar Centralnog komiteta Saveza komunista Bosne i Hercegovine 'Veljko V‘ahović’. . Banja Luka. .Post scriptum – Post scriptum.PFB – Prilozi franjevačkih bogoslova. istoriju i folklor. Muzej grada Zenice. Filozofski fakultet Sarajevo. .-2000. Zagreb. . Sarajevo. .OOUR – Osnovna organizacija udruženog rada. jezik.Radovi FF – Radovi Filozofskog fakulteta. Univerzitet u Sarajevu. Novine Srpske patrijaršije. Bihać. Beograd. Hrvatsko društvo za znanost i umjetnost. . Zagreb.Odjek – Odjek. Tuzla. Hrvatsko arheološko društvo.Osvit – Osvit.Putevi – Putevi.Obavijesti HAD – Obavijesti Hrvatskog arheološkog društva. Radio Sarajevo.Zavod za hrvatsku povijest. Novinsko-izdavačka radna organizacija Glas.24 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Novinsko-izdavačka radna organizacija “Jedinstvo”. Sarajevo. . Muzej Slavonije. Pale.Radovi HDZU – Radovi Hrvatskog društva za znanost i umjetnost.Opredjeljenja – Opredjeljenja.Radio Sa – Radio Sarajevo Treći program.Oslobo enje – Oslobo enje.Radovi – Radovi. . Sarajevo.

. Nedjeljna informativno-politička revija. . Beograd.Raskovnik – Raskovnik. Beograd. . .RCG – Republika Crna Gora. Split. .RBIH – Republika Bosna i Hercegovina. Zajednica za kulturu “Slovo Gorčina” / Informativni centar Ratnog predsjedništva Stolac-Kulturno društvo Bošnjaka Preporod Stolac. .SIZ – Samoupravna interesna zajednica. Sarajevo.Sandžak – Sandžak.RO – Radna organizacija. Austin. Novi Pazar.Sloboda – Sloboda. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. .Rasprave – Rasprave iz hrvatske kulturne prošlosti. Beograd. Split. . . o. American Quarterly of Soviet and East European Studies. .Slavic Review. . Sarajevo. Bucareşti. . . .Slobodna BiH – Slobodna BiH.Slovo Gorčina – Slovo Gorčina. Matica muslimanska Bošnjaka. Zagreb. . .SKZ – “Srpska književna zadruga”.SKK – Splitski književni krug. Split-Mostar. Sarajevo. . Sarajevo. o. .Slovo – Slovo. Zavod za povijesne znanosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti / Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.Radovi Zavoda – Radovi Zavoda za povijesne znanosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti/Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zadru.Slobodna Bosna – Slobodna Bosna. Razdio povijesnih znanosti. Beograd. Ivangrad..Revue des études sud-est – Revue des études sud-est européennes. .Sloboda – Sloboda. Editura Academiei Republicii Socialiste România. Sarajevo. Sarajevo. Stolac / Stolac-Mostar.RIZ BiH – Rijaset Islamske zajednice Bosne i Hercegovine. .Slobodna Dalmacija – Slobodna Dalmacija. Ljubljana. Filozofski fakultet. Mostar.SANU – Srpska akademija nauka i umetnosti. ZagrebZadar.SIJ – Savez istoričara Jugoslavije. Asocijacija nezavisnih intelektualaca ‘Krug 99’. Altermedia d. Zadar. Republički zavod za zaštitu spomenika kulture.Kratice 25 .Radovi RPZ – Radovi Filozofskog fakulteta.SAZU – Slovenska akademija znanosti in umetnosti.SDP – Socijaldemokratska partija. .Sarajevo ’84 – Sarajevo ’84. Turistički savez Bosne i Hercegovine. Nezavisna bošnjačka revija za kulturu i društveni život. . Zagreb. . Beograd. Zadar.SDA – Stranka demokratske akcije. .Revija slobodne misli – Revija slobodne misli. Narodna biblioteka “Vuk Karadžić”.Radovi Zavoda za slavensku filologiju – Radovi Zavoda za slavensku filologiju.Slavic Review . . .Saopštenja – Saopštenja Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture. . Zavod za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Zagreb. . Chicago. . Staroslavenski institut. Filozofski fakultet Zagreb. .

SUBNOR – Savez udruženja boraca narodnooslobodilačkog rata.Starine JAZU – Starine Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Zagreb.Svjetlo riječi – Svjetlo riječi. Sarajevo. Südost-Institut.-2000. Zavod za javno zdravstvo Bosne i Hercegovine. . (vidi pod Naša ognjišta).Studia croatica – Studia croatica. Muzej hrvatskih arheoloških spomenika. München. Split.SR CG – Socijalistička Republika Crna Gora.Sveta baština – Sveta baština.Starinar – Starinar. Sarajevo. . Časopis za književnost i kulturu. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. .Svijet – Svijet. Akademija Nauk Sojuza Sovetskih Socialističeskih Respublik. Buenos Aires (Argentina). Sarajevo. . .SRJ – Savezna Republika Jugoslavija. .Sovetskoe slavjanovedenie – Sovetskoe slavjanovedenie. Sarajevo.Spomenik – Spomenik. Arheološki institut.Stećak – Stećak. . . . Oslobo enje. Sarajevo. Prijepolje. Beograd. The Medieval Academy of America. . NIGTP Svjetlo riječi d. Vjera društvo. Duvno. Srpska akademija nauka i umetnosti.SP – Starohrvatska prosvjeta.SSDSV – Simpozijum “Seoski dani Sretena Vukosavljevića”. . Zagreb. Cambridge.SSRNJ – Socijalistički savez radnog naroda Jugoslavije. Moskva . A Journal of Medieval Studies.Speculum – Speculum. Beograd.SPKD Prosvjeta – Srpsko prosvjetno kulturno društvo “Prosvjeta”. Župni ured Duvno. .26 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. .Stvaranje. kultura.Socijalna medicina – Socijalna medicina. .Starine HAZU – Starine Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.ŠK – “Školska knjiga”. Sarajevo. . Massachusetts. Sarajevo. . .SR BiH – Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina.SV – Studia Vrhbosnensia. . Beograd. Zagreb. .SR – “Svjetlo riječi”. Titograd. . List za kulturu i društvena pitanja. Livno. Hrvatsko kulturno društvo Napredak. Rivista de estudios politicos y culturales potrocinda por el Instituto Croata latinoamericano de cultura. Zagreb. .SNL – “Sveučilišna naklada Liber”. . .Sveske Društva – Sveske Društva istoričara umetnosti Srbije.SO – Skupština opštine/općine.Sveske – Sveske. o. . Sarajevo. . o. Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.Stvaranje . Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. . Institut za proučavanje nacionalnih odnosa.. Institut slavjanovedenija i balkanistiki. .SSRN – Socijalistički savez radnog naroda. Društvo istoričara umetnosti Srbije.Takvim – Takvim. . Livno/Sarajevo. Franjevačka provincija Bosna Srebrena. . Zajednica osnovnog obrazovanja. Katolički mjesečnik.Südostforschungen – Südostforschungen. . .

American Historical Association. Beograd. Banja Luka.TRZ Vajat – Trajna radna zajednica književnika i književnih prevodilaca “Vajat”. Tešanj. Matica srpska. Zadar. Sarajevo.The American Historical Review – The American Historical Review. . Beograd. Kotorska sekcija Društva istoričara Crne Gore. . Trebinje. Tuzla. . . Banja Luka. Novi Sad. . Vojnoistorijski institut.Vijenac – Vijenac. Matica hrvatska. . Arheološki muzej. . . (od 1992. Zavičajni muzej. List za kulturu i društvena pitanja. Washington. Ogranak Zadar.VIG – Vojnoistorijski glasnik. Službeno glasilo biskupija vrhbosanske metropolije (Sarajevo.Unsko-sanske novine – Unsko-sanske novine. .Zbornik – Zbornik Historijskog instituta Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti / Zbornik Historijskog zavoda Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti / Zbornik Zavoda za povijesne znanosti Istraživačkog centra Jugoslovenske akademije znanosti i umjetnosti / Zbornik Odsjeka za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. . Beograd. Matica srpska.Zadarska smotra – Zadarska smotra. .VVM – Vesnik Vojnog muzeja. d.Zbornik MS za filologiju i lingvistiku – Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku. .Vrhbosna – Vrhbosna. nosi naziv Zadarska smotra). Podlistak Hrvatskog glasnika.VAHD – Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku. Sarajevo. Udruženje studenata Filozofskog fakulteta u Tuzli. Zadar. Zagreb. Mostar-Duvno. . .Tešnjak – Tešnjak. Trebinje). Arheološki muzej. Novi Sad. Sarajevo. . Matica hrvatska.. . . .Zapis – Zapis. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. Novi Sad. Trebinje). Matica hrvatska Ogranak Zadar. o. Vrhbosanska visoka teološka škola. . Zagreb. .Zbornik Kotorske sekcije – Zbornik Kotorske sekcije Društva istoričara Crne Gore. Matica srpska.Zbornik MS za istoriju – Zbornik Matice srpske za istoriju. znanost i umjetnost. Vojni muzej. Zagreb.Vijesti – Vijesti muzealaca i konzervatora Hrvatske.Vjesnik HDA – Vjesnik Hrvatskog državnog arhiva u Pazinu i Rijeci. Zagreb.Kratice 27 . štamparsko-knjižarsko i uslužno preduzeće Planjax d.Zbornik MS za književnost i jezik – Zbornik Matice srpske za književnost i jezik.VKBI – Vijeće Kongresa bošnjačkih intelektualaca.Usora – Usora. . Split. .Večernji list – Večernji list d. Novinsko-izdavačko preduzeće Unsko-sanske novine. PazinRijeka. Hrvatsko kulturno društvo Napredak župa Soli. .Tribunia – Tribunia. Bihać. . Časopis za kulturu. Bobare. Biskupski ordinarijati biskupija (Sarajevo. Zagreb.Vrhbosnensia – Vrhbosnensia.VAMZ – Vijesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu. . Kotor. Izdavačko. Novina Matice hrvatske za književnost. o. Tuzla. Mostar-Duvno. umjetnost i znanost.Zadarska revija – Zadarska revija.

List za kulturni preporod Bosne.ZIRAL – Zajednica izdanja "Ranjeni labud".Zbornik radova NM – Zbornik radova Narodnog muzeja u Čačku.ZFF – Zbornik Filozofskog fakulteta. Sarajevo. Magazin za djecu i školu.Živa antika – Živa antika. .Zvuk – Zvuk. Beograd. .ZPFR – Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta “Vladimir Bakarić” u Rijeci. Čačak. NIK (Novinsko-izdavačka kuća) Sezam d. . Beograd. Jugoslovenski muzički časopis. Vizantološki institut.. . Zveza zgodovinskih društev Slovenije. . .Značenja – Značenja. Matica srpska.Zograf – Zograf. Novi Sad. .28 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. o.Zbornik za istoriju BiH – Zbornik za istoriju Bosne i Hercegovine. . Beograd. Travnik.Zbornik MS za likovne umetnosti – Zbornik Matice srpske za likovne umetnosti. Zavičajni muzej. . . Odbor za istoriju Bosne i Hercegovine.Zbornik radova ITF – Zbornik radova Islamskog teološkog fakulteta u Sarajevu. Beograd. Narodni muzej Beograd. Društvo pisaca Bosne i Hercegovine-PEN centar Bosne i Hercegovine. Narodni muzej.ZKM – Zbornik krajiških muzeja.Zbornik Sjenice – Zbornik Sjenice. kultura. . Muzej primenjenih umetnosti. Zenica.Znak Bosne – Znak Bosne. . . . Sarajevo. Sarajevo. .ZRVI – Zbornik radova Vizantološkog instituta. Nauka.Zbornik NM (IU) – Zbornik Narodnog muzeja (Istorija umetnosti). . Islamski teološki fakultet. Beograd. Časopis za književnost i kulturu. Srpska akademija nauka i umetnosti. Skoplje. Mostar. umetnost. Sarajevo.ZIMS – Zbornik Istorijskog muzeja Srbije. Ljubljana. Rijeka. Samoupravna interesna zajednica kulture Sjenice/Kulturno-prosvetna zajednica Sjenice. Banja Luka.ZČ – Zgodovinski časopis. . Filozofski fakultet.Zbornik Muzeja – Zbornik Muzeja primenjenih umetnosti. . Doboj. Pravni fakultet. Srpska akademija nauka i umetnosti.-2000. Istorijski muzej Srbije.ZNM – Zbornik Narodnog muzeja. o. . Sjenica. .“5 plus” – Pet plus. Institut za istoriju umetnosti. . Časopis za kulturu i društvena pitanja/Časopis za nauku. Kulturno društvo Muslimana Preporod / Kulturna zajednica Bošnjaka Preporod Zenica. Beograd. Narodna biblioteka Doboj/Narodna biblioteka – Matična biblioteka Doboj.Život – Život. kulturu i društveni život. Beograd. . Savez organizacija kompozitora Jugoslavije.Zbornik Zavičajnog muzeja – Zbornik Zavičajnog muzeja. Časopis za srednjovekovnu umetnost. . .

POMOĆNE HISTORIJSKE NAUKE . IZVORI.1. HISTORIOGRAFIJA.

.

historiografija. prevod. Slobodna Bosna IV/96. Split 1977-1978. ZadarMostar 1997. Andreis Pavao.. (Prijevod Vladimir Rismondo). An elić Pavao. A.. “Zvonimir. 66-78. (I-II = 1129. Sarajevo 1998. HZ 31-32. 261-266. Ančić Mladen. stoljeća. 473. Narodna tradicija o padu Bobovca. Ančić Mladen. Ugarsko-hrvatsko kraljevstvo i Bosna u XIV.. Zagreb 1984. Sarajevo 1984. I-II. 9. Ančić Mladen. 159-168. Zagreb 1990. 143-145. Ima li Bosna pravo na povelju Kulina bana?...Introduction. 6. JLZ. Ljetopis kraljeva Hrvatske i Dalmacije (vrijeme nastanka i autorstvo Hrvatske redakcije Ljetopisa popa Dukljanina).. Al uz Dženana. Knjiga 2.. Biblioteka Stećak. Monumenta Turcica historiam Slavorum Meridionalium illustrantia. (Uvod. Povijest grada Trogira. “Mladen Ančić. ZČ 44/4. 13.. 7. Balcanica 15.. 4. 11. Muzej hrvatskih arheoloških spomenika.Izvori. A. Voronež 1980. Defteri 3. Scintillae Stephano Gunjaça dictae 2. 273-304. Moskva 1983. Prilozi. An elić Pavao. Zagreb 1978-1979. Sovetskoe slavjanovedenie 3. Akimova O. 398407. Jajce. Uvod . Zavod za povijesne znanosti HAZU u Zadru. . kralj hrvatski”. Aličić Ahmed. Albijanić Aleksandar. 42-43. MH... Diplomatika (Bosna i Hercegovina). Poglavlje Orbinove istorije o Bosni u izdanju Jovana Rajića 1770. Prilozi. 347-358. 8. 41-50. – Moskolenko Aleksandrovna Elena. stoljeću”. Kharakteristike idejno-političeskih i istoričeskih vozzrenij Fomi splitskogo.. Putanja klatna. Orijentalni institut. 5. Split 1999. Ančić Mladen. EJ 3. 2. “Poimenični popis sandžaka Vilajeta Hercegovina. 2.) 12. Serija II. pomoćne historijske nauke 31 1. napomene i registre priredio Ahmed S. (Dvojezično). Sarajevo 1989. izdanje. Portret srednjovjekovnog grada”. Izučenie hroniki Fomi Splitskogo v jugoslavskoj i russkoj istoriografii.. Sarajevo 1985. GADAR BiH 29. Aličić)”.. Knjiga 9-ZIRAL.. 521-546. Ančić Mladen. Vipusk 6. Beograd 1984. 10. Pet dokumenata za povijest istočnojadranskog zale a na početku XV. 145-158. Ljubljana 1990. “Mladen Ančić. IA MI BiH 20. (* Raukar Tomislav. Voprosi istorii slavjan. (Urednik Neven Budak). Ljetopis kraljeva Hrvatske i Dalmacije (vrijeme nastanka i autorstvo Hrvatske redakcije Ljetopisa popa Dukljanina). 3. Biblioteka Djela. SKK. Akimova O. godine: jezička analiza. Knjiga 100. Tom VI. I-X + I-XI.

25.. Tom III”. Sloboda XXXVI/33. ZM. 313. Ganza-Aras Tereza. Nakladni zavod MH. 178-181.. Sveučilište u Splitu. 14. An elić Tomislav. Tko bi mogli biti Bret i Krsmir sa Humačke ploče?. Mostar 1980. Povijesni prilozi 14. ZČ 35/3. Dva nova natpisa na stećcima u Lukavcu. kratice i fraze). Posebna izdanja. (I-460. (KUN VIII/321).. “Arheološki leksikon Bosne i Hercegovine. Hrvatske povjesnice. 18. ZM. “Arheološki leksikon Bosne i Hercegovine. Srednji vijek. Zadarska smotra XLIII/5-6. Beograd 1989. Rječnik stranih riječi (Tu ice. 189-192. 292-296. Regija 14-25. Izvori za historiju naroda Jugoslavije. “Arheološki leksikon Bosne i Hercegovine. Dva nova natpisa na stećcima u Donjem Lukavcu kod Nevesinja.. 338 + 14 tabli slika. Zbornik radova. Sarajevo 1988. sadašnje i buduće zadaće. Zagreb 1998. Naš svijet XXIV/272. Naša sloga. (* Čabotarev Andrej. (* Štih Peter. An elić Tomislav.. 5. Čabotarev Andrej. ZM. Zagreb 1992. Sani-Plus. Sarajevo 1988. Glasnik SAD 5..) 22. Sarajevo 1989.-2000. EJ 4. Antoljak Stjepan. An elić Pavao. “100 godina Muzeja na Humcu (1884-1984. Arheološka nalazišta. 119. Heraldika (Bosna i Hercegovina) (687-688). Svezak 2. II-546). 15. 2. Zagreb 1986. 1504. 19. Ljubljana. CCP XVI/29. FF Zadar. 9. Markus Tomislav.)”. “Arheološki leksikon Bosne i Hercegovine. Babić Mirko.. 27. Dosadašnje. JLZ. ZM. Tribunia 8.32 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Hrvatska historiografija do 1918. izdanje. 1988.04. 471-472. Sarajevo 04. 24. Antoljak Stjepan. Oslobo enje 45/14295. Grb (Bosna i Hercegovina) (556-557). Numizmatičke vijesti 35/1(46). “Arheološka karta Bosne i Hercegovine. Anić Šime – Klaić Nikola – Domović Želimir. Zagreb 1992. posu enice. Renesansa hrvatske historiografije. Opći bibliografski dio 242 + 23 table slika. Odjek XLII/15-16. (* Fejzagić Admira.. Sarajevo 06.04.. Benac Alojz. SIZ kulture općine Ljubuški. 206 + 14 tabli slika.. Babić Branko – Benac Alojz. 1988.) 23. Tom I”. 7-10. 183-187. Ljubuški 1985. Zagreb 1996. 1981.. Petrović Petar. Mostar 1984. Tom I-IV”.) 21. 17.. Sarajevo 1988. Zadar 1994. Oslobo enje 45/14293. Sarajevo 1988. Regija 1-13. . Arheološka nalazišta. Antoljak Stjepan... (* Dokoza Ser o... 165-168. 6.) 20. 16.. An elić Pavao. 331-334. Tom I-III”. Zagreb 1993. 26-27. I-II. Sarajevo 1988.. Pazin 1996. ČSP XXVIII/3. Zagreb 1995. 166. Zadar 1978.. Tom II”.

“Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odjelima u SFRJ.) 34. Mapa 2. 106-107. 19-24. Oslobo enje 36/10908. “Arhivska gra a o staklu i staklarstvu u Dubrovniku (XIV-XVI vek). ZM.. Berić Gojko. Voje Ignacij.. 37. (* Dašić Miomir. Ljubljana 22. 462. 30. Balkanološki institut. ZM. 35. 207.01. 36. Istorijski institut. ZM. Beograd 1981. Narodna knjiga-SANU... Arheološka karta Bosne i Hercegovine. (* Šanjek Franjo. Mapa 3. Tom I”.02.10. Ljubljana 1979. Svjetlost. 21 karta. 28. Zagreb 1985. 33. 1978. “Arheološki leksikon Bosne i Hercegovine.... ”Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odjelima u SFRJ. Prvobitni natpis na grobu bosanske kraljice Katarine (prevod s njemačkog originala iz 1977). CCP IX/15. Beograd 1984. 951. Priština 1997. Beograd 1980. Istorijski zapisi XXXI (51)/363. Beograd 1979. Mitić Ilija. 1978.. SR Bosna i Hercegovina”. 1978. Arheološka karta Bosne i Hercegovine. (posvećen 700 godišnjici Dubrovačkog arhiva i arhivske službe Jugoslavije). Titograd 1978. “Arheološki leksikon Bosne i Hercegovine. Istorijska čitanka za I razred srednjeg usmjerenog obrazovanja. Pomoćne istorijske nauke. Arndt Michael. 220-231. 9. (Sabrala i uredila Verena Han)”. 1 izdanje. OOUR Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Berić Gojko. 7.. 27. Oslobo enje 36/10635. SANU. Dubrovnik 1982. Naši razgledi XXVII/24. Atanasovski Veljan. 388 + 7 stranica faksimila. Posebna izdanja 9. Arheološka karta regija 14-19. Arheološka karta Bosne i Hercegovine.Izvori. Arheološka karta regija 8-13.. historiografija. 195-196. “Arheološki leksikon Bosne i Hercegovine. Sarajevo 1984. 330-333. Oslobo enje 36/10660. Beograd 1979. Arheološka karta Bosne i Hercegovine. Pad Hercegovine”. 18 karata.. Sarajevo 13. (* Petrović ur ica. Savez arhivskih radnika Jugoslavije. Sarajevo 1988. Tom III”. 9.. “Arheološki leksikon Bosne i Hercegovine. Atlagić Marko – Šekularac Božidar. 18 karata.12 1978. ZM. Anali 19-20.. . Sarajevo 1988.) 31. 728. Sarajevo 1988. SR Hrvatska”. pomoćne historijske nauke 33 26. Sarajevo 16. Savez arhivskih radnika Jugoslavije.... Berić Gojko. Tom IV”: Arheološka karta regija 20-25. 29. Voje Ignacij. Beograd 1979. Jukić 19/20. Arheološka karta regija 1-7.) 32. 268. 482-484. “Arhivist XXIX/1-2”. Agencija “Feliks”. Balcanica 11. Prilozi. ZČ 33/2. 118 .. Arslanagić Miralem – Isaković Fahrudin. Sarajevo 07. 132-143. Tom II”. Sarajevo 1989/1990. “Veljan Atanasovski. Sarajevo 1988. Mapa 1. 18 karata.

-2000. (A-J)”. Zagreb 1984.. "Prilozi za istoriju Bosne i Hercegovine I. Branko Fučić. Babić Ivo. Kancelarija bosanskih vladara. 46. Epigrafika.. 462. (* Matijević Sokol Mirjana. Mostar 2000.. (A-Nove)”. Šibenski diplomatarij – Diplomatarium Sibenicense. Badurina An elko.. Odjeljenje društvenih nauka 17. Sofija 1990. Badurina An elko.34 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Zagreb 1983. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. (A-J)”.. 43. Babić Anto. SNL-KS-Institut za povijest umjetnosti. 40. (* Prlender Ivica.) . Babić Anto. Diplomatička analiza latinskih isprava bosanskog bana Tvrtka. GZH. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Autori: An elko Badurina. 11-20. Andreis Pavao (Paolo). (* Grakalić Marijan. Zagreb 1987. Šibenik 1986. JLZ. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. Andreis Pavao. Zagreb 1984. Zagreb 1979. liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva. Zagreb 1991. 123. FF Tuzla 2000. Zbornik radova II/2. “Hrvatski biografski leksikon I (A-Bi)”. Osijek 2000. 83-93.. Muzej grada Šibenika. 45.. JLZ Miroslav Krleža. Emilijan Cevc. Balta Ivan.. AV 34-35 (1991-1992). 41. (Uredio An elko Badurina. Zagreb 1995. 44. Društvo i privreda srednjovjekovne bosanske države”. Božilov Ivan. Liturgijska godina (380-381). Uvod u istoriju srednjovjekovne bosanske države.. Babić Ivo... Dragutin Nežić i Doris Baričević)”. Most XXVI/131 (42). (A-J)”. “Leksikon ikonografije. HZ 53. Pregled pomoćnih povijesnih znanosti. 42. Zagreb 1992. Barbarić Josip – Kolanović Josip. 402.. Prilog o historiografiji srednjovjekovne Bosne i Hercegovine. 38. Radovan Ivančević. Andreis Pavao. Zagreb 2000. Grbovi. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”. Babić Ivo.. (Uredio Milenko Brkić). PCC Me ugorje. Banac Ivo. 213-215. 73-79. Études balkaniques 3. Babić Anto – Kovačević Desanka. 7.) 48. 265-268. Posebna izdanja 79. Sarajevo 1987. 394-395. Apokrifi. HZ 40. Balta Ivan.. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. 47. “Enciklopedija hrvatske umjetnosti 1. Studenci 1995. 49. 14. Mitar Dragutinac. Zbornik šibenskih isprava. Babić Marko. MH. Zagreb 1984. biljezi identiteta. 142-143. JLZ Miroslav Krleža. 30. Najvažniji izvori za kršćansku ikonografiju (83-96). 80-85. Marijan Grgić. ANU BiH. 39.) 50. JLZ Miroslav Krleža.

Hercegovina 7-8. Macan Trpimir. kongresa jugoslovanskih etnologov in folkloristov (Rogaška Slatina 5-9. Bešlagić Šefik. Epitaf Vignja Miloševića u Kočerinu. Benić Bono. 62.. Sarajevo 1985... 229234. izdanje. Uvodne napomene o stanju i perspektivama razvoja arheološke nauke u Bosni i Hercegovini. Starinar 36.. Etnološki pregled 23-24. pomoćne historijske nauke 35 51. Dijaci stećaka. Letić Branko. Dva srednjovjekovna ćirilička epigrafska spomenika u okolini Makarske. 55.. 52. Benac Alojz. Most XI-XII/55-56.Izvori. Prilozi XXI/22. Bešlagić Šefik. Ljubljana 1983. . Ezhnological Work in Bosnia and Herzegovina from 1945. 15-22. Beljkašić-Hadžidedić Ljiljana. Zbornik 1. Sarajevo 1979. Beograd 1986. 867-875. 342.. 56. Most X/50. 31-43. Beograd 1985. 58. 599-602.10.. 53. 119-123. to the Present. Ćošković Pejo. Bešlagić Šefik. Odjek XLI/18. Zbornik 1.. 215-220. Beograd 1979. 16. 3738. 63. 1983). 368. Sarajevo 1984. Epitaf velikog kaznaca Nespine iz Malog Čajnog. Epitaf Vlatka Vla evića.. 64. IA MI BiH 20. Marulić XIII/4. Islamska misao VII/78-79. historiografija. “Arheološka problematika zapadne Bosne”.. 7-15. Zagreb 1980. Pregled LXXIV/7-8.. AD BiH. Bešlagić Šefik. Bešlagić Šefik. Odjek XXXVIII/22. Mostar 1983. Bušatlić Ismet.. 61.) 57. Pudić Ivan. Sarajevo 1983. Sarajevo 1985. Sarajevo 1984. Benac Alojz. EJ 1. 324-327.. 60. Ktitorski ćirilički natpis u Humcu kod Ljubuškog. Beljkašić-Hadžidedić Ljiljana.. Sarajevo 1980. Arheologija (Bosna i Hercegovina).. (* Ćorić Boris. Sarajevo 1988. 65-73. JLZ. Biblioteka Kulturno naslje e. Bešlagić Šefik. 16. JF 42. Ljetopis sutješkog samostana. 225-226. Beograd 1988. 59.. 134-136. 140-142. Beljkašić-Hadžidedić Ljiljana.. PKJIF XLIV/1-2. Mostar 1990... Sarajevo 1986. Mostar 1984-1985. Epitaf kneza Radivoja Vlatkovića u Opličićima kod Čapljine. Radio Sa IX/30. Bešlagić Šefik. Razvojne tendencije etnologije u Bosni i Hercegovini.. 2. Bešlagić Šefik. Zagreb 1980. 309-313. Godišnjak 9. Razvojne tendencije u etnologiji u SR BiH u periodu izgradnje socijalističkog društvenog ure enja u Jugoslaviji. 129-136. (Priredio Ignacije Gavran). 54. Veselin Masleša. Natpis vojvode Mastana u Drežnici. Sarajevo 1979.

Boškov Vančo.. T. 288-289. Fluminensia VIII/1-2. ŠK.36 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Rijeka 1996. 78.XVII veka). Skraćenice najstarijih srpskih rukopisa. Beograd 1982. Česmički Ivan (74). Zagreb 1986. Numizmatika (484-486).. 74. Zbornik za istoriju. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. 71. 69. C. Beograd 1984. 637-638. Bratulić Josip... Prvo odeljenje. Ankara 1995. MS. 38-39. “Enciklopedija hrvatske umjetnosti 1. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 2. Boba Imre. Beograd 1999. 77. Zagreb 1987. godine. Başbakanlik Devlet Arşiveleri Genel Müdürlüğü. SANU. Dokümentasyon Daire Başkanliği. Yayin Nu: 16. Grškovićev apostol. Bilić Josip. Sarajevo 1985. Pitanje autentičnosti fojničke ahd-name Mehmeda II iz 1463. izdanje. Knjiga 31. Ćirilska paleografija i kodikologija u Jugoslaviji. Sarajevo 1979. Beleg.. Bogdanović Dimitrije.. 67. “Jugoslovenski književni leksikon.. XLVI + 410. Başbakanlik Devlet Arşiveleri Genel Müdürlüğü. JLZ.. 68.) 72. “Bosna – Hersek bibliyografyasi I-II (A Bibliography of Bosnia – Herzegovina)”. Zagreb 1995. Bjelogrlić Vesna – Popović Tanja – Špadijer Irena. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 2. C. Glasnik Društva 8.. Bilić Josip. Novi Sad 1984. 70. 76.. 66. (A-Nove)”. (K-Ren)”.) . Arheografski prilozi 8. Bratulić Josip. “Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture”.. X + 289. Yayin Nu: 8. “Bosna – Hersek bibliyografyasi (Bosnia – Herzegovina bibliography)”. Bratulić Josip. Dokümentasyon Daire Başkanliği. 617-618. Inventar ćirilskih rukopisa u Jugoslaviji (XI . Bogdanović Dimitrije. Arheografski prilozi 1. 39-61. 276-281. EJ 4. Knowledge. Zagreb 1995. Beograd 1979. Bucareşti 1985. Apokrifi (27). Minerva. (* Vranić Silvana. Drugo dopunjeno izdanje”.. jezik i književnost srpskog naroda. 75. (* Stanić Radomir. Mircea Ion-Radu. LII + 1299. Slavenska (hrvatska) filologija (592). 87-105. GDI BiH 28-30 (1977-1979). Novac (472-475). Beograd 1986. Ankara 1993. 73.-2000. Boškov Živojin.. Novac. NEV XXXV/1-2. 143-156. T. Leksikon hrvatske glagoljice. Hagiografije (238). 39-45. JLZ Miroslav Krleža. Revue des études sud-est 22/3. Blagojević Miloš. 105106. Ćiril-Konstantin i Svetopolk u Ljetopisu popa Dukljanina. 65. Zagreb 1980.

Diplomatičke formule latinskih povelja bosansko-humskih vladara i velmoža od XII do XV stoljeća.). 107-118 91. Bosanske srednjovjekovne latinske isprave izdane Splitu. Zadar 1991. Brković Milko. Biblijsko-teološke formule u latinskim poveljama bosanskohumskih vladara i velmoža od 12.. Zadar 1990. stoljeća. pomoćne historijske nauke 37 79. stoljeća. Zagreb 1985. Brković Milko. Mostar 1987.). Brković Milko. CCP XV/27.. Povelja bosanskog kralja Tvrtka I Mlečanima iz godine 1385. Brković Milko. Zagreb 1989. CCP XIV/25.. 88. . 87.. Vanjske karakteristike bosanskih latinskih povelja koje se danas nalaze u Dubrovniku i Veneciji. Radovi 24. historiografija.. CCP IX/15. Radovi Zavoda 31.. Brković Milko. do XV. 90. 133-148. 7-17. 1-18. IZ 10. Zagreb 1990. (30.. Zadar 1991. 139-154. 83. Brković Milko. Radovi 26. Zadar 1987. CCP XII/22... Bosanske srednjovjekovne latinske isprave izdane Trogiru. Zagreb 1991. Brković Milko. 59-69. Brković Milko. RPZ 13 (1986-1987). RPZ 11 (1984-1985). do 15. (23. Dubrovnik 1990. Brković Milko. 141-150 84. stoljeću.. 83-105. Anali 28. CCP XIII/23. Latinska povelja bosanskog bana Stjepana II Kotromanića iz godine 1333. Latinska povelja bosanskog kralja Tvrtka I izdana Braču godine 1390. 89.. 24-35. 109-125.II. Zagreb 1997.. 92. 82. Brković Milko. 81. Zagreb 1988. CCP XXI/39. Brković Milko. Radovi Zavoda 33. Značaj i važnost dviju bosansko-humskih isprava za povijest Makarskog primorja u XV... Hercegovina 6. Brković Milko. 80. Radovi Zavoda 33. izdana splitskom nadbiskupu Andriji Gualdo godine 1390. Tri povelje Bribirskih izdane bosanskom knezu Hrvatinu Stjepaniću. VIII). 38-52. Banja Luka 1989. 202-210. Brković Milko. Zadar 1991. 85. Srednjovjekovne latinske isprave bosanskih vladara izdane u Dubrovniku. 119-130. Brković Milko. (15.Izvori.. Povelja bosanskog kralja Stjepana Ostoje iz godine 1417. Latinske povelje i pisma bosansko-humskih vladara i velmoža od XII. Četiri bosanske srednjovjekovne latinske isprave izdane Šibeniku. 225-236. Zadar 1985. VIII.. Brković Milko. 86. 41-61. 93. Radovi Zavoda 33. Povelja bosanskog kralja Tvrtka I.

.. Verdiani. 440. 97. 98. Pisa 1979. Pisar (514).. Brković Milko. Zadar 1998.. Beograd 1984.-7. Ladić Zoran.Mostar 1998. 7. Sarajevo 2000. Croatica christiana. BF VIII/13. Mostar 1995. EJ 1. Arhivi strani (Vatikanski arhivi). Vuk Karadžić Beograd. Zbornik radova s me unarodnoga znanstvenog skupa ‘Duvanjski kraj kroz povijest: Tomislavgrad.-2000. 2000. Bubalo or e. ‘Il Regno degli Slavi’ di Mauro Orbini e il ‘Copioso ristreto de gli Annali di Rausa’ di Giacomo Luccari.. 705. HAZU-HDA-KS-Papinski katolički zavod sv. Latinska bosansko-hercegovačka srednjovjekovna kancelarija. Brković Milko.”. U Jajcu izdane isprave bosanskih vladara. Budak Neven. Rečnik grčkih i latinskih pisaca antike i srednjeg veka (Tuskulum leksikon). 6. (Preveo Albin Vilhar). 25. Beograd 1999. Diplomatička analiza srednjovjekovnih isprava o Duvnu. 101. Radovi Zavoda 40. ZIRAL. “Duvanjski zbornik. 295-297. Jeronima. Godina 46. Bulletin HDA 8/2. 100. Radovi 23. Djela 10. Radovi Zavoda 42. 541-556. Zagreb-Tomislavgrad. 159-161. 94. Zagreb-Rim 1996. izdanje. Buhvald Volfgang – Holveg Armin – Princ Oto.. Čoralić Lovorka. (* Razum S. Fontes 12. Lukšić Elvis Mislav. Knjiga 106.) 103. Brogi-Bercoff G. 97-142. Zadar . Radovi Zavoda 39. Buljan Stjepan. srpnja 2000. Novca nikad dosta. Knowledge. Brković Milko. Zagreb 2000. Brković Milko. Brlek Ivan Mijo. "Obsidio Jadrensis" kao povijesno i književno djelo naše predrenesanse.. (* Jalimam Salih. Studi slavistici in ricordo di C. (* Čoralić Lovorka. JLZ. Monumenta Vaticana Croatica 1. Sarajevo 1986. Zagreb 1996.. Bušatlić Ismet.. Hrvatski institut za povijest Zagreb – ‘Naša ognjišta’ Tomislavgrad – Zajednica Duvnjaka Tomislavgrad-Zagreb. Zadar 1997. CCP XXIV/45. 182-191. 514. 249-250. 505-510. 99. Zavod za povijesne znanosti HAZU u Zadru. Zadar 1983-1984..38 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Kabes I/1. Novac srednjovjekovne Bosne. 96. 26-27. 293-294. CCP XXIV/46. Kurtović Esad. RPZ 10. Zagreb 2000.. Sarajevo 1992.. Sarajevo 1998. “Camera apostolica (Obligationes et solutiones camerale primo 1299-1560). 512-516. 105. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”.. Zagreb 1980.. 177-180.. Biblioteka rečnika. 102. Svjetlo riječi X/116-117. Svezak 1”..) 95. Zapisanije (Zapis) (217). Isprave hrvatskih narodnih vladara i latinske isprave bosanskohumskih vladara i velmoža. GDI BiH 37. 104. Zadar 2000.) .. 2.. Hrvatski narodni godišnjak 1999. 353-358..

-1394. Zbornik 17. Mirjana Matijević-Sokol. Svezak I. 145-152. Dalmatiae et Slavoniae XVIII. “Codex diplomaticus Regni Croatiae. Čremošnik Gregor. KDM Preporod Zenica. Ćeman Hasan Mirza. (* Voje Ignacij. 112.... Zagreb 1980. Čović Borivoj. ZČ 32/4. Damir Karbić. Series Berolinensis. (1395-1399). “Codex diplomaticus Regni Croatiae. Perspektive arheoloških istraživanja u Bosni i Hercegovini. Ljubljana 1978. Grb i zastava Republike Bosne i Hercegovine. Sarajevo 1986. svibnja 1463-28. (* Lučić Josip. Zagreb 1992. Dalmatiae et Slavoniae. Ćeman Hasan Mirza.. 198-200. Zagreb 1999. Zagreb 1992. Čović Borivoj. (Sabrao Tadija Smičiklas. Ljiljan II/20.. pomoćne historijske nauke 39 106. Sirotković Hodimir. Ćeman Mustafa. Supplementa. 15-154 + Ilustracije (10 tabli + slike). Fontes 3. Sarajevo-Ljubljana 1993. “Codex diplomaticus Regni Croatiae.. CCP XXII/42. JAZU. HZ 45.) 114. Dalmatiae et Slavoniae XVII. Ahdnama – Povelja bosanskim franjevcima (Uz 530. Restitucija bosanske državnosti (Izbor priloga i dokumenata)”. “Codex “Christiani” nomine Hval (Potpuno faksimilirano izdanje originala iz Univerzitetske biblioteke u Bolonji)”. (* Kurelac Miroslav. Posebna izdanja. Odjeljenje društvenih nauka 18. Jakov Stipišić)”. Zagreb 1981. Behar I/2.. . Gra a 22. (1379. izdanje. 111. Diether Roderich reinisch. dopunili i priredili Miljen Šamšalović.. ANU BiH. 283. 765.. 140-141. godišnjicu /28. Zagreb 1997. Centar za bosanske studije. 236-237. De Gruyter 1983. Critobul (Imbbrius). JLZ. Margetić Lujo.. 506509.Izvori. Zagreb 1998. Vesna Gamulin. Zoran Ladić. 107. Critobuli Imbriotae Historia. JAZU..)”. historiografija. 24-25.. 115. Berolini/Novi Elboraci. EJ 1. 15. XXVI + 411. Zenica 1993. (* Ćepulić Tomislav. Arheološka nalazišta (Bosna i Hercegovina). “Safet Halilović. "Bosna i Hercegovina u tokovima istorijskih i kulturnih kretanja u jugoistočnoj Evropi". Zagreb 1990. Studije za srednjovjekovnu diplomatiku i sigilografiju Južnih Slavena.) 110. Sarajevo 1976. 333-334. 132-135.) 109. ZM.) 108. (1020-1270). Knjiga 1. Barjak i grb Bosne i Hercegovine. Rajka Modrić. Sarajevo 1989. XII + 643. svibnja 1993). Radovi 15. 113. Corpus fontium historiae Byzantinae 22. uredio Duje Rendić Miočević. HAZU-HDA. 116.. 321. (Priredili Josip Barbarić i Jasna Marković)”. Zagreb 1998.. Zagreb 1982. Svjetlost-ANU BiH.. 2.

Pešić i sinovi. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Beograd 1997. Sarajevo 1986. “Bitka na Kosovu 1389. . EJ 1. “Leksikon srpskog srednjeg veka”. (1. Zbornik za istočnjačku istorijsku i književnu gra u (18-19). 123. Heraldika 1. Ćirković Sima. Biblioteka Dimenzije istorije 1. vojnici. 118. Knowledge. Spomenici na srpskom jeziku (18). Beograd 1997.. Istraživanja iz oblasti istorije. izdanje 1988. jezik i književnost srpskog naroda (25-26). “Mauro Orbini. Illyricum sacrum (19). 7-17. Knowledge. EJ 3. Pred nasle em srpske medievistike sredinom XX veka. München 1985.. 2. Predgovor. Stari srpski zapisi i natpisi. Knjiga 496. 437-478. 1-61. Beograd 1999. (Grb: ilustrovani osnovni pojmovi).. Ćirović Dragan. VII-XI. 127. 16-17. Odbor za istorijske nauke. 144.. 122. Knjiga I” (Priredio Ćirković Sima). Univerzitet umetnosti u Beogradu. Zagreb 1980. "Naučno-stručni kolokvij o izvedbenom projektu Društvenog cilja XIII/2". Knowledge. Predgovor. JLZ. Reč autora. Ćirković Sima. Ćirković Sima. 1983. “Stojan Novaković. (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić). Istorijski izvori o kosovskom boju. 2. Zbornik za istoriju.). 167-196. izdanje. Equilibrium. 18.. Ćorović Vladimir. 125. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Društva srednjovekovnog Balkana”. Dopune i objašnjenja. Ćirković Sima. SANUNBS-MS. Diplomatika (Srbija).. IX-XV. 2. Ćirić Miloš. Beograd 1982. Beograd 1997. “Sima Ćirković. Ćirković Sima – Mihaljčić Rade. Beograd 1989. godine”. Ćirković Sima. Galerija 65. Ćirković Sima. Il Regno degli Slavi. izd. Ćirković Sima. 121. SANU-Istorijski muzej Srbije-BIGZ. Rabotnici. JLZ... Diskusija.. Beograd 1997. 117. duhovnici. Otto Sagner. 124. Beograd 1999. “Ljubomir Stojanović. 120. Fototipska izdanja 4. 19-21. izdanje. Beograd 1982. Biblioteka Civilizacije. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”.40 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Knowledge. Istorija i tradicija”.. Ćirković Sima – Mihaljčić Rade. SKZ. His life and work. Uz prvu knjigu Starih srpskih zapisa i natpisa. Kolo 75.. 119. Stari srpski zapisi i natpisi (Prikupio i popravio Vladimir Ćorović). ANU BiH... Ćirković Sima.-2000. 126. 7-23. 130. Naučne komunikacije 6. Ćirković Sima. 129. Fontes rerum Slavorum meridionalium (31). 271-273. 476-477. Arhivi. Arhivi (Srbija). Zagreb 1984. 128. Pesaro 1601”.

. 639. 123-145. 80-82.. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Bilten I/2.-15. Hrvatska obzorja V/2. AV 37. Vojinović Perko. 137. Mogućnosti XLIV/7-9. historiografija. Hortus Artium Medievalium 4. Knowledge. Südostforschungen 58. Dadić Žarko.. Emanuel Grk. 135. Deletić Zdravko. Steindorff Ludwig. Ćošković Pejo. Split-Livno 1994. Jakšić Nikola. Rapanić Željko. Ćosić Stjepan. Zagreb 1997. Svijet III/97.. S. Zlatnici (242-243).. 306-307. Povijesno podrijetlo hrvatskih naziva mjeseci. The Latin Epigraphic Monuments of Early Medieval Croatia.. Dinar (152-154). Obavijesti HAD XXIX/2. 227-236.06. Titograd 01.. Pobjeda 44. 1988.. Latinski epigrafički spomenici starohrvatske županije Livno. 136. Novac (441-444). Conimbriga 37. Titograd 04. Studije i monografije 3. G.04.Izvori. Ćuk Ruža. 1998. 48-49. Povijesni prilozi 17 (1998).. Zagreb 1999. S. Barroca Mário Jorge.. The Museum of Croatian archeological Monuments.. Prilozi Instituta za arheologiju 13-14 (1996-1997). A. Arhiv Hrvatske. “Hrvatski biografski leksikon IV (EGm)”. Hortus Artium Medievalium 4. 247-249. (* Deletić Zdravko. Ivanišević Milan.06. Titograd 1988. 19. Biblioteka Udžbenici.. Sloboda XXVI/616. Zagreb 1999. "Livanjski kraj u povijesti. Dašić Miomir. Delonga Vedrana. Ćirković Sima. pomoćne historijske nauke 41 131. Ćošković Pejo. Beograd 1999. 484-486. Povijesni prilozi 15 (1996).. Ovdje XX/230-231. Sloboda XXVI/615. 81-88. Zagreb 1989. Prosvjetni rad XXXVIII/13-14. Zagreb-Motavun 1998. Zadar 1995. Zagreb 1997. 11. 38. 7. Uvod u istoriju sa osnovama pomoćnih istorijskih nauka.. Slobodna Dalmacija. Nastava istorije 3-4. NIO “Univerzitetska riječ”-Univerzitet Veljko Vlahović. Split 1996. Zagreb 1988. Božić-Bužančić Danica.. 245247. 187189. Deletić Zdravko. Banja Luka 1988. 133. 133-189. Rapanić Željko..05. Zagreb 1998. K.. “Pejo Ćošković. Sarajevo 1998. Pobjeda 44. Split 15. Delonga Vedrana. Prinos poznavanju tajništva i arhiva Dubrovačke Republike. Božić-Bužančić Danica.. Split 1997. 1988. (* Birin Ante. 298-306. (Latinski epigrafski spomenici u ranosrednjovjekovnoj Hrvatskoj. 216-218.. 201-203. Muzej hrvatskih arheoloških spemenika Split-Općinsko hrvatsko vijeće obrane Livno. Titograd 28.. Coimbra 1998. Jakšić Nikola. 11. München 1999. ljetopisac.. Titograd 1989. 9. 132.-1444.) . “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. D. 134.. 7.. Institut za istoriju Banja Luka. 6. Zbornik radova".. Bosanska kraljevina u prijelomnim godinama 1443. Više od simbola. Ivangrad 15. Muzej hrvatskih arheoloških spomenika)..09. 328. Monumenta Medii aevi Croatiae 1. 1988. Ivangrad 01.. Zagreb 1994.”. Titograd 1988.) 138. 1988. 280-283. Vaspitanje i obrazovanje 1. Vojinović Perko. Prilozi. Strčić Petar. 1988. 562-564. (Forum).06. Rapanić Željko... Zagreb-Motavun 1998. Split 1997. 139... 19. 85-87. Radovi Zavoda 37..

“Srećko Džaja. Fišić. Studenci 1995. izdanje. radne marke. 3 promijenjeno izdanje”. (O starim bosanskim tekstovima (7-24). Latinsko-hrvatski rječnik (Reprint izdanje).42 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. papirni novac. Hrvatska numizmatika. Zagreb 1987.. FojnicaSarajevo 2000. Knowledge. “Geschicht von der Turckey” Jörga iz Nürnberga s izvješćem o propasti Bosne 1463. Džaja Srećko. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine.. Prvi hrvatski bankovni muzej Privredne banke Zagreb. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”. Kovani novac. 2 prepravljeno i dopunjeno izdanje. obljetnice smrti Fra An ela Zvizdovića”. or ić Petar. 150. 56-64. 87-88. godine.)”. Delonga Vedrana. . Muzej hrvatskih arheoloških spomenika. Sarajevo 1990. Sfragistika / Seals (8586). “Zbornik radova sa Znanstvenog skupa u povodu 500.) 144. 148. Duraković Esad. FTS-Franjevački samostan Fojnica.. Ljiljan VI/258... Dolenec Ivislav. 192. Beograd 1999. Odjek LIII/3-4. Drljić Rastko. 259-264.-1804. Konfesionalnost i nacionalnost Bosne i Hercegovine (Predemancipacijsko razdoblje 1463. ur ev Branislav. (Uredio Milenko Brkić). 146. 147. Arhivi strani (Turski arhivi) (291-293). privatna izdanja kovanog novca – žetoni. Obavijesti HAD XXV/3..-2000. 41. Antologija starih bosanskih tekstova.) 145. Džambo Jozo. Preporod XXVII/627. Divković Mirko. Pribor za pisanje. Izdavačka kuća Alef. Dizdar Mak. Ivan. EJ 1. Zagreb 1993. 4. (* Dukat Zdenka. 239-248. (Dvojezično) 141. izdanje.. Dodatak 3.. (Prvo izdanje 1971. Sarajevo 1997. Split 1996.. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Orijentalistika – problemi metodologije i nominiranja. Dizdar Mak. or ević M. Mostar 1999.. Stari bosanski tekstovi. 140.. Sarajevo 1998. Sarajevo 2000. ZIRAL 105. 143. 26. izdanje. Svjetlost. 2. Sarajevo 1997. PCC Me ugorje. Autorizirao i nadopunio autor. Duraković Esad. (Urednik Enes Duraković). Zagreb 1980. Propast Bosne u ljetopisu fra Ivana Stražemana (Kopijarevića). Numizmatika / Numismatics (79-84). S njemačkog preveo Ladislav Z. Zagreb 1993. Beograd 1987. 146-150. Biblioteka Stećak 4. 2.. JLZ. Ahdnama (43). 568-571. ITRO Naprijed. 149. Stari bosanski tekstovi (25-299). 416. Napomena (407-410). VIII + 1161. “Bribir u srednjem vijeku. Bilješke o tekstovima i autorima (301-380). Od početka do danas. 142. Rimski izvori o propasti bosanskog kraljevstva.) 151. Istorija srpske ćirilice (Paleografsko-filološki prilozi). (* Akmadžić Hazim.

Zagreb 1980.01. Wien 1978. Zagreb 1995. historiografija. 183-192. “Trpimir Macan. Miscellanea 8. Izdavačko preduzeće Preporod. 7. Zagreb 1981. Beograd 1986. Sarajevo 1999. II”. (* Macan Trpimir. Fejić Nenad.) 167. Knjiga 1”. 396-398.. Zagreb 1986. Beograd 1990. Sarajevo 1999.. JLZ... Südostforschungen 57. 154..) 161. JLZ. Romejski govor i jezik Konstantina VII Porfirogenita. “Enciklopedija živih religija”. “Enciklopedija Jugoslavije. Österreichische Osthefte 20/1. Preporod XXIX/658. (* Perva Bajro. . MH. “Enciklopedija Jugoslavije.. München 1998. 164. JLZ. Zagreb 1992. Život Karla Velikog. 2. “Epigrafika na narodnom jeziku (Srednji vijek)”. pomoćne historijske nauke 43 152. 199-206. XX + 731. VI”. Eckhardt Thorvi.. 543-545. JLZ. Defter. “Enciklopedija Jugoslavije... Nolit. (Uredio Blagota Drašković)”. Zagreb 1980. “Enciklopedija Jugoslavije. XX + 821.. (* Vrnjak Hajrudin.) 157. (A-Nove)”.Izvori. “Bošnjačka epigrafika (Priredio Sulejman Grozdanić). XXIII + 776. XXIV + 751. 160. ur ev Branislav. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”.. Macan Trpimir. 83-91. Ogranak Dubrovnik. Biblioteka Odrednice. Beograd 1997. “Enciklopedija Jugoslavije.. (10 nenumeriranih stranica + 640). BZK. Beograd 1980. ŠK. Dubrovnik 1992. Einhard. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. 153... JLZ.) 166. München 1981. ZRVI 24-25. 156. Zagreb 1984. 162. “Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture. Biblioteka Prošlost i sadašnjost. XXIII + 776. 158.... I”. VIII + 911.. “Enciklopedija Jugoslavije. XV + 743. Glas 42/4309. izdanje. JLZ. XXVI + 748. 155. Südostforschungen 40. Sarajevo 1991. III”. Zagreb 1988. Die Bosančica... 109-137. Knjiga 6.) 165. (* . 159. Bošnjačka književnost u 100 knjiga. 1985. Marulić XIV/2. Islamska misao XIII/15. 37-107. Kessler Wolfgang.. Zagreb 1984.. XXXI + 768. Eine Sonderform der westlichen Kyrillica. 7-90. urić Ivan. “Enciklopedija hrvatske umjetnosti 1. Zagreb 1990. Povijesni prijepori”. 18. (* Steindorff Ludwig.. JLZ. Zagreb 1982. Banja Luka 25.. Knowledge. V”. EJ 3. Isprave kotorskih notara iz XV stoleća. IV”. 403-404. 65-66. 163.

Numismatik. 175.-1999. Fejić Nenad.. Moskva 1982. izdanje. Beograd 1978. Zagreb 1980. Dubrovnik 1993. 170. EJ 4. “Kosovska bitka u istoriografiji”. 171. 174. Transpress lexikon..-1998”. Bizantologija (Vizantologija) (748-749). 178. 169. EJ 1. Širenje kruga izvora o Kosovskom boju. “Igor Fisković. JAZU. Beograd 1990. (Prevod s njemačkog na ruski M. Prilozi 29. MH. Biblioteka Prošlost i sadašnjost. Zbornik radova 11. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Zagreb 1986. 107-109. Etnologija (Bosna i Hercegovina). ZRVI 18. Fengler Hajnc – Girou Gerhard – Unger Villi.. (* Ćirković Sima. 172. Istorijski institut. A. 5-62.) 176. 328. 3-32. Dubrovnik XXX/1-3. Miscellanea XXII/10. Beograd 1980. Reljef renesansnog Dubrovnika”. Beograd 1982. Gierow Gerhard. 2.. 168. “Historiografija o Bosni i Hercegovini 1980. Fisković Igor. 167. Kotorska kancelarija u srednjem veku. Arsenjeva) (Heinz Fengler. Sarajevo 2000. 33-40. IČ 27.. Barcelona 1982.. Notes sur la traîte des Esclaves de Bosnie a Barcelone au Moyen Age. G. Beograd 1997... 435-442.. Bizantologija (Vizantologija) (Srbija) (752-754). Fisković Igor. Osvrt na arheološku historiografiju srednjeg vijeka 1983. GDI BiH 38.44 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. godine. 70-71. Fine John J.-2000. 19-53. 179. 177. Estudis historics i documents del arxius de protocols 10. 67-80. Struktura 30. glave spisa De administrando imperio.. izdanje. Ferjančić Božidar. Novootkriveni izvor o prilikama u Bosni 1400. JLZ. Fekeža Lidija. 173. godine. JLZ. . Bizantsko-južnoslavenski (Vizantijsko-južnoslovenski) odnosi (Vizantijski izvori o Slovenima) (761-763). Fermendžin Euzebije. Radio i svjaz. Ogranak Dubrovnik. MSHSM 23. Fejić Nenad.. Zagabriae 1892.. Filipović Milenko. 107126. Djelo Filipa de Diversisa kao izvor poznavanju umjetnosti i kulture Dubrovnika. 25. Acta Bosne potissimum ecclesiatica cum insertis editorum documentorum regestis ab anno 925 usque ad annum 1752. Ferjančić Božidar. Sarajevo 1987. Fejić Nenad. Djelo Filipa de Diversisa kao izvor poznavanju umjetnosti i kulture Dubrovnika. Willy Unger. Dubrovnik 1987. 2. SANU. Fejić Nenad. Berlin 1976). Collegit et digessit Eusebius Fermendžin. Knowledge. Knjiga 7. Slovar numizmata. Dokumenti o prodaji i osloba anju bosanskog roblja iz Bosne i Dubrovnika u Kataloniji (XIV i XV vek).

Fotić Aleksandar.. Znanstvena istraživanja i izdavanje arhivske gra e Dubrovačkog arhiva. Staroblgarska literatura 17.. Firentinska republika čestita kralju Tvrtku na pobedi u Kosovskoj bici.. 140-141. pomoćne historijske nauke 45 180.. Rijeka 1996. 236-237. Zagreb 1982.. Zagreb 1981. Fučić Branko. Kulturno-povijesni vidovi glagoljske epigrafike. Zagreb 1983. Beograd 1979. Eccl. 191. Sarajevo 01. Odjek XXXVI/8. (A-Nove)”. 7. Rad JAZU 381. 293-295. Arhivist XXIX/1-2.) 188. Glagoljski natpisi. Pula 1983. historiografija. De Diversis de Quartigianis Filip. Fučić Branko. Pazin-Rijeka 1985. Slovo 35.. 7-10. Monumenta turcica historiam Slavorum meridionalium illustrantia. 26. Glagoljska početnica. Zagreb 1978. 180. 183. Vasilij. Prag 1986. Razred za likovne umjetnosti 8. 184. 562-563. Zagreb 1985. Zagreb 1983. Anali 35. (* Tandarić Josip.. Djela 57.. Byzantinoslavica 47/2. 255-267. (* Vranić Silvana. Stipčević Aleksandar. Eparhija raško-prizrenska Prizren-Bogoslovni fakultet Beograd. 57. kulturno-historijski vidovi. Frane Pero. Glagoljica na natpisima u Bosni i Hercegovini. Prizren-Beograd 1989. 38. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. . Šanjek Franjo. Glagoljska epigrafika. 1986. Zagreb 1986. Dogramadžieva Ekaterina. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Zagreb 1995. 181. 185. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. (S latinskog preveo Miron Flašar).. Rekonstrukcija glagoljskih natpisa u Humu.Izvori. NEV XXXII/1-2... 6-7.08. 37-55. “Enciklopedija hrvatske umjetnosti 1. d’Hist. Radio Sa XIII/45. Tandarić Josip.. Knowledge. 182..... Benja. 172-178. 276-281. 127-135. Obavijesti HAD XV/1. Deković Darko. Oslobo enje 41/12941. XI + 422. 135-189. JAZU.. Hercigonja Eduard. 120-124. Fisković Igor.. 190. Fotić Aleksandar. Sarajevo 1982. KS. 189. Sarajevo 1984. Defter. Sofija 1985. “Zadužbine Kosova (Spomenici i znamenja srpskog naroda)”. Rijeka 1995.. (KUN VI/162). Dubrovnik 1997. 81. Pucko G. Fučić Branko. Bešlagić Šefik. 132-147. 150-151. VHDA 27. Beograd 1999. Sarajevo 1983.. Foretić Vinko.. CCP V/8. Fučić Branko.) 186. Fučić Branko – Kapetanić Niko. Rev... Fluminensia VIII/1-2. Istra XXI/1-2. Razred za filologiju i Razred za likovne umjetnosti. Bešlagić Šefik.. Flašar Miron. Beograd 1997. Munić D. Glagoljski natpis u Konavlima. 1984. 187. Fučić Branko. CCP VII/11.. Knowledge. 451-457. 155-158.

vjerske i druge refleksije). (Najznačajniji arheološki spomenik s područja Zenice). Knjiga 1. Sarajevo 1994. Gavran Ignacije. Svjetlo riječi X/106. “Ignacije Gavran. “Fra Bono Benić. Sarajevo 1992. Gavran Ignacije. Sarajevo 1987. Zenica 1998. godine. Knjižnica Baština.. Gavran Dragan. Gavran Ignacije. 110-116. Uvod. 117-123. 206. Svjetlo riječi. Sarajevo 1998.. Kršćanin – Janičar o Bosni XV. Svjetlo riječi V/47. Naš najstariji ljetopis (Ljetopis popa Dukljanina). stoljeća. 200. 12-13. Biblioteka Kulturno naslje e. 194. Svjetlo riječi. Povelja bana Kulina Dubrovčanima iz 1189. 5-27. 202. 527. stoljeća.. Gavran Ignacije. “Ignacije Gavran. Gavran Ignacije.. 10. Gavran Ignacije. Veselin Masleša. Sarajevo 1990. Putevi i putokazi (Niz članaka o našoj prošlosti)”. 218-221.. Sarajevo 1998. 195.. Gavran Dragan. Krijesnica V/12. . Ploča velikog suca Gradješe (Gradiše). "Fra Nikola Lašvanin.. Sarajevo 1981. HM II/7-8. Gavran Ignacije. 201. 7-11.. Uvod.. Fučić Branko – Kapetanić Niko. Odakle današnji grb BiH?. 205. Svjetlo riječi.. Sarajevo 1979. Putevi i putokazi (Niz članaka o našoj prošlosti)”. Knjižnica Baština.. 204. Sarajevo 1988. 192. Kulinova povelja. Knjiga 1. A Glagolitic Inscription in Konavle. Ploča velikog suca Gradješe (Gradiše). 203. Biblioteka Kulturno naslje e. “Ignacije Gavran.. Zagreb-Dubrovnik 1999. Sarajevo 1988.-2000. 198. 222-226. Veselin Masleša. Gavran Ignacije. Knjižnica Baština. Čudan napadaj. Gavran Dragan. Gavran Ignacije. Visoko 1983. HM II/7-8. Kršćanin – janičar o Bosni XV. 193. Sarajevo 1988. 18. Visoko 1983... Putevi i putokazi (Niz članaka o našoj prošlosti)”. 10-11. (Najznačajniji arheološki spomenik s područja Zenice). 196. 12-13. Ljetopis sutješkog samostana”. Naša dragocjenost u Carigradu (Misal vojvode Hrvoja). Svjetlo riječi I/4-5.46 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Svjetlo riječi I/7. Gavez Eduard. 10-11. (Jezične. 199. Kulinova povelja. Knjiga 1. 19-23. Dubrovnik Annals 3. (Priredio Ignacije Gavran). 215-217. Gavran Ignacije. Ljetopis" (Priredio Gavran Ignacije). Stećak I/4. Svjetlo riječi IX/93. 197. Ahdnama..

. Druga ostava bosanskog novca iz Ribića kod Konjica.Izvori. Göllner Carl. Sarajevo 1989. “Ignacije Gavran. Posebna izdanja 90. Gavran Ignacije. Böhlau Verlag-Köln-Wien 1983. Historiografija o Prokopiju iz Cezareje. Bosansko obilježje (Uz državni grb Bosne i Hercegovine). Naša dragocjenost iz Carigrada (Misal vojvode Hrvoja). Beograd 1985. Knjižnica Baština. Sarajevo 1989. Odjeljenje društvenih nauka 23. Knjiga 6. 45-59. Putevi i putokazi II. Paleografija (Srednji vijek) (135). Dalekosežno djelo (Kraljevstvo Slavena Mavra Orbinija). Putevi i putokazi III (Niz članaka o našoj prošlosti)”. Goldstein Ivo. Historiografski kriteriji Prokopija iz Cezareje. Knjiga 6. 276-282. 215. pomoćne historijske nauke 47 207. Sarajevo 1997. Odjeljenje društvenih nauka 23. Druga ostava bosanskog novca iz Ribića kod Konjica. Glavaš Tihomir. Hronologija (Kasni srednji vijek) (91). Gavran Ignacije. Livno 1995. Glavaš Tihomir.. Sarajevo 1989. Heraldika (89).. . Svjetlo riječi. Knjižnica Baština. ZM. 213. Svjetlo riječi X/109-113. 216. 249-252. GZM (A) 44. Svjetlo riječi. Gavran Ignacije. Posebna izdanja 90. historiografija. Gavran Ignacije. “Chronica unnd Beschreibung der Türckey (Mit einer Einführung von Carl Göllner). Band 6”.. 211. Gošić Nevenka.. 209. Sto pedeset godina publikovanja i proučavanja povelje bana Kulina. Dalekosežno djelo (Kraljevstvo Slavena M. Sfragistika (162). Livno 1995. Svjetlo riječi XV/172. Einführung. Epigrafija (Kasni srednji vijek) (74). Glavaš Tihomir.... 7-22.. Gavran Ignacije. Gošić Nevenka. AL BiH. Kritičko izdanje Povelje bana Kulina. Putevi i putokazi II. Opšti leksikografski dio. 218. 208. 212. ANU BiH. Svjetlo riječi. 253-258. "Osamsto godina Povelje bana Kulina". 14-15. 74.. Knjižnica Baština. 62-97.. “Ignacije Gavran. 233-266. "Osamsto godina Povelje bana Kulina". Orbina). Zagreb 1985. “Ignacije Gavran. 25-101. Numizmatičke vijesti 44. (Niz članaka o našoj prošlosti)”. Knjiga 7. Schriften zur Landeskunde Sieben-bürgens. HZ 38. 12-13. Sarajevo 1988. 167190. ZRVI 24-25. (Niz članaka o našoj prošlosti)”. Sarajevo 1998. Naš najstariji ljetopis. Tom I. ANU BiH. 214.. Zagreb 1991. 217.. Sarajevo 1992. 210. 219. Goldstein Ivo. VII + XXVII.

. 220. Raguzii. Vjesnik 51. Biblioteka Povijesna istraživanja. Grubišić Vinko. Zagreb 1994. Reprint der Originalausgabe 1877. Vjesnik 57.. Misteriozno djelo ‘Methodios’ i različita mišljenja o njemu. 244-246. HZ 36. 437-440. Zagreb 1976. 1996. Hrvatska revija XLIV/176-177. 373.. Gulin Ante. Grote H.. Südostforschungen 42.. Zagreb 1998. (* Ladić Zoran.. traganja. 1990.. Zagreb 1990. Leipzig 1983.. 61-84. Kolo VI/1. postignuća. oblik. Zagreb 1998. Radovi 31 (1998). 227. 539-552.. Dubrovnik 1985. Zagreb 1983. Zagreb 1999. . 160-164.. 224.. Grafenauer Bogo.. Gross Mirjana. Zbornik 17. Čoralić Lovorka. Novi Liber-Zavod za hrvatsku povijest FF Sveučilišta u Zagrebu.. Sarajevo 1980. Das Regnum Sclavorum als historische Quelle und als teritoriales Substrat... München 1979.-2000. Zentralantiquariat der Deutschen Demokratischen Republik. Korijeni. Miklošičeva Monumenta serbica spectantia historiam Serbiae. Knjiga 2. Grakalić Marijan. Ladić Zoran. Zagreb 1996.. Nakladni zavod MH. Posebna izdanja 3. München 1983. 232. Razvoj. Zagreb 1999.) 225. 228. 483. 471. 460.. (* Kessler Wolfgang.10. 193-220.) 226. 221. Suvremena historiografija. Stammtafeln (Mit Unhang: Calendarium medii aevi).. 457-462. 656-666. 231. POF 28-29 (1978-1979).. Švab Mladen. Švab Mladen. do 28. 126. Hadžijahić Muhamed. Hrvatska crkvena srednjovjekovna sfragistika. Kako su nastali najstariji naši ljetopisi. 215-236. Filozofska fakulteta Univerze. (* Švab Mladen.10. 377. XIV + 556 + 24. smjerovi. 287-298. Knjižnica Znamen. Starine JAZU 58. Ljubljana 1980. Dubrovnik XXVIII/4. Agičić Damir. 11-60. Pregled hrvatske diplomatike s bibliografijom..48 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 463-474. Ljubljana 1992. ČSP XXVIII/3.. Südostforschungen 38. Zagreb 1980. Biblioteka Historiae. Miklošičev zbornik (Mednarodni simpozij v Ljubljani od 26. Zagreb 23. Günday Dündar. Grdina Igor.) 223. Gross Mirjana. junija 1991).. 18. Hrvatski grb (Grbovi hrvatskih zemalja). 229. Zagreb 17. Sveučulište u Zagrebu.) 230. 9. Zagreb 1997. Institut za hrvatsku povijest-Liber. (* Strčić Petar. Başbakanlik Arşivi Genel MüdrlüĹü – Arhiv Predsjedništva vlade. Obdobja 13. Hadžijahić Muhamed. Gulin Ante. Historijska znanost. Struktura in tehnika zgodovinske vede (uvod v študij zgodovine). Zagreb 1996. Bosnae. Golden Marketing. CCP XXII/42.

333-342. SANU. izdanje. EJ 3. Sveske Društva 14.. 7-10. Hercigonja Eduard – Vukomanović Slavko. “Hrvatski biografski leksikon I (A-Bi)”. XV + 784. Zagreb 1999.. Beograd 1981. Ćirilica. 244.. Mitić Ilija. Predgovor. JLZ. EJ 3. XVI + 779. 2. Dva epitafa u Iloku. 454-457. Novi Sad 1979. (Sabrala i uredila Verena Han)”. Hanžeković Marijan. Zbornik MS za likovne umetnosti 15. 391398. 2.. Beograd 1979. 307-316 + 2 strane sa 4 slike. JLZ. Dinar.. Zagreb 1993.. EJ 3. izdanje.. 243. EJ 4. 286. 2. “Arhivska gra a o staklu i staklarstvu u Dubrovniku (XIV-XVI vek). Balkanološki institut. Horvat An ela. 145-147. 88-92. 240. Dubrovnik 1983. izdanje. 295-297..... 237. Zagreb 1993.. “Historiografija o Bosni i Hercegovini 1980. Mjere (Dubrovačka Republika). Beograd 1983. Balkanološki institut. 238. Zagreb 1984. Sarajevo 2000. XV + 766 (* Čoralić Lovorka. Arhivska praksa 3. 188-190. Zagreb 1996. (* Čoralić Lovorka. Humac 1990.. CCP XVII/32. 178-182. Zbornik Muzeja 2627. izdanje.) 242. 14 + 800. Tuzla 2000. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Anali 21.. 245. Herkov Zlatko. 239. 235. 645. JLZ. (* Kožar Azem. Zagreb 1984. “Hrvatski opći leksikon (A-Ž)”. 137-138. EJ 2. Hercigonja Eduard. Leksikografski zavod Miroslav Krleža.)”. Zagreb 1983.) 247. Tri veka dubrovačkog staklarstva (XIV-XVI vek). JLZ. Heres Tomislav. Stanić Radomir. Zagreb 1989. historiografija. izdanje. pomoćne historijske nauke 49 233. Han Verena. 2. “Hrvatski biografski leksikon III (Č. 1754. Kršni zavičaj 23. “Hrvatski biografski leksikon IV (E-Gm)”. Zagreb 1982. 45-473. Bosančica..-1998”. 234. JLZ. Zagreb 1998. . 1119.. 2. 246.Izvori.. 435-438.. Zagreb 1986. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Zagreb 1984.. Posebna izdanja 11. Prilozi 29. Povijesni prilozi 18. Glagoljica.. JLZ. Beograd 1982-1983. Institut za istoriju. Han Verena. JLZ Miroslav Krleža. Posebna izdanja 9. “Hrvatski biografski leksikon II (Bj-C)”. O hrvatskom grbu i zastavi. Hamm Josip – Redakcija EJ.) 236... 241. (* urić J. SANU.

Oslobo enje 49/15863. (* Nilević Boris.. Uvod u ikonologiju. 248. Istorijski arhiv Kotor.) 254. Kabes IV/30. Branko Fučić. Jalimam Salih. 1236-1240. Sarajevo 17. 253. 267-285.. 11. 8. Istraživači bosanskog srednjovjekovlja. 1998. 250. 21-24. 42-43. (KUN) 2..11. Beograd 1979. Zadar 1983-1984. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. JF 39. Bošnjaci – Muslimani kao historičari (do 1878. RPZ 10. Imamović Enver. za VI razred osnovne škole. 255.08. Emilijan Cevc. Serdarević Mensur. Mostar 1997. Sarajevo 1978. GR IZ BiH LX/1-2.. liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva.08. Mitar Dragutinac. SNL-KS-Institut za povijest umjetnosti...) 252.. Dragutin Nežić i Doris Baričević)”. O bosanskom grbu. Autori: An elko Badurina. Sarajevo 1990. Izvori za istoriju srednjovjekovne bosanske države. (* Gabrić-Bagarić Darija. 113-134. 95. JovanovićStipčević Biljana.. Kurtović Esad. Preporod 23(4). Jalimam Salih. (Redaktor Miloš Milošević)”. Zagreb 1979.. 249. godine). 144. Kakav je bio grb srednjovjekovne bosanske države. Mostar 1996.. Sindik Dušan. Sarajevo 1998. (Uredio An elko Badurina. Filološki fakultet. Kadrić Omer.. 13-82. Jalimam Salih. Imamović Enver. 401-404. Svjetlost.-2000. Ivančević Radovan. 256. Divan I/7. Istorijska – Povijesna čitanka. 248. Imamović Enver. Sarajevo 1978-1979. Marijan Grgić. Sarajevo 1982. (KUN) 7.. 1997. Kabes III/19. 125-127. Radovi 23. Kurtović Esad. Mostar 1998. 243-257. Oslobo enje 54/17669. (* Tadić Katica. 482. “Leksikon ikonografije. 21-24.. Arhivska praksa 2..50 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Sarajevo 05. GR IZ BiH..04. 1992. Novi Sad 1981. (13 izdanje. Tuzla 1999.. 343-344. LX/11-12. GADAR BiH XVIII-XIX. 1992. 95). Historijski arhiv. Svjetlost.) . Pravopis srpskohrvatskih ćirilskih povelja i pisama XII i XIII veka. Kotor 1977. 257. 258. Obiteljska pripadnost zadarskog kroničara Paulusa de Paulo. Jalimam Salih. Jakić-Cestarić Vesna. Pod znamenjem predaka (Kako su nastali grb i zastava BiH). Sarajevo 10.. Travnik 1993. 251. Tuzla 1997. Književni jezik XI/3. Starobosanski novac. 3. Kabes II/14. Beograd 1983.. Institut južnoslovenskih jezika. 1 izdanje. “Istorijski arhiv Kotor – Vodič kroz arhivsku gra u sa sumarnim inventarima muzejskih i crkvenih fondova i zbirki. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Isaković Fahrudin. Ivić Pavle – Jerković Vera. Sarajevo 1998.. 151-155.. Radovan Ivančević.. IČ 25-26. Zenica 15. Oslobo enje 55/17905.

. (* Marjanović Mirko. Ayn Tractat von den Türck (Memmingen. Jerković Vera. Dubrovačka arhivska gra a o srednjovjekovnoj Bosni. Zagreb 1987. Pomoćne istorijske nauke”. Herceg-Novi 1984.. Agencija “Feliks”. Nikola Modruški. Jörg Nürnberg von. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 2. Posebna izdanja 90. 5. Jović Miomir. Tuzla 1999. 377-378. 272. “Salih Jalimam. Jörg Nürnberg von. Priština 1985. Jolić F. Sarajevo 1989. Odjeljenje društvenih nauka 23. 261. JLZ. 105-121. Radojica. Prilozi.) 262. "Osamsto godina Povelje bana Kulina". a. 51-58. Numizmatičar 12. Schriften zur Landeskunde Sieben-bürgens. Hrvatska uzdanica. pomoćne historijske nauke 51 259. Jurić Šime... Jovićević R. 100-107. Sarajevo 1998. 270. 43-50 + 5 stranica ilustracija. “Marko Atlagić – Božidar Šekularac. “Zbornik radova sa Znanstvenog skupa u povodu 500. Paleografske odlike povelje Kulina bana. 265. 259-274. 475-476 + 1 stranica faksimila. “Chronica unnd Beschreibung der Türckey (Mit einer Einführung von Carl Göllner). historiografija. prema primjerku iz Bayerische Staatsbibliothek München (signatura: 40 Inc.. Beograd 1989. 2. JLZ Miroslav Krleža. 167-169. Zagreb 1998. Japundžić Marko. Hrvatska glagoljica. 107-120. Povelja kralja Tvrtka I Dubrovačkoj Republici. 465. Priština 1997.. Marulić XIV/4. VKBI. (Priredio Jozo Džambo). Predgovor... 264.. izdanje. Sarajevo 1998. 263. Abrecht Kunne. “Jugoslovenski književni leksikon. Jović Miomir. ANU BiH. Geschicht von der Turckey (Faksimil izdanja) Memmingen: Albrecht Hume. Biblioteka Posebna izdanja 24. (Faksimil izdanja iz Bayerische Statsbibliothek. Zagreb 1981. Novac učesnika Kosovske bitke sa srpske strane. Fojnica-Sarajevo 2000. 487.. 260. oko 1482-83. 1482).Izvori. 266. Band 6”. FTSFranjevački samostan Fojnica. Böhlau Verlag-KölnWien 1983. 268. Latinski jezik za istoričare. Zapadnoevropski heretici i bosanski bogomili”. Boka 15-16. 923. Josifović Stefan. Arhivska praksa 2. Jovanović Miroslav. (K-Ren)”. .. Dalibor.. München). Zagreb 1984. Drugo dopunjeno izdanje”. Crvena Hrvatska (Popis znanstvenih povijesnih rasprava).. Długosz Jan (Johannes Longinus). Novi Sad 1984. obljetnice smrti Fra An ela Zvizdovića”. s. Jalimam Salih. 269. Jalimam Salih. 267. HM II/9. MS.. 271. EJ 3. 901m).

despota. Jurković Mario..) 279. Perić Ivo.-2000. Wiener slavistisches Jahrbuch. 335.. Sarajevo 1984. 19. Kajmaković Zdravko. (* Mihaljčić Rade. Beograd 1997. Marulić XXX/3. 280. Tešanj 1991. (A-Nove)”. Knowledge.52 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 6.. (* Macan Trpimir. 641643. (Forum) 2-3. Sarajevo 1999. hercegovački. Biblioteka Theoria. München 1999. Zagreb 1997. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Karamatić Marko. Milodraška ahdnama.. NS 16-17.02. Kolo VI/1. stoljeća..01. 1994. 408-409.. 581-587. Književnost u hrvatskim zemljama od 7. Kurtović Esad. Falsifikat o podrijetlu konavoskih rodova. Književnost i naobrazba ranoga hrvatskog srednjovjekovlja. Novi natpisi na stećcima. Macan Trpimir.. Hellwig).. Jurić Šime. Beograd 1840. povele i snošenija bosanski. 12. Zagreb 1998. 275. 592.. banova. Sarajevo 2000. 760. (Obradio Amir Brka)”. serbski.. Slobodna Dalmacija.. “Suvremena katolička enciklopedija (Priredili Michael Glazier i Monika K. Karano-Tvrtković Pavle. Laus. 441-442. Hrvatsko slovo. 531-547. 136. Zagreb 1999. 61-63.. vojvoda i vlastelina. Litterarum studia. Bašić Stanko. careva. Naša škola XLVI/13. 278. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Kekez Josip. Auberger Leopold. dalmatinski i dubrovački kraleva. 1999. MH. Südostforschungen 58. Bilten FTS XX/2. Split 1998. 643-644. Ahd-nama magna charta libertatis (1463-1993). Jurić-Kappel J. knezova. MH. Nikola Modruški. godine na jezicima jugoslavenskih naroda. 153-161.) 281. 635. 282... 259-260. "Bosna i Hercegovina u tokovima istorijskih i kulturnih kretanja u jugoistočnoj Evropi".. 277. Wien 1983. Na ishodištu. Mato Zovkić)”. Ivan..) . Dubrovnik 1997. Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku. Zagreb 1997. (Forum) 1.11. Kajmaković Radmila – Buturović enana. ZM. Zagreb 1994. Kudelić Zlatko. Narodna biblioteka Hamid Dizdar. Posebna izdanja. 69-73.. ČSP XXIX/2. (* Bošković J. Rubić Nela. Psalter des Hval-Codex – zur paläographischen und grammatikalischen Charakteristik. Mala knjižnica 7.. 123-125. Srbski spomenici ili stare risovule. diplome. Osnovni pravci etnoloških istraživanja u Bosni i Hercegovini. 136. 276. 273.) 283. Kapetanić Niko – Vekarić nenad.. 274. do 12. Slobodna Dalmacija. Marulić XXX/3. “Katalog knjiga štampanih do 1910.. I kolo. Zagreb 1995. Katičić Radoslav.. Prilozi povijesti stanovništva Dubrovnika i okolice 6. Sarajevo 1989. Zagreb 1997. Samobor 1993. Zagreb 1997. Split 22. Katičić Radoslav. Zagreb 05. (* Damjanović Stjepan. Band 30. Kolo IX/2.. 1999. “Enciklopedija hrvatske umjetnosti 1. MH. HM III/11-12. (Glavni urednik hrvatskog izdanja dr.

Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Südostforschungen 58. 41-48. Zagreb 1980. ZČ 44/1. VAHD 3233. 291. Klaić Nada. München 1999.. izdanje. "Naučno-stručni kolokvij o izvedbenom projektu Društvenog cilja XIII/2". Klaić Nada. Stipetić Vladimir. EJ 1.. 289-290. Klaić Nada. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Žitije despota Stefana (Prire ivač: G. 1988.. JLZ. JLZ. 287. Konstantinović Zoran... Zagreb 1984. Konstantin Filozof. Split 1979. Wien 1999. Knjiga 11. Split 1985. JLZ.. Katičić Radoslav. (* Auberger Leopold. 288. Odbor za istorijske nauke. 289. Beograd 1987. Anali 28. 293. 156. izdanje. Rječnik stranih riječi: tu ice i posu enice (Priredio Željko Klaić). 1985. 290. 1989. 2. 2. Dubrovnik 1989. Nakladni zavod MH. ANU BiH. 294.) 285.. Raskovnik 5556. Hrestomatija odabranih izvornih tekstova iz istorije za I i II razred srednjeg usmerenog obrazovanja. Ob upravlenii imperiej. Klen Danilo.. (Pripremio i preveo Josip Lučić)”. Beograd 1989. 171. 1983. (* Voje Ignacij. 239-244. Sarajevo 1986. 1986. Zagreb 1982. Diskusija. Istraživanja iz oblasti istorije. SP III/15. Dubrovnik 1990.) 295. Codex diplomaticus Regni Croatiae. Puškar Jerg iz Nirnberga o Bosni i Srbiji. 30.Izvori. 286. Način na koji je nastajalo djelo Historia Salonitana Maior. Najnoviji radovi o 29. 30-35. 5. Arhivi strani (Talijanski /Italijanski/ arhivi). 296. Cutheis (A Cutheis). 1990). izdanje. 581-587. Jovanović).. 2. Zagreb 1980. 1987. “Knjiga odredaba dubrovačke carinarnice 1277. historiografija. EJ 2. Klaić Nada. “Stara srpska književnost u 24 knjige”. IG 1-2. Ljubljana 1989. Klaić Bratoljub. 679-680. Dalmatiae et Slavoniae. XV + 1456. Moskva 1982. Knežević or e – Perić Zoran – Smiljević Bogdan. Literatur – und Geistesgeschichte des kroatischen Frühmittelalters.. Bibliografija radova iz oblasti istorijske metodologije. EJ 3.. Naučne komunikacije 6. Konstantin Bagrjanorodnij. 31-60.. 136-138. (isto izdanje izašlo je 1981. i 31 poglavlju u djelu De Administrando imperio Konstantina VII Porfirogeneta. Knežević Sr an. Povest o slovima. 292.. pomoćne historijske nauke 53 284. Razvitie etničeskogo samosoznanija slavjanskih narodov v epohu rannego srednevekovja. 240. Beograd 1989. 1984. SKZ. izdanje. 171-198.. 191-195. Beograd 1985. . Klaić Nada. Historijski arhiv Dubrovnik. 297.

Kovačević Matko O povelji bosanskog bana Mateja Ninoslava iz 1247. godine. Odeljenje istorijskih nauka 11. “Desanka Kovačević-Kojić.) 311. Arhivist XXIX/1-2. 109-111. Diskusija.. Zagreb 1989. SANU. Zagreb 1983. 47.. 1-31. 161-167. 300.54 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 308.. Beograd 1999. Knjiga prva. "Savjetovanje o istoriografiji Bosne i Hercegovine (1945-1982)". “Franjevci na raskršću kultura i civilizacija (Blago franjevačkih samostana Bosne i Hercegovine“. SANU. 310. 304. Kovačević-Kojić Desanka. Arhivistika u teoriji i praksi. Arhivska gra a. GADAR BiH 33 (1994-1995). 171-172. Tuzla 1995. “Blago franjevačkih samostana Bosne i Hercegovine”. Kožar Azem. Naučne komunikacije 6. Sarajevo 1988. 31-36. (Izložbeni katalog).. Odeljenje istorijskih nauka 11. 306. 301. Pomoćne historijske znanosti. Srednji vijek. Hadžiabdić Hadžija.. Sarajevo 1995. 22.. Kovačević Matko. Vesnik 720. Tešanj 1995. Gradina II/14. ANU BiH. Kovačević-Kojić Desanka. 109-125.-2000.. 69-73. HM IV/15-16. Kabužići i njihove trgovačke knjige. 142-145. Kovačević Matko.. Spomenik 137. "Kosovo u pamćenju i sećanju". Dubrovački arhiv kao izvor za istoriju srednjovjekovne Bosne. 220. Sarajevo 2000. Kovačević-Kojić Desanka. 303. 309. Sarajevo 1983. Beograd 1999. Knjiga 7. Kovačić Slavko.. 41-48.. MGC.) 302. Biblioteka Raskovnik.. Trgovačke knjige braće Kabužić (Caboga) 1426-1433”. Istraživanja iz oblasti istorije. 98. Odbor za istorijske nauke. 173-174. Tajni vatikanski arhiv i ostali papinski arhivi. Beograd 1989. Odjeljenje društvenih nauka 12. ANU BiH. 11-28. Puškar Jerg iz Nirnberga o Bosni i Srbiji. Kovačević-Kojić Desanka. Kovačević Božidar. 305. 299. Sarajevo 1986. Zagreb 1979. (archive material. Trgovačke knjige braće Kabužić (Caboga) 1426-1433. Kožar Azem. "Naučno-stručni kolokvij o izvedbenom projektu Društvenog cilja XIII/2". Kovačević-Kojić Desanka. Tuzla 1995. Sarajevo 1981. “Jugoidiotizmi”. Konstantinović Zoran. Arhivsko-istorijska istraživanja Gornjeg Podrinja. CCP VII/11.. (* Kristić Slobodan. Regionalni historijski arhiv-FF Tuzla. Zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog naslje a Bosne i Hercegovine. Beograd 1983. Kovačević-Kojić Desanka. Posebna izdanja 65.. Arhivska gra a.. . NS 14-15. Spomenik 137. 307. 298.. 366.

Odeljenje jezika i književnosti 2. Zagreb 1993. Zagreb 1986. Novac (Srednji vijek). 317. O Hvalovom zborniku (11-14). Kuna Herta. Kuntić-Makvić Bruna. 372. 11-14. On Hval’s Codex (35-39). 324. Kučuk-Sorguč Indira. On Language and Orthography of Hval’s Codex (40-45). Sarajevo 1987. Biserka Grabar. Rekonstrukcija pamćenja. pomoćne historijske nauke 55 312. Hvalov zbornik – najreprezentativniji srednjovjekovni rukopis. 1995. Sarajevo 1986. 201-321.07. Naučna knjiga. Biblioteka Latina et Graeca. Kraljević Gojko.. “Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture”. . 323. Beograd 1982. “Ivan Lučić. Kuna Herta. 470-471. Tom I. 55-65.. Toma arhi akon (684). On This Edition (11-14). ZM. Knjiga VII. Transkripcija i komentar (The Codex of Hval Krstjanin. Bibliografija Bosne i Hercegovine i svjetski bibliografski izvori.. 315. Kuna Herta.. Sarajevo 1986. 2-3. dio. Kujundžić Enes. Pop Nikolajević ukrao povelju i prodao je Rusima (Povratak otetog). Krasić Stjepan. Sarajevo 2000. (Priredili: Nevenka Gošić. Opšti leksikografski dio. O ovom izdanju (30-32).. Odjek XXXIX/24. 127-128. ŠK. Transcription and Commentary)”. Predgovor prire ivača i prevodioca. VII + 584. Zagreb 1980. 120. 149-160. Vera Jerković. 313. Posebna izdanja. Kuna Herta. Sarajevo 12. Herta Kuna i Anica Nazor).. Kuna Herta. Odabrani izvori iz državnopravne istorije Jugoslavije. O Kraljevstvu Dalmacije i Hrvatske”.... 314. Orbin Mavro (437438). Arhivi (11-15). Sarajevo 1988. Zagreb 1980. Bošnjački avaz II/51..Izvori. (Priredila i prevela Bruna Kuntić-Makvić). “Zbornik krstjanina Hvala. 321. 39. historiografija. 318. Regesti pisama generala dominikanskog reda poslanih u Hrvatsku (1392-1600) II. 320. 319. Naučni skupovi 10. Svjetlost. JLZ. O jeziku i pismu Hvalovog zbornika (15-21). 322. Kurelac Miroslav. 2. izdanje. Beograd 1981. EJ 5. Izdavanje bosanskohercegovačkih srednjovekovnih kodeksa. Zagreb 1988. AL BiH. Svjetlost-ANU BiH. Odjek XL/22-23... 316. Krkljuš Ljubomirka – Šarkić Sr an. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. 9. O jednom slabo poznatom bosanskom spomeniku. SANU. Hvalov zbornik. AV 21-22. “Krležijana 1 (A-LJ)”. “Tekstologija srednjovekovnih južnoslovenskih književnosti”.

49-88. otac hrvatske historiografije. O Kraljevstvu Dalmacije i Hrvatske. CCP II/2. 59-69. 123127. O Kraljevstvu Dalmacije i Hrvatske”. “Ivan Lučić. Journal of Croatien Studies 24-25.. Zagreb 1986. preveli Šimun Šimić i Ignacije Gavran). Kurelac Miroslav.. (* Čoralić Lovorka. “Krbavska biskupija u srednjem vijeku”. Lašvanin Nikola. O Kraljevstvu Dalmacije i Hrvatske. Kurtović Esad.. Biblioteka Clio Croatica. 397-398. Ljetopis. 334. Kršni zavičaj 31. Kurelac Miroslav – Goldstein Ivo – Budak Neven – Kuntić-Makvić Bruna. Historiografska literatura o srednjovjekovnoj Bosni objavljena u zemlji i inostranstvu 1980-1998. New York 1984-1985. Zagreb 1998.. Humac 1998. 157-164.. (Priredio Andrija Zirdum. Naša škola XLVI/14. Kurtović Esad. IZ 6. (Priredila i prevela Bruna Kuntić-Makvić)”. Biblioteka Latina et Graeca. 306. 77-92. Ivan Lučić Lucius. Kurelac Miroslav. Rasprave 1. Zbornik 16.. Ladić Zoran. Kvesić S. 326. “Ivan Lučić.. Zadar 1996. (Priredio Gavran Ignacije). Kustić Živko. Biblioteka Kulturno naslje e. 327-330.. Sarajevo 1981. 217.-2000. 327. 333. (Priredila i prevela Bruna Kuntić-Makvić)”. Hrvatski protuturski pisci XV stoljeća. 328. Sarajevo 1977. 223-225.) 329. 51-64. Prilozi 29. Pregled starina Bosanske provincije.. Marulić XI/4. Knjiga VII.56 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 179. Zagreb 1986. Pregled LXVIII/5. (* Džaja Srećko. 335. The Cronicle of the Priest of Dioclea (Duklja) and the Problem of Red Croatia. 752-754. Godišnjak 11.. Kurelac Miroslav. 32-33. (* Letić Branko. Zelić-Bučan Benedikta.. Milodraška Ahdnama. Marulić XV/6. Banja Luka 1985... 154-157. Sarajevo 2000. “Ivan Lučić. Zagreb 1998. Poruka kralja Stjepana Tomaševića papi Piju Drugom 1463. Sarajevo 2000... Zagreb 1978. Sarajevo 1978.. Život i djelo Ivana Lučića – Luciusa. Lastrić Filip.... Veselin Masleša. Biblioteka Kulturno naslje e. Knjiga VII.) 336. 332. “Historiografija o Bosni i Hercegovini 1980. Kurelac Miroslav. Biblioteka Latina et Graeca. Biblioteka Latina et Graeca.. 330. Zagreb 1995...-1998”. 269-271. 325.. Džaja Srećko. H.. M. Knjiga VII. Veselin Masleša. ŠK. Kurelac Miroslav. Zagreb 1994. (Priredila i prevela Bruna Kuntić-Makvić). Ćošković Pejo. Rijeka-Zagreb 1988. 373428. Sarajevo 1979. Zagreb 1978. Djela Ivana Lučića). 7-54. Ladić Zoran. Radovi Zavoda 38. 331. Zagreb 1986.. Zagreb 1982. Uz stručnu ekskurziju studenata historije u Dubrovniku. Nikola Modruški (1427-1480). 429-442. 567-570. Bibliografija (1. Komentar. . 123-142. CCP XIX/35.

124-125.. Warszawa 1988. “Leksikon pisaca Jugoslavije II ( -J)”.) 337. MS. 227-231. Laušić Ante – Švab Mladen. Marijan Grgić. Cutheis (A Cutheis). 342.. Vratović Vladimir. Bosanski mitovi. Beograd 1980. Marulić XIII/2.. liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva. Academiae scientiarum et artium Slavorum meridionalium. 345. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. 126-128.. Beograd 1999. Radovan Ivančević.. 777. JLZ Miroslav Krleža. 124-126.. Ob upravlenii imperiej. JLZ Miroslav Krleža. Zagreb 1996. Despot Stefan Lazarević. 167. JLZ Miroslav Krleža. 26-37. 343. pomoćne historijske nauke 57 Ćošković Pejo. Erasmvs 18. Vareš Tomo. Živa antika XXIX/1.)”. Dukljanin. Zagreb 1979. Kolo 72. Zagreb 1987. 244. (Priredio or e Trifunović). izdanje 1990. Islamska misao VII/78-79.. Skopje 1979.. Beograd 1987. (* Nikolić Milica. 621. 3. IZ 4. 288-290. Historia Królestwa Slowian czyli Latopis Popa Duklanina. (* Biškup Marijan. Šešelj Zlatko. Leśny Jan. 185-186. historiografija. Zagreb 1980.. (10 nepaginiranih stranica) + 720. CCP IV/5. Sarajevo 1985. SKZ. “Hrvatski biografski leksikon III (Č. “Leksikon pisaca Jugoslavije III (K-LJ)”. Knjiga 477. . Jezik XXVI/4.. Lovrenović Dubravko. Moskva 1989. 348. Zagrabiae 1973-1978. Lešić Anto.. (Uredio An elko Badurina. Zbornik MS za istoriju 18. 346. Latina et graeca 14. Banja Luka 1983.. SNLKS-Institut za povijest umjetnosti. “Lexicon latinitatis medii aevi Iugoslaviae. (A-J)”. izdanje 1985. 349. Litavrin Grigorevič Gennadij – Novoseljcev P. Novi Sad 1978. (2. 347.. Konstantin Bagrjanorodnij. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”.. Zagreb 1979.. Mitar Dragutinac. MS. 756. Zagreb 1979. Zagreb 1984.) 344. Vol I-II”. Književni radovi.Izvori. Knowledge. Beograd 1979. IČ 27. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. “Leksikon ikonografije. “Hrvatski biografski leksikon II (Bj-C)”. Emilijan Cevc. XI + 832.. 341.) 340. A. Branko Fučić.. Bušatlić Ismet.. 193-194.. Zagreb 1995). 755. (K-Ren)”. 688-690. Vratović Vladimir. Autori: An elko Badurina.) 339... Dragutin Nežić i Doris Baričević)”. 338. Beograd 1979. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 2. (* Gavrilović S. Zagreb 1993. Zagreb 1980.. (15 nepaginiranih stranica) + 717. Zagreb 1989. 37-38. Lazarević Stefan.

Knjiga II. Trieste 1983. Bilten FTS XXV/1.. 472. Pledoaje protiv historiografije etnocentrizma... 191. 1998.02.) 359. (Nabava žita). Lučić Josip. Titograd 1985.. Oslobo enje 55/17856. Monumenta historica Ragusina. Biblioteka Latina et Graeca. Dubrovnik 1985.. 133-138. Sarajevo 1998. Zagreb 1983. Zagreb 1989. Marulić XIII/2. 153-156. O Kraljevstvu Dalmacije i Hrvatske. 1336. Lučić Josip. Mijatović An elko.) 354.) . Dubrovnik 1989. 178-181.. Dubrovnik i naše područje).. München 1985. 351a. Marulić XXII/5. II/1. Anali 18. SKK. (IV. (* Voje Ignacij. Miscellanea saeculi XIV ex archivio Ragusii (Dubrovnik). 357. 676. Zagreb 1985. 352. Spisi dubrovačke kancelarije.. Anali 22-23. Jedan slučajan nalaz srednjevjekovnog novca. Mihojević Josip. Pledoaje protiv historiografije etnocentrizma. Sarajevo 15. Lučić Josip. 63-722. Zagreb 1984. Zagreb 1986. (Priredio Josip Lučić)... Ljubljana 1989.. Lučić Josip. 323-329. Lucić Ivan. AV 28. Spisi dubrovačke kancelarije.) 353. Edizioni Lint. 413-414. Travnik 1991. 394.ukić Marica. 225-227. (Saggio introduttivo di Vitaliano Brunelli). Ljubljana 1985. Knjiga III. (Preveo Jakov Stipišić. ZPFR 9... Lovrinović Nikola. Mitić Ilija. Lovrenović Dubravko. Radovi 18. Šešelj Zlatko.. 350.. Povijesna svjedočanstva o Trogiru (I-II). Zagreb 1980. Lučić Ivan. (Luigi Cesare Pavissich-Paolo Clemente Miossich). Marulić XVI/6. Najstarija zemljišna knjiga u Hrvatskoj – Dubrovački zemljišnik diobe zemlje u Stonu i Pelješcu iz god. (Priredio Josip Lučić). 358.-2000. Taradžić Branka.. Zagreb 1987. libri sei). Istorijski zapisi XXXVIII (58)/3-4. (* Raukar Tomislav. Lucio Giovanni. HZ 40. ZČ 43/3... Knjiga VII. Monumenta historica Ragusina. 673-674. 194.. (* Voje Ignacij. 55-56. suradnik Miroslav Kurelac). 216-217. ZČ 39/1-2. reprint izdanja iz 1896) (* Slade-Šilović Mirko. Dubrovnik 1980. Rijeka 1988.. 57-89. Lučić Josip.. Zagreb 1985. Taradžić Branka. JAZU-Zavod za hrvatsku povijest FF u Zagrebu. (* Prlender Ivica. II/2. 351. Split 1979. 431. Del Regno di Dalmazia e di Croazia libri sei (Storia del Regno di Dalmazia e di Croazia di Giovanni Lucio Traguriense. Zagreb 1978-1979... Zagreb 1980. HZ 38. Zagreb 1985. 331-332. AV 21-22. Malović. Miscellanea saeculi XIV ex archivio Ragusii (Dubrovnik). Margetić Lujo. 457-459.58 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 723-1226. Zagreb 1988. JAZU-Zavod za hrvatsku povijest FF u Zagrebu. Vekarić Nenad. Kessler Wolfgang. 318-321. Obavijesti HAD XIX/3. Anali 27. (prijevod sa latinskog na talijanski.. Südostforschungen 44. (KUN) 2. 356. Zagreb 1987. HZ 31-32.. 398-407. Lovrenović Dubravko. Zbornik Zavičajnog muzeja 4. Pisci XVII i XVIII stoljeća II/1-2.. (Priredila i prevela Bruna Kuntić-Makvić). 81-83. 45-54. 356.) 355.

(* Lučić Josip.. 366. MH. (* Mihaljčić Rade. Macan Trpimir.) . Svjetlost-ANU BiH. Anali 17.. izdanje. Lučić Josip.) 363.. pomoćne historijske nauke 59 360. Zagreb 1995.. Roma 1977. 361. 406. 579-580.Izvori. 23. Biserka Grabar. (* Voje Ignacij. (Priredio Josip Lučić). 362. Maksimović Ljubomir. Spisi dubrovačke kancelarije. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Maksimović Jovanka. “Ljetopis popa Dukljanina. L’archivio storico di Dubrovnik (Con repertorio di documenti sulle relazioni della repubblica di Ragusa con le città marchigane). Knjiga 2. 367. glave spisa De administrando imperio. Varšava 1874.. Iluminacija Hvalovog zbornika (22-29).. Herta Kuna i Anica Nazor). “Trpimir Macan. Vera Jerković. Quaderni della rasegna degli archivi di stato 46. Knjiga 1. Knjiga 6. Lučić Josip. Knjiga 1. SR Bosna i Hercegovina”. Zagreb 1980. 21-48. Ogranak Dubrovnik. Povijesni prijepori. 364.. 22-29. Biblioteka prošlost i sadašnjost. Arhivi (Bosna i Hercegovina). Ljubljana 1994. (Priredili: Nevenka Gošić. 2. EJ 1. ZČ 48/4.. historiografija. Dubrovnik 1994. Dubrovnik 1979. Transkripcija i komentar (The Codex of Hval Krstjanin. Dubrovnik 1992. (Priredio Slavko Mijušković)”.. Madacki Saša. 198. MH. Struktura 32. Makušev Vikentije. Mogućnost lociranja Bosniacae na online dostupnim katalozima (Online Public Access Catalogues) na World Wide Webu: eksperiment). 351-352. Monumenta historica Ragusina. Bolonja. 7-14.). “Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odjelima u SFRJ. Konavoska prevlaka”. 25-32. ZRVI 21. 370. Knjiga IV. Lume Lucio. 181.. Bibliotekarstvo 42 (1997). Sarajevo 1986. JLZ. Ivanović Jozo. Prosveta-SKZ. Arhivi u Socijalističkoj Republici Bosni i Hercegovini. Nedostaci i zadaci hrvatske povijesne znanosti.. 261-262. Beograd 1982. Transcription and Comentary)”. The Illumination of Hval’s Codex (46-54). Sarajevo 1998. Savez arhivskih radnika Jugoslavije. Čast I. Beograd 1988. Beograd 1981. 787-789. Dokumenti I-V.. Zagreb 1993. 369. 9-17. 365. 156-189.. Fontes 1. 368. Madžar Božo.. Istoričeskie pamjatniki južnih Slavjan i sosjednih im narodov (Ankona. Ogranak Dubrovnik. “Zbornik krstjanina Hvala. Madžar Božo. "Stara srpska književnost u 24 knjige". Posebna izdanja. Knowledge. Beograd 1997. (Dvojezično). “Josip Lučić – Stijepo Obad. Florencija). HAZU-Zavod za hrvatsku povijest FF u Zagrebu.

. Hrvatska i Crkva u srednjem vijeku.. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Margetić Lujo. “Mala enciklopedija Prosveta. Istorijski spomenici južnih Slavena i okolnih naroda ( enova.. Zagreb 1998. Prvo izdanje 1959. Opšta enciklopedija. . Drugo izdanje 1968. Opšta enciklopedija.. (* Mihaljčić Rade. Marković Mirko. 3. 376. izdanje. Knjiga 14. Prosveta.12. 1 (A-J)”. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 2. (Fototipsko preštampano izdanje 1980. Beograd 1999. Zagreb 1987. 383. Knowledge. 534. Ljetopisa popa Dukljanina. CCP XXIV/46.) 375. Prosveta. Torino).. Opšta enciklopedija. Drugo odeljenje. (* Šarac Damir.) 372. CCP XXIV/46. Makušev Vikentije. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Split-Mostar 08. Hvalov zbornik – Slavan dio velike historije. Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci.-2000. Latinsko-hrvatski enciklopedijski rječnik 1-2. Sarajevo 1986. VI + 323.. Naklada Marka-MH..) 380.60 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 23-26. Zagreb 1995. (* Šanjek Franjo. XIV + 799. (Fototipsko preštampano izdanje 1980. Prvo izdanje 1959. Mareš Vaclav František. Beograd 1882. “Mala enciklopedija Prosveta. Zagreb 2000. Beograd 1978. Pouke i datacije tzv. 1-9. JLZ Miroslav Krleža. Zagreb 2000. Prosveta. Milano. 379.) 373.. (Fototipsko preštampano izdanje 1980. Odjek XXXIX/24. 3. Drugo izdanje 1968. Margetić Lujo. 3 (R-Š)”. Liber Methodius i pitanje vrela devete glave Ljetopisa popa Dukljanina. V + 755. Rijeka 2000. Beograd 1997. Marjanović-Dušanić Smilja. 378. 371. izdanje. Beograd 1978. Historia Salonitana i Historia Salonitana Maior – neka pitanja. Slobodna BiH II/447. Knowledge. “Mala enciklopedija Prosveta. 1-36.. VI + 943. 382. (A-Nove)”.. Margetić Lujo. “Enciklopedija hrvatske umjetnosti 1. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”.. izdanje. 31. 411-416.) 377. 381. 1999. Prvo izdanje 1959. Margetić Lujo. Glasnik Srpskog učenog društva. 15. Marević Jozo. Drugo izdanje 1968.. 24. 1-2 = 3650. Mantova. CCP XXII/41. 2 (K-P)”. 3...) 374.. Arenga. Beograd 1978. Kartografija. 276-277. 1-30. 3.. Zagreb 1995. HZ 47 (1994). Pravnopovijesne studije. (K-Ren)”. Marković Mirko. Zagreb 2000. Kartografija.

(* Roksandić Drago.. Tom I. Razlika izme u zapisa i natpisa. Natpisi (436-438). “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 448-449. Zov Humačke ploče. Mostar 1997. Jahrhunderts. Sarajevo 1998.. Prosveta-SKZ. Beograd 1992. (pretisak). Minsk 1987. “Rade Mihaljčić. Mihaljčić Rade. München 1984. pomoćne historijske nauke 61 384. Historijske pomoćne znanosti (197-198). Ljubljana 1983. 164-165. Südostforschungen 43. Nacrt za jedan portret. 277-296. Mihaljčić Rade – Steindorff Ludwig. Književna reč. Beograd 25. 396.-1268. 7-13. Epoha feodalizma. Isprave (239-240). Prinosi za hrvatski pravno-povijestni rječnik I-II. životopisi i kronike (348350). Knowledge. Ljetopisi. Matijević-Sokol Mirjana. ZČ 37/3. Istorijska podloga izreke od Kulina bana. 395. (Priredio or e Živanović)”. Letopisi (367-368). Zagreb 1980. Hadžijahić Muhamed. Motrišta 4. 385. (* Bratož Rajko. bis zur Mitte des 13... Beograd 1989. BF VI/9. 394.Izvori. 393. Dokumenti o prošlosti olovskog svetišta. No.02. Zagreb 1975. Rodoslovi (625-627). 386. Mihaljčić Rade. Mihailović Konstantin. IG 1-2. Mihaljčić Rade. 143-151. Namentragende Steininschriften in Jugoslawien vom Ende des 7. “Hrestomatija po istorii južnih i zapadnih slavjan (v treh tomah). Matić Bernardin. Povelje (529-532). 69-70.. Žitija (192-194). (Redaktor Maren M. 387. Mejer S. Matić Bernardin. 245..) . Povijesni prilozi 14. BF V/8. Arhi akon Splićanin (1200. ŠK. Historijski izvori srednjega vijeka (199).. 390.. Knjiga 15. Frejdenberg)”. 117-135.). IG 1-2 (1990-1992). 1986. Matijević-Sokol Mirjana. Izdateljstvo Univerzitetskoe. “Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture”. Sarajevo 1997. 266-279. I-II = 1756 + Dodatci (XVI + 76).. Medvidović Lujo. Informator. Beograd 1978. Istorijsko-memoarska dela. BIGZ. Slavjanskie narodi jugo-vostočnoj i centralnoj Evropi pod osmanskim vladičestvom (Osmanskie zavoevanija na Balkanah v XIV-XV vv).. historiografija. “Stara srpska književnost u 24 knjige".. 255-256. Mihaljčić Rade. 392. 247-270. Lazar Hrebljanović. Wiesbaden 1982. M.) 389. Mažuranić Vladimir. “Konstantin Mihailović iz Ostrovice. Dokumenti o prošlosti sutješkog samostana.. Zagreb 1995. Janičarove uspomene ili turska hronika. Istorija-kult-predanje”. 33.. 391. Prilozi. 388. 13.. Beograd 1999. Beograd 1986. Toma.

Predgovor. 686-687. 21. Narodna književnost”..) . 397. Nova knjiga. “Monumenta serbocroatica.. izdanje. Beograd 1984. 1981. 198-203.) 407. Beograd 1988. Sarajevo 1988. (* Dunatov R. (* Mustać Ivan. izdanje. 402.62 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 241-244. Monumenta serbica spectantia historiam Slerbiae. A Bilingual Anthology of Serbian and Croatian Texts from the 12th to the 19th Century. Rijeka 1994.) (* Marjanović-Dušanić Smilja. “Ljetopis popa Dukljanina”. “Radmila Pešić – Nada Milošević. Rodoslovne tablice i grbovi srpskih dinastija i vlastele. Staroslavenski institut. Milošević Miloš. Beograd 1987.) 404. Prosveta-SKZ. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”.. Dubrovnik 1995. Miklosich Fran. Bosnae. Rijeka 1985. Stefan Vukčić Kosača. EJ 5. Mijušković Slavko. "Stara srpska književnost u 24 knjige". Hronologija (Rani srednji vijek) (91). Zagreb 1988. 9-104. Grabar Biserka. 629-639. Mimica Bože. (Priredio Slavko Mijušković). IG 1-2. 401. 2. 2. Viennae 1858. Mr enović Dušan – Palavestra Aleksandar – Spasić Dušan. Bata. 247). Biblioteka Čovek i reč. Ragusii.. Anali 33. AL BiH. Beograd 1997. XIV + 550 (Fol. ZM. 225-226. XII + 580. (2. JLZ. XXII + 483. Rev.. 750-751. Miletić Nada..or ević. Slovo 32-33 (1982-1983). Bizantologija (Vizantologija) (Hrvatska)...) 399. (Fototipsko izdanje. Miličić Ante. Pomeni i zapisi. Tom I. 179-180. Beograd 1991. JLZ. HAZU-Arhiv HAZUVitagraf-Mladinska knjiga. Dubrovačka Republika i njen Arhiv – dva značajna fenomena iz evropske povijesti. Zagreb 1983.. Epigrafija (Rani srednji vijek) (74). 626-627. 209. (* Rendher Paul. 398. EJ 1. (* Mihaljčić Rade. Biblioteka Numizmatička knjižnica. 321-326. Slav. Knowledge. Ćiril i Metod u Panoniji. Ann Arbor.. Marulić XIII/4... 1980. 147-148. Mitić Ilija. 403. Michigan 1980. Thomas Butler”. Numizmatička povijest Dubrovnika. Milošević. 400.-2000.) 405. “Missale Hervoiae Ducis Spalatensis Croatico-Glagoliticum”.. Zagreb 1980. Knjiga 1. Graz 1964. IRO Vuk Karadžić. Codiees selecti 34... 406. 516. Opšti leksikografski dio. Zagreb 1973.or ević Nada. Die Welt der Slawen 25/4.. Zagreb 1980. 408. Mošin Vladimir. Beograd 1988.. 40. Istorijski arhiv u Kotoru. Pomorski zbornik 23.. dopunjeno i prošireno izdanje.

410.... Grb – porijeklo simbola. ANU BiH. Ljubljana 1986.) 421. Nedeljković Branislav. Beograd 1984. izdanje. JLZ. 411. Etnologija. (* Mlivončić Ivica. Nedeljković Branislav. Evgenij. 447. Mužić Ivan. Naučne komunikacije 6... 129-154.Izvori. 413. Sarajevo 1986. Slobodna Dalmacija. Svijet III/105. “Hrestomatija po istorii južnih i zapadnih slavjan (v treh tomah). Zagreb 1988.. Izdateljstvo Univerzitetskoe. (A-J)”. Nazor Anica. Naumov P. 420. SANU. Sarajevo 1998. stoljeće)...) 414. 419. JLZ Miroslav Krleža. Hrvatska obzorja VI/2. Hrvatska kronika od 547. Od Kulina bana i dobrijeh dana. pomoćne historijske nauke 63 409. Mustać Ivan. 412. 321-323.. 396-397. historiografija. Povijesni prilozi 16. 189190. ANU BiH. Split 27. 267-328. Miscellanea XVII/6.. 19-23. Zbornik za istoriju jezik i književnost srpskog naroda. Zagreb 1994. III odeljenje. Beograd 1978. AV 37. (Redaktor Maren M. Split 1998. Hrvatska kronika 547. 48-49. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. Osvrt na povijesni razvoj zaštite arhivske gra e na području Dubrovačke republike i grada Dubrovnika. ZČ 40/3. VII. 416. "Osamsto godina Povelje bana Kulina". Knjiga 23. N. 7-180. Beograd 1997. Historijski arhiv Dubrovnik.. Zagreb 1997... (* Ravančić Gordan. MH. Istraživanja iz oblasti istorije. (Forum) 6. Liber croceus. Odjeljenje društvenih nauka 23. Lonza Nella..... Zagreb-Dubrovnik 2000. Odbor za istorijske nauke. Dubrovačka dokumenta XIV i XV veka o pograničnoj poroti. Knjiga 24. Dubrovnik 1999. EJ 5. Mršević-Radović Dragana. 418. Zagreb 1984. 417. Dubrovnik Annals 4. Epoha feodalizma. do 1089. (* Voje Ignacij. Libellus Gothorum (Kraljevstvo Slavena) kao izvor za stariju povijest Hrvata (s posebnim osvrtom na VI.10. Minsk 1987. Mustać Ivan. Beograd 1984.) . Mešovita porota. 415. 1998. Zbornik za istoriju jezik i književnost srpskog naroda. Hrvojev misal. 2.-1089. Frejdenberg)”. i VIII. Posebna izdanja 90. Mužić Ivan. Serbija i Bosnija. Nedeljković Branislav. 51.. "Naučno-stručni kolokvij o izvedbenom projektu Društvenog cilja XIII/2". Tom I. Sarajevo 1989. 345-346. Liber viridis. 176. Lonza Nella. XXVI + 567. “Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odjelima u SFRJ”. 349-351. Muraj Aleksandra.. Anali 37.. SANU. Split 1998. XXXII + 645. 70-98. III odeljenje. 123-135.. N.

.. kolovoza 1995. (Beograd 1978. 1994. Istorija i tradicija”. 252. 12. Kolo 75. 144. Beograd 1912.).) 427. 1980. Beograd 1978. Humačka ploča... XLII + . NEV XXXV/1-2. Heraldički običaji kod Srba u primeni i književnosti. Novaković Stojan. “Mostarski dani hrvatskog jezika”.) 5. Hrvatski institut za povijest. izdanje. 426. 4. (Prikupio i uredio Stojan Novaković). 252. izdanje. Zbornik Pedagoškog fakulteta u Rijeci.... ljudi i vrijeme. Latinska paleografija. O Miroslavljevu jevan elju i oko njega..64 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Vojislav. Posebna izdanja. 252. izdanje. Ljubuški 1985. i 12. izdanje 1983. Beograd 1997. 3. 149-159. Mostar . 434. Nilević Boris. SIZ kulture općine Ljubuški. 429. Zakonski spomenici srpskih država srednjega veka. Nosić Milan. 6. Bosanska vila II/1. 425. 3. Zadržati ime dinar (Pred izdavanje novih BH novčanica). 457-480. SKA. 1. 1987. 432. 117-136. 159-164. 293-434. 433. Priručnik za istraživanje hrvatske povijesti u Tajnom vatikanskom arhivu od ranog srednjeg vijeka do sredine XVIII.. Schedario Garampi. 4-5. Knjiga 496. Nosić Milan.. Rijeka 1984. Nikolić Svetozar. “100 godina Muzeja na Humcu (1884-1984.. Staroslovenski jezik I (Pravopis-Glasovi-Oblici). izdanje. Trebnik.. stoljeća. Novaković Stojan.. 209-248. Zbornik radova.. Mostar 1999. 435. Nosić Milan. Neralić Jadranka. 144. Beograd 1997. izdanje Trebnik.. Nikolić Svetozar.)”. Naučna knjiga.) 428. 2 svezak. 423. “Ljubuški kraj. Knjiga 1. Sarajevo 1985. Nikčević P. Humačka ploča. (2. Naučna knjiga. Zagreb. Nilević Boris. Zadar 1989.. 190-195. Naučna knjiga. Beograd 1986. 1981. Zadarska revija XXXVIII/5-6. Humačka ploča.”.. Sarajevo 1995.Zagreb 1996. Oslobo enje 51/16484. Zbornik MS za filologiju i lingvistiku XXIV/2. 424. Beograd 1987. Sarajevo 02.. Beograd 1982. 9. 962. Ziral-Naša djeca. Novi Sad 1981. O srednjovjekovnom bosanskom dinaru – Prilog biografiji bosanskog novca. izdanje. Zbornik Znanstvenog simpozija održanog u Ljubuškom 11.05. izdanje. (* Jovanović Gordana. Humačka ploča i njezine poruke.. Nikić Andrija.-2000. 422. 430. VII + 356. 431. Novak Viktor. Staroslovenski jezik II (Primeri sa rečnikom).. Nikić Andrija. Regesta dokumenata Kongregacije ‘De propaganda fide’. izdanje 1984. SKZ.. 10-12. “Stojan Novaković. 2000.

Zagreb 1988. JLZ. “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda. Ćirković. Dopunski svezak (A-Ž)”. 204-206.. “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda ‘Miroslav Krleža’. XIX + 752.. Numizmatičar 15. 9. 28. 69-89. Obučić Branko. Omerčević Bego. (* Bikić M. Oslobo enje 57/19281. Südostforschungen 45. (* Čoralić Lovorka. 442. München 1985. 440. JLZ. 1995. Beograd 1992. JLZ. Pesaro 1601”. mit einem Vorwort von S. Pseudoznanost kao politički program! (Me unarodni forum Bosna: Forum subotom). 623. CCP XXIV/45. Zagreb 1999. 23 + 473. Sarajevo 19. XV + 704. Golden Marketing-Narodne novine. XXIII + 792. Beograd 1997.. 6 (Nih-Ras)”... Zagreb 1981.) . (* Steindorff Ludwig. “Kraljevstvo Slovena (Prevela Husić Snježana. Zagreb 2000. 7 (Raš-Szy)”. Bilten FTS XXV/2. Okuka Miloš – Peco Asim. XV + 783. “Il Regno degli Slavi. Zagreb 1978. “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda. Filologija (Bosna i Hercegovina). (* Mihaljčić Rade. EJ 4.. Arheologija. Pečat franjevačkog generala Gerarda Odonisa iz godine 1339.) 441... 437. Raheder. 438. Otto Sagner. 8 (Š-Žva)”. JLZ ‘Miroslav Krleža’. Zagreb 1986.. Ćirković und P. Zagreb 1982. Un Trésor de Mannaies Serbs et Bosniaques trouvé dans la zone des Bouches du Danube (note préliminaire). Sarajevo 1998. XV + 767. 2000. pomoćne historijske nauke 65 912. 443. XV + 751. JLZ. Nachdruck besorgt von S. 383384. izdanje.. Zagreb 1979. Orbini Mavro..10. 2.. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 378-379. 445..) 436. Sarajevo 23. 446. 12. “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda. Historijski arhiv. München 1986. Oberländer-Târnoveanu Ernest. Tuzla 1995. 447. Oslobo enje 52/17012. 5 (L-Nigh)”. historiografija.. JLZ.) 448. 153-154. “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda.Izvori.. 439. 4 (Iz-Kzy)”... JLZ.10. 180. priredio Šanjek Franjo)”. Knowledge. Zagreb 1980. 444. “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda. Orbini Mauro. Povijest hrvatskih političkih ideja.. Omerbegović Nermina..

OOUR Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Sarajevo. Sarajevo 26. Zadar 1991. 86-94. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Beograd. Knjiga 19.. 258-259. Zadarska revija XL/6. Zadar 1991. 451. Sclavorum Regnum Grgura Barskog. Most X/43-44. 455. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Beograd. Živković Pavo. 454. 457. Oslobo enje 46/14914. Zadar 1991. CCP XV/27.12. 135. 444. 221... Pavić Milorad.. IRO Školska knjiga Zagreb. Brković . Švelec Franjo.) 452. Stari srpski zapisi i natpisi... 145-149. KS. Zadar 1991. “Povijesnoteološki simpozij u povodu 500 obljetnice smrti bosanske kraljice Katarine”. Pavlović Augustin. Ahdnama – standardno pravo ili neponovljiv privilegij. 260-263. Posebna izdanja 90. 1“.. 450. CCP XIV/25. Republički zavod za unapre ivanje vaspitanja i obrazovanja OOUR Izdavanje udžbenika i udžbeničke literature Titograd. Katolici i pravoslavni u našim krajevima prema grčkim vrelima iz 15. 254-257. 213-221. Sarajevo 1989. Sarajevo-Fojnica 2000.. Odjeljenje društvenih nauka 23. (* Korenić Bojan. KS-FTS. Republički zavod za unapre ivanje vaspitanja i obrazovanja OOUR Izdavanje udžbenika i udžbeničke literature Titograd. 2“.-2000. IRO Školska knjiga Zagreb. Oršolić Marko. 305-309. 458. 370. Oreč Petar. Grdina Igor. NEV XXIX/1. Zadarska revija XL/6. ANU BiH.. Prosveta-SKZ. Sarajevo 1979. Ljubljana 1990. Narodna predanja o bježanju kraljice Katarine iz Bosne. 535. Radovi Zavoda 33... 453. Hercegovina 1. Kolumbić Nikica.. Oslobo enje 46/14915. “Stara srpska književnost u 24 knjige”.. “Pedagoška enciklopedija. stoljeća. 459.. 456. OOUR Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Sarajevo. Zavod za izdavanje udžbenika Novi Sad. 1989. Zagreb 1991. Brković Milko. Sarajevo 27. Palavestra Vlajko. 9. Zagreb 1991. Zadarska revija XL/6. Korenić Bojan. FTS-Franjevački samostan Fojnica. Peričić Eduard. “Pedagoška enciklopedija. Pisma i natpisi iz zapadne Hercegovine.. Mostar 1981. Batović Šime. obljetnice smrti Fra An ela Zvizdovića”. 12. Zavod za izdavanje udžbenika Novi Sad. (* Šanjek Franjo. Mostar 1982. 73-87. 1989. Sandalj Hranić Kosača u našim narodnim predanjima. Narodna predanja o bježanju kraljice Katarine iz Bosne. Sarajevo 1979. 266-268. Palavestra Vlajko. Zadarska revija XL/6..12.... ZČ 44/2. 95-108. Beograd 1986. 449. 1989.. 87-103. Zadar 1991. "Osamsto godina Povelje bana Kulina". Palavestra Vlajko. 165-167. 264-265. Zadarska revija XL/6. 303-305.. “Zbornik radova sa Znanstvenog skupa u povodu 500. Zagreb 1990.66 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 1989. Zadar 1991. Peričić Eduard.

Peričić Eduard. 54-57. Bar 1998. 470. VI + 714. historiografija. Città del Vaticano 1984. “Pisani spomenici Zagrebačke biskupije. Beograd 1984. Štih Peter.. Totaro.) 460.or ević. Dubrovački arhiv kao izvor za etnologiju. 554557. Narodna književnost”. que temporibus suis contigerunt. Sakupio i priredio Andrija Lukanović”. “Leksikon pisaca Jugoslavije II ( -J)”. Studi e testi 312. ZČ 46/4. 409. Svezak V (1395-1420). Beograd 1979.)”. Zagreb 1995. “Hrvatski biografski leksikon III (Č. 466. Studi storici 128-130.. Sclavorum Regnum Grgura Barskog.. Zagreb 1993. Monumenta historica episcopalis Zagrabiensis. Beograd 1987. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Beograd 1997. 471. Konstantin Filozof – Kostenečki. Martino Segono di Novo Brdo vescovo di Dulcigno.. Ljubljana 1992. ur ica. 33-34. Perić Olga. Zagreb 1992. KS. Diversis Filip de. IRO Vuk Karadžić. 238-241. 462. Croatica Christiana – Fontes 3. Kristofanović) Rusko. Piccolomini Enea Silvio (Papa Pio II). Vijesti 3-4. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”.. (* Ćirković Sima. 469. Fontes 1. pomoćne historijske nauke 67 Milko. Piccolomini Enea Silvio (Papa Pio II).. ed. Conteko. Zagreb 468. MS. (* Barbarić Josip. Perović Milutin.. Ad codicum fidem nunc primum editi ab Adriano von Heck. 158. HZ 44 (1991). L. 465. Pii II Commentarii rerum memorabilium. vita e opere.. Zagreb 1992.Izvori. I-II. vol. MS.) . 401-402. Milano 1984. un umanista serbo-dalmata del tardo Quatrocento. Mihailović Konstantin iz Ostrovice. Biblioteka Čovek i reč.. “Leksikon pisaca Jugoslavije III (K-LJ)”. Knowledge. 285-286. Pertusi Agostino. Bibliotheca Apostolica Vaticana. 125-129. I commentarii. Monumenta historica 1. 370. PKJIF 46/1-4 (1980). 461. Pirivatrić Sr an.) 464. Roma 1981. 337-338. Hristoforović (Hristiforović. 463. Pešić Radmila. Petrović Damnjan. Petrović 1978. (Reprint izdanja iz 1991). Petrović Damnjan. Beograd 1984. Istituto storico italiano per il medio evo. Beograd 1995.. Vizantijski izvori za istoriju naroda Jugoslavije. “Radmila Pešić – Nada Milošević. 467... Metodika nastave istorije.

to est Pisma pisana od Republike dubrovačke kraljevima. Zagreb 1995.. GDI BiH 38. prevod. bosanskih 475. Prokopije. or e. 123-127. Zagreb 1989. Stvarnost. Posavec Vladimir – Medić T. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. preveo Nikola Tomašić). Matijević-Sokol Mirjana. Zadar 1994. Anatema. Tom VI.. Popović)”. ur ev Branislav. 113-121. Biblioteka Memoria. Prokopije i njegovo doba “Prokopije... 192. Sarajevo 1987.) 473. Procopius – Secret History (A. Porfirogenet Konstantin. 13. Beograd 1997. Paris 1979.. Banja Luka 1982. Sarajevo 1987. August Cesarec-AGM. 231-235.1858. Popović Radomir. XXXVII + 178 + XXXI. (* Bušatlić Ismet. O upravljanju Carstvom (O temama). R.) .. bosanskiem i primorskiem.. Boak). 93. Društvo srpske slovesnosti I-II. Defteri 3. Radovi Zavoda 36. 149-165.) 480. Beograd (I. 482. (* Živanović or e. 30-32. Beograd 1999. Knowledge.-2000. (Priredio Mladen Švab..68 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Byzance et les Slaves (Mélanges Ivan Dujčev). Zbornik MS za književnost i jezik 30/1. Biblioteka Fontes. 472. Novi Sad 1982.. Sarajevo 1986.. Zagreb 1989. Povijesna čitanka za šesti razred osnovne škole.. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 355-356. Vasić Milan – Kovačević-Kojić Desanka. (* Mihaljčić Rade. 4344. despotima.. Pucić Medo. (Uvod. Stvarnost. Profil-International. 478. 141-142. GDI BiH 38. “Poimenični popis sandžaka Vilajeta Hercegovina. Obavijesti HAD XXVII/2.. Beograd 1987.. Zagreb 1997. 373-384. 203.) 477. Posavec Vladimir – Budak Neven.. Islamska misao VIII/93. Spomenici srbski od 1395. Prinzing G. Aličić)”. (Preveo Memoria. 20-21. E. 175-190. Zur historischen Relevanz der “Memoiren eines Janitscharen oder Türkische Chronik” des Konstantin Mihajlović aus Ostrovica. Tajna historija. 479. Tajna historija. 474. Ann Arbor Paperbooks. De Administrando Imperio. IZ 3. Ann Arbor 1978. Prokopije. Biblioteka 481. Knowledge. Povijesna čitanka za drugi razred gimnazije.. Orijentalni institut. vojvodama i knezovima srbskiem. (* Brković Milko. Serija II. Monumenta Turcica historiam Slavorum Meridionalium illustrantia. 476. Sarajevo 1985. Popović B. or e B. Popović Rade. Zagreb 1997. napomene i registre priredio Ahmed S. (Preveo or e B. Diplomatički aspekt strukture povelja i pisama vladara XII-XV vijeka. do 1423. Popović)... Stojaković Momčilo.. Zagreb 1994. IČ 33 (1986). X + XI + 659 + 4 strane faksimila. Profil-International. II.1862..

Traktat o Turcima. Puškar Jerg iz Nirnberga. (K-Ren)”. Pop Dukljanin (Prilog bibliografiji “Kraljevstva Slovena”). 487. Sarajevo 1984. Drugo dopunjeno izdanje”.. Re ep Jelka. Letopisi (430). Redakcija EJ. 205. Novi Sad 1984. izdanje. Apokrifi. Zadarska revija XXXIX/1.. Islamska misao IX/105-106. Zagreb 1987. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 2. “Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture”. Konstantin iz Ostrovice (Janičar) (369). 491. EJ 1. EJ 1. Re ep Jelka. Redakcija LEJ. Apostoli. izdanje. EJ 1. JLZ Miroslav Krleža. 2. Život i svjedočanstva. Biblioteka Raskovnik. Konstantin VII Porfirogenet (86). Stvaranje XLI/8-9. 1980. 492. “Jugoslovenski književni leksikon. Radojević Danilo.. Drugo dopunjeno izdanje.” MS. izdanje. (* Bušatlić Ismet. 493. (A-J)”. Radojičić S. 202-205.. Redakcija LEJ. Titograd 1986. Beograd 1989.. 484. JLZ. . Novi Sad 1991. Konstantin filiozof (368-369).Izvori. pomoćne historijske nauke 69 483. “Kraljevstvo Slovena” Popa Dukljanina. Mostar 1984. Beograd 1999. Novi Sad 1984. Autobiografski iskazi. Notari. 486. Radojević Danilo. 205-206. Knjiga 7. 485. or e – Grabar Biserka. JLZ. Miroslavljevo jevan elje (512). 25-26.. Radojičić S. “Jugoslovenski književni leksikon. Lucić Ivan (212). “Regesta franjevačkog arhiva u Mostaru 1446-1862.. 255. Zavičajna knjižnica. JLZ Miroslav Krleža. Letopis popa Dukljanina (429-430). Zagreb 1980. 419. JLZ. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Zagreb 1984. Zagreb 1980. Re ep Jelka. ŠK. Knowledge. Raukar Tomislav. IKA Prometej-Institut za jugoslovenske književnosti i opštu književnost FF-Kulturno-prosvetna zajednica Vojvodine. (Priredio Andrija Nikić)”. 490. 31-39. Biografije (61-62). 139. 38. 488. 2.. 2.. Arheologija. 1233-1236. Zadar 1990. 49-72. or e. MS. 494. 495. Svezak VI. Zagreb 1980. 496. Biblioteka Saznanja. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. Radojičić S. Franjevačka knjižnica u Mostaru. Zagreb or e – Sikirić Marija. historiografija. Grof or e Branković i usmeno predanje... Misal (512-513). Andreis Pavao (Paolo di Traù). 489. "Kosovo u pamćenju i sećanju"..

34. Opredjeljenja XV/2. Sarajevo 1984.. Sindik Dušan. Rupčić Bonicije. (* Šehić Nusret. (* Voje Ignacij. EJ 4. 249-253.. Posebna izdanja 65. Gra a. Ren eo Ivan. Istorijski institut. 1982.)”. 668-684. 298. 316. “Registar zbirke “Stare srpske povelje i pisma” Ljubomira Stojanovića. Sarajevo 2000.. 504. Beograd 1992. 11. 476-487. Zagreb 1984. 141-157. Sarajevo 1998. Sindik Dušan. jezik i književnost srpskog naroda.. Obod. Kadribegović Aziz. Knjiga 13. Miroslavljevo jevan elje (kritičko izdanje). 502. 507. Književnost Crne Gore od XII do XIX vijeka. Šajatović Boško.) 503. Beograd 1987. Šajatović Boško. Zagreb 1984. HZ 37. 498. GDI BiH 31-33.. 4. 179.. . Odjeljenje društvenih nauka 12. 293295. 66. I odeljenje. "Savjetovanje o istoriografiji Bosne i Hercegovine (1945-1982)". 130-132. “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463.. Knowledge.. SANU. JLZ... 218-224.. izdanje. (KUN). . Cetinje 1996. Strčić Petar. Ljubuški 1985. Ljubljana 2000. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. 767-768. Oslobo enje 39/12079.. Sarajevo 10. Skok Joža. Ren eo Ivan. Sarajevo 1983.. Pisci srednjovjekovnog latiniteta. Ren eo Ivan.. (* Kovačević R. 5-20. Zagreb 1993. Glasnik VIS-a u SFRJ XLVIII/4. Praha 1987.02.. EJ 3. Ren eo Ivan. ZČ 54/1. Posebna izdanja.. Sarajevo 1982. 2.02. Zagreb 1986. JLZ. HKD Napredak. Janus Pannonius (Ivan Česmički). 501. Petrović Radoslav. Sarajevo 12.) 505. 1982. 267... Sarajevo 13.. 7. 1982. 2. “Krležijana 1 (A-LJ)”. Bosna Srebrena XXXVIII/3. 124. Antunović i dr. HM IV/14. 344 + 5 stranica faksimila. Novac (Dubrovačka Republika) (645-646). SANU. ur ev Branislav.. Oslobo enje 39/12077. Beograd 1999. Dukat (674-675). Bosanski novci (Priredio Tonči Grbelja).. Humačka ploča..) 497. 616.-2000.. 499.. “100 godina Muzeja na Humcu (1884-1984. Beograd 1986... Rodić Nikola – Jovanović Gordana.. 500. Sarajevo 1987. Zbornik za istoriju. 1. Zbornik radova. Knjiga 33. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 3.70 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. ANU BiH.)”.) 506. SIZ kulture općine Ljubuški. (Priredili A. izdanje. izdanje. JF 43. Filigran. Československý časopis historický 35/2. 387-188. Pánek Jaroslav.02. Knjiga prva”. Sarajevo 1985. Oslobo enje 39/12080. Groš. Novci bosanskih vladara.

Lučić Josip. Lonza Nella. Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung 93. Smailagić Nerkez. 563..) 512. Die Synode auf der Planities Dalmae.) 511. . Leksikon islama (Redaktor Darko Tanasković).. 289-290.. suradnik Miroslav Kurelac)”. Stanić Mile. 510.. Knowledge. (* Lučić Josip. Sarajevo 1990.. Öberlegungen zur kyrillomethodianischen Traditionen beim Priester von Dioclea.. SKK. “Liber Methodius”. 2. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Knowledge. 226-230. Uvodna riječ prevodioca.) 509. 163-165. Beograd 1997. (* Silajdžić Haris. Dubrovnik 1997. Anali 29. Radovi 18. 129-132. 23. Diplomatika (Hrvatska). 1986. Beograd 2000. Odjek XLIII/15-16. II/1. 2. Prometej. Istorija srpskog grba i drugi heraldički radovi. Leksikon islama (Redaktor Darko Tanasković)”. “Nerkez Smailagić.. Dubrovnik 1993..) 515. Povijest knjige. 279-324. Solovjev Aleksandar.. 518.... (Preveo Jakov Stipišić... “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Stipčević Aleksandar. Odabrani spomenici srpskog prava (od XII do kraja XV veka). (* Lučić Josip. Dubrovnik 3. 16-18. ŠK.. Dubrovnik 1990. Steindorff W. Reichsteilung und Kirchenorganisation im Bilde der Chronik der Priesters von Dioclea. historiografija.. Lične. Zagreb 1984. Srdanović Mile. Arhiv Srpske akademije nauka i umetnosti. Solovjev Aleksandar. 29. Sarajevo 1998. Zagreb 1985. Zagreb 1984. “Ivan Lucić.Izvori. 474475.. “Statut grada Dubrovnika 1272. HAD. 513. Svjetlost. Smailagić Nerkez. Neimarlija Hilmo. (* Mihaljčić Rade. Steindorff W. pomoćne historijske nauke 71 508. Dubrovnik 1991. Dubrovnik Annals 1. Pomoćne povijesne znanosti u teoriji i praksi. 274. VIG 1-3. kulturi i umjetnosti. Pisci XVII i XVIII stoljeća II/1-2. Svjetlost. Stipišić Jakov. 516. Odjek XLIII/15-16. 22. 519. 7-12. Split 1979. 517.. JLZ. Sarajevo 1990. Sarajevo 1990. Sarajevo 1990. Beograd 2000. Numizmatika (458-459). izdanje. 687. dvolične i trogrbe zastave. Knjižnica temeljnih djela o civilizaciji. EJ 3.) 520. 514. Akča (20): Defter (115-117). (* Atlagić Marko. 333-334. Stipišić Jakov. Mitteilungen des bulgarischen Forschunginstitutes in Österreich 8/1. 109-110. (Preveli Mate Križman i Josip Kolanović)”. Beograd 1926. izdanje. Nakladni zavod MH. Svijet III/90. Zagreb 1985. Wien-Köln-Graz 1985. Beograd 1997. 157-172... Stipišić Jakov. Povijesna svjedočanstva o Trogiru (I-II).

. Zajednički novac despota ur a Brankovića i bosanskog kralja Tomaša Ostojića iz kovnice Srebrenica. 334 + 21. Samobor 1994. Stojanović Ljubomir. Beograd 1987... 527. Zagreb 1980. Stojanović Ljubomir.) 524. Fototipska izdanja 11. Dinar 14. .. Knowledge. Prvo odeljenje. Stojanović Ljubomir. Knjiga V (Priredila Lucija Cernić). izdanje. (* Mihaljčić Rade. Beograd 1984. Knjiga IV (Priredila Lucija Cernić). Karamatić Marko. 26-27. Stare srpske povelje i pisma I-II. Biblioteka Latina et Graeca 26. Knjiga II (Priredila Lucija Cernić). Stojanović Ljubomir. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 30-31.. 526. Fototipska izdanja 12.) 522. SANU-NBS-MS. Stari srpski rodoslovi i letopisi. Beograd 1997. Beograd 1987. Knowledge.. Zbornik za istoriju i književnost srpskoga naroda. Stražemanac Ivan. (* Mihaljčić Rade. Beograd 1982. 525. Zagreb 1993.. Stari srpski zapisi i natpisi. Bilten FTS XXI/1. Fototipska izdanja 4. Samobor 1995.-2000. Stari srpski zapisi i natpisi. Stulli Bernard. (* Ćirković Sima. (Priredio. BF III/4. Knowledge. 529. Povijest franjevačke provincije Bosne Srebrene. JLZ. 530. preveo i uvod napisao Stjepan Sršan). Spomenici na srpskom jeziku.) 531. 29-30. SANU-NBS-MS. Fototipska izdanja 7. Stojanović Ljubomir. XIV + 482 + 69. Stari srpski zapisi i natpisi. MH-KS. Stojanović Ljubomir. Knjiga III (Priredila Lucija Cernić). Beograd 1986. SKA. Stojanović Ljubomir... Stari srpski zapisi i natpisi. 520a.. SANU-NBS-MS.. Stari srpski zapisi i natpisi. Fototipska izdanja 10. Beograd 1997. Arhivi (Hrvatska) (264-268). SANU-NBS-MS. Beograd 1929-1934. Beograd-Sremski Karlovci 1927. Posebna izdanja 16. Stojanović Ljubomir. 521. 528. 2. Beograd 1997. Beograd 1984. EJ 1. 423. 1719. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”.) 523. XIV + 480 + 61. Knjiga I (Priredio Sima Ćirković). Stojanović Ljubomir. Stari srpski zapisi i natpisi. Arhivi strani (Madžarski arhivi) (283-284). (* Jelečević Miro. Stojaković Slobodanka.72 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.. SANU-NBS-MS. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Knjiga VI (Priredila Lucija Cernić). 222-224. SANU-NBS-MS. 94-95. 227 + 31. Fototipska izdanja 5. Stari srpski zapisi i natpisi. Beograd 2000..

. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”. Kraljevstvo Slovena (Prevela Snježana Husić). Pregled LXXVI/9-10. Šanjek Franjo. Zagreb 1980. Ašik-paša Zade (Derviš Ahmed) (315-316). Laus. 544. Šanjek Franjo – Šišak Marinko. 542. EJ 1. Šekularac Božidar. Beograd 1999.Izvori. 7-54. “Mavro Orbini. Istorijski institut SR CG. Pavao Dalmatinac (1170/75. 293. 2. Mostovi XX/105. Novine u planiranju naučnoistraživačkog rada u Bosni i Hercegovini u oblasti istoriografije. Stulli Bernard. (* Čekić Smail... Zbornik Znanstvenog simpozija održanog u Ljubuškom 11. EJ 5. PCC Me ugorje... Knjiga 1. Dursun-beg (693). Mato Zovkić)”. historiografija. 539. 536.). Subotin-Gavrilović Tatjana. 171. travnja 1395. “Ljubuški kraj. izdanje. 535. 69-85. 534. Iz prošlosti Crne Gore. Šanjek Franjo. (Glavni urednik hrvatskog izdanja dr. 973-980. izdanje.. Starine HAZU 61. Golden Marketing – Narodne novine. (Priredio Franjo Šanjek)”. 533. 2. Mostar ... Povijesni pogledi Mavra Orbinija. “Mavro Orbini. JLZ. Kraljevstvo Slovena (Prevela Snježana Husić). 543. Šehić Nusret. pomoćne historijske nauke 73 532. Knowledge. Orbinijevi izvori (bilješke). (Priredio Franjo Šanjek)”.. Gramatik (127-128). 21-121. JLZ. Studije i prilozi. Hellwig). 545. 205-209. Povijest (Jadransko more). rezultatima i propustima u petogodišnjem radu (19861991) na istraživanju istorije iz programa Društvenog cilja 13/2. Zagreb 1999. Svjetlost OOUR Izdavačka djelatnost. . Zagreb 1988. Znamenit prilog hrvatstvu Bosne i Hercegovine. 541. Arhivistika i arhivska služba. Šalić Vilko. Šehić Nusret. Sarajevo 1986. (Uredio Milenko Brkić). 71-72. Zagreb 1997. Sarajevo 1984.”. Dukljansko-zetske povelje. Split 1998. i 12. 535-576. kolovoza 1995. 721741. Studenci 1995. Knjiga 15. Šesto izdanje. 538. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. “Suvremena katolička enciklopedija (Priredili Michael Glazier i Monika K.-1255. Zagreb 1999. Prilozi XXV/27. Stulli Bernard. Ziral-Naša djeca. ljudi i vrijeme. 540. Dijak (152). Šabanović Hazim.. Titograd 1987. Šamić Midhat. Zagreb 2000. Golden Marketing – Narodne novine.Zagreb 1996. Kako nastaje naučno djelo (Uvo enje u metodologiju i tehniku naučnoistraživačkog rada – opšti pristup). 537. O značaju. 1087. Sarajevo (1991)..): Rasprava izme u rimokatolika i bosanskog patarena. Veljačka župa u svjetlu Dabišine povelje (26. Šanjek Franjo. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine.

303-313. Ziral-Naša djeca.. Putopisi (565-566). 97-99. Zagreb 1980. ZČ 34/1-2. Jalimam Salih.. 23-36. izdanje.. 8. Titograd 01. Knowledge.) 546.) . Istorijski institut Crne Gore PodgoricaDržavni arhiv Crne Gore Cetinje-Štamparija ‘Obod’ Cetinje. i 12. Prosvjetni rad XXXI/19. “Ljubuški kraj.. IZ 3. kolovoza 1995. Šimundić Mate.. Šišić Ferdo. Skopje 1981. Šunjić Marko.. 136-137... 2.74 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Sarajevo 1980.. Šundrica Zdravko. Sarajevo 1981. Ljubljana 1980. Izvori bosanske povijesti. Odjek XXXIII/12. 27. EJ 1. 201-212. 552. Arhivist XXIX/1-2... 751-752. Zagreb 1980. 3. Jezik darovnice bosanskoga kralja Stjepana Dabiše izdane 1395. Beograd 1981. 162-163. Historiografija. 554. 549.. Beograd 1979. Historiografija u službi eliminacije Hrvata u Bosni i Hercegovini (1989-1999.). Pismo Marka Šunjića (upućeno ANU BiH). 550. 551. 87-102. Zbornik Znanstvenog simpozija održanog u Ljubuškom 11. ljudi i vrijeme. Pljevlja 1988. Cetinje 1994.. Sarajevo 1979. HKD Napredak. IG 1-2.. Šidak Jaroslav.-2000.. Spremić Momčilo. (* Stanišić Slavko. Sarajevo 1980. Knjiga 1. Škegro Ante. Dašić Miomir. Šekularac Božidar. 3. München 1989.”. “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463.. izdanje. Kako je nastala i kako je sačuvana bogata arhivska gra a Dubrovačkog arhiva. Banja Luka 1982. 621-626.. 367-377. Südostforschungen 48. ŠK. izdanje. Štefanić Vjekoslav – Bratulić Josip. IGKRO Svjetlost.. 235-236. Hrestomatija izvora za opštu istoriju srednjeg vijeka. Šunjić Marko. 332333. 383. Odjek XXXII/3. Steindorff Ludwig. Biblija (Staroslavenski prijevodi Biblije). Šidak Jaroslav. Lovrenović Dubravko. Dašić Miomir. GADAR BiH 20-21. 548. Sarajevo 1998.. Istorija XVII/2. noviji razvoj). Šuica Marko. 1-38. 553.. Bizantologija (Vizantologija) (Hrvatska. EJ 1. (* Gestrin Ferdo. 556. 1981. Arhivski zapisi I/1. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Svedoci (651-652). ČSP XXXII/2. Tragovi prošlosti Crne Gore.. Knjiga prva”. 209-212.12. “Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture”. 2. OOUR Zavod za izdavanje udžbenika. JLZ. Ćošković Pejo. 264-267.Zagreb 1996. (Srednjovjekovni natpisi i zapisi u Crnoj Gori kraj VIII – početak XVI vijeka). Zagreb 1980. Mostar .. 555.. 387. JLZ. Beograd 1999. Cetinje 1994.) 547. Zagreb 2000.

Takovski Jovan. Stuttgart 1978. 566. Odbor za istorijske nauke. "Johannes de Thwrocz. 47-61 + 6 slika. 562. Diskusija. 504. 558. Skopje 1979. Život i djela cara Konstantina VII Porfirogeneta. 360-361. Nolit. Sarajevo 1988. Kliment Ohridski”. London 1986. Tomović Gordana. (fototipsko izdanje). Autori čija djela služe kao izvori za istoriju prelaznog perioda i ranog srednjeg vijeka. 561.”. ANU BiH. (* Grothausen Klaus Detlev. 522. 568. Geschichte Osteuropas XXVI/1. Kalendar hrišćanski. Tomašić Nikola. Thwrocz Johannes. Thomas and Hudson. (Priredio Mladen Švab). Bogoslovni fakultet “Sv.. 148-149. 94. "Naučno-stručni kolokvij o izvedbenom projektu Društvenog cilja XIII/2". Šunjić Marko. Sarajevo 1984. GADAR BiH 29. 564.. 5-26. Beograd 1990.. 560. “The Art of Heraldry. G. Cronaca Malatestina del secolo XV (dalla Cronaca Universale). O vojvodi Vladislavu Kosači i njegovoj srebrnini deponovanoj u Zadru. GDI BiH 35.Izvori. 570. London 1991. Helikon Kiado. Bloomsbury Books.. Crkvenoslovenska gramatika. “Enciklopedija živih religija”. Naučne komunikacije VI. IA MI BiH '89.. Venetiis 1488". Šunjić Marko. “The Historiograpxy of Yugoslavia 1965-1975.) 567. a cura di A. Luciani. Thomas. Sarajevo 1989.... apud Erhardun Ratdolt. 65-71. Loyn)”. IČ 29-30 (1982-1983). 559. Beograd 1975.. Talley J. “Konstantin Porfirogenet. Nadgrobni natpisi iz Podrinja. Biblioteka Odrednice. Zagreb 1994. 565. . An Encyclopedia of Armory (Arthur Charles Fox-Davies)”. Šunjić Marko. 47. Trogirske vijesti o turskom osvajanju Bosne.. 569. Šunjić Marko... Tartaglia Broglio Gaspare. Rimini 1982. Sarajevo 1989. 139-157. 563.. 352. pomoćne historijske nauke 75 557. Budapest 1986. “The Middle Ages. Šunjić Marko. 29-30. Beograd 1983. historiografija. August Cesarec. 117-133. GDI BiH 39. Istraživanja iz oblasti istorije. 135-138. Trogirski izvještaji o turskom osvojenju Bosne (1463). Chronica Hungarorum. Sarajevo 1986. A Concise encyclopaedie (General editor: Henry R. O upravljanju carstvom”.

Pisar (239-240). Biblioteka Odrednice. Beograd 1975. 580. 841-842. Sarajevo 1986. Tekstovi. 573. “Despot Stefan Lazarević. Azbučnik srpskih srednjovekovnih književnih pojmova. Pergament (506-507). Split 1988. Tošić uro. EJ 6. 129-131. 575. izdanje. 2. izdanje. 1. Beograd 1990. Arhiv Istorijskog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti (160-161). 621. (* Ioan Eugenia.. Azbučnik srpskih srednjovekovnih književnih pojmova”. Kancelarije. “Trogirski spomenici (Zapisci kurije grada Trogira od 1310. ANU BiH. Gramatika.. SKZ. Dijak (39-40).) 581. Ugrinova-Skalovska Radmila. uro.. Tošić uro.. 2. 388. 576. opsežnim registrima i bilješkama popratio Marin Berket) “. 2. Arenga (24-26). Dvije bosanske povelje iz XV vijeka. Falsifikati (767).. Povelja (256). 572. Književni radovi. Život. Beseda (28). “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. “ or e Trifunović. (Prepisao i uredio Miho Barada.. 579. Skopje 1979. Staroslavenski jezik. 168. 359. Knowledge. Biblioteka Odrednice. Označavanje vremena (193-197). (* Budak Neven. Žitije (47-77). 43-44. Tošić uro. Revue des études sud-est 17/4. dvorske (Bosna i Hercegovina). "Naučno-stručni kolokvij o izvedbenom projektu Društvenog cilja XIII/2". Trifunović or e. izdanje. 571. Istraživanja iz oblasti istorije. Jevan elje (119-122). 397. IČ 40-41 (1993-1994). 578. do 1331. 19-42.) 582. Gramatik (36-37).. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. (priredio or e Trifunović)”. izdanje. . SKK... JLZ. Trifunović or e.. Dvije povelje bosanskog kralja Stjepana Dabiše. Miscellanea (Mešovita gra a) (37-38).. Bucareşti 1978. Knowledge. doba i književni rad Stefana Lazarevića. Tošić uro. Zagreb 1988.-2000. Vuk Karadžić. Datiranje (138-139). Trifunović or e.). HZ 41. Pisati (240244). Tošić 1992. Natpis (179-191). Azbučnik srpskih srednjovekovnih književnih pojmova. 5-23. Zagreb 1990. (* Kuna Herta. Odbor za istorijske nauke..76 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Knjiga 477. Rečnik kon gramatika i tekstovite. IČ 39. Slovo 30. Beograd 1979.) 577. Nolit. Urić Nenad. Svjedočanstva 10. Trifunović or e. Beograd 574. Univerzitet “Kiril i Metodij”. Beograd 1999. Nadredni znaci (175-178). Zagreb 1980. Kolo 72. Beograd 1997. Beograd 1994. Beograd 1990. 5-41. Naučne komunikacije 6. Diskusija. Zapis (78-91). 559-560. Nolit. Pisanije (239).

591. Sarajevo 1980. Praha 1984. Petra iz Stona (Revizija čitanja natpisa). Slovo 35. Iz historije srednjovjekovne Bosne i Hercegovine”.. Vego Marko. Vego Marko. Vakufname 1. 625-626.Izvori. Beograd 1985. Vego Marko. Srednjovjekovni bihaćki latinski spomenici XVI vijeka. 298-299. (* Voje Ignacij..) 584. Svjetlost. 590. Zagreb 1981. Dumbović Vladimir. Svjetlost. Vego Marko. Sarajevo 1980. 592. 588. 502. Mostar 1978. Státní pedagogické nakladatelství. Sarajevo 1980. Serija III. “Vakufname iz Bosne i Hercegovine (XV i XVI vijek)”. IZ 2. Andrejević Andrej. “Marko Vego. Vego Marko. 593. Orijentalni institut. “Marko Vego. “Marko Vego.. 97-120. 123-142. Vego Marko. Svjetlost. Svjetlost. Islamska misao VII/80. 290-312. “Marko Vego.. Ljubljana 1985. 563-566. Tri povelje o posjedima hercega Stjepana Vukčića Kosače. Sarajevo 1980. pomoćne historijske nauke 77 583. Iz historije srednjovjekovne Bosne i Hercegovine”. Sarajevo 1980. Svjetlost. Svjetlost... Sarajevo 1981. Vego Marko. . Novi i revidirani ćirilski natpisi iz župe Broćno u Hercegovini. Sarajevo 1985. Glasnik VIS-a u SFRJ XLVIII/5. Tri povelje o posjedima hercega Stjepana Vukčića Kosače. Sarajevo 1985. Svjetlost. (* Damjanović Stjepan.. “Marko Vego. historiografija. Svjetlost.. Iz historije srednjovjekovne Bosne i Hercegovine”. 594.... 121-128. 282-286. 589.. 278.) 587. Ploča sa ćirilskim natpisom i likom Sv. “Marko Vego. Jahić Mustafa. Iz historije srednjovjekovne Bosne i Hercegovine”. NS 14-15. 452-486. Karčić Fikret. Vego Marko. 129-141. Saopštenja 17. Iz historije srednjovjekovne Bosne i Hercegovine”. 39-64.. Ćirilski natpisi iz Hercegovine. (* Ćošković Pejo. Sarajevo 1980. Ranosrednjovjekovni natpis iz Stona. 409-410. Vego Marko.. Sarajevo 1985. Sarajevo 1980. 204-208. 277-289. Most V/19-20. ZČ 39/4. Večerka Radoslav. 586. 142-276. “Marko Vego. Novi i revidirani srednjovjekovni natpisi iz Bosne.. Zagreb 1985. Monumenta Turcica historiam Slavorum meridionalium illustrantia 5. Iz historije srednjovjekovne Bosne i Hercegovine. Iz historije srednjovjekovne Bosne i Hercegovine”.. Humačka ploča najstariji ćirilski pisani spomenik (X ili XI stoljeće) u Bosni i Hercegovini. Vego Marko. 41-42. Staroslověnština. Marulić XIV/6.. Banja Luka 1981.. Iz historije srednjovjekovne Bosne i Hercegovine”. Sarajevo 1980.) 585.

