Dr. Esad Kurtović BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH IZVORA I LITERATURE O SREDNJOVJEKOVNOJ BOSNI 1978.-2000.

Sarajevo 2007.

Dr. Esad Kurtović

BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH IZVORA I LITERATURE O SREDNJOVJEKOVNOJ BOSNI 1978.-2000.

Sarajevo 2007.

Amili i Nermini

SADRŽAJ
Sadržaj Predgovor Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000. Uvod Kratice 1. Izvori, historiografija, pomoćne historijske nauke 2. Politička historija 3. Topografija 4. Društvo 5. Privreda 6. Vjera 7. Kultura Registar autora Registar naslova 001 003

005 007 017 029 083 141 201 281 295 345 473 497

PREDGOVOR
Ponu ena ‘Bibliografija’ proistekla je iz namjere da se sačini interno bibliografsko pomagalo za potrebe nastavnika, suradnika i studenata Odsjeka za historiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu radi olakšanja tekućeg rada. ‘Bibliografija’ nije rezultat dugotrajnijeg i temeljitijeg istraživanja. Uprkos ograničenjima i nedostacima, prikupljeni podaci dobili su, po procjeni autora, zadovoljavajuće okvire i mogućnost da se prezentiraju širem krugu struke i ljubitelja starine. Na kraju, kada je čitav prikupljeni materijal postavljen pred, ipak, prinudni završetak, sva ranija razmišljanja, kao i sav posao, bili su vraćeni na početak. Materijal je, dodatnim istraživanjem u susjedstvu i šire, mogao biti bar za trećinu i veći. Postavka da se od svega napravi solidna bibliografija radova kvalitetne, stručne razine, bila je najbolje rješenje. Kolebanja ipak nije bilo. Držeći se činjenice da sveukupnu bibliografiju bosanskog srednjovjekovlja do 2000. godine, na zadovoljavajući način, projektno može da osmisli i realizira malo veća i složenija ekipa struke, toj budućnosti, realnog i zahvalnog izgleda, radije sam kao poticaj prepustio ovaj i ovakav radni materijal. Zahvaljujem Bibliotekama i bibliotekarima Filozofskog fakulteta, Državnog arhiva Bosne i Hercegovine, Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine, Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, Franjevačke teologije Sarajevo, Matice hrvatske Ogranak Sarajevo, Gazi Husref-begove biblioteke, Bošnjačke zajednice kulture Preporod, Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine i Instituta za istoriju u Sarajevu na svesrdnoj ljubaznosti i pomoći u radu. Za nadati se je da istaknuti i dobronamjerni okviri poticajnosti rasprave i prevazilaženja aktualnih informacijskih praznina kao dodatne svrhe ove Bibliografije neće biti pogrešno tumačeni. Autor

3

BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH IZVORA I LITERATURE O SREDNJOVJEKOVNOJ BOSNI 1978.-2000.

.

pojam normaliziranja prešao je. u neku drugu dimenziju i očito je da će čekati daljnja ‘bolja vremena’. Najviša stručna razina ne zastarijeva. Opća klima danas bi se lako mogla nazvati prisilnim fosiliziranjem lokalnih stvaralaštava. Biblioteke od kotline do kotline “zadovoljne” avlijskom produkcijom. ipak biti pravovremenija. Ratom stvoreni informacijski jarkovi produbljuju se i šire. gotovo nesagledivi. brže ili sporije. i uz egzistiranje strasti. istraživačkog rada. No. “krizom samosvijesti” i vraćanjem okvirima prošlih režima. ostaju bez obaveznih primjeraka iz ‘susjedstva’ koja se javno ne poznaju. prije ili kasnije stiže u svaku kotlinu. Očekivalo se da će završetak rata voditi procesu općeg normaliziranja i da će se. te da će neke bolesti duhovnog ozračja polako jenjavati. kao i sva druga očekivanja.UVOD Ratom unesrećeni fondovi i poremećeni ritam rada biblioteka u Bosni i Hercegovini. i od ranije udaljeni. čvrsto ogra enim kotlinama i labirintom prepunim istovrsno šarolikih i identično grubo zabarikadiranih vrata. Jaka je tendencija da se svako izvanavlijsko i izvankotlinarsko sagledavanje i pristupanje. koje redovno za sobom vuče zaostajanja. kao i blokada u distribuciji izdavačke produkcije unutar i okolo Bosne i Hercegovine tokom rata. Kao da je ono čemu se teži . Prepoznaje se pojavnošću svojih parametara. Njeno valoriziranje. putuje. Napisano. . prema njegovom intenzitetu. ponudom konstruktivnog dijaloga i respektabilnom uskostručnom recenzijom. sporo ali stabilno. u naciji i oko nacije. Držalo se da će informacija u poslijeratnom izdavaštvu. popunjavati taj duboki jarak.nauka. u avlijama i kotlinama – odbrambenim mehanizmom smatra “ostacima”. Čini se da će ‘bolja vremena’ najveći dio ratne i aktualne produkcije dočekati naslovima u rijetkim i nepotpunim bibliografijama kao polaznom osnovom. disciplinom istraživačkog postupka. kritike i valoriziranja. suvremenom metodologijom. Ugrožena je pozicija stvaralaštva. predstavljali su svojevremeno uporište za procjenu dugotrajne i značajne informacijske praznine u spoznaji napisanog o bosanskohercegovačkoj prošlosti. kako ni u Bosni i Hercegovini niti okolo nje sam kraj rata nije shvaćen kao završetak jednog procesa. dodirljivo i strogo kontrolirano vlasništvo ideoloških okvira na vlasti i oko vlasti. Prilago avanje stanju stvari. već su neprohodni i hrle prema kanjonima. već bere plodove naučne bezperspektivnosti. nalazi svoje mjesto u razvoju struke. ipak. Suvremeni svjetski tokovi su.

usaglašavajući kompromisno svoju “školu” u sudbini zajedničkog izraza struke svoje institucije. Dr. Svoj rad medievalisti ostvaruju raspršeno u okviru zajedničkih institucija (fakulteta. sasvim sigurnim se pokazuje bogat niz solidno i odlično obra enih bio. bibliografija je kao pomoćna historijska nauka potisnuta bez davanja značajnijih vlastitih metodoloških obilježja. U pregledu napisanog o srednjovjekovnoj Bosni rad bibliografa. Od medievalista u Bosni i Hercegovini.-2000. Prema ostvarenom uvidu. 1 U svome radu P. muzeja i dr. Sarajevo 1987. Muhamed Hadžijahić. 1982. naučne skupove.i bibliografskog pristupa bosanskom srednjovjekovlju je uveliko potreban. Istaknuto. Sarajevo. Za svakog stručnjaka i ljubitelja starine to je neophodan početni zadatak. Neistraženi i nenapisani pravac pregleda historijata bio. slabim kvantitetom.i bibliografija odre enih tematskih i vremenskih okvira kao i pojedinih autora. bibliotekara i ljubitelja starine ne bi se mogao smatrati dovoljno sistematiziranim. instituta. kao ni redovna sastajanja. akademija. Pored nedostatka društvene brige.” Kratak opis rukopisa dao je Mahmud Traljić. Na svakom mjestu skupnog izraza struke. . jedini potpuno okvirni pristup biobibliografiji napisanog o bosanskom srednjovjekovlju u novije vrijeme sačinio je Pavo Živković objavljivanjem Bibliografije objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni..1 Živkovićevom bibliografijom.). časopis. projekte. 256. 251-256. različitim intenzitetom i kvalitetom. * * * Prikupljanje napisanog o bosanskohercegovačkoj prošlosti često je polazna osnova za raznovrsna valoriziranja historiografskog i kulturološkog rasta. historičara medievalista. izraz medievalista u Bosni i Hercegovini oduvijek je u sjeni nepovoljnog društvenog valoriziranja. godine. instituciju.8 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. U Bosni i Hercegovini medievalistika nema brojne vidove suvremeno organiziranog rada (kadrovski sistem. Živković je iskoristio do tada najopširniju prikupljenu gra u iz neobjavljenog rukopisa Muhameda Hadžijahića “Bibliografska gra a za proučavanje historije naroda BiH srednjevjekovnog i turskog perioda -za internu upotrebu-. Anali GHB 13-14. tečajeve). ni redovno hiperkritički zahtjevi medievalista historičara u “podjeli posla” nisu rezultirali definiranjima svojih stvarnih potreba. juni 1971. Bibliografija se u tom pravcu prezentira kao značajna ‘služavka’ u olakšavanju rada. sa zapaženim konstruktivnim kritikama i dopunama.

Ti dobronamjerni okviri njene svrhe.-2001. 2 Jedan sličan širokookviran rad iz i oko kruga istaknutog bibliografa i bibliofila Mustafe Ćemana.g. ovdje centralnog vremenskog okvira. 868-870. uvršten je i manji broj radova objavljenih ispod razine donje vremenske granice.g. kalendari za 2001. dvobrojevi časopisa 2000. GR IZ BiH LXI/7-8. iako su izišli iz štampe tokom 2001. godinu). Sama po sebi ne donosi bitnija standardiziranja. Zamišljena kao interno pomagalo. u malom broju. blago rečeno je dvodimenzionalan.). Sarajevo 1999. Muharem Omerdić. te ispruženu ruku u pravcu prevazilaženja nastalih prekida u informacijskom kretanju napisanog o srednjovjekovnoj Bosni.2 Bibliografija koja se ovdje predstavlja čitaocima svojevrsni je nastavak na bibliografiju Pave Živkovića. godine. bjekstvom od učestalog suvremenog poimanja historije kao proizvoljne konstrukcije. naročito konstrukcije “racionalizma sadašnjosti”. za takve radove objavljene recenzije prije 1978. godine. i radovi koji su izašli s “produženom vremenskom distancom izlaženja” (časopisi sa zadržanom oznakom izlaženja 2000.-1999. Na gornjoj vremenskoj granici uvršteni su. sa druge strane. Prostor obuhvaćen Bibliografijom. U njegovom središtu je srednjovjekovna Bosna u svojim razvojnim teritorijalnim fazama. prikazi i osvrti koji su objavljeni tokom 2001. U spomen Mustafi Ćemanu (1925. . sa istim željama se upućuju i velikom broju ljubitelja starine. * * * Vremenski period obuhvaćen Bibliografijom obuhvata izdavačku produkciju od uključivo 1978. I ona je sekundarna. nisu uzimane u obzir. U obzir nisu uzete recenzije. do uključivo 2000. kako bi svoj pristup i prepoznavanje stručne razine. najavljuje se temeljitošću prikupljanja kao važan doprinos u spoznaji napisanog o bosanskom srednjovjekovlju. godine. ocjene. Uporedi.. Iznimno.. iako se odnose na izdavačku produkciju iz ranijeg.. Pri tom. a za koje je prona ena recenzija iz ovdje zacrtanog okvira. ili 2002. Ovdje su uvršteni i radovi koji prate historiju kroz prizmu “današnjih granica Bosne i Hercegovine u srednjem vijeku”. sami kontekstualizirali u zamašnoj izdavačkoj produkciji.Uvod 9 učinjeni su kvalitetni pomaci u olakšavanju pristupa napisanom o srednjovjekovnoj Bosni te autorima najznačajnijih djela. prerasla je u prilog potrebi definiranja izučavanja i rada na biobibliografiji bosanskog srednjovjekovlja sa jedne strane.

. . To je ujedno. 3 Za nepotrebna nekritička i hiperkritička poistovjećivanja uporedi. umjetnosti i dr. kao i pada posljednjeg uporišta hercegove zemlje 1482. Zagreb 2000.10 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Lepeza objavljenog pokušala se prikazati raznim parceliziranjima. ili u antici. pa čak i dnevna štampa i školska izdanja. historiji pisma. te potrebe da se vidi tko se čime bavi. pa čak i navo enjem naslova pojedinih dijelova “feljtona” u štampi. koja prati susjedstvo srednjovjekovne Bosne (i “Bosne i Hercegovine u srednjem vijeku”) i koja se naslanja na historiografsku produkciju direktno posvećenu bosanskom srednjovjekovlju. publicistika. revijalna. u kojima je nivo pristupa šaroliko neujednačen. polumjesečna i sedmična izdanja.-2000. bez obzira na stručni nivo napisanog.. I nekoliko istaknutih općih pristupa historiografiji. Isti rad objavljen je u: HM V/19-20. Pored uskostručnih radova.. Sarajevo 2001. Prilikom sortiranja podataka uzimano je sve što je objavljeno. na mnogim mjestima zasebnim zavo enjem ponovljenih ili dopunjenih izdanja. 367-377. činjenica da se u vrijeme rata u Bosni i Hercegovini mogućnosti za stručni izraz bile ograničene. 225-235. ona “aktualna avlijska ravan” koja podrazumijeva satisfakciju “stvaralačkog”. u kojoj se sud struke prepoznaje zavidnom samozatajnošću i samokritikom. tu su i radovi koji kroz osmanski period i dalje.). u obzir su ušli i naučno-popularni radovi. Takvim dimenzijama prostora Bibliografija se kronološki vezuje uz produkciju vezanu za historiju od doseljavanja Slavena do pada srednjovjekovne bosanske države 1463. skupno ponovo objavljenih radova. te kvalitetnih pristupa struke u izvanstručnoj. kulture. mjesečna. danas u Bosni i Hercegovini. do razine slabog i beznačajnog. za materijalne i političke.. Historiografija u službi eliminacije Hrvata u Bosni i Hercegovini (1989-1999. Ante Škegro. na nekim mjestima i “stručne nosioce duhovne nadgradnje” i neke koji se predstavljaju stručnjacima. pomoćnim historijskim naukama. u svojoj retrospektivi ili perspektivi sežu u srednji vijek. jezika. naročito stručnom produkcijom. Nerijetko. kao i metodologiji istraživačkog rada. dobronamjerno je prezentirano kao korisno uporište u pristupu i spoznaji bosanskog srednjovjekovlja.3 Širina objavljenog i uvrštenog u Bibliografiju karakterizira se vrlo značajnom. ČSP XXXII/2. Razlozi za ovakvu prezentaciju proističu iz potrebe potpunijeg sagledavanja i prezentiranja aktualnog duhovnog ozračja bosanskog srednjovjekovlja u i oko Bosne i Hercegovine. zasebnih monografija ili radova u stručnoj periodici. književnosti. Po strani stoji i djelimični stvarni osnov. širim krugovima čitalaca pristupačnijoj izdavačkoj produkciji.g.

prikazi. topografiju. obra uje više ili čak sve segmente koji se u svih sedam cjelina nude (političke prilike. Tematsko razdvajanje je i inače najteži dio posla pri prezentiranju bibliografske gra e. Najvećim dijelom sadržina Bibliografije obra ena je stvarnim uvidom. na primjer grada ili župe. U njima je po prezimenima autora ili po naslovima produkcije. kojima je prezentirana i ocjenjivana objavljena produkcija. registrom autora. I tu je širina podrazumijevana. uvršteni su izdavači i vrsta njihovog izdanja. osvrti i kritike. radi štednje prostora). kulturu. uspješnog raščlanjivanja u cilju lakšeg sagledavanja napisanog. Pored imena i prezimena autora te naziva rada. Ponu eno predstavlja izraz manje-više. imala je sužen prostor za pristup bibliografskoj gra i u Bosni i Hercegovini i izvan njenih okvira. Bibliografija je snadbjevena. na kraju. ograničena materijalnom pozicijom autora. * * * Bibliografija se sastoji od 7 cjelina. Niz suvremenih monografskih pristupa kroz historijat. još uvijek živućih poslova na uskla ivanju . U svim slučajevima dodatne anotacije su izostale. Zacrtana koncepcija. vjeru. godina izdanja i broj strana. zasluženo. I jedinice koje svojom suštinom tretiraju starija ili novija razdoblja (čak i suvremenija) svojim naslovom mogu da zbune korisnika. Dio gra e je preuzet iz postojećih bibliografija. kao i izvore u svojim prilozima i dodacima). izvršeno globalno tematsko raščlanjivanje prikupljenih podataka. pa su. Pored osnovnih cjelina. odre eni broj jedinica svojim naslovom ne upućuju ponekad na suštinu niti na dimenzije napisanog. na početku pregledom kratica kojima se bitno smanjio obim ukupne prezentacije.. ili više-manje. abecednim nizom. korisnih vodiča koji su prezentirani u svim cjelinama. Njih je teško uspješno valorizirati pred korisnikom bibliografije. O redakcijskim ili uredničkim naslovima u štampi da i ne govorimo. kao i iz samih radova. Pored velikih. pored stručnih pogleda. našle i recenzije. uvrštavani i “utisci”. te. društvo. Tako er. privredu. ocjene. mjesto izdanja.Uvod 11 U Bibliografiji svoje su mjesto. Označene su zvjezdicama i postavljene ispod bibliografskih jedinica na koje se odnose (skraćeno su navo ene. odre enog vremenskog perioda i sl. kao i promotivni izvještaji o pojedinim izdanjima ili naučnim skupovima. pa ih je otežano detaljnije razaznavati.

uveliko usložnjavaju i odvlače pažnju prema poziciji ocjene napisanog uopće o bosanskom srednjovjekovlju. Rad na neobjavljenoj gra i je u naglom opadanju. on ne predstavlja odgovarajuću cjelinu. i pokušaja reafirmiranja i redefiniranja istinskih vrijednosti. Ipak. prije rata u Bosni i Hercegovini i oko nje. ranije valorizirana izdanja. na mnogim mjestima. Prilozi 29. Mjerilom zaokruženih procesa u historiografskom rastu.12 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. stručnoj razini.4 Treba istaći da je rad na izvornoj gra i prepoznatljivo mjerilo vrijednosti. Dio ratne produkcije otežano je pronaći i kod izdavača. Moglo bi se reći da se kontekstualiziranje pristupa bosanskom srednjovjekovlju nalazi u raskoraku izme u nasilnih stvaranja barijera. Najvišoj razini. najviše zloupotrebe i neozbiljnosti ide linijama prisilnih krojenja nacionalnih i nacionalističkih pristupa bosanskom srednjovjekovlju. biće i ostaće samo u informaciji ove Bibliografije. . dio uvrštenog. Takvim nastojanjima kao problem su postavljeni. i jedino dostupna izvorna gra a suvremenog doba. * * * Detaljniju ocjenu napisanog kroz Bibliografiju razina ovog uvoda i mogućnosti autora ne dozvoljavaju. kompilatorskog i nivoa beznačajnog. Različita ponovljena i dopunjavana. autora i ljubitelja knjige vrše se prikupljanja. Sarajevo 2000. Historiografska literatura o srednjovjekovnoj Bosni objavljena u zemlji i inostranstvu 1980-1998. Za šira medievalna istraživanja i sintetiziranja ovaj kronološki i sadržinski okvir je relativno mjerljiv. Po svemu je dio dvaju globalnih okvira u kojima je promjena duhovnog ozračja sa fizičkim prekidima drastično izvršila razgraničenje. Po mnogo čemu prijelomna je cjelina. stanja očuvanog fonda.. Obzirom na pristup opservacija je svakako potrebna.. Na ovom mjestu ne treba posebno podvlačiti.-1998”. ali treba znati da se radi o izdavačkoj produkciji koja je ujedno. Na mnogim mjestima angažmanom bibliotekara. 4 Uporedi polazište za raspravu.-2000. 49-88. Esad Kurtović. Slabija materijalna pozicija i nedovoljna razmjena uslovljava selektiranu nabavku. biblioteke ne dobijaju ni danas sve obavezne primjerke. publicističkog. uhodani tokovi. “Historiografija o Bosni i Hercegovini 1980. sa egzistirajućim preispitivanjima i redefiniranjima. kočenjem ranijih definiranja.

Iako je Babić respektiran i u srpskoj i u hrvatskoj historiografiji. Naravno. (najzad. Uprkos suprotnostima i približavanjima. prepoznatljivi odraz kretanja novovijekovne historije u i oko Bosne i Hercegovine. 266-267.5 Takvom jednostavnom pozicijom slikovito je apostrofirana kompleksnost temeljne značajke novog pogleda. Raskidajući s nacionalnim i nacionalističkim pristupom bosanskom srednjovjekovlju. ni “ono izme u njih” nije imalo drugačije okvire. Jedan od najboljih poznavalaca bosanskog srednjovjekovlja. Pojam novog. Njegovim djelom stvorena je jedinstvena medievalna škola. “Enciklopedija srpske istoriografije (priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)“. . Jako 5 Sima Ćirković. predstavnik srpske historiografije u pristupu bosanskom srednjovjekovlju. bezrezervno je Babićevu veličinu označio spoznajom da čitajući njegove radove čitalac ne može da odredi koje je nacije autor. rezultirali su i stvaranjem vlastitih uzusa i škola naspram težišnih pitanja bosanskog srednjovjekovlja. srpske i hrvatske historiografije u proučavanju bosanskohercegovačke prošlosti.. Babić Anto. modernog izraza u pristupu bosanskom srednjovjekovlju utemeljio je Anto Babić. mnoga kotlinarska dokazivanja danas ukrašavaju njihovim citiranjem. najvećim dijelom. Knowledge. Bjekstvo od suvremenih “otežanih” poimanja u pristupu bosanskom srednjovjekovlju spojilo se u Babićevom djelu. one su. zapravo. suvremenu i najsuvremeniju historiju Bosne i Hercegovine. Babić je svojim djelom ponudio uzus pristupa koji je i u njegovom vremenu teško odgovarao tadašnjoj bosanskohercegovačkoj zbilji. mjerilom historiografije uopće.Uvod 13 Istaknuti dometi ključnih. rijetko je prihvaćan kao ravnopravna i konkurentna škola u pristupu bosanskom srednjovjekovlju. te da je odbrana suvremenih pozicija u pogledu na bosanskohercegovačku zbilju utemeljena na uglovima pristupa bosanskom srednjovjekovlju. Sima Ćirković. Anacionalan i anacionalistički pristup omogućava bosanskom srednjovjekovlju životnost koja je najbliža uzusima moderne svjetske historiografije. zbog egzistiranja principijelnosti. naprotiv. Nerijetko se. Beograd 1997. Produkcija Bibliografije. svjesni veličine Babićevog djela. pokazuje da je teško prepustiti historiju historičarima. sa činjenicom da bosansko srednjovjekovlje (koje i ne poznaje državotvorne okvire i naciju devetnaestog i dvadesetog stoljeća). kao i njegovih učenika. On je rasterećen suvremenih državnih i narodnih okvira koji se interesno ugra uju u bosansko srednjovjekovlje. takav primjer su i kvalitetni dometi srpske i hrvatske historiografije u pristupu bosanskom srednjovjekovlju). nije odre ivalo niti odre uje modernu.

odraz suvremenog udara na poziciju Bosne i Hercegovine. dimenziju poimanja bosanskog srednjovjekovlja. za mnoge. svaka bi da ugradi Babića u svoje vitrine. koja se pogrešno poistovjećuje sa. umjesto prepoznavanja utemeljenosti pristupa pojedinom pitanju. Razvrstavanja su “u toku”. proizvela je niz nacionalnih i nacionalističkih pristupa u proučavanju prošlosti Bosne i Hercegovine. interesno.-2000. sistemom suvremene “sigurnosti” opredjeljuje za potrebnog. prihvatio je i prihvata je kao kompromisnu poziciju modernog bosanskohercegovačkog izraza (“lokalno”) naspram tokova srpske i hrvatske historiografije. pa i oko nje.14 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. raspršene kotline u Bosni i Hercegovini. Suvremenost pokazuje da je ohrabrivanje ra anja bošnjačke škole u pristupu bosanskom srednjovjekovlju. nema mjesta ni u stručnom aparatu. državu moderne i suvremene historije Bosne i Hercegovine. naravno. Novina. 6 . je u činjenici da neizvjesnost suvremene pozicije Bosne i Hercegovine ruši etabliranje “sa više pozicija ateističke” Babićeve škole. suvremena nacionalna i nacionalistička složenost pozicije Bosne i Hercegovine ponovo prenosila i prenosi u pristup i u bosansko srednjovjekovlje. negativnim ishodom i razriješenjem suvremene bosanskohercegovačke zbilje. Prema suvremenim nacionalnim i nacionalističkim pozicijama definira se opet pristup bosanskom srednjovjekovlju. “babićevskim mjerilima bosanskog srednjovjekovlja”. ‘nacionalnog i nacionalističkog’ autora. Babićeva škola egzistira kao vrhunac stručnog pristupa bosanskom srednjovjekovlju. s tim nema (ima?) veze. ne prepoznavajući pojam škole i pristup u historiografijama jugoistoka Evrope. čak i na mjestima gdje se škole sigurno i stabilno približavaju vanstrastvenoj normali. novo kompromisno pokriće u iščekivanju i “dogovornom riješavanju” budućnosti Bosne i Hercegovine. u odnosu na brojne krize u kojima su srpska i hrvatska historiografija bile bliže ili dalje u stavovima. Takvim “pomirljivim” stavovima dodatno se neuspješno. ublažavajući jasan stav Babićeve škole. Da li prelazi u idealizam? Riješenje bosanskohercegovačke zbilje. “nemajući državu i naciju”. Najnovija kriza stvaralaštva. radije se. Nisu rijetki ni slučajevi kada u suvremenim dokazivanjima Babić. jednostavno.6 Dio djelatnika najnovijeg vremena (i prije rata). I uz zategnutu šarolikost pristupa. Dio suvremene produkcije. u školi i deetatizaciji i denacionalizaciji pristupa. a ipak ga ne mogu “kontinuirati” uzusima kotlinarskog shvatanja o povezanosti suvremene bosanskohercegovačke zbilje i pristupa bosanskom srednjovjekovlju. Ni pozicija “stvaralaštva kompromisa” se ne smatra pogodnim rezultatom.

Ni historičari i ljubitelji starine. rezime i dr. godišnjaci. zajedno sa institucijama struke. mada su zahvalan prostor za empirijsko dokazivanje onog što iskusni i uskostručni recenzenti već primjenjuju u praksi. Kako je samo o najistaknutijim taj broj zamašan. časopisima i bibliografijom uopće. pa bi. sve to moglo da se pojavi u zasebnom izdanju. Bibliografija nije prilago ena brojnim standardiziranjima. tu je broj informacija. Pored uobičajenih nedostataka. kao i o autorima uvrštenim u ovu Bibliografiju. Nedostaju podaci koji pojavni iskaz bibliografske jedinice potpuno predstavljaju (štamparija. Prikupljeni rezimei previše su uvećali obim Bibliografije. periodici i bibliografiji uopće. Bibliografija je . a uz ostale autore. Bibliografi ponu enim ne mogu biti zadovoljni. obzirom da su iskorištene enciklopedije. ispuštanja. irelevantno i iracionalno recenzirane radove. pa su izostavljeni. naročito medievalisti. pa i kraće bilješke o autorima iz posebnih izdanja ili sa korica knjiga. prema užoj struci. Tu pripada i činjenica da je dio bibliografskih jedinica sa nedostacima preuzet iz postojećih bibliografija ili literature. leksikoni. institucijama. Po strani stoji činjenica da danas rezime stoji i uz beznačajne i nestručne. sa velikim brojem neproduktivnih i beznačajnih bibliografskih jedinica.i bibliografije različitih tematskih pravaca. namjerno su izostavljena. ukoliko bude izdavača.). Na desetine istaknutih predstavnika struke dobilo je u ovom vremenskom periodu kvalitetne biobibliografske obrade i naučna valoriziranja formom pojedinačnog pristupa ili širih zbornika sa učešćem većeg broja učesnika u praćenju različitih segmenata njihova života i djela. dimenzije izdanja. ljetopisi. a da u njih nije ostvaren stvarni uvid. jezik i pismo. nisu bili zadovoljavajuće rješenje. Izbjegnute su anotacije koje bi pojavnu tehničku nepreciznost obrade i provjere pokazale sigurnijom. Ni pokušaji detaljnijeg tematskog registra. bio. previda pri uvrštavanju i nedovoljnog istraživanja.Uvod 15 * * * Važna poglavlja o autorima. adresari. Tako je i sa uvrštavanjem bilo kakvih numeričkih. ne mogu ostati bez primjedbi. prikupljeni materijal nije ni u dovoljnoj pojavnoj mjeri prezentiran pred korisnike. O medievalistima i brojnim autorima koji su pristupali historiji srednjovjekovne Bosne. prešao cifru od nekoliko hiljada. po kojima se suvremena bibliografija prepoznaje. broj prona enih informacija u cjelini je obiman. rekapitularnih ili grafičkih pokazatelja.

16 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. pozitivne i negativne recenzije (naročito produktivnog. opravdana. Niz pitanja u prezentaciji napisanog o bosanskom srednjovjekovlju bi se moralo uskladiti. . uprkos manjkavostima. izbor načina tematskog prezentiranja. Pitanje višedimenzionalnog bibliografskog iskaza za medievaliste njime je definirano kao otvoreno i problemsko... konstruktivnog valoriziranja). predstavljena kao pomagalo i vodič u kratkom. valoriziranja u historiografiji i kulturi pisane riječi. ujednačavanja standardiziranja vrlo šarolikih stručnih aparata u produkciji i dr. Otuda je njegova svrha kao sekundarnog priloga. Recenzija je i inače (ako ne i uvijek) ugrožena .-2000. nove metodologije i nove spoznaje). ali informacijski slabo obra enom i sintetskim okvirima nedovoljno valoriziranom periodu. Nema ponu enih riješenja za dovoljno kvalitativan izbor načina prezentiranja vrijednosti i dometa produkcije (izvorne podloge. po našem uvjerenju.

Historijski arhiv. BAN – Blgarskata akademija na naukite. Balcanica – Balcanica. Balkanistika – Balkanistika. Savez društava arhivskih radnika Jugoslavije i arhiva Jugoslavije. ZagrebDubrovnik. Beograd. Institut slavjanovedenija i balkanistiki. List za kulturu. Sarajevo. Beograd. Časopis za kulturu i društvena pitanja. Sofija. Tuzla. Arheografsko odjeljenje Narodne biblioteke Srbije. BiH – Bosna i Hercegovina. AHOI – Acta historico-oeconomica Iugoslaviae. Franjevačka teologija Sarajevo. Sarajevo. BF – Bosna franciscana. Srpska akademija nauka i umetnosti. Zagreb. Akademija nauk SSSR. Sarajevo. Thessaloniki. Cetinje. BIGZ – “Beogradski izdavački grafički zavod”. Sarajevo. PiPP Avaz. BiH Kult – BiH Kult. Državni arhiv Crne Gore. Bibliotekarstvo – Bibliotekarstvo. Rijeka. Nezavisne informativnopolitičke novine. AV – Arhivski vijesnik. - - . Sarajevo. Avazov focus – Avazov focus. Zagreb. Dubrovnik. Beograd. Behar – Behar. Ljubljana.KRATICE AD BiH – Arheološko društvo Bosne i Hercegovine. Arhivska praksa – Arhivska praksa. Narodna biblioteka Srbije. Beograd. Balkanološki institut. Zavod za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku. Zagreb. AP – Arheološki pregled. Zagreb. Kulturno društvo Bošnjaka Hrvatske Preporod. ANU BiH – Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Časopis za ekonomsku povijest. Sofija. Balkan Studies – Balkan Studies. Argumenti – Argumenti. Arheografski prilozi – Arheografski prilozi. Gazi Husref-begova biblioteka. Balcanoslavica – Balcanoslavica. AGM – “Anton Gustav Matoš". BiH Press. AHO – Acta Historico-Oeconomica. Zagreb. Prilep. Sarajevo. Savez arheoloških društava Jugoslavije. Hrvatski državni arhiv. AL BiH – Arheološki leksikon Bosne i Hercegovine. Društvo bibliotekara Bosne i Hercegovine. Centar za idejnoteorijski rad Općinske konferencije Saveza komunista Hrvatske Rijeka. Moskva. Beograd. Sarajevo. Komisija za ekonomsku historiju Jugoslavije. Balkanskie issledovanija – Balkanskie issledovanija. Anali – Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku. Arhivist – Arhivist. Institut po balkanistika. Institut za istražuvanje na staroslovenskata kultura / Institut za staroslovenska kultura. Anali GHB – Anali Gazi Husref-begove biblioteke. Institut for Balkan Studies. Politički magazin. Arhivski zapisi – Arhivski zapisi. Časopis za društvenu teoriju i praksu.

Dijalog – Dijalog. Zadar. Zagreb.Članci i gra a – Članci i gra a za kulturnu istoriju istočne Bosne. .Dani – Dani.Diadora – Diadora. .Bosanski jezik – Bosanski jezik. Tuzla.Bilten FTS – Bilten Franjevačke teologije Sarajevo. .ČSP – Časopis za suvremenu povijest. .Bošnjačka pismohrana.BZK – Bošnjačka zajednica kulture. Bošnjačka nacionalna zajednica Hrvatske.CK SK – Centralni komitet Saveza komunista. Institut des études grecques.Byzantinoslavica – Byzantinoslavica. Bošnjaška kulturna zveza-Bošnjački kulturni savez. Sarajevo. . Zagreb. . . Sarajevo.-2000. j. Informativno-političke novine. Časopis za kulturu bosanskog književnog jezika. Ljubljana. Zbornik. Zagreb. .18 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. l.BKC – “Bosanski kulturni centar”.Brotnjo Zbornik – Brotnjo.Bosniaca – Bosniaca. List vareških Hrvata.Československý časopis historický – Československý časopis historický. . . . Hrvatski institut za povijest.Biljeg vremena – Biljeg vremena. Matica hrvatska Ogranak Čitluk-Općina (Općinsko vijeće) Čitluk. romaines et latines. . Československá akademie věd. Zagreb. Skupština opštine Gračanica. Pedagoški zavod i Pedagoška akademija u Zenici. Gračanica. Arheološki muzej.DH – Dubrovački horizonti. Časopis Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine. Informativni list hercegovačkih biskupija. Preporod. D. . Split. Titograd/Podgorica. .Bulletin HDA – Bulletin Hrvatskog državnog arhiva. . Bosanskohercegovački nezavisni news magazin. Časopis Društva Dubrovčana i prijatelja dubrovačke starine u Zagrebu. Samoupravna interesna zajednica kulture i nauke. Arhiv Hrvatske. Zenica. . Časopis za povijest i kulturu.Bošnjačka pismohrana . . Institut za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta. . Franjevačka teologija Sarajevo. . Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine.ČS – Čakavski sabor.Crkva na kamenu – Crkva na kamenu. Tuzla.Didaktički putokazi – Didaktički putokazi. . (Prag). Académie Tchécoslovaque des Sciences et Lettres. Radončić Public. Prague.Bošnjački avaz – Bošnjački avaz. Sarajevo. Časopis za bosansku nastavnu praksu. . Zagreb. Revue internationale des études byzantines. . . Sarajevo. Herceg-Novi. . Praha (Prag). Čitluk. .Bilten – Bilten Arhiva Hrvatske.Bobovac – Bobovac.Boka – Boka. Sarajevo. Sarajevo. . Civitas. Sarajevo. .CANU – Crnogorska akademija nauka i umjetnosti. Mostar. .Bošnjak – Bošnjak. Zagreb. . Općinsko vijeće Vareš-Hrvatsko kulturno društvo Napredak Podružnica Vareš / Hrvatsko kulturno društvo Napredak Podružnica Vareš. Muzej istočne Bosne.CCP – Croatica Christiana Periodica. Vareš.

Centar za filozofska istraživanja Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine-Me unarodni centar za mir u Sarajevu. . Zagreb. Avaz. Institut d’histoire. ZagrebDubrovnik. Udruženje uleme Bosne i Hercegovine. Matica hrvatska.GADAR BiH – Glasnik arhivâ i Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine. Sarajevo. Matica hrvatska.Forum – Forum.FF – Filozofski fakultet.ES – Enciklopedija Slovenije. Nezavisne narodne novine. . Hrvatska akademska zajednica u Federaciji Bosne i Hercegovine. . Rijeka. Zavod za povijesne znanosti Hrvatske akademije nauka i umjetnosti u Dubrovniku. Hrvatski državni arhiv. . . Institut d’etudes balkaniques.FBIH – Federacija Bosne i Hercegovine. Bosanskohercegovački politički dnevnik. Razred za suvremenu književnost Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. . .Fontes – Fontes.FTS – Franjevačka teologija Sarajevo. Znanstveno-kulturna smotra Matice hrvatske Rijeka. Informativna služba općine Doboj/Press služba općine Doboj.DZS – “Državna založba Slovenije”. Sarajevo. Sofija.Études balkaniques – Études balkaniques. . Časopis za filozofska i društvena pitanja. . Dubrovnik. Academie Bulgare des sciensces.Etudes historiques – Etudes historiques. Časopis za kulturu demokracije. . Izvori za hrvatsku povijest. Revija za književnost.DPO – Društveno-političke organizacije. Dubrovnik.Kratice 19 . Kulturno društvo Bošnjaka “Preporod”. umjetnost.Forum Bosnae – Forum Bosnae.Dometi – Dometi. . Bosna Forum. . .Dijalog Nova serija – Dijalog Nova serija.Domovina – Domovina. . Almanah JU Javne biblioteke Gradačac/Almanah JU Javne biblioteke “Alija Isaković” Gradačac. . Jugoslavenski leksikografski zavod. Ljubljana.Dubrovnik Annals – Dubrovnik Annals. Sarajevo.Divan – Divan.EJ – Enciklopedija Jugoslavije. . .FPN – Fakultet političkih nauka.Gaudeamus – Gaudeamus. .Dubrovnik – Dubrovnik. Sarajevo. znanost i društvena pitanja/Časopis za književnost i znanost. Društvo istoričara Bosne i Hercegovine. Erasmus Gilda. Zagreb. nauku i društvena pitanja/Časopis za književnost. Državni arhiv Bosne i Hercegovine i Društvo arhivskih radnika Bosne i Hercegovine. .Dnevni avaz – Dnevni avaz. Mostar.Dobojske novine – Dobojske novine. . Academie Bulgare des sciences.El-Hidaje – El-Hidaje. Gradačac. Ljubljana. . Sarajevo. . . Ogranak Dubrovnik. Doboj.GDI BiH – Godišnjak Društva istoričara Bosne i Hercegovine. . Sarajevo. Zagreb. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. . Sarajevo. Znanstveno-stručni časopis za društvena pitanja. Zagreb.Diwan – Diwan. Travnik.Erasmvs – Erasmvs. . . Sofia. Sarajevo.

specijalno mesečno izdanje NIN-a za književnost.GIP – Grafičko-izdavačko preduzeće. . publicistiku i kulturnu politiku. . Beograd. .GPF – Godišnjak Pravnog fakulteta. Geografski institut i Odsjek za geografiju Prirodnomatematičkog fakulteta.Gračanički glasnik – Gračanički glasnik. Srpsko arheološko društvo. Sarajevo. NIN-Politika.GR IZ BiH – Glasnik Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.-2000. .Glasnik SPC – Glasnik Srpske pravoslavne crkve.GPM – Godišnjak Pomorskog muzeja u Kotoru.Glasnik Društva – Glasnik Društva konzervatora Srbije. Beograd. Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Sarajevo. Tešanj. Srpska akademija nauka i umetnosti. Trebinje.GZH – “Grafički zavod Hrvatske”. Kotor.Glas – Glas. Centar za balkanološka ispitivanja. . . Izdavačko javno novinsko-izdavačko preduzeće. . . Beograd.Glasnik Vis-a SFRJ – Glasnik Vrhovnog islamskog starješinstva Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Beograd. . . Prilozi za kulturnu istoriju Gračanice i njene okoline. Sarajevo.GZM (E) – Glasnik Zemaljskog muzeja (Etnologija) Nova serija.GP – Geografski pregled.Gradina – Gradina. Institut za jezik i književnost u Sarajevu. Zagreb. Srpska akademija nauka i umetnosti. . .GZM (A) – Glasnik Zemaljskog muzeja (Arheologija) Nova serija. Pomorski muzej. Informativni centar.Godišnjak – Godišnjak Odjeljenja za književnost. Zemaljski muzej. Beograd. Beograd. Društvo konzervatora Srbije. Zagreb. . Sarajevo. Geografsko društvo Bosne i Hercegovine.Glasnik Etnografskog muzeja.Glasnik Zavičajnog muzeja – Glasnik Zavičajnog muzeja.Godišnjak SAD – Godišnjak Srpskog arheološkog društva. Etnografski institut. Sarajevo. Gračanica. . DJL “Monos”.Glasnik NIN-a – Glasnik. Institut za nacionalna istorija. . Pljevlja. List Opštinske konferencije Socijalističkog saveza radnog naroda Trebinje. . Sarajevo. . . . . Beograd. Pravni fakultet.Geschichte Osteuropas – Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. . . Zemaljski muzej. Etnografski muzej.Godišnjak SANU – Godišnjak Srpske akademije nauka i umetnosti. . Zavičajni muzej. . .Glasnik – Glasnik. .20 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Sarajevo. . Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Beograd.Glas – Glas. Srpska akademija nauka i umetnosti. Stuttgart.Geografski pregled – Geografski pregled.HAZU – Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. Srpska pravoslavna crkva.Glas Trebinja – Glas Trebinja.GEI – Glasnik Etnografskog instituta. Skopje. Banja Luka.Godišnjak CBI – Godišnjak Centra za balkanološka ispitivanja. . Sarajevo. Sarajevo. List bošnjačkih institucija Tešnja. .GEM .

o. Istorija – Istorija. Sarajevo. Matica hrvatska. Hercegovina ( ) – Hercegovina ( ). Istorijski zapisi – Istorijski zapisi. IČ – Istorijski časopis. Istoričeski pregled – Istoričeski pregled. Hrvatska obzorja – Hrvatska obzorja. Zagreb. Istorijski institut. Savez društava istoričara Republike Srbije.Kratice 21 - - - - - HAD – Hrvatsko arheološko društvo. Hrvatska revija – Hrvatska revija. List za vjersko-teološka i kulturno-historijska pitanja. Savez povijesnih društava Hrvatske.Narodna knjižnica Herceg-Bosne. Kulturno-književni tromjesečnik. HKD Napredak – Hrvatsko kulturno društvo Napredak. Zagreb. IKA – Izdavačka knjižarska agencija. Hikmet – Hikmet. Istraživanja – Istraživanja. Sarajevo. List za jedinstvenu Bosnu i Hercegovinu (SarajevoZenica-Frankfurt-Ancona). JF – Južnoslovenski filolog. Beograd. HDZ BiH – Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine. . Matica hrvatska. Sarajevo. Sofija. Banja Luka. Sarajevo. Izraz – Izraz. Novi Sad. IGKRO – Izdavačka grafičko-knjižarska radna organizacija. IA MI BiH – Iseljenički almanah Matice iseljenika Bosne i Hercegovine. Muftiluk tuzlanski. IGC – Izdavačko-grafički centar. Hercegovina – Hercegovina. Istorijski institut. Mostar. Hrvatski glasnik – Hrvatski glasnik.Muzej Hercegovine. Titograd/Podgorica. Zagreb. IG – Istorijski glasnik. Mostar. Tuzla. Glasilo Hrvatskog kulturnog društva Napredak . Sojuzot na društvata na istorite na SR Makedonija. Institut za srpskohrvatski jezik. IZ – Istorijski zbornik. Beograd. Institut za istorija pri Bulgarskata akademija na naukite. o.. Muzej Herceg-Bosne . HDA – Hrvatski državni arhiv. HM – Hrvatska misao. Hrvatski narodni kalendar.Arhiv Herceg-Bosne Zavod za zaštitu spomenika kulture Herceg-Bosne . Zagreb. Institut za istoriju. Istina o BiH – Istina o BiH. JAZU – Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Sarajevo. Hrvatski narodni godišnjak – Hrvatski narodni kalendar. Arhiv Hercegovine . Hrvatski narodni godišnjak. HBL – Hrvatski biografski leksikon. Zagreb. Skopje. Beograd. Muftijstvo Islamske zajednice u Tuzli/Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini. Zagreb. Hrvatsko kulturno društvo Napredak. IRO – Izdavačka radna organizacija. INP – Izdavačko-novinarsko preduzeće. Sarajevo. Matica iseljenika Bosne i Hercegovine. Srpska akademija nauka i umetnosti. IP – Izdavačko preduzeće. Split.Župe Soli. Istorijski institut Socijalističke Republike Crne Gore/Republike Crne Gore i Društvo istoričara Socijalističke Republike/Republike Crne Gore. Ogranak Sarajevo. HZ – Historijski zbornik. Eminović d. Tuzla.

Kronika – Kronika. Književnost. .KDM – Kulturno društvo Muslimana. Sarajevo.MANU – Makedonskata akademija na naukite i umetnostite.LEJ – Likovna enciklopedija Jugoslavije. Istorijski institut. Zagreb. Hrvatska matica iseljenika. Sarajevo. Split. Humac.Kana – Kana.KDB “Preporod” – Kulturno društvo Bošnjaka “Preporod”. . Odsjek za južnoslovenske jezike Filozofskog fakulteta u Sarajevu i Odjeljenje za jezik Instituta za jezik i književnost u Sarajevu.Kolo – Kolo.JIČ – Jugoslovenski istorijski časopis. . . kulturni problemi. . Sarajevo. nauka”. Muzej u Prijepolju.Jukić – Jukić. Zagreb. Sarajevo. Hercegovački informativni zbornik za vjerska i društvena pitanja. . Beograd. Izdavačko preduzeće Vuk Karadžić. .Mileševski zapisi – Mileševski zapisi.MH – Matica hrvatska. . . Savez istoričara Jugoslavije. Zagreb. Oslobo enje. Skopje. Zagreb.22 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. dokumentaciju i informacije. . Ljubljana. . Novi Sad. o.Matica – Matica. Časopis za književnost i kulturu.MNV – Muslimansko nacionalno vijeće. . Srpska akademija nauka i umetnosti. Centar za koncilska istraživanja.KS – “Kršćanska sadašnjost”.Lastavica – Lastavica.-2000. . umjetnost.Kosovsko-metohijski zbornik – Kosovsko-metohijski zbornik. Mešovita gra a. Ljiljan d.Miscellanea – Miscellanea. Zagreb. Beograd.JLZ – Jugoslavenski leksikografski zavod / Leksikografski zavod ‘Miroslav Krleža’. Matica hrvatska. . Prijepolje. Beograd. Glasilo Matice hrvatske Zenica.Marulić – Marulić. .Lica – Lica.KUN – “Kultura. umjetnost. . Sarajevo. Popularni časopis za duhovnu i nacionalnu afirmaciju/Popularni mjesečni časopis za duhovnu i nacionalnu afirmaciju / Časopis za duhovnu i nacionalnu afirmaciju / Časopis za afirmaciju bosanske duhovnosti. NIPP Ljiljan. Časopis za kulturu. . Katolički župski ured Drinovci. . Nacionalni sedmični list. Zveza zgodovinskih društev Slovenije. Srpska akademija nauka i umetnosti. .. . Beograd. . Kršćanska obiteljska revija.KI – Književna istorija.Krijesnica – Krijesnica.LMS – Letopis Matice srpske. Mostar. Zenica. NIPP Ljiljan/Bosanskohercegovački politički magazin. . .Književni jezik – Književni jezik. .Mogućnosti – Mogućnosti. Zagreb. o. Sarajevo. .Kršni zavičaj – Kršni zavičaj. Književni krug. Društvo pisaca Bosne i Hercegovine. Zagreb. Sarajevo.Kabes – Kabes. . Sarajevo. . Me uakademijski odbor za proučavanje Kosova i Metohije. Zbor franjevačkih bogoslova “Jukić”. .MDD “Merhamet” – Muslimansko dobrotvorno društvo “Merhamet”. . Islamski centar Mostar. . Matica hrvatska Ogranak Zenica.Ljiljan – Ljiljan. Kršćanska sadašnjost. . Hercegovina / Franjevački samostan Humac.

List Saveza socijalističke omladine Bosne i Hercegovine. Sarajevo.Naša škola – Naša škola.NZ – Novopazarski zbornik.Muallim – Muallim. Pljevlja. Sarajevo. Novi Sad. .Naša riječ – Naša riječ.Novi muallim – Novi muallim. Udruženje ilmije u R BiH. Časopis za odgoj i obrazovanje. . Islamska revija. Beograd. Informativno-politički list zeničko-dobojskog kantona/Nezavisne novine. München. Muzej “Ras”. Visoko. Franjevački sjemeništarci u Visokom. . . Matica iseljenika Bosne i Hercegovine.Naši dani – Naši dani. Novinsko-izdavačka i štamparska organizacija Oslobo enje. Visoko. .Numizmatičar – Numizmatičar. . Klub mladih “Mostovi” Konjic. . NIPP ‘Naša riječ’ Zenica d. .Mostovi – Mostovi. .MS – Matica srpska. Župni ured Duvno.Novi cvijet – Novi cvijet. . Zagreb.MSHSM – Monumenta spectantia historiam slavorum meridionalium. Časopis za humanističke znanosti. d. Revija Matice iseljenika Bosne i Hercegovine. . Sarajevo. .Kratice 23 .. Sarajevo.Most – Most. . . Me unarodni slavistički centar. (vidi pod Sveta baština). . . Beograd. Udruženje ilmije Islamske zajednice u BiH.NIŠP – Novinsko-izdavačko štamparsko preduzeće.Naučni sastanak slavista u Vukove dane – Naučni sastanak slavista u Vukove dane. Teološka biblioteka.NBS – Narodna biblioteka Srbije. Časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja. .Nastava povijesti – Nastava povijesti: Nastava istorije: Pouk zgodovine: Nastava po istorija. Mostar. Udruženje katoličkih vjerskih službenika u Socijalističkoj Republici Bosni i Hercegovini. . Narodni muzej Beograd – Srpsko numizmatičko društvo. Konjic.Mostariensia – Mostariensia.Münchner Zeitschrift – Münchner Zeitschrift für Balkankunde. . Informativni vjerski list. .NIRO – Novinsko-izdavačka radna organizacija. Sarajevo.NS – Naše starine. Osnovna organizacija udruženog rada Dječija i omladinska štampa. .Motrišta – Motrišta. Sarajevo. Sveučilište u Mostaru.NEV – Nova et vetera. . Sarajevo. Beograd. Novi Pazar. Baška Voda. Matica hrvatska. Republička konferencija Saveza socijalističke omladine Bosne i Hercegovine.Naša ognjišta – Naša ognjišta. . . Zavod za zaštitu spomenika kulture.NIGP – Novinsko-izdavačko grafičko preduzeće. Mostar.Mostovi – Mostovi. Narodna biblioteka Mostar/Podružnica pisaca Hercegovačkoneretvanskog kantona. . Savez društava prosvjetnih radnika Bosne i Hercegovine. Kultura. .NUB BiH – Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine. Mostar. Savez društava historičara Jugoslavije.NIP – Novinsko-izdavačko preduzeće. Zenica. . Franjevačka klasična gimnazija u Visokom. . Duvno/Tomislavgrad. .NIO – Novinsko-izdavačka organizacija. Me urepublička zajednica za kulturno-prosvjetnu djelatnost.Naš svijet – Naš svijet. Sarajevo.

PKJIF – Prilozi za književnost. Sarajevo. Zagreb. Beograd. Novinsko-izdavačka radna organizacija “Jedinstvo”.Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji – Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji. Institut za istoriju. Informativna revija.Prva linija – Prva linija. Kulturno i naučno društvo Muslimana “Preporod” Tuzla-Općinsko društvo Tuzla. Zagreb. . Sarajevo.Osječki zbornik – Osječki zbornik. Hrvatsko društvo za znanost i umjetnost.Radovi FF – Radovi Filozofskog fakulteta. Pale. . Radio Sarajevo.OOUR – Osnovna organizacija udruženog rada. .POF – Prilozi za orijentalnu filologiju.Radio Sa – Radio Sarajevo Treći program. Osijek.Post scriptum – Post scriptum. . . Muzej Slavonije. . Sarajevo. Split.Odjek – Odjek.Radovi Muzeja – Radovi Muzeja grada Zenice. .Oslobo enje – Oslobo enje.Pogledi – Pogledi. .Prilozi – Prilozi Instituta za istoriju. . Zagreb. Časopis za društvena pitanja.Obeležja – Obeležja. Univerzitet u Srpskom Sarajevu. Sarajevo. Zagreb. Zenica. Independent junior Omladinska organizacija za zaštitu ljudskih prava. Časopis za teoriju i praksu socijalističkogv samoupravnog društva. Univerzitet u Sarajevu. Filozofski fakultet Sarajevo. . Mostar. Sarajevo. umjetnosti i kulture. Sarajevo.Putevi – Putevi. Zagreb. List Federalnog ministarstva odbrane/obrane i Vojske Federacije Bosne i Hercegovine. . Časopis za pitanja nauke.Radovi ANU BiH – Radovi Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. .24 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. . .Osvit – Osvit. Sarajevo. . . .Pregled – Pregled. Dodatak uz Bilten Franjevačke teologije Sarajevo. . Sarajevo. jezik.Opredjeljenja – Opredjeljenja. Sarajevo. Sarajevo. kulturu i društvene teme. Društvo hrvatskih književnika Herceg Bosne.Radovi – Radovi.Zavod za hrvatsku povijest.Ogledalo – Ogledalo.Pravoslavlje – Pravoslavlje.-2000.PFB – Prilozi franjevačkih bogoslova. istoriju i folklor. Bihać. Srpska patrijaršija. nauku i društvena pitanja. Tuzla. . Orijentalni institut. Muzej grada Zenice.Radovi HDZU – Radovi Hrvatskog društva za znanost i umjetnost. Priština. Filološki fakultet. Sveučilište u Zagrebu . Hrvatski institut za povijest. Novine Srpske patrijaršije. Beograd. . . Prvo muslimansko dioničarsko društvo. . Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Hrvatsko arheološko društvo.Rad JAZU – Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. . Novinsko-izdavačka radna organizacija Glas. Glavno povjerenstvo u Splitu. BH nezavisni dnevnik. . .Radovi FF – Radovi Filozofskog fakulteta. . . .Povijesni prilozi – Povijesni prilozi. .Obavijesti HAD – Obavijesti Hrvatskog arheološkog društva. . Hrvatski tromjesečnik za književnost i kulturu/Časopis za književnost. Banja Luka. Sarajevo. Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture u Splitu/Državna uprava za zaštitu kulturne i prirodne baštine. Marksistički studijski centar Centralnog komiteta Saveza komunista Bosne i Hercegovine 'Veljko V‘ahović’. Revija za umjetnost.

Austin.Slovo – Slovo.Saopštenja – Saopštenja Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture.SDP – Socijaldemokratska partija. Sarajevo.Slobodna BiH – Slobodna BiH. . Zadar. Razdio povijesnih znanosti.Sandžak – Sandžak. . . Sarajevo. . .Sloboda – Sloboda. . .Slobodna Bosna – Slobodna Bosna.Sloboda – Sloboda. . Split-Mostar. Split. Zagreb. .SAZU – Slovenska akademija znanosti in umetnosti. Beograd.Radovi Zavoda – Radovi Zavoda za povijesne znanosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti/Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zadru. . . Turistički savez Bosne i Hercegovine. Zagreb.Revija slobodne misli – Revija slobodne misli. . Narodna biblioteka “Vuk Karadžić”. Chicago.Radovi RPZ – Radovi Filozofskog fakulteta. Matica muslimanska Bošnjaka.Sarajevo ’84 – Sarajevo ’84.SDA – Stranka demokratske akcije. Beograd. Zavod za povijesne znanosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti / Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. . . Sarajevo. . Stolac / Stolac-Mostar. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti.Slovo Gorčina – Slovo Gorčina.Kratice 25 . Nedjeljna informativno-politička revija.Slavic Review . Staroslavenski institut. . Novi Pazar. .Slavic Review. Mostar. Asocijacija nezavisnih intelektualaca ‘Krug 99’.Raskovnik – Raskovnik. . Bucareşti. . . . .Rasprave – Rasprave iz hrvatske kulturne prošlosti. Zagreb. Filozofski fakultet. Zavod za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Ivangrad. Sarajevo. American Quarterly of Soviet and East European Studies. Editura Academiei Republicii Socialiste România.RIZ BiH – Rijaset Islamske zajednice Bosne i Hercegovine. Sarajevo.. . . Republički zavod za zaštitu spomenika kulture.Radovi Zavoda za slavensku filologiju – Radovi Zavoda za slavensku filologiju.RBIH – Republika Bosna i Hercegovina.SKK – Splitski književni krug. . o. Ljubljana. Beograd. Split.SIZ – Samoupravna interesna zajednica.SANU – Srpska akademija nauka i umetnosti. Zajednica za kulturu “Slovo Gorčina” / Informativni centar Ratnog predsjedništva Stolac-Kulturno društvo Bošnjaka Preporod Stolac. Filozofski fakultet Zagreb.RO – Radna organizacija. Beograd.SIJ – Savez istoričara Jugoslavije. Nezavisna bošnjačka revija za kulturu i društveni život. ZagrebZadar. . Beograd. .RCG – Republika Crna Gora.Revue des études sud-est – Revue des études sud-est européennes. . Zadar. Sarajevo. . o.Slobodna Dalmacija – Slobodna Dalmacija. Altermedia d. .SKZ – “Srpska književna zadruga”.

. Beograd.SSRN – Socijalistički savez radnog naroda. . .Stećak – Stećak.SV – Studia Vrhbosnensia. Moskva .SSDSV – Simpozijum “Seoski dani Sretena Vukosavljevića”. Zagreb. . Katolički mjesečnik. . Titograd.Starine JAZU – Starine Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Livno/Sarajevo. Zavod za javno zdravstvo Bosne i Hercegovine.SPKD Prosvjeta – Srpsko prosvjetno kulturno društvo “Prosvjeta”. Split. Sarajevo. . Livno. (vidi pod Naša ognjišta). Zagreb. Massachusetts. . . Rivista de estudios politicos y culturales potrocinda por el Instituto Croata latinoamericano de cultura. Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Prijepolje.Sveta baština – Sveta baština. Institut za proučavanje nacionalnih odnosa. Sarajevo. . Muzej hrvatskih arheoloških spomenika. The Medieval Academy of America.Südostforschungen – Südostforschungen. Sarajevo. . .Socijalna medicina – Socijalna medicina. kultura. Društvo istoričara umetnosti Srbije. Arheološki institut. . Beograd. Institut slavjanovedenija i balkanistiki. Časopis za književnost i kulturu.Sveske – Sveske.. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. .ŠK – “Školska knjiga”.Svijet – Svijet. . .Sovetskoe slavjanovedenie – Sovetskoe slavjanovedenie. .SUBNOR – Savez udruženja boraca narodnooslobodilačkog rata.Takvim – Takvim. .26 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.Sveske Društva – Sveske Društva istoričara umetnosti Srbije.Stvaranje. Cambridge.Stvaranje .Speculum – Speculum.SP – Starohrvatska prosvjeta. . A Journal of Medieval Studies. Akademija Nauk Sojuza Sovetskih Socialističeskih Respublik. .Svjetlo riječi – Svjetlo riječi.Spomenik – Spomenik. .Starine HAZU – Starine Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Srpska akademija nauka i umetnosti. . Zajednica osnovnog obrazovanja. Südost-Institut.SSRNJ – Socijalistički savez radnog naroda Jugoslavije. . München.SR CG – Socijalistička Republika Crna Gora. Franjevačka provincija Bosna Srebrena. Duvno. Oslobo enje.SR BiH – Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina. . . Vjera društvo.SR – “Svjetlo riječi”.SNL – “Sveučilišna naklada Liber”.Studia croatica – Studia croatica.Starinar – Starinar. Hrvatsko kulturno društvo Napredak. . Sarajevo. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. List za kulturu i društvena pitanja. Župni ured Duvno. Beograd. o. Zagreb. . Sarajevo. . NIGTP Svjetlo riječi d. Sarajevo. . Buenos Aires (Argentina).SO – Skupština opštine/općine. . o. . Sarajevo. . Sarajevo. Zagreb.SRJ – Savezna Republika Jugoslavija.-2000.

Vojni muzej. Udruženje studenata Filozofskog fakulteta u Tuzli. . Tuzla. . Split. Arheološki muzej.Vjesnik HDA – Vjesnik Hrvatskog državnog arhiva u Pazinu i Rijeci. Vojnoistorijski institut. Washington. . Biskupski ordinarijati biskupija (Sarajevo.Zbornik MS za književnost i jezik – Zbornik Matice srpske za književnost i jezik.VIG – Vojnoistorijski glasnik.Tribunia – Tribunia. Matica hrvatska.The American Historical Review – The American Historical Review. umjetnost i znanost. Matica hrvatska Ogranak Zadar. Izdavačko.TRZ Vajat – Trajna radna zajednica književnika i književnih prevodilaca “Vajat”. . Sarajevo. . Zadar.Kratice 27 . Zavičajni muzej.Zadarska smotra – Zadarska smotra. nosi naziv Zadarska smotra). Trebinje. Sarajevo. Zagreb. Matica srpska. .VAMZ – Vijesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu.VVM – Vesnik Vojnog muzeja.Vijesti – Vijesti muzealaca i konzervatora Hrvatske. . . . Zagreb. List za kulturu i društvena pitanja. .. Mostar-Duvno. o. Beograd. Beograd. Tešanj. o. Novi Sad.Zapis – Zapis.Vijenac – Vijenac. .Vrhbosnensia – Vrhbosnensia. Novinsko-izdavačko preduzeće Unsko-sanske novine.Vrhbosna – Vrhbosna. Zadar.Unsko-sanske novine – Unsko-sanske novine. . Matica srpska. American Historical Association. . Arheološki muzej. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. . Kotorska sekcija Društva istoričara Crne Gore. Zagreb. Trebinje).Usora – Usora. d. Vrhbosanska visoka teološka škola. znanost i umjetnost.Zbornik Kotorske sekcije – Zbornik Kotorske sekcije Društva istoričara Crne Gore. Bihać. .Zbornik MS za filologiju i lingvistiku – Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku. (od 1992. Banja Luka.Zbornik – Zbornik Historijskog instituta Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti / Zbornik Historijskog zavoda Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti / Zbornik Zavoda za povijesne znanosti Istraživačkog centra Jugoslovenske akademije znanosti i umjetnosti / Zbornik Odsjeka za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Matica hrvatska. Službeno glasilo biskupija vrhbosanske metropolije (Sarajevo.Večernji list – Večernji list d. . Časopis za kulturu.VAHD – Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku.VKBI – Vijeće Kongresa bošnjačkih intelektualaca. Zagreb. PazinRijeka. Novina Matice hrvatske za književnost.Zbornik MS za istoriju – Zbornik Matice srpske za istoriju. štamparsko-knjižarsko i uslužno preduzeće Planjax d. . Hrvatsko kulturno društvo Napredak župa Soli. Trebinje). Matica srpska. . . Tuzla. . Novi Sad. . . Novi Sad. Zagreb. Beograd. Kotor. . . Podlistak Hrvatskog glasnika. Banja Luka. Sarajevo. Mostar-Duvno. Bobare. Ogranak Zadar.Tešnjak – Tešnjak.Zadarska revija – Zadarska revija. .

umetnost. .Zbornik Muzeja – Zbornik Muzeja primenjenih umetnosti.Zvuk – Zvuk.Zbornik radova ITF – Zbornik radova Islamskog teološkog fakulteta u Sarajevu. Travnik. List za kulturni preporod Bosne. Novi Sad. Matica srpska.Znak Bosne – Znak Bosne. Magazin za djecu i školu. . Narodna biblioteka Doboj/Narodna biblioteka – Matična biblioteka Doboj. .“5 plus” – Pet plus. . .ZIMS – Zbornik Istorijskog muzeja Srbije. Narodni muzej. Istorijski muzej Srbije. . . Doboj. Rijeka. Beograd.ZIRAL – Zajednica izdanja "Ranjeni labud". Društvo pisaca Bosne i Hercegovine-PEN centar Bosne i Hercegovine. o. Samoupravna interesna zajednica kulture Sjenice/Kulturno-prosvetna zajednica Sjenice. Beograd. .ZČ – Zgodovinski časopis.Zbornik NM (IU) – Zbornik Narodnog muzeja (Istorija umetnosti). Čačak.Zbornik Sjenice – Zbornik Sjenice. . Sarajevo. .28 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. . .Zbornik MS za likovne umetnosti – Zbornik Matice srpske za likovne umetnosti. NIK (Novinsko-izdavačka kuća) Sezam d. . . Sarajevo. Srpska akademija nauka i umetnosti. Islamski teološki fakultet. o. . Narodni muzej Beograd. Vizantološki institut.ZFF – Zbornik Filozofskog fakulteta. Sarajevo. Jugoslovenski muzički časopis. .Živa antika – Živa antika. Skoplje. Beograd.Zbornik Zavičajnog muzeja – Zbornik Zavičajnog muzeja.Zograf – Zograf.Značenja – Značenja. Pravni fakultet. Beograd. Odbor za istoriju Bosne i Hercegovine. Muzej primenjenih umetnosti. . .ZKM – Zbornik krajiških muzeja. Sjenica. . Zveza zgodovinskih društev Slovenije. Časopis za kulturu i društvena pitanja/Časopis za nauku. Institut za istoriju umetnosti..ZRVI – Zbornik radova Vizantološkog instituta. Zavičajni muzej. Kulturno društvo Muslimana Preporod / Kulturna zajednica Bošnjaka Preporod Zenica. Beograd. Zenica.ZNM – Zbornik Narodnog muzeja.Zbornik radova NM – Zbornik radova Narodnog muzeja u Čačku. . Sarajevo. Časopis za književnost i kulturu. . Mostar. Časopis za srednjovekovnu umetnost. . Ljubljana. Filozofski fakultet.Zbornik za istoriju BiH – Zbornik za istoriju Bosne i Hercegovine.-2000. .ZPFR – Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta “Vladimir Bakarić” u Rijeci. Srpska akademija nauka i umetnosti. . Banja Luka. Beograd.Život – Život. Savez organizacija kompozitora Jugoslavije. kulturu i društveni život. kultura. Nauka. Beograd.

IZVORI. HISTORIOGRAFIJA. POMOĆNE HISTORIJSKE NAUKE .1.

.

. Ančić Mladen. 6. An elić Pavao. Diplomatika (Bosna i Hercegovina). 143-145. Putanja klatna. SKK. Ančić Mladen. 145-158. Izučenie hroniki Fomi Splitskogo v jugoslavskoj i russkoj istoriografii. Prilozi. stoljeća. Aličić Ahmed. Zagreb 1990. . ZČ 44/4. Narodna tradicija o padu Bobovca.. Scintillae Stephano Gunjaça dictae 2. Tom VI. IA MI BiH 20. Prilozi. Vipusk 6.. Muzej hrvatskih arheoloških spomenika. Knjiga 2. “Zvonimir. godine: jezička analiza. Akimova O. (* Raukar Tomislav.. 159-168.. Ugarsko-hrvatsko kraljevstvo i Bosna u XIV. 4.. stoljeću”. 2. Beograd 1984. “Mladen Ančić. Split 1977-1978. Jajce. 11.. 398407. – Moskolenko Aleksandrovna Elena.. prevod. Pet dokumenata za povijest istočnojadranskog zale a na početku XV. Sarajevo 1985. (Dvojezično). Voprosi istorii slavjan. 5. Sovetskoe slavjanovedenie 3. (Uvod. 7. Orijentalni institut.. 261-266.. ZadarMostar 1997. Ima li Bosna pravo na povelju Kulina bana?.) 12. 66-78. Biblioteka Djela. An elić Pavao. 273-304. Aličić)”. Albijanić Aleksandar. pomoćne historijske nauke 31 1. JLZ.. 3. “Poimenični popis sandžaka Vilajeta Hercegovina. Portret srednjovjekovnog grada”. 521-546. Akimova O. Povijest grada Trogira.Izvori. Al uz Dženana. A. Uvod . Voronež 1980.. Sarajevo 1989. 347-358. Knjiga 100. Moskva 1983. 473. Ančić Mladen. Sarajevo 1998. Balcanica 15. Ančić Mladen. “Mladen Ančić. 9. Zavod za povijesne znanosti HAZU u Zadru. Monumenta Turcica historiam Slavorum Meridionalium illustrantia. Knjiga 9-ZIRAL. (I-II = 1129. (Prijevod Vladimir Rismondo). EJ 3.. Ljetopis kraljeva Hrvatske i Dalmacije (vrijeme nastanka i autorstvo Hrvatske redakcije Ljetopisa popa Dukljanina). I-X + I-XI. Ančić Mladen. 13. Split 1999. GADAR BiH 29.. Sarajevo 1984. 42-43. HZ 31-32. 41-50.Introduction. Andreis Pavao. izdanje. historiografija. Zagreb 1984. napomene i registre priredio Ahmed S. kralj hrvatski”. Slobodna Bosna IV/96. Ljubljana 1990. Serija II. I-II. (Urednik Neven Budak).. Ljetopis kraljeva Hrvatske i Dalmacije (vrijeme nastanka i autorstvo Hrvatske redakcije Ljetopisa popa Dukljanina). Zagreb 1978-1979. MH. Kharakteristike idejno-političeskih i istoričeskih vozzrenij Fomi splitskogo. 2. Poglavlje Orbinove istorije o Bosni u izdanju Jovana Rajića 1770. Biblioteka Stećak. Defteri 3. 8. 10. A.

Zagreb 1998. (* Čabotarev Andrej.. Sarajevo 1988. 338 + 14 tabli slika. Zadar 1994. Nakladni zavod MH. 27. Petrović Petar. Zadarska smotra XLIII/5-6. Heraldika (Bosna i Hercegovina) (687-688). 206 + 14 tabli slika. Sani-Plus. “Arheološka karta Bosne i Hercegovine. Mostar 1980. “Arheološki leksikon Bosne i Hercegovine. An elić Pavao. Ljubljana.04.) 20. Antoljak Stjepan. 6. Regija 1-13. 331-334. “100 godina Muzeja na Humcu (1884-1984. Zagreb 1995. Hrvatske povjesnice. 5. 19. Beograd 1989. Sarajevo 1989. Pazin 1996. Tko bi mogli biti Bret i Krsmir sa Humačke ploče?. Hrvatska historiografija do 1918. EJ 4. 7-10. “Arheološki leksikon Bosne i Hercegovine. Arheološka nalazišta. Sloboda XXXVI/33.) 22.32 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. ZM. Arheološka nalazišta. Sarajevo 04. Dosadašnje. 189-192. Sarajevo 06.-2000.. Zagreb 1986. Anić Šime – Klaić Nikola – Domović Želimir. Tom I-IV”. Naš svijet XXIV/272. 1981.) 23. 165-168. 292-296. .. 471-472. Naša sloga. (* Dokoza Ser o.. Zagreb 1992. Markus Tomislav. 166. (I-460. Ganza-Aras Tereza. Antoljak Stjepan. 14. Tribunia 8. Glasnik SAD 5. Grb (Bosna i Hercegovina) (556-557). 26-27. Zagreb 1992. Sarajevo 1988. Dva nova natpisa na stećcima u Donjem Lukavcu kod Nevesinja. Svezak 2. Tom II”. Zagreb 1993. Zbornik radova. Mostar 1984.04. ZM. “Arheološki leksikon Bosne i Hercegovine. Čabotarev Andrej. Rječnik stranih riječi (Tu ice.) 21. 17. An elić Tomislav. CCP XVI/29. Numizmatičke vijesti 35/1(46). Opći bibliografski dio 242 + 23 table slika.. Oslobo enje 45/14293.. “Arheološki leksikon Bosne i Hercegovine. 24. 1988. Posebna izdanja. Oslobo enje 45/14295. ZČ 35/3.. (* Fejzagić Admira. SIZ kulture općine Ljubuški.. 119. JLZ. 1988. Benac Alojz. I-II. 2. Zagreb 1996. Odjek XLII/15-16. ZM.. 1504... Sarajevo 1988. Ljubuški 1985. Zadar 1978.. 183-187. 15. Sveučilište u Splitu. 16. Sarajevo 1988. Srednji vijek. ZM. 313. 25.. Povijesni prilozi 14. kratice i fraze). Izvori za historiju naroda Jugoslavije.. 178-181. izdanje. Dva nova natpisa na stećcima u Lukavcu. 9. (* Štih Peter.. Babić Branko – Benac Alojz. Tom I-III”. 18.)”.. Tom I”.. (KUN VIII/321). Sarajevo 1988. An elić Tomislav. ČSP XXVIII/3.. Tom III”. Antoljak Stjepan. An elić Pavao. FF Zadar. Renesansa hrvatske historiografije. sadašnje i buduće zadaće. Babić Mirko. Regija 14-25. II-546). posu enice..

Savez arhivskih radnika Jugoslavije.) 31. 330-333. 37.10. Mapa 2. Beograd 1980. Istorijska čitanka za I razred srednjeg usmjerenog obrazovanja. Oslobo enje 36/10908. Posebna izdanja 9. Pomoćne istorijske nauke. 220-231. Sarajevo 1989/1990. ZM.. 28. 106-107. SANU. Mitić Ilija. 35. ZM. 388 + 7 stranica faksimila. Tom II”.Izvori. SR Bosna i Hercegovina”. 29. Arheološka karta regija 14-19. Oslobo enje 36/10635. Sarajevo 1988. Anali 19-20. 18 karata. Berić Gojko.. “Arhivska gra a o staklu i staklarstvu u Dubrovniku (XIV-XVI vek). 1978. Prilozi. 195-196. Arheološka karta Bosne i Hercegovine. ZČ 33/2. Beograd 1979.01. Svjetlost. 21 karta. Beograd 1981. Priština 1997. “Arheološki leksikon Bosne i Hercegovine. Sarajevo 16. Tom I”. “Arhivist XXIX/1-2”. Agencija “Feliks”. “Veljan Atanasovski. Beograd 1984. Narodna knjiga-SANU. Voje Ignacij. Arheološka karta regija 1-7. Mapa 3. Jukić 19/20... OOUR Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Arheološka karta Bosne i Hercegovine. Pad Hercegovine”.. Savez arhivskih radnika Jugoslavije.. CCP IX/15. Tom IV”: Arheološka karta regija 20-25. 207. 1 izdanje. 482-484.. “Arheološki leksikon Bosne i Hercegovine. Zagreb 1985. SR Hrvatska”. Prvobitni natpis na grobu bosanske kraljice Katarine (prevod s njemačkog originala iz 1977). (Sabrala i uredila Verena Han)”. ZM. Oslobo enje 36/10660. 1978.. Sarajevo 1988. Sarajevo 13. 118 . Sarajevo 07. Berić Gojko. (* Šanjek Franjo.. ZM. Arheološka karta regija 8-13. 7. 33.. 268. (* Dašić Miomir.. Tom III”.12 1978.. 728. Arndt Michael. “Arheološki leksikon Bosne i Hercegovine. Sarajevo 1988. “Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odjelima u SFRJ. 36.02. (* Petrović ur ica. Atlagić Marko – Šekularac Božidar. Voje Ignacij. ”Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odjelima u SFRJ...) 32. Istorijski institut. “Arheološki leksikon Bosne i Hercegovine. pomoćne historijske nauke 33 26. Sarajevo 1988. 1978. Arheološka karta Bosne i Hercegovine. Istorijski zapisi XXXI (51)/363. 132-143. Balcanica 11. 18 karata. 27.. 9. . Sarajevo 1984.. Berić Gojko. Arheološka karta Bosne i Hercegovine. Beograd 1979. Ljubljana 22. Arslanagić Miralem – Isaković Fahrudin. Balkanološki institut. 30. (posvećen 700 godišnjici Dubrovačkog arhiva i arhivske službe Jugoslavije). Ljubljana 1979. 18 karata. 951. 19-24. 9. historiografija. Dubrovnik 1982. Beograd 1979. Mapa 1. 462. Naši razgledi XXVII/24. Atanasovski Veljan. Titograd 1978..) 34.

