P. 1
Kurtović Esad Bibliografija-Objavljenih-Izvora-i-Literature-o-Srednjovjekovnoj-Bosni-1978-2000

Kurtović Esad Bibliografija-Objavljenih-Izvora-i-Literature-o-Srednjovjekovnoj-Bosni-1978-2000

|Views: 292|Likes:
Published by Majurina Veles

More info:

Published by: Majurina Veles on Dec 03, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/30/2014

pdf

text

original

Dr. Esad Kurtović BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH IZVORA I LITERATURE O SREDNJOVJEKOVNOJ BOSNI 1978.-2000.

Sarajevo 2007.

Dr. Esad Kurtović

BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH IZVORA I LITERATURE O SREDNJOVJEKOVNOJ BOSNI 1978.-2000.

Sarajevo 2007.

Amili i Nermini

SADRŽAJ
Sadržaj Predgovor Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000. Uvod Kratice 1. Izvori, historiografija, pomoćne historijske nauke 2. Politička historija 3. Topografija 4. Društvo 5. Privreda 6. Vjera 7. Kultura Registar autora Registar naslova 001 003

005 007 017 029 083 141 201 281 295 345 473 497

PREDGOVOR
Ponu ena ‘Bibliografija’ proistekla je iz namjere da se sačini interno bibliografsko pomagalo za potrebe nastavnika, suradnika i studenata Odsjeka za historiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu radi olakšanja tekućeg rada. ‘Bibliografija’ nije rezultat dugotrajnijeg i temeljitijeg istraživanja. Uprkos ograničenjima i nedostacima, prikupljeni podaci dobili su, po procjeni autora, zadovoljavajuće okvire i mogućnost da se prezentiraju širem krugu struke i ljubitelja starine. Na kraju, kada je čitav prikupljeni materijal postavljen pred, ipak, prinudni završetak, sva ranija razmišljanja, kao i sav posao, bili su vraćeni na početak. Materijal je, dodatnim istraživanjem u susjedstvu i šire, mogao biti bar za trećinu i veći. Postavka da se od svega napravi solidna bibliografija radova kvalitetne, stručne razine, bila je najbolje rješenje. Kolebanja ipak nije bilo. Držeći se činjenice da sveukupnu bibliografiju bosanskog srednjovjekovlja do 2000. godine, na zadovoljavajući način, projektno može da osmisli i realizira malo veća i složenija ekipa struke, toj budućnosti, realnog i zahvalnog izgleda, radije sam kao poticaj prepustio ovaj i ovakav radni materijal. Zahvaljujem Bibliotekama i bibliotekarima Filozofskog fakulteta, Državnog arhiva Bosne i Hercegovine, Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine, Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, Franjevačke teologije Sarajevo, Matice hrvatske Ogranak Sarajevo, Gazi Husref-begove biblioteke, Bošnjačke zajednice kulture Preporod, Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine i Instituta za istoriju u Sarajevu na svesrdnoj ljubaznosti i pomoći u radu. Za nadati se je da istaknuti i dobronamjerni okviri poticajnosti rasprave i prevazilaženja aktualnih informacijskih praznina kao dodatne svrhe ove Bibliografije neće biti pogrešno tumačeni. Autor

3

BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH IZVORA I LITERATURE O SREDNJOVJEKOVNOJ BOSNI 1978.-2000.

.

kako ni u Bosni i Hercegovini niti okolo nje sam kraj rata nije shvaćen kao završetak jednog procesa. i uz egzistiranje strasti. ipak biti pravovremenija. i od ranije udaljeni. nalazi svoje mjesto u razvoju struke. predstavljali su svojevremeno uporište za procjenu dugotrajne i značajne informacijske praznine u spoznaji napisanog o bosanskohercegovačkoj prošlosti. Napisano. u neku drugu dimenziju i očito je da će čekati daljnja ‘bolja vremena’. kritike i valoriziranja. Prepoznaje se pojavnošću svojih parametara. “krizom samosvijesti” i vraćanjem okvirima prošlih režima. Držalo se da će informacija u poslijeratnom izdavaštvu. Opća klima danas bi se lako mogla nazvati prisilnim fosiliziranjem lokalnih stvaralaštava. već bere plodove naučne bezperspektivnosti.UVOD Ratom unesrećeni fondovi i poremećeni ritam rada biblioteka u Bosni i Hercegovini. ipak. ponudom konstruktivnog dijaloga i respektabilnom uskostručnom recenzijom. već su neprohodni i hrle prema kanjonima. Biblioteke od kotline do kotline “zadovoljne” avlijskom produkcijom. No. dodirljivo i strogo kontrolirano vlasništvo ideoloških okvira na vlasti i oko vlasti. ostaju bez obaveznih primjeraka iz ‘susjedstva’ koja se javno ne poznaju.nauka. Prilago avanje stanju stvari. prema njegovom intenzitetu. suvremenom metodologijom. Kao da je ono čemu se teži . te da će neke bolesti duhovnog ozračja polako jenjavati. istraživačkog rada. kao i blokada u distribuciji izdavačke produkcije unutar i okolo Bosne i Hercegovine tokom rata. pojam normaliziranja prešao je. čvrsto ogra enim kotlinama i labirintom prepunim istovrsno šarolikih i identično grubo zabarikadiranih vrata. gotovo nesagledivi. popunjavati taj duboki jarak. kao i sva druga očekivanja. u naciji i oko nacije. Njeno valoriziranje. disciplinom istraživačkog postupka. Čini se da će ‘bolja vremena’ najveći dio ratne i aktualne produkcije dočekati naslovima u rijetkim i nepotpunim bibliografijama kao polaznom osnovom. Najviša stručna razina ne zastarijeva. Ratom stvoreni informacijski jarkovi produbljuju se i šire. . Jaka je tendencija da se svako izvanavlijsko i izvankotlinarsko sagledavanje i pristupanje. koje redovno za sobom vuče zaostajanja. u avlijama i kotlinama – odbrambenim mehanizmom smatra “ostacima”. putuje. Očekivalo se da će završetak rata voditi procesu općeg normaliziranja i da će se. Ugrožena je pozicija stvaralaštva. sporo ali stabilno. brže ili sporije. prije ili kasnije stiže u svaku kotlinu. Suvremeni svjetski tokovi su.

naučne skupove. 1 U svome radu P. ni redovno hiperkritički zahtjevi medievalista historičara u “podjeli posla” nisu rezultirali definiranjima svojih stvarnih potreba.i bibliografskog pristupa bosanskom srednjovjekovlju je uveliko potreban. Od medievalista u Bosni i Hercegovini. Bibliografija se u tom pravcu prezentira kao značajna ‘služavka’ u olakšavanju rada. Sarajevo. jedini potpuno okvirni pristup biobibliografiji napisanog o bosanskom srednjovjekovlju u novije vrijeme sačinio je Pavo Živković objavljivanjem Bibliografije objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni. Anali GHB 13-14. usaglašavajući kompromisno svoju “školu” u sudbini zajedničkog izraza struke svoje institucije. Neistraženi i nenapisani pravac pregleda historijata bio.1 Živkovićevom bibliografijom. bibliografija je kao pomoćna historijska nauka potisnuta bez davanja značajnijih vlastitih metodoloških obilježja. sa zapaženim konstruktivnim kritikama i dopunama. Svoj rad medievalisti ostvaruju raspršeno u okviru zajedničkih institucija (fakulteta. Živković je iskoristio do tada najopširniju prikupljenu gra u iz neobjavljenog rukopisa Muhameda Hadžijahića “Bibliografska gra a za proučavanje historije naroda BiH srednjevjekovnog i turskog perioda -za internu upotrebu-. časopis.. sasvim sigurnim se pokazuje bogat niz solidno i odlično obra enih bio. instituta.-2000. Muhamed Hadžijahić. juni 1971. Dr. Na svakom mjestu skupnog izraza struke. Pored nedostatka društvene brige. U pregledu napisanog o srednjovjekovnoj Bosni rad bibliografa. * * * Prikupljanje napisanog o bosanskohercegovačkoj prošlosti često je polazna osnova za raznovrsna valoriziranja historiografskog i kulturološkog rasta. 256.” Kratak opis rukopisa dao je Mahmud Traljić. Sarajevo 1987. Za svakog stručnjaka i ljubitelja starine to je neophodan početni zadatak. akademija. bibliotekara i ljubitelja starine ne bi se mogao smatrati dovoljno sistematiziranim.8 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. . instituciju. 1982. godine. Istaknuto. historičara medievalista. kao ni redovna sastajanja. različitim intenzitetom i kvalitetom. izraz medievalista u Bosni i Hercegovini oduvijek je u sjeni nepovoljnog društvenog valoriziranja. Prema ostvarenom uvidu. projekte. U Bosni i Hercegovini medievalistika nema brojne vidove suvremeno organiziranog rada (kadrovski sistem.i bibliografija odre enih tematskih i vremenskih okvira kao i pojedinih autora. slabim kvantitetom.). muzeja i dr. tečajeve). 251-256.

Ti dobronamjerni okviri njene svrhe. 2 Jedan sličan širokookviran rad iz i oko kruga istaknutog bibliografa i bibliofila Mustafe Ćemana. sami kontekstualizirali u zamašnoj izdavačkoj produkciji. godine. u malom broju. nisu uzimane u obzir. Zamišljena kao interno pomagalo. godine. za takve radove objavljene recenzije prije 1978. 868-870. a za koje je prona ena recenzija iz ovdje zacrtanog okvira. Ovdje su uvršteni i radovi koji prate historiju kroz prizmu “današnjih granica Bosne i Hercegovine u srednjem vijeku”.). uvršten je i manji broj radova objavljenih ispod razine donje vremenske granice. Uporedi. GR IZ BiH LXI/7-8.-2001. Prostor obuhvaćen Bibliografijom. prikazi i osvrti koji su objavljeni tokom 2001. dvobrojevi časopisa 2000. U njegovom središtu je srednjovjekovna Bosna u svojim razvojnim teritorijalnim fazama.. U obzir nisu uzete recenzije. sa druge strane. do uključivo 2000. iako su izišli iz štampe tokom 2001. blago rečeno je dvodimenzionalan. najavljuje se temeljitošću prikupljanja kao važan doprinos u spoznaji napisanog o bosanskom srednjovjekovlju.-1999. kako bi svoj pristup i prepoznavanje stručne razine. ovdje centralnog vremenskog okvira.Uvod 9 učinjeni su kvalitetni pomaci u olakšavanju pristupa napisanom o srednjovjekovnoj Bosni te autorima najznačajnijih djela. * * * Vremenski period obuhvaćen Bibliografijom obuhvata izdavačku produkciju od uključivo 1978. bjekstvom od učestalog suvremenog poimanja historije kao proizvoljne konstrukcije. iako se odnose na izdavačku produkciju iz ranijeg. prerasla je u prilog potrebi definiranja izučavanja i rada na biobibliografiji bosanskog srednjovjekovlja sa jedne strane. ili 2002. ocjene. . i radovi koji su izašli s “produženom vremenskom distancom izlaženja” (časopisi sa zadržanom oznakom izlaženja 2000. Pri tom.2 Bibliografija koja se ovdje predstavlja čitaocima svojevrsni je nastavak na bibliografiju Pave Živkovića.. Sarajevo 1999.g. te ispruženu ruku u pravcu prevazilaženja nastalih prekida u informacijskom kretanju napisanog o srednjovjekovnoj Bosni. sa istim željama se upućuju i velikom broju ljubitelja starine. kalendari za 2001. U spomen Mustafi Ćemanu (1925. I ona je sekundarna.g. Muharem Omerdić.. naročito konstrukcije “racionalizma sadašnjosti”. godinu). Sama po sebi ne donosi bitnija standardiziranja. Iznimno. Na gornjoj vremenskoj granici uvršteni su. godine.

pa čak i navo enjem naslova pojedinih dijelova “feljtona” u štampi. te kvalitetnih pristupa struke u izvanstručnoj. ili u antici. Nerijetko.. bez obzira na stručni nivo napisanog. širim krugovima čitalaca pristupačnijoj izdavačkoj produkciji. Pored uskostručnih radova. mjesečna. tu su i radovi koji kroz osmanski period i dalje.-2000. . Razlozi za ovakvu prezentaciju proističu iz potrebe potpunijeg sagledavanja i prezentiranja aktualnog duhovnog ozračja bosanskog srednjovjekovlja u i oko Bosne i Hercegovine. Sarajevo 2001.g. 3 Za nepotrebna nekritička i hiperkritička poistovjećivanja uporedi... Zagreb 2000. Historiografija u službi eliminacije Hrvata u Bosni i Hercegovini (1989-1999. Takvim dimenzijama prostora Bibliografija se kronološki vezuje uz produkciju vezanu za historiju od doseljavanja Slavena do pada srednjovjekovne bosanske države 1463. u obzir su ušli i naučno-popularni radovi.). danas u Bosni i Hercegovini. na nekim mjestima i “stručne nosioce duhovne nadgradnje” i neke koji se predstavljaju stručnjacima. zasebnih monografija ili radova u stručnoj periodici. Prilikom sortiranja podataka uzimano je sve što je objavljeno. 225-235. kao i pada posljednjeg uporišta hercegove zemlje 1482. na mnogim mjestima zasebnim zavo enjem ponovljenih ili dopunjenih izdanja. Lepeza objavljenog pokušala se prikazati raznim parceliziranjima. činjenica da se u vrijeme rata u Bosni i Hercegovini mogućnosti za stručni izraz bile ograničene. u kojima je nivo pristupa šaroliko neujednačen. kao i metodologiji istraživačkog rada. te potrebe da se vidi tko se čime bavi. publicistika. naročito stručnom produkcijom. za materijalne i političke. Isti rad objavljen je u: HM V/19-20. u svojoj retrospektivi ili perspektivi sežu u srednji vijek. skupno ponovo objavljenih radova. umjetnosti i dr. revijalna. I nekoliko istaknutih općih pristupa historiografiji. koja prati susjedstvo srednjovjekovne Bosne (i “Bosne i Hercegovine u srednjem vijeku”) i koja se naslanja na historiografsku produkciju direktno posvećenu bosanskom srednjovjekovlju. jezika.3 Širina objavljenog i uvrštenog u Bibliografiju karakterizira se vrlo značajnom. polumjesečna i sedmična izdanja. Po strani stoji i djelimični stvarni osnov.. do razine slabog i beznačajnog. ona “aktualna avlijska ravan” koja podrazumijeva satisfakciju “stvaralačkog”. pomoćnim historijskim naukama. kulture. 367-377. pa čak i dnevna štampa i školska izdanja. Ante Škegro. u kojoj se sud struke prepoznaje zavidnom samozatajnošću i samokritikom. književnosti. historiji pisma. To je ujedno.10 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. ČSP XXXII/2. dobronamjerno je prezentirano kao korisno uporište u pristupu i spoznaji bosanskog srednjovjekovlja.

prikazi. korisnih vodiča koji su prezentirani u svim cjelinama. na primjer grada ili župe. našle i recenzije. ili više-manje. na kraju. Tako er. Niz suvremenih monografskih pristupa kroz historijat. Zacrtana koncepcija. izvršeno globalno tematsko raščlanjivanje prikupljenih podataka. obra uje više ili čak sve segmente koji se u svih sedam cjelina nude (političke prilike. osvrti i kritike. O redakcijskim ili uredničkim naslovima u štampi da i ne govorimo. zasluženo. pa ih je otežano detaljnije razaznavati. Tematsko razdvajanje je i inače najteži dio posla pri prezentiranju bibliografske gra e. pored stručnih pogleda. pa su. kojima je prezentirana i ocjenjivana objavljena produkcija. kao i iz samih radova. vjeru.. I tu je širina podrazumijevana. abecednim nizom. uvršteni su izdavači i vrsta njihovog izdanja. imala je sužen prostor za pristup bibliografskoj gra i u Bosni i Hercegovini i izvan njenih okvira. uspješnog raščlanjivanja u cilju lakšeg sagledavanja napisanog. kulturu. U njima je po prezimenima autora ili po naslovima produkcije. kao i promotivni izvještaji o pojedinim izdanjima ili naučnim skupovima.Uvod 11 U Bibliografiji svoje su mjesto. uvrštavani i “utisci”. na početku pregledom kratica kojima se bitno smanjio obim ukupne prezentacije. topografiju. kao i izvore u svojim prilozima i dodacima). I jedinice koje svojom suštinom tretiraju starija ili novija razdoblja (čak i suvremenija) svojim naslovom mogu da zbune korisnika. godina izdanja i broj strana. radi štednje prostora). Ponu eno predstavlja izraz manje-više. ograničena materijalnom pozicijom autora. Pored velikih. Označene su zvjezdicama i postavljene ispod bibliografskih jedinica na koje se odnose (skraćeno su navo ene. registrom autora. Bibliografija je snadbjevena. Najvećim dijelom sadržina Bibliografije obra ena je stvarnim uvidom. Dio gra e je preuzet iz postojećih bibliografija. te. U svim slučajevima dodatne anotacije su izostale. Pored imena i prezimena autora te naziva rada. odre eni broj jedinica svojim naslovom ne upućuju ponekad na suštinu niti na dimenzije napisanog. Pored osnovnih cjelina. mjesto izdanja. društvo. * * * Bibliografija se sastoji od 7 cjelina. Njih je teško uspješno valorizirati pred korisnikom bibliografije. odre enog vremenskog perioda i sl. ocjene. još uvijek živućih poslova na uskla ivanju . privredu.

. Za šira medievalna istraživanja i sintetiziranja ovaj kronološki i sadržinski okvir je relativno mjerljiv.12 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. i jedino dostupna izvorna gra a suvremenog doba. sa egzistirajućim preispitivanjima i redefiniranjima. ranije valorizirana izdanja. Moglo bi se reći da se kontekstualiziranje pristupa bosanskom srednjovjekovlju nalazi u raskoraku izme u nasilnih stvaranja barijera. Najvišoj razini.-1998”. Obzirom na pristup opservacija je svakako potrebna. ali treba znati da se radi o izdavačkoj produkciji koja je ujedno. “Historiografija o Bosni i Hercegovini 1980. Rad na neobjavljenoj gra i je u naglom opadanju. stanja očuvanog fonda. uhodani tokovi.. * * * Detaljniju ocjenu napisanog kroz Bibliografiju razina ovog uvoda i mogućnosti autora ne dozvoljavaju. Takvim nastojanjima kao problem su postavljeni. Dio ratne produkcije otežano je pronaći i kod izdavača. prije rata u Bosni i Hercegovini i oko nje.. uveliko usložnjavaju i odvlače pažnju prema poziciji ocjene napisanog uopće o bosanskom srednjovjekovlju. Slabija materijalna pozicija i nedovoljna razmjena uslovljava selektiranu nabavku.4 Treba istaći da je rad na izvornoj gra i prepoznatljivo mjerilo vrijednosti. Na ovom mjestu ne treba posebno podvlačiti. Sarajevo 2000. on ne predstavlja odgovarajuću cjelinu. autora i ljubitelja knjige vrše se prikupljanja. kočenjem ranijih definiranja. na mnogim mjestima. stručnoj razini. biblioteke ne dobijaju ni danas sve obavezne primjerke. Historiografska literatura o srednjovjekovnoj Bosni objavljena u zemlji i inostranstvu 1980-1998. Esad Kurtović. Različita ponovljena i dopunjavana. Mjerilom zaokruženih procesa u historiografskom rastu. Ipak.-2000. dio uvrštenog. publicističkog. najviše zloupotrebe i neozbiljnosti ide linijama prisilnih krojenja nacionalnih i nacionalističkih pristupa bosanskom srednjovjekovlju. Na mnogim mjestima angažmanom bibliotekara. 49-88. Po svemu je dio dvaju globalnih okvira u kojima je promjena duhovnog ozračja sa fizičkim prekidima drastično izvršila razgraničenje. i pokušaja reafirmiranja i redefiniranja istinskih vrijednosti. biće i ostaće samo u informaciji ove Bibliografije. 4 Uporedi polazište za raspravu. Po mnogo čemu prijelomna je cjelina. Prilozi 29. kompilatorskog i nivoa beznačajnog.

Nerijetko se. zbog egzistiranja principijelnosti. Naravno. Uprkos suprotnostima i približavanjima. kao i njegovih učenika. Jako 5 Sima Ćirković. one su. (najzad. Bjekstvo od suvremenih “otežanih” poimanja u pristupu bosanskom srednjovjekovlju spojilo se u Babićevom djelu. On je rasterećen suvremenih državnih i narodnih okvira koji se interesno ugra uju u bosansko srednjovjekovlje. te da je odbrana suvremenih pozicija u pogledu na bosanskohercegovačku zbilju utemeljena na uglovima pristupa bosanskom srednjovjekovlju.5 Takvom jednostavnom pozicijom slikovito je apostrofirana kompleksnost temeljne značajke novog pogleda. Anacionalan i anacionalistički pristup omogućava bosanskom srednjovjekovlju životnost koja je najbliža uzusima moderne svjetske historiografije. naprotiv. najvećim dijelom. rezultirali su i stvaranjem vlastitih uzusa i škola naspram težišnih pitanja bosanskog srednjovjekovlja. “Enciklopedija srpske istoriografije (priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)“. Iako je Babić respektiran i u srpskoj i u hrvatskoj historiografiji. Beograd 1997. Produkcija Bibliografije. Jedan od najboljih poznavalaca bosanskog srednjovjekovlja. takav primjer su i kvalitetni dometi srpske i hrvatske historiografije u pristupu bosanskom srednjovjekovlju). zapravo. 266-267. bezrezervno je Babićevu veličinu označio spoznajom da čitajući njegove radove čitalac ne može da odredi koje je nacije autor. Babić Anto. pokazuje da je teško prepustiti historiju historičarima.Uvod 13 Istaknuti dometi ključnih. . rijetko je prihvaćan kao ravnopravna i konkurentna škola u pristupu bosanskom srednjovjekovlju. prepoznatljivi odraz kretanja novovijekovne historije u i oko Bosne i Hercegovine. predstavnik srpske historiografije u pristupu bosanskom srednjovjekovlju. Knowledge.. srpske i hrvatske historiografije u proučavanju bosanskohercegovačke prošlosti. nije odre ivalo niti odre uje modernu. Njegovim djelom stvorena je jedinstvena medievalna škola. Raskidajući s nacionalnim i nacionalističkim pristupom bosanskom srednjovjekovlju. Babić je svojim djelom ponudio uzus pristupa koji je i u njegovom vremenu teško odgovarao tadašnjoj bosanskohercegovačkoj zbilji. svjesni veličine Babićevog djela. mjerilom historiografije uopće. suvremenu i najsuvremeniju historiju Bosne i Hercegovine. Pojam novog. sa činjenicom da bosansko srednjovjekovlje (koje i ne poznaje državotvorne okvire i naciju devetnaestog i dvadesetog stoljeća). mnoga kotlinarska dokazivanja danas ukrašavaju njihovim citiranjem. ni “ono izme u njih” nije imalo drugačije okvire. modernog izraza u pristupu bosanskom srednjovjekovlju utemeljio je Anto Babić. Sima Ćirković.

svaka bi da ugradi Babića u svoje vitrine. radije se. ublažavajući jasan stav Babićeve škole. Da li prelazi u idealizam? Riješenje bosanskohercegovačke zbilje. proizvela je niz nacionalnih i nacionalističkih pristupa u proučavanju prošlosti Bosne i Hercegovine. sistemom suvremene “sigurnosti” opredjeljuje za potrebnog. umjesto prepoznavanja utemeljenosti pristupa pojedinom pitanju. interesno. koja se pogrešno poistovjećuje sa. s tim nema (ima?) veze. raspršene kotline u Bosni i Hercegovini. Dio suvremene produkcije. novo kompromisno pokriće u iščekivanju i “dogovornom riješavanju” budućnosti Bosne i Hercegovine. u odnosu na brojne krize u kojima su srpska i hrvatska historiografija bile bliže ili dalje u stavovima. je u činjenici da neizvjesnost suvremene pozicije Bosne i Hercegovine ruši etabliranje “sa više pozicija ateističke” Babićeve škole. Babićeva škola egzistira kao vrhunac stručnog pristupa bosanskom srednjovjekovlju. odraz suvremenog udara na poziciju Bosne i Hercegovine. jednostavno. Prema suvremenim nacionalnim i nacionalističkim pozicijama definira se opet pristup bosanskom srednjovjekovlju. Novina. čak i na mjestima gdje se škole sigurno i stabilno približavaju vanstrastvenoj normali. Nisu rijetki ni slučajevi kada u suvremenim dokazivanjima Babić. 6 . Takvim “pomirljivim” stavovima dodatno se neuspješno. “babićevskim mjerilima bosanskog srednjovjekovlja”. I uz zategnutu šarolikost pristupa. pa i oko nje. ne prepoznavajući pojam škole i pristup u historiografijama jugoistoka Evrope. dimenziju poimanja bosanskog srednjovjekovlja. suvremena nacionalna i nacionalistička složenost pozicije Bosne i Hercegovine ponovo prenosila i prenosi u pristup i u bosansko srednjovjekovlje. Suvremenost pokazuje da je ohrabrivanje ra anja bošnjačke škole u pristupu bosanskom srednjovjekovlju. ‘nacionalnog i nacionalističkog’ autora. u školi i deetatizaciji i denacionalizaciji pristupa. “nemajući državu i naciju”. prihvatio je i prihvata je kao kompromisnu poziciju modernog bosanskohercegovačkog izraza (“lokalno”) naspram tokova srpske i hrvatske historiografije.6 Dio djelatnika najnovijeg vremena (i prije rata). nema mjesta ni u stručnom aparatu. naravno. negativnim ishodom i razriješenjem suvremene bosanskohercegovačke zbilje. za mnoge. državu moderne i suvremene historije Bosne i Hercegovine. Ni pozicija “stvaralaštva kompromisa” se ne smatra pogodnim rezultatom. a ipak ga ne mogu “kontinuirati” uzusima kotlinarskog shvatanja o povezanosti suvremene bosanskohercegovačke zbilje i pristupa bosanskom srednjovjekovlju. Razvrstavanja su “u toku”.-2000.14 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Najnovija kriza stvaralaštva.

a uz ostale autore. dimenzije izdanja. rezime i dr. adresari. Tu pripada i činjenica da je dio bibliografskih jedinica sa nedostacima preuzet iz postojećih bibliografija ili literature. ukoliko bude izdavača. časopisima i bibliografijom uopće. obzirom da su iskorištene enciklopedije. rekapitularnih ili grafičkih pokazatelja. mada su zahvalan prostor za empirijsko dokazivanje onog što iskusni i uskostručni recenzenti već primjenjuju u praksi. jezik i pismo. Bibliografi ponu enim ne mogu biti zadovoljni. naročito medievalisti. Ni historičari i ljubitelji starine. kao i o autorima uvrštenim u ovu Bibliografiju. ljetopisi. zajedno sa institucijama struke. O medievalistima i brojnim autorima koji su pristupali historiji srednjovjekovne Bosne. Bibliografija je . Bibliografija nije prilago ena brojnim standardiziranjima. namjerno su izostavljena. sve to moglo da se pojavi u zasebnom izdanju. prema užoj struci. po kojima se suvremena bibliografija prepoznaje. Kako je samo o najistaknutijim taj broj zamašan. previda pri uvrštavanju i nedovoljnog istraživanja. periodici i bibliografiji uopće. Po strani stoji činjenica da danas rezime stoji i uz beznačajne i nestručne. Nedostaju podaci koji pojavni iskaz bibliografske jedinice potpuno predstavljaju (štamparija.i bibliografije različitih tematskih pravaca. prikupljeni materijal nije ni u dovoljnoj pojavnoj mjeri prezentiran pred korisnike. prešao cifru od nekoliko hiljada. institucijama. pa bi. ispuštanja. Izbjegnute su anotacije koje bi pojavnu tehničku nepreciznost obrade i provjere pokazale sigurnijom. tu je broj informacija. broj prona enih informacija u cjelini je obiman.). sa velikim brojem neproduktivnih i beznačajnih bibliografskih jedinica. Tako je i sa uvrštavanjem bilo kakvih numeričkih. bio. Prikupljeni rezimei previše su uvećali obim Bibliografije. nisu bili zadovoljavajuće rješenje. Ni pokušaji detaljnijeg tematskog registra. pa i kraće bilješke o autorima iz posebnih izdanja ili sa korica knjiga. irelevantno i iracionalno recenzirane radove. Na desetine istaknutih predstavnika struke dobilo je u ovom vremenskom periodu kvalitetne biobibliografske obrade i naučna valoriziranja formom pojedinačnog pristupa ili širih zbornika sa učešćem većeg broja učesnika u praćenju različitih segmenata njihova života i djela. a da u njih nije ostvaren stvarni uvid. ne mogu ostati bez primjedbi. leksikoni. pa su izostavljeni. godišnjaci. Pored uobičajenih nedostataka.Uvod 15 * * * Važna poglavlja o autorima.

po našem uvjerenju.-2000. pozitivne i negativne recenzije (naročito produktivnog.. predstavljena kao pomagalo i vodič u kratkom. Pitanje višedimenzionalnog bibliografskog iskaza za medievaliste njime je definirano kao otvoreno i problemsko. Nema ponu enih riješenja za dovoljno kvalitativan izbor načina prezentiranja vrijednosti i dometa produkcije (izvorne podloge. izbor načina tematskog prezentiranja. konstruktivnog valoriziranja). . valoriziranja u historiografiji i kulturi pisane riječi. Niz pitanja u prezentaciji napisanog o bosanskom srednjovjekovlju bi se moralo uskladiti. Otuda je njegova svrha kao sekundarnog priloga. ali informacijski slabo obra enom i sintetskim okvirima nedovoljno valoriziranom periodu. nove metodologije i nove spoznaje).. Recenzija je i inače (ako ne i uvijek) ugrožena .16 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. ujednačavanja standardiziranja vrlo šarolikih stručnih aparata u produkciji i dr. opravdana. uprkos manjkavostima.

Beograd. Balkan Studies – Balkan Studies. BiH Press. BIGZ – “Beogradski izdavački grafički zavod”. Institut za istražuvanje na staroslovenskata kultura / Institut za staroslovenska kultura. Narodna biblioteka Srbije. Savez arheoloških društava Jugoslavije. Komisija za ekonomsku historiju Jugoslavije. Sofija. ANU BiH – Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Državni arhiv Crne Gore. Arheografski prilozi – Arheografski prilozi. ZagrebDubrovnik. Časopis za društvenu teoriju i praksu. Zagreb. Behar – Behar. AHOI – Acta historico-oeconomica Iugoslaviae. List za kulturu. AL BiH – Arheološki leksikon Bosne i Hercegovine. Institut for Balkan Studies. AHO – Acta Historico-Oeconomica. Časopis za kulturu i društvena pitanja. Politički magazin. Arheografsko odjeljenje Narodne biblioteke Srbije. Balcanoslavica – Balcanoslavica. Sarajevo. Balcanica – Balcanica. Arhivska praksa – Arhivska praksa. Rijeka. Institut slavjanovedenija i balkanistiki. BF – Bosna franciscana. Zagreb. PiPP Avaz. Prilep. Moskva. Društvo bibliotekara Bosne i Hercegovine. Nezavisne informativnopolitičke novine. AP – Arheološki pregled. Institut po balkanistika. Sarajevo. Franjevačka teologija Sarajevo. Tuzla. Cetinje. Anali – Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku. Zavod za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku. Zagreb. Sarajevo. Sarajevo. BAN – Blgarskata akademija na naukite. Beograd. Hrvatski državni arhiv.KRATICE AD BiH – Arheološko društvo Bosne i Hercegovine. Bibliotekarstvo – Bibliotekarstvo. Beograd. Ljubljana. Thessaloniki. Sarajevo. - - . Centar za idejnoteorijski rad Općinske konferencije Saveza komunista Hrvatske Rijeka. Sofija. AGM – “Anton Gustav Matoš". Beograd. BiH Kult – BiH Kult. Arhivski zapisi – Arhivski zapisi. Anali GHB – Anali Gazi Husref-begove biblioteke. Avazov focus – Avazov focus. BiH – Bosna i Hercegovina. Kulturno društvo Bošnjaka Hrvatske Preporod. Srpska akademija nauka i umetnosti. Časopis za ekonomsku povijest. Balkanskie issledovanija – Balkanskie issledovanija. Akademija nauk SSSR. AV – Arhivski vijesnik. Balkanološki institut. Dubrovnik. Beograd. Zagreb. Historijski arhiv. Gazi Husref-begova biblioteka. Arhivist – Arhivist. Sarajevo. Savez društava arhivskih radnika Jugoslavije i arhiva Jugoslavije. Balkanistika – Balkanistika. Zagreb. Argumenti – Argumenti. Sarajevo.

Split. . Preporod. .Bosanski jezik – Bosanski jezik. Institut za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta.Bosniaca – Bosniaca.ČS – Čakavski sabor. Bošnjačka nacionalna zajednica Hrvatske. Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine. . Franjevačka teologija Sarajevo. . Civitas.BKC – “Bosanski kulturni centar”. Zagreb. j. Zagreb. . Gračanica. Ljubljana. . Tuzla. l.18 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. . . D. Mostar.Diadora – Diadora. (Prag). . .Biljeg vremena – Biljeg vremena. Arheološki muzej. . Časopis za povijest i kulturu.ČSP – Časopis za suvremenu povijest. Zagreb. Pedagoški zavod i Pedagoška akademija u Zenici. Skupština opštine Gračanica. Bošnjaška kulturna zveza-Bošnjački kulturni savez.Brotnjo Zbornik – Brotnjo. .CANU – Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.Bilten FTS – Bilten Franjevačke teologije Sarajevo.Bošnjak – Bošnjak. . Čitluk. Časopis Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine.-2000. Bosanskohercegovački nezavisni news magazin. Sarajevo. .BZK – Bošnjačka zajednica kulture. Académie Tchécoslovaque des Sciences et Lettres. . Općinsko vijeće Vareš-Hrvatsko kulturno društvo Napredak Podružnica Vareš / Hrvatsko kulturno društvo Napredak Podružnica Vareš. Praha (Prag).Dijalog – Dijalog. Sarajevo. . Matica hrvatska Ogranak Čitluk-Općina (Općinsko vijeće) Čitluk. . Revue internationale des études byzantines. Zenica.Članci i gra a – Članci i gra a za kulturnu istoriju istočne Bosne.CK SK – Centralni komitet Saveza komunista.Byzantinoslavica – Byzantinoslavica.Boka – Boka. Radončić Public. Zadar. Prague. Časopis Društva Dubrovčana i prijatelja dubrovačke starine u Zagrebu. .Bošnjačka pismohrana. Vareš.Bilten – Bilten Arhiva Hrvatske. Zagreb. Arhiv Hrvatske. Zagreb. Informativno-političke novine. . Československá akademie věd. Muzej istočne Bosne. . Sarajevo. Titograd/Podgorica. . Zbornik. List vareških Hrvata.CCP – Croatica Christiana Periodica. Informativni list hercegovačkih biskupija. Institut des études grecques. Časopis za bosansku nastavnu praksu. .Bulletin HDA – Bulletin Hrvatskog državnog arhiva. Sarajevo. . Herceg-Novi. Hrvatski institut za povijest. .Československý časopis historický – Československý časopis historický.Dani – Dani. . Sarajevo.DH – Dubrovački horizonti. romaines et latines. Časopis za kulturu bosanskog književnog jezika. .Didaktički putokazi – Didaktički putokazi.Bošnjački avaz – Bošnjački avaz.Bošnjačka pismohrana . . Sarajevo. Zagreb. Samoupravna interesna zajednica kulture i nauke. Tuzla. .Crkva na kamenu – Crkva na kamenu. Sarajevo.Bobovac – Bobovac. .

.Dubrovnik – Dubrovnik. . umjetnost.Gaudeamus – Gaudeamus. . Nezavisne narodne novine. Sarajevo.Forum Bosnae – Forum Bosnae. .Etudes historiques – Etudes historiques. .Domovina – Domovina.Diwan – Diwan.Fontes – Fontes. . Zagreb. Revija za književnost. Academie Bulgare des sciences. . Dubrovnik. . . Institut d’etudes balkaniques. . . Časopis za filozofska i društvena pitanja. . Bosanskohercegovački politički dnevnik. . Jugoslavenski leksikografski zavod. .GADAR BiH – Glasnik arhivâ i Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine. .ES – Enciklopedija Slovenije.Dobojske novine – Dobojske novine. Bosna Forum.GDI BiH – Godišnjak Društva istoričara Bosne i Hercegovine.Dnevni avaz – Dnevni avaz. .Dubrovnik Annals – Dubrovnik Annals. Zagreb. Avaz. Sofia. Sarajevo.FF – Filozofski fakultet.Forum – Forum. .FTS – Franjevačka teologija Sarajevo. Znanstveno-kulturna smotra Matice hrvatske Rijeka. Časopis za kulturu demokracije. Sarajevo. Matica hrvatska. Zagreb. . Sarajevo. Sarajevo.DZS – “Državna založba Slovenije”. Institut d’histoire. ZagrebDubrovnik. Sarajevo.Études balkaniques – Études balkaniques.El-Hidaje – El-Hidaje. . Društvo istoričara Bosne i Hercegovine. Matica hrvatska. Informativna služba općine Doboj/Press služba općine Doboj. . .Erasmvs – Erasmvs. Izvori za hrvatsku povijest.Kratice 19 .DPO – Društveno-političke organizacije. Centar za filozofska istraživanja Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine-Me unarodni centar za mir u Sarajevu. . . Academie Bulgare des sciensces. Hrvatska akademska zajednica u Federaciji Bosne i Hercegovine. Erasmus Gilda. Znanstveno-stručni časopis za društvena pitanja.FPN – Fakultet političkih nauka. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. . Doboj. Razred za suvremenu književnost Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Udruženje uleme Bosne i Hercegovine.Divan – Divan. Almanah JU Javne biblioteke Gradačac/Almanah JU Javne biblioteke “Alija Isaković” Gradačac. znanost i društvena pitanja/Časopis za književnost i znanost. Zavod za povijesne znanosti Hrvatske akademije nauka i umjetnosti u Dubrovniku.Dometi – Dometi. Sarajevo. Ljubljana.Dijalog Nova serija – Dijalog Nova serija. Gradačac. Sofija. . Sarajevo. Hrvatski državni arhiv. Dubrovnik. nauku i društvena pitanja/Časopis za književnost. Ljubljana. Kulturno društvo Bošnjaka “Preporod”. . Državni arhiv Bosne i Hercegovine i Društvo arhivskih radnika Bosne i Hercegovine. Rijeka. Travnik. Mostar. Ogranak Dubrovnik. Zagreb. .FBIH – Federacija Bosne i Hercegovine.EJ – Enciklopedija Jugoslavije.

Zemaljski muzej. Srpska akademija nauka i umetnosti.GPM – Godišnjak Pomorskog muzeja u Kotoru. Pljevlja. . Beograd. DJL “Monos”. Zagreb. NIN-Politika.Glasnik – Glasnik. Beograd.Godišnjak SAD – Godišnjak Srpskog arheološkog društva. Gračanica. . Beograd. . Zemaljski muzej. Kotor. Tešanj. Beograd.Glas Trebinja – Glas Trebinja.GEI – Glasnik Etnografskog instituta.Godišnjak CBI – Godišnjak Centra za balkanološka ispitivanja.Glasnik Zavičajnog muzeja – Glasnik Zavičajnog muzeja.Glasnik SPC – Glasnik Srpske pravoslavne crkve.Gradina – Gradina. Sarajevo. .Glasnik Etnografskog muzeja.-2000.GPF – Godišnjak Pravnog fakulteta. Banja Luka. . Pravni fakultet.Godišnjak SANU – Godišnjak Srpske akademije nauka i umetnosti. Institut za nacionalna istorija. Trebinje. . . .GZH – “Grafički zavod Hrvatske”. Skopje. . Srpska akademija nauka i umetnosti. Sarajevo. Sarajevo. . .Gračanički glasnik – Gračanički glasnik. Sarajevo. specijalno mesečno izdanje NIN-a za književnost. Izdavačko javno novinsko-izdavačko preduzeće. Zagreb. Beograd. . . .HAZU – Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. Centar za balkanološka ispitivanja. . Sarajevo.GZM (E) – Glasnik Zemaljskog muzeja (Etnologija) Nova serija. publicistiku i kulturnu politiku. .Glasnik Društva – Glasnik Društva konzervatora Srbije. . . . . Sarajevo. Društvo konzervatora Srbije.Glas – Glas.GP – Geografski pregled. Srpsko arheološko društvo. Informativni centar.Glas – Glas. . Beograd. Srpska pravoslavna crkva.Geografski pregled – Geografski pregled.GR IZ BiH – Glasnik Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. .GZM (A) – Glasnik Zemaljskog muzeja (Arheologija) Nova serija. Stuttgart. Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. . Geografsko društvo Bosne i Hercegovine. Etnografski institut. Prilozi za kulturnu istoriju Gračanice i njene okoline. Beograd. List bošnjačkih institucija Tešnja. Etnografski muzej.20 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Beograd. Institut za jezik i književnost u Sarajevu. . Sarajevo.Geschichte Osteuropas – Jahrbücher für Geschichte Osteuropas.GIP – Grafičko-izdavačko preduzeće.Glasnik Vis-a SFRJ – Glasnik Vrhovnog islamskog starješinstva Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. . Geografski institut i Odsjek za geografiju Prirodnomatematičkog fakulteta. . Pomorski muzej.Glasnik NIN-a – Glasnik. Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Srpska akademija nauka i umetnosti. List Opštinske konferencije Socijalističkog saveza radnog naroda Trebinje.Godišnjak – Godišnjak Odjeljenja za književnost. . Zavičajni muzej. Sarajevo. . Sarajevo. .GEM .

Muzej Herceg-Bosne . Hrvatski narodni godišnjak – Hrvatski narodni kalendar. IGKRO – Izdavačka grafičko-knjižarska radna organizacija. Hrvatsko kulturno društvo Napredak. . Istorijski institut. Hrvatski narodni godišnjak. Hercegovina ( ) – Hercegovina ( ). INP – Izdavačko-novinarsko preduzeće. IČ – Istorijski časopis. Zagreb. JAZU – Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Istraživanja – Istraživanja. Sarajevo. IGC – Izdavačko-grafički centar. Hrvatska revija – Hrvatska revija. Istorijski institut Socijalističke Republike Crne Gore/Republike Crne Gore i Društvo istoričara Socijalističke Republike/Republike Crne Gore. Matica hrvatska.. Sarajevo. Muftiluk tuzlanski. Sojuzot na društvata na istorite na SR Makedonija. IP – Izdavačko preduzeće. HBL – Hrvatski biografski leksikon. o. Beograd. Matica hrvatska. List za jedinstvenu Bosnu i Hercegovinu (SarajevoZenica-Frankfurt-Ancona).Kratice 21 - - - - - HAD – Hrvatsko arheološko društvo. HDZ BiH – Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine. Beograd. Savez povijesnih društava Hrvatske. Hikmet – Hikmet. IA MI BiH – Iseljenički almanah Matice iseljenika Bosne i Hercegovine. Zagreb. Zagreb. JF – Južnoslovenski filolog. Glasilo Hrvatskog kulturnog društva Napredak . Mostar. IRO – Izdavačka radna organizacija. Eminović d. Zagreb. Titograd/Podgorica. Istorijski zapisi – Istorijski zapisi.Narodna knjižnica Herceg-Bosne. Zagreb. Sarajevo. Muftijstvo Islamske zajednice u Tuzli/Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini. Hrvatski glasnik – Hrvatski glasnik. Institut za istoriju. Hercegovina – Hercegovina. Arhiv Hercegovine . Sofija. Istorijski institut. Skopje. Sarajevo. Srpska akademija nauka i umetnosti. Institut za istorija pri Bulgarskata akademija na naukite. Hrvatska obzorja – Hrvatska obzorja. Kulturno-književni tromjesečnik. HM – Hrvatska misao. Mostar. Zagreb. Ogranak Sarajevo. Matica iseljenika Bosne i Hercegovine. Institut za srpskohrvatski jezik. Banja Luka. IKA – Izdavačka knjižarska agencija. Hrvatski narodni kalendar. Istorija – Istorija. Savez društava istoričara Republike Srbije.Arhiv Herceg-Bosne Zavod za zaštitu spomenika kulture Herceg-Bosne . IZ – Istorijski zbornik. Sarajevo. Istina o BiH – Istina o BiH. HKD Napredak – Hrvatsko kulturno društvo Napredak. Beograd.Župe Soli. Istoričeski pregled – Istoričeski pregled. HZ – Historijski zbornik. Tuzla. o. Split. HDA – Hrvatski državni arhiv. Sarajevo. Izraz – Izraz.Muzej Hercegovine. Novi Sad. IG – Istorijski glasnik. Tuzla. List za vjersko-teološka i kulturno-historijska pitanja.

. . Zagreb.-2000.Kosovsko-metohijski zbornik – Kosovsko-metohijski zbornik.JIČ – Jugoslovenski istorijski časopis..Lica – Lica. Popularni časopis za duhovnu i nacionalnu afirmaciju/Popularni mjesečni časopis za duhovnu i nacionalnu afirmaciju / Časopis za duhovnu i nacionalnu afirmaciju / Časopis za afirmaciju bosanske duhovnosti. Srpska akademija nauka i umetnosti. . Sarajevo. o. . . nauka”. .MANU – Makedonskata akademija na naukite i umetnostite. Sarajevo.KDM – Kulturno društvo Muslimana. umjetnost. Odsjek za južnoslovenske jezike Filozofskog fakulteta u Sarajevu i Odjeljenje za jezik Instituta za jezik i književnost u Sarajevu. o. Sarajevo. Me uakademijski odbor za proučavanje Kosova i Metohije.Mogućnosti – Mogućnosti.MH – Matica hrvatska. Hercegovački informativni zbornik za vjerska i društvena pitanja. Društvo pisaca Bosne i Hercegovine. Mešovita gra a. Istorijski institut. Književni krug. Centar za koncilska istraživanja. Matica hrvatska Ogranak Zenica.Marulić – Marulić. umjetnost.Jukić – Jukić. Izdavačko preduzeće Vuk Karadžić. kulturni problemi. NIPP Ljiljan/Bosanskohercegovački politički magazin. Beograd. .Kolo – Kolo. .Lastavica – Lastavica. Oslobo enje. Sarajevo. Nacionalni sedmični list. Muzej u Prijepolju. . . Beograd. Beograd. . Zagreb. . Zagreb. NIPP Ljiljan.KUN – “Kultura.Krijesnica – Krijesnica. Zagreb.Miscellanea – Miscellanea. Savez istoričara Jugoslavije.LEJ – Likovna enciklopedija Jugoslavije. . Književnost.Kana – Kana. Beograd.MNV – Muslimansko nacionalno vijeće. . Sarajevo. Sarajevo. . Katolički župski ured Drinovci. Zagreb. . Sarajevo. . Kršćanska obiteljska revija. Zveza zgodovinskih društev Slovenije.Matica – Matica. Ljubljana.Kabes – Kabes.Kronika – Kronika. . . Split.KI – Književna istorija. . . .MDD “Merhamet” – Muslimansko dobrotvorno društvo “Merhamet”. . Kršćanska sadašnjost. Zagreb.Mileševski zapisi – Mileševski zapisi. Hrvatska matica iseljenika. Zenica. Zbor franjevačkih bogoslova “Jukić”. Srpska akademija nauka i umetnosti. Ljiljan d. Mostar. .22 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. . Islamski centar Mostar. . . Humac. Matica hrvatska.KS – “Kršćanska sadašnjost”. Časopis za književnost i kulturu. .LMS – Letopis Matice srpske.KDB “Preporod” – Kulturno društvo Bošnjaka “Preporod”. Prijepolje.JLZ – Jugoslavenski leksikografski zavod / Leksikografski zavod ‘Miroslav Krleža’. .Ljiljan – Ljiljan. Skopje. Časopis za kulturu. dokumentaciju i informacije.Književni jezik – Književni jezik. Hercegovina / Franjevački samostan Humac.Kršni zavičaj – Kršni zavičaj. Glasilo Matice hrvatske Zenica. Sarajevo. . Novi Sad. . Zagreb.

(vidi pod Sveta baština). Teološka biblioteka.NIGP – Novinsko-izdavačko grafičko preduzeće. List Saveza socijalističke omladine Bosne i Hercegovine.Mostovi – Mostovi. Klub mladih “Mostovi” Konjic. Sarajevo. . Mostar. Mostar. Matica hrvatska.Novi cvijet – Novi cvijet. Franjevački sjemeništarci u Visokom.NUB BiH – Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine. . Pljevlja.NIŠP – Novinsko-izdavačko štamparsko preduzeće. Duvno/Tomislavgrad. Me unarodni slavistički centar. . . Sarajevo.NEV – Nova et vetera. Zavod za zaštitu spomenika kulture. . Kultura. Osnovna organizacija udruženog rada Dječija i omladinska štampa.Numizmatičar – Numizmatičar. .Nastava povijesti – Nastava povijesti: Nastava istorije: Pouk zgodovine: Nastava po istorija. Beograd.MSHSM – Monumenta spectantia historiam slavorum meridionalium. Visoko. Župni ured Duvno.NIP – Novinsko-izdavačko preduzeće. Konjic. München.Mostariensia – Mostariensia.Naša riječ – Naša riječ. Informativno-politički list zeničko-dobojskog kantona/Nezavisne novine.MS – Matica srpska. .Mostovi – Mostovi. . . Sarajevo. Informativni vjerski list. Me urepublička zajednica za kulturno-prosvjetnu djelatnost.Naš svijet – Naš svijet. Beograd. NIPP ‘Naša riječ’ Zenica d. Franjevačka klasična gimnazija u Visokom. Sarajevo. . Udruženje ilmije u R BiH. Udruženje katoličkih vjerskih službenika u Socijalističkoj Republici Bosni i Hercegovini. Islamska revija. .NS – Naše starine. Sarajevo. Matica iseljenika Bosne i Hercegovine. Savez društava prosvjetnih radnika Bosne i Hercegovine. . Narodna biblioteka Mostar/Podružnica pisaca Hercegovačkoneretvanskog kantona. Zenica.Naša ognjišta – Naša ognjišta. Sveučilište u Mostaru. d. .NIO – Novinsko-izdavačka organizacija.Muallim – Muallim.Novi muallim – Novi muallim. Visoko. Sarajevo. Sarajevo. Beograd.Naša škola – Naša škola. Muzej “Ras”. .Kratice 23 . Mostar. . . . . . . . .Münchner Zeitschrift – Münchner Zeitschrift für Balkankunde.Most – Most. Narodni muzej Beograd – Srpsko numizmatičko društvo. Baška Voda. Revija Matice iseljenika Bosne i Hercegovine. Časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja.NZ – Novopazarski zbornik. Republička konferencija Saveza socijalističke omladine Bosne i Hercegovine. . Novinsko-izdavačka i štamparska organizacija Oslobo enje.Naučni sastanak slavista u Vukove dane – Naučni sastanak slavista u Vukove dane. Časopis za humanističke znanosti. . Novi Sad. Sarajevo. . Udruženje ilmije Islamske zajednice u BiH. Časopis za odgoj i obrazovanje. . . Novi Pazar. Savez društava historičara Jugoslavije. ..NBS – Narodna biblioteka Srbije. Zagreb.NIRO – Novinsko-izdavačka radna organizacija.Motrišta – Motrišta.Naši dani – Naši dani. .

PFB – Prilozi franjevačkih bogoslova. Bihać. Hrvatski tromjesečnik za književnost i kulturu/Časopis za književnost. Kulturno i naučno društvo Muslimana “Preporod” Tuzla-Općinsko društvo Tuzla. . Novinsko-izdavačka radna organizacija Glas. Institut za istoriju. .Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji – Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji. . Beograd. .Radovi ANU BiH – Radovi Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. List Federalnog ministarstva odbrane/obrane i Vojske Federacije Bosne i Hercegovine. . Independent junior Omladinska organizacija za zaštitu ljudskih prava. Banja Luka. Hrvatski institut za povijest.Post scriptum – Post scriptum. . Sarajevo. . . . Pale. Tuzla.Pravoslavlje – Pravoslavlje.Radovi FF – Radovi Filozofskog fakulteta. Časopis za pitanja nauke.24 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.Radovi FF – Radovi Filozofskog fakulteta.Prva linija – Prva linija.Prilozi – Prilozi Instituta za istoriju.Zavod za hrvatsku povijest. . . Sarajevo. jezik. Beograd. Split.Putevi – Putevi. Sarajevo.Rad JAZU – Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti.Obeležja – Obeležja. . Mostar. .Pogledi – Pogledi.PKJIF – Prilozi za književnost. Društvo hrvatskih književnika Herceg Bosne. . Srpska patrijaršija. .Odjek – Odjek. Muzej Slavonije.Radovi – Radovi. Zagreb. BH nezavisni dnevnik. Filozofski fakultet Sarajevo. Hrvatsko arheološko društvo. .OOUR – Osnovna organizacija udruženog rada.Pregled – Pregled. istoriju i folklor. Zagreb.Radio Sa – Radio Sarajevo Treći program. Univerzitet u Sarajevu. Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture u Splitu/Državna uprava za zaštitu kulturne i prirodne baštine. Prvo muslimansko dioničarsko društvo. nauku i društvena pitanja. Sarajevo. Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine.Ogledalo – Ogledalo. Sarajevo.Osvit – Osvit. Filološki fakultet. . Dodatak uz Bilten Franjevačke teologije Sarajevo. Glavno povjerenstvo u Splitu. Univerzitet u Srpskom Sarajevu. Radio Sarajevo.Oslobo enje – Oslobo enje. Zagreb. Informativna revija. . .-2000. Zagreb. . .Obavijesti HAD – Obavijesti Hrvatskog arheološkog društva. . Novinsko-izdavačka radna organizacija “Jedinstvo”. Sarajevo. Zenica. Sarajevo. Sveučilište u Zagrebu . Hrvatsko društvo za znanost i umjetnost.Osječki zbornik – Osječki zbornik. . Časopis za teoriju i praksu socijalističkogv samoupravnog društva. . Sarajevo. .Radovi HDZU – Radovi Hrvatskog društva za znanost i umjetnost. .Opredjeljenja – Opredjeljenja. Sarajevo. Sarajevo.POF – Prilozi za orijentalnu filologiju. Časopis za društvena pitanja. Novine Srpske patrijaršije. . Revija za umjetnost. Marksistički studijski centar Centralnog komiteta Saveza komunista Bosne i Hercegovine 'Veljko V‘ahović’. . Priština.Povijesni prilozi – Povijesni prilozi. . .Radovi Muzeja – Radovi Muzeja grada Zenice. Osijek. kulturu i društvene teme. umjetnosti i kulture. Sarajevo. Orijentalni institut. Muzej grada Zenice. Zagreb.

Zagreb.Radovi RPZ – Radovi Filozofskog fakulteta.RO – Radna organizacija. Stolac / Stolac-Mostar. ZagrebZadar. . Zadar..Revue des études sud-est – Revue des études sud-est européennes. Sarajevo. Nedjeljna informativno-politička revija. Zajednica za kulturu “Slovo Gorčina” / Informativni centar Ratnog predsjedništva Stolac-Kulturno društvo Bošnjaka Preporod Stolac. . Altermedia d.Slobodna Dalmacija – Slobodna Dalmacija. Split. . Ljubljana.SDP – Socijaldemokratska partija. Split. Zagreb. .SIJ – Savez istoričara Jugoslavije.Slavic Review . Mostar. . Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. Razdio povijesnih znanosti. .SKZ – “Srpska književna zadruga”. Austin. . Narodna biblioteka “Vuk Karadžić”. . .Slobodna Bosna – Slobodna Bosna. Beograd. .Slovo – Slovo. Staroslavenski institut. .Slobodna BiH – Slobodna BiH. o. Beograd. Ivangrad.Slovo Gorčina – Slovo Gorčina. . Zavod za povijesne znanosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti / Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Matica muslimanska Bošnjaka. . Filozofski fakultet Zagreb. Novi Pazar. American Quarterly of Soviet and East European Studies.RIZ BiH – Rijaset Islamske zajednice Bosne i Hercegovine. o.Raskovnik – Raskovnik. Turistički savez Bosne i Hercegovine. . . . Republički zavod za zaštitu spomenika kulture. . Split-Mostar.SANU – Srpska akademija nauka i umetnosti. . Zavod za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Zadar.SIZ – Samoupravna interesna zajednica.Revija slobodne misli – Revija slobodne misli. . . Beograd. Beograd. Sarajevo. .SKK – Splitski književni krug.Rasprave – Rasprave iz hrvatske kulturne prošlosti.RCG – Republika Crna Gora. . Filozofski fakultet.Radovi Zavoda za slavensku filologiju – Radovi Zavoda za slavensku filologiju. . Bucareşti.SAZU – Slovenska akademija znanosti in umetnosti. Zagreb. Sarajevo.Radovi Zavoda – Radovi Zavoda za povijesne znanosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti/Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zadru. Sarajevo. . Beograd.Slavic Review.Kratice 25 . Sarajevo. Nezavisna bošnjačka revija za kulturu i društveni život.Sandžak – Sandžak. . . Sarajevo. . Chicago. Editura Academiei Republicii Socialiste România. . .RBIH – Republika Bosna i Hercegovina. .Saopštenja – Saopštenja Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture.Sarajevo ’84 – Sarajevo ’84.Sloboda – Sloboda. Asocijacija nezavisnih intelektualaca ‘Krug 99’.Sloboda – Sloboda.SDA – Stranka demokratske akcije.

.Starinar – Starinar. . . . . Sarajevo. Muzej hrvatskih arheoloških spomenika.Studia croatica – Studia croatica.SSRNJ – Socijalistički savez radnog naroda Jugoslavije.SSDSV – Simpozijum “Seoski dani Sretena Vukosavljevića”. München.Spomenik – Spomenik. Oslobo enje. o. Franjevačka provincija Bosna Srebrena.Sveske – Sveske. . Arheološki institut.Starine HAZU – Starine Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Sarajevo.SUBNOR – Savez udruženja boraca narodnooslobodilačkog rata. Beograd. Društvo istoričara umetnosti Srbije. .Stećak – Stećak. . . Zajednica osnovnog obrazovanja. Titograd. . . Zagreb.Sveske Društva – Sveske Društva istoričara umetnosti Srbije. . Rivista de estudios politicos y culturales potrocinda por el Instituto Croata latinoamericano de cultura. . Časopis za književnost i kulturu. . . NIGTP Svjetlo riječi d.SP – Starohrvatska prosvjeta. The Medieval Academy of America.26 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.Starine JAZU – Starine Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. . . Institut slavjanovedenija i balkanistiki.SO – Skupština opštine/općine. Zagreb. Župni ured Duvno.-2000. . Duvno. Sarajevo.ŠK – “Školska knjiga”. Prijepolje. Split. . Sarajevo.SR CG – Socijalistička Republika Crna Gora. Sarajevo. .Takvim – Takvim. (vidi pod Naša ognjišta).. .SRJ – Savezna Republika Jugoslavija. Beograd.Stvaranje.Svjetlo riječi – Svjetlo riječi. Akademija Nauk Sojuza Sovetskih Socialističeskih Respublik. .SPKD Prosvjeta – Srpsko prosvjetno kulturno društvo “Prosvjeta”.SR BiH – Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina.Sovetskoe slavjanovedenie – Sovetskoe slavjanovedenie. Buenos Aires (Argentina). Livno/Sarajevo.Stvaranje .Südostforschungen – Südostforschungen. List za kulturu i društvena pitanja. Zagreb. A Journal of Medieval Studies. . Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. . Beograd.SV – Studia Vrhbosnensia. . Katolički mjesečnik. . Srpska akademija nauka i umetnosti. . Institut za proučavanje nacionalnih odnosa. kultura. Vjera društvo. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Massachusetts. . Südost-Institut.Svijet – Svijet.Socijalna medicina – Socijalna medicina.SNL – “Sveučilišna naklada Liber”. o. Zagreb.Sveta baština – Sveta baština. .SSRN – Socijalistički savez radnog naroda. . Sarajevo. Zavod za javno zdravstvo Bosne i Hercegovine. Sarajevo. Hrvatsko kulturno društvo Napredak. Sarajevo.Speculum – Speculum.SR – “Svjetlo riječi”. . Livno. Moskva . Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. Cambridge.

Tešanj. . Banja Luka. List za kulturu i društvena pitanja. American Historical Association. . .The American Historical Review – The American Historical Review. Matica srpska. Sarajevo.Usora – Usora. Zagreb. Zavičajni muzej. .TRZ Vajat – Trajna radna zajednica književnika i književnih prevodilaca “Vajat”. Biskupski ordinarijati biskupija (Sarajevo. o. Mostar-Duvno.Zadarska smotra – Zadarska smotra.Vijesti – Vijesti muzealaca i konzervatora Hrvatske. Split. Časopis za kulturu.Kratice 27 . Izdavačko. . Trebinje. Novi Sad. Ogranak Zadar. . .VAHD – Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku.VAMZ – Vijesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu. Beograd. . Novinsko-izdavačko preduzeće Unsko-sanske novine. Tuzla.VIG – Vojnoistorijski glasnik. . . Kotorska sekcija Društva istoričara Crne Gore. Podlistak Hrvatskog glasnika.Zbornik MS za filologiju i lingvistiku – Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku.Vrhbosnensia – Vrhbosnensia. . Arheološki muzej. .Zbornik – Zbornik Historijskog instituta Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti / Zbornik Historijskog zavoda Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti / Zbornik Zavoda za povijesne znanosti Istraživačkog centra Jugoslovenske akademije znanosti i umjetnosti / Zbornik Odsjeka za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.VVM – Vesnik Vojnog muzeja.Zbornik MS za istoriju – Zbornik Matice srpske za istoriju. Novina Matice hrvatske za književnost..Vijenac – Vijenac. Vojnoistorijski institut. Hrvatsko kulturno društvo Napredak župa Soli. Udruženje studenata Filozofskog fakulteta u Tuzli. Vojni muzej. .VKBI – Vijeće Kongresa bošnjačkih intelektualaca. Trebinje). Sarajevo. Mostar-Duvno. Vrhbosanska visoka teološka škola. . Matica hrvatska. Zagreb. . štamparsko-knjižarsko i uslužno preduzeće Planjax d. Matica srpska. .Vrhbosna – Vrhbosna.Tribunia – Tribunia. znanost i umjetnost.Tešnjak – Tešnjak. .Večernji list – Večernji list d. Službeno glasilo biskupija vrhbosanske metropolije (Sarajevo. Bobare. . Zagreb.Zapis – Zapis. Matica srpska. Zagreb. . Beograd.Vjesnik HDA – Vjesnik Hrvatskog državnog arhiva u Pazinu i Rijeci. Matica hrvatska Ogranak Zadar. Zagreb. umjetnost i znanost. Novi Sad.Zbornik Kotorske sekcije – Zbornik Kotorske sekcije Društva istoričara Crne Gore. (od 1992. Novi Sad.Unsko-sanske novine – Unsko-sanske novine. Matica hrvatska.Zbornik MS za književnost i jezik – Zbornik Matice srpske za književnost i jezik. . nosi naziv Zadarska smotra). . . Zadar. Kotor. Bihać. Banja Luka. . PazinRijeka. Tuzla. Washington. Sarajevo. Arheološki muzej. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. d. Zadar. o. Beograd. .Zadarska revija – Zadarska revija. . Trebinje).

Srpska akademija nauka i umetnosti. . . Jugoslovenski muzički časopis.ZNM – Zbornik Narodnog muzeja. Islamski teološki fakultet. . Beograd.Živa antika – Živa antika. Novi Sad.ZIMS – Zbornik Istorijskog muzeja Srbije.ZPFR – Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta “Vladimir Bakarić” u Rijeci. . Mostar. . Beograd. . Nauka. Magazin za djecu i školu. Zenica. Istorijski muzej Srbije.Zbornik radova NM – Zbornik radova Narodnog muzeja u Čačku. Narodni muzej Beograd. .Znak Bosne – Znak Bosne.ZČ – Zgodovinski časopis. Pravni fakultet. Banja Luka.Zbornik MS za likovne umetnosti – Zbornik Matice srpske za likovne umetnosti. Srpska akademija nauka i umetnosti. Ljubljana. . Zveza zgodovinskih društev Slovenije. Odbor za istoriju Bosne i Hercegovine.Zbornik za istoriju BiH – Zbornik za istoriju Bosne i Hercegovine. umetnost. Beograd. Matica srpska. Rijeka. . . Vizantološki institut.ZFF – Zbornik Filozofskog fakulteta.Život – Život.Značenja – Značenja. .“5 plus” – Pet plus. kulturu i društveni život. . . . Društvo pisaca Bosne i Hercegovine-PEN centar Bosne i Hercegovine. . Sarajevo. . . Sarajevo.Zbornik NM (IU) – Zbornik Narodnog muzeja (Istorija umetnosti). Beograd. . o. Kulturno društvo Muslimana Preporod / Kulturna zajednica Bošnjaka Preporod Zenica. Institut za istoriju umetnosti. Samoupravna interesna zajednica kulture Sjenice/Kulturno-prosvetna zajednica Sjenice. Sarajevo. Časopis za srednjovekovnu umetnost. Filozofski fakultet.. kultura.ZKM – Zbornik krajiških muzeja.ZRVI – Zbornik radova Vizantološkog instituta.-2000. . Travnik.Zbornik Zavičajnog muzeja – Zbornik Zavičajnog muzeja. List za kulturni preporod Bosne. Narodni muzej. NIK (Novinsko-izdavačka kuća) Sezam d. . .Zbornik Sjenice – Zbornik Sjenice. o. Časopis za kulturu i društvena pitanja/Časopis za nauku.28 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.Zvuk – Zvuk.Zograf – Zograf. Muzej primenjenih umetnosti. Časopis za književnost i kulturu. . Sarajevo. Doboj.ZIRAL – Zajednica izdanja "Ranjeni labud". Sjenica. Savez organizacija kompozitora Jugoslavije. Skoplje. .Zbornik Muzeja – Zbornik Muzeja primenjenih umetnosti. Čačak. Zavičajni muzej. Beograd.Zbornik radova ITF – Zbornik radova Islamskog teološkog fakulteta u Sarajevu. Beograd. . Narodna biblioteka Doboj/Narodna biblioteka – Matična biblioteka Doboj. Beograd.

1. HISTORIOGRAFIJA. POMOĆNE HISTORIJSKE NAUKE . IZVORI.

.

Knjiga 2. A.. 9. napomene i registre priredio Ahmed S. Narodna tradicija o padu Bobovca. (Urednik Neven Budak). Beograd 1984. 145-158. “Poimenični popis sandžaka Vilajeta Hercegovina. 347-358. ZadarMostar 1997. Uvod .. Voronež 1980. Biblioteka Djela. Sarajevo 1984. Zagreb 1978-1979. MH. 473. (I-II = 1129.. Ančić Mladen. 6. 7. Orijentalni institut.) 12. prevod..Izvori. Voprosi istorii slavjan. EJ 3. ZČ 44/4. Knjiga 9-ZIRAL. 8. 398407. I-II. izdanje.. stoljeća. Split 1999. Ima li Bosna pravo na povelju Kulina bana?. Pet dokumenata za povijest istočnojadranskog zale a na početku XV. IA MI BiH 20. Putanja klatna. 42-43. SKK.Introduction. 5. Defteri 3. Sovetskoe slavjanovedenie 3. “Mladen Ančić. Aličić Ahmed. Sarajevo 1989.. 159-168. 13. Zagreb 1990. Balcanica 15. Akimova O. Ančić Mladen. Ljubljana 1990.. JLZ. Moskva 1983. – Moskolenko Aleksandrovna Elena.. Ančić Mladen.. 66-78. pomoćne historijske nauke 31 1. Portret srednjovjekovnog grada”. “Zvonimir. Muzej hrvatskih arheoloških spomenika. 10. An elić Pavao. Ančić Mladen. 521-546. A. Sarajevo 1985. Slobodna Bosna IV/96. (Prijevod Vladimir Rismondo). Knjiga 100. Tom VI. Povijest grada Trogira. (Dvojezično). historiografija. HZ 31-32. Monumenta Turcica historiam Slavorum Meridionalium illustrantia. Jajce. Ljetopis kraljeva Hrvatske i Dalmacije (vrijeme nastanka i autorstvo Hrvatske redakcije Ljetopisa popa Dukljanina). Izučenie hroniki Fomi Splitskogo v jugoslavskoj i russkoj istoriografii. 4. Ugarsko-hrvatsko kraljevstvo i Bosna u XIV. .. stoljeću”. Scintillae Stephano Gunjaça dictae 2. Albijanić Aleksandar. “Mladen Ančić. 41-50. I-X + I-XI. Aličić)”.. Split 1977-1978.. 143-145. Prilozi. Vipusk 6. Akimova O. Serija II. 11. GADAR BiH 29. Sarajevo 1998. (Uvod. Al uz Dženana. 3. 261-266. 273-304. Prilozi. Kharakteristike idejno-političeskih i istoričeskih vozzrenij Fomi splitskogo. 2. Diplomatika (Bosna i Hercegovina). An elić Pavao. 2. Zavod za povijesne znanosti HAZU u Zadru. Ljetopis kraljeva Hrvatske i Dalmacije (vrijeme nastanka i autorstvo Hrvatske redakcije Ljetopisa popa Dukljanina).. Poglavlje Orbinove istorije o Bosni u izdanju Jovana Rajića 1770. Biblioteka Stećak.. Zagreb 1984. Ančić Mladen. (* Raukar Tomislav. kralj hrvatski”.. godine: jezička analiza. Andreis Pavao.

Regija 14-25. Sarajevo 1988.. Zagreb 1995. SIZ kulture općine Ljubuški. Grb (Bosna i Hercegovina) (556-557). 183-187. Dva nova natpisa na stećcima u Donjem Lukavcu kod Nevesinja. ZM. 26-27. 9. 166. Opći bibliografski dio 242 + 23 table slika. Tko bi mogli biti Bret i Krsmir sa Humačke ploče?. 331-334.. An elić Pavao. (* Čabotarev Andrej.. posu enice. Hrvatska historiografija do 1918. Zagreb 1993. 14. Zagreb 1998..04. Numizmatičke vijesti 35/1(46). Zagreb 1992. Svezak 2.) 20.) 23.. sadašnje i buduće zadaće. An elić Tomislav. (* Štih Peter. Hrvatske povjesnice. An elić Tomislav. Zagreb 1986. Beograd 1989. Tom I-III”. An elić Pavao. Tom I”. Tom II”. Tom III”. Babić Mirko. “Arheološki leksikon Bosne i Hercegovine. 7-10. Mostar 1980. I-II. Zadar 1978. 206 + 14 tabli slika. izdanje. Naš svijet XXIV/272.. ZM. 189-192. “100 godina Muzeja na Humcu (1884-1984. 15.)”. (* Dokoza Ser o. “Arheološki leksikon Bosne i Hercegovine. Odjek XLII/15-16. “Arheološki leksikon Bosne i Hercegovine.. Čabotarev Andrej.. 2. 17. 292-296. 1988. 119. ZM. 1988. Markus Tomislav. Mostar 1984. Zagreb 1996.. Regija 1-13. 338 + 14 tabli slika. Srednji vijek. Sarajevo 1988. Izvori za historiju naroda Jugoslavije. Sarajevo 06.. Anić Šime – Klaić Nikola – Domović Želimir. Nakladni zavod MH. EJ 4. (I-460. Oslobo enje 45/14295.. Renesansa hrvatske historiografije. Glasnik SAD 5. (* Fejzagić Admira.) 21. ZČ 35/3. 19. Heraldika (Bosna i Hercegovina) (687-688). 18. Sarajevo 1988. Sarajevo 1989. 471-472. Zadar 1994. 16. 313. Sarajevo 04.32 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Sloboda XXXVI/33. 1504..-2000.. Antoljak Stjepan. Povijesni prilozi 14. Rječnik stranih riječi (Tu ice.04. Posebna izdanja. ČSP XXVIII/3. Antoljak Stjepan. Ljubuški 1985.) 22. Sarajevo 1988. 25. 178-181. II-546). Sani-Plus. Antoljak Stjepan. Zagreb 1992. Tribunia 8. Zbornik radova. Arheološka nalazišta. FF Zadar. 165-168. Naša sloga. 6. Ljubljana.. “Arheološka karta Bosne i Hercegovine.. Sveučilište u Splitu.. Zadarska smotra XLIII/5-6.. Babić Branko – Benac Alojz. Ganza-Aras Tereza. Oslobo enje 45/14293. Tom I-IV”. ZM.. Dosadašnje. JLZ. Petrović Petar. kratice i fraze).. CCP XVI/29. “Arheološki leksikon Bosne i Hercegovine. Dva nova natpisa na stećcima u Lukavcu. 24. 1981. Pazin 1996. 27. Sarajevo 1988. 5. (KUN VIII/321). Benac Alojz. Arheološka nalazišta. .

Arheološka karta Bosne i Hercegovine. historiografija.) 34. pomoćne historijske nauke 33 26.12 1978. Voje Ignacij. Sarajevo 1988.. Savez arhivskih radnika Jugoslavije. Svjetlost. 388 + 7 stranica faksimila. “Arheološki leksikon Bosne i Hercegovine. Oslobo enje 36/10908. Oslobo enje 36/10635. ZM. 1978. Priština 1997. Beograd 1980.01. Tom II”. Berić Gojko. 19-24. 1 izdanje. Arheološka karta regija 14-19. “Arhivska gra a o staklu i staklarstvu u Dubrovniku (XIV-XVI vek). (Sabrala i uredila Verena Han)”. Berić Gojko. Dubrovnik 1982. Sarajevo 07. Narodna knjiga-SANU. “Arheološki leksikon Bosne i Hercegovine. Mitić Ilija. 220-231. 29. 482-484. ZM. Agencija “Feliks”. 18 karata.) 31... Beograd 1979. 1978. Pomoćne istorijske nauke. Balcanica 11. Sarajevo 1988. SANU.. 33. Ljubljana 22. (* Šanjek Franjo. Sarajevo 13. SR Bosna i Hercegovina”. “Veljan Atanasovski. Beograd 1981. Tom III”.. ZM. Sarajevo 1988. OOUR Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Arheološka karta regija 1-7. Berić Gojko. 21 karta. “Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odjelima u SFRJ. 106-107. 37. Titograd 1978.. Sarajevo 16.... Oslobo enje 36/10660. Anali 19-20. Beograd 1984. 27. Sarajevo 1988. (* Dašić Miomir. Pad Hercegovine”.10.. Balkanološki institut.. Arheološka karta regija 8-13. Savez arhivskih radnika Jugoslavije. Istorijski institut. Sarajevo 1984. SR Hrvatska”.) 32. 18 karata. Voje Ignacij. Arheološka karta Bosne i Hercegovine. 1978. 330-333. 118 . 9. Beograd 1979. Prilozi.. Ljubljana 1979. Mapa 3. 951. ZČ 33/2.02. Atanasovski Veljan. (posvećen 700 godišnjici Dubrovačkog arhiva i arhivske službe Jugoslavije). (* Petrović ur ica. Posebna izdanja 9. ZM. Zagreb 1985. Istorijski zapisi XXXI (51)/363. 18 karata. 35.... 462. 728. Arheološka karta Bosne i Hercegovine. “Arheološki leksikon Bosne i Hercegovine.Izvori. 28. Beograd 1979.. Arslanagić Miralem – Isaković Fahrudin. ”Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odjelima u SFRJ. 36. Atlagić Marko – Šekularac Božidar. 195-196. “Arheološki leksikon Bosne i Hercegovine. Arndt Michael. 7. Tom IV”: Arheološka karta regija 20-25. Sarajevo 1989/1990. Tom I”. “Arhivist XXIX/1-2”. Naši razgledi XXVII/24. Mapa 2. 268. 9. Mapa 1. CCP IX/15. 207. 30. Prvobitni natpis na grobu bosanske kraljice Katarine (prevod s njemačkog originala iz 1977). Istorijska čitanka za I razred srednjeg usmjerenog obrazovanja.. . Jukić 19/20. 132-143. Arheološka karta Bosne i Hercegovine.

Zagreb 1995. Badurina An elko. JLZ. Andreis Pavao (Paolo).. HZ 53.. 142-143. 402. (* Matijević Sokol Mirjana. 39. Zagreb 1979. Posebna izdanja 79. Études balkaniques 3. Dragutin Nežić i Doris Baričević)”. Babić Anto. Balta Ivan. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. Babić Ivo. Balta Ivan. Zagreb 2000. biljezi identiteta. 83-93. “Enciklopedija hrvatske umjetnosti 1. 462.. Liturgijska godina (380-381). Uvod u istoriju srednjovjekovne bosanske države.. Andreis Pavao. (Uredio An elko Badurina. AV 34-35 (1991-1992). liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva. Epigrafika. "Prilozi za istoriju Bosne i Hercegovine I. (A-J)”. Mostar 2000. Zagreb 1991. (A-J)”. Najvažniji izvori za kršćansku ikonografiju (83-96). Pregled pomoćnih povijesnih znanosti.34 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Kancelarija bosanskih vladara. FF Tuzla 2000. 73-79. Odjeljenje društvenih nauka 17. Šibenik 1986. (A-Nove)”.) 50. Banac Ivo. 41. Zagreb 1983. 47. JLZ Miroslav Krleža. Zagreb 1984. Barbarić Josip – Kolanović Josip. Diplomatička analiza latinskih isprava bosanskog bana Tvrtka. Babić Anto – Kovačević Desanka. (* Prlender Ivica.. Zagreb 1984. Božilov Ivan. Apokrifi. 49. SNL-KS-Institut za povijest umjetnosti.) .. Marijan Grgić.. 394-395. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”. 44. Zagreb 1987.-2000. Leksikografski zavod Miroslav Krleža.) 48. (* Grakalić Marijan. Andreis Pavao. HZ 40.. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. ANU BiH. 45. JLZ Miroslav Krleža. Radovan Ivančević. Zagreb 1984. PCC Me ugorje. Branko Fučić. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. JLZ Miroslav Krleža. 43. 11-20. 46. Zagreb 1992. 7. Babić Ivo. Autori: An elko Badurina. 42. MH. Studenci 1995. Sarajevo 1987. Prilog o historiografiji srednjovjekovne Bosne i Hercegovine. 14.. Zbornik radova II/2. (A-J)”. Badurina An elko. Emilijan Cevc.. Šibenski diplomatarij – Diplomatarium Sibenicense. Mitar Dragutinac. 213-215. Grbovi. 30. Zbornik šibenskih isprava.. 38.. “Hrvatski biografski leksikon I (A-Bi)”. Muzej grada Šibenika. 265-268. “Leksikon ikonografije.. 123. Most XXVI/131 (42). GZH. 80-85. Babić Anto. Društvo i privreda srednjovjekovne bosanske države”.. 40. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. (Uredio Milenko Brkić). Osijek 2000. Babić Marko. Babić Ivo. Sofija 1990.

Bešlagić Šefik.. 599-602. Epitaf velikog kaznaca Nespine iz Malog Čajnog. Beljkašić-Hadžidedić Ljiljana. Benac Alojz. izdanje. Pudić Ivan. Epitaf Vlatka Vla evića. Sarajevo 1988. Bešlagić Šefik.. Sarajevo 1983. Bušatlić Ismet.. . AD BiH. 15-22. Mostar 1990. Beljkašić-Hadžidedić Ljiljana. Benac Alojz. 119-123. Dva srednjovjekovna ćirilička epigrafska spomenika u okolini Makarske. 64.. Starinar 36. kongresa jugoslovanskih etnologov in folkloristov (Rogaška Slatina 5-9. 3738. Prilozi XXI/22. 16. Bešlagić Šefik. 134-136. Ktitorski ćirilički natpis u Humcu kod Ljubuškog. Ezhnological Work in Bosnia and Herzegovina from 1945. JLZ. 54. 129-136. 309-313. Most X/50. Marulić XIII/4. Dijaci stećaka. Godišnjak 9.. Epitaf kneza Radivoja Vlatkovića u Opličićima kod Čapljine. Odjek XLI/18. 62. Zagreb 1980. Zagreb 1980.. 58. Natpis vojvode Mastana u Drežnici. Islamska misao VII/78-79. (* Ćorić Boris. 65-73. Sarajevo 1984.Izvori. Sarajevo 1980. EJ 1. Sarajevo 1979...) 57. Bešlagić Šefik. Bešlagić Šefik. 7-15. IA MI BiH 20. 342.. Beograd 1985. 229234. Biblioteka Kulturno naslje e. Etnološki pregled 23-24.. Epitaf Vignja Miloševića u Kočerinu. Macan Trpimir. (Priredio Ignacije Gavran).. Benić Bono. Beljkašić-Hadžidedić Ljiljana. Zbornik 1. Beograd 1988. Bešlagić Šefik. 225-226. Sarajevo 1984. 324-327... 55. 16. 1983).. 215-220.. Sarajevo 1985.. Mostar 1983.. Bešlagić Šefik. Beograd 1986. 140-142. 31-43. Razvojne tendencije etnologije u Bosni i Hercegovini. Sarajevo 1979. 53. Veselin Masleša. Odjek XXXVIII/22. Most XI-XII/55-56. Sarajevo 1986. 59. Ćošković Pejo. Razvojne tendencije u etnologiji u SR BiH u periodu izgradnje socijalističkog društvenog ure enja u Jugoslaviji. Uvodne napomene o stanju i perspektivama razvoja arheološke nauke u Bosni i Hercegovini. Zbornik 1. 368. 61. JF 42.10. Hercegovina 7-8.. 60. “Arheološka problematika zapadne Bosne”. Ljubljana 1983. 2. Letić Branko. Bešlagić Šefik. 867-875. Pregled LXXIV/7-8. Mostar 1984-1985. Beograd 1979. 63.. pomoćne historijske nauke 35 51. Arheologija (Bosna i Hercegovina). 52. Radio Sa IX/30. Sarajevo 1985. to the Present. PKJIF XLIV/1-2.. historiografija. Ljetopis sutješkog samostana. 56.

izdanje. 143-156. Leksikon hrvatske glagoljice. C. 78.-2000. JLZ. 38-39. Revue des études sud-est 22/3. 637-638. Bilić Josip. Beograd 1982. Blagojević Miloš. EJ 4.. Knjiga 31. XLVI + 410. GDI BiH 28-30 (1977-1979).) . Beograd 1984. Boškov Vančo. 105106. SANU. 87-105.. Sarajevo 1985. Dokümentasyon Daire Başkanliği. 617-618. 77. Hagiografije (238). Beleg.. Yayin Nu: 8. ŠK. C. jezik i književnost srpskog naroda. Boškov Živojin. Minerva. 67. 76. Bratulić Josip. (K-Ren)”. Ankara 1993. Zagreb 1986. Zagreb 1995.36 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Novi Sad 1984. Zagreb 1980. Rijeka 1996. 65. Boba Imre. 75. Fluminensia VIII/1-2. 71. X + 289. Bilić Josip. (A-Nove)”. Bratulić Josip.. Slavenska (hrvatska) filologija (592). Novac. Bjelogrlić Vesna – Popović Tanja – Špadijer Irena. Glasnik Društva 8. 73. 66.. Ćiril-Konstantin i Svetopolk u Ljetopisu popa Dukljanina. 69. Grškovićev apostol. Beograd 1986. Apokrifi (27)..XVII veka). MS. Numizmatika (484-486). Başbakanlik Devlet Arşiveleri Genel Müdürlüğü. Zagreb 1987. Ćirilska paleografija i kodikologija u Jugoslaviji.) 72. 2. Zbornik za istoriju. “Jugoslovenski književni leksikon. 68. Sarajevo 1979. Novac (472-475). “Enciklopedija hrvatske umjetnosti 1.. Beograd 1999. Ankara 1995. “Bosna – Hersek bibliyografyasi I-II (A Bibliography of Bosnia – Herzegovina)”... Inventar ćirilskih rukopisa u Jugoslaviji (XI . Arheografski prilozi 8. 70. NEV XXXV/1-2.. Bogdanović Dimitrije. 276-281. 288-289. T. 39-45. Bogdanović Dimitrije. (* Stanić Radomir. Zagreb 1995. Česmički Ivan (74). 39-61. Mircea Ion-Radu. Bucareşti 1985. godine. T. Yayin Nu: 16. Skraćenice najstarijih srpskih rukopisa. LII + 1299.. Arheografski prilozi 1. Dokümentasyon Daire Başkanliği. Prvo odeljenje. Knowledge.. Başbakanlik Devlet Arşiveleri Genel Müdürlüğü.. 74. Pitanje autentičnosti fojničke ahd-name Mehmeda II iz 1463. Beograd 1979. JLZ Miroslav Krleža. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 2. Drugo dopunjeno izdanje”. (* Vranić Silvana. “Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture”. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Bratulić Josip. “Bosna – Hersek bibliyografyasi (Bosnia – Herzegovina bibliography)”.

. 85. Dubrovnik 1990.. Brković Milko. Brković Milko. 41-61. Brković Milko.. stoljeća. CCP IX/15. Latinske povelje i pisma bosansko-humskih vladara i velmoža od XII. Zagreb 1997. Značaj i važnost dviju bosansko-humskih isprava za povijest Makarskog primorja u XV. 93. Diplomatičke formule latinskih povelja bosansko-humskih vladara i velmoža od XII do XV stoljeća. Zadar 1990. 82. Brković Milko. Radovi Zavoda 33. 86. Četiri bosanske srednjovjekovne latinske isprave izdane Šibeniku. Brković Milko. Brković Milko. 87. Brković Milko. Brković Milko. (23. stoljeća. 7-17. Zagreb 1990. Biblijsko-teološke formule u latinskim poveljama bosanskohumskih vladara i velmoža od 12.. Radovi Zavoda 33. 225-236. CCP XIII/23. Zadar 1991. Zagreb 1991. Bosanske srednjovjekovne latinske isprave izdane Trogiru. izdana splitskom nadbiskupu Andriji Gualdo godine 1390. 59-69. CCP XXI/39. Brković Milko. Povelja bosanskog kralja Stjepana Ostoje iz godine 1417. 89.. 92. Povelja bosanskog kralja Tvrtka I Mlečanima iz godine 1385. CCP XV/27. 1-18. historiografija.. pomoćne historijske nauke 37 79. do 15. CCP XII/22. Radovi Zavoda 33. Zadar 1987. Vanjske karakteristike bosanskih latinskih povelja koje se danas nalaze u Dubrovniku i Veneciji.). 83-105. CCP XIV/25.. 202-210. Brković Milko. Zagreb 1989.II. Srednjovjekovne latinske isprave bosanskih vladara izdane u Dubrovniku. 133-148. Zadar 1991. Zagreb 1988. Tri povelje Bribirskih izdane bosanskom knezu Hrvatinu Stjepaniću. 90. Hercegovina 6. Zadar 1991. Mostar 1987.. Latinska povelja bosanskog kralja Tvrtka I izdana Braču godine 1390. Radovi Zavoda 31.. 38-52. Zagreb 1985. Bosanske srednjovjekovne latinske isprave izdane Splitu. 81. 83. Latinska povelja bosanskog bana Stjepana II Kotromanića iz godine 1333. 88. 24-35. Zadar 1985. Brković Milko. Brković Milko. Radovi 24.Izvori. 109-125.. 139-154.). 119-130. Brković Milko. Anali 28. VIII)... Radovi 26. 80. ... (15. 141-150 84. IZ 10. (30. do XV. Banja Luka 1989. Brković Milko. RPZ 11 (1984-1985). 107-118 91... VIII. RPZ 13 (1986-1987). Brković Milko. Povelja bosanskog kralja Tvrtka I. stoljeću.

Zbornik radova s me unarodnoga znanstvenog skupa ‘Duvanjski kraj kroz povijest: Tomislavgrad. Zagreb 1996. Svjetlo riječi X/116-117.Mostar 1998. Knowledge. 97-142..”. 2. 94. Buhvald Volfgang – Holveg Armin – Princ Oto. 293-294. Radovi Zavoda 39.. 102.. Beograd 1984. Zagreb 2000. 514. 7. 295-297. Čoralić Lovorka. Bubalo or e. Brogi-Bercoff G. Zadar 1983-1984. (* Jalimam Salih.. CCP XXIV/46. Kurtović Esad. Sarajevo 1986. HAZU-HDA-KS-Papinski katolički zavod sv. JLZ. Brković Milko. Djela 10. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Zagreb 2000. Ladić Zoran.. 440. BF VIII/13. GDI BiH 37. Hrvatski narodni godišnjak 1999. Novca nikad dosta.. Sarajevo 1998. Zadar 1998. 159-161. Rečnik grčkih i latinskih pisaca antike i srednjeg veka (Tuskulum leksikon). 98. Radovi Zavoda 42. 26-27.. 101. Lukšić Elvis Mislav. Jeronima. srpnja 2000. Radovi Zavoda 40. Monumenta Vaticana Croatica 1. (* Razum S. ‘Il Regno degli Slavi’ di Mauro Orbini e il ‘Copioso ristreto de gli Annali di Rausa’ di Giacomo Luccari. Godina 46. Zavod za povijesne znanosti HAZU u Zadru. Studi slavistici in ricordo di C.. Budak Neven. Verdiani.. 505-510. 2000.. 105. 6. 705. "Obsidio Jadrensis" kao povijesno i književno djelo naše predrenesanse. Biblioteka rečnika. Zagreb-Tomislavgrad.) 95. EJ 1. Pisar (514). ZIRAL. Radovi 23. Vuk Karadžić Beograd. Arhivi strani (Vatikanski arhivi). CCP XXIV/45.. 249-250... Brković Milko. Zagreb-Rim 1996. izdanje. Hrvatski institut za povijest Zagreb – ‘Naša ognjišta’ Tomislavgrad – Zajednica Duvnjaka Tomislavgrad-Zagreb. Brlek Ivan Mijo. Bulletin HDA 8/2. 177-180.. 25. Brković Milko.. Diplomatička analiza srednjovjekovnih isprava o Duvnu. Mostar 1995.38 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Beograd 1999. 541-556. Zadar 2000. “Duvanjski zbornik. 512-516.) 103. “Camera apostolica (Obligationes et solutiones camerale primo 1299-1560). (Preveo Albin Vilhar).-2000. Svezak 1”. Bušatlić Ismet. (* Čoralić Lovorka. Isprave hrvatskih narodnih vladara i latinske isprave bosanskohumskih vladara i velmoža. Zadar 1997. Pisa 1979... 96. Fontes 12. RPZ 10. Croatica christiana. Zadar . Novac srednjovjekovne Bosne. 100. 97. U Jajcu izdane isprave bosanskih vladara. Latinska bosansko-hercegovačka srednjovjekovna kancelarija. 104.-7. 99. 182-191. Buljan Stjepan. Brković Milko. Sarajevo 2000. Zapisanije (Zapis) (217). Zagreb 1980.) . Sarajevo 1992. Kabes I/1.. Knjiga 106. 353-358..

Zagreb 1981. EJ 1. "Bosna i Hercegovina u tokovima istorijskih i kulturnih kretanja u jugoistočnoj Evropi". (* Lučić Josip. Sarajevo-Ljubljana 1993. 2.. JAZU. Corpus fontium historiae Byzantinae 22. Čović Borivoj. 115. Sarajevo 1986. dopunili i priredili Miljen Šamšalović. (1395-1399). 15-154 + Ilustracije (10 tabli + slike).. “Codex diplomaticus Regni Croatiae. Restitucija bosanske državnosti (Izbor priloga i dokumenata)”.. Zagreb 1980.) 108. historiografija. 283. Zagreb 1997. 765. Barjak i grb Bosne i Hercegovine. (* Ćepulić Tomislav. Grb i zastava Republike Bosne i Hercegovine. “Codex “Christiani” nomine Hval (Potpuno faksimilirano izdanje originala iz Univerzitetske biblioteke u Bolonji)”. “Codex diplomaticus Regni Croatiae.. 116. svibnja 1463-28. Posebna izdanja. 15. Vesna Gamulin. KDM Preporod Zenica. Perspektive arheoloških istraživanja u Bosni i Hercegovini. Svezak I.) 110. Zagreb 1990. Diether Roderich reinisch. Damir Karbić.) 114. JLZ. pomoćne historijske nauke 39 106. 132-135..) 109. (* Voje Ignacij.Izvori. 198-200. ZM. Ljiljan II/20. Zagreb 1998. (* Kurelac Miroslav. uredio Duje Rendić Miočević.. 140-141. Studije za srednjovjekovnu diplomatiku i sigilografiju Južnih Slavena. ZČ 32/4.. Dalmatiae et Slavoniae XVII. svibnja 1993). Sarajevo 1976. Zagreb 1992..)”. HZ 45.. 321. Critobuli Imbriotae Historia. Dalmatiae et Slavoniae.. XII + 643. Zenica 1993. 24-25. izdanje. Ahdnama – Povelja bosanskim franjevcima (Uz 530. Jakov Stipišić)”. 113. CCP XXII/42. Zagreb 1992. Behar I/2. Sarajevo 1989. 333-334.-1394. HAZU-HDA. Ćeman Hasan Mirza. Ćeman Hasan Mirza. Margetić Lujo... Series Berolinensis. 112. Odjeljenje društvenih nauka 18. Supplementa. (1379. Berolini/Novi Elboraci. (Priredili Josip Barbarić i Jasna Marković)”. 236-237. “Safet Halilović. Zbornik 17. 506509. XXVI + 411. Ćeman Mustafa. Arheološka nalazišta (Bosna i Hercegovina). Zagreb 1998. Čović Borivoj. godišnjicu /28. Svjetlost-ANU BiH. Zoran Ladić. Rajka Modrić. Fontes 3.. Centar za bosanske studije. Zagreb 1982. Ljubljana 1978. JAZU. Gra a 22. Critobul (Imbbrius). Zagreb 1999. (1020-1270). 145-152. De Gruyter 1983. Radovi 15. Sirotković Hodimir. 111. Mirjana Matijević-Sokol. (Sabrao Tadija Smičiklas.. Čremošnik Gregor. ANU BiH. Knjiga 1. “Codex diplomaticus Regni Croatiae. .. 107. Dalmatiae et Slavoniae XVIII.

121. 2. Univerzitet umetnosti u Beogradu. Reč autora. ANU BiH. 16-17. Pesaro 1601”. 123. “Ljubomir Stojanović. 7-23. Pred nasle em srpske medievistike sredinom XX veka. Ćirković Sima. Ćirić Miloš. Dopune i objašnjenja. His life and work.). “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. izdanje 1988. 124. Biblioteka Dimenzije istorije 1. 437-478. . Beograd 1999. (1. Otto Sagner. 126. Fontes rerum Slavorum meridionalium (31). IX-XV. 130. godine”. Ćirković Sima.. Uz prvu knjigu Starih srpskih zapisa i natpisa. EJ 3. Ćirković Sima. Predgovor.. 19-21. Beograd 1989. Heraldika 1.. vojnici. Arhivi (Srbija). izdanje. VII-XI. Zbornik za istočnjačku istorijsku i književnu gra u (18-19). “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Društva srednjovekovnog Balkana”.. Knowledge. SANUNBS-MS. 127. Pešić i sinovi. Sarajevo 1986. JLZ.. 128. JLZ. Ćirković Sima.-2000. Beograd 1999. 118. “Mauro Orbini. 129. Knjiga I” (Priredio Ćirković Sima). Ćirković Sima – Mihaljčić Rade. Istorija i tradicija”. duhovnici. 7-17. 119. Zagreb 1980. “Leksikon srpskog srednjeg veka”. München 1985. Knowledge. Predgovor. Beograd 1997.. Beograd 1997. Fototipska izdanja 4. “Sima Ćirković. Galerija 65. Ćirović Dragan. Zbornik za istoriju. Arhivi... SKZ.. Illyricum sacrum (19). Knowledge. 271-273. Equilibrium. 117. Beograd 1997. “Stojan Novaković. 144. 2. Stari srpski zapisi i natpisi (Prikupio i popravio Vladimir Ćorović). Diskusija. Ćorović Vladimir. Kolo 75. Zagreb 1984. 1983. EJ 1. Ćirković Sima. Ćirković Sima. Diplomatika (Srbija). Rabotnici. Stari srpski zapisi i natpisi. Il Regno degli Slavi. Ćirković Sima. (Grb: ilustrovani osnovni pojmovi). "Naučno-stručni kolokvij o izvedbenom projektu Društvenog cilja XIII/2".40 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 122. jezik i književnost srpskog naroda (25-26). 476-477. Odbor za istorijske nauke. izdanje. 120... Knowledge. SANU-Istorijski muzej Srbije-BIGZ. izd. Ćirković Sima. Ćirković Sima – Mihaljčić Rade. Beograd 1982. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić). Ćirković Sima. Knjiga 496. Beograd 1982. Beograd 1997. Spomenici na srpskom jeziku (18). 1-61. Naučne komunikacije 6. 18. 125... “Bitka na Kosovu 1389. Biblioteka Civilizacije. Istorijski izvori o kosovskom boju. 167-196. Istraživanja iz oblasti istorije. 2.

Zagreb 1997. Božić-Bužančić Danica. Radovi Zavoda 37.. 1988. NIO “Univerzitetska riječ”-Univerzitet Veljko Vlahović. Titograd 1988. Rapanić Željko. Deletić Zdravko. S. 81-88.. Zagreb 1999. 133-189..04. Muzej hrvatskih arheoloških spemenika Split-Općinsko hrvatsko vijeće obrane Livno. 11.-15. Conimbriga 37. (* Deletić Zdravko.. Ćošković Pejo. Zagreb 1999. Knowledge..-1444. 38. Hrvatska obzorja V/2.. Ćosić Stjepan. A.. Ćošković Pejo. Hortus Artium Medievalium 4. Titograd 01. (* Birin Ante.. Barroca Mário Jorge. 280-283. Arhiv Hrvatske. Titograd 1989. Split 1996. Zadar 1995.. 133. 19. 227-236. Titograd 1988. Strčić Petar. Institut za istoriju Banja Luka.09. Vojinović Perko. The Latin Epigraphic Monuments of Early Medieval Croatia. Novac (441-444). 132. Dadić Žarko. S. 80-82. Ćuk Ruža.. 134. Zagreb 1998. 216-218. Titograd 28. Coimbra 1998.05. 135. Slobodna Dalmacija. 48-49. 187189. Steindorff Ludwig. Südostforschungen 58. Deletić Zdravko. Split-Livno 1994. “Pejo Ćošković. Sarajevo 1998. München 1999. ljetopisac.. The Museum of Croatian archeological Monuments. Zagreb 1988. 9. Delonga Vedrana. “Hrvatski biografski leksikon IV (EGm)”. 1998. 306-307. (Latinski epigrafski spomenici u ranosrednjovjekovnoj Hrvatskoj. Jakšić Nikola. Emanuel Grk. Banja Luka 1988. 7.) 138. Sloboda XXVI/615. Pobjeda 44. "Livanjski kraj u povijesti. 1988.. 7... Zagreb 1994. Prilozi Instituta za arheologiju 13-14 (1996-1997). Split 1997. Muzej hrvatskih arheoloških spomenika). Bilten I/2. 1988. Studije i monografije 3. Vojinović Perko. Zagreb 1989.06. Prilozi. Svijet III/97. K. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. pomoćne historijske nauke 41 131.. Delonga Vedrana. Rapanić Željko. (Forum). 123-145. Monumenta Medii aevi Croatiae 1... Dinar (152-154).. Hortus Artium Medievalium 4. Ivanišević Milan. Ivangrad 15. Jakšić Nikola. Beograd 1999. Uvod u istoriju sa osnovama pomoćnih istorijskih nauka. 298-306.06.) . 201-203.. 1988. Zagreb-Motavun 1998. Ovdje XX/230-231. 484-486. Zlatnici (242-243). Povijesni prilozi 17 (1998). G. 19. AV 37. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Split 1997. Dašić Miomir. Obavijesti HAD XXIX/2. Zagreb-Motavun 1998. Sloboda XXVI/616. Povijesni prilozi 15 (1996).. 139. Bosanska kraljevina u prijelomnim godinama 1443. Mogućnosti XLIV/7-9. 6.06.. Pobjeda 44.. Titograd 04.. 137.”. Više od simbola.. Biblioteka Udžbenici.. 562-564. 11.. Split 15.Izvori. Ćirković Sima. 639. Ivangrad 01. historiografija. 328. 1988. Povijesno podrijetlo hrvatskih naziva mjeseci. 136. Zagreb 1997. Prosvjetni rad XXXVIII/13-14. D. Vaspitanje i obrazovanje 1. Latinski epigrafički spomenici starohrvatske županije Livno. Nastava istorije 3-4..... 85-87. Prinos poznavanju tajništva i arhiva Dubrovačke Republike. 247-249. Božić-Bužančić Danica.. Rapanić Željko. Zbornik radova". 245247.

Od početka do danas.)”. Divković Mirko. Sarajevo 1997.. VIII + 1161. Sarajevo 1997.-1804. 4. godine. 2.. “Geschicht von der Turckey” Jörga iz Nürnberga s izvješćem o propasti Bosne 1463. EJ 1. 147. Rimski izvori o propasti bosanskog kraljevstva. Napomena (407-410). Izdavačka kuća Alef. Propast Bosne u ljetopisu fra Ivana Stražemana (Kopijarevića). Dizdar Mak. ZIRAL 105. Latinsko-hrvatski rječnik (Reprint izdanje). Ahdnama (43). Džaja Srećko. Biblioteka Stećak 4. Zagreb 1987. 146. Sarajevo 1990. Drljić Rastko. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine.. 150. papirni novac. (Dvojezično) 141. JLZ.. 259-264. Sfragistika / Seals (8586). Dolenec Ivislav. 2. FTS-Franjevački samostan Fojnica. Duraković Esad. Konfesionalnost i nacionalnost Bosne i Hercegovine (Predemancipacijsko razdoblje 1463.. or ić Petar. (* Akmadžić Hazim. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 3 promijenjeno izdanje”. izdanje.. Mostar 1999.) 145. “Bribir u srednjem vijeku. Zagreb 1993.. Delonga Vedrana. Hrvatska numizmatika. 143. Stari bosanski tekstovi (25-299). 192.. S njemačkog preveo Ladislav Z. Duraković Esad. Obavijesti HAD XXV/3. (Uredio Milenko Brkić). Sarajevo 2000. ur ev Branislav. FojnicaSarajevo 2000. 26.) 151. 149. privatna izdanja kovanog novca – žetoni. Fišić. Orijentalistika – problemi metodologije i nominiranja. Studenci 1995. Istorija srpske ćirilice (Paleografsko-filološki prilozi). (Prvo izdanje 1971. 140. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”. Bilješke o tekstovima i autorima (301-380). Beograd 1987. Pribor za pisanje. Džambo Jozo. Svjetlost. Muzej hrvatskih arheoloških spomenika. 146-150.. PCC Me ugorje. Dizdar Mak.. 142.. . Zagreb 1993. 416. Sarajevo 1998. 56-64. Ivan. obljetnice smrti Fra An ela Zvizdovića”.) 144. 41. “Srećko Džaja. Preporod XXVII/627. Arhivi strani (Turski arhivi) (291-293). Beograd 1999. izdanje. Prvi hrvatski bankovni muzej Privredne banke Zagreb. Ljiljan VI/258. Split 1996. (Urednik Enes Duraković). Zagreb 1980. or ević M. 2 prepravljeno i dopunjeno izdanje. 239-248. Autorizirao i nadopunio autor. Odjek LIII/3-4. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Dodatak 3. ITRO Naprijed. Stari bosanski tekstovi. 87-88.. Knowledge. Numizmatika / Numismatics (79-84). 148. 568-571. “Zbornik radova sa Znanstvenog skupa u povodu 500. Antologija starih bosanskih tekstova. Kovani novac. izdanje. (* Dukat Zdenka. radne marke.42 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. (O starim bosanskim tekstovima (7-24).-2000.

. Ogranak Dubrovnik. Miscellanea 8. Romejski govor i jezik Konstantina VII Porfirogenita. XX + 821. “Enciklopedija Jugoslavije. . (* .. Biblioteka Odrednice. 164. MH.. Knowledge. izdanje. V”.) 165. 158. “Enciklopedija živih religija”. 163. “Enciklopedija Jugoslavije. XXIII + 776. (Uredio Blagota Drašković)”. “Enciklopedija Jugoslavije. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Beograd 1997. Zagreb 1984. (A-Nove)”.. historiografija. Biblioteka Prošlost i sadašnjost.. Macan Trpimir. Beograd 1980. 183-192. Zagreb 1982. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Zagreb 1980... JLZ. Zagreb 1980. 159. “Trpimir Macan. Südostforschungen 40.. Islamska misao XIII/15. 1985. Eine Sonderform der westlichen Kyrillica. Knjiga 1”. Preporod XXIX/658. 160. JLZ. XX + 731.) 161. (* Perva Bajro. Sarajevo 1991. Kessler Wolfgang.) 166. XXIII + 776. JLZ. Sarajevo 1999. 37-107. Zagreb 1990.. 155.. Beograd 1990. VIII + 911. (* Macan Trpimir. ŠK. 2. 83-91... Marulić XIV/2. XXVI + 748. 403-404. Einhard. 154. Život Karla Velikog. 199-206. 153. München 1981. “Enciklopedija hrvatske umjetnosti 1.. “Epigrafika na narodnom jeziku (Srednji vijek)”. BZK. 109-137. Zagreb 1988. I”. 18. 543-545. Sarajevo 1999. Beograd 1986. Die Bosančica..01. Wien 1978. Südostforschungen 57. IV”. Glas 42/4309. pomoćne historijske nauke 43 152. XXIV + 751... ZRVI 24-25. Bošnjačka književnost u 100 knjiga. Povijesni prijepori”. Eckhardt Thorvi. Defter. Zagreb 1984. Österreichische Osthefte 20/1. Knjiga 6. “Enciklopedija Jugoslavije. ur ev Branislav. “Bošnjačka epigrafika (Priredio Sulejman Grozdanić).) 157. JLZ. München 1998. Isprave kotorskih notara iz XV stoleća. XXXI + 768. 162.. XV + 743.. 7.. Zagreb 1992. III”. (* Vrnjak Hajrudin.. Zagreb 1981. 65-66. Zagreb 1995. 7-90. JLZ.. Dubrovnik 1992..) 167. Zagreb 1986. urić Ivan.. VI”. JLZ. Fejić Nenad. “Enciklopedija Jugoslavije.Izvori. Izdavačko preduzeće Preporod. II”. EJ 3. “Enciklopedija Jugoslavije. (10 nenumeriranih stranica + 640). (* Steindorff Ludwig. Banja Luka 25. JLZ.. 396-398. “Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture. 156. Nolit.

EJ 4. Notes sur la traîte des Esclaves de Bosnie a Barcelone au Moyen Age. EJ 1. Acta Bosne potissimum ecclesiatica cum insertis editorum documentorum regestis ab anno 925 usque ad annum 1752.. A. Ogranak Dubrovnik. Fine John J. MH. “Historiografija o Bosni i Hercegovini 1980. Reljef renesansnog Dubrovnika”. Beograd 1978. JAZU. 2. SANU. Berlin 1976).. glave spisa De administrando imperio. “Igor Fisković. 179. Collegit et digessit Eusebius Fermendžin. Širenje kruga izvora o Kosovskom boju. Numismatik. 177. Bizantsko-južnoslavenski (Vizantijsko-južnoslovenski) odnosi (Vizantijski izvori o Slovenima) (761-763). . Fejić Nenad. Struktura 30. 169. (* Ćirković Sima. Beograd 1990. 170. Barcelona 1982. ZRVI 18. 173. Kotorska kancelarija u srednjem veku... Ferjančić Božidar. 107-109. Knjiga 7. Gierow Gerhard. 167.-1998”. izdanje. Osvrt na arheološku historiografiju srednjeg vijeka 1983. 3-32. izdanje. 168. 19-53. Moskva 1982. 171. Fejić Nenad. Filipović Milenko. 328. Bizantologija (Vizantologija) (748-749).44 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 178. IČ 27. Radio i svjaz. Miscellanea XXII/10.-2000.) 176. Zagreb 1980. JLZ. (Prevod s njemačkog na ruski M.. Dokumenti o prodaji i osloba anju bosanskog roblja iz Bosne i Dubrovnika u Kataloniji (XIV i XV vek). Estudis historics i documents del arxius de protocols 10. Dubrovnik 1993. 5-62. 435-442. Ferjančić Božidar.. Fejić Nenad. JLZ. Zagreb 1986.. Fisković Igor. Bizantologija (Vizantologija) (Srbija) (752-754).. 2. Prilozi 29. Arsenjeva) (Heinz Fengler. Fermendžin Euzebije. Willy Unger. G. 67-80. 33-40. Sarajevo 2000. GDI BiH 38. 107126. Djelo Filipa de Diversisa kao izvor poznavanju umjetnosti i kulture Dubrovnika. Transpress lexikon.-1999. Beograd 1997.. Fengler Hajnc – Girou Gerhard – Unger Villi. 174.. Fejić Nenad. Dubrovnik 1987. godine. Zbornik radova 11. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Etnologija (Bosna i Hercegovina). 172. Fekeža Lidija. Sarajevo 1987. Beograd 1980. 175. MSHSM 23. Istorijski institut. Novootkriveni izvor o prilikama u Bosni 1400. Fisković Igor.. Dubrovnik XXX/1-3. Knowledge. Djelo Filipa de Diversisa kao izvor poznavanju umjetnosti i kulture Dubrovnika. Biblioteka Prošlost i sadašnjost. Zagabriae 1892. Slovar numizmata.. 70-71. “Kosovska bitka u istoriografiji”. godine. 25. Beograd 1982.

562-563. Kulturno-povijesni vidovi glagoljske epigrafike. Prag 1986. Radio Sa XIII/45.. Rijeka 1996.) 188. Foretić Vinko. Knowledge. 155-158. Glagoljica na natpisima u Bosni i Hercegovini. 276-281. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Razred za likovne umjetnosti 8... Bešlagić Šefik. Bešlagić Šefik. Tandarić Josip. 293-295. 183. Glagoljski natpisi. . Obavijesti HAD XV/1.. Fotić Aleksandar. Firentinska republika čestita kralju Tvrtku na pobedi u Kosovskoj bici. Glagoljski natpis u Konavlima. Fučić Branko. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. 127-135.08. Eparhija raško-prizrenska Prizren-Bogoslovni fakultet Beograd. Anali 35. kulturno-historijski vidovi. Fučić Branko. Djela 57. pomoćne historijske nauke 45 180. Zagreb 1981. Deković Darko. d’Hist.. Beograd 1997. 7. 26.. CCP VII/11. Slovo 35. Fluminensia VIII/1-2. Staroblgarska literatura 17. Dogramadžieva Ekaterina. Oslobo enje 41/12941... 57. Benja. (* Tandarić Josip. Fotić Aleksandar. Pula 1983. (KUN VI/162). Stipčević Aleksandar. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Sarajevo 1983.. “Enciklopedija hrvatske umjetnosti 1. 451-457. Rev. Rad JAZU 381.. 236-237. 135-189. Sofija 1985. JAZU.. 1986. Frane Pero. Monumenta turcica historiam Slavorum meridionalium illustrantia... Fučić Branko – Kapetanić Niko. NEV XXXII/1-2. 191. Rekonstrukcija glagoljskih natpisa u Humu. Fisković Igor. Fučić Branko.. Dubrovnik 1997. Beograd 1999. 7-10. 6-7.. Šanjek Franjo. 190. 150-151. (* Vranić Silvana. Zagreb 1978. Zagreb 1986.. VHDA 27... Znanstvena istraživanja i izdavanje arhivske gra e Dubrovačkog arhiva.. 187. 140-141. Zagreb 1983. Eccl. Byzantinoslavica 47/2.. Arhivist XXIX/1-2. 132-147. KS. CCP V/8. (S latinskog preveo Miron Flašar). Pucko G. Prizren-Beograd 1989. XI + 422.. Knowledge. “Zadužbine Kosova (Spomenici i znamenja srpskog naroda)”.. historiografija. Vasilij. Hercigonja Eduard. Fučić Branko. Beograd 1979. Sarajevo 1982. 189. Istra XXI/1-2. Flašar Miron. Defter. 37-55. Glagoljska epigrafika. 180. 255-267. 38.. Sarajevo 01. Zagreb 1983. 184. De Diversis de Quartigianis Filip. Zagreb 1982. Munić D. Pazin-Rijeka 1985.) 186. Sarajevo 1984.. Odjek XXXVI/8. 185. Glagoljska početnica. Razred za filologiju i Razred za likovne umjetnosti. Zagreb 1995. 182. 172-178. Rijeka 1995. 181. 120-124. (A-Nove)”. Zagreb 1985. Fučić Branko. 1984. 81..Izvori.

215-217. 10-11. Sarajevo 1988. 196. Gavran Ignacije. Sarajevo 1979. Naš najstariji ljetopis (Ljetopis popa Dukljanina). Svjetlo riječi IX/93. Kulinova povelja. 203. 194. Gavran Ignacije. Gavran Ignacije. Visoko 1983. Stećak I/4. Veselin Masleša. Sarajevo 1988. 527. . Kršćanin – Janičar o Bosni XV. Sarajevo 1988... 205. Kršćanin – janičar o Bosni XV. Gavran Ignacije... Uvod. Svjetlo riječi. Dubrovnik Annals 3. 10-11. vjerske i druge refleksije). Svjetlo riječi. Knjižnica Baština... Ljetopis sutješkog samostana”. godine. Sarajevo 1998. 110-116. 12-13.. 193. Svjetlo riječi X/106. Sarajevo 1992.. Gavran Ignacije. Gavran Ignacije. Fučić Branko – Kapetanić Niko. Biblioteka Kulturno naslje e. Gavran Dragan. Sarajevo 1990. Visoko 1983.. 12-13. Sarajevo 1998. Sarajevo 1981. Knjiga 1. 18. Naša dragocjenost u Carigradu (Misal vojvode Hrvoja). Krijesnica V/12. Gavran Dragan. Veselin Masleša. Gavran Dragan. Knjižnica Baština. stoljeća. 206. Gavran Ignacije. Sarajevo 1994. (Jezične. Ploča velikog suca Gradješe (Gradiše). 5-27. 198. Svjetlo riječi I/7.. Gavran Ignacije. 195. 117-123. 218-221. “Ignacije Gavran. 7-11. Povelja bana Kulina Dubrovčanima iz 1189. Zagreb-Dubrovnik 1999. Kulinova povelja. Biblioteka Kulturno naslje e. Putevi i putokazi (Niz članaka o našoj prošlosti)”. 192.. (Najznačajniji arheološki spomenik s područja Zenice).. (Priredio Ignacije Gavran). "Fra Nikola Lašvanin. 200.. Svjetlo riječi. (Najznačajniji arheološki spomenik s područja Zenice). A Glagolitic Inscription in Konavle. Gavez Eduard. Putevi i putokazi (Niz članaka o našoj prošlosti)”. Zenica 1998. Ahdnama. Knjiga 1. 199.-2000. Gavran Ignacije. 204. 19-23. Svjetlo riječi V/47. Knjižnica Baština. Ploča velikog suca Gradješe (Gradiše). 202. “Ignacije Gavran. “Ignacije Gavran. Knjiga 1. Čudan napadaj..46 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. HM II/7-8. Svjetlo riječi I/4-5. 10. Uvod.. “Fra Bono Benić. Ljetopis" (Priredio Gavran Ignacije). stoljeća. 222-226. Putevi i putokazi (Niz članaka o našoj prošlosti)”. Sarajevo 1987. HM II/7-8. Gavran Ignacije. 201. 197. Odakle današnji grb BiH?.

Druga ostava bosanskog novca iz Ribića kod Konjica. Naša dragocjenost iz Carigrada (Misal vojvode Hrvoja). GZM (A) 44. Knjižnica Baština. Gavran Ignacije. 215. 167190. Goldstein Ivo. Paleografija (Srednji vijek) (135). historiografija. Svjetlo riječi XV/172. Odjeljenje društvenih nauka 23. 209. 212. “Ignacije Gavran.. "Osamsto godina Povelje bana Kulina". 45-59. 276-282. Sarajevo 1989. Knjiga 6. (Niz članaka o našoj prošlosti)”. 214. Putevi i putokazi II. Gavran Ignacije.. Böhlau Verlag-Köln-Wien 1983.. Posebna izdanja 90. Historiografija o Prokopiju iz Cezareje. Livno 1995.. Goldstein Ivo. 216. ANU BiH.. Einführung. Knjiga 7.. Glavaš Tihomir. Zagreb 1991. Sarajevo 1992. Opšti leksikografski dio. Svjetlo riječi X/109-113.. VII + XXVII. 208. 219. ANU BiH. Gavran Ignacije.Izvori. Epigrafija (Kasni srednji vijek) (74). Göllner Carl. 14-15. 213. “Ignacije Gavran. Livno 1995. 211. ZM. Svjetlo riječi. Bosansko obilježje (Uz državni grb Bosne i Hercegovine).. Gavran Ignacije. 7-22. Band 6”. Sarajevo 1988. Druga ostava bosanskog novca iz Ribića kod Konjica. . Sarajevo 1998.. 218. Putevi i putokazi III (Niz članaka o našoj prošlosti)”. Sarajevo 1989. Sfragistika (162). “Chronica unnd Beschreibung der Türckey (Mit einer Einführung von Carl Göllner). Dalekosežno djelo (Kraljevstvo Slavena M. Gavran Ignacije. Tom I. AL BiH. Zagreb 1985. ZRVI 24-25. Naš najstariji ljetopis. 74. Knjižnica Baština.. 249-252. “Ignacije Gavran. Sto pedeset godina publikovanja i proučavanja povelje bana Kulina. Odjeljenje društvenih nauka 23. 25-101. Hronologija (Kasni srednji vijek) (91). 253-258. Dalekosežno djelo (Kraljevstvo Slavena Mavra Orbinija). (Niz članaka o našoj prošlosti)”. Svjetlo riječi. 62-97. Putevi i putokazi II. 217. Sarajevo 1989. Sarajevo 1997. pomoćne historijske nauke 47 207. HZ 38. Orbina). 233-266. 210. Svjetlo riječi. Glavaš Tihomir.. Beograd 1985.. Numizmatičke vijesti 44. Gošić Nevenka. Kritičko izdanje Povelje bana Kulina. Heraldika (89). Schriften zur Landeskunde Sieben-bürgens. Knjižnica Baština. Gošić Nevenka. Historiografski kriteriji Prokopija iz Cezareje. Glavaš Tihomir. Posebna izdanja 90. Knjiga 6.. "Osamsto godina Povelje bana Kulina". 12-13.

Institut za hrvatsku povijest-Liber. 377. HZ 36. Obdobja 13..) 230.. Sarajevo 1980. Das Regnum Sclavorum als historische Quelle und als teritoriales Substrat. CCP XXII/42.. Leipzig 1983. Zagreb 1980. 1996. oblik. Ladić Zoran.. Zagreb 1983. Südostforschungen 38. 656-666. Biblioteka Povijesna istraživanja. 231. 160-164. 227. Grafenauer Bogo. smjerovi. München 1983. Dubrovnik 1985..) 223. POF 28-29 (1978-1979). Hrvatski grb (Grbovi hrvatskih zemalja). Biblioteka Historiae. 457-462.. 1990. Zagreb 1999. (* Strčić Petar. (* Kessler Wolfgang. Švab Mladen. Başbakanlik Arşivi Genel MüdrlüĹü – Arhiv Predsjedništva vlade.. 220. Agičić Damir. do 28. Zagreb 1998. Misteriozno djelo ‘Methodios’ i različita mišljenja o njemu. Zagreb 1996. . junija 1991).. Grdina Igor. München 1979. 463-474.. Historijska znanost. 483. Miklošičeva Monumenta serbica spectantia historiam Serbiae. Nakladni zavod MH. 287-298. 126. 373. (* Švab Mladen. Günday Dündar.. Hadžijahić Muhamed... 215-236. Radovi 31 (1998). 228. 221. Kako su nastali najstariji naši ljetopisi. Gross Mirjana. 437-440. 193-220. Knjiga 2. Grakalić Marijan... Raguzii. Zagreb 1999.48 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Gulin Ante. 539-552. Gross Mirjana. Südostforschungen 42. 18. Stammtafeln (Mit Unhang: Calendarium medii aevi). (* Ladić Zoran.) 226.. Struktura in tehnika zgodovinske vede (uvod v študij zgodovine). 229. Novi Liber-Zavod za hrvatsku povijest FF Sveučilišta u Zagrebu. Razvoj. XIV + 556 + 24. Kolo VI/1.10. Zagreb 1997. Reprint der Originalausgabe 1877. Ljubljana 1980. Knjižnica Znamen. Dubrovnik XXVIII/4. ČSP XXVIII/3. postignuća. Zagreb 23. 460.. Pregled hrvatske diplomatike s bibliografijom. Vjesnik 51. Bosnae.10.-2000. Miklošičev zbornik (Mednarodni simpozij v Ljubljani od 26.) 225. Sveučulište u Zagrebu. Gulin Ante. Zagreb 1990. Filozofska fakulteta Univerze. traganja. Švab Mladen. 232. Posebna izdanja 3. Grote H. 61-84. Zagreb 17. 471. Ljubljana 1992. Zagreb 1998. Zagreb 1994. Hrvatska revija XLIV/176-177. Vjesnik 57.. 11-60. Zagreb 1976. Čoralić Lovorka. Korijeni. Hrvatska crkvena srednjovjekovna sfragistika.... Zbornik 17. Golden Marketing. 224. 9.. Grubišić Vinko. Suvremena historiografija. Hadžijahić Muhamed. Zentralantiquariat der Deutschen Demokratischen Republik.. Zagreb 1996. 244-246. Starine JAZU 58.

Tuzla 2000. EJ 3. Zagreb 1984... Horvat An ela. Hercigonja Eduard. Stanić Radomir.. JLZ.. Zagreb 1986. pomoćne historijske nauke 49 233. Prilozi 29.. Beograd 1982-1983. Zagreb 1999.. XV + 766 (* Čoralić Lovorka. Balkanološki institut. Zagreb 1996.) 242.. 45-473.. Bosančica. 454-457. 145-147. Hercigonja Eduard – Vukomanović Slavko. Zagreb 1998. Posebna izdanja 9.. (* urić J. 234. SANU. Dva epitafa u Iloku. Heres Tomislav. izdanje. “Hrvatski biografski leksikon I (A-Bi)”. Zagreb 1993. 1754. Han Verena. Zagreb 1984. Zagreb 1983... “Hrvatski opći leksikon (A-Ž)”. Arhivska praksa 3. (* Čoralić Lovorka. Mjere (Dubrovačka Republika). 238.. 137-138.. Dinar. 645. 244. 391398.) 236. JLZ.. 2. 435-438. EJ 3. 1119. 235. historiografija. JLZ. 245. Kršni zavičaj 23. izdanje. izdanje. 295-297.-1998”. Glagoljica. SANU. Sarajevo 2000..) 247. Balkanološki institut. Anali 21. 307-316 + 2 strane sa 4 slike. . Ćirilica. Tri veka dubrovačkog staklarstva (XIV-XVI vek). Beograd 1981. “Hrvatski biografski leksikon III (Č. izdanje. Zbornik Muzeja 2627.. (* Kožar Azem... Sveske Društva 14. Zbornik MS za likovne umetnosti 15. 2. 2. Humac 1990. 188-190. JLZ. Beograd 1983. Beograd 1979. 241.. CCP XVII/32. 2. Predgovor.)”. 239. Novi Sad 1979.. Zagreb 1989. Zagreb 1984.. (Sabrala i uredila Verena Han)”. JLZ. 333-342. JLZ Miroslav Krleža. Hanžeković Marijan. Dubrovnik 1983. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. “Hrvatski biografski leksikon II (Bj-C)”. XVI + 779. 237. “Hrvatski biografski leksikon IV (E-Gm)”.. Herkov Zlatko. izdanje. Institut za istoriju. Povijesni prilozi 18. XV + 784. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. 246.Izvori. EJ 2. EJ 3. EJ 4. 178-182. Posebna izdanja 11. 240. Hamm Josip – Redakcija EJ. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. JLZ. “Arhivska gra a o staklu i staklarstvu u Dubrovniku (XIV-XVI vek). 14 + 800. 2. 243. Mitić Ilija. 7-10. O hrvatskom grbu i zastavi. Zagreb 1993. “Historiografija o Bosni i Hercegovini 1980. 286. Han Verena. 88-92. Zagreb 1982.

(KUN) 7. Oslobo enje 55/17905. 11... Institut južnoslovenskih jezika. Mostar 1998. Zadar 1983-1984. Oslobo enje 54/17669. Kakav je bio grb srednjovjekovne bosanske države. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Historijski arhiv.) 254. Sarajevo 10. Tuzla 1999. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Jalimam Salih. 255.. 95). Kadrić Omer. Sarajevo 1982. Arhivska praksa 2.50 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Istorijska – Povijesna čitanka. Istraživači bosanskog srednjovjekovlja. Radovi 23. 151-155. Zagreb 1979.11.. Radovan Ivančević. JovanovićStipčević Biljana. Sarajevo 1978-1979. Tuzla 1997. 8. GADAR BiH XVIII-XIX. Kabes IV/30. za VI razred osnovne škole. 1998.. Kurtović Esad. 95. 144. Branko Fučić. “Istorijski arhiv Kotor – Vodič kroz arhivsku gra u sa sumarnim inventarima muzejskih i crkvenih fondova i zbirki. 1997. Imamović Enver. Pod znamenjem predaka (Kako su nastali grb i zastava BiH). 42-43. Zenica 15. 13-82. Travnik 1993. Sarajevo 17.. Marijan Grgić... Sarajevo 05. 1992. 21-24.... 257. Svjetlost. (Redaktor Miloš Milošević)”. Jalimam Salih. 250. 248.. O bosanskom grbu. Mostar 1996. 21-24. (Uredio An elko Badurina. godine). Emilijan Cevc. “Leksikon ikonografije.. (13 izdanje. Kabes II/14. Starobosanski novac. (* Tadić Katica.. Kurtović Esad.. Književni jezik XI/3.08. Novi Sad 1981. IČ 25-26. Mitar Dragutinac. Jalimam Salih. Izvori za istoriju srednjovjekovne bosanske države. GR IZ BiH. Sarajevo 1998. Dragutin Nežić i Doris Baričević)”.) 252. Pravopis srpskohrvatskih ćirilskih povelja i pisama XII i XIII veka. Imamović Enver.) . Kotor 1977. 243-257. 258. Uvod u ikonologiju. Beograd 1979.08.04. 256. 253. Svjetlost. 1992.. Sindik Dušan. Mostar 1997.. Ivić Pavle – Jerković Vera.. Bošnjaci – Muslimani kao historičari (do 1878. LX/11-12. (* Gabrić-Bagarić Darija. 343-344. Autori: An elko Badurina. Kabes III/19. 125-127.. 1236-1240. SNL-KS-Institut za povijest umjetnosti. 401-404. Sarajevo 1990.. Filološki fakultet. liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva. (KUN) 2. Oslobo enje 49/15863. Sarajevo 1998. Ivančević Radovan. Istorijski arhiv Kotor. Jakić-Cestarić Vesna. RPZ 10. 482. 251. Beograd 1983. Imamović Enver. 1 izdanje.. 248. Obiteljska pripadnost zadarskog kroničara Paulusa de Paulo. Serdarević Mensur. Jalimam Salih. 249. JF 39. Isaković Fahrudin.-2000. 3. 267-285. Preporod 23(4). (* Nilević Boris. 113-134. GR IZ BiH LX/1-2. Divan I/7. Sarajevo 1978.

Paleografske odlike povelje Kulina bana. Novac učesnika Kosovske bitke sa srpske strane. Jovanović Miroslav. 271. 270. Dubrovačka arhivska gra a o srednjovjekovnoj Bosni.. Band 6”. (Priredio Jozo Džambo). Dalibor. 266. VKBI. Jolić F. Sarajevo 1998. 100-107. . 267. Hrvatska glagoljica. oko 1482-83. Latinski jezik za istoričare. Radojica. Jovićević R. (K-Ren)”. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 2. Jurić Šime. Priština 1985... Schriften zur Landeskunde Sieben-bürgens.. Jalimam Salih. 901m). 167-169. Priština 1997. pomoćne historijske nauke 51 259. "Osamsto godina Povelje bana Kulina". “Chronica unnd Beschreibung der Türckey (Mit einer Einführung von Carl Göllner). Tuzla 1999. Zapadnoevropski heretici i bosanski bogomili”. 43-50 + 5 stranica ilustracija. Numizmatičar 12. a. 5. 269. JLZ. Jörg Nürnberg von. Zagreb 1987. Boka 15-16. Marulić XIV/4. EJ 3. München). Agencija “Feliks”. 264. Jörg Nürnberg von. Sarajevo 1989. historiografija. Herceg-Novi 1984.. Beograd 1989. 465. obljetnice smrti Fra An ela Zvizdovića”. Povelja kralja Tvrtka I Dubrovačkoj Republici. prema primjerku iz Bayerische Staatsbibliothek München (signatura: 40 Inc. Zagreb 1981. Prilozi.. Japundžić Marko.. 105-121.. Odjeljenje društvenih nauka 23. Długosz Jan (Johannes Longinus). 259-274. Jerković Vera. Zagreb 1998. ANU BiH. 260. Fojnica-Sarajevo 2000. Sarajevo 1998. 268. “Zbornik radova sa Znanstvenog skupa u povodu 500. 51-58. Geschicht von der Turckey (Faksimil izdanja) Memmingen: Albrecht Hume. JLZ Miroslav Krleža. 475-476 + 1 stranica faksimila. Crvena Hrvatska (Popis znanstvenih povijesnih rasprava). 272. Nikola Modruški.. “Jugoslovenski književni leksikon. 265. Drugo dopunjeno izdanje”. HM II/9. Böhlau Verlag-KölnWien 1983. 487. (Faksimil izdanja iz Bayerische Statsbibliothek. 2. s. Arhivska praksa 2. 923. izdanje. Biblioteka Posebna izdanja 24. 107-120. 377-378. 263. Josifović Stefan. Abrecht Kunne..) 262.. Predgovor. “Marko Atlagić – Božidar Šekularac.. Novi Sad 1984. Zagreb 1984. Jalimam Salih. Posebna izdanja 90.Izvori. Jović Miomir.. Jović Miomir. 1482). Pomoćne istorijske nauke”. (* Marjanović Mirko. FTSFranjevački samostan Fojnica. 261.. MS. Hrvatska uzdanica. Ayn Tractat von den Türck (Memmingen. “Salih Jalimam.

do 12. Naša škola XLVI/13. Kekez Josip.. Zagreb 05. 273. (* Mihaljčić Rade.) 279. povele i snošenija bosanski. 69-73. 19. (Obradio Amir Brka)”. Beograd 1840.. (A-Nove)”. NS 16-17. Macan Trpimir. 12. Katičić Radoslav.. Wien 1983. Bilten FTS XX/2. Zagreb 1998. ČSP XXIX/2.11. Split 22. 581-587. Falsifikat o podrijetlu konavoskih rodova. Knowledge. (* Bošković J.52 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Jurić-Kappel J. dalmatinski i dubrovački kraleva. Sarajevo 1999. 641643. MH. (* Damjanović Stjepan.02. Kajmaković Radmila – Buturović enana. Karano-Tvrtković Pavle.-2000. Srbski spomenici ili stare risovule. 531-547.) 281.. MH. godine na jezicima jugoslavenskih naroda. Mala knjižnica 7. Jurković Mario. Bašić Stanko. I kolo. Kajmaković Zdravko.. Sarajevo 1989. Auberger Leopold. Zagreb 1997.. 760. 277.. Kurtović Esad. Književnost u hrvatskim zemljama od 7. 282. 1999. 276.. München 1999. Zagreb 1994. 441-442. Zagreb 1997.. Tešanj 1991. Zagreb 1999.. (Glavni urednik hrvatskog izdanja dr.. hercegovački. Psalter des Hval-Codex – zur paläographischen und grammatikalischen Charakteristik. “Enciklopedija hrvatske umjetnosti 1. (Forum) 2-3.. 592. Jurić Šime. Marulić XXX/3. Samobor 1993. Mato Zovkić)”. 259-260. Beograd 1997. Slobodna Dalmacija. 275. Hellwig). serbski. Slobodna Dalmacija. 1999. Ahd-nama magna charta libertatis (1463-1993).. Laus. Kolo IX/2. 153-161. Split 1998.. Nikola Modruški. vojvoda i vlastelina.. Posebna izdanja. (Forum) 1. 280. 61-63. Wiener slavistisches Jahrbuch. Biblioteka Theoria. stoljeća. 635. HM III/11-12. Hrvatsko slovo.01. “Katalog knjiga štampanih do 1910. 278. Litterarum studia. banova. 335.. careva. diplome. knezova. Katičić Radoslav.. Marulić XXX/3. 408-409.. Perić Ivo. Prilozi povijesti stanovništva Dubrovnika i okolice 6. Dubrovnik 1997. 6.. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Zagreb 1997. Rubić Nela. Sarajevo 1984. "Bosna i Hercegovina u tokovima istorijskih i kulturnih kretanja u jugoistočnoj Evropi". Narodna biblioteka Hamid Dizdar. despota. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. “Suvremena katolička enciklopedija (Priredili Michael Glazier i Monika K. Na ishodištu.. Književnost i naobrazba ranoga hrvatskog srednjovjekovlja.. 136. Milodraška ahdnama. 643-644. 274. Zagreb 1995. Ivan. (* Macan Trpimir. Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku.) . Zagreb 1997. Novi natpisi na stećcima. Kudelić Zlatko. Kapetanić Niko – Vekarić nenad. ZM. MH. Karamatić Marko.. Sarajevo 2000. Südostforschungen 58.) 283. Kolo VI/1. Osnovni pravci etnoloških istraživanja u Bosni i Hercegovini. 136. 1994. 123-125. Band 30.

izdanje. 2. 1984. Historijski arhiv Dubrovnik. i 31 poglavlju u djelu De Administrando imperio Konstantina VII Porfirogeneta. Hrestomatija odabranih izvornih tekstova iz istorije za I i II razred srednjeg usmerenog obrazovanja. Raskovnik 5556.Izvori. Katičić Radoslav.. EJ 3. JLZ. Zagreb 1980. Beograd 1985. Moskva 1982. Dubrovnik 1989. Klaić Bratoljub. Diskusija. . 289-290. Klaić Nada. Dubrovnik 1990. SP III/15. Südostforschungen 58. IG 1-2. JLZ.. 30. “Knjiga odredaba dubrovačke carinarnice 1277. EJ 1. ANU BiH. 171-198. Klaić Nada. 1987. (isto izdanje izašlo je 1981. Najnoviji radovi o 29.. 294. 296. Cutheis (A Cutheis). Ljubljana 1989. 1988. 5. 297. Sarajevo 1986. 289. Naučne komunikacije 6. Odbor za istorijske nauke. Beograd 1989. Codex diplomaticus Regni Croatiae. EJ 2.) 295. Klaić Nada. 2. 291. Razvitie etničeskogo samosoznanija slavjanskih narodov v epohu rannego srednevekovja. 679-680. Konstantinović Zoran. "Naučno-stručni kolokvij o izvedbenom projektu Društvenog cilja XIII/2".. Bibliografija radova iz oblasti istorijske metodologije.. 288. (Pripremio i preveo Josip Lučić)”. Ob upravlenii imperiej. 1989. 31-60. 1985.. Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Arhivi strani (Talijanski /Italijanski/ arhivi). Zagreb 1980. Split 1979. 240.. izdanje. 171. 191-195. izdanje.) 285. München 1999. Klaić Nada. Knjiga 11. Konstantin Bagrjanorodnij.. Split 1985. 581-587. 293. Konstantin Filozof. 1983. Zagreb 1982. Stipetić Vladimir. Povest o slovima. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. 156. 292. Klen Danilo. VAHD 3233. 2. 287.. (* Voje Ignacij. Literatur – und Geistesgeschichte des kroatischen Frühmittelalters.. 30-35. ZČ 44/1. 136-138. XV + 1456. Wien 1999. Istraživanja iz oblasti istorije. Jovanović). pomoćne historijske nauke 53 284. 1990). JLZ.. izdanje. Knežević Sr an. Knežević or e – Perić Zoran – Smiljević Bogdan. Način na koji je nastajalo djelo Historia Salonitana Maior. Nakladni zavod MH. “Stara srpska književnost u 24 knjige”. 290.. (* Auberger Leopold. 239-244. 1986. Puškar Jerg iz Nirnberga o Bosni i Srbiji. Klaić Nada. 41-48... Anali 28. SKZ. Rječnik stranih riječi: tu ice i posu enice (Priredio Željko Klaić). Žitije despota Stefana (Prire ivač: G. Dalmatiae et Slavoniae. Beograd 1989. Beograd 1987. Zagreb 1984. historiografija. 286.

Kabužići i njihove trgovačke knjige. 307. 366. "Savjetovanje o istoriografiji Bosne i Hercegovine (1945-1982)". (* Kristić Slobodan. Odjeljenje društvenih nauka 12.. Biblioteka Raskovnik. 161-167. Beograd 1983. Zagreb 1989. Naučne komunikacije 6. Beograd 1999. 173-174. Posebna izdanja 65. Istraživanja iz oblasti istorije. “Blago franjevačkih samostana Bosne i Hercegovine”. Puškar Jerg iz Nirnberga o Bosni i Srbiji. Zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog naslje a Bosne i Hercegovine. 303. 298. 171-172. Trgovačke knjige braće Kabužić (Caboga) 1426-1433”. Arhivsko-istorijska istraživanja Gornjeg Podrinja. Sarajevo 2000. Odbor za istorijske nauke. 309. Kovačević-Kojić Desanka. Kovačević-Kojić Desanka. 109-111. Sarajevo 1981. MGC. Arhivska gra a. Konstantinović Zoran. Kovačević-Kojić Desanka. “Desanka Kovačević-Kojić. Knjiga 7. Arhivistika u teoriji i praksi. Gradina II/14. Vesnik 720.. Spomenik 137. 11-28. Tuzla 1995.. Sarajevo 1986. Kovačević-Kojić Desanka. Tajni vatikanski arhiv i ostali papinski arhivi. Dubrovački arhiv kao izvor za istoriju srednjovjekovne Bosne. Diskusija. (archive material.. "Naučno-stručni kolokvij o izvedbenom projektu Društvenog cilja XIII/2". Sarajevo 1983. 305. Kovačević Matko. Zagreb 1983. ANU BiH. Hadžiabdić Hadžija.) 311. 304. 31-36. CCP VII/11. SANU..) 302. NS 14-15. Sarajevo 1995. Beograd 1989. 109-125.-2000.. Odeljenje istorijskih nauka 11. Kovačević Matko O povelji bosanskog bana Mateja Ninoslava iz 1247. Kožar Azem. Kovačević-Kojić Desanka. 306. 310. Trgovačke knjige braće Kabužić (Caboga) 1426-1433. SANU. Regionalni historijski arhiv-FF Tuzla. 22. Spomenik 137.. Srednji vijek. Sarajevo 1988. HM IV/15-16.. Zagreb 1979. Kovačević Božidar. Arhivist XXIX/1-2. Kožar Azem. Arhivska gra a. 41-48.. 299. Beograd 1999. 220. Kovačić Slavko. “Jugoidiotizmi”. (Izložbeni katalog). Odeljenje istorijskih nauka 11. godine. Tuzla 1995. 300. . 308. Kovačević-Kojić Desanka... 47.. Kovačević Matko. 301.. Pomoćne historijske znanosti. ANU BiH.54 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. “Franjevci na raskršću kultura i civilizacija (Blago franjevačkih samostana Bosne i Hercegovine“. "Kosovo u pamćenju i sećanju". Tešanj 1995.. Knjiga prva. 1-31. 69-73. 142-145. 98.. GADAR BiH 33 (1994-1995).

315. 149-160. Kraljević Gojko. Hvalov zbornik – najreprezentativniji srednjovjekovni rukopis. Beograd 1982. Odeljenje jezika i književnosti 2. “Tekstologija srednjovekovnih južnoslovenskih književnosti”. Bošnjački avaz II/51. Biblioteka Latina et Graeca. Sarajevo 2000. 372. . 55-65. “Krležijana 1 (A-LJ)”. AL BiH. 2-3. Zagreb 1988. Novac (Srednji vijek). Sarajevo 1986. Kuna Herta. (Priredila i prevela Bruna Kuntić-Makvić). Tom I. Kučuk-Sorguč Indira. 1995.. Svjetlost-ANU BiH. Rekonstrukcija pamćenja. Regesti pisama generala dominikanskog reda poslanih u Hrvatsku (1392-1600) II. Leksikografski zavod Miroslav Krleža.07. O jednom slabo poznatom bosanskom spomeniku. 127-128. Bibliografija Bosne i Hercegovine i svjetski bibliografski izvori. Beograd 1981. On Language and Orthography of Hval’s Codex (40-45). Predgovor prire ivača i prevodioca. Zagreb 1993. Vera Jerković. Odjek XL/22-23. 317. Kujundžić Enes. Kurelac Miroslav. O ovom izdanju (30-32). Posebna izdanja. JLZ.Izvori. Naučni skupovi 10. Sarajevo 1986. Transkripcija i komentar (The Codex of Hval Krstjanin. 9. 201-321. Biserka Grabar. 316. Naučna knjiga. Pop Nikolajević ukrao povelju i prodao je Rusima (Povratak otetog). On Hval’s Codex (35-39). ZM. Kuna Herta. Kuna Herta. Krasić Stjepan. 322. Hvalov zbornik. Svjetlost. 319. Odjek XXXIX/24.. AV 21-22. Izdavanje bosanskohercegovačkih srednjovekovnih kodeksa. “Ivan Lučić.. EJ 5. 314. O jeziku i pismu Hvalovog zbornika (15-21). Herta Kuna i Anica Nazor). pomoćne historijske nauke 55 312.. Opšti leksikografski dio. ŠK. Krkljuš Ljubomirka – Šarkić Sr an. Arhivi (11-15). 320. dio. “Zbornik krstjanina Hvala. 324. Zagreb 1986. Toma arhi akon (684). Odabrani izvori iz državnopravne istorije Jugoslavije. (Priredili: Nevenka Gošić. Sarajevo 1987.... izdanje. 39. 323. SANU. Kuna Herta. “Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture”.. 321. Sarajevo 12. Transcription and Commentary)”. historiografija.. VII + 584. 11-14.. Kuna Herta. Zagreb 1980. 120. Knjiga VII. Zagreb 1980. 470-471. O Kraljevstvu Dalmacije i Hrvatske”.. 313. Sarajevo 1988. On This Edition (11-14). O Hvalovom zborniku (11-14). Orbin Mavro (437438). Kuntić-Makvić Bruna.. 2. 318.

567-570. Zagreb 1982. (Priredila i prevela Bruna Kuntić-Makvić). Kurtović Esad. Naša škola XLVI/14. (Priredio Gavran Ignacije). 77-92. 325.. 332. Ćošković Pejo. Poruka kralja Stjepana Tomaševića papi Piju Drugom 1463. Marulić XV/6. Ladić Zoran. (* Džaja Srećko. Ivan Lučić Lucius. 269-271. (Priredila i prevela Bruna Kuntić-Makvić)”. Kurelac Miroslav. Zagreb 1978. Marulić XI/4... Sarajevo 2000. Sarajevo 1977.. (* Letić Branko.. Knjiga VII. CCP XIX/35. 51-64. otac hrvatske historiografije. Sarajevo 2000. Biblioteka Kulturno naslje e. 223-225. Zbornik 16. Biblioteka Kulturno naslje e..) 336.. Zagreb 1986. Humac 1998. Zagreb 1986. preveli Šimun Šimić i Ignacije Gavran). Zagreb 1986. Milodraška Ahdnama. Zagreb 1998. . 327-330. 373428. Sarajevo 1978. 327. Prilozi 29. Journal of Croatien Studies 24-25. Komentar. Knjiga VII. Kurtović Esad. Zelić-Bučan Benedikta. (* Čoralić Lovorka. Lašvanin Nikola. “Ivan Lučić.. Sarajevo 1981. 397-398. “Historiografija o Bosni i Hercegovini 1980. 334. (Priredila i prevela Bruna Kuntić-Makvić)”. Biblioteka Latina et Graeca. 217.-1998”.. 49-88. 333. 326. Veselin Masleša. Zadar 1996. Nikola Modruški (1427-1480).. Djela Ivana Lučića). Zagreb 1998. 306. 331. Veselin Masleša.-2000.. Zagreb 1978. 328. Kurelac Miroslav. 429-442.56 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Kurelac Miroslav – Goldstein Ivo – Budak Neven – Kuntić-Makvić Bruna. New York 1984-1985. Godišnjak 11. 335... Ljetopis. 154-157. Banja Luka 1985. Biblioteka Clio Croatica. Ladić Zoran. 32-33.. 330.. 752-754.. (Priredio Andrija Zirdum.. Zagreb 1995. Kršni zavičaj 31. Sarajevo 1979. Rasprave 1. Rijeka-Zagreb 1988. Kurelac Miroslav.. Kustić Živko. O Kraljevstvu Dalmacije i Hrvatske”. Život i djelo Ivana Lučića – Luciusa. IZ 6. 59-69. “Krbavska biskupija u srednjem vijeku”.. 7-54. Kvesić S. O Kraljevstvu Dalmacije i Hrvatske. Bibliografija (1.. The Cronicle of the Priest of Dioclea (Duklja) and the Problem of Red Croatia.. 179. Kurelac Miroslav. “Ivan Lučić.. Historiografska literatura o srednjovjekovnoj Bosni objavljena u zemlji i inostranstvu 1980-1998. Kurelac Miroslav. Biblioteka Latina et Graeca. Lastrić Filip. H.. 123-142. 123127. Uz stručnu ekskurziju studenata historije u Dubrovniku. Radovi Zavoda 38. Biblioteka Latina et Graeca.) 329. M. O Kraljevstvu Dalmacije i Hrvatske. Knjiga VII.. Pregled starina Bosanske provincije. 157-164. Džaja Srećko. Pregled LXVIII/5.. Hrvatski protuturski pisci XV stoljeća. Zagreb 1994. “Ivan Lučić. ŠK. CCP II/2.

Zagreb 1984. “Leksikon pisaca Jugoslavije II ( -J)”. Academiae scientiarum et artium Slavorum meridionalium.. Vareš Tomo.) 337. pomoćne historijske nauke 57 Ćošković Pejo. 621. Laušić Ante – Švab Mladen. Marulić XIII/2. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Moskva 1989. SNLKS-Institut za povijest umjetnosti. Branko Fučić.. 347.. 688-690. Zagreb 1979. (* Nikolić Milica. Šešelj Zlatko... Konstantin Bagrjanorodnij. Skopje 1979. IČ 27. Vratović Vladimir. Autori: An elko Badurina. Beograd 1980. (A-J)”. Zagreb 1995). “Leksikon pisaca Jugoslavije III (K-LJ)”. Lovrenović Dubravko. Erasmvs 18. 755. 338. JLZ Miroslav Krleža. (Uredio An elko Badurina.) 339. Dragutin Nežić i Doris Baričević)”. Živa antika XXIX/1.. Zagreb 1993. Radovan Ivančević. Warszawa 1988. Zagreb 1980. Mitar Dragutinac.. Kolo 72. A. Zagreb 1996. 288-290. Bušatlić Ismet. JLZ Miroslav Krleža. 343. Novi Sad 1978. XI + 832. 227-231. “Hrvatski biografski leksikon III (Č. 124-126. Knowledge.. Jezik XXVI/4... Bosanski mitovi. Islamska misao VII/78-79. izdanje 1985. 349. 756. 345. Zagreb 1987. Lazarević Stefan. historiografija. Latina et graeca 14. SKZ. 341. “Hrvatski biografski leksikon II (Bj-C)”. 244. 37-38. . 185-186. 3. Zbornik MS za istoriju 18. Despot Stefan Lazarević... 124-125.) 344. Sarajevo 1985. CCP IV/5. (* Gavrilović S. 126-128. Beograd 1979. IZ 4. Beograd 1987.. “Lexicon latinitatis medii aevi Iugoslaviae.. Zagreb 1979. Književni radovi. 348. 777. Beograd 1999. 167. Leśny Jan... Zagreb 1989. Cutheis (A Cutheis). “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. Knjiga 477.. Vratović Vladimir. 26-37.) 340. (Priredio or e Trifunović). Zagrabiae 1973-1978.. 346. Zagreb 1980..)”. MS. “Leksikon ikonografije. liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva. Marijan Grgić. Litavrin Grigorevič Gennadij – Novoseljcev P. Historia Królestwa Slowian czyli Latopis Popa Duklanina.. izdanje 1990. Emilijan Cevc. Banja Luka 1983. Vol I-II”. JLZ Miroslav Krleža. (K-Ren)”.. Dukljanin. (2. Ob upravlenii imperiej. Zagreb 1979. (15 nepaginiranih stranica) + 717. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 2. (* Biškup Marijan. MS. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. 342. 193-194. Beograd 1979. (10 nepaginiranih stranica) + 720..Izvori. Lešić Anto.

Mihojević Josip.. Knjiga VII. Oslobo enje 55/17856. (Preveo Jakov Stipišić. (Priredio Josip Lučić). Dubrovnik 1989. Miscellanea saeculi XIV ex archivio Ragusii (Dubrovnik)..) . 673-674. (* Voje Ignacij. 331-332. 350. 45-54. ZČ 43/3. 357. 63-722. (Luigi Cesare Pavissich-Paolo Clemente Miossich). 216-217. Dubrovnik 1985. Pisci XVII i XVIII stoljeća II/1-2.. Lučić Josip. Marulić XIII/2. Südostforschungen 44. suradnik Miroslav Kurelac). Mitić Ilija. Sarajevo 1998. Dubrovnik i naše područje). 398-407. Del Regno di Dalmazia e di Croazia libri sei (Storia del Regno di Dalmazia e di Croazia di Giovanni Lucio Traguriense. (Nabava žita). Pledoaje protiv historiografije etnocentrizma. Zagreb 1978-1979. 133-138. 318-321. Ljubljana 1985. 1998. Margetić Lujo. Lovrinović Nikola. Vekarić Nenad.. Lovrenović Dubravko. Lovrenović Dubravko. Titograd 1985.. Monumenta historica Ragusina. Sarajevo 15. Zbornik Zavičajnog muzeja 4. 55-56. Spisi dubrovačke kancelarije. JAZU-Zavod za hrvatsku povijest FF u Zagrebu. 472... (Priredio Josip Lučić). Zagreb 1985.. Zagreb 1983. Anali 27. Knjiga III. O Kraljevstvu Dalmacije i Hrvatske. Monumenta historica Ragusina. Spisi dubrovačke kancelarije. Zagreb 1987.. Zagreb 1987. 676. 413-414. 356. Trieste 1983. Knjiga II.) 354. Edizioni Lint. HZ 38. Šešelj Zlatko. Miscellanea saeculi XIV ex archivio Ragusii (Dubrovnik). Najstarija zemljišna knjiga u Hrvatskoj – Dubrovački zemljišnik diobe zemlje u Stonu i Pelješcu iz god. 57-89.. (Saggio introduttivo di Vitaliano Brunelli). JAZU-Zavod za hrvatsku povijest FF u Zagrebu.. 194. 352. Zagreb 1980. Taradžić Branka.. Lučić Ivan. Ljubljana 1989. Povijesna svjedočanstva o Trogiru (I-II). 178-181. Lucio Giovanni. Zagreb 1989. 351a. (Priredila i prevela Bruna Kuntić-Makvić). Zagreb 1985. (* Voje Ignacij. 1336. 457-459. Dubrovnik 1980. Split 1979. 356..-2000.58 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Mijatović An elko. 394.. Travnik 1991. ZPFR 9.. Jedan slučajan nalaz srednjevjekovnog novca. Zagreb 1984. reprint izdanja iz 1896) (* Slade-Šilović Mirko. Lučić Josip. Rijeka 1988. Anali 18. 351. AV 21-22. Zagreb 1986.) 359.) 355. 358. Lučić Josip. München 1985. 431. HZ 40. ZČ 39/1-2. (IV. Lučić Josip.. Zagreb 1988. II/1. (prijevod sa latinskog na talijanski. Pledoaje protiv historiografije etnocentrizma..02... Taradžić Branka. 323-329. Biblioteka Latina et Graeca. Marulić XVI/6. 81-83.. SKK. (* Raukar Tomislav. Radovi 18.. II/2.ukić Marica. Malović. Bilten FTS XXV/1. 225-227. Anali 22-23. 723-1226. Kessler Wolfgang. Lučić Josip. Lucić Ivan.. Obavijesti HAD XIX/3.. (KUN) 2. Zagreb 1985. Marulić XXII/5. 191. Istorijski zapisi XXXVIII (58)/3-4. HZ 31-32.) 353. Zagreb 1980. (* Prlender Ivica. 153-156.. libri sei)... AV 28.

) 363. Povijesni prijepori. “Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odjelima u SFRJ. Sarajevo 1998. Maksimović Ljubomir. Sarajevo 1986.) . (Dvojezično). (* Mihaljčić Rade. Transcription and Comentary)”. MH. Arhivi (Bosna i Hercegovina). Zagreb 1993. 198. 368. Maksimović Jovanka. Mogućnost lociranja Bosniacae na online dostupnim katalozima (Online Public Access Catalogues) na World Wide Webu: eksperiment).. Beograd 1997. Ogranak Dubrovnik. Macan Trpimir.. 156-189. JLZ.. 9-17. Anali 17. “Zbornik krstjanina Hvala. (Priredio Josip Lučić). Lume Lucio. The Illumination of Hval’s Codex (46-54). Ogranak Dubrovnik.. 369. Zagreb 1980. historiografija. 181. Fontes 1. Knowledge. glave spisa De administrando imperio. (* Voje Ignacij. Svjetlost-ANU BiH. Savez arhivskih radnika Jugoslavije. izdanje. Spisi dubrovačke kancelarije. Herta Kuna i Anica Nazor). Posebna izdanja. (* Lučić Josip. Biserka Grabar. “Josip Lučić – Stijepo Obad. 579-580. 351-352. Prosveta-SKZ. 370. Knjiga 1.. Madžar Božo. pomoćne historijske nauke 59 360. Lučić Josip. Dubrovnik 1979. Makušev Vikentije.. ZČ 48/4.. L’archivio storico di Dubrovnik (Con repertorio di documenti sulle relazioni della repubblica di Ragusa con le città marchigane).). Biblioteka prošlost i sadašnjost.Izvori. 23. Dokumenti I-V. Varšava 1874. Knjiga 2. 367. Beograd 1981. Dubrovnik 1994. 2. Beograd 1988. "Stara srpska književnost u 24 knjige". Madacki Saša. Bibliotekarstvo 42 (1997). Dubrovnik 1992. Knjiga 6. 787-789. Knjiga IV. 361.. Bolonja.. (Priredio Slavko Mijušković)”. Knjiga 1. Ljubljana 1994. Istoričeskie pamjatniki južnih Slavjan i sosjednih im narodov (Ankona. Vera Jerković. 22-29. 261-262.. 362. Struktura 32. Zagreb 1995. EJ 1. 364. 406. “Ljetopis popa Dukljanina.. 366. 365.. Monumenta historica Ragusina. Roma 1977. 7-14. Beograd 1982. Lučić Josip. Arhivi u Socijalističkoj Republici Bosni i Hercegovini. Iluminacija Hvalovog zbornika (22-29). SR Bosna i Hercegovina”. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”.. Madžar Božo.. Nedostaci i zadaci hrvatske povijesne znanosti. (Priredili: Nevenka Gošić. MH. Florencija). Quaderni della rasegna degli archivi di stato 46. ZRVI 21. Konavoska prevlaka”. Transkripcija i komentar (The Codex of Hval Krstjanin. HAZU-Zavod za hrvatsku povijest FF u Zagrebu. Ivanović Jozo. “Trpimir Macan. 25-32. 21-48. Čast I.

.. izdanje.) 375.) 374. Beograd 1978. Sarajevo 1986. Beograd 1997. Historia Salonitana i Historia Salonitana Maior – neka pitanja. Torino). JLZ Miroslav Krleža.) 377. Prosveta. izdanje. (Fototipsko preštampano izdanje 1980. Zagreb 2000. Slobodna BiH II/447. Liber Methodius i pitanje vrela devete glave Ljetopisa popa Dukljanina. VI + 943. CCP XXIV/46.. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Drugo izdanje 1968. 3. (* Šanjek Franjo. Prvo izdanje 1959. Marjanović-Dušanić Smilja. 15. 1-2 = 3650.. Zagreb 1998. Zagreb 1987. Beograd 1978. 23-26. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Beograd 1978. Hvalov zbornik – Slavan dio velike historije. (K-Ren)”. Zagreb 2000. Margetić Lujo.) 372. 3.. Knowledge. 381... (Fototipsko preštampano izdanje 1980.. 1-36. Drugo izdanje 1968. “Mala enciklopedija Prosveta. Istorijski spomenici južnih Slavena i okolnih naroda ( enova.-2000.. izdanje. 1-30. Zagreb 1995. 379. Knowledge. Marević Jozo. Drugo odeljenje. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 2. Beograd 1882. Latinsko-hrvatski enciklopedijski rječnik 1-2. 3. Pouke i datacije tzv. Prvo izdanje 1959. CCP XXIV/46. 371. Opšta enciklopedija.60 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Opšta enciklopedija. (* Šarac Damir. 276-277. V + 755. Zagreb 1995. 383.12.) 380. XIV + 799. Opšta enciklopedija. 3. Milano.) 373. 31. 534.. Prvo izdanje 1959.. 382. HZ 47 (1994). 378. (* Mihaljčić Rade. 3 (R-Š)”... Odjek XXXIX/24. Ljetopisa popa Dukljanina. Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci. CCP XXII/41. Pravnopovijesne studije. “Enciklopedija hrvatske umjetnosti 1. 376.. 1 (A-J)”. Prosveta. 411-416. Beograd 1999. 2 (K-P)”. Hrvatska i Crkva u srednjem vijeku. Prosveta.. (A-Nove)”. Rijeka 2000. Marković Mirko. “Mala enciklopedija Prosveta. 1999. Drugo izdanje 1968. 24. (Fototipsko preštampano izdanje 1980. Margetić Lujo. Mantova. 1-9. Kartografija. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Naklada Marka-MH. Kartografija. Split-Mostar 08. Mareš Vaclav František. Makušev Vikentije. Arenga. Zagreb 2000.. Knjiga 14. Margetić Lujo. Glasnik Srpskog učenog društva.. Margetić Lujo. VI + 323. “Mala enciklopedija Prosveta. Marković Mirko.

IG 1-2. Istorija-kult-predanje”. bis zur Mitte des 13. 386.. Povelje (529-532). Beograd 1989. Zov Humačke ploče. Namentragende Steininschriften in Jugoslawien vom Ende des 7. 390. Knowledge. Dokumenti o prošlosti olovskog svetišta. M..) 389. No. Hadžijahić Muhamed. Mostar 1997. 164-165. 245. Mihaljčić Rade – Steindorff Ludwig.-1268. BF VI/9. BIGZ. 395. “Stara srpska književnost u 24 knjige". Mihailović Konstantin. I-II = 1756 + Dodatci (XVI + 76). Beograd 1992. 396. Toma. 143-151. Ljetopisi. München 1984. Razlika izme u zapisa i natpisa. 388. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Žitija (192-194). Frejdenberg)”.. IG 1-2 (1990-1992). Mihaljčić Rade. 117-135. Beograd 1978... Informator.. 69-70. pomoćne historijske nauke 61 384. Isprave (239-240). Beograd 25. 33. Zagreb 1980. 394. historiografija. Povijesni prilozi 14. Istorijsko-memoarska dela. Rodoslovi (625-627). Matić Bernardin. Mejer S. “Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture”.). Beograd 1986. Slavjanskie narodi jugo-vostočnoj i centralnoj Evropi pod osmanskim vladičestvom (Osmanskie zavoevanija na Balkanah v XIV-XV vv). Lazar Hrebljanović. Ljubljana 1983. BF V/8. 7-13.. ZČ 37/3. “Hrestomatija po istorii južnih i zapadnih slavjan (v treh tomah). 247-270. Prosveta-SKZ. Minsk 1987. Natpisi (436-438). Tom I. (pretisak). životopisi i kronike (348350). ŠK. Epoha feodalizma.. (* Bratož Rajko.. Dokumenti o prošlosti sutješkog samostana. “Rade Mihaljčić. Mihaljčić Rade. Matijević-Sokol Mirjana.. Letopisi (367-368). Beograd 1999. Nacrt za jedan portret.) . 391. Prinosi za hrvatski pravno-povijestni rječnik I-II. (Redaktor Maren M. 448-449.02. 255-256. Jahrhunderts. Zagreb 1975.Izvori.. Mihaljčić Rade. Matić Bernardin. Historijski izvori srednjega vijeka (199). 392.. Istorijska podloga izreke od Kulina bana. Knjiga 15. Matijević-Sokol Mirjana. 393. Zagreb 1995. Medvidović Lujo. (Priredio or e Živanović)”. Arhi akon Splićanin (1200. 266-279. Književna reč. Wiesbaden 1982. Motrišta 4. 385. Izdateljstvo Univerzitetskoe. (* Roksandić Drago. Mažuranić Vladimir. Prilozi. Südostforschungen 43.. Janičarove uspomene ili turska hronika. “Konstantin Mihailović iz Ostrovice. 1986. 13. 277-296. Sarajevo 1998. Mihaljčić Rade. 387. Historijske pomoćne znanosti (197-198). Sarajevo 1997..