Bibliografska gra a o Bosni i Hercegovini (1488-1918). Odeljenje jezika i književnosti 7. 600.. (* Ćošković Pejo. Beograd 1987. Veselinović Rajko. Božidar Ferjančić.. (Ljubomir Maksimović. 597. Beograd 1981. Sre enost gra e u Daničićevu Rječniku iz književnih starina srpskih... Vončina Josip. Vizantološki institut. 595.. 605. 236-240.. Split 1998. 115-138. Kalinin 1982. Vojnoizdavački zavod. Beograd 1983. IG 1-2.. Beograd 1986. srednji vijek). (Vojna historija Borislav Ratković).. Sarajevo (1991).) 598. 604. Rizvanbegović Izet. Ispisi iz Historijskog arhiva u Dubrovniku o srednjovjekovnoj Hercegovini. Knjiga 18. Vujačić Dragomir.-1089. (* Goldstein Ivo. 223224. JLZ.. 607. Martinović Dragana. “Vojni leksikon”. Trebinje 1982. Beograd-Zagreb 1981.04.) 599. Zagreb 1986. “Obšćestvennoe soznanie na Balkanah v srednie veka”. . Posebna izdanja. 299-301. 142-145. “Savjetovanje o istoriografiji Bosne i Hercegovine (19451982)". Velc Ferdinand.78 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 137-162. Mostar 1981. Vego Marko. Vego Marko. Iz antroponimije srednjovjekovnih natpisa u Hercegovini. I. Sarajevo 1983. Prilozi XXV/27. 22. 113-130. izdanje. SANU. Voje Ignacij. Odjeljenje društvenih nauka 12. Zagreb 1986.. 55. EJ 4.. (KUN V/99). 1129.”. 220. 279-312. 283-291. (* Mišković Sonja. “Zbornik o uri Daničiću”.. izdanje. VI. JIČ 1-4. 365-369. Radić Radivoj.. Diskusija. Vrsalović Nada. Grujićevo evan elje (jevan elje).. Postanak srednjovjekovne bosanske države. EJ 4.. “Vizantijski izvori za istoriju naroda Jugoslavije. 2. Kraljević Gojko. Tribunia 2. SANU-JAZU. Hrvatska kronika 547.-2000. ANU BiH. Ivan urić. Sima Ćirković. Zagreb 1986. Ninoslava Radošević)”. Vuković Jovan. Beograd 1986. 603. IZ 4. Odjek XXXVI/10. NUB BiH. Sarajevo 27. 10.. Zbornik VI jugoslovenske onomastičke konferencije. Svjetlost. Banja Luka 1983. JLZ. Hercegovina 1. 2. 606. 623.. 214-217.. 128. Posebna izdanja 65. Sarajevo 1991. XXIII + 674. Naučni skupovi 37. SANU. Sarajevo 1983. Oslobo enje 40/12515. MH. HZ 39. Sarajevo 1982. Epigrafija (Bosna i Hercegovina. Vorobeva G.) 601. 596. 602. Izvori o Trebinju i okolini u srednjem vijeku. Bibliografija izdanja ‘Ljetopisa Popa Dukljanina’ i odabrana bibliografija radova o ‘Ljetopisu’. Pavel Andreis i ego ‘Istorija goroda Trogira’. “Ivan Mužić. Vego Marko.. 124. 1983..

Zmajić Bartol. Moskva 1978. I.. 159-160. EJ 4. Evan elistar kneza Miroslava kao historijski izvor. Sarajevo 04.) .11.Izvori.) 610. 147-152. perevod i kommentarij A. Zagreb 1986. Zelić-Bučan Benedikta. 1986. Zmajić Bartol.06. 1985. Oslobo enje 43/13803.) 609. Zbornik MS za književnost i jezik 29/1. Kuna Herta. 295-298. pomoćne historijske nauke 79 608. veksikologija.. Sarajevo 1984. Golden marketing. Oslobo enje 42/13273. Transcription and Comentary). Oslobo enje 43/13787. Zelić-Bučan Benedikta. 611. Heraldika. Nadgrobni spomenik bosanske kraljice Katarine KosačaKotromanić u Rimu. 522-524. 618. Sarajevo 1987. 7-44. Naš svijet XXIV/267. Vukić Mario. 7. 388-397. (A-J)”. 1986... Vera Jerković. Uvod (Filip Lastrić – Život. Sarajevo 1988. Marulić XV/6. (* Živanović or e. 1986. IA MI BiH 23. (* Čoralić Lovorka. Marulić XV/5. Beograd 1987. 615. izdanje. Kiselničeva Maria. Pregled starina Bosanske provincije.. Transkripcija i komentar (The Codex of Hval Krstjanin. Sarajevo 14. Herta Kuna i Anica Nazor)”.10.. 614. Franjevački ljetopisi u Bosni i Hercegovini. Sarajevo 21. . Sarajevo 1986. 414-436. Zagreb 1996. Gabrić-Bagarić Darija.. 5. Sofija 1978.. Études balkaniques 3.. Slovo 38. (* Vlačić Zorica. H. “Filip Lastrić.. “Zapiski janičara napisani Konstantinom Mihajlovičem iz Ostrovici. Grb. (KUN VII/274). Biblioteka Kulturno naslje e. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. Biserka Grabar. JLZ Miroslav Krleža. “Zbornik krstjanina Hvala. Sarajevo 05. 519-530. Mostar 1995. Rogova). Pamjatniki srednevekovoj istorii narodov Centralnoj i Vostočnoj Evropi”.... 117-128. Sarajevo 1977. 153-155. sfragistika. Oslobo enje 43/13765. M. Zirdum Andrija.. Vince-Marinac Jasna. Mašić Jozo. Veselin Masleša. 2. CCP IX/15. (Vvedenie. 822-823. 43-64. JLZ. 612.11. (Priredio Andrija Zirdum. Zagreb 1984. 555. Zagreb 1985. Zagreb 1982... Zagreb 1982. Hercegovina (1) 9. JF 43. Zirdum Andrija. Evan elistar kneza Miroslava kao historijski izvor. historiografija. 617... Franjevački ljetopisi u Bosni i Hercegovini.. (Priredili: Nevenka Gošić. Marulić XXIX/2. Radio Sa XIII/45. Heraldika.. 7.. 117-120. 28. Zirdum Andrija. ličnost i povijesni rad)... Zagreb 1996. Izdateljstvo Nauka.. Zelenika An elko. 136. preveli Šimun Šimić i Ignacije Gavran)”. Zagreb 1988. Svjetlost-ANU BiH. Zmajić Bartol. 616. Novi Sad 1981. genealogija. 613. Rječnik heraldičkog nazivlja. 8.

Zbornik MS za književnost i jezik XXVI/1. 252. Žepić Milan. PCC Me ugorje. 73-79.. Sarajevo 1984.. Živković Pavo. CCP XIII/24.) 624. 626. Odjeljenje društvenih nauka 12. Oslobo enje 40/12459. Česmički Ivan. Jalimam Salih. izdanje. 212-216. Živanović or e. Studenci 1995... Biškup Marijan.. Novi Sad 1978. Živković Tibor.. Konstantin Mihailović iz Ostrovice – povodom novih radova.-2000. Pregled LXXIII/5. 622. ANU BiH. Zbornik MS za književnost i jezik XXVI/3. MS.. Modruški biskup Nikola i propast Bosne. 271-278. Sarajevo 1983. 11-34. 7. Jalimam Salih. Banja Luka 1982.. Novi Sad 1976. 629. Drugo dopunjeno izdanje”. Diskusija. 619. IZ 3. IČ 44 (1997). Odjek XXXVI/8.03. 113.. 33-59. 621. ZČ 41/1. Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni. Knjiga 15. Ljubljana 1987.. Živković Pavo.... Studenci 1995. “Savjetovanje o istoriografiji Bosne i Hercegovine (1945-1982)". Beograd 1986. Živanović or e. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”. O prvim poglavljima Letopisa popa Dukljanina. 13. (KUN V/89). 126-131. 9-70. Novi Sad 1984. Janičarove uspomene ili turska hronika”. GDI BiH 28-30 (1977-1979). Novi Sad 1978. Hadžijahić Muhamed. (* Ćošković Pejo. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. Zagreb 1979. . NEV XXXIII/1-2. 31-39. Klarić Tihomir. Sarajevo 02.. Pariteti dubrovačkog novca u srednjem vijeku.80 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 1983. Sarajevo 1983.. 326 620.. Dubrovnik 1985. Voje Ignacij. Brković Milko. Živković Pavo. Bibliotekarstvo 30. 210-212. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. Žic Nikola.) 628. Posebna izdanja 65. Sarajevo 1982. Nilević Boris. Živanović or e. Sarajevo 1983.. 232-233. Vijesti Pavla Vitezovića u njegovoj ‘Kronici’ o prošlosti Bosne i Hercegovine. Latinsko-hrvatski ili srpski rječnik. 451-455. (Uredio Milenko Brkić). Zavičajni muzej Travnik. Zagreb 1989. 189-193. (Priredio or e Živanović).. Prosveta-SKZ. (* Danti An olo.. Sarajevo 1983. 140-145. 89-97. ŠK.. 623. “Konstantin Mihajlović iz Ostrovice. Sarajevo 1979. 528-529. Sarajevo 1983. GDI BiH 34. 23. Zbornik MS za književnost i jezik XXIV/1. Živković Pavo. Živančević Milorad. ‘Stara srpska književnost u 24 knjige’. Konstantin Mihailović iz Ostrovice i njegovo delo. “Jugoslovenski književni leksikon. 94-101. PCC Me ugorje. Beograd 1998... Žic Nikola. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”. 627. (Uredio Milenko Brkić). Prve vijesti o bosanskoj kovnici novca poslije smrti Tvrtka I Kotromanića. Anali 22-23. 165-178. 625.

Thomas and Hudson... .. “Bosanski pogledi. Mihanovićev apostol (468). (Fototipsko preštampano izdanje 1980). . pomoćne historijske nauke 81 630. . 641. 1 (A-J)”... 640. .. “Mala enciklopedija Prosveta.) 631. godine (Ivan Franjo Jukić.... . Zagreb 1851). HKD sv. (Fototipsko preštampano izdanje 1980). Nezavisni list Muslimana Bosne i Hercegovine u iseljeništvu 1960-1967. Zemljopis i poviestnica Bosne. Prosveta. Prokopije iz Cezareje (644). Loyn)”. 556. 8. 104. Beograd 1978. Visoko 1983. Madijev. A Concise encyclopaedie (General editor: Henry R. JLZ. papi Piju II 1463.. VI + 943.. Sarajevo 1989. 3 izdanje. Kodeks (438). Pismo iz davnina (Stjepan Tomašević.. (Pretisak)”. “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda. Letopis popa Dukljanina (398). Madijev Mihail (Madius Michaeles) (448). CCP XVIII/33. London 1984. 3 (RŠ)”. 303. Ljetopis (207)..... Pop Dukljanin (552)... “Mala enciklopedija Prosveta. Zagreb 1980. 636. Kalendar (214-217). Konstantin Filozof (291). Sudbonosni susret fratra i sultana. biti svoj. Constantine VII Porphyrogenitus. JLZ. Halkokondil Laonik.. Kronika (646). Litra (147-148). Hrvatska glagoljica: biti pismen. Janus Pannonius (Ivan Česmički) (41). 5 (L-Nigh)”. Miha de Barbezanis (222). Konstantin Filozof (521). London 1991. . 7 (RašSzy)”. Paleografija (267). 635. 6 (Nih-Ras)”. JLZ. Iz fermana sultana Mehmeda II. Zagreb 1979. 638. 639.. (* Čoralić Lovorka. Numizmatika (105).. “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda. 29. Zagreb 1981. Prosveta. Apokrifi (81-82). 15. “Mala enciklopedija Prosveta. Ašik-paša-Zade (131). Opšta enciklopedija. “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda.Izvori... Orbini Mavro (203).. Žubrinić Darko. 3 izdanje.. “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda. 633.. historiografija. Slavenski jezici (490-491).. 180-182. Prosveta. Konstantin VII Porfirogenet (520-521). 3 izdanje. Bosanski novac (232). Staroslavenski jezik (660-661). Opšta enciklopedija. Długoš Jan (Dlugosz Jan) (522). Misal (500)..... kralj bosanski. Beograd 1978. 637. Grbovi (442).. Konstantin VII Porfirogenit. 632. Sfragistika (Sigilografija) (391). Beograd 1978. Vukanovo jevan elje (377). 2 (K-P)”.. Zagreb 1994. Opšta enciklopedija.. .. . Novac (Povijesni pregled) (71-73). .. Zagreb 1994. Miroslavljevo evan elje (499).. JLZ. 4 (Iz-Kzy)”. Janczar Michał Konstantynowicz (38).. .. Svjetlo riječi VII/81. “The Middle Ages. Stamaco (Zürich). bosanskim franjevcima. Zagreb 1978.. .. Svjetlo riječi I/2. (Fototipsko preštampano izdanje 1980). Dukljanin pop (554). Ćirila i Metoda)-Element. Jeronima (sv.. 634. .

. Zagreb 1982. Svjetlo riječi XVI/178. Tekst Ahdname.82 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. . 643.. 8 (Š-Žva)”. Toma arhi akon (245).. . 7. “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda.-2000. JLZ. . 642.... Vukanovo jevan elje (601). Toponomastika (254-255). Sarajevo 1998..

2. POLITIČKA HISTORIJA .

.

) 648. 308. Birin Ante. 555-557. Hrvatski narodni kalendar za prijestupnu 1992. 167-169. 37. 137-150. Musa Šimun. Giornata di studi Malatestiani a Cesena. Zenica 1995.. Zagreb 1998. Zagreb 1989. Veza Malatesta i Bosne. “Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture”. Godina 40.. Ugarsko-hrvatsko kraljevstvo i Bosna u XIV. Maslak Nijazija.. Trajanje Bosne (Lomovi bosanske svijesti). Putanja klatna. Ančić Mladen.. Knjiga 9ZIRAL.. 650. Le condizioni per la formazione di uno stereotipo. 652. HM II/7-8.. Motrišta 5-6. 649. (* Džaja Srećko. Adamček Josip – Kampuš Ivan – Karaman Igor. 14. Biblioteka Stećak. Sarajevo 1998. HZ 42. Stjepan Tvrtko I (o 600-oj obljetnici smrti). Bribirski).. 104. Škegro Ante. 653. 20.. Stećak V/56. Šimić Angelina. Sarajevo 1998. 227-228. Uvjeti za stvaranje stereotipa. Škegro Ante. Ančić Mladen. Sarajevo 1991. Atti 8. Oslobo enje 45/18868. Sandžak III/43-44. Knjiga 2. GADAR BiH 35 (1998-1999). Zrinski (Šubići... stoljeću. ČSP XXX/2..Politička historija 85 644. .09. Tešanj 1995. 29-30. Znak Bosne I/2.. Bosna – Hersek ve Turkiye. Alić Adil. 62. Grbelja Tonči. KDM Preporod Zenica 1995. Bosna i Hercegovina i Turska.. 18. 1998.. Knjiga 100.. (* Uzunović Alija. Preporod XXVIII/648. 22.. Džanko Muhidin.. 654. Sarajevo 05. Radovi HDZU 3. Sarajevo-Frankfurt 1998. Ljiljan VI/276. 647. (* Smriko Vehid... 61-75. Biblioteka Djela. Povijesni prilozi 17.) 651. Alibašić Avdija. Devetnaest stoljeća Bosne. Trajanje Bosne. Gradina II/12. Zenica 1995.05. “Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture”. 48-49. 35. 101. 645. Novi Pazar 1993. Frankopani (knezovi Krčki). "Križarske vojne" XII stoljeća. BF VI/10. ŠK. Südostforschungen 57. Dobojske novine I/9. 154-155.. 775-780. PP Dinex. 655. Sarajevo 1998. . I rapporti tra i Malatesti e la Bosnia. Doboj 1996. Ančić Mladen. 299-303. ŠK. Sarajevo 1998. 646. Zadar-Mostar 1997. Akarslan Mediha. Sarajevo 2000.. Zagreb 1980. München 1998. Zagreb 1980. Ančić Mladen. Istanbul 1993. 88-94. Sarajevo 08. Brzica Stjepan. (KUN) 6. 638.. 13-35.. Dobojske velike bitke. Alić Džemaludin. Mjesto Muslimana – Bošnjaka Sandžaka i BiH u obrazovnim programima Srbije.. 223. . Ančić Mladen.. Oslobo enje 55/17937... Sarajevo (1995). 656. Adamček Josip. Centro studi Malatestiani. Alibašić Avdija. Zagreb 1998. Sarajevo 1998. 286-292.. 1999. Zavod za povijesne znanosti HAZU u Zadru.. Alternatif Universite. 389-394. Rimini 1990.. Alić Halim. Mostar 1998. Znak Bosne I/1.

Biblioteka Izvori. Svjetlost. (Arpadovići) (243-252) (Babonići) (306310). Sarajevo 1990. 659. Istorija – Povijest. 301-303. izdanje. Arslanagić Miralem – Isaković Fahrudin. godine?. Antoljak Stjepan. “Hrvatska srednjovjekovna diplomacija. 1974).86 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Wissenschaftliche Mitteilungen. Prilozi 29. Kampuš Ivan. Krunidbena i grobna crkva bosanskih vladara u Milima (Arnautovićima) kod Visokog. Zadar 1999. GZM (A) 34 (1979). 313. Pregled hrvatske povijesti. (1... Kurtović Esad. Antoljak Stjepan. 5. Obad Stijepo. Zagreb 1989. Obad Stijepo. izdanje.-2000. Split 1992. 667. Sarajevo 1998.. Zagreb – Zadar 1999. “Hrvatski biografski leksikon I (A-Bi)”. Anžuvinci (206-212). 1992. 143-177. Književni krug. Sarajevo 1978.. 661. 183-247. HZ 42. Slobodna Dalmacija. Zagreb 1983. 1978. (Izabrani radovi). Zadarska smotra XLIII/5-6. 1994. Antoljak Stjepan. Renesansna diplomacija i rat. .. Oslobo enje 35/10746. 380-382.) 657. (* Fiamengo Jakša. Zbornik Diplomatske akademije Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske IV/2”.07. 658. 286-291. Orbis-Laus. Izdavačko knjižarsko trgovačko preduzeće “Sarajevo”.. Band VI.05. 247... 10. Pedagoška akademija.. Univerzitet “Džemal Bijedić”. 19.. An elić Pavao. 173-181. 207-211. Antoljak Stjepan. Archäologie. Oršolić Tado. Zadarska smotra XLIV/1-2. (Izabrao i uredio Stijepo Obad)”.. Arnautović Esad. za I razred srednjih stručnih škola.. 666. 660. Pregled historije Bosne i Hercegovine od prahistorije do kraja srednjeg vijeka. Politička struktura srednjovjekovne Bosne. 662. Biblioteka znanstvenih djela. 289-308. 668. Heft A. 2. An elić Pavao. Jesu li Hrvati sudjelovali u kosovskoj bici 1389. 34. Sarajevo 1980. 248-251. Dorothee Gorjanska... za I razred srednjeg usmjerenog obrazovanja i vaspitanja. Arslanagić Miralem – Isaković Fahrudin. Radovi Zavoda 41. 159. Ančić Mladen. Antoljak Stjepan.11. Sarajevo 1999. Slobodna Dalmacija. Primjer pada Bosne 1463. 948. Godina 46. Istorija – Povijest. Hrvatski narodni godišnjak 1999. 669.. Split 07. 37-55. izdanje. 664. Zagreb 1993.. Split 1994. Zadar 1994. Zadar 1995. Hrvati u prošlosti. Split 19. reine de Bosnie. 663. Sarajevo 06. Bobovac i Kraljeva Sutjeska (Stolna mjesta bosanskih vladara u XIV i XV vijeku).. Sarajevo 1979. JLZ.) 665. An elić Pavao.. HZ 45 (1992). Split 1996. 267. Orbis-Laus. Mostar 1997. (* Mirković Vojko. A Survey of Croatian History. Ančić Mladen.

Mehmed the Conqueror and His Time.. 532. EJ 1. Srednjovjekovna bosanska država. Novi Sad 1980. JLZ. 316-318. Bašagić Safvetbeg. JLZ. izdanje. Cambridge Massachusetts 1980.. Babinger Franz. Dabiša Stjepan. Pad Hercegovine. JLZ. Speculum 55/4. 672. 673. izdanje. 2. “Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina. Zagreb 1988. 215-218. JLZ. Oslobo enje 37/11657. .. Separat II.. EJ 5. 674. Babić Petar.. Ed. 82. Kratka uputa u prošlost Bosne i Hercegovine (od g. Hickman. JLZ. Hrvatinići (151-153). Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera. Prijelaz srpskog kralja Stjepana Dragutina na katoličanstvo i pokušaj obnove crkvenog jedinstva s Rimom. izdanje. izdanje. EJ 3. Osijek 1999.. Dinić-Knežević Dušanka. Batalo. JLZ. Vrhbosnensia I/2. Osijek 1997.11. 679. Zbornik MS za istoriju 21. Povijest – Hrvatska povijest. Babić Anto. 241-247. 678. Babić Anto – Redakcija EJ za BIH (Vego Marko). Balta Ivan. 319-320. Atanasovski Veljan... Sarajevo 1980. 216. BF VIII/12. Prilozi XVI/17. 167-174. 264.Politička historija 87 670. Pedagoški fakultet.). Zagreb 1980. (* Budak Neven. 680. 1978. Borić. izdanje. Bollingen Series 96. Iločki Nikola. Babić Anto. Zagreb 2000. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera. EJ 2. Narodna knjiga-Istorijski institut. Zagreb 1988. 11. Sarajevo 2000. 2. Besarović Vojka.. 14631850. 209-213.. 2. Zagreb 2000. Balta Ivan. Sarajevo 12.. (Translated from the German by Ralph Manheim). EJ 2.. 354.) 683. Reprint. Zagreb 1984. Babić Anto. Zagreb 1982. Princeton University Press.. 79-86.. 675.. Babić Anto. 676. izdanja Enciklopedije Jugoslavije”. 171-172. Zagreb 1983. izdanje. Beograd 1979.) 671. 765-766. 2. Zagreb 1983. EJ 5. Babić Anto. (* Prlender Ivica. Srednjovjekovna bosanska država. Jajačka banovina (750). Südostforschunegen 39.) 682. 677. 257-262. Babić Anto – Redakcija EJ za BIH (Vego Marko). William C. 2. Šipovac Ne o. Tradicija i historijsko pravo u odnosima izme u Bosne i Dubrovnika u srednjem vijeku. 2. HZ 53. Sarajevo (1989). 1980.) 681. HZ 53. München 1980.. Babić Anto – Kovačević-Kojić Desanka. Sarajevo 1997. (* Lindner Paul Rudi. (* Džaja Srećko. JLZ. Pregled povijesti srednje i jugoistočne Europe u srednjem vijeku. 525-526.

(KUN VIII/407). Bašagić Safvetbeg. Zürich 1994. Radovi 24. godine. 688. TRZ Vajat-IRO “Beograd”. Migotti Branka.. Beograd 1985. Beograd 1994.. (Uredio Milenko Brkić). Zbornik radova 11. Srpski narod i srpske zemlje u srednjem veku. Vojnoistorijske rekonstrukcije Kosovske bitke. 687. Le traité de paix conclu entre Vlatko et Mehmed II.. ZFF XV/1. ZFF XVIII/1. Vekovi Srba. 132+Prilozi (28 slika i 3 karte).88 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.. Novi Sad 1999. Balcanica 24.. 689. 686. (* Čoralić Lovorka. Beograd 1993. Dokazi rane državnosti (Iz doba Kulina bana). Boško. Gornji Milanovac 1992. Histoire des pays de l’est: des origines á notre jour..). Bašagić Safvetbeg. 228. Reprint.. Blagojević Miloš. Blagojević Miloš. 684. Zagreb 1991. Matica Bošnjaka. Studenci 1995. Blagojević Miloš. 630. 75-87. “Biograd i njegova okolica u prošlosti”. 14631850. 693. Zagreb 1991. 1122. Perrin. Biblioteka Nastava istorije. 694. . Blagojević Miloš.09. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”. 97-114. 222-229. ZadarBiograd 1990. Znameniti hrvati: Bošnjaci i Hercegovci u Turskoj carevini. Beograd 1989. 1989. Hronike srpske. Srbija u doba Nemanjića (Od Kneževine do Carstva: 11681371. Blagojević Miloš. Blagojević Miloš. Bosanska riječ. Sarajevo 16. Zavod za povijesne znanosti FF u Zadru-SIZ kulture Općine Biograd. 692. Zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog u Biogradu od 11. Društvo istoričara Južnobačkog i Sremskog okruga.. 690. 720. SANU. Wuppertal 1995.. Knjiga prva. Istorijski institut. Bešlagić Šefik. 296-298. 9.. Ilustrovana hronika). Die Balkangeschichte. studenog 1988. 691. Beldiceanu-Steinherr Irène – Bojović J. “Kosovska bitka u istoriografiji”. Biogradski zbornik 1. Bogdan Henry. Obavijesti HAD XXIII/2. Paris 1994. 68-70.. PCC Me ugorje. do 13.. Oslobo enje 46/14815. Beograd 1990. Jedinstvo i podvojenost srpskih zemalja pre bitke na Kosovu. 294. Kratka uputa u prošlost Bosne i Hercegovine (od g. Berberović Izet. Srbija Nemanjića i Hilandar. 685. 695. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine.-2000.) 689a. 71-92. 'Vladanije' kneza Lazara u Primorju..

Sarajevo 21.. 24-25. 18-19 . SKZ. Sarajevo 1996. Oslobo enje 53/17156. 18. Feljton: Historija i politika. Knjiga 3. IGC Borba. (10) (Silom u drugu vjeru).. Prva linija IV/20. “Istorija srpskog naroda. “Bosna i Hercegovina i svijet.11.. Raguse et L’Empire Ottoman (1430-1520). Sarajevo 19. odlomaka i ilustracija. Oslobo enje 47/15237. Oslobo enje 47/15242. (5) Sandžak V/71-72. “Bosna i Hercegovina od najstarijih vremena do kraja Drugog svjetskog rata”. Oslobo enje 47/15244. Oslobo enje 47/15235. Tafro Tarik.. Prva linija IV/21. Prisvajanje istorije srednjovjekovne Bosne. (Pretisak)”. (4) Sandžak V/70. Ljiljan IV/128. London 1984. Oslobo enje 47/15239.. 16. 1990. (3) (“Iščupana Bosna”). “Bosna i Hercegovina ogledalo razuma (Izbor članaka. Bogdanović Dimitrije.. Sarajevo 24. 697. . Sarajevo 1994..) 703. Novi Pazar 1995.. Sarajevo 17. 337. 1990. Sarajevo 1997. Oslobo enje 47/15240.11. (6) Sandžak VII/73-74. Stamaco (Zürich). (4) (Dva vijeka avarske vladavine).. 705. 10.11. A. Sarajevo 20..11. Bojić Mehmedalija. 12. ŠVK OS BiH. 698. 1995.11. Rodoslov Vojislavljevića i porijeklo Nemanjića prema ‘Ljetopisu popa Dukljanina’. 18-19. Nezavisni list Muslimana Bosne i Hercegovine u iseljeništvu 1960-1967. Prva linija III/19. Beograd 1982. (9) (Najumniji bosanski vladar). 18-19.11. 16.....11.11. (2) Sandžak IV/66-67. Sarajevo 16. Istorijski institut RCG. 1990.Politička historija 89 696.. Sarajevo 1995. 1990. 1996. 701. 536. Oslobo enje 47/15241.. Druga knjiga. 1990. (8) (Oteto u miraz). 1996. 14-15. (* Pelesić Muhidin. Sarajevo 17. 1997. (6) (Teorija iz magle). 1990. Bojić Mehmedalija.. 18-19. 1990. Boško.. Čija je Bosna? (1-6): (1) Sandžak IV/65..03. Sarajevo 1996. Zbornik radova sa Okruglog stola Istorijskog instituta. 28. Ljiljan VI/207. Institut za istoriju u Sarajevu. 699. 38.. Akmadžić Hazim. (* . 14.. 33. 286. 1996. Oslobo enje 47/15234. Paris 1998. 111-129. Delić Rasim. 1990. 700... 16.. 7-10. 7-20.. Oslobo enje 47/15236.. priredio David Atlagić)”. Oživljavanje nemanjićkih tradicija. Sarajevo 23. 11. “Srednjovjekovna istorija Crne Gore kao polje istraživanja”. Beograd 1992... Sarajevo 1994. Boljević-Vuleković Vojislav.. Bojić Mehmedalija. Sarajevo 1995. Sarajevo 1995. (3) Sandžak V/6869. “Bosna i Hercegovina i svijet”. 1990. 29. P. 12. (* Šimić Angelina.) 704.. Podgorica 1999. 5. Sarajevo 22. Feljton: Istorija i politika: Čija je Bosna? (1-10): (1) (Drina – vječna granica). Doba borbi za očuvanje i obnovu države (1371-1537)”.11. (7) (Da nije “Vražjih” bogumila). (2) (Tri pogrešna izvora). “Bosanski pogledi. Sarajevo 15. (5) (Dokazivanje po svaku cijenu). 48. 16. 1990.. 702. Sarajevo 14. 1996. Bojović J. Oslobo enje 47/15243. 11. Rezimei sa okruglog stola”.11. 23-26. Institut za istoriju..

285-287.08. Škegro Ante.. Beograd 1979. 3-14. 428-436. Božić Ivan. Zbornik radova 12. Beograd 1995. Desearch Centre for Islamic History. Uprava za moral Generalštaba. Kulenović Salih. Bulletin d’Information 31. Marulić XIII/2.. 366-370. Zenica 1995. Ivanišević Alojz. SKZ.. dopunjeno izdanje”. Sarajevo 1998. Večernji list. 2.. BF V/8. (* Kurtović Esad. Prilozi 29. Božić Ivan. 23. Beograd 1979. 193208. Zagreb 1980. 2. Kožar Azem. 124-129. Sarajevo 1995. . SKZ. 174-192. BF VIII/13. 105-149. (* Kolar Ramo. History... Božić Ivan. “Ivan Božić. Baneres.. (* Fejić Nenad. Beograd 1980. Nametak Fehim. BF VIII/13. “Bosnia – Herzegovina.) 707. Sarajevo 1997. 186. (* Rašić Nikola. “Ivan Božić. IČ 27.. 427-434. Sarajevo. Zetske vojvode pod despotima. Bihać 1996.. Sarajevo 1995. Alibašić Avdija.) 708.. Dijalog 1-2. Gračanica 1997.. Škegro Ante. Sarajevo 2000. ... 433. Art and Culture (IRCICA). 57-58. “Bósnia i Hercegovina. 714. Balšići. Zbornik Kotorske sekcije 2.01.) 710. Paštrovići. Obavijesti HAD XXXII/1. Prva linija VII/63. Oslobo enje 55/18028. (KUN) 6. BKC. Zagreb 06. Dialogue – Internationale issue 1-2. Zloković Maksim. “Bosna i Bošnjaci (Državno-pravni razvitak Bosne i Hercegovine i bošnjačkomuslimanski narod)”. 578581. Sarajevo 2000.. 95. Sućeska Avdo. Sarajevo 2000. 459-464. Vojna biblioteka 16. Zagreb 2000. EJ 1.. Sarajevo 16. 470 + 6 karata. Istanbul 1993. Nemirno pomorje XV veka”.. 1998. heritage”. Nemirno pomorje XV veka”. POF 49 (1990). 231-238. 121-125. 319-322.90 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Zagreb 1999. Nemirno pomorje XV veka”. El Muslims.. Škegro Ante. Sarajevo 2000. München 1999. Südostforschungen 58.. Gračanički glasnik 4. 1995. JLZ. 19.. Barselona 1985. Sarajevo 1985. (J. Znak Bosne I/1. 937-939. 709.. Oslobo enje 52/16728. Škegro Ante.. 10.. 465-467. “Ivan Božić.. Kotor posle prihvatanja mletačke vlasti. “Bosna i Hercegovina od najstarijih vremena do kraja Drugog svjetskog rata. Unsko-sanske novine I/10. Pregled LXXV/7-8. Sućeska Avdo. 417. 427-434. Newsletter.. "Bosna i Hercegovina od srednjeg veka do novijeg vremena".. 09. SKZ. Istorijski institut. Sarajevo 2000.-2000.. 9-32. 428-436. Prilozi 29. Centre International Escarré per a les Minories Étniques i Nacionalitats IV... Zagreb 1980. . Beograd 1979. Sarajevo 1995.) 706.08. Press centar Armije RBIH. Škegro Ante. Macan Trpimir. SKZ. Božić Ivan. 713.) 711. Beograd 1979. Nemirno pomorje XV veka. 1995. Škegro Ante. Marti Garcia Ripll)”. culture... 12-14.. Povijesni prilozi 18.. izdanje. Kotor 1980. 712. Maslak Nijazija. Sarajevo 1998. Božić Ivan... SANU.

Castellan Georges.. (* Rajčić Tihomir.. Bosanski kraljevski dvor prema Zadru i Hrvojeva uloga u zadarskim doga ajima krajem XIV i početkom XV st. Split 1987. Radovi 25. (* Delonga Vedrana. JLZ. 255-270. (Alternativni udžbenik za VI. Split 14. Zagreb 1997.Politička historija 91 715. 717. Zagreb 1982. Od seobe naroda do apsolutizma.... 9. “Bribir u srednjem vijeku. Histoire des Balkans XIVe-XXe siècle. “Bribir u srednjem vijeku. EJ 2. Brković Milko.. Obavijesti HAD XXVI/3. O ulozi Vuka Brankovića. prior vranski. Muzej hrvatskih arheoloških spomenika. Muzej hrvatskih arheoloških spomenika. (Dvojezično) 720. Zagreb 1999.) 719. Zagreb 1989. JLZ. Budak Neven – Posavec Vladimir.. Zagreb 1995. 3 promijenjeno izdanje”. Muzej hrvatskih arheoloških spomenika. 150-152. (Dvojezično) 727. Brandt Miroslav. Beograd 1989. 305-306.. Slobodna Dalmacija. (* Vodopivec Peter. Božić Ivan. Kolo IX/3. Rapanić Željko.. “Bribir u srednjem vijeku. HZ 42. Ra anje suvremene Hrvatske i Europe. Budak Neven. Paris 1991.. RPZ 12 (1985-1986). Zagreb 1983. 1 izdanje”. 723. Povijesno-arheološki pregled / A historical and archaeological review. Uloga bosanskog kralja Tvrtka I. Brković Milko. 2. 63-65. (* Rapanić Željko. 328-333.. Bodin. 128. 52. Budak Neven. 722. Tvrtkov uspon na kraljevsko dostojanstvo..02. ZČ 47/1. Galerija 65. Zagreb 1989. 248. izdanje. 724. godine”. razred osnovne škole). Split 1996.. CCP XIII/23. 721. Sarajevo 1991. Obavijesti HAD XIX/3.. u vrijeme i nakon Kosovske bitke 1389.. 553-555. Burić T. Split 1996. “Bitka na Kosovu 1389. SANUIstorijski muzej Srbije-BIGZ. Zagreb 1994. (Forum) 1.. Ivan od Paližne. vitez sv. Zagreb 1987. Goldstein Ivo. Ivana. Zagreb 1994. 716.) 725. 1995. Radovi 28. Hrvatska sveučilišna naklada. 57-70. 7-16. u zbivanjima prije. 532.) 726. 3 promijenjeno izdanje”.. Fayard.. Božić Ivan – Redakcija EJ. (Dvojezično). Babonić Stjepan. 19-20. “Šest stoljeća od smrti bosanskog kralja Tvrtka I”. 95.. 60-71. godine. Prva stoljeća Hrvatske. 718. Ljubljana 1993. Budak Neven. Zadar 1986. Odjek XLIV/17-18. 1-8..) . “Hrvatski biografski leksikon I (A-Bi)”.

Beograd 1997. Evernos (Avernez) Mehmed. Obrazovanje srpske države. Beograd 1981. 738. 2. 1997. 112. 180-196. Aux origines des civilisations d’Europe centrale et orientale (VIe-XIIIe siècles).) 734.. “Bosanski pogledi. izmijenjeno izdanje. Stamaco (Zürich). Osvit srednjeg vijeka. Jozić Anto. 9-10. Ćirković Sima. 733..) 729. Alfa. & London: The Scorecrow Press.. “Istorija srpskog naroda. 735. 737. Les Slaves.. 141-155. A. Čubrilović Vaso. 739. 360-362. Unutrašnje i spoljne krize u vreme Nemanjinih nasljednika. Inc. Prva knjiga. (* Veselinović Andrija. Od najstarijih vremena do Maričke bitke (1371)”. “Istorija srpskog naroda. izdanje. Beograd 1964. Svjetlo riječi XVII/193. Sarajevo 1999. “Dinko Čutura – Bruna Kuntić-Makvić – Tihomila Težak-Gregl. Paris 1986. 103-107. Nezavisni list Muslimana Bosne i Hercegovine u iseljeništvu 1960-1967. razred osnovne škole”. EJ 4. European Historical Dictionaires.. 728. 114-116. Historical Dictionary of Bosnia and Herzegovina. Beograd 1981. LVI + 335. 117-129. JLZ. (* I. SKZ. 27. 732. Svjetlo riječi XV/176. Ćirković Sima. Prilozi bibliografiji objavljenih radova o Kulinu banu. Knowledge. Čuvalo Ante. Dubrovnik 1999. Zenica 1998. Čutura Dinko. “Istorija srpskog naroda. Srbija izme u Vizantijskog carstva i Bugarske. razred osnovne škole”. 100-111. 415. Beograd 1981.. 263-272.. Zagreb 1996. Md. Beograd 1981. Zagreb 1996. Motrišta 10. 731.. (* Wytrzens Günther. 83.. “Dinko Čutura – Bruna Kuntić-Makvić – Tihomila Težak-Gregl. Osvit srednjeg vijeka. 156-169. (Pretisak)”. Od najstarijih vremena do Maričke bitke (1371)”. Povijest za V. Istorija srednjovekovne bosanske države.-2000. Ćosić Stjepan. Anali 37. Stuttgart 1989.. Albin Michel S.. R. Lanhan.92 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. SKZ.. izdanje.. 419-420. .) 736. Conte Francis. Č. 21. Ćirković Sima. 730. “Istorija srpskog naroda. Prva knjiga. Sarajevo 1997. Prva knjiga. Mostar 1999.. Od najstarijih vremena do Maričke bitke (1371)”... SKZ. Čutura Dinko. Gruba. Prva knjiga. Tomić Rudi. 25. Osamostaljivanje i uspon dukljanske države. Ćirković Sima.. London 1984. Ćirković Sima.. Geschichte Osteuropas XXXVII/3. SKZ. ‘Mali leksikon’. 1. Od najstarijih vremena do Maričke bitke (1371)”. SKZ. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Alfa. Znak Bosne IV/5-6. Zagreb 1986. 3. Povijest za V. Ćeman Mustafa.. ‘Kujava kći’.. No..

Beograd 1981. “Istorija srpskog naroda. Druga knjiga. Beograd 1989. Beograd 1989. Bosna. . Prva knjiga. Druga knjiga.) 748. “Lexikon des Mittelalters”. (* Peršić Janez. Švab Mladen. Ćirković Sima. Od najstarijih vremena do Maričke bitke (1371)”.. Godine krize i previranja. VIG XL/2. 496-510. Beograd 1982. “Istorija srpskog naroda. juni 1389. Ćirković Sima. Pad Bosne i pokušaji otpora turskom osvajanju. 747.. 746. 15. Ćirković Sima.. 743. SKZ. Ćirković Sima. EJ 2. SKZ. “Istorija srpskog naroda. Protivrečnosti balkanske politike. O sastavu i snazi Lazarevog tabora na Kosovu. Vladavina Stefana Uroša III Dečanskog. Ćirković Sima. 137-143.. 341-356. Doba borbi za očuvanje i obnovu države (1371-1537)”.. "Osamsto godina Povelje bana Kulina". Doba borbi za očuvanje i obnovu države (1371-1537)”. Branković ura .. 749. Ćirković Sima. (Dvojezično). München-Zürich. 15 june 1389 (80-90). 449-461. Galerija 65. SKZ. Odjeljenje društvenih nauka 23. Prva knjiga. Artemis Verlag. SANU-Istorijski muzej Srbije-BIGZ... “Bitka na Kosovu 1389. Ljubljana 1981. SKZ. godine”. Zagreb 1986. 390-402. The Field of Kosovo. Unutrašnja politika kralja Milutina. Sarajevo 1989. 1982. Ćirković Sima. Ćirković Sima.. 741. SKZ. Ćirković Sima. Beograd 1982... Radovi 19. Odeljenje istorijskih nauka 6. 230-240. Druga knjiga.. (72-79). 36-46. ZČ 35/4. Zagreb 1982. "Mileševa u istoriji srpskog naroda". Prva knjiga. SKZ. Mileševa i Bosna. Srpske i pomorske zemlje kralja Uroša I. 23-35. “Istorija srpskog naroda. Beograd 1987. Ćirković Sima. 462-475. Beograd 1981. 745. JLZ. Od najstarijih vremena do Maričke bitke (1371)”. 742. izdanje. 751. “Istorija srpskog naroda. “Istorija srpskog naroda. Beograd 1981. 151-168. Naučni skupovi 38. ANU BiH. Doba borbi za očuvanje i obnovu države (1371-1537)”. Ćirković Sima. SKZ. 279-290. 2. Od najstarijih vremena do Maričke bitke (1371)”. SANU.. Beograd 1982. 744.Politička historija 93 740. Ćirković Sima. Beograd 1981. Prva knjiga. 404. 392. Ćirković Sima. Od najstarijih vremena do Maričke bitke (1371)”. Bosna i Vizantija. Kosovo polje. 750. Posebna izdanja 90. Unutrašnje borbe početkom XIV veka. “Istorija srpskog naroda. 752.

10.06. La Serbie au moyen âge... Sarajevo 28.94 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.. Ćirković Sima..06. (12) (Kosovo – prag Balkana). 762. 10. 19-29. Grafiche Milani. Percepcija ishoda Kosovske bitke. Oslobo enje 46/14736. Oslobo enje 46/14731. 14. 755. Odjek XLII/12. I Serbi nel medioevo.. 759. (2) (Korijeni nesloge). Beograd 1989.. (6) (Miloš Obilić. Sarajevo 21. Beograd 1990. Oslobo enje 46/14738. Eparhija raško-prizrenska Prizren-Bogoslovni fakultet Beograd. (4) (Strategija osvajača).06. Zodiaque. Odjek XLIV/17-18. Prizren-Beograd 1989. (5) (Sa štitom ili na njemu).. (11) (Hvalisanje kralja Tvrtka). “Kosovo. Oslobo enje 46/14729. Ćirković Sima. Ćirković Sima. (10) (Vukova izdaja). 1989. Ćirković Sima.. O kosovskom boju. Oslobo enje 46/14741. Sarajevo 1989.. Beograd 1990.-2000. 758.06. 1989. Me unarodna politika. “Šest stoljeća od smrti bosanskog kralja Tvrtka I”. 1989. (15) (Bajazit nudi mir). Oslobo enje 46/14740. Sarajevo 1989. 1989. prošlost i sadašnjost”. Oslobo enje 46/14728.06. (7) (U čije će ruke ključ Balkana). Kosovsko-metohijski zbornik 1. 1989. Milano 1992. 14. 1989.. 1989. Sarajevo 27.07.. Oslobo enje 46/14735. 10. (9) (Ustoličenje žestokog Bajezita). Paris 1992. Sarajevo 02. 756. 13.. Oslobo enje 46/14726. 761. “Zadužbine Kosova (Spomenici i znamenja srpskog naroda)”. Naš svijet XXV/285-286. 8... Oslobo enje 46/14737. (13) (Koga je bilo više?). 10. Oslobo enje 46/14739.07. . (14) (Ko je slavio na Kosovu?). 1989. Sarajevo 24. 763..06.. Ćirković Sima.. 16.07. 753. 1989. Sarajevo 23. Sarajevo 19. vjera il’ nevjera). Ćirković Sima. (3) (Lazar se priprema za boj). Prenošenje kraljevstva u Bosnu. Ćirković Sima. Sarajevo 29. Istorijski institut. Kosovska bitka kao istorijski problem..06. 12. Srbija uoči bitke na Kosovu. Sarajevo 1989. Kolevka Srbije. Sarajevo 1991. 1989. 109-118.06. Dragocjena dokumenta (Uz 600-tu godišnjicu Kosovske bitke). Sarajevo 26. Zbornik radova 11. 754. 8. 1389. 1989. Sarajevo 03. Ćirković Sima. 1989. Kosovska bitka. 3-20. “Kosovska bitka u istoriografiji”. Naši dani XXXVI/970 (40). 1989. Sarajevo 20. (8) (Dokaz vjernosti). 560-562.06.. 13.. SANU. 13.. 40-42.07. Sarajevo 22.06. 757. 1989.06. Sarajevo 01. Oslobo enje 46/14730. Ćirković Sima. 22-23.. Ćirković Sima.. Feljton: Legende i istine kosovskog boja (1-15): (1) (Sumrak Srbije i Nemanjića). 760. 15.. 10. Oslobo enje 46/14727. 1989. Sarajevo 04. Oslobo enje 46/14734. Sarajevo 30. 13. Ćirković Sima.. Oslobo enje 46/14733. 12.

1389. Istorija Jugoslavije (reprint izdanja iz 1933).. BIGZ. Idea.) 775. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Beograd 1997. Mihaljčić Rade. Ćirković Sima. Tenesi. Knowledge. Ljubljana 1989. 361-364. 15-16.. Ćirković Sima.. Beograd 1992. (I = 272. ZČ 44/3. Bosna i Hercegovina (Fototip izdanja iz 1925).. 768.. Prva knjiga. “Bosna i Hercegovina ogledalo razuma (Izbor članaka. Beograd 1994.. Ćorović Vladimir. 1990. Serbija – srednie veka. priredio David Atlagić)”. izdanje 1997). Ćirković Sima. IG 1-2... Historija Bosne. 9. Eparhija raško-prizrenska Prizren-Bogoslovni fakultet Beograd. 541-556. Beograd 1989. Percepcija ishoda Kosovske bitke. (* Voje Ignacij.). Kosovska bitka u kontekstu srpske i balkanske istorije.) 776. Ćorović Vladimir. (* Mihaljčić Rade. Ćirković Sima. . Knowledge. Beograd 1999. Ćirković Sima – Mihaljčić Rade. Beograd 1992. Knowledge. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Beograd 1997. Ćorović Vladimir. Ćirković Sima – Džaja Srećko – Spasojević Boro. 771. Srbi u srednjem veku. Od najstarijih vremena do Maričke bitke (1371)”. Uhode (762-763). (* Mihaljčić Rade. Osvajanja i odolevanja: Dušanova politika 1346-1355. 271. 8. Radosavljević Boris. Prizren-Beograd 1989.. Beograd 1981. (2.. Oslobo enje 47/15060. 770.starija i novija saznanja”.05. Beograd 1989. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”.. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. O kosovskom boju. 7-8. U svetu modernih nacija zemlja Bosna može biti most koji spaja Srbe i Hrvate.. Beograd 1940. Ćorović Vladimir. ZČ 44/3. Mihaljčić Rade. IGC Borba.. Beograd 1997. Posebna izdanja SKA 129. (* Kovačević-Kojić Desanka. 769. 774. 772. Društveni i istoriski spisi 53. Istorijsko-memoarska dela. Ljubljana 1990. 9.) 773. Sarajevo 25. 767. Ćorović Vladimir. 7-14. Knowledge. Beograd 1995. Ugovori (756-758). Beograd 1997.. “Istorija srpskog naroda. Knowledge. Kulturni forum: Prošlost se ne može zaboraviti.. SKZ. Ćirković Sima.. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Beograd 1997. I-II. 658. Istorija Srba. 766.Politička historija 95 764. 423-427. 472-474. Ćirković Sima. IČ 42-43 (1995-1996). “Boj na Kosovu . II = 278). 484-485. 765. Beograd 1989.. Moskva 1996. 557-558. odlomaka i ilustracija. 3-5. “Zadužbine Kosova (Spomenici i znamenja srpskog naroda)”.

.. 335. Banja Luka – Beograd 1999.) 788. 345. Ćošković Pejo. Historija Bosne (Reprint izdanje). Banja Luka 1984. GDI BiH 38. 192-195. Zagreb 1988. Banja Luka 1981. Ljubljana 1989. Dar ewige Kreuzug auf dem Balkan.. GADAR BIH 29. Wilhlem Heyne Verlag. Ogledi iz istorije Crne Gore (Studije o doga ajima od kraja 18. Deschner Karlheinz – Petrović Milan.-2000. Jalimam Salih. Montenegro bis 1918. Banja Luka 1988. IZ 9.. “Der Jugoslawien-Kreig. 784. Lemajić Nenad... IZ 10. Ćošković Pejo. 789. Weltkrieg der Religionen. vijeka do 1918. 11-37.. Weitbrecht. SANU. ZČ 43/1. godine. Leksikografski zavod Miroslav Krleža.. Desnica Gojko... Zagreb 1996.. "Bosna i Hercegovina i svijet". O dolasku Stjepana Tomaša na vlast i njegovom me unarodnom priznanju. Dašić Miomir.. Westedeutscher Verlag. IZ 2. (* Tošić uro. Posebna izdanja 23. Ćuk Ruža.. Handbruch Vordeschichte. BIGZ.) 785. Zagreb 1998. 396. 779. Knjiga 12. Glas srpski Banja Luka – Ars Libri Beograd. 199-201. Radovi 22. Beograd 1986. Dubica u bosansko-ugarskim odnosima 1398-1402. Ćorović Vladimir. Istorijski institut-Prosveta. Podgorica 2000. Dašić Miomir. Der ewige Kreuzzug auf dem Balkan. 109-111.). 7-36. 270. Zbornik MS za istoriju 35. Banja Luka 1988. 778. 209-211. Institut za istoriju. Sarajevo 1996. Kreig der Religionen. Novi Sad 1987. Milojević Srbobran. Beograd 1987. 417. Munchen 1999. Istorija srpskog naroda (850-1903). Ćošković Pejo.. 43-53. Budak Neven. Banja Luka 1989. Studije i monografije 3. 787. IZ 5. Prlender Ivica. Wiesbaden 1999. 786. . 240-241. Bosanska kraljevina u prijelomnim godinama 1443. Ćošković Pejo. Zagreb 1989. 783. Ćorović Vladimir. Sarajevo 1987. 109-120. Voje Ignacij. 336. 3 + 658 + IX.. Beograd 1995.. CCP XX/37.-1444.. Deschner Karlheinz – Petrović Milan. Ćošković Pejo. 781. HZ 41.. Istorijski institut Crne Gore.. Stražilovo-Jedinstvo. (* Prcela Frano.. “Hrvatski biografski leksikon IV (E-Gm)”. Sarajevo 1989. 137-139. 777. stoljeću. I-II. Institut za istoriju Banja Luka. Biblioteka Izabrana djela Vladimira Ćorovića 1. Bosansko-ugarski odnosi u širem kontekstu političkih gibanja u X. 218. Verlauf und Konzguenzen”. 780.) 782. Elizabeta. (* Jalimam Salih. Ćošković Pejo. 224-226. 139-140.. 31-33.96 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. IG 1-2. Novi Sad-Beograd 1981. Wien-Stuttgart 1995.. Srbija i Venecija u XIII i XIV veku. Istorija Srba. XII + 504..

7. Byzanz im 7.. (* Nilević Boris. Dinić-Knežević Dušanka. godine”. FF. 1995. Doklestić Ljubiša. Bosnia and Hercegovina: a Tradition Betrayed.. godine”.. Dinić Mihailo. 398-399. SANU-Istorijski muzej Srbije-BIGZ. Zagreb 1989. Donia Robert J. EJ 2.. Istorija još nije uspela da razluči istorijsko Kosovo od legendarnog a postoje opravdani razlozi sumnji da će to ikada moći učiniti. Kolaković Radenka.Politička historija 97 790. 797. “Bitka na Kosovu 1389. 803. 189-190. Galerija 65. Zagreb 1986. XI + 318).. A.. Vekarić Nenad. O kosovskom boju. EJ 3. Šimić Angelina.. Ditten H. 42-43. Novi Sad 1989. Eparhija raško-prizrenska Prizren-Bogoslovni fakultet Beograd. A. Dinić Mihailo. humski knez. Anali 26. 798. 801. Osmanlije i Balkan u vrijeme prve etape njegova osvajanja. Dinić Mihailo. 58-59. Sarajevo 28. Beograd 1989. Dinić Mihailo.. Dinić Mihailo. Bosnia and Hercegovina: a Tradition Betrayed. Zur Bedeutung der Einwanderung der Slawen. Sarajevo 27. – Fine John V. 793. 734-736. 259-260. S. Zagreb 1984. Časlav (191). 250. “Bitka na Kosovu 1389. izdanje. – Fine John V. – Ditten H.. Altomanović Nikola. 802. – Kopstein H.. 795. A. HZ 42. (* Ćošković Pejo. Fama. Hurst and Company. 188-191. Dinić Mihailo. Prizren-Beograd 1989.tradicija koju su izdali. Dragutin (547-548).. Ljubljana 1987. (Prevela Nura Dika Kapić). Despotović-Stipčević An elka. Untersuchungen zur Herausbildung des Feudalismus”. Zagreb 1982... 2. Donia Robert J. Zagreb 1989.01..... Donia Robert J. 796.. Dušan (693-695). Dubrovnik i Ugarska u XIV i XV veku. Oslobo enje 52/16748. JLZ. 10. (1997. Zbornik MS za istoriju 39. izdanje. XI + 310 + 1 karta. Institut za istoriju-VANU. Columbia University Press.01. 2. IZ 8. Branivojevići. Voje Ignacij. New York 1994. 401. 1995. 800. Gojniković Petar. Zagreb 1980. EJ 1. SANU-Istorijski muzej Srbije-BIGZ. Jahrhundert. – Fine John V. 558-560.. Prlender Ivica. JLZ. 123. JLZ.. 247. izdanje. Zanimljive pojedinosti o Kosovskom boju. JLZ. Naša .. London 1994.... ZČ 41/4. 2. 137.. N. Dubrovnik 1988. 1389. Sarajevo 1995. 794. “Hrvatski biografski leksikon I (A-Bi)”. 2. Dodig Radoslav. Oslobo enje 52/16749. EJ 4. – Rochow J. izdanje. “Winkelmann F. JLZ.. 53-57. Republika I/5. Banja Luka 1987. HZ 42. 422. Bosna i Hercegovina . Berlin 1978. Novi Sad 1986. Beograd 1989.. 19-30. 792. Zagreb 1983. Sarajevo 1995. Andrija. Dinić Mihailo.) 799. 791. Monografije 28. “Zadužbine Kosova (Spomenici i znamenja srpskog naroda)”. Galerija 65.

219-228. "Livanjski kraj u povijesti. Posebna izdanja . Džaja Srećko. Sarajevo 1988. S njemačkog preveo Ladislav Z. 15-21. 806. 2 prepravljeno i dopunjeno izdanje. urić Ivan. Džaja Srećko. Konfesionalnost i nacionalnost Bosne i Hercegovine (Predemancipacijsko razdoblje 1463.-2000. Rama u tkivu povijesnih razdoblja.. obljetnice odlaska franjevaca i puka iz Rame u Cetinsku krajinu. Bosansko srednjovjekovlje kroz prizmu bosanske krune. Srednjovjekovna Bosna: povijesni izvori i interpretacije. 28-31. Tomislavgrad 1996.. Ideološki i politološki aspekti propasti bosanskog kraljevstva 1463. Sarajevo 1991.. Sumrak Vizantije (Vreme Jovana VIII Paleologa 1392-1448). “Šest stoljeća od smrti bosanskog kralja Tvrtka I”. Dodatak 1. 14-15. Džaja Srećko. 814. CCP XVIII/10.. 227-249. 81-102. grba i biskupije. 251-257. Bosansko srednjovjekovlje kroz prizmu bosanske krune. 15. Zbornik radova". Sarajevo-Fojnica 2000. Džaja Srećko. Džaja Srećko. “Ibidem – Prilog Odjeka I/3. 810. Džaja Srećko. Bosansko srednjovjekovlje kroz prizmu bosanske krune. Mostar 1996.. “Srećko Džaja.. Sarajevo 1985.. “Zbornik radova sa Znanstvenog skupa u povodu 500. 807. Ideološki i politološki aspekti propasti bosanskog kraljevstva 1463. 2 prepravljeno i dopunjeno izdanje. Autorizirao i nadopunio autor. Tebis. Džaja Srećko. “Selidba Ramljaka”. Odjek XLIV/17-18. Džaja Srećko.. 812. Jukić 15. Biblioteka Stećak 4.-1804. Autorizirao i nadopunio autor. ZIRAL 105. 135-142. Rama u tkivu povijesnih razdoblja. Dodatak 2. Narodna knjiga. 7-8. FTSFranjevački samostan Fojnica. Arnautović Esad. obljetnice smrti Fra An ela Zvizdovića”. Zagreb 1986. 808. S njemačkog preveo Ladislav Z. Sarajevo 1988. Konfesionalnost i nacionalnost Bosne i Hercegovine (Predemancipacijsko razdoblje 1463. Džaja Srećko.. Odjek XLII/24. NEV XXXVIII/1-2. Osmansko osvojenje Bosne i rimska kurija. 811. Muzej hrvatskih arheoloških spemenika Split-Općinsko hrvatsko vijeće obrane Livno. godine. 813. Biblioteka Stećak 4. Džaja Srećko.) 804. “Srećko Džaja. ZIRAL 105. Fišić. Fišić. Mostar 1999. ognjišta XXVI/234. grba i biskupije. Split-Livno 1994. Sarajevo 1989.)”. Most XXII/93 (4).. grba i biskupije. 809. (‘Povelje bana Kulina – me aš bosanske historije i kulture’)”. Mostar 1999. godine. Biblioteka “Čovek u vremenu”-SANU... 805.-1804. 206-214. Politička i crkveno-politička pripadnost livanjskog kraja kroz povijest.. Vizantološki institut.)”.98 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Radovi sa povijesno-teološkog simpozija u povodu 300.

Studien in the Byzantine administration and the Southern Slavs from the VIIth do the XIIth centuries. 400. 117-154. 818. Rajčić Biserka. “Istorija srpskog naroda.. Beograd 1988. 508-513. IZ 8. Fine John V. Ekmečić Milorad.) (* Goldstein Ivo. 820. – Peklić I.. Banja Luka 1987.. godine. Hrvatska i svijet od prapovijesti do Francuske revolucije 1789. Budapest 1987. 1982. Beograd 1985. Prva knjiga. Osvajačka politika kralja Dušana. Od najstarijih vremena do Maričke bitke (1371)”. IČ 33.. Amsterdam 1976. Beogr-ad 1988..) . Ekmečić Fadil. SKZ.. 231. Epopeja dolazi iz tragedije (Kao preloman doga aj kosovska bitka 1389. Beograd 1985. 187-189. 72. Bosna. Ćošković Pejo. (Udžbenik za I. Naprijed. ZRVI 35. Zagreb 1997. IG 1-2. 1989..) 815. Korać Dušan. A.. Sarajevo 24. Wroclav-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Lódz. Glasnik NIN-a. 825. Ferluga Jadran. 297-314. Od najstarijih vremena do Maričke bitke (1371)”. Erdyhelyi M. Ferjančić Božidar. Szazadok a magyar törtenelmi társulat közlöye 6. 817. 335-336. “Istorija srpskog naroda. Dubrovnik 1989. 816. Beograd 1981. Radovi 24. Odbrana Nemanjinog nasle a – Srbija postaje kraljevina. Dolazak Hrvata i Srba na Balkansko poluostrvo (Osvrt na nova tumačenja). Paris 1994. 331. Anali 27. razred strukovnih škola). Istorijski institutProsveta. Ossolineum 1985.. SKZ. Südostforschungen 38. 20-21.. Zagreb 1991. (* Marjanović-Dušanić Smilja. Historia Jugoslawii. Komadanje države Bosne. Kostelac Ana. München 1979. Ferjančić Božidar.. 487. Zagreb 1986.. 572. Falczok Waclaw – Wasilewski Tadeusz. Ferjančić Božidar. Oslobo enje 46/14731. Byzantium on the Balkans. Fejić Nenad. 283-284. urić Slobodan.... 179-182. Tvrtko bán és Janos kanonok Cselszövénye. urić V.. 819.. Beograd 1996. Beograd 1984.. 145-146. 511-523. Byzant Studies 9. 823. Zagreb 1989. postala je mjera naše istorijske veličine)... Zagreb 1985... 467. (KUN VIII/396).. 470-471. SANU. Hrabak Bogumil. Španci u Dubrovniku u srednjem veku. (* Budak Neven. Kratka popularna povijest. IG 1-2. Prva knjiga. Librairie Ekmecic. 3. 7. Ferjančić Božidar. Monografije 25.Politička historija 99 17. HZ 39. (* Weiss G. 304-307..) 822.) 821. Beograd 1987.06. 231-235. Novi Pazar 1993. 824. Beograd 1981. Radovi 18. 169-171. 139-140. Sandžak II/24-25. (Drugo izdanje....

337-340. 649. Fragmenti o Kosovskom boju. 17-24. ZČ 44/3. 11. Byzanz auf dem Balkan im frühen Mittelalter.. kulturne i političke činjenice).. 171. Bosna i Hercegovina – najvažniji geografski... 14. do prvih desetletij XI. stoletja.. 22. 573-583. Ljubljana 1987. Zeit. Mostar 1998. 826. (* .. 28-29. München 1985. 829. Bizanc na Jadranu (6. Sarajevo 1998. Kabes IV/27-28. Krekić Bariša. Kabes III/25. kulturne i političke činjenice. Südostforschungen 44. 402. Prvo izdanje. septembar 1986). Bosna i Hercegovina – Najvažnije geografske. Filipović Muhamed. A. (3) (Prva bosanska država).. Filipović Muhamed. XXVI + 339). 18. Wien 1981. 828.. Byz. “Studenica i vizantijska umetnost oko 1200.. The Early Medieval Balkans . Sarajevo 1997. demografske. ZČ 41/4.. 300. 831. Beograd 1988. Epoha. Zagreb 1978-1979.. Dobojske novine III/28. Mostar 1997. d. Byzance et les Balkans vers la fin du XIIe siecle. Bosna i Hercegovina – najvažniji geografski. München 1981. Ferluga Jadran. Kapetanović Fahrudin. Kabes III/22. historijske. Filipović Nenad.. 30.. 832. (* Soldo A. Weiss G.100 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.. Compact. München 1981. Mostar 1997. Odeljenje istorijskih nauka 11. Fine John V. L’amministrazione bizantina in Dalmacija.. Jahrb. Feljton: Bosna i Hercegovina – najvažniji geografski. kulturne i političke činjenice. (4) (Država Bosna i njeni banovi). historijske. Pota in metode bizantinske politične in kulturne ekspanzije na Balkanu od srede VII. stoletje). 171.) 834.) 827.A Critical Survey from the Sixth to the Twelfth Century. (First paperback edition 1991. Filipović Muhamed. Doboj 1998. historijske. 64. Sarajevo 1997. Deputazione di storia Patria per le Venezie. Selhanović Selman. 74/1. Filipović Muhamed. 830. kulturne i političke činjenice (1.02. Sansterre J. HZ 31-32.. Sarajevo 13. 79-81. Zagreb 1993. (Me unarodni naučni skup povodom 800 godina manastira Studenice i stogodišnjice SANU. Südostforschungen 40. Mandžukić Jasmin. godine”.. 835. SANU. Ferluga Jadran. 363386. historijske. kulturne i političke činjenice. Doboj 1998. 3-4): (1) (Bosna i Hercegovina – najvažniji geografski.. Drugo neizmjenjeno izdanje.. 836.. österr.. Kabes III/26. Byzantion 51. Sarajevo 1989. Preporod XXVIII/634.. Seibt W. (* Mulahuseinović S. Ferluga Jadran. Deputazione di Storia Patria 1978. Oslobo enje 55/17854. 78.) 833.. Naučni skupovi 41. historijske.. . Ann Arbor 1983. 2935. 36-39. Odjek XLII/12. Byz.-13.-M. Ferluga Jadran. Edicija ‘Science’. Azemina. Mostar 1997. Dobojske novine III/27. 419-422.-2000. 1-16. Miscellanea di studi e Memorie 17. Ljubljana 1990. Ferluga Jadran. 1998. Compact....

Livno 1995... A. Slobodna Dalmacija. CCP XVI/29. Zagreb 1992.. Matica XXX/7-8.. NIN 2000.11. Zagreb 1980. Zagreb 1992. Zagreb 1993. I dio (Od osnutka do 1526.. History 69. 235. “Hrvatski biografski leksikon II (Bj-C)”. 844. 841. Jarak Mirja. Fine John V. HZ 45 (1992). 23-55. Split 06. 838. Dan velike pogibje (Druga strana: Tursko gledanje na Kosovski boj)... University of Michigan Press... (* Kulinić Tomislav. Cambridge Massachusetts 1984. 62.11. Zagreb 1980. Speculum 59/4. Nakladni zavod MH. Chicago 1982. 843. 1984...). 1984.. Hrvatski rani srednji vijek. (* Budak Neven. Lučić Josip.. Goldstein Ivo. O Tomislavu i njegovom dobu. Zagreb 1992. 139-141. 275-277. 845. 187-191. 488-493.. 484-486.. 22. Slobodna Dalmacija. Grgin Borislav. Beograd 30. The Late Medieval Balkans. 900901. Hist.. Slavic Review XLI/4. (* Čoralić Lovorka. A.) 847. Radovi 18. Gljivoje M. 101.. Tapkova-Zaimova Vasilika. Goldstein Ivo. Kalendar Svetoga Ante 1995.. 842. Zagreb 1989. Povijest Dubrovnika do godine 1808. Obavijesti HAD XXVII/2. Novi Liber-Zavod za hrvatsku povijest FF u Zagrebu. Gestrin Ferdo. Gligorijević Milo. The Late Medieval Balkans . Zagreb 1985. Anali 19-20. and East Europ. 715-716. Split 21.. JLZ Miroslav Krleža. 259-262.) 837. 448. 263-265. Goldstein Ivo.). . JLZ Miroslav Krleža. Foretić Vinko i Redakcija HBL. ZČ 38/1-2.. Bizant na Jadranu (od Justinijana I. 306-312. Margetić Lujo. 103107. Jakšić Nikola. 37-38. Opuscula archaeologica 16 (1992). Ann Arbor 1987. Biblioteka Hrvatske povjesnice. Zagreb 1995.. Zagreb 1995... Pape i Bosna. 361. Radovi 28.. Perugia 1981.. Rev. Nenadić D. Marulić XIII/3. 212. Zagreb 1989.. 42-43.. Rapanić Željko.. 1994.. Historiae 1. Gavran Ignacije. Nuova rivista storica LXIV/3-4. W. 04. Vucinich S. Radovi 25. 50.) 840. 1986. Ljubljana 1984. Foretić Vinko. Zagreb 1995. Zagreb 1980. Foretić Vinko.A Critical Survey from the Late Twelfth Century to the Ottoman Conquest. 511. 292-293.. Fine John V. 846.Politička historija 101 (* Nicol D.-15. (First Paperback edition 1994.. M. Vittorio Di Antonio.... Krekić Bariša. Études balkaniques XXI/4. Bobaljević (42-44). Dubrovnik 1982. 1992. Mednarodno znanstveno posvetovanje “Italija in jugoslovanske dežele ob koncu srednjega veka (14. (Forum) 29. 141-142. do Bazilija I. Eng. Crijević. Latina et Graeca-Zavod za hrvatsku povijest FF u Zagrebu. 747-748. Angold M. 1992. Zagreb 1993. Sofia 1985. stoletje)”. 1989. Branivojevići (271-272).. Obavijesti HAD XXV/1. Rev. Abulafia D. XVI + 687). Slav. 51-55.. “Hrvatski biografski leksikon II (Bj-C)”. Zagreb 1993. 839. Rapanić Željko. 299-327.

855... (Forum) 6-7. Hammer Joseph. Radovi 30.. Bosanski banovi i kraljevi.) 856. Sarajevo 2000. Tuzla 1999.. 213-231. Didaktički putokazi V/18. Sarajevo 1996. Autorova naklada. Grdina Igor. GR IZ BiH LXI/11-12.. “Zbornik radova sa Znanstvenog skupa u povodu 500. Kupusović Amina.. 861..05. El-Kalem. Goldstein Ivo. Historija turskog (osmanskog) carstva. 37-42. FTS-Franjevački samostan Fojnica. 105-106. Sarajevo 1994. Nerkez Smailagić. 462.) 853. Zagreb 1979.. Avari. obljetnice smrti Fra An ela Zvizdovića”. 849. = IX + 536. Protiv sedam carevina. (Priijevod i stručna redakcija Nerkez Smailagić). Zagreb 1996. Zagreb 1997.. Prva linija III/13.. Smriko Vehid.. Grafenauer Bogo. LII + 695. 851. 850. 229-237. FF. 2. Sarajevo 1983. Zgodovina slovenskega naroda. do 1180. Neosvojivi grad (Odbrana Bobovca).. Zagreb 1980. (* Prljača Mustafa. Gradina II/13. I-III. Glasnik XXVII/3. = . Hikmet XIII/3-4. Grafenauer Bogo. 20. 858. Skopje 1983. XXXV. ZČ 48/3. godine. Sarajevo 1999. Slobodna Dalmacija.-2000. Glasnik VIS-a SFRJ XLVI/1-2. 9-28. Sarajevo 1994. 852. Goldstein Ivo. 857. 130-132. 382-383.. (* Voje Ignacij. Hadžiomeragić Maid. JLZ. I svezek. godine. 13. Novi muallim I/1. Hadžirović Ahmed. 124-126. Jalimam Salih. Hadžiomeragić Maid. Hadžihuseinović Salih Sidki Muvekkit. Povijest Bosne. Split 02. Prva linija III/14. Tešanj 1995.. Zenica 2000. 183-221. EJ 1..) 848. 1191-1192. Hipoteza za takonarečenita “Treta slovenska preselba” na Balkanot. (I. 147-151. HZ 48 (1995). 854. Sarajevo-Fojnica 2000. 428-429. 860. Sarajevo 1999.. Gazi Isabeg. Zbornik radova I/1. Ljubljana 1978. izdanje. 14. 1995. Celje 1994. Tretja izdaja. 859. Rapanić Željko. Fit-Media. Tom I..102 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.. Margetić Lujo. Pregledna istorija života Bosne. Hadžiomeragić Maid. Celjski knezi v Evropi. Tuzla 2000. II. Hadžiabdić Hadžija. Nekoliko naznaka o srednjovjekovnoj Bosni u historiografiji. DZS. Hadžibegić Hamid.. Hadžijahić Muhamed (Hadžijahik).. Ljubljana 1994. Bizantski izvori o osmanskom osvajanju Bosne 1463. Bizantska vlast u Dalmaciji od 1165.

Južni Slaveni. Ljubljana 1998. Studenci 1995. Herceg-Novi u doba bosanskohercegovačke vlasti (1382-1482). II razred. GPM 26. VI razred. Hösch Edgar. Warszawa 1977. Beck Verlag. 866. Herceg-Novi 1978. 268-270. Jörg. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. “Historija – Povijest (Nastavni plan i program za osnovnu školu i opću gimnaziju)”. Sarajevo 2000. Tadeusz Wasilewski)”. Istoričeski pregled 35/1.. 862. III. 405406. Osnovna škola”. Kotor 1978. . Glasnik XXII. 335. “Historia Słowiań południowych i zachodnich (Jerzy Skowronek. 117-120. Skopje 1978. H. Hrabak Bogumil. 867. Horvat Rudolf. Venecija i Sandalj Hranić u njegovom širenju po primorju počev od Herceg-Novog. Hrabak Bogumil. Kralj Tomislav.. Hrabak Bogumil. 770. Études balkaniques 2. 872. Odnosi Herceg-Novog i bosanskih vladara prema Dubrovniku.. München 1996. (* Mlinar Janez.) 870. 652. Dimova-Mančeva Veselina – Mančev Krsto. Venecija i bosanska država. (* Budak Neven.. Hasting Adrian.. Warszawa 1988. Istraživanja 12. 863. kulture i sporta. Kaiser Sigismund. “Historija – Povijest (Nastavni plan i program za osnovnu školu i opću gimnaziju)”... 869. Herceg-Novi 1979. Sarajevo 1998.. PCC Me ugorje. nauke. “Historija – Povijest. 871. HZ 41. 27-37. Sarajevo 1998. Boka 11. Geschichte der Balkänlander von der Frühzeit bis zur Gegenwart. Zagreb 1989. Mieczysław Tanty. (* Pščulkovska-Simitčiev.. Zagreb 1988. Novi Sad 1989. Opća gimnazija”. 407-505. München 1988.. Sofija 1979.. Mieczysław Tanty. “Historia Słowiań południowych i zachodnich (Jerzy Skowronek. 113-119. Odjek LIII/3-4. Tadeusz Wasilewski)”.. Herrsher an der Schwelle zur Neuzeit 13681437. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”.. XIII-XV. Hoensch K.) 868.Politička historija 103 553. 13-37. “Historija – Povijest 2. Federalno ministarstvo obrazovanja. Sofija 1979. Damjanova Ečka. nauke. Sarajevo 1998.. 91-95. /Specijalni dodatak: Nerkez Smailagić (19271985)/. (* Budak Neven. 7-31. 199-225. 131-132. 873. kulture i sporta. (Uredio Milenko Brkić). Verlag C.) 865.) 864... = 571) (* Imamović Mustafa. Boka 10. HZ 42. 379-381.... Bosna forum 1-2. ZČ 52/1. 261-274. Federalno ministarstvo obrazovanja. 54-58. Hrabak Bogumil. Beck.

Imamović Mustafa. A. 5 plus 5. . 5 plus 3. Imamović Enver. izdanje. Vojna biblioteka 2.12. Pelidija Enes.. Odjek LI/1-2. 35. 467. 881. Dnevni avaz III/729. 60-61. 41. 1997. Sarajevo . Oslobo enje 54/17783. 877. 2. 5 plus 4. Hasović S. Sarajevo 1997. Ma. 35. Ljiljan VI/258. Imamović Enver. Bošnjačka zajednica kulture Preporod. Ljiljan VI/258. Sarajevo 13. 875. Dopunska nastava)”.. Ljiljan VI/258... 878. 34. 18-20.) 876. FBiH.. izdanje 1998). Sarajevo 02. (3) (Dinastija Kotromanića).. 17. 138-182. Historija Bošnjaka. 1997. 61.. 35. Ljiljan VI/258.11. Svijet II/83. Sarajevo 1997.12. Sarajevo 1997. Orhan Zupčević. (1 izdanje 1993).... 35. Užički zbornik 18.-2000. Kulturna i društvena historija Bosne i Hercegovine (4. Velikani bosanske prošlosti (Kralj Tvrtko I). A. (4) (Neosvojivi Bobovac). Sarajevo 02. kulture i sporta. Sarajevo 1997. 34. Sarajevo 1997. Sarajevo 1997... 18-21. (KUN X/59(517). Kabes III/21. Stvarnost. Matica 50/9. (2) (Kralj Tvrtko). Sarajevo 1997. Press centar. Gojer Gradimir. Dani 64. Ma.. Sarajevo 1998. BiH. Oslobo enje 48/15580. 35. 882... Oslobo enje 54/17782.. Sarajevo 1999. 18-21. Sarajevo 08. Imamović Mustafa. Imamović Enver.. 879. Sućeska Avdo. Ljiljan VI/258. nauke. Sarajevo 1994. izdanje. Purivatra Atif.12... Hadžiosmanović Lamija... Zagreb 2000. Sofija 1999. Ljiljan VI/258.. JLZ. A. 874. Sarajevo 1997. 1991. Imamović Enver. Sarajevo 1997. 25-26.. Titovo Užice 1989..104 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.. Sarajevo 1996. Mostar 1997. Imamović Enver. Ministarstvo obrazovanja. Mostar 1997. Imamović Enver. Sarajevo 1999. (* Čoralić Lovorka. GR IZ BiH LIX/11-12.. Tabaković Aida. Sarajevo 1997. Sarajevo 1997. Ljiljan VI/256.. Filandra Šaćir. "Neum i bosansko primorje". Historija. 880. Ljiljan VI/258. Odredi saveznika kneza Lazara u bici na Kosovu. 5 plus 1.. Zlatar Behija. 5-18. 635. Veličina koja se ne zaboravlja (Historijske magistrale: šesto godina od smrti kralja Tvrtka I). 20-21.. “Ilustrirana povijest Hrvata”. Sućeska Avdo. Bosansko primorje od najstarijih vremena do propasti samostalne države 1463. Grebo Zdravko. (* Jalimam Salih. 160. 1215-1221. H. 18. Dnevni avaz III/740. 2. Velikani bosanske prošlosti (1-3): (1) (Kulin ban). 884. 883.. 14... Kabes III/20. Sarajevo 03. 35. Sarajevo 1998. 39-50. Macedonia Press. (2. Sarajevo 02. 1997... Zagreb 1984. Ljiljan VI/258. Sarajevo 1997. Zagreb 1990.. Armija RBiH. EJ 3. Selma Ferović. Diplomacija (Bosna i Hercegovina). “Hrvatsko-bugarski uzajamni odnosi kroz stoljeća”.12. Enver Imamović.. Hrabak Bogumil. 5 i 6 razred osnovne škole. Tabaković J. 1997. 6. Kulin ban. 18-20.12. 1997. “Uzeir Bavčić. 12.. 13.

o.) 887. 105-107. 197-206.. Inaldžik Halil (Inalcik). IRO Vuk Karadžić.) 885. Isaković Fahrudin.08. 43. Ignacij Voje)”. Činjenice iz istorije Bosne i Hercegovine”. Kučuk-Sorguč Indira – Hajdarević Hadžem. Prva linija VI/58. FPN. . Hercegovački tjednik. 888.. Kamber Ale. Südostforschungen 57. Kamberović Husnija. 167-171. Povijesni prilozi 18. Beograd 1985. Kico Mehmed. 86.. Mulahuseinović S. “Istina o Bosni i Hercegovini.) 892. Kamberović Husnija. Ramović Arifa. SKZ. Donia J.. Pelidija Enes. 886. Ljiljan VI/260. 365. Sarajevo 1997.. Sarajevo 14. “Bosanska srednjovjekovna država i suvremenost (Zbornik radova)”. Serdarević Husein. 889. 1998. Sarajevo 1991. Muallim 65-66. Janez Milčinski. Inaldžik Halil (Inalcik). 2000. Preporod XXVII/627. Sarajevo 1998. (KUN) 6. 246-248. Sarajevo 1999. Kico Mehmed. Sarajevo 1998. Ilustrovana enciklopedija. 890. Ljiljan VI/246. 26-27. London 1997. 12-15. Dijalog nova serija IV/4. 154-158. Ljiljan VI/247. Azemina. Ljubljana 1978.... izdanje. Sarajevo 15.. Sarajevo 1997. 24. Robert. Behar VII/34. Organization and Economy. 450-459. Zagreb 1999. (Jože Kastelic. 549-551.. Kolo LXVII. 1991. Bosna i Ugarska.. Osmansko carstvo. 37. Istorija – Povijest (za 1. 891. Conquest. Oslobo enje 55/17914. 21. 362... Hikmet XI/112-113. Sarajevo 1996. 214-215).. Zagreb 1998. Čuvari prvog kontinuiteta i autoriteta bosanske države 2. Tuzla 1998. Nationalites Papers XXVIII/2.. 617-624. 189. 211-212. Bosna – glavno područje dubrovačke kontinentalne trgovine 3. 1. 48-50.. 43.. Oršolić Tado. 40. Altermedia d. Hercegovina 10.Politička historija 105 1998. ČSP XXXII/3. klasično doba 1300-1600 (Prevela Milica Mihajlović).. ZČ 32/1-2. Jergović Miljenko.. Holjevac Robert. Sarajevo 1998. 14. (* Dodig Radoslav.01. 1998...04. Durić Rašid. (Srednjovjekovna Srbija. Sarajevo 1998. Sarajevo 1998. 5-6. Sarajevo 1997. Alić Enver. IDP “Udžbenici.. The Ottoman Empir: The Classical Age 1300-1600. Imamović Mustafa. razred gimnazije). Sarajevo 07. “Istorija 1. Dnevni avaz IV/765. Novalić Fahrudin. London 1978. priručnici i didaktička sredstva”... Mostar 1998. Didaktički putokazi IV/10. Isaković Fahrudin.03. 35-38. Zagreb 2000. 1998. Variorum reprints 87. Janez Peršič. 357.. München 1998.. Beograd 1974. Prilozi 28. Ljiljan VI/248. Zenica 1998. Oslobo enje 55/17884. Sarajevo 1991.. 12.. o. Knjiga 452. Zastupljenost srednjovjekovne Bosne u udžbenicima historije. The Ottoman Empire. Inaldžik Halil.-NUB BiH. Mostar 16. Feljton (1-3): Milenijska povezanost Bosne i Primorja 1. (* Simoniti Vasko.

Redakcija za istoriju Crne Gore. 251- ....) 896. Beograd 1982. 703.. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 592. Knjiga 6. “Istorija Crne Gore...). Druga knjiga. Prva knjiga. Vladimir Dedijer)”. Marulić XVI/3. 251260. “Istorija na Blgarija (Prva blgarska država). “Istorija srednih vekov. 894. Redakcija za istoriju Crne Gore. Tom vtori”. Vojislav urić)”. Titograd 1970. New York 1974. Sofija 1981.) 895.. Beograd 1997. 12-13. Knowledge. 13-15. Biblioteka Prošlost i sadašnjost.. izdanje. Biblioteka Prošlost i sadašnjost. Stuttgart 1984. MH. Macan Trpimir. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”.. Ferluga Jadran. Beograd 1981. (2. Knjiga 6. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Knjiga druga (Od kraja XII do kraja XV vijeka. Ogranak Dubrovnik. Redakcija za istoriju Crne Gore. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”.. SKZ. XIII + 508. Beograd 1994.. Beograd 1997.) 898. Tom drugi: Crna Gora u doba oblasnih gospodara). Knjiga druga (Od kraja XII do kraja XV vijeka. Povijesni prijepori”. 318-324. 127-130. “Istorija – Povijest”. 505. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Autori: Sima Ćirković. XII + 350. “Istorija srpskog naroda. BAN.. “Istorija Jugoslavije. Vojislav Korać. Beograd 1997. “Istorija Crne Gore..) 900. 598. Zagreb 1983. 10-11. Povijesni prijepori”. 899. “Trpimir Macan. MH. Knowledge.). 318-324.) 897.106 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. “Prijedlog nastavnog plana i programa vaspitno-obrazovne osnove za srednje usmjereno obrazovanje i vaspitanje”. Republički prosvjetnopedagoški zavod. (* Perić Vidak. Geschichte Osteuropas 32/1. 576.) 901. “Istorija Crne Gore. Učebnik dlja studentov istoričeskih fakultetov pedagogičeskih institutov”. 143-147. Macan Trpimir. A. Dimitrije Bogdanović.. 143-147. Zagreb 1983. Moskva 1981. SKZ. (* Salivon N. 10-11. Titograd 1967. Dubrovnik 1992. Beograd 1973. Sima Ćirković. Sarajevo 1979.. Tom prvi: Crna Gora u doba Nemanjića).. Knowledge. Ferluga Jadran..-2000. Knjiga prva (Od najstarijih vremena do kraja XII vijeka). Autori: Zarije Bešić. Titograd 1970. Marulić XVI/3. (* Macan Trpimir. Ivan Božić. Autori: Sima Ćirković.. “Istorija srpskog naroda. (* Perić Vidak. Dubrovnik 1992. Beograd 1997. (* Perić Vidak. “Trpimir Macan. Beograd 1994. Beograd 1997. Jovanka Maksimović i Pavle Mijović)”. Dimitrije Bogdanović. Knowledge.. Milorad Ekmečić. Peking 1984. 893. Knowledge. Doba borbi za očuvanje i obnovu države (1371-1537)”. Ćirković Sima.. (* Macan Trpimir. Od najstarijih vremena do Maričke bitke (1371)”. 10-11. izdanje. Moskva 1980. 159-177.. (2. Autori: Ivan Božić. Stuttgart 1984. Draga Garašanin i Jovan Kovačević)”. Geschichte Osteuropas 32/1. Sovetskoe slavjanovedenie 6. Ogranak Dubrovnik. (* Mihaljčić Rade – Dimić Ljubidrag.

148. ŠK. 259-261.. Despot Stefan – povest o maču i peru 1 (Samodržac svetorodne loze). Duga. do 1537. Stjecanje Konavala: Antička tradicija i mit u službi diplomacije. Jelavich Barbara. DZS. ŠK. Beograd 1981.).. Trajanje Bosne (Lomovi bosanske svijesti). razred osnovne škole”. Beograd 1997. History of the Balkans. Jelić Ivan – Mažuran Ivan. 31-45. do 1391. Jablanović Ivo. Jakić Živko. Studenci 1995. 904. Jakić Živko. Prva knjiga. 130-139. Ilok. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”. Stari in srednji vek. PCC Me ugorje. Mihaljčić Rade. 218-221.) 902. Protić St.. (Uredio Milenko Brkić).. XI + 407. Knowledge. Biblioteka Fototipskih izdanja. sadašnjosti i budućnosti 1".. Beograd 1985-1986. Posebna izdanja.. Janković Stjepan. Slovo Ljubve. Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku. München 1979. 908. (* Pašić Ibrahim. Istorija Srba. Dubrovnik 1998. Beograd 1978. I. Zgodovina za 6. Sarajevo 1999. kraljica bosanska.. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”.. Pogovor. Stjepan Tvrtko I. IČ 32. 912. 909. “Avdija Alilbašić. 910. Beograd 1988. 903. (Uredio Milenko Brkić).. 259-261. (Politička istorija). 219-220.Politička historija 107 260. Slaveni i Avari “Živko Jakić. Zagreb 1980. Monografije 15. Zagreb 1995. Macan Trpimir. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. Jireček Konstantin.. Jalimam Salih. Katarina. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”. Ljiljan 318.) 911. 906. 100-118. ispravljeno i dopunjeno izdanje. 3-5. Marulić XXII/2. 335-336. razred osnovne škole”. Vol. Sarajevo (1991)... "Konavle u prošlosti. Zmaj. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Leovac Selena.. Ćirković Sima. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. Beograd 1990. KDM Preporod Zenica 1995. 223-224. Ivanović Voja. Zagreb 1989. (* Samardžić Nikola. Beograd 1984. 113-115. 92-97. Povijest staroga vijeka za V. Studenci 1995. Zagreb 1995. Drugo. Prilozi XXV/27. (od 1353. (2. godine... (Preveo Jovan Radonić). 512. (* Ferluga Jadran.. Beograd 1997. Milan. 907. Balcanica 16-17. Ljubljana 1998. Beograd 1985. Janeković Zdenka.) . Beograd 1990. PCC Me ugorje. ŠK. Prosveta.) 905. Biblioteka Naša prošlost. Janša Zorn Olga – Mihelič Darja. Cambridge University Press 1983. 168. Povijest staroga vijeka za V. “Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture”. razred osnovne šole.). 13-15. Knowledge.. Geschichte Osteuropas XXVII/1. 50. Biblioteka fototipskih izdanja. izdanje.

. 49-56. Beograd 1982. Doba borbi za očuvanje i obnovu države (1371-1537)”. SKZ. Kratkoje vvedenije v istoriju proishoždenija Slaveno-srbskago naroda (Priredio Miroslav Pantić). Prva knjiga. Srpski veliki župani u borbi s Vizantijom. Doba borbi za očuvanje i obnovu države (1371-1537)”. Knjiga 1. (* Šuica Marko. Beograd 1987... Beograd 1997. Beograd 1981.. (2. Druga knjiga. Beograd 1981. 187. Žarko Protić. 920. 913. “Istorija srpskog naroda. 917.. 918. Snaženje Despotovine. 924. Kamberović Husnija. 7-20. Jović Miomir.. IG 1-2. Julinac Pavle.-2000. 915. Od najstarijih vremena do Maričke bitke (1371)”.. Ćirković Sima. Kalić Jovanka. Jukić Frano Ivan. Nemirno doba. 925. Druga knjiga. Sarajevo-Ancona-Frankfurt 1994. Srpske zemlje i vladari. (pretisak. Istina o BiH I/15. 287. Posebna izdanja. 919. Tvrtko i Bosna na vrhuncu moći.) 914.. Fototipski reprint izdanja iz 1851. 75-87.. Savezna konferencija SSRNJ. Zagreb 1851. Kalić Jovanka. Slavonski Brod 1990. SANU. (Priredili Milan Matić. Beograd 1994. Demokratska zajednica BiH. “Istorija srpskog naroda. Zemljopis i poviestnica Bosne (od Slavoljuba Bošnjaka). IČ 29-30 (1982-1983). Jukić Frano Ivan. Kalić Jovanka. SKZ. 205-217. SANU-NBS-MS.. Paraćin 1989. Doba borbi za očuvanje i obnovu države (1371-1537)”. 922. “Kalendar godišnjica značajnih doga aja i ličnosti naše političke i kulturne istorije 1986-2000. Beograd 1981.108 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Prva knjiga. Zemljopis i poviestnica Bosne od Slavoljuba Bošnjaka. Kalić Jovanka. Kalić Jovanka. izdanje Ljubljana 1990. IČ 42-43 (1995-1996). Milan Vesović)”. 197-211. Borbe i tekovine velikog župana Stefana Nemanje. Fototipska izdanja. “Istorija srpskog naroda. Srbi u poznom srednjem veku. SKZ. 88-99. 19. priredio Stjepan Blažanović).. Beograd 1982. 427-428. Despot Stefan Lazarević i Turci (1421-1327). Srbija i zapadni svet 1389-1459.. Od najstarijih vremena do Maričke bitke (1371)”.. 923.) 926. “Kosovska bitka i njene posledice”. Kalić Jovanka. 84-85. 251-262. “Istorija srpskog naroda. Druga knjiga. Knjiga 1. Beograd 1995. SKZ. Ciklus Ponovljena izdanja. Beograd 1991. 916.. Doba prividnog mira. “Istorija srpskog naroda. Beograd 1982. Kalić Jovanka. Kalić Jovanka. Balkanološki institut. 213. 921. SKZ. Beograd 1983. . Knjiga 56.. Sarajevo 1990.

. Celje 1982. “Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture”. Klaić Nada. (* Pnk.10... Klaić Nada. Iz problematike srednjovjekovne povijesti Bosne.. Mirković Vojko. 131... Katičić Radoslav. Kosovski boj u objavljenim najstarijim izvorima i novijoj srpskoj historiografiji. Ankara 2000. 17-79.. Anali 17. 931. 425-428. Biblioteka znanstvenih djela 70. Ljubljana 1994. Nelipčići (416).. Rasprave i članci iz starije hrvatske povijesti... Zagreb 1989. Dubrovnik 1979. Talovci (655).. VII + 712 + 16 priloga. 928.. Hirvat Ulusunum. 1994. Split 14. 1-17. 1994.) 933... Iločki (223). Filološke studije o našem najranijem srednjovjekovlju.. Biblioteka Prošlost i sadašnjost. 25. Split 1993. Šimunović Petar. Katić Lovre. 29. 417-419. Kaznačić-Hrdalo Ana. Erken Ortacľ’da Türk – Hirvat Iliskileri...) 936. Muzej grada Trogira. HZ 43. ZČ 48/4. Kampuš Ivan. Zagreb 1993.04. Nenadić D. Praha 1983. Ogranak Dubrovnik. Keen Maurice. Sarajevo 1978. 932. Slobodna Dalmacija. Assam. München 1986. 8. Československý časopis historický 31/4.. ŠK. Karatay Osman. Povijest Hrvata u razvijenom srednjem vijeku. Knjiga 6. Südostforschungen 45. Marulić XIX/1. krone’. Split 1993. Obavijesti HAD XXV/3.. 598.) . Zagreb 1976.) 939. Zagreb 1990. Javni život grada i njegovih ljudi.. 938. Slobodna Dalmacija. 90-92. Trogir 1985. Izdanja grada Trogira 5. Povijesni prijepori”.05. Dubrovnik 1992. Srednjeveška Evropa. 384-385. XVII + 221. 935. Kulturni krug. Didaktički putokazi V/18.. Split 08. (* Rapanić Željko.. Split 23. Uz početke hrvatskih početaka.) 937. Dioba i ubikacija dijelova Slanskog primorja u doba pripojenja Dubrovniku godine 1399. 930. Kampuš Ivan. Babonežići (17).Politička historija 109 927. MH. Klaić Nada. 17-47. Trogir u srednjem vijeku. 929. Ljubljana 1993. Zenica 2000. 281. 9296. Zagreb 1980. Prilozi problematici Kosovske bitke objavljeni u časopisu ‘Obeležja’. Celjski zbornik.. (* Macan Trpimir. HZ 42. (* Čarni Ludvik. Zagreb 1986. Celjski (56-57). Historiografija o Bosni i Hercegovini (Najznačajnija literatura). (* Steindorff Ludwig. Klaić Nada. “Trpimir Macan. Karbić Damir. 297. Cankarjeva založba. Macan Trpimir. 934. 1993. Prilozi XIV/14-15. Karabegović Ibrahim. Anžuvinci (10). 71-79. II/1. Zadnji knezi Celjski v deželah ‘Sv. Posebno izdanje-Zgodovinsko društvo Ljubljana. J. ŠK. Slobodna Dalmacija. 393. 578-579.

1990. 1990. 17. Sarajevo 03. Oslobo enje 47/15107.07.-2000.06. Nilević Boris. Klaić Nada. Sarajevo 30. Bosna – ni srpska ni hrvatska. (14) (Dolazak Stjepana II). 1990. 1990. 18.. Südostforschungen 38. Beograd 1992.g.110 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Zadar u srednjem vijeku. Sarajevo 1991. 8-9. 948.07. Putevi XXXV/5... Oslobo enje 47/15098. Prošlost Zadra II.).g.. 17. Sarajevo 1990. (16) (Kratkotrajno veselje ugarskog vladara). 1990. Radio Sa XIX/70. 344. 941. 6. Klaić Nada – Petricioli Ivo. Politički položaj bosanskih vladara do Tvrtkove krunidbe (1377. Klaić Nada. Vjesnik Muzeja požeške kotline 4-5.07. 192-195. Banja Luka 1990. (13) (Mudra šutnja bosanskih vladara). Klaić Nada. Osloboenje 47/15092.. Zagreb 1990. Feljton: Srednjovjekovna Bosna (1-18): (1) (Prošlost u političkim okvirima). 15. 9. GDI BiH 40-41 (1989-1990). (2) (Protjerivanje iz udžbenika). (* Lovrenović Dubravko.). 1990. HZ 45 (1992). (10) (Bosansko-dalmatinski odnosi).07. 14. Zagreb 1989. Bribirski knezovi. 1990. 1990. Milutinović . Klaić Nada.. 1990... 16. 1990.06.. (3) (Javna vlast – dokaz državnosti). Samostalni politički razvitak bosanskih zemalja nisu prekidali niti Hrvati niti Srbi. Ecclesia seu monasterium sancti Michaelis de Rudina. Oslobo enje 47/15094. Oslobo enje 47/15101. 12. Sarajevo 25.) 942. Povijest Hrvata u srednjem vijeku. 1990. 17... 1990. Oslobo enje 47/15093.. Klaić Nada.... 47/15106. 943. (18) (Poslušni vazal ili bosanski buntovnik). Ćošković Pejo. Sarajevo 28. izdanje.06.(* Horvat Angela.07. Klaić Nada. Sarajevo 09.. 16.) 944. (5) (Zabluda istoriografije). Zadar 1976. Sarajevo 26. 272-276. 1990. Sarajevo 10. Behar III/10. Srednjovjekovna Bosna. Eminex.06. Oslobo enje 47/15095. Sarajevo 17. “Hrvatski biografski leksikon II (Bj-C)”. (11) (Kumani i bosanski heretici).. Oslobo enje 47/15088.07. 10. Sarajevo 22. Oslobo enje 47/14993. (7) (Banus Culinus Dominus Bosne). Sarajevo 07. 945. JLZ Miroslav Krleža. 11. priredio David Atlagić)”. Sarajevo 10. 1. Srednjovjekovna Bosna.. Oslobo enje 47/15091. Sarajevo 29. (12) (Smrt posljednjeg Arpadovića).. 14. München 1979. 1990.06. 277. Zagreb 1993. 1990. IGC Borba. “Bosna i Hercegovina ogledalo razuma (Izbor članaka. 348-351. (8) (Tri pisma Grgura IX).. Sarajevo 02. 2. GZH.. Sarajevo 05.. 946. (17) (Križarski rat na Bosnu). 621-634. Oslobo enje 47/15089.. Oslobo enje 47/15087. Klaić Nada. 947. Oslobo enje 47/15102. Zagreb 1989. 470. (9) (Ninoslav: Pataren ili pravovjerni).03. Slavonska Požega 1986. 1990.07. (4) (Samostalna zemlja). 1990. 15. Sarajevo 21.. 18.07. Zagreb 1994. 8. Oslobo enje 47/15108.. Oslobo enje 47/15103. (6) (Falsifikati splitske crkve). Biblioteka Posebna izdanja. Oslobo enje 47/15099. Oslobo enje 47/15094. Sarajevo 23. 18.06. 1990. 940.. Sarajevo 04.. Politički položaj bosanskih vladara do Tvrtkove krunidbe (1377.. Ančić Mladen. (15) (Svjedoci a ne jemci). 308-317. odlomaka i ilustracija. (* Margetić Lujo. Sarajevo 27.. 16.. 12. izdanje.07. 113-137. Globus.06.06. Oslobo enje 47/15100. Zagreb 1993. 1990. 50-59.. Sarajevo 06.06. Klaić Nada.

. HKD Napredak. Sarajevo 1998. Zagreb 1993. Povijest Bosne (fototip izdanja iz 1882. Oslobo enje 46/14727. (U istoj izdavačkoj kući ovo izdanje je izašlo: 1981.. (Prevela s francuskog Gordana Petrović. III-380.. Biblioteka Retrospektive. JLZ Miroslav Krleža. 952. 957. Klaić Vjekoslav. Feljton: Splet legende i istorije (600 godišnjica Kosovske bitke).) 955. (Fototipsko izdanje). 217-222. Zagreb 1994. JLZ. 1985. 959. I-II. Titograd 1989. Od najstarijih vremena do Maričke bitke (1371)”. 226 + 4 karte. (* Džidrova Ljubinka. Zbornici i monografije.Politička historija 111 Kosta. 46. Radovi 27.. 1991. Obavijesti HAD XXV/3. izdanje. 958. Marulić XXIII/1. Sarajevo 21. 1989. stoljeća. CCP XVII/32.. Korenić Bojan.. Oslobo enje 48/15630. Zagreb 1989. “Hrvatski biografski leksikon II (Bj-C)”. Povijest Hrvata od najstarijih vremena do svršetka XIX. “Kninski zbornik”. Preštampano iz ‘Ratnika’ iz 1898 gd. 685. Zagreb 1982.. Kosanović Jakov. 951. 118-122.. 109-124. 362... izdanje.. I-IV. godine). EJ 2. Doseljenje Slovena na Balkansko poluostrvo. 383-385. 1989. Nazor Ante. 2. 1989. Nakladni zavod MH. Beograd 1981. Korenić Bojan. Macedoniae acta archaelogica 11. Oslobo enje 46/14730. Sloveni (Nastanak i razvoj slovenskih civilizacija u Evropi VI-XIII vek)... 634-635. 954. 7. Kont Fransis. IV-456). Svjetlost. MH.) 949. Celjski grofovi.. Stožer naše istorije. Predgovor: Jovanka Kalić). Sarajevo 23. Zagreb 1980. Bosna i Hercegovina od seobe naroda do XII stoljeća.12.. 8. Zagreb 1990. II-430. Zagreb 1994. Povijesni prilozi 13. Istorijski zapisi LXII/1-2. Oslobo enje 46/14728. Vi enje drugih (Skup u ANU BiH o 600.06. I-382. “Kosovska bitka (Vojno-istorijska rasprava)”. 244-248. 159-195. 950. IRO Naučna knjiga. Zagreb 1993. 205-207. Filip Višnjić. Klaić Vjekoslav. 3. SKZ. Bobaljević Vuk. 247-260. 956. Zagreb 1993. (* Matijević-Sokol Mirjana. Kolumbić Nikica.06. Biblioteka Hrvatske povjesnice. Kovačević Jovan. Nazor Ante. Sarajevo 1990. Beograd 1989.) 953. .. 7.. Beograd 1989. Dumbović Vladimir.. Knjiga prva”. Prva knjiga. 95-96.06. (Priredio Trpimir Macan). 1988). Knezović Oton. VIII + 247. Kos Milko. Biblioteka Izdanci. “Kraljevska dobra u centralnoj Bosni”. 960... Čabotarev Andrej. Skopje 1990.. Sarajevo 20. “Istorija srpskog naroda. Sarajevo 24. “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463. mit sa izvornom snagom (Naučni skup o Kosovskom boju u SANU).. 8. godišnjici Kosovske bitke).

136. 2. Vrline i mahne novih gimnazijskih udžbenika iz historije. 256. Krkalić Hikmet. Kolo I/5-6. Vojna biblioteka 2. Ljubljana 1996. Hercegovina 4-5 (12-13). godine o kupnji njegovog dijela Konavala. Pad Bosne i Hercegovine pod Turke u spisima bosanskohercegovačkih franjevaca. Zagreb 1996. Med preteklostjo in prihodnostjo. O učešću bosanskog odreda u Kosovskoj bici. (* Feldman Andrea. Sarajevo 1979. Novi Liber.-2000.. Kunstmann Heinrich.. Institut za suvremenu povijest. glazba. 961. 962. Kristić Alen.. Posrednici i tijek pregovora s Radoslavom Pavlovićem 1421. Zagreb 1991. 594-596.) 972. Oslobo enje 54/17626. . Ljubljana 1997. 325-328. 965. Zagreb 1997. 967. Biblioteka Hrvatska povjesnica. Zagreb 1995. 60-85. sport. “Povijesnoteološki simpozij u povodu 500 obljetnice smrti bosanske kraljice Katarine”. Monografije i studije. stoljeća. 968. ČSP XXIX/3.. Słowiańszcyzna południowa. 42-43. Zenica 1996. 963.112 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Bosnska identiteta. Hrvatska. Kruhek Milan.. NEV XXIX/1.. Kovačević-Kojić Desanka. Sarajevo 1989. Polska akademia nauk. Kotromanić). Kovačić Anto Slavko. 159-170. 35-37. 1997. (Urednik Ivo Goldstein)“.. (1 izdanje 1993).. Bosanski identitet izme u prošlosti i budućnosti. (KUN) 14. 966. Povijesni prilozi 14.. Europa. Kurnatowska Zofia. Mostar 1998. (* Voje Ignacij. Inštitut za narodnostna vprašanja. 39.) 970. KS-FTS.. Ljubljana 1997. Zagreb 1995. 368.) 969.. Sarajevo 1994. Pad Bosne i Hercegovine pod Turke u spisima bosanskohercegovačkih franjevaca.-1999. Kretanje Slavena u srednju i istočnu Evropu u doba seobe naroda (Preveo Ivan Pederin). Kržišnik-Bukić Vera.. Institut Historii Kultury materialnej. 289-290.) 971. Kovačić Anto Slavko. Kraljević Ivan.06. Kreso Muharem. Samostalnost i moć (Kralj Stjepan Tvrtko I. 964.. 973. 404. “Kronologija. znanost i tehnički razvoj. Institut za nacionalna pitanja. 42. Press centar ARBiH. "Neum i bosansko primorje". Novi cvijet LXIV. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1977. (* Bušić Krešimir. svijet: Politička i vojna povijest. književnost.. izdanje. (* Redžić Enver. 103-109. Naši dani XXXVI/970 (40). Didaktički putokazi 6. 117-142.1427. likovne umjetnosti. Krajiške utvrde i obrana Hrvatskog kraljevstva tijekom 16. religija. Sarajevo 1979. Sarajevo 29. Baška Voda 1995/1996. ZČ 51/2.. film.. Knjiga 1. Diskusija. Kržišnik-Bukić Vera.

Feljton: Čija je Herceg-Bosna? (1-2). 978..-1420.. 55-66. (1) (Izme u legende i stvarnosti). Balkanskie issledovanija.Politička historija 113 (* Ristić Ljubica.) 974. stoljeća. Sarajevo 1990. ... Kako je bosanski vojvoda Sandalj Hranić došao u posjed Ostrovice i Skradina. Litavrin Grigorevič Gennadij. Jelena Nelipčić. Zagreb 1989.. Cetinski knez Ivaniš Nelipčić u političkim previranjima u Dalmaciji krajem 14. Svjetlo riječi VIII/88-89. (2) (Državni suverenitet srednjovjekovne Bosne). “Istorija srednih vekov”. 231-236.). Zagreb 1986.. Beograd 1979. Sarajevo 1990. Moskva 1980. Ljubljana 1980. 979. Prilozi XXII/23. Lapenda Stjepan. Vipusk 9. 975. 977. Lovrenović Dubravko. Hrvoje Vukčić Hrvatinić i splitska komuna.. 37-45. JLZ Miroslav Krleža. 199-220. Lovrenović Dubravko. Radovi 19. Istočni Jadran u odnosima izme u Hrvoja Vukčića i Sandalja Hranića na prelazu iz XIV. i tokom prvih decenija 15. “Voprosi socialnoj.. 982. Evgenij. Lovrenović Dubravko. Lešić Anto.. 193-198. Lovrenović Dubravko. Da li je Jelena Nelipčić bila majka Balše Hercegovića. Pleterski A. Radovi 20. Prilozi XXI/22. 311-312. splitska vojvotkinja i bosanska kraljica. 5. Lovrenović Dubravko.. 183-193.. Lovrenović Dubravko. 983.. Moskva 1984. Svjetlo riječi VIII/90. IČ 25-26 (1978-1979). GADAR BiH 27. 976. Bosnija i Horvatija v XII-XV vv. Arheološki vestnik 31. Litavrin Grigorevič Gennadij – Naumov P. 15-28. u XV. političeskoj i kulturnoj istorii jugo-vostočnoj Evropi”. Sarajevo 1986. “Hrvatski biografski leksikon II (Bj-C)”. 1011. 985. 343-345. Vi enja i zablude (Bosna i Hercegovina u djelima francuskih autora od najdavnijih vremena do konca XX stoljeća).. Bokšić Žore. 163-172. Zagreb 1987. Lovrenović Dubravko. HZ 39. Zagreb 1986. IZ 7. Banja Luka 1986. stoljeće.. Sarajevo 1987.. Osobenosti stanovlenija rannefeodalnih slavjanskih gosudarstv na Balkanah. Odjek L/1-3. Ostrovica i Skradin u mletačko-ugarskim ratovima za Dalmaciju (1409. 980. 981. Lovrenović Dubravko. 104-105. 5. Sarajevo 1997. 984. Sarajevo 1987.

Lovrenović Dubravko. Od slavenskog naseljavanja do bana Kulina (VII-XII st. 998. (KUN) 6. Bosansko srednjovjekovlje u svjetlu kristijanizacije vladarske ideologije (Na trećem putu tzv.12. Sarajevo 1998. 988. 156-193. . 1997. FTS.. Utjecaj Ugarske na odnos Crkve i države u srednjovjekovnoj Bosni. 992. 37-93. Lovrenović Dubravko. Lovrenović Dubravko. 994. Odjek XLIV/17-18. o.114 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 7-27. o. 3-9.-2000. 990. Lovrenović Dubravko. 993. Lovrenović Dubravko. Lovrenović Dubravko. Illyrian-Roman-Slavic syntesis. Sarajevo 1991.. Feljton (1-2): O mjestu okrunjenja prvog bosanskog kralja Tvrtka I... 995.-1991. žezlo i jabuka bosanskog kralja).-NUB BiH. Samobor 1993. Odjek L/1-3. BF V/8. Lovrenović Dubravko. BF I/1. 43-56. Proglašenje Bosne kraljevstvom (Pokušaj revalorizacije). Feljton: Tko je i gdje okrunio prvog bosanskog kralja Tvrtka I Kotromanića (1-2): (1) (Kruna. Iliro-romansko-slavenska sinteza (Ra anje novog naroda).. Odjek. (zbornik radova). 996. Osloboenje 54/17800. 227-287. Lovrenović Dubravko. Lovrenović Dubravko. Sarajevo 1997. "monarhijske pobožnosti"). Sarajevo 1994. “Šest stoljeća od smrti bosanskog kralja Tvrtka I”. Somobor 1994..12. A zemlja ostaje. 34-35. Stećak I/7. BKC. Lovrenović Dubravko. Sarajevo 1994. 987.. Lovrenović Dubravko. Krijesnica II/6. “Istina o Bosni i Hercegovini (Činjenice iz istorije BiH)”. Oslobo enje 54/17786.. BF VI/9.". Lovrenović Dubravko. Zenica 1995. 1997. 986. Sarajevo 07.). 8-9. (2) (O porijeklu bosanske krune). Corona regni Bosnae (Kruna bosanskog kraljevstva). Srednjovjekovna bosanska država. (KUN) 8. Forum Bosnae 3-4. Altermedia d. Sarajevo 1999. 9. Sarajevo 1998... Sarajevo 21. Sarajevo 1991. Sarajevo 1997.. 989. Special 50th anniversary edition. 85-125. Na ishodištu srednjovjekovne bosanske etno-politogeneze.. Kotromanića (Corona regni Bosnae) (1). 997. dopunjeno izdanje.. 11-15. Lovrenović Dubravko. "Sedam stoljeća bosanskih franjevaca 1291. Milodraška zakletva. Sarajevo 1998.. (2) Stećak I/8. 991. 2. 34-35. 141-153. “Bosna i Hercegovina od najstarijih vremena do kraja drugog svjetskog rata”..

Macan Trpimir. Beograd 1981. Hrvatski narodni kalendar 1996. Lučić Josip. Zagreb 1992. Mala knjižnica. 360.) 1010. Macan Trpimir. 131-140. 170-179.. knjiga 13. ŠK. Povijest hrvatskog naroda. Nilević Boris.. Bosanska država (44-45). Zagreb 1989. Malcolm Noel. 15. Zagreb 1995. HZ 42. (* Sekulić Ante. Zovkić Mato.. Zagreb 1999. “Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture”. 1999. Biblioteka Hrvatske povjesnice. 96-99. Povijest hrvatskog naroda (pregled).. 1003. 368. Bizant.. Macmillan. Erasmvs 14. Sarajevo 31.Kratki pregled. Zagreb 1998. Sarajevo 1995.Politička historija 115 999. University Press. Bosnia a Short History..12. razred osnovne škole. Pad Bosne pod tursku vlast (19). 1999. Dubrovačka Republika (116-120)... (* Čić Emil. London 1994. (* Džaja Srećko. Karčić . Zagreb 1994. Macan Trpimir. 22. Povijest hrvatskog naroda (pregled). Tomislavgrad 1999. Zagreb 1995. 553-555. 1011. Kulin (330). Godina 44. “Ivan Lovrenović – Vildana Selimbegović. izdanje. 504. Vukčić Hrvatinić Hrvoje (740-741).. Dubrovačka diplomacija (116). 1009. Kotromanići (313).. ŠK.. Zagreb 1980.) 1007. Malcolm Noel.) 1004. Maksimović Ljubomir. Naša škola XLVI/7-8. Trpimirovići (692-694). Naša ognjišta XXIX/259. (Prijevod Zlatko Crnković). Dani 135. MH.. Zagreb 1999. Povijest Bosne . ŠK. Zagreb 1995. HZ 46 (1993). (* Kurtović Esad. MH. 127-143. Od najstarijih vremena do Maričke bitke (1371)”. Zagreb 1997. Erasmus Gilda-Novi Liber-Dani. Nakladni zavod MH. Dijalog NS I/3-4.. Zagreb 1994. Lovrenović Ivan – Selimbegović Vildana. 1001. III kolo. Jajačka banovina (249).. “Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture”. Slavica. Makek Ivo. Stjepan II Kotromanić.. Zagreb 09. 1002. 240. MH. (* Buljan S. Kolo IX/3. Rajčić Tihomir. 1000. 122. 40-41. 174-183. Avari (16). Prvi milenij Bosne”..) 1006. Povijest 6: udžbenik za VI. Malcolm Noel. Dubrovnik i kosovska bitka u dokumentima i historiografiji. izdanje. Sarajevo 1995. Kulin.. 3. 91-95. Lučić Josip – Raukar Tomislav. Bosnia a Short History.. Stjepan Tomašević (14-15). 1005. Zagreb 1980. Prva knjiga. Trijumf Vizantije početkom XI veka. Lučić Josip. (* Zovkić Mato. 180-185. 214-217. Povijest hrvatskog naroda (pregled). Hrvatsko slovo.) 1008. “Istorija srpskog naroda. SKZ. 4. CCP XVIII/34. XXIV + 340. New York 1996. Tvrtko I Kotromanić (14). Sarajevo 1999. Macan Trpimir.04.

London 1998. 1017. 1019. Kulin ban – historija i legenda (Uz 800.) 1012. Matić E. 1020. Kosovo A Short History. 185-191.). Ljiljan IV/134.. Fikret. (Prevod Senada Kreso. Zenica 1996. Mályusz Elemér. . Unsko-sanske novine I/9. 557-562. 1015. 15. Posljednji Kotromanići. 1016.. 48. Amira Sadiković).. Gondolat Kiadó.. 1995. Sabina Berberović. Sarajevo 2000. Kosovo – Kratka povijest”. mitovi i porijeklo (Ulomak iz bestselera Kratka povijest Bosne).. Matuz Josef. razred gimnazije).) 1014.. 22. Oslobo enje 52/17000. 520. 209-211. Stefan Dečanski i Zeta. (Uredio Milenko Brkić).. Matić Antun. Markešić Luka. Akadémiai Kiadó.. Džaja Srećko. Zsigmond király uralma Magyarországon.. Maslak Nijazija. 42-53. Sarajevo 1989.10. Podgorica 1979. PCC Me ugorje. Stećak III/25. Budapest 1990. 1021. Svjetlo riječi VII/78.. (Uredio Milenko Brkić). Matković Hrvoje – Drašković Blagota. 1018. BF IV/5. Malcolm Noel. 5-69. Mostar 1998. Malović Marica. Malcolm Noel. 64-68. Samobor 1996.. Zagreb 1991. Das Osmanische Reich. Mandžukić Jasmin.. Mályusz Elemér. Bihać 1996. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”.116 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. obljetnicu Povelje Kulina bana).. PCC Me ugorje. Barun An elko. 12. Budapest 1990. Dodig Radoslav. Behar IV/19-20... Grundlinien seiner Wissenschaftliche Buchgesellschaft. Erasmvs 19. Sarajevo 1996. Zagreb 1999.-2000. 30-31. Malcolm Noel. 1022. 1023. Istorijski zapisi XXXII(LII) XLI/4... 9-11.. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. Kaiser Sigismund in Ungarn (1387-1437).. Darmstadt 1985.. Studenci 1995. Povijest 2. Hercegovina 10. Rase. 21. (* Švab Mladen. Nilević Boris. 13. Kolo IX/2. Macmillan. Naša ognjišta XXVI/234. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”. 1013. Dani.. 95. Povijest Hrvata za vlade župana i knezova (Od 600-925 g. Studenci 1995. . Posljednji hrvatski narodni kraljevi. (Udžbenik za II. Zagreb 1997. 422. 3. Šimić Angelina. Zagreb 1995. Kico Mehmed. Tomislavgrad 1996. Tešanj 1995. Sarajevo 07. Gradina II/14. Sarajevo 1995. Didaktički putokazi 4.

Beograd 1989. Lazar Hrebljanović. izdanje.. Biblioteka Istorija. Sarajevo 1998. IRO Narodna knjiga-IRO Vuk Karadžić-IRO Rad. Mihaljčić Rade. Mihaljčić Rade. 182. Druga knjiga.) 1033. Titograd 1990. Uspon južnoslovenskih zemalja (67-75). 151-153. Beograd 1980-1981. 223... SKZ. Mihaljčić Rade.... SKZ. HZ 39. “Srednji vek i renesansa. Zagreb 1992. Osmansko carstvo. Mihaljčić Rade. “Istorija srpskog naroda. 1030. Istorija za VI razred osnovne škole. (* Kovačević Branislav.) 1027. 187-193. Druga knjiga. Matuz Josef. Sarajevo 1998. Beograd 1982. Zagreb 1993. 377. Nolit..) 1026. 286. IZ 8..Politička historija 117 1024. 1. 239. Istorijsko-memoarska dela.) 1025. Rakova Snežana. Novi Sad 1985. Ilustrovana Istorija sveta. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Beograd-Zavod za izdavanje udžbenika Novi Sad.) . (* Grahovac Željko. Istorija-kult-predanje. “Istorija srpskog naroda. Drugi tom. GDI BiH 38. BIGZ. 36-46.. Mihaljčić Rade. 21. 183-187. BIGZ. Banja Luka 1987. (* Harisijadis Mara. Sofia 1985. (Stručni redaktori jugoslovenskog izdanja: Ljubomir Maksimović i Rade Mihaljčić)”. Mažuran Ivan. IG 1-2. Sarajevo 1987. 368. Mihaljčić Rade. 327. Doba borbi za očuvanje i obnovu države (1371-1537)”. 1029. Zbornik Muzeja 24-25. 1032.. Zagreb 1986. Godina 46. 1028. Kraj srpskog carstva. Mihaljčić Rade. Hrvati i Osmansko Carstvo. 2135. Études balkaniques 21/4. (* Salihbegović Ahmet. Biblioteka Povijesna istraživanja. SKZ. Istorijski zapisi LXIII/3-4. Beograd 1987. Zagreb 1998. izdanje 1984.) 1031. Mihaljčić Rade. 341-343.. GR IZ BiH LX/11-12. Istorija-kult-predanje.. 121-123. Pad južnoslovenskih zemalja (94-100).. Sofija 1985. 146-148. Beograd 1984. Beograd 1989. Istorijskomemoarska dela. (Preveo Nenad Moačanin).. 74-77.. Beograd 1975. (* Kovačević Branislav.. Doba oblasnih gospodara. 187-193.) (* Dinić-Knežević Dušanka. Ćuk Ruža. Lazar Hrebljanović. Etničke i političke promene na Balkanskom poluostrvu (61-67). Istoričeski pregled 41/8. (2. Hrvatski narodni godišnjak 1999. 1420-1422.. ŠK. 150-151. Beograd-Novi Sad 1987. Istorijski zapisi LXIII/34.. Ćošković Pejo. Kosovska bitka. Doba borbi za očuvanje i obnovu države (1371-1537)”. Kraj srpskog carstva. 299.. 173-175. Zbornik MS za istoriju 31. Prlender Ivica.. Beograd 1982.. Behar III/10. Jalimam Salih. Golden marketing. Titograd 1990. Beograd 1983. Matanov H.. Jalimam Salih..

118

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

1034. Mihaljčić Rade, Junaci kosovske legende, BIGZ, Istorijsko-memoarska dela, Beograd 1989., 313. (* Kovačević Branislav, Istorijski zapisi LXIII/3-4, Titograd 1990., 187-193.) 1035. Mihaljčić Rade, The Battle of Kosovo in History and in Popular Tradition, BIGZ, Beograd 1989., 248. (* Steindorff Ludwig, Südostforschungen 49, München 1990., 442-443.) 1036. Mihaljčić Rade, Tributi, “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”, Knowledge, Beograd 1999., 746-748. 1037. Mijatović An elko, Srednjovjekovne države, Bosansko Kraljevstvo i Hercegovina u prostoru i vremenu, “Ljubuški kraj, ljudi i vrijeme, Knjiga 1., Zbornik Znanstvenog simpozija održanog u Ljubuškom 11. i 12. kolovoza 1995.”, Ziral-Naša djeca, Mostar - Zagreb 1996., 113-127. 1038. Mijatović An elko, Iz riznice hrvatske povijesti i kulture, ŠK, Zagreb 1996., 560. (* Švab Mladen, ČSP XXVIII/1, Zagreb 1997., 199-200; Szabo Agnesa, Hrvatsko slovo, Zagreb 07.02. 1997., 14.) 1039. Mijatović An elko – Mirošević Ivo – Šanjek Franjo, Hrvatska i svijet od V. do XVIII. stoljeća, (Udžbenik za II. razred gimnazije), Zagreb 1997. (2. izdanje 1998; 3 izdanje 1999; 4 izdanje 2000.). 1040. Mijović Pavle, Doseljavanje Slovena u Duklju (Crnogorci), EJ 3, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1984., 66-75. 1041. Miletić Nada, Rani srednji vijek (Historija) (Bosna i Hercegovina), EJ 2, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1982., 166-167. 1042. Miletić Nada, Rani srednji vijek (Historija) (Bosna i Hercegovina), “Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina, Separat II. izdanja Enciklopedije Jugoslavije”, JLZ, Zagreb 1983., 78-79. 1043. Milutinović Branislav, Borba Balšića sa Mlečanima za zetske primorske gradove, “Srednjovjekovna istorija Crne Gore kao polje istraživanja”, Zbornik radova sa Okruglog stola Istorijskog instituta, Istorijski institut RCG, Knjiga 3, Podgorica 1999., 199-227. 1044. Milutinović Kosta, O južnoslavenskom obilježju boja na Kosovu. U povodu 600. godišnjice, Zadarska revija XXXVIII/1-2, Zadar 1989., 11-28. 1045. Mirošević Ivo – Šanjek Franjo – Macan Trpimir – Perić Ivo, Pregled povijesti hrvatskog naroda od VI. st. do naših dana, ŠK, Zagreb 1995.

Politička historija

119

1046. Mitić Ilija, Konzulati i konzularna služba starog Dubrovnika, Historijski institut JAZU, Monografije 4, Dubrovnik 1973. (* Leutić Josip, Anali 17, Dubrovnik 1979., 784-785; Bartl Peter, Südostforschungen 38, München 1979., 351-352.) 1047. Mitić Ilija, Prilog proučavanju obaveza Dubrovačke Republike prema drugim državama, JIČ XVIII/3-4, Beograd 1979., 94-103. 1048. Mitić Ilija, Me unarodni položaj Dubrovačke Republike s obzirom na njene novčane i druge obaveze prema stranim zemljama, Pomorski zbornik 17, Rijeka 1979., 351-356. 1049. Mitić Ilija, Dubrovačka država u me unarodnoj zajednici (od 1358. do 1815.), JAZU-Nakladni zavod MH, Biblioteka Studije, monografije, kritike, Zagreb 1988., 299. (* Steindorff Ludwig, Südostforschungen 49, München 1990., 441-442.) 1050. Mitrović D. Jeremija, Istorija Srba, Curo, Beograd 1994., 516. 1051. Mitrović Vladislav, Dabrobosanska mitropolija, EJ 3, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1984., 355. 1052. Moačanin Nenad, Tursko (Osmansko) carstvo, “Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture”, ŠK, Zagreb 1980., 700-701. 1053. Moačanin Nenad, Turska Hrvatska. Hrvati pod vlašću Osmanskog Carstva do 1791. godine, MH, Zagreb 1999. (* Mandušić Iva, Kolo X/4, Zagreb 2000., 424-426.) 1054. Moskolenko Evseevič Anatolij, Bosnija v XII-XV vv, “Istorija južnih i zapadnih slavjan, Kurs lekcii, Moskva 1979. 1055. Muharemović Husein-Huska, Naša vremena i običaji, Vlastita naklada, 1. izdanje, Bihać 1997. (2. izmjenjeno i dopunjeno izdanje, Bihać 1997., 184.). 1056. Mužić Ivan, Podrijetlo Hrvata (Autohtonost u hrvatskoj etnogenezi na tlu rimske provincije Dalmacije), Nakladni zavod MH, Hrvatske povjesnice, Zagreb 1989., 276 + 40 tabela. (* Brković Milko, Zadarska revija XXXIX/4, Zadar 1990., 544547; Katičić Radoslav, Obavijesti HAD XXII/2, Zagreb 1990., 60-62; Mlivončić Ivica, Slobodna Dalmacija, Split 14.01. 1990., (Forum) 42; Katičić Radoslav, SP III/19 (1989), Split 1991., 243-270; Mužić Ivan, SP III/19 (1989), Split 1991., 271-284; Katičić Radoslav, SP III/19 (1989), Split 1991., 285-287.) 1057. Mužić Ivan, Podrijetlo i pravjera Hrvata (Autohtonost u hrvatskoj etnogenezi na tlu rimske provincije Dalmacije), Zbornik Kačić Split-Nakladni zavod MH, Knjižnica Zbornik Kačić 22, Split-Zagreb 1991., 366.

120

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

1058. Mužić Ivan, Slaveni, Goti i Hrvati na teritoriju rimske provincije Dalmacije, 4. dopunjeno i prera eno izdanje, Iberia, Split 1996., 527. (* Mlivončić Ivica, Slobodna Ddalmacija, Split 26.11. 1996., (Forum) 6.) 1059. Mužić Ivan, Slaveni, Goti i Hrvati, 5. dopunjeno i prera eno izdanje, Naklada Nediljko Domanović, Djela iz hrvatske duhovne i kulturne baštine 2, Zagreb 1997., 600. 1060. Nastavni planovi i programi:, Nastavni plan i program (Opća gimnazija), Bosna i Hercegovina, FBIH, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Sarajevo 1999; Historija – povijest VI razred, Osnovna škola, “Nastavni planovi i programi (Osnovna škola, Osnovna muzička škola, Osnovna baletska škola)”, RBIH, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta – Pedagoški zavod, Sarajevo, školska 1994./95., 221-223; Nastavni planovi i programi 2 (Prirodnomatematička gimnazija, Matematičko informatička gimnazija, Učiteljska škola), Školska godina 1995/1996), Pedagoški zavod, Sarajevo 1995; Nastavni planovi i programi 2 (Srednje stručne škole), Knjiga 1, Školska godina 1995/1996), Pedagoški zavod, Sarajevo 1995; Nastavni planovi i programi 2 (Srednje tehničke i srodne škole), Knjiga 2, Školska godina 1995/1996), Pedagoški zavod, Sarajevo 1995. 1061. “Nastavni program za hrvatski jezik, povijest i etiku u srednjim školama”, Zagreb 1995. 1062. Naumov P. Evgenij, Balkanskoe srednevekovje, Balkanskie issledovanija 5, Moskva 1979. 1063. Naumov P. Evgenij, Bosnijskoe srednevekove v sovetskoj istoričeskoj literature, Prilozi XVIII/19, Sarajevo 1982., 237-252. 1064. Naumov P. Evgenij, Kosovskata bitka (1389.g.) vo istorijata na me unarodnite odnosi na Balkanot, Istorija XXII/2, Skopje 1986., 35-53. 1065. Nemeth Krešimir, Babonići (Babonegi), EJ 1, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1980., 397399. 1066. "Neum i bosansko primorje", Armija RBiH, Press centar, Vojna biblioteka 2, (1 izdanje 1993), 2. izdanje, Sarajevo 1994., 40. (* Ančić Mladen, CCP XIX/36, Zagreb 1995., 110-115; Ančić Mladen, Obavijesti HAD XXVIII/1, Zagreb 1996., 37.) 1067. Nikić Andrija, Stjepan Dabiša (? – 1395), “Ljubuški kraj, ljudi i vrijeme, Knjiga 1., Zbornik Znanstvenog simpozija održanog u Ljubuškom 11. i 12. kolovoza 1995.”, Ziral-Naša djeca, Mostar - Zagreb 1996., 357-358. 1068. Nikić Andrija, Povijesna zrnca, Franjevačka knjižnica i arhiv u Mostaru, Mostar 2000.

Politička historija

121

1069. Nilević Boris, Vojvoda Ivaniš Pavlović, Prilozi XIV/14-15, Sarajevo 1978., 349361. 1070. Nilević Boris, Iz života posljednjih Pavlovića, GDI BiH 28-30 (1977-1979), Sarajevo 1979., 59-74. 1071. Nilević Boris, Učešće vojvode Petra i kneza Nikole Pavlovića u političkom životu srednjovjekovne Bosne, Prilozi XVI/17, Sarajevo 1980., 61-68. 1072. Nilević Boris, O bosansko-turskim odnosima do 1463. godine, Pregled LXXVI/4, Sarajevo 1986., 417-424. 1073. Nilević Boris, O moralnom stanju Bosne pred 1463. godinu, POF 40 (1990), Sarajevo 1991., 115-123. 1074. Nilević Boris, Prilog karakterologiji bosanskog srednjeg vijeka, Prilozi XXV/27, Sarajevo (1991), 11-18. 1075. Nilević Boris, Bosna i Osmansko Carstvo, "Bosna i Hercegovina i svijet", Institut za istoriju, Sarajevo 1996., 65-74. 1076. Nilević Boris, Sjeveroistočna Bosna u tokovima evropske srednjovjekovne povijesti. Prilog historiji Srebreničke banovine, BF IV/6, Sarajevo 1996., 116-122. 1077. Nilević Boris, Proces afirmacije srednjovjekovne bosanske države, “Bosna i Hercegovina od najstarijih vremena do kraja Drugog svjetskog rata”, ŠVK OS BiH, Sarajevo 1994., 35-53. 1078. Nilević Boris, Proces afirmacije srednjovjekovne bosanske države, “Bosna i Hercegovina od najstarijih vremena do kraja Drugog svjetskog rata”, BKC, Sarajevo 1998., 57-81. 1079. Nilević Boris, O krunidbi kralja Tvrtka I (620 godina od krunisanja bosanskog kralja), Bosanska vila IV/10, Sarajevo 1998., 54-55. 1080. Novak Grga, Povijest Splita I-IV, ČS, Split 1978., (I-IV = 2510). 1081. Novaković Relja, Odakle su Srbi došli na Balkansko poluostrvo (Istorijskogeografsko razmatranje), SANU, Istorijski instutut -Naučna knjiga, Beograd 1978., 415. (* Leśny Jan, Kwart. Histor. 86/2, 1979., 498-503; Welthmann M., Südostforschungen 39, München 1980., 316-317.) 1082. Novaković Relja, Gde se nalazila Srbija od VII do XII veka (Istorijskogeografsko razmatranje), Problemi i znanja, SANU, Istorijski institut-Narodna knjiga, Beograd 1981., 415. (* Macan Trpimir, Marulić XVI/2, Zagreb 1983., 193-196; Džaja Srećko, Südostforschungen 42, München 1983., 393-394; Macan Trpimir, “Trpimir

122

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

Macan, Povijesni prijepori”, MH, Ogranak Dubrovnik, Biblioteka Prošlost i sadašnjost, Knjiga 6, Dubrovnik 1992., 103-106.) 1083. Novaković Relja, Baltički Sloveni u Beogradu i Srbiji, Narodna knjiga, Biblioteka Studije i monografije, Beograd 1985., 181. 1084. Obradović Milovan, Vesti o Kosovskoj bici, Obeležja 5, Priština 1989., 5-13. 1085. “Okvirni nastavni program za osnovne škole”, Zagreb 1995. 1086. Omanović Emina, Istorija – Povijest, za 6. razred osnovne škole, 5 izdanje, Svjetlost, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Sarajevo 1978., 138. (1. izdanje 1974; 9 izdanje, Svjetlost, OOUR Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Sarajevo 1982., 148). 1087. Omanović Emina, Istorija – Povijest, za 6. razred osnovne škole, 7 adaptirano izdanje, Svjetlost, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Sarajevo 1990., 176. 1088. Ostrogorski Georgije, Bizantsko-južnoslavenski (Vizantijsko-južnoslovenski) odnosi (Politički odnosi), EJ 1, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1980., 754-761. 1089. Ostrogorski Georgije, Istorija Vizantije (2. fototipsko izdanje), Sabrana dela, Knjiga 6, (Reprint), Prosveta, Beograd 1983., 593. (Beograd 1996., 596.). 1090. Ostrogorski Georgije, History of the Byzantne State, (Translated from the German by J. M. Hussey), New Brunswiek, New Jersey, Rutgers Univ. Press 1986., XL + 624 + 76. 1091. Ostrogorski Georgije, Istorija Vizantije, Narodna knjiga-Alfa, Beograd 1998. 1092. Pál Engel, A középkari Bosznia, História 17/1, 1995., 3-6. 1093. Pál Engel, Zur Frage der bosnisch-ungarischen Beziehungen im 14.-15. Jahrhundert, Südostforschungen 56, München 1997., 27-42. 1094. Pál Engel, Neki problemi bosansko-ugarskih odnosa (prevod s njemačkog), Zbornik 16, Zagreb 1998., 57-72. 1095. Pandžić Bazilije, Katarina Vukčić Kosača (1424-1478), NEV XXIX/1, Sarajevo 1979., 105-115. 1096. Pandžić Bazilije, Katarina Vukčić Kosača (1424-1478), “Povijesnoteološki simpozij u povodu 500 obljetnice smrti bosanske kraljice Katarine”, KS-FTS, Sarajevo 1979., 15-25.

Politička historija

123

1097.. Pandžić Stjepan Bazilije, Katarina Vukčić Kosača (1424.-1478.), Hrvatski narodni kalendar 1996, Godina 44, Sarajevo 1995., 201-218. 1098. Pantelić Srećko, Najstarija povijest Hrvata, Meinz 1993., 97. (* Karbić Damir, HZ 47 (1994), Zagreb 1995., 177-181). 1099. Papadranos Ioannis, Diavakanika istorika Dokimia, Taios protos, Tessaloniki 1998., 197. 1100. Papić Radivoj, Zapostavljeni Tvrtko Prvi, Oslobo enje 48/15620, Sarajevo 14.12. 1991., 10. 1101. Pavičić Tomislav, Povijesni razvitak Šibenika do 15. stoljeća, “Područje šibenske županije od prapovijesti do srednjega vijeka”, HAD 19, Zagreb 1998., 191196. 1102. Pavličević Dragutin, Povijest Hrvatske, P. I. P. Pavičić, Biblioteka hrvatske povijesti, Zagreb 1994., 422. (* Goldstein Ivo, Radovi 27, Zagreb 1994., 367-369; Posavec Vladimir, HZ 47 (1994), Zagreb 1995., 184-185.) 1103. Pavličević Dragutin, Povijest Hrvatske, Drugo izmjenjeno i znatno prošireno izdanje sa 16 povijesnih karata u boji, P. I. P. Pavičić, Zagreb 2000., 618. 1104. Pavličević Dragutin, Kratka politička i kulturna povijest Bosne i Hercegovine, Hrvatski informativni centar, Zagreb 2000. 1105. Pavlović Nada, Lazarević, despot Stefan, “Leksikon pisaca Jugoslavije III (KLJ)”, MS, Beograd 1987., 610-613. 1106. Pelidija Enes – Isaković Fahrudin, Historija za 6. razred osnovne škole, 1. izdanje, RBiH, Ministarstvo obrazovanja, nauke i kulture, Sarajevo 1994., 147. (2. izdanje, Sarajevo 1997.). 1107. Pelidija Enes – Isaković Fahrudin, Historija za II. razred gimnazije, 1. izdanje, RBiH, Ministarstvo obrazovanja, nauke i kulture, Sarajevo 1994. 1108. Pelidija Enes – Isaković Fahrudin, Historija za II. razred gimnazije, Doštampano drugo izdanje, IP “Svjetlost” d. d., Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Sarajevo 2000., 161. 1109. Perić Ivo, Povijest Hrvata, Centar za transfer tehnologije-Krinen, Zagreb 1997., III + 306. (* Mijatović An elko, Hrvatsko slovo, Zagreb 16.01. 1998., 15.) 1110. Perić Ivo, A History of the Croats, Centar za transfer tehnologije-Krinen, Zagreb 1997.

124

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

1111. Péroche Grégory, Histoire de la Croatie et des nations Slaves du Sud: 395-1992, F. X. de Guibert, Paris 1992., 560. 1112. Perojević Marko, Ban Borić i ban Kulin, “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva”, 3. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1998., 196-215. 1113. Perojević Marko, Ban Stjepan, “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva”, 3. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1998., 216-218. 1114. Perojević Marko, Ban Matej Ninoslav, “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva”, 3. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1998., 219-231. 1115. Perojević Marko, Banovi Prijezda I. i Stjepan I. Kotroman, “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva”, 3. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1998., 232-238. 1116. Perojević Marko, Šubići gospodari Bosne, “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva”, 3. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1998., 239-249. 1117. Perojević Marko, Stjepan II. Kotromanić, “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva”, 3. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1998., 250-285. 1118. Perojević Marko, Ban Stjepan Tvrtko, “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva”, 3. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1998., 286-312. 1119. Perojević Marko, Kralj Stjepan Tvrtko, “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva”, 3. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1998., 313-349. 1120. Perojević Marko, Stjepan Dabiša, “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva”, 3. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1998., 350-362. 1121. Perojević Marko, Jelena Gruba, “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva”, 3. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1998., 363-373. 1122. Perojević Marko, Stjepan Ostoja, “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva”, 3. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1998., 374-412.

Politička historija

125

1123. Perojević Marko, Stjepan Tvrtko II. Tvrtković, “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva”, 3. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1998., 413-426. 1124. Perojević Marko, Stjepan Ostoja (opet), “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva”, 3. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1998., 427-451. 1125. Perojević Marko, Stjepan Ostojić, “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva”, 3. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1998., 452-461. 1126. Perojević Marko, Stjepan Tvrtko II. Tvrtković (opet), “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva”, 3. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1998., 462-504. 1127. Perojević Marko, Stjepan Tomaš Ostojić, “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva”, 3. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1998., 505-554. 1128. Perojević Marko, Stjepan Tomašević, “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva”, 3. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1998., 555-592. 1129. Petrov Petr, Napadenija na slavjanite na Balkanskija poluostrov (25-40); Zaselvane na slavjanite na Balkanskija poluostrov (40-47); Vojni s Vizantija. Car Roman i car Samuil (402-416), “Istorija na Blgarija (Prva blgarska država), Tom vtori”, BAN, Sofija 1981. 1130. Pilar Ivo, Eine Geschichte Kroatiens, Serbiens und Bosniens, Bearbeitet von Michael Ackermann, 1995. 1131. Pilar Ivo, Politički zemljopis hrvatskih zemalja (pretisak), Motrišta 3, Mostar 1997., 117-126. 1132. Pirivatrić Sr an, Samuilova država, obim i karakter, SANU, Vizantološki institut, Posebna izdanja 21, Beograd 1997.-1998., 227. (* Novak Andrej, ZČ 54/2, Ljubljana 2000., 299-300.) 1133. Poparić Bare, Tužna povijest Hercegove zemlje, (Pretisak pripremio Pejo Ćošković), Lukom, Zagreb 1997., 176. 1134. Posavec Vladimir, Povijesničar i ‘povjesničari’, Radovi 30, Zagreb 1997., 308317.

126

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

1135. Posavec Vladimir – Medić T., Stvaranje europske civilizacije i kulture (V.XVIII. st.), (Alternativni udžbenik za II. razred gimnazije), Zagreb 1997. 1136. “Povijest”, “Nastavni plan i program za osnovnu školu”, Zavod za školstvo, Mostar 1999., 150-164. 1137. “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva, 2. izdanje”, HKD Napredak, Sarajevo 1991., 854. (* Brković Milko, Radovi Zavoda 34, Zadar 1992., 237-240; Brković Milko, CCP XVI/29, Zagreb 1992., 181183.) 1138. “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva, 3. izdanje”, HKD Napredak, Sarajevo 1998., VII + 856. (* Paponja Srećko, Stećak V/57, Sarajevo 1998., 6-7; Šimić Angelina, Oslobo enje 55/18028, Sarajevo 09.08. 1998., (KUN), 3; Kučuk-Sorguč Indira, Ljiljan VII/296, Sarajevo 1998., 47; Goldstein Ivo, Stećak VI/63, Sarajevo 1999., 22-23.) 1139. “Povijest Bosne i Hercegovine za osnovne škole (Reprint izd. gra e spašene iz Vijećnice)”, NUB BiH, Edicija Memoria Bosniaca, Sarajevo 1997. 1140. “Povijest svijeta od početka do danas”, Naprijed, Zagreb 1977., 771. (Drugo izdanje, Naprijed, Zagreb 1990., 771.) (* Macan Trpimir, Marulić XI/4, Zagreb 1978., 395-397.) 1141. “Prilozi istoriji Bosne i Hercegovine I, Društvo i privreda srednjovjekovne Bosne”, ANU BiH, Posebna izdanja 88, Odjeljenje društvenih nauka 18, Sarajevo 1987., 264. (* Voje Ignacij, ZČ 41/4, Ljubljana 1987., 736-740; Lovrenović Dubravko, GDI BIH 37, Sarajevo 1987., 154-156; Nilević Boris, Odjek XLI/19, Sarajevo 1988., 2425; Jalimam Salih, GADAR BIH 29, Sarajevo 1989., 227-230.) 1142. Prlender Ivica, Držić, “Hrvatski biografski leksikon III (Č- )”, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb 1993., 627-629. 1143. “Prvi hrvatski kralj Tomislav. Zbornik radova”, Zajednica Duvnjaka Tomislavgrad-Zagreb – Općinsko poglavarstvo Tomislavgrad, Zagreb-Tomislavgrad 1998., 400. 1144. Puljić Ivica, Knez Mihael Višević, Crkva na kamenu III/26, Mostar 1983., 13. 1145. Puljić Ivica, Šta znamo o hercegu?, Crkva na kamenu IV/38, Mostar 1983., 13. 1146. Puljić Ivica, Zabranjeni svetac?, Crkva na kamenu IV/40, Mostar 1983., 13. (Sv. Vladimir).

Politička historija

127

1147. Purković Miodrag, Knez i despot Stefan Lazarević, Sinod SPC, Beograd 1978. (* Kašić Dušan, Glasnik SPC 8, Beograd 1979., 188; Bataković Dušan, IG 1-2, Beograd 1980., 160; Nikolić Milica, IČ 27, Beograd 1980., 287-288.) 1148. Radeuš Tatjana, Čupor Pavao, “Hrvatski biografski leksikon III (Č- )”, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb 1993., 135-136. 1149. Radojčić Nikola, Kosovski boj (9-30); The Battle of Kosovo (31-52), “Bitka na Kosovu 1389. godine”, SANU-Istorijski muzej Srbije-BIGZ, Galerija 65, Beograd 1989. (Dvojezično). 1150. Radojičić S. or e, Balšić Jelena, EJ 1, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1980., 465.

1151. Radojičić S. or e, Branković Jelača (Jelena, Marija), Branković Stefan, EJ 2, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1982., 405. 1152. Radojičić S. or e, Jelena, kći kneza Lazara, “Spisi o Kosovu”, Stara srpska književnost u 24 knjige, Knjiga 13, Beograd 2993., 81-85. 1153. Radusinović Zoran, Književni razgovori u Bileći i Gacku (Srpska proza danas. Naučni skup o osnivačima Hercegovine: Vukovićima i Kosačama), Politika, Beograd 19.09. 2000. 1154. Ramić Sulejman – Veladžić Fehim, Kratak pregled historije Bosne i Hercegovine i historije islama, Kulturno i naučno društvo Muslimana Preporod Tuzla, Tuzla 1994., 158. 1155. Raukar Tomislav, Neretljanska krajina, “Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture”, ŠK, Zagreb 1980., 417. 1156. Raukar Tomislav, Grofovi Celjski i hrvatsko kasno srednjovjekovlje, HZ 36 (1983), Zagreb 1984., 113-140. 1157. Raukar Tomislav, Hrvatske zemlje u doba bitke na Kosovu 1389., HZ 42, Zagreb 1989., 31-36. 1158. Raukar Tomislav, Hrvatsko srednjovjekovlje (Prostor, ljudi, ideje), ŠK-Zavod za hrvatsku povijest FF u Zagrebu, Zagreb 1997., XVI + 620. (* Šanjek Franjo, Povijesni prilozi 16 (1996), Zagreb 1997., 327-330; Kampuš Ivan, HZ 50, Zagreb 1997.; Bašić Stanko, Slobodna Dalmacija, Split 06.11. 1997., 46; Barbarić Josip, AV 41, Zagreb 1998., 203-204; Šanjek Franjo, CCP XXII/41, Zagreb 1998., 203-206; Grgin Borislav, Hortus Artium Medievalium 4, Zagreb-Motavun 1998., 252-253; Steindorff Ludwig, Südostforschungen 58, München 1999., 589-590; Šute Ivica, Zbornik 17, Zagreb 1999., 238-244; Voje Ignacij, ZČ 54/3 (120), Ljubljana 2000., 467-471.)

. RO ‘Narodni list’. 1168. Povijest za VI. Ren eo Ivan. IZ 10. CCP XII/21. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. 1162. Bobaljević Domanja. Motrišta 18. OOUR ‘Novinskoizdavačka djelatnost-FF Zadar. Oporuka i smrt hercega Stjepana Vukčića Kosače. 1171.. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. 179-181.. 1169.-2000. Redakcija EJ za BiH. Cambrisge 1985. Studenci 1995. A Short History of the Yugoslav Peoples. Redakcija EJ. Separat II. Zbornik radova. 67. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”. Singelton Fred. Didaktički putokazi 2. Banja Luka 1989. Zagreb 1980. Put do obrazovne svjetlosti (Bilješke o novim udžbenicima iz historije). 1166. izdanje. Didaktički putokazi VI/20. 78-84. 2. 1170. 1159. Zagreb 1983. Bodin (67). Zenica 1995. Zadar 1987.. u povijesti hrvatskog naroda (Prigodom 550. Sebalić F. Rani srednji vijek (Historija) (Bosna i Hercegovina).. Zagreb 1982. 167.) 1160. razred osnovne škole. Beograd 1997. Anžuvinci (197-200). 79. 8-11. Sindik Dušan. Zenica 1995. 94-95.. (* Brković Milko. EJ 2. JLZ Miroslav Krleža. izdanja Enciklopedije Jugoslavije”. Zenica 2000.. “Hrvatski biografski leksikon II (Bj-C)”. godišnjice Tvrdkove smrti). Znak Bosne I/1. Zagreb 1989. Serdarević Husein. Serdarević Husein. Balšići (45). JLZ... 1165.. 1161. JLZ. PCC Me ugorje. 2. SANU. Knjiga 14. 159-163. 1167.. “Krležijana 1 (A-LJ). Zagreb 1988. "Islam. 1163. Zagreb 1997. Arpadovići (299-303).. (Uredio Milenko Brkić). 195202). Nagoveštaji islamizacije Bosne. 119-129. 44. JLZ. 1172. 638 + 48 tabli slika. (* Imamović Mustafa. 1164. Historija. Cambridge University Press. Put do obrazovne svjetlosti.128 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Raukar Tomislav – Petricioli Ivo – Švelec Franjo – Peričić Šime... Balkan i velike sile (XIVXX vek)". .. 44-47. Sivrić Marijan. Značenje bosanskog bana i kralja Tvrdka I. Redakcija HBL. Rani srednji vijek (Historija) (Bosna i Hercegovina). Redakcija Krležijane. Zagreb 1993. EJ 1. Redakcija EJ za BiH. Prošlost Zadra III. Zadar pod mletačkom upravom. Serdarević Husein. VI razred (Zadaci objektivnog tipa). Istorijski institut. izdanje. XIV + 309. “Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina. Mostar 2000.

Spremić Momčilo. Sarajevo 1983. Prilozi XXI/22. Prilozi XXI/22. Odjek XXXVI/22. Odjek XXXVI/22. Spremić Momčilo. Druga knjiga. Sarajevo 1986. “Istorija srpskog naroda. Sarajevo 1983. “Istorija srpskog naroda. “Istorija srpskog naroda. Sarajevo 1986. Šehić Nusret. razreda.. Prilozi XXI/22. Hurem Rasim. 451. “Nerkez Smailagić. Stećak III/35. IA MI BIH 20.. 163-177. i IV.. “Istorija srpskog naroda. Povijesna istina u kamen utisnuta (Je li ban Tvrtko priznavao suverenitet ugarsko-hrvatskog kralja). 1183. GHM-RIZ BiH. Prilozi XXI/22. 303-313. Druga knjiga. Sarajevo 1986. Nastavni plan i program – udžbenik – učenik (Zapažanja o novim udžbenicima iz historije).) 1178. SKZ. 282-285. izdanje. 44-46. NIŠRO Oslobo enje. Sarajevo 1986. Sarajevo 1986.. 3... Propast srednjovekovne države. Prilozi XXI/22.. Sarajevo 1990. Beograd 1982. Osmanska dinastija.. Druga knjiga. 1181. 1180. Separat iz EJ II”. Smriko Vehid. Kreso Muharem... SKZ... 286-289. Beograd 1989. Sarajevo 1996. Beograd 1982. Skoković Zvonimir Dida. Sarajevo 1981. . 1182. Sarajevo 1984. Druga knjiga. Prilozi XXI/22. Smailagić Nerkez. Prvi pad Despotovine. 294-300... 29. Spahić Mustafa.. 8-9. Početak vladavine ur a Brankovića. 254-267. 263-271. SKZ.. 218-229. Kovačević-Kojić Desanka. “Duga vojna” i obnova države. Zenica 1996.. Leksikon islama (Redaktor Darko Tanasković)”. Doba borbi za očuvanje i obnovu države (1371-1537)”. Spremić Momčilo. Sarajevo 1986. 271-282. 241-253. Prilozi XXI/22. Despot ura Branković i Papska kurija. Didaktički putokazi II/6. Filipović Muhamed. Sarajevo 1983. Odjek XXXVII/5. 1179. 467-469.. “Socialistiche Republik Bosnien und Herzegowina. 68-69. Spremić Momčilo. Borovčanin Drago. 64 + 1 karta. Povijest islama za medrese III.. Juzbašić Dževad. “Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina. Sućeska Avdo. Sarajevo 1983. Filipović Muhamed. Tatsachen”. Beograd 1982.. Sarajevo 1984. Odjek XXXVI/22. 5-7. 290-294. Beograd 1982. JLZ. 261-262. Prilozi XXI/22. Doba borbi za očuvanje i obnovu države (1371-1537)”.. Karamehmedović Muhamed. 2. 4-5. Benac Alojz. Sarajevo 1986. 1174. Kajmaković Zdravko. Doba borbi za očuvanje i obnovu države (1371-1537)”. Spremić Momčilo.. (* Filipović Muhamed... Odjek XXXVI/6. Doba borbi za očuvanje i obnovu države (1371-1537)”. Zagreb 1982. 300-312. SKZ. Svjetlost. 1177. 7-8. ZFF Serija A: Istorijske nauke XVI (Spomenica Svetozara Radojčića). Sarajevo 1986. 1175. Sarajevo 1995. Kajmaković Zdravko. 1176.Politička historija 129 1173.

Knowledge. 1185. 3. Istorijski institut SANU Beograd-Pravoslavna reč Novi Sad. Drugi tom. decembra 1995). Dizeldorf 1982.) 1186. Marković Zvezdan. 1184. “Srednjovekovna Bosna (10-15 vek) = Medieval Bosnia (10-15 centuries)”. Beograd 1997.. (Reprint izdanja iz 1908). ZČ 51/4. Beograd 1996. Istorijski institut.. 289-302. Litera. 1191. IRO Narodna knjiga-IRO Vuk Karadžić-IRO Rad. A Political Study of the Northern Balkans 900-1204. SANU. SKZ.130 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Frankapan Martin IV (416-417). 96.. (* Perović Milutin. “Ilustrovana istorija Srba.. Srpska despotovina izme u Istoka i Zapada. “Srednji vek i renesansa. Beograd 1997. Sindik Dušan.-2000. Stanojević Stanoje. Narodna knjiga. (Fototipskko izdanje iz 1909. Spremić Momčilo. . “Evropa i Srbi” (Me unarodni naučni skup 13-15. Beograd 1989. Zbornik radova 13. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Popović. Desanka Milošević. Istorija Bosne i Hercegovine... Tom 6 (Priredili Nikola B. Beograd 1992. Doba borbi za očuvanje i obnovu države (1371-1537)”. Byzantium's Balkan Frontier. Ljubljana 1997. IČ 42-43 (1995-1996). Stanojević Stanoje.. Druga knjiga. (* Mihaljčić Rade. 586-589. Knowledge. (Stručni redaktori jugoslovenskog izdanja: Ljubomir Maksimović i Rade Mihaljčić)”. Arpadovići (20-21). Beograd 1991. Zemun 1989. 1189. 110-111. XII + 352. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”.. Prevela Dragana Vuličević)”. Zagreb 1998. Harač. Strecha Mario. 1194. 859. Beograd 1983.. Nikola Kusovac. Sultan Mehmed II Osvajač i Srbija. Istorija srpskog naroda. SKZ. IG 1-2..). Ilustrovana Istorija sveta.. Beograd 1994. Beograd 1982..g.. 1193. 87-98. Biblioteka Zadužbine 1. “Krležijana 1 (A-LJ). Zagreb 1993.. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Spremić Momčilo. 429-431. Frankapan (387-399). 1190. Spremić Momčilo – Kalić Jovanka.. Beograd 1999. Spremić Momčilo. 383. Despot ura Branković i njegovo doba. 84. Naši vladari. Cambridge 2000. Stanojević Stanoje. 1195. 35-48. 1187. Stephenson Paul. Spremić Momčilo. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Anžuvinci (15-16).. Beograd 1999. Zbornik VI. Kosovska bitka – problem izdaje. 773-774.) 1192. Strčić Petar. 96. 1188. “Hrvatski biografski leksikon IV (E-Gm)”. Beograd 1993. “Istorija srpskog naroda. 1192a. “Kosovska bitka i njene posledice”. Beograd 1994.

EJ 3. Stulli Bernard. . JLZ. Šidak Jaroslav. “Bosanski pogledi. (Pretisak)”.. 2. 244-246. 259. Posebna izdanja ‘Arhivskog vjesnika’ Arhiva Hrvatske 7 . 2. Sarajevo 1999. Opet o kralju. izdanje. Kroz pet stoljeća hrvatske povijesti. Povijest Dubrovačke Republike. “Jaroslav Šidak. Ishakovići (610). opet o skraćenoj povijesti.. Radovi 15.Politička historija 131 1196. Sarajevo 1982. Stulli Bernard. Zagreb 1990. EJ 1. 90-93. JLZ. Sarajevo 1959. Zeta u Despotovini (Crnogorci).. (Zagreb 1997. Bajazid I Jildrim (421). (* Drnda-Čar Hatidža. EJ 3. ŠK. 1-9. Držislav.) 1207. JLZ.. EJ 2. Šarčević Ivan. Šidak Jaroslav.. izdanje. Pavličević Dragutin. 607644. POF 34. Zagreb 1982. (* . Barak (505).) 1199. Zagreb 1984. 185-189. Pogled na prošlost hrvatskog naroda do godine 1918. Svjetlost... Marulić XXIII/1. ŠK. JLZ. 253-255. Stamaco (Zürich).. Dubrovnik 1990.Znanost. London 1984. Šidak Jaroslav. Šabanović Hazim. Bilten FTS XXVI/2. Zagreb 1981. Macan Trpimir. JLZ. 272. Zeta u doba Balšića. 2. 1202. Zagreb 1981. Sarajevo 1985. izdanje. izdanje. Nezavisni list Muslimana Bosne i Hercegovine u iseljeništvu 1960-1967. Anali 28. 2. stoljeća. München 1982... Ishak beg Tomašević (609-610). CCP V/8. Šabanović Hazim. XII + 377. Časopis Dubrovnik 15. Zagreb 1985.. 1208. Kessler Wolfgang. JLZ. Dubrovačka Republika. Zagreb 1994. 445-446. Arhiv Hrvatske-Časopis Dubrovnik.) 1201. Bosanski pašaluk (Postanak i upravna podjela). (* Miović-Perić Vesna.. Kroz pet stoljeća hrvatske povijesti”.. CCP XVIII/33. 453-458. 140. do XVIII. Biblioteka “D”. Ajas-beg (paša) (45). Zagreb 1994.. 2. 1203. Bosanski pašaluk (beglerbegluk ili elajet). 272. 2. Šabanović Hazim. EJ 3. izdanje. Svjetlost. Šabanović Hazim. EJ 5.) (* Čoralić Lovorka. Hrvatska i svijet od V. Šanjek Franjo – Mirošević Ante. 344... Zagreb 1984. Südostforschungen 41. Zagreb 1982. Zagreb 1981. 1206. Šćepanović Žarko. Dubrovnik-Zagreb 1989.) 1204. 1197.. 603-604. 1200. 78-82. 1205. ŠK. Zagreb 1988. 101-103. 238-239.) 1198. Zagreb 1980. Bosanski pašaluk (Postanak i upravna podjela). Šabanović Hazim.. 21. izdanje... (* Mijatović An elko... o Bosni opet.