Babić Marko. (* Matijević Sokol Mirjana. HZ 40. Pregled pomoćnih povijesnih znanosti.) . (A-J)”. 83-93. (A-J)”... Zagreb 1995. “Hrvatski biografski leksikon I (A-Bi)”. JLZ Miroslav Krleža. Zagreb 1984. JLZ. Branko Fučić. (Uredio An elko Badurina. Božilov Ivan. 38. Kancelarija bosanskih vladara. 49. 45. 47. 80-85.. Mitar Dragutinac. Marijan Grgić.. Apokrifi. 394-395. Uvod u istoriju srednjovjekovne bosanske države. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. JLZ Miroslav Krleža... Balta Ivan. Zbornik šibenskih isprava. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Babić Ivo. AV 34-35 (1991-1992). 142-143. Études balkaniques 3. "Prilozi za istoriju Bosne i Hercegovine I. Babić Anto – Kovačević Desanka.34 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 402. (A-J)”. Barbarić Josip – Kolanović Josip. Šibenik 1986.. Studenci 1995.) 50. Badurina An elko. Babić Anto. 39.. Mostar 2000..-2000. 30. Autori: An elko Badurina. Radovan Ivančević. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. 43. Badurina An elko. Zagreb 2000. (Uredio Milenko Brkić). 123. Zagreb 1987. 265-268. 7. GZH. Posebna izdanja 79. (* Prlender Ivica.. 73-79. 11-20.. Prilog o historiografiji srednjovjekovne Bosne i Hercegovine. PCC Me ugorje. Zagreb 1992. “Leksikon ikonografije. Banac Ivo. 41. (A-Nove)”. Balta Ivan. Šibenski diplomatarij – Diplomatarium Sibenicense. FF Tuzla 2000. Andreis Pavao. Najvažniji izvori za kršćansku ikonografiju (83-96). 40. HZ 53. Epigrafika. SNL-KS-Institut za povijest umjetnosti. 44. Zbornik radova II/2.. 213-215. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”. Liturgijska godina (380-381). 46. Zagreb 1991. Društvo i privreda srednjovjekovne bosanske države”. Muzej grada Šibenika. Zagreb 1984. JLZ Miroslav Krleža.) 48. Andreis Pavao (Paolo). Sarajevo 1987. (* Grakalić Marijan. Sofija 1990. “Enciklopedija hrvatske umjetnosti 1. 462. Diplomatička analiza latinskih isprava bosanskog bana Tvrtka. Dragutin Nežić i Doris Baričević)”. Emilijan Cevc. Zagreb 1983. Grbovi. ANU BiH. Osijek 2000. Odjeljenje društvenih nauka 17. Babić Anto. Andreis Pavao. Babić Ivo. liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva. 42.. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1.. Zagreb 1984. Most XXVI/131 (42). 14. MH. Babić Ivo. biljezi identiteta. Zagreb 1979.

. Beljkašić-Hadžidedić Ljiljana. JLZ. Sarajevo 1984. Marulić XIII/4.Izvori. 61. Epitaf Vlatka Vla evića. 15-22. Zagreb 1980. Mostar 1984-1985. 65-73. 3738. Islamska misao VII/78-79. Sarajevo 1985. Zbornik 1. 59. Sarajevo 1986. Beljkašić-Hadžidedić Ljiljana. Odjek XLI/18. 63. 31-43. Most X/50. 225-226. Zagreb 1980.. 60. 129-136... Epitaf kneza Radivoja Vlatkovića u Opličićima kod Čapljine. Sarajevo 1983. Mostar 1983. pomoćne historijske nauke 35 51. Sarajevo 1979. Veselin Masleša. Benac Alojz. Bešlagić Šefik. 56. Starinar 36.. Bešlagić Šefik. Prilozi XXI/22. Sarajevo 1984. 134-136. Sarajevo 1979. 1983). 16. 7-15. 140-142. Most XI-XII/55-56. Bušatlić Ismet. Bešlagić Šefik... Beograd 1985.. Beograd 1979. Mostar 1990. Benić Bono... Ćošković Pejo. Radio Sa IX/30. izdanje. Natpis vojvode Mastana u Drežnici. 55. 58. Ezhnological Work in Bosnia and Herzegovina from 1945. JF 42. Ktitorski ćirilički natpis u Humcu kod Ljubuškog. EJ 1. 342. 215-220.. Benac Alojz. “Arheološka problematika zapadne Bosne”. (Priredio Ignacije Gavran). Sarajevo 1985. 867-875.. 16. PKJIF XLIV/1-2. Beograd 1986. Zbornik 1. 599-602. 53. .) 57. (* Ćorić Boris.. Epitaf Vignja Miloševića u Kočerinu. Bešlagić Šefik. Bešlagić Šefik. Bešlagić Šefik. Ljubljana 1983. 119-123. Razvojne tendencije u etnologiji u SR BiH u periodu izgradnje socijalističkog društvenog ure enja u Jugoslaviji. Bešlagić Šefik.. Biblioteka Kulturno naslje e. 54. 324-327.. Uvodne napomene o stanju i perspektivama razvoja arheološke nauke u Bosni i Hercegovini.. 52. 64. Razvojne tendencije etnologije u Bosni i Hercegovini.. to the Present. Pudić Ivan. historiografija. IA MI BiH 20. Pregled LXXIV/7-8. Sarajevo 1980.10. kongresa jugoslovanskih etnologov in folkloristov (Rogaška Slatina 5-9. Epitaf velikog kaznaca Nespine iz Malog Čajnog. Beljkašić-Hadžidedić Ljiljana. Dva srednjovjekovna ćirilička epigrafska spomenika u okolini Makarske.. Arheologija (Bosna i Hercegovina). Sarajevo 1988. Hercegovina 7-8. Odjek XXXVIII/22. Godišnjak 9. 62. 2. AD BiH. 309-313. Bešlagić Šefik. Ljetopis sutješkog samostana. Letić Branko. 229234. 368.. Macan Trpimir. Etnološki pregled 23-24. Beograd 1988. Dijaci stećaka..

Ankara 1995. Yayin Nu: 8.36 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. izdanje. Hagiografije (238).. Ćirilska paleografija i kodikologija u Jugoslaviji.. 71.. ŠK.. (* Stanić Radomir. 74. C. Novac (472-475). Bjelogrlić Vesna – Popović Tanja – Špadijer Irena. Fluminensia VIII/1-2. Zagreb 1995. XLVI + 410. MS... 73. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 87-105. 78. Zagreb 1986. 38-39. T. 66. EJ 4. 67. Başbakanlik Devlet Arşiveleri Genel Müdürlüğü. GDI BiH 28-30 (1977-1979).. Arheografski prilozi 1. T. Pitanje autentičnosti fojničke ahd-name Mehmeda II iz 1463. Zagreb 1987. Novi Sad 1984. Minerva. NEV XXXV/1-2. X + 289.) 72. jezik i književnost srpskog naroda. 637-638. Bogdanović Dimitrije. Prvo odeljenje. Beograd 1984. “Enciklopedija hrvatske umjetnosti 1. Bratulić Josip. 143-156. Arheografski prilozi 8. (A-Nove)”. Boškov Vančo.. Leksikon hrvatske glagoljice. Knowledge. Zagreb 1995.. Zbornik za istoriju. 39-45.. LII + 1299. Bratulić Josip. Numizmatika (484-486). Skraćenice najstarijih srpskih rukopisa. Sarajevo 1985. Bilić Josip. Blagojević Miloš. C. “Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture”. “Bosna – Hersek bibliyografyasi I-II (A Bibliography of Bosnia – Herzegovina)”. (* Vranić Silvana. (K-Ren)”. Bogdanović Dimitrije.. 2. Drugo dopunjeno izdanje”. Revue des études sud-est 22/3. 70. Dokümentasyon Daire Başkanliği. Ćiril-Konstantin i Svetopolk u Ljetopisu popa Dukljanina. SANU. Grškovićev apostol. Rijeka 1996. 39-61.-2000. Boba Imre. Slavenska (hrvatska) filologija (592). Knjiga 31.XVII veka). Mircea Ion-Radu. “Jugoslovenski književni leksikon. Novac.) . Sarajevo 1979. Bucareşti 1985. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. 76.. Beograd 1982. Dokümentasyon Daire Başkanliği. Beleg. Beograd 1986. Česmički Ivan (74). godine. 77. Boškov Živojin. Bratulić Josip. JLZ Miroslav Krleža. 276-281. Apokrifi (27). Zagreb 1980. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 2. 69. 65. Yayin Nu: 16.. Inventar ćirilskih rukopisa u Jugoslaviji (XI . 68. Ankara 1993. 617-618. Bilić Josip. 105106. “Bosna – Hersek bibliyografyasi (Bosnia – Herzegovina bibliography)”. 288-289. Başbakanlik Devlet Arşiveleri Genel Müdürlüğü. 75. Glasnik Društva 8. Beograd 1979. Beograd 1999. JLZ.

izdana splitskom nadbiskupu Andriji Gualdo godine 1390. (15. 83... Zagreb 1997.). Radovi Zavoda 33. Radovi 24. Četiri bosanske srednjovjekovne latinske isprave izdane Šibeniku. Zadar 1990. Brković Milko. 86. Radovi Zavoda 31. 85. Dubrovnik 1990. 7-17. Brković Milko. Hercegovina 6. 81. Povelja bosanskog kralja Tvrtka I. Banja Luka 1989. 1-18. 80. stoljeća. Zagreb 1991. Latinska povelja bosanskog kralja Tvrtka I izdana Braču godine 1390. Brković Milko. Latinske povelje i pisma bosansko-humskih vladara i velmoža od XII.. 92. Zadar 1987. 89. Brković Milko.. 87.. 133-148. RPZ 11 (1984-1985). do 15. 41-61... 139-154.. CCP XV/27. VIII.. Radovi Zavoda 33. Latinska povelja bosanskog bana Stjepana II Kotromanića iz godine 1333. 38-52. Brković Milko. Bosanske srednjovjekovne latinske isprave izdane Trogiru.. 141-150 84. Zadar 1991.). VIII). (23. Značaj i važnost dviju bosansko-humskih isprava za povijest Makarskog primorja u XV. stoljeća. 225-236.. Brković Milko. do XV. Tri povelje Bribirskih izdane bosanskom knezu Hrvatinu Stjepaniću. Brković Milko. pomoćne historijske nauke 37 79. CCP IX/15. 83-105. 93. Brković Milko. Zagreb 1990. Zadar 1985. 24-35. 59-69. Brković Milko. Povelja bosanskog kralja Stjepana Ostoje iz godine 1417. RPZ 13 (1986-1987). CCP XIV/25. Srednjovjekovne latinske isprave bosanskih vladara izdane u Dubrovniku. Biblijsko-teološke formule u latinskim poveljama bosanskohumskih vladara i velmoža od 12. 119-130. Zadar 1991.. 109-125. Vanjske karakteristike bosanskih latinskih povelja koje se danas nalaze u Dubrovniku i Veneciji. Zagreb 1985. Zagreb 1988.. Zadar 1991. CCP XXI/39. historiografija. Brković Milko..Izvori. 82. Brković Milko. Diplomatičke formule latinskih povelja bosansko-humskih vladara i velmoža od XII do XV stoljeća. IZ 10. Anali 28. . CCP XII/22. Bosanske srednjovjekovne latinske isprave izdane Splitu. (30. Mostar 1987. Brković Milko. Brković Milko. Brković Milko. 202-210. Radovi Zavoda 33. 107-118 91. Povelja bosanskog kralja Tvrtka I Mlečanima iz godine 1385. Brković Milko. CCP XIII/23. Radovi 26. 90. Zagreb 1989.. stoljeću. 88.II..

Croatica christiana. Radovi Zavoda 40. 100. ZIRAL. 102. Zavod za povijesne znanosti HAZU u Zadru. 440. 353-358. Djela 10.. Bulletin HDA 8/2.. 97-142. Zadar . 177-180. Zagreb 2000. 101. Hrvatski narodni godišnjak 1999. Sarajevo 2000... Knjiga 106. Brković Milko. 98. 249-250. 99. "Obsidio Jadrensis" kao povijesno i književno djelo naše predrenesanse. Radovi Zavoda 39.. Svezak 1”. 97. Zadar 1997. Jeronima.-7. Zadar 2000. 541-556. Buljan Stjepan. Studi slavistici in ricordo di C.) 103. Pisa 1979. Biblioteka rečnika.. 705.. 512-516.. Zadar 1983-1984. (* Jalimam Salih. Zadar 1998. Diplomatička analiza srednjovjekovnih isprava o Duvnu. Čoralić Lovorka. 7. 295-297. 25... Brković Milko. Monumenta Vaticana Croatica 1. “Camera apostolica (Obligationes et solutiones camerale primo 1299-1560). srpnja 2000.. Zagreb-Tomislavgrad. 514.. Latinska bosansko-hercegovačka srednjovjekovna kancelarija. 2. Ladić Zoran. (Preveo Albin Vilhar).. Brlek Ivan Mijo.Mostar 1998. (* Čoralić Lovorka. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Godina 46. 105. Sarajevo 1986. Beograd 1999. 505-510. Novca nikad dosta. “Duvanjski zbornik. GDI BiH 37. JLZ. 26-27.. Fontes 12. Sarajevo 1992.-2000. Brković Milko. Brković Milko. Lukšić Elvis Mislav. 293-294. Zagreb 2000. 94. U Jajcu izdane isprave bosanskih vladara. Zagreb 1996.. Novac srednjovjekovne Bosne. Zbornik radova s me unarodnoga znanstvenog skupa ‘Duvanjski kraj kroz povijest: Tomislavgrad. ‘Il Regno degli Slavi’ di Mauro Orbini e il ‘Copioso ristreto de gli Annali di Rausa’ di Giacomo Luccari. Isprave hrvatskih narodnih vladara i latinske isprave bosanskohumskih vladara i velmoža. RPZ 10. Mostar 1995. 159-161.... Arhivi strani (Vatikanski arhivi). Beograd 1984. Bušatlić Ismet. 104. 96. Vuk Karadžić Beograd. izdanje. BF VIII/13. Knowledge. 2000. Svjetlo riječi X/116-117. (* Razum S.38 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Radovi Zavoda 42. 6. Radovi 23. Kurtović Esad. CCP XXIV/46. EJ 1. Zagreb-Rim 1996.) 95. Zapisanije (Zapis) (217). Rečnik grčkih i latinskih pisaca antike i srednjeg veka (Tuskulum leksikon). Sarajevo 1998.”. Bubalo or e. Brogi-Bercoff G. CCP XXIV/45. 182-191. Kabes I/1. Hrvatski institut za povijest Zagreb – ‘Naša ognjišta’ Tomislavgrad – Zajednica Duvnjaka Tomislavgrad-Zagreb. Pisar (514).. HAZU-HDA-KS-Papinski katolički zavod sv. Buhvald Volfgang – Holveg Armin – Princ Oto. Zagreb 1980. Budak Neven. Verdiani.) .

Zoran Ladić.. . HZ 45. Zenica 1993. Zagreb 1997. uredio Duje Rendić Miočević. Margetić Lujo. JLZ. ANU BiH. (1379. Zagreb 1982. Rajka Modrić. Ahdnama – Povelja bosanskim franjevcima (Uz 530. "Bosna i Hercegovina u tokovima istorijskih i kulturnih kretanja u jugoistočnoj Evropi". Zagreb 1992. “Codex “Christiani” nomine Hval (Potpuno faksimilirano izdanje originala iz Univerzitetske biblioteke u Bolonji)”. Mirjana Matijević-Sokol.) 109. Dalmatiae et Slavoniae XVII. XXVI + 411.. Zagreb 1999. Zbornik 17. Grb i zastava Republike Bosne i Hercegovine. 2. 333-334. ZM. dopunili i priredili Miljen Šamšalović. JAZU... 283. Series Berolinensis. (* Voje Ignacij. Zagreb 1998. Čović Borivoj. pomoćne historijske nauke 39 106. Sarajevo 1976. XII + 643. Knjiga 1. Ćeman Hasan Mirza. Ćeman Hasan Mirza. 112. “Codex diplomaticus Regni Croatiae. historiografija. svibnja 1463-28. Čović Borivoj. Ljiljan II/20. Čremošnik Gregor. Ćeman Mustafa. Perspektive arheoloških istraživanja u Bosni i Hercegovini. (* Kurelac Miroslav.. svibnja 1993). Sarajevo 1986. Gra a 22. (Priredili Josip Barbarić i Jasna Marković)”. Zagreb 1980. 236-237. Supplementa. Critobuli Imbriotae Historia. Ljubljana 1978. Zagreb 1998. Behar I/2. Critobul (Imbbrius). (1020-1270). 140-141. Svjetlost-ANU BiH. 145-152. 198-200. Damir Karbić. Berolini/Novi Elboraci. Restitucija bosanske državnosti (Izbor priloga i dokumenata)”.. Jakov Stipišić)”. izdanje. (Sabrao Tadija Smičiklas.) 108. (* Lučić Josip. 321. Studije za srednjovjekovnu diplomatiku i sigilografiju Južnih Slavena. 24-25. EJ 1. 15. Svezak I.. Sarajevo-Ljubljana 1993. “Safet Halilović. 506509.. “Codex diplomaticus Regni Croatiae.Izvori. (1395-1399). 115.-1394. ZČ 32/4. godišnjicu /28. CCP XXII/42.. Dalmatiae et Slavoniae XVIII.. (* Ćepulić Tomislav. Radovi 15. Corpus fontium historiae Byzantinae 22. 116. 765.)”. Posebna izdanja.. HAZU-HDA..) 110. Centar za bosanske studije. Zagreb 1981. 132-135. 111. De Gruyter 1983. 107. 113. KDM Preporod Zenica. Zagreb 1992. Diether Roderich reinisch. Barjak i grb Bosne i Hercegovine.. Vesna Gamulin. Fontes 3. Sirotković Hodimir. 15-154 + Ilustracije (10 tabli + slike). “Codex diplomaticus Regni Croatiae. Sarajevo 1989.) 114. JAZU.. Zagreb 1990. Arheološka nalazišta (Bosna i Hercegovina). Odjeljenje društvenih nauka 18. Dalmatiae et Slavoniae..

Ćirković Sima. 117. 122.. Beograd 1997. 271-273. Knowledge. duhovnici. Reč autora. EJ 3. Beograd 1997. 18. Zbornik za istoriju. Ćirić Miloš. SKZ. 126. Uz prvu knjigu Starih srpskih zapisa i natpisa. IX-XV. Predgovor. Rabotnici. 119. Kolo 75. JLZ. izdanje 1988. 2. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”.. Pred nasle em srpske medievistike sredinom XX veka.. 124. 7-23. jezik i književnost srpskog naroda (25-26). 118. 1983. Ćorović Vladimir. Arhivi (Srbija). Otto Sagner. Ćirković Sima. “Bitka na Kosovu 1389. 2. godine”. “Stojan Novaković. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Beograd 1989. JLZ. Univerzitet umetnosti u Beogradu.. München 1985. Zagreb 1980. His life and work. Ćirković Sima.40 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Beograd 1997. Beograd 1999. "Naučno-stručni kolokvij o izvedbenom projektu Društvenog cilja XIII/2". vojnici. Fototipska izdanja 4. Knjiga 496. Biblioteka Dimenzije istorije 1. Sarajevo 1986. 121. 2. Pesaro 1601”. Ćirović Dragan. VII-XI. Knowledge. Naučne komunikacije 6. Ćirković Sima. 144.. 7-17. (Grb: ilustrovani osnovni pojmovi). Stari srpski zapisi i natpisi. Beograd 1982. 1-61. “Mauro Orbini. Istorijski izvori o kosovskom boju. Illyricum sacrum (19). Knowledge. 167-196. Beograd 1999. Spomenici na srpskom jeziku (18). Ćirković Sima. Ćirković Sima – Mihaljčić Rade.. Predgovor.. Odbor za istorijske nauke. Biblioteka Civilizacije. 123. Il Regno degli Slavi. Dopune i objašnjenja. 16-17.. Zagreb 1984. Stari srpski zapisi i natpisi (Prikupio i popravio Vladimir Ćorović). Beograd 1997. 128. 129. Ćirković Sima. izd. Zbornik za istočnjačku istorijsku i književnu gra u (18-19).. SANUNBS-MS. 120. SANU-Istorijski muzej Srbije-BIGZ. (1. Fontes rerum Slavorum meridionalium (31).. Equilibrium. 125. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Diplomatika (Srbija). . Diskusija. Knjiga I” (Priredio Ćirković Sima). izdanje. Galerija 65. ANU BiH. Ćirković Sima. Istorija i tradicija”.. Ćirković Sima – Mihaljčić Rade. Knowledge. Beograd 1982. Arhivi. EJ 1.. Pešić i sinovi. izdanje. 127. “Sima Ćirković.. 476-477. (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić). Ćirković Sima.).-2000. “Leksikon srpskog srednjeg veka”. Heraldika 1. Društva srednjovekovnog Balkana”. 130. 19-21. “Ljubomir Stojanović. Istraživanja iz oblasti istorije. 437-478. Ćirković Sima.

Zagreb 1998. 187189. Ivangrad 01. K. Povijesni prilozi 15 (1996). Monumenta Medii aevi Croatiae 1. G. Mogućnosti XLIV/7-9. Svijet III/97. ljetopisac. Rapanić Željko.. Obavijesti HAD XXIX/2. 1988. 328. Pobjeda 44.. Zagreb-Motavun 1998. Vojinović Perko. 7. The Latin Epigraphic Monuments of Early Medieval Croatia.. Deletić Zdravko. 1988. 135. 639.. 81-88.... Prinos poznavanju tajništva i arhiva Dubrovačke Republike.. Latinski epigrafički spomenici starohrvatske županije Livno. Ivanišević Milan. Ćošković Pejo. Vojinović Perko. (Forum).. 247-249. München 1999. Radovi Zavoda 37.-1444. Sloboda XXVI/615.09.06. Zagreb 1999. Strčić Petar. 201-203. Prilozi. Povijesno podrijetlo hrvatskih naziva mjeseci. Pobjeda 44. Coimbra 1998. Zagreb 1999.) 138. Uvod u istoriju sa osnovama pomoćnih istorijskih nauka. Südostforschungen 58. Biblioteka Udžbenici. Titograd 28. Banja Luka 1988. Dinar (152-154). 484-486.. 1998.) . Studije i monografije 3.. historiografija. Split 1997. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. “Pejo Ćošković.. 9. Hortus Artium Medievalium 4. 136. Zlatnici (242-243). S. Prilozi Instituta za arheologiju 13-14 (1996-1997). Knowledge. Zagreb 1994. Ćošković Pejo. NIO “Univerzitetska riječ”-Univerzitet Veljko Vlahović. 7. Titograd 1989. 1988. Zagreb-Motavun 1998.. 19. 123-145. 6.Izvori. 38. 1988. Dašić Miomir. Arhiv Hrvatske.”.. Emanuel Grk.04... Zagreb 1988. 11. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Titograd 01. Muzej hrvatskih arheoloških spomenika). Titograd 04. The Museum of Croatian archeological Monuments. Prosvjetni rad XXXVIII/13-14. Steindorff Ludwig. 216-218. 137. Rapanić Željko. Deletić Zdravko.. Titograd 1988. 245247. 48-49. Više od simbola. Zbornik radova". D. Zagreb 1989. Split 1996. (Latinski epigrafski spomenici u ranosrednjovjekovnoj Hrvatskoj. pomoćne historijske nauke 41 131.06.05.. Hrvatska obzorja V/2. Ivangrad 15. Ćirković Sima. Hortus Artium Medievalium 4. 85-87. Božić-Bužančić Danica.06. 306-307. 80-82. Zagreb 1997. "Livanjski kraj u povijesti. Vaspitanje i obrazovanje 1. (* Deletić Zdravko. Novac (441-444).. 227-236. Dadić Žarko. Zagreb 1997. Delonga Vedrana.... “Hrvatski biografski leksikon IV (EGm)”.. 298-306. 132. 133-189. 19. Povijesni prilozi 17 (1998). Sloboda XXVI/616. Nastava istorije 3-4. Jakšić Nikola.. Delonga Vedrana. Conimbriga 37. 134.. A. AV 37. Muzej hrvatskih arheoloških spemenika Split-Općinsko hrvatsko vijeće obrane Livno.. Bilten I/2. Sarajevo 1998. 11. 562-564. Titograd 1988. Ćuk Ruža. 139. Slobodna Dalmacija. Ovdje XX/230-231... 133. Split 1997. Ćosić Stjepan. 1988.. Jakšić Nikola. Beograd 1999.. Božić-Bužančić Danica. (* Birin Ante. 280-283.-15. Bosanska kraljevina u prijelomnim godinama 1443. Rapanić Željko. Split-Livno 1994. Split 15. Institut za istoriju Banja Luka.. Barroca Mário Jorge. Zadar 1995. S.

142. VIII + 1161. 2. Numizmatika / Numismatics (79-84). Stari bosanski tekstovi (25-299). 149. Beograd 1987. obljetnice smrti Fra An ela Zvizdovića”. (* Dukat Zdenka. 146. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. Zagreb 1980. 87-88. Divković Mirko. “Bribir u srednjem vijeku. Stari bosanski tekstovi. Split 1996. “Zbornik radova sa Znanstvenog skupa u povodu 500. (O starim bosanskim tekstovima (7-24). 150. 259-264. Preporod XXVII/627. Antologija starih bosanskih tekstova. Delonga Vedrana. Hrvatska numizmatika. . or ević M. Dizdar Mak. Sarajevo 1990. Odjek LIII/3-4. Prvi hrvatski bankovni muzej Privredne banke Zagreb. Napomena (407-410). Knowledge. 56-64.. Orijentalistika – problemi metodologije i nominiranja. Obavijesti HAD XXV/3. FTS-Franjevački samostan Fojnica.42 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. godine. 192.. Sarajevo 1997. Istorija srpske ćirilice (Paleografsko-filološki prilozi). Džambo Jozo. 41. izdanje. PCC Me ugorje. Svjetlost. Fišić. Ljiljan VI/258. Dizdar Mak. or ić Petar. Biblioteka Stećak 4. Rimski izvori o propasti bosanskog kraljevstva. Mostar 1999. papirni novac.) 151. 4. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. EJ 1.. 147. radne marke. Dolenec Ivislav. (* Akmadžić Hazim. (Prvo izdanje 1971. Konfesionalnost i nacionalnost Bosne i Hercegovine (Predemancipacijsko razdoblje 1463. (Dvojezično) 141. Sarajevo 1998. Drljić Rastko. Kovani novac. Arhivi strani (Turski arhivi) (291-293). Latinsko-hrvatski rječnik (Reprint izdanje). Ivan. (Urednik Enes Duraković). Duraković Esad. Bilješke o tekstovima i autorima (301-380).. Duraković Esad. ITRO Naprijed. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. izdanje. 143. Muzej hrvatskih arheoloških spomenika. ZIRAL 105. Sarajevo 1997. 148. privatna izdanja kovanog novca – žetoni. Pribor za pisanje. Autorizirao i nadopunio autor.) 145. Zagreb 1993. FojnicaSarajevo 2000. Od početka do danas. 140.. Sfragistika / Seals (8586). Zagreb 1987. 239-248. (Uredio Milenko Brkić)... 2. 568-571. 26. Dodatak 3.)”.-1804. 146-150.-2000. ur ev Branislav.. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”. Džaja Srećko.. Propast Bosne u ljetopisu fra Ivana Stražemana (Kopijarevića). izdanje. S njemačkog preveo Ladislav Z. “Geschicht von der Turckey” Jörga iz Nürnberga s izvješćem o propasti Bosne 1463. Sarajevo 2000.. JLZ. Ahdnama (43). 416. Izdavačka kuća Alef. Zagreb 1993. Studenci 1995.. “Srećko Džaja. 3 promijenjeno izdanje”.. Beograd 1999.) 144. 2 prepravljeno i dopunjeno izdanje.

IV”. Bošnjačka književnost u 100 knjiga. 155.. (* Macan Trpimir. ŠK. Zagreb 1982. 7-90. (* Perva Bajro. Biblioteka Odrednice.. “Enciklopedija Jugoslavije. Nolit. (* Steindorff Ludwig. XXXI + 768. Südostforschungen 40.... 153. izdanje. “Enciklopedija živih religija”. Macan Trpimir. 156.. Romejski govor i jezik Konstantina VII Porfirogenita. 154. Zagreb 1980. BZK. Wien 1978. XXIII + 776. Zagreb 1992. Österreichische Osthefte 20/1. Miscellanea 8. Beograd 1980. Ogranak Dubrovnik. MH. “Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture. Zagreb 1981..) 165.. Zagreb 1995. Dubrovnik 1992.. ur ev Branislav.. 199-206. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. 18. JLZ. 7.. Zagreb 1990. 37-107. Sarajevo 1999. Zagreb 1988. (A-Nove)”.. Sarajevo 1999.) 166. Zagreb 1986. XX + 821. Knjiga 6. 83-91. 158. Glas 42/4309. (10 nenumeriranih stranica + 640). Preporod XXIX/658.. 159. 1985. “Enciklopedija Jugoslavije.. Einhard. 164... “Bošnjačka epigrafika (Priredio Sulejman Grozdanić). JLZ. Fejić Nenad. Sarajevo 1991. XXIII + 776.. II”. Zagreb 1980. Zagreb 1984. XXIV + 751.. Beograd 1986. EJ 3. Südostforschungen 57.. Život Karla Velikog. München 1981. “Epigrafika na narodnom jeziku (Srednji vijek)”. XX + 731. JLZ. VIII + 911. III”. München 1998. 162. JLZ. Beograd 1990. Zagreb 1984. “Enciklopedija Jugoslavije. 160.) 157. XXVI + 748. 2. Kessler Wolfgang. Povijesni prijepori”. 403-404. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. (* Vrnjak Hajrudin. urić Ivan.) 161. (Uredio Blagota Drašković)”. JLZ. pomoćne historijske nauke 43 152.Izvori.01. Izdavačko preduzeće Preporod. V”. . XV + 743. Biblioteka Prošlost i sadašnjost. 65-66.. Isprave kotorskih notara iz XV stoleća. ZRVI 24-25. I”. 543-545. Defter. Banja Luka 25. historiografija. Beograd 1997.. 163. 183-192. JLZ. “Enciklopedija Jugoslavije. Eine Sonderform der westlichen Kyrillica. Marulić XIV/2. “Enciklopedija Jugoslavije. (* . 396-398. Islamska misao XIII/15.. 109-137. “Enciklopedija Jugoslavije. “Enciklopedija hrvatske umjetnosti 1.. VI”. JLZ. Die Bosančica. Eckhardt Thorvi. Knjiga 1”.. “Trpimir Macan.) 167. Knowledge.

Prilozi 29. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 178. MH. Fisković Igor. Barcelona 1982. Novootkriveni izvor o prilikama u Bosni 1400. Dubrovnik 1993.. 179. Slovar numizmata. (* Ćirković Sima. Zbornik radova 11.. izdanje. Transpress lexikon. SANU.44 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.. 173. Zagabriae 1892. Osvrt na arheološku historiografiju srednjeg vijeka 1983. Kotorska kancelarija u srednjem veku.) 176. 70-71. Djelo Filipa de Diversisa kao izvor poznavanju umjetnosti i kulture Dubrovnika. Fermendžin Euzebije. godine. 177. Bizantsko-južnoslavenski (Vizantijsko-južnoslovenski) odnosi (Vizantijski izvori o Slovenima) (761-763). (Prevod s njemačkog na ruski M. Collegit et digessit Eusebius Fermendžin. Estudis historics i documents del arxius de protocols 10. 328. “Kosovska bitka u istoriografiji”. Dubrovnik XXX/1-3. 3-32. Fine John J. 175. Beograd 1978.. MSHSM 23. JLZ.. 172. 2. Etnologija (Bosna i Hercegovina). 25. Gierow Gerhard. Fejić Nenad. Moskva 1982.. Beograd 1990. Struktura 30. Bizantologija (Vizantologija) (748-749). 2. Zagreb 1980. 67-80. Beograd 1982. A. 5-62. Numismatik. 19-53. EJ 1. Sarajevo 2000. 167. izdanje. Ferjančić Božidar. Reljef renesansnog Dubrovnika”. Fejić Nenad. 435-442. Beograd 1980.. Sarajevo 1987. Arsenjeva) (Heinz Fengler. Berlin 1976). 171. EJ 4. Miscellanea XXII/10. GDI BiH 38. Širenje kruga izvora o Kosovskom boju. Dubrovnik 1987. Biblioteka Prošlost i sadašnjost. 169. 168. Ferjančić Božidar. 174. Ogranak Dubrovnik. Fejić Nenad. 170. Notes sur la traîte des Esclaves de Bosnie a Barcelone au Moyen Age. Fengler Hajnc – Girou Gerhard – Unger Villi. 107126. JLZ. Willy Unger. Bizantologija (Vizantologija) (Srbija) (752-754).-1999. ZRVI 18. JAZU. Istorijski institut. 33-40.-2000. IČ 27. Beograd 1997.. “Igor Fisković.-1998”.. Fekeža Lidija. Fisković Igor. G. Knjiga 7. glave spisa De administrando imperio. “Historiografija o Bosni i Hercegovini 1980.. Radio i svjaz. 107-109. Djelo Filipa de Diversisa kao izvor poznavanju umjetnosti i kulture Dubrovnika. . Knowledge. Filipović Milenko.. Dokumenti o prodaji i osloba anju bosanskog roblja iz Bosne i Dubrovnika u Kataloniji (XIV i XV vek). godine. Zagreb 1986. Fejić Nenad.. Acta Bosne potissimum ecclesiatica cum insertis editorum documentorum regestis ab anno 925 usque ad annum 1752.

451-457. Šanjek Franjo. Radio Sa XIII/45. Fučić Branko. Tandarić Josip. kulturno-historijski vidovi.. Glagoljski natpisi. JAZU. 1984. Glagoljska epigrafika. Munić D. Defter. (A-Nove)”.. Beograd 1999. 81. Knowledge. 180. Deković Darko. historiografija. Obavijesti HAD XV/1. Fučić Branko. Fučić Branko. VHDA 27... 7. Pazin-Rijeka 1985. Leksikografski zavod Miroslav Krleža... Rev.. Zagreb 1983. Fučić Branko – Kapetanić Niko. 150-151. 562-563. Knowledge. Glagoljica na natpisima u Bosni i Hercegovini. Slovo 35. 132-147. pomoćne historijske nauke 45 180. Anali 35. (* Vranić Silvana. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Stipčević Aleksandar.) 188.. 189. Rekonstrukcija glagoljskih natpisa u Humu. Vasilij. Dubrovnik 1997. “Zadužbine Kosova (Spomenici i znamenja srpskog naroda)”. 57. Sarajevo 1984.. Djela 57. Pucko G. 26. Zagreb 1995. Zagreb 1983. Monumenta turcica historiam Slavorum meridionalium illustrantia. 182. 183. Firentinska republika čestita kralju Tvrtku na pobedi u Kosovskoj bici.. 127-135. Rad JAZU 381.. . CCP V/8. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”.. Eccl. Zagreb 1985. Znanstvena istraživanja i izdavanje arhivske gra e Dubrovačkog arhiva. Razred za filologiju i Razred za likovne umjetnosti. Prizren-Beograd 1989... Istra XXI/1-2. Sarajevo 1982. Glagoljski natpis u Konavlima. 38. Beograd 1979. Odjek XXXVI/8.. 1986. 236-237.. Staroblgarska literatura 17. 140-141. Dogramadžieva Ekaterina. 120-124. (S latinskog preveo Miron Flašar). Sofija 1985. Zagreb 1986.. Beograd 1997.. 184. 191. Sarajevo 1983. Kulturno-povijesni vidovi glagoljske epigrafike. Oslobo enje 41/12941. (KUN VI/162). De Diversis de Quartigianis Filip.. d’Hist.. 293-295. KS. XI + 422.. Byzantinoslavica 47/2. 185. Zagreb 1981. 187. Hercigonja Eduard. “Enciklopedija hrvatske umjetnosti 1. Fluminensia VIII/1-2. Fisković Igor. Bešlagić Šefik. 6-7. Foretić Vinko. CCP VII/11. Fučić Branko. 255-267.) 186. Rijeka 1996. Fučić Branko. Zagreb 1982. Benja. Flašar Miron. Arhivist XXIX/1-2. Fotić Aleksandar. 7-10. (* Tandarić Josip. 135-189.Izvori. Frane Pero. Razred za likovne umjetnosti 8. Glagoljska početnica. 172-178.. NEV XXXII/1-2. Eparhija raško-prizrenska Prizren-Bogoslovni fakultet Beograd. Pula 1983. 190. Bešlagić Šefik.08.. Sarajevo 01. Rijeka 1995. Prag 1986. Fotić Aleksandar.. Zagreb 1978. 37-55. 181.. 155-158. 276-281.

Sarajevo 1988. 193. Knjiga 1. 18. Uvod. Veselin Masleša.... Knjiga 1. Sarajevo 1994. Visoko 1983.. 205. HM II/7-8.. "Fra Nikola Lašvanin. 206.. “Ignacije Gavran. 10-11.. 195. Ljetopis" (Priredio Gavran Ignacije). Gavran Ignacije. 19-23. stoljeća.46 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Krijesnica V/12. 196. Sarajevo 1979. Sarajevo 1987. Gavran Ignacije. Uvod. Sarajevo 1992. Svjetlo riječi I/7. Svjetlo riječi I/4-5. 527. Kulinova povelja. Gavran Ignacije. 12-13. 10. 215-217. Sarajevo 1988.. (Najznačajniji arheološki spomenik s područja Zenice). Naša dragocjenost u Carigradu (Misal vojvode Hrvoja). Biblioteka Kulturno naslje e. Gavran Ignacije. HM II/7-8. Putevi i putokazi (Niz članaka o našoj prošlosti)”. 12-13. stoljeća.. Sarajevo 1998. Biblioteka Kulturno naslje e. (Najznačajniji arheološki spomenik s područja Zenice).. 192. Ploča velikog suca Gradješe (Gradiše). Gavran Ignacije. Ljetopis sutješkog samostana”. Knjižnica Baština. 194. Sarajevo 1988. Dubrovnik Annals 3. Gavez Eduard. Kršćanin – janičar o Bosni XV. Svjetlo riječi. Sarajevo 1990. 203. Knjižnica Baština. “Fra Bono Benić. Gavran Ignacije. 201.. 204. 222-226. Fučić Branko – Kapetanić Niko. Naš najstariji ljetopis (Ljetopis popa Dukljanina). 7-11. Visoko 1983. (Priredio Ignacije Gavran). Putevi i putokazi (Niz članaka o našoj prošlosti)”.. vjerske i druge refleksije). 5-27.-2000. 202.. 198. Svjetlo riječi IX/93. Gavran Dragan. Svjetlo riječi X/106. 117-123. Čudan napadaj. Gavran Dragan. Povelja bana Kulina Dubrovčanima iz 1189. Kulinova povelja. Odakle današnji grb BiH?. Stećak I/4. Knjižnica Baština. Putevi i putokazi (Niz članaka o našoj prošlosti)”. Zagreb-Dubrovnik 1999. Sarajevo 1981. 197. Kršćanin – Janičar o Bosni XV.. Svjetlo riječi. Veselin Masleša. Gavran Ignacije. 110-116. Ploča velikog suca Gradješe (Gradiše). Gavran Ignacije. Zenica 1998. Knjiga 1. Gavran Ignacije. “Ignacije Gavran. . godine. Sarajevo 1998. 218-221. Gavran Ignacije. Svjetlo riječi V/47. Svjetlo riječi. Gavran Dragan. Ahdnama. (Jezične.. 10-11. A Glagolitic Inscription in Konavle. 200. 199. “Ignacije Gavran.

253-258. ZRVI 24-25.. Sarajevo 1998. 25-101. Einführung. Tom I. Naš najstariji ljetopis. Sarajevo 1992. Beograd 1985. 209. Livno 1995. Svjetlo riječi XV/172. Glavaš Tihomir. Knjižnica Baština. 14-15. Knjiga 6. Odjeljenje društvenih nauka 23. Paleografija (Srednji vijek) (135). Sto pedeset godina publikovanja i proučavanja povelje bana Kulina. “Ignacije Gavran. (Niz članaka o našoj prošlosti)”. Gošić Nevenka. “Chronica unnd Beschreibung der Türckey (Mit einer Einführung von Carl Göllner). Posebna izdanja 90.. 62-97. Putevi i putokazi II. Sfragistika (162). 214. pomoćne historijske nauke 47 207... Knjiga 6. Zagreb 1991. 212. Naša dragocjenost iz Carigrada (Misal vojvode Hrvoja). 211. 215. Odjeljenje društvenih nauka 23. Opšti leksikografski dio. Gošić Nevenka. Band 6”. AL BiH. Sarajevo 1989. "Osamsto godina Povelje bana Kulina". Gavran Ignacije. Druga ostava bosanskog novca iz Ribića kod Konjica. Göllner Carl. Gavran Ignacije. 219. Dalekosežno djelo (Kraljevstvo Slavena Mavra Orbinija). 276-282. Glavaš Tihomir. Historiografski kriteriji Prokopija iz Cezareje. HZ 38.. Livno 1995. VII + XXVII. 249-252. “Ignacije Gavran. Goldstein Ivo. Goldstein Ivo.Izvori. 217. Sarajevo 1989. Gavran Ignacije. historiografija. Putevi i putokazi II. Svjetlo riječi. Historiografija o Prokopiju iz Cezareje.. 167190. 74.. Orbina). Zagreb 1985. Böhlau Verlag-Köln-Wien 1983. 45-59. Schriften zur Landeskunde Sieben-bürgens. (Niz članaka o našoj prošlosti)”. Svjetlo riječi.. 216. 218.. 210. Sarajevo 1997. Gavran Ignacije. 213. Kritičko izdanje Povelje bana Kulina. Svjetlo riječi. Knjižnica Baština. Heraldika (89). 233-266. 7-22. Dalekosežno djelo (Kraljevstvo Slavena M.. Hronologija (Kasni srednji vijek) (91). Posebna izdanja 90. ANU BiH. Gavran Ignacije. Sarajevo 1988. Druga ostava bosanskog novca iz Ribića kod Konjica.. Glavaš Tihomir. “Ignacije Gavran.. Sarajevo 1989. ANU BiH. Putevi i putokazi III (Niz članaka o našoj prošlosti)”. Epigrafija (Kasni srednji vijek) (74).. ZM. Knjižnica Baština. 208. GZM (A) 44. 12-13. Bosansko obilježje (Uz državni grb Bosne i Hercegovine). Numizmatičke vijesti 44. Knjiga 7. . Svjetlo riječi X/109-113. "Osamsto godina Povelje bana Kulina".

ČSP XXVIII/3. Zentralantiquariat der Deutschen Demokratischen Republik. (* Švab Mladen.. Filozofska fakulteta Univerze... Başbakanlik Arşivi Genel MüdrlüĹü – Arhiv Predsjedništva vlade.. CCP XXII/42. Kolo VI/1.. Sveučulište u Zagrebu. Vjesnik 51. Hrvatska revija XLIV/176-177. Nakladni zavod MH. traganja. 287-298.. Švab Mladen. 1990. Bosnae. Leipzig 1983. Gross Mirjana. Hadžijahić Muhamed. 193-220. Knjiga 2. (* Strčić Petar.48 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 483. Das Regnum Sclavorum als historische Quelle und als teritoriales Substrat. 61-84. Zagreb 1990. Zagreb 1999.. Gross Mirjana. . Zagreb 1976. 227. Institut za hrvatsku povijest-Liber.10. Zbornik 17. Čoralić Lovorka. 18. Zagreb 1999. Miklošičev zbornik (Mednarodni simpozij v Ljubljani od 26. 460. Hadžijahić Muhamed. Zagreb 1998. 232. Südostforschungen 42. Hrvatski grb (Grbovi hrvatskih zemalja). Reprint der Originalausgabe 1877. 373.. Raguzii. Razvoj. 437-440. XIV + 556 + 24. 539-552. Obdobja 13.) 230. Kako su nastali najstariji naši ljetopisi. Zagreb 1998. Starine JAZU 58. Biblioteka Povijesna istraživanja. Dubrovnik 1985. 11-60. Grubišić Vinko. Ljubljana 1980.. Zagreb 17. postignuća. Ladić Zoran. München 1979..-2000. junija 1991). Zagreb 1996. Gulin Ante. 1996. Dubrovnik XXVIII/4. Knjižnica Znamen. 229. Gulin Ante. oblik. 231. 160-164. Radovi 31 (1998).) 225. Sarajevo 1980. Suvremena historiografija. 463-474.. Stammtafeln (Mit Unhang: Calendarium medii aevi). 215-236.. Biblioteka Historiae. 244-246. Grafenauer Bogo. Zagreb 1983. Grdina Igor. Zagreb 23. Golden Marketing. HZ 36. Vjesnik 57.. Zagreb 1980.. Agičić Damir. Historijska znanost.) 226. 9.. Hrvatska crkvena srednjovjekovna sfragistika. Zagreb 1994. Posebna izdanja 3. Misteriozno djelo ‘Methodios’ i različita mišljenja o njemu. Miklošičeva Monumenta serbica spectantia historiam Serbiae.. 221. Švab Mladen. Südostforschungen 38. Pregled hrvatske diplomatike s bibliografijom. 471. smjerovi. 228. Ljubljana 1992. Struktura in tehnika zgodovinske vede (uvod v študij zgodovine). Novi Liber-Zavod za hrvatsku povijest FF Sveučilišta u Zagrebu. Grote H... 224. 656-666. Zagreb 1996. Grakalić Marijan. do 28.. Günday Dündar.. 457-462.. München 1983.10. POF 28-29 (1978-1979). 377. (* Ladić Zoran. Zagreb 1997.. 126. 220. Korijeni. (* Kessler Wolfgang.) 223.

Beograd 1982-1983. izdanje. Posebna izdanja 11. 240. XVI + 779. Glagoljica.. Posebna izdanja 9. 2. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. 645.. Hamm Josip – Redakcija EJ..)”. “Hrvatski biografski leksikon IV (E-Gm)”. Horvat An ela. XV + 766 (* Čoralić Lovorka. Predgovor. 178-182. CCP XVII/32. Han Verena. Ćirilica. JLZ. Zagreb 1998. Zagreb 1993.. Sveske Društva 14. Sarajevo 2000.. Institut za istoriju. EJ 2. (Sabrala i uredila Verena Han)”. 2. 391398.. Dinar. Beograd 1979. “Hrvatski biografski leksikon III (Č. 243. SANU. Zagreb 1984. SANU.. Povijesni prilozi 18. 88-92. EJ 3. 307-316 + 2 strane sa 4 slike. JLZ. 14 + 800. Zagreb 1989. izdanje.. Zagreb 1982.-1998”. Beograd 1983. JLZ. 245.. 1754. Stanić Radomir. “Arhivska gra a o staklu i staklarstvu u Dubrovniku (XIV-XVI vek).. “Hrvatski biografski leksikon II (Bj-C)”. JLZ Miroslav Krleža. 454-457. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Novi Sad 1979. (* urić J. 234. 237.. Tuzla 2000. 45-473. Anali 21. JLZ. Mitić Ilija. 295-297.. “Hrvatski opći leksikon (A-Ž)”. XV + 784. 188-190..) 236. Bosančica. 246.. Zagreb 1984... izdanje. 238. 2.) 247... 1119. EJ 3. Arhivska praksa 3. Heres Tomislav. 333-342. Hanžeković Marijan. Zagreb 1999.. Hercigonja Eduard. Zbornik MS za likovne umetnosti 15. 7-10. . Zagreb 1986. (* Čoralić Lovorka. O hrvatskom grbu i zastavi. Zagreb 1984. Hercigonja Eduard – Vukomanović Slavko. izdanje. 286. Zagreb 1996. 244. 2. Zagreb 1983. Zagreb 1993. Balkanološki institut. 241.Izvori. Prilozi 29. “Historiografija o Bosni i Hercegovini 1980. 235. Mjere (Dubrovačka Republika). historiografija.. Kršni zavičaj 23. “Hrvatski biografski leksikon I (A-Bi)”. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. 137-138. EJ 3. JLZ. 239. (* Kožar Azem. Han Verena.. Herkov Zlatko.) 242. Tri veka dubrovačkog staklarstva (XIV-XVI vek). Zbornik Muzeja 2627. EJ 4. JLZ. Dva epitafa u Iloku. Humac 1990. Dubrovnik 1983. 145-147. 435-438. Balkanološki institut. pomoćne historijske nauke 49 233. Beograd 1981.. izdanje. 2.

95). 401-404. Kadrić Omer. Sarajevo 1998. 144.. Oslobo enje 55/17905. Isaković Fahrudin. GR IZ BiH. 3. 1236-1240. 42-43. 13-82. Sarajevo 1978. Mostar 1998. Novi Sad 1981. 1997.) . JF 39. Dragutin Nežić i Doris Baričević)”. GADAR BiH XVIII-XIX. Mitar Dragutinac.) 254. 248. Starobosanski novac. GR IZ BiH LX/1-2. (13 izdanje. liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva. Ivančević Radovan. 1992.50 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Književni jezik XI/3. Sarajevo 1990. Mostar 1996. 243-257. 258. Uvod u ikonologiju. Ivić Pavle – Jerković Vera..-2000. Jalimam Salih. Kabes III/19. Zadar 1983-1984. godine)..08. Istraživači bosanskog srednjovjekovlja. Oslobo enje 54/17669. Pravopis srpskohrvatskih ćirilskih povelja i pisama XII i XIII veka.. Sarajevo 1978-1979. Oslobo enje 49/15863.. 1992.. Obiteljska pripadnost zadarskog kroničara Paulusa de Paulo. Kabes IV/30.08. Kurtović Esad. 11. 343-344. Branko Fučić. SNL-KS-Institut za povijest umjetnosti. 1 izdanje.. 1998. 256. Preporod 23(4). Sarajevo 10. JovanovićStipčević Biljana. (* Tadić Katica. Tuzla 1997. 151-155. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. 8. za VI razred osnovne škole. “Istorijski arhiv Kotor – Vodič kroz arhivsku gra u sa sumarnim inventarima muzejskih i crkvenih fondova i zbirki.. Mostar 1997. Tuzla 1999. Autori: An elko Badurina. Radovi 23. Travnik 1993. 21-24. 257. Sarajevo 1998.. 248. Historijski arhiv.11.. Kakav je bio grb srednjovjekovne bosanske države. “Leksikon ikonografije. Sarajevo 05. 21-24. Zenica 15. Svjetlost. 250.. Kotor 1977. 482. 113-134. Marijan Grgić. 253. Kurtović Esad. 125-127.. Svjetlost.. (* Nilević Boris.. Jalimam Salih. Sindik Dušan. Arhivska praksa 2. 251. Jalimam Salih.. Izvori za istoriju srednjovjekovne bosanske države.. Jalimam Salih. Sarajevo 17. 249. Jakić-Cestarić Vesna. (* Gabrić-Bagarić Darija. Emilijan Cevc. Zagreb 1979. Pod znamenjem predaka (Kako su nastali grb i zastava BiH). (Uredio An elko Badurina. (KUN) 7. Istorijski arhiv Kotor.. 255. Beograd 1979. Imamović Enver. Beograd 1983. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Istorijska – Povijesna čitanka... IČ 25-26. (KUN) 2. 95.04. LX/11-12. Institut južnoslovenskih jezika. Imamović Enver. 267-285. Serdarević Mensur. O bosanskom grbu. Kabes II/14. Imamović Enver. Filološki fakultet. Sarajevo 1982. Bošnjaci – Muslimani kao historičari (do 1878... RPZ 10. Divan I/7. Radovan Ivančević. (Redaktor Miloš Milošević)”.) 252.

Jović Miomir. Fojnica-Sarajevo 2000.Izvori. “Jugoslovenski književni leksikon. Numizmatičar 12. "Osamsto godina Povelje bana Kulina". Odjeljenje društvenih nauka 23. obljetnice smrti Fra An ela Zvizdovića”. 487... 272. Hrvatska uzdanica. Dubrovačka arhivska gra a o srednjovjekovnoj Bosni. MS.. Drugo dopunjeno izdanje”. FTSFranjevački samostan Fojnica. Jerković Vera. 100-107. Arhivska praksa 2. (* Marjanović Mirko.. pomoćne historijske nauke 51 259. München). (Priredio Jozo Džambo). Josifović Stefan. oko 1482-83. (Faksimil izdanja iz Bayerische Statsbibliothek. HM II/9. . Jurić Šime. Ayn Tractat von den Türck (Memmingen. Schriften zur Landeskunde Sieben-bürgens. 269. 923. Latinski jezik za istoričare. Zapadnoevropski heretici i bosanski bogomili”. Radojica. VKBI. Zagreb 1987. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 2. 2. Biblioteka Posebna izdanja 24. Abrecht Kunne. Sarajevo 1998.. 264. historiografija. Marulić XIV/4. Jörg Nürnberg von. “Zbornik radova sa Znanstvenog skupa u povodu 500. 1482). Jörg Nürnberg von. Zagreb 1981. Böhlau Verlag-KölnWien 1983. Paleografske odlike povelje Kulina bana... 266. JLZ Miroslav Krleža. a. Jović Miomir. Crvena Hrvatska (Popis znanstvenih povijesnih rasprava).. Nikola Modruški. Agencija “Feliks”. Boka 15-16. Jovićević R. Predgovor. 260. Zagreb 1998. izdanje.. Beograd 1989. Pomoćne istorijske nauke”. Geschicht von der Turckey (Faksimil izdanja) Memmingen: Albrecht Hume. Jalimam Salih. “Chronica unnd Beschreibung der Türckey (Mit einer Einführung von Carl Göllner). Band 6”. 267. Zagreb 1984. prema primjerku iz Bayerische Staatsbibliothek München (signatura: 40 Inc.) 262. 261.. Hrvatska glagoljica. Jalimam Salih... Sarajevo 1998. Prilozi. Povelja kralja Tvrtka I Dubrovačkoj Republici.. 5.. “Marko Atlagić – Božidar Šekularac. 377-378. 270. Jovanović Miroslav. 107-120. s. 475-476 + 1 stranica faksimila. Posebna izdanja 90. (K-Ren)”. EJ 3. ANU BiH. Jolić F. Japundžić Marko. 901m). 259-274. Tuzla 1999. Novi Sad 1984. Priština 1985. Sarajevo 1989. Długosz Jan (Johannes Longinus). 265. 43-50 + 5 stranica ilustracija. 51-58. 271. JLZ. 105-121. Priština 1997. 268. 465. “Salih Jalimam. Herceg-Novi 1984. 263. 167-169. Novac učesnika Kosovske bitke sa srpske strane. Dalibor.

. Perić Ivo. Bašić Stanko. do 12. Biblioteka Theoria. Zagreb 1997. Kajmaković Zdravko. Katičić Radoslav. 136. Sarajevo 2000. Književnost i naobrazba ranoga hrvatskog srednjovjekovlja. Ahd-nama magna charta libertatis (1463-1993). 635. serbski. godine na jezicima jugoslavenskih naroda. “Enciklopedija hrvatske umjetnosti 1. München 1999. (* Bošković J. Književnost u hrvatskim zemljama od 7. 277.. 641643. Karano-Tvrtković Pavle. Samobor 1993..52 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. I kolo. MH. Posebna izdanja. 69-73. Jurić Šime.. 760. Wiener slavistisches Jahrbuch. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Novi natpisi na stećcima.. Kolo IX/2. Srbski spomenici ili stare risovule. “Suvremena katolička enciklopedija (Priredili Michael Glazier i Monika K. Katičić Radoslav.. Südostforschungen 58. Hellwig). Marulić XXX/3. Prilozi povijesti stanovništva Dubrovnika i okolice 6. Kudelić Zlatko. Naša škola XLVI/13. Slobodna Dalmacija. (Glavni urednik hrvatskog izdanja dr. Bilten FTS XX/2. HM III/11-12. knezova. 643-644. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 274. careva. 1994. Ivan. Psalter des Hval-Codex – zur paläographischen und grammatikalischen Charakteristik. stoljeća.. Kekez Josip. Zagreb 1997. Dubrovnik 1997. Zagreb 1994. MH. 275.. Zagreb 1995.-2000. “Katalog knjiga štampanih do 1910.. 259-260.. Auberger Leopold. Zagreb 1997.. MH. Jurić-Kappel J. Litterarum studia.. Zagreb 1998. Split 22. Sarajevo 1989. Narodna biblioteka Hamid Dizdar. Band 30. (Forum) 1. 408-409. Slobodna Dalmacija. Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku. 153-161. 282. Rubić Nela.) .. Kolo VI/1. Mala knjižnica 7. Osnovni pravci etnoloških istraživanja u Bosni i Hercegovini. Macan Trpimir. povele i snošenija bosanski. Sarajevo 1984. vojvoda i vlastelina. Sarajevo 1999.11. Mato Zovkić)”. (Obradio Amir Brka)”... 441-442. Milodraška ahdnama. diplome. Karamatić Marko. 592. Kurtović Esad. 136. 335. (* Macan Trpimir. (* Damjanović Stjepan. "Bosna i Hercegovina u tokovima istorijskih i kulturnih kretanja u jugoistočnoj Evropi". Laus. Kapetanić Niko – Vekarić nenad. despota. (A-Nove)”.) 281. 280. banova. 278. hercegovački. 12. 19.) 279. Beograd 1840. Zagreb 1999. 1999.. 6. Beograd 1997. ČSP XXIX/2.01. ZM. 581-587. NS 16-17. Zagreb 1997.02. Wien 1983.) 283. (Forum) 2-3.. Split 1998. 273.. Hrvatsko slovo. (* Mihaljčić Rade. 61-63. 1999. Nikola Modruški. 276. Kajmaković Radmila – Buturović enana. Falsifikat o podrijetlu konavoskih rodova.. Jurković Mario.. dalmatinski i dubrovački kraleva. Na ishodištu. Marulić XXX/3. Knowledge. 531-547.. 123-125. Tešanj 1991. Zagreb 05..

Zagreb 1980. Knežević Sr an. Konstantin Filozof. 291. Ob upravlenii imperiej. Sarajevo 1986. Beograd 1987. 136-138. XV + 1456. 288. VAHD 3233. Beograd 1985. Zagreb 1980. Klaić Bratoljub. 2. (* Auberger Leopold. Način na koji je nastajalo djelo Historia Salonitana Maior. JLZ. Dalmatiae et Slavoniae. Konstantinović Zoran.. 240. 1988. Beograd 1989. Istraživanja iz oblasti istorije. izdanje.. i 31 poglavlju u djelu De Administrando imperio Konstantina VII Porfirogeneta. JLZ.. “Knjiga odredaba dubrovačke carinarnice 1277. (Pripremio i preveo Josip Lučić)”.. Klaić Nada. Arhivi strani (Talijanski /Italijanski/ arhivi). Split 1985.. 31-60.) 295. 1989. Razvitie etničeskogo samosoznanija slavjanskih narodov v epohu rannego srednevekovja. 30.. 287. Knežević or e – Perić Zoran – Smiljević Bogdan. 2. 290. “Stara srpska književnost u 24 knjige”. 239-244..) 285. Diskusija. Raskovnik 5556. Naučne komunikacije 6.. (* Voje Ignacij. Historijski arhiv Dubrovnik. historiografija. Knjiga 11. Odbor za istorijske nauke. Literatur – und Geistesgeschichte des kroatischen Frühmittelalters. Stipetić Vladimir. Puškar Jerg iz Nirnberga o Bosni i Srbiji. 41-48. Najnoviji radovi o 29. EJ 2.Izvori. Katičić Radoslav.. . Moskva 1982. JLZ. 2. pomoćne historijske nauke 53 284. IG 1-2. izdanje. Žitije despota Stefana (Prire ivač: G. izdanje. 1986. Klaić Nada. München 1999.. 292. ANU BiH. Ljubljana 1989. SP III/15. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Beograd 1989. ZČ 44/1. EJ 3. Klaić Nada. 171-198. SKZ. 1984. EJ 1. 294. (isto izdanje izašlo je 1981. 581-587. 679-680. Zagreb 1984. izdanje. Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Nakladni zavod MH. 1990). Klaić Nada.. Anali 28. 171. Split 1979. 5. Povest o slovima. Dubrovnik 1990. Zagreb 1982.. Klaić Nada. 286. Jovanović). 1985. 191-195. Hrestomatija odabranih izvornih tekstova iz istorije za I i II razred srednjeg usmerenog obrazovanja. Wien 1999. Dubrovnik 1989. Bibliografija radova iz oblasti istorijske metodologije. Konstantin Bagrjanorodnij. Rječnik stranih riječi: tu ice i posu enice (Priredio Željko Klaić). 297. Klen Danilo. Cutheis (A Cutheis).. 156.. 1987. 296. 293. 289. Südostforschungen 58. "Naučno-stručni kolokvij o izvedbenom projektu Društvenog cilja XIII/2". 1983. Codex diplomaticus Regni Croatiae. 289-290. 30-35.

303. SANU. (* Kristić Slobodan. 171-172. 1-31. Arhivsko-istorijska istraživanja Gornjeg Podrinja.. “Jugoidiotizmi”. SANU. Sarajevo 1995. 300.. Kovačević-Kojić Desanka. Odeljenje istorijskih nauka 11. 298. Spomenik 137. . Kovačević Matko O povelji bosanskog bana Mateja Ninoslava iz 1247. Regionalni historijski arhiv-FF Tuzla. Kovačević Matko.. "Savjetovanje o istoriografiji Bosne i Hercegovine (1945-1982)"..) 302. 310. Zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog naslje a Bosne i Hercegovine. 142-145. Kovačević-Kojić Desanka. Odeljenje istorijskih nauka 11. CCP VII/11. 309. 47.. Kožar Azem. “Desanka Kovačević-Kojić. 109-111. 109-125.. 173-174. Kovačević Božidar. Kovačević-Kojić Desanka. 299. ANU BiH. Sarajevo 1981. Zagreb 1989. Srednji vijek. Tešanj 1995. Kovačić Slavko. Gradina II/14.-2000. 307. Kabužići i njihove trgovačke knjige. godine. Sarajevo 2000. Hadžiabdić Hadžija. Tuzla 1995. (Izložbeni katalog). Arhivska gra a. Odbor za istorijske nauke. 31-36. Kovačević Matko. Sarajevo 1988. NS 14-15. 11-28. Spomenik 137. MGC.. (archive material.54 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Sarajevo 1983. 161-167. 69-73. Arhivist XXIX/1-2. "Kosovo u pamćenju i sećanju". 98. “Blago franjevačkih samostana Bosne i Hercegovine”. Beograd 1989.. ANU BiH. Naučne komunikacije 6. Posebna izdanja 65. Kožar Azem.. Tuzla 1995. Zagreb 1979. 301. Arhivistika u teoriji i praksi. Sarajevo 1986.. Vesnik 720. 305.) 311. 41-48. 366. Trgovačke knjige braće Kabužić (Caboga) 1426-1433”. Kovačević-Kojić Desanka. Puškar Jerg iz Nirnberga o Bosni i Srbiji. Knjiga 7. Kovačević-Kojić Desanka. Knjiga prva. “Franjevci na raskršću kultura i civilizacija (Blago franjevačkih samostana Bosne i Hercegovine“. Kovačević-Kojić Desanka.. Odjeljenje društvenih nauka 12.. Beograd 1999. 308. Konstantinović Zoran. Trgovačke knjige braće Kabužić (Caboga) 1426-1433. Istraživanja iz oblasti istorije. 220. Zagreb 1983. 306. 22. Diskusija. Arhivska gra a. "Naučno-stručni kolokvij o izvedbenom projektu Društvenog cilja XIII/2".. 304. Dubrovački arhiv kao izvor za istoriju srednjovjekovne Bosne. HM IV/15-16.. Biblioteka Raskovnik. GADAR BiH 33 (1994-1995). Beograd 1999. Pomoćne historijske znanosti. Tajni vatikanski arhiv i ostali papinski arhivi. Beograd 1983..

323. Herta Kuna i Anica Nazor). dio. Naučna knjiga. 314. VII + 584. Opšti leksikografski dio.. pomoćne historijske nauke 55 312. Regesti pisama generala dominikanskog reda poslanih u Hrvatsku (1392-1600) II. Beograd 1981. EJ 5. Bibliografija Bosne i Hercegovine i svjetski bibliografski izvori. 201-321. 320. 315. On Language and Orthography of Hval’s Codex (40-45). 319. 321. Vera Jerković.. Sarajevo 2000.. Sarajevo 1987. Kuna Herta. Kujundžić Enes. 2-3. 9. Zagreb 1993. 149-160. Tom I. 324. Pop Nikolajević ukrao povelju i prodao je Rusima (Povratak otetog). 316.. O Kraljevstvu Dalmacije i Hrvatske”. Sarajevo 12. Hvalov zbornik. Svjetlost. “Krležijana 1 (A-LJ)”. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. 318. Odeljenje jezika i književnosti 2. 470-471. Arhivi (11-15).Izvori. “Zbornik krstjanina Hvala. On Hval’s Codex (35-39). 1995. 120. 55-65. Odjek XL/22-23. Orbin Mavro (437438). Odabrani izvori iz državnopravne istorije Jugoslavije. Kraljević Gojko. AV 21-22.. Izdavanje bosanskohercegovačkih srednjovekovnih kodeksa. Bošnjački avaz II/51. historiografija. izdanje. 313. 11-14. Krkljuš Ljubomirka – Šarkić Sr an. Sarajevo 1986. Odjek XXXIX/24. Kučuk-Sorguč Indira. Hvalov zbornik – najreprezentativniji srednjovjekovni rukopis. Posebna izdanja. JLZ. Knjiga VII. Biblioteka Latina et Graeca... Kuna Herta. On This Edition (11-14). 2. Novac (Srednji vijek). ZM. Biserka Grabar. Beograd 1982. Rekonstrukcija pamćenja. Kurelac Miroslav. 127-128. 39. SANU. Sarajevo 1986. Zagreb 1988. AL BiH.. “Ivan Lučić... Kuna Herta.. . Sarajevo 1988.07. Kuna Herta. Zagreb 1980. “Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture”. 317. ŠK. “Tekstologija srednjovekovnih južnoslovenskih književnosti”. Krasić Stjepan. O ovom izdanju (30-32). (Priredila i prevela Bruna Kuntić-Makvić). Naučni skupovi 10. Transcription and Commentary)”. Zagreb 1980. Zagreb 1986. Svjetlost-ANU BiH. O jednom slabo poznatom bosanskom spomeniku. Transkripcija i komentar (The Codex of Hval Krstjanin. 372. Kuntić-Makvić Bruna.. Predgovor prire ivača i prevodioca. (Priredili: Nevenka Gošić. O jeziku i pismu Hvalovog zbornika (15-21). O Hvalovom zborniku (11-14). 322. Toma arhi akon (684). Kuna Herta.

Kršni zavičaj 31. 7-54. Veselin Masleša. Poruka kralja Stjepana Tomaševića papi Piju Drugom 1463.. 157-164. Kurelac Miroslav. Zagreb 1998. “Ivan Lučić. Lastrić Filip. Ladić Zoran.. Biblioteka Latina et Graeca. Marulić XV/6. 154-157. Sarajevo 1981. Veselin Masleša. Biblioteka Kulturno naslje e. Biblioteka Kulturno naslje e. 326. 32-33. “Krbavska biskupija u srednjem vijeku”. Zagreb 1986. M. Radovi Zavoda 38. The Cronicle of the Priest of Dioclea (Duklja) and the Problem of Red Croatia. “Historiografija o Bosni i Hercegovini 1980. Uz stručnu ekskurziju studenata historije u Dubrovniku. Zagreb 1982..-1998”. ... Ćošković Pejo. Humac 1998. Ivan Lučić Lucius. 333. Rijeka-Zagreb 1988.56 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Kustić Živko. 59-69. 325. Journal of Croatien Studies 24-25. O Kraljevstvu Dalmacije i Hrvatske. 397-398. (Priredio Andrija Zirdum. Pregled LXVIII/5. O Kraljevstvu Dalmacije i Hrvatske.) 336. 332. Djela Ivana Lučića). Kurtović Esad. 373428. 335. Sarajevo 2000. Banja Luka 1985. CCP II/2. Život i djelo Ivana Lučića – Luciusa. Bibliografija (1. (Priredila i prevela Bruna Kuntić-Makvić). 752-754. 51-64.. (Priredila i prevela Bruna Kuntić-Makvić)”. 217. Knjiga VII. Zagreb 1994.. O Kraljevstvu Dalmacije i Hrvatske”. CCP XIX/35. Rasprave 1.. preveli Šimun Šimić i Ignacije Gavran). 49-88. (Priredio Gavran Ignacije). 327-330. New York 1984-1985. Kvesić S.) 329. Historiografska literatura o srednjovjekovnoj Bosni objavljena u zemlji i inostranstvu 1980-1998. Naša škola XLVI/14. Sarajevo 1979.. Zagreb 1998. Zbornik 16.. Kurelac Miroslav.. 123127. Hrvatski protuturski pisci XV stoljeća.-2000. 327. 77-92. Džaja Srećko. Kurelac Miroslav. Kurelac Miroslav. Marulić XI/4. Zelić-Bučan Benedikta. Ljetopis. “Ivan Lučić. Prilozi 29. (Priredila i prevela Bruna Kuntić-Makvić)”.. Komentar.. Zagreb 1986. Lašvanin Nikola.. Knjiga VII.. Kurelac Miroslav. Pregled starina Bosanske provincije. Kurtović Esad. 223-225. (* Čoralić Lovorka.. Biblioteka Latina et Graeca. 331. 123-142. Biblioteka Latina et Graeca. 306. otac hrvatske historiografije. IZ 6. H.. (* Džaja Srećko. 328. “Ivan Lučić... Zagreb 1978. Milodraška Ahdnama. Zagreb 1995. 330. Sarajevo 1978.. ŠK.. 567-570. Godišnjak 11. Knjiga VII. Sarajevo 1977. Zadar 1996. 334... Nikola Modruški (1427-1480). Biblioteka Clio Croatica. Ladić Zoran. 179... 269-271. Zagreb 1978. Zagreb 1986. 429-442. Sarajevo 2000. Kurelac Miroslav – Goldstein Ivo – Budak Neven – Kuntić-Makvić Bruna. (* Letić Branko.

126-128. Beograd 1980. Kolo 72. MS. 348. Litavrin Grigorevič Gennadij – Novoseljcev P. (Uredio An elko Badurina. 341. (2. Banja Luka 1983.. A. 777. IZ 4. Cutheis (A Cutheis).. Lešić Anto. Vol I-II”. . Knowledge. Warszawa 1988. “Leksikon pisaca Jugoslavije II ( -J)”. Beograd 1999. Vratović Vladimir. (10 nepaginiranih stranica) + 720. Zagreb 1993. Novi Sad 1978.. Autori: An elko Badurina. (Priredio or e Trifunović). Zagreb 1989.. (K-Ren)”. Šešelj Zlatko.Izvori. MS. 26-37. 37-38.. (* Nikolić Milica. SNLKS-Institut za povijest umjetnosti. IČ 27. “Leksikon ikonografije. (15 nepaginiranih stranica) + 717. 621. Književni radovi.. izdanje 1985. Bušatlić Ismet. 347. Dukljanin. 349. Marulić XIII/2. Vareš Tomo. Zagreb 1979. 755. “Hrvatski biografski leksikon II (Bj-C)”. 346. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 2. 342. Knjiga 477.) 339.. “Leksikon pisaca Jugoslavije III (K-LJ)”. liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva. Zagreb 1979. Zagreb 1996. Sarajevo 1985.. Zagreb 1980. 688-690.. 338. Zagrabiae 1973-1978.)”. 227-231. “Hrvatski biografski leksikon III (Č. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. JLZ Miroslav Krleža.. Leśny Jan. 345... Bosanski mitovi.) 337.. Erasmvs 18. Moskva 1989. (* Gavrilović S. Ob upravlenii imperiej. Zagreb 1979. Zagreb 1987. Latina et graeca 14. 244. Beograd 1979. Despot Stefan Lazarević. 124-125. (* Biškup Marijan.. Lovrenović Dubravko. Zbornik MS za istoriju 18. 193-194. Academiae scientiarum et artium Slavorum meridionalium.. Vratović Vladimir. pomoćne historijske nauke 57 Ćošković Pejo. JLZ Miroslav Krleža. 167. 756.) 340. “Lexicon latinitatis medii aevi Iugoslaviae.. Islamska misao VII/78-79. 185-186. (A-J)”.) 344. Konstantin Bagrjanorodnij. Laušić Ante – Švab Mladen. Jezik XXVI/4. SKZ. Mitar Dragutinac.. 124-126.. Zagreb 1995). Beograd 1979. izdanje 1990. historiografija. Historia Królestwa Slowian czyli Latopis Popa Duklanina. Emilijan Cevc.. Beograd 1987. CCP IV/5. Lazarević Stefan. Dragutin Nežić i Doris Baričević)”. 288-290.. Branko Fučić. Zagreb 1984. Zagreb 1980. Živa antika XXIX/1. 3. XI + 832. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1.. JLZ Miroslav Krleža.. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Marijan Grgić. 343. Skopje 1979. Radovan Ivančević.