Rijeka 1985. XXII + 483. Anali 33. Zagreb 1973. 209. Viennae 1858. 21. Milošević. Grabar Biserka. (* Mustać Ivan. 402. Beograd 1988. 406. (Priredio Slavko Mijušković). (2. 400... 9-104. Knjiga 1. Michigan 1980. JLZ.) 404. Ragusii. Rev. Biblioteka Čovek i reč. Mijušković Slavko. “Monumenta serbocroatica. Die Welt der Slawen 25/4. Beograd 1987. (* Dunatov R. Biblioteka Numizmatička knjižnica. 397.. Numizmatička povijest Dubrovnika. Istorijski arhiv u Kotoru. (* Rendher Paul.. 198-203. Slovo 32-33 (1982-1983). 1981. Zagreb 1980.or ević Nada. Mimica Bože. Ćiril i Metod u Panoniji. (* Mihaljčić Rade. Nova knjiga. Hronologija (Rani srednji vijek) (91). Zagreb 1988.. 147-148. Predgovor. 686-687. 1980. Thomas Butler”.. (Fototipsko izdanje. A Bilingual Anthology of Serbian and Croatian Texts from the 12th to the 19th Century. Codiees selecti 34.62 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. EJ 1. “Missale Hervoiae Ducis Spalatensis Croatico-Glagoliticum”. Beograd 1988. Narodna književnost”. IRO Vuk Karadžić. izdanje... "Stara srpska književnost u 24 knjige". Beograd 1991. izdanje. Zagreb 1980. dopunjeno i prošireno izdanje.) . 2. Miklosich Fran. Stefan Vukčić Kosača.) 399.or ević. Mošin Vladimir. XII + 580. Pomeni i zapisi. Dubrovnik 1995.. Zagreb 1983. XIV + 550 (Fol. Marulić XIII/4. 225-226. 2. Sarajevo 1988. 403. EJ 5. 247). IG 1-2. 516.. ZM. Bizantologija (Vizantologija) (Hrvatska). 179-180. JLZ. Bata. 629-639. 408. Milošević Miloš.. Rijeka 1994. Tom I. Beograd 1984. Miletić Nada. Rodoslovne tablice i grbovi srpskih dinastija i vlastele. Beograd 1997. Prosveta-SKZ. 401.. 750-751. Graz 1964. “Radmila Pešić – Nada Milošević. Mr enović Dušan – Palavestra Aleksandar – Spasić Dušan.. 40. HAZU-Arhiv HAZUVitagraf-Mladinska knjiga.. “Ljetopis popa Dukljanina”. Staroslavenski institut.) 405. 241-244. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Dubrovačka Republika i njen Arhiv – dva značajna fenomena iz evropske povijesti.. Pomorski zbornik 23.) (* Marjanović-Dušanić Smilja. Slav. Bosnae. Ann Arbor.. Monumenta serbica spectantia historiam Slerbiae. Opšti leksikografski dio... Knowledge. 626-627. 398. Epigrafija (Rani srednji vijek) (74).-2000.) 407. AL BiH. Miličić Ante. 321-326. Mitić Ilija.

Od Kulina bana i dobrijeh dana... 70-98. XXVI + 567. 129-154.. XXXII + 645. (* Ravančić Gordan. Zagreb 1994. (Forum) 6. 416. Svijet III/105. (* Voje Ignacij. Beograd 1997. 412. 410. Etnologija. Beograd 1984. III odeljenje.. Historijski arhiv Dubrovnik. 321-323. do 1089. Zagreb 1997. 123-135. Minsk 1987. ANU BiH. 345-346. Posebna izdanja 90. Odbor za istorijske nauke. pomoćne historijske nauke 63 409. Evgenij. Tom I.... Mešovita porota. JLZ Miroslav Krleža. Povijesni prilozi 16. ZČ 40/3. Nedeljković Branislav.. Ljubljana 1986. Odjeljenje društvenih nauka 23. Split 1998. 2. 176. Knjiga 23.-1089. Anali 37. 267-328. "Osamsto godina Povelje bana Kulina". izdanje. Zagreb-Dubrovnik 2000. 420. Zagreb 1988. 51.Izvori. EJ 5. 7-180.. Mužić Ivan. Nedeljković Branislav. Lonza Nella.) . Nedeljković Branislav. Serbija i Bosnija... Zagreb 1984.. Muraj Aleksandra. (* Mlivončić Ivica. VII. Slobodna Dalmacija. 419. N. Sarajevo 1989. “Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odjelima u SFRJ”. Hrvatska kronika 547. Dubrovnik Annals 4. Zbornik za istoriju jezik i književnost srpskog naroda. stoljeće). III odeljenje.. Mustać Ivan. 417. Grb – porijeklo simbola.) 414. ANU BiH. Nazor Anica. Naučne komunikacije 6. Istraživanja iz oblasti istorije.. 349-351. N. 48-49. Naumov P. Miscellanea XVII/6. Hrvatska kronika od 547. Beograd 1978. 413. Split 1998. 418. Zbornik za istoriju jezik i književnost srpskog naroda. Osvrt na povijesni razvoj zaštite arhivske gra e na području Dubrovačke republike i grada Dubrovnika. Mustać Ivan. Hrvojev misal. Sarajevo 1998. 189190. Lonza Nella.10.. SANU. Mužić Ivan. AV 37. Liber croceus. 19-23. Libellus Gothorum (Kraljevstvo Slavena) kao izvor za stariju povijest Hrvata (s posebnim osvrtom na VI.. Beograd 1984. Frejdenberg)”. i VIII. (Redaktor Maren M. MH. 447. SANU. Liber viridis... 396-397. Split 27. Knjiga 24. Mršević-Radović Dragana. "Naučno-stručni kolokvij o izvedbenom projektu Društvenog cilja XIII/2". Izdateljstvo Univerzitetskoe.. Sarajevo 1986. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1.. Dubrovnik 1999. Dubrovačka dokumenta XIV i XV veka o pograničnoj poroti. 411..) 421. historiografija. Hrvatska obzorja VI/2. “Hrestomatija po istorii južnih i zapadnih slavjan (v treh tomah). (A-J)”. 1998. 415. Epoha feodalizma. JLZ.

. 1. “Mostarski dani hrvatskog jezika”. Bosanska vila II/1. izdanje. Beograd 1982. Novi Sad 1981.. Humačka ploča. Beograd 1978. Nosić Milan. 426. 457-480. 252. “Stojan Novaković. Posebna izdanja. Ljubuški 1985. Priručnik za istraživanje hrvatske povijesti u Tajnom vatikanskom arhivu od ranog srednjeg vijeka do sredine XVIII. 3. 2 svezak. 10-12. Beograd 1986. Vojislav. Beograd 1987. Beograd 1997. Nilević Boris. Trebnik. Nilević Boris. Naučna knjiga. 430. Neralić Jadranka. stoljeća. Schedario Garampi... 434. 1981.. Novaković Stojan. 3.. 190-195. O srednjovjekovnom bosanskom dinaru – Prilog biografiji bosanskog novca. izdanje. 429. SKZ. Sarajevo 02. izdanje. Nikolić Svetozar.64 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Heraldički običaji kod Srba u primeni i književnosti. izdanje Trebnik. Ziral-Naša djeca. “Ljubuški kraj. 252. (Prikupio i uredio Stojan Novaković). Nikić Andrija. Humačka ploča. Zadar 1989.). 209-248. Novaković Stojan. Mostar 1999. 962. 431.) 427. izdanje 1983. XLII + . “100 godina Muzeja na Humcu (1884-1984. 6. 423.. O Miroslavljevu jevan elju i oko njega.. (* Jovanović Gordana. 433. VII + 356.”. 144. Nosić Milan.. Beograd 1997. Staroslovenski jezik I (Pravopis-Glasovi-Oblici). Zbornik radova. Naučna knjiga. SIZ kulture općine Ljubuški.. Hrvatski institut za povijest. Latinska paleografija. 1994. 144. 2000. 424.. 12. Novak Viktor. ljudi i vrijeme..05. Zakonski spomenici srpskih država srednjega veka. Zadržati ime dinar (Pred izdavanje novih BH novčanica). 9. 252. 4.. Knjiga 1.)”. 293-434. Staroslovenski jezik II (Primeri sa rečnikom). SKA. Istorija i tradicija”. Humačka ploča. Zbornik Znanstvenog simpozija održanog u Ljubuškom 11. Sarajevo 1985. 422. 1987..-2000. 117-136. Zagreb. Humačka ploča i njezine poruke.. Mostar . 4-5.. (2.Zagreb 1996. NEV XXXV/1-2. 1980. Knjiga 496. izdanje. 432.. izdanje. izdanje 1984. Nikolić Svetozar. Rijeka 1984. Zbornik Pedagoškog fakulteta u Rijeci.) 5.. Sarajevo 1995. izdanje. i 12. Zadarska revija XXXVIII/5-6. 149-159. Beograd 1912. Nikčević P. kolovoza 1995. 435. Kolo 75. (Beograd 1978.. 425. Regesta dokumenata Kongregacije ‘De propaganda fide’. Nikić Andrija. Naučna knjiga.. Oslobo enje 51/16484. 159-164.) 428.. Nosić Milan. Zbornik MS za filologiju i lingvistiku XXIV/2.

443. XXIII + 792. 444. EJ 4. (* Steindorff Ludwig. Knowledge. Tuzla 1995.10.) 448.. Beograd 1992. Zagreb 1988. XV + 704. Raheder..... Zagreb 1982. Oberländer-Târnoveanu Ernest. Südostforschungen 45.. 9. 69-89. 442. JLZ. Oslobo enje 57/19281. 383384.) . JLZ.. Oslobo enje 52/17012. XV + 783.) 441. Arheologija. 7 (Raš-Szy)”.. Povijest hrvatskih političkih ideja. 623. priredio Šanjek Franjo)”. 440. “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda.. Zagreb 1978. “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda. “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda. Pečat franjevačkog generala Gerarda Odonisa iz godine 1339. 4 (Iz-Kzy)”. Sarajevo 19. Orbini Mauro. “Il Regno degli Slavi. Zagreb 1986. Nachdruck besorgt von S. 23 + 473. Un Trésor de Mannaies Serbs et Bosniaques trouvé dans la zone des Bouches du Danube (note préliminaire). JLZ ‘Miroslav Krleža’. 445. historiografija. “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda. JLZ. JLZ. JLZ. 12. Golden Marketing-Narodne novine. Zagreb 1980. Pseudoznanost kao politički program! (Me unarodni forum Bosna: Forum subotom). 5 (L-Nigh)”. mit einem Vorwort von S. 1995. 204-206. Bilten FTS XXV/2... (* Bikić M.10. izdanje. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”.) 436.. Okuka Miloš – Peco Asim. Pesaro 1601”... “Kraljevstvo Slovena (Prevela Husić Snježana. 437. Zagreb 2000. 2. XV + 767. CCP XXIV/45. 2000. 446. XV + 751. (* Čoralić Lovorka. “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda. Filologija (Bosna i Hercegovina). 180. 153-154. Ćirković. 28. Orbini Mavro. Sarajevo 1998. “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda ‘Miroslav Krleža’. Omerčević Bego. XIX + 752. 439.. Beograd 1997. 438. (* Mihaljčić Rade. Numizmatičar 15. Zagreb 1999. Omerbegović Nermina. JLZ. Historijski arhiv. Sarajevo 23. Zagreb 1981.. Zagreb 1979. München 1985. Obučić Branko.. 6 (Nih-Ras)”. 447. pomoćne historijske nauke 65 912. Otto Sagner. Dopunski svezak (A-Ž)”. 8 (Š-Žva)”. 378-379.Izvori.. Ćirković und P.. München 1986.

. Posebna izdanja 90. Prosveta-SKZ. Palavestra Vlajko. Mostar 1982.. 535. 264-265. 449. Peričić Eduard.. Beograd 1986. Korenić Bojan. 260-263. 1989. Zagreb 1991. 258-259.. Stari srpski zapisi i natpisi. Zadar 1991. CCP XV/27. Ljubljana 1990. 1989. Zavod za izdavanje udžbenika Novi Sad. 145-149. Sclavorum Regnum Grgura Barskog. Narodna predanja o bježanju kraljice Katarine iz Bosne. ANU BiH. 254-257. Živković Pavo. FTS-Franjevački samostan Fojnica. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Beograd. CCP XIV/25. Sarajevo 26. 451. ZČ 44/2. Grdina Igor.. 444. 87-103. OOUR Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Sarajevo. 86-94... Sarajevo 1989. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Beograd. 165-167. 450... (* Šanjek Franjo. 456. Narodna predanja o bježanju kraljice Katarine iz Bosne. OOUR Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Sarajevo. Ahdnama – standardno pravo ili neponovljiv privilegij. Pavlović Augustin. 1989. KS.. 9. (* Korenić Bojan. obljetnice smrti Fra An ela Zvizdovića”. 457. Oreč Petar. Zavod za izdavanje udžbenika Novi Sad. Kolumbić Nikica. 221. Oršolić Marko. Pavić Milorad. Zadar 1991. 453. Oslobo enje 46/14914. Zadar 1991.. Palavestra Vlajko. stoljeća. Sarajevo 1979. “Pedagoška enciklopedija. Radovi Zavoda 33. Brković Milko. Republički zavod za unapre ivanje vaspitanja i obrazovanja OOUR Izdavanje udžbenika i udžbeničke literature Titograd. “Stara srpska književnost u 24 knjige”. “Povijesnoteološki simpozij u povodu 500 obljetnice smrti bosanske kraljice Katarine”. Peričić Eduard. Sarajevo 1979. "Osamsto godina Povelje bana Kulina". Švelec Franjo. “Zbornik radova sa Znanstvenog skupa u povodu 500. Batović Šime. 454.. “Pedagoška enciklopedija. Most X/43-44. IRO Školska knjiga Zagreb. 73-87.. Mostar 1981. Sarajevo 27. Zadarska revija XL/6. Katolici i pravoslavni u našim krajevima prema grčkim vrelima iz 15. Zadarska revija XL/6. 266-268. Sandalj Hranić Kosača u našim narodnim predanjima...-2000. Oslobo enje 46/14915. NEV XXIX/1. Zadarska revija XL/6.. 1989. 2“. Pisma i natpisi iz zapadne Hercegovine. Zadarska revija XL/6. Zadarska revija XL/6. 135. Zadar 1991.. Zadar 1991. 213-221.12. Zagreb 1990. IRO Školska knjiga Zagreb. KS-FTS. Knjiga 19. Republički zavod za unapre ivanje vaspitanja i obrazovanja OOUR Izdavanje udžbenika i udžbeničke literature Titograd. 455. Hercegovina 1. Brković ..) 452. 95-108. 305-309.12. Zadar 1991. 458.. 459.. 370. 12.. 1“. Zagreb 1991.66 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Sarajevo-Fojnica 2000. 303-305. Palavestra Vlajko. Odjeljenje društvenih nauka 23.

Milano 1984. Totaro. Roma 1981. Vijesti 3-4. “Leksikon pisaca Jugoslavije III (K-LJ)”. Zagreb 1992. Zagreb 468. (* Barbarić Josip. 461. MS. “Leksikon pisaca Jugoslavije II ( -J)”. 462.. Monumenta historica 1. 54-57. ur ica. Istituto storico italiano per il medio evo. Beograd 1997. Petrović 1978. Sclavorum Regnum Grgura Barskog. Martino Segono di Novo Brdo vescovo di Dulcigno. 409. Narodna književnost”. 467... Petrović Damnjan. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. VI + 714.. I-II. Pertusi Agostino. 337-338... 33-34. Metodika nastave istorije. Perić Olga. Knowledge.. PKJIF 46/1-4 (1980). Ljubljana 1992.. HZ 44 (1991). Vizantijski izvori za istoriju naroda Jugoslavije. ed. vol. 470. Dubrovački arhiv kao izvor za etnologiju. 463. Biblioteka Čovek i reč.) 464. L. (Reprint izdanja iz 1991). 401-402. Perović Milutin. Piccolomini Enea Silvio (Papa Pio II). 285-286. Studi e testi 312.. Ad codicum fidem nunc primum editi ab Adriano von Heck. 370. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Sakupio i priredio Andrija Lukanović”. Mihailović Konstantin iz Ostrovice. (* Ćirković Sima.) . 466. Zagreb 1992. Kristofanović) Rusko. Zagreb 1995. historiografija. Petrović Damnjan. Hristoforović (Hristiforović. Beograd 1984. “Pisani spomenici Zagrebačke biskupije. Beograd 1984. IRO Vuk Karadžić. Monumenta historica episcopalis Zagrabiensis. Piccolomini Enea Silvio (Papa Pio II). Zagreb 1993. I commentarii. “Radmila Pešić – Nada Milošević. Conteko. Beograd 1979. Konstantin Filozof – Kostenečki. un umanista serbo-dalmata del tardo Quatrocento. que temporibus suis contigerunt. 471.)”. Città del Vaticano 1984.. Bibliotheca Apostolica Vaticana. 238-241. 554557. 158. Bar 1998. “Hrvatski biografski leksikon III (Č.) 460. Pii II Commentarii rerum memorabilium. 469.. Diversis Filip de. 125-129. Studi storici 128-130. KS. Štih Peter. Svezak V (1395-1420). Pirivatrić Sr an. Croatica Christiana – Fontes 3. Peričić Eduard.or ević. vita e opere. MS. 465. Beograd 1987. Beograd 1995. Pešić Radmila. Fontes 1. pomoćne historijske nauke 67 Milko. ZČ 46/4.Izvori..

. Zbornik MS za književnost i jezik 30/1. Sarajevo 1987. 4344. Islamska misao VIII/93..) . despotima. 113-121. Društvo srpske slovesnosti I-II.. Zur historischen Relevanz der “Memoiren eines Janitscharen oder Türkische Chronik” des Konstantin Mihajlović aus Ostrovica. Procopius – Secret History (A. Popović)”. Profil-International. Spomenici srbski od 1395. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Popović B. Prokopije.. Ann Arbor Paperbooks. Zagreb 1997. Prokopije i njegovo doba “Prokopije. “Poimenični popis sandžaka Vilajeta Hercegovina. Biblioteka 481. Prinzing G. Monumenta Turcica historiam Slavorum Meridionalium illustrantia. Sarajevo 1987. 175-190. Zagreb 1989. 192. (* Bušatlić Ismet. Pucić Medo. Novi Sad 1982. Povijesna čitanka za šesti razred osnovne škole. IČ 33 (1986). Tajna historija. bosanskiem i primorskiem. Tom VI. 149-165. Biblioteka Fontes.. (Priredio Mladen Švab. ur ev Branislav. Aličić)”. 141-142. August Cesarec-AGM. 373-384. Popović Radomir.-2000. 13. Byzance et les Slaves (Mélanges Ivan Dujčev). preveo Nikola Tomašić).1858. or e B. Beograd 1997.. O upravljanju Carstvom (O temama). Serija II. Obavijesti HAD XXVII/2. (Uvod. 479. 476. (Preveo Memoria. Prokopije... De Administrando Imperio. (* Živanović or e. bosanskih 475. II. 20-21. 482. Popović Rade. Porfirogenet Konstantin. Diplomatički aspekt strukture povelja i pisama vladara XII-XV vijeka. Beograd (I. (Preveo or e B. napomene i registre priredio Ahmed S.. Zagreb 1997. R. Matijević-Sokol Mirjana.. Banja Luka 1982. Knowledge. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Ann Arbor 1978. Profil-International. Orijentalni institut. IZ 3. Zadar 1994. Posavec Vladimir – Medić T. Sarajevo 1985. Posavec Vladimir – Budak Neven. Stvarnost. 355-356.. 123-127. 472. 203. Knowledge. Radovi Zavoda 36.. XXXVII + 178 + XXXI. 93. or e.) 473. E. Defteri 3. GDI BiH 38.) 480.. Tajna historija. X + XI + 659 + 4 strane faksimila. Zagreb 1989. GDI BiH 38. Beograd 1987. Zagreb 1994. Sarajevo 1986.. (* Mihaljčić Rade. Stojaković Momčilo.. do 1423. Paris 1979. (* Brković Milko. 478. 474..68 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 231-235. Boak). Beograd 1999. Vasić Milan – Kovačević-Kojić Desanka. Anatema. Biblioteka Memoria.. Zagreb 1995. to est Pisma pisana od Republike dubrovačke kraljevima. Popović).. 30-32.1862. vojvodama i knezovima srbskiem. Povijesna čitanka za drugi razred gimnazije.. prevod.. Stvarnost.) 477.

Zagreb 1987. 205. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. Redakcija LEJ. 38. Radojević Danilo. Redakcija LEJ. JLZ. Novi Sad 1984.. (Priredio Andrija Nikić)”. EJ 1. Konstantin VII Porfirogenet (86). 495. Zagreb 1980. “Jugoslovenski književni leksikon. Sarajevo 1984. 49-72. or e. Redakcija EJ. 488.. izdanje.. “Jugoslovenski književni leksikon. MS. Radojičić S. 202-205.. Letopis popa Dukljanina (429-430). pomoćne historijske nauke 69 483. or e – Grabar Biserka. 25-26. EJ 1. Knjiga 7. 2. JLZ. Zadar 1990.. “Regesta franjevačkog arhiva u Mostaru 1446-1862. Traktat o Turcima. Mostar 1984. Svezak VI. Radojičić S. Novi Sad 1991. Konstantin filiozof (368-369). Islamska misao IX/105-106. Zagreb 1980. 487. Andreis Pavao (Paolo di Traù). Život i svjedočanstva. 492. Biblioteka Raskovnik. 493. "Kosovo u pamćenju i sećanju". 255. “Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture”. Autobiografski iskazi. Radojević Danilo. Re ep Jelka. Grof or e Branković i usmeno predanje.. 494. Drugo dopunjeno izdanje”. 31-39. Raukar Tomislav. izdanje. Drugo dopunjeno izdanje.” MS. historiografija. 490. . Beograd 1989. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. (* Bušatlić Ismet. Lucić Ivan (212). 485.. Biografije (61-62). Zagreb 1984. (A-J)”. Titograd 1986. Notari. 1980. izdanje. Apostoli. JLZ. Pop Dukljanin (Prilog bibliografiji “Kraljevstva Slovena”). Stvaranje XLI/8-9. 205-206. Novi Sad 1984. Puškar Jerg iz Nirnberga. 139. Re ep Jelka. Miroslavljevo jevan elje (512). Apokrifi. Biblioteka Saznanja. 1233-1236. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 2... JLZ Miroslav Krleža. ŠK. Zavičajna knjižnica. JLZ Miroslav Krleža. Franjevačka knjižnica u Mostaru. 484. Zagreb 1980. 2.. 486. Zadarska revija XXXIX/1. Konstantin iz Ostrovice (Janičar) (369).Izvori. Radojičić S.. Letopisi (430). EJ 1. Zagreb or e – Sikirić Marija. Knowledge. Misal (512-513). “Kraljevstvo Slovena” Popa Dukljanina. 491. Beograd 1999. 419. 489. 2. Arheologija. Re ep Jelka. IKA Prometej-Institut za jugoslovenske književnosti i opštu književnost FF-Kulturno-prosvetna zajednica Vojvodine.. (K-Ren)”. 496.

387-188. Novac (Dubrovačka Republika) (645-646). Knjiga prva”. Ren eo Ivan.. 11.. Zagreb 1986.. Gra a. HKD Napredak. Kadribegović Aziz. Posebna izdanja 65.. Dukat (674-675)... Zagreb 1984. Sarajevo 1983.) 497. 1982. Zagreb 1984.02. Oslobo enje 39/12077. 5-20. JLZ. 66. 130-132. I odeljenje. Zagreb 1993. Sarajevo 2000. Sarajevo 1984. Zbornik za istoriju. Pánek Jaroslav. 1982. Sindik Dušan. (* Kovačević R.. EJ 3.. Beograd 1992. Odjeljenje društvenih nauka 12. Sarajevo 1982. Cetinje 1996. Miroslavljevo jevan elje (kritičko izdanje). Rodić Nikola – Jovanović Gordana. “100 godina Muzeja na Humcu (1884-1984. Glasnik VIS-a u SFRJ XLVIII/4.. JLZ. 498. Ren eo Ivan. .. 267. Ljubuški 1985. SANU. SANU. Bosna Srebrena XXXVIII/3.) 505..70 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Beograd 1987.. Groš. 249-253. (KUN). (* Voje Ignacij.. Istorijski institut.)”. jezik i književnost srpskog naroda. Humačka ploča. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Janus Pannonius (Ivan Česmički). Književnost Crne Gore od XII do XIX vijeka. (Priredili A. 1... Sarajevo 13.. 298. Opredjeljenja XV/2.)”. 4. 502. izdanje. 507. Filigran. 218-224. izdanje. HZ 37. 476-487. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. 179. Ljubljana 2000.. 34. Beograd 1999. Antunović i dr.) 506. 2. ANU BiH. 1982. 501. Knjiga 13. GDI BiH 31-33. 616. 668-684. Skok Joža. Sarajevo 1998. izdanje.) 503. Šajatović Boško. 2.. Sarajevo 1987.. 141-157... 124.. ur ev Branislav. Beograd 1986. Knjiga 33.. Ren eo Ivan. Ren eo Ivan. "Savjetovanje o istoriografiji Bosne i Hercegovine (1945-1982)".. “Krležijana 1 (A-LJ)”.02. Sarajevo 12. Pisci srednjovjekovnog latiniteta. Strčić Petar..-2000. (* Šehić Nusret. “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463. 499. . Rupčić Bonicije. Obod. EJ 4. Oslobo enje 39/12080. 504. ZČ 54/1. Posebna izdanja. Petrović Radoslav. 3. 767-768. Zbornik radova.. Oslobo enje 39/12079. Sarajevo 1985. SIZ kulture općine Ljubuški. Československý časopis historický 35/2.. 316. 293295. Novci bosanskih vladara. Sarajevo 10. 7. JF 43. Bosanski novci (Priredio Tonči Grbelja).02. Knowledge. Sindik Dušan. HM IV/14. Praha 1987. 500. 344 + 5 stranica faksimila. “Registar zbirke “Stare srpske povelje i pisma” Ljubomira Stojanovića. Šajatović Boško.

Steindorff W. Stipčević Aleksandar. kulturi i umjetnosti.) 515. JLZ. “Nerkez Smailagić. Sarajevo 1990. Sarajevo 1990.. Dubrovnik 1997. 2. Dubrovnik 1991. HAD. Stanić Mile.. Akča (20): Defter (115-117). Solovjev Aleksandar. Knjižnica temeljnih djela o civilizaciji. 513. Split 1979. Nakladni zavod MH. Smailagić Nerkez. . 519. 474475. Arhiv Srpske akademije nauka i umetnosti. 2. (Preveli Mate Križman i Josip Kolanović)”. Srdanović Mile.. 7-12. Sarajevo 1998. 333-334. II/1. Dubrovnik Annals 1. Svijet III/90.. Beograd 1926.. 279-324.. Beograd 2000. Prometej. Svjetlost. (* Lučić Josip. 289-290. Beograd 1997... Mitteilungen des bulgarischen Forschunginstitutes in Österreich 8/1. 514. 274.. Zagreb 1984. VIG 1-3. 29. Knowledge. Zagreb 1984. Neimarlija Hilmo...) 509. Zagreb 1985. 687. (* Silajdžić Haris. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Sarajevo 1990. “Ivan Lucić. 563. Odjek XLIII/15-16. Zagreb 1985. Lučić Josip.. Odabrani spomenici srpskog prava (od XII do kraja XV veka). 16-18. Leksikon islama (Redaktor Darko Tanasković)”. “Liber Methodius”. Dubrovnik 1990. Anali 29. Radovi 18. izdanje. “Statut grada Dubrovnika 1272. 518.. Stipišić Jakov.. 517. (* Atlagić Marko.. Pisci XVII i XVIII stoljeća II/1-2. 129-132. Beograd 1997. Istorija srpskog grba i drugi heraldički radovi.. izdanje. Uvodna riječ prevodioca. Sarajevo 1990. Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung 93.. Dubrovnik 1993. Knowledge. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Steindorff W. Povijest knjige. Numizmatika (458-459).. 163-165. (* Lučić Josip.) 512. historiografija. Smailagić Nerkez. Stipišić Jakov. Öberlegungen zur kyrillomethodianischen Traditionen beim Priester von Dioclea. 23. Die Synode auf der Planities Dalmae. Leksikon islama (Redaktor Darko Tanasković). (Preveo Jakov Stipišić. 22. Solovjev Aleksandar.. 226-230. ŠK. Svjetlost.. Beograd 2000. Reichsteilung und Kirchenorganisation im Bilde der Chronik der Priesters von Dioclea. (* Mihaljčić Rade. 516. 109-110. suradnik Miroslav Kurelac)”. 157-172. SKK. pomoćne historijske nauke 71 508. dvolične i trogrbe zastave.) 511. 510. Dubrovnik 3.) 520. Lične. Odjek XLIII/15-16. Stipišić Jakov. Lonza Nella. Povijesna svjedočanstva o Trogiru (I-II). 1986.Izvori. EJ 3. Pomoćne povijesne znanosti u teoriji i praksi. Wien-Köln-Graz 1985. Diplomatika (Hrvatska).

(* Mihaljčić Rade.. 526. Stari srpski zapisi i natpisi. Beograd 1987. (* Ćirković Sima. Beograd 1984. SKA. Knowledge. 527. Beograd-Sremski Karlovci 1927. SANU-NBS-MS. 30-31. Fototipska izdanja 7. . Samobor 1995. Beograd 1982. Stojanović Ljubomir.. Posebna izdanja 16. 222-224. Beograd 1984. XIV + 482 + 69. MH-KS. Beograd 1987... Stojanović Ljubomir. Fototipska izdanja 12.) 523.. Stojanović Ljubomir. 525. Stojanović Ljubomir. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Fototipska izdanja 11. SANU-NBS-MS. preveo i uvod napisao Stjepan Sršan).. 528. Stari srpski zapisi i natpisi.. Fototipska izdanja 4. 423. Karamatić Marko. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Fototipska izdanja 5. (Priredio. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”.) 531. Beograd 1929-1934. 521. Beograd 2000. SANU-NBS-MS. Beograd 1986. (* Jelečević Miro. Stojanović Ljubomir.. Stari srpski rodoslovi i letopisi. Stražemanac Ivan. Zbornik za istoriju i književnost srpskoga naroda. Stojaković Slobodanka. Knjiga V (Priredila Lucija Cernić).. Beograd 1997. Stojanović Ljubomir. Stari srpski zapisi i natpisi. 529. 334 + 21. Bilten FTS XXI/1. SANU-NBS-MS. Knjiga VI (Priredila Lucija Cernić). Povijest franjevačke provincije Bosne Srebrene. 26-27.) 524. XIV + 480 + 61. 2. Knjiga II (Priredila Lucija Cernić). Stojanović Ljubomir. Stojanović Ljubomir..) 522. 29-30. Zagreb 1980. Knowledge. Stari srpski zapisi i natpisi. Knjiga III (Priredila Lucija Cernić). Stari srpski zapisi i natpisi. Zajednički novac despota ur a Brankovića i bosanskog kralja Tomaša Ostojića iz kovnice Srebrenica. Beograd 1997. Stari srpski zapisi i natpisi. 520a. Beograd 1997.72 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000. SANU-NBS-MS. Dinar 14. Fototipska izdanja 10. Arhivi (Hrvatska) (264-268). 227 + 31. izdanje. BF III/4. Stojanović Ljubomir.. Stari srpski zapisi i natpisi. Prvo odeljenje. EJ 1. Zagreb 1993. Arhivi strani (Madžarski arhivi) (283-284). Spomenici na srpskom jeziku. 1719. Stulli Bernard. 94-95. Knjiga IV (Priredila Lucija Cernić). Samobor 1994. Biblioteka Latina et Graeca 26. 530. SANU-NBS-MS. Knowledge. Stare srpske povelje i pisma I-II. JLZ. Knjiga I (Priredio Sima Ćirković)... (* Mihaljčić Rade.

Povijesni pogledi Mavra Orbinija. Znamenit prilog hrvatstvu Bosne i Hercegovine. Mostar . 171. Kraljevstvo Slovena (Prevela Snježana Husić). pomoćne historijske nauke 73 532. EJ 5. “Mavro Orbini.... 545. Zagreb 1999. Starine HAZU 61. Dijak (152). Hellwig). . Stulli Bernard. Ašik-paša Zade (Derviš Ahmed) (315-316). (Uredio Milenko Brkić). Šesto izdanje. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”.. (Priredio Franjo Šanjek)”. 533. Knowledge. historiografija. Kraljevstvo Slovena (Prevela Snježana Husić). Orbinijevi izvori (bilješke). Šalić Vilko. Svjetlost OOUR Izdavačka djelatnost. ljudi i vrijeme.): Rasprava izme u rimokatolika i bosanskog patarena. Šanjek Franjo – Šišak Marinko. travnja 1395. “Suvremena katolička enciklopedija (Priredili Michael Glazier i Monika K. 2.). Sarajevo (1991). “Mavro Orbini. Ziral-Naša djeca. Beograd 1999. Zagreb 1999. Split 1998. Zbornik Znanstvenog simpozija održanog u Ljubuškom 11.. Zagreb 1988. Arhivistika i arhivska služba. O značaju. 535-576. Mostovi XX/105. 543. i 12. EJ 1.”. 538. Iz prošlosti Crne Gore. Mato Zovkić)”. Šekularac Božidar. 7-54. Sarajevo 1984. Šanjek Franjo. Pavao Dalmatinac (1170/75. PCC Me ugorje. JLZ. Sarajevo 1986. Golden Marketing – Narodne novine. 536. Novine u planiranju naučnoistraživačkog rada u Bosni i Hercegovini u oblasti istoriografije. 542. Šehić Nusret. Šanjek Franjo. Dursun-beg (693). izdanje. Subotin-Gavrilović Tatjana. 535.... Šanjek Franjo. 973-980. Istorijski institut SR CG. Prilozi XXV/27.Izvori. Pregled LXXVI/9-10. Šabanović Hazim. rezultatima i propustima u petogodišnjem radu (19861991) na istraživanju istorije iz programa Društvenog cilja 13/2. Laus. Šehić Nusret. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. Povijest (Jadransko more)..-1255. Kako nastaje naučno djelo (Uvo enje u metodologiju i tehniku naučnoistraživačkog rada – opšti pristup). Knjiga 1. 205-209. 534. 21-121. Šamić Midhat. 541. 539. Titograd 1987. Gramatik (127-128). (Priredio Franjo Šanjek)”.Zagreb 1996. kolovoza 1995. 293. Stulli Bernard. Zagreb 1980. Zagreb 1997. 721741. (* Čekić Smail. izdanje. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”.. Veljačka župa u svjetlu Dabišine povelje (26. 2. Dukljansko-zetske povelje.. Knjiga 15. 544. Golden Marketing – Narodne novine. 71-72. Studije i prilozi. 537. “Ljubuški kraj. Studenci 1995. 1087. 540. JLZ. (Glavni urednik hrvatskog izdanja dr. Zagreb 2000. 69-85.

JLZ. 162-163. Jezik darovnice bosanskoga kralja Stjepana Dabiše izdane 1395. “Ljubuški kraj... 387.12. OOUR Zavod za izdavanje udžbenika.. 550. Zbornik Znanstvenog simpozija održanog u Ljubuškom 11. Bizantologija (Vizantologija) (Hrvatska. 23-36. Pismo Marka Šunjića (upućeno ANU BiH). 549. noviji razvoj). Sarajevo 1979. izdanje. Cetinje 1994. Jalimam Salih. Arhivist XXIX/1-2. IZ 3. Mostar .Zagreb 1996. 87-102. Knowledge. 235-236. 332333. “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463. izdanje. Svedoci (651-652). 2.. Škegro Ante. Ćošković Pejo. ZČ 34/1-2. Šimundić Mate.74 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 303-313. EJ 1. Sarajevo 1980. Šidak Jaroslav. JLZ.. IGKRO Svjetlost.-2000. 554.) . Dašić Miomir. Pljevlja 1988. 556.. 621-626. Cetinje 1994.. 551. (* Gestrin Ferdo.. Ljubljana 1980. Ziral-Naša djeca. Banja Luka 1982.) 546. 1-38. 751-752. Südostforschungen 48.. Lovrenović Dubravko. Sarajevo 1998. Zagreb 1980.. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 552. (* Stanišić Slavko. EJ 1.. Beograd 1979. (Srednjovjekovni natpisi i zapisi u Crnoj Gori kraj VIII – početak XVI vijeka). Beograd 1981. Arhivski zapisi I/1. i 12. Historiografija u službi eliminacije Hrvata u Bosni i Hercegovini (1989-1999. München 1989.. Šišić Ferdo.... 548. Putopisi (565-566). izdanje. “Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture”. Štefanić Vjekoslav – Bratulić Josip. 553. Spremić Momčilo. Biblija (Staroslavenski prijevodi Biblije). 2. Skopje 1981. 367-377. 97-99. IG 1-2. Šunjić Marko. Knjiga 1. Steindorff Ludwig.). Tragovi prošlosti Crne Gore. Prosvjetni rad XXXI/19. 209-212.) 547. Beograd 1999. Titograd 01. 27. Šekularac Božidar.. 555. GADAR BiH 20-21. Odjek XXXII/3. 3.. kolovoza 1995.. Historiografija.. Hrestomatija izvora za opštu istoriju srednjeg vijeka. Sarajevo 1981. Odjek XXXIII/12. Šundrica Zdravko. Kako je nastala i kako je sačuvana bogata arhivska gra a Dubrovačkog arhiva. Istorijski institut Crne Gore PodgoricaDržavni arhiv Crne Gore Cetinje-Štamparija ‘Obod’ Cetinje.. Dašić Miomir. Zagreb 2000. ŠK.”.. 1981. Zagreb 1980. 3. ČSP XXXII/2. 264-267. 8. Sarajevo 1980.. Šuica Marko. Zagreb 1980. 136-137. Knjiga prva”. HKD Napredak. ljudi i vrijeme. Šunjić Marko. Istorija XVII/2.. 383. Šidak Jaroslav. Izvori bosanske povijesti. 201-212.

O vojvodi Vladislavu Kosači i njegovoj srebrnini deponovanoj u Zadru. GDI BiH 35. Beograd 1975. 29-30. “The Art of Heraldry. G. “The Historiograpxy of Yugoslavia 1965-1975. 504. Diskusija.. 559. Tartaglia Broglio Gaspare. Šunjić Marko. Nolit.. Sarajevo 1984. Rimini 1982. A Concise encyclopaedie (General editor: Henry R. 352.. 568. 360-361. ANU BiH.. 5-26. IA MI BiH '89. 562. Naučne komunikacije VI. 566. “The Middle Ages.. Venetiis 1488". 565. Kliment Ohridski”. Crkvenoslovenska gramatika.. Stuttgart 1978. Odbor za istorijske nauke. Thomas and Hudson. Sarajevo 1988. Luciani. "Naučno-stručni kolokvij o izvedbenom projektu Društvenog cilja XIII/2". Takovski Jovan. 558. historiografija. 94.. (* Grothausen Klaus Detlev. London 1986. GADAR BiH 29.. Nadgrobni natpisi iz Podrinja. Helikon Kiado. Kalendar hrišćanski. 139-157. . Šunjić Marko. pomoćne historijske nauke 75 557. Beograd 1983.) 567. 148-149.. “Konstantin Porfirogenet. Skopje 1979. Tomović Gordana. Talley J. 564. 47. Šunjić Marko. Istraživanja iz oblasti istorije. GDI BiH 39. Šunjić Marko. "Johannes de Thwrocz. O upravljanju carstvom”. Thomas.. Loyn)”. apud Erhardun Ratdolt. 65-71. Chronica Hungarorum. Geschichte Osteuropas XXVI/1. Šunjić Marko... 47-61 + 6 slika. Život i djela cara Konstantina VII Porfirogeneta. Biblioteka Odrednice. Trogirski izvještaji o turskom osvojenju Bosne (1463). 522. 569. (Priredio Mladen Švab). Beograd 1990. a cura di A.Izvori. “Enciklopedija živih religija”. Zagreb 1994. 561. 560. Budapest 1986.. August Cesarec. 570. Cronaca Malatestina del secolo XV (dalla Cronaca Universale). Sarajevo 1989. Trogirske vijesti o turskom osvajanju Bosne. Tomašić Nikola. Autori čija djela služe kao izvori za istoriju prelaznog perioda i ranog srednjeg vijeka. Thwrocz Johannes. 135-138. IČ 29-30 (1982-1983). Sarajevo 1989. Bloomsbury Books. Sarajevo 1986. (fototipsko izdanje). An Encyclopedia of Armory (Arthur Charles Fox-Davies)”. 117-133. London 1991. Bogoslovni fakultet “Sv.”. 563.

572.. 397. (* Ioan Eugenia. 5-23. Naučne komunikacije 6. Nolit.) 577. Beograd 1990. Miscellanea (Mešovita gra a) (37-38). “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Biblioteka Odrednice. SKZ. 359. Beograd 1990. Pisanije (239). 580. Split 1988. 168. 573. Dvije povelje bosanskog kralja Stjepana Dabiše. Arenga (24-26). Zagreb 1988. Dijak (39-40). Svjedočanstva 10. Život. Povelja (256). 2. Azbučnik srpskih srednjovekovnih književnih pojmova.-2000. Kolo 72.. opsežnim registrima i bilješkama popratio Marin Berket) “. Označavanje vremena (193-197).. Knowledge. 388.. izdanje. (priredio or e Trifunović)”. Istraživanja iz oblasti istorije. Gramatika. “Trogirski spomenici (Zapisci kurije grada Trogira od 1310. Tošić 1992. izdanje. Beseda (28). Tošić uro.. Pergament (506-507).. Staroslavenski jezik. 621. Beograd 1994.. Zagreb 1980. 19-42. 2. 571. Urić Nenad. Beograd 1979. HZ 41. Gramatik (36-37). Arhiv Istorijskog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti (160-161). EJ 6. Bucareşti 1978. Jevan elje (119-122). Datiranje (138-139). Beograd 1997.. . Revue des études sud-est 17/4. Zapis (78-91). Rečnik kon gramatika i tekstovite. (* Kuna Herta. Tošić uro. izdanje. Pisati (240244). “ or e Trifunović.76 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Odbor za istorijske nauke. (Prepisao i uredio Miho Barada... 579. Beograd 1975. Beograd 574. Falsifikati (767). 576. doba i književni rad Stefana Lazarevića. Dvije bosanske povelje iz XV vijeka. uro. JLZ. Sarajevo 1986. Biblioteka Odrednice. 575. Tošić uro. dvorske (Bosna i Hercegovina). 129-131. 559-560.. 43-44. Književni radovi. do 1331. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Natpis (179-191). ANU BiH.) 581. Knowledge. (* Budak Neven. izdanje. “Despot Stefan Lazarević. Tošić uro. Knjiga 477. SKK. Tekstovi. Skopje 1979. 5-41. IČ 39. 1. IČ 40-41 (1993-1994). Azbučnik srpskih srednjovekovnih književnih pojmova”. 841-842. Nolit. Trifunović or e. Kancelarije. Nadredni znaci (175-178). Trifunović or e. Zagreb 1990. Beograd 1999. Ugrinova-Skalovska Radmila. Trifunović or e. 578. Pisar (239-240). Žitije (47-77). Diskusija. Vuk Karadžić. Trifunović or e. Slovo 30. Azbučnik srpskih srednjovekovnih književnih pojmova. Univerzitet “Kiril i Metodij”.) 582. "Naučno-stručni kolokvij o izvedbenom projektu Društvenog cilja XIII/2".). 2..

pomoćne historijske nauke 77 583. Svjetlost. Sarajevo 1985. Vego Marko. Iz historije srednjovjekovne Bosne i Hercegovine”. Sarajevo 1980. Svjetlost. Sarajevo 1980. Ćirilski natpisi iz Hercegovine. “Marko Vego. Svjetlost.. . Petra iz Stona (Revizija čitanja natpisa). 594. Ranosrednjovjekovni natpis iz Stona. Staroslověnština. 586. Sarajevo 1985. 277-289. 625-626. 129-141. “Marko Vego. Dumbović Vladimir. Vego Marko. Iz historije srednjovjekovne Bosne i Hercegovine”. Vego Marko. Banja Luka 1981.. Tri povelje o posjedima hercega Stjepana Vukčića Kosače. Glasnik VIS-a u SFRJ XLVIII/5. 121-128. “Marko Vego. Sarajevo 1980. (* Voje Ignacij. Novi i revidirani srednjovjekovni natpisi iz Bosne. Sarajevo 1980. 502. 591. Tri povelje o posjedima hercega Stjepana Vukčića Kosače. “Marko Vego. Most V/19-20.. 409-410. Vego Marko. Iz historije srednjovjekovne Bosne i Hercegovine”. Vego Marko.. Novi i revidirani ćirilski natpisi iz župe Broćno u Hercegovini.) 587.. Vego Marko. Slovo 35.. Marulić XIV/6. “Marko Vego. Státní pedagogické nakladatelství. Andrejević Andrej. 563-566. Vego Marko. Sarajevo 1980.. IZ 2. 592.. Iz historije srednjovjekovne Bosne i Hercegovine. 290-312. Jahić Mustafa.. Iz historije srednjovjekovne Bosne i Hercegovine”. Svjetlost. Sarajevo 1980. 278. Humačka ploča najstariji ćirilski pisani spomenik (X ili XI stoljeće) u Bosni i Hercegovini. Zagreb 1981. Serija III. Vakufname 1.. Islamska misao VII/80. 589. 97-120.. 39-64. 298-299.. Karčić Fikret. NS 14-15. Praha 1984. 123-142. Iz historije srednjovjekovne Bosne i Hercegovine”.Izvori. 452-486. Sarajevo 1981. “Marko Vego. 41-42. 142-276. Iz historije srednjovjekovne Bosne i Hercegovine”... Ploča sa ćirilskim natpisom i likom Sv. 588. Večerka Radoslav. Svjetlost. Sarajevo 1980. Svjetlost. historiografija.) 584. Monumenta Turcica historiam Slavorum meridionalium illustrantia 5... (* Ćošković Pejo. Vego Marko.) 585. 204-208. Vego Marko. Svjetlost. “Vakufname iz Bosne i Hercegovine (XV i XVI vijek)”. Svjetlost. Mostar 1978. 282-286. Vego Marko. Zagreb 1985. “Marko Vego. Iz historije srednjovjekovne Bosne i Hercegovine”. Sarajevo 1980. Ljubljana 1985. Sarajevo 1985.. 593. ZČ 39/4. Orijentalni institut. Saopštenja 17. 590.. Beograd 1985. (* Damjanović Stjepan. Srednjovjekovni bihaćki latinski spomenici XVI vijeka.

. “Zbornik o uri Daničiću”. 605. Vorobeva G. 142-145. Postanak srednjovjekovne bosanske države. Beograd 1987. Split 1998. XXIII + 674. 595. Oslobo enje 40/12515. “Obšćestvennoe soznanie na Balkanah v srednie veka”.04. “Vojni leksikon”. Sarajevo 1983. Voje Ignacij. (* Goldstein Ivo. Kalinin 1982.. Radić Radivoj. 597. NUB BiH. “Savjetovanje o istoriografiji Bosne i Hercegovine (19451982)". Prilozi XXV/27. izdanje. I. Sima Ćirković. 604. Posebna izdanja.. HZ 39.-2000. srednji vijek). Grujićevo evan elje (jevan elje). IZ 4. Sre enost gra e u Daničićevu Rječniku iz književnih starina srpskih. Odeljenje jezika i književnosti 7. Zagreb 1986. Vego Marko. Pavel Andreis i ego ‘Istorija goroda Trogira’. Beograd 1981. Ivan urić. 603. 115-138. Sarajevo 1982. 279-312. Beograd 1983.) 599. 299-301. 606... VI. Iz antroponimije srednjovjekovnih natpisa u Hercegovini. Trebinje 1982. 137-162.. JLZ. Izvori o Trebinju i okolini u srednjem vijeku.. JIČ 1-4. izdanje. Beograd-Zagreb 1981. 10. Vujačić Dragomir.... Odjek XXXVI/10. 128. 1129. JLZ. (Vojna historija Borislav Ratković)... EJ 4. Rizvanbegović Izet.78 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Vego Marko.. 214-217. Sarajevo (1991). 236-240. (* Mišković Sonja. “Ivan Mužić. 113-130. Velc Ferdinand. Diskusija. Božidar Ferjančić.) 598. 2.. Vončina Josip.. Veselinović Rajko. Zagreb 1986. 2. 220. Martinović Dragana. Zagreb 1986.. Kraljević Gojko. 600. 223224. Vego Marko. “Vizantijski izvori za istoriju naroda Jugoslavije. 596. 602. Sarajevo 1991. Beograd 1986. Epigrafija (Bosna i Hercegovina. SANU. Vrsalović Nada. Naučni skupovi 37.. 124.. Ispisi iz Historijskog arhiva u Dubrovniku o srednjovjekovnoj Hercegovini. (Ljubomir Maksimović. Hrvatska kronika 547. Bibliografija izdanja ‘Ljetopisa Popa Dukljanina’ i odabrana bibliografija radova o ‘Ljetopisu’. 22. 1983. 365-369. SANU-JAZU. Zbornik VI jugoslovenske onomastičke konferencije. Ninoslava Radošević)”. 607. Posebna izdanja 65. Sarajevo 1983.) 601. Vuković Jovan. (* Ćošković Pejo. ANU BiH. Odjeljenje društvenih nauka 12. Vojnoizdavački zavod. Svjetlost. Banja Luka 1983. Knjiga 18. IG 1-2. Beograd 1986. Sarajevo 27. Bibliografska gra a o Bosni i Hercegovini (1488-1918). (KUN V/99). Hercegovina 1. SANU. . 283-291.. Tribunia 2.. MH. EJ 4.-1089. Mostar 1981. 55.”. 623. Vizantološki institut.

Mostar 1995. Oslobo enje 43/13765.11.. 7-44. Sarajevo 21. Vera Jerković. pomoćne historijske nauke 79 608. Transcription and Comentary). Rogova). Sarajevo 14.. perevod i kommentarij A. Svjetlost-ANU BiH. Grb. Oslobo enje 43/13803. Zirdum Andrija.. 2. Herta Kuna i Anica Nazor)”. (* Čoralić Lovorka. (KUN VII/274). 28. preveli Šimun Šimić i Ignacije Gavran)”. 153-155. I. EJ 4. Evan elistar kneza Miroslava kao historijski izvor. Mašić Jozo. Heraldika. Zagreb 1984. Franjevački ljetopisi u Bosni i Hercegovini..Izvori. Kuna Herta. 611.11. Evan elistar kneza Miroslava kao historijski izvor. Zagreb 1996. (Vvedenie. Naš svijet XXIV/267. 117-120. 822-823. Sarajevo 04.) . Nadgrobni spomenik bosanske kraljice Katarine KosačaKotromanić u Rimu.06. Rječnik heraldičkog nazivlja. Kiselničeva Maria. Oslobo enje 43/13787. 617. Sarajevo 1984. Biblioteka Kulturno naslje e.. Zagreb 1996. Zagreb 1982. Franjevački ljetopisi u Bosni i Hercegovini. (Priredio Andrija Zirdum. 388-397. 522-524.. 147-152. Marulić XV/5. Zbornik MS za književnost i jezik 29/1.. sfragistika. IA MI BiH 23. genealogija. . izdanje.) 610.. Hercegovina (1) 9... Sarajevo 05. 1986. Zagreb 1985. (A-J)”.. M.. Beograd 1987. Zelenika An elko.. Zmajić Bartol. Zirdum Andrija. Zmajić Bartol.. Pamjatniki srednevekovoj istorii narodov Centralnoj i Vostočnoj Evropi”. 1986.. “Zapiski janičara napisani Konstantinom Mihajlovičem iz Ostrovici.. Gabrić-Bagarić Darija. 1986. H. Veselin Masleša. ličnost i povijesni rad)... 5. 615. CCP IX/15. JLZ. 7. 1985. Biserka Grabar. 555. Sarajevo 1987. 295-298. Moskva 1978. (Priredili: Nevenka Gošić. 117-128. Zelić-Bučan Benedikta. Marulić XV/6. Slovo 38. 43-64. 519-530.. Zmajić Bartol. JLZ Miroslav Krleža. 616. 8.. Sarajevo 1988. Sofija 1978. veksikologija. 159-160. “Filip Lastrić. 7. Vince-Marinac Jasna. Izdateljstvo Nauka. Uvod (Filip Lastrić – Život. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. (* Živanović or e. 414-436. Vukić Mario. Pregled starina Bosanske provincije. 614. 136. Transkripcija i komentar (The Codex of Hval Krstjanin. Zirdum Andrija. Marulić XXIX/2.. (* Vlačić Zorica. Radio Sa XIII/45. 612. Heraldika. “Zbornik krstjanina Hvala.. 613.. historiografija. Sarajevo 1986. Zagreb 1986. JF 43. Sarajevo 1977.. Zelić-Bučan Benedikta. Zagreb 1988. Golden marketing. Oslobo enje 42/13273. 618. Études balkaniques 3.10. Zagreb 1982. Novi Sad 1981.) 609.

ŠK. Odjeljenje društvenih nauka 12. PCC Me ugorje.) 624. Nilević Boris.80 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. “Jugoslovenski književni leksikon. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. 252. 189-193. 31-39. 7.. (Uredio Milenko Brkić). MS. Zbornik MS za književnost i jezik XXVI/1. 23. 232-233. O prvim poglavljima Letopisa popa Dukljanina.. Studenci 1995. 1983.03. 626. Zagreb 1989. (* Ćošković Pejo. 625. Klarić Tihomir.. 126-131. 212-216..) 628.. Zavičajni muzej Travnik. Bibliotekarstvo 30. 326 620. (* Danti An olo. 210-212. Anali 22-23. Diskusija. Pariteti dubrovačkog novca u srednjem vijeku. Žic Nikola. ANU BiH. Živančević Milorad. Hadžijahić Muhamed.. Brković Milko. Živković Tibor. Knjiga 15. Odjek XXXVI/8. “Konstantin Mihajlović iz Ostrovice. Beograd 1998.. Latinsko-hrvatski ili srpski rječnik. Sarajevo 02. Novi Sad 1976. Biškup Marijan. Vijesti Pavla Vitezovića u njegovoj ‘Kronici’ o prošlosti Bosne i Hercegovine. 140-145. 33-59. Jalimam Salih. 94-101. Posebna izdanja 65. “Savjetovanje o istoriografiji Bosne i Hercegovine (1945-1982)". IČ 44 (1997). Živković Pavo. Živanović or e. 622. 451-455. (Uredio Milenko Brkić).. 73-79. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”. 165-178. 528-529. Zbornik MS za književnost i jezik XXVI/3.. 9-70. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. 271-278.. Beograd 1986. Živanović or e. 621.. 623. Ljubljana 1987. 627. izdanje. Dubrovnik 1985. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”.. Modruški biskup Nikola i propast Bosne. . Drugo dopunjeno izdanje”. Prve vijesti o bosanskoj kovnici novca poslije smrti Tvrtka I Kotromanića. Živanović or e. 11-34.. IZ 3. CCP XIII/24. Sarajevo 1979. (KUN V/89).-2000.. ZČ 41/1. Voje Ignacij.. Novi Sad 1984. 619. Sarajevo 1982. Žic Nikola. (Priredio or e Živanović). Žepić Milan. Česmički Ivan. NEV XXXIII/1-2... ‘Stara srpska književnost u 24 knjige’. GDI BiH 28-30 (1977-1979). Sarajevo 1983. GDI BiH 34. 89-97. Oslobo enje 40/12459.. Sarajevo 1983. Konstantin Mihailović iz Ostrovice – povodom novih radova. 629. Janičarove uspomene ili turska hronika”.. Sarajevo 1983. PCC Me ugorje. Zagreb 1979. Banja Luka 1982. 113. Novi Sad 1978. Pregled LXXIII/5. Sarajevo 1983. Konstantin Mihailović iz Ostrovice i njegovo delo. Studenci 1995. Zbornik MS za književnost i jezik XXIV/1. 13... Živković Pavo. Sarajevo 1984. Sarajevo 1983. Jalimam Salih. Novi Sad 1978. Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni. Živković Pavo. Živković Pavo. Prosveta-SKZ..

. Zagreb 1980. Apokrifi (81-82). Letopis popa Dukljanina (398). Orbini Mavro (203). “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda.... Prosveta. 1 (A-J)”. 641. . 29. Mihanovićev apostol (468).. Zemljopis i poviestnica Bosne. 303. Svjetlo riječi VII/81.. Žubrinić Darko. Numizmatika (105).. (Fototipsko preštampano izdanje 1980). Dukljanin pop (554). Pop Dukljanin (552). Madijev Mihail (Madius Michaeles) (448). Ašik-paša-Zade (131).) 631. Madijev.. Zagreb 1994.. Zagreb 1981. Pismo iz davnina (Stjepan Tomašević. Constantine VII Porphyrogenitus. Zagreb 1994. (Fototipsko preštampano izdanje 1980). . . Zagreb 1978.. Prosveta. Slavenski jezici (490-491).. Konstantin VII Porfirogenit. 3 izdanje. Konstantin VII Porfirogenet (520-521). Długoš Jan (Dlugosz Jan) (522)... London 1991. Opšta enciklopedija. HKD sv. Vukanovo jevan elje (377).. 6 (Nih-Ras)”. Prosveta... VI + 943. A Concise encyclopaedie (General editor: Henry R. 3 izdanje... 636. historiografija. Ćirila i Metoda)-Element. 3 (RŠ)”. 8. 632. Sarajevo 1989. 639.. 633. papi Piju II 1463.. 556. CCP XVIII/33.. JLZ. Svjetlo riječi I/2. 2 (K-P)”. Beograd 1978. Konstantin Filozof (521).. Visoko 1983.. 634. Hrvatska glagoljica: biti pismen. Prokopije iz Cezareje (644). . .. JLZ.. “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda. Opšta enciklopedija.. Halkokondil Laonik. godine (Ivan Franjo Jukić. Stamaco (Zürich). Kalendar (214-217). . “Bosanski pogledi. “Mala enciklopedija Prosveta. Miha de Barbezanis (222).. 180-182.. Zagreb 1851). London 1984. Janczar Michał Konstantynowicz (38).. “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda.. 4 (Iz-Kzy)”. Ljetopis (207). (Fototipsko preštampano izdanje 1980). 15... 104. Kronika (646). pomoćne historijske nauke 81 630... Grbovi (442).. 5 (L-Nigh)”. JLZ. . Nezavisni list Muslimana Bosne i Hercegovine u iseljeništvu 1960-1967.. Misal (500). Litra (147-148). .. 637..Izvori. Staroslavenski jezik (660-661). 635. 7 (RašSzy)”. Paleografija (267). 638. Miroslavljevo evan elje (499). Sudbonosni susret fratra i sultana. biti svoj. Beograd 1978.. bosanskim franjevcima. Beograd 1978. Sfragistika (Sigilografija) (391). . Loyn)”. Janus Pannonius (Ivan Česmički) (41). Jeronima (sv. “Mala enciklopedija Prosveta.. . 640.. “Mala enciklopedija Prosveta.. Bosanski novac (232). 3 izdanje. (Pretisak)”. “The Middle Ages. Opšta enciklopedija. Novac (Povijesni pregled) (71-73). Iz fermana sultana Mehmeda II. Zagreb 1979. JLZ.. Kodeks (438). Thomas and Hudson. kralj bosanski. Konstantin Filozof (291). . “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda. (* Čoralić Lovorka.

643. . .. Toma arhi akon (245). Sarajevo 1998.. 642. Tekst Ahdname. “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda... Toponomastika (254-255). JLZ. 8 (Š-Žva)”. Vukanovo jevan elje (601). Svjetlo riječi XVI/178. .-2000. 7.. Zagreb 1982...82 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.

POLITIČKA HISTORIJA .2.

.

137-150... Ančić Mladen... Zagreb 1989. Zavod za povijesne znanosti HAZU u Zadru. Biblioteka Stećak. Oslobo enje 55/17937. 775-780. Ančić Mladen. 650. Musa Šimun.. 649.... 13-35. Sarajevo 1998. Bribirski).. Sarajevo 2000. 638..Politička historija 85 644. Uvjeti za stvaranje stereotipa.. 18. Ančić Mladen... 101. "Križarske vojne" XII stoljeća. Doboj 1996. Hrvatski narodni kalendar za prijestupnu 1992. Tešanj 1995. 29-30.. Putanja klatna. Knjiga 2. Radovi HDZU 3.. KDM Preporod Zenica 1995. 653. Birin Ante. Škegro Ante. Centro studi Malatestiani. 286-292. Veza Malatesta i Bosne. 35.. . 154-155. HZ 42... Grbelja Tonči. Adamček Josip. Stjepan Tvrtko I (o 600-oj obljetnici smrti). . 1999. 646.. Le condizioni per la formazione di uno stereotipo. Atti 8. 62. Alić Halim. Zagreb 1980. (KUN) 6. 655. Sarajevo 05. (* Džaja Srećko. Džanko Muhidin.. Zrinski (Šubići. 88-94. HM II/7-8. Zagreb 1998. Alić Džemaludin. . Povijesni prilozi 17. 14. Zadar-Mostar 1997. 48-49. 389-394. I rapporti tra i Malatesti e la Bosnia.. Sarajevo 1998.. Znak Bosne I/1. 654. “Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture”.. Stećak V/56. stoljeću. Knjiga 9ZIRAL. 652. 104. Godina 40. Trajanje Bosne. (* Smriko Vehid. Alibašić Avdija. Gradina II/12. Sandžak III/43-44. GADAR BiH 35 (1998-1999).) 648. Dobojske velike bitke. Znak Bosne I/2. Südostforschungen 57.09. Brzica Stjepan. Mjesto Muslimana – Bošnjaka Sandžaka i BiH u obrazovnim programima Srbije. 37. Motrišta 5-6. PP Dinex. BF VI/10.) 651.. 1998. 656. (* Uzunović Alija. Rimini 1990. Adamček Josip – Kampuš Ivan – Karaman Igor. Sarajevo (1995). 227-228. Akarslan Mediha. 299-303. Šimić Angelina. Zagreb 1980. Giornata di studi Malatestiani a Cesena. Sarajevo 1991. 167-169. 20. Novi Pazar 1993. Trajanje Bosne (Lomovi bosanske svijesti). 223. Ančić Mladen. ŠK. Ugarsko-hrvatsko kraljevstvo i Bosna u XIV. Mostar 1998. Knjiga 100. Devetnaest stoljeća Bosne. Sarajevo 1998. Zagreb 1998. Bosna i Hercegovina i Turska. Dobojske novine I/9. ŠK. München 1998.. Preporod XXVIII/648... Bosna – Hersek ve Turkiye. Alibašić Avdija. Škegro Ante.05. 61-75.. 647. 308. 555-557. Alić Adil. “Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture”. ČSP XXX/2.. Maslak Nijazija. Sarajevo 1998. Frankopani (knezovi Krčki). 645. Ljiljan VI/276. Sarajevo 1998. Alternatif Universite. Biblioteka Djela. Sarajevo 08. Zenica 1995. 22. Sarajevo-Frankfurt 1998. Zenica 1995. Istanbul 1993. Oslobo enje 45/18868. Ančić Mladen..

Antoljak Stjepan. godine?. 313. Zbornik Diplomatske akademije Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske IV/2”. 1974). Istorija – Povijest.. Književni krug. Zadar 1994.) 657. Krunidbena i grobna crkva bosanskih vladara u Milima (Arnautovićima) kod Visokog. Zadarska smotra XLIV/1-2. Sarajevo 1998. reine de Bosnie.. 669. Antoljak Stjepan. A Survey of Croatian History. Mostar 1997. 667. HZ 45 (1992). Slobodna Dalmacija. Sarajevo 1978. Sarajevo 1990. 159. 301-303. Jesu li Hrvati sudjelovali u kosovskoj bici 1389. Zagreb 1993. Split 07. Antoljak Stjepan. Obad Stijepo. Arnautović Esad. An elić Pavao. (Izabrani radovi).. An elić Pavao. Obad Stijepo. Radovi Zavoda 41. 666. Zadar 1999.. Zadar 1995.11. izdanje.. 37-55.. Bobovac i Kraljeva Sutjeska (Stolna mjesta bosanskih vladara u XIV i XV vijeku). . 660. 661. 658. 34. Pedagoška akademija. Hrvati u prošlosti. Split 19. 248-251. 267.86 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Sarajevo 06. 286-291. Slobodna Dalmacija. 247. 668. GZM (A) 34 (1979). Arslanagić Miralem – Isaković Fahrudin.. za I razred srednjeg usmjerenog obrazovanja i vaspitanja.. Pregled hrvatske povijesti. Istorija – Povijest. 183-247.. Split 1992. 5. (* Fiamengo Jakša.05. Biblioteka znanstvenih djela. Biblioteka Izvori. Sarajevo 1980. (Arpadovići) (243-252) (Babonići) (306310). Politička struktura srednjovjekovne Bosne. Anžuvinci (206-212). Renesansna diplomacija i rat. Ančić Mladen. Zagreb – Zadar 1999. 663.. 380-382. Godina 46.) 665. Antoljak Stjepan. Sarajevo 1999. 289-308. “Hrvatski biografski leksikon I (A-Bi)”. Ančić Mladen. Svjetlost. 1994.. Orbis-Laus. Zagreb 1989. 662. 19. Archäologie. Split 1994. Oslobo enje 35/10746. (1.. 207-211. 1992. Kampuš Ivan. An elić Pavao.. za I razred srednjih stručnih škola. Zadarska smotra XLIII/5-6. 173-181. Wissenschaftliche Mitteilungen. 10... Hrvatski narodni godišnjak 1999.-2000. Kurtović Esad. (Izabrao i uredio Stijepo Obad)”. HZ 42.07. (* Mirković Vojko. Sarajevo 1979.. 1978. 948. Split 1996. izdanje. “Hrvatska srednjovjekovna diplomacija. 664. Dorothee Gorjanska. Arslanagić Miralem – Isaković Fahrudin. Orbis-Laus. Pregled historije Bosne i Hercegovine od prahistorije do kraja srednjeg vijeka.. Band VI. 2. Antoljak Stjepan. JLZ. Heft A. Primjer pada Bosne 1463.. Izdavačko knjižarsko trgovačko preduzeće “Sarajevo”. Univerzitet “Džemal Bijedić”. Oršolić Tado. Zagreb 1983. Prilozi 29. izdanje. 143-177. 659.

Babić Anto. Babić Anto. 354. Zagreb 1988. Narodna knjiga-Istorijski institut. Ed. EJ 3. Babić Anto. (* Budak Neven. (Translated from the German by Ralph Manheim). 241-247. HZ 53. Srednjovjekovna bosanska država. izdanje. Sarajevo 12. Pregled povijesti srednje i jugoistočne Europe u srednjem vijeku.. Babić Anto – Redakcija EJ za BIH (Vego Marko).. Zagreb 1984. 532. Separat II. JLZ. Borić.. JLZ. 1978. Südostforschunegen 39. 765-766. “Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina. Pad Hercegovine. Dinić-Knežević Dušanka. Zagreb 1983... Oslobo enje 37/11657. 677.. Princeton University Press. Sarajevo (1989). Beograd 1979. Prijelaz srpskog kralja Stjepana Dragutina na katoličanstvo i pokušaj obnove crkvenog jedinstva s Rimom. 2. Osijek 1999. Babinger Franz. 674. izdanje.Politička historija 87 670. EJ 2. 680. Cambridge Massachusetts 1980. izdanje. 672. 209-213. 215-218. Osijek 1997. Šipovac Ne o. BF VIII/12. Balta Ivan. izdanje.. izdanje. 264. 525-526. Pedagoški fakultet. EJ 1. Jajačka banovina (750). Zagreb 1982. Speculum 55/4.). Prilozi XVI/17.) 681. HZ 53. Zagreb 2000. Zagreb 1980.) 682. Zagreb 1983. Besarović Vojka. Sarajevo 1980. Babić Anto. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera. Babić Anto. William C. 319-320. Mehmed the Conqueror and His Time. Babić Anto – Kovačević-Kojić Desanka. Dabiša Stjepan. JLZ. EJ 5. Zagreb 1988. Sarajevo 1997. 82. JLZ. Iločki Nikola.) 671.. München 1980. 2. Bašagić Safvetbeg. Hickman. EJ 5.. 2. Reprint. Babić Petar. Srednjovjekovna bosanska država. 678. 257-262.. 2. 2. 171-172.) 683. Kratka uputa u prošlost Bosne i Hercegovine (od g. 679. Novi Sad 1980. 676.. Zagreb 2000.. JLZ. 675. Tradicija i historijsko pravo u odnosima izme u Bosne i Dubrovnika u srednjem vijeku. izdanje. Sarajevo 2000. Balta Ivan.11. 673. Hrvatinići (151-153). 2. 216. . Zbornik MS za istoriju 21. Povijest – Hrvatska povijest. 14631850. (* Lindner Paul Rudi. JLZ. izdanja Enciklopedije Jugoslavije”. Batalo. (* Džaja Srećko. 167-174. 11. EJ 2. Bollingen Series 96.. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera. Vrhbosnensia I/2. Babić Anto – Redakcija EJ za BIH (Vego Marko). (* Prlender Ivica. 79-86... 316-318.. 1980. JLZ. Atanasovski Veljan.

(Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”. 685. Blagojević Miloš. Zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog u Biogradu od 11.. Biblioteka Nastava istorije. 228. Oslobo enje 46/14815. Zbornik radova 11. 692. Beograd 1990.. 132+Prilozi (28 slika i 3 karte). Blagojević Miloš. Bašagić Safvetbeg. Hronike srpske. (Uredio Milenko Brkić). 686. Perrin. 71-92. Die Balkangeschichte. Vojnoistorijske rekonstrukcije Kosovske bitke. . Paris 1994. Wuppertal 1995. 688. 720. 694. SANU. Beograd 1994. 75-87. Blagojević Miloš. 296-298. 68-70. Istorijski institut. 14631850. do 13. Beldiceanu-Steinherr Irène – Bojović J. Novi Sad 1999. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. Reprint... (* Čoralić Lovorka. ZadarBiograd 1990. Srpski narod i srpske zemlje u srednjem veku. ZFF XV/1. 222-229. Studenci 1995.-2000. 691. 97-114. 693.. Blagojević Miloš. Migotti Branka.. ZFF XVIII/1. Berberović Izet. Zavod za povijesne znanosti FF u Zadru-SIZ kulture Općine Biograd. Zagreb 1991. Znameniti hrvati: Bošnjaci i Hercegovci u Turskoj carevini. 'Vladanije' kneza Lazara u Primorju. Beograd 1989. Beograd 1985. Obavijesti HAD XXIII/2. (KUN VIII/407). Beograd 1993. Gornji Milanovac 1992. Bogdan Henry.) 689a. Ilustrovana hronika). Blagojević Miloš. 9. 630. Matica Bošnjaka.. “Biograd i njegova okolica u prošlosti”. 294... Balcanica 24. Blagojević Miloš. Bosanska riječ. 695. PCC Me ugorje. Vekovi Srba. 1989. Histoire des pays de l’est: des origines á notre jour.09. Boško. Knjiga prva. Biogradski zbornik 1. 1122. Kratka uputa u prošlost Bosne i Hercegovine (od g. Radovi 24. Zagreb 1991. Srbija u doba Nemanjića (Od Kneževine do Carstva: 11681371. 689. Bašagić Safvetbeg. godine. 687. Društvo istoričara Južnobačkog i Sremskog okruga. “Kosovska bitka u istoriografiji”. Sarajevo 16. 684.. TRZ Vajat-IRO “Beograd”. 690. Zürich 1994. Bešlagić Šefik... Jedinstvo i podvojenost srpskih zemalja pre bitke na Kosovu. Le traité de paix conclu entre Vlatko et Mehmed II. Srbija Nemanjića i Hilandar. studenog 1988..). Dokazi rane državnosti (Iz doba Kulina bana).88 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.

(8) (Oteto u miraz). (4) Sandžak V/70. Tafro Tarik. Beograd 1992. 28. 7-10. . 18-19... Oživljavanje nemanjićkih tradicija. Ljiljan VI/207... Rezimei sa okruglog stola”. ŠVK OS BiH.11. 18-19. London 1984.11. (6) (Teorija iz magle). 1996.11. 1996. Novi Pazar 1995. (* Pelesić Muhidin. 1990. 536. 18-19. 1990. Prva linija III/19. 5. Rodoslov Vojislavljevića i porijeklo Nemanjića prema ‘Ljetopisu popa Dukljanina’.. 1990.. IGC Borba. Oslobo enje 47/15244. “Bosna i Hercegovina i svijet”..11.11. (6) Sandžak VII/73-74. “Istorija srpskog naroda. Sarajevo 14. 18. (* Šimić Angelina. Oslobo enje 47/15241. Oslobo enje 47/15237.. “Bosna i Hercegovina ogledalo razuma (Izbor članaka. 705. 1997. 14. Sarajevo 16. (9) (Najumniji bosanski vladar).. 11. 7-20. 33. 111-129. 1990. Bojić Mehmedalija. (2) Sandžak IV/66-67. Prisvajanje istorije srednjovjekovne Bosne.. 12. (7) (Da nije “Vražjih” bogumila)... (Pretisak)”. Oslobo enje 47/15236. Sarajevo 1995. Institut za istoriju.. Sarajevo 1996. odlomaka i ilustracija. (* . Sarajevo 1994. Sarajevo 1994. Sarajevo 1995. 16. Čija je Bosna? (1-6): (1) Sandžak IV/65. Beograd 1982. (10) (Silom u drugu vjeru). Bojić Mehmedalija. Akmadžić Hazim. Sarajevo 19. Boljević-Vuleković Vojislav. 1990. Sarajevo 15. 702. Bojić Mehmedalija. Prva linija IV/20. Oslobo enje 47/15243.. Sarajevo 24. 1995.. 697. 11.11.11. 16. 14-15.. P. Oslobo enje 47/15239... SKZ...) 704. 24-25.. Oslobo enje 47/15235.. 48.. Institut za istoriju u Sarajevu. Knjiga 3.. Sarajevo 17. Nezavisni list Muslimana Bosne i Hercegovine u iseljeništvu 1960-1967. “Bosna i Hercegovina i svijet.. 23-26. Bojović J.. (5) Sandžak V/71-72. 701.. 698. Sarajevo 1996.. Paris 1998. 1990. Sarajevo 17.11. (3) (“Iščupana Bosna”).11. Bogdanović Dimitrije. 18-19 . 10. 1990. Prva linija IV/21. Sarajevo 1997. Doba borbi za očuvanje i obnovu države (1371-1537)”. 337. “Srednjovjekovna istorija Crne Gore kao polje istraživanja”. 16. Oslobo enje 47/15234. (5) (Dokazivanje po svaku cijenu). Oslobo enje 53/17156. Sarajevo 23... Sarajevo 21.) 703.. Stamaco (Zürich).Politička historija 89 696. Feljton: Istorija i politika: Čija je Bosna? (1-10): (1) (Drina – vječna granica). “Bosanski pogledi. (3) Sandžak V/6869. 1990. 1996. A. (2) (Tri pogrešna izvora). Ljiljan IV/128. Oslobo enje 47/15240. 29. “Bosna i Hercegovina od najstarijih vremena do kraja Drugog svjetskog rata”. 1990. (4) (Dva vijeka avarske vladavine). 1990. Podgorica 1999. Istorijski institut RCG. 1996. 38. 699. Sarajevo 20. 700. 16. Boško.11.03. 286. Zbornik radova sa Okruglog stola Istorijskog instituta. Raguse et L’Empire Ottoman (1430-1520). Druga knjiga.. 12. Feljton: Historija i politika. Sarajevo 1995. Sarajevo 22. Oslobo enje 47/15242. Delić Rasim. priredio David Atlagić)”.

Kožar Azem.. Zagreb 1980. Istanbul 1993. 428-436... 285-287. Istorijski institut. Uprava za moral Generalštaba.. Prilozi 29. 459-464. Nemirno pomorje XV veka”. . Kotor posle prihvatanja mletačke vlasti. Art and Culture (IRCICA). “Bosna i Hercegovina od najstarijih vremena do kraja Drugog svjetskog rata. Prilozi 29.08.... Nemirno pomorje XV veka”. Ivanišević Alojz. 12-14. Škegro Ante. Sarajevo 1998. Desearch Centre for Islamic History. Beograd 1979. Prva linija VII/63. 121-125. 186. 23. 124-129. (* Kolar Ramo. 09.. Barselona 1985. Zagreb 06.. 714. Zbornik radova 12. Zagreb 2000. Božić Ivan.. Oslobo enje 52/16728. Centre International Escarré per a les Minories Étniques i Nacionalitats IV. 2. Sarajevo 2000. Sarajevo 1995.. 2. Božić Ivan. Unsko-sanske novine I/10. Škegro Ante. . Newsletter. Povijesni prilozi 18. Zagreb 1999.. Božić Ivan. Sarajevo 1997. 1995. Beograd 1979.) 707.. 231-238. heritage”.. (J. dopunjeno izdanje”. Gračanica 1997. Maslak Nijazija. SKZ. “Bósnia i Hercegovina. Sarajevo 2000.. Beograd 1979. 470 + 6 karata. Pregled LXXV/7-8. 433. BKC. SANU. "Bosna i Hercegovina od srednjeg veka do novijeg vremena". culture. Marti Garcia Ripll)”.. München 1999. Zenica 1995. EJ 1. 713.. Večernji list. SKZ. Bulletin d’Information 31. History. Sarajevo 16. (KUN) 6. 578581.. 428-436. Znak Bosne I/1. Sarajevo 1995. Škegro Ante.. Sarajevo 2000. 3-14. Beograd 1980. Zloković Maksim. Oslobo enje 55/18028. Škegro Ante. 10.-2000. Nemirno pomorje XV veka”. BF VIII/13... Press centar Armije RBIH.) 706. SKZ.08.. Nametak Fehim. 174-192.. 709. (* Rašić Nikola. Macan Trpimir. 57-58. Dialogue – Internationale issue 1-2. BF VIII/13. 712.. 193208. Sarajevo 2000. SKZ. Bihać 1996.. 366-370. “Bosna i Bošnjaci (Državno-pravni razvitak Bosne i Hercegovine i bošnjačkomuslimanski narod)”.. 427-434.. 465-467. . “Ivan Božić. “Ivan Božić.. Zetske vojvode pod despotima. 1995.01. El Muslims. Sarajevo 2000. IČ 27. Kotor 1980. Sućeska Avdo. Sarajevo. Paštrovići. Sarajevo 1985. Südostforschungen 58. Zbornik Kotorske sekcije 2.. Božić Ivan. Kulenović Salih. Marulić XIII/2. Obavijesti HAD XXXII/1. POF 49 (1990).) 711. 937-939.90 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 427-434.) 710.. Nemirno pomorje XV veka. Dijalog 1-2.. JLZ. 319-322.. 105-149. Alibašić Avdija. (* Kurtović Esad. 417. Škegro Ante. Sarajevo 1998.. 9-32. (* Fejić Nenad. izdanje. 1998. BF V/8.) 708. Gračanički glasnik 4. 95. Škegro Ante. “Ivan Božić. Baneres. Vojna biblioteka 16. Zagreb 1980. Balšići.. 19. Beograd 1995. “Bosnia – Herzegovina. Sućeska Avdo. Božić Ivan. Beograd 1979. Sarajevo 1995.

Fayard. razred osnovne škole). 2. Zagreb 1999. Muzej hrvatskih arheoloških spomenika.. 717. Budak Neven – Posavec Vladimir. 150-152. izdanje...Politička historija 91 715. Histoire des Balkans XIVe-XXe siècle. (Dvojezično) 727. Muzej hrvatskih arheoloških spomenika. (* Vodopivec Peter. 1-8. Bodin. O ulozi Vuka Brankovića.. Budak Neven.. “Bribir u srednjem vijeku.. CCP XIII/23. Od seobe naroda do apsolutizma. 128. (* Rapanić Željko. 718. Rapanić Željko. Božić Ivan – Redakcija EJ. Sarajevo 1991.) 719. Beograd 1989.. Zagreb 1989. Split 1996. Ljubljana 1993. JLZ. Radovi 28. 328-333. Radovi 25. 532. vitez sv. 553-555. Obavijesti HAD XIX/3. Zagreb 1995. Slobodna Dalmacija. godine. Zagreb 1989. Zagreb 1997. 9. Hrvatska sveučilišna naklada. (* Rajčić Tihomir. (* Delonga Vedrana. SANUIstorijski muzej Srbije-BIGZ. 3 promijenjeno izdanje”. 724. 305-306. Povijesno-arheološki pregled / A historical and archaeological review. Brković Milko.. Prva stoljeća Hrvatske. 52.. (Forum) 1. Burić T.. Zadar 1986. RPZ 12 (1985-1986). 721. Zagreb 1994. 19-20. Budak Neven.) 726. “Bribir u srednjem vijeku. Split 1987.. (Dvojezično) 720. Bosanski kraljevski dvor prema Zadru i Hrvojeva uloga u zadarskim doga ajima krajem XIV i početkom XV st. Split 14. 248. Muzej hrvatskih arheoloških spomenika. 1 izdanje”. 7-16. 60-71. Paris 1991. 722. (Alternativni udžbenik za VI.. 95. (Dvojezično). 1995.. Zagreb 1987. prior vranski.. “Šest stoljeća od smrti bosanskog kralja Tvrtka I”. u vrijeme i nakon Kosovske bitke 1389. Zagreb 1982. Goldstein Ivo. Babonić Stjepan. 716. ZČ 47/1. Obavijesti HAD XXVI/3.. Ivan od Paližne. Brković Milko. “Hrvatski biografski leksikon I (A-Bi)”. Kolo IX/3. Zagreb 1983. EJ 2. Ivana. Zagreb 1994.. Castellan Georges. godine”. HZ 42. 57-70.) . 723. Brandt Miroslav. Ra anje suvremene Hrvatske i Europe.) 725. u zbivanjima prije.. Budak Neven. “Bribir u srednjem vijeku. Božić Ivan. 255-270.... Split 1996. Odjek XLIV/17-18. 63-65. Uloga bosanskog kralja Tvrtka I. 3 promijenjeno izdanje”. “Bitka na Kosovu 1389.02. JLZ. Tvrtkov uspon na kraljevsko dostojanstvo. Galerija 65.

izmijenjeno izdanje. (* I. Alfa. & London: The Scorecrow Press. European Historical Dictionaires. izdanje. Čuvalo Ante. Md. Ćirković Sima. 733.. Conte Francis. “Istorija srpskog naroda. Ćeman Mustafa. SKZ. Evernos (Avernez) Mehmed. Zagreb 1996. 2. Obrazovanje srpske države.... Prva knjiga. . Beograd 1981. Ćirković Sima. Osvit srednjeg vijeka. Osamostaljivanje i uspon dukljanske države. Čutura Dinko.... SKZ. Stamaco (Zürich). 1997. Ćosić Stjepan. “Istorija srpskog naroda. Č. (* Veselinović Andrija. Historical Dictionary of Bosnia and Herzegovina. razred osnovne škole”. Beograd 1981. 9-10. Ćirković Sima. 114-116. No. Anali 37. R. 21. SKZ. 25. Od najstarijih vremena do Maričke bitke (1371)”. Beograd 1964.. “Istorija srpskog naroda. Geschichte Osteuropas XXXVII/3. 415. Beograd 1981. Osvit srednjeg vijeka. Knowledge. 112. Od najstarijih vremena do Maričke bitke (1371)”.. Prilozi bibliografiji objavljenih radova o Kulinu banu. Motrišta 10. 731.. Albin Michel S. Ćirković Sima. 735. Paris 1986. Alfa. 103-107. “Dinko Čutura – Bruna Kuntić-Makvić – Tihomila Težak-Gregl. 141-155. 739. Istorija srednjovekovne bosanske države.. LVI + 335. 263-272. (* Wytrzens Günther. 117-129.92 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. A. Ćirković Sima. Unutrašnje i spoljne krize u vreme Nemanjinih nasljednika...) 734. 738.) 729. Svjetlo riječi XVII/193. 419-420.. Beograd 1981. EJ 4. Znak Bosne IV/5-6. 27. Od najstarijih vremena do Maričke bitke (1371)”. Beograd 1997.. SKZ. Srbija izme u Vizantijskog carstva i Bugarske. Čubrilović Vaso. Aux origines des civilisations d’Europe centrale et orientale (VIe-XIIIe siècles). Zagreb 1996. London 1984. Stuttgart 1989. Povijest za V. razred osnovne škole”. Svjetlo riječi XV/176.-2000. 730. 156-169. “Dinko Čutura – Bruna Kuntić-Makvić – Tihomila Težak-Gregl. Zagreb 1986. 732. Inc. 3. JLZ. 1. Prva knjiga.. Nezavisni list Muslimana Bosne i Hercegovine u iseljeništvu 1960-1967. 737. SKZ. 180-196.. ‘Mali leksikon’. “Istorija srpskog naroda. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Mostar 1999. Sarajevo 1997. Gruba. (Pretisak)”. 100-111. 728. ‘Kujava kći’.) 736. 83. Jozić Anto. Povijest za V.. Od najstarijih vremena do Maričke bitke (1371)”. Dubrovnik 1999. Sarajevo 1999. Tomić Rudi. 360-362. Prva knjiga... Les Slaves. Lanhan.. Zenica 1998. Prva knjiga. “Bosanski pogledi. Čutura Dinko. izdanje.

449-461. 137-143. “Istorija srpskog naroda.. Ćirković Sima. "Osamsto godina Povelje bana Kulina". Vladavina Stefana Uroša III Dečanskog. 741. Prva knjiga. Posebna izdanja 90. München-Zürich. Unutrašnja politika kralja Milutina. SKZ. ZČ 35/4. Ćirković Sima.. SKZ. EJ 2.Politička historija 93 740. Ćirković Sima. VIG XL/2. Zagreb 1986. (72-79). Beograd 1981. godine”. 15 june 1389 (80-90). 151-168. Doba borbi za očuvanje i obnovu države (1371-1537)”.. juni 1389. 2... Od najstarijih vremena do Maričke bitke (1371)”. Artemis Verlag. Švab Mladen. Ćirković Sima. 404. 496-510. Unutrašnje borbe početkom XIV veka. 23-35. 392. Galerija 65. 747. SANU. Od najstarijih vremena do Maričke bitke (1371)”. “Istorija srpskog naroda. 749. Ćirković Sima. ANU BiH. SKZ. SKZ. Naučni skupovi 38. (Dvojezično). Kosovo polje. Mileševa i Bosna.. Beograd 1982. JLZ. 15. Odeljenje istorijskih nauka 6. Bosna. Ćirković Sima. Ćirković Sima. 462-475. 341-356. “Istorija srpskog naroda. 745. Beograd 1981. Ćirković Sima. Ćirković Sima. 751. Ćirković Sima. 36-46. Ljubljana 1981. SANU-Istorijski muzej Srbije-BIGZ. Beograd 1981. Zagreb 1982. Beograd 1989. Od najstarijih vremena do Maričke bitke (1371)”. “Istorija srpskog naroda. “Lexikon des Mittelalters”. "Mileševa u istoriji srpskog naroda". 752. 1982. Druga knjiga. “Istorija srpskog naroda. “Istorija srpskog naroda. . Doba borbi za očuvanje i obnovu države (1371-1537)”. Bosna i Vizantija. (* Peršić Janez. Beograd 1987.. Protivrečnosti balkanske politike.. Beograd 1982. Radovi 19. Prva knjiga.) 748.. Prva knjiga. Ćirković Sima. “Istorija srpskog naroda. Ćirković Sima. Srpske i pomorske zemlje kralja Uroša I. Prva knjiga. Doba borbi za očuvanje i obnovu države (1371-1537)”.. Sarajevo 1989. SKZ. 279-290. 750. SKZ. Godine krize i previranja. 390-402. Odjeljenje društvenih nauka 23. Od najstarijih vremena do Maričke bitke (1371)”.. 744. “Bitka na Kosovu 1389. Ćirković Sima. Branković ura . 743. izdanje.. O sastavu i snazi Lazarevog tabora na Kosovu.. The Field of Kosovo. Druga knjiga. Druga knjiga. SKZ. 230-240. Beograd 1989. Beograd 1982. 746. Pad Bosne i pokušaji otpora turskom osvajanju. Beograd 1981. 742.

22-23. O kosovskom boju.. Sarajevo 20..-2000. 13. 14. Oslobo enje 46/14727. 757. 13. 1989. 755. Beograd 1989.. Sarajevo 03. vjera il’ nevjera). . Eparhija raško-prizrenska Prizren-Bogoslovni fakultet Beograd.. 3-20. Naši dani XXXVI/970 (40). 1989. Sarajevo 24.07. 1989. Ćirković Sima. 762.. 40-42. Oslobo enje 46/14738. 10. 1989. Milano 1992. Sarajevo 19... (3) (Lazar se priprema za boj). Sarajevo 22. 758... “Kosovska bitka u istoriografiji”. Prizren-Beograd 1989.06. 15. Naš svijet XXV/285-286. 109-118. Oslobo enje 46/14740. Sarajevo 01.06. Dragocjena dokumenta (Uz 600-tu godišnjicu Kosovske bitke). 16. Zbornik radova 11. 8. Oslobo enje 46/14726. Sarajevo 1989. (13) (Koga je bilo više?). Oslobo enje 46/14728. Sarajevo 21. Prenošenje kraljevstva u Bosnu.. Odjek XLII/12. (8) (Dokaz vjernosti).07..06. 761..07. Kosovska bitka kao istorijski problem. 19-29. Ćirković Sima.06..06. Sarajevo 27. SANU. Ćirković Sima. Ćirković Sima. 13. prošlost i sadašnjost”. 10. Sarajevo 1991. Sarajevo 26. Sarajevo 23.06. 763. 14. (9) (Ustoličenje žestokog Bajezita). (15) (Bajazit nudi mir). Srbija uoči bitke na Kosovu. 754. Oslobo enje 46/14737.. Oslobo enje 46/14739. Oslobo enje 46/14733. “Šest stoljeća od smrti bosanskog kralja Tvrtka I”. 1989.. 1989. Beograd 1990. 1989. Percepcija ishoda Kosovske bitke. Sarajevo 1989. Ćirković Sima.07. Sarajevo 04. Paris 1992. (11) (Hvalisanje kralja Tvrtka).. 560-562. Ćirković Sima. Oslobo enje 46/14735. Kolevka Srbije. 10. Ćirković Sima. 1989. Sarajevo 1989. Oslobo enje 46/14741. Ćirković Sima. 10. 756. I Serbi nel medioevo. 759. Oslobo enje 46/14734.. Oslobo enje 46/14736. Kosovsko-metohijski zbornik 1. 1989.. 13. Sarajevo 02.. La Serbie au moyen âge.06.. “Kosovo. “Zadužbine Kosova (Spomenici i znamenja srpskog naroda)”.06. 1989. 760. Istorijski institut. Sarajevo 29. Ćirković Sima. Ćirković Sima.94 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.06.06. 1989. 753. Oslobo enje 46/14731. 12. Grafiche Milani. (12) (Kosovo – prag Balkana). 10.. Sarajevo 30. (4) (Strategija osvajača). (7) (U čije će ruke ključ Balkana). 1389. (14) (Ko je slavio na Kosovu?). (5) (Sa štitom ili na njemu). 12. Feljton: Legende i istine kosovskog boja (1-15): (1) (Sumrak Srbije i Nemanjića). 1989. 8.. 1989. (6) (Miloš Obilić. (10) (Vukova izdaja).. Odjek XLIV/17-18.. 1989. (2) (Korijeni nesloge).. Ćirković Sima. 1989. Zodiaque. Oslobo enje 46/14729. Me unarodna politika.06. Beograd 1990. Sarajevo 28. Kosovska bitka. Oslobo enje 46/14730.

ZČ 44/3. IČ 42-43 (1995-1996). O kosovskom boju. Prva knjiga. Eparhija raško-prizrenska Prizren-Bogoslovni fakultet Beograd. 361-364. odlomaka i ilustracija. (* Mihaljčić Rade.. Uhode (762-763). Bosna i Hercegovina (Fototip izdanja iz 1925). “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 7-14. Beograd 1997. Ugovori (756-758). “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”.. 271. Istorijsko-memoarska dela. Beograd 1994.05. Ćorović Vladimir. Beograd 1997.. (* Kovačević-Kojić Desanka. 557-558. 9.. Beograd 1992. Percepcija ishoda Kosovske bitke. Istorija Jugoslavije (reprint izdanja iz 1933). Ćirković Sima. Beograd 1981. Ćirković Sima – Džaja Srećko – Spasojević Boro. Ćorović Vladimir. 1990. Ljubljana 1990. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. II = 278). Beograd 1997... IGC Borba. Beograd 1989. Knowledge. BIGZ. Ljubljana 1989. Srbi u srednjem veku. IG 1-2. 9. Knowledge. ZČ 44/3. 15-16. priredio David Atlagić)”.. Radosavljević Boris. Ćirković Sima. 484-485. Društveni i istoriski spisi 53. Osvajanja i odolevanja: Dušanova politika 1346-1355. “Zadužbine Kosova (Spomenici i znamenja srpskog naroda)”. Ćirković Sima. Knowledge. Beograd 1989. Ćorović Vladimir. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Sarajevo 25. U svetu modernih nacija zemlja Bosna može biti most koji spaja Srbe i Hrvate. Beograd 1995. (I = 272. Ćorović Vladimir. 3-5. 472-474. Prizren-Beograd 1989.. Kosovska bitka u kontekstu srpske i balkanske istorije. izdanje 1997). 766. “Istorija srpskog naroda.) 773. Beograd 1997. 7-8. “Boj na Kosovu . Beograd 1940. 768. Beograd 1989. Knowledge. Serbija – srednie veka.. Mihaljčić Rade.. Historija Bosne.) 775. 541-556. 765. “Bosna i Hercegovina ogledalo razuma (Izbor članaka. Beograd 1997. Istorija Srba. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 772. Moskva 1996. 8. Tenesi. I-II. 771.. 1389. 423-427... Mihaljčić Rade. Ćirković Sima. Ćirković Sima. (* Mihaljčić Rade. (* Voje Ignacij. Kulturni forum: Prošlost se ne može zaboraviti. 658. Posebna izdanja SKA 129.. Oslobo enje 47/15060. . 774.). Od najstarijih vremena do Maričke bitke (1371)”. 770. Ćorović Vladimir..Politička historija 95 764. Knowledge.) 776.. Ćirković Sima – Mihaljčić Rade. Beograd 1992. Beograd 1999.starija i novija saznanja”. Idea. SKZ. (2. 767. Ćirković Sima. 769..

789..) 785.. Ćošković Pejo. Banja Luka – Beograd 1999. Istorijski institut-Prosveta. GADAR BIH 29. Bosansko-ugarski odnosi u širem kontekstu političkih gibanja u X. 787. Deschner Karlheinz – Petrović Milan..) 782. Radovi 22. 7-36. Ćošković Pejo. Ćošković Pejo. godine. IZ 5. Institut za istoriju. . Historija Bosne (Reprint izdanje).. Banja Luka 1988. Posebna izdanja 23. Bosanska kraljevina u prijelomnim godinama 1443. Istorija Srba. Zagreb 1989. HZ 41.. XII + 504. 784. Zagreb 1996. Ljubljana 1989. Wiesbaden 1999. Beograd 1986.. I-II. 780..) 788. 31-33.. Banja Luka 1981. Munchen 1999. Stražilovo-Jedinstvo. Knjiga 12. Zagreb 1988. "Bosna i Hercegovina i svijet". Sarajevo 1996. Banja Luka 1984. Milojević Srbobran. Ćošković Pejo. 43-53. 336. 209-211.).. stoljeću. 777.. 779. 137-139. Novi Sad-Beograd 1981. ZČ 43/1. Verlauf und Konzguenzen”.. Glas srpski Banja Luka – Ars Libri Beograd. IG 1-2.-2000. Ćorović Vladimir. Beograd 1995. 270. 396. Weltkrieg der Religionen. Desnica Gojko. Kreig der Religionen. IZ 2.. Ćošković Pejo. 139-140. 3 + 658 + IX. Dašić Miomir. 781. 335. 417. Beograd 1987.96 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Jalimam Salih. 218. Westedeutscher Verlag. (* Prcela Frano. 778. 783. CCP XX/37. (* Jalimam Salih. Deschner Karlheinz – Petrović Milan.. Budak Neven. 192-195. 345.-1444.. Dubica u bosansko-ugarskim odnosima 1398-1402. (* Tošić uro. 786. 224-226. Lemajić Nenad. Der ewige Kreuzzug auf dem Balkan. Novi Sad 1987. 109-111. Wilhlem Heyne Verlag. Weitbrecht.. Montenegro bis 1918. BIGZ. Banja Luka 1988. Studije i monografije 3.. Prlender Ivica. Sarajevo 1987. Voje Ignacij. Zbornik MS za istoriju 35. Zagreb 1998.. 199-201. Banja Luka 1989.. Ogledi iz istorije Crne Gore (Studije o doga ajima od kraja 18. Istorija srpskog naroda (850-1903). Elizabeta. 240-241. IZ 9.. IZ 10. “Der Jugoslawien-Kreig. 109-120. Ćošković Pejo. Srbija i Venecija u XIII i XIV veku. Sarajevo 1989. SANU. Dar ewige Kreuzug auf dem Balkan. Handbruch Vordeschichte. O dolasku Stjepana Tomaša na vlast i njegovom me unarodnom priznanju.. Istorijski institut Crne Gore. Podgorica 2000.. GDI BiH 38.. 11-37. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Ćuk Ruža. “Hrvatski biografski leksikon IV (E-Gm)”. Institut za istoriju Banja Luka. Biblioteka Izabrana djela Vladimira Ćorovića 1. Wien-Stuttgart 1995. Ćorović Vladimir. Dašić Miomir. vijeka do 1918..

Dinić Mihailo. Zanimljive pojedinosti o Kosovskom boju. Naša .. Beograd 1989. Sarajevo 1995. Monografije 28. 2. Zagreb 1989. Despotović-Stipčević An elka. 2. Sarajevo 1995. Časlav (191). N. Oslobo enje 52/16748.. S. EJ 4. Oslobo enje 52/16749. Voje Ignacij. 123. 189-190. Prlender Ivica. Galerija 65. A. 1995. “Bitka na Kosovu 1389. Osmanlije i Balkan u vrijeme prve etape njegova osvajanja. London 1994. 796. 794. Vekarić Nenad. O kosovskom boju. 792. Donia Robert J. 10. Berlin 1978. 259-260. humski knez. Eparhija raško-prizrenska Prizren-Bogoslovni fakultet Beograd... Branivojevići.. 800. JLZ. 42-43. Banja Luka 1987. Gojniković Petar. Dinić-Knežević Dušanka. Šimić Angelina.. Istorija još nije uspela da razluči istorijsko Kosovo od legendarnog a postoje opravdani razlozi sumnji da će to ikada moći učiniti.. Zagreb 1989. Sarajevo 27. Zagreb 1986. izdanje. Dodig Radoslav.. (Prevela Nura Dika Kapić). 188-191. 58-59. FF.. 734-736. Novi Sad 1986. Novi Sad 1989. 137. izdanje. Zagreb 1980. (* Ćošković Pejo.. Hurst and Company. Zagreb 1983. Bosna i Hercegovina . 2. New York 1994. SANU-Istorijski muzej Srbije-BIGZ. JLZ. 797. Donia Robert J. 1995..Politička historija 97 790. Donia Robert J. EJ 2. Zur Bedeutung der Einwanderung der Slawen. Bosnia and Hercegovina: a Tradition Betrayed. HZ 42. A.. Dubrovnik 1988.. Bosnia and Hercegovina: a Tradition Betrayed. izdanje. 803. (* Nilević Boris. Galerija 65. Byzanz im 7. Altomanović Nikola. 422.) 799.01. – Rochow J. EJ 3. Dinić Mihailo. Prizren-Beograd 1989. 250. ZČ 41/4. 791. 802. Zbornik MS za istoriju 39. Dinić Mihailo. 795. godine”. 401.. Untersuchungen zur Herausbildung des Feudalismus”. 7.. Dinić Mihailo. – Kopstein H. 798. 793. EJ 1. Zagreb 1982. Dušan (693-695). Fama. IZ 8. Institut za istoriju-VANU. – Fine John V. JLZ. “Hrvatski biografski leksikon I (A-Bi)”. 53-57. izdanje. Andrija. Kolaković Radenka. XI + 318). “Zadužbine Kosova (Spomenici i znamenja srpskog naroda)”.. Dubrovnik i Ugarska u XIV i XV veku. Ljubljana 1987. Jahrhundert.. Republika I/5. 398-399. 801. Beograd 1989. Ditten H. XI + 310 + 1 karta. – Fine John V. JLZ. 558-560. – Ditten H. SANU-Istorijski muzej Srbije-BIGZ. Dinić Mihailo. Doklestić Ljubiša.. A... HZ 42. Columbia University Press. Dinić Mihailo. Sarajevo 28. Zagreb 1984. Anali 26.. 1389. 19-30.tradicija koju su izdali. Dragutin (547-548)..01. (1997.. – Fine John V. JLZ.. Dinić Mihailo. 2. “Bitka na Kosovu 1389. “Winkelmann F.. godine”. 247...

Ideološki i politološki aspekti propasti bosanskog kraljevstva 1463. Džaja Srećko. Sarajevo-Fojnica 2000.. Jukić 15. Odjek XLII/24. grba i biskupije. obljetnice smrti Fra An ela Zvizdovića”... 251-257. urić Ivan. “Zbornik radova sa Znanstvenog skupa u povodu 500. (‘Povelje bana Kulina – me aš bosanske historije i kulture’)”. 805. 809. Mostar 1999. 811. Džaja Srećko. CCP XVIII/10. Posebna izdanja .-1804. 81-102.. 7-8.. 15-21. Odjek XLIV/17-18. 28-31. “Srećko Džaja. Tomislavgrad 1996. Biblioteka Stećak 4. Sarajevo 1989. Konfesionalnost i nacionalnost Bosne i Hercegovine (Predemancipacijsko razdoblje 1463. obljetnice odlaska franjevaca i puka iz Rame u Cetinsku krajinu. 227-249. “Šest stoljeća od smrti bosanskog kralja Tvrtka I”. Džaja Srećko. Vizantološki institut..)”. Džaja Srećko. Biblioteka “Čovek u vremenu”-SANU.. 812. Mostar 1999. 135-142.-2000. Split-Livno 1994. Sarajevo 1985. Ideološki i politološki aspekti propasti bosanskog kraljevstva 1463. Džaja Srećko. godine. Narodna knjiga. Fišić. Fišić. godine. Mostar 1996. S njemačkog preveo Ladislav Z. “Srećko Džaja. Zbornik radova". Bosansko srednjovjekovlje kroz prizmu bosanske krune. 219-228. Muzej hrvatskih arheoloških spemenika Split-Općinsko hrvatsko vijeće obrane Livno.. NEV XXXVIII/1-2. FTSFranjevački samostan Fojnica.)”. 2 prepravljeno i dopunjeno izdanje. 806. 15. Dodatak 2. “Ibidem – Prilog Odjeka I/3. Džaja Srećko. 810. Sarajevo 1991. 14-15. Radovi sa povijesno-teološkog simpozija u povodu 300..-1804.. Sarajevo 1988. Rama u tkivu povijesnih razdoblja.. Dodatak 1. 206-214. grba i biskupije. Džaja Srećko. Konfesionalnost i nacionalnost Bosne i Hercegovine (Predemancipacijsko razdoblje 1463. Džaja Srećko. Tebis. Bosansko srednjovjekovlje kroz prizmu bosanske krune. “Selidba Ramljaka”. grba i biskupije. Autorizirao i nadopunio autor.) 804.98 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 808. Rama u tkivu povijesnih razdoblja. Politička i crkveno-politička pripadnost livanjskog kraja kroz povijest. Srednjovjekovna Bosna: povijesni izvori i interpretacije.. 814. Most XXII/93 (4). Džaja Srećko. ZIRAL 105. Džaja Srećko. Arnautović Esad. Osmansko osvojenje Bosne i rimska kurija. Autorizirao i nadopunio autor. Biblioteka Stećak 4. 813. Zagreb 1986. S njemačkog preveo Ladislav Z. ognjišta XXVI/234. "Livanjski kraj u povijesti. Sumrak Vizantije (Vreme Jovana VIII Paleologa 1392-1448). 2 prepravljeno i dopunjeno izdanje.. ZIRAL 105. Bosansko srednjovjekovlje kroz prizmu bosanske krune. Sarajevo 1988. 807.

331.) 815.. Zagreb 1989... Kratka popularna povijest. “Istorija srpskog naroda. Beograd 1981. Ferjančić Božidar.. Oslobo enje 46/14731. postala je mjera naše istorijske veličine). 1982. urić Slobodan. München 1979. Ferluga Jadran. IG 1-2. 20-21.06.. Beograd 1981. Od najstarijih vremena do Maričke bitke (1371)”. (* Marjanović-Dušanić Smilja.. SKZ. Librairie Ekmecic. Španci u Dubrovniku u srednjem veku.. 231-235. “Istorija srpskog naroda. Beograd 1987. 304-307. Ekmečić Fadil.. Falczok Waclaw – Wasilewski Tadeusz. SKZ. Byzantium on the Balkans. 825. Sarajevo 24.) . Prva knjiga. Rajčić Biserka... 145-146. 823.. Korać Dušan. 816.) 822. godine. Zagreb 1986.Politička historija 99 17. Südostforschungen 38. Ferjančić Božidar. Tvrtko bán és Janos kanonok Cselszövénye. Bosna. Ferjančić Božidar. 335-336. Osvajačka politika kralja Dušana. Beograd 1988. Zagreb 1985. IG 1-2. ZRVI 35. Radovi 18. 297-314. 508-513. (Udžbenik za I. 231. Beograd 1985. 400. Szazadok a magyar törtenelmi társulat közlöye 6.. Historia Jugoslawii. (* Weiss G. 117-154. Sandžak II/24-25. 139-140. Hrvatska i svijet od prapovijesti do Francuske revolucije 1789.. IČ 33. Anali 27. Banja Luka 1987. Glasnik NIN-a.. 169-171. Prva knjiga. Hrabak Bogumil. Radovi 24. Ferjančić Božidar.. Wroclav-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Lódz.. Novi Pazar 1993. 820. 470-471. 179-182. Ekmečić Milorad.. Fine John V. Beograd 1985.. (* Budak Neven. Odbrana Nemanjinog nasle a – Srbija postaje kraljevina. Byzant Studies 9. Od najstarijih vremena do Maričke bitke (1371)”. 824.. 187-189. Ossolineum 1985. Zagreb 1997.. 818. 1989. razred strukovnih škola).. Zagreb 1991. Dolazak Hrvata i Srba na Balkansko poluostrvo (Osvrt na nova tumačenja). 572. 72. 511-523. Ćošković Pejo. Beograd 1984. urić V.. (Drugo izdanje. A. Amsterdam 1976.) (* Goldstein Ivo.. Dubrovnik 1989. 819. (KUN VIII/396). SANU.. Komadanje države Bosne.) 821. 487. 3. Fejić Nenad. – Peklić I. Studien in the Byzantine administration and the Southern Slavs from the VIIth do the XIIth centuries.. Monografije 25. Erdyhelyi M. 283-284. 467. HZ 39. 7. Beogr-ad 1988. Naprijed. IZ 8. Kostelac Ana.. Beograd 1996. Istorijski institutProsveta. Epopeja dolazi iz tragedije (Kao preloman doga aj kosovska bitka 1389. 817. Paris 1994.. Budapest 1987.

Sarajevo 1997. Edicija ‘Science’. Byz. Kapetanović Fahrudin.02. 1998. 78. Prvo izdanje. d. Wien 1981. 573-583.) 834. Kabes III/22. Kabes IV/27-28. Ferluga Jadran. ZČ 44/3. 2935. (* Mulahuseinović S.-13. Ferluga Jadran. Bosna i Hercegovina – najvažniji geografski. Bizanc na Jadranu (6. (3) (Prva bosanska država). Ljubljana 1990. 828. 3-4): (1) (Bosna i Hercegovina – najvažniji geografski. Jahrb. (First paperback edition 1991. Seibt W.. Ferluga Jadran. Preporod XXVIII/634. 826. Miscellanea di studi e Memorie 17. Sansterre J. Deputazione di storia Patria per le Venezie. Mostar 1997. München 1981. Weiss G. XXVI + 339)... historijske. Drugo neizmjenjeno izdanje.-M.100 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. (* Soldo A. 419-422. Mostar 1997. Azemina. stoletje). 337-340.. Südostforschungen 44. 17-24. Zagreb 1978-1979. historijske. Ann Arbor 1983. Oslobo enje 55/17854. 829. 79-81. Sarajevo 13.. Zeit.. 300.. 28-29. Compact.-2000.. septembar 1986).. Mandžukić Jasmin. Doboj 1998. Pota in metode bizantinske politične in kulturne ekspanzije na Balkanu od srede VII. demografske. 831.. Odeljenje istorijskih nauka 11. Kabes III/25. (Me unarodni naučni skup povodom 800 godina manastira Studenice i stogodišnjice SANU. godine”. 836.. 363386. . Zagreb 1993. Beograd 1988. Byz. kulturne i političke činjenice. historijske.. Odjek XLII/12. 18. The Early Medieval Balkans . HZ 31-32.) 833. Krekić Bariša.. “Studenica i vizantijska umetnost oko 1200. Epoha. 171. kulturne i političke činjenice). Bosna i Hercegovina – Najvažnije geografske. historijske.. 64... Compact. Mostar 1998. Ferluga Jadran.. Mostar 1997. Dobojske novine III/28. 649. kulturne i političke činjenice (1. Deputazione di Storia Patria 1978. historijske. 36-39. Dobojske novine III/27..A Critical Survey from the Sixth to the Twelfth Century. (* . 11. A. Kabes III/26. Sarajevo 1998. Fine John V. Sarajevo 1989. Fragmenti o Kosovskom boju.. 830.. 74/1. Doboj 1998. L’amministrazione bizantina in Dalmacija.. Bosna i Hercegovina – najvažniji geografski. Ferluga Jadran. (4) (Država Bosna i njeni banovi).. 402. München 1985. Ljubljana 1987. 14. München 1981. Feljton: Bosna i Hercegovina – najvažniji geografski. Byzantion 51.) 827. österr. Südostforschungen 40. kulturne i političke činjenice. kulturne i političke činjenice. Byzanz auf dem Balkan im frühen Mittelalter. 30. Filipović Nenad. 171. ZČ 41/4. Byzance et les Balkans vers la fin du XIIe siecle. Sarajevo 1997. do prvih desetletij XI. 1-16.. 832. stoletja. 835. Filipović Muhamed... Filipović Muhamed. Filipović Muhamed. Selhanović Selman. Filipović Muhamed. 22.. SANU.. Naučni skupovi 41.

Lučić Josip.) 837. Gavran Ignacije. 103107. 306-312. Livno 1995. XVI + 687). Nenadić D. O Tomislavu i njegovom dobu. History 69.. 839. Branivojevići (271-272).. Latina et Graeca-Zavod za hrvatsku povijest FF u Zagrebu. Radovi 18. Kalendar Svetoga Ante 1995. 275-277. Speculum 59/4. 900901. Obavijesti HAD XXV/1. Pape i Bosna. (* Čoralić Lovorka.. 101.. Tapkova-Zaimova Vasilika. Gligorijević Milo. Zagreb 1989. Split 21.11. Rapanić Željko. Povijest Dubrovnika do godine 1808. Fine John V. Jarak Mirja. (First Paperback edition 1994. 1984. M. Zagreb 1980. 42-43.. 259-262... Bizant na Jadranu (od Justinijana I. 844. 488-493. Foretić Vinko i Redakcija HBL. 838... Marulić XIII/3. Vucinich S. CCP XVI/29. 845. Fine John V. Nuova rivista storica LXIV/3-4. Jakšić Nikola. 511. Beograd 30. Zagreb 1980. Slav. The Late Medieval Balkans. Hrvatski rani srednji vijek. NIN 2000. 1989. Gljivoje M. Gestrin Ferdo.) 840. Foretić Vinko. Chicago 1982.. JLZ Miroslav Krleža. Slobodna Dalmacija. Dan velike pogibje (Druga strana: Tursko gledanje na Kosovski boj). ZČ 38/1-2. 62.. Zagreb 1993. 187-191. Radovi 25. Krekić Bariša. Zagreb 1989. Biblioteka Hrvatske povjesnice. Zagreb 1995. Goldstein Ivo. Split 06...-15.. “Hrvatski biografski leksikon II (Bj-C)”.. HZ 45 (1992). Obavijesti HAD XXVII/2. Zagreb 1993. Eng. I dio (Od osnutka do 1526. Zagreb 1992. W. 1994. Hist.A Critical Survey from the Late Twelfth Century to the Ottoman Conquest. Margetić Lujo. and East Europ. 1992. do Bazilija I. Slavic Review XLI/4.. Angold M. Crijević. Zagreb 1992. 141-142. . The Late Medieval Balkans .. Zagreb 1995. 37-38. stoletje)”. 1986.. 1984. Bobaljević (42-44). JLZ Miroslav Krleža. 299-327. 23-55.. 50. 1992. Ann Arbor 1987.) 847.. Grgin Borislav.. Ljubljana 1984.). 263-265. (* Budak Neven. Rapanić Željko. 841. Rev.. Radovi 28. Novi Liber-Zavod za hrvatsku povijest FF u Zagrebu. Goldstein Ivo. 484-486.Politička historija 101 (* Nicol D. (* Kulinić Tomislav. 842.. 747-748.. 235. Zagreb 1980. Dubrovnik 1982. 22. 292-293. 212. Études balkaniques XXI/4. Vittorio Di Antonio. Perugia 1981. Zagreb 1993.. Rev. A.... 843. Zagreb 1995. 361. 448..11. Sofia 1985. Foretić Vinko. Matica XXX/7-8. University of Michigan Press. Mednarodno znanstveno posvetovanje “Italija in jugoslovanske dežele ob koncu srednjega veka (14. 04.. 139-141. (Forum) 29... Cambridge Massachusetts 1984. Nakladni zavod MH.. Anali 19-20. Zagreb 1985.. 715-716. Opuscula archaeologica 16 (1992). Goldstein Ivo. “Hrvatski biografski leksikon II (Bj-C)”. Historiae 1. Zagreb 1992. A.). Slobodna Dalmacija.. 846.. Abulafia D. 51-55.

Goldstein Ivo. Hadžibegić Hamid. Rapanić Željko.. GR IZ BiH LXI/11-12. FF. 382-383. Protiv sedam carevina. godine. 852. Glasnik XXVII/3.. 861. Prva linija III/13. Radovi 30. 229-237... (* Prljača Mustafa.. (Forum) 6-7. El-Kalem. 854. 13. Tretja izdaja. Zgodovina slovenskega naroda. 213-231. “Zbornik radova sa Znanstvenog skupa u povodu 500. 855..... 183-221. Zagreb 1996. Hadžiomeragić Maid.05. Tuzla 2000. Sarajevo 1996. Prva linija III/14. Glasnik VIS-a SFRJ XLVI/1-2. Sarajevo 1999. 37-42. 14. Zagreb 1979. Hadžiomeragić Maid. 850. Ljubljana 1978. Sarajevo 1994.. Grdina Igor. Hadžihuseinović Salih Sidki Muvekkit. Sarajevo 1983. II. JLZ. Split 02. Jalimam Salih.) 853.. Gradina II/13. FTS-Franjevački samostan Fojnica. Bizantski izvori o osmanskom osvajanju Bosne 1463. Avari.. 857. Bizantska vlast u Dalmaciji od 1165. Povijest Bosne. Hadžiomeragić Maid. Gazi Isabeg. Skopje 1983. Goldstein Ivo.. godine. (I. XXXV. DZS. Didaktički putokazi V/18. Hadžijahić Muhamed (Hadžijahik). Smriko Vehid. Novi muallim I/1. 9-28. HZ 48 (1995).. Fit-Media. Pregledna istorija života Bosne. Hammer Joseph. I svezek. 849. (* Voje Ignacij.) 856. 858. EJ 1. 860. ZČ 48/3. Sarajevo 1994. Celje 1994.) 848.-2000.. Bosanski banovi i kraljevi. Hadžirović Ahmed. 147-151. 124-126. Grafenauer Bogo. do 1180. Hikmet XIII/3-4. Tom I. Ljubljana 1994. obljetnice smrti Fra An ela Zvizdovića”. Neosvojivi grad (Odbrana Bobovca).. Nekoliko naznaka o srednjovjekovnoj Bosni u historiografiji. Tešanj 1995. Zagreb 1997. 1995. Kupusović Amina. Zenica 2000. Slobodna Dalmacija. Hipoteza za takonarečenita “Treta slovenska preselba” na Balkanot. Tuzla 1999.. 130-132. = IX + 536.. 105-106. Sarajevo-Fojnica 2000. Nerkez Smailagić. LII + 695. 851. Zbornik radova I/1. Sarajevo 2000. (Priijevod i stručna redakcija Nerkez Smailagić). = . Autorova naklada. izdanje. Celjski knezi v Evropi. 1191-1192. 462.102 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Zagreb 1980.. I-III. Historija turskog (osmanskog) carstva. Sarajevo 1999. 428-429. 20. 859. Hadžiabdić Hadžija. Margetić Lujo.. Grafenauer Bogo. 2.

Hösch Edgar. kulture i sporta. Beck Verlag. 54-58.) 864.. H. Warszawa 1988. Herceg-Novi u doba bosanskohercegovačke vlasti (1382-1482). 7-31. Sarajevo 1998. Hrabak Bogumil. /Specijalni dodatak: Nerkez Smailagić (19271985)/. kulture i sporta. Federalno ministarstvo obrazovanja. Sofija 1979.) 865.. Kotor 1978. Ljubljana 1998.. Hrabak Bogumil. Mieczysław Tanty. Odnosi Herceg-Novog i bosanskih vladara prema Dubrovniku. “Historija – Povijest (Nastavni plan i program za osnovnu školu i opću gimnaziju)”. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. “Historija – Povijest 2. Horvat Rudolf. Damjanova Ečka. Istoričeski pregled 35/1.. Herrsher an der Schwelle zur Neuzeit 13681437. 91-95. München 1988. Mieczysław Tanty. (* Mlinar Janez. “Historia Słowiań południowych i zachodnich (Jerzy Skowronek. HZ 41. 863. 871. Hoensch K.Politička historija 103 553. 13-37.. (* Budak Neven. Istraživanja 12. 113-119.. Novi Sad 1989.. Warszawa 1977. Kralj Tomislav. 869. “Historia Słowiań południowych i zachodnich (Jerzy Skowronek. Sofija 1979. 268-270. Herceg-Novi 1979.. 117-120. Beck. Studenci 1995. 770. III. Zagreb 1989. = 571) (* Imamović Mustafa. Études balkaniques 2.. HZ 42. II razred. . Hrabak Bogumil. Venecija i bosanska država. 379-381.. PCC Me ugorje. München 1996. Hrabak Bogumil. Tadeusz Wasilewski)”. VI razred. 862. 407-505. ZČ 52/1. 652. Boka 11. Sarajevo 1998. 27-37. “Historija – Povijest. 866.. Odjek LIII/3-4. Glasnik XXII. 199-225. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”. (Uredio Milenko Brkić). Kaiser Sigismund. Tadeusz Wasilewski)”... Boka 10. Herceg-Novi 1978. Južni Slaveni. Verlag C. Geschichte der Balkänlander von der Frühzeit bis zur Gegenwart.) 870. Bosna forum 1-2. 261-274. Venecija i Sandalj Hranić u njegovom širenju po primorju počev od Herceg-Novog. GPM 26.. 867. Zagreb 1988.. “Historija – Povijest (Nastavni plan i program za osnovnu školu i opću gimnaziju)”.. Sarajevo 2000. (* Pščulkovska-Simitčiev. nauke. 873.) 868. Opća gimnazija”. nauke. 405406. Federalno ministarstvo obrazovanja.. XIII-XV. 131-132. 872. Skopje 1978... (* Budak Neven. Hasting Adrian. Sarajevo 1998. Dimova-Mančeva Veselina – Mančev Krsto. Jörg. Osnovna škola”. 335.

11. Ljiljan VI/258. Hasović S. Svijet II/83. A. EJ 3. Sarajevo 1998. Dnevni avaz III/740. nauke. Sarajevo 1997.. Bošnjačka zajednica kulture Preporod. (2) (Kralj Tvrtko)..104 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Sarajevo 1997.. 18-21. 35. Zagreb 1984. izdanje 1998).. Sarajevo 1997. izdanje.. Ljiljan VI/258. Ljiljan VI/258... Gojer Gradimir. Sarajevo 1997.. 34. Imamović Enver. Sarajevo 13. 5 plus 5. Tabaković Aida. 13.12. Imamović Enver. Titovo Užice 1989. 6. Ljiljan VI/258.. Mostar 1997. (* Jalimam Salih. H. 1997. Kabes III/21.. Sarajevo 1997. Sarajevo 1997. Sarajevo .. Sofija 1999. Kulin ban. (3) (Dinastija Kotromanića). Sarajevo 02. 35. Oslobo enje 54/17782.. Filandra Šaćir. 875. Veličina koja se ne zaboravlja (Historijske magistrale: šesto godina od smrti kralja Tvrtka I).. 35.12. 14. 880.. (2.. Diplomacija (Bosna i Hercegovina). Pelidija Enes... Imamović Mustafa.. Grebo Zdravko. Sarajevo 1997..-2000. Imamović Enver. Sarajevo 1997. 35. Tabaković J. Ljiljan VI/258. kulture i sporta. Sućeska Avdo. Užički zbornik 18. Selma Ferović. Dnevni avaz III/729. Ljiljan VI/258.. BiH. Purivatra Atif. Mostar 1997. (1 izdanje 1993). 60-61. Stvarnost. . 61.. 467.. Press centar. Imamović Enver. Ljiljan VI/256. Sarajevo 1998. 25-26. Sućeska Avdo. 2. 877. 1215-1221. Sarajevo 1994. 635. 18-21. 1997. izdanje. 35. Ma. 1991. “Ilustrirana povijest Hrvata”.... Imamović Mustafa. Sarajevo 1997. Oslobo enje 54/17783. Ljiljan VI/258. 5 i 6 razred osnovne škole.. 2... Dani 64. 884. Bosansko primorje od najstarijih vremena do propasti samostalne države 1463. Dopunska nastava)”. Sarajevo 1999. Macedonia Press. 1997. Orhan Zupčević. Ljiljan VI/258. Sarajevo 02. 5 plus 3. Sarajevo 03. 883. Sarajevo 1996. FBiH. “Uzeir Bavčić.12. 35. Kabes III/20.. Ma. Sarajevo 1997. 879.. 17. 138-182. 39-50. A. Velikani bosanske prošlosti (1-3): (1) (Kulin ban).. “Hrvatsko-bugarski uzajamni odnosi kroz stoljeća”. 5 plus 4. Odjek LI/1-2. Hadžiosmanović Lamija. 882. Sarajevo 02. 874.) 876. Vojna biblioteka 2. 20-21. Armija RBiH. JLZ.. Historija Bošnjaka. Kulturna i društvena historija Bosne i Hercegovine (4. Sarajevo 08. Oslobo enje 48/15580. "Neum i bosansko primorje".. 18-20. GR IZ BiH LIX/11-12. Velikani bosanske prošlosti (Kralj Tvrtko I).. (KUN X/59(517). Ministarstvo obrazovanja. Sarajevo 1997. Sarajevo 1997. 160. Matica 50/9. 41.12. 878. A. Historija.. 5 plus 1. (4) (Neosvojivi Bobovac). Odredi saveznika kneza Lazara u bici na Kosovu. Imamović Enver. (* Čoralić Lovorka.. 18. 1997. Zagreb 1990. 1997. 18-20. 34. Zlatar Behija. 881. Sarajevo 1999. 12.. 5-18. Hrabak Bogumil. Imamović Enver.12. Zagreb 2000. Enver Imamović.

617-624. 549-551. Robert.. Sarajevo 1998. Ljubljana 1978.. “Bosanska srednjovjekovna država i suvremenost (Zbornik radova)”. 86. Durić Rašid. The Ottoman Empir: The Classical Age 1300-1600. Behar VII/34. Ljiljan VI/260. Kamberović Husnija. Hercegovački tjednik.. Zagreb 1999.-NUB BiH. Sarajevo 1997. 37. Sarajevo 1997. Knjiga 452. 211-212. 197-206. 24... Janez Milčinski. “Istorija 1. Sarajevo 1996. klasično doba 1300-1600 (Prevela Milica Mihajlović). ZČ 32/1-2. 1998. (* Dodig Radoslav. Čuvari prvog kontinuiteta i autoriteta bosanske države 2. 35-38. Novalić Fahrudin.. 357. 48-50. FPN.. SKZ. razred gimnazije). Organization and Economy. Sarajevo 1997. Conquest. 886. “Istina o Bosni i Hercegovini. München 1998. izdanje. Kamberović Husnija. IRO Vuk Karadžić...) 887. (KUN) 6. Mulahuseinović S. Sarajevo 1999. (Srednjovjekovna Srbija. Imamović Mustafa. Sarajevo 1998. Azemina. Kico Mehmed. 43.. Istorija – Povijest (za 1. 40. 365. 362.. London 1978. 12-15. Didaktički putokazi IV/10.. Ljiljan VI/246. Sarajevo 1991. Zagreb 2000. 1. 1991.. Altermedia d. Prilozi 28. Ilustrovana enciklopedija. Südostforschungen 57. Zenica 1998. Tuzla 1998. 12. Bosna i Ugarska. London 1997. ČSP XXXII/3. Muallim 65-66. Donia J...08. Inaldžik Halil (Inalcik).. Inaldžik Halil. Bosna – glavno područje dubrovačke kontinentalne trgovine 3. (Jože Kastelic. . Ignacij Voje)”. o. Isaković Fahrudin... Kolo LXVII. Sarajevo 1998. Oslobo enje 55/17884... 43. 189.. Sarajevo 07. 2000. Zagreb 1998. Oršolić Tado. Činjenice iz istorije Bosne i Hercegovine”. 21. Povijesni prilozi 18. Sarajevo 1998. Janez Peršič. Beograd 1974. (* Simoniti Vasko. Sarajevo 1991. Zastupljenost srednjovjekovne Bosne u udžbenicima historije. Mostar 16. Holjevac Robert. 154-158..) 885. 1998.. Ljiljan VI/248. Alić Enver. 888. 214-215). 450-459. Nationalites Papers XXVIII/2. priručnici i didaktička sredstva”. Dnevni avaz IV/765. Kučuk-Sorguč Indira – Hajdarević Hadžem. Serdarević Husein. 105-107. Kamber Ale.. Oslobo enje 55/17914. Jergović Miljenko. 167-171. Sarajevo 1998. Feljton (1-3): Milenijska povezanost Bosne i Primorja 1. Isaković Fahrudin. Dijalog nova serija IV/4.) 892. Sarajevo 14.. Preporod XXVII/627. 1998. Variorum reprints 87. The Ottoman Empire.01.. Beograd 1985. Ljiljan VI/247. Pelidija Enes.03. 889. 26-27. Hikmet XI/112-113. o. 891. 5-6. Osmansko carstvo. 14. Sarajevo 15.04. Ramović Arifa. Mostar 1998. 246-248. IDP “Udžbenici. Kico Mehmed. Prva linija VI/58. Hercegovina 10...Politička historija 105 1998. 890. Inaldžik Halil (Inalcik).

Ćirković Sima. Sima Ćirković.. 13-15. “Istorija srednih vekov. Republički prosvjetnopedagoški zavod. (* Perić Vidak. izdanje. Dimitrije Bogdanović...) 896. (2. (* Perić Vidak. Stuttgart 1984.. Zagreb 1983. Prva knjiga. Knowledge. New York 1974. Učebnik dlja studentov istoričeskih fakultetov pedagogičeskih institutov”. “Istorija Crne Gore. BAN.).-2000.) 895. 893. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Beograd 1997. 576. MH.. 159-177. Biblioteka Prošlost i sadašnjost. Knjiga 6. 251- . Ogranak Dubrovnik. 703. Macan Trpimir. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Povijesni prijepori”. Beograd 1973. Autori: Sima Ćirković. Redakcija za istoriju Crne Gore. Sarajevo 1979. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Knjiga druga (Od kraja XII do kraja XV vijeka. Ivan Božić. Titograd 1970. Tom drugi: Crna Gora u doba oblasnih gospodara). Knjiga 6. Ferluga Jadran. Autori: Zarije Bešić. A.) 901. “Istorija Crne Gore.) 900. Redakcija za istoriju Crne Gore. “Istorija na Blgarija (Prva blgarska država).106 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Dubrovnik 1992.. Beograd 1997. Knjiga prva (Od najstarijih vremena do kraja XII vijeka).. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Autori: Sima Ćirković. Vojislav urić)”. Biblioteka Prošlost i sadašnjost. Titograd 1967. SKZ. Od najstarijih vremena do Maričke bitke (1371)”. Druga knjiga. Vojislav Korać. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Dubrovnik 1992. “Istorija srpskog naroda. “Prijedlog nastavnog plana i programa vaspitno-obrazovne osnove za srednje usmjereno obrazovanje i vaspitanje”. 251260. Ferluga Jadran. 143-147. “Trpimir Macan. Doba borbi za očuvanje i obnovu države (1371-1537)”. 318-324. 10-11. “Istorija srpskog naroda. 592. Autori: Ivan Božić. 318-324.. izdanje. Beograd 1997. Moskva 1980. (2.) 897. 127-130. Peking 1984. Jovanka Maksimović i Pavle Mijović)”.. (* Mihaljčić Rade – Dimić Ljubidrag. (* Perić Vidak.. “Trpimir Macan. Beograd 1994. Macan Trpimir. Geschichte Osteuropas 32/1. Zagreb 1983. MH... “Istorija Jugoslavije. Redakcija za istoriju Crne Gore.. (* Macan Trpimir. Tom vtori”. Dimitrije Bogdanović. (* Macan Trpimir. Moskva 1981. Knowledge. Tom prvi: Crna Gora u doba Nemanjića). Knowledge. Povijesni prijepori”. Sovetskoe slavjanovedenie 6. Knowledge. 894. Knjiga druga (Od kraja XII do kraja XV vijeka. Beograd 1997.. Ogranak Dubrovnik.. 10-11.). Stuttgart 1984.) 898. (* Salivon N. Beograd 1997. Geschichte Osteuropas 32/1. Marulić XVI/3.. Vladimir Dedijer)”... “Istorija Crne Gore. Beograd 1982. 12-13. XIII + 508. Knowledge. Beograd 1981. “Istorija – Povijest”. 143-147. 10-11. Marulić XVI/3. 505.. Beograd 1994.. XII + 350.. Sofija 1981. Titograd 1970. SKZ. Milorad Ekmečić. 899. 598. Draga Garašanin i Jovan Kovačević)”.

(* Ferluga Jadran. Sarajevo 1999. Beograd 1978. Drugo. Leovac Selena. Slovo Ljubve. 259-261. Beograd 1985-1986. 909. Dubrovnik 1998. Ćirković Sima. Povijest staroga vijeka za V. Zagreb 1995. Posebna izdanja. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”. DZS. 3-5. Studenci 1995. Beograd 1997. sadašnjosti i budućnosti 1". History of the Balkans. (* Samardžić Nikola. Katarina. Janša Zorn Olga – Mihelič Darja. Ivanović Voja. 908.) 911. Macan Trpimir. 219-220. 912.. Beograd 1985.. Cambridge University Press 1983.. Beograd 1988.. Studenci 1995. Prosveta.). Pogovor. ispravljeno i dopunjeno izdanje. Ilok. Geschichte Osteuropas XXVII/1. ŠK. do 1391. (Preveo Jovan Radonić). Janković Stjepan.. Jelavich Barbara. "Konavle u prošlosti. Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku.. kraljica bosanska. 903. PCC Me ugorje. Trajanje Bosne (Lomovi bosanske svijesti). Istorija Srba. Despot Stefan – povest o maču i peru 1 (Samodržac svetorodne loze). 910. 904. Ljiljan 318. Jalimam Salih. Beograd 1981. (od 1353. (Politička istorija).) 905. Prva knjiga. Zagreb 1995. Mihaljčić Rade. godine. (Uredio Milenko Brkić). 223-224. Stjecanje Konavala: Antička tradicija i mit u službi diplomacije. (2. Jakić Živko. razred osnovne škole”. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”.. Beograd 1990. Biblioteka Fototipskih izdanja. Stari in srednji vek.). KDM Preporod Zenica 1995. 218-221. Marulić XXII/2. Zagreb 1989.. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. (Uredio Milenko Brkić). Stjepan Tvrtko I. (* Pašić Ibrahim. 906. Slaveni i Avari “Živko Jakić. 50. “Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture”. Jireček Konstantin. München 1979. razred osnovne škole”. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Knowledge. PCC Me ugorje. Balcanica 16-17. Vol. Beograd 1984. Protić St. Sarajevo (1991).. 92-97... Monografije 15.) 902. 259-261. ŠK. Biblioteka Naša prošlost. Jablanović Ivo. Beograd 1990. Duga. Ljubljana 1998. Biblioteka fototipskih izdanja. 130-139. izdanje. IČ 32. 512. 148. Povijest staroga vijeka za V. Janeković Zdenka. razred osnovne šole.. I. 113-115.) .. Milan. Beograd 1997. 335-336.. Zagreb 1980.. Knowledge..Politička historija 107 260. XI + 407.. ŠK. Jelić Ivan – Mažuran Ivan. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Prilozi XXV/27. 13-15. Zmaj. 907. “Avdija Alilbašić. Zgodovina za 6. Jakić Živko. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. 168. 100-118. do 1537. 31-45.

Srpske zemlje i vladari. 924. 49-56. “Istorija srpskog naroda. Srpski veliki župani u borbi s Vizantijom. IG 1-2.) 914.. Beograd 1997.-2000. 922. Fototipska izdanja. 197-211. SKZ. Sarajevo 1990. Kalić Jovanka. 19. Beograd 1981.. 921. Od najstarijih vremena do Maričke bitke (1371)”. “Istorija srpskog naroda. Beograd 1981.. SKZ. Srbija i zapadni svet 1389-1459. “Istorija srpskog naroda. Žarko Protić. 919. Beograd 1983. Doba prividnog mira. Kalić Jovanka. Druga knjiga. Kalić Jovanka. Kamberović Husnija. 920. Beograd 1981. Beograd 1982.108 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.. Despot Stefan Lazarević i Turci (1421-1327). Doba borbi za očuvanje i obnovu države (1371-1537)”. SKZ. Doba borbi za očuvanje i obnovu države (1371-1537)”. 427-428. Beograd 1994. Beograd 1991. IČ 29-30 (1982-1983). Fototipski reprint izdanja iz 1851. Kalić Jovanka. 88-99.. 7-20. Druga knjiga. SKZ. 213. Od najstarijih vremena do Maričke bitke (1371)”. 917.. Beograd 1995. Borbe i tekovine velikog župana Stefana Nemanje. (* Šuica Marko. izdanje Ljubljana 1990. . 287.. Ćirković Sima.. Zagreb 1851. Sarajevo-Ancona-Frankfurt 1994.. 187. Doba borbi za očuvanje i obnovu države (1371-1537)”. SANU-NBS-MS. “Kosovska bitka i njene posledice”. Tvrtko i Bosna na vrhuncu moći. Milan Vesović)”. (2. Slavonski Brod 1990. Srbi u poznom srednjem veku... 925. Druga knjiga.. Nemirno doba. Istina o BiH I/15.. Kratkoje vvedenije v istoriju proishoždenija Slaveno-srbskago naroda (Priredio Miroslav Pantić). Jović Miomir. “Kalendar godišnjica značajnih doga aja i ličnosti naše političke i kulturne istorije 1986-2000. 75-87. Zemljopis i poviestnica Bosne od Slavoljuba Bošnjaka. Zemljopis i poviestnica Bosne (od Slavoljuba Bošnjaka). Kalić Jovanka. Paraćin 1989. Knjiga 56. “Istorija srpskog naroda. Balkanološki institut. 84-85. Kalić Jovanka. Kalić Jovanka. Beograd 1982. Jukić Frano Ivan. Ciklus Ponovljena izdanja. IČ 42-43 (1995-1996). Jukić Frano Ivan. 251-262.) 926. Beograd 1987. (Priredili Milan Matić. 918. Demokratska zajednica BiH. Prva knjiga. Kalić Jovanka. Snaženje Despotovine. 923. Knjiga 1. 915. Julinac Pavle. Knjiga 1. 913.. Savezna konferencija SSRNJ. 205-217.. “Istorija srpskog naroda. 916. (pretisak. SANU. SKZ. Posebna izdanja. Beograd 1982. Prva knjiga. priredio Stjepan Blažanović).

) . krone’. Erken Ortacľ’da Türk – Hirvat Iliskileri..) 937. Rasprave i članci iz starije hrvatske povijesti. Posebno izdanje-Zgodovinsko društvo Ljubljana. Trogir 1985. Klaić Nada.. ZČ 48/4. Anali 17. Kampuš Ivan. “Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture”. 425-428. 71-79. Zagreb 1989. Celje 1982. Prilozi problematici Kosovske bitke objavljeni u časopisu ‘Obeležja’. Zagreb 1980.. Karatay Osman. Split 23.10. 29. Zagreb 1993. Biblioteka Prošlost i sadašnjost. München 1986. Filološke studije o našem najranijem srednjovjekovlju. 1994. 935... Praha 1983. 598. 90-92. 938. Československý časopis historický 31/4. Karabegović Ibrahim.. ŠK. Klaić Nada. Historiografija o Bosni i Hercegovini (Najznačajnija literatura). 929. Babonežići (17). Srednjeveška Evropa.. Biblioteka znanstvenih djela 70. “Trpimir Macan. Iz problematike srednjovjekovne povijesti Bosne. Slobodna Dalmacija. Zagreb 1986. II/1. 25. Macan Trpimir. ŠK. Talovci (655).. Ljubljana 1993. XVII + 221. 131. Slobodna Dalmacija. 417-419. 1-17. Iločki (223). Kampuš Ivan. (* Steindorff Ludwig. 393. Uz početke hrvatskih početaka.. Kaznačić-Hrdalo Ana... Knjiga 6.. Povijest Hrvata u razvijenom srednjem vijeku..) 936... Povijesni prijepori”. Hirvat Ulusunum. MH. J.) 939. 578-579. (* Rapanić Željko.04.. Zenica 2000. Šimunović Petar. Keen Maurice. Trogir u srednjem vijeku. 17-79.. 930. 384-385. 1993. (* Macan Trpimir. 1994. Mirković Vojko. Split 14. Javni život grada i njegovih ljudi.. Prilozi XIV/14-15. Kulturni krug. Obavijesti HAD XXV/3. Split 1993. Muzej grada Trogira. Katičić Radoslav. Didaktički putokazi V/18. Anžuvinci (10). Izdanja grada Trogira 5. Nenadić D. Katić Lovre.. HZ 42. 281. (* Pnk. 297. Zagreb 1976. (* Čarni Ludvik.) 933. 928. 9296. Südostforschungen 45. Assam. Zagreb 1990. Celjski (56-57). Nelipčići (416). Karbić Damir. Dubrovnik 1979. Sarajevo 1978. Ankara 2000. Celjski zbornik. 931... 17-47. Marulić XIX/1. Kosovski boj u objavljenim najstarijim izvorima i novijoj srpskoj historiografiji.Politička historija 109 927. Split 08. Zadnji knezi Celjski v deželah ‘Sv.05. Dioba i ubikacija dijelova Slanskog primorja u doba pripojenja Dubrovniku godine 1399. VII + 712 + 16 priloga. Dubrovnik 1992. Cankarjeva založba.. Ljubljana 1994. Ogranak Dubrovnik. HZ 43. Slobodna Dalmacija. 8. 934. Split 1993. 932. Klaić Nada. Klaić Nada..

06. Sarajevo 03. 113-137. 14. (5) (Zabluda istoriografije). Sarajevo 21.. HZ 45 (1992). “Hrvatski biografski leksikon II (Bj-C)”. Behar III/10. 16.07.06. Oslobo enje 47/15102. Osloboenje 47/15092. 18.07. Sarajevo 17. 17. Sarajevo 02. (* Lovrenović Dubravko.. 1990. 8. Ćošković Pejo. (14) (Dolazak Stjepana II).. Klaić Nada.07. 16. Sarajevo 30. Sarajevo 29. 192-195. Oslobo enje 47/15107.06. 1990. Klaić Nada. Feljton: Srednjovjekovna Bosna (1-18): (1) (Prošlost u političkim okvirima). Slavonska Požega 1986. Klaić Nada. Oslobo enje 47/15094. 17. 14. Povijest Hrvata u srednjem vijeku. Putevi XXXV/5. Eminex.07. Bosna – ni srpska ni hrvatska. 15. (13) (Mudra šutnja bosanskih vladara). Klaić Nada. Zagreb 1989.-2000.. (12) (Smrt posljednjeg Arpadovića). priredio David Atlagić)”. 18. GZH. Sarajevo 25. Zagreb 1994. Sarajevo 27. (10) (Bosansko-dalmatinski odnosi). izdanje.. izdanje. (2) (Protjerivanje iz udžbenika).) 942. Oslobo enje 47/15094.. Zagreb 1989. Zadar 1976. 10. (7) (Banus Culinus Dominus Bosne). 47/15106. 1990. Zagreb 1993. 1990. 308-317. 1990. Oslobo enje 47/15089. 8-9.. 11.). Oslobo enje 47/15099.07. 272-276. 1990..(* Horvat Angela..07. (17) (Križarski rat na Bosnu). 1990.. 1990. 1990. 2.06.. Klaić Nada. 1990. GDI BiH 40-41 (1989-1990). 1990.). 1990. (15) (Svjedoci a ne jemci). 344. Zagreb 1990. München 1979. Sarajevo 04..07. Milutinović . 6. Banja Luka 1990. Biblioteka Posebna izdanja.. Sarajevo 09.g. Politički položaj bosanskih vladara do Tvrtkove krunidbe (1377. Klaić Nada.. 1. Oslobo enje 47/15091. 1990.. 348-351. 940. Vjesnik Muzeja požeške kotline 4-5... Oslobo enje 47/15103.06. 1990.. 947..06.06. 1990. (6) (Falsifikati splitske crkve). 15.. 18. 1990.06. Beograd 1992. 945. Südostforschungen 38. Sarajevo 05.g. Oslobo enje 47/15100. 948. (4) (Samostalna zemlja). 9. Oslobo enje 47/15095.. Sarajevo 07.. Sarajevo 28. Sarajevo 22. Sarajevo 23. 50-59.. “Bosna i Hercegovina ogledalo razuma (Izbor članaka. 12. 277. Klaić Nada – Petricioli Ivo. Srednjovjekovna Bosna.. 943. Politički položaj bosanskih vladara do Tvrtkove krunidbe (1377. odlomaka i ilustracija.. 12. 470.110 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Klaić Nada. Sarajevo 10. (8) (Tri pisma Grgura IX). JLZ Miroslav Krleža. Oslobo enje 47/15088. Sarajevo 1990. Oslobo enje 47/15087. Ančić Mladen. 946. (9) (Ninoslav: Pataren ili pravovjerni).06. 621-634.03. Globus. Oslobo enje 47/15108. Srednjovjekovna Bosna. 1990. Samostalni politički razvitak bosanskih zemalja nisu prekidali niti Hrvati niti Srbi. Ecclesia seu monasterium sancti Michaelis de Rudina. 1990.. Bribirski knezovi. Sarajevo 1991. Oslobo enje 47/15101. (3) (Javna vlast – dokaz državnosti). Zagreb 1993. (* Margetić Lujo. 17. 1990. (11) (Kumani i bosanski heretici).) 944. Oslobo enje 47/15098. Prošlost Zadra II. Klaić Nada... 941. 16. Zadar u srednjem vijeku.07. Oslobo enje 47/14993. Sarajevo 26. Sarajevo 10. Oslobo enje 47/15093.07. IGC Borba. (16) (Kratkotrajno veselje ugarskog vladara). Radio Sa XIX/70... Sarajevo 06. Nilević Boris.. (18) (Poslušni vazal ili bosanski buntovnik).

226 + 4 karte. Sarajevo 21. VIII + 247. “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463. Sarajevo 23.) 949. (Fototipsko izdanje).. Čabotarev Andrej. Obavijesti HAD XXV/3. 959. “Istorija srpskog naroda. 362. 46. Kosanović Jakov. Vi enje drugih (Skup u ANU BiH o 600. Kovačević Jovan. IV-456). 952. Korenić Bojan.. Sarajevo 1998. (U istoj izdavačkoj kući ovo izdanje je izašlo: 1981. Korenić Bojan. 957. 8.. 95-96. “Kosovska bitka (Vojno-istorijska rasprava)”. Zagreb 1994. “Hrvatski biografski leksikon II (Bj-C)”. godine). Feljton: Splet legende i istorije (600 godišnjica Kosovske bitke)..12. 383-385. Nazor Ante. III-380.. Povijest Bosne (fototip izdanja iz 1882.. Sloveni (Nastanak i razvoj slovenskih civilizacija u Evropi VI-XIII vek). Povijesni prilozi 13. Macedoniae acta archaelogica 11. 1988). Skopje 1990. Oslobo enje 46/14728. I-382. Klaić Vjekoslav. Prva knjiga. SKZ.. 244-248. izdanje. 1991.. 7.06. Povijest Hrvata od najstarijih vremena do svršetka XIX. Filip Višnjić. Kolumbić Nikica.. JLZ Miroslav Krleža.. 2. Predgovor: Jovanka Kalić). Zagreb 1994. Zagreb 1990. 951. Sarajevo 20. 8. (* Džidrova Ljubinka. 1985. 3. (Priredio Trpimir Macan). Titograd 1989. Beograd 1989. 7. 159-195. Bosna i Hercegovina od seobe naroda do XII stoljeća.. CCP XVII/32. Zagreb 1993. Preštampano iz ‘Ratnika’ iz 1898 gd. Zagreb 1993. 217-222. Radovi 27. 950.. 960. 118-122. IRO Naučna knjiga. Bobaljević Vuk. godišnjici Kosovske bitke). 1989. (Prevela s francuskog Gordana Petrović. stoljeća. Oslobo enje 46/14727.. 1989.Politička historija 111 Kosta.. JLZ. MH. (* Matijević-Sokol Mirjana.. Stožer naše istorije.. Celjski grofovi.) 953. Kos Milko. Oslobo enje 46/14730. Doseljenje Slovena na Balkansko poluostrvo. Zagreb 1989. Zbornici i monografije.) 955. Biblioteka Izdanci. “Kninski zbornik”. 1989. 956. I-IV...06. Svjetlost. 954. Od najstarijih vremena do Maričke bitke (1371)”. Beograd 1989. Knezović Oton. Biblioteka Hrvatske povjesnice. 685. mit sa izvornom snagom (Naučni skup o Kosovskom boju u SANU). 634-635. Dumbović Vladimir. Marulić XXIII/1. HKD Napredak.06. Nakladni zavod MH. Biblioteka Retrospektive. 958. Zagreb 1982. 205-207. Sarajevo 24. Klaić Vjekoslav.. Zagreb 1993. . Oslobo enje 48/15630. I-II. Nazor Ante.. izdanje. “Kraljevska dobra u centralnoj Bosni”... 109-124. EJ 2. Istorijski zapisi LXII/1-2. Knjiga prva”. II-430. Kont Fransis. Sarajevo 1990. 247-260. Zagreb 1980. Beograd 1981.

(Urednik Ivo Goldstein)“. 968. (* Bušić Krešimir. Hercegovina 4-5 (12-13). Institut za suvremenu povijest. 964. ČSP XXIX/3. 404. 965. Zagreb 1996.. Novi Liber. . NEV XXIX/1.. Sarajevo 1979. Bosanski identitet izme u prošlosti i budućnosti. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1977. Bosnska identiteta. 963. Baška Voda 1995/1996. Institut za nacionalna pitanja. likovne umjetnosti... Zagreb 1995. film. 594-596. Med preteklostjo in prihodnostjo. Monografije i studije. Krajiške utvrde i obrana Hrvatskog kraljevstva tijekom 16. 973. Kržišnik-Bukić Vera.. Kunstmann Heinrich. svijet: Politička i vojna povijest. “Kronologija. Kretanje Slavena u srednju i istočnu Evropu u doba seobe naroda (Preveo Ivan Pederin). Hrvatska. Press centar ARBiH. 35-37. Biblioteka Hrvatska povjesnica. 117-142.. Vrline i mahne novih gimnazijskih udžbenika iz historije. 289-290. Kolo I/5-6. Pad Bosne i Hercegovine pod Turke u spisima bosanskohercegovačkih franjevaca. 967. “Povijesnoteološki simpozij u povodu 500 obljetnice smrti bosanske kraljice Katarine”. 39. 962. Kurnatowska Zofia. književnost.. Ljubljana 1997... Kreso Muharem. 966. Sarajevo 1989. "Neum i bosansko primorje". Diskusija. izdanje. Kovačević-Kojić Desanka. Zagreb 1995..06. 368. Novi cvijet LXIV. 256. godine o kupnji njegovog dijela Konavala. 1997..) 971. Knjiga 1..-1999. 42. KS-FTS. 159-170. Posrednici i tijek pregovora s Radoslavom Pavlovićem 1421.1427. znanost i tehnički razvoj. (* Voje Ignacij. Kovačić Anto Slavko. Kraljević Ivan. Słowiańszcyzna południowa. Zenica 1996. (* Redžić Enver. Kržišnik-Bukić Vera. Sarajevo 1994.. Kristić Alen. Polska akademia nauk. 42-43. Institut Historii Kultury materialnej. Sarajevo 29. Europa.) 969. Pad Bosne i Hercegovine pod Turke u spisima bosanskohercegovačkih franjevaca. Sarajevo 1979. Vojna biblioteka 2. (* Feldman Andrea.-2000.. Zagreb 1997.112 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 136.) 970. Inštitut za narodnostna vprašanja. 961. ZČ 51/2. Didaktički putokazi 6.. religija. O učešću bosanskog odreda u Kosovskoj bici. stoljeća. sport. 325-328. Ljubljana 1997. Mostar 1998. (KUN) 14. Zagreb 1991. Samostalnost i moć (Kralj Stjepan Tvrtko I. Kruhek Milan. 103-109. Povijesni prilozi 14. Kotromanić). Naši dani XXXVI/970 (40). 60-85. Oslobo enje 54/17626.) 972. Ljubljana 1996. 2. Krkalić Hikmet. glazba. (1 izdanje 1993). Kovačić Anto Slavko..

. Litavrin Grigorevič Gennadij. Vi enja i zablude (Bosna i Hercegovina u djelima francuskih autora od najdavnijih vremena do konca XX stoljeća). “Istorija srednih vekov”.. Zagreb 1989. Lovrenović Dubravko. Lovrenović Dubravko. stoljeće. Feljton: Čija je Herceg-Bosna? (1-2). “Hrvatski biografski leksikon II (Bj-C)”. političeskoj i kulturnoj istorii jugo-vostočnoj Evropi”. (2) (Državni suverenitet srednjovjekovne Bosne). 37-45. Sarajevo 1986. JLZ Miroslav Krleža. HZ 39. 55-66. Jelena Nelipčić. Radovi 19. Prilozi XXI/22. Bokšić Žore. Moskva 1980. Prilozi XXII/23. 231-236.. Zagreb 1986. 982. Vipusk 9. (1) (Izme u legende i stvarnosti). Cetinski knez Ivaniš Nelipčić u političkim previranjima u Dalmaciji krajem 14.. Lešić Anto. 981.. Balkanskie issledovanija. Zagreb 1987. Sarajevo 1997. Radovi 20. Odjek L/1-3. 975. . Bosnija i Horvatija v XII-XV vv. Lovrenović Dubravko. Arheološki vestnik 31. stoljeća. Kako je bosanski vojvoda Sandalj Hranić došao u posjed Ostrovice i Skradina. Svjetlo riječi VIII/90. Beograd 1979. Evgenij.Politička historija 113 (* Ristić Ljubica..). 984.. 183-193.-1420.. Sarajevo 1987.. Sarajevo 1990. i tokom prvih decenija 15. Svjetlo riječi VIII/88-89.. Moskva 1984. 343-345. Banja Luka 1986.. 985.. Lovrenović Dubravko. 163-172. Ljubljana 1980. Da li je Jelena Nelipčić bila majka Balše Hercegovića. Pleterski A. 977. 5. 199-220. Zagreb 1986. Ostrovica i Skradin u mletačko-ugarskim ratovima za Dalmaciju (1409. Istočni Jadran u odnosima izme u Hrvoja Vukčića i Sandalja Hranića na prelazu iz XIV. 978.) 974. Lapenda Stjepan. IZ 7. 1011. Osobenosti stanovlenija rannefeodalnih slavjanskih gosudarstv na Balkanah. Lovrenović Dubravko. Hrvoje Vukčić Hrvatinić i splitska komuna. 311-312. IČ 25-26 (1978-1979). u XV. Sarajevo 1990. GADAR BiH 27.. 104-105.. Sarajevo 1987. 983. Lovrenović Dubravko. “Voprosi socialnoj. 15-28. 980. 5. Lovrenović Dubravko. Litavrin Grigorevič Gennadij – Naumov P. 976. Lovrenović Dubravko. 193-198.. splitska vojvotkinja i bosanska kraljica. 979.

12. 986. BF V/8. Somobor 1994. 8-9. 156-193. 990. Od slavenskog naseljavanja do bana Kulina (VII-XII st. 11-15. FTS. Sarajevo 1994. (KUN) 6. .-2000. Sarajevo 1991. Altermedia d. Sarajevo 07. Stećak I/7. Lovrenović Dubravko.-1991. Sarajevo 1998. Lovrenović Dubravko. "monarhijske pobožnosti"). 141-153. 988. 1997.. Lovrenović Dubravko. 993. “Šest stoljeća od smrti bosanskog kralja Tvrtka I”. Proglašenje Bosne kraljevstvom (Pokušaj revalorizacije). Sarajevo 1991. Lovrenović Dubravko... (2) (O porijeklu bosanske krune). Na ishodištu srednjovjekovne bosanske etno-politogeneze. 34-35. Lovrenović Dubravko. Odjek L/1-3. Srednjovjekovna bosanska država. Lovrenović Dubravko. Utjecaj Ugarske na odnos Crkve i države u srednjovjekovnoj Bosni. 996. 85-125. 7-27. 998. "Sedam stoljeća bosanskih franjevaca 1291. Sarajevo 1997. Illyrian-Roman-Slavic syntesis. Forum Bosnae 3-4. Odjek XLIV/17-18. Milodraška zakletva. 994. 989. Sarajevo 1999. Odjek.. Lovrenović Dubravko.-NUB BiH. BKC. 37-93. o.. “Bosna i Hercegovina od najstarijih vremena do kraja drugog svjetskog rata”. 1997. BF VI/9. 43-56. Lovrenović Dubravko. 995. Iliro-romansko-slavenska sinteza (Ra anje novog naroda). Lovrenović Dubravko. 991. Osloboenje 54/17800. Krijesnica II/6. žezlo i jabuka bosanskog kralja).. (zbornik radova). Zenica 1995.. Sarajevo 1998. dopunjeno izdanje. BF I/1. A zemlja ostaje.. Samobor 1993.. 997. Bosansko srednjovjekovlje u svjetlu kristijanizacije vladarske ideologije (Na trećem putu tzv. o. 992. “Istina o Bosni i Hercegovini (Činjenice iz istorije BiH)”.. Lovrenović Dubravko. 2.. Sarajevo 1998. Sarajevo 1994.12. 227-287. Corona regni Bosnae (Kruna bosanskog kraljevstva).. Sarajevo 21. Kotromanića (Corona regni Bosnae) (1). Feljton: Tko je i gdje okrunio prvog bosanskog kralja Tvrtka I Kotromanića (1-2): (1) (Kruna. 9. Oslobo enje 54/17786..). Lovrenović Dubravko.". Lovrenović Dubravko. 34-35. Sarajevo 1997. Lovrenović Dubravko.114 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 987.. (KUN) 8. (2) Stećak I/8. Feljton (1-2): O mjestu okrunjenja prvog bosanskog kralja Tvrtka I. 3-9.. Special 50th anniversary edition.

91-95. 96-99. 360. “Istorija srpskog naroda. Bosanska država (44-45). Kulin. SKZ. 131-140.. Zagreb 1994. Kulin (330). Zagreb 1995. Naša škola XLVI/7-8. Maksimović Ljubomir. Hrvatski narodni kalendar 1996. 3. Dubrovačka diplomacija (116). ŠK. Rajčić Tihomir..) 1006. Zagreb 1995. Stjepan Tomašević (14-15). 214-217. Mala knjižnica. Lučić Josip. Stjepan II Kotromanić.) 1007.12. Sarajevo 31. Karčić . Dijalog NS I/3-4. Macan Trpimir. 170-179. Dubrovačka Republika (116-120). 553-555. (* Kurtović Esad. Erasmvs 14. Naša ognjišta XXIX/259. Sarajevo 1995.. razred osnovne škole. 1011. HZ 46 (1993). Dani 135. 368. 1999. Malcolm Noel. Tvrtko I Kotromanić (14)... Od najstarijih vremena do Maričke bitke (1371)”. (* Čić Emil. 40-41. Macan Trpimir.. Dubrovnik i kosovska bitka u dokumentima i historiografiji. Prvi milenij Bosne”. Zagreb 1995. Macan Trpimir. 504. Jajačka banovina (249). 180-185.. MH. Bosnia a Short History. Pad Bosne pod tursku vlast (19). Malcolm Noel. “Ivan Lovrenović – Vildana Selimbegović. MH.. Povijest hrvatskog naroda (pregled). (* Džaja Srećko. Sarajevo 1995. XXIV + 340. HZ 42. Povijest hrvatskog naroda (pregled). Zagreb 1999. (* Sekulić Ante. Zagreb 1998. Zagreb 1989. Zovkić Mato.. 174-183.Kratki pregled. Bosnia a Short History. Macan Trpimir. Nakladni zavod MH. 127-143. Sarajevo 1999. 1009. (* Buljan S. 4. Tomislavgrad 1999. Lovrenović Ivan – Selimbegović Vildana.. Kotromanići (313).. Povijest hrvatskog naroda (pregled). Trijumf Vizantije početkom XI veka. Zagreb 1994. Biblioteka Hrvatske povjesnice. Macmillan. Lučić Josip – Raukar Tomislav. Lučić Josip. Bizant. London 1994.. Makek Ivo. CCP XVIII/34.. University Press. Hrvatsko slovo... Povijest hrvatskog naroda.. ŠK. 1999. 22. (* Zovkić Mato.) 1008. izdanje. Malcolm Noel. III kolo.) 1004.04.. “Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture”. 1001. Nilević Boris. (Prijevod Zlatko Crnković). ŠK. 1005. 122. Zagreb 1992. Beograd 1981. “Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture”. Prva knjiga. Avari (16). 1002. Erasmus Gilda-Novi Liber-Dani. 240.) 1010. Slavica. New York 1996. 1000. Zagreb 1999. Zagreb 1980. MH.Politička historija 115 999. Zagreb 1997. Zagreb 1980. knjiga 13. Godina 44. izdanje. Kolo IX/3. Vukčić Hrvatinić Hrvoje (740-741).. Povijest 6: udžbenik za VI. 15. Zagreb 09. Trpimirovići (692-694). Povijest Bosne . 1003.

13. Tešanj 1995. (Uredio Milenko Brkić). Fikret. (Prevod Senada Kreso. Kulin ban – historija i legenda (Uz 800.116 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Kosovo A Short History. 1015.. 1995. Darmstadt 1985. Grundlinien seiner Wissenschaftliche Buchgesellschaft. Macmillan. 1023.. Markešić Luka. (Uredio Milenko Brkić). 15. 12. Amira Sadiković). Samobor 1996. Malcolm Noel. (* Švab Mladen. . Matić Antun. 1016. Naša ognjišta XXVI/234. Stefan Dečanski i Zeta. Behar IV/19-20. Stećak III/25. Svjetlo riječi VII/78. Erasmvs 19. Mályusz Elemér. 30-31. Barun An elko. Oslobo enje 52/17000. Zagreb 1995. Džaja Srećko. Kico Mehmed. 42-53..10. Gondolat Kiadó. BF IV/5. Kosovo – Kratka povijest”. 422. Povijest 2. Kolo IX/2. Matuz Josef. Kaiser Sigismund in Ungarn (1387-1437). Istorijski zapisi XXXII(LII) XLI/4. Studenci 1995.. Zsigmond király uralma Magyarországon. 3.. 520. Akadémiai Kiadó. 95. Podgorica 1979.. Posljednji hrvatski narodni kraljevi. Povijest Hrvata za vlade župana i knezova (Od 600-925 g. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”.) 1012. 1017. obljetnicu Povelje Kulina bana). Nilević Boris. Sarajevo 2000. Bihać 1996... 9-11. Das Osmanische Reich. Malcolm Noel. razred gimnazije). Mandžukić Jasmin. Šimić Angelina. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. Gradina II/14. Budapest 1990.) 1014. Zenica 1996.). 22. Ljiljan IV/134. 1013. mitovi i porijeklo (Ulomak iz bestselera Kratka povijest Bosne). 209-211. 185-191.. . Posljednji Kotromanići. Budapest 1990.. London 1998. Didaktički putokazi 4. Matić E. Malović Marica. (Udžbenik za II.. Mályusz Elemér. 64-68. Sarajevo 1996. Sabina Berberović. PCC Me ugorje.. Tomislavgrad 1996. 557-562. 21.-2000.. 48.. Zagreb 1991.. Dani.. Mostar 1998. 1019. Maslak Nijazija. Matković Hrvoje – Drašković Blagota. 1018. Sarajevo 07. 1022. Studenci 1995. Unsko-sanske novine I/9. Zagreb 1999. 1021. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”. Zagreb 1997. Malcolm Noel. Sarajevo 1995. 1020... 5-69.. Sarajevo 1989.. Dodig Radoslav. Hercegovina 10. PCC Me ugorje. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. Rase..