Kralj suverene Bosne (Tvrtko I Kotromanić i njegovo doba). Godina 45. Šunjić Marko. 1222. Oslobo enje 53/17398. Sarajevo (1995). Zagreb 1988.02. 1214. 1210.-1463. Šišić Ferdo.). Stećak I/9. Povijest do 1914. Oslobo enje 54/17486. Sarajevo 1997. Osvrt na ocjene uzroka propasti srednjovjekovne bosanske države. Sarajevo 1996. Radovi HDZU 2. 81-90. Zagreb 1980. HKD Napredak. Sarajevo 09. (* F. 19. 410. 1213. 1211.. 1217. Biblioteka Hrvatske povjesnice. ŠVK OS BiH. 1996. 1212. Z. Nakladni zavod MH. st. Šunjić Marko.11. 1218.. 1209.. BF V/8. Split 1991. 1244. Zagreb 1997... Sarajevo (1994). Redžić Enver. 24. 749. 308-313. Otrovi u Dubrovačkoj Republici. Sarajevo 13.. Bosna i Venecija (odnosi u XIV. 4554. Sarajevo .. 45-54. Sarajevo 12. CCP XXI/39.. 1996. Premec Vladimir. 9-42. Crvena Hrvatska. "Bosna i Hercegovina od najstarijih vremena do kraja drugog svjetskog rata". Hercegovina 4 (1984).. Lovrenović Dubravko. Hrvatski narodni godišnjak 1997. 37-38. ČSP XXIX/2. Anali 36. Šunjić Marko.. Dubrovnik 1998. 7-79. EJ 5. i XV. Laus.. 2.132 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Oslobo enje 48/15618. Venecija i posljednji bosanski kraljevi (1420-1463). Šunjić Marko. Suvremeno javno mnijenje o propasti bosanskog kraljevstva.. GDI BiH 34.12.. 405-407.. Sarajevo 1996. Šundrica Zdravko. JLZ. 145-147. Šundrica Zdravko.. Sarajevo 1994. Zagreb-Dubrovnik 2000. 7. 45-120. Šunjić Marko. 1991. Šunjić Marko. Vlatko Kosača u Poljicima.. Postupni uspon bosansko-venecijanskih ekonomskih odnosa u XV stoljeću.. Sarajevo 1994.. Sarajevo 13. 12. Škegro Ante. Dnevni avaz. 199-201. Dubrovnik Annals 4. Radovi HDZU 3. Šimić Angelina. 1216. Šunjić Marko. HM I/2.. 2. 153-156. Mostar 1985. Kraj srednjovjekovne bosanske države. (Hrvati). Povijest Hrvata u vrijeme narodnih vladara (pretisak izdanja iz 1925). Zagreb 1997. Šidak Jaroslav. izdanje.). Venezia e gli ultimi re della Bosnia (1420. 1220. 1997. Štedimlija P. 1219. 1221.-2000. izdanje. Šunjić Marko.11. Poisons and Poisoning in the Republic of Dubrovnik.. Radovi HDZU 1. Lovrenović Dubravko. 1215. Sarajevo 1983. Čoralić Lovorka. 25-33. Sarajevo (1993). KučukSorguč Indira.

618. Prato 1998. Beograd 1990. Šunjić Marko.. 133-145. Tošić uro. Sarajevo 1996. "Bosna i Hercegovina od najstarijih vremena do kraja Drugog svjetskog rata". 555-557. (Od) uvijek bosanski (Čiji je Neum). 85-97. Tanović Bakir. Naša ognjišta X/67. 9.. 1230.. 1235. Duvno 1980. Tošić uro. Mediteransko usmjerenje kretanja ljudi i roba iz srednjovjekovne Bosne. 101-107. Südostforschungen 57. 1231. Tadić N. 1228. Tošić uro.Politička historija 133 1996. "Prodotti e tecniche d'oltremare nelle economie europee secc. Redžić Enver. Bojničić (99). “The Medieval and Renaissance World.. izdanje. 155-159. 1225. 2. Sarajevo 1997. The History of Serbia. München 1998. 83-96. Beograd 1995. Tošić uro. Radovi FF 2. Herold. 1234. V. HM I/3-4. Zagreb 1989. JLZ. 1233. Sarajevo 1998. General editor: Esmond World”.. Istorijski institut. Šunjić Marko. New York 1990. Srpsko Sarajevo 2000. Bosna i Turci od Kosovske do Angorske bitke. (a cura di Simonetta Cavaciocchi).. Sarajevo 1994. 1226. XIIXVIII". Pad Bosne. Tepić Ibrahim. JLZ Miroslav Krleža. Švab Mladen. Džaja Srećko.. . Kosovska bitka u istoriografiji o srednjovjekovnoj Bosni. – doba fetha – osvajanja Bosne. Gruba.. Istituto internazionale di storia economica ‘F. Revija slobodne misli II/5-6. 1227. 386-388. 781-784. Prva linija III/11. La circolazione di persone e merci della Bosnia medievale verso il Mediterraneo. Datini’.. Reprinted... Celjski (621-624). SANU.. izdanje. Pad bosanske srednjovjekovne države 1463. Sarajevo 1997. 77-79. 1224. The Hamlyn Publishing Group Limited 1979. “Bosanska srednjovjekovna država i suvremenost (Zbornik radova)”. Osloba anje Jajca od Turaka 1463. “Kosovska bitka u istoriografiji”. Amm Press (1917). Borič (Borić) (159-160). 1229. BKC. Zagreb 1986. Celjski. “Hrvatski biografski leksikon II (Bj-C)”. Zbornik radova 11. 1232. Šunjić Marko. Herman II (Hermann) (625-627). FPN. godine. 2.. EJ 4. Uništenje srednjovjekovne bosanske države.) 1223. Temperley W. Zbornik za istoriju BiH 1. 8-9.

Beograd 1995.. Kabes V/41-42. Voje Ignacij. 169-177. Uspenski Fjodor. HM II/6. 31-36. Voje Ignacij. 1248. “Cultural Contributions to the 8th and 11th European Congress on BCG and Cardio vascular Dynanics”.Kotromanićka in njen pečat. 1239. 431-433. 337-338. Beograd 2000. Celje 1982. Beograd 1997. Biblioteka Byzantion. Veledar Nazif. Ćuk Ruža. Ljubljana 1983. ES 1. Istanbul 1998. IG 1-2. Riječ recenzenta o drugom izdanju. 117-131.. 1237.. Bosna. ZČ 37/1-2. Voje Ignacij. Voje Ignacij. Mostar 1999. Bihać 1997. izmjenjeno i dopunjeno izdanje. Celjani v slovenskem in srednjeevropskem prostoru.. Sarajevo 1998. Istorija vizantijskoi imperii I-III. 1243. Diskusija.134 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. IČ 42-43 (1995-1996). Ljubljana 1987. Vlastita naklada. Osmanli devri birinci Kosova meydan muharebesi (15 Haziran 1389)”. Voje Ignacij.. Voje Ignacij. Velika ilustrirana enciklopedija. 1236. Istorija vizantijskog carstva I-III. 287-292. Islâm ansiklopedisi. 1240. Država srpskih despota. 110. Bosna i Hercegovina. Moskva 1996-1997. 125-128. 43-57. Hersekzâde Ahmed paşa. . Uspenski Fjodor.-2000.. A Short Survey of the History of the Yugoslav nations. “Türk silahli kurvetleri tarihi. 1250. Beograd 1978..) 1244. Katarina Celjska . Turan Şerafettin. Celjski zbornik 1977-1981. 1238. 1241. Misl. 81-82. Ljubljana 1992. 1249. 235-237. 2. Cilt 17. “Husein Huska Muharemović. Truhelka Ćiro. Zgodovina 1... (Priredio Grbelja Tonči).. Oris zgodovine jugovzhodne Evrope . 95-97. Novinsko-izdavačka ustanova ‘Vojska’. Ankara 1987. 1245. IČ 25.srednji vek.. Rasulo Hercegovine (Priredio Mustafa Ćeman). Türkiye Diyanet Vakfi. Veselinović Andrija. Genelkurmay başkanlici. Beograd 1995.. Godina 1463. 1246. Problematika turskih provala u slovenačke zemlje i organizacija odbrane u XV i XVI veku. Truhelka Ćiro. (* Mišić Siniša. Naša vremena i običaji”. 1247.. 1242. Ljubljana 1978. Ljubljana 1983. 313. Voje Ignacij.

Babić. Ljubljana 1995. Takozvana prva slavenska seoba u Dalmaciju – činjenica ili pretpostavka?. 1260. Gesellschaft. razred osnovne škole. Zelić-Bučan Benedikta.) 1252.). 1255. 185-186. Članci i rasprave iz starije hrvatske povijesti”. Ljubljana 1979. Zvoar Ante. 41-59. Zelmanović or e. 25-41. Zagreb 1980. Nemirni Balkan. Geschichte. 876. Kultur. do 18. Jeronima (sv.) 1256. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Voje Ignacij.. 12.... (* Golec Boris. “Krležijana 1 (A-LJ). Zagreb 1994.. Pregled historije BiH do turskih vremena. 1258. Voje Ignacij. Marulić XIII/2. Zimić Amir. Knjiga prva.. Sarajevo 1990... Beograd 1987. 141-142. Radna sveska za 6. Znanstveni inštitut Filozofske fakultete. godine (povijesni pregled). Prizren-Beograd 1989. Takozvana prva slavenska seoba u Dalmaciju – činjenica ili pretpostavka?. Erzsébet Anjou). Ljubljana 1996.. 300-301.. Ljubljana 1996. “Zgodovina Slovencev”. 1264. l. 17. “Welt der Slaven. GPM 29-30. 482. Minić)”. 1262. j. stoletja. Zagreb 1993. 1263. Urania Verlag. ZČ 50/3. ZČ 49/1. “Benedikta Zelić-Bučan. Hrvatski glasnik II/25. Marulić XVI/6. 613-621. (* Gestrin Ferdo. Historija – Povijest. Androvac USA 1994. Kotor 1981-1982. Leipzig-Jena-Berlin 1986.) 1261. 1254. Ljubljana 1994.. Tuzla 1994. Eparhija raškoprizrenska Prizren-Bogoslovni fakultet Beograd.) 1253. Preporod XXI/480. Die Südslawen in Jugoslawien (B. Kotromanić Jelisaveta (Elizabeta. Ćirila i Metoda). Zgodovinski pregled od 6. ‘Historija Bosne’ uskoro i na našem jeziku. .. 456457. Zenica 1999. Saopštenja 19. Svetlana Ercegović-Pavlović. Zaninović Joško. 1259. HKD sv. CCP XVII/31. Zelić-Bučan Benedikta. 332+350. 48. Zloković Maksim. (* Macan Trpimir. Ivanovci (Malteški vitezovi) na tlu Hrvatske do 1526. 1257. Nastanak i razvoj državnog suvereniteta srednjovjekovne Bosne (treći dio) (Doba Kotromanića i Tomaševića). Slovenci pod pritiskom turškega nasilja. Pomorstvo Novoga za vrijeme Tvrtkove i Kosačine vladavine. Duran & Sons. “Zadužbine Kosova (Spomenici i znamenja srpskog naroda)”. (* Todić Branislav. Zagreb 1993.. Janko Belošević. DZS. 11-22. D.. 5. Vrbić Josip.. Zagreb 1983. D. 295. (Hermann J.Politička historija 135 1251. Zukić Amir – Obradović Ahmet – Novaković Šemsudin.

678-679. Obavijesti HAD XXIX/2. Solinska kronika IV/33. Banja Luka 1981. 1270. 53-68. (1) Značenja V/11.. Zagreb 1997.09. 1276. Radio Sa XI/37. 73-84.. Tvrtko II Tvrtković (Bosna u prvoj polovini XV stoljeća). Split 24. Cetinje 1989. Ljubljana 1983. (* Živković Pavo. IČ 28. Živković Pavo.) 1272. Sarajevo 05. (2) Značenja V/12.. Iz istorije srednjovjekovne Bosne (1-2). Čoralić Lovorka. EJ 2. 147-162..... Prilozi XV/16. 155-159. Matijević-Sokol Mirjana. Szádok 119/1. 247.. Zagreb 1997. 251-263. Voje Ignacij. Slobodna Dalmacija. Revue littéraire Mensuelle LVII/606. 1997. Bosansko-ugarski sukobi krajem XIV. Radio Sa IX/29. (KUN III/13) 3. Živković Pavo... 2. Zagreb 1997. Živković Pavo. Sarajevo 1979. Zagreb 1997. Učešće bosanske vlastele u diobi Konavala. Europe. 1981. Sarajevo 1982. Povijesni prilozi 16. stoljeća. Izdanje autorovih prijatelja. 105-106. 149-157. Knjiga I. 171-175. Prvi ugarsko-turski sukobi na tlu Bosne (‘Dobojska bitka’ 1415. (* Birin Ante. Solin 1997.. Nilević Boris.. Živković Pavo.. Odjek XLII/22.) 1266. IČ 36 (1989).136 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Matijević-Sokol Mirjana. Značenja II/3-4. (* Ćošković Pejo.. Brković Milko. Zbornik radova”.. ZČ 37/3. 8284. kralj hrvatski.. HZ 39. Bosna u drugoj deceniji XV stoljeća.. 181-188.06. Bašić Stanko. 1274. “Zvonimir. 252-254. 1269. 248-249. Südostforschungen 41. Paris 1979. Sarajevo 1982. 1275. Ančić Mladen.. godine). JLZ. Živković Pavo. Zagreb 1997. Doboj 1983. Džaja Srećko.. IZ 2. Sarajevo 1981. Istorija crnogorskog naroda (Od starijeg kamenog doba do kraja srednjeg vijeka).) 1267.. 316317. Zadarska revija XL/2-3. Zadar 1991. 299301. Rokay Petar.-2000. Odjek XXXV/3. 346. Sarajevo 1989. 1268. 1265. Čoralić Lovorka. 81-104. Doboj 1986. 16.). i u prvoj polovini XV. Beograd 1990. Živković Pavo. 132-135. Živković Dragoje.. . Živković Pavo.. 446-448. CCP XXI/40. Beograd 1981. HAZU-Zavod za hrvatsku povijest FF u Zagrebu. 470. Budapest 1985. Zagreb 1982.. izdanje. 65-95.. Bosansko-ugarski ratovi (XII-XV st. 23. Zagreb 1986. Kada je ro en i kada je umro Tvrtko II Tvrtković ?. Živković Pavo.. Živković Pavo. München 1982. Sarajevo 1980. Ćirković Sima. (Forum) 7. Studije i monografije. Doboj 1986.. Usorska vlasteoska porodica Zlatonosovići i bosanski vladari posljednjih decenija XIV i prve tri decenije XV stoljeća. 24.. 1273. Chronology of Bosnia and Herzegovina. 1271. 286-290. Oslobo enje 38/11922.. Živković Pavo. Institut za istoriju. Marulić XXX/3.

Hrvatski narodni kalendar 1991. Neki manje poznati detalji o boju na Kosovu polju. HM II/5. "Livanjski kraj u povijesti. (* Čoralić Lovorka. (romanizirano). IZ 7. Radovi simpozija povodom 9 stoljeća spominjanja bosanske biskupije (1089-1989). RPZ 14 (1987-1988). Knin i Bosna od kraja 13. i 17. 220. Općinsko poglavarstvo. Radovi 28.. Sumrak Bosne i Huma (Zadnje godine bosansko-humske neovisnosti). u Čapljini. 267. Zadar 1988. 1283. ZadarBiograd 1990.. HKD Napredak. Živković Pavo. Veze Bosne i Biograda sa zale em u zadnjem desetljeću XIV. 1279. 103-134. Živković Pavo. Biogradski zbornik 1. Živković Pavo.. Zbornici i monografije. Mostar 1994. Sarajevo 1991. 1281. 1284. “Povijest hrvatskog Počitelja” Zbornik znanstvenog simpozija održanog 16.) 1287.. do 13. Živković Pavo.. Društveno-političke prilike u srednjovjekovnoj Bosni i Humu. Živković Pavo. Vrhbosanska visoka teološka škola. Radovi 27. Split-Livno 1994. stoljeća i povijest Hrvata bosanske posavine do početka XX. Muzej hrvatskih arheoloških spemenika Split-Općinsko hrvatsko vijeće obrane Livno. Zavod za povijesne znanosti FF u Zadru-SIZ kulture Općine Biograd. HKD Napredak.. Živković Pavo. 1286. 1278. 123-131. Zagreb 1993. 1288. Čapljina-Zagreb 1996. 160-167. stoljeća. Zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog u Biogradu od 11. stoljeća. 346-348. 1285. Grbelja Tonči. . Ivaniš Nelipić izme u Mletačke Republike i bosanskog kralja Tvrtka II Tvrtkovića. Živković Pavo. “Biograd i njegova okolica u prošlosti”. 397-408. godine. Povijest Bosne i Hercegovine do konca XVIII. 1280. Radovi 28. 10-92. “Kninski zbornik”. Živković Pavo. Banja Luka 1987... Sarajevo 1989. 1282. 151-170. Pregled političkih prilika u srednjovjekovnoj Humskoj zemlji. Živković Pavo.Politička historija 137 1277. Sigismundova odmazda prema Horvatima i pokušaj pokoravanja Bosanskog Kraljevstva. veljače 1996. Godina 39. Zadar 1989. Živković Pavo. Živković Pavo. Živković Pavo. Zbornik radova". do početka 15. stoljeća. Orašje 1997... Književna revija III. Sarajevo 1997. Bosna izme u Dubrovnika i Mletačke Republike dvadesetih godina XV stoljeća. “Kršćanstvo srednjovjekovne Bosne”.. 135-141. RPZ 15. studenog 1988. 7-24. Matej Ninoslav ban Bosne. Napomene iz povijesti Livna. Zagreb 1995. MH. god... 157-158. SV 4. Sarajevo 1990. 11-38.

. 1297.. PCC Me ugorje. sadašnjosti i budućnosti 1".. 1299..138 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 473-475. .. Jelena Gruba (772).. Višević Mihajlo (354).. Živković Pavo. Andrija (knez humski). Neretljani (982). Bodin (217).. Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku. Herceg-Stjepan Vukčić Kosača. Bosna i Hercegovina (Istorija) (235-237).. 92-99.. .. Arpadovići (98). Sandžak VI/73-74. Historija bošnjačkog naroda (Knjiga koja čeka izdavače. Vizantija (335-337)... Nezavisni list Muslimana Bosne i Hercegovine u iseljeništvu 1960-1967. Vojni leksikon. Isa-beg Ishaković (137-138). Bodin (804). Bosna i Hercegovina (Istorija) (808-809).. Vojnoizdavački zavod.. 1118-1120. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine... Bosnia – Herzegovina “The World Book Encyclopedia”. Stefan Tomašević (1065). 1296. Opšta enciklopedija. 280-310. . 1 (A-J)”.. Ahmed-paša Hercegović (130). Dabiša Stjepan. Mehmedalija Bojić).. Babonići (134). London 1984. (Vojna historija Borislav Ratković).. Hercegović Ahmed-paša (130). Istituto Geografico De Agostini. Dušan (556-557). Vukčić-Kosača Stjepan (379). Živković Pavo. Borić (230).. Posebna izdanja. Ban (792). Loyn)”. . . Stefan Tomaš. Zlatonosovići (666). Volume 2. Diplomatski kontakti Bosne i Huma s Dubrovčanima o ustupanju Konavala. . Osijek 2000. 60. Chicago 1994. Vlastimir (356-357). Andrija (ugarski kralj) (70). .. “Nuovissima enciclopedia generale De Agostini. 1291. Prosveta. Doboj (838). 89-105.. "Konavle u prošlosti. Dubrovnik 1998. (Uredio Milenko Brkić). Studije iz povijesti Bosanske Posavine. 1289. Torino 1998. Novi Pazar 1997. 1298. Beograd 1981.. “Mala enciklopedija Prosveta. 1295. 4. 3 izdanje. 1292. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”. Studenci 1995. Dabiša Stefan (464). (Pretisak)”. Dragutin (535). Kada i kako se bosanska banovina uzvisi na kraljevinu?. 1294. Altomanović Nikola (52). Bosnia.-2000. Vukčić Hrvoje. London 1991. Bósnia ed Erzegovina. Živković Pavo. Sarajevo 1998. 2 (Aviaz-Cass)”. A Concise encyclopaedie (General editor: Henry R. Stamaco (Zürich).. Dubrovnik (551-552). World Book International.... ‘Mali leksikon’ “Bosanski pogledi. 1290. (Fototipsko preštampano izdanje 1980). Usore i Soli”. Monografije 15. Ostoja.. Beograd 1978. Tvrtko I (1103). London-Sidney-Tunbridge Wels. HKD Napredak. “Pavo Živković. Vojislav (363). 1293. kralj bosanski 1418-1421 (345). 77-100. Ustupanje Konavala Dubrovčanima.. Vuković Vlatko (378). bosanski kralj 1398-1404 i 1408-1418. “The Middle Ages. Thomas and Hudson... HM II/6. kralj bosanski (1391-1395) (69). Vukan Nemanjić (377). Bosansko-ugarski ratovi (807). . . Podružnica Osijek. Sigismundova odmazda prema Horvatima i pokušaj pokoravanja Bosanskog kraljevstava. Ostojić Stjepan.

Sandalj Hranić. “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda. Kosača. Ludovik I Anžuvinac (184). Zagreb 1979. (Fototipsko preštampano izdanje 1980). Paližna Ivan (759). JLZ. 1302.. Prosveta. Stefan Nemanja (312-313). Časlav Klonimirović (653). Miroslav (hrvatski kralj) (498). Prijezda II (917). Neretljani (721-722). Prosveta. Zagreb 1978. Tvrtko I Kotromanić (362-363). 1304. .. Maurikije (378).. Mogoriš (532). “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda. . Vuković Vlatko (603). Stjepan Tomašević (311).. Prijezda I (916-917). Petar Gojniković (804). (Fototipsko preštampano izdanje 1980). Kotromanić Stepan II.. Stjepan Tomašević (682).. Kotromanići (322). Manojlo I Komnen (478). Stjepan III Arpadović. 3 izdanje. Turska (Istorija) (436-438). Mihajlo Krešimir II (467). Tvrtko II Tvrtković (363).. JLZ. . Kotromanići (588). Vladislav Hercegović. JLZ. Kulin (675). Zagreb 1981. Neretljani (657). Pavlovići (349). Stjepan II Kotromanić. Ladislav Napuljski (8). 3 izdanje. JLZ.. Murat I (616-617). “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda. Lazar (57). Stjepan Kotroman. Madžari (Povijest) (225-230).. Beograd 1978. Ostoja Stjepan (237). Celjski grofovi (Celje) (625).. Nelipić (640). Kosača... Crna Gora (Istorija) (640-644). Mogoriš (580). 4 (Iz-Kzy)”. Nelipčići (710).Politička historija 139 1300. Vlatko Hercegović (568)... Stjepan Vukčić. Ostoja Stevan (743). . Samuilo (267). Turci (u užem smislu) (330-334). Tvrtko II Tvrtković (351).... . 1305. Beograd 1978. Lazarević Stepan (58). VI + 943. 1306. 7 (Raš-Szy)”. . “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda. Tvrtko I Kotromanić. 1301. 6 (Nih-Ras)”. Stjepan Tomaš. 2 (K-P)”. “Mala enciklopedija Prosveta. Hrvatska (Istorija) (608-612). Slaveni (488-489). Opšta enciklopedija. Opšta enciklopedija. Kosača. Šubić Bribirski Pavao. Paližna Ivan (274). . 3 (R-Š)”.. Zagreb 1980. JLZ. Šubići (64). Šubić Bribirski Mladen II. Ostojić Stjepan (237). Ninoslav Matej (32). 1303. . Matijaš Korvin (370). Zagreb 1982. “Mala enciklopedija Prosveta. 8 (Š-Žva)”.. Stjepan Tomaš.. Sigismund (Žigmund) (405). Lazar Hrebljanović (368)... Kosača. Kosovo polje (Kosovske bitke) (578). Miroslav (569). Tomislav (246247). Miroslav (humski knez) (498-499). Višević Mihajlo (538).. “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda. Srbi (604-625). Kosače (308). 5 (L-Nigh)”. Ma ari (Istorija) (449-451).

.

TOPOGRAFIJA .3.

Topografija

143

1307. Abdurahmanović Asim, Busovača, EJ 2, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1982., 591-592. 1308. Adamček Josip, Dubica (115-116); Pounje (484-485), “Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture”, ŠK, Zagreb 1980. 1309. Ademović Fadil, Neimar Bosne, Svijet II/59, Sarajevo 1997., 52-54. 1310. Ajeti Idriz, Contribution to the study of the medieval onomastics in the teritory of Montenegro, Bosnia and Kosova, “The Albanians and Their Territories”, Tirana 1985., 287-304. 1311. Alaupović Vladimir, Feljton: Bobovac i vareško područje kroz stoljeća 1: (1) (Prošlost se ponovila), Bobovac I/1, Vareš 1995., 6. 1312. Alečković Sulejman, Je li Jeni džamija u Travniku bila kada crkva?, Divan I/8, Travnik 1993., 4. 1313. Alerić Danijel, Porfirogenetovi zahumski toponimi, Rasprave Zavoda za jezik 10-11, Zagreb 1984.-1985., 37-43. 1314. Alerić Danijel, Pogled na toponim Počitelj, Filologija 14, Zagreb 1986., 9-18. 1315. Aličić S. Ahmed, Hercegovina pod osmanskom vlasti, “Hercegovina (Fotomonografija Hercegovina)”, NIRO Privredni vjesnik Zagreb-SSRN BIH Me uopćinska konferencija Mostar, Zagreb 1981., 64, 208-221. 1316. Aličić S. Ahmed, Prilog izučavanju istorije Ljubuškog i okolice u XV i XVI stoljeću, “100 godina Muzeja na Humcu (1884-1984.)”. Zbornik radova, SIZ kulture općine Ljubuški, Ljubuški 1985., 187-202. 1317. Aličić S. Ahmed, Pogovor, “Husein Ćišić, Mostar u Herceg-Bosni (Postanak i razvitak grada Mostara, te prikaz raznih zgoda i nezgoda Kroz koje je u toku razvitka prelazio)”, KDM Preporod, Gradski odbor u Mostaru, Mostar 1991., 287-289. 1318. Alić Adil, Doboj prvi put pomenut 1415. godine, Dobojske novine I/2, Doboj 1996., 15. 1319. Alić Adil, Feljton (1-2): (1) (Isječci iz hronologije doga aja Doboja i Usore), Dobojske novine I/10, Doboj 1996., 14; (2) (Hronologija doga aja i ličnosti Usore i Doboja), Dobojske novine I/10, Doboj 1996., 13. 1320. Alilović Ivan, Hrvatski narodni običaji u Hercegovini, Hrvatsko književno društvo sv. Ćirila i Metoda, Zagreb 1977., 127. (* A. M., Marulić XI/2, Zagreb 1978., 208-209.) 1321. Alispahić Fatmir, 1050 godina Tuzle, Hrvatski glasnik VIII/87, Tuzla 2000., 9.

144

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

1322. Ančić Mladen, Bihać - slobodna kraljevska varoš, IZ 4, Banja Luka 1983., 125134. 1323. Ančić Mladen, Bihaćki kraj od 1262. do početka XV. stoljeća, GADAR BiH 25, Sarajevo 1985., 193-230. 1324. Ančić Mladen, Da li je srednjovjekovni Bihać nastao na otoku, IZ 7, Banja Luka 1986., 237-238. 1325. Ančić Mladen, Cistercitska opatija u Topuskom do pretvaranja u komendu, Radovi 27, Zagreb 1994., 29-42. 1326. Ančić Mladen, Jajce. Portret srednjovjekovnog grada, Muzej Hrvatskih arheoloških spomenika, Scintillae Stephano Gunjaça dictae 2, Split 1999., 168. 1327. Ančić Mladen, Razvoj srednjovjekovnog naseobinskog kompleksa na mjestu današnjeg Sarajeva, HM III/11-12, Sarajevo 1999., 48-82. 1328. Ančić Mladen, Razvoj srednjovjekovnog naseobinskog kompleksa na mjestu današnjeg Sarajeva, “Vrhbosna/Sarajevo kroz stoljeća, Separat Hrvatske misli 11/12, 13/1999. i 14/2000.”, MH, Sarajevo 2000., 46-80. 1329. Ančić Mladen, Diskusija, Okrugli stol “Počitelj jučer, danas, sutra” (priredio Dragan Šimović), Motrišta 18, Mostar 2000., 64-66. 1330. Andrejić Ljubomir, Prilog etničkoj bibliografiji novopazarskog kraja, Muzej Ras, Novi Pazar 1986., 76. 1331. An elić Pavao, Srednjovjekovna župa Kamenica ili Krivaja, GZM (A) 32 (1977), Sarajevo 1978., 331-343. 1332. An elić Pavao, Arnautovići, EJ 1, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1980., 297. 1333. An elić Pavao, Bišće i Blagaj, politički centar Humske zemlje u srednjem vijeku, Hercegovina 1, Mostar 1981., 41-72. 1334. An elić Pavao, Studije o teritorijalnopolitičkoj organizaciji srednjovjekovne Bosne, Svjetlost, Sarajevo 1982., 242. (* Ćošković Pejo, IZ 4, Banja Luka 1983., 231-236; Vego Marko, Oslobo enje 40/12480, Sarajevo 23.03. 1983., (KUN V/92) 11; Jalimam Salih, GADAR BiH 25, Sarajevo 1985., 297-299.) 1335. An elić Pavao, Umjesto predgovora, “Pavao An elić, Studije o teritorijalnopolitičkoj organizaciji srednjovjekovne Bosne”, Svjetlost, Sarajevo 1982., 7.

Topografija

145

1336. An elić Pavao, Osnovne značajke teritorijalnopolitičke organizacije u srednjovjekovnoj Bosni, “Pavao An elić, Studije o teritorijalnopolitičkoj organizaciji srednjovjekovne Bosne”, Svjetlost, Sarajevo 1982., 9-24. 1337. An elić Pavao, Problem naselja i užeg teritorija pod imenom Bosna, “Pavao An elić, Studije o teritorijalnopolitičkoj organizaciji srednjovjekovne Bosne”, Svjetlost, Sarajevo 1982., 25-30. 1338. An elić Pavao, Teritorijalno širenje imena Bosna u prvim stoljećima razvitka, “Pavao An elić, Studije o teritorijalnopolitičkoj organizaciji srednjovjekovne Bosne”, Svjetlost, Sarajevo 1982., 31-34. 1339. An elić Pavao, Srednjovjekovna župa Trstivnica, “Pavao An elić, Studije o teritorijalnopolitičkoj organizaciji srednjovjekovne Bosne”, Svjetlost, Sarajevo 1982., 35-49. 1340. An elić Pavao, Lepenica u srednjem vijeku, “Pavao An elić, Studije o teritorijalnopolitičkoj organizaciji srednjovjekovne Bosne”, Svjetlost, Sarajevo 1982., 50-73. 1341. An elić Pavao, Stara bosanska župa Vidogošća ili Vogošća, “Pavao An elić, Studije o teritorijalnopolitičkoj organizaciji srednjovjekovne Bosne”, Svjetlost, Sarajevo 1982., 74-84. 1342. An elić Pavao, Teritorijalnopolitička organizacija srednjovjekovne župe Neretve i njezino mjesto u širim političkim okvirima, “Pavao An elić, Studije o teritorijalnopolitičkoj organizaciji srednjovjekovne Bosne”, Svjetlost, Sarajevo 1982., 85-116. 1343. An elić Pavao, Srednjovjekovna župa Večenike (Večerić) i postanak Mostara, “Pavao An elić, Studije o teritorijalnopolitičkoj organizaciji srednjovjekovne Bosne”, Svjetlost, Sarajevo 1982., 117-141. 1344. An elić Pavao, O usorskim vojvodama i političkom statusu Usore u srednjem vijeku, “Pavao An elić, Studije o teritorijalnopolitičkoj organizaciji srednjovjekovne Bosne”, Svjetlost, Sarajevo 1982., 142-172. 1345. An elić Pavao, Ubikacija oblasti Trebotića i teritorijalnopolitička organizacija bosanskog Podrinja u srednjem vijeku, “Pavao An elić, Studije o teritorijalnopolitičkoj organizaciji srednjovjekovne Bosne”, Svjetlost, Sarajevo 1982., 173-204. 1346. An elić Pavao, Srednjovjekovna župa Kamenica ili Krivaja, “Pavao An elić, Studije o teritorijalnopolitičkoj organizaciji srednjovjekovne Bosne”, Svjetlost, Sarajevo 1982., 205-220. 1347. An elić Pavao, Vladarska imanja u srednjovjekovnoj Bosni, “Pavao An elić, Studije o teritorijalnopolitičkoj organizaciji srednjovjekovne Bosne”, Svjetlost, Sarajevo 1982., 221-242.

146

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

1348. An elić Pavao, Srednjovjekovna župa Primorje u Humskoj zemlji, Tribunia 6, Trebinje 1982., 27-40. 1349. An elić Pavao, Blagaj (Historija) (6); Bobovac (17), EJ 2, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1982. 1350. An elić Pavao, Srednjovjekovna župa Popovo, Tribunia 7, Trebinje 1983., 61-79. 1351. An elić Pavao, Srednjovjekovna župa Žaba, Hercegovina 3, Mostar 1983., 3556. 1352. An elić Pavao, Uvod. Geopolitički položaj Visokog, "Visoko i okolina kroz historiju 1", SO Visoko, Visoko 1984., 9-11. 1353. An elić Pavao, Doba stare bosanske države, "Visoko i okolina kroz historiju 1", SO Visoko, Visoko 1984., 101-309. 1354. An elić Pavao, Čičevo (283); Dobor (491), EJ 3, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1984. 1355. An elić Pavao, Dvor (73); Grad (81-82), Opšti leksikografski dio, AL BiH, Tom I, ZM, Sarajevo 1988. 1356. An elić Pavao, Srednjovjekovna župa Primorje u Humskoj zemlji, “Pavao An elić – Marijan Sivrić – Tomislav An elić, Srednjovjekovne humske župe”, ZIRAL, Knjiga 101, Biblioteka Stećak, Knjiga 3, Mostar 1999., 13-25. 1357. An elić Pavao, Srednjovjekovna župa Popovo, “Pavao An elić – Marijan Sivrić – Tomislav An elić, Srednjovjekovne humske župe”, ZIRAL, Knjiga 101, Biblioteka Stećak, Knjiga 3, Mostar 1999., 27-45. 1358. An elić Pavao, Srednjovjekovna župa Žaba, “Pavao An elić – Marijan Sivrić – Tomislav An elić, Srednjovjekovne humske župe”, ZIRAL, Knjiga 101, Biblioteka Stećak, Knjiga 3, Mostar 1999., 47-69. 1359. An elić Pavao, Srednjovjekovna župa Večenike (Večerić) i postanak Mostara, “Pavao An elić – Marijan Sivrić – Tomislav An elić, Srednjovjekovne humske župe”, ZIRAL, Knjiga 101, Biblioteka Stećak, Knjiga 3, Mostar 1999., 161-187. 1360. An elić Pavao, Bišće i Blagaj, politički centar Humske zemlje u srednjem vijeku, “Pavao An elić – Marijan Sivrić – Tomislav An elić, Srednjovjekovne humske župe”, ZIRAL, Knjiga 101, Biblioteka Stećak, Knjiga 3, Mostar 1999., 223-254. 1361. An elić Pavao, Srednjovjekovna župa Večenike (Večerić) i postanak Mostara, Motrišta 17, Mostar 2000., 28-47.

Topografija

147

1362. An elić Pavao – Sivrić Marijan – An elić Tomislav, “Srednjovjekovne humske župe”, ZIRAL, Knjiga 101, Biblioteka Stećak, Knjiga 3, Mostar 1999., 297. (* Ćosić Stjepan, Anali 38, Dubrovnik-Zagreb 2000., 405-407; Lupis B. Vinicije, Hercegovina 6-7 (14-15), Mostar 2000./2001., 133-135.) 1363. An elić Tomislav, Srednjovjekovni grad kod vrela Lištice u Hercegovini, Tribunia 4, Trebinje 1978., 11-29. 1364. An elić Tomislav, Srednjovjekovna humska župa Dubrave, “Povijest hrvatskog Počitelja” Zbornik znanstvenog simpozija održanog 16. i 17. veljače 1996. god. u Čapljini, Općinsko poglavarstvo, Čapljina-Zagreb 1996., 151-167. 1365. An elić Tomislav, Predgovor, “Pavao An elić – Marijan Sivrić – Tomislav An elić, Srednjovjekovne humske župe”, ZIRAL, Knjiga 101, Biblioteka Stećak, Knjiga 3, Mostar 1999., 7-12. 1366. An elić Tomislav, Srednjovjekovna župa Dubrave, “Pavao An elić – Marijan Sivrić – Tomislav An elić, Srednjovjekovne humske župe”, ZIRAL, Knjiga 101, Biblioteka Stećak, Knjiga 3, Mostar 1999., 189-207. 1367. Aranitović Dobrilo, Bibliografija radova o pljevaljskom kraju, NIRO Pljevaljske novine, Pljevlja 1988., 198. (* Lončar Dragomir, Mostovi XX/105, Pljevlja 1988., 9496.) 1368. Arnaut Muhamed, Govor zeničkih Muslimana starosjedilaca, Znak Bosne I/1, Zenica 1995., 35-37. 1369. Arnautović Esad, Feljton: Trebinje u srednjem vijeku (1-8): (1) (Naselje na lijevoj obali?), Glas Trebinja XXXI/517, Trebinje 01.04. 1983., 11, 13; (2) (Porijeklo naziva), Glas Trebinja XXXI/518, Trebinje 15.04. 1983., 11; (3) (Naziv grada), Glas Trebinja XXXI/519, Trebinje 29.04. 1983., 8; (4) (“Trebinjska hronika”), Glas Trebinja XXXI/520, Trebinje 13.05. 1983., 13; (5) Travunija u sastavu Duklje), Glas Trebinja XXXI/521, Trebinje 27.05. 1983., 12; (6) Travunija u sastavu Raške), Glas Trebinja XXXI/522, Trebinje 10.06. 1983., 12; (7) (U sastavu Bosne), Glas Trebinja XXXI/523, Trebinje 24.06. 1983., 10; (8) (U novim okolnostima – stari sukobi), Glas Trebinja XXXI/524, Trebinje 08.07. 1983., 13. 1370. Arnautović Esad, Staro Trebinje u fotografiji, 3 izdanje, Kulturno-prosvjetna zajednica Trebinje-Foto-kino klub Trebinje, Trebinje 1990., 55. (* Baraković Meho, Preporod XXI/487, Sarajevo 1990., 12.) 1371. Arnautović Esad, Oblici imena Bosna u srednjovjekovnim izvorima, Most XXI/1(90), Mostar 1995. 1372. “Atlas svjetske povijesti, dopunjeno izdanje za Jugoslaviju, The Times”, Cankarjeva založba, Ljubljana-Zagreb 1986., 378. (za srednjovjekovnu Bosnu autor

148

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

karata Sima Ćirković) (* Kampuš Ivan, HZ 39, Zagreb 1986., 305-307; Heres Tomislav, Marulić XX/1, Zagreb 1987., 86-88.) 1373. Babić Anto, Banica (479); Bilino polje (703), EJ 1, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1980., 703. 1374. Babić Anto, Donji Krajevi (Dolnji Kraji), EJ 3, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1984., 532. 1375. Babić Anto, Glaž, EJ 4, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1986., 411-412. 1376. Babić Anto, Izačić, EJ 5, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1988., 676. 1377. Babić Anto – Kovačević-Kojić Desanka, Hodidjed, EJ 4, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1986., 722. 1378. Babić Anto – Kovačević-Kojić Desanka, Humska zemlja, EJ 5, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1988., 466-467. 1379. Bačić Vinko, Neum pred ra anje novog Neuma, “Neum, Zemlja i zavičaj Hrvata”, Humski zbornik 1, Općinsko vijeće Neum, Neum 1995., 243-258. 1380. Badurina An elko, Hagiotopografija Konavala, "Konavle u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti 1", Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, Posebna izdanja, Monografije XV/1, Dubrovnik 1998., 253-261. 1381. Bagarić Ivo, Drežnica u turskom defteru iz 1477., Sveta baština VI/56, Duvno 1987., 16. 1382. Bagarić Ivo, Duvno. Povijest župa duvanjskog samostana (Prigodom 150 obljetnice današnje župe Duvno 1839-1989), Sveta baština, Knjižnica Svete baštine 25, Duvno 1989., 271. (* Ivanković Ante, Bilten FTS XVII/2, PFB II/3, Sarajevo 1989./1990., 82; Heres Tomislav, Sveta baština IX/77, Duvno 1990., 17.) 1383. Bagarić Ivo, Duvno u doba Ilira, Rimljana i hrvatskih vladara, “Prvi hrvatski kralj Tomislav”, Zbornik radova, Zajednica Duvnjaka Tomislavgrad”, Zagreb 1998., 19-36. 1384. Bakaršić Sulejman, Bosanska Krupa (98); Broćno (490), EJ 2, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1982. 1385. Banac Ivo, Bosanske granice: Titova izmišljotina ili proizvod povijesne evolucije, “Ivo Banac, Cijena Bosne (članci, izjave i javni nastupi, 1992.-1995.)”, VKBI, Biblioteka Posebna izdanja, Sarajevo 1996., 121-124. 1386. Banac Ivo, Bosanske granice (Titova izmišljotina ili proizvod povijesne evolucije), Prva linija III/18, Sarajevo 1994., 4-5.

Topografija

149

1387. Bandžović Safet, Kameni svjedok, INA Damad, Edicija Tragovi, Knjiga 4, Novi Pazar 1999., 175. 1388. Basler uro, Župa i grad Soli u srednjem vijeku, “100 godina Fabrike soli Tuzla”, Muzej Istočne Bosne-Fabrika soli, Tuzla 1985., 17-20. 1389. Basler 500-501. uro, Ilidža (Arheološka nalazišta), EJ 5, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1988.,

1390. Basler uro – Ajder D. – Grbelja Tonči, Jajce i okolina, Turistkomerc, Zagreb 1983., 79.; Jajce und Umgebung, Turistkomerc, Zagreb 1984., 79; Jajce and its surroundings, Turistkomerc, Zagreb 1984., 79; Jajce et ses envivnos, Turistkomerc, Zagreb 1984., 79. 1391. Basler uro – Benac Alojz, Bunar u prošlosti, “Mjesna zajednica Bunar nekad i sad”, MZ Bunar, Bunar 1978. 1392. Batinić Anto, Pliva pjeva i plače, Svjetlo riječi VII/81, Sarajevo 1989., 8-9. 1393. Batinić Anto, Krajiški Fratrovac (Reportaža iz Ivanjske kod Banja Luke), Svjetlo riječi VIII/87, Sarajevo 1990., 8-9. 1394. Beatović or e, Bratunac i okolina u mojim sećanjima, Udruženje dobrovoljaca oslobodilačkih ratova Srbije 1912-1920, Beograd 1981., 64. 1395. Bečirović Fikret, Kakanj i njegova okolina (Prilozi povijesnoantropogeografskom rasvjetljavanju važnosti trstivničkog kraja do 1463.), NIP Kakanjski glas, Kakanj 1995., 95. 1396. Bejtić Alija, Srednjovjekovni grad Hodidid bio je na Vratniku u Sarajevu, Radovi ANU BiH 64, Odjeljenje društvenih nauka 20, Sarajevo 1979., 107-148. 1397. Bejtić Alija, Znamenitosti Sarajeva, “Preporod, 30 godina, 1970-2000 (Izbor tekstova), RIZ u BiH, Izdavački centar El-Kalem, Sarajevo 2000., 149-152. 1398. Belić Branko, Soko kod Gračanice, Glas komuna XXXIX/1437, Doboj 20.08. 1985., 8. 1399. Benac Alojz, Predgovor, AL BiH, Tom I, ZM, Sarajevo 1988., 5-6. 1400. Bešlagić Šefik, Jeleč na Govzi, Odjek XXXIII/24, Sarajevo 1980., 4. 1401. “Bijeljina i okolina kroz istoriju (Naučni projekat)”, Odbor za izradu monografije “Bijeljina i okolina kroz istoriju”, Bijeljina 1989., 18. 1402. “Bjelajce, monografija”, Opštinska konferencija SSRN, Mrkonjić Grad 1978., 168.

150

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

1403. Blagojević Miloš, Bosansko završje, ZFF XIV-1, Beograd 1979., 129-144. 1404. Blagojević Miloš, Pregled istorijske geografije srednjovekovne Srbije, ZIMS 20, Beograd 1983., 45-126. 1405. Blagojević Miloš, Severna granica bosanske države u XIV veku, "Bosna i Hercegovina od srednjeg veka do novijeg vremena", SANU, Istorijski institut, Zbornik radova 12, Beograd 1995., 59-76. 1406. Blagojević Miloš, Krajina (319-320); Krajište (320-321); Paše, pasišta ili pašišta (504-505); Planine (519-520); Udeone kneževine (759), “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”, Knowledge, Beograd 1999. 1407. Blažanović Stjepan, Bosanska Posavina, Domovinska zajednica Bosanske Posavine, Zagreb 1993. 1408. Blažanović Stjepan, Tragom nestalog hrvatskog identiteta, Stećak III/31-32, Sarajevo 1996., 38-39. 1409. Bojanovski Ivo, Neka pitanja antičke topografije donje Neretve, “Dolina rijeke Neretve od prethistorije do ranog srednjeg vijeka” (Znanstveni skup, Metković 4-7. X 1977.), HAD 5, Split 1980., 181-192. 1410. Bojanovski Ivo, Dobor u Usori (Sjeverna Bosna), NS 14-15, Sarajevo 1981., 1137. 1411. Bojanovski Ivo, Ključ na Sani. Ključ – srednjovjekovni grad, AP 23, Beograd 1982., 140-142. 1412. Bojanovski Ivo, Sokol na Plivi, Hrvatski narodni kalendar za prijestupnu 1992, Godina 40, Sarajevo 1991., 287-294. 1413. Bojanovski Ivo, Vrhbosna, srednjovjekovni kastel iznad Sarajeva, Hrvatski narodni kalendar za prijestupnu 1992, Godina 40, Sarajevo 1991., 339-340. 1414. Bojić Nikola, River retreats in front of like (postcard of Goražde), Naš svijet XXIV/270, Sarajevo 1988., 20. 1415. Bokan J. Branko, Edicija Sanski Most I, NIGP “Borba” Beograd - NIŠP “Glas” Banja Luka, Banja Luka 1980. (* Davidović Dragan, IZ 2, Banja Luka 1981., 271-278; Ćekelić Sava, Oslobo enje 38/11773, Sarajevo 18.03. 1981., 8.) 1416. Bokan J. Branko, Srednjovjekovni grad Bihać izgra en je na brežuljku pored Une a ne na Uni, IZ 7, Banja Luka 1986., 233-236.

Topografija

151

1417. Borić Aras, Neosporivi kontinuitet granica (Tribina na Islamskoj pedagoškoj akademiji: Ibrahim Tepić, Historija granica BiH), Naša riječ 42/2848, Zenica 1997., 13. 1418. Borović Mustafa, Grad šljive, historije i turizma, Ljiljan VII/295, Sarajevo 1998., 37. 1419. “Bosanska Posavina – dio cjelovite Bosne i Hercegovine” (Zbornik radova sa okruglog stola održanog 24.11. 1994. godine u Sarajevu), Sabor Bosanske Posavine u Sarajevu-Institut za istoriju u Sarajevu, Sarajevo 1997. 1420. Bosnić Mehmed, Mostar i Blagaj, 5 plus 21, Sarajevo 2000., 6-7. 1420a. Bošković Branislav, Postolja srpske srednjovekovne županije Nevesinja, Nolit, Biblioteka Kućišta, Beograd 2000., 60. 1421. "Bošnjaci Šipova kroz historiju", Udruženje intelektualaca Bošnjaka Šipova u izgnanstvu, Zenica 1999., 509. 1422. Božić Ivan, O propasti manastira sv. Mihaila na Prevlaci, “Ivan Božić, Nemirno pomorje XV veka”, SKZ, Beograd 1979., 83-91. 1423. Brčić Ml., Župa Livno – nekad i danas, Sveta baština V/37, Duvno 1986., 10-12. 1424. Brkljača Seka, Jedan pogled na Bosansku Posavinu u srednjem vijeku, “Bosanska Posavina – dio cjelovite Bosne i Hercegovine” (Zbornik radova sa okruglog stola održanog 24.11. 1994. godine u Sarajevu), Sabor Bosanske Posavine u Sarajevu-Institut za istoriju u Sarajevu, Sarajevo 1997., 7-13. 1425. Brkljača Seka, Iz srednjovjekovne historije Blagaja, Hercegovina 9, Mostar 1997., 15-18. 1426. Budak Neven, Uloga Bihaćke komune u obrani granice, HZ 42, Zagreb 1989., 163-170. 1427. Budak Neven, Uloga Bihaćke komune u obrani granice, “Vojne krajine u jugoslovenskim zemljama u novom veku do Karlovačkog mira 1699.”, SANU, Naučni skupovi 48, Odeljenje istorijskih nauka 12, Beograd 1989., 47-54. 1428. “Bukovica. Uz stotu obljetnicu osnutka župe (Priredili Ivo Bagarić i Vladimir Kozina)”, Župni ured Sv. Franje Asiškog, Bukovica 1980. (* J. I., Kršni zavičaj 13, Hercegovina 1980., 34-37; Bubalo Jakov, Naša ognjišta X/67, Duvno 1980., 15.) 1429. Buljina Halid, Fojnica od trga do kasabe, GR IZ BiH LIX/5-6, Sarajevo 1997., 437-452.

1442. Sarajevo 2000. 1430. Prozor 1985.. 419-422. Sarajevo 1994. Knjiga 1. dio... POF 40. Sarajevo 2000. Biblioteka Muzeja akovštine. današnje Tuzle. 1443. 1434. SDA Općinska organizacija Bužim. Sarajevo 1984. akovo 1978.. Monografija Gacko. 1437a. 193-217. Sarajevo – društvenogeografski pregled. Cepelić Milko. 1437.. Simbol tisućgodišnje opstojnosti. Cvijović V. Muzej akovštine. Herceg-Novi 1982. Stećak VII/82. Stari most u Mostaru. 1441.. Pljevlja 1990. Sarajevo 1990. Sarajevo 2000. 4754. Prilozi XXII/23. 22-24. 18-19. O poreklu imena Priboj. Feljton (1-4): Deset i pol stoljeća grada Soli. 26-27. Novi Pazar 1988. 369... Breznički zapisi 1. Sarajevo 2000. Opštinski odbor SUBNOR-a Prozor.152 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. II. Iz prošlosti Jeleča. 1436. 1433. Čar-Drnda Hatidža.. 1439.. 1432. izdanje. 2. Crnić-Pejović Marija.... Press centar ARBiH. Herceg-Novi u Dubrovačkom arhivu. Prozorski kraj u oslobodilačkom ratu i revoluciji. Turistički savez opštine Čapljina. Knjiga I. 215-274. 5-18. Bužimkić Mesud. 1435. 69-72.. 28-29. "Neum i bosansko primorje". “Čapljina (Ilustrovani zbornik)”. NZ 12. (nepaginirano. 10 strana). ‘Ajsela’. Visoko u sastavu Osmanskog carstva – XV i XVI stoljeće.. Bužim 1994. Bušatlija Ibrahim. Čapljina 1989.. Čar-Drnda Hatidža. Neki pomeni pljevaljskih toponima u istorijskim izvorima do kraja petnaestog veka. Vojna biblioteka 2. IV. Cvijetić Ratomir. Stećak VII/81. GP 26-27 (1982-1983). I. III. dio. Povijest sela Vuke. IX + 220. Zagreb 1993. 1440. Čehajić Jasmina. 26-27. . 1438.. Stećak VII/79-80. 29-36. dio. Behar II/8-9. Čar-Drnda Hatidža. Zbornik Muzeja akovštine 1. Serija 2. Sarajevo 2000. “Bužim (Katalog Bužim)”. 1431.. Iz prošlosti Prijepolja. 55-71.-2000. Boka 13-14. Užički zbornik 13. Čehić Namik. (1 izdanje 1993). Sarajevo 1987. Cigeljević Ante. 209-229. Titovo Užice 1984.. 411. “ akovo i njegova okolica”. Čampara Salko – Hako. Bosansko primorje i Neum (geopolitičko razmatranje i odnosi). dio. Stećak VII/78.

(i na francuskom i njemačkom) 1446. 93-99. Mostar 1996. JLZ. EJ 1. Simpozij”. 1445. 2. Čubrilović Vaso. 96. Zagreb 1998. Radovi Zavoda 39.. Čepalo Husein. izdanje.. JLZ. 2. Čepalo Husein. Prusac 2000.. Ravančić Gordan. BožićBužančić Danica. 1447.. Zenica 1990. Zagreb 1997. Nu. 1458. 290-294. Čoralić Lovorka. 2.. izdanje. Zagreb 1980.. 396-397. izdanje. Nalazi prvih ranoslavenskih naselja u Bosni i Hercegovini. Zagreb 1980. 7-13. Čelić Džemal. Čepalo Husein. Zagreb 1986. 427. 1456.. Povijesni prilozi 16 (1996). (* Ladić Zoran. Split 1997. Zagreb 1982. Zagreb 1991. 1448. 1453. 94-95. JLZ. Čubrilović Vaso.. Zagreb 1984. Bosanska krajina (Historija). Počitelj na Neretvi. 1450.. putovanja. CCP XXII/42. Radovi 24. 292. Čoralić Lovorka. Turistkomerc. JLZ. 11-31. 159-160. Zagreb 1997. MD ‘Hasan Kafija’. Ceste i putovi u srednjovjekovnim hrvatskim zemljama. Mogućnosti XLIV/10-12. Sarajevo und Umgebung.. Balkanski poluotok (Balkansko poluostrvo) (Istorija). JLZ. 1451. Konjic 2000. EJ 2.. Most XXII/94 (5). 453-458. 4. Zagreb 1985. Bibliothek “Kleine Touristische Monographien”. ZČ 35/1-2. 2. izdanje. Kolo VII/4. Zagreb 1997. Prusac. Debelo Brdo. DP Naša riječ.) 1452. 1454. Ravančić Gordan. Arheološka nalazišta (Bosna i Hercegovina). Čović Borivoj. “Ajvatovica ’94. 92. Istorijski spomenici. 2. Ljubljana 1981. 20. Nummer 17. AGM.Topografija 153 1444. Čremošnik Irma. Mostovi 2.. 302-307. . 1449. Biblioteka Povjesnica. Čović Borivoj. Biblioteka male turističke monografije 61. Izvori i literatura o povijesti cesta i puteva u srednjovjekovnim hrvatskim zemljama i Bosni. Sarajevo et ses environs. Prusac 1995. 602-611. Čukle Mirsad. Turistkomerc. Prusac... Turistkomerc. Ladić Zoran. Zagreb 1978. 1455. 314-315. Mala biblioteka. 143.. Počitelj i okolica. Lisičići – historijsko mjesto. Zadar 1997. EJ 4. izdanje. EJ 1.. Bibliotheque des petites monographies touristiques.. Zagreb 1980. Golubić. Čelić Džemal. Čelić Džemal. 17. Pisana tradicija Prusca i okoline. 23-40.. Put. EJ 3. 60. putnici. Čović Borivoj.. 1457.

Ćirković Sima. 46. Ćošković Pejo. Stare i nove granice. Ćosić Stjepan. 1460. Ćeman Hasan Mirza. Hrvatska granica na Kleku.10. Blagaj kroz vijekove. 1462.) 1471. SANU. Mostar 1996. 61. godine. 278-279. te prikaz raznih zgoda i nezgoda kroz koje je u toku razvitka prelazio).. Banja Luka 1990.. 9-32. Ćošković Pejo.. Holjevac Željko. 1461. Galerija 70. 1459. “Mihailo Dinić.50. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 110. Dubrovnik 1999. Sarajevo 19. HM I/3-4. Politika. KDM Preporod.. 1469. obljetnica (Prilog pola tisućljeća dugoj povijesti Banja Luke). Knjiga 3. Beograd 1999.. Ćeman Mustafa. Zagreb 2000. Glas 44/4950. HZ 53. Iz recenzije. . Ćirković Sima. Dvori Isa-bega Ishakovića.. Sarajevo 1995. 1466. Županija dubrovačko-neretvanska. Ljiljan IV/151. Buić Domagoj Božidar.. Čusto Šućrija. Općina Ilidža. 1468. 1473. Sarajevo 1997.09. Matica L/9. “Ilidža. Ishod na Ilidžu. Jedno stoleće istorijsko-geografskih istraživanja srednjovekovne Srbije.. Neproslavljena 500. Biblioteka Stećak.. 10. 1464. 24-38. Sarajevo”. Kazančine (268-269)... Banja Luka 14. 14-15. Kabes III/25. Kabes II/6. 1470.. 1467.. ZIRAL. Od najstarijih vremena do 1527. 7-29. Mostar 1999. Beograd 1998. Varoš (68).-2000. Ćirković Sima. Ćirković Sima. 1987.. Mostar 1997. Knjiga 101. SKZ.. 1999. Ćirković Sima. 1991. Ćosić Stjepan – Kapetanić Niko – Ljubić Pero – Vekarić Nenad. Ćošković Pejo. Čusto Šućrija. Institut za istoriju. Beograd 1991.. Zagreb 2000. Beograd 04. Svedočenje karte. Administrativni Blagaj. 11-17. Srednjovjekovne humske župe”. Oslobo enje 55/18912. 1472. 6. ZRVI 37.02.154 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. (* Omeragić Darko. Sarajevo 2000. 9-30. “Pavao An elić – Marijan Sivrić – Tomislav An elić. “Banjaluka”. 203-292. Knowledge.. 1463. Gradski odbor u Mostaru. Maglovita stoljeća (Tragom najstarijeg poznatog spomena Banjaluke). Mostar 1991.. 294. Beograd 1978. 1465. Mostar u Herceg-Bosni (Postanak i razvitak grada Mostara. 266-267. “Srbija i susedne zemlje na starim geografskim kartama”. Ćišić Husein. ‘Naseljeni gradovi’ Konstantina Porfirogenita i najstarija teritorijalna organizacija. 35.-15. Srpske zemlje u srednjem veku (Istorijsko-geografske studije)”.

Dinić Mihailo. Prijepolje 1997. 2..). JLZ. IČ 34. Sarajevo 1999. izd. Sarajevo 1979. 9.. Grad (burg. . Zagreb 1986.. hanovi i hanska privreda u Sandžaku. 1982. 75-80. Područje Bosanske Gradiške u razvijenom srednjem vijeku. 470.. 7. SKZ. Stari putevi.. vlastelinski grad). ANU BiH. Ćuk Ruža. “Mihailo Dinić. Prijepolje 1997.. Srpske zemlje u srednjem veku (Istorijsko-geografske studije)”. Beograd 1978. Sarajevo 1979.. Beograd 1978. 1482. izd.. 1986. Ćuk Ruža. 1981. Macan Trpimir. HM III/10. 6. 385-386. Sarajevo 1985. Dinić Mihailo. Iz istorije nekih srednjovjekovnih toponima Bosanske krajine. Mileševski zapisi 2 (1996).. Beograd 1983. Beograd 1987. 117-138. 1480.. GDI BiH 28-30 (1977-1979). “Mihailo Dinić. Srbija. 4. EJ 4. Beograd 1978. Breza i Komorani .. Srpske zemlje u srednjem veku (Istorijsko-geografske studije)”. izd. Voje Ignacij. Zagreb 1979. 1486. “Mihailo Dinić. ZČ 35/4. 106-115. Pljevlja i pljevaljski kraj u dubrovačkoj arhivskoj gra i. 1479. 59. Zemlje hercega Svetoga Save. 1979. IČ 29-30 (1982-1983). 74. 446. Ljubljana 1981. Ćošković Pejo. Ćulafić Vukoman.srednjovekovna naselja u Polimlju. 1477. izd 1988. Turistkomerc. O nazivima srednjovekovne srpske države (Sklavonija. Mileševski zapisi 2. Zagreb. Karavanske stanice u Polimlju u srednjem veku. 1980. (5. Beograd 1978. 1484. izd. 309-311.. 11. Mostar i okolica.. izd..Topografija 155 1474. 1478. Srpske zemlje u srednjem veku (Istorijsko-geografske studije)”. Živković Pavo. izdanje. plemićki grad. Dva stara trga u Polimlju. Marulić XII/1. Ćuk Ruža. Despotović Vidoje. 39-46. 7-24. 33-43. Dinić Mihailo. Prijepolje 1981.. 294-301. SSDSV 9. Radio Sa VIII/26. 1487. SKZ. “Zbornik referata i materijala V jugoslovenske onomastičke konferencije”.. 1985. 585-589. njemački) 1481. SKZ... 1476. Srpske zemlje u srednjem veku (Istorijsko-geografske studije). Pljevlja 1999. Posebna izdanja 70. 10. Manastir Orlić i Kalu erske stijene u Donjoj Kozici. izd. 61-73. 1483. Deroko Aleksandar. Odjeljenje društvenih nauka 13. 321-323. Srednje Podrinje. Dalmacija Stevo. (francuski. Ćuk Ruža. 178-269. Biblioteka Male turističke monografije 9. 55-67. Dinić Mihailo. Glasnik Zavičajnog muzeja 1. 8. Ćupina Dejan. izdanje 1978. Raška). 1475. engleski. kaštel.) 1485. (* Živković Pavo. SKZ.

. Crtice o podneblju i povijesti ljubuškog kraja. Hercegovina 4-5 (12-13). Iz duvanjske onomastike. 53-63. Organizacioni odbor za pripremu emisije ‘Znanje... 434.. 1496. Zbornik Znanstvenog simpozija održanog u Ljubuškom 11. Dragić Marko.. Zagreb 1980. Komušina 1981. (* Buturac Josip.. JLZ..-1999. obljetnicu (1444. Zagreb 1984. Srpske zemlje u srednjem veku (Istorijsko-geografske studije)”. 1498. i 12. Južne granice Dalmacije na zemljovidima od 17. Divan III/32-33. Mostar 1999. Zagreb 1984. Prvi spomen Ljubuškog (Uz 550. EJ 3. Dodig Radoslav. 1495. Dokoza Ser o – Martinović Suzana. “Dragaljevac. 1500. do danas”. Državni arhiv u Zadru. Beograd 1978. 6. 5. Srednjovjekovne humske župe”. Marulić XV/2. Srpske zemlje u srednjem veku (Istorijsko-geografske studije)”. Predaje i legende o tvr avama u Bosni i Hercegovini. 17-71. 1488. 368-399. Mostar . “Stijepo Obad – Ser o Dokoza – Suzana Martinović. Biblioteka Stećak.Zagreb 1996. Omiš. 1497. Drijeva. st. ŠK..-2000. Travnik 1995. 9-11 . 349-356. Zagreb-Tomislavgrad. SKZ. 502-503. 1501. 1491. ZIRAL.. Zagreb 1982.-7. Dinić Mihailo. Zbornik radova s me unarodnoga znanstvenog skupa ‘Duvanjski kraj kroz povijest: Tomislavgrad..imanje’. Dinić Mihailo. Beograd 1978. 191.-20. Komušine i Kondžilo s posebnim osvrtom na usorsku banovinu i stari Kuzmodanj.-1994. Mostar 1998.) 1499. Srebrnik kraj Srebrnice. 1489. 2.”. Tajna tvr ave Fenarlik.. 1494. 2. “Mihailo Dinić.”. EJ 3. Hrvatski institut za povijest Zagreb – ‘Naša ognjišta’ Tomislavgrad – Zajednica Duvnjaka Tomislavgrad-Zagreb. Trg Drijeva i okolina u srednjem veku. Dobrun. 174. 577. “Pavao An elić – Marijan Sivrić – Tomislav An elić. 1490. 357-367. Humac 1995. Drino Dževad. izdanje. kolovoza 1995. Zadar 1999.). Uvod. Knjiga 3. Dodig Radoslav.. Knjiga 1. “Mihailo Dinić.. 1493. JLZ. monografski prikaz”. 135-147. Knjiga 101. 35-38. Ziral-Naša djeca. srpnja 2000. st. Rimokatolički župni ured Komušina.. Draganović Krunoslav – Sudar Pero. “Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture”. Južne granice Dalmacije od XV. 77. Dinić Mihailo – Kajmaković Zdravko. izdanje. SKZ. 1492. Dodig Radoslav. “Duvanjski zbornik. Banja Luka 1978.. “Ljubuški kraj. 2000.156 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Kršni zavičaj 28.. Dodig Radoslav. ljudi i vrijeme. Dinić Mihailo.. Drašković Blagota – Jelić Ivan – Raukar Tomislav.

Džaja Miroslav. 4-5. 1506. Grad starih spomenika . Zagreb 1997. Naša ognjišta XXX/269. 335-337.. Sa kupreške visoravni. 27. Dumbović Vladimir. 534. stoljeća” (s dodatnim historijskim refleksijama)...) 1513. Dugandžić Ivan. “Miroslav Džaja – Krunoslav Draganović.. Crkva na kamenu VII/62. Naša ognjišta XXX/270.. 137-140. Župni ured Otinovci-Kupres.. izdanje. Zbornik radova s me unarodnoga znanstvenog skupa ‘Duvanjski kraj kroz povijest: Tomislavgrad.) 1514. 216-218. Mostar 2000. Maglaja. Župni ured RasnoMH Ogranak Široki Brijeg. Dugandžić Ivan – Sopta Josip.. Kolo VII/2. Livno 1995. BF IV/5. Pandžić Bazilije. Kalendar Svetoga Ante 1995. 54-56. Zagreb 1999.) 1508. 1504.. Bazilika i grad Mokriskik kraj Širokog Brijega..) 1510. Marulić XXII/2. Hrvatski institut za povijest Zagreb-‘Naša ognjišta’ Tomislavgrad-Zajednica Duvnjaka TomislavgradZagreb. 1505. 703. Baško Polje-Zagreb 1994. I. Povijest zavaljske župe... Dujmović Ivan. srpnja 2000. Pogledi u prošlost i kulturu Žepča. Sa kupreške visoravni. Župni ured Otinovci-Kupres.. Mostar 1986. Drino Dževad. 2. Biloševice u župi Rasno. 2. (* Skenderović Robert.. Humac 1996. Udruga umjetnika ‘August Šenoa’./2001. Sa kupreške visoravni”. Rasno i Dužice-Župa Rasno. Drmić Ilija. Džaja Miroslav. 6. 1509. Samobor 1996. Mostar. 389-403. Sarajevo 1984. izdanje.. 32. 6-7. Tomislavgrad 2000. 20.. Zagreb 2000. CUS XXIX/3. Divan III/34-35. Zagreb-Tomislavgrad 2000. do kraja 19. 63-64. Dobretići (Zemljopisno-povijesni zapis). (* Vukšić Tomo.. Travnik 1995. 6-7. (* . 503-508.-7. 418.) 1507. 1511. 1503. Baško Polje-Zagreb 1994... 1512. Široki Brijeg 1999. Kršni zavičaj 29. Džaja Miroslav – Draganović Krunoslav. Tomislavgrad 1999. Zagreb 1989. Matica L/8. Novi Šeher 1995. Sarajevo 1984. Naš svijet XX/225-226. Zavidovića.Topografija 157 1502... Džambo Jozo. Oborci. 8-9. 14. Tomislavgrad 1996. “Pet stoljeća zemljopisnih karata Hrvatske od 15.. Naša ognjišta XXVI/228. (* Karamatić Marko. 415. Brešić Vinko. Foča – grad na dvije hladne vode. Šeherski glasnik. Naša ognjišta XXIX/265. Džumhur Zuko.. Sivrić Marijan. Dugandžić Ivan. Novog Šehera i Komušine I.. Hercegovina 6-7 (14-15). Naš svijet XX/222. 127-133. (* A. “Duvanjski zbornik”. Split 1994.. Tomislavgrad 2000. ‘Ognjišta se nisu utrnula’ (Rotimlja – Reportaža).. 15-150.

Tom I. 165-187. 1519. GZM (A) 40-41 (1985-1986).. Sarajevo 1986. 1525 Filipović Mirko. Fekeža Lidija.-2000. Sarajevo 1986. Sokolac. Sarajevo 1989. Sarajevo 05.. ZM. Herceg-Novi u srednjem vijeku.. godine). 208.. Općina Ilidža. 302-303. Vlastito izdanje.. Visoko 1978.11.. Mostar (Writings on Cities). 21.. Fekeža Lidija. Svjetlo riječi I/6.. 1524a. Filipović Milenko.. 37-45. 1522 Fekeža Lidija. 7.08. "Urbano biće Bosne i Hercegovine". 1526 Fišić Ladislav. Arheološka istraživanja srednjovjekovnog grada i crkve u selu Gradac kod Hadžića. ozić Hakija. Boka 13-14. 1516. 16. GZM (A) 42-43 (1987-88).) . Vratiti utvrdi stari izgled (Vranduk kod Zenice). do 1991. istina). Ranoslovenska nekropola Bagruša u Petoševcima kod Laktaša. maja 1994. 1999.).158 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. “Ilidža. Sarajevo 1996. Povijest župe Dolac s osvrtom na ostale župe lašvanske kotline. 124. Demografske slike Sarajlija (od 1463. Beograd 2000. 1515. 287. 1520. Neke osnovne crte razvoja srednjovjekovnih gradskih naselja u Bosni i Hercegovini. Sarajevo”.. Župa Livno – jučer i danas (reportaža). 129-209. Sarajevo 1979. 1517. Sarajevo 2000. NEV XXIX/1. Od dolaska Slavena do pada bosanskog kraljevstva. Naš svijet XXII/246.. 31-53.. 1521 Fekeža Lidija. Riznica bošnjaštva (Srebrnica. 1524 Festić Mustafa. “Istočna Bosna i Sandžak (Znanstveni skup). (Zapis o Travniku). Sarajevo 1988. Institut za istorijuMe unarodni centar za mir.. 1995. ondović Božidar. Udruženje Bošnjaka porijeklom iz Sandžaka. Naš svijet XXII/249. Heres. (Vodič za vikend) 2. 68-71. istorija. ulaban M. Beograd – Ustanova za kulturu. Sarajevo 1996.... 120-121. 23.. Glasinac (Reprint izdanja iz 1950. 1518. Herceg-Novi 1982. Okrugli sto “Tragom bosanskohercegovačke prošlosti – o urbanom biću BiH. Povijesna ekonomska upućenost Sandžaka i Bosne. Sarajevo 14. AL BiH. Sarajevo 1996. Naselja (Kasni srednji vijek). Visoko 1983.g. 1523 Fekeža Lidija – Gavrilović Margita. Sarajevo 1986. Korijeni i život. Oslobo enje 52/16946. 171-190. ozić Hakija. 8-9. Opšti leksikografski dio. (* Gavran Ignacije.”. Oslobo enje 56/18929.

60. 127-128. 434..12. Vasilj Snježana. godine. 1532. Sarajevo 1982. Gafić Mustafa. Svjetlo riječi IV/43. Fotić Aleksandar. 1538. izdanje. Oslobo enje 45/14554. Sarajevo 24.. 1996. Iz istorije Travnika (Grad vezira i konzula).. 1987. Pridvorje 1984. GP 26-27 (1982-1983).. 10-11. Gavez Eduard.. . Pogled na prošlost župe Pridvorje.. Gašparović Ratimir. Beograd 1999. Sarajevo 1984.. Zagreb 1980. Fišić Ladislav.) 1534. Bilten FTS XXIII/1. 2. 5-99. Vilajet (78-79). Sarajevo 1987. Foretić Vinko... 312.) 1528. SO Vrgorac. Visoko 1986. “Fojnica kroz vijekove”.) 1531. 1988. 544. Samobor 1996. GADAR BiH 27.. Zadar 1993. Petrović Rade. ‘Mila kuda si planina’ (Podhum-Žitače) (reportaža). Fišić Ladislav. 1529... Vrgorac 1991.) 1535. Knjižnica Pastoralne biblioteke. Gavran Ignacije.. Visoko 1985. GDI BiH 38. 1539. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 1536. Sarajevo 1984. Povijest Bihaća od najstarijih vremena do 1878. Putokaz na vjetrometini (Crkva u Kiseljaku). 99 + 1 karta. Franjevački samostan Gorica. Bosna Srebrena XXXIII/4. Sarajevo 1982. Sandžak (644). IZ 8. (* Rajčić Tihomir... 131-133. 12. HKD Napredak Podružnica Bihać. (* Gavran Ignacije. Bihać 1999. Vasilj Snježana. Sarajevo 1987. SO Fojnica-Veselin Masleša Sarajevo. 286-287. 193. JLZ. Svezak 5. Gašparović Ratimir. Zadarska smotra XLII/4-5. Svjetlo riječi II/21. 1533. Pastoralna biblioteka. 8-9. (Tekst Ignacije Gavran)”. Banja Luka 1988. 1530. (KUN VII/370). (* Lovrić Marko. 33. Stara dobra majka (reportaža iz Gradnića).. Župski ured Pridvorje. Livno 1995. (* Mušeta-Aščerić Vesna. Fišić Ladislav.Topografija 159 1527.. EJ 1.. 25. 9. Fojnica-Sarajevo.. Sarajevo 21. Župa Brajkovići (uz stotu obljetnicu postojanja). Stećak I/3.02. Franić Ante. 1537. 8-9. 31. Bakovići. O Vrgorcu. godine. Oslobo enje 53/17132. Klek (Neum) i Sutorina. 1540. Historijat geografskih upoznavanja i proučavanja Bosne i Hercegovine do 1918. Franjić Živko. 208-210.. 157-162. “Franjevački samostan i crkva na Gorici kod Livna (Vodič). Svjetlo riječi III/23. Sarajevo 1994. Knowledge.

Hadrović Ahmet... Knjižnica Baština. Zagreb 1996. Sarajevo 1995. Mustafa. Naša ognjišta IX/50. 203-206. Semberske novine.. 1542. Zbornik 1. Sarajevo 2000. 183. 1554. 9-20. AL BiH. 25. 1548. 11. Tom I. Hadrović Rašid. Istina o BiH II/25. Sarajevo 1987. 1543. Banja Luka.).. Ljubljana 1988. Svjetlo riječi. (Jajce – grad koji je sagradila priroda). 63-66. 113-117. Grdina Igor. Glagoljić Vaso. 23.. 1550. 1547. Gavran Ignacije. 1549.. 24. 24-25. godine. Goldstein Ivo. Knjiga 1. Nalaganeto na kadijskata institucija na balkanite i mjastoto v provincialnata administracija (XIV – načaloto na XVI v. Varoš.. Zbornik za istoriju BiH 2. 208-213. Duvno 1979. Sarajevo 1988. 1546. Sve zbog lijepe Fjorentinke (Ljubuški). Feljton: Bosnom i Hercegovinom kroz gradove: (Foča – grad vode. 1545. Grković Milica. “Arheološka problematika zapadne Bosne”. Sarajevo 1988. Istina o BiH II/29. Putokaz na vjetrometini (Crkva u Kiseljaku). Opšti leksikografski dio. . ZM. Sretni grad na dvije rijeke (Foča). Srednjovjekovni toponim Mile ili Mili. Feljton: Priče iz starih gradova: Splav mi je kuća i avlija (Zvornik). Vrata u život. (Banjaluka – erdan na Vrbasu). ZČ 42/3. obljetnicu postojanja zgrade Franjevačke klasične gimnazije u Visokom.. Sarajevo 1987. Beograd 1997.06. Naš svijet XXIII/263. bašči i trgovine). 1553.. Gošić Nevenka. Bijeljina 15. 1551. Gavran Ignacije. Grapčanović H. Graljuk Boris. Beograd 1981. Županije u ranom srednjem vijeku u Hrvatskoj. Gornji šeher. 23-40. Svjetlo riječi. 26. Uz 100.. Predaje o imenu Hercegovina.. Radovi FF 1. Hrvatske županije kroz stoljeća. 1544. Graljuk Boris. AD BiH... 1552. Glavaš Tihomir. 13. Putevi i putokazi (Niz članaka o našoj prošlosti)”.160 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 176.. “Ignacije Gavran.-2000. 1541.. Naš svijet XXIII/261-262. Istina o BiH II/21. O toponimu Goražde. 33-52. 1984.. Gradeva Rosica. Pale 1998. Sarajevo 1983. Sarajevo 1995. 449-456. AP 22. Sofija 1989. Sarajevo 1995. Novija arheološka otkrića i ispitivanja na području Banja Luke i okolice.. Balkanistika 3. Originalni dokumenat o Bijeljini iz 1446. Obseg bosenske države za bana Kulina.

. 101-109. Geotisak d. Nahija Brod krajem XV i početkom XVI vijeka. 1565. 254. (* Pelidija Enes.. Nastava povijesti 1. Sarajevo 1995.. Argumenti 2. običaji”. JLZ. 6. (* Smajlović Salih. ljudi. Stabla što ljube nebo (300-godišnja genealogija rasta i stradanja porodica Hasanbegovića i Pašića). Research Centre for Islamic History. 1555. Zagreb 1983. 57-60. Hadžiomerović Maid. 1560... EJ 1. Sarajevo 1988. Naselja (Bosna i Hercegovina). Hadžidedić Nedžad. Koliko je staro Trebinje. 1562. Kršni zavičaj 31. “Adem Handžić. Naš svijet XXIV/276.) 1556. (* Tanović Tahir..) .) 1567.. Separat II.01. Hasanbegović Omera Safet. izdanja Enciklopedije Jugoslavije”. 1982. 1563. Oslobo enje 39/12057. (* Marčinko Mato. Humac 1998. Gradiška u prošlosti. Delnice 1995. izdanje. 212-219. Uspavani ljepotan (O Herceg-Novom). 249. 25. Hadžijahić Muhamed. Art and Culture. 698-699. Hajdarhodžić Hamdija.. 1561. Sarajevo 1998. Sarajevo 1994. Studije o Bosni (Historijski prilozi iz osmansko-turskog perioda)”. Handžić Adem. “Hardomilje – Prošlost. 1566.. 130 + 9 shema. 54-57. Sarajevo 1988. 2. “Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina. EJ 2.. Naša ognjišta XXVIII/250.. Tuzla i njena okolina u XVI vijeku. Bosna i Bošnjaci Bihora. Svjetlost. 401. 39. Zagreb 1980. 145-148. Bijeljina (Historija). 1558. Tomislavgrad 1998. 528.. Preporod XXVIII/640. 24. Sarajevo 22. Handžić Adem.. Sarajevo 1990. Istanbul 1994. Sarajevo 1975. Rijeka 1982. 1559. Hajdarpašić Raif. Sarajevo 1997. Preporod XXI/485.. Organisation of the Islamic conference. 29. Zagreb 1982.. Stećak I/10. JLZ.Topografija 161 Naš svijet XXIV/270. 1557.. IRCICA.) 1564. d. Sarajevo 1994.. Zagreb 1978. Neki pojavni oblici islamske civilizacije u nas. 21.. Naselja (Bosna i Hercegovina). 18. Grad svjetlosti i boja (Trebinje). Naša onomastika i toponomastika. Harodimlje 1998. Hadžidedić Nedžad.. Preporod XXVI/572. Hadžihasanović Bećir. Vlastita naklada.. Handžić Adem. Lozić Vlade. JLZ. izdanje. 2. Udruženje Bošnjaka porijeklom iz Sandžaka. 11. Hadžialagić Husref.

. Islamski centar. 1579. Hasandedić Hivzija. (* B. 1581. 1580.) 1573. Muslimanska baština Bošnjaka II (Herceg-Novi i okolina. Horozović Irfan – Vukmanović Milan. Zbornik za istoriju BiH 1. Mostar 1997. Naša ognjišta XI/75. Udruženje gra ana opštine Zvornik. Anali 17. 113-159. Hasandedić Hivzija.. DH 21. Duvno 1981. Kroz prošlost i sadašnjost Dubrovačkog primorja.162 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Foča do kraja XVIII veka.-2000. Hrabak Bogumil. Hrdalo Ana. Mostar 1999. 1740. 248. Mostar 1982. 30-32. Sarajevo 2000. Beograd 1999. godine (retrospektiva i sadašnjost).. Goražde od XIV do XVI veka. JIČ XXX/2. Beograd 1995. 17-47. Hrabak Bogumil.. Zagreb 2000. 1582. Humica-Bosniaca. Zvornik (Slike i bilješke iz prošlosti).. Mostar od postanka do razaranja 1992/1993. Makarsko primorje i zapadna Hercegovina). Udruga Hrvata “PsetGrahovo”-Hrvatski informativni centar. 247. Drugo dopunjeno i prošireno izdanje... Crkva na kamenu III/14. 1578. 20. 1570. stradanje. 1576. Zagreb 1981.. 63-69. Beograd 1997. Zbornik radova Okruglog stola u Bosanskom Grahovu 20. V. Hudović Mehmed. Biblioteka Male turističke monografije 54. Muslimanska baština Bošnjaka u južnoj (srednjoj) Hercegovini.. Zagreb 1984. NIRO Privredni vjesnik Zagreb-SSRN BIH Me uopćinska konferencija Mostar. 1571.. Drevna vremena Blagaja na Buni. Turistički savez opštine Banjaluka-Turistkomerc Zagreb. Hrabak Bogumil. 1575. Banjaluka i okolina. . 1577. Dubrovnik 1979. 1572. Nikšić do polovine XV veka. Dioba i ubikacija dijela Slanskog primorja u doba pripojenja Dubrovniku godine 1399. 1568. Hrabak Bogumil. Imotska krajina. nauk i pouka. Hasandedić Hivzija. Zagreb 1981. Hasandedić Hivzija.. Behar IX/48-49. 1574. 63 + 1 karta. Hercegovina 9. opstojnost. Beograd 1997. 194.. privredni i vojno-upravni rast Mostara (1450-1700). Vrgorac i okolina. srpnja 1999. “Hrvati Dinare: život. Urbani. Bosansko Grahovo-Zagreb 2000.”. Mostar 1997. Hrdalo-Kaznačić Ana.. 19-28. 1569. Stari most u Mostaru. 12.. Horvatić Dubravko. “Hercegovina (Fotomonografija Hercegovina)”.

Kamena duga (Most kojem se divio svijet). 30-31. Državnost i granice Bosne i Hercegovine. 141-153. 1083-1084. Amfiteatar pod vedrim nebom. “Ilidža.. Sarajevo 2000. Husić Aladin. Istraživanja 5. Imamović Enver. 150-151. Sarajevo”. Valjevo i okolne oblasti u srednjem veku. Ibišević Besim.. Valjevo 1989. Neke spoznaje o kraljevskom gradu Kozogradu iznad Fojnice. 12-13. 1596. 260. 84-100. O imamskoj službi u tvr avama Bosanskog sandžaka u 15. Hiljadugodišnja praksa (Korijeni regionalizacije BiH). Sarajevo 2000. 5 plus 15. (* Jalimam Salih. Imamović Enver.. Bosanska država u doba kralja Tvrtka (XIV stoljeće). “Bosna i Hercegovina ogledalo razuma (Izbor članaka. Titograd 1978. IGC Borba. rezidentno mjesto srednjovjekovnih bosanskih vladara. 303-312. “Milić Rakić” Ostala izdanja 7. Sarajevo 2000. 1593. Novi muallim I/4.. Beograd 1992. POF 49 (1999). Sarajevo 1991.. Sejtarija. XXXV/1-2. Sarajevo 1998. priredio David Atlagić)”. godine. 1590. 1594. Most XXII/94 (5)... . i prvoj polovini 16. 5 plus 14. Ka problemu interpretacije toponima “Fojnica”.. odlomaka i ilustracija. 1586.. Općina Ilidža. GR IZ BiH LXVI/11-12. 1993. SIZ društvenih delatnosti. Sarajevo. 1588. Kozograd kod Fojnice – kraljevski grad.01.. Sarajevo 2000. 1584. 397.. 1585. Mostar 1996. AP 24. Husić Aladin. Travnik.. Imamović Enver. Sarajevo 2000... Istorijski zapisi XXXI (LI). Imamović Enver. Amsterdam 1999. vijeka. 2. 1592. Narodni muzej. 38-40. Husić Aladin.Topografija 163 1583. Srebrenica (1987-1992). Sarajevo 05. Imamović Mustafa. 305-313. Beograd 1985. 189-229. Ibrahimpašić Fikret. Tvr ave Bosanskog sandžaka i njihove posade 1530. “Atlas svijeta za osnovnu i srednje škole”.. Sarajevo 1999. Sarajevo 2000. 1595. 64-67. 534. Prilozi za istoriju. Oslobo enje 49/16004. Godina 40. Imamović Enver. Isailović Marija. GR IZ BiH LXII/3-4. 1587.. 1591. 12-13. Imamović Enver. Imamović Enver – Abdurahmanović Asim. 1597. Hrvatski narodni kalendar za prijestupnu 1992.) 1589.

Jalimam Salih. 5. hrvatski povijesni grad. Ivanković Željko. Banja Luka 1986. Tuzla 1998. 76. 7-9. . Jalimam Salih. Vranduk . Jalimam Salih. 1606. IG 1-2. Zavičajni muzej Travnik-Trekking Co Zenica.04.) 1599. Najstariji izvor o Zenici).. 10. 505-531.. Jalimam Salih. Jakobović Zlatko.. Fojnica u istorijskoj literaturi (Prilozi za bibliografiju). (* Ković Miloš. Jalimam Salih. 19. SO Fojnica-Veselin Masleša. Radovi Muzeja 11.. Geokarta. O prvom spomenu Travnika u istoriji (U povodu 530godišnjice).. IZ 7. (2) Hrvatski glasnik VI/71.. Fojnica 1984. Travnik 1996. Ostrožac. Koliko je star Vareš?. 1598. Divan I/3.05. 1610. Muzej grada Zenice. Hrvatski narodni godišnjak 1998. Od najstarijih naselja do savremenosti (Župa Brod. 1600. obljetnica prvog spomena grada Livna (892-1992). 1603. Dom štampe. Jalimam Salih. Zenica 1985. Radovi Muzeja 9.. investicija života (Spomenička baština – Srednjovjekovni gradovi Pounja). 289-299. Tuzla 1998. 33.grad i utvrda. 145.. Zenica 1990.. Unsko-sanske novine V/209-210.. “Istorijski atlas”. 1612.-2000.. IZ 9. Jalimam Salih. Travnik 1993. Bibliografjija radova o istoriji Zenice. (* Obradović Branko. Muzej grada Zenice. Ižaković Krešimir. 1608.164 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 1601. Brčko.. 167. Jalimam Salih. 48-49. Ištuk Kazimir. 23. Travnik 1993. 555 godina Zenice. "Zenica” (fotomonografija). "Fojnica kroz vijekove".. 1100.kraljevski grad. Savjet za pripremu i izdavanje monografije Fojnice. Bobovac III/27. 1611. Feljton: Hrvati u brčanskom kraju (Sedam stoljeća opstojnosti Hrvata na brčanskom prostoru) (1-2): (1) Hrvatski glasnik VI/69.. Divan I/4. 19. 1605. Jalimam Salih. Bihać 28. Jalimam Salih. 1609. Jakobović Zlatko.-05. 179-183. Godina 45. 113-114. Banja Luka 1988. Fojnica-Sarajevo 1987. Vranduk . Beograd 1997. 2000. Beograd 1997. Samobor 1993.. 1604. 1607. Sarajevo 1997. Istorijska literatura o Fojnici (prilozi za bibliografiju). Zenica 1991. Vareš 1997. 268272. Putopisne bilješke i zapisi o zeničkom kraju.. Bilten FTS XX/1.. Zenica 1987.. Muzej grada Zenice (Istorijska zbirka). 2-3. Granice bosanske države. 1602. 158.

Jolić Robert. Sarajevo 1999. 256 + 16 stranica slika. obljetnice oslobo enja).. Zenica 1996. Prilozi 28. Muzej grada Zenice. Tomislavgrad 1993. 12. Centar za usmjereno obrazovanje “Petar Levantin”. 103-114. februara 1997.. godišnjice mučeničke smrti (1900.. Jelić Anto. Izložba (U povodu prvog spomena i 40. Jolić Robert. NEV XXXVIII/1-2. Jalimam Salih. Naša riječ 41/2808. Jurić Ivan. Tomislavgrad 1993. Srednjovjekovni grad Vranduk. godine. Tomislavgrad 1993. Tuzla 2000. Biblioteka Povijesna baština 6.). Župa Kongora. 108. Zenica 1996. (* Hasanica-Hačimić Indira. 1616. Jelić Mario..). 1617. Jalimam Salih. Zenica 1999. 30-31. 105-114. “Don Radovan Jerković – život i djelo: prigodom 100.) 1619. 1618. Fotomonografija. Kabes IV/33-34. 3558. godišnjice ro enja i 50.. MH Ogranak Metković. Metković 2000. godišnjice ro enja i 50. Zbornik radova II/2.Topografija 165 1613. 96. Trekking Co. Jalimam Salih. 45-152. (* Matić Ante. godišnjice mučeničke smrti (1900.. Naša ognjišta XXIII/198. Jalimam Salih. Prošlost Zenice do 1941. Ljiljan 325. 151-502. MH Ogranak Metković.-1950. 14. 1615. Čapljinski kraj u srednjem vijeku.. 1620. u Mostaru). Bobovac (Stolni grad bosanskih kraljeva). 1622. “Don Radovan Jerković – život i djelo: prigodom 100. O srednjovjekovnoj Veseloj Straži.) 1624. 1623. Naša ognjišta XXIII/199. (* Kučuk-Sorguč Indira. Mostar 1998. . Prošlost Metkovića od najstarijih vremena do danas 1422-1984. (Priredio Mile Vidović)”. Jalimam Salih – Hajdarević Hadžem.. 41-46. 1621.-1950. (Područje donjeg toka Neretve od najstarijih vremena do danas. (katalog izložbe).) 1614. Travnik 1996.. Sarajevo 1988. 51. 21-23... Jalimam Salih. Metković 2000. 14. Sarajevo 1999. (Priredio Mile Vidović)”. Visoko 1996/1997. Rama pod turskom upravom. Metković 1984. Zenički kraj kroz arheološke spomenike. Divan IV/36-37. Povijest Neretve.. Jerković Radovan. Jerković Radovan. Novi cvijet LXVI/.. Biblioteka Povijesna baština 6... Povijest neretvanskih župa. Zenica.

6-7. Spomendani iz prošlosti donjeg Poneretvlja. 9-31. EJ 1. Gacko (Historija) (297).04. Oslobo enje 38/11788.. Beograd 1986. 121-122. Etnološka istraživanja u Donjem Podrinju. JLZ. izdanje. (2) (Rimski period). Podjela zemlje u Vitaljini u 15. 8. Knjiga 2. Oslobo enje 38/11792.. NZ 19. 1630. Konavoske planine. Oslobo enje 38/11786. 1626.04.. (Dvojezično). Sarajevo 1981. kultura.03.-2000. DH XXIV/33. (3) Ranohrišćanski period).. Oslobo enje 38/11793. 1981. Biblioteka Turističke monografije 22. Feljton: Gornje Podrinje u doba Kosača (1-10): (1) (Bogata praistorija).. Bileća.04. 12. 1634. Članci i gra a 13. 1021. Ogranak Dubrovnik. Predgovor – Preface. 1637. MH. Fatnica (104). Dubrovnik 1994. Konavoska prevlaka”. Posebna izdanja. 2. Kajmaković Zdravko – Palavestra Vlajko. Novi Pazar 1995. Privredni vjesnik. Sarajevo 07. Jurić Ivan. JLZ. Poglavarstvo grada Metkovića. Kajmaković Radmila. Oslobo enje 38/11791. 1981. 1633. Dubrovnik 1999.03. 1631. EJ 4. Najstarija karta Ugarske (Tabula Hungariae)..04. 1632. Jurić Ivan.04. 1625. Zagreb 1986.04. Kačić Hrvoje. stoljeću. 1635. Oslobo enje 38/11785. EJ 2..04. Tuzla 1980. Oslobo enje 38/11790. 1627. (5) (Srednjovjekovne tvr ave). Sarajevo 03. Sarajevo 06. 10. “Josip Lučić-Stijepo Obad. Sarajevo 02. 8. Deltom Neretve i okolicom (povijest. (7) (Sakralni i memorijalni objekti). prirodne znamenitosti. 1628. Kapidžić Hamdija. 12. Sarajevo 30. Sarajevo 31. 8. Oslobo enje 38/11789. Kapetanić Niko. Kapidžić Hamdija. 1981. izdanje. Oslobo enje 38/11793.. 2. 423-435... 8. Zagreb 1980. . Drina u doba Kosača. (9) (Simbioza raznorodnih uticaja). 12. Zagreb 1993. 9.. 1981. Sarajevo 04. Kalić Jovanka. izdanje. 128. (4) (Bazilika u Pre elu).. 1636.. Zagreb 1982. (8) (Grobnica u živoj stjeni). (6) (Osobenosti drinskih tvr ava). (10) (Turski period). Metković 1996. 141-177. 1981.. Kapidžić Hamdija. 1629. Sarajevo 05. 1981. Sarajevo 01. Sarajevo 08. 700-701.166 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Oslobo enje 38/11787. 301304. umjetnost. Blagaj (na Sani). Zagreb 1990. 2. Predturska istorija Novog Pazara. Kapetanić Niko. Kajmaković Zdravko... Kalić Jovanka. ZRVI 24-25. 1981. 8. 1981. turizam). Anali 37. 151-162... 1981.. NS 14-15. 1981. JLZ.04..

Kordić Zvonko. “Arheološka istraživanja na karlovačkom i sisačkom području”. 27.Topografija 167 1638.. O Pokuplju kao vjekovnoj krajini izme u Jadrana i Panonije. Knežević Joko.. Humac 1989. 326-329. 1642.. 1651. Preporod XXVIII/633. Čitluk 1997. Zagreb 1986. BF VII/11. Monografije XV/1. Zagreb 1986. 28. 311. Vijenac VI/124... Čitluk 1998. (* Skenderović Robert. 1640. Kasumović Ahmet.. 1641. 492. EJ 4.. Gradovi (Prijelazno doba do XII/XIII st. 2. Kurtović Esad. HAD 10 (1985).. (* Smajlović Mustafa.. Kršni zavičaj 22. Kos Milko. 149-153. Grb i zastava. JLZ. Zenica 1996. Skopje 1980. 2.10. Karaula Marijan. .. Iz daleke prošlosti pljevaljskog kraja. Sarajevo 1999. 8-9. Brotnjo. 1998. 1644. Kordić Kornelije. O toponimima s prijedlogom pod u tuzlanskom govoru. Kljun Ibrahim. Kamenovana povijest (Reportaža iz Bosanskog Grahova). Zagreb 22. 9-36. Svjetlo riječi IX/105.) 1646. Zapadna Hercegovina u turskom popisu 1475.. 6-9 oktomvri 1977). JLZ. godine. Visoko 1987.-1477.. Zavičajni muzej Pljevlja. Prvi zbornik. "Konavle u prošlosti. EJ 6. Svjetlo riječi III/23.) 1648. izdanje. 189-197. Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku. MH Ogranak ČitlukOpćina Čitluk. 1647. Vrati se sunce (Reportaža iz Suhog Polja-Kupres). Brotnjo. 1643. Zagreb 1990. Visoko 1985. Karaula Marijan. MH Ogranak Čitluk-Općina Čitluk. 1649. Karaula Marijan. Klaić Nada. Pljevlja 1979.. Posebna izdanja. Kapidžić Hamdija – Kovačević-Kojić Desanka. Sarajevo 1991. Svjetlo riječi V/50. Izme u vode i tu ine (Reportaža iz Podhuma – Livno). 139-150. Vtora jugoslovenska onomastička konferencija (Skopje. Zbornik 2. Centar za istraživanje ratnih zločina nad Bošnjacima. Sarajevo 1991. MANU. Karačić Vendelin. 33-40. 1650. 10-11. 1639.. Kamengrad. Sarajevo 1998. 10-11. Dubrovnik 1998. izdanje.).. Nalazišta i povijesna mjesta u Brotnju. Stara dobra majka (reportaža iz Gradnića). sadašnjosti i budućnosti 1". 8-9. 1645. Kordić Kornelije. 655. Svjetlo riječi IX/95. Višegrad (Hronika genocida nad Bošnjacima).

Gradska naselja srednjovjekovne bosanske države. 2. Trebinje 1982. Marulić XIV/5. Oslobo enje 52/17060. Titograd 1980. 114-117. Pregled LXIX/1. Dašić Miomir... Sarajevo 1979.01. Beograd 1997. Gradovi (Bosna i Hercegovina.. Oslobo enje 55/18177. Korać Dušan.. (* Hadžijahić Muhamed. Sarajevo 1998..168 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Koštović Nijazija. EJ 4.. 487-489. 35-62. 122-123. 1660. Prosvjetni list XXXII/580. 1659. 1657. Jeleč (27).. izdanje. 207-209.. Fine John V.. Zagreb 1981. Jezerski (48). Tribunia 6. Voje Ignacij. Naučni skup Prijepolje i srednje Polimlje u prošlosti. München 1979. Sarajevo 1979.. Oslobo enje 35/10934. GP 23. Sarajevo 1980. 2. Münchner Zeitschrift 2. JLZ. SO Fojnica-Veselin Masleša. 1662. Fojnica u srednjem vijeku. Nilević Boris. Sarajevo izme u dobrotvorstva i zla. Živković Pavo. AP 25.. dopunjeno izdanje.-2000. Koštović Nijazija. Zbornik MS za istoriju 19. Brštanik. Gornje podrinje (Rekognisciranje).. 157-160. Ljubljana 1980. Fojnica. izdanje... 348. izdanje... Dinić-Knežević Dušanka. (* Prljača Mustafa. Beograd-Ljubljana 1986. Macan Trpimir. Kosorić Milica. Cambridge Mass. Spremić Momčilo. Prijepolje. "Fojnica kroz vijekove". JLZ. 626-627. JLZ. Beograd 1980. 171-176. (* Pelidija Enes. 38/1. 507-508. 1653. Kovačević-Kojić Desanka. 406-408.. 2. Besarović Vojka. Biblioteka Kulturno naslje e. Sarajevo 1978. 11. Sarajevo 1995. Novi Sad 1979. Zagreb 1986.. Kovačević-Kojić Desanka. Stan (696).. Prilozi XVI/17.. 2. 231-241. 1661. Trg (737-739). Istorijski zapisi XXXII. EJ 6.11... Drina (580). 344. Sarajevo izme u dobrotvorstva i zla. Zagreb 1982. Ković Miloš. JLZ. 1978. 521. Sarajevo 1979. An elić Pavao. 8.. 424. Fejić Nenad. IG 1-2. IČ 25-26 (1978-1979). Knowledge. 522. izdanje. 1652. 2. . Beograd 1979. Bjelovitić Miloš. Srednjovjekovna država). 325-330.) 1654..12... ZČ 34/3. 1980. Kovačević-Kojić Desanka. Odjek XXXII/1. EJ 2.) 1655. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”.Sarajevo 1987. Speculum 55/3. Sarajevo 07. .) 1656. Zagreb 1990. Sarajevo 11. Zagreb 1984. Beograd 1999. 1999. GADAR BiH 18-19. Vego Marko. Beograd 1979. Veselin Masleša. Podgra e (534-535). 1. Deževice (441-442). El KalemMDD Merhamet. Sarajevo 1978. 133. septembar 1996. Kovačević-Kojić Desanka. Kovačević-Kojić Desanka. Sarajevo 1978-1979. RIZ BiH-Mladi muslimani 39. 1658. 23-24. Kovačević-Kojić Desanka. 1995.. 363-368. Ančić Mladen.. A. IČ 42-43 (1995-1996). Džaja Srećko. Kovačević-Kojić Desanka. 27. Sarajevo 07. 32. izdanje. JIČ XVIII/1-2. 103-108. 155-159. EJ 3. 12. 311-313.

. Biblioteka Kulturno naslje e. Kraljević Rudolf. Bosanska Kostajnica. Bosanski Kobaš (Historija) (100).. Tuzla 1998. 2.. Duvno (Historija) (698). Zagreb 1982.. Brod (490). EJ 3. Kreševljaković Hamdija. Ljiljan IV/64. Humska župa Večenike (Večerić). “Pavao An elić – Marijan Sivrić – Tomislav An elić. (3) Usora VII/41. EJ 4. Sarajevo 1991. Sarajevo 1994. Kreševljaković Hamdija. JLZ. Sveta baština VI/47. Tuzla 1998. JLZ. 30-31. Imamović Mustafa. Bočac (18-19). Dubrovnik (Doborovnik) (665). Knjiga 101. Sarajevo 30. Hadžibegović Iljas. Kraljević Rudolf. Gabela (295). JLZ. 1668. Bosanski Petrovac (Historija) (103). Hercegovina 3 (11). Bosanski Šamac (104-105). Oslobo enje 49/15665. 52-54. EJ 1. Doboj (Historija) (489). Kreševljaković Hamdija. 55-65. Biblioteka Kulturno naslje e.02. izdanje... Zagreb 1980. Feljton: Sredovječna Usora (XIII-XV stoljeća) (1-3): (1) Usora VII/39. Knjiga 3. 1665. Sarajevo 1991. Srednjovjekovne humske župe”. 2. 1. Kozina Vlatko. Duvno 1987. Bihać (Povijest) (687-688). 1669. Konjic – župa na obalama Neretve. JLZ. (Priredili Avdo Sućeska i Enes Pelidija). (KUN 71/529). 1992.. III-407. Izabrana djela II. Mostar 1999. Kreševljaković Hamdija. Sarajevo 01. 1672. I-428. (Priredili Avdo Sućeska i Enes Pelidija)”. Kreševljaković Hamdija. Stari hercegovački gradovi.. Bosanski Brod (Historija) (99-100). (Priredili Avdo Sućeska i Enes Pelidija)”. II-741. 4. 446-465. Veselin Masleša. Bosanska Gradiška.01. 2. Stari bosanski gradovi.. Veselin Masleša. 14-15.. Sarajevo 1992. Mostar 1997. Bosanski Novi (Historija) (100-101). 1671. Blažuj (12). Islamska misao XIII/157.Topografija 169 1663. . 9. Kraljević Ante. 7. Kreševljaković Hamdija. Biblioteka Kulturno naslje e. Glamoč (398-399).. Sarajevo 1991. 1664. izdanje. EJ 2. Izabrana djela II. 1670. Oslobo enje 49/15667. (2) Usora VII/40. Bosanska Dubica (Historija) (92). Sarajevo 29. 9. izdanje. “Hamdija Kreševljaković. Biblioteka Stećak. Oslobo enje 49/15664. Zagreb 1986.. ZIRAL. Iz recenzije. IV-341.. 69-70.) 1673. (* Memija Minka. 1667. 2. Zagreb 1984. Izabrana djela I-IV. 1666. Veselin Masleša. Kršni zavičaj 23. 385-445. 4. Cazin (Historija) (621). izdanje. Krajina Mate Slobodan. Kreševljaković Hamdija. “Hamdija Kreševljaković. 1992. Tuzla 1998. Šimić Angelina. 1674. (93). Bužim (597)..01. Humac 1990. 1992.. O nazivu mjesta Kočerin. 265-266. Šimić Angelina. Bilaj (699).

400 godina Gornjeg Vakufa. Mostar 1997. Kreševljaković Hamdija.. 1675. Veselin Masleša. Veselin Masleša. SIZ kulture ifizičke kulture opštine Pucarevo-Štamparija ‘Mileševo’ Prijepolje. 1987.) 1684. Fehim. 1686. Kulen-Vakuf.-2000. Kreševljaković Hamdija. Vlastito izdanje. “Hamdija Kreševljaković. “Hamdija Kreševljaković. Sarajevo 1991. Izabrana djela II. Goražde (Historija). Sarajevo 1991. Sarajevo 1991. 17-49. Izabrana djela II. 6. Kreševljaković Muhamed. 1685. Izabrana djela II. Kreševljaković Hamdija. JLZ. Kreševljaković Muhamed. Visoko. 676-684. Sarajevo 1991. Biblioteka Kulturno naslje e. Oslobo enje 44/14061. Kreševljaković Hamdija. (* Spaho DŽ. Sarajevo 1996. 182. Kreševljaković Hamdija – Miletić Nadežda. 1680. godine)”. 2... Oko omladinske pruge Šamac-Sarajevo (Porječje Bosne) (Sarajevo 1947. 667-675... Doboj 1996. “Duvanjski zbornik.. Veselin Masleša. (Priredili Avdo Sućeska i Enes Pelidija)”. “Hamdija Kreševljaković. (Priredili Avdo Sućeska i Enes Pelidija)”. 685-708. NS 18-19..”. Sarajevo 12. srpnja 2000. Naselja opštine Pucarevo. “Hakija ozić. Hrvatski institut za povijest Zagreb – ‘Naša ognjišta’ Tomislavgrad – Zajednica Duvnjaka Tomislavgrad-Zagreb.7. Rukopis u Narodnoj biblioteci Tešanj. Kreševljaković Hamdija. 431-432. EJ 4. Duvanjski kraj kroz povijest. (KUN VII/285) 7. Krišto Jure.. izdanje. Sarajevo 1989. 1679. “Hamdija Kreševljaković. Rogatica. .. 2000. 1678. Krilić Edin – Karamustafić Edin. (Priredili Avdo Sućeska i Enes Pelidija)”.. Zagreb-Tomislavgrad. Priredio Adil Alić). 1681. do 1991. 15. (Priredili Avdo Sućeska i Enes Pelidija)”. Izabrana djela II. (Priredili Avdo Sućeska i Enes Pelidija)”. “Hamdija Kreševljaković. 1683. Dobojske novine I/8. Biblioteka Kulturno naslje e.08. Sarajevo 1991. Veselin Masleša. Izabrana djela II. Biblioteka Kulturno naslje e.. 40-41. 1677. 177-186. Demografske slike Sarajlija (od 1463..170 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Kreševljaković Hamdija. Biblioteka Kulturno naslje e. Zagreb 1986. Kamengrad. 653-666. Pucarevo 1987. Biblioteka Kulturno naslje e. Veselin Masleša. Počitelj na Nertevi. 7-10. Zbornik radova s me unarodnoga znanstvenog skupa ‘Duvanjski kraj kroz povijest: Tomislavgrad. Kreševljaković Hamdija. Kabes III/18. Kulturno-istorijsko naslje e Brnjica. 631-652. 1676. 1682.. Gradovi oko Bosne i njenih pritoka (Stari bosanski gradovi).

do 21. marta 1993. (KUN X/33(491). Loma Aleksandar. 80-88. Lemenšev F. .Institut za istoriju. Svjetlo riječi XII/136-137. MH. Kuzmanović Rajko. Diadora 12 (1990). 10-11. Sarajevo 1997. Centar za kulturu. izdanje. Granice srednjovjekovne Bosne. EJ 4. Onomatološki prilozi 10. FPN. Livno-Sarajevo 1996. 1991. Bihać 1991. 1697.) 1699. Humac 1998. 232-236. Lopašić Radoslav. Lopašić Radoslav. Muzej hrvatskih arheoloških spemenika Split-Općinsko hrvatsko vijeće obrane Livno. Sarajevo 1997. Zadar 1991... godine.. “Istočna Bosna i Sandžak (Znanstveni skup). 131-132. 52-57. 1689. 132. Jajce . Čelinac – Putevi razvoja... Radovi sa znanstvenog simpozija Pola milenija Sarajeva. Kalendar Svetoga Ante 1997. Oslobo enje 48/15398.) 1696. O Porfirogenetovoj Dalmaciji. Sarajevo 1992. Sarajevo 1996. Duvno 1981. Foča (192-193). 23. Vakufnama Isa-bega Ishakovića.Topografija 171 1687. 1693. Selo Uzarići na mostarskom blatu. SO Čelinac.. Zagreb 1986... 1688. Samobor 1995. Lovrenović Dubravko..biser našega srednjovjekovlja (Uz 600. Svjetlo riječi X/116-117. informacije i obrazovanje Srebrenica. 203. 1694.. Guča Gora (627)... 2. Sarajevo 1996. 19. Krivokapić Bajo.. 391-400. Zagreb 1890 – Reprint DINA i IGK. SANU. JLZ. 23. “Prilozi historiji Sarajeva”. Čelinac 1986. 17.. 1700.. 97-108. 47-51. 1695. Orijentalni institut .. Odbor za onomastiku. Vjera je nadživjela mnoge požare i poplave. Naša ognjišta XI/70.. Bosansko podrinje na granici dobra i zla. Izložba: Arheološko-etnografski prikaz Srebrenice sa okolinom. Barun An elko. 1692. Kupusović Amina.. . maja 1994. Beograd 1989. Bihać i bihaćka krajina. Udruženje Bošnjaka porijeklom iz Sandžaka. održanog 19. Sarajevo 04. Kulenović Salih. Odjeljenje jezika i književnosti. P. Kršni zavičaj 31.05. Livno 1994. Lasić Hrvoje.”. Kubat Izet. 1691.. 10. Mišković Anto.. Zagreb 1995. Zbornik radova". (* Džafić Rizo. Lepirica Alen. "Livanjski kraj u povijesti. Toponomastika i arheologija – antički lokaliteti kod Pljevlja i Prijepolja i mogući predslavenski ostaci u tamošnjoj toponimiji. “Bosanska srednjovjekovna država i suvremenost (Zbornik radova)”. (* . 236. Srebrenica 1987. Bihać i bihaćka krajina. 22. Split-Livno 1994. BF III/3. obljetnicu prvog spomena). 1698. MH. 1690. Ljiljan VI/214. Lončar Milenko..

Iz prošlosti dubrovačkog kraja u doba Republike”. 170-235.. Lučić Josip. Lucić Ljubo. Drijeva (107). Knjiga 14.05. Lučić Josip. Biblioteka “D”. Knjiga 14. Dubrovnik 1997. Svijet I/42... Dubrovnik 1982. ZČ 46/2. Konavoska prevlaka”. Zagreb 1980. Biblioteka “D”. Dubrovnik 1994. Časopis Dubrovnik. Časopis Dubrovnik.. 1713. Dubrovnik 1986. Travunja – Trebinje (686). 1706. Zagreb 1989. Iz prošlosti dubrovačkog kraja u doba Republike”. Lučić Josip.. 1993. Iz prošlosti dubrovačkog kraja u doba Republike”.) 1710.. "Josip Lučić . Biblioteka “D”. 1711.. Zahumlje – Humska zemlja (759). Pelješki zbornik 2. 275-279. 1709. Lučić Josip. Lovrenović Dubravko.. “Josip Lučić. “Josip Lučić. Donji kraji (104).. Sarajevo 1996. Vekarić Nenad. 334-348. Lučić Josip. Dani. 23-76. 22-23. Dubrovnik 1991. (* Macan Trpimir. 11-34. Lučić Josip.. Lučić Josip. “Zbornik radova u čast 50. 130. Kako će se sutra zvati ovaj grad? (Koliko je staro Sarajevo). Pelješac od dolaska Slavena do potpadanja pod vlast Dubrovačke Republike.. Ljubljana 1992. Voje Ignacij. Ro endan umrlog gostoprimstva. Marulić XXIV/1. Konavoski zbornik I. obljetnice planske izgradnje Stona i Malog Stona”. 13-28. . Zagreb 1991. Časopis Dubrovnik. Lučić Josip. 27-35. Dubrovnik 1990. 1701. Dubrovnik 1990. Časopis Dubrovnik. 379. 288-301. 1704. 28-29. 1707. Split 1980. Iz prošlosti dubrovačkog kraja u doba Republike. Dubrovnik 1990. Knjiga 14. MH. Lučić Josip. Knjiga 14. Prošlost dubrovačkog primorja do dolaska pod Dubrovačku Republiku. Dubrovnik 1990. Lučić Josip. Vekarić Nenad... Ston 1987. Anali 29. Hercegovina (196-197). Sarajevo 17. “Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture”. 290-291.. “Josip Lučić. 1705. Kroz konavosku prošlost. Lučić Josip. Biblioteka “D”. 1703. Zbornik Dubrovačkog primorja i otoka 1.-2000. Ston od VII stoljeća do godine 1333. Prevlaka u doba Dubrovačke Republike. 1712. Neretljani (416-417). Dubrovnik Annals 1. Kartografija Učila-ŠK. 111-113.172 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Povijesni atlas. Prošlost dubrovačkog primorja do dolaska pod Dubrovačku Republiku. 1702.. 5-72. 1708. Pelješac od dolaska Slavena do potpadanja pod vlast Dubrovačke Republike.. ŠK. Kroz konavosku prošlost.Obad Stijepo.

izdanje. Lukas Filip. Zagreb 1996. 20-21. Žižović Budimir. Zagreb 12.12.. Zagreb 1980. 1720.. Posebna izdanja... izmjenjeno i dopunjeno izdanje. izdanje. 6. mjerilo 1:5 000 000). OOUR Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Sarajevo. izmijenjeno i dopunjeno izdanje. Slobodna Dalmacija 15810. Knjiga 2. 25. 397. Povijesni atlas za osnovnu školu. Ogranak Dubrovnik. 39-77. Galerija Stećak Klek. Zagreb 1995.04. 23. 133-135. Trogrlić Stipan. MH. 376..12. stoljeću. 3. kolovoza 1995.) (4. Gozze/Gučetići i Trsteno u XV.. Tešanj 1995.) 1719. Općina grada Maglaja. 40. Kršni zavičaj 28.Topografija 173 1714.. Prag 1999. III + 77. Hrvatska matica iseljenika XLV/7-8. Iz povijesti donjeg Poneretvlja. (* Brailo Luko.). Hrvatska školska kartografija. CCP XXI/39. 40. 1995. Vijenac 27. 1995. Lučić Josip – Sentić Marija. Zagreb 1980. Strčić Petar. Lučić Josip – Šanjek Franjo – Antić Ljubomir – Vidaček Branko – Bertić Ivan. “Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture”.. 102. IX st.. 1716. Ziral-Naša djeca.12. Split 23. HKD Napredak. Ston. Boundary and Security Bulletin II/4. 1717. Anali 33. Humac 1995. Maglaj na tragovima prošlosti.) 1723. Split 06. Zagreb 1999. ZagrebKlek 1990. “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463. Zbornik Znanstvenog simpozija održanog u Ljubuškom 11. 1994. Macan Trpimir. 21. Slobodna Dalmacija 15793.01.. 1715. i XVI.. Knjiga prva”. University of Durham 1995. (* Mandžukić Jasmin. Zagreb 1997. “Ljubuški kraj. (* Ilić Žarko. Split 05. Mostar .. ŠK. Učila. 88. 7. Selidba naroda od pol.. 1994.”. . 22. Gradina II/8.. Glas Istre 76. Konavoska prevlaka. 1718. Kartografija Učila-ŠK. Bosna i Hercegovina u geopolitičkom pogledu. 1722.. Zagreb 1995. 37.. 1724.01. Glas Istre 89.. Dubrovnik 1995. Nedjeljna Dalmacija 1237.03. VI do pol.. 7-20. Čoralić Lovorka. 13. Ljuca Adin. Pula 01. Zagreb 1986. Bašić Stanko. Kartografija Učila-ŠK. Brailo Luko. Sarajevo 1998. Knjiga 1. 147-149. Lučić Josip. 1721.. 1995.... 88. 226. 630.. Mijović-Kočan Stijepo. 3.. Povijesni atlas za osnovnu školu. ljudi i vrijeme. Split 13..Zagreb 1996. Lučić Josip – Drašković Blagota. (zidna karta. Lučić Josip – Obad Stijepo. Pula 19. Hrvatski povijesni zemljovidi. i 12. Lučić Josip – Drašković Blagota. Klemenčić Mladen. Kartografija Učila Zagreb-ŠK Zagreb-Svjetlost. Slobodna Dalmacija 15792. 1994. Dubrovnik 1994. izdanje. Lučić Josip. 1995. Macan Trpimir.. 77.

Probijanje povijesti kroz Livno. Malović. Gacko kroz vijekove (Prilozi istoriji Gacka).. Postanak i razvoj Hercegovine od sredine 15. Sarajevo 2000.. Mandić Novak Studo. Man eralo Stipo. 278-280. Mostar 1998. 1734.. 145-155. Mostar 1987. Kršni zavičaj 31. Matthews..-2000. 25-32. 1992. cartographic design by Geoffrey J.. Oslobo enje 49/15692. 107-119. Velova sve manje (Livanjskih jedanaest stoljeća. Titograd 1991. 5. Zemlja zvana Gacko. 1731. Prilog istoriji Drobnjaka u srednjem veku. Svjetlo riječi XII/133.) 1727..174 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Hercegovina 6. do danas. 1736. Popović Radmila.-1998. Ljubljana 1995. (I-693. 237-239. 486-487. 16. Magocsi Robert Paul. Beograd 1995. Mandić Dominik. SO Gacko. Ekološki glasnik-HKD Napredak.). 1728. Komarnica – župa i nahija u srednjem vijeku. Kutija za čuvanje vremena (Prilozi proučavanja prošlosti livanjskog kraja). (Zbornik radova sa naučnog skupa održanog u Šavniku 7. (* Kljaić Stipo. Zagreb-Žepče 1999. Man eralo Stipo. Općina Maglaj.. Sarajevo 26. Osvit 1-2. Historical Atlas of East Central Europe.. 400. Gacko 1985. Bilten FTS XXVII/2. Livno 1994.) . 1730. 102. st. 1725.ukić Marica. Svjetlo riječi.ukić Marica.. Istorijski institut SR Crne Gore. 569.. 1733. Man eralo Stipo. SIB eksport-import Beograd – SPKD Prosvjeta Gacko. I-II. Man eralo Stipo. Mostar 1987. II-637). Glasnik Zavičajnog muzeja 1. 1737. Most XIV/66-67. 185-189.. 10. Na dvoru gospe livanjske (Tragovi bistričkog grada). (Povodom 540. “Maglajski povratak (Urednik Uma Isić)”. Pljevlja 1999.. Marić Franjo. University of Washington Press. Mandić Novak Studo. Livno 1996. 1729. Maglaj 1999... (* Džibur Lutvo. 1735..) 1732. Seattle – London 1993. i 8. Svjetlo riječi XII/139. ZČ 49/3. (* Klemenčič Matjaž. Livno 1994.02. Mandić Dominik. Kronologija važnijih doga aja žepačkog kraja i bliže okolice 1458. 1726. jula 1988. Malović. Durmitorski zbornik (Na izvoru Vukova jezika) 1. 143-144. Humac 1998. obljetnice prvog pisanog spomena Žepča). Mostar u Hercegovini (Njegov postanak i značaj imena).

(7) (Otvorena naselja gradskog tipa). Čitluk 1998. Lapenda Marko. Kurtović Esad. Split 1998... Bihać 1996... izdanje. EJ 3. 12.. MH Ogranak Slavonski Brod. Kurtović Esad. Bihać 1996. Čitluk 1998... AV 37. Descriptio Bosnae & Hercegovinae. Odjek LII/1-2. Zagreb 1993. Unsko-sanske novine I/2..). Bosna i Hercegovina na starim zemljovidima. Starokršćanska bazilika i krstionica Narone. Marić Žarko. 2.. 693. Marić Zdravko. Marković Novak. 1739a. (5) (Bihać u rukama Bosanaca). Mostarska kotlina – Bišće (Preci i život). (6) (Veliki vojvoda bosanski). (2) (Slobodni kraljevski grad).) 1744. Unsko-sanske novine I/4. (4) (Sistem tvr ava na Uni). Hercegovina od pojave prvih ljudi do turskog perioda. Tuzla 2000.. Barbarić Josip. Srednjovjekovno groblje. 12. 327-331. Bihać 1996. I opet će biti crkva u Doboju (Reportaža o župi Doboj).. “Hercegovina (Fotomonografija Hercegovina)”. Naprijed. 14. Barbarić Josip. GADAR BiH 35 (1998-1999. 46-47. Zbornik 2. Zagreb 1981.. Unsko-sanske novine I/3. 19. Sarajevo 1998.. Marijanović Zdravko. Zagreb 1994. JLZ. VAHD 87-89 (1994-1996). Bihać 1996.. 1739. Karaman Igor. Sv. Zagreb 1993.. 152-153. 36-37. Zbornik 17.. 1741. (9) (Privredna djelatnost posjeda). 496. (* Lučić Josip. Zagreb 1993.. Bihać 1996. Maslak Nijazija. Marković Mirko. Zagreb 1999. 12. Zagreb 1984. Marković Mirko. 332... Zagreb 1998. Bihać 1996. 64. 1745.Topografija 175 1738. Unsko-sanske novine I/11.. Novovjekovna crkva.. 193-207. 12. Unsko-sanske novine I/8. 253-254. 22. Bihać 1996. Zbornik 2. Bihać 1996. Hrvatski glasnik VIII/97. Hrvatski glasnik VIII/97. Brod. Kulturno-povijesna monografija. 317-322.. AGM. 26-27. Unsko-sanske novine I/9. Radovi 26. Hrvatske zemlje na geografskim kartama od najstarijih vremena do pojave prvih topografskih karata. Unsko-sanske novine I/7. (8) (Tipovi posjedovnih odnosa). Osvrt na prošlost Kreševa. 57-61. Brotnjo. Brotnjo. 14. Unsko-sanske novine I/6. (* Kučuk-Sorguč Indira. (3) (Vrijeme ratnih sukoba). 1740. 53-56. Knjiga 1. (11) (Uspostavljanje osmanske vlasti)... Beograd 1996. Unsko-sanske novine I/10. Feljton: Bihaćki kraj kroz historiju (1-11): (1) (Burna i zanimljiva prošlost). Barbarić Josip. 1743. Martinović Magdalena. 12. 12. 213-218. 1746. Naša škola XLVI/13. Marković Mirko. 125. Obavijesti HAD XXV/2. Biblioteka brodskog posavlja.. Smajić Ramiza. Sarajevo 2000. Ljiljan VII/310. Dusina. 14. Bihać 1996. 9-94. Slavonski Brod 1994.. Sarajevo 1999. Vid.. Bihać 1996. Bihać 1996. Marin Emilio.. NIRO Privredni vjesnik ZagrebSSRN BIH Me uopćinska konferencija Mostar.) 1742. Tuzla 2000. 53-59. . Posebna izdanja. (10) (Heretička strujanja iz Bosne). Unskosanske novine I/5. Sarajevo 2000. Unsko-sanske novine I/1.. 12. Descriptio Croatiae.

ANU BiH. Mihaljčić Rade. Mijatović Radosav. izdanje. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. ZM. 527 1758. AP 23. 1756. EJ 4. Zajednica općina s hrvatskom većinom Mostar-Glavno tajništvo HDZ BiH. 415. .. JLZ.-2000. (430). Grudine. Sarajevo 1996. “Konavle” – fotomonografija. Sarajevo 1985. 1748. 209-223. EJ 1.. 1752. Bošnjaci – Muslimani Sandžaka i Crne Gore.. MNV Sandžaka. 32-33.176 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Matić Radoslav. 1759. 1747. Gomjenica. JLZ. (* Trifunovski F. Mostar svjedok kultura. Dubrovnik 1984. Banja Luka na Krajini hvala. Dubrovnik 1985. Mostar 1997.) 1753. 1749. Mijović Stjepo. 1750. 32-33. Miletić Drago Karlo... Posebna izdanja 70. Sarajevo 1999. 446. Mikić or e. 172. Opština Banja Luka-Institut za istoriju Banja Luka. Mijatović Perica. Toponim Počitelj. Miletić Nada. 153-154.. 2. Grudine (621). Miletić Nada.. Historijska dokumentacija o Bihaću u Kartografskoj zbirci Kriegs archiva u Beču od XVII do XIX vijeka.. Odjeljenje društvenih nauka 13. 1757. Tom I. Prijepolje 1979. Zagreb 1980. Zagreb 1986. Maslak Nijazija. (2) Stećak VI/66. Sarajevo 1999. Ključ Bosne je Bihać.. Gradište (84).. Zbornik referata i materijala V jugoslovenske onomastičke konferencije. Društvo za znanstvene i kulturne djelatnosti Konavala “Konavle”. Bugojno – srednjovekovna nekropola.. Oštra Luka/Bok do početka domovinskog rata 1992. 1751. Beograd 1982... (* Švago Antun. Feljton: Zla kob starobosanskoga grada Dubrovnika (Legenda i stvarnost o našim srednjovjekovnim gradovima) (1-3): (1) Stećak VI/65. Memić Mustafa. Beograd 1999. 2. Beograd 1981. 247. Banja Luka 1995. Mikičić M. Vas (Ves). Miletić Nada. 185. (3) Stećak VI/67-68.. Naselja (Rani srednji vijek) (119-120). Miletić Nada. Bihać 1998. Sarajevo 1988. SSDSV 7. 1760. Katalog izložbe. Opšti leksikografski dio. GEI 30. Sarajevo 1999. Oštra Luka 1994. Batković. Jovan. AL BiH. 1755. 33.) 1754. Srednjovekovne župe duž Lima. izdanje. 68-69. Dubrovnik XXVIII/4. Knowledge.

– Vasiljević M. Prilozi za identifikaciju i ubikaciju srednjovjekovnog grada Novog na Uni. Banja Luka 1983.. TKP “Šahinpašić”. Beograd 1999. 96. Genocid i ratni zločini bošnjačkih snaga nad Hrvatima BiH 1992. Beograd 1979. München 1980. Godišnjak Me uopćinskog istorijskog arhiva 22. Zapadna Bosna i Hercegovine). 25-32. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Milošević Miloš. 1763. 1771.. Istorijski institut. Knjiga 10. Župe i naselja ‘zemlje’ Usore. Mišić Siniša. Misailović Ilija. 4345. 12-13. SANU. 33-36.. Titovo Užice 1984. Mioč Gabrijel. Mišić Siniša. Posebna izdanja. Beograd 1997. Užički zbornik 13. Zločini s pečatom. vardište (68). Islamska epigrafika Bosne i Hercegovine. Gaj (111). Varda. Muftić Faruk.. 1765. DBR International PublishingFF.. Mujezinović Mehmed. 377-418. Dubrava (171). Tomislavgrad 1997. 275. Milutinović S. Bogdan P. IČ 42-43 (1995-1996). 137-147. O poreklu geografskih naziva u užičkom kraju.. Knjiga 20. Knjiga III (Bosanska krajina. 27-42.. Ramo moja i križevi tvoji . Kulturno blago samostana u Tolisi. 384. izdanje. Veselin Masleša. Beograd 2000. Foča 1470-1996 (Neprolazna ljepota). Ston i Pelješac od 1326. Pristanište (587-588). Milinović Ante. Mostovi (419). 315. Bucarest 1981. 413-415. Bilten FTS XVIII/1. Mišić Siniša. Knowledge.) 1771a. 1767. 1769. 1768. Humska zemlja u srednjem veku. Boka kotorska (Istorija). Mrgić-Radojčić Jelena. Topografsko-istorijski rečnik Podrinja. Mostar-Split-Zagreb 1998. 2.!. “Monumenta Cartographica Jugoslaviae II. 1773.. 1770. 1762. (* Kornrumpf Hans-Jürgen. Brod (64-65). 1766. Srednjovekovne karte.-1994. Revue des études sud-est 19/2. godine. Miličić Zvonko. Beograd 1996..... 1764. Südostforschungen 39. EJ 2. 1772. (Odabrao i priredio Gavro Škrivanić)”.. Biblioteka ... Oblast (457-458). (PFB III/4). ZKM 7. Mlivončić Ivica. Biblioteka Znamen. JIČ 1-2.. Centar za prikupljanje i obradu podataka o Domovinskom ratu Zagreb-HKD Napredak Podružnica Split.Topografija 177 1761. JLZ. Sarajevo 1997. do 1333. Šabac 1988. Zemlja (235-236). D. Sarajevo 1991.. Zagreb 1982. Naša ognjišta XXVII/245.

87-100. "Urbano biće Bosne i Hercegovine". 1780. Mustać Ivan..-2000. Mušeta-Aščerić Vesna. Kabes II/12. Motrišta 18. 138-142. Mostar 1984. Svjetlo riječi IV/46. 1784a.. (* Traljić Mahmud. danas. 1777. Mušeta-Aščerić Vesna. Problemi granica i vlasti. Sarajevo 1982. Kabes II/11. Čerin zdravom dušom diše (Reportaža iz Čerina). veljače 1996. 55-66. Hercegovina 4. Mustać Ivan. 1775. Mostar 1996. 1779. Sarajevo 1985. Srednjovjekovna župa Vrhbosna.. Sarajevo 1983. Čapljina-Zagreb 1996.. 22-24. Ostaci srednjovjekovne toponomastike na području župe Vrhbosna. 1784. Sarajevo 1982. Pregled LXXIII/10. Mulić Jusuf. Jusuf. vjersko. I tom od 1463 do 1941 godine. Muslinović Š. Pelidija Enes. Diskusija. “Povijest hrvatskog Počitelja”. “Neum. Blagaj kod Mostara. 257-268. Mušeta-Aščerić Vesna. Musa Gojko. Glasnik VIS-a u SFRJ XLV/3.) 1774. Okrugli sto . god. Mujkić H. sutra” (Priredio Dragan Šimović).178 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. (2) (Nastanak i urbani razvoj). Sarajevo 1986. 1778. Mostar 1996.. 1035-1037. Prilozi XX/21. Mulaomerović Jasminko. Zavidovići kroz historiju (Društveno-ekonomski i kulturni razvoj područja zavidovićke općine od polovine XV do kraja XX vijeka). u Čapljini. Zavidovići 1999.. 1781. Zbornik znanstvenog simpozija održanog 16.. GDI BiH 38. 41-49. Općina Zavidovići. Sličnosti i razlike u urbanom razvoju bosanskih gradova Sarajeva i Zvornika u XV stoljeću.. 39-79. Članci Ljube Sparavala o srednjovjekovnoj Hercegovini. 40-42. 1776. 8-9. Blidinje i Rakitno (prilog arheološkoj topografiji). i 17. kulturno i privredno središte Bosne i Hercegovine).. Mostar 2000. 475. Hercegovina 11-12. Mujezinović Nermina.. Visoko 1987.. Beograd 1980. 351-354.. Mustać Ivan. Okrugli stol “Počitelj jučer. Mušeta-Aščerić Vesna. Feljton: Sarajevo – grad izme u Istoka i Zapada (1-2): (1) (Političko. Humski zbornik 1. Zemlja i zavičaj Hrvata”.. 1782. Općinsko poglavarstvo.. 151-175. Sarajevo 1987. Mostar 2000.. Kulturno naslje e. Neum 1995. O vlastelinstvu na području župe Vrhbosne u XV vijeku. 1785. Općinsko vijeće Neum. Počitelj u sustavu obrane hrvatsko-ugarske države od Turaka. 63-64. 1783.. Enklava Klek u svjetlu diplomatske aktivnosti Dubrovačke Republike. JIČ XIX/1-2. 211-230. GZM (A) 40/41 (1985-1986).

prirodne znamenitosti. 1792. turizam). Tajna smanjivanja katolika s 1647 na 219 osoba (Reportaža iz Nevesinja). Renesansa Ptolomejeve geografije.. 1994. (engleski. prirodne znamenitosti. Humski zbornik 1. Oronimi Slovini i Cincar (Dva karakteristična oronima iz jugozapadne Bosne). Porijeklo stanovništva tešanjskog kraja. održanog 19. Sarajevo 1987. Užički zbornik 13. Nilević Boris.. Zagreb 1985.. SANU. 1794. 1787.11.. Niškanović Miroslav. Zemlja i zavičaj Hrvata”. Čitluk i Brotnjo (povijest. Hercegovina (povijest. Njavro Mato.. umjetnost. Institut za istorijuMe unarodni centar za mir. njemački i francuski). 537-541.Topografija 179 ‘Tragom bosanskohercegovačke prošlosti – o urbanom biću BiH’.. Nikić Dušan. godine u Sarajevu). Privredni vjesnik. Njavro Mato. Srednjovekovni grad Bris. Sjeveroistočna Bosna u tokovima srednjovjekovne evropske istorije. talijanski. njemački i francuski). 35-45.. GZM (E) 41-42 (1986-1987). 1797. Ninković Aleksandar. umjetnost. Titovo Užice 1984. talijanski. Sabor Bosanske Posavine u Sarajevu-Institut za istoriju u Sarajevu. “Bosanska Posavina – dio cjelovite Bosne i Hercegovine”. Srednjovjekovni gradovi To evac i Kožetina. Zagreb 1987. 1795. Sarajevo 1979. Mušeta-Aščerić Vesna. Svjetlo riječi VII/80. Istorijski institut. Općinsko vijeće Neum. Nikolić Milica.. Radio Sa VIII/26. Privredni vjesnik. 25-31. “Neum. 57-64. Srednjovekovne karte”. Sarajevo 1997. “Prilozi historiji Sarajeva”. Nikolić Milica. Sarajevo 1996. 64-90. 1789. 1791. Karta Balkanskog poluostrva iz prve polovine XV veka.. kultura. godine. “Monumenta Cartographica Jugoslaviae II. 1786. (Zbornik radova sa okruglog stola održanog 24. kultura. Beograd 1983. 89-99. Orijentalni institut-Institut za istoriju.. Sarajevo 1980. do 21. Knjiga 20. 1-23. . Nikolić Milica. Nikić Andrija. marta 1993. 436. Beograd 1979. Sarajevo 1997. 15-36. GP 24. Radovi sa znanstvenog simpozija Pola milenija Sarajeva. turizam). Biblioteka Turističke monografije 11. 63-75 + 1 karta. 8-9. 1788. Neum 1995. 1796. (Odabrao i priredio Gavro Škrivanić). IČ 2930 (1982-1983). 1790. 1793. Posebna izdanja. Srednjovjekovno naselje na mjestu današnjeg Sarajeva.. Sarajevo 1989. (engleski.

Prusac. AP 25. 228-234. Odbor za izdavanje monografije. num. Beograd-Ljubljana 1986.11.. 1803. Trebinje 1983. (engleski. 79-85. srednjovjekovni grad. Tuzla 1981. turizam). Trebinje. Biblioteka Turističke monografije 14.. srednjovjekovni grad. Odavić 184. Sarajevo 1981. 7-10. Uvod. Odavić 1986. 403-405. Rijeka 15. (* Leutić Ivica. srednjovjekovno utvr enje. Hrvatska obzorja VIII/1. Zagreb 1988.. Odavić or o. st. Geografsko društvo Bosne i Hercegovine. Beograd 1806. Odavić or o. Beograd-Ljubljana 1986. Tešanj. do danas”. prirodne znamenitosti. Počitelj and the lower Neretva (history. 1799. Zagreb 1985. Matica L/2.. 104. Zadar 1999. or o. Derventa i okolina. talijanski.. 1807. Anali 38. Zagreb 1989. Mostar i okolina (povijest. culture.. Odavić or o.. Odavić or o. kultura.. srednjovjekovni grad.. Ćosić Stjepan. srednjovjekovni grad. 1808.. tourism. Library “Tourist monographs”. Omerhodžić A. art. Neum. 1999. izdanje 1990. 1804. AP 26. Tribunia 7. “Južne granice Dalmacije od XV. Novi list 16635. AP 25. Duplančić Arsen. turizam). Univerzal. Prilog arheološkoj topografiji duvanjske regije. prirodne znamenitosti. 213-215. Njavro Mato. njemački i francuski). njemački i francuski). AP 25. Biograd. Vesela Straža. rivijera i zale e (povijest. AD BiH. AP 25. Beograd 1986. 1801.. 2. Privredni vjesnik. Bugojno. Prethodni izvještaj sa arheološkog iskopavanja na srednjovjekovnom gradu Mičevcu.180 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Beograd-Ljubljana 1986. Olovo u narodnooslobodilačkoj borbi”. umjetnost. 6.. Bugojno. Državni arhiv u Zadru. . 1800. 1811.) 1802. 256. umjetnost. Knjiga 6. AP 25. 75-76. 1809. Njavro Mato. 78. 1805. Sarajevo 1983. kultura. Privredni vjesnik. 55. Zagreb-Dubrovnik 2000. Susjed Grad.-2000. scenery). “Perić Jeremija Ješo. Split 2000. Zbornik 1. Turistička propaganda.. Mičevac. Zagreb 2000.. Tešanj. 15. Holjevac Željko. srednjovjekovni grad. Obad Stijepo – Dokoza Ser o – Martinović Suzana. Oreč Petar. 77. 1810. (talijanski. Beograd-Ljubljana 1986. “Arheološka problematika zapadne Bosne”. Biblioteka “Istorija i revolucija”. Biblioteka Turističke monografije 18. or o. 79-80. 1798.. Odavić or o. Njavro Mato.

Mostar 1988. 241-301. (I) Most XV/71-72. Ziral-Naša djeca. Povijesni muzej Hrvatske. Nečujna čuda Gospe olovske (reportaža). Palameta Miroslav.. Most XVII/81-82..”. Most XVIII/87-88.. GEM 51. 1819. Tragovi religioznih vjerovanja i praznovjerja u imenima zemljišta. 111-133. Motrišta 13. (III) Most XV-XVI/75-76. Imotski zbornik 2. Volskunde. Band III. Prošlost Veljaka. Mostar 1991. 1815. 1822. 1816. kolovoza 1995. Knjiga 1.... 79-99. Oreč Petar. Palavestra Vlajko. Pandžić Ankica. i 12.) 1825. Zagreb 1987. (II). “Ljubuški kraj. ljudi i vrijeme. (* Ivanović Milina. 63-68. 112. Narodno gospodarstvo u imenima zemljišta zapadne Hercegovine (toponomastika). MH. 1823. 69-91. Toponomastika Počitelja na Neretvi kod Čapljine. Prilozi za historijsku topografiju Gornjeg Podrinja. Historische Volksüberleferung und Toponomastik in Fojnica und Umgebung. 5-32. 523-536. Beograd 1987. Zbornik Znanstvenog simpozija održanog u Ljubuškom 11. Mostar 1990. Historijska narodna predanja i toponomastika u trebinjskoj Površi. Sarajevo 1981. Mostar 2000. Rotimlja – ime i baština. Heft B... Palavestra Vlajko. GZM (E) 33. Most XVII/83-84. Motrišta 17. Oreč Petar. Mostar 1988-1989. 8-9. Mostar 1988.. Mostar . Mostar 1999... 109-137. Oreč Petar. Imotski 1994. Radio Sa VIII/26. 73-90. MH. 127-139.. (II) Most XV/73-74. 48-53. 89-113.. Prilozi za historijsku topografiju Gornjeg Podrinja. 316-317. NS 14-15.. 1818. Sarajevo 1979. GZM (E) 32. 4351.. 1820. Prilog proučavanju starohrvatske županije Imotski. 1821. Bilješke o historijskim predanjima i toponomastici u Gornjem Podrinju. Sarajevo 1980. Stare karte i atlasi Povijesnog muzeja Hrvatske. Svjetlo riječi I/4-5. 1814. – K. Oreč Petar. 1813. I-III. Sarajevo 1978. Oreč Petar.Topografija 181 1812... Palavestra Vlajko. . Pandžić Bazilije. P. Palavestra Vlajko. Katalog muzejskih zbirki 22.Zagreb 1996. A. Zemljišno-pravni odnosi u imenima zemljišta (agrarna toponomastika). Sarajevo 1979. Palavestra Vlajko. Wissenschaftliche Mitteilungen. Visoko 1983.. 1824. Mostar 1990. 1817. J. 85-96.

Pašić Ibrahim. Toponimska srbizacija Glasinca. Sarajevo 2000. 1828.. 1826. IZ 9.) 1830... 1830b. Novo na starom (Dubravine kod Brčkog) (reportaža).”. Zbornik radova znanstvenog simpozija održanog u Sarajevu 3. (* Imamović Enver. Sarajevo 2000.. 387 + 1 karta. Sarajevo-Bol 1993.. Vojna biblioteka. 21.. Udruženje Bošnjaka porijeklom iz Sandžaka. Sarajevo 1996. Tuzla 1981. Biblioteka Tragovi. Bosna i Hercegovina na kartama (O genezi bosansko-hercegovačkih granica na povijesnim kartama)... Sarajevo 1996.. NEV XXXII/1-2. 360-361. SV 5. 27-34. Pašić Ibrahim.. Sarajevo 1996..182 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.. (4) Preporod XXVI/598. Beograd 1998. Ljiljan 403. Sarajevo 1982. Moja sjećanja na travničko sjemenište i gimnaziju. Univerzal. Buna-Blagaj. Paradžik Anto. 54. Od hajduka do četnika (Stradanje i genocid nad glasinačkim Bošnjacima od najstarijih vremena do 1994. 19-33. 1830a.. Sarajevo 1996. Bemust. 155-160. 1832. 1831. Sarajevo 1996.) . “Vrhbosanska katolička bogoslovija 1890-1990. Pederin Ivan. 26. Svet knjige. godine). Pelidija Enes – Zlatar Behija. O porijeklu toponima Mostar. M.-2000. 27. Sarajevo 1996. (5) Preporod XXVI/599. arapski.. 1827. “Istočna Bosna i Sandžak (Znanstveni skup). (2) Preporod XXVI/596. Administrativno upravni odnosi i veze Novopazarskog sandžaka i istočne Bosne kroz stoljeća.. 26. 59-73. Pavić Stjepan. Peco Asim. (* B.. 1833. Perić Jeremija Ješo. 1835. i 4. Banja Luka 1988. 45. persijski i hrvatskosrpski jezik od XV so XVIII stoljeća i njihova služba. maja 1994. (6) Preporod XXVI/600. Olovo u narodnooslobodilačkoj borbi. “Knjiga o Mostaru”.. Svjetlo riječi I/7. Školovanje mletačkih dragomana za turski. JF 53. Visoko 1983. Me urepublička zajednica za kulturno-prosvjetnu djelatnost Pljevlja. Beograd 1997. srpnja 1991. Sarajevo 1996. Pelidija Enes. Odjek XLVI/3.. Sarajevo 1994. 1829. 287. Feljton: Srbizacija toponima Glasinca (Agresija prije agresije) (16): (1) Preporod XXVI/595. 13. (3) Preporod XXVI/597. Biblioteka Dometi. Peco Asim. 8-9. Pljevlja i okolina u prvim stoljećima osmanskoturske vlasti. Pelidija Enes. Sarajevo 1996. 26-27.. BregavaSvitava). Biblioteka “Istorija i revolucija”. prigodom obilježavanja stote obljetnice postojanja Bogoslovije”. Pljevlja 1988. Pašić Ibrahim. 1834. 21. 23. Iz naše onomastike (Neretva-Mostar. 35-51.

. 2. – tipologija i specifika razvitija. Radovi 30. Mostar 1996. Herceg – Novi. (fototiopsko izdanje). do 21. stoljeća (Skoplje. (a cura di Sergio Anselmi). 92-93. 113-115. Split 1982.. 423245. 1841. Beograd 1999. Selhanović Selman. VII + 345. Čevra Omer. Prilog poznavanju Prijepolja u kasnom srednjem veku. Ma A. (* Sidran Miranda. “Sette città jugo-slave tra medioevo e Ottocento/Sedam jugoslovenskih gradova izme u srednjeg vijeka i XIX. “Povijest hrvatskog Počitelja”. Pirivatrić Sr an. Arhiv Herceg-Novi. Juzbašić Dževad. Études balkaniques 20/1. . Općinsko poglavarstvo. Beograd. Sarajevo 1999. (* Čevra Omer. POF 47-48 (1997-1998). 1840. Petrović ur ica. Orijentalni institut-Institut za istoriju. Zagreb 1997. Gaj. Pudarić Svetozar. Zbornik znanstvenog simpozija održanog 16.) 1843.. Beograd-Ljubljana 1986. Sarajevo 1992. Bavčić Mubera. Popović K. 1842. Sarajevo (95-110).. AP 25... Sarajevo 02. .. Quaderni di “Proposte e ricerche” XIV/9.. 1993.. Povijesni zemljovidi i granice Hrvatske u Tomislavovo doba. Zagreb. Katica.. Sofija 1984.. 282-283. Kabes II/5.Topografija 183 1836. Polivjannij I. Sarajevo 1998. SSDSV 8 (1980). (* Kovačić Slavko. HM III/11-12. Most XXII/94 (5).. 174.) 1845. Sarajevo 11. Arhont.. Sarajevo 1997.) 1846. 7. 71-72.. istorijske bilješke.. Pranjić Pero – Sudar Pero.. 281-290.04. veljače 1996. Sarajevo 1998. kasnosrednjovekovna nekropola. Posavec Vladimir. Zadar)”. 1998. Sarajevo (78-94). Preporod XXVIII/628. Petrović Radoslav – Tepić Ibrahim. 28-50. Grbelja Tonči. 1837. Herceg-Novi 1982. Oslobo enje 55/17821. 157-172. Cetinje. I (1382-1797).. Ideja. marta 1993.. 356. Komušina 1981. Čapljina-Zagreb 1996. Komušina i Kondžilo s posebnim osvrtom na Usorsku banovinu i stari Kuzmadanj. 531. Sarajevo 1999. Zaboravljeno Sarajevo. Tomo. (KUN) 5. Ljubljana. 39. Prijepolje 1981.03. Dimitrij. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Sarajevo.. 1839. god. Oslobo enje 49/15700. 284-287. godine. 23-25. u Čapljini. CUS XVII/1. (* Organizacioni odbor naučnog skupa ‘Pola milenija Sarajeva’. 1838. Prstojević Miroslav. Balkanskij gorod XIII-XV vv. 33. (Dvojezično).. Sarajevo 1999. Mostar 1996. Večernje novine XXX/8532. “Prilozi historiji Sarajeva”. održanog 19. 1992.) 1844. 14. Radovi sa znanstvenog simpozija Pola milenija Sarajeva.. Prilozi 28. i 17.01. Knowledge... Sarajevo 05. Ancona 1991. 260. Ljiljan VI/273..

Općinsko vijeće Neum. Pušić Ilija.. 1860. Zagreb 1982.. Bilten FTS XXIV/1. Sarajevo.. 204-205. Marulić XXII/5. Puljić Ivica.. 25-42. 75-78. “Dolina rijeke Neretve od prethistorije do ranog srednjeg vijeka” (Znanstveni skup.. “Neum. Neum – povijesna domovina Hrvata. 2.) 1855. 25-36.. AP 25. Rajić Dragan. drumovi).184 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 84-85. obljetnice prvog spomena grada Jajca (1396. Ceste (Putovi. Ramska zajednica – Zagreb. izdanje. 648-658. Hercegnovska luka i pristanište u srednjem vijeku. Raunig Branka. (* Dumbović Vladimir. Bihać – Bosanska Krupa – Cazin – rekognosciranje. AP 24. Split 1980. Humski zbornik 1. Razred za filološke znanosti 68. Novi podaci o mostarskoj tvr avi. Ratković Aleksandar. NIRO Privredni vjesnik Zagreb-SSRN BIH Me uopćinska konferencija Mostar. Prijepolje – duhovna riznica Sandžaka. Gospodarski položaj i prirodne ljepote. Ratković Aleksandar. HAD 5.. 190-192. 7-16. 1852..-2000. GPM 27-28. “Hercegovina (Fotomonografija Hercegovina)”. Hercegovina 10. srednjovjekovno utvr enje. “Ratni zločini muslimanskih postrojbi nad Hrvatima Bosne i Hercegovine”. Sandžak IV/60. 1847. Neum 1995. EJ 2. 1858. 263. (5. Kotor 1979-1980. Arheološka topografija Paganije. (* Vladić Vlado. Znanstveni skup u povodu 600. 1851.. Rako Vice. Motrišta 18. 671-675.. Putanec Valentin – Šimunović Petar. 1857.. X 1977. Zagreb 1989. Srednjovjekovni Mostar i problematika njegovog istraživanja. Beograd 1985.. Rapanić Željko.-1996. . Mostar. Zagreb 1987. 1856. Retrospektivna onomastička bibliografija hrvatsko-srpska do godine 1975. VII + 408. 67-78.. 1854. Beograd-Ljubljana 1986. Samobor 1997. Ratković Aleksandar. Mostar 2000. prosinca 1996. Ratković Aleksandar. Zemlja i zavičaj Hrvata”.) 1850... JLZ. Mostar 2000.-7. Rahić Esad. Mostar 1998. 1849. 18-19. Zagreb 2000. Novi Pazar 1995. “Ramski zbornik 2000”.).. 1853. Blagajska tvr ava u svjetlu najnovijih istraživanja. Hercegovina 11-12. Kula Herceguša. 151-153. Radulović Žarko. Centar za prikupljanje dokumentacije. NS 14-15. 267-270. Sarajevo 1981. 1859. Zagreb 1981. Metković 4-7. 11-109.). JAZU. 1848. 1861.).

. (Fototipsko izdanje).. Zbornik Muzeja akovštine 1. 1868. Sarajevo 1979. Neke osnovne crte razvoja srednjovjekovnog gradskog naselja Vidoški – grad Stolac i njegov značaj u neposrednom zale u Jadrana. JLZ. JLZ. Cavtat. Rizvanbegović Izet. SO Velika Kladuša. Banja Luka 1980. Ministarstvo obrazovanja. 4756. Župa Mostarski Gradac. DPO i SO Bosanska Dubica. Čigoja štampa. 66-67. 189-191. Salihspahić Džemal. "Urbano biće Bosne i Hercegovine". izdanje... danas. 2. FBiH. Motrišta 18. Sarajevo 28.06. 1870. Sarajevo 1996. nauke. Sarajevo 1999. Zagreb 1986. izdanje. Dušan. 578. Zagreb 1982. 270. Banjaluka – Razdoblja i stoljeća.. 10. Široki Brijeg 1995. Sarajevo 1983. Ravlić Aleksandar Aco.. Serija 2. EJ 2. Knjiga 1.. Salom Nada. “Begovina Stolac”. 1871. Bosanskodubičko područje u NOR-u i socijalističkoj revoluciji 1941-1945. Anali GHB IX-X. Rotim Karlo. Beograd 1999..) 1864. 2-8. 17. 1874. 619-620. godišnjicu ergele akovačke. Oslobo enje 41/12938. Veselin Masleša.. Biblioteka Muzeja akovštine.. sutra” (priredio Dragan Šimović). (* Jolić Robert. BiH. Okrugli sto “Tragom bosanskohercegovačke prošlosti – o urbanom biću BiH. Široki Brijeg. 2. Tomislavgrad 1996. Muzej akovštine.) 1872. 1867. 1865. Resulbegović-Defterdarević Aziz.. “ akovo i njegova okolica”. Mostar 2000. Velika Kladuša kroz stoljeća.. Grad Višegrad i okolica. Rotković Radoslav. 1866. 460. Sarajevo do Gazi Husrev-bega. Herceg-Novi (Istorija). 27-39. 1869. 1875. Diskusija. 95. . Okrugli stol “Počitelj jučer. 2. Rizvanbegović Fahrudin. Široki Brijeg 1994. Ravančić Gordan. 1863. Samardžija D. Roglić Josip – Rendić-Miočević Duje. Institut za istoriju-Me unarodni centar za mir. 181-205. Ravlić Aleksandar. 582. 1984. izdanje.Topografija 185 1862. kulture i sporta. Uz 470.. Krije li Kotorac Kateru. Bosanska Dubica 1984. Romić Stjepan. Begovina Stolac... Putevi XXVI/5. 1873. (Dvojezično). Velika Kladuša 1987. akovo 1978. Monografija. EJ 4. Naša ognjišta XXVI/227. Rotim Karlo. (* Džaja Mato. 692-693.

Ljubljana 1992. 1884. Rivista storica italiana 105/1. Bar (Istorija).-2000. Jajce od pada pod Turke do kraja XVI vijeka.. Quaderni di ‘Proposte e ricerche’ XIV/9. Brotnjo. 1885. Prvi zbornik. Sarajevo 1995. Čitluk 1997. (a cura di Sergio Anselmi). 1879. 51-106. “Sedam jugoslovenskih gradova izme u srednjeg vijeka i XIX. (* Gestrin Ferdo.. Sarajevo 2000. Općinsko poglavarstvo.. 7-19.. Srednjovjekovna župa Luka. Sarajevo 1995. Sebečevac Fikret – Šaćirović Selim...-1998. 1878... Granice Bosne i Hercegovine od 15.. Beograd 1995. (* Bihorac S. Glasnik SAD XIV (13)..) 1882. Tekst vezan za srednji vijek napisao je Boris Nilević.. Internacionalna Umjetnička Kolonija – International Art Colony Počitelj”. Mostar 1996. 326-331. Sandžak IV/61-62.. 1877. Anselmi Sergio. Nekoliko najstarijih vijesti o Broćnu – Brotnju i njegovu imenu. Domovina IV/49. JLZ. 501-502.. Sandžak IV/61-62. izdanje. Sivrić Marijan.). Srednjevekovna zemljana utvr enja u okolini Bosanske Gradiške. EJ 1. Sarajevo 1995. Osman. “Sarajevo (Fotomonografija)“. 281-282. 1883a.. “Povijest hrvatskog Počitelja” Zbornik znanstvenog simpozija održanog 16. 155-190. Novi Pazar 1995. Počitelj . Lastavica II/10-11. Mušović Ejup. 1876. IP Svjetlost. Novi Pazar 1995. Beograd 1997. god. Sijarić Ćamil. 10-11. Selmanović Medžida. 1883. Roma 1993. Hercegovina 2 (10). Ancona 1991. (uporedo i na engleskom). Sarić Š. Sindik Dušan – Sindik Ilija. 2. Sarajevo 1997. Sarajevo 1998. do 20. GIP Mrlješ. 168-224. Agencija ‘Zambak’.186 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.Počitelj. Sivrić Marijan. Simonović Goran. ZČ 46/2. Sivrić Marijan. 1880. Srednjovjekovna humska župa Dabar. Udruženje likovnih umjetnika BiH. Zagreb 1980. 191-210. Sanković-Simčić Vjekoslava. 35-47. Ćehotina i Drina i me u njima Foča. 29. POF 42-43 (1992-1993).. i 17.. veljače 1996. 1887. Sančević Zdravko. (Tekstovi više autora koji nisu posebnim nazivima i oznakama razdvajani.) 1881. 11-13. Čapljina-Zagreb 1996. 261. u Čapljini. Naselja novopazarskog kraja. .). “Počitelj. MH Ogranak Čitluk-Općina Čitluk. Gatački Stolac u oku i srcu (1645. 243. 1886. 29. stoljeća/Sette citta jugo-slave tra medioevo e Ottocento”. stoljeća.