Rijeka 1988. Anali 22-23.. Zagreb 1985. Knjiga II. 352. Zagreb 1985. Trieste 1983. 356. 356. (Luigi Cesare Pavissich-Paolo Clemente Miossich).58 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.. Südostforschungen 44. AV 21-22.. ZPFR 9. 358. Zagreb 1980. Lovrinović Nikola. Spisi dubrovačke kancelarije. Obavijesti HAD XIX/3. II/1. (Priredio Josip Lučić). Dubrovnik 1985. 216-217.. 357. Anali 27. 673-674. Zbornik Zavičajnog muzeja 4. Vekarić Nenad. Lučić Ivan. Povijesna svjedočanstva o Trogiru (I-II).) 354. Marulić XIII/2.. ZČ 43/3. (IV. Ljubljana 1985. O Kraljevstvu Dalmacije i Hrvatske. 63-722. suradnik Miroslav Kurelac). Dubrovnik 1989. Zagreb 1983. Malović.) . Pledoaje protiv historiografije etnocentrizma. Taradžić Branka... 1336. (Priredio Josip Lučić). AV 28..-2000. Spisi dubrovačke kancelarije. Lovrenović Dubravko. Zagreb 1987. Biblioteka Latina et Graeca. Ljubljana 1989.ukić Marica. 1998.. 81-83. Dubrovnik i naše područje). Marulić XVI/6. Lučić Josip. Najstarija zemljišna knjiga u Hrvatskoj – Dubrovački zemljišnik diobe zemlje u Stonu i Pelješcu iz god.. 153-156. 45-54. Lovrenović Dubravko. Anali 18. Sarajevo 15. 55-56.. 350.) 353.) 355. 318-321. 431. (* Voje Ignacij. 323-329. (KUN) 2.. JAZU-Zavod za hrvatsku povijest FF u Zagrebu. Istorijski zapisi XXXVIII (58)/3-4. 413-414.02. 351a. 191. Lučić Josip. 394.. SKK. 133-138. Radovi 18. Marulić XXII/5. Edizioni Lint. Lučić Josip. Sarajevo 1998. München 1985. Mitić Ilija. Mijatović An elko. (* Prlender Ivica. Lucić Ivan.. Mihojević Josip. Bilten FTS XXV/1. Lučić Josip.) 359. Kessler Wolfgang. (Priredila i prevela Bruna Kuntić-Makvić).. (* Voje Ignacij. 723-1226. Zagreb 1985. ZČ 39/1-2. (prijevod sa latinskog na talijanski. Travnik 1991. Zagreb 1980. Zagreb 1978-1979. Jedan slučajan nalaz srednjevjekovnog novca... Knjiga VII. 351. Margetić Lujo. HZ 40.. JAZU-Zavod za hrvatsku povijest FF u Zagrebu. 676.. HZ 31-32. 457-459.. 57-89. 398-407. Split 1979. (Nabava žita).. Pisci XVII i XVIII stoljeća II/1-2. Lučić Josip. 331-332. Monumenta historica Ragusina.. 178-181. Zagreb 1986. Zagreb 1987... (Preveo Jakov Stipišić. 225-227. Dubrovnik 1980. (* Raukar Tomislav. Miscellanea saeculi XIV ex archivio Ragusii (Dubrovnik).. Zagreb 1988. Oslobo enje 55/17856. Lucio Giovanni. HZ 38. Zagreb 1989. Miscellanea saeculi XIV ex archivio Ragusii (Dubrovnik). (Saggio introduttivo di Vitaliano Brunelli). Šešelj Zlatko. II/2. reprint izdanja iz 1896) (* Slade-Šilović Mirko. 194. Pledoaje protiv historiografije etnocentrizma. Monumenta historica Ragusina. Knjiga III.. Taradžić Branka. Del Regno di Dalmazia e di Croazia libri sei (Storia del Regno di Dalmazia e di Croazia di Giovanni Lucio Traguriense. libri sei). Zagreb 1984. 472. Titograd 1985.

21-48. glave spisa De administrando imperio. Istoričeskie pamjatniki južnih Slavjan i sosjednih im narodov (Ankona. Beograd 1988. Posebna izdanja. Savez arhivskih radnika Jugoslavije. 369. 25-32.. Makušev Vikentije. MH.. Svjetlost-ANU BiH. Iluminacija Hvalovog zbornika (22-29). Konavoska prevlaka”.. 364. HAZU-Zavod za hrvatsku povijest FF u Zagrebu. Transkripcija i komentar (The Codex of Hval Krstjanin. 2. 9-17. 366. Sarajevo 1986. 181. The Illumination of Hval’s Codex (46-54). izdanje. Ogranak Dubrovnik.. Knowledge. Lučić Josip. Beograd 1982. 365. Roma 1977. SR Bosna i Hercegovina”. (* Lučić Josip.. Maksimović Jovanka. Bibliotekarstvo 42 (1997).Izvori. 198. Knjiga 1. Fontes 1. Prosveta-SKZ. Knjiga 6. 361. (* Mihaljčić Rade. 351-352. Čast I. Sarajevo 1998. "Stara srpska književnost u 24 knjige". “Ljetopis popa Dukljanina. Nedostaci i zadaci hrvatske povijesne znanosti. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 22-29.. pomoćne historijske nauke 59 360. 367. (Priredio Josip Lučić). “Josip Lučić – Stijepo Obad. Knjiga IV. Povijesni prijepori. (Priredili: Nevenka Gošić. Madžar Božo. Madacki Saša. Dubrovnik 1979.. Knjiga 2. 23. Varšava 1874. Dokumenti I-V. 370. (Dvojezično). Zagreb 1993. Lume Lucio. Zagreb 1980. Knjiga 1. JLZ. Biblioteka prošlost i sadašnjost. 261-262. Ivanović Jozo. 787-789. Zagreb 1995. Anali 17. Beograd 1981. Dubrovnik 1994. MH. “Trpimir Macan. 362. Biserka Grabar. Monumenta historica Ragusina. Beograd 1997.) 363... Lučić Josip. EJ 1. Mogućnost lociranja Bosniacae na online dostupnim katalozima (Online Public Access Catalogues) na World Wide Webu: eksperiment). 7-14. Dubrovnik 1992. Struktura 32. 156-189. Madžar Božo... Transcription and Comentary)”. 368. ZČ 48/4. ZRVI 21... Spisi dubrovačke kancelarije. “Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odjelima u SFRJ. (* Voje Ignacij. Bolonja.. Florencija). 579-580. Herta Kuna i Anica Nazor). historiografija. Arhivi u Socijalističkoj Republici Bosni i Hercegovini. (Priredio Slavko Mijušković)”. 406. Macan Trpimir. Arhivi (Bosna i Hercegovina). Ljubljana 1994.) . Quaderni della rasegna degli archivi di stato 46. Vera Jerković.). “Zbornik krstjanina Hvala. Maksimović Ljubomir. Ogranak Dubrovnik. L’archivio storico di Dubrovnik (Con repertorio di documenti sulle relazioni della repubblica di Ragusa con le città marchigane).

(* Šarac Damir. Istorijski spomenici južnih Slavena i okolnih naroda ( enova. Mantova. 379. Zagreb 2000. “Mala enciklopedija Prosveta.. Beograd 1978.. Hvalov zbornik – Slavan dio velike historije. 276-277.) 374. Mareš Vaclav František. (* Mihaljčić Rade. izdanje. Slobodna BiH II/447.. Zagreb 1987. Glasnik Srpskog učenog društva.. 1-30. (Fototipsko preštampano izdanje 1980. Drugo izdanje 1968. 376.. Beograd 1999. Sarajevo 1986. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 3. Beograd 1978. XIV + 799. Zagreb 1998. Makušev Vikentije.. 411-416. 3. Beograd 1978. Odjek XXXIX/24. . 23-26. Knjiga 14. Prvo izdanje 1959. 381. CCP XXIV/46. HZ 47 (1994).. Kartografija. Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci. Prosveta. Pouke i datacije tzv. Marević Jozo. izdanje. Beograd 1882.. Marjanović-Dušanić Smilja. Drugo izdanje 1968. Prosveta.. 1999. Arenga. Liber Methodius i pitanje vrela devete glave Ljetopisa popa Dukljanina.. 2 (K-P)”.. Historia Salonitana i Historia Salonitana Maior – neka pitanja. VI + 943. Milano. Margetić Lujo. Knowledge. “Mala enciklopedija Prosveta.) 372. “Enciklopedija hrvatske umjetnosti 1. 15. (Fototipsko preštampano izdanje 1980. 371.) 375. (Fototipsko preštampano izdanje 1980. 24. Split-Mostar 08. Zagreb 1995. JLZ Miroslav Krleža. Rijeka 2000. V + 755. Opšta enciklopedija. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Prvo izdanje 1959. Marković Mirko.) 380. CCP XXIV/46. Naklada Marka-MH. Zagreb 2000. 3 (R-Š)”. 534. izdanje. Kartografija. Drugo izdanje 1968. 383. Marković Mirko. Margetić Lujo.. 382. Opšta enciklopedija. Opšta enciklopedija. 3... Hrvatska i Crkva u srednjem vijeku. 31. 1 (A-J)”. Latinsko-hrvatski enciklopedijski rječnik 1-2. Knowledge.12. Pravnopovijesne studije. Prosveta. (* Šanjek Franjo. 378. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 2. Prvo izdanje 1959. Margetić Lujo. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. CCP XXII/41.) 377. “Mala enciklopedija Prosveta.. Beograd 1997.) 373. 1-9. Zagreb 2000. Ljetopisa popa Dukljanina. Zagreb 1995. 1-2 = 3650.60 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 3. Torino). (A-Nove)”. (K-Ren)”.-2000. VI + 323.. 1-36. Margetić Lujo. Drugo odeljenje.

Historijske pomoćne znanosti (197-198). Dokumenti o prošlosti sutješkog samostana. 448-449. Matić Bernardin. Istorija-kult-predanje”. 385.Izvori. ŠK.. Arhi akon Splićanin (1200.. Dokumenti o prošlosti olovskog svetišta. (pretisak). 247-270. 388. “Hrestomatija po istorii južnih i zapadnih slavjan (v treh tomah). 255-256. 7-13. Mihailović Konstantin. Informator. Medvidović Lujo. (* Bratož Rajko. Knowledge.. 386. 391. Beograd 1989. BF VI/9. Frejdenberg)”. Epoha feodalizma. (* Roksandić Drago. 392. Mihaljčić Rade. historiografija. Rodoslovi (625-627).. Hadžijahić Muhamed. Letopisi (367-368). 1986. 396. 387. Zagreb 1995. Isprave (239-240).-1268. Toma. 143-151. Matijević-Sokol Mirjana. Mihaljčić Rade – Steindorff Ludwig. Povijesni prilozi 14. Izdateljstvo Univerzitetskoe. Knjiga 15. Sarajevo 1998. Mihaljčić Rade. Lazar Hrebljanović. 390. Janičarove uspomene ili turska hronika. Beograd 1992. Mejer S. I-II = 1756 + Dodatci (XVI + 76). Natpisi (436-438). Razlika izme u zapisa i natpisa. Nacrt za jedan portret. Mihaljčić Rade. Sarajevo 1997.).. životopisi i kronike (348350). Zagreb 1975. 164-165. 266-279. Istorijsko-memoarska dela... pomoćne historijske nauke 61 384. 13. Prilozi. Matić Bernardin. Slavjanskie narodi jugo-vostočnoj i centralnoj Evropi pod osmanskim vladičestvom (Osmanskie zavoevanija na Balkanah v XIV-XV vv). ZČ 37/3. Zagreb 1980. 395. Mostar 1997. Prosveta-SKZ.. 117-135. 33. (Redaktor Maren M. bis zur Mitte des 13. Tom I. Mihaljčić Rade. 393. Prinosi za hrvatski pravno-povijestni rječnik I-II. Povelje (529-532). Ljetopisi..) . “Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture”. Jahrhunderts. No. Zov Humačke ploče. Beograd 1999. 69-70. Ljubljana 1983. Motrišta 4. Südostforschungen 43. Namentragende Steininschriften in Jugoslawien vom Ende des 7. Wiesbaden 1982.02. 277-296. Beograd 1986. Historijski izvori srednjega vijeka (199).. Istorijska podloga izreke od Kulina bana.. München 1984. BF V/8. Žitija (192-194). 394. IG 1-2.. Beograd 25. “Konstantin Mihailović iz Ostrovice. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Matijević-Sokol Mirjana. (Priredio or e Živanović)”. Beograd 1978. 245. “Rade Mihaljčić.) 389. IG 1-2 (1990-1992).. Mažuranić Vladimir. “Stara srpska književnost u 24 knjige". M. Književna reč.. Minsk 1987. BIGZ.

) 405. 247). “Ljetopis popa Dukljanina”. IRO Vuk Karadžić. Pomorski zbornik 23. 9-104. 401. 209. Thomas Butler”. 1980. Zagreb 1988. Mimica Bože. Slovo 32-33 (1982-1983). 408. A Bilingual Anthology of Serbian and Croatian Texts from the 12th to the 19th Century.. Nova knjiga. 397. “Monumenta serbocroatica. Staroslavenski institut. Sarajevo 1988. Slav. Zagreb 1980.. Pomeni i zapisi. Mijušković Slavko. Milošević. Grabar Biserka. Codiees selecti 34. “Missale Hervoiae Ducis Spalatensis Croatico-Glagoliticum”. 516. Zagreb 1983. Monumenta serbica spectantia historiam Slerbiae.) 404. Narodna književnost”. Anali 33. 2. Beograd 1997. "Stara srpska književnost u 24 knjige". Viennae 1858.. Rodoslovne tablice i grbovi srpskih dinastija i vlastele. Predgovor. Beograd 1988.. Opšti leksikografski dio. 406.or ević Nada. Tom I.. Rijeka 1985.. Beograd 1984. 241-244. Miličić Ante.. Zagreb 1973. 626-627. Stefan Vukčić Kosača. 225-226.62 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. XIV + 550 (Fol... IG 1-2. Hronologija (Rani srednji vijek) (91). (* Mihaljčić Rade.-2000... 400. 2.or ević.. (2. Prosveta-SKZ. Bizantologija (Vizantologija) (Hrvatska). Mitić Ilija.. Beograd 1991. Miklosich Fran. EJ 1.) . 398. Graz 1964. 21. EJ 5. izdanje. Beograd 1987. Miletić Nada. Knjiga 1. Biblioteka Numizmatička knjižnica. Dubrovačka Republika i njen Arhiv – dva značajna fenomena iz evropske povijesti. Michigan 1980. Bosnae. Mošin Vladimir. XII + 580. 686-687. JLZ.. ZM. Milošević Miloš. Istorijski arhiv u Kotoru. (Priredio Slavko Mijušković). (* Rendher Paul. 198-203. HAZU-Arhiv HAZUVitagraf-Mladinska knjiga.. Numizmatička povijest Dubrovnika. Die Welt der Slawen 25/4. Epigrafija (Rani srednji vijek) (74). Bata.. Ann Arbor. Rijeka 1994.. 147-148.) 407. izdanje. Zagreb 1980.) (* Marjanović-Dušanić Smilja. 629-639. Ćiril i Metod u Panoniji. 402. 40. 321-326. Biblioteka Čovek i reč. XXII + 483. “Radmila Pešić – Nada Milošević. 750-751. (* Mustać Ivan. (Fototipsko izdanje.. (* Dunatov R. JLZ. 179-180. Dubrovnik 1995. AL BiH.) 399. Marulić XIII/4. Rev. Knowledge. 1981. 403. Mr enović Dušan – Palavestra Aleksandar – Spasić Dušan. Ragusii. Beograd 1988. dopunjeno i prošireno izdanje. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”.

... (* Mlivončić Ivica. pomoćne historijske nauke 63 409. 412. Od Kulina bana i dobrijeh dana. JLZ. (A-J)”.. Knjiga 23. 418.) . 189190.10. Beograd 1984. N. Slobodna Dalmacija. Dubrovnik 1999.. Split 1998. XXXII + 645. Nedeljković Branislav. Zagreb-Dubrovnik 2000. III odeljenje. stoljeće). i VIII. Beograd 1997. Hrvatska kronika 547.. AV 37. Epoha feodalizma. Zbornik za istoriju jezik i književnost srpskog naroda.. Knjiga 24. SANU. (Redaktor Maren M. Split 27. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. Split 1998. Evgenij.) 421. Sarajevo 1998. Dubrovačka dokumenta XIV i XV veka o pograničnoj poroti. Serbija i Bosnija. XXVI + 567. 349-351. Posebna izdanja 90. 7-180. III odeljenje. Nedeljković Branislav. Naumov P. 415. VII. 447. Mužić Ivan. 70-98. Mešovita porota.. Anali 37. 267-328. Zagreb 1994. 413. Mužić Ivan. (* Voje Ignacij. 410. Liber croceus. Odbor za istorijske nauke. 416. Hrvojev misal. 51... N. Svijet III/105... 345-346. (Forum) 6. Lonza Nella... Beograd 1984. Liber viridis. Minsk 1987. Tom I. 411. Frejdenberg)”. ANU BiH.. Zbornik za istoriju jezik i književnost srpskog naroda. Mršević-Radović Dragana.Izvori. 417. Sarajevo 1989. Muraj Aleksandra.. Dubrovnik Annals 4. Zagreb 1997. Izdateljstvo Univerzitetskoe. 2. Ljubljana 1986.. 123-135. Miscellanea XVII/6. historiografija. 176. Etnologija. Zagreb 1988. Odjeljenje društvenih nauka 23.. Povijesni prilozi 16.-1089. Istraživanja iz oblasti istorije. (* Ravančić Gordan. 19-23. 419. Nazor Anica.. izdanje. Zagreb 1984. Mustać Ivan. “Hrestomatija po istorii južnih i zapadnih slavjan (v treh tomah). Hrvatska kronika od 547.. Sarajevo 1986. Historijski arhiv Dubrovnik. 48-49. Grb – porijeklo simbola.. Osvrt na povijesni razvoj zaštite arhivske gra e na području Dubrovačke republike i grada Dubrovnika. 1998. Naučne komunikacije 6. do 1089. EJ 5. 420. "Osamsto godina Povelje bana Kulina". Libellus Gothorum (Kraljevstvo Slavena) kao izvor za stariju povijest Hrvata (s posebnim osvrtom na VI. Mustać Ivan. SANU. "Naučno-stručni kolokvij o izvedbenom projektu Društvenog cilja XIII/2". MH. 396-397.) 414. Nedeljković Branislav. ZČ 40/3. 129-154. Beograd 1978. “Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odjelima u SFRJ”. 321-323. Hrvatska obzorja VI/2. Lonza Nella. ANU BiH. JLZ Miroslav Krleža.

12.. Kolo 75. izdanje. Nikić Andrija. 10-12. O Miroslavljevu jevan elju i oko njega. izdanje. Sarajevo 02.). izdanje.. Beograd 1982. 9. 2000. Ziral-Naša djeca. “Stojan Novaković.) 427. Latinska paleografija. 117-136. (* Jovanović Gordana. Schedario Garampi.. Nosić Milan.. 2 svezak. Zbornik Pedagoškog fakulteta u Rijeci. Rijeka 1984. Novaković Stojan. 149-159.05. Trebnik. 457-480. NEV XXXV/1-2. 252. Istorija i tradicija”.-2000.. 293-434. VII + 356. Novi Sad 1981. Vojislav. ljudi i vrijeme... 6. 3. Humačka ploča.)”. SKA.. 3. Ljubuški 1985. Nilević Boris.. 1981. Zbornik radova. Humačka ploča i njezine poruke. Bosanska vila II/1. izdanje. Humačka ploča. Beograd 1912. 433. Novak Viktor. Priručnik za istraživanje hrvatske povijesti u Tajnom vatikanskom arhivu od ranog srednjeg vijeka do sredine XVIII. Nikolić Svetozar. Beograd 1987. “Mostarski dani hrvatskog jezika”. stoljeća. kolovoza 1995.. 422. 144. Nikić Andrija. 962. Heraldički običaji kod Srba u primeni i književnosti. Nosić Milan. Zadar 1989. 252. Beograd 1997. Oslobo enje 51/16484. 432. izdanje 1983. Novaković Stojan. (Beograd 1978.. Staroslovenski jezik II (Primeri sa rečnikom). XLII + . Regesta dokumenata Kongregacije ‘De propaganda fide’.. “Ljubuški kraj. (Prikupio i uredio Stojan Novaković). Nikolić Svetozar. Nikčević P. Beograd 1986. izdanje 1984. 1. 423. (2... 430.) 428. izdanje.Zagreb 1996. Beograd 1997. 426.. Neralić Jadranka. 1987.. Knjiga 496. Naučna knjiga. O srednjovjekovnom bosanskom dinaru – Prilog biografiji bosanskog novca. 1994. Beograd 1978. “100 godina Muzeja na Humcu (1884-1984.”. Sarajevo 1995. izdanje Trebnik.) 5. Humačka ploča. 431. SKZ..64 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 159-164. Mostar 1999. i 12. Zadržati ime dinar (Pred izdavanje novih BH novčanica). 425. SIZ kulture općine Ljubuški. 435. Zbornik Znanstvenog simpozija održanog u Ljubuškom 11. Sarajevo 1985. Zakonski spomenici srpskih država srednjega veka. Posebna izdanja.. Nosić Milan. Mostar . 4. 1980. Nilević Boris. izdanje. 209-248. 144.. Naučna knjiga. Zadarska revija XXXVIII/5-6. 429. Knjiga 1. 434. 424.. 4-5. Zagreb.. Naučna knjiga. 190-195. Staroslovenski jezik I (Pravopis-Glasovi-Oblici). Zbornik MS za filologiju i lingvistiku XXIV/2. Hrvatski institut za povijest. 252.

XV + 783. XIX + 752. Oberländer-Târnoveanu Ernest. 378-379. Orbini Mauro. (* Steindorff Ludwig. historiografija. JLZ. pomoćne historijske nauke 65 912. Pečat franjevačkog generala Gerarda Odonisa iz godine 1339. 69-89.. 443. (* Čoralić Lovorka. 440. JLZ. Arheologija.Izvori. CCP XXIV/45. (* Bikić M. Oslobo enje 52/17012.. 442. 7 (Raš-Szy)”. XV + 704.... 2000.) 436... Un Trésor de Mannaies Serbs et Bosniaques trouvé dans la zone des Bouches du Danube (note préliminaire). 444. München 1985. 28. Ćirković. Orbini Mavro. Zagreb 1982. Oslobo enje 57/19281.10. 1995.. Zagreb 1999. JLZ.. (* Mihaljčić Rade. Zagreb 1978. Sarajevo 19. Beograd 1997.. 5 (L-Nigh)”. Zagreb 1979. mit einem Vorwort von S. izdanje.) 448. XV + 767. “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda. 445. 153-154. Bilten FTS XXV/2. 623. JLZ. 12. Omerbegović Nermina. “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda. EJ 4. Povijest hrvatskih političkih ideja. Numizmatičar 15. Omerčević Bego.. 23 + 473. 6 (Nih-Ras)”. Otto Sagner. 383384. “Kraljevstvo Slovena (Prevela Husić Snježana. 439. Zagreb 1986. München 1986. 2. Filologija (Bosna i Hercegovina). “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda. XV + 751. Südostforschungen 45. Obučić Branko. “Il Regno degli Slavi. 437. “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda. Okuka Miloš – Peco Asim. priredio Šanjek Franjo)”. 204-206. Zagreb 1980... “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda ‘Miroslav Krleža’. Pesaro 1601”. “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda.10. Nachdruck besorgt von S. Tuzla 1995.) . 180. Zagreb 1981. Dopunski svezak (A-Ž)”.. Zagreb 2000. Knowledge. 9. 438. Pseudoznanost kao politički program! (Me unarodni forum Bosna: Forum subotom). XXIII + 792. Historijski arhiv. 446. Sarajevo 23. JLZ ‘Miroslav Krleža’. JLZ. Beograd 1992... Golden Marketing-Narodne novine.. Raheder. 8 (Š-Žva)”. Zagreb 1988.. Ćirković und P. 4 (Iz-Kzy)”. JLZ.. Sarajevo 1998.) 441. 447.

Zadarska revija XL/6. Peričić Eduard.12.. Brković . 87-103.. Katolici i pravoslavni u našim krajevima prema grčkim vrelima iz 15. Zadar 1991. Pavić Milorad.. 449.. Zagreb 1991. Oslobo enje 46/14914. Knjiga 19. Posebna izdanja 90. Zadar 1991. OOUR Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Sarajevo.. Odjeljenje društvenih nauka 23. 145-149. 1989. Švelec Franjo. Zadar 1991. Palavestra Vlajko.. Palavestra Vlajko... Sarajevo 1989. Grdina Igor.. “Zbornik radova sa Znanstvenog skupa u povodu 500. 451. stoljeća. Zadar 1991. 1989.. 450. Ljubljana 1990. Zavod za izdavanje udžbenika Novi Sad. obljetnice smrti Fra An ela Zvizdovića”. Zadarska revija XL/6. 12. 458. Sandalj Hranić Kosača u našim narodnim predanjima.. 254-257. Zagreb 1991. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Beograd.. Radovi Zavoda 33. Republički zavod za unapre ivanje vaspitanja i obrazovanja OOUR Izdavanje udžbenika i udžbeničke literature Titograd. "Osamsto godina Povelje bana Kulina". Hercegovina 1. “Pedagoška enciklopedija. IRO Školska knjiga Zagreb. OOUR Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Sarajevo. Korenić Bojan.. IRO Školska knjiga Zagreb. 165-167. CCP XV/27. Sarajevo 1979.66 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Živković Pavo. CCP XIV/25. Zadarska revija XL/6. Prosveta-SKZ.. 453. Beograd 1986. Pavlović Augustin.. Brković Milko. Oslobo enje 46/14915. “Povijesnoteološki simpozij u povodu 500 obljetnice smrti bosanske kraljice Katarine”. 457. 258-259. Narodna predanja o bježanju kraljice Katarine iz Bosne. 213-221. Sclavorum Regnum Grgura Barskog. Mostar 1981. KS. 86-94. Peričić Eduard. 455. 1989. Zavod za izdavanje udžbenika Novi Sad. Sarajevo 1979. 95-108. 1989. Palavestra Vlajko. Zadar 1991. Sarajevo 26. 73-87. 305-309. Kolumbić Nikica. Sarajevo 27. Republički zavod za unapre ivanje vaspitanja i obrazovanja OOUR Izdavanje udžbenika i udžbeničke literature Titograd. Oreč Petar. ZČ 44/2..-2000. 456. “Pedagoška enciklopedija. Zadar 1991. 370.) 452. 135. Oršolić Marko. Most X/43-44. Pisma i natpisi iz zapadne Hercegovine. 444. Batović Šime. Zadarska revija XL/6. Stari srpski zapisi i natpisi. “Stara srpska književnost u 24 knjige”. 454. 264-265. 535.. 1“. 303-305. 9. Sarajevo-Fojnica 2000. Ahdnama – standardno pravo ili neponovljiv privilegij. 266-268. FTS-Franjevački samostan Fojnica. 459. Narodna predanja o bježanju kraljice Katarine iz Bosne. (* Šanjek Franjo.. Zagreb 1990. KS-FTS. 221.12. NEV XXIX/1.. ANU BiH. (* Korenić Bojan.. 260-263.. Zadarska revija XL/6. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Beograd. Mostar 1982. 2“.

Narodna književnost”.. “Hrvatski biografski leksikon III (Č. PKJIF 46/1-4 (1980). Studi storici 128-130. ZČ 46/4. Pertusi Agostino. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. ed. (Reprint izdanja iz 1991). I-II. 370. Beograd 1984.. 401-402. “Leksikon pisaca Jugoslavije II ( -J)”. Zagreb 1995.. I commentarii.. Konstantin Filozof – Kostenečki. 33-34. Bar 1998. 469. Perić Olga. Metodika nastave istorije. Hristoforović (Hristiforović. “Pisani spomenici Zagrebačke biskupije. 466. Diversis Filip de.) . (* Barbarić Josip. Svezak V (1395-1420). Petrović Damnjan. Zagreb 468. 337-338. Vizantijski izvori za istoriju naroda Jugoslavije.. Città del Vaticano 1984.. 461. Conteko. 238-241. Biblioteka Čovek i reč. Beograd 1995. Štih Peter. Beograd 1987. Beograd 1979. Dubrovački arhiv kao izvor za etnologiju. Zagreb 1992. 285-286. Piccolomini Enea Silvio (Papa Pio II). Pešić Radmila. 125-129.or ević. Milano 1984.)”. Ad codicum fidem nunc primum editi ab Adriano von Heck... que temporibus suis contigerunt.Izvori. MS. 462. un umanista serbo-dalmata del tardo Quatrocento. (* Ćirković Sima. Monumenta historica episcopalis Zagrabiensis. 54-57. pomoćne historijske nauke 67 Milko. Croatica Christiana – Fontes 3. Petrović Damnjan. Zagreb 1992. historiografija. vita e opere. 465. Pirivatrić Sr an. Beograd 1997. Beograd 1984. 470... Sakupio i priredio Andrija Lukanović”. Bibliotheca Apostolica Vaticana. “Radmila Pešić – Nada Milošević. Roma 1981. Petrović 1978.) 464. vol. Totaro. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 554557. Kristofanović) Rusko. L. Monumenta historica 1. Peričić Eduard. Martino Segono di Novo Brdo vescovo di Dulcigno.. Mihailović Konstantin iz Ostrovice. VI + 714. Piccolomini Enea Silvio (Papa Pio II). 409. Perović Milutin. IRO Vuk Karadžić. 463. Istituto storico italiano per il medio evo. KS. Sclavorum Regnum Grgura Barskog. 467. Ljubljana 1992.. MS. Pii II Commentarii rerum memorabilium. 471. HZ 44 (1991). Studi e testi 312. Vijesti 3-4. ur ica.) 460. Zagreb 1993. “Leksikon pisaca Jugoslavije III (K-LJ)”. Knowledge. 158. Fontes 1.

preveo Nikola Tomašić). Ann Arbor 1978.) 477. Tajna historija. Anatema. napomene i registre priredio Ahmed S. Sarajevo 1987. or e. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Aličić)”... Tom VI. Prinzing G.1862. Radovi Zavoda 36. (Preveo or e B. Popović)”. 192. Posavec Vladimir – Medić T. De Administrando Imperio. Stvarnost. Profil-International. Biblioteka 481. despotima. Zagreb 1989. Zbornik MS za književnost i jezik 30/1. Popović Rade. (Preveo Memoria. Ann Arbor Paperbooks.. XXXVII + 178 + XXXI. Povijesna čitanka za šesti razred osnovne škole.. 4344. Serija II. (Uvod. E. 355-356. Prokopije. Beograd 1987. GDI BiH 38.. 478. Zur historischen Relevanz der “Memoiren eines Janitscharen oder Türkische Chronik” des Konstantin Mihajlović aus Ostrovica. Vasić Milan – Kovačević-Kojić Desanka..) . 175-190. O upravljanju Carstvom (O temama). Orijentalni institut.. Stojaković Momčilo. 203.. Sarajevo 1987. do 1423. to est Pisma pisana od Republike dubrovačke kraljevima. X + XI + 659 + 4 strane faksimila. Matijević-Sokol Mirjana. Biblioteka Fontes. II. vojvodama i knezovima srbskiem. Sarajevo 1986. Monumenta Turcica historiam Slavorum Meridionalium illustrantia. Beograd 1997. Procopius – Secret History (A.. Prokopije.) 473. bosanskiem i primorskiem. (* Brković Milko. (Priredio Mladen Švab. Beograd (I. 479. 476. 20-21. Obavijesti HAD XXVII/2. 123-127.1858.-2000. Novi Sad 1982. Zadar 1994. “Poimenični popis sandžaka Vilajeta Hercegovina. or e B. Spomenici srbski od 1395. Povijesna čitanka za drugi razred gimnazije... Zagreb 1995. Biblioteka Memoria. Defteri 3. 231-235... Banja Luka 1982. 472. 113-121. Popović). bosanskih 475. 141-142.. Profil-International. Društvo srpske slovesnosti I-II. Knowledge. (* Živanović or e.. Stvarnost. 482. (* Mihaljčić Rade. Prokopije i njegovo doba “Prokopije. (* Bušatlić Ismet. Sarajevo 1985. 30-32. Zagreb 1994. IZ 3.. Popović Radomir. Tajna historija. IČ 33 (1986).. 373-384. Porfirogenet Konstantin. Beograd 1999. Islamska misao VIII/93. Popović B. GDI BiH 38. prevod.. Boak). 13. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 93. ur ev Branislav. August Cesarec-AGM. Zagreb 1997. Diplomatički aspekt strukture povelja i pisama vladara XII-XV vijeka.68 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 474. Posavec Vladimir – Budak Neven. Zagreb 1989. R. Knowledge.. Zagreb 1997. Paris 1979. Byzance et les Slaves (Mélanges Ivan Dujčev).) 480. Pucić Medo.. 149-165.

494. “Kraljevstvo Slovena” Popa Dukljanina. historiografija. Radojičić S. Letopis popa Dukljanina (429-430). Redakcija LEJ. Mostar 1984. "Kosovo u pamćenju i sećanju".. Islamska misao IX/105-106. JLZ. Radojević Danilo. JLZ Miroslav Krleža. Konstantin filiozof (368-369). 495.. 492. Grof or e Branković i usmeno predanje. Radojičić S. (* Bušatlić Ismet. IKA Prometej-Institut za jugoslovenske književnosti i opštu književnost FF-Kulturno-prosvetna zajednica Vojvodine. 25-26. izdanje. JLZ.” MS. izdanje. (A-J)”. ŠK. EJ 1. Knjiga 7. 31-39. 205. 419. 255. Franjevačka knjižnica u Mostaru. Biblioteka Saznanja. 202-205. 493.Izvori.. . “Regesta franjevačkog arhiva u Mostaru 1446-1862. “Jugoslovenski književni leksikon. 491. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 2. Re ep Jelka. or e. Titograd 1986. Arheologija. Letopisi (430). Miroslavljevo jevan elje (512). Novi Sad 1984. Zavičajna knjižnica. Apokrifi. 489. 205-206. EJ 1. Notari. Traktat o Turcima. Konstantin VII Porfirogenet (86). “Jugoslovenski književni leksikon. Drugo dopunjeno izdanje. Apostoli.. 139. 490. 38. Redakcija EJ. Svezak VI. Radojičić S.. (Priredio Andrija Nikić)”.. 49-72. Lucić Ivan (212). Knowledge. JLZ Miroslav Krleža. Zadar 1990.. Beograd 1999. Raukar Tomislav. Drugo dopunjeno izdanje”. Zagreb 1980. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. Zagreb 1980. Sarajevo 1984. 2.. Autobiografski iskazi. Konstantin iz Ostrovice (Janičar) (369). Stvaranje XLI/8-9.. pomoćne historijske nauke 69 483. 487. Biografije (61-62). Zagreb 1987. Biblioteka Raskovnik. Andreis Pavao (Paolo di Traù).. 488. 486. Zagreb 1980. 2. Novi Sad 1991. MS. 496. Puškar Jerg iz Nirnberga. izdanje. Redakcija LEJ. or e – Grabar Biserka. Pop Dukljanin (Prilog bibliografiji “Kraljevstva Slovena”).. Beograd 1989. Život i svjedočanstva. Misal (512-513). EJ 1. “Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture”. Zagreb or e – Sikirić Marija. Zagreb 1984. Novi Sad 1984. 485. (K-Ren)”.. JLZ. 1233-1236. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Radojević Danilo. 2. 1980. Re ep Jelka. Zadarska revija XXXIX/1. 484. Re ep Jelka.

Knowledge. Novac (Dubrovačka Republika) (645-646). Ren eo Ivan. JLZ.. 344 + 5 stranica faksimila. ZČ 54/1. 316. Strčić Petar. 34.)”. Istorijski institut. 5-20. Janus Pannonius (Ivan Česmički). 249-253. “Krležijana 1 (A-LJ)”. Pisci srednjovjekovnog latiniteta. Sarajevo 1985..02. 1982. Groš. Oslobo enje 39/12077. Ren eo Ivan. jezik i književnost srpskog naroda. HM IV/14. “Registar zbirke “Stare srpske povelje i pisma” Ljubomira Stojanovića. 298. Sarajevo 1984. Odjeljenje društvenih nauka 12. Sarajevo 13. Ljubljana 2000. Ren eo Ivan. 499. Beograd 1999. 507. (* Voje Ignacij. 293295. Zagreb 1993. 66... izdanje.. Knjiga 13. Zbornik za istoriju. Humačka ploča. Beograd 1987. Sarajevo 10. Rupčić Bonicije.02. 4. 3. 11. Zagreb 1984. (* Šehić Nusret.)”. Zagreb 1984.. Opredjeljenja XV/2. Sarajevo 1987. Sarajevo 1983. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Književnost Crne Gore od XII do XIX vijeka. 502. (KUN). Petrović Radoslav.. Cetinje 1996. Československý časopis historický 35/2. Miroslavljevo jevan elje (kritičko izdanje). GDI BiH 31-33. Oslobo enje 39/12080. (* Kovačević R. 1.) 506.. izdanje... (Priredili A. 501. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”.. SIZ kulture općine Ljubuški.) 503. Bosna Srebrena XXXVIII/3. Posebna izdanja 65.-2000. Novci bosanskih vladara.. SANU.. 124. Oslobo enje 39/12079. 2.. ANU BiH. Pánek Jaroslav. Sarajevo 1998. 500... Zbornik radova. 767-768. Beograd 1992. 387-188. . Filigran. Ljubuški 1985. Knjiga 33. Bosanski novci (Priredio Tonči Grbelja). 1982. “100 godina Muzeja na Humcu (1884-1984. 504.. Beograd 1986. Sindik Dušan.02.. SANU.) 505. I odeljenje. Rodić Nikola – Jovanović Gordana.. Šajatović Boško. “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463. Šajatović Boško.. Sarajevo 2000.. Sarajevo 12. Skok Joža. 1982. Kadribegović Aziz. EJ 4. Posebna izdanja.. Knjiga prva”. 2. HZ 37. 218-224. Obod. JLZ. ur ev Branislav. Dukat (674-675). izdanje. JF 43. 616.. Gra a. Zagreb 1986. 668-684. 476-487. EJ 3. "Savjetovanje o istoriografiji Bosne i Hercegovine (1945-1982)". . Praha 1987. 267..70 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. HKD Napredak. Sarajevo 1982. 141-157. 130-132.. 179. 7.) 497.. 498.. Glasnik VIS-a u SFRJ XLVIII/4. Ren eo Ivan. Sindik Dušan. Antunović i dr.

(* Mihaljčić Rade. 16-18. 129-132. Sarajevo 1998. 474475. Pisci XVII i XVIII stoljeća II/1-2. “Statut grada Dubrovnika 1272. Stanić Mile. 22. kulturi i umjetnosti. Stipišić Jakov. Stipišić Jakov. Beograd 2000. Zagreb 1985. Dubrovnik 1991. Beograd 1926. Sarajevo 1990. (* Atlagić Marko. 279-324. ŠK. Odabrani spomenici srpskog prava (od XII do kraja XV veka).. 517. dvolične i trogrbe zastave. Sarajevo 1990. Leksikon islama (Redaktor Darko Tanasković). Solovjev Aleksandar. Dubrovnik 1997. (Preveli Mate Križman i Josip Kolanović)”. 333-334. Stipišić Jakov. Knjižnica temeljnih djela o civilizaciji. Neimarlija Hilmo.. (Preveo Jakov Stipišić. Sarajevo 1990. Leksikon islama (Redaktor Darko Tanasković)”.) 515.) 509. Dubrovnik 1993. “Ivan Lucić. SKK. VIG 1-3. 29. . JLZ. izdanje. 513. Svjetlost.. (* Silajdžić Haris. Beograd 2000. 23. Dubrovnik 1990. izdanje. historiografija. Wien-Köln-Graz 1985. Odjek XLIII/15-16. 157-172. Svjetlost. 109-110. 519. “Nerkez Smailagić. Lučić Josip.. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. “Liber Methodius”. 518. Smailagić Nerkez. Dubrovnik Annals 1.. Mitteilungen des bulgarischen Forschunginstitutes in Österreich 8/1. 289-290.) 511. Povijesna svjedočanstva o Trogiru (I-II). Die Synode auf der Planities Dalmae. suradnik Miroslav Kurelac)”. Svijet III/90. Stipčević Aleksandar. 226-230. Beograd 1997. Lonza Nella. Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung 93. Knowledge. Numizmatika (458-459). pomoćne historijske nauke 71 508.. Pomoćne povijesne znanosti u teoriji i praksi.. Arhiv Srpske akademije nauka i umetnosti. Split 1979. Radovi 18. Diplomatika (Hrvatska). Sarajevo 1990. Steindorff W.. Beograd 1997. II/1. Prometej... Srdanović Mile.. Knowledge. (* Lučić Josip.. Povijest knjige. Anali 29. Dubrovnik 3.. Odjek XLIII/15-16.. 563. HAD.. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Steindorff W. EJ 3. Smailagić Nerkez. 7-12. Zagreb 1984.) 520. 2.. Akča (20): Defter (115-117). Zagreb 1985. Zagreb 1984. Nakladni zavod MH. (* Lučić Josip. Öberlegungen zur kyrillomethodianischen Traditionen beim Priester von Dioclea.. 687.Izvori..) 512. 510.. Uvodna riječ prevodioca. Solovjev Aleksandar.. Lične. 514. 1986. Reichsteilung und Kirchenorganisation im Bilde der Chronik der Priesters von Dioclea. 274. 516. 163-165. 2. Istorija srpskog grba i drugi heraldički radovi.

Stari srpski zapisi i natpisi.72 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Karamatić Marko. Knjiga II (Priredila Lucija Cernić). Beograd 1987. Zagreb 1993. Posebna izdanja 16. 222-224. 30-31. Stojanović Ljubomir. Beograd 1987.) 531. Fototipska izdanja 7.. Beograd 1986. SANU-NBS-MS. Knjiga I (Priredio Sima Ćirković).. Spomenici na srpskom jeziku. Dinar 14. 227 + 31. Beograd 2000. Stari srpski zapisi i natpisi. Biblioteka Latina et Graeca 26. preveo i uvod napisao Stjepan Sršan).. 521. Knjiga IV (Priredila Lucija Cernić). Stojanović Ljubomir. Knjiga V (Priredila Lucija Cernić). (* Mihaljčić Rade. SANU-NBS-MS. Stare srpske povelje i pisma I-II. (* Ćirković Sima. SANU-NBS-MS.) 523. izdanje. Stojanović Ljubomir. Stojanović Ljubomir. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Knowledge. Stojanović Ljubomir. 1719. XIV + 482 + 69.. Fototipska izdanja 10. (Priredio. Beograd 1997. EJ 1. SANU-NBS-MS.. Beograd 1984. Zajednički novac despota ur a Brankovića i bosanskog kralja Tomaša Ostojića iz kovnice Srebrenica. Fototipska izdanja 4. (* Jelečević Miro. SANU-NBS-MS. 530. Beograd 1929-1934. 26-27. 525. 529.. Stojanović Ljubomir. 334 + 21. Samobor 1995. . (* Mihaljčić Rade. SKA.-2000.) 524. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Stari srpski rodoslovi i letopisi. Knjiga VI (Priredila Lucija Cernić). 528. Beograd 1984.. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Stojanović Ljubomir. 2. Stojanović Ljubomir. Zagreb 1980... Stojaković Slobodanka. Stojanović Ljubomir. Stari srpski zapisi i natpisi. Fototipska izdanja 12. Knowledge. Beograd-Sremski Karlovci 1927. 526. Stari srpski zapisi i natpisi. SANU-NBS-MS. Beograd 1997. Bilten FTS XXI/1. Stražemanac Ivan. Povijest franjevačke provincije Bosne Srebrene. Knowledge. Knjiga III (Priredila Lucija Cernić). Fototipska izdanja 11. 29-30. Beograd 1997. 520a. Samobor 1994. XIV + 480 + 61. Arhivi (Hrvatska) (264-268).. Arhivi strani (Madžarski arhivi) (283-284). Beograd 1982. JLZ. Stulli Bernard..) 522. Stari srpski zapisi i natpisi.. BF III/4. 527.. Stari srpski zapisi i natpisi. Stari srpski zapisi i natpisi. 423. MH-KS. Prvo odeljenje. Zbornik za istoriju i književnost srpskoga naroda. 94-95. Fototipska izdanja 5.

. 2. Šekularac Božidar. (Glavni urednik hrvatskog izdanja dr. Veljačka župa u svjetlu Dabišine povelje (26.Izvori. Split 1998. pomoćne historijske nauke 73 532. Zagreb 1999. izdanje. Golden Marketing – Narodne novine. Knjiga 1. Povijesni pogledi Mavra Orbinija. Titograd 1987. 293. Zagreb 1997. EJ 5. Stulli Bernard.. 535-576. Arhivistika i arhivska služba. EJ 1. Šesto izdanje. Pregled LXXVI/9-10. Stulli Bernard. Mato Zovkić)”. “Ljubuški kraj. 171.. O značaju. Studije i prilozi. 543. 205-209. Svjetlost OOUR Izdavačka djelatnost. ljudi i vrijeme. 7-54. Šehić Nusret. 1087. JLZ. 536. “Mavro Orbini. rezultatima i propustima u petogodišnjem radu (19861991) na istraživanju istorije iz programa Društvenog cilja 13/2.).Zagreb 1996. Ašik-paša Zade (Derviš Ahmed) (315-316). Orbinijevi izvori (bilješke). Starine HAZU 61.. historiografija. Kraljevstvo Slovena (Prevela Snježana Husić). Ziral-Naša djeca. 544. Šalić Vilko. Šabanović Hazim. Šamić Midhat. 541. Mostovi XX/105. Zbornik Znanstvenog simpozija održanog u Ljubuškom 11. Dijak (152). 534. 535. 537. Knowledge. izdanje. 533.. Beograd 1999.. travnja 1395. Studenci 1995. Hellwig). Gramatik (127-128). 539. Povijest (Jadransko more). Golden Marketing – Narodne novine. Subotin-Gavrilović Tatjana. Knjiga 15. 71-72.. Šanjek Franjo – Šišak Marinko. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”. (Priredio Franjo Šanjek)”. Sarajevo 1986. . Dukljansko-zetske povelje. Sarajevo (1991). (* Čekić Smail. Znamenit prilog hrvatstvu Bosne i Hercegovine. Prilozi XXV/27.. 2. Šanjek Franjo. 538. kolovoza 1995. Šanjek Franjo. Kako nastaje naučno djelo (Uvo enje u metodologiju i tehniku naučnoistraživačkog rada – opšti pristup). JLZ. Zagreb 1980. Istorijski institut SR CG. 542. “Mavro Orbini. Šanjek Franjo. Pavao Dalmatinac (1170/75. Zagreb 1999. 540. “Suvremena katolička enciklopedija (Priredili Michael Glazier i Monika K. PCC Me ugorje. Kraljevstvo Slovena (Prevela Snježana Husić). Sarajevo 1984. Zagreb 1988. 545. Novine u planiranju naučnoistraživačkog rada u Bosni i Hercegovini u oblasti istoriografije... Laus. Zagreb 2000. 973-980. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”.-1255. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. Mostar . 21-121. (Uredio Milenko Brkić). Šehić Nusret. i 12.): Rasprava izme u rimokatolika i bosanskog patarena.. 69-85. 721741. Dursun-beg (693).”. (Priredio Franjo Šanjek)”. Iz prošlosti Crne Gore.

. Šidak Jaroslav. Sarajevo 1980. ŠK. Arhivist XXIX/1-2. Šuica Marko.. Ćošković Pejo. Titograd 01.. noviji razvoj). Zagreb 2000. Sarajevo 1979.Zagreb 1996. “Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture”. Skopje 1981. Pljevlja 1988. JLZ. Dašić Miomir.. (Srednjovjekovni natpisi i zapisi u Crnoj Gori kraj VIII – početak XVI vijeka). 303-313. Cetinje 1994. GADAR BiH 20-21. Zagreb 1980.. Putopisi (565-566). ljudi i vrijeme. Prosvjetni rad XXXI/19.. 555.. Sarajevo 1980.. Historiografija u službi eliminacije Hrvata u Bosni i Hercegovini (1989-1999. 387. 97-99. 2.. Odjek XXXIII/12. ZČ 34/1-2. 209-212.. Zbornik Znanstvenog simpozija održanog u Ljubuškom 11. Sarajevo 1981. Zagreb 1980. Tragovi prošlosti Crne Gore.”. izdanje.. Arhivski zapisi I/1. Šekularac Božidar. 549.. 235-236. 2. Štefanić Vjekoslav – Bratulić Josip... Beograd 1999. Istorijski institut Crne Gore PodgoricaDržavni arhiv Crne Gore Cetinje-Štamparija ‘Obod’ Cetinje. 264-267. 751-752. Odjek XXXII/3. IG 1-2. 23-36. Ziral-Naša djeca. Jalimam Salih. 383. “Ljubuški kraj. 552. 548.. Knjiga prva”. München 1989. Šunjić Marko. 553. IZ 3. 27. Šimundić Mate. 1-38. (* Stanišić Slavko. izdanje. Cetinje 1994.) 547. Steindorff Ludwig. 136-137. 551. Beograd 1979. Izvori bosanske povijesti. 554. 621-626. 1981.) 546. Dašić Miomir. Zagreb 1980. Biblija (Staroslavenski prijevodi Biblije). Banja Luka 1982. 8.12. Südostforschungen 48. Šišić Ferdo..). (* Gestrin Ferdo. 162-163.. 556. Škegro Ante. i 12. kolovoza 1995. Šidak Jaroslav.. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Bizantologija (Vizantologija) (Hrvatska.-2000. 332333. Jezik darovnice bosanskoga kralja Stjepana Dabiše izdane 1395. Spremić Momčilo. ČSP XXXII/2. Svedoci (651-652). Knowledge. Hrestomatija izvora za opštu istoriju srednjeg vijeka. 3.) .. EJ 1. Šundrica Zdravko. 87-102. HKD Napredak. Knjiga 1. Ljubljana 1980.. JLZ. 367-377. Beograd 1981. EJ 1. Istorija XVII/2.74 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Sarajevo 1998. Mostar . izdanje. 3. Kako je nastala i kako je sačuvana bogata arhivska gra a Dubrovačkog arhiva.. 201-212. Šunjić Marko. “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463. Pismo Marka Šunjića (upućeno ANU BiH). 550. OOUR Zavod za izdavanje udžbenika.. Lovrenović Dubravko. Historiografija.. IGKRO Svjetlost.

G. IČ 29-30 (1982-1983).. A Concise encyclopaedie (General editor: Henry R. GADAR BiH 29. Šunjić Marko. Sarajevo 1988. "Johannes de Thwrocz. Šunjić Marko. Kalendar hrišćanski. 570. ANU BiH. Budapest 1986. August Cesarec. Diskusija. Cronaca Malatestina del secolo XV (dalla Cronaca Universale).. 522. 65-71. . Zagreb 1994. 564. Venetiis 1488". 561. (* Grothausen Klaus Detlev. O vojvodi Vladislavu Kosači i njegovoj srebrnini deponovanoj u Zadru. 559. “Enciklopedija živih religija”. 565. “Konstantin Porfirogenet. An Encyclopedia of Armory (Arthur Charles Fox-Davies)”. 47-61 + 6 slika.. Thomas. Beograd 1990.. Geschichte Osteuropas XXVI/1. Sarajevo 1984.. 560. Šunjić Marko. Thwrocz Johannes. IA MI BiH '89. Beograd 1975. Takovski Jovan. Istraživanja iz oblasti istorije. 29-30. Tomašić Nikola. Naučne komunikacije VI. London 1986. Kliment Ohridski”. GDI BiH 39.. 47. apud Erhardun Ratdolt. 135-138... Trogirske vijesti o turskom osvajanju Bosne. (Priredio Mladen Švab).Izvori. 568... Sarajevo 1989. Nadgrobni natpisi iz Podrinja. 94. 558. Chronica Hungarorum. 352. a cura di A. Bloomsbury Books. Bogoslovni fakultet “Sv. Sarajevo 1989. Rimini 1982. Thomas and Hudson. Beograd 1983. “The Historiograpxy of Yugoslavia 1965-1975.”. pomoćne historijske nauke 75 557. Skopje 1979. Helikon Kiado. 360-361. O upravljanju carstvom”.. Luciani. 139-157. Talley J. 504. Šunjić Marko. Crkvenoslovenska gramatika. Trogirski izvještaji o turskom osvojenju Bosne (1463). Sarajevo 1986. Život i djela cara Konstantina VII Porfirogeneta.. “The Middle Ages. 569. Loyn)”. historiografija. Tartaglia Broglio Gaspare. (fototipsko izdanje).) 567. 566. Odbor za istorijske nauke. Biblioteka Odrednice. Šunjić Marko. 5-26. Autori čija djela služe kao izvori za istoriju prelaznog perioda i ranog srednjeg vijeka. 148-149. 117-133. GDI BiH 35. Tomović Gordana. “The Art of Heraldry. "Naučno-stručni kolokvij o izvedbenom projektu Društvenog cilja XIII/2". Stuttgart 1978. 562. London 1991. 563. Nolit..

1. Dijak (39-40).-2000. “ or e Trifunović. 572. 580. Urić Nenad. Beograd 574. 359. 5-23. JLZ. Beograd 1990.. “Despot Stefan Lazarević. 579. Datiranje (138-139). izdanje. 578. 573. Pisanije (239). 168. Tošić uro. ANU BiH. Tošić uro. Dvije bosanske povelje iz XV vijeka. Pisati (240244). Beograd 1997. dvorske (Bosna i Hercegovina). Biblioteka Odrednice. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Staroslavenski jezik. SKK. Trifunović or e. Beograd 1979.76 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Gramatika. . Miscellanea (Mešovita gra a) (37-38). “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Pisar (239-240). 2. (* Ioan Eugenia.. Žitije (47-77). Split 1988. Vuk Karadžić. Rečnik kon gramatika i tekstovite. Univerzitet “Kiril i Metodij”.. Arhiv Istorijskog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti (160-161). 841-842. uro. Sarajevo 1986. Zapis (78-91). 2. 559-560.) 582.) 577. Revue des études sud-est 17/4. "Naučno-stručni kolokvij o izvedbenom projektu Društvenog cilja XIII/2". 571. Bucareşti 1978. Zagreb 1980. opsežnim registrima i bilješkama popratio Marin Berket) “. Naučne komunikacije 6. Označavanje vremena (193-197). (priredio or e Trifunović)”.. SKZ. 43-44. Trifunović or e.. Tošić 1992.. Azbučnik srpskih srednjovekovnih književnih pojmova. Pergament (506-507).. Azbučnik srpskih srednjovekovnih književnih pojmova. Beograd 1994. Azbučnik srpskih srednjovekovnih književnih pojmova”. Dvije povelje bosanskog kralja Stjepana Dabiše. Slovo 30. 621. Gramatik (36-37). Povelja (256). Život. Tekstovi.. 576.) 581. Beograd 1990. Kancelarije. EJ 6. izdanje.. Diskusija. Zagreb 1988. Nadredni znaci (175-178). IČ 39. IČ 40-41 (1993-1994). 2. (* Kuna Herta. Istraživanja iz oblasti istorije. Jevan elje (119-122). Arenga (24-26). Kolo 72. do 1331. Ugrinova-Skalovska Radmila. Nolit.. 388. doba i književni rad Stefana Lazarevića. (* Budak Neven. 575. 397. Nolit. 5-41. Beseda (28).). Falsifikati (767). Biblioteka Odrednice.. Natpis (179-191). izdanje.. 19-42. Svjedočanstva 10. Beograd 1975. Beograd 1999. (Prepisao i uredio Miho Barada. Trifunović or e. Odbor za istorijske nauke. izdanje. Skopje 1979. Tošić uro. HZ 41. Knowledge. Trifunović or e. Zagreb 1990. Tošić uro. 129-131. “Trogirski spomenici (Zapisci kurije grada Trogira od 1310. Knjiga 477. Knowledge. Književni radovi.

Svjetlost.. 121-128.. ZČ 39/4. 41-42. Sarajevo 1980. “Marko Vego. “Marko Vego. 290-312.. Iz historije srednjovjekovne Bosne i Hercegovine”. Zagreb 1981. Most V/19-20. Islamska misao VII/80. Ranosrednjovjekovni natpis iz Stona. Praha 1984. Sarajevo 1980. 97-120. Svjetlost. Sarajevo 1980. “Marko Vego.. 277-289. “Marko Vego.. Vego Marko. Tri povelje o posjedima hercega Stjepana Vukčića Kosače.. Glasnik VIS-a u SFRJ XLVIII/5. Staroslověnština. Sarajevo 1980.. Sarajevo 1980. Iz historije srednjovjekovne Bosne i Hercegovine”.. Vego Marko. Dumbović Vladimir.. Sarajevo 1985. 204-208. Ćirilski natpisi iz Hercegovine. Tri povelje o posjedima hercega Stjepana Vukčića Kosače. “Marko Vego. Mostar 1978. “Vakufname iz Bosne i Hercegovine (XV i XVI vijek)”. Sarajevo 1981. Humačka ploča najstariji ćirilski pisani spomenik (X ili XI stoljeće) u Bosni i Hercegovini. Svjetlost. Svjetlost. Sarajevo 1980.. Karčić Fikret. Vego Marko. Sarajevo 1980. Zagreb 1985. Svjetlost. “Marko Vego. 409-410. Petra iz Stona (Revizija čitanja natpisa). 502. 592. Sarajevo 1985. Slovo 35. Iz historije srednjovjekovne Bosne i Hercegovine. Sarajevo 1985.. Svjetlost. Vego Marko. (* Ćošković Pejo. Vego Marko. Beograd 1985.. Saopštenja 17. NS 14-15.) 587. Iz historije srednjovjekovne Bosne i Hercegovine”. Monumenta Turcica historiam Slavorum meridionalium illustrantia 5. 282-286. Ploča sa ćirilskim natpisom i likom Sv. Marulić XIV/6. Novi i revidirani ćirilski natpisi iz župe Broćno u Hercegovini. Srednjovjekovni bihaćki latinski spomenici XVI vijeka. . Vego Marko. 591. Vego Marko. Iz historije srednjovjekovne Bosne i Hercegovine”.. 278. 593. 142-276. Banja Luka 1981. Ljubljana 1985.) 584. Jahić Mustafa.. Iz historije srednjovjekovne Bosne i Hercegovine”. Vakufname 1. Svjetlost. 588. 123-142. IZ 2. 129-141. Vego Marko. Novi i revidirani srednjovjekovni natpisi iz Bosne.. Iz historije srednjovjekovne Bosne i Hercegovine”. 298-299.. Andrejević Andrej. Státní pedagogické nakladatelství. 452-486.. 594. Sarajevo 1980.Izvori. Orijentalni institut. Vego Marko. Serija III. historiografija. (* Voje Ignacij. Vego Marko. Iz historije srednjovjekovne Bosne i Hercegovine”. pomoćne historijske nauke 77 583. (* Damjanović Stjepan. 589.) 585. 39-64. 586.. 625-626. 563-566. “Marko Vego. Svjetlost. 590. Večerka Radoslav.

Trebinje 1982. Split 1998.. Sarajevo 27. Zagreb 1986. 597. 124. Rizvanbegović Izet. 137-162. Tribunia 2.. 1129. srednji vijek).. 128. 2. (KUN V/99). 2. JLZ. Vorobeva G. Vego Marko. Velc Ferdinand. izdanje. Ninoslava Radošević)”. 623. Postanak srednjovjekovne bosanske države. 600. Veselinović Rajko. 220. JLZ.. Odjeljenje društvenih nauka 12. (Ljubomir Maksimović... Kalinin 1982. Vizantološki institut. Knjiga 18. 365-369. (* Ćošković Pejo.04. “Zbornik o uri Daničiću”.. “Obšćestvennoe soznanie na Balkanah v srednie veka”. “Vojni leksikon”. Odeljenje jezika i književnosti 7. Sre enost gra e u Daničićevu Rječniku iz književnih starina srpskih. . ANU BiH. Ispisi iz Historijskog arhiva u Dubrovniku o srednjovjekovnoj Hercegovini. Sarajevo 1983. Zagreb 1986.) 601. SANU. MH. 605. Beograd 1983. XXIII + 674.. Vuković Jovan. izdanje.-1089. Beograd 1981. Naučni skupovi 37. 115-138. Vrsalović Nada.) 599. (* Goldstein Ivo. 602. Radić Radivoj. EJ 4. Beograd 1987. 596. (* Mišković Sonja...) 598.. Vončina Josip. Kraljević Gojko. IZ 4. SANU. Odjek XXXVI/10. Vujačić Dragomir. Bibliografska gra a o Bosni i Hercegovini (1488-1918).”. Sarajevo (1991). Oslobo enje 40/12515.78 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.. Izvori o Trebinju i okolini u srednjem vijeku. Posebna izdanja. HZ 39. 22. Beograd 1986. NUB BiH. Banja Luka 1983. EJ 4.. Martinović Dragana. Zbornik VI jugoslovenske onomastičke konferencije. Sarajevo 1991. IG 1-2. Epigrafija (Bosna i Hercegovina. Diskusija. Posebna izdanja 65. 279-312. 214-217. 595. 236-240.. Beograd-Zagreb 1981.. “Vizantijski izvori za istoriju naroda Jugoslavije. “Ivan Mužić. 10. Vego Marko. I. 607. Zagreb 1986. 113-130. Ivan urić. 283-291. 604. SANU-JAZU. 603.. Voje Ignacij. Božidar Ferjančić. Pavel Andreis i ego ‘Istorija goroda Trogira’.. 1983. Hercegovina 1. 606. Grujićevo evan elje (jevan elje). Beograd 1986. Hrvatska kronika 547. Svjetlost. Sarajevo 1983. 55.. VI. Sarajevo 1982. 142-145. Vojnoizdavački zavod. Mostar 1981.-2000. Iz antroponimije srednjovjekovnih natpisa u Hercegovini. Vego Marko. “Savjetovanje o istoriografiji Bosne i Hercegovine (19451982)". (Vojna historija Borislav Ratković). Prilozi XXV/27. 299-301.. Sima Ćirković. Bibliografija izdanja ‘Ljetopisa Popa Dukljanina’ i odabrana bibliografija radova o ‘Ljetopisu’. JIČ 1-4.. 223224.

. Zmajić Bartol.) 610. 159-160.. Izdateljstvo Nauka.. 147-152. Oslobo enje 43/13765. Zelić-Bučan Benedikta.. Marulić XXIX/2. Gabrić-Bagarić Darija. Sarajevo 1988.. Herta Kuna i Anica Nazor)”. Kiselničeva Maria. (Priredio Andrija Zirdum.. Franjevački ljetopisi u Bosni i Hercegovini. 388-397. Zagreb 1986. perevod i kommentarij A. Sarajevo 04. 617.. IA MI BiH 23. Evan elistar kneza Miroslava kao historijski izvor. 611. (* Čoralić Lovorka. Beograd 1987. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. 7. Mašić Jozo. Nadgrobni spomenik bosanske kraljice Katarine KosačaKotromanić u Rimu. Heraldika.. Rogova). veksikologija. 612. Evan elistar kneza Miroslava kao historijski izvor. Vera Jerković.11..Izvori. historiografija. Sarajevo 14. JLZ.. (A-J)”. 618.. Zagreb 1988. 522-524. Zbornik MS za književnost i jezik 29/1. preveli Šimun Šimić i Ignacije Gavran)”. 136. Pregled starina Bosanske provincije. Sarajevo 05. 822-823.. izdanje. Slovo 38. Biblioteka Kulturno naslje e. Zagreb 1982. JLZ Miroslav Krleža. Oslobo enje 43/13787.. Hercegovina (1) 9.. Naš svijet XXIV/267. Zagreb 1982. Zirdum Andrija.. “Zbornik krstjanina Hvala.. Moskva 1978.) 609. Heraldika. Zmajić Bartol. Svjetlost-ANU BiH. Oslobo enje 42/13273. (KUN VII/274). 295-298. 615. 5. genealogija. 616. 117-128.. (* Živanović or e. ličnost i povijesni rad). Biserka Grabar. Zirdum Andrija. “Filip Lastrić. Transkripcija i komentar (The Codex of Hval Krstjanin. Grb. 555. . Zirdum Andrija. H. 117-120.) . 1986.06. 519-530.. Zelenika An elko. Sarajevo 1977. Uvod (Filip Lastrić – Život. 2. EJ 4. Golden marketing. 7. “Zapiski janičara napisani Konstantinom Mihajlovičem iz Ostrovici. Vukić Mario. (* Vlačić Zorica. Mostar 1995. Transcription and Comentary). Kuna Herta. Oslobo enje 43/13803. 414-436.. (Priredili: Nevenka Gošić. Radio Sa XIII/45. Rječnik heraldičkog nazivlja. Sarajevo 21. pomoćne historijske nauke 79 608. Zagreb 1984.. 7-44.. 613. Veselin Masleša. 1985. Zagreb 1996.. 1986. Novi Sad 1981. Études balkaniques 3. Sarajevo 1986. sfragistika..10. JF 43. CCP IX/15.11. Marulić XV/5. 614. M. Sarajevo 1987. 8. (Vvedenie. Vince-Marinac Jasna. Sofija 1978. 1986. Sarajevo 1984. Zmajić Bartol.. Zagreb 1985. Pamjatniki srednevekovoj istorii narodov Centralnoj i Vostočnoj Evropi”. Franjevački ljetopisi u Bosni i Hercegovini. 153-155. I. 28. Marulić XV/6. Zagreb 1996. Zelić-Bučan Benedikta. 43-64.

) 628.. Sarajevo 1983. Brković Milko. 619. ANU BiH.. Nilević Boris. Zbornik MS za književnost i jezik XXVI/3. Sarajevo 1979.. Jalimam Salih. 31-39. Zavičajni muzej Travnik. “Jugoslovenski književni leksikon.. 210-212.03. 1983.. Oslobo enje 40/12459. Zagreb 1979. 11-34. CCP XIII/24. izdanje. (Uredio Milenko Brkić). 94-101. 13.. NEV XXXIII/1-2. 189-193. Novi Sad 1984. Sarajevo 1983. Ljubljana 1987. IČ 44 (1997). O prvim poglavljima Letopisa popa Dukljanina. Diskusija. Živković Pavo. Sarajevo 1983. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”. 140-145. ... Sarajevo 1983. PCC Me ugorje. Sarajevo 02. 528-529. Novi Sad 1976. Prve vijesti o bosanskoj kovnici novca poslije smrti Tvrtka I Kotromanića. 626. Knjiga 15.. 252. GDI BiH 28-30 (1977-1979). IZ 3. Modruški biskup Nikola i propast Bosne.80 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. (Priredio or e Živanović).. Zbornik MS za književnost i jezik XXIV/1. PCC Me ugorje. Hadžijahić Muhamed. Drugo dopunjeno izdanje”. Žic Nikola. ZČ 41/1. Odjek XXXVI/8.-2000. Pariteti dubrovačkog novca u srednjem vijeku. Studenci 1995. ‘Stara srpska književnost u 24 knjige’.. Bibliotekarstvo 30. Sarajevo 1982. Konstantin Mihailović iz Ostrovice i njegovo delo.. (Uredio Milenko Brkić). “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. 113. Anali 22-23.. 126-131. Živković Pavo. Prosveta-SKZ. Novi Sad 1978.. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. Pregled LXXIII/5. Beograd 1986. Sarajevo 1983. Odjeljenje društvenih nauka 12. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”. Voje Ignacij. (KUN V/89). Posebna izdanja 65. Studenci 1995. 629. 33-59. 627. Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni. (* Danti An olo.. Sarajevo 1984. Dubrovnik 1985. 23. Živančević Milorad.. Česmički Ivan. 7.. Jalimam Salih. Novi Sad 1978. 9-70. Zbornik MS za književnost i jezik XXVI/1. Živanović or e. Živković Tibor. (* Ćošković Pejo. Živanović or e. 89-97. Žic Nikola. Konstantin Mihailović iz Ostrovice – povodom novih radova. 326 620. Zagreb 1989. ŠK. Živković Pavo.. Beograd 1998. 451-455. 232-233. 165-178. 271-278. Janičarove uspomene ili turska hronika”. 212-216. Vijesti Pavla Vitezovića u njegovoj ‘Kronici’ o prošlosti Bosne i Hercegovine. Živković Pavo. “Konstantin Mihajlović iz Ostrovice. 621. Biškup Marijan. 623. Banja Luka 1982. “Savjetovanje o istoriografiji Bosne i Hercegovine (1945-1982)".) 624. 73-79. Živanović or e. 622.. MS.. Klarić Tihomir.. GDI BiH 34.. Latinsko-hrvatski ili srpski rječnik. 625. Žepić Milan.

637.. Zemljopis i poviestnica Bosne.. 1 (A-J)”. 641. Opšta enciklopedija. JLZ. 180-182.. Madijev.. Madijev Mihail (Madius Michaeles) (448).... Prosveta. JLZ. Prokopije iz Cezareje (644). 6 (Nih-Ras)”. Vukanovo jevan elje (377). Misal (500). Prosveta. Beograd 1978. CCP XVIII/33. bosanskim franjevcima. godine (Ivan Franjo Jukić. . “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda. historiografija.) 631. Zagreb 1978.. Nezavisni list Muslimana Bosne i Hercegovine u iseljeništvu 1960-1967. 638. . 3 izdanje. Kodeks (438). Apokrifi (81-82).. Konstantin VII Porfirogenet (520-521). . Stamaco (Zürich).. Letopis popa Dukljanina (398). Konstantin Filozof (291). (Pretisak)”. Žubrinić Darko.. Ašik-paša-Zade (131). Grbovi (442).. 633.. 636.. 15.. London 1984. Halkokondil Laonik.. 4 (Iz-Kzy)”. “Mala enciklopedija Prosveta. Zagreb 1979. Zagreb 1981. . Constantine VII Porphyrogenitus. Janus Pannonius (Ivan Česmički) (41)... 29. Sarajevo 1989. 639. HKD sv. “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda. 3 izdanje. JLZ.. Iz fermana sultana Mehmeda II.. Konstantin VII Porfirogenit. London 1991. Loyn)”.. Długoš Jan (Dlugosz Jan) (522). Opšta enciklopedija. Hrvatska glagoljica: biti pismen. .. Sfragistika (Sigilografija) (391). Paleografija (267). ... Miha de Barbezanis (222).. 7 (RašSzy)”. pomoćne historijske nauke 81 630. Staroslavenski jezik (660-661). . A Concise encyclopaedie (General editor: Henry R. Novac (Povijesni pregled) (71-73). Svjetlo riječi I/2. JLZ. Numizmatika (105).. . Prosveta. Konstantin Filozof (521). “The Middle Ages... Pop Dukljanin (552). 3 (RŠ)”. Sudbonosni susret fratra i sultana. “Mala enciklopedija Prosveta.. VI + 943.Izvori. 635. Svjetlo riječi VII/81. Miroslavljevo evan elje (499). Zagreb 1980.. 5 (L-Nigh)”.... Orbini Mavro (203). Bosanski novac (232). 640. Kalendar (214-217). “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda... (Fototipsko preštampano izdanje 1980).. Kronika (646). Zagreb 1851). papi Piju II 1463. (Fototipsko preštampano izdanje 1980). . (* Čoralić Lovorka.. Opšta enciklopedija. 8. (Fototipsko preštampano izdanje 1980). “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda. 303. kralj bosanski.. Ćirila i Metoda)-Element. “Bosanski pogledi. Visoko 1983. 3 izdanje. Jeronima (sv. “Mala enciklopedija Prosveta. Beograd 1978. 104. Dukljanin pop (554). 556. Beograd 1978. . 634. Zagreb 1994.. Janczar Michał Konstantynowicz (38). biti svoj. Thomas and Hudson. Pismo iz davnina (Stjepan Tomašević. Mihanovićev apostol (468). 2 (K-P)”... Zagreb 1994. 632. Litra (147-148). .. . Slavenski jezici (490-491). Ljetopis (207).

. Sarajevo 1998. Toponomastika (254-255).. .. 7.. Vukanovo jevan elje (601). “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda. Svjetlo riječi XVI/178.. JLZ. Tekst Ahdname.82 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Toma arhi akon (245).. 8 (Š-Žva)”.. 642. . 643.. Zagreb 1982.-2000.

2. POLITIČKA HISTORIJA .

.

HZ 42. KDM Preporod Zenica 1995. Brzica Stjepan. “Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture”. 48-49.. Ančić Mladen. Ančić Mladen. Knjiga 2. 647. Povijesni prilozi 17. BF VI/10. 35. Biblioteka Stećak. Zagreb 1998. 62. Sarajevo 1998.. 22. Istanbul 1993. Centro studi Malatestiani. 646. "Križarske vojne" XII stoljeća. Sarajevo 2000. HM II/7-8. Giornata di studi Malatestiani a Cesena. Znak Bosne I/1. Ljiljan VI/276. 223. Zenica 1995. ŠK... Rimini 1990.. 37. Zadar-Mostar 1997. Alternatif Universite. 649. 308. Sarajevo 1998. Tešanj 1995. 650. Sarajevo 1991. Le condizioni per la formazione di uno stereotipo. Alibašić Avdija.... Adamček Josip. 652. Šimić Angelina. Sarajevo (1995). 656. Sandžak III/43-44.. Godina 40. Mostar 1998. Sarajevo 1998. Sarajevo-Frankfurt 1998. 101. Putanja klatna. (* Uzunović Alija. Novi Pazar 1993. 227-228. Zagreb 1980... Zagreb 1998. Alić Džemaludin. Akarslan Mediha. Bribirski). 555-557. Adamček Josip – Kampuš Ivan – Karaman Igor. 88-94. Sarajevo 1998.. Bosna – Hersek ve Turkiye. Zrinski (Šubići. Škegro Ante. ČSP XXX/2. Bosna i Hercegovina i Turska. 13-35. .. 655. Motrišta 5-6. Birin Ante. 167-169. 137-150..Politička historija 85 644. Ančić Mladen. GADAR BiH 35 (1998-1999). (KUN) 6. Grbelja Tonči.. 299-303.. Biblioteka Djela. Stećak V/56.) 648.) 651. 154-155. Radovi HDZU 3. Oslobo enje 55/17937. Mjesto Muslimana – Bošnjaka Sandžaka i BiH u obrazovnim programima Srbije. 104. Preporod XXVIII/648.. I rapporti tra i Malatesti e la Bosnia.. Škegro Ante. ŠK. Trajanje Bosne (Lomovi bosanske svijesti). 654. Stjepan Tvrtko I (o 600-oj obljetnici smrti). Maslak Nijazija. .. “Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture”. 61-75. 389-394..09.. Veza Malatesta i Bosne.. Oslobo enje 45/18868.. Zagreb 1989. München 1998. Znak Bosne I/2. Alić Adil. Zenica 1995. Dobojske novine I/9. 18.. Alibašić Avdija. 645..05. Dobojske velike bitke. Ugarsko-hrvatsko kraljevstvo i Bosna u XIV. Gradina II/12. Knjiga 100. 29-30. PP Dinex. (* Džaja Srećko. . 1998. Alić Halim. 14. Südostforschungen 57. 1999. Hrvatski narodni kalendar za prijestupnu 1992. Devetnaest stoljeća Bosne. 775-780.. Zagreb 1980. Sarajevo 05. Džanko Muhidin. Knjiga 9ZIRAL. Frankopani (knezovi Krčki).. Sarajevo 08. (* Smriko Vehid. Doboj 1996. Trajanje Bosne. Uvjeti za stvaranje stereotipa. Musa Šimun. 638. stoljeću. Ančić Mladen. 653.. Ančić Mladen. Zavod za povijesne znanosti HAZU u Zadru. Atti 8... 286-292. Sarajevo 1998. 20.