... Prlender Ivica. Jalimam Salih. (Preveo Nenad Moačanin). 183-187. Sofija 1985. Ćošković Pejo. (* Harisijadis Mara. Beograd 1984. Jalimam Salih. Biblioteka Istorija. “Istorija srpskog naroda. 187-193. Beograd 1989.. Druga knjiga. Lazar Hrebljanović. Doba borbi za očuvanje i obnovu države (1371-1537)”. Istorija za VI razred osnovne škole. Mažuran Ivan. 299. GR IZ BiH LX/11-12. Mihaljčić Rade. Mihaljčić Rade. (Stručni redaktori jugoslovenskog izdanja: Ljubomir Maksimović i Rade Mihaljčić)”. Zagreb 1986. “Istorija srpskog naroda..) (* Dinić-Knežević Dušanka.) 1033. Zbornik Muzeja 24-25. IG 1-2. Beograd-Novi Sad 1987. 377..) 1026. Godina 46. Sarajevo 1998. Mihaljčić Rade. Etničke i političke promene na Balkanskom poluostrvu (61-67). (* Kovačević Branislav. 327... Beograd 1987. Beograd 1983. 121-123. izdanje. SKZ. 151-153. IZ 8. 74-77.) 1027. 1028. Sarajevo 1987. izdanje 1984.. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Beograd-Zavod za izdavanje udžbenika Novi Sad. Istorija-kult-predanje. Nolit.. Druga knjiga.. HZ 39. Mihaljčić Rade. Zagreb 1998. Istoričeski pregled 41/8. Golden marketing. Mihaljčić Rade. 2135. (* Salihbegović Ahmet.) . Mihaljčić Rade. SKZ. 182. (* Kovačević Branislav. Doba oblasnih gospodara. Titograd 1990. Sarajevo 1998.. IRO Narodna knjiga-IRO Vuk Karadžić-IRO Rad. Kosovska bitka. Ilustrovana Istorija sveta. Mihaljčić Rade. Hrvatski narodni godišnjak 1999. Lazar Hrebljanović. Beograd 1980-1981. Matuz Josef. Kraj srpskog carstva.. (2. BIGZ.. Uspon južnoslovenskih zemalja (67-75). Pad južnoslovenskih zemalja (94-100). (* Grahovac Željko. GDI BiH 38. 187-193. Ćuk Ruža. Beograd 1975. Rakova Snežana.. Istorijskomemoarska dela. 36-46.) 1025..) 1031. Zagreb 1993. Drugi tom. Beograd 1982. 21. Titograd 1990... BIGZ. 223. Istorijski zapisi LXIII/34.. Études balkaniques 21/4. Beograd 1982. Sofia 1985. Matanov H. 146-148. 1032...Politička historija 117 1024. 1030. Osmansko carstvo.. Novi Sad 1985. Zbornik MS za istoriju 31. 239. 286. Zagreb 1992. 1029. Hrvati i Osmansko Carstvo. “Srednji vek i renesansa. 173-175. 1420-1422. Banja Luka 1987. Behar III/10. Istorijski zapisi LXIII/3-4. SKZ. Istorija-kult-predanje. 1. Mihaljčić Rade. Istorijsko-memoarska dela. ŠK. 368. Biblioteka Povijesna istraživanja. Kraj srpskog carstva. Beograd 1989.. 341-343. 150-151. Doba borbi za očuvanje i obnovu države (1371-1537)”.

118

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

1034. Mihaljčić Rade, Junaci kosovske legende, BIGZ, Istorijsko-memoarska dela, Beograd 1989., 313. (* Kovačević Branislav, Istorijski zapisi LXIII/3-4, Titograd 1990., 187-193.) 1035. Mihaljčić Rade, The Battle of Kosovo in History and in Popular Tradition, BIGZ, Beograd 1989., 248. (* Steindorff Ludwig, Südostforschungen 49, München 1990., 442-443.) 1036. Mihaljčić Rade, Tributi, “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”, Knowledge, Beograd 1999., 746-748. 1037. Mijatović An elko, Srednjovjekovne države, Bosansko Kraljevstvo i Hercegovina u prostoru i vremenu, “Ljubuški kraj, ljudi i vrijeme, Knjiga 1., Zbornik Znanstvenog simpozija održanog u Ljubuškom 11. i 12. kolovoza 1995.”, Ziral-Naša djeca, Mostar - Zagreb 1996., 113-127. 1038. Mijatović An elko, Iz riznice hrvatske povijesti i kulture, ŠK, Zagreb 1996., 560. (* Švab Mladen, ČSP XXVIII/1, Zagreb 1997., 199-200; Szabo Agnesa, Hrvatsko slovo, Zagreb 07.02. 1997., 14.) 1039. Mijatović An elko – Mirošević Ivo – Šanjek Franjo, Hrvatska i svijet od V. do XVIII. stoljeća, (Udžbenik za II. razred gimnazije), Zagreb 1997. (2. izdanje 1998; 3 izdanje 1999; 4 izdanje 2000.). 1040. Mijović Pavle, Doseljavanje Slovena u Duklju (Crnogorci), EJ 3, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1984., 66-75. 1041. Miletić Nada, Rani srednji vijek (Historija) (Bosna i Hercegovina), EJ 2, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1982., 166-167. 1042. Miletić Nada, Rani srednji vijek (Historija) (Bosna i Hercegovina), “Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina, Separat II. izdanja Enciklopedije Jugoslavije”, JLZ, Zagreb 1983., 78-79. 1043. Milutinović Branislav, Borba Balšića sa Mlečanima za zetske primorske gradove, “Srednjovjekovna istorija Crne Gore kao polje istraživanja”, Zbornik radova sa Okruglog stola Istorijskog instituta, Istorijski institut RCG, Knjiga 3, Podgorica 1999., 199-227. 1044. Milutinović Kosta, O južnoslavenskom obilježju boja na Kosovu. U povodu 600. godišnjice, Zadarska revija XXXVIII/1-2, Zadar 1989., 11-28. 1045. Mirošević Ivo – Šanjek Franjo – Macan Trpimir – Perić Ivo, Pregled povijesti hrvatskog naroda od VI. st. do naših dana, ŠK, Zagreb 1995.

Politička historija

119

1046. Mitić Ilija, Konzulati i konzularna služba starog Dubrovnika, Historijski institut JAZU, Monografije 4, Dubrovnik 1973. (* Leutić Josip, Anali 17, Dubrovnik 1979., 784-785; Bartl Peter, Südostforschungen 38, München 1979., 351-352.) 1047. Mitić Ilija, Prilog proučavanju obaveza Dubrovačke Republike prema drugim državama, JIČ XVIII/3-4, Beograd 1979., 94-103. 1048. Mitić Ilija, Me unarodni položaj Dubrovačke Republike s obzirom na njene novčane i druge obaveze prema stranim zemljama, Pomorski zbornik 17, Rijeka 1979., 351-356. 1049. Mitić Ilija, Dubrovačka država u me unarodnoj zajednici (od 1358. do 1815.), JAZU-Nakladni zavod MH, Biblioteka Studije, monografije, kritike, Zagreb 1988., 299. (* Steindorff Ludwig, Südostforschungen 49, München 1990., 441-442.) 1050. Mitrović D. Jeremija, Istorija Srba, Curo, Beograd 1994., 516. 1051. Mitrović Vladislav, Dabrobosanska mitropolija, EJ 3, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1984., 355. 1052. Moačanin Nenad, Tursko (Osmansko) carstvo, “Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture”, ŠK, Zagreb 1980., 700-701. 1053. Moačanin Nenad, Turska Hrvatska. Hrvati pod vlašću Osmanskog Carstva do 1791. godine, MH, Zagreb 1999. (* Mandušić Iva, Kolo X/4, Zagreb 2000., 424-426.) 1054. Moskolenko Evseevič Anatolij, Bosnija v XII-XV vv, “Istorija južnih i zapadnih slavjan, Kurs lekcii, Moskva 1979. 1055. Muharemović Husein-Huska, Naša vremena i običaji, Vlastita naklada, 1. izdanje, Bihać 1997. (2. izmjenjeno i dopunjeno izdanje, Bihać 1997., 184.). 1056. Mužić Ivan, Podrijetlo Hrvata (Autohtonost u hrvatskoj etnogenezi na tlu rimske provincije Dalmacije), Nakladni zavod MH, Hrvatske povjesnice, Zagreb 1989., 276 + 40 tabela. (* Brković Milko, Zadarska revija XXXIX/4, Zadar 1990., 544547; Katičić Radoslav, Obavijesti HAD XXII/2, Zagreb 1990., 60-62; Mlivončić Ivica, Slobodna Dalmacija, Split 14.01. 1990., (Forum) 42; Katičić Radoslav, SP III/19 (1989), Split 1991., 243-270; Mužić Ivan, SP III/19 (1989), Split 1991., 271-284; Katičić Radoslav, SP III/19 (1989), Split 1991., 285-287.) 1057. Mužić Ivan, Podrijetlo i pravjera Hrvata (Autohtonost u hrvatskoj etnogenezi na tlu rimske provincije Dalmacije), Zbornik Kačić Split-Nakladni zavod MH, Knjižnica Zbornik Kačić 22, Split-Zagreb 1991., 366.

120

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

1058. Mužić Ivan, Slaveni, Goti i Hrvati na teritoriju rimske provincije Dalmacije, 4. dopunjeno i prera eno izdanje, Iberia, Split 1996., 527. (* Mlivončić Ivica, Slobodna Ddalmacija, Split 26.11. 1996., (Forum) 6.) 1059. Mužić Ivan, Slaveni, Goti i Hrvati, 5. dopunjeno i prera eno izdanje, Naklada Nediljko Domanović, Djela iz hrvatske duhovne i kulturne baštine 2, Zagreb 1997., 600. 1060. Nastavni planovi i programi:, Nastavni plan i program (Opća gimnazija), Bosna i Hercegovina, FBIH, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Sarajevo 1999; Historija – povijest VI razred, Osnovna škola, “Nastavni planovi i programi (Osnovna škola, Osnovna muzička škola, Osnovna baletska škola)”, RBIH, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta – Pedagoški zavod, Sarajevo, školska 1994./95., 221-223; Nastavni planovi i programi 2 (Prirodnomatematička gimnazija, Matematičko informatička gimnazija, Učiteljska škola), Školska godina 1995/1996), Pedagoški zavod, Sarajevo 1995; Nastavni planovi i programi 2 (Srednje stručne škole), Knjiga 1, Školska godina 1995/1996), Pedagoški zavod, Sarajevo 1995; Nastavni planovi i programi 2 (Srednje tehničke i srodne škole), Knjiga 2, Školska godina 1995/1996), Pedagoški zavod, Sarajevo 1995. 1061. “Nastavni program za hrvatski jezik, povijest i etiku u srednjim školama”, Zagreb 1995. 1062. Naumov P. Evgenij, Balkanskoe srednevekovje, Balkanskie issledovanija 5, Moskva 1979. 1063. Naumov P. Evgenij, Bosnijskoe srednevekove v sovetskoj istoričeskoj literature, Prilozi XVIII/19, Sarajevo 1982., 237-252. 1064. Naumov P. Evgenij, Kosovskata bitka (1389.g.) vo istorijata na me unarodnite odnosi na Balkanot, Istorija XXII/2, Skopje 1986., 35-53. 1065. Nemeth Krešimir, Babonići (Babonegi), EJ 1, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1980., 397399. 1066. "Neum i bosansko primorje", Armija RBiH, Press centar, Vojna biblioteka 2, (1 izdanje 1993), 2. izdanje, Sarajevo 1994., 40. (* Ančić Mladen, CCP XIX/36, Zagreb 1995., 110-115; Ančić Mladen, Obavijesti HAD XXVIII/1, Zagreb 1996., 37.) 1067. Nikić Andrija, Stjepan Dabiša (? – 1395), “Ljubuški kraj, ljudi i vrijeme, Knjiga 1., Zbornik Znanstvenog simpozija održanog u Ljubuškom 11. i 12. kolovoza 1995.”, Ziral-Naša djeca, Mostar - Zagreb 1996., 357-358. 1068. Nikić Andrija, Povijesna zrnca, Franjevačka knjižnica i arhiv u Mostaru, Mostar 2000.

Politička historija

121

1069. Nilević Boris, Vojvoda Ivaniš Pavlović, Prilozi XIV/14-15, Sarajevo 1978., 349361. 1070. Nilević Boris, Iz života posljednjih Pavlovića, GDI BiH 28-30 (1977-1979), Sarajevo 1979., 59-74. 1071. Nilević Boris, Učešće vojvode Petra i kneza Nikole Pavlovića u političkom životu srednjovjekovne Bosne, Prilozi XVI/17, Sarajevo 1980., 61-68. 1072. Nilević Boris, O bosansko-turskim odnosima do 1463. godine, Pregled LXXVI/4, Sarajevo 1986., 417-424. 1073. Nilević Boris, O moralnom stanju Bosne pred 1463. godinu, POF 40 (1990), Sarajevo 1991., 115-123. 1074. Nilević Boris, Prilog karakterologiji bosanskog srednjeg vijeka, Prilozi XXV/27, Sarajevo (1991), 11-18. 1075. Nilević Boris, Bosna i Osmansko Carstvo, "Bosna i Hercegovina i svijet", Institut za istoriju, Sarajevo 1996., 65-74. 1076. Nilević Boris, Sjeveroistočna Bosna u tokovima evropske srednjovjekovne povijesti. Prilog historiji Srebreničke banovine, BF IV/6, Sarajevo 1996., 116-122. 1077. Nilević Boris, Proces afirmacije srednjovjekovne bosanske države, “Bosna i Hercegovina od najstarijih vremena do kraja Drugog svjetskog rata”, ŠVK OS BiH, Sarajevo 1994., 35-53. 1078. Nilević Boris, Proces afirmacije srednjovjekovne bosanske države, “Bosna i Hercegovina od najstarijih vremena do kraja Drugog svjetskog rata”, BKC, Sarajevo 1998., 57-81. 1079. Nilević Boris, O krunidbi kralja Tvrtka I (620 godina od krunisanja bosanskog kralja), Bosanska vila IV/10, Sarajevo 1998., 54-55. 1080. Novak Grga, Povijest Splita I-IV, ČS, Split 1978., (I-IV = 2510). 1081. Novaković Relja, Odakle su Srbi došli na Balkansko poluostrvo (Istorijskogeografsko razmatranje), SANU, Istorijski instutut -Naučna knjiga, Beograd 1978., 415. (* Leśny Jan, Kwart. Histor. 86/2, 1979., 498-503; Welthmann M., Südostforschungen 39, München 1980., 316-317.) 1082. Novaković Relja, Gde se nalazila Srbija od VII do XII veka (Istorijskogeografsko razmatranje), Problemi i znanja, SANU, Istorijski institut-Narodna knjiga, Beograd 1981., 415. (* Macan Trpimir, Marulić XVI/2, Zagreb 1983., 193-196; Džaja Srećko, Südostforschungen 42, München 1983., 393-394; Macan Trpimir, “Trpimir

122

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

Macan, Povijesni prijepori”, MH, Ogranak Dubrovnik, Biblioteka Prošlost i sadašnjost, Knjiga 6, Dubrovnik 1992., 103-106.) 1083. Novaković Relja, Baltički Sloveni u Beogradu i Srbiji, Narodna knjiga, Biblioteka Studije i monografije, Beograd 1985., 181. 1084. Obradović Milovan, Vesti o Kosovskoj bici, Obeležja 5, Priština 1989., 5-13. 1085. “Okvirni nastavni program za osnovne škole”, Zagreb 1995. 1086. Omanović Emina, Istorija – Povijest, za 6. razred osnovne škole, 5 izdanje, Svjetlost, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Sarajevo 1978., 138. (1. izdanje 1974; 9 izdanje, Svjetlost, OOUR Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Sarajevo 1982., 148). 1087. Omanović Emina, Istorija – Povijest, za 6. razred osnovne škole, 7 adaptirano izdanje, Svjetlost, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Sarajevo 1990., 176. 1088. Ostrogorski Georgije, Bizantsko-južnoslavenski (Vizantijsko-južnoslovenski) odnosi (Politički odnosi), EJ 1, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1980., 754-761. 1089. Ostrogorski Georgije, Istorija Vizantije (2. fototipsko izdanje), Sabrana dela, Knjiga 6, (Reprint), Prosveta, Beograd 1983., 593. (Beograd 1996., 596.). 1090. Ostrogorski Georgije, History of the Byzantne State, (Translated from the German by J. M. Hussey), New Brunswiek, New Jersey, Rutgers Univ. Press 1986., XL + 624 + 76. 1091. Ostrogorski Georgije, Istorija Vizantije, Narodna knjiga-Alfa, Beograd 1998. 1092. Pál Engel, A középkari Bosznia, História 17/1, 1995., 3-6. 1093. Pál Engel, Zur Frage der bosnisch-ungarischen Beziehungen im 14.-15. Jahrhundert, Südostforschungen 56, München 1997., 27-42. 1094. Pál Engel, Neki problemi bosansko-ugarskih odnosa (prevod s njemačkog), Zbornik 16, Zagreb 1998., 57-72. 1095. Pandžić Bazilije, Katarina Vukčić Kosača (1424-1478), NEV XXIX/1, Sarajevo 1979., 105-115. 1096. Pandžić Bazilije, Katarina Vukčić Kosača (1424-1478), “Povijesnoteološki simpozij u povodu 500 obljetnice smrti bosanske kraljice Katarine”, KS-FTS, Sarajevo 1979., 15-25.

Politička historija

123

1097.. Pandžić Stjepan Bazilije, Katarina Vukčić Kosača (1424.-1478.), Hrvatski narodni kalendar 1996, Godina 44, Sarajevo 1995., 201-218. 1098. Pantelić Srećko, Najstarija povijest Hrvata, Meinz 1993., 97. (* Karbić Damir, HZ 47 (1994), Zagreb 1995., 177-181). 1099. Papadranos Ioannis, Diavakanika istorika Dokimia, Taios protos, Tessaloniki 1998., 197. 1100. Papić Radivoj, Zapostavljeni Tvrtko Prvi, Oslobo enje 48/15620, Sarajevo 14.12. 1991., 10. 1101. Pavičić Tomislav, Povijesni razvitak Šibenika do 15. stoljeća, “Područje šibenske županije od prapovijesti do srednjega vijeka”, HAD 19, Zagreb 1998., 191196. 1102. Pavličević Dragutin, Povijest Hrvatske, P. I. P. Pavičić, Biblioteka hrvatske povijesti, Zagreb 1994., 422. (* Goldstein Ivo, Radovi 27, Zagreb 1994., 367-369; Posavec Vladimir, HZ 47 (1994), Zagreb 1995., 184-185.) 1103. Pavličević Dragutin, Povijest Hrvatske, Drugo izmjenjeno i znatno prošireno izdanje sa 16 povijesnih karata u boji, P. I. P. Pavičić, Zagreb 2000., 618. 1104. Pavličević Dragutin, Kratka politička i kulturna povijest Bosne i Hercegovine, Hrvatski informativni centar, Zagreb 2000. 1105. Pavlović Nada, Lazarević, despot Stefan, “Leksikon pisaca Jugoslavije III (KLJ)”, MS, Beograd 1987., 610-613. 1106. Pelidija Enes – Isaković Fahrudin, Historija za 6. razred osnovne škole, 1. izdanje, RBiH, Ministarstvo obrazovanja, nauke i kulture, Sarajevo 1994., 147. (2. izdanje, Sarajevo 1997.). 1107. Pelidija Enes – Isaković Fahrudin, Historija za II. razred gimnazije, 1. izdanje, RBiH, Ministarstvo obrazovanja, nauke i kulture, Sarajevo 1994. 1108. Pelidija Enes – Isaković Fahrudin, Historija za II. razred gimnazije, Doštampano drugo izdanje, IP “Svjetlost” d. d., Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Sarajevo 2000., 161. 1109. Perić Ivo, Povijest Hrvata, Centar za transfer tehnologije-Krinen, Zagreb 1997., III + 306. (* Mijatović An elko, Hrvatsko slovo, Zagreb 16.01. 1998., 15.) 1110. Perić Ivo, A History of the Croats, Centar za transfer tehnologije-Krinen, Zagreb 1997.

124

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

1111. Péroche Grégory, Histoire de la Croatie et des nations Slaves du Sud: 395-1992, F. X. de Guibert, Paris 1992., 560. 1112. Perojević Marko, Ban Borić i ban Kulin, “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva”, 3. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1998., 196-215. 1113. Perojević Marko, Ban Stjepan, “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva”, 3. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1998., 216-218. 1114. Perojević Marko, Ban Matej Ninoslav, “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva”, 3. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1998., 219-231. 1115. Perojević Marko, Banovi Prijezda I. i Stjepan I. Kotroman, “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva”, 3. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1998., 232-238. 1116. Perojević Marko, Šubići gospodari Bosne, “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva”, 3. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1998., 239-249. 1117. Perojević Marko, Stjepan II. Kotromanić, “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva”, 3. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1998., 250-285. 1118. Perojević Marko, Ban Stjepan Tvrtko, “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva”, 3. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1998., 286-312. 1119. Perojević Marko, Kralj Stjepan Tvrtko, “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva”, 3. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1998., 313-349. 1120. Perojević Marko, Stjepan Dabiša, “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva”, 3. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1998., 350-362. 1121. Perojević Marko, Jelena Gruba, “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva”, 3. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1998., 363-373. 1122. Perojević Marko, Stjepan Ostoja, “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva”, 3. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1998., 374-412.

Politička historija

125

1123. Perojević Marko, Stjepan Tvrtko II. Tvrtković, “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva”, 3. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1998., 413-426. 1124. Perojević Marko, Stjepan Ostoja (opet), “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva”, 3. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1998., 427-451. 1125. Perojević Marko, Stjepan Ostojić, “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva”, 3. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1998., 452-461. 1126. Perojević Marko, Stjepan Tvrtko II. Tvrtković (opet), “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva”, 3. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1998., 462-504. 1127. Perojević Marko, Stjepan Tomaš Ostojić, “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva”, 3. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1998., 505-554. 1128. Perojević Marko, Stjepan Tomašević, “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva”, 3. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1998., 555-592. 1129. Petrov Petr, Napadenija na slavjanite na Balkanskija poluostrov (25-40); Zaselvane na slavjanite na Balkanskija poluostrov (40-47); Vojni s Vizantija. Car Roman i car Samuil (402-416), “Istorija na Blgarija (Prva blgarska država), Tom vtori”, BAN, Sofija 1981. 1130. Pilar Ivo, Eine Geschichte Kroatiens, Serbiens und Bosniens, Bearbeitet von Michael Ackermann, 1995. 1131. Pilar Ivo, Politički zemljopis hrvatskih zemalja (pretisak), Motrišta 3, Mostar 1997., 117-126. 1132. Pirivatrić Sr an, Samuilova država, obim i karakter, SANU, Vizantološki institut, Posebna izdanja 21, Beograd 1997.-1998., 227. (* Novak Andrej, ZČ 54/2, Ljubljana 2000., 299-300.) 1133. Poparić Bare, Tužna povijest Hercegove zemlje, (Pretisak pripremio Pejo Ćošković), Lukom, Zagreb 1997., 176. 1134. Posavec Vladimir, Povijesničar i ‘povjesničari’, Radovi 30, Zagreb 1997., 308317.

126

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

1135. Posavec Vladimir – Medić T., Stvaranje europske civilizacije i kulture (V.XVIII. st.), (Alternativni udžbenik za II. razred gimnazije), Zagreb 1997. 1136. “Povijest”, “Nastavni plan i program za osnovnu školu”, Zavod za školstvo, Mostar 1999., 150-164. 1137. “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva, 2. izdanje”, HKD Napredak, Sarajevo 1991., 854. (* Brković Milko, Radovi Zavoda 34, Zadar 1992., 237-240; Brković Milko, CCP XVI/29, Zagreb 1992., 181183.) 1138. “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva, 3. izdanje”, HKD Napredak, Sarajevo 1998., VII + 856. (* Paponja Srećko, Stećak V/57, Sarajevo 1998., 6-7; Šimić Angelina, Oslobo enje 55/18028, Sarajevo 09.08. 1998., (KUN), 3; Kučuk-Sorguč Indira, Ljiljan VII/296, Sarajevo 1998., 47; Goldstein Ivo, Stećak VI/63, Sarajevo 1999., 22-23.) 1139. “Povijest Bosne i Hercegovine za osnovne škole (Reprint izd. gra e spašene iz Vijećnice)”, NUB BiH, Edicija Memoria Bosniaca, Sarajevo 1997. 1140. “Povijest svijeta od početka do danas”, Naprijed, Zagreb 1977., 771. (Drugo izdanje, Naprijed, Zagreb 1990., 771.) (* Macan Trpimir, Marulić XI/4, Zagreb 1978., 395-397.) 1141. “Prilozi istoriji Bosne i Hercegovine I, Društvo i privreda srednjovjekovne Bosne”, ANU BiH, Posebna izdanja 88, Odjeljenje društvenih nauka 18, Sarajevo 1987., 264. (* Voje Ignacij, ZČ 41/4, Ljubljana 1987., 736-740; Lovrenović Dubravko, GDI BIH 37, Sarajevo 1987., 154-156; Nilević Boris, Odjek XLI/19, Sarajevo 1988., 2425; Jalimam Salih, GADAR BIH 29, Sarajevo 1989., 227-230.) 1142. Prlender Ivica, Držić, “Hrvatski biografski leksikon III (Č- )”, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb 1993., 627-629. 1143. “Prvi hrvatski kralj Tomislav. Zbornik radova”, Zajednica Duvnjaka Tomislavgrad-Zagreb – Općinsko poglavarstvo Tomislavgrad, Zagreb-Tomislavgrad 1998., 400. 1144. Puljić Ivica, Knez Mihael Višević, Crkva na kamenu III/26, Mostar 1983., 13. 1145. Puljić Ivica, Šta znamo o hercegu?, Crkva na kamenu IV/38, Mostar 1983., 13. 1146. Puljić Ivica, Zabranjeni svetac?, Crkva na kamenu IV/40, Mostar 1983., 13. (Sv. Vladimir).

Politička historija

127

1147. Purković Miodrag, Knez i despot Stefan Lazarević, Sinod SPC, Beograd 1978. (* Kašić Dušan, Glasnik SPC 8, Beograd 1979., 188; Bataković Dušan, IG 1-2, Beograd 1980., 160; Nikolić Milica, IČ 27, Beograd 1980., 287-288.) 1148. Radeuš Tatjana, Čupor Pavao, “Hrvatski biografski leksikon III (Č- )”, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb 1993., 135-136. 1149. Radojčić Nikola, Kosovski boj (9-30); The Battle of Kosovo (31-52), “Bitka na Kosovu 1389. godine”, SANU-Istorijski muzej Srbije-BIGZ, Galerija 65, Beograd 1989. (Dvojezično). 1150. Radojičić S. or e, Balšić Jelena, EJ 1, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1980., 465.

1151. Radojičić S. or e, Branković Jelača (Jelena, Marija), Branković Stefan, EJ 2, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1982., 405. 1152. Radojičić S. or e, Jelena, kći kneza Lazara, “Spisi o Kosovu”, Stara srpska književnost u 24 knjige, Knjiga 13, Beograd 2993., 81-85. 1153. Radusinović Zoran, Književni razgovori u Bileći i Gacku (Srpska proza danas. Naučni skup o osnivačima Hercegovine: Vukovićima i Kosačama), Politika, Beograd 19.09. 2000. 1154. Ramić Sulejman – Veladžić Fehim, Kratak pregled historije Bosne i Hercegovine i historije islama, Kulturno i naučno društvo Muslimana Preporod Tuzla, Tuzla 1994., 158. 1155. Raukar Tomislav, Neretljanska krajina, “Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture”, ŠK, Zagreb 1980., 417. 1156. Raukar Tomislav, Grofovi Celjski i hrvatsko kasno srednjovjekovlje, HZ 36 (1983), Zagreb 1984., 113-140. 1157. Raukar Tomislav, Hrvatske zemlje u doba bitke na Kosovu 1389., HZ 42, Zagreb 1989., 31-36. 1158. Raukar Tomislav, Hrvatsko srednjovjekovlje (Prostor, ljudi, ideje), ŠK-Zavod za hrvatsku povijest FF u Zagrebu, Zagreb 1997., XVI + 620. (* Šanjek Franjo, Povijesni prilozi 16 (1996), Zagreb 1997., 327-330; Kampuš Ivan, HZ 50, Zagreb 1997.; Bašić Stanko, Slobodna Dalmacija, Split 06.11. 1997., 46; Barbarić Josip, AV 41, Zagreb 1998., 203-204; Šanjek Franjo, CCP XXII/41, Zagreb 1998., 203-206; Grgin Borislav, Hortus Artium Medievalium 4, Zagreb-Motavun 1998., 252-253; Steindorff Ludwig, Südostforschungen 58, München 1999., 589-590; Šute Ivica, Zbornik 17, Zagreb 1999., 238-244; Voje Ignacij, ZČ 54/3 (120), Ljubljana 2000., 467-471.)

1159.. izdanje. Serdarević Husein. Rani srednji vijek (Historija) (Bosna i Hercegovina). Povijest za VI.. Balšići (45). PCC Me ugorje. 638 + 48 tabli slika. 195202).. (Uredio Milenko Brkić). EJ 2. Zagreb 1989. godišnjice Tvrdkove smrti). JLZ. 1171. JLZ. Anžuvinci (197-200). Put do obrazovne svjetlosti. 1164. Cambrisge 1985.. Sindik Dušan. 1165. 1161. (* Imamović Mustafa. Didaktički putokazi VI/20. EJ 1. 67. IZ 10. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. JLZ. 1163. Zadar 1987. XIV + 309. izdanje. CCP XII/21. 1168. Zbornik radova. Nagoveštaji islamizacije Bosne. Ren eo Ivan. Zagreb 1997. Sivrić Marijan. Studenci 1995. Oporuka i smrt hercega Stjepana Vukčića Kosače. Put do obrazovne svjetlosti (Bilješke o novim udžbenicima iz historije). 44. Redakcija HBL. Historija. 2. 94-95. Zagreb 1993. Istorijski institut.. VI razred (Zadaci objektivnog tipa). Knjiga 14. Zenica 1995. 78-84. (* Brković Milko. 1166. Zadar pod mletačkom upravom. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”. razred osnovne škole.. 179-181. Redakcija Krležijane. "Islam. Zenica 2000. 119-129. Redakcija EJ za BiH. Zagreb 1982. Zagreb 1980.) 1160. RO ‘Narodni list’. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. Prošlost Zadra III. 2. Bobaljević Domanja... Bodin (67). Singelton Fred..... SANU. Zagreb 1988. A Short History of the Yugoslav Peoples. Redakcija EJ. 44-47. Zagreb 1983. Serdarević Husein. izdanja Enciklopedije Jugoslavije”. Zenica 1995. “Krležijana 1 (A-LJ). Beograd 1997. JLZ Miroslav Krleža. Separat II. Motrišta 18. “Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina. u povijesti hrvatskog naroda (Prigodom 550. Banja Luka 1989. Balkan i velike sile (XIVXX vek)". 1162. 1172. Značenje bosanskog bana i kralja Tvrdka I. Arpadovići (299-303). 1170. . Redakcija EJ za BiH. Serdarević Husein. Znak Bosne I/1. Cambridge University Press. Rani srednji vijek (Historija) (Bosna i Hercegovina). “Hrvatski biografski leksikon II (Bj-C)”. 1167..-2000. Raukar Tomislav – Petricioli Ivo – Švelec Franjo – Peričić Šime. 159-163.. Sebalić F. Mostar 2000. 167. 1169. 79..128 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 8-11. OOUR ‘Novinskoizdavačka djelatnost-FF Zadar. Didaktički putokazi 2.

29. (* Filipović Muhamed. 282-285. 68-69. izdanje. 2. Šehić Nusret. Sućeska Avdo. Benac Alojz. Odjek XXXVI/6.. Sarajevo 1986. 263-271. Prilozi XXI/22.. Stećak III/35. Skoković Zvonimir Dida. 1182. 1174. Povijest islama za medrese III. Hurem Rasim. Sarajevo 1981. SKZ. razreda. Smriko Vehid. Prilozi XXI/22. 64 + 1 karta. Leksikon islama (Redaktor Darko Tanasković)”.. 4-5. . “Istorija srpskog naroda. 1177. Tatsachen”. Nastavni plan i program – udžbenik – učenik (Zapažanja o novim udžbenicima iz historije). 467-469. Separat iz EJ II”. 163-177. 241-253. Zenica 1996. 8-9..) 1178. Beograd 1982. Sarajevo 1986. Svjetlost. Kovačević-Kojić Desanka. 1180. ZFF Serija A: Istorijske nauke XVI (Spomenica Svetozara Radojčića). Osmanska dinastija. Propast srednjovekovne države. JLZ. Druga knjiga.. Sarajevo 1983. Karamehmedović Muhamed. IA MI BIH 20. Sarajevo 1986. Beograd 1989. 1181. 451. Beograd 1982. Spremić Momčilo. “Duga vojna” i obnova države. Sarajevo 1990. 286-289.. Spremić Momčilo. Spremić Momčilo.. Sarajevo 1986. SKZ.. Smailagić Nerkez.. 1179. Spremić Momčilo... SKZ. Sarajevo 1986. Prilozi XXI/22... Druga knjiga.. “Istorija srpskog naroda. Sarajevo 1986. Odjek XXXVI/22. Sarajevo 1996. Sarajevo 1983. Sarajevo 1986. “Nerkez Smailagić. Prilozi XXI/22. 271-282. Borovčanin Drago. 300-312. Druga knjiga. “Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina. Kajmaković Zdravko. GHM-RIZ BiH. SKZ. Sarajevo 1983.. 254-267. Beograd 1982. Prilozi XXI/22. 290-294.. Despot ura Branković i Papska kurija. Juzbašić Dževad. 1175. 294-300. Filipović Muhamed. Kajmaković Zdravko. Druga knjiga. 44-46. 218-229. Doba borbi za očuvanje i obnovu države (1371-1537)”. “Socialistiche Republik Bosnien und Herzegowina. Prilozi XXI/22.. Filipović Muhamed. 3. Prvi pad Despotovine. Prilozi XXI/22. 1183.. Spremić Momčilo. Povijesna istina u kamen utisnuta (Je li ban Tvrtko priznavao suverenitet ugarsko-hrvatskog kralja). Doba borbi za očuvanje i obnovu države (1371-1537)”. Doba borbi za očuvanje i obnovu države (1371-1537)”. Početak vladavine ur a Brankovića. Didaktički putokazi II/6.. Zagreb 1982.Politička historija 129 1173. 303-313. 1176. Sarajevo 1984. Odjek XXXVII/5. “Istorija srpskog naroda. 7-8. Prilozi XXI/22. Sarajevo 1983.. 261-262. Beograd 1982. Odjek XXXVI/22. Sarajevo 1984.. NIŠRO Oslobo enje. Sarajevo 1986. Sarajevo 1995.. “Istorija srpskog naroda. Kreso Muharem. 5-7... i IV. Doba borbi za očuvanje i obnovu države (1371-1537)”. Odjek XXXVI/22. Spahić Mustafa.

(Reprint izdanja iz 1908). Srpska despotovina izme u Istoka i Zapada.. 586-589. XII + 352. Stanojević Stanoje. Spremić Momčilo. IG 1-2.. Strčić Petar. Istorijski institut SANU Beograd-Pravoslavna reč Novi Sad. IČ 42-43 (1995-1996). 96. 289-302. Ljubljana 1997. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Zemun 1989. decembra 1995). . 859. Popović.. SKZ. Zagreb 1993. 96. Beograd 1993. 383. 35-48. Spremić Momčilo. “Istorija srpskog naroda. Dizeldorf 1982. Druga knjiga. 87-98.) 1192. “Krležijana 1 (A-LJ).) 1186.. Ilustrovana Istorija sveta. Spremić Momčilo. Marković Zvezdan. Beograd 1982.g. Anžuvinci (15-16). Prevela Dragana Vuličević)”. “Evropa i Srbi” (Me unarodni naučni skup 13-15. Stanojević Stanoje. “Srednjovekovna Bosna (10-15 vek) = Medieval Bosnia (10-15 centuries)”. Narodna knjiga.-2000. Desanka Milošević. Istorijski institut. Istorija Bosne i Hercegovine. Beograd 1997. Beograd 1994. 3. Frankapan Martin IV (416-417). Stephenson Paul. Cambridge 2000. 110-111. 1184. (* Perović Milutin. “Kosovska bitka i njene posledice”. Byzantium's Balkan Frontier. SANU. Despot ura Branković i njegovo doba. Frankapan (387-399). 1193. 1191. (Stručni redaktori jugoslovenskog izdanja: Ljubomir Maksimović i Rade Mihaljčić)”. “Ilustrovana istorija Srba. Arpadovići (20-21). 1194.. Zbornik radova 13. Biblioteka Zadužbine 1. Strecha Mario.. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 429-431. “Hrvatski biografski leksikon IV (E-Gm)”. Spremić Momčilo – Kalić Jovanka... 1188. Beograd 1991.. SKZ. Tom 6 (Priredili Nikola B. 1185. Beograd 1999. Naši vladari. (* Mihaljčić Rade. Beograd 1996. Knowledge.. A Political Study of the Northern Balkans 900-1204. Spremić Momčilo. Zbornik VI. 1190.130 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Istorija srpskog naroda. Harač. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Nikola Kusovac. ZČ 51/4. Sultan Mehmed II Osvajač i Srbija. 1187.. Beograd 1989. Zagreb 1998. Knowledge. Kosovska bitka – problem izdaje.. Stanojević Stanoje. 1189. Beograd 1997... Beograd 1983. Drugi tom. Litera. Beograd 1994. 84. (Fototipskko izdanje iz 1909. 773-774.). “Srednji vek i renesansa. IRO Narodna knjiga-IRO Vuk Karadžić-IRO Rad.. Doba borbi za očuvanje i obnovu države (1371-1537)”. Beograd 1999. Sindik Dušan. Beograd 1992. 1192a.. 1195.

Povijest Dubrovačke Republike. Zagreb 1981. Ishak beg Tomašević (609-610). 603-604. 78-82. “Jaroslav Šidak... izdanje. Kroz pet stoljeća hrvatske povijesti”. izdanje. Zagreb 1980. 1202. 244-246. Šabanović Hazim. Zagreb 1988. JLZ. 344. Opet o kralju. Zagreb 1981.. “Bosanski pogledi. Zagreb 1984.. EJ 3. izdanje.) 1199. 607644. Radovi 15. CCP XVIII/33. 1-9. Šidak Jaroslav.) 1201. Dubrovnik-Zagreb 1989. Zagreb 1990... München 1982. Bosanski pašaluk (Postanak i upravna podjela).. (Pretisak)”. 185-189.. izdanje. Sarajevo 1959. XII + 377. Šabanović Hazim. (* Mijatović An elko. 21. Kroz pet stoljeća hrvatske povijesti. stoljeća. Sarajevo 1982.. Šarčević Ivan. Zagreb 1994. Barak (505).) 1198. Zagreb 1982. 238-239. Biblioteka “D”. Svjetlost. (Zagreb 1997. 453-458. (* Miović-Perić Vesna. 2. Macan Trpimir. 2. Šidak Jaroslav. Šćepanović Žarko. Arhiv Hrvatske-Časopis Dubrovnik. Nezavisni list Muslimana Bosne i Hercegovine u iseljeništvu 1960-1967. (* Drnda-Čar Hatidža. EJ 5. JLZ... 2. Sarajevo 1985. 2. Bilten FTS XXVI/2. Anali 28.. Zagreb 1981. Ishakovići (610). Šabanović Hazim. 272. Zagreb 1985. 1205.. EJ 1. Pavličević Dragutin. 1200.. 90-93.. Posebna izdanja ‘Arhivskog vjesnika’ Arhiva Hrvatske 7 . Ajas-beg (paša) (45). Dubrovnik 1990. EJ 3. Südostforschungen 41. 1208. CCP V/8. Stamaco (Zürich). EJ 3. ŠK. izdanje. Zeta u doba Balšića. 2. 445-446. 1197. Šanjek Franjo – Mirošević Ante. Šidak Jaroslav. Stulli Bernard. Stulli Bernard. 1206.Znanost. Šabanović Hazim. ŠK. JLZ. Hrvatska i svijet od V. Bosanski pašaluk (Postanak i upravna podjela). 2. Dubrovačka Republika. 101-103. . London 1984.. (* . 253-255. JLZ.. do XVIII. Držislav.. JLZ. Zeta u Despotovini (Crnogorci). 140. 272. o Bosni opet.. POF 34. Časopis Dubrovnik 15. Zagreb 1982.) (* Čoralić Lovorka.) 1204.. 259.. Sarajevo 1999.. 1203. Pogled na prošlost hrvatskog naroda do godine 1918. Zagreb 1994. opet o skraćenoj povijesti.Politička historija 131 1196. Marulić XXIII/1. Šabanović Hazim. EJ 2. JLZ. Svjetlost. Bajazid I Jildrim (421).) 1207. Kessler Wolfgang. izdanje. Bosanski pašaluk (beglerbegluk ili elajet). ŠK. Zagreb 1984.

Anali 36.. 153-156. 1991. 1213.. 1220.. 19. Šimić Angelina. 1221.). Škegro Ante. Šidak Jaroslav. Dubrovnik Annals 4. BF V/8. Zagreb 1997. Stećak I/9. ČSP XXIX/2. 1212. 2. Šundrica Zdravko. 1997. i XV.-2000. 1211.-1463.. Kraj srednjovjekovne bosanske države. Sarajevo 1994. 749. 37-38. 1216... 81-90.. 1217. 12. Mostar 1985. 308-313. 405-407..).. 7. Hrvatski narodni godišnjak 1997. Radovi HDZU 3. 1209. izdanje. Hercegovina 4 (1984). Vlatko Kosača u Poljicima. Lovrenović Dubravko. Sarajevo 1996. 9-42. 1210.132 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Lovrenović Dubravko. Sarajevo 13. Šišić Ferdo. Z. Venezia e gli ultimi re della Bosnia (1420... Sarajevo 13. GDI BiH 34. 1214.. ŠVK OS BiH. Oslobo enje 48/15618. Kralj suverene Bosne (Tvrtko I Kotromanić i njegovo doba).. 45-54. JLZ. 1219. 1996. Redžić Enver. Sarajevo 1994. Štedimlija P. Venecija i posljednji bosanski kraljevi (1420-1463).12. Radovi HDZU 1. Sarajevo 1996. KučukSorguč Indira. Sarajevo (1993).. Povijest do 1914. Nakladni zavod MH.. 7-79. Sarajevo (1995). 45-120. Povijest Hrvata u vrijeme narodnih vladara (pretisak izdanja iz 1925). Zagreb-Dubrovnik 2000. Laus. Šunjić Marko. 2. EJ 5. Čoralić Lovorka. Otrovi u Dubrovačkoj Republici. st. Šunjić Marko.. Šunjić Marko. Šundrica Zdravko. Sarajevo 1997. Sarajevo 1983. Sarajevo (1994). Sarajevo . Osvrt na ocjene uzroka propasti srednjovjekovne bosanske države. 1222. Poisons and Poisoning in the Republic of Dubrovnik. 410. Sarajevo 12. izdanje. 4554. Šunjić Marko. Dnevni avaz. (Hrvati).. (* F. 199-201. Šunjić Marko. "Bosna i Hercegovina od najstarijih vremena do kraja drugog svjetskog rata".02. Šunjić Marko.11. 24. CCP XXI/39. Sarajevo 09. Oslobo enje 53/17398. Oslobo enje 54/17486.. Crvena Hrvatska. Biblioteka Hrvatske povjesnice. HKD Napredak.11. 25-33. Godina 45. Premec Vladimir. 1215. Bosna i Venecija (odnosi u XIV. Šunjić Marko. Dubrovnik 1998. Radovi HDZU 2. 1244. 1996. Split 1991. Postupni uspon bosansko-venecijanskih ekonomskih odnosa u XV stoljeću. HM I/2. Suvremeno javno mnijenje o propasti bosanskog kraljevstva.. 145-147. Zagreb 1988. Zagreb 1997.. Zagreb 1980. 1218. Šunjić Marko.

781-784. Tošić uro.. “Kosovska bitka u istoriografiji”. 1232. Borič (Borić) (159-160). Zagreb 1989. Sarajevo 1998. Srpsko Sarajevo 2000. Sarajevo 1996. 1228. Šunjić Marko. Amm Press (1917). Reprinted. Sarajevo 1994. Prato 1998. JLZ. 1225. XIIXVIII". 101-107.Politička historija 133 1996. 1231. General editor: Esmond World”. Beograd 1990. “The Medieval and Renaissance World. 386-388. Radovi FF 2. . Džaja Srećko.. Osloba anje Jajca od Turaka 1463. 8-9. – doba fetha – osvajanja Bosne. Istituto internazionale di storia economica ‘F. Tošić uro. Šunjić Marko. Sarajevo 1997. izdanje. 85-97. BKC. München 1998. (Od) uvijek bosanski (Čiji je Neum). Tanović Bakir. Bojničić (99). Duvno 1980. 1233. The History of Serbia.. Švab Mladen.. 1226. (a cura di Simonetta Cavaciocchi).. "Prodotti e tecniche d'oltremare nelle economie europee secc. 133-145.. 2. "Bosna i Hercegovina od najstarijih vremena do kraja Drugog svjetskog rata".. JLZ Miroslav Krleža. Südostforschungen 57. V. 77-79. 1235.. 155-159. Istorijski institut. Beograd 1995. Bosna i Turci od Kosovske do Angorske bitke. La circolazione di persone e merci della Bosnia medievale verso il Mediterraneo. Tošić uro. Celjski (621-624). Kosovska bitka u istoriografiji o srednjovjekovnoj Bosni. New York 1990. Zbornik radova 11. 618. Pad Bosne. Herman II (Hermann) (625-627).) 1223. godine. The Hamlyn Publishing Group Limited 1979. 83-96. Mediteransko usmjerenje kretanja ljudi i roba iz srednjovjekovne Bosne. 1227. Tadić N. SANU. Sarajevo 1997. 1224. EJ 4.. Temperley W. Datini’. Herold. FPN. 1229. 2. “Hrvatski biografski leksikon II (Bj-C)”. Zbornik za istoriju BiH 1. Gruba.. Šunjić Marko. Naša ognjišta X/67. 1230. 9. Revija slobodne misli II/5-6. Zagreb 1986. HM I/3-4. Uništenje srednjovjekovne bosanske države. izdanje.. Redžić Enver. Tepić Ibrahim. Prva linija III/11. 555-557. Celjski. “Bosanska srednjovjekovna država i suvremenost (Zbornik radova)”. Tošić uro.. Pad bosanske srednjovjekovne države 1463. 1234..

Celje 1982. 1240. 95-97. Istorija vizantijskoi imperii I-III. Veledar Nazif. Cilt 17.. Uspenski Fjodor. Katarina Celjska . Beograd 1978. 1241. Turan Şerafettin.. 1236.Kotromanićka in njen pečat. Voje Ignacij. Moskva 1996-1997. Truhelka Ćiro. 2. Sarajevo 1998. 1246.. 1250. Vlastita naklada. Celjski zbornik 1977-1981. IG 1-2. “Husein Huska Muharemović. Država srpskih despota. 110. 431-433. Hersekzâde Ahmed paşa.. 31-36. Mostar 1999. Uspenski Fjodor. Rasulo Hercegovine (Priredio Mustafa Ćeman). Biblioteka Byzantion.134 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Ljubljana 1987. Godina 1463.. 1245.. 287-292. Ljubljana 1978. 81-82. “Türk silahli kurvetleri tarihi. 125-128. Voje Ignacij. Bosna i Hercegovina.. 337-338. Voje Ignacij. (* Mišić Siniša. Voje Ignacij. 313. Türkiye Diyanet Vakfi.) 1244. Beograd 1995. Problematika turskih provala u slovenačke zemlje i organizacija odbrane u XV i XVI veku. Voje Ignacij. 1248. Misl. Ljubljana 1983. Voje Ignacij. Celjani v slovenskem in srednjeevropskem prostoru. 43-57. Voje Ignacij. 235-237.. Istorija vizantijskog carstva I-III. 1243. Velika ilustrirana enciklopedija. Osmanli devri birinci Kosova meydan muharebesi (15 Haziran 1389)”. Istanbul 1998. Naša vremena i običaji”. Ljubljana 1983.. Novinsko-izdavačka ustanova ‘Vojska’. “Cultural Contributions to the 8th and 11th European Congress on BCG and Cardio vascular Dynanics”. Islâm ansiklopedisi. 169-177. 1242. 1239. 1247. Ljubljana 1992. Veselinović Andrija. izmjenjeno i dopunjeno izdanje. 117-131. Bosna. ES 1. Beograd 2000.srednji vek. Ćuk Ruža. Beograd 1997.. Bihać 1997. 1237. HM II/6. A Short Survey of the History of the Yugoslav nations. Oris zgodovine jugovzhodne Evrope . Zgodovina 1. IČ 42-43 (1995-1996). Kabes V/41-42. .. 1238. (Priredio Grbelja Tonči). Genelkurmay başkanlici... Riječ recenzenta o drugom izdanju. Diskusija. IČ 25.-2000. Truhelka Ćiro. ZČ 37/1-2. Beograd 1995. 1249. Ankara 1987.

Takozvana prva slavenska seoba u Dalmaciju – činjenica ili pretpostavka?. Die Südslawen in Jugoslawien (B. (Hermann J. Zagreb 1994. 300-301. Saopštenja 19.. 41-59. “Krležijana 1 (A-LJ). 1263. Voje Ignacij. Zaninović Joško. Ljubljana 1994. j. Leksikografski zavod Miroslav Krleža.Politička historija 135 1251. Beograd 1987. Slovenci pod pritiskom turškega nasilja. 482. Radna sveska za 6. D.). Minić)”.. Eparhija raškoprizrenska Prizren-Bogoslovni fakultet Beograd. Jeronima (sv. 332+350.) 1252. Zenica 1999.. Voje Ignacij. Kotromanić Jelisaveta (Elizabeta. Tuzla 1994. stoletja. HKD sv. Kultur. “Welt der Slaven. Erzsébet Anjou). 876. Kotor 1981-1982. Zloković Maksim. (* Todić Branislav.. 456457. Zimić Amir. Preporod XXI/480. Svetlana Ercegović-Pavlović. (* Gestrin Ferdo. Prizren-Beograd 1989. Marulić XVI/6. ‘Historija Bosne’ uskoro i na našem jeziku. “Benedikta Zelić-Bučan. “Zadužbine Kosova (Spomenici i znamenja srpskog naroda)”. Marulić XIII/2. Geschichte.. l. 1257. 1264. Pregled historije BiH do turskih vremena. D. Hrvatski glasnik II/25. 11-22.. GPM 29-30. 1259.. 185-186. Ljubljana 1995. razred osnovne škole. Janko Belošević. Ćirila i Metoda). Zagreb 1993. “Zgodovina Slovencev”. ZČ 49/1. DZS. CCP XVII/31. Vrbić Josip. Članci i rasprave iz starije hrvatske povijesti”. Historija – Povijest.. Ljubljana 1996. Knjiga prva. Znanstveni inštitut Filozofske fakultete. 295. 12.. 1258. (* Golec Boris. Babić. Pomorstvo Novoga za vrijeme Tvrtkove i Kosačine vladavine. 1255. Leipzig-Jena-Berlin 1986. Gesellschaft. . Zagreb 1980. ZČ 50/3. Zelić-Bučan Benedikta.. Nastanak i razvoj državnog suvereniteta srednjovjekovne Bosne (treći dio) (Doba Kotromanića i Tomaševića). do 18. Sarajevo 1990. Ljubljana 1996. 25-41. Ljubljana 1979. Zagreb 1983. 613-621.) 1256.. (* Macan Trpimir. Takozvana prva slavenska seoba u Dalmaciju – činjenica ili pretpostavka?.. Androvac USA 1994. 17. 1262. Zelić-Bučan Benedikta. Zukić Amir – Obradović Ahmet – Novaković Šemsudin.) 1253. 141-142. 1254. godine (povijesni pregled). Nemirni Balkan. Zvoar Ante. Duran & Sons. Zagreb 1993.) 1261... 48. 5. Zelmanović or e.. Zgodovinski pregled od 6. Ivanovci (Malteški vitezovi) na tlu Hrvatske do 1526. Urania Verlag. 1260.

. 346. Europe. Zbornik radova”. Beograd 1981. Bosansko-ugarski ratovi (XII-XV st. Nilević Boris. Odjek XLII/22.. (* Birin Ante. Matijević-Sokol Mirjana.136 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.. JLZ.. Zagreb 1982. 1270. 16. 171-175.. Živković Pavo. 1981. Brković Milko.. Revue littéraire Mensuelle LVII/606. 65-95. Bosna u drugoj deceniji XV stoljeća.. (KUN III/13) 3. 23. godine). Szádok 119/1. Živković Pavo. Sarajevo 1981. Povijesni prilozi 16. Institut za istoriju. 2. Oslobo enje 38/11922. 1997. Zagreb 1997. Čoralić Lovorka. stoljeća. Sarajevo 1982. Živković Dragoje. Zagreb 1997.. Obavijesti HAD XXIX/2. 181-188. Čoralić Lovorka. Izdanje autorovih prijatelja. Živković Pavo. Knjiga I. Zadarska revija XL/2-3. 247. .. 1273.. Živković Pavo.) 1272. Živković Pavo. Živković Pavo. izdanje. (2) Značenja V/12. Solinska kronika IV/33. 1265. Sarajevo 1980. kralj hrvatski. Banja Luka 1981. Ćirković Sima. Istorija crnogorskog naroda (Od starijeg kamenog doba do kraja srednjeg vijeka). Sarajevo 05. Radio Sa XI/37.. Živković Pavo. 155-159. Prilozi XV/16.) 1267. Zagreb 1986. Slobodna Dalmacija. 470.. Zagreb 1997.-2000.. Živković Pavo. 1276. Živković Pavo. 248-249. 252-254. Bosansko-ugarski sukobi krajem XIV. Südostforschungen 41. Zagreb 1997. Živković Pavo. Cetinje 1989. 73-84. 1268. Doboj 1983. 1271. 1269. Kada je ro en i kada je umro Tvrtko II Tvrtković ?. CCP XXI/40. Tvrtko II Tvrtković (Bosna u prvoj polovini XV stoljeća). Prvi ugarsko-turski sukobi na tlu Bosne (‘Dobojska bitka’ 1415. 446-448. Voje Ignacij.. IZ 2. HZ 39.. Iz istorije srednjovjekovne Bosne (1-2). 299301.09. Split 24. Beograd 1990. (Forum) 7. IČ 36 (1989). Ančić Mladen. ZČ 37/3. 286-290. Studije i monografije.) 1266... (1) Značenja V/11. i u prvoj polovini XV.. 8284. IČ 28. 24.. 81-104. 1275. EJ 2. Sarajevo 1979. Džaja Srećko. (* Živković Pavo. Radio Sa IX/29.. Zadar 1991. Zagreb 1997. Sarajevo 1982. Matijević-Sokol Mirjana. Ljubljana 1983. Marulić XXX/3.. “Zvonimir... 316317. Usorska vlasteoska porodica Zlatonosovići i bosanski vladari posljednjih decenija XIV i prve tri decenije XV stoljeća. Učešće bosanske vlastele u diobi Konavala. Doboj 1986. Bašić Stanko. 149-157.. Značenja II/3-4. 678-679. Budapest 1985.. Paris 1979. Solin 1997.. 251-263. 53-68. Chronology of Bosnia and Herzegovina. HAZU-Zavod za hrvatsku povijest FF u Zagrebu.. 1274. Sarajevo 1989. Doboj 1986.06. 147-162. 105-106. München 1982. Odjek XXXV/3.). Rokay Petar.. (* Ćošković Pejo. 132-135.

) 1287. Napomene iz povijesti Livna. 10-92. 1283... 1284. Živković Pavo. (* Čoralić Lovorka. god. Zbornici i monografije. Radovi 28. Muzej hrvatskih arheoloških spemenika Split-Općinsko hrvatsko vijeće obrane Livno. 7-24. stoljeća. Povijest Bosne i Hercegovine do konca XVIII. 11-38. Bosna izme u Dubrovnika i Mletačke Republike dvadesetih godina XV stoljeća. Grbelja Tonči. 1285. ZadarBiograd 1990. stoljeća. godine. “Kršćanstvo srednjovjekovne Bosne”. .. Zbornik radova". IZ 7. Živković Pavo. Vrhbosanska visoka teološka škola. Živković Pavo. 160-167. Zadar 1989. Općinsko poglavarstvo.. Živković Pavo. Ivaniš Nelipić izme u Mletačke Republike i bosanskog kralja Tvrtka II Tvrtkovića. Banja Luka 1987. veljače 1996. Sarajevo 1991. RPZ 15. “Povijest hrvatskog Počitelja” Zbornik znanstvenog simpozija održanog 16. studenog 1988.. Zavod za povijesne znanosti FF u Zadru-SIZ kulture Općine Biograd. Književna revija III. (romanizirano). Veze Bosne i Biograda sa zale em u zadnjem desetljeću XIV. 267. Živković Pavo. “Kninski zbornik”... Orašje 1997. Živković Pavo..Politička historija 137 1277. Zagreb 1993. Sarajevo 1989. Zadar 1988. Živković Pavo. 397-408. HM II/5. Hrvatski narodni kalendar 1991.. 1282. 1278. Radovi simpozija povodom 9 stoljeća spominjanja bosanske biskupije (1089-1989). Čapljina-Zagreb 1996. 103-134.. "Livanjski kraj u povijesti. “Biograd i njegova okolica u prošlosti”. 1281. u Čapljini. 346-348. Godina 39. 220. 135-141. Živković Pavo. 1288. Živković Pavo. HKD Napredak. Mostar 1994. Živković Pavo. do 13. Radovi 27. MH. 1280. 1286. Sarajevo 1990. do početka 15. Živković Pavo. stoljeća. Matej Ninoslav ban Bosne. 1279. Sarajevo 1997. Split-Livno 1994. Društveno-političke prilike u srednjovjekovnoj Bosni i Humu. stoljeća i povijest Hrvata bosanske posavine do početka XX. Neki manje poznati detalji o boju na Kosovu polju. RPZ 14 (1987-1988). Živković Pavo. Knin i Bosna od kraja 13. 151-170. SV 4.. 157-158. Biogradski zbornik 1. 123-131. i 17. Sumrak Bosne i Huma (Zadnje godine bosansko-humske neovisnosti). Zagreb 1995. Radovi 28. Zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog u Biogradu od 11.. Pregled političkih prilika u srednjovjekovnoj Humskoj zemlji.. Sigismundova odmazda prema Horvatima i pokušaj pokoravanja Bosanskog Kraljevstva. HKD Napredak.

Mehmedalija Bojić). Novi Pazar 1997. .. 1289. 1297. Dragutin (535). Zlatonosovići (666). Bosnia.. 1292. World Book International. Bodin (217). Loyn)”. 1294. Bosansko-ugarski ratovi (807). Dabiša Stefan (464). Monografije 15. Vojislav (363). 280-310. Volume 2. Živković Pavo. 1118-1120. Vlastimir (356-357).. Sarajevo 1998.. (Pretisak)”.. Studenci 1995. 89-105. Istituto Geografico De Agostini.. Doboj (838). Opšta enciklopedija. 3 izdanje. 4. Ahmed-paša Hercegović (130).. Podružnica Osijek. Vizantija (335-337). Altomanović Nikola (52). “Mala enciklopedija Prosveta. . 1298.. Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku. Posebna izdanja. Sandžak VI/73-74.. Andrija (knez humski). Živković Pavo. “Pavo Živković. Ustupanje Konavala Dubrovčanima. Andrija (ugarski kralj) (70). Torino 1998. ‘Mali leksikon’ “Bosanski pogledi. sadašnjosti i budućnosti 1". HM II/6. London 1984. Dubrovnik (551-552). Stefan Tomaš. London-Sidney-Tunbridge Wels. London 1991. Vojni leksikon. Bosna i Hercegovina (Istorija) (235-237).. “Nuovissima enciclopedia generale De Agostini. Dubrovnik 1998.. Studije iz povijesti Bosanske Posavine. 2 (Aviaz-Cass)”... Bosna i Hercegovina (Istorija) (808-809). A Concise encyclopaedie (General editor: Henry R. 1291. kralj bosanski (1391-1395) (69). Babonići (134). bosanski kralj 1398-1404 i 1408-1418. Bodin (804). HKD Napredak. 1296. Thomas and Hudson.. Ostoja. Vukan Nemanjić (377).. Arpadovići (98). Vuković Vlatko (378).. Beograd 1978. Prosveta. (Uredio Milenko Brkić). Bosnia – Herzegovina “The World Book Encyclopedia”. . Bósnia ed Erzegovina. Diplomatski kontakti Bosne i Huma s Dubrovčanima o ustupanju Konavala... Osijek 2000.-2000. Dabiša Stjepan. Stefan Tomašević (1065)... Kada i kako se bosanska banovina uzvisi na kraljevinu?.. . “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine.. (Vojna historija Borislav Ratković). Sigismundova odmazda prema Horvatima i pokušaj pokoravanja Bosanskog kraljevstava. Hercegović Ahmed-paša (130).. Usore i Soli”. “The Middle Ages. PCC Me ugorje. Nezavisni list Muslimana Bosne i Hercegovine u iseljeništvu 1960-1967.... Tvrtko I (1103). . . Neretljani (982). Živković Pavo. 60. 1 (A-J)”. 1290. Stamaco (Zürich). "Konavle u prošlosti. Dušan (556-557)..138 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. . Borić (230). kralj bosanski 1418-1421 (345).. Chicago 1994. Historija bošnjačkog naroda (Knjiga koja čeka izdavače. Višević Mihajlo (354). Isa-beg Ishaković (137-138).. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”. Beograd 1981. 1295.. Vojnoizdavački zavod. 92-99. Jelena Gruba (772). . Ban (792). Herceg-Stjepan Vukčić Kosača.. 1293. 77-100. Vukčić Hrvoje. 1299. (Fototipsko preštampano izdanje 1980). Ostojić Stjepan. 473-475.. Vukčić-Kosača Stjepan (379). .

. Vuković Vlatko (603).. Prosveta. Tvrtko II Tvrtković (363). JLZ. . Časlav Klonimirović (653). Opšta enciklopedija. Beograd 1978.. Šubić Bribirski Mladen II. “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda. (Fototipsko preštampano izdanje 1980).. Vlatko Hercegović (568). Mogoriš (580). JLZ. Vladislav Hercegović. Kulin (675). 4 (Iz-Kzy)”. Tvrtko I Kotromanić. Prijezda I (916-917). Tvrtko I Kotromanić (362-363). 2 (K-P)”. Kosača. . Sigismund (Žigmund) (405). Maurikije (378). Ninoslav Matej (32). 1303.. Ludovik I Anžuvinac (184).. 7 (Raš-Szy)”. Ma ari (Istorija) (449-451). Stjepan Tomaš. .. Kosovo polje (Kosovske bitke) (578). Ladislav Napuljski (8). Neretljani (657). 5 (L-Nigh)”. Šubić Bribirski Pavao. Prijezda II (917). 1301. Ostoja Stjepan (237).. . Tvrtko II Tvrtković (351). Celjski grofovi (Celje) (625).. Sandalj Hranić. 6 (Nih-Ras)”. 3 (R-Š)”. Murat I (616-617). Manojlo I Komnen (478). “Mala enciklopedija Prosveta. Stjepan Tomašević (311). Paližna Ivan (274). Kotromanići (588). . Opšta enciklopedija. Miroslav (hrvatski kralj) (498). 3 izdanje. . Neretljani (721-722). Kosače (308). Petar Gojniković (804).. Crna Gora (Istorija) (640-644).... Zagreb 1979.. Stjepan Kotroman. Samuilo (267). Kosača. Lazar (57). Stjepan Vukčić. “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda. Stefan Nemanja (312-313). Kotromanići (322). “Mala enciklopedija Prosveta. 1306. Prosveta. Stjepan Tomašević (682). Stjepan II Kotromanić. 1305. Zagreb 1981. Lazarević Stepan (58).. Srbi (604-625). Stjepan Tomaš. . Zagreb 1980. Pavlovići (349). Lazar Hrebljanović (368). Šubići (64). 1302.. Miroslav (569). Turci (u užem smislu) (330-334). Stjepan III Arpadović. Ostojić Stjepan (237). Beograd 1978. Zagreb 1982.. Miroslav (humski knez) (498-499)... Mogoriš (532). Slaveni (488-489). “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda. Višević Mihajlo (538).. 8 (Š-Žva)”. . JLZ.. JLZ. Tomislav (246247). VI + 943. Matijaš Korvin (370). Mihajlo Krešimir II (467). 3 izdanje. “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda. Madžari (Povijest) (225-230). Hrvatska (Istorija) (608-612). Nelipić (640). 1304. “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda. Ostoja Stevan (743). Kosača. Kosača. Kotromanić Stepan II. Turska (Istorija) (436-438)..Politička historija 139 1300. Paližna Ivan (759). Nelipčići (710).. Zagreb 1978. (Fototipsko preštampano izdanje 1980). JLZ.

.

3. TOPOGRAFIJA .

Topografija

143

1307. Abdurahmanović Asim, Busovača, EJ 2, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1982., 591-592. 1308. Adamček Josip, Dubica (115-116); Pounje (484-485), “Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture”, ŠK, Zagreb 1980. 1309. Ademović Fadil, Neimar Bosne, Svijet II/59, Sarajevo 1997., 52-54. 1310. Ajeti Idriz, Contribution to the study of the medieval onomastics in the teritory of Montenegro, Bosnia and Kosova, “The Albanians and Their Territories”, Tirana 1985., 287-304. 1311. Alaupović Vladimir, Feljton: Bobovac i vareško područje kroz stoljeća 1: (1) (Prošlost se ponovila), Bobovac I/1, Vareš 1995., 6. 1312. Alečković Sulejman, Je li Jeni džamija u Travniku bila kada crkva?, Divan I/8, Travnik 1993., 4. 1313. Alerić Danijel, Porfirogenetovi zahumski toponimi, Rasprave Zavoda za jezik 10-11, Zagreb 1984.-1985., 37-43. 1314. Alerić Danijel, Pogled na toponim Počitelj, Filologija 14, Zagreb 1986., 9-18. 1315. Aličić S. Ahmed, Hercegovina pod osmanskom vlasti, “Hercegovina (Fotomonografija Hercegovina)”, NIRO Privredni vjesnik Zagreb-SSRN BIH Me uopćinska konferencija Mostar, Zagreb 1981., 64, 208-221. 1316. Aličić S. Ahmed, Prilog izučavanju istorije Ljubuškog i okolice u XV i XVI stoljeću, “100 godina Muzeja na Humcu (1884-1984.)”. Zbornik radova, SIZ kulture općine Ljubuški, Ljubuški 1985., 187-202. 1317. Aličić S. Ahmed, Pogovor, “Husein Ćišić, Mostar u Herceg-Bosni (Postanak i razvitak grada Mostara, te prikaz raznih zgoda i nezgoda Kroz koje je u toku razvitka prelazio)”, KDM Preporod, Gradski odbor u Mostaru, Mostar 1991., 287-289. 1318. Alić Adil, Doboj prvi put pomenut 1415. godine, Dobojske novine I/2, Doboj 1996., 15. 1319. Alić Adil, Feljton (1-2): (1) (Isječci iz hronologije doga aja Doboja i Usore), Dobojske novine I/10, Doboj 1996., 14; (2) (Hronologija doga aja i ličnosti Usore i Doboja), Dobojske novine I/10, Doboj 1996., 13. 1320. Alilović Ivan, Hrvatski narodni običaji u Hercegovini, Hrvatsko književno društvo sv. Ćirila i Metoda, Zagreb 1977., 127. (* A. M., Marulić XI/2, Zagreb 1978., 208-209.) 1321. Alispahić Fatmir, 1050 godina Tuzle, Hrvatski glasnik VIII/87, Tuzla 2000., 9.

144

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

1322. Ančić Mladen, Bihać - slobodna kraljevska varoš, IZ 4, Banja Luka 1983., 125134. 1323. Ančić Mladen, Bihaćki kraj od 1262. do početka XV. stoljeća, GADAR BiH 25, Sarajevo 1985., 193-230. 1324. Ančić Mladen, Da li je srednjovjekovni Bihać nastao na otoku, IZ 7, Banja Luka 1986., 237-238. 1325. Ančić Mladen, Cistercitska opatija u Topuskom do pretvaranja u komendu, Radovi 27, Zagreb 1994., 29-42. 1326. Ančić Mladen, Jajce. Portret srednjovjekovnog grada, Muzej Hrvatskih arheoloških spomenika, Scintillae Stephano Gunjaça dictae 2, Split 1999., 168. 1327. Ančić Mladen, Razvoj srednjovjekovnog naseobinskog kompleksa na mjestu današnjeg Sarajeva, HM III/11-12, Sarajevo 1999., 48-82. 1328. Ančić Mladen, Razvoj srednjovjekovnog naseobinskog kompleksa na mjestu današnjeg Sarajeva, “Vrhbosna/Sarajevo kroz stoljeća, Separat Hrvatske misli 11/12, 13/1999. i 14/2000.”, MH, Sarajevo 2000., 46-80. 1329. Ančić Mladen, Diskusija, Okrugli stol “Počitelj jučer, danas, sutra” (priredio Dragan Šimović), Motrišta 18, Mostar 2000., 64-66. 1330. Andrejić Ljubomir, Prilog etničkoj bibliografiji novopazarskog kraja, Muzej Ras, Novi Pazar 1986., 76. 1331. An elić Pavao, Srednjovjekovna župa Kamenica ili Krivaja, GZM (A) 32 (1977), Sarajevo 1978., 331-343. 1332. An elić Pavao, Arnautovići, EJ 1, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1980., 297. 1333. An elić Pavao, Bišće i Blagaj, politički centar Humske zemlje u srednjem vijeku, Hercegovina 1, Mostar 1981., 41-72. 1334. An elić Pavao, Studije o teritorijalnopolitičkoj organizaciji srednjovjekovne Bosne, Svjetlost, Sarajevo 1982., 242. (* Ćošković Pejo, IZ 4, Banja Luka 1983., 231-236; Vego Marko, Oslobo enje 40/12480, Sarajevo 23.03. 1983., (KUN V/92) 11; Jalimam Salih, GADAR BiH 25, Sarajevo 1985., 297-299.) 1335. An elić Pavao, Umjesto predgovora, “Pavao An elić, Studije o teritorijalnopolitičkoj organizaciji srednjovjekovne Bosne”, Svjetlost, Sarajevo 1982., 7.

Topografija

145

1336. An elić Pavao, Osnovne značajke teritorijalnopolitičke organizacije u srednjovjekovnoj Bosni, “Pavao An elić, Studije o teritorijalnopolitičkoj organizaciji srednjovjekovne Bosne”, Svjetlost, Sarajevo 1982., 9-24. 1337. An elić Pavao, Problem naselja i užeg teritorija pod imenom Bosna, “Pavao An elić, Studije o teritorijalnopolitičkoj organizaciji srednjovjekovne Bosne”, Svjetlost, Sarajevo 1982., 25-30. 1338. An elić Pavao, Teritorijalno širenje imena Bosna u prvim stoljećima razvitka, “Pavao An elić, Studije o teritorijalnopolitičkoj organizaciji srednjovjekovne Bosne”, Svjetlost, Sarajevo 1982., 31-34. 1339. An elić Pavao, Srednjovjekovna župa Trstivnica, “Pavao An elić, Studije o teritorijalnopolitičkoj organizaciji srednjovjekovne Bosne”, Svjetlost, Sarajevo 1982., 35-49. 1340. An elić Pavao, Lepenica u srednjem vijeku, “Pavao An elić, Studije o teritorijalnopolitičkoj organizaciji srednjovjekovne Bosne”, Svjetlost, Sarajevo 1982., 50-73. 1341. An elić Pavao, Stara bosanska župa Vidogošća ili Vogošća, “Pavao An elić, Studije o teritorijalnopolitičkoj organizaciji srednjovjekovne Bosne”, Svjetlost, Sarajevo 1982., 74-84. 1342. An elić Pavao, Teritorijalnopolitička organizacija srednjovjekovne župe Neretve i njezino mjesto u širim političkim okvirima, “Pavao An elić, Studije o teritorijalnopolitičkoj organizaciji srednjovjekovne Bosne”, Svjetlost, Sarajevo 1982., 85-116. 1343. An elić Pavao, Srednjovjekovna župa Večenike (Večerić) i postanak Mostara, “Pavao An elić, Studije o teritorijalnopolitičkoj organizaciji srednjovjekovne Bosne”, Svjetlost, Sarajevo 1982., 117-141. 1344. An elić Pavao, O usorskim vojvodama i političkom statusu Usore u srednjem vijeku, “Pavao An elić, Studije o teritorijalnopolitičkoj organizaciji srednjovjekovne Bosne”, Svjetlost, Sarajevo 1982., 142-172. 1345. An elić Pavao, Ubikacija oblasti Trebotića i teritorijalnopolitička organizacija bosanskog Podrinja u srednjem vijeku, “Pavao An elić, Studije o teritorijalnopolitičkoj organizaciji srednjovjekovne Bosne”, Svjetlost, Sarajevo 1982., 173-204. 1346. An elić Pavao, Srednjovjekovna župa Kamenica ili Krivaja, “Pavao An elić, Studije o teritorijalnopolitičkoj organizaciji srednjovjekovne Bosne”, Svjetlost, Sarajevo 1982., 205-220. 1347. An elić Pavao, Vladarska imanja u srednjovjekovnoj Bosni, “Pavao An elić, Studije o teritorijalnopolitičkoj organizaciji srednjovjekovne Bosne”, Svjetlost, Sarajevo 1982., 221-242.

146

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

1348. An elić Pavao, Srednjovjekovna župa Primorje u Humskoj zemlji, Tribunia 6, Trebinje 1982., 27-40. 1349. An elić Pavao, Blagaj (Historija) (6); Bobovac (17), EJ 2, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1982. 1350. An elić Pavao, Srednjovjekovna župa Popovo, Tribunia 7, Trebinje 1983., 61-79. 1351. An elić Pavao, Srednjovjekovna župa Žaba, Hercegovina 3, Mostar 1983., 3556. 1352. An elić Pavao, Uvod. Geopolitički položaj Visokog, "Visoko i okolina kroz historiju 1", SO Visoko, Visoko 1984., 9-11. 1353. An elić Pavao, Doba stare bosanske države, "Visoko i okolina kroz historiju 1", SO Visoko, Visoko 1984., 101-309. 1354. An elić Pavao, Čičevo (283); Dobor (491), EJ 3, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1984. 1355. An elić Pavao, Dvor (73); Grad (81-82), Opšti leksikografski dio, AL BiH, Tom I, ZM, Sarajevo 1988. 1356. An elić Pavao, Srednjovjekovna župa Primorje u Humskoj zemlji, “Pavao An elić – Marijan Sivrić – Tomislav An elić, Srednjovjekovne humske župe”, ZIRAL, Knjiga 101, Biblioteka Stećak, Knjiga 3, Mostar 1999., 13-25. 1357. An elić Pavao, Srednjovjekovna župa Popovo, “Pavao An elić – Marijan Sivrić – Tomislav An elić, Srednjovjekovne humske župe”, ZIRAL, Knjiga 101, Biblioteka Stećak, Knjiga 3, Mostar 1999., 27-45. 1358. An elić Pavao, Srednjovjekovna župa Žaba, “Pavao An elić – Marijan Sivrić – Tomislav An elić, Srednjovjekovne humske župe”, ZIRAL, Knjiga 101, Biblioteka Stećak, Knjiga 3, Mostar 1999., 47-69. 1359. An elić Pavao, Srednjovjekovna župa Večenike (Večerić) i postanak Mostara, “Pavao An elić – Marijan Sivrić – Tomislav An elić, Srednjovjekovne humske župe”, ZIRAL, Knjiga 101, Biblioteka Stećak, Knjiga 3, Mostar 1999., 161-187. 1360. An elić Pavao, Bišće i Blagaj, politički centar Humske zemlje u srednjem vijeku, “Pavao An elić – Marijan Sivrić – Tomislav An elić, Srednjovjekovne humske župe”, ZIRAL, Knjiga 101, Biblioteka Stećak, Knjiga 3, Mostar 1999., 223-254. 1361. An elić Pavao, Srednjovjekovna župa Večenike (Večerić) i postanak Mostara, Motrišta 17, Mostar 2000., 28-47.

Topografija

147

1362. An elić Pavao – Sivrić Marijan – An elić Tomislav, “Srednjovjekovne humske župe”, ZIRAL, Knjiga 101, Biblioteka Stećak, Knjiga 3, Mostar 1999., 297. (* Ćosić Stjepan, Anali 38, Dubrovnik-Zagreb 2000., 405-407; Lupis B. Vinicije, Hercegovina 6-7 (14-15), Mostar 2000./2001., 133-135.) 1363. An elić Tomislav, Srednjovjekovni grad kod vrela Lištice u Hercegovini, Tribunia 4, Trebinje 1978., 11-29. 1364. An elić Tomislav, Srednjovjekovna humska župa Dubrave, “Povijest hrvatskog Počitelja” Zbornik znanstvenog simpozija održanog 16. i 17. veljače 1996. god. u Čapljini, Općinsko poglavarstvo, Čapljina-Zagreb 1996., 151-167. 1365. An elić Tomislav, Predgovor, “Pavao An elić – Marijan Sivrić – Tomislav An elić, Srednjovjekovne humske župe”, ZIRAL, Knjiga 101, Biblioteka Stećak, Knjiga 3, Mostar 1999., 7-12. 1366. An elić Tomislav, Srednjovjekovna župa Dubrave, “Pavao An elić – Marijan Sivrić – Tomislav An elić, Srednjovjekovne humske župe”, ZIRAL, Knjiga 101, Biblioteka Stećak, Knjiga 3, Mostar 1999., 189-207. 1367. Aranitović Dobrilo, Bibliografija radova o pljevaljskom kraju, NIRO Pljevaljske novine, Pljevlja 1988., 198. (* Lončar Dragomir, Mostovi XX/105, Pljevlja 1988., 9496.) 1368. Arnaut Muhamed, Govor zeničkih Muslimana starosjedilaca, Znak Bosne I/1, Zenica 1995., 35-37. 1369. Arnautović Esad, Feljton: Trebinje u srednjem vijeku (1-8): (1) (Naselje na lijevoj obali?), Glas Trebinja XXXI/517, Trebinje 01.04. 1983., 11, 13; (2) (Porijeklo naziva), Glas Trebinja XXXI/518, Trebinje 15.04. 1983., 11; (3) (Naziv grada), Glas Trebinja XXXI/519, Trebinje 29.04. 1983., 8; (4) (“Trebinjska hronika”), Glas Trebinja XXXI/520, Trebinje 13.05. 1983., 13; (5) Travunija u sastavu Duklje), Glas Trebinja XXXI/521, Trebinje 27.05. 1983., 12; (6) Travunija u sastavu Raške), Glas Trebinja XXXI/522, Trebinje 10.06. 1983., 12; (7) (U sastavu Bosne), Glas Trebinja XXXI/523, Trebinje 24.06. 1983., 10; (8) (U novim okolnostima – stari sukobi), Glas Trebinja XXXI/524, Trebinje 08.07. 1983., 13. 1370. Arnautović Esad, Staro Trebinje u fotografiji, 3 izdanje, Kulturno-prosvjetna zajednica Trebinje-Foto-kino klub Trebinje, Trebinje 1990., 55. (* Baraković Meho, Preporod XXI/487, Sarajevo 1990., 12.) 1371. Arnautović Esad, Oblici imena Bosna u srednjovjekovnim izvorima, Most XXI/1(90), Mostar 1995. 1372. “Atlas svjetske povijesti, dopunjeno izdanje za Jugoslaviju, The Times”, Cankarjeva založba, Ljubljana-Zagreb 1986., 378. (za srednjovjekovnu Bosnu autor

148

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

karata Sima Ćirković) (* Kampuš Ivan, HZ 39, Zagreb 1986., 305-307; Heres Tomislav, Marulić XX/1, Zagreb 1987., 86-88.) 1373. Babić Anto, Banica (479); Bilino polje (703), EJ 1, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1980., 703. 1374. Babić Anto, Donji Krajevi (Dolnji Kraji), EJ 3, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1984., 532. 1375. Babić Anto, Glaž, EJ 4, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1986., 411-412. 1376. Babić Anto, Izačić, EJ 5, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1988., 676. 1377. Babić Anto – Kovačević-Kojić Desanka, Hodidjed, EJ 4, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1986., 722. 1378. Babić Anto – Kovačević-Kojić Desanka, Humska zemlja, EJ 5, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1988., 466-467. 1379. Bačić Vinko, Neum pred ra anje novog Neuma, “Neum, Zemlja i zavičaj Hrvata”, Humski zbornik 1, Općinsko vijeće Neum, Neum 1995., 243-258. 1380. Badurina An elko, Hagiotopografija Konavala, "Konavle u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti 1", Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, Posebna izdanja, Monografije XV/1, Dubrovnik 1998., 253-261. 1381. Bagarić Ivo, Drežnica u turskom defteru iz 1477., Sveta baština VI/56, Duvno 1987., 16. 1382. Bagarić Ivo, Duvno. Povijest župa duvanjskog samostana (Prigodom 150 obljetnice današnje župe Duvno 1839-1989), Sveta baština, Knjižnica Svete baštine 25, Duvno 1989., 271. (* Ivanković Ante, Bilten FTS XVII/2, PFB II/3, Sarajevo 1989./1990., 82; Heres Tomislav, Sveta baština IX/77, Duvno 1990., 17.) 1383. Bagarić Ivo, Duvno u doba Ilira, Rimljana i hrvatskih vladara, “Prvi hrvatski kralj Tomislav”, Zbornik radova, Zajednica Duvnjaka Tomislavgrad”, Zagreb 1998., 19-36. 1384. Bakaršić Sulejman, Bosanska Krupa (98); Broćno (490), EJ 2, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1982. 1385. Banac Ivo, Bosanske granice: Titova izmišljotina ili proizvod povijesne evolucije, “Ivo Banac, Cijena Bosne (članci, izjave i javni nastupi, 1992.-1995.)”, VKBI, Biblioteka Posebna izdanja, Sarajevo 1996., 121-124. 1386. Banac Ivo, Bosanske granice (Titova izmišljotina ili proizvod povijesne evolucije), Prva linija III/18, Sarajevo 1994., 4-5.

Topografija

149

1387. Bandžović Safet, Kameni svjedok, INA Damad, Edicija Tragovi, Knjiga 4, Novi Pazar 1999., 175. 1388. Basler uro, Župa i grad Soli u srednjem vijeku, “100 godina Fabrike soli Tuzla”, Muzej Istočne Bosne-Fabrika soli, Tuzla 1985., 17-20. 1389. Basler 500-501. uro, Ilidža (Arheološka nalazišta), EJ 5, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1988.,

1390. Basler uro – Ajder D. – Grbelja Tonči, Jajce i okolina, Turistkomerc, Zagreb 1983., 79.; Jajce und Umgebung, Turistkomerc, Zagreb 1984., 79; Jajce and its surroundings, Turistkomerc, Zagreb 1984., 79; Jajce et ses envivnos, Turistkomerc, Zagreb 1984., 79. 1391. Basler uro – Benac Alojz, Bunar u prošlosti, “Mjesna zajednica Bunar nekad i sad”, MZ Bunar, Bunar 1978. 1392. Batinić Anto, Pliva pjeva i plače, Svjetlo riječi VII/81, Sarajevo 1989., 8-9. 1393. Batinić Anto, Krajiški Fratrovac (Reportaža iz Ivanjske kod Banja Luke), Svjetlo riječi VIII/87, Sarajevo 1990., 8-9. 1394. Beatović or e, Bratunac i okolina u mojim sećanjima, Udruženje dobrovoljaca oslobodilačkih ratova Srbije 1912-1920, Beograd 1981., 64. 1395. Bečirović Fikret, Kakanj i njegova okolina (Prilozi povijesnoantropogeografskom rasvjetljavanju važnosti trstivničkog kraja do 1463.), NIP Kakanjski glas, Kakanj 1995., 95. 1396. Bejtić Alija, Srednjovjekovni grad Hodidid bio je na Vratniku u Sarajevu, Radovi ANU BiH 64, Odjeljenje društvenih nauka 20, Sarajevo 1979., 107-148. 1397. Bejtić Alija, Znamenitosti Sarajeva, “Preporod, 30 godina, 1970-2000 (Izbor tekstova), RIZ u BiH, Izdavački centar El-Kalem, Sarajevo 2000., 149-152. 1398. Belić Branko, Soko kod Gračanice, Glas komuna XXXIX/1437, Doboj 20.08. 1985., 8. 1399. Benac Alojz, Predgovor, AL BiH, Tom I, ZM, Sarajevo 1988., 5-6. 1400. Bešlagić Šefik, Jeleč na Govzi, Odjek XXXIII/24, Sarajevo 1980., 4. 1401. “Bijeljina i okolina kroz istoriju (Naučni projekat)”, Odbor za izradu monografije “Bijeljina i okolina kroz istoriju”, Bijeljina 1989., 18. 1402. “Bjelajce, monografija”, Opštinska konferencija SSRN, Mrkonjić Grad 1978., 168.

150

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

1403. Blagojević Miloš, Bosansko završje, ZFF XIV-1, Beograd 1979., 129-144. 1404. Blagojević Miloš, Pregled istorijske geografije srednjovekovne Srbije, ZIMS 20, Beograd 1983., 45-126. 1405. Blagojević Miloš, Severna granica bosanske države u XIV veku, "Bosna i Hercegovina od srednjeg veka do novijeg vremena", SANU, Istorijski institut, Zbornik radova 12, Beograd 1995., 59-76. 1406. Blagojević Miloš, Krajina (319-320); Krajište (320-321); Paše, pasišta ili pašišta (504-505); Planine (519-520); Udeone kneževine (759), “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”, Knowledge, Beograd 1999. 1407. Blažanović Stjepan, Bosanska Posavina, Domovinska zajednica Bosanske Posavine, Zagreb 1993. 1408. Blažanović Stjepan, Tragom nestalog hrvatskog identiteta, Stećak III/31-32, Sarajevo 1996., 38-39. 1409. Bojanovski Ivo, Neka pitanja antičke topografije donje Neretve, “Dolina rijeke Neretve od prethistorije do ranog srednjeg vijeka” (Znanstveni skup, Metković 4-7. X 1977.), HAD 5, Split 1980., 181-192. 1410. Bojanovski Ivo, Dobor u Usori (Sjeverna Bosna), NS 14-15, Sarajevo 1981., 1137. 1411. Bojanovski Ivo, Ključ na Sani. Ključ – srednjovjekovni grad, AP 23, Beograd 1982., 140-142. 1412. Bojanovski Ivo, Sokol na Plivi, Hrvatski narodni kalendar za prijestupnu 1992, Godina 40, Sarajevo 1991., 287-294. 1413. Bojanovski Ivo, Vrhbosna, srednjovjekovni kastel iznad Sarajeva, Hrvatski narodni kalendar za prijestupnu 1992, Godina 40, Sarajevo 1991., 339-340. 1414. Bojić Nikola, River retreats in front of like (postcard of Goražde), Naš svijet XXIV/270, Sarajevo 1988., 20. 1415. Bokan J. Branko, Edicija Sanski Most I, NIGP “Borba” Beograd - NIŠP “Glas” Banja Luka, Banja Luka 1980. (* Davidović Dragan, IZ 2, Banja Luka 1981., 271-278; Ćekelić Sava, Oslobo enje 38/11773, Sarajevo 18.03. 1981., 8.) 1416. Bokan J. Branko, Srednjovjekovni grad Bihać izgra en je na brežuljku pored Une a ne na Uni, IZ 7, Banja Luka 1986., 233-236.

Topografija

151

1417. Borić Aras, Neosporivi kontinuitet granica (Tribina na Islamskoj pedagoškoj akademiji: Ibrahim Tepić, Historija granica BiH), Naša riječ 42/2848, Zenica 1997., 13. 1418. Borović Mustafa, Grad šljive, historije i turizma, Ljiljan VII/295, Sarajevo 1998., 37. 1419. “Bosanska Posavina – dio cjelovite Bosne i Hercegovine” (Zbornik radova sa okruglog stola održanog 24.11. 1994. godine u Sarajevu), Sabor Bosanske Posavine u Sarajevu-Institut za istoriju u Sarajevu, Sarajevo 1997. 1420. Bosnić Mehmed, Mostar i Blagaj, 5 plus 21, Sarajevo 2000., 6-7. 1420a. Bošković Branislav, Postolja srpske srednjovekovne županije Nevesinja, Nolit, Biblioteka Kućišta, Beograd 2000., 60. 1421. "Bošnjaci Šipova kroz historiju", Udruženje intelektualaca Bošnjaka Šipova u izgnanstvu, Zenica 1999., 509. 1422. Božić Ivan, O propasti manastira sv. Mihaila na Prevlaci, “Ivan Božić, Nemirno pomorje XV veka”, SKZ, Beograd 1979., 83-91. 1423. Brčić Ml., Župa Livno – nekad i danas, Sveta baština V/37, Duvno 1986., 10-12. 1424. Brkljača Seka, Jedan pogled na Bosansku Posavinu u srednjem vijeku, “Bosanska Posavina – dio cjelovite Bosne i Hercegovine” (Zbornik radova sa okruglog stola održanog 24.11. 1994. godine u Sarajevu), Sabor Bosanske Posavine u Sarajevu-Institut za istoriju u Sarajevu, Sarajevo 1997., 7-13. 1425. Brkljača Seka, Iz srednjovjekovne historije Blagaja, Hercegovina 9, Mostar 1997., 15-18. 1426. Budak Neven, Uloga Bihaćke komune u obrani granice, HZ 42, Zagreb 1989., 163-170. 1427. Budak Neven, Uloga Bihaćke komune u obrani granice, “Vojne krajine u jugoslovenskim zemljama u novom veku do Karlovačkog mira 1699.”, SANU, Naučni skupovi 48, Odeljenje istorijskih nauka 12, Beograd 1989., 47-54. 1428. “Bukovica. Uz stotu obljetnicu osnutka župe (Priredili Ivo Bagarić i Vladimir Kozina)”, Župni ured Sv. Franje Asiškog, Bukovica 1980. (* J. I., Kršni zavičaj 13, Hercegovina 1980., 34-37; Bubalo Jakov, Naša ognjišta X/67, Duvno 1980., 15.) 1429. Buljina Halid, Fojnica od trga do kasabe, GR IZ BiH LIX/5-6, Sarajevo 1997., 437-452.

Neki pomeni pljevaljskih toponima u istorijskim izvorima do kraja petnaestog veka. ‘Ajsela’. Čar-Drnda Hatidža. NZ 12. Herceg-Novi 1982. Sarajevo 2000. Cvijetić Ratomir. akovo 1978.. IX + 220. Stari most u Mostaru. 1437... II. III. današnje Tuzle. 28-29. 1439. 1435. Sarajevo 2000. Prozor 1985... "Neum i bosansko primorje". POF 40. Simbol tisućgodišnje opstojnosti. 22-24.. 1431. 1440. Stećak VII/81. 1432. izdanje.. “ akovo i njegova okolica”.-2000. Stećak VII/78. 1430. 1433. Monografija Gacko... Bušatlija Ibrahim. dio. O poreklu imena Priboj. Cvijović V. 1436.. Čampara Salko – Hako. 193-217. Knjiga I. 4754.. GP 26-27 (1982-1983). Bužimkić Mesud. Iz prošlosti Jeleča. Turistički savez opštine Čapljina. Iz prošlosti Prijepolja. Zbornik Muzeja akovštine 1.. Sarajevo 1987. 1443. 18-19. .152 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 1441. (1 izdanje 1993). Press centar ARBiH. Bosansko primorje i Neum (geopolitičko razmatranje i odnosi). Bužim 1994. Cigeljević Ante. Stećak VII/79-80. Knjiga 1. 209-229. Boka 13-14. Visoko u sastavu Osmanskog carstva – XV i XVI stoljeće. Prozorski kraj u oslobodilačkom ratu i revoluciji. Titovo Užice 1984. Užički zbornik 13. Sarajevo 1990. 26-27. Čapljina 1989.. Sarajevo 1984. Behar II/8-9. Sarajevo 2000. Novi Pazar 1988. Breznički zapisi 1. 1442. 55-71. dio. Herceg-Novi u Dubrovačkom arhivu. 29-36. 2. Čehajić Jasmina. Stećak VII/82. Serija 2. IV. Biblioteka Muzeja akovštine. Sarajevo 1994. 419-422. Opštinski odbor SUBNOR-a Prozor. Čar-Drnda Hatidža. Pljevlja 1990. 1434. Sarajevo 2000. Prilozi XXII/23. Povijest sela Vuke. 69-72. 26-27. Sarajevo 2000. 5-18. Crnić-Pejović Marija. Muzej akovštine. I. Sarajevo – društvenogeografski pregled. Zagreb 1993.. “Čapljina (Ilustrovani zbornik)”. (nepaginirano. Čehić Namik. 215-274. 1437a. Cepelić Milko... 411. Feljton (1-4): Deset i pol stoljeća grada Soli.. 10 strana). dio. 369. “Bužim (Katalog Bužim)”. Vojna biblioteka 2. dio. 1438. SDA Općinska organizacija Bužim. Čar-Drnda Hatidža...

1445.. 20. 92. 1456. 290-294. Zagreb 1984. 159-160. 1458. Čoralić Lovorka. Zagreb 1980. Mala biblioteka. putnici. 11-31. Nu. Čović Borivoj..) 1452. Arheološka nalazišta (Bosna i Hercegovina). AGM. 1447. Prusac. BožićBužančić Danica. 23-40. 93-99. Golubić. 427. (i na francuskom i njemačkom) 1446. Zagreb 1986. 7-13. Zagreb 1998. EJ 1. izdanje. Bibliothek “Kleine Touristische Monographien”.Topografija 153 1444. Turistkomerc. Mostovi 2. Bibliotheque des petites monographies touristiques. Ladić Zoran. izdanje.. JLZ. Čukle Mirsad. Sarajevo et ses environs. izdanje. Zagreb 1997. 2. 292. Bosanska krajina (Historija). Lisičići – historijsko mjesto. Čelić Džemal. Zagreb 1982. 2. Čremošnik Irma. EJ 1. Turistkomerc. Izvori i literatura o povijesti cesta i puteva u srednjovjekovnim hrvatskim zemljama i Bosni. Kolo VII/4... Čelić Džemal. Povijesni prilozi 16 (1996). izdanje. MD ‘Hasan Kafija’. Mostar 1996. Konjic 2000. 1448. Zagreb 1997. 1449. Čoralić Lovorka. Prusac. Počitelj i okolica. Turistkomerc. 1453. 17. 94-95. 4... Ljubljana 1981. Most XXII/94 (5). JLZ. Nummer 17.. putovanja. 453-458. Čubrilović Vaso. Zadar 1997. 2. CCP XXII/42. Čubrilović Vaso. Biblioteka Povjesnica... Radovi 24. 302-307... Mogućnosti XLIV/10-12. . “Ajvatovica ’94. Ceste i putovi u srednjovjekovnim hrvatskim zemljama. 1450. Zagreb 1985. 602-611.. DP Naša riječ. 396-397. Debelo Brdo.. JLZ. Radovi Zavoda 39. Nalazi prvih ranoslavenskih naselja u Bosni i Hercegovini. 1454. Istorijski spomenici. Čepalo Husein. 2.. Sarajevo und Umgebung. Split 1997. EJ 2. Simpozij”. Čepalo Husein. Čepalo Husein. JLZ. Čović Borivoj. Balkanski poluotok (Balkansko poluostrvo) (Istorija).. 1457. Pisana tradicija Prusca i okoline. Put. EJ 4. 60. 2. Zagreb 1978. Zagreb 1997. 96. Čović Borivoj. Zagreb 1991. ZČ 35/1-2. 1451.. Zagreb 1980. izdanje.. EJ 3. Zagreb 1980. JLZ. 314-315.. Prusac 2000. Ravančić Gordan. Biblioteka male turističke monografije 61. Zenica 1990. (* Ladić Zoran. 1455. Prusac 1995. Počitelj na Neretvi. 143. Ravančić Gordan. Čelić Džemal.

Svedočenje karte. Buić Domagoj Božidar. Sarajevo 1995.50. Čusto Šućrija.. 1459. 7-29. Ćosić Stjepan. Oslobo enje 55/18912.. 1999. Sarajevo 19. Biblioteka Stećak.. 35. Beograd 1998. Knjiga 3.10. Iz recenzije. Zagreb 2000. Beograd 1991. Ćirković Sima. Holjevac Željko. Ćeman Mustafa. Knjiga 101. 278-279. Zagreb 2000. Jedno stoleće istorijsko-geografskih istraživanja srednjovekovne Srbije. 110.. Ishod na Ilidžu. Ćirković Sima. 1987. Matica L/9.. Knowledge. 1469. HZ 53.. Glas 44/4950. 203-292. 14-15. 1463. Srednjovjekovne humske župe”. Maglovita stoljeća (Tragom najstarijeg poznatog spomena Banjaluke). Kazančine (268-269). Dvori Isa-bega Ishakovića. Mostar 1991. Sarajevo 2000. 6. Ćirković Sima. SKZ.09. Dubrovnik 1999. SANU. 1467.) 1471. Ćirković Sima.-15. “Banjaluka”. Politika. ZIRAL... 1470. Sarajevo”. “Mihailo Dinić. Neproslavljena 500. Beograd 1999. Administrativni Blagaj.02. 266-267. Od najstarijih vremena do 1527. Ljiljan IV/151. Ćeman Hasan Mirza. 1468. Ćošković Pejo. Gradski odbor u Mostaru. 1466. Srpske zemlje u srednjem veku (Istorijsko-geografske studije)”. 1472. ZRVI 37. 1460.. Kabes II/6. Varoš (68).. Županija dubrovačko-neretvanska. “Ilidža. Mostar 1996.. Institut za istoriju. 1465.. Čusto Šućrija. (* Omeragić Darko. 61. Blagaj kroz vijekove. 24-38. 1991. Ćošković Pejo..154 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 294.-2000. Galerija 70... 1464. 9-32. ‘Naseljeni gradovi’ Konstantina Porfirogenita i najstarija teritorijalna organizacija. Mostar u Herceg-Bosni (Postanak i razvitak grada Mostara. 11-17. 1461. Sarajevo 1997. 10. Banja Luka 1990. obljetnica (Prilog pola tisućljeća dugoj povijesti Banja Luke). Stare i nove granice. Mostar 1997. 1462.. Ćosić Stjepan – Kapetanić Niko – Ljubić Pero – Vekarić Nenad. HM I/3-4. “Srbija i susedne zemlje na starim geografskim kartama”. 9-30. Hrvatska granica na Kleku. Banja Luka 14.. . Mostar 1999. Ćošković Pejo. Kabes III/25. te prikaz raznih zgoda i nezgoda kroz koje je u toku razvitka prelazio). Beograd 04. 46. Općina Ilidža. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. “Pavao An elić – Marijan Sivrić – Tomislav An elić. Beograd 1978. KDM Preporod. Ćirković Sima. godine.. Ćišić Husein. 1473.

Despotović Vidoje.. JLZ. “Mihailo Dinić. SKZ. . 7. Karavanske stanice u Polimlju u srednjem veku. Sarajevo 1979. 2. SKZ. Macan Trpimir.. plemićki grad. 309-311.. izd. 1483. IČ 29-30 (1982-1983). Mostar i okolica. Manastir Orlić i Kalu erske stijene u Donjoj Kozici.srednjovekovna naselja u Polimlju. kaštel.. Deroko Aleksandar. Srpske zemlje u srednjem veku (Istorijsko-geografske studije)”. izd. 321-323. 1980. Ljubljana 1981. Dalmacija Stevo.. 1477. Dinić Mihailo. izd 1988. 1484.. SSDSV 9. Sarajevo 1979. 1985.Topografija 155 1474. 1982. EJ 4. Srbija. Pljevlja i pljevaljski kraj u dubrovačkoj arhivskoj gra i.. 1486. (* Živković Pavo. 106-115. Ćuk Ruža. ZČ 35/4. Glasnik Zavičajnog muzeja 1. Beograd 1978. Srednje Podrinje. “Zbornik referata i materijala V jugoslovenske onomastičke konferencije”. “Mihailo Dinić. 178-269. Sarajevo 1985. 446.). Voje Ignacij. Beograd 1978.. (5. 75-80. Raška). Grad (burg. vlastelinski grad). Stari putevi. Zagreb 1986. Prijepolje 1997. 33-43.) 1485. 11.. ANU BiH. Breza i Komorani .. Ćuk Ruža.. izd. 9. 10. Beograd 1987. 385-386. njemački) 1481. 1487. Mileševski zapisi 2 (1996). 1476. 39-46. Iz istorije nekih srednjovjekovnih toponima Bosanske krajine. Zagreb 1979.. 1981. SKZ. Dinić Mihailo. Dinić Mihailo. izd. IČ 34. Ćošković Pejo.. Zemlje hercega Svetoga Save. “Mihailo Dinić. Dinić Mihailo.. Turistkomerc. Zagreb. Srpske zemlje u srednjem veku (Istorijsko-geografske studije)”. Mileševski zapisi 2. GDI BiH 28-30 (1977-1979). 59. Živković Pavo. izd. Prijepolje 1981. 1482. 6. 117-138. 585-589. Ćulafić Vukoman. 55-67. Odjeljenje društvenih nauka 13. 1478. Prijepolje 1997. Beograd 1983. 470. 1986. Srpske zemlje u srednjem veku (Istorijsko-geografske studije). izdanje. 1479. 61-73. izdanje 1978. Radio Sa VIII/26. Srpske zemlje u srednjem veku (Istorijsko-geografske studije)”. engleski. 1475. Sarajevo 1999. Marulić XII/1. izd. Ćuk Ruža. HM III/10. 294-301. Područje Bosanske Gradiške u razvijenom srednjem vijeku. hanovi i hanska privreda u Sandžaku. 8.. 1979.. O nazivima srednjovekovne srpske države (Sklavonija. Pljevlja 1999. 1480. Ćupina Dejan. 4. Biblioteka Male turističke monografije 9. Dva stara trga u Polimlju. 74. Ćuk Ruža. Beograd 1978. Beograd 1978. 7-24. (francuski... Posebna izdanja 70. SKZ.

Dinić Mihailo – Kajmaković Zdravko. Dinić Mihailo. Tajna tvr ave Fenarlik...Zagreb 1996. Komušina 1981. 77. Organizacioni odbor za pripremu emisije ‘Znanje. Zagreb 1982. Drijeva. Omiš. 1488. Srebrnik kraj Srebrnice.. Dinić Mihailo. 1494. Uvod. Mostar 1998.156 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.. “Dragaljevac. 35-38.. kolovoza 1995. 135-147.-20. 2. Predaje i legende o tvr avama u Bosni i Hercegovini... “Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture”. Zagreb 1984. do danas”. 1493. “Ljubuški kraj.”. Zbornik Znanstvenog simpozija održanog u Ljubuškom 11.imanje’. Dinić Mihailo. “Mihailo Dinić. Draganović Krunoslav – Sudar Pero. 191.. Beograd 1978.. Dokoza Ser o – Martinović Suzana. Dodig Radoslav. ŠK. Zadar 1999. (* Buturac Josip. 1489. Srpske zemlje u srednjem veku (Istorijsko-geografske studije)”. monografski prikaz”. 1492. 1497.. Banja Luka 1978. 502-503. Južne granice Dalmacije na zemljovidima od 17. Drašković Blagota – Jelić Ivan – Raukar Tomislav.. 174. izdanje. Kršni zavičaj 28. 368-399. 434. “Mihailo Dinić. Komušine i Kondžilo s posebnim osvrtom na usorsku banovinu i stari Kuzmodanj. JLZ. 53-63. “Pavao An elić – Marijan Sivrić – Tomislav An elić. 1491.. Drino Dževad. Južne granice Dalmacije od XV. 1496.-2000. Hercegovina 4-5 (12-13). Zagreb 1980. Srpske zemlje u srednjem veku (Istorijsko-geografske studije)”. SKZ. Državni arhiv u Zadru.-7. Humac 1995. Mostar 1999. Dragić Marko. izdanje. Iz duvanjske onomastike. SKZ. Zagreb-Tomislavgrad. Dodig Radoslav. 17-71. 2000. obljetnicu (1444. Zbornik radova s me unarodnoga znanstvenog skupa ‘Duvanjski kraj kroz povijest: Tomislavgrad. Rimokatolički župni ured Komušina.. “Stijepo Obad – Ser o Dokoza – Suzana Martinović. Dodig Radoslav. 2. 1495. 9-11 . Beograd 1978. 1501. JLZ. 6. Knjiga 3. Zagreb 1984. st. Biblioteka Stećak. Trg Drijeva i okolina u srednjem veku. 5. 357-367. Hrvatski institut za povijest Zagreb – ‘Naša ognjišta’ Tomislavgrad – Zajednica Duvnjaka Tomislavgrad-Zagreb.. Marulić XV/2. Crtice o podneblju i povijesti ljubuškog kraja..) 1499. EJ 3. Knjiga 1. EJ 3. 1490. 1498. Srednjovjekovne humske župe”. Ziral-Naša djeca. Mostar .). Divan III/32-33. Prvi spomen Ljubuškog (Uz 550. ZIRAL. 577. i 12. Dobrun. Knjiga 101. srpnja 2000. ljudi i vrijeme. st. 1500... 349-356.-1994.”.-1999. Dodig Radoslav. Travnik 1995. “Duvanjski zbornik.

1504..) 1508. Baško Polje-Zagreb 1994. Naša ognjišta XXVI/228. Dugandžić Ivan.. 4-5. Foča – grad na dvije hladne vode. 1506. 127-133.. 8-9. stoljeća” (s dodatnim historijskim refleksijama). Džaja Miroslav – Draganović Krunoslav. Sa kupreške visoravni. I. Sarajevo 1984. Sa kupreške visoravni”. izdanje. Tomislavgrad 2000. ‘Ognjišta se nisu utrnula’ (Rotimlja – Reportaža). Marulić XXII/2. BF IV/5.. Dugandžić Ivan – Sopta Josip. Zavidovića. 1512. 6-7. Udruga umjetnika ‘August Šenoa’. Dujmović Ivan. Župni ured Otinovci-Kupres. Brešić Vinko. Divan III/34-35. 2. 27. “Pet stoljeća zemljopisnih karata Hrvatske od 15. 2.. Humac 1996. Naša ognjišta XXX/270.) 1507... (* A. Grad starih spomenika . Dumbović Vladimir. 1505. srpnja 2000. 14. Zagreb 1999. CUS XXIX/3. “Duvanjski zbornik”. 20. do kraja 19. 1509. 6. Naša ognjišta XXX/269. Mostar 2000. Livno 1995. Džaja Miroslav. 137-140. 534... 415.. Biloševice u župi Rasno. Povijest zavaljske župe. “Miroslav Džaja – Krunoslav Draganović. Travnik 1995. Kolo VII/2. Tomislavgrad 2000. Samobor 1996. Drmić Ilija.. 1511. Džambo Jozo. Sivrić Marijan.. 703. 1503... 216-218. Matica L/8. Džumhur Zuko.. Rasno i Dužice-Župa Rasno. Džaja Miroslav.) 1513. Kršni zavičaj 29. (* Vukšić Tomo. Baško Polje-Zagreb 1994. Sa kupreške visoravni. Široki Brijeg 1999. 335-337. Novi Šeher 1995. Oborci. (* Skenderović Robert. Sarajevo 1984.) 1514. Split 1994. 389-403.. Drino Dževad. Zagreb-Tomislavgrad 2000.. 54-56./2001. Naš svijet XX/222.. Dobretići (Zemljopisno-povijesni zapis). 503-508. Crkva na kamenu VII/62. Šeherski glasnik. Naš svijet XX/225-226. (* . Hercegovina 6-7 (14-15). Zagreb 2000.. Hrvatski institut za povijest Zagreb-‘Naša ognjišta’ Tomislavgrad-Zajednica Duvnjaka TomislavgradZagreb. Zbornik radova s me unarodnoga znanstvenog skupa ‘Duvanjski kraj kroz povijest: Tomislavgrad. (* Karamatić Marko. Kalendar Svetoga Ante 1995... Tomislavgrad 1999. izdanje.) 1510. Zagreb 1989.Topografija 157 1502. Maglaja. Naša ognjišta XXIX/265. Mostar. 6-7.. Pogledi u prošlost i kulturu Žepča. Pandžić Bazilije. Bazilika i grad Mokriskik kraj Širokog Brijega. 418. 63-64. Dugandžić Ivan. Novog Šehera i Komušine I.. Zagreb 1997.. 32. Župni ured Otinovci-Kupres. Župni ured RasnoMH Ogranak Široki Brijeg. Tomislavgrad 1996..-7. Mostar 1986. 15-150.

Oslobo enje 56/18929. 1524a. (Vodič za vikend) 2. ulaban M.. Udruženje Bošnjaka porijeklom iz Sandžaka. 23.11. Visoko 1983. 1519.”.. Sarajevo”. 37-45. 287. 302-303. (* Gavran Ignacije. Sarajevo 14.). Sarajevo 1986... Sarajevo 1986. Sarajevo 05.. 1515. “Istočna Bosna i Sandžak (Znanstveni skup). 7.. Mostar (Writings on Cities). 124. "Urbano biće Bosne i Hercegovine". godine). ozić Hakija. Od dolaska Slavena do pada bosanskog kraljevstva. 208. Sarajevo 1979.. Oslobo enje 52/16946. Beograd – Ustanova za kulturu.. Povijesna ekonomska upućenost Sandžaka i Bosne. Visoko 1978.. Filipović Milenko. ozić Hakija. istina).. Fekeža Lidija.. Fekeža Lidija. Naselja (Kasni srednji vijek). GZM (A) 42-43 (1987-88). Sarajevo 1996.08. Sarajevo 2000. 16. Institut za istorijuMe unarodni centar za mir. NEV XXIX/1. Opšti leksikografski dio. ondović Božidar. 1520. Ranoslovenska nekropola Bagruša u Petoševcima kod Laktaša. “Ilidža. 171-190. Sarajevo 1996. Glasinac (Reprint izdanja iz 1950. Tom I. Vratiti utvrdi stari izgled (Vranduk kod Zenice). 31-53. 8-9. AL BiH. ZM. 1521 Fekeža Lidija. 1524 Festić Mustafa.. Naš svijet XXII/246.g. 120-121. 1999.158 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. do 1991. Boka 13-14. 21. 1525 Filipović Mirko. Riznica bošnjaštva (Srebrnica. Herceg-Novi u srednjem vijeku. Sarajevo 1986. Povijest župe Dolac s osvrtom na ostale župe lašvanske kotline. Herceg-Novi 1982. istorija. Heres. Beograd 2000. Svjetlo riječi I/6. (Zapis o Travniku). 68-71. 1526 Fišić Ladislav. Neke osnovne crte razvoja srednjovjekovnih gradskih naselja u Bosni i Hercegovini. Sarajevo 1996. Sarajevo 1988. 1518. 1995.. 129-209. 1523 Fekeža Lidija – Gavrilović Margita. Demografske slike Sarajlija (od 1463.-2000. 1516.. Sokolac. Okrugli sto “Tragom bosanskohercegovačke prošlosti – o urbanom biću BiH. Općina Ilidža.) . Korijeni i život. 165-187. Naš svijet XXII/249. Sarajevo 1989... 1517. 1522 Fekeža Lidija. GZM (A) 40-41 (1985-1986). Arheološka istraživanja srednjovjekovnog grada i crkve u selu Gradac kod Hadžića.. Župa Livno – jučer i danas (reportaža). maja 1994. Vlastito izdanje.

.. Sarajevo 1984. Franjevački samostan Gorica. izdanje.. 8-9. Svezak 5. 1538. GP 26-27 (1982-1983). 10-11. Zagreb 1980. 1537. (KUN VII/370).. 60. Gafić Mustafa. Franjić Živko. Oslobo enje 53/17132. Sarajevo 1982. JLZ. Franić Ante.12. Sarajevo 1994. 33. 312.. 127-128. “Franjevački samostan i crkva na Gorici kod Livna (Vodič). 544. Foretić Vinko.. GDI BiH 38. 434. Svjetlo riječi IV/43. 31. HKD Napredak Podružnica Bihać. 1540. 193. Historijat geografskih upoznavanja i proučavanja Bosne i Hercegovine do 1918. (* Gavran Ignacije.) 1535. SO Vrgorac. Gavez Eduard. Sandžak (644). Livno 1995. GADAR BiH 27. Putokaz na vjetrometini (Crkva u Kiseljaku). Vilajet (78-79). Vrgorac 1991. 9. 1530. . Visoko 1986. Fotić Aleksandar. Vasilj Snježana. 1532. 286-287.. ‘Mila kuda si planina’ (Podhum-Žitače) (reportaža). 1988. Zadarska smotra XLII/4-5. Oslobo enje 45/14554. 1539. Sarajevo 1984. (* Mušeta-Aščerić Vesna. IZ 8. godine. SO Fojnica-Veselin Masleša Sarajevo.... Sarajevo 21. Povijest Bihaća od najstarijih vremena do 1878. 157-162. 5-99. Sarajevo 1987. Zadar 1993. Župski ured Pridvorje. 8-9.. Beograd 1999. Bihać 1999. 1987. 2. Fišić Ladislav. Stećak I/3. Klek (Neum) i Sutorina.. Fišić Ladislav. Vasilj Snježana. “Fojnica kroz vijekove”. (* Rajčić Tihomir. Gašparović Ratimir.Topografija 159 1527.. Stara dobra majka (reportaža iz Gradnića). Pogled na prošlost župe Pridvorje. (* Lovrić Marko. Petrović Rade. Fojnica-Sarajevo. (Tekst Ignacije Gavran)”. Samobor 1996. 1996. Gašparović Ratimir. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”.. Pridvorje 1984.. 1536. O Vrgorcu. Svjetlo riječi III/23.02. Svjetlo riječi II/21. 131-133.. 1529.) 1534. EJ 1.. Knowledge. Sarajevo 24. 12. Sarajevo 1982. 99 + 1 karta. Bakovići. Fišić Ladislav. godine.) 1531. Gavran Ignacije. 1533. Župa Brajkovići (uz stotu obljetnicu postojanja). Visoko 1985. 25.) 1528. Sarajevo 1987. Bosna Srebrena XXXIII/4. 208-210. Banja Luka 1988. Pastoralna biblioteka. Iz istorije Travnika (Grad vezira i konzula).. Bilten FTS XXIII/1.. Knjižnica Pastoralne biblioteke..

. O toponimu Goražde.. AD BiH. Putevi i putokazi (Niz članaka o našoj prošlosti)”. ZČ 42/3. Grdina Igor. Sarajevo 1983.). Balkanistika 3. Sarajevo 1995. Knjiga 1. Gradeva Rosica. Grković Milica.. 176. Nalaganeto na kadijskata institucija na balkanite i mjastoto v provincialnata administracija (XIV – načaloto na XVI v. (Banjaluka – erdan na Vrbasu). Sarajevo 1995. AL BiH. Sarajevo 1987. Obseg bosenske države za bana Kulina. 63-66. Uz 100. Sve zbog lijepe Fjorentinke (Ljubuški). Feljton: Priče iz starih gradova: Splav mi je kuća i avlija (Zvornik)..160 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Istina o BiH II/21. AP 22.06. 1544. Gavran Ignacije. Gavran Ignacije. Predaje o imenu Hercegovina. Naša ognjišta IX/50. Novija arheološka otkrića i ispitivanja na području Banja Luke i okolice. Varoš. Zbornik 1. Semberske novine.. Sofija 1989. 24... 1542. Hadrović Rašid. Sarajevo 1995. bašči i trgovine). 449-456.. .. obljetnicu postojanja zgrade Franjevačke klasične gimnazije u Visokom. Županije u ranom srednjem vijeku u Hrvatskoj. Istina o BiH II/25. Glavaš Tihomir. 1552... Zbornik za istoriju BiH 2.. 23-40. Istina o BiH II/29. 1545. 203-206. ZM. Srednjovjekovni toponim Mile ili Mili. 25. 1554. 9-20. 11.. Sarajevo 1988. Sarajevo 1988. 1548.-2000. Vrata u život. Hrvatske županije kroz stoljeća. 13.. Zagreb 1996. Originalni dokumenat o Bijeljini iz 1446. 1549. 24-25. 1551. Svjetlo riječi. Duvno 1979. Knjižnica Baština. 1553. Pale 1998. 1550. Hadrović Ahmet. 183. (Jajce – grad koji je sagradila priroda)... 1547. 1984. Sarajevo 1987. 1546.. Tom I. Sretni grad na dvije rijeke (Foča). Glagoljić Vaso. Grapčanović H. Beograd 1997. Graljuk Boris. Naš svijet XXIII/261-262. godine. Graljuk Boris. Opšti leksikografski dio. 1543. “Arheološka problematika zapadne Bosne”. Svjetlo riječi. Naš svijet XXIII/263. “Ignacije Gavran. Sarajevo 2000. Ljubljana 1988. Goldstein Ivo. Beograd 1981. 23. 113-117. 208-213. Feljton: Bosnom i Hercegovinom kroz gradove: (Foča – grad vode. Bijeljina 15. Radovi FF 1. Banja Luka. Putokaz na vjetrometini (Crkva u Kiseljaku). Gošić Nevenka. 26. Gornji šeher. Mustafa. 1541. 33-52.

Sarajevo 1994. 212-219.. Oslobo enje 39/12057. Hasanbegović Omera Safet.. 130 + 9 shema. Tomislavgrad 1998. 1563. Tuzla i njena okolina u XVI vijeku. Harodimlje 1998. Bijeljina (Historija). Handžić Adem. Handžić Adem.. Sarajevo 1998. “Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina. Preporod XXI/485. Nahija Brod krajem XV i početkom XVI vijeka. Organisation of the Islamic conference. Stećak I/10. Hajdarpašić Raif. “Hardomilje – Prošlost.01. Handžić Adem. Hadžidedić Nedžad. običaji”. Geotisak d. 1559. 1561.. 1557. Zagreb 1983.. 54-57.. ljudi. Lozić Vlade.) 1567. Sarajevo 1995. Rijeka 1982. 1560. Kršni zavičaj 31.. 29. Naš svijet XXIV/276. Research Centre for Islamic History. Udruženje Bošnjaka porijeklom iz Sandžaka. 401.. Sarajevo 1988. JLZ. Sarajevo 1997. Zagreb 1980. izdanje. (* Smajlović Salih... d. izdanja Enciklopedije Jugoslavije”. Zagreb 1978. Gradiška u prošlosti. 528. Sarajevo 1988. Sarajevo 22. Istanbul 1994. Neki pojavni oblici islamske civilizacije u nas. 249.. Humac 1998. Nastava povijesti 1. Uspavani ljepotan (O Herceg-Novom). 24. Vlastita naklada. Koliko je staro Trebinje. 145-148.. Naša ognjišta XXVIII/250.. Studije o Bosni (Historijski prilozi iz osmansko-turskog perioda)”. Sarajevo 1975. 39. Delnice 1995. Hadžijahić Muhamed. IRCICA. Zagreb 1982. Stabla što ljube nebo (300-godišnja genealogija rasta i stradanja porodica Hasanbegovića i Pašića). JLZ. “Adem Handžić.. Hadžiomerović Maid. Grad svjetlosti i boja (Trebinje). Hadžialagić Husref.Topografija 161 Naš svijet XXIV/270...) . 698-699.. 1982. Art and Culture. Naša onomastika i toponomastika. 11..) 1564. 101-109. Naselja (Bosna i Hercegovina). Sarajevo 1994. Bosna i Bošnjaci Bihora. Hajdarhodžić Hamdija.) 1556. Naselja (Bosna i Hercegovina). 1558. JLZ. 25. 2. 1565. Sarajevo 1990. 21. izdanje.. (* Pelidija Enes. Hadžihasanović Bećir. 2. (* Marčinko Mato. 254. Hadžidedić Nedžad. 1555. Argumenti 2. 57-60. Preporod XXVIII/640. (* Tanović Tahir. 18. EJ 2. 1566. EJ 1.. Separat II. 1562. Preporod XXVI/572. Svjetlost. 6.

Mostar 1997. 248. NIRO Privredni vjesnik Zagreb-SSRN BIH Me uopćinska konferencija Mostar. 30-32. stradanje. Hasandedić Hivzija. Muslimanska baština Bošnjaka u južnoj (srednjoj) Hercegovini. 63 + 1 karta. Zagreb 1981. 1576. Kroz prošlost i sadašnjost Dubrovačkog primorja. Mostar 1997.. opstojnost. Behar IX/48-49. 1740.. 1579. 1577. 1582. “Hercegovina (Fotomonografija Hercegovina)”.162 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Beograd 1999. Mostar od postanka do razaranja 1992/1993. 1572. “Hrvati Dinare: život. Drugo dopunjeno i prošireno izdanje. 1571. Udruga Hrvata “PsetGrahovo”-Hrvatski informativni centar. Hrabak Bogumil. Crkva na kamenu III/14.. Nikšić do polovine XV veka. Mostar 1982. 63-69. Vrgorac i okolina.. Urbani.. Horvatić Dubravko. 194. nauk i pouka. Zagreb 1984. Sarajevo 2000. 20. Islamski centar. Drevna vremena Blagaja na Buni. Hasandedić Hivzija.. Dioba i ubikacija dijela Slanskog primorja u doba pripojenja Dubrovniku godine 1399. Beograd 1997.) 1573. Imotska krajina. 1580.. 17-47. 247. Beograd 1997. 1574. (* B. Banjaluka i okolina. 1578.. Hrabak Bogumil. Hasandedić Hivzija. Beograd 1995. Hudović Mehmed. Goražde od XIV do XVI veka. Hrabak Bogumil. Muslimanska baština Bošnjaka II (Herceg-Novi i okolina. godine (retrospektiva i sadašnjost). Biblioteka Male turističke monografije 54. Mostar 1999. Naša ognjišta XI/75. 113-159. Humica-Bosniaca. 1568. 1569..”. V. Horozović Irfan – Vukmanović Milan. Turistički savez opštine Banjaluka-Turistkomerc Zagreb.. 12. Stari most u Mostaru. Zagreb 1981. Zbornik za istoriju BiH 1. Hrdalo Ana. JIČ XXX/2. 1581. Hrabak Bogumil. Hrdalo-Kaznačić Ana. 19-28... Zbornik radova Okruglog stola u Bosanskom Grahovu 20..-2000. 1575. Anali 17. Bosansko Grahovo-Zagreb 2000. 1570. Hercegovina 9. Foča do kraja XVIII veka. Hasandedić Hivzija. Zagreb 2000. Makarsko primorje i zapadna Hercegovina). DH 21. Dubrovnik 1979. Zvornik (Slike i bilješke iz prošlosti). srpnja 1999.. privredni i vojno-upravni rast Mostara (1450-1700). . Duvno 1981. Udruženje gra ana opštine Zvornik.

POF 49 (1999). Općina Ilidža. 1588. Istorijski zapisi XXXI (LI). Tvr ave Bosanskog sandžaka i njihove posade 1530. (* Jalimam Salih. IGC Borba. “Bosna i Hercegovina ogledalo razuma (Izbor članaka. 5 plus 15. GR IZ BiH LXVI/11-12. Istraživanja 5. Imamović Enver. Titograd 1978. Oslobo enje 49/16004. Sarajevo 2000. Ibrahimpašić Fikret. Bosanska država u doba kralja Tvrtka (XIV stoljeće). Most XXII/94 (5).01. 397. Imamović Enver – Abdurahmanović Asim. 189-229. Beograd 1992. 1593. 534. Husić Aladin. Narodni muzej.. 1585. odlomaka i ilustracija. Sarajevo 2000. Ibišević Besim.. 1591.. 305-313. 12-13. 141-153. 1590.. Sarajevo 2000. SIZ društvenih delatnosti.. Valjevo 1989. 30-31. Husić Aladin. vijeka. Isailović Marija. 150-151.Topografija 163 1583.) 1589. AP 24. 1083-1084.. rezidentno mjesto srednjovjekovnih bosanskih vladara. “Ilidža. godine. Prilozi za istoriju. Sarajevo 2000. Sarajevo”. 5 plus 14. 1587. Husić Aladin. Godina 40.. Sarajevo 1999. 1586. Hrvatski narodni kalendar za prijestupnu 1992. Sarajevo 2000. 1597. “Atlas svijeta za osnovnu i srednje škole”. 84-100. 303-312. Beograd 1985. Ka problemu interpretacije toponima “Fojnica”. Državnost i granice Bosne i Hercegovine. .. Travnik. Sarajevo 1998. Imamović Enver. 1584.. Imamović Enver. Imamović Enver.. Amsterdam 1999. Imamović Mustafa. 38-40. 1594. 1993. XXXV/1-2. Amfiteatar pod vedrim nebom. Sejtarija. 2. Srebrenica (1987-1992). Hiljadugodišnja praksa (Korijeni regionalizacije BiH).. 1596.. priredio David Atlagić)”. 12-13. Sarajevo.. 1592. Imamović Enver. Novi muallim I/4. Mostar 1996. 64-67. Kozograd kod Fojnice – kraljevski grad.. GR IZ BiH LXII/3-4. Sarajevo 1991. 1595. Sarajevo 05. Neke spoznaje o kraljevskom gradu Kozogradu iznad Fojnice.. Kamena duga (Most kojem se divio svijet). O imamskoj službi u tvr avama Bosanskog sandžaka u 15. 260. Imamović Enver.. Valjevo i okolne oblasti u srednjem veku. Sarajevo 2000. “Milić Rakić” Ostala izdanja 7. i prvoj polovini 16.

Granice bosanske države. 23. Tuzla 1998.) 1599. Jalimam Salih. Vareš 1997. Savjet za pripremu i izdavanje monografije Fojnice. 1605. Putopisne bilješke i zapisi o zeničkom kraju. 145. Najstariji izvor o Zenici). Jakobović Zlatko. Zenica 1987. 1612. Jalimam Salih. Jalimam Salih. 1609.05. Muzej grada Zenice (Istorijska zbirka). Travnik 1996. Divan I/4.-2000. Jalimam Salih. Banja Luka 1986. 167. 113-114. (* Ković Miloš. Beograd 1997. Zenica 1990. 289-299. Jalimam Salih. Jakobović Zlatko. Zenica 1991.. Jalimam Salih. Vranduk . 33..kraljevski grad. Samobor 1993. 1608. IZ 9. 19. Divan I/3. IG 1-2. investicija života (Spomenička baština – Srednjovjekovni gradovi Pounja). Travnik 1993. 1611. Feljton: Hrvati u brčanskom kraju (Sedam stoljeća opstojnosti Hrvata na brčanskom prostoru) (1-2): (1) Hrvatski glasnik VI/69. 7-9. Vranduk . IZ 7. Godina 45. Banja Luka 1988. Radovi Muzeja 11. "Zenica” (fotomonografija). Dom štampe. "Fojnica kroz vijekove". 1601. SO Fojnica-Veselin Masleša. 2000. Beograd 1997. Bihać 28... 555 godina Zenice. (2) Hrvatski glasnik VI/71. 1603. 1100. Geokarta. Istorijska literatura o Fojnici (prilozi za bibliografiju). hrvatski povijesni grad... Jalimam Salih. Unsko-sanske novine V/209-210. Muzej grada Zenice. Koliko je star Vareš?.grad i utvrda. Zenica 1985. Tuzla 1998. 158. “Istorijski atlas”. Od najstarijih naselja do savremenosti (Župa Brod.. Hrvatski narodni godišnjak 1998.... Fojnica-Sarajevo 1987. 48-49. 10. 1600. Muzej grada Zenice. 505-531.. Jalimam Salih. Bibliografjija radova o istoriji Zenice. obljetnica prvog spomena grada Livna (892-1992). 1604. 5.. 1602. 179-183. Radovi Muzeja 9. 19. O prvom spomenu Travnika u istoriji (U povodu 530godišnjice).. 1607. 1610.164 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 1606. Zavičajni muzej Travnik-Trekking Co Zenica. Ostrožac. 268272.-05.. Ižaković Krešimir. Brčko.. (* Obradović Branko. Sarajevo 1997.. Fojnica 1984. Ivanković Željko. Bilten FTS XX/1. 1598. 76. Jalimam Salih.. Bobovac III/27.. . Fojnica u istorijskoj literaturi (Prilozi za bibliografiju).04. 2-3. Travnik 1993. Jalimam Salih. Ištuk Kazimir.

Muzej grada Zenice. Biblioteka Povijesna baština 6. 103-114. Prošlost Metkovića od najstarijih vremena do danas 1422-1984. 21-23. Jelić Anto. Trekking Co. .. “Don Radovan Jerković – život i djelo: prigodom 100. (* Hasanica-Hačimić Indira. Tomislavgrad 1993. Bobovac (Stolni grad bosanskih kraljeva). Travnik 1996. Zbornik radova II/2.. Jolić Robert. NEV XXXVIII/1-2.) 1619. Jalimam Salih. 1615.. godišnjice mučeničke smrti (1900... Naša ognjišta XXIII/199. O srednjovjekovnoj Veseloj Straži. Jalimam Salih – Hajdarević Hadžem. februara 1997. Čapljinski kraj u srednjem vijeku. Mostar 1998. Povijest neretvanskih župa. Prilozi 28. 105-114. 1622. Visoko 1996/1997. MH Ogranak Metković.). Centar za usmjereno obrazovanje “Petar Levantin”.. 12. Župa Kongora. Sarajevo 1999. Sarajevo 1999. 30-31.. Zenica 1996. u Mostaru).. Fotomonografija. 1618. 151-502. Jerković Radovan. 14. MH Ogranak Metković. 1620. 1623. (Područje donjeg toka Neretve od najstarijih vremena do danas. Metković 2000. 3558. Povijest Neretve. Jolić Robert. Jalimam Salih. 1617. Srednjovjekovni grad Vranduk. Zenički kraj kroz arheološke spomenike. 45-152. Metković 1984. Jurić Ivan. 108.). (Priredio Mile Vidović)”. Jalimam Salih. Zenica 1996. 14.-1950.. 51. obljetnice oslobo enja). godišnjice mučeničke smrti (1900.. 96. Zenica. Jalimam Salih. godine. 256 + 16 stranica slika. Izložba (U povodu prvog spomena i 40. godišnjice ro enja i 50. (Priredio Mile Vidović)”. Ljiljan 325. godišnjice ro enja i 50. 1616. Jalimam Salih. Prošlost Zenice do 1941. (* Kučuk-Sorguč Indira. Divan IV/36-37. (katalog izložbe).Topografija 165 1613. 1621. Rama pod turskom upravom. Jerković Radovan... Naša ognjišta XXIII/198. Tomislavgrad 1993.-1950.) 1624. Novi cvijet LXVI/. 41-46.) 1614. Tuzla 2000. “Don Radovan Jerković – život i djelo: prigodom 100. Jelić Mario. Metković 2000. Naša riječ 41/2808. (* Matić Ante... Tomislavgrad 1993.. Zenica 1999. Kabes IV/33-34. Biblioteka Povijesna baština 6. Sarajevo 1988.

Gacko (Historija) (297).. Bileća. 128... (8) (Grobnica u živoj stjeni). (3) Ranohrišćanski period). 1628.03. Najstarija karta Ugarske (Tabula Hungariae). 1627.. 700-701.. . Knjiga 2. Deltom Neretve i okolicom (povijest. 2.. 151-162. 8. JLZ. Oslobo enje 38/11788.. Sarajevo 08. Kajmaković Zdravko – Palavestra Vlajko. DH XXIV/33.. Anali 37. 1630. 1981. EJ 2. Oslobo enje 38/11793. 1626. Privredni vjesnik. Oslobo enje 38/11791.. 1632. izdanje. 1981.. Zagreb 1982. EJ 4. (5) (Srednjovjekovne tvr ave). 8. Sarajevo 04. umjetnost. Beograd 1986. Oslobo enje 38/11792. 12. 1981. Zagreb 1993. izdanje. Tuzla 1980.03. Kajmaković Radmila. NS 14-15.04. 1981. 9-31. Sarajevo 05. NZ 19. 121-122. 1635. 1981.. Novi Pazar 1995.-2000. 1981. 12. 1629. (10) (Turski period).. Oslobo enje 38/11790.04.. izdanje. Biblioteka Turističke monografije 22. Blagaj (na Sani). Kapidžić Hamdija.04. Oslobo enje 38/11789. 1981. 1636. 2. JLZ. Sarajevo 1981. Predgovor – Preface.04. Kapetanić Niko.. (4) (Bazilika u Pre elu). 1981. 141-177. Feljton: Gornje Podrinje u doba Kosača (1-10): (1) (Bogata praistorija). 10. Zagreb 1980. stoljeću. Etnološka istraživanja u Donjem Podrinju. Jurić Ivan. (Dvojezično). Sarajevo 02.04. Podjela zemlje u Vitaljini u 15. (9) (Simbioza raznorodnih uticaja). 1633. Zagreb 1990. 423-435. 12. 301304. Konavoske planine. 9. 8. Oslobo enje 38/11793. EJ 1. Spomendani iz prošlosti donjeg Poneretvlja. 8. Kačić Hrvoje.. JLZ. Drina u doba Kosača. Kajmaković Zdravko.04. Kapidžić Hamdija. Kalić Jovanka.04. Oslobo enje 38/11786. kultura.166 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Metković 1996. Sarajevo 31. MH. (7) (Sakralni i memorijalni objekti). 1981. 1634. 6-7.. 2. “Josip Lučić-Stijepo Obad. Kapetanić Niko. Kapidžić Hamdija.. Oslobo enje 38/11785. Sarajevo 01. Sarajevo 03. Zagreb 1986. prirodne znamenitosti. (6) (Osobenosti drinskih tvr ava). Jurić Ivan. Konavoska prevlaka”.. Kalić Jovanka. 1981.04.. ZRVI 24-25. Fatnica (104). 1021. 8. Ogranak Dubrovnik. Dubrovnik 1999. 1637. (2) (Rimski period). Sarajevo 06. Dubrovnik 1994.. Oslobo enje 38/11787. turizam). 1631. Predturska istorija Novog Pazara. Poglavarstvo grada Metkovića. Sarajevo 30. Članci i gra a 13. Posebna izdanja. Sarajevo 07. 1625.

Svjetlo riječi III/23. Vtora jugoslovenska onomastička konferencija (Skopje.).Topografija 167 1638. Nalazišta i povijesna mjesta u Brotnju. 1647.. Sarajevo 1991. 655. 1642. Zagreb 1990. Sarajevo 1991. 1650. O Pokuplju kao vjekovnoj krajini izme u Jadrana i Panonije.. 1645... Centar za istraživanje ratnih zločina nad Bošnjacima. Višegrad (Hronika genocida nad Bošnjacima). 2. JLZ. Skopje 1980.. Pljevlja 1979. 1651. Čitluk 1998. Kršni zavičaj 22. Karačić Vendelin. (* Skenderović Robert.10. Iz daleke prošlosti pljevaljskog kraja. “Arheološka istraživanja na karlovačkom i sisačkom području”.-1477. 1640. 149-153.. MANU. godine. Karaula Marijan. 1998. Zagreb 1986. Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku. Čitluk 1997. MH Ogranak Čitluk-Općina Čitluk. EJ 6. 326-329. Zbornik 2. Zagreb 1986. Vrati se sunce (Reportaža iz Suhog Polja-Kupres). Kordić Zvonko. Monografije XV/1. .. Kasumović Ahmet. Svjetlo riječi IX/105. Vijenac VI/124. Visoko 1985. Zagreb 22. Kurtović Esad.. Karaula Marijan. Zapadna Hercegovina u turskom popisu 1475. 1643. (* Smajlović Mustafa. Sarajevo 1999. Visoko 1987. 1641. Posebna izdanja... 27. Dubrovnik 1998. Sarajevo 1998. Karaula Marijan. 28. Kordić Kornelije.) 1646.) 1648. 311. JLZ. Svjetlo riječi IX/95. 189-197. 6-9 oktomvri 1977).. Brotnjo. "Konavle u prošlosti. 33-40. 1649. Brotnjo. sadašnjosti i budućnosti 1". Izme u vode i tu ine (Reportaža iz Podhuma – Livno). O toponimima s prijedlogom pod u tuzlanskom govoru. MH Ogranak ČitlukOpćina Čitluk. izdanje. BF VII/11. Humac 1989. Kordić Kornelije. Prvi zbornik.. 139-150. 1639.. Zavičajni muzej Pljevlja. Klaić Nada. 8-9.. 8-9. Knežević Joko. Zenica 1996. Kljun Ibrahim. 10-11. Svjetlo riječi V/50. Kamenovana povijest (Reportaža iz Bosanskog Grahova). Kapidžić Hamdija – Kovačević-Kojić Desanka. Gradovi (Prijelazno doba do XII/XIII st. 2. 1644. Preporod XXVIII/633. Stara dobra majka (reportaža iz Gradnića). EJ 4. 10-11.. HAD 10 (1985). Grb i zastava. izdanje. 492. Kos Milko. Kamengrad. 9-36.

JLZ. 35-62. 487-489. RIZ BiH-Mladi muslimani 39. 1662. Sarajevo 1979. Sarajevo 1998. 27.01. Oslobo enje 35/10934. 32.. Naučni skup Prijepolje i srednje Polimlje u prošlosti. Marulić XIV/5. Živković Pavo. Sarajevo izme u dobrotvorstva i zla... 344.12... 1999. Sarajevo 1980. Kovačević-Kojić Desanka.. Spremić Momčilo.. Cambridge Mass.) 1654. AP 25.Sarajevo 1987. EJ 2. Speculum 55/3. Zagreb 1982. 348. Zagreb 1981. Sarajevo 1978.168 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Koštović Nijazija. Srednjovjekovna država). 157-160. JLZ. JLZ. 1. izdanje. 12. 1661. Prijepolje. Zbornik MS za istoriju 19. Bjelovitić Miloš. Beograd 1999. 2. Džaja Srećko. 325-330. Zagreb 1990. Oslobo enje 52/17060. 11. Drina (580). Kosorić Milica. Ljubljana 1980. izdanje. Dinić-Knežević Dušanka. 363-368. Kovačević-Kojić Desanka. Sarajevo 1979. Nilević Boris. 626-627. Vego Marko. IG 1-2. "Fojnica kroz vijekove". Sarajevo 07. Biblioteka Kulturno naslje e. . GP 23. 2. Sarajevo 1978-1979. Titograd 1980. 522. 1657. 2.. Kovačević-Kojić Desanka. Kovačević-Kojić Desanka. 1995. 8. Brštanik. izdanje. 1659. 207-209.. Beograd 1979. Koštović Nijazija.. An elić Pavao. EJ 3. 38/1. Gradska naselja srednjovjekovne bosanske države. Beograd 1980. Besarović Vojka. Zagreb 1984. IČ 42-43 (1995-1996). A. Zagreb 1986. Podgra e (534-535). Fine John V. 133. München 1979.. Dašić Miomir. 507-508. Novi Sad 1979. 1978. Trebinje 1982. 114-117. Macan Trpimir. EJ 4. Sarajevo 1995.. 1658. El KalemMDD Merhamet. GADAR BiH 18-19. Ković Miloš.. Veselin Masleša.. (* Prljača Mustafa.-2000.) 1655. Korać Dušan. Beograd-Ljubljana 1986. Gornje podrinje (Rekognisciranje). Oslobo enje 55/18177. 2. 1653. Kovačević-Kojić Desanka. Sarajevo izme u dobrotvorstva i zla. Jeleč (27). 406-408. Knowledge.. JIČ XVIII/1-2. Ančić Mladen. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. izdanje. dopunjeno izdanje. Prosvjetni list XXXII/580. 23-24.. IČ 25-26 (1978-1979)... 122-123. 521. Fojnica u srednjem vijeku. Fojnica. Stan (696).. Gradovi (Bosna i Hercegovina... EJ 6. Istorijski zapisi XXXII. Tribunia 6. Jezerski (48). Sarajevo 11. Odjek XXXII/1. JLZ.. Münchner Zeitschrift 2. 231-241. Kovačević-Kojić Desanka. (* Hadžijahić Muhamed.. Pregled LXIX/1. Voje Ignacij. 103-108. ZČ 34/3.. ..11. 171-176.) 1656. izdanje. Beograd 1979. Trg (737-739). Beograd 1997. 424. 311-313. (* Pelidija Enes. SO Fojnica-Veselin Masleša. Prilozi XVI/17. Deževice (441-442). 1980. Fejić Nenad.. 1660.. septembar 1996. Sarajevo 07. 2. Kovačević-Kojić Desanka. 1652.. 155-159. Sarajevo 1979. Sarajevo 1978.

Imamović Mustafa. Bočac (18-19). Izabrana djela II. Bihać (Povijest) (687-688). 55-65. 1674. Sarajevo 01. Biblioteka Kulturno naslje e. izdanje.. Zagreb 1986. III-407. izdanje. Sarajevo 29. Doboj (Historija) (489). 2.. Feljton: Sredovječna Usora (XIII-XV stoljeća) (1-3): (1) Usora VII/39. Izabrana djela I-IV. 1992. Bosanska Dubica (Historija) (92). Zagreb 1982. Islamska misao XIII/157. Kraljević Rudolf. Šimić Angelina.01. Veselin Masleša. Izabrana djela II. 4.. (KUN 71/529). Bilaj (699). Bužim (597). 446-465. 1665. Veselin Masleša. Blažuj (12).02. Glamoč (398-399). Mostar 1997. Stari hercegovački gradovi. Bosanski Novi (Historija) (100-101). JLZ. “Hamdija Kreševljaković. Sarajevo 1991. Kraljević Rudolf. (2) Usora VII/40.01. Tuzla 1998. izdanje. (Priredili Avdo Sućeska i Enes Pelidija)”. Bosanski Šamac (104-105). Kreševljaković Hamdija... 1670.. 1672. Sarajevo 1994. Bosanska Kostajnica. Kreševljaković Hamdija. EJ 4. 1664. Kreševljaković Hamdija. Zagreb 1980. Stari bosanski gradovi. Sarajevo 30. IV-341. Kozina Vlatko. Oslobo enje 49/15667. Tuzla 1998. (Priredili Avdo Sućeska i Enes Pelidija)”. Sarajevo 1991. .. Konjic – župa na obalama Neretve. Veselin Masleša.. JLZ. Knjiga 3. Kreševljaković Hamdija. Duvno (Historija) (698). “Hamdija Kreševljaković. 1667.. Oslobo enje 49/15664. 14-15. Bosanski Brod (Historija) (99-100). Srednjovjekovne humske župe”. Krajina Mate Slobodan. 1992. 265-266. Bosanski Kobaš (Historija) (100). 7. II-741.) 1673. (3) Usora VII/41.. Biblioteka Stećak. Iz recenzije. Hadžibegović Iljas. 1992. Gabela (295). Dubrovnik (Doborovnik) (665). (93). 1668. Knjiga 101. izdanje.. 2. Cazin (Historija) (621). Kršni zavičaj 23. I-428. Humac 1990. Tuzla 1998. Sveta baština VI/47. EJ 3. 2. EJ 2. Mostar 1999. 1666.Topografija 169 1663. Ljiljan IV/64. Bosanski Petrovac (Historija) (103). 52-54. ZIRAL. Šimić Angelina. 1669. (Priredili Avdo Sućeska i Enes Pelidija). Duvno 1987. Kreševljaković Hamdija. JLZ. Kraljević Ante.. Kreševljaković Hamdija. (* Memija Minka. O nazivu mjesta Kočerin.. Biblioteka Kulturno naslje e. 1. EJ 1. “Pavao An elić – Marijan Sivrić – Tomislav An elić. 9.. 9. Sarajevo 1992. 69-70. Kreševljaković Hamdija. Oslobo enje 49/15665. Biblioteka Kulturno naslje e. 1671. Hercegovina 3 (11). JLZ. Brod (490).. 4. 385-445. Zagreb 1984. Humska župa Večenike (Večerić). Bosanska Gradiška. 30-31. 2. Sarajevo 1991.

Gradovi oko Bosne i njenih pritoka (Stari bosanski gradovi). 6. Zagreb 1986.. Veselin Masleša. 685-708. 653-666. “Hamdija Kreševljaković. Biblioteka Kulturno naslje e. “Hakija ozić.. do 1991. 1682. Demografske slike Sarajlija (od 1463. Rogatica.. Veselin Masleša. 1676. Izabrana djela II. Oko omladinske pruge Šamac-Sarajevo (Porječje Bosne) (Sarajevo 1947. (KUN VII/285) 7. Kreševljaković Hamdija. 1987. Kulturno-istorijsko naslje e Brnjica. “Duvanjski zbornik. Biblioteka Kulturno naslje e. Kreševljaković Muhamed. (Priredili Avdo Sućeska i Enes Pelidija)”. Biblioteka Kulturno naslje e. Kreševljaković Hamdija. 2. Krilić Edin – Karamustafić Edin. 400 godina Gornjeg Vakufa. 631-652. (Priredili Avdo Sućeska i Enes Pelidija)”. (Priredili Avdo Sućeska i Enes Pelidija)”. Visoko. Oslobo enje 44/14061.7. “Hamdija Kreševljaković. Naselja opštine Pucarevo. Veselin Masleša. Rukopis u Narodnoj biblioteci Tešanj. (Priredili Avdo Sućeska i Enes Pelidija)”. Vlastito izdanje.. Počitelj na Nertevi. Dobojske novine I/8. Sarajevo 1991. Hrvatski institut za povijest Zagreb – ‘Naša ognjišta’ Tomislavgrad – Zajednica Duvnjaka Tomislavgrad-Zagreb. Kreševljaković Hamdija. Zbornik radova s me unarodnoga znanstvenog skupa ‘Duvanjski kraj kroz povijest: Tomislavgrad. Biblioteka Kulturno naslje e. 17-49. “Hamdija Kreševljaković. “Hamdija Kreševljaković. 40-41. srpnja 2000. Biblioteka Kulturno naslje e. Sarajevo 1996. Izabrana djela II. Veselin Masleša. Krišto Jure. Sarajevo 1991. Kreševljaković Hamdija. Izabrana djela II. Goražde (Historija).. 182.-2000. 15.) 1684. Pucarevo 1987. Doboj 1996... Kreševljaković Hamdija. 1685. Kreševljaković Hamdija.. Sarajevo 1991. 2000. Sarajevo 1989. NS 18-19. Sarajevo 12. izdanje. JLZ. 1686. Kreševljaković Hamdija – Miletić Nadežda. 1678. godine)”.170 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Izabrana djela II. 1677. Kreševljaković Muhamed. Zagreb-Tomislavgrad. Kulen-Vakuf. SIZ kulture ifizičke kulture opštine Pucarevo-Štamparija ‘Mileševo’ Prijepolje. 1680. 676-684. 177-186. Priredio Adil Alić). Veselin Masleša. (Priredili Avdo Sućeska i Enes Pelidija)”.”. Izabrana djela II.. Sarajevo 1991. Fehim. 431-432.. 7-10. Kreševljaković Hamdija. Duvanjski kraj kroz povijest. 1683. Kabes III/18. 1681. EJ 4. (* Spaho DŽ. “Hamdija Kreševljaković.. Kamengrad. .. Sarajevo 1991. 1679. 667-675. Mostar 1997..08. 1675.

do 21. 23. 1698. 97-108. Orijentalni institut . Svjetlo riječi XII/136-137. Izložba: Arheološko-etnografski prikaz Srebrenice sa okolinom. MH. Jajce . 1692.biser našega srednjovjekovlja (Uz 600. 1691. Ljiljan VI/214. Samobor 1995. Granice srednjovjekovne Bosne.Topografija 171 1687. Kulenović Salih. Naša ognjišta XI/70. Mišković Anto. Lasić Hrvoje. 17. Odbor za onomastiku. Duvno 1981.. Čelinac – Putevi razvoja. Onomatološki prilozi 10. 1695. (* Džafić Rizo. 1693.. 23. Kubat Izet. izdanje. Srebrenica 1987. . Kuzmanović Rajko. Vjera je nadživjela mnoge požare i poplave. Kupusović Amina. 203. 1700. Svjetlo riječi X/116-117. Lopašić Radoslav. 22.. 47-51. marta 1993. SO Čelinac. Radovi sa znanstvenog simpozija Pola milenija Sarajeva. Toponomastika i arheologija – antički lokaliteti kod Pljevlja i Prijepolja i mogući predslavenski ostaci u tamošnjoj toponimiji. Barun An elko. Oslobo enje 48/15398.. 1690. 1689.. maja 1994. Lopašić Radoslav. FPN. 10-11. Livno 1994. 19. Humac 1998. Bosansko podrinje na granici dobra i zla. Odjeljenje jezika i književnosti. 80-88. održanog 19. Muzej hrvatskih arheoloških spemenika Split-Općinsko hrvatsko vijeće obrane Livno. 391-400. Livno-Sarajevo 1996. Krivokapić Bajo... Vakufnama Isa-bega Ishakovića. 1688. 2. Zagreb 1986. Kalendar Svetoga Ante 1997.. Bihać 1991... 1697.. Bihać i bihaćka krajina. (KUN X/33(491).) 1699. informacije i obrazovanje Srebrenica. Selo Uzarići na mostarskom blatu.. 232-236. Sarajevo 04. Kršni zavičaj 31. BF III/3. Čelinac 1986... Guča Gora (627).) 1696. Split-Livno 1994. .”. “Bosanska srednjovjekovna država i suvremenost (Zbornik radova)”. Sarajevo 1992. 236. Udruženje Bošnjaka porijeklom iz Sandžaka. Sarajevo 1996.. 52-57. 1991.. Lemenšev F. Lepirica Alen. JLZ. Lončar Milenko. Zadar 1991. Foča (192-193). EJ 4. Loma Aleksandar. obljetnicu prvog spomena). Sarajevo 1996. Lovrenović Dubravko. Zagreb 1995.. SANU. Zbornik radova". MH. 131-132.. “Prilozi historiji Sarajeva”. (* . O Porfirogenetovoj Dalmaciji. P. Centar za kulturu. “Istočna Bosna i Sandžak (Znanstveni skup). godine.Institut za istoriju. Zagreb 1890 – Reprint DINA i IGK. "Livanjski kraj u povijesti. Sarajevo 1997. Sarajevo 1997. 10. Bihać i bihaćka krajina. 1694. 132..05. Diadora 12 (1990). Beograd 1989...

Iz prošlosti dubrovačkog kraja u doba Republike”.. Kartografija Učila-ŠK. Ljubljana 1992. Prošlost dubrovačkog primorja do dolaska pod Dubrovačku Republiku. 23-76. Ro endan umrlog gostoprimstva..05. Sarajevo 17. Zagreb 1989. Časopis Dubrovnik. Ston od VII stoljeća do godine 1333. 11-34.172 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 13-28. Konavoski zbornik I. Lučić Josip. Donji kraji (104). Dubrovnik 1990. Dubrovnik 1982. Iz prošlosti dubrovačkog kraja u doba Republike... Kroz konavosku prošlost. Prošlost dubrovačkog primorja do dolaska pod Dubrovačku Republiku. Časopis Dubrovnik. Knjiga 14. 130. Sarajevo 1996. Lučić Josip. 1993. 1704.. Knjiga 14. Iz prošlosti dubrovačkog kraja u doba Republike”.. 379. Kroz konavosku prošlost. 1711. Pelješac od dolaska Slavena do potpadanja pod vlast Dubrovačke Republike. Časopis Dubrovnik. “Zbornik radova u čast 50. 1712. Časopis Dubrovnik. ZČ 46/2.. Split 1980. Lučić Josip. 1706. 1709. Knjiga 14. Voje Ignacij.. Biblioteka “D”.. 1705. Lučić Josip. Biblioteka “D”. 290-291.) 1710. Konavoska prevlaka”. Vekarić Nenad. Dubrovnik Annals 1. Ston 1987. Dubrovnik 1990. Zahumlje – Humska zemlja (759).. Zbornik Dubrovačkog primorja i otoka 1. Lučić Josip. Prevlaka u doba Dubrovačke Republike. Lučić Josip. 334-348. 1702. Drijeva (107).. Anali 29. Pelješac od dolaska Slavena do potpadanja pod vlast Dubrovačke Republike. (* Macan Trpimir. Dubrovnik 1990. 1713. Pelješki zbornik 2. Zagreb 1980. Lučić Josip. 27-35. Svijet I/42. Marulić XXIV/1. 170-235.Obad Stijepo. Dubrovnik 1986. Biblioteka “D”. 1703. Lučić Josip. obljetnice planske izgradnje Stona i Malog Stona”. Neretljani (416-417). 111-113. Biblioteka “D”. Iz prošlosti dubrovačkog kraja u doba Republike”. 1708. Dubrovnik 1997. MH. 275-279. 1701.. 1707. "Josip Lučić .-2000. Lučić Josip. Povijesni atlas.. Lučić Josip. 22-23. Vekarić Nenad. . 288-301. Kako će se sutra zvati ovaj grad? (Koliko je staro Sarajevo). Travunja – Trebinje (686). “Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture”. Lucić Ljubo. Dubrovnik 1991. “Josip Lučić. Dubrovnik 1994. “Josip Lučić. Zagreb 1991. Dani.. Hercegovina (196-197).. 5-72. 28-29. Knjiga 14. Lovrenović Dubravko. Dubrovnik 1990. Lučić Josip. “Josip Lučić.. ŠK.

Lučić Josip – Šanjek Franjo – Antić Ljubomir – Vidaček Branko – Bertić Ivan. Split 13. III + 77. Kartografija Učila-ŠK. Slobodna Dalmacija 15793. Trogrlić Stipan. 39-77. Zagreb 12. Iz povijesti donjeg Poneretvlja. Zagreb 1999.. Lučić Josip. 7-20.. Lučić Josip – Sentić Marija. 6. Zagreb 1986.. Knjiga 2. Lučić Josip – Drašković Blagota. 1995. University of Durham 1995.. 1995. Pula 01. (* Mandžukić Jasmin. 1994. Kršni zavičaj 28. Kartografija Učila-ŠK. Nedjeljna Dalmacija 1237.... Humac 1995. Dubrovnik 1995. Zagreb 1995. Hrvatski povijesni zemljovidi. 88... Zagreb 1996. ŠK. HKD Napredak. 13. ZagrebKlek 1990. “Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture”.) 1719. MH. 40.12. Zbornik Znanstvenog simpozija održanog u Ljubuškom 11. Sarajevo 1998. Brailo Luko. stoljeću. Ogranak Dubrovnik.. mjerilo 1:5 000 000). Knjiga 1. Mijović-Kočan Stijepo.01. 1720. Zagreb 1980. 1717. Općina grada Maglaja. 22. Zagreb 1995. 25. Lučić Josip – Drašković Blagota.). i 12. Prag 1999. (zidna karta.. Tešanj 1995.. OOUR Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Sarajevo. 40. 88.12. Ziral-Naša djeca. i XVI.. 226. Maglaj na tragovima prošlosti. Posebna izdanja. 1722. Konavoska prevlaka. kolovoza 1995.01. 1718.) 1723. izdanje.”. 133-135.04. izmijenjeno i dopunjeno izdanje. 397. Zagreb 1980. Žižović Budimir.. ... 1721. Lučić Josip. Glas Istre 89... 1715. Knjiga prva”.12.. Bosna i Hercegovina u geopolitičkom pogledu. 3. Strčić Petar. 630. Selidba naroda od pol.. 1995. 77.. Ston. ljudi i vrijeme. “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463. IX st. 1994. Macan Trpimir. Anali 33. 1995. Bašić Stanko. 1994.Zagreb 1996. 147-149. 1724. Hrvatska školska kartografija.03. 1716. Gozze/Gučetići i Trsteno u XV. izdanje.. Klemenčić Mladen. (* Brailo Luko. Hrvatska matica iseljenika XLV/7-8. Čoralić Lovorka. Učila. izdanje. Glas Istre 76. Macan Trpimir. Lučić Josip – Obad Stijepo. Galerija Stećak Klek. 23. Split 06. Dubrovnik 1994. VI do pol. 21... Gradina II/8. izmjenjeno i dopunjeno izdanje. Zagreb 1997. Pula 19.. Boundary and Security Bulletin II/4. Slobodna Dalmacija 15792. CCP XXI/39. 102. Mostar . (* Ilić Žarko. Vijenac 27.) (4. 20-21. Lukas Filip. Slobodna Dalmacija 15810. Split 05. Kartografija Učila Zagreb-ŠK Zagreb-Svjetlost. 37. Ljuca Adin. 7. 3. Povijesni atlas za osnovnu školu. Povijesni atlas za osnovnu školu. “Ljubuški kraj. Split 23. 376..Topografija 173 1714.

University of Washington Press. Kršni zavičaj 31. 185-189. cartographic design by Geoffrey J.. Velova sve manje (Livanjskih jedanaest stoljeća. Popović Radmila.. Malović. 278-280. Svjetlo riječi XII/139. SO Gacko. Mandić Novak Studo.. Mostar u Hercegovini (Njegov postanak i značaj imena). 1733. Sarajevo 26. 1729. 16.. (* Klemenčič Matjaž. Ekološki glasnik-HKD Napredak. Ljubljana 1995.. 1734. Kronologija važnijih doga aja žepačkog kraja i bliže okolice 1458. Matthews. Magocsi Robert Paul.. Humac 1998. 25-32. 102.. I-II.-1998. Livno 1994. Historical Atlas of East Central Europe. 1728. Na dvoru gospe livanjske (Tragovi bistričkog grada). Probijanje povijesti kroz Livno. Postanak i razvoj Hercegovine od sredine 15. 1725. Mandić Dominik. 400. 1730. 1726. 107-119. Man eralo Stipo. (Zbornik radova sa naučnog skupa održanog u Šavniku 7. Man eralo Stipo.. Mostar 1987. Pljevlja 1999. 569. Mostar 1998. Mandić Dominik. 1737. 10.174 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. II-637). Mandić Novak Studo. Maglaj 1999. Seattle – London 1993. Beograd 1995. Svjetlo riječi XII/133.. 5. Svjetlo riječi. 145-155. Gacko kroz vijekove (Prilozi istoriji Gacka). Kutija za čuvanje vremena (Prilozi proučavanja prošlosti livanjskog kraja)..-2000. (* Džibur Lutvo. ZČ 49/3. (* Kljaić Stipo.) 1732. Glasnik Zavičajnog muzeja 1.. obljetnice prvog pisanog spomena Žepča).ukić Marica. Titograd 1991. Zagreb-Žepče 1999. Zemlja zvana Gacko. (I-693. Durmitorski zbornik (Na izvoru Vukova jezika) 1. SIB eksport-import Beograd – SPKD Prosvjeta Gacko.).ukić Marica. Oslobo enje 49/15692. Most XIV/66-67. Prilog istoriji Drobnjaka u srednjem veku. i 8. do danas.) 1727. Man eralo Stipo... Man eralo Stipo. (Povodom 540. Livno 1996. 1992.. Komarnica – župa i nahija u srednjem vijeku. 143-144. Bilten FTS XXVII/2. 486-487. Istorijski institut SR Crne Gore. 1736. “Maglajski povratak (Urednik Uma Isić)”.) . Općina Maglaj. Sarajevo 2000. jula 1988. 237-239.. Gacko 1985. 1731. st. Mostar 1987. Osvit 1-2. 1735. Marić Franjo. Livno 1994. Malović. Hercegovina 6.02.