Skarić Vladislav. Knjiga I. POF 28-29 (1978-1979). 1892. 2. 1900. Srednjovjekovne humske župe”.. 197-201. 1898. Sivrić Marijan. Srednjovjekovna župa Velika (Veljaci) u Humskoj zemlji.. Smlatić Sulejman. 71-117. IG 1-2. JLZ. 363-374. (* Bjelovitić Miloš. 1894. 1897. 1899. Banja Luka – grad i njegove funkcije.. Mostar 1999. Sivrić Marijan – An elić Tomislav. Soldo Anto Josip. 1893... Sarajevo 1978.) 1895. ZIRAL. Zagreb 1982. Knjiga 3. Knjiga 3. Srednjovjekovne humske župe”.. 141-160. 1889. Spaho Fehim. Sarajevo 1985. . Knjiga 101. Izabrana djela. Biblioteka Kulturno naslje e. Mostar 1999.. Srednjovjekovna župa Gorska.. Biblioteka Stećak. Preporod XXVIII/629. 1901.. 138-139. Mostar 1999. “Pavao An elić – Marijan Sivrić – Tomislav An elić. 207-220. Okrugli stol “Počitelj jučer. 1890. Knjiga 3. Knjiga 101. Sarajevo 1988. “Pavao An elić – Marijan Sivrić – Tomislav An elić. Biblioteka Stećak. POF 37 (1987). ZIRAL. Knjiga 101. izdanje. gradu bijelome (Bosnom kroz gradove: Prusac). U Akhisaru. Beograd 1981. GP 22. Sarajevo 1998. Sarajevo 1980. 89-97.. sutra” (Priredio Dragan Šimović). Srednjovjekovna župa Luka. 72-75. Mostar 2000. Knjiga 101. Radovi Zavoda 37. Bijela kneza Alekse Paštrovića. 1896. O graničnom kamenju izme u srednjovjekovnog Huma i Zete koje spominje Mavro Orbin. Knjiga 3. Sivrić Marijan. Smajlović Mustafa. Diskusija. Nekoliko novih podataka o Stocu iz XV i XVI stoljeća.. Biblioteka Stećak. Sivrić Marijan. Spaho Fehim.Topografija 187 1888. 77. “Pavao An elić – Marijan Sivrić – Tomislav An elić. ZIRAL. Sokol Vladimir. 16. Srednjovjekovne humske župe”. EJ 2.. 174. IG 1-2. 119139. Nekoliko turskih dokumenata o manastiru Mileševo. Biblioteka Stećak. Sarajevo i njegova okolina od najstarijih vremena do austrougarske okupacije. Svjetlost. Soldo Špiro. Sarajevo 1978. 1891. Veselin Masleša. Srednjovjekovna župa Dabar. Srednjovjekovne humske župe”. 63-88. Borač. Motrišta 18. Beograd 1979. Mostar 1999. Zadar 1995. Sparavalo Ljubo. danas.. ZIRAL. Čačvina (Kratki povijesni pregled).. “Pavao An elić – Marijan Sivrić – Tomislav An elić. Sparavalo Ljubo. 209-222.

Galerija 70. Trebinje 28.. Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i me unarodnog prava. 77-98.”. 1912. “Srpski pisci i naučnici o Bosni i Hercegovini”. Novi podaci o Bijeloj. jula 1997. Mileševski zapisi 2.). “Srpski zločini nad Hrvatima i Muslimanima u Bosanskoj Posavini i sjeverozapadnoj Bosni 1991. (* Halilović Safet.. Beograd 1995. 37-69. 111-130. rata i Domovinskog rata. Novi Sad 1985. 12... Srndović Suzana. 20. Oslobo enje 52/16986. 1983. 461. Srednjovekovni utvr eni gradovi pljevaljskog kraja. “Spomenica ljubuškim žrtvama (U povodu 600.188 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. AGM. SANU. 470. Sarajevo 1998. Država. sv. 1903. 1998. Beograd 1991. 1902. Knjiga 1”. Srkulj Stjepan – Lučić Josip. 1904. Dani 81.. Savez zajednica udruga Hrvata izbjeglica i prognanika sjeverozapadne Bosne i Bosanske Posavine Zagreb-Centar za istraživanje i dokumentaciju Mostar-Centar za dokumentaciju u Domovinskom ratu. 329-330.. Prijepolje 1997. 1908. Jadar u srednjem veku. Knjiga 1. Radovi 30. Ljubuški 1998. Prošireno i dopunjeno izdanje. Hrvatska povijest u dvadeset pet karata. Sarajevo 03. održanog u Sarajevu.09. Srednjovekovni utvr eni gradovi srednjeg Polimlja. Monografske publikacije. Humac 1998. Društvo “Aleksa Šantić”-Izdavačko preduzeće “Svet knjige”. Beograd 2000. Spremić Momčilo.10.. Zločini nad Bošnjacima u Srebrenici za vrijeme agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu 1991. (Zbornik radova sa me unarodnog naučnog skupa. 1905. 1907. Knjiga 1. Gra a za bibliografiju radova o Hercegovini. nacija. 115. Stanojlović D. 1914. Zagreb 1997. Kantonalni odbor SDP. “Esad Zgodić.) 1911. Beograd 1986. ZagrebOrašje-Mostar-Sarajevo 1999.. 12. Glas Trebinja XXXI/532. . Spasić Dušan..-1995. Spasić Dušan.. Spremić Momčilo..) 1906.) 1910. (* Ilić Žarko. Posebna izdanja.. (* Agičić Damir. Jadar u prošlosti I. 249-250. Glasnik Zavičajnog muzeja 1.-2000. 43. Sarajevo 23.117-129. Govor povijesnih činjenica (Izložba povijesnih karata).-1995.08. Pljevlja 1999.. 1913. Sarajevo 1998... “Srebrenica 1995. 502. Krupanj i Ra evina u srednjem veku. 1909. 1995.. Zagreb 1996. Službeni list SRJ. Sparavalo Ljubo.. Općinsko vijeće Ljubuški-Odbor za izgradnju spomen-crkve žrtava II. Zgodić Esad. 400. obljetnice župe Veljaci – Ljubuški)”. Ra evina u prošlosti. “Srbija i susedne zemlje na starim geografskim kartama”. demokratija (Iz diskursa SDP BiH)”. Kršni zavičaj 31.

231-234. 211.. Stulli Bernard. Banja Luka 1999. Moderna vremena Zagreb. 28. 22. 1917. Tomislavgrad 2000.) 1924. Naša ognjišta XXIX/259. 28.. Tomislavgrad 1998. 328. Tomislavgrad 2000..... Sarajevo 2000. 328. Travnik 1993. Beograd 1979. (20) (Grad Livno 2). 28. 1920. Turistički savez Travnik. (* Ešegović Marko. Naša ognjišta XXIX/257. (19) (Grad Livno 1). Stokić Zoran. 520. 6-7. 30.. 1923. 47. Naša ognjišta XXVIII/255. Naša ognjišta XXX/270. Vrbenac grad. Tomislavgrad 2000. Diljem zavičaja. Značenja 25-26. Katolička misija Vojnić. 1918. Travnik 1993. Feljton: Crtice iz povijesti bosansko-hercegovačkih gradova (122): (1) (Tomislavgrad). (Grad Bihać 1). Sjećanje na Počitelj. Naša ognjišta XXVIII/253. SSDSV 7. Sujoldžić Enisa. Tomislavgrad 2000. Visoko kroz povijest.. Bilješke o kamenom gradu (Iz prošlosti dobojske tvr ave). Naša ognjišta XXX/274. Tomislavgrad 1998. “Stolac u povijesti i kulturi Hrvata”.. Naša ognjišta XXX/275. Tomislavgrad 1999. Šćepanović Žarko. 1916.. Općina Stolac. Naša ognjišta XXX/267. (4) (Grad Jajce 1). Doboj 1996. Divan II/16-17. (8). (22) (Grad Travnik 1). Naša ognjišta XXIX/256.. Naša ognjišta XXVIII/252. (21) (Grad Livno 3). Šalić Jurica. 29-43. 26. 12-14. 32. (* Ešegović Marko. privredno-kulturni informator”. SANU. Sujoldžić Enver. Prijepolje 1979. Sarajevo 2000. Katolička misija Tušilović. 195-207. (2) (Tomislavgrad). 6-7. 26. 26. Zagreb –Stolac 1999. (18) (Grad Čapljina 2).. Divan I/12. Visoko 1998. Šahinović Nataša – Ahić Tarik – Pašić Hilmo... Tomislavgrad 1999..Topografija 189 1915. Tomislavgrad 1999. Etnografski institut. Posebna izdanja 20.. Naša ognjišta XXX/271-272. 21.. Divan I/12. 274. Srednje Polimlje i Potarje (istorijsko-etnološka rasprava). Konavoski zbornik I.. Bilten FTS XXVII/1.. Tomislavgrad 2000. (17) (Grad Čapljina 1).“Starine i muzeji Travnika (Autor teksta Fatima Maslić)”. Humski zbornik 4. Neka pitanja granice Bosne i Hercegovine i Despotovine u XIV i XV veku i mesta i položaja nekih srednjovekovnih gradova u srednjem Polimlju. 1922. 142... Szabo Agnesa.. (12) (Grad Mostar 1). 1926. Tomislavgrad 1998. 2.. Dubrovnik 1982. 32. 1921. Grafocolor Zagreb. Travnik 1990.. Dubrovačke odredbe o Konavlima (I). Bilten FTS XXVII/1. Travnik 1994.. Tomislavgrad 1999. Smajlović. (* Trifunovski . 28. Šalipurović Vukoman.. (16) (Grad Ljubuški 1). 1919. Naša ognjišta XXIX/263. Naša ognjišta XXX/268. Tomislavgrad 2000. Grad Škaf. 13-27. (5) (Grad Jajce 2). (Grad Jajce 3). (6)..) 1925. izdanje. Šalić Jurica. Sjeverozapadno od Banja Luke. Naša ognjišta XXX/269. 26. Banja Luka 1999. “Visoko.. Tomislavgrad 2000. 28.

“Školski istorijski atlas (Priredili i predgovor napisali: Relja Novaković. Uskoplje na Vrbasu od prapovijesti do kraja austrougarske uprave.. Škuljević Željko... 2. Imotski (Povijest). Hrvatska uzdanica. Šidak Jaroslav. AHOEI 5. 97-99. FTSFranjevački samostan Fojnica. Posebna izdanja. NIP Kakanjski glas. 256-259. Istorijski zapisi XXXIII/4. 106-108. Povijesni prilozi 17. Uvod. Knjiga 20. 12. Podaci o jugoslovenskim zemljama na karti fra-Maura Il Mappamondo (1459). “Monumenta Cartographica Jugoslaviae II. Srednjovekovne karte”. Knjiga 20. “Fikret Bečirović. na teritoriji Srbije. Bibliotekarstvo 42 (1997). HM I/3-4. 213. Idrisijevi podaci o jugoslovenskim zemljama (1154). JLZ. Bilten FTS XXIV/1. Škrivanić Gavro.... izdanje 1978. Uticaj rudarstva na razvoj putne mreže u XIV. Željko Škalamera)”.). obljetnice smrti Fra An ela Zvizdovića”. “Monumenta Cartographica Jugoslaviae II. (* Zirdum Andrija. 1933.. SANU.. Sarajevo 1998. (10. 259. Škrivanić Gavro. Škrivanić Gavro. (Odabrao i priredio Gavro Škrivanić). 1929.. Škrivanić Gavro. Sarajevo 1997. Marulić XXX/1.)”... 25-32. Rakočević Novica. 215-216. 13. 1936. 1928. Sarajevo 1997. Srednjovekovne karte”. Beograd 9. 73-75.. 5-6. izdanje 1979. izdanje 1981.. Istorijski institut. “Monumenta Cartographica Jugoslaviae II.190 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Posebna izdanja. Vladimir Stojančević. Kakanj i njegova okolina (Prilozi povijesnoantropogeografskom rasvjetljavanju važnosti trstivničkog kraja do 1463. Istorijski institut. Zagreb 1997. Zagreb 1978.. (Odabrao i priredio Gavro Škrivanić). Sarajevo-Fojnica 2000. 195-196. SANU. Šehmanović Sadžida. Kakanj 1995. Karamatić Marko. Zagreb 1998... Jovan. Šarić Tomislav.-2000. Birin Ante. Balcanica 11. Beograd 1979. Rukopis Kakanj . Uskoplje 1996. Gavro Škrivanić. 7-8. i XV.. Mostar 1997. Uskoplje 1. 1934. 549. Škegro Ante. Titograd 1980. 1931.) 1927. Beograd 1979. izdanje 1982. Bosna i Hercegovina u Kartografskoj zbirci Nacionalne i sveučilišne biblioteke Bosne i Hercegovine. veku. Beograd 1980. . Istorijski institut. Lučić Antun. 923.. Zagreb 1988. SANU. Zavod za izdavanje udžbenika SR Srbije. 11. Posebna izdanja.. Knjiga 20. Samobor 1997. 217-221. Grbelja Tonči. Motrišta 3.. 1932. 39-56.) 1930. izdanje 1980. Uskoplje – zavičaj fra An ela Zvizdovića?. Srednjovekovne karte”. EJ 5. Škegro Ante. BF V/7.. 1935. (Odabrao i priredio Gavro Škrivanić). izdanje. 337-339. “Zbornik radova sa Znanstvenog skupa u povodu 500. 135-144. Beograd 1979.

173-174.. do 1991.. Šobajić Petar. London 1994. 1940. Sarajevo 1998. Tešnjak II/20. “The Times atlas of European history. Rosamond McKittvak. 645-648. 1943. 167-173. 2. 1944... izdanje. 6. 194-195.. Šundrica Zdravko. 337-349. Tepić Ibrahim.. Tihić Smail. Nikšić 1995. Jugoslovenske zemlje na srednjovekovnim pomorskim kartama. Vojna biblioteka 2. 1948. (Zbornik radova sa me unarodnog naučnog skupa. Saobraćaj. Nikšić (reprint izdanja iz 1939. “Hakija ozić. 1939. jula 1997. Herceg-Novi 1982. Jajce (Historija). (Oda- . Boka 13-14. Zločini nad Bošnjacima u Srebrenici za vrijeme agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu 1991. EJ 4. EJ 5. JLZ. Osvrt na historijski razvoj i tragediju Srebrenice. 1941. 1946.. Sarajevo (Enciklopedija Jugoslavije). “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”.. Pelješki zbornik 2. Chris Scarre. 19-27.. 155.. 1949. JLZ. 11. Andràs Berznay)”. Oslobo enje 49/15696. Prijepolje 1997. Terzić F. 1947. godine)”. održanog u Sarajevu. Zagreb 1986. "Neum i bosansko primorje". 5. Tihić Smail. 1950. Knowledge. 73-190. Stonski rat u XIV stoljeću (1333-1339). Stari grad u Tešnju (Na radilištima konzervatora) (Iz ‘Oslobo enja’. izdanje. Jeremy Black. Beograd 1999. Zagreb 1988. oktobra 1963. Beleške sa istorijsko-geografskih istraživanja srednjeg Polimlja (13-17.. Sarajevo 1996. (Mark Almond.Topografija 191 1937. O toponimu Herceg-Novi. Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i me unarodnog prava. Armija RBIH. Times Books. Demografske slike Sarajlija (od 1463. Tomanović Vaso. Filipe Fernàndez-Arnesto. Sarajevo 01. Šuica Marko. Sarajevo 1994. “Srebrenica 1995. 1992. Sutorina i bosansko primorje poslije 1463.). 2.-1995. Smail. autor nije imenovan). Press centar. Mileševski zapisi 2 (1996).03. 1942. Šunjić Marko.).. Fojnica (Kulturno-historijski spomenici). Knjiga 1”. 206. 1938.. “Monumenta Cartographica Jugoslaviae II. (1 izdanje 1993).. 750-751. 2. Split 1980.. izdanje. Terzić Slavenko. godine). Tihić Smail. Tešanj 1998. godine. 1945. Srednjovekovne karte”. Vlastito izdanje. Tepić Ibrahim. 17. maj 1996). Feljton: Tešanjskih 530 godina (1): (1) (Sjedište banova i vojvoda). 12. Tomović Gordana. (2 puta odštampana ista stranica.

). Pljevlja 1999. Tomović Gordana. Prilozi XXII/23.. 639-641.g. Srednja Bosna 1990. 1952. (* Kovačević-Kojić Desanka.. Rijeka 1997. decembra 1995). IZ 9. Sarajevo 1987. Istorijski institut.-2000.. Sarajevo 1987. 14-16. Sarajevo 1990. Milaković Dragi. ZČ 44/4. Glasnik Zavičajnog muzeja 1. Donji tok Neretve u srednjem vijeku. Sarajevo 1987. Nikić Andrija.04. Veselin Masleša. Mostar 1997. s posebnim osvrtom na trg Drijeva. 1956. Tošić uro. 346-349. Tomović Gordana. Zbornik radova FF 18-19. Sarajevo 1991... Tomović Gordana.192 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. (* Nikić Andrija. 103-117. Biblioteka Kulturno naslje e. Voje Ignacij.. Mostar 1982. Prijepolje 1992. Galerija 70. brao i priredio Gavro Škrivanić).. Topić Mato. 21-52. 176. 1954. 326. Beograd 1994. Rana prošlost Travunije.-1996. 245-247. Zbornik radova 13... SANU. Xp Žepče. Župa. Sarajevo 1998. SANU..) 1958. Beograd 1991. BF VI/9. Naš svijet XXIII/261-262.. 143-145. IG 1-2.. Beograd 1999. 1957. Topić Željko. g. 227-229. 69-76.. Breznica. Bobovac I/1. Trebinjski kraj u sklopu nemanjićke Srbije. . 1959. “Evropa i Srbi” (Me unarodni naučni skup 13-15. Sarajevo 1988.. Tošić uro. HKD Napredak. Srednjovjekovna župa Trebinje (istorijsko-geografsko-topografski osvrt).) 1960. 45-78.. 42-49.. Srpske zemlje u evropskoj kartografiji do kraja XV veka. 195-199. “Srbija i susedne zemlje na starim geografskim kartama”. 1994. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”.. Kalendar Prosvjeta za 1992. Tošić uro. Vareš 1995. Posebna izdanja.. Ljubljana 1989.. Istorijski institut SANU Beograd-Pravoslavna reč Novi Sad.. 1951. Vojska 12 (Specijalni prilog os 12. 1961. Istorijski institut. Župa Crna Stena. Srbija na starim geografskim kartama od antike do kraja XVI veka. 195-197. Knjiga 20. Korijeni u ‘krštenoj Srbiji’.. Tošić uro. Hercegovina 2. Ivanković Željko. Priština 1989. 209-218. Prilozi XXIV/25-26. Beograd 1979. Ćuk Ruža. Ćošković Pejo. 111-112. Tošić uro. 189-198. Zašto Bobovac?. 1955. Beograd 1988. 1962. Tošić uro. 33-64. Tomović Gordana. Knowledge.. 65-101. Beograd 1996.. 1953. Motrišta 4. 2. Tomović Gordana. GDI BiH 39. Trg Drijeva u srednjem vijeku. 1962a. Banja Luka 1988. 27. SSDSV 14. SANU..

Drevni grad zemlje Bosne (Bobovac). (Pretisak izdanja iz 1904).Topografija 193 1963. 18. Prva linija III/15. 111. 1972. 1973. MH. Most XXV/119(30). Sarajevo 1999. Udžuvarlić Halil. 1977. Sarajevo 1983. 1965. Osijek 1987... O značenju arheoloških nalazišta i spomenika na teritoriji srednjeg i donjeg toka Drine u jugoslovenskim i opštim okvirima.1991. Most XXVI/125-126 (36-37).. Trbuhović Vojislav. Bibliografija historijskih radova o Travniku i okolini... Imotski 1991. Zbornik Zavičajnog muzeja XVI/3. Sarajevo.. 156-157. O pripadnosti donjeslavonskih županija. Tursunović Vahid.) 1964. Mostar 2000. GDI BiH 34.. Tošić uro. Truhelka Ćiro. Trebinjska oblast u srednjem vijeku.) 1967. (bez oznake godine izdanja). Tuzla 1997. Imotska krajina. 1970.. Sarajevo 13. Tunguz Blagoje. Agonija drevnog Jeleča. Ljiljan 368-369. Truhelka Ćiro. 12. Zbornik Zavičajnog muzeja XVI/3. 54-55. Beograd 1998. (* Ekmečić Milorad. (* Andrić Mijo Ivo. 93. Istorijski institut. 165-217. Tošić uro. Sarajevo 19.. 376-387..03. Travnik 1980. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. A Walkers guide / Šetajući Sarajevom. . Tribe William. Svijet IV/164. Oslobo enje 55/17823. Osječki zbornik 18-19. Sarajevo 1994. 1976. 24-27. Knowledge. Guča Gora. 1975. Udžuvarlić Halil. Oslobo enje 48/15354. Tuzlak Nedžib.. Posebna izdanja 30. 463. Mostar 1999. Udovičić Martin.. Beograd 1984.. 1969. 307-316.. (* Kurtović Esad. Bosnia ars. Srebrnik kroz historiju. Ograde. 27. Beograd 1999. Sarajevo 2000. Uljarević Ante. 303. Sarajevo 1983. Kraljevski grad Jajce. 1998. BiH na geografskim kartama 1 (Bogatstvo u raznolikosti). Pomalo zaboravljeni kutak domovine (Reportaža: Jajce). 40-41. 1974. Glasnik SAD 1. 1968..) 1971. Tamo gdje se kovao denarius (Fojnica).01. 105-107. Udovičić Martin. Travnik 1980. Udžuvarlić Halil. SANU. 1966.

(zidna karta). Počitelj u srednjem vijeku. Institut za istoriju-Me unarodni centar za mir. Mostar 1980. Zagreb 1978.194 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Naš svijet 164.. 912. izdanje. 7-10. Šabac 1982. Konjic u srednjem vijeku. Starine JAZU 57. Civitas Vrhbosna (Postavljanje problema i rasprava).. Sarajevo 1999. 153. Sarajevo 1978. Iz historije srednjovjekovne Bosne i Hercegovine”. Monografija Počitelja. 492-494.. 434-451. 1984. Vego Marko. 1978. Vego Marko. 1989. Prilep 1979. Sarajevo 1980. (* Nilević Boris. Vasiljević M. Naš svijet XII/175. 47-69.. MH. Svjetlost. Historijska karta srednjovjekovne Bosne. Podrinje u praistoriji. 1983. 6-7. Vrhbosna/Sarajevo kroz stoljeća. Most VII/28-29. HM III/11-12. srednjem veku i u tursko doba. 1985. Sarajevo 1979. Mostar 1980. “Marko Vego. 93-110. Počitelj 1979. “Vrhbosna/Sarajevo kroz stoljeća. Sarajevo 1978. Vasić Milan. Kako je postalo Sarajevo. EJ 1...) 1979. Vego Marko. Vego Marko. Naš svijet 152. 1987. 1996. Podrinjsko-kolubarski region... 1980. Sarajevo 1978. 13.07. Prilog poznavanju srednjovjekovnih gradova hercega Stjepana Vukčića Kosače. 13. 129-140. Vego Marko. . Vego Marko. 1992. i 14/2000.. (2) Sloboda XXXVI/35.. Vego Marko...”. Počitelj u srednjem vijeku. 11. antici. 1991.. Separat Hrvatske misli 11/12. 1988. IA MI BiH. Svjetlost. Vego Marko. Mostar u srednjem vijeku. Kultna mjesta u topografiji stare Hercegovine u srednjem vijeku. Naš svijet 166.-2000. 1981. Balcanoslavica 8. "Urbano biće Bosne i Hercegovine". Bileća u srednjem vijeku. Sarajevo 1978. Vego Marko. 1982. Okrugli sto ‘Tragom bosanskohercegovačke prošlosti – o urbanom biću BiH’.. Feljton: Neum – Klek u srednjem vijeku (1-2): (1) Sloboda XXXVI/34. Uredništvo. Sarajevo 28. Sarajevo 1978. Vego Marko. Banja Luka (Istorija). Zagreb 1980. 1986. Vego Marko. Vego Marko. JLZ. 1994. 222. Ein Beitrage zur Kenntnis der Mittelalterlichen Burgen des Herzogs Stjepan Vukčić Kosača. Sarajevo 2000.. Uredništvo. 130-139. 13/1999. Mostar 1980. Vrhbosna/Sarajevo kroz stoljeća. 1993. Sarajevo 1996. 2. Oslobo enje 53/17290. 1990.

Knowledge.. 7. Sarajevo 1985. (* Šunjić Marko. 200-202. HZ 3132. (2) Sloboda XXXVI/37. Granica izme u Srbije i Bosne u XV veku. godine. 1999. Vego Marko... 24-25. 325. Vrčić Vjeko. 5. Sarajevo 1983. Zavod za povijesne znanosti JAZU u Dubrovniku. Dubrovnik 1989.05. SANU.. Pelješka naselja u 14. Vlahović Petar. Vego Marko. Radovi Zavoda 32. Počitelj u srednjem vijeku. Monografije 8. Vego Marko. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Zbornik radova 12. 32-34. Veruović Milorad. Vitez 1998. Rizvanbegović Izet. Prlender Ivica. 1996. Jovo.. 1998. SO Visoko. (Drugo izmjenjeno i dopunjeno izdanje. 227-237. 2001. Visoko 1984. 1985. NEV XXXIII/1-2. "Visoko i okolina kroz historiju 1". Sarajevo 06. Feljton (1-4): Gacko u srednjem vijeku. 279-280.. Vlahović N. (4) Sloboda XXXVI/39. Veselinović Andrija. Zagreb 1989.) 2003a. 248. (* Lučić Josip.. Vojinović Mileta. (* Hadžijahić Muhamed. 8. Pljevaljski kraj. Čitluk 1981. SANU.. Livno u srednjem vijeku. Vitez 2000. Mostar 1980. Vekarić Nenad. 2007. 2005. (3) Sloboda XXXVI/38. Oslobo enje 40/12620. Zagreb 1978-1979. Oslobo enje 42/13244. 1983.. 12.. IA MI BiH 17. Biblioteka Hronike sela 70.. PljevljaBeograd 1993. Istorijski institut. 2006.. (KUN V/111). 202.) .. (Prošlost i porijeklo stanovništva). 87-100. SSDSV 8 (1980).08. 210. Zagreb 1991. Most XXII/94 (5). Krzović Ibrahim. Beograd 1997. 183-195. Beograd 1999. Prijevor kod Herceg Novog (1427-1997): 500 godina pominjanja. DH 29. 161-172... Granica.. Veselinović Andrija.. Mileševski zapisi 2 (1996). 7. stoljeću. 136. Prijepoljski kraj u istoriji i tradiciji. Beograd 1995. Mostar 1996. Prijepolje 1997. Neretvanske župe. Odjek XXXVIII/9.) 2000. 12.. 422-426.) (Dvojezično)...) 1997.. 39 + 15. Prijepolje 1981. Mostar 1980. Sarajevo 10. Vego Marko. Sarajevo 1981. 2002. "Bosna i Hercegovina od srednjeg veka do novijeg vremena". (* Vidović Martin. Odbor za proučavanje sela – Kulturno prosvetna zajednica Republike Srbije. Mostar 1980. “Volim Vitez/I love Vitez“. 477.. Zadar 1990.. Mostar 1980. 179-180. 2003..Topografija 195 1995. Flash Agency Vitez.. Brković Milko. 129-131. Metković 1974. Radovi 24. 2004. Selo Hisardžik u prošlosti i sadašnjosti. Historija Brotnja od najstarijih vremena do 1878. (1) Sloboda XXXVI/36.

Dubrovnik 1992. Povijesne karte BiH i Hrvatska (Izložba).. 2015. Beograd 1981. Jajce. 47 . 2020. Vujačić Dragomir. Barjaktarović Mirko. i 14/2000. GEM 45. 61-76.”. Vujačić Dragomir. Antropografska i etnološka ispitivanja. Imotski 1978. Beograd 1981. Der große Bildatlas der Weltgeschichte. 60-64. Zelenika An elko. GP 28-29. Hidronimi (imena voda) u lijevom slivu Drine.. Zapisi iz starije prošlosti Mostara i okolice. 65-69. Vukmanović Jovan. Sarajevo 1998. Vukić Mario. Sarajevo 1986. Mostar 1996.. 7.. 2010. Sarajevo 1994. 280.196 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Separat Hrvatske misli 11/12.. Književni jezik VIII/4. 2017. Prilog proučavanju starijih slojeva slovenske toponimije u Bosni. 2011..) 2016.) 2013. Zilahić Almir. MH. 2012. 2014. Dubrovnik 1982. Sarajevo 1979. Konavli. ANU BiH. Macan Trpimir. 2019. Antroponimi (patronimici) u nomenklaturi naziva voda u lijevom slivu Drine. Vujačić Dragomir. Unipert-Verlag. Vrčić Vjeko. Zagreb 1982. Uskoro fotomonografija Hercegovine.. Pujić S. Djela 58. MANU. 139-149. 6-9 oktomvri 1977).. Zelenika An elko. Anali 19-20.. Mitić Ilija. Stećak I/10. Zentner Christian. Kalendar Napredak za 1994.. Jovan. 279-283. (* Kusić Ante. 484485. 476 + ilustracije (47 slika). 13/1999. Sarajevo 2000. Marulić XV/3. Gabela na Neretvi u doba Turaka. (* Peco Asim. Godina 42.. Zelenika An elko. 389-425. Sarajevo 1982.. Sarajevo 1993. 227. Mostar 1981. Posebna izdanja 527. Radio Sa XII/43.. MH. Župe Imotske krajine. Knjiga 6. 203-204. Macan Trpimir. 21-26. 2018. “Vrhbosna/Sarajevo kroz stoljeća”. Vukić Mario. Beograd 1983.. 2008. Sarajevo 1983. Odjeljenje društvenih nauka 32. 280-283. Povijesni prijepori”. 90-91. Beograd 1980. (* Trifunovski F. I dio. Skopje 1980.. Odeljenje društvenih nauka 85..) 2009. Sloboda XXXVII/6.. 139-140.. CUS XV/1. 38. Biblioteka Prošlost i sadašnjost. Ljiljan VII/299. Ogranak Dubrovnik.. SANU.-2000. Bihać je ključ Bosne (dani europskog naslje a).. Stuttgart 1995. “Trpimir Macan.. 640. Hercegovina 2 (10). Split 1980. JF 39.. 240. 320. Balcanica 12. Vtora jugoslovenska onomastička konferencija (Skopje.

HKD Napredak Podružnica Vitez. Viteški kalendar.. kulture i sporta. Javna ustanova kulture ‘Herceg-fest’Herceg-Novi 1998. Žeravica Zdenko. 19-71.Topografija 197 2021. Ilidža... . Beograd 1982. Geografija.. Sarajevo 2000. Enver Imamović. Ministarstvo obrazovanja. Sarajevo 1989. Zirdum Anto. 2025b. “Modriča sa okolinom u prošlosti”. 2028. PFB II/3. Kulturna i društvena historija Bosne i Hercegovine (4. 2024.. Zloković Maksim.) 2022.. 2032. 33. 2025a. Odbor za monografiju “Modriča i okolina kroz istoriju”.. Grafocolor Zagreb. Travnik 1991. Žeravica Zdenko. HercegNovi 1984. Zlatar Behija. Ljubljana 1987.. “Stolac u povijesti i kulturi Hrvata”. nauke. 2030. Zirdum Anto. Žeravica Lidija. Škaf(v) – nepoznanica koja polako otkriva lice. Travnik – Stari grad. Usora i Soli . Modriča 1986.. godina četvrta. “Brčko i okolina u radničkom pokretu i NOB-i”. Tuzla 1985.. Prilog za arheološku kartu Turbeta. Gradac kod Hadžića – srednjovjekovni grad i nekropola. 11-54. Pregled historije Brčkog i okoline od najstarijih vremena do austrougarske okupacije. Stećak IV/46. Orhan Zupčević. Selma Ferović. Dopunska nastava)”./1990. 23-42. FBiH. 2026. “Uzeir Bavčić. Zirdum Andrija – Karamatić Marko – Jarak Vjeko-Božo. Općina Ilidža. AP 23. Stolac i stolački kraj (Pregled povijesti na osnovu kartografije).. 82-83. Zloković Maksim. Zbornik Zavičajnog muzeja 4. 97-111. Vitez 1998. Prilozi za istoriju hercegnovskog kraja. i XV. AP 26. Živković Pavo. Zagreb –Stolac 1999. Zupčević Orhan. 142-144. Moderna vremena Zagreb. Humski zbornik 4. Slovenska župa Dračevica. Članci i gra a 15. Slavoznak. Sarajevo 1997. Živković Pavo.poprište značajnih historijskih doga aja u XIV. “Boka – izbor radova”. Sarajevo 1996. stoljeću. Sarajevo”. Modriča sa okolinom u srednjem vijeku. 98-100. Bilten FTS XVII/2. (* Ivanković Ante. 129. BiH.. 2031.. 35-72. Općina Stolac. 285.. 191-200. Svjedočanstvo Starkamena. 5 i 6 razred osnovne škole. 275-287. 33-45. Živković Pavo. 183-217. “Ilidža. Tuzla 1984. 2025. Boka 15-16. Zolota Esad. 2023. 2029. Plehan 1987. 2027. Plehan u slici i riječi.

Knjiga 28. Općina Orašje kroz historiju. mjerilo 1:500 000). Osijek 2000.. Zvornik (655-656). Žepče (626). Živković Pavo. (Fototipsko preštampano izdanje 1980). Dobor (523). 6 (nepaginiranih) + 361. 74-99.. godine.198 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Cavtat (126). HKD Napredak. “Pavo Živković.. . Podružnica Osijek.-2000. Studije iz povijesti Bosanske Posavine. “Pavo Živković.. Goražde (430). “Župa Tihaljina (U povodu 100. 2032a. Podružnica Osijek. Glamoč (417). 185-221. Živković Pavo. Zadrugar. . 2033. . Podružnica Osijek. 2040. 2036. Podružnica Osijek. Zagreb 1996. Zenica (662). 4 (Iz-Kzy)”. Studije iz povijesti Bosanske Posavine. (zidna karta. godine. Žrnovnica (633). Avtovac (11). 2037. Prilog historiji Bosanske Posavine. Opšta enciklopedija. Usore i Soli”. Pregled historije Brčkog i okoline od najstarijih vremena do 1918. kakanj 1987. Konavle (499-500). Studije iz povijesti Bosanske Posavine. Prosveta. Živković Pavo. Ključ (422). Gabela (382).. Doboj. Banja Luka (153-154). Jajce (749-750). Bihać (205). 2035. Blagaj (207).. Modriča sa okolinom u srednjem vijeku.. 9-31. HKD Napredak. Usore i Soli”. Živković Pavo.. Bobovac (213). Sarajevo 1989.. Zagreb 1978. HKD Napredak. “Pavo Živković. Vrhbosna (374). Dobrun (525). 100-184. “Sto godina proizvodnje duhana u srednjoj bosanskoj Posavini /”Bosanac” 1888-1988/”.. . Osijek 2000. “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda. Jajce (27). .. 2034. Podružnica Osijek. Zvečaj (655). HKD Napredak. 329. “Pavo Živković. 1-27.. Kratak pregled istorije općine Orašja. 1 (A-J)”. Studije iz povijesti Bosanske Posavine. 2043. Usore i Soli. Usore i Soli”. JLZ Miroslav Krleža.. Zagreb 1990. Živković Pavo. “Pomorski leksikon (A-Ž)”. Osijek 2000. HKD Napredak. 3 izdanje. 2038. Osijek 2000.. obljetnice obnove župe (1889-1989)”.. Knjižnica Svete baštine. Usore i Soli”. Duvno 1989. 9-30. Bileća (199). Hrvatska u doba kralja Tomislava (stručni saradnik Agnesa Szabo). “Mala enciklopedija Prosveta. Monografija”. 2042. Zahumlje (Humska zemlja) (652). JLZ.. Živković Pavo. Osijek 2000. Jadransko more (307). Živković Pavo.. Beograd 1978. Područje Kaknja od najstarijih vremena do austrougarske okupacije 1878. Studije iz povijesti Bosanske Posavine. 2041.... “Kakanj. 2039. Busovača (281). Istorijski arhiv Sarajevo-Komisija za istoriju OK SK BiH Kakanj. Visoko (349)..

362. (Pretisak)”... . 8. VI + 943. 8 (Š-Žva)”. Bihać 2000. 2 (K-P)”. 41-43. JLZ. Kako je Zenica izgledala nekada. 3 izdanje. Visoko (537). Sarajevo (154)... Trebinje (279). Zenica (694).. Rama 2 (27). Mileševac (556). (Fototipsko preštampano izdanje 1980). Vranduk pod zaštitom UNESC-a. Travnik (278).. (Pretisak)”.. Počitelj (893). Ripač (135). Stamaco (Zürich). “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda. Mileševa (478). Nevesinje (636). a kako izgleda sada. . ... Nezavisni list Muslimana Bosne i Hercegovine u iseljeništvu 1960-1967.. ..07. 2056. JLZ. Vranduk (590). Zenica 1999. “Bosanski pogledi. Prosveta.. 2053. . “Mala enciklopedija Prosveta. Srebrenica (287).... Livno (151-152).. Žepče (732).. “Bosanski pogledi. 2049. Sarajevo 01. Opšta enciklopedija.Topografija 199 2044. 3 (R-Š)”. Temelj odbrane Bosne (Stari bosanski gradovi).... 7 (Raš-Szy)”. Srebrenik (633-634).. 2045. Srebrenica (633).. Foča (521).. 2051. 71-73.. mart 1997... Ludmer (183). 6 (Nih-Ras)”. Post Scriptum 1. Beograd 1978. .. Nevesinje (734). Od arhivske vijesti do modernog dobra (20. vijeku). Stamaco (Zürich). godine). Zagreb 1981. Livno (405). Karavanskom stazom (Sela izme u Trebinja i Dubrovnika pominju se i u 13.. Župa (756). Oslobo enje 39/12217.. 2052.. 2054.. Tešanj (384).. Naša riječ 42/2845. 2050. Lašva (40). “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda. Zenica 1997. mart 1436-20. 2046. Prva linija III/19.. . Počitelj (476). Zagreb 1980. “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda. . 2055. London 1984. Sedam stotina godina Bihaća. Vrhbosna (594). Zahumlje (662).. Beograd 1978. Lisičići (141).... Nezavisni list Muslimana Bosne i Hercegovine u iseljeništvu 1960-1967. . ‘Mali leksikon’... . . Prosveta. Pljevlja (474). Trilj (294). JLZ. Tešanj (193). London 1984... Opšta enciklopedija. 1982. 24-25. Počitelj.. “Mala enciklopedija Prosveta. . 1. 61. 2047.. Fojnica 1 (514). “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda.. 5 (L-Nigh)”. Velika Kladuša (481). Mostar (589).. Sarajevo (286-287). Krijesnica VI/16-17. Zvornik (723).. JLZ. Ostrožac (238). Konavli (285). Zagreb 1979. Ključ 1 (261). Sarajevo 1994. 2048. . (Fototipsko preštampano izdanje 1980). .. 3 izdanje. Zagreb 1982..

.

DRUŠTVO .4.

.

2070. Smajlović. Joel M. Osam stoljeća Univerziteta u Visokom. Sarajevo 1998. Sarajevo 1990. 37-56. i 12. Ugarsko-hrvatsko-turski kondominij. 2059.. Visoko 1998. 8. 73-106. Zenica 1995. Lord)”. “ABC Muslimana (Priredili Atif Purivatra i Muhamed Hadžijahić)”. 15. Sarajevo 1998..Zagreb 1996. Naša ognjišta VIII/43. Visoko. Berić Damir. Knjiga 1. (* Vasilj Stanko.. (* Jelić Čedomir.. Papers in Slavic Philology 3. ‘Bošnjaci su prvi me u muslimanskim narodima ušli u proces demografske tranzicije’ (Demografska putanja Bošnjaka). Vareš 1998. 7. Sarajevo 1996. Ahić Tarik. Preporod XXVI/578. Prosopografske crtice o Hrvatinićima i Kosačama.. Alibašić Avdija. HKD Napredak Podružnica Kiseljak... Bosna. 2066. Muslimanska biblioteka. 26-39.) 2061.. POF 41. Halpern. Izme u povijesti i politike ili Ceterum censeo Bosniam partiendam esse. Ziral-Naša djeca. 4-5. 2068. Ančić Mladen. 7-13. Filipović (Edited by Eugene A. Native Yugoslav Ethnography. 2062. IČ 33 (1986). “Visoko kroz povijest. Ančić Mladen.) 2060. 96 + 1 rodoslovna tablica. HM II/6. Motrišta 12. Tri Bosne. Alispahić Zehra. 48-52. (* Ramčić Aida. XX + 295. 87-91. 2063. Šest stoljeća Alaupovića. . “Ajvatovica ‘95”. “Ljubuški kraj. Alaupović Vladimir. Zbornik Znanstvenog simpozija održanog u Ljubuškom 11. Mostar . 189. “Širenje islama i islamska kultura u bosanskom ejaletu”... 2058. Bobovac IV/37. Ljiljan VII/301. Ančić Mladen. Hammel. Domovina VII/61.. Zov iskona. 129-142. Alilović Ivan. Hrvatski narodni običaji u Hercegovini.Društvo 203 2057. 38-39. 2069. kolovoza 1995. Zagreb 1977.”. ljudi i vrijeme. Ančić Mladen. “Among the People. Kiseljak 1997. Radmila Fabijanić-Filipović. Prusac 1995. Humsko kneštvo. 2. Mostar 1999... 67-73.. Beograd 1987. Sarajevo 1998.. privredno-kulturni informator”. Didaktički putokazi I/2. Stećak V/57. Duvno 1978. Albert B. Selected Wirting of Milenko S. 2065. 2067.. Aličić Ahmed.. Ančić Mladen. Muftijstvo Travnik.) 2064. University of Michigan. Sarajevo 1998. Sarajevo 1991. Ann Arbor 1982. izdanje. Robert S. Širenje islama u Hercegovini. Ehrich.

.. etničkoj istoriji i etničkom identitetu stanovništva Srbije i Crne Gore. 133-143. 2079. 149156. Anonim. An elić Tomislav. Tribunia 7. Mostar 1979. 130-135. Odgovor na “Bačvaninovu” poslanicu.. An elić Pavao. “Senad Halilović. IA MI BiH 19. Anonim. 2078.. Dijaci u srednjovjekovnoj Bosni i Humu.. PanLiber. Beograd 1996. 549-562. Osijek-Zagreb-Split 1999.. Biblioteka Ključanin. dopunjeno i izmijenjeno izdanje. Babanjići humska i bosanska vlastela. 95-98. Ančić Mladen. bajagi iz bosanske Krajine (sic) (pretisak iz 1892). An elić Tomislav.. 487-493. Sarajevo 2000... Zagreb 1999. Andrejić Ljubomir. Mesnovići. Biblioteka Ključanin. 2076. An elić Pavao.. Drugo. Masnovići.. (* Krišto Jure. An elić Tomislav. 161-171. Biblioteka Bosanski krug.204 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Bosanska kraljica Doroteja Gorjanska. Sarajevo 1983. Radovi 17.. 2081. 128. 2083. Vladarski i vlastelinski dvorovi u srednjovjekovnoj bosanskoj državi (Priredio i bilješkama popratio Tonči Grbelja). 2071. 2082. . 641-645.. Sarajevo 1991. “Senad Halilović. Andrić Jasna. 2074. Most VI/24. An elić Pavao. Povelja kralja Dabiše Čubranovićima i velikaški rodovi Hlivnjana. Svačije poštujemo a svojim se dičimo (pretisak iz 1891). 2075. Funkcija tepčije u srednjovjekovnoj bosanskoj državi. Hercegovina 2. Mostar 1982. Bosanski jezik”. Bosanski jezik”. 77-85. 81-100. ČSP XXXI/3. Radio Sa IX/31.-2000. Pogled na neke od podataka u dva niza povijesnih svjedočanstava o popisima stanovnika i dobara u Slavoniji i Bosni.) 2072. Trebinje 1983. An elić Pavao. Svačije poštujemo a svojim se dičimo (pretisak iz 1891). Sarajevo 1983. Motrišta 8. 149-156. BF VIII/13. 64-67. 2080.. Biblioteka Bosanski krug. 456. Dijaci u srednjovjekovnoj Bosni i Humu. Mostar 1998. GZM (A) 38. Krišto Jure. 134-143. Prilog bibliografiji o etnogenezi. Tko je pogriješio u Bosni. Baština. Sarajevo 2000. Anonim. 2073. Dijaci u službi srednjovjekovnih bosanskih feudalaca. 2084. Sarajevo 1998. Bosanski jezik”. 79-89. 2077. “Senad Halilović. Sarajevo 1991.. An elić Pavao. Zagreb 1984.. HM IV/17. Sarajevo 1980.

2087. Babić Anto – Tošić uro.. Il Mulino. Most XXII/3 (92). (* Kostić Petar. Balkanološki institut. Mostar 1996. 2.04. 1997. Posebna izdanja 79. JLZ.. 179-188.. Studi di storia secoli XIV-XIX. (* Frejdenberg Maren. 2094. Arnautović Esad. 2097. Beograd 1982. 2. Balcanica 16-17. München 1984. izdanje. Karakteristike islama u Bosni i Hercegovini. Beograd 1983. Bologna 1996. 1996. Društvo i privreda srednjovjekovne Bosne”. Odgovor na “Bačvaninovu” poslanicu. Drugo. bajagi iz bosanske Krajine (sic) (pretisak iz 1892). Ancona 1991. (* Nilević Boris. Anonim. 360363. Anali 36. Babić Anto. 497-498.. Vujanović Vojislav. . Bologna 1996.. SANU. 2093. Društvo srednjovjekovne bosanske države. Me unarodni centar za mir. JLZ. Zagreb 1986. Posebna izdanja 16.. Gra a za bibliografiju radova o običajnom pravu jugoslovenskih naroda 1843-1985. Josip. Politička kultura (Diplomatska služba u srednjovjekovnoj Bosni. Feudalizam u jugoslavenskim (jugoslovenskim) zemljama.08.) 2091. Sarajevo 1995. 453. Il Mulino. Obredi i običaji balkanskih stočara. Diplomatska služba u srednjovjekovnoj Bosni. Me unarodni centar za mir. 11. EJ 3. (Bosna i Hercegovina). GEM 47. Sarajevo 1998. “Sergio Anselmi. Anselmi Sergio. Sarajevo 27. izdanje. Mostar 1989. Puchner W.Društvo 205 2085. Baština. Sarajevo 1996. Anselmi Sergio. Südostforschungen 43. 26-27.) 2088. Sarajevo 08. Anselmi Sergio. Dvorske službe (Bosna i Hercegovina).). Babić Anto.. 2092. “Prilozi za istoriju Bosne i Hercegovine I. Beograd 1985-1986. 2095. 14. Antonijević Dragoslav. Sarajevo 1987.) 2096. 246-247. Sarajevo 1995. Storie di Adriatico”.. Babić Anto.. Adriatico. Antilović O. Babić Anto. ANU BIH. 2089. 194 + 22 table. Storie di Adriatico.. Stećak III/34. Lucia de partibus Sclavoniae. Fragment iz knjige. Crkva na kamenu X/106. “Senad Halilović.. EJ 4. Oslobo enje 53/17301. Biblioteka Memoria Bosniaca. Odjeljenje društvenih nauka 17. 710-711. Bosanski jezik”. 2086. 125-127. 385-527. 21-83. Dubrovnik 1998.... 2090.. 115. Zagreb 1984. Aranitović Dobrilo. Oslobo enje 54/17563. Katarina Kosača. (KUN) 14.. dopunjeno i izmijenjeno izdanje..

(7) (Jedinstvena u istoriji svijeta). 209-210.) 2107. 2108. “Bosna.. 1991.. Bačić Jurica. 590-591. Babić Marko. 169-170.). Osvrt na knjigu Pravoslavna Dalmacija. There Was No Orthodox Religion in Medieval Bosnia – The Orthodox Religion Was introduced in Bosnia by the Turks in the 15th Century. DH 29. Sarajevo 07. Bačić Stanko. 26-27. 2099. Sarajevo 1996. 2101. Svijet III/127. Svijet I/31. 461474. 190-191.. Graz-Wien-Köln 1980. Sarajevo 1989. Nikodima Milaša. 12. Babić Marko. 2102.. 160.. Sarajevo 28. Bosanska paradigma (Fra An eo Zvizdović 1498. Zadar 1998. 2103. Bez sluha za istoriju. E.. Sarajevo 1999. 12. Bilten FTS XXVI/1. Oslobo enje 53/17361. i 15. Oslobo enje 48/15576. SV 7.. Biblioteka Posebna izdanja. Balić Smail.-2000. Enciclopedia Moderna XIV/3 (43). Sarajevo 29.. . Sarajevo 26. 2109. Pregled LXXIX/6-7. 24.. 67-70. Babić Mirko.10.206 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.10... CCP XXII/42. Badrov Zlatko. Renaissance des Islams. 19. Sarajevo 1996. HM II/7-8.. Bošnjak: katolik. Svijet I/32. (* Čoralić Lovorka.10. Zagreb 1997. Oslobo enje 48/15575. Sarajevo 1998.-1998.. Sarajevo-Bol 1995. Zürich 1994. Ogranak MH u Zadru. bošnjaštvo i bosanski jezik. Sarajevo 1998. Stazama medicine starog Dubrovnika. 222-234. Feljton (1-2): (1) (Predosjećaj prošlosti). O najranijim medicinskim vezama Dubrovnika s Bosnom. 125. (2) (Kako su ratovi trošili Bošnjake). 2105a. 1991. Zagreb 1998. “Crtajte granice ne precrtajte ljude”.). (8) (Nestanak Bosanskog kraljevstva). Babić Mile.” Zbornik referata sa Osnivačke skupštine Matice Bošnjaka. 2098. Zagreb 1989... Matica Bošnjaka. Bačić Jurica. Anali 27. Babić Mehmed. Bosanska paradigma (Fra An eo Zvizdović 1498. Bakšić Hamza. 1996. Die Moslems in Bosnien. Zagreb 1993.. musliman ili pravoslavan (Prilog razjašnjenju pojma nacije i drugog). Biblioteka Dokumenti. stoljeće). Medicinska naklada.. 2106. Zbornik radova u povodu imenovanja vrhbosanskog nadbiskupa Vinka Puljića kardinalom. 151-153. 2100. (* Petrović Rade. Bačić Jurica. 34-35. Grbelja Tonči. 1991. Oslobo enje 48/15573. 10.. Rijeka 1988. Feljton: Istorijsko-kulturološka fenomenologija Bosne (6-8): (6) (Granično mjesto svjetova). 2104.) 2105. 51-54. Magistri medicine srednjovjekovnog Dubrovnika (14. Miović-Perić Vesna.-1998.10. Dubrovnik 1989. Babić Mile. Hrvati Bosne i Hercegovine u svjetlu povijesnih prijelomnica i statistike.

CCP XIX/36. Balić Smail. 2120. Zagreb 1995.. Balić Smail. Članci. 2112. Europas Brücke zur islamischen Welt. Članci. Bosanski Muslimani. Bosnien und der deutschsprachige Kulturraum. “Smail Balić. Zagreb 1995. razgovori”. Članci. “Bosanski pogledi. rasprave. . Bosna u egzilu 1945-1992. “Jure Petričević.. Biblioteka Behar.. Članci. Balić Smail. Ko smo?. Bosanski Muslimani. “Smail Balić. Zagreb 1995.. rasprave. 23-25. “Smail Balić. Balić Smail. 2122. Kölner Veröffentlichungen zur Religionsgeschichte. Preporod. 103-104. Balić Smail. 169-171. Köln-Wien 1992. 13. Balić Smail. Kabes III/20. rasprave. 2119. 2116. Adria 1986. Zagreb 1994. “Smail Balić. razgovori”. CCP XVIII/33.. Biblioteka Behar.. Biblioteka Behar. “Bosanski pogledi. Nezavisni list Muslimana Bosne i Hercegovine u iseljeništvu 19601967. (Pretisak)”. (Pretisak)”. Preporod. 39-41. Most XXIII/98 (9). 186-188.) 2115. Balić Smail. Das unbekannte Bosnien. rasprave. 27-29. Bosna u egzilu 1945-1992... Böhlau Verlag. Mostar 1997.. 527. rasprave. Zagreb 1995. Band 23. Stamaco (Zürich). Kakav je islam?. Balić Smail. Köln 1992. 2121. 184. Bihać 1996. 2118.) 2117.. Preporod. razgovori. 9-15. 2113. 2111. London 1984. Zagreb 1995. 66-70. Preporod. Brugg. Mostar 1997. Preporod. Bosna u egzilu 1945-1992.) 2114. (* Prcela Frano. Biblioteka Behar. London 1984. Rasprava o Muslimanima u Jugoslaviji na arapskom jeziku. Nezavisni list Muslimana Bosne i Hercegovine u iseljeništvu 1960-1967.Društvo 207 2110. London 1984... Podunavski muslimani srednjega vijeka. 40. Eine historischzeitgenössiche Skizze. Podunavski muslimani srednjeg vijeka. (Pretisak)”. Unsko-sanske novine I/14. Zagreb 1995.. Nezavisni list Muslimana Bosne i Hercegovine u iseljeništvu 1960-1967. Balić Smail. Biblioteka Behar.. (* Prcela Frano. Članci. Na prekretnici”. “Bosanski pogledi. Böhlau Verlag. (* Maslak Nijazija. 37-44. Balić Smail. Balić Smail.. Stamaco (Zürich). 239. razgovori”. razgovori”. Bosanski Muslimani. Bosanski muslimani. Balić Smail. 11-15. Doprinos južnih Slavena islamskoj kulturi. Bosna u egzilu 1945-1992.. Bosna u egzilu 1945-1992. Stamaco (Zürich). Balić Smail. 16-22.

Povijesni značaj islama za jugoistočnu Evropu. Knjiga 6. Balić Smail. Cornell University Press 1984. 45-60.. Zagreb 1988. (Preveo s engleskog Josip Šentlija).. “Ivo Banac. Behar VII/37. 8-13. politika. Kalendar Svetoga Ante 1996. 641-645. Wien 2000... “Trpimir Macan. 17. Bošnjaci i Hercegovci u islamskoj književnosti (Prilog kulturnoj historiji Bosne i Hercegovine).. Sarajevo 1996. Zadar 1989.-1995.. Globus. 2131. Povijesni prijepori”. Zagreb 1994. History. Maroja Marijan. Oslobo enje 44/13977. povijest. (* Macan Trpimir... Balić Smail. Biblioteka Prošlost i sadašnjost. 487-493. München 1985. 1992. Bošnjaci i Hercegovci u Turskoj carevini. Biblioteka Kulturno naslje e Bosne i Hercegovine.208 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Cijena Bosne (Članci. Sarajevo 1987. Livno 1995. Kabes IV/39-40. Rizvanbegović Fahrudin. (* Grothausen Klaus Detlev. Barun An elko. Cijena Bosne. MH.)”. Banac Ivo.). Bašagić Safvet-beg. 108-109. Taj zagonetni svijet Balkana. Ithaca and London. National Question in Yugoslavia. 2123. Bašagić Safvet-beg. 292-293. Znameniti Hrvati.”. Politics. Biblioteka Posebna izdanja.-1995.05. Sarajevo 20.. Sarajevo 1996. Ogranak Dubrovnik. Most XXIV/106-107 (17-18). 1992. Krišto Jure. Plava biblioteka. Republika 3-4. “Safvet-beg Bašagić. izjave i javni nastupi. VKBI.) 2128. BF VIII/13.). Porijeklo. Balić Smail. Sarajevo 1986.. Biblioteka Kulturno naslje e Bosne i Hercegovine. 178. 2125. Cijena Bosne (Članci. 31. 1992. Banac Ivo. 311. Svjetlost.. “Europa danas d. 240-250. Südostforschungen 44. Gesellschaft bosnischer akademiker in Österreich. Banac Ivo. 2124. 1987. Dubrovnik 1992. Sarajevo 1986.. 321. 2130. .. 420.. Banac Ivo. Krišto Jure.) 2127. Zadarska revija XXXVIII/5-6. 325-452..-1993. Zagreb 1988.-2000. Safvet-beg Bašagić: Izabrana djela. Islamska misao VIII/92. Bošnjaci i Hercegovci u islamskoj književnosti (Prilog kulturnoj historiji Bosne i Hercegovine). o. Svjetlost. (* Handžić Izet. Sarajevo 1986. Zaboravljeni islam. 2132. 322. (* Nametak Fehim. 2126. Milić S. 376-377. Nacionalno pitanje u Jugoslaviji. Macan Trpimir. Safvet-beg Bašagić: Izabrana djela. POF 37.) 2133. Knjiga III. VKBI. 203-206. Zagreb 1998. Cijena Bosne (Članci. Origins.. Mostar 1998. Mostar 1998. o. Banac Ivo.. Biblioteka Posebna izdanja... Knjiga III. 452. 22-28. Zagreb 1999.) 2129. Sarajevo 2000.. izjave i javni nastupi. Povijesni značaj islama za jugoistočnu Evropu (S posebnim osvrtom na Bosnu). (Priredio Amir Ljubović)”. izjave i javni nastupi. (Priredio Džemal Ćehajić). ČSP XXXI/3. 589-592.

399-406. Povijest države i prava na području SFRJ. Bećirović Fikret. Sarajevo 1986. The Serbs of Bosnia and Herzegovina. “Bosanska srednjovjekovna država i suvremenost (Zbornik radova)”. Benac Alojz. Svjetlo riječi IX/96. 2144. “Safvet-beg Bašagić. Besarović Vojka. Ahmed-paša Hercegović (335-336). Sarajevo 1996. Dialogue. GP 22. 49-73. Radovi ANU BiH 73. Bošnjaci i Hercegovci u islamskoj književnosti (Prilog kulturnoj historiji Bosne i Hercegovine). 2135. . Bavčić Uzeir. BiH domovina i država. 2136. Safvet-beg Bašagić: Izabrana djela. 2141. Prilozi XXI/22.. FPN. 2140. O političkom i kulturnom središtu srednjovjekovne bosanske države.. Pozdravna riječ. Zagreb 1978. 2143. Italijani u Bosni i Hercegovini u kasnom srednjem vijeku. 77. Reljefi kamenih stolica (Jedinstveni spomenici prava srednjovjekovne Bosne i Hercegovine). Biblioteka Kulturno naslje e Bosne i Hercegovine. 2146.12. Knjiga III. (Pravno povijesne studije).. Odjeljenje društvenih nauka 22. (Priredio Amir Ljubović)”. 2138. GDI BiH 36. 121-130. International Conference. Bošnjaci i Hercegovci u Turskoj carevini’. Bosnian paradigm. 23.dubrovački ljekari u srednjovjekovnoj Bosni.Društvo 209 2134.. Sarajevo 1985.. Sarajevo 1978. Beuc Ivan. (KUN IV/73).. Stanovništvo vrbasko-plivskog prostora (demografske karakteristike).. Me unarodni forum “Bosna”. Zagreb 1985. 2139. 2147. Svjetlost. Bešlagić Šefik. 2142. Ishak-beg Kraljević (378). Bašagić Safvet-beg. Sarajevo 1996. Bataković Dušan. Kraljica patnica (1424-1478). 7. Sarajevo 1991. Sarajevo 1983. 247-256. 147. Sarajevo 1998. 2145. "Simpozijum: Vlasi u XV i XVI vijeku". Stolno mjesto bosanskih vladara. Beuc Ivan. Povijest institucija državne vlasti Kraljevine Hrvatske.. Bašić Milenko. Ishak-beg Hrabušić (Kotromanić) (377-378). Zagreb 1986. 141-147.. Batinić Anto. Slavonije i Dalmacije. 1982. 2137. Besarović Vojka. 5. Bauer Antun. Isa-beg Hranušić (376377). Oslobo enje 39/12373. “Knjiga sažetaka”. Determinante etničke posebnosti bosanskih Muslimana u esejima Ahmeda Muradbegovića. History and politics. Glasnik srca Isusova i Marijina LXIX/11. Anali GHB 17-18. Paris 1996. Bećirović Fikret. Italijani . ‘Znameniti Hrvati. Sarajevo 1985.. Ishakpaša Gazi (378-379). Sarajevo 04.

Radovi ANU BiH 73. 21. “Bosna i bošnjaštvo”.-2000. Blagojević Miloš. Bjelovučić Z... Nikola. Beograd 1997. Matica Bošnjaka.210 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 358-360. Srpske udeone kneževine. (Priredio David Atlagić). Beograd 1992. 2149. Titograd 1989..) 2158. 2157. Odbor savjetovanja Bosna i Hercegovina – mogućnosti i perspektive razvoja 3. 61-70. Zamanica (212). 2155.. 156-158. 2154. Sarajevo 1996. Kaznac (268). 2151. (Uredio Milenko Brkić). Sarajevo 1997. 2160. 12.. Bojanić Dušanka. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”. “Srbi u evropskoj civilizaciji”. R. Pogovor. (* K.... Protovestijar (596-597).. . Knowledge. Džafić Rizo. Sarajevo 1998. Bojović R. Ljiljan VI/272. Blagojević Miloš. Hrvati uz obalu od Neretve do Bojane. Odjeljenje društvenih nauka 22. 162. Biblioteka Kulturno naslje e. “Jevto Dedijer. Čelnik (812-814). Diskusija. Zürich 1994. 2152. Beograd 1993. Službeni list SRJ. 137-151. 1997. 1990. O nacionalnom identitetu Srba u srednjem veku. Etnokorijeni bosanskih muslimana (Reagovanja: Feljton – Alija Isaković. 71 + 1 karta. 2156. PCC Me ugorje. 109.. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Bjelovitić Miloš.. "Simpozijum: Vlasi u XV i XVI vijeku". “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. Država (165-169). “Bosna. “Bosanska srednjovjekovna država i suvremenost (Zbornik radova)”.. Hercegovina (Antropogeografske studije)”. 159. Ljubljana 1990. “Bosna i Hercegovina ogledalo razuma (izbor članaka i odlomaka)”. 2148. Državna uprava u srpskim srednjovekovnim zemljama. Sarajevo 17.. Sarajevo 1983. FPN. “Bosanski duh”.. 45-62. 149-152.. Beograd 1999. bošnjaštvo i bosanski jezik. Beograd 1997..” Zbornik referata sa Osnivačke skupštine Matice Bošnjaka.09. ZRVI 36. Blagojević Radoslav. Sarajevo 1991. Sarajevo 22. Oslobo enje 54/17705. Istorijski zapisi LXII/3-4. Počeci izučavanja običajnog prava u balkanskim državama.03. Milosnik (406-407). 2151a. Blagojević Miloš. Jovan. 347-357. 42. ‘Karantanija’. Studenci 1995. IGC Borba. 2159. Milost (407). 2150. Veselin Masleša. ‘Nacionaliziranje’ Muslimana). 368. Tepčija (728). 20-31. Blagojević Miloš. Oslobo enje 47/14998. Ručnici (635-636). 2153.

19.) 2165. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”. 2163. PCC Me ugorje. Božić Ivan. 2173. 2. Sarajevo 30. Služba (676-678). Sarajevo 1994. Hikmet VII/77. Tuzla 1994. Hrvatski glasnik II/26. Bukvić Kemal. 2174. Budimlija Abdulah.. Tomislavgrad 1997. Brkić Milenko. 9-13.. Sarajevo-Bol 1995. Tuzla 1994. Proslava blažene Katarine Kotromanić u Kreševu. Tuzla 1994. Predgovor. Banovina (489). Radovi 17. Oslobo enje 39/12216. Etnogenezofobija – prilog kritici velikosrpstva.. 2171. EJ 1. Diskusija.. Islam u Bosni. Brković Savo. 12. 2169. 17. Dobojske novine II/17. 233-236. Doboj 1996. Knowledge. "Simpozijum: Vlasi u XV i XVI vijeku". Beograd 1990. Glasnik SAD 6. Tuzla 1994... Buljan Stjepan. Feljton (1): (1) (Tko su i odakle potječu Muslimani u Hrvatskoj). .. Ahmed-paša Hercegović (44). 172-173. SV 7. Zagreb 1984. Bubalo or e. Zbornik radova u povodu imenovanja vrhbosanskog nadbiskupa Vinka Puljića kardinalom. izdanje. Cigeljević Ante. Bosanski srednjovjekovni pravni izvori za me unarodno pravo. Naša ognjišta XXVII/245. 164-166.. (* Janković or e. VKBI. 16. Hrvatski glasnik II/25. Rob. Feljton: Povijest tuzlanskih Hrvata (1-3): (1) (Na istoku katoličanstva). 54-65. JLZ. 5-34. (3) (Hrvatsko Podrinje). 990. 2166. Sarajevo 1996. Budak Neven. 2164. 67. Nešto iz duhovno-historijskog života Foče.. Radovi ANU BiH 73. “Bosanska srednjovjekovna država i suvremenost (Zbornik radova)”. (2) (Dolazak i pokrštavanje Hrvata). 2167. Sarajevo 1983. Cetinje 1988. Oslobo enici (477-478). Pregled literature i objavljenih izvora o problemu serva i famula u srednjovjekovnim društvima na istočnom Jadranu. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine.. Robinja (623-625). 2172. Studenci 1995. 174. Cerić Mustafa. FPN. Biblioteka Arabeska 1. Etnološka monografija Tešnja (Oko pet stotina otkrivenih predmeta). Beograd 1999. 13.. Burnazović Tufik. Zagreb 1980. Književna opština. Čeljadin (814-815).. Odjeljenje društvenih nauka 22. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”..Društvo 211 2161. Otrov (481-483). 2170... (Uredio Milenko Brkić). 2168. 2162. Dobri ljudi (161-162). 1982. Brkić R. Centralna redakcija EJ.06. “Crtajte granice ne precrtajte ljude”. Hrvatski glasnik II/27.

. Kabes I/4. 2178. 28-30. Stećak IV/43-44. Zagreb 1993. Migracije i život iseljenika iz Bosne i Hercegovine u Veneciji (XV-XVII st.. Zagreb 1997. Beograd 1987. 2187. Čar Hatidža. 31-60. Referat povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine. 2180... Čekić Šefkija. Knjiga 2. “Čovjek uzoritosti. 2182. Sarajevo 1996. Feljton: Ko su Bošnjaci muslimani (1-2): (1) Muallim 61. Sarajevo 1997.. “Širenje islama i islamska kultura u bosanskom ejaletu”... 2189.-2000. 7. 211-223. 115124.). Biblioteka Arabeska 10.. Prisutnost doseljenika sa istočne jadranske obale u Veneciji od XIII. Cvijić Jovan. 26. VKBI. historiografija i mogućnosti istraživanja. Čar-Drnda Hatidža. 2183. Balkansko poluostrvo. MH. VKBI... Sarajevo 1996. Sarajevo 1997. Prilozi poznavanju prisutnosti i djelovanja doseljenika iz Bosne u Veneciji od XIV. 2176. 2184. dr. Sandžačko pitanje. do XVIII. 2186. Radovi 27. Zagreb 1994. 286.. 51.. socijalni i konfesionalni sastav stanovništva u visočkoj nahiji. 159-167. Mostar 1996. Sarajevo 1991. Izvori. 2179. 20-28.) . Čamo Edhem. Čevra Omer. stoljeća.. Sarajevo 1998. Sabrana dela. 195-252. Čevra Omer. stoljeća. Radovi 26. HZ 45. 2177. do XVII. Čoralić Lovorka. Ljiljan VII/296. 2181. 2175. Institut za istoriju. Tribina 36. Kabes I/3. Čoralić Lovorka. 550. Hrvatski neretvanski zbornik 1. Metković 1993. Tragovima Hrvata u Mlecima u prošlosti. Sarajevo 1998. Demografsko kretanje. Čaušević Halid. 30. 2185. Čoralić Lovorka. (2) Muallim 62-63. Prof. VKBI.. Čoralić Lovorka. Sarajevo 1997. SANU-NIRO “Književne novine”-Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Kolo VII/1. Stjepan Vukčić Kosača i prilike oko njega. Sarajevo 1995. Jurja i Tripuna u Veneciji. Čoralić Lovorka. Čoralić Lovorka. Stjepan – Ahmed paša Hercegović. POF 41. Zagreb 1993. 43-58.212 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 14-15. Biblioteka Posebna izdanja. i XVI. (* Kadribegović Aziz. stoljeća. Mostar 1996. Bratovština slavenskih doseljenika sv.. Hajrudin Numić 1920-1960”. 2188. Neretvani u Veneciji tijekom XV. “Bosna i Hercegovina i svijet”. 39-78. Bošnjaštvo kao regionalna designacija..

. Ćeman Mustafa. Odjeljenje društvenih nauka 22. Čubrilović Vasa. 43. Ćeman Mustafa. vijeku.) 2199. Čučković Vera.. "Simpozijum: Vlasi u XV i XVI vijeku". Sarajevo 1995. ni Slaven čovjek). Veziri i veliki veziri iz Novog Šehera. Ljiljan IV/128. 153-154.. 26.. Ljiljan V/172. Čusto Šućrija. 207-235. Feljton: Ekskluzivni embargo prije 532. (4) (Bolje je u Bosni imati prijatelja i živjeti u . Ljiljan IV/135. Narodna knjiga. 2192. Gradina I/2. Tešanj 1994.. Ćeman Mustafa. Ljiljan IV/136. Sarajevo 1994.. Beograd 1983. Čusto Šućrija. (3) (Kamenje ispod pluga). (2) (Sablja srebrom okovana). Ćeman Mustafa. 36. 23. Kabes I/1.. Porodica i porodični odnosi u srednjovjekovnom Dubrovniku. Ćeman Mustafa. Mostar 1995. Sarajevo 1996. (2) (Svi su Bosnu izdali). 31. 31. 1995. Radovi ANU BiH 73. 23. 2194.. Sarajevo 1996. (2) (U križarskom ratu zaklano 170 bosanskih plemića). BiH ekskluziv. Sarajevo 1995. Kabes I/2. “Vasa Čubrilović. Sarajevo 1995... kraljica bosanska (1-3): (1) (Katarina. Čubrilović Vasa. 2191. 2198. godina Univerziteta u Bosni (1-3): (1) (Visoko je bilo sjedište prvog bosanskog univerziteta). godišnjice smrti) (1-5): (1) Bosanska vojska pod dubrovačkim bedemima). Mostar 1995. Sarajevo 1995.. Ljiljan V/173. Feljton: Hrvoje Vukčić Hrvatinić veliki vojvoda bosanski (Povodom 580. Čubrilović Vasa. Sarajevo 1994. Beograd 1983. Feljton: Katarina.. 273-294. (3) (Pogača nije kruh. Poreklo muslimanskog plemstva u Bosni i Hercegovini. Feljton: 820. Narodna knjiga. 3435. Sarajevo 1994. Odabrani istorijski radovi”.. 666. Ljiljan V/171. Ljiljan IV/88. Sarajevo 1983. Diskusija.. 2202.. Sarajevo 1996.) 2201. 2193. Ljiljan IV/128. 29. Ljiljan IV/89. Beograd 1983. Čubrilović Vasa. “Vasa Čubrilović. 2195.. Sandalj Hranić i prilike oko njega. Sarajevo 1983.. Ćeman Mustafa. 36. Tragovi drevne Bosne. 2200. (2) (U Bosni se upućivalo na znanje koje se nije sticalo na drugim univerzitetima po Evropi). Ljiljan IV/127. 18. 31. Odabrani istorijski radovi. 267-281. Hersengovina i Blaggai u 15. (3) (Nasljednici prijestolja prešli su u Istanbul). 23. 29. 2196. kraljica naša bosanska). Odabrani istorijski radovi”. GPF 31.. Sarajevo 1995.. Istorijske osnove Republike Bosne i Hercegovine. Ljiljan IV/90. godine (1-2): (1) (A moja propast neće biti samo moja). Narodna knjiga. 2197.Društvo 213 2190.

. Beograd 1992.. 42-43. SANU. Ljiljan V/174. Ćeman Mustafa. Sarajevo 1997. Pod njim su pali Carigrad. izdanje.. 42-43. 30-31. 2204. 2210. odlomaka i ilustracija. (ed. 9-25. vezir kod trojice sultana. 2207. Ćeman Mustafa. 28. Beograd 1989. Sarajevo 1996. SIJ. Mostar 1997.... Kabes IV/33-34. Hadis i hadiske znanosti u Bošnjaka (Bibliografija objavljenih radova). Ljiljan VI/215. Ćeman Mustafa. 2214. Ljiljan VI/213. veliki vojvoda bosanski. Ljiljan VI/264. Bosna. 153-163. GR IZ BiH LXI/3-4. Kabes III/19.. Uloga crkve u starijoj istoriji srpskog naroda. “Vojne krajine u jugoslovenskim zemljama u novom veku do Karlovačkog mira 1699”. Sarajevo 1999. Nastava istorije 1. Sarajevo 1997. GDI BiH 39. Naučni skupovi 48. Bariša Krekić). 2208.. 37. Beograd 1979. priredio David Atlagić)”. 2206. kćerka posljednje naše kraljice Katarine. Raška. Osobenosti nacionalnog formiranja Muslimana. BerkeleyLos Angeles-London. Ljiljan V/175.. Ćirković Sima.. 2215. Islamske prosvjetne ustanove i islamska prosvjeta u Bošnjaka (Bibliografija objavljenih radova. 2209. Ćirković Sima. Uvod). Poklad kralja Vukašina. Zagreb 1990.. Sloboda kretanja u Bosni u XV. IGC Borba. Ćirković Sima. Mostar 1998. 2212. Egribuz). 43--47. 2213. nego s njom ratovati). Sarajevo 1997. umrla je kao muslimanka i u Skoplju joj je podignuto turbe.214 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.. Bosanska princeza Katarina. 36-37. Herceg Stjepan Vukčić Kosača. Feljton: Bošnjaci – veliki veziri (1-2): (1) (Mahmud-paša Adli. . Stranica iz socijalne istorije. (2) (Ahmed-paša Hercegović – polubrat kraljice Katarine. miru. Ćirković Sima. Sarajevo 1997. EJ 6. 158-184. Unfulfilled Autonomy: Urban Society in Serbia and Bosnia. Urban Society of Eastern Europe in Primodern Times. Hercegovina. Ćimić Esad. 1987. Odeljenje istorijskih nauka 12. stoljeću. “Bosna i Hercegovina ogledalo razuma (Izbor članaka. Beograd 1995.. 16-24. (5) (Ko ne zna historiju osu en je da mu se ponavlja). 34-41. Ćirković Sima. ZFF XIV/1. 40-41. Ćirković Sima. 2. Ćeman Mustafa. Vlaštaci.. 2203. dobrotvor i pjesnik). Ćeman Mustafa. Sarajevo 1988. 377-404. Negropont. 17-20. JLZ. 7-20... Sarajevo 1996. Ćeman Mustafa. Jelena. (pogrešno odštampano da je broj lista 263). 2211. Cena najamnika u jugoistočnoj Evropi krajem srednjeg veka. Ljiljan VI/216. 2205. Smederevo.-2000.

Ćirković Sima. duhovnici. Beograd 1997. Biblioteka Dimenzije istorije 1. Društva srednjovekovnog Balkana. Društva srednjovekovnog Balkana”. (Istok i Zapad u jugoistočnoj Evropi). Beograd 1997.. vojnici. Ćirković Sima. 349-366.. Društva srednjovekovnog Balkana”. vojnici. IG 1-2.. Biblioteka Dimenzije istorije 1. 509-512.. Equilibrium. 336-340. 320335. Ćirković Sima. “Sima Ćirković.Društvo 215 2216. 2217. 2220. Biblioteka Dimenzije istorije 1.. vojnici. Biblioteka Dimenzije istorije 1. Srednjovekovna faza u tzv. Rabotnici. Ćirković Sima. duhovnici. Beograd 1997. Društva srednjovekovnog Balkana”. Rabotnici. Ćirković Sima. Beograd 1997. 369376. Equilibrium. vojnici. “Sima Ćirković.. Biblioteka Dimenzije istorije 1. Beograd 1997. 277-305. vojnici. Equilibrium. “Sima Ćirković. Beograd 1997... 2224. duhovnici. Ćirković Sima. Equilibrium. etnogenezi balkanskih naroda. duhovnici. 259-276. Rabotnici. Rusaška gospoda (Bosanski velikaši na putu emancipacije). 385-395. Ćirković Sima. 2219. Sarajevo 2000. Susreti velikih civilizacija oko 1300. 2222. Rabotnici. BF VIII/13. Beograd 1997. Ćirković Sima. “Sima Ćirković.. Društva srednjovekovnog Balkana”. Biblioteka Dimenzije istorije 1. Beograd 1997. vojnici. Udeo srednjeg veka u formiranju etničke karte Balkana. Srbi u hrišćanskoj ekumeni srednjeg veka. (* Maksimović Ljubomir. “Sima Ćirković. 2226. Rabotnici. Društva srednjovekovnog Balkana”. Ćirković Sima. Beograd 1997. Biblioteka Dimenzije istorije 1. duhovnici. duhovnici. “Verna služba” i “vjera gospodska” (Veze lične zavisnosti u bosanskoj državi). 2225. vojnici. Equilibrium. “Etnogeneza Hrvata”. “Sima Ćirković. Equilibrium. Equilibrium. Kurtović Esad. Društva srednjovekovnog Balkana”. duhovnici. Rabotnici. vojnici. Biblioteka Dimenzije istorije 1. Društva srednjovekovnog Balkana”. Ćirković Sima. Beograd 1997. Zagreb 1996. vojnici. duhovnici. 28-39. MH. 2223. “Sima Ćirković. Equilibrium. Equilibrium. Društva srednjovekovnog Balkana”. Rabotnici. Equilibrium. duhovnici. 171-184. Društva srednjovekovnog Balkana”. Sbor (Prilog istoriji staleških skupština kod Južnih Slovena). Biblioteka Dimenzije istorije 1. Biblioteka Dimenzije istorije 1. Sugubi venac (Prilog istoriji kraljevstva u Bosni). Rabotnici. Rabotnici. Rabotnici. “Sima Ćirković. Ćirković Sima. 2221..) 2218. “Sima Ćirković. 306-317. 93-95. vojnici. Beograd 1997.. duhovnici... . Neostvarena autonomija: Gradsko društvo u Srbiji i Bosni. Rat i društvo: Najamnici i njihova cena. 516.

K. Ćošković Pejo.216 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.. Sarajevo 1979. Pleme (521-523). 2238. Sarajevo 2000.10. Beograd 1993. Zagreb 1996. Odjeljenje društvenih nauka 17. Ćuk Ruža. Knowledge. izdanje. 2239. Posebna izdanja 79.. 1996. Dubrovnik 1998. Glamočani. “Hrvatski biografski leksikon IV (E-Gm)”. Grb (131-133). “Prilozi za istoriju Bosne i Hercegovine I. Ropci (628-629). 2232. 98. Knowledge. Veliki župan (73). 718-719. Ćorić Tomislav. 2229. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. JLZ. 2236. Cehovi (799-800).. “Povijesnoteološki simpozij u povodu 500 obljetnice smrti bosanske kraljice Katarine”. KS-FTS. Knjigonoše (303).. Ban (28-29). Bratstvo (64). 2230. 2227. Društvo i privreda srednjovjekovne Bosne”. Ćirković Sima. Knowledge. HM IV/14. Beograd 1999. Baštići (34-35). 7-9.. 2233. Poklisar (538-539)... "Konavle u prošlosti. . Ćirković Sima – Rudić Sr an.) 2235. Izam (249-250). Hrvatska žena u povijesti. Vlaštaci (93). Zbor. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 2237. Sudbina kraljice – izbjeglice (O obljetnici smrti Katarine Kosače-Kotromanić). CCP XX/37. Knowledge. ANU BIH. Ćorić Tomislav.. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. 222-228. Zagreb 1984. 444. Djedići (159-160). Ćirković Sima – Mihaljčić Rade. IG 1-2. Hrvatsko slovo II/79. Ćirković Sima – Kovačević-Kojić Desanka. Posluga (560-561). Porodica Sojmirović iz Novog Brda u Dubrovniku. Baština (31-33). Latini (362-363). Krešić. 2234. Plemstvo (524-525). Ćosić Stjepan. Monografije XV/1. 99. Beograd 1999. Kralj (321324). Vitez (83-84). Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku. 18. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”... Beograd 1999. Stanak (696-698). 2231. 2228. Herceg (774-776). Diskusija. sadašnjosti i budućnosti 1". 13-24. Dijak. Posebna izdanja.-2000. Beograd 1999. Bratija (63-64). Zagreb 1998. Ćirković Sima – Redakcija EJ. Ćirković Sima – Blagojević Miloš. Zagreb 25. Dubrovački plemićki i gra anski rodovi konavoskog podrijetla. 47-75. (* Grbelja Tonči. 57-81. Rusag (634-635). Zagreb 1997. Sarajevo 1987. 2. Ćošković Pejo. Ćorković Miroslav. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 266-269. EJ 3. Veliki knez bosanski Tvrtko Borovinić. Predgovor.

Sv. 457.. Marulić XII/1. Dinić-Knežević Dušanka. 477-481. 2244.Društvo 217 2240. Zbornik radova 12. Glas 49/6466. SANU. Banja Luka 18. Mato Zovkić)”. (* Popadić Milosav. Dimnjaković Janko. 105-106. (oko 330-390). 2252. Bošnjaštvo (1-2). 171-181. 320-321. KDM Preporod Zenica. Centar za bosanske studije.12. 6. 16. 99-111. (2) Unsko-sanske novine III/143. Dabinović Antun. Zagreb 1993. 387-396.. Beograd 1995. Teze o hrvatskoj povijesti. Zagreb 1990. Porodica Kasela iz Rudnika. Zagreb 1979. Bihać 1999. Beograd 1974. (Glavni urednik hrvatskog izdanja dr. “Zbornik radova X kongresa istoričara Jugoslavije”. (2) (Dominacija katoličke crkve). “Safet Halilović. Chicago 1996. 1991. SIJ. Banja Luka 17. Grgur Nazijanski. 2245. Glas 49/6467. Stuard Mosher Susan. Laus. (3) (Katolici – Srbi porijeklom). 1991. Hrvatska državna i pravna povijest.. Zbornik za istoriju BiH 1. Ćuk Ruža. Mostar 1991. “Suvremena katolička enciklopedija (Priredili Michael Glazier i Monika K. 2242... Davidović Dragan. Split 1998.. "Bosna i Hercegovina od srednjeg veka do novijeg vremena". Posebna izdanja 469. Nakladni zavod MH.12. Delić Rasim. 2243. Feljton: Srbi i Dubrovnik (1-3): (1) (Vijekovima prijatelji). Knjiga 1. 2251. Beograd 1995.. 571. Zagreb 1997. 6. Posebna izdanja. (* Macan Trpimir.. Kolo VII/2. 6. Glas 49/6465. (* Macan Trpimir. Dimnjaković Janko. XVII + 223. 90-96.) 2246. SANU.. Banja Luka 16. Deretić J. Kolo III/7-8. Bosanske teze. Vojno organizovanje u Bosni i Hercegovini kroz istoriju i danas. Dubrovačke gra anske porodice poreklom iz srpskih zemalja.. Hellwig). Demirović Mujo. Dedijer Jevto. Kolo VII/4.. The . Most XVIII/8788. Restitucija bosanske državnosti (Izbor priloga i dokumenata)”. 555565.. Položaj žena u Dubrovniku u XIII i XIV veku... 2247. Biblioteka Hrvatske povjesnice. 72-73. Serbi. (1) Unsko-sanske novine III/142. Ćuk Ruža. Veselin Masleša. 155-160. Dubrovačke gra anske porodice porijeklom iz srednjovekovne bosanske države. 2241. Istorijski institut. 16. Biblioteka Kulturno naslje e. Narod i rasa. Beograd 1998.) 2249.. Jovan.. Sarajevo 1991. 1991.. Dillon John. Nova Vulgata.12. 2248. Zenica 1993. Zagreb 1997. Hercegovina (Antropogeografske studije). 2250.. Bihać 1999. Odeljenje istorijskih nauka 2. Ćuk Ruža.

Beograd 1999. 2264. Novi Sad 1995.. Dinić-Knežević Dušanka. Stablo sa stotinu grana. Novi Sad 1988. "Bosna i Hercegovina od srednjeg veka do novijeg vremena". Zagreb 1980-1981.218 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Sarajevo 1983. Slovenski živalj u urbanim naseljima srednjovekovne Južne Ugarske. 2258. Naša ognjišta XXIV/205. Dinić-Knežević Dušanka. SANU. 2256. Istorijski institut. SIJ. 2260. Stanovnici bosanske države u Dubrovniku u srednjem veku. Ime Hrvat nije slavensko. 2261. "Simpozijum: Vlasi u XV i XVI vijeku". 2257.10.) 2253. Diskusija. 7481. SANU. 441-442. 357363.. 2254. Sarajevo 1983.. Žene iz srpskih zemalja u srednjovekovnom Dubrovniku. 2259. 317-325. Dinić-Knežević Dušanka. Dizdarević Arif. 33-47. Mostar 1999. Djedović Rusmir. Tomislavgrad 1994. Novi Sad 1979. Odjeljenje društvenih nauka 22. Dodig Radoslav. Zbornik radova 12.etnički sastav. Radovi ANU BiH 73.. Dinić-Knežević Dušanka. Gračanica 01.-2000.. 2265. Vlasi (86-87). Migracije stanovništva iz južnoslovenskih zemalja u Dubrovnik tokom srednjeg veka. Dizdar Majo. Bosanski kralj u zemlji bosanskoj. Dinić-Knežević Dušanka. Beograd 1997. Dinić-Knežević Dušanka.. Knowledge. Zbornik MS za istoriju 37. Migracije (403-406). Ogranak u Novom Sadu-FF Odsek za istoriju Novi Sad. IČ 42-43 (1995-1996). Washington 1979. 2263. Dinić-Knežević Dušanka. 16. Prva linija VIII/69. Stanovništvo srednjovekovnog Dubrovnika . Beograd 1998. Istraživanja 7. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. .. HZ 3334. Radovi ANU BiH 73. 159-170. "Simpozijum: Vlasi u XV i XVI vijeku". 2262.. Most XXV/114 (25). 173-174. Sarajevo 1999. Odjeljenje društvenih nauka 22. 2255. American Historical Review 84/2. Goldstein Ivo. Beograd 1995. 7-42. Dinić-Knežević Dušanka. “Zbornik radova X kongresa istoričara Jugoslavije”.. 85-92. Učešće Vlaha u preradi vune i prevozu tkanina u XIV i XV veku.. 1993. 99.. Učešće Vlaha u preradi vune i prevozu sukna u XIV i XV veku. 301. Biljeg vremena 3. Dinić-Knežević Dušanka. Ljiljani kao simboli bosanske države i bogumila..

1996. Sarajevo 16. Dragić Marko. Split-Mostar 20.. Uvod. Draganović Krunoslav. 11-59. Dragić-Kijuk R. 91-92. 1996... Beograd 1989. Gaudeamus 1-2. Dragić Marko.. HM III/11-12. Deset kamenih mačeva. Naselja i migracije na Kupresu.katolika. Draganović Krunoslav. Mostar 1991. Herceg-Bosna i Hrvatska.. (Prijevod izdanja iz 1937. 265-267. 2271.).03. Sfairos.. 1478. 16. Slobodna BiH II/421. BF VIII/12.03. Mostar 2000.) 2267.. izdanje. 2274. Mostar 1999. Draganović Krunoslav – Mandić Dominik. (4) (Vjera u Bosni). Dragić Marko. Mala naklada kuće Sveti Jure. Kalendar Svetoga Ante 1995.. 1996. Biskupski ordinarijat. Biblioteka Crkva na kamenu.. Draganović Krunoslav. Dragić Marko. Nikić Andrija... Split 1991. (* . Sarajevo 12. Mostar 1998. Katarina Kosača bosanska kraljica (Prigodom 500 godišnjice njezine smrti (25. 284-285. Sa kupreške visoravni”... (* Grbelja Tonči. 2. 13. 34-42. (2) (Učena i tajanstvena kraljica). 1996. Split 182. 108-119. . Botica Stipe. 135-144. 1999.. Sarajevo 2000.) 2268. Oslobo enje 53/17151. 2272. Predaje i legende o kraljicama u Bosni i Hercegovini. Sarajevo 2000. Mostar 2000. Jedno sudbonosno stoljeće u povijesti bosanskih Hrvata . (5) (Bosna šaptom pade). Sarajevo 13.. Motrišta 56. Livno 1995. 2270... Motrišta 12. Sarajevo 15. 2276..03. Naučni krug 1.03. Sarajevo 14.11. Oslobo enje 53/17155. Predaje i legende o vodama u Bosni i Hercegovini. Mostar 1999. Masovni prijelazi katolika na pravoslavlje hrvatskog govornog područja u vrijeme vladavine Turaka. Crkva na kamenu XXI/232. Pravoslavna Dalmacija (Istorijski pregled)”. 1996. (* Kovačić Slavko. 2273. “Milaš Nikodim.X. Predrag.. Draganović Krunoslav. Baško Polje-Zagreb 1994. Hrvatske predaje i legende iz Bosne i Hercegovine.Društvo 219 2266. Kosanović Jakov. 48.. Gudelj Petar. 46-49. 18. Oslobo enje 53/17154. 19. Karamatić Marko. 18. Feljton: Katarina Kosača bosanska kraljica (1-5): (1) (Carska ro aka). Džalto Stjepan. Sarajevo 1978. Župni ured OtinovciKupres. 26-27.. Oslobo enje 53/17153... 18. (3) (Voljena vladarka). 164-166. Naša ognjišta XXX/267. 250. 287-470. “Miroslav Džaja – Krunoslav Draganović. Oslobo enje 53/17152.. 20.) 2275. Povesna sfera. 18. Stećak VII/74. Sarajevo 2000.03. s njemačkog: Mijo Bosankić). CUS XVII/1. Sarajevo 1998. Hrvatske predaje i legende o povijesnim doga ajima u Bosni i Hercegovini. Baška Voda 1999. Motrišta 15. Tomislavgrad 2000. 2269. 313-314. HM IV/17. Draganović Krunoslav.

Me unarodni forum “Bosna”. 2277. Neki aspekti nacionalne afirmacije Muslimana u Jugoslaviji. Harfograf. Donia J. Sarajevo 1984. (* Karamatić Marko. Travnik 1996.. 2280... 1992. Slovo Gorčina 22/Nova serija 2. Karakterologija Jugoslavena. Der Islam. 1986. R.. Džaja Srećko. Ljubljana 1994.. Dvorniković Vladimir. (KUN 74/532). Sarajevo 1993. Geschichte Osteuropas 34. 24. 99-100. 366-367. Duraković Nijaz.. Kessler Wolfgang. International Conference. Zeitschrift fur Geschichte und Kultur des islamischen Orients 63/2. 1986.. Nekoliko teza o Bošnjacima. Behar III/14-15. otvorenošću i vitalnošću). 958-959.g. “Knjiga sažetaka”. Drino Dževad. Austin 1986. Sveske III/9.. 309. Durić Rašid. Oslobo enje 49/15688. IRO Prosveta Niš. Sarajevo 1985. 1986. 157-158. 7-26.) (* Kulenović Tarik. Südosteuropa-Mitteilungen 25/1.220 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Oldenburg Verlag. Legende o Kopčićima (Prilog povijesti bošnjačkih porodica). (Prokletstvo Muslimanov. Stuttgart 1986. 2282. 41. Kessler Wolfgang. Bosna i Evropa u srednjem vijeku. Esperint.-2000. Bosnian paradigm. 8. Bosanskohercegovački Muslimani izme u Osmanskog carstva i Austro-Ugarske Monarhije.) 2283. Spuler Berthold. Südosteuropäische Arbeiten 80... IP Prosveta Beograd. Durmišević Enes.. “Povijesnoteološki simpozij u povodu 500 obljetnice smrti bosanske kraljice Katarine”. Lieden 1986. Diskusija. Prokletstvo Muslimana.. Most XXII/93 (4). LX/11-12. 2287. 304.. 197-203. 9-11.. 2284. Džaja Srećko. Bosna Srebrena XXXV/5. Duraković Nijaz.. državnog. Dervišević Alaga. historijskog i kulturnog identiteta.. Tešanj 1995.. 108-109. Knjiga 2.. Beogarad-Niš 1990. Stolac-Mostar 1996. Sarajevo 2000. 22. American Historical Review 91/4. 1437-1444. Duraković Nijaz.. Zbornik za kulturnu i političku istoriju. Prokletstvo Muslimana.. 2285. Robert.). Kapetanović B. sa nevjerovatnom širinom. Zagreb 1994. Sarajevo 1998. Tuzla 1998.. 65-70. 16.. Biblioteka Čovečanstvo. 2286. Legende o Kopčićima. NEV XXXV/1-2. 202-203. 51-55. Sarajevo 22. 2279. 22. Drino Dževad. Divan IV/36-37. Slavic Review 46. Drino Dževad. 188-190.) . Tešanj 1994. 3-5.. 1073. 2278. Hitchins Keith. München 1984. GR IZ BiH. Die Welt des Islams 26. KS-FTS. Kako izbjeći zaboravu (Brojni su pokazatelji bh. Karamatić Marko. Gradina II/7.02.. Odjek LIII/3-4. 466-468. Drino Dževad.. Mostar 1996. 2281. 2288. (Fototipsko izdanje iz 1939. DAS. Voremanzipatorische Phase 1463-1804. Kornrumpff Hans-Jürgen. Gradina I/6. Sarajevo 1979. Sarajevo 1985. Historijska osnova i identitet. /Prevod Alenka Auersperger i Božidar Pahor/. Konfessionalität und Nationalität Bosniens und der Hercegowina. Sarajevo 1998.

Sužanj (723-724). “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Oršolić Tado. u Sarajevu. 145-155.Društvo 221 2289.. (* Lovrenović Dubravko. Biblioteka Stećak 4.. Sarajevo 1991. Migracioni procesi i Bosna i Hercegovina od ranog srednjeg vijeka do najnovijih dana . (S njemačkog preveo Ladislav Z.. Gračanički glasnik 2. Džaja Srećko.. Gračanica 1996. Vukić Mario. Radovi Zavoda 41. Jukić 19-20. Zagreb 27. Didaktički putokazi VI/19. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”..-2001. Zbornik Ziral 1970-2000. Večernji list. 336. Knowledge. Beograd 1999. ekić or e. Kovačević Mate.. Srednjovjekovne feudalne familije iz okoline Gračanice. Džaja Srećko.) 2293. 227. 125-127.. 2297. 20. Sarajevo 1998-1999. Autorizirao i nadopunio autor. Džaja Srećko.. Beograd 1999. 2 prepravljeno i dopunjeno izdanje. Forum Bosnae 7-8. 26. . Institut za istoriju-Institut za izučavanje nacionalnih odnosa..08. X 1989. Knowledge. 8-14.. Džaja Srećko. Zapis II/5. Brzica Stjepan. Sarajevo 2000. 2291. 5. (Predemancipacijski period 1463-1804). Lovrenović Dubravko. Zadar 1999. 615-616. Konfesionalnost i nacionalnost u Bosni i Hercegovini. Džaja Srećko. Tuzla 2000. 2000. Džaja Srećko. 2292. Sarajevo 1990.. S njemačkog preveo Ladislav Z. edović Rusmir. Mostar 1999.. 381-387..).-1804. Zagreb 2000. Stećak I/2.njihov uticaj i posljedice na demografska kretanja i promjene u našoj zemlji.) 2294.. Svjetlost. 2295. Mostar 2000. Jurešić Miroslav. apović Lasta. "Migracije i Bosna i Hercegovina". Jukić 30-31. Nevene (439). 110-111. Džaja Srećko. Bilten FTS XXVII/1. 2290. ZIRAL 105. 2299. Lovrenović Dubravko. Zenica 2000. Ziral. 153-159. Sarajevo 1994.. Stećak IV/38. 43-45. Lovrenović Dubravko. 87-92. Zakletva. 2296. Matica L/8. 32-35. Tri kulturno-političke sastavnice Bosne i Hercegovine i moderna historiografija. Radovi HDZU 1. Fišić. 204-205. Taoci (726). Bošnjani – Bošnjaci – bosanski Muslimani?. Konfesionalnost i nacionalnost Bosne i Hercegovine (Predemancipacijsko razdoblje 1463. 303-305... Diskusija.. Džaja Srećko. 29. Spisateljstvo bosanskih franjevaca i bosnicitet. Sarajevo 2000. Sarajevo 1989-1990. Sarajevo 1992. Sarajevo 1997. Fišić). 211-212. (* Vukić Mario. Sarajevo (1993). Bošnjani – Bošnjaci Bosanski Muslimani. Svjetlo riječi IX/97. Sarajevo 2000. i 27. 31.. Spisateljstvo bosanskih franjevaca i bosnicitet. 2298. Jukić 28-29.

odan Šime. (8) (Pismo kralja Stjepana papi Piju II).. Predgovor.. 24. ur ev Branislav. 2310. Neke zanimljive pojedinosti vlasničke i demografske povijesti lakta Drine.”. Feljton: Bosna i Hercegovina hrvatska djedovina (1-3): (1) (Samosvojnost povijesnog promišljanja).. Zločini nad Bošnjacima u Srebrenici za vrijeme agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu 1991. odan Šime. 23. 34-36. ozić Hakija. 23. Ljiljan II/13.222 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 25.. Bosna sa desne obale Drine. maja 1994. (Zbornik radova sa me unarodnog naučnog skupa. 24. Istina o BiH II/21.. Ljiljan II/18.-1995. SarajevoLjubljana 1993. GDI BiH 35 Sarajevo 1984. Bosna i Hercegovina – hrvatska djedovina (Kroz povijesna vrela). Sarajevo-Ljubljana 1993. 1-3. ozić Hakija. 378-379. Knjiga 1”. Domovina IV/51.. Dračevica i Ri ani sredinom XVI vijeka. ozić Hakija. POF 41. Beograd 1997.). (5) (Bosanski vojvoda i herceg splitski). Ljiljan II/21.. Ljiljan II/16. 25-36. Beograd 1995. Sandžak II/24-25.. 20-21. Ljiljan II/15. Istina o BiH II/30. 2307. 37-51. 2311.. 26. 174-185.. 12. (3) (Dabiša i Ishakbeg Hranušić). 2303. održanog u Sarajevu. or ević Jasmina. Feljton: Sinovi Bosne (1-8): (1) (Od Kulina bana). . 25. Neke napomene o islamizaciji i bošnjaštvu u istoriji Bosne i Hercegovine. 36-37. (2) (Povijest Bosne i Hercegovine)... Novi Pazar 1993. (3) (Povijest Bosne i Hercegovine). 24. Sarajevo-Ljubljana 1993. Zagreb 1995. Sarajevo-Ljubljana 1993. Sarajevo-Ljubljana 1993.. Ljiljan II/14. “Širenje islama i islamska kultura u bosanskom ejaletu”. Domovina IV/50.-2000..) 2301.. Edib Mustafa. Sarajevo 1996. (7) (Posljednji bosanski kralj). (* Markus Tomislav. Sarajevo 1995. 25. Sarajevo 1995. 2304. Sarajevo 1991. 2306. Zagreb 1994. (6) (Patarenski velikaši). Zadužbina Andrejević. 23. 28. Komadanje države Bosne. O naseljavanju Vlaha-stočara u sjevernu Srbiju u drugoj polovini XV vijeka.. 2305. 130. “Istočna Bosna i Sandžak (Znanstveni skup). Sarajevo 1995. 2300. Meditor. Ekmečić Milorad. Zbornik za istoriju BiH 1. Udruženje Bošnjaka porijeklom iz Sandžaka. 2302. Sarajevo-Ljubljana 1993. Biblioteka Dissertatio. ur ev Branislav. Sarajevo-Ljubljana 1993. Milion hektara zemlje u Srbiji – vlasništvo Bošnjaka Muslimana. (4) (Od Jelene do Grubača). Ljiljan II/17.. Sarajevo-Ljubljana 1993. 2309. 9-34. Ljiljan II/20. (2) (Ban Prijezda i kralj Tvrtko). jula 1997.. 2308. Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i me unarodnog prava. ČSP XXVII/2.. Sarajevo 1995. 34-35..... urić Slobodan. Sarajevo 1995. ozić Hakija. “Srebrenica 1995. Domovina IV/49. Sarajevo 1998. Rat kmetova protiv zemljovlasnika.

. Porodično izdanje. 17.. “Bosanska srednjovjekovna država i suvremenost (Zbornik radova)”. "Migracije i Bosna i Hercegovina". 295... Filipovići.. Most XXVI/125-126 (36-37)..) 2315. 2321. Sarajevo 1980. Filipović Ibrahim. 27-28. 166-168. decembra 1995). Festić Ibrahim.. 127129. (* Ekmečić Milorad. Bosanska muslimanska porodica. Sarajevo 1991. Sarajevo 1984.. Stećak II/22. JLZ. Fazlagić Nasuf. Filipović Muhamed. 2313. IČ 42-43 (1995-1996). Fekeža Lidija. 26. Dodig Radoslav. godine. Posljednja bosanska kraljica Katarina. Posavec Vladimir. izdanje. u Zagrebu. 76-79. 475-478.. Beograd 1997. 2320. Radio Sa IX/31. Dodig Radoslav. Bosna i Hercegovina u feudalnom poretku. FPN. Istorijski institut. Ljubljana 1989. Zagreb 1986. Nakladni zavod MH-Zavod za hrvatsku povijest FF Sveučilišta u Zagrebu. 388-390. Sarajevo 1996. 12-15. Pregled LXXIV/10. Tomislavgrad 1996. Mostar 2000. razvoj i uticaj u vremenu od 1574. Sarajevo 1988. 483-486. Sarajevo 1995. Zbornik radova 13.. Obavijesti HAD XXVIII/3. “Evropa i Srbi” (Me unarodni naučni skup 13-15. do 1991. 2318. Filozofija (Bosna i Hercegovina).. Bosansko kraljevstvo u suvremenoj bošnjačkoj politici. 483-532. Dvorske spletke u Hercegovini. Istorijski institut SANU Beograd-Pravoslavna reč Novi Sad.) 2314.. 73-87. ZČ 43/1. Naša ognjišta XXVI/235. Filandra Šaćir. X 1989. Filipović Muhamed. Zagreb 1996. .. 287. i 27. Migracioni procesi i Bosna i Hercegovina od ranog srednjeg vijeka do najnovijih dana . 2317.. Sarajevo 1990. Osnovne karakteristike razvoja uprave u Bosni i Hercegovini. “Etnogeneza Hrvata”. Radovi 29.. 1135-1149. Filipović Muhamed. 2322. EJ 4.njihov uticaj i posljedice na demografska kretanja i promjene u našoj zemlji. Zbornik radova sa simpozija održanog 1989. Uvod u razvoj teorijske misli u Bosni i Hercegovini. GPF 35 (1987). Erić Milivoje. Migracija i duhovna situacija u Bosni i Hercegovini (ekscerpt iz saopćenja). 2319. 2. 71-72. Biblioteka Hrvatske povjesnice. Zagreb 1996. Zagreb 1996. Njen postanak. Institut za istoriju-Institut za izučavanje nacionalnih odnosa. SANU.Društvo 223 2312. Beograd 1996.. u Sarajevu. 2316. (* Štih Peter.

. Filipović Muhamed – Hadžidedić Nedžad. 2. 1-19. Sarajevo 1998. 43-45. Feljton: Bosna i Hercegovina (2): (2) (Osobine distribucije stanovništva Bosne). Filipović Muhamed. A. 73-75. 10. Sandžak III/54-55. Radovi ANU BiH 73.224 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 1999. Radovi ANU BiH 73. 41-45.-2000.11. The Medieval and Ottoman Roots of Modern Bosnian Society. 2328. Chaiers. 2336. Narodi i narodnosti Bosne i Hercegovine. 2332. Filipović Muhamed. Ljiljan IV/100..... Filipović Muhamed – Hadžidedić Nedžad. Belgard 1985. Center for Middle .. Obnova države BiH nakon 480 godine od njenog nestanka. Dani VII/130. “Širenje islama i islamska kultura u bosanskom ejaletu”. Odjeljenje društvenih nauka 22. 2326. Zagreb 1983. Their Historic Development from the Middle Ages to the Dissolution of Yugoslavia”. Sarajevo 1991. 2329. Kabes III/20. Filipović Muhamed. 7-11. “Les muslimans en Yougoslave”. 225-233. 2331. Filipović Nedim. Filipović Nedim. 2334. Fine John V... Sarajevo 26. "Simpozijum: Vlasi u XV i XVI vijeku"... Sarajevo 1983. La formation de l’ethnie muslimane en Bosnie-Herzégovine. 35-38. Islamizacija Vlaha u Bosni i Hercegovini u XV i XVI stoljeću. Separat II. 2323. Svijet III/88. "Simpozijum: Vlasi u XV i XVI vijeku".. Novi Pazar 1994. 2327. Edited by Mark Pinson. izdanje.. Povijest bosanske duhovnosti. (Dvojezično) 2333. Odjeljenje društvenih nauka 22. Bošnjaci na svome. “The Muslims of Bosnia – Herzegovina. Filipović Muhamed.. “Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina. Uvodne napomene – Introductori notes. EJ 2. 2330. Novi Pazar 1997. 29-31. Filipović Nenad. Bosanski duh u književnosti – šta je to?. Sarajevo 1994. Zagreb 1982. Mostar 1997. Kabes III/23-24. JLZ. 2324. Filipović Muhamed. Filipović Nedim. 139-148.. Filipović Muhamed. Feljton: O Zemlji Bosni (1): (1) (Kroz istoriju sredinom). Sandžak VI/7374. 10-11. POF 41. JLZ. 2335. Filipović Muhamed. 2325. 5365. Zemlja posljednje tolerancije. Sarajevo 1983. izdanja Enciklopedije Jugoslavije”. 137-145. Islamizacija Bosne u prva dva desetljeća osmanske vlasti. Mostar 1997. Narodi i narodnosti Bosne i Hercegovine.

Knowledge. Beograd 1999. Maren. Friedman Francine. Mostar 1986. “Knjiga sažetaka”. Colorado/Oxford. Sandžak-beg (644-645). Povijesni prijepori”. Moskva 1984. Ćošković Pejo. Me unarodni forum “Bosna”. Sarajevo 1998. Études balkaniques XV/3.. Globus. Smještaj Hrvata i Srba u srednjem vijeku s naročitim obzirom na Crvenu Hrvatsku.... Dalmatincy v balkanskoj trgovle XV-XVI vv. 59-97. Dubrovnik 4. 631-633. Frejdenberg M. 2344. (* Macan Trpimir. 1993. 25. Frejdenberg M. Knjiga 6.) 2347. Karić Enes. Beg (35-36). Plamen je zapalio sveštenik Bogumil. Vojvoda (97). Biblioteka Prošlost i sadašnjost.. Foretić Vinko. Friedman Francine.. Balkanskie issledovanija. 2343.. Posjet grobu bosanske kraljice. 91-103. Harward 1994. IZ 9. Westiew Press 1996. Kalinin 1984. 2345. 144. Dubrovnik 1969. Bosnian paradigm. Sofija 1979. Imamović Mustafa. XV + 288. (* Dodig Radoslav. Historijski korijeni jedinstvenog bosanskog identiteta. . Sarajevo 1998. (* Kornrumpf Hans-Jürgen.. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 2339.) 2341. MH. 2337. “Trpimir Macan. Ljiljan VII/281. A. XIII-XV vv. Hercegovina 5. Maren.. 138-149. Zagreb 1984.. 52. Mark Pinson . Fotić Aleksandar.).. The Bosnian Muslims. Krestjanstvo na Balkanah v XII-XVIII vv. Fišić Ladislav.Društvo 225 Eastern studies. Fine John V... Ogranak Dubrovnik. Put po Dalmaciji (Priredio Josip Bratulić). The Muslims of Bosnia-Herzegivina: Their Historic Devlepoment from the Middle Ages to the Dissolution of Yugoslavia. Cambridge Massachusetts 1994. Rabi v srednevekovom gorode (Dalmacija. International Conference. 188-192.. Biblioteka Posebna izdanja. Ljiljan VI/212. političeskoj i kulturnoj istorii Jugo-Vostočnoj Evropy. 2342. Furuhagen Hans. Dubrovnik 1992. Maren. 1-21. 97-102. 271-273. Frejdenberg M. Banja Luka 1988.. Fortis Alberto. München 1997. Denial of a Nation.. 2338. Harvard Middle Eastern Monographs 28. Boulder. Bosna Srebrena XLI/4. XVII + 303. 55.. Südostforschungen 56. 2346. Sarajevo 1997. Glas BiH u Švedskoj 2.) 2340. Sarajevo 1990. Voprosy socialnoj.

12-13.. Gavran Ignacije. “Ignacije Gavran. Zagreb 1992. (Niz članaka o našoj prošlosti).) 2353. 2358. Naša riječ 42/2850. Gavran Ignacije. Svjetlo riječi IX/105... Putevi i putokazi (Niz članaka o našoj prošlosti)”. Sarajevo 1986. Gavran Ignacije.. La vie et la mort de la Yougoslavie. 2359. Svjetlo riječi. .. Zagreb 1996.-2000. Hrvatska revija XLII/166. Sarajevo 1991. 2356. Furuhagen Hans.. 179-184. Garde Paul. Svjetlo riječi. 56-59. 2354. 11. Gavran Ignacije. 2351. 2360. B. Zemljovlasnici Bosne – prema zvaničnim dokumentima.226 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Knjiga 6. 2355. Svjetlo riječi VIII/83. 286-287. “Ignacije Gavran. Motrišta 11.... 71-75. Svjetlo riječi. Drugo izdanje. Sarajevo 1990. (* A. Svijet I/40. Svjetlo riječi V/55. Autorovo izdanje.. 10. Ceres Zagreb-Ziral Mostar. Sarajevo 1988. Život i smrt Jugoslavije. Gavran Dragan. (* Rajković Nataša. (2 izdanje 1994). Svjetlo riječi. Kraljica – blaženica (Katarina Kosača-Kotromanić). Helsinborg 2000. 2349.) 2352. Garde Paul. (Preveo s francuskog Živan Filippi). 223. 10-11. Bošnjaštvo na vjetrometini”.. 334-336. Sarajevo 1988. Sarajevo 1988. 10-11. Knjiga 1. Vatru je zapalio sveštenik Bogumil. Putevi i putokazi (Niz članaka o našoj prošlosti)”.. Svjetlo riječi IV/35.. Knjižnica Baština. 2361. Knjižnica Baština. Kotromanićka na poljskom prijestolju. Sarajevo 1997.. “Ševko Kadrić. Sarajevo 1987. (* Kovačić Anto Slavko. 259. (godina izdanja nije upisana). Knjiga 1. Krijesnica II/6. Kotromanićka na poljskom prijestolju.. Gavran Ignacije. Knjižnica Baština. Putevi i putokazi II. Putevi i putokazi (Niz članaka o našoj prošlosti). 2350. Povijesno-kulturni krug središnje Bosne. 49-52. Knjiga 1. Knjiga 12. NEV XXXVIII/1-2. Gabelica Ivan. Veličina i bijeda jedne velikaške porodice (Kosače).. 453. (* . Sarajevo 1988.. Gafić Mustafa. 10-11.. Gavran Ignacije. Ime Hrvat kroz prošlost. Zenica 1995. 2348. 42-45. Gavran Ignacije.) 2357. Sarajevo 1996. Livno 1995. BiH kulturno-informativni centar.. Mostar 1999. 278. Librarie Artheme Fayard 1992.. Knjižnica Baština. Zenica 1997. Gavran Ignacije. Biblioteka Ceres. Veličina i bijeda jedne velikaške porodice (Kosače). Daytonski sporazum je pravno ništavan i politički štetan.

65-73. 2368. Livno 1996. Knjižnica Baština. Quaderni storici 40. Gavran Ignacije. Convegno degli storici Jugoslavi ed Italiani. Livno 1995. Ljubljana 1978. 7-21. . Sarajevo 1997.. Ancona 1979.. 2366.. Putevi i putokazi II. Svjetlo riječi. 2369. Gavran Ignacije... Livno 1995. (Niz članaka o našoj prošlosti)”. Bosansko obilježje (Uz državni grb Bosne i Hercegovine).. Gestrin Ferdo. 7. Samobor 1996.. 18-19. Sarajevo 1999. Svi bez iznimke katolici (Vjerska pripadnost bosanskih vladara). 2370. “Ignacije Gavran. Knjiga 6. Knowledge. BF IV/5. Putevi i putokazi II. Gestrin Ferdo.. Svjetlo riječi XIV/160-161. 148152. 9-13. Putevi i putokazi II. Knjiga 6. Gavrilović Vera.. Svjetlo riječi. Le migrazioni degli slavi in Italia nella storiografia jugoslava / Risultati della storiografia jugoslava. Putevi i putokazi II.. 121-126.Društvo 227 Fišić Ladislav. (Uredil – A cura di: Ferdo Gestrin). 22. (Niz članaka o našoj prošlosti)”. 26-27. (* Ivka Svjetlana. zasjedanje jugoslovansko-italijanske komisije za zgodovino – 7. Gavran Ignacije. Lekari. “Genocidom do istrebljenja”. Knjiga 6. Svjetlo riječi XVI/189. 231234. Kraljica – blaženica (Katarina Kosača-Kotromanić). “Ignacije Gavran. Ime Hrvat kroz prošlost. HM I/3-4. 2364. ZČ 32/1. Zagreb 1995. 2363. 2365. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Zgodovinsko društvo za Slovenijo. (Niz članaka o našoj prošlosti)”. Svjetlo riječi. Gestrin Ferdo. Katolički korijeni (Vjersko podrijetlo bosanskih muslimana). 2-38. Livno 1995. “Ignacije Gavran. Knjižnica Baština. Gavran Ignacije. 137-141. Kraljica Katarina – Hrvatica ili: Razgovor o narodnosti. 364-365. Gavran Ignacije. Kalendar Svetoga Ante 1998. Knjižnica Baština. Svjetlo riječi XVII/193. Svjetlo riječi. Rezultati jugoslovanske historiografije. 2371. 226-227.. Sarajevo 1998. “Migracije Slovanov v Italijo – Le migrazioni degli Slavi in Italia”. Le migrazioni degli slavi in Italia nella storiografia jugoslava... Livno 1995. Knjižnica Baština. Livno-Sarajevo 1997. (Niz članaka o našoj prošlosti)”. 2367. 2372. Ljubljana 1978. Beograd 1999. Gavran Ignacije. Gavran Ignacije. Migracije Slovanov v Italijo. 2373. Bosanski vitezovi. “Ignacije Gavran.) 2362. Knjiga 6. Izdavačka udruga Zajednica Hrvata sjeverozapadne Bosne. Karamatić Marko.

Povijesni prilozi 19. Glasnik Slovenske matice 8/1. Gestrin Ferdo. Gestrin Ferdo. 2385. Ljubljana 1978. Gestrin Ferdo. Goluža Božo. ZČ 32/3.. Goldstein Ivo. Gestrin Ferdo.-2000. 336. Ponovo o Srbima u Hrvatskoj u 9. Migracije Slovena u Italiju kroz vekove.. 2376. 2386. 297.. Zagreb 2000.228 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Goldstein Ivo. Beograd 1979.. 11-20. Zagreb 1994. Ljubljana 1996. Slovenska matica. JIČ XVIII/1-2. Etničko i nacionalno biće Crnogoraca. 49-57. 2384. 6777. 21-28. 233-242. Čoralić Lovorka. Ljubljana 1998. Le migrazioni degli slavi in Italia nella storiografia jugoslava. Migracije Slovanov v Fanu. Vladarska titula na novcu bosanskog kralja Stefana Tomaševića. HM I/3-4. Zavod za povijesne znanosti HAZU. 2381. Slovani v Pesaru od 15.. ZČ 49/3.. 2379. Mostar 1995. Dinar 10. Beograd 1988.. stoletja.. 16-17.. 277-280. 2374.) 2387. stoljeću.. ZČ 50/1. Gestrin Ferdo. pravoslavaca i muslimana. njihova poselitev v mestu in družbena struktura. 2383. 341-351. Hrvatska povijest izme u Istoka i Zapada. Gestrin Ferdo. Gestrin Ferdo.prisilna migracija Slovanov v Italijo. Prilozi demografskoj povijesti Dubrovnika i okolice 2. HZ 37. ZČ 52/3. njihova poselitev v mestu in družbena struktura.. 211. Beograd 1984... 2382. 2375. Quaderni di Proposte e richerce No 3. Gestrin Ferdo. IČ 31. Ljubljana 1984. Panpublik. 221-224.. 303-316. Rodovi Slanskog primorja. (* Voje Ignacij. Ancona 1988. Glišić Branko. Beograd 1998. 447-451. Dubrovnik 1991. Sarajevo 1997. Goluža Božo. Glomazić Milisav. stoletju. Crkva na kamenu XX/218. Slovanske migracije v Italijo.-1941. Ljubljana 1998. 2380. Migracije Slovanov v Fanu v 15. do 17. 2378. 247-271.) 2381a. Ljubljana 1995. 13. . Mostar 1999. Migracije Slovanov v Italiju skozi stoletja. Golušić Antun. Radovi 27.. 2377. Hrvatska u vrijeme kraljeva narodne krvi.. (* Zovko Ljubomir. Suženjstvo . Bosna i Hercegovina zemlja – katolika. Zagreb 1984. Katolička crkva u Bosni i Hercegovini 1918.

Münchem 1962. Sjećanje na dobru kraljicu.) . Nezavisni list Muslimana Bosne i Hercegovine u iseljeništvu 1960-1967. Istorijske osnove bošnjaštva. 2.. Hadžijahić Muhamed. Hadžiahmetović Ismail. EJ 5. 2399. Hadžijahić Muhamed. 40. liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva. Astrologija (Bosna i Hercegovina). JLZ. 2391.. “Leksikon ikonografije.. FPN.. Marijan Grgić.. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. SNL-KS-Institut za povijest umjetnosti. 117-119... PCC Me ugorje. (Pretisak)”. Dragutin Nežić i Doris Baričević)”. Mitar Dragutinac. 2392. “Bosna i bošnjaštvo”. Ljiljan. Branko Fučić. Sarajevo 1995. Gruhonjić Asim. 257-274. 230-246. Feudalizam u jugoslavenskim (jugoslovenskim) zemljama. 2395. Svjetlo riječi XVIII/211. Ljubljana 1990. 28. Sarajevo 1998. 77-81. Glasnik VIS-a SFRJ XLIV/3. EJ 1. (* Balić Smail. 387-388. 2401. Zagreb 1980. 1-2. Die Anfänge der nationalen Entwicklung in Bosnien und der Herzegowina. 2390. ‘Karantanija’. “Bosanski pogledi. Grubišić Silvije. Grgić Marijan. Radovan Ivančević. Hadžihasanović Aziz. Prva linija IV/20. 2397. 69-70. Stamaco (Zürich). Sarajevo 2000. Tuzla 1996. Südostforschungen 21. 2. Studenci 1995. Svijet III/90.Društvo 229 2388. Zagreb 1979. Hadžidedić Nedžad. (3) (Otkud Muslimani u Ma arskoj prije 800 godina). 168-193. Gujić Kasim. Kršni zavičaj 22. Hadžidedić Zlatko. Ime (Hrvati). Feljton: Krstaški ratovi (2-3): (2) (Počelo je prije 700 godina).. 2398. Prva linija III/19.. 2394. 17-25. London 1984. 2393. Prihvat islama u Bosni i Hercegovini. Etnička struktura srednjovjekovne Bosne. 2. (Uredio Milenko Brkić). Humac 1989. Sarajevo 1994. JLZ. izdanje. “Bosanska srednjovjekovna država i suvremenost (Zbornik radova)”. Postanak imena Hrvat. Sarajevo 1996. Autori: An elko Badurina. 137-151... Grafenauer Bogo. 371-372. Hereza kao usud. Hadžijahić Muhamed. (Uredio An elko Badurina. 309. 22-23. izdanje.. 111116. Grmača Dolores. EJ 4. Sarajevo 1981. 2400. Grafenauer Bogo... 2389.. 2396. JLZ. Hrvatsko podrijeklo begovih familija u zapadnoj Bosni i Hercegovini. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”. Zagreb 1988.. izdanje. Još jedno bogumilsko islamsko kultno mjesto. Zagreb 1986. Emilijan Cevc. Hikmet IX/2 (98).

Glasnik VIS-a u SFRJ XLII/5.230 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Sarajevo 1996. 1992. FF..lijek). Historijska opravdanost autonomije Sandžaka. Sabor Bosanske Posavine u Sarajevu-Institut za istoriju u Sarajevu. Sarajevo 20. Visoki saudijski komitet za pomoć BiH. 2402. Sarajevo 1990. London 1984. 2409.. Zbornik priloga sa skupa održanog 22. S. 1978. 4849. (Zbornik radova sa okruglog stola održanog 24. 2407. Nezavisni list Muslimana Bosne i Hercegovine u iseljeništvu 19601967. 10. Hadžijahić Muhamed. Hadžijahić Muhamed – H. Regionalni ured u Sarajevu. GR IZ u SFRJ LV/5-6. Posebnost Bosne i Hercegovine i stradanja Muslimana (Rukopis dostavljen savezničkim snagama 1944).. 124.. KDM Preporod. G. (* Žiga Jusuf. Hadžijahić Muhamed. 1992... Sarajevo 1997.11. Sarajevo 25. 1994. Bošnjaci i islam”. Sarajevo 1997. Hadžiomeragić Maid. Hajdarević Azem. Biblioteka Dokumenti. 8.) . 7.-2000. Hadžijahić Muhamed.) 2406. H. 2405. Sarajevo 1998. izdanje.01. Sarajevo 1992. (* Imamović Mustafa. “Bosanska Posavina – dio cjelovite Bosne i Hercegovine”. (5) (Od Italije do Drine).) 2404. 2408. Hadžijahić Muhamed. godine u Sarajevu). Sarajevo 26. “Čas sjećanja. Oslobo enje 49/15655. Oslobo enje 49/15675. 4-5): (1) (Nevolje su dolazile s karavanima). 49-50. Legenda o posljednjim Kotromanićima u Derventi. Muhamed Hadžijahić (1918-1986)”. 1996. Hadžijahić Muhamed.. 473-490. Bandžović Safet. KDB Preporod.. Porijeklo bosanskih Muslimana. Bosna. (KUN 72/530). “Bosanski pogledi. 7. Sarajevo 08... (Pretisak)”. (4) (Slana voda . Zagreb 1990... 440-441. (* Numić Hajrudin.06. Od tradicije do identiteta (Geneza nacionalnog pitanja bosanskih muslimana). 1978. Stamaco (Zürich). Novi Pazar 1992. 2410. Porodična biblioteka 16. 2411. Sandžak I/12. Centar za bosanskomuslimanske studije.. 1978.06..02. “Grupa autora.06.06.. Počeci narodnog razvoja u Bosni i Hercegovini. 9-16. Sarajevo 1979. Bošnjaci i vrijeme.. 2403. Islamska zajednica-Putokaz. Preporod XXVII/586. Pećina u Brataljevićima kod Kladnja kao kultno mjesto. Tuzla 1995. 186.. Halilović Enver. Oslobo enje 35/10796. 2. u Sarajevu. A. Muslimanska biblioteka. 14. Oslobo enje 35/10795. Oslobo enje 35/10792. Sarajevo 22. Sarajevo 1991. 292-297. Centar za bošnjačke studije. Prvi susret s islamom na Balkanu. 37-49. 22. Feljton: Putevi evropske medicine u Bosni i Hercegovini (1. Biblioteka Dokumenti. Hajdarhodžić Hamdija.

IRCICA.. O konfesionalnom sastavu stanovništva u Bosni i Hercegovini u prvim stoljećima osmanske vladavine.) 2413. Organisation of the Islamic conference. Bošnjaci i islam”. 219-222. Zenica 1993. 7-17. Pogovor. “Grupa autora. “Omer Ibrahimagić. Gračanički glasnik 4. Sarajevo 1995. “Adem Handžić. 18. 2419. Etničke promjene u sjeveroistočnoj Bosni i Posavini u XV i XVI v. Handžić Adem. Preporod XXVIII/628. (sa starom oznakom: Sarajevo 1940). 2417. Research Centre for Islamic History. “Adem Handžić.... 75-89.). Porodična biblioteka 16.Društvo 231 2412. O širenju islama u Bosni – s posebnim osvrtom na srednju Bosnu. Studije o Bosni (Historijski prilozi iz osmansko-turskog perioda)”. Bosna i Bošnjaci. Divan I/3. Svjetlost. Art and Culture. Studije o Bosni (Historijski prilozi iz osmansko-turskog perioda)”. Visoki saudijski komitet za pomoć BiH. 41-54. Istanbul 1994. Studije o Bosni (Historijski prilozi iz osmansko-turskog perioda)”. Istanbul 1994. 16-20. Istanbul 1994. Tešanj 1994. “Širenje islama i islamska kultura u bosanskom ejaletu”.. (Fototip izdanja iz 1940). Art and Culture. XVI + 310. 32. Research Centre for Islamic History. Handžić Adem. Istanbul 1994. . Studije o Bosni (Historijski prilozi iz osmansko-turskog perioda).. 17. 2421.. Sarajevo 1998. Handžić Adem. Centar za bosanske studije.. (* Jalimam Ermina. 34. 2416. 2415. Restitucija bosanske državnosti (Izbor priloga i dokumenata). 2420. 118-153. 2418... “Adem Handžić. Islamizacija Bosne i Hercegovine i porijeklo bosanskohercegovačkih muslimana. Organisation of the Islamic conference. Balić Smail. 2422. Handžić Adem. Handžić Adem. 33-74. IRCICA. Sarajevo 1995. Travnik 1993. Knjiga 1. KDM Preporod Zenica.. O širenju islama u Bosni s posebnim osvrtom na srednju Bosnu. Handžić Adem. Regionalni ured u Sarajevu. O širenju islama u Bosni (s posebnim osvrtom na srednju Bosnu). Halilović Safet. POF 42-43 (1992-1993). Handžić Mehmed. IRCICA. 37-52. Organisation of the Islamic conference. (* Mandžukić Jasmin. Organisation of the Islamic conference. Posebna izdanja. Sarajevo 1998.. Gradina I/3. Sarajevo 1991. Gračanica 1997. POF 41. Handžić Adem. Handžić Adem. Art and Culture.. 2414.. 376. IRCICA. Država i narod koji su trebali nestati”. Art and Culture. O širenju islama u sjeveroistočnoj Bosni u XV i XVI vijeku. Konfesionalni sastav stanovništva u Bosni i Hercegovini u prvim stoljećima osmanske vladavine. Research Centre for Islamic History. Halilović Safet. Research Centre for Islamic History.

III-391. (Prireivači: Esad Duraković i Enes Karić). 10-11. 2432. Sarajevo 1983. 2435. Biblioteka Baština. 175-204.) 2426. Kadribegović Aziz. Sarajevo 2000. Neimarlija Hilmo. Islamizacija Bosne i Hercegovine i porijeklo bosanskohercegovačkih Muslimana. Knjiga II.. Handžić Mehmed. Handžić Mehmed. (Prire ivač Esad Duraković)”.232 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Knezovi i vojvode Trebinja i Popova do XVII veka. 116-119.. Regionalni ured u Sarajevu. Izbor radova”. Mostar 1998. 158-160. Visoko 1985. Horvatić Dubravko.. Behar IX/51.. Hrabak Bogumil. V-604. Sarajevo 1994. Heftrich Urs. 2430. 2424.. Beograd 1987. Islamizacija Bosne i Hercegovine i porijeklo bosanskohercegovačkih muslimana. Sarajevo 1999. Tribunia 6.. Sarajevo 2000. 17-40. 20.. 2434. Radovi ANU BiH 73. Odjeljenje društvenih nauka 22. Preporod XXX/676. "Predmet i metod izučavanja .. Dubrovčani u Ugarskoj i njihove veze sa Bosnom i Srbijom (1300-1541). Sarajevo 2000. Razgranavanje katuna i stvaranje grupe katuna. Diskusija. (* Duraković Esad. Mehmeda Handžića. “Grupa autora. Trebinje 1982. Visoki saudijski komitet za pomoć BiH. “Islamska misao H. IV-411. 21. 57-70. ‘Karantanija’. Balić Šerif. Mostar 1996. Sarajevo 1999. Priča o izdajici. El-Hidaje. Čelebić Almedina. “Bosna i bošnjaštvo”. 46-47. Knjiga I-VI. Izabrana djela Mehmeda Handžića.. POF 49 (1999). Srbi i rat u Bosni (Njemačka polemika 1997. 73-80.. Gazić Lejla.. Hodžić Sabit. Ogledalo. Sarajevo 2000. 2429. Karić Enes. 2427. 19. Porodična biblioteka 16. 7-46. odnosno plemena u nekadašnjoj Hercegovini (XIII-XV vek). “Mehmed Handžić. 19. "Simpozijum: Vlasi u XV i XVI vijeku". 26-27. 8-13. Glavni odbor Sarajevo-RIZ u Republici BiH. Hrabak Bogumil. Sarajevo 2000. Preporod XXX/691.. Bošnjaci i islam”. Sarajevo 1999. Hrabak Bogumil. 2425. II-373. Širenje islama u Hercegovini. Preporod XXIX/672. 79-88. 2428.-2000. VI-464. Sarajevo 1999.. Ljubljana 1990. Preporod XXX/695. 293-308.. Novi muallim I/1. Muslimani prozorske općine. I795.). Ogledalo. 2433. Preporod XXIX/668. 26. Kabes IV/29. Zagreb 2000. Nisu svi Muslimani Bošnjaci niti su svi Bošnjaci Muslimani. 2431. Hasandedić Hivzija. Handžić Mehmed. Sarajevo 1998. Godišnjak grada Beograda 27. Islamizacija Bosne i Hercegovine i porijeklo bosanskohercegovačkih muslimana.. Svjetlo riječi III/32.. Handžić Mehmed. Kabes II/5. 149-152. Horvat Branko. Hrabak Bogumil. 2423... Biblioteka Baština.. Izabrana djela Mehmeda Handžića.

"Migracije i Bosna i Hercegovina".. SIJ. godine). Diskusija. Preseljavanja preslavenskog stanovništva na Balkan tokom srednjeg veka.. Čelnici stočarskih zajednica u istočnoj Hercegovini u XIII – XV veku.. Hrvatska hercegovačka zajednica “Herceg Stjepan”. Titograd 1981. 1463-1800. “Hrvatsko podrijetlo bosansko-hercegovačkih Muslimana (Zbornik)”. i 27... “Srednjovjekovna istorija Crne Gore kao polje istraživanja”. . 181-201. Hrabak Bogumil. Hrabak Bogumil. Beograd 1998. Stećak II/21.Društvo 233 patrijarhalnih zajednica u Jugoslaviji". Their Historic Development from the Middle Ages to the Dissolution of Yugoslavia”. XV i XVI veku. Naseljavanje hercegovačkih i kosovskih vlaha u Dalmatinsku Zagoru u XIV. Beograd 1997. Filipović S. Podgorica 1999. Migracioni procesi i Bosna i Hercegovina od ranog srednjeg vijeka do najnovijih dana .... u Sarajevu. Hrabak Bogumil. Beograd 1989. Zbornik radova sa simpozija... Migracioni procesi i Bosna i Hercegovina od ranog srednjeg vijeka do najnovijih dana . Center for Middle Eastern studies. Zagreb 1992. Istorijski institut RCG. u Sarajevu. “Zbornik radova X kongresa istoričara Jugoslavije”.. 5-16. “The Muslims of Bosnia – Herzegovina. 429-431. 21. Cambridge Massachusetts 1994. i 27. Prenošenje kuge iz italijanskih sajamskih i lučkih gradova na prostor Neretva-Bojana (1350-1600). “Hrvati u BiH – ciljevi i mogućnosti”. i 24. Harvard Middle Eastern Monographs 28.njihov uticaj i posljedice na demografska kretanja i promjene u našoj zemlji. novembra 1978. Edited by Mark Pinson. Mostar 1995. 2442. "Migracije i Bosna i Hercegovina". Hrabak Bogumil. 26. X 1989. Paponja Srećko. 2440. Sarajevo 1995. 22-53.. 2438.) 2444.) 2443.. X 1989. 2437. 73-83. Sarajevo 1995. Diskusija. Institut za istoriju-Institut za izučavanje nacionalnih odnosa. Sarajevo 1990. Institut za istoriju-Institut za izučavanje nacionalnih odnosa. 2439. Hywood Colin. XII 1994. H. (* M. 139-172. Naučni skupovi 7. Stećak II/14. Neum 1922. 2441. Stećak I/1. 67-87. Sarajevo 1995. 12-13. 26. Odjeljenje društvenih nauka 3. CANU.. (Radovi sa naučnog skupa. Zbornik radova sa Okruglog stola Istorijskog instituta.njihov uticaj i posljedice na demografska kretanja i promjene u našoj zemlji. Knjiga 3. Acta historiae medicinae XXIX/4. 2436. Sarajevo 1994. 16-17. Hrabak Bogumil. Nikola. Zbornik za istoriju BiH 2. Sarajevo 1990.. 598-599. Bosnia Under Ottoman Rule. (* Šimić Stjepan. Titograd 23.. Hrabak Bogumil. Stećak II/21. 12.

. VKBI. 49. 2456. Ibrahimagić Omer. Sarajevo 1998. 2450. 224. 957-964. VKBI. VKBI. 2446. (KUN) 6.. Ibrahimagić Omer. (* Halilović Safet. Biblioteka Posebna izdanja 38. Sarajevo 1998. Sarajevo 1999.. .. 2454. Ibrahimagić Omer. Magistrat. Kantonalni odbor SDP. Gračanica 1999. VKBI. Sarajevo 2000. Sarajevo 1998. “Knjiga sažetaka”. Nužnost promjene filozofije mišljenja Bošnjaka o svojoj odbrani. Sarajevo 1994. Unsko-sanske novine I/9... Ljiljan 375. Ibrahimagić Omer. Tribina 15. Politički sistem Bosne i Hercegovine (Udžbenik sa hrestomatijom).234 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Država. Sarajevo 1997. Sarajevo 1995.. Sarajevo 1996.. VKBI. 19. Biblioteka Posebna izdanja 13. 1998. 78. Sarajevo 07. 9-19.-2000.. Ibrahimagić Omer.. Dnevni avaz IV/796.. Nacije nisu konstitutivni. FPN. Oslobo enje 56/19056.) 2451. 2452. (* Ljubović Esad. Sarajevo 1997. 2453. Slobodna Bosna II/11. Editio iuridica 5. 13. Ibrahimagić Omer. Sarajevo 12. 2455. “Bosanska srednjovjekovna država i suvremenost (Zbornik radova)”.. Ljiljani čuvaju bosansku dušu. GR IZ BiH LIX/910. Svjetlost. (* Zgodić Esad. Sarajevo 1997. (Fokus 41) 11. Bosnian Paradigm. Džambegović Sanela. nacija. Bosna u mirovnom procesu. demokratija (Iz diskursa SDP BiH)”. 1091-1098. Bosna i Bošnjaci.. Ibrahimagić Omer. Kontinuitet bosanskohercegovačke države. Državno-pravni razvitak Bosne i Hercegovine (Kratak pregled) – Constitutional development of Bosnia and Herzegovina (A Short Survey). International Conference. 134. 9-11. Ibrahimagić Omer. Knjiga prva. 85. Državno-pravni razvitak Bosne i Hercegovine. Pejanović Mirko. Ibrahimagić Omer.. 2445. 2000.. 176-184. Državno-pravna i nacionalna vertikala Bosne i Bošnjaka (teze). Ibrahimagić Omer. 123-124. “Esad Zgodić. 21-28..) 2447. 100-102. Sarajevo 1995. Me unarodni forum “Bosna”. 38. Dan bosanske državnosti.02. Bihać 1996.. Ibrahimagić Omer. 2449. Zgodić Esad. Tribina 41. GR IZ BiH LIX/11-12. Sarajevo 1995.. Država i narod koji su trebali nestati. već autohtoni element Bosne i Hercegovine. Ibrahimagić Omer. 283. Tribina 36. Državnost i nezavisnost Bosne i Hercegovine.. 2448. Kurtćehajić Suad.03. Sarajevo 1997. Centrala SDA. Sarajevo 1996. Gračanički glasnik IV/7.

Feljton: Gdje su i šta je sa grobovima bosanskih vladara (1-2): (1) (Duboki su bunari prošlosti). Oslobo enje 48/15336. Imamović Enver. 1993. 2459. Svoji na svome.02. Sarajevo 06. Sarajevo 27. Sve je razvučeno i nestalo bez traga (Kada i kako je opljačkana kulturna baština sa ovih hercegbosanskih prostora). 2460.Društvo 235 2457. Naša riječ 42/2851. Od Dukljana do četnika (Hiljadugodišnje prekodrinsko zlo). 2466. 11. 1992. Biblioteka Naučni skupovi III. Imamović Enver. 7. 1991. 11.03. Imamović Enver. Imamović Enver.. septembra 1993).05. Zemlja 1.04. Oslobo enje 49/15681. 2469. 1990. (2) (Potomci “dobrih Bošnjana”). 2468.. Zbornik sažetaka. Imamović Enver. Oslobo enje 48/15393. 2467. Sarajevo 11. Feljton: Mržnja dubokih korijena (1-2): (1) (Svjedočanstva prošlosti). 2. Struktura vojničke klase u XV i početkom XVI vijeka s posebnim osvrtom na širenje islama u Bosni.01. Imamović Enver. 2465. 2463. Sarajevo 1992.05. Sarajevo 1991. Sarajevo 09. Kontinuitet bosanske državnosti (Naučni skup (‘Bosna i Bošnjaci u borbi za opstanak’). Sarajevo 1993. Korijeni bosanske državnosti. 9. Tri vjere. 1991.. Oslobo enje 48/15431.. Korijeni bosanske državnosti.. 1992. Imamović Enver.. 24. Imamović Enver.01. Imamović Enver.01. Nedjelja. (KUN X/32(490). Slobodna Bosna. 2462. 1993. (Sarajevo.. 8.02. POF 41. Zenica 1997. Sarajevo 16. 2464.01..06.. 31-32. Oslobo enje 48/15639. 6-7. 1991. 1992. Neobična zemlja. Ibrahimović Ramiza. Osvrt na podatke koji upućuju da je u srednjovjekovnoj Bosni postojao i djelovao Univerzitet. Imamović Enver. Sarajevo 28. Oslobo enje 50/16135.. Sarajevo 01. 1993. Ibraković Dž. 2458. Sarajevo 25. 1991. “Simpozij ‘Prilog historiji kulturno-obrazovnog razvitka Bosne i Hercegovine’”. Imamović Enver. 10. (2) (Pad bosanske kraljevine). Produkt historijskih imperativa (Čitanje Herceg-Bosne). Oslobo enje 50/16023.. 2470.. Sarajevo 04. . 2. Oslobo enje 48/15335. Treba li nam kraljica. 2461. 269-282. 11. Podrinjske informativne novine. Imamović Enver. Sarajevo. Oslobo enje 50/16024.. Avicena. a jedan narod. “Širenje islama i islamska kultura u bosanskom ejaletu”. Sarajevo 15. Sarajevo 1992.

. 67-70. 2480. nauke i kulture. Imamović Enver.. Imamović Enver. Ministarstvo obrazovanja... Sarajevo 1996. 21-37. Sarajevo 24. Oslobo enje 53/17262. Korijeni kulturno-vjerskih odnosa Bosne i Hercegovine i Irana. 39-41. 8-10. Korijeni kulturno-vjerskih odnosa Bosne i Irana. Oslobo enje 53/17260. FPN.06. 1996. (3) (Slavna bosanska vojska). Slavna bosanska vojska. Feljton: Korijeni bosanske vojske (1-3): (1) (Bosanski Iliri prijete Rimu). Sarajevo 1996. Oslobo enje 52/17047. Slobodna Bosna II/11. Imamović Enver.. Zenica 1996. . izdanje 1997.-2000. Slobodna Bosna II/12. 1996. 2471.. 2473.. Institut za istoriju. Sarajevo 1994. 63. predavanja sa javnih tribina. Brzica Stjepan. RBiH. Biblioteka Bosna.. Sarajevo 1996.)... Sarajevo 1995.) 2474. Oslobo enje 53/17264. 16. Robovlasnički lov na Bošnjake (Kako su u srednjem vijeku iz Bosne odvo eni u roblje bogumili). 24.01. 404. Ljiljan IV/113. Sarajevo 28.. 1996. 2475. Sarajevo 01. Sarajevo 02. (3) (Tri žene Stjepana II). Kabes III/16. 1996. 39-41. 111.06. Sarajevo 1996. 34. Imamović Enver. Sarajevo 1995. (7) (Riznica Bobovca). 47-54. Kraj antičkog doba i dolazak Slavena.. Odnos “bosanskoga i muslimanskoga” – kontinuitet.. razred osnovne škole”. 16. (8) (Propast Kraljevstva). “Bosna i Hercegovina i svijet”.... 2478.. “Enver Imamović. Oslobo enje 53/17263. 10. Feljton: Bosanska dinastija Kotromanića (1-8): (1) (Vladari Kulinovog roda).07.07. 2472. Korijeni Bosne i bosanstva. Oslobo enje 53/17094.07. Imamović Enver. VKBI. Stećak IV/46. “Ratni kongres bosanskomuslimanskih intelektualaca 22. 16.236 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Sarajevo 1997.. (4) (Tajne kraljevskih grobnica). Historija 5. (2) (Osvajanje Srbije i Hrvatske). Sarajevo 1995. Mostar 1997. Sarajevo 29. Didaktički putokazi 4. 2477. 1996. 16..11. 1996.. Sarajevo 03. Mostar 1997. Hadžirović Ahmed. Sarajevo 04. Oslobo enje 53/17265. Imamović Enver. 1995. Kabes III/17. Šator Muhamed... Me unarodni centar za mir. Imamović Enver. Prva linija IV/22. Sarajevo 27.. (Izbor novinskih članaka. Slobodna Bosna II/10. 49..”. 48-49.. 1. 16. Imamović Enver. (* Omerbegović Nermina. Oslobo enje 53/17266.06. 1996. (5) (Vjerno uz Crkvu bosansku). (2. 20. Sarajevo 18.. 1996.. (6) (Bosna zlatna i srebrena). Oslobo enje 53/17261.06. Sarajevo 30. “Bosanska srednjovjekovna država i suvremenost (Zbornik radova)”. 1996. 10. 3 izdanje 2000. (2) (Kolijevka “prave Bosne”). Oslobo enje 53/17259. Imamović Enver. 2476. decembar 1992. 10.. referata sa znanstvenih skupova i posebnih priloga). Sarajevo 1996. Imamović Enver. 2479. 22.. Bosanska dinastija Kotromanića. izdanje. Sarajevo 1994. 39-41.07.

Dnevni avaz (Fokus V/128). 14. 22. 1997.08. Zagreb 1999. BF VI/10. Art 7. (19) (Hercegovina – vlaška magistrala)... 1998. (2) (Prvi ljudi na tlu Bosne)... Zagreb 1999. 19.. Imamović Enver. Imamović Enver. Historija bosanske vojske. Oslobo enje 55/18028... Oslobo enje 55/18027. Škegro Ante.08. 21. 317-338. Sarajevo 29. 19. 1998.12. Avdić Edin.08. 15. Oslobo enje 55/18021. (17) (Zemlja u rukama domaće vlastele). Škegro Ante.. Art 7.) . Sarajevo 12. 61. Sarajevo 11. 1998. Sarajevo 28.08.. 48-49.. Oslobo enje 54/17747. 20. 16. 446-450. 18. BF VIII/12. Oslobo enje 45/18881. (* Hadžirović Ahmed.. 2484. Povijesni prilozi 17. Zarez II/26. Sarajevo 31. 13. (3) (Revolucionarni pomaci). Sarajevo 22.. Sarajevo 10.08. A. Porijeklo i pripadnost stanovništva Bosne i Hercegovine. (4) (Zavojevači i pitomi). Sarajevo 13. Škegro Ante..08... 18. (* Škegro Ante. Sarajevo 18.08.. U čast bosanske kraljice Katarine (Uspješan nastup sarajevskih studenata povodom obilježavanja 519. Sarajevo 2000. (12) (Poslovično poštenje i dobrota). 19. HM III/11-12. 1998. Kosovac Abdulah. Sarajevo 29. Oslobo enje 55/18033. 19.. Zagreb 2000. 1998.10... Rubić Nela.08. (5) (Pod rimskom vlašću). 1998. godišnjice smrti posljednje bosanske kraljice Katarine). Feljton: Porijeklo i pripadnost stanovništva Bosne i Hercegovine (1-20): (1) (Slavenizirani Iliri). 13. Naša škola XLVI/11. Selhanović Selman. Oslobo enje 55/18030. GR IZ BiH LXI/1-2. Mostar 1998. Sarajevo 06. 1998. Kabes IV/29. Oslobo enje 55/18032. 15. Sarajevo 07.. 2485. Sarajevo 1998. Lovrenović Dubravko. Ču.. 216-236. Oslobo enje 55/18018. Sarajevo 1998. Obavijesti HAD XXXI/3. Oslobo enje 55/18029. Oslobo enje 55/18025. Stećak VII/82.. (7) (Bošnjaci.. različita vjera). Oslobo enje 55/18025.. 1998. 164-169. 13. Sarajevo 02. Imamović Enver.10.09. Zagreb 1998. 1998. 1998. (14) (Vjersko šarenilo Bosne).08. 1998. 1998.. Jalimam Salih. Oslobo enje 55/18020. Sarajevo 2000.08. Preporod XXVIII/647. Škegro Ante.08. 1998.10.. (9) (Doba bezimenih banova). Lovrenović Dubravko. Sarajevo 08. Sarajevo 14. 61-62. 154-156. 35. Oslobo enje 55/18019.. Zagreb 1999.08. Ma. 2000. 308-330. Sarajevo 1999. (16) (U jednoj porodici dvije vjere)... Oslobo enje 55/18026. 1999. 1998. 1999. 14. (8) (Treći narod). Škegro Ante. Edicija Bosanski korijeni. 1998.. Oslobo enje 45/18914. Imamović Enver. Oslobo enje 55/18022.. 1998. 325. 1998. Oslobo enje 55/18025. (15) (Svi Bosanci.Društvo 237 2481...07. 321-326.. Imamović Enver. Sarajevo 30.. Škegro Ante. (13) (Ljiljani me u trnjem)... 1998.. 19. Povijesni prilozi 18. (10) (Izme u države i ‘ničije zemlje’). 2482. 18. 1999. 1999. (20) (Vlasi s krivotvorenim imenima). A. Oslobo enje 55/18017. Sarajevo 21.07.07. Sarajevo 1999. 2000.08.09. 115. Sarajevo 09. Sarajevo 30. Sarajevo 1998.. 30-32. 19. Sarajevo 1999. 11) 2483.07. Sarajevo 04. Sarajevo 03.07. 1998. Dani VIII/173. Slobodna Bosna V/159..08. (6) (Čija je Bosna). Oslobo enje 55/18023.. Oslobo enje 55/18024. ime predslavenskog porijekla).. 15. 19. 137-142. Ljiljani i Bošnjaci. (11) (Antropološke razlike). Sarajevo 01. Sarajevo 27. Oslobo enje 55/18031. Sarajevo 05. 18. Sarajevo 02. 21. Obavijesti HAD XXXI/1.

Ustav Bosne i Hercegovine. 2499. 2487. 129-133. 2. Zagreb 1982. Sarajevo 1999. Imamović Mustafa. 2491. Stamaco (Zürich). Državni razvoj i društveno-politički sistem (Historijski pregled). Imamović Mustafa. Imamović Enver. Imamović Isak. izdanje. Imamović Mustafa. Državnopravni razvitak jugoslovenskih naroda (Nacrt predavanja). Muslimanski glas. Restitucija bosanske državnosti (Izbor priloga i dokumenata)”. (Pretisak)”. 12. Zenica 1993. 467. u 2497. decembra/prosinca. Separat II. “Bosanski ustav (fototip izdanja iz 1910. 2498.. 2489. Pregled istorije genocida nad Muslimanima jugoslovenskim zemljama. EJ 2. Sarajevo 1991. “Bosanski pogledi. Imamović Mustafa. Sarajevo 1991. godine ratne 1992. Sarajevo 1993. MAG. “Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina. Imamović Mustafa.238 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. KDM Preporod Zenica. Knjiga 1. 2488. Zagreb 1983. 2496. Zagreb 1984. 146. Sarajevo 1999... 2486. Pregled istorije genocida nad Muslimanima u jugoslovenskim zemljama. London 1984. .. 481-482. 217-221. Diplomacija (Diplomatija) (Bosna i Hercegovina). Sarajevo 1994. Imamović Enver. Posebna izdanja. 2490. Nezavisni list Muslimana Bosne i Hercegovine u iseljeništvu 1960-1967. Imamović Enver. Oslobo enje 45/18903... Imamović Enver. Centar za bosanske studije. Imamović Mustafa. 2. Imamović Enver – Bošnjak Jozo. izdanja Enciklopedije Jugoslavije”. Imamović Mustafa. 11-56. Dobri bogumili. GR IZ u SFRJ LXV/6. 63-80.. 22-24.. JLZ.. izdanje. JLZ. 5 plus 6.. 5 plus 7. Državni razvoj i društveno-politički sistem (Historijski pregled). 2494. 18-21. 2492... Sarajevo 1999. Sarajevo 10. Studio ‘m’. Grobovi naših predaka. 18-20. JLZ. EJ 3. 2495. Sarajevo 1991. 1999.-2000. “Safet Halilović. Osebujnost bosansko-hercegovačkih Muslimana i njihove narodnosti. 673-693. Imamović Mustafa.10. Osnove historijske naznake bosanskomuslimanskog nacionalnog identiteta (Uvodni referat sa osnivanja Kongresa bosanskomuslimanskih intelektualaca u Sarajevu 22. Čiji je kralj Stjepan Tomašević?. 5 plus 10. (KUN) 2.. Poznavanje društva za IV razred osnovne škole.. Bosanski vitezovi. godine)”. 2493.

Sarajevo 1994.. 2502. 445.. Sarajevo 1995. VKBI. Imamović Mustafa.”. Odjek. Introduction to the History of the Bosniaks. . Imamović Mustafa. 128-129. 2508. Sarajevo 1997. Imamović Mustafa.) 2509.. Uvod u historiju Bošnjaka. 1994. Osnovne historijske naznake bosanskomuslimanskoga nacionalnog identiteta.12. “Ratni kongres bosanskomuslimanskih intelektualaca 22. Bemust. Biblioteka Kulturno naslje e. Sarajevo 1. 2510. Imamović Mustafa. Predgovor. “Knjiga sažetaka”.) 2511. Press centar.. decembar 1992. Press centar. 1080-1082. 11-19. (KUN) 8. (Dvojezično). Sarajevo 2000. Odjek L/1-3. Zagreb 1996. Imamović Mustafa. Bosansko-muslimanski narod i njegova geneza. 28. 29-38. Sarajevo 2000. 29. Bošnjaci. “Borac Armije Republike Bosne i Hercegovine”. Bošnjaci. godine)”. Me unarodni forum “Bosna”.Društvo 239 2500. 2501. Bosanski stil na stećcima i metalu – Bosnian Style on Tombstones and Metal”. Oslobo enje 57/19329. Armija RBiH. (* Jalimam Salih. 2507. izdanje 1993... Državnost i granice Bosne i Hercegovine. 7-9.. “Ko je ko u Bošnjaka”. 2. Sarajevo 1998. “Marian Wenzel. Sarajevo 1996. Imamović Mustafa. Imamović Mustafa. Biblioteka Dometi. Special 50th anniversary edition. Imamović Mustafa. Sarajevo 10.. Armija BiH. Sarajevo 1999. GR IZ BiH LXII/11-12. Vojna biblioteka 1. Uprava za moral Generalštaba. Vojna biblioteka 16.. 2512.. Veselin Masleša. Erasmvs 18. Serdarević Husein. 2505. izdanje.. International Conference. 5-10. Ljiljan V/202. Sarajevo 2000. 2503. Didaktički putokazi VI/19. 2. Od hajduka do četnika (Stradanje i genocid nad glasinačkim Bošnjacima od najstarijih vremena do 1994. 4-5.. Imamović Mustafa. Zenica 2000. “Bosna i Bošnjaci (Državno-pravni razvitak Bosne i Hercegovine i bošnjačkomuslimanski narod)”..... (* . Sarajevo 1997.. Biblioteka Posebna izdnja 70.. 2506. Imamović Mustafa. Imamović Mustafa. 9-16. VKBI. Integraciona ideologija i Bosna. 2504. “Ibrahim Pašić. Imamović Mustafa. VKBI. Sarajevo 2000. Historija države i prava Bosne i Hercegovine. Bosniaks. 39. Predgovor. Bosnian Paradigm. Imamović Mustafa.. Državno-pravni razvitak Bosne u srednjem vijeku. 38-47.. Feljton: Integracione ideologije Bosne (3): (3) (Bosanski je bio diplomatski jezik na Porti). 9-19. 9-32. Sarajevo Publishing. 2000. Sarajevo 1999.

Beograd 1997. 174. Istoričar i Vrijeme...) 2520. The genocide against the Bosnian Muslims. Isaković Alija.. Udruženje Bošnjaka porijeklom iz Sandžaka. franjevci.. “O ‘nacionaliziranju’ Muslimana (101. maja 1994. Sarajevo 1991. “Italia felix. Zagreb 1990. 2515. Starješinstvo Islamske zajednice u SR BiH.. 10-11.. Jalimam Salih. 2521. “Zbornik radova sa Znanstvenog skupa u povodu 500. 2516. Dijalog Nova serija II/8. 8. Abruzzi secoli XIV-XVI". 7-19.. “Istočna Bosna i Sandžak (Znanstveni skup). SANU. Godina 41. Bosna. Sarajevo 1997. 76-77. Hrvatski narodni kalendar 1993. Biblioteka Posebna izdanja.) 2519... (2 izdanje.) (* Mijatović An elko. 223-230. . (* Rastović Aleksandar. Andrić – koncentrični krugovi istog (Književni esej). 2522. Zbornik radova.-2000. Sarajevo 1990. Isaković Alija.”.. Riječ čitaocu. IČ 42-43 (1995-1996). Ivanković Željko. Sarajevo 1979. “Islam i Muslimani u Bosni i Hercegovini (Muhamed Hadžijahić-Mahmud Traljić-Nijaz Šukrić)”. Marche. 151153. 168.. Svjetlost. Imamović Mustafa – Mahmutćehajić Rusmir. Istorijski institut. (priredio Alija Isaković)”. obljetnice smrti Fra An ela Zvizdovića”.. 509-520. godina afirmiranja i negiranja nacionalnog identiteta Muslimana). 13. “Ajvatovica ‘95”. Ostra Vetera.. FTS-Franjevački samostan Fojnica.. Sarajevo 1996. Mešihat Islamske zajednice u BiH-Izdavačka djelatnost “ElKalem”. Kučuk-Sorguč Indira. 2517.. “Bosanski duh”. Sarajevo 1991. Ljiljan VII/290. Odbor savjetovanja Bosna i Hercegovina – mogućnosti i perspektive razvoja 3. (Hadžijahić Muhamed). 63-70. 2525. 39-50. Preporod XXI/469. Sarajevo 1992. Quaderni di Proposte e richerche 3. Autentičnost i autohtonost bosanskog duha. Sarajevo 1996. 334. Zagreb 1979. Beograd 1997.240 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.. 32. Sarajevo 1998. 168. Jahić E. O Muslimanima. 2514. Knjiga 14. 2518. CCP III/3. Sarajevo 1977. 494-498. Isaković Alija. Romagna. Isaković Alija. Prusac 1995. Ancona 1988. Muftijstvo Travnik. 2524. Islamizirana djeca bosanske kraljice Katarine. Bosnia and the Bosnian Muslims 4. Globus. Balkan i velike sile (XIV-XX vek)". Bosanskohercegovački Hrvati i njihova nacionalnost. Sarajevo-Fojnica 2000. 23. 2523. Migrazioni slave e albanesi in Occidente. 2513. Ivanković Željko. “Islam. Autentičnost i autohtonost bosanskog duha. NEV XXIX/1.