Dorothee Gorjanska. HZ 45 (1992). 666.. Split 19. Anžuvinci (206-212). Slobodna Dalmacija. 1994. Zagreb – Zadar 1999. 1992... 659. 1978. 267. Radovi Zavoda 41. 658. Arslanagić Miralem – Isaković Fahrudin. 248-251. Antoljak Stjepan.) 657. Prilozi 29. “Hrvatska srednjovjekovna diplomacija.. 37-55. An elić Pavao. Zadar 1995. 183-247.. 5.05. Sarajevo 1978. Obad Stijepo. Sarajevo 1979. Orbis-Laus.. GZM (A) 34 (1979). Archäologie.. Sarajevo 1999. Primjer pada Bosne 1463. za I razred srednjeg usmjerenog obrazovanja i vaspitanja. . Antoljak Stjepan. JLZ. 948. Pregled hrvatske povijesti. Arslanagić Miralem – Isaković Fahrudin. Biblioteka znanstvenih djela. Svjetlost. Antoljak Stjepan. Pedagoška akademija. An elić Pavao. Književni krug. Zagreb 1983.-2000. 380-382.. 664. 173-181. izdanje. Sarajevo 06. Bobovac i Kraljeva Sutjeska (Stolna mjesta bosanskih vladara u XIV i XV vijeku). (* Fiamengo Jakša.11. (1. (* Mirković Vojko. Heft A. Godina 46. Izdavačko knjižarsko trgovačko preduzeće “Sarajevo”. 662. 289-308. Band VI. za I razred srednjih stručnih škola. (Izabrao i uredio Stijepo Obad)”.. 301-303. Zadarska smotra XLIV/1-2. 660. izdanje. 1974). 661. 2.. Hrvatski narodni godišnjak 1999. Kurtović Esad. Hrvati u prošlosti. 34. Antoljak Stjepan. Obad Stijepo. 313. Biblioteka Izvori.. (Izabrani radovi). Renesansna diplomacija i rat. Antoljak Stjepan. Mostar 1997. Arnautović Esad. Zagreb 1989. Istorija – Povijest. Zadar 1999. 19. Univerzitet “Džemal Bijedić”.07. 668.. Kampuš Ivan. (Arpadovići) (243-252) (Babonići) (306310). Krunidbena i grobna crkva bosanskih vladara u Milima (Arnautovićima) kod Visokog. 207-211. Zadarska smotra XLIII/5-6.) 665. Split 1994. godine?. izdanje. Slobodna Dalmacija.. 286-291. Jesu li Hrvati sudjelovali u kosovskoj bici 1389. reine de Bosnie. Oslobo enje 35/10746. An elić Pavao. HZ 42. Sarajevo 1990.. “Hrvatski biografski leksikon I (A-Bi)”. Wissenschaftliche Mitteilungen. Ančić Mladen. Oršolić Tado. Split 1996. 669. Zadar 1994. Zagreb 1993. Sarajevo 1980. 159. 10. Istorija – Povijest. Sarajevo 1998.86 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.. 663. 247. A Survey of Croatian History. Zbornik Diplomatske akademije Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske IV/2”.. Ančić Mladen.. Politička struktura srednjovjekovne Bosne. 143-177. Split 07. 667. Pregled historije Bosne i Hercegovine od prahistorije do kraja srednjeg vijeka. Orbis-Laus.. Split 1992.

(* Prlender Ivica. Babić Anto. 316-318. Zagreb 1983. Zagreb 1988.... JLZ. 673. Babinger Franz.. 532.. 525-526. Srednjovjekovna bosanska država. izdanje. 2. 677. München 1980.. Zagreb 1988. Hrvatinići (151-153). EJ 5. (* Lindner Paul Rudi. Novi Sad 1980. izdanja Enciklopedije Jugoslavije”... 79-86. 82. 1980. Babić Anto – Redakcija EJ za BIH (Vego Marko). Pad Hercegovine. Povijest – Hrvatska povijest. (* Džaja Srećko.. JLZ. Prijelaz srpskog kralja Stjepana Dragutina na katoličanstvo i pokušaj obnove crkvenog jedinstva s Rimom. JLZ. Narodna knjiga-Istorijski institut. 678. 2. Südostforschunegen 39. Mehmed the Conqueror and His Time. 14631850. izdanje. Šipovac Ne o.Politička historija 87 670. “Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina. Tradicija i historijsko pravo u odnosima izme u Bosne i Dubrovnika u srednjem vijeku. Sarajevo (1989). William C. Hickman. 2. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera. Beograd 1979. Atanasovski Veljan. Zagreb 1983. 2... HZ 53. 257-262. Zagreb 2000. HZ 53. Babić Anto. Prilozi XVI/17. Jajačka banovina (750). 209-213..) 682. Zagreb 1982. (* Budak Neven. Zagreb 1984.. Borić. Oslobo enje 37/11657. EJ 5. Babić Anto. Srednjovjekovna bosanska država. Osijek 1997. JLZ. 676. 241-247. JLZ. Babić Anto. Bašagić Safvetbeg. 1978. izdanje. Babić Anto. Reprint. Iločki Nikola. JLZ. Zagreb 2000. 680. Vrhbosnensia I/2. Ed. 354. 319-320. izdanje.). Separat II.) 681. Dinić-Knežević Dušanka. 216. Babić Anto – Redakcija EJ za BIH (Vego Marko). Babić Petar. Bollingen Series 96. 11. Zagreb 1980.) 671. 674. Kratka uputa u prošlost Bosne i Hercegovine (od g. EJ 2. Cambridge Massachusetts 1980. Princeton University Press. . Babić Anto – Kovačević-Kojić Desanka. 675. 672. izdanje. (Translated from the German by Ralph Manheim). 765-766. 2. EJ 1. Pregled povijesti srednje i jugoistočne Europe u srednjem vijeku. EJ 3. 171-172. Balta Ivan. 679. Sarajevo 2000. Sarajevo 12. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera.. EJ 2. 2. Osijek 1999. Besarović Vojka. Dabiša Stjepan. Sarajevo 1997. Sarajevo 1980. 264. Balta Ivan..) 683. Batalo. Zbornik MS za istoriju 21.. Pedagoški fakultet. Speculum 55/4. 215-218. JLZ. izdanje. 167-174. BF VIII/12.11.

Znameniti hrvati: Bošnjaci i Hercegovci u Turskoj carevini. do 13. Jedinstvo i podvojenost srpskih zemalja pre bitke na Kosovu. Bešlagić Šefik. Bašagić Safvetbeg. Obavijesti HAD XXIII/2. PCC Me ugorje. . 694. Društvo istoričara Južnobačkog i Sremskog okruga. Beograd 1985. Perrin. Hronike srpske. Bašagić Safvetbeg. 222-229.. Istorijski institut. Vojnoistorijske rekonstrukcije Kosovske bitke. Oslobo enje 46/14815. 97-114. Blagojević Miloš.09. Dokazi rane državnosti (Iz doba Kulina bana). 1989. Beograd 1989. godine. Boško. ZFF XVIII/1.88 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 71-92. 684. Zbornik radova 11. 1122.. Srbija u doba Nemanjića (Od Kneževine do Carstva: 11681371. Biblioteka Nastava istorije. studenog 1988.. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”. Sarajevo 16. Beograd 1993.) 689a. 693. 228. “Kosovska bitka u istoriografiji”. Die Balkangeschichte.. Reprint. 75-87. (KUN VIII/407). Beograd 1990. Biogradski zbornik 1. 132+Prilozi (28 slika i 3 karte). Zavod za povijesne znanosti FF u Zadru-SIZ kulture Općine Biograd. Blagojević Miloš. 691. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. SANU. Zagreb 1991. Histoire des pays de l’est: des origines á notre jour. Srbija Nemanjića i Hilandar.. Zürich 1994. ZadarBiograd 1990.. 690. Beldiceanu-Steinherr Irène – Bojović J.. TRZ Vajat-IRO “Beograd”... Radovi 24. 689. 720. Bogdan Henry. Matica Bošnjaka. 688. Vekovi Srba. Blagojević Miloš. Studenci 1995. Srpski narod i srpske zemlje u srednjem veku. Knjiga prva. (Uredio Milenko Brkić). Paris 1994. 695. 296-298. Kratka uputa u prošlost Bosne i Hercegovine (od g.. 692. 14631850. Wuppertal 1995. Berberović Izet. 68-70. Bosanska riječ.-2000. Novi Sad 1999. Beograd 1994. “Biograd i njegova okolica u prošlosti”. Zagreb 1991. 294. Blagojević Miloš. (* Čoralić Lovorka. 685. 687. Le traité de paix conclu entre Vlatko et Mehmed II. Migotti Branka. Balcanica 24. 'Vladanije' kneza Lazara u Primorju. 686. Zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog u Biogradu od 11..).. Blagojević Miloš. ZFF XV/1. Gornji Milanovac 1992. 630.. Ilustrovana hronika). 9. Blagojević Miloš.

698. Akmadžić Hazim. (* Pelesić Muhidin. Čija je Bosna? (1-6): (1) Sandžak IV/65. 700.. (7) (Da nije “Vražjih” bogumila). Stamaco (Zürich). Sarajevo 15. 1996..11. 1990. 286.. Oslobo enje 47/15241. 111-129. Istorijski institut RCG. Novi Pazar 1995. IGC Borba. 12. 1990. 11. 1990. odlomaka i ilustracija. Zbornik radova sa Okruglog stola Istorijskog instituta. 697.11.11. 5.11.. (5) (Dokazivanje po svaku cijenu). 16. 1990. (6) (Teorija iz magle).) 704. Bojić Mehmedalija. ...11. (* Šimić Angelina. Bojović J. 1990. 14. Institut za istoriju. Sarajevo 14. Oživljavanje nemanjićkih tradicija.. Oslobo enje 47/15236. (2) Sandžak IV/66-67. London 1984..11. Druga knjiga. Paris 1998. Sarajevo 24. 18-19. 16. “Bosna i Hercegovina od najstarijih vremena do kraja Drugog svjetskog rata”. (5) Sandžak V/71-72. 701. Oslobo enje 47/15240. 10. Doba borbi za očuvanje i obnovu države (1371-1537)”. Feljton: Istorija i politika: Čija je Bosna? (1-10): (1) (Drina – vječna granica)... 699. “Bosanski pogledi..) 703... (3) (“Iščupana Bosna”). 28.11. Sarajevo 20. Tafro Tarik. 705... “Istorija srpskog naroda. Sarajevo 1996... 1996. P. 1990. Oslobo enje 53/17156. Sarajevo 1995. Beograd 1982. 536. Ljiljan IV/128. “Bosna i Hercegovina i svijet. 23-26. Feljton: Historija i politika. (4) Sandžak V/70. Bogdanović Dimitrije. (2) (Tri pogrešna izvora).. “Bosna i Hercegovina ogledalo razuma (Izbor članaka. A.. “Bosna i Hercegovina i svijet”. 48.11. “Srednjovjekovna istorija Crne Gore kao polje istraživanja”. 11. (* . Oslobo enje 47/15235. Knjiga 3. Sarajevo 1994. (10) (Silom u drugu vjeru).Politička historija 89 696. 24-25.. Sarajevo 21... Sarajevo 1994. Sarajevo 1997. Sarajevo 19. 12.. 29. ŠVK OS BiH. 1990. Oslobo enje 47/15242. 337. Oslobo enje 47/15243. 38. (4) (Dva vijeka avarske vladavine). Rezimei sa okruglog stola”.. Sarajevo 17. Ljiljan VI/207. Bojić Mehmedalija. Prva linija III/19. Boljević-Vuleković Vojislav.11... Raguse et L’Empire Ottoman (1430-1520). Bojić Mehmedalija.. 18-19.03. 7-10. 7-20. 16.. Sarajevo 17. Sarajevo 22. 1995. 33. 1990.. 14-15. SKZ. Oslobo enje 47/15234. Sarajevo 23. priredio David Atlagić)”.. Podgorica 1999. (Pretisak)”. 702. Delić Rasim.. 18-19 . 1996. 1997. Prisvajanje istorije srednjovjekovne Bosne.11. Nezavisni list Muslimana Bosne i Hercegovine u iseljeništvu 1960-1967. Institut za istoriju u Sarajevu. 1996. 18-19.. Rodoslov Vojislavljevića i porijeklo Nemanjića prema ‘Ljetopisu popa Dukljanina’. Oslobo enje 47/15239. Oslobo enje 47/15244. (9) (Najumniji bosanski vladar). (3) Sandžak V/6869. Prva linija IV/20. 18. (8) (Oteto u miraz). 1990. (6) Sandžak VII/73-74. Boško. Sarajevo 1996. Prva linija IV/21. Beograd 1992. Oslobo enje 47/15237. 16. Sarajevo 16. Sarajevo 1995. 1990. Sarajevo 1995.

Zetske vojvode pod despotima. Unsko-sanske novine I/10. Dijalog 1-2. Škegro Ante. SKZ. Sućeska Avdo. Nemirno pomorje XV veka. Nemirno pomorje XV veka”. Istanbul 1993. Sarajevo 1985. München 1999. 105-149. Obavijesti HAD XXXII/1. Kotor 1980. “Ivan Božić. 428-436. “Bosna i Hercegovina od najstarijih vremena do kraja Drugog svjetskog rata. Znak Bosne I/1.. Kulenović Salih. Božić Ivan. (* Rašić Nikola. Beograd 1979. 12-14.. Paštrovići. (* Kurtović Esad. (* Fejić Nenad. Zagreb 1980. 1995. 1995. 714.. Sarajevo 2000. 186. Beograd 1995. 193208.. Sarajevo 16. Uprava za moral Generalštaba. Sarajevo 2000. . Sarajevo 1998..) 706. 433. Sarajevo 1998. Škegro Ante.01. Prilozi 29. Zbornik Kotorske sekcije 2. 578581.08. 23. 10. Škegro Ante. (J. (KUN) 6. Nemirno pomorje XV veka”. Barselona 1985.. Ivanišević Alojz. Božić Ivan. BKC. Zagreb 06. Sarajevo 2000.) 708. Božić Ivan. 9-32. Škegro Ante. Zagreb 2000. Zbornik radova 12. BF V/8. 319-322. Maslak Nijazija. Istorijski institut. Zenica 1995. Sarajevo 1995. Kotor posle prihvatanja mletačke vlasti. “Bosnia – Herzegovina.. BF VIII/13. 285-287. POF 49 (1990). Südostforschungen 58. Božić Ivan. Vojna biblioteka 16. 95.. Škegro Ante. 57-58.. (* Kolar Ramo. SANU. Oslobo enje 52/16728. 427-434. 709. Art and Culture (IRCICA). 1998. 174-192. EJ 1. 937-939. 470 + 6 karata... Alibašić Avdija. Sarajevo. Prva linija VII/63. Gračanički glasnik 4. Oslobo enje 55/18028.. 366-370. Zloković Maksim... SKZ. 713... 428-436. Balšići.-2000. Beograd 1980. “Bósnia i Hercegovina. Press centar Armije RBIH. Sarajevo 2000. Božić Ivan. Baneres. Škegro Ante. Beograd 1979... "Bosna i Hercegovina od srednjeg veka do novijeg vremena". BF VIII/13.. 121-125.. Zagreb 1999. Bihać 1996. “Ivan Božić. 2. . History. 124-129. izdanje. Desearch Centre for Islamic History. SKZ.) 710.. 3-14. Dialogue – Internationale issue 1-2.. SKZ. Sarajevo 1995... JLZ. 231-238. Beograd 1979.. Macan Trpimir.. 459-464. Newsletter. Nemirno pomorje XV veka”.. heritage”. 712. El Muslims. Marti Garcia Ripll)”. . “Ivan Božić. Sarajevo 1995. 427-434. IČ 27. Centre International Escarré per a les Minories Étniques i Nacionalitats IV.08. Nametak Fehim... Večernji list. Sarajevo 1997. Zagreb 1980. Marulić XIII/2. “Bosna i Bošnjaci (Državno-pravni razvitak Bosne i Hercegovine i bošnjačkomuslimanski narod)”.. Bulletin d’Information 31.. 09. 19.) 711. Sućeska Avdo. 2. 465-467.) 707. Povijesni prilozi 18.. Gračanica 1997. Kožar Azem. culture. Beograd 1979. 417. Prilozi 29. Sarajevo 2000.. Pregled LXXV/7-8.90 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.. dopunjeno izdanje”.

Zagreb 1983. 95. Muzej hrvatskih arheoloških spomenika.. Zagreb 1982. 716. 60-71. 150-152. Zadar 1986. Muzej hrvatskih arheoloških spomenika. Budak Neven. (Dvojezično).. JLZ. Paris 1991. (* Rapanić Željko. Castellan Georges. Goldstein Ivo. Radovi 28. “Hrvatski biografski leksikon I (A-Bi)”. 57-70. Muzej hrvatskih arheoloških spomenika. HZ 42. 718. Budak Neven – Posavec Vladimir.02. 255-270. Galerija 65. 305-306. Hrvatska sveučilišna naklada..) 725. Odjek XLIV/17-18.. Split 1996. RPZ 12 (1985-1986). Zagreb 1987. 2.. Radovi 25. izdanje.. Ljubljana 1993.) 726. (Alternativni udžbenik za VI. Bosanski kraljevski dvor prema Zadru i Hrvojeva uloga u zadarskim doga ajima krajem XIV i početkom XV st. Zagreb 1989. godine. 532.. Budak Neven. 723. 721. CCP XIII/23. prior vranski. “Bribir u srednjem vijeku. 9. 52... Od seobe naroda do apsolutizma. Slobodna Dalmacija. Božić Ivan.. Obavijesti HAD XXVI/3.. “Bitka na Kosovu 1389. (* Rajčić Tihomir. O ulozi Vuka Brankovića. Histoire des Balkans XIVe-XXe siècle. Zagreb 1989.. u zbivanjima prije. 1995. 128.. Tvrtkov uspon na kraljevsko dostojanstvo. (Dvojezično) 720. Povijesno-arheološki pregled / A historical and archaeological review. Burić T. 722. Split 1996. Zagreb 1994. 7-16. Uloga bosanskog kralja Tvrtka I. Zagreb 1995. Brković Milko.. Zagreb 1994. Brković Milko. Beograd 1989. 63-65. 553-555. 19-20. Fayard. Budak Neven. Split 1987. 3 promijenjeno izdanje”. 3 promijenjeno izdanje”. “Bribir u srednjem vijeku... Sarajevo 1991. u vrijeme i nakon Kosovske bitke 1389.Politička historija 91 715.. 248. 1-8. Zagreb 1999. “Bribir u srednjem vijeku. Babonić Stjepan. 717. 724. razred osnovne škole). Obavijesti HAD XIX/3. (* Delonga Vedrana. Božić Ivan – Redakcija EJ.. Zagreb 1997. (Dvojezično) 727. EJ 2. Ivana. Split 14.) . Bodin. SANUIstorijski muzej Srbije-BIGZ. 328-333. (* Vodopivec Peter. vitez sv. Brandt Miroslav.) 719. JLZ.. Kolo IX/3. ZČ 47/1. Ivan od Paližne. Ra anje suvremene Hrvatske i Europe. godine”. 1 izdanje”. Prva stoljeća Hrvatske. Rapanić Željko. (Forum) 1.. “Šest stoljeća od smrti bosanskog kralja Tvrtka I”.

. JLZ. SKZ.-2000. 112. Jozić Anto. Stuttgart 1989. “Istorija srpskog naroda. SKZ. Svjetlo riječi XV/176. Beograd 1981. 360-362. 263-272. Čutura Dinko. Osamostaljivanje i uspon dukljanske države. Č. Čubrilović Vaso.. “Istorija srpskog naroda. 21. No. ‘Kujava kći’. SKZ. Conte Francis. & London: The Scorecrow Press.. 100-111. Čuvalo Ante. Prva knjiga. Lanhan. Alfa. “Istorija srpskog naroda. Od najstarijih vremena do Maričke bitke (1371)”. European Historical Dictionaires. R. (Pretisak)”. razred osnovne škole”.) 736. Anali 37. Od najstarijih vremena do Maričke bitke (1371)”. Osvit srednjeg vijeka. Zagreb 1996. Osvit srednjeg vijeka. izdanje. razred osnovne škole”. Alfa.. 9-10. Md. Ćirković Sima. Inc. Od najstarijih vremena do Maričke bitke (1371)”. Istorija srednjovekovne bosanske države. Evernos (Avernez) Mehmed. 733. (* Veselinović Andrija. 156-169. 27. 732.. 415. 731. Sarajevo 1999. Povijest za V. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 114-116. Gruba.. 2.92 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Historical Dictionary of Bosnia and Herzegovina. Čutura Dinko. Aux origines des civilisations d’Europe centrale et orientale (VIe-XIIIe siècles). Ćirković Sima. “Dinko Čutura – Bruna Kuntić-Makvić – Tihomila Težak-Gregl. (* Wytrzens Günther. 1997. Ćeman Mustafa. Geschichte Osteuropas XXXVII/3... Tomić Rudi. izdanje. LVI + 335. 25. ‘Mali leksikon’.. 728. Knowledge. SKZ. Ćirković Sima. 735. Motrišta 10. Sarajevo 1997. (* I. Unutrašnje i spoljne krize u vreme Nemanjinih nasljednika. . 419-420. Zenica 1998. Albin Michel S. “Istorija srpskog naroda. Stamaco (Zürich). Povijest za V. Mostar 1999. Beograd 1997. 3.) 729.. Obrazovanje srpske države. Zagreb 1996... London 1984. 739... Beograd 1964.. Beograd 1981. EJ 4.) 734. “Bosanski pogledi. Prva knjiga.. Ćirković Sima. 738. Paris 1986. Svjetlo riječi XVII/193. Beograd 1981. “Dinko Čutura – Bruna Kuntić-Makvić – Tihomila Težak-Gregl. 117-129.. Srbija izme u Vizantijskog carstva i Bugarske. Les Slaves. SKZ. 737. 103-107. 83. Od najstarijih vremena do Maričke bitke (1371)”. Ćosić Stjepan. Prilozi bibliografiji objavljenih radova o Kulinu banu. 1. Prva knjiga. Nezavisni list Muslimana Bosne i Hercegovine u iseljeništvu 1960-1967.. Dubrovnik 1999... Zagreb 1986. Prva knjiga. 180-196. Ćirković Sima.. 730. izmijenjeno izdanje. Beograd 1981. A. Znak Bosne IV/5-6. 141-155.

Beograd 1987.. 496-510. JLZ. 230-240. 745. 746. The Field of Kosovo. Od najstarijih vremena do Maričke bitke (1371)”. “Istorija srpskog naroda. Od najstarijih vremena do Maričke bitke (1371)”. Beograd 1981. SKZ. Druga knjiga. Kosovo polje. EJ 2. "Osamsto godina Povelje bana Kulina". “Istorija srpskog naroda. Prva knjiga. 23-35. 2. “Bitka na Kosovu 1389. (* Peršić Janez. “Istorija srpskog naroda. “Istorija srpskog naroda. 744. Protivrečnosti balkanske politike. “Istorija srpskog naroda. SANU. godine”. juni 1389. Mileševa i Bosna. “Istorija srpskog naroda. “Lexikon des Mittelalters”. . Ćirković Sima. 751. Posebna izdanja 90.. Srpske i pomorske zemlje kralja Uroša I. “Istorija srpskog naroda.. SANU-Istorijski muzej Srbije-BIGZ. Beograd 1989. Ćirković Sima. Branković ura . Prva knjiga. 449-461. Ćirković Sima. Druga knjiga. München-Zürich. Zagreb 1982. 151-168.. Prva knjiga.. 742. Beograd 1981. Zagreb 1986.. SKZ. 741. Ćirković Sima. izdanje. Beograd 1982. Galerija 65. Od najstarijih vremena do Maričke bitke (1371)”. Beograd 1981. 15 june 1389 (80-90). Radovi 19. Beograd 1981. Pad Bosne i pokušaji otpora turskom osvajanju. ANU BiH. Druga knjiga. 341-356. Beograd 1989.. 743. Sarajevo 1989. 137-143.. (Dvojezično). Ćirković Sima. 462-475. Ćirković Sima.. Beograd 1982. SKZ. Švab Mladen. Bosna. Od najstarijih vremena do Maričke bitke (1371)”. 747. Ćirković Sima. SKZ. VIG XL/2. Bosna i Vizantija. Unutrašnje borbe početkom XIV veka. Doba borbi za očuvanje i obnovu države (1371-1537)”. Naučni skupovi 38. Beograd 1982. Prva knjiga. 749. Doba borbi za očuvanje i obnovu države (1371-1537)”. 750. Ćirković Sima. O sastavu i snazi Lazarevog tabora na Kosovu.) 748. SKZ. SKZ. Odeljenje istorijskih nauka 6. Vladavina Stefana Uroša III Dečanskog.Politička historija 93 740. 390-402. Doba borbi za očuvanje i obnovu države (1371-1537)”.. 404. Artemis Verlag. Godine krize i previranja. Ćirković Sima. Odjeljenje društvenih nauka 23.. Ćirković Sima.. Ljubljana 1981. Ćirković Sima. Unutrašnja politika kralja Milutina. Ćirković Sima. ZČ 35/4. "Mileševa u istoriji srpskog naroda".. (72-79). 392. 15. SKZ. Ćirković Sima. 1982. 752. 36-46. 279-290.

Odjek XLIV/17-18. 8.. (6) (Miloš Obilić. (2) (Korijeni nesloge). 560-562.. (7) (U čije će ruke ključ Balkana).06. Sarajevo 1989. . 10. Me unarodna politika. Sarajevo 1989.. Beograd 1990. 16. I Serbi nel medioevo.. (3) (Lazar se priprema za boj). 3-20. (13) (Koga je bilo više?). 753. Ćirković Sima. Zodiaque. 1989. Oslobo enje 46/14735. 13. Sarajevo 1989.-2000. 10. 19-29. “Kosovo.. 1989. Dragocjena dokumenta (Uz 600-tu godišnjicu Kosovske bitke).. Zbornik radova 11. Kosovsko-metohijski zbornik 1. 13. Ćirković Sima. Sarajevo 29. Oslobo enje 46/14728. 1389. (5) (Sa štitom ili na njemu).06.06. Ćirković Sima. 1989. Beograd 1989. Oslobo enje 46/14731. Oslobo enje 46/14733. Oslobo enje 46/14739.07. 14. Ćirković Sima.. 759. Oslobo enje 46/14727. 12.. Oslobo enje 46/14736. 756. Odjek XLII/12. Sarajevo 24. Oslobo enje 46/14730. 1989. Sarajevo 30. (15) (Bajazit nudi mir). vjera il’ nevjera). 1989. Ćirković Sima..07. prošlost i sadašnjost”. Beograd 1990. Milano 1992. “Zadužbine Kosova (Spomenici i znamenja srpskog naroda)”. Ćirković Sima. 761. 8. Percepcija ishoda Kosovske bitke. Sarajevo 21. 1989. 755. Sarajevo 22. 40-42.06. 1989. Sarajevo 02. Oslobo enje 46/14737.. 1989.. Sarajevo 26. (12) (Kosovo – prag Balkana).06. Oslobo enje 46/14729. Sarajevo 04. 760.. Kolevka Srbije. O kosovskom boju. Sarajevo 03. (8) (Dokaz vjernosti). (9) (Ustoličenje žestokog Bajezita).. 757. SANU. Ćirković Sima. Ćirković Sima.. 10. 14. 15. Sarajevo 27. Ćirković Sima.. (10) (Vukova izdaja). (14) (Ko je slavio na Kosovu?).06.. 1989..06. Sarajevo 20. 1989. Sarajevo 28. 1989. Ćirković Sima. Sarajevo 23. 13.06. Naš svijet XXV/285-286. (4) (Strategija osvajača). 754. Kosovska bitka. Oslobo enje 46/14738. Feljton: Legende i istine kosovskog boja (1-15): (1) (Sumrak Srbije i Nemanjića). Sarajevo 19..94 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Prizren-Beograd 1989. 758. Srbija uoči bitke na Kosovu..07.06. 13. Istorijski institut. 22-23.07. La Serbie au moyen âge. 1989. 10. Eparhija raško-prizrenska Prizren-Bogoslovni fakultet Beograd. 12. Oslobo enje 46/14740. Naši dani XXXVI/970 (40). Oslobo enje 46/14734.. “Kosovska bitka u istoriografiji”. Oslobo enje 46/14726. (11) (Hvalisanje kralja Tvrtka). 10. Paris 1992. Ćirković Sima. Sarajevo 1991. “Šest stoljeća od smrti bosanskog kralja Tvrtka I”. Oslobo enje 46/14741. 1989. 1989..06.06. 762. Grafiche Milani. Kosovska bitka kao istorijski problem... 1989. 763. 109-118.. Sarajevo 01. Prenošenje kraljevstva u Bosnu..

766.. Beograd 1989. U svetu modernih nacija zemlja Bosna može biti most koji spaja Srbe i Hrvate. Beograd 1997. Knowledge. 15-16. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Ćorović Vladimir. (I = 272. Beograd 1995. Srbi u srednjem veku. “Boj na Kosovu . Sarajevo 25. Bosna i Hercegovina (Fototip izdanja iz 1925). . Ćirković Sima. 7-14. Istorija Jugoslavije (reprint izdanja iz 1933). Beograd 1940. I-II. Uhode (762-763).) 775. 9. “Bosna i Hercegovina ogledalo razuma (Izbor članaka. 774. odlomaka i ilustracija.. 1389. Ćorović Vladimir. Beograd 1997. 541-556. Ćorović Vladimir. 7-8. Moskva 1996. Ćirković Sima. Percepcija ishoda Kosovske bitke. II = 278). Historija Bosne. Oslobo enje 47/15060. 8. Posebna izdanja SKA 129. ZČ 44/3. Ugovori (756-758). Tenesi... Ćirković Sima. Ljubljana 1989. BIGZ. Kulturni forum: Prošlost se ne može zaboraviti. 769. 423-427. Mihaljčić Rade. Kosovska bitka u kontekstu srpske i balkanske istorije. “Zadužbine Kosova (Spomenici i znamenja srpskog naroda)”. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Beograd 1989. izdanje 1997). 771.... Istorijsko-memoarska dela..05. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 484-485. “Istorija srpskog naroda. Istorija Srba.. Ćorović Vladimir. Prizren-Beograd 1989. Idea. Ćirković Sima – Džaja Srećko – Spasojević Boro. Beograd 1997. Beograd 1997. 1990. Radosavljević Boris. Knowledge. 472-474. Beograd 1989. 770. 361-364. (* Mihaljčić Rade. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Beograd 1992. Knowledge. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”.. Ćirković Sima – Mihaljčić Rade. (2. Beograd 1992. Knowledge. Ćorović Vladimir. ZČ 44/3. (* Mihaljčić Rade. (* Voje Ignacij. 768. Beograd 1999. Serbija – srednie veka. 772. SKZ. 9.. O kosovskom boju. 658. IGC Borba. 557-558. Ćirković Sima. 3-5.. Prva knjiga.). Osvajanja i odolevanja: Dušanova politika 1346-1355. Ćirković Sima.) 776.Politička historija 95 764. priredio David Atlagić)”.) 773. IG 1-2.. IČ 42-43 (1995-1996). 765. Ćirković Sima.. Beograd 1994. Beograd 1981. Društveni i istoriski spisi 53.starija i novija saznanja”.. Knowledge. 271. Od najstarijih vremena do Maričke bitke (1371)”. (* Kovačević-Kojić Desanka. Beograd 1997.. Ljubljana 1990.. 767. Mihaljčić Rade. Eparhija raško-prizrenska Prizren-Bogoslovni fakultet Beograd.

IZ 9. Zagreb 1998.. Ćorović Vladimir. Glas srpski Banja Luka – Ars Libri Beograd..) 782. Ćošković Pejo.. 778. 7-36.. 336.. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. 224-226. CCP XX/37. Banja Luka 1981. ZČ 43/1. IZ 10. Ćošković Pejo. Dašić Miomir. Munchen 1999. Biblioteka Izabrana djela Vladimira Ćorovića 1. Budak Neven. vijeka do 1918. 209-211. Zbornik MS za istoriju 35. Zagreb 1988.-2000. 779. (* Jalimam Salih. Istorija Srba. Ćošković Pejo.. Kreig der Religionen.. Sarajevo 1987. Weltkrieg der Religionen.. “Hrvatski biografski leksikon IV (E-Gm)”. Ljubljana 1989. 345. 270. Stražilovo-Jedinstvo. I-II.. GADAR BIH 29. 781. 789. Sarajevo 1989. Banja Luka 1989. Ćošković Pejo. XII + 504. Voje Ignacij. 199-201. Deschner Karlheinz – Petrović Milan. Novi Sad-Beograd 1981.. 240-241. Wilhlem Heyne Verlag. Srbija i Venecija u XIII i XIV veku. 396. 777. SANU. 335. Istorijski institut-Prosveta.) 788. 783. Institut za istoriju Banja Luka.. Der ewige Kreuzzug auf dem Balkan. Dašić Miomir. Dubica u bosansko-ugarskim odnosima 1398-1402. 31-33.. Knjiga 12. Banja Luka 1988. “Der Jugoslawien-Kreig. Historija Bosne (Reprint izdanje). Dar ewige Kreuzug auf dem Balkan.-1444. 109-111. 784.) 785. Weitbrecht. Deschner Karlheinz – Petrović Milan. Wien-Stuttgart 1995.. GDI BiH 38. Beograd 1987.. HZ 41. IG 1-2. Banja Luka 1988.. BIGZ. . Istorija srpskog naroda (850-1903). 109-120. IZ 2. Banja Luka – Beograd 1999.). Milojević Srbobran. 780.. Wiesbaden 1999. Jalimam Salih. Elizabeta. Zagreb 1989. Westedeutscher Verlag. Podgorica 2000.. 3 + 658 + IX. 43-53. Handbruch Vordeschichte. 192-195. Banja Luka 1984. 11-37. 787. 417. Istorijski institut Crne Gore.96 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. "Bosna i Hercegovina i svijet".. 218. godine.. O dolasku Stjepana Tomaša na vlast i njegovom me unarodnom priznanju. Radovi 22. Ogledi iz istorije Crne Gore (Studije o doga ajima od kraja 18. Bosansko-ugarski odnosi u širem kontekstu političkih gibanja u X.. Ćuk Ruža. 139-140. Prlender Ivica. Studije i monografije 3. Institut za istoriju. Posebna izdanja 23. Zagreb 1996. Lemajić Nenad. Desnica Gojko. 786.. Beograd 1986.. Bosanska kraljevina u prijelomnim godinama 1443. Ćošković Pejo. Verlauf und Konzguenzen”. Ćošković Pejo. (* Tošić uro.. IZ 5. 137-139. Montenegro bis 1918. stoljeću. Ćorović Vladimir. (* Prcela Frano. Beograd 1995. Novi Sad 1987. Sarajevo 1996.

19-30. Galerija 65. Prizren-Beograd 1989. Eparhija raško-prizrenska Prizren-Bogoslovni fakultet Beograd. – Ditten H. Dinić Mihailo. Dinić Mihailo. JLZ. 734-736. 803.. humski knez. Doklestić Ljubiša. Republika I/5. Novi Sad 1989. New York 1994. Dragutin (547-548). Oslobo enje 52/16749. 792. 259-260. EJ 3. Istorija još nije uspela da razluči istorijsko Kosovo od legendarnog a postoje opravdani razlozi sumnji da će to ikada moći učiniti. 802. – Fine John V. Dinić Mihailo. 2. Dinić Mihailo. ZČ 41/4. “Zadužbine Kosova (Spomenici i znamenja srpskog naroda)”.. (* Ćošković Pejo. Šimić Angelina. JLZ. 189-190. “Bitka na Kosovu 1389. izdanje. Naša . Galerija 65. (Prevela Nura Dika Kapić).. Oslobo enje 52/16748. Prlender Ivica.. JLZ. izdanje. (1997.. 795. Andrija. Dinić Mihailo. Zagreb 1980. 247. godine”. Voje Ignacij. – Fine John V. HZ 42.. 188-191. Dinić Mihailo. Monografije 28. S. 137. Osmanlije i Balkan u vrijeme prve etape njegova osvajanja.. EJ 4.... N. Anali 26. 250. Dubrovnik i Ugarska u XIV i XV veku... godine”. Bosnia and Hercegovina: a Tradition Betrayed. “Hrvatski biografski leksikon I (A-Bi)”. 2. Dubrovnik 1988. Hurst and Company.Politička historija 97 790. Zagreb 1983. London 1994. 1389. 401. XI + 318). 793. 798. 1995. Branivojevići. – Fine John V. “Bitka na Kosovu 1389. SANU-Istorijski muzej Srbije-BIGZ.. Kolaković Radenka. Zbornik MS za istoriju 39. Zagreb 1982... Dinić-Knežević Dušanka. Bosna i Hercegovina . 42-43. 123. Beograd 1989. Institut za istoriju-VANU. – Rochow J. A. HZ 42. izdanje. Ditten H.. Dušan (693-695). Gojniković Petar. IZ 8. “Winkelmann F.. XI + 310 + 1 karta. Despotović-Stipčević An elka. Zagreb 1984.. Dodig Radoslav.. 10. Fama.. Beograd 1989. 53-57. Sarajevo 28. Byzanz im 7. Vekarić Nenad..01. Zagreb 1989. EJ 1. Banja Luka 1987. SANU-Istorijski muzej Srbije-BIGZ. Columbia University Press. Sarajevo 27.) 799. Berlin 1978. Zur Bedeutung der Einwanderung der Slawen. Sarajevo 1995. 58-59. JLZ. Donia Robert J. Donia Robert J. Sarajevo 1995. Časlav (191). 791. Untersuchungen zur Herausbildung des Feudalismus”.. 796.. 422. 398-399. A. 800. 558-560. – Kopstein H.tradicija koju su izdali. Novi Sad 1986.. 2. 794... Zagreb 1986. JLZ.. A. (* Nilević Boris. 801. Zanimljive pojedinosti o Kosovskom boju. Jahrhundert. 7. Donia Robert J. Zagreb 1989. O kosovskom boju. Dinić Mihailo. Ljubljana 1987. EJ 2. 1995. Altomanović Nikola. 797. izdanje. Bosnia and Hercegovina: a Tradition Betrayed.01. 2. FF.

206-214. 251-257. godine. urić Ivan. Split-Livno 1994. 813.98 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Sarajevo 1989. Bosansko srednjovjekovlje kroz prizmu bosanske krune. Konfesionalnost i nacionalnost Bosne i Hercegovine (Predemancipacijsko razdoblje 1463.. 219-228..-2000. Tebis. Narodna knjiga. Sarajevo 1988. Mostar 1999. Bosansko srednjovjekovlje kroz prizmu bosanske krune. “Zbornik radova sa Znanstvenog skupa u povodu 500. CCP XVIII/10. 809... S njemačkog preveo Ladislav Z. Džaja Srećko.-1804. 807. Biblioteka Stećak 4. “Selidba Ramljaka”...-1804. obljetnice smrti Fra An ela Zvizdovića”. S njemačkog preveo Ladislav Z. Mostar 1999. Posebna izdanja . (‘Povelje bana Kulina – me aš bosanske historije i kulture’)”. “Srećko Džaja. Biblioteka Stećak 4. 14-15. Dodatak 2.. FTSFranjevački samostan Fojnica. Tomislavgrad 1996. Politička i crkveno-politička pripadnost livanjskog kraja kroz povijest. grba i biskupije. Sarajevo 1988. Jukić 15. Džaja Srećko. Most XXII/93 (4). ognjišta XXVI/234..)”. 812. 2 prepravljeno i dopunjeno izdanje. Ideološki i politološki aspekti propasti bosanskog kraljevstva 1463. Ideološki i politološki aspekti propasti bosanskog kraljevstva 1463. Sumrak Vizantije (Vreme Jovana VIII Paleologa 1392-1448). 15-21. “Srećko Džaja. ZIRAL 105. Autorizirao i nadopunio autor.) 804. 15. 81-102. Sarajevo 1991. 808. Fišić.. 7-8. 28-31. Sarajevo-Fojnica 2000. obljetnice odlaska franjevaca i puka iz Rame u Cetinsku krajinu. Arnautović Esad. Dodatak 1. Radovi sa povijesno-teološkog simpozija u povodu 300.. Zagreb 1986. “Šest stoljeća od smrti bosanskog kralja Tvrtka I”. Zbornik radova". "Livanjski kraj u povijesti. Rama u tkivu povijesnih razdoblja. Konfesionalnost i nacionalnost Bosne i Hercegovine (Predemancipacijsko razdoblje 1463. “Ibidem – Prilog Odjeka I/3..)”. Rama u tkivu povijesnih razdoblja. 810. ZIRAL 105. 135-142. Odjek XLIV/17-18. Mostar 1996. grba i biskupije. Džaja Srećko. Džaja Srećko. Muzej hrvatskih arheoloških spemenika Split-Općinsko hrvatsko vijeće obrane Livno. Fišić. Sarajevo 1985. 814. Džaja Srećko. 2 prepravljeno i dopunjeno izdanje. Vizantološki institut.. Džaja Srećko. Odjek XLII/24. Džaja Srećko. Biblioteka “Čovek u vremenu”-SANU. Džaja Srećko. 811. 805. Bosansko srednjovjekovlje kroz prizmu bosanske krune. Džaja Srećko. Osmansko osvojenje Bosne i rimska kurija. Džaja Srećko. Srednjovjekovna Bosna: povijesni izvori i interpretacije. NEV XXXVIII/1-2. grba i biskupije. 806. godine. 227-249.. Autorizirao i nadopunio autor.

. 72.. 818. SANU. Kratka popularna povijest. 283-284.) (* Goldstein Ivo.. 179-182. 572. Sandžak II/24-25. 817. Tvrtko bán és Janos kanonok Cselszövénye. Erdyhelyi M. Ferjančić Božidar. Südostforschungen 38. Radovi 18. Beograd 1981. Beograd 1985.. 467. Španci u Dubrovniku u srednjem veku. Banja Luka 1987.. Beograd 1985. HZ 39. Hrvatska i svijet od prapovijesti do Francuske revolucije 1789. München 1979.. 139-140... Ferjančić Božidar. 511-523. Ferluga Jadran.... 231. 304-307. Epopeja dolazi iz tragedije (Kao preloman doga aj kosovska bitka 1389. Prva knjiga. Rajčić Biserka. urić Slobodan.. Beograd 1984. Osvajačka politika kralja Dušana. IČ 33. Sarajevo 24. Ekmečić Milorad. Od najstarijih vremena do Maričke bitke (1371)”. 508-513. godine. Beograd 1988. Korać Dušan. IG 1-2. (Drugo izdanje. Zagreb 1985.06.) . Studien in the Byzantine administration and the Southern Slavs from the VIIth do the XIIth centuries. Fine John V. Bosna.. 1989. Librairie Ekmecic. Amsterdam 1976.) 821. – Peklić I. (* Budak Neven.Politička historija 99 17. Prva knjiga. 820. A. (* Marjanović-Dušanić Smilja.. 231-235. “Istorija srpskog naroda.. Anali 27. 816. 169-171. Od najstarijih vremena do Maričke bitke (1371)”. 470-471. ZRVI 35.... Istorijski institutProsveta. Komadanje države Bosne. 819. Naprijed. 7. 824. Radovi 24. Ferjančić Božidar. 335-336. 20-21. 297-314. Dolazak Hrvata i Srba na Balkansko poluostrvo (Osvrt na nova tumačenja)..) 822..) 815.. Historia Jugoslawii. Dubrovnik 1989. 187-189. Oslobo enje 46/14731. IG 1-2. Novi Pazar 1993... 400. Budapest 1987. 487. Zagreb 1989.. Zagreb 1991. Zagreb 1997. 331. Odbrana Nemanjinog nasle a – Srbija postaje kraljevina. Hrabak Bogumil. postala je mjera naše istorijske veličine). 823. Zagreb 1986. SKZ. Byzantium on the Balkans. (KUN VIII/396). Beogr-ad 1988. Paris 1994. urić V. Ekmečić Fadil... SKZ. Falczok Waclaw – Wasilewski Tadeusz. Byzant Studies 9. Glasnik NIN-a. Ćošković Pejo. 145-146. (Udžbenik za I. Monografije 25. Beograd 1987. “Istorija srpskog naroda. Kostelac Ana. Fejić Nenad. Ossolineum 1985. Beograd 1981. Ferjančić Božidar. Beograd 1996. IZ 8. Szazadok a magyar törtenelmi társulat közlöye 6.. Wroclav-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Lódz. 117-154. 825. 3. 1982. (* Weiss G. razred strukovnih škola).

München 1981. 337-340. österr. Prvo izdanje. Kabes III/26. septembar 1986). 64.. historijske. Zagreb 1993. kulturne i političke činjenice). Dobojske novine III/27. Compact.. HZ 31-32.. A. Kabes III/25.. Ferluga Jadran. L’amministrazione bizantina in Dalmacija. Byz.. Deputazione di storia Patria per le Venezie. kulturne i političke činjenice. Byzantion 51. (3) (Prva bosanska država).. Krekić Bariša.. historijske. 402. Mandžukić Jasmin. Filipović Muhamed. Zagreb 1978-1979. Weiss G. do prvih desetletij XI. 74/1. kulturne i političke činjenice. Azemina. 3-4): (1) (Bosna i Hercegovina – najvažniji geografski. historijske.. München 1981. 836. Ferluga Jadran. Ferluga Jadran. Byz. historijske. Bizanc na Jadranu (6.. Mostar 1997.. Naučni skupovi 41. stoletje). 831. 2935. 828. Kabes III/22. The Early Medieval Balkans . Ljubljana 1990.-2000. 832. Fine John V. Miscellanea di studi e Memorie 17. 79-81.. Doboj 1998. Südostforschungen 44.. (* Soldo A. 1998. 14. XXVI + 339). Byzance et les Balkans vers la fin du XIIe siecle. Wien 1981.. 363386.-M. ZČ 44/3. 835.) 833. Ljubljana 1987. Filipović Muhamed. 419-422. kulturne i političke činjenice (1. (* Mulahuseinović S. kulturne i političke činjenice.-13. 78. Sarajevo 13. Seibt W. Filipović Muhamed. godine”. Ann Arbor 1983.. Sarajevo 1997. . Bosna i Hercegovina – Najvažnije geografske. 171. 649. Dobojske novine III/28. Sarajevo 1989. (4) (Država Bosna i njeni banovi).. Kabes IV/27-28. München 1985. Mostar 1997. Byzanz auf dem Balkan im frühen Mittelalter... (First paperback edition 1991. Preporod XXVIII/634. Odeljenje istorijskih nauka 11.. Selhanović Selman. 830. Ferluga Jadran.A Critical Survey from the Sixth to the Twelfth Century. 28-29. Bosna i Hercegovina – najvažniji geografski.. Zeit. Beograd 1988. Kapetanović Fahrudin. Deputazione di Storia Patria 1978. Südostforschungen 40.. d. Doboj 1998.. 300.) 834. 826.. 30. Mostar 1997. ZČ 41/4. Sansterre J.100 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. SANU. (* . Sarajevo 1998...) 827. “Studenica i vizantijska umetnost oko 1200. Oslobo enje 55/17854. historijske. Drugo neizmjenjeno izdanje. Filipović Muhamed. Pota in metode bizantinske politične in kulturne ekspanzije na Balkanu od srede VII. 11. Epoha... Filipović Nenad. Feljton: Bosna i Hercegovina – najvažniji geografski. 829. Fragmenti o Kosovskom boju. 171. Ferluga Jadran. Compact. demografske. Edicija ‘Science’. (Me unarodni naučni skup povodom 800 godina manastira Studenice i stogodišnjice SANU. stoletja. Sarajevo 1997. Mostar 1998. 22. 17-24. 1-16. 36-39. Odjek XLII/12. 573-583..02. 18. Jahrb. Bosna i Hercegovina – najvažniji geografski.

). 839.. History 69. Margetić Lujo. 511. 846. Biblioteka Hrvatske povjesnice. 275-277. 1984. Grgin Borislav. Tapkova-Zaimova Vasilika.. CCP XVI/29.. Krekić Bariša. Zagreb 1993.) 840.. Radovi 18. Nuova rivista storica LXIV/3-4. Goldstein Ivo. Zagreb 1995. HZ 45 (1992). Zagreb 1980.. Fine John V. Dubrovnik 1982.. Jakšić Nikola.. Lučić Josip. Crijević. . Vittorio Di Antonio. Rev. Bizant na Jadranu (od Justinijana I. Nenadić D. 141-142. 187-191. 101.11. Études balkaniques XXI/4. Zagreb 1995. 263-265. Zagreb 1989. Split 21. Marulić XIII/3. Anali 19-20. 484-486. Zagreb 1992. Slav. Slobodna Dalmacija. 62. Mednarodno znanstveno posvetovanje “Italija in jugoslovanske dežele ob koncu srednjega veka (14. 50. Pape i Bosna.. (Forum) 29. Zagreb 1992...) 837. 37-38. JLZ Miroslav Krleža. Hrvatski rani srednji vijek. Latina et Graeca-Zavod za hrvatsku povijest FF u Zagrebu... Zagreb 1995. ZČ 38/1-2. 900901. NIN 2000. “Hrvatski biografski leksikon II (Bj-C)”.. I dio (Od osnutka do 1526. 235.. Zagreb 1989. Hist. 04.. Opuscula archaeologica 16 (1992).. Foretić Vinko. Foretić Vinko.. Slobodna Dalmacija. Bobaljević (42-44). Ljubljana 1984. 306-312.. Gestrin Ferdo. 841. 1989. do Bazilija I. 843.. 259-262. 22.. (First Paperback edition 1994. (* Čoralić Lovorka. 212. Angold M. XVI + 687). A. 1992. Povijest Dubrovnika do godine 1808. Rev. Matica XXX/7-8. 51-55. 1986. 1984. Gavran Ignacije. Zagreb 1992.-15.. Livno 1995. 361. Radovi 28. 292-293. Rapanić Željko.A Critical Survey from the Late Twelfth Century to the Ottoman Conquest. Vucinich S. The Late Medieval Balkans. O Tomislavu i njegovom dobu.. “Hrvatski biografski leksikon II (Bj-C)”.. (* Kulinić Tomislav. 838. Goldstein Ivo.).. Gljivoje M. Split 06. Zagreb 1980. 844. 299-327. 488-493. Ann Arbor 1987. Zagreb 1985.. Zagreb 1993. Speculum 59/4. Zagreb 1993. Abulafia D.) 847. Obavijesti HAD XXVII/2. The Late Medieval Balkans . University of Michigan Press. A. Nakladni zavod MH. Kalendar Svetoga Ante 1995. 42-43. Gligorijević Milo.. Obavijesti HAD XXV/1. Branivojevići (271-272). Radovi 25.11. Dan velike pogibje (Druga strana: Tursko gledanje na Kosovski boj).. 139-141. stoletje)”. 715-716. 23-55.. Perugia 1981. 1994. Foretić Vinko i Redakcija HBL. Novi Liber-Zavod za hrvatsku povijest FF u Zagrebu. Beograd 30. Jarak Mirja. Chicago 1982. Slavic Review XLI/4. W.. Sofia 1985. 448. 103107. M. Historiae 1.. Fine John V.Politička historija 101 (* Nicol D. Zagreb 1980. Goldstein Ivo. 747-748. (* Budak Neven.. 1992.. 842. Eng... Rapanić Željko. 845. Cambridge Massachusetts 1984... JLZ Miroslav Krleža. and East Europ.

XXXV. Zenica 2000. 20. 428-429..) 848. (I. ZČ 48/3. 1191-1192. = . Hipoteza za takonarečenita “Treta slovenska preselba” na Balkanot. Autorova naklada. 860. 229-237. Zbornik radova I/1. Fit-Media. “Zbornik radova sa Znanstvenog skupa u povodu 500. Protiv sedam carevina. Sarajevo 1999. Bizantski izvori o osmanskom osvajanju Bosne 1463. 849.. Ljubljana 1994.. 859. Rapanić Željko. (Priijevod i stručna redakcija Nerkez Smailagić). Goldstein Ivo. I-III. Sarajevo-Fojnica 2000. (Forum) 6-7.. Bosanski banovi i kraljevi. Radovi 30. LII + 695. 382-383. Zagreb 1979. Ljubljana 1978.. Slobodna Dalmacija. Bizantska vlast u Dalmaciji od 1165. 1995. Prva linija III/14. Hadžirović Ahmed.102 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. godine.. DZS. 858. FTS-Franjevački samostan Fojnica. = IX + 536.. 183-221. Jalimam Salih. Avari. Celjski knezi v Evropi.. Split 02. Hikmet XIII/3-4. 850.) 853. 37-42. Tom I. Hadžiabdić Hadžija. 2. Smriko Vehid. Povijest Bosne. 105-106. Gazi Isabeg. 462. 9-28. HZ 48 (1995)... II. Didaktički putokazi V/18. Novi muallim I/1. GR IZ BiH LXI/11-12. Historija turskog (osmanskog) carstva.05. Grafenauer Bogo. 14. El-Kalem. Tretja izdaja. Sarajevo 2000. Sarajevo 1996. Zgodovina slovenskega naroda. Grafenauer Bogo. Pregledna istorija života Bosne. Hammer Joseph. FF. Tešanj 1995. 130-132. Hadžijahić Muhamed (Hadžijahik). 857. Nerkez Smailagić. 855.. 13. Celje 1994. izdanje. Zagreb 1997.-2000.. Margetić Lujo.. 147-151. Tuzla 1999. Nekoliko naznaka o srednjovjekovnoj Bosni u historiografiji. Glasnik XXVII/3. 852.. EJ 1.. (* Voje Ignacij. Tuzla 2000. Glasnik VIS-a SFRJ XLVI/1-2.) 856. Hadžiomeragić Maid. Hadžiomeragić Maid. Zagreb 1980.. godine. Hadžihuseinović Salih Sidki Muvekkit. Neosvojivi grad (Odbrana Bobovca). Hadžiomeragić Maid. Skopje 1983. 124-126. do 1180. 213-231. Prva linija III/13. 861. (* Prljača Mustafa.. Sarajevo 1994. 851.. I svezek. Hadžibegić Hamid. Zagreb 1996. Sarajevo 1999. Goldstein Ivo. 854. obljetnice smrti Fra An ela Zvizdovića”. Kupusović Amina. Sarajevo 1994... Grdina Igor. Sarajevo 1983. Gradina II/13. JLZ.

Hrabak Bogumil. München 1988.. GPM 26. Odnosi Herceg-Novog i bosanskih vladara prema Dubrovniku. Sarajevo 1998. 770. Boka 10.. Herceg-Novi u doba bosanskohercegovačke vlasti (1382-1482). 13-37. 863. “Historia Słowiań południowych i zachodnich (Jerzy Skowronek.. nauke. Damjanova Ečka. nauke. Sarajevo 2000.. Federalno ministarstvo obrazovanja.Politička historija 103 553. 117-120. Venecija i bosanska država. Études balkaniques 2. 131-132. (* Pščulkovska-Simitčiev. Glasnik XXII. 405406. 113-119.) 864. Ljubljana 1998. . ZČ 52/1.) 870. Warszawa 1988.. “Historija – Povijest 2. 261-274. Beck. Jörg. Herceg-Novi 1978. VI razred. “Historija – Povijest. 7-31. Istraživanja 12. Mieczysław Tanty.. 27-37. Tadeusz Wasilewski)”. 867. Hrabak Bogumil... HZ 42. 871. (Uredio Milenko Brkić). Opća gimnazija”. Hasting Adrian. 54-58. Skopje 1978. PCC Me ugorje. II razred. Hösch Edgar. = 571) (* Imamović Mustafa. “Historija – Povijest (Nastavni plan i program za osnovnu školu i opću gimnaziju)”. Beck Verlag. kulture i sporta. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”. Novi Sad 1989. 379-381. 268-270. “Historija – Povijest (Nastavni plan i program za osnovnu školu i opću gimnaziju)”. Verlag C.. 335. Zagreb 1988. H. 91-95. Mieczysław Tanty.. Tadeusz Wasilewski)”. HZ 41. Sarajevo 1998. Sarajevo 1998. XIII-XV.. Geschichte der Balkänlander von der Frühzeit bis zur Gegenwart. Hrabak Bogumil. 199-225. 652. (* Budak Neven. Hoensch K. Federalno ministarstvo obrazovanja.. Hrabak Bogumil. Kotor 1978. 873. Kaiser Sigismund. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. München 1996... Venecija i Sandalj Hranić u njegovom širenju po primorju počev od Herceg-Novog. Herrsher an der Schwelle zur Neuzeit 13681437.. III. (* Budak Neven.. Horvat Rudolf. 872.. kulture i sporta. 407-505. Sofija 1979. Kralj Tomislav. 869. Boka 11.) 865. Zagreb 1989. Warszawa 1977. Sofija 1979. /Specijalni dodatak: Nerkez Smailagić (19271985)/. 862. 866. Dimova-Mančeva Veselina – Mančev Krsto.. Bosna forum 1-2. (* Mlinar Janez..) 868. “Historia Słowiań południowych i zachodnich (Jerzy Skowronek. Južni Slaveni. Odjek LIII/3-4. Studenci 1995. Osnovna škola”. Herceg-Novi 1979. Istoričeski pregled 35/1.

12.. Armija RBiH. 35.12. Hadžiosmanović Lamija... 25-26. Sarajevo 1997.. Imamović Enver. Sarajevo 1999. (2. 6. 5 plus 1. Diplomacija (Bosna i Hercegovina). BiH..12. Vojna biblioteka 2... Sarajevo 13.) 876. Sarajevo 1997.11. 879. 467. Dnevni avaz III/729. Dnevni avaz III/740. Sarajevo . Sarajevo 1997. Ljiljan VI/258. Sarajevo 1998. Sarajevo 02. 2. JLZ. 17. Sarajevo 1994. Tabaković Aida. 41. Bošnjačka zajednica kulture Preporod. (3) (Dinastija Kotromanića). Odredi saveznika kneza Lazara u bici na Kosovu. “Uzeir Bavčić.. Imamović Enver. Kabes III/21. 35.... Sarajevo 1998. Ljiljan VI/258. "Neum i bosansko primorje".. Zlatar Behija. Kabes III/20. Historija. Velikani bosanske prošlosti (1-3): (1) (Kulin ban).. Sarajevo 1999. 35. Macedonia Press. Svijet II/83. Imamović Enver. Sarajevo 1997. Zagreb 1984. Press centar. Sofija 1999. 13. 35. 883. Purivatra Atif. Filandra Šaćir. Sarajevo 1997. Orhan Zupčević. Hrabak Bogumil. kulture i sporta. 5-18. Historija Bošnjaka. “Ilustrirana povijest Hrvata”. Enver Imamović. Sarajevo 02. 874. Sućeska Avdo. 881. Oslobo enje 54/17782. 2. Sarajevo 1997. (2) (Kralj Tvrtko). 138-182.. “Hrvatsko-bugarski uzajamni odnosi kroz stoljeća”. Hasović S.104 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Gojer Gradimir. Zagreb 1990. Ljiljan VI/258.. Ljiljan VI/256. 14. (KUN X/59(517).. Sarajevo 02... 884. Ljiljan VI/258. Sućeska Avdo. 12. Užički zbornik 18. 5 plus 5. H. 880. Ma. Zagreb 2000.12. Oslobo enje 54/17783. 18-20. Stvarnost. 5 plus 4. Sarajevo 1996. 18. A. 1991. 1997. 35. Sarajevo 03.. 1997. (* Čoralić Lovorka. Velikani bosanske prošlosti (Kralj Tvrtko I). 1215-1221. A.. 34. (4) (Neosvojivi Bobovac). Ministarstvo obrazovanja. Ljiljan VI/258. . Imamović Enver. Imamović Mustafa. Veličina koja se ne zaboravlja (Historijske magistrale: šesto godina od smrti kralja Tvrtka I).. Sarajevo 1997. 1997.. Ljiljan VI/258. Oslobo enje 48/15580. Mostar 1997. (* Jalimam Salih. 18-20. A. 35. Imamović Enver. Tabaković J. 18-21. Pelidija Enes.. 5 plus 3... 5 i 6 razred osnovne škole. izdanje. izdanje 1998). Titovo Užice 1989. Selma Ferović. 1997. EJ 3. Kulin ban. 61. Kulturna i društvena historija Bosne i Hercegovine (4... 882. Odjek LI/1-2. Sarajevo 1997. Dani 64. Sarajevo 08. (1 izdanje 1993). 20-21. Dopunska nastava)”. Ma. Sarajevo 1997. Bosansko primorje od najstarijih vremena do propasti samostalne države 1463. Matica 50/9..-2000. 39-50.12.. Mostar 1997. 635. 34. nauke. Imamović Mustafa. Ljiljan VI/258. izdanje. 160. Imamović Enver. Sarajevo 1997. GR IZ BiH LIX/11-12. FBiH. 875... Sarajevo 1997... 878... 877. 1997. 18-21. Sarajevo 1997. 60-61... Grebo Zdravko. Ljiljan VI/258.

“Bosanska srednjovjekovna država i suvremenost (Zbornik radova)”.08. 450-459.. Zagreb 2000. 1998. 43. (Jože Kastelic. Ljubljana 1978. Muallim 65-66. Ignacij Voje)”. Donia J. London 1997. 2000. Hikmet XI/112-113. klasično doba 1300-1600 (Prevela Milica Mihajlović). Dijalog nova serija IV/4. Variorum reprints 87.. Osmansko carstvo. Isaković Fahrudin. 1. München 1998. Sarajevo 1991. Organization and Economy. Conquest. Bosna i Ugarska. 617-624. Kico Mehmed. 48-50.. 86....03. Sarajevo 1998. (Srednjovjekovna Srbija. 43. ČSP XXXII/3. (* Dodig Radoslav.) 885. Durić Rašid. Dnevni avaz IV/765. Azemina. Sarajevo 1991.. IRO Vuk Karadžić. Nationalites Papers XXVIII/2. Preporod XXVII/627.. Kamberović Husnija. Altermedia d. FPN. 12-15. Istorija – Povijest (za 1. Ramović Arifa. Činjenice iz istorije Bosne i Hercegovine”. o.. 197-206. razred gimnazije). Sarajevo 07. Inaldžik Halil (Inalcik). (KUN) 6. Sarajevo 1996. 365... The Ottoman Empire. Čuvari prvog kontinuiteta i autoriteta bosanske države 2. 886. Zenica 1998. Sarajevo 14... Tuzla 1998. 154-158. Bosna – glavno područje dubrovačke kontinentalne trgovine 3. 214-215). SKZ. 26-27. The Ottoman Empir: The Classical Age 1300-1600. Sarajevo 1999. priručnici i didaktička sredstva”.. Imamović Mustafa. 167-171. Kamber Ale.) 892. Holjevac Robert. Inaldžik Halil. 889. Hercegovina 10. Ljiljan VI/246. Sarajevo 1998. Beograd 1985. 891. Alić Enver.. “Istorija 1.. Sarajevo 15. izdanje. Kamberović Husnija. Feljton (1-3): Milenijska povezanost Bosne i Primorja 1... ZČ 32/1-2. Knjiga 452. Oršolić Tado. 35-38. Isaković Fahrudin. . Hercegovački tjednik. Südostforschungen 57. 357. London 1978. 1991.. Mostar 16.Politička historija 105 1998.04. Inaldžik Halil (Inalcik). Ljiljan VI/248. Sarajevo 1998. 890. 1998. 888.. Povijesni prilozi 18. Kučuk-Sorguč Indira – Hajdarević Hadžem. Sarajevo 1997. Sarajevo 1998. Oslobo enje 55/17884. 14. Janez Peršič. Pelidija Enes.01. Kolo LXVII. 40. Kico Mehmed. Didaktički putokazi IV/10. 1998. Oslobo enje 55/17914.. Sarajevo 1997.. Ljiljan VI/247. Beograd 1974. Ilustrovana enciklopedija. 105-107. 37. Serdarević Husein. Zastupljenost srednjovjekovne Bosne u udžbenicima historije. 211-212.. Prva linija VI/58.. IDP “Udžbenici. 24. Zagreb 1999. (* Simoniti Vasko. 246-248. Sarajevo 1998.. 21. 189. 362. Robert. o. Mulahuseinović S. 12.. Sarajevo 1997. Mostar 1998. Janez Milčinski. Jergović Miljenko..-NUB BiH. Novalić Fahrudin. Prilozi 28. Ljiljan VI/260. Zagreb 1998. 5-6. 549-551. Behar VII/34.) 887.. “Istina o Bosni i Hercegovini.

Milorad Ekmečić. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”.). “Trpimir Macan. 251- . 13-15. “Istorija Crne Gore.. Beograd 1997. (2.) 895.106 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978... Dubrovnik 1992. Povijesni prijepori”. Zagreb 1983.) 901.) 897..) 898. Zagreb 1983. Marulić XVI/3. Knowledge. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. “Prijedlog nastavnog plana i programa vaspitno-obrazovne osnove za srednje usmjereno obrazovanje i vaspitanje”. (* Perić Vidak.. Ogranak Dubrovnik. 894. izdanje. Redakcija za istoriju Crne Gore. Redakcija za istoriju Crne Gore. Ćirković Sima. Stuttgart 1984. “Istorija Crne Gore. Vladimir Dedijer)”.. Knjiga 6. Beograd 1973. Sofija 1981. “Istorija – Povijest”.. Knowledge. 143-147.. MH. Titograd 1967. 12-13.. Povijesni prijepori”.. Tom prvi: Crna Gora u doba Nemanjića). Geschichte Osteuropas 32/1. (2. XIII + 508. “Istorija Crne Gore. Biblioteka Prošlost i sadašnjost. Sarajevo 1979. 703. Beograd 1997. Biblioteka Prošlost i sadašnjost. Sovetskoe slavjanovedenie 6. “Trpimir Macan. izdanje. 10-11. Tom drugi: Crna Gora u doba oblasnih gospodara). Vojislav urić)”. Peking 1984. Moskva 1980. Knjiga prva (Od najstarijih vremena do kraja XII vijeka). Beograd 1994. Dimitrije Bogdanović. 143-147. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”.. Prva knjiga. Beograd 1997. Knjiga 6. Beograd 1997. 893. Titograd 1970.. Dimitrije Bogdanović. Beograd 1981. SKZ. “Istorija srpskog naroda.. (* Macan Trpimir. Ogranak Dubrovnik. 251260. Ferluga Jadran. Knowledge... Doba borbi za očuvanje i obnovu države (1371-1537)”. (* Perić Vidak.-2000. (* Perić Vidak. Sima Ćirković. Dubrovnik 1992. (* Macan Trpimir. (* Mihaljčić Rade – Dimić Ljubidrag. 598.. 899.) 896. Knowledge. Titograd 1970. Autori: Ivan Božić. Beograd 1997..). Stuttgart 1984. Ferluga Jadran. Moskva 1981. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Autori: Zarije Bešić. Marulić XVI/3. Macan Trpimir. 505. Beograd 1982. A. Ivan Božić.) 900. Tom vtori”. Učebnik dlja studentov istoričeskih fakultetov pedagogičeskih institutov”. Beograd 1994. MH. “Istorija srpskog naroda. Autori: Sima Ćirković. XII + 350. 318-324. Knjiga druga (Od kraja XII do kraja XV vijeka. New York 1974. Knjiga druga (Od kraja XII do kraja XV vijeka. 592. Draga Garašanin i Jovan Kovačević)”. Redakcija za istoriju Crne Gore. Macan Trpimir. “Istorija na Blgarija (Prva blgarska država). “Istorija srednih vekov. 159-177. 127-130. SKZ. Knowledge. Geschichte Osteuropas 32/1. 10-11.. 318-324. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Druga knjiga. Od najstarijih vremena do Maričke bitke (1371)”. Vojislav Korać. Republički prosvjetnopedagoški zavod. Autori: Sima Ćirković... “Istorija Jugoslavije. (* Salivon N. 10-11.. 576. Jovanka Maksimović i Pavle Mijović)”. BAN.

259-261. (Uredio Milenko Brkić). Sarajevo (1991). Studenci 1995. Duga. Jakić Živko. 512. PCC Me ugorje. 219-220. Beograd 1997. Prosveta.. 113-115. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”. do 1537. DZS. Beograd 1990. Beograd 1985. sadašnjosti i budućnosti 1". “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. razred osnovne šole. 908. Studenci 1995. Beograd 1997. XI + 407. Ivanović Voja. Slaveni i Avari “Živko Jakić. Mihaljčić Rade. Zgodovina za 6. 13-15. Stjepan Tvrtko I. 223-224. Povijest staroga vijeka za V.. Ilok. Slovo Ljubve.) . Istorija Srba. Janeković Zdenka. München 1979. Pogovor. 92-97. Macan Trpimir. Monografije 15. razred osnovne škole”. (* Pašić Ibrahim. Marulić XXII/2. 909. izdanje. 259-261. 907. (2. 3-5. Beograd 1990. Katarina. 910.. I. “Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture”. “Avdija Alilbašić. 218-221..). Zagreb 1995. 904. Prva knjiga.) 905.. Jireček Konstantin. (Uredio Milenko Brkić). Jablanović Ivo. Cambridge University Press 1983. Stari in srednji vek. PCC Me ugorje. ŠK. 100-118. Vol. Geschichte Osteuropas XXVII/1. Ćirković Sima. kraljica bosanska.. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. Ljubljana 1998. Stjecanje Konavala: Antička tradicija i mit u službi diplomacije.). Zagreb 1989. Povijest staroga vijeka za V. Beograd 1988. Protić St. Beograd 1984. razred osnovne škole”. Knowledge.. Janša Zorn Olga – Mihelič Darja.. Biblioteka fototipskih izdanja... Balcanica 16-17. Beograd 1985-1986. (Politička istorija). Ljiljan 318. History of the Balkans. Zagreb 1995. (Preveo Jovan Radonić). Dubrovnik 1998.. Zagreb 1980. 148. Zmaj. ŠK. Biblioteka Fototipskih izdanja. Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku. 912.Politička historija 107 260. Beograd 1981. Beograd 1978.. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Jakić Živko. Despot Stefan – povest o maču i peru 1 (Samodržac svetorodne loze). Posebna izdanja. Jalimam Salih. IČ 32. godine.. 335-336. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine.. Janković Stjepan. 50. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”.. Leovac Selena.. (* Samardžić Nikola. 168. Jelić Ivan – Mažuran Ivan. do 1391. (* Ferluga Jadran. Sarajevo 1999. 130-139. (od 1353. 903. Knowledge.) 902. 31-45. Milan. Trajanje Bosne (Lomovi bosanske svijesti). Jelavich Barbara. "Konavle u prošlosti. Prilozi XXV/27. 906. KDM Preporod Zenica 1995. ŠK..) 911. Biblioteka Naša prošlost. ispravljeno i dopunjeno izdanje. Drugo.

izdanje Ljubljana 1990. 84-85. Beograd 1994. (pretisak.. Kalić Jovanka. Jukić Frano Ivan. 917. Beograd 1981. Kalić Jovanka. Beograd 1981. Prva knjiga. Balkanološki institut. Knjiga 56. Kalić Jovanka. Od najstarijih vremena do Maričke bitke (1371)”. IČ 42-43 (1995-1996). Beograd 1982. “Istorija srpskog naroda. Od najstarijih vremena do Maričke bitke (1371)”. 197-211. 922.108 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. SKZ. 918.. 921.. Žarko Protić. Kalić Jovanka. 913. Kalić Jovanka. Srpske zemlje i vladari. Snaženje Despotovine. Milan Vesović)”.. Kamberović Husnija. Fototipski reprint izdanja iz 1851. Beograd 1987. Savezna konferencija SSRNJ. Zagreb 1851. SANU-NBS-MS.. Beograd 1982.. Beograd 1991. “Istorija srpskog naroda... 287. 7-20.. Kalić Jovanka. Nemirno doba. Beograd 1981.. Istina o BiH I/15. Despot Stefan Lazarević i Turci (1421-1327). Knjiga 1. Doba borbi za očuvanje i obnovu države (1371-1537)”. 49-56. Paraćin 1989. SKZ. 213. Jukić Frano Ivan.. Kalić Jovanka.) 914. “Istorija srpskog naroda. (2.. SANU. 88-99. 925..) 926. IG 1-2. Tvrtko i Bosna na vrhuncu moći. Beograd 1997. SKZ. “Istorija srpskog naroda. Srpski veliki župani u borbi s Vizantijom. Srbija i zapadni svet 1389-1459. priredio Stjepan Blažanović). “Istorija srpskog naroda. Sarajevo-Ancona-Frankfurt 1994. 920. Fototipska izdanja. Srbi u poznom srednjem veku. Druga knjiga. Julinac Pavle. SKZ. Doba prividnog mira. 919. Demokratska zajednica BiH. 916. 923. 19. Sarajevo 1990. “Kalendar godišnjica značajnih doga aja i ličnosti naše političke i kulturne istorije 1986-2000. 187. Beograd 1995. Zemljopis i poviestnica Bosne (od Slavoljuba Bošnjaka). (Priredili Milan Matić. Ćirković Sima. 75-87. Zemljopis i poviestnica Bosne od Slavoljuba Bošnjaka. Doba borbi za očuvanje i obnovu države (1371-1537)”. Doba borbi za očuvanje i obnovu države (1371-1537)”. . Druga knjiga. Kratkoje vvedenije v istoriju proishoždenija Slaveno-srbskago naroda (Priredio Miroslav Pantić). SKZ. 251-262. Knjiga 1. Slavonski Brod 1990. Prva knjiga.. Ciklus Ponovljena izdanja. 915. Beograd 1982. 205-217. IČ 29-30 (1982-1983). Druga knjiga. Borbe i tekovine velikog župana Stefana Nemanje. Kalić Jovanka. “Kosovska bitka i njene posledice”. (* Šuica Marko.-2000. Jović Miomir. Beograd 1983. Posebna izdanja. 427-428. 924..

Izdanja grada Trogira 5. Split 1993. XVII + 221. Kaznačić-Hrdalo Ana. “Trpimir Macan. Ljubljana 1994.. Československý časopis historický 31/4. Anžuvinci (10). Zagreb 1993. Klaić Nada. Split 23. krone’. Katić Lovre. Srednjeveška Evropa. 929. 935. Zenica 2000. ZČ 48/4. 71-79.. Ljubljana 1993.. (* Macan Trpimir.. Mirković Vojko. (* Čarni Ludvik. “Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture”. Klaić Nada.. 393.. Povijesni prijepori”.) 933. Kulturni krug.10. Ankara 2000. 578-579. Zagreb 1980... MH. VII + 712 + 16 priloga. Iločki (223). Rasprave i članci iz starije hrvatske povijesti.. Posebno izdanje-Zgodovinsko društvo Ljubljana. 425-428. Muzej grada Trogira. (* Steindorff Ludwig. ŠK. Hirvat Ulusunum. II/1. Knjiga 6. 1994.. 1994. Sarajevo 1978. 17-47. 1-17. Zadnji knezi Celjski v deželah ‘Sv. Slobodna Dalmacija. 90-92. Celjski zbornik. Anali 17.04. 8. Uz početke hrvatskih početaka. 934. Filološke studije o našem najranijem srednjovjekovlju. Dioba i ubikacija dijelova Slanskog primorja u doba pripojenja Dubrovniku godine 1399. Praha 1983. Split 14. 29. Celjski (56-57). Slobodna Dalmacija. Prilozi problematici Kosovske bitke objavljeni u časopisu ‘Obeležja’.Politička historija 109 927. 25.. Trogir 1985. Zagreb 1976.) . 131.) 937. 930. 598. Keen Maurice. Didaktički putokazi V/18. 938. Biblioteka znanstvenih djela 70. Zagreb 1990. Ogranak Dubrovnik. Zagreb 1989.. Karabegović Ibrahim. Marulić XIX/1. Celje 1982. Dubrovnik 1992.) 939.. Nenadić D. 417-419.. Split 1993. Babonežići (17).) 936. ŠK. Katičić Radoslav. 1993.05. Prilozi XIV/14-15. Šimunović Petar. Kosovski boj u objavljenim najstarijim izvorima i novijoj srpskoj historiografiji. Split 08. Kampuš Ivan. Macan Trpimir. Obavijesti HAD XXV/3... Povijest Hrvata u razvijenom srednjem vijeku. Kampuš Ivan. (* Pnk. 17-79.. J. 9296. (* Rapanić Željko. 297. Karbić Damir. Südostforschungen 45. Zagreb 1986. Iz problematike srednjovjekovne povijesti Bosne. 932. 928. Klaić Nada. Javni život grada i njegovih ljudi. Cankarjeva založba. Biblioteka Prošlost i sadašnjost. Assam. Historiografija o Bosni i Hercegovini (Najznačajnija literatura). 384-385. Karatay Osman.. HZ 42. Slobodna Dalmacija.. 931. Trogir u srednjem vijeku. Nelipčići (416). 281. München 1986. Erken Ortacľ’da Türk – Hirvat Iliskileri. HZ 43... Klaić Nada. Talovci (655). Dubrovnik 1979...