Zagreb 1984. Bihać 1996... 152-153. 317-322. 14. Smajić Ramiza. MH Ogranak Slavonski Brod. Čitluk 1998. Barbarić Josip. Brotnjo. 1739. (* Kučuk-Sorguč Indira. Tuzla 2000.. Unsko-sanske novine I/7. 26-27. (11) (Uspostavljanje osmanske vlasti). 125. 2. Hrvatski glasnik VIII/97.) 1744. . Zbornik 2. Zbornik 2. 1745. Bihać 1996.. Knjiga 1. (5) (Bihać u rukama Bosanaca). 12. (6) (Veliki vojvoda bosanski). 12. NIRO Privredni vjesnik ZagrebSSRN BIH Me uopćinska konferencija Mostar. 1739a. JLZ. Marin Emilio. (4) (Sistem tvr ava na Uni). (10) (Heretička strujanja iz Bosne). Marković Novak. Unsko-sanske novine I/6. Marković Mirko.. 1743. 12.. Marković Mirko. 1741. Zbornik 17. Zagreb 1998. Beograd 1996.. 22. Marijanović Zdravko. (* Lučić Josip. (3) (Vrijeme ratnih sukoba).Topografija 175 1738. 14. izdanje. Vid. Unsko-sanske novine I/2. 213-218. Naprijed. Bihać 1996. Zagreb 1993. VAHD 87-89 (1994-1996). Descriptio Croatiae.. Bosna i Hercegovina na starim zemljovidima... (9) (Privredna djelatnost posjeda). Brod. 36-37. Dusina.. 14.. 693. Starokršćanska bazilika i krstionica Narone. Bihać 1996. 12. Karaman Igor.. GADAR BiH 35 (1998-1999. Unskosanske novine I/5.. Čitluk 1998. Marković Mirko. Barbarić Josip. Maslak Nijazija. Marić Žarko.. Slavonski Brod 1994. (2) (Slobodni kraljevski grad). Hercegovina od pojave prvih ljudi do turskog perioda. Split 1998. Bihać 1996. AV 37.. Unsko-sanske novine I/9. Naša škola XLVI/13. Sarajevo 2000. “Hercegovina (Fotomonografija Hercegovina)”. Zagreb 1993. Unsko-sanske novine I/11. Mostarska kotlina – Bišće (Preci i život). 332. Bihać 1996. Ljiljan VII/310.. Unsko-sanske novine I/4. Sarajevo 1999. Biblioteka brodskog posavlja. Kulturno-povijesna monografija. 53-59. 12. EJ 3... 64.) 1742. Unsko-sanske novine I/10. Srednjovjekovno groblje. Bihać 1996. Novovjekovna crkva. Zagreb 1999. 12. 12. Martinović Magdalena. I opet će biti crkva u Doboju (Reportaža o župi Doboj). Obavijesti HAD XXV/2. Kurtović Esad. 253-254. 193-207. Sarajevo 2000. Zagreb 1993. 1740. Descriptio Bosnae & Hercegovinae. Unsko-sanske novine I/8. AGM. Odjek LII/1-2.. Kurtović Esad. Unsko-sanske novine I/3.). (7) (Otvorena naselja gradskog tipa). Osvrt na prošlost Kreševa. Zagreb 1994. 496. Radovi 26. Tuzla 2000. 57-61. 327-331. 1746. Unsko-sanske novine I/1. Posebna izdanja.. Zagreb 1981. Lapenda Marko. Sarajevo 1998. 9-94. Barbarić Josip.. 19... Hrvatski glasnik VIII/97. Marić Zdravko.. Hrvatske zemlje na geografskim kartama od najstarijih vremena do pojave prvih topografskih karata.. Feljton: Bihaćki kraj kroz historiju (1-11): (1) (Burna i zanimljiva prošlost). Bihać 1996. (8) (Tipovi posjedovnih odnosa)... Bihać 1996. 46-47. Sv. Bihać 1996. 53-56. Bihać 1996.. Brotnjo.

Historijska dokumentacija o Bihaću u Kartografskoj zbirci Kriegs archiva u Beču od XVII do XIX vijeka. Matić Radoslav. Ključ Bosne je Bihać. AP 23. Sarajevo 1988. Zagreb 1980. 247. (2) Stećak VI/66. 415. Batković. Mostar svjedok kultura. (430). Naselja (Rani srednji vijek) (119-120). Mikić or e. 1749. Posebna izdanja 70.. Mikičić M. 1747. JLZ. AL BiH. Zbornik referata i materijala V jugoslovenske onomastičke konferencije. Miletić Nada.. Gomjenica. Vas (Ves). Sarajevo 1999. 33. 527 1758. (* Trifunovski F. Sarajevo 1996... 1752. Beograd 1981. . 1757. Društvo za znanstvene i kulturne djelatnosti Konavala “Konavle”.. Prijepolje 1979. MNV Sandžaka. Sarajevo 1999. Sarajevo 1985. (* Švago Antun. Mijatović Perica. 2. 32-33. 32-33.) 1754. Dubrovnik 1984. Grudine (621). JLZ. Mijović Stjepo. Bošnjaci – Muslimani Sandžaka i Crne Gore.. 446. Miletić Drago Karlo. 1760. Oštra Luka/Bok do početka domovinskog rata 1992.. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Bugojno – srednjovekovna nekropola. Beograd 1982. Feljton: Zla kob starobosanskoga grada Dubrovnika (Legenda i stvarnost o našim srednjovjekovnim gradovima) (1-3): (1) Stećak VI/65.. Beograd 1999. Katalog izložbe. 1755.. Mihaljčić Rade. 172. 1751. Gradište (84). Oštra Luka 1994. Zajednica općina s hrvatskom većinom Mostar-Glavno tajništvo HDZ BiH. Sarajevo 1999. SSDSV 7. Dubrovnik 1985. ANU BiH. 2. Opšti leksikografski dio. Dubrovnik XXVIII/4. Banja Luka 1995. Memić Mustafa. GEI 30. Odjeljenje društvenih nauka 13. Mostar 1997. 1750. Knowledge... Miletić Nada. Zagreb 1986. izdanje. Maslak Nijazija. izdanje.. Bihać 1998.176 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 185.-2000. Opština Banja Luka-Institut za istoriju Banja Luka. 1759. 153-154. Tom I. EJ 1. Banja Luka na Krajini hvala. 209-223. Toponim Počitelj. ZM.. (3) Stećak VI/67-68. Miletić Nada. Mijatović Radosav. EJ 4.. 1748. “Konavle” – fotomonografija. Srednjovekovne župe duž Lima. 1756. Jovan. Grudine.) 1753. Miletić Nada. 68-69.

Mišić Siniša.. Mrgić-Radojčić Jelena. Misailović Ilija. Istorijski institut. IČ 42-43 (1995-1996). Banja Luka 1983. 315. 1768. 384. 2. Prilozi za identifikaciju i ubikaciju srednjovjekovnog grada Novog na Uni. Milinović Ante. Sarajevo 1991. 1763. vardište (68). Zapadna Bosna i Hercegovine). Gaj (111). 12-13. 137-147. Šabac 1988. do 1333. Foča 1470-1996 (Neprolazna ljepota). Centar za prikupljanje i obradu podataka o Domovinskom ratu Zagreb-HKD Napredak Podružnica Split. (PFB III/4). “Monumenta Cartographica Jugoslaviae II. 1770. Veselin Masleša. Ston i Pelješac od 1326. Srednjovekovne karte. 1764. Biblioteka Znamen. Miličić Zvonko. Milutinović S. Milošević Miloš. – Vasiljević M... Beograd 1996. Knjiga 10. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”... Knjiga III (Bosanska krajina. Bucarest 1981. Kulturno blago samostana u Tolisi. SANU. JLZ. Naša ognjišta XXVII/245. Brod (64-65). Titovo Užice 1984. Knowledge. Mišić Siniša. Beograd 1997.. Topografsko-istorijski rečnik Podrinja. 1762. 25-32. ZKM 7. Mostar-Split-Zagreb 1998. Knjiga 20. 1769. Tomislavgrad 1997. Biblioteka .. Župe i naselja ‘zemlje’ Usore.. Bogdan P. Zemlja (235-236)....!. godine. 377-418. Ramo moja i križevi tvoji . Mostovi (419). 96. Užički zbornik 13. 33-36. Islamska epigrafika Bosne i Hercegovine. Zagreb 1982. Revue des études sud-est 19/2.. DBR International PublishingFF. Pristanište (587-588). 4345.. 27-42. Boka kotorska (Istorija). izdanje. (* Kornrumpf Hans-Jürgen. Varda. Mišić Siniša. D.. Genocid i ratni zločini bošnjačkih snaga nad Hrvatima BiH 1992. Dubrava (171). Oblast (457-458). 1773. Sarajevo 1997. 1767. Beograd 1999. Mioč Gabrijel. Beograd 1979. Zločini s pečatom. München 1980.) 1771a. 1772..Topografija 177 1761. 275. Beograd 2000. JIČ 1-2.. Mujezinović Mehmed. 1766. 1771. (Odabrao i priredio Gavro Škrivanić)”. Humska zemlja u srednjem veku. Posebna izdanja. Muftić Faruk. TKP “Šahinpašić”. Mlivončić Ivica. Südostforschungen 39. EJ 2.-1994. O poreklu geografskih naziva u užičkom kraju. Godišnjak Me uopćinskog istorijskog arhiva 22. Bilten FTS XVIII/1. 1765. 413-415..

Sarajevo 1987.. Hercegovina 4. Blagaj kod Mostara. Općinsko poglavarstvo. Općinsko vijeće Neum. Prilozi XX/21. GZM (A) 40/41 (1985-1986). Ostaci srednjovjekovne toponomastike na području župe Vrhbosna. Visoko 1987. Mostar 2000. 1776. Sarajevo 1985... Humski zbornik 1. Zbornik znanstvenog simpozija održanog 16. Mulić Jusuf. 39-79.. 22-24. 151-175. Hercegovina 11-12.. Svjetlo riječi IV/46. Srednjovjekovna župa Vrhbosna. danas. Neum 1995. Feljton: Sarajevo – grad izme u Istoka i Zapada (1-2): (1) (Političko. Problemi granica i vlasti. 1781. 41-49.. 257-268. 1778. Beograd 1980. Mušeta-Aščerić Vesna. Mustać Ivan. Kabes II/12. Diskusija. 475. 138-142. Članci Ljube Sparavala o srednjovjekovnoj Hercegovini. vjersko. 1777. Počitelj u sustavu obrane hrvatsko-ugarske države od Turaka. Mostar 2000. Blidinje i Rakitno (prilog arheološkoj topografiji). Jusuf. O vlastelinstvu na području župe Vrhbosne u XV vijeku. Zavidovići kroz historiju (Društveno-ekonomski i kulturni razvoj područja zavidovićke općine od polovine XV do kraja XX vijeka).. Kabes II/11. 40-42. (* Traljić Mahmud. I tom od 1463 do 1941 godine. “Neum... Sarajevo 1986. god. 87-100. Enklava Klek u svjetlu diplomatske aktivnosti Dubrovačke Republike. Zemlja i zavičaj Hrvata”.. Mušeta-Aščerić Vesna. veljače 1996.-2000. 351-354. Mustać Ivan. Musa Gojko. Čerin zdravom dušom diše (Reportaža iz Čerina). sutra” (Priredio Dragan Šimović). Mušeta-Aščerić Vesna.. Pelidija Enes. 8-9. 63-64. Sarajevo 1982. Mujezinović Nermina. (2) (Nastanak i urbani razvoj). Općina Zavidovići.. 1783. "Urbano biće Bosne i Hercegovine". 211-230. JIČ XIX/1-2.. Mostar 1996. u Čapljini. 1779. GDI BiH 38. 1035-1037. 1785. Sličnosti i razlike u urbanom razvoju bosanskih gradova Sarajeva i Zvornika u XV stoljeću. Mostar 1984. Glasnik VIS-a u SFRJ XLV/3. “Povijest hrvatskog Počitelja”. 1784a. 1780. i 17. Mujkić H. Mulaomerović Jasminko. Mustać Ivan. Okrugli sto . Kulturno naslje e.. Zavidovići 1999. Okrugli stol “Počitelj jučer. Čapljina-Zagreb 1996.178 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Muslinović Š. 1782.. Pregled LXXIII/10. Motrišta 18. 55-66. 1784. Sarajevo 1982.) 1774.. 1775. Sarajevo 1983. Mušeta-Aščerić Vesna. kulturno i privredno središte Bosne i Hercegovine). Mostar 1996.

Titovo Užice 1984. 1-23. 89-99... marta 1993. Biblioteka Turističke monografije 11. Srednjovjekovni gradovi To evac i Kožetina. Knjiga 20. 1791. 57-64.. Sarajevo 1987. SANU. “Monumenta Cartographica Jugoslaviae II. Mušeta-Aščerić Vesna. Renesansa Ptolomejeve geografije. njemački i francuski).. Nikić Dušan. 25-31.. Srednjovekovne karte”. Zagreb 1985. Svjetlo riječi VII/80. Beograd 1979. 1788. Porijeklo stanovništva tešanjskog kraja. Beograd 1983. Hercegovina (povijest. Čitluk i Brotnjo (povijest. Užički zbornik 13.11. “Prilozi historiji Sarajeva”. talijanski. 1796. 1789. Nikić Andrija. kultura. prirodne znamenitosti. Privredni vjesnik. Sarajevo 1979. 1786. Sarajevo 1997. Humski zbornik 1. 64-90. Sarajevo 1997. umjetnost. Sarajevo 1980. Nikolić Milica. Oronimi Slovini i Cincar (Dva karakteristična oronima iz jugozapadne Bosne). Nilević Boris. Karta Balkanskog poluostrva iz prve polovine XV veka. GZM (E) 41-42 (1986-1987). turizam). 1792. . 1797. Njavro Mato. Radio Sa VIII/26. Zagreb 1987. 63-75 + 1 karta. Sjeveroistočna Bosna u tokovima srednjovjekovne evropske istorije. (Zbornik radova sa okruglog stola održanog 24. Zemlja i zavičaj Hrvata”.. Općinsko vijeće Neum. Niškanović Miroslav.. Nikolić Milica. turizam). Radovi sa znanstvenog simpozija Pola milenija Sarajeva. Ninković Aleksandar. GP 24. Njavro Mato.. “Neum. Istorijski institut. Privredni vjesnik. Posebna izdanja. Orijentalni institut-Institut za istoriju. 1793. održanog 19. godine u Sarajevu). “Bosanska Posavina – dio cjelovite Bosne i Hercegovine”. Nikolić Milica. godine. (Odabrao i priredio Gavro Škrivanić). Sarajevo 1996. 1790. Srednjovekovni grad Bris. (engleski. kultura. 8-9.. Srednjovjekovno naselje na mjestu današnjeg Sarajeva. Sabor Bosanske Posavine u Sarajevu-Institut za istoriju u Sarajevu. 15-36. umjetnost.. 1994. Institut za istorijuMe unarodni centar za mir. Tajna smanjivanja katolika s 1647 na 219 osoba (Reportaža iz Nevesinja). 537-541. 436. (engleski. 1787. 35-45.. do 21. 1795. 1794. talijanski. prirodne znamenitosti.Topografija 179 ‘Tragom bosanskohercegovačke prošlosti – o urbanom biću BiH’. njemački i francuski). Sarajevo 1989. IČ 2930 (1982-1983). Neum 1995.

Odavić or o. AP 25. Počitelj and the lower Neretva (history. Biblioteka Turističke monografije 14. num. Split 2000. 1805. rivijera i zale e (povijest. Tribunia 7. Državni arhiv u Zadru. Turistička propaganda. tourism.. 104.. Geografsko društvo Bosne i Hercegovine. srednjovjekovni grad. Njavro Mato. scenery). Library “Tourist monographs”. Knjiga 6. Privredni vjesnik. 7-10. Derventa i okolina. 1810. Beograd-Ljubljana 1986. Tešanj.. 1800. Univerzal. Biblioteka Turističke monografije 18.. kultura.. Susjed Grad. st. Mičevac. Mostar i okolina (povijest. Oreč Petar... Anali 38. 79-85. 1808. Prusac. Novi list 16635. Prethodni izvještaj sa arheološkog iskopavanja na srednjovjekovnom gradu Mičevcu. Zadar 1999. Njavro Mato. 1809.. Holjevac Željko. AP 25. Biblioteka “Istorija i revolucija”. “Perić Jeremija Ješo. Tešanj..-2000. 213-215. Odavić or o.. Zagreb 1989. AP 25. Njavro Mato. Trebinje 1983. turizam). 15. Sarajevo 1981. culture. srednjovjekovni grad. Hrvatska obzorja VIII/1. (engleski. “Arheološka problematika zapadne Bosne”. Odavić or o. . Omerhodžić A. Beograd 1806. Biograd. or o. 1798. 55. 1804. Prilog arheološkoj topografiji duvanjske regije. njemački i francuski). Odavić 1986. kultura. umjetnost. Zagreb 1988. art. AP 26. Beograd-Ljubljana 1986.. 77. 75-76. talijanski. Beograd-Ljubljana 1986. (talijanski. 403-405. AP 25. 1803. 256..180 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Zagreb 2000. 6. Olovo u narodnooslobodilačkoj borbi”.. Duplančić Arsen. Beograd 1986. turizam). Bugojno. “Južne granice Dalmacije od XV. Zagreb-Dubrovnik 2000. Bugojno. srednjovjekovni grad. Zagreb 1985. 1807. 1801.) 1802. srednjovjekovno utvr enje. Uvod. do danas”. izdanje 1990. Odbor za izdavanje monografije. Ćosić Stjepan. Tuzla 1981. 1799. Zbornik 1. or o. Sarajevo 1983. (* Leutić Ivica. prirodne znamenitosti. umjetnost.11. Odavić or o. Obad Stijepo – Dokoza Ser o – Martinović Suzana. Odavić 184. Privredni vjesnik. Trebinje. AP 25. Odavić or o. Rijeka 15. 1999. 2. Neum. srednjovjekovni grad. Beograd-Ljubljana 1986. 79-80.. Matica L/2. njemački i francuski). AD BiH. srednjovjekovni grad. 78. prirodne znamenitosti.. 228-234. Vesela Straža. 1811.

kolovoza 1995. Wissenschaftliche Mitteilungen. Most XVIII/87-88. Mostar 1990. Motrišta 17. Pandžić Bazilije. 1824. Sarajevo 1979. Volskunde. 1819. Palavestra Vlajko.. Palavestra Vlajko. Historische Volksüberleferung und Toponomastik in Fojnica und Umgebung.. J. 69-91. I-III. 1820. Palavestra Vlajko.. 73-90. Tragovi religioznih vjerovanja i praznovjerja u imenima zemljišta.. Imotski 1994. 1822.. “Ljubuški kraj. – K. (III) Most XV-XVI/75-76.. Beograd 1987. 48-53. Prilozi za historijsku topografiju Gornjeg Podrinja. 1814. 89-113. P. 241-301. Band III. 1823. Katalog muzejskih zbirki 22.Zagreb 1996. Knjiga 1. Nečujna čuda Gospe olovske (reportaža). GZM (E) 32. Motrišta 13. Oreč Petar. 8-9. (* Ivanović Milina. Bilješke o historijskim predanjima i toponomastici u Gornjem Podrinju. 1813. Rotimlja – ime i baština. Sarajevo 1979.Topografija 181 1812. A. Mostar 1999.. GEM 51. Svjetlo riječi I/4-5. . Mostar 2000. Stare karte i atlasi Povijesnog muzeja Hrvatske.. Sarajevo 1980. Zemljišno-pravni odnosi u imenima zemljišta (agrarna toponomastika). i 12. 316-317. Zagreb 1987. 109-137. Prošlost Veljaka. Mostar 1988-1989.. 111-133. 127-139... 5-32.. 85-96. (II) Most XV/73-74. ljudi i vrijeme. 4351.. NS 14-15. Oreč Petar.. Heft B.) 1825.. Prilog proučavanju starohrvatske županije Imotski. Historijska narodna predanja i toponomastika u trebinjskoj Površi. Ziral-Naša djeca. 63-68. Palavestra Vlajko. Sarajevo 1978..”. MH. Palavestra Vlajko.. Toponomastika Počitelja na Neretvi kod Čapljine. Mostar 1988.. Zbornik Znanstvenog simpozija održanog u Ljubuškom 11. Mostar . Most XVII/81-82. Palameta Miroslav. Sarajevo 1981. Mostar 1991. Narodno gospodarstvo u imenima zemljišta zapadne Hercegovine (toponomastika). Mostar 1988. 1817. 1816. 112. 79-99. Imotski zbornik 2. Oreč Petar. 1815. Prilozi za historijsku topografiju Gornjeg Podrinja. MH. Oreč Petar. 523-536. Mostar 1990. (II). Radio Sa VIII/26. Most XVII/83-84. Pandžić Ankica. (I) Most XV/71-72. 1821. Povijesni muzej Hrvatske. GZM (E) 33. Oreč Petar. Visoko 1983. 1818.

387 + 1 karta. Moja sjećanja na travničko sjemenište i gimnaziju. JF 53. 45.. “Knjiga o Mostaru”. 1834. Sarajevo 1996. “Vrhbosanska katolička bogoslovija 1890-1990. Vojna biblioteka.) 1830. Biblioteka “Istorija i revolucija”. Visoko 1983. Me urepublička zajednica za kulturno-prosvjetnu djelatnost Pljevlja.. “Istočna Bosna i Sandžak (Znanstveni skup). Novo na starom (Dubravine kod Brčkog) (reportaža). maja 1994. Sarajevo 1996. Sarajevo 1982. Biblioteka Dometi. Sarajevo 1996. NEV XXXII/1-2.. Pelidija Enes.. 27. Univerzal. 54. Pašić Ibrahim.. Sarajevo 1996. 1835.. Sarajevo 1996. Buna-Blagaj.182 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Sarajevo 2000. 59-73. Sarajevo 1994. (3) Preporod XXVI/597. Pavić Stjepan. Sarajevo 1996.. Odjek XLVI/3. 21. arapski. 1828. BregavaSvitava). 26-27. Sarajevo-Bol 1993. (4) Preporod XXVI/598. 1829. i 4. 287. 8-9. 360-361. Biblioteka Tragovi. Iz naše onomastike (Neretva-Mostar. Od hajduka do četnika (Stradanje i genocid nad glasinačkim Bošnjacima od najstarijih vremena do 1994. Pelidija Enes. Školovanje mletačkih dragomana za turski.-2000. 26. 26.. Svet knjige.. Svjetlo riječi I/7. Pašić Ibrahim.. 13. 19-33. 155-160.. Feljton: Srbizacija toponima Glasinca (Agresija prije agresije) (16): (1) Preporod XXVI/595. persijski i hrvatskosrpski jezik od XV so XVIII stoljeća i njihova služba. 1833. M. Pljevlja 1988. Sarajevo 1996. Olovo u narodnooslobodilačkoj borbi. Banja Luka 1988. Paradžik Anto. Pašić Ibrahim.”. SV 5. godine). Zbornik radova znanstvenog simpozija održanog u Sarajevu 3. 1830a.. Beograd 1998. Ljiljan 403. 27-34. (6) Preporod XXVI/600... (* Imamović Enver. 1832.. Pelidija Enes – Zlatar Behija. (2) Preporod XXVI/596. Sarajevo 2000. Peco Asim. 1827. O porijeklu toponima Mostar. Beograd 1997. srpnja 1991. Sarajevo 1996. 23. 1826. Peco Asim. (* B. 1831. IZ 9. Bosna i Hercegovina na kartama (O genezi bosansko-hercegovačkih granica na povijesnim kartama). Udruženje Bošnjaka porijeklom iz Sandžaka. Administrativno upravni odnosi i veze Novopazarskog sandžaka i istočne Bosne kroz stoljeća. 21. (5) Preporod XXVI/599. prigodom obilježavanja stote obljetnice postojanja Bogoslovije”. Pederin Ivan... 35-51.) . Toponimska srbizacija Glasinca... Perić Jeremija Ješo. Pljevlja i okolina u prvim stoljećima osmanskoturske vlasti. Tuzla 1981. Bemust. 1830b.

Sarajevo 05. marta 1993. Povijesni zemljovidi i granice Hrvatske u Tomislavovo doba. Zadar)”. Arhont. Beograd-Ljubljana 1986. Most XXII/94 (5). 157-172. (* Kovačić Slavko.. Katica. Zbornik znanstvenog simpozija održanog 16. CUS XVII/1. Komušina i Kondžilo s posebnim osvrtom na Usorsku banovinu i stari Kuzmadanj. Sarajevo 1999.. 260.. Balkanskij gorod XIII-XV vv. (a cura di Sergio Anselmi). Pranjić Pero – Sudar Pero.. Sarajevo 1998. “Prilozi historiji Sarajeva”. 1841. 1993. Herceg-Novi 1982. Split 1982.. Prijepolje 1981. .. Cetinje. Pudarić Svetozar..) 1846.. Općinsko poglavarstvo. Komušina 1981. 281-290.Topografija 183 1836. 33.03. 7. POF 47-48 (1997-1998). Prilog poznavanju Prijepolja u kasnom srednjem veku. Zaboravljeno Sarajevo. 1998. Pirivatrić Sr an. AP 25. (Dvojezično). 1838. Juzbašić Dževad.. 1842. 1837. 23-25. Popović K. Sarajevo (78-94). Kabes II/5. Herceg – Novi. Knowledge.. (KUN) 5. Posavec Vladimir..) 1843.. 2. Sarajevo 1999. god. Zagreb 1997. veljače 1996. 92-93. Ancona 1991. 39... Sarajevo. 1839. Sarajevo 11. 113-115. kasnosrednjovekovna nekropola. Prilozi 28. Ideja. Bavčić Mubera.. Čevra Omer.) 1844. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”.) 1845. Večernje novine XXX/8532. HM III/11-12. Quaderni di “Proposte e ricerche” XIV/9. Gaj. 1992.. Sarajevo 1992. istorijske bilješke. Prstojević Miroslav. Études balkaniques 20/1. Grbelja Tonči. Preporod XXVIII/628. “Sette città jugo-slave tra medioevo e Ottocento/Sedam jugoslovenskih gradova izme u srednjeg vijeka i XIX. održanog 19. Ljubljana. godine. Ljiljan VI/273. Sarajevo 1997. Petrović Radoslav – Tepić Ibrahim. Selhanović Selman. (* Organizacioni odbor naučnog skupa ‘Pola milenija Sarajeva’. SSDSV 8 (1980). Beograd. “Povijest hrvatskog Počitelja”. Radovi 30. Oslobo enje 55/17821. – tipologija i specifika razvitija. u Čapljini. (fototiopsko izdanje).. 28-50. Mostar 1996. (* Sidran Miranda. 423245. I (1382-1797). Arhiv Herceg-Novi. stoljeća (Skoplje. (* Čevra Omer. ... do 21. Sarajevo (95-110). Dimitrij. 1840. 284-287. Radovi sa znanstvenog simpozija Pola milenija Sarajeva. Sarajevo 02.. 71-72. Orijentalni institut-Institut za istoriju.01. Zagreb.. Petrović ur ica. 356. Ma A. Mostar 1996.04. 531. Sarajevo 1998. 174. Polivjannij I. Sarajevo 1999.. 282-283. Beograd 1999.. Oslobo enje 49/15700. VII + 345. Sofija 1984.. i 17. Čapljina-Zagreb 1996. 14. Tomo.

Novi Pazar 1995. Ramska zajednica – Zagreb. Zemlja i zavičaj Hrvata”. Mostar 2000. 75-78. 25-36.). 267-270. 11-109. 7-16. Arheološka topografija Paganije. AP 25. Pušić Ilija. Rahić Esad. Zagreb 1982. HAD 5. 84-85. 67-78.. VII + 408. Blagajska tvr ava u svjetlu najnovijih istraživanja... Sandžak IV/60.. 263. drumovi). X 1977..-1996. Puljić Ivica. 648-658. Zagreb 1987.) 1855..-2000. prosinca 1996. izdanje.. Gospodarski položaj i prirodne ljepote. Sarajevo. Marulić XXII/5. . Mostar. srednjovjekovno utvr enje. Zagreb 1981. Ceste (Putovi. 2. GPM 27-28. (5. 1858. (* Vladić Vlado. Srednjovjekovni Mostar i problematika njegovog istraživanja. Zagreb 2000. Rapanić Željko. Humski zbornik 1. Beograd 1985.. Radulović Žarko. Hercegovina 11-12. 18-19. Centar za prikupljanje dokumentacije. Split 1980. Ratković Aleksandar. Motrišta 18.) 1850.).. Ratković Aleksandar. 204-205. Kula Herceguša. Novi podaci o mostarskoj tvr avi. NS 14-15. Kotor 1979-1980. Bilten FTS XXIV/1. Zagreb 1989. Rajić Dragan. Ratković Aleksandar. 1849. JAZU. 1857. 671-675. 1848. 190-192.). 1856. “Dolina rijeke Neretve od prethistorije do ranog srednjeg vijeka” (Znanstveni skup. “Ratni zločini muslimanskih postrojbi nad Hrvatima Bosne i Hercegovine”. Ratković Aleksandar. Metković 4-7. 151-153. Bihać – Bosanska Krupa – Cazin – rekognosciranje.184 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Rako Vice. NIRO Privredni vjesnik Zagreb-SSRN BIH Me uopćinska konferencija Mostar. 1852. Hercegovina 10.. obljetnice prvog spomena grada Jajca (1396. JLZ. “Neum. Raunig Branka.. 1860.. Mostar 1998. Beograd-Ljubljana 1986. 1861. Hercegnovska luka i pristanište u srednjem vijeku. Razred za filološke znanosti 68.. Neum – povijesna domovina Hrvata. “Ramski zbornik 2000”. Samobor 1997. Retrospektivna onomastička bibliografija hrvatsko-srpska do godine 1975. “Hercegovina (Fotomonografija Hercegovina)”. Prijepolje – duhovna riznica Sandžaka. 1854. Sarajevo 1981.. 1859. 1853. (* Dumbović Vladimir.-7. 1847. 1851.. Putanec Valentin – Šimunović Petar. Neum 1995. Znanstveni skup u povodu 600.. 25-42. Općinsko vijeće Neum. Mostar 2000. AP 24. EJ 2.

. Ministarstvo obrazovanja. Rotim Karlo.. Serija 2. Oslobo enje 41/12938. 181-205. 1870. Velika Kladuša 1987. Bosanska Dubica 1984. 66-67. 27-39. Herceg-Novi (Istorija). BiH. SO Velika Kladuša. Ravlić Aleksandar Aco. Resulbegović-Defterdarević Aziz. Samardžija D. Ravlić Aleksandar. Široki Brijeg 1995. 2-8. Dušan. Velika Kladuša kroz stoljeća.06. Institut za istoriju-Me unarodni centar za mir. danas. Mostar 2000. Rizvanbegović Izet. 2. 4756. 692-693.. sutra” (priredio Dragan Šimović). Zagreb 1982. Krije li Kotorac Kateru. 270. nauke. Rotković Radoslav. Okrugli sto “Tragom bosanskohercegovačke prošlosti – o urbanom biću BiH. 1873. (Dvojezično). Rizvanbegović Fahrudin. 1869. 1867. Anali GHB IX-X.) 1872. “Begovina Stolac”. "Urbano biće Bosne i Hercegovine". Neke osnovne crte razvoja srednjovjekovnog gradskog naselja Vidoški – grad Stolac i njegov značaj u neposrednom zale u Jadrana.. Banjaluka – Razdoblja i stoljeća.. 582. kulture i sporta... 619-620. Sarajevo do Gazi Husrev-bega. Banja Luka 1980.. 578. Široki Brijeg 1994. Sarajevo 1979. Bosanskodubičko područje u NOR-u i socijalističkoj revoluciji 1941-1945.) 1864. godišnjicu ergele akovačke. Sarajevo 1983. 2. FBiH. Tomislavgrad 1996. Široki Brijeg. Begovina Stolac. 1871. Roglić Josip – Rendić-Miočević Duje. Romić Stjepan. JLZ. Muzej akovštine. Sarajevo 1999. Zagreb 1986.... 17. Putevi XXVI/5. akovo 1978. 1984. Zbornik Muzeja akovštine 1. Ravančić Gordan. Monografija. Knjiga 1. 1866.. (* Jolić Robert. izdanje. Grad Višegrad i okolica. 95. Uz 470. EJ 4.. Biblioteka Muzeja akovštine. 1874. 10. 2. DPO i SO Bosanska Dubica. Čigoja štampa. (Fototipsko izdanje). JLZ. Salom Nada. izdanje. Naša ognjišta XXVI/227.Topografija 185 1862. “ akovo i njegova okolica”. Diskusija. Okrugli stol “Počitelj jučer. 1865... 460. Veselin Masleša. Rotim Karlo. izdanje. EJ 2. 189-191. Sarajevo 1996. Župa Mostarski Gradac. (* Džaja Mato. Motrišta 18. Sarajevo 28. 1863. Salihspahić Džemal. . Beograd 1999. 1868. 1875. Cavtat.

Sivrić Marijan. Novi Pazar 1995. Brotnjo. 29. POF 42-43 (1992-1993). Sandžak IV/61-62. Udruženje likovnih umjetnika BiH. Quaderni di ‘Proposte e ricerche’ XIV/9. Sarajevo 1997. Beograd 1997. Srednjovjekovna humska župa Dabar. Sanković-Simčić Vjekoslava.. 191-210.. 1886. “Počitelj. 29. Novi Pazar 1995. veljače 1996. Ljubljana 1992.. Nekoliko najstarijih vijesti o Broćnu – Brotnju i njegovu imenu. do 20. Osman. god..). Anselmi Sergio. (uporedo i na engleskom). Prvi zbornik. 10-11. 1883. 7-19. Sebečevac Fikret – Šaćirović Selim. izdanje. (a cura di Sergio Anselmi). Beograd 1995. 2. Tekst vezan za srednji vijek napisao je Boris Nilević. Ćehotina i Drina i me u njima Foča. 326-331. 51-106.Počitelj. EJ 1. 1883a.. 1887. 35-47. Rivista storica italiana 105/1. “Sedam jugoslovenskih gradova izme u srednjeg vijeka i XIX. Naselja novopazarskog kraja. Glasnik SAD XIV (13). Internacionalna Umjetnička Kolonija – International Art Colony Počitelj”. . Zagreb 1980. Mušović Ejup. Općinsko poglavarstvo. 11-13. ZČ 46/2..-2000.) 1881. 168-224. Sivrić Marijan.. MH Ogranak Čitluk-Općina Čitluk.. 243. Počitelj . Granice Bosne i Hercegovine od 15. 1884. JLZ.. Hercegovina 2 (10). 501-502. GIP Mrlješ. Čitluk 1997. Mostar 1996. Sindik Dušan – Sindik Ilija. Srednjovjekovna župa Luka. Sarajevo 1995. u Čapljini. 281-282. Simonović Goran. Sandžak IV/61-62. Domovina IV/49. Sančević Zdravko. 261. (* Bihorac S.) 1882. Lastavica II/10-11. 1877. Sarajevo 1998. “Povijest hrvatskog Počitelja” Zbornik znanstvenog simpozija održanog 16.. Sarajevo 2000.. stoljeća/Sette citta jugo-slave tra medioevo e Ottocento”.-1998.186 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 1876. Roma 1993. 1885. 155-190. (* Gestrin Ferdo.. Sarajevo 1995. Agencija ‘Zambak’.).. 1878. 1880. Srednjevekovna zemljana utvr enja u okolini Bosanske Gradiške. Jajce od pada pod Turke do kraja XVI vijeka. i 17. Ancona 1991. Sarić Š. Gatački Stolac u oku i srcu (1645. IP Svjetlost. Sijarić Ćamil. 1879. Sarajevo 1995. Sivrić Marijan. (Tekstovi više autora koji nisu posebnim nazivima i oznakama razdvajani.. “Sarajevo (Fotomonografija)“.. Selmanović Medžida. Bar (Istorija). stoljeća.. Čapljina-Zagreb 1996.

Biblioteka Stećak. 1891. Spaho Fehim.. Knjiga 3. 2. Smlatić Sulejman. 174. 16. Spaho Fehim. Srednjovjekovna župa Luka. Srednjovjekovna župa Velika (Veljaci) u Humskoj zemlji. Zagreb 1982. Sarajevo i njegova okolina od najstarijih vremena do austrougarske okupacije. 138-139.. 1901. Preporod XXVIII/629. danas. POF 37 (1987). “Pavao An elić – Marijan Sivrić – Tomislav An elić. Srednjovjekovne humske župe”. 1889. 1896. 71-117. (* Bjelovitić Miloš.. Biblioteka Stećak. 197-201. IG 1-2. 1892. Srednjovjekovna župa Dabar.... Mostar 1999. 209-222. gradu bijelome (Bosnom kroz gradove: Prusac). Svjetlost.. Knjiga 3. 63-88. Okrugli stol “Počitelj jučer.. Diskusija. Skarić Vladislav. Sparavalo Ljubo. 1899. 119139. 89-97. Srednjovjekovna župa Gorska. Sokol Vladimir. Mostar 2000. Borač. Srednjovjekovne humske župe”. Sarajevo 1980. Nekoliko novih podataka o Stocu iz XV i XVI stoljeća. . Biblioteka Stećak. Sarajevo 1988. Srednjovjekovne humske župe”. Banja Luka – grad i njegove funkcije. Beograd 1979. Biblioteka Stećak. ZIRAL. Knjiga 101. POF 28-29 (1978-1979). Radovi Zavoda 37. Biblioteka Kulturno naslje e. Sivrić Marijan – An elić Tomislav. Soldo Anto Josip.. 1900.. Mostar 1999. Zadar 1995. Čačvina (Kratki povijesni pregled). ZIRAL. O graničnom kamenju izme u srednjovjekovnog Huma i Zete koje spominje Mavro Orbin.Topografija 187 1888. Beograd 1981. Knjiga 101.) 1895. Veselin Masleša. 207-220. EJ 2. Sivrić Marijan. Knjiga I. Knjiga 3. Mostar 1999. Izabrana djela. Sarajevo 1978. ZIRAL. 1890. 72-75. 77. Sarajevo 1978. Mostar 1999. Sparavalo Ljubo. 363-374. izdanje. Nekoliko turskih dokumenata o manastiru Mileševo. Sivrić Marijan. Knjiga 3. GP 22. “Pavao An elić – Marijan Sivrić – Tomislav An elić. 141-160. “Pavao An elić – Marijan Sivrić – Tomislav An elić.. sutra” (Priredio Dragan Šimović). Knjiga 101. 1893. Motrišta 18. Srednjovjekovne humske župe”. Sarajevo 1985. Sivrić Marijan. 1898... JLZ. 1897. Smajlović Mustafa. Knjiga 101. Bijela kneza Alekse Paštrovića. ZIRAL. Sarajevo 1998. Soldo Špiro. IG 1-2.. 1894. “Pavao An elić – Marijan Sivrić – Tomislav An elić. U Akhisaru.

. Općinsko vijeće Ljubuški-Odbor za izgradnju spomen-crkve žrtava II. (Zbornik radova sa me unarodnog naučnog skupa.... sv. Savez zajednica udruga Hrvata izbjeglica i prognanika sjeverozapadne Bosne i Bosanske Posavine Zagreb-Centar za istraživanje i dokumentaciju Mostar-Centar za dokumentaciju u Domovinskom ratu. 115. 43. Kantonalni odbor SDP. Novi podaci o Bijeloj.188 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Novi Sad 1985. 400. “Srbija i susedne zemlje na starim geografskim kartama”. Srednjovekovni utvr eni gradovi srednjeg Polimlja.-2000.. 12. Srkulj Stjepan – Lučić Josip.. 1907. Srednjovekovni utvr eni gradovi pljevaljskog kraja. nacija. obljetnice župe Veljaci – Ljubuški)”. Spasić Dušan.. Sarajevo 1998.08. Mileševski zapisi 2. Srndović Suzana. rata i Domovinskog rata. 1903. Ljubuški 1998. Humac 1998. “Srpski zločini nad Hrvatima i Muslimanima u Bosanskoj Posavini i sjeverozapadnoj Bosni 1991. 1998. (* Agičić Damir. Gra a za bibliografiju radova o Hercegovini. Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i me unarodnog prava.). Zagreb 1996. Glas Trebinja XXXI/532. 1913.. Oslobo enje 52/16986. (* Halilović Safet.. Kršni zavičaj 31. SANU. AGM. ZagrebOrašje-Mostar-Sarajevo 1999.117-129. Spremić Momčilo. Prijepolje 1997. Glasnik Zavičajnog muzeja 1.. 470. jula 1997. Beograd 1991.-1995.. 249-250. Trebinje 28. Društvo “Aleksa Šantić”-Izdavačko preduzeće “Svet knjige”.. demokratija (Iz diskursa SDP BiH)”. Knjiga 1.. Zločini nad Bošnjacima u Srebrenici za vrijeme agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu 1991. Prošireno i dopunjeno izdanje. 1909. (* Ilić Žarko. Dani 81. Sarajevo 23. Zgodić Esad. Ra evina u prošlosti. 502..”. Govor povijesnih činjenica (Izložba povijesnih karata). Radovi 30. Sarajevo 03. 1914. Knjiga 1. 1983.. Knjiga 1”. Sarajevo 1998. Galerija 70. održanog u Sarajevu. 20. 1912. 1904. ... Stanojlović D. 12. “Esad Zgodić. Posebna izdanja.) 1910. 1905. Jadar u srednjem veku.) 1911. Sparavalo Ljubo.-1995.09. “Srebrenica 1995. Spasić Dušan. 111-130. Beograd 1986. 77-98. 461. Država. Beograd 1995. “Srpski pisci i naučnici o Bosni i Hercegovini”. 1908.10. 1902. 37-69. Beograd 2000. Spremić Momčilo. Hrvatska povijest u dvadeset pet karata. Krupanj i Ra evina u srednjem veku. “Spomenica ljubuškim žrtvama (U povodu 600. Monografske publikacije.) 1906. Zagreb 1997. 1995. 329-330. Pljevlja 1999. Službeni list SRJ. Jadar u prošlosti I.

Visoko kroz povijest.. Naša ognjišta XXX/270. 47.. 28. (21) (Grad Livno 3). 32. Šalić Jurica. Naša ognjišta XXVIII/252. 13-27. Sjeverozapadno od Banja Luke. Naša ognjišta XXX/274. 231-234. 1916. (4) (Grad Jajce 1). Srednje Polimlje i Potarje (istorijsko-etnološka rasprava). Banja Luka 1999.Topografija 189 1915.) 1925. 6-7. (22) (Grad Travnik 1). Bilješke o kamenom gradu (Iz prošlosti dobojske tvr ave). Naša ognjišta XXX/271-272. Neka pitanja granice Bosne i Hercegovine i Despotovine u XIV i XV veku i mesta i položaja nekih srednjovekovnih gradova u srednjem Polimlju. Smajlović.. (* Ešegović Marko. Naša ognjišta XXX/267. Općina Stolac. (17) (Grad Čapljina 1). Naša ognjišta XXIX/259. Visoko 1998. (Grad Jajce 3).. Tomislavgrad 1999. Naša ognjišta XXIX/257. (5) (Grad Jajce 2). Vrbenac grad. Šćepanović Žarko. Tomislavgrad 2000. Prijepolje 1979. 1923. (Grad Bihać 1). Sarajevo 2000. Grad Škaf. (2) (Tomislavgrad).. Tomislavgrad 1998.. 274. Posebna izdanja 20. Divan I/12. Sarajevo 2000. 28. 22. Dubrovačke odredbe o Konavlima (I).. Sjećanje na Počitelj. Travnik 1993. 211. 28. 26. (* Ešegović Marko. SANU.. Konavoski zbornik I.. Tomislavgrad 1998. Tomislavgrad 2000. Šalipurović Vukoman.. 28. Naša ognjišta XXIX/263. 26. Feljton: Crtice iz povijesti bosansko-hercegovačkih gradova (122): (1) (Tomislavgrad). Sujoldžić Enver. 26.“Starine i muzeji Travnika (Autor teksta Fatima Maslić)”. (12) (Grad Mostar 1). Tomislavgrad 2000. 1926. Sujoldžić Enisa.. 1921. 1922.. Grafocolor Zagreb. Katolička misija Tušilović. 12-14... Tomislavgrad 2000.. Stulli Bernard. Bilten FTS XXVII/1. privredno-kulturni informator”. Stokić Zoran. 32. 1920.. 28. Doboj 1996. Divan I/12. Bilten FTS XXVII/1. Značenja 25-26. Banja Luka 1999. 1918.. 30.. Naša ognjišta XXIX/256. 520. izdanje. 142. Zagreb –Stolac 1999. (18) (Grad Čapljina 2). (20) (Grad Livno 2). “Stolac u povijesti i kulturi Hrvata”. 195-207. Šahinović Nataša – Ahić Tarik – Pašić Hilmo. 1919. Travnik 1990. (* Trifunovski . Tomislavgrad 1999. Divan II/16-17. 2. Tomislavgrad 2000. “Visoko.. Tomislavgrad 1999. Dubrovnik 1982. Tomislavgrad 1999. Travnik 1994. 1917. Diljem zavičaja.. Moderna vremena Zagreb.. Šalić Jurica. 21.. (19) (Grad Livno 1). 29-43. Naša ognjišta XXVIII/253.. Naša ognjišta XXX/269. 328.. Tomislavgrad 2000. Naša ognjišta XXX/275. Beograd 1979. SSDSV 7... 328. Naša ognjišta XXX/268. Katolička misija Vojnić. Etnografski institut. 26. Naša ognjišta XXVIII/255. Szabo Agnesa. Travnik 1993. Turistički savez Travnik. 6-7.. Tomislavgrad 2000. (16) (Grad Ljubuški 1). (6). (8).) 1924.. Humski zbornik 4. Tomislavgrad 1998.

“Monumenta Cartographica Jugoslaviae II. Uskoplje 1996. 195-196. Istorijski institut. Posebna izdanja. Škrivanić Gavro. Gavro Škrivanić. Bibliotekarstvo 42 (1997). “Školski istorijski atlas (Priredili i predgovor napisali: Relja Novaković.. (* Zirdum Andrija. Knjiga 20. Zagreb 1998.. Škegro Ante. izdanje 1979. Uticaj rudarstva na razvoj putne mreže u XIV. Kakanj i njegova okolina (Prilozi povijesnoantropogeografskom rasvjetljavanju važnosti trstivničkog kraja do 1463. “Monumenta Cartographica Jugoslaviae II. 1929. Sarajevo-Fojnica 2000.). 1932. Srednjovekovne karte”. Idrisijevi podaci o jugoslovenskim zemljama (1154).. obljetnice smrti Fra An ela Zvizdovića”. SANU. Kakanj 1995.190 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Škrivanić Gavro. Beograd 1980.. Istorijski institut. 1934. 7-8. NIP Kakanjski glas. Hrvatska uzdanica.) 1930. Titograd 1980. Mostar 1997. 1933.. 11.. 215-216.. “Zbornik radova sa Znanstvenog skupa u povodu 500. Rakočević Novica.. 73-75. 39-56. Uvod. Istorijski institut.. Marulić XXX/1. 217-221. “Fikret Bečirović. Beograd 1979. Birin Ante. Zagreb 1978. Posebna izdanja. SANU. SANU. 13. Imotski (Povijest).)”. na teritoriji Srbije. 1931. Balcanica 11. 106-108. Uskoplje 1.-2000.. Beograd 9. Istorijski zapisi XXXIII/4. (Odabrao i priredio Gavro Škrivanić). 1928. . Vladimir Stojančević. Zagreb 1997. AHOEI 5. (Odabrao i priredio Gavro Škrivanić). JLZ.. izdanje 1981. HM I/3-4... 256-259.. Rukopis Kakanj . Uskoplje – zavičaj fra An ela Zvizdovića?. Bosna i Hercegovina u Kartografskoj zbirci Nacionalne i sveučilišne biblioteke Bosne i Hercegovine. 25-32. 259. Zagreb 1988. 213. (10. 97-99. Beograd 1979. Škegro Ante. Beograd 1979. Samobor 1997. Knjiga 20. “Monumenta Cartographica Jugoslaviae II. Šarić Tomislav. veku. Željko Škalamera)”. Motrišta 3. Šidak Jaroslav.. Šehmanović Sadžida. BF V/7. 923. Grbelja Tonči. EJ 5. Srednjovekovne karte”. i XV. izdanje 1980. FTSFranjevački samostan Fojnica. izdanje 1982. Uskoplje na Vrbasu od prapovijesti do kraja austrougarske uprave. Sarajevo 1998.. 2. 337-339. izdanje. 1936.) 1927.. Bilten FTS XXIV/1. Knjiga 20. Karamatić Marko. Podaci o jugoslovenskim zemljama na karti fra-Maura Il Mappamondo (1459). Škrivanić Gavro. 5-6. 135-144. (Odabrao i priredio Gavro Škrivanić). Posebna izdanja.. Škuljević Željko. Škrivanić Gavro. Lučić Antun. Jovan. 1935... Zavod za izdavanje udžbenika SR Srbije. Sarajevo 1997. Povijesni prilozi 17. izdanje 1978. 549.. 12. Srednjovekovne karte”. Sarajevo 1997.

Vlastito izdanje. (Mark Almond. Nikšić 1995. 1949.. Zagreb 1986. “Hakija ozić. 1938. 1944. Times Books. Press centar. Stari grad u Tešnju (Na radilištima konzervatora) (Iz ‘Oslobo enja’. 1942. oktobra 1963. Saobraćaj. (Zbornik radova sa me unarodnog naučnog skupa. Tomović Gordana. 12. Pelješki zbornik 2. Terzić F. Vojna biblioteka 2. Stonski rat u XIV stoljeću (1333-1339). godine).. 1940. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”.. "Neum i bosansko primorje". 1946. 2. 6. do 1991. 645-648. autor nije imenovan). 11. (Oda- . “Srebrenica 1995. godine)”. 1947. Šundrica Zdravko. Osvrt na historijski razvoj i tragediju Srebrenice.. 17. 19-27. Zločini nad Bošnjacima u Srebrenici za vrijeme agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu 1991. Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i me unarodnog prava.. održanog u Sarajevu. Tepić Ibrahim. 1941. Filipe Fernàndez-Arnesto. Tomanović Vaso. izdanje. Herceg-Novi 1982. 194-195. Sarajevo (Enciklopedija Jugoslavije). Sutorina i bosansko primorje poslije 1463. Beograd 1999..-1995. 1939. 1943. Nikšić (reprint izdanja iz 1939.. (1 izdanje 1993). London 1994. 2. Prijepolje 1997. 1948. Srednjovekovne karte”. EJ 5.. Šobajić Petar. (2 puta odštampana ista stranica. Oslobo enje 49/15696. Tihić Smail. Feljton: Tešanjskih 530 godina (1): (1) (Sjedište banova i vojvoda). 155. Rosamond McKittvak. Jugoslovenske zemlje na srednjovekovnim pomorskim kartama. Demografske slike Sarajlija (od 1463. 750-751.). 5. Terzić Slavenko... Andràs Berznay)”. maj 1996). JLZ. Mileševski zapisi 2 (1996). Tešnjak II/20. Chris Scarre. “The Times atlas of European history. Sarajevo 01. Split 1980. Tešanj 1998. Tepić Ibrahim. Šuica Marko. Knowledge. izdanje. O toponimu Herceg-Novi. Beleške sa istorijsko-geografskih istraživanja srednjeg Polimlja (13-17. Smail.. 73-190. 1945.). 2. Sarajevo 1994. Boka 13-14. 173-174.03. Tihić Smail. godine. Sarajevo 1996. 167-173. izdanje. Jajce (Historija). 1992. 1950. Tihić Smail.Topografija 191 1937. 206... Knjiga 1”. JLZ... jula 1997. Sarajevo 1998. 337-349. Armija RBIH. Jeremy Black. Zagreb 1988. Fojnica (Kulturno-historijski spomenici). Šunjić Marko. “Monumenta Cartographica Jugoslaviae II. EJ 4.

brao i priredio Gavro Škrivanić). Beograd 1991. 111-112. Zbornik radova 13. 1962a. 195-197. 143-145. 1959. Milaković Dragi. Banja Luka 1988. Ljubljana 1989. Srednjovjekovna župa Trebinje (istorijsko-geografsko-topografski osvrt).. 65-101.. Sarajevo 1998.192 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.. SANU. Biblioteka Kulturno naslje e. 245-247. Galerija 70. Tošić uro... Sarajevo 1988. Zašto Bobovac?. 1951. 195-199.04.. 176. 227-229. Glasnik Zavičajnog muzeja 1.... Istorijski institut SANU Beograd-Pravoslavna reč Novi Sad.. Kalendar Prosvjeta za 1992.. 1955. 209-218. 1962. . Trebinjski kraj u sklopu nemanjićke Srbije. ZČ 44/4. “Srbija i susedne zemlje na starim geografskim kartama”. Istorijski institut. Srpske zemlje u evropskoj kartografiji do kraja XV veka.. Mostar 1982. Tošić uro. Veselin Masleša.. 1957. Nikić Andrija. Prilozi XXIV/25-26. decembra 1995). Tomović Gordana. SSDSV 14. (* Kovačević-Kojić Desanka. Prijepolje 1992. Sarajevo 1987.. SANU. Knjiga 20. 1961. Rijeka 1997. Istorijski institut. 1952. 346-349. 103-117. Srbija na starim geografskim kartama od antike do kraja XVI veka.. Ćošković Pejo. g. 42-49.. Xp Žepče.-2000. Tomović Gordana. Vojska 12 (Specijalni prilog os 12. Breznica. Beograd 1996.. Srednja Bosna 1990. “Evropa i Srbi” (Me unarodni naučni skup 13-15.. Beograd 1979. Sarajevo 1990. 21-52. Tomović Gordana. Voje Ignacij. Motrišta 4. 1953. Vareš 1995. Rana prošlost Travunije.. Beograd 1988. Ćuk Ruža.) 1960. 639-641. Beograd 1999. (* Nikić Andrija. Bobovac I/1.. Pljevlja 1999. Mostar 1997.g. 45-78. Posebna izdanja. GDI BiH 39. Tošić uro.-1996. Župa Crna Stena. SANU. Tomović Gordana. Tošić uro. IZ 9.. Tomović Gordana. Tošić uro. 1954.. 1956. Tošić uro. HKD Napredak. IG 1-2. Naš svijet XXIII/261-262. Zbornik radova FF 18-19. Hercegovina 2. 69-76. Ivanković Željko.). Sarajevo 1991. BF VI/9. Prilozi XXII/23. 326. Korijeni u ‘krštenoj Srbiji’. Sarajevo 1987. s posebnim osvrtom na trg Drijeva. Knowledge. Beograd 1994. Župa. Topić Željko.. 27. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”.) 1958. 33-64. Priština 1989.. 14-16. Trg Drijeva u srednjem vijeku. 1994. Sarajevo 1987. 189-198. 2. Topić Mato. Donji tok Neretve u srednjem vijeku.

1972.01.. (* Ekmečić Milorad. Sarajevo 1983. Guča Gora. 1969. Prva linija III/15. Sarajevo 1994. Srebrnik kroz historiju. Tribe William.. 1966. 463. Oslobo enje 55/17823. 307-316. Most XXVI/125-126 (36-37). Beograd 1998. Tuzla 1997. Mostar 1999.. (* Andrić Mijo Ivo.) 1967. Pomalo zaboravljeni kutak domovine (Reportaža: Jajce). 303. Beograd 1984.) 1971. (* Kurtović Esad. O pripadnosti donjeslavonskih županija.) 1964. 1974. 1998. Sarajevo 1999. Bibliografija historijskih radova o Travniku i okolini. Mostar 2000. Knowledge. 1970. Udovičić Martin. Sarajevo 19. Travnik 1980. Udžuvarlić Halil. Agonija drevnog Jeleča. Tunguz Blagoje. 18. 12.. 1968. Beograd 1999. Ograde. O značenju arheoloških nalazišta i spomenika na teritoriji srednjeg i donjeg toka Drine u jugoslovenskim i opštim okvirima. Most XXV/119(30). Udžuvarlić Halil. MH.. Sarajevo 13. A Walkers guide / Šetajući Sarajevom. Travnik 1980. Truhelka Ćiro. Osijek 1987. Tošić uro. Bosnia ars.. 1965. SANU.. 156-157. 40-41. Uljarević Ante. Drevni grad zemlje Bosne (Bobovac).03. Tamo gdje se kovao denarius (Fojnica). 376-387. 1973... Udžuvarlić Halil.Topografija 193 1963. GDI BiH 34. 24-27. Imotska krajina. 111. Sarajevo 1983. 165-217. Ljiljan 368-369. Svijet IV/164. (Pretisak izdanja iz 1904). 54-55. Trbuhović Vojislav. Sarajevo. Truhelka Ćiro. 93. Tursunović Vahid. Sarajevo 2000.. 27. Istorijski institut. Zbornik Zavičajnog muzeja XVI/3.. Trebinjska oblast u srednjem vijeku.. (bez oznake godine izdanja). Zbornik Zavičajnog muzeja XVI/3. Osječki zbornik 18-19. 1975. Posebna izdanja 30. . “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 1977. Oslobo enje 48/15354. BiH na geografskim kartama 1 (Bogatstvo u raznolikosti). 1976. Kraljevski grad Jajce.1991. Tuzlak Nedžib... Glasnik SAD 1. 105-107. Tošić uro. Udovičić Martin. Imotski 1991..

1980. Bileća u srednjem vijeku.. Most VII/28-29. Civitas Vrhbosna (Postavljanje problema i rasprava). 6-7. Historijska karta srednjovjekovne Bosne.. "Urbano biće Bosne i Hercegovine". Svjetlost. Vrhbosna/Sarajevo kroz stoljeća. 1978. Zagreb 1980.) 1979. Zagreb 1978. Mostar u srednjem vijeku.. 1982. Vego Marko. Mostar 1980. Naš svijet XII/175. 2. 1993. srednjem veku i u tursko doba. i 14/2000.07. EJ 1. Sarajevo 1979. Podrinje u praistoriji. Institut za istoriju-Me unarodni centar za mir. (* Nilević Boris. (2) Sloboda XXXVI/35. Počitelj u srednjem vijeku. Sarajevo 1999... 7-10. Konjic u srednjem vijeku. Sarajevo 28. antici. Uredništvo. Vasiljević M. Mostar 1980. 93-110. Sarajevo 1978. 492-494. “Marko Vego. Prilep 1979. Prilog poznavanju srednjovjekovnih gradova hercega Stjepana Vukčića Kosače. Kako je postalo Sarajevo.. 129-140. Sarajevo 2000.. 1983. Monografija Počitelja.-2000. 1996. JLZ. Počitelj u srednjem vijeku. 1986. Sarajevo 1996. Separat Hrvatske misli 11/12. Vasić Milan. Mostar 1980. 1984. 13.. Iz historije srednjovjekovne Bosne i Hercegovine”. Balcanoslavica 8.. Sarajevo 1980. Vego Marko. Feljton: Neum – Klek u srednjem vijeku (1-2): (1) Sloboda XXXVI/34. Naš svijet 164. Sarajevo 1978. MH. 912. 13. Vego Marko.194 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.. Uredništvo. Šabac 1982. 13/1999. Vrhbosna/Sarajevo kroz stoljeća. Vego Marko. Vego Marko. 1985. 222. 434-451. Oslobo enje 53/17290. Vego Marko. Počitelj 1979. Sarajevo 1978. 130-139. IA MI BiH. 1981. . 1989. 1992.. Naš svijet 152. Vego Marko. Vego Marko. Ein Beitrage zur Kenntnis der Mittelalterlichen Burgen des Herzogs Stjepan Vukčić Kosača. Podrinjsko-kolubarski region. 1990. 153. 47-69. “Vrhbosna/Sarajevo kroz stoljeća.. izdanje. Okrugli sto ‘Tragom bosanskohercegovačke prošlosti – o urbanom biću BiH’. Banja Luka (Istorija).. Naš svijet 166. Vego Marko. 11. Svjetlost...”. Sarajevo 1978. 1987. HM III/11-12. Starine JAZU 57. Kultna mjesta u topografiji stare Hercegovine u srednjem vijeku. 1994. Vego Marko. 1991. Vego Marko. 1988. Vego Marko. Sarajevo 1978. (zidna karta).

Radovi Zavoda 32. Veselinović Andrija. Vlahović Petar. Mostar 1996. Jovo. 1998. Počitelj u srednjem vijeku. Visoko 1984. Prijepoljski kraj u istoriji i tradiciji. SSDSV 8 (1980). NEV XXXIII/1-2.. Oslobo enje 40/12620. "Bosna i Hercegovina od srednjeg veka do novijeg vremena". Mostar 1980... Dubrovnik 1989. (2) Sloboda XXXVI/37. Sarajevo 1983.. 12. Sarajevo 1985. 7. 2003. "Visoko i okolina kroz historiju 1". Brković Milko. Vrčić Vjeko.. 2005. Livno u srednjem vijeku... Prijepolje 1981.Topografija 195 1995. HZ 3132. 179-180. Vego Marko.) . 32-34. Oslobo enje 42/13244. 279-280. 1983. (KUN V/111). Flash Agency Vitez. Zagreb 1991. Vego Marko.) 1997.. 1996.. 202.. DH 29. (3) Sloboda XXXVI/38. 477. 200-202. Prlender Ivica. Beograd 1999. Prijepolje 1997. 1985. (* Lučić Josip. 87-100. Prijevor kod Herceg Novog (1427-1997): 500 godina pominjanja. Istorijski institut. (* Vidović Martin. (4) Sloboda XXXVI/39. Beograd 1997.. Sarajevo 1981.) 2003a. 183-195. Sarajevo 06.. (1) Sloboda XXXVI/36. godine. Vitez 2000. Feljton (1-4): Gacko u srednjem vijeku. Odbor za proučavanje sela – Kulturno prosvetna zajednica Republike Srbije. Knowledge. Veselinović Andrija.. 227-237. Odjek XXXVIII/9. stoljeću.. Zagreb 1978-1979.. 12. 129-131. 422-426. 7.05. 24-25. Zbornik radova 12.08. Biblioteka Hronike sela 70. PljevljaBeograd 1993.... (* Hadžijahić Muhamed. Mostar 1980. Pelješka naselja u 14. 2001. Zavod za povijesne znanosti JAZU u Dubrovniku. 210.. Vitez 1998. 136. 2007.. 248.. SANU. 39 + 15.. Zagreb 1989. Mileševski zapisi 2 (1996). IA MI BiH 17. (* Šunjić Marko. (Prošlost i porijeklo stanovništva). Veruović Milorad. Granica izme u Srbije i Bosne u XV veku. Metković 1974. Čitluk 1981. Vojinović Mileta. SO Visoko.. Vekarić Nenad. Most XXII/94 (5). “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 2004. Zadar 1990. Vego Marko. Pljevaljski kraj.) 2000. Radovi 24. Vego Marko. “Volim Vitez/I love Vitez“. Selo Hisardžik u prošlosti i sadašnjosti. 2006. Vlahović N. 1999.. 325. 161-172. SANU.. Rizvanbegović Izet. (Drugo izmjenjeno i dopunjeno izdanje. Neretvanske župe. Sarajevo 10. Krzović Ibrahim. Granica. 2002. Historija Brotnja od najstarijih vremena do 1878. Mostar 1980. Beograd 1995.) (Dvojezično). Monografije 8. 8. 5. Mostar 1980.

. Književni jezik VIII/4. i 14/2000. 2014. 38. 389-425. 203-204..196 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.. Sloboda XXXVII/6. Vukić Mario. SANU.. 90-91. ANU BiH.”. Biblioteka Prošlost i sadašnjost. Zapisi iz starije prošlosti Mostara i okolice. Radio Sa XII/43.) 2013. Mostar 1981. 47 .. Balcanica 12. Sarajevo 1982. Zelenika An elko. MH.. Jajce. 2020. Prilog proučavanju starijih slojeva slovenske toponimije u Bosni. Vukić Mario. Imotski 1978.. 484485. Macan Trpimir. Posebna izdanja 527. Godina 42.. Separat Hrvatske misli 11/12.. Mitić Ilija. Beograd 1983. Sarajevo 1998... I dio. 2010. 2011. Anali 19-20. Mostar 1996. 2017.-2000. 280. Hidronimi (imena voda) u lijevom slivu Drine. Sarajevo 1983.. Jovan. Sarajevo 2000. 2008. Unipert-Verlag. Odeljenje društvenih nauka 85. MH. GP 28-29.) 2009. JF 39. 320. Knjiga 6. Der große Bildatlas der Weltgeschichte. 60-64.. 476 + ilustracije (47 slika). GEM 45. Povijesni prijepori”. MANU. Kalendar Napredak za 1994. Uskoro fotomonografija Hercegovine. Djela 58. Vujačić Dragomir. Vujačić Dragomir. Ogranak Dubrovnik. Zagreb 1982. Marulić XV/3.. Ljiljan VII/299. 279-283. Sarajevo 1993. Pujić S. (* Trifunovski F. Barjaktarović Mirko. Beograd 1980.. Sarajevo 1994.) 2016. Zentner Christian.. Skopje 1980. Zelenika An elko. Zelenika An elko. 2015. Vujačić Dragomir. Split 1980. 280-283. Povijesne karte BiH i Hrvatska (Izložba). 6-9 oktomvri 1977). Macan Trpimir. Hercegovina 2 (10). 61-76. 2019. 7. 139-140. Odjeljenje društvenih nauka 32. “Trpimir Macan.... 2018. Zilahić Almir. 227. Antropografska i etnološka ispitivanja. 640. 21-26. Sarajevo 1986. Stećak I/10. “Vrhbosna/Sarajevo kroz stoljeća”.. Gabela na Neretvi u doba Turaka. 13/1999. Vrčić Vjeko.. Beograd 1981.. Vukmanović Jovan. Beograd 1981. 240. (* Kusić Ante. CUS XV/1. Bihać je ključ Bosne (dani europskog naslje a). 2012. Konavli. Sarajevo 1979. 65-69. Župe Imotske krajine. (* Peco Asim. Vtora jugoslovenska onomastička konferencija (Skopje. Dubrovnik 1992. Antroponimi (patronimici) u nomenklaturi naziva voda u lijevom slivu Drine. Dubrovnik 1982. Stuttgart 1995. 139-149.

35-72. Dopunska nastava)”. Živković Pavo. 11-54. Škaf(v) – nepoznanica koja polako otkriva lice. HercegNovi 1984. Zloković Maksim. 33. Ministarstvo obrazovanja. Zagreb –Stolac 1999.. .. 129. godina četvrta. Žeravica Zdenko. Sarajevo 1989. 2030. 2024. 191-200. “Modriča sa okolinom u prošlosti”. “Ilidža. Ljubljana 1987. Geografija. Općina Ilidža. 82-83.. 5 i 6 razred osnovne škole.. 2026. 19-71. AP 26. Stećak IV/46. Zloković Maksim. Plehan 1987.. Travnik – Stari grad. (* Ivanković Ante. Gradac kod Hadžića – srednjovjekovni grad i nekropola. Kulturna i društvena historija Bosne i Hercegovine (4. FBiH.. 275-287. “Stolac u povijesti i kulturi Hrvata”. Javna ustanova kulture ‘Herceg-fest’Herceg-Novi 1998..) 2022. Zlatar Behija..poprište značajnih historijskih doga aja u XIV. 2032. Članci i gra a 15. 33-45. Sarajevo 1996. Općina Stolac. Zirdum Andrija – Karamatić Marko – Jarak Vjeko-Božo. 183-217. Živković Pavo. Usora i Soli .. Sarajevo”. Bilten FTS XVII/2. Slavoznak.Topografija 197 2021. 2025. Humski zbornik 4. 2027. “Brčko i okolina u radničkom pokretu i NOB-i”.. Boka 15-16. Pregled historije Brčkog i okoline od najstarijih vremena do austrougarske okupacije. Stolac i stolački kraj (Pregled povijesti na osnovu kartografije). Slovenska župa Dračevica. BiH. Žeravica Zdenko.. Zirdum Anto. Žeravica Lidija. Tuzla 1984.. Vitez 1998. kulture i sporta. Živković Pavo. i XV. Viteški kalendar. Zirdum Anto. Tuzla 1985. 2025b. stoljeću. Ilidža. 2029. Orhan Zupčević. Zupčević Orhan. Sarajevo 1997. Travnik 1991. PFB II/3. 2028. “Uzeir Bavčić. Odbor za monografiju “Modriča i okolina kroz istoriju”. Enver Imamović. 142-144. Modriča sa okolinom u srednjem vijeku. Prilog za arheološku kartu Turbeta. 2023. Modriča 1986. Selma Ferović.. nauke. AP 23. 2025a. Grafocolor Zagreb./1990. Svjedočanstvo Starkamena.. Sarajevo 2000. Zbornik Zavičajnog muzeja 4. “Boka – izbor radova”. Prilozi za istoriju hercegnovskog kraja. 285. 98-100. 2031. Moderna vremena Zagreb. 97-111. Plehan u slici i riječi. Beograd 1982. HKD Napredak Podružnica Vitez. Zolota Esad. 23-42.

Zvečaj (655). Živković Pavo. Osijek 2000. Knjiga 28. Živković Pavo. JLZ. Gabela (382).. HKD Napredak. (zidna karta. Usore i Soli”. Dobor (523). Kratak pregled istorije općine Orašja. 100-184.. Zagreb 1996. Prosveta.198 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 2043. “Pavo Živković. Živković Pavo.. Dobrun (525).. Živković Pavo. 9-31. “Kakanj... Studije iz povijesti Bosanske Posavine. (Fototipsko preštampano izdanje 1980)... Cavtat (126). HKD Napredak. 2038. Osijek 2000. Banja Luka (153-154). Žepče (626). “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda. Knjižnica Svete baštine. Zenica (662). Konavle (499-500). Studije iz povijesti Bosanske Posavine.. Općina Orašje kroz historiju. Blagaj (207). Goražde (430). Jadransko more (307). Podružnica Osijek. Osijek 2000. 1 (A-J)”. Usore i Soli. Područje Kaknja od najstarijih vremena do austrougarske okupacije 1878. kakanj 1987. Usore i Soli”. Jajce (27).. Osijek 2000.. Pregled historije Brčkog i okoline od najstarijih vremena do 1918. Duvno 1989. Hrvatska u doba kralja Tomislava (stručni saradnik Agnesa Szabo).. Zagreb 1978. “Sto godina proizvodnje duhana u srednjoj bosanskoj Posavini /”Bosanac” 1888-1988/”. 4 (Iz-Kzy)”. 74-99. Zagreb 1990. JLZ Miroslav Krleža. Podružnica Osijek. Istorijski arhiv Sarajevo-Komisija za istoriju OK SK BiH Kakanj. “Pavo Živković. mjerilo 1:500 000). “Pomorski leksikon (A-Ž)”. .. .. “Pavo Živković. Podružnica Osijek.. “Pavo Živković. Zvornik (655-656). Doboj. Živković Pavo. Živković Pavo. Prilog historiji Bosanske Posavine.. Zadrugar. Osijek 2000. Busovača (281). 9-30. Studije iz povijesti Bosanske Posavine.. 329. . 2041. Podružnica Osijek. “Župa Tihaljina (U povodu 100. Živković Pavo. Podružnica Osijek. 6 (nepaginiranih) + 361. . “Mala enciklopedija Prosveta. 1-27. Bihać (205). godine.-2000. 2042. 2035. HKD Napredak. 2037.. Monografija”. Studije iz povijesti Bosanske Posavine. Zahumlje (Humska zemlja) (652). Bobovac (213). . Opšta enciklopedija.. Modriča sa okolinom u srednjem vijeku. obljetnice obnove župe (1889-1989)”. 2034. Vrhbosna (374). Ključ (422).. Studije iz povijesti Bosanske Posavine. Jajce (749-750). 3 izdanje. 2039. 2033. Visoko (349). Usore i Soli”. Žrnovnica (633). Sarajevo 1989. Glamoč (417). HKD Napredak. 185-221. HKD Napredak. godine.. 2036. Bileća (199). Usore i Soli”. 2032a. Avtovac (11). Beograd 1978. 2040.

.. Zagreb 1980. 2056. 41-43. 6 (Nih-Ras)”. (Fototipsko preštampano izdanje 1980). Tešanj (193). Livno (151-152).. Sedam stotina godina Bihaća. (Pretisak)”. “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda.. JLZ. JLZ. 2051. Stamaco (Zürich). “Mala enciklopedija Prosveta. Mileševa (478). 5 (L-Nigh)”. . . Prosveta. “Bosanski pogledi.. Stamaco (Zürich).. Zenica (694). Velika Kladuša (481). 362.. .07. Livno (405). Lašva (40). 24-25. Travnik (278).. Ključ 1 (261). 3 izdanje. “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda. Beograd 1978.. Trebinje (279).. Nezavisni list Muslimana Bosne i Hercegovine u iseljeništvu 1960-1967.. Kako je Zenica izgledala nekada. . 1. 2053.. (Fototipsko preštampano izdanje 1980). Nevesinje (636). 2054... mart 1436-20. 2048. Naša riječ 42/2845. 61..... 2050. Karavanskom stazom (Sela izme u Trebinja i Dubrovnika pominju se i u 13. Trilj (294).... London 1984... Srebrenik (633-634).. Temelj odbrane Bosne (Stari bosanski gradovi). 2047.. Opšta enciklopedija. Oslobo enje 39/12217. 2045. (Pretisak)”.. 8. 1982.. a kako izgleda sada. Žepče (732).. . Počitelj. Ludmer (183). Počitelj (893). . “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda...Topografija 199 2044. 8 (Š-Žva)”.. Zenica 1999. Srebrenica (287). ‘Mali leksikon’. godine). . .. 2052. Fojnica 1 (514). Mileševac (556).. vijeku). VI + 943. JLZ. Pljevlja (474). Zahumlje (662).. Zvornik (723).. Sarajevo 01. . . Beograd 1978.. London 1984. Nevesinje (734). Rama 2 (27).. 2055.. Zagreb 1979. Vranduk pod zaštitom UNESC-a. 2049. Zagreb 1981. Sarajevo 1994. Bihać 2000.. Župa (756).. Krijesnica VI/16-17. Zenica 1997.. mart 1997. 71-73. “Bosanski pogledi.. 7 (Raš-Szy)”. Od arhivske vijesti do modernog dobra (20.. Ripač (135). “Mala enciklopedija Prosveta. Mostar (589). Vranduk (590).. Opšta enciklopedija. Srebrenica (633). Prosveta. .. Prva linija III/19... “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda. Lisičići (141)... 3 (R-Š)”. Konavli (285). 3 izdanje. Nezavisni list Muslimana Bosne i Hercegovine u iseljeništvu 1960-1967. Ostrožac (238). Vrhbosna (594). 2046. Počitelj (476). 2 (K-P)”. Foča (521). . Visoko (537). Sarajevo (154). Zagreb 1982. Post Scriptum 1. JLZ. . Tešanj (384). Sarajevo (286-287).

.

4. DRUŠTVO .

.

Ančić Mladen. POF 41.. 7-13.. Prusac 1995. Lord)”.. Selected Wirting of Milenko S. Berić Damir. Papers in Slavic Philology 3. Robert S. 189.. Muftijstvo Travnik. (* Vasilj Stanko. XX + 295. 37-56.. IČ 33 (1986). 15. “Visoko kroz povijest.. 26-39. Muslimanska biblioteka. Šest stoljeća Alaupovića. 2. . Ugarsko-hrvatsko-turski kondominij. HM II/6. kolovoza 1995. Didaktički putokazi I/2.”. Zbornik Znanstvenog simpozija održanog u Ljubuškom 11. (* Ramčić Aida. Ahić Tarik. Ann Arbor 1982. Zenica 1995. Izme u povijesti i politike ili Ceterum censeo Bosniam partiendam esse..Društvo 203 2057. 2063. Filipović (Edited by Eugene A.. Ziral-Naša djeca. Osam stoljeća Univerziteta u Visokom. Ljiljan VII/301. 2068. “Širenje islama i islamska kultura u bosanskom ejaletu”.. Halpern. Aličić Ahmed. Motrišta 12. 2070. 2062. Visoko. 2066. Ančić Mladen. 67-73. 38-39. Radmila Fabijanić-Filipović.. Sarajevo 1998. izdanje. Alilović Ivan. “Among the People. Smajlović. 2059. “Ljubuški kraj. “Ajvatovica ‘95”. Sarajevo 1998. Zov iskona. Alibašić Avdija. Beograd 1987. Joel M. Alispahić Zehra. Duvno 1978. Sarajevo 1998.Zagreb 1996.) 2064. Hammel. Ehrich. 8. Mostar 1999. Naša ognjišta VIII/43.. Zagreb 1977. Ančić Mladen. Kiseljak 1997. 48-52. privredno-kulturni informator”. 2065. Alaupović Vladimir. Bobovac IV/37. Ančić Mladen. Visoko 1998. 73-106.. Domovina VII/61. 4-5.. Stećak V/57.. University of Michigan. Širenje islama u Hercegovini. Tri Bosne. ‘Bošnjaci su prvi me u muslimanskim narodima ušli u proces demografske tranzicije’ (Demografska putanja Bošnjaka).) 2060.) 2061.. 2067. Mostar . 87-91. Sarajevo 1998. Albert B. i 12. 96 + 1 rodoslovna tablica. HKD Napredak Podružnica Kiseljak. Preporod XXVI/578. Humsko kneštvo. Sarajevo 1991. Ančić Mladen. 2069. Sarajevo 1990. Hrvatski narodni običaji u Hercegovini.. Prosopografske crtice o Hrvatinićima i Kosačama. 129-142. Knjiga 1. Sarajevo 1996. 2058. ljudi i vrijeme. 7. (* Jelić Čedomir. Vareš 1998. Native Yugoslav Ethnography. “ABC Muslimana (Priredili Atif Purivatra i Muhamed Hadžijahić)”. Bosna..

81-100. . Radovi 17. Mostar 1998.. An elić Tomislav. (* Krišto Jure. Funkcija tepčije u srednjovjekovnoj bosanskoj državi. Sarajevo 1983. Zagreb 1999. Dijaci u srednjovjekovnoj Bosni i Humu. Tko je pogriješio u Bosni.. Sarajevo 1998.. Sarajevo 1991. 161-171. 149-156. 2078. 77-85. 2071.204 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 64-67. 456. Mostar 1982. An elić Tomislav. Sarajevo 2000. Baština. ČSP XXXI/3.. Ančić Mladen. Biblioteka Ključanin. An elić Pavao. Motrišta 8. 2083. Hercegovina 2. An elić Pavao. Krišto Jure. Dijaci u srednjovjekovnoj Bosni i Humu. 2076. 2081. 149156. Vladarski i vlastelinski dvorovi u srednjovjekovnoj bosanskoj državi (Priredio i bilješkama popratio Tonči Grbelja). bajagi iz bosanske Krajine (sic) (pretisak iz 1892). Bosanska kraljica Doroteja Gorjanska.) 2072. Bosanski jezik”. 2077. 128.. 487-493. 549-562. IA MI BiH 19. 641-645. An elić Pavao. Osijek-Zagreb-Split 1999. 2084.. 2073. Sarajevo 1980. dopunjeno i izmijenjeno izdanje. Bosanski jezik”. An elić Pavao. Most VI/24. “Senad Halilović. 2082. Biblioteka Bosanski krug. Babanjići humska i bosanska vlastela. Tribunia 7.. 2074. Bosanski jezik”. 2075. An elić Pavao. An elić Tomislav. Sarajevo 1983. PanLiber. 95-98. Andrić Jasna. Andrejić Ljubomir. Prilog bibliografiji o etnogenezi. Dijaci u službi srednjovjekovnih bosanskih feudalaca. Radio Sa IX/31.. etničkoj istoriji i etničkom identitetu stanovništva Srbije i Crne Gore. Anonim. Povelja kralja Dabiše Čubranovićima i velikaški rodovi Hlivnjana. Beograd 1996.. BF VIII/13. 130-135. HM IV/17. Masnovići. Mostar 1979. Zagreb 1984. Anonim. Odgovor na “Bačvaninovu” poslanicu. 2080. Svačije poštujemo a svojim se dičimo (pretisak iz 1891). 79-89. 134-143. 133-143. Drugo.-2000.. Mesnovići.. “Senad Halilović. Pogled na neke od podataka u dva niza povijesnih svjedočanstava o popisima stanovnika i dobara u Slavoniji i Bosni.. “Senad Halilović. 2079.. Trebinje 1983. Biblioteka Bosanski krug. Anonim... Sarajevo 1991. Sarajevo 2000. Biblioteka Ključanin.. Svačije poštujemo a svojim se dičimo (pretisak iz 1891). GZM (A) 38.

Društvo 205 2085. Ancona 1991. dopunjeno i izmijenjeno izdanje. Puchner W.. Oslobo enje 54/17563. 179-188. Studi di storia secoli XIV-XIX. Karakteristike islama u Bosni i Hercegovini. (* Nilević Boris. (* Kostić Petar. Biblioteka Memoria Bosniaca. Mostar 1996. Odjeljenje društvenih nauka 17. Babić Anto – Tošić uro. Crkva na kamenu X/106.. Anali 36. 360363. bajagi iz bosanske Krajine (sic) (pretisak iz 1892). 2092. Südostforschungen 43. JLZ. Bosanski jezik”. Josip. 115... 1997. Drugo.. Anonim. Zagreb 1986. Storie di Adriatico. Društvo i privreda srednjovjekovne Bosne”. Babić Anto. 2. izdanje. Odgovor na “Bačvaninovu” poslanicu. 2086. Anselmi Sergio.. Gra a za bibliografiju radova o običajnom pravu jugoslovenskih naroda 1843-1985. Babić Anto.). Arnautović Esad. . 246-247. SANU. GEM 47. Posebna izdanja 16. Beograd 1983. Balkanološki institut. Baština. Sarajevo 1995. Il Mulino. Me unarodni centar za mir. Dvorske službe (Bosna i Hercegovina). Me unarodni centar za mir. 497-498. Bologna 1996.. Katarina Kosača. 453. Aranitović Dobrilo. 14. 2087. Dubrovnik 1998. Beograd 1982. Balcanica 16-17. Politička kultura (Diplomatska služba u srednjovjekovnoj Bosni. Posebna izdanja 79. Sarajevo 1987. Adriatico.. Babić Anto. Sarajevo 08. EJ 3. Vujanović Vojislav.) 2096. 194 + 22 table. Društvo srednjovjekovne bosanske države. 2097. izdanje. Sarajevo 27.) 2088. Sarajevo 1995.04. Il Mulino. 21-83. Obredi i običaji balkanskih stočara.. “Senad Halilović.) 2091.. München 1984. Anselmi Sergio. Bologna 1996.. 2. Feudalizam u jugoslavenskim (jugoslovenskim) zemljama. (* Frejdenberg Maren.. 1996. 2093. 2094. (Bosna i Hercegovina). Anselmi Sergio. Antilović O. 2090.. Antonijević Dragoslav. Lucia de partibus Sclavoniae. “Sergio Anselmi. Sarajevo 1998. Diplomatska služba u srednjovjekovnoj Bosni. 11. Storie di Adriatico”. EJ 4. ANU BIH. Most XXII/3 (92). Mostar 1989.. 125-127.08. 710-711. 26-27. Oslobo enje 53/17301. 2095. Stećak III/34. 2089.. (KUN) 14... Babić Anto. 385-527. Fragment iz knjige. Zagreb 1984. JLZ. Beograd 1985-1986. “Prilozi za istoriju Bosne i Hercegovine I. Sarajevo 1996.

Oslobo enje 48/15573. Graz-Wien-Köln 1980. 1991. Sarajevo 29. 12. Ogranak MH u Zadru. Svijet I/31. Feljton (1-2): (1) (Predosjećaj prošlosti). Zürich 1994. Miović-Perić Vesna. Sarajevo 1989. 26-27. Sarajevo 28. Matica Bošnjaka. 209-210. . 51-54.. Bošnjak: katolik. Badrov Zlatko. “Bosna.. Sarajevo 1996.206 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 2108. 67-70. Feljton: Istorijsko-kulturološka fenomenologija Bosne (6-8): (6) (Granično mjesto svjetova). Zagreb 1993. Zagreb 1998. (2) (Kako su ratovi trošili Bošnjake). (8) (Nestanak Bosanskog kraljevstva). 24. Stazama medicine starog Dubrovnika. bošnjaštvo i bosanski jezik. Hrvati Bosne i Hercegovine u svjetlu povijesnih prijelomnica i statistike. Zagreb 1997. Pregled LXXIX/6-7. Bosanska paradigma (Fra An eo Zvizdović 1498.. Babić Marko.-2000. E. Sarajevo 1996. 2099. Babić Mehmed. 2098. Babić Mirko.. 1991. 19. 190-191. Rijeka 1988.. Svijet I/32. Oslobo enje 48/15575. musliman ili pravoslavan (Prilog razjašnjenju pojma nacije i drugog). 2102. (* Čoralić Lovorka. Bez sluha za istoriju. Zadar 1998.. 10. 222-234. Nikodima Milaša. O najranijim medicinskim vezama Dubrovnika s Bosnom.. Bačić Jurica. 461474.. 2104. 2109. Zagreb 1989. There Was No Orthodox Religion in Medieval Bosnia – The Orthodox Religion Was introduced in Bosnia by the Turks in the 15th Century. stoljeće). Sarajevo 1999. Bakšić Hamza. Renaissance des Islams. Bilten FTS XXVI/1.-1998. Sarajevo-Bol 1995. i 15. 169-170. 34-35. 2106. Anali 27. 125. Sarajevo 26. Medicinska naklada.. Die Moslems in Bosnien. Babić Mile. DH 29. 2100.10. Enciclopedia Moderna XIV/3 (43).10. 1991.. (7) (Jedinstvena u istoriji svijeta).). Magistri medicine srednjovjekovnog Dubrovnika (14. 590-591. 1996. Babić Marko. Bosanska paradigma (Fra An eo Zvizdović 1498. Biblioteka Dokumenti. 12. Oslobo enje 48/15576.10.10. HM II/7-8. Svijet III/127... Osvrt na knjigu Pravoslavna Dalmacija.. 151-153.-1998. SV 7. Oslobo enje 53/17361. Sarajevo 07. Zbornik radova u povodu imenovanja vrhbosanskog nadbiskupa Vinka Puljića kardinalom. Biblioteka Posebna izdanja. Balić Smail. Sarajevo 1998.. (* Petrović Rade. 2105a. Bačić Jurica.. Bačić Jurica. CCP XXII/42. “Crtajte granice ne precrtajte ljude”. Babić Mile. Sarajevo 1998. 2103. Grbelja Tonči.” Zbornik referata sa Osnivačke skupštine Matice Bošnjaka...).. Bačić Stanko. 2101. 160.) 2105.) 2107. Dubrovnik 1989.

Das unbekannte Bosnien. Brugg.) 2115. Balić Smail. Podunavski muslimani srednjeg vijeka. Nezavisni list Muslimana Bosne i Hercegovine u iseljeništvu 1960-1967. Bihać 1996. Balić Smail. London 1984. Balić Smail. Nezavisni list Muslimana Bosne i Hercegovine u iseljeništvu 1960-1967. rasprave. Balić Smail. Most XXIII/98 (9). rasprave. 23-25. Köln-Wien 1992. (Pretisak)”. Ko smo?. Bosna u egzilu 1945-1992. Zagreb 1995. Rasprava o Muslimanima u Jugoslaviji na arapskom jeziku. (* Maslak Nijazija. Balić Smail. Stamaco (Zürich). “Bosanski pogledi. Europas Brücke zur islamischen Welt. 184. Biblioteka Behar. CCP XIX/36. 2120. Bosna u egzilu 1945-1992. Bosanski muslimani. Balić Smail.. Zagreb 1995. 27-29. “Smail Balić. Preporod..... 13. 103-104. 186-188.. 2122. Bosanski Muslimani. 2113.. Balić Smail. Mostar 1997.. Bosnien und der deutschsprachige Kulturraum. Preporod. Balić Smail.. Članci. (Pretisak)”. Preporod. rasprave. Zagreb 1995. Zagreb 1995. Na prekretnici”. “Smail Balić. rasprave. 37-44.) 2114. Nezavisni list Muslimana Bosne i Hercegovine u iseljeništvu 19601967. 40. Bosna u egzilu 1945-1992. 2118. London 1984. Članci. Doprinos južnih Slavena islamskoj kulturi. Preporod. London 1984. Preporod. Članci. (* Prcela Frano. Böhlau Verlag. 9-15. Eine historischzeitgenössiche Skizze. CCP XVIII/33. 2119. 169-171. 2116. 2121. “Bosanski pogledi. 16-22. “Smail Balić. Zagreb 1994. Unsko-sanske novine I/14... Stamaco (Zürich). Band 23. 527. razgovori”. Podunavski muslimani srednjega vijeka. . Kölner Veröffentlichungen zur Religionsgeschichte..Društvo 207 2110.. razgovori”.) 2117. Köln 1992. Zagreb 1995. Böhlau Verlag. Balić Smail. Biblioteka Behar. Balić Smail. Bosanski Muslimani. Zagreb 1995. Bosanski Muslimani. Kabes III/20. Biblioteka Behar. Kakav je islam?. razgovori. Članci. Balić Smail. Bosna u egzilu 1945-1992. Članci. 11-15. razgovori”. 66-70. “Jure Petričević. Adria 1986. Balić Smail. “Smail Balić. (* Prcela Frano. rasprave. razgovori”. 2111. “Bosanski pogledi. Stamaco (Zürich). Biblioteka Behar.. 2112... 239. Mostar 1997. Biblioteka Behar. Balić Smail. 39-41. (Pretisak)”. Bosna u egzilu 1945-1992.

Wien 2000. 2132. Sarajevo 1996.. Safvet-beg Bašagić: Izabrana djela. Barun An elko. 2125. Plava biblioteka. Svjetlost. Povijesni prijepori”. Republika 3-4. Bošnjaci i Hercegovci u islamskoj književnosti (Prilog kulturnoj historiji Bosne i Hercegovine). Povijesni značaj islama za jugoistočnu Evropu (S posebnim osvrtom na Bosnu). Balić Smail.). Globus. Kalendar Svetoga Ante 1996.-1995.. izjave i javni nastupi. München 1985. BF VIII/13. Bošnjaci i Hercegovci u Turskoj carevini. Sarajevo 1986. Knjiga 6. Knjiga III. Sarajevo 1986.. povijest. (* Grothausen Klaus Detlev. Most XXIV/106-107 (17-18).. 17. 108-109. Oslobo enje 44/13977. o.208 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Taj zagonetni svijet Balkana. Sarajevo 2000. Behar VII/37. VKBI. 292-293.-1993. “Trpimir Macan. Nacionalno pitanje u Jugoslaviji. Dubrovnik 1992. POF 37.. Knjiga III. 31.. Cornell University Press 1984. Biblioteka Prošlost i sadašnjost. Origins. o. politika. Znameniti Hrvati. Rizvanbegović Fahrudin. Südostforschungen 44. 420.. 311. Sarajevo 1987. Krišto Jure. MH. Mostar 1998.-2000.) 2133. (* Nametak Fehim. Biblioteka Kulturno naslje e Bosne i Hercegovine.. 2131. Povijesni značaj islama za jugoistočnu Evropu. 178. 322.. (Priredio Amir Ljubović)”. ČSP XXXI/3. (Preveo s engleskog Josip Šentlija).) 2129. 325-452. Cijena Bosne.05. 1992.. Banac Ivo. Islamska misao VIII/92. 2130. Kabes IV/39-40. VKBI.. 8-13. Porijeklo.. 321. 641-645. 22-28. Balić Smail.)”. 1987. Zadar 1989. History. Zagreb 1988.. Zagreb 1994.. Sarajevo 1996. Biblioteka Kulturno naslje e Bosne i Hercegovine. 376-377. 452. Safvet-beg Bašagić: Izabrana djela. Cijena Bosne (Članci. Zaboravljeni islam. Svjetlost. Banac Ivo. 1992. Mostar 1998. 2123. Krišto Jure. “Ivo Banac. “Europa danas d. 2126. (Priredio Džemal Ćehajić). “Safvet-beg Bašagić. Banac Ivo. Zadarska revija XXXVIII/5-6.) 2127. izjave i javni nastupi. Bošnjaci i Hercegovci u islamskoj književnosti (Prilog kulturnoj historiji Bosne i Hercegovine). Maroja Marijan. izjave i javni nastupi.. 240-250. Banac Ivo.. 45-60. 487-493. Milić S. 589-592. Zagreb 1988. Zagreb 1998.”. Ogranak Dubrovnik. (* Macan Trpimir. Biblioteka Posebna izdanja. Sarajevo 20. Bašagić Safvet-beg.-1995..) 2128. Politics. Sarajevo 1986.. National Question in Yugoslavia. Cijena Bosne (Članci. Bašagić Safvet-beg. . 2124. Cijena Bosne (Članci. Biblioteka Posebna izdanja... 203-206. Balić Smail. Gesellschaft bosnischer akademiker in Österreich. Macan Trpimir. Zagreb 1999. Livno 1995.). 1992. (* Handžić Izet. Banac Ivo. Ithaca and London.

2145. Bošnjaci i Hercegovci u Turskoj carevini’. Bećirović Fikret. Sarajevo 1991. Knjiga III. Sarajevo 1983. GP 22.. Sarajevo 1996. Slavonije i Dalmacije. 49-73. 2146.12. Zagreb 1985. Glasnik srca Isusova i Marijina LXIX/11. Povijest institucija državne vlasti Kraljevine Hrvatske. Bašagić Safvet-beg. "Simpozijum: Vlasi u XV i XVI vijeku". (Pravno povijesne studije). Bošnjaci i Hercegovci u islamskoj književnosti (Prilog kulturnoj historiji Bosne i Hercegovine).. 2136.. Safvet-beg Bašagić: Izabrana djela. Sarajevo 1986. Paris 1996. History and politics. 2139. Isa-beg Hranušić (376377). Batinić Anto. Beuc Ivan. 2144.. “Safvet-beg Bašagić. Stolno mjesto bosanskih vladara. Kraljica patnica (1424-1478). Bašić Milenko. Italijani . 399-406. O političkom i kulturnom središtu srednjovjekovne bosanske države. FPN. Beuc Ivan. Bešlagić Šefik. Prilozi XXI/22. Sarajevo 1985. 247-256.. Sarajevo 1998. Anali GHB 17-18. BiH domovina i država. Radovi ANU BiH 73. Dialogue. Reljefi kamenih stolica (Jedinstveni spomenici prava srednjovjekovne Bosne i Hercegovine). 77. 23. 2138.. Bavčić Uzeir. “Knjiga sažetaka”. Stanovništvo vrbasko-plivskog prostora (demografske karakteristike).. (KUN IV/73). 147. Bećirović Fikret. GDI BiH 36. . 2143. 2147. Italijani u Bosni i Hercegovini u kasnom srednjem vijeku. Svjetlo riječi IX/96. Odjeljenje društvenih nauka 22. Sarajevo 1996. Ishak-beg Kraljević (378). 2135. Bosnian paradigm.. Sarajevo 1978. Oslobo enje 39/12373. International Conference. 2142. Benac Alojz. Sarajevo 1985. Ishak-beg Hrabušić (Kotromanić) (377-378). ‘Znameniti Hrvati. Determinante etničke posebnosti bosanskih Muslimana u esejima Ahmeda Muradbegovića. Sarajevo 04. Biblioteka Kulturno naslje e Bosne i Hercegovine. 2141. Ahmed-paša Hercegović (335-336). 141-147. Zagreb 1986. Bataković Dušan. Me unarodni forum “Bosna”. 1982. Povijest države i prava na području SFRJ. Besarović Vojka.dubrovački ljekari u srednjovjekovnoj Bosni. Svjetlost. Zagreb 1978. “Bosanska srednjovjekovna država i suvremenost (Zbornik radova)”. 5. 121-130... 2140. Ishakpaša Gazi (378-379).Društvo 209 2134. The Serbs of Bosnia and Herzegovina. Besarović Vojka. 7. 2137. (Priredio Amir Ljubović)”. Bauer Antun. Pozdravna riječ.

. “Bosna i bošnjaštvo”. ZRVI 36. Srpske udeone kneževine. Radovi ANU BiH 73. Sarajevo 1983. Sarajevo 1997. Beograd 1999. Ljiljan VI/272. Diskusija. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. Džafić Rizo. 162.. Beograd 1997. “Jevto Dedijer. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”. “Bosanska srednjovjekovna država i suvremenost (Zbornik radova)”. 2157. Milost (407).. “Bosna.. Istorijski zapisi LXII/3-4.. Pogovor. 2149. bošnjaštvo i bosanski jezik. Odjeljenje društvenih nauka 22. Protovestijar (596-597). IGC Borba. Milosnik (406-407). Sarajevo 1991. Beograd 1993. R. 2160. . 71 + 1 karta. Biblioteka Kulturno naslje e. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Bjelovučić Z. 358-360. Knowledge.) 2158. “Srbi u evropskoj civilizaciji”. Kaznac (268).” Zbornik referata sa Osnivačke skupštine Matice Bošnjaka. 2148. Zamanica (212). 2150. 2153.-2000. FPN.. 109. 1990. Bojović R. 2152.. Hercegovina (Antropogeografske studije)”.. Zürich 1994. Ljubljana 1990. Studenci 1995. 45-62. 42.. "Simpozijum: Vlasi u XV i XVI vijeku". Sarajevo 22. Bjelovitić Miloš. Blagojević Miloš. Odbor savjetovanja Bosna i Hercegovina – mogućnosti i perspektive razvoja 3.. 2151a. (* K. Čelnik (812-814). Beograd 1997. Blagojević Radoslav. Počeci izučavanja običajnog prava u balkanskim državama.. 137-151. Oslobo enje 47/14998. ‘Karantanija’. 2154. 347-357.09. 368. Jovan. ‘Nacionaliziranje’ Muslimana). Blagojević Miloš. 2151.. 2156. 20-31. “Bosna i Hercegovina ogledalo razuma (izbor članaka i odlomaka)”. (Priredio David Atlagić).210 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 21. Hrvati uz obalu od Neretve do Bojane..03. 2159. Sarajevo 1996. 156-158. Blagojević Miloš. Nikola. Beograd 1992. (Uredio Milenko Brkić). Matica Bošnjaka.. Bojanić Dušanka. “Bosanski duh”. 12.. 149-152. Sarajevo 1998. 159. Tepčija (728). Titograd 1989. 1997. Oslobo enje 54/17705. Službeni list SRJ. 2155. Sarajevo 17. 61-70. O nacionalnom identitetu Srba u srednjem veku.. Državna uprava u srpskim srednjovekovnim zemljama. Država (165-169). PCC Me ugorje. Ručnici (635-636). Blagojević Miloš. Veselin Masleša. Etnokorijeni bosanskih muslimana (Reagovanja: Feljton – Alija Isaković.

. Centralna redakcija EJ. 17.. 174. Zagreb 1984. 2163. Etnogenezofobija – prilog kritici velikosrpstva. Nešto iz duhovno-historijskog života Foče. Hrvatski glasnik II/27. Radovi ANU BiH 73. Banovina (489). 2168. 9-13.. Brkić Milenko.06. 2170.. Brković Savo. Pregled literature i objavljenih izvora o problemu serva i famula u srednjovjekovnim društvima na istočnom Jadranu. Tuzla 1994.. 2173. (3) (Hrvatsko Podrinje). 2167. Naša ognjišta XXVII/245. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 54-65. Bosanski srednjovjekovni pravni izvori za me unarodno pravo. Dobojske novine II/17. Burnazović Tufik. Knowledge. Odjeljenje društvenih nauka 22.. SV 7. 2174. Bubalo or e. 2169. 13. Tuzla 1994. Rob. “Bosanska srednjovjekovna država i suvremenost (Zbornik radova)”. 12. VKBI. Studenci 1995.) 2165. Diskusija. Hrvatski glasnik II/25. Čeljadin (814-815). Zbornik radova u povodu imenovanja vrhbosanskog nadbiskupa Vinka Puljića kardinalom. Budimlija Abdulah. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”. Radovi 17. EJ 1. Beograd 1999. Sarajevo 30. 2162. Feljton (1): (1) (Tko su i odakle potječu Muslimani u Hrvatskoj).. FPN.. Robinja (623-625). Cerić Mustafa. izdanje. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. (2) (Dolazak i pokrštavanje Hrvata). Glasnik SAD 6. Sarajevo 1983. Budak Neven.. Beograd 1990. 172-173. (* Janković or e. 164-166. Islam u Bosni. Sarajevo 1996. 990.. Proslava blažene Katarine Kotromanić u Kreševu. Tuzla 1994. Oslobo enici (477-478). 19. Biblioteka Arabeska 1. Zagreb 1980. Brkić R. Cigeljević Ante. Služba (676-678). 2164. 16. Oslobo enje 39/12216. Tuzla 1994. Božić Ivan. "Simpozijum: Vlasi u XV i XVI vijeku". Hikmet VII/77. Cetinje 1988.Društvo 211 2161... 2172. Buljan Stjepan. Otrov (481-483). Bukvić Kemal. Hrvatski glasnik II/26. Doboj 1996.. 67. Feljton: Povijest tuzlanskih Hrvata (1-3): (1) (Na istoku katoličanstva). 2171. Književna opština. Dobri ljudi (161-162).. “Crtajte granice ne precrtajte ljude”. . 2166. 2. PCC Me ugorje. JLZ. 5-34. Ahmed-paša Hercegović (44). 233-236. (Uredio Milenko Brkić). Tomislavgrad 1997. Etnološka monografija Tešnja (Oko pet stotina otkrivenih predmeta).. Sarajevo-Bol 1995. 1982. Predgovor. Sarajevo 1994.

195-252. 2176. 2177. Čekić Šefkija.. VKBI. Stjepan – Ahmed paša Hercegović. Čoralić Lovorka. 43-58. Radovi 27. Mostar 1996. 2183. Sarajevo 1996. Čoralić Lovorka. VKBI. Stećak IV/43-44. 2184.. “Čovjek uzoritosti.. Prilozi poznavanju prisutnosti i djelovanja doseljenika iz Bosne u Veneciji od XIV. Sarajevo 1995. Zagreb 1993. Sandžačko pitanje.. 286.. Sabrana dela. i XVI. Sarajevo 1997.. Stjepan Vukčić Kosača i prilike oko njega.. 2189. historiografija i mogućnosti istraživanja. Čevra Omer. Prof. POF 41. Jurja i Tripuna u Veneciji.. “Bosna i Hercegovina i svijet”. Zagreb 1994. Radovi 26. 2185. stoljeća. MH. Čevra Omer. 2187. 30. Kolo VII/1. 26. 115124. dr. Sarajevo 1997. Sarajevo 1991. stoljeća. 2180. Metković 1993. 2186. VKBI. stoljeća. 51. Čaušević Halid. Čamo Edhem. 211-223. 20-28. Mostar 1996. 28-30. do XVIII. Referat povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine. 2178. Neretvani u Veneciji tijekom XV. Balkansko poluostrvo. Biblioteka Arabeska 10. Čar Hatidža. 39-78. Migracije i život iseljenika iz Bosne i Hercegovine u Veneciji (XV-XVII st. 31-60. SANU-NIRO “Književne novine”-Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. 14-15.. Čoralić Lovorka. Demografsko kretanje. Čoralić Lovorka. Sarajevo 1998.. 7. 2175. Izvori. Čar-Drnda Hatidža. (2) Muallim 62-63. Sarajevo 1998. (* Kadribegović Aziz. Kabes I/4. HZ 45.. Zagreb 1993. Bošnjaštvo kao regionalna designacija.. 2179. Tragovima Hrvata u Mlecima u prošlosti. Knjiga 2..) . Sarajevo 1997. Cvijić Jovan. Ljiljan VII/296. Bratovština slavenskih doseljenika sv. Prisutnost doseljenika sa istočne jadranske obale u Veneciji od XIII. do XVII. Čoralić Lovorka. Sarajevo 1996.212 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.. Čoralić Lovorka. 159-167.). Biblioteka Posebna izdanja. 2181. Feljton: Ko su Bošnjaci muslimani (1-2): (1) Muallim 61. Hajrudin Numić 1920-1960”.-2000. Institut za istoriju. Zagreb 1997. 550.. 2182. Tribina 36.. 2188. Kabes I/3. “Širenje islama i islamska kultura u bosanskom ejaletu”. Hrvatski neretvanski zbornik 1. socijalni i konfesionalni sastav stanovništva u visočkoj nahiji. Beograd 1987.

. Sarajevo 1996. vijeku. 29. Čubrilović Vasa. “Vasa Čubrilović. 666. Odabrani istorijski radovi. Ljiljan IV/89. (2) (U Bosni se upućivalo na znanje koje se nije sticalo na drugim univerzitetima po Evropi). Mostar 1995. Beograd 1983. Hersengovina i Blaggai u 15. Ljiljan IV/127. 2198. 26.. Ljiljan IV/88. GPF 31. Čučković Vera. Sarajevo 1983. Čubrilović Vasa.. Feljton: 820. Ćeman Mustafa. 2200. 18. BiH ekskluziv.. 2202. Ćeman Mustafa. Sarajevo 1994. Odabrani istorijski radovi”.. 23. Veziri i veliki veziri iz Novog Šehera. 2197. godina Univerziteta u Bosni (1-3): (1) (Visoko je bilo sjedište prvog bosanskog univerziteta). (2) (Sablja srebrom okovana). Narodna knjiga. Kabes I/1. Sarajevo 1995. Ćeman Mustafa. 2195.. Sarajevo 1995. Ljiljan IV/135. Tešanj 1994. 1995. 23. kraljica bosanska (1-3): (1) (Katarina. 29. 31. Odabrani istorijski radovi”.... Istorijske osnove Republike Bosne i Hercegovine. Sarajevo 1995. Čusto Šućrija. Odjeljenje društvenih nauka 22.) 2199. Čusto Šućrija. Sarajevo 1994. godišnjice smrti) (1-5): (1) Bosanska vojska pod dubrovačkim bedemima). Sandalj Hranić i prilike oko njega. 23. Kabes I/2. Ljiljan IV/128. Feljton: Katarina. Ljiljan IV/136. Feljton: Ekskluzivni embargo prije 532. 153-154. Sarajevo 1996. (3) (Pogača nije kruh. Mostar 1995. 36.. Ljiljan V/172.) 2201. Beograd 1983. Ljiljan IV/128. (4) (Bolje je u Bosni imati prijatelja i živjeti u . (3) (Nasljednici prijestolja prešli su u Istanbul). Ljiljan V/173. Ćeman Mustafa.. Sarajevo 1994. Sarajevo 1995. Diskusija. 31. godine (1-2): (1) (A moja propast neće biti samo moja). 207-235. 43. Beograd 1983.. kraljica naša bosanska). Sarajevo 1996. 36.. 273-294. 2192. 2191. Porodica i porodični odnosi u srednjovjekovnom Dubrovniku..Društvo 213 2190. Radovi ANU BiH 73. Ljiljan IV/90. 2196. Sarajevo 1995.. 2193.. Narodna knjiga. (3) (Kamenje ispod pluga).. (2) (U križarskom ratu zaklano 170 bosanskih plemića). 2194. Čubrilović Vasa. (2) (Svi su Bosnu izdali). Ćeman Mustafa. Poreklo muslimanskog plemstva u Bosni i Hercegovini. Narodna knjiga. ni Slaven čovjek). "Simpozijum: Vlasi u XV i XVI vijeku". Tragovi drevne Bosne. Gradina I/2. 31. Ljiljan V/171.. Sarajevo 1983. Feljton: Hrvoje Vukčić Hrvatinić veliki vojvoda bosanski (Povodom 580. Ćeman Mustafa. 3435.. “Vasa Čubrilović. Čubrilović Vasa. 267-281.

30-31. Mostar 1998. Kabes IV/33-34. EJ 6. vezir kod trojice sultana. SIJ. dobrotvor i pjesnik). Sarajevo 1996.. Sarajevo 1997. Ćeman Mustafa. 42-43. 2207. SANU. 2205. Sarajevo 1988. Smederevo. 37. Nastava istorije 1. Bosanska princeza Katarina... Naučni skupovi 48. Ljiljan VI/215. odlomaka i ilustracija. 2210. Ćirković Sima. Ljiljan VI/216. Jelena. 9-25. stoljeću.. 36-37. priredio David Atlagić)”. ZFF XIV/1. Zagreb 1990. Raška. Uvod). Ćirković Sima. (2) (Ahmed-paša Hercegović – polubrat kraljice Katarine. Feljton: Bošnjaci – veliki veziri (1-2): (1) (Mahmud-paša Adli. 2204. Negropont. Vlaštaci. Ljiljan V/174. 2211. 153-163. Herceg Stjepan Vukčić Kosača. Ćirković Sima. IGC Borba. “Bosna i Hercegovina ogledalo razuma (Izbor članaka. Hadis i hadiske znanosti u Bošnjaka (Bibliografija objavljenih radova). BerkeleyLos Angeles-London. Ćeman Mustafa. . Beograd 1989.. 1987. 2208.. Poklad kralja Vukašina.. (pogrešno odštampano da je broj lista 263).. 2213. Sarajevo 1997. nego s njom ratovati). 28. 2209.-2000. “Vojne krajine u jugoslovenskim zemljama u novom veku do Karlovačkog mira 1699”. veliki vojvoda bosanski. GDI BiH 39. JLZ.. Unfulfilled Autonomy: Urban Society in Serbia and Bosnia. Ćirković Sima.. Ljiljan V/175. 158-184. Ćimić Esad. Sarajevo 1999. 43--47. 2. Ćirković Sima.. Sarajevo 1997. Odeljenje istorijskih nauka 12. Urban Society of Eastern Europe in Primodern Times. Ćirković Sima.. izdanje. 7-20. (5) (Ko ne zna historiju osu en je da mu se ponavlja).. Islamske prosvjetne ustanove i islamska prosvjeta u Bošnjaka (Bibliografija objavljenih radova. Egribuz).214 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Kabes III/19. 2212. Mostar 1997. 2214. Ćeman Mustafa. 17-20. Hercegovina. Beograd 1992. 377-404. Sarajevo 1996. Ćeman Mustafa. Beograd 1995. Ćeman Mustafa. Cena najamnika u jugoistočnoj Evropi krajem srednjeg veka. Sloboda kretanja u Bosni u XV. 2215. GR IZ BiH LXI/3-4. Pod njim su pali Carigrad. Uloga crkve u starijoj istoriji srpskog naroda. kćerka posljednje naše kraljice Katarine. Ćeman Mustafa. Bosna. 2203. umrla je kao muslimanka i u Skoplju joj je podignuto turbe. Ljiljan VI/264. Beograd 1979. 16-24. 34-41. 40-41. Stranica iz socijalne istorije. Sarajevo 1997. 42-43. Ljiljan VI/213. Bariša Krekić)... (ed. miru. Osobenosti nacionalnog formiranja Muslimana.. 2206.

Sarajevo 2000..) 2218. Biblioteka Dimenzije istorije 1. Društva srednjovekovnog Balkana”. Equilibrium. vojnici. 28-39. 2219. MH. Beograd 1997. vojnici. 2226. Društva srednjovekovnog Balkana”. Rabotnici. “Sima Ćirković. Društva srednjovekovnog Balkana”. duhovnici. “Sima Ćirković. vojnici. Rusaška gospoda (Bosanski velikaši na putu emancipacije). Zagreb 1996.. duhovnici. Equilibrium. (Istok i Zapad u jugoistočnoj Evropi). Društva srednjovekovnog Balkana”. Beograd 1997. duhovnici. Beograd 1997. vojnici. “Sima Ćirković. “Verna služba” i “vjera gospodska” (Veze lične zavisnosti u bosanskoj državi). 2221... 385-395. Beograd 1997. Sugubi venac (Prilog istoriji kraljevstva u Bosni). Ćirković Sima. vojnici. Equilibrium.. IG 1-2. Rat i društvo: Najamnici i njihova cena.. Sbor (Prilog istoriji staleških skupština kod Južnih Slovena). 336-340. Biblioteka Dimenzije istorije 1. Susreti velikih civilizacija oko 1300. 509-512. Equilibrium. vojnici. “Sima Ćirković. 2225. Kurtović Esad. Equilibrium. Beograd 1997. “Etnogeneza Hrvata”.. Equilibrium. Ćirković Sima. BF VIII/13. Rabotnici. Društva srednjovekovnog Balkana”. 306-317. Srbi u hrišćanskoj ekumeni srednjeg veka. Ćirković Sima. Rabotnici. Rabotnici. Srednjovekovna faza u tzv. Društva srednjovekovnog Balkana”. 320335. Društva srednjovekovnog Balkana”. Ćirković Sima. Rabotnici. Društva srednjovekovnog Balkana”. Biblioteka Dimenzije istorije 1. “Sima Ćirković.. 2222. 369376. etnogenezi balkanskih naroda. “Sima Ćirković. Neostvarena autonomija: Gradsko društvo u Srbiji i Bosni. 516. 349-366. Rabotnici. 2217. vojnici. “Sima Ćirković. vojnici. Ćirković Sima. Beograd 1997. Beograd 1997. Rabotnici. . duhovnici. Društva srednjovekovnog Balkana. “Sima Ćirković. 277-305.. Biblioteka Dimenzije istorije 1. duhovnici. Equilibrium. vojnici. Rabotnici. Beograd 1997. duhovnici. Društva srednjovekovnog Balkana”. Rabotnici. duhovnici.. Beograd 1997. Equilibrium. 259-276. Equilibrium. duhovnici. 2220. Ćirković Sima.. Beograd 1997. Ćirković Sima. Ćirković Sima.. Rabotnici. Udeo srednjeg veka u formiranju etničke karte Balkana. Ćirković Sima.. 2223. Biblioteka Dimenzije istorije 1. Biblioteka Dimenzije istorije 1. Beograd 1997.Društvo 215 2216. 171-184. Equilibrium. Biblioteka Dimenzije istorije 1. Ćirković Sima. 2224. Biblioteka Dimenzije istorije 1. “Sima Ćirković. 93-95. Ćirković Sima. duhovnici. Biblioteka Dimenzije istorije 1. Biblioteka Dimenzije istorije 1. vojnici. (* Maksimović Ljubomir. duhovnici.

Beograd 1993.. 2239. Plemstvo (524-525). IG 1-2. "Konavle u prošlosti. Ćorković Miroslav. Beograd 1999. Cehovi (799-800). Poklisar (538-539). 2. Društvo i privreda srednjovjekovne Bosne”. Ban (28-29). Pleme (521-523). 7-9. KS-FTS. izdanje. Vitez (83-84).. Ćošković Pejo. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 2233.10.. Sarajevo 1979. 2230. Zagreb 25. Hrvatsko slovo II/79. Zagreb 1996. Knjigonoše (303). 47-75. Latini (362-363).. Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku. Veliki knez bosanski Tvrtko Borovinić. . Rusag (634-635). 718-719. Baština (31-33). “Prilozi za istoriju Bosne i Hercegovine I. Knowledge. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 444. 2237. Ćirković Sima – Rudić Sr an. Grb (131-133). Glamočani. Vlaštaci (93).. 1996. Sarajevo 2000. 2228. 2238. Baštići (34-35). 2236. Djedići (159-160). 2232. Ćorić Tomislav. JLZ. 222-228. Ćosić Stjepan. Posebna izdanja 79. Dubrovački plemićki i gra anski rodovi konavoskog podrijetla. 57-81. Zbor. Beograd 1999. (* Grbelja Tonči. Predgovor. Herceg (774-776). 266-269. Knowledge.. Ćirković Sima – Mihaljčić Rade. Beograd 1999. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 99. 18. 2234. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Dijak. Stanak (696-698). “Hrvatski biografski leksikon IV (E-Gm)”. Knowledge. Posluga (560-561). EJ 3. Ćirković Sima – Kovačević-Kojić Desanka. Ćirković Sima. 2231. Odjeljenje društvenih nauka 17. Bratija (63-64). Porodica Sojmirović iz Novog Brda u Dubrovniku. Sudbina kraljice – izbjeglice (O obljetnici smrti Katarine Kosače-Kotromanić). Ćuk Ruža. ANU BIH. CCP XX/37. Zagreb 1998. Ćirković Sima – Blagojević Miloš. Posebna izdanja. Diskusija. K.) 2235. Ćošković Pejo. Dubrovnik 1998. Sarajevo 1987. 2229. Monografije XV/1. “Povijesnoteološki simpozij u povodu 500 obljetnice smrti bosanske kraljice Katarine”. Beograd 1999. Ropci (628-629). Kralj (321324). Zagreb 1997.216 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Hrvatska žena u povijesti. sadašnjosti i budućnosti 1".. Knowledge. Zagreb 1984.. Izam (249-250). Veliki župan (73).. Krešić. 2227. 13-24. Bratstvo (64). HM IV/14. Ćirković Sima – Redakcija EJ. 98. Ćorić Tomislav.-2000..

Demirović Mujo. Dimnjaković Janko. Biblioteka Hrvatske povjesnice. Nova Vulgata. Teze o hrvatskoj povijesti. 6. SANU. Delić Rasim. Hrvatska državna i pravna povijest. Chicago 1996. 16. Laus.. Sv. 2241. Nakladni zavod MH. The . Dillon John. 2242.. (Glavni urednik hrvatskog izdanja dr.. Bihać 1999. Restitucija bosanske državnosti (Izbor priloga i dokumenata)”. Narod i rasa. Hellwig). Dabinović Antun. Zbornik za istoriju BiH 1. (* Popadić Milosav. “Safet Halilović. 2244. Porodica Kasela iz Rudnika. 6. Vojno organizovanje u Bosni i Hercegovini kroz istoriju i danas. 1991. 90-96. 6. Knjiga 1. 105-106. Zagreb 1979. Dinić-Knežević Dušanka. Posebna izdanja. Dubrovačke gra anske porodice porijeklom iz srednjovekovne bosanske države. 171-181. Glas 49/6465... Posebna izdanja 469. Dedijer Jevto. (3) (Katolici – Srbi porijeklom). Hercegovina (Antropogeografske studije).) 2246. Zbornik radova 12. (oko 330-390). Split 1998. Zagreb 1993.. 571. Centar za bosanske studije. 16. Zenica 1993. Ćuk Ruža. 155-160. (2) (Dominacija katoličke crkve). Beograd 1995. Istorijski institut. Dimnjaković Janko. Beograd 1974. Beograd 1998.. Bihać 1999.. Glas 49/6466. 2251... Most XVIII/8788.. Banja Luka 17. Zagreb 1990. XVII + 223. Glas 49/6467. "Bosna i Hercegovina od srednjeg veka do novijeg vremena". Mato Zovkić)”. 2245. (2) Unsko-sanske novine III/143. 457. “Suvremena katolička enciklopedija (Priredili Michael Glazier i Monika K. (1) Unsko-sanske novine III/142. Kolo VII/2. Odeljenje istorijskih nauka 2. 2248.. Dubrovačke gra anske porodice poreklom iz srpskih zemalja..12. Zagreb 1997. 555565. 99-111.. Kolo III/7-8. Grgur Nazijanski. Marulić XII/1. Stuard Mosher Susan.12. 1991.. Jovan. Veselin Masleša. Položaj žena u Dubrovniku u XIII i XIV veku. “Zbornik radova X kongresa istoričara Jugoslavije”.12. Bosanske teze. Mostar 1991. 2250. 2243. Banja Luka 16. 387-396. Bošnjaštvo (1-2). Feljton: Srbi i Dubrovnik (1-3): (1) (Vijekovima prijatelji). (* Macan Trpimir. Banja Luka 18. Kolo VII/4. Biblioteka Kulturno naslje e. SIJ.) 2249. Ćuk Ruža. 2252. Deretić J. Beograd 1995. 320-321. 477-481.. Serbi. Davidović Dragan. KDM Preporod Zenica. Ćuk Ruža. Zagreb 1997. SANU.. 72-73. 1991. (* Macan Trpimir. 2247. Sarajevo 1991..Društvo 217 2240.

Odjeljenje društvenih nauka 22. 2257. SANU. Tomislavgrad 1994. Beograd 1995. Sarajevo 1983.. Beograd 1998. Gračanica 01.. Migracije stanovništva iz južnoslovenskih zemalja u Dubrovnik tokom srednjeg veka. Dinić-Knežević Dušanka. Ime Hrvat nije slavensko. 2255.. Biljeg vremena 3. Beograd 1997. 2262. 7481. Goldstein Ivo. Dodig Radoslav. 173-174. Odjeljenje društvenih nauka 22. "Simpozijum: Vlasi u XV i XVI vijeku". Dinić-Knežević Dušanka. Dinić-Knežević Dušanka.etnički sastav. 2256. Dinić-Knežević Dušanka. Vlasi (86-87). Diskusija. 317-325. 1993.10. Stanovnici bosanske države u Dubrovniku u srednjem veku. Zbornik radova 12. SANU.. 2260. Radovi ANU BiH 73. 2259. 301. Sarajevo 1999.-2000. Zagreb 1980-1981. Dinić-Knežević Dušanka. Dizdar Majo. Migracije (403-406). 7-42. Most XXV/114 (25).. Istorijski institut. Ljiljani kao simboli bosanske države i bogumila. American Historical Review 84/2. 99.. 2254. Knowledge. Washington 1979. Dinić-Knežević Dušanka. IČ 42-43 (1995-1996). Slovenski živalj u urbanim naseljima srednjovekovne Južne Ugarske. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Dizdarević Arif. 85-92. 2258. Prva linija VIII/69. Mostar 1999... HZ 3334. Žene iz srpskih zemalja u srednjovekovnom Dubrovniku.. Dinić-Knežević Dušanka. Dinić-Knežević Dušanka. 357363. Radovi ANU BiH 73. Novi Sad 1979. "Bosna i Hercegovina od srednjeg veka do novijeg vremena". Učešće Vlaha u preradi vune i prevozu tkanina u XIV i XV veku. . Beograd 1999. Naša ognjišta XXIV/205. 2264. Djedović Rusmir. 2263. Sarajevo 1983. Bosanski kralj u zemlji bosanskoj. Istraživanja 7. Novi Sad 1995. Stablo sa stotinu grana. 2261. 33-47. Zbornik MS za istoriju 37. Stanovništvo srednjovekovnog Dubrovnika ... Novi Sad 1988. 2265. “Zbornik radova X kongresa istoričara Jugoslavije”.) 2253. 16. 441-442.218 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 159-170.. Ogranak u Novom Sadu-FF Odsek za istoriju Novi Sad. Učešće Vlaha u preradi vune i prevozu sukna u XIV i XV veku. SIJ. "Simpozijum: Vlasi u XV i XVI vijeku". Dinić-Knežević Dušanka.

Slobodna BiH II/421. (* Kovačić Slavko.03. Mala naklada kuće Sveti Jure. 287-470. 18. Biblioteka Crkva na kamenu. Mostar 1999. Tomislavgrad 2000. (4) (Vjera u Bosni). 18. Botica Stipe. 2.. Karamatić Marko.. Dragić Marko. Hrvatske predaje i legende iz Bosne i Hercegovine.. s njemačkog: Mijo Bosankić). izdanje. 18. 91-92. Župni ured OtinovciKupres. Uvod. Sarajevo 1978. Mostar 2000. Dragić Marko. Dragić-Kijuk R. 1999. Sfairos. (5) (Bosna šaptom pade)... 18. Baška Voda 1999.) 2275. Oslobo enje 53/17151.. Herceg-Bosna i Hrvatska. Motrišta 56. Predaje i legende o kraljicama u Bosni i Hercegovini.) 2268. Oslobo enje 53/17152.X. 313-314.. (* .03. 2269. Mostar 1998.. Dragić Marko. Oslobo enje 53/17153. Mostar 1991. Draganović Krunoslav.. Predaje i legende o vodama u Bosni i Hercegovini. 164-166. (2) (Učena i tajanstvena kraljica). (3) (Voljena vladarka). 13. 16. 108-119. Džalto Stjepan.. Povesna sfera. 2271. Draganović Krunoslav. Split 182. Dragić Marko.. Naša ognjišta XXX/267. Draganović Krunoslav – Mandić Dominik.. Jedno sudbonosno stoljeće u povijesti bosanskih Hrvata . Feljton: Katarina Kosača bosanska kraljica (1-5): (1) (Carska ro aka). Sarajevo 2000. Sarajevo 15. Mostar 2000. HM III/11-12.katolika. Mostar 1999. HM IV/17. Pravoslavna Dalmacija (Istorijski pregled)”..Društvo 219 2266. Split-Mostar 20. 135-144. 1996. 34-42.. “Milaš Nikodim. Katarina Kosača bosanska kraljica (Prigodom 500 godišnjice njezine smrti (25.). Predrag. 1996.) 2267. 2274. (* Grbelja Tonči. 2276. Crkva na kamenu XXI/232. “Miroslav Džaja – Krunoslav Draganović. Nikić Andrija.. 26-27. Sarajevo 2000. Oslobo enje 53/17154. . Sarajevo 13. Naučni krug 1. Stećak VII/74. Motrišta 15. 48. Split 1991. 250. Gaudeamus 1-2. Deset kamenih mačeva. (Prijevod izdanja iz 1937. 46-49. 2273. 19. Draganović Krunoslav. 265-267..03. 20. Beograd 1989. Sarajevo 14. Biskupski ordinarijat. 2272. Draganović Krunoslav. 1996.03.. Kalendar Svetoga Ante 1995. Naselja i migracije na Kupresu.... 1996. 2270. Gudelj Petar. Draganović Krunoslav. Livno 1995. Sarajevo 1998.11. Sa kupreške visoravni”. Sarajevo 2000.. Oslobo enje 53/17155.03. 284-285. Motrišta 12. 1478. Sarajevo 16. Baško Polje-Zagreb 1994. CUS XVII/1. Sarajevo 12. Hrvatske predaje i legende o povijesnim doga ajima u Bosni i Hercegovini.. BF VIII/12... Masovni prijelazi katolika na pravoslavlje hrvatskog govornog područja u vrijeme vladavine Turaka. Kosanović Jakov. 11-59. 1996.

Sarajevo 1984. Zagreb 1994. Drino Dževad. 2285. 2286. Most XXII/93 (4). 1992. Ljubljana 1994.). Geschichte Osteuropas 34. Kessler Wolfgang. 7-26.. Durić Rašid. 188-190. Gradina II/7. Slovo Gorčina 22/Nova serija 2. Sarajevo 1985. Me unarodni forum “Bosna”. 466-468. sa nevjerovatnom širinom. Dvorniković Vladimir. Durmišević Enes.. Duraković Nijaz.. Bosna i Evropa u srednjem vijeku. Kako izbjeći zaboravu (Brojni su pokazatelji bh. Bosnian paradigm. Bosna Srebrena XXXV/5. 22. 9-11. DAS. Voremanzipatorische Phase 1463-1804. Bosanskohercegovački Muslimani izme u Osmanskog carstva i Austro-Ugarske Monarhije. LX/11-12. Duraković Nijaz. Sveske III/9. Prokletstvo Muslimana. R. Donia J. Esperint. Oldenburg Verlag. Legende o Kopčićima. 1986. /Prevod Alenka Auersperger i Božidar Pahor/. Drino Dževad.. München 1984.-2000. Hitchins Keith. Džaja Srećko. Karamatić Marko. Knjiga 2.. 2280. 51-55. otvorenošću i vitalnošću). 1073. 22. “Povijesnoteološki simpozij u povodu 500 obljetnice smrti bosanske kraljice Katarine”. Karakterologija Jugoslavena. 99-100. Mostar 1996. 304. Kessler Wolfgang. (Fototipsko izdanje iz 1939.. 2281. Sarajevo 1998. IP Prosveta Beograd... 2288. 2287.. Zeitschrift fur Geschichte und Kultur des islamischen Orients 63/2. Legende o Kopčićima (Prilog povijesti bošnjačkih porodica). Sarajevo 1998. Biblioteka Čovečanstvo.. Sarajevo 1993. International Conference. Stolac-Mostar 1996. Drino Dževad. 24. Konfessionalität und Nationalität Bosniens und der Hercegowina. 1986. 2278. 65-70.. Slavic Review 46. Der Islam. Behar III/14-15. Kornrumpff Hans-Jürgen. Gradina I/6. Südosteuropäische Arbeiten 80. Diskusija. 16.. 3-5. 1437-1444.02. 309... Divan IV/36-37.. 41. Zbornik za kulturnu i političku istoriju. Sarajevo 1979. Nekoliko teza o Bošnjacima. Südosteuropa-Mitteilungen 25/1. Džaja Srećko. IRO Prosveta Niš. 366-367. Austin 1986. 2277. (* Karamatić Marko. 2284. 1986. Spuler Berthold. 2282. Sarajevo 22. 2279.220 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Robert. Tešanj 1994.) (* Kulenović Tarik. 958-959.. “Knjiga sažetaka”. državnog. Historijska osnova i identitet. Beogarad-Niš 1990. Dervišević Alaga. Neki aspekti nacionalne afirmacije Muslimana u Jugoslaviji. 8. Tešanj 1995. historijskog i kulturnog identiteta. Die Welt des Islams 26.. Drino Dževad. (KUN 74/532). Kapetanović B. Sarajevo 2000. Duraković Nijaz. American Historical Review 91/4....... GR IZ BiH.. Tuzla 1998. 157-158.) . 108-109. Harfograf. Oslobo enje 49/15688. 202-203.) 2283. Travnik 1996. Lieden 1986. KS-FTS. 197-203. Prokletstvo Muslimana.. NEV XXXV/1-2.g. (Prokletstvo Muslimanov. Odjek LIII/3-4. Stuttgart 1986. Sarajevo 1985.

Beograd 1999. Konfesionalnost i nacionalnost u Bosni i Hercegovini. Jukić 30-31. (* Lovrenović Dubravko.) 2293. Bošnjani – Bošnjaci – bosanski Muslimani?. Sarajevo 1994. Sarajevo 2000.. u Sarajevu. Srednjovjekovne feudalne familije iz okoline Gračanice. 211-212. Didaktički putokazi VI/19.).. Sarajevo 2000. Mostar 2000. Sarajevo 2000. (S njemačkog preveo Ladislav Z.. 32-35. 5. Fišić. 615-616. 2298.. i 27... ZIRAL 105. "Migracije i Bosna i Hercegovina". 204-205. 2292. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 125-127. Radovi Zavoda 41. Knowledge. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”... Oršolić Tado. X 1989... Svjetlost. Svjetlo riječi IX/97. Zenica 2000. 336. Vukić Mario. Sarajevo 1989-1990. Beograd 1999. 2299. Sarajevo 1990. Biblioteka Stećak 4. Institut za istoriju-Institut za izučavanje nacionalnih odnosa. Fišić).. Nevene (439). 303-305.Društvo 221 2289. Jukić 19-20. 153-159. 2297. Gračanica 1996. Forum Bosnae 7-8. Tri kulturno-političke sastavnice Bosne i Hercegovine i moderna historiografija.njihov uticaj i posljedice na demografska kretanja i promjene u našoj zemlji. Matica L/8. Sarajevo 1997. Džaja Srećko. Zagreb 2000. Džaja Srećko. 2296. (Predemancipacijski period 1463-1804). Džaja Srećko. Zbornik Ziral 1970-2000. 381-387. 2295. Tuzla 2000.. ekić or e. Migracioni procesi i Bosna i Hercegovina od ranog srednjeg vijeka do najnovijih dana .) 2294. Lovrenović Dubravko. Džaja Srećko. . Sarajevo 1998-1999. Sarajevo 1992. Konfesionalnost i nacionalnost Bosne i Hercegovine (Predemancipacijsko razdoblje 1463. 2 prepravljeno i dopunjeno izdanje. 227. 43-45. Spisateljstvo bosanskih franjevaca i bosnicitet. S njemačkog preveo Ladislav Z.. edović Rusmir. Bošnjani – Bošnjaci Bosanski Muslimani. Diskusija. Gračanički glasnik 2. Lovrenović Dubravko. Bilten FTS XXVII/1. Lovrenović Dubravko. Mostar 1999..-2001.08. Kovačević Mate. Džaja Srećko. Spisateljstvo bosanskih franjevaca i bosnicitet. 2290. Džaja Srećko. 145-155. 87-92. 8-14. 110-111. 31. Sarajevo (1993). Džaja Srećko. Radovi HDZU 1. Zapis II/5. 29. Jukić 28-29. Zakletva. Autorizirao i nadopunio autor. 2291. Zagreb 27..-1804. Sužanj (723-724). Džaja Srećko. (* Vukić Mario. Taoci (726). apović Lasta. Sarajevo 1991. 20. Knowledge. 26. Brzica Stjepan. 2000. Stećak I/2. Stećak IV/38... Večernji list. Zadar 1999. Jurešić Miroslav.. Ziral..

urić Slobodan... Zagreb 1994. 36-37.. Zadužbina Andrejević. 24. Ljiljan II/13. Komadanje države Bosne. (5) (Bosanski vojvoda i herceg splitski).. održanog u Sarajevu. odan Šime. 23... 2309. Sarajevo 1995.. Ljiljan II/18. Neke napomene o islamizaciji i bošnjaštvu u istoriji Bosne i Hercegovine.. Istina o BiH II/30. (4) (Od Jelene do Grubača). (* Markus Tomislav. Edib Mustafa. Sarajevo 1996.. 2308.. 2306.”... 2300. 24. Sandžak II/24-25. 2303. Sarajevo-Ljubljana 1993. Biblioteka Dissertatio. Predgovor. Sarajevo 1995. Dračevica i Ri ani sredinom XVI vijeka. (Zbornik radova sa me unarodnog naučnog skupa. ur ev Branislav. Sarajevo-Ljubljana 1993. Ljiljan II/14. “Širenje islama i islamska kultura u bosanskom ejaletu”. ur ev Branislav. Ljiljan II/20. Beograd 1997. Sarajevo 1995. Meditor. POF 41. Feljton: Bosna i Hercegovina hrvatska djedovina (1-3): (1) (Samosvojnost povijesnog promišljanja). 25. 1-3. Rat kmetova protiv zemljovlasnika. Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i me unarodnog prava. 2311. Ljiljan II/16. Novi Pazar 1993. (3) (Povijest Bosne i Hercegovine). Beograd 1995. (2) (Povijest Bosne i Hercegovine). Sarajevo-Ljubljana 1993. (2) (Ban Prijezda i kralj Tvrtko). Neke zanimljive pojedinosti vlasničke i demografske povijesti lakta Drine. Bosna sa desne obale Drine. maja 1994. or ević Jasmina. . “Istočna Bosna i Sandžak (Znanstveni skup). (8) (Pismo kralja Stjepana papi Piju II). 12. Zločini nad Bošnjacima u Srebrenici za vrijeme agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu 1991. 2304. (7) (Posljednji bosanski kralj). Milion hektara zemlje u Srbiji – vlasništvo Bošnjaka Muslimana.) 2301. 174-185. ozić Hakija. 2305. 378-379. 28.. 25-36. Ljiljan II/17. Sarajevo 1998. 24. 26. ČSP XXVII/2. 23.. Udruženje Bošnjaka porijeklom iz Sandžaka. 37-51. Knjiga 1”. (6) (Patarenski velikaši). SarajevoLjubljana 1993. Istina o BiH II/21. odan Šime.. Domovina IV/49. 2307. Zbornik za istoriju BiH 1. Sarajevo-Ljubljana 1993. Sarajevo 1995. Ljiljan II/21. GDI BiH 35 Sarajevo 1984.. 2302.. 23. 25. 20-21. Ljiljan II/15. ozić Hakija. Bosna i Hercegovina – hrvatska djedovina (Kroz povijesna vrela). 130. Sarajevo 1995. jula 1997. (3) (Dabiša i Ishakbeg Hranušić). 34-36. Sarajevo-Ljubljana 1993. 25. O naseljavanju Vlaha-stočara u sjevernu Srbiju u drugoj polovini XV vijeka. 34-35.-2000..). ozić Hakija.. Sarajevo-Ljubljana 1993. 2310. Zagreb 1995... 9-34. ozić Hakija. Sarajevo-Ljubljana 1993.. Feljton: Sinovi Bosne (1-8): (1) (Od Kulina bana). Domovina IV/51. Ekmečić Milorad.-1995. Domovina IV/50. Sarajevo 1991..222 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. “Srebrenica 1995.

Obavijesti HAD XXVIII/3. 483-532. Bosanska muslimanska porodica. Sarajevo 1996. Fazlagić Nasuf. Filozofija (Bosna i Hercegovina). “Evropa i Srbi” (Me unarodni naučni skup 13-15. Posljednja bosanska kraljica Katarina. decembra 1995). 2317... JLZ. Zagreb 1996. Sarajevo 1991. Dodig Radoslav.. 483-486. Stećak II/22. GPF 35 (1987). 166-168. Posavec Vladimir. 2316.Društvo 223 2312. 17.njihov uticaj i posljedice na demografska kretanja i promjene u našoj zemlji. Zbornik radova 13. Erić Milivoje.) 2314.. Institut za istoriju-Institut za izučavanje nacionalnih odnosa. godine. 2319. Sarajevo 1995. Bosna i Hercegovina u feudalnom poretku. Dodig Radoslav.. Beograd 1996. 2321. 287. izdanje. Osnovne karakteristike razvoja uprave u Bosni i Hercegovini.. Filandra Šaćir. 71-72. 12-15.. Fekeža Lidija. 127129. Migracija i duhovna situacija u Bosni i Hercegovini (ekscerpt iz saopćenja). Njen postanak. Sarajevo 1980. 1135-1149. 73-87. Biblioteka Hrvatske povjesnice. Beograd 1997. FPN. Uvod u razvoj teorijske misli u Bosni i Hercegovini. 295. Ljubljana 1989... .) 2315. (* Ekmečić Milorad. Istorijski institut SANU Beograd-Pravoslavna reč Novi Sad. 26. Zagreb 1996. ZČ 43/1. Most XXVI/125-126 (36-37). Mostar 2000. Bosansko kraljevstvo u suvremenoj bošnjačkoj politici.. Sarajevo 1988. (* Štih Peter. Filipović Muhamed. Filipović Muhamed. Zagreb 1996. Sarajevo 1984. do 1991. IČ 42-43 (1995-1996). “Etnogeneza Hrvata”. 475-478. SANU. Zagreb 1986. 27-28. X 1989. 2. “Bosanska srednjovjekovna država i suvremenost (Zbornik radova)”. Sarajevo 1990. Nakladni zavod MH-Zavod za hrvatsku povijest FF Sveučilišta u Zagrebu. Filipović Muhamed. 388-390. Tomislavgrad 1996.. "Migracije i Bosna i Hercegovina". 2320.. 2313. Pregled LXXIV/10. Naša ognjišta XXVI/235. Migracioni procesi i Bosna i Hercegovina od ranog srednjeg vijeka do najnovijih dana . Dvorske spletke u Hercegovini. razvoj i uticaj u vremenu od 1574.. EJ 4.. 76-79. Radovi 29. i 27. Festić Ibrahim. u Zagrebu. Filipovići. Zbornik radova sa simpozija održanog 1989. u Sarajevu.. Filipović Ibrahim. 2318. Istorijski institut.. Porodično izdanje. 2322. Radio Sa IX/31.

Filipović Muhamed. Filipović Muhamed.. Edited by Mark Pinson. 41-45. Filipović Muhamed. Their Historic Development from the Middle Ages to the Dissolution of Yugoslavia”. 137-145. Filipović Nedim. izdanja Enciklopedije Jugoslavije”. 73-75. Center for Middle . 225-233. Filipović Muhamed. 2328. Sarajevo 1998. Radovi ANU BiH 73. 139-148. Chaiers. Odjeljenje društvenih nauka 22. Feljton: O Zemlji Bosni (1): (1) (Kroz istoriju sredinom). Bošnjaci na svome.. “Les muslimans en Yougoslave”. La formation de l’ethnie muslimane en Bosnie-Herzégovine. 29-31. 2323. 1-19.224 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Feljton: Bosna i Hercegovina (2): (2) (Osobine distribucije stanovništva Bosne). Narodi i narodnosti Bosne i Hercegovine. "Simpozijum: Vlasi u XV i XVI vijeku".. Filipović Muhamed – Hadžidedić Nedžad. POF 41. Sandžak VI/7374. 10-11. JLZ. Odjeljenje društvenih nauka 22. Islamizacija Bosne u prva dva desetljeća osmanske vlasti. izdanje. 2330. 7-11. Islamizacija Vlaha u Bosni i Hercegovini u XV i XVI stoljeću. Novi Pazar 1997. Mostar 1997. Filipović Nenad.. 2324.. 5365. Sarajevo 1983. Belgard 1985. Kabes III/23-24. Filipović Nedim. 2334. (Dvojezično) 2333. Filipović Nedim. Fine John V. EJ 2.. Novi Pazar 1994... Separat II. Filipović Muhamed. "Simpozijum: Vlasi u XV i XVI vijeku". 10.-2000. Zagreb 1983. Mostar 1997. Svijet III/88. Filipović Muhamed – Hadžidedić Nedžad. JLZ. Ljiljan IV/100. 2329. Narodi i narodnosti Bosne i Hercegovine.. Obnova države BiH nakon 480 godine od njenog nestanka. Filipović Muhamed... “Širenje islama i islamska kultura u bosanskom ejaletu”. 35-38. 2.. Filipović Muhamed. Sarajevo 1994. Sandžak III/54-55. Povijest bosanske duhovnosti. 2327. “Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina. The Medieval and Ottoman Roots of Modern Bosnian Society. Zagreb 1982. 1999. 2325. 43-45.. 2332. Radovi ANU BiH 73.11. Dani VII/130. Sarajevo 1983. 2331. Zemlja posljednje tolerancije. Sarajevo 26. Bosanski duh u književnosti – šta je to?. Kabes III/20. 2326.. “The Muslims of Bosnia – Herzegovina. Uvodne napomene – Introductori notes. Sarajevo 1991. 2336. 2335. A.

Biblioteka Prošlost i sadašnjost. Foretić Vinko. International Conference. 2344. Frejdenberg M. 25.. Harvard Middle Eastern Monographs 28. “Trpimir Macan. XV + 288. Furuhagen Hans. XIII-XV vv. Karić Enes. 271-273. 97-102.. Kalinin 1984. Sarajevo 1997. 2343. Ćošković Pejo.. 52. (* Dodig Radoslav. (* Macan Trpimir. Me unarodni forum “Bosna”. Put po Dalmaciji (Priredio Josip Bratulić). Fotić Aleksandar. 1993. Sarajevo 1998. Bosna Srebrena XLI/4. Globus. Harward 1994. Historijski korijeni jedinstvenog bosanskog identiteta. Boulder. (* Kornrumpf Hans-Jürgen. Imamović Mustafa. Maren... Hercegovina 5. Dubrovnik 1992..Društvo 225 Eastern studies. 188-192. . Zagreb 1984. Dubrovnik 4. Biblioteka Posebna izdanja. “Knjiga sažetaka”. The Muslims of Bosnia-Herzegivina: Their Historic Devlepoment from the Middle Ages to the Dissolution of Yugoslavia. 2338. Balkanskie issledovanija.. Bosnian paradigm. Beg (35-36). Voprosy socialnoj.. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 2337. Sandžak-beg (644-645). 1-21.. Dubrovnik 1969. XVII + 303. Knowledge. Banja Luka 1988. Fine John V. 2346. Krestjanstvo na Balkanah v XII-XVIII vv. 2339. Friedman Francine.. München 1997. Westiew Press 1996. 138-149. Sarajevo 1998. Mostar 1986. Beograd 1999. Cambridge Massachusetts 1994. Glas BiH u Švedskoj 2. Friedman Francine. Fišić Ladislav. Moskva 1984. Knjiga 6. Colorado/Oxford..) 2347. The Bosnian Muslims. Denial of a Nation.. Ogranak Dubrovnik. Sarajevo 1990. MH. Ljiljan VI/212. Mark Pinson . Frejdenberg M. 2342..) 2341. IZ 9. političeskoj i kulturnoj istorii Jugo-Vostočnoj Evropy. 2345. Études balkaniques XV/3. Maren.. Ljiljan VII/281. Südostforschungen 56. Frejdenberg M. 631-633.. 55. Fortis Alberto. Plamen je zapalio sveštenik Bogumil. 59-97. Dalmatincy v balkanskoj trgovle XV-XVI vv.. Sofija 1979. A. Maren. 144. Posjet grobu bosanske kraljice. Smještaj Hrvata i Srba u srednjem vijeku s naročitim obzirom na Crvenu Hrvatsku. Povijesni prijepori”. Vojvoda (97).) 2340..). 91-103. Rabi v srednevekovom gorode (Dalmacija.

Sarajevo 1988. Knjiga 1. (Preveo s francuskog Živan Filippi). Sarajevo 1996. Kotromanićka na poljskom prijestolju. 10-11. “Ignacije Gavran. Gavran Dragan. Helsinborg 2000. 12-13.. Vatru je zapalio sveštenik Bogumil. Kraljica – blaženica (Katarina Kosača-Kotromanić). Gavran Ignacije. Svjetlo riječi IV/35. Zenica 1997. (Niz članaka o našoj prošlosti)... Knjiga 12. Život i smrt Jugoslavije. Knjižnica Baština. Svjetlo riječi IX/105. Librarie Artheme Fayard 1992. 2360. Gavran Ignacije. Ime Hrvat kroz prošlost. Sarajevo 1988. 10-11... Sarajevo 1988. Motrišta 11.) 2353. Svjetlo riječi. 259. Biblioteka Ceres. (* A. Svijet I/40. B. 2351. Furuhagen Hans. . Povijesno-kulturni krug središnje Bosne. Krijesnica II/6. 2354. Svjetlo riječi VIII/83. Svjetlo riječi. 11. “Ševko Kadrić. 2350. 223. 56-59. Putevi i putokazi II.226 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Gavran Ignacije. Zagreb 1992.. (* Rajković Nataša. Naša riječ 42/2850.. La vie et la mort de la Yougoslavie. Daytonski sporazum je pravno ništavan i politički štetan. Sarajevo 1987.. Zagreb 1996.. Putevi i putokazi (Niz članaka o našoj prošlosti). Garde Paul.. 2348. (2 izdanje 1994). (godina izdanja nije upisana).-2000. Gavran Ignacije. Bošnjaštvo na vjetrometini”. 2349. NEV XXXVIII/1-2.. Gavran Ignacije. 2359. Gavran Ignacije.. 10-11. 179-184. Svjetlo riječi V/55. Sarajevo 1997.. Knjižnica Baština. 2356. 334-336. Knjiga 1.. Kotromanićka na poljskom prijestolju.. 42-45. Veličina i bijeda jedne velikaške porodice (Kosače). Gafić Mustafa. 49-52. Gavran Ignacije..) 2357. Gabelica Ivan. 71-75. 2355. Sarajevo 1991. Knjižnica Baština. Svjetlo riječi. Ceres Zagreb-Ziral Mostar. Gavran Ignacije. Sarajevo 1990. 2361. (* Kovačić Anto Slavko. Livno 1995. Knjiga 1. Knjižnica Baština. Putevi i putokazi (Niz članaka o našoj prošlosti)”... Knjiga 6. 286-287. “Ignacije Gavran. Svjetlo riječi. Zenica 1995. Autorovo izdanje. 453. Putevi i putokazi (Niz članaka o našoj prošlosti)”. Zemljovlasnici Bosne – prema zvaničnim dokumentima. Veličina i bijeda jedne velikaške porodice (Kosače). Garde Paul. 10. Hrvatska revija XLII/166.. (* . 278. Sarajevo 1986. Mostar 1999.. BiH kulturno-informativni centar. 2358. Sarajevo 1988.) 2352. Drugo izdanje.

Bosansko obilježje (Uz državni grb Bosne i Hercegovine). 7. Sarajevo 1997. Gavrilović Vera. Gavran Ignacije. Knjižnica Baština. Svjetlo riječi. Svjetlo riječi XVI/189. (Niz članaka o našoj prošlosti)”. Svjetlo riječi. 9-13. Migracije Slovanov v Italijo. Gestrin Ferdo. zasjedanje jugoslovansko-italijanske komisije za zgodovino – 7. 22. Ancona 1979..) 2362. Zgodovinsko društvo za Slovenijo.. 2370. Ljubljana 1978. Gavran Ignacije. Putevi i putokazi II. 121-126. Gavran Ignacije. Zagreb 1995. Putevi i putokazi II. 2372. Putevi i putokazi II. “Migracije Slovanov v Italijo – Le migrazioni degli Slavi in Italia”. Quaderni storici 40. Sarajevo 1998.. Knjižnica Baština. Livno 1995. 2373. Knjiga 6. Beograd 1999. 231234. “Ignacije Gavran. 2369. Livno 1996. 2367. 2368. Gestrin Ferdo. Knjižnica Baština. Gavran Ignacije. Livno 1995. Gavran Ignacije. . BF IV/5.. 364-365. Ljubljana 1978. Gestrin Ferdo. “Ignacije Gavran.. Convegno degli storici Jugoslavi ed Italiani. 226-227. Lekari. Le migrazioni degli slavi in Italia nella storiografia jugoslava. 7-21. Sarajevo 1999. 18-19. 2366. ZČ 32/1. Rezultati jugoslovanske historiografije. Katolički korijeni (Vjersko podrijetlo bosanskih muslimana). “Ignacije Gavran. Kraljica Katarina – Hrvatica ili: Razgovor o narodnosti. 2371. HM I/3-4. Svjetlo riječi XVII/193. Knjižnica Baština. Svjetlo riječi XIV/160-161. 26-27. (Niz članaka o našoj prošlosti)”. Ime Hrvat kroz prošlost. Kraljica – blaženica (Katarina Kosača-Kotromanić). Svjetlo riječi... Izdavačka udruga Zajednica Hrvata sjeverozapadne Bosne. Kalendar Svetoga Ante 1998. 2365. Samobor 1996. 137-141. Knjiga 6. Livno 1995. (Niz članaka o našoj prošlosti)”. “Genocidom do istrebljenja”.. Karamatić Marko. 2363. 2364. (Niz članaka o našoj prošlosti)”. Svjetlo riječi. Knowledge. “Ignacije Gavran. (* Ivka Svjetlana.Društvo 227 Fišić Ladislav. 2-38. Livno 1995. Knjiga 6. Gavran Ignacije. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Bosanski vitezovi. Le migrazioni degli slavi in Italia nella storiografia jugoslava / Risultati della storiografia jugoslava.. Svi bez iznimke katolici (Vjerska pripadnost bosanskih vladara). Knjiga 6. 148152. Putevi i putokazi II. Livno-Sarajevo 1997.. (Uredil – A cura di: Ferdo Gestrin).. Gavran Ignacije. 65-73...

Slovani v Pesaru od 15. 221-224. 16-17. 2383. stoljeću. Gestrin Ferdo. Beograd 1998. 2386. Migracije Slovanov v Fanu. 2377. Le migrazioni degli slavi in Italia nella storiografia jugoslava. Migracije Slovena u Italiju kroz vekove. Glasnik Slovenske matice 8/1. Gestrin Ferdo. HZ 37.... Goldstein Ivo... Zavod za povijesne znanosti HAZU. Gestrin Ferdo. ZČ 50/1.. Suženjstvo . Dinar 10. Migracije Slovanov v Italiju skozi stoletja. Beograd 1979. Ljubljana 1996. Glišić Branko. 6777. Ljubljana 1978. Crkva na kamenu XX/218. 2385. Sarajevo 1997.. Beograd 1984. stoletju.228 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978..-1941. . ZČ 49/3. 2381. do 17. Čoralić Lovorka. 13. Zagreb 2000.. (* Voje Ignacij. 2376.prisilna migracija Slovanov v Italijo. pravoslavaca i muslimana. JIČ XVIII/1-2. (* Zovko Ljubomir. Beograd 1988. Katolička crkva u Bosni i Hercegovini 1918. Dubrovnik 1991. Gestrin Ferdo. 277-280. 233-242. Mostar 1995. Ljubljana 1998. Hrvatska u vrijeme kraljeva narodne krvi. 21-28..) 2387. Vladarska titula na novcu bosanskog kralja Stefana Tomaševića. Ljubljana 1995.. 297. Radovi 27. 303-316. Prilozi demografskoj povijesti Dubrovnika i okolice 2. Gestrin Ferdo. 2374. Goldstein Ivo. Ponovo o Srbima u Hrvatskoj u 9. Slovenska matica. Zagreb 1984. Ljubljana 1998. Etničko i nacionalno biće Crnogoraca. njihova poselitev v mestu in družbena struktura. Goluža Božo. Ancona 1988. 211... Migracije Slovanov v Fanu v 15. Panpublik.. Ljubljana 1984. Mostar 1999.) 2381a. Zagreb 1994. IČ 31. Rodovi Slanskog primorja. 336. Gestrin Ferdo. ZČ 32/3. Glomazić Milisav. Povijesni prilozi 19. 341-351. Golušić Antun. 2378.-2000. Quaderni di Proposte e richerce No 3. Goluža Božo. 49-57. njihova poselitev v mestu in družbena struktura. Gestrin Ferdo. 2380. 2375.. Hrvatska povijest izme u Istoka i Zapada. ZČ 52/3. stoletja. 2379. 11-20. Bosna i Hercegovina zemlja – katolika. 2382. Gestrin Ferdo. 2384. HM I/3-4. 447-451. 247-271. Slovanske migracije v Italijo..

Radovan Ivančević.. “Leksikon ikonografije. Glasnik VIS-a SFRJ XLIV/3. London 1984. izdanje. 2401. Die Anfänge der nationalen Entwicklung in Bosnien und der Herzegowina. 2391. JLZ. 2398. PCC Me ugorje... Branko Fučić. (3) (Otkud Muslimani u Ma arskoj prije 800 godina). (Pretisak)”.. ‘Karantanija’. Hadžidedić Zlatko. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”. Feudalizam u jugoslavenskim (jugoslovenskim) zemljama. Marijan Grgić. 309. Sarajevo 1996...) . 2395. Hadžiahmetović Ismail. EJ 5. Još jedno bogumilsko islamsko kultno mjesto. 371-372.. 22-23. 168-193.. Münchem 1962. “Bosanski pogledi.. Prihvat islama u Bosni i Hercegovini. liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva. 137-151. 257-274. Ljiljan. 69-70. Zagreb 1986. (* Balić Smail. Zagreb 1980. Hadžijahić Muhamed. (Uredio An elko Badurina. 2392. 2393. Grgić Marijan. Grafenauer Bogo. Gruhonjić Asim.. Gujić Kasim. Hadžijahić Muhamed. Hadžidedić Nedžad. Prva linija III/19. Tuzla 1996. Dragutin Nežić i Doris Baričević)”. Grafenauer Bogo. Mitar Dragutinac. “Bosanska srednjovjekovna država i suvremenost (Zbornik radova)”. izdanje. 111116. (Uredio Milenko Brkić).. Hrvatsko podrijeklo begovih familija u zapadnoj Bosni i Hercegovini. Südostforschungen 21. Studenci 1995. Hadžihasanović Aziz. Etnička struktura srednjovjekovne Bosne. 17-25. Nezavisni list Muslimana Bosne i Hercegovine u iseljeništvu 1960-1967. JLZ. Hikmet IX/2 (98). 2394. 2390. Sarajevo 1981. 230-246. Stamaco (Zürich). Istorijske osnove bošnjaštva. 2397. Sarajevo 1998. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. Astrologija (Bosna i Hercegovina). 2.. JLZ. Sjećanje na dobru kraljicu. Sarajevo 1994. 117-119. Zagreb 1988. 77-81. izdanje. Kršni zavičaj 22. Hereza kao usud. 2400. 2. 2. Feljton: Krstaški ratovi (2-3): (2) (Počelo je prije 700 godina).. 28. Zagreb 1979. Sarajevo 1995. “Bosna i bošnjaštvo”. 2389. Ljubljana 1990. FPN. Svijet III/90. Emilijan Cevc. 40. Hadžijahić Muhamed. Autori: An elko Badurina. Svjetlo riječi XVIII/211. Ime (Hrvati). 2396.. EJ 1. Prva linija IV/20. 1-2. EJ 4.. Grubišić Silvije.. Postanak imena Hrvat. Grmača Dolores.Društvo 229 2388. 2399. SNL-KS-Institut za povijest umjetnosti. Sarajevo 2000. 387-388. Humac 1989.

Prvi susret s islamom na Balkanu. 440-441. Oslobo enje 35/10795. Sarajevo 08.. Centar za bošnjačke studije. Bošnjaci i vrijeme. Oslobo enje 35/10796. 1992.. Oslobo enje 35/10792. 2410. Oslobo enje 49/15655.. Sarajevo 22. 1996. 2409. 22.. (KUN 72/530). Hadžiomeragić Maid. Sarajevo 1997. 8. FF. Novi Pazar 1992. Legenda o posljednjim Kotromanićima u Derventi. 473-490. Glasnik VIS-a u SFRJ XLII/5.) 2406. 9-16. London 1984. 1978. KDB Preporod. 2403. (4) (Slana voda . Hajdarhodžić Hamdija.. Biblioteka Dokumenti. Biblioteka Dokumenti.. Historijska opravdanost autonomije Sandžaka. Bošnjaci i islam”. Centar za bosanskomuslimanske studije.02. Porodična biblioteka 16. Hadžijahić Muhamed.. Muhamed Hadžijahić (1918-1986)”. (Pretisak)”.lijek). Hadžijahić Muhamed – H. Stamaco (Zürich). 1994. 49-50.230 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. (* Žiga Jusuf. Islamska zajednica-Putokaz.11. Muslimanska biblioteka. 14.06. Od tradicije do identiteta (Geneza nacionalnog pitanja bosanskih muslimana). KDM Preporod. Hadžijahić Muhamed. Hadžijahić Muhamed. 2402. Sarajevo 26. G. Sarajevo 1992. Halilović Enver.. (Zbornik radova sa okruglog stola održanog 24. Hajdarević Azem.. Sarajevo 1996.. Sarajevo 1998.-2000. Sarajevo 1990. 124. u Sarajevu.) 2404. 1992. GR IZ u SFRJ LV/5-6.01. 1978.06. Zbornik priloga sa skupa održanog 22. (* Imamović Mustafa. Feljton: Putevi evropske medicine u Bosni i Hercegovini (1. Počeci narodnog razvoja u Bosni i Hercegovini. 10. 2407. Hadžijahić Muhamed. 2405. Sarajevo 1991..06.. Posebnost Bosne i Hercegovine i stradanja Muslimana (Rukopis dostavljen savezničkim snagama 1944). Sarajevo 1979.06. 2408. Porijeklo bosanskih Muslimana. 7.. Preporod XXVII/586. Sandžak I/12. 292-297. (5) (Od Italije do Drine). A. Sarajevo 20. izdanje. godine u Sarajevu).. 2411. 37-49. 186. 1978.. Bosna. “Čas sjećanja. Sarajevo 1997. “Bosanska Posavina – dio cjelovite Bosne i Hercegovine”. Visoki saudijski komitet za pomoć BiH. 7.) . Nezavisni list Muslimana Bosne i Hercegovine u iseljeništvu 19601967. 2. Tuzla 1995. “Grupa autora. Regionalni ured u Sarajevu. 4849. Sabor Bosanske Posavine u Sarajevu-Institut za istoriju u Sarajevu. S. “Bosanski pogledi. Hadžijahić Muhamed.. (* Numić Hajrudin. 4-5): (1) (Nevolje su dolazile s karavanima). Zagreb 1990. Pećina u Brataljevićima kod Kladnja kao kultno mjesto. H.. Bandžović Safet. Oslobo enje 49/15675. Sarajevo 25.

. KDM Preporod Zenica. Preporod XXVIII/628. Art and Culture. Konfesionalni sastav stanovništva u Bosni i Hercegovini u prvim stoljećima osmanske vladavine. 16-20. Research Centre for Islamic History. Art and Culture. Tešanj 1994. (sa starom oznakom: Sarajevo 1940). POF 41. 41-54. Sarajevo 1995. Handžić Adem. 2422. Posebna izdanja. 376.. Handžić Adem... 118-153. Halilović Safet. 2419. IRCICA. 2421.. Svjetlost. Etničke promjene u sjeveroistočnoj Bosni i Posavini u XV i XVI v. POF 42-43 (1992-1993).. “Adem Handžić. Gradina I/3.. 18. Restitucija bosanske državnosti (Izbor priloga i dokumenata). . 2417. “Omer Ibrahimagić. Handžić Adem.. Research Centre for Islamic History. IRCICA. Sarajevo 1998. O širenju islama u sjeveroistočnoj Bosni u XV i XVI vijeku. Research Centre for Islamic History. O konfesionalnom sastavu stanovništva u Bosni i Hercegovini u prvim stoljećima osmanske vladavine. Visoki saudijski komitet za pomoć BiH. “Širenje islama i islamska kultura u bosanskom ejaletu”. “Grupa autora. Porodična biblioteka 16. Handžić Adem. Studije o Bosni (Historijski prilozi iz osmansko-turskog perioda)”. Istanbul 1994. Sarajevo 1998. 2416. 2415.) 2413. Halilović Safet. Handžić Adem. Gračanički glasnik 4. Organisation of the Islamic conference. Organisation of the Islamic conference. Regionalni ured u Sarajevu. 17.. XVI + 310. O širenju islama u Bosni (s posebnim osvrtom na srednju Bosnu). Divan I/3. Istanbul 1994. O širenju islama u Bosni – s posebnim osvrtom na srednju Bosnu. 2418. IRCICA. Handžić Adem. Studije o Bosni (Historijski prilozi iz osmansko-turskog perioda)”. 2420. IRCICA..). Handžić Mehmed. Istanbul 1994. Studije o Bosni (Historijski prilozi iz osmansko-turskog perioda). 33-74. Islamizacija Bosne i Hercegovine i porijeklo bosanskohercegovačkih muslimana. Bosna i Bošnjaci. 37-52. Sarajevo 1991. Bošnjaci i islam”. O širenju islama u Bosni s posebnim osvrtom na srednju Bosnu. Studije o Bosni (Historijski prilozi iz osmansko-turskog perioda)”. Organisation of the Islamic conference. Organisation of the Islamic conference.. 75-89. (* Mandžukić Jasmin.. Knjiga 1. “Adem Handžić. Handžić Adem. 34. Research Centre for Islamic History. 219-222. 32. Sarajevo 1995. Handžić Adem. Art and Culture. Travnik 1993. Pogovor. 7-17. (* Jalimam Ermina. Zenica 1993. Art and Culture. Centar za bosanske studije. Balić Smail.. Država i narod koji su trebali nestati”.Društvo 231 2412. 2414. Gračanica 1997.. (Fototip izdanja iz 1940). Istanbul 1994. “Adem Handžić.