Zemedia. Janković Dragoslav. Kabes III/25. (3) (Bošnjaštvo i jezik). 2528. Sarajevo 1998. 2529. 27-38. Preporod XXVIII/641. (2) (Bošnjačka posebnost). Slom bosanske srednjovjekovne države.Društvo 241 2526. Sarajevo 1998. Bosna sa dva kralja. 2537. Sarajevo 1996. 2532. Janeković-Römer Zdenka.) 2536. 41-45. 26-27. Jalimam Salih. 28-29.. 137-140.. Posebna izdanja. Jalimam Salih – Spahić Mustafa. Jalimam Salih. . Sarajevo 1983. Mostar 1997. Kabes III/20. Naučna knjiga. 19.. 27-31.) 2534. Stećak V/57. Vladika... Sarajevo 1998. Kabes III/23-24. Sarajevo 1996. Prva linija V/39. Janković Marija – Ćirković Sima. Kabes III/22.. Prva linija V/37. 30-31. Istorija države i prava naroda Jugoslavije. Janeković-Römer Zdenka. (* Voje Ignacij. Jelašanin Edib. Historijska osnova bosanske posebnosti. Jalimam Salih.. Feljton: Ratovi srednjovjekovne bosanske države.. Knowledge. Beograd 1982. Mostar 1997.. Odjek XXXVI/22. Ljubljana 2000. izdanje. 36-38.. Mostar 1997. Zagreb 1996. GR IZ BiH LX/3-4. Radovi 26. jer tada Hrvatska nije ni postojala (Hrvatski kontinuitet u svojatanju bosanske povijesti: Novo nacionalno prekrštenje posljednje bosanske kraljice Katarine Kosače-Kotromanić). Jalimam Salih. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Mostar 1997. 451. Naučna knjiga. 10. Prva linija IV/35. Dubrovačka vlastela izme u srednjovjekovlja i humanizma. 2527. 2535. Ne poprište nego dijalog vjera.) 2531. Lastavica od bogumilskog zborišta do muslimanskog dovišta... 30-31. Niti je ikada kraljica Katarina spominjana kao Hrvatica... Stranac u srednjovjekovnom Dubrovniku: izme u prihvaćenosti i odbačenosti. Pašić Mustafa. Sarajevo 1996. Beograd 1981. Janeković-Römer Zdenka. 48-49. 135.. Ljiljan VI/211. Okvir slobode. Zagreb-Dubrovnik 1999.. Zenica 1998.. Zagreb 1993. 86. 68-86. Prilozi povijesti stanovništva Dubrovnika i okolice. 22. Državnopravna istorija Jugoslavije. 2533.. 8. (* Hasanica-Hačimić Indira. 2530. Janković Dragoslav – Mirković Mirko. Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku. niti Bosna kao hrvatska pokrajina. (* Imamović Mustafa. Sarajevo 1997. Prva linija V/38.. Radovi 29. 481-483. 28-29. Sarajevo 1995. ZČ 54/1. Bosna na vrhuncu moći. Feljton: Prologomena za studiju o historiji bošnjaštva (1-3): (1) (Prologomena za studiju o historiji bošnjaštva). Knjiga 8. Javni rituali u političkom diskursu humanističkog Dubrovnika. Beograd 1999.

Knjiga 7. 2542.. Kajmaković Radmila. Kamenica Edina.09. Zagreb 1998. Laus. Dubrovnik 1998. Jurišić Gabrijel Hrvatin. Kajmaković Radmila.. 26. 395. South Slav Nationalisms.. 438. HM IV/17. Povijesni prilozi 17. Posebna izdanja. Mato Zovkić)”. (Prijevod s engleskog Josip Šentlija). Posebna izdanja. Helsinborg 2000. Sarajevo 2000. 350-351. (* Benyovski Irena. Južnoslavenski nacionalizmi (Jugoslovensko ujedinjenje i udžbenici prije 1914. Kotromanić-Kosača Katarina (1424-1478). Zagreb 1998. 101-110. Textbooks and Yugoslav Union before 1914.. Globus Nakladni zavodŠK. Split 1998.-2000..) . 1997. Stanovništvo Konavala. I srpski i hrvatski i kralj bošnjački. Prilozi povijesti stanovništva Dubrovnika i okolice. Monografije 15. (KUN) 6-7. 2541. Dani VII/121.). Kapetanić Niko – Vekarić Nenad. Jurišin P. 2538.10. Svezak 2. Jeleč Sead. 2540. (razgovor sa Enverom Imamovićem). 1995.. Historijska karta srednjovjekovne bosanske države. Sarajevo 18. do 20.. Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku. Karavanski saobraćaj. 39. 494. Bošnjaštvo na vjetrometini..242 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. "Konavle u prošlosti. 2545. 2547. Hellwig). 332-335.. 336.. 2548. Svezak 1 Dubrovnik 1998. Dubrovnik 1999. Zagreb 1992. Jelavich Charles.. sadašnjosti i budućnosti 1". Macan Trpimir. (* Kurtović Esad. HM IV/17. Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku. 234 + u dodatku: Marko Vego... Knjiga 7. Posebna izdanja. Kapetanić Niko – Vekarić Nenad. 2543.. 289-293.. Bosanski kralj u Splitu (Šta se dešava sa sarkofagom Stjepana Tomaševića). Kada je osnovan prvi univerzitet u Bosni? Oslobo enje 54/17744.. 289-293. 12.10. Sarajevo 2000. stoljeća.. Sarajevo 1984. Sarajevo 24. Kult predaka. Sarajevo 26. Sarajevo 1986. 2544. (Glavni urednik hrvatskog izdanja dr. Oslobo enje 52/17011. Biblioteka Posebna izdanja. Kapetanić Niko – Vekarić Nenad. Ohio State university Press 1990. 2546. Stanovništvo Konavala. 28. Broj stanovnika Konavala od 15. Kolo VIII/2. Kadrić Ševko. Prilozi povijesti stanovništva Dubrovnika i okolice. Drugo izdanje. Kurtović Esad. Naš svijet XXII/248. BiH kulturno-informativni centar.) 2549. Naš svijet XX/227. Jelavich Charles. 2539. 1999. “Suvremena katolička enciklopedija (Priredili Michael Glazier i Monika K. Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku.

"Simpozijum: Vlasi u XV i XVI vijeku".12. “Zbornik radova sa Znanstvenog skupa u povodu 500. Naši dani XXXVI/972 (42). izdanje. Karabeg Mugdim. Sarajevo 23. Hrvatsko-bošnjačke teme.05.. 691. 16. Karabeg Mugdim. CCP XX/37. 28). Klaić Nada. Naši dani XXXVI/973 (43). 2563. Naši dani XXXVI/975 (45). Sarajevo 1989. Kavazović Esad. U kraljevskom Jajcu. Bilten FTS XXVI/2. Pitanje o podrijetlu Hrvata u hrvatskom diskurzu danas. Karamatić Marko. 38-39. Herceg. (3) (Komendu za ravnopravnu upotrebu jednog naroda). Oslobo enje 46/14911. 112-113. Zagreb 1996. Travnik 1995. 24. Kind Christian... 2551. Zenica 1995. 171-172. EJ 4. 46-49. JLZ. Karan Milenko. 6. 5-7. Divan II/15. Odjeljenje društvenih nauka 22. Sarajevo 1999. 2558. Hrvatska sveučilišna naklada. Kico Mehmed. 211-212. Sarajevo 1989...) 2561.. Radovi ANU BiH 73. Hintergründe. ČSP XXVIII/1. Znak Bosne I/1. 1990. ZürichPaderborn 1994. 2559. Katičić Radoslav. 1989.08. 15-17. Oslobo enje 48/15396. . Bibliografija radova o političkom položaju Bošnjaka-Muslimana i bošnjačkoj kulturi.. Oslobo enje 47/15146. Sarajevo 1989. Sarajevo 19. Kabes III/22. 4649.. (4) (Praslavenski elementi u kulturi bosanskih naroda). 01. 184. Bosanski duh. Sarajevo (1996). Naši dani XXXVI/974 (44). Zagreb 1996. Ključanin Zilhad. Naše srednjovjekovno krivično pravo u turskim zakonskim propisima. Krieg auf dem Balkan. Muslimani potiču od neznabožaca. 302304. 2553.04. Sarajevo 1989. 2557. Motive.. (* Ivanković Željko. Uvodna riječ.Društvo 243 2550... Der jugoslawische Bruderstreit: Geschichte. Sarajevo-Fojnica 2000. Feljton: Stvaranje bosanskohercegovačke posebnosti (1): (1) (Gdje se svjetovi stvaraju). Kasumović Ismet. Verlag NZZ-Verlag Ferdinand Schöningh. Diskusija.. (* Prcela Frano... Karihman Ferid. Klaić Nada. 1991. 2554.. Vladar po dobru zapamćen (Od Kulina bana i dobrijeh dana). (2) (Disput o Kulinu banu). Sarajevo 2000. 2552. br. 46-49.. 149-153. Matković Stjepan. Sarajevo 1983... 2560. FTS-Franjevački samostan Fojnica. i 02. 153-157. 2. 2562. obljetnice smrti Fra An ela Zvizdovića”. Feljton: Nepoznata Bosna (1-4): (1) (Nepotpun pregled nepoznanica). 16-17. 6. (7 dana. 2555. Radovi HDZU 4. Sarajevo 30.) 2556.. Mostar 1997. Bilten FTS XXVII/1. Zagreb 1997. Karamatić Marko. Zagreb 1986.

Komadina Ante. Valjevo 1994. Učešće Vlaha u trgovinskoj razmjeni tokom XIV i XV vijeka. EJ 1. "Bosna i Hercegovina od srednjeg veka do novijeg vremena". Vlahović Š. Sarajevo 03. 165-166. fundamentalizam). Kabes I/2. 1990. Histor. Korjenić Kasim. 2569. 1990. 2. 1990.. Kwart. Ljubljana 1990. (5) (Kako dostići Zapad?). Sarajevo 01. 149-158.. 176-179.07. 2575. 1990. Kostrenčić Marko.. 50-51..07.. 2573. (4) (Tradicionalizam. Društvena struktura rudarskih gradova.06. Sarajevo 1983.. 125-134.postanak i uspon gradskog središta". 172-173. JLZ.. (2) (Prostor velikih migracija).. 79-84. Ban. Odjeljenje društvenih nauka 22. 168. Beograd 1977.. Odjeljenje društvenih nauka 22. Džaja (1-5): (1) (Repovi tu inske vladavine). izdanje.) 2572. 2564.. Bosanac – prva ili četvrta opcija?. Beograd 1995. Leśny Jan. (3) (Greška evolucionizma).. Oslobo enje 47/15097. 1997. 9. Povratak i putovanje. Feljton: Bavarski divan: Dr Srećko M. O istoriji i legendi u pjesmi ‘Propast Hercegovine’ (Herceg Šćepan nije zet Crnojevića). Oslobo enje 47/15098. "Valjevo . IG 1-2. O Bosni i bošnjaštvu. 6. Kovačević-Kojić Desanka. 2574. Zbornik radova 12. SANU...07. 36/1. Oslobo enje 47/15101. Interkonfesionalni odnosi na području trebinjske biskupije. 1979. Sarajevo 05. ‘Karantanija’. "Simpozijum: Vlasi u XV i XVI vijeku". Kovačević Jovan. Vrhbosanska visoka teološka škola. Sarajevo 1988. 35-49. 2571. Oslobo enje 47/15100. SKZ. Koprivica A. "Socijalna struktura srpskih gradskih naselja (XII-XVIII vek)”. Kočović Bogoljub.dubrovački gra ani u gradskim naseljima srednjovjekovne bosanske države. 242. Diskusija.. Domaći stanovnici . (* Maksimović Ljubomir. 468-469. Mostar 1995. 2567. Kovačević-Kojić Desanka. SV 2.. Sarajevo 02. 2576. Nikšićke novine. Sarajevo 1983. 8. 8. 122-132. 1990. 2570. Dobojske novine IV/37. 28-29. Smederevo-Beograd 1992. Kotorić Tarik. "Simpozijum: Vlasi u XV i XVI vijeku". . 2566. Istorijski institut. Beograd 1978.07.. 61-72... Sarajevo 04. Branko. Nikšić 19. 2565... 11. 7.244 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. “Bosna i bošnjaštvo”. Radovi ANU BiH 73. Zagreb 1980. Kovačević-Kojić Desanka. GEI 27.-2000. 210-212. Kovačević-Kojić Desanka. Beograd 1978. Korenić Bojan. Avarski kaganat. Petar. klerikalizam. Kovačević-Kojić Desanka.07. 2568. Oslobo enje 47/15099. Istaknutiji Dubrovčani u Srebrenici u doba Despotovine. Doboj 1999. “Tisuću godina Trebinjske biskupije”. Radovi ANU BiH 73.

nauke. 199-217.) 2581. 41. Dubrovnik 1982.. 2583. Kovačić Anto Slavko.. 2579. 2584. Bilten FTS XVII/2. Krekić Bariša. 97. Stanovništvo Dubrovnika i demografske promjene u prošlosti. RBIH. Sarajevo 1990. S.. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Vrhbosna 1(104)/2.. Kovačević-Kojić Desanka. Karaula Marijan.. Bosna Srebrena 40/5. ./1999... Krekić Bariša. Krzović Ibrahim. Sarajevo 1989. Knjiga 1.. Dva priloga bosanskoj istoriji petnaestog vijeka. Ministarstvo obrazovanja.. 28.. Zbornik za istoriju BiH 1. “Povijesnoteološki simpozij u povodu 500 obljetnice smrti bosanske kraljice Katarine”. Katolici u kotorvaroškom kraju. (* Lučić Josip. Mostar 1998. Knowledge. susjedi nisu prezali odnijeti kosti jednog stranca. 83-84.. Contributo allo studio degli schiavi levantini e balcanici a Venezia (1388-1398). Cirkulacija informacija izme u Dubrovnika i Bosne. kulture i sporta. 202. Beograd 1999. NEV XXXIX-XL/1-2.Društvo 245 2577. Leprozorij (366-367). 495. KS-FTS. Zavod za povijesne znanosti JAZU u Dubrovniku. O Državnom birou u Visokom. Prilozi povijesti stanovništva Dubrovnika i okolice. Diskusija. Svjetlo riječi VII/80.. Beograd 1995.10. 100. Katunar (287). Kriste uro. 2588. (* .. Kreso Muharem.) 2582. V. Na razme u bez me a (Neke značajnije veze izme u Dubrovnika i zale a). Sarajevo 1979. GDI BiH 37. Ugrožavanje Bosne i Hercegovine kroz historiju i tradicija njene odbrane.. 335-336.. Firenze 1978. Studi in memoria di Federigo Melis 2. Sarajevo 1988. 41-43.. Frejdenberg Maren. 57-65. Kana 20/11-219. Stanjanin (699). Dubrovnik 1990.. “Nauka o odbrani (Grupa autora)”.. 89-108. Sarajevo 1990./1990. Anali 19-20.. Sarajevo 1986. 98.. Sarajevo 1989. 1995. Gostionica (122). Sarajevo 1989. Lukava pljačka bosanske povijesti! (Da bi zbirka Muzeja ‘hrvatskih starina’ u Splitu bila bogatija. . 379-394. Župni ured Kotor VarošSvjetlo riječi. posljednjeg bosanskog kralja Stjepana Tomaševića). 12. Südostforschungen 50. (* Prlender Ivica.. Krivošić Stjepan. 23. Sarajevo 1996. 2578. 137-141. PFB II/3. 233. Orlovac Anto. 2586. München 1991. 2585. Sarajevo 1989. Avazov focus I/1. Kovačić Anto Slavko. Hercegovina 4-5 (12-13). 50-57. Radovi 24. Kučuk-Sorguč Indira.. GDI BiH 39.. Sarajevo 17. Kovačević-Kojić Desanka. 402-407.. Krekić Bariša. 2580.. 12. Divan I/1. Katun (286-287). Sarajevo 1989.) 2587. Karajica Stipo. Zagreb 1991. 278-279. Travnik 1994. O domaćim trgovcima u srednjovekovnoj Srebrenici..

Kamo sreće da smo davno prigrlili ime Bošnjak i išli za njim (Razgovor s Emir Sinanović. Feljton: Bosanski stanak ili državno-pravna teorija Bosne (1-4): (1) (Bošnjaci – stari narod Evrope). Zagreb 1992. Duhovni kontinuitet Bošnjaštva. Bosna uvijek bosanska.. 2599. Biblioteka Posebna izdanja... 135-142. Prisvajanje i otu ivanje bosanskog srednjovjekovlja. BiH kulturno-informativni centar. Sarajevo 1995.. “Bosanska srednjovjekovna država i suvremenost (Zbornik radova)”. Pogledi 7. 2600. Ljiljan IV/149. Izabrana djela. Zagreb 1992.. Drugo izdanje. 2594.. Ljiljan IV/147... 2597. 13. 2590. Kulenović Muradif. (2) (Sva nas Bosna pomiriti neće). samo bosanska). Zagreb 1999. Etnički procesi na prostoru sjeveroistočne Bosne od prahistorije do danas. 47-53.. Etnička i vjerska povijest Bosne. Sarajevo 1995. Ljiljan IV/150. Kulenović Muradif. Recepcija bošnjačkog nacionalnog imena u Republici Hrvatskoj. 135-146. 35. “Bosanska srednjovjekovna država i suvremenost (Zbornik radova)”. 2601. MH. 2598. Helsinborg 2000.246 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. “Pavo Živković. Bošnjačka pismohrana I/1-4. 30-31. 54-57. priredio Ševko Kadrić). “Ševko Kadrić. 9-18. Slavonije i Srijema do konca XVII.. 14. 253-255. Kulenović Muradif. Feljton: Bošnjaci kao Muslimani (1-2): (1) Behar I/3. 33. Zagreb 1992. Zagreb 1993. Behar I/3. 2593. Bur ugurden (Duhovna magistrala bošnjačkog naroda). . Tuzla 1998. 36. Kulenović Muradif. FPN.. 16-17.. Kulenović Muradif. Tuzla 1996... Kulišić Špiro. 51-56. Bošnjaštvo na vjetrometini”. godina afirmiranja i negiranja nacionalnog identiteta Muslimana).. Drugo izdanje. (2) Behar I/4-6. 2589. (Priredio Alija Isaković)”. Behar I/2. 2595.. Recenzija. Kulenović Tarik. Kurbel Virgil. Sarajevo 1996. Kulenović Muradif. 33. Kukuljević-Sakcinski Ivan. Sarajevo 1995. 2592. 2591. Zagreb 1990. ni latinska. stoljeća (Dolazak. Bosanski stanak. FPN. “O ‘nacionaliziranju’ Muslimana (101. HKD Napredak. (4) (Bosna nije šaptom pala). Globus. (3) (Ni bizantska. 2596.-2000. Sarajevo 1996. Hikmet IX/2(98). Kulenović Salih. Kukić Slavo. razvoj i nestajanje Hrvata katolika na tim prostorima)”. Razmatranja o porijeklu Muslimana u Bosni i Hercegovini. Kulenović Tarik. Sarajevo 1995. Sarajevo-Mostar 1998. 146-153. Ljiljan IV/148. Zagreb 1997.

Svjetlo riječi XIV/158. Svjetlo riječi XIV/164. 2607. Knowledge. Kako su podijeljene Bosna i Hercegovina?.. Sarajevo 12. Zagreb 1990. Bosanska tradicija i pučka kultura (Uz obljetnicu smrti žalosne bosanske kraljice). “O ‘nacionaliziranju’ Muslimana (101. Sarajevo 1998. (6) (Plemićki kodeks Crkve bosanske). Lemajić Nenad. Biblioteka Posebna izdanja. Kurtović Esad.. Definiranje pojmova. Mladost. Sutješki fragmenti. Feljton: Bosanski mitovi (1-10): (1) (S perom i kundakom).. Kustić Živko.. Okamenjena stoljeća. Istraživanja 13. 24. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Biblioteka Prizma. Sarajevo 09.09. Sarajevo 14. Iz prosopografije Kosača (Jelena i Teodora).09. Livno 1996. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 117-121. Bosanski grb. Kršni zavičaj 31. (5) (Težište bogumilskog mita). Ladan Tomislav.. Zagreb 15. 2605.. 1996. Kustić Živko. 1996. (4) (Asmilacija Hrvata). 49-51. Malo zmije malo golubovi. Dani VI/91. Humac 1998. 2609. Livno 1996.09... 1994. Lemajić Nenad. Oslobo enje 53/17334. ome ivanje prostora. 2611. Zagreb 1990. 1996. 2603. Sarajevo 11. 15. (7) (Bosna – dio turske . (3) (Ilirski milenijski kontinuitet). utvr ivanje sadržaja. 12. Lopašić A. 2613. Oslobo enje 53/17338. Sarajevo 10...09.. Poturči se plahi i lakomi. Beograd 1999. 279-280. 6.09.. Zagreb 1994. Journal of Islamic Studies 5/2. Lovrenović Dubravko. 7. 2604. Mostar 2000. 78-81. Kurtović Esad. 18. 1996. (2) (Nasilje nad činjenicama). Jutarnji list. godina afirmiranja i negiranja nacionalnog identiteta Muslimana).Društvo 247 2602. Oslobo enje 53/17337. Oslobo enje 53/17336.. Globus. Beograd 1999. Novi Sad 1990. Oslobo enje 53/17335. Kapetan. Radovi 27. Kurtović Šukrija. Lovrenović Dubravko... 2616.. (Ekskluzivno istraživanje DANA: Udžbenici III). 1996. 163-186..09. 10. 73-77. Most XXVI/130 (41). Šapat kraljeva kostura. Velmoža. 14. 2610. Oslobo enje 53/17333. Porodica Belmužević. Svjetlo riječi IX/91.. 2606. Islamization of the Balkans with special reference to Bosnia. (Priredio Alija Isaković)”. Loma Aleksandar.09. 1996. 14-15. 289-302. 20. Lovrenović Dubravko. Knowledge. 75.. Srednjovjekovna Europa. 2614. 73-80. 2608. Sarajevo 13. 2615. 1999. Lovrenović Dubravko. Lovrenović Dubravko.. Sarajevo 1990. 2612.

09. 12. Osloboenje 54/17696. 14.. Oslobo enje 53/17339.09. Sarajevo 15. Profetija okrenuta unatrag. Sarajevo-Fojnica 2000. 22. Lovrenović Dubravko. 11. 56-58. Politička paradigma i bosansko srednjovjekovlje (U povodu teksta intervjua Envera Imamovića: Kada je osnovan prvi univerzitet u Bosni?). Lovrenović Dubravko. 2621. 2617. Oslobo enje 53/17341..).11. Lovrenović Dubravko. 248-253. Spajanje ničega s nečim. Sarajevo 18. 2629. Sarajevo 16. Svjetlo riječi XVI/178. Lovrenović Dubravko. Lovrenović Dubravko. Lovrenović Dubravko. 2625. obljetnice smrti Fra An ela Zvizdovića”. FTS-Franjevački samostan Fojnica. 78-81. Lovrenović Dubravko. Lovrenović Dubravko.. obljetnice smrti fra An ela Zvizdovića (1498. 2624. Dani VII/121. 1999. Vitez. Čovječno pisanje povijesti (Moj odgovor njima). Sarajevo-Fojnica 2000... “Zbornik radova sa Znanstvenog skupa u povodu 500.. Svjetlo riječi XV/174. Lovrenović Dubravko.. . 17.10. 1999.09. Sarajevo 2000. Oslobo enje 54/17751. Kršćanstvo i barbarizacija svijeta (Uz blagdan Ivana Krstitelja u Kraljevoj Sutjesci).. Lovrenović Dubravko.-1998. Sarajevo 1998. 2627. (KUN) 3. 1997. Stećak V/57.. 2620. Svjetlo riječi XV/172. Sarajevo 2000.-2000. (9) (Olovni vojnici i voštani vladari).. 1996. Sarajevo 1997. 1999.. 1997. invazije). 20.03. 21-59.. U susret boljoj prošlosti. Zemlja sa tri biografije (Ekskluzivno istraživanje DANA: Udžbenici VI). (KUN) 6-7. 2628. 257-294.09. Sarajevo 1998. Vitez. Sabah propovijed i bosansko srednjovjekovlje. Dani VII/96. Sarajevo 1997. Sarajevo 17. Lovrenović Dubravko. herceg i pataren (Ideološki stereotipi i životna stvarnost). (8) (Izme u mržnje i ludila).09. 2618. Sarajevo 24. 2623. 36-38. Sarajevo 01. Sarajevo 02. 1996. Oslobo enje 53/17342.. Putovanje posljednjeg “svetopočivšega” kralja.248 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.. 2619. Sarajevo 07. Kraljica i njezin narod. herceg i pataren (Ideološki stereotipi i životna stvarnost). Lovrenović Dubravko. 551-552.. BF VIII/12. “Zbornik radova sa Znanstvenog skupa u povodu 500. Završna riječ na Znanstvenom skupu u povodu 500. 1996. Oslobo enje 53/17340. FTS-Franjevački samostan Fojnica. Sarajevo 15. 7... Dani VII/124. 2626. Lovrenović Dubravko. (10) (Nesigurnost identiteta na mitskoj vatri).09. 2622. obljetnice smrti Fra An ela Zvizdovića”. 16. Forum Bosnae 7-8. 1996.

Markešić Luka. Markešić Luka. (* Markešić Luka. Posebna izdanja. (* Jalimam Salih.03. (Reprint iz 1930. 307311. Ex tenebris. Drobnjaci.. 2632. Lovrenović Ivan – Imamović Mustafa. Lovrenović Dubravko.) 2637.. Oslobo enje (Publisher).. Lovrić Stjepan. Oslobo enje 55/17878. 50.. Preporod XXXIII/1. . Bosnia & Herzegovina a millenium of continuity... Lovrenović Ivan. A régi Boszina. 2639. Lovrenović Ivan. Slobodna Bosna III/57. 21.. 2638. Zenica 1993. Bosna. Zenica 1992. Durieux. Tuzla 1997. Bosna i njezin narod. ČSP XXXI/3. “Bosnia and its People”. Svjetlo riječi XV/166.. Sarajevo 09. Ko ne želi identifikaciju sa zemljom. Lovrenović Dubravko. 197-206. obljetnice smrti Fra An ela Zvizdovića”. 36.09. Hrvatski glasnik V/57. 54-55... BiH kulturno-informativni centar. Sarajevo 02. Sarajevski dnevnik. Zagreb 1994. kraj stoljeća. Krišto Jure.. 2000. Sarajevo 10.11. Beograd 1999. (KUN) 15. Sarajevo 1992. KDM Preporod Zenica. Bosanska srednjovjekovna državnost u tradiciji Bosne Srebrene. 3-15. AGM. 333. Bošnjaštvo na vjetrometini”.12. Zagreb 1996. 336. Lučić Josip. Sarajevo-Fojnica 2000. 2634. god.) 2635. Oslobo enje 53/17415. 12. 136. 2640. Knjiga iz Tu manove biblioteke.. 1998. Drugo izdanje. 15. Dani VII/119.. FTS-Franjevački samostan Fojnica. zagreb 1999. 641-645.. Lubovac Ragib. HZ 35. Samobor 1996. 19. Helsinborg 2000. 1997. 275-283. Nov podatak o Branivojevićima.. “Safet Halilović. Dani VIII/173. 2641. 153-156. Restitucija bosanske državnosti (Izbor priloga i dokumenata)”. ‘Nikola Pašić’.). Bosanski kralj (O drevnom refleksu čuvara Bosne). Povijest koja ne zastarjeva. BF VIII/13.. Pozsny 1995. Zagreb 1982. “Ševko Kadrić. 1996. Lučić Josip. 41. pleme u Hercegovini (Poreklo. (* Krišto Jure. Centar za bosanske studije.09. 175.. Sarajevo 2000.. HZ 31-32. 1999. Lovrenović Ivan.) 2633. Knjiga 1.Društvo 249 2630. Sarajevo 29. Zagreb 1978-1979. Kalligram Könyvkiadó.. BF IV/6.. prošlost i etnička uloga u našem narodu). 2636. Avdić Edin. Lovrenović Ivan. 2639a. Dopuna o Branivojevićima. Luburić Andrija. 487-493. 2631. Lovrenović Ivan – Imamović Mustafa. Markešić Luka. Sarajevo 01. Sarajevo 1997. “Zbornik radova sa Znanstvenog skupa u povodu 500.

.. Leda saliniana. Sarajevo 1991. “Nijaz Alispahić. Knjiga 6. Behar IV/18.. Lupis B. str. Tuzla 1997. Balkanica” XVI-XVII. Beograd 1985-1986. Biblioteka Prošlost i sadašnjost. Jahić Adnan. Doboj 1996.. Knjiga 6. 9-13.. Luke evan eliste iz stolnog grada Jajca. Dubrovnik 1992. O pristupu srpskokatoličkom fenomenu. Macan Trpimir.. 2642. Macan Trpimir. (Prvo izdanje.250 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.. 1029. Bosna. Biblioteka Prošlost i sadašnjost. Oslobo enje International. Mostar 1996. Nerazumnost optužbi (U povodu “Srbi u delima nekih hrvatskih istoričara” Jeremije Mitrovića. Ogranak Dubrovnik.. 29-31. Lučić Josip. Čelebić Mirsad. Moći sv.. Lukić Zlatko. Hercegovina 3 (11).. 2651. 2. Značenja 25-26. Mostar 1997. Macan Trpimir. Filandra Šaćir. /Bosanski arhipelag Superanus (17-24). 2643. “Trpimir Macan. Beograd 1989. Vinicije. Tuzla 1995. Sarajevo 1994. “Etnogeneza Hrvata”.. Bošnjaci i/ili Muslimani!?. MH. 2649. 315-331). Pogledi II/3. Zenica 1996. Mahmutćehajić Rusmir. Podaci o doseljavanju Slavena u starijoj dubrovačkoj historiografiji. Povijesni prijepori. MH. Dubrovnik 1992. Ogranak Dubrovnik. MH. Zagreb 1994. “Trpimir Macan. 2647. 2652. 314. 2645. Dubrovnik 1992. Dijalog Nova serija II/17. 112-114. izdanje. Biblioteka Prošlost i sadašnjost. 79-85. Povijesni prijepori”. Mahmutćehajić Rusmir. 2646. 399-403. 7-11.. Most XXII/95 (6). Kosovska etika i mit – simboli očuvanja srpske nacionalne svesti..) (* Dedić Mehmed. Ogranak Dubrovnik. Alispahić Nijaz. Sarajevo 1995. Lukić Dragomir. Pogledi II/3..) . Balcanica 20. “Atif Purivatra – Mustafa Imamović – Rusmir Mahmutćehajić.) 2648.. Čelebić Mirsad. Knjiga 6.. Novi Pazar 1996. 2650. Mahmutćehajić Rusmir.-2000. 57. Kulturna hronika Tuzle”. Sandžačke novine I/4. Tuzla 1995. Zagreb 1995. Znak Bosne I/4. Živa Bosna ’94 (Politički eseji & intervjui). 2644. Lučić Josip. Razvoj etničkih kategorija u Bosni i Hercegovini. Radovi 27.. 73-113. 57. 71-73. Povijesni prijepori. Trajnost stradanja. Sarajevo 1996. 151-152. Zagreb 1995. Muslimanska biblioteka. Načela (139141)/. Muslimani i bošnjaštvo”. 115-116. MH. Radio kameleon. Jednostrane interpretacije. 369-371. 65-77. 31-40. 218.. Potvrda višestoljetne priznatosti (45-47). (* Čoralić Lovorka.

Kriva politika. Crkva na kamenu IX/90. Mostar 1987. 2659. Toronto-Zürich-RomaChicago 1982. 1999. Crkva na kamenu XI/109. 13. Mostar 1990. 13.) 2655. (Tasovčići).... Oslobo enje 55/18763. Mahmutćehajić Rusmir. 13. Living Bosnia ’94 (Political esseays & interviews).. Bosna i Hercegovina. 173-206... Tuzla-Sarajevo-Zagreb 1998. različita naroda. (Kneževići starinom Kruševići). Mahmutćehajić Rusmir.05. Nakladni zavod MH. Povijesno kritička istraživanja. 13. Crkva na kamenu X/104-105. BF VI/10. Čitanje historije i povjerenje u Bosni. Crkva na kamenu X/107. HM II/7-8. Crkva na kamenu IX/88. Mostar 1988. Balin i Balen). Mandić Igor. 13. Knowledge. Hodžić Kadrija. Feljton: Naša prezimena: (Nimčići). Povijesno kritička istraživanja.. Beograd 1999. Fratar i sultan (Tražeći perenijalnu misao u sjećanju na susret fra An ela Zvizdovića i sultana Mehmeda el-Fatiha).. Mostar 1988. 13. FTSFranjevački samostan Fojnica. Komornik (312). Državna i vjerska pripadnost sredovječne Bosne i Hercegovine. Sarajevo 1996.. (Šimrakovići). Crkva na kamenu IX/89. Mostar 1988. Hrvatske povjesnice. Supreme Archipelago (17-24). Mostar 1988. 13. (KUN). Malović. Etnička povijest Bosne i Hercegovine. Mostar 1989.. 2657.ukić Marica. Crkva na kamenu X/98. 319. Sarajevo-Fojnica 2000. 13. Mandić Dominik. Zagreb 1990. 2658. (Rupčići). Crkva na kamenu IX/95.. 2661. /Bosnia. 2656. . obljetnice smrti Fra An ela Zvizdovića”. 279-285. “Zbornik radova sa Znanstvenog skupa u povodu 500. Crkva na kamenu XI/111-112. Mandić Dominik. 145-155. Mandić Dominik. 2. Mandić Nikola. ZIRAL. Hrvati i Srbi. 2662. Bosna i Hercegovina. 13. Mostar 1994. Svezak I. ZIRAL. 13. (Ostojići). Herceg Bosna i hrvatska Bosna i Hercegovina u povijesti Hrvata (Priredio Tonči Grbelja).. (* Lovrenović Dubravko. (Raguži. Mostar 1989. Principles (141-143)/..Društvo 251 2653. 2. izdanje. (Balinovići-Balenović.. Mostar 1988.. 17. Lovrenović Dubravko. Mostar 1989. Sarajevo 23.. Mahmutćehajić Rusmir. Mostar 1988. 13... (Ilići). Crkva na kamenu IX/96. Sarajevo 1998. (Mikulići). Ljiljan II/22. Chicago-Rim 1978. Sarajevo-Ljubljana 1993. Odjek LI/3-4. Sarajevo 1998. 220... Recognition of on age – old identity (46-47).. Oslobo enje International. 2654. Komora (311-312). izdanje. Mandić Dominik. Crkva na kamenu VIII/85. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 2660. Svezak III. (Novalići). Ponovljeni pokop bogumilstva. Crkva na kamenu XV/168. 105-109. 13. 13. (Boškovići). dva stara. Crkva na kamenu IX/97. 486. (Matići). Radio Kameleon-Did-Durieux.. Sarajevo 1998. Mostar 1990. 8.

(* Nikić Andrija.) 2675.. Zagreb-Rijeka-Čakovec 1983. Odgovor na “Neka razjašnjenja o Previšićima”. 614. Motrišta 11. Mostar 1996. Mandić Nikola. 2676.. Mandić Nikola. 153154. Zagreb 1983. Mostar 1998. Mostar 1999. Motrišta 4. Mandić Nikola. 2669.. Mostar 1997. Sarajevo 1999. Velika gospoda sve srpske zemlje i drugi prosopografski prilozi. Mar J.. T. (* Sirotković Hodimir. Podrijetlo i razvitak pučanstva u Kruševu kod Mostara. Margetić Lujo. 114-115. Hercegovina 1979. Osvit 3-4. Pravni fakultet u Zagrebu-Pravni fakultet u Rijeci. 1986.. Motrišta 3. Rastok. Motrišta 12.. Gacko 2000. Mandić Svetislav. Srednjovjekovno hrvatsko pravo – stvarna prava. 37-40.. Ilići. Mostar 1999.. 2663. Motrišta 3. Podrijetlo hrvatskih starosjedilačkih rodova u Konjicu i okolini. Podrijetlo hrvatskih starosjedilačkih rodova u Mostaru... MH Ogranak Čitluk-Općina Čitluk. Mostar-Konjic 2000. Crkva na kamenu XVII/189. Mar J. Nikić Andrija.. 2672. Mostar 2000. Brotnjo... 2670. Mandić Nikola. Herceg Stipan Vukčić Kosača. Mandić Nikola. Mandić Nikola. Zbornik 2. 1319. Mandić Nikola. 120-126. 196-203.) . Mostar 1997.. Stećak VI/64. Politika. T.. Kosače-Hranić.. 18-19. Beograd 20.. Zbornik 13.. Mostar 1997. Mostar 1999. 2674. H. Srpske porodice Vojvodstva Svetog Save. Komlinovići. 2664. rod Hercega Stipana. Beograd 1986. Mandić Nikola. Sveučilište u Mostaru-MH Ogranak Mostar. Mostar 1997. Autorovo izdanje.252 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Mandić Novak Studo. 2677.. 13. 2668.) 2665. 120-121. SKZ. Mandić Nikola. 131-132. Kršni zavičaj 12. Crkva na kamenu XVIII/200. Hrvatsko povijesno pravo na Bosnu i Hercegovinu. Mostar 1997. 12. 249-253. 184.. Čitluk 1998. 587. 66-70.) 2671. 13. 237. S ove strane modre rijeke. Laznibat Velimir. Mandić Nikola. Motrišta 7.. 2666. Balinovići. 2527. (* Stanić Radomir. Kršni zavičaj 13. 2667.12.-2000. (* Zovko Ljubomir. Humac i Ljubuški. 2673. H. Hercegovina 1980.

Nastanak i razvitak srednjovjekovnih država i prava jugoslavenskih naroda. 147-159. Sarajevo 2000. 104-105. Biblioteka (P)ogledi. 15-105. Knjižnica “Pravda i mir”.. Samobor 1996. Sarajevo 1995. Marijanović Bernard. Zagreb 1988. Hrvatski pravni običaji.. Svjetlo riječi XIII/152. Stanovništvo Bosne i Hercegovine – osnovne karakteristike razvoja naseljenosti i broja stanovnika. Godina 46. 2686. BF VIII/13. Livno 1995. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. IG 1-2. 45-71. Slučaj Bosna.) 2687. Nekoliko napomena o etnogenezi jugoslavenskih naroda. Mostar 1999. 269-271. Knjiga 5. GP 24. Bosna Srebrena XLVI/4. Beograd 1994. 2681.. 125. Knjiga 5. zagreb 1993. (* Mešanović Sanja. Zagreb 1995.. . “Stolac u povijesti i kulturi Hrvata”. 487493. Hrvatski narodni godišnjak 1999. Dijagnoza – nalazi – terapija”. 22. Markotić F. “Luka Markešić. Abandžak Stipo.. Povijest države i prava naroda SFR Jugoslavije”. 'Slava’ i Hrvati u Hercegovini. (* Premec Vladimir. 276-278. Općina Stolac.. 192-195... 304. Moderna vremena Zagreb. Humski zbornik 4.) 2685. Hrvatsko srednjovjekovno pravo – vrela s komentarom. Ante. Stećak II/21. 2684. Zagreb 1990. Svjetlo riječi. Bilten FTS XXIII/1. Beograd 1994. Dijalog Nova serija I/3-4. Grafocolor Zagreb. 253. Lujić Božo. Svjetlo riječi. Kruna (334-335). Marjanović-Dušanić Smilja.. Sarajevo 1995. Beograd 1999. HZ 45 (1992).. “Hodimir Sirotković – Lujo Margetić. Margetić Lujo. Ivanković Željko. Samobor 1996. 2689.. Mikulić Planinka. obljetnicu Povelje Kulina bana). Marijanović Zdravko. 25. 2683. 1-11. Margetić Lujo. Knjiga 1. (* Strčić Petar. 33-36. AV 37.. Zagreb 1990. Bosna ostaje bez svjedoka (s demografsko-političkog vidikovca). Marjanović-Dušanić Smilja.Društvo 253 2678. ČSP XXXI/3. Sarajevo 1995. Knjižnica “Pravda i mir”. Knowledge. Zagreb 1999. Vladarske insignije i državna simbolika u Srbiji od XIII do XV veka. Markotić Ante. Sarajevo 1980. Margetić Lujo – Maršalevski Apostolova Magdalena. Ivanković Željko. 641-645.. Sarajevo 1995. ŠK. Krišto Jure. MH Mostar. Pojava i utjecaj Dubrovčana na život u srednjovjekovnom Kreševu.. Slučaj Bosna. 2679. Krišto Jure..) 2682. Zagreb 1994. Markešić Luka.. Sarajevo 1998.. 2688. 103-105. 175-179. Rad JAZU 451. Margetić Lujo. 2680. Kulin ban – povijest i legenda (Uz 800.. Dijagnoza – nalazi – terapija. Bilten FTS XXIII/1.. 441-465. Dinastija (154). Markešić Luka. Zagreb –Stolac 1999.

. 99. 201-242. 2699. Peharnik (509-510). ni kmeta. Veliki (71-72). Stavilac (693-694). Mijušković Slavko.”. Vladarska titula gospodin. Beograd 1999. 2700. Sluga (674-675). (Uredil – A cura di: Ferdo Gestrin)”. Društvo srednjovjekovne Bosne. CID. Sarajevo 1996. maja 1994. Udruženje Bošnjaka porijeklom iz Sandžaka. 113-129. 195-196. Vražda (106-107). Brat (63).. Kum. Mihaljčić Rade.. Marž Pjer.. Knez (299-301). ni toponim.. Dvorski. 160-161. Beograd 1997.. Podgorica 2000. zasjedanje jugoslovansko-italijanske komisije za zgodovino – 7. "Simpozijum: Vlasi u XV i XVI vijeku". Ljubljana 1978. 16-20. 2690. Sarajevo 1978. Vojvoda (96-97). 29-35. ni kućnu poslugu. ni voćnjak . Plemstvo (523-524). Kmet (298-299). Ljubljana 1978. FPN. 231. 1-2 (1990) Beograd 1991.. Spremić Momčilo. Sarajevo 1983. Mihaljčić Rade. Migracije i Bosna i Hercegovina". 26. Sarajevo 1990. 675. “Bosanska srednjovjekovna država i suvremenost (Zbornik radova)”. Convegno degli storici Jugoslavi ed Italiani. O antropološkoj metodologiji terenske obrade skeletnih nalaza. j. Knowledge. Institut za istoriju-Institut za izučavanje nacionalnih odnosa. Naslednik (433-434). Titule (732-734).. 127-147. Danica 7 (za 2000).. “Migracije Slovanov v Italijo – Le migrazioni degli Slavi in Italia. Raskovnik XXIII/87-90.-2000. 23. Beograd 1994. 277-279. Mihaljčić Rade. ni vlasnika. Vlastela (86). Poznati Bošnjaci Sandžaka i Crne Gore (Od Ahmed-paše Hercegovića i Vehbi Šemsekadića do Rifata Burdžovića i generala Sefera Halilovića). Matica d. JIČ XVII/1-2. Vlaštak ne označava ni roba.254 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Radovi ANU BiH 73. kumstvo (343-344). Mara Hrebljanović. Putovanje po Crnoj Gori i Hercegovini (Prevod sa francuskog Nada Jovović).već vlaha. Zajednička sudbina Bošnjaka i Albanaca kroz historiju. 2691. X 1989. Prezimena izvedena od titula. 2698. Godišnjak CBI XVI/14. Me edović Šefko. 2693. Odjeljenje društvenih nauka 22. 9-34. 2697. 117-131. (* Mišković Sonja. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”.. Nasle e (434). Mihaljčić Rade.. 2692. Memić Mustafa.. IG 1-2. . Memić Mustafa. Sarajevo 1996. Vlastelčići (8789).) 2696. “Migracioni procesi i Bosna i Hercegovina od ranog srednjeg vijeka do najnovijih dana . i 27. 2701. Družina (169-170). dvorski knez (143144). 2694. Biblioteka Svjedočanstva.. Boljar (56). “Istočna Bosna i Sandžak (Znanstveni skup). Beograd 1979. l. u Sarajevu. 7. Mikić Živko. ZČ 32/1-2.njihov uticaj i posljedice na demografska kretanja i promjene u našoj zemlji. (* Mihelič Darja.) 2695. Stanovništvo 28-29/3-4.. Sarajevo 1998. Zgodovinsko društvo za Slovenijo. Beograd 1999.. Gospodin (121).

Milaš Nikodim. Mišić Siniša. BiH Kult II/2. Imigracijska politika Dubrovačke Republike s posebnim obzirom na ustanovu svjetovnog azila. 2716. 2713. 223-280+10 tabli. Naučni krug 1. Dubrovnik 1979. 2709. Anali 17.. 27-33 + 2 table slika. Prvi pokušaj socijalne stratifikacije srednjovjekovnih stećaka. Ugarci/Trebinje – antropološki sadržaj tumula XI. Sarajevo 1978. 217-226. 574. Sarajevo 1986. Mitić Ilija. 2703. 139-149.. Mikić Živko. Posebna izdanja 1.. Mitrović D.or ević. Duvno 1986. Beograd 1985-1986. 45-59. . Beitrag zur Anthropologie spätrömischer bis spatmittelalterlicher Bevölkerungen Jugoslawiens. 2705. “Ričice – nekropola stećaka”. Godišnjak CBI XXIV/22. 5-109 + Anhang I (Fototafel I-C + Anhang II: (Verbreitungskarte.. Mikić Živko. 315-331.. Sarajevo 1986. Beograd 1984. Trebinje 1979. Mikić Živko. Pripaša (584-585). 97. 125-163. Sarajevo 1979. Godišnjak CBI XXII/20. ZFF Serija A: Istorijske nauke 19. Povesna sfera. Godišnjak CBI XVII/15. 2707. 85-87.. Balcanica 16-17. GZM (A) 33 (1978). Rezultati antropoloških istraživanja ranosrednjovjekovne nekropole u Koritima kod Duvna. 2708. Beograd 1999. 14-15.. Mikić Živko.or ević Nada. 2712. Antropološki prikaz srednjovjekovnog stanovnika Ričica. Split 1983. Feljton: Veliko stoljeće (1). 2710.. 2711.Društvo 255 2702. Sarajevo 1999. Antropološka zapažanja o skeletu Vignja Miloševića. 2706. 2715. Pjesma stvorenja. IRO Vuk Karadžić.. 2714. Narodna književnost”. Dinarski antropološki tip sa srednjovjekovne nekropole Raška Gora – stećci kod Mostara. Satnik (650). Milošević. “Radmila Pešić – Nada Milošević. 18. Vlastelinstvo (89-91). Mikić Živko. O izbjeglicama iz zale a na području Dubrovačke Republike. Mikulić Planinka... Beograd 1989. Mitić Ilija. Diagramme und Dendrogramme). Miroslav. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Knowledge. Mikić Živko. Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture. Biblioteka Čovek i reč. Tribunia 5. 2704. ZFF 17. Srbi u delima nekih hrvatskih istoričara. Sveta baština V/37. Beograd 1997. Stefan Vukčić Kosača. Pravoslavna Dalmacija (Istorijski pregled). Herceg Stjepan. Mikić Živko. Jeremija. 205-222. Sfairos.. Beograd 1991...

99-105. “Bosanska srednjovjekovna država i suvremenost (Zbornik radova)”. Beograd 1989. 395-398. 405-413.. Moskva 1978. Mostovi XIII/60. Mrkobrad Dušan. Beograd 1980. Bibliografija seobe naroda u Jugoslaviji.. Narodnosna svest u Srba. 43-44. Mulić Jusuf.. Beograd 1984. Beograd 1994. FPN. Musabegović Nijaz. Doboj 1996. vjera i nevjera. Beograd 1984. Jeremija. 303. Mušović Ejup.256 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. (* Trbuhović Leposava. III-VIII. Biblioteka Studije i monografije. Dobojske novine I/5.) 2723. 72-74. Balcanica 20. Jeremija. Jeremija. Beograd 1989. Jovan. Moj odgovor dr Josipu Lučiću. 2717. 16.. Mitrović D.. Moskolenko Evseevič Anatolij.. Posebna izdanja 2. Islamizacija u Novopazarskom sandžaku. 2728. 2727. 72-79. Balcanica 20. Predgovor. 2724. SSDSV 7. Odgovor na odgovor dr Nikše Stančića. Mitrović D. Posebna izdanja 19. Nalić Zahid. 221.. Beograd 1992. SKZ-Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.-2000. Balcanica 11. Pljevlja 1981. (* Trifunovski F. Glasnik SAD 1. Mitrović D. “Bosanska srednjovjekovna država i suvremenost (Zbornik radova)”. Bibliographia archaeologiae Iugoslaviae. Etnografski institut.. Vozniknovenie i razvitie feodalnih otnošenij u južnih i zapadnih slavjan. 2721. Feljton: Sarajevo – grad izme u Istoka i Zapada (3): (Vjerske zajednice). Savez arheoloških društava Jugoslavije-Muzej grada Beograda. Bibliografija seobe naroda u Jugoslaviji. Narodna knjiga. Beograd 1989. 166 + 1 karta. Srpstvo Dubrovnika.) 2729. Neki sociološki aspekti urbanog u srednjovjekovnoj Bosni. Beograd 1979. 2719. Mostar 1996. Sarajevo 1996. Stanić Radomir. 2726.. Mrkobrad Dušan. 2720. Mušović Ejup... Savez arheoloških društava Jugoslavije-Muzej grada Beograda. 105-114. Sarajevo 1996. Horvati i serbi. Mitrović D. Mulaibrahimović Halim. Heretici. Etnički procesi i etnička struktura stanovništva Novog Pazara. 2725. Učebno-metodičeskoe posobie. Kabes II/13. Jeremija. FPN. SANU... Prijepolje 1979. 2718. 2722. 212. .

2740. 24-33. (4) Dobojske novine III/34. Etničeskaja istoria vostočni romancev. 2741. 2535.. Jevgenij.. Naumov P.. Vološskaja problema v savremennoj jugoslavskoj istoriografii. 241-264. Jevgenij. 2737. Bosanski i humski vlasteličići (Prilog istoriji feudalne staleške terminologije XIV-XV vijeka). Kišinev 1978. 14-29. Feljton: 1415-ta (1-4): (1) Dobojske novine III/31. etnogr. Moskva 1984. 1985. Voprosi istorii slavjan 6. 1861. Sarajevo 1989. Muallim 20-21. 19.. 2734. političeskoj i kulturnoj istorii jugo-vostočnoj Evropi”. Moskva 1979.. (3) Dobojske novine III/33. Jevgenij.. Balkanskie issledovanija 7. Moskva 1978. Jevgenij.Društvo 257 2730. Jevgenij. Balkanskoe krestjanstvo v feodalnoi sisteme XII-XV vv (K voprosu ob evolucii krestjanskih kategorii i povinnostej v južnoslavjanskih stranah i v severnoj Albaniii). Drevnosti srednie veka. Doboj 1998. 199-217. Naumov P. Slavjano-vološskie svjazi. 1. 2738. Doboj 1998. Nametak Fehim. (K probleme formirovanija rannofeodalnih narodnostej). 29-38. Jevgenij.. “Razvitie etničeskogo samosoznanija slavjanskih narodov v epohu zrelogo foedalizma”. kultur. 2739. Jevgenij. Naumov P. Naumov P. (K istorii feodalnoj socialnoj terminologii i ierarhii). Doboj 1998. 2736. 10. 11. Sarajevo 1979. Vipusk 9. Naumov P. 2137. 16. Jevgenij. . Znameniti Bošnjaci u vrijeme osmanske vlasti... etnografija i folklor slavjanskih narodov.. Nalić Zahid. Processi razvitija etničeskogo samosoznanija v Serbii i Bosni v XII –XIV vv. Balkanskie issledovanija. 2731. Doboj 1998. 234-246. Jevgenij. Naumov P. Etničeskie predstavlenija na Balkanah v epohu rannego Srednevekovja (po materialam ‘Letopisi popa Dukljanina’). 2732. “Voprosi socialnoj.. Sarajevo 1994. GDI BiH 28-30 (1977-1979). Istorija. Dijalog XIII/1-2. Naumov P. 94-117. (2) Dobojske novine III/32. 13. Sov. Moskva 1989.. Naumov P.. Moskva 1982. Etničke predstave na Balkanu u epohi ranog srednjeg vijeka (po materijalima ‘Ljetopisa popa Dukljanina’). 2733. Etničeskoe samosoznanie južnih slavjan v VII – X vv. Veronež 1980. Jevgenij.. Naumov P.. 2735. Gosudarstvennaja vlast i soslovnoe delenie feodalnogo klassa na Balkanah v XIII-XV vv.. Dinamika foedalnogo stroja Serbii i Bosnii (V ocenke sovremennoj jugoslavskoj istoriografii). Naumov P. Balkanskie vlahi i formirovanie drevnoserbskoi narodnosti.

"Urbano biće Bosne i Hercegovine". 2749. Skupno misliti Bosnu. u Sarajevu. Nilević Boris. SKZ. Sarajevo 1983. u Sarajevu. Istorija i tradicija – izabrani radovi.”. Pregled etnoloških istraživanja migracija i porijekla stanovništva Bosne i Hercegovine.. Hrvatski glasnik VII/83.. Nosić Milan. Prezimena zapadne Hercegovine. Sarajevo 1990. 2750. Nilević Boris. VKBI. Iseljavanje hercegovačkih katolika od 15. X 1989. 2742. Nezirović Muhamed. 478. Hercegovina 1980.258 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 53-55. POF 42-43.. 29-36.njihov uticaj i posljedice na demografska kretanja i promjene u našoj zemlji. 2744. 8. Sarajevo 1996. 26. Nuhić Muhamed. 2752. Migracioni procesi i Bosna i Hercegovina od ranog srednjeg vijeka do najnovijih dana . Sarajevo 1997... 2745. Odbor savjetovanja Bosna i Hercegovina – mogućnosti i perspektive razvoja 3. Migracioni procesi i Bosna i Hercegovina od ranog srednjeg vijeka do najnovijih dana . Novaković Stojan.. 2751. Niškanović Miroslav. 2748. 2747. Neka zapažanja o srpsko-pravoslavnoj duhovnosti u Bosni i Hercegovini u osmansko-turskom vremenu. Porijeklo stanovništva Drežnice. X 1989. stoljeća do danas. Nikić Andrija. Pledoaje za istraživanje komunikacijskih tokova u bosanskom srednjovjekovlju. i 27.. 52-59..njihov uticaj i posljedice na demografska kretanja i promjene u našoj zemlji. O srednjovjekovnom bosanskom gra aninu. (Priredio Sima Ćirković).. decembar 1992. Beograd 1982. “Ratni kongres bosanskomuslimanskih intelektualaca 22. Sarajevo 1994. . Niškanović Miroslav. Nižić Nedeljko. beograd 1983. Knjiga 496. 66-71. "Migracije i Bosna i Hercegovina". (* Pavlović B. Sarajevo 1990... Nilević Boris. Institut za istoriju-Institut za izučavanje nacionalnih odnosa. 31-41. Institut za istoriju-Institut za izučavanje nacionalnih odnosa. 126. Kršni zavičaj 13. 1-61. Iz migrantske psihologije srpskog naroda u Bosni i Hercegovini u XV i XVI stoljeću.. 108-110. Nilević Boris. Institut za istoriju-Me unarodni centar za mir.. “Bosanski duh”. "Migracije i Bosna i Hercegovina". simbola obitelji Hrvatinića?. i 27. IG 1-2. Rijeka 1998. 2746. Sarajevo 1996. 2743.) 2753. FPN.. 51-56. GZM (E) 38.. Okrugli sto ‘Tragom bosanskohercegovačke prošlosti – o urbanom biću BiH’. Trebaju li se Hrvati BiH odreći ljiljana. Sarajevo 1995. Kolo 75. Tuzla 1999. 26. 201-209. Bosna – stara evropska zemlja. “Bosanska srednjovjekovna država i suvremenost (Zbornik radova)”.-2000.

14-15. Odjek XLIII/10. “Ratni kongres bosanskomuslimanskih intelektualaca 22. Rama i njeno stanovništvo. Tanković Šemso.. Novi Pazar 1995. 2763. 43-44. 16. 12.. 11. Izbrisana prošlost. VKBI. Sarajevo 1998. Bošnjaštvo i bosanstvo. Preporod XXI/474.. godina afirmiranja i negiranja nacionalnog identiteta Muslimana).. Bošnjaci u Hrvatskoj. Sarajevo 1990... Zagreb 1999. VKBI. Zagreb 1999.. Tribina 69. (Priredio Alija Isaković)”.. “Čovjek uzoritosti. Omerbašić Ševko.. Zagreb 1990. Sarajevo 1988. Omerbašić Ševko. Numić Hajrudin.. Sarajevo 1998. 14-15. 233245. Sarajevo 06. Palavestra Vlajko. Sarajevo 1979. Prof. 18. Globus. Zagreb 1999. Sarajevo 1990. Oslobo enje 47/15013. Odjek XLIII/10. Okuka Miloš. 41-42. Odjek XLIII/10. 484.. Odjek XLIII/10. (* Muftić Osman. Omerbašić Ševko. Zagreb 1997. Markešić Ivan.. Duraković Enes. “O ‘nacionaliziranju’ Muslimana (101. Biblioteka Arabeska 10. Behar IX/48-49. 2757. Odnosi muslimana sa Slavenima prije turskih osvajanja na Balkanu i kontakti Južnih Slavena i Arapa. 1990.. 165-188. Šta Bosanski Muslimani (Bošnjaci) jesu i šta im se doga a?. 21-29.. 2762.. 2760. Narodne pripovjetke i predanja iz Drežnice.. 16. Sarajevo 1990. Bošnjačka pismohrana I/1-4. . 2759.. Glasnik VIS-a u SFRJ LI/4. Omerbašić Ševko. Hajrudin Numić 1920-1960”.Društvo 259 2754. 155-183. Islam prije dolaska Osmanlija u našim krajevima. Šta Bosanski Muslimani (Bošnjaci) jesu i šta im se doga a? (56-60). dr. 2765. Biblioteka Posebna izdanja. Palavestra Vlajko. Pejanović Mirko. Povijesna utemeljenost Muslimana – Bošnjaka u Hrvatskoj. Sarajevo 1994. decembar 1992.) 2758. Bošnjačka pismohrana I/1-4. H.. Pregled LXIX/2. VKBI. Tri tačke muslimanskog koda (91-94).. Zagreb 2000. Diskusija. “Povijesnoteološki simpozij u povodu 500 obljetnice smrti bosanske kraljice Katarine”. Bošnjački memento (155-183). 356-373. 2755. VKBI. Sjedinjeni etnokorijeni Bosanskih Muslimana (95-96). 2756. Sandžak IV/58-59. Omerbašić Ševko. GZM (E) 37. Č.. Mešihat Islamske zajednice u Hrvatskoj.. Tribina 80.) 2764. 2761.04. Sarajevo 1982. Behar VI/32-33. 271-280. Numić Hajrudin.”. 14. Bošnjaštvo i bosanstvo (141-153). Sarajevo 1990. Omerbašić Šefko. Sarajevo 1996. 46. 2766. Bošnjačka polazišta i bošnjački pogledi (75-78). 43-46. Islam i muslimani u Hrvatskoj. Sarajevo 1990. Isaković Alija. (* Jeleč Sead. 15. 375. Numić Hajrudin. KS-FTS. Sarajevo 1979.

Staro hercegovačko "pleme" Krmpotići. Sarajevo 2000.. Bošnjaci na svjetskim ratištima. Edicija Dokumenti. 2778.-2000. Zagreb 1983.. Klub Bošnjačkog udruženja pravnika KDB Preporod. 103-116. Iz povijesti hrvatskog naroda. Euforični postupak (Nelegalno iznošenje iz BiH posmrtnih ostataka posljednjeg bosanskog kralja Stjepana Tomaševića). Palavestra Vlajko. 2768. “Svatovska groblja” – problemi istraživanja. (2) (Islam u Bosni prije dolaska Osmanlija). 22-23. Nikola. Sarajevo 1995. Ljiljan V/157. (* Nilević Boris. Naša ognjišta XXI/176. Visoko 1995. 22-23. Sarajevo 1996.. 2223. Vojna biblioteka 23. Sarajevo 1996. Sarajevo 1995... 2770. Pašić Dževad. 2775. 2772. Država Bosna i Hercegovina (Nastanak. Preporod XXX/681.. 24-25. 367. 22-23. Porijeklo stanovništva Rakitna. Sarajevo 1984. 113-116. 2771.. 13. Ljiljan IV/153....01. Palavestra Vlajko.. godina. 2767. Sarajevo 04. Oslobo enje 53/17419. Bosnia ars. Feljton: Devet stoljeća bošnjačkih ratovanja u Evropi. 27. Sarajevo 1995.. Srpsko-pravoslavno žiteljstvo zapadnih krajeva Dubrovačke Republike do u 14. Primorje. Godišnjak CBI XXX/28. Stonski rat. Oslobo enje 52/17007.Ljiljan IV/152. Ljiljan V/154. Sarač Edina.. 1-142.. Tuzla 1996. Zemlja izme u istoka i zapada. 12.. Mostar 1987. Sarajevo 30. 1996. 87. 2776. Srpska pravoslavna episkopija zagrebačka. 2769. 568-571. 29. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. stoljeće – Ston. 16. Pandžić Stjepan Bazilije. Tuzla – Odbrana kontinuiteta državnosti Bosne i Hercegovine.10. Tomislavgrad 1991. 2774. Pelesić Muhidin. Hercegovina 6.12... Pašić Hilmo. Knowledge. GZM (E) 39. (5) (Prihvaćanje islama ključno je obogatilo bošnjačku budućnost). Uprava za politička pitanja. 54. Sarajevo 1996..) . 22-23. Aziji i Africi (1-7): (1) (Iskorak Bosne i Bošnjaka iz povijesne sjenke). Generalštab Armije BIH. Beograd 1999. Palavestra Vlajko.. 1995. Ljiljan V/155. razvoj i aktualna zbivanja). (6) Bosanski ejalet veći od Bosanskog kraljevstva). Pelesić Muhidin.. 19. Sarajevo 14. Pavković F. (3) (Bosna izgra uje svoju nezavisnost). Sarajevo 1995-1996. (7) Bošnjaci uspinju Osmansko carstvo na vrhuncu slave). (4) (Nastanak i uspon bosanskog kraljevstva). Bošnjaci sa prezimenom Brutus iliro-romanski korijeni na tlu BiH stari 2000.. Pandurević Tatjana. 1997. Dnevni avaz III/441. Ljiljan IV/151. Ljiljan V/ 156. 22-23.260 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Pasarić-Dubrovčanin R. Sarajevo 1996. Pašić Ibrahim. Pravo prvokupa. Sarajevo 1992-1997. 2773. 2777.

Geneza bosanske državnosti. (3) Prva linija V/42. 15. 2785. Zbornik MS za istoriju 35. Beograd 1986. Podgorica 1999. (3) (Bošnjaci. “Bosanska srednjovjekovna država i suvremenost (Zbornik radova)”. Takvim za 1999. FPN.. Petković Toni. Bobovac III/30. Nacrt istorijske bibliografije o srpskoj srednjovekovnoj ženi (1158/9-1459-1521).Društvo 261 2779. 2788. RIZ BiH. 10): (4) (Gradnja grada Bobovca). 10. Sarajevo 1996.. 95-102. Feljton: Evropski muslimani od Andalusa do Bosne (2-3): (2) (Ratoborno rivalstvo kršćanskog Zapada spram muslimana). 28-29. Sarajevo 1996. Sarajevo 1998.. Perić or e. 2790. Istorijski institut RCG.. 28-29.. 5-25. Tuzla 1999. Feljton: Devet stoljeća bošnjačkih ratovanja u Evropi. 357-372. 21-27. Vareš 1998. Hrvatski glasnik VII/84. (4) Prva linija V/43. Tuzla 2000. Bobovac III/29. O historijskim aspektima formiranja Armije BIH. Knjiga 3. Aziji i Africi: (Iskorak Bosne i Bošnjaka iz historijske sjenke) (1-5): (1) Prva linija V/40. Kratak pregled bošnjačkog jedinstva kroz historiju.. Prusac 1995. 2789. IČ 32 (1985). 2783. Petrović Marica. 2781. 2784.. 11. Feljton: Legende iz vareškog kraja (4-5. Pelidija Enes. 91-97.. Petrović ur ica. Pelesić Muhidin. Petrović Marica. Vojna biblioteka 1. Sarajevo 1996. Muftijstvo Travnik. . Pelesić Muhidin. 32-34.. (5) (Radakovo izdajstvo). (1. Ljiljan VII/279. 58-59. 58-59. izdanje 1993) 2. Vareš 1997.. Bobovac IV/46. Srednjovekovni vlasi na teritoriji današnje Crne Gore – primer Ri ani.. 2786. 32-33. (10) (Jelena Gruba). 11. 2780. Petrović ur ica. Zbornik radova sa Okruglog stola Istorijskog instituta. 28-29.. Pelidija Enes. 189-208. Sarajevo 1996.. “Srednjovjekovna istorija Crne Gore kao polje istraživanja”. 2787. (2) Prva linija V/41. Sarajevo 1998. Dubrovačke arhivske vesti o društvenom položaju žena kod srednjovekovnih Vlaha. Sarajevo 1996. Armija BIH. Sarajevo 1994.. Vareš 1997. (5) Prva linija V/44. Bosanska vojska – važan faktor na ratištima srednjovjekovne Evrope... Hrvatski glasnik VIII/96. “Borac Armije Republike Bosne i Hercegovine”. Pelidija Enes. Katarina Kosača... 229-264.. 17. Novi Sad 1987. Sarajevo 1998. izdanje. 2782. Ljiljan VII/280. Sarajevo 1996. Press centar. Pelesić Muhidin. “Ajvatovica ‘95”. drevni i autentičan narod). Obilježen dan Katarine Kotromanić-Kosača..

. Crkva na kamenu III/23. Petrović Vladeta. 2803. Sarajevo 1993. Puljić Ivica.. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. “Povijest Bosne i Hercegovine”. “Podsjetnik i kalendar”. 401.. godine). Zagreb 1990. obljetnice). Crkva na kamenu XVIII/201. 2802. novembra 1978. Puljić Ivica. SarajevoFojnica 2000. Najstariji korijeni Puljića. Studenci 1995. CANU. Mostar 1996. 107-128. Purivatra Atif. IRO Narodna knjiga-Marksistički centar CK SK Srbije. "Predmet i metod izučavanja patrijarhalnih zajednica u Jugoslaviji". (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”.. “Zbornik radova sa Znanstvenog skupa u povodu 500. Naučni skupovi 7. “O ‘nacionaliziranju’ Muslimana (101. 2795.. 11-19. Istorijski zapisi XXXI/4... Odjeljenje društvenih nauka 3. 11. Popović Radomir – Ćirković Sima. 2796. 2800. Popović Anto. i 24. Titograd 1978. Crkva na kamenu XVII/186. (Priredio Alija Isaković)”. 14. Knowledge. Titograd 23. Puljić Ivica. . Ministarstvo ObraneMinistarstvo Odbrane RBIH. “Postanak i razvoj srpske nacije (Neki metodološko-teorijski problemi u izučavanju postanka i razvoja srpske nacije)”. 2794. Knowledge.. Vera. Kraljica Katarina Kosača. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Nacionalni i politički razvitak Muslimana. 2801. Beograd 1999. 75-77. Split 1997. 2798. Mostar 1996. 2799. godina afirmiranja i negiranja nacionalnog identiteta Muslimana). PCC Me ugorje. Puljić Ivica. Beograd 1979. Puljić Ivica. Odgovor ipak nije odgovor!. Hrvati dubrovačkog zale a. 2793.) 2797. 13. Hrvatska obzorja VI/1. Vinica. 208-218. Crkva na kamenu XVII/186. 151-172.. (* Pejović oko. Beograd 1999. 2792. Mostar 1982. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine.-2000. Neka razjašnjenja o Previšićima.. Biblioteka Posebna izdanja. obljetnice smrti Fra An ela Zvizdovića”. FTS-Franjevački samostan Fojnica. (Uredio Milenko Brkić). 2791. 188-191. 283. Mostar 1997.262 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Globus. Titograd 1981. 13. 80. Zvizdovićevo djelovanje u svjetlu biblijskih paralela (Refleksije u povodu 500. (Radovi sa naučnog skupa....

Muslimani.. Rahić Esad. otrazeni v literaturni pametnici).. (2) Muallim 58. Muslimani i bošnjaštvo. Sarajevo 1994. 19. Redžepagić Bajram. 19.. 9-57. Bosna. Sarajevo 1996. Radić Radivoj. Sarajevo 1990. (3) Muallim 59.. 2811. Sandžak i Bošnjaštvo. O nacionalnom fenomenu Muslimana. Muslimanska biblioteka.Hadžijahić Muhamed)”. Istina o BiH I/4. Ana Kantakuzina – vizantijska nevesta u kući Kosača. Purivatra Atif – Imamović Mustafa – Mahmutćehajić Rusmir. Raguž Željko.. Mostar 1997. kultura)”.. Sarajevo 1990. Bosna.. Rakova Snežana. “ABC Muslimana (Priredili Purivatra Atif . 161-174. Bibliografija Muslimana. 32-33. Sarajevo 1997. 2805. Radusinović S.Hadžijahić Muhamed)”. 2815. Insignia regalia balcanica (Nabljudenija vrhu vladatelskite simvoli. 119-137. Muslimanska biblioteka.. religija. Redžepagić Bajram.. Feljton: Bosna i Sandžak (1-2): (1) Sudbina Bošnjaka na Sandžaku i u istočnoj Bosni). 2806. Račić Senka. Muslimani i bošnjaštvo”. 61-189. “Istočna Bosna i Sandžak (Znanstveni skup). “Srednovekovite Balkani (Politika. Purivatra Atif – Imamović Mustafa – Maglajlić Munib – Kučukalić Zijo. Sarajevo 1991. Beograd 1978. Slawistyczny ósrodek wydawniczy. 34. “Atif Purivatra – Mustafa Imamović – Rusmir Mahmutćehajić. SANU. Sarajevo 1997. Purivatra Atif. 2814. Motrišta 4. Akademično izdateljstvo ‘Prof. godine. Rapacka Joanna. Bosna. Odeljenje društvenih nauka 80. 2810. 23.. Novi Pazar 1994. 1415. Purivatra Atif – Hadžijahić Muhamed. 2807. Marin Drinov’. Warszawa 1997. Bosna. 2816.. maja 1994.Društvo 263 2804. Srpskocrnogorska indoktrinacija na osnovama mitomanske svijesti i genetske paranoje. Sarajevo 1997.. 122-130. Bosna. Beograd 1997.. Feljton: Porodica Isa-bega Ishakovića u Sarajevu (1-4): (1) Muallim 57. 2812. Udruženje Bošnjaka porijeklom iz Sandžaka. Sandžak III/53. 34. Muslimanska biblioteka. Zbornik za istoriju BiH 2. Posebna izdanja 515. Muslimanska biblioteka. 86-93. (2) (Vjekovima pod terorom Srbije i Crne Gore). O nacionaliziranju Muslimana (O “Bošnjacima” i “bošnjaštvu”). 2813. .”. 13-29.. 2809. Sarajevo 1994. 123. Sofija 1999. Sarajevo 1997. (4) Muallim 60. “ABC Muslimana (Priredili Purivatra Atif . 33. Institut po balkanistika pri BAN. Pavle.. Leksykon tradycji chorwackich. Istina o BiH I/3. Stanovništvo Crne Gore do 1945. Sarajevo 1991. 2808.

Zagreb 1995. Muslimana i Srba. Globus. Rokai Petar. Beograd 1998. 107-112. Duvno 1980. 2823. (2.-2000. bošnjačke nacije. ANU BiH-Institut za istoriju. 13-18. Kačić 29.) 2827. O nacionalnom imenu Muslimana s osvrtom na knjigu Ćamila Sijarića Herceg-Bosno i tvoji gradovi.. Richembergh Beus Goran. Posebna izdanja 106. Tri hrvatske plemkinje franjevačke trećoredice. (Priredio Alija Isaković)”.. Društveno-istorijski aspekt ‘nacionalnog opredjeljivanja’ Muslimana Bosne i Hercegovine. 10-12. 371-373. B.. Knjiga 31. “Zbornik radova X kongresa istoričara Jugoslavije”. 17.. Biblioteka znanstvenih djela 85.. 2826. 129-133. Biblioteka Posebna izdanja. Bibliografsko-genealoška beleška o ugarskoj kraljici Jelisaveti Kotromanić (Povodom sto pedesete godišnjice ro enja Ilariona Ruvarca). 15. Sarajevo 2000. 2818. Zlo velike jetre.264 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Geneza ideje bosanske. ANU BIH.. (* Marković Vojislav. Rudić Petar. 149-157. Bijelo Polje 1983. MK SSRN Ravne Rijeke. S. SIJ. “Religija i državotvornost. Stručna knjiga. 2825. Nijemci u Bosni. Obrana Herceg-Bosne 1. Sto godina muslimanske politike u tezama i kontraverzama istorijske nauke (Geneza ideje bosanske. Sarajevo 2000. 2824. Rotim Karlo. Pljevlja 1990.) 2828. bošnjačke nacije). Novi Sad 1983. Mostovi XXII/114-115.. 2819. Hrvata. Užički zbornik 18.. Široki Brijeg 1997. Deklaracija za svjetsku etiku”. 220.. godina afirmiranja i negiranja nacionalnog identiteta Muslimana). Split 1996. Centar za filozofska istraživanjaMe unarodni centar za promociju interreligijskog dijaloga.. Redžić Enver. Zbornik MS za istoriju 28. Titovo Užice 1989. Sticanje poseda kao vid imigracije balkanskog stanovništva za Ugarsku u srednjem veku. Zagreb 1990. 123-125. Povijest i nepovijest Crnogoraca. Naša ognjišta X/59. Runje Petar. Rudić Petar. “O ‘nacionaliziranju’ Muslimana (101. 2822. 1997. 2820. Rendić-Miočević Ivo. 2829. 449. . 80. 2821. Redžić Enver. 623. Odjeljenje društvenih nauka.. ponude i mira ‘Zajedno’. 2817. izdanje. U Kreševu još živi uspomena na bosansku kraljicu Katarinu. Beograd 1988.. Književni krug. Redžić Enver... Isakovci – novo nacionalno ime jugoslovenskih muslimana (predlog). Rokai Petar. Marković Vojislav. Sarajevo 1996. Ravne Rijeke 1987. Behar IV/21. Revija slobodne misli 29-30.

. Treća knjiga. Radovi 23. Samardžić Radovan. Sančević Zdravko. 171-194. Istorijski zapisi LXII/3-4.. Sarajevo-Bol 1995.12. Beograd 1994. 414. Pojava pamfleta oko povijesti Bosne i Hercegovine. 4-5. 190-191. 356-358. Sarajevo 2000. Sarajevo 1998. Zbornik radova u povodu imenovanja vrhbosanskog nadbiskupa Vinka Puljića kardinalom. Zagreb 1989. “Bosanski duh”.. Sarajevo 1995.. Zagreb 1990. Sabitović Mesud. 2842. 9. izdanje 1990). 1988. Didaktički putokazi IV/12. izdanje. Odbor savjetovanja Bosna i Hercegovina – mogućnosti i perspektive razvoja 3. Schiffler-Premec Ljerka. SV 7. 23-41. Marulić XVII/2. Marulić XXXI/3. 2837.. 2833.. HZ 42. Naprijed. (* G.) 2841. 35-54. SKZ. Rijeka 26. (* Marjanović Mirko. 2. Ć. Behar Journal 11.Društvo 265 2830. HM IV/17. 170-172. Chicago 1982. Pogled u Bosnu (Zapisi veleposlanika). Beograd 1994.. 240-243. Samardžić Radovan. Zenica 1998. Prodor islama u jugoistočnu Evropu.. Zagreb 1988. Matković Hrvoje. Sefer Melisa. Novi list XLII/301.. 2831. Titograd 1989. Potomci kralja Tvrtka.... Zagreb 1998. Povijest države i prava naroda SFR Jugoslavije. 11. Serdarević Husein. SKZ. Bosanski duh u pitanju. Prodor islama u jugoistočnu Evropu. 2. 2839. Zagreb 1995. 200. 2834. 782-826. Božji ugodnici u Bosni i Hercegovini od 1291. do 1517. 117-157.. 386. Vukčević Luka.. Sančević Zdravko. HM II/9. Srbi pod tu inskom vlašću 1537-1699”. izdanje. 278-284. 2835. ŠK. Beograd 1991. Misli umiru kad ih više niko ne misli (Antirasprava: Hrvati u BiH – hic et nunc). Domovina IV/50. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. (Za što se ne umire. Srbi pod tu inskom vlašću 1537-1699”. to odumire!). (* D. Sivrić Ivo. M. Zagreb 1993..) . Samardžić Radovan. (2. Treća knjiga.. Seljačka kultura Bosne i Hercegovine.. Tom 1. Zagreb 1998. Sirotković Hodimir – Margetić Lujo. “Hrvatski biografski leksikon III (Č)”.) 2836. Pristup (Srbi i turski prodor (1459-1537)). Semren Marko. “Istorija srpskog naroda. Uporedna istraživanja 3. 622-624. 2838. 2832. 7-9. “Istorija srpskog naroda. Zagreb 1984. “Crtajte granice ne precrtajte ljude”... 2840. Sarajevo 1997. 556-558. 75-78... Strčić Petar. Sivrić Ivan.. Tom 1. Glibo Rajko. Dragišić Juraj. Posebno izdanje. Domovina i država u udžbenicima historije.

Sivrić Marijan – Vekarić Nenad. Zamršena kopča Kopčičâ. Muris Spahić. Istorijski institut RCG. “Uzeir Bavčić. Genealoški prikaz roda Bošković. Sivrić Marijan.12. Znak Bosne I/4. Spasić Dušan – Ćirković Sima. 111-134.) . nauke. Sarajevo 2000. 2845. Mostar 1998. Sarajevo 1996. Hercegovina 4-5 (12-13).. FBiH. 464. Archivio storico italiano 138/503. 2849./1999. Općina Stolac.. La migrazione degli Slavi nell’ Italia meridionale e in Sicilia alla fine del Medioevo. Smailagić Nerkez. Ljudska prava i slobode u historijskim dokumentima Bosne i Hercegovine. Stariji hercegovački rodovi od polovice 15. 2843. Geografija. 1989. Oslobo enje 46/14893.12. Sarajevo 05. Ministarstvo obrazovanja. Tomislavgrad 1997. Sarajevo 1993.-2000. Oslobo enje 46/14892. 2851. 319-344. Safet Nurković. BiH.. 193-228. Godina 42. (3) (Ubistvo kneza Pavla Radenovića). Selma Ferović. 2854. Nešto o obitelji Radulinović. Sivrić Marijan. 2844. Sarajevo 04. “Srednjovjekovna istorija Crne Gore kao polje istraživanja”. 1989. Naša ognjišta XXVII/237.. Fahrudin Isaković.. Feljton: Zaboravljeni dinasti (1-3): (1) (Kroz povelje i dokumente). 2853. Most XXVI/132-133 (43-44). Svjetlost. 28. Zbornik radova sa Okruglog stola Istorijskog instituta. 14. stoljeća (prema dubrovačkim izvorima).. 2. 2846. Spahić Muris – Nurković Safet.. Knjiga 3. 530-531. Oslobo enje 46/14890. Podgorica 1999. Sarajevo”. Sarajevo 1996. Zagreb 1986. Moderna vremena Zagreb. “Ilidža. 18. 98-99. do sredine 17... Sopta Jozo. Zenica 1996. Grb Kopčića u klaustru samostana Male braće u Dubrovniku.. (2) (“Prateći isplatu provižiuna”). 2847. Sloveni. 317-327.. 8. Spaić Vojislav.266 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Zagreb –Stolac 1999. (* Kurtović Esad. Sarajevo 02. “Stolac u povijesti i kulturi Hrvata”. 554-556.. 12.. JLZ. Usmene predaje. Leksikon islama (Redaktor Darko Tanasković)”.. Stećak III/34. EJ 4.. 10-12. “Nerkez Smailagić..12. Roma 1980. Grafocolor Zagreb. 2852. Gra ansko pravo (Bosna i Hercegovina). 3-15. Kulturna i društvena historija Bosne i Hercegovine (7 i 8 razred osnovne škole. izdanje. 1989. Spremić Momčilo. 2848. Sarajevo 1990. Softić Aiša. Skoković Zvonimir Dida. Dopunska nastava)”. Smriko Vehid. 2855. Općina Ilidža. Mostar 2000. 2850. kulture i sporta. Kalendar Napredak za 1994. 137-151. Humski zbornik 4.

život. . Živiničko područje u prošlosti. izd. 29-41. Rijeka 1982. 198-207. “Istorijska istina” Jeremije D. Istorija države i prava SFRJ. izdanje 1978. izd. 2. Odjeljenje društvenih nauka. “Religija i državotvornost. 203. Iliri. izd. Elementi našeg srednjovjekovnog prava u turskim zakonskim spomenicima. Deklaracija za svjetsku etiku”. Sućeska Avdo. GR IZ BiH LXII/7-8.. jeta. Sućeska Avdo. 8. 159. 203. 2857. 1987. Sućeska Avdo. Državno pravni razvitak Bosne i Hercegovine (izbor tekstova). Institut za istoriju. ŠK. Sarajevo 1991. (Priredio Alija Isaković)”.. Sarajevo 2000. Knjiga 31. (3. Biblioteka Posebna izdanja. Istorijske osnove nacionalne posebnosti bosansko-hercegovačkih Muslimana. Beograd 1987-1988. Kratak osvrt na stanje društva u Bosanskom ejaletu do tanzimata. Sarajevo 1991. “Širenje islama i islamska kultura u bosanskom ejaletu”. Pogled na odnos religije i državnosti u južnoslavenskim zemljama. Sarajevo 1980. Suljkić Hifzija. Sućeska Avdo. 2863. 2860.. Sarajevo. 6.. Recepcija nekih srednjovjekovnih južnoslavenskih pravnih ustanova u osmansko-turskom pravu. 411415.. “O ‘nacionaliziranju’ Muslimana (101. 2864. 287. Zagreb 1991. Sućeska Avdo. Priština 1980.. izd.. kultura. “Istina o Bosni i Hercegovini (Činjenice iz istorije BiH)”. Globus. Povijest. Svjetlost-Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. POF 41. 1979. Rilindja. o. (2. Centar za filozofska istraživanjaMe unarodni centar za promociju interreligijskog dijaloga. 21-24. Sućeska Avdo. ponude i mira ‘Zajedno’. 1981. kultura.. izdanje 1997). Prilozi XXIV/25-26. Stančić Nikša.Društvo 267 2856. Posebna izdanja 106. izdanje. godina afirmiranja i negiranja nacionalnog identiteta Muslimana). Sućeska Avdo. Mitrovića i njegovo upozorenje na opasnost od “nekih hrvatskih istoričara”. (4. Sarajevo 1995. o. 685-704.-NUB BiH.. 3. Zagreb 1989. Sućeska Avdo.. Balcanica 18-19. izd. 2865. ŠK. 2867. Zbornik Pravnog fakulteta 3. 331-334.. Fakultet kriminalističkih nauka. 2861.). Sarajevo 1996. 1513-1520. 5.) (* Škegro Ante. ANU BIH. 7. Sućeska Avdo. Osnovne osobenosti položaja Bosne u osmansko-turskoj državi. Sarajevo 1996.. Uvodna riječ. 1 izdanje. 2866.) 2858. 2859. Altermedia d.. Pregled LXX/11-12.. 75-89.. “Bosna i Hercegovina i svijet”. 1988. 2862. Stipčević Aleksandar. 31-34. 1985. 181-190. Zagreb 1990. Sarajevo 1990. dopunjeno izdanje. Ilirët – historia.

izdanje. Glasnik VIS-a u SFRJ LIV/3. 2877. POF 41. Šanjek Franjo. napravljeno je reprint izdanje). PCC Me ugorje. Sarajevo 05. . JLZ. Sarajevo 1979. 2869. Radovi ANU BiH 70. 2878. Zagreb 1986. 98-99. Bogumilsko-islamska kultna mjesta prepuštena nehaju i sitnom profitu. 329-345. Opet o kralju. opet o skraćenoj povijesti. Bosna pod turskim gospodstvom. Sarajevo 1990. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”. 450. Diskusija. Knowledge.. KS-FTS. 2868. 805-814. 2873.. Kasumović Ismet. “Povijesnoteološki simpozij u povodu 500 obljetnice smrti bosanske kraljice Katarine”. Šanjek Franjo. “Crtajte granice – ne precrtajte ljude”.. Časopis za zgodovino in narodopisje 1-2. Zagreb 1993. Sarajevo 1999. 217-229. Šipovac Ne o. 215-221. 43-50.. Stablo života Kraljevine Bosne. Prokuratori (589). (Uredio Milenko Brkić). Šarkić Sr an. 2.268 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Odjeljenje društvenih nauka 21. 2879.. Sarajevo 1992. 501-506. Sarajevo 1981. 2872. Šarčević Ivan. Šišić Ferdo... Islamska misao XIII/160. 2871. Sarajevo 1991. 1995. Beograd 1999. 737. 139-141. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. “Širenje islama i islamska kultura u bosanskom ejaletu”. Maribor 1979. 358-360. (KUN) 2. (* Ibrahimović Ramiza. Sarajevo 09. Povijesni prilozi 12. Studenci 1995. Sarajevo-Bol 1995... 2876. 2870. Bilten FTS XXVI/2. 2874. Sarajevo 1991.). Hrvati prognanici i izbjeglice u XV i XVI stoljeću. (Nakon izgorjelog tiraža.... Značenje starohrvatskih i drugih slavenskih imena u ‘Povijesti Hrvata za vrijeme narodnih vladra’ Ferde Šišića. Horvati (de Horvati). EJ 4. ženoljubac (Zapis o mudrom stvoritelju Hercegovine. Častoljubac. Mir (411). Oslobo enje 56/19084.07. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Hrvatska revija XLVIII/4. 53-56.. Hrvatska historiografija izme u Scile i Haribde ili povijesna znanost u Hrvata (Ostvarenja i perspektive).04. 453-458.. Bošnjački avaz II/50. 2000. Šimundić Mate. Čebotarev Andrej.. o Bosni opet.-2000. Zbornik radova u povodu imenovanja vrhbosanskog nadbiskupa Vinka Puljića kardinalom. 2875. IA MI BiH ‘90. Zagreb 1998. zemljoljubac. 9. SV 7. Nepoznata osobna imena na srednjovjekovnim nadgrobnim i drugim kamenim spomenicima u Bosni i Hercegovini. 42-43.) 2880. Šanjek Franjo.. Šećibović Hajrudin.. Šahinović Nataša. Šimundić Mate. Šidak Jaroslav.

. Naša ognjišta VIII/47. 6. Convegno degli storici Jugoslavi ed Italiani. Marche. Škegro Ante. Čiji je kralj Stjepan Tomašević?. Islamska ili muslimanska kultura u Bosni. 584. Religija i državotvornost. Šoljić Vladimir. uro Dragišić i Dubrovnik. 7.. 2892. 1982... “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 2882. Dubrovnik XXV/4.. 9... Beograd 1999. Tadić N. 2883. Migrazioni slave e albanesi in Occidente. Immigrazioni di Slavi nel territorio di Ancona nel corso del secolo XV.Društvo 269 2881. Šteko Marko. Centar za filozofska istraživanja-Me unarodni centar za promociju interreligijskog dijaloga.. Crkva na kamenu XX/12 (229).. “Religija i državotvornost. 111-132. Islam i mi”. Primićur. ANU BIH. “Italia felix.. Ujaci ostadoše s narodom. POF 41. 13-18. 2884. Tanasković Darko. ponude i mira ‘Zajedno’. Dubrovnik 2887. Bit ćemo ono što jesmo. Beograd 2000. Partenon. Šunjić Marko. Duvno 1978.. 2886. Stećak V/57. 2891. KS-FTS. zasjedanje jugoslovansko-italijanske komisije za zgodovino – 7. 1-23. Tanković Šemso. 2893. Slavi nell'Anconitano: il XV secolo. Abruzzi secoli XIV-XVI". Knjiga 31. Sarajevo 1998. Šuica Marko. Italjug VIII/3. Bošnjaci u Republici Hrvatskoj. 5-23. Romagna. Sarajevo 1979. 813. (Uredil – A cura di: Ferdo Gestrin). Quaderni di Proposte e richerche 3. 2888. Islamska ili muslimanska kultura u Bosni. Sarajevo 1996. Posebna izdanja 106.. Ostra Vetera.. Knowledge. Immigrazioni di Slavi nel territorio di Ancona nel corso del XV secolo. 2885. Zgodovinsko društvo za Slovenijo. Behar VI/31. Ancona 1988. Šunjić Marko. 13. Tanasković Darko. 2889. “Širenje islama i islamska kultura u bosanskom ejaletu”. 291-302. “Migracije Slovanov v Italijo – Le migrazioni degli Slavi in Italia”. Beograd 1993. Sarajevo 1991. Zagreb 1997. 97. 2890.. Roma 1978.. . Odjeljenje društvenih nauka. IG 1-2. Šuica Marko. 2535. Mostar 1999. Šunjić Marko. 11-41. “Povijesnoteološki simpozij u povodu 500 obljetnice smrti bosanske kraljice Katarine”. Deklaracija za svjetsku etiku”. 2894. Šundrica Zdravko. 38. Diskusija. Ljubljana 1978. Bosanska vlasteoska porodica Banovići. Tanović Arif. “Darko Tanasković.

“The Muslims of Bosnia – Herzegovina. 2904. ‘Karantanija’. Tomović Gordana. München 1998. Tanović Bakir.. “The Times. 93. “The Times Guide to the Peoples of Europe”. 30. 2898. Ljiljan 333. 224-237.. Jakir Aleksandar. Toholj Duško – Burzanović Tihomir. Tomašev natpis o osnivanju crkve Blagoveštenja gospodnjeg 1427. London 1994. Sarajevo 2000. Knowledge. Hiljadugodišnje ime. 2906. Biblioteka Priručnici. Prva linija IV/21. Zagreb 1997. Sarajevo 1999. BF VIII/12. I u osmanskoj imperiji BiH je bila država u državi. 119-127.. Feljton: O bosanskohercegovačkom nazivu ‘beg’ (1. Svjetlo riječi X/116-117. (* Birin Ante. stonski kancelar. Sarajevo 2000... Tomović Gordana. Ljiljan 330. 58-59. Prilog bibliografiji seoba i migracija u Jugoslaviji. Dubrovčanin prezviter Ratko. godine kod Orahovca u Metohiji.) 2900.270 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978... 102-104. XIII + 207.. 2895. . Sarajevo 1999. Kosovsko-metohijski zbornik 1. Ko je vlasnik Bosne i Hercegovine?. Tomić E. Ljubljana 1990.. 58-59. 552-555. o.. 63-78 + 1 karta + 4 slike. Sarajevo 1979. Sarajevo 1999. 308-310. Their Historic Development from the Middle Ages to the Dissolution of Yugoslavia. Tjedan bosanske kraljice Katarine. 13. 2899. 39-58.) 2902. (3) (‘Bogumilska /patarenska/ hereza bila je vjera otmjenijih obitelji). 407-411. Eminex s p. Zagreb 1995. Izdavački centar El-Kalem. Beograd 1990. Harvard Middle Eastern Monographs 28. 197-198. Ekmečić Milorad. Südostforschungen 57. GDI BiH 40-41 (1989-1990).-2000. 58-59. Župan. 2896. Tanović Bakir. (* Džanić Asaf. Thallóczy Lajos. Beograd 1999. 30 godina. Tanović Hamid... GDI BiH 28-30 (1977-1979).. “Preporod.. Center for Middle Eastern studies. 2897. Narodi Evrope (Priredio Felipe Fernández-Armesto. Sarajevo 1990. Cambridge Massachusetts 1994. (4) (Titulu kneza kasnije je zamijenila begovska titula). 2903. RIZ u BiH. Sarajevo 1995. Naklada Zadro. (Feljton priredio Salih Jalimam).. kapelan i protovestijar kralja Tvrtka I i trebinjsko-mrkanjski biskup.. Urednik hrvatskog izdanja Nikša Stančić)”. 1970-2000 (Izbor tekstova). “Bosna i bošnjaštvo”. IČ 42-43 (1995-1996). Times Books.. 3-4): (1) (Prilog za historiju bosanskog plemstva). 2905. Beograd 1997. 413. Sarajevo 1992. Ljiljan 332. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”.. Tošić uro. Edited by Mark Pinson”.. 2901.

Istorijski zapisi LXX/3-4. Dubrovačka porodica Hranković. Truhelka Ćiro.. Beograd 1998. 2917. Knjižnica Hrvatskog društva folklorista 2.Društvo 271 2907. Beograd 1999.. Ure enje srednjovjekovnog trga Drijeva.. Mileševski zapisi 2 (1996). 2909. GDI BiH 34. Tošić 101.). O ponašanju dubrovačkih carinika u rudniku Deževice.. Tošić uro. Stanovništvo srednjovjekovnog trga Drijeva.. 73-112. Beograd 2914. 7-18. 2916. . Sarajevo 1982.. Beograd 1997. 2915.. Sarajevo 1983. Beograd 1986. Tošić uro. Petar Primović . Tošić uro. Hrvatsko društvo folklorista. 2919. Kontinuitet naseljenosti pljevaljskog kraja od praistorije do uspostavljanja turske vlasti. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. GDI BiH 34.. Zbornik radova 12. Podgorica 1998. Beograd 1995. Dubrovnik 1988. 148-150. Tošić uro. Uprava i sudstvo u srednjovekovnoj župi Trebinje. Tragovi Avara i Slovena u donjem Podrinju i okolini.dubrovački trgovac i zakupac carina u Bosni. Srednjovekovni život u trebinjskoj oblasti (feudalna sredina na primjeru jedne regije). uro. Knowledge. 75-89. Pljevlja 1999. Kancelarija. Tošić uro.. 77-85. Porodica Miloradović-Stjepanović iz vlaškog roda Hrabrena. Tošić uro. 2910. SIJ. Prijepolje 1997. Ponašanje bosanske kraljice Mare (Jelene) u izbjeglištvu. Sarajevo 1983. Tošić 1996. Tošić uro. GDI BiH 37. Studije o podrijetlu (Etnološka razmatranja iz Bosne i Hercegovine). IG 1-2. Tošić uro.. Zbornik za istoriju BiH 2.. “Zbornik radova X kongresa istoričara Jugoslavije”. (Pretisak izdanja iz 1941.. Tošić uro.. Glasnik SAD 3. uro. Anali 26.. Tošić uro. 123-137. Glasnik Zavičajnog muzeja 1. 93-106. 218-222. Tošić uro. Sarajevo 1986. 2920. 393-398. 2918. 2913. O vlaškoj skupini Vraneši u nahiji Ljubovi a. Bosanska kraljica Katarina (1425-1478). Trbuhović Leposava. Istorijski institut. 2921. Prilozi XVIII/19. 2911. "Bosna i Hercegovina od srednjeg veka do novijeg vremena". 2908. 87- 2912. 39-53. 277-278. 101-113. Zagreb 1992. SANU. 75-104.

izdanje 1994. Dubrovnik 1992. 43. 593-616.. Valenta Anto. 2929. Diskusija..05. 163.. Svezak 2. Zamanička vojska (209-210). Knjiga 3. Sarajevo 1983. Oslobo enje 55/18770... 36. Diplomatska aktivnost hercega Stjepana Kosače na Jadranu. Podjela Bosne i borba za cjelovitost. 87). 2935. 2927. “Povijesnoteološki simpozij u povodu 500 obljetnice smrti bosanske kraljice Katarine”. 41. 2931. 2922. Odjeljenje društvenih nauka 22. HKD Napredak. (KUN) 5. 25-27. Vejzagić Nerudin. Veselinović Andrija. IA MI BiH 15. “Knjiga sažetaka”. Zagreb 1995. 125-130. Vidović Marko.. Vego Marko. 1979. Beograd 1999. Tucović Ermin.. 149-152. Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku. Feljton: Na tragu otkrića (1): (1) (I Bosna i univerzitet). državnog poglavara “ban” i vjerskog učenja povezanog sa stećcima. 11. 2928... 2933.. Sarajevo 1998. Sarajevo 1998. . Knjiga prva”. Sarajevo 1979. Sarajevo 1998. 2934. HKD Napredak. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. KS-FTS. 2932. Behar Journal 11. Knowledge. Vego Marko. 2925. Turković Bisera. Tvrtković Safet. Konzuli (313-314). Feljton: Od naroda do države (1-3): (1) Stećak V/50. Sarajevo 1996. Mostar 1995. Vasić Milan. Radovi ANU BiH 73. (3). Svezak 1. Sarajevo 1998. Vekarić Nenad. Vitez 1991.. 2923. Sarajevo 30. Bosnian Paradigm. 3. 2930. Stanovništvo poluotoka Pelješca. 160-161. Državno i sudbeno ustrojstvo Bosne u srednjem vijeku. 99. Sarajevo 1998. Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku. Saraj Invest. Stećak V/53. Prilozi demografskoj povijesti Dubrovnika i okolice. "Simpozijum: Vlasi u XV i XVI vijeku". Kabes I/1. Dubrovnik 1993. 13. Identitet Bošnjaka-Muslimana.. 2924. (2. Diskusija. Truhelka Ćiro. Vekarić Nenad. Knjiga 3.-2000.272 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. International Conference. I ja sam Tvrtkov potomak. 12-13. 1999. Bosnia and Herzegovina in the Changing World Order. Vidović Marko. izdanje. 100. (2) Stećak V/51. 23. Me unarodni forum “Bosna”. Stanovništvo poluotoka Pelješca.. Prilozi demografskoj povijesti Dubrovnika i okolice. Bosna: porijeklo imena zemlje.. 2926. “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463.

) 2938. Diskusija. Prilog proučavanju podrijetla hrvatskog pučanstva počiteljskog kraja. Stećak I/2.. 34-35. Humski zbornik 1. Etimologija pojma ‘Vlah’ i njegova razna značenja. “Postanak i razvoj srpske nacije (Neki metodološko-teorijski problemi u izučavanju postanka i razvoja srpske nacije)”. Sarajevo 1990. 315-342. Radovi ANU BiH 73.. 2946. Čapljina-Zagreb 1996. 2945. u Čapljini. "Simpozijum: Vlasi u XV i XVI vijeku".. 174. 292. godine). Odjeljenje društvenih nauka 22. Vlahović Petar. Vranje 1974. Ljubljana 1985. stoljeću. veljače 1996. i 27. Sarajevo 1983. 2947. 2941. Vranjski glasnik 10 (poseban otisak).(* D. povijest). 125-134. 177-193. Sarajevo 1994. nada). Vukčević Nikica. Vukić Mario. 2940. Vlasi u XV i XVI vijeku. 2942. Slavia antiqua 25.Društvo 273 2936. FTSFranjevački samostan Fojnica. Stećak I/3.). Vuk Karadžić. Vrgoč Miro.. Staro neumsko pučanstvo. "Simpozijum: Vlasi u XV i XVI vijeku". 26-27. Z. 89-99.. Općinsko poglavarstvo.. Odjeljenje društvenih nauka 22. Stećak I/1. god..njihov uticaj i posljedice na demografska kretanja i promjene u našoj zemlji. Odjeljenje društvenih nauka 3. 2937.. (* Leśny Jan. u Sarajevu. 36-37. 26. “Zbornik radova sa Znanstvenog skupa u povodu 500. Institut za istoriju-Institut za izučavanje nacionalnih odnosa. Vilfan Sergej. Neum 1995. Vukorep Stanislav. 275-333. Feljton: Koliko je stara Bosna (1-3): (1) (Povijest i falsifikati). Zemlja i zavičaj Hrvata”. Naučni skupovi 7. 363-373. "Predmet i metod izučavanja patrijarhalnih zajednica u Jugoslaviji". Migracioni procesi iz Bosne u slovenačkim zemljama za vrijeme turskih provala u 16. 85-112. 2943. Titograd 1981.) 2944. 73-177. 763-765. CANU. Vukanović Tatomir.-1498. "Migracije i Bosna i Hercegovina". X 1989. Zagreb 1985. Warszawa 1978. 370 + 35 tabli slika + 3 karte. Vlahović Petar.. Voje Ignacij. Voje Ignacij. Sarajevo 1983. Sarajevo 1994. IRO Narodna knjiga-Marksistički centar CK SK Srbije. (3) (Nacije. Fra An eo Zvizdović (1420. i 24. 2939. Etnogeneza Južnih Slovena. Sarajevo-Fojnica 2000. Migracioni procesi i Bosna i Hercegovina od ranog srednjeg vijeka do najnovijih dana . obljetnice smrti Fra An ela Zvizdovića”. Općinsko vijeće Neum.. Vukorep Stanislav.. Radovi ANU BiH 73. surogati. .. (2) (Povijest. Narodi i etničke zajednice sveta. Sarajevo 1994. novembra 1978. Poglavlja iz pravne zgodovine.. bezna e.. Beograd 1984. Duhovni lik. ”Zbornik znanstvenog simpozija održanog 16.. Beograd 1979. Marulić XVIII/1. (Radovi sa naučnog skupa. Titograd 23. Postanak i razvoj srpske nacije (Etnološki pristup). i 17. “Neum...

“Zbornik radova X kongresa istoričara Jugoslavije”. Papa i Crkva me u Hrvatima. (2) Naša ognjišta XXVIII/250.. 303342. 2948. Zbornik radova u povodu imenovanja vrhbosanskog nadbiskupa Vinka Puljića kardinalom. Sedmi kongres Saveza historičara Jugoslavije.. Zelić-Bučan Benedikta. Mi i oni. 21-38. Vukšić Tomo. Godina 46. 342. Marulić XXV/5. 240. Siguran identitet pretpostavka susretanja (Miscellanea de oecumenismo)“. Zelić-Bučan Benedikta.. Zagreb 1987. Popis plemićkih obitelji u kraljevstvu Bosne u godini pada Bosne (1463) i Hercegovine (1482) pod Turke. Marulić XIII/5-6. 89-93. Sarajevo 1992. Zdeněk Váňa. ZEF MIRDITA.. Tomislavgrad 1998. 2950. 18. Marulić XX/1.. Tomislavgrad 1996... 46-53. 426-441.. Hrvatski narodni kalendar 1993. Povijesni prilozi 14. 22. 25-115. 359369. Sarajevo-Bol 1995. Hrvatski narodni godišnjak 1998. Zagreb 1989. Vrhbosanska katolička teologija. 2957.274 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 2956. 2952. 2953. 2959. Vukšić Tomo. Vukšić Tomo. . Godina 41. Beograd 1998. Balkanski Vlasi u svijetlu podataka Bizantskih izvora. Prag 1983. Zelenika An elko. 558-564.. Sarajevo 2000.. 2949. “Crtajte granice ne precrtajte ljude”.-2000.. Feljton: Bosanska kraljica Katarina Kosača-Kotromanić (13): (1) Naša ognjišta XXVIII/249. Vukšić Tomo. 2954. 2960. Orbis Publishing London. Tomislavgrad 1998. Feljton: Nestajanje katolika u Trebinjsko-mrkanjskoj biskupiji (1): (1) Naša ognjišta XXVI/233. (3) Naša ognjišta XXVIII/251. Zelić-Bučan Benedikta. Sarajevo 1997. Vukšić Tomo. 30. HZ 42. (* Heres Tomislav. 2958. Tomislavgrad 1998. Zagreb 1980..) 2955. Zef Mirdita – Strčić Petar – Janjatović Bosiljka – Maticka Marijan – Pavličević Dragutin.. Neka gledišta novije historiografije na Porfirogenetove tvrdnje o etničkoj pripadnosti područja Crvene (Južne) Hrvatske. The World of the Ancient Slavs. 2951. SV 7. Zagreb 1992. Kontinuitet hrvatskog i katoličkog umiranja u Bosni i Hercegovini (Prilog proučavanju odnosa me u narodima u Bosni i Hercegovini).. Mostar 1994.. Zagreb 1995. SIJ. Katolici i pravoslavni u Bosni i Hercegovini. Nestajanje katolika u Trebinjsko-mrkanjskoj biskupiji. 22. Mostariensia 1.

“Esad Zgodić.. Motrišta 4. Zulfikarpašić Adil. 97. O nekim muslimanskim feudalnim porodicama u Bosni u XV i XVI stoljeću. 21. Zulfikarpašić Adil – Gotovac Vlado – Tripalo Mika – Banac Ivo... demokratija (Iz diskursa SDP BiH)”. 161-162. Studenci 1995. Zgodić Esad. 2975. 185. Sarajevo 1978. 2963. 2972. 98. Slavonije i Srijema do konca XVII. Država. Zürich 1991. KS-FTS. Sarajevo-Mostar 1998... Zgodić Esad. Prezimena izvedena iz zanimanja u srednjoj Bosni. “Adil Zulfikarpašić. Zirdum Andrija. Članci i intervjui.. demokratija (Iz diskursa SDP BiH)”. Zirdum Anto. Zlatar Behija. stoljeća (Dolazak. Obnova državnosti BiH (109-116). “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. 2968. nacija. Odjeljenje društvenih nauka 22. Širenje islama i islamska kultura u Sarajevu i okolini.. 368-373. Ahmed-paša Hercegović. 2973. Članci i intervjui”.. Zgodić Esad.. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”. Zovko Ljubomir. 256-257. POF 41. “Pavo Živković. (Uredio Milenko Brkić). Drugo izdanje. FPN.. Okovana Bosna. Sarajevo 1994. razvoj i nestajanje Hrvata katolika na tim prostorima)”. 2970. Država. 2962. Država i pravo srednjovjekovne Bosne. Mostar 1997. 2974. 2966. Radovi ANU BiH 73. Zlatar Behija. Sarajevo 1991. (Razgovor). Sarajevo 1998. 2967. Bošnjački institut. Zovko Iv. Diskusija. Sarajevo 1995. nacija. Sarajevo 1996. 2971. papa i Bosna (133143). Ime Hrvat u narodnoj predaji Bosne i Hercegovine. Zubechea G. M. “Bosanska srednjovjekovna država i suvremenost (Zbornik radova)”. PCC Me ugorje. Lastavica I/1. Bošnjački institut. Kantonalni odbor SDP. Zlatar Behija. 11. Katarina. HKD Napredak. ‘Etnički problem Muslimana’ – ‘Muslimani i Jugoslavija’ (37-41). 2969. “Širenje islama i islamska kultura u bosanskom ejaletu”. 81-139. 38-46. 12-22.. 2965.. "Simpozijum: Vlasi u XV i XVI vijeku". “Povijesnoteološki simpozij u povodu 500 obljetnice smrti bosanske kraljice Katarine”. Kantonalni odbor SDP. Diskusija.Društvo 275 2961. Lastavica II/6. Muslimani i srpsko-hrvatski odnosi (55-57). Zulfikarpašić Adil. Prilozi XIV/14-15. 121-122. Sarajevo 1998. Zlatar Behija. 2964. Zürich 1991. Isa-beg Ishaković. tekst priredio Vlado .. 713. (Moderator razgovora Mladen Malača. Sarajevo 1979. Sarajevo 1983. Etnička i vjerska povijest Bosne. Recenzija..

izdanje.12. Oslobo enje 52/17066.12. 67-76. Žiga Jusuf.. Zürich 1995. i XV. stoljeću. “Duhovna snaga odbrane”. Ćošković Pejo. Press centar. 2980.socijalne promjene u bosanskom društvu u XIV. stoljeću (Utjecaj primorskih gradova na ekonomsko-socijalne promjene u bosanskom društvu u 14. Živković Matej. Bošnjački institut. 239-242. Motrišta 8. Sarajevo 1994. “Zbornik radova II kongresa infektologa Jugoslavije”. 260. HM IV/17. Ekonomsko ... Živalj Husein.. Sarajevo 02. 2979. 29.. Armija RBIH. (* Salom Nada. RIZ u BiH.) 2985. ZČ 41/2.. IZ 7..276 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Žepić Božo. 2982. Srbi hode Bosnom u vrijeme Kotromanića. Kalendar Prosvjeta. Perspektive Hrvata u Bosni i Hercegovini. 2983.. Živković Matej – Živković Pavo. 24. Tribunia 9 (1985). Salom Nada. Demografske promjene na bosanskohercegovačkom prostoru kroz povijest. 162. . Ljubljana 1987. 280-283.. 5-15. II izdanje. Univerzal. Behar V/22-23. 2977.. Živković Pavo.03. Mešanović Samir. 30 godina. Radovi 21. Živković Pavo.. Voje Ignacij. 1995. i 15. 140-145. 13. Socijalne i ekonomske promjene na dvoru bosanskih kraljeva i velikaša tijekom 14. Dubrovnik 1988. 1995. austrougarske i jugoslavenske vlasti na demografske promjene u Bosni i Hercegovini. Sarajevo 1996. 47-49.. 1996. 35-46. Žarković-Tafro Tatjana. Islamska civilizacija i bosanski muslimani.. Pavlinić).. Sarajevo 2000. Dubrovačko-bosansko-humska saradnja na polju zdravstvene kulture tijekom XIV i XV stoljeća. Godišnjak SPKD 1996. Sarajevo 13. Žiga Jusuf. Zagreb 1996.. Da li su Turci (Muslimani) palili manastire. Zagreb 1988. 11. Banja Luka 1986. Izdavački centar El-Kalem. 11. 57-60. Živković Pavo. 2981.. Sarajevo 2000.. Tuzla 1986. Istorijski izvori o pojavi kuge u srednjovjekovnoj Bosni... 16-17.. i 15.. Dubrovnik 1988. Mostar 1998.. stoljeća. 2986. Oslobo enje 53/17141.. Sarajevo 1994. 227. Kulenović Tarik. 22. Sarajevo 1996. (* Sivrić Marijan. 23-34. Anali 26. Mostar 1998. Trebinje 1986.-2000. Pojava gra anske klase i novog plemstva). 2984. VKBI. 252-254. 31-46. 2. Zagreb 1978. . 1970-2000 (Izbor tekstova). Motrišta 5-6. Vojna biblioteka 5. Živković Pavo.. Oslobo enje 52/17065. “Preporod. Islamski pečat u tradiciji i kulturi bosanskih muslimana (Bošnjaka) i na geopolitičkom prostoru bosanske države. Tribina 6.) 2976. Anali 26. 2978. Sarajevo 12. Ljiljan V/155.. Utjecaji turske. Vekarić Nenad. Biblioteka Istorija i revolucija.

Zadar 1992-1993. Migracioni procesi i Bosna i Hercegovina od ranog srednjeg vijeka do najnovijih dana .. (2) (Veliki “Tunjin” skok od ortodoksnog komuniste do liberala). “Crtajte granice ne precrtajte ljude”. ČSP XXVIII/3. Dubrovnik 1997.Društvo 277 2987. 2988. stoljeća (Dolazak.. Narodnosna slika Bosne i Hercegovine tijekom 15. Živković Pavo. Sarajevo-Mostar 1998. (* Kudelić Zlatko. 257. Sarajevo-Bol 1995. . Anali 35. Živković Pavo. Zbornik radova sa simpozija. 43-66. Živković Pavo. Hrvati Bosanske Posavine u prošlosti.. 26.. X 1989. Živković Pavo. 2991. 135-137. Zadar 1992. Radovi 32. Sarajevo 1998. 15. Sarajevo 07. Etnička i vjerska povijest Bosne. i 16. Slavonije i Srijema do konca XVII. Sarajevo 1990. stoljeća. Mostar 1994. Slavonije i Srijema do konca XVII. 2992. 475-500. Sarajevo-Mostar 1996. Živković Pavo. 2995... SV 7. Zadarska smotra XLI/6.. 49-50.njihov uticaj i posljedice na demografska kretanja i promjene u našoj zemlji. XII 1994.. Svjetlo riječi XIV/160-161. Živković Pavo. 31-46. "Migracije i Bosna i Hercegovina". 101-110. Mostariensia 1. Živković Pavo. RPZ 19. Grbelje Tonči. i 27. Napučenost i okruženje u razdoblju osmanske prevlasti. Živković Pavo. Živković Pavo. 1998. 218-220.. stoljeća s osvrtom o stradanju Hrvata.. Sarajevo 1997. 13. Etnička i vjerska povijest Bosne.02. 253255. Gospodarske prilike kao osnovni uzrok migracijskih kretanja iz primorja u zale e i obratno. Dnevni avaz IV/796. 2997. stoljeća (Dolazak.. Demografske promjene na prostoru BiH do XVIII. Povijesne dimenzije i povijesno utemeljenje hrvatstva Bosne i Hercegovine.. HKD Napredak. Zagreb 1996.) 2994. Hercegovina 2 (10). Mostar 1995. 2993. HM I/3-4. Živković Pavo. Feljton: Pavao Živković odgovara Muhamedu Filipoviću (1-2): (1) (Neću polemiku stilom mržnje) Dnevni avaz IV/795. Livno 1996. Stoljetni razvitak i nestajanje Hrvata katolika u BiH (Tužna povijest katoličanstva na prostorima BiH). HM I/2. Neum 19-22... razvoj i nestajanje Hrvata katolika na tim prostorima).. IKA. 2989. “Hrvati u BiH – ciljevi i mogućnosti”.. 22.02. Živković Pavo. Sarajevo 06. Sivrić Marijan. Zbornik radova u povodu imenovanja vrhbosanskog nadbiskupa Vinka Puljića kardinalom... HKD Napredak. u Sarajevu.. 467-469. Mostar 1996. HM II/6. 2996. 2990. 260. razvoj i nestajanje Hrvata katolika na tim prostorima). Ćosić Stjepan. Sarajevo 1997. 7-23. 255-297. Sudbonosna stoljeća u povijesti bosanskohercegovačkih Hrvata. 1998. 2 izdanje. 43-50. Institut za istoriju-Institut za izučavanje nacionalnih odnosa.

28-73. Bajan (137-138). 53-56. Sarajevo 1979. Studije iz povijesti Bosanske Posavine.. “Zbornik radova: Treći kongres ljekara Bosne i Hercegovine”.. 3003. 3001. Podružnica Osijek. 3 izdanje. Socijalna medicina XXVI/1-2. Islamizacija na području Soli i Posavine. Avari (6).. Podružnica Osijek. Vitez (351). Živković Tibor. 46-56. Opšta enciklopedija. Rad dubrovačkih ljekara na tlu Bosne u XV stoljeću.. HKD Napredak. Živković Pavo.278 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 97-116. Beograd 1996. 3007. Prosveta. 3005. Osijek 2000. Živković Pavo. Usore i Soli”. Podružnica Osijek. Živković Pavo – Stolić Vladimir – Kostić Živojin. Beograd 1978. Živković Pavo – Stolić Vladimir. . “Pavo Živković. 254-269. Vlasi (356). 1 (A-J)”. Usore i Soli”.. Usore i Soli”. 103-109. Leprozorijumi u srednjovjekovnoj bosanskoj državi prema podacima dubrovačkog arhiva.... Osijek 2000. Sarajevo 1979. 3008. 93-97.-2000. 98-102. Ban (149). Sarajevo 1979. HKD Napredak. Društvo ljekara BiH.X 1979”. Acta historica medicinae. Acta historica medicinae. . Dubrovnik 3-6. 2998.. Živković Pavo – Stolić Vladimir – Kostić Živojin. O plemenskom ustrojstvu i vojnoj snazi podunavskih Slovena u VI i VII veku. HKD Napredak. 3002. Knjiga 1.. Bremenita prošlost Hrvata Bosne i Hercegovine i njihove demografske promjene. Sarajevo 1985. Hrvati Bosanske Posavine u prošlosti. Etničke i vjerske prilike u Bosanskoj Posavini prije i za vrijeme Turaka. Usore i Soli”. pharmatiae et veterinae XIX/1-2. Zbor liječnika Hrvatske. 3009. 3004. Studije iz povijesti Bosanske Posavine. Istorijski podaci o lepri i leprozorijima u srednjovjekovnoj bosanskoj državi. Živković Pavo. Istorijski izvori o pojavi kuge srednjovjekovnoj Bosni. Motrišta 11. “Mala enciklopedija Prosveta. Živković Pavo – Stolić Vladimir – Kostić Živojin. Zbornik radova. Osijek 2000.. “Pavo Živković. “III kongres infektologa Jugoslavije. (Fototipsko preštampano izdanje 1980). 280-283. “Pavo Živković. ZRVI 35. Vojvoda (360). 2999. Studije iz povijesti Bosanske Posavine.. Živković Pavo. “Pavo Živković. pharmatiae et veterinae XIX/1-2.. Podružnica Osijek.. 3000. HKD Napredak. Studije iz povijesti Bosanske Posavine. Osijek 2000. Lepra u srednjovjekovnoj bosanskoj državi. Zagreb 1979. 3006. Mostar 1999. 231-253. 222-230. Živković Pavo – Stolić Vladimir – Kostić Živojin. Živković Pavo. Napučenost i okruženje urazdoblju osmanske prevlasti.

Oslobo enje 48/15565. 1. Doboj 1996. . 3012. Opšta enciklopedija. Sasi (157)..... JLZ. Feljton: Životni putevi bosanskih bogumila (1-5): (1) (Životni putevi bosanskih bogumila)..Društvo 279 3010. Naša ognjišta XXVII/237. Crkva na kamenu XII/127. 2 (K-P)”. 3021. Dobojske novine I/1. 20... Sabor (234-235). 3 izdanje.. Dobojske novine I/4. “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda.. 3 (R-Š)”. Dobojske novine I/2.. Doboj 1996. . Prosveta. 22.. (Fototipsko preštampano izdanje 1980). 3018.. 1991. 3015.. Vlasi (553). Jugoslovenskog 3019.. Tuzla 1997. Prosveta. Knez (424). Mostar 1991. 14. 7 (Raš-Szy)”.. 4 (Iz-Kzy)”. 5 (L-Nigh)”. (2) (Bosanska država).. Opšta enciklopedija. . Katuni (215). Zagreb 1981. . Beograd 1978....... 3020.. 3017. Doboj 1996. Dobojske novine I/3.. “Mala enciklopedija Prosveta.. Kopčići hrvatski plemići. Sarajevo 1995.. Duhovni razvoj Bosne i Hercegovine. 15... (3) (Bosanska država). Sarajevo 18. Starobosansko obilježje (Prijedlog grba i zastave Bosne i Hercegovine). 3011. Komornik (475).07. Muslimani (Historija) (622-630). Tomislavgrad 1997. . Katarina Kosača (1424-1478). VI + 943. JLZ. JLZ. Beograd 15. .. 16. Doboj 1996.. (5) (Životni putevi bosanskih bogumila). .. ....10... 8 (Š-Žva)”.. Zagreb 1979. Sasi (293). 3 izdanje. .. Posebna edicija Univerziteta u Sarajevu.. 3014. JLZ. Jugoslovenskog 3022.. Doboj 1996.. 1. Kneginje iz loze Nemanjića.. Zagreb 1982. . Zagreb 1978. 13-33. 3016. Tepčija (181). 3.. “Mala enciklopedija Prosveta. Hrvatski glasnik V/63.. 12. Politika. Beograd 1978.. . (Fototipsko preštampano izdanje 1980). “Opća enciklopedija Leksikografskog zavoda.. . 1. Univerzitet u Sarajevu.. “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda.. Dobojske novine I/6. 16.. . Čija je Bosna zemlja. 1989.. Sloveni (243). Muslimani (611). 3013. Logotet (159). “Univerzitet u Sarajevu 1949-1994”. “Opća enciklopedija Leksikografskog zavoda.. (4) (Bosanska crkva).. .

.

5. PRIVREDA .

.

“Rudarstvo i metalurgija Bosne i Hercegovine od prahistorije do početka XX vijeka”. Knowledge. Südostforschungen 39.. Ljubljana 1978. Lu. Anselmi Sergio. Tragovi rudarske i metalurgijske djelatnosti u okolini Konjica. Rudarsko-proizvodni odnosi u Bosni i Hercegovini u tursko doba. Zagreb 1978. “Bibliographia historico-oeconomica Iugoslaviae – Bibliografija o ekonomskoj historiji Jugoslavije”. Trgovina radnom snagom na istočnom Jadranu – razvoj i značaj.. München 1980. ZČ 33/3. Glasnik XXIII/1.. (Urednik Erceg Ivan). Československý časopis historický 29/3.. Komisija za ekonomsku historiju Jugoslavije-Redakcija Acta historico-oeconomica Iugoslaviae. Blagojević Miloš. Marginalija o tragovima starog rudarstva i metalurgije u srednjoj Bosni. “Rudarstvo i metalurgija Bosne i Hercegovine od prahistorije do početka XX vijeka”. Hristov Risto. Star (699-700). Ekonomska saradnja srednjovjekovne Bosne s drugim državama. Zenica 1999.) 3029. Od najstarijih vremena do Maričke bitke (1371)”. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Beograd 1999. 221-228. Beograd 1981. 309-310. 3027. “Istorija srpskog naroda. Kantar (276-277). 397-406. ZČ 32/4. Praha 1981. JIČ XIX/3-4. 293-295. GZM (A) 38. Prva knjiga.. Nekoliko priloga za upoznavanje tehnologije starog rudarstva i metalurgije u Bosni. Bubalo or e. An elić Pavao – Ibrahimpašić Fikret.. 318.. Zagreb 1984. 3026. Pčelarstvo (606-608)... Sarajevo 1996. Istorijski zapisi XXXI-XXXVI/3. Bakić Ljubomir.. Zenica 1999. Med (387-388). stoletju. Izdanja Muzeja grada Zenice.. Voštana kuća (104-106). Burnazović Tufik – Jusić Abid. “Bosanska srednjovjekovna država i suvremenost (Zbornik radova)”. 3032.. Beograd 1999. 229-237. Zenica 1999. GDI BiH 28-30 (19771979). Sarajevo 1983. 80-85. Gospodarski vzroki balkanske migracije v srednje-vzhodno Italijo v 15. Unča (762). Kessler Wolfgang. Šumrada Janez. .. SKZ. 475. An elić Pavao.. 3033. FPN. Knowledge. 247-282. 508-510.. 183-184. 231. Osnove privrednog razvitka. 105-138. Petrović Radoslav. 145-152. Sarajevo 1979. 3025. HZ 37. 3024. Izdanja Muzeja grada Zenice. Ne. Zdraveva Milka. Izdanja Muzeja grada Zenice. 3031. Budak Neven. Blagojević Miloš. Beograd 1980..Privreda 283 3023. Ljubljana 1979. An elić Pavao. (* Dašić Miomir. Skopje 1979. 357-371. 3028. 3030. 393-394. Vosak (103-104). “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Titograd 1978.. “Rudarstvo i metalurgija Bosne i Hercegovine od prahistorije do početka XX vijeka”.

3043. Precious Metals in the Age of Expansion. 41-69. Dubrovnik i zale e u srednjem veku. Band 3. Stuttgart 1981.. vojnici. Ćirković Sima.. “Gerarchie economiche e gerarchie sociali: secoli XII-XVIII”. srebra i bakra u centralnim oblastima Balkana do početka novog veka. Rabotnici. Ćirković Sima. The Production of Gold. Društva srednjovekovnog Balkana”. vojnici.. Proizvodnja zlata. Beiträge zur Wirtschaftsgeschichte 2.und Sozialgeschichte. 1-20. 12. Razvoj i zaostalost na balkanskom poluostrvu izme u XIII i XVI stoleća.. vojnici.. Dubrovčani kao preduzetnici u rudarstvu Srbije i Bosne. Beograd 1997. Continuité et repture des hierarchies: le cas des villes dalmates et de leur arrière-pays. Equilibrium. duhovnici. Firenze 1990. Rabotnici. duhovnici. Ćirković Sima. Equilibrium. duhovnici. 104-112. Equilibrium. Rabotnici.-2000. duhovnici. Dubrovnik i zale e u srednjem veku. Ćirković Sima. Silver and Cooper int the Central Parts of the Balkans 13th to the 16th Century. Istituto Internazionale di Storia Economica ‘Francesco Datini’. Vol. 21-36. vojnici. Beograd 1997. vojnici. Firenze 1983. Bari 1990. Ćirković Sima. Serie II.. Atti della Dodocesima Settimana di Studio. 1986. “Sima Ćirković. Equilibrium.. 3040. “Sima Ćirković. Ćirković Sima. Beograd 1997. Dva zakasnela poleta u balkanskom rudarstvu: XV i XVI vek. Istituto Internazionale di Storia Economica ‘Francesco Datini’. Handbuch der europaischen Wirtschafts. 80-103. Ćirković Sima. 3042. 47-55.. Ćirković Sima. 3037. duhovnici. “Sima Ćirković. 3038. Društva srednjovekovnog Balkana”. Equilibrium. Biblioteka Dimenzije istorije 1. Atti della Decima settimana di Studio. 73-89. “Ragusa e il Mediterraneo. 3036. Biblioteka Dimenzije istorije 1. 3039. “Sviluppo e sottosviluppo in Europa e fuori d’Europa dal secolo XIII alla rivoluzione industriale”. “Sima Ćirković. Ruole e funzioni di una Repubblica marinera tra Medioevo ed Età moderna. Društva srednjovekovnog Balkana”. 3034 Ćirković Sima. Rabotnici. 3035. . 15-26.284 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Rabotnici.. Biblioteka Dimenzije istorije 1. Ćirković Sima. Beograd 1997. Društva srednjovekovnog Balkana”. Ragusa e il suo retroterra nel Medio Evo.. Ćirković Sima. Društva srednjovekovnog Balkana”. (A cura Antonio di Vitorio)”. Caccuci editore. “Sima Ćirković. Sviluppo e arretratezza nella penisola balcanica fra il XIII e il XVI secolo. Zagreb 1979. Biblioteka Dimenzije istorije 1. Biblioteka Dimenzije istorije 1. Die ostlichen Teile Jugoslawiens 1350-1650. Beograd 1997. AHOEI 6. 47-55. 3044. 291-311. 3041.

. . Ćirković Sima – Kovačević-Kojić Desanka.. Equilibrium. 37-46. 113-134. Društva srednjovekovnog Balkana”. veku. Equilibrium. vojnici. "Valjevo . “Sima Ćirković. Rudarstvo (631-634). Tobolčarevići – Dubrovčani poreklom iz Prijepolja. Biblioteka Dimenzije istorije 1. Beograd 1997. L’économie naturelle et la production marchande aux XIIIe-XVe siècles dans les regions actualles de la Yougoslavie. Aspra (25). Ćuk Ruža. Kamata (273-274). vojnici. Biblioteka Dimenzije istorije 1. 45-56. Društva srednjovekovnog Balkana”. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. “Sima Ćirković. Izvoz stoke i stočarskih proizvoda iz Srbije u Veneciju u XIII. Beograd 1982-1983. Beograd 1993. Rabotnici. 3047... duhovnici. 3052. 19-30. Valturk (67). Ćirković Sima.Privreda 285 3045.postanak i uspon gradskog središta". 134-168. Ćuk Ruža. IČ 44 (1997). 3055. Boje (53-54). Ćirković Sima. duhovnici. 111-121. Ćuk Ruža. 3050. “Sima Ćirković. Zanati (214-217). i XIV. Ćuk Ruža. Equilibrium. Radič Grubačević. Beograd 1997. Rabotnici. Delatnost dubrovačkog trgovca Luke Milanovića dvadesetih godina XV veka. vojnici. Beograd 1999. Barut (29-30). Ćuk Ruža. Naturalna privreda i tržišna proizvodnja izme u XIII i XV stoleća. Knowledge.. Mere i tegovi (392-396). vojnici. Društva srednjovekovnog Balkana”. 113-127. Pana ur (488-489).. Ćuk Ruža. Beograd 1997. Biblioteka Dimenzije istorije 1. Društva srednjovekovnog Balkana”.. Poslovanje Dubrovčana u Podrinju. Equilibrium. Delovi (144). IG 1-2. 19-29. IČ 39 (1992). Beograd 1991. Ćirković Sima. Rabotnici. 3056. 3048. Beograd 1997. Ćirković Sima – Kovačević-Kojić Desanka. Rabotnici. Dubrovčani kao preduzetnici u rudarstvu Srbije i Bosne. Ćirković Sima. 3053... IČ 38. 3051. Zagreb 1987. Rudari (629-631). 57-63. Balcanica 13-14. Kontinuitet i prekid me u hijerarhijama: Primorski gradovi i njihovo zale e u srednjem veku. 3049. Merenje i mere u srednjovekovnoj Srbiji. Biblioteka Dimenzije istorije 1. Trgovina (741-745). Dubrovačka porodica Benvenutić u srpskim zemljama. dubrovački suknar i trgovac. duhovnici.. Beograd 1998. 3046. “Sima Ćirković. 185-196. 3054. Valjevo-Beograd 1993. AHOEI 14. Beograd 1996. Sasi (649). duhovnici.

Dinić-Knežević Dušanka. Kolonije (310-311). 3058. 153-167. Pregled LXXVIII/2-3. Izdanja Muzeja grada Zenice. (* Martinović Dragana. Fekeža Lidija. Posebna izdanja 540. “Rudarstvo i metalurgija Bosne i Hercegovine od prahistorije do početka XX vijeka”. IČ 28. Oslobo enje 38/11852. Dinić-Knežević Dušanka. jemstvo (264-265). 3062. 125. 488-489. Beograd 1999. 3067. 177. Djela 65. Radio Sa X/34. aković Luka. Südostforschungen 43.) 3061. ur ev Branislav... Sarajevo 1987. Zenica 1999.. Beograd 1982. “Mihailo Dinić. 405419.-2000. Trgovina (Kasni srednji vijek) (171-173).. “Srednjovjekovna istorija Crne Gore kao polje istraživanja”.. ZM. (* Živković Pavo.) 3065. Tkanine u privredi srednjovekovnog Dubrovnika. Dumbović Vladimir. Tom I. Sarajevo 1988.286 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 97. SKZ. Ancona 1988.. Beograd 1978.. Zbornik radova sa Okruglog stola Istorijskog instituta. Sarajevo 1981. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 340. Saobraćaj (Kasni srednji vijek) (160-161). Podgorica 1999. 1980. Beograd 1983. Italia felix. Jemac. Dall’interno a Ragusa nel XIV secolo. 305-330.. (* Milutinović Kosta. 302-305. Sarajevo 1988. Ćuk Ruža. Biblioteka Istorija i revolucija. Opšti leksikografski dio. Rudarstvo i topioničarstvo u Bosni i Hercegovini. AL BiH.. München 1984.) 3064. 563-565. Knowledge. Tuzla. Knjiga 3. 211-220. IG 1-2. Sarajevo 27. Istorijski institut RCG.06 1981. Izdanja Muzeja grada Zenice. Steindorff Ludwig. Dubrovačka srednjovekovna karavanska trgovina. “Rudarstvo i metalurgija Bosne i Hercegovine od prahistorije do početka XX vijeka”. Ćuk Ruža. Univerzal. . Beograd 1981.. 3059. Trgovci iz zetskih gradova u Dubrovniku i srpskim zemljama u srednjem veku. Dinić Mihailo. 3066. ANU BiH. SANU. Srpske zemlje u srednjem veku (Istorijsko-geografske studije)”. Kada i kako su nastali despota Stefana zakoni za Novo Brdo. Da li je poznati rudarski zakon despota Stefana važio i za Srebrenicu?. 3060. Živković Pavo. Zenica 1999. 27-48. (KUN) 4. 3063. Fejić Nenad. 3057.... Trgovina bosanskim robljem u Barceloni krajem XIV i početkom XV veka. Značenje Kreševa u metalurškoj proizvodnji stare Bosne (historijsko-geografski prikaz). Odeljenje istorijskih nauka 8. Zalog (211). ur ev Branislav. Odjeljenje društvenih nauka 37.

Beograd 1999. EJ 3. “Rudarstvo i metalurgija Bosne i Hercegovine od prahistorije do početka XX vijeka”. Gostiša Nikola. Handžić Adem. Sarajevo 2000. Knowledge. Knjiga o kovinarstvu i život u Bosni (Agricola. 3074. Zanatstvo (Kasni srednji vijek) (188-189). Gleta iz Bosne u XV i XVI veku.. “Le Marche e l’ Adriatico orientale: economia. Gavran Ignacije. società. Filipović Milenko. 3069. 57-78. Opšti leksikografski dio. Glavaš Tihomir. Sarajevo 1988. Daće (dažbine) (Bosna i Hercegovina). Freidenberg M. Hrabak Bogumil. Banja Luka 1984. Balkanskie issledovanija. Gestrin Ferdo. Vipusk 9. Lov (Kasni srednji vijek) (104).. Metalurgija (Kasni srednji vijek) (107-108).. 3080. političeskoj i kulturnoj istorii jugo-vostočnoj Evropi”. JLZ. 3070. 3076. 38-49. Zagreb 1984. .. “Voprosi socialnoj.. 183202. 21-44. AL BiH. Baština srednjovjekovnih rudara Sasa u južnoslavenskim zemljama. Il comercio dei pellami nelle Marche del XV e della prima metà del XVI secolo.. IZ 5. Zenica 1999. Izdanja Muzeja grada Zenice. 3075. Akča (akçe). 3078. Rudarstvo (Srednji vijek) (150). IG 1-2. Moskva 1984. ZM.. 3079. Fotić Aleksandar. Dalmatinci v balkanskoi trgovle XIV-XVI vv. Sarajevo 1978. 5-6... 3072. 75-85. Hrabak Bogumil. 3071. Maren. 7-42. Ancona 1978. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Hrabak Bogumil.. 3077. Atti e memorie. Dosadašnja istraživanja razvitka metalurške tehnologije u BiH.. Rudarstvo i rudarski trgovi u Bosni u drugoj polovini XV vijeka. Zenica 1999. Rudnici u Bosni u drugoj polovini XV stoljeća. Handžić Adem. Beograd 1980. XV i XVI veku. Godišnjak CBI XXXI/29. Sarajevo 1979. Nuova serie anno 82 (1977). 2. Svjetlo riječi I/9. izdanje. “Rudarstvo i metalurgija Bosne i Hercegovine od prahistorije do početka XX vijeka”. Filipović Muhamed. De re metallica). 356. 3073. Izdanja Muzeja grada Zenice. Tom I. “Dubrovačko” srebro u Italiji i Kataloniji u XIV. POF 36 (1976). GDI BiH 28-30 (1977-1979).Privreda 287 3068. 283-306. Poljoprivreda (Kasni srednji vijek) (141). Izvoz plemenitih metala iz Bosne u Dubrovnik u vreme osmanlijske vlasti. Visoko 1983. cultura dal XIII secolo al primo ottocento”. 10-11.

Sarajevo 1984.... Balcanica 12.) 3084. Jevtić Milan. 3087. Odjeljenje društvenih nauka 17. Beograd 1982.. Storia della citta. GDI BiH 34.-2000. Srbija.. Klicić Josip. 437-454. Ispitivanje nekih metalurških uzoraka iz arheologije Bosne i Hercegovine. Kapetanović Kemal. 268-277. Društvo i privreda srednjovjekovne Bosne”. JLZ.. Beograd 1982. Posebna izdanja 513. Beograd 1983.. Ekonomske veze i kulturni uticaji izme u bosanske države i talijanskih gradova u XIV i XV vijeku. ANU BIH. Jovan. Izdanja Muzeja grada Zenice. Privredni uspon. 45-56. Posebna izdanja 79. 3093. 85-190. Zagreb 1982.)”. 57-64. Kosača Stjepan. 202-203... Kovačević-Kojić Desanka. 3085. Bosna i oružje (Zapis o zemlji). 8.. Stočarstvo srednjovekovne Srbije. Carine (Srednjovjekovne carine) (Bosna i Hercegovina). 3089. (* Trifunovski F. Katić V. 3091. 100-108. .288 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Dvojno knjigovodstvo u Dubrovniku i Benko Kotruljević. 612. Zenica 1999. “Istorija srpskog naroda II. 3082. Prva linija II/6. “Rudarstvo i metalurgija Bosne i Hercegovine od prahistorije do početka XX vijeka”. Odeljenje medicinskih nauka 30. majdan srebra i zlata. 3081. O rudarskoj proizvodnji u srednjovjekovnoj Bosni.. Beograd 1978. Sarajevo 1987. Rivista Internazionale di storia urbana e teritoriale. EJ 2. “Rudarstvo i metalurgija Bosne i Hercegovine od prahistorije do početka XX vijeka”. 166. Privredni razvoj srednjovjekovne bosanske države. 2. Sarajevo 1993. (Doba borbi za očuvanje i obnovu države (1371-1537. 35-44. Sarajevo 1988. Beograd 1981. “Istorija srpskog naroda II. Kovačević-Kojić Desanka. 3090. Kratak historijat razvoja rudnika i željezare Vareš. Kovačević-Kojić Desanka. “Prilozi za istoriju Bosne i Hercegovine I. 5-43. Relazioni fra i centri minerarii e le campagne in Serbia e la Bosnia nel medioevo. Kovačević-Kojić Desanka. Kovačević-Kojić Desanka. SKZ. Izdanja Muzeja grada Zenice. (Doba borbi za očuvanje i obnovu države (1371-1537. izdanje.. Sarajevo 1983. ZIMS 20. Kovačević-Kojić Desanka. Konj i korišćenje konja u prošlosti Srba. SANU. 3092. Kovačević-Kojić Desanka. Relja.. SKZ. 3086. 113-122.. 3083. Kovačević-Kojić Desanka. GDI BiH 39. 91-94. 3088. Zenica 1999. Roma 1986.)”. GDI BiH 35.

Sandalja Hranića i Katarine u Dubrovniku 1406. Zenica 1999. Beiträge zur Wirtschaftstgeschichte 4. godine). Los Angeles 1979. “Rudarstvo i metalurgija Bosne i Hercegovine od prahistorije do početka XX vijeka”. 176-178. 3096. “Wirtschaftskräfte und Wirtschaftswege. 241-254. Il commercio Raguseo di terraferma nel medio evo. 3097. 37-44. Dubrovnik. Zbornik radova 13. Series 125. Sarajevo 1997. Kurtović Esad. Kovačević-Kojić Desanka. 3099. Venetian Merchants in the Balkan Hinterland in the Fourtheenth Century. Italy and Balkans in the Late Midlle Ages. Thirteenth through Fifteenth Centuries. Izdanja Muzeja grada Zenice. Sarajevo 1989. Krekić Bariša. Kulinova povelja i bosansko-dubrovački odnosi. O rudarskoj proizvodnji u srednjovjekovnoj Bosni. Krešić Ivan.. 3100. VI + 326. . 3095. Kovačević-Kojić Desanka.. München 1981. Knowledge. Krekić Bariša. 481-482. ANU BiH. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”.. 61-78. IČ 28. Posebna izdanja 90. Prilozi 28. 3098. Krekić Bariša. 57-103. Zenica 1999. Kredit. Kovačević-Kojić Desanka. Način za vadit zlato (Priredio Zdravko Devetak). Ruole e funzioni di una Repubblica marinera tra Medioevo ed Età moderna. decembra 1995). Izdanja Muzeja grada Zenice. Odjeljenje društvenih nauka 23. “The Dawn of Modern Banking”. 3105. Italian Creditors in Dubrovnik (Ragusa) and the Balkan Trade. London 1980. 413-429.. Srpsko srebro i zlato u evropskoj proizvodnji (XIV – XV vijek).Privreda 289 3094.. “Ragusa e il Mediterraneo. 150-153.. Südostforschungen 40.. Mitić Ilija. Sarajevo 1999. “Rudarstvo i metalurgija Bosne i Hercegovine od prahistorije do početka XX vijeka”. 3102. "Osamsto godina Povelje bana Kulina". Dubrovnik 1982. (A cura Antonio di Vitorio)”. Beograd-Pravoslavna reč Novi Sad. 177-183. SANU. Variorum Reprints. Festschrift für Hermann Kellenbenz. Collected Studies. Beograd 1982.. ZRVI 21..-1413... Bari 1990. Krekić Bariša. Kovačević-Kojić Desanka. Mitić Ilija. “Evropa i Srbi” (Me unarodni naučni skup 13-15. Nürnberg 1978. "Državni depozit" (Depozit banice Anke. Anali 19-20. (* Fejić Nenad. Vol I”. Beograd 1981. Istorijski institut. 326-329. Beograd 1996. Pogovor.. HM I/5. Kovačević-Kojić Desanka.. Cacucci editore. 479. Kulović Hamdija. 165-173.. Mleci i unutrašnjost Balkana u četrnaestom veku. Beograd 1999. 143-158. Mittelmeer und Kontinent. 404-405. 3101. 3104.) 3103..

Beograd 1984. Trgovačke veze Dubrovnika s balkanskim zale em u srednjem vijeku. Voronež 1985. Trgovlja Dubrovnika i formirovanie vnutrennego rinka v zemljah Serbii i Bosnii v XIV – pervoj polovine XV. Manančikova P. 3115. 95-98. Marković Biljana. 3117... Lučić Josip. Voprosi istorii Slavjan. Nelli.g. Uz prepoznatljivo obilježje bosanskog srednjovjekovlja. SANU. 28-48. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”.-1999. 3112. Drobnjaci u karavanskoj trgovini Polimlja u srednjem veku. Mikolji Vinko. Motivi Sandaljeve prodaje Konavala Dubrovčanima. Poklad (537-538). Knjiga prva”. Dubrovnik XXVIII/4. Naša škola XLVI/10. Lemajić Nenad. 3118.. Rudarstvo u Bosni u srednjem vijeku. . Voronežskij universitet. 3106. 3119.ukić Marica.. Voronež 1999. Beograd 1999. 651-667.. Sarajevo 1999. 64. 474. Beograd 1998. Knowledge. Beograd 1985.290 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Malović. Knowledge. Malović. Malović.. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 3111. Mileševski zapisi 2 (1996). Kurtović Esad. Anali 38. Povelja Kulina bana (1189. 3107.1435. 3116. Nelli. 207. HKD Napredak. Odeljenje društvenih nauka 24. Knowledge. 3110. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Oružari. Lučić Josip. Beograd 1999. 3114.). Mihaljčić Rade. Kumerk (344-346). 25-33.. Hercegovina 11-12.. Beograd 1999. Spomenik 126. 103-120. 3108. IČ 31. Problemi trgovine. 103-111. Kurtović Esad. 131-136. izdanje. v (K postanovke voprosa). Sarajevo 1998.ukić Marica.-2000. “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463. Konj.ukić Marica.. Purgari (604-605). Mostar 2000... Dubrovnik od XIII do XV stoljeća.. Dubrovnik 2000. 41-51. 3113. 3.. neiscrpna tema bosanskohercegovačke prošlosti. 29-53. IČ 44 (1997). O nekim oblicima neagrarne privrede u dubrovačkom zale u na prijelazu XIII u XIV stoljeće. Prijepolje 1997. Zakon o rudnicima despota Stefana Lazarevića (Prevod i pravnoistorijska studija). Delatnost Stefana Marinova u drugoj polovini XIV veka. Dubrovnik 1985. Kretanje u depozitu Sandalja Hranića u Dubrovniku 1413. 314-315.. Manančikova P. 3109. Kurtović Esad.

. Ekonomska historija Jugoslavije. 2. Ekonomika (Bosna i Hercegovina). Kabes III/15. 209-210. 3132. Posebna izdanja 5. Opšti leksikografski dio. Olendzki K. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”.. O porijeklu vjerovanja u jamskog duha “Perkmana” kod nas. 51-66. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Izdanja Muzeja grada Zenice. JLZ. 792-795. 57-82. Carine. Knowledge. 1988. 3127. 3124.. HZ 31-32. izdanja Enciklopedije Jugoslavije”. Dubrovnik 1979. “Rudarstvo i metalurgija Bosne i Hercegovine od prahistorije do početka XX vijeka”.. 335. Kwartalnik historyszny 95. Ljubljana 1979. Mulić Jusuf... Milanović Radovan.. Separat II. Knowledge.. EJ 2. Muzej hrvatskih arheoloških spemenika SplitOpćinsko hrvatsko vijeće obrane Livno. 127-133. Vojni muzej. Mišić Siniša. Sklavina. Sarajevo 1979.. Metalurgija (Rani srednji vijek) (107). Zagreb 1983. Pula-Rijeka 1985.Privreda 291 3120. Zagreb 1978-1979. izdanje. 3123. ZČ 33/2. 3130. Zakupnina. 239-245. Mitić Ilija. JLZ. Beograd 1976. Beograd 1999. Lov u srednjovekovnoj Srbiji. GEM 50. AL BiH.. 3122. Pederin Ivan. Palavestra Vlajko. 5. Mrgić Jelena. Mišić Siniša. . Handel niewolnikami bosniackimi w XIII i XIV wieku. 3125. ZM.. Milanović Radovan. Lučić Josip. 3126. Ekonomika (Bosna i Hercegovina). 307-309. 146-148. Beograd 1995. Tom I. 3128. Beograd 1999. GDI BiH 28-30 (1977-1979). Petrović ur ica. Petrović ur ica. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. (* Tošić uro. Zenica 1999. Trgovina (Rani srednji vijek) (171). "Livanjski kraj u povijesti. Zanatstvo (Rani srednji vijek) (188). Mišić Siniša – Veselinović Andrija.. “Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina. izdanje. Dubrovačko oružje u XIV veku. Ribolov (619-620).) 3133. Livno i karavanski put od Jajca do Splita u XV stoljeću. Miletić Nada. Saobraćaj (Rani srednji vijek) (160). Simoniti Vasko. 3131. 782-783. Zakup.234-236. Mirković Mijo. 306. Split-Livno 1994. Beograd 1986.. 13-41. 3121. Sarajevo 1988. 47-48. Feljton: Sarajevo – grad izme u Istoka i Zapada (5): (5) (Razvoj privrede). 3129.. IG 1-2. Žrvanj (195). Zveri (229). Zagreb 1982. Poljoprivreda (Rani srednji vijek) (141). Anali 17. Beograd 1999. Zbornik radova". Knowledge... Mostar 1997. 493-494.

Rudarska terminologija u starim srpskim tekstovima. 486. Mehmed. Sarajevo 1997. Beograd 3135. Izdanja Muzeja grada Zenice. Smoljan Vlado. Cacucci editore.) 3142. Radovi HDZU 4. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. . Geoinžinjering.. Knowledge.. 3147. (* Šunjić Marko. 3145. Beograd 1999.. zarade i cijene na dalmatinsko-bosanskom području (XIV. “Rudarstvo i metalurgija Bosne i Hercegovine od prahistorije do početka XX vijeka”. So (Sol) (679). Radovi HDZU 4. bakra..). Mehmed. Sarajevo 1994. Zagreb-Beograd 1982. Šunjić Marko. Beograd 1999. antimona i arsena u SR BiH. Mjere. Kramar (324).). Ramović A. Godina 43. Šunjić Marko.. Razboj. Sarajevo (1996). 609-610. 9-20. 37-64. kalaja. 346-353. Mostar 1996. i XV. “Rudarstvo i metalurgija Bosne i Hercegovine od prahistorije do početka XX vijeka”. Nalazišta ruda zlata. Hrvatski narodni godišnjak 1998. Sarajevo (1996). Stari rudnici. Knowledge. Šuica Marko. 3141. 3144. Srednjovekovno rudarstvo. 3139. IG 1-2. Knowledge. Šunjić Marko. žive. 3143. 3138. “Ragusa e il Mediterraneo. Hercegovina 10. dio. Izdanja Muzeja grada Zenice..II. Bisage (49). 410. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Ruolo e funzioni di una Repubblica marinara tra Medioevo ed Età moderna. Hrvatski narodni kalendar 1995. . Tomović Gordana.. 329-331. Hadžibegović Iljas. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. olova. Trgovačka društva (741-745). 123-127. srebra. 175. 37-74. st. 315. Sarajevo 1981.. Beograd 1999. ur ica. i XV. 3134. 137-146. 3137. Gospodarska komora. Ponosnici (552-553). Petrović ur ica. . Katz Vera. O siru u srednjovekovnom Dubrovniku. 119-139. dio. novac. Spremić Momčilo.. Rodić Nikola. Ramović A. st. željeza. Zenica 1999.I.292 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. "Rudarstvo Jugoslavije".. Radovi HDZU 5. 3146. JF 42. 3136.. Poglavlja iz ekonomske historije Hercegovine. Bari 1990. zarade i cijene na dalmatinsko-bosanskom području (XIV. Beograd 1986. Zenica 1999. novac. Trgovina bosanskim robljem. Godina 45. Sarajevo (1997). 3140. Mostar 1998. 7-28. 137141.. Mjere.-2000. (A cura Antonio di Vittorio)”. Petrović 1988.

25-30 3152. cultura dal XIII secolo al primo ottocento”. 3155. Sarajevo 1979.. 779-780. (* Mitić Ilija.. Zemljoradnja u srednjovjekovnoj župi Trebinje.. 3161. Dobitak (Dobit. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Zagreb 1982. “Rudarstvo i metalurgija Bosne i Hercegovine od prahistorije do početka XX vijeka”. 42-58. Relazioni comerciali tra Ragusa (Dubrovnik) e le Marche nel trecento e nel quattrocento. dobitje) (160-161). Djela 49. Tošić uro. HZ 3132. Tošić uro.. i u prvoj polovici 16. Bosanski trgovci i dubrovački financijeri u drugoj polovici 15. 3151.. Prilozi XIX/20. “Le Marche e l’ Adriatico orientale: economia. Odjeljenje društvenih nauka 29. 53-68. Voje Ignacij. ZČ 32/1-2. Zimovište (241-242). Vego Marko. 91-99. 408-410. Zagreb 1978-1979. Tošić uro. Voje Ignacij. Knowledge. Tošić uro. Beograd 1999. Trebinje 1985. 3160. 25-42. 37-50. Stočarstvo u srednjovjekovnoj trebinjskoj oblasti. Prijepolje 1997..185-209. Sarajevo 1976. 37-59. Zabrane i prekidi trgovine u Srbiji u doba Despotovine.. 260-262. Tomović Gordana. . IG 1-2. 109-118. Tribunia 9. Anali 15-16. Tošić uro. Sarajevo 1990. 189-195. O izvozu žitarica sa Neretve u Dubrovnik u XIV vijeku. Atti e memorie.).. 3156. Raukar Tomislav. Lučić Josip. IG 1-2. 390 + 17 tabela + 1 grafički prikaz. 349-357. Vego Marko.. Zagreb 1978-1979. Veselinović Andrija.. Ljubljana 1978. Neki problemi proučavanja ekonomske istorije srednjovjekovnog Dubrovnika (sa osvrtom veza sa zale em). Prilozi XV/16. Ispolica (260). Izdanja Muzeja grada Zenice. Anali 17. Bosanski svinec v kreditni trgovini srednjeveškega Dubrovnika.Privreda 293 3148. Beograd 1983. Nuova serie anno 82 (1977).. Zenica 1999. 3150. stoljeća. 3154. Karavan (281-282). O drijevskoj carini.) 3159.. Voje Ignacij. Plot (525). Beograd 1978. Radovi 15. Tošić uro. Rudarstvo u Bosni i Hercegovini u srednjem vijeku.. Srednjovekovna rudarska toponimija u okolini Prijepolja. Dubrovnik 1979. Kreditna trgovina u srednjovjekovnom Dubrovniku. 3149. 69-91. 3153. Ancona 1978. 3158. Budak Neven. Beograd 1995. IG 1-2. GDI BiH 40-41 (1989-1990. società. HZ 31-32. Dubrovnik 1978. Sarajevo 1984. 3157. Mileševski zapisi 2 (1996).. Voje Ignacij. O krijumčarenju soli na Neretvi. ANU BiH...

3163. . Zloković Maksim. Privatne poslovne knjige dubrovniških trgovcev (XIV stoletje). 3171. Wien 1985. Beograd 1980. Pomorstvo Novoga za vrijeme Tvrtkove i Kosačine vladavine.237-250. 77-85. 188-189. Kotor 1981-1982.. 60-66. 3165. 3168. JLZ... Voje Ignacij. Poskusi kvantifikacije trgovinskega prometa in proizvodnje v srednjeveškem Dubrovniku. Zagreb 1981. Rudarstvo (Historijat). Voje Ignacij. 299-311. Poslovanje dubrovniških trgovskih družb v srednji in južni Italiji v 15. Kreditno-trgovačke veze Braila Tezalovića sa Dubrovčanima. Neka pitanja u trgovini sa bosanskim olovom u Dubrovniku.-2000. ZČ 42/3.. Srednjovjekovna rudarska naselja u lašvanskoj regiji. 3166. Probleme der Quantifizierung des Handels und der Produktion des Mittelalterlichen Ragusa (Dubrovnik). Ljubljana 1988.. Zenica 1999.. 3162. Österreicheische Osthefte 27. Voje Ignacij. Kalendar Svetoga Ante 2000. Voje Ignacij. 3167. “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda. . Živković Pavo. ZČ 34/1-2.. 373-387. “Rudarstvo i metalurgija Bosne i Hercegovine od prahistorije do početka XX vijeka”.. DH 29. 3164. JIČ XIX/3-4. 41-59.. 3170.. 335-359.. GPM 29-30. 283-299. Voje Ignacij.294 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Voje Ignacij.. ZČ 34/2. 3169. 7 (Raš-Szy)”. Ljubljana 1980.. 157-164. Kreditno poslovanje u srednjovjekovnom Dubrovniku. Sarajevo 1999. Izdanja Muzeja grada Zenice. stoletju. Zirdum Anto. Ljubljana 1980. Zagreb 1989.

6. VJERA .

.