1990. 1990.06.).06. Sarajevo 02. 15. 12. Slavonska Požega 1986. izdanje. 8-9.. 2. Klaić Nada. 1990.06.) 942. (6) (Falsifikati splitske crkve). 943. Sarajevo 09. 14. (12) (Smrt posljednjeg Arpadovića). 941. Zagreb 1993. (2) (Protjerivanje iz udžbenika). 16.07. GZH. Prošlost Zadra II... Zagreb 1989. 948. Sarajevo 30. 470. Milutinović . Sarajevo 21. 1990. (11) (Kumani i bosanski heretici).... 946. Klaić Nada. 1990.06. 1990..07. Oslobo enje 47/14993. Nilević Boris.. Sarajevo 04. 15.06.07.-2000. 1. Klaić Nada. 10. (15) (Svjedoci a ne jemci).. (7) (Banus Culinus Dominus Bosne). 18. IGC Borba.07. Sarajevo 28. 947. Sarajevo 1991. 344. Zagreb 1993. odlomaka i ilustracija.. 8. (16) (Kratkotrajno veselje ugarskog vladara). Klaić Nada. (* Lovrenović Dubravko. (8) (Tri pisma Grgura IX).. JLZ Miroslav Krleža. 1990. Oslobo enje 47/15095. 17. Sarajevo 03.. Radio Sa XIX/70.110 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Samostalni politički razvitak bosanskih zemalja nisu prekidali niti Hrvati niti Srbi. 50-59. Srednjovjekovna Bosna. 1990. 16. Oslobo enje 47/15089. 18. Sarajevo 26. priredio David Atlagić)”. Oslobo enje 47/15100. 113-137. (4) (Samostalna zemlja). 12. 11.07. (18) (Poslušni vazal ili bosanski buntovnik). “Hrvatski biografski leksikon II (Bj-C)”.07. Ančić Mladen. Sarajevo 10. 1990.. Bosna – ni srpska ni hrvatska. 17. Zadar 1976.. Oslobo enje 47/15099.. Ecclesia seu monasterium sancti Michaelis de Rudina. Oslobo enje 47/15107.07. 272-276. Zagreb 1989.07. (9) (Ninoslav: Pataren ili pravovjerni). Oslobo enje 47/15103. 1990... 1990. 1990. 1990. 1990. Beograd 1992. Sarajevo 17. Oslobo enje 47/15087. Klaić Nada – Petricioli Ivo. Feljton: Srednjovjekovna Bosna (1-18): (1) (Prošlost u političkim okvirima). Oslobo enje 47/15094. Klaić Nada. (* Margetić Lujo. 17. Sarajevo 1990. Srednjovjekovna Bosna.. 1990.. 621-634. Oslobo enje 47/15091.03.). München 1979. Sarajevo 25. Zadar u srednjem vijeku. 18.g. 1990. Sarajevo 06. Politički položaj bosanskih vladara do Tvrtkove krunidbe (1377. izdanje. Ćošković Pejo.06... Biblioteka Posebna izdanja. Oslobo enje 47/15093. Banja Luka 1990. (5) (Zabluda istoriografije). Politički položaj bosanskih vladara do Tvrtkove krunidbe (1377. 14. Eminex. “Bosna i Hercegovina ogledalo razuma (Izbor članaka. Putevi XXXV/5. 940. 348-351. 6.. Oslobo enje 47/15098. Klaić Nada. Sarajevo 05. Klaić Nada. 945. Povijest Hrvata u srednjem vijeku. (3) (Javna vlast – dokaz državnosti)..g. Oslobo enje 47/15102.06.. Bribirski knezovi. Sarajevo 07. Klaić Nada.. 1990. (10) (Bosansko-dalmatinski odnosi). (17) (Križarski rat na Bosnu). Oslobo enje 47/15094.. (13) (Mudra šutnja bosanskih vladara).06. 1990. Oslobo enje 47/15088. 9. 277. 47/15106. 308-317. 192-195. Südostforschungen 38..(* Horvat Angela.) 944. (14) (Dolazak Stjepana II). Sarajevo 22. Zagreb 1994. Oslobo enje 47/15101. Sarajevo 10. Sarajevo 23. Zagreb 1990. Sarajevo 27... Sarajevo 29.06.. Osloboenje 47/15092. Vjesnik Muzeja požeške kotline 4-5. 1990. Behar III/10. 16..07. HZ 45 (1992). Globus. GDI BiH 40-41 (1989-1990). Oslobo enje 47/15108.

247-260. IRO Naučna knjiga.06.. 8. Zagreb 1993. Zagreb 1994. godišnjici Kosovske bitke). Kosanović Jakov. Stožer naše istorije. Prva knjiga. Sarajevo 23. Istorijski zapisi LXII/1-2. 957. Bosna i Hercegovina od seobe naroda do XII stoljeća. 1989. I-II. Marulić XXIII/1. JLZ. Povijest Bosne (fototip izdanja iz 1882. MH. Oslobo enje 46/14730. Beograd 1981. Kolumbić Nikica. 2. Beograd 1989. Celjski grofovi. Oslobo enje 46/14728. Feljton: Splet legende i istorije (600 godišnjica Kosovske bitke). (* Matijević-Sokol Mirjana. 8. Predgovor: Jovanka Kalić). 1989. VIII + 247. Knjiga prva”. 960. Čabotarev Andrej.. 217-222.. godine). Svjetlost.. Sarajevo 20. 958. Biblioteka Izdanci. Obavijesti HAD XXV/3. 3. Zbornici i monografije. Zagreb 1980. Bobaljević Vuk.12. (Prevela s francuskog Gordana Petrović. Doseljenje Slovena na Balkansko poluostrvo. 1988). II-430. HKD Napredak. 952..... Nazor Ante.) 955. Oslobo enje 48/15630. Zagreb 1994. Kovačević Jovan. (Fototipsko izdanje). 362. 7.06. 118-122. Knezović Oton. Dumbović Vladimir.. I-IV. I-382. Zagreb 1982. 634-635. Sarajevo 1990. Povijest Hrvata od najstarijih vremena do svršetka XIX. 950. Oslobo enje 46/14727. Filip Višnjić. Sarajevo 24. izdanje.) 949... (U istoj izdavačkoj kući ovo izdanje je izašlo: 1981. 95-96.. 244-248. Sarajevo 1998. “Kninski zbornik”.. Radovi 27. “Kraljevska dobra u centralnoj Bosni”. 954. (Priredio Trpimir Macan). 1989. 1985. Zagreb 1990. Biblioteka Hrvatske povjesnice. JLZ Miroslav Krleža. 956. “Istorija srpskog naroda. Klaić Vjekoslav. 959. 7. Korenić Bojan. mit sa izvornom snagom (Naučni skup o Kosovskom boju u SANU). 205-207. Zagreb 1993. 159-195.Politička historija 111 Kosta. izdanje. Zagreb 1993. Sarajevo 21. stoljeća. . Nakladni zavod MH.) 953. Vi enje drugih (Skup u ANU BiH o 600. “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463. “Kosovska bitka (Vojno-istorijska rasprava)”. Nazor Ante. Kont Fransis. Korenić Bojan.. Skopje 1990. 685. EJ 2... Titograd 1989... III-380. Preštampano iz ‘Ratnika’ iz 1898 gd.. (* Džidrova Ljubinka.06. Klaić Vjekoslav. 1991. CCP XVII/32.. Zagreb 1989.. Biblioteka Retrospektive. Sloveni (Nastanak i razvoj slovenskih civilizacija u Evropi VI-XIII vek). 951. 46. Macedoniae acta archaelogica 11. 109-124. Beograd 1989. 383-385. 226 + 4 karte. SKZ. Kos Milko. IV-456). Povijesni prilozi 13. “Hrvatski biografski leksikon II (Bj-C)”. Od najstarijih vremena do Maričke bitke (1371)”..

Institut za nacionalna pitanja. sport. Słowiańszcyzna południowa. "Neum i bosansko primorje". 35-37. Zenica 1996.. Novi Liber. Samostalnost i moć (Kralj Stjepan Tvrtko I. “Kronologija. 103-109. Sarajevo 1979.. Oslobo enje 54/17626. Ljubljana 1996. izdanje. Kržišnik-Bukić Vera..-1999. 1997.. 961. Kolo I/5-6. Ljubljana 1997. (* Bušić Krešimir. stoljeća. Hercegovina 4-5 (12-13). 368.. Posrednici i tijek pregovora s Radoslavom Pavlovićem 1421. 973. Kristić Alen. Kurnatowska Zofia. Kotromanić). Krajiške utvrde i obrana Hrvatskog kraljevstva tijekom 16. Mostar 1998. 965. Bosnska identiteta. 404.... Pad Bosne i Hercegovine pod Turke u spisima bosanskohercegovačkih franjevaca. Inštitut za narodnostna vprašanja. Sarajevo 29. ČSP XXIX/3. (Urednik Ivo Goldstein)“. religija. Sarajevo 1994. godine o kupnji njegovog dijela Konavala. 963.) 972. Zagreb 1997. Press centar ARBiH. 967. O učešću bosanskog odreda u Kosovskoj bici. (1 izdanje 1993). Sarajevo 1989. 60-85.. Kovačević-Kojić Desanka. 966. Baška Voda 1995/1996. Kreso Muharem. (* Redžić Enver. “Povijesnoteološki simpozij u povodu 500 obljetnice smrti bosanske kraljice Katarine”. Zagreb 1996.. Institut za suvremenu povijest. Knjiga 1.1427. 2. Biblioteka Hrvatska povjesnica. 117-142.. (* Feldman Andrea.. 325-328.) 969. 594-596.-2000. Kunstmann Heinrich. Diskusija. Polska akademia nauk.. Kretanje Slavena u srednju i istočnu Evropu u doba seobe naroda (Preveo Ivan Pederin). 39. Sarajevo 1979.112 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. književnost. Institut Historii Kultury materialnej. 964. Monografije i studije. Bosanski identitet izme u prošlosti i budućnosti. 289-290. 42-43. Zagreb 1995. Hrvatska.) 971. Vrline i mahne novih gimnazijskih udžbenika iz historije. 136. 256. Didaktički putokazi 6. Kovačić Anto Slavko. Kržišnik-Bukić Vera. Kovačić Anto Slavko.. (KUN) 14. znanost i tehnički razvoj. Ljubljana 1997. svijet: Politička i vojna povijest.06. NEV XXIX/1. glazba. Naši dani XXXVI/970 (40). Kraljević Ivan. 159-170.) 970. 42. . 968. 962. Kruhek Milan. Vojna biblioteka 2. likovne umjetnosti. Novi cvijet LXIV. Zagreb 1995. Zagreb 1991. Med preteklostjo in prihodnostjo. Krkalić Hikmet. film. Pad Bosne i Hercegovine pod Turke u spisima bosanskohercegovačkih franjevaca. (* Voje Ignacij. KS-FTS. ZČ 51/2. Povijesni prilozi 14.. Europa. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1977..

Zagreb 1989. Lovrenović Dubravko.. 983. Bokšić Žore.. Sarajevo 1987.) 974. Lovrenović Dubravko. 55-66.. JLZ Miroslav Krleža. 5. Lapenda Stjepan. 193-198. Sarajevo 1990. 311-312. Feljton: Čija je Herceg-Bosna? (1-2). 981. Moskva 1980. Bosnija i Horvatija v XII-XV vv. 978. Da li je Jelena Nelipčić bila majka Balše Hercegovića. 199-220. stoljeća.. 104-105. Lovrenović Dubravko. Arheološki vestnik 31. Jelena Nelipčić. Lovrenović Dubravko. 183-193. Hrvoje Vukčić Hrvatinić i splitska komuna. Zagreb 1986. Evgenij. Vi enja i zablude (Bosna i Hercegovina u djelima francuskih autora od najdavnijih vremena do konca XX stoljeća). 343-345. Odjek L/1-3. “Voprosi socialnoj. GADAR BiH 27. Lovrenović Dubravko. “Istorija srednih vekov”. 982. Balkanskie issledovanija. Vipusk 9.Politička historija 113 (* Ristić Ljubica. i tokom prvih decenija 15. Moskva 1984. 985. Sarajevo 1986. HZ 39. (1) (Izme u legende i stvarnosti). 231-236. Kako je bosanski vojvoda Sandalj Hranić došao u posjed Ostrovice i Skradina. Sarajevo 1987. političeskoj i kulturnoj istorii jugo-vostočnoj Evropi”. u XV. “Hrvatski biografski leksikon II (Bj-C)”.-1420.). Lovrenović Dubravko. 976. Sarajevo 1990. Sarajevo 1997.. splitska vojvotkinja i bosanska kraljica. Istočni Jadran u odnosima izme u Hrvoja Vukčića i Sandalja Hranića na prelazu iz XIV. (2) (Državni suverenitet srednjovjekovne Bosne). IZ 7... 984. Banja Luka 1986. .. stoljeće. Litavrin Grigorevič Gennadij – Naumov P. 163-172. Ljubljana 1980. 5. Lešić Anto. Beograd 1979. Cetinski knez Ivaniš Nelipčić u političkim previranjima u Dalmaciji krajem 14. 1011... Prilozi XXI/22. Zagreb 1987. 979. Osobenosti stanovlenija rannefeodalnih slavjanskih gosudarstv na Balkanah.. Radovi 19. Svjetlo riječi VIII/90. Lovrenović Dubravko. Lovrenović Dubravko. 37-45. Svjetlo riječi VIII/88-89. IČ 25-26 (1978-1979). 15-28. Litavrin Grigorevič Gennadij. 975. Pleterski A. Ostrovica i Skradin u mletačko-ugarskim ratovima za Dalmaciju (1409. Prilozi XXII/23. 977. Zagreb 1986.. 980.... Radovi 20.

o. FTS. Sarajevo 1997. Srednjovjekovna bosanska država.12. 43-56. “Šest stoljeća od smrti bosanskog kralja Tvrtka I”.. Osloboenje 54/17800. Sarajevo 1991. Sarajevo 1998. Krijesnica II/6. (2) (O porijeklu bosanske krune). Feljton: Tko je i gdje okrunio prvog bosanskog kralja Tvrtka I Kotromanića (1-2): (1) (Kruna. 7-27. Odjek L/1-3.-1991.. Bosansko srednjovjekovlje u svjetlu kristijanizacije vladarske ideologije (Na trećem putu tzv. Proglašenje Bosne kraljevstvom (Pokušaj revalorizacije). Oslobo enje 54/17786... 141-153. Lovrenović Dubravko. Odjek XLIV/17-18. 993. Corona regni Bosnae (Kruna bosanskog kraljevstva). 227-287. 991. 9. Sarajevo 1998...12. Lovrenović Dubravko. . 995. (KUN) 8. 1997. “Bosna i Hercegovina od najstarijih vremena do kraja drugog svjetskog rata”. 996. Special 50th anniversary edition. Lovrenović Dubravko. 37-93.. Lovrenović Dubravko. 34-35. Forum Bosnae 3-4. 997. Sarajevo 1991.-NUB BiH. Lovrenović Dubravko. Lovrenović Dubravko. 989.. 2. "monarhijske pobožnosti"). 8-9. BF V/8.-2000. 990. Lovrenović Dubravko. Altermedia d. Sarajevo 21. Illyrian-Roman-Slavic syntesis. Sarajevo 1994. Stećak I/7. Milodraška zakletva. 988. BKC. Sarajevo 1999. Lovrenović Dubravko.. 34-35. Lovrenović Dubravko.114 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Sarajevo 1997. Lovrenović Dubravko. Odjek.. (2) Stećak I/8. BF I/1.. Samobor 1993. Zenica 1995. Lovrenović Dubravko. 85-125. Na ishodištu srednjovjekovne bosanske etno-politogeneze.). “Istina o Bosni i Hercegovini (Činjenice iz istorije BiH)”. 998. Sarajevo 1994. Kotromanića (Corona regni Bosnae) (1). 986. dopunjeno izdanje. Lovrenović Dubravko.". (zbornik radova). Lovrenović Dubravko... BF VI/9. o. A zemlja ostaje. 156-193. 994. 3-9. Feljton (1-2): O mjestu okrunjenja prvog bosanskog kralja Tvrtka I.. 987. 1997. Somobor 1994. "Sedam stoljeća bosanskih franjevaca 1291. Iliro-romansko-slavenska sinteza (Ra anje novog naroda). (KUN) 6. žezlo i jabuka bosanskog kralja). 992. 11-15. Sarajevo 07.. Utjecaj Ugarske na odnos Crkve i države u srednjovjekovnoj Bosni. Sarajevo 1998. Od slavenskog naseljavanja do bana Kulina (VII-XII st.

Lučić Josip. Prvi milenij Bosne”. Dubrovnik i kosovska bitka u dokumentima i historiografiji.) 1006.) 1010. Mala knjižnica. (* Džaja Srećko. Rajčić Tihomir. 1001. Zagreb 1998. Beograd 1981. HZ 46 (1993).) 1008. Jajačka banovina (249). Zagreb 1999. Bosnia a Short History. Hrvatski narodni kalendar 1996. Zagreb 1994. razred osnovne škole. Sarajevo 1995. London 1994. Kotromanići (313). 1011. Povijest hrvatskog naroda (pregled). Povijest hrvatskog naroda (pregled). Tvrtko I Kotromanić (14).. Stjepan II Kotromanić.04. Zagreb 1997. Stjepan Tomašević (14-15). ŠK. MH. (* Kurtović Esad. (* Zovkić Mato. 214-217. Sarajevo 1995. knjiga 13. Zagreb 1980.. 1005. Godina 44. Malcolm Noel. Trpimirovići (692-694). 368. 22. Biblioteka Hrvatske povjesnice. 96-99. Kolo IX/3. 1009. Hrvatsko slovo. (Prijevod Zlatko Crnković). HZ 42. izdanje. Zagreb 1999.Politička historija 115 999. (* Čić Emil. University Press... “Istorija srpskog naroda. Malcolm Noel. 504. Erasmus Gilda-Novi Liber-Dani. 1000.Kratki pregled. “Ivan Lovrenović – Vildana Selimbegović. Macmillan. Tomislavgrad 1999. “Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture”.) 1007. Sarajevo 1999. 131-140. SKZ. Dani 135. Macan Trpimir. 122. 1999. ŠK. Zagreb 1992. 1003. Zagreb 1995. Zagreb 1989. Dubrovačka Republika (116-120). XXIV + 340. 1002. Kulin. Karčić .. 174-183. Kulin (330).. MH. Od najstarijih vremena do Maričke bitke (1371)”. Lučić Josip – Raukar Tomislav. Nilević Boris.. Macan Trpimir. (* Buljan S....) 1004. Dubrovačka diplomacija (116). Sarajevo 31.. Vukčić Hrvatinić Hrvoje (740-741). 127-143. 553-555. Zagreb 1995. Naša ognjišta XXIX/259. 4.. Dijalog NS I/3-4. Trijumf Vizantije početkom XI veka. Lovrenović Ivan – Selimbegović Vildana. (* Sekulić Ante. Povijest hrvatskog naroda (pregled). Slavica. Zagreb 1995.. III kolo. New York 1996.. 3. Erasmvs 14. 1999. Malcolm Noel... Bizant. Maksimović Ljubomir. 240. Povijest Bosne . Avari (16). Povijest hrvatskog naroda. Nakladni zavod MH. Prva knjiga. Makek Ivo. Zagreb 09. 360. Zagreb 1994. 180-185. Bosanska država (44-45). Lučić Josip. Macan Trpimir. Macan Trpimir. Povijest 6: udžbenik za VI. MH. Zovkić Mato.. izdanje.12. Bosnia a Short History. 170-179. “Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture”. CCP XVIII/34. Pad Bosne pod tursku vlast (19). ŠK. 40-41. Zagreb 1980. 15. 91-95.. Naša škola XLVI/7-8.

Budapest 1990.. obljetnicu Povelje Kulina bana)..... “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. Tešanj 1995. (* Švab Mladen.. Kico Mehmed. Sarajevo 1996. Malcolm Noel. Sabina Berberović.. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”. Kolo IX/2. Istorijski zapisi XXXII(LII) XLI/4. 3. Tomislavgrad 1996. Matuz Josef. Samobor 1996. (Prevod Senada Kreso. Mandžukić Jasmin. Stećak III/25.. 1022. Sarajevo 1989. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”. 1020. Didaktički putokazi 4. Džaja Srećko. 95. Posljednji hrvatski narodni kraljevi. PCC Me ugorje. Behar IV/19-20.. 15. Povijest 2. Kosovo – Kratka povijest”.. Posljednji Kotromanići. 12. Markešić Luka. Zagreb 1995. . 1017. Ljiljan IV/134.. Svjetlo riječi VII/78... 1995. 1021. 48. Kaiser Sigismund in Ungarn (1387-1437). BF IV/5. 42-53. Barun An elko.10. Studenci 1995. 22.. Fikret. Mályusz Elemér. 1016.-2000. Podgorica 1979. Malović Marica. (Udžbenik za II.) 1012. Maslak Nijazija. Unsko-sanske novine I/9. . PCC Me ugorje. mitovi i porijeklo (Ulomak iz bestselera Kratka povijest Bosne). Sarajevo 1995. Grundlinien seiner Wissenschaftliche Buchgesellschaft. Das Osmanische Reich. Mostar 1998. Zenica 1996. Dani. Hercegovina 10. Nilević Boris.116 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 520. Bihać 1996. 30-31.. 1018. 64-68. 185-191.. Kulin ban – historija i legenda (Uz 800. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. 21. 1019.. Matković Hrvoje – Drašković Blagota. Budapest 1990. Matić E. 422. Povijest Hrvata za vlade župana i knezova (Od 600-925 g. Dodig Radoslav.. 557-562. Naša ognjišta XXVI/234. 1015. Rase. Zagreb 1997. Gradina II/14. Kosovo A Short History. Stefan Dečanski i Zeta. Zagreb 1991.).. Erasmvs 19. Malcolm Noel. Zsigmond király uralma Magyarországon. 1013. Studenci 1995. 13. London 1998. Malcolm Noel. 9-11. Amira Sadiković). 5-69. Šimić Angelina. 209-211. (Uredio Milenko Brkić). Oslobo enje 52/17000.. Sarajevo 2000. Darmstadt 1985. Zagreb 1999. Akadémiai Kiadó. Gondolat Kiadó. Macmillan. Mályusz Elemér.. (Uredio Milenko Brkić). Sarajevo 07.) 1014. Matić Antun. razred gimnazije). 1023.

. (* Kovačević Branislav. (Stručni redaktori jugoslovenskog izdanja: Ljubomir Maksimović i Rade Mihaljčić)”. (Preveo Nenad Moačanin). Beograd 1987. Istorijsko-memoarska dela.. Godina 46. Golden marketing.. Doba oblasnih gospodara. Zagreb 1986. Biblioteka Povijesna istraživanja. 286.. 183-187. 1029. Matanov H.) 1027. Istorijskomemoarska dela.) 1025. Drugi tom. Mažuran Ivan. Beograd-Novi Sad 1987. Hrvati i Osmansko Carstvo. Beograd 1982. Beograd 1984.. HZ 39. Istorija za VI razred osnovne škole. 368. 239. Titograd 1990. SKZ. (* Harisijadis Mara. Kraj srpskog carstva. Istorija-kult-predanje. Mihaljčić Rade.. Mihaljčić Rade. 36-46.. 151-153. Sofia 1985. Uspon južnoslovenskih zemalja (67-75). Pad južnoslovenskih zemalja (94-100).. Osmansko carstvo. Behar III/10. 1. Mihaljčić Rade. Hrvatski narodni godišnjak 1999. Matuz Josef. izdanje. Lazar Hrebljanović. “Istorija srpskog naroda. (* Grahovac Željko. Ćuk Ruža. Zagreb 1993. Banja Luka 1987. Kosovska bitka. BIGZ. Études balkaniques 21/4. 327. Lazar Hrebljanović. Istorija-kult-predanje.. Rakova Snežana. Beograd 1982. 121-123. SKZ. 146-148.. Etničke i političke promene na Balkanskom poluostrvu (61-67).) (* Dinić-Knežević Dušanka.. Beograd 1983. Zagreb 1998. Biblioteka Istorija. Kraj srpskog carstva. Zagreb 1992. GDI BiH 38. 1420-1422. 1028. Mihaljčić Rade. IG 1-2. Nolit. Doba borbi za očuvanje i obnovu države (1371-1537)”. Beograd 1989. izdanje 1984.. 182. Zbornik MS za istoriju 31. Beograd 1980-1981. ŠK.) 1026. “Srednji vek i renesansa. Beograd 1989. Sarajevo 1987. Druga knjiga. SKZ. Sarajevo 1998. 187-193. 1032.. GR IZ BiH LX/11-12.. BIGZ.) 1033. 173-175. 223. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Beograd-Zavod za izdavanje udžbenika Novi Sad.. Novi Sad 1985. 150-151.. Mihaljčić Rade. Jalimam Salih. 74-77. (* Kovačević Branislav. Sofija 1985. Sarajevo 1998. 187-193. Prlender Ivica. Istorijski zapisi LXIII/34. 341-343. Mihaljčić Rade.) 1031.. Zbornik Muzeja 24-25.) . Doba borbi za očuvanje i obnovu države (1371-1537)”.. Beograd 1975. Mihaljčić Rade.. Istoričeski pregled 41/8... Ćošković Pejo. 21. 1030. Druga knjiga. IRO Narodna knjiga-IRO Vuk Karadžić-IRO Rad. Titograd 1990. Mihaljčić Rade.. (* Salihbegović Ahmet. Istorijski zapisi LXIII/3-4. Ilustrovana Istorija sveta. 377. “Istorija srpskog naroda. (2.Politička historija 117 1024. 2135. 299. Jalimam Salih.. IZ 8.

118

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

1034. Mihaljčić Rade, Junaci kosovske legende, BIGZ, Istorijsko-memoarska dela, Beograd 1989., 313. (* Kovačević Branislav, Istorijski zapisi LXIII/3-4, Titograd 1990., 187-193.) 1035. Mihaljčić Rade, The Battle of Kosovo in History and in Popular Tradition, BIGZ, Beograd 1989., 248. (* Steindorff Ludwig, Südostforschungen 49, München 1990., 442-443.) 1036. Mihaljčić Rade, Tributi, “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”, Knowledge, Beograd 1999., 746-748. 1037. Mijatović An elko, Srednjovjekovne države, Bosansko Kraljevstvo i Hercegovina u prostoru i vremenu, “Ljubuški kraj, ljudi i vrijeme, Knjiga 1., Zbornik Znanstvenog simpozija održanog u Ljubuškom 11. i 12. kolovoza 1995.”, Ziral-Naša djeca, Mostar - Zagreb 1996., 113-127. 1038. Mijatović An elko, Iz riznice hrvatske povijesti i kulture, ŠK, Zagreb 1996., 560. (* Švab Mladen, ČSP XXVIII/1, Zagreb 1997., 199-200; Szabo Agnesa, Hrvatsko slovo, Zagreb 07.02. 1997., 14.) 1039. Mijatović An elko – Mirošević Ivo – Šanjek Franjo, Hrvatska i svijet od V. do XVIII. stoljeća, (Udžbenik za II. razred gimnazije), Zagreb 1997. (2. izdanje 1998; 3 izdanje 1999; 4 izdanje 2000.). 1040. Mijović Pavle, Doseljavanje Slovena u Duklju (Crnogorci), EJ 3, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1984., 66-75. 1041. Miletić Nada, Rani srednji vijek (Historija) (Bosna i Hercegovina), EJ 2, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1982., 166-167. 1042. Miletić Nada, Rani srednji vijek (Historija) (Bosna i Hercegovina), “Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina, Separat II. izdanja Enciklopedije Jugoslavije”, JLZ, Zagreb 1983., 78-79. 1043. Milutinović Branislav, Borba Balšića sa Mlečanima za zetske primorske gradove, “Srednjovjekovna istorija Crne Gore kao polje istraživanja”, Zbornik radova sa Okruglog stola Istorijskog instituta, Istorijski institut RCG, Knjiga 3, Podgorica 1999., 199-227. 1044. Milutinović Kosta, O južnoslavenskom obilježju boja na Kosovu. U povodu 600. godišnjice, Zadarska revija XXXVIII/1-2, Zadar 1989., 11-28. 1045. Mirošević Ivo – Šanjek Franjo – Macan Trpimir – Perić Ivo, Pregled povijesti hrvatskog naroda od VI. st. do naših dana, ŠK, Zagreb 1995.

Politička historija

119

1046. Mitić Ilija, Konzulati i konzularna služba starog Dubrovnika, Historijski institut JAZU, Monografije 4, Dubrovnik 1973. (* Leutić Josip, Anali 17, Dubrovnik 1979., 784-785; Bartl Peter, Südostforschungen 38, München 1979., 351-352.) 1047. Mitić Ilija, Prilog proučavanju obaveza Dubrovačke Republike prema drugim državama, JIČ XVIII/3-4, Beograd 1979., 94-103. 1048. Mitić Ilija, Me unarodni položaj Dubrovačke Republike s obzirom na njene novčane i druge obaveze prema stranim zemljama, Pomorski zbornik 17, Rijeka 1979., 351-356. 1049. Mitić Ilija, Dubrovačka država u me unarodnoj zajednici (od 1358. do 1815.), JAZU-Nakladni zavod MH, Biblioteka Studije, monografije, kritike, Zagreb 1988., 299. (* Steindorff Ludwig, Südostforschungen 49, München 1990., 441-442.) 1050. Mitrović D. Jeremija, Istorija Srba, Curo, Beograd 1994., 516. 1051. Mitrović Vladislav, Dabrobosanska mitropolija, EJ 3, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1984., 355. 1052. Moačanin Nenad, Tursko (Osmansko) carstvo, “Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture”, ŠK, Zagreb 1980., 700-701. 1053. Moačanin Nenad, Turska Hrvatska. Hrvati pod vlašću Osmanskog Carstva do 1791. godine, MH, Zagreb 1999. (* Mandušić Iva, Kolo X/4, Zagreb 2000., 424-426.) 1054. Moskolenko Evseevič Anatolij, Bosnija v XII-XV vv, “Istorija južnih i zapadnih slavjan, Kurs lekcii, Moskva 1979. 1055. Muharemović Husein-Huska, Naša vremena i običaji, Vlastita naklada, 1. izdanje, Bihać 1997. (2. izmjenjeno i dopunjeno izdanje, Bihać 1997., 184.). 1056. Mužić Ivan, Podrijetlo Hrvata (Autohtonost u hrvatskoj etnogenezi na tlu rimske provincije Dalmacije), Nakladni zavod MH, Hrvatske povjesnice, Zagreb 1989., 276 + 40 tabela. (* Brković Milko, Zadarska revija XXXIX/4, Zadar 1990., 544547; Katičić Radoslav, Obavijesti HAD XXII/2, Zagreb 1990., 60-62; Mlivončić Ivica, Slobodna Dalmacija, Split 14.01. 1990., (Forum) 42; Katičić Radoslav, SP III/19 (1989), Split 1991., 243-270; Mužić Ivan, SP III/19 (1989), Split 1991., 271-284; Katičić Radoslav, SP III/19 (1989), Split 1991., 285-287.) 1057. Mužić Ivan, Podrijetlo i pravjera Hrvata (Autohtonost u hrvatskoj etnogenezi na tlu rimske provincije Dalmacije), Zbornik Kačić Split-Nakladni zavod MH, Knjižnica Zbornik Kačić 22, Split-Zagreb 1991., 366.

120

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

1058. Mužić Ivan, Slaveni, Goti i Hrvati na teritoriju rimske provincije Dalmacije, 4. dopunjeno i prera eno izdanje, Iberia, Split 1996., 527. (* Mlivončić Ivica, Slobodna Ddalmacija, Split 26.11. 1996., (Forum) 6.) 1059. Mužić Ivan, Slaveni, Goti i Hrvati, 5. dopunjeno i prera eno izdanje, Naklada Nediljko Domanović, Djela iz hrvatske duhovne i kulturne baštine 2, Zagreb 1997., 600. 1060. Nastavni planovi i programi:, Nastavni plan i program (Opća gimnazija), Bosna i Hercegovina, FBIH, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Sarajevo 1999; Historija – povijest VI razred, Osnovna škola, “Nastavni planovi i programi (Osnovna škola, Osnovna muzička škola, Osnovna baletska škola)”, RBIH, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta – Pedagoški zavod, Sarajevo, školska 1994./95., 221-223; Nastavni planovi i programi 2 (Prirodnomatematička gimnazija, Matematičko informatička gimnazija, Učiteljska škola), Školska godina 1995/1996), Pedagoški zavod, Sarajevo 1995; Nastavni planovi i programi 2 (Srednje stručne škole), Knjiga 1, Školska godina 1995/1996), Pedagoški zavod, Sarajevo 1995; Nastavni planovi i programi 2 (Srednje tehničke i srodne škole), Knjiga 2, Školska godina 1995/1996), Pedagoški zavod, Sarajevo 1995. 1061. “Nastavni program za hrvatski jezik, povijest i etiku u srednjim školama”, Zagreb 1995. 1062. Naumov P. Evgenij, Balkanskoe srednevekovje, Balkanskie issledovanija 5, Moskva 1979. 1063. Naumov P. Evgenij, Bosnijskoe srednevekove v sovetskoj istoričeskoj literature, Prilozi XVIII/19, Sarajevo 1982., 237-252. 1064. Naumov P. Evgenij, Kosovskata bitka (1389.g.) vo istorijata na me unarodnite odnosi na Balkanot, Istorija XXII/2, Skopje 1986., 35-53. 1065. Nemeth Krešimir, Babonići (Babonegi), EJ 1, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1980., 397399. 1066. "Neum i bosansko primorje", Armija RBiH, Press centar, Vojna biblioteka 2, (1 izdanje 1993), 2. izdanje, Sarajevo 1994., 40. (* Ančić Mladen, CCP XIX/36, Zagreb 1995., 110-115; Ančić Mladen, Obavijesti HAD XXVIII/1, Zagreb 1996., 37.) 1067. Nikić Andrija, Stjepan Dabiša (? – 1395), “Ljubuški kraj, ljudi i vrijeme, Knjiga 1., Zbornik Znanstvenog simpozija održanog u Ljubuškom 11. i 12. kolovoza 1995.”, Ziral-Naša djeca, Mostar - Zagreb 1996., 357-358. 1068. Nikić Andrija, Povijesna zrnca, Franjevačka knjižnica i arhiv u Mostaru, Mostar 2000.

Politička historija

121

1069. Nilević Boris, Vojvoda Ivaniš Pavlović, Prilozi XIV/14-15, Sarajevo 1978., 349361. 1070. Nilević Boris, Iz života posljednjih Pavlovića, GDI BiH 28-30 (1977-1979), Sarajevo 1979., 59-74. 1071. Nilević Boris, Učešće vojvode Petra i kneza Nikole Pavlovića u političkom životu srednjovjekovne Bosne, Prilozi XVI/17, Sarajevo 1980., 61-68. 1072. Nilević Boris, O bosansko-turskim odnosima do 1463. godine, Pregled LXXVI/4, Sarajevo 1986., 417-424. 1073. Nilević Boris, O moralnom stanju Bosne pred 1463. godinu, POF 40 (1990), Sarajevo 1991., 115-123. 1074. Nilević Boris, Prilog karakterologiji bosanskog srednjeg vijeka, Prilozi XXV/27, Sarajevo (1991), 11-18. 1075. Nilević Boris, Bosna i Osmansko Carstvo, "Bosna i Hercegovina i svijet", Institut za istoriju, Sarajevo 1996., 65-74. 1076. Nilević Boris, Sjeveroistočna Bosna u tokovima evropske srednjovjekovne povijesti. Prilog historiji Srebreničke banovine, BF IV/6, Sarajevo 1996., 116-122. 1077. Nilević Boris, Proces afirmacije srednjovjekovne bosanske države, “Bosna i Hercegovina od najstarijih vremena do kraja Drugog svjetskog rata”, ŠVK OS BiH, Sarajevo 1994., 35-53. 1078. Nilević Boris, Proces afirmacije srednjovjekovne bosanske države, “Bosna i Hercegovina od najstarijih vremena do kraja Drugog svjetskog rata”, BKC, Sarajevo 1998., 57-81. 1079. Nilević Boris, O krunidbi kralja Tvrtka I (620 godina od krunisanja bosanskog kralja), Bosanska vila IV/10, Sarajevo 1998., 54-55. 1080. Novak Grga, Povijest Splita I-IV, ČS, Split 1978., (I-IV = 2510). 1081. Novaković Relja, Odakle su Srbi došli na Balkansko poluostrvo (Istorijskogeografsko razmatranje), SANU, Istorijski instutut -Naučna knjiga, Beograd 1978., 415. (* Leśny Jan, Kwart. Histor. 86/2, 1979., 498-503; Welthmann M., Südostforschungen 39, München 1980., 316-317.) 1082. Novaković Relja, Gde se nalazila Srbija od VII do XII veka (Istorijskogeografsko razmatranje), Problemi i znanja, SANU, Istorijski institut-Narodna knjiga, Beograd 1981., 415. (* Macan Trpimir, Marulić XVI/2, Zagreb 1983., 193-196; Džaja Srećko, Südostforschungen 42, München 1983., 393-394; Macan Trpimir, “Trpimir

122

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

Macan, Povijesni prijepori”, MH, Ogranak Dubrovnik, Biblioteka Prošlost i sadašnjost, Knjiga 6, Dubrovnik 1992., 103-106.) 1083. Novaković Relja, Baltički Sloveni u Beogradu i Srbiji, Narodna knjiga, Biblioteka Studije i monografije, Beograd 1985., 181. 1084. Obradović Milovan, Vesti o Kosovskoj bici, Obeležja 5, Priština 1989., 5-13. 1085. “Okvirni nastavni program za osnovne škole”, Zagreb 1995. 1086. Omanović Emina, Istorija – Povijest, za 6. razred osnovne škole, 5 izdanje, Svjetlost, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Sarajevo 1978., 138. (1. izdanje 1974; 9 izdanje, Svjetlost, OOUR Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Sarajevo 1982., 148). 1087. Omanović Emina, Istorija – Povijest, za 6. razred osnovne škole, 7 adaptirano izdanje, Svjetlost, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Sarajevo 1990., 176. 1088. Ostrogorski Georgije, Bizantsko-južnoslavenski (Vizantijsko-južnoslovenski) odnosi (Politički odnosi), EJ 1, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1980., 754-761. 1089. Ostrogorski Georgije, Istorija Vizantije (2. fototipsko izdanje), Sabrana dela, Knjiga 6, (Reprint), Prosveta, Beograd 1983., 593. (Beograd 1996., 596.). 1090. Ostrogorski Georgije, History of the Byzantne State, (Translated from the German by J. M. Hussey), New Brunswiek, New Jersey, Rutgers Univ. Press 1986., XL + 624 + 76. 1091. Ostrogorski Georgije, Istorija Vizantije, Narodna knjiga-Alfa, Beograd 1998. 1092. Pál Engel, A középkari Bosznia, História 17/1, 1995., 3-6. 1093. Pál Engel, Zur Frage der bosnisch-ungarischen Beziehungen im 14.-15. Jahrhundert, Südostforschungen 56, München 1997., 27-42. 1094. Pál Engel, Neki problemi bosansko-ugarskih odnosa (prevod s njemačkog), Zbornik 16, Zagreb 1998., 57-72. 1095. Pandžić Bazilije, Katarina Vukčić Kosača (1424-1478), NEV XXIX/1, Sarajevo 1979., 105-115. 1096. Pandžić Bazilije, Katarina Vukčić Kosača (1424-1478), “Povijesnoteološki simpozij u povodu 500 obljetnice smrti bosanske kraljice Katarine”, KS-FTS, Sarajevo 1979., 15-25.

Politička historija

123

1097.. Pandžić Stjepan Bazilije, Katarina Vukčić Kosača (1424.-1478.), Hrvatski narodni kalendar 1996, Godina 44, Sarajevo 1995., 201-218. 1098. Pantelić Srećko, Najstarija povijest Hrvata, Meinz 1993., 97. (* Karbić Damir, HZ 47 (1994), Zagreb 1995., 177-181). 1099. Papadranos Ioannis, Diavakanika istorika Dokimia, Taios protos, Tessaloniki 1998., 197. 1100. Papić Radivoj, Zapostavljeni Tvrtko Prvi, Oslobo enje 48/15620, Sarajevo 14.12. 1991., 10. 1101. Pavičić Tomislav, Povijesni razvitak Šibenika do 15. stoljeća, “Područje šibenske županije od prapovijesti do srednjega vijeka”, HAD 19, Zagreb 1998., 191196. 1102. Pavličević Dragutin, Povijest Hrvatske, P. I. P. Pavičić, Biblioteka hrvatske povijesti, Zagreb 1994., 422. (* Goldstein Ivo, Radovi 27, Zagreb 1994., 367-369; Posavec Vladimir, HZ 47 (1994), Zagreb 1995., 184-185.) 1103. Pavličević Dragutin, Povijest Hrvatske, Drugo izmjenjeno i znatno prošireno izdanje sa 16 povijesnih karata u boji, P. I. P. Pavičić, Zagreb 2000., 618. 1104. Pavličević Dragutin, Kratka politička i kulturna povijest Bosne i Hercegovine, Hrvatski informativni centar, Zagreb 2000. 1105. Pavlović Nada, Lazarević, despot Stefan, “Leksikon pisaca Jugoslavije III (KLJ)”, MS, Beograd 1987., 610-613. 1106. Pelidija Enes – Isaković Fahrudin, Historija za 6. razred osnovne škole, 1. izdanje, RBiH, Ministarstvo obrazovanja, nauke i kulture, Sarajevo 1994., 147. (2. izdanje, Sarajevo 1997.). 1107. Pelidija Enes – Isaković Fahrudin, Historija za II. razred gimnazije, 1. izdanje, RBiH, Ministarstvo obrazovanja, nauke i kulture, Sarajevo 1994. 1108. Pelidija Enes – Isaković Fahrudin, Historija za II. razred gimnazije, Doštampano drugo izdanje, IP “Svjetlost” d. d., Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Sarajevo 2000., 161. 1109. Perić Ivo, Povijest Hrvata, Centar za transfer tehnologije-Krinen, Zagreb 1997., III + 306. (* Mijatović An elko, Hrvatsko slovo, Zagreb 16.01. 1998., 15.) 1110. Perić Ivo, A History of the Croats, Centar za transfer tehnologije-Krinen, Zagreb 1997.

124

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

1111. Péroche Grégory, Histoire de la Croatie et des nations Slaves du Sud: 395-1992, F. X. de Guibert, Paris 1992., 560. 1112. Perojević Marko, Ban Borić i ban Kulin, “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva”, 3. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1998., 196-215. 1113. Perojević Marko, Ban Stjepan, “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva”, 3. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1998., 216-218. 1114. Perojević Marko, Ban Matej Ninoslav, “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva”, 3. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1998., 219-231. 1115. Perojević Marko, Banovi Prijezda I. i Stjepan I. Kotroman, “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva”, 3. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1998., 232-238. 1116. Perojević Marko, Šubići gospodari Bosne, “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva”, 3. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1998., 239-249. 1117. Perojević Marko, Stjepan II. Kotromanić, “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva”, 3. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1998., 250-285. 1118. Perojević Marko, Ban Stjepan Tvrtko, “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva”, 3. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1998., 286-312. 1119. Perojević Marko, Kralj Stjepan Tvrtko, “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva”, 3. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1998., 313-349. 1120. Perojević Marko, Stjepan Dabiša, “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva”, 3. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1998., 350-362. 1121. Perojević Marko, Jelena Gruba, “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva”, 3. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1998., 363-373. 1122. Perojević Marko, Stjepan Ostoja, “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva”, 3. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1998., 374-412.

Politička historija

125

1123. Perojević Marko, Stjepan Tvrtko II. Tvrtković, “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva”, 3. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1998., 413-426. 1124. Perojević Marko, Stjepan Ostoja (opet), “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva”, 3. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1998., 427-451. 1125. Perojević Marko, Stjepan Ostojić, “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva”, 3. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1998., 452-461. 1126. Perojević Marko, Stjepan Tvrtko II. Tvrtković (opet), “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva”, 3. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1998., 462-504. 1127. Perojević Marko, Stjepan Tomaš Ostojić, “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva”, 3. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1998., 505-554. 1128. Perojević Marko, Stjepan Tomašević, “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva”, 3. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1998., 555-592. 1129. Petrov Petr, Napadenija na slavjanite na Balkanskija poluostrov (25-40); Zaselvane na slavjanite na Balkanskija poluostrov (40-47); Vojni s Vizantija. Car Roman i car Samuil (402-416), “Istorija na Blgarija (Prva blgarska država), Tom vtori”, BAN, Sofija 1981. 1130. Pilar Ivo, Eine Geschichte Kroatiens, Serbiens und Bosniens, Bearbeitet von Michael Ackermann, 1995. 1131. Pilar Ivo, Politički zemljopis hrvatskih zemalja (pretisak), Motrišta 3, Mostar 1997., 117-126. 1132. Pirivatrić Sr an, Samuilova država, obim i karakter, SANU, Vizantološki institut, Posebna izdanja 21, Beograd 1997.-1998., 227. (* Novak Andrej, ZČ 54/2, Ljubljana 2000., 299-300.) 1133. Poparić Bare, Tužna povijest Hercegove zemlje, (Pretisak pripremio Pejo Ćošković), Lukom, Zagreb 1997., 176. 1134. Posavec Vladimir, Povijesničar i ‘povjesničari’, Radovi 30, Zagreb 1997., 308317.

126

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

1135. Posavec Vladimir – Medić T., Stvaranje europske civilizacije i kulture (V.XVIII. st.), (Alternativni udžbenik za II. razred gimnazije), Zagreb 1997. 1136. “Povijest”, “Nastavni plan i program za osnovnu školu”, Zavod za školstvo, Mostar 1999., 150-164. 1137. “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva, 2. izdanje”, HKD Napredak, Sarajevo 1991., 854. (* Brković Milko, Radovi Zavoda 34, Zadar 1992., 237-240; Brković Milko, CCP XVI/29, Zagreb 1992., 181183.) 1138. “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva, 3. izdanje”, HKD Napredak, Sarajevo 1998., VII + 856. (* Paponja Srećko, Stećak V/57, Sarajevo 1998., 6-7; Šimić Angelina, Oslobo enje 55/18028, Sarajevo 09.08. 1998., (KUN), 3; Kučuk-Sorguč Indira, Ljiljan VII/296, Sarajevo 1998., 47; Goldstein Ivo, Stećak VI/63, Sarajevo 1999., 22-23.) 1139. “Povijest Bosne i Hercegovine za osnovne škole (Reprint izd. gra e spašene iz Vijećnice)”, NUB BiH, Edicija Memoria Bosniaca, Sarajevo 1997. 1140. “Povijest svijeta od početka do danas”, Naprijed, Zagreb 1977., 771. (Drugo izdanje, Naprijed, Zagreb 1990., 771.) (* Macan Trpimir, Marulić XI/4, Zagreb 1978., 395-397.) 1141. “Prilozi istoriji Bosne i Hercegovine I, Društvo i privreda srednjovjekovne Bosne”, ANU BiH, Posebna izdanja 88, Odjeljenje društvenih nauka 18, Sarajevo 1987., 264. (* Voje Ignacij, ZČ 41/4, Ljubljana 1987., 736-740; Lovrenović Dubravko, GDI BIH 37, Sarajevo 1987., 154-156; Nilević Boris, Odjek XLI/19, Sarajevo 1988., 2425; Jalimam Salih, GADAR BIH 29, Sarajevo 1989., 227-230.) 1142. Prlender Ivica, Držić, “Hrvatski biografski leksikon III (Č- )”, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb 1993., 627-629. 1143. “Prvi hrvatski kralj Tomislav. Zbornik radova”, Zajednica Duvnjaka Tomislavgrad-Zagreb – Općinsko poglavarstvo Tomislavgrad, Zagreb-Tomislavgrad 1998., 400. 1144. Puljić Ivica, Knez Mihael Višević, Crkva na kamenu III/26, Mostar 1983., 13. 1145. Puljić Ivica, Šta znamo o hercegu?, Crkva na kamenu IV/38, Mostar 1983., 13. 1146. Puljić Ivica, Zabranjeni svetac?, Crkva na kamenu IV/40, Mostar 1983., 13. (Sv. Vladimir).

Politička historija

127

1147. Purković Miodrag, Knez i despot Stefan Lazarević, Sinod SPC, Beograd 1978. (* Kašić Dušan, Glasnik SPC 8, Beograd 1979., 188; Bataković Dušan, IG 1-2, Beograd 1980., 160; Nikolić Milica, IČ 27, Beograd 1980., 287-288.) 1148. Radeuš Tatjana, Čupor Pavao, “Hrvatski biografski leksikon III (Č- )”, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb 1993., 135-136. 1149. Radojčić Nikola, Kosovski boj (9-30); The Battle of Kosovo (31-52), “Bitka na Kosovu 1389. godine”, SANU-Istorijski muzej Srbije-BIGZ, Galerija 65, Beograd 1989. (Dvojezično). 1150. Radojičić S. or e, Balšić Jelena, EJ 1, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1980., 465.

1151. Radojičić S. or e, Branković Jelača (Jelena, Marija), Branković Stefan, EJ 2, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1982., 405. 1152. Radojičić S. or e, Jelena, kći kneza Lazara, “Spisi o Kosovu”, Stara srpska književnost u 24 knjige, Knjiga 13, Beograd 2993., 81-85. 1153. Radusinović Zoran, Književni razgovori u Bileći i Gacku (Srpska proza danas. Naučni skup o osnivačima Hercegovine: Vukovićima i Kosačama), Politika, Beograd 19.09. 2000. 1154. Ramić Sulejman – Veladžić Fehim, Kratak pregled historije Bosne i Hercegovine i historije islama, Kulturno i naučno društvo Muslimana Preporod Tuzla, Tuzla 1994., 158. 1155. Raukar Tomislav, Neretljanska krajina, “Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture”, ŠK, Zagreb 1980., 417. 1156. Raukar Tomislav, Grofovi Celjski i hrvatsko kasno srednjovjekovlje, HZ 36 (1983), Zagreb 1984., 113-140. 1157. Raukar Tomislav, Hrvatske zemlje u doba bitke na Kosovu 1389., HZ 42, Zagreb 1989., 31-36. 1158. Raukar Tomislav, Hrvatsko srednjovjekovlje (Prostor, ljudi, ideje), ŠK-Zavod za hrvatsku povijest FF u Zagrebu, Zagreb 1997., XVI + 620. (* Šanjek Franjo, Povijesni prilozi 16 (1996), Zagreb 1997., 327-330; Kampuš Ivan, HZ 50, Zagreb 1997.; Bašić Stanko, Slobodna Dalmacija, Split 06.11. 1997., 46; Barbarić Josip, AV 41, Zagreb 1998., 203-204; Šanjek Franjo, CCP XXII/41, Zagreb 1998., 203-206; Grgin Borislav, Hortus Artium Medievalium 4, Zagreb-Motavun 1998., 252-253; Steindorff Ludwig, Südostforschungen 58, München 1999., 589-590; Šute Ivica, Zbornik 17, Zagreb 1999., 238-244; Voje Ignacij, ZČ 54/3 (120), Ljubljana 2000., 467-471.)

JLZ Miroslav Krleža. Zenica 2000. Redakcija EJ za BiH. Zagreb 1983.. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”. Historija.. JLZ.. 1164.128 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 1163. 195202). 638 + 48 tabli slika. Zagreb 1982.. Sebalić F.-2000. Knjiga 14. CCP XII/21. 8-11. Povijest za VI. Sindik Dušan. XIV + 309. Bobaljević Domanja. Oporuka i smrt hercega Stjepana Vukčića Kosače. Zenica 1995. 1167. EJ 1. Studenci 1995. Znak Bosne I/1. . Balšići (45). Banja Luka 1989. "Islam. Serdarević Husein. Cambrisge 1985. 44-47. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. 159-163.. Separat II. Redakcija EJ za BiH. Beograd 1997. 1162. Zagreb 1988. Put do obrazovne svjetlosti. Serdarević Husein. Zagreb 1980. “Hrvatski biografski leksikon II (Bj-C)”. Anžuvinci (197-200). Cambridge University Press.. Rani srednji vijek (Historija) (Bosna i Hercegovina). “Krležijana 1 (A-LJ). Zenica 1995. (* Brković Milko.. 1168. 119-129. IZ 10. PCC Me ugorje. Motrišta 18. Značenje bosanskog bana i kralja Tvrdka I. razred osnovne škole. Singelton Fred. Istorijski institut. OOUR ‘Novinskoizdavačka djelatnost-FF Zadar.. Zagreb 1989. Put do obrazovne svjetlosti (Bilješke o novim udžbenicima iz historije). Didaktički putokazi VI/20. 67. Bodin (67). (Uredio Milenko Brkić). Serdarević Husein. Rani srednji vijek (Historija) (Bosna i Hercegovina). godišnjice Tvrdkove smrti). Sivrić Marijan. 94-95. (* Imamović Mustafa. 167.. EJ 2. Prošlost Zadra III. 179-181. 2. 2.. Didaktički putokazi 2. izdanje. izdanje. 1172. JLZ. 1169. Ren eo Ivan. Zadar pod mletačkom upravom. JLZ.) 1160. 1170.. 1166. Zadar 1987. Redakcija Krležijane. izdanja Enciklopedije Jugoslavije”. Leksikografski zavod Miroslav Krleža.. 78-84. Redakcija EJ. “Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina. Nagoveštaji islamizacije Bosne. 1171. Balkan i velike sile (XIVXX vek)". 79. 1161. 1165. VI razred (Zadaci objektivnog tipa).. Arpadovići (299-303). Mostar 2000. Zbornik radova.. 1159. RO ‘Narodni list’. A Short History of the Yugoslav Peoples. Raukar Tomislav – Petricioli Ivo – Švelec Franjo – Peričić Šime. 44. u povijesti hrvatskog naroda (Prigodom 550. Redakcija HBL. SANU. Zagreb 1997. Zagreb 1993..

Šehić Nusret. Sarajevo 1983. NIŠRO Oslobo enje. Odjek XXXVII/5. .... Stećak III/35.. izdanje. 29. Leksikon islama (Redaktor Darko Tanasković)”. Doba borbi za očuvanje i obnovu države (1371-1537)”. 68-69.. 8-9. 163-177.. 300-312. 1174. 44-46. Nastavni plan i program – udžbenik – učenik (Zapažanja o novim udžbenicima iz historije). Beograd 1982. Povijest islama za medrese III.. Sarajevo 1984. Smriko Vehid. Beograd 1982. Prilozi XXI/22. Filipović Muhamed. GHM-RIZ BiH. 271-282. Sarajevo 1986. Sarajevo 1984. Sarajevo 1986.) 1178. 294-300. 4-5. SKZ. Sarajevo 1996. Prilozi XXI/22. 2. Beograd 1982. 1183. 1182. 1177. Druga knjiga. 263-271. 1175.. i IV. Sarajevo 1986. Druga knjiga. Prilozi XXI/22. Sarajevo 1986. “Istorija srpskog naroda. Sarajevo 1983. Kajmaković Zdravko. 303-313. Spremić Momčilo. Prilozi XXI/22.. Doba borbi za očuvanje i obnovu države (1371-1537)”. Sarajevo 1990. Povijesna istina u kamen utisnuta (Je li ban Tvrtko priznavao suverenitet ugarsko-hrvatskog kralja). Karamehmedović Muhamed. Zagreb 1982. 64 + 1 karta.. 261-262.. “Istorija srpskog naroda. Spremić Momčilo. Hurem Rasim. Svjetlost. SKZ. SKZ. Sućeska Avdo. 218-229. 241-253. Didaktički putokazi II/6. Sarajevo 1986. Spahić Mustafa. Prilozi XXI/22. Osmanska dinastija. Spremić Momčilo.. Skoković Zvonimir Dida.. “Socialistiche Republik Bosnien und Herzegowina. Borovčanin Drago. “Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina. Odjek XXXVI/22. Sarajevo 1986. Kajmaković Zdravko. Odjek XXXVI/22. 1179. “Duga vojna” i obnova države. 1181. Sarajevo 1983... Doba borbi za očuvanje i obnovu države (1371-1537)”. 5-7. Kovačević-Kojić Desanka. Prilozi XXI/22... 254-267.. ZFF Serija A: Istorijske nauke XVI (Spomenica Svetozara Radojčića). Tatsachen”. razreda. “Nerkez Smailagić. Filipović Muhamed. Smailagić Nerkez. Druga knjiga. Spremić Momčilo. 286-289. Druga knjiga. “Istorija srpskog naroda. Benac Alojz. Sarajevo 1995.. Spremić Momčilo.. (* Filipović Muhamed. Propast srednjovekovne države. Sarajevo 1986. Despot ura Branković i Papska kurija. 467-469. 282-285. Odjek XXXVI/6. IA MI BIH 20. 7-8. 3.. Prvi pad Despotovine. JLZ. Zenica 1996. Kreso Muharem. Odjek XXXVI/22. 451. Prilozi XXI/22. Juzbašić Dževad.. Sarajevo 1981. Sarajevo 1986. Beograd 1982.. 1176. Sarajevo 1983. Separat iz EJ II”. SKZ. “Istorija srpskog naroda. Beograd 1989. Doba borbi za očuvanje i obnovu države (1371-1537)”.. 290-294. Početak vladavine ur a Brankovića. 1180.Politička historija 129 1173. Prilozi XXI/22.

Istorijski institut SANU Beograd-Pravoslavna reč Novi Sad. Spremić Momčilo – Kalić Jovanka. 859. Druga knjiga. Beograd 1993. 383. SANU. 1195. 87-98. “Krležijana 1 (A-LJ). . Beograd 1991.. Desanka Milošević. Beograd 1999. Istorija Bosne i Hercegovine. 96. Doba borbi za očuvanje i obnovu države (1371-1537)”. Anžuvinci (15-16). Beograd 1992.130 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Tom 6 (Priredili Nikola B. 3. Stephenson Paul. “Srednjovekovna Bosna (10-15 vek) = Medieval Bosnia (10-15 centuries)”. Beograd 1982. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Ljubljana 1997. 35-48. (* Perović Milutin. Beograd 1996. Beograd 1997. Stanojević Stanoje. Narodna knjiga. 1188. Popović. Sultan Mehmed II Osvajač i Srbija... A Political Study of the Northern Balkans 900-1204.. Dizeldorf 1982. Kosovska bitka – problem izdaje. Cambridge 2000. Arpadovići (20-21). Marković Zvezdan. 84. Spremić Momčilo.. Knowledge. Ilustrovana Istorija sveta. Sindik Dušan. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. “Ilustrovana istorija Srba. (Reprint izdanja iz 1908).-2000. Frankapan (387-399).. 1184. (Stručni redaktori jugoslovenskog izdanja: Ljubomir Maksimović i Rade Mihaljčić)”.. Strecha Mario.). 289-302. SKZ. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. 1187. “Hrvatski biografski leksikon IV (E-Gm)”. Stanojević Stanoje. Beograd 1994. Beograd 1994. “Evropa i Srbi” (Me unarodni naučni skup 13-15. Beograd 1983. 1190... Beograd 1997. Nikola Kusovac. “Srednji vek i renesansa.. Despot ura Branković i njegovo doba. 1185. Strčić Petar.. Frankapan Martin IV (416-417). Zemun 1989. 1191.. Zagreb 1998. Prevela Dragana Vuličević)”. Zbornik radova 13. IRO Narodna knjiga-IRO Vuk Karadžić-IRO Rad. Knowledge. decembra 1995).g. Biblioteka Zadužbine 1. IČ 42-43 (1995-1996).) 1186. XII + 352. Istorijski institut. 586-589. (* Mihaljčić Rade.. 96. 1192a. Byzantium's Balkan Frontier. Drugi tom. Zagreb 1993. 1193. Zbornik VI. Spremić Momčilo.. 1194. Stanojević Stanoje. Spremić Momčilo. Beograd 1999. “Istorija srpskog naroda. ZČ 51/4. Srpska despotovina izme u Istoka i Zapada. “Kosovska bitka i njene posledice”. Spremić Momčilo. (Fototipskko izdanje iz 1909. Harač.. Beograd 1989.. Litera. SKZ. 110-111. Naši vladari. 1189. 429-431.) 1192. Istorija srpskog naroda. IG 1-2. 773-774.

) 1198. (* Mijatović An elko. 607644. 453-458. Ishakovići (610). izdanje. Svjetlost... 1197. Zagreb 1981. Zagreb 1980.. JLZ. (* . do XVIII. “Bosanski pogledi. 253-255. 259. Pavličević Dragutin. Sarajevo 1999.. Zagreb 1990. Macan Trpimir. izdanje. ŠK. Šarčević Ivan. 272. Sarajevo 1959. o Bosni opet. Dubrovnik-Zagreb 1989. “Jaroslav Šidak..) 1207. Bosanski pašaluk (beglerbegluk ili elajet). EJ 2. izdanje. 603-604. Ajas-beg (paša) (45). 2.) 1204.. CCP V/8. Hrvatska i svijet od V.. opet o skraćenoj povijesti. Marulić XXIII/1. Zagreb 1985. Kroz pet stoljeća hrvatske povijesti”. Povijest Dubrovačke Republike. JLZ.. stoljeća. EJ 3. Südostforschungen 41. Stulli Bernard. Svjetlost.Znanost. Bajazid I Jildrim (421). JLZ. London 1984. CCP XVIII/33. 272. Sarajevo 1985. Barak (505). Šabanović Hazim.) (* Čoralić Lovorka. Dubrovnik 1990.. (Pretisak)”. Kroz pet stoljeća hrvatske povijesti. 101-103. 21. 445-446. EJ 3. JLZ. Držislav. Biblioteka “D”... EJ 5. . EJ 3. (* Miović-Perić Vesna. München 1982. 185-189. Ishak beg Tomašević (609-610). Šidak Jaroslav. Časopis Dubrovnik 15. Zagreb 1984. Stamaco (Zürich). izdanje. Anali 28. 244-246. ŠK. Zagreb 1988. Nezavisni list Muslimana Bosne i Hercegovine u iseljeništvu 1960-1967. 1205.) 1199. Kessler Wolfgang. EJ 1. 2. Bosanski pašaluk (Postanak i upravna podjela). (Zagreb 1997. izdanje. 2. Šidak Jaroslav. Bilten FTS XXVI/2. Zagreb 1981. 78-82.. 2. Šabanović Hazim. 90-93. Arhiv Hrvatske-Časopis Dubrovnik.. Zagreb 1984. 1203. 1200.. Šabanović Hazim. Šćepanović Žarko. (* Drnda-Čar Hatidža... Pogled na prošlost hrvatskog naroda do godine 1918. 1206. Zagreb 1994. 1202. POF 34. Zagreb 1994. JLZ.. Šabanović Hazim.. JLZ. izdanje. 140. Opet o kralju. Zagreb 1982.. 1-9. Zeta u doba Balšića. Zagreb 1981. 238-239. Zagreb 1982.. XII + 377. Šidak Jaroslav.Politička historija 131 1196. Bosanski pašaluk (Postanak i upravna podjela). Stulli Bernard... Radovi 15. Dubrovačka Republika. ŠK. Šanjek Franjo – Mirošević Ante. Sarajevo 1982. Šabanović Hazim. 2. 1208. 2. Zeta u Despotovini (Crnogorci). Posebna izdanja ‘Arhivskog vjesnika’ Arhiva Hrvatske 7 . 344.) 1201.

Zagreb 1997. Šunjić Marko. 19. Šunjić Marko. Godina 45. 1996.-1463.. Oslobo enje 54/17486. 1244.. Šidak Jaroslav. 7-79. 25-33. 4554. "Bosna i Hercegovina od najstarijih vremena do kraja drugog svjetskog rata". Radovi HDZU 2. Sarajevo 1994. Sarajevo 13. Sarajevo 1983. Zagreb 1980. Sarajevo 09. 1216. Povijest do 1914.. Škegro Ante. 1217. Sarajevo 1996. Nakladni zavod MH.). Zagreb 1988. Venecija i posljednji bosanski kraljevi (1420-1463). Povijest Hrvata u vrijeme narodnih vladara (pretisak izdanja iz 1925). 1212. 45-54. Suvremeno javno mnijenje o propasti bosanskog kraljevstva. Šundrica Zdravko. Crvena Hrvatska. Šunjić Marko. (* F. KučukSorguč Indira. Zagreb 1997. Šundrica Zdravko. Sarajevo 1997. izdanje.. Dubrovnik 1998.. 410. Šimić Angelina.. 24. 1996. Šunjić Marko. Kralj suverene Bosne (Tvrtko I Kotromanić i njegovo doba). Sarajevo (1994). 45-120.. 1210. JLZ. 749. Kraj srednjovjekovne bosanske države. Šunjić Marko.11. CCP XXI/39.). Anali 36. 308-313. Dnevni avaz. 1222. Sarajevo 12. st.. Hrvatski narodni godišnjak 1997. Lovrenović Dubravko. Oslobo enje 53/17398. EJ 5. Šunjić Marko.12. Štedimlija P. Šunjić Marko. Vlatko Kosača u Poljicima. 1219. Venezia e gli ultimi re della Bosnia (1420.. Bosna i Venecija (odnosi u XIV. 1209.-2000. Mostar 1985. 2. Šišić Ferdo. 81-90. Osvrt na ocjene uzroka propasti srednjovjekovne bosanske države. 1991. HKD Napredak. 1213. Šunjić Marko.. BF V/8.. Biblioteka Hrvatske povjesnice. Otrovi u Dubrovačkoj Republici. i XV. 1221. Oslobo enje 48/15618. Poisons and Poisoning in the Republic of Dubrovnik..11.. Sarajevo . Lovrenović Dubravko.. 1997. Z. Hercegovina 4 (1984).132 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. ČSP XXIX/2. Sarajevo 13. 153-156. Radovi HDZU 1. 1214. Sarajevo 1996. 145-147.. Zagreb-Dubrovnik 2000. 9-42. Dubrovnik Annals 4. 37-38. Sarajevo (1995). 199-201. izdanje. 1211. HM I/2. Premec Vladimir. ŠVK OS BiH. Sarajevo 1994.02... (Hrvati). GDI BiH 34... 1220. 12. 1218. 2. Split 1991. Radovi HDZU 3. Stećak I/9. Laus. 405-407. Čoralić Lovorka. 7. Sarajevo (1993). Postupni uspon bosansko-venecijanskih ekonomskih odnosa u XV stoljeću.. Redžić Enver. 1215.

izdanje. Tošić uro. Zbornik za istoriju BiH 1. Radovi FF 2. Revija slobodne misli II/5-6. Reprinted. Pad Bosne. Prato 1998. Osloba anje Jajca od Turaka 1463. La circolazione di persone e merci della Bosnia medievale verso il Mediterraneo. 2. Amm Press (1917). Zagreb 1986. Duvno 1980. Datini’. “Bosanska srednjovjekovna država i suvremenost (Zbornik radova)”. FPN... München 1998. 1234. Džaja Srećko. The History of Serbia. Zbornik radova 11.. V. Naša ognjišta X/67. . Redžić Enver. JLZ Miroslav Krleža. izdanje. 1233.. Zagreb 1989. 9. Istituto internazionale di storia economica ‘F. HM I/3-4. "Prodotti e tecniche d'oltremare nelle economie europee secc.. 101-107. “Kosovska bitka u istoriografiji”. 77-79. Sarajevo 1998. Sarajevo 1997. 1230. Bojničić (99). Srpsko Sarajevo 2000. 155-159. Švab Mladen. Prva linija III/11. “The Medieval and Renaissance World. BKC. Tošić uro.. Šunjić Marko. 1228. 555-557. (a cura di Simonetta Cavaciocchi). Südostforschungen 57. Tepić Ibrahim. "Bosna i Hercegovina od najstarijih vremena do kraja Drugog svjetskog rata". (Od) uvijek bosanski (Čiji je Neum). Tošić uro. 8-9. Sarajevo 1994.. 133-145. Gruba. Herman II (Hermann) (625-627). Mediteransko usmjerenje kretanja ljudi i roba iz srednjovjekovne Bosne. godine. Celjski (621-624).. “Hrvatski biografski leksikon II (Bj-C)”. 1235. The Hamlyn Publishing Group Limited 1979. Pad bosanske srednjovjekovne države 1463. 2. General editor: Esmond World”. JLZ. Šunjić Marko. EJ 4. Uništenje srednjovjekovne bosanske države.) 1223. Sarajevo 1997.Politička historija 133 1996. Celjski. – doba fetha – osvajanja Bosne. Bosna i Turci od Kosovske do Angorske bitke. Šunjić Marko. Herold. 618. 1227. 1224. Sarajevo 1996.. 781-784. Tadić N. Tošić uro. Temperley W. 85-97. 1232. 386-388. 1225. Istorijski institut. 83-96. 1226. New York 1990.. Beograd 1990. XIIXVIII".. SANU. Tanović Bakir. 1231. Kosovska bitka u istoriografiji o srednjovjekovnoj Bosni. 1229. Borič (Borić) (159-160)... Beograd 1995.

) 1244. Islâm ansiklopedisi. Katarina Celjska . 1249. Beograd 1997. Istanbul 1998. 313. Voje Ignacij. ZČ 37/1-2. “Cultural Contributions to the 8th and 11th European Congress on BCG and Cardio vascular Dynanics”. Ankara 1987... Voje Ignacij. Celjani v slovenskem in srednjeevropskem prostoru. . 110. Truhelka Ćiro. Turan Şerafettin. Ljubljana 1978. Moskva 1996-1997. Cilt 17. 1250. 235-237. A Short Survey of the History of the Yugoslav nations. 1243. 1238.-2000. 1246. 1241. 2. Osmanli devri birinci Kosova meydan muharebesi (15 Haziran 1389)”. Sarajevo 1998. Mostar 1999. Bosna. “Türk silahli kurvetleri tarihi. Veledar Nazif. 337-338. 287-292. 31-36. 1239.. Ljubljana 1987. Ljubljana 1992. Oris zgodovine jugovzhodne Evrope . ES 1. Misl.. IČ 42-43 (1995-1996). 431-433. Vlastita naklada. Rasulo Hercegovine (Priredio Mustafa Ćeman). Diskusija. Hersekzâde Ahmed paşa. Problematika turskih provala u slovenačke zemlje i organizacija odbrane u XV i XVI veku. Voje Ignacij. 1248. Novinsko-izdavačka ustanova ‘Vojska’. Veselinović Andrija.. 95-97. Kabes V/41-42. 1247. Istorija vizantijskoi imperii I-III. Ljubljana 1983.. IG 1-2. HM II/6. 1245. 43-57. Celjski zbornik 1977-1981.srednji vek. Beograd 1995. Genelkurmay başkanlici. (Priredio Grbelja Tonči).. 1242. Velika ilustrirana enciklopedija. Truhelka Ćiro. Voje Ignacij. Godina 1463. Zgodovina 1.. 117-131.. Istorija vizantijskog carstva I-III. 125-128. izmjenjeno i dopunjeno izdanje. 1236. Beograd 2000. Beograd 1978. Uspenski Fjodor. IČ 25. Uspenski Fjodor. “Husein Huska Muharemović. 169-177. Ćuk Ruža. Beograd 1995. Celje 1982. Riječ recenzenta o drugom izdanju.. Naša vremena i običaji”. Voje Ignacij. Türkiye Diyanet Vakfi. Bosna i Hercegovina. Biblioteka Byzantion. 1237... Ljubljana 1983. Država srpskih despota.134 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 1240. Voje Ignacij. Bihać 1997.. 81-82. (* Mišić Siniša. Voje Ignacij.Kotromanićka in njen pečat.

j. Eparhija raškoprizrenska Prizren-Bogoslovni fakultet Beograd.) 1252. ZČ 49/1. Urania Verlag.. Zenica 1999.Politička historija 135 1251. “Benedikta Zelić-Bučan. 1264. Tuzla 1994. Leksikografski zavod Miroslav Krleža.). 300-301. Ćirila i Metoda). 1260. Nastanak i razvoj državnog suvereniteta srednjovjekovne Bosne (treći dio) (Doba Kotromanića i Tomaševića). Marulić XVI/6. Androvac USA 1994. Preporod XXI/480. Nemirni Balkan. 1255.) 1256. Geschichte. Pregled historije BiH do turskih vremena. Kotromanić Jelisaveta (Elizabeta. “Zadužbine Kosova (Spomenici i znamenja srpskog naroda)”. Ljubljana 1996. Vrbić Josip. Zimić Amir.... (Hermann J. 613-621. 332+350. ZČ 50/3.. Voje Ignacij. 141-142. 482. 48. Zgodovinski pregled od 6. 25-41. Ljubljana 1996. 1258. Knjiga prva... D. 1259. Takozvana prva slavenska seoba u Dalmaciju – činjenica ili pretpostavka?. Die Südslawen in Jugoslawien (B. Svetlana Ercegović-Pavlović. godine (povijesni pregled). Marulić XIII/2. Zukić Amir – Obradović Ahmet – Novaković Šemsudin. Zagreb 1993. 17. Radna sveska za 6. (* Macan Trpimir. Janko Belošević. CCP XVII/31. (* Gestrin Ferdo. Jeronima (sv. Kultur... Prizren-Beograd 1989.) 1261. 295. do 18.) 1253. 456457. “Welt der Slaven.. Zagreb 1980. Zelić-Bučan Benedikta. 5. Voje Ignacij. HKD sv. “Krležijana 1 (A-LJ). Kotor 1981-1982. (* Golec Boris. Zagreb 1993. 1254. . Ljubljana 1994. (* Todić Branislav. Historija – Povijest. D.. Znanstveni inštitut Filozofske fakultete. 12. 185-186. Babić. 11-22. Sarajevo 1990. Minić)”.. razred osnovne škole. 1262. 41-59. Gesellschaft.. Zvoar Ante. Ivanovci (Malteški vitezovi) na tlu Hrvatske do 1526. DZS. Ljubljana 1995. Zaninović Joško. ‘Historija Bosne’ uskoro i na našem jeziku. 1263.. Beograd 1987. Ljubljana 1979. Zagreb 1994. Zagreb 1983. Duran & Sons.. GPM 29-30. l. Takozvana prva slavenska seoba u Dalmaciju – činjenica ili pretpostavka?. Zloković Maksim. 876. Slovenci pod pritiskom turškega nasilja. Hrvatski glasnik II/25. Članci i rasprave iz starije hrvatske povijesti”. stoletja. Leipzig-Jena-Berlin 1986. Erzsébet Anjou). Pomorstvo Novoga za vrijeme Tvrtkove i Kosačine vladavine. Zelić-Bučan Benedikta. “Zgodovina Slovencev”. 1257. Zelmanović or e. Saopštenja 19.