Handžić Mehmed. Tribunia 6. Kabes IV/29.. Regionalni ured u Sarajevu.. Biblioteka Baština. (* Duraković Esad.232 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Hrabak Bogumil. I795. III-391. Odjeljenje društvenih nauka 22. IV-411. Dubrovčani u Ugarskoj i njihove veze sa Bosnom i Srbijom (1300-1541). Sarajevo 1999. Horvat Branko. Handžić Mehmed. 2434. Karić Enes. ‘Karantanija’. Glavni odbor Sarajevo-RIZ u Republici BiH. 26-27. (Prire ivač Esad Duraković)”.-2000. “Islamska misao H. 8-13.. Knjiga I-VI.. (Prireivači: Esad Duraković i Enes Karić). Mostar 1998. odnosno plemena u nekadašnjoj Hercegovini (XIII-XV vek).. Kadribegović Aziz. Hrabak Bogumil. Sarajevo 1999. “Bosna i bošnjaštvo”. Sarajevo 1994.. Mostar 1996. Handžić Mehmed. Trebinje 1982. Knezovi i vojvode Trebinja i Popova do XVII veka.. Islamizacija Bosne i Hercegovine i porijeklo bosanskohercegovačkih Muslimana. Mehmeda Handžića. "Simpozijum: Vlasi u XV i XVI vijeku". 158-160. Novi muallim I/1. 19. Priča o izdajici. Balić Šerif. Heftrich Urs. 293-308. 2431. Diskusija. Hrabak Bogumil.) 2426. Zagreb 2000. El-Hidaje. Islamizacija Bosne i Hercegovine i porijeklo bosanskohercegovačkih muslimana. Sarajevo 2000. Preporod XXX/695. Behar IX/51. 149-152.. Izbor radova”. Hodžić Sabit. 2423. 2435. Bošnjaci i islam”. Visoko 1985. Sarajevo 1983. Preporod XXX/676.. Izabrana djela Mehmeda Handžića. Sarajevo 1999. Gazić Lejla. 17-40. Visoki saudijski komitet za pomoć BiH. 2433. Beograd 1987. "Predmet i metod izučavanja . Nisu svi Muslimani Bošnjaci niti su svi Bošnjaci Muslimani. 2430. Ljubljana 1990.. POF 49 (1999). 2424.). 79-88. 2428. 7-46... Knjiga II. 57-70. Sarajevo 2000. Preporod XXIX/672. “Mehmed Handžić.. Hrabak Bogumil. 116-119. 2427. Razgranavanje katuna i stvaranje grupe katuna. 19. Sarajevo 2000. Sarajevo 1999. Čelebić Almedina.. Srbi i rat u Bosni (Njemačka polemika 1997. Horvatić Dubravko. Godišnjak grada Beograda 27. 10-11. Kabes II/5. Porodična biblioteka 16. Muslimani prozorske općine.. Svjetlo riječi III/32. Neimarlija Hilmo. Islamizacija Bosne i Hercegovine i porijeklo bosanskohercegovačkih muslimana.. Širenje islama u Hercegovini. Biblioteka Baština. Preporod XXX/691. Ogledalo. II-373. Handžić Mehmed. 2432. Ogledalo. 2425. Izabrana djela Mehmeda Handžića. “Grupa autora. V-604.. 21. 26. Sarajevo 1998. 175-204. 46-47. Sarajevo 2000. 2429. 20. VI-464. Preporod XXIX/668. Sarajevo 2000. 73-80.. Radovi ANU BiH 73. Hasandedić Hivzija..

. u Sarajevu. 5-16. Zagreb 1992. 73-83. i 24. Stećak I/1. Sarajevo 1994. Titograd 23. Sarajevo 1995.njihov uticaj i posljedice na demografska kretanja i promjene u našoj zemlji. 181-201. CANU. Istorijski institut RCG. (Radovi sa naučnog skupa. 26. Knjiga 3. Migracioni procesi i Bosna i Hercegovina od ranog srednjeg vijeka do najnovijih dana . “Hrvatsko podrijetlo bosansko-hercegovačkih Muslimana (Zbornik)”. 22-53. Zbornik za istoriju BiH 2. Migracioni procesi i Bosna i Hercegovina od ranog srednjeg vijeka do najnovijih dana . XV i XVI veku. Diskusija..) 2443. Zbornik radova sa Okruglog stola Istorijskog instituta.. H. "Migracije i Bosna i Hercegovina". Hrabak Bogumil. Nikola. Čelnici stočarskih zajednica u istočnoj Hercegovini u XIII – XV veku. Hrabak Bogumil. Prenošenje kuge iz italijanskih sajamskih i lučkih gradova na prostor Neretva-Bojana (1350-1600).. XII 1994. 2442. 429-431. Filipović S. Hrvatska hercegovačka zajednica “Herceg Stjepan”. Hrabak Bogumil.. “The Muslims of Bosnia – Herzegovina. Edited by Mark Pinson. Titograd 1981. 2441. i 27. Hrabak Bogumil. 1463-1800. Acta historiae medicinae XXIX/4. Neum 1922. Odjeljenje društvenih nauka 3. “Zbornik radova X kongresa istoričara Jugoslavije”. Beograd 1997. 598-599. Beograd 1989. (* Šimić Stjepan. "Migracije i Bosna i Hercegovina". Sarajevo 1995.. Sarajevo 1990. Sarajevo 1990.. i 27. 12.. Hrabak Bogumil. X 1989. Hrabak Bogumil. Their Historic Development from the Middle Ages to the Dissolution of Yugoslavia”. Podgorica 1999. 2440.... Zbornik radova sa simpozija. 139-172. Naučni skupovi 7. Stećak II/21. 26. “Srednjovjekovna istorija Crne Gore kao polje istraživanja”. Naseljavanje hercegovačkih i kosovskih vlaha u Dalmatinsku Zagoru u XIV. Diskusija. Institut za istoriju-Institut za izučavanje nacionalnih odnosa. (* M..njihov uticaj i posljedice na demografska kretanja i promjene u našoj zemlji. 2439. 2438. Stećak II/21. 2437. Stećak II/14. 67-87. Beograd 1998.) 2444.. Institut za istoriju-Institut za izučavanje nacionalnih odnosa.Društvo 233 patrijarhalnih zajednica u Jugoslaviji". 21. u Sarajevu. Mostar 1995.. SIJ. 16-17. “Hrvati u BiH – ciljevi i mogućnosti”. novembra 1978. Cambridge Massachusetts 1994. Center for Middle Eastern studies. 12-13... Preseljavanja preslavenskog stanovništva na Balkan tokom srednjeg veka. Hywood Colin.. Harvard Middle Eastern Monographs 28. Paponja Srećko. X 1989. 2436. Sarajevo 1995. godine). Bosnia Under Ottoman Rule.

224. 2452. Bosnian Paradigm. 2000. Sarajevo 2000. 1998. 9-19. 19. 283. VKBI.. Sarajevo 1994. Ibrahimagić Omer. Editio iuridica 5. Ibrahimagić Omer. Sarajevo 1995.) 2451.. Biblioteka Posebna izdanja 38. Državnost i nezavisnost Bosne i Hercegovine.234 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. (Fokus 41) 11. 78. Sarajevo 1996. 2446. Dnevni avaz IV/796. Tribina 36. (* Halilović Safet. Gračanica 1999.. Ibrahimagić Omer.) 2447. Džambegović Sanela. VKBI. Unsko-sanske novine I/9. Dan bosanske državnosti. Kantonalni odbor SDP. 9-11. 176-184. Sarajevo 1996. FPN. Bosna u mirovnom procesu. Država. 49. (KUN) 6. 85. Slobodna Bosna II/11... Oslobo enje 56/19056. Ibrahimagić Omer.. GR IZ BiH LIX/910. Bosna i Bošnjaci. 21-28. Sarajevo 1999. Tribina 41.. VKBI. Zgodić Esad.. Ibrahimagić Omer. Sarajevo 1997. 2453. Kurtćehajić Suad.. Sarajevo 1995. 134. Gračanički glasnik IV/7. Sarajevo 07. Ibrahimagić Omer.. Ibrahimagić Omer. 2455.. Me unarodni forum “Bosna”. Ibrahimagić Omer. Sarajevo 1998. “Knjiga sažetaka”. 2456. Državno-pravna i nacionalna vertikala Bosne i Bošnjaka (teze). Sarajevo 1998. 1091-1098. Biblioteka Posebna izdanja 13. 2454. VKBI... Sarajevo 1997. Država i narod koji su trebali nestati. Ibrahimagić Omer. Bihać 1996. Nužnost promjene filozofije mišljenja Bošnjaka o svojoj odbrani. 957-964. GR IZ BiH LIX/11-12. Državno-pravni razvitak Bosne i Hercegovine. već autohtoni element Bosne i Hercegovine. Knjiga prva. demokratija (Iz diskursa SDP BiH)”. (* Ljubović Esad.. Sarajevo 1998. Centrala SDA.. “Esad Zgodić. Sarajevo 1997. Svjetlost. Kontinuitet bosanskohercegovačke države. 2449. Ljiljani čuvaju bosansku dušu. Državno-pravni razvitak Bosne i Hercegovine (Kratak pregled) – Constitutional development of Bosnia and Herzegovina (A Short Survey). 123-124.. Magistrat. nacija. 2450. Ljiljan 375. 13. 38.02. 2445.-2000.. Politički sistem Bosne i Hercegovine (Udžbenik sa hrestomatijom). International Conference. Ibrahimagić Omer. Ibrahimagić Omer. Sarajevo 1997. 2448. “Bosanska srednjovjekovna država i suvremenost (Zbornik radova)”.. Tribina 15. Sarajevo 12. . Pejanović Mirko. 100-102. Sarajevo 1995. Nacije nisu konstitutivni.03. VKBI. (* Zgodić Esad. Ibrahimagić Omer..

Imamović Enver. Zbornik sažetaka. 2469. Feljton: Mržnja dubokih korijena (1-2): (1) (Svjedočanstva prošlosti).04. Sarajevo. 1992. 31-32. Struktura vojničke klase u XV i početkom XVI vijeka s posebnim osvrtom na širenje islama u Bosni. 10. Imamović Enver. Oslobo enje 48/15393. Oslobo enje 50/16135. septembra 1993). 2464. 2460. Imamović Enver.01. Svoji na svome. Oslobo enje 48/15335. (2) (Pad bosanske kraljevine). Neobična zemlja.03. 1992. 2462. 2. Treba li nam kraljica. Produkt historijskih imperativa (Čitanje Herceg-Bosne). POF 41. Imamović Enver. “Širenje islama i islamska kultura u bosanskom ejaletu”. Imamović Enver.05. 8. Imamović Enver. Slobodna Bosna. Zenica 1997. Imamović Enver. Oslobo enje 48/15336. (2) (Potomci “dobrih Bošnjana”). 1991. Sarajevo 15. Sarajevo 28. Oslobo enje 48/15639.02..06. Feljton: Gdje su i šta je sa grobovima bosanskih vladara (1-2): (1) (Duboki su bunari prošlosti). Ibraković Dž.. Sarajevo 11.01. 11. Imamović Enver.. 2470.. Sarajevo 27. 1993. 1992. Oslobo enje 49/15681. Kontinuitet bosanske državnosti (Naučni skup (‘Bosna i Bošnjaci u borbi za opstanak’). 11. Imamović Enver.Društvo 235 2457. Tri vjere. a jedan narod. Sarajevo 06. 1991. Korijeni bosanske državnosti. 2463.. Imamović Enver.. Nedjelja..02. 1991. “Simpozij ‘Prilog historiji kulturno-obrazovnog razvitka Bosne i Hercegovine’”. 24. Imamović Enver. 1990. 6-7. 11. 1993. Sve je razvučeno i nestalo bez traga (Kada i kako je opljačkana kulturna baština sa ovih hercegbosanskih prostora). Sarajevo 1992. 2465.. Osvrt na podatke koji upućuju da je u srednjovjekovnoj Bosni postojao i djelovao Univerzitet.01. 2466. 2459. Sarajevo 04. 269-282. Naša riječ 42/2851.05. . 2461.. Korijeni bosanske državnosti.. Biblioteka Naučni skupovi III. Od Dukljana do četnika (Hiljadugodišnje prekodrinsko zlo).01. Sarajevo 25. Imamović Enver. Ibrahimović Ramiza. Sarajevo 1992. Oslobo enje 50/16024. Avicena. 2467. 9. Sarajevo 01. Sarajevo 1993. (KUN X/32(490). Sarajevo 16. Sarajevo 09. Oslobo enje 50/16023. 7. Sarajevo 1991. 2458. Zemlja 1. Oslobo enje 48/15431.... 2. 2468. (Sarajevo. Podrinjske informativne novine. 1993. 1991.

Oslobo enje 53/17266.06. Oslobo enje 53/17265.01. 1996. (3) (Tri žene Stjepana II). FPN. 8-10. 39-41. Sarajevo 1996. Sarajevo 1995. 22.. Historija 5. Feljton: Korijeni bosanske vojske (1-3): (1) (Bosanski Iliri prijete Rimu). Sarajevo 1996. Sarajevo 1994. 1995. Stećak IV/46. 404... Imamović Enver. 2475.-2000. Biblioteka Bosna. 3 izdanje 2000. Imamović Enver. “Bosanska srednjovjekovna država i suvremenost (Zbornik radova)”. 20.. Korijeni Bosne i bosanstva.”. Robovlasnički lov na Bošnjake (Kako su u srednjem vijeku iz Bosne odvo eni u roblje bogumili). Didaktički putokazi 4. 1996. Slobodna Bosna II/11. (8) (Propast Kraljevstva). 2473. 1996. Oslobo enje 53/17259.). Slobodna Bosna II/12. Sarajevo 1994. predavanja sa javnih tribina. (6) (Bosna zlatna i srebrena). Ljiljan IV/113. 2476. 1996.. Sarajevo 02.. 39-41. 24. . Sarajevo 1996. Oslobo enje 53/17262. Mostar 1997. “Enver Imamović. Sarajevo 1995. (* Omerbegović Nermina. (2.11. razred osnovne škole”.06. 10. Imamović Enver. 1996.. Imamović Enver. (4) (Tajne kraljevskih grobnica)... 67-70. Imamović Enver. Prva linija IV/22. 10... 39-41. izdanje. Korijeni kulturno-vjerskih odnosa Bosne i Hercegovine i Irana. 47-54. 16.. Sarajevo 01. 2480. 16. 63. referata sa znanstvenih skupova i posebnih priloga). 1996. Oslobo enje 53/17263.. Imamović Enver. Institut za istoriju. Oslobo enje 53/17261. (7) (Riznica Bobovca). 2471. Kabes III/17. 2472. 49. 1. Sarajevo 18.07. (3) (Slavna bosanska vojska). Sarajevo 03. 2479. Imamović Enver. (Izbor novinskih članaka. Odnos “bosanskoga i muslimanskoga” – kontinuitet. Imamović Enver. Sarajevo 29. Slobodna Bosna II/10. 16... Hadžirović Ahmed. Slavna bosanska vojska.06.236 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. izdanje 1997. Brzica Stjepan..06. Ministarstvo obrazovanja. (2) (Osvajanje Srbije i Hrvatske).. Oslobo enje 53/17260. 111.. decembar 1992. Oslobo enje 53/17094. Korijeni kulturno-vjerskih odnosa Bosne i Irana. Sarajevo 28. Sarajevo 1996. VKBI. 48-49..07... nauke i kulture. 2477. 1996.) 2474.07. Bosanska dinastija Kotromanića. Kraj antičkog doba i dolazak Slavena... Mostar 1997. . Sarajevo 04. Šator Muhamed. Sarajevo 1996. Oslobo enje 53/17264... 1996. Imamović Enver. Feljton: Bosanska dinastija Kotromanića (1-8): (1) (Vladari Kulinovog roda). 1996. Imamović Enver. 34. Me unarodni centar za mir. (5) (Vjerno uz Crkvu bosansku). (2) (Kolijevka “prave Bosne”). 2478. “Bosna i Hercegovina i svijet”. Sarajevo 24. Kabes III/16. Oslobo enje 52/17047. Sarajevo 1995. 21-37. 16. 10.. 16.. RBiH. Sarajevo 30. Sarajevo 27.. Zenica 1996.07. “Ratni kongres bosanskomuslimanskih intelektualaca 22. Sarajevo 1997.

Oslobo enje 45/18914.. Oslobo enje 55/18023.. 1998. (20) (Vlasi s krivotvorenim imenima). Jalimam Salih. Sarajevo 11. Stećak VII/82.08. 1998. 1998. Sarajevo 1999. Sarajevo 28. (10) (Izme u države i ‘ničije zemlje’).. 1998. 18. Imamović Enver...09. (8) (Treći narod).10. Zagreb 1998. Zagreb 1999. (5) (Pod rimskom vlašću). (6) (Čija je Bosna). Oslobo enje 55/18032. 1999. 35. 19.. 164-169.. Sarajevo 27. 14. 19. Sarajevo 1999.. 21. (17) (Zemlja u rukama domaće vlastele).07. Sarajevo 18.08.08. Zagreb 2000. Škegro Ante.08. Sarajevo 2000. 446-450. Povijesni prilozi 18. 13. Oslobo enje 55/18030. Imamović Enver. (11) (Antropološke razlike). 1999. 2485. 2000. Oslobo enje 54/17747. 1999. 1998.12. Oslobo enje 55/18033. Sarajevo 01.. Sarajevo 22.07. Oslobo enje 55/18031. 1998. (* Hadžirović Ahmed. Sarajevo 02. Sarajevo 21.. 1997.. 1998. Sarajevo 02. 22. Oslobo enje 55/18020.. 15. Art 7. (14) (Vjersko šarenilo Bosne). 48-49.08. Oslobo enje 55/18022. Obavijesti HAD XXXI/1. 30-32. Sarajevo 03.. Sarajevo 10. Sarajevo 06. Sarajevo 29. (19) (Hercegovina – vlaška magistrala). Oslobo enje 55/18029. 115. Edicija Bosanski korijeni. Oslobo enje 45/18881.08. Avdić Edin.10. Feljton: Porijeklo i pripadnost stanovništva Bosne i Hercegovine (1-20): (1) (Slavenizirani Iliri). Sarajevo 1998. 1998. Selhanović Selman.. Ljiljani i Bošnjaci. 317-338.08. 11) 2483. Obavijesti HAD XXXI/3. Škegro Ante. 61.. Sarajevo 1998. Sarajevo 29. Oslobo enje 55/18026...08. (12) (Poslovično poštenje i dobrota). Oslobo enje 55/18018. Imamović Enver. Sarajevo 1998. 2484.. 18. različita vjera). (2) (Prvi ljudi na tlu Bosne). 19. Naša škola XLVI/11. Sarajevo 31.08.. A.. Sarajevo 1999. 1998. Imamović Enver. 1999. 20. GR IZ BiH LXI/1-2. Škegro Ante. 18. 1998. 19. Oslobo enje 55/18027. (7) (Bošnjaci.09. (15) (Svi Bosanci.. Sarajevo 08. Sarajevo 13. Ma. 1998....Društvo 237 2481... Škegro Ante. (4) (Zavojevači i pitomi). 16.. Oslobo enje 55/18017. Oslobo enje 55/18025. Škegro Ante.) .. 19. 321-326. Dnevni avaz (Fokus V/128). 19.08. 137-142. 21.10. 1998. Oslobo enje 55/18025. Imamović Enver. A. HM III/11-12. Sarajevo 2000. Kabes IV/29.. 13. 1998. 1998.08. 1998. (9) (Doba bezimenih banova). Oslobo enje 55/18028. Oslobo enje 55/18019.07. 15.08. BF VI/10. Sarajevo 12. 2000... (* Škegro Ante. 216-236.08. Zagreb 1999. Porijeklo i pripadnost stanovništva Bosne i Hercegovine.. 18. 308-330. (3) (Revolucionarni pomaci).. 19. (16) (U jednoj porodici dvije vjere).. Zagreb 1999. 154-156.. Rubić Nela.. Oslobo enje 55/18021. 325.. Lovrenović Dubravko. Sarajevo 09. 1998. Oslobo enje 55/18024. 13. Dani VIII/173.07. 14. Ču.. Mostar 1998. Slobodna Bosna V/159. Sarajevo 05.08. Art 7. Povijesni prilozi 17. Lovrenović Dubravko.. 1998. Historija bosanske vojske. Preporod XXVIII/647. Sarajevo 04. ime predslavenskog porijekla). godišnjice smrti posljednje bosanske kraljice Katarine). BF VIII/12. 1998.. 2482. Sarajevo 07. Kosovac Abdulah. Sarajevo 14. Oslobo enje 55/18025. (13) (Ljiljani me u trnjem). 15.07.. Škegro Ante. U čast bosanske kraljice Katarine (Uspješan nastup sarajevskih studenata povodom obilježavanja 519. 1998. Sarajevo 30. Zarez II/26. Sarajevo 30.. 61-62.

. “Bosanski ustav (fototip izdanja iz 1910. Zagreb 1984. u 2497. 63-80. Imamović Enver.10. London 1984. Sarajevo 1994. KDM Preporod Zenica. Imamović Enver.. Bosanski vitezovi.. 2. 18-20. Čiji je kralj Stjepan Tomašević?. Sarajevo 1991. 217-221. Zagreb 1983. 18-21.. Zenica 1993. 1999. 2489. 22-24. JLZ. Centar za bosanske studije. 467. “Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina. godine ratne 1992. Poznavanje društva za IV razred osnovne škole. Imamović Mustafa. Imamović Mustafa. 673-693. Sarajevo 1991.. 2486. Imamović Enver. Imamović Mustafa. Stamaco (Zürich). 2492. Sarajevo 1991. 2490. Zagreb 1982. 11-56. Nezavisni list Muslimana Bosne i Hercegovine u iseljeništvu 1960-1967. GR IZ u SFRJ LXV/6. JLZ. 129-133. Restitucija bosanske državnosti (Izbor priloga i dokumenata)”. “Bosanski pogledi. Državni razvoj i društveno-politički sistem (Historijski pregled). Knjiga 1. EJ 3. Imamović Mustafa. (KUN) 2. MAG. Državnopravni razvitak jugoslovenskih naroda (Nacrt predavanja).. Sarajevo 1999. 2488. Separat II. 2498. Posebna izdanja. Pregled istorije genocida nad Muslimanima u jugoslovenskim zemljama. 2496. 481-482. Sarajevo 1999. Osnove historijske naznake bosanskomuslimanskog nacionalnog identiteta (Uvodni referat sa osnivanja Kongresa bosanskomuslimanskih intelektualaca u Sarajevu 22.. izdanje. Imamović Mustafa. Pregled istorije genocida nad Muslimanima jugoslovenskim zemljama. Dobri bogumili. 2493. 2495. Ustav Bosne i Hercegovine. Muslimanski glas... godine)”. Imamović Enver – Bošnjak Jozo. Sarajevo 1999. 146. EJ 2.. 2487. Grobovi naših predaka. 12. 2. “Safet Halilović. izdanja Enciklopedije Jugoslavije”. JLZ..-2000. Imamović Mustafa.238 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Imamović Mustafa. 5 plus 10... decembra/prosinca. 5 plus 6. Imamović Mustafa. Imamović Isak. Imamović Enver. Sarajevo 10. 2491. 5 plus 7. Osebujnost bosansko-hercegovačkih Muslimana i njihove narodnosti. Diplomacija (Diplomatija) (Bosna i Hercegovina). 2499. Oslobo enje 45/18903. Sarajevo 1993. izdanje. Studio ‘m’.. (Pretisak)”. Državni razvoj i društveno-politički sistem (Historijski pregled). 2494. .

Sarajevo 2000. . Introduction to the History of the Bosniaks.. Press centar.. Serdarević Husein. Imamović Mustafa. 2000. (* . decembar 1992. 2505. VKBI. (* Jalimam Salih.”. GR IZ BiH LXII/11-12... Bosanski stil na stećcima i metalu – Bosnian Style on Tombstones and Metal”. VKBI. Armija BiH. Bosansko-muslimanski narod i njegova geneza. Uprava za moral Generalštaba. Imamović Mustafa. (KUN) 8. “Knjiga sažetaka”. “Borac Armije Republike Bosne i Hercegovine”. izdanje 1993.. 2. 2508. Bemust. 128-129. Državnost i granice Bosne i Hercegovine.. 445. Ljiljan V/202. Bošnjaci. Imamović Mustafa. “Ko je ko u Bošnjaka”. Bosniaks. Uvod u historiju Bošnjaka. Sarajevo 2000. “Bosna i Bošnjaci (Državno-pravni razvitak Bosne i Hercegovine i bošnjačkomuslimanski narod)”. 28. Zenica 2000. Odjek. Sarajevo 1999. izdanje. Imamović Mustafa. Imamović Mustafa. International Conference.. Special 50th anniversary edition. 2510. 39. Od hajduka do četnika (Stradanje i genocid nad glasinačkim Bošnjacima od najstarijih vremena do 1994. Sarajevo 1999.) 2511. Odjek L/1-3. 2501. Sarajevo 1. 2507. Bosnian Paradigm. Integraciona ideologija i Bosna. Biblioteka Kulturno naslje e. Državno-pravni razvitak Bosne u srednjem vijeku. Imamović Mustafa. Me unarodni forum “Bosna”. Osnovne historijske naznake bosanskomuslimanskoga nacionalnog identiteta. 1080-1082. Imamović Mustafa.. (Dvojezično). 5-10.) 2509. Zagreb 1996. Biblioteka Dometi. 2506. 2502. 1994. 2504. Armija RBiH. Biblioteka Posebna izdnja 70. Sarajevo 1994. 2503. Sarajevo Publishing.. 2.. Imamović Mustafa. “Ibrahim Pašić. Imamović Mustafa. Imamović Mustafa. godine)”. “Ratni kongres bosanskomuslimanskih intelektualaca 22. Imamović Mustafa.. Sarajevo 2000. 9-32. Veselin Masleša.. 2512. Oslobo enje 57/19329... Sarajevo 10. Didaktički putokazi VI/19. Historija države i prava Bosne i Hercegovine. Sarajevo 1995. Sarajevo 2000. Sarajevo 1996.. 4-5. Sarajevo 1997. 9-19. 29. Predgovor. 29-38... VKBI. Sarajevo 1997. Erasmvs 18. Predgovor. Feljton: Integracione ideologije Bosne (3): (3) (Bosanski je bio diplomatski jezik na Porti). “Marian Wenzel. 7-9. Bošnjaci. Vojna biblioteka 1. Imamović Mustafa. Sarajevo 1998. 38-47. 9-16.12... 11-19.. Imamović Mustafa.Društvo 239 2500. Vojna biblioteka 16. Press centar.

174... Bosna. (* Rastović Aleksandar. Ancona 1988. Istoričar i Vrijeme. Sarajevo 1977. Hrvatski narodni kalendar 1993. Isaković Alija.. Sarajevo 1997. Sarajevo-Fojnica 2000. Balkan i velike sile (XIV-XX vek)". 63-70. 509-520. Bosnia and the Bosnian Muslims 4. 39-50. Quaderni di Proposte e richerche 3. Sarajevo 1996.. “Bosanski duh”. 2513. 23. 7-19. Globus. Beograd 1997. Autentičnost i autohtonost bosanskog duha. Starješinstvo Islamske zajednice u SR BiH.240 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Isaković Alija. 2524. Odbor savjetovanja Bosna i Hercegovina – mogućnosti i perspektive razvoja 3. Ivanković Željko. Godina 41. Ostra Vetera. NEV XXIX/1. Istorijski institut. Romagna.) (* Mijatović An elko.”. 168. IČ 42-43 (1995-1996).) 2519.. 168. Sarajevo 1991. Prusac 1995.. Dijalog Nova serija II/8.-2000. Zbornik radova. Imamović Mustafa – Mahmutćehajić Rusmir. Riječ čitaocu. Zagreb 1979. Preporod XXI/469. (Hadžijahić Muhamed). 494-498.. 2515. 76-77. Ivanković Željko. Beograd 1997. Andrić – koncentrični krugovi istog (Književni esej). Sarajevo 1996.) 2520. Sarajevo 1990. O Muslimanima. Jahić E.. 8. 2525. Zagreb 1990... 32. 2523. godina afirmiranja i negiranja nacionalnog identiteta Muslimana).. Abruzzi secoli XIV-XVI". Islamizirana djeca bosanske kraljice Katarine. 2514. Svjetlost. Isaković Alija. (priredio Alija Isaković)”. franjevci. Ljiljan VII/290. 10-11. Biblioteka Posebna izdanja. 13.. CCP III/3. . Kučuk-Sorguč Indira... “O ‘nacionaliziranju’ Muslimana (101. Sarajevo 1991. 2521. “Zbornik radova sa Znanstvenog skupa u povodu 500. 334. “Islam.. Bosanskohercegovački Hrvati i njihova nacionalnost. Autentičnost i autohtonost bosanskog duha. 2517. Muftijstvo Travnik. Mešihat Islamske zajednice u BiH-Izdavačka djelatnost “ElKalem”. “Italia felix. obljetnice smrti Fra An ela Zvizdovića”. Isaković Alija. The genocide against the Bosnian Muslims. (2 izdanje. Sarajevo 1979. 2516. Jalimam Salih. 2522. “Ajvatovica ‘95”. FTS-Franjevački samostan Fojnica. “Islam i Muslimani u Bosni i Hercegovini (Muhamed Hadžijahić-Mahmud Traljić-Nijaz Šukrić)”. “Istočna Bosna i Sandžak (Znanstveni skup). Sarajevo 1998. Udruženje Bošnjaka porijeklom iz Sandžaka. Knjiga 14. Marche. SANU. maja 1994. 2518. 151153. Sarajevo 1992.. 223-230. Migrazioni slave e albanesi in Occidente.

. 135. Prva linija V/37. Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku. Radovi 26. Janković Dragoslav. 481-483. niti Bosna kao hrvatska pokrajina.. Sarajevo 1996. 26-27. 8. Sarajevo 1998.. Sarajevo 1996. Zagreb 1993. Istorija države i prava naroda Jugoslavije. Beograd 1982. 451. Ljiljan VI/211. Prva linija V/39. 2535. 36-38. izdanje. Jalimam Salih. Kabes III/25. 28-29. Janković Marija – Ćirković Sima. Janeković-Römer Zdenka. Ljubljana 2000.. Sarajevo 1983. 2529. Sarajevo 1997.. Okvir slobode. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Sarajevo 1995. 137-140. Sarajevo 1998.. 86. Mostar 1997. Javni rituali u političkom diskursu humanističkog Dubrovnika. ZČ 54/1. Sarajevo 1998.) 2531. 30-31. Slom bosanske srednjovjekovne države.. 2530. Kabes III/23-24. Posebna izdanja. 30-31. Preporod XXVIII/641.) 2536. 2537. 2528. (3) (Bošnjaštvo i jezik).. Prva linija IV/35. 19. Historijska osnova bosanske posebnosti. Feljton: Ratovi srednjovjekovne bosanske države. Mostar 1997. Feljton: Prologomena za studiju o historiji bošnjaštva (1-3): (1) (Prologomena za studiju o historiji bošnjaštva). Naučna knjiga.. Vladika. 68-86. Zagreb-Dubrovnik 1999. GR IZ BiH LX/3-4. Zemedia. 10.. Knjiga 8. Jelašanin Edib. 41-45. Prilozi povijesti stanovništva Dubrovnika i okolice. Bosna na vrhuncu moći. Dubrovačka vlastela izme u srednjovjekovlja i humanizma. Stranac u srednjovjekovnom Dubrovniku: izme u prihvaćenosti i odbačenosti. 27-31. 27-38. 22. Zenica 1998. Jalimam Salih – Spahić Mustafa. Ne poprište nego dijalog vjera.. Janeković-Römer Zdenka. Jalimam Salih. Mostar 1997. Sarajevo 1996. Odjek XXXVI/22. Pašić Mustafa..Društvo 241 2526. Jalimam Salih. (2) (Bošnjačka posebnost). Niti je ikada kraljica Katarina spominjana kao Hrvatica. Lastavica od bogumilskog zborišta do muslimanskog dovišta. 2527. 2532. .. 2533.. Bosna sa dva kralja. Državnopravna istorija Jugoslavije.. (* Hasanica-Hačimić Indira.. Prva linija V/38. Jalimam Salih. (* Imamović Mustafa... (* Voje Ignacij. Kabes III/22. 28-29. Beograd 1981.) 2534. jer tada Hrvatska nije ni postojala (Hrvatski kontinuitet u svojatanju bosanske povijesti: Novo nacionalno prekrštenje posljednje bosanske kraljice Katarine Kosače-Kotromanić).. 48-49. Radovi 29. Naučna knjiga. Beograd 1999. Knowledge. Mostar 1997. Janeković-Römer Zdenka. Zagreb 1996. Kabes III/20. Stećak V/57. Janković Dragoslav – Mirković Mirko.

2542. 2548. Posebna izdanja. Ohio State university Press 1990. Broj stanovnika Konavala od 15.10. (KUN) 6-7. 289-293. 28. Globus Nakladni zavodŠK. Karavanski saobraćaj.. Kamenica Edina.. Kapetanić Niko – Vekarić Nenad. Kada je osnovan prvi univerzitet u Bosni? Oslobo enje 54/17744. 2539... Knjiga 7. Bošnjaštvo na vjetrometini.. 2545. Jurišić Gabrijel Hrvatin. Kolo VIII/2. 101-110. Bosanski kralj u Splitu (Šta se dešava sa sarkofagom Stjepana Tomaševića).. Zagreb 1998. Sarajevo 18. 438. (* Benyovski Irena. 350-351. BiH kulturno-informativni centar.) 2549.. Posebna izdanja.. Biblioteka Posebna izdanja. Posebna izdanja. Monografije 15. Textbooks and Yugoslav Union before 1914. 2540. Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku. Sarajevo 2000.. 332-335. “Suvremena katolička enciklopedija (Priredili Michael Glazier i Monika K. Kult predaka. Jeleč Sead. HM IV/17. Prilozi povijesti stanovništva Dubrovnika i okolice. Dubrovnik 1999. Južnoslavenski nacionalizmi (Jugoslovensko ujedinjenje i udžbenici prije 1914. Kapetanić Niko – Vekarić Nenad. Sarajevo 1984. Dani VII/121. Split 1998. Jurišin P. 1995.. Svezak 2. Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku. stoljeća. 2546. I srpski i hrvatski i kralj bošnjački. Zagreb 1992. Kotromanić-Kosača Katarina (1424-1478). 2543. Kurtović Esad. Sarajevo 24.. sadašnjosti i budućnosti 1".. 289-293.-2000. Svezak 1 Dubrovnik 1998. Povijesni prilozi 17. 395.242 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. (Glavni urednik hrvatskog izdanja dr. do 20. 2538. Helsinborg 2000. Macan Trpimir. Kajmaković Radmila. Sarajevo 1986. Kapetanić Niko – Vekarić Nenad. "Konavle u prošlosti. (* Kurtović Esad. 336. Prilozi povijesti stanovništva Dubrovnika i okolice. 2547. 26. Laus. 2544. Kadrić Ševko. 12. Knjiga 7.. Stanovništvo Konavala. Zagreb 1998. Oslobo enje 52/17011. (razgovor sa Enverom Imamovićem). (Prijevod s engleskog Josip Šentlija). Drugo izdanje.. South Slav Nationalisms. Naš svijet XXII/248. Historijska karta srednjovjekovne bosanske države. 39. Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku. Jelavich Charles. Naš svijet XX/227. Stanovništvo Konavala. Jelavich Charles. Hellwig). 1997. Sarajevo 26. 234 + u dodatku: Marko Vego.).09. 2541. 494.. 1999.. Mato Zovkić)”.10. Sarajevo 2000.. Kajmaković Radmila. HM IV/17.) . Dubrovnik 1998.

(* Prcela Frano. 2552.. Bilten FTS XXVII/1.. Sarajevo 23. Naši dani XXXVI/974 (44). 2555. 1991. 2554. Zagreb 1997. 46-49. 153-157. 2563. Sarajevo 1999. 16. Oslobo enje 46/14911. br. Zenica 1995. Oslobo enje 47/15146. Zagreb 1996. Feljton: Nepoznata Bosna (1-4): (1) (Nepotpun pregled nepoznanica).Društvo 243 2550. 2551. 2559. 2560. FTS-Franjevački samostan Fojnica. 6. Uvodna riječ. 2562. 5-7. "Simpozijum: Vlasi u XV i XVI vijeku". Vladar po dobru zapamćen (Od Kulina bana i dobrijeh dana).. Zagreb 1986. Feljton: Stvaranje bosanskohercegovačke posebnosti (1): (1) (Gdje se svjetovi stvaraju). “Zbornik radova sa Znanstvenog skupa u povodu 500. Radovi HDZU 4. 1990. 2557. Divan II/15. 15-17.. Naše srednjovjekovno krivično pravo u turskim zakonskim propisima. Diskusija. Matković Stjepan.. . 691. 184. Karamatić Marko. 2553. Verlag NZZ-Verlag Ferdinand Schöningh. Sarajevo 1989. Bilten FTS XXVI/2. 16-17. Naši dani XXXVI/972 (42). Znak Bosne I/1. i 02. Kasumović Ismet. (* Ivanković Željko.05. 4649. 1989.. JLZ. Naši dani XXXVI/973 (43). 211-212. Karamatić Marko.. Ključanin Zilhad. Sarajevo-Fojnica 2000. 2558. Der jugoslawische Bruderstreit: Geschichte.) 2556.. (2) (Disput o Kulinu banu). 38-39. Kind Christian. Kabes III/22. Motive. Hrvatsko-bošnjačke teme. Karan Milenko.. Muslimani potiču od neznabožaca.. 28). 6. 171-172. (3) (Komendu za ravnopravnu upotrebu jednog naroda). Sarajevo 30. Sarajevo 1989. Naši dani XXXVI/975 (45). 302304. Sarajevo 2000. Pitanje o podrijetlu Hrvata u hrvatskom diskurzu danas.. Bibliografija radova o političkom položaju Bošnjaka-Muslimana i bošnjačkoj kulturi..04.12... Kavazović Esad. CCP XX/37. ZürichPaderborn 1994. Herceg. Radovi ANU BiH 73. Bosanski duh. Katičić Radoslav. 112-113.. 2. EJ 4. 24. (7 dana.) 2561. (4) (Praslavenski elementi u kulturi bosanskih naroda).. Sarajevo 19. Karabeg Mugdim. Klaić Nada. izdanje. 46-49. Karabeg Mugdim. Mostar 1997. Sarajevo (1996). Sarajevo 1989. Karihman Ferid. 149-153... Oslobo enje 48/15396. Krieg auf dem Balkan. Travnik 1995. Hintergründe. Zagreb 1996. 01.08. ČSP XXVIII/1. Sarajevo 1983. Sarajevo 1989. Klaić Nada. Odjeljenje društvenih nauka 22. U kraljevskom Jajcu.. Kico Mehmed. Hrvatska sveučilišna naklada. obljetnice smrti Fra An ela Zvizdovića”.

9.. 79-84. Beograd 1978.. IG 1-2. 2576. 242. Zagreb 1980.postanak i uspon gradskog središta". 125-134. SKZ. Kovačević-Kojić Desanka. 2568. Kabes I/2. Vlahović Š. "Simpozijum: Vlasi u XV i XVI vijeku". klerikalizam. 1990. 149-158. Povratak i putovanje. 2565.07. O istoriji i legendi u pjesmi ‘Propast Hercegovine’ (Herceg Šćepan nije zet Crnojevića). O Bosni i bošnjaštvu. 2566. Sarajevo 02. 176-179..) 2572. JLZ. 468-469. Bosanac – prva ili četvrta opcija?. fundamentalizam). Istorijski institut.. Radovi ANU BiH 73. (4) (Tradicionalizam.07. "Socijalna struktura srpskih gradskih naselja (XII-XVIII vek)”. Učešće Vlaha u trgovinskoj razmjeni tokom XIV i XV vijeka. 1997. Kotorić Tarik. Kovačević-Kojić Desanka. SV 2. 1990.. 2569. 35-49. ‘Karantanija’. 61-72.. Sarajevo 01.. GEI 27. Doboj 1999. Sarajevo 05. Vrhbosanska visoka teološka škola. Oslobo enje 47/15101. Beograd 1978. Odjeljenje društvenih nauka 22. Kovačević-Kojić Desanka. 1979. Leśny Jan. Oslobo enje 47/15099. (2) (Prostor velikih migracija). 8. Društvena struktura rudarskih gradova. Interkonfesionalni odnosi na području trebinjske biskupije. Branko..244 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. (3) (Greška evolucionizma). 122-132. Komadina Ante. (* Maksimović Ljubomir. Beograd 1977. 210-212. 165-166.. 172-173. Avarski kaganat. (5) (Kako dostići Zapad?). Kočović Bogoljub. 2. EJ 1. Beograd 1995. Oslobo enje 47/15097.07.. 6. Sarajevo 04. Korenić Bojan. Histor. 168.-2000. "Bosna i Hercegovina od srednjeg veka do novijeg vremena". Sarajevo 1988. "Valjevo . izdanje. Kovačević-Kojić Desanka. Petar. Kovačević Jovan.. Kovačević-Kojić Desanka. 2564. Feljton: Bavarski divan: Dr Srećko M. Mostar 1995.. Nikšić 19. Odjeljenje društvenih nauka 22...06. Ban. “Tisuću godina Trebinjske biskupije”. Sarajevo 1983. Koprivica A.07. "Simpozijum: Vlasi u XV i XVI vijeku". 2570. 2567.. Korjenić Kasim. Zbornik radova 12. Oslobo enje 47/15100.. 1990. 7. Ljubljana 1990. 1990. Smederevo-Beograd 1992. Valjevo 1994..07. Sarajevo 03. 50-51. SANU. 2573. Džaja (1-5): (1) (Repovi tu inske vladavine). 11. 1990. Kwart. Kostrenčić Marko. Domaći stanovnici .dubrovački gra ani u gradskim naseljima srednjovjekovne bosanske države. Radovi ANU BiH 73. . Nikšićke novine... Oslobo enje 47/15098. Istaknutiji Dubrovčani u Srebrenici u doba Despotovine. 2575. 2574. Dobojske novine IV/37. 2571. “Bosna i bošnjaštvo”. Sarajevo 1983. 28-29. Diskusija. 36/1.. 8.

Knjiga 1. 57-65. Kreso Muharem. 98.) 2587. 2584. Kovačić Anto Slavko.. Sarajevo 1990. Sarajevo 1989..Društvo 245 2577. Dva priloga bosanskoj istoriji petnaestog vijeka.. Sarajevo 1989. Kovačević-Kojić Desanka.. Bosna Srebrena 40/5. Krekić Bariša. O Državnom birou u Visokom. Kovačić Anto Slavko. Sarajevo 1988.. 28./1999. Zbornik za istoriju BiH 1. 202. Sarajevo 1990. Ministarstvo obrazovanja. 97. posljednjeg bosanskog kralja Stjepana Tomaševića).... Vrhbosna 1(104)/2. V. Südostforschungen 50. 278-279. nauke. Frejdenberg Maren.. Travnik 1994. Sarajevo 1989. 402-407. KS-FTS. Zagreb 1991. Diskusija. 89-108. Stanovništvo Dubrovnika i demografske promjene u prošlosti. 2580. Sarajevo 1979. Bilten FTS XVII/2. S. Sarajevo 1996. O domaćim trgovcima u srednjovekovnoj Srebrenici. Kana 20/11-219. (* Lučić Josip. 379-394. 83-84. (* . Na razme u bez me a (Neke značajnije veze izme u Dubrovnika i zale a). Krekić Bariša... Lukava pljačka bosanske povijesti! (Da bi zbirka Muzeja ‘hrvatskih starina’ u Splitu bila bogatija. Katunar (287). “Povijesnoteološki simpozij u povodu 500 obljetnice smrti bosanske kraljice Katarine”. Zavod za povijesne znanosti JAZU u Dubrovniku.. Sarajevo 1989. 12. Karaula Marijan...) 2581. Radovi 24. 137-141. 2585. RBIH. Anali 19-20. (* Prlender Ivica. Krzović Ibrahim.. München 1991. Beograd 1999. Studi in memoria di Federigo Melis 2. Svjetlo riječi VII/80. Katolici u kotorvaroškom kraju. Contributo allo studio degli schiavi levantini e balcanici a Venezia (1388-1398).. Beograd 1995. Firenze 1978. 100. 12. 199-217.. Sarajevo 17. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Knowledge.. Sarajevo 1986. Hercegovina 4-5 (12-13). Orlovac Anto. GDI BiH 37.) 2582. NEV XXXIX-XL/1-2. 23. 2588. susjedi nisu prezali odnijeti kosti jednog stranca. Dubrovnik 1982../1990. 41-43. “Nauka o odbrani (Grupa autora)”. Krekić Bariša.. 50-57. . 495... Katun (286-287). Dubrovnik 1990. . PFB II/3. 335-336.10. Stanjanin (699). Krivošić Stjepan. Ugrožavanje Bosne i Hercegovine kroz historiju i tradicija njene odbrane. Avazov focus I/1. Karajica Stipo. 1995. 41. Sarajevo 1989. Leprozorij (366-367). 233. 2579. 2586.. 2583... Mostar 1998. Župni ured Kotor VarošSvjetlo riječi. Prilozi povijesti stanovništva Dubrovnika i okolice. Kovačević-Kojić Desanka. kulture i sporta. Kučuk-Sorguč Indira. 2578. Divan I/1.. Cirkulacija informacija izme u Dubrovnika i Bosne. Kriste uro. Gostionica (122). GDI BiH 39.

Zagreb 1999. Sarajevo 1996. Bosna uvijek bosanska. Sarajevo 1995. 2599. Kulenović Muradif. Bur ugurden (Duhovna magistrala bošnjačkog naroda). Zagreb 1992.. “Ševko Kadrić. 33. BiH kulturno-informativni centar. 13. Kukuljević-Sakcinski Ivan. 2590. Kulenović Salih. “O ‘nacionaliziranju’ Muslimana (101. Sarajevo 1995. Sarajevo 1995. 2596. 30-31. 2597. MH.. 2601. 2595. 16-17. 54-57. stoljeća (Dolazak. Drugo izdanje. Kamo sreće da smo davno prigrlili ime Bošnjak i išli za njim (Razgovor s Emir Sinanović. ni latinska. samo bosanska). Globus. priredio Ševko Kadrić). Sarajevo-Mostar 1998. 51-56. 135-146. 47-53. Kulenović Muradif. Slavonije i Srijema do konca XVII. Helsinborg 2000. 36.-2000. Ljiljan IV/149. “Bosanska srednjovjekovna država i suvremenost (Zbornik radova)”. Recenzija. Kulenović Muradif. 2600. Tuzla 1996. Bošnjaštvo na vjetrometini”... Tuzla 1998.. Duhovni kontinuitet Bošnjaštva. razvoj i nestajanje Hrvata katolika na tim prostorima)”.. Ljiljan IV/148. Sarajevo 1996. Razmatranja o porijeklu Muslimana u Bosni i Hercegovini. Kulenović Tarik. Bošnjačka pismohrana I/1-4. “Bosanska srednjovjekovna država i suvremenost (Zbornik radova)”. 135-142. Feljton: Bošnjaci kao Muslimani (1-2): (1) Behar I/3. (4) (Bosna nije šaptom pala). 253-255. Behar I/3. Kulenović Tarik. godina afirmiranja i negiranja nacionalnog identiteta Muslimana). 35. 2594.. Zagreb 1997. Kurbel Virgil. “Pavo Živković. Behar I/2.. Zagreb 1992... Biblioteka Posebna izdanja. FPN. (2) Behar I/4-6. Zagreb 1992. Prisvajanje i otu ivanje bosanskog srednjovjekovlja. Sarajevo 1995. Ljiljan IV/150. 2598. Kulenović Muradif.. Ljiljan IV/147. 33. Kulenović Muradif. Drugo izdanje. Zagreb 1993. Pogledi 7. . (Priredio Alija Isaković)”.. (3) (Ni bizantska. 9-18. Bosanski stanak. HKD Napredak. (2) (Sva nas Bosna pomiriti neće).. Hikmet IX/2(98). Izabrana djela.. 146-153. Kukić Slavo..246 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Kulenović Muradif. 2591. 2593.. Recepcija bošnjačkog nacionalnog imena u Republici Hrvatskoj. Feljton: Bosanski stanak ili državno-pravna teorija Bosne (1-4): (1) (Bošnjaci – stari narod Evrope). 14. 2592. Kulišić Špiro. Zagreb 1990. Etnička i vjerska povijest Bosne. Etnički procesi na prostoru sjeveroistočne Bosne od prahistorije do danas. FPN. 2589.

Mladost.09. Mostar 2000. Ladan Tomislav. Istraživanja 13. Biblioteka Posebna izdanja. utvr ivanje sadržaja. Zagreb 15.09. (Priredio Alija Isaković)”. Kurtović Esad. Oslobo enje 53/17335.. Beograd 1999.. (3) (Ilirski milenijski kontinuitet). 7.09. Beograd 1999. 2609. Sarajevo 1998. Kustić Živko. Sarajevo 10. Iz prosopografije Kosača (Jelena i Teodora). Lovrenović Dubravko. (5) (Težište bogumilskog mita). Humac 1998... Sarajevo 11. 2612. Oslobo enje 53/17338.. Okamenjena stoljeća. 2613. Knowledge. 2606. Lopašić A. Oslobo enje 53/17333. Svjetlo riječi IX/91. Sarajevo 12. 18.Društvo 247 2602. godina afirmiranja i negiranja nacionalnog identiteta Muslimana). Oslobo enje 53/17337. Most XXVI/130 (41). Journal of Islamic Studies 5/2.09. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Novi Sad 1990. Porodica Belmužević. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Poturči se plahi i lakomi. Kako su podijeljene Bosna i Hercegovina?. Lemajić Nenad.09.. Zagreb 1990. Sarajevo 13. (4) (Asmilacija Hrvata). Jutarnji list. 49-51. Kustić Živko.. Loma Aleksandar. 2614. 73-77. Livno 1996. 24. 2616. Oslobo enje 53/17334. 78-81. 1999. 2603. (6) (Plemićki kodeks Crkve bosanske). Zagreb 1994. Lovrenović Dubravko. 117-121. 2615. Oslobo enje 53/17336. Dani VI/91. Livno 1996. Srednjovjekovna Europa. Kapetan. 75. Kurtović Esad. Bosanska tradicija i pučka kultura (Uz obljetnicu smrti žalosne bosanske kraljice). Islamization of the Balkans with special reference to Bosnia.. Kurtović Šukrija. ome ivanje prostora.. 1996. Biblioteka Prizma. 2611. 163-186. Zagreb 1990. 279-280. 1996. 1994. 1996. 15. Sutješki fragmenti. 1996. Globus. Bosanski grb. 14-15. 14. Feljton: Bosanski mitovi (1-10): (1) (S perom i kundakom). Radovi 27. Lovrenović Dubravko. 2604. Šapat kraljeva kostura. “O ‘nacionaliziranju’ Muslimana (101. 12. 2607. Malo zmije malo golubovi. Lovrenović Dubravko. (7) (Bosna – dio turske . Lovrenović Dubravko. Velmoža... Sarajevo 1990. (2) (Nasilje nad činjenicama).... 73-80. Sarajevo 09.. 2610. Svjetlo riječi XIV/158.09. Lemajić Nenad. 10... Sarajevo 14.09. (Ekskluzivno istraživanje DANA: Udžbenici III). Definiranje pojmova. 6. 289-302. Svjetlo riječi XIV/164.. Kršni zavičaj 31. Knowledge.. 1996. 1996. 2608. 2605.. 20.

Lovrenović Dubravko. Svjetlo riječi XV/172. 78-81. Lovrenović Dubravko. Vitez.11.. 12. Sabah propovijed i bosansko srednjovjekovlje.. Kraljica i njezin narod. Dani VII/96. 2628. 1999. 257-294. Lovrenović Dubravko.-1998. 1999. Sarajevo 24. Sarajevo-Fojnica 2000.. obljetnice smrti Fra An ela Zvizdovića”.. Oslobo enje 54/17751. Svjetlo riječi XV/174. Sarajevo 02. 1996. 2618. Osloboenje 54/17696. Sarajevo 1997.). Profetija okrenuta unatrag. Stećak V/57. Lovrenović Dubravko. BF VIII/12.10.09. Lovrenović Dubravko. Lovrenović Dubravko.. 20. 2623.. 7. Sarajevo 07. Sarajevo 1998.09. 2629. Vitez. Lovrenović Dubravko. 2626. 21-59. 2621. 2622. Oslobo enje 53/17340. Dani VII/121.09.. 36-38.-2000. Forum Bosnae 7-8.03. 1996. Lovrenović Dubravko... Sarajevo 1997.09. Dani VII/124. Sarajevo-Fojnica 2000. Sarajevo 17. obljetnice smrti Fra An ela Zvizdovića”. Sarajevo 2000. “Zbornik radova sa Znanstvenog skupa u povodu 500.. 2624. (KUN) 3.. 1999. 1997. Lovrenović Dubravko. 22. 2625.. Zemlja sa tri biografije (Ekskluzivno istraživanje DANA: Udžbenici VI). Sarajevo 16. Sarajevo 15... Politička paradigma i bosansko srednjovjekovlje (U povodu teksta intervjua Envera Imamovića: Kada je osnovan prvi univerzitet u Bosni?). Oslobo enje 53/17341. (8) (Izme u mržnje i ludila). Oslobo enje 53/17342. 2627. herceg i pataren (Ideološki stereotipi i životna stvarnost). 56-58. Lovrenović Dubravko.. . Spajanje ničega s nečim. Sarajevo 01. obljetnice smrti fra An ela Zvizdovića (1498. Kršćanstvo i barbarizacija svijeta (Uz blagdan Ivana Krstitelja u Kraljevoj Sutjesci). Završna riječ na Znanstvenom skupu u povodu 500. Lovrenović Dubravko. Sarajevo 2000. 1996. U susret boljoj prošlosti. 1996. FTS-Franjevački samostan Fojnica.. Lovrenović Dubravko. Sarajevo 15. 11. Putovanje posljednjeg “svetopočivšega” kralja. Čovječno pisanje povijesti (Moj odgovor njima). herceg i pataren (Ideološki stereotipi i životna stvarnost). “Zbornik radova sa Znanstvenog skupa u povodu 500. 2620.09. (10) (Nesigurnost identiteta na mitskoj vatri). 14. FTS-Franjevački samostan Fojnica. 16. 1997..248 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Lovrenović Dubravko. 17. 551-552. 2617.09. Svjetlo riječi XVI/178. (KUN) 6-7. Sarajevo 18. invazije). 248-253. 2619. Oslobo enje 53/17339. Sarajevo 1998. (9) (Olovni vojnici i voštani vladari).

. Lovrenović Dubravko. god. “Safet Halilović. Tuzla 1997.. Zagreb 1994. HZ 31-32. 2639. Lučić Josip. Knjiga iz Tu manove biblioteke. Samobor 1996. Lovrenović Ivan – Imamović Mustafa. Drobnjaci. Lovrić Stjepan. Svjetlo riječi XV/166. 2641. Nov podatak o Branivojevićima. 175. Knjiga 1. AGM. Hrvatski glasnik V/57. BF IV/6. Zagreb 1978-1979. Sarajevo-Fojnica 2000. Markešić Luka. Sarajevo 1992. 487-493. Ko ne želi identifikaciju sa zemljom. Avdić Edin. A régi Boszina. 197-206. kraj stoljeća. 1997... “Ševko Kadrić. zagreb 1999. Oslobo enje 53/17415. . Preporod XXXIII/1..03. 15. Bosna. 641-645.) 2637. Lučić Josip.. 2634. Bosanski kralj (O drevnom refleksu čuvara Bosne).. Posebna izdanja. 1996. Dopuna o Branivojevićima. 153-156. Slobodna Bosna III/57.). 2632.. Dani VII/119.) 2633. Zenica 1993.09. prošlost i etnička uloga u našem narodu). ‘Nikola Pašić’.09. Beograd 1999. Lovrenović Ivan. 275-283.) 2635. (* Krišto Jure. BF VIII/13. Markešić Luka. Dani VIII/173. (Reprint iz 1930. obljetnice smrti Fra An ela Zvizdovića”. 2636.. BiH kulturno-informativni centar. Sarajevo 10.. Zagreb 1996. 2639a.. 2638. Bošnjaštvo na vjetrometini”. Markešić Luka. 2631. Pozsny 1995. 41. 12. Sarajevo 2000... (* Jalimam Salih. Restitucija bosanske državnosti (Izbor priloga i dokumenata)”. 2640. Krišto Jure... Sarajevo 29. Helsinborg 2000. 36.. Centar za bosanske studije. HZ 35. Ex tenebris.12. Lovrenović Dubravko. Oslobo enje (Publisher).. Zagreb 1982. Oslobo enje 55/17878. Sarajevo 01. Sarajevo 09. 19.11.Društvo 249 2630. Sarajevo 1997. 2000. Bosnia & Herzegovina a millenium of continuity. 333. 307311. Bosanska srednjovjekovna državnost u tradiciji Bosne Srebrene. Lubovac Ragib. 3-15. (KUN) 15. Kalligram Könyvkiadó. Lovrenović Ivan. 1999. Zenica 1992. 50. Durieux. 1998. 21. “Zbornik radova sa Znanstvenog skupa u povodu 500. Lovrenović Ivan. Drugo izdanje. 336... Sarajevski dnevnik. Lovrenović Ivan – Imamović Mustafa. “Bosnia and its People”. Luburić Andrija. (* Markešić Luka. Bosna i njezin narod. ČSP XXXI/3. 136. KDM Preporod Zenica. FTS-Franjevački samostan Fojnica.. Povijest koja ne zastarjeva. 54-55. pleme u Hercegovini (Poreklo. Lovrenović Ivan. Sarajevo 02.

Tuzla 1995. 2. Moći sv. Mahmutćehajić Rusmir. Kosovska etika i mit – simboli očuvanja srpske nacionalne svesti. Sarajevo 1994. Ogranak Dubrovnik.. Tuzla 1997. 31-40. “Nijaz Alispahić. 2647. Jednostrane interpretacije. 369-371. 2643. Bosna.. 315-331). Dubrovnik 1992. 2651. (* Čoralić Lovorka. MH. 115-116.) 2648. Alispahić Nijaz. Zagreb 1994. 71-73. Ogranak Dubrovnik. Dubrovnik 1992. Muslimani i bošnjaštvo”. 112-114. Lukić Dragomir.250 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. “Etnogeneza Hrvata”. Sarajevo 1995. Vinicije.. MH. Potvrda višestoljetne priznatosti (45-47). Čelebić Mirsad... 314. Načela (139141)/. Lupis B. Doboj 1996. Živa Bosna ’94 (Politički eseji & intervjui). MH. 1029. Čelebić Mirsad. 29-31.. Dijalog Nova serija II/17. Pogledi II/3. “Atif Purivatra – Mustafa Imamović – Rusmir Mahmutćehajić. Pogledi II/3. Muslimanska biblioteka. O pristupu srpskokatoličkom fenomenu. 7-11. 57. 73-113. Kulturna hronika Tuzle”. Dubrovnik 1992. Lukić Zlatko. Lučić Josip. 2650. Filandra Šaćir. Povijesni prijepori. Most XXII/95 (6). Podaci o doseljavanju Slavena u starijoj dubrovačkoj historiografiji. 79-85. 57. 2642. Jahić Adnan. str. Luke evan eliste iz stolnog grada Jajca.. Biblioteka Prošlost i sadašnjost. Macan Trpimir. Povijesni prijepori”.. 2645. Mahmutćehajić Rusmir. Znak Bosne I/4. Sarajevo 1996. Mostar 1996. Beograd 1985-1986. Trajnost stradanja. Macan Trpimir.) (* Dedić Mehmed. Balcanica 20. 2652... “Trpimir Macan. izdanje. 9-13. Hercegovina 3 (11). Oslobo enje International. Novi Pazar 1996.. Radio kameleon. Leda saliniana.. 218. Sarajevo 1991. Nerazumnost optužbi (U povodu “Srbi u delima nekih hrvatskih istoričara” Jeremije Mitrovića.) . Zagreb 1995. Zagreb 1995. 2644. Značenja 25-26. Povijesni prijepori. 65-77. (Prvo izdanje.. Behar IV/18... “Trpimir Macan. 2646.. /Bosanski arhipelag Superanus (17-24). Zenica 1996. Knjiga 6. Beograd 1989. Balkanica” XVI-XVII. Mostar 1997. Macan Trpimir. Knjiga 6.-2000. Lučić Josip. 151-152. Tuzla 1995. Ogranak Dubrovnik. Knjiga 6. Biblioteka Prošlost i sadašnjost. Radovi 27. MH.. Bošnjaci i/ili Muslimani!?. 399-403. Mahmutćehajić Rusmir. Sandžačke novine I/4. 2649.. Razvoj etničkih kategorija u Bosni i Hercegovini. Biblioteka Prošlost i sadašnjost.

Mostar 1989. različita naroda. HM II/7-8... dva stara. 145-155. /Bosnia... Svezak I. Crkva na kamenu IX/88. Crkva na kamenu X/104-105. 13. Living Bosnia ’94 (Political esseays & interviews). ZIRAL. Tuzla-Sarajevo-Zagreb 1998. Sarajevo 23. Sarajevo 1998. 105-109. (KUN). (Boškovići). izdanje. 13. Malović. 319. Mandić Dominik. Hrvatske povjesnice. Principles (141-143)/. (Balinovići-Balenović. (Raguži. 13. Lovrenović Dubravko. Mostar 1988. Mostar 1990. Knowledge. Hrvati i Srbi. 13. Sarajevo-Fojnica 2000.. 8.... Crkva na kamenu X/98. (Rupčići). (Kneževići starinom Kruševići).05... 486. Mahmutćehajić Rusmir. 13. Crkva na kamenu VIII/85. Beograd 1999.. Sarajevo 1996. Crkva na kamenu IX/90. Zagreb 1990. 13. 13. 2658. Crkva na kamenu IX/97. Ponovljeni pokop bogumilstva. Feljton: Naša prezimena: (Nimčići). 2660. Herceg Bosna i hrvatska Bosna i Hercegovina u povijesti Hrvata (Priredio Tonči Grbelja).. 2. Crkva na kamenu XI/111-112... Mandić Nikola. Sarajevo 1998. Čitanje historije i povjerenje u Bosni. Mandić Igor. 2654. Crkva na kamenu IX/95. 13. Svezak III.ukić Marica. (Šimrakovići). Oslobo enje 55/18763. Fratar i sultan (Tražeći perenijalnu misao u sjećanju na susret fra An ela Zvizdovića i sultana Mehmeda el-Fatiha). Povijesno kritička istraživanja. Mostar 1989. Odjek LI/3-4. 2662.. 13. Oslobo enje International. Mostar 1988. BF VI/10.. (Ostojići). 2661. FTSFranjevački samostan Fojnica. Državna i vjerska pripadnost sredovječne Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina. obljetnice smrti Fra An ela Zvizdovića”. Bosna i Hercegovina.Društvo 251 2653. (Ilići). 13. 17. . Hodžić Kadrija. Mostar 1990. Mostar 1994.. Balin i Balen). Mahmutćehajić Rusmir. Komornik (312). Recognition of on age – old identity (46-47). Nakladni zavod MH. 2656. Mostar 1988.. Crkva na kamenu IX/89. Sarajevo-Ljubljana 1993. Kriva politika. (Mikulići). (* Lovrenović Dubravko. Mandić Dominik. 279-285.. (Matići). Crkva na kamenu X/107. Mostar 1988. 2659. Supreme Archipelago (17-24). (Novalići). Toronto-Zürich-RomaChicago 1982. Mandić Dominik... 173-206. 13. Mostar 1988. 1999. ZIRAL. Ljiljan II/22. 220. Mostar 1987. 2657. 2. Etnička povijest Bosne i Hercegovine.. Mostar 1988. Crkva na kamenu XI/109. Radio Kameleon-Did-Durieux. Mandić Dominik. Chicago-Rim 1978. izdanje. 13. Crkva na kamenu XV/168. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Povijesno kritička istraživanja. Komora (311-312). Mahmutćehajić Rusmir. (Tasovčići). Crkva na kamenu IX/96. Mostar 1989. Sarajevo 1998. 13.) 2655. “Zbornik radova sa Znanstvenog skupa u povodu 500.

) . Mandić Novak Studo. (* Nikić Andrija. Hrvatsko povijesno pravo na Bosnu i Hercegovinu.. Balinovići. SKZ.. Mandić Nikola. rod Hercega Stipana. 2676.. Podrijetlo hrvatskih starosjedilačkih rodova u Konjicu i okolini. 114-115. (* Stanić Radomir. 120-121. Beograd 20. 2668. Zbornik 2.. Mandić Svetislav. 2672. Zagreb 1983.. 587. Mandić Nikola. Nikić Andrija. 13. 12. 1986. Motrišta 7. Motrišta 12. Crkva na kamenu XVII/189. Crkva na kamenu XVIII/200. 2669. Sarajevo 1999. Osvit 3-4. 2670. Motrišta 3. Mandić Nikola. T. Komlinovići. 184. Mostar 1997. 66-70. Odgovor na “Neka razjašnjenja o Previšićima”. Mandić Nikola. 2666. Hercegovina 1980.. 37-40. Mandić Nikola..12. Mandić Nikola.. 1319. Autorovo izdanje. Motrišta 4. Mostar 1997.. Zagreb-Rijeka-Čakovec 1983.. Mostar 1997. Mar J. 196-203.) 2671. Mostar 2000. Kršni zavičaj 13. (* Sirotković Hodimir. 2677. 2663. Rastok. Mandić Nikola.-2000. Srpske porodice Vojvodstva Svetog Save. 2673. 2527.. S ove strane modre rijeke. Brotnjo. Ilići. Mostar 1998.. Mandić Nikola.. Stećak VI/64. (* Zovko Ljubomir. Mostar 1997.252 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Mostar 1997. Humac i Ljubuški. Kosače-Hranić.. 131-132. Beograd 1986.) 2665. H. MH Ogranak Čitluk-Općina Čitluk. Margetić Lujo. 153154. Mar J. Mostar-Konjic 2000. 614.. Laznibat Velimir. Čitluk 1998. Podrijetlo i razvitak pučanstva u Kruševu kod Mostara. 249-253. Mostar 1999. Mandić Nikola. 2667. Hercegovina 1979. Podrijetlo hrvatskih starosjedilačkih rodova u Mostaru. Mostar 1999. Mostar 1999. 237. Politika.) 2675. 120-126. Mandić Nikola... Velika gospoda sve srpske zemlje i drugi prosopografski prilozi. Mostar 1996. H. Srednjovjekovno hrvatsko pravo – stvarna prava.. Sveučilište u Mostaru-MH Ogranak Mostar. Herceg Stipan Vukčić Kosača.. Motrišta 11.. Pravni fakultet u Zagrebu-Pravni fakultet u Rijeci. 13. Zbornik 13.. Kršni zavičaj 12. T. 18-19. Motrišta 3. Gacko 2000. 2664. 2674.

Margetić Lujo. Marjanović-Dušanić Smilja.. Stećak II/21. 641-645. 2683. Knjiga 5. Beograd 1994. Sarajevo 1995. 192-195. 45-71. Hrvatski pravni običaji. Abandžak Stipo.Društvo 253 2678. Slučaj Bosna. 2679. Marijanović Bernard. Dijalog Nova serija I/3-4. (* Strčić Petar. Ivanković Željko. Samobor 1996. “Hodimir Sirotković – Lujo Margetić. Margetić Lujo. IG 1-2.. Sarajevo 1995. 33-36. 269-271. “Stolac u povijesti i kulturi Hrvata”. 147-159.. 125. Pojava i utjecaj Dubrovčana na život u srednjovjekovnom Kreševu. Knjižnica “Pravda i mir”. “Luka Markešić. Grafocolor Zagreb. 15-105. (* Mešanović Sanja. BF VIII/13. Slučaj Bosna. Biblioteka (P)ogledi. Nastanak i razvitak srednjovjekovnih država i prava jugoslavenskih naroda. Zagreb 1994. 2681. 276-278. Sarajevo 1980.) 2685. Sarajevo 1995. Dijagnoza – nalazi – terapija”. 2686. Bosna Srebrena XLVI/4. 104-105. Hrvatsko srednjovjekovno pravo – vrela s komentarom. Ante. Zagreb 1999. Humski zbornik 4. ŠK.. MH Mostar. Svjetlo riječi.. Markotić F. Zagreb 1988. Beograd 1999. Mikulić Planinka.. Dinastija (154). 304. ČSP XXXI/3. Zagreb 1990. Knjiga 1. Markešić Luka. 175-179. Zagreb 1995. Općina Stolac. Kruna (334-335). .) 2682. Margetić Lujo – Maršalevski Apostolova Magdalena. Knowledge. Marijanović Zdravko. Bilten FTS XXIII/1. 103-105. GP 24. Markešić Luka. Zagreb –Stolac 1999. Bosna ostaje bez svjedoka (s demografsko-političkog vidikovca). Dijagnoza – nalazi – terapija. Moderna vremena Zagreb. AV 37. obljetnicu Povelje Kulina bana).. Livno 1995. 'Slava’ i Hrvati u Hercegovini. Stanovništvo Bosne i Hercegovine – osnovne karakteristike razvoja naseljenosti i broja stanovnika.) 2687. Godina 46. 441-465. 2689. 2688. zagreb 1993. Bilten FTS XXIII/1. Sarajevo 2000. Rad JAZU 451. Hrvatski narodni godišnjak 1999. 1-11.. Sarajevo 1995. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”.. Knjiga 5. Lujić Božo. 2684. 22.. 2680.. Povijest države i prava naroda SFR Jugoslavije”. (* Premec Vladimir. Kulin ban – povijest i legenda (Uz 800. Vladarske insignije i državna simbolika u Srbiji od XIII do XV veka. Ivanković Željko. Svjetlo riječi... 487493. Mostar 1999. Nekoliko napomena o etnogenezi jugoslavenskih naroda. Knjižnica “Pravda i mir”. Margetić Lujo. Samobor 1996. Krišto Jure. 25.. 253. Svjetlo riječi XIII/152. Beograd 1994... Markotić Ante.. HZ 45 (1992). Marjanović-Dušanić Smilja.. Krišto Jure. Sarajevo 1998. Zagreb 1990..

. . Vlaštak ne označava ni roba. Ljubljana 1978.već vlaha. Dvorski. 99. ni vlasnika. 1-2 (1990) Beograd 1991. Podgorica 2000. Me edović Šefko. Sarajevo 1998. 7. Memić Mustafa. Naslednik (433-434).”. ni toponim. 2690. CID. u Sarajevu. Mihaljčić Rade.. Beograd 1999. Putovanje po Crnoj Gori i Hercegovini (Prevod sa francuskog Nada Jovović). Sarajevo 1996. Convegno degli storici Jugoslavi ed Italiani. Udruženje Bošnjaka porijeklom iz Sandžaka. Mijušković Slavko. Kmet (298-299). JIČ XVII/1-2. Vlastelčići (8789). 26. Mihaljčić Rade. Knez (299-301).. Kum.254 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. ni kmeta. (Uredil – A cura di: Ferdo Gestrin)”. "Simpozijum: Vlasi u XV i XVI vijeku". Beograd 1994. l. Godišnjak CBI XVI/14. Radovi ANU BiH 73. Knowledge. Sarajevo 1983.. 113-129. Brat (63). Spremić Momčilo. Boljar (56). Sluga (674-675). Družina (169-170). Sarajevo 1996. “Migracije Slovanov v Italijo – Le migrazioni degli Slavi in Italia. Vražda (106-107). 2692. Poznati Bošnjaci Sandžaka i Crne Gore (Od Ahmed-paše Hercegovića i Vehbi Šemsekadića do Rifata Burdžovića i generala Sefera Halilovića).-2000. “Bosanska srednjovjekovna država i suvremenost (Zbornik radova)”. Biblioteka Svjedočanstva.. 2701. Sarajevo 1990.. Raskovnik XXIII/87-90.. 2694. ni voćnjak . zasjedanje jugoslovansko-italijanske komisije za zgodovino – 7. 675. 16-20. Stanovništvo 28-29/3-4. 127-147. Zgodovinsko društvo za Slovenijo. ni kućnu poslugu. 2698. Prezimena izvedena od titula. 23. Peharnik (509-510). maja 1994. Mara Hrebljanović. Ljubljana 1978. 2699.. Veliki (71-72). Mihaljčić Rade. IG 1-2. 201-242. 2691.. Odjeljenje društvenih nauka 22. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”.) 2696. 195-196. Vladarska titula gospodin. Memić Mustafa. ZČ 32/1-2. O antropološkoj metodologiji terenske obrade skeletnih nalaza. Vlastela (86). 277-279. j. FPN. Stavilac (693-694). Mihaljčić Rade. Marž Pjer.. Beograd 1979. 29-35. Danica 7 (za 2000). 117-131.. Plemstvo (523-524). 2693. Beograd 1997. Matica d..) 2695. Titule (732-734). X 1989. 231. “Istočna Bosna i Sandžak (Znanstveni skup).njihov uticaj i posljedice na demografska kretanja i promjene u našoj zemlji. Zajednička sudbina Bošnjaka i Albanaca kroz historiju. 2700. “Migracioni procesi i Bosna i Hercegovina od ranog srednjeg vijeka do najnovijih dana .. Migracije i Bosna i Hercegovina".. Vojvoda (96-97). (* Mišković Sonja. (* Mihelič Darja. 2697. 9-34. Sarajevo 1978. dvorski knez (143144). Beograd 1999. Mikić Živko. i 27. Nasle e (434). Gospodin (121). 160-161. Institut za istoriju-Institut za izučavanje nacionalnih odnosa.. Društvo srednjovjekovne Bosne. kumstvo (343-344).

or ević Nada. Pjesma stvorenja. 85-87. Mikić Živko. Rezultati antropoloških istraživanja ranosrednjovjekovne nekropole u Koritima kod Duvna. Beograd 1985-1986. 2705. Sfairos. Herceg Stjepan. Dubrovnik 1979. Ugarci/Trebinje – antropološki sadržaj tumula XI. 97. . 205-222. Diagramme und Dendrogramme). Povesna sfera. Srbi u delima nekih hrvatskih istoričara. Sarajevo 1986. GZM (A) 33 (1978). Mikulić Planinka. Beograd 1997. 5-109 + Anhang I (Fototafel I-C + Anhang II: (Verbreitungskarte. Sarajevo 1986. 14-15. Mikić Živko. Mitić Ilija. O izbjeglicama iz zale a na području Dubrovačke Republike. 2710. Stefan Vukčić Kosača. 2712. Mikić Živko. Duvno 1986. Pravoslavna Dalmacija (Istorijski pregled). Sarajevo 1979.. Narodna književnost”. Feljton: Veliko stoljeće (1).... 2709. “Ričice – nekropola stećaka”. BiH Kult II/2. Pripaša (584-585). Biblioteka Čovek i reč. Mišić Siniša. Antropološki prikaz srednjovjekovnog stanovnika Ričica.. Mikić Živko. 2704. Mitrović D. Knowledge. 574. Tribunia 5. 217-226. Beograd 1991. Godišnjak CBI XXIV/22... Beograd 1989.. Sarajevo 1999. ZFF Serija A: Istorijske nauke 19. Beograd 1984. Beitrag zur Anthropologie spätrömischer bis spatmittelalterlicher Bevölkerungen Jugoslawiens. Milaš Nikodim. Balcanica 16-17. IRO Vuk Karadžić. Sveta baština V/37. 27-33 + 2 table slika. 315-331. Jeremija. 2713.Društvo 255 2702. Mikić Živko. Dinarski antropološki tip sa srednjovjekovne nekropole Raška Gora – stećci kod Mostara. “Radmila Pešić – Nada Milošević. ZFF 17. 139-149. 2703. 2716. Trebinje 1979. Satnik (650). Mikić Živko. Imigracijska politika Dubrovačke Republike s posebnim obzirom na ustanovu svjetovnog azila. 2706. Milošević. 2711. 2715. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Sarajevo 1978. Godišnjak CBI XXII/20. Miroslav.. 2714.or ević. Beograd 1999... 125-163. Split 1983. Mitić Ilija. Mikić Živko. 223-280+10 tabli.. Anali 17.. Prvi pokušaj socijalne stratifikacije srednjovjekovnih stećaka.. 2707. 2708. 18. Godišnjak CBI XVII/15. Posebna izdanja 1. Vlastelinstvo (89-91). Antropološka zapažanja o skeletu Vignja Miloševića. 45-59. Naučni krug 1. Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture.

Savez arheoloških društava Jugoslavije-Muzej grada Beograda. Savez arheoloških društava Jugoslavije-Muzej grada Beograda. 2722. SANU. SSDSV 7. Mulaibrahimović Halim. Jeremija. 105-114. Odgovor na odgovor dr Nikše Stančića. Beograd 1980. Mušović Ejup. 2718. Nalić Zahid. Moskva 1978.256 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 303. Učebno-metodičeskoe posobie. 2719. Prijepolje 1979. Beograd 1984. Beograd 1989. Bibliografija seobe naroda u Jugoslaviji. Srpstvo Dubrovnika. 2724. Pljevlja 1981. (* Trifunovski F. Jeremija. FPN. Heretici. Horvati i serbi. Neki sociološki aspekti urbanog u srednjovjekovnoj Bosni. Jeremija. “Bosanska srednjovjekovna država i suvremenost (Zbornik radova)”. Mitrović D.. Dobojske novine I/5. “Bosanska srednjovjekovna država i suvremenost (Zbornik radova)”. 2726. Kabes II/13. Mrkobrad Dušan. Beograd 1989. Etnički procesi i etnička struktura stanovništva Novog Pazara. Mitrović D.. Jeremija. Mulić Jusuf. Posebna izdanja 2. 212. FPN. 2727. SKZ-Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Beograd 1984. Mušović Ejup. Doboj 1996..) 2729. Bibliographia archaeologiae Iugoslaviae. Mitrović D. 395-398. 16.. Mitrović D. 43-44.. 2720.. 99-105. (* Trbuhović Leposava. Islamizacija u Novopazarskom sandžaku. 72-74. Bibliografija seobe naroda u Jugoslaviji. Sarajevo 1996. Beograd 1992. Glasnik SAD 1. Mrkobrad Dušan.. 166 + 1 karta.-2000. Beograd 1979. Sarajevo 1996. 405-413. Feljton: Sarajevo – grad izme u Istoka i Zapada (3): (Vjerske zajednice). Musabegović Nijaz. Moskolenko Evseevič Anatolij. vjera i nevjera. .. Beograd 1994. 2717. Balcanica 11. Stanić Radomir. 2725. Vozniknovenie i razvitie feodalnih otnošenij u južnih i zapadnih slavjan. Narodna knjiga.. 221.) 2723. Biblioteka Studije i monografije. Posebna izdanja 19. Jovan. III-VIII. Balcanica 20. Mostovi XIII/60. Mostar 1996. Narodnosna svest u Srba. Moj odgovor dr Josipu Lučiću.. Beograd 1989. Etnografski institut. 2721.. Predgovor.. 72-79.. Balcanica 20. 2728.

Jevgenij.. Balkanskie vlahi i formirovanie drevnoserbskoi narodnosti. kultur.. etnografija i folklor slavjanskih narodov. Moskva 1979.. (K probleme formirovanija rannofeodalnih narodnostej). GDI BiH 28-30 (1977-1979). 234-246. Moskva 1984.. (K istorii feodalnoj socialnoj terminologii i ierarhii). 19. “Voprosi socialnoj. Naumov P. . Istorija. Jevgenij.. Gosudarstvennaja vlast i soslovnoe delenie feodalnogo klassa na Balkanah v XIII-XV vv. Doboj 1998. 29-38. političeskoj i kulturnoj istorii jugo-vostočnoj Evropi”. Sarajevo 1989. Voprosi istorii slavjan 6. Feljton: 1415-ta (1-4): (1) Dobojske novine III/31. Naumov P. Etničke predstave na Balkanu u epohi ranog srednjeg vijeka (po materijalima ‘Ljetopisa popa Dukljanina’). Naumov P. Naumov P. Jevgenij. Muallim 20-21. (3) Dobojske novine III/33. “Razvitie etničeskogo samosoznanija slavjanskih narodov v epohu zrelogo foedalizma”. 2739. Naumov P. Balkanskie issledovanija 7. Doboj 1998..Društvo 257 2730. 2735. 2737. 24-33.. 2731. Drevnosti srednie veka. Jevgenij.. Naumov P. 2535. Etničeskaja istoria vostočni romancev. 16.. Etničeskie predstavlenija na Balkanah v epohu rannego Srednevekovja (po materialam ‘Letopisi popa Dukljanina’).. 2734. Jevgenij. Naumov P. 2733. 2736. Naumov P.. Vološskaja problema v savremennoj jugoslavskoj istoriografii. Etničeskoe samosoznanie južnih slavjan v VII – X vv. Balkanskie issledovanija. Balkanskoe krestjanstvo v feodalnoi sisteme XII-XV vv (K voprosu ob evolucii krestjanskih kategorii i povinnostej v južnoslavjanskih stranah i v severnoj Albaniii). Doboj 1998.. 94-117. Jevgenij. 241-264. Veronež 1980. 1985. Naumov P. Jevgenij. Processi razvitija etničeskogo samosoznanija v Serbii i Bosni v XII –XIV vv. 2137. 1. Jevgenij.. 14-29. 2738. Nametak Fehim. Sarajevo 1994. 2740. 13. 199-217. etnogr. Doboj 1998. Dinamika foedalnogo stroja Serbii i Bosnii (V ocenke sovremennoj jugoslavskoj istoriografii).. Moskva 1982. 11. Znameniti Bošnjaci u vrijeme osmanske vlasti. Moskva 1978. (2) Dobojske novine III/32. Naumov P. Nalić Zahid.. Kišinev 1978. 2732. (4) Dobojske novine III/34. 1861. Slavjano-vološskie svjazi.. 2741. Moskva 1989. Jevgenij. Dijalog XIII/1-2. Bosanski i humski vlasteličići (Prilog istoriji feudalne staleške terminologije XIV-XV vijeka). Vipusk 9. Sov. Sarajevo 1979. 10. Jevgenij.

Knjiga 496. Institut za istoriju-Institut za izučavanje nacionalnih odnosa... Trebaju li se Hrvati BiH odreći ljiljana. Okrugli sto ‘Tragom bosanskohercegovačke prošlosti – o urbanom biću BiH’. Tuzla 1999.njihov uticaj i posljedice na demografska kretanja i promjene u našoj zemlji. Sarajevo 1996.. Prezimena zapadne Hercegovine.258 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Hrvatski glasnik VII/83. Iseljavanje hercegovačkih katolika od 15. Migracioni procesi i Bosna i Hercegovina od ranog srednjeg vijeka do najnovijih dana . 66-71.njihov uticaj i posljedice na demografska kretanja i promjene u našoj zemlji. Nižić Nedeljko. i 27. Migracioni procesi i Bosna i Hercegovina od ranog srednjeg vijeka do najnovijih dana . Neka zapažanja o srpsko-pravoslavnoj duhovnosti u Bosni i Hercegovini u osmansko-turskom vremenu. 2743. Nezirović Muhamed. Kolo 75. Beograd 1982. "Urbano biće Bosne i Hercegovine". Nuhić Muhamed. 126. beograd 1983. 2749. Skupno misliti Bosnu.. Kršni zavičaj 13.. SKZ. 31-41. Sarajevo 1983. Pregled etnoloških istraživanja migracija i porijekla stanovništva Bosne i Hercegovine. 2748. Niškanović Miroslav.. 53-55. 2744. X 1989. Institut za istoriju-Me unarodni centar za mir. Rijeka 1998. Odbor savjetovanja Bosna i Hercegovina – mogućnosti i perspektive razvoja 3.) 2753. i 27. Sarajevo 1995. X 1989. 2750. 108-110. Hercegovina 1980. 201-209. “Bosanska srednjovjekovna država i suvremenost (Zbornik radova)”. "Migracije i Bosna i Hercegovina". 51-56. Niškanović Miroslav. Pledoaje za istraživanje komunikacijskih tokova u bosanskom srednjovjekovlju. 52-59.. Institut za istoriju-Institut za izučavanje nacionalnih odnosa. Nilević Boris. Porijeklo stanovništva Drežnice. "Migracije i Bosna i Hercegovina". Bosna – stara evropska zemlja. 2746. “Bosanski duh”. Sarajevo 1990. “Ratni kongres bosanskomuslimanskih intelektualaca 22. 478.. decembar 1992. 2745. (Priredio Sima Ćirković).. 2742. O srednjovjekovnom bosanskom gra aninu. VKBI. Sarajevo 1994. 2751. Nikić Andrija. u Sarajevu.. 29-36.. 26.”. Nilević Boris. 1-61.. 26. 2747. 2752. . Novaković Stojan. Istorija i tradicija – izabrani radovi. Nosić Milan. 8. Sarajevo 1990. IG 1-2. stoljeća do danas. u Sarajevu.. Sarajevo 1996. POF 42-43.-2000.. simbola obitelji Hrvatinića?.. Iz migrantske psihologije srpskog naroda u Bosni i Hercegovini u XV i XVI stoljeću. Nilević Boris. (* Pavlović B. Sarajevo 1997. FPN. GZM (E) 38. Nilević Boris.

2766. Tribina 80. Omerbašić Ševko. 41-42. Bošnjačka pismohrana I/1-4. Rama i njeno stanovništvo. 14-15. 21-29. Odnosi muslimana sa Slavenima prije turskih osvajanja na Balkanu i kontakti Južnih Slavena i Arapa. Sarajevo 1990. Numić Hajrudin.. Zagreb 1999. Hajrudin Numić 1920-1960”. Sarajevo 1979.”. VKBI. Zagreb 1999. 12. 2757. Biblioteka Arabeska 10.Društvo 259 2754. Bošnjaštvo i bosanstvo (141-153). Omerbašić Ševko. godina afirmiranja i negiranja nacionalnog identiteta Muslimana). decembar 1992. 46. 155-183. Izbrisana prošlost. 2765. Sarajevo 1990. . VKBI. 15. Tribina 69. 233245. Globus.. 356-373. “O ‘nacionaliziranju’ Muslimana (101. 14..) 2764. Sarajevo 1996. Bošnjačka polazišta i bošnjački pogledi (75-78).. VKBI. Zagreb 1999. Markešić Ivan. Biblioteka Posebna izdanja. 2756. 2761.. VKBI. Omerbašić Ševko. 2755. Odjek XLIII/10. Sarajevo 1998.. 16. Preporod XXI/474. 14-15. Oslobo enje 47/15013. KS-FTS.) 2758.. Sjedinjeni etnokorijeni Bosanskih Muslimana (95-96).. (* Jeleč Sead. 11. Zagreb 1990. Bošnjačka pismohrana I/1-4... Šta Bosanski Muslimani (Bošnjaci) jesu i šta im se doga a?.. Bošnjaštvo i bosanstvo. Omerbašić Ševko. 2760. Sarajevo 1982.04. Šta Bosanski Muslimani (Bošnjaci) jesu i šta im se doga a? (56-60). Odjek XLIII/10. Isaković Alija. Duraković Enes. Odjek XLIII/10. Č. Palavestra Vlajko. 16.. Numić Hajrudin. Islam i muslimani u Hrvatskoj. Sarajevo 1979. Behar IX/48-49.. H. (* Muftić Osman. Sarajevo 1988. Sarajevo 1994. “Ratni kongres bosanskomuslimanskih intelektualaca 22. Mešihat Islamske zajednice u Hrvatskoj. Sandžak IV/58-59. Sarajevo 1990. Pregled LXIX/2. Zagreb 1997. Omerbašić Šefko... Omerbašić Ševko. 43-44. Islam prije dolaska Osmanlija u našim krajevima.. Narodne pripovjetke i predanja iz Drežnice. Tanković Šemso. Okuka Miloš.. Odjek XLIII/10. 2763. Zagreb 2000. Behar VI/32-33. Palavestra Vlajko. Prof.. Sarajevo 06.. Numić Hajrudin.. Povijesna utemeljenost Muslimana – Bošnjaka u Hrvatskoj. dr. Sarajevo 1990. Tri tačke muslimanskog koda (91-94). “Čovjek uzoritosti. 43-46. 165-188. 2759. Glasnik VIS-a u SFRJ LI/4. 1990. 375. 2762. Novi Pazar 1995. GZM (E) 37. Diskusija. 271-280. Pejanović Mirko. Sarajevo 1990. 484. Sarajevo 1998. Bošnjaci u Hrvatskoj. (Priredio Alija Isaković)”. Bošnjački memento (155-183).. “Povijesnoteološki simpozij u povodu 500 obljetnice smrti bosanske kraljice Katarine”. 18.

(* Nilević Boris. 12. 2775. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Preporod XXX/681.. 22-23.01. stoljeće – Ston. Visoko 1995. 2778. 54. Bošnjaci sa prezimenom Brutus iliro-romanski korijeni na tlu BiH stari 2000... Oslobo enje 52/17007. 568-571. Pašić Hilmo. Ljiljan V/ 156. “Svatovska groblja” – problemi istraživanja. Sarajevo 2000. Hercegovina 6.-2000. 1997. 1996. Pasarić-Dubrovčanin R.10. (3) (Bosna izgra uje svoju nezavisnost).. 13. 19. (5) (Prihvaćanje islama ključno je obogatilo bošnjačku budućnost). Sarajevo 04... 2769. Palavestra Vlajko. Ljiljan V/155. Generalštab Armije BIH.12.. Tuzla 1996. 2773. Pašić Dževad. Sarajevo 1996. Stonski rat. GZM (E) 39. Sarajevo 1996. Zagreb 1983. 2774.. Oslobo enje 53/17419. Pandurević Tatjana. Sarajevo 1995. 16. Pandžić Stjepan Bazilije. Tuzla – Odbrana kontinuiteta državnosti Bosne i Hercegovine. Sarajevo 14. 103-116. Sarajevo 1995. Srpsko-pravoslavno žiteljstvo zapadnih krajeva Dubrovačke Republike do u 14. Iz povijesti hrvatskog naroda. 2771. Nikola. Ljiljan V/157.. (6) Bosanski ejalet veći od Bosanskog kraljevstva). Pašić Ibrahim.. Sarajevo 1984.) . Feljton: Devet stoljeća bošnjačkih ratovanja u Evropi.. Država Bosna i Hercegovina (Nastanak. 1-142. Aziji i Africi (1-7): (1) (Iskorak Bosne i Bošnjaka iz povijesne sjenke). 1995. Srpska pravoslavna episkopija zagrebačka. Palavestra Vlajko. Edicija Dokumenti... 2768. Pavković F. 367. Mostar 1987.260 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 87. 29. Klub Bošnjačkog udruženja pravnika KDB Preporod. (2) (Islam u Bosni prije dolaska Osmanlija).. Euforični postupak (Nelegalno iznošenje iz BiH posmrtnih ostataka posljednjeg bosanskog kralja Stjepana Tomaševića). Knowledge. Beograd 1999. 2772. Pravo prvokupa. 27. 22-23.. Dnevni avaz III/441. (4) (Nastanak i uspon bosanskog kraljevstva).. Ljiljan V/154. Sarajevo 1995. 22-23. Bosnia ars.. godina.. Bošnjaci na svjetskim ratištima. Zemlja izme u istoka i zapada. Sarajevo 30. 2776. Pelesić Muhidin. 2777.Ljiljan IV/152. Tomislavgrad 1991. Uprava za politička pitanja. Primorje. Sarač Edina. Palavestra Vlajko. 24-25. Sarajevo 1996. 22-23. Sarajevo 1996. Porijeklo stanovništva Rakitna. 113-116. Pelesić Muhidin. 22-23. Ljiljan IV/151. Vojna biblioteka 23. 2223. 2770. Naša ognjišta XXI/176. Sarajevo 1992-1997.. Godišnjak CBI XXX/28. (7) Bošnjaci uspinju Osmansko carstvo na vrhuncu slave). Ljiljan IV/153. Staro hercegovačko "pleme" Krmpotići. Sarajevo 1995-1996. 2767... razvoj i aktualna zbivanja).

Muftijstvo Travnik. Sarajevo 1994. 28-29. Petrović ur ica. Perić or e. Beograd 1986. 2781. (4) Prva linija V/43. (3) Prva linija V/42. izdanje 1993) 2. Ljiljan VII/280. Pelesić Muhidin. 15. Hrvatski glasnik VIII/96. Bobovac III/29... Srednjovekovni vlasi na teritoriji današnje Crne Gore – primer Ri ani. 28-29. Feljton: Devet stoljeća bošnjačkih ratovanja u Evropi. Sarajevo 1998. 10. Istorijski institut RCG.Društvo 261 2779. Novi Sad 1987. Sarajevo 1996. Sarajevo 1996. Bobovac IV/46. (10) (Jelena Gruba). Tuzla 1999. Sarajevo 1996. 2782. (3) (Bošnjaci. 10): (4) (Gradnja grada Bobovca).. 229-264. “Bosanska srednjovjekovna država i suvremenost (Zbornik radova)”. Petković Toni. 2790. 2784. “Ajvatovica ‘95”. (1. . (2) Prva linija V/41. “Srednjovjekovna istorija Crne Gore kao polje istraživanja”. Tuzla 2000. 17. Ljiljan VII/279. “Borac Armije Republike Bosne i Hercegovine”.. (5) Prva linija V/44. Nacrt istorijske bibliografije o srpskoj srednjovekovnoj ženi (1158/9-1459-1521). Obilježen dan Katarine Kotromanić-Kosača. Aziji i Africi: (Iskorak Bosne i Bošnjaka iz historijske sjenke) (1-5): (1) Prva linija V/40. RIZ BiH. Geneza bosanske državnosti. Prusac 1995. 2783. Sarajevo 1996. drevni i autentičan narod). Bobovac III/30. Pelidija Enes.. 21-27. 2789.. (5) (Radakovo izdajstvo). 2780. FPN. Dubrovačke arhivske vesti o društvenom položaju žena kod srednjovekovnih Vlaha. 28-29.. Sarajevo 1998.. 357-372. Sarajevo 1996. Vareš 1997.. Hrvatski glasnik VII/84. 58-59. Vojna biblioteka 1. Zbornik MS za istoriju 35... Takvim za 1999. Press centar.. Vareš 1997. Sarajevo 1996. 58-59. O historijskim aspektima formiranja Armije BIH.. Katarina Kosača. Bosanska vojska – važan faktor na ratištima srednjovjekovne Evrope. Pelidija Enes. 189-208. 32-34. Zbornik radova sa Okruglog stola Istorijskog instituta.. Petrović Marica. Petrović ur ica. 2786. Sarajevo 1998. Knjiga 3.. 95-102. Kratak pregled bošnjačkog jedinstva kroz historiju.. Armija BIH. Feljton: Legende iz vareškog kraja (4-5. 2787. Vareš 1998. 11.. 2785. 11. Pelesić Muhidin. IČ 32 (1985). Pelesić Muhidin.. Pelidija Enes... Petrović Marica. 5-25. Feljton: Evropski muslimani od Andalusa do Bosne (2-3): (2) (Ratoborno rivalstvo kršćanskog Zapada spram muslimana). 2788. 32-33. izdanje. Podgorica 1999. 91-97.

14. Beograd 1999.. 11. i 24. 151-172.) 2797.. Titograd 1978. 11-19. “Podsjetnik i kalendar”. 2798. Titograd 23.. Petrović Vladeta... 13. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Knowledge. Mostar 1997. Titograd 1981. “O ‘nacionaliziranju’ Muslimana (101. 75-77. (Uredio Milenko Brkić). PCC Me ugorje. novembra 1978. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”. (Radovi sa naučnog skupa. “Postanak i razvoj srpske nacije (Neki metodološko-teorijski problemi u izučavanju postanka i razvoja srpske nacije)”.. Kraljica Katarina Kosača. Puljić Ivica.. 2799. FTS-Franjevački samostan Fojnica. CANU. 2801. Sarajevo 1993. obljetnice smrti Fra An ela Zvizdovića”.262 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Vera. obljetnice). “Zbornik radova sa Znanstvenog skupa u povodu 500. (Priredio Alija Isaković)”.. Knowledge. 283. SarajevoFojnica 2000. Beograd 1979. 2795. Odjeljenje društvenih nauka 3. 2791. godina afirmiranja i negiranja nacionalnog identiteta Muslimana). 13.. Mostar 1996. . 80. Crkva na kamenu XVII/186. "Predmet i metod izučavanja patrijarhalnih zajednica u Jugoslaviji". Puljić Ivica. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. (* Pejović oko. Naučni skupovi 7. Neka razjašnjenja o Previšićima. Crkva na kamenu III/23. IRO Narodna knjiga-Marksistički centar CK SK Srbije. Najstariji korijeni Puljića. 208-218. godine). Mostar 1982. Biblioteka Posebna izdanja. Beograd 1999.. 401. Odgovor ipak nije odgovor!. 188-191. Studenci 1995. 2800. Globus. 107-128. 2796. 2802.-2000. Mostar 1996.. Nacionalni i politički razvitak Muslimana. 2803. Puljić Ivica. Split 1997. Hrvati dubrovačkog zale a. Crkva na kamenu XVII/186. Vinica. Crkva na kamenu XVIII/201. Hrvatska obzorja VI/1. 2792. Popović Anto. Puljić Ivica. 2794. Ministarstvo ObraneMinistarstvo Odbrane RBIH. Purivatra Atif.. Istorijski zapisi XXXI/4. 2793. “Povijest Bosne i Hercegovine”. Popović Radomir – Ćirković Sima. Zvizdovićevo djelovanje u svjetlu biblijskih paralela (Refleksije u povodu 500. Puljić Ivica.. Zagreb 1990.

. “Istočna Bosna i Sandžak (Znanstveni skup). Purivatra Atif – Hadžijahić Muhamed. Istina o BiH I/4.. Muslimanska biblioteka. Zbornik za istoriju BiH 2. Radusinović S. Sofija 1999. Posebna izdanja 515. Motrišta 4.. 2809. Račić Senka.. 161-174.Hadžijahić Muhamed)”. 34. 61-189. 2811. “ABC Muslimana (Priredili Purivatra Atif . Stanovništvo Crne Gore do 1945. 2805.Društvo 263 2804. Ana Kantakuzina – vizantijska nevesta u kući Kosača. Muslimani. Muslimani i bošnjaštvo. Beograd 1997. Institut po balkanistika pri BAN. Bosna. (2) (Vjekovima pod terorom Srbije i Crne Gore). Feljton: Bosna i Sandžak (1-2): (1) Sudbina Bošnjaka na Sandžaku i u istočnoj Bosni). Sarajevo 1991.Hadžijahić Muhamed)”. 86-93. 2816. Purivatra Atif – Imamović Mustafa – Maglajlić Munib – Kučukalić Zijo. 119-137. 2813. 34. 123. godine. . Sandžak III/53. Odeljenje društvenih nauka 80. SANU. 1415. 19. Warszawa 1997. 2807. religija. Slawistyczny ósrodek wydawniczy. Istina o BiH I/3. Bosna. 32-33. Akademično izdateljstvo ‘Prof. 19.. Feljton: Porodica Isa-bega Ishakovića u Sarajevu (1-4): (1) Muallim 57. Pavle. (4) Muallim 60. Rahić Esad. “Atif Purivatra – Mustafa Imamović – Rusmir Mahmutćehajić. 2808. Purivatra Atif. Leksykon tradycji chorwackich.... 13-29.”. Sarajevo 1994. Sarajevo 1997.. Srpskocrnogorska indoktrinacija na osnovama mitomanske svijesti i genetske paranoje. Radić Radivoj.. Sarajevo 1996. 23. Udruženje Bošnjaka porijeklom iz Sandžaka.. Marin Drinov’. 2814. “ABC Muslimana (Priredili Purivatra Atif . otrazeni v literaturni pametnici). Redžepagić Bajram.. 122-130. Raguž Željko. Sarajevo 1997. Bosna. Rakova Snežana. Redžepagić Bajram. 2806... Bosna. kultura)”. Purivatra Atif – Imamović Mustafa – Mahmutćehajić Rusmir. Bosna. 2810. Novi Pazar 1994. 2812. Sandžak i Bošnjaštvo. Sarajevo 1990.. Rapacka Joanna. O nacionalnom fenomenu Muslimana. “Srednovekovite Balkani (Politika. Muslimanska biblioteka. 2815. 9-57. O nacionaliziranju Muslimana (O “Bošnjacima” i “bošnjaštvu”). Sarajevo 1997. Sarajevo 1991. Sarajevo 1990. Bibliografija Muslimana. maja 1994. (3) Muallim 59. Mostar 1997. Muslimani i bošnjaštvo”. Muslimanska biblioteka. Sarajevo 1994. Sarajevo 1997. Beograd 1978. Insignia regalia balcanica (Nabljudenija vrhu vladatelskite simvoli. Muslimanska biblioteka. (2) Muallim 58. 33.

2829. Sarajevo 2000. Užički zbornik 18. 2822. Sarajevo 2000. SIJ. S. izdanje. Behar IV/21. Runje Petar. Globus.. Bijelo Polje 1983.-2000. 2819. godina afirmiranja i negiranja nacionalnog identiteta Muslimana). Sarajevo 1996. Društveno-istorijski aspekt ‘nacionalnog opredjeljivanja’ Muslimana Bosne i Hercegovine. Redžić Enver. ponude i mira ‘Zajedno’. bošnjačke nacije. Redžić Enver. Posebna izdanja 106. Rokai Petar. 10-12. Redžić Enver. Revija slobodne misli 29-30. Beograd 1988.. Rotim Karlo. Split 1996. bošnjačke nacije). Nijemci u Bosni. U Kreševu još živi uspomena na bosansku kraljicu Katarinu. 123-125. 623.. Rudić Petar. Obrana Herceg-Bosne 1. Geneza ideje bosanske. Biblioteka Posebna izdanja. Beograd 1998.. Duvno 1980. 2826. “Zbornik radova X kongresa istoričara Jugoslavije”. Zbornik MS za istoriju 28.. 449.. Ravne Rijeke 1987. Sto godina muslimanske politike u tezama i kontraverzama istorijske nauke (Geneza ideje bosanske. 371-373. Rendić-Miočević Ivo. . Književni krug. Odjeljenje društvenih nauka. 2820. (Priredio Alija Isaković)”. Stručna knjiga.. 220. Isakovci – novo nacionalno ime jugoslovenskih muslimana (predlog). 2817. Povijest i nepovijest Crnogoraca. Sticanje poseda kao vid imigracije balkanskog stanovništva za Ugarsku u srednjem veku. “O ‘nacionaliziranju’ Muslimana (101.. 2824. Rokai Petar.264 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978... 149-157. Kačić 29. B. Široki Brijeg 1997. 80. MK SSRN Ravne Rijeke. 13-18. Bibliografsko-genealoška beleška o ugarskoj kraljici Jelisaveti Kotromanić (Povodom sto pedesete godišnjice ro enja Ilariona Ruvarca). 15. 107-112. 2823. Pljevlja 1990.. “Religija i državotvornost. 1997. Marković Vojislav. O nacionalnom imenu Muslimana s osvrtom na knjigu Ćamila Sijarića Herceg-Bosno i tvoji gradovi. Biblioteka znanstvenih djela 85. ANU BIH. 2821.) 2827. Novi Sad 1983. (* Marković Vojislav. (2. Zlo velike jetre. 17. 129-133. Naša ognjišta X/59. Deklaracija za svjetsku etiku”.. ANU BiH-Institut za istoriju. Knjiga 31. Tri hrvatske plemkinje franjevačke trećoredice. Richembergh Beus Goran. Zagreb 1990.) 2828. 2818. Rudić Petar. Hrvata. Zagreb 1995. 2825. Titovo Užice 1989. Muslimana i Srba.. Centar za filozofska istraživanjaMe unarodni centar za promociju interreligijskog dijaloga. Mostovi XXII/114-115..

556-558. Titograd 1989. Sivrić Ivan. Beograd 1991. Dragišić Juraj. “Istorija srpskog naroda. (* G. Beograd 1994.. “Crtajte granice ne precrtajte ljude”. izdanje. Misli umiru kad ih više niko ne misli (Antirasprava: Hrvati u BiH – hic et nunc). Chicago 1982. Pojava pamfleta oko povijesti Bosne i Hercegovine. Sarajevo 2000. 171-194. “Istorija srpskog naroda. 9. Serdarević Husein. Ć. Pogled u Bosnu (Zapisi veleposlanika). 2. 2831.. Sarajevo-Bol 1995. 75-78. Naprijed. 278-284. 2842.. Zagreb 1993. Potomci kralja Tvrtka.) 2836.. Samardžić Radovan. 240-243.. 386. izdanje 1990). Marulić XVII/2. Tom 1. 2840. HM IV/17. Samardžić Radovan. M. Zagreb 1998. Prodor islama u jugoistočnu Evropu. Povijest države i prava naroda SFR Jugoslavije... Sarajevo 1997. 200.. Zagreb 1989. 117-157. Sabitović Mesud. Sirotković Hodimir – Margetić Lujo. 23-41. (2. 1988. Srbi pod tu inskom vlašću 1537-1699”. Rijeka 26. 7-9.) . 2.. Didaktički putokazi IV/12. Glibo Rajko. HZ 42. 2834. to odumire!). Pristup (Srbi i turski prodor (1459-1537)).. 2833. 190-191.. Domovina i država u udžbenicima historije.. 170-172. Zagreb 1984.. do 1517. Bosanski duh u pitanju. Sarajevo 1995. Marulić XXXI/3. Srbi pod tu inskom vlašću 1537-1699”. Semren Marko. izdanje. Sančević Zdravko.. 2838. 11. Sančević Zdravko. Zagreb 1988. (* Marjanović Mirko. Odbor savjetovanja Bosna i Hercegovina – mogućnosti i perspektive razvoja 3.. 782-826. 2839. “Hrvatski biografski leksikon III (Č)”. Schiffler-Premec Ljerka. Uporedna istraživanja 3. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. “Bosanski duh”. Behar Journal 11. (* D. Seljačka kultura Bosne i Hercegovine. Prodor islama u jugoistočnu Evropu. Samardžić Radovan. Domovina IV/50. 356-358. SV 7. Božji ugodnici u Bosni i Hercegovini od 1291. 2832.. Istorijski zapisi LXII/3-4.. 35-54. Zenica 1998.) 2841.. Radovi 23. Treća knjiga. Treća knjiga.. 622-624. 4-5. HM II/9. Vukčević Luka. 2837. Zagreb 1990. Sivrić Ivo.. Posebno izdanje. Novi list XLII/301.12. Tom 1. 414. ŠK. Beograd 1994. (Za što se ne umire. Sefer Melisa. Matković Hrvoje. Zagreb 1995. Zagreb 1998. 2835. Strčić Petar. Sarajevo 1998. SKZ.. Zbornik radova u povodu imenovanja vrhbosanskog nadbiskupa Vinka Puljića kardinalom.. SKZ.Društvo 265 2830.

Humski zbornik 4. Knjiga 3. Zagreb 1986. Sarajevo 02. (3) (Ubistvo kneza Pavla Radenovića). Ljudska prava i slobode u historijskim dokumentima Bosne i Hercegovine. Općina Stolac. Sivrić Marijan. Leksikon islama (Redaktor Darko Tanasković)”. Oslobo enje 46/14892. 2845. Spaić Vojislav. Oslobo enje 46/14890. 2855. Dopunska nastava)”. nauke. BiH. 193-228. izdanje. Zbornik radova sa Okruglog stola Istorijskog instituta. Znak Bosne I/4. Sivrić Marijan – Vekarić Nenad. FBiH. Sopta Jozo. Skoković Zvonimir Dida.. 2854. Hercegovina 4-5 (12-13). Usmene predaje. Spahić Muris – Nurković Safet. Smailagić Nerkez. 2848. Tomislavgrad 1997.. (2) (“Prateći isplatu provižiuna”). 2843. Selma Ferović..12.. 14. 2853. Moderna vremena Zagreb. 317-327. Sarajevo 1993. 2847. 2849.-2000. Sarajevo 2000. Feljton: Zaboravljeni dinasti (1-3): (1) (Kroz povelje i dokumente). 530-531. Most XXVI/132-133 (43-44).. 2.. Podgorica 1999. Spremić Momčilo. 111-134. Grb Kopčića u klaustru samostana Male braće u Dubrovniku. Svjetlost. 137-151. Naša ognjišta XXVII/237. 1989. do sredine 17. Sarajevo 05. Sarajevo 1996. 10-12. Geografija..) ... stoljeća (prema dubrovačkim izvorima). Fahrudin Isaković. (* Kurtović Esad. Genealoški prikaz roda Bošković. 8.. Stećak III/34. Stariji hercegovački rodovi od polovice 15. 2844. 28. 2851. Sarajevo 04. 2846. Sloveni. Roma 1980. Safet Nurković. Godina 42. “Srednjovjekovna istorija Crne Gore kao polje istraživanja”. Kalendar Napredak za 1994. “Ilidža. JLZ. Sarajevo 1990. Zagreb –Stolac 1999. Archivio storico italiano 138/503. 1989. 18. EJ 4. Istorijski institut RCG. 2850. Softić Aiša. Muris Spahić.266 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Ministarstvo obrazovanja.. 2852. Mostar 1998..12. Zamršena kopča Kopčičâ. 1989. Sarajevo”.. Gra ansko pravo (Bosna i Hercegovina).12. “Nerkez Smailagić. Zenica 1996.. Sarajevo 1996... Smriko Vehid. kulture i sporta. Mostar 2000. 464. Kulturna i društvena historija Bosne i Hercegovine (7 i 8 razred osnovne škole. “Stolac u povijesti i kulturi Hrvata”. La migrazione degli Slavi nell’ Italia meridionale e in Sicilia alla fine del Medioevo. Oslobo enje 46/14893. 98-99. Nešto o obitelji Radulinović./1999. “Uzeir Bavčić. 319-344. 554-556. 3-15. 12. Grafocolor Zagreb. Sivrić Marijan. Općina Ilidža. Spasić Dušan – Ćirković Sima.

Stančić Nikša.. 1987.. . izd.. izdanje 1997). Prilozi XXIV/25-26. Osnovne osobenosti položaja Bosne u osmansko-turskoj državi. Sarajevo 1995.. Knjiga 31. 8. kultura.) (* Škegro Ante. Rilindja. Odjeljenje društvenih nauka. 1513-1520. Sarajevo 1996. 1985. “Širenje islama i islamska kultura u bosanskom ejaletu”. “Istorijska istina” Jeremije D. Elementi našeg srednjovjekovnog prava u turskim zakonskim spomenicima. 1988. 1981. Pogled na odnos religije i državnosti u južnoslavenskim zemljama. 2864. ŠK.. Istorijske osnove nacionalne posebnosti bosansko-hercegovačkih Muslimana. Sarajevo 1991.. izd.. kultura. 198-207. 3. 2865. GR IZ BiH LXII/7-8. Povijest. (2. Sarajevo 1980. godina afirmiranja i negiranja nacionalnog identiteta Muslimana).). POF 41. Uvodna riječ. jeta. izd.. Sućeska Avdo.. život. 6. Sućeska Avdo. ANU BIH. 2857. Sućeska Avdo. Priština 1980. Sarajevo 1990. izdanje. 75-89. Zagreb 1990. 685-704. 29-41. 203. Altermedia d... Ilirët – historia. 31-34. Fakultet kriminalističkih nauka. Posebna izdanja 106. 181-190. 5. 331-334. ŠK. Balcanica 18-19.. (Priredio Alija Isaković)”. Centar za filozofska istraživanjaMe unarodni centar za promociju interreligijskog dijaloga. Rijeka 1982. Institut za istoriju. 21-24. izd. Sućeska Avdo. 1 izdanje. Sućeska Avdo. Stipčević Aleksandar. “O ‘nacionaliziranju’ Muslimana (101. Istorija države i prava SFRJ. Sarajevo 2000. Biblioteka Posebna izdanja. dopunjeno izdanje. (4. 159. 2866. 2859. 7. 1979. Sućeska Avdo. 2863. Globus. 2867. Sućeska Avdo. “Istina o Bosni i Hercegovini (Činjenice iz istorije BiH)”. Državno pravni razvitak Bosne i Hercegovine (izbor tekstova). Zagreb 1989. Iliri. “Bosna i Hercegovina i svijet”. “Religija i državotvornost. 411415. Pregled LXX/11-12. Živiničko područje u prošlosti. 2860.. Sarajevo. Deklaracija za svjetsku etiku”.-NUB BiH. Mitrovića i njegovo upozorenje na opasnost od “nekih hrvatskih istoričara”. izd. 2. o... Svjetlost-Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Zagreb 1991. Beograd 1987-1988. 287. o. Zbornik Pravnog fakulteta 3. 203. Sarajevo 1991. Recepcija nekih srednjovjekovnih južnoslavenskih pravnih ustanova u osmansko-turskom pravu.) 2858. ponude i mira ‘Zajedno’. Sarajevo 1996. Sućeska Avdo.Društvo 267 2856. Suljkić Hifzija. Sućeska Avdo. Kratak osvrt na stanje društva u Bosanskom ejaletu do tanzimata. 2861. 2862. izdanje 1978. (3.

“Širenje islama i islamska kultura u bosanskom ejaletu”. Hrvatska revija XLVIII/4. Mir (411)... Sarajevo 1979. 2873. Bogumilsko-islamska kultna mjesta prepuštena nehaju i sitnom profitu.07.. Šanjek Franjo. (KUN) 2. Zagreb 1986. Diskusija. Sarajevo 09.. Šarkić Sr an. . 9. Maribor 1979. 2874. o Bosni opet.. ženoljubac (Zapis o mudrom stvoritelju Hercegovine. 501-506. KS-FTS.04. 2875. Bosna pod turskim gospodstvom. Sarajevo 1999. Sarajevo 05. Šanjek Franjo. Bošnjački avaz II/50. 358-360. 53-56. 453-458..-2000. Islamska misao XIII/160. 139-141. napravljeno je reprint izdanje).. Hrvatska historiografija izme u Scile i Haribde ili povijesna znanost u Hrvata (Ostvarenja i perspektive). PCC Me ugorje. Šimundić Mate.. Zbornik radova u povodu imenovanja vrhbosanskog nadbiskupa Vinka Puljića kardinalom. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Šahinović Nataša. Hrvati prognanici i izbjeglice u XV i XVI stoljeću... 2876. Šidak Jaroslav. 2879. 215-221. Horvati (de Horvati). 2870. zemljoljubac. (Nakon izgorjelog tiraža.). Nepoznata osobna imena na srednjovjekovnim nadgrobnim i drugim kamenim spomenicima u Bosni i Hercegovini.. 98-99. Odjeljenje društvenih nauka 21. Oslobo enje 56/19084. (Uredio Milenko Brkić). Sarajevo 1991. 737. 217-229. Sarajevo-Bol 1995. Sarajevo 1981.. Častoljubac. 2869. 329-345. Stablo života Kraljevine Bosne. opet o skraćenoj povijesti. Šarčević Ivan. Šišić Ferdo. 1995. Čebotarev Andrej. EJ 4. 2. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”.. Opet o kralju. 43-50. POF 41. Sarajevo 1991. Sarajevo 1990. izdanje. Beograd 1999. “Crtajte granice – ne precrtajte ljude”. Šipovac Ne o. Prokuratori (589). Povijesni prilozi 12. 2878. JLZ. IA MI BiH ‘90. 2872.. 2868. Zagreb 1998. Sarajevo 1992. Studenci 1995. 2871. Radovi ANU BiH 70. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. 805-814. 2877. 42-43. SV 7. “Povijesnoteološki simpozij u povodu 500 obljetnice smrti bosanske kraljice Katarine”. Časopis za zgodovino in narodopisje 1-2. 450. Knowledge.. Šimundić Mate. 2000.) 2880.. Zagreb 1993. Bilten FTS XXVI/2. Kasumović Ismet. Šanjek Franjo. Značenje starohrvatskih i drugih slavenskih imena u ‘Povijesti Hrvata za vrijeme narodnih vladra’ Ferde Šišića. Šećibović Hajrudin.. Glasnik VIS-a u SFRJ LIV/3.268 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. (* Ibrahimović Ramiza.

Sarajevo 1998... 2889. Šunjić Marko. ponude i mira ‘Zajedno’. Dubrovnik XXV/4.. Islamska ili muslimanska kultura u Bosni. 2892.. 2535..Društvo 269 2881. Šundrica Zdravko. Škegro Ante. Sarajevo 1996. “Povijesnoteološki simpozij u povodu 500 obljetnice smrti bosanske kraljice Katarine”.. Knowledge.. Zagreb 1997. 1-23. 7. Slavi nell'Anconitano: il XV secolo. Romagna. Šoljić Vladimir.. 9.. Posebna izdanja 106. Stećak V/57. 2893. Convegno degli storici Jugoslavi ed Italiani. Deklaracija za svjetsku etiku”. Behar VI/31. “Darko Tanasković. 97. Islam i mi”. Dubrovnik 2887. Knjiga 31. Beograd 2000. “Migracije Slovanov v Italijo – Le migrazioni degli Slavi in Italia”. 13. Islamska ili muslimanska kultura u Bosni. Roma 1978. Partenon. Šuica Marko. Tadić N. POF 41.. 5-23. Crkva na kamenu XX/12 (229). Šuica Marko. Immigrazioni di Slavi nel territorio di Ancona nel corso del XV secolo. “Širenje islama i islamska kultura u bosanskom ejaletu”. 2885. Šunjić Marko. 291-302. 2886. “Religija i državotvornost. Primićur. 813. Šteko Marko. Tanasković Darko. 2894. 6. Bit ćemo ono što jesmo. Migrazioni slave e albanesi in Occidente. Marche. 13-18. Mostar 1999. Sarajevo 1991. Šunjić Marko. 2884. Sarajevo 1979. 2882. Abruzzi secoli XIV-XVI".. Duvno 1978. . 1982.. Immigrazioni di Slavi nel territorio di Ancona nel corso del secolo XV. Ancona 1988. uro Dragišić i Dubrovnik. Bošnjaci u Republici Hrvatskoj. ANU BIH. IG 1-2. Ljubljana 1978. Bosanska vlasteoska porodica Banovići. zasjedanje jugoslovansko-italijanske komisije za zgodovino – 7. 38. Čiji je kralj Stjepan Tomašević?. Tanasković Darko. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Diskusija. 2890. Ujaci ostadoše s narodom. 584. 2883. Ostra Vetera.. “Italia felix. Tanović Arif. KS-FTS. Naša ognjišta VIII/47. (Uredil – A cura di: Ferdo Gestrin). Odjeljenje društvenih nauka. 2891.. Beograd 1999. Centar za filozofska istraživanja-Me unarodni centar za promociju interreligijskog dijaloga. Beograd 1993.. Religija i državotvornost. 111-132. 11-41. Tanković Šemso. Quaderni di Proposte e richerche 3. 2888. Zgodovinsko društvo za Slovenijo. Italjug VIII/3.

2901. 58-59.. Center for Middle Eastern studies. 2895. München 1998.-2000. Sarajevo 1990. (Feljton priredio Salih Jalimam). stonski kancelar. o.. “The Times. Urednik hrvatskog izdanja Nikša Stančić)”. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Župan. Zagreb 1995. Knowledge. (* Birin Ante. Ljubljana 1990. XIII + 207. (4) (Titulu kneza kasnije je zamijenila begovska titula). 413.. Izdavački centar El-Kalem. Tošić uro. Sarajevo 1999. Ko je vlasnik Bosne i Hercegovine?. Zagreb 1997. Kosovsko-metohijski zbornik 1.. Eminex s p. Ekmečić Milorad. 30 godina. 102-104. 2905. Harvard Middle Eastern Monographs 28. 2904. Beograd 1990. Sarajevo 1992. 2898. Sarajevo 2000. 13. Biblioteka Priručnici.. Feljton: O bosanskohercegovačkom nazivu ‘beg’ (1.) 2900. Thallóczy Lajos. 30. Beograd 1997. Toholj Duško – Burzanović Tihomir. Ljiljan 332. 2897. I u osmanskoj imperiji BiH je bila država u državi. Sarajevo 1979. Edited by Mark Pinson”. . Tomić E. 2896. godine kod Orahovca u Metohiji.. Their Historic Development from the Middle Ages to the Dissolution of Yugoslavia.. Sarajevo 1999.. 58-59. Tanović Bakir. Ljiljan 333. Tanović Bakir. Ljiljan 330. 2899.. kapelan i protovestijar kralja Tvrtka I i trebinjsko-mrkanjski biskup. ‘Karantanija’. Sarajevo 1999... 58-59. 224-237.. Prilog bibliografiji seoba i migracija u Jugoslaviji.. Sarajevo 1995.. 1970-2000 (Izbor tekstova). Tomović Gordana. Tanović Hamid. Naklada Zadro.. Beograd 1999. IČ 42-43 (1995-1996).) 2902. Hiljadugodišnje ime. RIZ u BiH. Jakir Aleksandar. “The Muslims of Bosnia – Herzegovina. Tomović Gordana. Südostforschungen 57. Tjedan bosanske kraljice Katarine. Dubrovčanin prezviter Ratko. 119-127.. 63-78 + 1 karta + 4 slike. Times Books.. Cambridge Massachusetts 1994. (* Džanić Asaf. 552-555. “Preporod. 197-198. Narodi Evrope (Priredio Felipe Fernández-Armesto. 2903. GDI BiH 28-30 (1977-1979). 407-411.. BF VIII/12. 93. 308-310. Prva linija IV/21.. “The Times Guide to the Peoples of Europe”. Svjetlo riječi X/116-117. Tomašev natpis o osnivanju crkve Blagoveštenja gospodnjeg 1427. GDI BiH 40-41 (1989-1990). “Bosna i bošnjaštvo”. London 1994.270 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. (3) (‘Bogumilska /patarenska/ hereza bila je vjera otmjenijih obitelji). Sarajevo 2000. 39-58. 3-4): (1) (Prilog za historiju bosanskog plemstva). 2906.

SIJ. Beograd 1986. Knjižnica Hrvatskog društva folklorista 2. Zagreb 1992. 393-398. 2913. . SANU. Tošić uro. Glasnik Zavičajnog muzeja 1. Prilozi XVIII/19.. Istorijski institut.Društvo 271 2907. 75-89. 2910. Tošić 101. Glasnik SAD 3. "Bosna i Hercegovina od srednjeg veka do novijeg vremena".dubrovački trgovac i zakupac carina u Bosni.. Tošić uro. Knowledge. Anali 26. “Zbornik radova X kongresa istoričara Jugoslavije”. Tošić uro. Prijepolje 1997.. 123-137. Beograd 2914. Tošić uro. Porodica Miloradović-Stjepanović iz vlaškog roda Hrabrena.. Sarajevo 1983. Tošić uro. (Pretisak izdanja iz 1941. Tošić uro. Pljevlja 1999. Trbuhović Leposava. 2917. Zbornik za istoriju BiH 2. Tošić uro. Petar Primović . Ure enje srednjovjekovnog trga Drijeva. Sarajevo 1982. Dubrovnik 1988. Zbornik radova 12.). Tošić uro. Stanovništvo srednjovjekovnog trga Drijeva. 2911. 2909. Uprava i sudstvo u srednjovekovnoj župi Trebinje. 148-150. 87- 2912. GDI BiH 37. Sarajevo 1986. Beograd 1998.. 2916.. IG 1-2. Kancelarija. Ponašanje bosanske kraljice Mare (Jelene) u izbjeglištvu. Bosanska kraljica Katarina (1425-1478). Mileševski zapisi 2 (1996). 2921.. Podgorica 1998. Truhelka Ćiro. 7-18. 93-106. Kontinuitet naseljenosti pljevaljskog kraja od praistorije do uspostavljanja turske vlasti. 75-104. Srednjovekovni život u trebinjskoj oblasti (feudalna sredina na primjeru jedne regije). O ponašanju dubrovačkih carinika u rudniku Deževice. Tragovi Avara i Slovena u donjem Podrinju i okolini. uro. uro. Istorijski zapisi LXX/3-4. Dubrovačka porodica Hranković. 77-85.. Beograd 1997. Hrvatsko društvo folklorista. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 2918. Studije o podrijetlu (Etnološka razmatranja iz Bosne i Hercegovine). O vlaškoj skupini Vraneši u nahiji Ljubovi a. Tošić uro. 2915... 101-113.. Tošić uro. 73-112. GDI BiH 34. 39-53.. 2919. Tošić 1996. Beograd 1999. Beograd 1995. Tošić uro. Sarajevo 1983.. 218-222.. 277-278. 2920. GDI BiH 34. 2908.

2923. 2928. Dubrovnik 1993. Vego Marko. HKD Napredak. IA MI BiH 15. Vekarić Nenad. “Knjiga sažetaka”. "Simpozijum: Vlasi u XV i XVI vijeku". Svezak 2. 2930. KS-FTS. 160-161. Prilozi demografskoj povijesti Dubrovnika i okolice.. Dubrovnik 1992. “Povijesnoteološki simpozij u povodu 500 obljetnice smrti bosanske kraljice Katarine”. 1979.272 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 2924. Vidović Marko. 2934. 2922. (KUN) 5. (3).. Sarajevo 1998. Vego Marko. (2. Sarajevo 1979. Vejzagić Nerudin. 3.. Bosnia and Herzegovina in the Changing World Order. Me unarodni forum “Bosna”. Tvrtković Safet. Vekarić Nenad. “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463. Sarajevo 1998. 12-13. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 163.. Diskusija.. Feljton: Od naroda do države (1-3): (1) Stećak V/50. Svezak 1. Mostar 1995. Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku. 2933. Oslobo enje 55/18770. Sarajevo 1996. Državno i sudbeno ustrojstvo Bosne u srednjem vijeku.-2000. Stanovništvo poluotoka Pelješca. International Conference. Stećak V/53.. (2) Stećak V/51. Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku. Diskusija. Identitet Bošnjaka-Muslimana. 1999. 2935. Odjeljenje društvenih nauka 22. Zagreb 1995. 100. 23. 2926. 593-616. Feljton: Na tragu otkrića (1): (1) (I Bosna i univerzitet). Vidović Marko. državnog poglavara “ban” i vjerskog učenja povezanog sa stećcima. Kabes I/1. .. Prilozi demografskoj povijesti Dubrovnika i okolice. Zamanička vojska (209-210). HKD Napredak. Stanovništvo poluotoka Pelješca. Sarajevo 30. Truhelka Ćiro. 25-27. izdanje.05. 41. 2931. Sarajevo 1983. Knowledge. Podjela Bosne i borba za cjelovitost. I ja sam Tvrtkov potomak. 36. 13. Radovi ANU BiH 73. Bosna: porijeklo imena zemlje. Beograd 1999.. Bosnian Paradigm. 2932. Sarajevo 1998. 99. Sarajevo 1998. 2927. 149-152. 2929. 87). Diplomatska aktivnost hercega Stjepana Kosače na Jadranu. Knjiga 3. 11.. Valenta Anto. 43. Behar Journal 11. Sarajevo 1998. Vitez 1991. Saraj Invest. Knjiga 3. Knjiga prva”. Konzuli (313-314). Tucović Ermin.. izdanje 1994. 2925. Vasić Milan.... Veselinović Andrija.. 125-130. Turković Bisera.

Zagreb 1985. 2946.) 2938. (2) (Povijest. "Simpozijum: Vlasi u XV i XVI vijeku". i 24.-1498. 2941. 2947... Migracioni procesi iz Bosne u slovenačkim zemljama za vrijeme turskih provala u 16. Sarajevo 1994. Marulić XVIII/1... Ljubljana 1985. 2940. 26.. Vukorep Stanislav. 315-342.. Radovi ANU BiH 73. Sarajevo 1994. Čapljina-Zagreb 1996. Vukić Mario.. Odjeljenje društvenih nauka 22. Postanak i razvoj srpske nacije (Etnološki pristup). IRO Narodna knjiga-Marksistički centar CK SK Srbije. Radovi ANU BiH 73.. Warszawa 1978. novembra 1978. u Čapljini. Sarajevo 1983. Sarajevo 1990. surogati. (3) (Nacije. Stećak I/2.. Migracioni procesi i Bosna i Hercegovina od ranog srednjeg vijeka do najnovijih dana . “Zbornik radova sa Znanstvenog skupa u povodu 500. “Neum. Vlahović Petar. Beograd 1984. Feljton: Koliko je stara Bosna (1-3): (1) (Povijest i falsifikati). Sarajevo-Fojnica 2000. Vukanović Tatomir. Stećak I/1. povijest). 177-193. Etimologija pojma ‘Vlah’ i njegova razna značenja. 2943. 89-99. Sarajevo 1983.. Titograd 1981.. 2937.). 363-373. 292. Titograd 23. god. Staro neumsko pučanstvo. Duhovni lik. CANU. “Postanak i razvoj srpske nacije (Neki metodološko-teorijski problemi u izučavanju postanka i razvoja srpske nacije)”.) 2944. 174. Općinsko poglavarstvo. godine). 34-35.. (* Leśny Jan. "Migracije i Bosna i Hercegovina". Vuk Karadžić. Neum 1995. Voje Ignacij. 275-333. Sarajevo 1994.Društvo 273 2936. . Humski zbornik 1.. Odjeljenje društvenih nauka 3. FTSFranjevački samostan Fojnica. Vranjski glasnik 10 (poseban otisak). Vlahović Petar. 125-134. Institut za istoriju-Institut za izučavanje nacionalnih odnosa.. Fra An eo Zvizdović (1420. Naučni skupovi 7. Slavia antiqua 25.. Vukčević Nikica.njihov uticaj i posljedice na demografska kretanja i promjene u našoj zemlji. 85-112. (Radovi sa naučnog skupa. 26-27. Općinsko vijeće Neum. Beograd 1979. 763-765. bezna e. 73-177. Vukorep Stanislav.. Poglavlja iz pravne zgodovine. veljače 1996. obljetnice smrti Fra An ela Zvizdovića”. Z. 370 + 35 tabli slika + 3 karte. Stećak I/3.(* D. "Predmet i metod izučavanja patrijarhalnih zajednica u Jugoslaviji". nada). Diskusija. 2939. 2945. X 1989. ”Zbornik znanstvenog simpozija održanog 16. Vlasi u XV i XVI vijeku. Narodi i etničke zajednice sveta.. Zemlja i zavičaj Hrvata”. u Sarajevu. Prilog proučavanju podrijetla hrvatskog pučanstva počiteljskog kraja. Voje Ignacij. Etnogeneza Južnih Slovena. Vranje 1974. stoljeću. i 17. Odjeljenje društvenih nauka 22. "Simpozijum: Vlasi u XV i XVI vijeku". 36-37. 2942. i 27. Vrgoč Miro. Vilfan Sergej.

2960. Marulić XX/1. HZ 42. The World of the Ancient Slavs. SIJ. 2957... Mi i oni. Tomislavgrad 1998. Zelenika An elko.. 2951. Zagreb 1989. 2958. (3) Naša ognjišta XXVIII/251. Zbornik radova u povodu imenovanja vrhbosanskog nadbiskupa Vinka Puljića kardinalom.-2000. Prag 1983. Zef Mirdita – Strčić Petar – Janjatović Bosiljka – Maticka Marijan – Pavličević Dragutin. Kontinuitet hrvatskog i katoličkog umiranja u Bosni i Hercegovini (Prilog proučavanju odnosa me u narodima u Bosni i Hercegovini). 2953. 342. 359369... Vrhbosanska katolička teologija. 21-38. Vukšić Tomo. Zelić-Bučan Benedikta. Zdeněk Váňa. 426-441. Vukšić Tomo.. . Zagreb 1992.. Papa i Crkva me u Hrvatima. Siguran identitet pretpostavka susretanja (Miscellanea de oecumenismo)“.. Zelić-Bučan Benedikta. “Crtajte granice ne precrtajte ljude”.. ZEF MIRDITA. 2959. Feljton: Bosanska kraljica Katarina Kosača-Kotromanić (13): (1) Naša ognjišta XXVIII/249. 30. 89-93. 18. Povijesni prilozi 14.. Zagreb 1980. Godina 46. 25-115. 46-53. Zelić-Bučan Benedikta.. 303342. 22. 2949. 2952.. Sarajevo-Bol 1995.274 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.) 2955. Hrvatski narodni kalendar 1993. (2) Naša ognjišta XXVIII/250. Marulić XIII/5-6. 558-564. Orbis Publishing London. 2948. Mostariensia 1. 22. Sarajevo 2000. Nestajanje katolika u Trebinjsko-mrkanjskoj biskupiji. SV 7. 240. Tomislavgrad 1998. Tomislavgrad 1996. 2950. Balkanski Vlasi u svijetlu podataka Bizantskih izvora. Godina 41. (* Heres Tomislav.. Tomislavgrad 1998. Vukšić Tomo.. Feljton: Nestajanje katolika u Trebinjsko-mrkanjskoj biskupiji (1): (1) Naša ognjišta XXVI/233. Hrvatski narodni godišnjak 1998. Zagreb 1995.. Mostar 1994. Sedmi kongres Saveza historičara Jugoslavije. Marulić XXV/5. 2956. Beograd 1998. Katolici i pravoslavni u Bosni i Hercegovini. 2954. Vukšić Tomo. “Zbornik radova X kongresa istoričara Jugoslavije”. Popis plemićkih obitelji u kraljevstvu Bosne u godini pada Bosne (1463) i Hercegovine (1482) pod Turke. Sarajevo 1992. Vukšić Tomo. Zagreb 1987. Sarajevo 1997. Neka gledišta novije historiografije na Porfirogenetove tvrdnje o etničkoj pripadnosti područja Crvene (Južne) Hrvatske.

Muslimani i srpsko-hrvatski odnosi (55-57).. Sarajevo 1994. Radovi ANU BiH 73. 256-257. PCC Me ugorje.. Ahmed-paša Hercegović. Ime Hrvat u narodnoj predaji Bosne i Hercegovine. Sarajevo 1998. 38-46. 713. Obnova državnosti BiH (109-116). Diskusija. Etnička i vjerska povijest Bosne. “Širenje islama i islamska kultura u bosanskom ejaletu”.. Zgodić Esad. Bošnjački institut. tekst priredio Vlado . Sarajevo 1998. Zgodić Esad.Društvo 275 2961. M. 12-22. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”. Diskusija. 2966. “Povijesnoteološki simpozij u povodu 500 obljetnice smrti bosanske kraljice Katarine”. Zovko Ljubomir... Članci i intervjui”. HKD Napredak. 185. “Esad Zgodić. nacija. Kantonalni odbor SDP. demokratija (Iz diskursa SDP BiH)”. Sarajevo 1995. Sarajevo 1996. 368-373. Širenje islama i islamska kultura u Sarajevu i okolini. nacija. 2971. Zlatar Behija. Država. KS-FTS. 2964. Zlatar Behija. Zulfikarpašić Adil – Gotovac Vlado – Tripalo Mika – Banac Ivo.. Kantonalni odbor SDP. 11. stoljeća (Dolazak. Država. 2963.. O nekim muslimanskim feudalnim porodicama u Bosni u XV i XVI stoljeću. Okovana Bosna. Sarajevo 1983. Prezimena izvedena iz zanimanja u srednjoj Bosni.. “Adil Zulfikarpašić. “Pavo Živković. Sarajevo-Mostar 1998. Zirdum Andrija.. Zirdum Anto. Motrišta 4. Zlatar Behija. 81-139. “Bosanska srednjovjekovna država i suvremenost (Zbornik radova)”. Zgodić Esad. Lastavica II/6.. 2967. Drugo izdanje. Zubechea G. Lastavica I/1. Mostar 1997. Slavonije i Srijema do konca XVII. POF 41. Zulfikarpašić Adil. 97. ‘Etnički problem Muslimana’ – ‘Muslimani i Jugoslavija’ (37-41). 2974. 2969. Recenzija. 121-122. razvoj i nestajanje Hrvata katolika na tim prostorima)”. Država i pravo srednjovjekovne Bosne. Katarina. (Razgovor). “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. Članci i intervjui. Zulfikarpašić Adil. 2973. (Moderator razgovora Mladen Malača. Bošnjački institut. Isa-beg Ishaković. 21. Zovko Iv. Sarajevo 1991. 2975. Sarajevo 1978. Studenci 1995. 2970.. demokratija (Iz diskursa SDP BiH)”. 161-162. (Uredio Milenko Brkić).. 2972.. 2962. Prilozi XIV/14-15. 2965.. 98. FPN. Zürich 1991. papa i Bosna (133143). 2968. Zürich 1991. "Simpozijum: Vlasi u XV i XVI vijeku". Sarajevo 1979. Odjeljenje društvenih nauka 22. Zlatar Behija.

) 2985. Univerzal.. Oslobo enje 53/17141.. Ljubljana 1987.. Pojava gra anske klase i novog plemstva). Da li su Turci (Muslimani) palili manastire. “Duhovna snaga odbrane”.. 260. Ćošković Pejo.. 2. 2981. Dubrovnik 1988. 31-46.. Trebinje 1986. 23-34. 1996. Press centar. Sarajevo 1996. Sarajevo 1996.. Sarajevo 12. Pavlinić). Živković Pavo. Žarković-Tafro Tatjana. Oslobo enje 52/17065. “Zbornik radova II kongresa infektologa Jugoslavije”. Sarajevo 13...03. Mostar 1998. Tribunia 9 (1985). Zagreb 1978. Živković Matej – Živković Pavo. Istorijski izvori o pojavi kuge u srednjovjekovnoj Bosni. Tuzla 1986. 2980. 2978. Sarajevo 02. 2979. Mešanović Samir. Zürich 1995. 13. Žiga Jusuf.. 11. 35-46. i 15.. Žiga Jusuf. Biblioteka Istorija i revolucija. 1995. Srbi hode Bosnom u vrijeme Kotromanića. ZČ 41/2. stoljeću (Utjecaj primorskih gradova na ekonomsko-socijalne promjene u bosanskom društvu u 14. Kalendar Prosvjeta.. 140-145. 47-49. Živković Matej.12. Živković Pavo. Vojna biblioteka 5. Živalj Husein. Demografske promjene na bosanskohercegovačkom prostoru kroz povijest. Zagreb 1996.. Bošnjački institut. IZ 7. 11.. 1970-2000 (Izbor tekstova). Utjecaji turske. 2983. . RIZ u BiH. Anali 26. Sarajevo 2000. (* Sivrić Marijan. 22. Sarajevo 1994. 227. Vekarić Nenad. Anali 26. 252-254. 2982... Motrišta 8. Salom Nada. 2986. i 15. Tribina 6. 5-15. Sarajevo 1994.socijalne promjene u bosanskom društvu u XIV. austrougarske i jugoslavenske vlasti na demografske promjene u Bosni i Hercegovini. 67-76. Banja Luka 1986. (* Salom Nada. Kulenović Tarik. Dubrovačko-bosansko-humska saradnja na polju zdravstvene kulture tijekom XIV i XV stoljeća. Sarajevo 2000. Ljiljan V/155. Islamski pečat u tradiciji i kulturi bosanskih muslimana (Bošnjaka) i na geopolitičkom prostoru bosanske države... Behar V/22-23. “Preporod. 24. VKBI.. Dubrovnik 1988. Živković Pavo. Radovi 21. izdanje... Islamska civilizacija i bosanski muslimani. stoljeću. Zagreb 1988. Živković Pavo. 30 godina. 57-60. Socijalne i ekonomske promjene na dvoru bosanskih kraljeva i velikaša tijekom 14. Izdavački centar El-Kalem.. Motrišta 5-6. II izdanje. Perspektive Hrvata u Bosni i Hercegovini. HM IV/17. 239-242.. i XV. 16-17. Žepić Božo. 29. Godišnjak SPKD 1996. Ekonomsko . Armija RBIH. 2984. 162. Oslobo enje 52/17066.-2000. stoljeća. 1995.12. 280-283. 2977..276 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.) 2976. . Voje Ignacij. Mostar 1998..

Povijesne dimenzije i povijesno utemeljenje hrvatstva Bosne i Hercegovine. 257. XII 1994. “Crtajte granice ne precrtajte ljude”. Narodnosna slika Bosne i Hercegovine tijekom 15. 255-297. Živković Pavo. Sivrić Marijan. Živković Pavo.. Sarajevo 1990. Feljton: Pavao Živković odgovara Muhamedu Filipoviću (1-2): (1) (Neću polemiku stilom mržnje) Dnevni avaz IV/795. Neum 19-22.njihov uticaj i posljedice na demografska kretanja i promjene u našoj zemlji. Zadarska smotra XLI/6. 2995. Sudbonosna stoljeća u povijesti bosanskohercegovačkih Hrvata. stoljeća.Društvo 277 2987. Živković Pavo. Živković Pavo. Zadar 1992-1993. 13. Mostar 1995. Živković Pavo. X 1989. 1998..02. “Hrvati u BiH – ciljevi i mogućnosti”. Napučenost i okruženje u razdoblju osmanske prevlasti. RPZ 19. Dnevni avaz IV/796. (2) (Veliki “Tunjin” skok od ortodoksnog komuniste do liberala). 2993.02. Mostariensia 1. u Sarajevu. HKD Napredak.. 43-66. Sarajevo 1997. Ćosić Stjepan. 1998. Hercegovina 2 (10).. Sarajevo 06. HM II/6. razvoj i nestajanje Hrvata katolika na tim prostorima). Živković Pavo. 26.. 475-500. Livno 1996. Hrvati Bosanske Posavine u prošlosti. HKD Napredak.. (* Kudelić Zlatko. Radovi 32.. Gospodarske prilike kao osnovni uzrok migracijskih kretanja iz primorja u zale e i obratno. Živković Pavo.. Sarajevo 1998.. "Migracije i Bosna i Hercegovina". i 27. 15. . ČSP XXVIII/3. 31-46. Slavonije i Srijema do konca XVII. 135-137. Slavonije i Srijema do konca XVII. razvoj i nestajanje Hrvata katolika na tim prostorima). stoljeća s osvrtom o stradanju Hrvata. Živković Pavo.) 2994. Anali 35. Etnička i vjerska povijest Bosne. HM I/3-4. Živković Pavo. Dubrovnik 1997.. Grbelje Tonči. Svjetlo riječi XIV/160-161. stoljeća (Dolazak.. Živković Pavo. Zbornik radova u povodu imenovanja vrhbosanskog nadbiskupa Vinka Puljića kardinalom. 253255... Zadar 1992. SV 7. Stoljetni razvitak i nestajanje Hrvata katolika u BiH (Tužna povijest katoličanstva na prostorima BiH). i 16. Demografske promjene na prostoru BiH do XVIII. 2989. 467-469.. Sarajevo-Mostar 1998. Mostar 1996. 101-110. 43-50. Sarajevo-Mostar 1996. HM I/2. Mostar 1994. Sarajevo-Bol 1995. 7-23. 218-220. 2997. 2988. Etnička i vjerska povijest Bosne.. Institut za istoriju-Institut za izučavanje nacionalnih odnosa.. 2996. Sarajevo 1997. Zbornik radova sa simpozija. 2 izdanje. IKA. 22. Zagreb 1996. 260. 2991. Sarajevo 07. 2992.. 49-50. Migracioni procesi i Bosna i Hercegovina od ranog srednjeg vijeka do najnovijih dana .. stoljeća (Dolazak. Živković Pavo. 2990..

HKD Napredak. ZRVI 35. 3003. Opšta enciklopedija. Leprozorijumi u srednjovjekovnoj bosanskoj državi prema podacima dubrovačkog arhiva.. Motrišta 11. Živković Pavo. Sarajevo 1979.. HKD Napredak. 46-56. Podružnica Osijek... Dubrovnik 3-6. . Vojvoda (360). 254-269. Studije iz povijesti Bosanske Posavine. pharmatiae et veterinae XIX/1-2. O plemenskom ustrojstvu i vojnoj snazi podunavskih Slovena u VI i VII veku. Zbor liječnika Hrvatske. Beograd 1996. 28-73. Živković Pavo – Stolić Vladimir – Kostić Živojin. 222-230. .. Osijek 2000. Živković Pavo – Stolić Vladimir – Kostić Živojin. Ban (149). Beograd 1978. pharmatiae et veterinae XIX/1-2. Vitez (351). Podružnica Osijek. Usore i Soli”. Društvo ljekara BiH. 231-253. Islamizacija na području Soli i Posavine. Istorijski podaci o lepri i leprozorijima u srednjovjekovnoj bosanskoj državi. 3004. 3002. 98-102. 97-116. Usore i Soli”. Socijalna medicina XXVI/1-2. Lepra u srednjovjekovnoj bosanskoj državi. Osijek 2000. Zagreb 1979. 3000. Vlasi (356).X 1979”. (Fototipsko preštampano izdanje 1980). Studije iz povijesti Bosanske Posavine. Hrvati Bosanske Posavine u prošlosti. Etničke i vjerske prilike u Bosanskoj Posavini prije i za vrijeme Turaka. Živković Pavo – Stolić Vladimir. Rad dubrovačkih ljekara na tlu Bosne u XV stoljeću. Usore i Soli”. Acta historica medicinae. Mostar 1999. Avari (6). 53-56. Podružnica Osijek. “Zbornik radova: Treći kongres ljekara Bosne i Hercegovine”.278 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. HKD Napredak.... Živković Pavo – Stolić Vladimir – Kostić Živojin. Podružnica Osijek. 93-97. Studije iz povijesti Bosanske Posavine. Živković Pavo – Stolić Vladimir – Kostić Živojin. Zbornik radova. “Pavo Živković. Živković Tibor. 3007. 280-283.. 103-109. 3008. “III kongres infektologa Jugoslavije. 2998... Sarajevo 1985. Živković Pavo. Napučenost i okruženje urazdoblju osmanske prevlasti. Studije iz povijesti Bosanske Posavine. 2999. “Pavo Živković. Živković Pavo. Sarajevo 1979. Istorijski izvori o pojavi kuge srednjovjekovnoj Bosni. Osijek 2000.-2000. 3006. Živković Pavo. 1 (A-J)”. Živković Pavo. 3001. Bajan (137-138). 3009. 3005. Prosveta.. Usore i Soli”. Bremenita prošlost Hrvata Bosne i Hercegovine i njihove demografske promjene. Knjiga 1.. Sarajevo 1979. 3 izdanje. “Mala enciklopedija Prosveta. Osijek 2000. HKD Napredak.. “Pavo Živković. “Pavo Živković. Acta historica medicinae.

Prosveta. Komornik (475). .... Mostar 1991.. Dobojske novine I/6. Muslimani (Historija) (622-630). Kneginje iz loze Nemanjića. Feljton: Životni putevi bosanskih bogumila (1-5): (1) (Životni putevi bosanskih bogumila). 1991. Dobojske novine I/3.. 3013.... Duhovni razvoj Bosne i Hercegovine. . . Katarina Kosača (1424-1478). Muslimani (611).. “Mala enciklopedija Prosveta.. Dobojske novine I/4.. 3014. . Zagreb 1982. Crkva na kamenu XII/127. 1. Doboj 1996. 5 (L-Nigh)”. Doboj 1996. (2) (Bosanska država). .. Sloveni (243). Doboj 1996. Čija je Bosna zemlja... . Vlasi (553).. Opšta enciklopedija.. JLZ. JLZ. 22... ... 3 (R-Š)”. Starobosansko obilježje (Prijedlog grba i zastave Bosne i Hercegovine). Dobojske novine I/1.07... 7 (Raš-Szy)”... Dobojske novine I/2. 3. 1989. 3017. Beograd 15. (3) (Bosanska država). Knez (424). Tuzla 1997. Katuni (215). Jugoslovenskog 3019. 3021. Tepčija (181). Logotet (159). Sasi (157). Zagreb 1979. .. 16. Prosveta. 14. Zagreb 1978..Društvo 279 3010. JLZ. Beograd 1978.. Sarajevo 18.. 3016. . Doboj 1996.. 1.. “Opća enciklopedija Leksikografskog zavoda. Kopčići hrvatski plemići... Politika... 3 izdanje. 13-33.... Sasi (293). Jugoslovenskog 3022.. 2 (K-P)”. Doboj 1996. Zagreb 1981. Posebna edicija Univerziteta u Sarajevu. “Mala enciklopedija Prosveta.. “Univerzitet u Sarajevu 1949-1994”. JLZ.. 3018. . Beograd 1978. VI + 943. 3020.. 3011. (5) (Životni putevi bosanskih bogumila). 15. . (4) (Bosanska crkva). Sabor (234-235).. 3012... Univerzitet u Sarajevu. Sarajevo 1995. (Fototipsko preštampano izdanje 1980). “Opća enciklopedija Leksikografskog zavoda. 12. 3015. 20... Hrvatski glasnik V/63. “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda. Tomislavgrad 1997. 1. . 16. . “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda.. Opšta enciklopedija.... 4 (Iz-Kzy)”. 8 (Š-Žva)”.. Oslobo enje 48/15565. (Fototipsko preštampano izdanje 1980). . Naša ognjišta XXVII/237.. 3 izdanje.10.

.

PRIVREDA .5.

.

“Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Med (387-388). Ne. 3025. Petrović Radoslav. stoletju. 293-295. Izdanja Muzeja grada Zenice. ZČ 33/3.. Zenica 1999. Zdraveva Milka. (Urednik Erceg Ivan). Praha 1981. 475. 3032. JIČ XIX/3-4. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”.. Burnazović Tufik – Jusić Abid. 247-282. “Rudarstvo i metalurgija Bosne i Hercegovine od prahistorije do početka XX vijeka”. 229-237. FPN.. “Istorija srpskog naroda. Nekoliko priloga za upoznavanje tehnologije starog rudarstva i metalurgije u Bosni. Hristov Risto. An elić Pavao.. Beograd 1999. GDI BiH 28-30 (19771979). Ekonomska saradnja srednjovjekovne Bosne s drugim državama. 221-228.. 183-184. “Bosanska srednjovjekovna država i suvremenost (Zbornik radova)”.. Beograd 1999. Blagojević Miloš. An elić Pavao – Ibrahimpašić Fikret.. Istorijski zapisi XXXI-XXXVI/3. Trgovina radnom snagom na istočnom Jadranu – razvoj i značaj. Ljubljana 1978. 3030. Skopje 1979. 3033. . Zagreb 1984. Vosak (103-104). Ljubljana 1979. 231. “Rudarstvo i metalurgija Bosne i Hercegovine od prahistorije do početka XX vijeka”. Budak Neven. 3024. Československý časopis historický 29/3. Beograd 1981. Blagojević Miloš. 3026. Zenica 1999. Zenica 1999. 309-310. Izdanja Muzeja grada Zenice. München 1980. (* Dašić Miomir.) 3029. 318. Izdanja Muzeja grada Zenice.. Glasnik XXIII/1. Komisija za ekonomsku historiju Jugoslavije-Redakcija Acta historico-oeconomica Iugoslaviae. Marginalija o tragovima starog rudarstva i metalurgije u srednjoj Bosni. “Bibliographia historico-oeconomica Iugoslaviae – Bibliografija o ekonomskoj historiji Jugoslavije”.. Šumrada Janez. Voštana kuća (104-106)... Pčelarstvo (606-608). 3027. Prva knjiga. Sarajevo 1979. Rudarsko-proizvodni odnosi u Bosni i Hercegovini u tursko doba.Privreda 283 3023. ZČ 32/4. Bakić Ljubomir. 393-394. 105-138. 508-510. Tragovi rudarske i metalurgijske djelatnosti u okolini Konjica... Gospodarski vzroki balkanske migracije v srednje-vzhodno Italijo v 15. 397-406. Unča (762)... 357-371. Kantar (276-277).. Titograd 1978. Anselmi Sergio. Star (699-700). GZM (A) 38. Lu. Zagreb 1978. Bubalo or e. Od najstarijih vremena do Maričke bitke (1371)”. Südostforschungen 39. Sarajevo 1996. Knowledge. HZ 37. An elić Pavao. Osnove privrednog razvitka. Knowledge. 145-152. “Rudarstvo i metalurgija Bosne i Hercegovine od prahistorije do početka XX vijeka”.. Sarajevo 1983. SKZ. Kessler Wolfgang. Beograd 1980. 80-85. 3031. 3028.

Rabotnici. Biblioteka Dimenzije istorije 1. Društva srednjovekovnog Balkana”. 73-89. Equilibrium. “Ragusa e il Mediterraneo. Ćirković Sima. Atti della Decima settimana di Studio. Serie II. Beograd 1997. 104-112. Precious Metals in the Age of Expansion. vojnici. 3037. Ćirković Sima.. 3035. 47-55. duhovnici. 1986.und Sozialgeschichte. Equilibrium.. Rabotnici. Biblioteka Dimenzije istorije 1. 3042. “Sima Ćirković. Razvoj i zaostalost na balkanskom poluostrvu izme u XIII i XVI stoleća. . “Sima Ćirković. Handbuch der europaischen Wirtschafts. (A cura Antonio di Vitorio)”.. “Gerarchie economiche e gerarchie sociali: secoli XII-XVIII”. Ragusa e il suo retroterra nel Medio Evo. Equilibrium. Band 3. Ćirković Sima. Biblioteka Dimenzije istorije 1. Ćirković Sima. Ćirković Sima. vojnici.-2000. Vol. duhovnici. Biblioteka Dimenzije istorije 1.. 3038. Društva srednjovekovnog Balkana”.. Dubrovnik i zale e u srednjem veku. vojnici. Equilibrium. Rabotnici. 1-20. 15-26. Proizvodnja zlata. Caccuci editore. Biblioteka Dimenzije istorije 1. “Sima Ćirković.. Silver and Cooper int the Central Parts of the Balkans 13th to the 16th Century. Ruole e funzioni di una Repubblica marinera tra Medioevo ed Età moderna. “Sima Ćirković. 12. Rabotnici. 3039. Atti della Dodocesima Settimana di Studio. Die ostlichen Teile Jugoslawiens 1350-1650. 47-55. Sviluppo e arretratezza nella penisola balcanica fra il XIII e il XVI secolo. duhovnici. 41-69. 3034 Ćirković Sima. Beiträge zur Wirtschaftsgeschichte 2. 21-36. Dva zakasnela poleta u balkanskom rudarstvu: XV i XVI vek. Beograd 1997. AHOEI 6.284 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. srebra i bakra u centralnim oblastima Balkana do početka novog veka. Dubrovnik i zale e u srednjem veku. Istituto Internazionale di Storia Economica ‘Francesco Datini’. duhovnici.. Firenze 1990. Ćirković Sima. Dubrovčani kao preduzetnici u rudarstvu Srbije i Bosne. Beograd 1997. Društva srednjovekovnog Balkana”. “Sviluppo e sottosviluppo in Europa e fuori d’Europa dal secolo XIII alla rivoluzione industriale”. 3043. 3036. vojnici. 291-311. Ćirković Sima. duhovnici. Istituto Internazionale di Storia Economica ‘Francesco Datini’. Rabotnici. Ćirković Sima. Equilibrium. Društva srednjovekovnog Balkana”. Beograd 1997. Beograd 1997. Ćirković Sima. Continuité et repture des hierarchies: le cas des villes dalmates et de leur arrière-pays. Zagreb 1979. Firenze 1983. vojnici.. Društva srednjovekovnog Balkana”. 3041. Stuttgart 1981. Bari 1990. 80-103. Ćirković Sima. “Sima Ćirković. The Production of Gold... 3040. 3044.

Ćuk Ruža. Rabotnici. Merenje i mere u srednjovekovnoj Srbiji. Delatnost dubrovačkog trgovca Luke Milanovića dvadesetih godina XV veka. Beograd 1991. 57-63. Beograd 1997. Radič Grubačević. Društva srednjovekovnog Balkana”. vojnici. Rabotnici. “Sima Ćirković. 185-196. 3046. Beograd 1993. duhovnici. Pana ur (488-489). Tobolčarevići – Dubrovčani poreklom iz Prijepolja. IG 1-2. Biblioteka Dimenzije istorije 1. Delovi (144). Zagreb 1987. 3051. 3052.. 3053. “Sima Ćirković. Ćuk Ruža. Ćuk Ruža.Privreda 285 3045.. 113-134. Equilibrium. Beograd 1998. Rudarstvo (631-634). Valturk (67). 134-168.postanak i uspon gradskog središta". Biblioteka Dimenzije istorije 1.. Rudari (629-631). 19-29. 37-46. Zanati (214-217). duhovnici. Trgovina (741-745).. Aspra (25). 3056. Dubrovačka porodica Benvenutić u srpskim zemljama. Knowledge. Biblioteka Dimenzije istorije 1. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. duhovnici. Društva srednjovekovnog Balkana”. “Sima Ćirković. veku. vojnici. Izvoz stoke i stočarskih proizvoda iz Srbije u Veneciju u XIII. Beograd 1982-1983. "Valjevo . Beograd 1999. 3048. Ćirković Sima. 3055. Barut (29-30).. 45-56. Beograd 1997. AHOEI 14. . Kontinuitet i prekid me u hijerarhijama: Primorski gradovi i njihovo zale e u srednjem veku. Ćirković Sima. i XIV. Kamata (273-274). duhovnici. Beograd 1997. “Sima Ćirković. Rabotnici. L’économie naturelle et la production marchande aux XIIIe-XVe siècles dans les regions actualles de la Yougoslavie.. 3050. Equilibrium. Balcanica 13-14. IČ 39 (1992). Equilibrium. vojnici. Ćuk Ruža. IČ 38. Beograd 1997. IČ 44 (1997).. Naturalna privreda i tržišna proizvodnja izme u XIII i XV stoleća. Ćirković Sima – Kovačević-Kojić Desanka. 3047. Društva srednjovekovnog Balkana”. Ćirković Sima. Valjevo-Beograd 1993.. Mere i tegovi (392-396).. Ćuk Ruža. vojnici. 113-127. 19-30. Ćirković Sima. Boje (53-54).. Društva srednjovekovnog Balkana”. Beograd 1996. Sasi (649). Ćuk Ruža. Rabotnici. dubrovački suknar i trgovac. Biblioteka Dimenzije istorije 1. Ćirković Sima – Kovačević-Kojić Desanka. Equilibrium. Poslovanje Dubrovčana u Podrinju. 3054. Dubrovčani kao preduzetnici u rudarstvu Srbije i Bosne. 3049. 111-121.

Sarajevo 1987.... (* Milutinović Kosta. Knjiga 3.. Italia felix. (* Živković Pavo. . Da li je poznati rudarski zakon despota Stefana važio i za Srebrenicu?. Knowledge. Opšti leksikografski dio. Südostforschungen 43. 3062.) 3065.. 3058. 153-167. 177. IČ 28. Sarajevo 1981. Dinić-Knežević Dušanka. 563-565. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”.. Izdanja Muzeja grada Zenice. Tom I. Beograd 1999.. Trgovci iz zetskih gradova u Dubrovniku i srpskim zemljama u srednjem veku. (* Martinović Dragana. “Srednjovjekovna istorija Crne Gore kao polje istraživanja”.06 1981. 97. Beograd 1981. Dinić Mihailo. 305-330. Fejić Nenad. Djela 65. 3059. Kada i kako su nastali despota Stefana zakoni za Novo Brdo. Pregled LXXVIII/2-3. “Mihailo Dinić. Beograd 1982. 3057. 125. Dinić-Knežević Dušanka. Odeljenje istorijskih nauka 8. Dubrovačka srednjovekovna karavanska trgovina. Dall’interno a Ragusa nel XIV secolo. (KUN) 4. Trgovina bosanskim robljem u Barceloni krajem XIV i početkom XV veka. Dumbović Vladimir. Ancona 1988. ur ev Branislav. Sarajevo 1988. Sarajevo 1988.. Sarajevo 27. Posebna izdanja 540. Beograd 1983. 1980. Ćuk Ruža. SKZ.. Rudarstvo i topioničarstvo u Bosni i Hercegovini. 211-220. Izdanja Muzeja grada Zenice. 3066. Saobraćaj (Kasni srednji vijek) (160-161). Jemac. Značenje Kreševa u metalurškoj proizvodnji stare Bosne (historijsko-geografski prikaz). Živković Pavo. Ćuk Ruža. Radio Sa X/34. Univerzal. München 1984. Zenica 1999.. “Rudarstvo i metalurgija Bosne i Hercegovine od prahistorije do početka XX vijeka”. 340.286 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. IG 1-2. 488-489. Steindorff Ludwig.. Istorijski institut RCG. AL BiH. Kolonije (310-311). 3067.. Srpske zemlje u srednjem veku (Istorijsko-geografske studije)”. 27-48. jemstvo (264-265). aković Luka.) 3064. ur ev Branislav. 3060. Odjeljenje društvenih nauka 37. Tuzla. 302-305.-2000. Podgorica 1999. SANU. 405419. ZM. Zenica 1999. Beograd 1978. Biblioteka Istorija i revolucija. Fekeža Lidija. Zalog (211). Trgovina (Kasni srednji vijek) (171-173). Zbornik radova sa Okruglog stola Istorijskog instituta. 3063. “Rudarstvo i metalurgija Bosne i Hercegovine od prahistorije do početka XX vijeka”.) 3061. Oslobo enje 38/11852. Tkanine u privredi srednjovekovnog Dubrovnika.. ANU BiH.