Svijet I/46.. Sofia 1980. Crkva na kamenu. Neuspjeh dualističke alternative. (* R. Mostar 1990. FTS. Mostar 2000.. Duvanjska biskupija i duvanjski sabor. Sofija 1981. 3181. P. Prilozi XXII/21. Zagreb 1980. Sarajevo 1982. 101. 55-66. 3182. 7-35. Jakov Markijski (18-19). MANU-SANUANU BiH..) 3178.. 3173.".. 15. Angelov Dimităr. Zagreb 1986. kulture”. O recepciji bosanske ‘hereze’ u komunalnim društvima istočnog Jadrana. Bosanski franjevci. “Istorija na Blgarija (Prva blgarska država). Ante Škegre o duvanjskoj biskupiji.. Jedan fragment iz života Sandalja Hranića. "Sedam stoljeća bosanskih franjevaca 1291. 3176. Pobožnost franjevaca Bosanske vikarije u drugoj polovici XIV. 3177. Sarajevo-Ljubljana 1993. Pravoslavlje. Ančić Mladen. Bartul Alverinski (17). 15. Skopje 1982. B. Alić Salih. “Enciklopedija hrvatske povijesti i 3174. A. Bosanski krstjani i pitanje njihovog porijekla i odnosa prema manihejstvu.. 242-254. Biobibliografija hrvatskih pisaca Bosne i Hercegovine do god. Niš 1991. Gdje je bio podignut prvi franjevački samostan u srednjovjekovnoj Bosni. Aranitović Dobrilo.. Ančić Jozo. stoljeća. Sarajevo 1987. 153-193. 3175. akovo. “Bogumilstvoto na Balkanot vo svetlinata na najnovite istražuvanja”. (Podlistak) 6. Adamček Josip – Jelić Ivan. i 12. The Bulgarian State and the European Middle Ages.. Ljiljan II/25. MANU-SANU-ANU BiH. Prilozi XVIII/19. Crkva na kamenu XX/210. Osvrt na mišljenje dr. “Ivan Alilović. stoljeća.. Makedonski heretici u zapadnim izvorima 11. “Bogumilstvoto na Balkanot vo svetlinata na najnovite istražuvanja”. 127.. 3184. Samobor 1994. 109-125.. 58-59. Antoljak Stjepan. 3179... 3183. ŠK. Knjiga 25. Sarajevo 1985. .. Ančić Mladen. Ančić Jozo.”. Angelov Dimităr. Crkva na kamenu XXI/237-238. Ademović Fadil. (zbornik radova). Pravoslavna religija i pravoslavna crkva u našim laičkim periodičnim publikacijama (1970-1991). Ančić Mladen. 3185.-1991. BAN. 1918. Skopje 1982.. 3186.Vjera 297 3172. Sarajevo 1996.. Etudes historiques 10. Bogomilstvo. Alilović Ivan. 3180. 95-114. Mostar 1999. Crkva bosanska. 374-389. 253-260. Prilozi XXII/23. Tom vtori”. 11-33. Ančić Mladen. Ivan AlilovićKS.

3191. Godina 45. (28 karata). Crkva na kamenu IV/36. Encyclopedia moderna XIV/3 (43). Franjevci (231-232). Babić Anto. NEV XXXI/1-2. Drmić Ilija.. Dominikanci (208). Babić Mile. 3193. Hereza (252).. Sarajevo 1981. (Uredio An elko Badurina. Sarajevo 1999. NEV XXIX/2. Marijan Grgić. (Priredio Tonči Grbelja).. Babić Anto. Zagreb 1979.) 3190. . SNL-KS-Institut za povijest umjetnosti. Bosna Srebrena XLII/2. Dodatak 1: Bosna Srebrena jučer i danas. 320-322.. 3197.. 3188. 139-149. FTS-Franjevački samostan Fojnica.. Hrvatski narodni godišnjak 1998.. HM II/5. Mostar 1983. Sarajevo 1991. 217-270. Sarajevo 1997. obljetnice smrti Fra An ela Zvizdovića”. Odnos izme u konkretne bosanske franjevačke prakse i izvornog Franjinog duha. Sarajevo 1997. Vrhbosanska visoka teološka škola. Hijerarhija (253). Sarajevo 1997... “Leksikon ikonografije. Badanković Nikola. Zagreb 1993. Il Provinciale Vetus e il problema della diocesi di Bosna. HM II/3-4. Dragutin Nežić i Doris Baričević)”. Franjevci nekad i danas na župama u Bosanskoj Krajini. Atlija Alojzije. (* A. HM III/13. Roma 1980. Augustinović Ante. Ivanković Željko. 3195.. Samo loša uspomena (Uz tisućugodišnji jubilej trebinjsko-mrkanske biskupije).. 467. Badurina An elko. Sarajevo 1991.-2000.298 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. PUSP Kulin ban Žepče. SV 4. Mostar-Žepče 1997. Crkvene prilike u srednjovjekovnoj Bosni.. H. Svjetlo riječi XV/176. (Priredio Tonči Grbelja). “Zbornik radova sa Znanstvenog skupa u povodu 500. Sarajevo 1979. “Kršćanstvo srednjovjekovne Bosne”.. 3198. Sarajevo-Fojnica 2000. 12. 3194. Branko Fučić.. Emilijan Cevc. 3192. Mitar Dragutinac. Babić Petar. V. O bosanskim hereticima I. Benediktinci (143).. B. Sarajevo 1997. O bosanskim hereticima II. Radovi simpozija povodom 9 stoljeća spominjanja bosanske biskupije (1089-1989). liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva. Cisterciti (183). 93-117. Atlija Alojzije. 3196. 282-284. 267-303. There Was no Ortodox Religion in medieval Bosnia (The Ortodox Religion Was Introduced in Bosnia by the Turks in the 15th Century). 3187. 21. Autori: An elko Badurina. Babić Marko. Povijest Katoličke crkve u Bosni i Hercegovini a poglavito u Usori i Žepču (Prilog povijesnom istraživanju o Hrvatima i Crkvi u Hrvata u Bosni i Hercegovini). Radovan Ivančević. 207-216. Franjevci i njihova prisutnost u Bosanskoj Krajini (U povodu stote obljetnice banjalučke biskupije). 187-193. 222-234. 3189. Babić Petar. Maniheizam (392).

Tomislavgrad 1998..).) 3209.Vjera 299 3199.. 39-46. (* Prošić-Dvornić Mirjana. Zagreb 1999. GR IZ BiH LXI/7-8. Tuzla 1999. Novi cvijet XLIX/2. Kratka povijest franjevaca u Hercegovini. Promocija Bosne Srebrene (Kratak pregled sedamstoljetne povijesti). 6. 17-26. 3200. 64-79.. Duvno i Hercegovina u izvještajima makarskog biskupa. Bagarić Ivo... 3212. Livno-Sarajevo 1996. GEM 56. 3206.. Priština 1985. Nolit. 140-152. 18. 366. Feljton: Samostani i samostanci u europskoj povijesti (1-2): (1) Naša ognjišta XXVIII/254. . Bandalo Milorad. 3208. Bosna Srebrena – nekad i danas. 44-61.. Beograd 1992. Kalendar Svetoga Ante 1997. Baška Voda 1994. Sarajevo 1999. Visoko 1990/1991. Tomislavgrad 1998. Barun An elko. Biblioteka Odrednice. Mostar 1995. 14. Sarajevo 1998. Bagarić Ivo. Bagarić Ivo. Behar VIII/42. 3211. Bogumili u prvom turskom popisu Hercegovine (1477. Balta Ivan. Livno 1994. Franjevci u hrvatskom narodu. Barun An elko. Bajić Jovo. 3205. Otigošće kod Bugojna zavičaj gosta Radina.. 6-7. 795814. 143-155. 3202. (2) Naša ognjišta XXVIII/255.. Kalendar Svetoga Ante 1995. Balić Smail. Beograd 1991.. Bosna Srebrena (Ratno izdanje) 6-1. Kalendar Svetoga Ante 1999. Narodna religija Srba u 100 pojmova. Balić Smail. 3-4. Zbornik radova I/1. 500 godina baštine Milodraža (Fra An eo Zvizdović. 3207.. Duvno 1990.. (1420. Barun An elko. Bakula Petar. 2831. Bandić Dušan.. 3201. Obeležja XVIII/2. Islam u srednjovjekovnoj Ma arskoj (Autorizirani i dopunjeni prijevod s njemačkog Salim Abid Hadžić). Sveta baština IX/83. 3210. Barun An elko.).1498. Bosna Srebrena – nekad i danas. 3203. Islam u Ugarskoj srednjega vijeka. Srednjovjekovna Bosna kao poprište sukoba patarena i katoličke crkve u ispravama Diplomatičkog zbornika.. 3204. Naša ognjišta XI/70.. Duvno 1981. 411-413. Franjevačka knjižnica i arhiv.

Argumenti 2. SV 4. Radovi simpozija povodom 9 stoljeća spominjanja bosanske biskupije (1089-1989). Radovi simpozija povodom 9 stoljeća spominjanja bosanske biskupije (1089-1989). Vrhbosna X (CVIII)/1 (99).. SV 4. Sarajevo 1979. Rijeka 1981.. Die Bosnische Kirche im fruhlen Mittelalter. “Vita religiosa.. Milinović Ante. 3216.. 3222.-2000.) 3223. 3217. 3214. SV 10. “Povijesnoteološki simpozij u povodu 500 obljetnice smrti bosanske kraljice Katarine”. “Kršćanstvo srednjovjekovne Bosne”. HM IV/17. Sarajevo 1991. Toronto 1981. Pozdravi. Zagreb 1982. Sarajevo 1998. Katedrala u Sarajevu.300 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978... Carl – Russel B. Pontifical Institute of mediaeval studies. Konstantina i Metoda i početak Bosanske biskupije. Bogumilstvo i islamizacija. 3221. 220-234. Radovi simpozija povodom 9 stoljeća spominjanja bosanske biskupije (1089-1989).. Socijalna i politička uloga i značenje Crkve bosanske. 162. Katolička crkva u Bosni pod konac srednjeg vijeka. (A cura di Atanasio G. Rijeka 1982. “Kršćanstvo srednjovjekovne Bosne”. Vrhbosanska katolička teologija. Basler uro. Katolička crkva na području današnje Banjalučke biskupije do invazije Turaka. stoljeća. Zagreb 1993. 118-119.. morale e sociale ed i concili di Split (Spalato) dei secc. 190. 131-149. 272-276. Vrhbosanska visoka teološka škola.. Vrhbosanska visoka teološka škola. Basler uro. 26-29. Djelovanje slavenskih apostola sv. SV 4. Sarajevo 1999. GPF 5. Sarajevo 2000. Bašić Jasna. Dominikanci. “Krležijana 1 (A-LJ). 3220. X-XI”. Društveni revolt u religijskoj formi. 111-113. Sarajevo 1989. Bilogrivić Nikola. Basler uro. 98. Benković Žarko. 3219. Jeffrey. 1-9. Benković Žarko. CCP VI/9. 3215. . 336. (* Klečina Davor. Arheološki spomenici kršćanstva u Bosni i Hercegovini do XV. 125-142. Benković Žarko. Nadbiskupski ordinarijat vrhbosanski. XI-XII. (* Šanjek Franjo. KS-FTS. Subsidia mediaevalia 11.. 3213. Banja Luka 1981. Topološke i povijesne crtice (Priredio Anto Orlovac). Leksikografski zavod Miroslav Krleža.. Belić Miljenko. Vrhbosanska visoka teološka škola. Basler uro. Sarajevo 1991. “Kršćanstvo srednjovjekovne Bosne”. Berkhout T. 307-333. Medieval Heresies a Bibliography 19601979. Sarajevo 1991. Matanić). 3218.. Padova 1982.. Boba Imre.. Argumenti 1.) 3224.

Vjera

301

3225. Boesse Jean – Lacoudre Jacques, Grčki i latinski oci (Smjerovi kršćanstva), “Marie-Madeleine Davy, Enciklopedija Mistika, I svezak,” ITP Naprijed, Posebna izdanja, Zagreb 1990., 233-264. 3226. “Bogumilstvoto na Balkanot vo svetlinata na najnovite istražuvanja”, MANUSANU-ANU BiH, Skopje 1982., 254. (* Stoičovski Blagoj, Glasnik XXII/1-2, Skopje 1978., 302-304; Jalimam Salih, GDI BiH 34, Sarajevo 1983., 160-164; Ćošković Pejo, IZ 5, Banja Luka 1984., 218-222; Šemkov G., Südostforschungen 43, München 1984., 322323; Šanjek Franjo, CCP IX/15, Zagreb 1985., 108-110; Jalimam Salih, GADAR BiH 25, Sarajevo 1985., 301-302.) 3227. Božić Ivan, Potiskivanje pravoslavlja, “Istorija srpskog naroda, Druga knjiga, Doba borbi za očuvanje i obnovu države (1371-1537)”, SKZ, Beograd 1982., 278-288. 3228. Brajko Ante, Pravno-povijesni položaj trebinjsko-mrkanske biskupije, “Tisuću godina Trebinjske biskupije”, SV 2, Vrhbosanska visoka teološka škola, Sarajevo 1988., 217-230. 3229. Brandt Miroslav, Izvori zla (Dubrovnik i heretička Bosna), August Cesarec, Zagreb 1989. 3230. Brković Luka, Genocid nad katoličkiom crkvom u Bosni i Hercegovini (Crkva kao zajednica u povijesnom hodu), Stećak II/23, Sarajevo 1995., 23-25. 3231. Brković Luka, Crkva u BiH, Hrvatski glasnik IV/46, Tuzla 1996., 12-13. 3232. Brković Milko, Bibliografija radova iz hrvatske crkvene povijesti, CCP XIV/25, Zagreb 1990., 137-164. 3233. Bubalo or e, Kudugeri (340); Poganici (Pogani, Poganini) (533-534), “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”, Knowledge, Beograd 1999. 3234. Buljan Stjepan, Povezanost rudara i franjevaca u srednjovjekovnoj Bosni, NEV XXXI/1-2, Sarajevo 1981., 333-346. 3235. Buljan Stjepan, Kreševo – stara biskupska rezidencija, Svjetlo riječi IX/103, Sarajevo 1991., 17. 3236. Buljina Halid, Razvoj konfesionalnih zajednica, GR IZ BiH LXII/11-12, Sarajevo 2000., 991-1010. 3237. Burns Yvon, (Berns Ivon), The Testament of Gost Radin, “Islam, Balkan i velike sile (XIV-XX vek)", SANU, Istorijski institut, Zbornik radova, Knjiga 14, Beograd 1997., 165-173.

302

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

3238. Buturac Josip, Popis župa zagrebačke biskupije 1334. i 1501. godine, Starine 59, Zagreb 1980., 43-108. 3239. Buturac Josip, Barska nadbiskupija, EJ 1, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1980., 514. 3240. Buturac Josip – Kovačić Slavko, Kaptoli (Hrvatska), EJ 6, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1990., 675-676. 3241. Buzuk Anto, Svetište ‘voda svetog Jakova’ u Deževicama, Bilten FTS XXVII/2, Sarajevo 2000., 234-238. 3242. Cermanović Aleksandrina – Srejović Dragoslav, Leksikon religija i mitova drevne Evrope, 2. dopunjeno izdanje, IŠP Savremena administracija, Beograd 1996., 609. 3243. Cigeljević Ante, Petsto godina franjevačkog samostana Sv. Petra i Pavla u Tuzli, Hrvatski glasnik IV/46, Tuzla 1996., 22-23. 3244. Cunjak Mla an, Testament Gosta Radina, Glasnik SPC 4, Beograd 1980., 82-84. 3245. Cvitković Ivan, Rječnik religijskih pojmova, Vlastito izdanje, Sarajevo 1991., 294. (* Nilević Boris, Prilozi XXV/27, Sarajevo (1991), 238-239; Tašić Dževad, Oslobo enje 49/15681, Sarajevo 15.02. 1992., (KUN 73/531), 9.) 3246. Cvitković Ivan, Bogumili (60); Kršćani bosanske crkve (Krstjani Crkve bosanske) (160); Manihejstvo (178), “Ivan Cvitković, Rječnik religijskih pojmova”, Vlastito izdanje, Sarajevo 1991. 3247. Čajkanović Veselin, O srpskom vrhovnom bogu, (Reprint izdanja iz 1941), TRZ Panpublik, Beograd 1989. 3248. Čanak-Medić Milka, Katedrale, “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”, Knowledge, Beograd 1999., 283-286. 3249. Čančar Nusret, Manihejska prošlost srednjovjekovne Bosne (Intervju sa Salihom Hadžialićem), Islamska misao XII/143, Sarajevo 1990., 7-15. 3250. Čaušević Dženana, Život i pravni položaj franjevaca u Bosni Srebrenoj prema turskim dokumentima, “Zbornik radova sa Znanstvenog skupa u povodu 500. obljetnice smrti Fra An ela Zvizdovića”, FTS-Franjevački samostan Fojnica, SarajevoFojnica 2000., 285-300. 3251. Čevra Omer, Religija Bošnjaka u srednjem vijeku (Istine i zablude o bosanskim krstjanima), Kabes I/3, Mostar 1996., 23.

Vjera

303

3252. Ćirković Sima, Glose Srećkovićevog jevan elja i učenje bosanske crkve, “Bogumilstvoto na Balkanot vo svetlinata na najnovite istražuvanja”, MANU-SANUANU BiH, Skopje 1982., 207-222. 3253. Ćirković Sima, The Bosnian Patarenes and Western Heresies, “Heresy in Eastern Europe”, London 1984. 3254. Ćirković Sima, Von der Ketzerbewegung zur Landskirche,: Die ‘Bosnische Kirche’, Rapports I, Comite international des sciences historiques XVIe congres international des sciences historiques, Stuttgart du 25 aout au 1er septembre 1985, Stuttgart 1985., 355-357. 3255. Ćirković Sima, Bosanska crkva u bosanskoj državi, “Prilozi za istoriju Bosne i Hercegovine I, Društvo i privreda srednjovjekovne Bosne”, ANU BIH, Posebna izdanja 79, Odjeljenje društvenih nauka 17, Sarajevo 1987., 191-254. 3256. Ćirković Sima, Jedna parnica srebreničkih franjevaca, GDI BiH 40-41 (19891990.), Sarajevo 1990., 30-41. 3257. Ćirković Sima, Dualistička heterodoksija u ulozi zemaljske crkve: Bosanska crkva, Glasnik CANU, Odjeljenje društvenih nauka 9, Podgorica 1995., 7-34. 3258. Ćirković Sima, Dualistička heterodoksija u ulozi zemaljske crkve: Bosanska crkva, “Sima Ćirković, Rabotnici, vojnici, duhovnici. Društva srednjovekovnog Balkana”, Equilibrium, Biblioteka Dimenzije istorije 1, Beograd 1997., 214-239. 3259. Ćirković Sima, Katoličke parohije u srednjovjekovnoj Srbiji, “Sima Ćirković, Rabotnici, vojnici, duhovnici. Društva srednjovekovnog Balkana”, Equilibrium, Biblioteka Dimenzije istorije 1, Beograd 1997.,240-258. 3260. Ćirković Sima, Babuni (27-28); Benediktinci (39-40); Bogomili, bogumili (51-52); Gost (121-122); Djed (158-159); Dominikanci (163-164); Krstjani (333-334); Patareni (496-497); Franjevci (769-771), “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”, Knowledge, Beograd 1999. 3261. Ćirković Sima, Recenzija rukopisa, “Salih Jalimam, Djelatnost dominikanaca u srednjovjekovnoj Bosni”, IPP Hamidović, Biblioteka Posebnih izdanja, Tuzla 1999., (dvije stranice, bez oznake stranica, na početku knjige). 3262. Ćorović Vladimir, Istorija Bosne ne može se izlagati bez veze sa franjevačkim redom, “Bosna i Hercegovina ogledalo razuma (Izbor članaka, odlomaka i ilustracija, priredio David Atlagić)”, IGC Borba, Beograd 1992., 18. 3262a. Ćorović Vladimir, Srpski manastiri u Hercegovini (Priredio Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, beograd 1999., 328. or e O. Piljević),

304

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

3263. Ćošković Pejo, O gostima ‘Crkve bosanske’, IZ 4, Banja Luka 1983., 7-40. 3264. Ćošković Pejo, Bosanski krstjani u očima svojih kršćanskih suvremenika, Nastava povijesti III/4, Zagreb 1988., 188-191. 3265. Ćošković Pejo, Tomašev progon sljedbenika Crkve bosanske 1459., Migracioni procesi i Bosna i Hercegovina od ranog srednjeg vijeka do najnovijih dana - njihov uticaj i posljedice na demografska kretanja i promjene u našoj zemlji, 26. i 27. X 1989., u Sarajevu, "Migracije i Bosna i Hercegovina", Institut za istoriju-Institut za izučavanje nacionalnih odnosa, Sarajevo 1990., 43-48. 3266. Ćošković Pejo, Krstjanin Vlatko Tumurlić i njegovo doba (1403.-1423.), CCP XIX/35, Zagreb 1995., 1-54. 3267. Ćošković Pejo, Filip Dubrovčanin, vikar (218-219); Franjo iz Firence, vikar (446), “Hrvatski biografski leksikon IV (E-Gm)”, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb 1998. 3268. Ćošković Pejo, Ustrojstvo Crkve bosanske, “Zbornik radova sa Znanstvenog skupa u povodu 500. obljetnice smrti Fra An ela Zvizdovića”, FTS-Franjevački samostan Fojnica, Sarajevo-Fojnica 2000., 61-83. 3269. Ćošković Pejo, Prilog za diskusiju, “Historiografija o Bosni i Hercegovini 1980.1998”, Prilozi 29, Sarajevo 2000., 443-447. 3270. Davidović Svetislav Proto, Srpska pravoslavna crkva u Bosni i Hercegovini (od 960 do 1930 godine), 2. izdanje, Srpska pravoslavna crkvena opština sarajevska, Biblioteka Vjera i kultura, Sarajevo 1991., 83. (3. izdanje, Dobrica knjiga, Biblioteka Odglas 2, Novi Sad 1998., 108 strana). 3271. Dinić Mihailo, Babuni, EJ 1, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1980., 400. 3272. Dobrosalić P. M., Gospin lik s Vidoštaka, Hrvatski narodni kalendar 1996, Godina 44, Sarajevo 1995., 381-384. 3273. Dračevac Ante, Bernard, dubrovački nadbiskup, “Hrvatski biografski leksikon I (A-Bi)”, JLZ, Zagreb 1983., 697-698. 3274. Dračevac Ante, Srednjovjekovna stonsko-zahumska biskupija, “Tisuću godina Trebinjske biskupije”, SV 2, Vrhbosanska visoka teološka škola, Sarajevo 1988., 83-90. 3275. Draganović Krunoslav, Jedan sudbonosni vijek u povijesti Hrvata katolika Bosne, “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”, (Uredio Milenko Brkić), PCC Me ugorje, Studenci 1995., 296-307.

Vjera

305

3276. Draganović Krunoslav, Katolička Crkva u sredovječnoj Bosni, “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva”, 3. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1998., 685-766. 3277. Dragić Marko, Vrhbosanske srednjovjekovne crkve i mučenici u povijesti i predaji, HM III/11-12, Sarajevo 1999., 151-157. 3278. Dragić Marko, Vrhbosanske srednjovjekovne crkve i mučenici u povijesti i predaji, “Vrhbosna/Sarajevo kroz stoljeća, Separat Hrvatske misli 11/12, 13/1999. i 14/2000.”, MH, Sarajevo 2000., 149-155. 3279. Dragojlović Dragoljub, Isihazam i bogumilstvo, Balcanica 11, Beograd 1980., 19-28. 3280. Dragojlović Dragoljub, Bogumilstvo na Balkanu i u Maloj Aziji, I, Bogumilski rodonačelnici, SANU, Vizantološki institut, Posebna izdanja 2, Beograd 1982., 234. (* Ćošković Pejo, IZ 5, Banja Luka 1984., 218-222.) 3281. Dragojlović Dragoljub, Dualizam srednjovekovnih jeretika, Balcanica 10, Beograd 1979., 75-92. 3282. Dragojlović Dragoljub, Jeretičke crkve "Dalmatiae" i "Slavoniae", Balcanica 12, Beograd 1981., 27-38. 3283. Dragojlović Dragoljub, Bogumilstvo na Balkanu i u Maloj Aziji, II, Bogumilstvo na pravoslavnom istoku, SANU, Vizantološki institut, Posebna izdanja 15, Beograd 1982., 234. (* Aristotelus Evantija, Glasnik XXVII/1-2, Skopje 1983., 229233; Ćošković Pejo, IZ 5, Banja Luka 1984., 218-222; Jalimam Salih, GDI BiH 35, Sarajevo 1984., 139-142; Matanov H., Istoričeski pregled 40/2, Sofia 1984., 109-113; Šemkov G., Südostforschungen 44, München 1985., 263-264.) 3284. Dragojlović Dragoljub, Zbornik Krstjanina Hvala i problem ‘crkve bosanske’, Balcanica 12, Beograd 1982-1983., 73-84. 3285. Dragojlović Dragoljub, Hijerarhija crkve bosanske, Balcanica 15, Beograd 1984., 55-67. 3286. Dragojlović Dragoljub, Šizmatički popovi franjevačkih Dubia i pravoslavna tradicija u srednjovjekovnoj Bosni, Balcanica 16-17, Beograd 1985-1986., 43-55. 3287. Dragojlović Dragoljub, Krstjani i jeretička Crkva bosanska, SANU, Balkanološki institut, Posebna izdanja 30, Beograd 1987., 281. (* Šanjek Franjo, CCP XIII/24, Zagreb 1989., 139-142; Grdina Igor, ZČ 43/2, Ljubljana 1989., 296-298.) 3288. Dragojlović Dragoljub, Crkva bosanskih krstjana, Odjek XLII/18, Sarajevo 1989., 16-17.

306

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

3289. Dragojlović Dragoljub, Uzroci verskih sukoba na Balkanskom poluostrvu u srednjem veku, Kultura 91-92, Beograd 1993., 99-110. 3290. Dragojlović Dragoljub – Antić Vera, Bogumilstvoto vo srednovekovnata izvorna gra a, MANU, Skopje 1978., 275. (* Aristotelus Evantija, Glasnik XXII/1-2, Skopje 1978., 293-296; Šanjek Franjo, CCP III/3, Zagreb 1979., 147-149; Jalimam Salih, Prilozi XVII/18, Sarajevo 1981., 321-324.) 3291. Dragutinac Mitar, Augustin Kažotić (135); Grgur Nazijanski (247); Jakov Markijski (291), “Leksikon ikonografije, liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva, (Uredio An elko Badurina; Autori: An elko Badurina, Branko Fučić, Marijan Grgić, Radovan Ivančević, Emilijan Cevc, Mitar Dragutinac, Dragutin Nežić i Doris Baričević)”, SNL-KS-Institut za povijest umjetnosti, Zagreb 1979. 3292. Duvernoy Jean, Le catherisme. La religion des cathares, E. Privat, Toulouse 1976., 404. (* Šanjek Franjo, CCP III/3, Zagreb 1979., 150-151.) 3293. Duvernoy Jean, Le catherisme. L’ histoire des cathares, E. Privat, Toulouse 1979., 398. (* Šanjek Franjo, CCP IV/6, Zagreb 1980., 75-76.) 3294. Džaja Miroslav, Katolicizam na Kupresu, “Miroslav Džaja – Krunoslav Draganović, Sa kupreške visoravni”, 2. izdanje, Župni ured Otinovci-Kupres, Baško Polje-Zagreb 1994., 151-286. 3295. Džaja Srećko, Die ‘Bosnische Kirche’ und das Islamisierungsproblem Bosnies und der Herzegowina in den Forschungen nach dem zweiten Weltkrieg, Dr Rudolf Trofenik, Beitrage zur Kenntnis, Sudosteuropas und des Nahen Orientis, Band 28, München 1978., 145. (* Karamatić Marko, CCP II/2, Zagreb 1978., 159-161; Basler uro, Südostforschungen 38, München 1979., 347-348.) 3296. Džaja Srećko, Noch eine Fragiliche Interpretation der Bosnischen Mittelalterlichen Konfessiongeschichte, Münchner Zeitschrift für Balkankunde 1, München 1978., 247-254. 3297. Džaja Srećko, Fineova interpretacija bosanske konfesionalne povijesti, “Povijesnoteološki simpozij u povodu 500 obljetnice smrti bosanske kraljice Katarine”, KSFTS, Sarajevo 1979., 52-59. 3298. Džaja Srećko, Tlo nastanka i protubogomilska komponenta “Šibenske molitve”?, CCP III/3, Zagreb 1979., 80-92. 3299. Džaja Srećko, Der bosnische Konfessionalismus - Ein Phänomen der weltgeschihtlichen Peripherie, Saeculum XXXV/3-4, Verlag Karl Alber, Freiburg-München 1984., 267-292.

Vjera

307

3300. Džaja Srećko, Bosanska podijeljenost na konfesije (S njemačkog preveo Ignacije Gavran), Jukić 16-17, Sarajevo 1986/1987., 71-109. 3301. Džaja Srećko, Katoličanstvo u Bosni i Hercegovini od Kulina bana do austrougarske okupacije, CCP XVI/30, Zagreb 1992., 153-178. 3302. Džaja Srećko, Od Kulina do austro-ugarske okupacije, “Katoličanstvo u Bosni i Hercegovini”, 1. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1993., 37-78. 3303. Džaja Srećko, Svijet politike i franjevaštvo u Europi 14. stoljeća, CCP XVI/29, Zagreb 1992, 33-41. 3304. Džaja Srećko, Katoličanstvo u Bosni i Hercegovini od Kulina bana do austrougarske okupacije, “Katoličanstvo u Bosni i Hercegovini”, 2. izd. 1997., 37-74. 3305. Džaka Bećir, Islamski motivi u predaji bošnjačkih muslimana, Znak Bosne I/3, Zenica 1995., 42-43. 3306. Džaka Bećir, Manihejstvo, bogumilstvo i islam, VKBI, Tribina 72, Sarajevo 1997., 27. 3307. Džaka Bećir, Feljton: Manihejstvo, bogumilstvo i islam (1-9): (1) (Religijska hereza protiv neravnopravnog društva), Oslobo enje 54/17481, Sarajevo 04.02. 1997., 20; (2) (Fleksibilna religija), Oslobo enje 54/17482, Sarajevo 05.02. 1997., 21; (3) (Dioklecijanova prijetnja), Oslobo enje 54/17483, Sarajevo 06.02. 1997., 23; (4) (Jedinstvo dvije suprotnosti), Oslobo enje 54/17484, Sarajevo 07.02. 1997., 16; (5) (Pojave oponenata), Oslobo enje 54/17485, Sarajevo 08.02. 1997., 27; (6) (Utočište u Bosni), Oslobo enje 54/17486, Sarajevo 09.02. 1997., 26; (7) (Manihejsko naslje e), Oslobo enje 54/17487, Sarajevo 10.02. 1997., 18; (8) (Zašto granica na Drini), Oslobo enje 54/17488, Sarajevo 11.02. 1997., 15; (9) (Etničko jezgro – islamizirani bogumili), Oslobo enje 54/17489, Sarajevo 12.02. 1997., 21. 3308. Džambo Jozo, Die Franziskaer im mittelalterlichen Bosnien, Franzisanische forschungen 35, Verlag Coelde 1991., 256. (* Prcela Frano, CCP XVII/31, Zagreb 1993., 151-152.) 3309. Elijade Mirča – Kuliano P. Joan, Vodič kroz svetske religije, Narodna knjigaAlfa, Biblioteka Posebna izdanja 46, Beograd 1996., 353. 3310. Ellwood S. Robert, Demoni, demonologija, “Enciklopedija živih religija”, Nolit, Biblioteka Odrednice, Beograd 1990., 157-160. 3311. Esin Emel, The conjectural links of Bogumilism with central Asian manicheism, “Bogumilstvoto na Balkanot vo svetlinata na najnovite istražuvanja”, MANU-SANUANU BiH, Skopje 1982., 104-112 + 7 stranica ilustracija.

308

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

3312. F. V., Proslava sedamstote obljetnice dolaska franjevaca u Bosnu, Naša ognjišta XXI/174, Tomislavgrad 1991., 13. 3313. Filipović Muhamed, Gost, EJ 4, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1986., 458. 3314. Fine John V. A., The Bosnian Churc: A New Interpretation. A Study of the Bosnian Church and Its Place in State and Society from te 13th to the 15th Centruies, East European Quaterly, Columbia University Press 1975. (* Simoniti Vasko, ZČ 33/1, Ljubljana 1979., 190-191; Džaja Srećko, Münchner Zeitschrift 1, München 1978., 247-254; Džaja Srećko, CCP III/3, Zagreb 1979., 143-146; Wozniak E. Frank, Balkan Studies 20/1, Thessaloniki 1979., 185-187.) 3315. Fine John V. A., Zaključci mojih poslednjih istraživanja o pitanju Bosanske crkve, “Bogumilstvoto na Balkanot vo svetlinata na najnovite istražuvanja”, MANUSANU-ANU BiH, Skopje 1982., 127-133. 3316. Fine John V. A., Mid-Fiftrrnth Century Sources on the Bosnian Church: Their Problems and Significance, Medievalia et Humanistica, New Series 12, Byzantin and Western Studies, 1984., 17-31. 3317. Fišić Ladislav, Stoljeća Bosne srebrene, Ogledalo I/2, Zagreb 1990., 56-57. 3318. Fišić Ladislav, Dramatično polutisućljeće (Razgovor s fra Petrom An elovićem, provincijalom franjevaca, u povodu obljetnice smrti fra An ela Zvizdovića), Svjetlo riječi XVI/178, Sarajevo 1998., 6-7. 3319. Flašar Miron, O bogovima, mitovima i verovanjima stare Evrope, “Aleksandrina Cermanović – Dragoslav Srejović, Leksikon religija i mitova drevne Evrope, 2. dopunjeno izdanje”, IŠP Savremena administracija, Beograd 1996., XIII-XLII. 3320. Foretić Vinko, Dubrovačka biskupija, EJ 3, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1984., 606. 3321. Foretić Vinko, Mala braća u diplomatskoj službi Republike, “Samostan Male braće u Dubrovniku”, KS, Analecta croatica christiana 21-Samostan Male braće, Zagreb-Dubrovnik 1985., 375-403. 3322. Franković M., Uz 750-obljetnicu Vrhbosanske katedrale Sv. Petra i Pavla u Sarajevu, Hrvatski glasnik III/32, Tuzla 1994., 19. 3323. “Franjevačka provincija Bosna Srebrena (Šematizam), Tekst Marko Karamatić”, Franjevački provincijalat, Sarajevo 1991., 300. (* Tomić Eduard, Bilten FTS XX/1, Samobor 1992./1993., 50-51.) 3324. Furuhagenn Hans, Bogumili i bogomili (Priredio S. K.), Behar II/7, Zagreb 1993., 24-25.

Vjera

309

3324a. Gaković N. Petar, Prilozi za istoriju i etnografiju Bosne (Nestanak Bogumila, islamizacija Bosne, poreklo Srba na sjeverozapadu Bosne, Bosna vilajet), (Fototipsko izdanje iz 1933. i 1939.g.), Čigoja štampa, Beograd 2000, 89. 3325. Gavran Ignacije, Duhovni rad franjevaca, Odjek XLII/18, Sarajevo 1989., 19-20. 3326. Gavran Ignacije, I sveci znaju pogriješiti (O sv. Jovanu Markijskom), Svjetlo riječi V/52-53, Sarajevo 1987., 10-11. 3327. Gavran Ignacije, I sveci znaju pogriješiti (O sv. Jovanu Markijskom), “Ignacije Gavran, Putevi i putokazi (Niz članaka o našoj prošlosti)”, Svjetlo riječi, Knjižnica Baština, Knjiga 1, Sarajevo 1988., 65-70. 3328. Gavran Ignacije, Suputnici bosanske povijesti, (Sedam stoljeća djelovanja bosanskih franjevaca), Svjetlo riječi, Knjižnica Baština, Knjiga 2, Sarajevo 1990., 161. (* Semren Marko, NEV XXXIX-XL/1-2, Sarajevo 1990., 336-337; Ivanković Željko, Oslobo enje 47/15269, Sarajevo 22.12. 1990., (KUN IX/14(472), 13; Markešić Luka, Svjetlo riječi IX/105, Sarajevo 1991., 19; Štrbac Marinko, Bilten FTS XVIII/2, (PFB III/5), Sarajevo 1991., 67-68; Duvnjak Ante, Bilten FTS XXI/2, Samobor 1994., 219221.) 3329. Gavran Ignacije, Sedamstoljetna prisutnost franjevaca u Bosni, Hrvatski narodni kalendar za 1991, Godina 39, Sarajevo 1990., 25-31. 3330. Gavran Ignacije, Sedamstoljetna prisutnost franjevaca u Bosni, Kršni zavičaj 24, Humac 1991., 15-20. 3331. Gavran Ignacije, Zagonetna crkva bosanskih krstjana, Svjetlo riječi X/114-115, Sarajevo 1992., 12-13. 3332. Gavran Ignacije, Zagonetna crkva bosanskih krstjana, “Ignacije Gavran, Putevi i putokazi II, (Niz članaka o našoj prošlosti)”, Svjetlo riječi, Knjižnica Baština, Knjiga 6, Livno 1995., 142-147. 3333. Gavran Ignacije, Franjevci i katolici na području Visokog za turske vladavine, Radovi HDZU 3, Sarajevo (1995)., 9-32. 3334. Gavran Ignacije, Pokrštavanje Hrvata, Svjetlo riječi XV/168, Sarajevo 1997., 1415. 3335. Gavran Ignacije, Čiji su bosanski krstjani ?, Kalendar Svetoga Ante 1997, LivnoSarajevo 1996., 41-50. 3336. Gavran Ignacije, Čiji su bosanski krstjani ?, (pretisak), HM I/2, Sarajevo 1997., 235-241.

310

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

3337. Gavran Ignacije, Putevi i putokazi III (Niz članaka o našoj prošlosti), Svjetlo riječi, Knjižnica Baština, Knjiga 7, Sarajevo 1998., 355. (* Karamatić Marko, BF VI/10, Sarajevo 1998., 273-275; Ivanković Željko, Bobovac IV/49, Vareš 1999., 3; Harni Slavko, Marulić XXXII/3, Zagreb 1999., 622-624.) 3338. Gavran Ignacije, Pokrštenje Hrvata, “Ignacije Gavran, Putevi i putokazi III (Niz članaka o našoj prošlosti)”, Svjetlo riječi, Knjižnica Baština, Knjiga 7, Sarajevo 1998., 99-104. 3339. Gavran Ignacije, Majka i kćeri (Kako se razvijala bosanska franjevačka provincija), Svjetlo riječi XVII/191, Sarajevo 1999., 26-27. 3340. Gavran Ignacije, Vrata u život (Uz 100. obljetnicu postojanja zgrade Franjevačke klasične gimnazije u Visokom), Svjetlo riječi, Sarajevo 2000., 176. 3341. Gerersdorfer Vera, Katari – bogumili – trubaduri, “Bogumilstvoto na Balkanot vo svetlinata na najnovite istražuvanja”, MANU-SANU-ANU BiH, Skopje 1982., 143151. 3342. Gerersdorfer Vera, Tko su bili katari, RFF29 RPZ 19, Zadar 1989-1990., 247-265. 3343. Glazier Michael, Maniheizam, “Suvremena katolička enciklopedija (Priredili Michael Glazier i Monika K. Hellwig), (Glavni urednik hrvatskog izdanja dr. Mato Zovkić)”, Laus, Split 1998., 553. 3344. “Glosar Religijskih pojmova, (Pripremili: Ifet Mustafić, Hadži Olivera Jovanović, Niko Ikić, Eliezer Papo)”, Me ureligijsko vijeće Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1999. (* Kadribegović Aziz, Preporod XXIX/671, Sarajevo 1999., 28; Taljić Isnam, Ljiljan 353, Sarajevo 1999., 45.) 3345. Glušac Vaso, Istina o bogumilima (Istorijska rasprava), (Reprint izdanja iz 1941/1945.g., priredio or e J. Janjić), INP “Književne novine” d.d., Beograd 1992., 326. 3346. Goluža Božo, Doseljenje i pokrštenje Hrvata, Crkva na kamenu XIX/216, Mostar 1998., 13. 3347. Goluža Božo, Crkva bosanskih krstjana, Crkva na kamenu XX/219, Mostar 1999., 13. 3348. Goluža Božo, Stare hrvatske biskupije, Crkva na kamenu XX/222, Mostar 1999., 13. 3349. Gošić Nevenka, Bogumilska lična imena u zapisima bosanskih srednjovjekovnih rukopisnih knjiga i u drugim istorijskim izvorima, “Zbornik VI jugoslovenske

Mitar Dragutinac. Državni arhiv. Nolit. Dragutin Nežić i Doris Baričević)”. Sarajevo 1983. 3353. Odeljenje jezika i književnosti 7. (Reprint izdanja iz 1921). Hadžijahić Muhamed. 3357. Mostar 1998. 3359. 3354. Kabes IV/39-40. Biblioteka Odrednice. Hadžijahić Muhamed. Grgur Čudotvorac. Srednjovjekovni bosansko. Rasprave 1. Hadžijahić Muhamed.. Manihejska prošlost srednjovjekovne Bosne (Intervju. Hadžialić Salih. Grgić Marijan. . SANU. Hadžijahić Muhamed. NEV XXXV/1-2. “Enciklopedija živih religija”. Kratki povijesni prikaz biskupija bosansko. CCP IX/15. Marijan Grgić. Ćirilsko-metodijevske tradicije Crkve bosanske. Uloga i značaj Gazi Husrev-bega i njegova vakufa. 246247. 3358.Vjera 311 onomastičke konferencije”. Sinkretistički elementi u islamu u Bosni i Hercegovini.. 203-208. 3361. Kragujevac 1989. Hannsley James. Zagreb 1979. “Leksikon ikonografije. 3352. 3355. Hadžijahić Muhamed. Nolit. Grujić M. Radovan Ivančević. 231. 3351. 3360.. Biblioteka Odrednice.. Zagreb 1985. Beograd 1990. Radoslav. 3356. Sarajevo 2000. Gušić Emerik. Forum XXIV/50-12. (3.. Emilijan Cevc. liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva. POF 28-29 (1978-1979).. Sarajevo 1985. Pitanje rasprostranjenosti Metodove nadbiskupije južno od Save. Nusret Čančar i Enes Durmišević). Beograd 1990.akovačke i srijemske: načinjen iz povijesnih izvora s pridodanim životopisima.). “Enciklopedija živih religija”. 3350. Zagreb 1985.. Naučni skupovi 37. Zagreb 1998.. Sarajevo 1980. Maniheizam (433). izdanje. 3362. Rimokatolicizam (590-592). 37-47.. Hadžijahić Muhamed. 301-329. 219-240. Mjesto i uloga bosanskih muslimana u političkom razvoju naših naroda. Anali GHB IX-X. Autori: An elko Badurina. SNL-KS-Institut za povijest umjetnosti. Da li je najstariji slavenski zakon Metodijev Zakon sudnij ljudem donesen na Duvanjskom saboru?. Beograd 1987. Svetlost-Kalenić. Beograd 1995. Pravovjerje i jeres (554). (Uredio An elko Badurina. Robert.. Papstvo (536-537). 1-23. 1103-1138. Pravoslavna srpska crkva. Takvim za 2001.akovački kaptol i njegovi pečati. 303-312. 7-35. Gregg C. Branko Fučić.. Gulin Ante. Osijek 2000. 157-173.

Hoško Emanuel. Ivanova Klimentina.. do 1994. Duvno 1989. Kabes II/9. Hellwig K. ali u satiranju bosanskog bogumilstva aktivno su sudjelovali i srpski vladari). Franjin jubilej i povijesnost bosanskog franjevaštva. Bogumilstvo – vjera naših predaka. (3) (Sultanova povelja).04. (3) (Pape su bile ustrajne da bogumilima stanu ukraj. Janez Peršič. Slobodna Bosna V/129. 3363. ni oltare). NEV XXXII/1-2. 180-181). Mato Zovkić)”. Sarajevo 09. godine). . 3370. Beograd 1985.312 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Feljton: Bosanska crkva u svjetlu novih spoznaja i povijesne znanosti (1-53): (1) Sveta baština VIII/71. Ignacij Voje)".. Analecta Croatica Christiana 102. 3366. Feljton: Korijeni kršćanstva u Bosni i Hercegovini (1-3): (1) (Sv. IRO Vuk Karadžić.. Imamović Enver.. Sarajevo 1982.. (Glavni urednik hrvatskog izdanja dr. 63-66. 54-56. 3368. Paleobulgarica/Staroblgaristika XV/4. (Jože Kastelic. Hoško Emanuel. 63-66. 18 – (53) Naša ognjišta XXIV/214. (2) (Heretici i pravovjerni). Oslobo enje 54/17547. Sarajevo 1999. Oslobo enje 54/17546. Zagreb 2000. 365. Feljton: Bosansko bogumilstvo (1-4): (1) (U Srbiji je Nemanja jedan dio bogumila spalio. 54-56. 5 plus 15. 7. Gnosticizam. Imamović Enver. Sarajevo 1999.04. Slobodna Bosna V/131. Sofija 1991.. 3372. "Istorija 1.. (2) (Bogumili su u svom učenju odbacili skoro sve kršćanske elemente: Nisu imali ni crkve. Sarajevo 1982. Sarajevo 11.. Imamović Enver. Bosna Srebrena XXXIII/7. Služba na sv.. 12-13. Mostar 1996. Sarajevo 1999. Hoško Emanuel. Monika. Jeronim Bosanac). Slobodna Bosna V/128.. 1997.. 63-66. 1997.. 3369. 7. Tomislavgrad 1994. Slobodna Bosna V/128. Imamović Enver. 18. 3371. Ilustrovana enciklopedija. Slobodna Bosna V/130.. (Jeresi u katoličkoj Evropi.. KS.04. “Suvremena katolička enciklopedija (Priredili Michael Glazier i Monika K. Ahil Lariski (Prespanski) ot sinajskija prazničen minej N0 25. Laus. Hellwig).. 281-287. 3365. Oslobo enje 54/17545. 32-33. (Serijal od 53 nastavka objavljen pod istim naslovom u Svetoj baštini/Našim ognjištima Duvno/Tomislavgrad u periodu od 1989. 1997. Split 1998. 3364. (4) (U Bosni se primanje islama odvijalo bez prisile: Bošnjacke je u ‘krilo islama’ gurnula sama Evropa!). Sarajevo 1999. Sarajevo 2000.-2000. Franjevci (Sedam stotina godina sa Bosnom i njenim narodom). 3367. Sarajevo 10. Heres Tomislav. Franjevci u kontinentalnoj Hrvatskoj kroz stoljeća. 265-273. Janez Milčinski. 3373. Sarajevo 1999.. a drugi protjerao: Izgnanici su našli utočište u Bosni). 316-317. Franjin jubilej i povijesnost bosanskog franjevaštva. 7.

Ljiljan V/205. 56-62. Sofija 1999.. Hasanica-Hačimić Indira.. Neizvestna srbska služba za sv. Bibliotekarstvo 32. (4) (Čuvari srednjovjekovne bosanske države). Jalimam Salih. Staroblgarska literatura 31. Ljiljan VI/206.. Jalimam Salih.. Sarajevo 1988. Izvori i literatura o djelatnosti predstavnika dominikanaskog prosjačkog reda na teritoriji srednjovjekovne Bosne. Opština Kalesija. Sarajevo 1997. 39. (3) (Križari i inkvizicija protiv ‘dobrih Bošnjana’).. 3384. Ivanova Klimentina. IČ 38. Jalimam Salih. Jalimam Salih. . 62. Jalimam Salih. 36. Sarajevo 1984. 36-37. 3379. 3378. 21. Jalimam Salih. Zagreb 1989.. Haračić Hajrudin. 206. 73-86.. 3383.. Beograd 1991. Naša riječ 42/2836.. NEV XXXVIII/1-2. 282-284. Jalimam Salih. Jalimam Salih. CCP XIII/23. Jalimam Salih. Jalimam Salih. (* Pelesić Muhidin. Zenica 1997. Travnik 1994. 3376.) 3385. 43. Jalimam Salih. 32... Ljiljan V/203. Bosniaca 1. Sarajevo 1986. Ljiljan VI/208. 32-34. Mostar 1997.. 3381. 3386. (2) (Vjera i vjersko djelovanje bosanskih bogomila). 3375.. Divan IV/42-43. 12. Brak srednjovjekovnih Bošnjana. 333-347... GDI BiH 36.. Sarajevo 1996.. Ahil Lariski (Prespanski).. Kabes III/20. Bibliotekarstvo 33 (1987). Spor dominikanaca i franjevaca u srednjovjekovnoj Bosni. Bosanski franjevaci na jezuitskom trgu u Zagrebu. Prilog za buduću bibliografiju bosanskih bogomila. Sarajevo 1996. 24-40. Sarajevo 1985. Travnik 1996. Zagreb 1988. Sarajevo 1997. CCP XII/22. Feljton: Studija o bosanskim bogomilima (1-4): (1) (Autentična ‘vjera’ bosanska). 221-231. Radio Sa XIII/45. Dominikanci i antiheretički priručnici. 22. Sarajevo 1988. Jalimam Salih. Dominikanci u srednjovjekovnoj Bosni.. 178-196. Divan II/14. 3377. Sarajevo 1996. Sarajevo 1997. Studija o bosanskim bogomilima. Zenica 1996.. Prilog bibliografiji o "Crkvi bosanskoj" i bogumilstvu. Zečić Dževad. 126-133. Preporod XXVII/622. Bilješka o dominikancima u srednjovjekovnoj Srbiji. 3382.Vjera 313 3374.. 3380. 1719. Dolazak i početna djelatnost franjevaca u Bosni i Hercegovini... Kadrić Omer. Sarajevo 1997. Ljiljan VI/207... 9-19.

194-203. Bogomilstvo i islam. 891-902.-2000. 36-38. 3401. Bogumilstvo i islam. 3400. 113-134. BF VI/9. 3389. GR IZ BiH LXI/11-12. 3396. Spor oko crkvene desetine i djelatnost franjevaca u srednjovjekovnoj Bosni. Jalimam Salih. Jalimam Salih. Srednjovjekovna Bosna i bosanski bogomili. International Conference. GR IZ BiH LX/1-2. (* Nilević Boris. Historija bosanskih bogomila. Eshatologija i kosmologija bosanskih bogumila. 313. Odjek L/1-3. 3397. Bosanski bogomili i stećci. 101-104. Sarajevo 1999. Sarajevo 1998.. Sarajevo 1999. 3394.314 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Odjek L/1-3. GR IZ BIH LXI/7-8. Sarajevo 1998. Brak i bosanski bogomili. 3393.. VKBI. 37-40..) . Jalimam Salih. 3392. 877882. Jalimam Salih. Mostar 1998. Djelatnost dominikanaca u srednjovjekovnoj Bosni.... Jalimam Salih. 49. Politički položaj bosanskih bogomila... BF V/8. Bosnian Paradigm. 56-57. Sarajevo 1998. IPP Hamidović. Jalimam Salih. Kabes IV/31-32. Mostar 1998. Kurtović Esad... Pelesić Muhidin. Kabes IV/29. Kabes IV/30. Jalimam Salih.. 55.. 3398. Jalimam Salih. Mostar 1998. Kabes IV/37-38. Umjetničko stvaranje bosanskih bogomila... Sarajevo 1998. 61. 126-136. 3391.. Jalimam Salih. GR IZ BiH LIX/9-10. Prva linija VII/63. 6-8. Mediteran i bogomilska Bosna. Jalimam Salih. Me unarodni forum “Bosna”. Kabes III/26. 3399. Sarajevo 1999. 40-41.. Mostar 1999. Tuzla 1999. Sarajevo 1998. 3387.. Jalimam Salih.) 3402. “Knjiga sažetaka”. Biblioteka Posebnih izdanja. Dijalog izme u vjerama u srednjovjekovnoj Bosni. Jalimam Salih. Jalimam Salih. Odnos franjevaca i dominikanaca u srednjovjekovnoj Bosni. Sarajevo 1997. 198. 6-7. Jalimam Salih. Sarajevo 1998. Sarajevo 1997.. 3395. IPP Hamidović. Ljiljan VIII/330. Mostar 1998. Bogomilski skriptorij. 29. Zapadnoevropski heretici i bosanski bogomili. Mostar 1997. Kabes V/41-42. 1196-1198. 3388.. Jalimam Salih. 40-43. (* Hasanica-Hačimić Indira. Sarajevo 1997. Jalimam Salih. 3390. Tuzla 1999. Biblioteka Posebna izdanja 24..

. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 3405. SANU. Mostar 2000.. decembar 1987).. 22. BF VII/11.. Beograd 1979.. Predsedništvo 1. Zbornik radova I/1. 3413. 27-35. 145-153.. 578-581... (Me unarodni naučni skup povodom 650 godina od smrti.Vjera 315 3403. Rubne bilješke o dominikancima i katoličkoj crkvi u doba Tvrtka I. Kotromanića.. IZ 10. istorija i predanje”. Episkopije Srpske crkve 1220. FF.. Episkopije i mitropolije srpske crkve u srednjem vijeku. Naša ognjišta XXV/222. Jalimam Salih. Janković Marija. Beograd 1991. Nastavna interpretacija srednjovjekovne bosanske historije. Sarajevo 1999. Beograd 1987. (3) (Sadržaj i povijest dualizma).. 3404. “Sava Nemanjić – Sveti Sava. Istina o bogumilima (Istorijska rasprava)”. Janjić). Knowledge.. Sarajevo 1999. Tuzla 2000. 15-28. (4) (Srednjovjekovni . 150-160. 307-324. 156-158. Jolić Robert. Bosanski bogomili u vrijeme Tvrtka I Kotromanića (1353-1391).. (Reprint izdanja iz 1941/1945. Jalimam Salih. 18.. 3414. Beograd 1985. "Mileševa u istoriji srpskog naroda". 27. priredio or e J. Jalimam Salih. or e. BF VI/10. Janić J. 3407.) 3411. godine. 83-88. INP “Književne novine” d. “Arhiepiskop Danilo II i njegovo doba”. Beograd 1999. Crkva bosanska (Popis znanstvenih rasprava). Tomislavgrad 1995. Hercegovina 11-12. (* Voje Ignacij. 3406. Marulić XIV/6. Naučni skupovi 38. 219-223. 3412. 43-45. Marginalia o gostu Radinu i njegovom testamentu. Banja Luka 1989.. SANU. Janković Marija. Dalibor. Tomislavgrad 1995. Beograd 1992. Episkopije (182-183). Odeljenje istorijskih nauka 17. Jalimam Salih. 3409. Janković Marija. Ljubljana 1985. Janković Marija. SANU. Dominikanci kao trebinjsko-mrkanjski biskupi. Naša ognjišta XXV/221. 3408. Zagreb 1981.. Janković Marija. HZ 38.. Zagreb 1985. SANU. Jolić F. 335-336..g. 73-83. 3415. ZČ 39/1-2. Jalimam Salih.. Tomislavgrad 1995. Danilo. Tuzla 1999. Hikmet XIII/1-2.. Povratak. Sarajevo 1986. Feljton: Bogumili ili krstjani? (1-12): (1) Bogumili ili krstjani? Naša ognjišta XXV/219. Ćošković Pejo.d. 91-100. 3410. Istorijski institut-Narodna knjiga. Jalimam Salih. banjski i humski episkop. 227. (2) (Povijesna znanost o bogumilima ili krstjanima). “Vaso Glušac. Naučni skupovi 7. Mitropolije (412). Naučni skupovi 58. Prlender Ivica. Odeljenje istorijskih nauka 6. Mileševska mitropolija. GDI BiH 37. 162-164.

Anali 33. Jurišić Gabrijel Hrvatin.. OOUR Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Sarajevo. (6) (Djelatnost Svete Stolice na uništenju krivovjerja u Bosni). Dubrovnik 1995. Naučni skupovi 7. (11) (Hijerarhijsko ure enje Crkve bosanske). 3423. Naša ognjišta XXV/223. (10) (Nauk Crkve bosanske). 3421.. Tomislavgrad 1995. Laus. 10-11. 21-34. Tomislavgrad 1996. Split 1998. Crkvene prilike Posušja kroz stoljeća turske vladavine (od XV. Kapetanić Niko – Vekarić Nenad. Split 1998. istorija i predanje”. 1989. Tomislavgrad 1996. Kamber Dragutin. Ljetopis posuški. Naša ognjišta XXVI/230. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Beograd. Jolić Robert.. (12) (Ugled Crkve bosanske i djeda bosanskog). Bogumili ili krstjani?. Konjic kao u bajci (reportaža). Beograd 1979. 18.. (9) (Strani i domaći izvori). Visoko 1983. 164-176. Predsedništvo 1. 18. Posušje 1998. Hrvatska. Laus. Tomislavgrad 1996.. Kapitanić Vicko. IRO Školska knjiga Zagreb.).. Vjera bosanskih vladara.316 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Bogumilsko vaspitanje. 18. PCC Me ugorje. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”. godine. Mato Zovkić)”. MH Posušje. 3417. .. Zavod za izdavanje udžbenika Novi Sad. Karačić Vendelin. 3416. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine.. Kalić Jovanka. 472. 18.. Naša ognjišta XXVI/226. (oko 1260-1323). 3422. 58. 3420. Svjetlo riječi I/9. 18.. Tomislavgrad 1996. Posuški zbornik I/1. “Sava Nemanjić – Sveti Sava. Naša ognjišta XXVI/227. (Glavni urednik hrvatskog izdanja dr. Naša ognjišta XXV/225. Hellwig). Hellwig). (7) (Franjevci obraćaju krivovjerce u Bosni). Studenci 1995. (Glavni urednik hrvatskog izdanja dr.. (5) (Bosanska biskupija).. SANU. Naša ognjišta XXV/224. 27-52. 18. Naša ognjišta XXVI/231. 3419. 7-46. Tomislavgrad 1996. Tomislavgrad 1995.. dualistički pokreti).-2000.. Naša ognjišta XXVI/228. (Uredio Milenko Brkić). “Suvremena katolička enciklopedija (Priredili Michael Glazier i Monika K. Republički zavod za unapre ivanje vaspitanja i obrazovanja OOUR Izdavanje udžbenika i udžbeničke literature Titograd. “Suvremena katolička enciklopedija (Priredili Michael Glazier i Monika K.. Kažotić Augustin. Granice konavoskih crkvenih župa.. 3418. “Pedagoška enciklopedija. 3424. 97-106. Tomislavgrad 1995. Bl. Posušje 1996. MH. Mato Zovkić)”. 18. stoljeća do 1878. Kantardžiev Risto. 18. 1“. 18.. Crkva u Hrvata (355-360). Naša ognjišta XXVI/229. (8) (Islamizacija Bosne i konačni nestanak Crkve bosanske). Crkvene prilike u srpskim zemlajma do stvaranja arhiepiskopije 1219. Tomislavgrad 1996. Franjevci me u Hrvatima (296-297). Jolić Robert.

Klaić Vjekoslav.. Hrvatski narodni godišnjak 1998. 3435. Sarajevo 1993. 3433. Beograd 1992.. Pogled u prošlost Srpske crkve (Kratak istorijski pregled). Bosanski franjevci.”. Samobor 1997. . Godina 42. 3431. 93. IGC Borba. Kalendar Svetoga Ante 1996.. Čoralić Lovorka. Mato Zovkić)”... Kušnje fra An ela Zvizdovića.. “Bosna i Hercegovina ogledalo razuma (Izbor članaka. Bilten FTS XXVI/1. Sveti arhijerejski sinod SPC. Biblioteka Odrednice. Samobor 1994. 125-133. Sarajevo 1998/1999. 30-31. 8-9. 497-501. Karaula Marijan. Zagreb-Tomislavgrad. Stećak I/4. Nolit. 103-104. Bogumili su na neki način bili socijalni demokrati srednjeg vieka (12). Beograd 1984. Svjetlo riječi VII/79. 2000. 54-57. 90-95. 91-92. Karahasan Dževad.. 317-319.Vjera 317 3425. Perić Ratko. Tomić Bono.. srpnja 2000. Karbić Damir.. HKD Napredak. 3426.. Zirdum Andrija. 84.-7. Lovrić Stjepan. Sarajevo 1997. Bilten FTS XXII/1. Hellwig). 3428. “Katoličanstvo u Bosni i Hercegovini”. Livno 1995. 3434. Sarajevo 1989.... Hrvatska književnost od Baščanske ploče do naših dana. priredio David Atlagić)”. Samobor 1995. Laus. Pravoslavne crkve. Sarajevo 1997. Paškvalin Veljko. Knjiga 3. 136. odlomaka i ilustracija. Karaula Ivan.. Osnutak Duvanjske biskupije u svjetlu politike Šubića bribirskih. (* Palameta Miroslav.. Kašić Lj. 6. izdanje”. Grubišić Vinko. “Enciklopedija živih religija”.. 356-360. HKD Napredak.. Kesich Veselin.. akova i 3429. Bosanski franjevci u Slavoniji. Sarajevo 1994. CUS XXVIII/3. 351353. BF III/3. Karamatić Marko. 552-554. “Katoličanstvo u Bosni i Hercegovini. Hrvatski narodni kalendar 1994. Beograd 1990. “Suvremena katolička enciklopedija (Priredili Michael Glazier i Monika K.) 3432. Zagreb 1994. Krivovjerje/Krivovjerci. 22-24. Bilten FTS XXI/1. Split 1998. Školska knjižnica. (Glavni urednik hrvatskog izdanja dr. godina 45. (* Zirdum Andrija. Radovi 28. Zagreb 1995. Sarajevo 1993. Dušsn. Darovnica odredila povijest (Sedam i pol stoljeća akovače biskupije).. Bilten FTS XXIV/1. Hrvatski institut za povijest Zagreb – ‘Naša ognjišta’ Tomislavgrad – Zajednica Duvnjaka Tomislavgrad-Zagreb. Katolička crkva u bosanskoj državi prije Turaka (18-19).) 3427. 3430. 337-338. Zagreb 1996. Matica 46/12. “Duvanjski zbornik. Grubišić Vinko. Split 1993. Zbornik radova s me unarodnoga znanstvenog skupa ‘Duvanjski kraj kroz povijest: Tomislavgrad. 134.. Samobor 1995. 228-229. Erasmus Gilda. 2. Kelly F.

XIII-XIV. 473. 11-16. travnja 1986. Makarska biskupija. 3438.. Zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog u Sućuraju 24. JLZ. Svjetlost-NUB BiH-Franjevački provincijalat Bosne Srebrene. Crkve i manastiri u srednjem Polimlju.. Zagreb 1983.318 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Jalimam Salih. Kovačić Slavko. Kovačić Anto Slavko. HM II/6. Ivanković Željko. 3437. 3440. 153. Sveučilište u Zagrebu-Studia Croatica. Odjek XLIV/15-16.. Makarska 1995. Sućuraj 1995. 113-138. Kovačić Anto Slavko. “Božek Sanja.. 10. Biobibliografija franjevaca Bosne Srebrene. Sarajevo 1991. Mileševski zapisi 2. lipnja 1995)”. 3445.. Radovi simpozija povodom 9 stoljeća spominjanja bosanske biskupije (1089-1989). Prijepolje 1997. Kolarić Josip. (Prilog povijesti hrvatske književnosti i kulture)”.. CCP XV/28. 3436. obljetnice osnutka Krbavske biskupije (održanom u Rijeci 23-24.. “Veselko Koroman. Sarajevo 1991. Kovačić Slavko.05. Franjevci u gradskim naseljima srednjovjekovne Bosne. Godina 40. “Kršćanstvo srednjovjekovne Bosne”.. Makarska biskupija. Brist. Ivanković Željko. 38-39.. Visoka bogoslovna škola-KS. Markešić Luka. Svjetlo riječi IX/104. Sarajevo 1991. godine). 33-44. Uvod (7-26). . Zbornik radova znanstvenog simpozija u povodu 800. BF I/1. Sarajevo 1991. Sarajevo 1998.. SV 4. Vrhbosanska visoka teološka škola. Zagreb 1991. 3443. Povijest kršćanstva u Hrvata. Kovačić Slavko. 3442. “Slavko Anto Kovačić. (Prilog povijesti hrvatske književnosti i kulture). Samobor 1993. Pozdravi. Svjetlost-NUB BiH-Franjevački provincijalat Bosne Srebrene. Markijski Jakov (226-227).. 187-190. 1572. Zagreb 1998. Knežević B. Sarajevo 1991. “Hrvatski biografski leksikon I (A-Bi)”.) 3441. Kovačević-Kojić Desanka. 3439. Akoncije. Oslobo enje 48/15419. Sarajevo (1995). 11-39. Koroman Veselko. 1991. Radovi HDZU 3. Iz riznice makarske katedrale”. 19. Sarajevo 25. 139142. “Makarski biskup fra Bartul Kačić Žarković. 3444. 10.-2000. 71-89. Gradski muzej. Splitska metropolija u dvanaestom stoljeću.-Sućuraj. 1645. Biobibliografija franjevaca Bosne Srebrene. Rijeka-Zagreb 1988. Sarajevo 1991... Kovačić Slavko. Kovačić Slavko. Život – djelo – vrijeme.. Markijski Jakov. (KUN 10/36(494). (* Babić Mirko. “Krbavska biskupija u srednjem vijeku”. Jalimam Salih. Kronološka biobibliografija hrvatskih pisaca Bosne i Hercegovine”. 3446.. Hrvatski narodni kalendar za prijestupnu 1992. 379-384.

Krasić Stjepan – Redakcija EJ – Šidak Jaroslav. Krasić Stjepan.) 3458. 173240. SV 4. Crkva na kamenu X/104-105. .. Globus. Motrišta 3. Djelovanje dominikanaca u srednjem vijeku. 138-148.. Dominikanci. Mostar 1989. (* Verazić Nikša. Župni ured u Bukovici. Sarajevo 1989. Dominikanci u srednjovjekovnoj Bosni.. 3454. 521-523. 3448. 3450.. Zagreb 1997. Sarajevo 1982. JLZ. Bukovica 1980.. Tomislavgrad 1997. Mostar 1997. Generalno učilište Dominikanskog reda u Zadru. Bukovica uz stotu obljetnicu župe. Naša ognjišta XXVII/237.. Dominikanci. Crkvene prilike u Bosni za vrijeme ranog srednjeg vijeka. Dubrovnik 1999. Sarajevo 1980. Zadar 1996. 3456. Zagreb 1998. . Povijest kršćanstva na tlu mostarsko-duvanjske biskupije do ranog srednjeg vijeka. Globus. NEV XXXII/1-2. Vrhbosanska visoka teološka škola. Kujundžić Juraj.. Krasić Stjepan. SV 4. Krasić Stjepan. Lozić Vlade. 401-406. Hrvatska dominikanska provincija. NEV XXX/2. FF. (* Golić Pavao. Povijest dubrovačke metropolije i dubrovačkih nadbiskupa. Svjetlo riječi VII/76-77. 105-106.. “Kršćanstvo srednjovjekovne Bosne”. Kordić Kornelije. Zagreb 2000. Krasić Stjepan. XVIII + 321.Vjera 319 3447. 5-7. Krleža Miroslav.).. Generalno učilište Dominikanskog reda u Zadru ili ‘Universitas Jadretina’ (1396-1807).. Zagreb 1984..) 3453. Sarajevo 1991. ČSP XXX/2. 219-220). Čitluk 1997. Pregled povijesti Dominikanskog reda u hrvatskim krajevima. Povijest Reda u hrvatskim krajevima.-1807. MH Ogranak Čitluk-Općina Čitluk. akovo 1996. Biskupski ordinarijat Dubrovnik.) 3452. Radovi simpozija povodom 9 stoljeća spominjanja bosanske biskupije (1089-1989). Zagreb 1996. 3457. EJ 4. Prvi zbornik. Marulić XXX/4. Radovi simpozija povodom 9 stoljeća spominjanja bosanske biskupije (1089-1989). Vrhbosanska visoka teološka škola. 3449. 7. 3451. “Kršćanstvo srednjovjekovne Bosne”.. Zagreb 1997. Bogumili (Bosanske medijevalne teme). HZ 53... 13... (* . Zagreb 1997. izdanje. 3459. Kujundžić Juraj. 2. Krasić Stjepan – Razzi Serafin. 882-883. Kozina Vlatko – Bagarić Ivo. 3455.. 39-50. Prvo hrvatsko sveučilište (1396. 1. 181-185.. Behar VI/32-33. (* Korade Mijo. Brotnjo. Krasić Stjepan. Sarajevo 1991. Krasić Stjepan.

Samostan Svete Marije u Olovu. Sarajevo 1991. Mostar 1990. Stara slovenska religija u svjetlu novijih istraživanja posebno balkanoloških. Kulišić Špiro – Petrović Ž. Mostar 1989. Kujundžić Juraj. Lafont Robert – Duvernoy Jean – Roquebert-Martel Philippe. Svjetlo riječi VII/80. Svjetlo riječi VII/81. Sarajevo 1980. 3460... Stuttgart 1977. 480. Beograd 1990. 3468. Popular movements from Bogomil to Hus. 3465. Urachhaus. Sarajevo 1989.. Svjetlo riječi VII/78. Crkva na kamenu XI/109... 13. Československa Akademie ved.. Medieval heresy. Svjetlo riječi VIII/82. Lambert M.. (Prvo izdanje. 11.. Dualist heresy in the Midle Ages. Borasi. GEI 19. Paris 1982.. 11. – Pantelić N. Biblioteka Odrednice. Beograd 1980. Die Bogumilen. 11.. Sarajevo 1989. Svjetlo riječi VII/79.) 3464. Mostar 1990. 125-126. CCP VIII/13..) 3470. Loss Milan. . Drugo dopunjeno izdanje. popravljeno izdanje. 1980. Hrvatski narodni kalendar za prijestupnu 1992.. Sarajevo 1989. NEV XXX/2.. 6. Mostar 1989. D. Kujundžić Juraj. 9596. Svjetlo riječi VII/76-77. 637-639. 397. Fayard. “Enciklopedija živih religija”. John. Sarajevo 1989. (* Kujundžić Juraj.. Crkva na kamenu XI/111-112..03. 151-154. Zagreb 1989. 11. CCP III/4. 11. Naše prve biskupije. 13. 11. Stari franjevački samostani u Mostaru.. 262. Crkva na kamenu X/107. Nolit.. Kutzli Rudolf. 13-14. P.) 3467. Godina 40. Nolit Beograd 1970. Provale Tatara i Nemanjića. Centar za balkanološka istraživanja 3. London 1992. 11.. Leith H. 11. 3461.. Simvoli i ispovedanje vere. Crkva na kamenu XI/110. ANU BiH. Svjetlo riječi VII/74. Kulišić Špiro. 11. (* Vlahović Petar. Sarajevo 1989.. Čudo sedamstoljetnog trajanja. Stari franjevački samostan u Ljubuškom. (* Šanjek Franjo. Sarajevo 1989. Djela 56. Samostan Sv. Mostar 1990.. Samostan Svete Marije na Gradovrhu. Crkva za dolaska Slavena. Feljton: Stari franjevački samostan na Grebenu.. Cim. Srpski mitološki rečnik. Praha 1974.-2000.) 3466. Zagreb 1984. Stolac. Sarajevo 1990. (* Šanjek Franjo. Sarajevo 19. Franjevački samostan Svete Marije u Zvorniku. Oslobo enje 37/11420.320 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.. 3469.. 11. Kustić Živko. Sarajevo 1989. Ilije kod Modriče.. Beograd 1998. Lovrenović Dubravko. Kršćanstvo oko Bileće. 11. Zagreb 1979. Svjetlo riječi VII/75. 13-14. Hadžidedić Nedžad. Marije u Srebrenici. Mali ključ povijesti crkve u Hrvata. Samostan Sv. Sarajevo 1979. 212-214. 167-181. 3462.) 3463. Feljton. Crkva na kamenu X/108. Les cathares en occitanie.

. Slavenske religije (1-5): (1) Stećak I/4. 7. BF I/2. Sarajevo 1994. Fra An eo Zvizdović (15). Svjetlo riječi VIII/86. (2) Stećak I/5. Sarajevo 1990. Franjevci u Bosni (19). Franjevački provincijalat. “Ivan Lovrenović – Vildana Selimbegović. 3480. Fratri u Bosni – Bosna u fratrima. 13/1999.. 3472.. Bilten FTS XXVI/1. razgovor s drom Franjom Šanjekom. Lucić Ljubo. IČ 33. IA MI BiH 25. Moskva 1981. (4) Stećak I/7. Lovrenović Ivan. 228230. Lovrenović Dubravko.. 3477. 17. Lovrenović Ivan.. Sarajevo 1994. 36-37.. .. Łowmiański Henrik. 33.. Stećak I/12. (5) Stećak I/8. Separat Hrvatske misli 11/12.VI-XII).. Religia Słowian i jej upadek (w.12. Sovetskoe slavjanovedenie 2. Franjevačka prisutnost u Sarajevu. Feljton: U šta smo nekoć vjerovali. Lovrić Marko. 12. 3474.Vjera 321 3471. Lucić Ljubo. 3482.. Warszawa 1979. Episcopi martyres – Biskupi svjedoci. Sarajevo 1998/1999. i 14/2000. Spomen na Jurja Dragišića 1445. 1999. Evropska paradigma bosanskog franjevaštva. HM IV/14.. 101-104. 193-199. Samobor 1994. Sarajevo 1994. Lucić Ljubo. 3473. 3481. Sedam stoljeća bosanskih franjevaca 1291-1991.. 3478. (* Koroljuk D. 109128. Franjevačka prisutnost u Sarajevu. Bosanska država i bosanska biskupija u srednjem vijeku. 3475. Sarajevo 1994. Sarajevo 31. 3476. 18. 3483. 175-178. Lovrenović Ivan. Stećak I/12.) 3479. Dominikanci u srednjovjekovnoj Bosni. Sarajevo 2000. Samobor 1995. Bilten FTS XXII/2.. Rajčić Biserka. Sarajevo 1991. “Vrhbosna/Sarajevo kroz stoljeća. (3) Stećak I/6. Sarajevo 1994.. 36-37..”.. Lovrenović Ivan – Selimbegović Vildana. Sarajevo 1994. Lucić Ljubo. 38. 432. MH.. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. 36. Lovrenović Dubravko. Sedam stoljeća franjevaca u BiH.. Tko je baštinik bogumilske tradicije? (Aktualno pitanje. Sarajevo 1994. Prvi milenij Bosne”. profesorom Teološkog fakulteta u Zagrebu). Lucić Ljubo. Sarajevo 2000. Sarajevo 1989.-1520.. 177-180. 209228. Dani 135. Beograd 1986. 37. V.

Chicago-Roma-Zürich-Toronto 1979. Buenos Aires 1998..). 23-24. Markešić Luka. Odjek XLII/17. 42. izdanje. Mandić Dominik. Sarajevo 1989.-1895.. Kršni zavičaj 28. Sarajevo 1987. Malaj Vinko. Zagreb 1998. Tomislavgrad 1996. 96-98. Gedanken zum bosnisch-herzegowinischen Mittelalter.-2000. Martins Rudolf. 256-262. 3488. XX + 922. Marčinko Mato. Markešić Luka. 140-149. Alverinski Bartol (14). godine prema crkvenim dokumentima.. “Srednjovjekovna istorija Crne Gore kao polje istraživanja”. 3491. Knjiga 3.. 3486. Leksikon hrvatskih književnika Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do danas”. Katahetski salezijanski centar. 3493. ZIRAL. Hrvatski sabor na Duvanjskom polju godine 753. Ričeputijev. Wien 1987. Mandić Dominik. Svjetlo riječi. Godišnjak Poljičkog dekanata 24. ŠK. Istorijski institut RCG. Die religöse viefalt in Südosteuropa. 3484. 115-131. Marjanović Mirko. “Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture”. Slučaj Bosna. Lučić Josip.. Radovi simpozija povodom 9 stoljeća . Bogomilska crkva bosanskih krstjana. 3494. 3487.!’ (Uz proslavu: Sedam stoljeća franjevaca Bosne Srebrene). Farlatijev i Koletijev “Illirycum sacrum”... 235-236. 3485. Odnos srednjovjekovne Bosne prema Evropi i odrazi kasne antike. Knjiga 5.. 39-60.. 3495. Humac 1995. Knjižnica ‘Pravda i mir’. i 1995. 3492. Poljica 1999... 3490. Dijagnoza – nalazi – terapija”. Studia croatica XXXIX/138. Sarajevo 1999. Sarajevo 2000. Sabrana djela 4. ‘Budite hrabri predragi. Bogumili. Hrvati i katolici u Bosni i Hercegovini. Sarajevo 1995.322 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. NEV XXXVII/1-2. Nestanak ‘Crkve bosanske’ i njezin udio u islamizaciji Bosne i Hercegovine. “Luka Markešić. BF VII/11. 45-50. (Pretisak) Naša ognjišta. Mandić Dominik. 2. Zbornik radova sa Okruglog stola Istorijskog instituta. HM IV/14. Markijski Jakov (65). (* Kujundžić Juraj.) 3496. Hrvati-katolici u Bosni i Hercegovini izme u 1463. Martins Rudolf. Mandić Dominik.. Zagreb 1980. El significado de la provincia franciscana de Bosnia en la historia del pueblo Croata. Marić Franjo. “Mirko Marjanović. Filipović Muhamed. kao izvor crkvene historije balkanskih naroda. seine Auswirkung auf die Gegenwart. 3489. Podgorica 1999. Osnutak franjevačkog samostana i bogoslovije u Mostaru (1890. “Kršćanstvo srednjovjekovne Bosne”.

15-16. Matanić Anastazije. 3507. Miletić Nada. Mijatović An elko. ‘Crkva bosanskih krstjana’ i franjevci. (* Mišorda Marko. ZM. 97-99. Convegno di studi: secoli XIII-XV. O Kulinu banu i njegovoj crkveno-narodnoj politici. Odeljenje istorijskih nauka 6..06. Marty E. Beograd 1987. Martin. 3500. Milićević A.. Sarajevo 1994. “Enciklopedija živih religija”. (* . Bibliografija radova o religiji. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”. 311-317. 3505. Biblioteka Odrednice. 3497. Tko je i kada pokrstio Hrvate?.) . Problem nestanka ‘Crkve bosanske’ u poratnoj historiografiji. Milinković Bosiljka. 3508. Manojlović LJ. Tuzla 1995.. Split 1984. PCC Me ugorje. Tom I. Studenci 1995. Roma 1983.. AL BiH.. Hrišćanstvo.. Vrhbosanska visoka teološka škola. Matijević Nada. Naučni skupovi 38. I.Vjera 323 spominjanja bosanske biskupije (1089-1989). 3501.. 3504. Tko je i kada pokrstio Hrvate?.... 381-382.) 3506. 27. Zagreb 1982. 86-91.. Matanić G. 118-124. Opšti leksikografski dio. “Francesco d’Assisi nella storia”. 4. Užički zbornik 14. 1-16. 3499. CUS XIX/1. Glas 42/4418. Mihaljčić Rade.. 148. Pitanje povijesti veze izme u starovjekovnih manihejaca i srednjovjekovnih dualističko-gnostičkih kršćanskih heretika (S posebnim osvrtom na ‘bosanske krstjane’). “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. 3503. 263-270. Religija (Kasni srednji vijek). 143-156. Zagreb 1978. SANU. “Kršćanstvo srednjovjekovne Bosne”. VI + 389.. SV 4. “Mileševa u istoriji srpskog naroda”. CCP II/2. Religija (Rani srednji vijek). Starac (700-701)... Radovi simpozija povodom 9 stoljeća spominjanja bosanske biskupije (1089-1989). Sarajevo 1991. Vrhbosanska visoka teološka škola. crkvi i ateizmu objavljenih u Jugoslaviji od 1945. Stećak I/10. 3498. (Uredio Milenko Brkić). Banja Luka 04.. Vile (79-80). Nolit. 1985. Beograd 1999. Sveta baština IX/83. Matijević Nada. do 1981. Beograd 1990... Knowledge. Sarajevo 1991. Istituto storico dei cappuccini. Atanasio. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Institut za društvena istraživanja Sveučulišta u Zagrebu. Sarajevo 1988. Titovo Užice 1986.. SV 4. Hrvatski glasnik III/35. Duvno 1990. Mihaljević Jozo. San Francesco d’Assisi e le origini minoritische tra gli Slavi del Sud. 3502. 13.

. Kovačić Slavko. Zagreb 1986. Sarajevo 1988.. Evgenij.. Naumov P.-2000. CUS XV/1. 420. Bogomilstvo na Balkanah v svete novejših issledovanii. 288-292. Nikić Andrija. “Leksikon pisaca Jugoslavije II ( -J)”. Preporod XXIX/658. KS. godine. 115-117.. Sovetskoe slavjanovedenie 1. SANU. Evgenij.. 3521.. Milinković Bosiljka. Skopje 1982. Franjevački samostan na Humcu. Zagreb 1980. Zbornik radova 12. CCP IV/5. Zagreb 1985. MANU-SANU-ANU BiH. 185-195. Apostolski vikarijat (biskupija) u Hercegovini. Sarajevo 1999. godine. Hercegovina 1979. “Bogumilstvoto na Balkanot vo svetlinata na nanjnovite istražuvanja”. Crkvena ispovijed bosanskih krstjana na Bilinom polju 1203. Crkvena ispovijed bosanskih krstjana na Bilinom polju 1203. (* Jalimam Salih..) 3512. 3513. Bibliografija radova o religiji. Miljković Ema. Osnivanje apostolskog vikarijata u Hercegovini. 3517. 21-50. 29-36. 78. "Bosna i Hercegovina od srednjeg veka do novijeg vremena". 3514. La separazione dei francescani nati in Erzegovina dalla Provincia di Bosnia e l’instituzione della loro Custodia (Pars dissertationis). 3519. 22-23. Visoko 1983. 89-95.. MS. Svjetlo riječi I/3. Musa Gojko. CUS XX/1. Zbornik radova s Me unarodnog simpozija u Dubrovniku”. Split 1987. .. Hercegovina 1988. 3516. 13-17. Nikić Andrija.) 3510. Nikić Andrija. Krijesnica VI/16-17. Moskva 1979. Zenica 1999. 94. Split 1980. Biblioteka Religija i društvo. Nikić Andrija. Beograd 1995.. 516. 41-50. Zagreb 1979. “Misao i djelo Ivana Stojkovića (1390/95-1444).. Stvarnost.. Nikić Andrija. 3509. 3515. crkvi i ateizmu 1945-1985. Naumov P. Humac svetog Ante (reportaža). 3511. Istorijski institut.324 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Kršni zavičaj 21. 89-90.. NEV XXXVIII/1-2. Serbskie srednevekovie istočniki o bogumilstve (k ocenke ih svidetelstvo v istoriografii). 3520.. CCP III/3. Jakov Markijski. Roma 1979. Kršni zavičaj 12. Najetović Džemal. 67. Najetović Džemal.. Muslimanstvo i bogumilstvo u istoriografiji. (* Hoško Franjo Emanuel.. (* Šimundža Drago. Beograd 1979.) 3518.

Drevne katoličke crkve u Mostaru II. do 1919. Nilević Boris. MH.Vjera 325 3522. 6. mrkanjski biskup. 3533. “Hrvatski biografski leksikon III (Č)”. Zagreb 1993. "Mileševa u istoriji srpskog naroda". SANU. Nikić Andrija – Bakula Petar. HM III/13. Sarajevo 1984. 203-223. 3531. Beograd 1987. 3529. 9-21. srpnja 2000. Katolici u Sarajevu od 1450. Sarajevo 1997. Franjevački samostani u Hercegovini. Franjevci i širenje prosvjete u Hercegovini od XIII. 3532. “Povijest hrvatskog Počitelja”. Nikić Andrija. Desa. Zbornik znanstvenog simpozija održanog 16.. 143-150.. do 1919. Naučni skupovi 38. 3527. 238-248. 7-53. 3530. ZagrebTomislavgrad...”. Nikić Andrija. godine. do kraja XVII. u Čapljini. 129-141. Katolici u Sarajevu od 1450. Mostar 2000. veljače 1996. Odeljenje istorijskih nauka 6. Uloga i značaj manastira Mileševe u historiji srpskog naroda u Bosni i Hercegovini do obnove Pećke patrijaršije 1557. 3523. Mostar 1996. Kršni zavičaj 33. Nilević Boris... Kratka povijest franjevaca u Hercegovini. Nikić Andrija. Nilević Boris. stoljeća do 1995. i 17. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Pitanje etničko-konfesionalnih promjena u Bosni i Hercegovini nastalih dolaskom osmanske vlasti (prevashodno kod srpskog naroda).. Sarajevo 1986. godine. Davni franjevački samostani u Novom i na Bišću. Sarajevo 1999. 221-233. Nikić Andrija. Hrvatski institut za povijest Zagreb – ‘Naša ognjišta’ Tomislavgrad – Zajednica Duvnjaka Tomislavgrad-Zagreb. 62-81. 3524. HM I/3-4.. Odnos izme u pravoslavnog sveštenstva i franjevaca u Bosni i Hercegovini od XV. Nikić Andrija. i 14/2000. stoljeća. . 3526. Mostar-Veljaci 1996. god. Nikić Andrija.. “Vrhbosna/Sarajevo kroz stoljeća. Nikić Andrija. 3525. Općinsko poglavarstvo. Prilozi XXI/20. Prilozi XXII/21./2001. Nikić Andrija. 3528.. Katolici duvanjskog kraja do osmanske okupacije.. Hercegovina 6-7 (14-15). Čapljina-Zagreb 1996. 3534. 175-185. 2000.-7. Zbornik radova s me unarodnoga znanstvenog skupa ‘Duvanjski kraj kroz povijest: Tomislavgrad. Sarajevo 2000. Dolazak franjevaca u Humsku zemlju.. 13/1999. 159205. “Duvanjski zbornik. Humac 2000.”. Nikić Andrija. Separat Hrvatske misli 11/12. 312.

Slika religioznosti srednjovjekovne Bosne pred osmanski dolazak. 17. Sarajevo 1994. Crtice iz Bogumilskog života. POF 37 (1987). 3545. Iz historije srpske pravoslavne crkve u Bosni u srednjem vijeku.. Pregled LXXVII/10. Nilević Boris. Sarajevo 1987. stoljeća. 15-17. Sućeska Avdo.. 67-75. O postanku stare pravoslavne crkve u Sarajevu. 173-184. Pelidija Enes.326 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 141-156. Prilog srpskoj crkvenoj organizaciji u Bosni i Hercegovini 14631557. Sarajevo 25. 3539. 263. Sarajevo 1990. Nilević Boris. 3544.. 3538. Zlatar Behija. Odnosi srpsko-pravoslavnog sveštenstva i franjevaca u Bosni i Hercegovini do početka XVII. odlomaka i ilustracija.. 3547. 196-199.. GDI BiH 40-41 (1989-1990). Nilević Boris. . Sarajevo 1991. Nilević Boris. 1991.Istorijski hod. Nasilje nad bosanskom sfingom. (* Brkljača Seka. Sarajevo 1991. 337-346. Svjetlost manastirâ u tmini Balkana. 3536. Srpska pravoslavna crkva u Bosni i Hercegovini do obnove Pećke patrijaršije. BF III/4. Ogledalo I/2. IGC Borba. Nilević Boris..-2000. 134-141. Nilević Boris. Istorijski institut SR CG. 209-211. From the History of the Serbian Ortodox Church in Bosnia in the Middle Age. POF 41. Popović Radomir. Samobor 1995.) 3541. Sarajevo 1988. 10. 3537... “Bosna i Hercegovina ogledalo razuma (Izbor članaka.. Pravoslavna crkva u osmansko-turskom vremenu. Biblioteka Kulturno naslje e. 3546. 37. Veselin Masleša. “Širenje islama i islamska kultura u bosanskom ejaletu”. Nilević Boris. Sarajevo 1987. Survey XIV/1-2... Sarajevo 1988. 58-59.. 3540. 3543. POF 40 (1990). Sarajevo 1990.. Nilević Boris. 99-113. priredio David Atlagić)”.. Beograd 1992.. Zagreb 1990... Nilević Boris. 3535. Nilević Boris. Oslobo enje 48/15419. Prilozi XXV/27. O srpsko-pravoslavnoj crkvi u srednjovjekovnoj Bosni. 473-475. 2-3. Republika I/4. Survey XV/1-2.. Sarajevo 1989. From the History of the Serbian Ortodox Church in Bosnia and Herzegovina 1463-1557.. “Četiristo godina manastira Pive (Zbornik radova sa naučnog skupa održanog u Plužinama 1987)”. Sarajevo (1991). 137-139. Titograd 1991. Nilević Boris. Bosanska vila I/1. Srpsko-pravoslavna crkva u Bosni . Odjek XLII/18. 3542. Nilević Boris. Sarajevo 1995. godine. 1101-1106. IG 1-2 (1990-1992).05. Beograd 1992. Nilević Boris.

) . JIČ XX/1-4.Institut za istoriju. (* Milutinović Kosta. O postanku stare pravoslavne crkve u Sarajevu. Tuzla 1999. Sarajevo 1996. 3549. Nilević Boris. marta 1993. 704. Orlovac Ante. godine. Nodilo Natko. Vrhbosanska katolička teologija. 37-43. Kalendar Prosvjeta. bez oznake stranice. 3557. Crkva na kamenu XII/127. Nolit. 3551. godine. Odjek LI/3-4. 13.) 3558. “Prilozi historiji Sarajeva”. dodatak. 3554. Orijentalni institut . Biblioteka Posebnih izdanja. do 21. “Nikola Bilogrivić. II.. Godišnjak SPKD 1996. Katolička crkva na području današnje Banjalučke biskupije do invazije Turaka. “Franjevci na raskršću kultura i civilizacija (Blago franjevačkih samostana Bosne i Hercegovine“. MGC. “Enciklopedija živih religija”. I. dodatak. 289. SV 10. Topološke i povijesne crtice (Priredio Anto Orlovac)”. “Nikola Bilogrivić. Oršolić Marko. 45-46. SV 10. 61-65. Zagreb 1989. 299-302. Pravoslavna prokletstva vjernika Crkve bosanske. Sedamstoljetno djelovanje franjevaca u Bosni i Hercegovini. Sarajevo 1998.. 17-36... 3556. Kronologija djelovanja bosansko-hercegovačkih franjevaca. (A Chronological Survey of the Activities of Bosnian and Herzegovinian Franciscans. Orlovac Ante.. Sarajevo 1998. Vrhbosanska katolička teologija. Nilević Boris. Nilević Boris. Topološke i povijesne crtice (Priredio Anto Orlovac)”. Mostar 1991. 3555. Djelatnost dominikanaca u srednjovjekovnoj Bosni”. Stara vjera Srba i Hrvata. 3550.. Orlovac Ante. 47-48. Logos... Izbor iz literature o predturskom vremenu na tlu današnje Banjalučke biskupije objavljene nakon 1925. Zagreb 1989. franjevaca u Bosni. 309-311. Oršolić Marko. 11-12. Mišljenje. 39-42. održanog 19.Vjera 327 3548. st. MGC. Beograd 1990. 3552. Beograd 1981. na početku knjige). “Franjevci na raskršću kultura i civilizacija (Blago franjevačkih samostana Bosne i Hercegovine“. Split 1981. Nilević Boris. O Pravoslavnoj vjeri u Tvrtkovoj Bosni.. Katolička crkva na području današnje Banjalučke biskupije do invazije Turaka. (Seven Centuries of Franciscan Presence in Bosnia and Herzegovina. Biblioteka Odrednice. Crkve i crkvine iz predturskog vremena na području današnje Banjalučke biskupije. 7. Sarajevo 1997. Radovi sa znanstvenog simpozija Pola milenija Sarajeva. (jedna stranica. “Salih Jalimam.) 3553.. Sarajevo 1998. IPP Hamidović.. 293298. Oakley Francis. Inkvizicija..

557558.. “Enciklopedija živih religija”. Köln.-1460. Bosna i sabor u Mantovi (1459. Studien zur Geschihte des Franziskanerordens in Bosnien und der Herzegowina. 95-108. 3562. Oxtoby G. Tomislavgrad 1991. Sarajevo 1991. Jakov Markijski vikar Bosanske vikarije. Edition Perceval. Böhlau Verlag. Sarajevo 1998. Naša ognjišta XXI/172. 3559. Pandžić Stjepan Bazilije. . 3567. 3560. Bosna Argentina. Sarajevo 1999. 3569. Nolit. “Kršćanstvo srednjovjekovne Bosne”. Südostforschungen 57. Franjevački misionari na Balkanu u tursko doba. 427. Oghan Verlag. Pandžić Stjepan Bazilije. 3561. Papasova Katja.. 3563. 3570. Band 10.. München 1998. Willard. JLZ.)..-1991. Beograd 1990. BF VI/10. Wien. "Sedam stoljeća bosanskih franjevaca 1291. Pandžić Stjepan Bazilije. 14. Pandžić Stjepan Bazilije. Köln 1995. Sarajevo 1997. NEV XXXIII/1-2. 3565. Pavić Željko. Kršni zavičaj 16. 3566. 101-111.328 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. BF V/7. 39-46. Povijesni okviri crkve u Hercegovini.. Pandžić Stjepan Bazilije. Stuttgart 1983. Sarajevo 1983. Hercegovina 1983.. Dualizam. Christen oder Ketzer – die Bogomilen. Zagreb 1983. Pandžić Stjepan Bazilije. 217-218. 241-268. SV 4. 493. stoljeća u bosanskoj državi.. 11-17. Hercegovački franjevci (Stota obljetnica uzdignuća Hercegovačke kustodije u provinciju). Pandžić Stjepan Bazilije. Pandžić Stjepan Bazilije.) 3571. BF VII/11... do 15. Kršni zavičaj 24. Djelovanje franjevaca od 13.. Vrhbosanska visoka teološka škola. Samobor 1994. Palanović Elizabeta. (zbornik radova)... Radovi simpozija povodom 9 stoljeća spominjanja bosanske biskupije (1089-1989). Biblioteka Odrednice.) 3568. Humac 1991. Pokrštavanje Hrvata.-2000. 3564. Pandžić Stjepan Bazilije. 154-166. Prinos fra Bonifaca Badrova razvoju neoskolastičke misli u Bosni i Hercegovini. NEV XXX/1.". “Hrvatski biografski leksikon I (A-Bi)”.. (* Kujundžić Juraj. Izvještaji makarske biskupije sačuvani u Tajnom vatikanskom arhivu. Weimar. (* Džambo Jozo. 82-111. 172-173. Bartul Alverinski. Sarajevo 1980. FTS.. 140-192.

Perić Ratko. Petešić Ćiril. priredio David Atlagić)”.1996. odlomaka i ilustracija. Pelidija Enes.. “Salih Jalimam. Nikola. opstojnosti i budućnosti bosanske države. Zagreb 1983. 28.. Vojna biblioteka 5. 3583. 15-96. Srpska pravoslavna episkopija zagrebačka. 221. Zagreb 1984. 25-33. 45-51. Pešorda Zrinka. Press centar. Novum Testamentum Bosniacum Marcianum). 3582. MH. Ston. izdanje.. Marulić XVII/6. Pelesić Muhidin. Perišić Vladan. (Uredio Milenko Brkić). PCC Me ugorje.. Biblioteka Posebna izdanja 24. Novum Testamentum Bosniacum Marcianum (La Chiesa Bosniaca. Banja Luka-Mostar-Sarajevo-Zagreb 1997.. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine.. “Duhovna snaga odbrane”. pravoslavnih i muslimana u Bosni i Hercegovini. Primorje. Biskupska konferencija BiH. Hrvatska matica iseljenika BiH. Mostar 2000. Beograd 1992. Povijesni prijepori”. Da im spomen očuvamo. 29-57. . Grigorije Bogoslov ili Nazijanzin. 827-828. stoljeće. Fokus 9. Stonski Rât. Knowledge.. Štap. Knjiga 6. Recenzija. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”. Biblioteka Prošlost i sadašnjost. Pesarić Ratko. 2. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Il lascito Recanati. Ogranak Dubrovnik. Petešić Ćiril. 3573. 3576. Biblioteka Odrednice. Pavković F. 177-182. (* Macan Trpimir. Macan Trpimir. IGC Borba. Nolit. 3579. Bogomilstvo i islam. 519 3578.. Beograd 1999. Prilog povijesti franjevaca u srednjovjekovnom Dubrovniku. Sarajevo 1994.) 3580. Armija RBIH. “Raspeta crkva u Bosni i Hercegovini”. 3574. Perić Ratko. Studenci 1995. 11-14. Uništavanje katoličkih sakralnih objekata u Bosni i Hercegovini (1991. Beograd 1990. “Trpimir Macan. Bogomilstvo i islam. VKBI. “Enciklopedija živih religija”. Mjesto i uloga vjere u nastanku. Padova 1991. Petrović Leo. Sarajevo 1998. Biskupski ordinarijat Mostar. “Bosna i Hercegovina ogledalo razuma (Izbor članaka. 5-6. CCP XXIV/45. 3575. 3581. 721-726. 25-34. Hrvatski informativni centar. Pregled prošlih i sadašnjih me usobnih odnosa katolika..). Zapadnoevropski heretici i bosanski bogomili”.. Srpsko-pravoslavno žiteljstvo zapadnih krajeva Dubrovačke Republike do u 14. Pelusi Simonetta.. Zagreb 1981.. Dubrovnik 1992. 3577..Vjera 329 3572. Kršćani bosanske crkve. Zagreb 2000.

dio). IČ 44 (1997). 300-303. 3589b. Beograd (Slanci) 1995. Sarajevo 1999. Krstjani bos’nske crkve). Dodig Radoslav. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”. (KUN) 8. Petrović Miodrag.. Petrović R.. BF VII/11. 51. Beograd 1996.09-4. Tomislavgrad 1999. Glasnik SAD 3. Kudugeri – bogomili u vizantijskim i srpskim izvorima i 'Crkva bosanska'.. 3590.. Hercegovina 4-5 (12-13). (* Zelenika An elko. Studenci 1995. 22. 14-15. Knjižnica Baština 8. Mostar 1998.. (Uredio Milenko Brkić). Sarajevo 03.. Popovi glagoljaši. Istorijski institut. Kršćani bosanske crkve ("Kr'stiani cr'kve bos'nske"). Petrović Miodrag. Svjetlo riječi-ZIRAL. 3591. Beograd (Slanci) 1998. 3590a. Beograd 1996. Naša ognjišta XXIX/258.. 30. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”. . Prilep. 263-283.. Sava and ‘the Bosnian Church’.babuna u Zakonopravilu svetoga Save i ‘crkva bosanska’. Kudugeri – bogomili u vizantijskim i srpskim izvorima i 'Crkva bosanska'. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. Svjetlo riječi XVII/191. izdanje.10. 3589. Danica 6..babuna u Zakonopravilu svetoga Save i ‘crkva bosanska’.. 29. Bogomili i Crkva bosanska. Petrović Leo... 1986.. 3584. 152157. Sarajevo-Mostar 1999. Petrović Miodrag.03. Sarajevo 1999.../1999. Lovrenović Dubravko. 3588. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. PCC Me ugorje. Pomen bogomila . Petrović Leo. Svjetlo riječi XVII/191. 3589a. Pomen bogomila . .. A Mention of the Bogomils-Babons in the Legal Codex of the St. Beograd 1995. 324-337.. Ni ‘patareni’ ni ‘bogumili’ (Tko su bosanski krstjani) (Iz predgovora. 367-380. 29. 269-270. Sarajevo 2000. Naučni skup ‘Slovenska paganska religija’. 1999. Relations 3-6 (II. Petrović Miodrag. Sarajevo 1999. Manastir Svetog arhan ela Stefana. Oslobo enje 55/18232. 3586.) 3587. (I dio). Sarajevo 07. 183-193. Stećak VII/81. 3585. Povijesna rasprava o problemu patarenstva ili bogumilstva u srednjovjekovnoj Bosni...330 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000. Lovrenović Dubravko. Studenci 1995.03. Sarajevo 1999.. Petrović Miodrag. PCC Me ugorje. 35-75. Petrović Leo. "Bosna i Hercegovina od srednjeg veka do novijeg vremena". Beograd 1998... 303. 30. (Uredio Milenko Brkić). Katoličko stanovništvo u Mostaru.. 119. 19. Kurtović Esad. 104. Sarajevo 1999. 1999. Nikić Andrija. Beograd 1999. Svjetlo riječi XVII/192. Relations 1-2. Zbornik radova 12.. Šimić Angelina. Manastir Svetog arhan ela Stefana. Petrović Leo. Beograd 1986.. 127-138. Šimić Angelina. 2. 30. Petrović Miodrag. SANU. Oslobo enje 55/18236. Svjetlo riječi XVII/192.

Prva stoljeća trebinjske biskupije. (9) (Hercegovo doba). Puljić Ivica. Sarajevo 1982. U susret velikom jubileju (IX stoljeća spominjanja Bosanske biskupije).. 3598. SV 2. Vrhbosanska visoka teološka škola. . (10) (Stoljeća turskog uspona). Puljić Ivica. Sarajevo 1988. Kršni zavičaj 16. "Tisuću godina trebinjske biskupije". Vrhbosanska visoka teološka škola. “Teološke teme (Zbornik predavanja održanih u Vrhbosanskoj bogosloviji)”.. Mostar 1983. Sarajevo 1991. 3603.. Sarajevo 1978. Granice trebinjske biskupije. 3601. Sarajevo-Bol 1995. Vrhbosanska visoka teološka škola. Srpska pravoslavna crkva (651-653). 30. Feljton: Povijest hercegovačke katedralne crkve (8-10): (8) (U susret kušnjama). Mostar 1982. Benediktinci (82). Nolit.. Radovi simpozija povodom 9 stoljeća spominjanja bosanske biskupije (1089-1989). 3594. 14-15. Franjevci (204). Beograd 1990. Karamatić Marko... Crkva na kamenu III/14. Hercegovina 1984. 1986.. Puljić Ivica. Biblioteka Odrednice. 1000 god.. CCP III/3.. Walter. 208-212. Crkva na kamenu III/31-32. Principe H. SV 4. 12-13. Sarajevo 1991. Kršni zavičaj 17. 3593.. 3. 25-30. Puljić Ivica. Simpozij ‘Slovanska paganska religija7materijalni ostanki in pisani viri’. Prva stoljeća trebinjske biskupije..Vjera 331 3592. Mostar 1982. Mostar 1982. Arheološki vestnik 38. “Crtajte granice ne precrtajte ljude”. 3600.09-4. 457-458. Sarajevo 1978. Ap. SV 7. 325-336. 3597. 204-210. Sarajevo 1979. Puljić Ivica. 3599. Crkva na kamenu III/16. Prilep. “Enciklopedija živih religija”. Puljić Ivica. Uz stogodišnjicu trebinjske župske crkve. Bosna Srebrena XXIX/3. Ljubljana 1987. Bosna Srebrena XXIX/3. 205.. Biblioteka Odrednice. Hercegovina 1983. “Kršćanstvo srednjovjekovne Bosne”. Zbornik radova u povodu imenovanja vrhbosanskog nadbiskupa Vinka Puljića kardinalom. 3596. GADAR BiH 22. Religiozni redovi (584-586). Pleterski A. Beograd 1990. Puljić Ivica. 3602. 47-82.. 12-13. Uvod u simpozij.. “Enciklopedija živih religija”. Zagreb 1979. 443-460. Popović Radomir. (* Oršolić Marko. 54. 7-17. Dominikanci (169). Trebinjske biskupije. Jalimam Salih.. KS-FTS.10.. XVII-XVIII. Nolit. Cisterciti (137). 260-264. Crkva na kamenu III/15. Hrišćanstvo na Balkanu (270-273).. “Povijesnoteološki simpozij u povodu 500 obljetnice smrti bosanske kraljice Katarine”.. 3595. Puljić Ivica.

Biskupska konferencija BiH. Runje Petar. 107-118. (* Karamatić Marko.03. Zagreb 1998. Visoko 1998/1999. Zagreb 1990.) 3609. Zagreb 1992.). Knjiga 2.. “Petar Runje... 3607.332 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.. 74-76.. Biblioteka Novo i staro. 3605. 3604. Beatrice Mićunović. Beograd 2000. Puljić Ivica. Tuzla 1998. Vukan. G. CCP IX/16. Zadar 1991. Rajić Danijel. Livno 1994. Radnička štampa. trećorecima i časnoj sestri Stanici trećeg reda sv. BF VI/9. 41-43. Radman Ivo. 282-285. 3611. 3604a. Franje u srednjem vijeku. Knjiga 2. Hrvatska matica iseljenika BiH. Banja Luka-Mostare-SarajevoZagreb 1997. 3615. Rane Bosne Srebrene. Prema izvorima”. 88. Zagreb 1990. “2000 godina hrišćanstva”. 71-176. 3613. 13. običaji i simboli. 93-98. (KUN). Sarajevo 1998. Runje Petar. 332-337. Fra An eo Zvizdović (1420-1498). 3610. Runje Petar. Zagreb 1987. 1430-1525). Trećoreci na području Jajca u srednjem vijeku. Marjanović Mirko. Novi prilozi za život o Mateja Bošnjaka-Mistilića franjevca trećoreca (o... 3608. “Religije svijeta (John Bowker). Puzović Predrag. “Raspeta crkva u Bosni i Hercegovini”. “Povijest hrvatskog Počitelja”. Zagreb 1990. 211. Samobor 1994.-1996. Zadarska revija XL/2-3. Sarajevo 1998.. Zbornik znanstvenog simpozija održanog 16.. 180-182. Biblioteka Posebna izdanja. H. Svjetlo riječi. HM II/7-8.. Runje Petar. 88-150. Radojević Danilo. Općinsko poglavarstvo. (* Čoralić Lovorka.. 371. 200.. Znanje. Biblioteka Novo i staro. Oslobo enje 55/17898. 413-417.) 3606. Pilsel Drago. (* Pejić Marinko. Uništavanje katoličkih sakralnih objekata u Bosni i Hercegovini (1991. “Religiozni obredi. Prema izvorima”.. Autokefalna crnogorska pravoslavna crkva. O crkvi svete Marije u Jajcu. 45-56. trećorecima i časnoj sestri Stanici trećeg reda sv. (Prijevod Rudjer Jeny.. O crkvi svete Marije u Jajcu. Beograd 1980. veljače 1996. 1998. Franje u srednjem vijeku. u Čapljini. Runje Petar... Biblioteka Novo i staro. Hrvatski informativni centar.. god.-2000.) 3614. Petar Vujačić)”. Crkvene prilike u srednjovjekovnoj Humskoj zemlji. Hrvatski glasnik VII/74. Zagreb 1985. “Petar Runje. Sarajevo 29. Srpska crkva u Bosni i Hercegovini... Prema izvorima. CCP XVI/30. . Čapljina 1996. Knjiga 2. 3612. Bilten FTS XXI/2. Marulić XX/4. (S poljskog prevela Biserka Rajčić)”. 7. 223-224. i 17.. 443. Novi cvijet LXVIII.

Samardžić Radovan. Značenje "Dubia" fra Bartola iz Alverne iz godine 1372/73. Runje Petar. Karamatić Marko. 269-280. Sarajevo 23.. 65-90. Naša ognjišta XXI/176. Bilten FTS XVIII/2. 51-62. 262-272. Karamatić Marko.. “Petar Runje. 3617. za povijest Bosne. Novi prilozi za život o Mateja Bošnjaka-Mistilića franjevca trećoreca (o. 1735 (U povodu 100-te obljetnice utvr enja redovite crkvene hijerarhije u Bosni i Hercegovini). Sarajevo 1991."... Zbornik 15. Rupčić Bonicije. Pravoslavlje XXIII/526. Svetosavlje i kosovski zavet. Samobor 1994. 3618. Rupčić Bonifacije. 1-3. Ruvarac Ilarion. Srpska pravoslavna crkva u XVI i XVII veku. Zagreb 1991. Značenje ‘Dubia’ fra Bartola iz Alverna iz godine 1372/73. Zagreb 1990. Oslobo enje 48/15389.. i 12. Samardžić Radovan. 3619. Ziral-Naša djeca. 849. Knjiga 1.Vjera 333 3616. 3621a. ljudi i vrijeme. Dragić Kijuk). Sarajevo 1987.”. 1991. “Istorija srpskog naroda. Jalimam Salih.04. (KUN 10/31(489). (Zbornik radova). 3620. za povijest Bosne.04. kolovoza 1995. 3623. FTS. Rupčić Ljudevit. Kraljevo-Beograd 1992. Zbornik Znanstvenog simpozija održanog u Ljubuškom 11. "Sedam stoljeća bosanskih franjevaca 1291. 1989. Mostar ... 255-259. 107-136. Treća knjiga... Cvjetković B. Rupčić Bonifacije. “Regiones Paeninsulae Balcanicae et Proximi Orientis (Zbornik Radova u čast Baziliju Stjepanu Pandžiću povodom 70. izdanje.. Makarska biskupija i zapadna Hercegovina do g. Rupčić Ljudevit. Zagreb 1988. Bamberg 1988.-1991. 2knjiga 73... 10. 149-151. Srbi pod tu inskom vlašću 1537-1699. Knjiga 2. 2. Bibliotekarstvo 32. 1991.) 3625. . SKZ. Sarajevo 1981. Vjera i religioznost župe Veljaci. Tomislavgrad 1991. KS. obljetnice života)”. Split 1986. 225-230. 3621. (* Karamatić Marko. Biblioteka Novo i staro. 29-35. Sarajevo 20. NEV XXXI/1-2. NEV XXXVII/1-2. 10. 1-35..02. CUS XXI/3.. 3622. Nešto o Bosni Dabarskoj i Dabro-bosanskoj episkopiji i o srpskim manastirima u Bosni (Priredio Predrag R. 3624. Banja Luka 1986. Oslobo enje 48/15386.. IZ 7.. Sarajevo 1982. Cvjetković B. Beograd 15. Blažević Velimir. Tom 2. NEV XXXII/1-2.. "Catena mundi". Ibarske novosti-Matica Srba iseljenika Srbije. 147-158. Zagreb 1991.. 12.. 1430-1525). CCP XV/27.. (* Jalimam Salih. Franjevačka karizma u Bosni. Zagreb-Dubrovnik 1985. Sarajevo 1986. 223-228. Karamatić Marko. Analecta croatica christiana 21Samostan Male braće. 336-339. 183-194. Beograd 1994.. Kolo I/3. Prema izvorima”.. Soldo Ante Josip... “Samostan Male braće u Dubrovniku”.Zagreb 1996. 7-101. “Ljubuški kraj.

Šimić Angelina.) 3626. Roma 1988.. 3629. Život i umiranje pod križem. Bosna Srebrena XXXVIII/1. Hoško Franjo Emanuel. 3628. Bilten FTS XXII/1.. .04. 205-210. 14-15. Edicija Memoria Bosniaca.. CCP XXIII/23. Sarajevo 1991. Semren Marko.. Svjedočenje kršćanske i franjevačke duhovnosti bosanskih franjevaca. 2. Fracati. 14-15. 21-23. 2000. Bosna Srebrena LI/2. Slijepčević oko. Bosna Srebrena XLII/2. 3632.. Sarajevo 2000.. 11. 3634. 2. Štaka V.-2000. Bogumili. Sarajevo 1987. Istorija Srpske pravoslavne crkve I (Od pokrštenja Srba do kraja XVIII veka). Oslobo enje 56/19148. (3). Mučenici i svjedoci vjere (Iz srednjovjekovne povijesti katoličke crkve u Bosni).. 1991. 93. Zagreb 1986. Oslobo enje 52/16757. Zagreb 1989.. – Cvjetković B. 107-108. Beograd 1991. JLZ.. Stećak II/14. Feljton: O Zvjezdovića dolazku prid cara (1-3): (1) O Zvjezdovića dolazku prid cara.. 3631... 10. 14. Solovjev Aleksandar. Sivrić Marijan. NUB BiH. Oslobo enje 48/15387. – Cvjetković B. 3633. Sarajevo 19. 1991. 100-101.334 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. EJ 4.06.. (2) (Autentičnost povijesne nužde). Stećak II/14. Solovjev Aleksandar. Red male braće). Stećak V/54. Sarajevo 2000. 143-171. Roma 1987. Hercegovina 6-7 (14-15). 502.) 3630.. Svedočanstva pravoslavnih izvora o bogumilstvu na Balkanu (Reprint izd. Mostar 2000. 202. Bosna Srebrena XLII/3... BIGZ.... 114-122. 28-29. Sarajevo 1995. 7. 28-29... Sjeverski Saša. Il Francescanesimo vissuto nelle regioni croate di Bosnia ed Erzegovina (fino al 1517). Semren Marko. Thesses ed laurem./2001. izdanje. godine. (* Matanić Atanasio..04. Zagreb 1982.. Archivium franciscanum historicum 81. Sarajevo 1995. Sarajevo 1998. Svjetlo riječi IX/98. .. Semren Marko. Oslobo enje 48/15385. Sarajevo 12. Štaka V.. JLZ. (Dokument povijesne istine). 234. 31-32. Šimić Angelina. EJ 2. Sarajevo 1991. 103-104. Samobor 1995.. 74-77. BF III/4. Sarajevo 1991. Sikirić Marija – Šanjek Franjo – Ujević Mate. izdanje. (* An elović Petar. Šunjić Marko. 3635. Franjevački samostani i crkve bosanske vikarije (parohije) u oporukama dubrovačkog notarijata od srednjeg vijeka do 1808.. 1995. 30. Sarajevo 05. 2. Šimić Angelina.. n. Svjetlo riječi.. Sarajevo 21. gra e spašene iz Vijećnice). Sarajevo 1998. Sarajevo 1998. Tipografia Grammaroli. 8-9. 11. Franjevci (OFM – Ordo fratrum minorum. Stećak V/57.) 3627. . 293.. Samobor 1995.. izdanje. Semren Marko. Dolazak franjevaca u banovinu Bosnu.. .. Sarajevo 1998.. Pontificium Athenaeum.02. Tomić Bono.. Facultas theologica – sectio spiritualitatis. 259-262. Stećak V/56.

22. . Cahiers de Fanjeaux 14. Sarajevo 1985. Sudar Pero. Strecha Mario.. Hercegovina 6-7 (1415). 413-426. Mostar 2000. 49-60. godine. Nastajanje paradigme srednjovjekovne bosanske hereze i njezinih savremenih odraza. Novo sjeme sjetveno.. Beograd 1986. Nolit. Feljton: Bosna i franjevci (1-2): (1) Biljeg vremena 18.Vjera 335 3636. Stojanov Juri. 249-270. 3646. Sarajevo 2000. Bosanski krstjani u drugoj polovici XV stoljeća. Biblioteka Odrednice. 476-479./2001.. Mostar 2000. 3647. 3648. Šalić Jurica. Šanjek Franjo. Recherches 20. Cahiers de Civil. Sopta Josip. 3641. The secret history of medieval Christian heresy.. 35. (* Gouillard J..(2) Biljeg vremena 19. 3637. Paris-Louvain 1976. Sarajevo 1994. Šanjek Franjo. Toulouse 1979. Médiév. 94-95. Swearer K. Gračanica 1994. S. Donald – Zinn A. 3650. “Krležijana 1 (A-LJ). 20-21. NEV XXXV/1-2. Zagreb 1993. Sarajevo 1998. Forum Bosnae 7-8. Sér. Bosnian Paradigm. 3645. NEV XXIX/1. Beograd 1990. Šanjek Franjo. Spremić Momčilo. Spahić Izet. 260... Stojanov Juri. Les Chrétiens bosniaques et le mouvement cathare XIIe-XVe siècles. Bogumili (70-71). 117-128. International Conference. Katolici na području župe Trn u prošlosti. ZRVI 24-25. 3638. 3643. Gost Radin (Radivoj) Butković i njegov grob. 173-187. Biljeg vremena 11... Spahić Izet. Nastanak srednjovjekovne paradigme heretičke Bosne i njeni moderni odjeci. istočni i zapadni. Tko su bili bogomili. Gračanica 1994. 3644. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Me unarodni forum ‘Bosna’. Grover.. Sopta Josip.. ‘Bogumilski mramorovi’ (71).) 3649. 3642. Stojanov Jurij. 143-151. N. The Hidden Tradition in Europe.. “Knjiga sažetaka”. 3639. Stećak I/12. 1979. Hercegovina 6-7 (14-15). 295-308. 3640. La phénomène dualiste vu per les historiens balkaniques./2001. Arkana Penguin books 1994. Srbi i florentinska unija crkava 1439. Sarajevo 1979. Publications de la Sorbonne. “Enciklopedija živih religija”. Monasticizam. Franjevci bosanske vikarije na području Dubrovnika.. Gračanica 1994.

KS. Zagreb 1979. Sarajevo 1979. Šanjek Franjo.. Šanjek Franjo. Zagreb 1981. 1991. “Hrvatski biografski leksikon II (Bj-C)”. Collection de l’Ecole française de Rome 128.. Sarajevo 1991. 3660. XVI. 30-38. Radovi simpozija povodom 9 stoljeća spominjanja bosanske biskupije (1089-1989). Toulouse 1985. Blaženi Augustin Kažotić. Oslobo enje 48/15386. Crkva bosanska: Dualistička sljedba ili evan eoski ideal zajedništva u duhu pracrkve.. 3653. Heresis 5. Šanjek Franjo. Šanjek Franjo. 3654. 3664. Sarajevo 20. 535. ‘Interrogatio Iohannis’ (Ivanova pitanja) . "Kršćanstvo srednjovjekovne Bosne". Sarajevo 1991.. 157-172.336 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.. 3656. Predgovor. Zagreb 1988. Crkva i kršćanstvo u Hrvata.04. CCP V/7. KS. 19-27. L’ initation cathare dans l’ occident medieval. Butković Radin Juraj (Georgij). Vrhbosanska visoka teološka škola.-2000. KS-FTS. 3655. Chaires de Fanjeaux 20. SV 4. Šanjek Franjo. “Guy Testas – Jean Testas. Inkvizicija (Prevod Ivica Tomljenović)”. Šanjek Franjo. Le christianisme dans les Balkans au temps de Jean de Raguse. 3661. Sarajevo 1989. Počeci teologije u Hrvata. CCP III/4. “Povijesnoteološki simpozij u povodu 500 obljetnice smrti bosanske kraljice Katarine”. Pozdravi. Biobibliografski podaci. 43-64... Šanjek Franjo. 3658. Carcassonne 1985. 10.. Zagreb 1981. SV 4. I srednji vijek. 1260-1323). 289-300. Šanjek Franjo. Šanjek Franjo. Trogiranin (o. . Šanjek Franjo. Odjek XLII/18.. Radovi simpozija povodom 9 stoljeća spominjanja bosanske biskupije (1089-1989). 3659.. Izvori o crkvi bosansko-humskih krstjana. (KUN 10/31(489). Zagreb 1982. Siromaštvo siromašnog Krista (Sedam stoljeća bosanskih franjevaca). 3662. Šanjek Franjo. Zagreb 1989. Vrhbosanska visoka teološka škola. 133-154. 3652. 6-10. "Kršćanstvo srednjovjekovne Bosne". Dernières traces du catharisme dans les Balkans. Rome 1990.. Šanjek Franjo. 3651.katarski apokrif slavenske provenijencije i dualističko poimanje stvaranja svijeta u srednjem vijeku. 3657. 125-139. 3663.. CCP V/7. Šanjek Franjo.. Šanjek Franjo. JLZ Miroslav Krleža. Bosanski krstjani u drugoj polovici XV. stoljeća. 19. 119-134.

. 298-300. Šanjek Franjo. Zagreb 1994..02. 1. Revue d’histoire ecclésiastique 93. Osam stoljeća nositelji europskih integracijskih procesa (Pape. Šanjek Franjo. Zagreb 1995. Radovi 25. Split 08. Čoralić Lovorka. Hrvatski narodni godišnjak 1999. Danijel (Daniel). Sarajevo 1998... Carcassonne 1993. 3667. Sarajevo 1997.)”. ‘Dobri mužje’ Crkve bosanskih i humskih krstjana. 303-306. Šanjek Franjo. Svijet politike i franjevaštvo u Europi 14. CCP XXI/39. Radovi Zavoda 36. Pregled religiozne povijesti Hrvata (7. 29-46. 3676. Vjesnik HAZU IV/1-3. st.-20. Les rencontres franco-croates au Moyen âge. st). Crkva i kršćanstvo u Hrvata (Srednji vijek). Kršćanstvo na hrvatskom prostoru. Čoralić Lovorka. Zadar 1991. 568.) 3668... Šanjek Franjo. Zadar 1994. Zagreb 1993. prera eno i dopunjeno izdanje. KS. Bosanska biskupija i heterodoksni krstjani. “Hrvatski biografski leksikon III (Č. Zagreb 1994. (* Brković Milko. Zagreb 1997. 33-52. (Forum 154) 28.. 3673. Radovi 27. “Clovis: histoire et mémorie II”.. Šanjek Franjo. Zagreb 1993. Marulić XXVII/2. Apostolska Stolica i Hrvati). 27-45.. 3677. Slobodna Dalmacija. 3671. Apport des sources bosniaques. Zagreb 1995. 163-186. 613. Sarajevo 1995. Godina 44. stoljeća. Zagreb 1993. HZ 45 (1992). 33-41. 3669.. Šanjek Franjo. Hrvatski narodni kalendar 1996... Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Šanjek Franjo. Zagreb 1992.. Pregled religiozne povijesti Hrvata (7. Čoralić Lovorka. Mlivončić Ivica. Šanjek Franjo.. Biblioteka Priručnici 22. izdanje. Šanjek Franjo.. Šanjek Franjo. KS. Čoralić Lovorka. Zagreb 1991..) 3666. Heresis 21. Drugo. 363-365. 149-151. Bosanska (katolička) biskupija i heterodoksni krstjani. 165-172. Zagreb 1992. Šanjek Franjo. 7-23. Paris 1997. Kršćanstvo na hrvatskom prostoru. Strčić Petar. (* Brković Milko.) 3674. Pojam ‘stvaranja’ u Crkvi bosansko-humskih krstjana. 10-12. Šanjek Franjo. 629..-20. 187190.. Radovi Zavoda 39. . Zagreb 1995. Šanjek Franjo. Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 21/1-2. KS.. 218-219. 1998. bosanski biskup. La notion de ‘création’ dans l’Eglise des chrétiens au 14e et 15e siècles. Le catarisme: l’ unité des rituels. 314-319. HZ 47 (1994). Zagreb 1996.. 318-320. CCP XVI/29.). Godina 46. Radovi Zavoda 33. Zadar 1997. Čoralić Lovorka. 3670. 3672. 1992. 3675. 301-302.. 356-360. (* Čoralić Lovorka.Vjera 337 3665. Stećak IV/40.

Šanjek Franjo. Zagreb 1993. Oslobo enje 51/16410. 3692. Babuni. EJ 1. 285-294. 400. 13. 13. 3689. 275-290. izdanje. Inkvizicija. Lublin 1999..)”. JLZ. Bosansko-humski krstjani (112-113). “Christianity in Est Central Europe”.. Bogumili (110-111). Šidak Jaroslav. Humski zbornik 4. Šidak Jaroslav. 3683. izdanje. Šimić Angelina.. Zagreb 1988.. 1994.. 121-132. Bogumili (Crkva bosanska). Crkva na kamenu VIII/78. Vjerski odnosi u Stonu i na stonskom ratu (Pelješcu) u srednjem vijeku. Šanjek Franjo. Dominikanci me u Hrvatima (186-187). Sarajevo 1994.. EJ 5.05. Mostar 1987. Stojković Ivan (1392/95-1443) (916-917). Feljton: Hval i bosanski krstjani. izdanje. 3685.. Zagreb 1980-1981. Jesu li bosanski krstjani katolici. 3681.-2000. Uporište naroda (Franjevci u Bosni). 221-234. Mjesto naviještenja riječi Božje (750. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. 2. CCP XXIV/46. 3682. Stećak V/58. JLZ. Šidak Jaroslav. Šidak Jaroslav. Crkva na kamenu VIII/81-82. Oslobo enje 51/16504. Petra). Sarajevo 16. 466.. Zagreb –Stolac 1999. bosanski biskup. Islamizacija u Bosni. HZ 33-34. Zagreb 1980. ‘Dobri mužje’ Crkve bosanskih i humskih krstjana. 2.. 2. Šimić Matija. JLZ. 2. Srednjovjekovna povijest (izabrani tekstovi). 32-35. 16. Laus. Šimić Angelina. “Stolac u povijesti i kulturi Hrvata”. Courant evangélique ou secte cathare?. Šanjek Franjo. 10-12.. 3684. Šanjek Franjo – Ćošković Pejo. Sarajevo 1998. Les chrétiens bosniens.338 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.. 3680. Mostar 1987. Split 1998. (Glavni urednik hrvatskog izdanja dr. Općina Stolac.. 5. 3688. Zagreb 1982. Dragonja. Sarajevo 22. Zagreb 2000. 3678. Crkva na kamenu VIII/79-80. Mostar 1987. Grafocolor Zagreb. Mato Zovkić)”. Humska eparhija. Šanjek Franjo. 3690. . 3686.. “Hrvatski biografski leksikon III (Č. obljetnica Vrbosanske katedrale Sv. “Suvremena katolička enciklopedija (Priredili Michael Glazier i Monika K. 1994. Zagreb 2000.. Pravoslavno sveštenstvo i franjevci (Tribina SKD “Prosveta”). Hellwig). Moderna vremena Zagreb. EJ 2. Šanjek Franjo. Stećak I/12. 13. 3679. 3691. 3687. Šimić Angelina.. ‘Dobri muž’je’ Crkve bosansko-humskih krstjana.02. Šanjek Franjo. 571-572.

Zagreb 1982.. 3696. XVI. “Duvanjski zbornik. 15. Sarajevo 1987. ‘Mossolmani di Bossina’.... Sarajevo 1984. Sarajevo 1998. Ponovo o duvanjskoj biskupiji. Islam na Balkanu. Hrvatski institut za povijest Zagreb – ‘Naša ognjišta’ Tomislavgrad – Zajednica Duvnjaka Tomislavgrad-Zagreb. 3694. 15. Šunjić Marko. Franjevački samostan u Gradovrhu. Mostar 2000. 93-94. Zbornik radova s me unarodnoga znanstvenog skupa ‘Duvanjski kraj kroz povijest: Tomislavgrad. Radovi simpozija povodom 9 stoljeća spominjanja bosanske biskupije (1089-1989). Vrhbosanska visoka teološka škola. 269282.. Zagreb-Tomislavgrad. Sarajevo 1988. 3702. 3695. KS.. Doprinos namaza procesu širenja islama i njegova izvjesna podudarnost sa bogumilskom molitvom. (* Mijatović An elko. Zagreb 1982. Biblioteka Odrednice. NEV XXXVIII/1-2. Duvanjski prostori u antici. Rimokatolička župa Skoplje. 149-158. Špionjak Roko. 167-186.7. 55-61. 3698..) . Sarajevo 1991. Sarajevo 1991. Samobor 1996. Inkvizicija (Prevod Ivica Tomljenović). Šukrić Nijaz. "Kršćanstvo srednjovjekovne Bosne". Vrhbosanska visoka teološka škola. 3699. 139-141. 155-158. 105-128. 209 + 1 karta. 3706. (Priredio Grbelja Tonči). Škegro Ante. Pozdravi. Škegro Ante. 3704.. 300-309. Mostar 2000. SV 4. Je li rimski Delminij bio biskupsko sjedište?. SV 4. “Enciklopedija živih religija”. Zagreb 2000. Beograd 1990. 3705. 2000. 6. Škegro Ante. 3703. 3697.Vjera 339 3693... Jedan novi podatak o gostu Radinu i njegovoj sekti. Crkva na kamenu XXI/240. ‘Mossolmani di Bossina’. Je li Duvno bilo biskupsko sjedište?. Šuljak Andrija. Tanasković Darko. IA MI BiH '88.”. Radovi simpozija povodom 9 stoljeća spominjanja bosanske biskupije (1089-1989). Nolit. Glasnik VIS-a u SFRJ XLVII/2. Škegro Ante. Šuljak Andrija. Šunjić Marko.. Šunjić Marko.. Sarajevo 1988. 9-85.. Povijesni prilozi 19. Škegro Ante.. Prilozi XXII/23. Bosanski biskupi od prelaza u akovo do 1526. "Kršćanstvo srednjovjekovne Bosne". 3700. 79-113. srpnja 2000. CCP VI/9. Testas Guy – Testas Jean.. 3701.. Crkva na kamenu XXI/235. BF IV/5. HM III/9.

JLZ.. Sarajevo 1998. Minnesota 1994. Duvno 1984. Kultovi. “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463. HKD Napredak. Beograd 1986. Truhelka Ćiro.) 3719.. Collegeville. GEM 51. 374.. Sarajevo 1997. Most V/17-18. Biblioteka Astra. 109-142.340 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Bosanska narodna (patarenska) crkva. 319321. (* Ilić Žarko. Bogonosci: Ivo Pilar o bogumilima. CCP VI/9. izdanje. Od rimskog osvajanja do bana Kulina. Beograd 1988. Macan Trpimir. 3716. 3. Tomičić Zlatko. 2... HKD Napredak. Uedek Hari – Baskin Vejd. 259-262.. . Sarajevo 1988. 5-36. "Tisuću godina Trebinjske biskupije". 3718.. (priredio Ivica Puljić). 1. Zagreb 1985. 211-220. Dubrovčanin Ivan Stojković (1390/95.. 3714. Marulić XXI/5.... Sveta baština III/22. Ilić Žarko. “Katoličanstvo u Bosni i Hercegovini”. Franjevci. 3710. “Istorija makedonskogo naroda”. 99-106. 767-793. Vasilj Snježana.. 3713. MANU. Tomovski Tomo.) borac za jedinstvo zapada i zbližavanje sa istokom. SV 2. 10. Patarenstvo u srednjovjekovnoj Hercegovini u svjetlu likovnih ostvarenja na nadgrobnim spomenicima. obredi i rituali politeističkih religija od kamenog doba do danas. 5-64. 14-17. Mostar 1978.. Vasiljev Spasoje. CCP XIV/25. 1-12. Slovenska mitologija.. izdanje.. (* Barišić Ranko. HKD Napredak. Ivan Stojković u službi zajedništva crkve. Knjiga 7.) 3709. Zagreb 1997. Sarajevo 1993. Od rimskog osvajanja do bana Kulina. Makedonija v IV – XIV vv. . 2. Zagreb 1986. Arion Smederevo. Vego Marko. 246-248. EJ 4.. (Prevela s engleskog Jasmina Zec). Novo delo. Puljić Ivica.-1443. 199. Crkva na kamenu V/53-44. Kolo II. 251.... Knjiga prva”. 649-670. Zagreb 1991. Vasilj Snježana. 643-645. Zagreb 1982. The Liturgical Press. Vrhbosanska visoka teološka škola. 3717. 3708.. Tomljenović Ivan. 7-36.-2000. izdanje. 3707.. Beograd 1987. “The Modern Catholic Encyclopedia”. 3712. Hrvatska obzorja V/3. Mostar 1984.. Turčinović Josip.. Ujević Mate. Kršni zavičaj 17. “Katoličanstvo u Bosni i Hercegovini”. CCP IX/15. 3711. Zagreb 1988. Rečnik paganskih religija. izdanje. Skopje 1986. 3715. Hercegovina 1984.

Split 25. Bogumili. 167-198. Prilog očuvanju duhovne baštine (Sa izložbe karata hercegovačke franjevačke provincije).. Prva katedrala trebinjskih biskupa (Uz 1000 – godišnjicu). Mostar 1983.. Sarajevo 1999. 337-382. (2). (* Danolić Josip. Sarajevo 1999. International Conference. Vujanović Vojislav – Mullayasmin Nefisa. Split 1996. Svjetlost. Voje Ignacij. 3731. 3725. Knjiga 17. (A cura di Atanasio G. (* Matanić J. Angelina Paviša. Svjetlost. 3729. Mostar 1983.). Ljubljana 1987./?/-1498. 568. Stećak III/31-32.. Vidović-Oberman Irena.. Vego Marko. 3726. 3722.. 3723. Sarajevo 1996. Split 1982. “Vez ljubavi u tkanju jedne povijesti (Priredile: Admirata Lučić. 235-243. “Marko Vego.. 25. vi -. 411. 286-287. Patarenstvo u srednjovjekovnoj Hercegovini u svjetlu likovnih ostvarenja na nadgrobnim spomenicima. 615. Crkva na kamenu IV/33-34. Sarajevo 1980.. Sarajevo 1980. 1996. Vidović Mile. Svjetlost. Medeoevo e umanesimo 49. 10-11. Sarajevo 1980. Magna Borovac. BF V/7. Iz historije srednjovjekovne Bosne i Hercegovine”. Most X/50... CUS XIX/2. Uoči petstote obljetnice smrti. Padova 1982. Kako su krstjani našli spas u islamu (1). Sarajevo 1997. Stećak VI/69. Vrhovna uprava Družbe sestara služavki malog Isusa. 315-336. 20. “Marko Vego. Fra An eo Zvizdović (1420. Vidović Mirko. 10-11. “Marko Vego. Povijest crkve u Hrvata. mode e sociale ed i concili di Split dei secc. Split 1984.) 3730.. 37. . Iz historije srednjovjekovne Bosne i Hercegovine”. Slobodna Dalmacija. Crkva u svijetu.) 3727. Vego Marko.. ES 1. Stećak VI/67-68. “Vita religiosa. 3728. X-XI. Atanazio... 293-295. Bosna kao izbor: Tragom duhovnih tradicija. Iz historije srednjovjekovne Bosne i Hercegovine”. 204-207. (Forum) 3. Me unarodni forum ‘Bosna’. Maneta Mijoč. CUS XVII/3. “Knjiga sažetaka”.. 3732. 411-433. Biblioteka Radovi. Zagreb 1991. Pesarić Josip.. Marija Filipović)”. Vego Marko. Vrgoč Miro.Vjera 341 3720. 3721... Kultna mjesta u Hercegovini u srednjem vijeku. Vego Marko. Pleme Kosača u svjetlu patarenskog pitanja. Editrice Antenore. Bosnian Paradigm. Sarajevo 1998. 3724.06. Matanić)”. Patarenstvo u Hercegovini u svjetlu arheoloških spomenika.

. 3743. SV 7. Zoranić Hakija. 3741... Staro-novo stajalište (Znanstveni pogled na srednjovjekovnu Bosnu).-2000. 3739. Zirdum Andrija. . 3733. Zbornik radova u povodu imenovanja vrhbosanskog nadbiskupa Vinka Puljića kardinalom. FTS-Franjevački samostan Fojnica. Vukšić Tomo. 3742. 3736.. Katedrala svjedok postojanja Vrhbosne. Bosna i Hercegovina – prostor povijesnog sretanja. 21-22. 37-43. 17. Sarajevo 1994. Biskupska konferencija BiH. Vukšić Tomo.. Stećak I/12. Erasmvs 15. obljetnice smrti Fra An ela Zvizdovića”. Hrvatski informativni centar... Sarajevo 1978. 18. 125-136. 555.". (* Karamatić Marko.. Zagreb 19.) 3740. Sarajevo-Fojnica 2000.).342 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Vukić Mario.11. Wenzel Marian. Bosna Srebrena XXIX/1-2. Samobor 1994. Sarajevo 1994. Banja Luka-Mostar-Sarajevo-Zagreb 1997.10. Vukić Mario – Šimić Angelina. Zagreb 1996. Sarajevo-Bol 1995. 303-343. CCP VI/9. 11-23.. suživota i sukoba pripadnika različitih vjera. 6-7. Franjevački samostan Skakava (Dubrave). Archangel Michael and the Dragon: Slavic Apochrypha. 3734. Sarajevo 1996. Srednjovjekovni Bošnjani i njihova vjera. “Crtajte granice – ne precrtajte ljude”. "Sedam stoljeća bosanskih franjevaca 1291. 3738. 1998. Uništavanje katoličkih sakralnih objekata u Bosni i Hercegovini (1991. Povijesni odnosi Bosne i Svete Stolice. Zagreb 1992. 3744. Mikulić Planinka. 103-110. 252-272.. Vijenac. Bosanska povijest i austrougarska politika: Zemaljski muzej u Sarajevu i bogumilska romansa. Je li Peregrin Saksonac pobjegao iz Bosne?. Stećak I/8. Prilog proučavanju odnosa me u narodima i vjeronazorima. Vukić Mario.-1991. 10-11. Encyclopedia moderna XIII/2. Stećak I/9. (Predavanje Johna Finea ’Bosanska crkva’ u Sarajevu). Sarajevo 1998. (Zbornik radova). “Raspeta crkva u Bosni i Hercegovini”. 3737. Slobodna Bosna. 1998. Sarajevo 1994. Hrvatska matica iseljenika BiH. 63-72. Zagreb 1982. Zirdum Andrija.. “Zbornik radova sa Znanstvenog skupa u povodu 500. Zelenika An elko. “Bosanska srednjovjekovna država i suvremenost (Zbornik radova)”. Zlatar Zdenko. FTS. 3735. FPN.. Sarajevo 16. and Dualist Cosmology in the Medieval Balcans. Katoličke crkve u starom Drijevu i Gabeli (Prilog povijesti Katoličke crkve u donjoj Neretvi).. Bogomilism..-1996. Kontinuitet hrvatskog i katoličkog umiranja u BiH. Stećak V/59. Mašić Jozo.

Banja Luka 1984. 97-110. . . Žugaj Marijan. Jakov Markijski i bosanski franjevci.. Sarajevo 2000. Bizantski crkvenoslavenski utjecaji na vjerske prilike u Branimirovoj Hrvatskoj. Loyn)”. Pojava bogumilstva i anatema kao način borbe protiv heretika. Thomas and Hudson.. CCP X/18. 92-112. Sarajevo 1999. Sarajevo 1994.. Hercegovina 4-5 (12-13). Hrvatska biskupija od 1352 do 1578. Hrvatska biskupija 1352 – 1578 (II). “Mala enciklopedija Prosveta. Pokušaj reformiranja bosanskih franjevaca. 1 (A-J)”. 99-112. 38. Mostar 1998. Zagreb 1986.”. Zagreb 1991. Žugaj Marijan. Žugaj Marijan. Bosanska vikarija i franjevci konventualci. Catholic churc in Bosnia and Hercegovina – Katolička crkva u Bosni i Hercegovini. CCP XV/25. Živković Pavo. 13/1999. 3758. Nezavisni list Muslimana Bosne i Hercegovine u iseljeništvu 1960-1967... Živković Pavo... Bogomils.. Beograd 1978. i 14/2000. 169-182. 85-95. (Pretisak)”. “The Middle Ages. “Bosanski pogledi. 3753.. 42-48. 3754. 39. 3746. Bosanska vikarija i franjevci konventualci. Živković Pavo. Separat Hrvatske misli 11/12. 3749... Žugaj Marijan. Bogomili (Bogumili) (216). Opšta enciklopedija. CCP XIII/24. 3757. Bosanska katolička eparhija. CCP X/17. Zagreb 1986.. 1-26. “Vrhbosna/Sarajevo kroz stoljeća”. A Concise encyclopaedie (General editor: Henry R. Vrhbosanska biskupija sufragan u procijepu Dubrovačke i Splitske biskupije. Stamaco (Zürich). 3756.... 3752... CCP XVII/31. 3755.. . MH. Stećak I/9. London 1991. . (dvojezično). Prosveta. 54. 1-48. I Conventi dei Minori Conventuali tra i Croati dalle origini fino al 1500. Vrhbosanska biskupija sufragan u procijepu Dubrovačke i Splitske biskupije. 3751. Zagreb 1989. Živković Pavo.. IZ 5. godine (I). 3748. Žugaj Marijan... Zagreb 1993.. 3750./1999..Vjera 343 3745. . Živković Pavo.. 3 izdanje. (Fototipsko preštampano izdanje 1980). 3747. Bosanska crkva (232). HM III/11-12. Bogumili (‘Mali leksikon’). London 1984. 126. Rim-Somobor 1989.

.. 14.. . Hrvatski sveci i blaženici (Bl. 405.. Sarajevo 1994. Katari. Tvrtković) (Stoljeća Bosne srebrene). Zagreb 1978. 43-56. Hrvatski narodni kalendar 1995. 3 izdanje. 3 (R-Š)”. 38-42.. Sarajevo 1994. “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda. 3759. 3764. JLZ. Jakov Markijski i Tvrtko II. (Fototipsko preštampano izdanje 1980). 3766. Augustin Kažotić. “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda. JLZ. “Bosanski pogledi.). . Manihejizam ili Manihejstvo. 3765. 3763... Trogir.-2000.. Godina 43. 14. oko 1260. . Sarajevo 1991. .... 5 (L-Nigh)”... 6 (Nih-Ras)”. . Stojković Ivan (686-687).... 304-305. Manihejci.. Hrvatski narodni kalendar 1995. Nezavisni list Muslimana Bosne i Hercegovine u iseljeništvu 1960-1967. 3761. Beograd 1978.. 3 izdanje....-Lucera. Famozni fratar i silni osvajač (Fra An eo Zvizdović i Mehmed el Fatih) (Stoljeća Bosne srebrene). dominikanac.. 478. .. 3768. 2 (K-P)”. Perun (391). “Mala enciklopedija Prosveta.. Nikola Modruški (28). Opšta enciklopedija. JLZ. 3762. Zagreb 1980. Katolička crkva u Bosni i Hercegovini. Zagreb 1981.VIII. Beograd 1978.... Samostan (262-263).. . Godina 43. JLZ..344 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.... 3. Svjetlo riječi IX/99. biskup. Rastudije ili Aristodije (765).. Svjetlo riječi IX/97.... Opšta enciklopedija. 7 (Raš-Szy)”. 4 (IzKzy)”. Prosveta. 3769. 3760. Zagreb 1979. (Pretisak)”. Radin gost (6). “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda. “Mala enciklopedija Prosveta. Sukob sveca i kralja (Sv. .. “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda. . London 1984... Prosveta. Da li još ima bogumila u Evropi?. . 3767.. Stamaco (Zürich). 1323... . Sarajevo 1991. (Fototipsko preštampano izdanje 1980). 308. Franjevci (538). ..

7. KULTURA .

.

Am. 38. EJ 2.. Kulturna hronika Tuzle”. Šta je sačuvalo vrijeme – uništiće nemar (Zašto se nesvakidašnji arheološki lokaliteti u Vranjevu Selu kod Neuma nakon mukotrpnog otkopavanja moraju ponovo zatrpati?). “Nijaz Alispahić. 63-66. 3773. An elić Pavao. Drugo prera eno i dopunjeno izdanje. Cim. 435-587. “Ivan Alilović. Bilig. JLZ. a UNPROFOR je od nekropole napravio poljski WC.01. 3779. Slobodna Bosna V/191. K. Čudo i zagonetka (Teorija rodova i bosanska srednjovjekovna književnost). 8.Kultura 347 3770. 82. 19-23. I knjiga. 3782.. Prilep 1979. Oslobo enje 42/13143. (KUN VII/189).. 103-106. 1985. Doba srednjovjekovne bosanske države. Alispahić Nijaz. Sarajevo 1998. Sarajevo 29. Ivan Alilović-KS. Veselin Masleša.. Oslobo enje 46/14797. 3776. 3778. K. Stećci su korišteni za gradnju mosta i seoske džamije. govorim bosanskim jezikom. 1989. "Kulturna istorija Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do pada ovih zemalja pod tursku vlast". (A-J)”..03. Zagreb 1986. Sarajevo 1979. Der urbanistiche Komplex des mittelalterlichen Visoki in Bosnien. Juraj Dragišić.. JLZ Miroslav Krleža. JLZ. 101-114.. An elić Pavao. 3780. Izdavačka kuća Alef. Zagreb 1982. (Priredili: Enes Duraković i Fehim Nametak). izdanje. Fortifikacijska (fortifikaciona) arhitektura (Bosna i Hercegovina). Zagreb 1986. Radio kameleon. Ahmetašević Nidžara. Alilović Ivan. Sarajevo 23. 3772. Me aš bosanske kulture (Danas se navršava 800.. ZM.. An elić Pavao. 1918. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. 3775. . 20. izdanje. Tuzla 1997. Am. 465-471. 669-670. An elić Pavao. Alihodžić Idriz... Sarajevo 11.08. Oslobo enje 54/17516. Leda saliniana. Zagreb 1984.”. Tuzla 1999. 203-204.. An elić Pavao.. Agić Nihad. “Bošnjačka književnost u književnoj kritici (Starija književnost)”. 3774. 3777.. 3781. Dolazim iz zemlje Bosne. Biobibliografija hrvatskih pisaca Bosne i Hercegovine do god. Sarajevo 2000. Čičevo (270). Zapis I/1. EJ 4. 2.. 1997. 3771. Fortifikacijska arhitektura (Bosna i Hercegovina) (421-422). Vodič. godina od Kulinove povelje). Sarajevo 1984. Balcanoslavica 8. 3783. Mediteran i Bosna. 6. An elić Pavao. Alić Fikreta – Cvejanov Milenko – Knežević Anto. Kroz Zbirke Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine. 2.

Sarajevo 1988. Dvori (Kraljeva Sutjeska. Biskupići (Vi). 3792. 3791. Arheološka nalazišta. Škaf (Bosnić. Donji Vakuf. Tom I. Arheološka nalazišta. Breza. Lopare. Busovača. Regija 6: Brčko. Arheološka nalazišta. Sarajevo 1988. 14. Gradina (Tavija-Marinkovići. AL BIH. Bašagića Greda (B). Regija 14: Kakanj. Regija 1: Velika Kladuša. Lukavac. 3793. AL BIH.. Tešanj.. 3790. Tom II. Motajica (planina. Tom III. Komotin (J) 180. Regija 8: Teslić. G). Zvornik 1 (Z) 98-99. An elić Pavao. ZM. Tuzla. Gradina (Svodna. Bosanska Dubica. Gornji Vakuf. Cazin. Zgonovi (Vi) 28. Opšti leksikografski dio. Sarajevo 1988. Srebrenik. Kreševo. ZM. V). ZM. Zenica.-2000. Regije 1-13. Žepče. Kiseljak. Grad (Dobrinje. Ka). Zavidovići. An elić Pavao. Regije 1-13. Kupres. ZM. Kobaš (Bosanski Kobaš. Arheološka nalazišta. Regije 1-13. . Gradina (Kopači. 3784. 106. Sarajevo 1988. An elić Pavao. 3786. Regija 12: Šipovo. Tešanj 2 (Teš). Laktaši. 3785. Arheološka nalazišta. Tom I. Vi). Arheološka nalazišta. Renesansa (148). Grad (Višnjica. Regija 13: Travnik. Jezero (J). An elić Pavao. Regije 1-13. Visoko 27-28. Prnjavor. Vitez. ZM. Jajce. Kučlat (Z) 93.. 3789. Vranduk (Z) 205-206. Toričan (T) 205. Bijeljina. An elić Pavao. Srbac. Živinice. Banovići. Sarajevo 1988. Sarajevo 1988. Tom II. Zvornik. Romanovci (BG) 54. AL BIH. Gradina (Dvor. Bugojno. Medvjedgrad (B) 202. AL BIH. Regija 2: Bosanski Novi. 44-49. ZM. Kalesija. Fojnica. Regija 3: Bosanska Gradiška. Ugljevik. Gradina Lagumi (F) 20. An elić Pavao. Grad (Sokol. Sarajevo 1988. Tom II. AL BiH.. Tom II. Vi). Tom II. Pucarevo. Vrbenac (Z) 206. AL BIH. Vareš. Regije 14-25. ZM. 122. AL BIH. Regije 1-13. Grad (Sebinjski grad. Gradina (BD). Susid (B). An elić Pavao. Romanika (148-149). Ki) 18. Regije 1-13. AL BIH. Bihać. Vareš (V). Gradac (Zabr e. S) 51. Bobovac (Va) 15.348 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Bosanska Krupa. Regija 7: Gračanica. Arheološka nalazišta. Sarajevo 1988. An elić Pavao. Tom II. AL BIH. Vinac 1 (J) 187. An elić Pavao. AL BiH. BN). BN). 3787. Kreševo 2 (Kr) 22. AL BIH. Kasni srednji vijek (arheološko-istorijski osvrt). S) 53. Sarajevo 1988. Sarajevo 1988. 36. Bedem (Vi) 14.. ZM. Ka) 17. 3788. An elić Pavao. Čajan-Grad (Vi) 16-17. Maglaj. Visoki (V) 27. Sarajevo 1988. Arheološka nalazišta. Vesela Straža (B). 3794. Kaštela (F) 21. Regije 1-13. Regije 1-13. B) 199. Tom II. ZM. Arheološka nalazišta. An elić Pavao. ZM. Prijedor. Visoko. ZM. Kaštel (B). Tom II. Ki) 19.

Tuhelj (H) 57. Igrišće (Gradina. Regije 14-25. Čapljina. ZM. Regija 18: Čajniče.. 3804. 108. Regije 14-25. Kom (Kašići. Regija 9: Banja Luka. Arheološka nalazišta. M) 290-291. Regije 14-25. ZM. K) 209. An elić Pavao. Regije 14-25. K) 212-213. Lovnica (K) 220. AL BIH. Višegrad. V) 81. Arheološka nalazišta. Crkvina (Gornja Bijela. Komić (V) 73. 3798. Varda (K) 224. Regija 15: Ilijaš. ZM. Knežpolje (J). Trebinje (T). Sarajevo-Novi Grad. Gradina Vrabač (K). Humac 2 (Lj) 328. 124. Grad (Lj). Arheološka nalazišta. Višegrad 2 (V) 108. Regija 17: Rogatica. Sokolac. Tom II. Jablanica. Sarajevo-Stari Grad. Rudo. Sarajevo 1988. Regije 14-25.Kultura 349 3795. AL BIH. Tom III. Trebinje. Grad (Bare. ZM. Ilidža. K). Visoka (Grab. AL BIH. Mostar (M) 303. Lj) 336. AL BIH. 3800. Sokolac. Smreke (K) 223. Olovac (O) 76.. ZM. Arheološka nalazišta. Foča. Sarajevo 1988. An elić Pavao. Ljubuški. Trnovo. Kosmaj (Č) 300. Blagaj 2 (M) 290. Tom III. Vratar (Ro). Regija 21: Prozor. ZM. An elić Pavao. Crkvina (Plavuzi. 3802. Regije 14-25. Šarčevina (K). Arheološka nalazišta. An elić Pavao – Graljuk Boris. Mostar. Perin (Š) 77. Hrtar (V) 99.. Regija 17: Rogatica. Blagaj (Stjepan grad. Arheološka nalazišta. An elić Pavao. Regija 20: Bileća. ZM. 193-194. Šekovići. Bojišće 1 (K) 208. Sarajevo 1988. Sarajevo 1988. ZM. AL BIH. Hercegov grad (K). Neum. AL BIH. Tom III. Grad Černješevo (K). 133. Sarajevo 1988. Gradina Bokševac (K). K) 218. ZM. Varoš (HP). Sarajevo 1988. Kruševac (K) 219. AL BIH. Ljubinje. 3801. Regije 1-13.. An elić Pavao. Bratunac. 3797. An elić Pavao. . ZM. K) 217. Šubin (S) 80. Tom III. Grčka glavica (K) 215. Borač (Ro). Kotor Varoš. Sarajevo 1988. Čitluk. An elić Pavao. K) 213. Novo Sarajevo. Goražde. Regija 24: Lištica. Kličevac (S). Kladanj. Dobrun 2 (V) 94. Tom III. Grad (Ribići. Arheološka nalazišta. Arheološka nalazišta. Birač (V) 67. Č) 325. Gradac (Glavatičevo. Grad Lis (K). Čelinac. Sarajevo-Centar. An elić Pavao. Rudo. 3799. Tom III. Arheološka nalazišta. Pavlovac (P) 54. Regija 25: Grude. Obre (K) 221. Skender Vakuf. Regija 16: Olovo. Varda (Kosor. Crkvina (Brestnica. Tom III. 3796. An elić Pavao – Miletić Nada. N) 321. Vogošća. Višegrad. Han Pijesak. AL BIH. Grad Biograd (K). Crkvine (K) 210. Srebrenik 79. Pale. Tom III. 3803. Gradina Dbar (K). AL BIH. Zvečaj (BL). Regije 14-25. Šibenik (K). Regije 14-25. Regije 14-25. Sarajevo 1988. Stolac. K) 212. Hadžići. Veledin (Veletin. Arheološka nalazišta. AL BIH. Brodar (V) 92. Srebrenica. Sarajevo 1988. Vlasenica. Dobrun 1 (V). Tom III. Gradina (Bivolje Brdo. Borovac (K). M) 307. Sarajevo 1988. Konjic. Kalinovik.

Mostar 1995. Mostar. Tom III. Ostaci kasnoantičke sakralne arhitekture u Vinjanima kod Posušja. Hercegovina . Čitluk 1997. Gradina (L) 297. An elić Tomislav. Sloboda XXXVIII/38. 21-37. Mostar 1997. AP 25. An elić Tomislav.. Regija 24: Lištica. Kaursko groblje (Vrbljani. 217. Me ine 2 (M) 302.. Arheološka nalazišta. An elić Pavao – Miletić Nada. 7-15. Crkvina (Žitomislići. 74-75. Tom III.. Jablanica. u Uzdolu kod Prozora.-2000. Konjic.. Hercegovina 3 (11). 27-39. 11-24 + V tabli. Beograd 1982. Arheološka nalazišta.. 3814. Hercegovina 5. Regije 14-25.kasnoantička i srednjovekovna sakralna arhitektura. AL BIH. Tepčići kod Čitluka . Sarajevo 1988. 19-22. 3809. Srednjovjekovna crkva u Trijebnju kod Stoca u Hercegovini. M) 292. 109-110. 3810. An elić Tomislav. Brotnjo. 3818. Č). 3812. Mostar 1981. AL BIH. 49-59. Mostar 1986. Crkvina (Tepčići. Srednjovjekovni grad kod vrela Lištice u Hercegovini. An elić Tomislav. An elić Tomislav. 6. 33-44. AP 24. 3813.. 99-101. 3807. ZM. 3811. K). Ljubljana-Beograd 1986. An elić Tomislav. 3817. Regija 21: Prozor. 95-115.. Trebinje 1978. Značajni sakralni objekti (Arheološko istraživanje na Tepčićima kod Čitluka). sakralni objekti. Beograd 1985. MH Ogranak Čitluk-Općina Čitluk. 3805. Hercegovina 2. Hercegovina 2 (10). Ostava vizantijskog zlatnog novca iz Blatnice kod Čitluka u Hercegovini. Mostar 1982. Mostar 1996. Sarajevo 1988. An elić Tomislav...kasnoantička i srednjovekovna arhitektura.350 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Ostava srednjovjekovnog novca iz Me ina kod Mostara. M) 292-293. Preliminarno izvješće o slučajnom arheološkom nalazištu na lokalitetu Gradac.. Hercegovina 1. 3816.. Tepčići kod Čitluka i Trijebnje kod Stoca. Tribunia 4. Prvi zbornik. An elić Tomislav. AP 23.. An elić Tomislav. Čitluk. 3808. Crkvina. Crkvine (Cim. An elić Tomislav. An elić Tomislav. Tepčići kod Čitluka. An elić Tomislav. Mostar 1982. M). Srednjovjekovna crkva u Tepčićima kod Čitluka. Srednjovjekovna crkva u Tepčićima kod Čitluka. Crkvina (Potoci. ZM. Hercegovina 1 (9). Regije 14-25. 3806. 3815.. An elić Tomislav. . Crkvina.