Živković Pavo. Iz istorije srednjovjekovne Bosne (1-2). 1981. stoljeća. (2) Značenja V/12. HZ 39. Zagreb 1982. Chronology of Bosnia and Herzegovina. Sarajevo 1979. Institut za istoriju. (1) Značenja V/11. Budapest 1985. Živković Pavo. Sarajevo 1982.. . 1268. izdanje.. 247. Studije i monografije.. Zagreb 1997. 248-249.06. Revue littéraire Mensuelle LVII/606. 73-84. 155-159.) 1272. Živković Pavo. Bosansko-ugarski ratovi (XII-XV st. CCP XXI/40. 1273. Značenja II/3-4. (Forum) 7. Europe. Obavijesti HAD XXIX/2. Živković Pavo. Živković Pavo.. 23.).. Marulić XXX/3. Doboj 1986. IZ 2. Brković Milko. Nilević Boris. Cetinje 1989. 316317. Bašić Stanko. (* Živković Pavo.. EJ 2. Učešće bosanske vlastele u diobi Konavala. 132-135. Povijesni prilozi 16. Radio Sa IX/29. Zagreb 1997. Tvrtko II Tvrtković (Bosna u prvoj polovini XV stoljeća). Izdanje autorovih prijatelja. 81-104. (* Ćošković Pejo. (KUN III/13) 3. Istorija crnogorskog naroda (Od starijeg kamenog doba do kraja srednjeg vijeka). 1265. Zadarska revija XL/2-3. Bosna u drugoj deceniji XV stoljeća. Čoralić Lovorka. JLZ. IČ 36 (1989). Prvi ugarsko-turski sukobi na tlu Bosne (‘Dobojska bitka’ 1415.. Živković Dragoje. Bosansko-ugarski sukobi krajem XIV. Doboj 1983. i u prvoj polovini XV. “Zvonimir. 252-254. Sarajevo 1989. Zagreb 1997.. Südostforschungen 41. 1269. Slobodna Dalmacija. kralj hrvatski.) 1267. IČ 28.. 1276. 1997.. Matijević-Sokol Mirjana. Živković Pavo. 1271. Džaja Srećko. 147-162. München 1982.136 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.. 678-679. Oslobo enje 38/11922. Zagreb 1997.... Beograd 1981.. Ljubljana 1983... 16.-2000. Banja Luka 1981. Matijević-Sokol Mirjana. Ančić Mladen. Odjek XLII/22. Zagreb 1997. 65-95. Split 24. Ćirković Sima. Zagreb 1986. godine). Sarajevo 05.. Doboj 1986. Rokay Petar. 470. 1270.09. Prilozi XV/16... Voje Ignacij. Knjiga I. Beograd 1990.. Sarajevo 1981. Živković Pavo. Čoralić Lovorka. Radio Sa XI/37. 299301. Živković Pavo.. Usorska vlasteoska porodica Zlatonosovići i bosanski vladari posljednjih decenija XIV i prve tri decenije XV stoljeća. 286-290. 251-263. Kada je ro en i kada je umro Tvrtko II Tvrtković ?. 346. (* Birin Ante. 1275. Paris 1979. Zbornik radova”. HAZU-Zavod za hrvatsku povijest FF u Zagrebu.. Zadar 1991. Odjek XXXV/3.. Solinska kronika IV/33. 8284. Solin 1997. 2. Szádok 119/1. ZČ 37/3.) 1266. 181-188. Živković Pavo. 105-106.. 24. Živković Pavo. Sarajevo 1982.. 446-448. 1274.. 149-157. Sarajevo 1980. 53-68.. 171-175.

1279.. Zadar 1988. Živković Pavo.) 1287. Biogradski zbornik 1. Povijest Bosne i Hercegovine do konca XVIII. “Kninski zbornik”.Politička historija 137 1277. stoljeća. 7-24. 1282. Radovi 27.. Muzej hrvatskih arheoloških spemenika Split-Općinsko hrvatsko vijeće obrane Livno. "Livanjski kraj u povijesti. 1278. Živković Pavo. Knin i Bosna od kraja 13. 135-141. Zadar 1989. Zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog u Biogradu od 11. “Kršćanstvo srednjovjekovne Bosne”. Radovi simpozija povodom 9 stoljeća spominjanja bosanske biskupije (1089-1989). Čapljina-Zagreb 1996. 103-134.. Mostar 1994. Godina 39. i 17. Sarajevo 1990. stoljeća. Grbelja Tonči. Split-Livno 1994. HM II/5. Hrvatski narodni kalendar 1991. u Čapljini. Pregled političkih prilika u srednjovjekovnoj Humskoj zemlji. Neki manje poznati detalji o boju na Kosovu polju. Živković Pavo. MH. Sarajevo 1997. Živković Pavo. Živković Pavo. Živković Pavo. Orašje 1997. 1284. Veze Bosne i Biograda sa zale em u zadnjem desetljeću XIV. Živković Pavo. RPZ 14 (1987-1988). god.... Živković Pavo. stoljeća i povijest Hrvata bosanske posavine do početka XX. Živković Pavo. Zbornici i monografije. Sarajevo 1991. .. Živković Pavo. 346-348.. RPZ 15.. Sarajevo 1989. Živković Pavo. 10-92. Napomene iz povijesti Livna. HKD Napredak. do početka 15. Matej Ninoslav ban Bosne. godine. 123-131. 1286. Bosna izme u Dubrovnika i Mletačke Republike dvadesetih godina XV stoljeća. 160-167. 11-38. Sumrak Bosne i Huma (Zadnje godine bosansko-humske neovisnosti). 151-170.. “Povijest hrvatskog Počitelja” Zbornik znanstvenog simpozija održanog 16. Zavod za povijesne znanosti FF u Zadru-SIZ kulture Općine Biograd. 157-158.. HKD Napredak. veljače 1996. Ivaniš Nelipić izme u Mletačke Republike i bosanskog kralja Tvrtka II Tvrtkovića. ZadarBiograd 1990. 397-408. 220. IZ 7. 1288.. Zagreb 1995.. (* Čoralić Lovorka. 267. Zagreb 1993. 1283. do 13. SV 4. stoljeća. Banja Luka 1987. 1285. Književna revija III. Živković Pavo. Radovi 28. 1281. Općinsko poglavarstvo. 1280. (romanizirano). studenog 1988. Radovi 28. Društveno-političke prilike u srednjovjekovnoj Bosni i Humu. “Biograd i njegova okolica u prošlosti”. Vrhbosanska visoka teološka škola. Sigismundova odmazda prema Horvatima i pokušaj pokoravanja Bosanskog Kraljevstva. Zbornik radova".

. Opšta enciklopedija. Dušan (556-557)... 4. kralj bosanski (1391-1395) (69). Thomas and Hudson. London-Sidney-Tunbridge Wels. Andrija (ugarski kralj) (70)... sadašnjosti i budućnosti 1".. 1291. Monografije 15. .. Vukčić Hrvoje. Vlastimir (356-357). Usore i Soli”. Vojni leksikon. Diplomatski kontakti Bosne i Huma s Dubrovčanima o ustupanju Konavala. Dabiša Stjepan. Beograd 1978. (Fototipsko preštampano izdanje 1980). Sandžak VI/73-74. . Neretljani (982). (Uredio Milenko Brkić). 1297. 1295... 92-99... "Konavle u prošlosti. kralj bosanski 1418-1421 (345). Herceg-Stjepan Vukčić Kosača. Ahmed-paša Hercegović (130). 1290. 1292.. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. Studenci 1995. Sigismundova odmazda prema Horvatima i pokušaj pokoravanja Bosanskog kraljevstava.. 77-100. Prosveta. Stefan Tomašević (1065)... 2 (Aviaz-Cass)”. . 89-105. Ostoja. Altomanović Nikola (52). HKD Napredak. Zlatonosovići (666). World Book International. Hercegović Ahmed-paša (130). Isa-beg Ishaković (137-138).. Volume 2. Tvrtko I (1103). 1289. Vukčić-Kosača Stjepan (379)...-2000. . Vizantija (335-337). Dubrovnik 1998. 1293. Višević Mihajlo (354). Bosnia – Herzegovina “The World Book Encyclopedia”. Kada i kako se bosanska banovina uzvisi na kraljevinu?. Loyn)”. 473-475. Dubrovnik (551-552). Podružnica Osijek. “Pavo Živković.... Vojnoizdavački zavod. “Mala enciklopedija Prosveta. . Osijek 2000. Babonići (134). Sarajevo 1998. Ostojić Stjepan.. 60. Nezavisni list Muslimana Bosne i Hercegovine u iseljeništvu 1960-1967. Chicago 1994. Bosansko-ugarski ratovi (807). London 1991. (Vojna historija Borislav Ratković). Živković Pavo. Historija bošnjačkog naroda (Knjiga koja čeka izdavače. Stamaco (Zürich). Doboj (838).. Živković Pavo. Vojislav (363). Bosnia. 1 (A-J)”. Stefan Tomaš. PCC Me ugorje. Ustupanje Konavala Dubrovčanima. . Istituto Geografico De Agostini.. Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku. “Nuovissima enciclopedia generale De Agostini. 1299.. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”. 1298. Ban (792).. 280-310. Bodin (217). Novi Pazar 1997.138 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Beograd 1981. Andrija (knez humski). 1118-1120.. (Pretisak)”. Vukan Nemanjić (377).. Dragutin (535). London 1984. Bosna i Hercegovina (Istorija) (808-809). Bósnia ed Erzegovina. 3 izdanje. Vuković Vlatko (378). Posebna izdanja. ‘Mali leksikon’ “Bosanski pogledi.. HM II/6. A Concise encyclopaedie (General editor: Henry R.. Arpadovići (98).. Jelena Gruba (772). Bosna i Hercegovina (Istorija) (235-237). Bodin (804). 1296. Živković Pavo. “The Middle Ages.. Torino 1998. Dabiša Stefan (464). Studije iz povijesti Bosanske Posavine. Mehmedalija Bojić). bosanski kralj 1398-1404 i 1408-1418. Borić (230). . . 1294..

Kosača. Zagreb 1978. Slaveni (488-489). Šubić Bribirski Pavao. Turci (u užem smislu) (330-334). Kulin (675). Kotromanići (322). Vuković Vlatko (603). Miroslav (hrvatski kralj) (498). Miroslav (humski knez) (498-499)... JLZ. Crna Gora (Istorija) (640-644). Tomislav (246247). Beograd 1978. Miroslav (569). . Mihajlo Krešimir II (467). Srbi (604-625). Celjski grofovi (Celje) (625).. Stjepan II Kotromanić. Stjepan Tomašević (682). JLZ. “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda. Opšta enciklopedija. Neretljani (657). VI + 943. Lazar (57). Matijaš Korvin (370). Ludovik I Anžuvinac (184). Kotromanić Stepan II... Ma ari (Istorija) (449-451). 3 izdanje. Nelipić (640). Opšta enciklopedija. . 1303.. Ladislav Napuljski (8). Murat I (616-617). Stjepan Tomašević (311). 4 (Iz-Kzy)”. Stjepan Tomaš.. Zagreb 1981. 1305. 1304. (Fototipsko preštampano izdanje 1980). Sandalj Hranić.. Kosača. .. Šubić Bribirski Mladen II.. 3 (R-Š)”. 6 (Nih-Ras)”.. 1302. Šubići (64). Tvrtko I Kotromanić. Lazarević Stepan (58). Neretljani (721-722). Beograd 1978. Zagreb 1982. Manojlo I Komnen (478). JLZ. Kosača..Politička historija 139 1300...... Mogoriš (532). (Fototipsko preštampano izdanje 1980). Prijezda I (916-917). Prijezda II (917). Paližna Ivan (274). “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda. Maurikije (378). Časlav Klonimirović (653). Prosveta. 1301. Tvrtko II Tvrtković (351). . Stjepan Tomaš. Paližna Ivan (759). Kosača. Turska (Istorija) (436-438). Petar Gojniković (804). .. Stefan Nemanja (312-313). Ostoja Stevan (743). “Mala enciklopedija Prosveta. Vlatko Hercegović (568). Ostojić Stjepan (237). Zagreb 1980.. Višević Mihajlo (538). Lazar Hrebljanović (368). 8 (Š-Žva)”. Ostoja Stjepan (237). . JLZ. “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda. “Mala enciklopedija Prosveta. Samuilo (267). . Sigismund (Žigmund) (405). Zagreb 1979. Nelipčići (710). 5 (L-Nigh)”. Stjepan Kotroman. Ninoslav Matej (32). “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda. Tvrtko I Kotromanić (362-363).. Hrvatska (Istorija) (608-612).. Vladislav Hercegović. Prosveta. Kotromanići (588). . 1306.. Pavlovići (349). Stjepan III Arpadović. 2 (K-P)”. “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda. Mogoriš (580). Kosovo polje (Kosovske bitke) (578). JLZ. Madžari (Povijest) (225-230). Kosače (308).. Tvrtko II Tvrtković (363). Stjepan Vukčić. 7 (Raš-Szy)”. 3 izdanje.

.

3. TOPOGRAFIJA .

Topografija

143

1307. Abdurahmanović Asim, Busovača, EJ 2, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1982., 591-592. 1308. Adamček Josip, Dubica (115-116); Pounje (484-485), “Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture”, ŠK, Zagreb 1980. 1309. Ademović Fadil, Neimar Bosne, Svijet II/59, Sarajevo 1997., 52-54. 1310. Ajeti Idriz, Contribution to the study of the medieval onomastics in the teritory of Montenegro, Bosnia and Kosova, “The Albanians and Their Territories”, Tirana 1985., 287-304. 1311. Alaupović Vladimir, Feljton: Bobovac i vareško područje kroz stoljeća 1: (1) (Prošlost se ponovila), Bobovac I/1, Vareš 1995., 6. 1312. Alečković Sulejman, Je li Jeni džamija u Travniku bila kada crkva?, Divan I/8, Travnik 1993., 4. 1313. Alerić Danijel, Porfirogenetovi zahumski toponimi, Rasprave Zavoda za jezik 10-11, Zagreb 1984.-1985., 37-43. 1314. Alerić Danijel, Pogled na toponim Počitelj, Filologija 14, Zagreb 1986., 9-18. 1315. Aličić S. Ahmed, Hercegovina pod osmanskom vlasti, “Hercegovina (Fotomonografija Hercegovina)”, NIRO Privredni vjesnik Zagreb-SSRN BIH Me uopćinska konferencija Mostar, Zagreb 1981., 64, 208-221. 1316. Aličić S. Ahmed, Prilog izučavanju istorije Ljubuškog i okolice u XV i XVI stoljeću, “100 godina Muzeja na Humcu (1884-1984.)”. Zbornik radova, SIZ kulture općine Ljubuški, Ljubuški 1985., 187-202. 1317. Aličić S. Ahmed, Pogovor, “Husein Ćišić, Mostar u Herceg-Bosni (Postanak i razvitak grada Mostara, te prikaz raznih zgoda i nezgoda Kroz koje je u toku razvitka prelazio)”, KDM Preporod, Gradski odbor u Mostaru, Mostar 1991., 287-289. 1318. Alić Adil, Doboj prvi put pomenut 1415. godine, Dobojske novine I/2, Doboj 1996., 15. 1319. Alić Adil, Feljton (1-2): (1) (Isječci iz hronologije doga aja Doboja i Usore), Dobojske novine I/10, Doboj 1996., 14; (2) (Hronologija doga aja i ličnosti Usore i Doboja), Dobojske novine I/10, Doboj 1996., 13. 1320. Alilović Ivan, Hrvatski narodni običaji u Hercegovini, Hrvatsko književno društvo sv. Ćirila i Metoda, Zagreb 1977., 127. (* A. M., Marulić XI/2, Zagreb 1978., 208-209.) 1321. Alispahić Fatmir, 1050 godina Tuzle, Hrvatski glasnik VIII/87, Tuzla 2000., 9.

144

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

1322. Ančić Mladen, Bihać - slobodna kraljevska varoš, IZ 4, Banja Luka 1983., 125134. 1323. Ančić Mladen, Bihaćki kraj od 1262. do početka XV. stoljeća, GADAR BiH 25, Sarajevo 1985., 193-230. 1324. Ančić Mladen, Da li je srednjovjekovni Bihać nastao na otoku, IZ 7, Banja Luka 1986., 237-238. 1325. Ančić Mladen, Cistercitska opatija u Topuskom do pretvaranja u komendu, Radovi 27, Zagreb 1994., 29-42. 1326. Ančić Mladen, Jajce. Portret srednjovjekovnog grada, Muzej Hrvatskih arheoloških spomenika, Scintillae Stephano Gunjaça dictae 2, Split 1999., 168. 1327. Ančić Mladen, Razvoj srednjovjekovnog naseobinskog kompleksa na mjestu današnjeg Sarajeva, HM III/11-12, Sarajevo 1999., 48-82. 1328. Ančić Mladen, Razvoj srednjovjekovnog naseobinskog kompleksa na mjestu današnjeg Sarajeva, “Vrhbosna/Sarajevo kroz stoljeća, Separat Hrvatske misli 11/12, 13/1999. i 14/2000.”, MH, Sarajevo 2000., 46-80. 1329. Ančić Mladen, Diskusija, Okrugli stol “Počitelj jučer, danas, sutra” (priredio Dragan Šimović), Motrišta 18, Mostar 2000., 64-66. 1330. Andrejić Ljubomir, Prilog etničkoj bibliografiji novopazarskog kraja, Muzej Ras, Novi Pazar 1986., 76. 1331. An elić Pavao, Srednjovjekovna župa Kamenica ili Krivaja, GZM (A) 32 (1977), Sarajevo 1978., 331-343. 1332. An elić Pavao, Arnautovići, EJ 1, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1980., 297. 1333. An elić Pavao, Bišće i Blagaj, politički centar Humske zemlje u srednjem vijeku, Hercegovina 1, Mostar 1981., 41-72. 1334. An elić Pavao, Studije o teritorijalnopolitičkoj organizaciji srednjovjekovne Bosne, Svjetlost, Sarajevo 1982., 242. (* Ćošković Pejo, IZ 4, Banja Luka 1983., 231-236; Vego Marko, Oslobo enje 40/12480, Sarajevo 23.03. 1983., (KUN V/92) 11; Jalimam Salih, GADAR BiH 25, Sarajevo 1985., 297-299.) 1335. An elić Pavao, Umjesto predgovora, “Pavao An elić, Studije o teritorijalnopolitičkoj organizaciji srednjovjekovne Bosne”, Svjetlost, Sarajevo 1982., 7.

Topografija

145

1336. An elić Pavao, Osnovne značajke teritorijalnopolitičke organizacije u srednjovjekovnoj Bosni, “Pavao An elić, Studije o teritorijalnopolitičkoj organizaciji srednjovjekovne Bosne”, Svjetlost, Sarajevo 1982., 9-24. 1337. An elić Pavao, Problem naselja i užeg teritorija pod imenom Bosna, “Pavao An elić, Studije o teritorijalnopolitičkoj organizaciji srednjovjekovne Bosne”, Svjetlost, Sarajevo 1982., 25-30. 1338. An elić Pavao, Teritorijalno širenje imena Bosna u prvim stoljećima razvitka, “Pavao An elić, Studije o teritorijalnopolitičkoj organizaciji srednjovjekovne Bosne”, Svjetlost, Sarajevo 1982., 31-34. 1339. An elić Pavao, Srednjovjekovna župa Trstivnica, “Pavao An elić, Studije o teritorijalnopolitičkoj organizaciji srednjovjekovne Bosne”, Svjetlost, Sarajevo 1982., 35-49. 1340. An elić Pavao, Lepenica u srednjem vijeku, “Pavao An elić, Studije o teritorijalnopolitičkoj organizaciji srednjovjekovne Bosne”, Svjetlost, Sarajevo 1982., 50-73. 1341. An elić Pavao, Stara bosanska župa Vidogošća ili Vogošća, “Pavao An elić, Studije o teritorijalnopolitičkoj organizaciji srednjovjekovne Bosne”, Svjetlost, Sarajevo 1982., 74-84. 1342. An elić Pavao, Teritorijalnopolitička organizacija srednjovjekovne župe Neretve i njezino mjesto u širim političkim okvirima, “Pavao An elić, Studije o teritorijalnopolitičkoj organizaciji srednjovjekovne Bosne”, Svjetlost, Sarajevo 1982., 85-116. 1343. An elić Pavao, Srednjovjekovna župa Večenike (Večerić) i postanak Mostara, “Pavao An elić, Studije o teritorijalnopolitičkoj organizaciji srednjovjekovne Bosne”, Svjetlost, Sarajevo 1982., 117-141. 1344. An elić Pavao, O usorskim vojvodama i političkom statusu Usore u srednjem vijeku, “Pavao An elić, Studije o teritorijalnopolitičkoj organizaciji srednjovjekovne Bosne”, Svjetlost, Sarajevo 1982., 142-172. 1345. An elić Pavao, Ubikacija oblasti Trebotića i teritorijalnopolitička organizacija bosanskog Podrinja u srednjem vijeku, “Pavao An elić, Studije o teritorijalnopolitičkoj organizaciji srednjovjekovne Bosne”, Svjetlost, Sarajevo 1982., 173-204. 1346. An elić Pavao, Srednjovjekovna župa Kamenica ili Krivaja, “Pavao An elić, Studije o teritorijalnopolitičkoj organizaciji srednjovjekovne Bosne”, Svjetlost, Sarajevo 1982., 205-220. 1347. An elić Pavao, Vladarska imanja u srednjovjekovnoj Bosni, “Pavao An elić, Studije o teritorijalnopolitičkoj organizaciji srednjovjekovne Bosne”, Svjetlost, Sarajevo 1982., 221-242.

146

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

1348. An elić Pavao, Srednjovjekovna župa Primorje u Humskoj zemlji, Tribunia 6, Trebinje 1982., 27-40. 1349. An elić Pavao, Blagaj (Historija) (6); Bobovac (17), EJ 2, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1982. 1350. An elić Pavao, Srednjovjekovna župa Popovo, Tribunia 7, Trebinje 1983., 61-79. 1351. An elić Pavao, Srednjovjekovna župa Žaba, Hercegovina 3, Mostar 1983., 3556. 1352. An elić Pavao, Uvod. Geopolitički položaj Visokog, "Visoko i okolina kroz historiju 1", SO Visoko, Visoko 1984., 9-11. 1353. An elić Pavao, Doba stare bosanske države, "Visoko i okolina kroz historiju 1", SO Visoko, Visoko 1984., 101-309. 1354. An elić Pavao, Čičevo (283); Dobor (491), EJ 3, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1984. 1355. An elić Pavao, Dvor (73); Grad (81-82), Opšti leksikografski dio, AL BiH, Tom I, ZM, Sarajevo 1988. 1356. An elić Pavao, Srednjovjekovna župa Primorje u Humskoj zemlji, “Pavao An elić – Marijan Sivrić – Tomislav An elić, Srednjovjekovne humske župe”, ZIRAL, Knjiga 101, Biblioteka Stećak, Knjiga 3, Mostar 1999., 13-25. 1357. An elić Pavao, Srednjovjekovna župa Popovo, “Pavao An elić – Marijan Sivrić – Tomislav An elić, Srednjovjekovne humske župe”, ZIRAL, Knjiga 101, Biblioteka Stećak, Knjiga 3, Mostar 1999., 27-45. 1358. An elić Pavao, Srednjovjekovna župa Žaba, “Pavao An elić – Marijan Sivrić – Tomislav An elić, Srednjovjekovne humske župe”, ZIRAL, Knjiga 101, Biblioteka Stećak, Knjiga 3, Mostar 1999., 47-69. 1359. An elić Pavao, Srednjovjekovna župa Večenike (Večerić) i postanak Mostara, “Pavao An elić – Marijan Sivrić – Tomislav An elić, Srednjovjekovne humske župe”, ZIRAL, Knjiga 101, Biblioteka Stećak, Knjiga 3, Mostar 1999., 161-187. 1360. An elić Pavao, Bišće i Blagaj, politički centar Humske zemlje u srednjem vijeku, “Pavao An elić – Marijan Sivrić – Tomislav An elić, Srednjovjekovne humske župe”, ZIRAL, Knjiga 101, Biblioteka Stećak, Knjiga 3, Mostar 1999., 223-254. 1361. An elić Pavao, Srednjovjekovna župa Večenike (Večerić) i postanak Mostara, Motrišta 17, Mostar 2000., 28-47.

Topografija

147

1362. An elić Pavao – Sivrić Marijan – An elić Tomislav, “Srednjovjekovne humske župe”, ZIRAL, Knjiga 101, Biblioteka Stećak, Knjiga 3, Mostar 1999., 297. (* Ćosić Stjepan, Anali 38, Dubrovnik-Zagreb 2000., 405-407; Lupis B. Vinicije, Hercegovina 6-7 (14-15), Mostar 2000./2001., 133-135.) 1363. An elić Tomislav, Srednjovjekovni grad kod vrela Lištice u Hercegovini, Tribunia 4, Trebinje 1978., 11-29. 1364. An elić Tomislav, Srednjovjekovna humska župa Dubrave, “Povijest hrvatskog Počitelja” Zbornik znanstvenog simpozija održanog 16. i 17. veljače 1996. god. u Čapljini, Općinsko poglavarstvo, Čapljina-Zagreb 1996., 151-167. 1365. An elić Tomislav, Predgovor, “Pavao An elić – Marijan Sivrić – Tomislav An elić, Srednjovjekovne humske župe”, ZIRAL, Knjiga 101, Biblioteka Stećak, Knjiga 3, Mostar 1999., 7-12. 1366. An elić Tomislav, Srednjovjekovna župa Dubrave, “Pavao An elić – Marijan Sivrić – Tomislav An elić, Srednjovjekovne humske župe”, ZIRAL, Knjiga 101, Biblioteka Stećak, Knjiga 3, Mostar 1999., 189-207. 1367. Aranitović Dobrilo, Bibliografija radova o pljevaljskom kraju, NIRO Pljevaljske novine, Pljevlja 1988., 198. (* Lončar Dragomir, Mostovi XX/105, Pljevlja 1988., 9496.) 1368. Arnaut Muhamed, Govor zeničkih Muslimana starosjedilaca, Znak Bosne I/1, Zenica 1995., 35-37. 1369. Arnautović Esad, Feljton: Trebinje u srednjem vijeku (1-8): (1) (Naselje na lijevoj obali?), Glas Trebinja XXXI/517, Trebinje 01.04. 1983., 11, 13; (2) (Porijeklo naziva), Glas Trebinja XXXI/518, Trebinje 15.04. 1983., 11; (3) (Naziv grada), Glas Trebinja XXXI/519, Trebinje 29.04. 1983., 8; (4) (“Trebinjska hronika”), Glas Trebinja XXXI/520, Trebinje 13.05. 1983., 13; (5) Travunija u sastavu Duklje), Glas Trebinja XXXI/521, Trebinje 27.05. 1983., 12; (6) Travunija u sastavu Raške), Glas Trebinja XXXI/522, Trebinje 10.06. 1983., 12; (7) (U sastavu Bosne), Glas Trebinja XXXI/523, Trebinje 24.06. 1983., 10; (8) (U novim okolnostima – stari sukobi), Glas Trebinja XXXI/524, Trebinje 08.07. 1983., 13. 1370. Arnautović Esad, Staro Trebinje u fotografiji, 3 izdanje, Kulturno-prosvjetna zajednica Trebinje-Foto-kino klub Trebinje, Trebinje 1990., 55. (* Baraković Meho, Preporod XXI/487, Sarajevo 1990., 12.) 1371. Arnautović Esad, Oblici imena Bosna u srednjovjekovnim izvorima, Most XXI/1(90), Mostar 1995. 1372. “Atlas svjetske povijesti, dopunjeno izdanje za Jugoslaviju, The Times”, Cankarjeva založba, Ljubljana-Zagreb 1986., 378. (za srednjovjekovnu Bosnu autor

148

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

karata Sima Ćirković) (* Kampuš Ivan, HZ 39, Zagreb 1986., 305-307; Heres Tomislav, Marulić XX/1, Zagreb 1987., 86-88.) 1373. Babić Anto, Banica (479); Bilino polje (703), EJ 1, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1980., 703. 1374. Babić Anto, Donji Krajevi (Dolnji Kraji), EJ 3, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1984., 532. 1375. Babić Anto, Glaž, EJ 4, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1986., 411-412. 1376. Babić Anto, Izačić, EJ 5, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1988., 676. 1377. Babić Anto – Kovačević-Kojić Desanka, Hodidjed, EJ 4, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1986., 722. 1378. Babić Anto – Kovačević-Kojić Desanka, Humska zemlja, EJ 5, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1988., 466-467. 1379. Bačić Vinko, Neum pred ra anje novog Neuma, “Neum, Zemlja i zavičaj Hrvata”, Humski zbornik 1, Općinsko vijeće Neum, Neum 1995., 243-258. 1380. Badurina An elko, Hagiotopografija Konavala, "Konavle u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti 1", Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, Posebna izdanja, Monografije XV/1, Dubrovnik 1998., 253-261. 1381. Bagarić Ivo, Drežnica u turskom defteru iz 1477., Sveta baština VI/56, Duvno 1987., 16. 1382. Bagarić Ivo, Duvno. Povijest župa duvanjskog samostana (Prigodom 150 obljetnice današnje župe Duvno 1839-1989), Sveta baština, Knjižnica Svete baštine 25, Duvno 1989., 271. (* Ivanković Ante, Bilten FTS XVII/2, PFB II/3, Sarajevo 1989./1990., 82; Heres Tomislav, Sveta baština IX/77, Duvno 1990., 17.) 1383. Bagarić Ivo, Duvno u doba Ilira, Rimljana i hrvatskih vladara, “Prvi hrvatski kralj Tomislav”, Zbornik radova, Zajednica Duvnjaka Tomislavgrad”, Zagreb 1998., 19-36. 1384. Bakaršić Sulejman, Bosanska Krupa (98); Broćno (490), EJ 2, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1982. 1385. Banac Ivo, Bosanske granice: Titova izmišljotina ili proizvod povijesne evolucije, “Ivo Banac, Cijena Bosne (članci, izjave i javni nastupi, 1992.-1995.)”, VKBI, Biblioteka Posebna izdanja, Sarajevo 1996., 121-124. 1386. Banac Ivo, Bosanske granice (Titova izmišljotina ili proizvod povijesne evolucije), Prva linija III/18, Sarajevo 1994., 4-5.

Topografija

149

1387. Bandžović Safet, Kameni svjedok, INA Damad, Edicija Tragovi, Knjiga 4, Novi Pazar 1999., 175. 1388. Basler uro, Župa i grad Soli u srednjem vijeku, “100 godina Fabrike soli Tuzla”, Muzej Istočne Bosne-Fabrika soli, Tuzla 1985., 17-20. 1389. Basler 500-501. uro, Ilidža (Arheološka nalazišta), EJ 5, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1988.,

1390. Basler uro – Ajder D. – Grbelja Tonči, Jajce i okolina, Turistkomerc, Zagreb 1983., 79.; Jajce und Umgebung, Turistkomerc, Zagreb 1984., 79; Jajce and its surroundings, Turistkomerc, Zagreb 1984., 79; Jajce et ses envivnos, Turistkomerc, Zagreb 1984., 79. 1391. Basler uro – Benac Alojz, Bunar u prošlosti, “Mjesna zajednica Bunar nekad i sad”, MZ Bunar, Bunar 1978. 1392. Batinić Anto, Pliva pjeva i plače, Svjetlo riječi VII/81, Sarajevo 1989., 8-9. 1393. Batinić Anto, Krajiški Fratrovac (Reportaža iz Ivanjske kod Banja Luke), Svjetlo riječi VIII/87, Sarajevo 1990., 8-9. 1394. Beatović or e, Bratunac i okolina u mojim sećanjima, Udruženje dobrovoljaca oslobodilačkih ratova Srbije 1912-1920, Beograd 1981., 64. 1395. Bečirović Fikret, Kakanj i njegova okolina (Prilozi povijesnoantropogeografskom rasvjetljavanju važnosti trstivničkog kraja do 1463.), NIP Kakanjski glas, Kakanj 1995., 95. 1396. Bejtić Alija, Srednjovjekovni grad Hodidid bio je na Vratniku u Sarajevu, Radovi ANU BiH 64, Odjeljenje društvenih nauka 20, Sarajevo 1979., 107-148. 1397. Bejtić Alija, Znamenitosti Sarajeva, “Preporod, 30 godina, 1970-2000 (Izbor tekstova), RIZ u BiH, Izdavački centar El-Kalem, Sarajevo 2000., 149-152. 1398. Belić Branko, Soko kod Gračanice, Glas komuna XXXIX/1437, Doboj 20.08. 1985., 8. 1399. Benac Alojz, Predgovor, AL BiH, Tom I, ZM, Sarajevo 1988., 5-6. 1400. Bešlagić Šefik, Jeleč na Govzi, Odjek XXXIII/24, Sarajevo 1980., 4. 1401. “Bijeljina i okolina kroz istoriju (Naučni projekat)”, Odbor za izradu monografije “Bijeljina i okolina kroz istoriju”, Bijeljina 1989., 18. 1402. “Bjelajce, monografija”, Opštinska konferencija SSRN, Mrkonjić Grad 1978., 168.

150

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

1403. Blagojević Miloš, Bosansko završje, ZFF XIV-1, Beograd 1979., 129-144. 1404. Blagojević Miloš, Pregled istorijske geografije srednjovekovne Srbije, ZIMS 20, Beograd 1983., 45-126. 1405. Blagojević Miloš, Severna granica bosanske države u XIV veku, "Bosna i Hercegovina od srednjeg veka do novijeg vremena", SANU, Istorijski institut, Zbornik radova 12, Beograd 1995., 59-76. 1406. Blagojević Miloš, Krajina (319-320); Krajište (320-321); Paše, pasišta ili pašišta (504-505); Planine (519-520); Udeone kneževine (759), “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”, Knowledge, Beograd 1999. 1407. Blažanović Stjepan, Bosanska Posavina, Domovinska zajednica Bosanske Posavine, Zagreb 1993. 1408. Blažanović Stjepan, Tragom nestalog hrvatskog identiteta, Stećak III/31-32, Sarajevo 1996., 38-39. 1409. Bojanovski Ivo, Neka pitanja antičke topografije donje Neretve, “Dolina rijeke Neretve od prethistorije do ranog srednjeg vijeka” (Znanstveni skup, Metković 4-7. X 1977.), HAD 5, Split 1980., 181-192. 1410. Bojanovski Ivo, Dobor u Usori (Sjeverna Bosna), NS 14-15, Sarajevo 1981., 1137. 1411. Bojanovski Ivo, Ključ na Sani. Ključ – srednjovjekovni grad, AP 23, Beograd 1982., 140-142. 1412. Bojanovski Ivo, Sokol na Plivi, Hrvatski narodni kalendar za prijestupnu 1992, Godina 40, Sarajevo 1991., 287-294. 1413. Bojanovski Ivo, Vrhbosna, srednjovjekovni kastel iznad Sarajeva, Hrvatski narodni kalendar za prijestupnu 1992, Godina 40, Sarajevo 1991., 339-340. 1414. Bojić Nikola, River retreats in front of like (postcard of Goražde), Naš svijet XXIV/270, Sarajevo 1988., 20. 1415. Bokan J. Branko, Edicija Sanski Most I, NIGP “Borba” Beograd - NIŠP “Glas” Banja Luka, Banja Luka 1980. (* Davidović Dragan, IZ 2, Banja Luka 1981., 271-278; Ćekelić Sava, Oslobo enje 38/11773, Sarajevo 18.03. 1981., 8.) 1416. Bokan J. Branko, Srednjovjekovni grad Bihać izgra en je na brežuljku pored Une a ne na Uni, IZ 7, Banja Luka 1986., 233-236.

Topografija

151

1417. Borić Aras, Neosporivi kontinuitet granica (Tribina na Islamskoj pedagoškoj akademiji: Ibrahim Tepić, Historija granica BiH), Naša riječ 42/2848, Zenica 1997., 13. 1418. Borović Mustafa, Grad šljive, historije i turizma, Ljiljan VII/295, Sarajevo 1998., 37. 1419. “Bosanska Posavina – dio cjelovite Bosne i Hercegovine” (Zbornik radova sa okruglog stola održanog 24.11. 1994. godine u Sarajevu), Sabor Bosanske Posavine u Sarajevu-Institut za istoriju u Sarajevu, Sarajevo 1997. 1420. Bosnić Mehmed, Mostar i Blagaj, 5 plus 21, Sarajevo 2000., 6-7. 1420a. Bošković Branislav, Postolja srpske srednjovekovne županije Nevesinja, Nolit, Biblioteka Kućišta, Beograd 2000., 60. 1421. "Bošnjaci Šipova kroz historiju", Udruženje intelektualaca Bošnjaka Šipova u izgnanstvu, Zenica 1999., 509. 1422. Božić Ivan, O propasti manastira sv. Mihaila na Prevlaci, “Ivan Božić, Nemirno pomorje XV veka”, SKZ, Beograd 1979., 83-91. 1423. Brčić Ml., Župa Livno – nekad i danas, Sveta baština V/37, Duvno 1986., 10-12. 1424. Brkljača Seka, Jedan pogled na Bosansku Posavinu u srednjem vijeku, “Bosanska Posavina – dio cjelovite Bosne i Hercegovine” (Zbornik radova sa okruglog stola održanog 24.11. 1994. godine u Sarajevu), Sabor Bosanske Posavine u Sarajevu-Institut za istoriju u Sarajevu, Sarajevo 1997., 7-13. 1425. Brkljača Seka, Iz srednjovjekovne historije Blagaja, Hercegovina 9, Mostar 1997., 15-18. 1426. Budak Neven, Uloga Bihaćke komune u obrani granice, HZ 42, Zagreb 1989., 163-170. 1427. Budak Neven, Uloga Bihaćke komune u obrani granice, “Vojne krajine u jugoslovenskim zemljama u novom veku do Karlovačkog mira 1699.”, SANU, Naučni skupovi 48, Odeljenje istorijskih nauka 12, Beograd 1989., 47-54. 1428. “Bukovica. Uz stotu obljetnicu osnutka župe (Priredili Ivo Bagarić i Vladimir Kozina)”, Župni ured Sv. Franje Asiškog, Bukovica 1980. (* J. I., Kršni zavičaj 13, Hercegovina 1980., 34-37; Bubalo Jakov, Naša ognjišta X/67, Duvno 1980., 15.) 1429. Buljina Halid, Fojnica od trga do kasabe, GR IZ BiH LIX/5-6, Sarajevo 1997., 437-452.

Stećak VII/81.. IX + 220. Turistički savez opštine Čapljina. "Neum i bosansko primorje". 1436. (1 izdanje 1993). Povijest sela Vuke. Čehajić Jasmina. Opštinski odbor SUBNOR-a Prozor. 1430. 1442. NZ 12. akovo 1978. Sarajevo 2000. 419-422. dio.. Knjiga 1. Crnić-Pejović Marija. Iz prošlosti Prijepolja. Zbornik Muzeja akovštine 1. 1441. 10 strana).. Čar-Drnda Hatidža. 1443.. Užički zbornik 13. Cvijović V. 26-27. Stećak VII/82... Simbol tisućgodišnje opstojnosti. 4754. 1434. Boka 13-14.. 18-19. Pljevlja 1990. 1431. Behar II/8-9. 1438. Prozorski kraj u oslobodilačkom ratu i revoluciji. Press centar ARBiH. SDA Općinska organizacija Bužim. Titovo Užice 1984.. IV. III. 28-29. I.. Zagreb 1993. Sarajevo – društvenogeografski pregled. izdanje.152 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. dio.. 1437a.. Feljton (1-4): Deset i pol stoljeća grada Soli. Cigeljević Ante. II. POF 40. Neki pomeni pljevaljskih toponima u istorijskim izvorima do kraja petnaestog veka. Stećak VII/79-80. (nepaginirano. Čar-Drnda Hatidža. Stećak VII/78. današnje Tuzle. “Bužim (Katalog Bužim)”.. 2. GP 26-27 (1982-1983).. Serija 2.. Stari most u Mostaru. 193-217. Muzej akovštine. 5-18. Cepelić Milko.. 26-27. 1433. dio. Visoko u sastavu Osmanskog carstva – XV i XVI stoljeće.. Novi Pazar 1988. Knjiga I. Čar-Drnda Hatidža. Čapljina 1989. “Čapljina (Ilustrovani zbornik)”. Herceg-Novi u Dubrovačkom arhivu. Bužimkić Mesud. Sarajevo 1984. 1439. 69-72. Cvijetić Ratomir. ‘Ajsela’. Bužim 1994. Breznički zapisi 1. Iz prošlosti Jeleča. 209-229. 1437. Sarajevo 1994. Sarajevo 2000. dio.. 1435. Čehić Namik. Sarajevo 1987. O poreklu imena Priboj.. “ akovo i njegova okolica”. 55-71. Vojna biblioteka 2. Monografija Gacko.. 22-24. 29-36. 215-274. Prozor 1985. Sarajevo 2000. Sarajevo 1990. Bušatlija Ibrahim. Sarajevo 2000. Sarajevo 2000. 411. Prilozi XXII/23. . 369. Biblioteka Muzeja akovštine. Bosansko primorje i Neum (geopolitičko razmatranje i odnosi). 1440. Čampara Salko – Hako. Herceg-Novi 1982. 1432.-2000.

putovanja. Čović Borivoj. Počitelj i okolica. Čubrilović Vaso. 1445... 92. Zagreb 1980. JLZ. Balkanski poluotok (Balkansko poluostrvo) (Istorija). Prusac. 2. JLZ. 159-160. Zagreb 1986. Radovi Zavoda 39. 94-95.. izdanje. Turistkomerc. 1448. Zagreb 1991. Čepalo Husein. 23-40. Čukle Mirsad. 396-397.. EJ 4. Čelić Džemal.. putnici. Zagreb 1978. (i na francuskom i njemačkom) 1446. Kolo VII/4. Simpozij”. 96. Ravančić Gordan. Ladić Zoran. Čoralić Lovorka. Povijesni prilozi 16 (1996). Bosanska krajina (Historija). Čović Borivoj. 93-99. Radovi 24. Pisana tradicija Prusca i okoline. Sarajevo et ses environs. Zenica 1990. DP Naša riječ. Prusac 2000. 17. JLZ. Prusac 1995. AGM. 1455. Split 1997. EJ 3. Bibliotheque des petites monographies touristiques. Mala biblioteka. Zagreb 1997. 7-13. Zagreb 1998. “Ajvatovica ’94. Čelić Džemal. JLZ. Počitelj na Neretvi. Arheološka nalazišta (Bosna i Hercegovina).. 314-315..) 1452. Konjic 2000. Ljubljana 1981. izdanje. 290-294. Sarajevo und Umgebung. Nalazi prvih ranoslavenskih naselja u Bosni i Hercegovini.. Nu. Čoralić Lovorka.Topografija 153 1444. 302-307. Most XXII/94 (5). Zagreb 1982. Čubrilović Vaso. Istorijski spomenici.. 1458. 1450.. 1454.. Mogućnosti XLIV/10-12. Mostovi 2. ZČ 35/1-2. 2. Nummer 17. Čremošnik Irma. Ceste i putovi u srednjovjekovnim hrvatskim zemljama. 1457. EJ 2.. 1453. Čelić Džemal. Biblioteka Povjesnica. 4. Prusac. Mostar 1996. 2. Čepalo Husein. Zagreb 1984. . Turistkomerc. Zagreb 1985. 2. Debelo Brdo. BožićBužančić Danica. 143. Put. 11-31. Biblioteka male turističke monografije 61. izdanje.. 1447. Zagreb 1997. Zagreb 1980. JLZ. Zadar 1997. Zagreb 1997. Ravančić Gordan. 1451.. EJ 1. 453-458. 602-611. 1449.. 292.. (* Ladić Zoran. MD ‘Hasan Kafija’. 60. izdanje. EJ 1.. izdanje. Zagreb 1980. 1456.. Čepalo Husein.. Bibliothek “Kleine Touristische Monographien”. 427. CCP XXII/42. Čović Borivoj. Turistkomerc. 2. 20. Lisičići – historijsko mjesto. Izvori i literatura o povijesti cesta i puteva u srednjovjekovnim hrvatskim zemljama i Bosni. Golubić.

6. Ćirković Sima. Ljiljan IV/151. Mostar u Herceg-Bosni (Postanak i razvitak grada Mostara. Galerija 70. 7-29.02. Županija dubrovačko-neretvanska. Ćirković Sima. Buić Domagoj Božidar.-15. Sarajevo 1995. Kazančine (268-269). 266-267. 1466. 11-17.. 24-38. SKZ.. “Mihailo Dinić. Čusto Šućrija. ZRVI 37.. 1468. Dvori Isa-bega Ishakovića... 1465. 1472. Ćosić Stjepan – Kapetanić Niko – Ljubić Pero – Vekarić Nenad. Varoš (68). HZ 53. Beograd 1978. 1464. Mostar 1996. Zagreb 2000. Ćošković Pejo. Biblioteka Stećak. Mostar 1997. Srpske zemlje u srednjem veku (Istorijsko-geografske studije)”.. Ćirković Sima. 1460.10.. “Banjaluka”.. Sarajevo 1997. ZIRAL. . Stare i nove granice.. 1473. Općina Ilidža. Institut za istoriju.. KDM Preporod.) 1471.. Mostar 1999. 1459. Hrvatska granica na Kleku. obljetnica (Prilog pola tisućljeća dugoj povijesti Banja Luke). Gradski odbor u Mostaru. Neproslavljena 500. 1469. Ćirković Sima.. 294. 203-292. Blagaj kroz vijekove. Knowledge. Sarajevo 19. Sarajevo 2000. 46. Banja Luka 14. 61. Dubrovnik 1999. Banja Luka 1990. Oslobo enje 55/18912. Ćeman Mustafa. Srednjovjekovne humske župe”. 278-279. Beograd 1998. “Ilidža. Ćosić Stjepan. Ćirković Sima. Čusto Šućrija.50. Glas 44/4950. Od najstarijih vremena do 1527. Ćišić Husein. Svedočenje karte.154 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Holjevac Željko. Ćošković Pejo. Jedno stoleće istorijsko-geografskih istraživanja srednjovekovne Srbije.. Administrativni Blagaj.-2000.09. (* Omeragić Darko. Knjiga 101. Ćošković Pejo. Mostar 1991. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Beograd 1999. 9-30. 1470. 35. Zagreb 2000. Ishod na Ilidžu. 1999. Kabes III/25. HM I/3-4. Kabes II/6. 14-15.. 1462.. 1467. Ćeman Hasan Mirza.. 110. ‘Naseljeni gradovi’ Konstantina Porfirogenita i najstarija teritorijalna organizacija. Knjiga 3. Iz recenzije. “Srbija i susedne zemlje na starim geografskim kartama”. Maglovita stoljeća (Tragom najstarijeg poznatog spomena Banjaluke). Matica L/9. Beograd 1991. Beograd 04.. Politika. te prikaz raznih zgoda i nezgoda kroz koje je u toku razvitka prelazio). SANU. 1987. 10.. 1461. “Pavao An elić – Marijan Sivrić – Tomislav An elić. godine. 1463. 9-32. Sarajevo”. 1991.

. 8. Srpske zemlje u srednjem veku (Istorijsko-geografske studije)”. Macan Trpimir. 33-43. izd. Mostar i okolica. njemački) 1481.. Zemlje hercega Svetoga Save. Zagreb 1979. 7. Dva stara trga u Polimlju. Srpske zemlje u srednjem veku (Istorijsko-geografske studije)”. Pljevlja 1999. 1981. Turistkomerc. IČ 29-30 (1982-1983). Marulić XII/1. 7-24. Pljevlja i pljevaljski kraj u dubrovačkoj arhivskoj gra i. 1478. Beograd 1983. . Područje Bosanske Gradiške u razvijenom srednjem vijeku. 1482. Sarajevo 1979. izdanje 1978. JLZ. 55-67. 11.. 1487. izd 1988.. izdanje. 4. Srpske zemlje u srednjem veku (Istorijsko-geografske studije). 309-311. Mileševski zapisi 2.. Ćupina Dejan. Voje Ignacij. 470.. 61-73. 1979. 385-386. Srednje Podrinje... ANU BiH. 1982. IČ 34. (francuski. Ćošković Pejo. 1483. Dinić Mihailo.). Beograd 1978. Prijepolje 1997. plemićki grad. 178-269. izd. 1985. Beograd 1978. 1486.. SSDSV 9. HM III/10. 1986. hanovi i hanska privreda u Sandžaku. Beograd 1987. 1980. Mileševski zapisi 2 (1996). Živković Pavo. Prijepolje 1997. O nazivima srednjovekovne srpske države (Sklavonija. “Zbornik referata i materijala V jugoslovenske onomastičke konferencije”. Odjeljenje društvenih nauka 13. Biblioteka Male turističke monografije 9... 446. Ljubljana 1981. Iz istorije nekih srednjovjekovnih toponima Bosanske krajine. Beograd 1978. Ćuk Ruža. “Mihailo Dinić. vlastelinski grad). SKZ. Sarajevo 1979. Prijepolje 1981. Ćulafić Vukoman. Stari putevi.) 1485. “Mihailo Dinić. 294-301. izd. Ćuk Ruža. 6. ZČ 35/4. SKZ. Dinić Mihailo. SKZ. 74. 106-115. Zagreb 1986.. 1477. engleski. 1480. GDI BiH 28-30 (1977-1979).. Raška). SKZ. izd. izd. Beograd 1978. Ćuk Ruža. Grad (burg. 321-323. 117-138. 10. EJ 4. Karavanske stanice u Polimlju u srednjem veku. Srbija. 39-46.Topografija 155 1474. izd. “Mihailo Dinić.. Dinić Mihailo. (* Živković Pavo.. Despotović Vidoje.srednjovekovna naselja u Polimlju. Glasnik Zavičajnog muzeja 1... 2. Posebna izdanja 70. Srpske zemlje u srednjem veku (Istorijsko-geografske studije)”.. 9. 75-80. 59. kaštel. Zagreb. 1479. Sarajevo 1999. 1484. Breza i Komorani . Deroko Aleksandar. Dalmacija Stevo. Ćuk Ruža. 1475. 585-589. Radio Sa VIII/26. Sarajevo 1985. Dinić Mihailo. 1476. Manastir Orlić i Kalu erske stijene u Donjoj Kozici. (5.

Srebrnik kraj Srebrnice. 502-503. 1492. monografski prikaz”. JLZ. i 12. 1495. Biblioteka Stećak.. 174. Kršni zavičaj 28.. Južne granice Dalmacije od XV.-7. kolovoza 1995. 191. (* Buturac Josip. EJ 3. Drijeva. Iz duvanjske onomastike. Humac 1995. Hrvatski institut za povijest Zagreb – ‘Naša ognjišta’ Tomislavgrad – Zajednica Duvnjaka Tomislavgrad-Zagreb. Dobrun. Prvi spomen Ljubuškog (Uz 550. 5. st. Knjiga 3.. JLZ. Dinić Mihailo. 1493. Srpske zemlje u srednjem veku (Istorijsko-geografske studije)”. 1497. Dinić Mihailo. “Dragaljevac. Dokoza Ser o – Martinović Suzana.”. “Duvanjski zbornik.. Zagreb 1984.. Uvod. Knjiga 1.. SKZ.156 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. ljudi i vrijeme. izdanje. Mostar . Zadar 1999. Omiš. 357-367. Zagreb-Tomislavgrad. 2. Knjiga 101.-1999.-2000. 1491. EJ 3. Državni arhiv u Zadru.imanje’.. 1500. 1496.-1994. st. Divan III/32-33. Marulić XV/2.. Crtice o podneblju i povijesti ljubuškog kraja. 1494.. Banja Luka 1978. Zagreb 1984.. Mostar 1999. Zbornik Znanstvenog simpozija održanog u Ljubuškom 11. ŠK. Srpske zemlje u srednjem veku (Istorijsko-geografske studije)”. 6.. Dinić Mihailo – Kajmaković Zdravko. obljetnicu (1444. 1490. Beograd 1978. Beograd 1978. 1498.-20. Tajna tvr ave Fenarlik. Travnik 1995.”. 2000. 368-399. SKZ. Zagreb 1980. Draganović Krunoslav – Sudar Pero. Južne granice Dalmacije na zemljovidima od 17. izdanje.) 1499... “Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture”. Predaje i legende o tvr avama u Bosni i Hercegovini. Trg Drijeva i okolina u srednjem veku. Dodig Radoslav. Hercegovina 4-5 (12-13). Dodig Radoslav. Komušine i Kondžilo s posebnim osvrtom na usorsku banovinu i stari Kuzmodanj. Organizacioni odbor za pripremu emisije ‘Znanje. srpnja 2000. Dragić Marko. 1488. Drašković Blagota – Jelić Ivan – Raukar Tomislav. do danas”. 53-63. Ziral-Naša djeca. Dodig Radoslav. “Stijepo Obad – Ser o Dokoza – Suzana Martinović. Rimokatolički župni ured Komušina. 35-38. 349-356. Srednjovjekovne humske župe”. “Pavao An elić – Marijan Sivrić – Tomislav An elić.. 434. Dinić Mihailo.). Mostar 1998. ZIRAL. “Ljubuški kraj. Zagreb 1982.. “Mihailo Dinić. 17-71. 9-11 . 77. 577. 1489. 135-147. 1501. 2. “Mihailo Dinić. Drino Dževad.Zagreb 1996.. Komušina 1981.. Zbornik radova s me unarodnoga znanstvenog skupa ‘Duvanjski kraj kroz povijest: Tomislavgrad. Dodig Radoslav.

Dumbović Vladimir. 14. Baško Polje-Zagreb 1994. Dugandžić Ivan. Matica L/8.. 6. 415.. Mostar 1986. srpnja 2000. (* A.. Kalendar Svetoga Ante 1995. Dugandžić Ivan.. 127-133. 503-508. Široki Brijeg 1999. Brešić Vinko..) 1513. Samobor 1996. Kolo VII/2.-7. izdanje. Dugandžić Ivan – Sopta Josip.. 32. Biloševice u župi Rasno.. 1505. Naš svijet XX/225-226. Pandžić Bazilije. Marulić XXII/2. Foča – grad na dvije hladne vode. Sa kupreške visoravni. Župni ured Otinovci-Kupres./2001. Sa kupreške visoravni”. 1503. 63-64. Zagreb 1997. Maglaja. Župni ured Otinovci-Kupres.. Crkva na kamenu VII/62. Zagreb 1989. Džaja Miroslav. Tomislavgrad 1999.. Zavidovića. “Miroslav Džaja – Krunoslav Draganović. 4-5. Divan III/34-35. 703. ‘Ognjišta se nisu utrnula’ (Rotimlja – Reportaža). Dobretići (Zemljopisno-povijesni zapis).. Livno 1995. Naša ognjišta XXX/269. (* Skenderović Robert. 20. Sarajevo 1984. Rasno i Dužice-Župa Rasno. 8-9. Džaja Miroslav – Draganović Krunoslav. “Pet stoljeća zemljopisnih karata Hrvatske od 15. 534. Novi Šeher 1995. Hrvatski institut za povijest Zagreb-‘Naša ognjišta’ Tomislavgrad-Zajednica Duvnjaka TomislavgradZagreb.. 6-7.. Tomislavgrad 2000. Naš svijet XX/222.. 216-218.. Naša ognjišta XXVI/228. Oborci. Sa kupreške visoravni. Dujmović Ivan. 2.. stoljeća” (s dodatnim historijskim refleksijama). Travnik 1995.. Novog Šehera i Komušine I. Tomislavgrad 2000. 1512. 137-140. (* Vukšić Tomo. Humac 1996. Pogledi u prošlost i kulturu Žepča.) 1508.. 1509. Naša ognjišta XXIX/265. 54-56. CUS XXIX/3. Povijest zavaljske župe.Topografija 157 1502. Zagreb 1999..) 1507. 1506. Džaja Miroslav.. Mostar. 418. Drino Dževad.. 6-7. 15-150. 389-403.. izdanje. (* Karamatić Marko. Zagreb-Tomislavgrad 2000. Džumhur Zuko. (* . 1504. Mostar 2000. Udruga umjetnika ‘August Šenoa’. Bazilika i grad Mokriskik kraj Širokog Brijega.. 2. 27. 335-337. Zagreb 2000. BF IV/5. Kršni zavičaj 29. Sivrić Marijan. Tomislavgrad 1996. Zbornik radova s me unarodnoga znanstvenog skupa ‘Duvanjski kraj kroz povijest: Tomislavgrad. Split 1994..) 1510. Grad starih spomenika . do kraja 19. Džambo Jozo. Šeherski glasnik. Hercegovina 6-7 (14-15).. Drmić Ilija. “Duvanjski zbornik”. Župni ured RasnoMH Ogranak Široki Brijeg.. Sarajevo 1984. I. 1511. Baško Polje-Zagreb 1994. Naša ognjišta XXX/270.) 1514.

16. Mostar (Writings on Cities). Visoko 1978. Glasinac (Reprint izdanja iz 1950. 1516.. 287. Župa Livno – jučer i danas (reportaža). Ranoslovenska nekropola Bagruša u Petoševcima kod Laktaša..158 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.”. AL BiH. Od dolaska Slavena do pada bosanskog kraljevstva.-2000.g. Vratiti utvrdi stari izgled (Vranduk kod Zenice). 165-187. Arheološka istraživanja srednjovjekovnog grada i crkve u selu Gradac kod Hadžića. Sarajevo 1996. istorija. “Istočna Bosna i Sandžak (Znanstveni skup).. 1995. 1526 Fišić Ladislav.08.. 1518.. Boka 13-14.. Oslobo enje 56/18929.. ozić Hakija.. 1525 Filipović Mirko. Svjetlo riječi I/6. Sarajevo 1996. 120-121. Heres.. Tom I. 37-45. 1519. 208. 129-209.. Sarajevo 05. 1523 Fekeža Lidija – Gavrilović Margita..) .. do 1991. “Ilidža. Riznica bošnjaštva (Srebrnica. Beograd – Ustanova za kulturu. Sokolac. Neke osnovne crte razvoja srednjovjekovnih gradskih naselja u Bosni i Hercegovini. Sarajevo”. Herceg-Novi 1982. Povijest župe Dolac s osvrtom na ostale župe lašvanske kotline. (* Gavran Ignacije.. ulaban M. Sarajevo 1986. godine). Naselja (Kasni srednji vijek). 23. 302-303. Naš svijet XXII/249. 8-9. 1515. Filipović Milenko. Naš svijet XXII/246. Sarajevo 1986. 7. 1517. ZM.). (Vodič za vikend) 2. GZM (A) 42-43 (1987-88). Sarajevo 1986. 1524a. Institut za istorijuMe unarodni centar za mir.. Oslobo enje 52/16946. Sarajevo 1988. Opšti leksikografski dio. (Zapis o Travniku). maja 1994. Okrugli sto “Tragom bosanskohercegovačke prošlosti – o urbanom biću BiH. NEV XXIX/1. 1521 Fekeža Lidija. ozić Hakija. Fekeža Lidija. Sarajevo 1989.. Sarajevo 14.. Visoko 1983. Demografske slike Sarajlija (od 1463. 1524 Festić Mustafa. 1999. 1520. ondović Božidar. Fekeža Lidija. 68-71. 1522 Fekeža Lidija. GZM (A) 40-41 (1985-1986). 31-53. Sarajevo 1996. 124. istina). Herceg-Novi u srednjem vijeku.11. Beograd 2000. Korijeni i život. Povijesna ekonomska upućenost Sandžaka i Bosne. 171-190. "Urbano biće Bosne i Hercegovine". 21. Općina Ilidža. Vlastito izdanje. Udruženje Bošnjaka porijeklom iz Sandžaka. Sarajevo 2000. Sarajevo 1979..

Župski ured Pridvorje. Oslobo enje 45/14554. Vasilj Snježana. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 131-133. (Tekst Ignacije Gavran)”. Knowledge.. JLZ. Sarajevo 1987. 1533.Topografija 159 1527. 1988. Fišić Ladislav. Beograd 1999. Foretić Vinko. Banja Luka 1988. Gašparović Ratimir. Gafić Mustafa. Gašparović Ratimir.. (* Rajčić Tihomir. 1538. GP 26-27 (1982-1983). “Fojnica kroz vijekove”. 544. Svjetlo riječi IV/43. Pogled na prošlost župe Pridvorje. Franjevački samostan Gorica. 1537. 9. Sarajevo 21. Zagreb 1980. 1532.. Zadar 1993.. Putokaz na vjetrometini (Crkva u Kiseljaku).. Knjižnica Pastoralne biblioteke. Klek (Neum) i Sutorina. Svjetlo riječi II/21.. 8-9.) 1535. Vilajet (78-79).. Franić Ante. Franjić Živko. Bilten FTS XXIII/1. (* Lovrić Marko.. Sarajevo 1982. Sarajevo 1987. . 193. “Franjevački samostan i crkva na Gorici kod Livna (Vodič). Fotić Aleksandar. 25. Zadarska smotra XLII/4-5. 286-287. EJ 1. Bihać 1999. Sarajevo 1982. Visoko 1985. Oslobo enje 53/17132. Petrović Rade. 2. 1540.. 31. Vasilj Snježana.. Sandžak (644).. Povijest Bihaća od najstarijih vremena do 1878. 5-99. 10-11. godine. Sarajevo 24. Fišić Ladislav. 434.. Pridvorje 1984. (* Gavran Ignacije. Sarajevo 1984. Pastoralna biblioteka.) 1531. Vrgorac 1991. (KUN VII/370). (* Mušeta-Aščerić Vesna. Gavez Eduard. 99 + 1 karta. Sarajevo 1984. GADAR BiH 27. Svezak 5. 1529... 157-162. SO Vrgorac. Samobor 1996. 8-9. O Vrgorcu. 312. Sarajevo 1994. 1536.02. 1530..) 1528.. Fojnica-Sarajevo. 127-128. 60. Livno 1995. 33. Bakovići. Gavran Ignacije. 208-210. Stećak I/3. HKD Napredak Podružnica Bihać. SO Fojnica-Veselin Masleša Sarajevo.12. 1539. Župa Brajkovići (uz stotu obljetnicu postojanja). Stara dobra majka (reportaža iz Gradnića). Iz istorije Travnika (Grad vezira i konzula).. 1987. godine. 12. ‘Mila kuda si planina’ (Podhum-Žitače) (reportaža). 1996. IZ 8. Historijat geografskih upoznavanja i proučavanja Bosne i Hercegovine do 1918.. Fišić Ladislav. Visoko 1986.. izdanje. GDI BiH 38. Bosna Srebrena XXXIII/4. Svjetlo riječi III/23..) 1534.

Duvno 1979. 13. Sretni grad na dvije rijeke (Foča). O toponimu Goražde. Radovi FF 1. Obseg bosenske države za bana Kulina. Tom I. 25. Gradeva Rosica. godine. Beograd 1997. Feljton: Priče iz starih gradova: Splav mi je kuća i avlija (Zvornik). 1553. AL BiH... Srednjovjekovni toponim Mile ili Mili. Novija arheološka otkrića i ispitivanja na području Banja Luke i okolice. 1545. Originalni dokumenat o Bijeljini iz 1446.-2000. Grković Milica. Beograd 1981. 24. 449-456. Uz 100. 1550. (Jajce – grad koji je sagradila priroda). 1548. 1554. Pale 1998. 23-40. Hadrović Ahmet. Svjetlo riječi. Hrvatske županije kroz stoljeća. Istina o BiH II/25. Goldstein Ivo. 23...06. 203-206. Sarajevo 1988. 9-20. 1543. Varoš. Ljubljana 1988... 208-213. 63-66. ZČ 42/3. Glagoljić Vaso. Gošić Nevenka. Semberske novine.. Opšti leksikografski dio. Županije u ranom srednjem vijeku u Hrvatskoj. Sarajevo 1983. 1552.160 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Sarajevo 1995. 1544. Svjetlo riječi. obljetnicu postojanja zgrade Franjevačke klasične gimnazije u Visokom. Zbornik 1. Naš svijet XXIII/261-262. ... Bijeljina 15. Putokaz na vjetrometini (Crkva u Kiseljaku). Balkanistika 3.. Glavaš Tihomir. bašči i trgovine). Gavran Ignacije. Hadrović Rašid. Predaje o imenu Hercegovina. Sarajevo 1988. “Ignacije Gavran. Banja Luka. Istina o BiH II/21. Knjiga 1. Naša ognjišta IX/50. Knjižnica Baština.). Grdina Igor. AP 22. 1547. Sarajevo 1987. 1551. Graljuk Boris. 1549. “Arheološka problematika zapadne Bosne”. Sarajevo 1995. Sarajevo 2000. Zagreb 1996. 1984. Feljton: Bosnom i Hercegovinom kroz gradove: (Foča – grad vode. Sarajevo 1995. 1542. 183.. 26... 11. Naš svijet XXIII/263. AD BiH. 1546. 33-52.. 113-117. Sarajevo 1987. Istina o BiH II/29. 24-25.. Putevi i putokazi (Niz članaka o našoj prošlosti)”. (Banjaluka – erdan na Vrbasu).. Gavran Ignacije. Graljuk Boris. Nalaganeto na kadijskata institucija na balkanite i mjastoto v provincialnata administracija (XIV – načaloto na XVI v. 176. Grapčanović H. Sve zbog lijepe Fjorentinke (Ljubuški). Mustafa. Zbornik za istoriju BiH 2. Sofija 1989. Gornji šeher. ZM.. Vrata u život. 1541.

Tuzla i njena okolina u XVI vijeku. Sarajevo 1994. 1557. Harodimlje 1998. Lozić Vlade. Gradiška u prošlosti. izdanje.) . 25. ljudi. Bijeljina (Historija). Hadžidedić Nedžad. 39. Vlastita naklada. Sarajevo 22. (* Pelidija Enes. Stećak I/10. Koliko je staro Trebinje.. Naselja (Bosna i Hercegovina). Sarajevo 1990. Zagreb 1982... Sarajevo 1995. Tomislavgrad 1998. Sarajevo 1975. izdanje.01.. Hadžihasanović Bećir. 1982. Sarajevo 1998. 11. Hadžidedić Nedžad. (* Tanović Tahir. običaji”.Topografija 161 Naš svijet XXIV/270. Handžić Adem.. (* Marčinko Mato. JLZ. Preporod XXI/485. Hadžialagić Husref. (* Smajlović Salih.. Organisation of the Islamic conference.. Preporod XXVI/572. Research Centre for Islamic History. Naša onomastika i toponomastika.. Sarajevo 1988. d. Preporod XXVIII/640. Separat II. “Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina. Geotisak d. Istanbul 1994. Delnice 1995. 2. 1562.. Grad svjetlosti i boja (Trebinje). 212-219. JLZ. Naša ognjišta XXVIII/250. 29. 18. Sarajevo 1988. Svjetlost. 21. 1565. izdanja Enciklopedije Jugoslavije”. EJ 2. Hadžiomerović Maid. 24. Uspavani ljepotan (O Herceg-Novom). 2. “Hardomilje – Prošlost. 1558. 54-57.) 1564.... “Adem Handžić. 1560. 528. Stabla što ljube nebo (300-godišnja genealogija rasta i stradanja porodica Hasanbegovića i Pašića). Handžić Adem. 1563. 130 + 9 shema. Udruženje Bošnjaka porijeklom iz Sandžaka. Zagreb 1978. 698-699. Studije o Bosni (Historijski prilozi iz osmansko-turskog perioda)”... Oslobo enje 39/12057. Neki pojavni oblici islamske civilizacije u nas. 101-109. Nastava povijesti 1..) 1567. Bosna i Bošnjaci Bihora.) 1556. 254.. Handžić Adem. Nahija Brod krajem XV i početkom XVI vijeka. Naš svijet XXIV/276. JLZ... Zagreb 1980. Humac 1998. Sarajevo 1994. 249. 1559. Zagreb 1983. 1561. 6. 145-148.. 1566. Hasanbegović Omera Safet. Kršni zavičaj 31. Art and Culture. IRCICA. 57-60. EJ 1. 401. 1555. Naselja (Bosna i Hercegovina). Hadžijahić Muhamed.. Hajdarpašić Raif. Sarajevo 1997. Argumenti 2. Hajdarhodžić Hamdija. Rijeka 1982.

194. nauk i pouka. Crkva na kamenu III/14. Mostar 1982. 1569.. 1571. . Zbornik radova Okruglog stola u Bosanskom Grahovu 20. Kroz prošlost i sadašnjost Dubrovačkog primorja. Dioba i ubikacija dijela Slanskog primorja u doba pripojenja Dubrovniku godine 1399.”. Hrabak Bogumil. Beograd 1997.. Duvno 1981... 1572. Hasandedić Hivzija. Mostar od postanka do razaranja 1992/1993.. 19-28. Turistički savez opštine Banjaluka-Turistkomerc Zagreb. Hudović Mehmed. 12. Mostar 1997. Nikšić do polovine XV veka. Horvatić Dubravko. Naša ognjišta XI/75. 248. Mostar 1999. Anali 17. Islamski centar. Hrdalo Ana. privredni i vojno-upravni rast Mostara (1450-1700). “Hercegovina (Fotomonografija Hercegovina)”. Hasandedić Hivzija. Zagreb 2000. Behar IX/48-49. Banjaluka i okolina. Hercegovina 9. Horozović Irfan – Vukmanović Milan. Zvornik (Slike i bilješke iz prošlosti). 1579. stradanje. Zagreb 1984. Zagreb 1981.-2000. 113-159. 63 + 1 karta. 1570.. 1574.. Imotska krajina. Drugo dopunjeno i prošireno izdanje. Urbani. Muslimanska baština Bošnjaka II (Herceg-Novi i okolina. Foča do kraja XVIII veka. Beograd 1999. 1578. Humica-Bosniaca. Hasandedić Hivzija. Makarsko primorje i zapadna Hercegovina). Hasandedić Hivzija. 1740. 247. Hrabak Bogumil. 20. 1581. Goražde od XIV do XVI veka. 17-47. 1576. Udruženje gra ana opštine Zvornik. “Hrvati Dinare: život.. Dubrovnik 1979.) 1573. Stari most u Mostaru. Mostar 1997. Zbornik za istoriju BiH 1. opstojnost... Biblioteka Male turističke monografije 54. Hrdalo-Kaznačić Ana. Beograd 1997. V.. 63-69. 30-32. Hrabak Bogumil.. Vrgorac i okolina. 1580. 1582. Bosansko Grahovo-Zagreb 2000. Muslimanska baština Bošnjaka u južnoj (srednjoj) Hercegovini.162 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. DH 21. Zagreb 1981. Hrabak Bogumil. JIČ XXX/2. Drevna vremena Blagaja na Buni.. (* B. 1568. 1577.. NIRO Privredni vjesnik Zagreb-SSRN BIH Me uopćinska konferencija Mostar. Beograd 1995. Sarajevo 2000. Udruga Hrvata “PsetGrahovo”-Hrvatski informativni centar. 1575. godine (retrospektiva i sadašnjost). srpnja 1999.

IGC Borba. Hrvatski narodni kalendar za prijestupnu 1992. Imamović Enver.. . Sarajevo”. Godina 40. Imamović Enver – Abdurahmanović Asim. Imamović Mustafa. (* Jalimam Salih. Ibišević Besim.. 5 plus 15. 1585.. i prvoj polovini 16. 30-31. Istorijski zapisi XXXI (LI). 1993. 1596. Amsterdam 1999. 1586. Kamena duga (Most kojem se divio svijet). Valjevo 1989. Narodni muzej. Imamović Enver. Novi muallim I/4. Neke spoznaje o kraljevskom gradu Kozogradu iznad Fojnice.. 260. Mostar 1996. Kozograd kod Fojnice – kraljevski grad. 12-13. Oslobo enje 49/16004. Državnost i granice Bosne i Hercegovine.. 38-40. priredio David Atlagić)”. rezidentno mjesto srednjovjekovnih bosanskih vladara. 12-13. 1590. GR IZ BiH LXVI/11-12. 150-151. vijeka. “Ilidža. Imamović Enver. Isailović Marija. Ka problemu interpretacije toponima “Fojnica”. Bosanska država u doba kralja Tvrtka (XIV stoljeće). Most XXII/94 (5). 1083-1084.. 534.01.. 1584.. Sarajevo 2000. SIZ društvenih delatnosti. odlomaka i ilustracija. Sarajevo 1999. Sarajevo 2000. Sarajevo 1998. 189-229. “Atlas svijeta za osnovnu i srednje škole”. 1594. Sarajevo. 1592.Topografija 163 1583. Hiljadugodišnja praksa (Korijeni regionalizacije BiH). 1587.. Beograd 1985. 141-153. “Bosna i Hercegovina ogledalo razuma (Izbor članaka. Sarajevo 2000. 5 plus 14. Srebrenica (1987-1992). 1588.. Valjevo i okolne oblasti u srednjem veku.. 1595. Husić Aladin.. Husić Aladin. Imamović Enver. Imamović Enver.. Husić Aladin. Ibrahimpašić Fikret. 1593.. Travnik. 303-312.) 1589. 1597. 397. Tvr ave Bosanskog sandžaka i njihove posade 1530. XXXV/1-2. Sarajevo 2000. godine. Amfiteatar pod vedrim nebom. 1591. Sarajevo 2000. Sarajevo 2000. 84-100. Sarajevo 05. Imamović Enver... O imamskoj službi u tvr avama Bosanskog sandžaka u 15. AP 24. GR IZ BiH LXII/3-4. Beograd 1992. 2. Titograd 1978. Sarajevo 1991. 64-67. Istraživanja 5. “Milić Rakić” Ostala izdanja 7. POF 49 (1999). Općina Ilidža. Prilozi za istoriju. 305-313. Sejtarija.

obljetnica prvog spomena grada Livna (892-1992). 2000.. "Zenica” (fotomonografija). Travnik 1996. Zenica 1985. Hrvatski narodni godišnjak 1998.grad i utvrda. 1600. 2-3. Travnik 1993. Vranduk . Tuzla 1998. Jakobović Zlatko.kraljevski grad.-2000. 1610. O prvom spomenu Travnika u istoriji (U povodu 530godišnjice).. 289-299. 505-531. (* Ković Miloš. Putopisne bilješke i zapisi o zeničkom kraju. investicija života (Spomenička baština – Srednjovjekovni gradovi Pounja). Muzej grada Zenice (Istorijska zbirka). 1601.. Brčko. Jalimam Salih. 1607. 555 godina Zenice. Divan I/3. Jalimam Salih.. Zenica 1991. Bibliografjija radova o istoriji Zenice. Muzej grada Zenice. 7-9. 1605. Zenica 1987. Jalimam Salih. 167. Feljton: Hrvati u brčanskom kraju (Sedam stoljeća opstojnosti Hrvata na brčanskom prostoru) (1-2): (1) Hrvatski glasnik VI/69. (* Obradović Branko. 76. Najstariji izvor o Zenici). Muzej grada Zenice. Od najstarijih naselja do savremenosti (Župa Brod.. Ostrožac. Ištuk Kazimir. IZ 9.. Jalimam Salih.-05. 10. Godina 45. Fojnica u istorijskoj literaturi (Prilozi za bibliografiju). Sarajevo 1997. Fojnica 1984. Jalimam Salih. Travnik 1993. Tuzla 1998. Unsko-sanske novine V/209-210. Koliko je star Vareš?. Geokarta. 1100. 145. hrvatski povijesni grad.164 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 1603. 33. Divan I/4... SO Fojnica-Veselin Masleša. Ivanković Željko. 158. Beograd 1997.04... 1598. 1606. 179-183. Beograd 1997.. Istorijska literatura o Fojnici (prilozi za bibliografiju). 1611. Zenica 1990. 48-49. 1609. Dom štampe.. IG 1-2. 1612. “Istorijski atlas”. 5.. Jalimam Salih.. Jalimam Salih. Jalimam Salih.. 1602. Bilten FTS XX/1.. Granice bosanske države. 1604.05.. Samobor 1993. Fojnica-Sarajevo 1987. Bobovac III/27. Banja Luka 1988. Vranduk . Jalimam Salih. 113-114. . Jakobović Zlatko.) 1599. (2) Hrvatski glasnik VI/71. Vareš 1997. 268272. Ižaković Krešimir. 1608. Zavičajni muzej Travnik-Trekking Co Zenica. Jalimam Salih. Radovi Muzeja 9. Radovi Muzeja 11. Bihać 28. Savjet za pripremu i izdavanje monografije Fojnice. IZ 7. "Fojnica kroz vijekove". 19. 19. Banja Luka 1986.. 23.