EJ 3. Metalurgija (Kasni srednji vijek) (107-108). “Rudarstvo i metalurgija Bosne i Hercegovine od prahistorije do početka XX vijeka”. Zenica 1999. 183202. 2. Rudnici u Bosni u drugoj polovini XV stoljeća. Sarajevo 1988. Izdanja Muzeja grada Zenice. Godišnjak CBI XXXI/29. JLZ. Hrabak Bogumil. 3075. Handžić Adem. 3072. Rudarstvo (Srednji vijek) (150). cultura dal XIII secolo al primo ottocento”. 57-78. Lov (Kasni srednji vijek) (104). IG 1-2. 3080. Gestrin Ferdo. Sarajevo 2000.. 5-6. 38-49. Visoko 1983. Tom I.. Rudarstvo i rudarski trgovi u Bosni u drugoj polovini XV vijeka. Gleta iz Bosne u XV i XVI veku. Atti e memorie. XV i XVI veku. Handžić Adem. Dalmatinci v balkanskoi trgovle XIV-XVI vv. političeskoj i kulturnoj istorii jugo-vostočnoj Evropi”. GDI BiH 28-30 (1977-1979). 3071.. Filipović Muhamed. “Rudarstvo i metalurgija Bosne i Hercegovine od prahistorije do početka XX vijeka”. 3070. ZM. 3077. 10-11. Dosadašnja istraživanja razvitka metalurške tehnologije u BiH. Banja Luka 1984. Zenica 1999. Beograd 1980. 3074. Poljoprivreda (Kasni srednji vijek) (141).. 21-44. . Il comercio dei pellami nelle Marche del XV e della prima metà del XVI secolo. Knowledge. Hrabak Bogumil.. Gavran Ignacije. 3073. Maren. Sarajevo 1978. società. Beograd 1999. Balkanskie issledovanija.. Gostiša Nikola. 3069. Zanatstvo (Kasni srednji vijek) (188-189). izdanje. “Voprosi socialnoj.. Hrabak Bogumil. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 356. 75-85. Ancona 1978. Fotić Aleksandar.. Sarajevo 1979. Opšti leksikografski dio. De re metallica). Akča (akçe). Vipusk 9. “Dubrovačko” srebro u Italiji i Kataloniji u XIV. Moskva 1984. Glavaš Tihomir. Daće (dažbine) (Bosna i Hercegovina). Baština srednjovjekovnih rudara Sasa u južnoslavenskim zemljama. Izvoz plemenitih metala iz Bosne u Dubrovnik u vreme osmanlijske vlasti. Izdanja Muzeja grada Zenice.. AL BiH.. 283-306. IZ 5.. 3079. Svjetlo riječi I/9. Zagreb 1984. Freidenberg M. Nuova serie anno 82 (1977). 7-42. 3078. “Le Marche e l’ Adriatico orientale: economia.Privreda 287 3068. Filipović Milenko. POF 36 (1976). 3076. Knjiga o kovinarstvu i život u Bosni (Agricola.

Sarajevo 1987. Kovačević-Kojić Desanka. 35-44. 100-108. Jovan. Carine (Srednjovjekovne carine) (Bosna i Hercegovina). (Doba borbi za očuvanje i obnovu države (1371-1537. “Istorija srpskog naroda II. Kratak historijat razvoja rudnika i željezare Vareš. Beograd 1978.)”.288 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 3082. 202-203. Privredni uspon. Konj i korišćenje konja u prošlosti Srba. 3081. Zenica 1999. Roma 1986. Posebna izdanja 79. 3092.. Katić V. Odjeljenje društvenih nauka 17.)”. Kovačević-Kojić Desanka.. GDI BiH 35. SKZ. Beograd 1981. Stočarstvo srednjovekovne Srbije. Rivista Internazionale di storia urbana e teritoriale.. Zenica 1999. 91-94. Bosna i oružje (Zapis o zemlji). Prva linija II/6. GDI BiH 34. Izdanja Muzeja grada Zenice. 3088. Jevtić Milan. 3091. Izdanja Muzeja grada Zenice. Kovačević-Kojić Desanka. Zagreb 1982. Sarajevo 1984. “Istorija srpskog naroda II.. (* Trifunovski F. Storia della citta.. “Prilozi za istoriju Bosne i Hercegovine I. Kovačević-Kojić Desanka.. Kovačević-Kojić Desanka. majdan srebra i zlata. Kosača Stjepan. 57-64.. 3089.) 3084. 268-277. Privredni razvoj srednjovjekovne bosanske države. Ispitivanje nekih metalurških uzoraka iz arheologije Bosne i Hercegovine. 85-190. Sarajevo 1983. O rudarskoj proizvodnji u srednjovjekovnoj Bosni. 3086. 3093. Kapetanović Kemal. 5-43. Beograd 1982.. 113-122. Balcanica 12. Beograd 1982. izdanje. 8. 45-56. SANU... Posebna izdanja 513. 2. EJ 2. Srbija. . 166. 3087. Relazioni fra i centri minerarii e le campagne in Serbia e la Bosnia nel medioevo. Kovačević-Kojić Desanka.. 3090. Kovačević-Kojić Desanka. 437-454. “Rudarstvo i metalurgija Bosne i Hercegovine od prahistorije do početka XX vijeka”. Relja. 3085. Sarajevo 1988.. JLZ. SKZ. GDI BiH 39. (Doba borbi za očuvanje i obnovu države (1371-1537. Ekonomske veze i kulturni uticaji izme u bosanske države i talijanskih gradova u XIV i XV vijeku. Klicić Josip. Odeljenje medicinskih nauka 30. “Rudarstvo i metalurgija Bosne i Hercegovine od prahistorije do početka XX vijeka”. Društvo i privreda srednjovjekovne Bosne”. Kovačević-Kojić Desanka. ANU BIH. Beograd 1983. ZIMS 20. Sarajevo 1993.. Dvojno knjigovodstvo u Dubrovniku i Benko Kotruljević.-2000. 3083. 612..

. Los Angeles 1979. Kovačević-Kojić Desanka. Sandalja Hranića i Katarine u Dubrovniku 1406. IČ 28.-1413. Način za vadit zlato (Priredio Zdravko Devetak). Krekić Bariša. (* Fejić Nenad. Kurtović Esad. “Rudarstvo i metalurgija Bosne i Hercegovine od prahistorije do početka XX vijeka”. Festschrift für Hermann Kellenbenz. Series 125. O rudarskoj proizvodnji u srednjovjekovnoj Bosni.. 413-429. 3096. “Rudarstvo i metalurgija Bosne i Hercegovine od prahistorije do početka XX vijeka”. “Ragusa e il Mediterraneo. 3099. godine).. 3098. Krekić Bariša. Izdanja Muzeja grada Zenice. Pogovor. 479. Beograd 1999. (A cura Antonio di Vitorio)”. Krešić Ivan.. Kulinova povelja i bosansko-dubrovački odnosi. Beograd 1996. Vol I”. 3095. 326-329. Posebna izdanja 90. Kulović Hamdija. 241-254. 165-173. Kovačević-Kojić Desanka.. Beograd 1982.. Nürnberg 1978. decembra 1995). Zbornik radova 13. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 150-153. Dubrovnik. Collected Studies. Italy and Balkans in the Late Midlle Ages. 404-405. Dubrovnik 1982. ZRVI 21. .. Krekić Bariša. London 1980.. ANU BiH.. 3100. Izdanja Muzeja grada Zenice.Privreda 289 3094. Variorum Reprints.. Zenica 1999. Odjeljenje društvenih nauka 23. “Evropa i Srbi” (Me unarodni naučni skup 13-15.) 3103. “The Dawn of Modern Banking”. VI + 326... Il commercio Raguseo di terraferma nel medio evo. Kovačević-Kojić Desanka. HM I/5. Sarajevo 1999. Kovačević-Kojić Desanka. 37-44. SANU. München 1981. Ruole e funzioni di una Repubblica marinera tra Medioevo ed Età moderna. Thirteenth through Fifteenth Centuries. Sarajevo 1989. Krekić Bariša. Kredit. “Wirtschaftskräfte und Wirtschaftswege. "Državni depozit" (Depozit banice Anke. Sarajevo 1997. Cacucci editore.. 176-178. 3097. Mittelmeer und Kontinent. Venetian Merchants in the Balkan Hinterland in the Fourtheenth Century. Beograd 1981. Kovačević-Kojić Desanka. Italian Creditors in Dubrovnik (Ragusa) and the Balkan Trade.. 143-158. "Osamsto godina Povelje bana Kulina". 177-183. Mitić Ilija. Prilozi 28. 3104. Knowledge. Anali 19-20. 57-103. Istorijski institut. Mleci i unutrašnjost Balkana u četrnaestom veku. Bari 1990. 3101. Zenica 1999. 3102. 481-482. 3105. Mitić Ilija. Südostforschungen 40. Beiträge zur Wirtschaftstgeschichte 4. Srpsko srebro i zlato u evropskoj proizvodnji (XIV – XV vijek).. 61-78. Beograd-Pravoslavna reč Novi Sad.

Nelli. Voronež 1985.-2000. Kretanje u depozitu Sandalja Hranića u Dubrovniku 1413. . 25-33. Spomenik 126. Povelja Kulina bana (1189. Sarajevo 1999. O nekim oblicima neagrarne privrede u dubrovačkom zale u na prijelazu XIII u XIV stoljeće. Kurtović Esad. Beograd 1999.1435. 3111. Sarajevo 1998. Delatnost Stefana Marinova u drugoj polovini XIV veka. 64. Prijepolje 1997. Poklad (537-538). 3118. Beograd 1999. Purgari (604-605). Knowledge.. 3116. 29-53. 3112. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”.-1999..g. IČ 31. 207.. Beograd 1998. v (K postanovke voprosa). Zakon o rudnicima despota Stefana Lazarevića (Prevod i pravnoistorijska studija). Malović. Voprosi istorii Slavjan. 314-315. “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463. 95-98.. Odeljenje društvenih nauka 24. Motivi Sandaljeve prodaje Konavala Dubrovčanima.. Malović.290 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.. Knowledge.. Lemajić Nenad. HKD Napredak.. Knowledge. Mostar 2000. Beograd 1985.ukić Marica. Kurtović Esad. 3114..). Manančikova P. Problemi trgovine.. 3109. Mihaljčić Rade. 3107. Voronežskij universitet.. Dubrovnik XXVIII/4. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. SANU. 3108. izdanje. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”.ukić Marica. 3119. 103-120. Trgovlja Dubrovnika i formirovanie vnutrennego rinka v zemljah Serbii i Bosnii v XIV – pervoj polovine XV.. Drobnjaci u karavanskoj trgovini Polimlja u srednjem veku. Manančikova P.. Naša škola XLVI/10. IČ 44 (1997). Marković Biljana. Beograd 1984. Voronež 1999. 28-48. Konj. Knjiga prva”. 3117. Beograd 1999. Anali 38. Mikolji Vinko. 651-667. Malović. 131-136. Kurtović Esad. Dubrovnik 1985. Mileševski zapisi 2 (1996). Lučić Josip. Lučić Josip.. neiscrpna tema bosanskohercegovačke prošlosti. 3110. 474. 41-51. 103-111.ukić Marica. Kumerk (344-346). Nelli. Trgovačke veze Dubrovnika s balkanskim zale em u srednjem vijeku. Hercegovina 11-12. 3115. Oružari. 3. Dubrovnik 2000. Dubrovnik od XIII do XV stoljeća. Rudarstvo u Bosni u srednjem vijeku. 3106. 3113. Uz prepoznatljivo obilježje bosanskog srednjovjekovlja.

3124. Zbornik radova". Mostar 1997. 127-133.. "Livanjski kraj u povijesti. Muzej hrvatskih arheoloških spemenika SplitOpćinsko hrvatsko vijeće obrane Livno. Metalurgija (Rani srednji vijek) (107). Olendzki K. Carine. Zakup. Izdanja Muzeja grada Zenice. Mišić Siniša – Veselinović Andrija. HZ 31-32.. Split-Livno 1994.. Kwartalnik historyszny 95. Beograd 1976.. Zenica 1999. 3121. Feljton: Sarajevo – grad izme u Istoka i Zapada (5): (5) (Razvoj privrede). Dubrovačko oružje u XIV veku. Handel niewolnikami bosniackimi w XIII i XIV wieku. Pula-Rijeka 1985. Beograd 1999. Ekonomika (Bosna i Hercegovina). Mulić Jusuf.. 3123. ZM. Mišić Siniša. Ljubljana 1979.Privreda 291 3120. izdanje. . Beograd 1995. Tom I. Zagreb 1978-1979. Mirković Mijo. Beograd 1999. Trgovina (Rani srednji vijek) (171). Sklavina. Milanović Radovan. 782-783. Ekonomska historija Jugoslavije. Knowledge. 3128. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Livno i karavanski put od Jajca do Splita u XV stoljeću. “Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina. Beograd 1986. Mišić Siniša. Zanatstvo (Rani srednji vijek) (188)... Miletić Nada. Knowledge. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Žrvanj (195). (* Tošić uro... 3125. Pederin Ivan. Zakupnina.. 3130.. Lučić Josip. izdanje. izdanja Enciklopedije Jugoslavije”. Saobraćaj (Rani srednji vijek) (160). Mitić Ilija. Anali 17.. Separat II. Petrović ur ica. Simoniti Vasko. EJ 2. O porijeklu vjerovanja u jamskog duha “Perkmana” kod nas. Dubrovnik 1979. Ribolov (619-620). 13-41. Zagreb 1983.234-236. Sarajevo 1988. 307-309.. AL BiH. GDI BiH 28-30 (1977-1979). 3126. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 3127. Beograd 1999. Petrović ur ica. 51-66. GEM 50. Ekonomika (Bosna i Hercegovina). Kabes III/15. Mrgić Jelena. 209-210. 3129. Knowledge. 47-48. Sarajevo 1979. 493-494. “Rudarstvo i metalurgija Bosne i Hercegovine od prahistorije do početka XX vijeka”. 146-148. Milanović Radovan. JLZ. 335. Posebna izdanja 5. IG 1-2. 1988. 792-795. 57-82. 3132. 2... Opšti leksikografski dio. JLZ. ZČ 33/2. 3131. Palavestra Vlajko. Zveri (229). 5. Vojni muzej. Lov u srednjovekovnoj Srbiji.) 3133. 239-245. Poljoprivreda (Rani srednji vijek) (141). 306. Zagreb 1982.. 3122.

Sarajevo 1994. Šunjić Marko. Godina 43. Hadžibegović Iljas. Sarajevo 1981. Trgovina bosanskim robljem. Poglavlja iz ekonomske historije Hercegovine.. novac. 3146. st. bakra. 3136. dio. Cacucci editore. 3145.). So (Sol) (679). Godina 45. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Stari rudnici. zarade i cijene na dalmatinsko-bosanskom području (XIV. .. Katz Vera. Beograd 1999. Bisage (49).. “Ragusa e il Mediterraneo. Gospodarska komora. Zagreb-Beograd 1982. 3141. Beograd 1999. O siru u srednjovekovnom Dubrovniku. Zenica 1999. Šunjić Marko..II. Sarajevo (1996). IG 1-2. Mjere. 123-127. zarade i cijene na dalmatinsko-bosanskom području (XIV. Zenica 1999.. 137-146. Mostar 1998. 410. 37-64. Ruolo e funzioni di una Repubblica marinara tra Medioevo ed Età moderna. Geoinžinjering. Mostar 1996. 3140. Petrović ur ica. Mehmed. 9-20. . srebra.. 486. Spremić Momčilo. Hrvatski narodni kalendar 1995. Bari 1990. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”.-2000.). Smoljan Vlado. antimona i arsena u SR BiH. st.I. ur ica. 3134. Petrović 1988.. Beograd 1999. Šunjić Marko. 3144. “Rudarstvo i metalurgija Bosne i Hercegovine od prahistorije do početka XX vijeka”. Izdanja Muzeja grada Zenice. Mjere. 37-74. JF 42. Knowledge. Šuica Marko. (A cura Antonio di Vittorio)”.. 609-610. 7-28. 3139. Radovi HDZU 4. Knowledge. Hercegovina 10. Ponosnici (552-553). Beograd 3135. Kramar (324). 3138. “Rudarstvo i metalurgija Bosne i Hercegovine od prahistorije do početka XX vijeka”. Ramović A. i XV. 346-353. 315. Mehmed. kalaja. 175. Sarajevo (1997). 3147. Sarajevo (1996). (* Šunjić Marko. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 3137. Radovi HDZU 5. Radovi HDZU 4. željeza. 119-139. 3143..) 3142. Tomović Gordana. .292 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Rudarska terminologija u starim srpskim tekstovima. Rodić Nikola. Ramović A. Hrvatski narodni godišnjak 1998.. Srednjovekovno rudarstvo. dio. žive. 137141.. novac.. Izdanja Muzeja grada Zenice. Knowledge. Sarajevo 1997. Razboj. olova. Trgovačka društva (741-745). i XV. Beograd 1986. 329-331. "Rudarstvo Jugoslavije". Nalazišta ruda zlata.

. 390 + 17 tabela + 1 grafički prikaz. Bosanski svinec v kreditni trgovini srednjeveškega Dubrovnika. 408-410. 37-59. Voje Ignacij. IG 1-2. Atti e memorie. Dobitak (Dobit. Vego Marko. “Rudarstvo i metalurgija Bosne i Hercegovine od prahistorije do početka XX vijeka”. Voje Ignacij. Zimovište (241-242). Mileševski zapisi 2 (1996). Vego Marko. Beograd 1983. Anali 17.. Tošić uro.. Voje Ignacij. Sarajevo 1990. Beograd 1999. Prilozi XIX/20. 3155. IG 1-2. Prilozi XV/16. 3160.. Zabrane i prekidi trgovine u Srbiji u doba Despotovine. ZČ 32/1-2. Trebinje 1985. Prijepolje 1997. 3150. Sarajevo 1976. 3158.Privreda 293 3148. O izvozu žitarica sa Neretve u Dubrovnik u XIV vijeku. 53-68. 3156. Zemljoradnja u srednjovjekovnoj župi Trebinje. Zenica 1999. Tošić uro. 349-357. Odjeljenje društvenih nauka 29.. Beograd 1978.. Rudarstvo u Bosni i Hercegovini u srednjem vijeku. HZ 31-32. IG 1-2. Sarajevo 1984. Tošić uro..185-209. Ancona 1978. Ljubljana 1978. Neki problemi proučavanja ekonomske istorije srednjovjekovnog Dubrovnika (sa osvrtom veza sa zale em). 260-262. 37-50. Zagreb 1978-1979. stoljeća. Bosanski trgovci i dubrovački financijeri u drugoj polovici 15. 109-118. Izdanja Muzeja grada Zenice. Nuova serie anno 82 (1977). 779-780. società. Srednjovekovna rudarska toponimija u okolini Prijepolja.... Karavan (281-282). ANU BiH. 3157. 3161. 91-99. Voje Ignacij. Radovi 15. 3151. 42-58. . Lučić Josip. Raukar Tomislav. Dubrovnik 1979. Tošić uro.. i u prvoj polovici 16. GDI BiH 40-41 (1989-1990. Djela 49. (* Mitić Ilija. 189-195. “Le Marche e l’ Adriatico orientale: economia. 69-91. dobitje) (160-161). 3149. 3154. 3153.. Zagreb 1982.). Beograd 1995. Relazioni comerciali tra Ragusa (Dubrovnik) e le Marche nel trecento e nel quattrocento. HZ 3132. Veselinović Andrija. 25-30 3152.) 3159. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”.. Dubrovnik 1978. Tošić uro. 25-42... Ispolica (260). Budak Neven. Zagreb 1978-1979. Tomović Gordana. Plot (525). O drijevskoj carini. Tribunia 9. Knowledge. cultura dal XIII secolo al primo ottocento”. O krijumčarenju soli na Neretvi. Tošić uro.. Anali 15-16. Sarajevo 1979. Stočarstvo u srednjovjekovnoj trebinjskoj oblasti. Kreditna trgovina u srednjovjekovnom Dubrovniku.

Kotor 1981-1982. Ljubljana 1980.294 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Voje Ignacij.. Voje Ignacij. Probleme der Quantifizierung des Handels und der Produktion des Mittelalterlichen Ragusa (Dubrovnik). 188-189. . Österreicheische Osthefte 27. Zagreb 1989. Voje Ignacij. Beograd 1980. GPM 29-30. Kreditno-trgovačke veze Braila Tezalovića sa Dubrovčanima. 3168. Privatne poslovne knjige dubrovniških trgovcev (XIV stoletje). 3163. Neka pitanja u trgovini sa bosanskim olovom u Dubrovniku. 335-359. Sarajevo 1999. 373-387. 3165. Pomorstvo Novoga za vrijeme Tvrtkove i Kosačine vladavine. 299-311. 3167. 3164. Voje Ignacij. 283-299. 77-85.... Poskusi kvantifikacije trgovinskega prometa in proizvodnje v srednjeveškem Dubrovniku. 3162.. ZČ 34/1-2. Izdanja Muzeja grada Zenice. 3169. Srednjovjekovna rudarska naselja u lašvanskoj regiji.. Zagreb 1981. Zenica 1999. Zloković Maksim. Voje Ignacij. 3171. 7 (Raš-Szy)”. Živković Pavo. ZČ 42/3.. “Rudarstvo i metalurgija Bosne i Hercegovine od prahistorije do početka XX vijeka”.237-250. DH 29.. Rudarstvo (Historijat). Kalendar Svetoga Ante 2000. Ljubljana 1988.... Zirdum Anto.-2000. stoletju. 41-59. ZČ 34/2. “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda. 157-164. Poslovanje dubrovniških trgovskih družb v srednji in južni Italiji v 15. Ljubljana 1980... Wien 1985. Kreditno poslovanje u srednjovjekovnom Dubrovniku. . Voje Ignacij. 60-66. JIČ XIX/3-4. 3166. JLZ. 3170.

6. VJERA .

.

Sofija 1981. Adamček Josip – Jelić Ivan. Ančić Mladen. B. Ante Škegre o duvanjskoj biskupiji. BAN.. 127. 55-66. Sarajevo 1985. The Bulgarian State and the European Middle Ages. Ančić Jozo. 3184. Ančić Mladen. 101. Bosanski krstjani i pitanje njihovog porijekla i odnosa prema manihejstvu. MANU-SANU-ANU BiH. stoljeća. Ančić Mladen. Biobibliografija hrvatskih pisaca Bosne i Hercegovine do god. stoljeća. Pravoslavlje.) 3178. FTS. 3183. Ivan AlilovićKS. 109-125. Zagreb 1986. “Ivan Alilović.. Mostar 2000...Vjera 297 3172. 3173. Ljiljan II/25.".”. Angelov Dimităr. Ademović Fadil. Niš 1991. Crkva na kamenu XXI/237-238. 153-193.-1991.. 15.. O recepciji bosanske ‘hereze’ u komunalnim društvima istočnog Jadrana. Sarajevo 1996. Skopje 1982.. Alić Salih. Bartul Alverinski (17). “Bogumilstvoto na Balkanot vo svetlinata na najnovite istražuvanja”.. “Istorija na Blgarija (Prva blgarska država). 15. 1918. Bosanski franjevci. . Crkva na kamenu. Ančić Jozo. ŠK. Samobor 1994. P.. Crkva na kamenu XX/210. MANU-SANUANU BiH. 3186. A. Sofia 1980. Alilović Ivan.. 253-260. 11-33. 3177. “Bogumilstvoto na Balkanot vo svetlinata na najnovite istražuvanja”. Ančić Mladen. Bogomilstvo. Pravoslavna religija i pravoslavna crkva u našim laičkim periodičnim publikacijama (1970-1991).. Prilozi XXII/21. Tom vtori”. (* R. 7-35. Knjiga 25. 374-389. Etudes historiques 10. Angelov Dimităr. 3180. Zagreb 1980.. 95-114. 3185. Sarajevo 1987. 58-59. Crkva bosanska.. Prilozi XVIII/19. kulture”. Jedan fragment iz života Sandalja Hranića. Neuspjeh dualističke alternative. Pobožnost franjevaca Bosanske vikarije u drugoj polovici XIV. Antoljak Stjepan.. akovo. 3181. 3179. Gdje je bio podignut prvi franjevački samostan u srednjovjekovnoj Bosni. Mostar 1990. 3182. Skopje 1982.. Duvanjska biskupija i duvanjski sabor. Jakov Markijski (18-19). Aranitović Dobrilo. Sarajevo-Ljubljana 1993... 242-254. Osvrt na mišljenje dr. “Enciklopedija hrvatske povijesti i 3174. Svijet I/46. Makedonski heretici u zapadnim izvorima 11. (zbornik radova). "Sedam stoljeća bosanskih franjevaca 1291. Sarajevo 1982. Prilozi XXII/23. Mostar 1999. (Podlistak) 6. i 12. 3175. 3176.

3191. Bosna Srebrena XLII/2. (* A..-2000. Roma 1980. O bosanskim hereticima I. Benediktinci (143). Sarajevo 1999. Crkvene prilike u srednjovjekovnoj Bosni.. Mitar Dragutinac. Badurina An elko. 93-117. (Priredio Tonči Grbelja). HM II/5. Babić Petar. O bosanskim hereticima II. Hrvatski narodni godišnjak 1998. 3189. 3187. Sarajevo 1991. Odnos izme u konkretne bosanske franjevačke prakse i izvornog Franjinog duha. Babić Mile. SNL-KS-Institut za povijest umjetnosti. . obljetnice smrti Fra An ela Zvizdovića”. SV 4. (Priredio Tonči Grbelja). Hijerarhija (253). FTS-Franjevački samostan Fojnica. PUSP Kulin ban Žepče. There Was no Ortodox Religion in medieval Bosnia (The Ortodox Religion Was Introduced in Bosnia by the Turks in the 15th Century). Babić Petar. Il Provinciale Vetus e il problema della diocesi di Bosna. 3195. Godina 45.. H. Franjevci nekad i danas na župama u Bosanskoj Krajini. “Leksikon ikonografije. (Uredio An elko Badurina. Dominikanci (208). 222-234. Samo loša uspomena (Uz tisućugodišnji jubilej trebinjsko-mrkanske biskupije). Babić Anto. Babić Anto. Sarajevo 1997. Sarajevo 1981. Dragutin Nežić i Doris Baričević)”. HM II/3-4. 267-303. 320-322. Autori: An elko Badurina. Sarajevo 1991.. liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva. Povijest Katoličke crkve u Bosni i Hercegovini a poglavito u Usori i Žepču (Prilog povijesnom istraživanju o Hrvatima i Crkvi u Hrvata u Bosni i Hercegovini). 3194. Sarajevo 1997. Cisterciti (183).. Atlija Alojzije. Branko Fučić.. Sarajevo 1997. Zagreb 1993. Encyclopedia moderna XIV/3 (43). Babić Marko. Maniheizam (392). 3188. Dodatak 1: Bosna Srebrena jučer i danas. (28 karata). 3198.. HM III/13. 21. Sarajevo 1997. 139-149.. “Zbornik radova sa Znanstvenog skupa u povodu 500. Sarajevo 1979. Marijan Grgić. Vrhbosanska visoka teološka škola... Svjetlo riječi XV/176. “Kršćanstvo srednjovjekovne Bosne”. B. 3196. NEV XXXI/1-2. Atlija Alojzije. Zagreb 1979. Drmić Ilija. Mostar-Žepče 1997. Franjevci i njihova prisutnost u Bosanskoj Krajini (U povodu stote obljetnice banjalučke biskupije). Crkva na kamenu IV/36..298 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Ivanković Željko. Emilijan Cevc. 467. 207-216.) 3190. 12.. NEV XXIX/2.. 217-270. 282-284. 3197. Radovi simpozija povodom 9 stoljeća spominjanja bosanske biskupije (1089-1989)... 187-193. Radovan Ivančević. 3193. 3192. V. Hereza (252). Franjevci (231-232). Mostar 1983. Augustinović Ante. Sarajevo-Fojnica 2000. Badanković Nikola.

Bosna Srebrena – nekad i danas. 14. Sarajevo 1998. Livno 1994.. 3201. Feljton: Samostani i samostanci u europskoj povijesti (1-2): (1) Naša ognjišta XXVIII/254.) 3209. 140-152. Bakula Petar.. 3208. Livno-Sarajevo 1996. Behar VIII/42. 3202. Beograd 1992. Naša ognjišta XI/70. Mostar 1995. 3204. 6-7. (2) Naša ognjišta XXVIII/255. 411-413... Sarajevo 1999... 44-61.Vjera 299 3199. Zbornik radova I/1. Sveta baština IX/83. Kratka povijest franjevaca u Hercegovini. Duvno 1990... 143-155.1498. (1420. 2831. Zagreb 1999. 500 godina baštine Milodraža (Fra An eo Zvizdović. Barun An elko. 18. Bajić Jovo. . Otigošće kod Bugojna zavičaj gosta Radina. Bagarić Ivo. Bosna Srebrena (Ratno izdanje) 6-1. 3212. Tomislavgrad 1998. 64-79. Franjevačka knjižnica i arhiv.). Barun An elko. Islam u Ugarskoj srednjega vijeka. Tuzla 1999. Tomislavgrad 1998.). GEM 56. (* Prošić-Dvornić Mirjana. Beograd 1991. 3206. Barun An elko. Bagarić Ivo. Nolit. Bandić Dušan. 3211. Bagarić Ivo. 3-4. Balta Ivan. Srednjovjekovna Bosna kao poprište sukoba patarena i katoličke crkve u ispravama Diplomatičkog zbornika. Kalendar Svetoga Ante 1997.. 366. 3200. Bosna Srebrena – nekad i danas... Biblioteka Odrednice. Visoko 1990/1991. Obeležja XVIII/2. 17-26. Barun An elko. Balić Smail. Baška Voda 1994. Kalendar Svetoga Ante 1999. Novi cvijet XLIX/2. 3205. 3203. 795814. 6. 39-46... Bandalo Milorad. GR IZ BiH LXI/7-8. Narodna religija Srba u 100 pojmova. Kalendar Svetoga Ante 1995. Duvno 1981. Promocija Bosne Srebrene (Kratak pregled sedamstoljetne povijesti). 3207.. Duvno i Hercegovina u izvještajima makarskog biskupa. Priština 1985. 3210. Bogumili u prvom turskom popisu Hercegovine (1477.. Franjevci u hrvatskom narodu. Balić Smail. Islam u srednjovjekovnoj Ma arskoj (Autorizirani i dopunjeni prijevod s njemačkog Salim Abid Hadžić).

. Sarajevo 1991... “Krležijana 1 (A-LJ). Dominikanci. 3218. 3222. Bašić Jasna. Belić Miljenko. 3217.. Basler uro. Pontifical Institute of mediaeval studies. Katolička crkva na području današnje Banjalučke biskupije do invazije Turaka. 111-113. Katolička crkva u Bosni pod konac srednjeg vijeka. X-XI”.. Boba Imre. 220-234. (A cura di Atanasio G. Vrhbosanska visoka teološka škola. Sarajevo 1979. Sarajevo 1991. Pozdravi. 125-142. 162. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Rijeka 1981. Radovi simpozija povodom 9 stoljeća spominjanja bosanske biskupije (1089-1989). Zagreb 1993. Zagreb 1982.. “Kršćanstvo srednjovjekovne Bosne”. GPF 5. XI-XII. Radovi simpozija povodom 9 stoljeća spominjanja bosanske biskupije (1089-1989). Nadbiskupski ordinarijat vrhbosanski. Padova 1982. Basler uro. Društveni revolt u religijskoj formi. 3219. HM IV/17. Arheološki spomenici kršćanstva u Bosni i Hercegovini do XV. 272-276. “Vita religiosa. “Povijesnoteološki simpozij u povodu 500 obljetnice smrti bosanske kraljice Katarine”. SV 4. Basler uro. 3213. Die Bosnische Kirche im fruhlen Mittelalter.... SV 4. Medieval Heresies a Bibliography 19601979. stoljeća. (* Klečina Davor. Benković Žarko.300 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Bogumilstvo i islamizacija. Toronto 1981. CCP VI/9. Matanić). Vrhbosanska visoka teološka škola.) 3224. Topološke i povijesne crtice (Priredio Anto Orlovac). Basler uro. 98. 336. Rijeka 1982. Argumenti 2. Sarajevo 2000. Benković Žarko. Radovi simpozija povodom 9 stoljeća spominjanja bosanske biskupije (1089-1989). 307-333.) 3223. 3221. “Kršćanstvo srednjovjekovne Bosne”. 190. Banja Luka 1981.. Vrhbosna X (CVIII)/1 (99)... Jeffrey. 118-119. 3214. 3215. Sarajevo 1998. Argumenti 1. Konstantina i Metoda i početak Bosanske biskupije. Sarajevo 1991. Benković Žarko.. “Kršćanstvo srednjovjekovne Bosne”. Katedrala u Sarajevu. Subsidia mediaevalia 11. Milinović Ante. Berkhout T. SV 4. 3220. Bilogrivić Nikola. . 131-149. SV 10.-2000. Socijalna i politička uloga i značenje Crkve bosanske. Djelovanje slavenskih apostola sv. 3216. (* Šanjek Franjo. 26-29. 1-9. Carl – Russel B. Sarajevo 1989. morale e sociale ed i concili di Split (Spalato) dei secc. Vrhbosanska visoka teološka škola. Sarajevo 1999. KS-FTS.. Vrhbosanska katolička teologija.

Vjera

301

3225. Boesse Jean – Lacoudre Jacques, Grčki i latinski oci (Smjerovi kršćanstva), “Marie-Madeleine Davy, Enciklopedija Mistika, I svezak,” ITP Naprijed, Posebna izdanja, Zagreb 1990., 233-264. 3226. “Bogumilstvoto na Balkanot vo svetlinata na najnovite istražuvanja”, MANUSANU-ANU BiH, Skopje 1982., 254. (* Stoičovski Blagoj, Glasnik XXII/1-2, Skopje 1978., 302-304; Jalimam Salih, GDI BiH 34, Sarajevo 1983., 160-164; Ćošković Pejo, IZ 5, Banja Luka 1984., 218-222; Šemkov G., Südostforschungen 43, München 1984., 322323; Šanjek Franjo, CCP IX/15, Zagreb 1985., 108-110; Jalimam Salih, GADAR BiH 25, Sarajevo 1985., 301-302.) 3227. Božić Ivan, Potiskivanje pravoslavlja, “Istorija srpskog naroda, Druga knjiga, Doba borbi za očuvanje i obnovu države (1371-1537)”, SKZ, Beograd 1982., 278-288. 3228. Brajko Ante, Pravno-povijesni položaj trebinjsko-mrkanske biskupije, “Tisuću godina Trebinjske biskupije”, SV 2, Vrhbosanska visoka teološka škola, Sarajevo 1988., 217-230. 3229. Brandt Miroslav, Izvori zla (Dubrovnik i heretička Bosna), August Cesarec, Zagreb 1989. 3230. Brković Luka, Genocid nad katoličkiom crkvom u Bosni i Hercegovini (Crkva kao zajednica u povijesnom hodu), Stećak II/23, Sarajevo 1995., 23-25. 3231. Brković Luka, Crkva u BiH, Hrvatski glasnik IV/46, Tuzla 1996., 12-13. 3232. Brković Milko, Bibliografija radova iz hrvatske crkvene povijesti, CCP XIV/25, Zagreb 1990., 137-164. 3233. Bubalo or e, Kudugeri (340); Poganici (Pogani, Poganini) (533-534), “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”, Knowledge, Beograd 1999. 3234. Buljan Stjepan, Povezanost rudara i franjevaca u srednjovjekovnoj Bosni, NEV XXXI/1-2, Sarajevo 1981., 333-346. 3235. Buljan Stjepan, Kreševo – stara biskupska rezidencija, Svjetlo riječi IX/103, Sarajevo 1991., 17. 3236. Buljina Halid, Razvoj konfesionalnih zajednica, GR IZ BiH LXII/11-12, Sarajevo 2000., 991-1010. 3237. Burns Yvon, (Berns Ivon), The Testament of Gost Radin, “Islam, Balkan i velike sile (XIV-XX vek)", SANU, Istorijski institut, Zbornik radova, Knjiga 14, Beograd 1997., 165-173.

302

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

3238. Buturac Josip, Popis župa zagrebačke biskupije 1334. i 1501. godine, Starine 59, Zagreb 1980., 43-108. 3239. Buturac Josip, Barska nadbiskupija, EJ 1, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1980., 514. 3240. Buturac Josip – Kovačić Slavko, Kaptoli (Hrvatska), EJ 6, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1990., 675-676. 3241. Buzuk Anto, Svetište ‘voda svetog Jakova’ u Deževicama, Bilten FTS XXVII/2, Sarajevo 2000., 234-238. 3242. Cermanović Aleksandrina – Srejović Dragoslav, Leksikon religija i mitova drevne Evrope, 2. dopunjeno izdanje, IŠP Savremena administracija, Beograd 1996., 609. 3243. Cigeljević Ante, Petsto godina franjevačkog samostana Sv. Petra i Pavla u Tuzli, Hrvatski glasnik IV/46, Tuzla 1996., 22-23. 3244. Cunjak Mla an, Testament Gosta Radina, Glasnik SPC 4, Beograd 1980., 82-84. 3245. Cvitković Ivan, Rječnik religijskih pojmova, Vlastito izdanje, Sarajevo 1991., 294. (* Nilević Boris, Prilozi XXV/27, Sarajevo (1991), 238-239; Tašić Dževad, Oslobo enje 49/15681, Sarajevo 15.02. 1992., (KUN 73/531), 9.) 3246. Cvitković Ivan, Bogumili (60); Kršćani bosanske crkve (Krstjani Crkve bosanske) (160); Manihejstvo (178), “Ivan Cvitković, Rječnik religijskih pojmova”, Vlastito izdanje, Sarajevo 1991. 3247. Čajkanović Veselin, O srpskom vrhovnom bogu, (Reprint izdanja iz 1941), TRZ Panpublik, Beograd 1989. 3248. Čanak-Medić Milka, Katedrale, “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”, Knowledge, Beograd 1999., 283-286. 3249. Čančar Nusret, Manihejska prošlost srednjovjekovne Bosne (Intervju sa Salihom Hadžialićem), Islamska misao XII/143, Sarajevo 1990., 7-15. 3250. Čaušević Dženana, Život i pravni položaj franjevaca u Bosni Srebrenoj prema turskim dokumentima, “Zbornik radova sa Znanstvenog skupa u povodu 500. obljetnice smrti Fra An ela Zvizdovića”, FTS-Franjevački samostan Fojnica, SarajevoFojnica 2000., 285-300. 3251. Čevra Omer, Religija Bošnjaka u srednjem vijeku (Istine i zablude o bosanskim krstjanima), Kabes I/3, Mostar 1996., 23.

Vjera

303

3252. Ćirković Sima, Glose Srećkovićevog jevan elja i učenje bosanske crkve, “Bogumilstvoto na Balkanot vo svetlinata na najnovite istražuvanja”, MANU-SANUANU BiH, Skopje 1982., 207-222. 3253. Ćirković Sima, The Bosnian Patarenes and Western Heresies, “Heresy in Eastern Europe”, London 1984. 3254. Ćirković Sima, Von der Ketzerbewegung zur Landskirche,: Die ‘Bosnische Kirche’, Rapports I, Comite international des sciences historiques XVIe congres international des sciences historiques, Stuttgart du 25 aout au 1er septembre 1985, Stuttgart 1985., 355-357. 3255. Ćirković Sima, Bosanska crkva u bosanskoj državi, “Prilozi za istoriju Bosne i Hercegovine I, Društvo i privreda srednjovjekovne Bosne”, ANU BIH, Posebna izdanja 79, Odjeljenje društvenih nauka 17, Sarajevo 1987., 191-254. 3256. Ćirković Sima, Jedna parnica srebreničkih franjevaca, GDI BiH 40-41 (19891990.), Sarajevo 1990., 30-41. 3257. Ćirković Sima, Dualistička heterodoksija u ulozi zemaljske crkve: Bosanska crkva, Glasnik CANU, Odjeljenje društvenih nauka 9, Podgorica 1995., 7-34. 3258. Ćirković Sima, Dualistička heterodoksija u ulozi zemaljske crkve: Bosanska crkva, “Sima Ćirković, Rabotnici, vojnici, duhovnici. Društva srednjovekovnog Balkana”, Equilibrium, Biblioteka Dimenzije istorije 1, Beograd 1997., 214-239. 3259. Ćirković Sima, Katoličke parohije u srednjovjekovnoj Srbiji, “Sima Ćirković, Rabotnici, vojnici, duhovnici. Društva srednjovekovnog Balkana”, Equilibrium, Biblioteka Dimenzije istorije 1, Beograd 1997.,240-258. 3260. Ćirković Sima, Babuni (27-28); Benediktinci (39-40); Bogomili, bogumili (51-52); Gost (121-122); Djed (158-159); Dominikanci (163-164); Krstjani (333-334); Patareni (496-497); Franjevci (769-771), “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”, Knowledge, Beograd 1999. 3261. Ćirković Sima, Recenzija rukopisa, “Salih Jalimam, Djelatnost dominikanaca u srednjovjekovnoj Bosni”, IPP Hamidović, Biblioteka Posebnih izdanja, Tuzla 1999., (dvije stranice, bez oznake stranica, na početku knjige). 3262. Ćorović Vladimir, Istorija Bosne ne može se izlagati bez veze sa franjevačkim redom, “Bosna i Hercegovina ogledalo razuma (Izbor članaka, odlomaka i ilustracija, priredio David Atlagić)”, IGC Borba, Beograd 1992., 18. 3262a. Ćorović Vladimir, Srpski manastiri u Hercegovini (Priredio Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, beograd 1999., 328. or e O. Piljević),

304

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

3263. Ćošković Pejo, O gostima ‘Crkve bosanske’, IZ 4, Banja Luka 1983., 7-40. 3264. Ćošković Pejo, Bosanski krstjani u očima svojih kršćanskih suvremenika, Nastava povijesti III/4, Zagreb 1988., 188-191. 3265. Ćošković Pejo, Tomašev progon sljedbenika Crkve bosanske 1459., Migracioni procesi i Bosna i Hercegovina od ranog srednjeg vijeka do najnovijih dana - njihov uticaj i posljedice na demografska kretanja i promjene u našoj zemlji, 26. i 27. X 1989., u Sarajevu, "Migracije i Bosna i Hercegovina", Institut za istoriju-Institut za izučavanje nacionalnih odnosa, Sarajevo 1990., 43-48. 3266. Ćošković Pejo, Krstjanin Vlatko Tumurlić i njegovo doba (1403.-1423.), CCP XIX/35, Zagreb 1995., 1-54. 3267. Ćošković Pejo, Filip Dubrovčanin, vikar (218-219); Franjo iz Firence, vikar (446), “Hrvatski biografski leksikon IV (E-Gm)”, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb 1998. 3268. Ćošković Pejo, Ustrojstvo Crkve bosanske, “Zbornik radova sa Znanstvenog skupa u povodu 500. obljetnice smrti Fra An ela Zvizdovića”, FTS-Franjevački samostan Fojnica, Sarajevo-Fojnica 2000., 61-83. 3269. Ćošković Pejo, Prilog za diskusiju, “Historiografija o Bosni i Hercegovini 1980.1998”, Prilozi 29, Sarajevo 2000., 443-447. 3270. Davidović Svetislav Proto, Srpska pravoslavna crkva u Bosni i Hercegovini (od 960 do 1930 godine), 2. izdanje, Srpska pravoslavna crkvena opština sarajevska, Biblioteka Vjera i kultura, Sarajevo 1991., 83. (3. izdanje, Dobrica knjiga, Biblioteka Odglas 2, Novi Sad 1998., 108 strana). 3271. Dinić Mihailo, Babuni, EJ 1, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1980., 400. 3272. Dobrosalić P. M., Gospin lik s Vidoštaka, Hrvatski narodni kalendar 1996, Godina 44, Sarajevo 1995., 381-384. 3273. Dračevac Ante, Bernard, dubrovački nadbiskup, “Hrvatski biografski leksikon I (A-Bi)”, JLZ, Zagreb 1983., 697-698. 3274. Dračevac Ante, Srednjovjekovna stonsko-zahumska biskupija, “Tisuću godina Trebinjske biskupije”, SV 2, Vrhbosanska visoka teološka škola, Sarajevo 1988., 83-90. 3275. Draganović Krunoslav, Jedan sudbonosni vijek u povijesti Hrvata katolika Bosne, “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”, (Uredio Milenko Brkić), PCC Me ugorje, Studenci 1995., 296-307.

Vjera

305

3276. Draganović Krunoslav, Katolička Crkva u sredovječnoj Bosni, “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva”, 3. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1998., 685-766. 3277. Dragić Marko, Vrhbosanske srednjovjekovne crkve i mučenici u povijesti i predaji, HM III/11-12, Sarajevo 1999., 151-157. 3278. Dragić Marko, Vrhbosanske srednjovjekovne crkve i mučenici u povijesti i predaji, “Vrhbosna/Sarajevo kroz stoljeća, Separat Hrvatske misli 11/12, 13/1999. i 14/2000.”, MH, Sarajevo 2000., 149-155. 3279. Dragojlović Dragoljub, Isihazam i bogumilstvo, Balcanica 11, Beograd 1980., 19-28. 3280. Dragojlović Dragoljub, Bogumilstvo na Balkanu i u Maloj Aziji, I, Bogumilski rodonačelnici, SANU, Vizantološki institut, Posebna izdanja 2, Beograd 1982., 234. (* Ćošković Pejo, IZ 5, Banja Luka 1984., 218-222.) 3281. Dragojlović Dragoljub, Dualizam srednjovekovnih jeretika, Balcanica 10, Beograd 1979., 75-92. 3282. Dragojlović Dragoljub, Jeretičke crkve "Dalmatiae" i "Slavoniae", Balcanica 12, Beograd 1981., 27-38. 3283. Dragojlović Dragoljub, Bogumilstvo na Balkanu i u Maloj Aziji, II, Bogumilstvo na pravoslavnom istoku, SANU, Vizantološki institut, Posebna izdanja 15, Beograd 1982., 234. (* Aristotelus Evantija, Glasnik XXVII/1-2, Skopje 1983., 229233; Ćošković Pejo, IZ 5, Banja Luka 1984., 218-222; Jalimam Salih, GDI BiH 35, Sarajevo 1984., 139-142; Matanov H., Istoričeski pregled 40/2, Sofia 1984., 109-113; Šemkov G., Südostforschungen 44, München 1985., 263-264.) 3284. Dragojlović Dragoljub, Zbornik Krstjanina Hvala i problem ‘crkve bosanske’, Balcanica 12, Beograd 1982-1983., 73-84. 3285. Dragojlović Dragoljub, Hijerarhija crkve bosanske, Balcanica 15, Beograd 1984., 55-67. 3286. Dragojlović Dragoljub, Šizmatički popovi franjevačkih Dubia i pravoslavna tradicija u srednjovjekovnoj Bosni, Balcanica 16-17, Beograd 1985-1986., 43-55. 3287. Dragojlović Dragoljub, Krstjani i jeretička Crkva bosanska, SANU, Balkanološki institut, Posebna izdanja 30, Beograd 1987., 281. (* Šanjek Franjo, CCP XIII/24, Zagreb 1989., 139-142; Grdina Igor, ZČ 43/2, Ljubljana 1989., 296-298.) 3288. Dragojlović Dragoljub, Crkva bosanskih krstjana, Odjek XLII/18, Sarajevo 1989., 16-17.

306

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

3289. Dragojlović Dragoljub, Uzroci verskih sukoba na Balkanskom poluostrvu u srednjem veku, Kultura 91-92, Beograd 1993., 99-110. 3290. Dragojlović Dragoljub – Antić Vera, Bogumilstvoto vo srednovekovnata izvorna gra a, MANU, Skopje 1978., 275. (* Aristotelus Evantija, Glasnik XXII/1-2, Skopje 1978., 293-296; Šanjek Franjo, CCP III/3, Zagreb 1979., 147-149; Jalimam Salih, Prilozi XVII/18, Sarajevo 1981., 321-324.) 3291. Dragutinac Mitar, Augustin Kažotić (135); Grgur Nazijanski (247); Jakov Markijski (291), “Leksikon ikonografije, liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva, (Uredio An elko Badurina; Autori: An elko Badurina, Branko Fučić, Marijan Grgić, Radovan Ivančević, Emilijan Cevc, Mitar Dragutinac, Dragutin Nežić i Doris Baričević)”, SNL-KS-Institut za povijest umjetnosti, Zagreb 1979. 3292. Duvernoy Jean, Le catherisme. La religion des cathares, E. Privat, Toulouse 1976., 404. (* Šanjek Franjo, CCP III/3, Zagreb 1979., 150-151.) 3293. Duvernoy Jean, Le catherisme. L’ histoire des cathares, E. Privat, Toulouse 1979., 398. (* Šanjek Franjo, CCP IV/6, Zagreb 1980., 75-76.) 3294. Džaja Miroslav, Katolicizam na Kupresu, “Miroslav Džaja – Krunoslav Draganović, Sa kupreške visoravni”, 2. izdanje, Župni ured Otinovci-Kupres, Baško Polje-Zagreb 1994., 151-286. 3295. Džaja Srećko, Die ‘Bosnische Kirche’ und das Islamisierungsproblem Bosnies und der Herzegowina in den Forschungen nach dem zweiten Weltkrieg, Dr Rudolf Trofenik, Beitrage zur Kenntnis, Sudosteuropas und des Nahen Orientis, Band 28, München 1978., 145. (* Karamatić Marko, CCP II/2, Zagreb 1978., 159-161; Basler uro, Südostforschungen 38, München 1979., 347-348.) 3296. Džaja Srećko, Noch eine Fragiliche Interpretation der Bosnischen Mittelalterlichen Konfessiongeschichte, Münchner Zeitschrift für Balkankunde 1, München 1978., 247-254. 3297. Džaja Srećko, Fineova interpretacija bosanske konfesionalne povijesti, “Povijesnoteološki simpozij u povodu 500 obljetnice smrti bosanske kraljice Katarine”, KSFTS, Sarajevo 1979., 52-59. 3298. Džaja Srećko, Tlo nastanka i protubogomilska komponenta “Šibenske molitve”?, CCP III/3, Zagreb 1979., 80-92. 3299. Džaja Srećko, Der bosnische Konfessionalismus - Ein Phänomen der weltgeschihtlichen Peripherie, Saeculum XXXV/3-4, Verlag Karl Alber, Freiburg-München 1984., 267-292.

Vjera

307

3300. Džaja Srećko, Bosanska podijeljenost na konfesije (S njemačkog preveo Ignacije Gavran), Jukić 16-17, Sarajevo 1986/1987., 71-109. 3301. Džaja Srećko, Katoličanstvo u Bosni i Hercegovini od Kulina bana do austrougarske okupacije, CCP XVI/30, Zagreb 1992., 153-178. 3302. Džaja Srećko, Od Kulina do austro-ugarske okupacije, “Katoličanstvo u Bosni i Hercegovini”, 1. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1993., 37-78. 3303. Džaja Srećko, Svijet politike i franjevaštvo u Europi 14. stoljeća, CCP XVI/29, Zagreb 1992, 33-41. 3304. Džaja Srećko, Katoličanstvo u Bosni i Hercegovini od Kulina bana do austrougarske okupacije, “Katoličanstvo u Bosni i Hercegovini”, 2. izd. 1997., 37-74. 3305. Džaka Bećir, Islamski motivi u predaji bošnjačkih muslimana, Znak Bosne I/3, Zenica 1995., 42-43. 3306. Džaka Bećir, Manihejstvo, bogumilstvo i islam, VKBI, Tribina 72, Sarajevo 1997., 27. 3307. Džaka Bećir, Feljton: Manihejstvo, bogumilstvo i islam (1-9): (1) (Religijska hereza protiv neravnopravnog društva), Oslobo enje 54/17481, Sarajevo 04.02. 1997., 20; (2) (Fleksibilna religija), Oslobo enje 54/17482, Sarajevo 05.02. 1997., 21; (3) (Dioklecijanova prijetnja), Oslobo enje 54/17483, Sarajevo 06.02. 1997., 23; (4) (Jedinstvo dvije suprotnosti), Oslobo enje 54/17484, Sarajevo 07.02. 1997., 16; (5) (Pojave oponenata), Oslobo enje 54/17485, Sarajevo 08.02. 1997., 27; (6) (Utočište u Bosni), Oslobo enje 54/17486, Sarajevo 09.02. 1997., 26; (7) (Manihejsko naslje e), Oslobo enje 54/17487, Sarajevo 10.02. 1997., 18; (8) (Zašto granica na Drini), Oslobo enje 54/17488, Sarajevo 11.02. 1997., 15; (9) (Etničko jezgro – islamizirani bogumili), Oslobo enje 54/17489, Sarajevo 12.02. 1997., 21. 3308. Džambo Jozo, Die Franziskaer im mittelalterlichen Bosnien, Franzisanische forschungen 35, Verlag Coelde 1991., 256. (* Prcela Frano, CCP XVII/31, Zagreb 1993., 151-152.) 3309. Elijade Mirča – Kuliano P. Joan, Vodič kroz svetske religije, Narodna knjigaAlfa, Biblioteka Posebna izdanja 46, Beograd 1996., 353. 3310. Ellwood S. Robert, Demoni, demonologija, “Enciklopedija živih religija”, Nolit, Biblioteka Odrednice, Beograd 1990., 157-160. 3311. Esin Emel, The conjectural links of Bogumilism with central Asian manicheism, “Bogumilstvoto na Balkanot vo svetlinata na najnovite istražuvanja”, MANU-SANUANU BiH, Skopje 1982., 104-112 + 7 stranica ilustracija.

308

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

3312. F. V., Proslava sedamstote obljetnice dolaska franjevaca u Bosnu, Naša ognjišta XXI/174, Tomislavgrad 1991., 13. 3313. Filipović Muhamed, Gost, EJ 4, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1986., 458. 3314. Fine John V. A., The Bosnian Churc: A New Interpretation. A Study of the Bosnian Church and Its Place in State and Society from te 13th to the 15th Centruies, East European Quaterly, Columbia University Press 1975. (* Simoniti Vasko, ZČ 33/1, Ljubljana 1979., 190-191; Džaja Srećko, Münchner Zeitschrift 1, München 1978., 247-254; Džaja Srećko, CCP III/3, Zagreb 1979., 143-146; Wozniak E. Frank, Balkan Studies 20/1, Thessaloniki 1979., 185-187.) 3315. Fine John V. A., Zaključci mojih poslednjih istraživanja o pitanju Bosanske crkve, “Bogumilstvoto na Balkanot vo svetlinata na najnovite istražuvanja”, MANUSANU-ANU BiH, Skopje 1982., 127-133. 3316. Fine John V. A., Mid-Fiftrrnth Century Sources on the Bosnian Church: Their Problems and Significance, Medievalia et Humanistica, New Series 12, Byzantin and Western Studies, 1984., 17-31. 3317. Fišić Ladislav, Stoljeća Bosne srebrene, Ogledalo I/2, Zagreb 1990., 56-57. 3318. Fišić Ladislav, Dramatično polutisućljeće (Razgovor s fra Petrom An elovićem, provincijalom franjevaca, u povodu obljetnice smrti fra An ela Zvizdovića), Svjetlo riječi XVI/178, Sarajevo 1998., 6-7. 3319. Flašar Miron, O bogovima, mitovima i verovanjima stare Evrope, “Aleksandrina Cermanović – Dragoslav Srejović, Leksikon religija i mitova drevne Evrope, 2. dopunjeno izdanje”, IŠP Savremena administracija, Beograd 1996., XIII-XLII. 3320. Foretić Vinko, Dubrovačka biskupija, EJ 3, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1984., 606. 3321. Foretić Vinko, Mala braća u diplomatskoj službi Republike, “Samostan Male braće u Dubrovniku”, KS, Analecta croatica christiana 21-Samostan Male braće, Zagreb-Dubrovnik 1985., 375-403. 3322. Franković M., Uz 750-obljetnicu Vrhbosanske katedrale Sv. Petra i Pavla u Sarajevu, Hrvatski glasnik III/32, Tuzla 1994., 19. 3323. “Franjevačka provincija Bosna Srebrena (Šematizam), Tekst Marko Karamatić”, Franjevački provincijalat, Sarajevo 1991., 300. (* Tomić Eduard, Bilten FTS XX/1, Samobor 1992./1993., 50-51.) 3324. Furuhagenn Hans, Bogumili i bogomili (Priredio S. K.), Behar II/7, Zagreb 1993., 24-25.

Vjera

309

3324a. Gaković N. Petar, Prilozi za istoriju i etnografiju Bosne (Nestanak Bogumila, islamizacija Bosne, poreklo Srba na sjeverozapadu Bosne, Bosna vilajet), (Fototipsko izdanje iz 1933. i 1939.g.), Čigoja štampa, Beograd 2000, 89. 3325. Gavran Ignacije, Duhovni rad franjevaca, Odjek XLII/18, Sarajevo 1989., 19-20. 3326. Gavran Ignacije, I sveci znaju pogriješiti (O sv. Jovanu Markijskom), Svjetlo riječi V/52-53, Sarajevo 1987., 10-11. 3327. Gavran Ignacije, I sveci znaju pogriješiti (O sv. Jovanu Markijskom), “Ignacije Gavran, Putevi i putokazi (Niz članaka o našoj prošlosti)”, Svjetlo riječi, Knjižnica Baština, Knjiga 1, Sarajevo 1988., 65-70. 3328. Gavran Ignacije, Suputnici bosanske povijesti, (Sedam stoljeća djelovanja bosanskih franjevaca), Svjetlo riječi, Knjižnica Baština, Knjiga 2, Sarajevo 1990., 161. (* Semren Marko, NEV XXXIX-XL/1-2, Sarajevo 1990., 336-337; Ivanković Željko, Oslobo enje 47/15269, Sarajevo 22.12. 1990., (KUN IX/14(472), 13; Markešić Luka, Svjetlo riječi IX/105, Sarajevo 1991., 19; Štrbac Marinko, Bilten FTS XVIII/2, (PFB III/5), Sarajevo 1991., 67-68; Duvnjak Ante, Bilten FTS XXI/2, Samobor 1994., 219221.) 3329. Gavran Ignacije, Sedamstoljetna prisutnost franjevaca u Bosni, Hrvatski narodni kalendar za 1991, Godina 39, Sarajevo 1990., 25-31. 3330. Gavran Ignacije, Sedamstoljetna prisutnost franjevaca u Bosni, Kršni zavičaj 24, Humac 1991., 15-20. 3331. Gavran Ignacije, Zagonetna crkva bosanskih krstjana, Svjetlo riječi X/114-115, Sarajevo 1992., 12-13. 3332. Gavran Ignacije, Zagonetna crkva bosanskih krstjana, “Ignacije Gavran, Putevi i putokazi II, (Niz članaka o našoj prošlosti)”, Svjetlo riječi, Knjižnica Baština, Knjiga 6, Livno 1995., 142-147. 3333. Gavran Ignacije, Franjevci i katolici na području Visokog za turske vladavine, Radovi HDZU 3, Sarajevo (1995)., 9-32. 3334. Gavran Ignacije, Pokrštavanje Hrvata, Svjetlo riječi XV/168, Sarajevo 1997., 1415. 3335. Gavran Ignacije, Čiji su bosanski krstjani ?, Kalendar Svetoga Ante 1997, LivnoSarajevo 1996., 41-50. 3336. Gavran Ignacije, Čiji su bosanski krstjani ?, (pretisak), HM I/2, Sarajevo 1997., 235-241.

310

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

3337. Gavran Ignacije, Putevi i putokazi III (Niz članaka o našoj prošlosti), Svjetlo riječi, Knjižnica Baština, Knjiga 7, Sarajevo 1998., 355. (* Karamatić Marko, BF VI/10, Sarajevo 1998., 273-275; Ivanković Željko, Bobovac IV/49, Vareš 1999., 3; Harni Slavko, Marulić XXXII/3, Zagreb 1999., 622-624.) 3338. Gavran Ignacije, Pokrštenje Hrvata, “Ignacije Gavran, Putevi i putokazi III (Niz članaka o našoj prošlosti)”, Svjetlo riječi, Knjižnica Baština, Knjiga 7, Sarajevo 1998., 99-104. 3339. Gavran Ignacije, Majka i kćeri (Kako se razvijala bosanska franjevačka provincija), Svjetlo riječi XVII/191, Sarajevo 1999., 26-27. 3340. Gavran Ignacije, Vrata u život (Uz 100. obljetnicu postojanja zgrade Franjevačke klasične gimnazije u Visokom), Svjetlo riječi, Sarajevo 2000., 176. 3341. Gerersdorfer Vera, Katari – bogumili – trubaduri, “Bogumilstvoto na Balkanot vo svetlinata na najnovite istražuvanja”, MANU-SANU-ANU BiH, Skopje 1982., 143151. 3342. Gerersdorfer Vera, Tko su bili katari, RFF29 RPZ 19, Zadar 1989-1990., 247-265. 3343. Glazier Michael, Maniheizam, “Suvremena katolička enciklopedija (Priredili Michael Glazier i Monika K. Hellwig), (Glavni urednik hrvatskog izdanja dr. Mato Zovkić)”, Laus, Split 1998., 553. 3344. “Glosar Religijskih pojmova, (Pripremili: Ifet Mustafić, Hadži Olivera Jovanović, Niko Ikić, Eliezer Papo)”, Me ureligijsko vijeće Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1999. (* Kadribegović Aziz, Preporod XXIX/671, Sarajevo 1999., 28; Taljić Isnam, Ljiljan 353, Sarajevo 1999., 45.) 3345. Glušac Vaso, Istina o bogumilima (Istorijska rasprava), (Reprint izdanja iz 1941/1945.g., priredio or e J. Janjić), INP “Književne novine” d.d., Beograd 1992., 326. 3346. Goluža Božo, Doseljenje i pokrštenje Hrvata, Crkva na kamenu XIX/216, Mostar 1998., 13. 3347. Goluža Božo, Crkva bosanskih krstjana, Crkva na kamenu XX/219, Mostar 1999., 13. 3348. Goluža Božo, Stare hrvatske biskupije, Crkva na kamenu XX/222, Mostar 1999., 13. 3349. Gošić Nevenka, Bogumilska lična imena u zapisima bosanskih srednjovjekovnih rukopisnih knjiga i u drugim istorijskim izvorima, “Zbornik VI jugoslovenske

Nolit. Emilijan Cevc. Da li je najstariji slavenski zakon Metodijev Zakon sudnij ljudem donesen na Duvanjskom saboru?. 3360. Državni arhiv. . 3362. Kratki povijesni prikaz biskupija bosansko.akovačke i srijemske: načinjen iz povijesnih izvora s pridodanim životopisima. 37-47. Uloga i značaj Gazi Husrev-bega i njegova vakufa. Gušić Emerik.. Zagreb 1985. 3356.. Nusret Čančar i Enes Durmišević). liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva. POF 28-29 (1978-1979).. Beograd 1987. Zagreb 1985. Hadžijahić Muhamed. 231. Hadžijahić Muhamed. Biblioteka Odrednice. Zagreb 1998. Sarajevo 1985. Kabes IV/39-40. Beograd 1990. Hadžijahić Muhamed. (3. Naučni skupovi 37. Mostar 1998. Hadžijahić Muhamed. 3350. Hadžijahić Muhamed. Radovan Ivančević. 203-208. 1-23. Grujić M. “Leksikon ikonografije. 3351.akovački kaptol i njegovi pečati. Beograd 1995. Autori: An elko Badurina. 3357. Grgur Čudotvorac. Pitanje rasprostranjenosti Metodove nadbiskupije južno od Save. Anali GHB IX-X. Maniheizam (433). SANU. 219-240. Rasprave 1. “Enciklopedija živih religija”.Vjera 311 onomastičke konferencije”. Grgić Marijan. 246247.. Zagreb 1979. 3354. 7-35. Beograd 1990.. Takvim za 2001. Biblioteka Odrednice. Osijek 2000. 3358. Hannsley James. Papstvo (536-537). NEV XXXV/1-2. Sinkretistički elementi u islamu u Bosni i Hercegovini. Hadžialić Salih. Marijan Grgić. 3361. Pravoslavna srpska crkva. 3353. (Uredio An elko Badurina.. “Enciklopedija živih religija”. SNL-KS-Institut za povijest umjetnosti.). Nolit. Radoslav. Sarajevo 2000. Robert. Branko Fučić.. Gregg C. Manihejska prošlost srednjovjekovne Bosne (Intervju. Ćirilsko-metodijevske tradicije Crkve bosanske. (Reprint izdanja iz 1921). 157-173. Srednjovjekovni bosansko. 3352. 303-312. Kragujevac 1989. Mitar Dragutinac. 3355. izdanje. 1103-1138.. Sarajevo 1983. Gulin Ante. Odeljenje jezika i književnosti 7. Dragutin Nežić i Doris Baričević)”. Hadžijahić Muhamed. Svetlost-Kalenić... Sarajevo 1980. CCP IX/15. 3359. 301-329. Pravovjerje i jeres (554). Forum XXIV/50-12.. Mjesto i uloga bosanskih muslimana u političkom razvoju naših naroda. Rimokatolicizam (590-592).

(2) (Heretici i pravovjerni). 365. (Glavni urednik hrvatskog izdanja dr. Služba na sv.04. Franjin jubilej i povijesnost bosanskog franjevaštva. Imamović Enver. 1997. 281-287. Ignacij Voje)". 3367. Imamović Enver. Oslobo enje 54/17546. 18. 3368.. Imamović Enver. Franjevci u kontinentalnoj Hrvatskoj kroz stoljeća. 54-56. 1997. 3373.. Hoško Emanuel. 3372. Feljton: Bosanska crkva u svjetlu novih spoznaja i povijesne znanosti (1-53): (1) Sveta baština VIII/71. Hellwig K.312 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 316-317.. Duvno 1989. Sarajevo 09. . godine). 18 – (53) Naša ognjišta XXIV/214. Hellwig). Mato Zovkić)”. (Jeresi u katoličkoj Evropi. Gnosticizam. 63-66. 12-13. “Suvremena katolička enciklopedija (Priredili Michael Glazier i Monika K. Ilustrovana enciklopedija. Bosna Srebrena XXXIII/7. IRO Vuk Karadžić. Ahil Lariski (Prespanski) ot sinajskija prazničen minej N0 25. Kabes II/9.. Franjevci (Sedam stotina godina sa Bosnom i njenim narodom). Hoško Emanuel.. Slobodna Bosna V/128. 32-33. Hoško Emanuel.04. 3363. (2) (Bogumili su u svom učenju odbacili skoro sve kršćanske elemente: Nisu imali ni crkve. Sarajevo 1982. Sarajevo 10. 3365. Slobodna Bosna V/131. Paleobulgarica/Staroblgaristika XV/4. Analecta Croatica Christiana 102. a drugi protjerao: Izgnanici su našli utočište u Bosni). 5 plus 15.. 54-56.. Feljton: Korijeni kršćanstva u Bosni i Hercegovini (1-3): (1) (Sv. Beograd 1985. Monika. Oslobo enje 54/17545. (3) (Pape su bile ustrajne da bogumilima stanu ukraj. Sarajevo 1999. Sarajevo 1982. Jeronim Bosanac). (4) (U Bosni se primanje islama odvijalo bez prisile: Bošnjacke je u ‘krilo islama’ gurnula sama Evropa!)... Zagreb 2000. 3371.. Split 1998. Sarajevo 2000. Tomislavgrad 1994. 1997. Janez Milčinski. 63-66. NEV XXXII/1-2. 265-273. Slobodna Bosna V/130. Franjin jubilej i povijesnost bosanskog franjevaštva. Mostar 1996. Heres Tomislav. 3369. Imamović Enver. (Jože Kastelic.-2000. "Istorija 1. Sarajevo 1999. Sarajevo 1999. Ivanova Klimentina. Slobodna Bosna V/129. Janez Peršič. 7. Laus. ni oltare). do 1994. Feljton: Bosansko bogumilstvo (1-4): (1) (U Srbiji je Nemanja jedan dio bogumila spalio.. Slobodna Bosna V/128. Sarajevo 11. 7. Sarajevo 1999. 180-181). 3364. Oslobo enje 54/17547.. KS. 3370. (3) (Sultanova povelja)... 7. Bogumilstvo – vjera naših predaka.. 3366.04. Sarajevo 1999. ali u satiranju bosanskog bogumilstva aktivno su sudjelovali i srpski vladari). Sofija 1991.. 63-66. (Serijal od 53 nastavka objavljen pod istim naslovom u Svetoj baštini/Našim ognjištima Duvno/Tomislavgrad u periodu od 1989.

. Sarajevo 1988. Bilješka o dominikancima u srednjovjekovnoj Srbiji. (4) (Čuvari srednjovjekovne bosanske države). Sarajevo 1997.. (* Pelesić Muhidin.... Izvori i literatura o djelatnosti predstavnika dominikanaskog prosjačkog reda na teritoriji srednjovjekovne Bosne. Sarajevo 1996. Preporod XXVII/622. (3) (Križari i inkvizicija protiv ‘dobrih Bošnjana’). 24-40... 21. (2) (Vjera i vjersko djelovanje bosanskih bogomila). 206. Bosanski franjevaci na jezuitskom trgu u Zagrebu.. Neizvestna srbska služba za sv.. Jalimam Salih. Divan IV/42-43. . GDI BiH 36. Jalimam Salih. 333-347.. Staroblgarska literatura 31. Ljiljan VI/208.. Travnik 1994. 9-19. Jalimam Salih. Ljiljan V/205. 3381.. 3382. Zečić Dževad. Studija o bosanskim bogomilima.. Brak srednjovjekovnih Bošnjana. Jalimam Salih.. 22. 126-133. 56-62. 3377. Naša riječ 42/2836.. 43. Sarajevo 1985. 3379. 12. Ljiljan V/203. 178-196. Zagreb 1989. 3384. Ivanova Klimentina. Radio Sa XIII/45. Dominikanci i antiheretički priručnici. Jalimam Salih. Spor dominikanaca i franjevaca u srednjovjekovnoj Bosni. Ljiljan VI/207. Opština Kalesija. Dominikanci u srednjovjekovnoj Bosni. Jalimam Salih. Dolazak i početna djelatnost franjevaca u Bosni i Hercegovini. Bosniaca 1. Sarajevo 1996. IČ 38. Prilog za buduću bibliografiju bosanskih bogomila. Sarajevo 1986.Vjera 313 3374. Jalimam Salih. 73-86. 221-231.. Zenica 1997.. Sarajevo 1997. Bibliotekarstvo 33 (1987). Hasanica-Hačimić Indira. Beograd 1991.. 36-37. Bibliotekarstvo 32. CCP XII/22. CCP XIII/23. 3376. Jalimam Salih. Feljton: Studija o bosanskim bogomilima (1-4): (1) (Autentična ‘vjera’ bosanska). 3383. Kabes III/20. 282-284.. 1719. Sarajevo 1997. Prilog bibliografiji o "Crkvi bosanskoj" i bogumilstvu.) 3385.. Jalimam Salih. Divan II/14. Sarajevo 1996. NEV XXXVIII/1-2. 3378.. 36.. Sofija 1999. 3375.. Jalimam Salih. 32-34. Jalimam Salih. 3380.. Sarajevo 1988. 32. Zagreb 1988. 39. Mostar 1997. Zenica 1996. Ljiljan VI/206. Ahil Lariski (Prespanski). 62. Haračić Hajrudin. Kadrić Omer. Sarajevo 1997.. Travnik 1996. Sarajevo 1984. Jalimam Salih. 3386.

Kabes IV/30. 3394. 61. International Conference. 126-136. Bogomilski skriptorij. Jalimam Salih. Jalimam Salih. Prva linija VII/63. 3392. 891-902. Biblioteka Posebnih izdanja. Jalimam Salih. 3400. 198. 313. Biblioteka Posebna izdanja 24... 3399. Jalimam Salih. Sarajevo 1998. Mostar 1997. 101-104.. 6-8.. IPP Hamidović. Sarajevo 1997. Politički položaj bosanskih bogomila.. 29. Jalimam Salih.. Umjetničko stvaranje bosanskih bogomila. Odjek L/1-3. (* Hasanica-Hačimić Indira. Jalimam Salih. 40-43. Tuzla 1999. 3391. 56-57.. Srednjovjekovna Bosna i bosanski bogomili. 3387.. Sarajevo 1997.-2000. Kabes IV/37-38. Historija bosanskih bogomila. 49. Jalimam Salih. Kabes IV/31-32. Odnos franjevaca i dominikanaca u srednjovjekovnoj Bosni. Me unarodni forum “Bosna”. 6-7. 3393. Sarajevo 1998. 877882. 3389. Mostar 1998. Ljiljan VIII/330. Jalimam Salih.. 194-203.. 113-134. Jalimam Salih. VKBI. GR IZ BiH LXI/11-12. Bogumilstvo i islam. Jalimam Salih. Jalimam Salih. Kabes III/26.314 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 3401. Kabes V/41-42. Brak i bosanski bogomili. 36-38. BF VI/9. Sarajevo 1998. Pelesić Muhidin. Spor oko crkvene desetine i djelatnost franjevaca u srednjovjekovnoj Bosni.. Bogomilstvo i islam. 3397.. 40-41. Mostar 1998.. GR IZ BiH LIX/9-10. Jalimam Salih. Djelatnost dominikanaca u srednjovjekovnoj Bosni.) 3402. Sarajevo 1999. GR IZ BIH LXI/7-8. Kabes IV/29. Sarajevo 1998. (* Nilević Boris. BF V/8. Dijalog izme u vjerama u srednjovjekovnoj Bosni.. Mediteran i bogomilska Bosna. IPP Hamidović. Sarajevo 1997. Sarajevo 1998. Mostar 1998. Tuzla 1999. Jalimam Salih. Jalimam Salih. Sarajevo 1999. Jalimam Salih.... Zapadnoevropski heretici i bosanski bogomili. Bosanski bogomili i stećci. 37-40. Mostar 1998.. 3390. 3395. 3398. 3396. Bosnian Paradigm. “Knjiga sažetaka”. 1196-1198.. Jalimam Salih. Mostar 1999. Eshatologija i kosmologija bosanskih bogumila. Odjek L/1-3.) . GR IZ BiH LX/1-2. Sarajevo 1998. 3388.. 55. Kurtović Esad. Sarajevo 1999.

. 335-336.) 3411. Beograd 1979. “Vaso Glušac. 145-153. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. (2) (Povijesna znanost o bogumilima ili krstjanima).. Hikmet XIII/1-2. 27.. 3415. 3406... Jalimam Salih. (Me unarodni naučni skup povodom 650 godina od smrti... Naučni skupovi 58. SANU. Tomislavgrad 1995.. SANU. Banja Luka 1989.. (* Voje Ignacij. Beograd 1987. priredio or e J. Janković Marija. 22.d. Jalimam Salih. 156-158... 219-223.. BF VII/11. 73-83. Naučni skupovi 7. Tomislavgrad 1995. Episkopije Srpske crkve 1220. Knowledge. 15-28. 307-324. Sarajevo 1986. Sarajevo 1999. Episkopije i mitropolije srpske crkve u srednjem vijeku. (4) (Srednjovjekovni . Beograd 1991. Nastavna interpretacija srednjovjekovne bosanske historije. 3408. 18. Mileševska mitropolija. Hercegovina 11-12. 3414. Prlender Ivica. 27-35. Feljton: Bogumili ili krstjani? (1-12): (1) Bogumili ili krstjani? Naša ognjišta XXV/219. Janković Marija. Janić J. Jolić Robert.. 91-100. 3412. (Reprint izdanja iz 1941/1945.. 3413. Odeljenje istorijskih nauka 6. (3) (Sadržaj i povijest dualizma). Beograd 1985. INP “Književne novine” d. or e. Jolić F.. Jalimam Salih. 43-45. Janković Marija. 3404.. ZČ 39/1-2. Naučni skupovi 38. Zbornik radova I/1. "Mileševa u istoriji srpskog naroda". Janjić). 578-581. Dalibor.g. IZ 10. 3410. Beograd 1992. Jalimam Salih. Marulić XIV/6. Tomislavgrad 1995. Tuzla 1999. Janković Marija. Povratak. Jalimam Salih. Istina o bogumilima (Istorijska rasprava)”. Tuzla 2000. 150-160. Janković Marija.. Danilo. banjski i humski episkop. GDI BiH 37. “Sava Nemanjić – Sveti Sava. 162-164. Kotromanića. FF.. HZ 38. Odeljenje istorijskih nauka 17. 3405. 83-88. Mitropolije (412). 3407. Episkopije (182-183). SANU. Naša ognjišta XXV/222. SANU. Crkva bosanska (Popis znanstvenih rasprava). Mostar 2000. BF VI/10. Zagreb 1981. Rubne bilješke o dominikancima i katoličkoj crkvi u doba Tvrtka I. Dominikanci kao trebinjsko-mrkanjski biskupi. Beograd 1999. Zagreb 1985. Jalimam Salih. Naša ognjišta XXV/221.Vjera 315 3403. istorija i predanje”. Ćošković Pejo. Sarajevo 1999.. Ljubljana 1985. Marginalia o gostu Radinu i njegovom testamentu. Predsedništvo 1. 3409. godine. Bosanski bogomili u vrijeme Tvrtka I Kotromanića (1353-1391). Istorijski institut-Narodna knjiga. “Arhiepiskop Danilo II i njegovo doba”. decembar 1987).. 227.

3423. 3417. Bogumilsko vaspitanje. (Uredio Milenko Brkić).. Jurišić Gabrijel Hrvatin. Mato Zovkić)”. godine. Kažotić Augustin. 18. Tomislavgrad 1996. istorija i predanje”. Split 1998.. Kalić Jovanka. Tomislavgrad 1996. MH Posušje. Naša ognjišta XXV/224. 18. Naša ognjišta XXV/223. 18. Crkvene prilike Posušja kroz stoljeća turske vladavine (od XV. SANU.. Split 1998.. 3422. 3416. Predsedništvo 1. 18.. Tomislavgrad 1995. Jolić Robert. (5) (Bosanska biskupija). Tomislavgrad 1996. 1989. Naša ognjišta XXVI/229. OOUR Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Sarajevo. Kantardžiev Risto. Posušje 1998. Laus. Mato Zovkić)”.. Franjevci me u Hrvatima (296-297). Hrvatska. 3421. Granice konavoskih crkvenih župa. Tomislavgrad 1996. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. stoljeća do 1878. Karačić Vendelin.). Zavod za izdavanje udžbenika Novi Sad.. Vjera bosanskih vladara. PCC Me ugorje. Naša ognjišta XXVI/226. (Glavni urednik hrvatskog izdanja dr. Naša ognjišta XXVI/227. Naša ognjišta XXVI/231.316 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Dubrovnik 1995. 7-46. Naša ognjišta XXV/225. (6) (Djelatnost Svete Stolice na uništenju krivovjerja u Bosni). “Pedagoška enciklopedija.. 21-34. Posušje 1996. Hellwig).. (10) (Nauk Crkve bosanske). Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Beograd. 1“. Tomislavgrad 1995. 27-52. 164-176. Republički zavod za unapre ivanje vaspitanja i obrazovanja OOUR Izdavanje udžbenika i udžbeničke literature Titograd. Tomislavgrad 1996. Visoko 1983... (12) (Ugled Crkve bosanske i djeda bosanskog). (11) (Hijerarhijsko ure enje Crkve bosanske). 18. 3420. Laus. 10-11. Ljetopis posuški. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”. 97-106. 472. Hellwig).. IRO Školska knjiga Zagreb. Studenci 1995. 18. Konjic kao u bajci (reportaža). Bl. Naša ognjišta XXVI/230.. Posuški zbornik I/1. (Glavni urednik hrvatskog izdanja dr. Naučni skupovi 7.. Kapetanić Niko – Vekarić Nenad. 3418. Anali 33. Kamber Dragutin. Svjetlo riječi I/9. (oko 1260-1323). Tomislavgrad 1995. Beograd 1979. 3424. 18. Crkva u Hrvata (355-360). Crkvene prilike u srpskim zemlajma do stvaranja arhiepiskopije 1219. MH. (8) (Islamizacija Bosne i konačni nestanak Crkve bosanske). 18.. (9) (Strani i domaći izvori). Jolić Robert. 18. Kapitanić Vicko. Bogumili ili krstjani?.-2000. 3419. dualistički pokreti). “Suvremena katolička enciklopedija (Priredili Michael Glazier i Monika K. “Sava Nemanjić – Sveti Sava. “Suvremena katolička enciklopedija (Priredili Michael Glazier i Monika K. 58.. .. Tomislavgrad 1996. Naša ognjišta XXVI/228. (7) (Franjevci obraćaju krivovjerce u Bosni).

.. Karahasan Dževad. odlomaka i ilustracija.”.. (* Zirdum Andrija. “Duvanjski zbornik. Samobor 1997. Hrvatski narodni godišnjak 1998. Zirdum Andrija. Dušsn. 337-338. Bosanski franjevci. Split 1993. CUS XXVIII/3. Osnutak Duvanjske biskupije u svjetlu politike Šubića bribirskih. Klaić Vjekoslav. izdanje”.. Katolička crkva u bosanskoj državi prije Turaka (18-19). Bilten FTS XXVI/1. 3434.. Erasmus Gilda.. Školska knjižnica. Svjetlo riječi VII/79. Karbić Damir.. 90-95. Karamatić Marko. Čoralić Lovorka. 3428. Laus. 8-9. akova i 3429.. Godina 42.. Lovrić Stjepan. 228-229. Bilten FTS XXII/1. Sarajevo 1998/1999.. Kašić Lj. 3431. Kalendar Svetoga Ante 1996. HKD Napredak. Matica 46/12. 6. 84.... “Bosna i Hercegovina ogledalo razuma (Izbor članaka.) 3432. IGC Borba.... Sveti arhijerejski sinod SPC. “Enciklopedija živih religija”. Mato Zovkić)”. Radovi 28. Krivovjerje/Krivovjerci. Pogled u prošlost Srpske crkve (Kratak istorijski pregled). 356-360. 3433. Bilten FTS XXI/1. Zagreb 1994. Knjiga 3. (* Palameta Miroslav. Pravoslavne crkve. Livno 1995. “Suvremena katolička enciklopedija (Priredili Michael Glazier i Monika K. 134. 91-92. Darovnica odredila povijest (Sedam i pol stoljeća akovače biskupije). priredio David Atlagić)”. Nolit. 30-31. Biblioteka Odrednice. BF III/3. HKD Napredak. Sarajevo 1993. Hellwig). Karaula Marijan.) 3427. Karaula Ivan. 93. Kesich Veselin. 3426.. Hrvatski institut za povijest Zagreb – ‘Naša ognjišta’ Tomislavgrad – Zajednica Duvnjaka Tomislavgrad-Zagreb. “Katoličanstvo u Bosni i Hercegovini. Grubišić Vinko. Grubišić Vinko. Beograd 1992.. Beograd 1984. Zbornik radova s me unarodnoga znanstvenog skupa ‘Duvanjski kraj kroz povijest: Tomislavgrad. 54-57. Samobor 1995. Zagreb 1996. 2000. (Glavni urednik hrvatskog izdanja dr. Zagreb 1995.. Kušnje fra An ela Zvizdovića. 3430.-7. 125-133. Bosanski franjevci u Slavoniji. Zagreb-Tomislavgrad. 317-319. Split 1998. Hrvatski narodni kalendar 1994. Samobor 1994. 3435. Kelly F. 351353. Sarajevo 1997. 2. Samobor 1995. 552-554. godina 45. Bilten FTS XXIV/1. 497-501. Sarajevo 1997.. Sarajevo 1994. 103-104. Sarajevo 1993. Stećak I/4. “Katoličanstvo u Bosni i Hercegovini”. srpnja 2000. 22-24. 136. Sarajevo 1989. Beograd 1990. . Bogumili su na neki način bili socijalni demokrati srednjeg vieka (12). Tomić Bono.Vjera 317 3425. Hrvatska književnost od Baščanske ploče do naših dana. Perić Ratko. Paškvalin Veljko.

10. Kovačević-Kojić Desanka. “Kršćanstvo srednjovjekovne Bosne”. Sveučilište u Zagrebu-Studia Croatica. Splitska metropolija u dvanaestom stoljeću. Markijski Jakov. 1645. Sarajevo 1991. Sućuraj 1995. 3445. 3437. Jalimam Salih. Akoncije. “Krbavska biskupija u srednjem vijeku”. Zbornik radova znanstvenog simpozija u povodu 800. Zagreb 1991. 10. (* Babić Mirko. Jalimam Salih. Svjetlo riječi IX/104.. lipnja 1995)”.. 3439. Sarajevo (1995). XIII-XIV. godine). Kovačić Slavko..05. Makarska biskupija. 38-39.. 113-138.. 3440. 11-39. Svjetlost-NUB BiH-Franjevački provincijalat Bosne Srebrene. (Prilog povijesti hrvatske književnosti i kulture)”. travnja 1986. Ivanković Željko. 473. Sarajevo 1991. Zagreb 1998. Franjevci u gradskim naseljima srednjovjekovne Bosne. 3442. Zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog u Sućuraju 24. CCP XV/28. Crkve i manastiri u srednjem Polimlju. Kovačić Anto Slavko.-2000.. Sarajevo 1991. Oslobo enje 48/15419. Povijest kršćanstva u Hrvata. obljetnice osnutka Krbavske biskupije (održanom u Rijeci 23-24. Kovačić Slavko. (KUN 10/36(494).. BF I/1.. Visoka bogoslovna škola-KS.. (Prilog povijesti hrvatske književnosti i kulture). Hrvatski narodni kalendar za prijestupnu 1992. Zagreb 1983. Sarajevo 1991. Gradski muzej.. Vrhbosanska visoka teološka škola. Sarajevo 1991. 3443. 19. 71-89. “Hrvatski biografski leksikon I (A-Bi)”. Rijeka-Zagreb 1988.318 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 3436. Makarska 1995. Samobor 1993.-Sućuraj. Knežević B. Život – djelo – vrijeme. Kolarić Josip. Kovačić Slavko. SV 4. 139142. Pozdravi. Uvod (7-26).. JLZ. Kovačić Slavko. Kovačić Anto Slavko. Radovi simpozija povodom 9 stoljeća spominjanja bosanske biskupije (1089-1989). Koroman Veselko. Odjek XLIV/15-16. HM II/6. Kronološka biobibliografija hrvatskih pisaca Bosne i Hercegovine”. Markijski Jakov (226-227). Biobibliografija franjevaca Bosne Srebrene. “Božek Sanja. 11-16. “Veselko Koroman. 1991. “Slavko Anto Kovačić. Makarska biskupija. Sarajevo 1991. 3438. Iz riznice makarske katedrale”. Ivanković Željko. Markešić Luka. 33-44. Mileševski zapisi 2. . Kovačić Slavko... 379-384. Radovi HDZU 3. 153. Svjetlost-NUB BiH-Franjevački provincijalat Bosne Srebrene. “Makarski biskup fra Bartul Kačić Žarković. Sarajevo 1998.) 3441. Brist. 1572. 187-190. 3444. 3446.. Sarajevo 25. Prijepolje 1997. Biobibliografija franjevaca Bosne Srebrene.. Godina 40.

3450. NEV XXXII/1-2. Krasić Stjepan – Razzi Serafin. (* Golić Pavao. Krasić Stjepan. Crkva na kamenu X/104-105. Krasić Stjepan.. Hrvatska dominikanska provincija. Radovi simpozija povodom 9 stoljeća spominjanja bosanske biskupije (1089-1989). 3451. Dominikanci. Bukovica uz stotu obljetnicu župe. ČSP XXX/2. Vrhbosanska visoka teološka škola.. Zagreb 1997. 173240. Zagreb 2000. 138-148. Lozić Vlade. Krasić Stjepan. 3455.... akovo 1996.. 3459.. Krasić Stjepan. Sarajevo 1980. Sarajevo 1982. Prvo hrvatsko sveučilište (1396. “Kršćanstvo srednjovjekovne Bosne”. Djelovanje dominikanaca u srednjem vijeku. Župni ured u Bukovici. Tomislavgrad 1997. HZ 53. Dominikanci. (* Verazić Nikša. 181-185. 7. Čitluk 1997. 3448. Dubrovnik 1999. 521-523. EJ 4. . 3457. Brotnjo. XVIII + 321.). Radovi simpozija povodom 9 stoljeća spominjanja bosanske biskupije (1089-1989). Bukovica 1980. Biskupski ordinarijat Dubrovnik.) 3452. 39-50. Zagreb 1997.. Kujundžić Juraj. 3454. Svjetlo riječi VII/76-77. Generalno učilište Dominikanskog reda u Zadru. (* . Povijest kršćanstva na tlu mostarsko-duvanjske biskupije do ranog srednjeg vijeka. Globus.. Bogumili (Bosanske medijevalne teme). Zadar 1996. Kozina Vlatko – Bagarić Ivo. Zagreb 1997. Zagreb 1984. (* Korade Mijo. NEV XXX/2.. 401-406.-1807. Zagreb 1996. Sarajevo 1991. Prvi zbornik..) 3453. 5-7. Krleža Miroslav.. Vrhbosanska visoka teološka škola. izdanje. Behar VI/32-33. “Kršćanstvo srednjovjekovne Bosne”. Motrišta 3. 13. Kujundžić Juraj. Mostar 1997. Krasić Stjepan... 882-883. 1. Kordić Kornelije. 2. . SV 4. Krasić Stjepan. 3449. Krasić Stjepan – Redakcija EJ – Šidak Jaroslav. Povijest Reda u hrvatskim krajevima. 105-106. Zagreb 1998.. Dominikanci u srednjovjekovnoj Bosni.) 3458. MH Ogranak Čitluk-Općina Čitluk. Pregled povijesti Dominikanskog reda u hrvatskim krajevima. 3456. Marulić XXX/4. Povijest dubrovačke metropolije i dubrovačkih nadbiskupa. 219-220).. JLZ.. Mostar 1989. SV 4.Vjera 319 3447.. Generalno učilište Dominikanskog reda u Zadru ili ‘Universitas Jadretina’ (1396-1807). FF. Crkvene prilike u Bosni za vrijeme ranog srednjeg vijeka. Sarajevo 1991. Sarajevo 1989. Globus. Naša ognjišta XXVII/237.

GEI 19. Godina 40. Sarajevo 1979.. Svjetlo riječi VII/80. (* Vlahović Petar... Borasi. Paris 1982. 11. Sarajevo 1991. 3469. Svjetlo riječi VII/75. Djela 56. Loss Milan. John. 11. 11.. Ilije kod Modriče. (* Šanjek Franjo.. Mostar 1990. Die Bogumilen. Kršćanstvo oko Bileće. 397. Lovrenović Dubravko. Les cathares en occitanie.. Fayard. 11. 3461. Popular movements from Bogomil to Hus. Mali ključ povijesti crkve u Hrvata.. 3460. Crkva na kamenu XI/111-112. “Enciklopedija živih religija”. Sarajevo 1989. 151-154. Srpski mitološki rečnik. . Nolit. 637-639. Hadžidedić Nedžad. Biblioteka Odrednice.03. Samostan Svete Marije na Gradovrhu. Mostar 1989. Kujundžić Juraj.) 3466. Marije u Srebrenici. Kutzli Rudolf. (* Kujundžić Juraj.) 3464. Sarajevo 1989. 11. 6. Kustić Živko. Crkva na kamenu XI/109. Nolit Beograd 1970.. Lambert M. (Prvo izdanje. Oslobo enje 37/11420. 11.. 11.. Leith H.. Stara slovenska religija u svjetlu novijih istraživanja posebno balkanoloških. Beograd 1998. Sarajevo 1989. CCP VIII/13. 262. Stolac. CCP III/4. Stari franjevački samostan u Ljubuškom. Sarajevo 1990. 3465.. Svjetlo riječi VIII/82. Čudo sedamstoljetnog trajanja. Urachhaus. Svjetlo riječi VII/74. Hrvatski narodni kalendar za prijestupnu 1992. 13-14. popravljeno izdanje.. 3462. Svjetlo riječi VII/79. Československa Akademie ved. Naše prve biskupije. Crkva na kamenu X/107. Centar za balkanološka istraživanja 3.. (* Šanjek Franjo. 1980.. Zagreb 1989. Sarajevo 1980. Kulišić Špiro – Petrović Ž. Sarajevo 1989. Samostan Svete Marije u Olovu. 11. 125-126.. 167-181. P. 13. Svjetlo riječi VII/78. Svjetlo riječi VII/76-77. Zagreb 1984.. Praha 1974.320 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.. Dualist heresy in the Midle Ages. Beograd 1990. Samostan Sv. Beograd 1980. Crkva za dolaska Slavena. Stari franjevački samostani u Mostaru.-2000. Sarajevo 1989.) 3463. – Pantelić N.) 3470. 212-214. Drugo dopunjeno izdanje. Sarajevo 1989.) 3467. Stuttgart 1977... Provale Tatara i Nemanjića. D. 11. 9596... Samostan Sv. Mostar 1990. 11.. Crkva na kamenu X/108. Franjevački samostan Svete Marije u Zvorniku. Sarajevo 1989. Sarajevo 19. Svjetlo riječi VII/81. 13. Zagreb 1979. Cim. Feljton.. NEV XXX/2. Mostar 1990. 3468.. 11. 13-14. 480. Simvoli i ispovedanje vere. Kujundžić Juraj. ANU BiH. Lafont Robert – Duvernoy Jean – Roquebert-Martel Philippe. Crkva na kamenu XI/110. Medieval heresy. London 1992. Mostar 1989. Kulišić Špiro. Feljton: Stari franjevački samostan na Grebenu.

3481. 18. 37. Lovrenović Dubravko. IČ 33. 3478. Sarajevo 1994. Sarajevo 1994. Lovrenović Ivan – Selimbegović Vildana. 36-37. Lovrenović Ivan. 1999. 3474. Łowmiański Henrik. 432. (* Koroljuk D.. Spomen na Jurja Dragišića 1445.. Sarajevo 1990. Lucić Ljubo. 38. Beograd 1986. Svjetlo riječi VIII/86. Lovrenović Ivan.Vjera 321 3471. Dani 135.) 3479. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. 101-104. Lovrenović Dubravko. Sedam stoljeća franjevaca u BiH. (2) Stećak I/5. 7. profesorom Teološkog fakulteta u Zagrebu). MH. Slavenske religije (1-5): (1) Stećak I/4. 3476. 3472. Lucić Ljubo.. BF I/2. (4) Stećak I/7. i 14/2000. Evropska paradigma bosanskog franjevaštva. Separat Hrvatske misli 11/12. Bilten FTS XXVI/1. 3477. Bosanska država i bosanska biskupija u srednjem vijeku. Franjevačka prisutnost u Sarajevu. Lucić Ljubo. Sarajevo 2000. . Tko je baštinik bogumilske tradicije? (Aktualno pitanje.. Sarajevo 31. Religia Słowian i jej upadek (w. Fra An eo Zvizdović (15). 13/1999. Feljton: U šta smo nekoć vjerovali. 36. Sarajevo 1994.. Sarajevo 2000. Franjevačka prisutnost u Sarajevu. Sarajevo 1994. “Ivan Lovrenović – Vildana Selimbegović. HM IV/14.. 12. Sovetskoe slavjanovedenie 2. Sarajevo 1994. Samobor 1995. Sarajevo 1994. Samobor 1994.. Sarajevo 1991.12... Lovrić Marko. Episcopi martyres – Biskupi svjedoci. 177-180. 3482. Stećak I/12.. Franjevački provincijalat..VI-XII). Lucić Ljubo. Bilten FTS XXII/2. 228230. 36-37. Sarajevo 1989. 175-178. 3475. Fratri u Bosni – Bosna u fratrima. 109128. Sarajevo 1998/1999. Moskva 1981. 17. 209228. IA MI BiH 25. Lucić Ljubo. (5) Stećak I/8. Sarajevo 1994. Stećak I/12. Rajčić Biserka. Warszawa 1979. Prvi milenij Bosne”. Sedam stoljeća bosanskih franjevaca 1291-1991.. razgovor s drom Franjom Šanjekom.-1520. “Vrhbosna/Sarajevo kroz stoljeća. V... 3473..”. 33. 3480.. Franjevci u Bosni (19).. Lovrenović Ivan. (3) Stećak I/6. 3483.. 193-199.. Dominikanci u srednjovjekovnoj Bosni.

‘Budite hrabri predragi. 3495. 3488. Osnutak franjevačkog samostana i bogoslovije u Mostaru (1890.. Tomislavgrad 1996.. 256-262... Mandić Dominik. Katahetski salezijanski centar. (* Kujundžić Juraj. Poljica 1999. El significado de la provincia franciscana de Bosnia en la historia del pueblo Croata.). “Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture”. 3489. Markijski Jakov (65). Filipović Muhamed. Marić Franjo. Zagreb 1998. 3493.. Markešić Luka. 140-149. Bogumili. Knjižnica ‘Pravda i mir’. 3490. Dijagnoza – nalazi – terapija”. Knjiga 3. Hrvati i katolici u Bosni i Hercegovini. 42.. Humac 1995. Buenos Aires 1998. Istorijski institut RCG. 23-24. Marčinko Mato. kao izvor crkvene historije balkanskih naroda. Mandić Dominik. Malaj Vinko.322 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. godine prema crkvenim dokumentima.. Martins Rudolf. Mandić Dominik. Ričeputijev. Mandić Dominik. 39-60. 3484.. 3491. NEV XXXVII/1-2.!’ (Uz proslavu: Sedam stoljeća franjevaca Bosne Srebrene). (Pretisak) Naša ognjišta.. Zagreb 1980. Svjetlo riječi. Marjanović Mirko. Radovi simpozija povodom 9 stoljeća . Sarajevo 1989. 3487. Bogomilska crkva bosanskih krstjana. Sarajevo 2000. 115-131. “Srednjovjekovna istorija Crne Gore kao polje istraživanja”. Sarajevo 1999. Odnos srednjovjekovne Bosne prema Evropi i odrazi kasne antike. ZIRAL.) 3496. i 1995. “Mirko Marjanović. Podgorica 1999. Hrvati-katolici u Bosni i Hercegovini izme u 1463. Farlatijev i Koletijev “Illirycum sacrum”. Odjek XLII/17.-2000. 3486. 3494. Wien 1987. Chicago-Roma-Zürich-Toronto 1979. 3492. Gedanken zum bosnisch-herzegowinischen Mittelalter. 2. Leksikon hrvatskih književnika Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do danas”. Lučić Josip. Nestanak ‘Crkve bosanske’ i njezin udio u islamizaciji Bosne i Hercegovine. izdanje.. Knjiga 5. Godišnjak Poljičkog dekanata 24. “Luka Markešić. Die religöse viefalt in Südosteuropa. Kršni zavičaj 28. Alverinski Bartol (14).. Hrvatski sabor na Duvanjskom polju godine 753. HM IV/14. “Kršćanstvo srednjovjekovne Bosne”. Zbornik radova sa Okruglog stola Istorijskog instituta. Martins Rudolf. Studia croatica XXXIX/138. BF VII/11. XX + 922. Markešić Luka. 235-236. 45-50. ŠK. Sabrana djela 4.. Slučaj Bosna. Sarajevo 1995. 3485. seine Auswirkung auf die Gegenwart. 96-98.-1895. Sarajevo 1987.

Sveta baština IX/83. 3499. Knowledge. Tom I. Sarajevo 1988.. “Francesco d’Assisi nella storia”.. 86-91. Studenci 1995.. Hrvatski glasnik III/35. 3503. 311-317. Glas 42/4418. 27.Vjera 323 spominjanja bosanske biskupije (1089-1989). Užički zbornik 14. O Kulinu banu i njegovoj crkveno-narodnoj politici... Matanić Anastazije.. Tko je i kada pokrstio Hrvate?. Istituto storico dei cappuccini.) 3506. Nolit. Hrišćanstvo. Mihaljević Jozo.) . 3501. Odeljenje istorijskih nauka 6. 4. Beograd 1987. Beograd 1990.. (* Mišorda Marko.. 381-382. CCP II/2. 97-99. 3497. (* . 3504. 3507. Marty E. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine.. 3508. 3505. Roma 1983. 3500. San Francesco d’Assisi e le origini minoritische tra gli Slavi del Sud. Tuzla 1995. Religija (Kasni srednji vijek). Starac (700-701). ZM. Titovo Užice 1986. 263-270.. Tko je i kada pokrstio Hrvate?.. Mihaljčić Rade. Stećak I/10. Sarajevo 1991. PCC Me ugorje. Opšti leksikografski dio. Zagreb 1982. Milićević A. Radovi simpozija povodom 9 stoljeća spominjanja bosanske biskupije (1089-1989).. CUS XIX/1. VI + 389. Biblioteka Odrednice. 148. Mijatović An elko. 143-156. Vrhbosanska visoka teološka škola. Martin. Convegno di studi: secoli XIII-XV. 15-16. 3502. Beograd 1999. Sarajevo 1991. Matijević Nada. Matanić G. AL BiH. Manojlović LJ... Duvno 1990. Banja Luka 04.. “Kršćanstvo srednjovjekovne Bosne”. Split 1984. crkvi i ateizmu objavljenih u Jugoslaviji od 1945. Matijević Nada. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”. Sarajevo 1994. 1985. 13.. Zagreb 1978. Miletić Nada. 118-124. Naučni skupovi 38. I. 1-16.. do 1981. Pitanje povijesti veze izme u starovjekovnih manihejaca i srednjovjekovnih dualističko-gnostičkih kršćanskih heretika (S posebnim osvrtom na ‘bosanske krstjane’). SANU. ‘Crkva bosanskih krstjana’ i franjevci. Atanasio. (Uredio Milenko Brkić). SV 4. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Problem nestanka ‘Crkve bosanske’ u poratnoj historiografiji. Institut za društvena istraživanja Sveučulišta u Zagrebu. Religija (Rani srednji vijek).. Milinković Bosiljka. Vile (79-80). “Enciklopedija živih religija”..06. SV 4. 3498. “Mileševa u istoriji srpskog naroda”. Vrhbosanska visoka teološka škola. Bibliografija radova o religiji.

3515. Zbornik radova 12. Apostolski vikarijat (biskupija) u Hercegovini. (* Jalimam Salih. 185-195. 3517. 3509. CCP III/3. Biblioteka Religija i društvo. Hercegovina 1988. Sarajevo 1999. "Bosna i Hercegovina od srednjeg veka do novijeg vremena".. MS. CUS XV/1. CUS XX/1. Kršni zavičaj 21. 288-292. Musa Gojko. Najetović Džemal. 3513. Istorijski institut. (* Šimundža Drago. Naumov P. 94. Moskva 1979. 3521. Stvarnost. crkvi i ateizmu 1945-1985. Kršni zavičaj 12. NEV XXXVIII/1-2. Svjetlo riječi I/3. 516. godine. Nikić Andrija. Crkvena ispovijed bosanskih krstjana na Bilinom polju 1203. Crkvena ispovijed bosanskih krstjana na Bilinom polju 1203. CCP IV/5. Evgenij.. Roma 1979. 22-23... 3514. Milinković Bosiljka... ... Split 1987. Serbskie srednevekovie istočniki o bogumilstve (k ocenke ih svidetelstvo v istoriografii). Zenica 1999. KS. Humac svetog Ante (reportaža). Sarajevo 1988. (* Hoško Franjo Emanuel. Zagreb 1985. Naumov P. Osnivanje apostolskog vikarijata u Hercegovini.. Bogomilstvo na Balkanah v svete novejših issledovanii. Nikić Andrija. Evgenij.) 3518.. Zbornik radova s Me unarodnog simpozija u Dubrovniku”. Skopje 1982.) 3512. Hercegovina 1979. Nikić Andrija. Najetović Džemal. Preporod XXIX/658.324 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Zagreb 1980. 89-95. 3511. Nikić Andrija. Kovačić Slavko. Muslimanstvo i bogumilstvo u istoriografiji. Zagreb 1979. 3516. 115-117. 78. “Bogumilstvoto na Balkanot vo svetlinata na nanjnovite istražuvanja”. Visoko 1983. La separazione dei francescani nati in Erzegovina dalla Provincia di Bosnia e l’instituzione della loro Custodia (Pars dissertationis). 41-50. Zagreb 1986. godine. 3520. 67. MANU-SANU-ANU BiH. 420. Jakov Markijski.. Beograd 1995. Bibliografija radova o religiji..) 3510.. Miljković Ema. 21-50.-2000. “Leksikon pisaca Jugoslavije II ( -J)”. Nikić Andrija.. 89-90. “Misao i djelo Ivana Stojkovića (1390/95-1444). Franjevački samostan na Humcu.. Beograd 1979. Split 1980.. SANU. 13-17. Sovetskoe slavjanovedenie 1. Krijesnica VI/16-17. 29-36. 3519.

3529. Nikić Andrija.. Mostar 1996. 6. Davni franjevački samostani u Novom i na Bišću.. “Vrhbosna/Sarajevo kroz stoljeća.Vjera 325 3522. stoljeća do 1995.. 3527. 143-150. . Nikić Andrija. Dolazak franjevaca u Humsku zemlju. Naučni skupovi 38. 175-185. Desa. stoljeća.”. veljače 1996./2001. Katolici duvanjskog kraja do osmanske okupacije.. Nikić Andrija. HM III/13. 3531. ZagrebTomislavgrad. Sarajevo 1999. 129-141. 312.. 62-81... Kratka povijest franjevaca u Hercegovini. Zagreb 1993. 9-21. Odnos izme u pravoslavnog sveštenstva i franjevaca u Bosni i Hercegovini od XV. Čapljina-Zagreb 1996. godine. srpnja 2000.. Separat Hrvatske misli 11/12. Nilević Boris. Mostar 2000. 3532. Nikić Andrija. Zbornik radova s me unarodnoga znanstvenog skupa ‘Duvanjski kraj kroz povijest: Tomislavgrad. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Nikić Andrija. Nilević Boris. “Povijest hrvatskog Počitelja”. 159205. MH. 221-233. “Duvanjski zbornik.. Zbornik znanstvenog simpozija održanog 16. Katolici u Sarajevu od 1450. Kršni zavičaj 33.-7. god. “Hrvatski biografski leksikon III (Č)”. Nikić Andrija. do kraja XVII.. 238-248. 3534. Sarajevo 1986. mrkanjski biskup.. Pitanje etničko-konfesionalnih promjena u Bosni i Hercegovini nastalih dolaskom osmanske vlasti (prevashodno kod srpskog naroda). Franjevci i širenje prosvjete u Hercegovini od XIII. Prilozi XXII/21. 3526.”. Odeljenje istorijskih nauka 6. Katolici u Sarajevu od 1450. u Čapljini. Prilozi XXI/20. Franjevački samostani u Hercegovini. Hrvatski institut za povijest Zagreb – ‘Naša ognjišta’ Tomislavgrad – Zajednica Duvnjaka Tomislavgrad-Zagreb. Drevne katoličke crkve u Mostaru II. 3530. Nilević Boris. 3525. Mostar-Veljaci 1996. 3528. 3524. 203-223. Sarajevo 1984.. Sarajevo 1997. 2000. Nikić Andrija – Bakula Petar. Hercegovina 6-7 (14-15). Nikić Andrija. 13/1999. 3533. i 14/2000. SANU. do 1919. Nikić Andrija. "Mileševa u istoriji srpskog naroda". HM I/3-4. Općinsko poglavarstvo. Nikić Andrija. Beograd 1987. do 1919. Sarajevo 2000. Humac 2000. 7-53. 3523. i 17. Uloga i značaj manastira Mileševe u historiji srpskog naroda u Bosni i Hercegovini do obnove Pećke patrijaršije 1557. godine.

Sarajevo 25. 337-346. Nilević Boris. Nilević Boris.. 473-475. IGC Borba.. 3536. Bosanska vila I/1. Zagreb 1990. 196-199. Biblioteka Kulturno naslje e.. 3544. Nilević Boris. Sarajevo 1995. Ogledalo I/2. 263. godine. POF 41. 17.. IG 1-2 (1990-1992).. 15-17. . priredio David Atlagić)”. Iz historije srpske pravoslavne crkve u Bosni u srednjem vijeku. 209-211. Zlatar Behija. “Širenje islama i islamska kultura u bosanskom ejaletu”. POF 40 (1990). “Bosna i Hercegovina ogledalo razuma (Izbor članaka. Pregled LXXVII/10. Istorijski institut SR CG. Nilević Boris. Beograd 1992. O srpsko-pravoslavnoj crkvi u srednjovjekovnoj Bosni. Nilević Boris. 67-75.Istorijski hod. Nilević Boris. Nilević Boris. Titograd 1991. Survey XV/1-2. Nilević Boris. Odnosi srpsko-pravoslavnog sveštenstva i franjevaca u Bosni i Hercegovini do početka XVII. Slika religioznosti srednjovjekovne Bosne pred osmanski dolazak. 137-139. 1991..-2000.. 3543. Sarajevo 1991. Sarajevo 1990... 3537. odlomaka i ilustracija.. Sarajevo 1989. From the History of the Serbian Ortodox Church in Bosnia and Herzegovina 1463-1557. 3542.. Nilević Boris. 3540. 3535. Nilević Boris.) 3541. From the History of the Serbian Ortodox Church in Bosnia in the Middle Age. Sarajevo 1991. Svjetlost manastirâ u tmini Balkana. Sarajevo 1988. 99-113. 10. Srpska pravoslavna crkva u Bosni i Hercegovini do obnove Pećke patrijaršije. 3538. 3547. Nilević Boris. 3546. Oslobo enje 48/15419. Popović Radomir. GDI BiH 40-41 (1989-1990). Prilozi XXV/27. 173-184. 3545.326 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Nilević Boris. 37..05. (* Brkljača Seka. “Četiristo godina manastira Pive (Zbornik radova sa naučnog skupa održanog u Plužinama 1987)”. Survey XIV/1-2. Sarajevo 1990.. O postanku stare pravoslavne crkve u Sarajevu. Sarajevo 1994.. Nilević Boris.. BF III/4. 3539. Pravoslavna crkva u osmansko-turskom vremenu. Srpsko-pravoslavna crkva u Bosni .. Sućeska Avdo. Sarajevo 1987.. 2-3. Crtice iz Bogumilskog života. stoljeća. Sarajevo (1991). Sarajevo 1988. 141-156. Sarajevo 1987. Samobor 1995. 58-59. Republika I/4. Odjek XLII/18.. Pelidija Enes. Beograd 1992. POF 37 (1987). Prilog srpskoj crkvenoj organizaciji u Bosni i Hercegovini 14631557. Nasilje nad bosanskom sfingom.. Veselin Masleša. 1101-1106. 134-141.

Biblioteka Posebnih izdanja. (jedna stranica. Pravoslavna prokletstva vjernika Crkve bosanske. 3550. 13. 17-36. Sarajevo 1996. 704. 3556. Split 1981. do 21. 3552. Nilević Boris. Izbor iz literature o predturskom vremenu na tlu današnje Banjalučke biskupije objavljene nakon 1925. Biblioteka Odrednice. Topološke i povijesne crtice (Priredio Anto Orlovac)”.. Sarajevo 1998. Vrhbosanska katolička teologija. Nodilo Natko. Zagreb 1989.. 293298. marta 1993. SV 10. Vrhbosanska katolička teologija. O Pravoslavnoj vjeri u Tvrtkovoj Bosni.. O postanku stare pravoslavne crkve u Sarajevu. (* Milutinović Kosta. Sarajevo 1997. IPP Hamidović. MGC. franjevaca u Bosni. Crkve i crkvine iz predturskog vremena na području današnje Banjalučke biskupije. “Salih Jalimam.) 3553. Beograd 1981. (Seven Centuries of Franciscan Presence in Bosnia and Herzegovina. (A Chronological Survey of the Activities of Bosnian and Herzegovinian Franciscans. I. 7. 37-43. Godišnjak SPKD 1996. Orijentalni institut . st. 39-42. Topološke i povijesne crtice (Priredio Anto Orlovac)”. Nilević Boris. 3555. 3549.. Logos... 309-311. “Franjevci na raskršću kultura i civilizacija (Blago franjevačkih samostana Bosne i Hercegovine“. bez oznake stranice.. SV 10. Orlovac Ante. “Enciklopedija živih religija”. Djelatnost dominikanaca u srednjovjekovnoj Bosni”. 3557.. Oakley Francis. Kronologija djelovanja bosansko-hercegovačkih franjevaca.. II. Nilević Boris. Kalendar Prosvjeta. Radovi sa znanstvenog simpozija Pola milenija Sarajeva. dodatak. Odjek LI/3-4.. MGC. Oršolić Marko. Orlovac Ante. Orlovac Ante. “Nikola Bilogrivić. Katolička crkva na području današnje Banjalučke biskupije do invazije Turaka. 3554.. Nolit. dodatak. Beograd 1990. Oršolić Marko.Institut za istoriju. održanog 19. 3551.) . Nilević Boris. 45-46. 47-48. JIČ XX/1-4. Crkva na kamenu XII/127. 11-12. Sarajevo 1998. “Prilozi historiji Sarajeva”. Tuzla 1999.) 3558. 299-302. Katolička crkva na području današnje Banjalučke biskupije do invazije Turaka.Vjera 327 3548. 289. godine. “Franjevci na raskršću kultura i civilizacija (Blago franjevačkih samostana Bosne i Hercegovine“. “Nikola Bilogrivić. 61-65. godine. Sedamstoljetno djelovanje franjevaca u Bosni i Hercegovini. Zagreb 1989. Stara vjera Srba i Hrvata. Mišljenje.. Sarajevo 1998. na početku knjige). Mostar 1991. Inkvizicija.

Palanović Elizabeta. Oghan Verlag.. Naša ognjišta XXI/172. Oxtoby G. Kršni zavičaj 24. “Enciklopedija živih religija”.-1991. 3560. Humac 1991.).. 3565. 493. Sarajevo 1983. 3561.. Pandžić Stjepan Bazilije.) 3568. Papasova Katja. Pandžić Stjepan Bazilije.. 140-192... Bartul Alverinski. Zagreb 1983. 3559. Vrhbosanska visoka teološka škola. "Sedam stoljeća bosanskih franjevaca 1291. 557558. Dualizam. Hercegovina 1983. Prinos fra Bonifaca Badrova razvoju neoskolastičke misli u Bosni i Hercegovini. Studien zur Geschihte des Franziskanerordens in Bosnien und der Herzegowina. Pandžić Stjepan Bazilije. 82-111.) 3571.-1460. Sarajevo 1980. Nolit. 217-218. Band 10. Franjevački misionari na Balkanu u tursko doba. Sarajevo 1997. (* Džambo Jozo. “Kršćanstvo srednjovjekovne Bosne”. Izvještaji makarske biskupije sačuvani u Tajnom vatikanskom arhivu. 3563. 95-108. Pokrštavanje Hrvata. Kršni zavičaj 16. 241-268. Köln 1995. Pandžić Stjepan Bazilije.. Bosna i sabor u Mantovi (1459. Böhlau Verlag. JLZ. SV 4. Sarajevo 1999. BF VII/11. “Hrvatski biografski leksikon I (A-Bi)”. Tomislavgrad 1991. 11-17.. . FTS. NEV XXXIII/1-2. Wien.. München 1998. 14. do 15. Südostforschungen 57. BF V/7. Djelovanje franjevaca od 13. Weimar. 172-173. 3564. (zbornik radova). 3570. Pandžić Stjepan Bazilije. Köln. Pavić Željko.". Pandžić Stjepan Bazilije. Stuttgart 1983.-2000. 427. Pandžić Stjepan Bazilije. Hercegovački franjevci (Stota obljetnica uzdignuća Hercegovačke kustodije u provinciju). Pandžić Stjepan Bazilije. Sarajevo 1991. 3569. Jakov Markijski vikar Bosanske vikarije. Radovi simpozija povodom 9 stoljeća spominjanja bosanske biskupije (1089-1989). Biblioteka Odrednice. 3567. 101-111.. NEV XXX/1. (* Kujundžić Juraj. Bosna Argentina.. Beograd 1990. Samobor 1994. Christen oder Ketzer – die Bogomilen. 39-46. 3562. Sarajevo 1998.. Edition Perceval. Willard. Povijesni okviri crkve u Hercegovini. 3566. Pandžić Stjepan Bazilije. BF VI/10. stoljeća u bosanskoj državi. 154-166...328 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.

45-51.. Mostar 2000. opstojnosti i budućnosti bosanske države. Zagreb 1983. 3575. Padova 1991. 11-14. Petrović Leo.. Dubrovnik 1992.. Recenzija. Prilog povijesti franjevaca u srednjovjekovnom Dubrovniku. CCP XXIV/45. Novum Testamentum Bosniacum Marcianum (La Chiesa Bosniaca. 221. Knowledge. 3581. Ston. IGC Borba. . Sarajevo 1998. 15-96. VKBI. Nikola. (Uredio Milenko Brkić). Perić Ratko. Fokus 9. Srpska pravoslavna episkopija zagrebačka. MH. Pelesić Muhidin. Pešorda Zrinka. Zagreb 2000. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Pregled prošlih i sadašnjih me usobnih odnosa katolika. priredio David Atlagić)”. Marulić XVII/6.). 519 3578. “Raspeta crkva u Bosni i Hercegovini”. 3573. Nolit. PCC Me ugorje. Ogranak Dubrovnik. stoljeće. Biskupski ordinarijat Mostar. 5-6. Zapadnoevropski heretici i bosanski bogomili”.. Perišić Vladan. Sarajevo 1994. 721-726. 177-182. Vojna biblioteka 5.. Mjesto i uloga vjere u nastanku. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”. 3583. Knjiga 6. Armija RBIH. Kršćani bosanske crkve. “Salih Jalimam. 28. Biblioteka Posebna izdanja 24. Pelidija Enes. 29-57. 3579. 3582. Srpsko-pravoslavno žiteljstvo zapadnih krajeva Dubrovačke Republike do u 14. Novum Testamentum Bosniacum Marcianum).. Biblioteka Odrednice. Da im spomen očuvamo. Banja Luka-Mostar-Sarajevo-Zagreb 1997. Štap. Povijesni prijepori”. izdanje. “Bosna i Hercegovina ogledalo razuma (Izbor članaka. Beograd 1992. (* Macan Trpimir. Macan Trpimir. Beograd 1990. Hrvatska matica iseljenika BiH. “Duhovna snaga odbrane”. Zagreb 1984. Pavković F. Primorje... Hrvatski informativni centar. Grigorije Bogoslov ili Nazijanzin. “Enciklopedija živih religija”.1996.. Pelusi Simonetta. Bogomilstvo i islam. Beograd 1999.. odlomaka i ilustracija. 3576. 3574. Pesarić Ratko.Vjera 329 3572. Il lascito Recanati. Studenci 1995. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. 3577. Press centar.. “Trpimir Macan. Biskupska konferencija BiH. 827-828. Biblioteka Prošlost i sadašnjost.) 3580. 25-33. 2. 25-34. Stonski Rât. Perić Ratko. Petešić Ćiril. Bogomilstvo i islam. pravoslavnih i muslimana u Bosni i Hercegovini. Petešić Ćiril. Uništavanje katoličkih sakralnih objekata u Bosni i Hercegovini (1991. Zagreb 1981...

29. Naša ognjišta XXIX/258. Oslobo enje 55/18236. Petrović Miodrag.. 119. 324-337. Petrović Leo... izdanje. Svjetlo riječi XVII/192. Hercegovina 4-5 (12-13). “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. Beograd 1986. Beograd 1995. Sarajevo 1999. 3588. Krstjani bos’nske crkve).10.03. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. . 303. dio). Petrović Miodrag. Lovrenović Dubravko. Zbornik radova 12. Pomen bogomila . A Mention of the Bogomils-Babons in the Legal Codex of the St. 3586. Popovi glagoljaši. Sava and ‘the Bosnian Church’. Tomislavgrad 1999. 183-193.. (Uredio Milenko Brkić). 2. 22. Povijesna rasprava o problemu patarenstva ili bogumilstva u srednjovjekovnoj Bosni. Pomen bogomila . 3591.. 152157. Danica 6.. Prilep. Šimić Angelina./1999... Nikić Andrija. 3590a. Sarajevo 07. 3589a. 3589b.babuna u Zakonopravilu svetoga Save i ‘crkva bosanska’. Dodig Radoslav.-2000. Petrović Miodrag.09-4. Beograd 1999. Stećak VII/81. Svjetlo riječi-ZIRAL. Svjetlo riječi XVII/192. 367-380.. Petrović Leo. 3584.. (I dio).. Katoličko stanovništvo u Mostaru. Petrović Leo. Naučni skup ‘Slovenska paganska religija’.. BF VII/11. Relations 3-6 (II.. Studenci 1995. (* Zelenika An elko. Kudugeri – bogomili u vizantijskim i srpskim izvorima i 'Crkva bosanska'. Kurtović Esad. Sarajevo 03.03. Svjetlo riječi XVII/191. Studenci 1995. 3585. 3589. Petrović R. 30. Sarajevo-Mostar 1999.. Istorijski institut. SANU. Beograd 1996. (KUN) 8. Petrović Miodrag. Beograd 1998..babuna u Zakonopravilu svetoga Save i ‘crkva bosanska’. PCC Me ugorje.. PCC Me ugorje. 1999. Petrović Miodrag. Beograd (Slanci) 1995. Svjetlo riječi XVII/191. (Uredio Milenko Brkić).. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”. Šimić Angelina... 35-75.. Beograd (Slanci) 1998. 19. Bogomili i Crkva bosanska. 263-283. 30. Sarajevo 2000. Manastir Svetog arhan ela Stefana. 1986. 29. Kudugeri – bogomili u vizantijskim i srpskim izvorima i 'Crkva bosanska'. . Mostar 1998. Sarajevo 1999. Relations 1-2. "Bosna i Hercegovina od srednjeg veka do novijeg vremena". Petrović Miodrag. Petrović Leo. Kršćani bosanske crkve ("Kr'stiani cr'kve bos'nske")... (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”. 3590. 51. 14-15.) 3587. Oslobo enje 55/18232. IČ 44 (1997). 1999.. Glasnik SAD 3. 269-270. Beograd 1996. 104. Manastir Svetog arhan ela Stefana. 127-138. 30.. Ni ‘patareni’ ni ‘bogumili’ (Tko su bosanski krstjani) (Iz predgovora. Knjižnica Baština 8.330 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Sarajevo 1999.. Sarajevo 1999. Lovrenović Dubravko. Sarajevo 1999. 300-303.

205.. Srpska pravoslavna crkva (651-653). 3601.. Radovi simpozija povodom 9 stoljeća spominjanja bosanske biskupije (1089-1989). Sarajevo 1978. Trebinjske biskupije. SV 2. Mostar 1983.. Crkva na kamenu III/14. Kršni zavičaj 16. Mostar 1982. Biblioteka Odrednice.. Sarajevo 1982.Vjera 331 3592. Pleterski A. 12-13. Puljić Ivica. 260-264. Prva stoljeća trebinjske biskupije. (10) (Stoljeća turskog uspona). Sarajevo 1991.. 12-13. Kršni zavičaj 17. “Kršćanstvo srednjovjekovne Bosne”. Beograd 1990. Vrhbosanska visoka teološka škola. Puljić Ivica. “Crtajte granice ne precrtajte ljude”..09-4. Prilep. U susret velikom jubileju (IX stoljeća spominjanja Bosanske biskupije). 3603. Crkva na kamenu III/15. 3. Puljić Ivica. XVII-XVIII. GADAR BiH 22. 1986.. SV 7. 25-30. Puljić Ivica. Jalimam Salih. Puljić Ivica. Puljić Ivica. Crkva na kamenu III/31-32. Bosna Srebrena XXIX/3. Puljić Ivica. (* Oršolić Marko.. Hercegovina 1983. Feljton: Povijest hercegovačke katedralne crkve (8-10): (8) (U susret kušnjama). “Enciklopedija živih religija”. Ap.10.. 208-212. Hrišćanstvo na Balkanu (270-273).. 443-460. Sarajevo 1979.. Sarajevo 1978. Nolit. Walter. Puljić Ivica.. Zagreb 1979... 3596. “Enciklopedija živih religija”. Cisterciti (137). Benediktinci (82). Uz stogodišnjicu trebinjske župske crkve. Popović Radomir. Uvod u simpozij. SV 4. 30. Religiozni redovi (584-586). Mostar 1982. Principe H. 3599. Ljubljana 1987. 3593. 325-336. “Povijesnoteološki simpozij u povodu 500 obljetnice smrti bosanske kraljice Katarine”. 3598. 3595. 14-15. Beograd 1990. CCP III/3. Sarajevo-Bol 1995. . Sarajevo 1988. 204-210. 457-458. Biblioteka Odrednice. 7-17. "Tisuću godina trebinjske biskupije". KS-FTS. (9) (Hercegovo doba). Prva stoljeća trebinjske biskupije. 54. Sarajevo 1991. Dominikanci (169). Granice trebinjske biskupije. Arheološki vestnik 38. Vrhbosanska visoka teološka škola. 1000 god. 3600. Crkva na kamenu III/16.. Karamatić Marko. Nolit. 3594. 3602. 47-82. Vrhbosanska visoka teološka škola. 3597. Zbornik radova u povodu imenovanja vrhbosanskog nadbiskupa Vinka Puljića kardinalom.. Simpozij ‘Slovanska paganska religija7materijalni ostanki in pisani viri’. “Teološke teme (Zbornik predavanja održanih u Vrhbosanskoj bogosloviji)”.. Hercegovina 1984. Franjevci (204). Mostar 1982.. Bosna Srebrena XXIX/3.

107-118. Autokefalna crnogorska pravoslavna crkva. CCP XVI/30. (* Pejić Marinko. CCP IX/16. Runje Petar. Biblioteka Novo i staro. Knjiga 2. (* Čoralić Lovorka. Biblioteka Novo i staro. Znanje. 71-176. “Religiozni obredi.. 282-285... Pilsel Drago. Hrvatski informativni centar. Beograd 2000. 223-224. “Petar Runje. 3604a.. Radnička štampa. 3611. Crkvene prilike u srednjovjekovnoj Humskoj zemlji... Franje u srednjem vijeku. 88. Zagreb 1990. H.) 3614. “Povijest hrvatskog Počitelja”. Radojević Danilo. Runje Petar.. 3605.) 3606.. Uništavanje katoličkih sakralnih objekata u Bosni i Hercegovini (1991. veljače 1996. god. Samobor 1994. Marulić XX/4.. (S poljskog prevela Biserka Rajčić)”. 3610. Svjetlo riječi. Marjanović Mirko..-1996. i 17. 3615.. Puzović Predrag. Biblioteka Novo i staro. 13.. Zagreb 1990. “2000 godina hrišćanstva”.03. Radman Ivo. Sarajevo 29. HM II/7-8. 93-98. Beatrice Mićunović. Knjiga 2. Visoko 1998/1999. Runje Petar. 200. 41-43. (Prijevod Rudjer Jeny. 211. Prema izvorima”. Zadarska revija XL/2-3. Zagreb 1990. Oslobo enje 55/17898. Beograd 1980.-2000. 74-76. u Čapljini. Trećoreci na području Jajca u srednjem vijeku. Biblioteka Posebna izdanja. Fra An eo Zvizdović (1420-1498). Tuzla 1998. 3613. (KUN). 1430-1525). Sarajevo 1998. 371. 45-56. Hrvatska matica iseljenika BiH.. 88-150. Livno 1994. BF VI/9. Banja Luka-Mostare-SarajevoZagreb 1997. Novi cvijet LXVIII. Biskupska konferencija BiH. 180-182. Općinsko poglavarstvo. O crkvi svete Marije u Jajcu. Puljić Ivica. Franje u srednjem vijeku. 413-417.332 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978... običaji i simboli. trećorecima i časnoj sestri Stanici trećeg reda sv. 3608. “Petar Runje. . 7...) 3609. “Raspeta crkva u Bosni i Hercegovini”. 3604.. Zagreb 1992. Rajić Danijel. G. 3612. Sarajevo 1998. Zagreb 1987. Prema izvorima.. “Religije svijeta (John Bowker). Runje Petar. O crkvi svete Marije u Jajcu. Prema izvorima”. Srpska crkva u Bosni i Hercegovini. Petar Vujačić)”. 3607. Zagreb 1985. Runje Petar. Zadar 1991. trećorecima i časnoj sestri Stanici trećeg reda sv. 443. (* Karamatić Marko. 332-337.. Knjiga 2. 1998. Rane Bosne Srebrene. Zagreb 1998.). Hrvatski glasnik VII/74. Čapljina 1996. Bilten FTS XXI/2. Zbornik znanstvenog simpozija održanog 16. Vukan. Novi prilozi za život o Mateja Bošnjaka-Mistilića franjevca trećoreca (o.

Značenje "Dubia" fra Bartola iz Alverne iz godine 1372/73.. za povijest Bosne. “Istorija srpskog naroda. (* Karamatić Marko.... izdanje. Karamatić Marko. 12. 255-259. Ruvarac Ilarion. Srpska pravoslavna crkva u XVI i XVII veku. Samobor 1994. Oslobo enje 48/15386. 51-62. ljudi i vrijeme. 3619. Pravoslavlje XXIII/526.. Zagreb 1991. 3617.) 3625. Banja Luka 1986. Samardžić Radovan. 2knjiga 73. Rupčić Bonifacije. SKZ. Beograd 15. kolovoza 1995. 3620. “Regiones Paeninsulae Balcanicae et Proximi Orientis (Zbornik Radova u čast Baziliju Stjepanu Pandžiću povodom 70. Rupčić Ljudevit.Vjera 333 3616. Rupčić Bonifacije. Zagreb 1991. 10. Karamatić Marko. 1735 (U povodu 100-te obljetnice utvr enja redovite crkvene hijerarhije u Bosni i Hercegovini). Ziral-Naša djeca. Zagreb 1988. Biblioteka Novo i staro. “Samostan Male braće u Dubrovniku”. 849.". Jalimam Salih. FTS. Srbi pod tu inskom vlašću 1537-1699. Sarajevo 20. Sarajevo 1981. IZ 7. 65-90.. Analecta croatica christiana 21Samostan Male braće. Svetosavlje i kosovski zavet. Soldo Ante Josip. NEV XXXI/1-2. (Zbornik radova). Treća knjiga. NEV XXXVII/1-2. 7-101. Tomislavgrad 1991. Kraljevo-Beograd 1992. Zagreb-Dubrovnik 1985. Oslobo enje 48/15389. 269-280... 262-272... Zbornik Znanstvenog simpozija održanog u Ljubuškom 11.04. “Petar Runje. CCP XV/27... Zagreb 1990. 1991. Samardžić Radovan. Beograd 1994. 149-151.-1991.. Naša ognjišta XXI/176.. Rupčić Ljudevit. “Ljubuški kraj. (* Jalimam Salih. Rupčić Bonicije. .. NEV XXXII/1-2. Kolo I/3. 1430-1525). Zbornik 15. Vjera i religioznost župe Veljaci. Tom 2. Franjevačka karizma u Bosni. 3623. 147-158. 3622.. 225-230. Sarajevo 1987. Nešto o Bosni Dabarskoj i Dabro-bosanskoj episkopiji i o srpskim manastirima u Bosni (Priredio Predrag R.02. Prema izvorima”. Cvjetković B. 1989. CUS XXI/3. 3624. Knjiga 1.. Blažević Velimir. "Catena mundi". i 12. Runje Petar. Sarajevo 1991. 1-35. 223-228. 10. 3618... Sarajevo 1982. Cvjetković B. 29-35.. 183-194. Bamberg 1988. Sarajevo 23. Dragić Kijuk). Knjiga 2. (KUN 10/31(489).04.. 336-339. "Sedam stoljeća bosanskih franjevaca 1291. Ibarske novosti-Matica Srba iseljenika Srbije. 1-3. 1991. obljetnice života)”.. 107-136. za povijest Bosne. Makarska biskupija i zapadna Hercegovina do g. Bibliotekarstvo 32. Značenje ‘Dubia’ fra Bartola iz Alverna iz godine 1372/73. Karamatić Marko. Mostar . 3621.. Novi prilozi za život o Mateja Bošnjaka-Mistilića franjevca trećoreca (o. KS.Zagreb 1996. 2. Split 1986. 3621a. Bilten FTS XVIII/2.”. Sarajevo 1986..

. Samobor 1995. Stećak II/14. Thesses ed laurem. 2000. Svjetlo riječi IX/98. 3634. Šimić Angelina.04.. godine.... 1991. 31-32. – Cvjetković B. 2. Semren Marko. Sarajevo 1991. (3). izdanje. Sarajevo 19. Šunjić Marko. EJ 2. JLZ. Bosna Srebrena XLII/3. NUB BiH. Sarajevo 1998. Solovjev Aleksandar. Sarajevo 1987. Stećak II/14.. Franjevci (OFM – Ordo fratrum minorum. Stećak V/56. 28-29. Svjetlo riječi. 259-262. Semren Marko.. Tomić Bono. gra e spašene iz Vijećnice). Svjedočenje kršćanske i franjevačke duhovnosti bosanskih franjevaca. Istorija Srpske pravoslavne crkve I (Od pokrštenja Srba do kraja XVIII veka).. 3635.) 3627. 3628. Oslobo enje 48/15387. Bosna Srebrena XXXVIII/1.334 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.) 3626. Život i umiranje pod križem. BF III/4. Tipografia Grammaroli. Slijepčević oko. Sarajevo 05. Zagreb 1989. 3632. Zagreb 1986. . Šimić Angelina.. JLZ. 2./2001. Stećak V/57. – Cvjetković B. Solovjev Aleksandar.. Svedočanstva pravoslavnih izvora o bogumilstvu na Balkanu (Reprint izd. 28-29.. Sjeverski Saša. Franjevački samostani i crkve bosanske vikarije (parohije) u oporukama dubrovačkog notarijata od srednjeg vijeka do 1808. Sarajevo 1991. Feljton: O Zvjezdovića dolazku prid cara (1-3): (1) O Zvjezdovića dolazku prid cara. 93. Semren Marko.. Semren Marko... Zagreb 1982. Sarajevo 1998. (* An elović Petar.. Roma 1987. 107-108.. Sarajevo 1998. Sikirić Marija – Šanjek Franjo – Ujević Mate. 143-171. Sarajevo 2000. Dolazak franjevaca u banovinu Bosnu. Sarajevo 12.06.02.. Il Francescanesimo vissuto nelle regioni croate di Bosnia ed Erzegovina (fino al 1517)... Sarajevo 1995.. 8-9. Mostar 2000. 234. . 293. . 30. Oslobo enje 48/15385. Bogumili. Beograd 1991. Roma 1988. Fracati. Mučenici i svjedoci vjere (Iz srednjovjekovne povijesti katoličke crkve u Bosni). 14. 3633. EJ 4. Oslobo enje 52/16757. Facultas theologica – sectio spiritualitatis. Sarajevo 1998. Hercegovina 6-7 (14-15). Samobor 1995. 21-23. 202. 1991. Štaka V.. Pontificium Athenaeum.. Bosna Srebrena LI/2. 502. 74-77.. 1995. 114-122.. n. 7. 10. (* Matanić Atanasio. 205-210.. izdanje.. Sarajevo 2000. CCP XXIII/23. Štaka V. Archivium franciscanum historicum 81.. izdanje. (Dokument povijesne istine). 100-101. Bilten FTS XXII/1. Sivrić Marijan. Sarajevo 1995. Hoško Franjo Emanuel.. Red male braće). 3629.) 3630. 14-15.. . Šimić Angelina. 14-15. Sarajevo 21. (2) (Autentičnost povijesne nužde).. 2. Bosna Srebrena XLII/2. Oslobo enje 56/19148... 11. Sarajevo 1991. 11. 3631.. Stećak V/54... 103-104. Edicija Memoria Bosniaca.04. BIGZ.

Les Chrétiens bosniaques et le mouvement cathare XIIe-XVe siècles. Toulouse 1979. 35. Šanjek Franjo...Vjera 335 3636. Sarajevo 1979. Hercegovina 6-7 (1415).. Šalić Jurica. Spremić Momčilo. Nolit.. ‘Bogumilski mramorovi’ (71). 49-60. istočni i zapadni. 260. 3638. Sarajevo 1985. La phénomène dualiste vu per les historiens balkaniques. Stojanov Juri. N. godine. 3642. Gračanica 1994.. 22. Médiév. Cahiers de Civil. Gračanica 1994. 3644. Me unarodni forum ‘Bosna’. International Conference. 3639. Stojanov Jurij. Cahiers de Fanjeaux 14. Franjevci bosanske vikarije na području Dubrovnika. Zagreb 1993. Beograd 1986. Nastanak srednjovjekovne paradigme heretičke Bosne i njeni moderni odjeci. 3645. 1979. 173-187. Sudar Pero. Hercegovina 6-7 (14-15)... Sarajevo 2000. 476-479. Biljeg vremena 11./2001. “Enciklopedija živih religija”. Arkana Penguin books 1994.. Spahić Izet. Stećak I/12.. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Sopta Josip. Srbi i florentinska unija crkava 1439. Šanjek Franjo. Sarajevo 1994. 117-128. NEV XXXV/1-2. 3647. 94-95. 3640. 3646. Swearer K. Katolici na području župe Trn u prošlosti. Bosanski krstjani u drugoj polovici XV stoljeća. 295-308. “Krležijana 1 (A-LJ). 20-21. Mostar 2000. 413-426. Beograd 1990. 3637.. The Hidden Tradition in Europe.. Spahić Izet. . Forum Bosnae 7-8. Bosnian Paradigm. Nastajanje paradigme srednjovjekovne bosanske hereze i njezinih savremenih odraza. Donald – Zinn A. Šanjek Franjo. Biblioteka Odrednice. Gost Radin (Radivoj) Butković i njegov grob. 3641. Paris-Louvain 1976. Bogumili (70-71). Recherches 20. Sér. Gračanica 1994. Novo sjeme sjetveno. S. ZRVI 24-25. Stojanov Juri.) 3649. Strecha Mario.. Feljton: Bosna i franjevci (1-2): (1) Biljeg vremena 18. The secret history of medieval Christian heresy. Grover./2001. 249-270. “Knjiga sažetaka”. 3643.. Sarajevo 1998. NEV XXIX/1. Tko su bili bogomili. Sopta Josip. 3650. (* Gouillard J. Monasticizam. Publications de la Sorbonne. 143-151. 3648. Mostar 2000.(2) Biljeg vremena 19.

Collection de l’Ecole française de Rome 128. 43-64. Radovi simpozija povodom 9 stoljeća spominjanja bosanske biskupije (1089-1989). Sarajevo 20. Šanjek Franjo. Butković Radin Juraj (Georgij). 3651. 125-139.. 30-38. Rome 1990. Siromaštvo siromašnog Krista (Sedam stoljeća bosanskih franjevaca). 119-134.. Oslobo enje 48/15386. 3653. Chaires de Fanjeaux 20. Inkvizicija (Prevod Ivica Tomljenović)”.. Trogiranin (o. Šanjek Franjo. Šanjek Franjo. Šanjek Franjo. 3658. 535. Zagreb 1988.336 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. (KUN 10/31(489). Carcassonne 1985. “Povijesnoteološki simpozij u povodu 500 obljetnice smrti bosanske kraljice Katarine”. Dernières traces du catharisme dans les Balkans. Počeci teologije u Hrvata.. JLZ Miroslav Krleža. CCP III/4. 3659. Zagreb 1982.. 3656. Šanjek Franjo. Sarajevo 1991. 3655. "Kršćanstvo srednjovjekovne Bosne". 3663. Vrhbosanska visoka teološka škola. 19. Izvori o crkvi bosansko-humskih krstjana. Šanjek Franjo.. Sarajevo 1991. 1991. SV 4. Šanjek Franjo. Šanjek Franjo.. XVI. Crkva i kršćanstvo u Hrvata. 3657. Šanjek Franjo. 157-172. Šanjek Franjo. "Kršćanstvo srednjovjekovne Bosne". Šanjek Franjo.04. L’ initation cathare dans l’ occident medieval. Toulouse 1985.katarski apokrif slavenske provenijencije i dualističko poimanje stvaranja svijeta u srednjem vijeku. Pozdravi. 3660. stoljeća. “Guy Testas – Jean Testas.. 10.. Šanjek Franjo. ‘Interrogatio Iohannis’ (Ivanova pitanja) . 3661. KS. 133-154. SV 4. Radovi simpozija povodom 9 stoljeća spominjanja bosanske biskupije (1089-1989). KS-FTS. Šanjek Franjo. 3662. . Zagreb 1981. CCP V/7. 6-10. 3654... Biobibliografski podaci. “Hrvatski biografski leksikon II (Bj-C)”. 289-300. 1260-1323). KS. I srednji vijek. Sarajevo 1989. Odjek XLII/18. Šanjek Franjo. Vrhbosanska visoka teološka škola. CCP V/7.. Blaženi Augustin Kažotić.. Le christianisme dans les Balkans au temps de Jean de Raguse. Bosanski krstjani u drugoj polovici XV. 3664. Zagreb 1981. 3652. Crkva bosanska: Dualistička sljedba ili evan eoski ideal zajedništva u duhu pracrkve. Zagreb 1989. 19-27.-2000. Heresis 5. Predgovor. Sarajevo 1979. Zagreb 1979.

(Forum 154) 28. Drugo. Šanjek Franjo. Split 08. 363-365. La notion de ‘création’ dans l’Eglise des chrétiens au 14e et 15e siècles. Slobodna Dalmacija. HZ 45 (1992). Sarajevo 1998. Hrvatski narodni kalendar 1996. Apostolska Stolica i Hrvati). 1998. 1. (* Brković Milko.02.. Marulić XXVII/2. 10-12. 3669. Zagreb 1995.. 3676. 3675.. 568. 187190. 163-186. Revue d’histoire ecclésiastique 93. Radovi Zavoda 33. Hrvatski narodni godišnjak 1999. Zagreb 1993. st). . “Clovis: histoire et mémorie II”. 3677. Bosanska biskupija i heterodoksni krstjani. Osam stoljeća nositelji europskih integracijskih procesa (Pape. Čoralić Lovorka.. KS. 629. Biblioteka Priručnici 22. bosanski biskup. Zagreb 1994. Zadar 1994. Les rencontres franco-croates au Moyen âge. Zagreb 1994. Zagreb 1993. Zagreb 1996.. Zadar 1991. Šanjek Franjo.) 3666. st... CCP XVI/29.) 3668. Sarajevo 1997. Zagreb 1997. Šanjek Franjo.. stoljeća. Čoralić Lovorka. Bosanska (katolička) biskupija i heterodoksni krstjani. Pregled religiozne povijesti Hrvata (7. 3672. Kršćanstvo na hrvatskom prostoru. Zagreb 1995. (* Čoralić Lovorka. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. (* Brković Milko. 3667. Šanjek Franjo. 3673.. 149-151. Paris 1997. Sarajevo 1995. Zagreb 1992. Zagreb 1995. Šanjek Franjo..Vjera 337 3665.)”.. izdanje. Radovi 27. Mlivončić Ivica.. Radovi 25. 218-219. Zagreb 1993. “Hrvatski biografski leksikon III (Č... 3671. Heresis 21. Šanjek Franjo. Čoralić Lovorka. Šanjek Franjo. 318-320.). Čoralić Lovorka..) 3674.-20. Danijel (Daniel). Šanjek Franjo. CCP XXI/39. Godina 44. 298-300. 301-302. ‘Dobri mužje’ Crkve bosanskih i humskih krstjana. 33-41. 27-45. KS.. 33-52.. Godina 46. Kršćanstvo na hrvatskom prostoru.-20. Strčić Petar. Šanjek Franjo. 356-360. Stećak IV/40. Radovi Zavoda 39. Apport des sources bosniaques. Zagreb 1991. Carcassonne 1993. Šanjek Franjo. 1992. Radovi Zavoda 36. 314-319. 613. Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 21/1-2. 3670.. Zagreb 1992.. KS.. Čoralić Lovorka. Šanjek Franjo. 303-306. Šanjek Franjo.. Le catarisme: l’ unité des rituels. HZ 47 (1994). Šanjek Franjo. Zadar 1997. Crkva i kršćanstvo u Hrvata (Srednji vijek). Pregled religiozne povijesti Hrvata (7. Svijet politike i franjevaštvo u Europi 14. Vjesnik HAZU IV/1-3. 7-23. prera eno i dopunjeno izdanje. Pojam ‘stvaranja’ u Crkvi bosansko-humskih krstjana. 165-172. 29-46.

Uporište naroda (Franjevci u Bosni).02. Moderna vremena Zagreb. “Stolac u povijesti i kulturi Hrvata”. 2.. 3679.. Les chrétiens bosniens. “Hrvatski biografski leksikon III (Č. izdanje. Bosansko-humski krstjani (112-113). Šimić Angelina. Bogumili (110-111). 16. Sarajevo 16. Grafocolor Zagreb.)”. Humski zbornik 4. Split 1998. Islamizacija u Bosni. Šanjek Franjo.. ‘Dobri muž’je’ Crkve bosansko-humskih krstjana. Crkva na kamenu VIII/81-82. izdanje. 3682. 3680. izdanje. 1994. Mostar 1987. Zagreb 2000.. Šimić Angelina. Šidak Jaroslav. Šanjek Franjo. 3692. Jesu li bosanski krstjani katolici.. Šanjek Franjo – Ćošković Pejo. Mato Zovkić)”.338 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.05. 32-35. Zagreb 2000. bosanski biskup. 3690. 3688. Crkva na kamenu VIII/78. 1994. Šanjek Franjo.. Mostar 1987. Mjesto naviještenja riječi Božje (750. Šidak Jaroslav.. Humska eparhija. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Srednjovjekovna povijest (izabrani tekstovi). Stojković Ivan (1392/95-1443) (916-917). obljetnica Vrbosanske katedrale Sv. HZ 33-34. Šimić Angelina. 13. 3689. 400. 571-572. Courant evangélique ou secte cathare?. 275-290. Šanjek Franjo. 13. Dragonja. Mostar 1987. Šidak Jaroslav. Hellwig). . “Suvremena katolička enciklopedija (Priredili Michael Glazier i Monika K. Oslobo enje 51/16504. Pravoslavno sveštenstvo i franjevci (Tribina SKD “Prosveta”). 3684.. Sarajevo 1994. Zagreb 1982. Lublin 1999. Crkva na kamenu VIII/79-80. 13. 3678. CCP XXIV/46. Sarajevo 22. Laus.. ‘Dobri mužje’ Crkve bosanskih i humskih krstjana. EJ 1. 121-132. EJ 5. 3691. 5. 221-234. 10-12. Zagreb 1980-1981. Šidak Jaroslav. 2.. 285-294. Feljton: Hval i bosanski krstjani. Zagreb 1993. 2.. 3683. EJ 2.. “Christianity in Est Central Europe”.-2000. JLZ. Babuni. Zagreb 1988. Inkvizicija.. Dominikanci me u Hrvatima (186-187). (Glavni urednik hrvatskog izdanja dr. Stećak I/12. Zagreb 1980. 3681. Bogumili (Crkva bosanska).. Šimić Matija. Općina Stolac. Zagreb –Stolac 1999. Stećak V/58. 3685. Šanjek Franjo. JLZ. Šanjek Franjo. Sarajevo 1998. Oslobo enje 51/16410.. 466. JLZ. Petra). 3687. Vjerski odnosi u Stonu i na stonskom ratu (Pelješcu) u srednjem vijeku. 2. 3686.

. Ponovo o duvanjskoj biskupiji. Škegro Ante. "Kršćanstvo srednjovjekovne Bosne".. ‘Mossolmani di Bossina’.. 3698. ‘Mossolmani di Bossina’. 3696.. KS. 3704. “Duvanjski zbornik. Jedan novi podatak o gostu Radinu i njegovoj sekti. Škegro Ante. 155-158. Radovi simpozija povodom 9 stoljeća spominjanja bosanske biskupije (1089-1989). Zbornik radova s me unarodnoga znanstvenog skupa ‘Duvanjski kraj kroz povijest: Tomislavgrad.. Sarajevo 1998. Sarajevo 1991. Mostar 2000.. Crkva na kamenu XXI/235. srpnja 2000.) . 6.. Crkva na kamenu XXI/240.”. 209 + 1 karta. Je li Duvno bilo biskupsko sjedište?. Sarajevo 1984. Šukrić Nijaz. Šunjić Marko. Testas Guy – Testas Jean. “Enciklopedija živih religija”. Škegro Ante. 167-186.7. 3705. Šuljak Andrija. 79-113... Sarajevo 1988. XVI. Tanasković Darko. Hrvatski institut za povijest Zagreb – ‘Naša ognjišta’ Tomislavgrad – Zajednica Duvnjaka Tomislavgrad-Zagreb.. Šunjić Marko. Islam na Balkanu. 3700. Vrhbosanska visoka teološka škola.. 3694. Je li rimski Delminij bio biskupsko sjedište?. Inkvizicija (Prevod Ivica Tomljenović). 300-309. Doprinos namaza procesu širenja islama i njegova izvjesna podudarnost sa bogumilskom molitvom. 3699. Rimokatolička župa Skoplje.. 3701. (Priredio Grbelja Tonči). Zagreb 1982. IA MI BiH '88. Povijesni prilozi 19. 269282. Šunjić Marko. Špionjak Roko. Franjevački samostan u Gradovrhu. Šuljak Andrija.. 15. CCP VI/9. SV 4. Zagreb-Tomislavgrad. Škegro Ante. 3702. Biblioteka Odrednice. Zagreb 2000. 3703. 55-61. 15. 3695. 139-141. Zagreb 1982. Beograd 1990. 9-85... SV 4. Prilozi XXII/23. Duvanjski prostori u antici. NEV XXXVIII/1-2. 2000. Vrhbosanska visoka teološka škola. "Kršćanstvo srednjovjekovne Bosne". Škegro Ante. BF IV/5. Samobor 1996. Mostar 2000. 149-158. Sarajevo 1987. Glasnik VIS-a u SFRJ XLVII/2. 3706. 105-128. Bosanski biskupi od prelaza u akovo do 1526.. Pozdravi. 3697. HM III/9. (* Mijatović An elko. Radovi simpozija povodom 9 stoljeća spominjanja bosanske biskupije (1089-1989). Sarajevo 1991.Vjera 339 3693. 93-94. Sarajevo 1988. Nolit.

Kultovi.-1443.. 14-17. Makedonija v IV – XIV vv.. 3712. (* Ilić Žarko. Beograd 1987. Uedek Hari – Baskin Vejd. 3708... The Liturgical Press. CCP XIV/25. Ujević Mate. 109-142. Zagreb 1986. izdanje. (priredio Ivica Puljić). Most V/17-18. 1-12.. 1. .. obredi i rituali politeističkih religija od kamenog doba do danas. HKD Napredak.. Sarajevo 1993. Knjiga prva”. Tomičić Zlatko. “Katoličanstvo u Bosni i Hercegovini”. 5-64.340 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 3710. “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463. 3717.. Macan Trpimir. Hrvatska obzorja V/3. Duvno 1984. Sarajevo 1988. GEM 51. Bogonosci: Ivo Pilar o bogumilima. Patarenstvo u srednjovjekovnoj Hercegovini u svjetlu likovnih ostvarenja na nadgrobnim spomenicima. Ivan Stojković u službi zajedništva crkve. HKD Napredak. EJ 4.. Zagreb 1997. HKD Napredak. Truhelka Ćiro. Knjiga 7. Collegeville. (* Barišić Ranko. Crkva na kamenu V/53-44.. 3711. Biblioteka Astra. 767-793.. Vrhbosanska visoka teološka škola. Od rimskog osvajanja do bana Kulina. 3707. Rečnik paganskih religija. CCP IX/15. Franjevci.. 649-670.. Zagreb 1988. Hercegovina 1984. 199. 10. Beograd 1986. Puljić Ivica.. Zagreb 1991. 374. Dubrovčanin Ivan Stojković (1390/95.. MANU. Kolo II. Slovenska mitologija. Sarajevo 1997. Arion Smederevo. Od rimskog osvajanja do bana Kulina.. 211-220. Turčinović Josip. Tomljenović Ivan. 2. Tomovski Tomo. Minnesota 1994. 259-262. Mostar 1984. Vasiljev Spasoje.) 3709..) 3719. Mostar 1978. 251. Sveta baština III/22. Vego Marko. Marulić XXI/5. 643-645... .. 2. 3. 3718.) borac za jedinstvo zapada i zbližavanje sa istokom. "Tisuću godina Trebinjske biskupije". Sarajevo 1998. 7-36. Bosanska narodna (patarenska) crkva. Vasilj Snježana. izdanje. JLZ. izdanje.. “Katoličanstvo u Bosni i Hercegovini”. 99-106. (Prevela s engleskog Jasmina Zec). Skopje 1986. 3716. SV 2. 246-248. 3714. Zagreb 1982. 5-36. Beograd 1988. 3713. Zagreb 1985. “The Modern Catholic Encyclopedia”. CCP VI/9. 319321. Kršni zavičaj 17. izdanje. Ilić Žarko.-2000. “Istorija makedonskogo naroda”. 3715... Vasilj Snježana. Novo delo.

(* Matanić J. Vidović-Oberman Irena. Bogumili.Vjera 341 3720. Atanazio. Zagreb 1991. 315-336. Sarajevo 1999. Patarenstvo u srednjovjekovnoj Hercegovini u svjetlu likovnih ostvarenja na nadgrobnim spomenicima. Maneta Mijoč. 1996. 568. Marija Filipović)”. Patarenstvo u Hercegovini u svjetlu arheoloških spomenika. Angelina Paviša. “Marko Vego.. 411-433.06. 3728.. Prilog očuvanju duhovne baštine (Sa izložbe karata hercegovačke franjevačke provincije). (* Danolić Josip.. Sarajevo 1997. 615. Kako su krstjani našli spas u islamu (1). X-XI. 3721. 20. Editrice Antenore. 337-382.) 3727. Sarajevo 1996. “Marko Vego. Mostar 1983. Biblioteka Radovi. Svjetlost. . Sarajevo 1980.. Crkva u svijetu. Slobodna Dalmacija.. International Conference. Povijest crkve u Hrvata.. Medeoevo e umanesimo 49.. Knjiga 17. Magna Borovac. 3722. Split 1984. 3725.).. 3729. “Marko Vego. Svjetlost. ES 1. Vego Marko. Pesarić Josip. Sarajevo 1980.. Stećak III/31-32.. 10-11. 167-198. 3726. Stećak VI/69.. CUS XIX/2. 3732. vi -. Vego Marko. Split 1982. Iz historije srednjovjekovne Bosne i Hercegovine”. Sarajevo 1999. Stećak VI/67-68. Vrhovna uprava Družbe sestara služavki malog Isusa. Kultna mjesta u Hercegovini u srednjem vijeku..) 3730. (Forum) 3. Padova 1982. Uoči petstote obljetnice smrti. Voje Ignacij. Bosnian Paradigm. 411. (2). Vidović Mirko. Vego Marko. Sarajevo 1980. Fra An eo Zvizdović (1420. 3731. Vrgoč Miro.. Iz historije srednjovjekovne Bosne i Hercegovine”. Iz historije srednjovjekovne Bosne i Hercegovine”. Vidović Mile. Matanić)”. Vego Marko.. Mostar 1983. 235-243. Pleme Kosača u svjetlu patarenskog pitanja. Prva katedrala trebinjskih biskupa (Uz 1000 – godišnjicu). 3723. 293-295. Vujanović Vojislav – Mullayasmin Nefisa. “Vita religiosa. “Knjiga sažetaka”. Split 1996. Bosna kao izbor: Tragom duhovnih tradicija. 37.... Crkva na kamenu IV/33-34. 286-287. Split 25. Me unarodni forum ‘Bosna’. Svjetlost. Sarajevo 1998. Ljubljana 1987. 3724. BF V/7. CUS XVII/3. (A cura di Atanasio G. Most X/50. 204-207. mode e sociale ed i concili di Split dei secc. 10-11. 25./?/-1498. “Vez ljubavi u tkanju jedne povijesti (Priredile: Admirata Lučić.

252-272. FTS-Franjevački samostan Fojnica. (* Karamatić Marko. . Sarajevo 1978. Hrvatska matica iseljenika BiH. FPN. 3739. Katoličke crkve u starom Drijevu i Gabeli (Prilog povijesti Katoličke crkve u donjoj Neretvi). Zlatar Zdenko. Stećak I/9. 37-43. Wenzel Marian. Vukić Mario. suživota i sukoba pripadnika različitih vjera. Zagreb 1992. 3733. Slobodna Bosna. 3738. Stećak I/8.. Samobor 1994. 10-11. Sarajevo 1994.. 555. 3743. Zagreb 1982... 3744. 3735. (Predavanje Johna Finea ’Bosanska crkva’ u Sarajevu). Zelenika An elko. Katedrala svjedok postojanja Vrhbosne. Vukić Mario – Šimić Angelina. SV 7.-1991. Povijesni odnosi Bosne i Svete Stolice. Bogomilism. Bosna i Hercegovina – prostor povijesnog sretanja. Vijenac. Franjevački samostan Skakava (Dubrave). Srednjovjekovni Bošnjani i njihova vjera. "Sedam stoljeća bosanskih franjevaca 1291. 1998.-1996. Erasmvs 15. Sarajevo-Fojnica 2000. 17. “Zbornik radova sa Znanstvenog skupa u povodu 500. Zbornik radova u povodu imenovanja vrhbosanskog nadbiskupa Vinka Puljića kardinalom. Zoranić Hakija... Biskupska konferencija BiH. Uništavanje katoličkih sakralnih objekata u Bosni i Hercegovini (1991. Zagreb 19.. 103-110. Vukić Mario.. Bosanska povijest i austrougarska politika: Zemaljski muzej u Sarajevu i bogumilska romansa. Sarajevo 1994.. Zirdum Andrija. 18. “Raspeta crkva u Bosni i Hercegovini”. 3737. Sarajevo 1994. 125-136. CCP VI/9. 3741. 21-22. Sarajevo 1996. Banja Luka-Mostar-Sarajevo-Zagreb 1997. 3736. “Crtajte granice – ne precrtajte ljude”. and Dualist Cosmology in the Medieval Balcans. Staro-novo stajalište (Znanstveni pogled na srednjovjekovnu Bosnu). Stećak V/59. Archangel Michael and the Dragon: Slavic Apochrypha. 303-343.. Kontinuitet hrvatskog i katoličkog umiranja u BiH..11. 63-72. 6-7. obljetnice smrti Fra An ela Zvizdovića”. 11-23. Vukšić Tomo.). 3734. 3742. Stećak I/12. Je li Peregrin Saksonac pobjegao iz Bosne?. Zirdum Andrija. Bosna Srebrena XXIX/1-2. Sarajevo-Bol 1995.342 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Encyclopedia moderna XIII/2. 1998. Mašić Jozo. “Bosanska srednjovjekovna država i suvremenost (Zbornik radova)”. Sarajevo 1998. Sarajevo 16. Mikulić Planinka..10. Vukšić Tomo.-2000.".) 3740. FTS. Zagreb 1996. Prilog proučavanju odnosa me u narodima i vjeronazorima.. (Zbornik radova).. Hrvatski informativni centar.

Žugaj Marijan. 1-48. 13/1999. Banja Luka 1984. .. Žugaj Marijan.. 3756. “Mala enciklopedija Prosveta. Stamaco (Zürich). Catholic churc in Bosnia and Hercegovina – Katolička crkva u Bosni i Hercegovini. Žugaj Marijan. . . Rim-Somobor 1989.. CCP XV/25. 3751. 38. (dvojezično).. Separat Hrvatske misli 11/12. Opšta enciklopedija. Nezavisni list Muslimana Bosne i Hercegovine u iseljeništvu 1960-1967. Bosanska vikarija i franjevci konventualci. Hrvatska biskupija od 1352 do 1578. 3758. Hrvatska biskupija 1352 – 1578 (II). godine (I). London 1991. MH. Jakov Markijski i bosanski franjevci. Mostar 1998. 92-112. CCP XIII/24. . Pokušaj reformiranja bosanskih franjevaca. Zagreb 1986. Stećak I/9. “Vrhbosna/Sarajevo kroz stoljeća”. “The Middle Ages. Vrhbosanska biskupija sufragan u procijepu Dubrovačke i Splitske biskupije. 54. Žugaj Marijan. Sarajevo 1994.”. 3754. Živković Pavo. Sarajevo 1999. 42-48. Bizantski crkvenoslavenski utjecaji na vjerske prilike u Branimirovoj Hrvatskoj. IZ 5... Bosanska vikarija i franjevci konventualci.. (Pretisak)”.. Sarajevo 2000. Žugaj Marijan. Prosveta.. 1 (A-J)”. A Concise encyclopaedie (General editor: Henry R. Zagreb 1986. 99-112. 3746. Bogomils. i 14/2000.. 85-95. Bogomili (Bogumili) (216). London 1984.. Loyn)”... Bosanska crkva (232).. 3 izdanje. 126. . Zagreb 1989... Zagreb 1991.. Thomas and Hudson.. 169-182. Vrhbosanska biskupija sufragan u procijepu Dubrovačke i Splitske biskupije. 3755. 39./1999. 3749. 3757.. Bosanska katolička eparhija.. Živković Pavo. 3748. I Conventi dei Minori Conventuali tra i Croati dalle origini fino al 1500. 1-26. (Fototipsko preštampano izdanje 1980). Beograd 1978.. “Bosanski pogledi. HM III/11-12. CCP XVII/31. 3752.. 97-110..Vjera 343 3745.. Živković Pavo. Hercegovina 4-5 (12-13). 3747. 3750. Živković Pavo. CCP X/17. Pojava bogumilstva i anatema kao način borbe protiv heretika. 3753. Zagreb 1993. CCP X/18. Živković Pavo. Bogumili (‘Mali leksikon’).