Regije 14-25. Sarajevo 1998. Izdanje 49. Mostar 1979. ZM. Grafocolor Zagreb. 169-184+2 table. 287-301. Humski zbornik 4. Bosanski jezik”. Atanacković-Salčić Vukosava. 29-32..Kultura 351 3819. Beograd 1979. S) 170. Tom III.. Atanacković-Salčić Vukosava. Atanacković-Salčić Vukosava.. S) 188. “Arhitektonsko naslje e i savremena grafika Bosne i Hercegovine – Architektonisches erbe und moderne graphik in Bosnien und Herzegowina. Ljubinje. (dvojezično). Arheološko istraživanje srednjovjekovne nekropole Pivnice u Harodimlju kod Ljubuškog.. Arnautović Esad. Pisma u bosanskom jeziku sa posebnim osvrtom na bosančicu. Sarajevo 1988. Moderna vremena Zagreb. Glavica (Pješivac. Polutok-Krstac (Pješivac. Kulturno-prosvjetna zajednica. Slovo Gorčina 10. S) 174. Donji Jasenjani. 3821. Arnaut Muhamed. 3825.. “Stolac u povijesti i kulturi Hrvata”. Hercegovina .. Nalaz franačkog oružja u Hercegovini. ‘Crkvine’ kao arheološki lokaliteti u stolačkom kraju. 3831. Općina Stolac. (nepaginirano. 7-13. AL BIH. Čairi (S) 172. 3820. 152-154. Bosanski jezik i njegova grafija. Umjetnička galerija BiH. 3822. Bosanski jezik i njegova grafija. 3830. 3823. 54-56. Prilep 1983. Balcanoslavica 10. “100 godina Muzeja na Humcu (18841984. 3828. Baština. (Katalog izložbe: Priredili Ibrahim Krzović i Nedeljko Rosić)”. Stolac 1982. 17-28. 3824.. Fränkische Waffenfunde in der Herzegowina. Arnaut Muhamed. 6. Tom III. 3. Gacko. Desivoje (G). Trebinje. Atanacković-Salčić Vukosava. Regija 20: Bileća. izdanje. Ljubuški 1985.. 3829. Atanacković-Salčić Vukosava. Crkvina. Zenica 1996. Regija 19: Nevesinje. dopunjeno i izmijenjeno izdanje. Stolac. Atanacković-Salčić Vukosava. Arheološka nalazišta. Atanacković-Salčić Vukosava. Značajni arheološki nalazi na lokalitetu akumulacije hidroelektrane Salakovac. Sloboda XXXV/46. Regije 14-25. AL BIH. Sarajevo 1978. An elić Tomislav. Arheološka nalazišta. Trebinje 1990. Sarajevo 1988. 3826.. Zagreb –Stolac 1999. SIZ kulture općine Ljubuški. 3827. AP 21. . 43). Zenica 1995. Društvo arhitekata Sarajevo.)”. 117-120. Znak Bosne I/2. Staro Trebinje u fotografiji.. Zbornik radova. Didaktički putokazi II/6. Arnaut Muhamed. 143.. “Senad Halilović. Drugo. ZM. Crkvina (Ljuti do-Potkom.ostaci srednjovekovne crkve i nekropole stećaka.

Tom III. ZM.. Ivanovci (657). Livno. Babić Anto. 3839. Lipovci (L). Grdojevac (M) 298. 3842. Odjek XXXV/21-22. Arheološka nalazišta. 378-388.. Stećci (M) 306. Iluminacije (224-225). Zagreb 1987. Redovničko graditeljstvo (533-536). Cisterciti (233). Povelja bana Kulina i njeno mjesto u kulturi Bosne i Hercegovine (Povodom 800 godina od izdavanja). Neum. 3833. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 2. M) 292. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. Sarajevo 1988. SNL-KS-Institut za povijest umjetnosti. Grebine 1 (Lj). Badurina An elko. (A-J)”. Tom III. NS 18-19. 3832. Crkvina (M) 292. Glagoljica (240). 271-272. Zbornik Zavičajnog muzeja XVI/3. “Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture”. Vukodol (M) 308. Zagreb 1979. Regija 25: Grude. Smrčenjaci (M) 305. 3843. Lučine (Lj) 330. (K-Ren)”. 65-98. Zagreb 1984. 3837. JLZ Miroslav Krleža. Donji Jasenjani. Čapljina. Sarajevo 1988. Toplo (M) 307. 3836. Zagreb 1980. Bach Ivan. Sarajevo 1989. Emilijan Cevc. Regije 14-25. Crkvina (Pod. Badurina An elko. ZM. Mostar. ZM. Atanacković-Salčić Vukosava. Metalni dijelovi pojasa iz 14. Glaž (455). AL BIH. Sarajevo 1988. Crkvina (Kuti. JLZ Miroslav Krleža.. . “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. stoljeća iz Bile kod Travnika. Grebine 2 (Lj) 327. AL BIH.-2000.352 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Bosančica (159-160). Desilo (Č) 322. Regija 22: Glamoč. Manojlo Grk. 3838. Artisti. Dragutin Nežić i Doris Baričević)”. Ljubuški. M). Arheološka nalazišta. Crkvice (Lj).. Mitar Dragutinac. Babić Marko. Crkvina (Lj) 321. Regije 14-25. Sarajevo 1989. 95-106. zabava i razonoda. Pivnice (Lj) 333. 3835. 3840. Liturgijski jezik (381-382). Zagreb 1984. Atanacković-Salčić Vukosava. (Uredio An elko Badurina. “Leksikon ikonografije. JLZ Miroslav Krleža.or ević Gordana. AL BIH. Radio Sa XVII/65. Čitluk. (A-J)”. Travnik 1980. Atanacković-Salčić Vukosava. Sarajevo 1982. 5. Dominikanci (328-329). Franjevci (BiH) (430). Benediktinci (95-96). Autori: An elko Badurina. Regije 14-25. Podvornice (L) 248. 3834. Kajtezovina (Lj) 328. Tom III. Arheološka nalazišta. Babić. Branko Fučić. Badurina An elko. ŠK. Radovan Ivančević. Babić Mirko.. liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva. Regija 24: Lištica. Markovac (M) 302. Atanacković-Salčić Vukosava. Marijan Grgić. 3841. Grebac (L) 242. Zaštitno arheološko istraživanje srednjovjekovne nekropole Stećci u Raškoj Gori kod Mostara.

Wiesbaden 1977. Preporod XXVI/581. Bakaršić Kemal.. Behar IV/21. 247. Drugo dopunjeno izdanje. 587-589. (K-Ren)”. 1995. 368. Knjiga I. Geschichte der jugoslavischen Literaturen von den Anfängen bis zur Gegenwart. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. 14. Knežev dvor u Pridvorju. Komunikacijska struktura arheološkog znanja. “Enciklopedija hrvatske umjetnosti 1.. 3852. Bibliografija arheologije Bosne i Hercegovine.. 49. Maslak Nijazija.. 25. Radio Sa VIII/25. 279-293. Badurina An elko. 3850. Bosančica. Znak Bosne I/2.. 26. Sarajevo 2000. Edicija Bosanskohercegovačke bibliografije. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Zenica 1995...) 3854. Sarajevo 1999. Ljiljan V/168.. Fontes et note archaeologicae. Ljiljan II/47. Badurina An elko. 26-27.. Zagreb 1995. Balić Smail. Ljiljan II/48. 378. Zagreb 1995. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 2.Kultura 353 3844. Pirić Alija. Unsko-sanske novine I/7. Posebna izdanja. 263-265. (2) (Ljubi prvo sebe). (A-Nove)”. XVIII + 396. Sarajevo-Ljubljana 1993. "Konavle u prošlosti. Balić Smail.) 3853. Bakaršić Kemal. Pismo. Žiga Jusuf. Ćeman Mustafa.. Bibliografija arheologije Bosne i Hercegovine. 111. Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku. München 1979. Zagreb 1987. Basler uro. 3847. 7. Gra evinarstvo kasnoantičkog doba u Bosni i Hercegovini. 336. 3849. Knjiga 1. Otto Harrassowitz Verlag. Edicija Bosanskohercegovačke bibliografije. Sarajevo 1996. (* Zečić Dževad. Feljton: Bosanski jezik i bošnjaštvo (1-2): (1) (Izme u vlahaluka i latinluka). 3851. Zagreb 1994. “Enciklopedija hrvatske umjetnosti 1.. 438. Bihać 1996. Zagonetka oltarskih ploča iz bazilike u Zenici. Barac Antun. Sarajevo 1979. 3848. Sarajevo 17. Knjiga III. Edicija Bosanskohercegovačke bibliografije. Sarajevo-Ljubljana 1993. Bibliografija arheologije Bosne i Hercegovine. Oslobo enje 52/16949. Südostforschungen 38. Bakaršić Kemal.08. sadašnjosti i budućnosti 1". Dubrovnik 1998. Pirić Alija. Badurina An elko – Dobronić Lelja. Fontes et note archaeologicae. Franjevci. Monografije 15. 3846... Sarajevo 2000. Kultura Bošnjaka – muslimanska komponenta. 3855. 23. Zagreb 1995. 539-543. NUB BiH. NUB BiH. (ANove)”. Sarajevo 1996. 3845... JLZ Miroslav Krleža. 33. Basler uro. PP “R&R” Izdavačko preduzeće Tuzla.. NUB BiH.. “Materijali. Knjiga II. tehnike i strukture predantičkog i antičkog graditeljstva na istočnom jadran- .. (* Pribić Rade.. Bagoje Kate. Knjiga 2.

Nova postavka Muzeja franjevačkog samostana Humac. EJ 4.. 3858. 3866. Sarajevo 1987. Basler uro. Radio Sa XIII/45. Mostar 1983. 4446. Bjelosavljevići (138-139). Basler uro. Ilidža (628). 140. "Umjetničko blago Bosne i Hercegovine". Bosanska Gradiška. 37-48. Romanički kapiteli iz Kreševa. Marulić XIX/5. "Pisana riječ u Bosni i Hercegovini od najstarijih vremena do 1918. Džemal Čelić... 64-66. "Umjetničko blago Bosne i Hercegovine". . 46. “100 godina Muzeja na Humcu (1884-1984.)”. Mostar 1986.. ( uro Basler. SIZ kulture općine Ljubuški. Basler uro. "Umjetničko blago Bosne i Hercegovine".-2000. izdanje.. Škegro Ante. Zdravko Kajmaković. 46-54. 135-140. Bišće Polje (134). 3864. 3862. godine – The Written Word in Bosnia and Herzegovina from Earliest Times up to 1918". Veselin Masleša. Kršćanska arheologija. Bratunac (188). Basler uro. 2. Svjetlost. 3861. Basler uro. Gotika. Mostar 1990. Romanika. ( uro Basler. 3865. Zdravko Kajmaković. XII 1976. Bosanski Kobaš. Hercegovina 3. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. Brajkovići (185). Sarajevo 1987. Arnautovići (40). Zdravko Kajmaković. Svjetlost. 3856. Grborezi (563). Obavijesti HAD XXII/2. JLZ. Ljubuški 1985. Azra Begić). Sarajevo 1986. Grad (BiH) (484-485). Džemal Čelić.. Biblioteka Crkve na kamenu. Izačić (661). Franjevci – arheolozi u Bosni i Hercegovini... JLZ Miroslav Krleža. 197-198. Bosna i Hercegovina (Srednji vijek) (165-168). Škegro Ante. Jajce (666). Bosansko Grahovo (160). Biograd kod Konjica (132). Zagreb 1988. 437-442.) 3863.. Azra Begić). ( uro Basler. Sarajevo 1987. Zagreb 1986. 3857. (A-J)”. Grčko latinska pismenost.. Čitluk (274). Zbornik radova. Znanstveni kolokvij održan u Zadru od 6-8. Grborezi (497). 200-207. 666-668. Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 21 (Fiskovićev zbornik I).) (* Karamatić Marko. 17-30. Svjetlost. Basler uro. 29-34. Bileća (130). Blagaj na Buni. Kulturni odnosi (Grčko-jugoslavenski odnosi) (581-582). 36-37. Čerin (267). Sarajevo 1984.354 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Basler uro. Rano doba. izdanje. Gornja Tuzla (466). Zagreb 1984.. Džemal Čelić. Crnač (240). Basler uro. Split 1980. Azra Begić).... Crkva na kamenu. Zagreb 1990. Zagreb 1980.. (2. skom prostoru”.. Doboj (317-318). Biblioteka Crkve na kamenu 23. Blagaj na Sani (139). Bosanska Krupa. Zagreb 1986. Odjel za arheologiju Centra za povijesne znanosti JAZU. Basler uro. Blažuj (143). Broćno (197). 3860. Basler uro. Istočni zid grada Blagaja na Buni (Arheološka skica). Basler uro. NEV XXXVI/1-2. Sarajevo 1982. Obavijesti HAD XX/1. Heres Tomislav. 3859. 174.

Regija 4: Bosanski Brod. Banovići.519). Tom II. P) 55. Tom II. Tom II. Otoka (521). Gradačac. Arheološka nalazišta. Arheološka nalazišta. ZM. Derventa. Zvornik 2 (Z) 99. Do) 62-63. EJ 5. Zdravko Kajmaković. Regija 2: Bosanski Novi. Modriča. Teočak (U) 97. Sarajevo 1988. Orašje. Do) 64. Konjic (86). Ključ (58). ZM. Basler uro. Arheološka nalazišta. Regija 6: Brčko. Ostrožac. 3869. AL BIH. Manželjski grad (Donja Mahala. Crkvina (Kuljenovci. Živinice. Crkvina (Bunić. Nerezi (454). 108. 3876. Srebrenik. Arheološka nalazišta. 3868. ZM. Mogorjelo (363-364). Basler 752. Basler uro. Regije 1-13. Prusac (648). Lisičići. Kolunić (75). 58-66. . Zvornik. 2. Prijedor. Sarajevo 1988. izdanje. Džemal Čelić. 15. Sarajevo 1988. Lopare. Ostrožac na Uni. (K-Ren)”. Bosanska Dubica. 751- 3871.. Mujdžići (391-392). Sarajevo 1988. Mokro (365-366). Ostrovica (518. AL BIH. Basler uro. Bosanski Šamac. JLZ Miroslav Krleža. Tom II. "Tisuću godina Trebinjske biskupije". Regija 7: Gračanica. Sarajevo 1987. Basler uro. Regije 1-13. Sarajevo 1988. Regija 5: Odžak. AL BIH. Cazin. Srebrenik (T). Srbac. SV 2. Gradina (BB) 65. Basler uro. Zagreb 1987. Tom II. AL BIH. ZM. Regije 1-13. ZM. Bosanska Krupa. Stećci . Arheološka nalazišta. Tom II. Crkvina (Makljenovac. Jajce (Kulturni spomenici). Sarajevo 1988. Pale (528). ( uro Basler. 31-40. Regije 1-13. Ošanići (519). Regije 1-13. Kalesija.. Mičevac (322). uro. Basler uro. Svjetlost. 78. P) 48. Arheološka nalazišta... Tom II. Tuzla. Lištica (196). 3875. Kulen Vakuf (155). Prnjavor. ZM. 3874. Neum (Klek) (459). “Likovna enciklopedija Jugoslavije 2. Zagreb 1988.. Basler uro. Lukavac. Muhašinovići (390). Regije 1-13. Crkvina (Kremna. Regije 1-13. Basler uro. Basler uro. 3872. Kule (BN) 37. Bihać. Regija 1: Velika Kladuša.Kultura 355 3867. 3870. AL BIH. AL BIH. 3873. Crkvina (BN) 35. Arheološki spomenici na području Trebinjske biskupije. Laktaši. ZM. AL BIH. Sarajevo 1988. Grad (Brestovo. O). Sarajevo 1988. Doboj. JLZ. "Umjetničko blago Bosne i Hercegovine". Azra Begić). B). Varoš (Kremna. Arheološka nalazišta. Ugljevik. 3877. De) 62. Vrhbosanska visoka teološka škola. Bijeljina. Regija 3: Bosanska Gradiška. Basler uro. Mahovljani (232)..

Sarajevo 1988. Hodbina 1 (M) 299.. 3884. Tom III. Gradac (Hudutsko. Neum. Vjetrenica (T) 196. 3889. 68-70. Tom III. Visoko. Karaula (Ka) 21. Kameni spomenici. uro. F). AL BIH. ZM. Regije 14-25. Arheološka nalazišta. AL BIH. ZM. Jajce. Sarajevo 1989. Bratunac. Bugojno. Vidoški grad (S) 195. 3885. Sarajevo 1988. Tom III. . 3879. Regija 21: Prozor. Arheološka nalazišta. Crkvina (Mjehovine. Arheološka nalazišta. AL BIH. Badanj (Borojevići.. Gornji Vakuf. Basler uro. Goražde. Basler uro. Regije 14-25.. Bedem (Kr) 14. Crkvina (K) 175. Han Pijesak. AL BIH. (Izložbeni katalog). Sarajevo 1988. AL BIH. Regija 18: Čajniče. Crkvina (Grčko groblje. Ki) 16. Sarajevo 1988.356 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Basler uro. AL BIH. Stržanj 1 (D) 276. Regije 1-13. Sarajevo 1988. Zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljea Bosne i Hercegovine. Bijela džamija (S). ZM. 67. Foča. P). Regije 14-25. Konjic. Crkvina (B). Adrijin dol (B). Kupres. Sarajevo 1988. 3881. Basler uro. Basler 18-19. Metal. F) 120. 3880. ZM.. AL BIH. Basler uro. Regija 12: Šipovo. Zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog naslje a Bosne i Hercegovine. Regija 23: Duvno. Šekovići. 213. Posušje. 139-140. Crkvina (Dužice. Crkvina (Podastinje.. AL BIH. Tom III. Tom II. Regije 14-25. Grad na Gujnaku (K) 122. Sarajevo 1988. Basler uro. Ka). Kladanj. Kulturna atmosfera XIII stoljeća. 3886. Donji Mujdžići 2 (Š) 176.-2000. (Izložbeni katalog). Trebinje. “Blago franjevačkih samostana Bosne i Hercegovine”. ZM. Regije 14-25. Srebrenica. ZM.. Regija 20: Bileća. Donji Vakuf. Basler uro. Kreševo. Tom III. Grebine (P) 267. 3883. Basler uro. Arheološka nalazišta. Fojnica. ZM. Arheološka nalazišta. Regije 14-25. Arheološka nalazišta. Ljubinje. Tom III. Sarajevo 1988. Tom III. Mostar. Čitluk. Jablanica. Regija 14: Kakanj. “Blago franjevačkih samostana Bosne i Hercegovine”. Arheološka nalazišta. Arheološka nalazišta. Vlasenica. S) 168. Regija 16: Olovo. Basler uro. Regije 14-25. AL BIH. Sarajevo 1988. Čapljina (Č). Basler uro. Breza. Kalinovik. Basler uro. 3888. Regija 25: Grude. 322. Sarajevo 1988. 3878. Arheološka nalazišta. M) 300. 3882. Tom III. L) 292. Crkvina (Potpeće. Sarajevo 1988. Vareš. Regija 24: Lištica. Kamenak (Čula. 3887. ZM. Kiseljak. Regije 14-25. Crkvina (VikočIgrište. Odjek XLII/18. Ljubuški. K). Čapljina. Stolac. ZM.

AL BIH. (A-J)”. 197-198.. Basler uro – Miletić Nada. Jeljan (K). AL BIH. Doboj. Basler uro – Čović Borivoj. “Enciklopedija hrvatske umjetnosti 1. 195-196. Sarajevo 1988. Donji Vakuf. Tom II. Regija 14: Kakanj. De). Basler uro. Kiseljak. Arheološka nalazišta. Gradina (Veliki grad. ZM. Glavica (Ki) 18. Tom II. Banovići. Posušje. Basler uro – Miletić Nada. Grborezi (314). Sarajevo 1988. Regije 14-25. JLZ Miroslav Krleža.. Arheološka nalazišta. Sarajevo 1988. ZM. Srebrenik. Sarajevo 1988. Visoko. Regije 14-25. Vareš. Tom II. Metal. Bugojno. Basler uro – Kreševljaković Hamdija. Basler uro – Bešlagić Šefik – Benac Alojz. 3901. AL BIH. 366. 265. 3894. “Franjevci na raskršću kultura i civilizacija (Blago franjevačkih samostana Bosne i Hercegovine“. 63. Sarajevo 1988. 3893. Zagreb 1987. Regije 1-13. Posušje. 129-131. 67. ZM. Gradac (Ki) 19. AL BIH. Basler uro – Kraljević Gojko. 3899. Derventa.Kultura 357 3890. Duvno. Kupres. Arheološka nalazišta. Čardačine (Čardačine. Basler uro. Basler uro – Miletić Nada.. Basler uro – Belić Boško. “Franjevci na raskršću kultura i civilizacija (Blago franjevačkih samostana Bosne i Hercegovine“. Regija 23: Duvno. Arheološka nalazišta. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 2.. AL BIH. Regija 11: Šipovo. Jajce (373-374). 158. Regija 12: Gračanica. 164. Tom III. Regija 4: Bosanski Brod. Basler uro – Miletić Nada. D). Tom III. 264.. Tom II.. Gradina (Grad. 3896. Fojnica. ZM. Arheološka nalazišta. Zagreb 1989. (Stone Monuments. Sarajevo 1988. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. . Gornji Vakuf. (A-Nove)”. 180. Regija 4: Bosanski Brod. Arheološka nalazišta. Kameni spoomenici. Kalesija. 131134. Kreševo. (K-Ren)”. Sarajevo 1988.) 3892.. AL BIH. 3895. Živinice. JLZ Miroslav Krleža. Jajce.. BB). Zagreb 1995. 3900. 3897. Arheološka nalazišta. Tuzla. MGC. Doboj. Zagreb 1984.. 3898. Tom III. Derventa. Regije 1-13. ZM.) 3891. Regije 1-13. Markovac (Donji Detlak. Lukavac. AL BIH.. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. ZM. Zagreb 1989. MGC. Sr (B) 26. P). Kupres. Mrkodol. Regija 23: Duvno. ZM. Regije 1-13. Mramorje (BG). Regije 14-25. Breza. (Metalwork. Basler uro.

Grčko greblje (Osredak. 3904. Suho Polje (K) 130. Kužno greblje (Prnjavor Mali. 3909. Klupe (Do). Urbanizacija i prosvjetni objekti u bosanskom ejaletu kao faktori širenja islamske kulture. K). Regije 1-13.. “Hrvatski biografski leksikon II (Bj-C)”. Batinić V. Džigerovac (Dr). JLZ Miroslav Krleža. Muris Spahić. Greblje na Lipi (Do). Regija 25: Grude. Grčko greblje (Brestovo. Gradina (Mravići. kulture i sporta.. BB). Kužno greblje (Osječani-Potočani. Do) 66. Dr). Laktaši. Ljubuški.. Mogorjelo (Č) 331. Sarajevo 1988. Džamija na čaršiji (Do). 3910. 359-367. Arheološka nalazišta. POF 41. Grčko greblje (Vrela. 3907. 3905. Čitluk. Sarajevo 1988. AL BIH. ZM. Ministarstvo obrazovanja. AL BIH. Kamenje na Vijencu (Do). Konjic. ZM. Donja gradina (P) 49. Arheološka nalazišta. Koriljeva (K) 126. Basler uro – Miletić Nada. Selma Ferović. Regija 21: Prozor. Mostar. Sarajevo 1992. Regija 18: Čajniče. Zagreb 1989. Regija 3: Bosanska Gradiška. Madžarsko greblje (Do). Bjelmušević. Do). Kužno greblje (Do). Regije 14-25. Grčko greblje (Ritešić. 213. Mramor na Kužnom groblju (Do). Grad (Do) 64. Sarajevo 1988. Tom III. ZM. 194. Gradac (Donje Selo. 3903. Begić Azra. 3908. Čapljina. Do) 64-65. do 20. Crkvište (Do) 63. Gradac (K) 122. Gradina (Č). Katunište (Svatovsko greblje. Franjevački samostan Fojnica. Sarajevo 1988.. AL BIH. Grebljice (Dr) 65. 297. 3912. Do). ZM. Do). Kalinovik.. Kulturna i društvena historija Bosne i Hercegovine (7 i 8 razred osnovne škole. Franjevački samostan u Fojnici od stoljeća 14. Sarajevo 1996. Safet Nurković.. Bećirbegović Madžida. Jablanica. Crkvina (Do). Bašća (Do) 62. BiH. AL BIH.. Prnjavor. Belić Boško. Obli kamen (Do) 67. Foča. 8-9. Bosanski jezik i književnost. Belić Boško.358 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Tom III. Duhovnost i destrukcija. 3911. 6-158. Basler uro – Miletić Nada. Basler uro – Miletić Nada. Odjek XLV/3-10. Arheološka nalazišta. . Dopunska nastava)”. Svatovsko greblje (Mišinci. Arheološka nalazišta. Fojnica 1998. Regija 24: Lištica.-2000. Regije 14-25. Rimsko greblje (P) 54. Šatorova gomila (Č) 335. Srbac. Fahrudin Isaković. Sarajevo 1988. Neum. Basler uro – Miletić Nada. Kamenje (Do). 3902. AL BIH. Regije 14-25. Džinovsko greblje (Do). “Širenje islama i islamska kultura u bosanskom ejaletu”. Nerezi (Č) 331-332. Mijo. FBiH. Grčko greblje (P) 51. Gradina (P) 50. Arheološka nalazišta. Do). ZM. Tom II.. Do). Kosica (Do). Mitrovača (P) 53. GlavicaMramorje (Do). Belamarić Josip. Tom III. Gradina (Ritešić. nauke. Do). Tom III. Plejići (Do). “Uzeir Bavčić. Džinovsko greblje (Dr). Goražde. LipikGaj (P) 52. 7. Regije 14-25. Mramorje na humci (Do). (Zagreb 1913). Bavčić Uzeir. Sarajevo 1991. 3906.

Grčko greblje (M). M).. Crkvina (Mramor. Zagreb 1980.. Grad vojvode Momčila (Tes). Tes). Crkvišće (Tes) 116-117. Kamenje na Prisoju (Tes). Regija 4: Bosanski Brod. Archäologie 16/1. Tes). Marulić XIV/2. ZM. Sós Cs. Gradačac (Gradina. Madžarovac (M). Kamenje (Osojnica... Zagreb 1981. Grčko greblje (Gaj. Uler (Razvale.. Greda kod humke Mišića (M). Grad (Ž). Grčko greblje (Ribnica. Kužno greblje na Čelaru (M). Trzna (Ž) 122. Kamenje (Donja Paklenica. Belić Boško. Z). Starinar 32. ZM. Tom II. Modriča. 515-516. Džinovsko greblje na Ogradici (Teš). Crkvišće (Teš) 116. Zeit. Karaula (Tes). 100-102. Tom II. Belošević Janko. 143-144... Belić Boško. Zabrdo (Do) 69. Regija 8: Teslić.. Teš) 119-120. FF-Institut za južnoslovenske jezike. Doboj. Tešanj. Kužno greblje (Gomjenica. Arheološka nalazišta. Praha 1982. Begove bare (M). Pljevlja 1999. Berlin 1982. Praehist. Regije 1-13. Z). Gradačac. Arheološka nalazišta.. Regije 1-13. Ćelije (M) 76.. 284-289. Teš). Bavka (M). Regije 1-13. ZM. Ercegović-Pavlović Slavenka. 3917. Biljezi (Z). Cigla (M). Ešči groblje (G). Hodžina voda (Tes). Sarajevo 1988. Dr). AL BIH. M). Kenk R. Derventa. Porez (M). Z). Tes).Kultura 359 Svatovsko greblje (Velika Sočanica. Sarajevo 1988. Mramorje ispod Gradine (Tes). Orašje.) 3918. Do) 68. 219-223. Grčko greblje (Kovači. Maglaj. Beograd 1981. Kaursko greblje (Z). Grob na Grabu (G) 77. Z) 118. AL BIH. Žepče.. Tes). Budapest 1982.. Mramorje u Selištu (Tes) 120. 208. AL BIH. Krst (Tes). Gradac (Z) 117. Jugoslovenski seminar za strane slaviste 37. Gradina (M). Tes). 3913. Archaeologiai Ertesitö 109/2. 199. Crkvina (Barići. Herrmann J. Madžarsko greblje (M). 58/2.. Kužno greblje (Judin grob. Srednjovekovni nadgrobni spomenici na nekropoli u Marinoj šumi. Arheološka baština ranog srednjeg vijeka na obali i širem priobalnom području istočnog Jadrana. 76. Pam. Gaj (Tes). Split 1982. G). Klisa (M). Zavidovići.. Jelovina Dušan. 3915. Crkvina (BŠ). Wien 1983. Arheološka nalazišta. Crkvište na Ormanici (G). Belošević Janko. SP III/12. 151-160. Zeit. A. Tom II. Tes). Crkvina (Čečeva. . Arheološka nalazišta. f. M) 80. Belić Boško – Glavaš Tihomir. Dobor (M). Šolle M. 328-330. Torovi (Do). Tes) 119. 3916. Regija 5: Odžak.. Bosanski Šamac. (* Macan Trpimir. Čečava (Tes). Novi Sad 1987.. 99-143. Sarajevo 1988. Madžarsko greblje (O). Mramorje (O). Ždreban (Perića brdo. SNL. Gradac (M). archeol. Mramorje (Tes). ZM. Grčko greblje (Gornje Bijelo Bučje. Sarajevo 1988. Beloševac Vanja. AL BIH. Kamenje (Čečava. Tovornik V. 73/2. Glasnik Zavičajnog muzeja 1. Mramorje (Z). Kužno greblje (Omanjska. Raskršće (Teš) 121. Kamenje (Pašini Konaci. Berlin 1983.. Archaeologica Austriaca 67. Mramorje (M) 78. 191-193. 3914. Tom II. Materijalna kultura Hrvata od VII do IX stoljeća. Mramorje u gaju (Tes). Regije 1-13. Crkvina (Ugodnovići.

3925. 130. Tom III. 3921. Fojnica. Split 27. T). 3928. 37. Regija 13: Travnik.. Gradina (Alihodže. Zenica. Sarajevo 1988.. AL BIH. ANU BiH. Sarajevo 1978. Regija 14: Kakanj. 67-68. Brotnjice. (A-J)”. Bešlagić Šefik. 3927. Vareš. Benac Alojz – Mazalić oko. 3926. MANU-SANU-ANU BiH. ZM. 2000. Regija 10: Sanski Most. 3931. Nišani XV i XVI vijeka u Bosni i Hercegovini.360 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Benac Alojz – Čović Borivoj. Regija 2: Bosanski Novi. Sarajevo 1988. Zagreb 1984. Zagreb 1995.. O problematici srednjovjekovnih nadgrobnih spomenika. (A-J)”. Kreševo. 3920. Benac Alojz – Kraljević Ljiljana – Levi Aleksandar. Benac Alojz. Odjeljenje društvenih nauka 30. (* . 275. Regije 14-25.. Pucarevo. Zagreb 1984. Benac Alojz. Arheološka nalazišta. “Bogumilstvoto na Balkanot vo svetlinata na najnovite istražuvanja”. 2000. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. 3930. Regije 1-13.03. Tom II. Regije 1-13. Visoko. 3929. Skopje 1982. Djela 53.01.. (A-Nove)”. Leksikografski zavod Miroslav Krleža.. Zecovi (Grad. 199. AL BIH. Banja Luka. 14.. (A-J)”. Zagreb 1984. Tom II. Benac Alojz. Regije 1-13. Tom II. 195-205. Slobodna Dalmacija 57/17611. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. Bila. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. 128. IV + 95 + ilustracije (63 slike). Zagreb 1984. Jedan istorijski pogled na izučavanje stećaka. Čovka. JLZ Miroslav Krleža.. Od Delmata do naših dana (Izložbe: U iščekivanju arheološke zbirke Franjevačkog muzeja na Gorici u Livnu).. (A-J)”. 39. (Forum) 4-5. Sarajevo 1989. Mrkonjić Grad. 198.. 3932. Arnautovići (Vi). Benić Gordana. Ključ. Brotnjice. JLZ Miroslav Krleža. Benac Alojz – An elić Pavao. Delmati i Hrvati (Izložbe: Zbirka franjevačkog samostana iz Livna u Arheološkom muzeju u Zagrebu). Bosanska Dubica. 3919. Sarajevo 1988. Slobodna Dalmacija 57/17651. ZM. JLZ Miroslav Krleža. 3922. 3924. Busovača. Hrustovača (SM). GZM (A) 44. Breza. Prijedor. AL BIH. 146-147. Kiseljak. Vitez. Sarajevo 1988. Arheološka nalazišta.-2000.. Beritić Dubravka. ZM. Benac Alojz. Arheološka nalazišta. “Enciklopedija hrvatske umjetnosti 1. Arheološka nalazišta.. Split 07. Benić Gordana. 201-208. P). JLZ Miroslav Krleža. 3923. Beritić Dubravka. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. AL BIH... ZM. Benac Alojz.

1978. 22. Stolac 1979. Bešlagić Šefik. Oslobo enje 38/11791. SIZ kulture. Bešlagić Šefik. NS 14-15. Stećci . Beograd 1984. Armenski hačkari i naši stećci.. 1978.04. 3943. 3944. Jovan. Jedan austrougarski popis stećaka. Radovi 17. Majstori stećaka. 65-83. Biblioteka Kulturno naslje e. Balcanica 15. 3936. 413-414. Autohtoni spomenici (Stećci sjeverne Dalmacije). Sarajevo 1981.. 638-647.Kultura 361 Kujundžić Juraj. 428-429.. Sarajevo 25.. NS 14-15. Nišan Mahmuta Brankovića. (KUN) 3. Split 1980. Novi hrišćanski nišan (U selu Stranama kod Prače prona en je još jedan vrijedan spomenik iz XV vijeka). 97-105. Bešlagić Šefik. Scena kola i lova kao reljefni motivi stećaka. (* Zorić Damir. Slovo Gorčina 7. Radio Sa VIII/25. Tihić Smail. 207211. 249-273. Dvije nekropole stećaka u okolini Knina.. Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 21 (Fiskovićev zbornik I). ZNM 12. 477-489. 3941. Odjek XXXIV/8. 95-107.. Oslobo enje 36/10794. Beograd 1979. 108-109. Bešlagić Šefik. Bešlagić Šefik. Bešlagić Šefik.. 155-192. Bešlagić Šefik. Sarajevo 24. Stećci u okolini Trogira. Stanić Radomir. 3937. Mostar 1979. Bešlagić Šefik. Bešlagić Šefik. Sarajevo 1982. Sarajevo 1978. 565-568.. Odjek XXXI/2. Duvno. Beograd 1984. Bešlagić Šefik.. (* Trifunovski F. Sarajevo 1981. Zaštita stećaka. Zagreb 1984.... 3935. “Duvanjski dani kulture”. Bešlagić Šefik.) 3933.. Beograd 1981. Bešlagić Šefik. Živković Pavo. 638. 17. Veselin Masleša. 9. Starinar 36.) 3945. 256-257. Sarajevo 1978. Most VI/26-27... 3939. 3946. Iz knjige “Stećci”..) . Glasnik Društva 8. Beograd 1979. Bešlagić Šefik.. Sarajevo 1979.. Čovek i njegova životna sredina 2. Radio Sa VIII-IX/27-28 (1979-1980). Stećci u Boljunima. 3940. GEM 45. Biljezi pismenosti (Ćirilički epigrafski spomenici stare Bosne).kultura i umjetnost. Bešlagić Šefik. Bošković ur e. 3938. 1981. 49-51. Beograd 1985. 3934. Sarajevo 1981. 28-34..06. 3942. NEV XXVIII/1-2.. Sarajevo 1980.

Odjek XXXV/19. 7. Bešlagić Šefik. Bešlagić Šefik. Sarajevo 15. Čuklić (276). Prilozi XVIII/19.. Zagreb 1984. Bešlagić Šefik. Bešlagić Šefik. IZ 9. Odjek XL/1. Radovi ANU BiH 73. 25. god. Sarajevo 1983. (* Jalimam Salih. 37-55. Bešlagić Šefik. 3957. Hrišćanski nišani u Stranama kod Prače.1961. Bešlagić Šefik. Naša riječ XXIX/1777. Sarajevo 1983. Avtovac (52). Pretpostavke i dokazi (O lokalitetu Crkvina kod sela Vrtuci na Ilidži). Broj i teritorija stećaka (najnovije stanje)..-2000. 3956. Banja Luka 1988. Bešlagić Šefik. Bešlagić Šefik.08. Radio Sa XII/40. 3960. Zenica 1984. (Srednjovjekovne kamene stolice iz Donje Bukovice i Kosora). 186-187. 9. Zenica 1984. Drežnica (338). Kamene stolice u srednjovjekovnoj Bosni i Hercegovini.. Bešlagić Šefik. Bahtijevica (59). Gradac (486). Crkvina (239). Jalimam Salih. 3955. Donja Zgošća (331). Sarajevo 1982... Sarajevo 1983. Sarajevo 18. Djela 59. Sarajevo 05. 3950. 13. Mostar 1983... 3958. Boljuni (155). Bešlagić Šefik.. Most X/46-47. Odjeljenje društvenih nauka 34. (KUN IV/49). 119.. Feljton: Gradešin natpis iz Puhovca (1-3): (1) (Spomenik izuzetne vrijednosti).. 229-234. 87-92. Grubač (505). 3959.05. Zenica 1984.. Sarajevo 1987. Si kami varda. Hreša (542). Sarajevo 1982. 1982. Bešlagić Šefik. Oslobo enje 40/12627. Gošića han (469). Blidinje (143). 3948. 8.08.362 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Most X/50. Izvještaj o probnom kopanju na Crkvini kod sela Vrtuci 1960.. Oslobo enje 39/12168. 91-94. Sarajevo 1982.. Brankovići (186). Odjeljenje društvenih nauka 22. Tajna kamenih stolica. Sarajevo 1985.. 3952. 261-270. Bešlagić Šefik. (A-J)”. 3947. 319-348... Oslobo enje 40/12614. 124-129. Biskup (133). Ćiro Truhelka i stećci. Srednjovjekovne kamene stolice iz Donje Bukovice i Kosora. 1983. Mostar 1983.) . Natpis vojvode Mastana u Drežnici.. Naša riječ XXIX/1778. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. 9. ANU BiH. 3954. (2) (Jedinstven slučaj u epigrafici). 3949. Bešlagić Šefik. JLZ Miroslav Krleža. Gvozno (511).. Bukovica (208). 3951.. (3) (Gradiša Kulinov sudija). GZM (A) 37. Naša riječ XXIX/1776. IA MI BiH 19. Bešlagić Šefik.. 7. Koliki je broj stećaka. 1983. Cernica (227). O umjetnosti stećaka. Buturović Polje (213). Jeleč (686). 2. 3953.

Naš svijet XXII/251. Turistički savez. Osječki zbornik 18-19. Obalj (488). koji su pripadali župi Broćno. 170-171. Hercegovina 6.. 1985. Sarajevo 1986. 3969. Bešlagić Šefik. 28. 3965.07. Bešlagić Šefik. Bešlagić Šefik. Sarajevo 1986. Jedinstvena umjetnička pojava (Na području opštine Čitluk postoje lokaliteti iz prvih decenija 16. Zagreb 1987.10.. Mostar 1987. JLZ Miroslav Krleža. Kamene stolice stare Bosne. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 2. 25-28. 3971.simboli u kamenu. (KUN VII/222) 8. 3970. (KUN VIII/237) 8. Bešlagić Šefik. Sarajevo 07. Opličići (502).. . 71-81. Bešlagić Šefik. Podgradinje (604). 3972. Sarajevo '84. Plodovi našeg vremena (Zbog čega. Popovo polje (618). 3968. vijeka. stećci i dalje propadaju?). Sarajevo 1987. 3966. 3975. Kalinovik (6). Truhelke). Sarajevo '84. Bešlagić Šefik. Grubač. Ljubinje (218). Kopošić (90). 32. JLZ. 24. i pored svih društvenih odluka i akcija. Stećci . Sarajevo 1986. godine (i rasprave Dr. Zagreb 1986. Sarajevo 05. Korito čatrnje u Hamzićima. 28. Osijek 1987. Bešlagić Šefik. Sarajevo 30. 389-398. Bešlagić Šefik. Narodne i borbene igre na stećcima. Radimlja (676-677). Sarajevo 1986. (K-Ren)”. Kameno korito u Hamzićima. Bešlagić Šefik.. Olovo (496).. Oslobo enje 44/14025. Naklo (421).. Povodom dolaska grofa Tisze u Sarajevo 1918. Bešlagić Šefik. Bešlagić Šefik. izdanje..Kultura 363 3961. Sarajevo 1988. IA MI BiH 24. Bešlagić Šefik. 3963. EJ 4. Ludmer (213). 618. Turistički savez.03. u Humskoj Zemlji).. 2. Bešlagić Šefik. IA MI BiH 23. Masters of stećaks (Grubač and Semorad were two of the best known stećak stonecutters)... Naš svijet XXIII/258. Turniri na stećcima. Oslobo enje 42/13421. Ljubuški (227).. 3973. Bešlagić Šefik. Bešlagić Šefik. Dance presentation on stećaks. Police (608). 25-29.. 7. 3974. Sarajevo 1987. 3964. La evine (169). 3967. Presentation of hunt on stećaks.. Oslobo enje 43/13543. 1986. Ć.. 3962. 1987. Život i običaji predaka (Bosanska srednjovjekovna umjetnost). Sarajevo 1987. 9596. Naš svijet XXIII/265-266. Ljubomir (226). Naš svijet XXII/248.

Naš svijet XXV/281. 3987.11. “Blago franjevačkih samostana Bosne i Hercegovine (Izložbeni katalog)”. Mostar 1991. Evropska turneja biliga (BiH stećci u Parizu). Ćirilički epigrafi stare Bosne. Bešlagić Šefik – Zečević Lj. Bešlagić Šefik.. 3985. Bevanda Mladen. 33-40. Most XVIII/87-88. 3984. Odjek XLIII/4. Bešlagić Šefik. Sarajevo 1988.. Slovo Gorčina. 142-143. Oslobo enje 45/14450.. 3986. Oslobo enje 48/15576.. Sarajevo 1989. Sarajevo 2000. Naš svijet XXIV/275... Bikić Jasmina. O velikom kamenu.09. Cavtat (222). IA MI BiH 25. Na kostima i stećcima pravi se put. Sarajevo 10. Bosanski franjevci u pedagogiji i narodu. 3981. Narodne i borbene igre na stećcima. Mostar 1997. Bešlagić Šefik. Hrišćanski nišan. Odjek XLI/18. Sarajevo 1988... Bešlagić Šefik. 30. 3982.) . 1988. 41. Bešlagić Šefik.. (A-J)”. Zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog naslje a Bosne i Hercegovine. Sarajevo 21. Zagreb 1995. Bešlagić Šefik. Bešlagić Šefik. Sarajevo 1990. Bezić-Božanić Nevenka. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. 3979. 30. 7. Bezić-Božanić Nevenka. Sarajevo 1988. Imotska krajina (639). 150.. Sarajevo 1989. Sarajevo 1990. Grabovac (470). Sarajevo 29.. 57-60. Sarajevo 1986.. 3988.. 3983. Beus Zorica. JLZ Miroslav Krleža. (A-Nove)”. 33. (KUN VII/355). Bešlagić Šefik.. 3976. 3977.10. Zajedničko obilježje pisma. Odjek XLIII/13-14. 21. Cavtat (145-146). Klesari stećaka. Naš svijet XXIV/270. 1990. Dragosalić Radoje (Radoje s Neretve) (204). Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Sarajevo 1988. Ljiljan 388. Klesanje kao umjetnost.-2000. (* .. 3980. 34. Zagreb 1984. 3978. Muzej XIV olimpijskih igara. 3991. Bešlagić Šefik.364 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 12. Kameno korito iz Pašić – Kule.. 3989. 3990. 1991.. Dijaci stećaka.. 16. “Enciklopedija hrvatske umjetnosti 1. Stećci u Boljunima. Imotska krajina (359). Oslobo enje XLVII/15240. 8. 20.

SKZ. Put glagoljice od redovnika preko seoskih svećenika do biskupskog dvora (U povodu 750. (PFB III/4). BK) 21. Bojanovski Ivo. 3999. “Blago franjevačkih samostana Bosne i Hercegovine (Marko Karamatić – Andrija Nikić)”. Mostar 1999.) 4001. VK) 20. Bogdanović Dimitrije. 53-70. Bogović Mile. Osvit 2-3. ZM. Mostar 1999. Povijest svjedoči da je današnje stanje glede uporabe hrvatskog jezika u BiH – katastrofalno!. 4002. 4000. C) 26. obljetnice pisma Inocenta IV. Bihać. Skopje 1978. 212-229. Sarajevo 1979. SKZ. Regije 1-13. 306. 370-371. Bogićević Vojislav. SKZ. Bosanska Krupa. Sarajevo 1988.) 3998. Privredni vijesnik.) 3994. 616 + 46 karti. Od najstarijih vremena do Maričke bitke (1371)”.Kultura 365 3992. Bobaš Mirko. Bogdanović Dimitrije. Boban Vjekoslav. 3997.. Bojanovski Ivo. Istorija stare srpske književnosti. (* Stanić Radomir. izdanje.. Sarajevo 1975. VK). Boban Vjekoslav.) 3993. Stećak Mihovila Grahovčića. 1. Bogdanović Dimitrije.. 3995. Einige Ergebnisse in der Erforschung mittelalterliener Burgen im Bosnien mit beseonderer Beachtung der Transformation der Burgen im Artilleriefestungen.. “Istorija srpskog naroda. Sarajevo 1985. Istorija stare srpske književnosti. Knjiga 487. GDI BiH 28-30 (1977-1979). Crkvina 2 (Velika Gata-Krnja. Beograd 1981.. 2.. Arheološki vestnik 36. C) 25. godine). Cazin. do kraja austrougarske vladavine u Bosni i Hercegovini 1918. Motrišta 13. Ljubljana 1985. AL BIH. Beograd 1980. Bilten FTS XVIII/1. Jugoslavijapublik. Beograd 1983... Sarajevo 1991. Hresno (Gradina. Glasnik Društva 6. Enciklopedijsko-turistički vodič”. Japar-grad (Gradina. Počeci srpske književnosti. Stijena (Grad. Balcanoslavica 7. Crkvina (Podzvizd. Crkvina (VK) 17. Arheološka nalazišta. Radotina kula (C) 24. B). VII + 311. Prva knjiga. CCP XXII/41. Pismenost u Bosni i Hercegovini (od pojave slovenske pismenosti u IX v.. Veselin Masleša. Zagreb 1990. 103-110.. senjskom biskupu Filipu). VK). Kolo 73. Šturlić (C). Zagreb 1998. 14-16. 4003. Regija 1: Velika Kladuša. . Jukić 15. (* Mikl-Curk I. Beograd 1991... izdanje. “Blago na putevima Jugoslavije. 334. 5-14. 3996.. 71-97... Hrvatska ikavica u Herceg-Bosni (Antireferat kao metafora). Tržac (Grad. Podzvizd (Grad. 97-98. 311-314. (* Ćurić Hajrudin. Stari Grad (BK). 146. Beograd 1982. 51. Tom II.. (* Karadža Filip.

Regija 10: Sanski Most. 4016. Donji Vakuf. ZM. Čelinac. Tom III. Ro) 97. Regija 16: Olovo. 4013. 4014. Regija 11: Bosanski Petrovac. SM) 143. Sarajevo 1988. Sokolac. Bojanovski Ivo. Arheološka nalazišta. 4008. Bosansko Grahovo. SM) 151. Arheološka nalazišta. Bratunac. Gradina (SM) 145. Crkvina (Šehovci. AL BIH. Tom II. Kamičak 1 (K) 147. AL BIH. Višegrad. Kupres. Regije 1-13. Arheološka nalazišta. Stolac. SM) 142. ZM. SM). Jajce. Šekovići. Svinjara (KV) 132. Gradić (G). 4012. Momčilova kula (Tičin grad. 4010. Regija 9: Banja Luka. Bojanovski Ivo. Regija 17: Rogatica. Gradina (Dabrac. AL BIH. Arheološka nalazišta. AL BIH. Regije 1-13. Arheološka nalazišta. Bojanovski Ivo. 117. MG) 144. Regije 14-25. AL BIH. Tom III. Regija 20: Bileća. Titov Drvar. . Bojanovski Ivo. Crkvina (Kijevo.. Arheološka nalazišta. Donje Vrtoče-Morače. ZM. Regije 1-13. Tom II. Fojnica. Bojanovski Ivo. Sarajevo 1988. Sarajevo 1988. Regija 19: Nevesinje. Rašče-Ljubina (S) 78. Arheološka nalazišta. ZM. 239. Š). Vareš. Kiseljak. Bojanovski Ivo. Breza. Regija 2: Bosanski Novi. Maglaj. ZM.366 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. ur evac 1 (Gradina. Tom III. Gaj (Ro) 94. Tomina kula (SM) 150. Duge njive (Kaursko groblje. Tešanj. 170. Kotor Varoš. Kladanj.. Srebrenica. Gradina (Stolica. S) 69.. Skender Vakuf.. AL BIH. Arifov grad. AL BIH. Gornji Vakuf. Regija 12: Šipovo. ZM. Sarajevo 1988. Sarajevo 1988. Bojanovski Ivo. SM) 142-143. Regije 14-25. MG). Njivica (Ro) 103. TD) 161. Kula (BN). Regije 14-25. Arheološka nalazišta. 4005. Sarajevo 1988. Sokol (Sokolac. Zidina (Gradina. Regije 14-25. Bojanovski Ivo. Rudo. Sarajevo 1988. Tom III. Tom II. 4007. Prijedor. Sarajevo 1988. 148. Ljubinje. 17. Tom III. 4015. Veliki Grad (Gradina. ZM. Kotor (KV) 131. Bugojno. Bojanovski Ivo. AL BIH. Regije 14-25. Regije 1-13. 185. Tom III. Regija 8: Teslić. Bojanovski Ivo. Regije 1-13. AL BIH.-2000. Sarajevo 1988. AL BIH. Bojanovski Ivo. Sarajevo 1988. 4009. Grad (Dabrac. Luka (N). Bojanovski Ivo.. AL BIH. Grad na Stogu (Z). Sarajevo 1988. Lubardišta (S) 74. S). Visoko. BG) 164. 4006. Han Pijesak. Regija 22: Glamoč. Crkvina (Donji Dabar. ZM. Tom II. Bosanska Dubica. Livno. 4011. Crkvina (Crnići. Gacko. Gradina (Crkvina. Regije 14-25. Žepče. Mrkonjić Grad. Kulsko brdo (BN) 37. Ključ. Vlasenica. Sarajevo 1988. Arheološka nalazišta. Tom II. ZM. ZM. ZM. Gradina (Č) 129. Ka).. Arheološka nalazišta. Regije 1-13. Tom II. Regija 14: Kakanj. AL BIH. Cintor (BD) 34. Arheološka nalazišta. Trebinje. Zavidovići. Kreševo. ZM. Arheološka nalazišta.

Bojanovski Ivo – Glavaš Tihomir.) 4023. Regija 25: Grude. Macan Trpimir. Sarajevo 1989. Sarajevo 1980. Sarajevo 11. Lj) 323. Zagreb 1981. Sarajevo 1989. 216. 109-118.. 4028. Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 21 (Fiskovićev zbornik 1). Sarajevo 1988.. Sarajevo 1988. Crkvine (Bašine njive. (Priredili Enes Duraković i Fehim Nametak). Sarajevo 1998. Bojanovski Ivo. Gacko. (* Alva Tatjana. Bošković or e. 321-322. Sarajevo 15. 351-354. 141. Jugoslovenska revijaSvjetlost. 9. 10. 285-290. Čapljina. Zagreb 1999. Dračevica (Gornji Radišići. ZM.. Lj) 334. 1980. AL BIH.. Bojanovski Ivo – Miletić Nada. (Alojz Benac – Ivan Lovrenović)”. Regije 14-25. Regija 19: Nevesinje. 9. (Alojz Benac – Ivan Lovrenović)”.) 4024. Tihaljina-Mlinarevići. Regije 14-25. Tom III.... La culture medievale sur la teritoire de la Yugoslavie entre l’orient et l’occident.Hercegovine. Boščica (N).10. Secretaria de Informaciones del Consejo Ejécutivo de la Asamblea de la Republica Socialista de Bosnia y Herzegovina. ZM.. Jugoslovenska revijaSvjetlost. Regije 14-25. 1979. Osvrt na neka pitanja o graditeljskim vezama izme u Primorja i centralnih oblasti Balkana u srednjem veku. Sarajevo 1978. 4025. Tom III. 4020. Bojanovski Ivo. Izdavačka kuća Alef..10. Arheološka nalazišta. ZM.... 168. Babić Mirko.) . 4018. 25-28. Beograd 1981. Arheološka nalazišta.Kultura 367 4017. “Bosnie . Bošković or e. 216.. Oslobo enje 37/11625. Behar VIII/43-44.. "Bosna i Hercegovina u tokovima istorijskih i kulturnih kretanja u jugoistočnoj Evropi". 4026.. Sarajevo 07. 87-90. Benac Alojz. I knjiga. Sarajevo 1988. (* Kadrić Adnan. Biograd (N). 4022. Marulić XIV/5. Samograd (Grab-gorica. Regija 19: Nevesinje. Vid u Vidu kod Metkovića. AL BIH. (* Dizdar Enver. Benac Alojz. 4027. “Bosna i Hercegovina. 4019. 141. AL BIH.. Gacko. “Bošnjačka književnost u književnoj kritici (Starija književnost)”. Odjek XXXIII/22. Oslobo enje 36/11238. VAHD 87-89 (1994-1996). “Bosnia y Hercegovina”. 1988.09. 232. Starinar 32. NS 18-19. Džanko Muhidin. Neum. JIČ XX/1-4.-Ladine. Oslobo enje 45/14477. Split 1981... POF 49 (1999). Sarajevo-Beograd 1980. Arheološka nalazišta. Ljubuški. G) 321. 177-192. Sarajevo-Beograd 1980. ZM. 974. Beograd 1981.. 521-522. Bonačić Mandinić Maja. 10. 4021. Sarajevo 2000. Neki rezultati proučavanja srednjovjekovnih gradova u Bosni s posebnim osvrtom na transformaciju burga u artiljerijsku tvr avu. Tom III. Nalazi novca s lokaliteta sv. Split 1998.

. JLZ.02. 233-234. “Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina. "Fojnica kroz vijekove". 145-146. (* Omerbegović Nermina. 2. Bratulić Josip – Vončina Josip.. 4037. Sarajevo 1999. 1992. Oslobo enje 56/18943. izdanje. 4033.. Čaušević Dženana. Minerva. Buljević Zrinka. 2. Naš svijet XX/219. Ćiril i Metodije (75). izdanja Enciklopedije Jugoslavije”. 30. Biblije. Zagreb 1982. “Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture”. misali i brevijari (36-37). Biblioteka Kulturno naslje e BiH. Oslobo enje 49/15695. 4041... izdanje. ŠK.) 4039. Separat II. 4029. 123-175.-2000. Brozović Dalibor. 4034. VAHD 87-89 (1994-1996). Sarajevo Publishing. 125-135. “Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina. O broju i sastavu članova slavenske jezične zajednice. Kako je nastajao književni srpskohrvatski-hrvatskosrpski jezik. 4031. Prilog valorizaciji humsko-dukljanskog kulturnog područja u prvim fazama njegova razvitka (do 12. JLZ. Bublin Mehmed.) .. 24. Jezik. izdanje. Separat II. Pismo. Grškovićev apostol. 4040. Jezik (Bosna i Hercegovina). Sarajevo 1984.368 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Gradovi Bosne i Hercegovine (Milenijum razvoja i godine urbicida) – The Cities of Bosnia and Herzegovina (A Millennium of Development and the Years of Urbicide). Brozović Dalibor. (KUN 75/533). Bratulić Josip.. “Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture”. JLZ. Bratulić Josip. st. 4038. 457. JLZ. 4043. Stakleni inventar lokaliteta sv. Jezik (Bosna i Hercegovina).. Zagreb 1978. Split 1998. EJ 2. 145-146. Bratulić Josip. Buljina Halid. 9. izdanja Enciklopedije Jugoslavije”. 4036. Cerovina Slavko. Zagreb 1995. Osam vijekova svoja (Magistrale bosanske historije i kulture). Jezik. Zagreb 1980.. 125-139. Filologija 8. Zagreb 1980. 4035. SO Fojnica-Svjetlost. Zagreb 1983. 617-618.11... Bratulić Josip. 4042.. Leksikon hrvatske glagoljice. Split 1986. Zagreb 1982. Zagreb 1986. Vid u Vidu kod Metkovića. Sarajevo 29. 4030. Kulturno-istorijski spomenici. 1999. EJ 4. 255 + 1 karta. 2.. EJ 2. Fojnica-Sarajevo 1987. Sarajevo 19. SP III/16. 4032. Budak Neven. 53-66. 145146. Zagreb 1983. (Dvojezično). Brozović Dalibor.. Bratulić Josip.). ŠK. JLZ.

Zagreb 1981. EJ 4. 4049. Sarajevo 1982. 232-236. Radio Sa XVI/60. 1984. Čelić Džemal. Biblioteka Matica bosanska. Trajanje u drvetu i kamenu.. Sarajevo 1987.. Currents of literacy in Bosnia and Hercegovina. “Hercegovina (Fotomonografija Hercegovina)”. Odjek XXXV/18. Džemal Čelić. Mostar 2000. 14-15. Prilog proučavanju porijekla stare bosansko-hercegovačke gradske kuće. Biblioteka “Kulturno naslje e”. 3034. Stolac 1984.. 361-370.. 4056. Čelić Džemal. 347-357.. 4050. 38-44. 2. 4046.. NIRO Privredni vjesnik Zagreb-SSRN BIH Me uopćinska konferencija Mostar. Najstariji samostani provincije Bosne Srebrene. EJ 3. Čelić Džemal. “Salko Čevra. 4052. 470-472. 1986. Čelić Džemal. izdanje.. Sarajevo 1998. Čelić Džemal. 23-25. Veselin Masleša. 2 izdanje. Zdravko Kajmaković. JLZ. POF 41. Narodna umjetnost (Bosna i Hercegovina). Dvorci (Bosna i Hercegovina). Zagreb. Čelić Džemal. Češljić Bojan.. Kulturno-historijski spomenici Hercegovine. Čelić Džemal. “Širenje islama i islamska kultura u bosanskom ejaletu”.. (S) ploče humske glagol”. Čelić Džemal. Stari mostovi u Bosni i Hercegovini. Grad (Bosna i Hercegovina).. Pisana riječ u Bosni i Hercegovini. 4057. 5-34.. JLZ. . Graditelji Sarajeva. 702. "Umjetničko blago Bosne i Hercegovine". Islamski kulturni centar. Sarajevo 1991. (K-Ren)”. (Dvojezično). (Za)što (je) bosančica. ( uro Basler. Čelić Džemal. 433-434. Novi cvijet/Božićno izdanje 1994. Zagreb. 4047. 2 izdanje. Svjetlost. Čelić Džemal – Mujezinović Mehmed. JLZ Miroslav Krleža. 4051. Čevra Salko. 7-9.Kultura 369 4044. "Pisana riječ u Bosni i Hercegovini od najstarijih vremena do 1918. godine – The Written Word in Bosnia and Herzegovina from Earliest Times up to 1918". Azra Begić). Mostar 1996. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 2. 4048. Domaće i orijentalno u materijalnom i kulturnom naslje u bosansko-hercegovačkih Muslimana. Čelić Džemal. 4053. 4055. Most XXII/95 (6). Sarajevo 1988. Slovo Gorčina 12. “Sarajevo-Publishing”. Tokovi pisane riječi u Bosni i Hercegovini.. Baška Voda 1994. 67-95. 4054. Zagreb 1987. 4045. Čelić Džemal.. Sarajevo 1982. Gradovi i naselja.

AL BIH. Bosanska Dubica. AL BIH. Čović Borivoj. Arheološka nalazišta. Arheološka nalazišta. 4066. Novo Sarajevo. 4068. Sarajevo 1988. Regija 15: Ilijaš. Čorić Boris. Glavice (T) 175. 4063. Trebinje 1982. Prijedor.. Gradina (Tepića gradina. 7-26. Rudo. Sarajevo-Centar. Crkvina (Kamičani. Knowledge. Hadžići. Dolić (T) 173. Brankovići (Ro) 92. Tom III. Arheološka nalazišta. Tom II. Regije 14-25. K). Podlijak 1 (Ro). AL BIH. Regija 1: Velika Kladuša. Cazin. Tom II. SM). Sarajevo 1988. "Pisana riječ u Bosni i Hercegovini od najstarijih vremena do 1918. Regija 20: Bileća. ZM.. Čitluci (S) 94. Ljeskova glavica (T) 185. Čoralić Lovorka. 4062. Oštra glavica (BN) 38. ZM. Naklo (Ilidža) 53. Banovo groblje (L) 235. 4061. Sarajevo 1988. Previja (S) 105. Livno. Čović Borivoj. CCP XVII/31. Regija 22: Glamoč. Gradina (Sastavci. 145. . Čović Borivoj. Orah (B) 188. Debelo brdo (C) 42. P). Beograd 1999.. Tom II. Konjic. Regije 14-25. Ljubinje. Regije 1-13. Veselin Masleša. godine – The Written Word in Bosnia and Herzegovina from Earliest Times up to 1918". Regije 14-25. Regije 1-13. Ilidža. Tribunia 6. Jablanica. Tom III. Tom III. Trnovo. Čović Borivoj. Regija 17: Rogatica. Kekića glavica (BK) 21. Zagreb 1993. Regija 21: Prozor. Arheološka nalazišta. ZM. Ružić njive (B) 191. Praistorijski tumulusi sa srednjovjekovnim ukopima u selu Orahu kod Bileće. Sokolac. Arheološka nalazišta. 56-59. Čović Borivoj. Tom III. Rajino brdo (P) 55. Bosanska Krupa. Sarajevo 1988. 4069. 179-193. Čović Borivoj. 225. Arheološka nalazišta. Pješivica 1 (Ro) 104.. Bihać. Regija 2: Bosanski Novi. AL BIH. Vogošća.. Gučevo (Ro) 98. AL BIH. Ključ. Sarajevo 1988. Tom III. Borci (Vrlazje. Regije 1-13. Legati hrvatskih iseljenika u Veneciji vjerskim ustanovama u domovini. Gradina (Veliki Badić-Drenova Glavica. Čović Borivoj. Regije 14-25.370 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. ZM. Čigoja Brankica. Zagrebnice (T) 197. Regija 10: Sanski Most. Regije 14-25. 4059. Čović Borivoj. Sarajevo-Novi Grad. 4058. Čović Borivoj. ZM. 4060. Sarajevo 1988. AL BIH. AL BIH. 4067. ZM. 49-128. Bosančica. 4065. Sarajevo 1982. Višegrad. Velika gradina (Varvara. 4064. Crkvina (Sjeversko. P) 34. Mramorje (Ro) 102. Rusanovići (Ro) 106. Ro).-2000.. Trebinje. BK) 20. ZM. Pismenost i knjiga bosansko-hercegovačkih Hrvata u osmansko doba. Arheološka nalazišta. AL BIH. Sarajevo 1988. Mrkonjić Grad. Arheološka nalazišta. Ro) 93. Pale. Golinjevo 1 (L) 238. Grebnice (T) 180. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Stolac. ZM. Sarajevo 1988. Sarajevo-Stari Grad.

AL BIH. AL BIH. Arheološka nalazišta. Vlasenica. Grad (D) 264. 213.. Posušje. D). Gradina (Mokro. Regije 14-25. Čović Borivoj – Marijanović Ivanka. Sarajevo 1988. 4082. Rudo. Šekovići. Prijedor. ZM. ZM. AL BIH.. Oraščići (Bi) 95. Sarajevo 1988.. 20. Tom III. ZM. Čremošnik Irma. Regija 2: Bosanski Novi. Sarajevo 1988. Višegrad. AL BIH. Regija 17: Rogatica. Arheološka nalazišta. Stećak (P) 276. Klisica (Z) 92. 139-144. Ljubljana 1980. Jazbine 1 (Bi) 91. Ljubljana 1981. Čremošnik Irma. 297-298. Mostar.. 4074. Regija 16: Olovo. Srebrenica. Sarajevo 1988. Tom III. Ro). AL BIH. Arheološka nalazišta. Nalazi prvih ranoslavenskih naselja u Bosni i Hercegovini. Bratunac. Čitluk. Regije 14-25. 4077. 35. Gomile (P). Sarajevo 1988. Gradina (Crkvine. D). Čović Borivoj – Miletić Nada. Crkvina (P). B). Regije 1-13. Tom III. Arheološka nalazišta. 4073. Livno. Gradac (Donji Kranjčići. Bihać. Čović Borivoj – Miletić Nada. Kladanj. Tom II.. Živaljevići (Pribićevac. Regija 24: Lištica.Kultura 371 4070. Regija 1: Velika Kladuša. Regija 21: Prozor. Tom III. Gomile (Omolje. 4075. Tom III... ZM. Regije 14-25. L). 109. 4081. Brodac (Bi) 89. 4080. Tipovi slovenskih nastambi na enih u sjeveroistočnoj Bosni. ZM. Han Pijesak. ZM.. 4071.. 4078. AL BIH. ZM. Tom III. AL BIH. Čović Borivoj. Bronzani nalazi sa slavenskih naselja sjeveroistočne Bosne. Glavica (D). Čović Borivoj – Miletić Nada. Posušje. Sarajevo 1988. AL BIH. Arheološka nalazišta. Sokolac. Sarajevo 1988. Gomile (Mrkodol. ZČ 35/1-2. Tom III. G). Čremošnik Irma. 132-158. Čović Borivoj – Miletić Nada. Arhivski vestnik 31. 4072. 93-99. AL BIH. D) 263. Bosanska Dubica. ZM. Čremošnik Irma. Arheološka nalazišta. Gomile (Matin han. Regije 14-25. Šiljak (Dolac. Gradina (D) 264-265. Arheološka nalazišta. Velika gradina (D) 277. Tom II. Konjic. Bosanska Rača 1 (Bi). Bijeljina. Sarajevo 1988. 71. Regija 23: Duvno. Prekaje (Bi) 96. Regija 6: Brčko. P). Čović Borivoj. ZNM 9-10. 4076. Arheološka nalazišta. Mandina gradina (D) 270. Gromile (Čavkići). 249. Sarajevo 1988. Arheološka nalazišta. Regija 22: Glamoč. Bosanska Krupa. Kaldrma (U). Regije 14-25. Čremošnik Irma. ZM. Jablanica. Cazin. . 4079. Čremošnik Irma. Regije 14-25.. Regija 23: Duvno. Regije 1-13. Beograd 1979. Regije 14-25.

Tom II. Vogošća. Sarajevo-Novi Grad. Čremošnik Irma. ZM. Regije 1-13. Tom III. 4083. Višegrad. Tom III. Konjic. Bratunac. 68. Crkvina (K). 4085. 203. Maglaj. Arheološka nalazišta. AL BIH. 4088. ZM. P). Vlasenica. Čremošnik Irma. Ilidža. Tom II. Regija 13: Travnik.. Arheološka nalazišta.-2000. Regije 14-25. Tom III. Novo Sarajevo. Sokolac. 210. Hadžići. Čremošnik Irma. Čremošnik Irma. Regija 24: Lištica. Srebrenica. Čremošnik Irma. Rudo. 296. Arheološka nalazišta. Crkvina (Rogačići. Arheološka nalazišta. Gorica 4 (G). Stolac.. Ljubuški. Sarajevo 1988. Rimsko utvr enje na Gradini u Biogracima kod Lištice. Regija 8: Teslić. 4084. ZM. Regije 14-25. Han Pijesak. Čremošnik Irma. ZM. AL BIH. Teš). Zvornik. AL BIH. Čremošnik Irma – Glavaš Tihomir. Regija 20: Bileća. Tom III. Arheološka nalazišta. Regije 1-13. Čremošnik Irma. AL BIH. Pale. ZM. SarajevoCentar. Trnovo. Ljubuški. Sarajevo 1988. Regije 14-25. Tom III. Regija 16: Olovo. Čitluk. AL BIH. 329. Regija 17: Rogatica.. 4090. Regije 14-25. ZM. Regija 15: Ilijaš. ZM. AL BIH.. Tom III. Lopare. Kućišta (Č). Vitez.. Gajevine (V) 94. Čapljina. Tom II. ZM. Sarajevo 1988. Sarajevo 1988. 324. Sarajevo 1989. Čapljina. Ugljevik. Gradina (M). Tom III. 4092.. 41. Neum. Regija 21: Prozor. Regija 25: Grude. Regije 1-13. Arheološka nalazišta. Palačište (Palačišće. Kladanj. Zavidovići.. Čremošnik Irma. Šekovići. Arheološka nalazišta. AL BIH. Busovača. Regije 14-25. 4089. Crkvine (Žabljak. Krstac (S) 184. . Čremošnik Irma. Tešanj. Sarajevo 1988. Arheološka nalazišta. 4087. 83-128. Sarajevo 1988. Regije 14-25. ZM.. Pucarevo. AL BIH. Tom III. Mostar. Arheološka nalazišta. Žepče. AL BIH. Sarajevo 1988. 4093. Arheološka nalazišta. ZM. Regije 14-25. Kršće (V) 100. Regija 25: Grude. 4091. Jablanica. Sarajevo 1988. GZM (A) 42-43 (1987-1988).. Crkvina (B) 170. Regije 14-25. Sarajevo 1988. Čremošnik Irma.372 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Sarajevo 1988. AL BIH. Crkvište (S). ZM. Ilidža). Trebinje. 4086. Ljubinje. Zenica. 116. AL BIH. Dračeva strana (B) 173. Neum. Sarajevo 1988. Arheološka nalazišta. Sarajevo-Stari Grad.

Bosnien – ett islamiskt kulturarv i Europa. Čremošnik Irma – Miletić Nada. Gornji Vakuf. (* Macan Trpimir. Beograd 1997. Medelhavsmuseet. GR IZ BiH LXII/1-2. Stockholm 1999. Tom II. GR IZ BiH LXII/34. Det islamiskt arvet i konsten i Bosnien i Hercegovina. 26-27. Sarajevo 2000.) 4104.. o. 283-302. o. 17-28. 13-20. Muslimani srpskohrvatskog jezika.. 241-247.. vojnici. Ćeman Mirza Hasan. Sarajevo 1988. AL BIH. Regije 1-13. 4106. 4103. 182. Biblioteka Dimenzije istorije 1. Ćeman Mirza Hasan. 4098. Dubrovnik 1992.. 97-118. Beograd 1997. Ćirković Sima.. III-302). Dvor i kultura u bosanskoj državi. Islamsko naslije e u umjetnosti Bosne i Hercegovine (prvi dio). "Bosna i Hercegovina u tokovima istorijskih i kulturnih kretanja u jugoistočnoj Evropi". Biblioteka Dimenzije istorije 1. Foremal fran Zemaljski muzej. Sarajevo 1982. “Trpimir Macan. Sarajevo-Ljubljana 1993. duhovnici. J). Petsto godina bošnjačke književnosti. “Sima Ćirković. Arheološka nalazišta. Bibliografija bošnjačke književnosti”. Rabotnici. vojnici.. Otokar Keršovani. 37. Ćerić Salem.. ZM. Sarajevo 1989. Črnja Zvane. Društva srednjovekovnog Balkana”. 4105. Ćeman Mirza Hasan. Feljton: Petsto godina bosanske (muslimanske) književnosti (1): (1) Ljiljan II/33. 446-454. Zagreb 1994. (I-227. 4097. Odjeci ritersko-dvorjanske kulture u Bosni. “Mustafa Ćeman. Stad och arkitektur i Bosnien och Hercegovina. 263.Kultura 373 4094. 246. Ćeman Mustafa. “Čudesna Jugoslavija”. Ćeman Mustafa. 435-445.. godina ‘Hasanaginice’ (8): (8) (Dubrovačko-bošnjačke veze. Regija 12: Šipovo. Jajce.. (drugi dio). 4102. Povijesni prijepori”. Kupres. Društva srednjovekovnog Balkana”. Sarajevo 1994.. Ćirković Sima. 61-69. Bugojno. Metaljka (Metalka. Dvor i kultura u srednjovekovnoj bosanskoj državi. “Sima Ćirković. ZM. 4099. Svjetlost. Sarajevo 1968. Ćeman Mustafa. II-240. Donji Vakuf. Ogranak Dubrovnik. 4096. . Sarajevo. Ljiljan IV/64. Ćirković Sima. Biblioteka Prošlost i sadašnjost. 4095. Bosnien – ett islamiskt kulturarv i Europa. Medelhavsmuseet. Feljton: Obljetnice – 220. 35-45. Rabotnici. Sarajevo 2000. En moske i Maglaj. 4101. duhovnici. Knjiga 6. Svjetlost. 4100. Equilibrium.... MH.. Kulturna povijest Hrvatske (eseji i panorame). I-III. Rijeka 1978. Sebil d. Stockholm 1999.. Equilibrium..

Ćurčić Slobodan. Massachusetts 1984. 69-72. Svjetlost. 159-171. 356-359. Deretić Jovan.-2000.. Sarajevo 1995. Bosanski jezik”. (dvojezično: hrvatski i engleski) 4114. 4112. Zagreb 1994. GZM (A) 42-43 (1987-1988).. “Mak Dizdar. Biblioteka Savremenici. “Enciklopedija hrvatske umjetnosti 1. dopunjeno izdanje. Knowledge. Beograd 1984. Nolit. D. “Bribir u srednjem vijeku. Bilješke i rječnik manje poznatih riječi. Marginalije o jeziku i oko njega (pretisak iz Život XIX/11-12. Beograd 1983. Svetovi.) 4115. Marginalije o jeziku i oko njega. 4107. Split 1996. Marginalije o jeziku i oko njega (pretisak iz Život XIX/11-12. D. Emanuel Grk. Beograd 1999. Sarajevo 11. Biblioteka Ključanin. Emanuel Grk. Ćorić Božo. Delonga Vedrana. (* Gabelič Smiljka. 96-97.. 38.. Muzej hrvatskih arheoloških spomenika. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Deanović Ana. 1988. Vojna biblioteka 15. 4113. an Annotated bibliography. slikar (1). 4118. Sarajevo 1991. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Ćošković Pejo. Oružje kroz vijekove (Izložba)..374 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. st) (38). Istorija srpske književnosti. 688-693. 4120.. slikar (2). Sarajevo 1989. 415-423. Art and Architecture in the Balkans. Sarajevo 1970). Sarajevo 1998. Etide iz stare srpske književnosti. Kameni spavač”. Novi Sad 2000. Dizdar Mak. 189-190. Uprava za politička pitanja Generalštaba. Biblioteka Bosanski krug. Reference publications in art history. Staklo (694-696). (A-Nove)”. Srpski jezik. 4110. Dizdar Mak. Zagreb 1995. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 384. 4117. Zagreb 1998. “Bosanski jezik”. .. Sarajevo 1970). 7.. Dizdar Mak. Staklo / Glass. “Hrvatski biografski leksikon IV (E-Gm)”.. prepisivač i iluminator (XIV... (* Gordić S. Beograd 1999. 4109. Dizdar Mak. “Senad Halilović. 2. Dvor (139-142).. 4119.. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Knowledge. Iluminacija. 23-34. Deretić Jovan. Emanuel Grk. Zograf 15.. Behar III/14-15. 3 promijenjeno izdanje”. Novi Sad 1984. 4108. 4116. fraza i pojmova. Boston. Dimitrijević Branka. Press centar Armije RBIH.) 4111. 187-200. LMS 433. Oslobo enje 45/14240. Ćirković Sima. 1417. Viteške igre (84-85).02.. Analiza proporcija tlocrta crkve u Gracu kod Hadžića.

i 12. Dodig Radoslav.. 4133. 9-13. Neum. O starim bosanskim tekstovima. Regija 25: Grude. Dodig Radoslav. Dodig Radoslav. Sarajevo 1970). Greda . “Bošnjačka književnost u književnoj kritici (Starija književnost)”. Humac 1995.. Davne crkve u Gorici (Starokršćanska i starohrvatska crkva). Sarajevo 1995. Stećci u Drinovoj Dragi u Veljacima (U čast 600. Arheološki lokaliteti u Ljubuškom.. Dizdarević Hasko.. Drinova Draga (Lj) 323. 17-22. . Ziral-Naša djeca. Humac 1996. Razvoj i perspektive obrazovanja nastavnika u Bosni i Hercegovini.. Tomislavgrad 1993. Greda (Lj) 327. 4132. 13.05. 50-53. Tom III. Hercegovina 3 (11). Godina 44. “Senad Halilović. Drugo. Hercegovina 4. 1978. obljetnice spomena Veljaka (1395. Zbornik Znanstvenog simpozija održanog u Ljubuškom 11. Dodig Radoslav. Mostar 1997. I knjiga..”. 143-148.. Arheološka nalazišta. Oslobo enje 35/10746. 75-92 4123. 4131. Mostar 1985. 4124. Dizdar Mak. dopunjeno i izmijenjeno izdanje. Dodig Radoslav. Dodig Radoslav. V + 215. dr. nauke. Sarajevo 1988. (Priredili: Enes Duraković i Fehim Nametak). Hrvati se ne mogu odreći ćirilice (Razgovor s prof. Sarajevo 1998. Dodig Radoslav. 176-177.. 73-80.-1995. 4128. Putovanje Alberta Fortisa kroz Hercegovinu 1773. Mostar . 4122. Kršni zavičaj 29. Sarajevo 1998. Regije 14-25. Sarajevo 06. 5. AL BIH. Marginalije o jeziku i oko njega (pretisak iz Život XIX/11-12. Dodig Radoslav.. Sarajevo 1998. ZM. IA MI BiH.Kultura 375 4121. Kalendar Napredak za 1996. Tomislavgrad 1994. 4130.. Dodig Radoslav. Federalno ministarstvo obrazovanja. Knjiga 1. 4126. 4129. 153-160.srednjovjekovna nekropola u Crvenom Grmu. Vladom Pandžićem). Izdavačka kuća Alef. 225-240. Na temeljima hrama boga Jupitera (Muzej franjevačkog samostana na Humcu kod Ljubuškog).Zagreb 1996. 4134.. Krstionica iz močvare. Naša ognjišta XXIII/198. Hercegovački spomenici kulture.. Sarajevo 1987.. kulture i sporta/športa. Ljubuški. “Ljubuški kraj. ljudi i vrijeme. Bosanski jezik”. Kršni zavičaj 28. 4125. kolovoza 1995. Baština. 14. 4127. Naša ognjišta XXIV/211. Čapljina. Dodig Radoslav. Dizdar Mak...). Dizdar Srebren. Mlade kod Veljaka – kontinuitet od antike.

Tomislavgrad 1996. Obavijesti HAD XXVIII/1. Zenica 1998.376 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 4136. Dragojlović Dragoljub. Naša ognjišta XXVI/226.. Beograd 1983. Istorija srpske književnosti u srednjovekovnoj bosanskoj državi. Posebna izdanja 21.. Svetovi. 15. 4138. Biblioteka AZ.. 4145. Beograd 1983. Beograd 1995. “Folklorni teatar u balkanskim i podunavskim zemljama. Kolo VII/2. Zagreb 1993. 75-80.. 4139. Durić Rašid. KI XVI/63. SANU.. 39-46. Beograd 1984. 4146. Obrednik krstjanina Radosava i staromakedonsko nasle e.. 4135. Hrvatske predaje i legende o starim grobljima u Bosni i Hercegovini. Naša ognjišta XXX/273. KI XIII/52. Beograd 1981. 4149. 4141. Zagreb 1996. KI XVI/62. Balkanološki institut. Dugandžić Ivan. Duvnjak Stjepan. 4143. 234. Franjevački samostan u Kraljevoj Sutjesci.. Dudić N.-2000. Stara groblja i nadgrobni belezi u Srbiji. KI XVI/61. 4147.. 339-346. Dragojlović Dragoljub. 49-57. Gračina kod Otrić-seoca (Metković) – pretpovijesni i srednjovjekovni lokalitet.. Dragojlović Dragoljub. Nekropola Biloševića u župi Rasno. Znak Bosne IV/56. Tomislavgrad 2000. Apokalipsa bosanskih krstjana i staroslovensko književno nasle e. Oteti stećak. 4148. Mostar 2000.. Istorija srednjovekovne bosanske književnosti (III). KI XV/59. Dragojlović Dragoljub. 2427. 4142. 41-51.. Zbornik radova”. 4144. Zbornik na trudove posveteni na akademikot Mihailo Apostolski po povod 75 godišninata od životot.. Dragojlović Dragoljub. Novi Sad 1997. Biblijska književnost u srednjovekovnoj Bosni (II). Dragojlović Dragoljub. MANU. Crkvena književnost u srednjovekovnoj Bosni do sredine XIII veka. . Vesti o pozorištu u srednjovekovnoj južnoslovenskoj književnosti. Skopje 1986. Beograd 1984. Istorija srednjovekovne bosanske književnosti (I). Dragojlović Dragoljub. Motrišta 15. Dragić Marko. 87-128. Dragojlović Dragoljub. 603-610. 4-13. 4140.. 471-478. 26. Bosanski izme u srpskoga i hrvatskoga jezika. Beograd 1983. 4137. Dodig Radoslav – Bošnjak Šime.. Dugandžić Ivan.. 213-258.

1“. BG). ur ević Milan. Marijin grad (BG). .. Regija 3: Bosanska Gradiška. Sarajevo 1988. “Istorija srpskog naroda. Gradina (Sovjak. Vojislav. “Istorija srpskog naroda.. “Istorija srpskog naroda. BG). 4157. 146-148. Srbac. Gradina (Bistrica. Duvnjak Stjepan. Zbornik 1. 4151. Berek (L) 47. urić J. Beograd 1996. Gradina (JablanicaKoturevi. Beograd 1981. BG). Erceg Vlado – Franković Dragutin – Tošić uro. Nagoni (BG). Arheološka nalazišta. urića brdo (BG) 49. SKZ. 343-370. Varošanka (BG) 55. Zograf 18. “Arheološka problematika zapadne Bosne”. ZM. Prva knjiga. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Beograd.Kultura 377 4150. Od najstarijih vremena do Maričke bitke (1371)”. SKZ. 315. 4155. urić J.. Gradina (Seferovci. Beograd 1982. urić J. Druga knjiga. “Pedagoška enciklopedija. Doba borbi za očuvanje i obnovu države (1371-1537)”. 46-53. Ranoslovenske gradine na području Bosanske Gradiške. Doba borbi za očuvanje i obnovu države (1371-1537)”. 4158. Babića kula (BG). Preokret u umetnosti Nemanjinog doba. Poslednja umetnička žarišta. 4153. Druga knjiga. 225229 + 1 karta. 1989. BG) 50. urić J. Crkvište (BG) 48. Beograd 1982. Vrbaška. Gornji Pogradci. Palanka (BG) 53. Nadgrobni spomenici oblasti Rasa. 230-248.. Lisičji brijeg-Cintor (BG) 52. OOUR Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Sarajevo. Vrijednosti i važnosti franjevačkog samostana u Kraljevoj Sutjesci. 4159. Regije 1-13. ur ević Milan. AP 23. Vojislav. 4152. Bosanska Gradiška – srednjovekovni grad.. 11-15. 273-296. AL BIH. Beograd 1982. Gradina (Turjak-Šmitrani. 4156. Republički zavod za unapre ivanje vaspitanja i obrazovanja OOUR Izdavanje udžbenika i udžbeničke literature Titograd.. 4160. IRO Školska knjiga Zagreb. Gradina (Vakuf. 4154. Vojislav. Od najstarijih vremena do Maričke bitke (1371)”. ur ević Milan. urić J. Sarajevo 1983. Umetnost u Bosni izme u jadranskih gradova i Srbije. SKZ. Počeci umetnosti kod Srba. BG). AD BiH. Prva knjiga. Baćin (BG). Gradina (Trebovljani. SKZ. Vojislav. Tom II.. Erdeljan Jelena.. Gotičko slikarstvo u Vizantiji i kod Srba uoči turskog osvajanja. Kace (BG) 51. 535-545. BG). BG). Krijesnica II/6. Laktaši.. Vojislav. Ražljevi (BG) 54. Gradić (BG). “Istorija srpskog naroda. Beograd 1987. Osnovne odlike razvoja pismenosti i školstva u srednjem vijeku. Zavod za izdavanje udžbenika Novi Sad. Prnjavor. Beograd 1981. Zenica 1995.

‘SIN’ (Bosna-Hersek'de Bogomillere atfedilen. vypusk 1-15 (A-lokač)”. Crkvina (Krst.. ZM. T) 41. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Praslavjanskij leksičeskij fond. Crkvina (Umoljani. Grobovi (Kasni srednji vijek) (88-89). Gradina (Dovlići-Šehovine. P). Trubačev. 14. Vogošća. Oslobo enje 54/17496. Zagreb 1992. “Guide to through collections of the National Museum of Bosnia and Hercegovina”. Regija 15: Ilijaš.) 4164. 4165. Most XXVI/124 (35). (* Knežević Anto.) 4166. Erdman-Pandžić Elisabeth.. Fazlagić Nasuf. Knowledge. F.. 4162. Pavlovac (Ilidža).. 4171.378 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Minijature. Moskva 1974-1988. Nova obzorja 8 (Godišnjak za književnost i kulturu). Crkvice (T). ZM. München 1991. Bamberg 1989.. Stećci iz okoline Donjeg Vakufa. Mostar 2000. Fekeža Lidija. Gradina (Prečani. ZM. 4172. Eine Untersuchung zum Kampf für die jüdischen Büchler mit einem Nachdruck der ‘Defensio praestantissimi viri Joannis Reuchlin’ (1517) von Georgius benignus (Juraj Dragišić). Mramorje (P) 52. Mali Križ (Ilidža) 51. Fabijanić Radmila – Popić Marica. Crkvica (Ilidža). Otvetstvennyj redaktor člen-korrespondent AN SSSR: O. Gradina (Šišići. 4167. T). Sarajevo-Centar. Beograd 1999. 4169. P). Podlipa (V) 54. Esin Emel. Sarajevo-Stari Grad. (* Kessler Wolfgang. Sarajevo 1988. 4161. Fazlagić Nasuf. T) 45.. Z. Sarajevo 1980.. Fekeža Lidija. Pocrkavlje (Ilijaš). Foch Slavische Philologie der Universität. 183-188..02. Gradac (Nahorevo. Pod gradom (Okruglica. Sarajevo 1989. Opšti leksikografski dio. “Vodič kroz zbirke Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine”. Juraj Dragišić und Johannes Reuchlin. 1997. Juraj Dragišić (1445-1520) i Židovi (O 500. Bugojno 1990. Zagreb 1989. Bosna i svijet. 88. 4168. XIII-XVI. Südostforschungen 50. C) 44. Tom I. 107-138. Fabijanić Radmila – Popić Marica. AL BiH. Gradac (H). 408-410. obljetnici dolaska Židova u Bosnu) Encyclopedia moderna XIII/3 (39).. Erdman-Pandžić Elisabeth – Pandžić Basilius. Gradac (Bogetići. 47-67. Quellen und Beitrage zur kroatischer Kulturgeschichte 1. Sarajevo 19. Dolovi. T). 141. Crkvište (P) 41-42. Radovi Zavoda za slavensku filologiju 24. Nošnja (Kasni srednji vijek) (124-126). Sarajevo 1989.. Crkvina (Ilijaš). Erdeljan Jelena. POF 30. . asillardan lahdler ile Anadoludaki XII-XIV yuzyillardan musahhas tasvirli turk mezar taslari arasinda bir mukayese. 4163. 49-71. Gradina (Prača. 434-435.-2000. Tragovi u kamenu (Jedan majdan stećaka na Gatačkom polju star je najmanje petsto godina). Odjeljenje za etnologiju. Sarajevo-Novi Grad. V). P) 44-45. 4170. Ethnological department. Nauka. “Ètimologičeskij slovar’ slavjanskih jazykov. N.

Trnovo. do 21. 83-98. Slika iz života srednjeg vijeka (Izložba ‘Bribir u srednjem vijeku’). Safet Nurković. HM III/11-12.02. Institut za istoriju. Srednjovjekovni arheološki spomenici Sarajeva i bliže okoline. Sarajevo 1999. 483-532. Srednjovjekovne crkve u Bosni i Hercegovini. 4184. Filipović Muhamed. Fekeža Lidija – Gavrilović Margit. Fekeža Lidija. Oslobo enje 47/14968.. "Bosna i Hercegovina i svijet". Sarajevo 08. Srednjovjekovni arheološki spomenici Sarajeva i bliže okoline. 12. 13/1999.. Oslobo enje 53/17088. Sarajevo 1994. Sarajevo 1980. Stećak I/12. 1990. 18. Keramičke posude u grobovima ranoslavenskog perioda na teritoriji Bosne i Hercegovine. Fekeža Lidija – Gavrilović Margit. AL BIH. FBiH. Hadžići... BF V/8. 1996. 4181.. Dopunska nastava)”. marta 1993. Orijentalni institut-Institut za istoriju. “Uzeir Bavčić. 4182. Ferović Selma. 4185. 4175. 4178. Selma Ferović. GZM (A) 42-43. Dokazi bosanske samostalnosti (Na Visočkom polju nalaze se četiri značajna lokaliteta). 19-34. Sarajevo 1997.. Fekeža Lidija. Ilidža. Ministarstvo obrazovanja. Spomenici – svjetlo Bosne. Sarajevo 09. . 257-295. 4180. 4186.. Sarajevo 1989. Kulturna i društvena historija Bosne i Hercegovine (7 i 8 razred osnovne škole. Sarajevo 05. Sarajevo 20. 39-45. godine. Fahrudin Isaković.. Oslobo enje 53/17087. Regije 14-25. održanog 19. ZM. Oslobo enje 53/17390. Arheološka nalazišta. kulture i sporta.”.. Sarajevo 1996. 4177. 4176. Znanstveno tumačenje prošlosti. Fekeža Lidija.. 4173. Muris Spahić.Kultura 379 Novo Sarajevo. 19.01. Srednjovjekovne crkve u Bosni i Hercegovini. Fekeža Lidija. Sarajevo 1988. Uvod u razvoj teorijske misli u Bosni i Hercegovini. Sarajevo 1997. Tom III. “Prilozi historiji Sarajeva”. Fekeža Lidija.. 1996. Fekeža Lidija.11. 209-231. 81-96. Pale. Muzička kultura. BiH. Radovi sa znanstvenog simpozija Pola milenija Sarajeva. Radio Sa IX/31. 11. MH. Separat Hrvatske misli 11/12. 219-233. Sarajevo 2000. nauke. Fekeža Lidija. 1996. 4179. Fekeža Lidija. Rezultati ranijih arheoloških istraživanja kasnoantičkih i srednjovjekovnih lokaliteta na području Sarajeva. Sarajevo 1996.. i 14/2000. “Vrhbosna/Sarajevo kroz stoljeća. Fekeža Lidija.. 9. 4183.01. Srednjovjekovna Bosna u tokovima evropske civilizacije.

4198. Frangeš Ivo. “Zbornik Župe dubrovačke”.. Feljton: Bosna i Hercegovina (8): (8) (Kultura Bosne i Hercegovine). 522-523. 3-10. 3-21 + 7 slika. Bogosalić Radivoj. Logos. Fisković Cvito. Zagreb 1988. 4190. Fisković Cvito. 4195.. SKK. Geschichte der kroatischen Literatur. Povijest hrvatske književnosti. SKK. Mostar 1997.. SKK.. Split 1982. Logos. “Hrvatski biografski leksikon II (BjC)”. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. Eseji”. Split 1979. Stoljeća književnog i kulturnog djelovanja franjevaca u Bosni i Hercegovini. Mostar 1998. CCP XXII/41. JLZ Miroslav Krleža. Frangeš Ivo. 211-218. 4191.) 4200. Frangeš Ivo. Posebna izdanja. Kabes IV/31-32. “Cvito Fisković. Eseji”.. Zagreb 1988. 4193. Split 1982. . Böhlau Verlag. 745-746. “Cvito Fisković. 4197.. 4187. SKK... 655. Zagreb 1989...380 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Köln-Weimar-Wien 1995. 215-217. Fisković Cvito.) 4199. Split 1982. Ivaštinović Jakov. “Hrvatski biografski leksikon I (ABi)”. Zagreb 1983... Fisković Cvito. Logos. 17-57. Zagreb 1984. Dalmatinska graditeljska baštia. 102-183.. Zagreb 1988. “Franjevci na raskršću kultura i civilizacija (Blago franjevačkih samostana Bosne i Hercegovine“.-2000. Stećci u Župi dubrovačkoj. 244.. Filipović Muhamed. Bosni i Hercegovini.. Marulić XXI/4. 4194. 156-157. (* Prcela Frano. Marulić XXI/6. Dubrovnik 1998. Pogled na crkvene spomenike iz srednjeg vijeka u Konavlima. Marulić XXI/6. JLZ.. 4196... JLZ Miroslav Krleža. 58-77. Fisković Igor. VAHD 72-73. 81. Zagreb 1989. dubrovački klesar. Logos. Antun. 263-277. XIV + 989. Nuk Hrvoje. Fisković Igor. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. “Cvito Fisković. 4201. 4192. Eseji. "Konavle u prošlosti. Dubrovnik 1985. 4188. sadašnjosti i budućnosti 1". Split 1982. 27-31. Fisković Cvito. Zagreb-Ljubljana 1987. Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku. MGC. Naše urbanističko naslje e. 4189. Fisković Cvito. Dalmatinski majstori XIII-XVI stoljeća u Srbiji. Fisković Igor. Bonino da Milano. (A-J)”. Eseji”. Osvit 1-4. Srednjovjekovne čaše iz Orebića i Nevesinja. 740-744. klesar. (* Balentović Ivo. 196. Monografije 15. Fisković Igor. Zagreb 1998.

“Ignacije Gavran. 4213. 4205.. 417-421. u Visokom. Gagro Karmen. Knjižnica Baština. Visoko 1983. 3-7. Fojnička misnica i kralj Matijaš. Sjevreni i južni put (Glagoljica i ćirilica). Grobovi s krugom od kamena u Bosni i Hercegovini. “Kršćanstvo srednjovjekovne Bosne".. Gavran Ignacije.. Povijesni osvrt na ‘aktualnu’ jezičnu problematiku.. Sarajevo 1988. Tuzla 1994. Svjetlo riječi II/10. 4204. Hrvatski glagoljski i ćirilski natpisi. Grafocolor Zagreb. Zagreb 1987. Zenica 1995. 4211. Stećci govore svojim jezikom (Prilog proučavanju hrvatskog jezika na stećcima stolačkog kraja). Putevi i putokazi (Niz članaka o našoj prošlosti)”. Gavran Ignacije. “Hrvatska i Europa. Sarajevo 1984. 4207. umjetnost”.Kultura 381 4202. 4203. Kraljevska crkva u Milima.. Fučić Branko. (K-Ren)”. 4208. 10-11. Moderna vremena Zagreb. SV 4. Franković M. Gavran Ignacije. Hrvatske gusle. 283-294. Stećci. Svjetlo riječi. Nakit. Knjiga 1. 4206. “Stolac u povijesti i kulturi Hrvata”. Kraljev dvor u Kraljevoj Sutjesci. Sarajevo 1988. Gabričević K.. Kultura. 10-11. Zagreb – Stolac 1999. Knjiga 1. Fučić Branko. Stećci. Gavran Ignacije. Vrhbosanska visoka teološka škola. Hrvatski glasnik II/25. Antička nekropola u Sinju. Visoko 1983. 4209. “Vrela i sudbine narodnih tradicija”. 15. Gavazzi Milovan. Radovi simpozija povodom 9 stoljeća spominjanja bosanske biskupije (1089-1989). Kraljev dvor u Kraljevoj Sutjesci.. Zagreb 1997. 10-11. HAZU. Svjetlo riječi. Gavran Ignacije. 4212. Galić Stjepan.. Sarajevo 1986. Split 1983. Putevi i putokazi (Niz članaka o našoj prošlosti)”. Knjižnica Baština. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 2.. Svezak I. Krijesnica II/4. 89-96. 4215. “Ignacije Gavran. 4210.. 4214. Svjetlo riječi IV/37. .. 179-181. Gavran Ignacije. 162-164. Sarajevo 1991.. Gavran Dragan. znanost. Humski zbornik 4. Općina Stolac. Svjetlo riječi I/8. 435-440. 236-243.. Zagreb 1978. Svjetlo riječi I/3. 8. VAHD 76.. Prilog proučavanju prapovijesnih vjerovanja. JLZ Miroslav Krleža..

(* Karamatić Marko.. Do veličine – u izbjeglištvu (Fra Juraj Dragišić. Svjetlo riječi. Sarajevo 1998.. Knjiga 6.. Livno 1993. 182-185. Putevi i putokazi II.. Knjiga 1.) 4228. Bosanski franjevci i graditeljstvo. 4223. Sarajevo 1997. “Ignacije Gavran. 14-15. Kratki vodiči kroz Franjevačku gimnaziju i njezin lapidarij. Sarajevo 1990. Gavran Ignacije. Livno 1995. Knjižnica Baština. Gavran Ignacije. Gavran Ignacije.) 4227. Livno 1995. Knjižnica Baština.382 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Do veličine u izbjeglištvu (Fra Juraj Dragišić 1445-1520). 14-15. Knjiga 7.. 10-11. Svjetlo riječi XIII/151. Gavran Ignacije. Gavran Ignacije. Bosanski franjevci i crkveno graditeljstvo. 28. 340-341. Knjiga 6. Svjetlo riječi. . 4224.. Lapidarij Franjevačke gimnazije Visoko. Gavran Ignacije. 340-341. Gavran Ignacije. Svjetlo riječi XV/175. Gavran Ignacije. Visoko 1998. Nepoznati svijet bosančice. Sarajevo 1998. 9-14. Putevi i putokazi III (Niz članaka o našoj prošlosti)”. Putevi i putokazi (Niz članaka o našoj prošlosti)”. (Niz članaka o našoj prošlosti)”. 4221. 226-232. 4216. Kraljevska crkva u Milima. BF VI/9. 14-15. 4226. Vrijeme gradi vrijeme razgra uje (Katoličke crkve u Jajcu kroz stoljeća). Putevi i putokazi II. BF VI/9. “Ignacije Gavran. 12-13. Knjiga 1. 28. Svjetlo riječi XI/122. Gavran Ignacije. Gavran Ignacije. 4217. Livno 1995.. 12-13. Gavran Ignacije. (* Karamatić Marko. Visoko 1998.-2000.. Nadgrobnik nepoznatog velikaša (Stećak iz Donje Zgošće). “Ignacije Gavran. Fojnička misnica i kralj Matijaš. Svjetlo riječi. Svjetlo riječi. Knjižnica Baština. Knjižnica Baština. Putevi i putokazi (Niz članaka o našoj prošlosti)”. u Visokom. 4219. Livno 1995. Svjetlo riječi VIII/87. Sarajevo 1988. 4220.. Gavran Ignacije. Svjetlo riječi XI/129. Sarajevo 1998... Knjižnica Baština. 4225.. Svjetlo riječi XIII/142. “Ignacije Gavran. Sarajevo 1988. 186-188.. 4222. 1445-1520). Bosanski vitezovi (Igre i natjecanja u našoj prošlosti). “Ignacije Gavran.. 211-215. 4218.. Livno 1995. (Niz članaka o našoj prošlosti)”. Nadgrobnik nepoznatog velikaša (Stećak iz Donje Zgošće). Gavran Ignacije. Svjetlo riječi.

Stećci – obilježje jednog vremena. GZM (A) 42-43 (1987-1988). Separat Hrvatske misli 11/12. Me uputnica.. Glavaš Tihomir.. 113-120.. Oružje kroz vijekove. Gavran Ignacije. srednjovjekovna nekropola. Glavaš Tihomir. Knjiga 7.. AP 22. Svjetlo riječi. 4239.08. Sarajevo 2000. Sarajevo 1988.. 3. Oslobo enje 43/13696. Sarajevo 1999. 4236.. Glamočanin Fidreta. Prilep 1978. (Podlistak Kultura i umjetnost II/7). Naš svijet XXIV/269. Zenica. Dvije predromaničke crkve iz okolice Sarajeva. Rebrovac. . 4240. 4237. vrijeme razgra uje (Katoličke crkve u Jajcu kroz stoljeća). Iskopavanje preromaničke crkve u Vrutcima kod vrela Bosne. GZM (A) 37. Gavrilović Margita.”. Balcanoslavica 7. 4230. 62-64.Kultura 383 4229. 153-155. Svjetlo riječi. 4241. 13/1999. Naša riječ XXV/1468. 4231. Svjetlo riječi XVIII/205. Gavrilović Margita. Sarajevo 06.. srednjovjekovna nekropola. 270-275.. “Ignacije Gavran. 4233. Sarajevo 2000. Gavran Ignacije. Sarajevo 1988. AP 21. Me uputnica. Sarajevo 1998. Knjižnica Baština. 93-122. Rebrovac. 1986. Sarajevo 1982. Beograd 1981. Nekropola knezova Nikolića u Vranjevu Selu kod Neuma. Me uputnica. 154-156. Knjižnica Baština. 1981. Nepoznati svijet bosančice. 1819.. Ljepotica u zabiti (Samostanska crkva u Kraljevoj Sutjesci).. 4234. Glamočanin Fidreta. Zenica. Glavaš Tihomir. (KUN VII/259). 6. A contribution to the study of the Medieval town of Visoki. Knjiga 7.. Glamočanin Fidreta.. Gavran Ignacije. Beograd 1979. Zenica – srednjovjekovna nekropola. i 14/2000. “Ignacije Gavran. Zenica 27. Sarajevo 1998. 4232. 143-164. Vrijeme gradi. HM III/1112. Glavaš Tihomir. 231-237. Glavaš Tihomir. 4235. Putevi i putokazi III (Niz članaka o našoj prošlosti)”. Rebrovac.02. Sudbina jednog grba na kamenu (Nadgrobni spomenik knezu Petru Nikoliću u Vranjevu Selu kod Neuma). Putevi i putokazi III (Niz članaka o našoj prošlosti)”.. 141-153. MH. 111-118. 4238. “Vrhbosna/Sarajevo kroz stoljeća. Dvije predromaničke crkve iz okolice Sarajeva.

Sarajevo 1988. Prijedor. Glavaš Tihomir. Modriča.. Srebrenica. Sarajevo 1988. Regija 12: Šipovo. Regija 2: Bosanski Novi. Ru) 96. Gradac (Lijepi grad. Kladanj. Tom III. Regija 10: Sanski Most. Pošijak (HP) 78.. Glavaš Tihomir. Polom (MG). 4247. AL BIH. Vitez. Glavaš Tihomir. Glavaš Tihomir. Jelovac (BD) 37. AL BIH. Kamenja (BŠ) 78. Perić-Grad (K). Arheološka nalazišta. ZM. Konačev do 1 (S). Arheološka nalazišta. Pismenost (Kasni srednji vijek) (138). Gradac (Z) 117. Jerinin grad (Š) 72. 16. Klisa (Z) 201. Regije 1-13. Glavaš Tihomir. Glavaš Tihomir. Ru) 97. Arheološka nalazišta. ZM. ZM. 4242. AL BIH. Tom II. Gradina (Dolovi. Tom II. Regije 14-25. Regije 1-13. AL BIH. AL BIH. Regije 1-13. Sarajevo-Stari Grad. 4244. Maglaj. Oru e (Kasni srednji vijek). Regije 1-13. Tom I. AL BIH. Tom II. Regija 14: Kakanj. ZM. ZM. Glavaš Tihomir. Žepče.384 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Dubica (BD) 35. 41. Kamengrad. Sarajevo 1988. Kreševo. Regije 1-13. Crkvenjak (Ka). Sarajevo 1988.-2000. ZM. Orašje. 4246. Visoko. Zavidovići. Crkvina (Ilidža). Vlasenica. AL BIH. Trnovo. Sarajevo 1988. Han Pijesak. Lokve (K) 148. Kiseljak. Ključ. Mrkonjić Grad. 198. Regije 113. Gradić (M) 118. 54. Vogošća. Kupres. Ljubanj (Ru) 100. Sarajevo 1988.. 4250. Selište-Selište Prkića (Z) 204. Pucarevo. Tom II. Breza. ZM. 4248. AL BIH. Goleš (T). Šekovići. Regije 1-13. Bratunac. Bare (S) 67. Regija 5: Odžak. Sarajevo 1988. Bugojno 3 (B) 174. Regija 3: Bosanska Gradiška. Glavaš Tihomir. Arheološka nalazišta. ZM. Bosanski Šamac. Prnjavor. Fojnica. Arheološka nalazišta. Arhitektura (Kasni srednji vijek) (58). Gornji Vakuf. Arheološka nalazišta. Oružje (Kasni srednji vijek) (132-133). Sarajevo 1988. Donji Vakuf. Slatina (L). ZM. Opšti leksikografski dio. Regija 17: Rogatica. Tom II. AL BIH. Sarajevo-Novi Grad. Zenica. Stari grad (Prikovrh) (BD) 38. Vareš. AL BIH. Busovača. Regija 15: Ilijaš. (SM) 147. Crkvine (S) 68. Bosanska Dubica. Regije 14-25. Glavaš Tihomir. Regija 16: Olovo. Arheološka nalazišta. Ilidža. Srbac. 4252. Laktaši. 130). AL BiH. Sarajevo-Centar. Regija 13: Travnik. Prizren (Prizrenac. Glavaš Tihomir. Tom III. Ru) 98. Novo Sarajevo. 4253. 4243. Arheološka nalazišta. 4249. Arheološka nalazišta. Bugojno. Gradina (Zagra e. Regija 8: Teslić. Sarajevo 1988. 4251. Regije 14-25. Tešanj. Sarajevo 1988. Hadžići. . Gradačac. ZM. Glavaš Tihomir. Glavaš Tihomir. Tom III. Tom II. Jajce. K) 149. 4245. ZM. Tom II. Donji Mujdžići 3 (Š) 176. Sarajevo 1988. Crkvina (M) 76. Pale. Rudo. Arheološka nalazišta.

Dobrić (L) 293. Neum. Sarajevo 1988. Sarajevo 1990. Slivlja (G) 152. AL BIH. Regija 21: Prozor. G) 237. Glavaš Tihomir. 4263. Grad (Obalj. Ljubinje. Sarajevo 1988. Arheološka nalazišta. Sarajevo 1988. Grad (N) 144-145. F) 122. Jablanica. Regija 25: Grude. Crkvina (Radoslalije. AL BIH. Val (N) 153. ZM. AL BIH. Regija 19: Nevesinje. AL BIH. Bistrički grad (L) 235. Sarajevo 1989. Sarajevo 1988. Glavaš Tihomir. Regije 14-25. Glavaš Tihomir. Arheološka nalazišta. Glavaš Tihomir. K). Ciberina njiva (M) 291. Rajan (G) 248. Regije 14-25. Glavaš Tihomir. Crkvina (Dubrave. Regije 14-25. Moševići (N) 331. Tom III. Arheološka nalazišta. Novkovića klanac (N) 332. Duge (K) 211. Tom III. 4255. Tom III. ZM. Stjepangrad (K) 130. Regije 14-25. ZM. Prozor (P). ZM. Trebinje. ZM. Klobuk (T) 183. ZM. Konjic. Arheološka nalazišta. Crkvina (Potkraj. Regije 14-25. Glavaš Tihomir. Mostar. Stolac. Komadinov do (K). IA MI BiH 25. Crkve u Bosni i Hercegovini od IX do XIII stoljeća (arheološko-topografski pregled). AL BIH.. Glavaš Tihomir. Tom III. 14. Topalov greb (J) 224. Regija 18: Čajniče. Čapljina. G) 236. Arheološka nalazišta. Foča. Svjetlo riječi XII/135. Grad (Ljusići. Livno 1994. AL BIH. Igrišće (K). 4262. Arheološka nalazišta. Glavaš Tihomir. G). Jančar (K) 217. Vranjska 1 (B) 196. Medvjedgrad (G) 246. Regija 22: Glamoč. Gacko. AL BIH. Sarajevo 1988. Gradina (Jeleč. 4260. F) 123. Višegrad. Tom III. 4256. Regija 24: Lištica. Stari grad (G) 249. ZM. Bubaluša (K) 209. Tom III. Zelenice (K) 226. Arheološka nalazišta. 55-65. Hrvatski narodni godišnjak 1991. G). K). 4257. Gornji Turani (T) 176. 4258.. Sarajevo 1988. Regija 20: Bileća. Ljubuški. Livno. Vratar (Sutiska. Hrast (K) 216. Regije 14-25. Goražde. Rasov greb (K) 222. Čitluk. Glavaš Tihomir. 4261.. Vrba 1 (G) 250. 4259. Tom III. F) 131-132. 4254. Glamoč 2 (G) 237-238. Osam vijekova povelje Kulina bana. AL BIH. Bovani (K). Sarajevo 1988. . Glavaš Tihomir. Groblje (K). Iz zemlje niče povijest. Arheološka nalazišta. Kalinovik. Kostajnica (K) 218. Bamernice (K) 208. Ribići 2 (K) 223. Tom III. Orlac (G) 247. Crkvina (Dolac-Prisoje. Godište 39. ZM. Gradina (Bunovi. Regije 14-25. 127-129. Goričko polje (K) 212. Regije 14-25.Kultura 385 Sokolac. Crkvina (T) 171. Sarajevo 1988.

231-242. ZM. Mostar 1998. Radovi ANU BiH 70. 68-73. Regije 1-13.. Glavaš Tihomir.. Ljubinje. 4273. 171. Gradina (Grad. Gacko. Sarajevo 1988. Sarajevo 1988. Regija 23: Duvno. 27-33. Mostar 2000. Samostan Sv.. 4271. Titov Drvar.. Mostar 1999. 4275. najstariji franjevački samostan u Bosni i Hercegovini. 4274. Rmanj (TD) 165. 4265.. Tom III. Arheološka nalazišta. . Visuć-Grad (Š) 166. Motrišta 7. Regija 20: Bileća.. "Livanjski kraj u povijesti. 105-111.-2000. Sarajevo 1988. Godina 43. Glavaš Tihomir. Regija 11: Bosanski Petrovac. Glavaš Tihomir – Zelenika An elko. ZM. Arheološko nalazište Šamatorje u Gorici. Arheološko nalazište Mokro kod Širokog Brijega. Sarajevo 1981. Goluža Božo. Motrišta 18. Sarajevo 1994.. Mostar 1998. AL BIH. Bosansko Grahovo. Srednjovjekovne crkve u Jajcu. Odjek XXXIV/18. Tom II. 266. Glavaš Tihomir. Vir-Glavica. Zbornik radova". Gošić Nevenka. Stolac.. Gošić Nevenka. Regije 14-25. Arheološka nalazišta. Glavaš Tihomir – Raunig Branka. 4268. 4266. Muzej hrvatskih arheoloških spemenika Split-Općinsko hrvatsko vijeće obrane Livno. Glavaš Tihomir.. Glavaš Tihomir. Glavaš Tihomir – Miletić Nada. Gošić Nevenka. Motrišta 12. 4270. 16. Regije 14-25. P). Sarajevo 1988. Odjeljenje društvenih nauka 21. Trebinje. Književni jezik VIII/4. 4264. Regije 14-25. Hrvatski narodni kalendar 1995. Split-Livno 1994. Bosansko rukopisno evan elje Sofijske narodne biblioteke ‘Kiril i Metodij’. Gradac (BG). 4272. 4267. 332-345.. Sarajevo 1979.386 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.. Arheološka nalazišta. biljezi). Regija 19: Nevesinje. Glavaš Tihomir – Oreč Petar. AL BIH. ZM. Motrišta 8.. Ivana Krstitelja u Livnu. Bjelaj (Bilaj. Tom III. AL BIH. Crkvina (BP) 160. Posušje. Stećci (mramorje. Otkrivanje sv. Jezička adaptacija grčkih ličnih imena u bosanskim evan eljima (XIV-XV vijek). 22-27. 4276. 60-62. BP) 159. Tom III. 67-70. AL BIH. 4269. Crkvina ružica (B). Ive (dosadašnji rezultati istraživanja ostataka prvog franjevačkog samostana u Livnu). 147. Sarajevo 1981. Grad-Čovka (BP) 161. Arheološka nalazišta. ZM. Značajan projekt (Jugoslovenski doprinos izučavanju i obradi leksike općeslovenskog književnog (crkvenoslovenskog) jezika. Ključ (G).

Dokanova glavica (K) 176. (KUN) 1. 186. 4281. Čelinac. 26. Ljubljana 1986. 99-108. Gotovac Slavko. Banja Luka – Kastel. Debeljača (K) 175. AL BIH.. Regije 1-13. Franjevačka grebanska kustodija bosanske vikarije. Bronzani Majdan (BL). Doboj. Gornji Vakuf. Arheološka nalazišta. Bosnian Paradigm. Greben-grad (BL). 4282. AL BIH. 4285. Kovači vremena. Laktaši. Regije 1-13. 4279... AL BIH. Vučaj grad (Crkveni grad.. Bugojno. Sarajevo 27. Strljanica (K) 185-186. Grad Vitanj (S) 96. Da li je Grigorovič-Giljferdingovo evan elje aprakos?. Arheološka nalazišta.. BL) 132. Donji Vakuf. AP 26 (1985). ZM. Regije 14-25. Jajce. 4290. srednjovekovna i novovekovna utvrda. Regija 12: Šipovo. ZM. Dubočac (D). . Derventa (D). Gović Tamara. 117-122. Regija 9: Banja Luka. ZM. ZM. Naučni sastanak slavista u Vukove dane XIV/1. Kupres. Arheološka nalazišta. Rudo. Zidine/Krupa na Vrbasu. 128. Kotor Varoš.02. Donji Vakuf. Graljuk Boris. Zagreb 2000. Regija 17: Rogatica. Sarajevo 1988. Sarajevo 1988. Regije 1-13. Prnjavor. AP 27 (1986). 4289. Srbac. Kasnoantičko naselje. Sokolac. Graljuk Boris. NS 18-19. Graljuk Boris. Zmajevac (Č) 133. 4280. 4286. International Conference. 4283. Rezultati (pokusnih) arheoloških iskopavanja na srednjovjekovnom lokalitetu "Zidine" u Krupi na Vrbasu. Krčevine-Nadlugovi (P) 51.. 1982. Regija 3: Bosanska Gradiška. AL BIH. Ljubljana 1987. Sarajevo 1989. 251-272. 63 4288. Graljuk Boris. Matica L/7. 137-138. 155-157.. Govedarica Blagoje. Višegrad. Bugojno. Regija 12: Šipovo. Graljuk Boris. Tom II. Sarajevo 1988. “Knjiga sažetaka”. Zagreb 1997. 5354. Dragišićev povratak u Dubrovnik. Pećine (BL). Regija 4: Bosanski Brod. Tom II. Tom II. Girski grad (S) 95. Arheološka nalazišta. Regije 1-13. Jajce.. Sarajevo 1988. 4278. Kastel (BL) 130. Uzur-Glavica (K). Govedarica Blagoje. Derventa... Pustopolje (K) 184. Sarajevo 1988. Arheološka nalazišta. Graljuk Boris. Hrvatski iseljenički zbornik 1998. Skender Vakuf. Gradina (L) 50. Tom II. BL). Gradina (S) 98. ZM. Govedarica Blagoje – Miletić Nada. Graljuk Boris. Sarajevo 1998. Tom III.Kultura 387 4277. ZM. Gornji Vakuf. Gošić Nevenka. Sarajevo 1988. Kupres. Grahovac Gavrilo. AL BIH. Temeljne knjige o Bosni. 4284. Arheološka nalazišta. Oslobo enje 39/12094. Tavnjak (Crkvenište. Tom II. Beograd 1985. Me unarodni forum “Bosna”. AL BIH. Regije 1-13. 4287.

Sarajevo 1994.. Uticaj civilizacijskih i jezičkih dodira na govornu raslojenost (na primjeru jugoistočne Hercegovine i južne Dalmacije)..388 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Grafija hrvatske lapidarne ćirilice. Novi Pazar 1993. Zbornik radova sa Okruglog stola Istorijskog instituta. ZM. “Srednjovjekovna istorija Crne Gore kao polje istraživanja”. 4298. 1992. “Gramatika bosanskog jezika za srednje škole. Bosanski jezik – mit ili stvarnost?. 125. Nikčević V. 80-81. Biblioteka Bosanski krug. Podgorica 1999. Behar I/1.. 9. Sarajevo 1989.. “Guide to through collections of the National Museum of Bosnia and Hercegovina”. Knjiga 3. Grković-Mejdžor Jasminka.”. München – Barcelona 1978. Bosanska riječ. Istorijski institut RCG. O bosanskom jeziku. 185189. Halilović Senahid. 4293. Grozdanić Sulejman. i II. BZK. 533-554. Sarajevo 1999. 28-29. Bošnjačka epigrafika. Sarajevo 1984. ZM. Korenić Bojan. 4300.. Matica Bošnjaka. (* Pranjković Ivo. Neke naznake o knjizi u prošlosti stare pravoslavne crkve u Sarajevu.01. (Reprint izdanja iz 1890)”. Sarajevo 1991.. VKBI. .. Hadžiosmanović Lamija. Bošnjačka književnost u 100 knjiga. Biblioteka Ključanin. Nauka o glasovima i oblicima... Dio I. 4299. Izdavačko preduzeće Preporod.. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”.) 4302. Zagreb 1992. BiH kulturno-informativni centar. Bošnjaštvo na vjetrometini”. Granić Ante. Sarajevo 1984. “Bošnjačka epigrafika (Priredio Sulejman Grozdanić). Oslobo enje 48/15644. Grubišić Vinko. 259. O ispitivanju srednjovekovnog pisanog nasle a Crne Gore. 4296. Imena. Sarajevo 09. 4295. Knowledge. 4294. “Bosna.” Zbornik referata sa Osnivačke skupštine Matice Bošnjaka. 4292. Sarajevo 1991. Halilović Senahid. 27-44. “Guide to collections of the Regional Museum of Bosnia and Hercegovina”. Zürich 1994. Helsinborg 2000. Knjiga 1”. bošnjaštvo i bosanski jezik. 135. Halilović Senahid. “Ratni kongres bosanskomuslimanskih intelektualaca 22. 4301. Radio Sa XXIV/70. 24-25. Beograd 1999. Drugo izdanje. Bosanski jezik mit i stvarenost.. Bosanski jezik. 4297. Wuppertal 1994.. 254-255. 4291... decembar 1992. Grković Milica. 23-47.-2000. Bibliotekarstvo 30. 4303. “Ševko Kadrić.. Sandžak II/20.. 116. 5-36.. 75-78. Granić Ante.

Sarajevo 1996. Figuralni inicijali u Radosavljevoj apokalipsi. Halilović Senahid. Balcanica 11. 33. Sarajevo 1994. O imenu jezika. . JLZ Miroslav Krleža. Ljiljan V/188. Kabes III/23-24. Beograd 1980. Novi Pazar 1994. 45-62 + 1 stranica slika. Neke karakteristike srednjovekovnog stakla na Balkanu (XII-XV vek). 4305.. Sarajevo 1996.. 4306. 18.. Istina o BiH I/4. 6. Zenica 1998. Bosanski jezik. Večernji list. Znak Bosne IV/5-6. Halilović Senahid. Han Verena. dopunjeno i izmijenjeno izdanje. 626. Zenica 1999.. Slikari iz Dalmacije oslikavaju gotičko i renesansno staklo u Muranu. Didaktički putokazi V/16. Institut za jezik u Sarajevu. Tuzla 1997. Zenica 1999. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1.. Bošnjaci imaju svoj bosanski jezik (Bosanski jezik jučer i sutra). Dodig Radoslav. Press centar. VKBI.10. Vojna biblioteka 15. Didaktički putokazi V/16. Didaktički putokazi V/16. Istina o BiH I/3. Drugo. 1996.) 4312. 4314. O bosanskome jeziku juče i danas.. 4307. 84-87. 4316. Aleksandrida (6-7). (* Valjevac Naila.) 4310. Balcanica 13-14. (A-J)”. Han Verena. Bosanski jezik.. Halilović Senahid. Zograf 9. Pravopis bosanskog jezika. 94-95.... 36. Sandžak III/50. . 9. 30.. dopunjeno izdanje. Zagreb 1984. 11. Džanko Muhidin. Nalazi srednjovekovnog stakla u Polimlju. “Bosanski jezik”.. 4309. Šator Muhamed. 34. Halilović Senahid. 88-89. 286. Travnik 1996. 59-60. Halilović Asim. 341-352 + 2 slike. Govorni tipovi u me uriječju Neretve i Rijeke dubrovačke. Jahić Dževad. Harisijadis Mara. Armija RBIH.Kultura 389 4304. Zenica 1999. Beograd 1978... Didaktički putokazi IV/13. Divan IV/42-43. Prijepolje 1981... 7. Halilović Senahid. 7.. Sarajevo 1996. 16-17. 4313. Sarajevo 1994. 173-184.. O imenu jezika. 2.. 4308. Zenica 1998. SSDSV 8 (1980). Tribina 28. Harisijadis Mara. Sarajevo 1998. Baština. Alispahić Nijaz.. Zenica 1999. Ništović Hazema..) 4311. Mostar 1997. Didaktički putokazi V/16.. Arnaut Muhamed. Halilović Senahid. 7.. Zagreb 06. 9-10. Pogledi 5. Halilović Senahid. Zenica 1999.. Palić Ismail. 50-53. Uprava za politička pitanja Generalštaba. Sarajevo 1995. Ljiljan V/187. 7. Daničićevo jevan elje ili Drugo beogradsko jevan elje (292). Han Verena. 61-75. 4315.. Bosanskohercegovački dijalektološki zbornik 7. Pogledi 5. Tuzla 1997.. KDB Preporod. Beograd 1982-1983. Sarajevo 1995. Sarajevo 1996. Karahasan Dževad. Halilović Senahid.... (* Šator Muhamed. (* Lolić Amra. Didaktički putokazi V/16.

München 1985.. Pokušaj razjašnjenja velike zagonetke o postanku glagoljice. 4325. izdanje. 6-7. 4328. Neugašeni sjaj hrvatske baštine (Blago franjevačkih samostana Bosne i Hercegovine). Hercigonja Eduard.11. Gota 1979. Hercigonja Eduard.. Horvat Josip. Zagreb 1982. znanost. Harisijadis Mara. 2. 4324. München 1981. Zagreb 1994. Sarajevo 1989. “Hrvatska i Europa.. 78-83. Tropismena i trojezična kultura hrvatskog srednjovjekovlja. Beograd 1988. Sarajevo 1989. (* Kessler Wolfgang. Odjek XLII/15-16.. . Autohtonost hrvatskoj jezika u BiH. 7-27. 49-57. Zagreb 1983. Motrišta 13. Ivan.) 4323. 923. Zagreb 1997. 398-399. Odeljenje istorijskih nauka 6. Povijest hrvatske književnosti 2. Srednjovjekovna književnost. Iluminacija rukopisa bosanskog porekla u srednjem veku.. Slova velikago Kulina bana. 4329. 4326. Kultura. Poljički spomenici i neka pitanja podrijetla i razvitka glagoljskog pisma. 509.. Heres Tomislav. Zagreb 1980. Odjek XLII/24. Hercigonja Eduard. 91-135 + 57 slika. I.. “Ibidem – Prilog Odjeka I/3. Rasprave o hrvatskoglagoljskom srednjovjekovlju. Glagoljica i bosančica. 1994.. Svezak I. 17-18.. Mostar 1999. Socjolingwistyczne aspekty wspólczesnego jëzika bosnieckiego. HAZU. 4322. Hercigonja Eduard. 4317. Heres Tomislav. Glas SANU 354. Krakow. Hercegovina 1988. (* Bošković J. Hercigonja Eduard.) 4320. “Povelje bana Kulina – me aš bosanske historije i kulture”. 4321. 15-16.) 4330. Polska. Hercigonja Eduard. Mala knjižnica 8. Kršni zavičaj 21.. Südostforschungen 44. Zagreb 1976.. Kultura Hrvata kroz 1000 godina. Biblioteka znanstvenih radova. 377-378. 280. Slavia 18. (‘Povelje bana Kulina – me aš bosanske historije i kulture’)”. Poljica I/4. Nad iskonom hrvatske knjige.. Glagoljaštvo i glagolizam. I kolo.. Split 22.. umjetnost”. Kršni zavičaj 18.-2000. Globus. (* Kvapil M.390 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.. Südostforschungen 40..) 4319. 449. 4318. 34-39. Heres Tomislav. (* Kessler Wolfgang. 2000. Slobodna Dalmacija. SNL. Liber-Mladost.. Slova velikago Kulina bana. Horvatić Dubravko. Marulić XV/1. 4327. 1979. Hofmen-Planka Agnieszka. (Forum) 1. Heres Tomislav. Hercegovina 1985. MH. 428.

Humac 2000. Kultura.. (Uredio Eduard Hercigonja)”. HM II/9. Split 1998. 4340.. Hunski Vjekoslava. Srednji vijek i renesansa (XIII-XVI stoljeće). Kabes II/12. Sarajevo 1988. HAZU-AGM. (Books. Autohtoni hrvatski jezik u BiH spram srpskomu i bosanskomu novogovoru. Zagreb 1999. JLZ. Imamović Enver. 4342. 125-127. Mostar 1996. Zagreb 1989. Zaštita Radimlje (Dani europske kulture u Stocu).. Rezultati probnih iskopavanja u Podastinju. HAZU-ŠK.. Knjižni fondovi bosanskih franjevaca temelji njihove pastoralne i kulturne misije. Knjižno blago franjevačkih samostana u Bosni i Hercegovini. 624...”. 4337. 54-55. izdanje. 2. znanost i umjetnost Svezak I. Sarajevo 24.) 4339. 4333. Srednji vijek (VII-XII stoljeće) rano doba hrvatske kulture. GZM (A) 47 (1992-1995)..03. 141-146. MGC.. Idrizović Muris. 141-143. Oslobo enje 39/11065. (Uredio Ivan Supičić)”. AP 28 (1987). Hunski Vjekoslava. “Hrvatska i Europa. 133-139. 61-92. Kultura.Kultura 391 4331. Zagreb 1997. Zagreb 2000. Sarajevo 1998. Knjižno blago.) 4334. 15. Horvatić Dubravko. Hrnjević Alma. 885. Zagreb 1980. “Blago franjevačkih samostana Bosne i Hercegovine”. 235-236... Osvit 2-3. 4341. Mostar 1999. znanost i umjetnost Svezak II. EJ 1. Sarajevo 1996. Hrvatska obzorja VI/1. Sarajevo 1996. Višnjici i Gromiljaku kod Kiseljaka. Biblioteka u Kraljevoj Sutjesci.. 254-258. Kršni zavičaj 33. (Izložbeni katalog). maja 1994. “Franjevci na raskršću kultura i civilizacija (Blago franjevačkih samostana Bosne i Hercegovine“.. Stijena u Podastinju. “Hrvatska i Europa. Zbornik 17. 23. (* Marasović Tomislav. Ljubljana 1989. “Istočna Bosna i Sandžak (Znanstveni skup). . Imamović Enver. 5456. 651. 21-23.. 185-186.. 4338. 4335. Hunski Vjekoslava. 4343. Imamović Enver. 4332. Rezultat tridesetogodišnjih istraživanja (Stalna postavka Zemaljskog muzeja ‘Bosna i Hercegovina u srednjem vijeku’). 1979. Bosanski jezik u prošlosti i sadašnjosti.. Jurković Ivan. Ilić Žarko. 183-184. 4336. Hunski Slavica. Stećci – grobovi naših predaka. Zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog naslje a Bosne i Hercegovine. Udruženje Bošnjaka porijeklom iz Sandžaka.

Sarajevo 1995. 16. 497. Isaković Alija.. 24.. Wuppertal 1993. 1997. Rječnik karakteristične leksike u bosanskom jeziku. JLZ. Beograd.06. Hadžiefendić R. 26. Likovna umjetnost). Obho aš Safeta. Zagreb 1992. 1997.. Kinderbucherlag. Sarajevo 1992. Zagreb 1980. Zbornik radova ITF 4.06. Wissenschaftliche Mitteilungen. Behar II/7. Sarajevo 09.. Behar I/3. (* Tabak Remzija. Sarajevo 1994. 4349. (3) (Na kasnoantičkim temeljima). 5 plus 17. Heft A.. Oslobo enje 54/17602. 4344.) (* Halilović Senahid. 21. Oslobo enje 54/17601. 4347. 4351. 3335. 27. Rječnik karakteristične leksike u bosanskom jeziku.. Imamović Enver. Sarajevo 05.. Bosna nije imala više od 60 hiljada maraka da bi na aukciji otkupila zlatnik svoga kralja Tvrtka!. Archäologie.06. Sarajevo 2000. 403.. (7) (Tajne bobovačkih riznica). Band VII. 107-132. Slobodna Bosna III/46. Bizantsko-južnoslavenski (Vizantijsko-južnoslovenski) odnosi (Bizantska umjetnost i južni Slaveni. 1997. Leksikografska izdanja.. Ljiljan II/17. 4348. 63-71. Bosnia and the Bosnian Muslims 3. 2. Simboli Sarajeva (Život u zajedničkom gradu). Sarajevo. (4) (Raskoš umjetničke dekoracije).. 4345.. 1997. Oslobo enje 54/17608. Sarajevo 11. . Sarajevo-Ljubljana 1993. 1997. 1997. Oslobo enje 54/17604. 23. Rječnik bosanskog jezika (Karakteristična leksika). 26.06.. (2. The results of the trial excavations at Podastinje. 391. Četvrto. Sarajevo 07. Sarajevo 04. 21.06. Isaković Alija. Oslobo enje 54/17606.).. Sarajevo-Ljubljana 1993.. Višnjica and Gromiljak near Kiseljak.. 23.. Sarajevo 06. 4353. Isaković Alija.06. Dječje novine.) 4352.. Sarajevo 1991. Imamović Enver. Gornji Milanovac-Beograd 1994. Ljiljan II/44. IP Svjetlost d.06. Isaković Alija. Isaković Alija. Sarajevo 2000. 1997. 4350. 4354. 1997. d.-2000. 4346. izdanje.06. Sarajevo 1994.. EJ 1. Ivančević Radovan. (8) (Zbrisan sa zemlje). Zagreb 1993. Sarajevo 10.06. 12. Sarajevo 01. Oslobo enje 54/17603. Bosanski jezik. izdanje. The Bosnian language. (2) (Nevidljiv i neosvojiv grad). dopunjeno i ispravljeno izdanje. Sarajevo 08. Oslobo enje 54/17607. 763-766. 497.392 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Imamović Enver. 21... Bambi. Imamović Enver. Svjetlost. Feljton: Bobovac – prijestonica srednjovjekovne Bosne (1-8): (1) (Jak politički i upravni centar). “Istorija srpske kulture”. 24-25. (5) (Grad u tragovima). Gornji Milanovac-Udruženje izdavača i knjižara Jugoslavije.. 21. 12-13.. 1997. (6) (Izdajom pao).. Oslobo enje 54/17605.

. V. BIGZ-Jedinstvo. Vid u Vidu kod Metkovića. Sarajevo 08. Doba borbi za očuvanje i obnovu države (1371-1537)”.07. 125-160. EJ 6. Prva knjiga. 4368. 4358. Jahić Dževad. Sarajevo 1988. (KUN 10/42(500). 4360. “Istorija srpskog naroda.. Ivić Pavle.. Sarajevo 1984. Oslobo enje 41/12979. SKZ. 18. VAHD 87-89 (1994-1996). Beograd 1981. SKZ. 2. Dijalekt i me uetnički (me unacionalni) odnosi – na primjeru leksičko-semantičkih izoglosa u narodnoj materijalnoj kulturi istočnobosanskih Muslimana i Srba. Beograd 1981. N. Bobovac II/13. Oslobo enje 48/15461. Model praslovenske postojbine. 97-98. SKZ. Trajno prisuće duhovnosti (Franjevci u književnosti i pismenosti Bosne). 4363. Književni i narodni jezik kod Srba. Sarajevo 06. Nove knjige domaćih pisaca. 4366. BIGZ-Jedinstvo. 4361. 193-208. J. 4359. Od najstarijih vremena do Maričke bitke (1371)”. 10. 4356. Istorija jezika. Beograd 1990. 519-534. J. Split 1998. Prva knjiga.. 2. Zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog naslje a Bosne i Hercegovine. Beograd 1986. – D. 50-67. 1991.. 7.. 1984. Vareški stećci. 4367. 617-640.. Od najstarijih vremena do Maričke bitke (1371)”. izdanje. izdanje. “Istorija srpskog naroda. Slobodna BiH II/419. 4357. Ivanković Željko. Stećci na području sjeveroistočne Bosne.. “Istorija srpskog naroda. “Blago franjevačkih samostana Bosne i Hercegovine”.. Druga knjiga. (Izložbeni katalog). Ivić Pavle. Tuzla 1997. Ivoš Jelena. B. Jezik u nemanjićkoj epohi.. 4364. Split-Mostar 1999. Dani europske kulturnopovijesne baštine (Humac/Mostar/Kreševo). O jeziku nekadašnjem i sadašnjem. Ivić Pavle. Beograd 1990. 4365. Ivić Pavle. Razvoj književnog jezika na srpskohrvatskom jezičkom području. Nove knjige domaćih pisaca.Kultura 393 4355... Ivanković Željko. JLZ. Metalni i koštani inventar s lokaliteta sv. . 4362... Jezik i njegov razvoj do druge polovine XII veka. O jeziku nekadašnjem i sadašnjem”. 20. Sveske II/5-6. 87-140. SKZ. 393-403.. Tekstil. Zagreb 1990. Jahić Dževad.. Ivčević Sanja. Ivić Pavle. Vareš 1996. (KUN VI/165). 11. Beograd 1982. 335. Srpski narod i njegov jezik. Ivić Pavle. Hrvatski glasnik V/62. Ivić Pavle. 334. 4369. “Pavle Ivić..08.

Školski rječnik bosanskog jezika.. 40-41. Milešić I. Bulić Refik. Zenica 1999. Knjiga II. Didaktički putokazi V/17. Jezik bogomila. 4374. Feljton: Priče o jeziku: Iz knjige Bosanski jezik šta je to (1-3): (1) (Kojim su jezikom govorili predislamski bogomili). Ljiljan VI/256.)... Jahić Dževad. Triolgija o bosanskom jeziku. Izdavačka kuća Ljiljan Sarajevo-Izdavačko preduzeće Ze-Company Zenica. Jahić Dževad.. Sarajevo 26. 31. Slobodna BiH II/447. Ljiljan 360. O narodnom i književnom jeziku bosanskih Muslimana (kratak sintetski pregled).. 4377. Uprava za politička pitanja Generalštaba. Sarajevo 1995. Pregled LXXVII/2..) 4375. dopunjeno izdanje. Bosanski jezik u 100. pitanja i 100. 57-58. Palić Ismail.. “Bosanski jezik”. Sarajevo 1987.. Zagreb 1999... 6-7. 37. 127. O narodnom književnom jeziku bosanskih Muslimana (kratak sintetski pregled). Jahić Dževad. 47. 4379..02. Zapis I/4. NIŠRO “Oslobo enje”. (* Korenić Bojan. 8-9. 1992. Didaktički putokazi V/17. Izdavačka kuća Ljiljan Sarajevo-Izdavačko preduzeće Ze-Company Zenica. Press centar Armije RBIH. Novi muallim I/1. Pregled LXXX/5-6.. Didaktički putokazi V/17. 36-37. 20-23. Uloga ‘bosanskog jezika’ u procesima srpskohrvatske standardizacije. Behar I/4-6. Didaktički putokazi V/17. 4378. Didaktički putokazi V/17. 259. Sarajevo 1999...-2000. 557.. (2) (Islamizacija i jezik u Bosni). Knjiga III. 10-11. 4373. 1999. Didaktički putokazi V/18. Ljiljan VI/258. 143.. 4372. Jahić Dževad. Zenica 1999. Taljić Isnam. Sarajevo 1999. Jahić Dževad. Sarajevo 1999. Jezik bosanskih Muslimana. Tuzla 2000. 25. Izdavačka kuća Ljiljan Sarajevo-Izdavačko preduzeće Ze-Company Zenica.. 4371. Vojna biblioteka 15.. Behar VIII/40-41. nacija. Biblioteka Linguos. Kasumović Ahmet. Bošnjački narod i njegov jezik. Pranjković Ivo. (* Halilović Senahid. Jahić Dževad. Sarajevo 1997. 12. 119-123.. 4376. Sarajevo 1999. odgovora. 357-377. Biblioteka Bosanski krug. 2. Jahić Dževad. Jahić Dževad. 41. Jezik. 245-255. Sveske III/11-12. Sarajevo 1990. Zenica 2000. Sarajevo 1985. 4370. (3) (Otkud naziv bosanski jezik?). Oslobo enje 49/15692. Sarajevo 1990. Zenica 1999. Sarajevo 1997. Biblioteka Linguos.394 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 11. Naučna utemeljenost bosanskog jezika. Biblioteka Linguos. Arnaut Muhamed. Sarajevo 2000. Zenica 1999.. Ljiljan VI/257.. Jahić Dževad.. Zagreb 1993. 273-297. ... Tretiranje jezika u vezi sa nacionalnim konstituisanjem Muslimana (U povodu pojave knjiga o muslimanskoj genezi i identitetu). 275. Split-Mostar 08. Zenica 1999. 10. Halilović Senahid. Biblioteka Ključanin. Ništović Hazema. Trilogija o bosanskom jeziku.. Sarajevo 1997. Sarajevo 1991. nacionalizam (Ogledi o jeziku u nacionalnom i društvenom kontekstu).12. 43-59. Jahić Dževad. Knjiga I.. Trilogija o bosanskom jeziku.

) 4381. 1133-1135. 9. Muzej grada Zenice. BL). Zenica 2000. Mramorje (Skribidol. RPZ 10. Japundžić Marko.. Regija 9: Banja Luka. Debela Me a (BL) 129. Hadžagić Amira. BL). Zagreb 1995.. BL). Jakšić Nikola. Ljubačevo (BL). Oslobo enje 45/14281. Drugi bogumilski san. Provincijalat franjevaca trećoredaca-KS. Mramorje (Dobrinja-Cvijetići. Sarajevo 12. Beograd 1981. 476. 134-136. 1988.. Zenica 2000. Didaktički putokazi VI/20. Jalimam Salih. 2000. Mramorje 1 (Pavići-Grujičići. Sarajevo 23. 4387. 1992. Mramorje (Goleši. BL).03. 4386. Mramorje (Zelenci. BL) 131. BL). Ništović Hazema. Čelinac. Arheološka nalazišta. Jalimam Salih. Jakšić Nikola. 2000. 9-11. BL).. Rezultati istraživanja. Oslobo enje 49/15648. Preporod XXXI/697. Stražbenica (BL) 132. Gramatika bosanskog jezika. Mramorje (Vilusi-Stanići. Sarajevo 13. 4383. Sarajevo 2000. Didaktički putokazi VI/20. 61-71. ZM. Zenica 2000. 4389. Zenica 2000. Didaktički putokazi VI/20. Tanović Ilijas.10. 5. 4385. Jandrić Ljubo. Zadar 1983-1984.. 9. Mlinovi (BL).. Skender Vakuf. . Divan I/12. Sarajevo 2000. (* Heres Tomislav. Zagreb 1994. 6-8. Sarajevo 1988. Muratagić-Tuna Hasnija. Jahić Dževad – Halilović Senahid – Palić Ismail. Didaktički putokazi VI/20. 4384. 1-2. 25.. Oslobo enje 57/19270. Regije 1-13. Posebna izdanja 1. Tragovi i znamenja višeg života (Blago franjevačkih samostana)... Mramorje (Javorani. Jakšić Nikola. Japundžić Marko. (Štamparskom greškom u časopisu je upisano da se radi o broju 12.. Gdje je i kako je nastala glagoljica i ćirilica. AP 22. Mramorje 2 (Pavići-Savanovići. Radovi 23. (* Kadrić Adnan. “Ričice – nekropola stećaka”.Kultura 395 4380.ur evići. Oslobo enje 57/19272.10. Zenica 2000. 533-550. SV). Zenica 1989. Kamen (BL) 130. 7. AL BIH. Didaktički putokazi VI/20. 4382. Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture. Zenica 2000. trebalo bi biti broj 13).01. Sarajevo 14. Tom II... Zagreb 1995. 4388. BL).) 4390. Stećak – simbol bosanske države. 14. Jarić Abid. Hrvatska revija XLIV/176-177. Izložba). 209. Šimić Angelina. Novi muallim I/4.. Kotor Varoš. 331-342... Tragovi pisane riječi kroz stoljeća (katalog. stoljeća u Hrvatskoj i Bosni. Split 1983. Ričice (Imotski).. Marulić XXVIII/6. (KUN VIII/317)... Arnaut Muhamed. Selhanović Selman. Pandurević Tatjana. Mramorje (Radmanići. 13. Dom štampe Zenica. Travnik 1994. Mramorje 3 (PavićiSavanovići). Nakit 14. 12-13. Jamaković Osman. Tragom hrvatskog glagolizma.

1991.. Barun An elko. HZ 31-32. 73. Jugoslavenski seminar za strane slaviste 33-34. PKJIF 51-52/1-4 (19851986).. Jerković Vera.. Biblioteka Izdanci. Basler uro. Književna riječ u matici vijekova (Izbor iz književnosti bosanskih muslimana u francuskom časopisu ‘Migrations’). Sarajevo 15.) 4393. Arheološki vestnik 38.. Jerković Vera. Beograd 1996. Napomene o proučavanju ortografije i jezika srpskih redakcionih spomenika. Muzej hrvatskih arheoloških spomenika. 4395. Beograd 1995. Jireček Konstantin. O transkripciji staroslovenskih tekstova. Split 1976. (* Ferluga Jadran. a cura di Mario Capoldo).. 31-38.. (* Stipčević Nikša. Zagreb 1991. 5-14. Jerlagić-Boru aj Sadžida. Geschichte Osteuropas XXVII/1. Jerković Vera. Biblioteka fototipskih izdanja. Beograd 1986. Jerković Vera.. L’eredita di Roma nelle città della Dalmazia durante il medioevo (Introduzione. Beograd 1978.. Zagreb 1986. Zadar 1984. Biblioteka znanstvenih djela 2. Obavijesti HAD XVIII/3. ispravljeno i dopunjeno izdanje. 152. I-II. Jireček Konstantin – Radonić Jovan. Beograd 1979. Bevanda Mladen. Frankfurt 1987.. Čajničko evan elje (jevan elje). Zmaj. Naučni sastanak u Vukove dane XXV/2. Biblioteka Fototipskih izdanja.. II-703). 58-59. Sarajevo 19. München . 300-302. Beograd 1990). Jelovina Dušan. (Preveo i dopunio Jovan Radonić).. Oslobo enje 48/15322. izdanje. 176 + 91 tabla. Beograd 1988. Svjetlost. 184-185. 482-483..Fototip izdanja iz 1912. 4391. “Proučavanje srednjovekovnih južnoslovenskih rukopisa”. IIFototip izdanja iz 1915).. Kultura i bosanski franjevci. (* Stipčević-Despotović An elka. 12. Oslobo enje 48/15295. Atti e Memorie della Società dalmata di storia patria 9. Katalozi 1.) 4392. 4399. Jerković Vera. 241-242. Roma 1984. Zagreb 1984. Beograd 1988. Slovo Ljubve..02. ČS. 426-429. 1991. Starohrvatske nekropole na području rijeke Zrmanje i Cetine. Germania 65/1. (* Babić Marko. Jelovina Dušan. JLZ. (I. Istorija Srba. 550. Drugo. 4396. Srpskohrvatska norma u glasovnom i morfološkom sistemu. Marulić XXIV/6.) 4401.396 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. (KUN 9/18(476) 11.01. Jelenić Julijan.-2000.) 4394. (I-280. Mačevi i ostruge karolinškog obilježja u Muzeju hrvatskih arheoloških spomenika. Biblioteka naša prošlost. Split 1986. 832-833.. Sarajevo 1991. Svjetlo riječi IX/103. Arheografski prilozi 1. Prosveta. Ljubljana 1987. 55-66.. 139-145. ErcegovićPavlović Slavenka. 2. (* Rapanić Željko. Zagreb 1978-1979. Isenberg G. Druga knjiga (Kulturna istorija). EJ 3... 4400. 232-233.. O izdavanju starih srpskih spomenika. 4397. 19. Starinar 37. 4398. Sarajevo 1990... (Beograd 1984.

“Jugoslovenska književnost srednjeg veka (Priredio or e Trifunović).. 265-280. Metković. Prilozi hronologiji srednjevekovnih nekropola Jugoslavije i Bugarske (II) – Contributions a la chronologie des necropoles medievales de Yougoslavie et de Bulgarie (II). Prilozi hronologiji srednjevekovnih nekropola Jugoslavije i Bugarske (I) – Contributions a la chronologie des necropoles medievales de Yougoslavie et de Bulgarie (I).) 4402.Kultura 397 1979. Zagreb 1987. Mladinska knjiga. 318. 800-803. Cisterna. Prosveta-Spektar-Prva književna komuna. Vojislav. JLZ Miroslav Krleža. Jurić Radomir. Umetnost ranog srednjeg veka u Bosni i Hercegovini. Beograd 1999. 568. 4412. AP 27 (1986).. Jurić Radomir. Jurić Radomir. Obavijesti HAD XVI/1. (K-Ren)”. 115-157 + 12 tabli. Jovanović-Stipčević Biljana. Ljubljana 1987. . Jovanović S. 74-82. Zagreb 1995. 21-29.. Jurančič Janko. decembar 1987).. “Jugoslawien (Landschraft und Kultur)”. 4408. 148. 4405. Beograd-Zagreb-Mostar 1986. O sre ivanju srpskoslovenskog pravopisa u prvim decenijama XIV veka. Beograd 1978. Naučni sastanak slavista u Vukove dane XIV/1. 4407. 4413. 24-25.. Jovanović Vojislav. 147-150. 185. 3-5. Jovanović Vojislav. Lektira za 1. Srednjovjekovno groblje sa stećcima u Dobranjama kod Metkovića. "Rani srednji vek". Mihaljčić Rade.. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”.. Knowledge. 173-174. razred zajedničkih osnova srednjeg usmerenog obrazovanja”. 4403. Balcanoslavica 7. “Arhiepiskop Danilo II i njegovo doba”. Balcanoslavica 8. Ljubljana 1986. Knowledge... Rad braće prosvjetitelja Ćirila i Metodija i severozapad naše zemlje kroz stoleća. Prosveta-NolitZavod za udžbenike i nastavna sredstva. Prilep 1979. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”.. (A-Nove)”. “Enciklopedija hrvatske umjetnosti 1. Jovanović Vojislav. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 2. Naučni skupovi 58. 4410.. 263. SANU. 4406... rekognisciranje. Metković. (Me unarodni naučni skup povodom 650 godina od smrti. Beograd 1985. Prilep 1978. 4411. Zagreb 1984. Beograd 1997. 4404. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Beograd 1991. 4409. Jurić Radomir. Odeljenje istorijskih nauka 17. Općina Metković.

Aristodije i Matej. 2000. Crkvena arhitektura (Bosna i Hercegovina) (690). Dobrun (324). 9.398 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 107-113. Kajmaković Zdravko.. 169-178. EJ 4. Jusić Enisa. 141-179. godine). K... Svjetlo riječi VI/63. 4414. Kajmaković Zdravko. JLZ... 4419. JLZ. izdanje. (A-J)”. EJ 3. 4427. Jusić Enisa. Svjetlost. Radio Sa VII/20. Zagreb 1984. Zagreb 1980. K. Zagreb 1982. Boljuni (71). “Arheološka problematika zapadne Bosne”. Goražde (464). “Yugoslavia”. 4423. izdanje. izdanje. Butko (212). 2.. Dobrun (503). Sarajevo 1978.sadašnja džamija Fethija u Bihaću. 4415. 4417. JLZ. Grobovi (Bosna i Hercegovina). JLZ Miroslav Krleža.-2000. Ćirilica kod Srba i Muslimana u osmansko doba.. 4420. 4422. izdanje. AD BiH.. Informacije o stanju arheološke istraženosti srednjovjekovnih gradova na području Pounja. Sarajevo 1983. Zbornik 1. 4426. Sarajevo 25. Kajmaković Zdravko. Nadgrobnici srednjovjekovne Bosne (Forum subotom). "Pisana riječ u Bosni i Hercegovini od najstarijih vremena do 1918. A.. Sarajevo 1982. Tajna umjetnosti. Kajmaković Radmila. Gacko (435).. EJ 1. Radovi Instituta za povijest umjetnosti 11. Kajmaković Zdravko. Kajmaković Zdravko. Veličina trajanja (U povodu izložbe ‘Blago franjevačkih samostana u Bosni i Hercegovini’. . R. 2. Zagreb 1987. Sarajevo 1988. 4418. 4416. Oslobo enje 57/19314. Divoševo evan elje (jevan elje) (485). 295. BF VII/11. Crkvina (239). Bunovi (210). Srednjovjekovna arhitektura u Bosni i Hercegovini.11. 239-242 + 1 karta. Kajinić Anto. ožujak-travanj 1988. Banja Luka 1982.. Ikona (Bosna i Hercegovina) (620). 2. Veselin Masleša. Srednjovjekovna crkva svetog Antuna . Zagreb 1986. u Collegiumu artisticumu u Sarajevu. Jurković M. 604-605. O bizantskom utjecaju i autohtonosti nekih likovnih rješenja na predromaničkoj plastici Bosne i Hercegovine.. Kajmaković Zdravko. Sarajevo 1999. 842-870. 4425. 11. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. ZKM 7. 2. Zagreb 1984. 263. godine – The Written Word in Bosnia and Herzegovina from Earliest Times up to 1918". Gornje Podrinje (466-467). 4424. EJ 2. 4421.. JLZ. Divoševo jevan elje (315). Sarajevo 1986. 249-259.. Ikonostas (Bosna i Hercegovina) (626).

“Julijan Jelenić. Starohrvatska umjetnost u Bosni i Hercegovini. Knjiga prva”.. Privredni vjesnik.. 56-69. Privredni vjesnik. 4437. Svjetlost. Touristische Monografien 26. 550-551. EJ 4. Sarajevo 1990. Zagreb 1990. Hercegovina 6-7 (14-15). Zagreb 1990. 4439. 4435. 147. 3. 105-116. Karahasan Dževad. Svjetlost. Putevi XXVI/1. izdanje. 54-58. Culture. Dopunska objašnjenja s naznakom novije literature.. Banja Luka 1981. 267-268. Zagreb 1988. Iluminirani rukopisi (Bosna i Hercegovina). 4438. Sarajevo 1998. 4430. 1982. Motrišta 15./2001. Utjecaj hrišćanstva na izbor osobnih imena u selima Dubrovačke Republike. Die Kulturschatze der franziskaner kloster in Bosnien und Herzegovina (Geschichte. HKD Napredak. 2. "Umjetničko blago Bosne i Hercegovine". Karačić Vendelin. EJ 5. 2. izdanje. 8. Kultura i bosanski franjevci. Zagreb 1990. Bogumilstvo u savremenoj bosanskohercegovačkoj poeziji. Ori dei conventi francescani della Bosnia ed Erzegovina (Storia. Sarajevo 1987. JLZ... Privredni vjesnik. 145-168. 4432. Biblioteka Izdanci. Art). Mostar 2000. Tourist Monografs 26. Zagreb 1986. JLZ. knjiga.. Dubrovnik 1990. Umjetnost Jugoslavije u 18. 2. Zagreb 1990. Azra Begić).Kultura 399 4428. Freska (Bosna i Hercegovina). Monographies touristiques 26. 4433. Karačić Vendelin. Zdravko Kajmaković. Kultur. JLZ. 148 + 1 karta.. 4431. II. Privredni vjesnik. Oslobo enje 39/12231..07. Arte).. Karamatić Marko – Nikić Andrija. Kajmaković Zdravko. Anali 28. . Zagreb 1984.. Kalač Iso. izdanje. Vizantina..Herzegovina (Histoire. 4434. Cultura. culture. Kajmaković Zdravko. ( uro Basler. Kunst). Les richesses des couvents franciscains de Bosnie . Mostar 2000. 533-534. Dramska književnost u Bosni i Hercegovini. Kajmaković Zdravko. Karamatić Marko. 617-618. Karabeg Mugdim. 243-259. art). Collana Monografie turistice 26. “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463. izdanje.. Džemal Čelić. 4429.. 4436. Kapetanić Niko – Vekarić Nenad.. Karaman Ljubo. EJ 3. 605-620. Uloga franjevačkih samostana u BiH u njegovanju i promoviranju likovne kulture i umjetnosti. Art treasures of the franciscan monasteries in Bosnia and Herzegovina (History. Uloga franjevačkih samostana u BiH u njegovanju i promicanju likovne kulture i umjetnosti. Sarajevo 15. (Fototip izdanja iz 1915).

Katičić Radoslav.. (* Nilević Boris.. Karamehmedović Muhamed. 4445. 2. Karamehmedović Muhamed. Sarajevo 04.. Kebo Alija. 99-114. JLZ. JLZ. izdanje. 4451. 1983. EJ 2. a kasaba Mostar. 466. Filološke studije o našem najranijem srednjovjekovlju. 11. 100-101. Saopštenja 13. 319-321. 2-8. Oslobo enje 40/12742. Prosveta. Karamehmedović Muhamed. III izdanje. 4443. Biblioteka Kulturno naslje e. 2. Stanić Radomir. Beograd 1990. Institut za istoriju. Sarajevo 1996. Riznica kulturne baštine (“100 godina Muzeja na Humcu”)...12.-2000.. Svjetlo riječi VII/71. Šeher Blagaj. 125. OOUR Zavod za izdavanje udžbenika i nastavnih sredstava.. Bosanska srednjovjekovna umjetnost.. Oslobo enje 43/13509. Praistorija na dnu jezera. Sarajevo 30.400 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Oslobo enje 35/10685.03.. Katičić Radoslav. 264-272. Šaputanja stoljeća. Srpska književnost u srednjem veku.. Uz početke hrvatskih početaka. Zagreb 1982. 7. EJ 5. Beograd 1981.) 4441. “Bosna i Hercegovina i svijet”. Transformacija forme i motiva srednjovjekovne Bosne u osmanskom periodu. 327-330. (Nedjelja) 2. Sarajevo 03. 517.. JLZ. Sarajevo 1983. 7. Biblioteka znanstvenih djela 70. Likovne umjetnosti. Prijatelj Kruno. FPN. Sarajevo 1989. “Bosanska srednjovjekovna država i suvremenost (Zbornik radova)”. Sarajevo 1980. 31.. 86-88. Odjek XXXIV/1.. Sarajevo 1996.. 4450. Zbornik za umetnosno zgodovino 17. 4453.. Split 1993.. 4440. Umjetnička obrada metala. Kašanin Milan.. Sarajevo 1981. 1978. Jezik (Hrvati). . Zagreb 1988.. 4452. Književni krug. 1981. Karamehmedović Muhamed. izdanja Enciklopedije Jugoslavije”. Karamehmedović Muhamed. 352-360. Separat II. Kebo Alija. Likovna umjetnost za I razred srednjeg usmjerenog obrazovanja. izdanje. 4449. Prilozi XVII/18. Likovne umjetnosti. Svjetlost. Kebo Alija. 4448. “Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina. Spasena nekropola u Salakovcu.01. Oslobo enje 38/11981. Sarajevo 1981. Ljubljana 1981. Karamehmedović Muhamed – Unković Milivoje. (Fototipsko izdanje iz 1975. 1986. 8. 281. 4446.11. Sarajevo 13.. 4447. Stanić Radomir.). Kaverić T. Kebo Alija. Zagreb 1982. 4444. 4442. Veselin Masleša.