Zenica 1996. Jerković Radovan. Jalimam Salih – Hajdarević Hadžem. 1617. “Don Radovan Jerković – život i djelo: prigodom 100.. Povijest Neretve. Sarajevo 1999. 1615. Sarajevo 1999. 105-114.Topografija 165 1613. MH Ogranak Metković. (Područje donjeg toka Neretve od najstarijih vremena do danas. Visoko 1996/1997. Metković 1984. Novi cvijet LXVI/.. Kabes IV/33-34. godišnjice mučeničke smrti (1900. Jelić Mario... Tomislavgrad 1993. Zenički kraj kroz arheološke spomenike. Muzej grada Zenice. Tuzla 2000. Metković 2000. (Priredio Mile Vidović)”. (katalog izložbe). 1618.. Jalimam Salih.-1950.. Zbornik radova II/2. Tomislavgrad 1993. 108. Prošlost Zenice do 1941. Jalimam Salih. Metković 2000. Naša ognjišta XXIII/198.) 1624.. Jerković Radovan.. Zenica 1996. Biblioteka Povijesna baština 6. Travnik 1996. MH Ogranak Metković. Bobovac (Stolni grad bosanskih kraljeva). Rama pod turskom upravom. godišnjice ro enja i 50. Jolić Robert. 14. (* Kučuk-Sorguč Indira. 3558. Mostar 1998.. (Priredio Mile Vidović)”. 103-114. Fotomonografija. 45-152. (* Matić Ante. 151-502. Jalimam Salih. Izložba (U povodu prvog spomena i 40. Centar za usmjereno obrazovanje “Petar Levantin”. Jalimam Salih. godine. 1622. Zenica. Jurić Ivan. obljetnice oslobo enja). 21-23. Jelić Anto. 1620. 1623.. O srednjovjekovnoj Veseloj Straži. Trekking Co.. Zenica 1999. (* Hasanica-Hačimić Indira. Naša ognjišta XXIII/199. .) 1619.. Srednjovjekovni grad Vranduk. “Don Radovan Jerković – život i djelo: prigodom 100.). u Mostaru). 30-31. 96. Biblioteka Povijesna baština 6.-1950. godišnjice mučeničke smrti (1900. 14.. Ljiljan 325. 12.. 1621. Prilozi 28. 256 + 16 stranica slika..) 1614. 1616. Tomislavgrad 1993.). godišnjice ro enja i 50. Jolić Robert. Sarajevo 1988. Povijest neretvanskih župa. 41-46. Jalimam Salih. Naša riječ 41/2808. 51. Divan IV/36-37. NEV XXXVIII/1-2. Župa Kongora. Čapljinski kraj u srednjem vijeku. februara 1997. Prošlost Metkovića od najstarijih vremena do danas 1422-1984.

. 12.04. JLZ. 301304. Posebna izdanja. 128. Oslobo enje 38/11787. 1981. Oslobo enje 38/11793. izdanje. Oslobo enje 38/11788. EJ 4. 8. 1635. 1631. Zagreb 1986. Kapidžić Hamdija. Sarajevo 02. 2. Sarajevo 06.. Dubrovnik 1999. (10) (Turski period).-2000. Kajmaković Zdravko – Palavestra Vlajko.03.166 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Sarajevo 30. Kapidžić Hamdija. ZRVI 24-25. 151-162. Sarajevo 04. Podjela zemlje u Vitaljini u 15. NZ 19.04. 2. 121-122. Metković 1996. 1981... Oslobo enje 38/11791. Zagreb 1990. Jurić Ivan. (6) (Osobenosti drinskih tvr ava). 1981. turizam). Etnološka istraživanja u Donjem Podrinju. EJ 2. Fatnica (104). Spomendani iz prošlosti donjeg Poneretvlja. (4) (Bazilika u Pre elu). Gacko (Historija) (297). Oslobo enje 38/11786. Kalić Jovanka. 12. Ogranak Dubrovnik. Bileća. stoljeću.. Zagreb 1993.. Oslobo enje 38/11790. Kapetanić Niko... Knjiga 2. Blagaj (na Sani). 1981. JLZ. 10.. . 8..04. Oslobo enje 38/11785. NS 14-15. (7) (Sakralni i memorijalni objekti). (5) (Srednjovjekovne tvr ave). JLZ. 1981. 1625. 12. DH XXIV/33. izdanje. kultura.04. 8. Oslobo enje 38/11792. 1636.04. 1021. (9) (Simbioza raznorodnih uticaja). Kapetanić Niko. Drina u doba Kosača.... EJ 1. 8.03. Članci i gra a 13. Jurić Ivan. Sarajevo 31. 1637. izdanje. 1981. 1626. Kajmaković Radmila. 1981. Zagreb 1980. MH. Feljton: Gornje Podrinje u doba Kosača (1-10): (1) (Bogata praistorija). Privredni vjesnik. 141-177. Sarajevo 07. 1633. Kapidžić Hamdija. Tuzla 1980. Konavoske planine. Sarajevo 05. prirodne znamenitosti. 423-435. Oslobo enje 38/11789. 2.04. Sarajevo 1981. 9-31. (8) (Grobnica u živoj stjeni). Najstarija karta Ugarske (Tabula Hungariae). Sarajevo 03. Predgovor – Preface. 1629. (Dvojezično). (3) Ranohrišćanski period).. 1632. Konavoska prevlaka”. Anali 37. Deltom Neretve i okolicom (povijest. 1981. umjetnost. Sarajevo 01.. Biblioteka Turističke monografije 22.. 6-7. Kačić Hrvoje. Kalić Jovanka. Dubrovnik 1994. 1630. 1627. 1981.. 1634. Novi Pazar 1995.. Predturska istorija Novog Pazara. Zagreb 1982. Kajmaković Zdravko. Poglavarstvo grada Metkovića. Oslobo enje 38/11793. (2) (Rimski period). 9. Sarajevo 08. 1628.. 700-701..04. Beograd 1986. “Josip Lučić-Stijepo Obad.04. 1981. 8.

9-36. 1644. (* Smajlović Mustafa. 139-150. Zagreb 1990. Zenica 1996. Brotnjo... Sarajevo 1998.Topografija 167 1638. 2.. Karaula Marijan.-1477. godine. O toponimima s prijedlogom pod u tuzlanskom govoru. 1643. . Kos Milko. Skopje 1980.. Sarajevo 1991.10. 33-40. 1641. Stara dobra majka (reportaža iz Gradnića). 1649. Preporod XXVIII/633. Sarajevo 1999.. 8-9. 655. Centar za istraživanje ratnih zločina nad Bošnjacima. Svjetlo riječi III/23. 149-153. Kasumović Ahmet. Sarajevo 1991. Zbornik 2. Kršni zavičaj 22.. Knežević Joko. Kordić Zvonko. 6-9 oktomvri 1977). JLZ. Vijenac VI/124. Višegrad (Hronika genocida nad Bošnjacima). 28. 1645. "Konavle u prošlosti. Svjetlo riječi IX/105. Zagreb 22... 189-197. Karačić Vendelin.. Brotnjo. BF VII/11.. 326-329. Pljevlja 1979. JLZ. Kamengrad. Monografije XV/1. Kordić Kornelije. Čitluk 1997. Dubrovnik 1998. O Pokuplju kao vjekovnoj krajini izme u Jadrana i Panonije. HAD 10 (1985). izdanje. 1650. 27. Vtora jugoslovenska onomastička konferencija (Skopje. Zapadna Hercegovina u turskom popisu 1475. Zavičajni muzej Pljevlja. 1640. MH Ogranak Čitluk-Općina Čitluk. Karaula Marijan. Gradovi (Prijelazno doba do XII/XIII st. MANU. 1998. Grb i zastava.) 1646... EJ 6. 492. Kapidžić Hamdija – Kovačević-Kojić Desanka. Čitluk 1998. Kamenovana povijest (Reportaža iz Bosanskog Grahova). MH Ogranak ČitlukOpćina Čitluk. Zagreb 1986. 311. Svjetlo riječi V/50. “Arheološka istraživanja na karlovačkom i sisačkom području”. izdanje..) 1648. Visoko 1987. 10-11. 1642. Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku. Zagreb 1986. Humac 1989. Karaula Marijan.. 1639. sadašnjosti i budućnosti 1". Izme u vode i tu ine (Reportaža iz Podhuma – Livno). EJ 4. 1651. Nalazišta i povijesna mjesta u Brotnju. Prvi zbornik. Svjetlo riječi IX/95. Vrati se sunce (Reportaža iz Suhog Polja-Kupres). 8-9..). Kurtović Esad. Kljun Ibrahim. 2. 10-11. Visoko 1985. Posebna izdanja. 1647. Iz daleke prošlosti pljevaljskog kraja. Klaić Nada. Kordić Kornelije. (* Skenderović Robert.

. Besarović Vojka. Zagreb 1984. 122-123. 32. Gradska naselja srednjovjekovne bosanske države. 1980. (* Hadžijahić Muhamed. 1995. JIČ XVIII/1-2. Živković Pavo.01. 325-330. Tribunia 6.. 2. Gornje podrinje (Rekognisciranje). IČ 42-43 (1995-1996). Prosvjetni list XXXII/580.. Kovačević-Kojić Desanka. 487-489.12.. 2. Džaja Srećko. El KalemMDD Merhamet. (* Prljača Mustafa. Dinić-Knežević Dušanka. 1999. 626-627. GP 23. Sarajevo 1979. Korać Dušan. 1657.. Stan (696). Sarajevo 1979. 1978. Oslobo enje 35/10934. 155-159. Fojnica u srednjem vijeku. Knowledge. Drina (580). 8. GADAR BiH 18-19. Sarajevo 1978-1979. "Fojnica kroz vijekove". 1.. Sarajevo 11.Sarajevo 1987.168 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. . Kovačević-Kojić Desanka. Sarajevo 1978. Fejić Nenad. Srednjovjekovna država). Zagreb 1986. 38/1. JLZ.. 344.. An elić Pavao.. 171-176. Sarajevo 1979. 133. Koštović Nijazija. Istorijski zapisi XXXII. Spremić Momčilo. Ljubljana 1980. EJ 3. JLZ. EJ 4. Naučni skup Prijepolje i srednje Polimlje u prošlosti... EJ 2. 311-313. 522. 1653. Oslobo enje 55/18177. Sarajevo 07. Trebinje 1982. Beograd 1997. 1660. Pregled LXIX/1. Dašić Miomir. Bjelovitić Miloš. 103-108.) 1656. septembar 1996. Speculum 55/3. Sarajevo izme u dobrotvorstva i zla. izdanje. Brštanik. Nilević Boris. dopunjeno izdanje. izdanje. 27. Novi Sad 1979.-2000. Kosorić Milica. Kovačević-Kojić Desanka. IG 1-2. 35-62. 23-24. izdanje. Beograd 1980. 11. Kovačević-Kojić Desanka. 2.. 363-368.. AP 25.. Ančić Mladen. Sarajevo 1980. Cambridge Mass. Deževice (441-442). IČ 25-26 (1978-1979).. JLZ. Sarajevo 1998. 157-160. 507-508.. 2. Jezerski (48). . Veselin Masleša. EJ 6. Podgra e (534-535). Sarajevo 07. Zagreb 1981. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Kovačević-Kojić Desanka.. Macan Trpimir. Odjek XXXII/1. Beograd-Ljubljana 1986. Sarajevo izme u dobrotvorstva i zla. Trg (737-739). 1652. A. 348. 1658. izdanje. 207-209. Beograd 1979. (* Pelidija Enes.. Marulić XIV/5.. 521. Beograd 1979. Münchner Zeitschrift 2. ZČ 34/3. Sarajevo 1995.) 1654. Fine John V. Gradovi (Bosna i Hercegovina.. 1661. 2. Ković Miloš. SO Fojnica-Veselin Masleša.. 1659. Prilozi XVI/17. RIZ BiH-Mladi muslimani 39. Kovačević-Kojić Desanka. Zbornik MS za istoriju 19. 1662. Beograd 1999. izdanje. Vego Marko. JLZ. Fojnica.11. Zagreb 1982. 231-241. Jeleč (27). 12.. Prijepolje. Voje Ignacij. München 1979. 114-117. 406-408..... Kovačević-Kojić Desanka... Titograd 1980. Biblioteka Kulturno naslje e. Zagreb 1990.) 1655. Koštović Nijazija. Oslobo enje 52/17060. 424. Sarajevo 1978.

izdanje. Bužim (597). Bosanska Kostajnica. Biblioteka Kulturno naslje e. 55-65. 1992.01. 2.01. Konjic – župa na obalama Neretve. Srednjovjekovne humske župe”. Glamoč (398-399). 9. Stari hercegovački gradovi. Kreševljaković Hamdija. Mostar 1997. Bočac (18-19)..... (93). (Priredili Avdo Sućeska i Enes Pelidija)”. izdanje.. (* Memija Minka. Iz recenzije. EJ 2. Krajina Mate Slobodan. Feljton: Sredovječna Usora (XIII-XV stoljeća) (1-3): (1) Usora VII/39. Bosanski Petrovac (Historija) (103). 2. 1670. Dubrovnik (Doborovnik) (665).. Kreševljaković Hamdija. izdanje. Stari bosanski gradovi.. I-428. Tuzla 1998. 1666.. Ljiljan IV/64. Kreševljaković Hamdija. Bosanski Kobaš (Historija) (100).. Kraljević Rudolf. Biblioteka Kulturno naslje e. II-741.. 1664. Sarajevo 1991. “Pavao An elić – Marijan Sivrić – Tomislav An elić. Tuzla 1998. . Bihać (Povijest) (687-688). (2) Usora VII/40. (Priredili Avdo Sućeska i Enes Pelidija). Bilaj (699). izdanje. Bosanska Gradiška. Oslobo enje 49/15667. 1669. 14-15. 2. Sveta baština VI/47. Zagreb 1986. 1. Knjiga 3. Kraljević Ante. Biblioteka Stećak. EJ 1. Oslobo enje 49/15664. Knjiga 101. Bosanski Brod (Historija) (99-100). Bosanski Novi (Historija) (100-101). 446-465. 1671. 52-54. 4. 1667. 1665. Sarajevo 1991. Veselin Masleša. Biblioteka Kulturno naslje e. Izabrana djela II. Sarajevo 29. Sarajevo 01. 1672. Sarajevo 1994.. 1674. Brod (490). Zagreb 1984. 385-445. (3) Usora VII/41. Sarajevo 1992. Kreševljaković Hamdija. Sarajevo 1991. Duvno 1987. Mostar 1999. 7. Hercegovina 3 (11). EJ 4. 9. Gabela (295). Imamović Mustafa. Islamska misao XIII/157. Izabrana djela II. IV-341. Humska župa Večenike (Večerić). Kreševljaković Hamdija. 4. Hadžibegović Iljas. Zagreb 1982.. 69-70. Izabrana djela I-IV. 1992. Humac 1990. Kreševljaković Hamdija. ZIRAL. Bosanski Šamac (104-105). (KUN 71/529). Sarajevo 30.. Zagreb 1980. Kraljević Rudolf. Duvno (Historija) (698). O nazivu mjesta Kočerin. EJ 3. Kršni zavičaj 23. JLZ. Veselin Masleša. JLZ.) 1673.. 2. 30-31. Kozina Vlatko. Tuzla 1998. Doboj (Historija) (489).Topografija 169 1663. 1992. Šimić Angelina. JLZ. Blažuj (12). III-407. JLZ. Oslobo enje 49/15665. Veselin Masleša. Šimić Angelina. 265-266. (Priredili Avdo Sućeska i Enes Pelidija)”. “Hamdija Kreševljaković.. 1668. Bosanska Dubica (Historija) (92).02. Cazin (Historija) (621). Kreševljaković Hamdija. “Hamdija Kreševljaković.

Kreševljaković Hamdija – Miletić Nadežda. Zagreb-Tomislavgrad. Mostar 1997. Sarajevo 1991. (Priredili Avdo Sućeska i Enes Pelidija)”. Sarajevo 1996. Visoko.-2000.. Demografske slike Sarajlija (od 1463.7. 653-666. Biblioteka Kulturno naslje e.) 1684. Doboj 1996... Dobojske novine I/8. 676-684. 177-186. godine)”. Duvanjski kraj kroz povijest.. Kreševljaković Hamdija. Goražde (Historija). “Hamdija Kreševljaković. Zbornik radova s me unarodnoga znanstvenog skupa ‘Duvanjski kraj kroz povijest: Tomislavgrad. Biblioteka Kulturno naslje e. Biblioteka Kulturno naslje e.. Izabrana djela II. Kreševljaković Hamdija. 631-652. Rogatica. SIZ kulture ifizičke kulture opštine Pucarevo-Štamparija ‘Mileševo’ Prijepolje. Vlastito izdanje. (Priredili Avdo Sućeska i Enes Pelidija)”. 1686. 1681. .. NS 18-19. Fehim. Kreševljaković Hamdija. Sarajevo 1991. Kreševljaković Hamdija. “Duvanjski zbornik. Sarajevo 1991.. 2000. 1675. Veselin Masleša. 685-708. izdanje. 1679. (KUN VII/285) 7.. Kreševljaković Hamdija. Kamengrad. srpnja 2000. Veselin Masleša. Kulturno-istorijsko naslje e Brnjica. 1677. Izabrana djela II. Kreševljaković Hamdija. EJ 4. Sarajevo 1991. Kulen-Vakuf. 17-49. Kreševljaković Hamdija. “Hamdija Kreševljaković. 2. Hrvatski institut za povijest Zagreb – ‘Naša ognjišta’ Tomislavgrad – Zajednica Duvnjaka Tomislavgrad-Zagreb. 1682. 40-41. “Hamdija Kreševljaković. Izabrana djela II. 1680. Naselja opštine Pucarevo. 1685. 182. Zagreb 1986. Pucarevo 1987. Priredio Adil Alić).”.. Biblioteka Kulturno naslje e. (* Spaho DŽ.08. (Priredili Avdo Sućeska i Enes Pelidija)”. Oko omladinske pruge Šamac-Sarajevo (Porječje Bosne) (Sarajevo 1947. Sarajevo 12. Veselin Masleša. “Hakija ozić. Kreševljaković Muhamed. Sarajevo 1989. (Priredili Avdo Sućeska i Enes Pelidija)”. 400 godina Gornjeg Vakufa. 1987.. Oslobo enje 44/14061. Kabes III/18. 667-675. Gradovi oko Bosne i njenih pritoka (Stari bosanski gradovi). Počitelj na Nertevi. 1683. Veselin Masleša. 15. 431-432. do 1991. “Hamdija Kreševljaković. Krilić Edin – Karamustafić Edin. Izabrana djela II. JLZ. Krišto Jure.. Biblioteka Kulturno naslje e. 1676. Sarajevo 1991. 7-10. “Hamdija Kreševljaković... (Priredili Avdo Sućeska i Enes Pelidija)”. 6. 1678. Rukopis u Narodnoj biblioteci Tešanj. Kreševljaković Muhamed. Izabrana djela II. Veselin Masleša.170 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.

biser našega srednjovjekovlja (Uz 600. Onomatološki prilozi 10. Lopašić Radoslav. Vjera je nadživjela mnoge požare i poplave. Zagreb 1890 – Reprint DINA i IGK. 203. 232-236. MH. JLZ. “Bosanska srednjovjekovna država i suvremenost (Zbornik radova)”. Lemenšev F. Guča Gora (627).) 1696. obljetnicu prvog spomena). SO Čelinac. godine.. Izložba: Arheološko-etnografski prikaz Srebrenice sa okolinom.. Odjeljenje jezika i književnosti. Livno 1994. Sarajevo 04. Sarajevo 1996. izdanje. 1691. Mišković Anto.Institut za istoriju. Oslobo enje 48/15398. 1688. Kulenović Salih. Radovi sa znanstvenog simpozija Pola milenija Sarajeva.. Livno-Sarajevo 1996. 19..05. Sarajevo 1997. 23. 1690. (KUN X/33(491). 22. Zagreb 1986. 1698. 97-108. Ljiljan VI/214. 1689. Selo Uzarići na mostarskom blatu. 131-132.. EJ 4. Sarajevo 1996. “Istočna Bosna i Sandžak (Znanstveni skup). Udruženje Bošnjaka porijeklom iz Sandžaka. Split-Livno 1994.. 1692. 1697.. Granice srednjovjekovne Bosne. Humac 1998. . 52-57. Svjetlo riječi X/116-117.. Barun An elko. Bihać i bihaćka krajina. 80-88. Centar za kulturu. MH. Sarajevo 1992. “Prilozi historiji Sarajeva”. SANU. Duvno 1981. Foča (192-193).. (* Džafić Rizo.. Kalendar Svetoga Ante 1997. O Porfirogenetovoj Dalmaciji. informacije i obrazovanje Srebrenica. marta 1993. 2.Topografija 171 1687..) 1699. Kubat Izet. Loma Aleksandar.”. do 21. održanog 19. BF III/3. Lasić Hrvoje.. Kupusović Amina. Samobor 1995. Diadora 12 (1990). 236... Lončar Milenko. Čelinac – Putevi razvoja. 1695. Jajce . Sarajevo 1997. FPN. Beograd 1989. 23. maja 1994. Lopašić Radoslav. 17.. Lovrenović Dubravko. Kuzmanović Rajko. 1700.. 10-11. 10. 1694. 1693. (* . 391-400. Čelinac 1986. Vakufnama Isa-bega Ishakovića. Naša ognjišta XI/70. Bosansko podrinje na granici dobra i zla. Toponomastika i arheologija – antički lokaliteti kod Pljevlja i Prijepolja i mogući predslavenski ostaci u tamošnjoj toponimiji. Muzej hrvatskih arheoloških spemenika Split-Općinsko hrvatsko vijeće obrane Livno.. Zbornik radova". Krivokapić Bajo. 47-51. Svjetlo riječi XII/136-137.. Zadar 1991. Zagreb 1995... 1991. 132. P. Bihać i bihaćka krajina. Kršni zavičaj 31. Bihać 1991. Srebrenica 1987.. Odbor za onomastiku. "Livanjski kraj u povijesti. Orijentalni institut . Lepirica Alen. .

Pelješki zbornik 2.. Lučić Josip. Kroz konavosku prošlost. Dubrovnik 1982. Iz prošlosti dubrovačkog kraja u doba Republike”. Vekarić Nenad. Iz prošlosti dubrovačkog kraja u doba Republike”. 23-76... 275-279. Dubrovnik 1990. 170-235. Biblioteka “D”. Dubrovnik 1994. "Josip Lučić . Donji kraji (104). Ljubljana 1992. Knjiga 14. ZČ 46/2. 1705. 13-28. Dubrovnik 1990. Pelješac od dolaska Slavena do potpadanja pod vlast Dubrovačke Republike. 130. Knjiga 14. 1712. Dubrovnik 1997. 27-35. Iz prošlosti dubrovačkog kraja u doba Republike”. Časopis Dubrovnik.. Konavoska prevlaka”. Split 1980.. Dubrovnik 1990. Dubrovnik 1990. Sarajevo 1996. Lučić Josip. Lučić Josip. Zahumlje – Humska zemlja (759). (* Macan Trpimir. 1713. 1702. Knjiga 14. Prevlaka u doba Dubrovačke Republike. “Josip Lučić. Lučić Josip. “Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture”. Svijet I/42. Pelješac od dolaska Slavena do potpadanja pod vlast Dubrovačke Republike. Lučić Josip.. Kako će se sutra zvati ovaj grad? (Koliko je staro Sarajevo). Kroz konavosku prošlost. Hercegovina (196-197). Sarajevo 17. 22-23. Neretljani (416-417). Drijeva (107). 111-113. 1701. Vekarić Nenad.. Zbornik Dubrovačkog primorja i otoka 1. 1993.. Prošlost dubrovačkog primorja do dolaska pod Dubrovačku Republiku. Dubrovnik Annals 1.172 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Travunja – Trebinje (686). 379.. “Josip Lučić. ŠK. Biblioteka “D”. Biblioteka “D”. Anali 29. 1706.. MH.. Lučić Josip. 1711. obljetnice planske izgradnje Stona i Malog Stona”. “Zbornik radova u čast 50. Zagreb 1991.. . Lovrenović Dubravko.) 1710. Knjiga 14. 290-291. Dubrovnik 1991.05. Kartografija Učila-ŠK.Obad Stijepo. 288-301. Lučić Josip.. Lučić Josip. 1703. Prošlost dubrovačkog primorja do dolaska pod Dubrovačku Republiku. 11-34.. Ston 1987. Časopis Dubrovnik.-2000. Marulić XXIV/1. 1709. Časopis Dubrovnik. Lucić Ljubo. Lučić Josip. 1704. 28-29. Biblioteka “D”. Ro endan umrlog gostoprimstva. Ston od VII stoljeća do godine 1333. Zagreb 1989. 1707. Konavoski zbornik I. Povijesni atlas. Lučić Josip. 1708. Dubrovnik 1986. 5-72. 334-348.. Lučić Josip. “Josip Lučić. Zagreb 1980. Iz prošlosti dubrovačkog kraja u doba Republike. Dani. Voje Ignacij. Časopis Dubrovnik..

Zagreb 1980.. Općina grada Maglaja... 25. .. 1715. Macan Trpimir. ljudi i vrijeme.. “Ljubuški kraj. Konavoska prevlaka.. 6. Dubrovnik 1995. i XVI.. Boundary and Security Bulletin II/4. izdanje. 1995.12.Zagreb 1996. 39-77. Zagreb 1995. 1721. 1716. Zagreb 12. Ogranak Dubrovnik. Gozze/Gučetići i Trsteno u XV. 22. Zagreb 1997. Glas Istre 89. 102. Mostar .. Iz povijesti donjeg Poneretvlja.) 1723.. Lučić Josip. 3. Lučić Josip – Sentić Marija. 88.. ZagrebKlek 1990. (zidna karta. 1724.. kolovoza 1995. Macan Trpimir. Kartografija Učila-ŠK. 37. 77. (* Mandžukić Jasmin. Zagreb 1996. 1718. Povijesni atlas za osnovnu školu. Zagreb 1995. 1995. HKD Napredak. Tešanj 1995. Split 05.) (4.. Bosna i Hercegovina u geopolitičkom pogledu. Slobodna Dalmacija 15810. Kartografija Učila-ŠK. Lučić Josip – Obad Stijepo. 21. 226. 20-21. 1717. CCP XXI/39. ŠK. Učila.04. 147-149. IX st. Hrvatska matica iseljenika XLV/7-8. Bašić Stanko. izmijenjeno i dopunjeno izdanje.12. Slobodna Dalmacija 15793. izdanje.Topografija 173 1714. Lučić Josip – Šanjek Franjo – Antić Ljubomir – Vidaček Branko – Bertić Ivan. Zbornik Znanstvenog simpozija održanog u Ljubuškom 11... Gradina II/8. Slobodna Dalmacija 15792. Sarajevo 1998.01. Klemenčić Mladen. III + 77. (* Brailo Luko. OOUR Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Sarajevo. (* Ilić Žarko. 1995.. izmjenjeno i dopunjeno izdanje. Vijenac 27.. Ston. stoljeću. Anali 33. Dubrovnik 1994. Kršni zavičaj 28. 397. Trogrlić Stipan. mjerilo 1:5 000 000). Brailo Luko.. 1722.) 1719. Split 13.. 376. Lučić Josip – Drašković Blagota. 13. Knjiga 1. 630.). 7. Selidba naroda od pol.. Žižović Budimir. izdanje.03. Nedjeljna Dalmacija 1237. Pula 19. Pula 01. Split 23. 1995. Čoralić Lovorka..01. Strčić Petar. 40. 40. Posebna izdanja. 1720. VI do pol. 1994. Lukas Filip.. Zagreb 1980. Zagreb 1999. 7-20. Hrvatska školska kartografija. Hrvatski povijesni zemljovidi. Lučić Josip. 133-135.. 88. University of Durham 1995.”. “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463. Galerija Stećak Klek. Zagreb 1986.. Glas Istre 76. 23. Ziral-Naša djeca. 3. Lučić Josip – Drašković Blagota.. Maglaj na tragovima prošlosti. Prag 1999. Povijesni atlas za osnovnu školu. Ljuca Adin. Kartografija Učila Zagreb-ŠK Zagreb-Svjetlost. Knjiga 2. Split 06. i 12.. Knjiga prva”. Mijović-Kočan Stijepo. 1994. MH.. 1994. Humac 1995.12. “Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture”.

Kutija za čuvanje vremena (Prilozi proučavanja prošlosti livanjskog kraja). 1730. Svjetlo riječi. Mandić Novak Studo. (* Klemenčič Matjaž. Svjetlo riječi XII/139..ukić Marica. Zagreb-Žepče 1999. 16. 1726. Most XIV/66-67. Komarnica – župa i nahija u srednjem vijeku.. Svjetlo riječi XII/133. Pljevlja 1999.. Sarajevo 2000. Matthews. Beograd 1995. 145-155. st. Prilog istoriji Drobnjaka u srednjem veku.. Man eralo Stipo. Bilten FTS XXVII/2. SIB eksport-import Beograd – SPKD Prosvjeta Gacko.. Općina Maglaj. 278-280. 1736. 10. Mandić Novak Studo. Marić Franjo. (Zbornik radova sa naučnog skupa održanog u Šavniku 7. 1725. Osvit 1-2. Mostar 1998. Historical Atlas of East Central Europe. “Maglajski povratak (Urednik Uma Isić)”. Zemlja zvana Gacko. Mostar u Hercegovini (Njegov postanak i značaj imena). 25-32.. 1729. Livno 1994. Malović. Mandić Dominik. 400. Man eralo Stipo.. 1737.. 569. Mostar 1987. Glasnik Zavičajnog muzeja 1. (Povodom 540.). Popović Radmila. jula 1988. Hercegovina 6. i 8. University of Washington Press. Kršni zavičaj 31.174 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 1728. 185-189. 1734. Magocsi Robert Paul.) 1727. SO Gacko. 1992. II-637).. Velova sve manje (Livanjskih jedanaest stoljeća. Titograd 1991. Durmitorski zbornik (Na izvoru Vukova jezika) 1. 102. 5.. Mandić Dominik. Humac 1998. Gacko 1985. Ekološki glasnik-HKD Napredak. 1733. do danas. Mostar 1987. Man eralo Stipo. cartographic design by Geoffrey J.02.-1998... I-II. Na dvoru gospe livanjske (Tragovi bistričkog grada). Sarajevo 26.ukić Marica. Man eralo Stipo. Livno 1994.) .-2000. obljetnice prvog pisanog spomena Žepča). Malović... 486-487. 107-119. Oslobo enje 49/15692. 237-239. Probijanje povijesti kroz Livno. 1735. Livno 1996. Maglaj 1999. ZČ 49/3.) 1732. 143-144. Kronologija važnijih doga aja žepačkog kraja i bliže okolice 1458. (* Džibur Lutvo. Postanak i razvoj Hercegovine od sredine 15. (I-693. (* Kljaić Stipo. 1731. Gacko kroz vijekove (Prilozi istoriji Gacka). Seattle – London 1993.. Ljubljana 1995. Istorijski institut SR Crne Gore.

Čitluk 1998. Sarajevo 1999..). izdanje. Unsko-sanske novine I/6. Mostarska kotlina – Bišće (Preci i život). VAHD 87-89 (1994-1996). Zagreb 1993. I opet će biti crkva u Doboju (Reportaža o župi Doboj). Odjek LII/1-2. 12.. Zagreb 1993. 53-56. 12.. Sv... Maslak Nijazija. 57-61. Unsko-sanske novine I/1.. Biblioteka brodskog posavlja.. 12.... Zagreb 1984. Barbarić Josip. 1741. 152-153. Vid. Kurtović Esad.. MH Ogranak Slavonski Brod... 213-218. Marin Emilio. (8) (Tipovi posjedovnih odnosa). “Hercegovina (Fotomonografija Hercegovina)”. Marić Žarko. 22. 12. Zbornik 2. Slavonski Brod 1994.) 1742. 125. (5) (Bihać u rukama Bosanaca). 327-331. 1740. Hrvatski glasnik VIII/97. (9) (Privredna djelatnost posjeda).. 14. Marijanović Zdravko. Descriptio Croatiae. Bihać 1996.. 12. Posebna izdanja... Zagreb 1981. Ljiljan VII/310. 12. Tuzla 2000. 64. Lapenda Marko. Hrvatske zemlje na geografskim kartama od najstarijih vremena do pojave prvih topografskih karata. AGM. Bihać 1996. 14. (2) (Slobodni kraljevski grad). Zagreb 1994.. Osvrt na prošlost Kreševa. Zagreb 1993. Srednjovjekovno groblje. Radovi 26. Knjiga 1. 36-37. Starokršćanska bazilika i krstionica Narone. 9-94. Unsko-sanske novine I/8. Barbarić Josip. Hrvatski glasnik VIII/97. Unsko-sanske novine I/10. Novovjekovna crkva. Tuzla 2000. Zbornik 2.. Bihać 1996. (10) (Heretička strujanja iz Bosne). Beograd 1996.. GADAR BiH 35 (1998-1999. Bihać 1996.. Unsko-sanske novine I/9.. 1739a. Marković Novak. Unsko-sanske novine I/3.. (7) (Otvorena naselja gradskog tipa). Bosna i Hercegovina na starim zemljovidima. 1745. Brotnjo. Sarajevo 1998.. 26-27. Marković Mirko. (6) (Veliki vojvoda bosanski). Martinović Magdalena. (3) (Vrijeme ratnih sukoba). 53-59. NIRO Privredni vjesnik ZagrebSSRN BIH Me uopćinska konferencija Mostar. 1743. Unskosanske novine I/5. Hercegovina od pojave prvih ljudi do turskog perioda. Marić Zdravko. Zbornik 17. Marković Mirko. Sarajevo 2000. Unsko-sanske novine I/11. Brod. Brotnjo. Bihać 1996. 193-207. Zagreb 1999. 693. EJ 3. Kurtović Esad. Čitluk 1998.. 2. 1746. AV 37. 19. Unsko-sanske novine I/4. 14. Barbarić Josip. Feljton: Bihaćki kraj kroz historiju (1-11): (1) (Burna i zanimljiva prošlost). Bihać 1996. Split 1998. 253-254. Dusina. Obavijesti HAD XXV/2. 1739. Naprijed. (* Kučuk-Sorguč Indira.. Bihać 1996. 496. 46-47. (11) (Uspostavljanje osmanske vlasti). Unsko-sanske novine I/7. Marković Mirko. Karaman Igor.. Kulturno-povijesna monografija. Descriptio Bosnae & Hercegovinae. 332. . (* Lučić Josip. Naša škola XLVI/13. (4) (Sistem tvr ava na Uni). Zagreb 1998. Smajić Ramiza. Bihać 1996. Sarajevo 2000... Bihać 1996.Topografija 175 1738. Bihać 1996. 317-322.) 1744. Bihać 1996. JLZ. Unsko-sanske novine I/2. 12.

68-69.. Bošnjaci – Muslimani Sandžaka i Crne Gore. Feljton: Zla kob starobosanskoga grada Dubrovnika (Legenda i stvarnost o našim srednjovjekovnim gradovima) (1-3): (1) Stećak VI/65. (2) Stećak VI/66. ZM. Zbornik referata i materijala V jugoslovenske onomastičke konferencije. Beograd 1982. 1749. Gradište (84). izdanje. Historijska dokumentacija o Bihaću u Kartografskoj zbirci Kriegs archiva u Beču od XVII do XIX vijeka. 32-33. 1748.. Posebna izdanja 70. Beograd 1999. 1757. Jovan. Mijatović Radosav.) 1754. Prijepolje 1979. . Dubrovnik 1985. Naselja (Rani srednji vijek) (119-120). Toponim Počitelj. 209-223. Oštra Luka 1994. Tom I. 33. GEI 30. 415. Miletić Nada. JLZ. (* Trifunovski F. Grudine. 1756. AP 23. Srednjovekovne župe duž Lima. Mostar svjedok kultura. Ključ Bosne je Bihać. Banja Luka 1995. Zajednica općina s hrvatskom većinom Mostar-Glavno tajništvo HDZ BiH.. Gomjenica. 446. Miletić Drago Karlo. EJ 4. Vas (Ves).) 1753.. JLZ. (* Švago Antun. 1752... 527 1758. Opština Banja Luka-Institut za istoriju Banja Luka. 1751. Katalog izložbe.. Batković. 1750. (3) Stećak VI/67-68. izdanje. Zagreb 1980. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”.. Oštra Luka/Bok do početka domovinskog rata 1992.-2000. Maslak Nijazija. Mikić or e. AL BiH. Miletić Nada. Miletić Nada. 1755. Sarajevo 1999. Sarajevo 1985. EJ 1. Sarajevo 1988. 247. Grudine (621). Mikičić M. 2. Memić Mustafa.. Knowledge. Dubrovnik 1984. 1747. Matić Radoslav.176 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 2. Bugojno – srednjovekovna nekropola. Opšti leksikografski dio. Beograd 1981. 32-33. (430).. 1760. Odjeljenje društvenih nauka 13. Mostar 1997.. Sarajevo 1999. 1759. Mihaljčić Rade. Mijović Stjepo. Sarajevo 1996.. Miletić Nada. 172. SSDSV 7.. 153-154. Društvo za znanstvene i kulturne djelatnosti Konavala “Konavle”. Sarajevo 1999. Mijatović Perica. MNV Sandžaka. Banja Luka na Krajini hvala. Zagreb 1986. 185. ANU BiH. Dubrovnik XXVIII/4. Bihać 1998.. “Konavle” – fotomonografija.

do 1333. München 1980. (Odabrao i priredio Gavro Škrivanić)”. 1767. Beograd 1979. TKP “Šahinpašić”. godine. Tomislavgrad 1997. Bilten FTS XVIII/1. Biblioteka Znamen. izdanje. Beograd 1996. Srednjovekovne karte.Topografija 177 1761. O poreklu geografskih naziva u užičkom kraju. Titovo Užice 1984.. Ramo moja i križevi tvoji .-1994.. 25-32. Boka kotorska (Istorija). D. Muftić Faruk.. Mlivončić Ivica. Mujezinović Mehmed. Islamska epigrafika Bosne i Hercegovine. Varda.... 384. Brod (64-65).. Beograd 1997. JLZ. 33-36. Istorijski institut. Mrgić-Radojčić Jelena. Genocid i ratni zločini bošnjačkih snaga nad Hrvatima BiH 1992. IČ 42-43 (1995-1996).. vardište (68). Knjiga III (Bosanska krajina. Zemlja (235-236). Užički zbornik 13. Šabac 1988. Naša ognjišta XXVII/245. 137-147. EJ 2. 4345. 1763. Milošević Miloš. Topografsko-istorijski rečnik Podrinja. 1762. Mostovi (419). JIČ 1-2. 1766. Biblioteka . 2. Milinović Ante. Kulturno blago samostana u Tolisi. Veselin Masleša. Foča 1470-1996 (Neprolazna ljepota). 96. Revue des études sud-est 19/2. Godišnjak Me uopćinskog istorijskog arhiva 22. Mioč Gabrijel. Centar za prikupljanje i obradu podataka o Domovinskom ratu Zagreb-HKD Napredak Podružnica Split.. SANU. 1765. Mišić Siniša. Knowledge. Ston i Pelješac od 1326. ZKM 7. 1771. Milutinović S. Prilozi za identifikaciju i ubikaciju srednjovjekovnog grada Novog na Uni. Misailović Ilija. 1770. Miličić Zvonko. Posebna izdanja. Humska zemlja u srednjem veku.!. Zločini s pečatom. Beograd 2000. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. (* Kornrumpf Hans-Jürgen. 1768. Gaj (111).. Dubrava (171). Knjiga 10. Mišić Siniša. Oblast (457-458). 1772. Bucarest 1981. Südostforschungen 39. Zapadna Bosna i Hercegovine). Banja Luka 1983.. 12-13. Beograd 1999. Sarajevo 1997. 1773. 1769. Mostar-Split-Zagreb 1998. 275. Zagreb 1982. Sarajevo 1991. 27-42.... 1764. 377-418. “Monumenta Cartographica Jugoslaviae II.. – Vasiljević M. (PFB III/4).. 413-415. Župe i naselja ‘zemlje’ Usore.. 315. Knjiga 20. Bogdan P. Pristanište (587-588). Mišić Siniša. DBR International PublishingFF.) 1771a.

Glasnik VIS-a u SFRJ XLV/3. 39-79. Mujezinović Nermina. 1784.178 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Mostar 1984. Mušeta-Aščerić Vesna. Humski zbornik 1. i 17. I tom od 1463 do 1941 godine.. Musa Gojko. Sarajevo 1982.-2000.. Članci Ljube Sparavala o srednjovjekovnoj Hercegovini. Mušeta-Aščerić Vesna. Mušeta-Aščerić Vesna. Problemi granica i vlasti. 1780. Muslinović Š. Kulturno naslje e. Mostar 1996. O vlastelinstvu na području župe Vrhbosne u XV vijeku.) 1774. Mušeta-Aščerić Vesna. Sarajevo 1986. sutra” (Priredio Dragan Šimović). 1776. JIČ XIX/1-2. Pregled LXXIII/10. 1778. 22-24. 63-64. god. Pelidija Enes. Kabes II/11. Visoko 1987. Sličnosti i razlike u urbanom razvoju bosanskih gradova Sarajeva i Zvornika u XV stoljeću. veljače 1996. Mulić Jusuf.. 1784a. 1775. Prilozi XX/21. Općinsko poglavarstvo. 1781. 8-9. GDI BiH 38. Čerin zdravom dušom diše (Reportaža iz Čerina). 1782... 41-49. (2) (Nastanak i urbani razvoj). Blidinje i Rakitno (prilog arheološkoj topografiji). Blagaj kod Mostara. Enklava Klek u svjetlu diplomatske aktivnosti Dubrovačke Republike. kulturno i privredno središte Bosne i Hercegovine). Počitelj u sustavu obrane hrvatsko-ugarske države od Turaka. Sarajevo 1982. (* Traljić Mahmud.. Zbornik znanstvenog simpozija održanog 16. 1783. "Urbano biće Bosne i Hercegovine". 211-230. 151-175. Srednjovjekovna župa Vrhbosna.. Općina Zavidovići. u Čapljini.. Mostar 2000.. vjersko. Čapljina-Zagreb 1996. Hercegovina 4. Sarajevo 1983. Motrišta 18.. Okrugli stol “Počitelj jučer. “Neum. 87-100. Mustać Ivan. Kabes II/12. Mustać Ivan. Mulaomerović Jasminko. 1777. Mostar 2000. Neum 1995. 475. Zavidovići kroz historiju (Društveno-ekonomski i kulturni razvoj područja zavidovićke općine od polovine XV do kraja XX vijeka). Mostar 1996. 1779. Mustać Ivan. Ostaci srednjovjekovne toponomastike na području župe Vrhbosna. Jusuf. “Povijest hrvatskog Počitelja”. 257-268. GZM (A) 40/41 (1985-1986). 351-354. 55-66. Općinsko vijeće Neum. 1035-1037. Feljton: Sarajevo – grad izme u Istoka i Zapada (1-2): (1) (Političko.... Zavidovići 1999. danas. Svjetlo riječi IV/46. Sarajevo 1985. Beograd 1980. 40-42. Okrugli sto ... Hercegovina 11-12. Diskusija.. Zemlja i zavičaj Hrvata”. Sarajevo 1987. 1785. Mujkić H. 138-142.

. 89-99. “Neum. Nikolić Milica. 1794. Njavro Mato. Privredni vjesnik. kultura. Općinsko vijeće Neum. Svjetlo riječi VII/80. Sjeveroistočna Bosna u tokovima srednjovjekovne evropske istorije. Humski zbornik 1. Privredni vjesnik. Užički zbornik 13. Mušeta-Aščerić Vesna. prirodne znamenitosti. Karta Balkanskog poluostrva iz prve polovine XV veka. 1789. Njavro Mato. Sarajevo 1997.. turizam). Neum 1995. 436. talijanski. 1791. Renesansa Ptolomejeve geografije. (Odabrao i priredio Gavro Škrivanić).Topografija 179 ‘Tragom bosanskohercegovačke prošlosti – o urbanom biću BiH’. “Prilozi historiji Sarajeva”. Sarajevo 1997. Ninković Aleksandar. Sabor Bosanske Posavine u Sarajevu-Institut za istoriju u Sarajevu. Sarajevo 1979. turizam). GP 24. Sarajevo 1996. Srednjovjekovno naselje na mjestu današnjeg Sarajeva. 1790. Beograd 1983. 1797. 1792. do 21. marta 1993. Srednjovjekovni gradovi To evac i Kožetina... 1795. Sarajevo 1989. Zagreb 1985. njemački i francuski). 1786. Nikolić Milica. 57-64. 63-75 + 1 karta.. Srednjovekovni grad Bris. 8-9.. održanog 19. Porijeklo stanovništva tešanjskog kraja. 1-23.. Oronimi Slovini i Cincar (Dva karakteristična oronima iz jugozapadne Bosne). 1994. (engleski. Srednjovekovne karte”. (engleski. talijanski. GZM (E) 41-42 (1986-1987). Radovi sa znanstvenog simpozija Pola milenija Sarajeva. kultura. Nilević Boris.. IČ 2930 (1982-1983). Knjiga 20. Čitluk i Brotnjo (povijest. Nikić Andrija. godine u Sarajevu). Radio Sa VIII/26. 1793.11. (Zbornik radova sa okruglog stola održanog 24. Hercegovina (povijest. Beograd 1979. Orijentalni institut-Institut za istoriju. . godine.. Biblioteka Turističke monografije 11. 35-45. Zemlja i zavičaj Hrvata”. Nikolić Milica. Titovo Užice 1984. “Bosanska Posavina – dio cjelovite Bosne i Hercegovine”. 1796. 25-31.. Institut za istorijuMe unarodni centar za mir. Sarajevo 1987. prirodne znamenitosti. umjetnost. 1788. umjetnost. Zagreb 1987. 1787. Posebna izdanja.. 64-90. Istorijski institut. 15-36. Niškanović Miroslav. SANU. Tajna smanjivanja katolika s 1647 na 219 osoba (Reportaža iz Nevesinja). Nikić Dušan. Sarajevo 1980. “Monumenta Cartographica Jugoslaviae II. njemački i francuski). 537-541.

Tešanj. 1798. Ćosić Stjepan. art.. Library “Tourist monographs”. AP 25. Beograd-Ljubljana 1986. 77. 1808. Odbor za izdavanje monografije. Beograd 1806. Odavić or o. Privredni vjesnik. Odavić or o. Anali 38. Uvod. Mičevac.. AP 25. Privredni vjesnik. . turizam). Tribunia 7. Njavro Mato. 1804. 7-10. Univerzal. Njavro Mato.. Odavić or o. Državni arhiv u Zadru. 79-80. st. Biograd. 1803. (talijanski. AP 25. srednjovjekovni grad. Trebinje 1983. Susjed Grad. Derventa i okolina. Zagreb 1989. culture. (engleski. Biblioteka “Istorija i revolucija”. srednjovjekovni grad. Neum. 228-234. Knjiga 6. Holjevac Željko. 1805. Biblioteka Turističke monografije 18. 1809.) 1802. AP 26. Sarajevo 1981. Oreč Petar. srednjovjekovni grad. Matica L/2.. turizam). 1807. 6.. Tešanj. Tuzla 1981. Hrvatska obzorja VIII/1. Split 2000.. Zadar 1999.11. 15. Obad Stijepo – Dokoza Ser o – Martinović Suzana.. srednjovjekovni grad. AD BiH. rivijera i zale e (povijest. (* Leutić Ivica.. Beograd-Ljubljana 1986. AP 25. 78. 403-405. Beograd-Ljubljana 1986. Vesela Straža. scenery). prirodne znamenitosti. Biblioteka Turističke monografije 14. Prusac. srednjovjekovni grad.. or o. tourism.-2000. AP 25. Odavić or o. Omerhodžić A. Zbornik 1. 2. Beograd-Ljubljana 1986. srednjovjekovno utvr enje. talijanski. “Perić Jeremija Ješo. Zagreb-Dubrovnik 2000.. 79-85. Bugojno. umjetnost. Trebinje. num. Njavro Mato. Olovo u narodnooslobodilačkoj borbi”. umjetnost. Zagreb 2000. 1800. Novi list 16635. or o. Počitelj and the lower Neretva (history. “Južne granice Dalmacije od XV. Zagreb 1985. 75-76. 1810.. 256. Rijeka 15.180 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 104. 1999. Prethodni izvještaj sa arheološkog iskopavanja na srednjovjekovnom gradu Mičevcu. 1801. Zagreb 1988. 1811.. Bugojno. Beograd 1986. Odavić 184. Prilog arheološkoj topografiji duvanjske regije. Duplančić Arsen. njemački i francuski).. 55. prirodne znamenitosti. kultura. Geografsko društvo Bosne i Hercegovine. izdanje 1990. Odavić 1986. Mostar i okolina (povijest. Turistička propaganda. 213-215. 1799.. Sarajevo 1983. “Arheološka problematika zapadne Bosne”. do danas”. kultura. Odavić or o.. njemački i francuski).

1818. Most XVIII/87-88.. (* Ivanović Milina. 69-91. Visoko 1983. Ziral-Naša djeca. Most XVII/83-84. ljudi i vrijeme. MH. Motrišta 17. Sarajevo 1979.. 48-53. 111-133. Toponomastika Počitelja na Neretvi kod Čapljine.. .. Imotski zbornik 2. Palameta Miroslav. Svjetlo riječi I/4-5. 127-139.. 523-536. Zagreb 1987. 241-301. 1820. NS 14-15. 109-137. Rotimlja – ime i baština. Sarajevo 1979.. 89-113.. i 12. Pandžić Bazilije.) 1825. Mostar 1991. (III) Most XV-XVI/75-76. Historijska narodna predanja i toponomastika u trebinjskoj Površi. Prošlost Veljaka. GZM (E) 33. Mostar 1988. I-III. Motrišta 13. Prilozi za historijsku topografiju Gornjeg Podrinja. Narodno gospodarstvo u imenima zemljišta zapadne Hercegovine (toponomastika). J. Volskunde. Oreč Petar. Mostar 1990. Wissenschaftliche Mitteilungen. Band III. Stare karte i atlasi Povijesnog muzeja Hrvatske. “Ljubuški kraj. GEM 51. Oreč Petar. Oreč Petar.. Beograd 1987. Pandžić Ankica. Palavestra Vlajko. – K. Radio Sa VIII/26. 1819. 8-9.. 1815. 1821.. Mostar 1999. Palavestra Vlajko. 1814. Palavestra Vlajko.. Heft B. Prilozi za historijsku topografiju Gornjeg Podrinja. 1823. Bilješke o historijskim predanjima i toponomastici u Gornjem Podrinju. (I) Most XV/71-72.. 4351. Sarajevo 1980. Mostar 1990. 1817. Historische Volksüberleferung und Toponomastik in Fojnica und Umgebung. P. Mostar . 63-68.. 1813.Topografija 181 1812. Sarajevo 1981. Nečujna čuda Gospe olovske (reportaža). (II). 316-317. Prilog proučavanju starohrvatske županije Imotski.. 1824.. Palavestra Vlajko. Mostar 1988. Sarajevo 1978. MH. 73-90. Povijesni muzej Hrvatske. 5-32. Zbornik Znanstvenog simpozija održanog u Ljubuškom 11.. Imotski 1994... Tragovi religioznih vjerovanja i praznovjerja u imenima zemljišta.”. Palavestra Vlajko. 85-96. 79-99. Katalog muzejskih zbirki 22.Zagreb 1996. Zemljišno-pravni odnosi u imenima zemljišta (agrarna toponomastika). Mostar 2000. 112. GZM (E) 32. 1822. Most XVII/81-82. Oreč Petar. Mostar 1988-1989. Oreč Petar. kolovoza 1995. Knjiga 1. 1816. (II) Most XV/73-74. A.

Sarajevo 2000. godine). 35-51.. (5) Preporod XXVI/599. 26. Administrativno upravni odnosi i veze Novopazarskog sandžaka i istočne Bosne kroz stoljeća. Univerzal.”. M. i 4. Pašić Ibrahim. (3) Preporod XXVI/597. Me urepublička zajednica za kulturno-prosvjetnu djelatnost Pljevlja. Pelidija Enes. Biblioteka Tragovi. 1831. Pašić Ibrahim. 387 + 1 karta. Sarajevo 1994. Od hajduka do četnika (Stradanje i genocid nad glasinačkim Bošnjacima od najstarijih vremena do 1994. Olovo u narodnooslobodilačkoj borbi. 23. 1834.. Perić Jeremija Ješo.. Peco Asim. 1835. Sarajevo 2000. 1832. “Istočna Bosna i Sandžak (Znanstveni skup).. 26-27. 287. maja 1994. Moja sjećanja na travničko sjemenište i gimnaziju. Pljevlja 1988. (2) Preporod XXVI/596. BregavaSvitava). Toponimska srbizacija Glasinca. Vojna biblioteka. 27. arapski. (* Imamović Enver. IZ 9. Pelidija Enes – Zlatar Behija. 1830a. Udruženje Bošnjaka porijeklom iz Sandžaka. Pljevlja i okolina u prvim stoljećima osmanskoturske vlasti. Sarajevo 1996. Sarajevo 1996. Bosna i Hercegovina na kartama (O genezi bosansko-hercegovačkih granica na povijesnim kartama). Sarajevo 1996. 1828. 21. Sarajevo 1996. Zbornik radova znanstvenog simpozija održanog u Sarajevu 3.. 8-9. Visoko 1983... Feljton: Srbizacija toponima Glasinca (Agresija prije agresije) (16): (1) Preporod XXVI/595. Sarajevo 1982.. 1833. “Knjiga o Mostaru”...) . Peco Asim. Svjetlo riječi I/7. 19-33. Pašić Ibrahim. (* B.. Pelidija Enes. Sarajevo 1996.. 21.. 360-361.. prigodom obilježavanja stote obljetnice postojanja Bogoslovije”. Buna-Blagaj. Odjek XLVI/3.) 1830. Pederin Ivan. SV 5. 1830b. Novo na starom (Dubravine kod Brčkog) (reportaža). 1827. 1829. 13. “Vrhbosanska katolička bogoslovija 1890-1990. Sarajevo 1996. persijski i hrvatskosrpski jezik od XV so XVIII stoljeća i njihova služba. Beograd 1997. Iz naše onomastike (Neretva-Mostar. Beograd 1998. O porijeklu toponima Mostar. Svet knjige.. Bemust. Biblioteka “Istorija i revolucija”. Tuzla 1981. 155-160. JF 53. Ljiljan 403. 26.... 1826. 54. (4) Preporod XXVI/598.182 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 27-34. Sarajevo 1996. Biblioteka Dometi.. Paradžik Anto. Sarajevo 1996. Banja Luka 1988. Pavić Stjepan. srpnja 1991. NEV XXXII/1-2. Sarajevo-Bol 1993. 59-73. 45. Školovanje mletačkih dragomana za turski.-2000. (6) Preporod XXVI/600.

. Orijentalni institut-Institut za istoriju. 174. Balkanskij gorod XIII-XV vv.. 1840. HM III/11-12. Općinsko poglavarstvo.. Sarajevo 1999. 260. Most XXII/94 (5). I (1382-1797). Radovi sa znanstvenog simpozija Pola milenija Sarajeva. Arhont. Grbelja Tonči. 92-93.. Sarajevo (78-94). Posavec Vladimir.. Kabes II/5. Sarajevo 1997.. . Zagreb 1997. u Čapljini. Ma A. Beograd-Ljubljana 1986.) 1846. AP 25. Prijepolje 1981.. Beograd 1999. 157-172. Zagreb.. god. Mostar 1996. Ideja. Čevra Omer. Selhanović Selman. Komušina i Kondžilo s posebnim osvrtom na Usorsku banovinu i stari Kuzmadanj.04. 14. Ljiljan VI/273. 2. održanog 19. Prstojević Miroslav. Pirivatrić Sr an. Gaj. Dimitrij... Komušina 1981. 1837. 423245. 23-25.. Sarajevo 02. – tipologija i specifika razvitija.. Knowledge. (fototiopsko izdanje). Herceg-Novi 1982. Beograd. (KUN) 5. Polivjannij I.) 1845. POF 47-48 (1997-1998).. . Petrović ur ica.. Sarajevo 1998. Sarajevo 1999. 1841. Herceg – Novi. kasnosrednjovekovna nekropola. 33.. 113-115. Pranjić Pero – Sudar Pero. Sarajevo 11. Zaboravljeno Sarajevo. 1842. Pudarić Svetozar. Katica. Oslobo enje 55/17821. Večernje novine XXX/8532. Bavčić Mubera. 1839. Quaderni di “Proposte e ricerche” XIV/9. 281-290. Sarajevo 1998.01. 1992. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. VII + 345. Sofija 1984. 39. 1993. Radovi 30. stoljeća (Skoplje. marta 1993. CUS XVII/1.. godine. (Dvojezično). Sarajevo. do 21. Oslobo enje 49/15700.03. Ljubljana. Sarajevo 05. Zbornik znanstvenog simpozija održanog 16.Topografija 183 1836. (* Kovačić Slavko. Mostar 1996. Preporod XXVIII/628. Prilozi 28. i 17.. 282-283. (* Organizacioni odbor naučnog skupa ‘Pola milenija Sarajeva’. 7.. Prilog poznavanju Prijepolja u kasnom srednjem veku. SSDSV 8 (1980). (* Čevra Omer. Petrović Radoslav – Tepić Ibrahim. Juzbašić Dževad... Split 1982.. Sarajevo (95-110).. 1998. “Prilozi historiji Sarajeva”. Sarajevo 1999. Tomo.) 1844. Arhiv Herceg-Novi.. “Povijest hrvatskog Počitelja”. Čapljina-Zagreb 1996. Cetinje. istorijske bilješke. Povijesni zemljovidi i granice Hrvatske u Tomislavovo doba. Popović K. Études balkaniques 20/1. (a cura di Sergio Anselmi). Zadar)”.) 1843. 531. Ancona 1991. 71-72.. 1838. 284-287. 356. (* Sidran Miranda. Sarajevo 1992. “Sette città jugo-slave tra medioevo e Ottocento/Sedam jugoslovenskih gradova izme u srednjeg vijeka i XIX. 28-50. veljače 1996.

1856. Ratković Aleksandar. Ceste (Putovi... Ratković Aleksandar. “Ramski zbornik 2000”... 1857. NS 14-15. Motrišta 18.). NIRO Privredni vjesnik Zagreb-SSRN BIH Me uopćinska konferencija Mostar. Znanstveni skup u povodu 600. Centar za prikupljanje dokumentacije.. Općinsko vijeće Neum. Hercegnovska luka i pristanište u srednjem vijeku. .. (5. 263.. 25-42. prosinca 1996. 190-192. Metković 4-7. Sarajevo. Radulović Žarko. Zagreb 1982. drumovi). “Dolina rijeke Neretve od prethistorije do ranog srednjeg vijeka” (Znanstveni skup.. Zemlja i zavičaj Hrvata”. “Hercegovina (Fotomonografija Hercegovina)”. 1853. 1847. 1859.) 1855.. GPM 27-28. 1848. 671-675. Ramska zajednica – Zagreb. 25-36. Raunig Branka. obljetnice prvog spomena grada Jajca (1396. JAZU. Kotor 1979-1980. Puljić Ivica. Novi podaci o mostarskoj tvr avi. Mostar 2000. Bilten FTS XXIV/1.. Mostar 2000. AP 24. 1851. Samobor 1997. 1854. Gospodarski položaj i prirodne ljepote.). Sandžak IV/60. Humski zbornik 1.-7. 2. EJ 2. X 1977. Neum – povijesna domovina Hrvata. 1852. Rahić Esad. 7-16. Mostar 1998. (* Vladić Vlado.-2000.). 18-19. Ratković Aleksandar. Retrospektivna onomastička bibliografija hrvatsko-srpska do godine 1975. HAD 5. 204-205. 1849..) 1850. 84-85. srednjovjekovno utvr enje. Rapanić Željko.. Hercegovina 10. 648-658. Arheološka topografija Paganije. Beograd-Ljubljana 1986. 75-78. Sarajevo 1981. Split 1980..184 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. VII + 408. Blagajska tvr ava u svjetlu najnovijih istraživanja. Srednjovjekovni Mostar i problematika njegovog istraživanja. 1860. Putanec Valentin – Šimunović Petar. Zagreb 1989. Kula Herceguša. Neum 1995. Hercegovina 11-12. (* Dumbović Vladimir. Prijepolje – duhovna riznica Sandžaka. “Neum. Pušić Ilija. Bihać – Bosanska Krupa – Cazin – rekognosciranje. Rajić Dragan.. 267-270. 151-153. Ratković Aleksandar. JLZ.-1996. Zagreb 1987. “Ratni zločini muslimanskih postrojbi nad Hrvatima Bosne i Hercegovine”. izdanje. Marulić XXII/5. 1858. Beograd 1985. Rako Vice. Novi Pazar 1995.. AP 25. Razred za filološke znanosti 68. 11-109. Mostar. 1861. 67-78. Zagreb 1981.. Zagreb 2000.

Diskusija. 1984. Okrugli stol “Počitelj jučer. Ravlić Aleksandar Aco. 1873. Oslobo enje 41/12938. 181-205. 27-39. EJ 4. Begovina Stolac. "Urbano biće Bosne i Hercegovine". Zbornik Muzeja akovštine 1. Salom Nada. kulture i sporta. Cavtat. Sarajevo 1983. 1869. Okrugli sto “Tragom bosanskohercegovačke prošlosti – o urbanom biću BiH. 1868. 95.) 1864.. Rotim Karlo.) 1872. (Fototipsko izdanje). 10. Sarajevo 1996. Krije li Kotorac Kateru. Dušan. Uz 470. Mostar 2000. Široki Brijeg. 66-67. Župa Mostarski Gradac. (* Džaja Mato. Roglić Josip – Rendić-Miočević Duje. DPO i SO Bosanska Dubica. Naša ognjišta XXVI/227.. 1865. Serija 2. Knjiga 1. akovo 1978. Banjaluka – Razdoblja i stoljeća. danas. “Begovina Stolac”. Čigoja štampa. Zagreb 1986. FBiH. Salihspahić Džemal.. Anali GHB IX-X. Muzej akovštine. “ akovo i njegova okolica”. Neke osnovne crte razvoja srednjovjekovnog gradskog naselja Vidoški – grad Stolac i njegov značaj u neposrednom zale u Jadrana.. Sarajevo do Gazi Husrev-bega. Bosanska Dubica 1984. Resulbegović-Defterdarević Aziz. (Dvojezično).. 582. Široki Brijeg 1995. Institut za istoriju-Me unarodni centar za mir. . Beograd 1999.. BiH. 692-693. Sarajevo 28. sutra” (priredio Dragan Šimović). 1870. 1875. 619-620. Romić Stjepan. Rizvanbegović Fahrudin.. 2-8. izdanje.. 1874. Velika Kladuša 1987. (* Jolić Robert...Topografija 185 1862.. Herceg-Novi (Istorija). Banja Luka 1980. Ministarstvo obrazovanja. 460. Velika Kladuša kroz stoljeća. 1871. Ravlić Aleksandar. Samardžija D. Rotković Radoslav. Motrišta 18. 17. 578. 2. SO Velika Kladuša. izdanje. Sarajevo 1979. godišnjicu ergele akovačke. 2. Putevi XXVI/5. 1863... nauke.06. Zagreb 1982. Veselin Masleša. EJ 2. Široki Brijeg 1994. izdanje. 1866. Ravančić Gordan. Grad Višegrad i okolica. Tomislavgrad 1996.. 2. 270. 189-191. 1867. Rotim Karlo. Biblioteka Muzeja akovštine. Monografija. JLZ. Sarajevo 1999. Rizvanbegović Izet. Bosanskodubičko područje u NOR-u i socijalističkoj revoluciji 1941-1945. 4756. JLZ..

Sebečevac Fikret – Šaćirović Selim. 243. Beograd 1995. stoljeća/Sette citta jugo-slave tra medioevo e Ottocento”. 1887. Ćehotina i Drina i me u njima Foča. Srednjevekovna zemljana utvr enja u okolini Bosanske Gradiške. Općinsko poglavarstvo. Nekoliko najstarijih vijesti o Broćnu – Brotnju i njegovu imenu. 7-19. Sandžak IV/61-62. Sindik Dušan – Sindik Ilija. Sančević Zdravko. 281-282. Ancona 1991. Mušović Ejup.. POF 42-43 (1992-1993). Udruženje likovnih umjetnika BiH. Rivista storica italiana 105/1. 29. Počitelj . 1876. Hercegovina 2 (10). 1883a. Naselja novopazarskog kraja. Tekst vezan za srednji vijek napisao je Boris Nilević. 191-210. 1885. Sarajevo 1998.. Srednjovjekovna humska župa Dabar. Mostar 1996. Sarajevo 1995. Sarajevo 1995. 11-13. Simonović Goran. Lastavica II/10-11. 261. Sarajevo 2000. “Povijest hrvatskog Počitelja” Zbornik znanstvenog simpozija održanog 16. do 20.) 1881.. Glasnik SAD XIV (13).. 1883. Beograd 1997. MH Ogranak Čitluk-Općina Čitluk.-2000. Domovina IV/49. Agencija ‘Zambak’.Počitelj. 155-190. 1877. Gatački Stolac u oku i srcu (1645. Novi Pazar 1995. . (* Bihorac S. “Sedam jugoslovenskih gradova izme u srednjeg vijeka i XIX. i 17.. 326-331. Quaderni di ‘Proposte e ricerche’ XIV/9. Čapljina-Zagreb 1996. 501-502. Novi Pazar 1995.186 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 10-11. Sivrić Marijan.-1998. 1878..) 1882. Sivrić Marijan. Čitluk 1997. Sarajevo 1997. Sijarić Ćamil.. Jajce od pada pod Turke do kraja XVI vijeka. 1884. (uporedo i na engleskom). 1879. 1880. 168-224.. Granice Bosne i Hercegovine od 15. EJ 1.). Ljubljana 1992.).. u Čapljini. (* Gestrin Ferdo. (a cura di Sergio Anselmi). ZČ 46/2. 1886. (Tekstovi više autora koji nisu posebnim nazivima i oznakama razdvajani. Srednjovjekovna župa Luka. JLZ.. Sarić Š. Sarajevo 1995. “Sarajevo (Fotomonografija)“. Selmanović Medžida.. stoljeća. 51-106. veljače 1996... izdanje.. Bar (Istorija). Sandžak IV/61-62. Zagreb 1980. Anselmi Sergio. Osman. “Počitelj. 35-47.. god. Brotnjo. Internacionalna Umjetnička Kolonija – International Art Colony Počitelj”. Roma 1993. IP Svjetlost. Sivrić Marijan.. 29. Sanković-Simčić Vjekoslava. GIP Mrlješ. Prvi zbornik. 2.

ZIRAL. Mostar 2000.. 1889.. IG 1-2. Smlatić Sulejman.Topografija 187 1888. 207-220. Sivrić Marijan – An elić Tomislav. Spaho Fehim. Svjetlost. Sivrić Marijan. Mostar 1999. 1899. 119139. Soldo Špiro. 1900. POF 28-29 (1978-1979).. 1897. 138-139. 197-201. Sarajevo 1988. EJ 2. Smajlović Mustafa.. Sarajevo 1978. ZIRAL. Srednjovjekovna župa Velika (Veljaci) u Humskoj zemlji. Srednjovjekovna župa Dabar.. Izabrana djela. Preporod XXVIII/629. Soldo Anto Josip. Čačvina (Kratki povijesni pregled). ZIRAL.. Knjiga 3. Srednjovjekovne humske župe”. Veselin Masleša. Knjiga I. Biblioteka Stećak. Knjiga 3. 1892. Skarić Vladislav. 16. Mostar 1999. gradu bijelome (Bosnom kroz gradove: Prusac). 1896. 2.. 209-222. Sarajevo i njegova okolina od najstarijih vremena do austrougarske okupacije. Zadar 1995.. Bijela kneza Alekse Paštrovića. 174. Biblioteka Stećak. Motrišta 18. 89-97. Sokol Vladimir. 141-160. izdanje. Sparavalo Ljubo. 63-88. Sarajevo 1980.) 1895. O graničnom kamenju izme u srednjovjekovnog Huma i Zete koje spominje Mavro Orbin. Sarajevo 1998. Knjiga 3.. “Pavao An elić – Marijan Sivrić – Tomislav An elić. Knjiga 101. POF 37 (1987). Sparavalo Ljubo.. U Akhisaru. Biblioteka Kulturno naslje e. Diskusija. IG 1-2. JLZ. “Pavao An elić – Marijan Sivrić – Tomislav An elić. Srednjovjekovne humske župe”. sutra” (Priredio Dragan Šimović). Beograd 1981. Sarajevo 1978. 1894.. danas. . Knjiga 3. 363-374. Biblioteka Stećak. 72-75. 1893. 71-117. Nekoliko novih podataka o Stocu iz XV i XVI stoljeća. Nekoliko turskih dokumenata o manastiru Mileševo. Zagreb 1982. Knjiga 101. ZIRAL.. Sarajevo 1985. “Pavao An elić – Marijan Sivrić – Tomislav An elić. Biblioteka Stećak. 77. Mostar 1999. Borač. Knjiga 101.. Okrugli stol “Počitelj jučer. Banja Luka – grad i njegove funkcije. Sivrić Marijan. Spaho Fehim. Radovi Zavoda 37. Beograd 1979. Mostar 1999. GP 22. Srednjovjekovne humske župe”. 1898. Srednjovjekovna župa Luka. 1891. Sivrić Marijan. Srednjovjekovna župa Gorska. Knjiga 101. (* Bjelovitić Miloš.. 1901. “Pavao An elić – Marijan Sivrić – Tomislav An elić. 1890. Srednjovjekovne humske župe”.

demokratija (Iz diskursa SDP BiH)”.09.10..188 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. SANU... Krupanj i Ra evina u srednjem veku. Beograd 1995. 400. Novi Sad 1985. Srednjovekovni utvr eni gradovi srednjeg Polimlja.). Zgodić Esad. “Spomenica ljubuškim žrtvama (U povodu 600. 1995. Hrvatska povijest u dvadeset pet karata... Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i me unarodnog prava. Mileševski zapisi 2. obljetnice župe Veljaci – Ljubuški)”.. 1908. Gra a za bibliografiju radova o Hercegovini. Jadar u srednjem veku. sv... Glasnik Zavičajnog muzeja 1. nacija. Spasić Dušan. Srkulj Stjepan – Lučić Josip. Zagreb 1997. Novi podaci o Bijeloj. Sarajevo 23. rata i Domovinskog rata. Stanojlović D. 1914. 1902.. AGM. 20. Spremić Momčilo.) 1906.. 502. Monografske publikacije. 77-98.. Ljubuški 1998. Pljevlja 1999. Prijepolje 1997. (* Agičić Damir. Sarajevo 1998. Govor povijesnih činjenica (Izložba povijesnih karata). Posebna izdanja.. Dani 81.08. Glas Trebinja XXXI/532. 329-330. 111-130. Humac 1998. 249-250. 1905. 470.. Srednjovekovni utvr eni gradovi pljevaljskog kraja. Kršni zavičaj 31. “Srebrenica 1995. Oslobo enje 52/16986. 115. 461. Knjiga 1. Ra evina u prošlosti. Društvo “Aleksa Šantić”-Izdavačko preduzeće “Svet knjige”. ZagrebOrašje-Mostar-Sarajevo 1999. Službeni list SRJ. “Esad Zgodić. Prošireno i dopunjeno izdanje. Kantonalni odbor SDP. “Srbija i susedne zemlje na starim geografskim kartama”.) 1910. 1904. “Srpski pisci i naučnici o Bosni i Hercegovini”. Jadar u prošlosti I. 1907. . Općinsko vijeće Ljubuški-Odbor za izgradnju spomen-crkve žrtava II. Srndović Suzana. 12.-1995. Radovi 30. 43. Država. Knjiga 1”. “Srpski zločini nad Hrvatima i Muslimanima u Bosanskoj Posavini i sjeverozapadnoj Bosni 1991. (Zbornik radova sa me unarodnog naučnog skupa. (* Ilić Žarko.. jula 1997.) 1911. Beograd 1986. 1909.. Trebinje 28.. 1912. 1998. 1903. Sparavalo Ljubo. 37-69. Savez zajednica udruga Hrvata izbjeglica i prognanika sjeverozapadne Bosne i Bosanske Posavine Zagreb-Centar za istraživanje i dokumentaciju Mostar-Centar za dokumentaciju u Domovinskom ratu. Zločini nad Bošnjacima u Srebrenici za vrijeme agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu 1991. (* Halilović Safet. Galerija 70. Sarajevo 1998.. Spasić Dušan. 12. Zagreb 1996. Sarajevo 03.-1995.”.-2000. Beograd 2000. 1983. održanog u Sarajevu. Beograd 1991. 1913.117-129. Knjiga 1. Spremić Momčilo.