.. 43-56. JLZ. 4 (IzKzy)”... Hrvatski narodni kalendar 1995... Opšta enciklopedija. 3769.-Lucera. Hrvatski sveci i blaženici (Bl.. Stamaco (Zürich)... 405. 7 (Raš-Szy)”.. JLZ. 3 izdanje. Nikola Modruški (28).. Nezavisni list Muslimana Bosne i Hercegovine u iseljeništvu 1960-1967. Hrvatski narodni kalendar 1995. . 478. oko 1260.. Godina 43.. . (Pretisak)”. “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda. Manihejizam ili Manihejstvo.. 3765. Sukob sveca i kralja (Sv.. “Mala enciklopedija Prosveta. Katolička crkva u Bosni i Hercegovini.. (Fototipsko preštampano izdanje 1980). 3760. 304-305. Godina 43. 14. 3763. . . Perun (391).. 308. . 6 (Nih-Ras)”. 3761. JLZ.. Svjetlo riječi IX/99. London 1984. 5 (L-Nigh)”. 1323. JLZ. biskup. Svjetlo riječi IX/97. . .. 3764. . Sarajevo 1991. 3.. Zagreb 1980. 3767. “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda.-2000. Prosveta.. Samostan (262-263). dominikanac.).. Prosveta.. 38-42. Famozni fratar i silni osvajač (Fra An eo Zvizdović i Mehmed el Fatih) (Stoljeća Bosne srebrene). . Trogir. 3768. Manihejci... Beograd 1978. (Fototipsko preštampano izdanje 1980). Sarajevo 1994. Jakov Markijski i Tvrtko II. 3762. “Bosanski pogledi. Radin gost (6). Katari. Zagreb 1978.. Stojković Ivan (686-687). 3759. 14.. Beograd 1978... 2 (K-P)”. Franjevci (538). “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda... ... Zagreb 1981.344 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.VIII. “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda. 3766... Rastudije ili Aristodije (765). . 3 izdanje.. Opšta enciklopedija... Tvrtković) (Stoljeća Bosne srebrene). Zagreb 1979.. Sarajevo 1994. 3 (R-Š)”. Augustin Kažotić. Sarajevo 1991. Da li još ima bogumila u Evropi?.... . “Mala enciklopedija Prosveta..

KULTURA .7.

.

Doba srednjovjekovne bosanske države. Leda saliniana. EJ 4. Slobodna Bosna V/191.. Vodič. Radio kameleon. 203-204.. An elić Pavao. izdanje.. “Ivan Alilović. Oslobo enje 54/17516. Kulturna hronika Tuzle”. Čičevo (270). Sarajevo 1998. 20. Dolazim iz zemlje Bosne. Balcanoslavica 8. (KUN VII/189). 3776. 3782. K. Zagreb 1986. Oslobo enje 42/13143.. Ahmetašević Nidžara. govorim bosanskim jezikom. 1997. Alić Fikreta – Cvejanov Milenko – Knežević Anto. I knjiga. Sarajevo 11.. Prilep 1979. 3771. “Nijaz Alispahić. Stećci su korišteni za gradnju mosta i seoske džamije. Am.. “Bošnjačka književnost u književnoj kritici (Starija književnost)”. 6. (Priredili: Enes Duraković i Fehim Nametak).01.. Alihodžić Idriz. 3774. (A-J)”. 3780. Izdavačka kuća Alef. Drugo prera eno i dopunjeno izdanje. Ivan Alilović-KS. Biobibliografija hrvatskih pisaca Bosne i Hercegovine do god. 1989. Me aš bosanske kulture (Danas se navršava 800. 3783. 63-66.08. Zagreb 1986. 103-106. 8. Bilig. 1985. 82... JLZ.. K.. 19-23. 38. 2.. 3772. 3781. 3777. Čudo i zagonetka (Teorija rodova i bosanska srednjovjekovna književnost). 669-670.. JLZ Miroslav Krleža. . Tuzla 1999. Veselin Masleša. Sarajevo 1979. An elić Pavao. An elić Pavao. Fortifikacijska (fortifikaciona) arhitektura (Bosna i Hercegovina). Šta je sačuvalo vrijeme – uništiće nemar (Zašto se nesvakidašnji arheološki lokaliteti u Vranjevu Selu kod Neuma nakon mukotrpnog otkopavanja moraju ponovo zatrpati?). izdanje. Zagreb 1982. Sarajevo 23. Zapis I/1. Juraj Dragišić. Mediteran i Bosna. 3778. Tuzla 1997. 3779.03. Sarajevo 1984. Agić Nihad. An elić Pavao. An elić Pavao. Der urbanistiche Komplex des mittelalterlichen Visoki in Bosnien. Zagreb 1984. 101-114. Am.. a UNPROFOR je od nekropole napravio poljski WC. 3775. 465-471. Oslobo enje 46/14797.. An elić Pavao. Fortifikacijska arhitektura (Bosna i Hercegovina) (421-422). ZM. 435-587. 2. Cim. 3773. 1918. godina od Kulinove povelje). Sarajevo 2000. Alilović Ivan. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. EJ 2. Sarajevo 29. "Kulturna istorija Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do pada ovih zemalja pod tursku vlast". Alispahić Nijaz. JLZ.”.Kultura 347 3770. Kroz Zbirke Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine.

. BN). AL BIH. Lukavac. 3791. Arheološka nalazišta. Srebrenik. Biskupići (Vi). Jajce. Gornji Vakuf. Vitez. Sarajevo 1988. Arheološka nalazišta. An elić Pavao. Vesela Straža (B). S) 51. BN). Susid (B). Regije 1-13. AL BIH. Bijeljina. Sarajevo 1988.348 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Grad (Sokol. 3786. Zgonovi (Vi) 28. Zenica. ZM. Visoko. 122. Renesansa (148). Arheološka nalazišta. Vareš. Arheološka nalazišta. Medvjedgrad (B) 202. Arheološka nalazišta. Bedem (Vi) 14. Regija 14: Kakanj. Gradina (Kopači. Regije 1-13. Arheološka nalazišta. Škaf (Bosnić. Regije 1-13. 36. Bugojno. 3789. Bihać. Komotin (J) 180. An elić Pavao.-2000. Regije 14-25. Srbac. Kobaš (Bosanski Kobaš. Busovača. Lopare. ZM. 3788. Prnjavor. Tom III. Grad (Dobrinje.. Grad (Sebinjski grad. An elić Pavao. . Zvornik 1 (Z) 98-99. AL BIH. Ka) 17. Bosanska Dubica. Regija 6: Brčko. Toričan (T) 205. An elić Pavao. 14. Laktaši. B) 199. ZM. Motajica (planina. ZM. Kupres. S) 53. Žepče. ZM. Vinac 1 (J) 187. Vi). Gradina (Dvor. AL BIH. AL BIH. Regija 12: Šipovo. Ki) 19. AL BIH. Arheološka nalazišta. Vrbenac (Z) 206. An elić Pavao. 3792. Arheološka nalazišta. Tom II. Tuzla. Regija 1: Velika Kladuša. An elić Pavao. Sarajevo 1988. Sarajevo 1988. Vi). Kiseljak. ZM. AL BiH. Sarajevo 1988. Ugljevik. Jezero (J). Kalesija. AL BIH. Regije 1-13. An elić Pavao. Gradina (Tavija-Marinkovići. Fojnica. Ka). 44-49. Opšti leksikografski dio. Kreševo 2 (Kr) 22. Sarajevo 1988. Tom II. Kaštel (B). Kreševo. Romanovci (BG) 54. Grad (Višnjica. ZM. ZM. Tom I. Kasni srednji vijek (arheološko-istorijski osvrt). Donji Vakuf. Tom II. Regije 1-13.. Tešanj. An elić Pavao. Arheološka nalazišta. Vareš (V). Romanika (148-149). An elić Pavao. V). Vranduk (Z) 205-206. Visoko 27-28. ZM. Regije 1-13. Gradina (BD). 3785. Regija 3: Bosanska Gradiška. 3787. Regije 1-13. Čajan-Grad (Vi) 16-17. Banovići. Gradina (Svodna. Zvornik. Regija 2: Bosanski Novi. Gradac (Zabr e. Regije 1-13. Kaštela (F) 21. AL BIH. Tom II. AL BIH. Tešanj 2 (Teš).. 3784. Sarajevo 1988. Dvori (Kraljeva Sutjeska. Tom II. Regija 13: Travnik. ZM. Maglaj. Sarajevo 1988. An elić Pavao. Sarajevo 1988. Sarajevo 1988. Tom II. 106. 3790. Zavidovići. Pucarevo. Tom I. 3794. Tom II. Prijedor. Cazin. G). Regija 8: Teslić. Sarajevo 1988. An elić Pavao. Kučlat (Z) 93.. Bobovac (Va) 15. Gradina Lagumi (F) 20. Breza. Tom II. Ki) 18. AL BiH. Bašagića Greda (B). ZM. Bosanska Krupa. 3793. Živinice. Regija 7: Gračanica. Visoki (V) 27.

. 3801. Hadžići. Tom III. AL BIH. Sarajevo 1988. 3799. Srebrenica. Regije 14-25. Humac 2 (Lj) 328. Regija 9: Banja Luka.. Sarajevo 1988. Regija 15: Ilijaš. Arheološka nalazišta. AL BIH. Skender Vakuf. Igrišće (Gradina. M) 307. Lj) 336. N) 321. Regija 25: Grude. Stolac. AL BIH. Regije 14-25. Borovac (K). Sarajevo-Stari Grad. Mostar (M) 303. Veledin (Veletin. Čapljina. Arheološka nalazišta. Kom (Kašići. Arheološka nalazišta. Tom III. K) 212. K) 209. Sokolac. Kladanj. Srebrenik 79. An elić Pavao. Regija 24: Lištica. Regije 14-25. Crkvine (K) 210. Regija 17: Rogatica. 193-194. ZM. Sarajevo-Centar. Arheološka nalazišta. Čelinac. An elić Pavao. Visoka (Grab. Šibenik (K). Regije 14-25. K) 212-213. Čitluk. Sarajevo 1988. Sarajevo-Novi Grad. An elić Pavao. ZM. Regija 21: Prozor. Vratar (Ro). Regije 14-25. An elić Pavao. Višegrad. Gradac (Glavatičevo. 3797. AL BIH. An elić Pavao. Tom III. 3802. Kosmaj (Č) 300. Mostar. Šarčevina (K). Novo Sarajevo. Varda (Kosor. Arheološka nalazišta. Sarajevo 1988. Gradina Bokševac (K). 3796. Jablanica. Crkvina (Plavuzi. Hrtar (V) 99. Šubin (S) 80. Rudo. Borač (Ro). Regija 17: Rogatica. Gradina Vrabač (K). Tom III. ZM. Dobrun 2 (V) 94.. Arheološka nalazišta. Birač (V) 67. Goražde. Grad Biograd (K). ZM. An elić Pavao – Miletić Nada. Hercegov grad (K). Trebinje (T). Pale. AL BIH. Foča. K) 217. Varoš (HP). Sarajevo 1988. Vlasenica. Arheološka nalazišta. Regija 20: Bileća. Trnovo. Konjic. Ljubinje. 3804. Crkvina (Gornja Bijela. AL BIH. ZM. An elić Pavao. Smreke (K) 223. AL BIH. Brodar (V) 92. Rudo. Arheološka nalazišta. Kličevac (S). Crkvina (Brestnica. Gradina Dbar (K). Blagaj (Stjepan grad. Grad Černješevo (K). Tom III. Sokolac. 108. Sarajevo 1988. Bratunac. Knežpolje (J). An elić Pavao. ZM. Lovnica (K) 220. Arheološka nalazišta. Tuhelj (H) 57. ZM. Višegrad. Grad Lis (K). 3798. Regije 14-25. Sarajevo 1988. Komić (V) 73. Regije 14-25. AL BIH.Kultura 349 3795. Obre (K) 221. 3803. Gradina (Bivolje Brdo. AL BIH. Grad (Lj). Grad (Bare. Arheološka nalazišta. Tom III. K) 213. Tom II. Regije 1-13. Ilidža.. Grad (Ribići. Kotor Varoš. Trebinje. Ljubuški. ZM. 124. Zvečaj (BL). ZM. K) 218. Regije 14-25. 133. Blagaj 2 (M) 290. Dobrun 1 (V). Tom III. Tom III. Bojišće 1 (K) 208. Šekovići. Regija 16: Olovo. Grčka glavica (K) 215. Sarajevo 1988. Pavlovac (P) 54. Regija 18: Čajniče. K).. Regije 14-25. Varda (K) 224. V) 81. An elić Pavao – Graljuk Boris. Olovac (O) 76. Sarajevo 1988. Kruševac (K) 219. ZM. Kalinovik. Neum. Han Pijesak. AL BIH. Vogošća. M) 290-291. Sarajevo 1988. Višegrad 2 (V) 108. Č) 325. An elić Pavao. Perin (Š) 77. 3800. Tom III.

3805. 99-101. An elić Tomislav. Tribunia 4. 3818. Tom III. Mostar 1996. Tepčići kod Čitluka . 3815. An elić Pavao – Miletić Nada. . Čitluk 1997. Mostar. AL BIH. 21-37. 33-44. Prvi zbornik. Hercegovina 5. An elić Tomislav. Srednjovjekovni grad kod vrela Lištice u Hercegovini. M) 292. Sarajevo 1988.. Ostava srednjovjekovnog novca iz Me ina kod Mostara. Regije 14-25.. Arheološka nalazišta. M) 292-293.. Hercegovina 1 (9). Sloboda XXXVIII/38. sakralni objekti. 3812. Regije 14-25. Hercegovina 2 (10). Mostar 1981. Crkvina (Tepčići. Značajni sakralni objekti (Arheološko istraživanje na Tepčićima kod Čitluka). Kaursko groblje (Vrbljani. ZM. Crkvina.. Čitluk.kasnoantička i srednjovekovna arhitektura. Tepčići kod Čitluka. An elić Tomislav. 217.. M). Tepčići kod Čitluka i Trijebnje kod Stoca. An elić Tomislav. Gradina (L) 297. Me ine 2 (M) 302. An elić Tomislav. Č). 3810.. Trebinje 1978. Sarajevo 1988. Mostar 1997.. Preliminarno izvješće o slučajnom arheološkom nalazištu na lokalitetu Gradac. 11-24 + V tabli. Regija 24: Lištica. 3809. 95-115. Arheološka nalazišta. 6. An elić Tomislav. Ostava vizantijskog zlatnog novca iz Blatnice kod Čitluka u Hercegovini. Mostar 1986.. 3808. An elić Tomislav. Konjic. 3814.350 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. AP 24. 109-110. AP 25. 27-39. K). Ljubljana-Beograd 1986.kasnoantička i srednjovekovna sakralna arhitektura. Hercegovina . Mostar 1982. Hercegovina 1. Mostar 1995. 7-15. MH Ogranak Čitluk-Općina Čitluk. u Uzdolu kod Prozora. 3817.. Beograd 1985. 3816. Tom III.. Mostar 1982. Crkvina. Srednjovjekovna crkva u Trijebnju kod Stoca u Hercegovini.. Hercegovina 3 (11). 3811. Crkvine (Cim. Regija 21: Prozor. An elić Tomislav.-2000. An elić Tomislav. AP 23. Crkvina (Žitomislići. 49-59. AL BIH. An elić Tomislav. Brotnjo. An elić Tomislav. 19-22. 3807. Crkvina (Potoci. Jablanica. Ostaci kasnoantičke sakralne arhitekture u Vinjanima kod Posušja. Srednjovjekovna crkva u Tepčićima kod Čitluka.. 74-75. An elić Tomislav. Beograd 1982. ZM.. An elić Tomislav. 3813. Hercegovina 2. 3806. Srednjovjekovna crkva u Tepčićima kod Čitluka.

Sarajevo 1988. Sarajevo 1978. Moderna vremena Zagreb. 43).. Atanacković-Salčić Vukosava. Bosanski jezik i njegova grafija. S) 188. AL BIH. Stolac 1982. Gacko. Glavica (Pješivac.. Arnaut Muhamed. 3830. ‘Crkvine’ kao arheološki lokaliteti u stolačkom kraju. “Arhitektonsko naslje e i savremena grafika Bosne i Hercegovine – Architektonisches erbe und moderne graphik in Bosnien und Herzegowina. Sarajevo 1998... Arnautović Esad. 287-301. Pisma u bosanskom jeziku sa posebnim osvrtom na bosančicu. 17-28. 29-32. Arnaut Muhamed.. . Zbornik radova.. Drugo.. Crkvina (Ljuti do-Potkom. Nalaz franačkog oružja u Hercegovini. 152-154. Arheološka nalazišta. Znak Bosne I/2. 7-13.)”. Baština.Kultura 351 3819. (Katalog izložbe: Priredili Ibrahim Krzović i Nedeljko Rosić)”. “100 godina Muzeja na Humcu (18841984.. Općina Stolac. Crkvina. “Senad Halilović. Stolac. Izdanje 49. 3822. ZM. Sloboda XXXV/46. AL BIH. Umjetnička galerija BiH. 6. Regija 19: Nevesinje. Regije 14-25. 3827. 3. Grafocolor Zagreb.. Značajni arheološki nalazi na lokalitetu akumulacije hidroelektrane Salakovac. 169-184+2 table. Donji Jasenjani. 3824. Zenica 1996. AP 21. Trebinje 1990. Atanacković-Salčić Vukosava. Ljubuški 1985. 3829. Zenica 1995. Bosanski jezik i njegova grafija. Trebinje. Staro Trebinje u fotografiji.. S) 174. (dvojezično). Atanacković-Salčić Vukosava. Arnaut Muhamed. Atanacković-Salčić Vukosava. S) 170. 117-120. Fränkische Waffenfunde in der Herzegowina. 54-56. Atanacković-Salčić Vukosava. 3820. Bosanski jezik”. Atanacković-Salčić Vukosava. Slovo Gorčina 10. Humski zbornik 4. Tom III. Kulturno-prosvjetna zajednica. 3825. Ljubinje. Arheološka nalazišta. 3826. Beograd 1979. dopunjeno i izmijenjeno izdanje. Arheološko istraživanje srednjovjekovne nekropole Pivnice u Harodimlju kod Ljubuškog. Mostar 1979. Regija 20: Bileća. “Stolac u povijesti i kulturi Hrvata”. Zagreb –Stolac 1999. Balcanoslavica 10. Hercegovina . Prilep 1983. 3823. izdanje. 3828. Sarajevo 1988. (nepaginirano. SIZ kulture općine Ljubuški. Regije 14-25.ostaci srednjovekovne crkve i nekropole stećaka. Desivoje (G). Tom III. Polutok-Krstac (Pješivac. An elić Tomislav. Društvo arhitekata Sarajevo. 3831.. Didaktički putokazi II/6. Atanacković-Salčić Vukosava. 3821. ZM. 143. Čairi (S) 172.

Benediktinci (95-96). M). Atanacković-Salčić Vukosava. 3837. Sarajevo 1988. Radio Sa XVII/65. Tom III. Ivanovci (657).. “Leksikon ikonografije. AL BIH. Franjevci (BiH) (430). 3832. Crkvina (M) 292. Artisti. Zagreb 1980. Redovničko graditeljstvo (533-536). 3836. AL BIH. Badurina An elko. Tom III. 3839. Regija 22: Glamoč. 3842. Sarajevo 1989. Crkvina (Lj) 321. 378-388. Emilijan Cevc. ŠK. Zagreb 1984. Sarajevo 1989. Grdojevac (M) 298. Crkvice (Lj). Podvornice (L) 248. 3833. Autori: An elko Badurina. Babić Anto. Odjek XXXV/21-22. 271-272.. 3835. Atanacković-Salčić Vukosava. zabava i razonoda. Atanacković-Salčić Vukosava. Donji Jasenjani. Arheološka nalazišta. Markovac (M) 302.-2000. JLZ Miroslav Krleža.352 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Glagoljica (240). Toplo (M) 307. 3838. Crkvina (Pod. Bosančica (159-160). JLZ Miroslav Krleža. Regije 14-25. Zagreb 1979. “Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture”. M) 292. Atanacković-Salčić Vukosava. Lipovci (L). Zbornik Zavičajnog muzeja XVI/3. ZM. Zagreb 1987. Mitar Dragutinac. ZM.. 3841. NS 18-19. Marijan Grgić. Livno. Lučine (Lj) 330. ZM. 3843. Badurina An elko. Babić Mirko. Zagreb 1984.. Liturgijski jezik (381-382). Smrčenjaci (M) 305. Bach Ivan. Kajtezovina (Lj) 328. Čitluk. 3840. Sarajevo 1988. Desilo (Č) 322. 65-98. Grebac (L) 242. Pivnice (Lj) 333. Vukodol (M) 308. 3834. Regije 14-25. Crkvina (Kuti. Grebine 1 (Lj). (A-J)”. Regija 24: Lištica. Stećci (M) 306. Čapljina. Povelja bana Kulina i njeno mjesto u kulturi Bosne i Hercegovine (Povodom 800 godina od izdavanja). (K-Ren)”.or ević Gordana. stoljeća iz Bile kod Travnika.. Glaž (455). “Likovna enciklopedija Jugoslavije 2. Tom III. Regije 14-25. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. Ljubuški. Grebine 2 (Lj) 327. Sarajevo 1988. . SNL-KS-Institut za povijest umjetnosti. (Uredio An elko Badurina. AL BIH. Neum. Sarajevo 1982. Metalni dijelovi pojasa iz 14. Babić Marko. Travnik 1980. Babić. Dragutin Nežić i Doris Baričević)”. Regija 25: Grude. Mostar. Arheološka nalazišta. (A-J)”. Iluminacije (224-225). JLZ Miroslav Krleža. Manojlo Grk. 95-106. Dominikanci (328-329). Zaštitno arheološko istraživanje srednjovjekovne nekropole Stećci u Raškoj Gori kod Mostara. 5. liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva. Branko Fučić. Badurina An elko. Arheološka nalazišta. Cisterciti (233). Radovan Ivančević. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1.

.. 1995. Knežev dvor u Pridvorju. Sarajevo 1999. Preporod XXVI/581. Drugo dopunjeno izdanje. Sarajevo 1996. Oslobo enje 52/16949. Badurina An elko.. München 1979.. (* Zečić Dževad. Komunikacijska struktura arheološkog znanja. 247. (ANove)”.. 49. Ljiljan V/168.. Zagreb 1995. 26-27. Ljiljan II/47. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 2. Pismo. 3850. Edicija Bosanskohercegovačke bibliografije.) 3853. Bihać 1996. 3846. Knjiga III.. 539-543. Franjevci.08.Kultura 353 3844. 14.. 3852. Knjiga 1. 263-265. Sarajevo 1996. Maslak Nijazija. 378. (K-Ren)”.) 3854. 3848. 438. Badurina An elko. Zagreb 1994. NUB BiH. Zagreb 1995. 7. Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku. Südostforschungen 38. 3847. Kultura Bošnjaka – muslimanska komponenta. Sarajevo 17. Balić Smail. Knjiga I. Barac Antun. Bibliografija arheologije Bosne i Hercegovine. “Materijali. Basler uro. Sarajevo-Ljubljana 1993. 3851. Edicija Bosanskohercegovačke bibliografije. Zagonetka oltarskih ploča iz bazilike u Zenici. Knjiga 2. Zagreb 1987. Basler uro. Knjiga II. Fontes et note archaeologicae. Ljiljan II/48.. Bakaršić Kemal. Dubrovnik 1998. tehnike i strukture predantičkog i antičkog graditeljstva na istočnom jadran- .... 26. XVIII + 396. 587-589. 279-293. "Konavle u prošlosti. Sarajevo 1979. Zenica 1995. Fontes et note archaeologicae. NUB BiH. Radio Sa VIII/25... Pirić Alija. Otto Harrassowitz Verlag.. Badurina An elko – Dobronić Lelja. Edicija Bosanskohercegovačke bibliografije. “Enciklopedija hrvatske umjetnosti 1. Balić Smail. (2) (Ljubi prvo sebe). Behar IV/21. 33. Monografije 15. sadašnjosti i budućnosti 1". 25. NUB BiH. Sarajevo-Ljubljana 1993. “Enciklopedija hrvatske umjetnosti 1. Bibliografija arheologije Bosne i Hercegovine. Bakaršić Kemal.. Bagoje Kate. PP “R&R” Izdavačko preduzeće Tuzla... Bosančica. Pirić Alija. JLZ Miroslav Krleža. (* Pribić Rade. Feljton: Bosanski jezik i bošnjaštvo (1-2): (1) (Izme u vlahaluka i latinluka). Leksikografski zavod Miroslav Krleža. (A-Nove)”. Ćeman Mustafa.. Bakaršić Kemal. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Sarajevo 2000. Geschichte der jugoslavischen Literaturen von den Anfängen bis zur Gegenwart. Unsko-sanske novine I/7. Gra evinarstvo kasnoantičkog doba u Bosni i Hercegovini. 111. Žiga Jusuf. Posebna izdanja. 368. Znak Bosne I/2. Bibliografija arheologije Bosne i Hercegovine. 3845. 23. Wiesbaden 1977. Sarajevo 2000. 3855. 336. 3849. Zagreb 1995.

Bosansko Grahovo (160). Čerin (267). Basler uro. izdanje. Škegro Ante. 17-30. ( uro Basler. Zagreb 1984. Obavijesti HAD XXII/2. 3862. Veselin Masleša. Grad (BiH) (484-485). Gotika. Bosna i Hercegovina (Srednji vijek) (165-168). Blagaj na Buni.)”. 135-140. Basler uro. Džemal Čelić.. Ilidža (628). 437-442. 3856. Sarajevo 1987. Basler uro. 46. Mostar 1990. 140. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. godine – The Written Word in Bosnia and Herzegovina from Earliest Times up to 1918". 3865. Doboj (317-318). JLZ Miroslav Krleža. Zagreb 1990. "Umjetničko blago Bosne i Hercegovine".... Kršćanska arheologija. Azra Begić). Znanstveni kolokvij održan u Zadru od 6-8. 3866. Izačić (661). Sarajevo 1982. izdanje. Basler uro. XII 1976.. Sarajevo 1987.. Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 21 (Fiskovićev zbornik I). Čitluk (274).. EJ 4. Zbornik radova. Obavijesti HAD XX/1. 3860. Nova postavka Muzeja franjevačkog samostana Humac. Bosanska Gradiška. JLZ. 3864. Džemal Čelić. 37-48. Odjel za arheologiju Centra za povijesne znanosti JAZU. "Pisana riječ u Bosni i Hercegovini od najstarijih vremena do 1918.) 3863. Rano doba. "Umjetničko blago Bosne i Hercegovine". Broćno (197).. Romanički kapiteli iz Kreševa. Istočni zid grada Blagaja na Buni (Arheološka skica). Zdravko Kajmaković. (A-J)”. Bratunac (188). 46-54. Grborezi (497). Heres Tomislav.. ( uro Basler. 3859.. Grčko latinska pismenost. Bosanska Krupa. Azra Begić). Sarajevo 1987. NEV XXXVI/1-2. skom prostoru”. Mostar 1986. Bileća (130). Kulturni odnosi (Grčko-jugoslavenski odnosi) (581-582).. 2. . Azra Begić). Svjetlost. Zagreb 1988. Crkva na kamenu. Bišće Polje (134). Zagreb 1980.. Zagreb 1986. Sarajevo 1984. Blažuj (143).. 36-37. Basler uro. “100 godina Muzeja na Humcu (1884-1984. Gornja Tuzla (466). Franjevci – arheolozi u Bosni i Hercegovini. Jajce (666). 3861. Arnautovići (40). 3858. Zagreb 1986.. 200-207. 29-34. (2. Ljubuški 1985. Marulić XIX/5. 3857. Basler uro. Zdravko Kajmaković. Split 1980. 4446.354 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. "Umjetničko blago Bosne i Hercegovine". Brajkovići (185). Radio Sa XIII/45. Svjetlost. 666-668. Basler uro.. Škegro Ante. Blagaj na Sani (139). SIZ kulture općine Ljubuški. 174. 64-66. Bosanski Kobaš. Bjelosavljevići (138-139). Mostar 1983. Basler uro. Džemal Čelić.) (* Karamatić Marko. Basler uro.-2000. Svjetlost. Crnač (240). Zdravko Kajmaković. Biograd kod Konjica (132). 197-198. Romanika.. Biblioteka Crkve na kamenu. Biblioteka Crkve na kamenu 23. ( uro Basler. Basler uro. Hercegovina 3. Grborezi (563). Sarajevo 1986. Basler uro.

Derventa. Sarajevo 1988. Tom II. AL BIH. P) 55. Otoka (521). Neum (Klek) (459).. ( uro Basler. O). Tom II. Grad (Brestovo. SV 2. Crkvina (Kremna. Ostrovica (518. Basler uro. Tom II. Arheološka nalazišta. Cazin. Orašje. Regija 7: Gračanica. Ostrožac. Regija 5: Odžak. P) 48. Srbac. Basler uro. AL BIH. De) 62. 3873. 78. Tom II. Regije 1-13. Modriča. Lisičići. 3877. Regija 6: Brčko. Mokro (365-366). Mogorjelo (363-364). Regija 2: Bosanski Novi. Nerezi (454). Varoš (Kremna. 15. 751- 3871. ZM. Srebrenik (T). Arheološka nalazišta. Prnjavor. Crkvina (BN) 35. Stećci . Regije 1-13. Laktaši. Sarajevo 1988. Tom II. 58-66. (K-Ren)”. "Umjetničko blago Bosne i Hercegovine". “Likovna enciklopedija Jugoslavije 2. Mujdžići (391-392). ZM. 2. ZM. Basler uro. Konjic (86). Tom II. Ošanići (519). 3874. Bihać. 3869. Arheološki spomenici na području Trebinjske biskupije. Banovići. Regije 1-13. AL BIH. Crkvina (Makljenovac. Arheološka nalazišta. Zagreb 1988.. Mahovljani (232). Mičevac (322). Kulen Vakuf (155). Regije 1-13. Zdravko Kajmaković. . Crkvina (Kuljenovci. Arheološka nalazišta. uro. JLZ. Kolunić (75). "Tisuću godina Trebinjske biskupije". Sarajevo 1988. Basler 752. AL BIH.. Arheološka nalazišta. Basler uro. Doboj. Džemal Čelić. Manželjski grad (Donja Mahala. Tuzla. Prijedor. Basler uro. Do) 64. Basler uro.Kultura 355 3867. Basler uro. ZM. Kalesija. Arheološka nalazišta. Do) 62-63. Regije 1-13. izdanje. Ključ (58). 3875. Sarajevo 1988. Vrhbosanska visoka teološka škola. AL BIH. ZM. Crkvina (Bunić. Regije 1-13. Bosanski Šamac. Bosanska Dubica. Tom II.519). Regija 3: Bosanska Gradiška. Bijeljina. Ostrožac na Uni. ZM. Lištica (196). Zvornik. Basler uro. Lukavac. Sarajevo 1988. Kule (BN) 37. JLZ Miroslav Krleža. Arheološka nalazišta.. Gradina (BB) 65. Zvornik 2 (Z) 99. Lopare. EJ 5. Regije 1-13. Basler uro. Sarajevo 1988. Muhašinovići (390). Teočak (U) 97. Jajce (Kulturni spomenici). Sarajevo 1987. 3870. 108. AL BIH. Živinice. Sarajevo 1988. Regija 1: Velika Kladuša.. 31-40. ZM. Pale (528). Svjetlost. Bosanska Krupa. Gradačac. 3876. Prusac (648). Ugljevik. Srebrenik. B). AL BIH. Basler uro. Sarajevo 1988. Regija 4: Bosanski Brod. 3868. Zagreb 1987. 3872.. Azra Begić).

Regija 12: Šipovo. ZM. Bugojno. Basler uro.. Arheološka nalazišta. L) 292. Goražde. Basler 18-19. Regije 14-25. 3889.-2000. Crkvina (Dužice. ZM. Bratunac. Stolac. Kiseljak. 3888.. S) 168. Fojnica. Metal. 3881. Sarajevo 1988. Odjek XLII/18. Šekovići. Regija 21: Prozor. ZM. Basler uro. (Izložbeni katalog). Kreševo. Regija 25: Grude. Tom III. Sarajevo 1989. Kladanj. Sarajevo 1988. Gradac (Hudutsko. AL BIH. ZM. 139-140. Jajce. AL BIH. Arheološka nalazišta. 3886. Regije 14-25. 3882. 3880. Regije 14-25. Regija 20: Bileća. Regija 18: Čajniče. Arheološka nalazišta. Basler uro. Arheološka nalazišta. 3878. Tom III. Crkvina (B). 67. Bijela džamija (S). 3879. Bedem (Kr) 14. Tom III. Tom III. Zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljea Bosne i Hercegovine. Sarajevo 1988. 213. 68-70. Tom III. Grebine (P) 267. Neum. AL BIH. Ljubuški. Crkvina (Potpeće.. Hodbina 1 (M) 299. Ljubinje. 3887. Crkvina (Podastinje. F) 120. Čitluk. Grad na Gujnaku (K) 122.. Badanj (Borojevići. Basler uro. Tom III. Donji Mujdžići 2 (Š) 176. Regije 14-25. AL BIH. K). Breza. Sarajevo 1988. Vidoški grad (S) 195.356 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Arheološka nalazišta. . Kulturna atmosfera XIII stoljeća. Sarajevo 1988. Foča. Regije 1-13. Sarajevo 1988. Regija 23: Duvno. Zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog naslje a Bosne i Hercegovine. Donji Vakuf. Basler uro. Karaula (Ka) 21. Vjetrenica (T) 196. Crkvina (K) 175. Čapljina (Č). Sarajevo 1988. Arheološka nalazišta. ZM. Crkvina (Grčko groblje. ZM. Arheološka nalazišta. Regije 14-25. 3883. Regije 14-25. Crkvina (Mjehovine. Gornji Vakuf. Posušje. M) 300. Regija 16: Olovo. F). Basler uro. Basler uro. Stržanj 1 (D) 276. Trebinje. Sarajevo 1988.. Tom II. Kalinovik. Basler uro. Arheološka nalazišta. Regije 14-25. “Blago franjevačkih samostana Bosne i Hercegovine”. Kupres. Basler uro. Basler uro. ZM. Ka). AL BIH. Regije 14-25. AL BIH. Ki) 16. 322. Jablanica. Sarajevo 1988. Kameni spomenici.. Basler uro. 3885. Kamenak (Čula. Konjic. AL BIH. “Blago franjevačkih samostana Bosne i Hercegovine”. (Izložbeni katalog). ZM. Crkvina (VikočIgrište. Tom III. uro. 3884. Vlasenica. AL BIH. Regija 14: Kakanj. P). Srebrenica. Adrijin dol (B). Vareš. AL BIH. Sarajevo 1988. Visoko. Sarajevo 1988. Regija 24: Lištica. Arheološka nalazišta. Han Pijesak. Čapljina. Tom III. Mostar. ZM.

Basler uro – Kraljević Gojko. Arheološka nalazišta. 129-131. Sarajevo 1988. Derventa. JLZ Miroslav Krleža. 3895. Grborezi (314). Regija 12: Gračanica. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. MGC. 164. Breza. Regija 23: Duvno. ZM. 195-196. 3899.. (A-Nove)”. 3897. Gradina (Grad. Arheološka nalazišta. 265. ZM. Tom III. 63. Zagreb 1987. Basler uro – Miletić Nada. Tom II. Basler uro – Miletić Nada. Kalesija.. Derventa. Arheološka nalazišta. Tuzla. BB). Basler uro. 366. Regije 14-25. AL BIH. Arheološka nalazišta. Markovac (Donji Detlak. Gradina (Veliki grad. Tom III.. Bugojno. Tom II. Regija 11: Šipovo. AL BIH. Basler uro – Miletić Nada... Duvno. (A-J)”. Basler uro – Čović Borivoj. Doboj.) 3891. De). Kiseljak. Regije 1-13. Čardačine (Čardačine. Regije 1-13. Živinice. AL BIH. Kupres. Glavica (Ki) 18. Basler uro – Miletić Nada. ZM. Fojnica. 180. Arheološka nalazišta. 3894. Regija 14: Kakanj. AL BIH. Regije 14-25. Mrkodol. Regije 1-13. Arheološka nalazišta. 3901. 67. Tom III. Basler uro. 264... Sr (B) 26. 3896. ZM. Posušje. (Metalwork. P). 3900. Jeljan (K).. Zagreb 1984. Regije 1-13. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. Basler uro – Bešlagić Šefik – Benac Alojz. Sarajevo 1988. ZM. Jajce (373-374). Kameni spoomenici. Posušje. Kupres. 3893. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 2. Gradac (Ki) 19. Kreševo. Metal. Sarajevo 1988. Zagreb 1989. Banovići. Regija 4: Bosanski Brod. Srebrenik. “Franjevci na raskršću kultura i civilizacija (Blago franjevačkih samostana Bosne i Hercegovine“. Zagreb 1995. Tom II. 131134.Kultura 357 3890. Basler uro – Kreševljaković Hamdija. AL BIH. (Stone Monuments. Sarajevo 1988. Arheološka nalazišta. 197-198. Lukavac. Visoko. Donji Vakuf. Regija 23: Duvno. Vareš. “Franjevci na raskršću kultura i civilizacija (Blago franjevačkih samostana Bosne i Hercegovine“. Regija 4: Bosanski Brod. MGC. Tom II. Mramorje (BG). AL BIH. (K-Ren)”. . D).. 3898. Gornji Vakuf. Basler uro.) 3892. Sarajevo 1988. AL BIH. Basler uro – Belić Boško. Regije 14-25. ZM.. Sarajevo 1988. “Enciklopedija hrvatske umjetnosti 1. Jajce. 158. Zagreb 1989. ZM. JLZ Miroslav Krleža. Sarajevo 1988. Doboj.

Šatorova gomila (Č) 335. Regije 14-25. Konjic. Tom II. Gradina (Č). Laktaši. Čitluk. Foča. Sarajevo 1992. Plejići (Do). Basler uro – Miletić Nada. K). Grčko greblje (Vrela. Neum. FBiH. 3903. BiH. Katunište (Svatovsko greblje. 213.-2000. Bećirbegović Madžida. AL BIH. Sarajevo 1988. 3906. 6-158.. Do). Dr). Madžarsko greblje (Do). Do). 3911. Batinić V. Mramor na Kužnom groblju (Do). Sarajevo 1988. Basler uro – Miletić Nada. Crkvište (Do) 63. AL BIH. Fojnica 1998. Sarajevo 1988. Sarajevo 1996. Mijo. Grčko greblje (P) 51. Bašća (Do) 62. Grad (Do) 64. Do).358 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Mostar. Bosanski jezik i književnost. Jablanica. 3912. ZM. Do). Kulturna i društvena historija Bosne i Hercegovine (7 i 8 razred osnovne škole. Regija 21: Prozor. Gradac (Donje Selo.. Tom III. Gradina (Mravići. Kosica (Do). Bavčić Uzeir. Arheološka nalazišta. Franjevački samostan u Fojnici od stoljeća 14. Ministarstvo obrazovanja. Regija 24: Lištica. Tom III. Ljubuški. JLZ Miroslav Krleža. 3907. 3904. Regije 14-25. Greblje na Lipi (Do). Do). Gradina (Ritešić. Do) 66. Kužno greblje (Do). Grčko greblje (Brestovo. 3909. Selma Ferović. “Uzeir Bavčić. Do). Suho Polje (K) 130. ZM. Regije 1-13. Franjevački samostan Fojnica. Fahrudin Isaković. do 20. Belić Boško.. Kužno greblje (Prnjavor Mali. Basler uro – Miletić Nada. Džigerovac (Dr). Tom III. Muris Spahić. nauke. Džinovsko greblje (Do). Belić Boško. Sarajevo 1988. Begić Azra. Do) 64-65. ZM. Sarajevo 1991. Safet Nurković. Regije 14-25. 194. Kužno greblje (Osječani-Potočani. 7. Čapljina. Sarajevo 1988. Duhovnost i destrukcija. Bjelmušević. 297. POF 41. GlavicaMramorje (Do). Prnjavor. 359-367. Srbac. Džinovsko greblje (Dr). 3910. AL BIH. Gradac (K) 122. Basler uro – Miletić Nada. Džamija na čaršiji (Do).. Grčko greblje (Ritešić. Zagreb 1989.. 3902. Belamarić Josip.. ZM. Rimsko greblje (P) 54. . Grebljice (Dr) 65. Gradina (P) 50.. Dopunska nastava)”. Mitrovača (P) 53. LipikGaj (P) 52. Arheološka nalazišta. Obli kamen (Do) 67. AL BIH. Regije 14-25. ZM. (Zagreb 1913). Regija 3: Bosanska Gradiška. Nerezi (Č) 331-332. Kamenje na Vijencu (Do). BB). “Hrvatski biografski leksikon II (Bj-C)”. AL BIH. Kalinovik. 3905. Tom III. “Širenje islama i islamska kultura u bosanskom ejaletu”. Odjek XLV/3-10. kulture i sporta. Arheološka nalazišta.. Regija 18: Čajniče. Goražde. Mramorje na humci (Do). Crkvina (Do). Kamenje (Do). Grčko greblje (Osredak. Arheološka nalazišta. Donja gradina (P) 49. Mogorjelo (Č) 331. Klupe (Do). 3908. Svatovsko greblje (Mišinci. Arheološka nalazišta. Regija 25: Grude. Urbanizacija i prosvjetni objekti u bosanskom ejaletu kao faktori širenja islamske kulture. 8-9. Koriljeva (K) 126.

Berlin 1982. Berlin 1983. 99-143. Do) 68. Porez (M). Trzna (Ž) 122. Jugoslovenski seminar za strane slaviste 37. Bavka (M). Orašje. Regija 8: Teslić. Zeit. Kamenje (Osojnica. Biljezi (Z). Torovi (Do). 191-193. Doboj. Arheološka nalazišta. Madžarsko greblje (M). Greda kod humke Mišića (M). Regija 5: Odžak. Džinovsko greblje na Ogradici (Teš). Crkvina (Barići. Mramorje (Z). (* Macan Trpimir. 3915. Crkvina (BŠ).. Archäologie 16/1. Madžarovac (M). 3914. Regija 4: Bosanski Brod. 208.Kultura 359 Svatovsko greblje (Velika Sočanica. Gradačac (Gradina. archeol. Begove bare (M). Pam... Žepče. Praehist. Regije 1-13. Gradac (Z) 117. 151-160. Regije 1-13. Kaursko greblje (Z). Derventa. M). Wien 1983.. ZM. 3916. Klisa (M). Kužno greblje na Čelaru (M). Mramorje (O). Glasnik Zavičajnog muzeja 1. Dr). Regije 1-13.. Čečava (Tes). Kamenje na Prisoju (Tes). Karaula (Tes). Raskršće (Teš) 121. Crkvišće (Teš) 116. Hodžina voda (Tes). Beograd 1981. FF-Institut za južnoslovenske jezike. Tom II. Praha 1982. Kamenje (Pašini Konaci. Tes). Kamenje (Donja Paklenica.. Teš). ZM. Belić Boško. Tes). Grad vojvode Momčila (Tes). 73/2. Z) 118. Gaj (Tes).. Starinar 32. 219-223.) 3918. Z).. Marulić XIV/2.. Šolle M. Kamenje (Čečava. Grčko greblje (Gaj.. A. Tes). Mramorje u Selištu (Tes) 120. Crkvina (Ugodnovići. Grad (Ž). 100-102. SNL. Belić Boško – Glavaš Tihomir. Crkvina (Mramor. Budapest 1982. Gradac (M). Tom II. f. Ešči groblje (G). M) 80. Tom II. Maglaj. AL BIH. Modriča. Materijalna kultura Hrvata od VII do IX stoljeća.. Split 1982.. Beloševac Vanja. Regije 1-13. Uler (Razvale. Belić Boško. Grčko greblje (M). AL BIH. Grčko greblje (Ribnica. 284-289. Tes). Arheološka nalazišta. Grob na Grabu (G) 77. SP III/12. Arheološka baština ranog srednjeg vijeka na obali i širem priobalnom području istočnog Jadrana. Cigla (M). Jelovina Dušan. 515-516. 328-330. Zavidovići. ZM. . Bosanski Šamac. Dobor (M). Tes). Grčko greblje (Gornje Bijelo Bučje. Zeit. Novi Sad 1987. Ćelije (M) 76.. Sós Cs. Arheološka nalazišta. Zabrdo (Do) 69. Arheološka nalazišta. 3917. Tes). Teš) 119-120. Kužno greblje (Omanjska. Zagreb 1980.. Mramorje ispod Gradine (Tes). Crkvina (Čečeva. Ždreban (Perića brdo. Kužno greblje (Gomjenica. Herrmann J. Sarajevo 1988.. Kenk R. Mramorje u gaju (Tes). Z). AL BIH. G). Pljevlja 1999. Belošević Janko.. Archaeologiai Ertesitö 109/2. Krst (Tes). Belošević Janko. 199. AL BIH. Sarajevo 1988. Srednjovekovni nadgrobni spomenici na nekropoli u Marinoj šumi. 143-144. 3913. Ercegović-Pavlović Slavenka. Gradačac. Crkvište na Ormanici (G). Sarajevo 1988. M). Tešanj. Tes) 119. ZM. Grčko greblje (Kovači. Zagreb 1981. Tovornik V. Tom II. Mramorje (Tes). 58/2. Madžarsko greblje (O). Crkvišće (Tes) 116-117.. Z). Archaeologica Austriaca 67. Gradina (M). Mramorje (M) 78. Sarajevo 1988. 76. Kužno greblje (Judin grob.

ZM. (A-J)”. (A-Nove)”. Arheološka nalazišta. Beritić Dubravka. Regija 10: Sanski Most. Visoko. Vitez. Djela 53.. AL BIH. ZM. Odjeljenje društvenih nauka 30. Benac Alojz – Kraljević Ljiljana – Levi Aleksandar. Tom II. GZM (A) 44.. Kreševo. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. Jedan istorijski pogled na izučavanje stećaka. Arheološka nalazišta.. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. Regija 14: Kakanj. JLZ Miroslav Krleža. 128. (A-J)”. Benac Alojz – An elić Pavao. Hrustovača (SM). AL BIH.01. Mrkonjić Grad. 3921.-2000. 198. “Enciklopedija hrvatske umjetnosti 1. Bila. JLZ Miroslav Krleža. 3923. Arheološka nalazišta. 67-68. Split 27.. AL BIH. Arheološka nalazišta. 3930. Fojnica. 3919. 2000. 130. Zecovi (Grad. Benić Gordana. MANU-SANU-ANU BiH. Zagreb 1984. 3925. Sarajevo 1988. Benac Alojz – Mazalić oko. 199. Tom III. 3924. 3920. Vareš. Regije 1-13. 14. 3932. Regija 2: Bosanski Novi. Benac Alojz. Breza. Benac Alojz.. Zagreb 1984. 146-147.. Regija 13: Travnik. Banja Luka. Gradina (Alihodže. P).. Sarajevo 1978. 3922. O problematici srednjovjekovnih nadgrobnih spomenika. Brotnjice. Čovka. Kiseljak. ANU BiH. Slobodna Dalmacija 57/17611. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. ZM. Bešlagić Šefik. Pucarevo. Benić Gordana. 201-208. Zenica. Arnautovići (Vi). Benac Alojz. Benac Alojz.. IV + 95 + ilustracije (63 slike). Tom II. JLZ Miroslav Krleža.360 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. AL BIH. 39. Zagreb 1995. Sarajevo 1988... Slobodna Dalmacija 57/17651. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. Sarajevo 1988. Od Delmata do naših dana (Izložbe: U iščekivanju arheološke zbirke Franjevačkog muzeja na Gorici u Livnu). Delmati i Hrvati (Izložbe: Zbirka franjevačkog samostana iz Livna u Arheološkom muzeju u Zagrebu). ZM. Prijedor. 37. Brotnjice. (A-J)”. Sarajevo 1989. JLZ Miroslav Krleža. Regije 14-25. Bosanska Dubica. 195-205. Ključ. 3928. 275. Split 07. “Bogumilstvoto na Balkanot vo svetlinata na najnovite istražuvanja”. Nišani XV i XVI vijeka u Bosni i Hercegovini. 3929. 3927. Busovača. Regije 1-13. 3926.. Regije 1-13. Beritić Dubravka. (* . Skopje 1982. Zagreb 1984. 2000. T).. (Forum) 4-5. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. Sarajevo 1988. Benac Alojz.. 3931.. (A-J)”.03. Tom II. Benac Alojz – Čović Borivoj. Zagreb 1984.

1978. Iz knjige “Stećci”. 3937. 413-414. Stećci u okolini Trogira. 428-429. Glasnik Društva 8.. Sarajevo 1980.. Split 1980. Sarajevo 1979. Bešlagić Šefik.04. Živković Pavo.06. Bešlagić Šefik. Bešlagić Šefik. (* Zorić Damir. Biljezi pismenosti (Ćirilički epigrafski spomenici stare Bosne). NS 14-15. 477-489.. 3936. Sarajevo 1978. Biblioteka Kulturno naslje e. 3941. 3944.. 256-257. 3938. Bešlagić Šefik. Zagreb 1984.. ZNM 12. Radio Sa VIII/25. Sarajevo 1981. 3940. 565-568. Scena kola i lova kao reljefni motivi stećaka.. Starinar 36. Beograd 1981. Mostar 1979. 3946. Novi hrišćanski nišan (U selu Stranama kod Prače prona en je još jedan vrijedan spomenik iz XV vijeka).. Sarajevo 25. Bešlagić Šefik. 638-647. Bešlagić Šefik. 3942. Dvije nekropole stećaka u okolini Knina.. Stećci . SIZ kulture. Majstori stećaka. Autohtoni spomenici (Stećci sjeverne Dalmacije). Radio Sa VIII-IX/27-28 (1979-1980). Bešlagić Šefik. NS 14-15. 65-83.) . NEV XXVIII/1-2. Beograd 1985.Kultura 361 Kujundžić Juraj. GEM 45. 3943.. “Duvanjski dani kulture”. Zaštita stećaka. Duvno. Stolac 1979. Bešlagić Šefik. Bešlagić Šefik. Bešlagić Šefik. Tihić Smail.. Stanić Radomir. Bešlagić Šefik. Oslobo enje 36/10794. Sarajevo 24.. Beograd 1984. Jedan austrougarski popis stećaka. Čovek i njegova životna sredina 2. Beograd 1984. 49-51. Beograd 1979. Sarajevo 1978. Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 21 (Fiskovićev zbornik I). Nišan Mahmuta Brankovića. 3935.) 3933. 9. Slovo Gorčina 7.. 638. (* Trifunovski F. Radovi 17. 207211. Bešlagić Šefik... Most VI/26-27.. Beograd 1979.. 22. Bešlagić Šefik. Balcanica 15. 28-34. Stećci u Boljunima. 97-105.kultura i umjetnost. 3939. Armenski hačkari i naši stećci.) 3945. Bošković ur e. 1978. 17. 95-107. Bešlagić Šefik. Veselin Masleša. Odjek XXXIV/8. Odjek XXXI/2. Sarajevo 1981.. Jovan.. 155-192. 1981. (KUN) 3. 3934.. 108-109. Oslobo enje 38/11791. 249-273. Sarajevo 1981.. Sarajevo 1982.

Mostar 1983. Sarajevo 18. Odjeljenje društvenih nauka 22. Gvozno (511).. 3947. Čuklić (276). Bešlagić Šefik. 261-270. 7.. Srednjovjekovne kamene stolice iz Donje Bukovice i Kosora.1961. Bešlagić Šefik. Jeleč (686). 319-348. 9.. 1982. Naša riječ XXIX/1778..08. Zagreb 1984. 8.. Bešlagić Šefik. Bešlagić Šefik. Crkvina (239). Zenica 1984. Biskup (133). “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. Natpis vojvode Mastana u Drežnici. Mostar 1983. Sarajevo 1985. Donja Zgošća (331). IZ 9..-2000. 3951. 229-234.. 3956. (3) (Gradiša Kulinov sudija). ANU BiH. Broj i teritorija stećaka (najnovije stanje). Bešlagić Šefik. Oslobo enje 40/12614. 37-55.. Gošića han (469). 2. Gradac (486). Bešlagić Šefik. GZM (A) 37. Sarajevo 15.. 3955. Hrišćanski nišani u Stranama kod Prače. Tajna kamenih stolica. Radio Sa XII/40. Odjek XXXV/19. 25. Jalimam Salih. Koliki je broj stećaka. Zenica 1984. Sarajevo 1987. 3958. JLZ Miroslav Krleža. 3959... Bešlagić Šefik. Oslobo enje 40/12627. Djela 59.. IA MI BiH 19. Ćiro Truhelka i stećci. (KUN IV/49). Odjeljenje društvenih nauka 34. Avtovac (52). Zenica 1984. Buturović Polje (213). (Srednjovjekovne kamene stolice iz Donje Bukovice i Kosora). Sarajevo 1983. Bešlagić Šefik. O umjetnosti stećaka. Boljuni (155).. 1983. Cernica (227). 3960... Hreša (542). Banja Luka 1988. Bešlagić Šefik. 87-92. Grubač (505). Bešlagić Šefik. 186-187. 91-94. 3954. 3952. 3957.. (2) (Jedinstven slučaj u epigrafici). 3953. 7. Drežnica (338). Most X/46-47. Sarajevo 1982. Sarajevo 1983. Izvještaj o probnom kopanju na Crkvini kod sela Vrtuci 1960. Naša riječ XXIX/1777. Bešlagić Šefik. Most X/50. 9. Sarajevo 05. Radovi ANU BiH 73.. Bukovica (208).. Kamene stolice u srednjovjekovnoj Bosni i Hercegovini. 1983.362 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.05. Sarajevo 1982. Sarajevo 1982. Bešlagić Šefik. 3950. Brankovići (186). (* Jalimam Salih. Naša riječ XXIX/1776. Blidinje (143). Bešlagić Šefik. 3948. 124-129. Prilozi XVIII/19... Si kami varda. Feljton: Gradešin natpis iz Puhovca (1-3): (1) (Spomenik izuzetne vrijednosti). 119. 13. god. (A-J)”. Sarajevo 1983. Oslobo enje 39/12168.) .08. Bešlagić Šefik. 3949. Bahtijevica (59). Pretpostavke i dokazi (O lokalitetu Crkvina kod sela Vrtuci na Ilidži). Odjek XL/1.

Kopošić (90).. Povodom dolaska grofa Tisze u Sarajevo 1918. godine (i rasprave Dr.. 3972. Dance presentation on stećaks. Bešlagić Šefik. 9596. Kameno korito u Hamzićima. IA MI BiH 24. 25-28. Sarajevo 1987. Olovo (496). 3973. (KUN VII/222) 8. 3966. 3964. Turniri na stećcima. 3974. (KUN VIII/237) 8. Hercegovina 6.07. Grubač. Sarajevo 1988. Sarajevo 1987. Život i običaji predaka (Bosanska srednjovjekovna umjetnost). u Humskoj Zemlji).. Radimlja (676-677). 25-29. Zagreb 1986.. Ljubomir (226).. Obalj (488). 3969. vijeka. 3963. izdanje. Bešlagić Šefik.. Korito čatrnje u Hamzićima. Jedinstvena umjetnička pojava (Na području opštine Čitluk postoje lokaliteti iz prvih decenija 16. Narodne i borbene igre na stećcima. Naš svijet XXIII/258. 28. Sarajevo 1986.. 3968. Bešlagić Šefik. Sarajevo 05. Bešlagić Šefik.. 3962. Sarajevo 1986. Bešlagić Šefik.. Sarajevo 1987. Sarajevo '84. JLZ Miroslav Krleža. 618. koji su pripadali župi Broćno. Ludmer (213). Sarajevo 1986. Police (608). Popovo polje (618). Ljubinje (218). stećci i dalje propadaju?). 3965. Naklo (421). Zagreb 1987. Masters of stećaks (Grubač and Semorad were two of the best known stećak stonecutters). Osijek 1987. Naš svijet XXII/251. Turistički savez. Bešlagić Šefik.. 28. JLZ. Bešlagić Šefik. Turistički savez. Bešlagić Šefik.03. 1986. Mostar 1987. Sarajevo 07. Kamene stolice stare Bosne. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 2. ..10. EJ 4. Oslobo enje 44/14025. Ć. Bešlagić Šefik. Stećci . Presentation of hunt on stećaks. 1987. Sarajevo 1986. (K-Ren)”. 24. Opličići (502). 389-398.Kultura 363 3961... Bešlagić Šefik. Bešlagić Šefik. IA MI BiH 23.simboli u kamenu. Bešlagić Šefik. Sarajevo 30. Sarajevo '84. Osječki zbornik 18-19. Kalinovik (6). 3971. 170-171. 32. Bešlagić Šefik. 7. Truhelke). Oslobo enje 42/13421. Naš svijet XXII/248. Oslobo enje 43/13543. Plodovi našeg vremena (Zbog čega. 3967. 71-81. Ljubuški (227). 3975. La evine (169). 2. Naš svijet XXIII/265-266. Podgradinje (604). 3970. 1985. Bešlagić Šefik. i pored svih društvenih odluka i akcija.. Bešlagić Šefik.

Imotska krajina (639). Beus Zorica... Bikić Jasmina. Cavtat (222). (KUN VII/355). Stećci u Boljunima. Mostar 1997.. Na kostima i stećcima pravi se put. 3990. Bezić-Božanić Nevenka. (A-Nove)”. 3978.. Zagreb 1984. 3983. Dragosalić Radoje (Radoje s Neretve) (204). Sarajevo 1990.. Grabovac (470).. Naš svijet XXIV/275. 1988.10. Klesanje kao umjetnost. Sarajevo 2000. Zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog naslje a Bosne i Hercegovine. 20. Sarajevo 10. 21. Cavtat (145-146). Sarajevo 1988. 8. 1991. Hrišćanski nišan.09. IA MI BiH 25.11. 3977.. 41.364 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Mostar 1991. Bešlagić Šefik. Bešlagić Šefik. Odjek XLIII/13-14.) . Bešlagić Šefik. Bešlagić Šefik.. 3985. Bešlagić Šefik. Sarajevo 1989. Bešlagić Šefik – Zečević Lj. Bezić-Božanić Nevenka. 3988.. Zajedničko obilježje pisma.. JLZ Miroslav Krleža. Sarajevo 1989. 3986.. 12. Klesari stećaka. Sarajevo 1990. Oslobo enje XLVII/15240. 3982. Bešlagić Šefik. “Enciklopedija hrvatske umjetnosti 1. Zagreb 1995. Kameno korito iz Pašić – Kule. Ljiljan 388.-2000. Bosanski franjevci u pedagogiji i narodu. Sarajevo 1988. 3976.. Bešlagić Šefik. 142-143. 30. 3987. (* . Sarajevo 21. Odjek XLI/18. Naš svijet XXIV/270. 34. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Bevanda Mladen. 150. O velikom kamenu. 3981. Bešlagić Šefik.. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. 33. Evropska turneja biliga (BiH stećci u Parizu). Ćirilički epigrafi stare Bosne. Naš svijet XXV/281. 3980. 30. Narodne i borbene igre na stećcima. Sarajevo 29.. Muzej XIV olimpijskih igara. Sarajevo 1988. 57-60.. 3991. 1990.. Odjek XLIII/4. Oslobo enje 45/14450. Slovo Gorčina. (A-J)”. Bešlagić Šefik. Most XVIII/87-88. Oslobo enje 48/15576. Sarajevo 1986. 33-40. 16. 7. Dijaci stećaka. 3979. 3989. “Blago franjevačkih samostana Bosne i Hercegovine (Izložbeni katalog)”.. Sarajevo 1988.. Imotska krajina (359). 3984.

izdanje. 212-229. 51. Stećak Mihovila Grahovčića. Sarajevo 1988. Put glagoljice od redovnika preko seoskih svećenika do biskupskog dvora (U povodu 750. 53-70. C) 26. Bojanovski Ivo.) 3994. 306. Bogović Mile. AL BIH. Bosanska Krupa.. (* Ćurić Hajrudin. (* Stanić Radomir. Šturlić (C). SKZ. BK) 21.. 146. SKZ. Bihać. CCP XXII/41. SKZ. Cazin. Crkvina 2 (Velika Gata-Krnja. Osvit 2-3. Zagreb 1990. 97-98. 103-110.. Sarajevo 1985. Arheološki vestnik 36.. Regija 1: Velika Kladuša. “Blago franjevačkih samostana Bosne i Hercegovine (Marko Karamatić – Andrija Nikić)”. Sarajevo 1979. 311-314... Knjiga 487. Mostar 1999. 4002. Einige Ergebnisse in der Erforschung mittelalterliener Burgen im Bosnien mit beseonderer Beachtung der Transformation der Burgen im Artilleriefestungen.. Stijena (Grad. 334. izdanje. Pismenost u Bosni i Hercegovini (od pojave slovenske pismenosti u IX v. Stari Grad (BK).. 3999. Radotina kula (C) 24. Glasnik Društva 6. Skopje 1978.) 3993. Bobaš Mirko. Od najstarijih vremena do Maričke bitke (1371)”. 2. Bogdanović Dimitrije. 3996. VK).. . Beograd 1983. Sarajevo 1975. Sarajevo 1991. 3997. Mostar 1999. Enciklopedijsko-turistički vodič”. Privredni vijesnik. Japar-grad (Gradina. Regije 1-13.. Crkvina (VK) 17. 4003. Kolo 73.. 1. Hrvatska ikavica u Herceg-Bosni (Antireferat kao metafora). Boban Vjekoslav. VK) 20. 4000. Hresno (Gradina. Motrišta 13. senjskom biskupu Filipu).Kultura 365 3992. godine). Balcanoslavica 7. Beograd 1980. 71-97. Prva knjiga. Boban Vjekoslav. Bilten FTS XVIII/1. Bojanovski Ivo. Istorija stare srpske književnosti. ZM. do kraja austrougarske vladavine u Bosni i Hercegovini 1918. 616 + 46 karti. Počeci srpske književnosti. 5-14. 14-16. “Istorija srpskog naroda. 370-371. Tržac (Grad.) 4001. Povijest svjedoči da je današnje stanje glede uporabe hrvatskog jezika u BiH – katastrofalno!. Podzvizd (Grad. Bogdanović Dimitrije. (* Mikl-Curk I. Ljubljana 1985. B). Tom II. Crkvina (Podzvizd. Bogićević Vojislav. 3995. VII + 311. GDI BiH 28-30 (1977-1979).. “Blago na putevima Jugoslavije... Beograd 1982.. obljetnice pisma Inocenta IV. Zagreb 1998. Jukić 15.) 3998. Jugoslavijapublik. VK). Bogdanović Dimitrije. (PFB III/4). (* Karadža Filip. Beograd 1981. C) 25. Beograd 1991. Arheološka nalazišta. Veselin Masleša. Istorija stare srpske književnosti..

S) 69. Jajce. AL BIH. Arheološka nalazišta. Mrkonjić Grad. Tom III. Bojanovski Ivo. Kula (BN). Regije 1-13. Regije 14-25. Bojanovski Ivo. Kupres. Maglaj. AL BIH. Crkvina (Šehovci. Arheološka nalazišta. Fojnica. Tom III. 4006. Regije 1-13. Veliki Grad (Gradina. Sarajevo 1988. Luka (N). 170. Arheološka nalazišta. TD) 161. Stolac. Čelinac. Skender Vakuf. Regija 22: Glamoč. 4013. Kotor Varoš. Arheološka nalazišta. Vlasenica. Arheološka nalazišta. . Sarajevo 1988. Regije 14-25. ZM. Momčilova kula (Tičin grad. Njivica (Ro) 103. Žepče. Vareš. Gaj (Ro) 94. Bojanovski Ivo. Tom II. Regija 17: Rogatica. Gradina (Dabrac. Arheološka nalazišta. Regija 11: Bosanski Petrovac. 4015.. Tom II. Kamičak 1 (K) 147. Regije 14-25. Tom III. 185. Regije 14-25. Zavidovići. Bosanska Dubica. ZM. BG) 164. Prijedor. Bojanovski Ivo. Regija 12: Šipovo. Gacko. Regija 16: Olovo. Crkvina (Donji Dabar. Regije 14-25. S). Tomina kula (SM) 150. Bojanovski Ivo. Grad na Stogu (Z). SM) 151. Regija 8: Teslić. 4016. Višegrad. MG) 144. Livno. Crkvina (Kijevo. Arheološka nalazišta. Bojanovski Ivo. Tom III. 117. 4009. 4012. Kladanj. Sokol (Sokolac. Arheološka nalazišta. Sarajevo 1988. SM). Ključ. Tom II. Bratunac. Tešanj. Donje Vrtoče-Morače. Bojanovski Ivo. Breza. Tom III. Bosansko Grahovo. Regije 1-13. Zidina (Gradina. Šekovići. Regije 1-13. Ka). ZM. Regije 1-13. AL BIH. Regija 2: Bosanski Novi. Kulsko brdo (BN) 37. AL BIH.366 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Bojanovski Ivo. ZM. AL BIH. Bojanovski Ivo. AL BIH. Gradina (SM) 145.. Titov Drvar. ZM. Tom III.. AL BIH. Rudo.-2000. Tom II. Rašče-Ljubina (S) 78. Crkvina (Crnići. ZM. Bojanovski Ivo. 4010. Kotor (KV) 131. Lubardišta (S) 74. 17. Sarajevo 1988. Ro) 97. Kreševo. AL BIH. Sarajevo 1988. Regije 1-13. ZM. Kiseljak. Bugojno. SM) 142.. Arheološka nalazišta. Sokolac. 4008. 4007. Gradina (Č) 129. 239. 4005. Donji Vakuf. Regija 9: Banja Luka. AL BIH. ZM. Arheološka nalazišta. Arheološka nalazišta. Sarajevo 1988. Tom II. Regija 20: Bileća. Visoko. Sarajevo 1988. MG). Š). Bojanovski Ivo. ZM. Ljubinje. AL BIH. Gradina (Crkvina. Trebinje. Arifov grad. Bojanovski Ivo. Grad (Dabrac. Han Pijesak. SM) 143. AL BIH. Sarajevo 1988. 4011. Sarajevo 1988. ur evac 1 (Gradina. Sarajevo 1988. Regija 10: Sanski Most. Srebrenica.. Sarajevo 1988. ZM. Tom II. Regija 19: Nevesinje. 148. Cintor (BD) 34. Arheološka nalazišta. Sarajevo 1988. Gornji Vakuf. ZM. SM) 142-143. Regija 14: Kakanj. 4014. Duge njive (Kaursko groblje.. Svinjara (KV) 132. Gradina (Stolica. AL BIH. ZM. Gradić (G). Regije 14-25.

4020. Bošković or e. Regije 14-25. (* Kadrić Adnan. “Bosnia y Hercegovina”. Nalazi novca s lokaliteta sv. 109-118. 177-192. Benac Alojz.. Bošković or e.Hercegovine. Arheološka nalazišta. Sarajevo 15. Jugoslovenska revijaSvjetlost. Boščica (N).10. ZM. ZM. Sarajevo 11. 4028. 974.. Oslobo enje 36/11238. Sarajevo 1980. Osvrt na neka pitanja o graditeljskim vezama izme u Primorja i centralnih oblasti Balkana u srednjem veku. 10. Sarajevo 1988. Neum. Bonačić Mandinić Maja. Oslobo enje 45/14477. Sarajevo-Beograd 1980. 4019.09. Sarajevo 1998.. 141. Bojanovski Ivo – Glavaš Tihomir. Zagreb 1999.. Regije 14-25. 4025. Marulić XIV/5. Vid u Vidu kod Metkovića.. Split 1981.. 168. Jugoslovenska revijaSvjetlost.) . 232. 1979. La culture medievale sur la teritoire de la Yugoslavie entre l’orient et l’occident.... Oslobo enje 37/11625. Arheološka nalazišta. Tom III. 9. Zagreb 1981. 351-354. I knjiga. 321-322.10. 521-522.. Samograd (Grab-gorica. AL BIH. "Bosna i Hercegovina u tokovima istorijskih i kulturnih kretanja u jugoistočnoj Evropi".. Biograd (N). Tom III. 10. Sarajevo 2000.. Beograd 1981. (* Alva Tatjana. 87-90. Gacko. 4026. Bojanovski Ivo... Sarajevo 1988. Lj) 334. Regija 19: Nevesinje. Ljubuški. Beograd 1981. Regija 19: Nevesinje. (Priredili Enes Duraković i Fehim Nametak). Odjek XXXIII/22. (Alojz Benac – Ivan Lovrenović)”. AL BIH. Čapljina. Sarajevo-Beograd 1980.. ZM. 4022. Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 21 (Fiskovićev zbornik 1). AL BIH. Bojanovski Ivo.. 4027. “Bosna i Hercegovina. Secretaria de Informaciones del Consejo Ejécutivo de la Asamblea de la Republica Socialista de Bosnia y Herzegovina.) 4024. Lj) 323.. Sarajevo 07. Sarajevo 1989. JIČ XX/1-4.. 141. Gacko. 9. NS 18-19. 4021. “Bosnie . Džanko Muhidin. 4018. “Bošnjačka književnost u književnoj kritici (Starija književnost)”. (Alojz Benac – Ivan Lovrenović)”. Regija 25: Grude. Starinar 32. Split 1998. Behar VIII/43-44. VAHD 87-89 (1994-1996). Sarajevo 1988. Sarajevo 1989. 216..Kultura 367 4017. Babić Mirko. Neki rezultati proučavanja srednjovjekovnih gradova u Bosni s posebnim osvrtom na transformaciju burga u artiljerijsku tvr avu. Tom III. (* Dizdar Enver. ZM. Tihaljina-Mlinarevići. Arheološka nalazišta. Bojanovski Ivo – Miletić Nada. 1980. Crkvine (Bašine njive. Izdavačka kuća Alef. 1988. G) 321. Sarajevo 1978. 285-290. Benac Alojz. Regije 14-25.-Ladine. Macan Trpimir. 25-28.) 4023. POF 49 (1999). Dračevica (Gornji Radišići. 216.

457. ŠK. Zagreb 1978. misali i brevijari (36-37). Sarajevo 1984. 4033. izdanja Enciklopedije Jugoslavije”.. 125-135. “Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture”.. Vid u Vidu kod Metkovića. 4043. Naš svijet XX/219. Bratulić Josip. “Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina. Prilog valorizaciji humsko-dukljanskog kulturnog područja u prvim fazama njegova razvitka (do 12..02.. Split 1998. Oslobo enje 56/18943. Jezik.. Gradovi Bosne i Hercegovine (Milenijum razvoja i godine urbicida) – The Cities of Bosnia and Herzegovina (A Millennium of Development and the Years of Urbicide). (* Omerbegović Nermina. EJ 2. Kako je nastajao književni srpskohrvatski-hrvatskosrpski jezik. 4037. 145-146. 4034. 1999. Brozović Dalibor. 53-66. Zagreb 1980. 2. Jezik. ŠK. Biblije. Leksikon hrvatske glagoljice. Stakleni inventar lokaliteta sv. Sarajevo 1999. izdanje. Sarajevo 19. (Dvojezično). Oslobo enje 49/15695. Zagreb 1980. Budak Neven... Bratulić Josip – Vončina Josip. Brozović Dalibor. 4030. Zagreb 1982. Osam vijekova svoja (Magistrale bosanske historije i kulture). izdanja Enciklopedije Jugoslavije”. 4029.) . Sarajevo 29. "Fojnica kroz vijekove". 4038. Bratulić Josip. 4040.. Biblioteka Kulturno naslje e BiH.11. Grškovićev apostol.. (KUN 75/533). 145-146. izdanje. Čaušević Dženana. SP III/16. VAHD 87-89 (1994-1996). EJ 4.. SO Fojnica-Svjetlost.) 4039.). 2. Separat II. Split 1986. Bublin Mehmed. 255 + 1 karta.368 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Ćiril i Metodije (75). Buljina Halid. 4032.. “Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina. 4036. Sarajevo Publishing.. Filologija 8. Minerva. 4035. 617-618. JLZ. Zagreb 1982. st. O broju i sastavu članova slavenske jezične zajednice. 24. 4031. EJ 2. Zagreb 1986. 125-139. Jezik (Bosna i Hercegovina). Fojnica-Sarajevo 1987. 233-234. Jezik (Bosna i Hercegovina). JLZ. 2. Separat II. 30.. 123-175. Zagreb 1983. Zagreb 1983. Zagreb 1995. 145146. 1992.. Bratulić Josip.-2000. JLZ. JLZ. 4041. Kulturno-istorijski spomenici. 9. Bratulić Josip. Cerovina Slavko. 4042. Bratulić Josip. Pismo. izdanje. “Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture”. Brozović Dalibor. Buljević Zrinka. JLZ.

Narodna umjetnost (Bosna i Hercegovina). Gradovi i naselja. Mostar 1996. Radio Sa XVI/60. Stari mostovi u Bosni i Hercegovini. Čelić Džemal – Mujezinović Mehmed. Sarajevo 1991. 2 izdanje.. 4049. 702.. 67-95. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 2. Sarajevo 1998. ( uro Basler. Čelić Džemal. 23-25. EJ 4. Čelić Džemal. JLZ. 1984. Trajanje u drvetu i kamenu. Most XXII/95 (6). NIRO Privredni vjesnik Zagreb-SSRN BIH Me uopćinska konferencija Mostar.. Biblioteka Matica bosanska. .. 232-236. “Hercegovina (Fotomonografija Hercegovina)”. 4045. Sarajevo 1982. godine – The Written Word in Bosnia and Herzegovina from Earliest Times up to 1918". Prilog proučavanju porijekla stare bosansko-hercegovačke gradske kuće. Čelić Džemal. Slovo Gorčina 12.. Biblioteka “Kulturno naslje e”. Mostar 2000. (S) ploče humske glagol”. Dvorci (Bosna i Hercegovina). Čelić Džemal. 4057. Čelić Džemal. Graditelji Sarajeva. Češljić Bojan. Zagreb. 4048. Sarajevo 1987. 14-15. POF 41. 3034. (Za)što (je) bosančica. JLZ. 347-357. Domaće i orijentalno u materijalnom i kulturnom naslje u bosansko-hercegovačkih Muslimana. Zdravko Kajmaković. 38-44. 1986. Azra Begić). 470-472. Sarajevo 1988. 4047. Grad (Bosna i Hercegovina). Stolac 1984. JLZ Miroslav Krleža. 4056. 7-9. 433-434.. Čelić Džemal. 361-370. Zagreb 1987. 4054.. 2 izdanje. Čelić Džemal. Čevra Salko. 5-34. Svjetlost. Tokovi pisane riječi u Bosni i Hercegovini. Kulturno-historijski spomenici Hercegovine. izdanje. Odjek XXXV/18. 4052. Zagreb 1981. 2. “Sarajevo-Publishing”.. Novi cvijet/Božićno izdanje 1994. "Umjetničko blago Bosne i Hercegovine". EJ 3. Currents of literacy in Bosnia and Hercegovina. 4055. 4053. “Širenje islama i islamska kultura u bosanskom ejaletu”. Najstariji samostani provincije Bosne Srebrene. Baška Voda 1994. 4051. Čelić Džemal. Čelić Džemal. “Salko Čevra. Čelić Džemal. Veselin Masleša. Islamski kulturni centar. Zagreb... 4050. (Dvojezično). Čelić Džemal. "Pisana riječ u Bosni i Hercegovini od najstarijih vremena do 1918. (K-Ren)”. Sarajevo 1982... Pisana riječ u Bosni i Hercegovini.. 4046. Džemal Čelić.Kultura 369 4044.

ZM. Gradina (Tepića gradina. Bosanska Krupa. Zagreb 1993. Pismenost i knjiga bosansko-hercegovačkih Hrvata u osmansko doba. Rajino brdo (P) 55. AL BIH.. Bosanska Dubica. Crkvina (Kamičani. Pale. Bosančica.. AL BIH.-2000. Regije 1-13. CCP XVII/31. Regija 21: Prozor.. Tom III. 4064. Gučevo (Ro) 98. 4063. Regije 1-13. AL BIH. ZM. Prijedor. ZM. Regija 20: Bileća. Arheološka nalazišta. 4068. Tom II. P). ZM. Sarajevo 1988. Hadžići. Debelo brdo (C) 42. Arheološka nalazišta. 4061. Sarajevo-Centar. 4065. ZM... AL BIH. Arheološka nalazišta. Brankovići (Ro) 92. Sarajevo 1988. Čović Borivoj. Livno. Arheološka nalazišta. Sarajevo 1988. Tom III. 4067. Regije 1-13. Borci (Vrlazje. Bihać. Tom III. Oštra glavica (BN) 38. Sarajevo-Novi Grad. Glavice (T) 175.370 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Čović Borivoj. Mrkonjić Grad. Crkvina (Sjeversko. Knowledge. Rusanovići (Ro) 106. K). 225. Tom II. Stolac. 4058. AL BIH. Regije 14-25. Sarajevo 1988. 4059. Tribunia 6. SM). Ro) 93. AL BIH. Regije 14-25. Trnovo.. Sokolac. Regije 14-25. 4062. Arheološka nalazišta. Beograd 1999. Regije 14-25. Čitluci (S) 94. Podlijak 1 (Ro). ZM. . Čović Borivoj. Konjic. Regije 14-25. Sarajevo 1988. Ilidža. Orah (B) 188. Ljeskova glavica (T) 185. Novo Sarajevo. Banovo groblje (L) 235. Naklo (Ilidža) 53. Ljubinje. Čorić Boris. Čoralić Lovorka. Čović Borivoj. Regija 15: Ilijaš. Legati hrvatskih iseljenika u Veneciji vjerskim ustanovama u domovini. Arheološka nalazišta. Zagrebnice (T) 197. ZM. BK) 20. Gradina (Sastavci. Ro). Cazin. Veselin Masleša. Ključ. Čović Borivoj. Golinjevo 1 (L) 238. Previja (S) 105. Trebinje. "Pisana riječ u Bosni i Hercegovini od najstarijih vremena do 1918. Grebnice (T) 180. Vogošća. Pješivica 1 (Ro) 104. 4060. Ružić njive (B) 191. Mramorje (Ro) 102. Višegrad. AL BIH. 145. Velika gradina (Varvara. Rudo. P) 34. Sarajevo 1988. Dolić (T) 173. AL BIH. Tom III. Regija 22: Glamoč. Arheološka nalazišta. Čović Borivoj. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Jablanica. 7-26. Gradina (Veliki Badić-Drenova Glavica. Kekića glavica (BK) 21. Tom II. 56-59. Regija 10: Sanski Most. Trebinje 1982. Regija 17: Rogatica. Sarajevo 1982. ZM. godine – The Written Word in Bosnia and Herzegovina from Earliest Times up to 1918". Čović Borivoj. Regija 1: Velika Kladuša. Sarajevo 1988. Sarajevo 1988. Čović Borivoj. Čigoja Brankica. 4066. Tom III. 49-128. 4069. Čović Borivoj. 179-193. Arheološka nalazišta. Regija 2: Bosanski Novi. Sarajevo-Stari Grad. Praistorijski tumulusi sa srednjovjekovnim ukopima u selu Orahu kod Bileće.

Čović Borivoj – Miletić Nada. ZM. Sarajevo 1988. Jazbine 1 (Bi) 91. Kaldrma (U). AL BIH. 4081. 4079. Čović Borivoj. Sarajevo 1988.. Regija 6: Brčko. . Mostar. Gradina (Mokro. Regija 23: Duvno. Višegrad. 4076. Mandina gradina (D) 270. Tom III. Čitluk. Brodac (Bi) 89. Han Pijesak. ZM. Sarajevo 1988. Arheološka nalazišta. 4078. Regija 1: Velika Kladuša. D) 263. D). Arheološka nalazišta. Regije 1-13. Glavica (D). Regija 23: Duvno. Livno. Tom III. Vlasenica. Konjic. Šekovići. Kladanj. Gradina (D) 264-265. Arhivski vestnik 31. 4082. Bosanska Krupa. Sokolac. Arheološka nalazišta. 297-298. Ro). AL BIH. 4074. Bronzani nalazi sa slavenskih naselja sjeveroistočne Bosne. Šiljak (Dolac. Rudo. ZM. Tom II. D).. Arheološka nalazišta. ZM. Regije 1-13. Srebrenica. 4072. Bosanska Dubica. Regija 22: Glamoč. Bratunac.. Regije 14-25. Arheološka nalazišta.. Čović Borivoj – Marijanović Ivanka. Regija 17: Rogatica. Gomile (Mrkodol. Gomile (Omolje. G). Posušje. Regije 14-25. Regija 2: Bosanski Novi. Regija 21: Prozor. Crkvina (P). Arheološka nalazišta. Čović Borivoj – Miletić Nada.. AL BIH. Bihać. Sarajevo 1988.Kultura 371 4070. ZNM 9-10. Gomile (Matin han. 139-144. Sarajevo 1988. ZM. Čremošnik Irma. L). Gomile (P).. Gradac (Donji Kranjčići. Nalazi prvih ranoslavenskih naselja u Bosni i Hercegovini. Regije 14-25. Tom II. AL BIH. Ljubljana 1980. Arheološka nalazišta. 109. AL BIH. Tipovi slovenskih nastambi na enih u sjeveroistočnoj Bosni. Čović Borivoj – Miletić Nada. ZM. P). Čremošnik Irma. Čremošnik Irma. AL BIH. 4075. Tom III. B). Ljubljana 1981. AL BIH. AL BIH.. Sarajevo 1988. AL BIH. Čremošnik Irma. Čremošnik Irma. Gromile (Čavkići). Stećak (P) 276. ZM. 132-158. Čremošnik Irma. 213. Regije 14-25. Sarajevo 1988. Jablanica.. Bosanska Rača 1 (Bi). ZČ 35/1-2. Tom III. Tom III. Arheološka nalazišta. Prekaje (Bi) 96. Živaljevići (Pribićevac. Čović Borivoj. Gradina (Crkvine. Regija 24: Lištica. Beograd 1979.. 4080. 35. Regije 14-25.. Sarajevo 1988. 20. ZM. Tom III. 4077. Cazin. Arheološka nalazišta. 249. Sarajevo 1988. Posušje. Klisica (Z) 92. Bijeljina. 4071. ZM. Regija 16: Olovo. 71. Čović Borivoj – Miletić Nada. 4073. Velika gradina (D) 277. Prijedor. Grad (D) 264. 93-99. Regije 14-25. Oraščići (Bi) 95. Tom III. Regije 14-25.

329. ZM. 4084. Arheološka nalazišta. AL BIH. Crkvište (S). Regije 14-25. Tom II. Čremošnik Irma. Sokolac. Kršće (V) 100. Arheološka nalazišta. AL BIH. Zavidovići. Regije 1-13. Čremošnik Irma. Stolac. Zvornik. 210.. Ilidža).372 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.. Gorica 4 (G). AL BIH. 68. AL BIH. Ilidža. Regija 24: Lištica. Krstac (S) 184. Maglaj. Sarajevo 1989. Arheološka nalazišta. Šekovići. AL BIH. Tom III. AL BIH. Sarajevo 1988. Tom III. Arheološka nalazišta. Srebrenica. 4087. Čremošnik Irma. Ljubuški. Arheološka nalazišta. Sarajevo-Stari Grad. Regija 17: Rogatica. Regija 25: Grude. Regije 14-25. Tom III. . Konjic. Lopare. Jablanica... Sarajevo 1988. Tom III. 4093. Čitluk. Neum. ZM. Arheološka nalazišta. Mostar. ZM. Rimsko utvr enje na Gradini u Biogracima kod Lištice. 83-128. Regije 14-25. AL BIH. Regije 1-13. Trnovo. Čapljina. Regija 13: Travnik.. Regije 14-25. Crkvina (B) 170. Pale. Regija 8: Teslić. Kućišta (Č). Busovača. ZM. 203. 116. 41. 324. Tom II. Sarajevo 1988. Regije 14-25. Čremošnik Irma. Novo Sarajevo. Arheološka nalazišta. Crkvina (K). 4086. Sarajevo 1988. Bratunac. Sarajevo 1988.. 296. 4092. Regije 14-25.. 4085. Tom III. Čremošnik Irma. Čremošnik Irma. Sarajevo 1988. AL BIH. Regija 25: Grude. AL BIH. Arheološka nalazišta. Sarajevo-Novi Grad. Vitez. Tešanj. Arheološka nalazišta. Pucarevo. 4090. Zenica. Arheološka nalazišta. Crkvina (Rogačići. Čremošnik Irma. Tom II. Čapljina. Kladanj. Trebinje. ZM.-2000. 4091. P). Regija 16: Olovo. Sarajevo 1988. ZM. SarajevoCentar. Regije 14-25. Palačište (Palačišće. 4088. Gajevine (V) 94. Sarajevo 1988. Ljubuški. Crkvine (Žabljak. Regije 14-25. Sarajevo 1988. Višegrad. ZM. ZM. Čremošnik Irma. Teš). Tom III. Regija 20: Bileća. AL BIH. Arheološka nalazišta. ZM. Regija 21: Prozor. 4083. Čremošnik Irma – Glavaš Tihomir.. Čremošnik Irma. 4089. Regije 1-13. Sarajevo 1988. Tom III. GZM (A) 42-43 (1987-1988). Rudo. Neum.. Regija 15: Ilijaš. ZM. Vogošća. AL BIH. Ugljevik. Sarajevo 1988. Gradina (M). Čremošnik Irma. Vlasenica. Tom III. Dračeva strana (B) 173. ZM. Hadžići. Han Pijesak. Žepče. Ljubinje.

Regije 1-13.. Črnja Zvane. Sarajevo. (I-227. . Sarajevo 1988. GR IZ BiH LXII/1-2. Gornji Vakuf.. ZM. AL BIH. duhovnici. Det islamiskt arvet i konsten i Bosnien i Hercegovina. Sarajevo 2000. “Čudesna Jugoslavija”. Dubrovnik 1992. Metaljka (Metalka. Beograd 1997. 35-45. Stockholm 1999. 4106. Povijesni prijepori”. Društva srednjovekovnog Balkana”. Bibliografija bošnjačke književnosti”. Ćirković Sima. Islamsko naslije e u umjetnosti Bosne i Hercegovine (prvi dio). “Trpimir Macan. 246. MH. "Bosna i Hercegovina u tokovima istorijskih i kulturnih kretanja u jugoistočnoj Evropi".. Otokar Keršovani. Sarajevo 2000.. Sarajevo 1982. Stad och arkitektur i Bosnien och Hercegovina.) 4104. Donji Vakuf. 4101. Sarajevo 1989. 4100. 97-118. Odjeci ritersko-dvorjanske kulture u Bosni.. I-III. Biblioteka Dimenzije istorije 1. 4095. Regija 12: Šipovo. GR IZ BiH LXII/34. Rijeka 1978. II-240... Biblioteka Prošlost i sadašnjost. vojnici. Bugojno. Arheološka nalazišta. Zagreb 1994.. 4105. Ćeman Mirza Hasan. Sarajevo 1968. godina ‘Hasanaginice’ (8): (8) (Dubrovačko-bošnjačke veze.. (drugi dio). 4096.. Muslimani srpskohrvatskog jezika. 37. Foremal fran Zemaljski muzej. 446-454. Svjetlost. Ćeman Mirza Hasan. o. 182... Jajce. Sarajevo 1994. duhovnici. 241-247. En moske i Maglaj. Feljton: Obljetnice – 220. Ćeman Mustafa. III-302). Sebil d. Kulturna povijest Hrvatske (eseji i panorame). Svjetlost. Medelhavsmuseet.. Equilibrium. Kupres. Dvor i kultura u bosanskoj državi. Ćeman Mirza Hasan. 435-445. “Sima Ćirković. Petsto godina bošnjačke književnosti. Ćirković Sima. 4099. 4098. Ogranak Dubrovnik. 4097. Ćerić Salem. Bosnien – ett islamiskt kulturarv i Europa. Bosnien – ett islamiskt kulturarv i Europa. o. 4102. Sarajevo-Ljubljana 1993. 13-20. vojnici. Rabotnici. ZM. 17-28. Dvor i kultura u srednjovekovnoj bosanskoj državi. Ćeman Mustafa. 263.. Stockholm 1999. Medelhavsmuseet. Beograd 1997. Equilibrium. Čremošnik Irma – Miletić Nada. Tom II. Feljton: Petsto godina bosanske (muslimanske) književnosti (1): (1) Ljiljan II/33. Rabotnici. 61-69. 26-27. “Mustafa Ćeman. “Sima Ćirković. 283-302. Ljiljan IV/64. Ćeman Mustafa.. Društva srednjovekovnog Balkana”. Knjiga 6. J). Ćirković Sima. 4103. Biblioteka Dimenzije istorije 1. (* Macan Trpimir..Kultura 373 4094.

Muzej hrvatskih arheoloških spomenika. Marginalije o jeziku i oko njega (pretisak iz Život XIX/11-12. Dizdar Mak. Emanuel Grk. Analiza proporcija tlocrta crkve u Gracu kod Hadžića.) 4115. Press centar Armije RBIH. 1988. 4119. slikar (1).. fraza i pojmova. Dvor (139-142). 38. Oslobo enje 45/14240.. Deretić Jovan. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 4107. Ćurčić Slobodan. 356-359. Sarajevo 1970). Knowledge. Novi Sad 1984. Sarajevo 1991.. 1417. 4109. Deretić Jovan.. Staklo (694-696). Kameni spavač”. Srpski jezik. 187-200. Sarajevo 1995. 4112. Biblioteka Savremenici. “Enciklopedija hrvatske umjetnosti 1. Reference publications in art history. Beograd 1999. Bilješke i rječnik manje poznatih riječi. D. Dizdar Mak. Beograd 1983. Ćirković Sima. Svjetlost. Art and Architecture in the Balkans. Zagreb 1995. (dvojezično: hrvatski i engleski) 4114. Marginalije o jeziku i oko njega (pretisak iz Život XIX/11-12. 189-190. st) (38).. 69-72. Uprava za politička pitanja Generalštaba. Sarajevo 1970). 4113. Ćorić Božo. 2. Zograf 15. 4118. Beograd 1984. an Annotated bibliography.. Biblioteka Ključanin. 3 promijenjeno izdanje”. GZM (A) 42-43 (1987-1988).374 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 4116. Split 1996. Sarajevo 1989. (* Gordić S. Novi Sad 2000. 4120.. Oružje kroz vijekove (Izložba). “Bosanski jezik”. Beograd 1999. Delonga Vedrana. Viteške igre (84-85). 4117. Iluminacija.02. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. dopunjeno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Nolit. Dizdar Mak.) 4111. Sarajevo 1998. Ćošković Pejo. 4110. Zagreb 1994. Dizdar Mak. Bosanski jezik”. Biblioteka Bosanski krug. (* Gabelič Smiljka. 415-423.. LMS 433. Knowledge. Svetovi. 23-34..-2000. 4108.. Emanuel Grk. prepisivač i iluminator (XIV. Vojna biblioteka 15. Zagreb 1998. . Sarajevo 11. Deanović Ana.. Etide iz stare srpske književnosti. 7. 96-97.. Boston. Dimitrijević Branka. slikar (2). Staklo / Glass. 159-171. (A-Nove)”. Marginalije o jeziku i oko njega. D. 688-693. “Mak Dizdar. “Hrvatski biografski leksikon IV (E-Gm)”. Massachusetts 1984. 384. “Bribir u srednjem vijeku.. Behar III/14-15... Istorija srpske književnosti. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. “Senad Halilović. Emanuel Grk.

Putovanje Alberta Fortisa kroz Hercegovinu 1773. Dodig Radoslav.. Sarajevo 1987. 17-22. Dizdarević Hasko. ljudi i vrijeme.. obljetnice spomena Veljaka (1395. Dizdar Mak. Drugo.. Dodig Radoslav.-1995.Kultura 375 4121. Humac 1996. 50-53. Vladom Pandžićem). 4134. Zbornik Znanstvenog simpozija održanog u Ljubuškom 11. Neum. Razvoj i perspektive obrazovanja nastavnika u Bosni i Hercegovini.. 4131. Stećci u Drinovoj Dragi u Veljacima (U čast 600. IA MI BiH. 9-13. kulture i sporta/športa. Humac 1995..”.. Sarajevo 1970). 4129. Dodig Radoslav. Hercegovina 4. Čapljina. “Senad Halilović. Dodig Radoslav. Ziral-Naša djeca. 4130. Drinova Draga (Lj) 323. Hercegovina 3 (11). Regija 25: Grude. Hrvati se ne mogu odreći ćirilice (Razgovor s prof. Davne crkve u Gorici (Starokršćanska i starohrvatska crkva).. 143-148. 14.. Naša ognjišta XXIII/198. 4126. dopunjeno i izmijenjeno izdanje. 4133.. Dodig Radoslav. Dodig Radoslav. (Priredili: Enes Duraković i Fehim Nametak). Kršni zavičaj 28. Dodig Radoslav. Tom III. Marginalije o jeziku i oko njega (pretisak iz Život XIX/11-12. Kršni zavičaj 29. Dodig Radoslav.). Sarajevo 1998. “Bošnjačka književnost u književnoj kritici (Starija književnost)”.. Baština. 153-160. nauke.. Regije 14-25. 75-92 4123. Greda . Oslobo enje 35/10746. Na temeljima hrama boga Jupitera (Muzej franjevačkog samostana na Humcu kod Ljubuškog). “Ljubuški kraj.. i 12. 1978. 176-177. Dodig Radoslav. 225-240. Hercegovački spomenici kulture. Dodig Radoslav.. 4127. Sarajevo 1998. Dizdar Srebren. Sarajevo 1995.05.srednjovjekovna nekropola u Crvenom Grmu. Kalendar Napredak za 1996. 13.. kolovoza 1995. Sarajevo 1988. 4128. Izdavačka kuća Alef. 5. Naša ognjišta XXIV/211. 4122. 73-80. dr. Mostar . Bosanski jezik”. Greda (Lj) 327. . I knjiga. Tomislavgrad 1994.Zagreb 1996. 4125. Arheološka nalazišta. Mostar 1997. Godina 44. Federalno ministarstvo obrazovanja. AL BIH. Knjiga 1. Mostar 1985. Krstionica iz močvare. Sarajevo 06. ZM. Mlade kod Veljaka – kontinuitet od antike.. Ljubuški. Dizdar Mak. Sarajevo 1998. 4124. Tomislavgrad 1993. 4132. V + 215. O starim bosanskim tekstovima. Arheološki lokaliteti u Ljubuškom.

. Zagreb 1996. 603-610. Naša ognjišta XXX/273. 41-51. KI XV/59. Balkanološki institut. 4140. KI XVI/61. Istorija srpske književnosti u srednjovekovnoj bosanskoj državi. Dugandžić Ivan. “Folklorni teatar u balkanskim i podunavskim zemljama. Oteti stećak. 4149. Dugandžić Ivan. Obavijesti HAD XXVIII/1. Beograd 1984. Beograd 1983. Beograd 1981.. 87-128. Beograd 1983. 4145. Posebna izdanja 21... SANU. 26. Tomislavgrad 2000. Durić Rašid. 4-13.. 4136. 4138.. Istorija srednjovekovne bosanske književnosti (III). 39-46. 15. Bosanski izme u srpskoga i hrvatskoga jezika... Dragojlović Dragoljub.. Dodig Radoslav – Bošnjak Šime. Skopje 1986. 2427. Kolo VII/2. Beograd 1983. Dragojlović Dragoljub. Zbornik na trudove posveteni na akademikot Mihailo Apostolski po povod 75 godišninata od životot. 4142. Dragojlović Dragoljub. KI XIII/52. Gračina kod Otrić-seoca (Metković) – pretpovijesni i srednjovjekovni lokalitet. 4141.. Biblijska književnost u srednjovekovnoj Bosni (II). Dragojlović Dragoljub. 4135. 4143. 4146. Mostar 2000. 4144.. Crkvena književnost u srednjovekovnoj Bosni do sredine XIII veka. 49-57. Dragojlović Dragoljub. Zbornik radova”. Tomislavgrad 1996. Dragojlović Dragoljub. 339-346.376 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Beograd 1984. Motrišta 15.. Zenica 1998. Duvnjak Stjepan. Apokalipsa bosanskih krstjana i staroslovensko književno nasle e. MANU. Obrednik krstjanina Radosava i staromakedonsko nasle e. Stara groblja i nadgrobni belezi u Srbiji. 471-478.. 4148. Dragić Marko. Dragojlović Dragoljub. Franjevački samostan u Kraljevoj Sutjesci. Zagreb 1993. KI XVI/63. 234. Dudić N.-2000. Istorija srednjovekovne bosanske književnosti (I). Nekropola Biloševića u župi Rasno. Dragojlović Dragoljub. . KI XVI/62. Naša ognjišta XXVI/226. 75-80. Znak Bosne IV/56. Novi Sad 1997. Beograd 1995.. Vesti o pozorištu u srednjovekovnoj južnoslovenskoj književnosti. 213-258. Biblioteka AZ. 4147. Svetovi.. 4137. Hrvatske predaje i legende o starim grobljima u Bosni i Hercegovini. 4139.

Berek (L) 47. Vojislav. Ražljevi (BG) 54. 1989. ur ević Milan. urić J. OOUR Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Sarajevo. 343-370. Doba borbi za očuvanje i obnovu države (1371-1537)”.Kultura 377 4150. 4153. Zbornik 1. Gradina (JablanicaKoturevi. Gradina (Trebovljani. 4158. 4160. Krijesnica II/6. Gradina (Bistrica. Zavod za izdavanje udžbenika Novi Sad. Zograf 18. 4151. Druga knjiga. IRO Školska knjiga Zagreb. Vojislav. 1“. “Istorija srpskog naroda. BG). SKZ.. Beograd 1982. urić J. ur ević Milan. Od najstarijih vremena do Maričke bitke (1371)”. Vojislav. 146-148. Vojislav. Zenica 1995. Nadgrobni spomenici oblasti Rasa. 4155. 4156.. Erceg Vlado – Franković Dragutin – Tošić uro. 4157. . Republički zavod za unapre ivanje vaspitanja i obrazovanja OOUR Izdavanje udžbenika i udžbeničke literature Titograd. Nagoni (BG). Druga knjiga.. Beograd 1982. Prva knjiga. Varošanka (BG) 55. Gradina (Vakuf.. Erdeljan Jelena. “Pedagoška enciklopedija. 230-248.. AL BIH. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Beograd. SKZ. Beograd 1996. Počeci umetnosti kod Srba. Beograd 1987. Arheološka nalazišta.. ZM. “Istorija srpskog naroda. “Istorija srpskog naroda. Umetnost u Bosni izme u jadranskih gradova i Srbije. Baćin (BG). BG). Kace (BG) 51. SKZ. “Arheološka problematika zapadne Bosne”. Doba borbi za očuvanje i obnovu države (1371-1537)”. BG) 50. Vrbaška. Palanka (BG) 53. Od najstarijih vremena do Maričke bitke (1371)”. Vrijednosti i važnosti franjevačkog samostana u Kraljevoj Sutjesci. BG). AP 23. 46-53.. 4152. urić J. Poslednja umetnička žarišta. 225229 + 1 karta. urić J. Regije 1-13. Gradina (Sovjak. Gradina (Turjak-Šmitrani. “Istorija srpskog naroda. Tom II. BG). Osnovne odlike razvoja pismenosti i školstva u srednjem vijeku. BG). Srbac. Preokret u umetnosti Nemanjinog doba. 4159. Beograd 1981. Gotičko slikarstvo u Vizantiji i kod Srba uoči turskog osvajanja. urić J. Sarajevo 1983. Sarajevo 1988. Beograd 1982. 4154. Ranoslovenske gradine na području Bosanske Gradiške.. Gornji Pogradci. Duvnjak Stjepan. Gradić (BG). Vojislav. SKZ. Prnjavor. Prva knjiga. Laktaši. BG). urića brdo (BG) 49. 535-545. Crkvište (BG) 48.. AD BiH. 273-296. Gradina (Seferovci. 11-15. 315. Bosanska Gradiška – srednjovekovni grad. Regija 3: Bosanska Gradiška. Lisičji brijeg-Cintor (BG) 52. Beograd 1981. ur ević Milan. Marijin grad (BG). Babića kula (BG).

Z. 1997. Moskva 1974-1988. 4171. P) 44-45.. Bosna i svijet. vypusk 1-15 (A-lokač)”. ZM.378 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Radovi Zavoda za slavensku filologiju 24. 4165. Beograd 1999.. Sarajevo-Centar. 4163. Crkvina (Ilijaš). N. Gradina (Prečani. Fekeža Lidija. V).. (* Knežević Anto. POF 30. Bugojno 1990. Odjeljenje za etnologiju. Gradac (H). (* Kessler Wolfgang. 14.. Esin Emel. Sarajevo 19. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. ‘SIN’ (Bosna-Hersek'de Bogomillere atfedilen. T). Foch Slavische Philologie der Universität. 47-67. 88. Crkvina (Umoljani. Opšti leksikografski dio. Fabijanić Radmila – Popić Marica. Crkvište (P) 41-42. 434-435. Nauka. Sarajevo 1988. Oslobo enje 54/17496. Otvetstvennyj redaktor člen-korrespondent AN SSSR: O. Gradina (Dovlići-Šehovine. 49-71. T) 41. Zagreb 1989. Vogošća. Knowledge.. Erdman-Pandžić Elisabeth – Pandžić Basilius. 4161. obljetnici dolaska Židova u Bosnu) Encyclopedia moderna XIII/3 (39). Dolovi. 183-188.) 4164. Tragovi u kamenu (Jedan majdan stećaka na Gatačkom polju star je najmanje petsto godina).. F.. P). Quellen und Beitrage zur kroatischer Kulturgeschichte 1. AL BiH.-2000. Sarajevo 1980. ZM. 4172. Gradac (Nahorevo. Sarajevo 1989. “Guide to through collections of the National Museum of Bosnia and Hercegovina”. Fabijanić Radmila – Popić Marica. Pod gradom (Okruglica. Gradina (Prača.. Tom I. Südostforschungen 50. Eine Untersuchung zum Kampf für die jüdischen Büchler mit einem Nachdruck der ‘Defensio praestantissimi viri Joannis Reuchlin’ (1517) von Georgius benignus (Juraj Dragišić). München 1991.02. Ethnological department. Pocrkavlje (Ilijaš). 4167. Zagreb 1992. 4162. Sarajevo-Novi Grad. Sarajevo-Stari Grad. Trubačev. Fekeža Lidija. Bamberg 1989. C) 44.) 4166. 141. Crkvice (T). Crkvica (Ilidža). Regija 15: Ilijaš. T) 45. “Ètimologičeskij slovar’ slavjanskih jazykov. Podlipa (V) 54. Crkvina (Krst. Erdman-Pandžić Elisabeth. 4169. asillardan lahdler ile Anadoludaki XII-XIV yuzyillardan musahhas tasvirli turk mezar taslari arasinda bir mukayese. “Vodič kroz zbirke Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine”. Gradac (Bogetići.. XIII-XVI. Nova obzorja 8 (Godišnjak za književnost i kulturu). T). Fazlagić Nasuf. Mostar 2000. 4170. 4168. Juraj Dragišić (1445-1520) i Židovi (O 500. Gradina (Šišići. Juraj Dragišić und Johannes Reuchlin.. Nošnja (Kasni srednji vijek) (124-126). Mramorje (P) 52. Pavlovac (Ilidža). 107-138. Mali Križ (Ilidža) 51. Grobovi (Kasni srednji vijek) (88-89). 408-410. Fazlagić Nasuf. Erdeljan Jelena. Stećci iz okoline Donjeg Vakufa. Minijature. Praslavjanskij leksičeskij fond. Most XXVI/124 (35). ZM. Sarajevo 1989. P). .

18. "Bosna i Hercegovina i svijet".. Slika iz života srednjeg vijeka (Izložba ‘Bribir u srednjem vijeku’). 1996. Ministarstvo obrazovanja. Sarajevo 1980. 4176. Fekeža Lidija. Selma Ferović. Oslobo enje 53/17087. 4184. Tom III. 219-233. Sarajevo 05. Pale. 4180. 1996. Sarajevo 1997. 209-231. MH. 83-98. ZM. Institut za istoriju.. Sarajevo 1996. 4177.01. 4173. do 21. i 14/2000. Sarajevo 1997.. Srednjovjekovni arheološki spomenici Sarajeva i bliže okoline. Fekeža Lidija. Sarajevo 1996. 4175. kulture i sporta. Fekeža Lidija – Gavrilović Margit. nauke. 4186. Fekeža Lidija.. GZM (A) 42-43. Muzička kultura. održanog 19. Znanstveno tumačenje prošlosti.. Fekeža Lidija.. “Uzeir Bavčić. Keramičke posude u grobovima ranoslavenskog perioda na teritoriji Bosne i Hercegovine. Radovi sa znanstvenog simpozija Pola milenija Sarajeva. Fekeža Lidija. Sarajevo 08. Radio Sa IX/31. Sarajevo 1989. Sarajevo 1988. 257-295. Kulturna i društvena historija Bosne i Hercegovine (7 i 8 razred osnovne škole. Ferović Selma. 39-45. Sarajevo 1994. 483-532.”. HM III/11-12. BiH.11. 1996. Dokazi bosanske samostalnosti (Na Visočkom polju nalaze se četiri značajna lokaliteta). Fahrudin Isaković. Srednjovjekovne crkve u Bosni i Hercegovini. Oslobo enje 47/14968.. Fekeža Lidija – Gavrilović Margit. Arheološka nalazišta. 13/1999. Sarajevo 1999. 12. Safet Nurković. Srednjovjekovne crkve u Bosni i Hercegovini.. 19.02. Hadžići. Trnovo. Sarajevo 20. Sarajevo 2000. Separat Hrvatske misli 11/12. Sarajevo 09. Srednjovjekovna Bosna u tokovima evropske civilizacije.Kultura 379 Novo Sarajevo.. Srednjovjekovni arheološki spomenici Sarajeva i bliže okoline. Ilidža. . 4178. marta 1993.. 4181. Regije 14-25. 1990. Uvod u razvoj teorijske misli u Bosni i Hercegovini. 4179. Muris Spahić. “Prilozi historiji Sarajeva”. Orijentalni institut-Institut za istoriju.. 11. “Vrhbosna/Sarajevo kroz stoljeća. 4185.01. 4182. 9. Filipović Muhamed. Rezultati ranijih arheoloških istraživanja kasnoantičkih i srednjovjekovnih lokaliteta na području Sarajeva. AL BIH. 81-96. Fekeža Lidija. Fekeža Lidija.. Oslobo enje 53/17088. Fekeža Lidija. Spomenici – svjetlo Bosne. FBiH. 4183. godine. 19-34. Fekeža Lidija. BF V/8. Oslobo enje 53/17390. Dopunska nastava)”.. Stećak I/12.

156-157. Fisković Igor... Frangeš Ivo. Fisković Cvito. JLZ Miroslav Krleža. Dalmatinska graditeljska baštia. 211-218. 4194... Marulić XXI/6. Eseji”. Srednjovjekovne čaše iz Orebića i Nevesinja.. Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku. Zagreb 1989. Eseji. “Franjevci na raskršću kultura i civilizacija (Blago franjevačkih samostana Bosne i Hercegovine“. Logos... Frangeš Ivo. klesar.. Geschichte der kroatischen Literatur. 196. Marulić XXI/4. Bosni i Hercegovini. 4201. SKK. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. “Cvito Fisković. VAHD 72-73. “Cvito Fisković.) 4199. Fisković Cvito. Split 1982. “Zbornik Župe dubrovačke”. Dubrovnik 1998. Fisković Cvito. Antun. (A-J)”. Filipović Muhamed. Fisković Cvito.) 4200. Fisković Igor.. 244. Mostar 1998.. 4190. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. Split 1982. 4193. Ivaštinović Jakov. “Cvito Fisković. 522-523. JLZ. 27-31. Split 1982. Kabes IV/31-32. Zagreb 1984. Osvit 1-4. Zagreb 1983. Mostar 1997. Stoljeća književnog i kulturnog djelovanja franjevaca u Bosni i Hercegovini. Bogosalić Radivoj. Naše urbanističko naslje e. Logos. Monografije 15. SKK.. 4187. Fisković Cvito. 215-217. Stećci u Župi dubrovačkoj. Fisković Igor.. “Hrvatski biografski leksikon II (BjC)”. 58-77. Bonino da Milano. 17-57. CCP XXII/41. Marulić XXI/6. Fisković Cvito. 102-183. 3-10. MGC. 4198. 81. Frangeš Ivo. Böhlau Verlag. Fisković Igor. Logos. 4196. 655.-2000. 4188.. Eseji”.. Logos. SKK. Feljton: Bosna i Hercegovina (8): (8) (Kultura Bosne i Hercegovine). 745-746. Zagreb 1998. Eseji”. Povijest hrvatske književnosti. Dubrovnik 1985.. Split 1979. 4195. 263-277.380 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. dubrovački klesar. (* Prcela Frano. sadašnjosti i budućnosti 1". Nuk Hrvoje. Dalmatinski majstori XIII-XVI stoljeća u Srbiji.. Zagreb 1988.. Zagreb 1988. JLZ Miroslav Krleža. 4192. 740-744. Zagreb 1989. Posebna izdanja. 4191. . Köln-Weimar-Wien 1995. “Hrvatski biografski leksikon I (ABi)”. (* Balentović Ivo. SKK. XIV + 989.. Zagreb-Ljubljana 1987. 4197. "Konavle u prošlosti. Split 1982. Zagreb 1988. 3-21 + 7 slika. Pogled na crkvene spomenike iz srednjeg vijeka u Konavlima. 4189.

Svjetlo riječi I/3. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 2. Sarajevo 1984. Sarajevo 1991.. “Kršćanstvo srednjovjekovne Bosne". HAZU. 10-11. Vrhbosanska visoka teološka škola.. “Ignacije Gavran. Svjetlo riječi II/10. Knjiga 1. Fučić Branko. 4215. Svezak I. Krijesnica II/4.. JLZ Miroslav Krleža. Franković M. Grafocolor Zagreb. 4207. Hrvatske gusle. 4206. Svjetlo riječi I/8. Galić Stjepan.Kultura 381 4202. “Stolac u povijesti i kulturi Hrvata”. Gavran Ignacije. Gavran Ignacije. 4204.... 162-164. . 3-7. Knjiga 1. Gavran Ignacije. 4211. Gabričević K. Putevi i putokazi (Niz članaka o našoj prošlosti)”. u Visokom. Kultura. Kraljevska crkva u Milima. Moderna vremena Zagreb. Gavran Ignacije. 4210. Zagreb – Stolac 1999.. Hrvatski glagoljski i ćirilski natpisi. Zenica 1995. 8. 89-96. Zagreb 1987. “Ignacije Gavran. 15. VAHD 76.. Sarajevo 1988. Grobovi s krugom od kamena u Bosni i Hercegovini. Radovi simpozija povodom 9 stoljeća spominjanja bosanske biskupije (1089-1989). “Hrvatska i Europa. 4203.. 4209. Zagreb 1978. Zagreb 1997.. 4214. SV 4. 4205. 417-421. Antička nekropola u Sinju. Stećci. Humski zbornik 4. umjetnost”. Fučić Branko. Fojnička misnica i kralj Matijaš. 10-11. Split 1983. Gagro Karmen. Gavran Ignacije. Putevi i putokazi (Niz članaka o našoj prošlosti)”. 4213. Knjižnica Baština. Prilog proučavanju prapovijesnih vjerovanja. Gavran Dragan. Sarajevo 1986. Svjetlo riječi IV/37. znanost. Tuzla 1994. Gavran Ignacije... 10-11. “Vrela i sudbine narodnih tradicija”. Stećci govore svojim jezikom (Prilog proučavanju hrvatskog jezika na stećcima stolačkog kraja). Sjevreni i južni put (Glagoljica i ćirilica).. Visoko 1983. Kraljev dvor u Kraljevoj Sutjesci. Nakit. Sarajevo 1988. Povijesni osvrt na ‘aktualnu’ jezičnu problematiku. (K-Ren)”. 179-181. 4208. Knjižnica Baština. Hrvatski glasnik II/25. 283-294.. Kraljev dvor u Kraljevoj Sutjesci. Općina Stolac. 435-440. Svjetlo riječi. 4212. Visoko 1983. Svjetlo riječi. Stećci. 236-243.. Gavazzi Milovan.

Bosanski franjevci i crkveno graditeljstvo. Sarajevo 1990. “Ignacije Gavran. Vrijeme gradi vrijeme razgra uje (Katoličke crkve u Jajcu kroz stoljeća). Bosanski franjevci i graditeljstvo. Putevi i putokazi (Niz članaka o našoj prošlosti)”. Sarajevo 1998.. Knjižnica Baština. Knjiga 6. Putevi i putokazi II. 28. Svjetlo riječi XI/129. Do veličine – u izbjeglištvu (Fra Juraj Dragišić. 4216. 4217.. Visoko 1998.. Nadgrobnik nepoznatog velikaša (Stećak iz Donje Zgošće). Knjižnica Baština. Livno 1995. 186-188. Knjiga 1. Knjiga 1. Livno 1995.. Svjetlo riječi XV/175. 340-341. Gavran Ignacije. Fojnička misnica i kralj Matijaš. Knjiga 6. 14-15.. Gavran Ignacije. Svjetlo riječi. 9-14.. Gavran Ignacije. Livno 1995. Gavran Ignacije. Kratki vodiči kroz Franjevačku gimnaziju i njezin lapidarij. Svjetlo riječi XIII/142.) 4227. 340-341. 4220. Putevi i putokazi II. Lapidarij Franjevačke gimnazije Visoko. Nadgrobnik nepoznatog velikaša (Stećak iz Donje Zgošće). “Ignacije Gavran. Knjižnica Baština. (* Karamatić Marko.. Svjetlo riječi.382 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. (* Karamatić Marko. Gavran Ignacije. Livno 1993. Knjižnica Baština.. Sarajevo 1998. 226-232. Svjetlo riječi XIII/151. 4223. 12-13.-2000. Livno 1995. 4224. Svjetlo riječi. “Ignacije Gavran. Visoko 1998. Putevi i putokazi (Niz članaka o našoj prošlosti)”. Gavran Ignacije. Gavran Ignacije. “Ignacije Gavran. 182-185. BF VI/9.. 14-15. BF VI/9.) 4228. Gavran Ignacije. 4226. 4221. Gavran Ignacije.. 211-215. Sarajevo 1988. Sarajevo 1997.. Svjetlo riječi. 1445-1520).. Livno 1995. (Niz članaka o našoj prošlosti)”. 4225. Knjižnica Baština. “Ignacije Gavran.. Gavran Ignacije. u Visokom.. Do veličine u izbjeglištvu (Fra Juraj Dragišić 1445-1520). 4218. 4222. Svjetlo riječi XI/122. Knjiga 7. 10-11. Sarajevo 1988. Putevi i putokazi III (Niz članaka o našoj prošlosti)”. 14-15. (Niz članaka o našoj prošlosti)”. 28. Gavran Ignacije. . Kraljevska crkva u Milima. Bosanski vitezovi (Igre i natjecanja u našoj prošlosti). Gavran Ignacije. Svjetlo riječi. Nepoznati svijet bosančice. Svjetlo riječi VIII/87. Sarajevo 1998. 12-13. Gavran Ignacije.. 4219.

Iskopavanje preromaničke crkve u Vrutcima kod vrela Bosne. Me uputnica. 4237. Sudbina jednog grba na kamenu (Nadgrobni spomenik knezu Petru Nikoliću u Vranjevu Selu kod Neuma). Sarajevo 1998.. Sarajevo 1999. 154-156.. Nekropola knezova Nikolića u Vranjevu Selu kod Neuma. HM III/1112. Sarajevo 1988. Zenica – srednjovjekovna nekropola. Glavaš Tihomir. Glamočanin Fidreta. Knjižnica Baština. 4233. Naša riječ XXV/1468. Oružje kroz vijekove. 153-155.. Knjižnica Baština.. 4234. “Vrhbosna/Sarajevo kroz stoljeća. GZM (A) 37. Sarajevo 1988.. 4231. Rebrovac. AP 21. 270-275. (KUN VII/259). AP 22. srednjovjekovna nekropola. Sarajevo 1998. 1981. Zenica. Glamočanin Fidreta. Dvije predromaničke crkve iz okolice Sarajeva. Svjetlo riječi XVIII/205. Rebrovac.. MH. . Glavaš Tihomir.. 143-164. Svjetlo riječi. Gavrilović Margita.. “Ignacije Gavran.”. 4235. 6. Svjetlo riječi. Oslobo enje 43/13696. Glavaš Tihomir. 4239. Knjiga 7. Glamočanin Fidreta. Rebrovac. Glavaš Tihomir. Prilep 1978.Kultura 383 4229. Balcanoslavica 7. Stećci – obilježje jednog vremena. 4238.08. Putevi i putokazi III (Niz članaka o našoj prošlosti)”. Gavran Ignacije. 141-153. 111-118. 93-122.. Putevi i putokazi III (Niz članaka o našoj prošlosti)”. Vrijeme gradi. 13/1999. 4241. 4230.02. Sarajevo 1982. Sarajevo 2000. Naš svijet XXIV/269. Me uputnica. 4232. Gavrilović Margita. Knjiga 7. Nepoznati svijet bosančice. Gavran Ignacije. Separat Hrvatske misli 11/12. vrijeme razgra uje (Katoličke crkve u Jajcu kroz stoljeća). Ljepotica u zabiti (Samostanska crkva u Kraljevoj Sutjesci). 4236. 62-64. Zenica. srednjovjekovna nekropola. Beograd 1981. Dvije predromaničke crkve iz okolice Sarajeva. (Podlistak Kultura i umjetnost II/7).. i 14/2000. Sarajevo 06. 1819. 231-237. Me uputnica. Beograd 1979. Sarajevo 2000. Glavaš Tihomir.. 113-120. 3. 4240. A contribution to the study of the Medieval town of Visoki. 1986.. GZM (A) 42-43 (1987-1988). Gavran Ignacije. “Ignacije Gavran. Zenica 27..

Lokve (K) 148. Crkvina (M) 76. Tom II. Tešanj. Regije 1-13. Glavaš Tihomir. AL BIH. Glavaš Tihomir. Tom III. Bugojno 3 (B) 174. Modriča. Šekovići. Gradić (M) 118. Han Pijesak. 4244. Ru) 98. Gradačac. Sarajevo-Novi Grad. Glavaš Tihomir. Sarajevo 1988. 16. Ljubanj (Ru) 100. Sarajevo 1988. Bugojno. Maglaj. Goleš (T). 4253. . Tom II. ZM. Srbac. Bare (S) 67. AL BIH. AL BIH. ZM. Regija 17: Rogatica. AL BIH. Arheološka nalazišta. Regija 15: Ilijaš. 198. Pale. Glavaš Tihomir. 4250. Sarajevo 1988. Glavaš Tihomir. Novo Sarajevo. ZM. Bosanski Šamac. Kamenja (BŠ) 78. Pucarevo. AL BiH. Sarajevo 1988. Donji Mujdžići 3 (Š) 176. Sarajevo 1988. Crkvina (Ilidža). Arheološka nalazišta. Regija 5: Odžak. Regija 16: Olovo. Prnjavor.. Arheološka nalazišta. Fojnica. Prizren (Prizrenac. Arheološka nalazišta. Glavaš Tihomir. Selište-Selište Prkića (Z) 204. Glavaš Tihomir. 4245. Zenica. Vogošća. AL BIH. Regija 8: Teslić. Sarajevo 1988. ZM. Jerinin grad (Š) 72. Sarajevo 1988. Regija 13: Travnik. Tom II. Ru) 97. AL BIH. Oru e (Kasni srednji vijek). 4243. Gradac (Lijepi grad. 4249. Sarajevo-Centar. Regije 14-25. Glavaš Tihomir. Jelovac (BD) 37. Sarajevo 1988..-2000. Busovača. Regija 14: Kakanj. Laktaši. Jajce. Regije 1-13. Arhitektura (Kasni srednji vijek) (58). Srebrenica.384 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. AL BIH. 41. (SM) 147. Arheološka nalazišta. Ru) 96. ZM. Mrkonjić Grad. Regije 1-13. Glavaš Tihomir. Vareš. Gradac (Z) 117. 4252. Kupres. Tom I. Glavaš Tihomir. Opšti leksikografski dio. Sarajevo-Stari Grad. Trnovo. Polom (MG). Bosanska Dubica. Dubica (BD) 35. Tom II. 54. Arheološka nalazišta. AL BIH. ZM. Regija 12: Šipovo. Klisa (Z) 201. Breza. Arheološka nalazišta. Glavaš Tihomir. Regije 14-25. Regije 1-13. K) 149. AL BIH. Tom III. Arheološka nalazišta. Glavaš Tihomir. Ilidža. Vitez.. Tom II. Sarajevo 1988. 4248. Ključ. Regija 3: Bosanska Gradiška. ZM. Kreševo. Zavidovići. Rudo. Visoko. Regije 113. ZM. Perić-Grad (K). Regije 1-13. Kamengrad. Crkvenjak (Ka). Tom III. Konačev do 1 (S). Regije 1-13. Crkvine (S) 68. Orašje. Pošijak (HP) 78. Vlasenica. Oružje (Kasni srednji vijek) (132-133). ZM. Arheološka nalazišta. Regija 10: Sanski Most. Sarajevo 1988. Kiseljak. Prijedor. Slatina (L). Gradina (Zagra e. Arheološka nalazišta. Tom II. 4247. Stari grad (Prikovrh) (BD) 38. Gradina (Dolovi. Sarajevo 1988. 4242. ZM. Regije 14-25. Bratunac. 4246. Donji Vakuf. AL BIH. Pismenost (Kasni srednji vijek) (138). Kladanj. Gornji Vakuf. 4251. 130). Žepče. ZM. Tom II. Hadžići. Regija 2: Bosanski Novi.

Regija 20: Bileća. Gradina (Bunovi. Arheološka nalazišta. Čapljina. Sarajevo 1988. Jančar (K) 217. Bistrički grad (L) 235. Moševići (N) 331. Arheološka nalazišta. Godište 39. Bamernice (K) 208. Regije 14-25. 4262. Novkovića klanac (N) 332. Bovani (K). Regija 18: Čajniče. Sarajevo 1988. 4258. Sarajevo 1988. Orlac (G) 247. Crkve u Bosni i Hercegovini od IX do XIII stoljeća (arheološko-topografski pregled). Crkvina (Dubrave. 4261. Regije 14-25. Vranjska 1 (B) 196. Arheološka nalazišta. Arheološka nalazišta. Tom III. 4259. Foča. 55-65. Tom III. Mostar. Osam vijekova povelje Kulina bana. G). Ljubinje. ZM. Tom III. Arheološka nalazišta. Medvjedgrad (G) 246. Tom III. G). Arheološka nalazišta. AL BIH. Sarajevo 1988. Trebinje. AL BIH. Regija 22: Glamoč. Regije 14-25. Grad (N) 144-145. AL BIH. 4255. Sarajevo 1990. Konjic. Regija 25: Grude. Višegrad. Glavaš Tihomir.. Kalinovik. Glavaš Tihomir. Sarajevo 1988. Duge (K) 211. Ljubuški. Vratar (Sutiska.. Topalov greb (J) 224. Tom III. Jablanica. ZM. . Regija 19: Nevesinje. Glavaš Tihomir. Goričko polje (K) 212. Glavaš Tihomir.Kultura 385 Sokolac. Tom III. Slivlja (G) 152. Gornji Turani (T) 176. Gacko. Zelenice (K) 226. AL BIH. Iz zemlje niče povijest. G) 237. ZM. F) 123. ZM. Arheološka nalazišta. Regije 14-25. Rajan (G) 248. Glavaš Tihomir. Glavaš Tihomir. Stolac. K). Groblje (K). Regije 14-25. 4256. Sarajevo 1988. AL BIH. Gradina (Jeleč. Svjetlo riječi XII/135.. AL BIH. Regija 21: Prozor. Tom III. Dobrić (L) 293. Čitluk. Glavaš Tihomir. F) 131-132. K). AL BIH. Prozor (P). Kostajnica (K) 218. Livno. Rasov greb (K) 222. Hrvatski narodni godišnjak 1991. Livno 1994. Goražde. Crkvina (Potkraj. Regije 14-25. Grad (Ljusići. 4260. AL BIH. Sarajevo 1988. Bubaluša (K) 209. 4263. Regija 24: Lištica. Tom III. ZM. Val (N) 153. Igrišće (K). Arheološka nalazišta. Neum. Glavaš Tihomir. Klobuk (T) 183. Crkvina (Dolac-Prisoje. Stari grad (G) 249. Glamoč 2 (G) 237-238. Ciberina njiva (M) 291. Sarajevo 1989. Vrba 1 (G) 250. G) 236. ZM. Regije 14-25. F) 122. Regije 14-25. Grad (Obalj. 4257. Hrast (K) 216. Ribići 2 (K) 223. Komadinov do (K). 14. Glavaš Tihomir. Sarajevo 1988. Crkvina (T) 171. ZM. Crkvina (Radoslalije. Stjepangrad (K) 130. Glavaš Tihomir. 4254. 127-129. ZM. IA MI BiH 25.

. Rmanj (TD) 165. Regije 14-25. Mostar 1998. Ivana Krstitelja u Livnu. Regije 14-25. AL BIH. Sarajevo 1988.. Arheološka nalazišta. Mostar 1998. ZM. ZM. 332-345.. Regije 1-13. 4265. Značajan projekt (Jugoslovenski doprinos izučavanju i obradi leksike općeslovenskog književnog (crkvenoslovenskog) jezika. 4276. Književni jezik VIII/4. Vir-Glavica. Glavaš Tihomir. Motrišta 12. Grad-Čovka (BP) 161. Crkvina (BP) 160. 4270. Jezička adaptacija grčkih ličnih imena u bosanskim evan eljima (XIV-XV vijek)... Tom II. 147. Bjelaj (Bilaj. Stećci (mramorje. Arheološka nalazišta. Gacko. Sarajevo 1979. 4273. Glavaš Tihomir – Raunig Branka. Sarajevo 1981. Glavaš Tihomir – Zelenika An elko. 4271. 266. Arheološko nalazište Šamatorje u Gorici. Radovi ANU BiH 70. Godina 43. 4267. 16. Srednjovjekovne crkve u Jajcu. Crkvina ružica (B).. Bosansko rukopisno evan elje Sofijske narodne biblioteke ‘Kiril i Metodij’. Trebinje. Sarajevo 1981.. Regije 14-25. AL BIH. Tom III. Samostan Sv.. P). Mostar 2000. najstariji franjevački samostan u Bosni i Hercegovini. Glavaš Tihomir. Regija 11: Bosanski Petrovac. AL BIH. Visuć-Grad (Š) 166. Glavaš Tihomir – Miletić Nada. ZM. Glavaš Tihomir. Sarajevo 1994. 67-70. Tom III. Regija 23: Duvno. 105-111. Ive (dosadašnji rezultati istraživanja ostataka prvog franjevačkog samostana u Livnu). 4264. Titov Drvar.-2000. Gradina (Grad. Gradac (BG). 4272. 22-27. Sarajevo 1988. 4275. Gošić Nevenka. Zbornik radova". Ljubinje. Sarajevo 1988. Goluža Božo. . 4269. Hrvatski narodni kalendar 1995. 4266. Stolac.386 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Bosansko Grahovo. 171. Arheološka nalazišta. 4274. BP) 159. Odjek XXXIV/18. Glavaš Tihomir. 4268. 27-33. AL BIH. 231-242. biljezi). Motrišta 18. Mostar 1999. Tom III. Motrišta 8.. Gošić Nevenka. Arheološko nalazište Mokro kod Širokog Brijega. Regija 19: Nevesinje.. Motrišta 7.. 60-62. "Livanjski kraj u povijesti.. 68-73. ZM. Otkrivanje sv. Odjeljenje društvenih nauka 21. Arheološka nalazišta. Ključ (G). Glavaš Tihomir. Muzej hrvatskih arheoloških spemenika Split-Općinsko hrvatsko vijeće obrane Livno. Glavaš Tihomir – Oreč Petar. Sarajevo 1988. Split-Livno 1994. Gošić Nevenka. Posušje. Regija 20: Bileća.

Me unarodni forum “Bosna”. AL BIH. Sarajevo 1998. Grad Vitanj (S) 96. Gotovac Slavko. Sarajevo 1988. AL BIH. Arheološka nalazišta. Gradina (L) 50. Bosnian Paradigm. 4279. Pustopolje (K) 184. Sarajevo 1988. 117-122. Laktaši. Ljubljana 1986. Sarajevo 1988. Arheološka nalazišta. 4287. Vučaj grad (Crkveni grad. Arheološka nalazišta. Regije 1-13. Arheološka nalazišta. Gošić Nevenka. 63 4288. 4285. 5354. Govedarica Blagoje. “Knjiga sažetaka”. 128. Graljuk Boris. Graljuk Boris. Kupres. Regija 9: Banja Luka. BL) 132. Gornji Vakuf. Bugojno. 26. Kasnoantičko naselje. Prnjavor. Dragišićev povratak u Dubrovnik. Naučni sastanak slavista u Vukove dane XIV/1. Matica L/7. AP 27 (1986). Tom II. Donji Vakuf. 4286. Tavnjak (Crkvenište. Srbac. Bugojno. Tom II. Regije 14-25. Rezultati (pokusnih) arheoloških iskopavanja na srednjovjekovnom lokalitetu "Zidine" u Krupi na Vrbasu.. Dubočac (D). Krčevine-Nadlugovi (P) 51. 4281.. 4283. Regija 4: Bosanski Brod. 4280. Graljuk Boris. Arheološka nalazišta. 4284. ZM.02. Jajce. Sarajevo 1988.. Graljuk Boris.. Tom II. Zagreb 1997. Kovači vremena. Girski grad (S) 95... 155-157. Rudo. ZM. Regija 17: Rogatica. (KUN) 1. Oslobo enje 39/12094. 251-272. . Višegrad. Gović Tamara.. Dokanova glavica (K) 176. Strljanica (K) 185-186. Kastel (BL) 130. Franjevačka grebanska kustodija bosanske vikarije.. Debeljača (K) 175. Kupres. Graljuk Boris. Kotor Varoš. Regija 12: Šipovo. AL BIH. Zidine/Krupa na Vrbasu. 4278. Regije 1-13. Tom II.Kultura 387 4277. Bronzani Majdan (BL). Sarajevo 27. Da li je Grigorovič-Giljferdingovo evan elje aprakos?.. ZM. Čelinac. Govedarica Blagoje – Miletić Nada. ZM. NS 18-19. Gornji Vakuf. Sarajevo 1988. ZM.. Graljuk Boris. Banja Luka – Kastel. 99-108. Sarajevo 1989. Grahovac Gavrilo. Skender Vakuf. AP 26 (1985). Greben-grad (BL). Zagreb 2000. Ljubljana 1987. Temeljne knjige o Bosni. AL BIH. Hrvatski iseljenički zbornik 1998. Sokolac. AL BIH. AL BIH. Tom II. Zmajevac (Č) 133. Donji Vakuf. Doboj. Govedarica Blagoje. 4290. 4282. BL). Pećine (BL). Regije 1-13. 4289. Jajce. ZM. Regija 3: Bosanska Gradiška. Regija 12: Šipovo. 137-138. Regije 1-13. Beograd 1985. Graljuk Boris. Sarajevo 1988. Gradina (S) 98. Tom III. Arheološka nalazišta. 186. International Conference. Regije 1-13. Uzur-Glavica (K). srednjovekovna i novovekovna utvrda. Derventa (D). 1982. Derventa.

Grubišić Vinko. “Guide to collections of the Regional Museum of Bosnia and Hercegovina”. 5-36. ZM.. 259. decembar 1992. Grozdanić Sulejman. 28-29.) 4302. 4295. Biblioteka Ključanin. 80-81. 4293. Knjiga 3. Grafija hrvatske lapidarne ćirilice. Behar I/1. Zagreb 1992.. (Reprint izdanja iz 1890)”. 533-554. 4292.. Uticaj civilizacijskih i jezičkih dodira na govornu raslojenost (na primjeru jugoistočne Hercegovine i južne Dalmacije). i II. 135.. Radio Sa XXIV/70. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. ZM. Grković Milica. 23-47. Knowledge. 4298. Zürich 1994. 4294. Sarajevo 1984. Helsinborg 2000.. Sarajevo 09. Istorijski institut RCG. bošnjaštvo i bosanski jezik. Korenić Bojan. “Ševko Kadrić. Neke naznake o knjizi u prošlosti stare pravoslavne crkve u Sarajevu.-2000. München – Barcelona 1978.. Bosanski jezik mit i stvarenost. Izdavačko preduzeće Preporod. Sarajevo 1991. Halilović Senahid. Grković-Mejdžor Jasminka. 4300. Nikčević V. Granić Ante. Matica Bošnjaka. “Bosna.388 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Zbornik radova sa Okruglog stola Istorijskog instituta. Nauka o glasovima i oblicima. Oslobo enje 48/15644. 75-78. “Bošnjačka epigrafika (Priredio Sulejman Grozdanić). “Srednjovjekovna istorija Crne Gore kao polje istraživanja”.. “Ratni kongres bosanskomuslimanskih intelektualaca 22. “Guide to through collections of the National Museum of Bosnia and Hercegovina”. Bibliotekarstvo 30.. Sarajevo 1999. 24-25.”. 4299. Granić Ante. Sarajevo 1994. Hadžiosmanović Lamija. O bosanskom jeziku. Biblioteka Bosanski krug. Bošnjačka epigrafika.. 4303. 9. 116. Beograd 1999. Sarajevo 1991.. (* Pranjković Ivo. “Gramatika bosanskog jezika za srednje škole. 4296.01. Halilović Senahid. Sarajevo 1989. Drugo izdanje. Bosanska riječ. Imena.. Podgorica 1999.. 4291.. 27-44.. Bosanski jezik – mit ili stvarnost?.. Novi Pazar 1993. O ispitivanju srednjovekovnog pisanog nasle a Crne Gore. Halilović Senahid. Dio I. Bošnjaštvo na vjetrometini”. Knjiga 1”. BZK. Sarajevo 1984. VKBI.. Sandžak II/20. . 125. 4301. Bošnjačka književnost u 100 knjiga. 1992. 185189. 254-255. 4297. Bosanski jezik..” Zbornik referata sa Osnivačke skupštine Matice Bošnjaka. Wuppertal 1994. BiH kulturno-informativni centar.

7. Balcanica 11. Halilović Senahid. Mostar 1997. Halilović Senahid. Tuzla 1997. Beograd 1982-1983. 4307. dopunjeno izdanje. Sarajevo 1994.. Vojna biblioteka 15.. 4313. 7. Travnik 1996. Halilović Senahid. 18. Zenica 1999. 4309.. Zenica 1999. 4308. Tuzla 1997.. 33. Halilović Senahid.. Sarajevo 1996. Sarajevo 1998. 626. “Bosanski jezik”. (A-J)”. Karahasan Dževad. Beograd 1978. Didaktički putokazi V/16. (* Lolić Amra..) 4312. Halilović Asim. Didaktički putokazi V/16... O imenu jezika. Tribina 28. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1.Kultura 389 4304. Press centar. Sarajevo 1996. Zagreb 06.. 9-10. Zenica 1999. Uprava za politička pitanja Generalštaba. Slikari iz Dalmacije oslikavaju gotičko i renesansno staklo u Muranu.) 4310. Harisijadis Mara. Pogledi 5. Sarajevo 1995.. Didaktički putokazi V/16. Figuralni inicijali u Radosavljevoj apokalipsi.. 45-62 + 1 stranica slika..) 4311. Novi Pazar 1994. Harisijadis Mara.. Balcanica 13-14.. Arnaut Muhamed. Bošnjaci imaju svoj bosanski jezik (Bosanski jezik jučer i sutra). 4314. (* Šator Muhamed. Jahić Dževad.. Halilović Senahid. Zenica 1999. Didaktički putokazi IV/13. SSDSV 8 (1980). Bosanski jezik. 50-53. Zenica 1998. Armija RBIH.. Divan IV/42-43. 286... Istina o BiH I/3. 7. Ljiljan V/187. 173-184. KDB Preporod. Sarajevo 1994.... Daničićevo jevan elje ili Drugo beogradsko jevan elje (292). Sarajevo 1996. (* Valjevac Naila. Ništović Hazema. Bosanskohercegovački dijalektološki zbornik 7. Pogledi 5. 11. Znak Bosne IV/5-6. 2. Neke karakteristike srednjovekovnog stakla na Balkanu (XII-XV vek). Sarajevo 1995. Večernji list.. dopunjeno i izmijenjeno izdanje. 341-352 + 2 slike. Sarajevo 1996. Didaktički putokazi V/16. Zenica 1998. O imenu jezika. 4305.. Kabes III/23-24. Zenica 1999. Šator Muhamed. JLZ Miroslav Krleža. Sandžak III/50. 61-75.. 16-17. Halilović Senahid. 84-87.10.. 6. 7. Zagreb 1984. 4315. Han Verena.. Halilović Senahid. Beograd 1980. Baština. 59-60. Alispahić Nijaz. Istina o BiH I/4. 34. Bosanski jezik. O bosanskome jeziku juče i danas. .. Didaktički putokazi V/16. Govorni tipovi u me uriječju Neretve i Rijeke dubrovačke. Zograf 9. . 30. VKBI. Dodig Radoslav. Halilović Senahid.. Pravopis bosanskog jezika. Aleksandrida (6-7). Nalazi srednjovekovnog stakla u Polimlju. Drugo. 1996. Prijepolje 1981. Ljiljan V/188. Džanko Muhidin.. 9. 4306. 94-95. 88-89. Palić Ismail. 36. Han Verena. Institut za jezik u Sarajevu. Han Verena. 4316.

Horvat Josip. Socjolingwistyczne aspekty wspólczesnego jëzika bosnieckiego. 34-39. Südostforschungen 40. 509. znanost. 4324. 2000. 4322. Hercigonja Eduard.) 4323. SNL. 91-135 + 57 slika.. Liber-Mladost. Gota 1979. 6-7.. (Forum) 1. 4327.. 4329. Mostar 1999. 15-16... Hercigonja Eduard.. Tropismena i trojezična kultura hrvatskog srednjovjekovlja. Zagreb 1983. Kultura. (‘Povelje bana Kulina – me aš bosanske historije i kulture’)”..) 4319. Sarajevo 1989. izdanje.) 4330. Slova velikago Kulina bana. Hercegovina 1988. 4318. Neugašeni sjaj hrvatske baštine (Blago franjevačkih samostana Bosne i Hercegovine). 4317. (* Bošković J. Harisijadis Mara. Beograd 1988. Kultura Hrvata kroz 1000 godina. “Ibidem – Prilog Odjeka I/3. Globus.. Odjek XLII/15-16. Ivan. Kršni zavičaj 18. Hercigonja Eduard. Motrišta 13. Poljica I/4. Südostforschungen 44. Hercigonja Eduard. Iluminacija rukopisa bosanskog porekla u srednjem veku. (* Kessler Wolfgang. 428. Horvatić Dubravko. Sarajevo 1989. Zagreb 1994. (* Kessler Wolfgang. Zagreb 1980. Odeljenje istorijskih nauka 6.. 1979.. Zagreb 1997. Glagoljaštvo i glagolizam. . 4328. Polska.390 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.) 4320. “Hrvatska i Europa. Poljički spomenici i neka pitanja podrijetla i razvitka glagoljskog pisma. Heres Tomislav. Zagreb 1982. 2. Split 22. 7-27. 4321. Svezak I. Odjek XLII/24.11. I.. 49-57.. 4326.. Kršni zavičaj 21. 923. Glagoljica i bosančica.. 1994. Hercigonja Eduard. HAZU. “Povelje bana Kulina – me aš bosanske historije i kulture”. Mala knjižnica 8.. Zagreb 1976.-2000. Rasprave o hrvatskoglagoljskom srednjovjekovlju.. München 1985. Povijest hrvatske književnosti 2. München 1981. I kolo. Autohtonost hrvatskoj jezika u BiH. Hercigonja Eduard. (* Kvapil M. Heres Tomislav. Hofmen-Planka Agnieszka. 449. 280. 4325. Slavia 18. Srednjovjekovna književnost. Marulić XV/1. Heres Tomislav. Krakow. MH. Hercegovina 1985. 78-83. 17-18. umjetnost”. Glas SANU 354. Slova velikago Kulina bana. Biblioteka znanstvenih radova. Slobodna Dalmacija. Nad iskonom hrvatske knjige. 398-399. Heres Tomislav. Pokušaj razjašnjenja velike zagonetke o postanku glagoljice.. 377-378.

. Zagreb 2000. (Izložbeni katalog). HAZU-ŠK. Mostar 1996.. 4343. Rezultati probnih iskopavanja u Podastinju. Zagreb 1997. Stećci – grobovi naših predaka. Sarajevo 1996. Kabes II/12. Osvit 2-3. Hunski Vjekoslava. “Franjevci na raskršću kultura i civilizacija (Blago franjevačkih samostana Bosne i Hercegovine“. HM II/9. znanost i umjetnost Svezak II. 54-55. Zagreb 1989. Hrnjević Alma.”. Zbornik 17. Idrizović Muris.. Biblioteka u Kraljevoj Sutjesci. Kršni zavičaj 33. Sarajevo 1998. “Blago franjevačkih samostana Bosne i Hercegovine”.. 885. 4337. “Hrvatska i Europa. GZM (A) 47 (1992-1995). Zagreb 1999.) 4339. Horvatić Dubravko. Bosanski jezik u prošlosti i sadašnjosti. 4338. AP 28 (1987). Humac 2000. izdanje. HAZU-AGM. 4335.. Zagreb 1980. Sarajevo 1996. (Uredio Ivan Supičić)”. “Istočna Bosna i Sandžak (Znanstveni skup). Zaštita Radimlje (Dani europske kulture u Stocu). Kultura. (Books. 23. 125-127. 2. Srednji vijek (VII-XII stoljeće) rano doba hrvatske kulture. Hunski Vjekoslava. 4336.. Jurković Ivan. Kultura. Stijena u Podastinju. 624. Višnjici i Gromiljaku kod Kiseljaka..03. Knjižno blago. JLZ. Oslobo enje 39/11065.. Split 1998. 5456.) 4334.. Imamović Enver. Hunski Slavica. (* Marasović Tomislav. 141-143. maja 1994.. 4333.. Imamović Enver. Hunski Vjekoslava. 15. Imamović Enver. “Hrvatska i Europa. 4341. Srednji vijek i renesansa (XIII-XVI stoljeće). 4342. 4332. Autohtoni hrvatski jezik u BiH spram srpskomu i bosanskomu novogovoru. 21-23. Zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog naslje a Bosne i Hercegovine. Rezultat tridesetogodišnjih istraživanja (Stalna postavka Zemaljskog muzeja ‘Bosna i Hercegovina u srednjem vijeku’). 61-92.Kultura 391 4331. Mostar 1999. Ljubljana 1989. 4340... EJ 1. (Uredio Eduard Hercigonja)”. 651. Ilić Žarko. 235-236. 133-139. MGC. znanost i umjetnost Svezak I. Sarajevo 1988. 141-146. 183-184. Knjižni fondovi bosanskih franjevaca temelji njihove pastoralne i kulturne misije. Sarajevo 24. Udruženje Bošnjaka porijeklom iz Sandžaka. 1979. Hrvatska obzorja VI/1.. 185-186.. 254-258.. Knjižno blago franjevačkih samostana u Bosni i Hercegovini.

Sarajevo 11. Leksikografska izdanja. Sarajevo 07.. Sarajevo-Ljubljana 1993. 21. Oslobo enje 54/17606. 391. izdanje. Imamović Enver. 63-71.). 4354. 1997. 24. (3) (Na kasnoantičkim temeljima). Bosna nije imala više od 60 hiljada maraka da bi na aukciji otkupila zlatnik svoga kralja Tvrtka!. 21. Sarajevo 1994. 24-25. 1997. Gornji Milanovac-Beograd 1994. Ivančević Radovan. Hadžiefendić R.. 1997. Oslobo enje 54/17608.06.. Oslobo enje 54/17601. Imamović Enver. (7) (Tajne bobovačkih riznica). Sarajevo. Sarajevo 09. 763-766. (6) (Izdajom pao). The results of the trial excavations at Podastinje. Sarajevo 1995. 3335. Oslobo enje 54/17602. 4344. Isaković Alija.06. Dječje novine.. Sarajevo 05. 12-13.. Oslobo enje 54/17603. 1997. Slobodna Bosna III/46.. Bambi. 4353. 497. Sarajevo 06. Rječnik bosanskog jezika (Karakteristična leksika). (4) (Raskoš umjetničke dekoracije).06. (2) (Nevidljiv i neosvojiv grad). Zagreb 1980.. Likovna umjetnost). Imamović Enver. Isaković Alija. Svjetlost.06. Sarajevo 1991. Četvrto. 4349. Feljton: Bobovac – prijestonica srednjovjekovne Bosne (1-8): (1) (Jak politički i upravni centar). Rječnik karakteristične leksike u bosanskom jeziku. Isaković Alija.... (5) (Grad u tragovima). 4345. dopunjeno i ispravljeno izdanje. 107-132. 1997.392 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978... 26. Simboli Sarajeva (Život u zajedničkom gradu). 1997. JLZ.. d. 12.06. 21. 403. 5 plus 17. (8) (Zbrisan sa zemlje). Višnjica and Gromiljak near Kiseljak. Zagreb 1993.. 1997. Oslobo enje 54/17607. Ljiljan II/44.. The Bosnian language.06. (2. Zbornik radova ITF 4. 21. EJ 1. 4347. Sarajevo 01. 23. Behar II/7. Kinderbucherlag. 23. Rječnik karakteristične leksike u bosanskom jeziku. Band VII. Sarajevo 2000.. Behar I/3. “Istorija srpske kulture”. 2.) 4352.06. Sarajevo 08.. Heft A.) (* Halilović Senahid. Sarajevo 2000.06. 1997.06. Sarajevo 10. Obho aš Safeta.. Archäologie. Sarajevo 1992. Sarajevo 04. (* Tabak Remzija. Bizantsko-južnoslavenski (Vizantijsko-južnoslovenski) odnosi (Bizantska umjetnost i južni Slaveni. Isaković Alija.. Wuppertal 1993. Isaković Alija. 1997. . Sarajevo-Ljubljana 1993. Imamović Enver. Oslobo enje 54/17604. Gornji Milanovac-Udruženje izdavača i knjižara Jugoslavije. Wissenschaftliche Mitteilungen. Beograd. Bosnia and the Bosnian Muslims 3. Ljiljan II/17. Zagreb 1992. 4350. 497.. 4346. Sarajevo 1994..-2000. Bosanski jezik. 4348. IP Svjetlost d. 26. izdanje. 27.. 4351. Oslobo enje 54/17605. 16..

Kultura 393 4355. Jezik i njegov razvoj do druge polovine XII veka. 4359. 1991. V. J. O jeziku nekadašnjem i sadašnjem”.. . Sarajevo 1988. 4366. Prva knjiga. Ivanković Željko. Beograd 1981. “Istorija srpskog naroda. Zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog naslje a Bosne i Hercegovine. 4367. – D. Jahić Dževad. VAHD 87-89 (1994-1996). Književni i narodni jezik kod Srba. “Istorija srpskog naroda. Beograd 1990. izdanje. Vid u Vidu kod Metkovića. Model praslovenske postojbine. Beograd 1982. Razvoj književnog jezika na srpskohrvatskom jezičkom području. 4356. Dani europske kulturnopovijesne baštine (Humac/Mostar/Kreševo). (KUN 10/42(500). “Pavle Ivić. Beograd 1986.. Beograd 1990. 4360. 50-67. Jahić Dževad. B.. Istorija jezika. 2.... BIGZ-Jedinstvo. SKZ. Nove knjige domaćih pisaca. 2.. 4365. Ivić Pavle. Oslobo enje 48/15461.. Prva knjiga. Sarajevo 08. Oslobo enje 41/12979. 87-140. Ivanković Željko. 18.. (KUN VI/165). 4358. Zagreb 1990. 97-98. 20. Sveske II/5-6. Vareš 1996. 10. Metalni i koštani inventar s lokaliteta sv. 125-160. Ivčević Sanja. 519-534. Ivić Pavle. “Blago franjevačkih samostana Bosne i Hercegovine”. Stećci na području sjeveroistočne Bosne. Hrvatski glasnik V/62. 4357.. Bobovac II/13. Tuzla 1997. Ivić Pavle. O jeziku nekadašnjem i sadašnjem. Ivoš Jelena. N. “Istorija srpskog naroda... 11. Slobodna BiH II/419. Split 1998. 617-640. Sarajevo 1984. 393-403. 4368. 7. Druga knjiga.08. J. (Izložbeni katalog). Beograd 1981. Od najstarijih vremena do Maričke bitke (1371)”. Dijalekt i me uetnički (me unacionalni) odnosi – na primjeru leksičko-semantičkih izoglosa u narodnoj materijalnoj kulturi istočnobosanskih Muslimana i Srba. 4361. Vareški stećci. 335. 4362. 1984. SKZ. 4364. Ivić Pavle. Srpski narod i njegov jezik. JLZ. Ivić Pavle. BIGZ-Jedinstvo. Tekstil. Ivić Pavle. SKZ. Sarajevo 06. Od najstarijih vremena do Maričke bitke (1371)”.07. 4363. 4369.. Trajno prisuće duhovnosti (Franjevci u književnosti i pismenosti Bosne). 193-208. izdanje. Nove knjige domaćih pisaca.. Doba borbi za očuvanje i obnovu države (1371-1537)”. EJ 6. Jezik u nemanjićkoj epohi.. 334. Split-Mostar 1999... SKZ. Ivić Pavle.

4370.. Bosanski jezik u 100. Jahić Dževad. Kasumović Ahmet. 12. (* Halilović Senahid. Sarajevo 1997. Uprava za politička pitanja Generalštaba.-2000.). Sarajevo 1999. 41.. Jahić Dževad. 259. 2. Zenica 1999. Jezik bosanskih Muslimana. Jahić Dževad.. Jezik. Ljiljan VI/258. (* Korenić Bojan. 557. Sarajevo 1999.. Behar I/4-6. 275. 1999.. 25. Pranjković Ivo. Knjiga II. 273-297.. 357-377. Sarajevo 1997. Novi muallim I/1. Taljić Isnam. 11... 57-58. Sarajevo 1990. Sarajevo 1985. Tretiranje jezika u vezi sa nacionalnim konstituisanjem Muslimana (U povodu pojave knjiga o muslimanskoj genezi i identitetu). Trilogija o bosanskom jeziku. Sarajevo 1991.. 36-37. 10-11. 127. Zagreb 1999. O narodnom književnom jeziku bosanskih Muslimana (kratak sintetski pregled). 6-7. NIŠRO “Oslobo enje”. 4377. Jezik bogomila. 4372. dopunjeno izdanje. Zenica 1999. 10. 4379.. Sarajevo 1997. pitanja i 100. Feljton: Priče o jeziku: Iz knjige Bosanski jezik šta je to (1-3): (1) (Kojim su jezikom govorili predislamski bogomili).394 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Sarajevo 1995. Zenica 1999. Zagreb 1993... O narodnom i književnom jeziku bosanskih Muslimana (kratak sintetski pregled). Ništović Hazema. (3) (Otkud naziv bosanski jezik?). Bulić Refik. 20-23. Palić Ismail.. Jahić Dževad. nacionalizam (Ogledi o jeziku u nacionalnom i društvenom kontekstu). Izdavačka kuća Ljiljan Sarajevo-Izdavačko preduzeće Ze-Company Zenica. Split-Mostar 08. 4378. Sarajevo 26. Didaktički putokazi V/18. Vojna biblioteka 15. Halilović Senahid. . 4376. 1992. Zapis I/4. Trilogija o bosanskom jeziku.. Zenica 1999. Sarajevo 2000. Zenica 1999. Biblioteka Ključanin.. Ljiljan 360. odgovora. 8-9. Sarajevo 1999. (2) (Islamizacija i jezik u Bosni). Sarajevo 1987. Didaktički putokazi V/17... 4374. 4373. Biblioteka Linguos. Didaktički putokazi V/17. Uloga ‘bosanskog jezika’ u procesima srpskohrvatske standardizacije. Ljiljan VI/257. Ljiljan VI/256. Press centar Armije RBIH. Didaktički putokazi V/17. “Bosanski jezik”.. Triolgija o bosanskom jeziku. Jahić Dževad.. 43-59. Biblioteka Bosanski krug. Jahić Dževad. Knjiga III. Naučna utemeljenost bosanskog jezika. 37. Biblioteka Linguos. Pregled LXXX/5-6. 143. Izdavačka kuća Ljiljan Sarajevo-Izdavačko preduzeće Ze-Company Zenica. Knjiga I.. Izdavačka kuća Ljiljan Sarajevo-Izdavačko preduzeće Ze-Company Zenica. Jahić Dževad. Jahić Dževad. nacija. Slobodna BiH II/447. 4371... Biblioteka Linguos. Didaktički putokazi V/17. Jahić Dževad. Milešić I. 47.) 4375.. 40-41. Bošnjački narod i njegov jezik. Behar VIII/40-41. Pregled LXXVII/2. Tuzla 2000. Jahić Dževad. Oslobo enje 49/15692.. 119-123. Sarajevo 1999.12. Zenica 2000. Sarajevo 1990. Sveske III/11-12... Školski rječnik bosanskog jezika. Didaktički putokazi V/17. Arnaut Muhamed. 245-255.02. 31.

Zenica 2000. BL). RPZ 10. Zagreb 1995. Tragom hrvatskog glagolizma.. Jakšić Nikola. Nakit 14. Mramorje 1 (Pavići-Grujičići. Arheološka nalazišta. SV). BL). BL).. Novi muallim I/4. Zagreb 1994. 9-11. 6-8. BL). Šimić Angelina. Kotor Varoš. Muzej grada Zenice. Mramorje (Javorani. Kamen (BL) 130.. Stećak – simbol bosanske države. (KUN VIII/317). Tragovi i znamenja višeg života (Blago franjevačkih samostana). AL BIH. Jandrić Ljubo.10. Zadar 1983-1984. Tanović Ilijas. Mramorje (Skribidol.. 4385. 331-342. Zagreb 1995. Jahić Dževad – Halilović Senahid – Palić Ismail.. Mramorje (Goleši.03. Debela Me a (BL) 129.10. Ljubačevo (BL).. Tragovi pisane riječi kroz stoljeća (katalog. Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture. Mramorje 3 (PavićiSavanovići). Jalimam Salih. Zenica 2000. Jarić Abid. Sarajevo 2000.01. 14. Sarajevo 2000. AP 22.. Sarajevo 12. Regija 9: Banja Luka. 5.. Mramorje (Radmanići.) 4381. Gdje je i kako je nastala glagoljica i ćirilica. Oslobo enje 49/15648. 2000. Didaktički putokazi VI/20. Pandurević Tatjana... Zenica 2000. Japundžić Marko. Stražbenica (BL) 132. 25. Mramorje (Dobrinja-Cvijetići. Ništović Hazema. Didaktički putokazi VI/20. 4389.. 1992.. 134-136. 9.ur evići. Preporod XXXI/697. Ričice (Imotski). . Sarajevo 13. 4382. ZM. Travnik 1994. Oslobo enje 57/19270. Mramorje 2 (Pavići-Savanovići. Mlinovi (BL). Regije 1-13. 209. Muratagić-Tuna Hasnija. Arnaut Muhamed. Didaktički putokazi VI/20. Sarajevo 23. “Ričice – nekropola stećaka”. Jakšić Nikola. Sarajevo 14. Hadžagić Amira. Selhanović Selman. Mramorje (Zelenci. Provincijalat franjevaca trećoredaca-KS. 4387. trebalo bi biti broj 13). Tom II.. 7. 4386. stoljeća u Hrvatskoj i Bosni. Jamaković Osman. Hrvatska revija XLIV/176-177. (* Heres Tomislav. BL). 61-71. 13. Zenica 2000. Rezultati istraživanja. Japundžić Marko.Kultura 395 4380. Skender Vakuf.. Jalimam Salih. Zenica 1989.) 4390. 4383. Oslobo enje 45/14281. 2000.. Beograd 1981. Didaktički putokazi VI/20. 476.. 1133-1135. Zenica 2000. Divan I/12. BL). Marulić XXVIII/6. Oslobo enje 57/19272. Čelinac. Mramorje (Vilusi-Stanići. 4388. Didaktički putokazi VI/20. BL). Posebna izdanja 1. Dom štampe Zenica. 9. 1988. Sarajevo 1988. Split 1983. (* Kadrić Adnan. 4384.. 533-550. Izložba). Jakšić Nikola. Drugi bogumilski san. Gramatika bosanskog jezika.. Zenica 2000. 12-13. BL) 131. Radovi 23. (Štamparskom greškom u časopisu je upisano da se radi o broju 12. 1-2.

Marulić XXIV/6. Geschichte Osteuropas XXVII/1. Jugoslavenski seminar za strane slaviste 33-34.396 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. O transkripciji staroslovenskih tekstova. Obavijesti HAD XVIII/3. Mačevi i ostruge karolinškog obilježja u Muzeju hrvatskih arheoloških spomenika. Jerković Vera. Barun An elko.. (I. 31-38.. HZ 31-32. Starinar 37. Sarajevo 15.. Napomene o proučavanju ortografije i jezika srpskih redakcionih spomenika. Jelenić Julijan. Frankfurt 1987.. 4399. (Preveo i dopunio Jovan Radonić). (* Stipčević-Despotović An elka. Istorija Srba. Sarajevo 1991. Ljubljana 1987. Slovo Ljubve. 139-145. Biblioteka Izdanci. 4391. Split 1976. 1991. Naučni sastanak u Vukove dane XXV/2. Split 1986. 1991.. Sarajevo 1990. L’eredita di Roma nelle città della Dalmazia durante il medioevo (Introduzione.01.) 4401. Jerković Vera. 4397. a cura di Mario Capoldo). 300-302. EJ 3. Oslobo enje 48/15322. Čajničko evan elje (jevan elje).. Starohrvatske nekropole na području rijeke Zrmanje i Cetine. Jireček Konstantin – Radonić Jovan.. Zagreb 1986. 152.. 5-14. Zagreb 1984. 2. Jerković Vera. 4398. Beograd 1996. (KUN 9/18(476) 11. Jerlagić-Boru aj Sadžida. Jerković Vera. ErcegovićPavlović Slavenka.. Atti e Memorie della Società dalmata di storia patria 9. Jelovina Dušan. Muzej hrvatskih arheoloških spomenika.. 73. Sarajevo 19. Oslobo enje 48/15295. JLZ. 176 + 91 tabla. Biblioteka Fototipskih izdanja.) 4393.-2000. PKJIF 51-52/1-4 (19851986). Zagreb 1978-1979. Jireček Konstantin. Svjetlost. I-II. Zmaj. Zagreb 1991. (I-280. (Beograd 1984. 832-833. Bevanda Mladen.. 184-185. 550. ispravljeno i dopunjeno izdanje.. Katalozi 1. (* Rapanić Željko.. Beograd 1978. “Proučavanje srednjovekovnih južnoslovenskih rukopisa”. Biblioteka znanstvenih djela 2... 19. (* Ferluga Jadran. Kultura i bosanski franjevci. (* Stipčević Nikša. Germania 65/1. 55-66. Prosveta. Svjetlo riječi IX/103. Druga knjiga (Kulturna istorija).) 4392. 4396.. Srpskohrvatska norma u glasovnom i morfološkom sistemu. Beograd 1979. Beograd 1990). Biblioteka fototipskih izdanja. 12. izdanje. O izdavanju starih srpskih spomenika.. 232-233.Fototip izdanja iz 1912. Arheografski prilozi 1. IIFototip izdanja iz 1915).. München .) 4394. Arheološki vestnik 38. (* Babić Marko.. Basler uro. ČS. 482-483. Beograd 1986. Beograd 1995. Biblioteka naša prošlost. Beograd 1988.02. Jerković Vera. Jelovina Dušan. 4400. Zadar 1984. Književna riječ u matici vijekova (Izbor iz književnosti bosanskih muslimana u francuskom časopisu ‘Migrations’). Beograd 1988. 4395.. 58-59. Isenberg G. II-703).. 426-429. Drugo. 241-242. Roma 1984.