. JLZ Miroslav Krleža. Sarajevo 1982. Zenica 1995. 4456. Saopštenja 16.02. izdanje.. “Književnost bosanskih franjevaca. Stećci u pljevaljskom kraju.03. (A-J)”. 2.. 4458. Zagreb 1989. 99-101. Sarajevo 18. 227. Knežević Anto. Izbor tekstova iz starije hrvatske književnosti (Priredio Ivan Lovrenović)”. 1988. 4463. Radovi zavoda za slavensku filologiju 24. 9... Oslobo enje 48/15315. Veselin Masleša. Sarajevo 1983. Knežević Joko. 4457. Kolumbić Nikica.. 344-345. 811.. Beograd 1984. Filozofija i slavenski jezici. Hrvojev misal (608-609). Prijepolje 1978. Bogetić Radin (148).) 4461. Mostar 1984. Most XI/51-52. Arheološki park u Blagaju. Sarajevo 08. Zagreb 1995. Izme u Vizantije i Zapada (Odabrane studije o arhitekturi). Kopecki Branka. Zagreb 1980. Oslobo enje 45/14283. (ANove)”. 4460. Zagreb 1984. Kebo Alija. Petrović Rade. Naš svijet XXIV/275. 203-205. “Enciklopedija hrvatske umjetnosti 1. Skopje 1989. Razbu eni kameni spavači. Knežević Stipo. Lektira za srednje usmjereno obrazovanje. Svjetlost OOUR Izdavačka djelatnost. godina)”. Aleksandrida.02. 4459. 299-301. 4467. 1991. 4466. (* StojakovićPavelka Brana. Baščaršija – svjetska kulturna baština. Prosveta-Institut za istoriju umetnosti.. “Kliment Ohridski i vulgata na Ohridskata kniževna škola vo razvitokot na slovenskata pismenost (Materiali od naučen sobir održan vo Ohrid od 25 do 27 septemvri 1986. EJ 1. Kečkemet Duško.. (* Vidmarović Natalija. Zagreb 1988. 7.. Beograd 1988-1989.) 4465. Teške riječi u tvrdom kamenu (Bosanskohercegovačka epigrafika). 200. Hrvatsko filozofsko društvo. 274-279.) . 24-25. 4455. Oslobo enje 48/15325. Rasprava o hrvatskom jeziku. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. Hrvojev misal. Korać Vojislav.. 179-181. SSDSV 6. MANU. JLZ. (* Handžić Izet..... Sarajevo 1988.. Beograd 1987. Kojić Ljubinka. Saopštenja 20-21. Kečkemet Duško. 1072-1074. Studije 7. Sarajevo 25. Biblioteka Kulturno naslje e BiH. GDI BiH 34. Pregled LXXIV/9. Kebo Alija.) 4464. Letić Branko. Krijesnica II/4. (* Stanić Radomir. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Kebo Amra. 100-101. 333. 9. Sarajevo 1984. 4462. 1991. Sarajevo 1983. Manastir Žitomislić.Kultura 401 4454.

Gradina (Tulović. Tom II. Višegrad. Bratunac 1 (B) 68. Koroman Veselko. Kovaček Božidar. Dragišić.-2000. Arheološka nalazišta. Sarajevo 1988. Alverinski Bartul (153). Živinice. AL BIH. Tuzla. Krčevine (Z) 93. 46-47. Regija 7: Gračanica. Kalesija. 123-134. AL BIH. Regija 17: Rogatica. Rudo. Podcrkvina (B) 77. ZM. Bijeljina. Sač (V) 79. Ričice – arheološka istraživanja nekropole stećaka. Sarajevo 1988. jeziku i književnosti Hrvata Bosne i Hercegovine. Sarajevo 1988. Naša ognjišta XI/74. Regije 14-25. Brdo-Konačište (Bi) 89. Kosorić Milica. Regije 14-25. AL BIH. Regija 16: Olovo. Arheološka nalazišta. Sarajevo 1998. Banovići. 4474. Srebrenica. Mostar 1999. Regija 6: Brčko. Zapuštena prošlost (Po kraljevskim ruševinama Bobovca raste mahovina i sunčaju se gušteri). 297-302. Brštanik.... Raskršće (Ro). 4469.. Sokolac. Duvno 1981. Kosorić Milica. Regije 1-13. “Jugoslovenski književni leksikon. 4472. Bratunac. Tom II. 4476.. Stećci. 16. Naša ognjišta XI/69. Tom III. Kronološka bio-bibliografija hrvatskih pisaca Bosne i Hercegovine”. “Ričice – nekropola stećaka”. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. 199. 37-42. 17.. (AJ)”. Novi Sad 1984. Ugljevik. Drugo dopunjeno izdanje”. 4479. Kosir Vencel. Mali Gradac (Bi) 94.06. Bibliotekarstvo 30. Posebna izdanja 1. Crkvište (B) 68-69. 106. Tom III. 4473. Skica za izradu bibliografije bosanskohercegovačkih latinista. 105. Arheološka nalazišta. ZM. Srebrenik. 4481. L). Arheološka nalazišta. Kovačević-Kojić Desanka.. 7. 4480.. JLZ Miroslav Krleža.. 4475. Sarajevo 29. Split 1983.. 4477. Kosorić Milica. Starine u okolici Širokog Brijega. Sarajevo 1999. Kovač Fuad. Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture. Koroman Veselko. Ljiljan 334.402 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Kovačević Stanislav. MS.. Regije 1-13. izložba). Jugoslovenske književnosti. Zvornik. “Veselko Koroman. Han Pijesak. Lukavac. Kovačić Anto Slavko. Od kamene sjekire do prvih naselja (Arheološki nalazi na tlu sjeveroistočne Bosne. Sarajevo 1984. Duvno 1981. Zagreb 1984. Sarajevo 1988. Kosorić Milica. ZM. 4468. Vlasenica. 4470. Gaudeamus 1-2. Gradina (Stupari. Šekovići. . Dobretić Juraj-Benignus (154). Kladanj. Opaske o pismu. ZM. 4478. HM II/6. 4471. Kosir Vencel. 11-43. B). AL BIH. Lopare. Oslobo enje 38/11854. 1981. Koričić Vanja.

Sarajevo 1988. Godina 43. Lamnici 2 (BG). ZM.. Godina 46. Mato Zovkić)”. 160. 4495. Kiseljak 2 (K) 22. Regije 1-13. “Suvremena katolička enciklopedija (Priredili Michael Glazier i Monika K. Breza.. Kovačić Anto Slavko – Jarak Vjeko. Regija 6: Brčko. Tom II. 177. Kovijanić Risto. 163-167. Pučko školstvo Hrvata BiH do 1878. Arheološka nalazišta. 267-278. Srbac. Biblioteka Male turističke monografije 42.. Sarajevo 1988. Arheološka nalazišta. Sarajevo 1988. Regija 12: Šipovo. Brčko (Br). Kraljević Gojko. ZM. Regija 13: Travnik. Kotorski medaljoni.. Arheološka nalazišta. Beograd 1976. 263-283. Pučko školstvo bosanskohercegovačkih Hrvata do 1878. Ljubuški 1985.) 4488. 187-188. Busovača. Laktaši. 4492. Kraljević Gojko. Arheološka nalazišta. Hrvatski narodni kalendar 1994. 4489. 197. Jajce. Split 1998. Godina 42. AL BIH. Laus. “100 godina Muzeja na Humcu (1884-1984. 276-286. 2. izdanje. Titograd 1978. Visoko. 155-174. Sarajevo 1997. Kiseljak. 4483. Kraljević Gojko. (* Boljević-Vuleković Vojislav.. AL BIH.. Kotorski medaljoni.. SIZ kulture općine Ljubuški. . Pucarevo. Regija 14: Kakanj. Kraljević Gojko. Donji Vakuf. Hrvatski narodni kalendar 1995. ZM. glagoljaši i glagoljaštvo. Župni ured sv. Istorijski zapisi XXXIV-LIV/1. Regije 1-13. Kovijanić Risto. Titograd 1981. godine. Kovačić Anto Slavko. AL BIH. 309-312. Kovijanić Risto. Hellwig). Vareš-Draškovac (Va) 27. Kotor 1978. Sarajevo 1994. Numizmatička zbirka na Humcu. (* Zloković Ignjatije. Tom III. Zbornik radova. Centar ARS. Zagreb 1979.. Istorijski zapisi XXXI-LI/1-2. Beograd 1980. elilovac 1 (T). AL BIH.. 4484. Ive Podmilačje. Ugljevik. (Glavni urednik hrvatskog izdanja dr. Vareš. Kovačić Slavko. Gornji Vakuf. Zvornik.. 4494. Lopare. 89. Gornje Vukovsko (K). Kraljević Gojko. 133-140. Sarajevo 1988. Fojnica. Turistkomerc. Regije 14-25. Regija 3: Bosanska Gradiška. Tom II. dopunjeno izdanje. godine. Bijeljina. Vitez. 4491. 4493. jeziku i književnosti Hrvata Bosne i Hercegovine. Tom II. Književne novine. Tom II. Kovačić Anto Slavko... GPM 26. 4486. 4487. Kovačić Anto Slavko. Sarajevo 1993. Kraljević Gojko. Zlatari Kotora u doba samostalnosti (1391-1420) (Po podacima iz Kotorskog arhiva). Podmilačje. Glagoljica. Regije 1-13. 52. 4485. ZM. Kreševo. Arheološka nalazišta. Prnjavor. ZM. Kupres.Kultura 403 4482. 1. Bugojno. Regije 1-13. AL BIH. Zenica..)”. Sarajevo 1988. Hrvatski narodni godišnjak 1998.. Opaske o pismu.) 4490.

4505. JLZ Miroslav Krleža.09. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. Tom III. Serises 581. Aldeshot-Brookfield 1997. Zagreb 1984. Regije 14-25. (Uredio Milenko Brkić). (* Lonza Nella. Zagreb 1984. 693. . Banja Luka 1978. Arheološka nalazišta.. ZM. Feljton: Spomeničko blago Bosne i Hercegovine (23.. (3) (Srednjovjekovni i turski gradovi). Studenci 1995. Kraljević Gojko.. (5) (Katoličke crkve i samostani). Tom III. Oslobo enje 35/10746. ZM. Regije 14-25. Oslobo enje 41/13009. AL BIH. Regija 25: Grude. Dubrovnik 1998. 1984. Borač (157). 4497. Bosanska Dubica (160). Sarajevo 1988. Gornja Drežnica 2 (M). 543-544. Tom III. Kreševljaković Muhamed. Regije 14-25. Vitina 3 (Lj).. Zagreb 1984.. 11.. 4507. On the Latino-Slavic Cultural Symbiosis in Late Medieval. Kraljević Ljiljana. Stolac. 1984.. 2. 4501. Anali 36. Kraljević Gojko.09. Arheološka nalazišta. Arheološka nalazišta. 4509. 4499. Arheološka nalazišta. Regije 14-25. Kraljević Gojko. Bosanski mramorovi. (A-J)”. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. Kristić Augustin. Sarajevo 10. Regije 14-25. Krstić Kruno.. JLZ. Ljubinje. Trebinje. AL BIH. Variorum Collected Studies.. Sarajevo 07. Jezerski. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. 4500. JLZ Miroslav Krleža. 4504. Krekić Bariša. Putevi XXIV/6. 197. (A-J)”. Mostar.. 295. 194-212. Bogumilski mramorovi. Regija 20: Bileća. Sarajevo 1988. 7. Kalinovik. 1984. Bijeljina (130). Dubrovnik: a Mediterranean Urban Society. Neum. 499-503. 4508. 5-9. 1300-1600”. ZM. Regija 24: Lištica. Krleža Miroslav. 4502. Goražde. Foča.09. AL BIH. Sarajevo 1988. Tom III.. 4498. izdanje. Jablanica. 223. Regija 21: Prozor. EJ 4. 14-15. Aldeshot-Brookfield 1997. Oslobo enje 41/13010. Sarajevo 08. 5): (2) (Stećci – originalna umjetnost srednjeg vijeka).) 4503. 4496. Ljubuški. Oslobo enje 41/13012. Čitluk.404 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Ribići 1 (K). AL BIH. Kreševljaković Hamdija. Series 581.. Krekić Bariša. Goražde 1 (G). Tom III. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”. Čapljina. Kraljević Gojko. Konjic. Dubrovnik: a Mediterranean Urban Society. 4506. Sarajevo 1988. Zasada (B).05.-2000. Variorum Collected Studies.. Sarajevo 06. 121. Krleža Miroslav. AL BIH.. 337. 1978. PCC Me ugorje. Sarajevo 1988. Bosanske crkve i njihovo obskrbljivanje za otomanske vlade. ZM. 9. Arheološka nalazišta. ZM. “Bariša Krekić. Dubrovnik (361). Dragišić Juraj. Kraljević Gojko. 1300-1600”. Regija 18: Čajniče.

Kujundžić Zilha. 295-303. 4514. Kujundžić Juraj. Buzov M. Kujundžić Juraj. 103-127 + 8 tabli.. 59-60. Arheološka nalazišta. Oslobo enje 40/12799. Bosanska srednjovjekovna književnost i njen jezik prema staroslavenskoj i hrvatskoj glagoljskoj književnosti. JLZ. 2. Drugo prera eno i dopunjeno izdanje. Visoko. Sarajevo 1988. 4511. 272-276.. Književnost (Bosna i Hercegovina). ZM. EJ 2. Banja Luka 1984. Biblioteka Naučni i stručni skupovi VI. Avicena. 23-24. JLZ. Kučukalić Zijo. Naučni sastanak slavista u Vukove dane VIII. Kuna Herta. Petra u Vrhbosni. 73-82. 763766. (* Ćošković Pejo. Regija 20: Bileća. 4522.. Veselin Masleša. Narodna kola na stećcima srednjovjekovne Bosne. Ljubinje. Turbića groblje (K). 222-225.. Kujundžić Zilha. Regija 14: Kakanj. Mulabegović Amila – Benac Alojz. 4515. 27. Stolac. Prilozi centra za povijesne znanosti 2. Muzika. Regije 14-25. (Uredio Milenko Brkić). Trebinje. Krstonijević Irma. 4516. Separat II. 360-364. Pregled LXIX/6. Beograd 1978.. Kučukalić Zijo. Fojnica. .. Prilozi za etnološku monografiju Skipovca. Sarajevo 1980.. 11-12. "Kulturna istorija Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do pada ovih zemalja pod tursku vlast". NEV XXX/1. Kuna Herta.. Regije 14-25. 337-340. 4517. Katedrala sv. 11-12). JLZ. (Summary: Popular kolo dance at the stećci of the medieval Bosnia. Sarajevo 1994. Arheološka nalazišta. “Simpozij ‘Prilozi za proučavanje muzičke kulturne baštine u Bosni i Hercegovini’”. 7. Vareš... AL BIH. AL BIH. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. 2. 188. O zborniku krstjanina Hvala.. Zagreb 1982. Tuzla 1984. Kućan Ante.. izdanja Enciklopedije Jugoslavije”. Sarajevo 1984... Tom III. Kiseljak. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”.. Kreševo. Orlovica (T). Zbornik sažetaka. 1994). izdanje.02. 237-252. 590. EJ 2. Članci i gra a 15. Kuna Herta. 153-163.. PCC Me ugorje. 4512. “Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina. 4519.02.Kultura 405 4510. Tom III. 4521.) 4520. Sarajevo 1978. ZM. Sarajevo 1979. 4518. Zagreb 1982. 1984. Zagreb 1985. (Sarajevo. Starohrvatski crkveni spomenici u Bosni i Hercegovini. Studenci 1995. Breza. Kulenović Salih.. IZ 5. 4513. Problematika stećaka i romanike u Bosni i Hercegovini. Sarajevo 1988. Sarajevo 08. (KUN VI/137). izdanje. NEV XXVIII/1-2. Zagreb 1982. Muzika.

Odjek XL/2223. Sarajevo 1991. Kuna Herta. Sarajevo 1989. 4535. 9-18. 4533.406 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 4525. Sarajevo 1988. Sarajevo 1982. Sarajevo 1985.10.. Sarajevo 1986. Godišnjak 14. 39.. Godišnjak 17. SV 4.-2000. Kuna Herta. 4528. Neosporno svjedočanstvo. 249-252. 9-20. 4534. 4523. 4531. 4524. 4527. Kuna Herta. Kuna Herta. Kuna Herta. 25. Separat II.. (KUN). Hvalov zbornik – spomenik srednjovjekovne bosanske književnosti. Srednjovjekovna bosanskohercegovačka književnost. Bibliotekarstvo 32. Književnost. O jednom slabo poznatom bosanskom spomeniku. Radovi simpozija povodom 9 stoljeća spominjanja bosanske biskupije (1089-1989). Sarajevo 1987. Kuna Herta. 4530.. Kuna Herta. Hvalov zbornik. Odjek XLII/24. Sarajevo 16. “Ibidem – Prilog Odjeka I/3. Kuna Herta. Kuna Herta. Milenij slavenske pismenosti. Sarajevo 1989. Zagreb 1982. 9. Kuna Herta. 4529.. 4-5. “Povelje bana Kulina – me aš bosanske historije i kulture”... Kuna Herta.. (Priredili: Enes Duraković i Fehim Nametak). godine – The Written Word in Bosnia and Herzegovina from Earliest Times up to 1918".. Oslobo enje 42/13407. Neosporno svjedočanstvo. 13. Hvalov zbornik u optici me usobnih veza i uticaja južnoslavenskih srednjovjekovnih književnosti. Sarajevo 1989. 49-84. Novi Sad 1986.. Kuna Herta. 1985. 295-309. Vrhbosanska visoka teološka škola. izdanja Enciklopedije Jugoslavije” JLZ. 4532. Ćirilometodijanska tradicija i Hvalov zbornik. 4526. Veselin Masleša. “Bošnjačka književnost u književnoj kritici (Starija književnost)”. Naš svijet XXV/285-286. (‘Povelje bana Kulina – me aš bosanske historije i kulture’)”. Kuna Herta. "Kršćanstvo srednjovjekovne Bosne". Neosporno svjedočanstvo (Povelja Kulina bana – me aš bosanske historije i kulture). Srednjovjekovna bosansko-hercegovačka književnost. Izdavačka kuća Alef. Zbornik MS za filologiju i lingvistiku XXIX/2. Sarajevo 1998. "Pisana riječ u Bosni i Hercegovini od najstarijih vremena do 1918.. Mjesto i značaj Pantelejmonovog apostola me u rukopisima srednjovjekovne bosanske književnosti. 107-116. I knjiga. Odjek XLII/15-16. “Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina. .. 1-2.

111-122. Radio Sa VII/20. 7788. I. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. AP 25. Oklop (467-468). Kurent Tine. Nešto o stećcima Vlaške crkve. Leković B. Lasić Dionizije Vinko. srednjovekovna nekropola. (* Handžić Izet. Osnovne karakteristike evropskog srednjovjekovnog pozorišta. Hercegovina 2 (10). Pregled LXXXI/2-3. Slavjanovedenie v dorevoljucionnoj Rosii. Starine Crne Gore 6. Svjetlost. Moskva 1979..) 4539. Lešić Josip. 221-223. Moskva 1978. Mostar 1985. Simboli vasione na stećcima 1-4: (I) Most XII/58-59. .. Cetinje 1978. 35-49. Sovetskoe slavjanovedenie 5. Obavijesti HAD XXVIII/2... 39-40. Mostar 1996.. “Bogumilstvoto na Balkanot vo svetlinata na najnovite istražuvanja”. Lecaque Pathrique.) 4546. Letić Branko. 4545. Lemajić Nenad. (* Dodig Radoslav. 4540. Hrvatski kalendar za 1995. Sarajevo 1987. 135-142. 89-105. Contribution á l'étude des stećci de Bosnie et Herzegovine: les stéeles du Lauragais sont-elles cathares?. 4544. 80-81.. 4543. (III) Most XIII/61-62. Logačev K. Srpska književna tradicija od XV do XIX veka. 4538. Istorija pozorišta Bosne i Hercegovine.. 4537. Skopje 1982. Lešić Zorica. Knowledge. 4541. MANU-SANU-ANU BiH. Mostar 1987.. Ledić Fikreta.. Sarajevo 1985. Lasić Dionizije Vinko. 799-841. (IV) Most XIV/68. Dvoboj (139).Kultura 407 4536. Sarajevo 1991... Godina 52. Lešić Josip. Oružje (474-476). Dodig Radoslav. Lasić Dionizije Vinko.. Mostar 1986. Beograd 1999. Godišnjak 20. 174-175. 918. O znakovima na stećcima. 238-244. IA MI BiH. Dedino Guvno i Tičići. 576. O znakovima na stećcima. Sarajevo 1980. 201-208.. Kršni zavičaj 29. 188-205. Pleterni ukras od najstarijih vremena do danas. Ziral. Logačev K. Sovetskoe slavjanovedenie do sredini 30-h godov. I. Kakanj. Mostar 1985. 4548.. Zagreb 1996. Biblioteka Kulturno naslje e Bosne i Hercegovine. Njegov likovni oblik i značenje. Chicago 1995. Stara pravoslavna crkva u Sarajevu (Bogata riznica u arhitektonskom unikumu). 4547. 4542. (II) Most XIII/60. Chicago 1994. Humac 1996... Naprava (433). Sarajevo 1991. Beograd-Ljubljana 1986. 73-104. Knjiga 68. 4549. 87-94.

Lovrenović Ivan. 16.. (11) (Ptice iz Egipta). (3) Hrvatski glasnik V/66. Vareš 1996.. 177-206. (5) Hrvatski glasnik V/68. Oslobo enje 54/17495. Vareš 1996. Sarajevo 17.. Sarajevo 22. (7) (Simbolika uzdignutih ruku). Vareš 1996.. 1997. (10) (Simboli života i hrabrosti). (4) (Križ. Oslobo enje 54/17492.408 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. (3) (Širok raspon ukrasa). Sarajevo 1980. Sarajevo 1999.. Oslobo enje 54/17497. 23.02. ‘L’ Europe’ i naš odnos (Uz prezentaciju kulture i književnosti naroda i narodnosti Bosne i Hercegovine u pariškom časopisu). Oslobo enje 54/17498. 4558. Srednjovjekovna Bosna i srednjoeuropska kultura (Prožimanja i akulturacija). Tuzla 1998. 4554. Sarajevo 24. 1997. 4550. 8596.02. Drevne knjige (Marginalija na temu srednjovjekovnih bosanskih rukopisa). 20. 16. Sarajevo 1989... 1997. Feljton: Bobovac i Kraljeva Sutjeska (1-4): (1) Bobovac II/21. 25. Tuzla 1997. Lovrenović Dubravko. Lovrenović Dubravko. (4) Hrvatski glasnik V/67. 11. 94-139. Odjek XLII/15-16. 16. Lovrenović Dubravko. 4559. 4556. NS 14-15.. 1997. Oslobo enje 54/17499.. 23.. 11... “Povelje bana Kulina – me aš bosanske historije i kulture”.02. Oslobo enje 54/17491. Tuzla 1998. 1997. Sarajevo 20. 1997. Lovrenović Dubravko. Feljton: Bosansko-humski mramorovi – stećci (1-5): (1) Hrvatski glasnik V/63. (8) (Alegorija plesa mrtvaca). Sarajevo 14. Lovrenović Ivan.. Dragišić Juraj (87). Vareš 1996. Lektira za srednje usmjereno obrazovanje. 22. 21. Oslobo enje 54/17490. Lovrenović Ivan.. 4555. 1997.02. Oslobo enje 54/17500.02. Sarajevo 23.. (6) (Solarnolunarni simboli). 1980. (3) Bobovac II/23. svastika i zvijezda). Sarajevo 1997. Tuzla 1997. Lovrenović Ivan. .02. Stećci okoline Mrkonjić-Grada. V dni bana velikago Kulina. Sarajevo 1981. 1997. Izbor tekstova iz starije hrvatske književnosti (Priredio Ivan Lovrenović)”.. 1997. Oslobo enje 54/17494. Oslobo enje 54/17501. 18. Forum Bosnae 5. 18. (12) (Zmije prijatelji i ubice).02. 15. Sarajevo 16.. Sarajevo 13. BF V/7.. Tuzla 1998.02. 1997. 10. 1997.. Sarajevo 15. Sarajevo 21. 4551. 11. (2) Bobovac II/22.... 17.02.02. Bosansko-humski mramorovi – stećci. polumjesec.. Odjek XXXIII/18.02. 22. 11. (5) (Kozmos i ezoterija na kamenu). Sarajevo 1982. (4) Bobovac II/24. (2) (Utjecaj drevnoih kultura). Oslobo enje 54/17496. 4552.. Sarajevo 02. 25.02.. 22.-2000.. Feljton: Bosanski mramorovi – stećci (1-12): (1) (Kozmos i ezoterija na kamenu). Oslobo enje 37/11374. Lovrenović Dubravko. “Književnost bosanskih franjevaca. 11. Svjetlost OOUR Izdavačka djelatnost. Oslobo enje 54/17493. Sarajevo 19. (9) (Viteške figuralne kompozicije). 17. 4557.02. Lovrenović Ivan. 1997.. Franjevačka književnost u Bosni i Hercegovini (5-17). 7-8. (2) Hrvatski glasnik V/64. Sarajevo 18. 4553.

Bevanda Mladen. 14. (KUN VIII/414). Oslobo enje 46/14864. 4570. 17-18. Sarajevo 07. 272. Bosnien und Herzegowina. Sarajevo 23. Sarajevo 1990.02. Naši dani XXXVI/981 (51). Misija Ćirila i Metoda (18-19). Labirint i pamćenje. Lovrenović Ivan – Selimbegović Vildana. izdanje. Lovrenović Ivan. Memija Minka.. (‘Povelje bana Kulina – me aš bosanske historije i kulture’)”. Oslobo enje 48/15330.. Islamska misao XII/137. Sarajevo 1990.. 18. Poljarević M. 1. “Ibidem – Prilog Odjeka I/3.Kultura 409 4560.) 4566. Odjek XLIII/11-12. 26. Dani 135. Sarajevo 04. Klagenfurt-Celovac 1994. (KUN) 3. Sarajevo 1990.. Eine Kulturgeschichte. 4569. Lovrenović Ivan – Selimbegović Vildana. 4565. Oslobo enje 55/17957. (KUN IX/15(473). Odjek XLIII/1112. Šnajder Slobodan. V dni bana velikago Kulina... Odjek XLII/24. Popović Nenad. 239.. 1996.05. WienBozen 1998. 17. 24. 2. Sarajevo 26. Sarajevo 28. Sarajevo 1989. Sarajevo 1989. 46-47. Praha 2000...) 4563. Unutarnja zemlja. 159.12. Ale.. 16. (KUN X/23(481). 1999. Bakić Ibrahim.. Oslobo enje 53/17334. Izdavačka kuća Alef. 11. Duraković Enes. Sarajevo 31. Kulturnohistorijski esej o Bosni. Prvi milenij Bosne. Sarajevo 1990. 1991. izdanje. Odjek XLIII/5. “Bošnjačka književnost u književnoj kritici (Starija književnost)”. 14-23.. Lovrenović Ivan. 2000. (* Isaković Alija. Oslobo enje 57/19315. Zagreb 1998. Sarajevo 1998. Sarajevo 29. NIŠRO Oslobo enje.12. 16-17. “Ivan Lovrenović – Vildana Selimbegović.. Lovrenović Ivan. Sarajevo 1990. Sušić Hasan. 93-102..11.. (Priredili: Enes Duraković i Fehim Nametak).. 4564. Bosanska medijevalna kultura..12. Labirint i pamćenje. Sarajevo 1990.09. Durieux. Kisić Čedo.. 1999. Juraj Dragišić (15). Lovrenović Ivan. IA MI BiH 26. 11. Lovrenović Ivan. Kulturnohistorijski esej o Bosni. 17.11. 175-178. Prvi milenij Bosne”. Lovrenović Ivan. Benac Alojz.. Lovrenović Ivan.. Biblioteka posebnih izdanja. Lovrenović Ivan. Lovrenović Ivan. Sarajevo 1989. (* Nilević Boris. 4568. 4567. 10. Odjek XLIII/11-12. (* Šimić Angelina. Labirint i pamćenje. 178. 1990. Sarajevo 1990. Sarajevo 1990. Bosna a Hercegovina: Kratky prehled kulturni historie. 4561. Oslobo enje 47/15276. (Kratki pregled kulturne povijesti Bosne i Hercegovine). . Kulturnohistorijski esej o Bosni. 1998. I knjiga. Bosanska biblioteka. NIŠRO “Oslobo enje”. Odjek XLIII/11-12. Sarajevo 31. 1989. Dani 135. Sedam stoljeća franjevaca u BiH.) 4562..

Ljubinković Mirjana.03.. Beograd 1985. Naučni skupovi 49. 4578. 4571a. Ka preciznijem datirnju starijeg slovenskog nakita na Balkanu. Stećci i stare crkve u Zagvozdu.. 4577. Mileševa i bosanska minijatura. Srednjovjekovni ulomci iz Gorice. (* Šakota Mirjana. 271-274. Stanić Radomir. Beograd 1987. 1979.. “Dečani i vizantijska umetnost sredinom XIV veka”. 158. Lovrenović Maja.. Nalaz kamenih sarkofaga kod Nove Bile . 4573. 120-121. Sjećanje na Juraja Dragišića (Uz 500. 10. Zagreb 1980. Tomislavgrad 1999. Sveta baština III/24. Beograd 1989.. Zbornik Zavičajnog muzeja 4. Sarajevo 14. Odeljenje istorijskih nauka 13. 21. septembar 1985).11. Kako protumačiti stećke. 137-144. Duvno 1984. Glasnik Društva 9. SSDSV 5. 4574. Maksimović Jovanka. Oslobo enje 36/11298.. Duvno 1984. Beograd 1984. 1997. obljetnice smrti Fra An ela Zvizdovića”. 110-112.. Lubovac Ragib. Lovrinović Nikola.. 109-123. Sovetskoe slavjanovedenie. Vasilij. 4575. Pucko LJ. Maksimović Jovanka. Tomislavgrad 2000. 155-163.. 4576. Lozo Marijan. Naučni skupovi 38. 15. Saopštenja 16. SANU. 4579. Lozić Vlade. Prijepolje 1978. Moskva 1985. 143-153. 4571.. (Me unarodni naučni skup povodom 650 godina manastira Dečana.410 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.. Prosveta. "Mileševa u istoriji srpskog naroda". Maksimović Jovanka. Travnik 1991. Les miniatures byzantines et serbes vers le milieu du XIVe siecle.. Beograd 1983. 15. Crkva Svetog Mihovila u Bobovcu.) 4580. Naša ognjišta XXIX/264. Odeljenje istorijskih nauka 6.. Oslobo enje 54/17511. Sveta baština III/20. Lozo Marijan. Stećci – najpouzdaniji izvori (Prikupljanje gra e za monografiju srednjovjekovnog Livna)..-2000. Lukić Ljerka. “Gunjačin zbornik”.. Maksimović Jovanka. Miroslavljevo jevan elje i umetnost XII veka. Sarajevo 06. 4572.. 4581. Naša ognjišta XXX/268. Sarajevo-Fojnica 2000. SANU. 87-98. 4576a. FTSFranjevački samostan Fojnica. “Zbornik radova sa Znanstvenog skupa u povodu 500. 20. 27.Travnik. Livanjsko arheološko blago u Splitu. obljetnicu njegova djela O naravi nebeskih duhova koje nazivamo an elima). Srpske srednjovjekovne minijature. . 89-95. Ljuboja Svetozar.

4589. Bibliotekarstvo 27. 8.. ZFF Serija A: Istorijske nauke XVI (Spomenica Svetozara Radojčića). Mrkonjić Grad. VAHD 87-89 (1994-1996). Gat (G). Mandić Dominik. 1982. 4594. 1987. Maksimović Vojislav. Gacko. Vrčenac (MG). Sarajevo 1988. Margetić Lujo. 95-121. Kršni zavičaj 31. Minijaturno slikarstvo polovinom XIV veka i Dečani. Sarajevo 1981. 144. Dometi IX/7-12. Mostar 1999. Vid u Vidu kod Metkovića.. Maksimović Jovanka. “Jugoslawien (Landschraft und Kultur)”. 4585. 45-49. Vrijeme bosančice (Prilog proučavanju bosančice u livanjskom kraju). Sarajevo 1982. 151. Sarajevo 20. 4583. 51-56. 4590. Man eralo Stipo.. Hrvatsko podrijetlo bh. Rijeka 1999.. Motrišta 10. Regija 19: Nevesinje. O nekim interesovanjima za ‘Miroslavljevo jevan elje’. Ljubljana 1986. 52-55. Mandić N. Keramički nalazi s lokaliteta sv. Marijan Boško. Maksimović Vojislav. Hrvati. Oslobo enje 39/12115. Mostar 2000. (Isti tekstovi i u: “Yugoslavia”. (KUN) 4. Maksimović Jovanka. Beograd 1997. Livno).. Man eralo Stipo. Umetnost u doba bosanske srednjovekovne države. – Miletić Nada. Hrvatsko pismo i jezik u srednjovjekovnoj Bosni. Sarajevo 1986. Arheološka nalazišta. Split 1998. ZM.Kultura 411 4582. Tom III. Miroslavljevo jevan elje (140-141). 83-88. Sarajevo 1988. Mostovi XXIII/117-118. glagoljica i slavenski apostoli. Hrvatsko pismo i jezik u srednjovjekovnoj Bosni. Mandić Dominik. Bazilika iz jezera (Buško jezero. 13-21. O nekim interesovanjima za ‘Miroslavljevo jevan elje’. Marić Sava. Motrišta 15. Beograd 1989. Mandić Dominik..) 4595. 4587. 35-72 + 36 slika. Mladinska knjiga... 101-110 + 6 tabli slika. Svjetlost.03. . 4584. Zbornik za istoriju BiH 2. Sarajevo 06. Ključ. 35-48... ZM. Tom II. 4591. Regije 1-13. 4588. stećaka.. AL BIH. Regija 10: Sanski Most. AL BIH. 4592. Mardešić Jagoda. Humac 1998.. Oslobo enje 44/14147. Regije 14-25. "Čudesna Jugoslavija". 4586. Svjetlost. Pljevlja 1991.11.. 4593. Arheološka nalazišta.

Gornji Vakuf. ZM. Regije 1-13. Sarajevo 1988. Marijanović Brunislav. Mrkonjić Grad.. Titov Drvar. Regija 24: Lištica. 4607. Sunićka pećina (S) 193. 4597. Čapljina. Arheološka nalazišta.. S) 178. Ljubuški.. 179. Regija 25: Grude. ZM. Ive u Livnu. Regije 14-25. 145. Arheološka nalazišta. Regija 11: Bosanski Petrovac.. AL BIH. . Regije 1-13. Visočica (Bakri. Tom II. Marijanović Brunislav. Sarajevo 1988. AL BIH. Sarajevo 1988.. Jejinovačka pećina (S) 182. Marijan Boško – Miletić Nada. Vrtoče. BP). Regije 14-25. Trebinje. 163. Sarajevo 1988. 308. Regija 11: Bosanski Petrovac. Tom II. ZM. Regija 25: Grude. 4605. Marijan Boško. 133. ZM. AL BIH. Arheološka nalazišta. Stolac. Regija 10: Sanski Most. 149-150. Sarajevo 1988. Regija 20: Bileća. Skender Vakuf. Bugojno. Gradina 1 (G). ZM. Regije 14-25. Regije 1-13.. Čelinac. 325. Tom II. 4606. Bosansko Grahovo. Tom II. Raskršće (Podsoje. Marijanović Brunislav. Mostar. Hrid (Š). Arheološka nalazišta. Neum. AL BIH. Čapljina. Arheološka nalazišta. Regije 1-13. AL BIH. Š) 185. AL BIH. AL BIH. Gradac 3 (N).. Regija 9: Banja Luka. AL BIH. Tom II. Tom III. Sarajevo 1988. ZM. Tom III. ZM.412 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Džakulina glavica (S) 174. Zemunica (BL). Čitluk. Regija 24: Lištica. Sarajevo 1988. Č). Gradina (Crkvina. Neum. Regije 1-13. Marijan Boško – Zelenika An elko. Arheološka nalazišta. Regije 14-25.. Gacko. 4601. Sarajevo 1988. AL BIH. Ljubuški. Vitina 2 (Lj). ZM. Tom III. Marijan Boško. Marijan Boško – Miletić Nada. Arheološka nalazišta. 161. Livno 1995. Regije 14-25. Gradina (Hrgud-Gradina. Jajce.. Sarajevo 1988. Arheološka nalazišta. Marijan Boško – Miletić Nada. Marijan Boško – Miletić Nada.. Kotor Varoš. Kupres. Ljubinje. Crkvina (Donja Blatnica. 4596. Bosansko Grahovo. Arheološka nalazišta. Tom III.-2000. 337. 4599. 292. Titov Drvar. ZM. Tom III. AL BIH. Ključ. 4600. Regija 19: Nevesinje. Gradić-Žuta glavica (BP). Mostar. 120-126. Š) 184. Regije 14-25. Arheološka nalazišta.. Regija 12: Šipovo. Marijanović Brunislav. ZM. 4603. Čitluk. Kalendar Svetoga Ante 1995. Donji Vakuf. 4604. Tom III. AL BIH. Donja Blatnica. Arheološka nalazišta. 4602. 4598. Marijan Boško. Č). Sarajevo 1988. Bistrički samostan na groblju Sv. Sarajevo 1988. ZM. Selište (Volari. Sanski Most (SM).

Sarajevo 1988. 4616. Regije 14-25. 4613. 4615. 148. Regija 11: Bosanski Petrovac. Breza. BP). Marijanović Ivanka. Regija 12: Šipovo. AL BIH. Crveni grm 1 (Lj) 321. Regija 10: Sanski Most.. ZM. AL BIH.. Ljubuški. Regija 12: Šipovo. 4617. Vitez. Arheološka nalazišta. Prijedor. 179-180. 4610. 245. Marijanović Brunislav. Regije 14-25.. Sarajevo 1988. Kiseljak. Tom III. Regije 14-25. Gornji Vakuf. Marijanović Ivanka. Tom II. Regije 14-25. Tom III. 4612. Regije 14-25. Arheološka nalazišta.. Regija 20: Bileća. Zenica. Gornji Vakuf. Marijanović Brunislav – Marijanović Igor. 4611. ZM. ZM. Stolac. Šekovići. Arheološka nalazišta. Donji Vakuf. Marijanović Ivanka. Sarajevo 1988. Arheološka nalazišta. Bugojno. Marijanović Ivanka. Crljenača (Dretelj. 4618. Tom III. L). Bratunac. Busovača. Bugojno. Arheološka nalazišta. Sarajevo 1988. Tom III. AL BIH. Kreševo. Sarajevo 1988. 4619. Regija 13: Travnik. Sarajevo 1988. Tom III.. Tom II. Ljubuški. Sarajevo 1988. AL BIH. ZM. Tom III. ZM. Bosanska Dubica. Arheološka nalazišta. Livno. Čapljina. Regija 22: Glamoč. 205. Mali han (Lištani. Fojnica. Sarajevo 1988. 164. Gradina (Donji Mamići. Tom II. 39. Arheološka nalazišta. Regije 1-13. Regije 14-25. Jajce. ZM. Tom II. Luke (MG). 69. Arheološka nalazišta. Arheološka nalazišta. ZM. Arheološka nalazišta. Crkvine (S) 171. Donji Vakuf. Vlasenica. ZM. Regija 2: Bosanski Novi. Marijanović Brunislav – Paškvalin Veljko – An elić Pavao. AL BIH. Neum. Marijanović Ivanka. Č).Kultura 413 4608. Titov Drvar. Jajce. Marijanović Brunislav – Miletić Nada. Regija 25: Grude.. Vareš. Regija 25: Grude. Tom II. Regije 1-13. Trebinje. ur eva glavica (N) 323. Kreševo 1 (Kr).. Ravlića pećina (G) 334. ZM. AL BIH. Prusac (DV) 184. Mrkonjić Grad. Vinogradina (P). 326. Marijanović Brunislav – An elić Pavao. Sarajevo 1988. Čapljina. Srebrenica. Sarajevo 1988. 4609. Kladanj. Regije 1-13. Regija 14: Kakanj. Arheološka nalazišta. Podcrkovnica (S) 189. Pucarevo. ZM. Marijanović Ivanka. 22. Ljubinje. Jajce (J). Han Pijesak. Kupres. G) 325-326. AL BIH. . G). Tom II. ZM. GV) 186. Marijanović Brunislav – An elić Pavao. Crvena njiva (S). Ključ. Manastirište (Grčka crkvina. Bosansko Grahovo. Travnik 2 (T). Arheološka nalazišta. Sarajevo 1988. Sarajevo 1988. Kupres.. AL BIH. Neum. 4614. Regije 1-13. Sutina (Gradina. AL BIH.. AL BIH. AL BIH. AL BIH. Visoko. Regije 1-13. Gradina (Drinovci-Vrcani. Arheološka nalazišta. Regija 16: Olovo. Regije 1-13. ZM.

Regija 13: Travnik. Gacko 2 (G) 144. Crkva ružica (B). ZM. Kupres. Busovača. 184. Regije 14-25. Regija 13: Travnik. Sarajevo 1988.-2000. Trebinje. Regija 25: Grude. Vitez. Bugojno. Crkvine (Gradac.. Tom III. Vranjevo Selo (N). ZM. Tom II. Tom III. Sarajevo 1988. 4625. 73-78. 171. AL BIH. Marijanović Ivanka – Miletić Nada. Regija 16: Olovo. Regija 12: Šipovo. 4630. 4623. Busovača.. Arheološka nalazišta. Bratunac. Raskršće (Babići. Gornji Vakuf. Kiseljak. Han Pijesak. Neum. Vitez. Marijanović Ivanka – Miletić Nada. AL BIH. Pucarevo. Breza. Crkvina (Rotimlja. Sarajevo 1988. 24-25. ZM. Regija 19: Nevesinje. Srebrenica. Crkvine (Gornje Turbe. Regije 1-13. Ocrkavlje (Grčko groblje. Arheološka nalazišta. Arheološka nalazišta. 4621. Sarajevo 1988. Regija 20: Bileća. 4629. ZM. Regije 14-25. . S). Stolac. 4631. Donji Vakuf. Marijanović Pero. Bijela Crkva (Crkvine. Arheološka nalazišta. Čapljina. 4626. Regija 13: Travnik. Vitez. ZM. Tom II. Regije 1-13. Regija 25: Grude. 4627. Š). AL BIH.. Šekovići. AL BIH. Hercegovina 6-7 (1415). Regije 1-13. Regije 14-25. Arheološka nalazišta. Tom II.. 196. Kamen i čovjek na Radimlji i oko nje.. Tom III. 159. Kalavrija. Sarajevo 1988. AL BIH. Čapljina. 4628. ZM. 4620. 337. Arheološka nalazišta. Marijanović Ivanka – Miletić Nada. Zenica. Marijanović Ivanka – Basler uro – Miletić Nada. Visoko. Regije 14-25. 68. ZM. 196. AL BIH. ZM. Bosansko Grahovo. Ljubuški. AL BIH.. Sarajevo 1988. Regije 1-13. Zenica. Kladanj. Sarajevo 1988. Tom III. Tom II. AL BIH. Zenica. Regije 1-13. Ljubuški. Tom III. T).. Bukovica (T) 196..414 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Regija 11: Bosanski Petrovac. Pucarevo. Marijanović Ivanka – Miletić Nada. Jajce. Arheološka nalazišta./2001. Sarajevo 1988. Ljubinje. Titov Drvar. Tom III. Arheološka nalazišta. AL BIH. Fojnica. Regije 14-25. Neum.. AL BIH. ZM. V). Busovača. Miši (G). Regije 14-25. Drenovik (N) 143. Sarajevo 1988. 4624. Marijanović Ivanka – Miletić Nada. Marijanović Ivanka – Paškvalin Veljko – Miletić Nada. Marijanović Ivanka – Miletić Nada. Mostar 2000. 331. ZM. Arheološka nalazišta. AL BIH. Vlasenica. BP). Marijanović Ivanka – Miletić Nada. Sarajevo 1988. Arheološka nalazišta. Marijanović Ivanka – Miletić Nada. Arheološka nalazišta. ZM. N) 150. Gacko. Borak (B) 195. Ocrkavka (Ki). Vareš. Kreševo. Tom II. 4622. Sarajevo 1988. Marijanović Ivanka – Glavaš Tihomir.. Pucarevo. Regija 14: Kakanj.

Kulturno-istorijski spomenici u nikšićkom kraju.. Izložba narodnih i borbenih igara na stećcima. The Medieval Tombstones of Bosnia and Hercegovina.. “Materijali. Bogetić Radin (Radivoj. Kraljeva Sutjeska sa samostanom i crkvom Sv. 2. Radoj). Znanstveni kolokvij održan u Zadru od 6-8. Pozorište. 76. Glumac. Mašić Jozo. “Hrvatski biografski leksikon II (Bj-C)”. . Matejčić Ivan. 1986. 1988. izdanja Enciklopedije Jugoslavije”. Oslobo enje 45/14273. Beograd 1999. 7.. 5. Titograd 1987. Nišani prelaznog oblika. 4633. Sarajevo 06. Odjel za arheologiju Centra za povijesne znanosti JAZU.03. 4643. Leksikon hrvatskih književnika Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do danas”. O tipologiji motiva na stećcima. Istorijski zapisi LX/4. HM IV/14.. 183-194. Vrijednosti koje nas ujedinjuju (Blago franjevačkih samostana)... Sarajevo 15. Jadranski zbornik 12 (1982-1983). 4642. Marković Marko – Gaković Mirjana.08. 4637. JLZ. Sarajevo 07. Sarajevo 2000. 1986. 6. Autentični stvaralački znak..03. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. JLZ. 4638.03. Sarajevo 16.03. Sarajevo 1986. JLZ Miroslav Krleža. 4634. izdanje. Oslobo enje 46/14784. Riznica duha i kulture (Izložba: Blago franjevačkih samostana).03. Separat II. 5. Matić Bernardin. 1986. 4635. Zagreb 1980. 8. Pula-Rijeka 1983.03. Travnik 1993.. 5. 6. Sarajevo 04. 545-548. Divan I/8. 1986.. 6-7. Ive Krstitelja. Oslobo enje 43/13545. Poroceedinas of the 11th Annual Chacmool Conference. 34. Odjek Kulinove povelje (Na stranicama časopisa “Odjek”).. Oslobo enje 45/14269. Zagreb 1982.. 4641. Zagreb 1989. Markotić Vladimir.. Mašić Jozo. Oslobo enje 43/13547.. Mašić Jozo.Kultura 415 4632. Zagreb 1982... Sarajevo 09. Dobretić. Marković Marko – Gaković Mirjana. “Mirko Marjanović. Oslobo enje 43/13542. Sarajevo 14. Oslobo enje 43/13544. 4636.03. 276280. 364-368.. (* Matijašić R. 1988.. tehnike i strukture predantičkog i antičkog graditeljstva na istočnom jadranskom prostoru”. Dragišić. Calgary 1981. Martinović Niko. 1988. 4640. Sarajevo 11. 4639. 117-118. Knowledge.. 1989. EJ 2. Juraj. Blago franjevačkih samostana. Oslobo enje 45/14272. Maslić Fatima. 8.) 4644. “Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina. Nastanak i procvat umjetnosti stećaka. Marjanović Mirko. XII 1976. Marjanović Petar. Pozorište.

Mazalić oko. Sarajevo 1989.416 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978... Zagreb 1984. 4656. 1“. Sarajevo 1989. Diwan I/1. Naš svijet XXV/285-286. 87-88. Memija Minka. Bibliotekarstvo 34 (1988). 4645. Sveske 26-27. 4646. Svijest o sebi. Gradačac 1998. Govor o sebi. Sarajevo 1989. 12. Memija Minka. Matić Vojislav. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Beograd. Jugoslovenska revija. ‘Bosanska Švajcarska’ (Zapis iz Fojnice). “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. Sarajevo 1985. 4653.. 4658. IRO Školska knjiga Zagreb. 4649. IA MI BiH 26.. 4.. Zavod za izdavanje udžbenika Novi Sad. 4651. Micić Stevan. 4655. o nama (Povodom osamstote godišnjice povelje Kulina bana). (A-J)”. Memija Minka. Bogatstvo izraza (o književnom životu Bošnjaka osmanskog perioda). 141-143. 18-24. OOUR Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Sarajevo. 1989. . Poruke trajnosti u kamenu. godine. Sarajevo 1990. 201213. Umjetničko blago Crne Gore... Rekonstrukcija manastira Rmnaj. BeogradNIO Pobjeda Titograd. Mijović Pavle. Republički zavod za unapre ivanje vaspitanja i obrazovanja OOUR Izdavanje udžbenika i udžbeničke literature Titograd. Matić Bernardin – Gavran Ignacije. Memija Minka. Sarajevo 1989. Ćirilica. 90. 4650. Metiljević Ahmet. (‘Povelje bana Kulina – me aš bosanske historije i kulture’).. Sarajevo 1984. 445-448. 52-58. 4647... Svijest o sebi (Osam vijekova Povelje Kulina bana). 4648. “Pedagoška enciklopedija. Mešić Hajrudin. 543. Memija Emina. Memija Minka. 4659. 4657. 25. 1063-1068.. “Povelje bana Kulina – me aš bosanske historije i kulture”. Znak Bosne IV/5-6. Tuzla 1999. Bobovac i okolina.-2000. Štampana knjiga bosanskohercegovačkih autora do 1800. Islamska epigrafika.. “Ibidem – Prilog Odjeka I/3. Memija Minka. 34-36. Svijest o sebi. Kraljeva Sutjeska. JLZ Miroslav Krleža.. Pregled LXXV/9-10. Zapis I/1. Prepisivačka djelatnost. Zagreb 1987. 4654. Odjek XLII/24. Beograd-Titograd 1980.. Hrtar. NS 16-17. 208. Zenica 1998. Odjek XLII/15-16. Memija Minka. 4652. Sarajevo 1989.

VEDA . Sarajevo 27. 1991.. Oslobo enje 48/15393. Sarajevo-Fojnica 2000. Vojno groblje u Mostaru.. Tome 2.. Mikulić Planinka. Sarajevo 1998. Mostar 2000.. Glasnik SAD 6. Mijović Pavle. Franjevački samostani kao centri kulture na prijelomu 15. Miletić Nada. 4673. Prilog antropološkoj problematici stećaka.. 4672. Rapports du IIIe Congrés International d' archéologie slave. Sarajevo 1997. 4661. Dinaridi srednjovjekovne nekropole Pavlovac kod Sarajeva. Bratislava 1980. stoljeća. Mikulić Planinka. 4662. Utjecaj islamske umjetnosti na formiranje gotičkog stila i kontinuitet srednjovjekovnih formi u Bosni. 4664.. 4667. (A-J)”. Svjedočanstva o trajanju bosanske države (Stalna muzejska postavka Bosne Srebrene). JLZ Miroslav Krleža. GZM (A) 37. obljetnice smrti Fra An ela Zvizdovića”. MS. Reflets des Grandes Invasions en Bosnie . FTS-Franjevački samostan Fojnica. 4665. 4668. Reflets de l'influence byzantine dans les trouvailles paléoslaves en Bosnie .Kultura 417 4660. .. Mikulić Planinka. 4666. Mikulić Planinka. (KUN X/32(490). 97-107 + 2 slike + 4 table.Vydatelstvo Slovenskej akademie vied. Ranosrednjovjekovna nekropola u Koritima kod Duvna.. 4670. 107-130..04. Bosna i europska gotika. Verticals of spirituality. Miletić Drago Karlo. Mikulić-Cucić Planinka. BF VI/9. Sarajevo 1982. BF V/8. 176-194.Herzégovine. 204-218. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. Hercegovina 6-7 (14-15).Herzégovine. 4669. Mikić Živko. Dijalog nova serija IV/4. Elementi gotike u sakralnoj arhitekturi Jajca.-2001. 164-166. 11. 4671. Mikić Živko. ZNM 9-10. Ranosrednjovjekovno koplje iz Mogorjela... Novi Sad 1978. Zagreb 1984. Herceg-Novi. 149-168. Miletić Nada. 85107.. Beograd 1990. Los Angeles 1996. 141-204.. 525. The Southern California Antology. 287-306. “Zbornik radova sa Znanstvenog skupa u povodu 500. Miletić Nada. 207-216. Sarajevo 1998. 23-36.. 4663. GZM (A) 33 (1978). Sarajevo 1979. Miletić Nada. 145-151 + 4 table. Mikulić Planinka. "Problemi seobe naroda u Karpatskoj kotlini". Beograd 1979.

(K-Ren)”. Balcanoslavica 9.. 167. GZM 37 (A). Miletić Nada. 43-50. 231237. Sarajevo 1983.. . JLZ Miroslav Krleža. 4683. AD BiH. JLZ. GZM 34 (A) (1979). Miletić Nada.. 78-79. AD BiH. 82. Zbornik 1. Zagreb 1987. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 2. 233240. Mihaljevići.. 4687. 375-434. Sarajevo 1980. Zagreb 1982. Zagreb 1984. Stećci. “Bogumilstvoto na Balkanot vo svetlinata na najnovite istražuvanja”. Miletić Nada. (A-J)”.. Veselin Masleša. Miletić Nada. EJ 2. Miletić Nada. 4684. (Drugo prera eno i dopunjeno izdanje).. Slovenska nekropola u Mahovljanima kod Banjaluke. Skopje 1982. Rani srednji vijek u arheološkim istraživanjima na području sjeverozapadne Bosne. “Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina. Miletić Nada.418 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. MANU-SANU-ANU BiH. "Kulturna istorija Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do pada ovih zemalja pod tursku vlast". Rani srednji vijek. Rani srednji vijek. Sarajevo 1982. Miletić Nada. “Arheološka problematika zapadne Bosne”. Miletić Nada.. 4676. Resultate der neueren archäologischen Untersuchungen des frühen Mittelalters in Bosnien und Herzegowina.. Srednjovekovni arheološki spomenici jugozapadne Bosne. JLZ Miroslav Krleža. 4681.. Beograd-Zagreb-Mostar 1982. Miletić Nada. 4685. Miletić Nada. 4674. 4679. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. Sarajevo 1983. Stećci . Rani srednji vijek (arheološko-istorijski osvrt). Jugoslavija Beograd-Spektar Zagreb-Prva književna komuna Mostar. 4675. 137-181. (* Jalimam Salih. Biblioteka “Umetnost na tlu Jugoslavije”. JLZ. Separat II. 123-177 + 3 priloga.. Prilep 1980. Zagreb 1982. ZM. GDI BiH 36.-2000.. Batković. GZM (A) 35-36.. 213-220. 4686. “Arheološka problematika zapadne Bosne”. Zbornik 1. AL BiH. 4677. 217-224. 41-43. Sarajevo 1984. Ranosrednjovjekovne keramičke posude iz Vrbe kod Glamoča... Miletić Nada. Izvještaj o iskopavanjima srednjovekovnih nekropola u Buškom Blatu. Miletić Nada. 4678. Miletić Nada. Miletić Nada. Sarajevo 1985. izdanja Enciklopedije Jugoslavije”. izdanje. 166-167.. Tom I.arheološki i likovni aspekt. 325. Sarajevo 1988. Rani srednji vijek. 4682. 154-156. 2.) 4680. Sarajevo 1981.

Ivanov grob (Kužni grob. Kastel (L). Bjelovnice (U). Gošnica (BG) 49. Mačkuša (Z). Crkvina (Svodna. Dragelji (BG). CrkvinaKrčevine (Svodna. Zidine (L). Bošnjića voće (P) 34. BK). Jazbine 2 (Bi). Miletić Nada. Regija 3: Bosanska Gradiška. Korduni (Z). Odžak. Velika Kladuša (3). Crkvina (Orašac. Kalin-grad (BK) 21. Župski razboj (S) 55. B). Arhitektura (Rani srednji vijek) (58). Tom II. Begova njiva (Z). Arheološka nalazišta. Kamenje (D) 66. Kalac (L). Toprkala (P) 38. Franački kulturni krug (75). BN). Lugovi (Z). Baštra (BK) 14. Kamenje (G). ZM. O) 78. Glavica (Jusići. Srbac. ZM. Crkvina (Kalenderi. Krčevina (Z). Sarajevo 1988. Arheološka nalazišta. B) 16. 4690. Gotika (81). Lipik (Bi). Grobljice (L). Džamište (Crkvina. Glavičice (Bi). Kljenovci (Br). Grabavci (Z). Klisa (Z). Regija 5: Odžak. Rosulje (BD). Prijedor. Sarajevo 1988. Regije 1-13. Regija 4: Bosanski Brod. Bosanska Krupa. BN) 35. 4693. Sarajevo 1988. Crkvina (Marini. Bagruša (L). Sarajevo 1988. Donja Baljkovica (Z). Regija 1: Velika Kladuša. Klisina (BK) 22. Kozluk 1 (Z). Oru e (Rani srednji vijek) (130). Orašje (Vinogradi. Miletić Nada. B). Miletić Nada. Grdelj (P). Pismenost (Rani srednji vijek) (137-138). AL BiH. L). Kužno greblje (G). BG) 50. 26. Doboj. Cerići (L). Sarajevo 1988. Kamenovi (G). Kozluk 2 (Z). Selište (O) 79. Crkvina 1 (Velika GataIlidža. Madžarsko groblje (Grabik. Groblje (Z). Miletić Nada. Tom II. Berek (L). AL BIH. Crkvina (Grčka crkva. Tučić (BG) 54. Crkvina (Donje Vodičevo. Madžarsko greblje (Br). Miletić Nada. Balatine bare (P). C).Kultura 419 4688. Glavica (BK) 18. Greblje (G). Prnjavor. ZM. Lipovice (L). Oružje (Rani srednji vijek) (132). Grobovi (Rani srednji vijek) (88). Crkvina (L) 89. Kosa (Z) 92. BN). Regija 2: Bosanski Novi. Gornja Bukovica (Bi). Krčevine (L). 4691. Borovac (P) 47. AL BIH. Regije 1-13. Tom I. L) 52. Kaldurani (Z). 4692. Crkvina (Gorinja. Arheološka nalazišta. Bocavača (U) 88. Lozovina (L) 93. Ketlaška kulturna grupa (98-99). Hajdukovo brdo (L). 4694. Crkvina (BK) 15. Orašje. Arheološka nalazišta. Agića groblje (L). Crkvice (L). Buložani (Z). Nošnja (124). Doli (L). Bosanska Dubica. Z). Cagan grad (S) 48. AL BIH. eruša (L). Nakit (Rani srednji vijek) (112-114). . BK). Glavica (Kučić Kula. Manastirište (BG). Životinjski stil (190). Nakit (Kasni srednji vijek) (114). Kamen (D) 65. ZM. Tom II. Crkvine (B) 17. AL BIH. Klisina (P) 37. C) 16-17. Bosanski Šamac. Gradina (Jerenin grad. AL BIH. Tom II. Kraljev sto (S) 51. Glavica (Gušteri. Vizantija (184-185). Preromanika (143). Gradačac. Miletić Nada. Gornje Zabr e (U) 90. Crkvina (Srednji Bušević. ZM. Jasenica (Z) 91. Sarajevo 1988. Kamenica (L). Klašnice (L). Regije 1-13. Regije 1-13. Z). Miletić Nada. Z). 77. Osoje (L) 53. Bihać. BN). P). Luke (Kužno groblje. Opšti leksikografski dio. Hrust (L). BN) 36. Groblje na Lipi (O). Tom II. Arheološka nalazišta. Umjetnost (Srednji vijek) (181-182). Crkvina (Voda Jarnija i crkva Marija. 4689. Maleševci (U). Stećak (167). ZM. Cazin. Jardan (Z). Herići (Z). Derventa. Regije 113. Dalmatinskohrvatska kulturna grupa (68). Laktaši. Crkvina (Miostrah. Bjelobrdska kulturna grupa (63). P). Modriča.

Vis (K). Mramor (Priluk. Puškovac (L). Bajina glava (Teš). Bukvarevo (K). Krčevine (M). Z). Beše 2 (Z). Brdo (Tes). Potkućnica (T). Regija 8: Teslić. Osojnica (M). Grčko groblje (Tes). Stanišnjik (L). Bjelobor (M). L). Mramorje 2 (Boškovići. Bijeljina. Todorovića brijeg (M). Mramorje (Gornji Vitkovci. Tuzla. Polje (Z). K). Skočić (Z). Malešići 1 (Z). Ibralići (K) 106. Mećava (S). Mramornica (Z). Bi).-2000. Mramorje (Žabljak. Dukići (K). Vlaški put (Z). Miletić Nada. Z). Zavidovići. Piperi (L). Z). Sarići (K). Laništa (Teš). Mramor (Krivaja. M). ZM. Sarajevo 1988. Mramorje (Kovačica. Obršine (L) 95. Z). Okućnica (T). Selo 2 (Bi). Pravoslavno groblje (Baljkovica Donja. Miletić Nada. Mramorci (Ž). Mramor (Šibošnica. Banovići Selo (B). Jasik (Ž). L). Regija 6: Brčko. ZM. Srebrenik. Nišan (L). Petarac (Ž). Mramorje (Gornji Dragaljevac. Banovići. K). Pirkovac (L). Pravoslavno groblje (Šetići. Malešići 3 (Z). Crkvina (M) 116. Dubnica 2 (K) 105-106. Mramorje (Karačić. Čardak (Z). Rakoč (L). Teš) 120. Dokanj (T). Grčko greblje (M). Zagrdnica (Krstovi. Orašje (Teš). Mramorić (Z). Pazarić (M). Mramorak (K). Zelina (K). Zolje (K). Mramor (Molitvište. Žarkulja (K) 109. Arheološka nalazišta. Maglaj. Arheološka nalazišta. Vitnica (Z). AL BIH. Teš). Nišića kuće (Z). Z). Mramorje (Ča avica. Lukavac. Donje Petrovice (T). Tešanj. Mramorje (Igrište. Brusovi Teš). Z). U). Metljika (S). Donji Vitkovci (Teš). Žepče. Vrpolje (Ž). Svatovsko groblje (Teš). Dubnica 1 (K) 105. Sajtovići (K). Osmaci (K). Molno polje (K). Ravan ( ukin krst. Mramorje (Bulatovci. Mišljenac (U). Čobe (M). Z). Tom II. Donja Višća (Ž). T). 4696. Mramor (Rastošnica. Kamenje (Z). Zidine (Br) 98. Mramorje (Kitovnica. Kamenjak (Z). Polja (L). Pasji grob (Z). Staro greblje (Teš) 121. Stupe (Kužno groblje. Regije 1-13. Orašje (K). Ubjenac (Z). Mramorje-Stan (L). Gornja Vrućica (Tes) 117. Z). Ulice (Teš). Zanaga (T). Strana (L). Vrelo Sanduk (Bi). Perići (K). Z). Vidin jablan (Z). Ulice (Br). Lopare. Tom II. Rimsko groblje (Z) 96. Staro (Madžarsko) groblje (Br). Svjetlica (L). AL BIH. Repuh-Tupković (Ž). Šeher srpski (K) 108. Živinice. Brkića groblje (K). Regije 1-13. Vis (Teš). Arheološka nalazišta. Mramor (Z). Bi) 94. Svatovac (Gornji Gostović-Grabovnica. Novo Selo (Z). Pravoslavno groblje (Vakuf. Z). Donja Paklenica 1 (M). Mramorje (Zukići. Mramorje (Glumina. Meškovići (K). Kuvelj (Z) 119. Svatovac (Lovnica-Huremi. Sarajevo 1988. Djedina (Ž). Djedovo polje (K). Tes) 121-122. Berići (Tes). Ž). Mramori-Mujevina (Z). Trijebnik (Kladovi. Z). Ž). Mramorje 1 (Boškovići. Mramorje (MahojeBrdoZ). Mramor (L). Mramorje u Gaju (Z). Gradašnica (Ž). Zagrobnica (L). Mramorje (Bogutovo Selo. Stupa (Ž). L). Divsko groblje (Hrastić. Z). Mramorje-Peljave (L). Z). Malešići 2 (Z). Z). Mramorak (L). Seferovići (Z) 96-97. Mramorje (Osmaci-Kakanj. Z). Mramorje (Vakuf. 4695. Pa ine (Z). Petkovići (L). Oborak (Ž). Momčilov grob (Tes). Mramor (Hajdarovići.420 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Z). Snježnica (U). Kamen (Z). Tom II. Vrtovi (K). Beše 1 (Z). Mramorovi (Kućice. Mramor (Brijest. Z). Obli kamen (Teš). Stare kuće (T). Logobare (Teš). Kaursko groblje (T). Z). Mramorovi (Dragovići. Stanovi (K). Krčevine (Tes). . Kamenje (Tes). Kalesija. Regija 7: Gračanica. Regije 1-13. Osrećak (Z). Ugljevik. ZM. AL BIH. Groblje (Teš) 118. Okrugla (K). K) 107. Omarak (Ž). Jošavac (M). Donja Paklenica 2 (M). Zvornik. Ž) 107108. Muslimansko groblje (Z). Todorovića gaj (Z) 97. Mramorje (Perin grad. Teš). Mramorje (Grbovci. Visovi (Teš) 122. Sarajevo 1988. L).

Begluci (MG). Arheološka nalazišta. Mramorje (Gornje Sokolovo-Lakići. Gornje Ratkovo (K). Mramorje (Crljeni. BL) 128. Bukvice (K). MG). Klisina (BL) 130. Gornji Vrbljani (K). Brežine (SM). Šumarak (K). Glavičica-Prisoje (SV). Crkvina (Martin. Grkovci 3 (BG) 163. Miletić Nada. Dvorine (Mramorje. Višnjik (SV) 132. Kamičak 2 (K). Crkvina (Nuglašica-Čitluk. Donji Vrbljani 2 (K). Regija 10: Sanski Most. Regije 1-13. Mramorje (Stubo. Bašča (Ča avica. Surjan 2 (MG). Gornji VrbljaniMijatovići (K) 144. Zečeva njiva (K). Didovine (TD). Velika Čelinka (MG). Kobilja 1 (SV). Babin greb (BL). Čergića groblje (BL). Gradina (BL) 129. Brekinja (SV). Surjan 1 (MG). Miletić Nada. Bat-Klanac (BG). Sarajevo 1988. Staro Selo (MG). Batinčko groblje (MG). K). Donji Vrbljani-Berići (K). Crkvina (Gornji Vrbljani. 4699. Mramorje (Želin. K). Gradište (Malo Mramorje. Regije 1-13. Samardžije (Kula. Regija 11: Bosanski Petrovac. Vujina glavica (SV). Velagići 2 (K). Crkvina (Pana ur. Crkvina (Oraško Brdo. Mramorje (KijevciSanjani. Mramorje (Pržine. Sarajevo 1988. Poljane (K). Kobilja 2 (SV). Zidina (BL). TD). Šipovljani 2 (TD). Crkvina (Gornje SokolovoMrazovo. Dobrnja (BL). Mramorje (Kugino groblje. Jatunova njiva (MG). MG). Prhovo (K). Donji Ribnik (K). Gornji Dabar (SM). Tom II. K) 142. Lusićko mramorje (BL). Ljutik (MG). Donja Sanica 2 (K). Donje Sokolovo (K). 4698. Trnovo (MG). Rastoka (K). SM). Mramorje (Bunari. Miletić Nada. Tom II. . Arheološka nalazišta. K). Me a-Vučkovac (BG). Mrkonjić Grad. Mramorje (Podrašnica. Stratinska 2 (BL). AL BIH. Delibrdo (K). Arheološka nalazišta. Hanovi (MG) 146. Mramorja (K). MG). Skender Vakuf. Gornja Slatina (K). Donje Ratkovo-Dragojlovići (K). Budelj (K). Čelinac. Kozica (SM). K). Busija (MG). Donji Graci (MG). MG). Donje Sokolovo-Vujsići (K). Krstovi (MG). Divsko groblje (BP). Prodole (BL). Tom II. Ključ. Pločice (MG). Pavićko mramorje (BL).Kultura 421 4697. BG). Na srid sela (MG). Kućišta (MG). Mramorje (Krasulje. Trzan-Glavica (KV). Hail-Bašča (K). Trbućki do 2 (BP). Tučić (TD) 165. Tešanovića krčevine (MG). Vrelo (K). Marina njiva (MG). Pavlovića groblje (BL). Velika njiva (MG). Omar (MG). ZM. Bujire (Mramorje. Spasovina (MG). Poetište-Točak (SV). Podgradina (MG). Gornja Previja (K). Donje Peulje (BG) 160. Regija 9: Banja Luka. Mramorje (Vračari. SM). Crni Lug (BG). Debelo brdo (BL). Poljice (MG). Omrčići-Prisoje (SV). Gornje Sokolovo-Perići (K). Crkvena Glavica (TD). Kužno groblje (K). Majdanište (BL) 131. SM). K). Trstovina (MG) 150. BP) 159. Bašča (Hripavci-Ahmedini. Kotor (MG). Čegeljak (MG). Regije 1-13. BG) 164. Ljubinska glavica (K). K) 148. Kotor Varoš. Mramorovi (MG). Glavica (BL). Mošetluk (K). Baština 1 (SV). K). Bagar (MG). Mramor (MG). K). K) 149. Crkvina (Vo enica. AL BIH. Gornji Ribnik-Kenjali (K). Grobnice (MG). Ćurum Lovrića (MG). Židovsko groblje (SM) 151. Bosansko Grahovo. Donji Vrbljani-Ćukovići (K). Saitovac (MG). Čardačište (Čifutsko groblje. Varošište (BL). Visoki (Crkvine. Ograda (BG). Mramorje (Velečevo. BP). Zvečak (SV) 133. ZM. ZM. K). Klisina (K) 147. K). AL BIH. Crkveno (K). Rošića Greda (MG). BP) 166. Ćorića brdo (BL). Sarajevo 1988. Crkvina (Č). Breščić (MG). MG). Grčko groblje (BG). MG). Crkvina (Podvidača. Titov Drvar. Baština 2 (SV). Donji Vrbljani 1 (K) 143. BP). Otoka (MG). Crkvina (Careva Luka. Zablaće (K).

Gaj (T). Nagrade (T) 202. Novo Selo (K) 182-183. Luke (DV). Vratnice (Š).422 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Bajrak (K). Ževnjak (J). AL BIH. Kozice (Z). Bare (P). Grčko greblje (Grm. Bišće (Z). Opara 2 (P). Dugi dol (K). Trešnja (GV). Dolac (GV). Šeherdžik (DV). Kućerine (B). Markovina (B). Livada (T). Brežuljak (T). Mala Mašeta (K) 181-182. Kamen (Z). Glavica (Novo Selo. Crkvine (GV). Bregovi (T). Busija (J). Delijin brijeg (Š). Kupres. K) 176. Selišća (GV). Gornji Malovan 2 (K). Jajce. Jazakove njive (T). Vrse (GV). Hrastić (Š) 179. Mramorje (T). Z). Mramor (Vagan. Podvinica (Z). Glavica pokraj jezera (K). Mramorje (Š). Nevino brdo (K) 182. Ravanjska vrata 1 (K). Gaćice. P) 200. Potoci bistričke . Grčko groblje (Donja Trebuša. Fazlići 2 (T). Studenac (J). Brežuljak nad Ćukom (T). Luka (GV). Glavica-Kamen (GV). Maleničin gaj (B). Krša (K). Zlosela 1 (K). GV). Goljen (B). Crveno groblje (K). Gornji Malovan 1 (K). Desove (V). Džamije (Z). Brijeg (T). Gornje Pećine (P) 198. Bistrica (GV). Carevac (K) 174. Luke (B). Jama (V). Divojačka stina (B). Š). Dvorišta (K). Nadvode (Š). Staro Selo (DV). Konopi (K). Nebića šuma (B). Gaj (Voljice. Dragani (GV). 4701. Luka (T) 201. Lisičje groblje (T). Mala Smiljevača (K). Bogduša (T) 195. Regije 1-13. Mramorovi (Pobrdnjice. Magarica (K). K). Z) 199-200. Kičelovo brdo (Š). Arheološka nalazišta. Okuč (GV). Čakareve njive (T). Dukati (T). Paklarevo (T) 202. Lozića šikara (B). Potočine (GV). Kaursko groblje (B). Mašeti (GV). Š). Berića glavica (Š). Divičani 2 (J) 175. Trebanovac (DV). T) 197-198. Velika njiva (Š). Zlosela 2 (K). V). Gumno (DV). Ledine-Donja Mašeta (K). Groblje (Z). Gornji mašeti (K). GV). Grčko greblje (Glavica. Brižine (B). Seka (K). Mramorić (Š). Gornji Vakuf. Gornji Vakuf 1.-2000. Guča Gora 2 (T). Gornja Mašeta (K). 177. Oborci 1 (DV). B) 176-177. GV). Bare (B). Kućare (Z). Klisa (T). Bili Potok (K). Zlatarice (B). Halilovića (Grčko) greblje (Z). T) 197. Borovac (GV). Kovačine (V). Glavica (Krupa. Oborci 2 (DV). Brigovi (V). Zgonovi (Š). Didakove kuće (T). Š). Donja glavica (K). Steljac (K) 185. Hrubine (Z). Broda (Z) 196. Velika Smiljevača (K). Glavica (Potkraj. Miletić Nada. Podjaram (K). Gornji Vakuf 2. Ćosići (T). Kruščica (V). Krčevine (B). Tom II. Ljubica brdo (T). Bijeli put (Z). Kojin kamen (T). Mašeti (T). Martinovića glavica (V). Mašeta (P). Bijele Vodice (T). Sedra (B). erzelezov mašet (K). Krupa (GV). Glavičice (Z). Glavica (Blagaj. Bogaz (V). Luke (K). Zgoni (GV). Grčko polje (DV) 178. Vjetrenice. Karaula (Krajinsko greblje. Perina glavica (K) 183. Miletić Nada. Crkvina (K). ZM. Gaj (Gornji Mujdžići-Orahovica. Otinovci 2 (K). Mašeta u Polju (K). Sitnica (J). Glavica (Han Bila. Ravanjska vrata 2 (K). Trišića njiva (K). Tubulica (K). Gajić (Š). Fazlići 1 (T). Gornji Vakuf 3. Crkvište (T). Briješće (B). elilovac 2 (T). Parac (GV). Maculje-Jezera (P). Brijeg (Š). Greblje (T). Lužine (Š). Tursko groblje (K). Kratelj (B) 180-181. Rostovo Ravno (B). Ravno (K) 184. Makljen (GV) 181. Donja mašeta (K). Donji Vakuf. Račvulja (GV). Selište (GV). Bugojno. Maline (T). Čobanovo groblje (K). Pod Rostovcem (P). Kupalište na škriljama (T). Gaj (Ždrimci-Žuljevići. Bajramovci (K). Krst (DV). Jasen (J). Grahovčići (T) 199. Vaganac (Š) 186. Bašak (T). Regija 12: Šipovo. Komarevac (GV). Guber. Kamenica (J). Rustovac (GV). 4700. Luke (Š). Sarajevo 1988. Rastičevska mašeta (K). Kordići (B) 180. Raskovača (GV). Gornja glavica (K). Potkućnica (GV). Dočić (Z). (V). Čadarov greb (Š). Š). Kaursko greblje (Z). Kužno groblje (GV). Izvor karaulske Lašve (T). Glavica (Gorica. Mašeta (J). Kaurlaš-Mamula (P). Kupres. Mramor (Donji Mujdžići. Žuljeva glavica (K) 187. Kamenica (GV). Grčko greblje (Na Kuberu. Jasike (Š). Jažva (T). Musića megdani (K). Divičani 1 (J). T).

Klupe (Kr). Putovići (Z). Sarajevo 1988. Škarine (Kr). Turbe (T). Varošište (NG) 57. Donja Borovica (Va). Pajtov han (Va). Zbilje (Vi). Pariževići (Ki). Bunar (Ki). Babina voda (Ki). 4702. Dub (Ki). Sarajevo-Stari Grad. Cerska (V). Gaj (Gornji Bačić. Brdnjak (Ki). Banja (Ka). Bijeli put (Š). Vitez. Crkvine (B) 16. Zabr e 2 (Ki). Grebljice (Vi) 20. Kaursko groblje (Kr) 21. Gornji Zalukovik 4 (V). Borak (S). Ravan (B). Mramorovi (Ki). K). V). Arheološka nalazišta. Barice (Š). Donji Drecelj (O). Njiva (Ka) 23. Dobrinjac (Vi). Trnovo. Tom II. Gajevi (K). Gaj (Poljak. 4703. Regije 14-25. S). Barakovići (S). Hrasno (Ka). Šuplja stijena (T). Miletić Nada. Banjevići (B). Crkvina (K). Kadinjača (Vi). Grabošić (Vi). Polje (Kr). Boljevići (B). AL BIH. Bratunac 3. Raspotočje (Z). Podgoj (Ki). Grebac (Vi). Karaula (Ka). Vlahovića brijeg (T) 205. Gornji Zalukovik 1 (V). Gaj (Šadići. Budoželj 1 (Va) 15. Ka). Kokoščići (Va). Gojsalići (K). Bijeli hrid (K). Cura (S). Glavica (Š). Zenica. Hrasno (B). Glavica (Ka). Ričica (Ka). Gerići (V). Vrbica (Va). Dolovi (Š). Breze (K). Golijansko groblje (HP).Kultura 423 luke (P). K) Grčko groblje (Ratanj. Bujakovića Polje (S). K). Pod (Va). Radonjići (Va). Biljeg (S). Zagrebnjača 2 (Ki). Kreševo. Buzići (Vi). Babajići (S). Ostružnica 2 (F). Stojkovići-Bučići (P) 204. Miletić Nada. Gornji Zalukovik 2 (V). Borići (S). Čepari Gornji (HP). Kosa (Ka). ZM. Brdo (Va). ur evac 2 (S). Gaj (V). Gornji Zalukovik 3 (V). Gradac (K) 18. ZM. Gornja osica (O). Vogošća. Breza. Kaursko greblje (Ki). Grčko groblje (Brestovsko. Fojnica. Barenjak (Ki). Novo Sarajevo. Četnište (S). Regija 13: Travnik. Ostroga (Ki). Donja Zgošća (Ka). Rakovi (Ka). Letovište (Ka). Brdo (Brod. Bečani (Š). Poriječani (Vi). Stup (Ki). Gorovići (P) 43. Mramorje (I) 52. Gornje Žeželovo (Ki). Regije 1-13. Puhovac (Ka). Gaj (Ki). Bukovica (Ki). Tom III. Repuh (B). 4704. Ka). Maurovići (Vi). Vareš-Majdan 27. Tušnjići (Vi). Igrište (B). Ilidža. Brataljevići (K) 67. Glavica (Va). Strahovac (Ki). Sarajevo-Novi Grad. Ceransko brdo (V). Lopata (Kr). Mravnjače 2 (Ki). Uvrate (Z). Mramorje (Va). Vareš. Donji Magašići (B). Kaursko groblje (Ka). Obre 3 (Ka) 24. urini grobovi (B) 69. Pale. Brezik (Va). Hadžići. Bobovik (Ki). Dragin han (B). Tasovik (Kr). Rankovići (P). Donji Bačić (B). Brložnik (HP). Saračevo brdo (Ka). Čolakovići (B). Bašča (S). Trnovo 2. Lješčar (B). Kiseljak 3. Brijeg (Š). Vrbica (K). Brijest (Vi). V). Čakina njiva (Vi). Hrastovina (Ka). Begina zaglavica (V). Regije 14-25. Tom III. Zagoni (B). Regija 14: Kakanj. AL BIH. Gojevići (F). Križ (Kr) 22-23. Crkvine (B) (68). Zlokuće (Ka) 28. Busovača. Kaursko groblje (B). Višnjići (Va). Glavica (Vi). Bijeli greb (Ka) 14. Bubanj (Š). Hendek (Ki). Sarajevo-Centar. Bregovi (V). Gornji Zalukovik 5 . Pucarevo. Podgradac (Ki) 26. Miletić Nada. Donje Žeželovo (Ki). Sarajevo 1988. Zvijezda (Z) 206. Glavna (Čifutsko groblje. Didorada (Va). Begovića polje (Š). Subotići (B) 26. Slivno (B). Čifluk 2 (Vi). Djevojka (K). Očevija (Va). Brnjaci (Ki). Regija 15: Ilijaš. Bare (V). Ivica (Ki). Grčko groblje (Podastinje. Arheološka nalazišta. Klisa (Vi). Lipnica (Ka). Dvorišta (F) 17. Zabuće (Vi). Špirin grm (Z). Kiseljak. Goli brijeg (O). Fakovići (B). Strana (Vi). Vukanovići (Ka). Gorani (Vi). B). ZM. Brdo (B). Arheološka nalazišta. Budoželj 2 (Va). AL BIH. Visoko. Centar 5 (C) 41. Gorašnica (Vi). Grebci (Va). Breza. Hrašće (Ka). Grčko groblje (Tičići. Kiseljak. Jasikova (Ka). Dželepi (V). Krčevine (F) (22). Polje (Vi). Tisovac (T). Otigošće (F). Tabačko guvno (SG) 56. Sarajevo 1988. Kaurin (B). Krčevina (B). Široka šuma (Ki). Brda (Vi).

Š). Šarampovo (S). Mramorje (Gaj. Koprivno (V). Obori 2 (K). Rijeke (Podglavica. Zlokosa (O). Š). Padališta (S). Kljestani (V). Luke (Š). Tabahana (V). Hrnčići (B). Mramorčić (O). Suljići 2 (K). Podgora (V). Hadžići 1 (Š). Sofre (S). Podgroblje (HP). S). Kamenjaci (B). Tuholj 1 (K). Makovac (B). Regije 14-25. Kaurski grob (O) 72. Mramorica (B). Zmajevac (K). Kovinj (Š). Suljići 1 (K). Mramor (Vranovići. Grobnice (S). S). Meraja (V) 74-75. Milovanovići (Š). Prijanovići 1 (K). Mramorje (Bešići. Hum (V). Vitići (V). Š) 73. Grabačevac (V). Grad (Markov. Rogajlija (Š) 78. Mramorje (V). Plazače 1 (Š). Podliješće (B). Kamenje (S). Mršića brdo (V).424 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Simića groblje (Š). Koštanavačko groblje (B). K). Mramorje (Mišari. Turalići (V). Gračić (S) 70. Opravdići (B). Starič (K). K). Pokojnica (HP). Š). Vlaškovac (O). Trubor (S) 80. Gragir (S). Pavlovići (Š). 4705. B). Varošište (O). ZM. Ilino brdo (V). Vrelo (Š) 81. Milovo (Š). Mramorje (Moguše. Šljivova (S). Biljezi (S). Toliša (K). (V). Zgunja 2 (S). Vijenac (K). Mramorje (Begići. Stuparski krš (K). Kovanluk (Š). Potkuća (Š). Olovo (Opašići. Brekovići (Ro). Ždrijelo (B) 82. Lukići 2 (V). Hadžići 2 (Š). Kostići (V). Jasen (V). Vitez (S). Toljevići (V). Kosa (S). Olovci 3 (K) 76-77. Rudišta (Š) 78-79. Prijanovići 2 (K). Podrenovci (HP) 77. Mramorje (Vukovići. Biljeg (S). Višnjica (V). Begov gaj (V). Nabojine (Mramorje. Arheološka nalazišta. Mramorje (Ljeskovik (S) 75. Š). Kladanj. Lučica (V). Piskavice (Š). Gornji Zalukovik 7 (Vlasenica). Preka njiva (B). Šekovići. . Alibegovići 2 (S). Zaklopača (V). Han Pijesak. Bare (S). Mramorje (Liješće. Ravan-Gradina (V). Troliz (S). Rajići (V). Biljeg (Ro). Ostrovaš (S). Mramor (Donji Drecelj. Simin krš (K). Igrište (S). Mramorje (Dubačkići. Kutuzero (S). B). Sjedaljka (S). Mramorje-Polje (Š). Trnovo 1 (K). Papraća 2 (Š). Mramorje (Berisalići. Pomol (V). Tom III. Mramorje (Kikići. Hadrovine (HP). Orahovica (S). O). Vlasenica. Mramorje (Rimsko groblje. Gradina (O). Karaula (Š). Šijakovića groblje (Š). Mladovo (K). Mramorje (Potočari. Gornji Zalukovik 6 (V). Hrastić (K) 71. K). Prijanovići 3 (K). Nasići (V). O). HP). Batovo (Ro). Kuselj (V). Gurnine (Š). Trišići (Š). Olovci 1 (K). Klanac (Š). Strmica (Š). Mramorje (B). Lukići 1 (V). Stupari (K). Grobnice (B). Podvis (V). Klotijevac 2 (S). Zaelisije (S). Srebrenica. K). Mramor (Musići. Miletić Nada. Trlo (O). Tuholj 2 (K). Ravan (V). JatinaDolnice (V). Lubničko brdo (S). Palemiši 1 (K). Navitak (O). Vagani 1 (K). Nasića brdo (V). Kovačići (K). HP) 70-71. Popovići (Š). AL BIH. Mošulj (K). Begovina (Ro). Ravne (K). Trnjaci (K). Usjenovača (B). Muškići (V). B). Obori 1 (K). Zgunja 1 (S). Jeremići (V). Vis (Š). Marica (O). Tarevo 1 (K). Š). Staroglavica (S). Jelasi (B). Gornji Zalukovik 8 (V). Bratunac. Jagodnja (B). Š). Trnovo 2 (K). S). Plazače 2 (Š). O). Ljuto brdo (K). V). Skenderovići (S). Krčevine (Bačići. Jakovice (Š). Hanić (Olovo). Gaben (S). Mramorje (Žeravica. Mramorje (Olovci. Stolice (B) 79. Jazovi (Š). Mramorje (Jokići. Vijenac (V). Osoje (V). Osjenača (S). Klis (O). Krčevine (Trupanari. V). Regija 16: Olovo. Klisa (O). Sarajevo 1988. B). Mramor (Kovačići. Maljen (Š) 74. Ravan (S). Grebljice (O). Manastirište (B). Mramorje (Konjevići. Olovci 2 (K) 76. Previlica (Š). Strana (V) 79-80. Tekija (B). K). Mramorje (Jelah. Lipenovići (B). Vlasenica. Alibegovići 1 (S). O). Ridić (S). Zlatovo (S). Mramorje (Sućeska. Rašića gaj (V). Luke (B). Presedo (V). Ogra ena voda (B). Ludmerac (B). Zalazje (S). Vis (V). Vagani 2 (K).-2000. Krajčinovići (V). Luke (HP). K). Bijeli put (Ro). O). Plakalovići (V). Mramorje (Kamensko-Gradina. HP). Tepen (Š). Trnić (S). Gvozdenovići (K). Jelaške (O). Slavanj (O). V). Rupovo brdo (V). Mramorje (Žioci. Tarevo 2 (K). Palemiši 2 (K). Vakuf (V). Mramorje (Voljevica. Petrovača (V).

Djevojačko greblje (F). Groblje (V). Pejdehovo groblje (V). Pobrdolje (Ro). Mramorje (Strgačina. Ovlagija (S). Ro). Čengića bara (K). Vrhselište (S). Kobilj-Brdo (Ro). S). Repuševci (V) 105. Brdo (F). urevići 1 (V). Gola Glavica (S). Crkvina (Kunovo. Bravenjak (F). Hadrovići (V). Dubačko brdo (Ru). Me e a (V). V). Guvno (Ro). Jasik (Ro). F). S) 102. S). Crkvina (Prije elo. Višegrad. Bračina (F). Ro). S). Crkvine (Klečkovac. Brda (Ro). Ovlagija (Ro). Baleni (F). Vrelce (S). Ru). Carine (V). V). Crkvine (Bjelosavljevići. Ljubić polje 2 (S). S). Dub (Okolišta. Slap (Ro). V). Ovrčje-Miletci (Dokolac). Mramorje (OsovoDolovi. Imamovići (S). Han Lješčice (Ro) 98. Brijeg (Mramorje-Glavica. Meremišlje (V). Mramorje (Knežina. Pale (V). Plješivica 2 (Ro). Geruša (S). V). Rujišta (V). S). Čadovina (Ro). Torić (Ro). Papratnice (Ro). Komina (S). Turska voda (Ro). Regija 17: Rogatica. Grebnice (Jasenice. Seljani 2 (Ro). Hrastovi (Mramorje. Jasikovica (S). Groblje (Ro). Kalen greblje (S). Bregovi (Ro). Tulež (Ro). Dub (Veletovo. Pešurići 1 (Ro). Gluhovina (Ro). Mramorje (Kalauzovići-Radakovina. Trušen kamen (S). V). Janjoši (Ro). Križevac (V). Dulum (V). Pazarić (S). Karetići (S). Mramorić (Ro). Mramorje (Stara Gora. Mramorje (Mačari. Brijeg (Vratar-Heljići. S). Nehota (Ro). Ro). Glavica (S). Ploče (S). Hrid (S). Ro) 92. Kaursko groblje (V. Ro). Luka (S). Zakomo 1 (Ro). Ro). Zakomo 2 (Ro). Mramorje (Pihlice. Miševina (Ro). Mramorje (KamenicaPodhrid. Otava (V) 103-104. Mramorje (Jabuka. Ljubić polje 1 (S). Djedovo brdo (F). F) 119. Selakovići (Ro). Rudine (S). Ru). Lastre (V). Varošište (Ro) 107. Drijenjak (Ro). V). S). Oglavak (Ru). Panjevi (Ro). Raževo brdo (S). Regije 14-25. Mramor (Ro). Luke (Ru). Donje Štitarevo (V). Čavke (Ro) 93. Mramorje (Sokolačko polje. Gornje Kukavice (Ro). Ro). Mramorje (Beheci. ZM. V). Arheološka nalazišta. Č) 120. Konačev do 2 (S). Podomer (S). Sarajevo 1988. Brijest (Grčko groblje. Ro). S). Dobroš (Č). Vidrići (S). Hoćimeri 2 (S) 98-99. Glavičica (F). Krst (S). Grebnice (Velika Gostilja. urevići 2 (V) 94. F). Ro). Glavica (Račići. V). Brdo (K). Bare (F). Blace (V) 91. Radovan han (Ro). S). S) 106. Trutovo brdo (Brdašce. Brdo (La evine. Drvarevo (S). Mramor (Selišta. Tirin han (Ro). Korita (Ro). Decovi (Ro). Pešurići 2 (Ro). F). Mramorje (Rohci. Glavica (V). Vražalice-Kamenjače. Selište (Ro). Velika njiva (S). Zavrh (Ro). Aherine (F). V). Ro). Gaj (K). Mramorje (Banjalučica. Žunovi (S) 109. Karačevina (R). ur evo brdo (V). Rudo. Podgajevi (Ro) 104. Grebnice (Drinsko. Bjelosavljevići (S). V). S). Sokolac. Ljuta strana (S). V). Kiler (S). Izborine (Ro). Mramorje (PijevčićiIzborine. Grebnice (Orahovci. Sjeversko 2 (Ro).Kultura 425 Bjegovići (V). Derolovi (F). Tom III. Ro). Podzid (Ro). Kalauzovići 2 (S). Ro). Okolišta (Ru). AL BIH. Mandra (S) 101. Mramorje (Gornje grobnice. Mramor (Kabernik. Mramorje (Paratok. Mramorje (Pozderčići. Brijeg (Lepenica. . Kalauzovići 1 (S). Brezje (Ro). F). Seljani 1 (Ro). Maljevići (Ro). Ru). Vlasulje (Ro). V). V). Vilino kolo (Vrelo. Trnovik (Ro). Podgaj (Ro). Gajevi (F). V). F). Solila (Ro). 4706. Dub (Meremišlje. Okruglo (Ro) 103. Čifutsko groblje (Gromiljak. Trojan (Ro). Mramorje (Šahdani. V). Rančići (S). Mramorje (Hrtar. Mramorje (Kruševci. Krčevine (V). Duboki potok (S). Mramorje (Pozalje. Tinjag-Do (S). Stupine (Mramorovi. Guždeljsko polje (Ro). Daničići (F). Biljeg (F). Budaci (Ro). Mramor (Šip. Petrovo polje (Prijepolje. Brdo (Dumanjići. Mramorje (Vagan. Neljeske (S). Klečkovac (S) 99. Veliki čair (S). Glavica (Jeleč. Divči-Kamen (Ro). Podstranje (Ro). Žepa (Ro). Zarbovina (Ru). Ru). Bor (Ro) 91-92. Vražalice (Ro). Grabenice (S). Polje (V). Vrlazje (Ro) 108. Lipov do (Ru) 100. Grabovik (Ru) (95). Drčalica (S). Podlijak 2 (Ro). Miletić Nada.

Borovno (G) 141. Kamin (K) 125. Vihovići (K). Dernjak (G). Trnavica 1 (K). G). Mazlina (F). Vrhovina (K). Grčko groblje (Brdo. Mramorje (Prijedražje. Cernica (G). Hercegovo vrelo (G). Regije 14-25. Metaljka (F). . Grčko groblje (Prije elo. Kužno brdo (Šelec. G). Ponori 3 (K). Stručina glavica (K). Duga glavica (G). Brestovik (N). Drum (G). K). Mramorje (Kolakovići. Crkvina (Gornje Ravni. N). Balabani (N). Banj-Do (Stolovi. Sopotnica (G). F). G). Kopljević kamen (F). K). Milarevo (K). Djevič-Kamen (G). Gornji Jugovići 2 (G). Mramorje (Šahbazi. Bratićevac (N). Trpinje (Č). Gradina 2 (G). Ru ice (K). Jasenik (G). Korita (F). Igrište (N). G). Grčko groblje (Višnjevo-Zurović. ZM. G). Crkovnjaci (Crkvina. Grebno brdo (N). Bijela stijena (N). Cvrkovac (N). Katarin grob (K). Poda (F). Ponori 1 (K). Dramešina (G). F). Goražde. Stankovac (F). Kotača (F). Lučila (F).426 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Gornje suho polje (K) 121-122. Gubinov do (G). Kutine (K). 4707. Studeno vrelo (K). Kalinovik. Grčko groblje (Ječmišta. Jakomir (N). Nenkovača (N). F). Osija (K). Bez e e 1 (N). F). Grčki mramorovi (F) 123-124. Donji Bratač (N). Križevac (Ledine. Laćerine (Kalufi. Donji Lukovac (N). Kalufi (G). Mramorje (Dragočava. Grčko groblje (Kožetin. N). Bablja glava (N). Mramorje (Batkovci. Grude (N). Kostrenište (G). Stijene (Č). Jovanovo brdo (G). Zavait 132. Ljusići (F).-2000. Glavice (Braićevići-Glavica. Buklici (N). Vitla bara (K). Grebnice (N). Kaurska glavica (K). Grčko groblje (Zavait. G). G). N). F). Duge njive (G). Lokva (K). Atlića groblje (N). F). Crkvina (Gareva. Jejača (K). Mramorje (Zukmur. Glavičine (K). Grgureve bare (G). K). Ljuljevišta (F). G). Grčko groblje (Krbljine-Ječmeni do. Glavice (Bašići. Grčko groblje (Džiburov brijeg. Domrke (G). Prijeklade (F). Grebak (Odžak. G). Pribilovo brdo (K). F) (123). K) 126. G). Ravnica (K) 129. Foča. Jasike (F). Jažići (K). Modro polje (F). G). Čavlavica (G). Ustiprača (G). F). Gornji Jugovići 1 (G). Arheološka nalazišta. Hotovlje (K). F). Jezero (K). AL BIH. Glavica (Crkvina. Vrbnica (F). Bašće (K). Mirkova kosa 1 (K). Trnavica 2 (K). N). Vratnice (K). Brašljevica (N) 141-142. Čitluk 2 (N). Bukve (N). Čengića vješala (G). Mramorje (Marenići-Pora e. Vlaholje (K). Prgoše (K). Svatovsko Djevojačko groblje (F). Grčko groblje (Kosnan. Bukovica (N). Tom III. Zaborak (Č) 131. N). Tjentište (F). Klinja (K). F). F). Lasica (F). Hrast-Vrelo (G) 146. Djevojačko groblje (N). Brdo (N). Grebak (Žiljevo. Bez e e 2 (N). Brijeg (Gornji Bratač. Vlaško polje (K). Kaurine (Č). Sarajevo 1988. Luko (K). Miletić Nada. Gornja Badežišta 2 (G). Grobnice (K). F). Me urječje (Č). Poljana (Grčko groblje. Brijeg (Rast. Gradac (F) 122. Kamenje (F). Gornja Badežišta 1 (G). Kokošja ravan (F). Gornja bašča (F) 121. G). Mramorje (Ukšići. Č). Ploče (F) 128. Fojnica 2 (G) 143. Grabi (N) 144. Barice (G). Trešnjin krst (K). Musin grad (K). Odačine (K). Ivezića groblje (N). Lučki rat (F). Goražde 2. Brežine (G). Dubine (N). Grčko groblje (Platice-Lokve. Grab (F). Gruberaš (N). Kaursko groblje (F). Karaula (K). Gornje Selo (G). G). Badžalica (N). Mramorje (Toholji. Č). Pod crkvom (F). Greda (K). Grčka glavica (N). Bahori (G). Mramorje (Zavait. Jabuka (G). Grčko greblje (Grdijevići. Lučino brdo (G). Bojišta 2 (N). Perić (K). Glavice (Platice. Jablanići (K). Humsko (F). Glavica (Gornje Ravni. G). Čitluk 1 (N) 142. Bogdanci (N). Ponori 2 (K). Mjehovine 2 (K) 127. Jelica (G). N). Ilino brdo (N). Mirkova kosa 2 (K). Vlahinje (K). Somine (K). Peovac (Č). Haliluša (N). Brijeg (Odžak. Presjeka (F). Guča greb (F) 124. Babov greb (G). Pijesak (F). Glavica (Donje Ravni. Šćepov grob (F) (130). F). F). Topalov kamen (K). Zavait-Podi. Pod klekom (K). Gradina 3 (G) (145). Bašića brijeg (N). N). Regija 18: Čajniče. Donje Selo (G).

Dubočica (Lj). rabina 2 (N). Grčko groblje (BjelojevićiPodsoje. Miljanovića groblje (N) 149. Veliko groblje (G). N) (148). Lipnik 1 (G). Deminov krst (S). Pleće (N) 150-151. Gorica (Bajeljani. Aleksin greb (B). N). Crnići 2 (S). Šusteri (G). Boškov do (B). Stoičići (G). Gumnište (T). Ljeskov dub (G). G) 153. G). Groblje (T). Kalupi (Donje Ravni. Medanići (G). Tom III. S). Grčko groblje (Potkom. Aladinsko brdo 2 (S). AL BIH. . Poljice (N). Primet (N). Rijeka 1 (N). T) 174. B). Rijeka 2 (N). Miljevačko groblje (N) 149-150. Lipnik 2 (G). Dubljani 2 (T). Vranikuće (N). Krst (Hodinići-Radakov do. Dobromani 2 (T). Vrba (N). Okrugli do (G). ur eva crkva (T). Prijeputnica (N). T). Divin 2 (B). Stražište (Crkvina. Samobor (G). Stećak (N). Mandića groblje (Klanac. Gacko. Derviševina (B) 172. Močila (G). Mulje (G). Drenovi (T). Blatski do (S). Svatovsko groblje (N). Udrežnje (N). B). Crkvina (Ubosko. ZM. G). Brijeg (S) 169. Vrtine (Izgori. Bogdašići (B). G). Kula (N). Bračići (S). Vratlo (G). B). Me ugrebine (G). N). Hatelji (S). Crkvina (Orahovice (B) 170. Osredak (Pod Stolom. Lalovo brdo (Grčko groblje. Dabrica 2 (S). Ždrijelo 2 (Nevesinje). Grčke grebnice (T). Mučibabića groblje (N). G). Potkućnica (G). Golo brdo (B). Pridvorci (N). Crkvine (S) 171. N). Crkvina (Trebinje-Zasad). Trgovišta (Uzdolja. Polučci (G). Babe (S). N). Grčko groblje (Trebijovi. Krst (Izgori-Brajčin Laz. Blace (S). Slato 1 (N). Rudo polje 1 (G). Zalom (N). T). Kokorina (G) 147-148. Prečica (G). Kalupi (Donji Jagići. Krst (Plato-Nekudina. Glavska 3 (T). Stepen (G). Vrelo (G). Mala Gračanica 2 (G). Polje (N). Crkvina (Milavići. Glavska 2 (T). Regije 14-25. Kljuni (N) 147. Orašnica (Dubravica. Pusto polje (G). Bogojević Selo (T). Ravni (N). Drijen (T). Ljubišnica (G). Harem (S). Crkvina-Godi (Lj). Šurića greb (N). Ždrijelo 1 (N). Ljubičin do (N). N). Carevo počivalo (T). Serezov do (N). Dračevo 2 (T). Rat (G) 151. G). Sr evo groblje (N). G). Zagrebnice (G). Gradina-Bunar (S). Čepelica 3 (B). G). B). Dobromani 1 (T). G). Glavica (Fatnica. G). Lokve (G). Gornja Taleža (T). Orlje (G). Žabljak (Gacko). Gradina (S) 177. Dubrovač kamen (T). Crkvina (Kruševo (S). Čardak 3 (B). Gorica (S). Grebnice-Bunčići (B). Luka (Šurići. Magareća glavica 2 (N). Cicrina (T). Pupuš (N). Crkvina (Gornje Vrbno. Dračevo 1 (T). Gornja Lokva (Lj) 175. Donje polje (T). Aran elovo (T). Kovačići (N). Grob 2 (T). edići 1 (T). Struge (N) 152. Presjeka (N). Donja žabica (Lj). Dragovlje (S) 173. 4708. B) 178. Grebuša (Lj) 180. Lj). Haremi (S). Krst (Hrušta. Miletić Nada. Baljci (B) 168. Lipničke glavice (G). Grčko groblje (Petrovići. Slato 2 (N). edići 2 (T). Ladojev grob (G). Bobutov dub (B). Kruščica (G). Golubinac (T). Grubačev kamen-Crkvina (Lj). Mačipolje (N). Donje grobnice (B). Galjipov do (B). Grob 1 (T). S). Bihovo (T). Soderi (G). Lumer (Grčko groblje. Donji Turani (T). T). Širin greb (Brijeg. Malo Šipačno (N). Dubljani 1 (T). Kovačev do (N). Čepelica 2 (B). Rogatina glavica (G). Gradac (Lj) 176. Regija 19: Nevesinje. Drijenjani (T). Savića glavica (G). Arheološka nalazišta. Gornje Selo (B). Ploče (N). Sr evići (G). Gradina (Krivača. G). Vrtine (Sr evići. Čardak 2 (B). Prisadi (N).Kultura 427 Kalufi (N). Rudo polje 2 (G). Konjska glava (G). Donja Orahovica (T). Sarajevo 1988. Biograd (T). Donji Davidovići 2 (B). N). Donji Davidovići 1 (B). Bijela Rudina 2 (B). Ploče (G). Čardak 1 (B). Klupca (G). Lučila (N). Kosa (N). Morine (N). Udbina (N). Pasja jabuka (N) 150. Okiljevo groblje (G). Luka (Rabina-Pakračuša. Glavica (Bijeljani. Boljuni (S). Rabina 1 (N). Rajkov kamen (N). Mukljevac (N). Magareća glavica 1 (N). Glavica (LjubomirČvarići. Živanj (N) 154. Gornja Kapavica (Lj). Grobnice (B). Radojev kamen (N). Lazarići (G). Višnjevo (G). Mala Gračanica 1 (G). Poda (G).

Česmina glava (K). Kuna (K). Janjilo (T). Kličanj 2 (T). Pogrebnice (S). Vlahovići 1 (Lj). Skrobotno 3 (B) 191. Preraca (B). Mikića groblje (Lj). P). Glavica (Gornji Kranjčići. Grašćak (P). Grepčani (K). Mejdan (P) . Kosan krst (K). Bradina (K). Harem (K). Sikmuša (Lj). Krstovi (K). Gmići (P). Začula (T) 196. Kraljica (K). Mostište (B). Sanduci (T). Bahtijevica (K). Stankov kamen (B). Budimov greb (P) 209. Kuti (B). Trijebovi (T). Kostadinovica (T). Bojišće 2 (K) 208-209. Vidoštak (S). Ljubinje 2. Arheološka nalazišta. Čičevo (K). Mašeta (P). B). P). K). ZM. Lisičići 3 (K). Grčko groblje (Žuglići. Vukov greb (B). Sarajevo 1988. Krivača (K). Branjovčići (K). Janjića groblje (Lj). Vo eni (Lj). Ružića njive (Lj). Borike (K).428 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Bavuša (K). Janjčica (S). Kneževa glavica (T). K). Bilice (J). Ljeskova (B). Kaursko groblje (Čičevo. Kremešine (K) 218. Svijeća (T). Kod čekića (K). Hum (T). Rapti (T) 190. Kriva rijeka (T). Stuble (S). Ivanjica (K). Hum (K). Kotezi (T). Lokve (K). Krstati kamen (B). Trnovica 2 (B). Kneževe kuće (P). Čifutsko groblje (Poputnjača. Hrast (P) 216. Ubosko 1 (Lj). Žakovo 1 (T). Suzina (S). Vranjska 3 (B). Slivnica (T) 191-192. Trumenti (T). Krst (S). Lisičići 2 (K). Necvijeće (T). Ošanići (S). Prenj (S). Kamen-Baba (P). Ljubinje. 211-212. zakuća (B). Klanac (J). B). Gračane (K) 212. Hadžići (B). Vranjska 2 (B). Miruše 2 (B). Stećci (S). Miljanovići (Lj). Glavice (P). Grovnice (Groblje. Teklica (B). Ogrlica (S). Petrov krst (Lj). Kamenica (B) 182. Ljubljenica 1 (S) 185. Petrovina (B) 188-189. Jezerac (K). Borak (Lapsunj. Zidak (B). La anica 1 (K). Lokve (T). Čulin dfolac (P) 210. Jezerine 2 (B). Veličani 1 (T).K). Rosulja (S). Uštice (T). rakov krst (T). Parojska njiva (T). Džepi (K). Bjelan (P). AL BIH. Staro slano 2 (T). Podulovac (B). Humčine-Zmijac (S) 181. Zaplanik (T). K). Regije 14-25. Beišćak (J). Grebine (Bjelovčina. Blace 2 (K) 208. Jezerine 1 (B). Ilijina glavica (T). Vranjska 5 (B). Laništa (K) 219. Krstovi (S) 184. Lisine (P). Duga njiva (K). Račeva crkva (B). Ubosko 2 (Lj). Grčko groblje (Mašeti. Ugarci-Lušići (T). Ugarci (T). Pa eni (B). Krst (Baljci. Gromile (K). Vranjska 4 (B). Stubline (S) 192. Kamen (J). Obradov Kamen (T) 187. Korita (B) 183. Regija 20: Bileća. Mejdan (S) 186. Gajine (K) 211. Glavičine (K). Trebinje. Staro slano 1 (T). Pešikanovi dolovi (B) 188. Potkuk (S) 189. Borak (Jaklići. Krst (La evići-Prijepletnik. Vrpolje (T). poljice-Popovo (T). Radimlja 3 (S). P). Ljubišići (B). Gračac (P). Šehitluci (S). Tom III. Plana 4 (B). Strnjići 1 (T). Ljubovo (T). K) 217. Groblje (K). P). Radan-Krst (S). Rupni do (T). Pocrnje (Lj). Uševa gomila (T). Grebine (Pokojište. Ljubljenica 2 (S). Dabića Velika poljana (K) 210-211. Repovci. Trebimlja (T) 193. Glavičica (P). Vlahovići 2 (Lj). La anica 2 (K). J). Jasenje (T). Klečak (S). P). Ravno (T). Prosjek (T). Trnovica 1 (B). Žakovo 2 (T) 197. KIjev do (T). Meka gruda (B). Plana 3 (B). Bilin greb (Bilov greb. Gošića han (K). Blace 1 (K). Klanac (P). Ljehove (T). Podna (B). Dubice 2 (K). Veličani 2 (T) 194. Šćepan krst 2 (S). Premilovo polje (Lj). Prodo (B). P). Misa (B). Zakuk (S). Mistihalj (B). Udora (S).Dolovi (K). Lokva (S). Preololje 2 (S). Jasenice (K). 4709. Lokve (J). Ograda 187-188. Grčko groblje (Gornji Prijeslop. Gradić (K) 213. Teg (T). Miruše 1 (B). Skrobotno 2 (B). J). Krsti (B). Križevac (K). Kaursko groblje (Borci. Vinine (S) 195. K) 215216. Stolac. P) 215. Oblat (T). Podorašje (T). Strnjići 2 (T). Mijatovina (B). Vrtine (Lj). Masline (S). Grčko groblje (Duge. Ivanj greb (T). Mrkonjići (T). Kanjina (K). Orašje Popovo (T).-2000. Čelebići 2 (K). Koritnik (S). Podvornice (S). Ploče (S). Humka (S). Vranja dubrava (B). Plana 2 (B). Čelijin greb (K). Miletić Nada. Sedlo (S). Prijevor (T). Lužine (S). Grčko groblje (Dobigošće. Rajčeva gomila (T). Spasova glava (T). Golo brdo (K). Jezerine (K). Ljuti do (S). Mašeti (K).

Stipanići 2 (D). Tom III. Poklečani (P). Donje bare (P). Eminovo Selo 3 (D). Mokro 1 (K). Glavice (D) 263. Vardino groblje (P) 224. Dubrave (G). Mramor (Reljino Selo. Striježevo (K) 223. Previl (K). Maleševića dolovi (G) 245. Umejak (P). Trebistovo 1 (P). Seonica (K). Trnovik (K). Lipa 3 (D). Rumboci 2 (P). Oplećani (D) 272. Bešića groblje (P). Mrkinje 2 (Posušje) 271. Zemelji (Ploče. Jokin greb (D). Kaursko groblje (G). Koblići (L). Vlaško groblje (K). Grepci (L). Gornji Poklečani (P). Bili brig (P). Mramorje (Rore. L). Veliko jezero (K). Zabrišće (L). Potočani (L). Mravinjac (K). Lipa 2 (D). Samer (J). Lug 1 (D). Polje (P). Struba 1 (L). Regije 14-25. Visoča (K). Šumanjci (G). Mašeti (Podgaj. Rat (P). Duvanjsko polje (D). Zukići (K) 226. G). Mašet (L). Višnjevac (P). Rupin greb (P). D). L) 244. Okuka (Hasanića ravan. Ljubunčić 3 (L). Brižine 2 (D). P) 225. Čitluk (P). G). Viš stijena (K). Smrike (P). Odžak 2 (L). Zagrebnica (P). Kobila (G). k). Donji Brišnik 2 (D). Glavica (Podgradina. K). Ploča (P). Grebnice (Bojanov orah. G). Eminovo Selo 4 (D) 262. Livno. G). Neznano groblje (D). Kraljičin nasip (L) 244-245. Kongora 4 (D). Bličić (G). Pogledavac (P). Arheološka nalazišta. Mandino Selo (D) 271. Konjic. Petrića groblje (G). Slavić (P) 275. Liskuša (G). Mramor (Donji Vagan. Sarajevo 1988. Mramor (Podgradina. Klapavica (D) 268. Pibino groblje (L). Vrace (P). Stolac (Kaursko groblje. Glavica (P). Muzge (K). Gubin 2 (L) 243. Čaić (L). Stipanići 3 (D) 276. Ograda (K). Miletić Nada. Miletić Nada. Orahovica Gornja (K). Tukobići (K). Terzića luka (K). Grudine (P) 267. Selimovac (L) 248. ZM. Regija 22: Glamoč. Čaprazlije (L). Pratljevac (K). Ploče (G). Mramor (Mali Vagan. Preduhovo Selo (G). Radeško polje (K). Suhi jast (G). Šipovice (K). Todića polje (K). D). Dumančića liske (L) 237. Grobnice (G). Strašivo groblje (G). G) 246. Suholj vrelo (G). Sarajlije 1 (D). Mostarine (D). Bilice (P). D). Ravna (J) 222. Regija 21: Prozor. Žirović (L) 250. G). Jošanica (D). Tulac (J). Ocrkavlje (K). Vuč kamen (Grahovina. Zagrebnice (J). Vrdoli (Mašeti. Gradac (P) 264. Marasov grob (D). Jovina struga (L). Rudno (P). Letka (D). Rivine (Podvornice. Prika (D). AL BIH. G). Lipa 1 (D). Eminovo Selo 2 (D). Podgradina 1 (L). Mašeta (L). Kamen 1 (G). Ploče (P). Mramorje (Preduhovo Selo. Petrovići 2 (P). 4711. Groblje (Staro Selo-Carevica. Podvornice (D). L). Vlah (K). G) 242. Stidelj (K). Kraljevina (D). Turba (G). Paljenik (P). Babe (G). Podi (P) 273. Omolje (D). Mramorje (Podgreda-Podovi. Arheološka nalazišta. Ostrožac 2 (J). Kraj (Potkraj. Brig (G). Ljubunčić 1 (L). Rastovača (P) 274. Vukova glavica (K). Vrba 2 (G). Eminovo Selo 5 (D). Crkvina (G) 236. Kongora 3 (D). Mokro 2 (K). Vagan (G) 249. Mašeti (Stipanići. Golinjevo 2 (L) 238. Vrbljani (K). Mramor (Branješci. Peća (G). Ričine (P). Obarsko polje (K). Stećci (K). Lug 2 (D). Cerje (D) 261. Jelovača (D). Pod (G). Regije 14-25. Groblje (Opačić. Paradžići (K). Bili brig (L). 247. P). Maslića klanac (P). Sarajevo 1988. Perkuša džamija (L). Grobnice (D). Crnjuše (G). Debeli dub (P). ZM. Brigovi (P) 260. Prigra e (P). Selišće (P). G). Kuk (P) 269. Kongora 2 (D) 268-269. Orahovica 2 (K). Ustirama (P). Grudina glavica (L). Prisoje (D). Šabići (P). Pločice (G). Donji Brišnik 1 (D).Kultura 429 220. Jablanica. Maslića brijeg (P). Eminovo Selo 1 (D). Orahovica 1 (K). G). Banova lužina (D). AL BIH. Stećci (P). Pjevnik (K). Borak (G) 235. Trebistovo 2 . 4710. Sr evići (L). Grgurići 1 (L). Podkula (J). Odžak 1 (L). Mrkodol (D). Memidžanovo groblje (K) 220-221. Velije (K). D). Pačevo (P) 221. Ljubunčić 2 (L). Mramor (Šumanjci-Vrba. G). Varda (K). G). Rumboci 1 (P). Mašeti (Liskovača. Tom III.

Posušje. Gornji Mamići 2 (L). Radiševina (N). Č) 305. Padežine (M). M) 306. Č). Lj). Laguše (M). Krvavci (Č). Mostar. Lokve 2 (Č) 330. Gradac 4 (N) 325. Šprljane (G). Čerin 2 (Č). Sklade (G). Omiš (M) 303-304. Šrampovlje (Vinina. Česmine (Lj). Sančevine (Č). Vrila (D) 278. Podkrajnica (L) 304. Cerno (Lj). Crkvina (Hutovo. Vrata (D). M) 292. Tulekovina (Lj) 336. N). Miletić Nada. Krst (M). Groblje (L) 298. Javorak (L). ZM. Dragičina (Č) 293. Jelinačko groblje (G). Stećci (Gradnići-Ivan Polje. Ploče (Č). Gagrice (Č). Dražnica (Lj). Vakuf (L). Gornja Vionica (Č) 295. Opličići 2 (Č). Jankovina (M). Cavina (M) 291. Tom III. Crveni grm 2 (Lj) 321. L). Nagrebnice (N) 331. Tučevac (D) 277. ZM. N). Dobro Selo (Č). Regije 14-25. Greblje (N). (P). Rančići (M). Grebine (G). Stećci (Gornji Polog. Striževo (M). Sarajevo 1988. Arheološka nalazišta. Luke (Č) 302. Šarampovo (L). Vinjani (P). Tom III. Odžak (L) 303. Šipovac (M). Lišće (Lisje. Gračine (Lj). Srietna njiva (M). Arheološka nalazišta. M). Stećci (Šolini stećci. Drini (M) 293-294. Vrt (Križ. Gornji Mamići 4 (L). Crpalište (L). Križevi (M). Barje (Lj) 320. M). Kosa (G) 328. Baštine (Č). Bijeli greb (G). Kočerin 2 (L). Stećci (Kakinovac). Regija 23: Duvno. Kručevići (Č). Dašnica (N). Me ugorje (N) 330-331. Beštanica (N). Pržine (Lj) 333. Grčko greblje (Č). Krčevine (G).-2000. Čerezovići (L). Karusovice (N). Lastva (N). Crtanica (L). Pribilovci 2 (Č). Gornji Ogra enik (Č). 4713. Hardomilje 2 (Lj). Nezdravica (G). Gromila (G) 327. . Njivetine (Dobrić. Ledinac (G). Crkvina (Gornji Vranjevići. Dretelj (Č). Stajića groblje (Č). Goranci (M). Prlići 1 (G). Gornji Studenci (Lj) 324. Bučići (M). Seline 3 (G) 334. Kravar (Kamenik. Regije 14-25. Krištalica (G). Kravarica (L). Crkvina (Poratok. M). Glavica (M). Sajmište (Č). Stećci (Sovići. Hamzići (Č). Miljkuša (M). Jelača (Č). Milićevića krstine (Č). Opličići 3 (Č). L). Č) 305-306. Grmci (Č). Rječice (Č). Privalj 1 (L). Vrba (M). Gvož a (L). Stećci (Hamzići. Donja Bujača (Lj) 322-323. Šurmanci 2 (Č). Njivetine (Knežpolje. L). Opličići 5 (Č) 332. Svitava 2 (Č). Grab (Č) 296. Crkvina (Dubravica. Studenac (L). Tasov krst (Č) 335. Čerin 1 (Č). Č). Prlići 2 (G). Doci (G) 322. Grovište (G). Blaževići (G). Privalj 2 (L). L) 308. Gladišike (G) 323. Kulješevine (Č). Žitomislići 2 (M). Šatorine (Golo Brdo. Seline 2 (G). Lokve 1 (Č). Propratnica 2 (N). Dračevica (Č). Vinogradi. M). Jasenjački brig (Č). Kripavac (Č). Križine (Lj). Jedinice (L) 299. Jelinik (L). Podgradinje (N). Sarajevo 1988. Regija 24: Lištica. Potoci 2 (M). N). Vioničko groblje (Č) 307-308. Arapi (M). Kupinjavice (L). N). Dubnica (Dublje. M). Sajmište (L). Čalići (Č). Grude 3. Žitomislići 4 (M) 309. Raićevo groblje (M). Podadvor 2 (Č). Veliki rat (P). Opličići 4 (Č). Alagovac (G). Gradnići (Č). Zacrkovnica (N). Kubatovci (M) 301. Lokve (Toplice. Barevište (L). Latice (Lj). Ratac (G). Trn (L). Gornji Mamići 1 (L) 295-296. Vionica (Č) 307. Tabakovac (Lj). Prispa (Lalovci. Miletić Nada. Vrućice (G). Humlišani (M). Lastva (Lj) 329. Mejdan (Č). Vir (P). Lazina (G). Divojka (L). AL BIH. Šumarak (Č). Krešića groblje (Č). Čitluk. Jakerovac (Ploče. Gorica (M). Stećak (Č). Križi (M). Žitomislići 3 (M). Smrčanj (M). Nesibolje (M). Biograci (L) 290. Pribilovci 1 (Č). Svitava 3 (Č). Bunar (Lj). G). Gornji Mamići 3 (L). AL BIH. Zagorje 2 (P) 279. Glavica (Č) 294. Bijeli brig (G). Bili greb (M). Tomina grobnica (G). Grdoman (N). Stećci (Blizanci. Humac (M). L). Stećci (Donja Jasenica. Stećci (Č).430 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Stećci (Kočerin. Torina (Lj). Grovište (L) 298-299. Drinovci (G). Orlac (Č). Sjekose (Č). Č). Granač-Greb (N). 4712. Kočerin 3 (L). Stećak (L). Kordića lokve (Č) (300). Obaljevo groblje (N).

AL BIH. Crkvina (Džamija. Arheološka nalazišta. Arheološka nalazišta. Miletić Nada – Zelenika An elko. Tuzla. V)...”.komparativna razmatranja. Ljubinje. Tom II. Sokolac. ZM. Miletić Nada. Odjeljenje društvenih nauka 27. Ljubuški. Regije 14-25. Miletić Nada. Mostar. Regija 20: Bileća. Stolac. 201-208 + 4 table. 143. Regija 25: Grude. 4719. Duvanjski kraj u svjetlu srednjovjekovnih nekropola. Ranosrednjovjekovna koplja s krilima iz Bosne i Hercegovine. Regija 19: Nevesinje.. Mostar. 188. Miletić Nada – Glavaš Tihomir. AL BIH. 2000. Sarajevo 1991. Arheološka nalazišta. Sarajevo 1989. ANU BiH. “Duvanjski zbornik. AL BIH. Tom III. Lukavac. Miletić Nada. Ćućanica (G). Sarajevo 1988. Regija 24: Lištica. Regije 14-25. Brkića badnjače (Kozje njive. Hrvatski institut za povijest Zagreb – ‘Naša ognjišta’ Tomislavgrad – Zajednica Duvnjaka Tomislavgrad-Zagreb. Sarajevo 1988. Gradina (Ž). Čitluk. Sarajevo 1988.. Tom III. 4716. Banovići. Čitluk. Miletić Nada – Čremošnik Irma. Milić Angelika. 4722. 175-200. 4714. AL BIH. ZM. Regija 23: Duvno. Sarajevo 1988. ZM. ZM. Sarajevo 1988. "Zbornik radova posvećen akademiku Alojzu Bencu". L).. Srebrenik. Regije 1-13. P).. 4718. AL BIH. Višegrad. Žagrovci (Č). Sarajevo 1989. Arheološka nalazišta. Arheološka nalazišta. Gacko. 4720. Čapljina. "Bosna i Hercegovina u tokovima istorijskih i kulturnih kretanja u jugoistočnoj Evropi". srpnja 2000. 4715. Žerakovina (Č) 338.. ZM. GZM (A) 44. Regije 14-25. 260. Sarajevo 1988. ZM. Regije 14-25. ZM. Miletić Nada – Oreč Petar. ZagrebTomislavgrad. 106. 4721. Regije 14-25.. Tom III. Rudo.. Živinice. Kalesija. ZM. Arheološka nalazišta. Ranoslavenske nekropole u Bosni i Hercegovini . Tom III. AL BIH.. Regija 7: Gračanica. 291.Kultura 431 Zagrebnica (Č) 337. Regije 14-25. Barzanja (Blidinje. Regije 14-25. Crkvice (Greben. Arheološka nalazišta. Zvirići (Lj). Posebna izdanja 95. 135-142.. Srednjovjekovna umjetnost Bosne i Hercegovine.-7. 111-119. Zbornik radova s me unarodnoga znanstvenog skupa ‘Duvanjski kraj kroz povijest: Tomislavgrad. Neum. 291. Č). Tom III. Miletić Nada – Oreč Petar. 4723. AL BIH. Sarajevo 1988. Sarajevo 1988. Tom III. 6. Posušje. 4717. Regija 24: Lištica. 4724. Miletić Nada – Zelenika An elko. Arheološka nalazišta. Regija 17: Rogatica. Orah 2 (Trebinje). Trebinje. 93. Miletić Nada – Milić Veljko. ZM. AL BIH. . Tom III.

6. stoljeća u Dalmaciji i jugozapadnoj Bosni. Srednjovjekovna nekropola u ‘Barama’ u Lučanima kod Sinja. Milić Veljko – Kulenović Salih. 4733. Popis nekropola duvanjskog područja.. Milić Bruno. Milošević Ante. 4736. Trilj . Milošević Ante. Zvornik. Hrvatski institut za povijest Zagreb – ‘Naša ognjišta’ Tomislavgrad – Zajednica Duvnjaka Tomislavgrad-Zagreb. Bisko kod Sinja.. Kalesija. Modriča. i 15. Arheološka nalazišta. Split 1986-1987. Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture u Splitu. Krešića gradina (T). 78. Banja Luka 1982. Kovačevac (O). ZM. Prežitak poganskog obreda sahranjivanja na stećcima. 44. Brekinja (Br). 4732. Tom II. 4737.432 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Posebna izdanja. 137-146. Milić Veljko. VII + 424. Srebrenik. 4735. Lukavac. Regije 1-13. Tuzla. Zbornik radova s me unarodnoga znanstvenog skupa ‘Duvanjski kraj kroz povijest: Tomislavgrad. Tuzla 1984.-2000. Zagreb-Tomislavgrad. Milić Angelika. 107. Ugljevik. Beograd 1981. 91-97. ZM. Milošević Ante. Tuk (Br) 97. Oslobo enje . 4731. Sarajevo 1988.. Milić Veljko. Orašje. 4734. Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu. Sarajevo 1988. Crkvište (Z) 89. Nakit u sjeveroistočnoj Bosni od praistorije do danas (Katalog izložbe). (* Gotovac Vedrana. 4726... SP III/14. Tom II. Stećci i vlaške migracije 14. Split 1991. Gradovrh (T) 106. Beograd 1985. Milošević Ante. 619-624. AP 25. Srednji vijek. Arheološka nalazišta. 4728. Regije 1-13. Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 26. Muzej istočne Bosne. II. Regija 5: Odžak. Kasnosrednjovjekovna nekropola sa stećcima pod Borinovcem u Trilju. Sarajevo 1988. srpnja 2000.kasnosredenjovjekovna nekropola sa stećcima. 63. SP III/12.. AL BIH. Gradine (Bi). AL BIH.”. ŠK. Bosanski Šamac. 2000. ZM. 60-61. “Duvanjski zbornik. Regija 6: Brčko. Tom II. Lopare.. Arheološka nalazišta. Banovići. Knjiga 2. Borinovac. Razvoj grada kroz stoljeća. ZKM 7.. Regija 7: Gračanica. Split 1984. Bijeljina. AL BIH. Milinović Ante. Split 1982. Živinice. Milić Veljko. Stećci i Vlasi. Zagreb 1995. Prilozi za identifikaciju i ubikaciju srednjovjekovnog grada Novog na Uni. 4730.-7. Gradačac. Milošević Ante. 185-199 + 1 karta. 4725. Janjkuša (Br) 91. 4729. AP 22. Okućnica (Br) 95. 166-167. Milošević Ante. 4727.. Gojsovac (Bi) 90. Regije 1-13.

63-68. 294. Minović Milivoje. Cunjak Mla an. 348-357. 52-63. Kabes III/17. Papirni novac na tlu Bosne i Hercegovine od 1918.02. Simvolika meča i sabli v kulturnih tradicijah južnih slavjan. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Budapest 1982. Stećci i nišani.. Miroslavljevo jevan elje.. Historijski muzej Bosne i Hercegovine. JLZ Miroslav Krleža.. Mostar 1997. Arheografski prilozi 10-11.. Moroz Josif. Mrkobrad Dušan. 63.. Sarajevo 1982. 19-30.. (KUN 71/529). Nalaz srednjovjekovnih mamuza kraj Boračkog jezera. Archaeologiai értesitö 108/2. Sarajevo 1981. Zagreb 1995. . Odjeljenje društvenih nauka 21. Sarajevo 2000. 4743. 352-353. 1992. Milošević Gordana – Ćirković Sima.. Povijesni prilozi 14. Zagreb 1987. 4749. Beograd 19881989. 9... 49-54. godine do danas – Paper money in the territory of Bosnia and Herzegovina from 1918 to the present. 98. Mulić Malik. (K-Ren)”. Mulaomerović Jasminko. 46-47. 139. Kuća. Arheološki nalazi seobe naroda u Jugoslaviji.. Acta Archaeologica 34. 169. Mulić Jusuf. Prilog pitanju periodizacije srpskohrvatskog jezika. Muftić Faruk. 321-324.. 4744. 4742. Me usobni odnos srpskog i srpskoslavenskog jezika i neke napomene o staroj ćiriličkoj grafiji. ANU BiH. 438-439. Posebna izdanja 90.Kultura 433 49/15667. 4740..) 4745. enciklopedija 4739. 4741. “Likovna Jugoslavije 2. Mostar 1997. Knowledge. Glasnik SPC 6.. Sarajevo 2000. Beograd 1999. 190. Feljton: Svojatanja u Bosni (1-2): (1) (Pripisivanje hrama Crkve bosanske u Dobrunu kod Višegrada i Donjem Brdu kod Goražda – velika podvala Srpsko-pravoslavne crkve).... Beograd 1980.. Sarajevo 1989. Mladenović Aleksandar. 4747. 4746. Mostar 1995. Pretpostavka o jednoj glasovnoj osobini u povelji bana Kulina. Sarajevo 01. 4748. Radovi ANU BiH 70.) 4738. Savez arheoloških društava Jugoslavije-Muzej grada Beograda. 19-20. Foča. Études balkaniques 3.. 99-103. TKP Šahinpašić. (2) (Hram u Dobrunu kod Višegrada). Sofija 1990. Beograd 1982. Mladenović Aleksandar.. Svjetlost. Milošević Desanka. Bálint Cs. (* Garam E. Odjeljenje društvenih nauka 23. Mulić Jusuf. Budapest 1981. Sz. Kabes III/16. Čabotarev Andrej.. "Osamsto godina Povelje bana Kulina". Srpskohrvatski jeziik (IV) (za studente pedagoških akademija). Kabes I/2.

Brijeg (Gornja Vinča. Bradići (T). Čitluk (P). Ustavnopravni položaj hrvatskkoga jezika u ustavima Bosne i Hercegovine. T). NS). Cicovića groblje (P) 41. Brus (Ilijaš). Gromionica (Ilijaš). Grivići (H). Jezero (T). Grčko groblje (Tilava. 4750. Kapova selišta (T). Grčko groblje (Medojenci. Dvorišta 1 (P). Brijeg Radova. H). Jelica (Ilijaš). P). Dubovik (P). Batalovići (Ilidža). Musa Šimun. P). Grčko groblje (Pećina... Borak (C). Desava (Ilijaš). Dub 2 (H). Cisterna. Bulozi (SG) 40. P). stoljeću. Glavogodina (Ilidža). Bora (P). Ilidža). 55-63. (A-J)”. Grčko groblje 2 (T). Češće (H). Kaursko groblje (Bogovići-Resovići. Mostar 1999. Brijeg (ĆemanovićiCareve vode. Mušeta-Aščerić Vesna. Grčko groblje (Budmolići. Klanac (H). 4755. JLZ Miroslav Krleža. H). Donja Trbica (Ilijaš). Gomjenica (H). Fejzuša (NS). Bora (P). Čitluk 2 (P). Grčko groblje 1 (T). T). Guvnište. Bihatina kosa (P). Greben (Ilijaš). Ivančići (Ilijaš). Greblje (NG). Brdo (Mokro. . Hrastik (P). Bezistan (NG). P). H). T). P). Kamenovi (Ilidža). Dželapska Torima (T). Kakanj (NG). Muraj Aleksandra.. Brdo (Ilijaš). Gradište (SG). Grčko groblje (Hvaljenski potok. H). Dolovi (T) 42. Javrornik (C). Bjelotine (Ilijaš). Mušeta-Aščerić Vesna. Barice (Ilijaš). Kobilja glava (V). Sarajevo 1996. Grčko groblje (Medvjedice. Dubić (H). (P). Berjanovićevo gumno (Ilidža). H). T). NG). Brnjica (P). Mutapčić Snježana. Hrešanski mramorovi. V). Grčko groblje (Gaj. H). P). Braja (P) 39. 57-61. Čitluk 1 (P). Kaursko groblje (SG). 223-229. Grčki mramor (C). Osvit 2-3. Grčko groblje (Kasotići-Brda. 4751. Grepčine (H). Kaursko groblje (Kauraši. Grčko groblje (Ferhatlije. Čakmali gaj (P). Bandijera (Ilijaš). Klanica (C). P). Bučine (P).. Grobljaja (P). Hanovi (P). Brezov rat (T). Četoselje (Svetosavlje. 4754. T). Kaursko groblje (Radonjići. P). Brdo (Vinograd.. Brdo (T). Bijeli kamen (Savnjak. 4753. Kaursko groblje (Munjići. NG). H). Grebak (Vitez. Katića brdo (NS). Ivanski brijeg (Ilijaš). Utjecaj Istoka i Zapada na nastanak i razvoj urbanih naselja u Bosni u XV. Klek (NS). Glavica (Ilijaš). P). Groblje (Vitica. C). Federacije Bosne i Hercegovine i županijskim ustavima. Institut za istoriju. Ilijaš) 46. Grčko groblje (Kaursko groblje. Sarajevo 1982. Dub 1 (H). Ćorkin do (H). Hreša (Sg) 47. Grebnice (Trebečaj. Djevojačko groblje (P). Pavlovac (nekropola stećaka). Drina (Ilijaš). Grčko groblje (Dušanovo brdo. Glavica (P). Brezik (Ilidža). Kaurlaš (Ilijaš). Jasike (NS). Česmice-Točila (P). Grebnice (Govedovići. Greblje (T). Grčko groblje (Grab. Kaursko groblje (Ilijaš). Čepiljače (Ilijaš). Bare (P). Brdo (Gornji Pribanj-Brdo. GZM (A) 33 (1978). Grčko groblje (Svatovsko groblje. Kaursko groblje (Prečani. Sarajevo 1979. 233. Grabovica (P). Zagreb 1984. Kaldrma (P). Jerkića groblje (H). T). Gornja Sjetlina (P). Jahin do (P). Dolina (P). Bare (T).-2000. Kaljani (P). GZM (A) 37. Ćemanovići (P). Kamen (H). Gračan brdo (P) 43.434 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Dvorišta 2 (P). Grebnice (Durakovići. Guvništa (T). T). 167-177. Kamenjača 2 (T). Borak (H). Grčko groblje (Garovci. Čičkovo greblje (H). C). 4752. Ilijaš). “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. Mutapčić Snježana. Gaj (P). "Bosna i Hercegovina i svijet". Kamenjača 1 (T) 48.

NS). ZM. P). Pale. P). Mramorje (Šiljevina. Mrezga (Ilijaš). Lasica 2 (Ilidža). Mramorje (Sokolovina. Piskovac 1 (P). Lučica (V) 50. Maqča brdo (T). Slana bara (Ilidža). Mramorac (P). Mramorje (Bulozi. Sarajevo 1997. . Nikolići (P). Prosjeka (P). Kobiljača (T). Vučja brda (P). Oglavak (T). Koštice (H). Krč (V). Radovi sa znanstvenog simpozija Pola milenija Sarajeva. Krivnja (T). Svatine (T). Podsokolina (P). Veliko mramorje (Ilijaš). Široka luka (Ilijaš). Oseinik (H) 53. Mramorje (Ćemanovići-Careve vode. Sarajevo 1988. Rakova noga (Ilijaš).. Križevac (T). Na hanu (T). Lauševac 1 (P). Kod kamena (H). Mutapčić Snježana. Osredci (T). Mandra (Kamenica-Elezovići. Uvrat (T). Konjic (P) 49. Priboj (V). Ilidža. Močioci (T). Mlinarevac (SG) 51. Saračine njive (P). Vukovića groblje (P). Staro greblje (H). Travnjak (Ilijaš). Nišani (T). marta 1993. AL BIH. “Prilozi historiji Sarajeva”. Hadžići. Regija 15: Ilijaš. Stražište (P). Krš (P).Kultura 435 Kobilja glava (SG). Rakitnica (T). U polju (P). Založnica (Ilijaš). Ilijaš). Odžak (Ilijaš). Tabakovac (V) 56. Močila (P). Rove-Prosjeka (P). Na gaju (NS). SG). Mramorje (Vlahovići-Kočarevina. Sarajevo 1992. P). Velike bukve 1 (P). Vogošća. P). Kosa Podmjedenik. 457-466. P). SG). Staričevina (Ilijaš). P). Zakutnica (Ilijaš). Ploče (T). Mramorje (Pastorak. Mramorje (Čegljanovići. Ilidža). Svatovsko groblje (NS). Vlaško groblje (H). Svatovsko groblje (P). Sarajevo-Centar. Mramorje na Lastvi (NS). godine. Veliki krivoglavci (V). Kromoljski put (C). P). Ilidža). Mramorje 1 (Milotine. Vardište (H) 57. Savića brdo (SG) 55. Veliko mramorje (P). Odjek XLV/3-10. Malo mramorje (P). Piskovac 2 (P). Molba (P). Mutapčić Snježana. SarajevoStari Grad.. Malo mramorje (Ilijaš). Ilijaš). Mramorje (Donji Miljevići. Tom III. Margetino groblje (H). Ždaralovići (P) 58. Močevica (T) 51-52. Regije 14-25. Mramorje (Kozarevići. Rimski bunar (Ilidža). Krivače (V). Ljutovik (V). Tilava (NS). P). Mramorje (Njemanica-Luke. Prijemet (Ilijaš). Trnovo. P). Trlica (Ilijaš). Zagrebnica (Ilijaš). Srednje (P). Nedžarići (NG). Mramor (Ilijaš). Ravanica (P). Ravne (H). Duva česma (P). Velike bukve 2 (P). Prečko polje (T). Mramorja (Šajnovići-Careve Vode. Za grebljem (Ilijaš). Podgrebeni do (NS). Ilijaš). Velike bukve 3 (P). Mramorje (Igrišta. 6-7. Mramorje (Šišići. Orašak (H). Lasica 1 (Ilidža). Potkućnica (Ilidža). Vrtača (H). Sarajevo-Novi Grad. Na dublju (Ilijaš). Studenkovići (SG). Majdani (P). Svatovsko groblje (Ilidža). Lauševac 2 (P). Novo Sarajevo. Odžak (P). Prekača (P) 54. Mandra (Visojevica-Trifunovići. Sirotinj kamen (P). Naplavak (P). Vrh Selo (P). Rimsko groblje (Kasindo. Tovarnica (P). SG). Mramorje (Donji Čevljanovići. Kovači. P). Krstac (T). P). Tarčin 2. 4757. 4756. Rimsko groblje (Kaursko groblje. Kopošić (Ilijaš) 4950. Mramorje (Gornja Ljubogišta-Toplik. Prle (C). Vonjača (Ilijaš). P) 52. Podmjedenik (P). Me uvode (P). T) 52-53. SG). Zlatarić (T). Vinište (V). Otješevo (T). Njemanica (SG). Na javoru (Ilijaš). do 21. Kovčina (P). Mramorje 2 (Nehorići. Rakov kamen (Ilijaš). Vrijednosti zauvijek (Uništavanje kulturnog identiteta i bosanske duhovnosti). Kumjenovac (T). Orijentalni institut-Institut za istoriju. Sitnik (Ilidža). Paljike (NS). Ravan (V). Mijajlova njiva (P). Kosa (Sjetina. Arheološka nalazišta. NS). Pola milenija zidnog slikarstva Sarajeva. Trebečaj (T). Vidovica (P). Kosa (Ravne njive. Podloznik (P). Moravci (NS). Rogoušići (P). Rogin potok (H). Kozja stijena (P). Pod biljegom (P). Krivače (P). održanog 19. Lalića groblje (NS). Kovačevina (Ilidža).

Muzika u društvu. Beograd 1979. 4766.. Macan Trpimir.X 1998). NIN. (Sarajevo. Sarajevo 1999. Biblioteka Prošlost i sadašnjost. 344-347.. Verlag Otto Sagner. 1998. Muzikološko društvo FBIH. 499-505. Zagreb 1987. Knjiga 6. . Nekoliko podataka o našem jeziku iz arhiva Dubrovačke republike. Beograd 12. Dubrovnik 1992.. Marulić XX/1. Marulić XX/4. 71-72. Nedeljković Branislav. Macan Trpimir. Dubrovnik 1992. 1984. Sarajevo 1998. Zagreb 1986. Sagners slavistische Sammlung 8. Dubrovnik 1992. Povijesni prijepori”.10. 59. Macan Trpimir. Oslobo enje 55/18107. Marulić XX/3. “Sava Nemanjić – Sveti Sava. 15. IČ 29-30 (1982-1983). Zbornik radova”. Godina 46. Kačić 25. MH. “Muzej Bosanske krajine Banja Luka (Vodič). Nametak Fehim. Sarajevo 1994.dragulj povijesti bosanskohercegovačke pismenosti. Predsedništvo 1... Ogranak Dubrovnik. (* Pandurević Tatjana.. “Trpimir Macan. 79-83. Nazor Anica. 4759. 101-115.. Sveti Sava i raška pravopisna škola. Sarajevo 29. München 1985..-2000. Knjiga 6.. Orhan Jamaković)”.. Čije je Miroslavljevo jevan elje. 24-25 (dvojezično: bosanski i turski). 57-58. 403-411. “I me unarodni simpozij ‘Muzika u društvu’.. Povijesni prijepori”. 4758. O slavenskoj pismenosti na današnjem teritoriju Hrvata u antičko i ranosrednjovjekovno doba. Zagreb 1986. Nedeljković Branislav. Marulić XX/3. Nedeljković Branislav. Zagreb 1987. “Trpimir Macan.10. 4763. Macan Trpimir. SANU. Ogranak Dubrovnik.. Macan Trpimir. 4762. Jakić Ljubidrag. (* Macan Trpimir. 18. Tihomir ur ević. Nedeljković Olga.. Marulić XIX/1. 2930. istorija i predanje”.) 4765. MH. Knjiga 6. Katakombe u Jajcu. Biblioteka Prošlost i sadašnjost. 347-348. Nikčević P.. Uroš Ilirčić. (Autori tekstova: Majda Anders. Zagreb 1987. 385-403.. Muzej Bosanske krajine. Marulić XX/4. Herausgegeben von Johannes Reinhart.436 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Ćirilica u glagoljskim rukopisima. Vojislav. Beograd 1983. Znameniti Bošnjaci dio naše historije/Ünlü Boşnakler – Tarihimizin bir Kismi. Hrvatski narodni godišnjak 1999.. “Trpimir Macan. Marulić XIX/6. Mužić Ivan.) 4760. Ivanka Bilić. 241252. Naučni skupovi 7. Povijesni prijepori”. Zagreb 1987. Nedić Mato. 6... 4764. 97-102. 4767. Bosančica . Ogranak Dubrovnik. Litterae slavicae medii aevi: Francisco Venceslao Mareš sexagenario oblatae. Zagreb 1987. Banja Luka 1988. Istina o BiH I/9. 177-188. 51-56.. 4761. 763-765. Split 1993. Biblioteka Prošlost i sadašnjost. Mužić Ivan. MH.

. (Sarajevo. Zavičajna knjižnica “Život i svjedočanstvo”.. Sarajevo 1980. Marulić XXIII/1. Oslobo enje 40/12647.”.. 134-149.. (Serijal od 8 nastavaka pod istim naslovom). 62-65. Nikić Andrija. Život i svjedočanstva 14. Nikolajević Ivanka.. Nikić Andrija. 1994). i 12. 4776. (* Dodig Radoslav. 9-10. muzičar. (KUN V/115). Prilog muzičkom životu srednjovjekovne Bosne. 1983. 7.. – (8) Naša ognjišta XXIII/195. Nikolajević Ivanka. “Ričice – nekropola stećaka”. Preseljenje stećaka.. Feljton: Blago franjevačkih samostana (1-8): (1) Naša ognjišta XXII/187. Godina 46.. Naša ognjišta XXIII/200. Zavičajna knjižnica. (* Removčan Antun. 16. ZRVI 24-25. 4778. Franjevačka knjižnica u Mostaru.. Hrvatski narodni godišnjak 1998. Tragom muzičke prošlosti srednjovjekovne Bosne. Radio Sa VII/21-22. . Tomislavgrad 1992. Sarajevo 1978. Heres Tomislav. 4773. Sarajevo 1997. Nilević Boris. Zbornik sažetaka. 205-231. Mostar 1993. 4777. Beograd 1978. 4779. Humac 1993. Kršni zavičaj 17. imitator.. 250. (Iz pozorišne prošlosti srednjovjekovne Bosne). 4775. Hercegovina 1984.) 4771. Nikšić Goran. ZRVI 18. Beograd 1986. Dodig Radoslav. 109-126. Svezak 22.. ljudi i vrijeme. Zagreb 1990. Nikić Andrija. Tomislavgrad 1993. 163-165. Mostar 1989. Ziral-Naša djeca.. 18. 23-24. 73-76. Biblioteka Naučni i stručni skupovi VI. Miscellanea o srednjovekovnoj skulpturi u Jugoslaviji. Marulić XXIV/5. 16. 227-246. Kasnoantička i srednjovjekovna utvr enja u Bosni i Hercegovini. “Simpozij ‘Prilozi za proučavanje muzičke kulturne baštine u Bosni i Hercegovini’”. Nilević Boris. 4769. 439-444. Zbornik Znanstvenog simpozija održanog u Ljubuškom 11. Sarajevo 1994. Kršni zavičaj 26.. Franjevci i širenje prosvjete u ljubuškom kraju. kolovoza 1995. (Summary: Tracing the musical past in the medieval Bosnia. 10). Nikić Andrija.09. Posebna izdanja 1.. Franjevačka kulturna baština. Knjiga 1.02. Split 1983.. 4774.. Nikić Andrija. "Anastazije Bibliotekar" i Jene Bori u kulturnoj istoriji Bosne i Hercegovine. “Ljubuški kraj.. Nikić Andrija. Avicena. 689-693.. 4772.Kultura 437 4768. Sto godina Franjevačkog muzeja na Humcu. Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture. Toma Arhi akon. Zagreb 1991.. Franjevačka knjižnica. Zvuk 2. Blago hercegovačkih franjevačkih samostana. Nikolajević Ivanka... 4780.. Nilević Boris. Sarajevo 07. 64. 72-73. 258-259. Tomislavgrad 1993.) 4770. Mostar . Glumac.Zagreb 1996.

Sarajevo 1998.. Kalendar Svetoga Ante 1999. 41-46. 4794.. Numizmatičar 6.. Beograd 1983. 4790. I knjiga (Od početka do Krbavske bitke). AL BIH. ( uro Basler. Povijest hrvatske književnosti. AD BiH. 4784. Ranokršćanska dvojna crkva u Gracu kod Posušja. 332. Stolac. Vareš 1997. Trebinje 1982. Arheološka nalazišta. Fojnica)..-2000. 18-19. Tom III. 4783.. Novaković S. Ilijino brdo (T) 182. ZM. Visočka arheološka zbirka.. Novac Stjepana Dabiše. O. Novosel J. Stolac. 1983. Arheološka nalazišta. 29-30. Obad Stijepo. Sarajevo 1984. Oslobo enje 40/12512. Muzički život u srednjovjekovnoj bosanskoj državi.. Zbornik 1.04. Smail Tihić. Marko Karamatić. AL BIH. Catholic Monastery Collections and Treasuries in Bosnia and Herzegovina. GZM (A) 37. Neka zapažanja o arheološkom lokalitetu Varina gruda u Dživarskom polju kod Trebinja.. Sarajevo 1988. 6. Odavić or e – Miletić Nada.. Mičevac 1 (T) 187. Tom III. K. Zagreb 1987. Zbornik radova”. Oreč Petar. Andrija Nikić. Antibarbarus. Odavić or e. Odavić or e. Regija 20: Bileća. 4787. Resnica (T) 191. (Sarajevo. “Old Bosnian franciscan Monasteries (Kraljeva Sutjeska. Muzikološko društvo FBiH.438 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Ignacije Gavran. 4789. (K-Ren)”. Ilijino brdo (T) 182. Hrvatski glasnik VII/78. Nilević Boris. Sarajevo 1983. Tuzla 1999. “I me unarodni simpozij ‘Muzika u društvu’. Obučić Branko. 4786. Glas s neba (Kad zvono zazvoni).. 96-101. 4785. 55-85.. Regija 20: Bileća. Bobovac III/35. 135-139. 4793. Trebinje. Lug (T) 185. Biblioteka Antibarbarus. Konavli.. 33-37.X 1998). 4781. 4791. Obučić Branko. Sarajevo 1999. Tribunia 6. Prilog arheološkoj topografiji duvanjske regije. Sarajevo 24. 81. Oreč Petar. 6-7. Marko Oršolić)”. . Ljubinje. 4782. Regije 14-25. Ljubinje. JLZ Miroslav Krleža. Sarajevo 1982. 4792. Regije 14-25. ZM. Trebinje.. 4788. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 2. Sarajevo 1988. Zagreb 1996. Slava glasu nebeskom (Crkvena zvona u Bosni). Novak Slobodan Prosperov. Kratak pregled spisateljstva Hrvata u Bosni do hrvatskog narodnog preporoda. Kreševo.. 79-85.

Brig uz Bagrušu (P) 260. Mostar. Regija 25: Grude. Orlov kuk (P) 272.. P). Veliki Markov brig (P) 278. Regija 23: Duvno. Oreč Petar – Čović Borivoj. AL BIH. Posušje. Tom III. Arheološka nalazišta. AL BIH. G). Ljubuški. 329. Sarajevo 1988. 4796. Nečigrad (Nevesinje). Oreč Petar. Staropolje (P) 276. Sarajevo 1988. Oreč Petar. Sobač 3 (P). Trostruka gradina (Sovići.. Kameniti vrtal (P). 4799. Arheološka nalazišta. Regija 25: Grude. Regije 14-25. Jarčići (P). Neum. Regije 14-25. Tom III. Regije 14-25. Borčani (D). Sarajevo 1988. Ljubuški. Glagoljica u kamenim spomenicima na području desno od Neretve. Tom III. Ilčinova lazina (P) 267. Crkvice (P). Lazina (P) 269. Posušje. Posušje. Dolina (M) 293. 4802. Kadim (P). Oreč Petar – Čović Borivoj. Bilobrig (Č) 290. Mala gradina (D) 270. AL BIH. ZM. Oreč Petar – Paškvalin Veljko.. ZM. Arheološka nalazišta. Oreč Petar – Miletić Nada. Sarajevo 1988. Arheološka nalazišta. Ilino brdo (P) 267. Regije 14-25. 279. 4806. Arheološka nalazišta. Tom III. AL BIH. 4805. Regija 19: Nevesinje. Gnjilove krčevine (P) 263. Vučja gradina (P) 279.. ZM. AL BIH. ZM. Batin. Pratorske zidine (G) 333. ZM. 150. Posušje. Oreč Petar.. Sarajevo 1988. ZM. Kulina (P). AL BIH. Tom III. Čapljina.. Regija 23: Duvno. Crkvina (L) 291. Vukove njive (Gradac. Krivi Dolac (G) 329. Novi arheološki nalazi iz ranoga srednjeg vijeka iz zapadne Hercegovine. Arheološka nalazišta. Regije 14-25. Sarajevo 1988.Kultura 439 4795. Regija 25: Grude. Tom III.. ZM. Arheološka nalazišta. ZM. Regija 24: Lištica. Tom III. 336. Arheološka nalazišta. Matkovine (P) 271. 4804. Regije 14-25. AL BIH. Tom III. Čitluk. Čapljina. Arheološka nalazišta. Sarajevo 1984. Šušnjari (G) 335. P). Pit (G) 332-333. Gradina (G). 4798. Crkvina (P) 261. Oreč Petar. AL BIH. . GZM (A) 39. Gacko. Sarajevo 1988. Oreč Petar. 4797. Dragičine (G) 323. Neum. 277. 4803. Neum. Krvnice (Lj). AL BIH. Komilovac (P). Regije 14-25. Tom III. Hrvatski narodni kalendar 1991.. Regija 25: Grude. Brižak (P). AL BIH. 97-129. Gradina (M) 298. Regija 23: Duvno. Čapljina. 4800. Ljubuški. Godina 39. ZM. Regije 14-25. Oreč Petar – Marijanović Brunislav. Sarajevo 1990. 236-239. Oreč Petar – Miletić Nada. Regije 14-25. Velika gradina (Batin grad. Tom III. Oreč Petar. Neum. Regija 23: Duvno. Arheološka nalazišta. Čapljina. Sarajevo 1988. Sarajevo 1988. 4801. Regije 14-25. Stari bunari (P) 276. Sarajevo 1988. ZM. 326. Ljubuški.

Crkvina (Borje. Groblje (G). Neum 1995. Mostar 1999. veljače 1996. KrstacKalufi (F). 4813. Crkvice (F). Tolisa 1998. G). Ocrkavlje (F). 4817. 4815. G).”. 4814. Palameta Miroslav. Sedamstoljetno djelovanje franjevaca u Bosni i Hercegovini. Humski zbornik 1. u Čapljini. Zagreb 1988. Tom III. 4816. ljudi i vrijeme.440 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Kršćanska simbolika na stećcima. Ploče (Č) 128. Regije 14-25. Palameta Mile. Sarajevo 1988. Rudo. AL BIH. Ziral-Naša djeca. “Franjevci na raskršću kultura i civilizacija” (katalog izložbe). Nacrt mogućeg prijedloga za kandidovanje kompleksa nekropola stećaka srednjovjekovnih nadgrobnih spomenika s područja Stoca. ZM. Rotimlja – ime i baština. Mostar 1999. Mostar 2000. Do (F). (Srednji vijek Tihomir Glavaš)”. Palameta Miroslav. “Oružje kroz vjekove. Gornje Žešće (F). Mramor (F. na listu Unesco-ove svjetske baštine. Motrišta 16.. Gradina (G). Godina 44. Općinsko vijeće Neum. 141-149. Oršolić Marko. ur evica (F) 121... Sokolac. Kršćanska simbolika na stećcima u okolici Počitelja s obzirom na neke poviojesne probleme. Teatrologija u usmenom narodnom stvaralaštvu u Hercegovini I (Teatrološko-znanstvena studija). 52-55. Motrišta 3. Stećci i njihov kulturološki kontekst (Prilog reinterpretaciji kulturološke tradicije). Franjevački samostan Tolisa.. 4810.. 187-200. 4811. Mramorje (Marevci. Palameta Miroslav. Stećak Lupka Vlsnića sa Žovnice i njegov natpis. Knjiga 1. G). Mramorje (Hladilji. Mostar 1997.. 4808. 4819. 4812. Mali Podjez (F) 127. kolovoza 1995. 125-131. 34-42. Poluci (F). 4807. Mala Luka (F). Palavestra Vlajko. F). Čaplja (V). Crkvina (Kolac-Crkvina.. Zbornik Znanstvenog simpozija održanog u Ljubuškom 11. 161-171. 4818. G). Kulina (F) 126. Hodža (F) 124-125.. Kršćanska simbolika na stećcima neumskog zale a. Hladiljsko brdo (G) 124. Zemlja i zavičaj Hrvata”. 43-51. Franjevački samostan i župa Tolisa.. 48. 93. Hrvatski narodni kalendar 1996. Sarajevo 1995. “Ljubuški kraj. god. F). Palameta Miroslav. “N