Balcanoslavica 7. Naučni skupovi 58. 4408. Beograd 1997. Općina Metković. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 4403. Beograd-Zagreb-Mostar 1986. "Rani srednji vek". Prilozi hronologiji srednjevekovnih nekropola Jugoslavije i Bugarske (II) – Contributions a la chronologie des necropoles medievales de Yougoslavie et de Bulgarie (II). Zagreb 1987.. 74-82.. Metković. Jurančič Janko. Beograd 1991. 4411. 173-174. 148. Prilep 1979. 185. Mladinska knjiga. 4412. 263. Cisterna. “Jugoslawien (Landschraft und Kultur)”. Jurić Radomir. (K-Ren)”.) 4402. 147-150. Obavijesti HAD XVI/1.. 3-5. 24-25. 265-280. 4409... Balcanoslavica 8. Prilozi hronologiji srednjevekovnih nekropola Jugoslavije i Bugarske (I) – Contributions a la chronologie des necropoles medievales de Yougoslavie et de Bulgarie (I). 4407.. Jovanović Vojislav. 4406. . Zagreb 1995. Jovanović Vojislav. razred zajedničkih osnova srednjeg usmerenog obrazovanja”. 4413. Prosveta-NolitZavod za udžbenike i nastavna sredstva. O sre ivanju srpskoslovenskog pravopisa u prvim decenijama XIV veka. Prosveta-Spektar-Prva književna komuna. 318. 4404. AP 27 (1986).. Prilep 1978. Lektira za 1.. Beograd 1978. (Me unarodni naučni skup povodom 650 godina od smrti. decembar 1987). Naučni sastanak slavista u Vukove dane XIV/1. (A-Nove)”. Srednjovjekovno groblje sa stećcima u Dobranjama kod Metkovića. JLZ Miroslav Krleža. Jurić Radomir. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. 568. Jovanović-Stipčević Biljana. Beograd 1999. Odeljenje istorijskih nauka 17. SANU. Metković. Knowledge. Jovanović Vojislav. 4410. Zagreb 1984.Kultura 397 1979. Jurić Radomir. Beograd 1985. “Arhiepiskop Danilo II i njegovo doba”. Mihaljčić Rade. 115-157 + 12 tabli. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Jovanović S. 21-29. Vojislav. rekognisciranje. 4405. “Enciklopedija hrvatske umjetnosti 1. “Jugoslovenska književnost srednjeg veka (Priredio or e Trifunović). 800-803... Rad braće prosvjetitelja Ćirila i Metodija i severozapad naše zemlje kroz stoleća.. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 2. Umetnost ranog srednjeg veka u Bosni i Hercegovini... Ljubljana 1987. Ljubljana 1986. Jurić Radomir. Knowledge.

JLZ. Svjetlo riječi VI/63.-2000. Tajna umjetnosti. Sarajevo 1986. 4415. Butko (212). Nadgrobnici srednjovjekovne Bosne (Forum subotom). u Collegiumu artisticumu u Sarajevu. 2. R. 4424. Kajmaković Zdravko. Jusić Enisa. izdanje. Sarajevo 1983.. Ikonostas (Bosna i Hercegovina) (626). Sarajevo 25. Zagreb 1986. godine). Aristodije i Matej. Oslobo enje 57/19314. JLZ Miroslav Krleža. Dobrun (503).. 4426. Ikona (Bosna i Hercegovina) (620). Grobovi (Bosna i Hercegovina). Gacko (435). Jurković M. O bizantskom utjecaju i autohtonosti nekih likovnih rješenja na predromaničkoj plastici Bosne i Hercegovine. Sarajevo 1988. 141-179. 842-870. “Yugoslavia”. 4419. A. 604-605. 239-242 + 1 karta. Radovi Instituta za povijest umjetnosti 11. 249-259. Crkvina (239). 4423. “Arheološka problematika zapadne Bosne”. 4420. Dobrun (324). Kajmaković Zdravko. godine – The Written Word in Bosnia and Herzegovina from Earliest Times up to 1918".. Veličina trajanja (U povodu izložbe ‘Blago franjevačkih samostana u Bosni i Hercegovini’. 2. K. Svjetlost. Boljuni (71). izdanje.. "Pisana riječ u Bosni i Hercegovini od najstarijih vremena do 1918.... Sarajevo 1999. K.. izdanje. Zagreb 1984. Jusić Enisa.sadašnja džamija Fethija u Bihaću. EJ 1. ZKM 7.. 263. Kajinić Anto. JLZ..11. EJ 2.. Sarajevo 1978. Informacije o stanju arheološke istraženosti srednjovjekovnih gradova na području Pounja. 4416. Ćirilica kod Srba i Muslimana u osmansko doba. izdanje. Zagreb 1980. Zbornik 1. 4417. Srednjovjekovna crkva svetog Antuna . Kajmaković Zdravko. 2000. Zagreb 1987. 2. AD BiH. Crkvena arhitektura (Bosna i Hercegovina) (690). EJ 4. Zagreb 1984. 4414. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. EJ 3. 9. JLZ. Divoševo evan elje (jevan elje) (485). (A-J)”. Sarajevo 1982. 4422. Radio Sa VII/20. 169-178. 107-113. Divoševo jevan elje (315). 4421. Zagreb 1982. 4418. Bunovi (210). Kajmaković Zdravko. . Goražde (464). Banja Luka 1982. Kajmaković Radmila. ožujak-travanj 1988. Gornje Podrinje (466-467). BF VII/11.. JLZ. Kajmaković Zdravko. 295. 2... 11.398 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 4425. Srednjovjekovna arhitektura u Bosni i Hercegovini. Kajmaković Zdravko. Veselin Masleša. 4427.

Starohrvatska umjetnost u Bosni i Hercegovini. Anali 28. Dopunska objašnjenja s naznakom novije literature. Karahasan Dževad. Kajmaković Zdravko. Banja Luka 1981. HKD Napredak. 550-551. Die Kulturschatze der franziskaner kloster in Bosnien und Herzegovina (Geschichte. JLZ. Zagreb 1988. 4437. Touristische Monografien 26. Collana Monografie turistice 26. 4435. Motrišta 15. knjiga. 4438. Mostar 2000. Privredni vjesnik. 4432. Karamatić Marko. Mostar 2000. Uloga franjevačkih samostana u BiH u njegovanju i promicanju likovne kulture i umjetnosti. ( uro Basler. Utjecaj hrišćanstva na izbor osobnih imena u selima Dubrovačke Republike. Iluminirani rukopisi (Bosna i Hercegovina).. Vizantina. Uloga franjevačkih samostana u BiH u njegovanju i promoviranju likovne kulture i umjetnosti. Cultura. EJ 5. 2.. EJ 4. Kapetanić Niko – Vekarić Nenad. Kajmaković Zdravko. 145-168. Sarajevo 1987. 105-116. 4429. 147.. Privredni vjesnik. “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463. 267-268. Knjiga prva”.Herzegovina (Histoire. Zagreb 1986. Kultur.. izdanje. “Julijan Jelenić. 4439. 56-69. Privredni vjesnik. . Privredni vjesnik. Putevi XXVI/1. 4431. Kunst). Dubrovnik 1990. Svjetlost. 605-620. Bogumilstvo u savremenoj bosanskohercegovačkoj poeziji. art). Zagreb 1990.. Sarajevo 1990. Kajmaković Zdravko. 148 + 1 karta. 4430. Les richesses des couvents franciscains de Bosnie . Kultura i bosanski franjevci.. "Umjetničko blago Bosne i Hercegovine". Freska (Bosna i Hercegovina). Culture.07.. Zagreb 1990. Tourist Monografs 26. (Fototip izdanja iz 1915). Karačić Vendelin. izdanje.. Dramska književnost u Bosni i Hercegovini. Kalač Iso. JLZ. Džemal Čelić. Karabeg Mugdim. Svjetlost. 2... Zagreb 1984.. 8. Art treasures of the franciscan monasteries in Bosnia and Herzegovina (History. EJ 3. Monographies touristiques 26. 617-618. 54-58. II. JLZ. Karamatić Marko – Nikić Andrija. 3. Zdravko Kajmaković./2001. Hercegovina 6-7 (14-15). 4436. Oslobo enje 39/12231.Kultura 399 4428... 533-534. Art). Zagreb 1990. Sarajevo 1998.. culture. Arte). izdanje. Zagreb 1990. Karaman Ljubo. izdanje. Azra Begić). 243-259. Umjetnost Jugoslavije u 18. 1982. Ori dei conventi francescani della Bosnia ed Erzegovina (Storia. 2. Sarajevo 15. Karačić Vendelin. 4433. Biblioteka Izdanci. 4434.

Sarajevo 1981.. (Nedjelja) 2. 4445. Transformacija forme i motiva srednjovjekovne Bosne u osmanskom periodu. Uz početke hrvatskih početaka. Stanić Radomir. Prijatelj Kruno. “Bosanska srednjovjekovna država i suvremenost (Zbornik radova)”. Riznica kulturne baštine (“100 godina Muzeja na Humcu”). EJ 2. 4446. EJ 5. “Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina. Praistorija na dnu jezera. III izdanje. 1986. Sarajevo 1989. Književni krug. Saopštenja 13.. Sarajevo 04... 8.12. 11. Biblioteka znanstvenih djela 70.03. JLZ.. Zagreb 1982. 4447. Zbornik za umetnosno zgodovino 17. JLZ. 517. Sarajevo 03. Kašanin Milan.. izdanja Enciklopedije Jugoslavije”. Kebo Alija.. 4450. Sarajevo 1996.. 100-101. Likovne umjetnosti. Zagreb 1982. Kebo Alija. Spasena nekropola u Salakovcu. 4440. 4442. Srpska književnost u srednjem veku. Karamehmedović Muhamed – Unković Milivoje. 352-360. Oslobo enje 35/10685. Svjetlost.01.. a kasaba Mostar. izdanje. Bosanska srednjovjekovna umjetnost.. 1983. Prosveta.. Umjetnička obrada metala. 4448..400 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 4449. Stanić Radomir. Karamehmedović Muhamed. 281. 466. 2-8. 86-88. Sarajevo 1980. Institut za istoriju. 2. Beograd 1981. Veselin Masleša. 7. . 125. 4443.. Likovne umjetnosti. 4452. Oslobo enje 43/13509. Likovna umjetnost za I razred srednjeg usmjerenog obrazovanja. Kebo Alija.) 4441. Zagreb 1988. Katičić Radoslav. JLZ. izdanje. Kebo Alija. Karamehmedović Muhamed.. (* Nilević Boris. 327-330.. Sarajevo 1981. Sarajevo 13. 99-114. 1978. 264-272. “Bosna i Hercegovina i svijet”. Ljubljana 1981. Oslobo enje 38/11981. Katičić Radoslav.11. Split 1993. Karamehmedović Muhamed. Odjek XXXIV/1. Karamehmedović Muhamed. OOUR Zavod za izdavanje udžbenika i nastavnih sredstava. Kaverić T. Svjetlo riječi VII/71. Oslobo enje 40/12742. Šeher Blagaj.. 4444. (Fototipsko izdanje iz 1975. Filološke studije o našem najranijem srednjovjekovlju.. Sarajevo 1983. Šaputanja stoljeća.-2000.). 4453. 7. Prilozi XVII/18. Sarajevo 1996. Jezik (Hrvati). Biblioteka Kulturno naslje e.. 4451. Separat II. 1981. 319-321. 2. 31. Sarajevo 30.. Beograd 1990. FPN. Karamehmedović Muhamed.

Kolumbić Nikica. Letić Branko. Izme u Vizantije i Zapada (Odabrane studije o arhitekturi). Knežević Stipo.. JLZ Miroslav Krleža. JLZ. Oslobo enje 45/14283. 1072-1074. 100-101. Kečkemet Duško. 299-301. Zagreb 1984. 227. Razbu eni kameni spavači. 2. 4459.. Hrvatsko filozofsko društvo. Sarajevo 25.) 4465..02. Sarajevo 18. “Književnost bosanskih franjevaca.. Veselin Masleša. Lektira za srednje usmjereno obrazovanje.... Kečkemet Duško. (ANove)”. 99-101. Zagreb 1995.) 4464. 811. Radovi zavoda za slavensku filologiju 24. 1991. Zagreb 1988. Rasprava o hrvatskom jeziku. Stećci u pljevaljskom kraju. Most XI/51-52. 344-345. 200. GDI BiH 34. (* StojakovićPavelka Brana. Studije 7. EJ 1. 9. Kojić Ljubinka. Kebo Alija. 179-181. Saopštenja 16. Prosveta-Institut za istoriju umetnosti. SSDSV 6. Mostar 1984. Bogetić Radin (148). (A-J)”. 4463. (* Stanić Radomir. Saopštenja 20-21. Skopje 1989.. MANU. Biblioteka Kulturno naslje e BiH. Beograd 1984. Knežević Joko. Sarajevo 1988.. Pregled LXXIV/9.. 333.. Arheološki park u Blagaju. 4455. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. Hrvojev misal. 4456. (* Vidmarović Natalija. Filozofija i slavenski jezici. 4462. Hrvojev misal (608-609). Beograd 1987. Sarajevo 1983.. 4457. 4460. izdanje.) 4461. 1991.) . Sarajevo 1983. 274-279.. “Kliment Ohridski i vulgata na Ohridskata kniževna škola vo razvitokot na slovenskata pismenost (Materiali od naučen sobir održan vo Ohrid od 25 do 27 septemvri 1986. Knežević Anto.02. Kebo Amra. Zagreb 1989.. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Teške riječi u tvrdom kamenu (Bosanskohercegovačka epigrafika).Kultura 401 4454. Zagreb 1980. Sarajevo 08. Manastir Žitomislić. Beograd 1988-1989. Izbor tekstova iz starije hrvatske književnosti (Priredio Ivan Lovrenović)”. Kebo Alija. 4458. 4467. 1988. 7.. Naš svijet XXIV/275. Kopecki Branka. (* Handžić Izet. Zenica 1995. Baščaršija – svjetska kulturna baština.. Oslobo enje 48/15325. Oslobo enje 48/15315. Aleksandrida. Krijesnica II/4. Svjetlost OOUR Izdavačka djelatnost. Korać Vojislav. 4466. godina)”. Sarajevo 1984. Sarajevo 1982. 9. 24-25.03. Prijepolje 1978. 203-205. Petrović Rade. “Enciklopedija hrvatske umjetnosti 1.

Arheološka nalazišta. Regije 14-25. Sarajevo 1988. Regije 14-25. Srebrenica. Sarajevo 1988. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. Kronološka bio-bibliografija hrvatskih pisaca Bosne i Hercegovine”. Banovići. 4478. Sarajevo 1988. MS. Raskršće (Ro). Ljiljan 334. Od kamene sjekire do prvih naselja (Arheološki nalazi na tlu sjeveroistočne Bosne.. Podcrkvina (B) 77. Dobretić Juraj-Benignus (154). ZM. Arheološka nalazišta. Koričić Vanja. Zvornik. Ugljevik. AL BIH. 4469. Sarajevo 1999. Bijeljina. “Veselko Koroman. Tuzla. Stećci. 17. Brštanik. Zapuštena prošlost (Po kraljevskim ruševinama Bobovca raste mahovina i sunčaju se gušteri). jeziku i književnosti Hrvata Bosne i Hercegovine. 37-42. AL BIH. 4473. 297-302. Koroman Veselko. 1981. Split 1983. Brdo-Konačište (Bi) 89. 4471. Sarajevo 29.. AL BIH. Kalesija. Novi Sad 1984. Regije 1-13. 4472. Kladanj. Kosir Vencel. Duvno 1981. Regija 7: Gračanica. (AJ)”. HM II/6. Gradina (Tulović. Mali Gradac (Bi) 94. Bibliotekarstvo 30. Skica za izradu bibliografije bosanskohercegovačkih latinista. 7.06. Sarajevo 1984. Regija 6: Brčko. 4480. 106. Lukavac. Bratunac. Mostar 1999. Arheološka nalazišta. Starine u okolici Širokog Brijega. izložba). Sarajevo 1998. Tom II. 4481. Rudo. Šekovići. Kosir Vencel. Kovač Fuad. Kovačević-Kojić Desanka. Arheološka nalazišta. Kosorić Milica. Krčevine (Z) 93. Gradina (Stupari. 4470.. 16. ZM. 4476. 4468. Jugoslovenske književnosti. Kosorić Milica. B). Sač (V) 79. 199. 105.. ZM. Regija 16: Olovo. AL BIH.. Kovačić Anto Slavko. Alverinski Bartul (153).. Naša ognjišta XI/74. Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture. Kosorić Milica. “Jugoslovenski književni leksikon. 4474. ZM..402 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Drugo dopunjeno izdanje”.. Tom III. Duvno 1981. Posebna izdanja 1. . L). Regija 17: Rogatica. Kovačević Stanislav. 123-134. Han Pijesak. Dragišić. Sarajevo 1988.-2000. Zagreb 1984. Crkvište (B) 68-69. Bratunac 1 (B) 68. Kosorić Milica. Oslobo enje 38/11854. Sokolac. 11-43. Lopare. Živinice. Tom III. Ričice – arheološka istraživanja nekropole stećaka. Naša ognjišta XI/69. 4479. Opaske o pismu. JLZ Miroslav Krleža. Tom II. 4477. Kovaček Božidar. Gaudeamus 1-2. Srebrenik.. Vlasenica. Regije 1-13. 4475. 46-47. “Ričice – nekropola stećaka”. Višegrad.. Koroman Veselko..

Turistkomerc. Kotorski medaljoni. ZM. ZM. 309-312. . 89. Zenica. AL BIH. (* Zloković Ignjatije. Kovačić Slavko. Beograd 1980.Kultura 403 4482. “Suvremena katolička enciklopedija (Priredili Michael Glazier i Monika K. Tom II. Hrvatski narodni kalendar 1995. Kotor 1978. 163-167. Regija 3: Bosanska Gradiška. 2. AL BIH.. Regija 13: Travnik. Kovijanić Risto. 4485. Regija 6: Brčko. GPM 26. Gornji Vakuf. Regije 1-13. 267-278. Godina 42. ZM. Mato Zovkić)”. Regije 14-25. 187-188.. AL BIH. Zlatari Kotora u doba samostalnosti (1391-1420) (Po podacima iz Kotorskog arhiva). Sarajevo 1988. Kiseljak. 197. SIZ kulture općine Ljubuški. 133-140. Bijeljina. Fojnica. Lopare. 52. Arheološka nalazišta. 4487.) 4488. Pučko školstvo bosanskohercegovačkih Hrvata do 1878. Župni ured sv. Beograd 1976. Ugljevik. Tom II. Arheološka nalazišta. Centar ARS. Jajce. Sarajevo 1993. 4491. Tom III. Vareš.. glagoljaši i glagoljaštvo. Gornje Vukovsko (K). ZM.. Sarajevo 1988.. Regije 1-13. Istorijski zapisi XXXI-LI/1-2. Kupres. 4486. AL BIH. Split 1998. Zbornik radova. 177.. Godina 46. Lamnici 2 (BG). Brčko (Br). Kraljević Gojko. izdanje. Kreševo. godine. Sarajevo 1988. 4489. 4492. Kovijanić Risto.. Donji Vakuf. Sarajevo 1994. Breza. Titograd 1981.. (Glavni urednik hrvatskog izdanja dr. Laktaši. Regija 12: Šipovo. Titograd 1978. Kraljević Gojko. Hrvatski narodni godišnjak 1998. Sarajevo 1988. Numizmatička zbirka na Humcu.. Kraljević Gojko. Kovijanić Risto. Godina 43. Hellwig). 155-174. Pučko školstvo Hrvata BiH do 1878. Istorijski zapisi XXXIV-LIV/1. 4494. Književne novine. Arheološka nalazišta. Regije 1-13. Kotorski medaljoni. Sarajevo 1988. Kovačić Anto Slavko. Arheološka nalazišta. Regija 14: Kakanj. Sarajevo 1997. 263-283. (* Boljević-Vuleković Vojislav. 4495. 4483. 4493. Kovačić Anto Slavko. Kraljević Gojko.. Zagreb 1979. dopunjeno izdanje.. “100 godina Muzeja na Humcu (1884-1984. Prnjavor. Regije 1-13. Pucarevo. Opaske o pismu. Biblioteka Male turističke monografije 42. Laus. 1. jeziku i književnosti Hrvata Bosne i Hercegovine. Vareš-Draškovac (Va) 27. Kovačić Anto Slavko. Bugojno. Arheološka nalazišta. AL BIH.) 4490. 276-286. Zvornik.. Hrvatski narodni kalendar 1994.)”. Tom II. godine. Kiseljak 2 (K) 22. Glagoljica.. Ive Podmilačje. Srbac. Podmilačje. Kraljević Gojko.. 4484. Vitez. Kovačić Anto Slavko – Jarak Vjeko. Tom II. Kraljević Gojko. 160. Ljubuški 1985. elilovac 1 (T). ZM. Visoko. Busovača.

(Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”.09. Oslobo enje 41/13012. Dubrovnik: a Mediterranean Urban Society. 7. Anali 36. 4504. “Bariša Krekić..09. Regija 21: Prozor. Regije 14-25. Tom III. Feljton: Spomeničko blago Bosne i Hercegovine (23. AL BIH.09. Foča. Sarajevo 07. Neum. Čitluk. Serises 581. 1984. Regija 18: Čajniče. Sarajevo 1988. Krstić Kruno. Stolac. 121. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. 1300-1600”.... Kraljević Gojko. AL BIH. 499-503. Arheološka nalazišta. ZM. Kraljević Gojko.. Variorum Collected Studies. 337. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. Regija 20: Bileća. Regije 14-25. Kraljević Gojko. Regija 25: Grude. 14-15. JLZ Miroslav Krleža. EJ 4. Bosanska Dubica (160). ZM. Tom III. 223. Ribići 1 (K).05. 4501. Kraljević Gojko. Kraljević Ljiljana.. 295. Arheološka nalazišta. (A-J)”. Čapljina. Krleža Miroslav. 1984. Jezerski. Bosanske crkve i njihovo obskrbljivanje za otomanske vlade. AL BIH. Dubrovnik: a Mediterranean Urban Society. Sarajevo 1988. Series 581.. ZM. (A-J)”. 197.) 4503. Sarajevo 08. 9.. PCC Me ugorje. Dubrovnik 1998. Sarajevo 1988. Gornja Drežnica 2 (M). JLZ. Oslobo enje 41/13009. Sarajevo 06. On the Latino-Slavic Cultural Symbiosis in Late Medieval. (Uredio Milenko Brkić). Zasada (B). Krleža Miroslav. Kraljević Gojko. Regije 14-25. Vitina 3 (Lj). 4502.-2000. Borač (157). Sarajevo 1988. Bogumilski mramorovi. 4505. Goražde. Oslobo enje 35/10746. Aldeshot-Brookfield 1997. 4509. (* Lonza Nella. 5-9. AL BIH. Oslobo enje 41/13010. Dubrovnik (361).. Studenci 1995. Sarajevo 1988. 11. 1300-1600”. Regije 14-25. Krekić Bariša. 693. 4506. Bosanski mramorovi. Kalinovik. Kreševljaković Hamdija. Kristić Augustin. Dragišić Juraj. 1984. ZM.. Ljubuški. 2. Banja Luka 1978. 543-544. 4508. Bijeljina (130). Regija 24: Lištica.. 4497. 4500. izdanje. Mostar. Tom III. Variorum Collected Studies.404 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Tom III. Zagreb 1984. Arheološka nalazišta. 1978.. ZM. Regije 14-25. 194-212. Konjic. .. Ljubinje. Trebinje.. Sarajevo 10. Zagreb 1984. Aldeshot-Brookfield 1997. Arheološka nalazišta. Krekić Bariša. Jablanica. Arheološka nalazišta. Zagreb 1984. AL BIH. Goražde 1 (G). Putevi XXIV/6. Kreševljaković Muhamed. (5) (Katoličke crkve i samostani). (3) (Srednjovjekovni i turski gradovi). JLZ Miroslav Krleža. 4496. 4499. 4498. Tom III. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. 5): (2) (Stećci – originalna umjetnost srednjeg vijeka). 4507.

Petra u Vrhbosni. Sarajevo 1978. 23-24. 59-60. Biblioteka Naučni i stručni skupovi VI.. ZM. 222-225. “Simpozij ‘Prilozi za proučavanje muzičke kulturne baštine u Bosni i Hercegovini’”. (Summary: Popular kolo dance at the stećci of the medieval Bosnia. 360-364. NEV XXX/1. Muzika. Sarajevo 1988. 188. Kučukalić Zijo. Beograd 1978. PCC Me ugorje. Sarajevo 1984.. Arheološka nalazišta. 11-12. “Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina. Arheološka nalazišta. Kujundžić Zilha. Avicena. 272-276. JLZ. Tom III. 237-252. Kreševo. Zagreb 1985. 11-12). izdanja Enciklopedije Jugoslavije”. Naučni sastanak slavista u Vukove dane VIII. Problematika stećaka i romanike u Bosni i Hercegovini.. NEV XXVIII/1-2. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”. Zagreb 1982. Sarajevo 1994. (KUN VI/137). 4515. Pregled LXIX/6. Prilozi za etnološku monografiju Skipovca.. Visoko. Kujundžić Juraj. Kulenović Salih. Regije 14-25. izdanje. Katedrala sv. Članci i gra a 15.. (Uredio Milenko Brkić).. 4514. Kiseljak. 4511. Mulabegović Amila – Benac Alojz. Fojnica. Orlovica (T). 1994). "Kulturna istorija Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do pada ovih zemalja pod tursku vlast". Stolac. Kuna Herta. Kuna Herta. Krstonijević Irma. Narodna kola na stećcima srednjovjekovne Bosne. . Oslobo enje 40/12799. Kuna Herta. Breza. 4516. Kučukalić Zijo. 4517.) 4520.02. Separat II. Starohrvatski crkveni spomenici u Bosni i Hercegovini. Kućan Ante. Ljubinje. 4512. JLZ. Veselin Masleša. Prilozi centra za povijesne znanosti 2.. Tuzla 1984.. 590. Tom III. 2. Studenci 1995. Kujundžić Juraj...Kultura 405 4510. Sarajevo 1979.. Regija 20: Bileća. 7. 4521. 73-82. 153-163. 2. Zagreb 1982. Sarajevo 08. Vareš. Drugo prera eno i dopunjeno izdanje. 27...02. 4518. Kujundžić Zilha. Turbića groblje (K). Muzika. Sarajevo 1980. 1984. Zagreb 1982. ZM. Regija 14: Kakanj. Banja Luka 1984. Regije 14-25. izdanje. (* Ćošković Pejo. 103-127 + 8 tabli. JLZ. IZ 5. 763766. AL BIH.. Bosanska srednjovjekovna književnost i njen jezik prema staroslavenskoj i hrvatskoj glagoljskoj književnosti. O zborniku krstjanina Hvala.. (Sarajevo. Buzov M. 4519. EJ 2. 337-340. Zbornik sažetaka. 295-303. 4513. 4522.. Sarajevo 1988. EJ 2. Trebinje. Književnost (Bosna i Hercegovina).. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. AL BIH.

Kuna Herta.. godine – The Written Word in Bosnia and Herzegovina from Earliest Times up to 1918". 1-2. 9. Zbornik MS za filologiju i lingvistiku XXIX/2. Kuna Herta. (Priredili: Enes Duraković i Fehim Nametak). Kuna Herta. 25. Sarajevo 1989. 9-18. Kuna Herta. Ćirilometodijanska tradicija i Hvalov zbornik. Odjek XL/2223. 4534. “Bošnjačka književnost u književnoj kritici (Starija književnost)”.. Izdavačka kuća Alef.10. Sarajevo 1987. Sarajevo 1988. Sarajevo 16.. Hvalov zbornik – spomenik srednjovjekovne bosanske književnosti. Godišnjak 17. Naš svijet XXV/285-286. Vrhbosanska visoka teološka škola.. 107-116. Kuna Herta. Kuna Herta. (‘Povelje bana Kulina – me aš bosanske historije i kulture’)”. (KUN). O jednom slabo poznatom bosanskom spomeniku. I knjiga. Mjesto i značaj Pantelejmonovog apostola me u rukopisima srednjovjekovne bosanske književnosti. 4529. 13. Odjek XLII/15-16.406 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Sarajevo 1985. 9-20. Sarajevo 1989. Hvalov zbornik. Kuna Herta. 4533. Neosporno svjedočanstvo. Kuna Herta.. “Povelje bana Kulina – me aš bosanske historije i kulture”... Srednjovjekovna bosansko-hercegovačka književnost. 4523. 4-5. Kuna Herta. 4532. izdanja Enciklopedije Jugoslavije” JLZ. Radovi simpozija povodom 9 stoljeća spominjanja bosanske biskupije (1089-1989). 49-84. Sarajevo 1998. "Pisana riječ u Bosni i Hercegovini od najstarijih vremena do 1918. "Kršćanstvo srednjovjekovne Bosne". Bibliotekarstvo 32. 249-252. Kuna Herta. 4525. Neosporno svjedočanstvo. Sarajevo 1982. Kuna Herta. 39. 4524. Neosporno svjedočanstvo (Povelja Kulina bana – me aš bosanske historije i kulture). Srednjovjekovna bosanskohercegovačka književnost. Milenij slavenske pismenosti. Sarajevo 1986. Odjek XLII/24. . Sarajevo 1989. 295-309. 4530. 1985. 4526.. Oslobo enje 42/13407.-2000. Hvalov zbornik u optici me usobnih veza i uticaja južnoslavenskih srednjovjekovnih književnosti.. Veselin Masleša.. 4531.. Godišnjak 14.. Kuna Herta. SV 4. Kuna Herta. 4528. Književnost. Separat II. Sarajevo 1991. Novi Sad 1986. Zagreb 1982. 4527. “Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina. “Ibidem – Prilog Odjeka I/3. 4535.

Kršni zavičaj 29. Contribution á l'étude des stećci de Bosnie et Herzegovine: les stéeles du Lauragais sont-elles cathares?. Lešić Zorica. Simboli vasione na stećcima 1-4: (I) Most XII/58-59. Dodig Radoslav. I. Biblioteka Kulturno naslje e Bosne i Hercegovine. (* Handžić Izet. 4542.. 111-122. Stara pravoslavna crkva u Sarajevu (Bogata riznica u arhitektonskom unikumu). O znakovima na stećcima. Godina 52. Mostar 1986. 188-205. 576. Cetinje 1978. Knowledge. AP 25. I. 4543. Pleterni ukras od najstarijih vremena do danas. 89-105. 4547. Osnovne karakteristike evropskog srednjovjekovnog pozorišta. Dedino Guvno i Tičići.. 4549. 39-40.) 4539. Sarajevo 1980. 87-94. Dvoboj (139). Letić Branko. 4544. 135-142. 238-244.. Moskva 1978. Logačev K. Hrvatski kalendar za 1995. (* Dodig Radoslav. Mostar 1987.. Istorija pozorišta Bosne i Hercegovine. 918. Sarajevo 1985.. Ledić Fikreta. Ziral. 7788.. 174-175. Starine Crne Gore 6.. 4537.. Hercegovina 2 (10). O znakovima na stećcima. 35-49. Lasić Dionizije Vinko. Lešić Josip. . Nešto o stećcima Vlaške crkve. Oružje (474-476). Lemajić Nenad. Mostar 1985.. 80-81. Lešić Josip. (III) Most XIII/61-62.. 4540. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Lecaque Pathrique. 4545. 4538. Srpska književna tradicija od XV do XIX veka. Lasić Dionizije Vinko. 799-841. Moskva 1979.. Oklop (467-468).. Logačev K. 201-208.) 4546. Pregled LXXXI/2-3. Mostar 1996. Beograd 1999. IA MI BiH.. Godišnjak 20. 4541. Skopje 1982. Knjiga 68. Humac 1996. Beograd-Ljubljana 1986. Sovetskoe slavjanovedenie 5. Svjetlost. MANU-SANU-ANU BiH. Kurent Tine.Kultura 407 4536. Sarajevo 1987. Chicago 1995. 4548. Leković B. Lasić Dionizije Vinko. Zagreb 1996.. Sarajevo 1991. Slavjanovedenie v dorevoljucionnoj Rosii. (II) Most XIII/60. Radio Sa VII/20. Kakanj. Mostar 1985. (IV) Most XIV/68.. 221-223. “Bogumilstvoto na Balkanot vo svetlinata na najnovite istražuvanja”. Sarajevo 1991. 73-104. srednjovekovna nekropola. Njegov likovni oblik i značenje. Obavijesti HAD XXVIII/2. Naprava (433). Sovetskoe slavjanovedenie do sredini 30-h godov.. Chicago 1994.

17. 4556.. (5) (Kozmos i ezoterija na kamenu). 94-139. (2) Bobovac II/22. Izbor tekstova iz starije hrvatske književnosti (Priredio Ivan Lovrenović)”. 4553. Sarajevo 15. Lovrenović Dubravko. 15. Tuzla 1998. 1997. Feljton: Bosanski mramorovi – stećci (1-12): (1) (Kozmos i ezoterija na kamenu). 4557. Lovrenović Dubravko. Sarajevo 21. (4) (Križ. Sarajevo 1982. 17. 1997. Tuzla 1997. 1997. Sarajevo 16.02..02. Oslobo enje 54/17490. 23. 1997. 18. Svjetlost OOUR Izdavačka djelatnost.. Sarajevo 1989. Oslobo enje 54/17493. Lovrenović Ivan. 22.. Sarajevo 18. Odjek XXXIII/18. (3) Hrvatski glasnik V/66. (11) (Ptice iz Egipta). Oslobo enje 54/17499.. BF V/7. svastika i zvijezda). Sarajevo 23. Sarajevo 14. ‘L’ Europe’ i naš odnos (Uz prezentaciju kulture i književnosti naroda i narodnosti Bosne i Hercegovine u pariškom časopisu). 16.. (3) Bobovac II/23.02. (8) (Alegorija plesa mrtvaca). 20. (2) Hrvatski glasnik V/64. Sarajevo 02. Sarajevo 1980. (5) Hrvatski glasnik V/68.. Lovrenović Ivan. 4555.02.-2000. 25.. Sarajevo 1997. 1997. (12) (Zmije prijatelji i ubice). (9) (Viteške figuralne kompozicije). Vareš 1996. Odjek XLII/15-16. “Književnost bosanskih franjevaca. Oslobo enje 37/11374.. Lovrenović Dubravko.02. 18. Oslobo enje 54/17491. 16. Sarajevo 22.. 4558. (7) (Simbolika uzdignutih ruku). 4551. 21. Feljton: Bosansko-humski mramorovi – stećci (1-5): (1) Hrvatski glasnik V/63. (4) Bobovac II/24. Lovrenović Ivan. Sarajevo 17.02. Vareš 1996. 11. Sarajevo 20.02.02. 11.. 4550. Oslobo enje 54/17500. Oslobo enje 54/17497. Lovrenović Ivan. Bosansko-humski mramorovi – stećci.. Tuzla 1998. Oslobo enje 54/17498. Dragišić Juraj (87). 11.. Sarajevo 19. 8596. Sarajevo 1981. 1997. (3) (Širok raspon ukrasa). Drevne knjige (Marginalija na temu srednjovjekovnih bosanskih rukopisa). Oslobo enje 54/17495. Sarajevo 1999. 4554.. Vareš 1996. 16. 4552. 1997... 10.. 22.02.. Lektira za srednje usmjereno obrazovanje.. V dni bana velikago Kulina.. 7-8. Franjevačka književnost u Bosni i Hercegovini (5-17). 11. 1997.02. NS 14-15. Forum Bosnae 5. (2) (Utjecaj drevnoih kultura). 177-206. Tuzla 1998. Stećci okoline Mrkonjić-Grada. polumjesec. Sarajevo 24. Oslobo enje 54/17496. Oslobo enje 54/17501. Lovrenović Dubravko.408 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Sarajevo 13.02. . 4559. Lovrenović Ivan. Lovrenović Dubravko. Vareš 1996. Srednjovjekovna Bosna i srednjoeuropska kultura (Prožimanja i akulturacija).. (10) (Simboli života i hrabrosti).. 1997. Oslobo enje 54/17494... Tuzla 1997. (4) Hrvatski glasnik V/67. 1980.. “Povelje bana Kulina – me aš bosanske historije i kulture”. Oslobo enje 54/17492. Feljton: Bobovac i Kraljeva Sutjeska (1-4): (1) Bobovac II/21. (6) (Solarnolunarni simboli). 1997.02. 23. 1997. 22.. 11.02. 1997. 25..

Bosanska biblioteka. Zagreb 1998.) 4566. Duraković Enes. 4565. Sarajevo 23. 239.. Lovrenović Ivan. Lovrenović Ivan. I knjiga. 46-47. Oslobo enje 48/15330. Sarajevo 31. Bosnien und Herzegowina.. Unutarnja zemlja. Lovrenović Ivan. (Kratki pregled kulturne povijesti Bosne i Hercegovine). V dni bana velikago Kulina. “Bošnjačka književnost u književnoj kritici (Starija književnost)”. (KUN IX/15(473). (* Isaković Alija. 17. 16-17.. Poljarević M. Naši dani XXXVI/981 (51). Benac Alojz. 1999. 26. NIŠRO “Oslobo enje”. 1999.12. Kisić Čedo. Sarajevo 1990. Sarajevo 1990. Misija Ćirila i Metoda (18-19). Odjek XLIII/11-12. Odjek XLIII/11-12. Lovrenović Ivan. Odjek XLIII/1112.02. Sarajevo 26. 1991. 4561. Odjek XLII/24. Izdavačka kuća Alef. 24. 16. 175-178. Lovrenović Ivan – Selimbegović Vildana. NIŠRO Oslobo enje. Juraj Dragišić (15). (KUN) 3. Kulturnohistorijski esej o Bosni. Lovrenović Ivan..05. “Ivan Lovrenović – Vildana Selimbegović.. Klagenfurt-Celovac 1994. 1990.11. Biblioteka posebnih izdanja. Dani 135. Sarajevo 1990. 14-23...) 4562. Bakić Ibrahim. (Priredili: Enes Duraković i Fehim Nametak). Oslobo enje 55/17957... izdanje. Kulturnohistorijski esej o Bosni.) 4563..11. 2000. 17-18. Sarajevo 04. Bosanska medijevalna kultura. 11. “Ibidem – Prilog Odjeka I/3. Sarajevo 1989.12. Oslobo enje 57/19315.12. 4568.. Lovrenović Ivan.. Bevanda Mladen. 4569. (KUN VIII/414). Dani 135.. Labirint i pamćenje. 159. Prvi milenij Bosne.. Sarajevo 1998. (KUN X/23(481).. Sarajevo 1990. Lovrenović Ivan. Sarajevo 1990. Sarajevo 28. 10. Oslobo enje 53/17334. Sušić Hasan. 1989. (‘Povelje bana Kulina – me aš bosanske historije i kulture’)”. Bosna a Hercegovina: Kratky prehled kulturni historie. 1996.Kultura 409 4560. Sedam stoljeća franjevaca u BiH. Labirint i pamćenje.. Sarajevo 1990. (* Šimić Angelina. Oslobo enje 46/14864.. Memija Minka. Lovrenović Ivan. (* Nilević Boris. Lovrenović Ivan – Selimbegović Vildana. 272. Eine Kulturgeschichte. Sarajevo 1989. Kulturnohistorijski esej o Bosni. Odjek XLIII/5. Sarajevo 31. 1. Labirint i pamćenje. Oslobo enje 47/15276.. 4570. Sarajevo 1989. 11. 4567. izdanje. Sarajevo 07..09. 93-102. 178. WienBozen 1998. Praha 2000. 1998. Prvi milenij Bosne”. Sarajevo 1990. 18. 17. Sarajevo 29. Ale.. Lovrenović Ivan. Islamska misao XII/137. Šnajder Slobodan. Odjek XLIII/11-12.. Durieux. . 14. 4564. IA MI BiH 26. Sarajevo 1990. 2. Popović Nenad.

Ljuboja Svetozar.-2000. 271-274.. Beograd 1989. Srpske srednjovjekovne minijature.11. 4581. Naučni skupovi 38. 4576. Glasnik Društva 9. Prijepolje 1978. FTSFranjevački samostan Fojnica. Moskva 1985.) 4580. Lozo Marijan. 4573.. Miroslavljevo jevan elje i umetnost XII veka. Pucko LJ. Lozić Vlade. Stećci – najpouzdaniji izvori (Prikupljanje gra e za monografiju srednjovjekovnog Livna). “Zbornik radova sa Znanstvenog skupa u povodu 500. Mileševa i bosanska minijatura. Tomislavgrad 1999. 4579. SANU. 15. Sarajevo 06. Zbornik Zavičajnog muzeja 4. Crkva Svetog Mihovila u Bobovcu. 89-95. septembar 1985). Sjećanje na Juraja Dragišića (Uz 500. obljetnice smrti Fra An ela Zvizdovića”. Maksimović Jovanka. "Mileševa u istoriji srpskog naroda". Naša ognjišta XXX/268. 143-153... Lukić Ljerka.Travnik. 1997. Ka preciznijem datirnju starijeg slovenskog nakita na Balkanu. Nalaz kamenih sarkofaga kod Nove Bile . Lovrinović Nikola. Les miniatures byzantines et serbes vers le milieu du XIVe siecle.410 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Sveta baština III/24. 4578. Duvno 1984. Naučni skupovi 49. 155-163. Saopštenja 16. 27. 10. 4572. 87-98. 1979... 4576a. 120-121. Livanjsko arheološko blago u Splitu.. Oslobo enje 36/11298. Beograd 1984. Ljubinković Mirjana.. 4571a. 21. (Me unarodni naučni skup povodom 650 godina manastira Dečana. Prosveta. Tomislavgrad 2000. 158.. Lozo Marijan. 137-144.. Travnik 1991. 109-123. Sarajevo 14. Beograd 1985. 110-112. SSDSV 5. Srednjovjekovni ulomci iz Gorice. Zagreb 1980. Odeljenje istorijskih nauka 13. . SANU. Maksimović Jovanka. 15. Maksimović Jovanka. “Dečani i vizantijska umetnost sredinom XIV veka”. 4577. Naša ognjišta XXIX/264. Vasilij. 20. Maksimović Jovanka. Beograd 1983. Odeljenje istorijskih nauka 6. 4574. “Gunjačin zbornik”.. Sovetskoe slavjanovedenie. Oslobo enje 54/17511. Stećci i stare crkve u Zagvozdu. Duvno 1984.. Sarajevo-Fojnica 2000. 4575.03.. Kako protumačiti stećke.. Stanić Radomir.. obljetnicu njegova djela O naravi nebeskih duhova koje nazivamo an elima). Beograd 1987. (* Šakota Mirjana. 4571. Lovrenović Maja.. Sveta baština III/20. Lubovac Ragib.

Mardešić Jagoda. Split 1998. Kršni zavičaj 31.11. Humac 1998. Mladinska knjiga. Mandić Dominik. Motrišta 10. Oslobo enje 39/12115. 101-110 + 6 tabli slika. Hrvatsko pismo i jezik u srednjovjekovnoj Bosni. Tom III. 52-55. 45-49. Gacko.. 8. Mandić Dominik.. Arheološka nalazišta. Regije 1-13. Man eralo Stipo. O nekim interesovanjima za ‘Miroslavljevo jevan elje’. Sarajevo 1988. AL BIH. 4587. glagoljica i slavenski apostoli. 4593. Ključ. 4586. AL BIH. Sarajevo 1981. Livno). Bibliotekarstvo 27. Maksimović Jovanka. Sarajevo 20. Tom II. – Miletić Nada. Maksimović Vojislav. Marić Sava. Miroslavljevo jevan elje (140-141). Keramički nalazi s lokaliteta sv. 1987. Margetić Lujo. "Čudesna Jugoslavija". Svjetlost.) 4595. Svjetlost. Sarajevo 1988. Regija 10: Sanski Most. Marijan Boško. 4588. Gat (G). Bazilika iz jezera (Buško jezero.. 4584. ZM.03. Hrvatsko podrijetlo bh. Mrkonjić Grad.. 4591. 4592. 4585.. Mostovi XXIII/117-118. Hrvatsko pismo i jezik u srednjovjekovnoj Bosni. Mostar 1999.Kultura 411 4582. Sarajevo 1982. ZFF Serija A: Istorijske nauke XVI (Spomenica Svetozara Radojčića). .. 4590. 51-56. Beograd 1997. Sarajevo 06. Maksimović Vojislav. (KUN) 4. ZM. Vrčenac (MG). 4583. Motrišta 15. 144.. Zbornik za istoriju BiH 2. Dometi IX/7-12. Vid u Vidu kod Metkovića. Beograd 1989. 95-121. Rijeka 1999.. Arheološka nalazišta. Sarajevo 1986. stećaka. “Jugoslawien (Landschraft und Kultur)”. Ljubljana 1986.. Regija 19: Nevesinje. Mandić Dominik. 13-21. Regije 14-25. 35-72 + 36 slika. Pljevlja 1991. Maksimović Jovanka.. 4589. 151. Umetnost u doba bosanske srednjovekovne države. Mostar 2000. Man eralo Stipo. Vrijeme bosančice (Prilog proučavanju bosančice u livanjskom kraju). 1982. Hrvati.. 83-88.. 4594. O nekim interesovanjima za ‘Miroslavljevo jevan elje’. (Isti tekstovi i u: “Yugoslavia”.. VAHD 87-89 (1994-1996). Mandić N. Minijaturno slikarstvo polovinom XIV veka i Dečani. 35-48. Oslobo enje 44/14147.

Bugojno. Regija 9: Banja Luka. Jejinovačka pećina (S) 182. Selište (Volari. ZM. Čapljina. ZM. 4603. ZM. Tom II. 179. Bistrički samostan na groblju Sv. Č). Jajce. Marijan Boško.. Donja Blatnica. Š) 184. Čitluk. Čapljina.. Marijan Boško – Miletić Nada. Sunićka pećina (S) 193.. AL BIH. Regije 1-13. Tom II. Arheološka nalazišta. Ljubinje. Stolac.. Gradina 1 (G). Donji Vakuf.-2000. Sanski Most (SM). Titov Drvar. Arheološka nalazišta. Gradac 3 (N). Gradina (Crkvina. 292. 337. Š) 185. ZM. 4605.. Kupres. AL BIH. Sarajevo 1988. 120-126. Regija 19: Nevesinje. Regija 25: Grude. . Marijanović Brunislav. Čitluk. Marijan Boško – Miletić Nada.. Regija 11: Bosanski Petrovac. ZM. Arheološka nalazišta. Marijanović Brunislav. Sarajevo 1988. Sarajevo 1988. Regije 14-25. Kalendar Svetoga Ante 1995. 4597. Sarajevo 1988. Tom III. Čelinac. Gornji Vakuf. Skender Vakuf. Sarajevo 1988. 4602. Hrid (Š). Tom III. Zemunica (BL). Raskršće (Podsoje. Regije 1-13. Sarajevo 1988. ZM. Tom II. Regije 14-25. ZM. 145. AL BIH. Marijanović Brunislav. Tom III. Sarajevo 1988. Č). Regija 24: Lištica. Tom III.. Bosansko Grahovo. Regije 14-25. Mostar.. Regija 24: Lištica. Vitina 2 (Lj). Regije 1-13. 161. ZM. AL BIH. 4598. AL BIH. Gacko. Ive u Livnu. Arheološka nalazišta. Neum. Arheološka nalazišta. Regije 1-13. Marijan Boško – Zelenika An elko. Regije 14-25. ZM. AL BIH. Arheološka nalazišta. Regija 11: Bosanski Petrovac. 4599. 308. AL BIH. Marijan Boško – Miletić Nada. Visočica (Bakri. 4600. AL BIH. Crkvina (Donja Blatnica. Sarajevo 1988. Sarajevo 1988. Mrkonjić Grad. Tom III. BP). Regije 1-13. Ljubuški.412 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 4596. Neum. Tom II.. Arheološka nalazišta. Regija 20: Bileća. 325. Marijan Boško. Mostar. AL BIH. Marijanović Brunislav. AL BIH. 133. Marijan Boško – Miletić Nada. Arheološka nalazišta. Tom II. Ljubuški.. Regije 14-25. Arheološka nalazišta. ZM. 149-150. Regije 14-25. Arheološka nalazišta. Vrtoče. Tom III. Gradić-Žuta glavica (BP). AL BIH. Trebinje. Gradina (Hrgud-Gradina. Regija 25: Grude. 4601.. Titov Drvar. 4607. 4604. Sarajevo 1988. Livno 1995. Arheološka nalazišta. 4606. ZM. Regija 12: Šipovo. Bosansko Grahovo. Marijan Boško. S) 178. Ključ. Kotor Varoš. Sarajevo 1988. 163. Regija 10: Sanski Most. Džakulina glavica (S) 174.

Sarajevo 1988. Donji Vakuf. Šekovići. Regija 25: Grude. Vitez. Vareš. 326. Regija 12: Šipovo. Gornji Vakuf. 205. Marijanović Ivanka. Arheološka nalazišta. G) 325-326. Kupres. Regije 1-13.. Regije 14-25. ZM. Mali han (Lištani. Sarajevo 1988. Bosanska Dubica. Vlasenica. Sarajevo 1988. Č). Sarajevo 1988. Regije 1-13. Regije 1-13. L). 148. Tom III. Marijanović Brunislav – Paškvalin Veljko – An elić Pavao. Tom III. Vinogradina (P). Arheološka nalazišta. Ljubuški. Bugojno. Tom II. Crljenača (Dretelj. AL BIH. Tom II. Bugojno. Sarajevo 1988. ZM. Marijanović Brunislav – An elić Pavao. Ljubinje. 164. AL BIH. Neum. 4614. BP). Visoko. Arheološka nalazišta. Mrkonjić Grad. Regija 12: Šipovo.. AL BIH. Jajce. Kreševo 1 (Kr). ZM.. Arheološka nalazišta. Kiseljak. Sarajevo 1988. Regije 14-25. Kladanj. 4616. Travnik 2 (T). 69. AL BIH. Tom II. Regije 14-25. G). Tom II. AL BIH. AL BIH. AL BIH. Han Pijesak. Titov Drvar. Arheološka nalazišta.. Gornji Vakuf. Marijanović Ivanka. Gradina (Drinovci-Vrcani. Marijanović Brunislav – Miletić Nada. ZM.. Tom III. Sarajevo 1988. Arheološka nalazišta. ZM. Marijanović Brunislav.. Podcrkovnica (S) 189. 4613. Regije 1-13. Trebinje.. 4609. Tom II. Regija 22: Glamoč. ZM. Prijedor. 4615. 4617. Regija 20: Bileća. Sarajevo 1988. Arheološka nalazišta. Regija 14: Kakanj. Bosansko Grahovo. 245. Regija 11: Bosanski Petrovac. Regija 10: Sanski Most. Jajce. ZM. 4619. Sarajevo 1988. Ključ. Arheološka nalazišta. Srebrenica. Busovača. Prusac (DV) 184. Arheološka nalazišta. Arheološka nalazišta. Kupres. 4610. Sutina (Gradina. Neum. Arheološka nalazišta. 22. Tom II. ur eva glavica (N) 323. AL BIH. Ljubuški. Donji Vakuf. Regija 2: Bosanski Novi. . AL BIH. Regije 14-25. Regije 1-13. Arheološka nalazišta. Čapljina. Regije 14-25. Marijanović Brunislav – An elić Pavao. Čapljina. GV) 186. ZM. Regija 16: Olovo. Stolac. Sarajevo 1988. Regija 25: Grude. Tom III. AL BIH. Marijanović Ivanka. Arheološka nalazišta. Livno. 4618. 179-180. Kreševo. Pucarevo. Breza. ZM. Crveni grm 1 (Lj) 321.. 4612. Luke (MG). Marijanović Brunislav – Marijanović Igor.Kultura 413 4608. Marijanović Ivanka. Marijanović Ivanka. Fojnica. Regije 1-13. ZM. AL BIH. Tom III. Crvena njiva (S). Marijanović Ivanka. Jajce (J). Regije 14-25. ZM. Tom III. Gradina (Donji Mamići. AL BIH. Zenica.. Crkvine (S) 171. Sarajevo 1988. Sarajevo 1988. Bratunac. Manastirište (Grčka crkvina. Ravlića pećina (G) 334. 4611. ZM. 39. Regija 13: Travnik.

Ocrkavka (Ki). Šekovići. Sarajevo 1988. Jajce. Regije 1-13. Vitez. Zenica. Bukovica (T) 196. Marijanović Ivanka – Miletić Nada. Arheološka nalazišta. Marijanović Ivanka – Miletić Nada. Arheološka nalazišta. T). Crkvine (Gradac. Marijanović Ivanka – Miletić Nada. Arheološka nalazišta. AL BIH. Arheološka nalazišta. AL BIH. Crkva ružica (B). Pucarevo. 4631. Čapljina. Tom II. 196. Crkvina (Rotimlja. 337. ZM.414 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Regija 14: Kakanj. Sarajevo 1988. Crkvine (Gornje Turbe. ZM. ZM. Drenovik (N) 143. Kladanj. Marijanović Ivanka – Paškvalin Veljko – Miletić Nada. AL BIH. Š). Arheološka nalazišta. Regije 14-25. Borak (B) 195. Regije 14-25. AL BIH. AL BIH.. Regije 14-25. Regije 1-13. Tom II. Gacko 2 (G) 144. Sarajevo 1988. Kreševo. AL BIH.-2000. 4622. 4623. Busovača. Regija 13: Travnik. Kiseljak. AL BIH. AL BIH. 4628. Pucarevo. ZM. Neum. Sarajevo 1988. Miši (G). ZM. Regija 16: Olovo. Visoko. Ljubinje. Tom III. Busovača. ZM. Donji Vakuf. Marijanović Ivanka – Miletić Nada. Sarajevo 1988.. Neum. Sarajevo 1988. 4630. Marijanović Pero. Marijanović Ivanka – Miletić Nada.. Zenica. S). 73-78. 4625. Kamen i čovjek na Radimlji i oko nje. Ljubuški.. . Regije 1-13. Vranjevo Selo (N). Tom III. Regija 19: Nevesinje.. Regije 1-13. Bosansko Grahovo. Tom III. Ljubuški. 68. 196. ZM.. Tom II. Tom III. Tom III. Arheološka nalazišta. Arheološka nalazišta. 4627. BP). Regija 11: Bosanski Petrovac. Srebrenica. Regije 14-25. AL BIH.. Regije 14-25. Busovača. Mostar 2000. Marijanović Ivanka – Miletić Nada. 24-25. Marijanović Ivanka – Miletić Nada. Vitez. Regija 25: Grude. 184. Regija 25: Grude. Tom II.. Regija 13: Travnik./2001. Čapljina. Sarajevo 1988. Arheološka nalazišta. Sarajevo 1988. Zenica. Titov Drvar. Bugojno. Kupres. 4629. Tom II. Gornji Vakuf. 4624. Sarajevo 1988.. 4621. Regija 13: Travnik. Raskršće (Babići. Ocrkavlje (Grčko groblje. Marijanović Ivanka – Basler uro – Miletić Nada. Bijela Crkva (Crkvine. Stolac. 159. Gacko. Hercegovina 6-7 (1415). Bratunac. AL BIH.. AL BIH. Trebinje. N) 150. Regija 12: Šipovo. Arheološka nalazišta. Arheološka nalazišta. Vitez. Han Pijesak. Regije 1-13. Tom III. Fojnica. Breza. Marijanović Ivanka – Glavaš Tihomir. Pucarevo. 331. 4626. Sarajevo 1988. Kalavrija. Sarajevo 1988. Arheološka nalazišta. Vlasenica. V). Vareš. Regije 14-25. 4620. ZM. 171. Marijanović Ivanka – Miletić Nada. Regija 20: Bileća. ZM. ZM. ZM.

Mašić Jozo.. JLZ Miroslav Krleža. Oslobo enje 43/13544. Bogetić Radin (Radivoj.08. HM IV/14. JLZ... Sarajevo 09. 4640. 1986. 5. Marković Marko – Gaković Mirjana. 5...03. 1988. 1986. Pula-Rijeka 1983. Sarajevo 14. 545-548. Ive Krstitelja.03. “Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina.. Zagreb 1982. Dobretić.. O tipologiji motiva na stećcima. Odjek Kulinove povelje (Na stranicama časopisa “Odjek”).. 4638.. izdanje. Sarajevo 1986. 1986. Oslobo enje 46/14784. 4634. Kulturno-istorijski spomenici u nikšićkom kraju. Sarajevo 06. 4639. Juraj.. Blago franjevačkih samostana. Sarajevo 2000. 8. Calgary 1981. Matejčić Ivan. Radoj). tehnike i strukture predantičkog i antičkog graditeljstva na istočnom jadranskom prostoru”. Glumac.. Sarajevo 07. Divan I/8. 4642. Zagreb 1989...03. EJ 2. 4643. “Mirko Marjanović. 5. Oslobo enje 45/14272. Marković Marko – Gaković Mirjana. Zagreb 1980.. Pozorište.) 4644. Autentični stvaralački znak. Sarajevo 11. 8. 1988. Zagreb 1982. Oslobo enje 45/14273. 183-194. Sarajevo 04. 1988. Oslobo enje 43/13547. 7. Istorijski zapisi LX/4. 34. Nastanak i procvat umjetnosti stećaka. Dragišić. 1986.. The Medieval Tombstones of Bosnia and Hercegovina. Markotić Vladimir. 6. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 6. Maslić Fatima. Marjanović Petar. Titograd 1987. 4641. 4637. 364-368. Znanstveni kolokvij održan u Zadru od 6-8. 117-118.. Vrijednosti koje nas ujedinjuju (Blago franjevačkih samostana).03. Beograd 1999.03. “Hrvatski biografski leksikon II (Bj-C)”. Matić Bernardin. Oslobo enje 43/13545. 4636.. 276280. izdanja Enciklopedije Jugoslavije”. Oslobo enje 45/14269. Poroceedinas of the 11th Annual Chacmool Conference. 6-7. Jadranski zbornik 12 (1982-1983). Pozorište. 2. Knowledge. 4635. “Materijali. 4633. Riznica duha i kulture (Izložba: Blago franjevačkih samostana). Marjanović Mirko. Nišani prelaznog oblika. Travnik 1993. Odjel za arheologiju Centra za povijesne znanosti JAZU. (* Matijašić R. 1989. Kraljeva Sutjeska sa samostanom i crkvom Sv. .03. Martinović Niko. XII 1976. 76. Mašić Jozo. Mašić Jozo..Kultura 415 4632. Sarajevo 15. Leksikon hrvatskih književnika Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do danas”. Separat II. JLZ. Sarajevo 16.03. Oslobo enje 43/13542. Izložba narodnih i borbenih igara na stećcima.

‘Bosanska Švajcarska’ (Zapis iz Fojnice). (A-J)”. IA MI BiH 26. Gradačac 1998. 4651. Hrtar. Odjek XLII/24. 4657. Sveske 26-27. Kraljeva Sutjeska. 4652.. Rekonstrukcija manastira Rmnaj. 4654. Matić Bernardin – Gavran Ignacije. 1063-1068. Republički zavod za unapre ivanje vaspitanja i obrazovanja OOUR Izdavanje udžbenika i udžbeničke literature Titograd. Svijest o sebi. 87-88. Sarajevo 1984. Memija Minka.. Bogatstvo izraza (o književnom životu Bošnjaka osmanskog perioda). 4650. o nama (Povodom osamstote godišnjice povelje Kulina bana). “Povelje bana Kulina – me aš bosanske historije i kulture”. Beograd-Titograd 1980.. Prepisivačka djelatnost. Sarajevo 1989.. Micić Stevan. 1989. Tuzla 1999. Memija Minka. Umjetničko blago Crne Gore. 4649.. “Pedagoška enciklopedija. 4656. Diwan I/1. 90. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. Svijest o sebi. 4. Zapis I/1. Metiljević Ahmet. 141-143. Zavod za izdavanje udžbenika Novi Sad. BeogradNIO Pobjeda Titograd.. Sarajevo 1989. Memija Emina. Sarajevo 1989. 543. 4659. Zagreb 1984. IRO Školska knjiga Zagreb. Mešić Hajrudin... Bobovac i okolina. 52-58. Svijest o sebi (Osam vijekova Povelje Kulina bana). 25. 445-448.. Bibliotekarstvo 34 (1988). 34-36. Zenica 1998. Ćirilica. 12. Memija Minka. Sarajevo 1985.. 1“.-2000. Jugoslovenska revija. Zagreb 1987. Štampana knjiga bosanskohercegovačkih autora do 1800. (‘Povelje bana Kulina – me aš bosanske historije i kulture’). Islamska epigrafika. Matić Vojislav. JLZ Miroslav Krleža. godine. 201213. Odjek XLII/15-16. Sarajevo 1989. Znak Bosne IV/5-6.. Mazalić oko. 4655. Sarajevo 1990. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Beograd. Naš svijet XXV/285-286... 4648. Poruke trajnosti u kamenu.416 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 4658. Sarajevo 1989. Memija Minka. 4645. OOUR Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Sarajevo. “Ibidem – Prilog Odjeka I/3.. NS 16-17. Govor o sebi. Memija Minka. Memija Minka. 18-24. Pregled LXXV/9-10. 4647. 4646. . Memija Minka. Mijović Pavle. 208. 4653.

. The Southern California Antology. 85107. 4673.-2001. (A-J)”.. Sarajevo 27. Ranosrednjovjekovna nekropola u Koritima kod Duvna.Herzégovine. 4668. 4672. “Zbornik radova sa Znanstvenog skupa u povodu 500. MS. 145-151 + 4 table. Sarajevo 1979. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1... Miletić Nada. Ranosrednjovjekovno koplje iz Mogorjela.. ZNM 9-10. Verticals of spirituality. Dijalog nova serija IV/4. 107-130. .Kultura 417 4660. Glasnik SAD 6. Miletić Nada. Beograd 1979. JLZ Miroslav Krleža. Sarajevo 1982. Beograd 1990. Franjevački samostani kao centri kulture na prijelomu 15. 204-218. Novi Sad 1978. 525..Herzégovine. 4664. VEDA . Zagreb 1984. 287-306. Vojno groblje u Mostaru. 97-107 + 2 slike + 4 table. 11. Bratislava 1980. Sarajevo-Fojnica 2000.. FTS-Franjevački samostan Fojnica. "Problemi seobe naroda u Karpatskoj kotlini". Mikulić Planinka. Svjedočanstva o trajanju bosanske države (Stalna muzejska postavka Bosne Srebrene). Reflets de l'influence byzantine dans les trouvailles paléoslaves en Bosnie . GZM (A) 37. Tome 2. Miletić Nada. Herceg-Novi. obljetnice smrti Fra An ela Zvizdovića”. Dinaridi srednjovjekovne nekropole Pavlovac kod Sarajeva.. 4661. Mikulić Planinka. 4669. Mikulić-Cucić Planinka. Sarajevo 1998. stoljeća. BF V/8.Vydatelstvo Slovenskej akademie vied.. 23-36. 4665. Miletić Drago Karlo. Miletić Nada. 4666.. Los Angeles 1996. Mikić Živko. Mikulić Planinka. (KUN X/32(490). 4667. Mostar 2000. Rapports du IIIe Congrés International d' archéologie slave. 4671. 141-204.. 164-166. GZM (A) 33 (1978). 207-216. Mikić Živko. Mikulić Planinka. 1991.. Sarajevo 1997. 4663. Oslobo enje 48/15393. Mikulić Planinka. 4662. Prilog antropološkoj problematici stećaka. BF VI/9. Sarajevo 1998. 149-168... Utjecaj islamske umjetnosti na formiranje gotičkog stila i kontinuitet srednjovjekovnih formi u Bosni. Mijović Pavle. Hercegovina 6-7 (14-15). Reflets des Grandes Invasions en Bosnie . Elementi gotike u sakralnoj arhitekturi Jajca. 4670. 176-194. Bosna i europska gotika.04.

(* Jalimam Salih. “Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina. Izvještaj o iskopavanjima srednjovekovnih nekropola u Buškom Blatu. Zbornik 1. 375-434. Prilep 1980. Rani srednji vijek u arheološkim istraživanjima na području sjeverozapadne Bosne. EJ 2. Srednjovekovni arheološki spomenici jugozapadne Bosne... Miletić Nada. 231237.. Separat II. 167. Zagreb 1982. Stećci. 41-43. MANU-SANU-ANU BiH. 4684. (A-J)”. Rani srednji vijek. Stećci .. Ranosrednjovjekovne keramičke posude iz Vrbe kod Glamoča.. 4683. Zagreb 1987. (Drugo prera eno i dopunjeno izdanje). 4682. Veselin Masleša. Miletić Nada. Miletić Nada. 123-177 + 3 priloga. 233240. Miletić Nada. 325. Miletić Nada. 4687. Sarajevo 1984. 43-50. Miletić Nada. Sarajevo 1982. GZM (A) 35-36. Sarajevo 1985. Resultate der neueren archäologischen Untersuchungen des frühen Mittelalters in Bosnien und Herzegowina. "Kulturna istorija Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do pada ovih zemalja pod tursku vlast". Miletić Nada. AL BiH. Skopje 1982. 78-79. 137-181. Miletić Nada. GZM 34 (A) (1979). Rani srednji vijek.. 213-220. Beograd-Zagreb-Mostar 1982. AD BiH. 217-224. izdanja Enciklopedije Jugoslavije”.. 4674. Miletić Nada. Batković. ZM.. Rani srednji vijek (arheološko-istorijski osvrt). (K-Ren)”. JLZ Miroslav Krleža. Rani srednji vijek. Miletić Nada. Zagreb 1984. Miletić Nada.. izdanje. Zbornik 1.. Miletić Nada. Sarajevo 1983. Miletić Nada. Slovenska nekropola u Mahovljanima kod Banjaluke. GDI BiH 36.arheološki i likovni aspekt.. JLZ Miroslav Krleža. 2. Miletić Nada.) 4680.. 4675.418 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 4678. 4686. Sarajevo 1983. Biblioteka “Umetnost na tlu Jugoslavije”. Sarajevo 1980. JLZ. AD BiH. 154-156. “Arheološka problematika zapadne Bosne”. Balcanoslavica 9. 4685.-2000. GZM 37 (A). 166-167. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 2.. 4677.. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. “Arheološka problematika zapadne Bosne”. 82. Sarajevo 1981. Tom I. JLZ. Jugoslavija Beograd-Spektar Zagreb-Prva književna komuna Mostar. Mihaljevići. Zagreb 1982. Sarajevo 1988. 4676. 4679. 4681.. “Bogumilstvoto na Balkanot vo svetlinata na najnovite istražuvanja”. .

Luke (Kužno groblje. Regije 1-13. C) 16-17. Kamen (D) 65. Glavica (Jusići. Madžarsko groblje (Grabik. Oružje (Rani srednji vijek) (132). Regije 1-13. Kosa (Z) 92. Gradina (Jerenin grad. BN). Tom II. AL BIH. Manastirište (BG). Regija 1: Velika Kladuša. Osoje (L) 53. Sarajevo 1988. Doli (L). Nakit (Kasni srednji vijek) (114). ZM. AL BiH. 26. Klisa (Z). L) 52. Gornje Zabr e (U) 90. Crkvina (Voda Jarnija i crkva Marija. Odžak. BN). Bosanska Krupa. Tom II. Crkvina (Gorinja. Dragelji (BG). Župski razboj (S) 55. Grdelj (P). BN). Madžarsko greblje (Br). Borovac (P) 47. AL BIH. Z). ZM. Gradačac. Tučić (BG) 54. Agića groblje (L). Orašje. Miletić Nada. Jazbine 2 (Bi). Regije 1-13. Derventa. Crkvina (Orašac. Arheološka nalazišta. Kamenovi (G). Crkvina (L) 89. Kozluk 1 (Z). Stećak (167). Glavičice (Bi). Miletić Nada. 4691. Kastel (L). ZM. Kužno greblje (G). Umjetnost (Srednji vijek) (181-182). Gošnica (BG) 49. Groblje (Z). Regija 5: Odžak. Maleševci (U). Grobovi (Rani srednji vijek) (88). BN) 35. Bocavača (U) 88. L). Miletić Nada. P). Sarajevo 1988. Rosulje (BD). Bihać. Bošnjića voće (P) 34. Regije 1-13. Džamište (Crkvina. Jardan (Z). Tom II. Lipik (Bi). Prnjavor. Miletić Nada. Sarajevo 1988. Orašje (Vinogradi. P). C). Kraljev sto (S) 51. Cerići (L). Crkvina (Kalenderi. Regija 2: Bosanski Novi. Glavica (BK) 18. Modriča. Miletić Nada. AL BIH. Grabavci (Z). Hajdukovo brdo (L). Lugovi (Z). Bosanski Šamac. 4692. Regija 4: Bosanski Brod. Bosanska Dubica. Životinjski stil (190). BN) 36. CrkvinaKrčevine (Svodna. Preromanika (143). 4694. Franački kulturni krug (75). AL BIH. Begova njiva (Z). Vizantija (184-185). Herići (Z). Kaldurani (Z). Korduni (Z). Klašnice (L). Arheološka nalazišta. Donja Baljkovica (Z). . Velika Kladuša (3). Crkvina (Svodna. Arheološka nalazišta. ZM. Krčevina (Z). Mačkuša (Z). Arheološka nalazišta. Ketlaška kulturna grupa (98-99). Nošnja (124). Cagan grad (S) 48. Lipovice (L). Regije 113. Pismenost (Rani srednji vijek) (137-138). Klisina (BK) 22. 4690. Berek (L). Crkvina (Donje Vodičevo. Srbac. Baštra (BK) 14. Crkvina (Miostrah. Arhitektura (Rani srednji vijek) (58). Grobljice (L). Kljenovci (Br). Miletić Nada. ZM. Bjelobrdska kulturna grupa (63). BK). Selište (O) 79. Toprkala (P) 38. ZM. Ivanov grob (Kužni grob. 4689. B). Crkvine (B) 17. Miletić Nada. 77. Crkvina (Grčka crkva. Gotika (81). B) 16. BG) 50. eruša (L). Bagruša (L). Crkvina (BK) 15. Groblje na Lipi (O). Glavica (Kučić Kula. Bjelovnice (U). Arheološka nalazišta. Hrust (L). Greblje (G). Tom II. Krčevine (L). Laktaši. Prijedor. Crkvina (Marini. Klisina (P) 37. O) 78. Lozovina (L) 93. AL BIH. Dalmatinskohrvatska kulturna grupa (68). Kamenje (D) 66. Opšti leksikografski dio. Kozluk 2 (Z). Kamenica (L). Doboj. Sarajevo 1988. Cazin. Z). Sarajevo 1988. Kalac (L). BK). Crkvina 1 (Velika GataIlidža. Jasenica (Z) 91. Sarajevo 1988. Tom II. Z). 4693. Kalin-grad (BK) 21. B). Nakit (Rani srednji vijek) (112-114). Kamenje (G). Crkvina (Srednji Bušević. Gornja Bukovica (Bi). Tom I. Balatine bare (P). Crkvice (L). Buložani (Z). Glavica (Gušteri. Oru e (Rani srednji vijek) (130). Regija 3: Bosanska Gradiška.Kultura 419 4688. Zidine (L).

Mramorje (Bogutovo Selo. Dubnica 1 (K) 105. Pasji grob (Z). Dukići (K). Crkvina (M) 116. Srebrenik. Beše 2 (Z). Svatovac (Gornji Gostović-Grabovnica. Brusovi Teš). Ž). Rimsko groblje (Z) 96. K) 107. Kamen (Z).420 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Momčilov grob (Tes). Ugljevik. Polje (Z). Donje Petrovice (T). Z). Obli kamen (Teš). Potkućnica (T). Pa ine (Z). Regija 8: Teslić. Polja (L). Regije 1-13. Kalesija. Logobare (Teš). Z). Mramor (Šibošnica. Staro greblje (Teš) 121. Seferovići (Z) 96-97. Vis (Teš). Mramorak (L). Mramorje-Peljave (L). Brdo (Tes). Mramor (Z). Svatovsko groblje (Teš). Ž). Žepče. Svatovac (Lovnica-Huremi. Osojnica (M). Berići (Tes). Mramorje (Kovačica. Kaursko groblje (T). Snježnica (U). Lukavac. Trijebnik (Kladovi. Grčko greblje (M). Donja Paklenica 2 (M). Mramorje 1 (Boškovići. Mramor (Brijest. L). Muslimansko groblje (Z). Bajina glava (Teš). Teš). Mramorje u Gaju (Z). Todorovića gaj (Z) 97. Mramorje (Gornji Dragaljevac. Regija 6: Brčko. Mramorje 2 (Boškovići. Dubnica 2 (K) 105-106. Ravan ( ukin krst. Z). Bjelobor (M). Ž) 107108. Zolje (K). Z). Mramor (Krivaja. Groblje (Teš) 118. Zavidovići. Vrtovi (K). Sarajevo 1988. Mramorje (Zukići. Z). Bi). Z). Rakoč (L).-2000. Gornja Vrućica (Tes) 117. Donja Paklenica 1 (M). Zanaga (T). Ubjenac (Z). Mramorje (MahojeBrdoZ). Okućnica (T). L). Nišan (L). Mramor (Hajdarovići. ZM. Mramornica (Z). Meškovići (K). Stanišnjik (L). Repuh-Tupković (Ž). Djedina (Ž). Ibralići (K) 106. Mramorje-Stan (L). Staro (Madžarsko) groblje (Br). K). Mramor (Priluk. Z). Z). Regije 1-13. Arheološka nalazišta. Mramorovi (Kućice. Sajtovići (K). Mramorić (Z). Mramorci (Ž). Mišljenac (U). Nišića kuće (Z). U). Arheološka nalazišta. Stanovi (K). Sarajevo 1988. Tom II. Mramorje (Vakuf. Malešići 3 (Z). L). 4696. Petkovići (L). Vlaški put (Z). Kuvelj (Z) 119. Miletić Nada. Vrpolje (Ž). Svjetlica (L). Divsko groblje (Hrastić. Žarkulja (K) 109. Grčko groblje (Tes). . Sarajevo 1988. Z). Strana (L). Mramorje (Ča avica. Bijeljina. Kamenje (Tes). Mramorak (K). Mramorovi (Dragovići. Z). Mramorje (Perin grad. Bukvarevo (K). Vrelo Sanduk (Bi). Obršine (L) 95. Ulice (Teš). Novo Selo (Z). Vidin jablan (Z). Mramorje (Žabljak. Kamenje (Z). Mramorje (Grbovci. Jošavac (M). Pravoslavno groblje (Vakuf. Tuzla. L). Mramor (Molitvište. Zvornik. Bi) 94. T). Orašje (K). Perići (K). Brkića groblje (K). Malešići 2 (Z). Vis (K). Skočić (Z). Malešići 1 (Z). Djedovo polje (K). Pirkovac (L). Banovići. Piperi (L). Z). Todorovića brijeg (M). Arheološka nalazišta. Regije 1-13. Mramorje (Gornji Vitkovci. Živinice. Teš). Okrugla (K). 4695. Mramorje (Bulatovci. Krčevine (Tes). Z). Ulice (Br). Z). Omarak (Ž). Čobe (M). Mećava (S). Z). Tes) 121-122. Osmaci (K). Mramor (L). Donja Višća (Ž). Mramori-Mujevina (Z). Z). Kamenjak (Z). Petarac (Ž). Molno polje (K). Teš) 120. Miletić Nada. Z). Zidine (Br) 98. Stupa (Ž). Pazarić (M). Zagrobnica (L). Osrećak (Z). M). Oborak (Ž). Laništa (Teš). Jasik (Ž). Mramorje (Karačić. AL BIH. Donji Vitkovci (Teš). Stare kuće (T). Regija 7: Gračanica. Mramorje (Osmaci-Kakanj. Lopare. Zagrdnica (Krstovi. K). ZM. Puškovac (L). Mramor (Rastošnica. AL BIH. ZM. Dokanj (T). Šeher srpski (K) 108. Z). Krčevine (M). Visovi (Teš) 122. Tešanj. Z). Mramorje (Kitovnica. Vitnica (Z). AL BIH. Banovići Selo (B). Tom II. Maglaj. Mramorje (Igrište. Selo 2 (Bi). Orašje (Teš). Gradašnica (Ž). Mramorje (Glumina. Tom II. Zelina (K). Metljika (S). Pravoslavno groblje (Šetići. Sarići (K). Beše 1 (Z). Pravoslavno groblje (Baljkovica Donja. Čardak (Z). Stupe (Kužno groblje.

K) 142. Krstovi (MG). Breščić (MG). Me a-Vučkovac (BG). Arheološka nalazišta. Baština 2 (SV). Klisina (K) 147. Surjan 1 (MG). Crkvina (Podvidača. Spasovina (MG). Batinčko groblje (MG). Crni Lug (BG). Mramorje (Krasulje. Surjan 2 (MG). AL BIH. Kotor (MG). Regija 10: Sanski Most. Regije 1-13. K). Poljice (MG). Omrčići-Prisoje (SV). ZM. Donja Sanica 2 (K). . Mramorje (Velečevo. Čegeljak (MG). Crkvina (Nuglašica-Čitluk. Titov Drvar. Lusićko mramorje (BL). Crkveno (K). Gornji Vrbljani (K). Bašča (Hripavci-Ahmedini. Podgradina (MG). 4699. Vrelo (K). Bujire (Mramorje. Mramorje (Crljeni. Staro Selo (MG). Stratinska 2 (BL). Kužno groblje (K). Crkvina (Martin. Mramorje (Gornje Sokolovo-Lakići. SM). Kobilja 2 (SV). Mramorje (Pržine. MG). Zidina (BL). Ograda (BG). Gornji Ribnik-Kenjali (K). Gornja Previja (K). K). Gornji Dabar (SM). Gornje Ratkovo (K). Mramorja (K). Mramorje (Vračari. Kotor Varoš. Omar (MG). Debelo brdo (BL). Skender Vakuf. Crkvina (Pana ur. Visoki (Crkvine. Židovsko groblje (SM) 151. Čardačište (Čifutsko groblje. Trnovo (MG). Sarajevo 1988. Marina njiva (MG). BP) 166. Mramorovi (MG). K) 148. Gradište (Malo Mramorje. Mramorje (Želin. Pavlovića groblje (BL). Mramorje (KijevciSanjani. K). Čelinac. Poljane (K). Brežine (SM). Grobnice (MG). Donji Vrbljani 2 (K). Bosansko Grahovo. Zablaće (K). Bagar (MG). Glavica (BL). Tom II. Zvečak (SV) 133. Prhovo (K). Donje Sokolovo (K). Miletić Nada. Crkvina (Oraško Brdo. Kobilja 1 (SV). Jatunova njiva (MG). Ćurum Lovrića (MG). MG). Tešanovića krčevine (MG). Miletić Nada. Šipovljani 2 (TD). Glavičica-Prisoje (SV). K). BL) 128. K). ZM. Mošetluk (K). K) 149. Bat-Klanac (BG). Donji Vrbljani-Ćukovići (K). K). Sarajevo 1988. Trbućki do 2 (BP). Višnjik (SV) 132. Divsko groblje (BP). Crkvina (Careva Luka. Arheološka nalazišta. Vujina glavica (SV). Ljubinska glavica (K). Didovine (TD). Delibrdo (K). Majdanište (BL) 131. Velika njiva (MG). K). ZM. Dobrnja (BL). Donji Graci (MG). Mramorje (Bunari. SM). Crkvena Glavica (TD). Trzan-Glavica (KV). Pavićko mramorje (BL). Velagići 2 (K). AL BIH. Gornje Sokolovo-Perići (K). Brekinja (SV). BP) 159. TD). Regije 1-13. Grčko groblje (BG). Čergića groblje (BL). Mrkonjić Grad. Miletić Nada. Pločice (MG). MG). MG). Regije 1-13. Crkvina (Gornji Vrbljani. Mramorje (Podrašnica. MG). Rastoka (K). Kućišta (MG). Na srid sela (MG). K). Rošića Greda (MG). 4698. BP). Donje Sokolovo-Vujsići (K). Samardžije (Kula.Kultura 421 4697. Saitovac (MG). Donji Ribnik (K). Tom II. Regija 11: Bosanski Petrovac. Crkvina (Č). Hail-Bašča (K). K). Kozica (SM). Otoka (MG). Mramorje (Stubo. Bašča (Ča avica. Ljutik (MG). Tom II. Sarajevo 1988. BG) 164. Mramorje (Kugino groblje. MG). Tučić (TD) 165. Gradina (BL) 129. Ćorića brdo (BL). Regija 9: Banja Luka. Varošište (BL). Poetište-Točak (SV). Klisina (BL) 130. Grkovci 3 (BG) 163. Begluci (MG). Gornji VrbljaniMijatovići (K) 144. BG). SM). Trstovina (MG) 150. Velika Čelinka (MG). Budelj (K). Babin greb (BL). Ključ. Busija (MG). Šumarak (K). Donje Ratkovo-Dragojlovići (K). Bukvice (K). BP). Crkvina (Vo enica. Gornja Slatina (K). Donje Peulje (BG) 160. Arheološka nalazišta. Dvorine (Mramorje. Baština 1 (SV). Mramor (MG). Kamičak 2 (K). Hanovi (MG) 146. AL BIH. Donji Vrbljani-Berići (K). Crkvina (Gornje SokolovoMrazovo. Prodole (BL). Donji Vrbljani 1 (K) 143. Zečeva njiva (K).

Kaursko groblje (B). Greblje (T). Kordići (B) 180. Goljen (B). Dragani (GV). Š). Crkvina (K). Kamenica (GV). Parac (GV). Raskovača (GV). Krst (DV). Glavica (Novo Selo. Maline (T). Perina glavica (K) 183. Bregovi (T). AL BIH. Fazlići 1 (T). Broda (Z) 196. Mašeta (J). Dolac (GV). Sitnica (J). Gaj (Gornji Mujdžići-Orahovica. Oborci 2 (DV). B) 176-177. Zlosela 2 (K). Gornji Malovan 1 (K). Glavica (Potkraj. V). Regija 12: Šipovo. Bili Potok (K). Guča Gora 2 (T). Š). Oborci 1 (DV). Markovina (B). Kruščica (V). Gornja Mašeta (K). Tubulica (K). Groblje (Z). erzelezov mašet (K). Martinovića glavica (V). Rostovo Ravno (B). Grahovčići (T) 199. Jama (V). Briješće (B). Gaj (Voljice. Mramorje (Š). Kužno groblje (GV). Klisa (T). Crkvine (GV). Bajrak (K). Konopi (K). Donji Vakuf. Sarajevo 1988. Kućare (Z). Brižine (B). Divojačka stina (B). Mramorje (T). Divičani 1 (J). Luke (K). Pod Rostovcem (P). Račvulja (GV). Okuč (GV). Crveno groblje (K). Lisičje groblje (T). Gumno (DV). Crkvište (T). K) 176. Musića megdani (K). Berića glavica (Š). Glavičice (Z). Steljac (K) 185. Glavica (Han Bila. Vaganac (Š) 186. Livada (T). Kamen (Z). Karaula (Krajinsko greblje. Dočić (Z). Bijeli put (Z). Potoci bistričke . Mala Smiljevača (K). T) 197-198. Studenac (J). Staro Selo (DV). Kaurlaš-Mamula (P). Šeherdžik (DV). K). Glavica (Gorica. Bišće (Z). Bogaz (V).422 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Z) 199-200. Grčko greblje (Na Kuberu. Otinovci 2 (K). Donja mašeta (K). Ravno (K) 184. Potočine (GV). Bistrica (GV). Nagrade (T) 202. Zgonovi (Š). Gajić (Š). Glavica (Krupa. Vratnice (Š). Jasen (J). Š). Mramor (Donji Mujdžići. ZM. Jajce. Nebića šuma (B). Desove (V). Čadarov greb (Š). Bašak (T). Rastičevska mašeta (K). T) 197. Tom II. Jasike (Š). P) 200. Bugojno. Brijeg (T). Gornja glavica (K). Opara 2 (P). Vrse (GV). Grčko greblje (Glavica. Seka (K). Guber. Lužine (Š). Maleničin gaj (B). Ćosići (T). 4700. Dvorišta (K). GV). Gornje Pećine (P) 198. Kratelj (B) 180-181. Luke (B). Mala Mašeta (K) 181-182. Mašeti (T). Grčko polje (DV) 178. Tursko groblje (K). Ravanjska vrata 1 (K). Z). Kaursko greblje (Z). Brežuljak (T). Zlatarice (B). Selište (GV). Busija (J). Paklarevo (T) 202. Gaćice. Gornji Vakuf 3. Lozića šikara (B). Donja glavica (K). Maculje-Jezera (P). Glavica pokraj jezera (K). Jazakove njive (T). Gornji Vakuf 2. Trišića njiva (K). Čobanovo groblje (K). Trebanovac (DV). Ljubica brdo (T). Gornji mašeti (K). Jažva (T). Magarica (K). Bare (P). Borovac (GV). Kupres. Š). 177. Kojin kamen (T). Novo Selo (K) 182-183. Luka (T) 201. Sedra (B). Bajramovci (K). Mašeta (P). Halilovića (Grčko) greblje (Z). Hrubine (Z). Podjaram (K). Trešnja (GV). Kozice (Z). Komarevac (GV). Ževnjak (J). Brijeg (Š). Bare (B). T).-2000. Potkućnica (GV). Brigovi (V). Gornji Vakuf. Luke (DV). GV). Rustovac (GV). Didakove kuće (T). Kupres. Mramor (Vagan. Miletić Nada. Regije 1-13. Gornji Malovan 2 (K). Podvinica (Z). Makljen (GV) 181. Vjetrenice. Gornji Vakuf 1. Zgoni (GV). Divičani 2 (J) 175. Miletić Nada. Mramorić (Š). Glavica (Blagaj. Velika Smiljevača (K). Krčevine (B). Fazlići 2 (T). Nevino brdo (K) 182. Kičelovo brdo (Š). Luka (GV). Ledine-Donja Mašeta (K). Ravanjska vrata 2 (K). Zlosela 1 (K). Kućerine (B). Glavica-Kamen (GV). elilovac 2 (T). Hrastić (Š) 179. Dugi dol (K). Kovačine (V). Bogduša (T) 195. Žuljeva glavica (K) 187. Grčko greblje (Grm. GV). Carevac (K) 174. Čakareve njive (T). Luke (Š). Gaj (T). 4701. Mramorovi (Pobrdnjice. Delijin brijeg (Š). Brežuljak nad Ćukom (T). Izvor karaulske Lašve (T). Velika njiva (Š). Mašeti (GV). Kamenica (J). Arheološka nalazišta. Krša (K). Gaj (Ždrimci-Žuljevići. Mašeta u Polju (K). Bijele Vodice (T). Nadvode (Š). Dukati (T). Kupalište na škriljama (T). (V). Džamije (Z). Grčko groblje (Donja Trebuša. Krupa (GV). Selišća (GV).

Sarajevo-Novi Grad. Kiseljak. Crkvine (B) (68). Maurovići (Vi). Brdnjak (Ki). Dželepi (V). Turbe (T). urini grobovi (B) 69. Borići (S). Bijeli put (Š). Gornji Zalukovik 2 (V). Vogošća. Gajevi (K). Putovići (Z). Rankovići (P). Buzići (Vi). Trnovo 2. Barakovići (S). Brdo (Brod. Fakovići (B). Kreševo. Pod (Va). Pajtov han (Va). Zagrebnjača 2 (Ki). Gradac (K) 18. Trnovo. B). Sarajevo 1988. Mramorovi (Ki). Brijeg (Š). Glavica (Va). Kaurin (B). Kaursko groblje (Ka). Široka šuma (Ki). Stup (Ki). Radonjići (Va). AL BIH. Glavica (Ka). Babina voda (Ki). Donji Drecelj (O). K). Ostružnica 2 (F). Glavica (Š). Sarajevo-Stari Grad. Zabuće (Vi). Bunar (Ki). Tabačko guvno (SG) 56. Četnište (S). Gaj (Šadići. Visoko. Arheološka nalazišta. Kosa (Ka). Lješčar (B). Miletić Nada. Golijansko groblje (HP). K). Karaula (Ka). Kiseljak. Bijeli hrid (K). Arheološka nalazišta. Očevija (Va). Tisovac (T). Njiva (Ka) 23. Donja Borovica (Va). V). Vareš-Majdan 27. ur evac 2 (S). Zlokuće (Ka) 28. Jasikova (Ka). Gaj (V). Višnjići (Va). Dub (Ki). Čolakovići (B). Bijeli greb (Ka) 14. Polje (Kr). Kadinjača (Vi). Ričica (Ka). Centar 5 (C) 41. Dobrinjac (Vi). Varošište (NG) 57. Budoželj 2 (Va). Brnjaci (Ki). Gornji Zalukovik 4 (V). Banjevići (B). Tom II. Gojsalići (K). Uvrate (Z). Ravan (B). Arheološka nalazišta. Lipnica (Ka). ZM. Brijest (Vi). Grebac (Vi). ZM. Regije 14-25. Kaursko greblje (Ki). Gaj (Ki). Špirin grm (Z). Brezik (Va). Grčko groblje (Tičići. Gorašnica (Vi). S). Grebci (Va). Miletić Nada. Igrište (B). Poriječani (Vi). Pucarevo. Strana (Vi). Kaursko groblje (Kr) 21. Hendek (Ki). Regija 13: Travnik. Pariževići (Ki). Obre 3 (Ka) 24. Babajići (S). Gornji Zalukovik 1 (V). Hadžići. V). Vrbica (Va). Polje (Vi). Borak (S). Čepari Gornji (HP). Križ (Kr) 22-23. Didorada (Va). Begovića polje (Š). Gaj (Gornji Bačić. AL BIH. 4704. Bečani (Š). Tasovik (Kr). Ka). Hrasno (B). Ivica (Ki). Zabr e 2 (Ki). Vareš. Grebljice (Vi) 20. Stojkovići-Bučići (P) 204. Rakovi (Ka). Podgradac (Ki) 26. Breza. Novo Sarajevo. 4702. Mramorje (I) 52. Ostroga (Ki). Vitez. Bratunac 3. Breze (K). Barenjak (Ki). Vukanovići (Ka). Subotići (B) 26. Crkvine (B) 16. AL BIH. Begina zaglavica (V). Ka). Gorovići (P) 43. Gornji Zalukovik 5 . K) Grčko groblje (Ratanj. Mramorje (Va). Bobovik (Ki). Kiseljak 3. Zvijezda (Z) 206. Tom III. Čifluk 2 (Vi). Bubanj (Š). Letovište (Ka). ZM. Gaj (Poljak. Dolovi (Š). Breza. Cerska (V). Brda (Vi). Gornje Žeželovo (Ki). Brdo (B). Gojevići (F). Klupe (Kr). Regija 15: Ilijaš. Regije 14-25. Čakina njiva (Vi). Dvorišta (F) 17. Donji Magašići (B). Bukovica (Ki). Glavica (Vi). Hrašće (Ka). Gorani (Vi). Miletić Nada. Biljeg (S). Busovača. Goli brijeg (O). Brdo (Va). Vrbica (K). Kaursko groblje (B). Zbilje (Vi). Barice (Š). Slivno (B). Bare (V). Hrasno (Ka). Crkvina (K). Puhovac (Ka). Strahovac (Ki). Mravnjače 2 (Ki). Otigošće (F). Tom III. Donji Bačić (B). Podgoj (Ki). Krčevine (F) (22). Fojnica. Raspotočje (Z). Kokoščići (Va). Šuplja stijena (T). Cura (S). Vlahovića brijeg (T) 205. Glavna (Čifutsko groblje. Brataljevići (K) 67. Regija 14: Kakanj. Lopata (Kr). Grčko groblje (Podastinje. Saračevo brdo (Ka). Krčevina (B). Brložnik (HP). Tušnjići (Vi). Djevojka (K). Repuh (B). Hrastovina (Ka). Zagoni (B). Grčko groblje (Brestovsko. Škarine (Kr). Gornji Zalukovik 3 (V). Boljevići (B). Donja Zgošća (Ka). Gornja osica (O). Sarajevo-Centar. Klisa (Vi). Ceransko brdo (V). Pale. Banja (Ka). Dragin han (B). Bašča (S). Sarajevo 1988. Ilidža. Donje Žeželovo (Ki). 4703. Zenica. Bujakovića Polje (S).Kultura 423 luke (P). Grabošić (Vi). Sarajevo 1988. Budoželj 1 (Va) 15. Gerići (V). Bregovi (V). Regije 1-13.

Gračić (S) 70. Han Pijesak. Mramorje (Sućeska. Kamenje (S). Padališta (S). Hrnčići (B). Pokojnica (HP). 4705. Grebljice (O). Kosa (S). Trnovo 2 (K). Tabahana (V). Klis (O). Makovac (B). Mramorje (B). Klisa (O). Hum (V). Mramorje (Žeravica. Zaklopača (V). Ostrovaš (S). Sarajevo 1988. Š). Trnovo 1 (K). Tuholj 1 (K). Š). Pavlovići (Š). S). Podgora (V). Rogajlija (Š) 78. Lukići 2 (V). Plazače 1 (Š). Kladanj. Skenderovići (S). Olovci 3 (K) 76-77. Batovo (Ro). Mršića brdo (V). Vagani 1 (K). Nabojine (Mramorje. Grobnice (S). Mramorje (Ljeskovik (S) 75. V). Krajčinovići (V). Kuselj (V). Simića groblje (Š). Prijanovići 2 (K). Milovo (Š). Ravan (S). Vrelo (Š) 81. B). Š). Marica (O). Tekija (B). Kamenjaci (B). Ljuto brdo (K). Jeremići (V). Mramor (Kovačići. Alibegovići 2 (S). Podliješće (B). . Ravne (K). AL BIH. Usjenovača (B). Rijeke (Podglavica. Strana (V) 79-80. Regija 16: Olovo. O). Mramorje (Kamensko-Gradina. Suljići 2 (K). Mramorje (Vukovići. Toljevići (V). Tepen (Š). (V). Š). Vis (V). Klanac (Š). Grobnice (B). V). Manastirište (B). B). Stupari (K). Vagani 2 (K). Mramorje (Jelah. Meraja (V) 74-75. Jakovice (Š). Potkuća (Š). Gvozdenovići (K). Šijakovića groblje (Š). Simin krš (K). Mladovo (K). Mramorje (Rimsko groblje. Begov gaj (V). Vijenac (V). Lipenovići (B). Podgroblje (HP). Muškići (V). O). Brekovići (Ro). Mramorje (Dubačkići. Lukići 1 (V). Begovina (Ro). Rajići (V). Olovci 1 (K). Bratunac. Ridić (S). Zgunja 2 (S). Prijanovići 1 (K). Gurnine (Š). Ravan (V). Š) 73. Navitak (O). S). Gornji Zalukovik 8 (V). Mramorje (Žioci. Zlatovo (S). Vijenac (K). Š). Bare (S). Luke (HP). Podrenovci (HP) 77. Papraća 2 (Š). K). O). Jelaške (O). Mramorje (Jokići. Vlasenica. Mramorje (Bešići. Karaula (Š). Luke (Š). Mramorje (Mišari. Klotijevac 2 (S). Regije 14-25. Šarampovo (S). Ždrijelo (B) 82. Jazovi (Š). Orahovica (S). Rašića gaj (V). Palemiši 2 (K). Tarevo 2 (K). Vis (Š). Višnjica (V). Opravdići (B). Trnjaci (K). Maljen (Š) 74. Mošulj (K). Vitez (S). Tarevo 1 (K). Stolice (B) 79. Mramorje (V). JatinaDolnice (V). Olovo (Opašići. Pomol (V). Mramorčić (O). Gornji Zalukovik 7 (Vlasenica). Luke (B). Gragir (S). Rudišta (Š) 78-79. Previlica (Š). Mramor (Donji Drecelj. Ravan-Gradina (V). Mramorje (Olovci. Tom III. Hanić (Olovo). Koštanavačko groblje (B). Mramorje (Gaj. Mramorje-Polje (Š). Toliša (K). Zmajevac (K). Kaurski grob (O) 72. Trubor (S) 80. Staroglavica (S). K). Jasen (V). Mramorje (Begići. Varošište (O). K). Hrastić (K) 71. Grabačevac (V). Hadžići 1 (Š). O). Arheološka nalazišta. Osoje (V). Trnić (S). Kovanluk (Š). Mramorje (Konjevići. Slavanj (O). Troliz (S). HP) 70-71. Sofre (S). O). Mramorje (Liješće. Trišići (Š). Alibegovići 1 (S). Biljeg (Ro). Lučica (V).424 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Kutuzero (S). Jagodnja (B). Š). ZM. B). Zlokosa (O). Obori 1 (K). Krčevine (Trupanari. Olovci 2 (K) 76. Bijeli put (Ro). Palemiši 1 (K). Grad (Markov. Hadžići 2 (Š). Mramor (Musići. Tuholj 2 (K). Zalazje (S). Zaelisije (S). Biljeg (S). Rupovo brdo (V). Jelasi (B). Miletić Nada. V). Ogra ena voda (B). Turalići (V). Vitići (V). Kljestani (V). Gaben (S). Kostići (V). Šekovići. Mramorje (Potočari. B). Gradina (O). Vakuf (V). Prijanovići 3 (K). Vlaškovac (O). Milovanovići (Š). Osjenača (S). Stuparski krš (K). K). Mramorje (Voljevica. Ilino brdo (V). K). Suljići 1 (K). HP). K). Plakalovići (V). Mramorje (Kikići. Nasića brdo (V). Hadrovine (HP). Popovići (Š). Preka njiva (B). Petrovača (V). Starič (K). Nasići (V). Srebrenica. Šljivova (S). Sjedaljka (S). Mramorica (B). Presedo (V). Igrište (S). Krčevine (Bačići. Obori 2 (K). Kovačići (K). Plazače 2 (Š). Podvis (V). Mramorje (Berisalići. Biljezi (S). Piskavice (Š). Lubničko brdo (S). Mramorje (Moguše. Trlo (O). Vlasenica. Zgunja 1 (S). S). Kovinj (Š). Gornji Zalukovik 6 (V). Ludmerac (B).-2000. Mramor (Vranovići. HP). Strmica (Š). Koprivno (V).

Luke (Ru). Podlijak 2 (Ro). Baleni (F). Zavrh (Ro). Budaci (Ro). Trojan (Ro). Mramorje (Kalauzovići-Radakovina. Mramorić (Ro). Pale (V). Drvarevo (S). Korita (Ro). Mramorje (Knežina. Mramorje (Banjalučica. Mramor (Kabernik. urevići 1 (V). F). Brdo (F). Mramorje (Gornje grobnice. F). Karetići (S). Derolovi (F). V). S). Mramorje (Mačari. S). Crkvina (Kunovo. Brijeg (Vratar-Heljići. Kalen greblje (S). Ru). F). Ro). S). Otava (V) 103-104. Aherine (F). Mramorje (Rohci. F). Pazarić (S). Petrovo polje (Prijepolje. Decovi (Ro). Dubačko brdo (Ru). V). Vlasulje (Ro). Kobilj-Brdo (Ro). Hrid (S). Brijeg (Lepenica. Krst (S). Tirin han (Ro). Podzid (Ro). Ro). Ro). Mramorje (Kruševci. Sokolac. Jasikovica (S). S). Imamovići (S). ZM. Grabovik (Ru) (95). Me e a (V). Tulež (Ro). Kiler (S). urevići 2 (V) 94. Carine (V). Čengića bara (K). Repuševci (V) 105. Čavke (Ro) 93. Biljeg (F). Maljevići (Ro). V). Bravenjak (F). Konačev do 2 (S). Mramorje (Šahdani. Dulum (V). Papratnice (Ro). 4706. Plješivica 2 (Ro). Vrhselište (S). Donje Štitarevo (V). Trutovo brdo (Brdašce. Drčalica (S). Velika njiva (S). S). Ro). Brda (Ro). Ro). Grebnice (Drinsko. Regije 14-25. V). S). Radovan han (Ro). . Glavičica (F). Podgajevi (Ro) 104. Okolišta (Ru). Bjelosavljevići (S). Dub (Meremišlje. Vidrići (S). Ljuta strana (S). Gluhovina (Ro). Lastre (V). Klečkovac (S) 99. Gaj (K). Mramor (Selišta. Grebnice (Orahovci. Mramorje (Sokolačko polje. Brijeg (Mramorje-Glavica. Gornje Kukavice (Ro). Mramorje (PijevčićiIzborine. Crkvina (Prije elo. Pešurići 2 (Ro). Stupine (Mramorovi. Slap (Ro). Zakomo 1 (Ro). Arheološka nalazišta. Drijenjak (Ro). Višegrad. Brijest (Grčko groblje. Hoćimeri 2 (S) 98-99. Groblje (V). Mramorje (Beheci. Ro). Selakovići (Ro). Lipov do (Ru) 100. Han Lješčice (Ro) 98. V). Ljubić polje 2 (S). Torić (Ro). V). Mramorje (Strgačina. Pešurići 1 (Ro). V). Rujišta (V). Guždeljsko polje (Ro). Mramorje (Pihlice. Vražalice-Kamenjače. Bregovi (Ro). Hadrovići (V). Tom III. Mramorje (Paratok. Ovrčje-Miletci (Dokolac). Pejdehovo groblje (V). Ro). Vrelce (S). Regija 17: Rogatica. Gajevi (F). Geruša (S). S). Ro). Ru). Rančići (S). Ovlagija (Ro). V). Zarbovina (Ru). Dub (Veletovo. Janjoši (Ro). Vrlazje (Ro) 108. Žepa (Ro). Guvno (Ro). Zakomo 2 (Ro). Crkvine (Bjelosavljevići. Trnovik (Ro). Seljani 1 (Ro). Polje (V).Kultura 425 Bjegovići (V). Duboki potok (S). ur evo brdo (V). Glavica (V). Čadovina (Ro). Č) 120. Izborine (Ro). Križevac (V). V). Mramorje (Hrtar. Mramor (Ro). Jasik (Ro). Brdo (La evine. Bračina (F). S) 106. F) 119. Varošište (Ro) 107. Okruglo (Ro) 103. Djedovo brdo (F). Podgaj (Ro). Solila (Ro). V). Brdo (Dumanjići. Pobrdolje (Ro). S). Grebnice (Jasenice. Raževo brdo (S). Sjeversko 2 (Ro). Groblje (Ro). Kalauzovići 2 (S). Nehota (Ro). Mramorje (Vagan. V). Kalauzovići 1 (S). Rudine (S). Hrastovi (Mramorje. Grebnice (Velika Gostilja. Ru). Čifutsko groblje (Gromiljak. Vražalice (Ro). Kaursko groblje (V. Ljubić polje 1 (S). Ro). V). Komina (S). AL BIH. Glavica (Jeleč. V). Ovlagija (S). Blace (V) 91. F). Mramor (Šip. Seljani 2 (Ro). Neljeske (S). Žunovi (S) 109. Mandra (S) 101. Selište (Ro). Gola Glavica (S). Trušen kamen (S). Mramorje (KamenicaPodhrid. Bor (Ro) 91-92. Luka (S). Krčevine (V). Podstranje (Ro). S). Mramorje (Jabuka. Grabenice (S). Veliki čair (S). Brezje (Ro). Ru). Mramorje (Stara Gora. Oglavak (Ru). Vilino kolo (Vrelo. Meremišlje (V). Tinjag-Do (S). Panjevi (Ro). Mramorje (Pozderčići. Podomer (S). Turska voda (Ro). Bare (F). Ro). Ro). V). Crkvine (Klečkovac. Dub (Okolišta. Dobroš (Č). Mramorje (OsovoDolovi. Daničići (F). Glavica (S). Ploče (S). S). Divči-Kamen (Ro). Rudo. V). Djevojačko greblje (F). Glavica (Račići. Miševina (Ro). S) 102. Miletić Nada. Ro) 92. Brdo (K). Mramorje (Pozalje. Karačevina (R). Sarajevo 1988.

Lučino brdo (G). Lučki rat (F). F). Pod klekom (K). Križevac (Ledine. N). N). Gornja Badežišta 1 (G). Modro polje (F). Prgoše (K). Glavice (Bašići. Glavica (Donje Ravni. G). Vratnice (K). Vlaholje (K). F) (123). Ru ice (K). Jovanovo brdo (G). Gradina 2 (G). Grčko groblje (Kožetin. Jablanići (K). Fojnica 2 (G) 143. Šćepov grob (F) (130). Ustiprača (G). Laćerine (Kalufi. Kutine (K). Čengića vješala (G). G). Bijela stijena (N). Crkovnjaci (Crkvina. Me urječje (Č). N). Gornje suho polje (K) 121-122. Cernica (G). Bez e e 2 (N). Vrbnica (F). Glavičine (K). Milarevo (K). K). Donje Selo (G). F). Tom III. ZM. G). Grčko groblje (Višnjevo-Zurović. Gradina 3 (G) (145). Poljana (Grčko groblje. Brežine (G). G). K). Greda (K). Haliluša (N). Pribilovo brdo (K). Donji Bratač (N). Babov greb (G). G). Gruberaš (N). Musin grad (K). Kamin (K) 125. Hercegovo vrelo (G). F). Osija (K). Mramorje (Batkovci. Studeno vrelo (K). Gornje Selo (G). F). Lasica (F). Mramorje (Dragočava. Čitluk 1 (N) 142. Mramorje (Zukmur. Regije 14-25. Kopljević kamen (F). Grčki mramorovi (F) 123-124. Grčko groblje (Ječmišta. . F). Somine (K). Duge njive (G). Ilino brdo (N). Kostrenište (G). Crkvina (Gareva. F). Pijesak (F). Mramorje (Prijedražje. Kalinovik. Ljusići (F). Č). Katarin grob (K). Gornji Jugovići 1 (G). Grčko groblje (Prije elo. Klinja (K). Arheološka nalazišta. Kaurine (Č). Grab (F). Grgureve bare (G). F). F). Mramorje (Ukšići. Mramorje (Kolakovići. Djevojačko groblje (N). Bogdanci (N). Bukve (N). Domrke (G). Gornji Jugovići 2 (G). Duga glavica (G). Trešnjin krst (K). Atlića groblje (N). G). Zavait-Podi. Jabuka (G). Borovno (G) 141. Kužno brdo (Šelec. Ponori 1 (K).426 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Glavica (Crkvina. Grčko groblje (Kosnan. Buklici (N). Gornja Badežišta 2 (G). Stankovac (F). Foča. Kamenje (F). Jejača (K). Prijeklade (F). Vitla bara (K). Grebak (Odžak. Guča greb (F) 124. Brijeg (Rast. Mirkova kosa 2 (K). Vrhovina (K). Pod crkvom (F). Kotača (F).-2000. Cvrkovac (N). Mramorje (Marenići-Pora e. Regija 18: Čajniče. Ivezića groblje (N). Lučila (F). Humsko (F). Ponori 3 (K). Karaula (K). Vlahinje (K). Donji Lukovac (N). Brestovik (N). Grebnice (N). Brijeg (Gornji Bratač. Ponori 2 (K). Bez e e 1 (N). Ljuljevišta (F). Nenkovača (N). Grebak (Žiljevo. Bablja glava (N). Topalov kamen (K). Gornja bašča (F) 121. Ploče (F) 128. Crkvina (Gornje Ravni. Č). Ravnica (K) 129. Drum (G). Brdo (N). K). Grčko groblje (Platice-Lokve. AL BIH. Stručina glavica (K). Tjentište (F). Bukovica (N). Barice (G). G). K) 126. Grčko greblje (Grdijevići. Dramešina (G). Djevič-Kamen (G). Brijeg (Odžak. Zaborak (Č) 131. Korita (F). Stijene (Č). Vlaško polje (K). Svatovsko Djevojačko groblje (F). Gubinov do (G). Bratićevac (N). Jasenik (G). Badžalica (N). N). Grebno brdo (N). Glavice (Braićevići-Glavica. Trpinje (Č). Grčko groblje (Džiburov brijeg. Brašljevica (N) 141-142. Mramorje (Šahbazi. N). Mjehovine 2 (K) 127. G). Balabani (N). F). Jezero (K). Grčko groblje (Brdo. Dubine (N). Jelica (G). Metaljka (F). Dernjak (G). Čavlavica (G). Lokva (K). Miletić Nada. Luko (K). Vihovići (K). Goražde 2. Sopotnica (G). G). Hrast-Vrelo (G) 146. Kaurska glavica (K). Bašića brijeg (N). G). Mazlina (F). Čitluk 2 (N). Bojišta 2 (N). Peovac (Č). Trnavica 1 (K). Banj-Do (Stolovi. G). Mramorje (Zavait. G). Grobnice (K). Trnavica 2 (K). Grčko groblje (Zavait. Mirkova kosa 1 (K). Bahori (G). F). Perić (K). F). Kalufi (G). Hotovlje (K). Gradac (F) 122. Grčko groblje (Krbljine-Ječmeni do. Mramorje (Toholji. Kaursko groblje (F). Bašće (K). Grčka glavica (N). Sarajevo 1988. Presjeka (F). Jažići (K). Igrište (N). N). Jasike (F). F). G). 4707. G). Kokošja ravan (F). Glavica (Gornje Ravni. F). Grude (N). Jakomir (N). Grabi (N) 144. Poda (F). Odačine (K). N). Glavice (Platice. Goražde. Zavait 132.

Trgovišta (Uzdolja. N). Me ugrebine (G). Lučila (N). S). Pleće (N) 150-151. Crkvina (Milavići. Kruščica (G). Golo brdo (B). Grob 2 (T). Miljevačko groblje (N) 149-150. Grebnice-Bunčići (B). Dubrovač kamen (T). Presjeka (N). Crkvina (Orahovice (B) 170. Donji Davidovići 2 (B). S). Blatski do (S). G). N) (148). Pasja jabuka (N) 150. Glavica (Bijeljani. N). Brijeg (S) 169.Kultura 427 Kalufi (N). Udrežnje (N). Blace (S). Ljubišnica (G). Okrugli do (G). Aleksin greb (B). Šurića greb (N). edići 1 (T). Živanj (N) 154. Rudo polje 1 (G). Gornja Kapavica (Lj). Pupuš (N). Drijen (T). Crkvina (Kruševo (S). Ravni (N). Dobromani 2 (T). Slato 1 (N). Glavica (Fatnica. Sr evići (G). Soderi (G). ZM. Donje grobnice (B). Močila (G). Lazarići (G). Grčko groblje (Trebijovi. Bogojević Selo (T). Stećak (N). Boškov do (B). Gornja Lokva (Lj) 175. Kljuni (N) 147. Čepelica 2 (B). Gorica (Bajeljani. Čepelica 3 (B). Širin greb (Brijeg. Vrtine (Sr evići. Dobromani 1 (T). Harem (S). Okiljevo groblje (G). Sr evo groblje (N). Dubljani 2 (T). Gradina (S) 177. B) 178. Mandića groblje (Klanac. Tom III. Mačipolje (N). Vranikuće (N). Rijeka 1 (N). Bogdašići (B). Polučci (G). Kokorina (G) 147-148. Dračevo 1 (T). G). Aran elovo (T). Svatovsko groblje (N). Deminov krst (S). Rabina 1 (N). Lalovo brdo (Grčko groblje. Gacko. Rajkov kamen (N). Lipničke glavice (G). Samobor (G). Boljuni (S). Dubljani 1 (T). Dabrica 2 (S). Stoičići (G). Primet (N). ur eva crkva (T). Polje (N). Radojev kamen (N). Biograd (T). Donje polje (T). Kosa (N). Groblje (T). Grob 1 (T). Lipnik 1 (G). Krst (Plato-Nekudina. Prečica (G). Grčke grebnice (T). Magareća glavica 1 (N). Poljice (N). Pridvorci (N). Mala Gračanica 2 (G). Slato 2 (N). N). Kalupi (Donji Jagići. Gorica (S). Žabljak (Gacko). Galjipov do (B). Mukljevac (N). Krst (Hrušta. Čardak 3 (B). G). Ljeskov dub (G). Crkvina (Trebinje-Zasad). Gradac (Lj) 176. Kula (N). Potkućnica (G). G). Serezov do (N). . Sarajevo 1988. G). Prisadi (N). Ždrijelo 2 (Nevesinje). B). Magareća glavica 2 (N). Regije 14-25. Rogatina glavica (G). Baljci (B) 168. Miljanovića groblje (N) 149. 4708. B). Dubočica (Lj). Konjska glava (G). Kalupi (Donje Ravni. Derviševina (B) 172. Lj). Glavska 2 (T). Crkvina-Godi (Lj). Lipnik 2 (G). Višnjevo (G). Grčko groblje (Petrovići. Donja Orahovica (T). Rijeka 2 (N). Miletić Nada. Crnići 2 (S). Vratlo (G). Kovačići (N). Zagrebnice (G). Zalom (N). Arheološka nalazišta. B). G) 153. N). Grubačev kamen-Crkvina (Lj). Grebuša (Lj) 180. Prijeputnica (N). Donji Turani (T). Mulje (G). Savića glavica (G). Morine (N). Orašnica (Dubravica. rabina 2 (N). Hatelji (S). Divin 2 (B). Bihovo (T). Dragovlje (S) 173. G). Crkvina (Gornje Vrbno. Rat (G) 151. Grčko groblje (Potkom. Donji Davidovići 1 (B). Kovačev do (N). Poda (G). Ljubičin do (N). Vrba (N). N). Bijela Rudina 2 (B). Vrelo (G). Golubinac (T). Ždrijelo 1 (N). G). Udbina (N). Aladinsko brdo 2 (S). Grobnice (B). Mala Gračanica 1 (G). Gradina (Krivača. edići 2 (T). Glavica (LjubomirČvarići. Orlje (G). Glavska 3 (T). Stepen (G). Crkvine (S) 171. Cicrina (T). B). G). Čardak 2 (B). Luka (Rabina-Pakračuša. Šusteri (G). Pusto polje (G). Babe (S). Drijenjani (T). Malo Šipačno (N). N). Gradina-Bunar (S). Regija 19: Nevesinje. Struge (N) 152. Haremi (S). T) 174. Klupca (G). Drenovi (T). Mučibabića groblje (N). Ploče (G). AL BIH. Ladojev grob (G). Osredak (Pod Stolom. Gornja Taleža (T). G). Gornje Selo (B). Ploče (N). Lumer (Grčko groblje. Bobutov dub (B). Bračići (S). Lokve (G). Rudo polje 2 (G). Dračevo 2 (T). Krst (Izgori-Brajčin Laz. Donja žabica (Lj). T). Gumnište (T). Crkvina (Ubosko. Luka (Šurići. Vrtine (Izgori. Veliko groblje (G). T). Carevo počivalo (T). Medanići (G). T). Grčko groblje (BjelojevićiPodsoje. Krst (Hodinići-Radakov do. Čardak 1 (B). Stražište (Crkvina. G).

Zaplanik (T). Grčko groblje (Duge. Gračac (P). Mejdan (P) . Čelijin greb (K). Kraljica (K). Trnovica 1 (B). Hum (K). Lužine (S). P). Stolac. Ljubinje. Jezerine 1 (B). Kamen-Baba (P). Ploče (S). Klanac (J). Klečak (S). Jasenice (K). Kneževa glavica (T). Jezerine (K). Staro slano 1 (T). Mejdan (S) 186. Plana 2 (B). Kod čekića (K). Ljubljenica 1 (S) 185. Križevac (K). Pešikanovi dolovi (B) 188. Podvornice (S). Hrast (P) 216. Veličani 2 (T) 194. rakov krst (T). Kotezi (T). Mašeti (K). P). Ljuti do (S). Duga njiva (K). La anica 1 (K). Oblat (T). Stankov kamen (B). Šehitluci (S). Potkuk (S) 189. Krsti (B). Dabića Velika poljana (K) 210-211. Prijevor (T). Lokve (T). Krst (La evići-Prijepletnik. Čičevo (K). Miruše 2 (B). Vlahovići 2 (Lj). Šćepan krst 2 (S). Čifutsko groblje (Poputnjača. Repovci. Necvijeće (T). Glavičine (K). Ljehove (T). Grčko groblje (Mašeti. Česmina glava (K).K). Lokva (S). Vlahovići 1 (Lj). Mrkonjići (T). Preraca (B). Miletić Nada. Ubosko 2 (Lj). Vrtine (Lj). Ogrlica (S). Začula (T) 196. Bradina (K). Branjovčići (K). Trebimlja (T) 193. Krstovi (S) 184. Veličani 1 (T). Podulovac (B). Lokve (J). Grčko groblje (Gornji Prijeslop. Grovnice (Groblje. Ugarci-Lušići (T). Grašćak (P). Petrov krst (Lj). Plana 4 (B). Ružića njive (Lj). Teklica (B). Krst (Baljci. Krstati kamen (B). Blace 1 (K). P). Krstovi (K). Bilin greb (Bilov greb. Plana 3 (B). Glavice (P). Lokve (K). Ograda 187-188. Spasova glava (T).-2000. Ošanići (S). Humčine-Zmijac (S) 181. Lisičići 2 (K). Ljubinje 2. Teg (T). Kaursko groblje (Borci. Vidoštak (S). Jezerine 2 (B). poljice-Popovo (T). Kaursko groblje (Čičevo. J). Harem (K). Grčko groblje (Dobigošće. Vranjska 3 (B). Janjića groblje (Lj). Svijeća (T). Miruše 1 (B). Preololje 2 (S). Beišćak (J). Ugarci (T). ZM. Gromile (K). Petrovina (B) 188-189. Regija 20: Bileća. Stećci (S). Glavica (Gornji Kranjčići. Vo eni (Lj). Strnjići 2 (T). Zakuk (S). Podna (B). Groblje (K). K) 215216. Radimlja 3 (S). K) 217. Krst (S). Grebine (Pokojište. Žakovo 1 (T). Kuna (K). Korita (B) 183. Ljeskova (B). Čulin dfolac (P) 210. Ubosko 1 (Lj). Skrobotno 2 (B). Rosulja (S). Pogrebnice (S). Bjelan (P). Grebine (Bjelovčina. zakuća (B). Podorašje (T). La anica 2 (K). AL BIH. Gajine (K) 211. Bojišće 2 (K) 208-209. K). Vinine (S) 195. Janjilo (T). Prosjek (T). Sanduci (T). Dubice 2 (K). Grčko groblje (Žuglići. Mijatovina (B). Ivanjica (K). Sikmuša (Lj). Mistihalj (B). Mostište (B). Kosan krst (K). Bahtijevica (K). Ivanj greb (T). Kamenica (B) 182. 211-212. Jezerac (K). Arheološka nalazišta. Hum (T). P). Ljubljenica 2 (S). J). Stuble (S). Meka gruda (B). Strnjići 1 (T). Hadžići (B). Ljubovo (T). Gračane (K) 212. Parojska njiva (T). Suzina (S). Kostadinovica (T). Vukov greb (B). Zidak (B). Kanjina (K). P) 215. Borike (K). Janjčica (S). Borak (Jaklići. Gmići (P). Kamen (J). Kuti (B). Sedlo (S). Sarajevo 1988. Staro slano 2 (T). 4709. Čelebići 2 (K). Orašje Popovo (T). Blace 2 (K) 208. Vrpolje (T). Premilovo polje (Lj). Slivnica (T) 191-192. KIjev do (T). Bavuša (K). Udora (S). K). Vranja dubrava (B). Pocrnje (Lj).Dolovi (K). Rupni do (T). Ilijina glavica (T). Stubline (S) 192. Vranjska 5 (B). Kličanj 2 (T). Vranjska 4 (B). K). Humka (S). Klanac (P). Masline (S). Laništa (K) 219. Radan-Krst (S). Pa eni (B). Grepčani (K). Prenj (S). Uševa gomila (T). Koritnik (S). Obradov Kamen (T) 187. Krivača (K). Rajčeva gomila (T). Mašeta (P). Vranjska 2 (B). Džepi (K). Rapti (T) 190. Skrobotno 3 (B) 191. Trebinje. Uštice (T). Glavičica (P). P). Bilice (J). Mikića groblje (Lj). Trnovica 2 (B). Jasenje (T). Misa (B). Kremešine (K) 218. Žakovo 2 (T) 197. Ljubišići (B). Gošića han (K). Budimov greb (P) 209. P). Trumenti (T). B). Kneževe kuće (P). Miljanovići (Lj). Račeva crkva (B). Kriva rijeka (T). Gradić (K) 213.428 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Golo brdo (K). Ravno (T). Regije 14-25. Trijebovi (T). Lisičići 3 (K). Tom III. Borak (Lapsunj. Lisine (P). B). Prodo (B).

Podvornice (D). Umejak (P). Mramorje (Preduhovo Selo. L). Trebistovo 1 (P). D). Ljubunčić 3 (L). Rudno (P). G). Vukova glavica (K). G). Petrića groblje (G). Previl (K). Viš stijena (K). Potočani (L). L) 244. Pratljevac (K). Livno. Vagan (G) 249. Mandino Selo (D) 271. ZM. Grudine (P) 267. Dubrave (G). Zemelji (Ploče. Golinjevo 2 (L) 238. Rat (P). Borak (G) 235. Konjic. Regija 21: Prozor. Omolje (D). Vrbljani (K). Stipanići 3 (D) 276. Mravinjac (K). Donji Brišnik 1 (D). Kraj (Potkraj. Perkuša džamija (L). Grobnice (G). Brigovi (P) 260. Lipa 1 (D). Vrba 2 (G). Velije (K). Ustirama (P). Zukići (K) 226. Polje (P). Samer (J). Banova lužina (D). Veliko jezero (K). Grobnice (D). Memidžanovo groblje (K) 220-221. G). Eminovo Selo 5 (D).Kultura 429 220. Vlah (K). G). Orahovica 1 (K). Mašeta (L). G). Gradac (P) 264. Visoča (K). Regija 22: Glamoč. Ostrožac 2 (J). Vardino groblje (P) 224. Ljubunčić 1 (L). ZM. Mašet (L). Orahovica Gornja (K). Jelovača (D). Rumboci 2 (P). G). G) 246. Ljubunčić 2 (L). Ravna (J) 222. Klapavica (D) 268. Trebistovo 2 . Rivine (Podvornice. Stidelj (K). Orahovica 2 (K). Kraljičin nasip (L) 244-245. Grudina glavica (L). Ričine (P). Striježevo (K) 223. Mramor (Donji Vagan. L). K). Stipanići 2 (D). Sr evići (L). AL BIH. Peća (G). Čaprazlije (L). Crkvina (G) 236. Kraljevina (D). Mostarine (D). Mramor (Šumanjci-Vrba. Grebnice (Bojanov orah. Šabići (P). Regije 14-25. Gubin 2 (L) 243. Suholj vrelo (G). Bličić (G). Selimovac (L) 248. Trnovik (K). Kuk (P) 269. Gornji Poklečani (P). Tulac (J). Regije 14-25. 4710. 247. Višnjevac (P). Donje bare (P). Kobila (G). Odžak 1 (L). Mramor (Mali Vagan. Čaić (L). Pogledavac (P). Mramor (Branješci. Kaursko groblje (G). Poklečani (P). Slavić (P) 275. Preduhovo Selo (G). Glavica (P). Rastovača (P) 274. Mramorje (Podgreda-Podovi. Seonica (K). P). Tom III. Rumboci 1 (P). Eminovo Selo 2 (D). Lipa 2 (D). Lipa 3 (D). Podi (P) 273. G). Lug 1 (D). Mokro 1 (K). Suhi jast (G). Groblje (Opačić. Muzge (K). Radeško polje (K). D). Turba (G). k). Dumančića liske (L) 237. Prisoje (D). Crnjuše (G). Letka (D). Podgradina 1 (L). Smrike (P). Zagrebnica (P). Vuč kamen (Grahovina. Brižine 2 (D). Pibino groblje (L). Mašeti (Stipanići. Koblići (L). Arheološka nalazišta. Grepci (L). Maleševića dolovi (G) 245. Odžak 2 (L). Šumanjci (G). Paljenik (P). Brig (G). Prika (D). Sarajlije 1 (D). Vrace (P). Mramor (Podgradina. Obarsko polje (K). Duvanjsko polje (D). Paradžići (K). Kamen 1 (G). Kongora 2 (D) 268-269. Eminovo Selo 1 (D). Ocrkavlje (K). Arheološka nalazišta. Ploče (P). G). Liskuša (G). Čitluk (P). Podkula (J). Petrovići 2 (P). Pod (G). Vrdoli (Mašeti. Grgurići 1 (L). Mašeti (Liskovača. Lug 2 (D). P) 225. Šipovice (K). Miletić Nada. Jablanica. Zagrebnice (J). Kongora 3 (D). Stolac (Kaursko groblje. Okuka (Hasanića ravan. Pjevnik (K). Rupin greb (P). Jošanica (D). Mramorje (Rore. Tom III. Mrkinje 2 (Posušje) 271. Babe (G). AL BIH. Ploča (P). Pločice (G). Eminovo Selo 3 (D). Maslića brijeg (P). Zabrišće (L). Marasov grob (D). Varda (K). G) 242. Tukobići (K). Bili brig (P). Terzića luka (K). Sarajevo 1988. Vlaško groblje (K). Jovina struga (L). Bilice (P). Groblje (Staro Selo-Carevica. Glavice (D) 263. Neznano groblje (D). Stećci (P). Strašivo groblje (G). D). 4711. Mokro 2 (K). Prigra e (P). Mašeti (Podgaj. Maslića klanac (P). Debeli dub (P). Struba 1 (L). Oplećani (D) 272. Eminovo Selo 4 (D) 262. Mrkodol (D). G). Žirović (L) 250. Todića polje (K). Ograda (K). Miletić Nada. Jokin greb (D). Bešića groblje (P). Mramor (Reljino Selo. Pačevo (P) 221. D). Selišće (P). Donji Brišnik 2 (D). Sarajevo 1988. Bili brig (L). G). Ploče (G). Cerje (D) 261. Kongora 4 (D). Stećci (K). Glavica (Podgradina.

Vionica (Č) 307. Gračine (Lj). Bijeli greb (G). Privalj 2 (L). Striževo (M). Bunar (Lj). Sajmište (L). M). Divojka (L). Kulješevine (Č). Crpalište (L). Stećci (Gradnići-Ivan Polje. Nesibolje (M). Lišće (Lisje. AL BIH. Jelinik (L). Prlići 2 (G). 4712. Dretelj (Č). Č) 305-306. G). Stećci (Donja Jasenica. Crkvina (Hutovo. Grmci (Č). Posušje. Čerin 2 (Č). Crveni grm 2 (Lj) 321. Tasov krst (Č) 335. Sklade (G). Lj). Doci (G) 322. Dragičina (Č) 293. Gromila (G) 327. . Hamzići (Č). Arheološka nalazišta. Bijeli brig (G). Kordića lokve (Č) (300). Regije 14-25. Obaljevo groblje (N). Rančići (M). Latice (Lj). Tabakovac (Lj). Nagrebnice (N) 331. Krešića groblje (Č). Raićevo groblje (M). L). Alagovac (G). Tom III. Dubnica (Dublje. Šumarak (Č). Biograci (L) 290. Grovište (L) 298-299. Nezdravica (G). Jakerovac (Ploče. Gornji Mamići 4 (L). Pribilovci 2 (Č). M). Čerezovići (L). Svitava 2 (Č). Zacrkovnica (N). Grovište (G). Žitomislići 2 (M). Crtanica (L). Križevi (M). Gornja Vionica (Č) 295. Studenac (L). Rječice (Č). Kupinjavice (L). Čerin 1 (Č). Lokve (Toplice. Č) 305. Miletić Nada. Goranci (M). Dražnica (Lj). Šarampovo (L). Gagrice (Č).430 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Stećci (Gornji Polog. M) 292. Prlići 1 (G). Mejdan (Č). Potoci 2 (M). Odžak (L) 303. Lokve 2 (Č) 330. Javorak (L). Stećci (Šolini stećci. M).-2000. Grebine (G). Sjekose (Č). Mostar. Cerno (Lj). Vrt (Križ. Crkvina (Gornji Vranjevići. Njivetine (Dobrić. N). Barevište (L). Stećci (Blizanci. Crkvina (Poratok. Kosa (G) 328. Greblje (N). Vinogradi. Arheološka nalazišta. Milićevića krstine (Č). (P). Seline 2 (G). N). Tučevac (D) 277. Gornji Studenci (Lj) 324. Gorica (M). Vinjani (P). Baštine (Č). Dašnica (N). Šatorine (Golo Brdo. Sančevine (Č). Dračevica (Č). Kripavac (Č). Gladišike (G) 323. Bili greb (M). Miletić Nada. Vrata (D). Drinovci (G). Crkvina (Dubravica. M). Vioničko groblje (Č) 307-308. Krčevine (G). Padežine (M). Opličići 3 (Č). Č). Krst (M). L). Jelača (Č). Radiševina (N). Kručevići (Č). Omiš (M) 303-304. Granač-Greb (N). Dobro Selo (Č). Seline 3 (G) 334. Njivetine (Knežpolje. L) 308. Gornji Mamići 1 (L) 295-296. Ledinac (G). Regija 23: Duvno. Stećci (Č). Žitomislići 3 (M). Šurmanci 2 (Č). Kravarica (L). Privalj 1 (L). Č). Regije 14-25. M) 306. Grčko greblje (Č). Glavica (M). Tomina grobnica (G). Sarajevo 1988. Opličići 5 (Č) 332. Srietna njiva (M). Hardomilje 2 (Lj). Lastva (N). Gornji Mamići 3 (L). AL BIH. Humlišani (M). Smrčanj (M). Sajmište (Č). Žitomislići 4 (M) 309. Lokve 1 (Č). Regija 24: Lištica. Čalići (Č). Orlac (Č). Šrampovlje (Vinina. Pržine (Lj) 333. Gornji Mamići 2 (L). Sarajevo 1988. Beštanica (N). Arapi (M). Stajića groblje (Č). Podadvor 2 (Č). Luke (Č) 302. Krvavci (Č). Prispa (Lalovci. 4713. Propratnica 2 (N). ZM. Lazina (G). N). Veliki rat (P). Krištalica (G). Bučići (M). Stećci (Sovići. Vrila (D) 278. Grdoman (N). Šprljane (G). Podkrajnica (L) 304. Grab (Č) 296. Vrba (M). Donja Bujača (Lj) 322-323. Glavica (Č) 294. Tulekovina (Lj) 336. Svitava 3 (Č). Me ugorje (N) 330-331. Jedinice (L) 299. Groblje (L) 298. Tom III. Laguše (M). Kravar (Kamenik. Križine (Lj). Č). M). Gvož a (L). Zagorje 2 (P) 279. Vir (P). Gornji Ogra enik (Č). Jasenjački brig (Č). Jankovina (M). Gradnići (Č). Stećci (Kakinovac). Podgradinje (N). Vrućice (G). Opličići 4 (Č). ZM. Stećci (Hamzići. Stećak (L). Kočerin 2 (L). Čitluk. Grude 3. Drini (M) 293-294. N). L). Vakuf (L). Kočerin 3 (L). Cavina (M) 291. Miljkuša (M). Stećak (Č). Blaževići (G). Česmine (Lj). Ratac (G). Ploče (Č). Križi (M). Humac (M). Gradac 4 (N) 325. Lastva (Lj) 329. Trn (L). Stećci (Kočerin. L). Šipovac (M). Kubatovci (M) 301. Pribilovci 1 (Č). Opličići 2 (Č). Barje (Lj) 320. Karusovice (N). Jelinačko groblje (G). Torina (Lj).

ZM. Stolac. . Sarajevo 1988. Milić Angelika. Arheološka nalazišta. Regije 14-25. Ćućanica (G). 4715. Arheološka nalazišta.. 291.. Odjeljenje društvenih nauka 27. Regije 14-25. Čapljina. 4719. Ranosrednjovjekovna koplja s krilima iz Bosne i Hercegovine. ZM. Tuzla. Regije 14-25. ZM. 291. Višegrad. Regija 24: Lištica. Tom II. Miletić Nada – Milić Veljko. AL BIH. Regije 14-25. Miletić Nada – Glavaš Tihomir. 111-119. Gacko. 93. Sarajevo 1989. Rudo. 175-200. 6.. Regije 14-25. 4716. 4722. Č). 4723. ZagrebTomislavgrad. Arheološka nalazišta. 4714. Duvanjski kraj u svjetlu srednjovjekovnih nekropola. Lukavac. Miletić Nada – Oreč Petar. ZM. Sarajevo 1991. "Bosna i Hercegovina u tokovima istorijskih i kulturnih kretanja u jugoistočnoj Evropi". Žagrovci (Č). Ljubuški. 4724.. Posušje. Orah 2 (Trebinje).. Sarajevo 1988. Tom III. Regija 20: Bileća. Tom III. Sarajevo 1989. Miletić Nada.komparativna razmatranja. Mostar.. Živinice. L). Ljubinje. V). Sarajevo 1988. 2000.-7. 143. Arheološka nalazišta. Regije 14-25.. “Duvanjski zbornik.. Posebna izdanja 95. 201-208 + 4 table. 135-142. ANU BiH. ZM. Ranoslavenske nekropole u Bosni i Hercegovini . Mostar. Miletić Nada – Čremošnik Irma. Tom III. Arheološka nalazišta. Arheološka nalazišta. Miletić Nada. 4721.. Miletić Nada – Oreč Petar. Gradina (Ž). Sarajevo 1988. Hrvatski institut za povijest Zagreb – ‘Naša ognjišta’ Tomislavgrad – Zajednica Duvnjaka Tomislavgrad-Zagreb. 106. Regija 23: Duvno. AL BIH. Srednjovjekovna umjetnost Bosne i Hercegovine. 260. Zvirići (Lj). "Zbornik radova posvećen akademiku Alojzu Bencu". Crkvice (Greben. Tom III. Regije 1-13. Brkića badnjače (Kozje njive. Arheološka nalazišta. Crkvina (Džamija. Arheološka nalazišta. Tom III. Banovići. Čitluk. Regija 24: Lištica. 188. srpnja 2000. Regije 14-25. Miletić Nada – Zelenika An elko. GZM (A) 44. Tom III. Zbornik radova s me unarodnoga znanstvenog skupa ‘Duvanjski kraj kroz povijest: Tomislavgrad. P). Kalesija. ZM. Regija 7: Gračanica. Regija 17: Rogatica. Žerakovina (Č) 338. Miletić Nada – Zelenika An elko.”. Tom III. AL BIH. Trebinje. ZM. Neum. Regija 25: Grude. 4720. AL BIH. Sarajevo 1988..Kultura 431 Zagrebnica (Č) 337. Sarajevo 1988. ZM. AL BIH. Sarajevo 1988. Srebrenik. Regija 19: Nevesinje. Miletić Nada. Barzanja (Blidinje. AL BIH. AL BIH. Sokolac. 4717. 4718. Čitluk.. ZM. AL BIH. Sarajevo 1988.

4730. Prilozi za identifikaciju i ubikaciju srednjovjekovnog grada Novog na Uni. 2000. Arheološka nalazišta. Sarajevo 1988. Srednjovjekovna nekropola u ‘Barama’ u Lučanima kod Sinja. Oslobo enje .. Regija 5: Odžak. 4729. Janjkuša (Br) 91. Regija 6: Brčko. Regije 1-13. Sarajevo 1988. Kalesija. Tuzla. Beograd 1981. Crkvište (Z) 89. Tuzla 1984. Tom II. Muzej istočne Bosne. Milić Veljko.-2000. 4727. Arheološka nalazišta. Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 26. Gradačac. 91-97. Tom II. Stećci i Vlasi. Milić Bruno. Borinovac. 4726.. ZM. Regije 1-13. Regije 1-13. Gradovrh (T) 106. 4728. SP III/14. Zagreb-Tomislavgrad. Kovačevac (O). Regija 7: Gračanica. SP III/12. 619-624. Srebrenik. Milošević Ante.... (* Gotovac Vedrana. Lukavac. ŠK. Banovići. 4735. AL BIH. “Duvanjski zbornik. Banja Luka 1982. Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture u Splitu. ZKM 7. 4732. 4737. Srednji vijek. Nakit u sjeveroistočnoj Bosni od praistorije do danas (Katalog izložbe). 78. Razvoj grada kroz stoljeća. ZM. Split 1986-1987.. 185-199 + 1 karta. Milić Veljko. Sarajevo 1988.. II. AL BIH. Milić Veljko – Kulenović Salih. Tuk (Br) 97. AL BIH. Krešića gradina (T). 4736. 4734. Trilj . Arheološka nalazišta. Ugljevik. ZM. Milošević Ante. 6. AP 25. Split 1991. Okućnica (Br) 95. Zagreb 1995. 107. Milić Veljko. Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu.-7. 4733. Milošević Ante.kasnosredenjovjekovna nekropola sa stećcima. Zvornik. Split 1984. Modriča. Popis nekropola duvanjskog područja. VII + 424. Knjiga 2.. Živinice.. Bijeljina. 44. Kasnosrednjovjekovna nekropola sa stećcima pod Borinovcem u Trilju. 166-167.432 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 137-146. Milošević Ante. Hrvatski institut za povijest Zagreb – ‘Naša ognjišta’ Tomislavgrad – Zajednica Duvnjaka Tomislavgrad-Zagreb. Prežitak poganskog obreda sahranjivanja na stećcima.”. 60-61. Beograd 1985. Orašje. Zbornik radova s me unarodnoga znanstvenog skupa ‘Duvanjski kraj kroz povijest: Tomislavgrad. 4731. Stećci i vlaške migracije 14. 63. srpnja 2000. Milinović Ante. Tom II. 4725. Gradine (Bi). Bosanski Šamac. AP 22. Posebna izdanja. Lopare. Milošević Ante. Gojsovac (Bi) 90. i 15. Brekinja (Br). stoljeća u Dalmaciji i jugozapadnoj Bosni. Bisko kod Sinja. Split 1982. Milić Angelika. Milošević Ante.

(2) (Hram u Dobrunu kod Višegrada). Sarajevo 2000.) 4745. 19-20. Glasnik SPC 6.. Nalaz srednjovjekovnih mamuza kraj Boračkog jezera. Odjeljenje društvenih nauka 23. Savez arheoloških društava Jugoslavije-Muzej grada Beograda. Radovi ANU BiH 70. Sofija 1990. 99-103.. 4746. 46-47. Miroslavljevo jevan elje. 4742. 4748. Beograd 19881989.Kultura 433 49/15667. Mostar 1995. Sz. 4744. 4741.. Archaeologiai értesitö 108/2. Stećci i nišani. Mulić Malik.. Čabotarev Andrej. (* Garam E. Kabes III/17. Mostar 1997. Acta Archaeologica 34.. 4747.. Svjetlost. Budapest 1982. Sarajevo 2000.) 4738. 169. JLZ Miroslav Krleža. “Likovna Jugoslavije 2. Knowledge. godine do danas – Paper money in the territory of Bosnia and Herzegovina from 1918 to the present. 352-353. 4743.. 139. Mladenović Aleksandar. Papirni novac na tlu Bosne i Hercegovine od 1918. 4749. Arheološki nalazi seobe naroda u Jugoslaviji. 190. Kuća.. Feljton: Svojatanja u Bosni (1-2): (1) (Pripisivanje hrama Crkve bosanske u Dobrunu kod Višegrada i Donjem Brdu kod Goražda – velika podvala Srpsko-pravoslavne crkve). .. Sarajevo 1989. Beograd 1999. 49-54. Povijesni prilozi 14. Budapest 1981.02... Posebna izdanja 90. Mladenović Aleksandar. Sarajevo 1982... 52-63... Milošević Desanka.. Minović Milivoje. Beograd 1982. 63-68. 294. Sarajevo 01. (KUN 71/529). Beograd 1980. Études balkaniques 3. 19-30. Mostar 1997. Kabes III/16.. 9. Foča. (K-Ren)”. Kabes I/2. Zagreb 1987. Moroz Josif. Zagreb 1995. 438-439. Mrkobrad Dušan. Pretpostavka o jednoj glasovnoj osobini u povelji bana Kulina. Mulaomerović Jasminko.. 4740. 348-357. Mulić Jusuf. Historijski muzej Bosne i Hercegovine. Milošević Gordana – Ćirković Sima. Simvolika meča i sabli v kulturnih tradicijah južnih slavjan. Cunjak Mla an. Mulić Jusuf. Bálint Cs. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 321-324. 63. Sarajevo 1981.. Me usobni odnos srpskog i srpskoslavenskog jezika i neke napomene o staroj ćiriličkoj grafiji. Prilog pitanju periodizacije srpskohrvatskog jezika. ANU BiH. Odjeljenje društvenih nauka 21. Arheografski prilozi 10-11. Muftić Faruk. "Osamsto godina Povelje bana Kulina". TKP Šahinpašić.. enciklopedija 4739. 1992. Srpskohrvatski jeziik (IV) (za studente pedagoških akademija). 98.

Fejzuša (NS). Grebnice (Durakovići. T). Jezero (T). Dvorišta 1 (P). Dželapska Torima (T). Bare (T). Kobilja glava (V). Grebnice (Govedovići. Kamenjača 1 (T) 48. T). Dub 1 (H). Kamen (H). Klanac (H). H). Bora (P). Brnjica (P). Kaursko groblje (Radonjići. Ćorkin do (H). Čitluk 2 (P). stoljeću. C). Kaursko groblje (Ilijaš). Jasike (NS). Kapova selišta (T). Mostar 1999. 4755. Bare (P). Bijeli kamen (Savnjak. Čakmali gaj (P). Jelica (Ilijaš). Glavica (P). Dvorišta 2 (P). Grčko groblje (Budmolići. Musa Šimun. Jahin do (P). Kaljani (P). 167-177. H). Klanica (C). Katića brdo (NS). H). Hanovi (P). (P).. Guvništa (T). H). Gračan brdo (P) 43.. 4753. Kaursko groblje (Munjići. Sarajevo 1979. P). Ilijaš) 46. 55-63. Dolovi (T) 42. Grčko groblje (Pećina. Hrastik (P). Utjecaj Istoka i Zapada na nastanak i razvoj urbanih naselja u Bosni u XV. Barice (Ilijaš). Grčko groblje (Gaj. Četoselje (Svetosavlje. Čičkovo greblje (H). Bradići (T). P). Grčko groblje (Hvaljenski potok.. 4754. Kakanj (NG). Češće (H). Grebnice (Trebečaj. Čepiljače (Ilijaš). Grčko groblje (Medojenci. NG). C). Gradište (SG). GZM (A) 37. Brezik (Ilidža). Brdo (Vinograd. T). Grčko groblje (Svatovsko groblje. Sarajevo 1996. Sarajevo 1982. P). Kamenovi (Ilidža). Drina (Ilijaš). Bulozi (SG) 40. Guvnište. 4752. Ilidža). Bučine (P). Cisterna. Greben (Ilijaš).-2000. Čitluk 1 (P). Grčko groblje (Medvjedice. 233. Kaursko groblje (Bogovići-Resovići. Ivanski brijeg (Ilijaš). Kaursko groblje (Kauraši. Grepčine (H). Batalovići (Ilidža). Čitluk (P). Groblje (Vitica. Grčko groblje 1 (T). Bandijera (Ilijaš). Hrešanski mramorovi. Grčko groblje (Tilava. Glavogodina (Ilidža). Desava (Ilijaš). Mušeta-Aščerić Vesna. "Bosna i Hercegovina i svijet". 4750. Gomjenica (H). H). P). Dolina (P). P). Institut za istoriju. Mutapčić Snježana. P). Kaurlaš (Ilijaš). Ćemanovići (P). Greblje (NG). Dubić (H).434 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Federacije Bosne i Hercegovine i županijskim ustavima. Mušeta-Aščerić Vesna. Grčko groblje (Garovci. Brdo (Ilijaš). Ivančići (Ilijaš). Borak (H). 57-61. 223-229. . Dubovik (P). Djevojačko groblje (P). Grčko groblje (Kaursko groblje. Kaursko groblje (Prečani. Hreša (Sg) 47. H). Ustavnopravni položaj hrvatskkoga jezika u ustavima Bosne i Hercegovine. Dub 2 (H). Grčki mramor (C). Grabovica (P). V). Osvit 2-3. T).. GZM (A) 33 (1978). P). JLZ Miroslav Krleža. Grčko groblje (Grab. Klek (NS). Borak (C). Pavlovac (nekropola stećaka). Kaursko groblje (SG). Grebak (Vitez. NS). Glavica (Ilijaš). Javrornik (C). Braja (P) 39. H). Grobljaja (P). Brezov rat (T). Grivići (H). Cicovića groblje (P) 41. Brijeg (Gornja Vinča. Ilijaš). Donja Trbica (Ilijaš). Gornja Sjetlina (P). Berjanovićevo gumno (Ilidža). Jerkića groblje (H). Grčko groblje (Dušanovo brdo. Mutapčić Snježana. Brdo (Gornji Pribanj-Brdo. Greblje (T). Grčko groblje (Ferhatlije. Brijeg Radova. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. Bjelotine (Ilijaš). Grčko groblje (Kasotići-Brda. NG). Grčko groblje 2 (T). P). T). Bezistan (NG). Muraj Aleksandra. Kamenjača 2 (T). 4751. Bihatina kosa (P). Brijeg (ĆemanovićiCareve vode. Bora (P). Kaldrma (P). Brus (Ilijaš). Gromionica (Ilijaš). T). (A-J)”. Gaj (P). Zagreb 1984. Brdo (T). Česmice-Točila (P). Brdo (Mokro.. T). P).

Za grebljem (Ilijaš). Svatovsko groblje (Ilidža). Ravne (H). Potkućnica (Ilidža). Založnica (Ilijaš). 4756. Mramorje (Šiljevina. Hadžići. SG). Veliko mramorje (P). Vinište (V). Nikolići (P). Naplavak (P). Tabakovac (V) 56. Margetino groblje (H). Vonjača (Ilijaš). Kromoljski put (C). Maqča brdo (T). Lauševac 2 (P). Veliki krivoglavci (V). Vlaško groblje (H). Kopošić (Ilijaš) 4950. Mramorje (Donji Čevljanovići. Mandra (Visojevica-Trifunovići. Ravanica (P). Me uvode (P). Ploče (T). Mramor (Ilijaš). Veliko mramorje (Ilijaš). Na javoru (Ilijaš). Prosjeka (P). Majdani (P). Sarajevo 1988. Mramorje (Šišići. Kovčina (P). SG). Podmjedenik (P). Krstac (T). Rakitnica (T). U polju (P). Trnovo. Priboj (V). Mramorja (Šajnovići-Careve Vode. Sarajevo 1992. Prekača (P) 54. P). marta 1993. Tovarnica (P). Srednje (P). Staro greblje (H). Ilijaš). Molba (P). Na hanu (T). Piskovac 1 (P). godine. Mramorje (Donji Miljevići.. Kovači. Krivače (V). Nedžarići (NG). Osredci (T). P). Kozja stijena (P). Kosa (Ravne njive. Ilidža). Velike bukve 2 (P). Lauševac 1 (P). Široka luka (Ilijaš). Pola milenija zidnog slikarstva Sarajeva. Rimsko groblje (Kasindo. P). T) 52-53. Tarčin 2. Prečko polje (T). Krivače (P). Oseinik (H) 53. Mandra (Kamenica-Elezovići. Zagrebnica (Ilijaš). Zlatarić (T). Ždaralovići (P) 58. Rimski bunar (Ilidža). Paljike (NS). Na dublju (Ilijaš). Otješevo (T). Zakutnica (Ilijaš). Kosa (Sjetina. Svatine (T). Sarajevo-Centar. Regija 15: Ilijaš. Kosa Podmjedenik. Staričevina (Ilijaš). Rogoušići (P). Mramorje 1 (Milotine. Mutapčić Snježana. SarajevoStari Grad. Lučica (V) 50. Njemanica (SG). Vrtača (H). Podgrebeni do (NS). Orašak (H).. Močila (P). Mijajlova njiva (P). Mrezga (Ilijaš). Oglavak (T). Mramorje 2 (Nehorići. Odžak (Ilijaš). P). Moravci (NS). Lasica 1 (Ilidža). Malo mramorje (Ilijaš). P). Močioci (T). Rakova noga (Ilijaš). Vardište (H) 57. Rove-Prosjeka (P). Vukovića groblje (P). Kod kamena (H). Vrijednosti zauvijek (Uništavanje kulturnog identiteta i bosanske duhovnosti). Prijemet (Ilijaš). Prle (C). Ilidža). Travnjak (Ilijaš). Mramorje (Njemanica-Luke. Ilijaš). Savića brdo (SG) 55. P). Saračine njive (P). Sitnik (Ilidža). Svatovsko groblje (P). SG). Krš (P). Mramorje (Kozarevići. Slana bara (Ilidža). Regije 14-25. Krivnja (T). Krč (V). Mramorje (Igrišta. 6-7. Na gaju (NS).Kultura 435 Kobilja glava (SG). P) 52. Arheološka nalazišta. Mutapčić Snježana. P). Podsokolina (P). Vrh Selo (P). P). Vogošća. Mramorje (Ćemanovići-Careve vode. Rogin potok (H). Trlica (Ilijaš). Mramorje (Čegljanovići. Mramorje (Gornja Ljubogišta-Toplik. Podloznik (P). Močevica (T) 51-52. Mramorje (Vlahovići-Kočarevina. AL BIH. Sirotinj kamen (P). Piskovac 2 (P). P). do 21. Mramorje na Lastvi (NS). Orijentalni institut-Institut za istoriju. Pale. Duva česma (P). Mramorje (Sokolovina. P). “Prilozi historiji Sarajeva”. Trebečaj (T). Mlinarevac (SG) 51. Pod biljegom (P). Studenkovići (SG). Sarajevo 1997. održanog 19. Tom III. Malo mramorje (P). . Ilijaš). Mramorje (Pastorak. Stražište (P). Vučja brda (P). Kumjenovac (T). SG). 4757. Kobiljača (T). Odžak (P). Lalića groblje (NS). Radovi sa znanstvenog simpozija Pola milenija Sarajeva. Tilava (NS). Lasica 2 (Ilidža). Novo Sarajevo. Ljutovik (V). Rimsko groblje (Kaursko groblje. Velike bukve 1 (P). Odjek XLV/3-10. Konjic (P) 49. ZM. Mramorje (Bulozi. Uvrat (T). Rakov kamen (Ilijaš). Svatovsko groblje (NS). Križevac (T). Kovačevina (Ilidža). NS). 457-466. Ilidža. Vidovica (P). Sarajevo-Novi Grad. P). Mramorac (P). Koštice (H). NS). Ravan (V). Nišani (T). Velike bukve 3 (P).

Marulić XX/4. Dubrovnik 1992. Biblioteka Prošlost i sadašnjost. Knjiga 6. Mužić Ivan.. 403-411. 1984. 2930. 101-115. Istina o BiH I/9. Biblioteka Prošlost i sadašnjost. 347-348. Marulić XX/3.. Bosančica . MH. 499-505. Nikčević P. Zagreb 1987. Litterae slavicae medii aevi: Francisco Venceslao Mareš sexagenario oblatae. Nazor Anica.-2000. (Autori tekstova: Majda Anders.. Orhan Jamaković)”. Knjiga 6. Macan Trpimir. 241252. Nametak Fehim. MH. Jakić Ljubidrag. Macan Trpimir. Uroš Ilirčić. Dubrovnik 1992.. Nedeljković Branislav. Macan Trpimir. Naučni skupovi 7. 4762. “Trpimir Macan. Beograd 12. “Trpimir Macan. 51-56. 57-58. 71-72. Zbornik radova”. 4766. 24-25 (dvojezično: bosanski i turski). Banja Luka 1988... Marulić XX/3. Godina 46.. 18.. MH. Ogranak Dubrovnik. Nedić Mato. Marulić XX/4. 97-102. Nedeljković Branislav. Nedeljković Olga.. Sarajevo 1994. Marulić XIX/1. Povijesni prijepori”. Zagreb 1987. Zagreb 1987. Marulić XX/1.X 1998). Sagners slavistische Sammlung 8. “Muzej Bosanske krajine Banja Luka (Vodič)..10. 59. “Sava Nemanjić – Sveti Sava. 1998. “I me unarodni simpozij ‘Muzika u društvu’. Mužić Ivan.dragulj povijesti bosanskohercegovačke pismenosti.10.) 4765. Herausgegeben von Johannes Reinhart. (* Macan Trpimir. Sarajevo 1998. Muzej Bosanske krajine.. Sarajevo 29.. SANU... 15.436 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Tihomir ur ević. Sveti Sava i raška pravopisna škola. Knjiga 6. Zagreb 1986. Muzikološko društvo FBIH. (* Pandurević Tatjana. Oslobo enje 55/18107. 177-188.. Ogranak Dubrovnik. Macan Trpimir. Ogranak Dubrovnik. Vojislav.) 4760. Ivanka Bilić. Nedeljković Branislav. istorija i predanje”. Macan Trpimir.. 4767. 6. Beograd 1979. Muzika u društvu. Biblioteka Prošlost i sadašnjost. (Sarajevo. 385-403. Verlag Otto Sagner. 4758. Split 1993. Povijesni prijepori”. NIN.. “Trpimir Macan.. München 1985. 4763. 4759. Čije je Miroslavljevo jevan elje. 79-83. 344-347. Beograd 1983. Sarajevo 1999. Zagreb 1986. O slavenskoj pismenosti na današnjem teritoriju Hrvata u antičko i ranosrednjovjekovno doba. Zagreb 1987. Kačić 25. Znameniti Bošnjaci dio naše historije/Ünlü Boşnakler – Tarihimizin bir Kismi. 763-765. Ćirilica u glagoljskim rukopisima. . Povijesni prijepori”. 4764.. IČ 29-30 (1982-1983). Katakombe u Jajcu. Predsedništvo 1. Zagreb 1987. 4761. Nekoliko podataka o našem jeziku iz arhiva Dubrovačke republike. Marulić XIX/6. Hrvatski narodni godišnjak 1999. Dubrovnik 1992.

Sarajevo 1994. Ziral-Naša djeca.. 4774. 134-149. Mostar 1989. Sarajevo 07. 10)... Zvuk 2. 4777. Beograd 1978. 62-65. Kasnoantička i srednjovjekovna utvr enja u Bosni i Hercegovini. 4773. Franjevačka knjižnica. Sto godina Franjevačkog muzeja na Humcu.) 4770... Nilević Boris. 4780. “Ričice – nekropola stećaka”. 1994). Nikić Andrija. Sarajevo 1980.. Zavičajna knjižnica. Marulić XXIII/1. 1983. Split 1983. Marulić XXIV/5. Miscellanea o srednjovekovnoj skulpturi u Jugoslaviji. Nikolajević Ivanka.. . “Simpozij ‘Prilozi za proučavanje muzičke kulturne baštine u Bosni i Hercegovini’”. ZRVI 24-25. Godina 46. Nilević Boris. 4778. ZRVI 18. Naša ognjišta XXIII/200. 7. Toma Arhi akon. Hrvatski narodni godišnjak 1998. Tragom muzičke prošlosti srednjovjekovne Bosne.. 439-444. Tomislavgrad 1993. Nilević Boris... Nikolajević Ivanka. Kršni zavičaj 17.) 4771. 4769. imitator. Nikić Andrija. Tomislavgrad 1993. “Ljubuški kraj.. Sarajevo 1997. i 12. Zbornik sažetaka. (Iz pozorišne prošlosti srednjovjekovne Bosne). (Summary: Tracing the musical past in the medieval Bosnia. (KUN V/115). Zagreb 1990. Blago hercegovačkih franjevačkih samostana. 4772. Radio Sa VII/21-22.Zagreb 1996. Franjevačka knjižnica u Mostaru.. Sarajevo 1978. Svezak 22. Oslobo enje 40/12647. 16..”. 4779. Nikolajević Ivanka.. Nikić Andrija. Prilog muzičkom životu srednjovjekovne Bosne. 205-231. 163-165. kolovoza 1995. 23-24. (* Dodig Radoslav.. Nikić Andrija. Zavičajna knjižnica “Život i svjedočanstvo”. Feljton: Blago franjevačkih samostana (1-8): (1) Naša ognjišta XXII/187. (Sarajevo. Franjevci i širenje prosvjete u ljubuškom kraju. 250. Dodig Radoslav. Franjevačka kulturna baština. 227-246. 258-259. 4775.09. Knjiga 1.. Nikšić Goran. Nikić Andrija. Biblioteka Naučni i stručni skupovi VI. ljudi i vrijeme. 72-73.Kultura 437 4768. 9-10. (* Removčan Antun.. 18. Kršni zavičaj 26. Heres Tomislav... Zagreb 1991. Humac 1993. muzičar.. Nikić Andrija. 16. Zbornik Znanstvenog simpozija održanog u Ljubuškom 11. (Serijal od 8 nastavaka pod istim naslovom). Mostar 1993. 64. "Anastazije Bibliotekar" i Jene Bori u kulturnoj istoriji Bosne i Hercegovine. Avicena. Posebna izdanja 1.02. Glumac. Preseljenje stećaka. 73-76. Mostar . Tomislavgrad 1992. Hercegovina 1984. Beograd 1986.. 689-693.. 109-126. 4776. – (8) Naša ognjišta XXIII/195. Život i svjedočanstva 14. Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture.

55-85.04. Catholic Monastery Collections and Treasuries in Bosnia and Herzegovina. Kreševo. 81.X 1998). Smail Tihić. Numizmatičar 6. 4782. Ljubinje.438 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Tom III. Zagreb 1987. Novac Stjepana Dabiše. Ranokršćanska dvojna crkva u Gracu kod Posušja. Konavli.. Ilijino brdo (T) 182. Regije 14-25. Trebinje. 4784. Bobovac III/35.. 4794. Sarajevo 1984. Sarajevo 24. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 2. 18-19. GZM (A) 37. 41-46. 4786. Neka zapažanja o arheološkom lokalitetu Varina gruda u Dživarskom polju kod Trebinja. Glas s neba (Kad zvono zazvoni).. Obad Stijepo. Tuzla 1999. Sarajevo 1988. Oslobo enje 40/12512. Oreč Petar.. Marko Oršolić)”. Regije 14-25. 4781.. Slava glasu nebeskom (Crkvena zvona u Bosni). Muzikološko društvo FBiH. Antibarbarus. Beograd 1983. 135-139. Vareš 1997. Tom III.. Mičevac 1 (T) 187. Trebinje 1982. 4783. K. Povijest hrvatske književnosti. Regija 20: Bileća. “Old Bosnian franciscan Monasteries (Kraljeva Sutjeska.-2000. “I me unarodni simpozij ‘Muzika u društvu’. 4789. . Kalendar Svetoga Ante 1999. Novaković S.. 4788. AL BIH. JLZ Miroslav Krleža. 4790. 33-37. (K-Ren)”.. Arheološka nalazišta. Stolac. Zagreb 1996. Prilog arheološkoj topografiji duvanjske regije. ZM. Hrvatski glasnik VII/78. 4791. Trebinje. Resnica (T) 191. 79-85. Novak Slobodan Prosperov. Sarajevo 1988. Nilević Boris. 6-7. AL BIH. 6. 4793. Regija 20: Bileća. 4787. Kratak pregled spisateljstva Hrvata u Bosni do hrvatskog narodnog preporoda. Ljubinje. Biblioteka Antibarbarus.. Odavić or e. 332. Marko Karamatić. Stolac. Muzički život u srednjovjekovnoj bosanskoj državi.. ZM. Obučić Branko.. Visočka arheološka zbirka. Andrija Nikić. ( uro Basler. Sarajevo 1982. O. Sarajevo 1999. 1983. Obučić Branko.. Zbornik 1. 4792. Oreč Petar. Zbornik radova”. Lug (T) 185. Sarajevo 1998. (Sarajevo.. I knjiga (Od početka do Krbavske bitke).. Ignacije Gavran. Odavić or e. Novosel J. AD BiH. Sarajevo 1983. 96-101. Tribunia 6. Ilijino brdo (T) 182. Fojnica). Arheološka nalazišta. 29-30. 4785. Odavić or e – Miletić Nada.

Arheološka nalazišta. Sarajevo 1988. Tom III. Sobač 3 (P). AL BIH. 150. Posušje. P). 236-239. Brižak (P). Arheološka nalazišta. Staropolje (P) 276. Arheološka nalazišta. 4798. ZM. 4806.. AL BIH. Novi arheološki nalazi iz ranoga srednjeg vijeka iz zapadne Hercegovine. Bilobrig (Č) 290. Ljubuški. Sarajevo 1988. Neum. Regije 14-25. Tom III. Sarajevo 1988. Jarčići (P). ZM. 97-129. Arheološka nalazišta. Borčani (D). Regija 19: Nevesinje. Čapljina. Čitluk. Dragičine (G) 323.. AL BIH. Godina 39. Mala gradina (D) 270. 4805. 4799. Vučja gradina (P) 279. Ljubuški. ZM. GZM (A) 39. Šušnjari (G) 335. Crkvina (P) 261. Krivi Dolac (G) 329. G). Oreč Petar. AL BIH. Sarajevo 1990. 4801. Gacko. Arheološka nalazišta. Tom III. Pratorske zidine (G) 333. Dolina (M) 293. Komilovac (P). 336. Tom III. Arheološka nalazišta. Gradina (M) 298. 277. Gradina (G). Regije 14-25. AL BIH. Oreč Petar. . Arheološka nalazišta. AL BIH. Oreč Petar – Miletić Nada. Tom III. Arheološka nalazišta. Regije 14-25. Regija 25: Grude. Ljubuški. Pit (G) 332-333. Vukove njive (Gradac. ZM. Regije 14-25. Čapljina. Tom III. Hrvatski narodni kalendar 1991. AL BIH.. ZM. Sarajevo 1984. Glagoljica u kamenim spomenicima na području desno od Neretve. Regije 14-25. Tom III. 329. 4802. Stari bunari (P) 276. Ilino brdo (P) 267. 4800. Crkvice (P). ZM. 4796. ZM. ZM. P). Velika gradina (Batin grad. Regije 14-25.. Matkovine (P) 271. Ljubuški. AL BIH. Oreč Petar – Paškvalin Veljko. 4804. Neum. Sarajevo 1988. Krvnice (Lj). Oreč Petar. Sarajevo 1988. Sarajevo 1988. Regije 14-25.. Regija 23: Duvno. Regija 23: Duvno. Posušje. Orlov kuk (P) 272. Neum. Mostar. Re