Visoko kroz povijest. Divan I/12. Naša ognjišta XXX/269.. 1917.Topografija 189 1915. Naša ognjišta XXVIII/255. Sjeverozapadno od Banja Luke. 1922. 142. Općina Stolac. 211. Stulli Bernard. (4) (Grad Jajce 1). 520. 32. 28. 28.. Naša ognjišta XXX/275. Sjećanje na Počitelj. 28. Visoko 1998. 12-14.. Naša ognjišta XXIX/263. 1920. Sarajevo 2000. Sujoldžić Enver. (21) (Grad Livno 3). Tomislavgrad 2000. Šalić Jurica. Divan I/12. Banja Luka 1999. 32. Katolička misija Vojnić... (12) (Grad Mostar 1). Feljton: Crtice iz povijesti bosansko-hercegovačkih gradova (122): (1) (Tomislavgrad).. Sujoldžić Enisa. (2) (Tomislavgrad). 2. (16) (Grad Ljubuški 1). Dubrovačke odredbe o Konavlima (I).. 26. Naša ognjišta XXX/267. 195-207.. Tomislavgrad 2000. Stokić Zoran. 1916. Etnografski institut. (Grad Bihać 1). 28.. Šćepanović Žarko.. 47. “Stolac u povijesti i kulturi Hrvata”. Neka pitanja granice Bosne i Hercegovine i Despotovine u XIV i XV veku i mesta i položaja nekih srednjovekovnih gradova u srednjem Polimlju. (18) (Grad Čapljina 2). 328. 1926. Dubrovnik 1982. (* Trifunovski . Tomislavgrad 2000.“Starine i muzeji Travnika (Autor teksta Fatima Maslić)”.) 1925.. Tomislavgrad 1998. Moderna vremena Zagreb. Diljem zavičaja.. Bilten FTS XXVII/1. 1919.. Smajlović. Humski zbornik 4. (Grad Jajce 3). (* Ešegović Marko. 6-7. Tomislavgrad 2000. 26. Vrbenac grad... Turistički savez Travnik. Šalipurović Vukoman. Tomislavgrad 2000. Travnik 1994. (17) (Grad Čapljina 1)... SANU. (22) (Grad Travnik 1). Šahinović Nataša – Ahić Tarik – Pašić Hilmo. Tomislavgrad 1999. “Visoko. Tomislavgrad 1999... 13-27. Beograd 1979. Travnik 1990. Šalić Jurica. Travnik 1993. Naša ognjišta XXX/268. Značenja 25-26. Katolička misija Tušilović. Tomislavgrad 1998. 22. 6-7. Tomislavgrad 1999. Travnik 1993. Doboj 1996. (20) (Grad Livno 2). Sarajevo 2000. Naša ognjišta XXIX/256. 328. 231-234. Srednje Polimlje i Potarje (istorijsko-etnološka rasprava). Posebna izdanja 20. Naša ognjišta XXX/271-272. 26. Naša ognjišta XXVIII/252.. Naša ognjišta XXVIII/253. SSDSV 7. Grafocolor Zagreb. (6). 1918. Tomislavgrad 2000.. 1923.. Szabo Agnesa. izdanje. 26. 28.. Bilten FTS XXVII/1. Naša ognjišta XXX/274.. privredno-kulturni informator”. 30.. (8). (5) (Grad Jajce 2). Konavoski zbornik I... (19) (Grad Livno 1). 21. 29-43. Tomislavgrad 2000. Bilješke o kamenom gradu (Iz prošlosti dobojske tvr ave). Prijepolje 1979. 1921. (* Ešegović Marko. Grad Škaf. Tomislavgrad 1999. Naša ognjišta XXX/270. Tomislavgrad 1998.. 274.) 1924. Naša ognjišta XXIX/259. Banja Luka 1999. Divan II/16-17. Zagreb –Stolac 1999. Naša ognjišta XXIX/257.

Srednjovekovne karte”. Lučić Antun. AHOEI 5. Škegro Ante. Marulić XXX/1.. Sarajevo 1997. Beograd 1979. Srednjovekovne karte”.. Zagreb 1998. Posebna izdanja. 2..)”. (Odabrao i priredio Gavro Škrivanić). Bosna i Hercegovina u Kartografskoj zbirci Nacionalne i sveučilišne biblioteke Bosne i Hercegovine. SANU.. izdanje 1979. EJ 5.) 1927. 195-196. “Monumenta Cartographica Jugoslaviae II. Bilten FTS XXIV/1. (Odabrao i priredio Gavro Škrivanić). Šehmanović Sadžida.. Uskoplje 1. Kakanj i njegova okolina (Prilozi povijesnoantropogeografskom rasvjetljavanju važnosti trstivničkog kraja do 1463.. 549. Beograd 1979. Balcanica 11.. 39-56. Knjiga 20. na teritoriji Srbije.. Uskoplje na Vrbasu od prapovijesti do kraja austrougarske uprave. 7-8. obljetnice smrti Fra An ela Zvizdovića”. Istorijski institut. Birin Ante. Škrivanić Gavro.. 135-144.. Grbelja Tonči. 73-75. . Srednjovekovne karte”. Knjiga 20.. BF V/7.. izdanje 1980. 11. Željko Škalamera)”. JLZ. Škegro Ante.190 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.. Bibliotekarstvo 42 (1997). Mostar 1997. Zagreb 1997.. “Školski istorijski atlas (Priredili i predgovor napisali: Relja Novaković. Uvod. Posebna izdanja. veku. Škrivanić Gavro. FTSFranjevački samostan Fojnica. “Fikret Bečirović. Šidak Jaroslav. Rakočević Novica. Motrišta 3. 259. Zagreb 1978. “Monumenta Cartographica Jugoslaviae II. izdanje 1981. Istorijski zapisi XXXIII/4. izdanje 1978.. Idrisijevi podaci o jugoslovenskim zemljama (1154).) 1930. Titograd 1980. 1933. 5-6. Gavro Škrivanić. Karamatić Marko. 337-339. Sarajevo 1998. Kakanj 1995. 13. Beograd 1980. Hrvatska uzdanica. 1932.. Uticaj rudarstva na razvoj putne mreže u XIV. Istorijski institut. Škrivanić Gavro. Uskoplje 1996. 923. Samobor 1997. izdanje. 12. NIP Kakanjski glas. 215-216. Posebna izdanja. Beograd 1979. (Odabrao i priredio Gavro Škrivanić).). 1935. 217-221. Zavod za izdavanje udžbenika SR Srbije. Sarajevo-Fojnica 2000. Šarić Tomislav. 213. Zagreb 1988. Istorijski institut. 1929. (10. Sarajevo 1997. izdanje 1982. 1936. HM I/3-4. 25-32. 1928. Uskoplje – zavičaj fra An ela Zvizdovića?. 1931. Knjiga 20. (* Zirdum Andrija. SANU. Beograd 9. Škrivanić Gavro. Vladimir Stojančević.-2000. 106-108. Rukopis Kakanj .. “Monumenta Cartographica Jugoslaviae II. “Zbornik radova sa Znanstvenog skupa u povodu 500. 1934. 97-99. Povijesni prilozi 17. i XV... SANU. Podaci o jugoslovenskim zemljama na karti fra-Maura Il Mappamondo (1459). Imotski (Povijest).. Škuljević Željko. 256-259. Jovan..

167-173. Stari grad u Tešnju (Na radilištima konzervatora) (Iz ‘Oslobo enja’. 1992. 206. 1948. Oslobo enje 49/15696. Terzić F. godine)”. Knowledge. Tihić Smail. 17.03. Press centar.. “Monumenta Cartographica Jugoslaviae II. (Zbornik radova sa me unarodnog naučnog skupa. Sarajevo 1994. 194-195. Zagreb 1988. Stonski rat u XIV stoljeću (1333-1339). Sarajevo 01. 1941. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Herceg-Novi 1982. (1 izdanje 1993). “Hakija ozić. Tepić Ibrahim.-1995. Sutorina i bosansko primorje poslije 1463. 750-751.. maj 1996). godine. oktobra 1963.. Sarajevo 1998. Saobraćaj. 155. Tešnjak II/20. Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i me unarodnog prava. Boka 13-14. "Neum i bosansko primorje". Rosamond McKittvak.. 1944. Osvrt na historijski razvoj i tragediju Srebrenice. Times Books.. Tešanj 1998. 1946. 337-349. Šunjić Marko. Chris Scarre. Sarajevo (Enciklopedija Jugoslavije). Jugoslovenske zemlje na srednjovekovnim pomorskim kartama.. Zagreb 1986. 1940. 645-648. Vlastito izdanje. 1938. Zločini nad Bošnjacima u Srebrenici za vrijeme agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu 1991. izdanje. 2. 1949. izdanje. 19-27..Topografija 191 1937. godine). Nikšić 1995.). “Srebrenica 1995. Mileševski zapisi 2 (1996). 1947. Šobajić Petar. Knjiga 1”. 73-190.. 173-174. Demografske slike Sarajlija (od 1463. (2 puta odštampana ista stranica. autor nije imenovan). 1950. London 1994. Tomović Gordana. Jeremy Black. Sarajevo 1996. Srednjovekovne karte”. Šuica Marko. Nikšić (reprint izdanja iz 1939. Terzić Slavenko. Šundrica Zdravko. Vojna biblioteka 2. Beleške sa istorijsko-geografskih istraživanja srednjeg Polimlja (13-17. 1945. Jajce (Historija). EJ 5. (Mark Almond.. Beograd 1999.. do 1991.. Armija RBIH. JLZ. JLZ.. 11.). EJ 4. 5.. jula 1997. Feljton: Tešanjskih 530 godina (1): (1) (Sjedište banova i vojvoda). Fojnica (Kulturno-historijski spomenici). Tihić Smail. 1943. Split 1980. O toponimu Herceg-Novi. Smail. Prijepolje 1997. Tihić Smail. Tepić Ibrahim. 2. 1939. Tomanović Vaso. 12. 2.. (Oda- . “The Times atlas of European history. Andràs Berznay)”. održanog u Sarajevu. 1942. Pelješki zbornik 2.. izdanje. Filipe Fernàndez-Arnesto. 6.

. 111-112. Mostar 1982.. 2. Istorijski institut. Srbija na starim geografskim kartama od antike do kraja XVI veka. Srpske zemlje u evropskoj kartografiji do kraja XV veka. Tošić uro. Rana prošlost Travunije. SANU. Zašto Bobovac?. Naš svijet XXIII/261-262. Beograd 1988. brao i priredio Gavro Škrivanić). Ivanković Željko. Glasnik Zavičajnog muzeja 1.04.). SSDSV 14. 103-117. . Beograd 1996. Tomović Gordana. “Srbija i susedne zemlje na starim geografskim kartama”. (* Nikić Andrija.. Tomović Gordana.. Tošić uro. Župa Crna Stena. Topić Željko. Prilozi XXII/23.. SANU. Srednjovjekovna župa Trebinje (istorijsko-geografsko-topografski osvrt). Sarajevo 1990. 65-101. Galerija 70. Tomović Gordana. (* Kovačević-Kojić Desanka.. Beograd 1991. 42-49. decembra 1995).. Milaković Dragi. 1957.. Mostar 1997. 27. g. 14-16. Tošić uro. 69-76.-2000. Tošić uro. 143-145. Ćuk Ruža. 1956.. Kalendar Prosvjeta za 1992. 346-349. Istorijski institut... 176. GDI BiH 39. Sarajevo 1987. 195-199. HKD Napredak. Zbornik radova FF 18-19. 195-197.192 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Sarajevo 1998.. Priština 1989. Posebna izdanja. Sarajevo 1991. Banja Luka 1988. Sarajevo 1987.. Vareš 1995. Korijeni u ‘krštenoj Srbiji’. 326.. 1962. SANU. 1962a. 1955. Bobovac I/1. Knowledge. 189-198. BF VI/9.. 1954. Beograd 1994.. Xp Žepče. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Veselin Masleša. ZČ 44/4. 33-64. Nikić Andrija. Biblioteka Kulturno naslje e.g.-1996. Motrišta 4. Tomović Gordana.. Istorijski institut SANU Beograd-Pravoslavna reč Novi Sad. Tošić uro. Prilozi XXIV/25-26... IZ 9. Breznica. s posebnim osvrtom na trg Drijeva. 1961. Pljevlja 1999. Voje Ignacij. 245-247. Knjiga 20.. 1952. 45-78. Prijepolje 1992. Vojska 12 (Specijalni prilog os 12. Ljubljana 1989. Hercegovina 2. Beograd 1979.. 227-229. 1994. Rijeka 1997. 1959.. Trg Drijeva u srednjem vijeku. Srednja Bosna 1990.. Tošić uro.) 1958. Sarajevo 1987.) 1960. Župa. Ćošković Pejo. Beograd 1999. Tomović Gordana. 21-52. 639-641. Trebinjski kraj u sklopu nemanjićke Srbije. 1953. Donji tok Neretve u srednjem vijeku. 1951. IG 1-2. “Evropa i Srbi” (Me unarodni naučni skup 13-15.. Sarajevo 1988. Zbornik radova 13. 209-218. Topić Mato.

1969.03. Most XXV/119(30). Truhelka Ćiro. BiH na geografskim kartama 1 (Bogatstvo u raznolikosti). Zbornik Zavičajnog muzeja XVI/3.. Sarajevo 1983. Trebinjska oblast u srednjem vijeku. 463. Osječki zbornik 18-19. O pripadnosti donjeslavonskih županija. Sarajevo. Istorijski institut.. Knowledge. 18.. 111. Most XXVI/125-126 (36-37). Udžuvarlić Halil. O značenju arheoloških nalazišta i spomenika na teritoriji srednjeg i donjeg toka Drine u jugoslovenskim i opštim okvirima. Bosnia ars. Osijek 1987.) 1967.. Tursunović Vahid. Tuzlak Nedžib. Bibliografija historijskih radova o Travniku i okolini. 105-107. 1968. Guča Gora. 165-217. . Imotski 1991. 40-41.. 1975. Sarajevo 13. 1972. (Pretisak izdanja iz 1904). Tribe William. SANU. 93. 156-157. Tunguz Blagoje.Topografija 193 1963. (* Kurtović Esad. Agonija drevnog Jeleča. Travnik 1980. Uljarević Ante. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 12.. 1974.. (* Andrić Mijo Ivo. 1977. Pomalo zaboravljeni kutak domovine (Reportaža: Jajce). Tamo gdje se kovao denarius (Fojnica). (bez oznake godine izdanja).. Tošić uro. Mostar 2000.. Udovičić Martin. Sarajevo 1994. 1970. 1966. Sarajevo 2000. Oslobo enje 55/17823. Imotska krajina.. Prva linija III/15. A Walkers guide / Šetajući Sarajevom.01.) 1971. Travnik 1980. GDI BiH 34. 307-316. Svijet IV/164.. 54-55... Sarajevo 1999. Zbornik Zavičajnog muzeja XVI/3. Trbuhović Vojislav. (* Ekmečić Milorad. Srebrnik kroz historiju. Mostar 1999. 27. Beograd 1999. Beograd 1984. 1973. 303. Sarajevo 1983.. Drevni grad zemlje Bosne (Bobovac). Udžuvarlić Halil. Ograde. 376-387. Sarajevo 19. Beograd 1998. Udžuvarlić Halil. Ljiljan 368-369. MH. Oslobo enje 48/15354. Posebna izdanja 30.) 1964. Kraljevski grad Jajce. Glasnik SAD 1. 1998. 24-27. 1976.1991. Udovičić Martin.. Tuzla 1997. Tošić uro. 1965. Truhelka Ćiro.

13/1999. Vego Marko.. i 14/2000. Sarajevo 1979... Sarajevo 1978. Mostar 1980. 130-139. Kako je postalo Sarajevo. 129-140. Sarajevo 1996. 1990. Bileća u srednjem vijeku. Zagreb 1978.. "Urbano biće Bosne i Hercegovine". 47-69. Konjic u srednjem vijeku. Mostar u srednjem vijeku. 1980. 1984. 1985.. Vego Marko. Naš svijet 166. Iz historije srednjovjekovne Bosne i Hercegovine”. Podrinjsko-kolubarski region. Sarajevo 1978. Vego Marko. 1988. Vrhbosna/Sarajevo kroz stoljeća.. Feljton: Neum – Klek u srednjem vijeku (1-2): (1) Sloboda XXXVI/34. 492-494. Balcanoslavica 8. Podrinje u praistoriji. Banja Luka (Istorija).. 912. Sarajevo 1999. Počitelj u srednjem vijeku.-2000. Sarajevo 1978. 1996. Šabac 1982. 93-110.. Naš svijet 152. Sarajevo 1980. “Vrhbosna/Sarajevo kroz stoljeća. Sarajevo 2000. Vego Marko. Počitelj u srednjem vijeku. Vego Marko. Počitelj 1979. JLZ. 6-7. 153. Vasić Milan.07. Uredništvo. Kultna mjesta u topografiji stare Hercegovine u srednjem vijeku. MH. Vego Marko. Vego Marko. HM III/11-12. . Svjetlost. Most VII/28-29. 1987. Vego Marko.”.. 13. Civitas Vrhbosna (Postavljanje problema i rasprava). Oslobo enje 53/17290. 1978. Prilep 1979. IA MI BiH. srednjem veku i u tursko doba. izdanje. Vego Marko. Mostar 1980. antici. 1986. Separat Hrvatske misli 11/12... EJ 1. Vego Marko. Sarajevo 28. Zagreb 1980. “Marko Vego. 11.. 2. 1992. 1993. Sarajevo 1978. Svjetlost. (* Nilević Boris. 434-451. Naš svijet 164.) 1979. (2) Sloboda XXXVI/35. 1981. Vrhbosna/Sarajevo kroz stoljeća. Vego Marko. Institut za istoriju-Me unarodni centar za mir. 1989. 1991. Mostar 1980. 1983. Historijska karta srednjovjekovne Bosne.. Prilog poznavanju srednjovjekovnih gradova hercega Stjepana Vukčića Kosače.194 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Naš svijet XII/175. Sarajevo 1978. Uredništvo. Vasiljević M. 13. (zidna karta). Monografija Počitelja. 1994. Okrugli sto ‘Tragom bosanskohercegovačke prošlosti – o urbanom biću BiH’. Vego Marko.. 7-10. Starine JAZU 57. 222. 1982. Ein Beitrage zur Kenntnis der Mittelalterlichen Burgen des Herzogs Stjepan Vukčić Kosača..

. Odbor za proučavanje sela – Kulturno prosvetna zajednica Republike Srbije. Vlahović N. 183-195. Brković Milko. Historija Brotnja od najstarijih vremena do 1878. Mostar 1980.) 2003a. Vego Marko. Zagreb 1991. 8. 32-34. Prijevor kod Herceg Novog (1427-1997): 500 godina pominjanja.) 1997. 2001. (4) Sloboda XXXVI/39. Vekarić Nenad. 2007. Vego Marko. Radovi 24. Selo Hisardžik u prošlosti i sadašnjosti.. (* Vidović Martin. (* Hadžijahić Muhamed.. Vego Marko. (KUN V/111). Krzović Ibrahim... “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 2005.. 2002. 279-280. 39 + 15. 129-131.) (Dvojezično). Zavod za povijesne znanosti JAZU u Dubrovniku. Veselinović Andrija.. Vrčić Vjeko. Visoko 1984. 7. Zagreb 1989. 248. 1985.. godine. Granica. Vitez 1998. “Volim Vitez/I love Vitez“. Sarajevo 1983. NEV XXXIII/1-2. 5. 12. 210. 2004. (* Šunjić Marko. Feljton (1-4): Gacko u srednjem vijeku. Zbornik radova 12.. 24-25. (* Lučić Josip. Metković 1974. Flash Agency Vitez. 179-180. Pelješka naselja u 14. Beograd 1997. Vego Marko. Prijepolje 1997. 12. Jovo. Prijepolje 1981..) 2000. Monografije 8. Mostar 1980. Sarajevo 10. Istorijski institut.. Vojinović Mileta.. HZ 3132. Sarajevo 06. 422-426. Neretvanske župe. Mostar 1996. 1996. stoljeću. 2003. Prlender Ivica. "Bosna i Hercegovina od srednjeg veka do novijeg vremena"... 227-237. Radovi Zavoda 32. Mileševski zapisi 2 (1996).. Veselinović Andrija. Odjek XXXVIII/9. 1999. Most XXII/94 (5). Beograd 1995. 136. Rizvanbegović Izet. SO Visoko. Mostar 1980.. Prijepoljski kraj u istoriji i tradiciji. Zadar 1990. Oslobo enje 42/13244.08. (2) Sloboda XXXVI/37. IA MI BiH 17.. Biblioteka Hronike sela 70.. 202.. "Visoko i okolina kroz historiju 1". (Prošlost i porijeklo stanovništva). 477. (1) Sloboda XXXVI/36. Vitez 2000. 325. SANU... Pljevaljski kraj. SSDSV 8 (1980). PljevljaBeograd 1993. (Drugo izmjenjeno i dopunjeno izdanje. Mostar 1980. (3) Sloboda XXXVI/38. Livno u srednjem vijeku. DH 29. Knowledge. 161-172. Počitelj u srednjem vijeku. SANU.) . Beograd 1999. Dubrovnik 1989. Sarajevo 1981... Granica izme u Srbije i Bosne u XV veku. 2006. Sarajevo 1985.. Čitluk 1981.. 87-100. Veruović Milorad.Topografija 195 1995. 7. Vlahović Petar. 200-202. 1983. Oslobo enje 40/12620.05. Zagreb 1978-1979. 1998.

Stećak I/10.. 2020. ANU BiH. Balcanica 12. Kalendar Napredak za 1994. Župe Imotske krajine. Anali 19-20. MH.. Konavli... SANU. Jajce. Sarajevo 1979.) 2009. Hercegovina 2 (10). Vujačić Dragomir. 2015. i 14/2000. 65-69.. 2012. 279-283. Vrčić Vjeko.-2000. 389-425. Vukmanović Jovan. I dio. Stuttgart 1995. Zagreb 1982. Antroponimi (patronimici) u nomenklaturi naziva voda u lijevom slivu Drine. Povijesni prijepori”. JF 39. 2019. Bihać je ključ Bosne (dani europskog naslje a). Vtora jugoslovenska onomastička konferencija (Skopje. Književni jezik VIII/4. 139-149. Godina 42.. 280-283. 60-64. Zelenika An elko. 90-91.. GEM 45.. 2018. Zelenika An elko. Vujačić Dragomir.. 240. Hidronimi (imena voda) u lijevom slivu Drine. Prilog proučavanju starijih slojeva slovenske toponimije u Bosni.. Povijesne karte BiH i Hrvatska (Izložba). (* Trifunovski F.”.. 139-140. Skopje 1980.) 2016.. 47 . 227. 2014. Sarajevo 1998.. Zapisi iz starije prošlosti Mostara i okolice. Mitić Ilija. 7. Knjiga 6. Jovan. Antropografska i etnološka ispitivanja. Beograd 1981. Zentner Christian. 2011. Zelenika An elko. Barjaktarović Mirko. 6-9 oktomvri 1977).. 2017. Imotski 1978. CUS XV/1. 21-26. Posebna izdanja 527. 2008. Vukić Mario. Separat Hrvatske misli 11/12. Dubrovnik 1982. Sloboda XXXVII/6. Radio Sa XII/43. MANU. (* Kusić Ante. Sarajevo 1983. Pujić S. Ogranak Dubrovnik. 484485. Odeljenje društvenih nauka 85. Vukić Mario.. Macan Trpimir. 476 + ilustracije (47 slika)... Beograd 1980. Zilahić Almir. Beograd 1981. “Vrhbosna/Sarajevo kroz stoljeća”. Gabela na Neretvi u doba Turaka.. Beograd 1983. Sarajevo 1982.. Unipert-Verlag. 13/1999. 203-204. Split 1980. Sarajevo 1986.. Sarajevo 2000. 2010. Odjeljenje društvenih nauka 32. Sarajevo 1993. Mostar 1981. Sarajevo 1994. Macan Trpimir. Djela 58. Der große Bildatlas der Weltgeschichte. Ljiljan VII/299. MH. Mostar 1996. (* Peco Asim. Marulić XV/3. “Trpimir Macan.) 2013. Dubrovnik 1992. Uskoro fotomonografija Hercegovine. 61-76. 38. 280. GP 28-29.. 640. 320.. Biblioteka Prošlost i sadašnjost.196 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Vujačić Dragomir.

Zbornik Zavičajnog muzeja 4. 19-71. 2026. “Brčko i okolina u radničkom pokretu i NOB-i”.. Moderna vremena Zagreb. FBiH. 33. godina četvrta. 2025b. Selma Ferović. Travnik – Stari grad. Živković Pavo. 2025. Plehan 1987. Enver Imamović. 2023. kulture i sporta. Modriča 1986. Grafocolor Zagreb. Kulturna i društvena historija Bosne i Hercegovine (4. Gradac kod Hadžića – srednjovjekovni grad i nekropola. Živković Pavo. Zupčević Orhan. i XV. Odbor za monografiju “Modriča i okolina kroz istoriju”. Škaf(v) – nepoznanica koja polako otkriva lice. 82-83..) 2022.. 2031.. 2028. Prilog za arheološku kartu Turbeta. Viteški kalendar. 2027. 97-111. HercegNovi 1984. “Stolac u povijesti i kulturi Hrvata”. 2024. Zloković Maksim. Zlatar Behija. “Ilidža. Općina Ilidža. Vitez 1998. Javna ustanova kulture ‘Herceg-fest’Herceg-Novi 1998. Boka 15-16. Općina Stolac.poprište značajnih historijskih doga aja u XIV. Zagreb –Stolac 1999. Živković Pavo. 191-200.. 183-217.. Modriča sa okolinom u srednjem vijeku. Članci i gra a 15. Tuzla 1984. Zirdum Anto. HKD Napredak Podružnica Vitez. stoljeću. Tuzla 1985. Sarajevo 1997. “Modriča sa okolinom u prošlosti”. Dopunska nastava)”. Travnik 1991. Zolota Esad..Topografija 197 2021. AP 26./1990. Ministarstvo obrazovanja. Zirdum Andrija – Karamatić Marko – Jarak Vjeko-Božo. Humski zbornik 4. Sarajevo 1996. (* Ivanković Ante.. 2025a. Svjedočanstvo Starkamena. Sarajevo 2000.. 142-144.. 2030.. 129. Prilozi za istoriju hercegnovskog kraja. . Žeravica Lidija.. 275-287. Slavoznak. “Boka – izbor radova”. Stolac i stolački kraj (Pregled povijesti na osnovu kartografije). 33-45. Žeravica Zdenko. 5 i 6 razred osnovne škole. nauke. Ilidža.. Beograd 1982. Sarajevo 1989. 285. Sarajevo”. AP 23. Plehan u slici i riječi. 35-72. 98-100. Geografija. Ljubljana 1987. Slovenska župa Dračevica. Orhan Zupčević. Zloković Maksim. Usora i Soli . “Uzeir Bavčić. BiH. Žeravica Zdenko. PFB II/3. Pregled historije Brčkog i okoline od najstarijih vremena do austrougarske okupacije. Stećak IV/46.. 2032. 11-54. Zirdum Anto. 23-42. Bilten FTS XVII/2. 2029.

2038. . 6 (nepaginiranih) + 361. Cavtat (126).. Bileća (199). 2043.. 2033.. Doboj. Konavle (499-500). Kratak pregled istorije općine Orašja... Usore i Soli”. “Mala enciklopedija Prosveta. Knjižnica Svete baštine. Usore i Soli”. Podružnica Osijek. Visoko (349). “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda. kakanj 1987. “Pavo Živković. HKD Napredak. Sarajevo 1989.. Avtovac (11). Studije iz povijesti Bosanske Posavine. Studije iz povijesti Bosanske Posavine. Knjiga 28.. Dobrun (525). godine.. . Modriča sa okolinom u srednjem vijeku. Zvornik (655-656). Goražde (430).. Istorijski arhiv Sarajevo-Komisija za istoriju OK SK BiH Kakanj. Pregled historije Brčkog i okoline od najstarijih vremena do 1918.. Usore i Soli”. Jadransko more (307). Živković Pavo. Živković Pavo. Podružnica Osijek.. 2036.-2000.. Prilog historiji Bosanske Posavine. Žrnovnica (633). 100-184. Zahumlje (Humska zemlja) (652). Busovača (281). Banja Luka (153-154). “Kakanj. . Usore i Soli. Zagreb 1990. “Sto godina proizvodnje duhana u srednjoj bosanskoj Posavini /”Bosanac” 1888-1988/”... Živković Pavo. Dobor (523). 2041. “Župa Tihaljina (U povodu 100. Studije iz povijesti Bosanske Posavine... Vrhbosna (374). (zidna karta. Podružnica Osijek. Zvečaj (655). Studije iz povijesti Bosanske Posavine. Jajce (27). Usore i Soli”. 329.. 2034. Zagreb 1978. Podružnica Osijek. Živković Pavo. godine. JLZ Miroslav Krleža. Osijek 2000. Gabela (382). “Pavo Živković. Zadrugar. “Pavo Živković. 2040. Zagreb 1996. obljetnice obnove župe (1889-1989)”. Monografija”. Živković Pavo.. Prosveta. . HKD Napredak. 2035. 2039. Osijek 2000. 1-27. 185-221. Zenica (662). HKD Napredak. Glamoč (417). 2042. 4 (Iz-Kzy)”. Područje Kaknja od najstarijih vremena do austrougarske okupacije 1878. mjerilo 1:500 000). 2037. Osijek 2000. Ključ (422). 9-31.198 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Hrvatska u doba kralja Tomislava (stručni saradnik Agnesa Szabo). Duvno 1989.. JLZ. Jajce (749-750). Bobovac (213). Općina Orašje kroz historiju. 9-30. 3 izdanje. Žepče (626). Osijek 2000. 1 (A-J)”. HKD Napredak. Blagaj (207). Živković Pavo. “Pomorski leksikon (A-Ž)”. . (Fototipsko preštampano izdanje 1980). Studije iz povijesti Bosanske Posavine. Opšta enciklopedija. 74-99. HKD Napredak. Osijek 2000. Bihać (205).. Podružnica Osijek. Živković Pavo.. Beograd 1978. “Pavo Živković. 2032a.

Vranduk (590).. Zvornik (723). 7 (Raš-Szy)”. . mart 1997. 2046... Prosveta. Bihać 2000. London 1984.. Travnik (278).. Od arhivske vijesti do modernog dobra (20. London 1984. Prosveta.. . Mileševa (478).. ... Stamaco (Zürich). Srebrenik (633-634). Post Scriptum 1. . 1. 2048. 2052... Temelj odbrane Bosne (Stari bosanski gradovi). 2049.. Sarajevo 01.. 41-43. mart 1436-20. 2050. Zahumlje (662)... Oslobo enje 39/12217.. 362. 71-73..07. . 5 (L-Nigh)”. (Pretisak)”.... Nezavisni list Muslimana Bosne i Hercegovine u iseljeništvu 1960-1967... Trebinje (279).. 24-25. “Bosanski pogledi. . Zenica (694).. Beograd 1978. Tešanj (193). 6 (Nih-Ras)”. Fojnica 1 (514). 8. Krijesnica VI/16-17.. “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda. 61. Konavli (285). Livno (405). Livno (151-152).. . Srebrenica (633). Zenica 1999. Zagreb 1982. Počitelj (476). Sarajevo 1994. “Mala enciklopedija Prosveta. .. ‘Mali leksikon’. Župa (756). Mostar (589).. 3 izdanje. 2045. 2055. Srebrenica (287). Opšta enciklopedija. Počitelj. Lašva (40). Mileševac (556). Ludmer (183). 2054. 3 izdanje. Sarajevo (286-287). . Prva linija III/19. Sedam stotina godina Bihaća. Naša riječ 42/2845. Foča (521). (Fototipsko preštampano izdanje 1980)..Topografija 199 2044. 2056. . Zagreb 1981. 3 (R-Š)”. “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda. JLZ. Rama 2 (27). .. Tešanj (384). Ripač (135). Trilj (294). Žepče (732).. 8 (Š-Žva)”. JLZ. “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda.. Zagreb 1979. Karavanskom stazom (Sela izme u Trebinja i Dubrovnika pominju se i u 13. Velika Kladuša (481).. “Bosanski pogledi.. Nezavisni list Muslimana Bosne i Hercegovine u iseljeništvu 1960-1967. Opšta enciklopedija.. 2051. “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda. Pljevlja (474).. Počitelj (893). (Fototipsko preštampano izdanje 1980). Stamaco (Zürich). 2 (K-P)”. Sarajevo (154). a kako izgleda sada. Ključ 1 (261). Vrhbosna (594). Visoko (537). Lisičići (141).... Nevesinje (734). VI + 943... godine). JLZ... 2047. . .. Ostrožac (238). 1982. Vranduk pod zaštitom UNESC-a. Nevesinje (636).. Beograd 1978. Kako je Zenica izgledala nekada. Zenica 1997. (Pretisak)”. Zagreb 1980. JLZ.. vijeku)... “Mala enciklopedija Prosveta. 2053. .

.

4. DRUŠTVO .

.

Radmila Fabijanić-Filipović.. “Ljubuški kraj. Ančić Mladen. Berić Damir. “Visoko kroz povijest. 26-39. 96 + 1 rodoslovna tablica.. 15. Hammel. Naša ognjišta VIII/43. Humsko kneštvo.. Bobovac IV/37. Zagreb 1977. Lord)”.. Tri Bosne.Zagreb 1996. Širenje islama u Hercegovini. Halpern.) 2064. Visoko.Društvo 203 2057. Preporod XXVI/578. Muslimanska biblioteka. Izme u povijesti i politike ili Ceterum censeo Bosniam partiendam esse. Sarajevo 1991... IČ 33 (1986). Muftijstvo Travnik. Alaupović Vladimir. Prosopografske crtice o Hrvatinićima i Kosačama.. 2068. Zenica 1995. Smajlović.. 67-73. Ahić Tarik. Ugarsko-hrvatsko-turski kondominij. Selected Wirting of Milenko S. Mostar 1999. Alibašić Avdija. 4-5. Sarajevo 1998. 2058. Ann Arbor 1982. POF 41. Sarajevo 1996... HKD Napredak Podružnica Kiseljak. 2070. 7. izdanje. Kiseljak 1997. 37-56. Prusac 1995. Joel M.. Osam stoljeća Univerziteta u Visokom. Ehrich. Domovina VII/61. 2066. 2067. Robert S. 2062.. 129-142. (* Jelić Čedomir. Mostar . Ančić Mladen. Sarajevo 1990. 87-91. 2063. Bosna.) 2061. 2059. Native Yugoslav Ethnography. 2. Alispahić Zehra. Sarajevo 1998. Duvno 1978. (* Ramčić Aida. Ančić Mladen. “Among the People. 48-52.”. Ziral-Naša djeca. kolovoza 1995. Aličić Ahmed. 8. Motrišta 12.. Didaktički putokazi I/2. Alilović Ivan. 7-13. Šest stoljeća Alaupovića. Ančić Mladen. XX + 295. Zov iskona.. “Ajvatovica ‘95”. Ljiljan VII/301. i 12. Visoko 1998. privredno-kulturni informator”. ‘Bošnjaci su prvi me u muslimanskim narodima ušli u proces demografske tranzicije’ (Demografska putanja Bošnjaka). Stećak V/57. Vareš 1998. Filipović (Edited by Eugene A. HM II/6. 73-106. (* Vasilj Stanko.. ljudi i vrijeme. Knjiga 1. University of Michigan. Hrvatski narodni običaji u Hercegovini. “ABC Muslimana (Priredili Atif Purivatra i Muhamed Hadžijahić)”. Zbornik Znanstvenog simpozija održanog u Ljubuškom 11. 2069. 2065. 38-39. Papers in Slavic Philology 3. Beograd 1987. Sarajevo 1998..) 2060.. Ančić Mladen. 189. “Širenje islama i islamska kultura u bosanskom ejaletu”. Sarajevo 1998. Albert B. .

2076. 641-645. BF VIII/13. HM IV/17. IA MI BiH 19. 128. “Senad Halilović. 2077. 130-135.) 2072. Sarajevo 2000. Zagreb 1999. PanLiber. Pogled na neke od podataka u dva niza povijesnih svjedočanstava o popisima stanovnika i dobara u Slavoniji i Bosni. Zagreb 1984. Krišto Jure. Bosanski jezik”.. Trebinje 1983. Sarajevo 1991.. Masnovići. Drugo.. Most VI/24. 2071. An elić Tomislav. Mostar 1979.. Funkcija tepčije u srednjovjekovnoj bosanskoj državi. 81-100. 2081. Dijaci u srednjovjekovnoj Bosni i Humu. Sarajevo 1991. Dijaci u službi srednjovjekovnih bosanskih feudalaca. 549-562. Sarajevo 1980. GZM (A) 38. Anonim. Prilog bibliografiji o etnogenezi. Ančić Mladen. Mesnovići. etničkoj istoriji i etničkom identitetu stanovništva Srbije i Crne Gore. 2082. 95-98. dopunjeno i izmijenjeno izdanje. Biblioteka Bosanski krug. ČSP XXXI/3. “Senad Halilović. 149156. An elić Pavao. An elić Pavao. 149-156. Osijek-Zagreb-Split 1999. 77-85.. Anonim. 133-143. Bosanski jezik”. Biblioteka Ključanin. (* Krišto Jure. Vladarski i vlastelinski dvorovi u srednjovjekovnoj bosanskoj državi (Priredio i bilješkama popratio Tonči Grbelja). 2074. Sarajevo 1983. Baština. 2073. bajagi iz bosanske Krajine (sic) (pretisak iz 1892). 161-171. Povelja kralja Dabiše Čubranovićima i velikaški rodovi Hlivnjana. Beograd 1996. . 134-143. Hercegovina 2. Andrić Jasna. Anonim. 2078.. Svačije poštujemo a svojim se dičimo (pretisak iz 1891).-2000. An elić Pavao. Sarajevo 1983. Biblioteka Bosanski krug. An elić Tomislav.. 2075. 456.. An elić Tomislav. 79-89. Mostar 1998. Biblioteka Ključanin.. Svačije poštujemo a svojim se dičimo (pretisak iz 1891). Babanjići humska i bosanska vlastela. Tribunia 7. An elić Pavao. 2084.. 487-493. “Senad Halilović. 2080. Dijaci u srednjovjekovnoj Bosni i Humu. Sarajevo 2000....204 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Tko je pogriješio u Bosni. Radio Sa IX/31.. Odgovor na “Bačvaninovu” poslanicu.. Mostar 1982. Andrejić Ljubomir. 64-67. Radovi 17. Sarajevo 1998. Motrišta 8.. An elić Pavao. 2079. 2083. Bosanski jezik”. Bosanska kraljica Doroteja Gorjanska.

Mostar 1989. Sarajevo 27. 115. 2090. dopunjeno i izmijenjeno izdanje. (* Nilević Boris. Josip.. 1997.. Sarajevo 1995. Storie di Adriatico”.Društvo 205 2085.. Babić Anto. Obredi i običaji balkanskih stočara. Adriatico. Biblioteka Memoria Bosniaca.. Katarina Kosača. Antonijević Dragoslav. Posebna izdanja 16. Lucia de partibus Sclavoniae. Sarajevo 1995. Sarajevo 1987.) 2091. Sarajevo 1998. Odjeljenje društvenih nauka 17. JLZ. Sarajevo 08. bajagi iz bosanske Krajine (sic) (pretisak iz 1892). Balcanica 16-17.. Politička kultura (Diplomatska služba u srednjovjekovnoj Bosni. 2094. 385-527. (Bosna i Hercegovina). Anselmi Sergio. Feudalizam u jugoslavenskim (jugoslovenskim) zemljama. Dvorske službe (Bosna i Hercegovina).. Me unarodni centar za mir. Il Mulino. “Prilozi za istoriju Bosne i Hercegovine I. SANU. 21-83. München 1984. “Sergio Anselmi. Drugo. Beograd 1982. (* Kostić Petar. izdanje. Bologna 1996. 2. 194 + 22 table. Storie di Adriatico. Baština. Vujanović Vojislav. Društvo i privreda srednjovjekovne Bosne”. Anali 36. ANU BIH. Posebna izdanja 79. Oslobo enje 53/17301. GEM 47. Zagreb 1984. Arnautović Esad.) 2096. Balkanološki institut. Beograd 1985-1986. 2089. Karakteristike islama u Bosni i Hercegovini. 2092. . Bologna 1996. Mostar 1996. 1996. Zagreb 1986. Društvo srednjovjekovne bosanske države. Il Mulino. Babić Anto – Tošić uro. 125-127.. Südostforschungen 43. Most XXII/3 (92).. Dubrovnik 1998. Babić Anto. 2. (* Frejdenberg Maren. Babić Anto. “Senad Halilović. 2086.) 2088. Gra a za bibliografiju radova o običajnom pravu jugoslovenskih naroda 1843-1985. (KUN) 14. 2093.).04. izdanje.. Babić Anto. EJ 4... Crkva na kamenu X/106. Bosanski jezik”. Me unarodni centar za mir. 497-498. Ancona 1991. 2097. Anselmi Sergio... 14. 179-188. Odgovor na “Bačvaninovu” poslanicu. Antilović O. Studi di storia secoli XIV-XIX. 2087. 246-247.. 453. JLZ. Oslobo enje 54/17563.. Puchner W. 2095. Anselmi Sergio.. 710-711.08.. Aranitović Dobrilo. 360363. EJ 3. Anonim. 26-27. Stećak III/34. Diplomatska služba u srednjovjekovnoj Bosni. Beograd 1983. Sarajevo 1996. Fragment iz knjige. 11.

209-210. Babić Marko. Sarajevo 07. Sarajevo-Bol 1995. Babić Mile.. Oslobo enje 48/15573.. Oslobo enje 48/15575. “Bosna. Babić Mirko.. 1991. 222-234. (2) (Kako su ratovi trošili Bošnjake)... Zagreb 1998.-2000. Balić Smail. Sarajevo 1998. Zürich 1994. Bez sluha za istoriju. Sarajevo 1989. (* Čoralić Lovorka. 10. Bačić Stanko. Svijet I/32. 12. Miović-Perić Vesna. (* Petrović Rade. 2099. i 15.. Stazama medicine starog Dubrovnika. Medicinska naklada. Die Moslems in Bosnien. Sarajevo 28. Bilten FTS XXVI/1.. 590-591. Magistri medicine srednjovjekovnog Dubrovnika (14. (8) (Nestanak Bosanskog kraljevstva). Sarajevo 1999..-1998.. Zagreb 1993.) 2105. 12.206 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Bosanska paradigma (Fra An eo Zvizdović 1498. 1996. bošnjaštvo i bosanski jezik. Oslobo enje 48/15576. Bošnjak: katolik... 19. 160. Sarajevo 29. Sarajevo 1996. Babić Marko.. Svijet I/31. 26-27. 125. . stoljeće). Rijeka 1988. Pregled LXXIX/6-7. SV 7. O najranijim medicinskim vezama Dubrovnika s Bosnom. Bačić Jurica.10. Biblioteka Posebna izdanja. Feljton (1-2): (1) (Predosjećaj prošlosti). Zadar 1998. Bačić Jurica.-1998. Graz-Wien-Köln 1980. Babić Mehmed.10. 2109. Bačić Jurica. Zagreb 1989.” Zbornik referata sa Osnivačke skupštine Matice Bošnjaka. 2098. Sarajevo 26. (7) (Jedinstvena u istoriji svijeta). Matica Bošnjaka.). Bosanska paradigma (Fra An eo Zvizdović 1498. Biblioteka Dokumenti. 2108. 34-35. 2105a. Dubrovnik 1989. “Crtajte granice ne precrtajte ljude”. 2101. E. Zagreb 1997. 2103. Badrov Zlatko. Enciclopedia Moderna XIV/3 (43). 2100. 24. 2106. Sarajevo 1998.. Zbornik radova u povodu imenovanja vrhbosanskog nadbiskupa Vinka Puljića kardinalom. Oslobo enje 53/17361.10. Bakšić Hamza. Feljton: Istorijsko-kulturološka fenomenologija Bosne (6-8): (6) (Granično mjesto svjetova). Hrvati Bosne i Hercegovine u svjetlu povijesnih prijelomnica i statistike. Ogranak MH u Zadru. CCP XXII/42.. Sarajevo 1996. 1991. 1991.. 461474. musliman ili pravoslavan (Prilog razjašnjenju pojma nacije i drugog).. Anali 27.10. 2102. DH 29. 2104. 151-153. Osvrt na knjigu Pravoslavna Dalmacija. 67-70.).) 2107.. Renaissance des Islams. Grbelja Tonči. There Was No Orthodox Religion in Medieval Bosnia – The Orthodox Religion Was introduced in Bosnia by the Turks in the 15th Century. Babić Mile. 51-54.. 190-191. Nikodima Milaša. 169-170. HM II/7-8. Svijet III/127.

Balić Smail. Članci. 2111. Biblioteka Behar. 37-44.. Kölner Veröffentlichungen zur Religionsgeschichte. Bosna u egzilu 1945-1992. 2112. Biblioteka Behar.. Balić Smail. Rasprava o Muslimanima u Jugoslaviji na arapskom jeziku. Balić Smail. Biblioteka Behar. Bosanski Muslimani. Balić Smail. (* Prcela Frano. Adria 1986. 2122. rasprave. Kabes III/20.) 2115. Ko smo?.) 2114. Balić Smail. Zagreb 1995. Böhlau Verlag. . Böhlau Verlag. 103-104. Nezavisni list Muslimana Bosne i Hercegovine u iseljeništvu 1960-1967. 13.. Mostar 1997... Stamaco (Zürich). (* Prcela Frano. rasprave. Zagreb 1995. Bosna u egzilu 1945-1992. rasprave. Preporod... razgovori”. Balić Smail. Podunavski muslimani srednjeg vijeka.Društvo 207 2110. Balić Smail. “Smail Balić. 66-70. Zagreb 1995. Preporod. Bosna u egzilu 1945-1992. Stamaco (Zürich). Band 23. 239. Köln-Wien 1992. Članci.. Bihać 1996. Preporod. Stamaco (Zürich). Köln 1992. Zagreb 1994. 2120. Podunavski muslimani srednjega vijeka. “Smail Balić.. 40. 186-188. rasprave. rasprave. Doprinos južnih Slavena islamskoj kulturi. 11-15. Bosanski muslimani. Zagreb 1995. 527. Europas Brücke zur islamischen Welt.. Bosna u egzilu 1945-1992. Zagreb 1995.. Balić Smail. Bosanski Muslimani. Članci. Balić Smail. 169-171. Nezavisni list Muslimana Bosne i Hercegovine u iseljeništvu 1960-1967. CCP XIX/36. London 1984. “Bosanski pogledi. Preporod. Balić Smail. 2121. “Bosanski pogledi. Članci. 2116. 27-29.. 2118. razgovori”.. Biblioteka Behar. 23-25. “Smail Balić. Mostar 1997. London 1984. Das unbekannte Bosnien. Nezavisni list Muslimana Bosne i Hercegovine u iseljeništvu 19601967. razgovori”. Eine historischzeitgenössiche Skizze. (Pretisak)”. CCP XVIII/33. (Pretisak)”. “Bosanski pogledi. London 1984. (* Maslak Nijazija. Biblioteka Behar. “Smail Balić. Zagreb 1995. Na prekretnici”. Bosna u egzilu 1945-1992. 16-22. (Pretisak)”. Bosnien und der deutschsprachige Kulturraum. Kakav je islam?. Most XXIII/98 (9). 39-41. Unsko-sanske novine I/14. razgovori”.. 9-15. Brugg. 2119. Preporod. Balić Smail.. 184. Članci. 2113. Balić Smail.. “Jure Petričević.) 2117. razgovori. Balić Smail. Bosanski Muslimani.

31. Bošnjaci i Hercegovci u islamskoj književnosti (Prilog kulturnoj historiji Bosne i Hercegovine).. Biblioteka Posebna izdanja. VKBI.) 2128. 240-250. Globus. Zagreb 1999. Krišto Jure. (* Grothausen Klaus Detlev. Zaboravljeni islam.. Sarajevo 1986. Zagreb 1994.) 2133. Mostar 1998. Balić Smail. 2132. 2126. Banac Ivo. Zadarska revija XXXVIII/5-6. Balić Smail.. Kabes IV/39-40. 1992. Knjiga III. o. Biblioteka Kulturno naslje e Bosne i Hercegovine. Safvet-beg Bašagić: Izabrana djela.)”. 420. POF 37.) 2127. 311. Cornell University Press 1984. Bošnjaci i Hercegovci u islamskoj književnosti (Prilog kulturnoj historiji Bosne i Hercegovine). 17. Wien 2000. Povijesni značaj islama za jugoistočnu Evropu (S posebnim osvrtom na Bosnu). (* Macan Trpimir. Sarajevo 1987. Cijena Bosne (Članci. Origins. Povijesni značaj islama za jugoistočnu Evropu. “Ivo Banac. Porijeklo. Cijena Bosne (Članci. Südostforschungen 44.. Zadar 1989. 589-592. 22-28. Nacionalno pitanje u Jugoslaviji. Republika 3-4. Bašagić Safvet-beg. (* Nametak Fehim. Safvet-beg Bašagić: Izabrana djela. 2124.. Zagreb 1988.. History..-2000. izjave i javni nastupi. Gesellschaft bosnischer akademiker in Österreich.-1993... Banac Ivo.. 325-452. 1992. Banac Ivo. Sarajevo 1986..208 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Maroja Marijan. MH.-1995. politika. Povijesni prijepori”.. Biblioteka Posebna izdanja. 321. 452. (Priredio Amir Ljubović)”. Svjetlost. 641-645.).-1995. (Priredio Džemal Ćehajić). Sarajevo 20. 2131. Rizvanbegović Fahrudin. Politics. 487-493. BF VIII/13. “Trpimir Macan. izjave i javni nastupi. 1992.. Knjiga III. Sarajevo 1996.. 178.. Behar VII/37. Biblioteka Kulturno naslje e Bosne i Hercegovine. 45-60. Ithaca and London.. izjave i javni nastupi. Znameniti Hrvati. Milić S. Bošnjaci i Hercegovci u Turskoj carevini. München 1985. Barun An elko.. Banac Ivo.. Oslobo enje 44/13977. Bašagić Safvet-beg. National Question in Yugoslavia. (Preveo s engleskog Josip Šentlija). Cijena Bosne (Članci. Taj zagonetni svijet Balkana. Krišto Jure.”. ČSP XXXI/3. Knjiga 6. Most XXIV/106-107 (17-18).). “Europa danas d. 292-293. Svjetlost. Sarajevo 1996. Sarajevo 2000. Sarajevo 1986. 376-377. o.. Cijena Bosne. Biblioteka Prošlost i sadašnjost. Banac Ivo.) 2129.. 1987. Plava biblioteka. 2123. Zagreb 1998. (* Handžić Izet. Balić Smail. Zagreb 1988. Kalendar Svetoga Ante 1996. VKBI. “Safvet-beg Bašagić. 108-109. 2130. Dubrovnik 1992. 322. 2125. povijest. Ogranak Dubrovnik. 8-13. Livno 1995. . Islamska misao VIII/92. Mostar 1998.05. Macan Trpimir. 203-206.

12. 1982. 49-73. Ishak-beg Kraljević (378). Determinante etničke posebnosti bosanskih Muslimana u esejima Ahmeda Muradbegovića. 77. 2146. Sarajevo 1991.. Stolno mjesto bosanskih vladara. Sarajevo 1996. Ishakpaša Gazi (378-379). Povijest institucija državne vlasti Kraljevine Hrvatske. 247-256. Svjetlo riječi IX/96. 2140. “Knjiga sažetaka”. Sarajevo 1985.. 5. 2143. Bašić Milenko. “Bosanska srednjovjekovna država i suvremenost (Zbornik radova)”. Zagreb 1985. Bećirović Fikret. Beuc Ivan. Bataković Dušan. 7. Bosnian paradigm. Ishak-beg Hrabušić (Kotromanić) (377-378). Sarajevo 1983. 2139. FPN. Zagreb 1978. Reljefi kamenih stolica (Jedinstveni spomenici prava srednjovjekovne Bosne i Hercegovine). 2138. Bećirović Fikret. “Safvet-beg Bašagić. 2141. "Simpozijum: Vlasi u XV i XVI vijeku". 399-406. Bavčić Uzeir. Italijani u Bosni i Hercegovini u kasnom srednjem vijeku. Zagreb 1986. History and politics. BiH domovina i država. . 2142. 2144. Sarajevo 1986.. Kraljica patnica (1424-1478). Odjeljenje društvenih nauka 22. Batinić Anto. Beuc Ivan. Bošnjaci i Hercegovci u Turskoj carevini’. Biblioteka Kulturno naslje e Bosne i Hercegovine. Knjiga III. Paris 1996. Sarajevo 1978.. Bešlagić Šefik. Benac Alojz. Slavonije i Dalmacije. Besarović Vojka. The Serbs of Bosnia and Herzegovina.. Bauer Antun. 141-147. 2145. O političkom i kulturnom središtu srednjovjekovne bosanske države. ‘Znameniti Hrvati. 23. 2135. Radovi ANU BiH 73. Isa-beg Hranušić (376377). Ahmed-paša Hercegović (335-336). Bašagić Safvet-beg... GDI BiH 36. GP 22. Safvet-beg Bašagić: Izabrana djela. Bošnjaci i Hercegovci u islamskoj književnosti (Prilog kulturnoj historiji Bosne i Hercegovine). Besarović Vojka. Prilozi XXI/22. (Pravno povijesne studije). Sarajevo 1985. Italijani . Stanovništvo vrbasko-plivskog prostora (demografske karakteristike). (KUN IV/73). 121-130. (Priredio Amir Ljubović)”. Glasnik srca Isusova i Marijina LXIX/11. Oslobo enje 39/12373. 2147. 2136.dubrovački ljekari u srednjovjekovnoj Bosni. Dialogue. Pozdravna riječ. Me unarodni forum “Bosna”.... Svjetlost. Sarajevo 1996. Povijest države i prava na području SFRJ. Anali GHB 17-18. Sarajevo 1998. 147. 2137. Sarajevo 04.Društvo 209 2134. International Conference.

“Bosanska srednjovjekovna država i suvremenost (Zbornik radova)”. Sarajevo 17. Oslobo enje 47/14998. 20-31.. Pogovor.. Država (165-169). Službeni list SRJ. Državna uprava u srpskim srednjovekovnim zemljama. 2149. Biblioteka Kulturno naslje e. Bjelovitić Miloš. 2159. "Simpozijum: Vlasi u XV i XVI vijeku". “Bosna. Počeci izučavanja običajnog prava u balkanskim državama. Beograd 1999.03. O nacionalnom identitetu Srba u srednjem veku. Sarajevo 1997. Beograd 1997. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. ‘Nacionaliziranje’ Muslimana). 2150. Čelnik (812-814). Protovestijar (596-597).. Istorijski zapisi LXII/3-4.... (Uredio Milenko Brkić). Beograd 1997. Odjeljenje društvenih nauka 22. 2157. Blagojević Miloš.. Zamanica (212). Oslobo enje 54/17705. “Bosna i Hercegovina ogledalo razuma (izbor članaka i odlomaka)”. Blagojević Miloš. 2151a. Hrvati uz obalu od Neretve do Bojane. 2153. Srpske udeone kneževine.) 2158..09. 12. Bjelovučić Z. 42. Odbor savjetovanja Bosna i Hercegovina – mogućnosti i perspektive razvoja 3. Tepčija (728). Sarajevo 1983. Blagojević Miloš. Knowledge. “Bosanski duh”. bošnjaštvo i bosanski jezik. 358-360. 21. 2160. Sarajevo 1991. . 347-357. 368.. Diskusija. Sarajevo 22. ‘Karantanija’. 2156. Nikola. Radovi ANU BiH 73. FPN. Kaznac (268). Blagojević Miloš.. 156-158. Etnokorijeni bosanskih muslimana (Reagovanja: Feljton – Alija Isaković. 61-70. Jovan. 137-151. 2155. “Bosna i bošnjaštvo”. (* K. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”. Džafić Rizo. Sarajevo 1998. (Priredio David Atlagić). 2154.. Studenci 1995. IGC Borba. Veselin Masleša. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. “Srbi u evropskoj civilizaciji”. Matica Bošnjaka. Milosnik (406-407). 159. 1997. Ručnici (635-636). Bojanić Dušanka. R. Zürich 1994. Milost (407). Bojović R. Blagojević Radoslav. Titograd 1989. 109. PCC Me ugorje. 2152. 2148. 1990.. 71 + 1 karta. Beograd 1992. 2151. 45-62. ZRVI 36.. 162... 149-152. Hercegovina (Antropogeografske studije)”. Beograd 1993.” Zbornik referata sa Osnivačke skupštine Matice Bošnjaka.. “Jevto Dedijer.210 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Sarajevo 1996. Ljiljan VI/272. Ljubljana 1990.-2000.

2169. Hikmet VII/77. 2171... Brkić Milenko. Bukvić Kemal. Oslobo enici (477-478).. Budimlija Abdulah.. Etnološka monografija Tešnja (Oko pet stotina otkrivenih predmeta). Hrvatski glasnik II/27. (Uredio Milenko Brkić). 2168. Brkić R. (2) (Dolazak i pokrštavanje Hrvata). Hrvatski glasnik II/25. Feljton: Povijest tuzlanskih Hrvata (1-3): (1) (Na istoku katoličanstva). 2. Glasnik SAD 6. Zagreb 1980.. 67. FPN.06. Cigeljević Ante. 990. Tuzla 1994. Feljton (1): (1) (Tko su i odakle potječu Muslimani u Hrvatskoj). Hrvatski glasnik II/26. Studenci 1995. 12. VKBI. (3) (Hrvatsko Podrinje). Čeljadin (814-815). Islam u Bosni. Budak Neven. 16. Naša ognjišta XXVII/245. 2164. Odjeljenje društvenih nauka 22. 2162... (* Janković or e. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. 2173. Biblioteka Arabeska 1.. Predgovor. Burnazović Tufik. 19. Sarajevo-Bol 1995. Otrov (481-483). 5-34. Tomislavgrad 1997. 1982. Proslava blažene Katarine Kotromanić u Kreševu. Beograd 1990.. 2163. SV 7. Centralna redakcija EJ. Buljan Stjepan. 2167. 2174. JLZ. 174.) 2165. 2172. Doboj 1996. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”. 233-236. 9-13. Zbornik radova u povodu imenovanja vrhbosanskog nadbiskupa Vinka Puljića kardinalom. Književna opština. Banovina (489). Brković Savo.. Radovi ANU BiH 73. Rob. Tuzla 1994. “Bosanska srednjovjekovna država i suvremenost (Zbornik radova)”. “Crtajte granice ne precrtajte ljude”. .. Radovi 17. Nešto iz duhovno-historijskog života Foče. Diskusija. 17. Tuzla 1994. Etnogenezofobija – prilog kritici velikosrpstva. Pregled literature i objavljenih izvora o problemu serva i famula u srednjovjekovnim društvima na istočnom Jadranu. Bubalo or e. 172-173. Bosanski srednjovjekovni pravni izvori za me unarodno pravo. Božić Ivan. 2170..Društvo 211 2161. Zagreb 1984. 2166. Oslobo enje 39/12216. Sarajevo 1983.. Beograd 1999. "Simpozijum: Vlasi u XV i XVI vijeku". Služba (676-678). Sarajevo 30.. 13. Tuzla 1994. Ahmed-paša Hercegović (44). Sarajevo 1994. izdanje. Sarajevo 1996. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. PCC Me ugorje. EJ 1. Dobri ljudi (161-162).. 164-166. Cetinje 1988. 54-65. Knowledge. Dobojske novine II/17. Cerić Mustafa. Robinja (623-625).

Sarajevo 1998. Biblioteka Arabeska 10. 2188. 2180. Sandžačko pitanje. Bratovština slavenskih doseljenika sv. 30. MH. Čar Hatidža. 2176.. Ljiljan VII/296. “Bosna i Hercegovina i svijet”. Čevra Omer. Kolo VII/1. Čoralić Lovorka. SANU-NIRO “Književne novine”-Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Zagreb 1994. Čoralić Lovorka. Biblioteka Posebna izdanja. Referat povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine. HZ 45. 51. Radovi 27.) . Feljton: Ko su Bošnjaci muslimani (1-2): (1) Muallim 61. 195-252. historiografija i mogućnosti istraživanja.)... 7. 2175. (* Kadribegović Aziz. socijalni i konfesionalni sastav stanovništva u visočkoj nahiji. Kabes I/3. VKBI. 2178.212 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Čaušević Halid. Čoralić Lovorka. Sarajevo 1996.. Čoralić Lovorka. 2186. Čekić Šefkija. VKBI. stoljeća. Stećak IV/43-44. Sarajevo 1991. Zagreb 1993.. Čamo Edhem. Sabrana dela.. 2179. Sarajevo 1997. Mostar 1996. 2182. Izvori.. Hajrudin Numić 1920-1960”. Tragovima Hrvata u Mlecima u prošlosti.. Kabes I/4. Čevra Omer. Sarajevo 1998. 26. 159-167. 2181. “Širenje islama i islamska kultura u bosanskom ejaletu”. 2189. Cvijić Jovan. 20-28. Hrvatski neretvanski zbornik 1. 550. Sarajevo 1995. Institut za istoriju. (2) Muallim 62-63. 2183. Prilozi poznavanju prisutnosti i djelovanja doseljenika iz Bosne u Veneciji od XIV. Radovi 26. Prisutnost doseljenika sa istočne jadranske obale u Veneciji od XIII. Metković 1993. 43-58.. stoljeća. 31-60. Prof. Stjepan – Ahmed paša Hercegović. Sarajevo 1997. 2185. Migracije i život iseljenika iz Bosne i Hercegovine u Veneciji (XV-XVII st. dr. Zagreb 1997. VKBI. Bošnjaštvo kao regionalna designacija. POF 41. Stjepan Vukčić Kosača i prilike oko njega. Zagreb 1993. Čoralić Lovorka.. 211-223.-2000. do XVIII.. “Čovjek uzoritosti. Neretvani u Veneciji tijekom XV. do XVII. 2184.. Mostar 1996.. Sarajevo 1996. Čar-Drnda Hatidža. 115124. Čoralić Lovorka.. Jurja i Tripuna u Veneciji. 39-78. 14-15. Balkansko poluostrvo. stoljeća. Beograd 1987. Tribina 36. Sarajevo 1997.. 286.. 2177. Knjiga 2. 28-30. Demografsko kretanje. i XVI. 2187.

Sarajevo 1996. Čubrilović Vasa. 31.) 2199. 2196. 2194.. Sarajevo 1983. Ljiljan IV/128. godina Univerziteta u Bosni (1-3): (1) (Visoko je bilo sjedište prvog bosanskog univerziteta). Ćeman Mustafa.. BiH ekskluziv. Narodna knjiga. Čubrilović Vasa. Porodica i porodični odnosi u srednjovjekovnom Dubrovniku.. Ljiljan IV/89. (3) (Kamenje ispod pluga). Sarajevo 1995. “Vasa Čubrilović. Beograd 1983.. 2197. 36.. Ljiljan V/171. 29. (3) (Pogača nije kruh. Sandalj Hranić i prilike oko njega. Ćeman Mustafa. Čusto Šućrija. Ljiljan IV/135... Ćeman Mustafa. Ljiljan IV/128.. Odabrani istorijski radovi. Feljton: Ekskluzivni embargo prije 532. Mostar 1995. Odabrani istorijski radovi”. GPF 31. 2195. Čučković Vera. Kabes I/1. 23. kraljica naša bosanska). Ćeman Mustafa. 153-154.. 1995. Ljiljan V/172. Sarajevo 1994. 18. 666. Ljiljan IV/127. 2192. Sarajevo 1994. Beograd 1983. Sarajevo 1994.. Ljiljan IV/90. 2193. “Vasa Čubrilović. Ljiljan IV/88. Čubrilović Vasa. Radovi ANU BiH 73.Društvo 213 2190. 2198. 2200. Sarajevo 1996.. Čusto Šućrija. Odjeljenje društvenih nauka 22. Feljton: 820.) 2201. (2) (U Bosni se upućivalo na znanje koje se nije sticalo na drugim univerzitetima po Evropi). (2) (U križarskom ratu zaklano 170 bosanskih plemića). kraljica bosanska (1-3): (1) (Katarina. Kabes I/2. Sarajevo 1995. Tragovi drevne Bosne.. 273-294. Feljton: Hrvoje Vukčić Hrvatinić veliki vojvoda bosanski (Povodom 580. Istorijske osnove Republike Bosne i Hercegovine. Feljton: Katarina. Sarajevo 1983. Sarajevo 1995. 2202. Ljiljan IV/136. "Simpozijum: Vlasi u XV i XVI vijeku". Odabrani istorijski radovi”. 207-235. 26.. Tešanj 1994. Narodna knjiga. 31. 36. 23. 23. Poreklo muslimanskog plemstva u Bosni i Hercegovini. godišnjice smrti) (1-5): (1) Bosanska vojska pod dubrovačkim bedemima). 3435. Sarajevo 1995. Veziri i veliki veziri iz Novog Šehera. 2191. Narodna knjiga. godine (1-2): (1) (A moja propast neće biti samo moja)... vijeku. (2) (Sablja srebrom okovana)... ni Slaven čovjek). Gradina I/2. Ćeman Mustafa. Ćeman Mustafa. (3) (Nasljednici prijestolja prešli su u Istanbul). 31.. 29. Mostar 1995. 43. Sarajevo 1995. Čubrilović Vasa. 267-281. Hersengovina i Blaggai u 15. Diskusija. (2) (Svi su Bosnu izdali). Beograd 1983. Sarajevo 1996. (4) (Bolje je u Bosni imati prijatelja i živjeti u . Ljiljan V/173..

. 2205. Naučni skupovi 48. Sarajevo 1997. Poklad kralja Vukašina. Uvod). Ćimić Esad. (pogrešno odštampano da je broj lista 263). Ćirković Sima. EJ 6. 37. 42-43. Sarajevo 1988.214 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 34-41. Mostar 1998. Sloboda kretanja u Bosni u XV. IGC Borba. izdanje.. dobrotvor i pjesnik).. Bosna. miru. Beograd 1989. Ćirković Sima. 2209. Ljiljan V/175. SIJ. Ćeman Mustafa. Negropont. Zagreb 1990. Sarajevo 1999. nego s njom ratovati). 16-24. 28.... Sarajevo 1997. priredio David Atlagić)”. 377-404. Vlaštaci. Ćirković Sima. 153-163. Bariša Krekić). Hercegovina. Beograd 1992. ZFF XIV/1. 2203. 7-20. Beograd 1979.-2000. Ćeman Mustafa. Herceg Stjepan Vukčić Kosača.. Hadis i hadiske znanosti u Bošnjaka (Bibliografija objavljenih radova). JLZ. Bosanska princeza Katarina. Ćeman Mustafa. SANU. Sarajevo 1996.. Cena najamnika u jugoistočnoj Evropi krajem srednjeg veka.. Raška.. (5) (Ko ne zna historiju osu en je da mu se ponavlja). 2213. Ćeman Mustafa. 2207. vezir kod trojice sultana. 2212. “Bosna i Hercegovina ogledalo razuma (Izbor članaka. Odeljenje istorijskih nauka 12. Ljiljan VI/264. 2215. 42-43. Egribuz). Ćeman Mustafa. 1987. . 36-37. Ćirković Sima. Nastava istorije 1. Uloga crkve u starijoj istoriji srpskog naroda. Pod njim su pali Carigrad. Kabes IV/33-34. Jelena. 40-41. Stranica iz socijalne istorije. Ljiljan V/174. 158-184. (2) (Ahmed-paša Hercegović – polubrat kraljice Katarine. Islamske prosvjetne ustanove i islamska prosvjeta u Bošnjaka (Bibliografija objavljenih radova. 2. 2211. Sarajevo 1997. Ljiljan VI/213. Sarajevo 1997.. 9-25. Mostar 1997.. Ćeman Mustafa. Ćirković Sima. Ljiljan VI/216.. odlomaka i ilustracija. Osobenosti nacionalnog formiranja Muslimana. stoljeću. BerkeleyLos Angeles-London. Feljton: Bošnjaci – veliki veziri (1-2): (1) (Mahmud-paša Adli. GDI BiH 39. “Vojne krajine u jugoslovenskim zemljama u novom veku do Karlovačkog mira 1699”. 43--47. 2210. Sarajevo 1996.. 2204. umrla je kao muslimanka i u Skoplju joj je podignuto turbe. 2214. 2206. Ljiljan VI/215. 2208. 30-31.. Urban Society of Eastern Europe in Primodern Times. Unfulfilled Autonomy: Urban Society in Serbia and Bosnia. GR IZ BiH LXI/3-4.. 17-20. veliki vojvoda bosanski. Ćirković Sima. Kabes III/19. kćerka posljednje naše kraljice Katarine. Beograd 1995. (ed. Smederevo.

2217. Kurtović Esad. Ćirković Sima. “Sima Ćirković. Ćirković Sima. Beograd 1997. Beograd 1997.. 28-39. (* Maksimović Ljubomir. Biblioteka Dimenzije istorije 1. vojnici. 349-366. “Sima Ćirković. 2221. Rabotnici. Rabotnici. Društva srednjovekovnog Balkana”. “Sima Ćirković... Rabotnici. 259-276. duhovnici. vojnici. Equilibrium.. Biblioteka Dimenzije istorije 1.. Sbor (Prilog istoriji staleških skupština kod Južnih Slovena). 385-395. vojnici. Društva srednjovekovnog Balkana”. “Sima Ćirković. Rabotnici. Beograd 1997. 2222. Biblioteka Dimenzije istorije 1. Biblioteka Dimenzije istorije 1. Equilibrium. Equilibrium. vojnici. duhovnici. Beograd 1997. duhovnici. Srednjovekovna faza u tzv. Beograd 1997. Equilibrium.. 2220.. 320335. 509-512. duhovnici. 2219. etnogenezi balkanskih naroda. Susreti velikih civilizacija oko 1300. Rat i društvo: Najamnici i njihova cena. Ćirković Sima. duhovnici. “Sima Ćirković. 369376. Equilibrium.Društvo 215 2216. Društva srednjovekovnog Balkana”.. Rabotnici.. 336-340. 277-305. Beograd 1997. Biblioteka Dimenzije istorije 1. duhovnici. Rabotnici. Equilibrium. Equilibrium.) 2218. IG 1-2. vojnici. vojnici. vojnici. Biblioteka Dimenzije istorije 1. BF VIII/13. vojnici. Ćirković Sima. 171-184. duhovnici. Društva srednjovekovnog Balkana. 516. 2225. (Istok i Zapad u jugoistočnoj Evropi). “Sima Ćirković. Sugubi venac (Prilog istoriji kraljevstva u Bosni). Neostvarena autonomija: Gradsko društvo u Srbiji i Bosni. Beograd 1997.. duhovnici. . duhovnici. Rusaška gospoda (Bosanski velikaši na putu emancipacije). “Verna služba” i “vjera gospodska” (Veze lične zavisnosti u bosanskoj državi). Rabotnici. “Etnogeneza Hrvata”. Beograd 1997. duhovnici. Rabotnici. 93-95. Equilibrium. Beograd 1997. Equilibrium. Društva srednjovekovnog Balkana”. Ćirković Sima. Društva srednjovekovnog Balkana”. Biblioteka Dimenzije istorije 1. Beograd 1997. Rabotnici. Sarajevo 2000.. Ćirković Sima. Biblioteka Dimenzije istorije 1. MH. 2226. 2223. Društva srednjovekovnog Balkana”. Društva srednjovekovnog Balkana”.. Društva srednjovekovnog Balkana”. Društva srednjovekovnog Balkana”. “Sima Ćirković. “Sima Ćirković.. Biblioteka Dimenzije istorije 1. Srbi u hrišćanskoj ekumeni srednjeg veka. Equilibrium. Udeo srednjeg veka u formiranju etničke karte Balkana. Ćirković Sima. Ćirković Sima. 306-317. Ćirković Sima. vojnici. vojnici. “Sima Ćirković. Ćirković Sima. Ćirković Sima. Zagreb 1996. Beograd 1997. Rabotnici. Biblioteka Dimenzije istorije 1. 2224.

. 2228. Zbor. Zagreb 1997.-2000. Odjeljenje društvenih nauka 17. 98. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. HM IV/14. Veliki knez bosanski Tvrtko Borovinić. izdanje. Ćirković Sima. Baština (31-33). 2239. Ćošković Pejo. Stanak (696-698). 99.216 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Dubrovački plemićki i gra anski rodovi konavoskog podrijetla. Izam (249-250). 7-9. Beograd 1999. 2237. Beograd 1999. Ćirković Sima – Blagojević Miloš. Hrvatska žena u povijesti. Zagreb 1984. . Djedići (159-160). 2232. Sarajevo 1987. Veliki župan (73).. K.10. sadašnjosti i budućnosti 1". Predgovor. Zagreb 1998. 1996. 18. Beograd 1999. 2. Vlaštaci (93). 222-228. Pleme (521-523). Diskusija. Ćirković Sima – Mihaljčić Rade. Posebna izdanja. IG 1-2. Kralj (321324). 13-24. Knowledge. Ćošković Pejo.. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Ćirković Sima – Kovačević-Kojić Desanka. 2236. Sarajevo 1979. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Dijak. KS-FTS. 2238. Glamočani. Sarajevo 2000. Knowledge.. 718-719. Rusag (634-635). Ćorić Tomislav. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Zagreb 25. Posebna izdanja 79. Ćorić Tomislav.. Bratstvo (64). 47-75. Posluga (560-561). 57-81. Vitez (83-84). Zagreb 1996. Dubrovnik 1998.. Porodica Sojmirović iz Novog Brda u Dubrovniku. Ban (28-29). “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 2233. Monografije XV/1. 2231. 2227. Ćirković Sima – Rudić Sr an. "Konavle u prošlosti. “Prilozi za istoriju Bosne i Hercegovine I. CCP XX/37. Beograd 1993. “Hrvatski biografski leksikon IV (E-Gm)”. 444. Ćosić Stjepan. JLZ. Herceg (774-776). Knowledge. Poklisar (538-539). Ropci (628-629).. Hrvatsko slovo II/79. 2234. Latini (362-363). (* Grbelja Tonči. Grb (131-133). 2230.. Ćuk Ruža. Plemstvo (524-525). EJ 3. Knjigonoše (303). 2229. “Povijesnoteološki simpozij u povodu 500 obljetnice smrti bosanske kraljice Katarine”. Cehovi (799-800).) 2235. Baštići (34-35). Ćirković Sima – Redakcija EJ. Krešić. Knowledge.. Sudbina kraljice – izbjeglice (O obljetnici smrti Katarine Kosače-Kotromanić).. Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku. Bratija (63-64). 266-269. Društvo i privreda srednjovjekovne Bosne”. Beograd 1999. ANU BIH. Ćorković Miroslav.

Ćuk Ruža. Hercegovina (Antropogeografske studije)... Zagreb 1979. (1) Unsko-sanske novine III/142. Nova Vulgata. 571. Glas 49/6466. Restitucija bosanske državnosti (Izbor priloga i dokumenata)”. Bihać 1999. Marulić XII/1. Knjiga 1. 387-396. Položaj žena u Dubrovniku u XIII i XIV veku.. 6. Beograd 1995. 90-96. Zagreb 1990. Delić Rasim. Kolo VII/2. 1991. SANU. Deretić J. 477-481. Sv.12. (Glavni urednik hrvatskog izdanja dr. Narod i rasa. SIJ. Jovan. 155-160. “Suvremena katolička enciklopedija (Priredili Michael Glazier i Monika K.. 2244. 16. Dillon John. 2252. Dabinović Antun. Zenica 1993. Kolo VII/4. The .. 320-321. Bihać 1999. Hellwig).. Dubrovačke gra anske porodice poreklom iz srpskih zemalja. KDM Preporod Zenica. Nakladni zavod MH. “Safet Halilović... 171-181. Ćuk Ruža. Centar za bosanske studije. (oko 330-390). Bošnjaštvo (1-2). (2) (Dominacija katoličke crkve). Dimnjaković Janko. 105-106. Dubrovačke gra anske porodice porijeklom iz srednjovekovne bosanske države. Hrvatska državna i pravna povijest. Dedijer Jevto. Davidović Dragan. Zbornik za istoriju BiH 1.) 2249.12. “Zbornik radova X kongresa istoričara Jugoslavije”. Banja Luka 16. Most XVIII/8788. Stuard Mosher Susan. Odeljenje istorijskih nauka 2. Zagreb 1993. Teze o hrvatskoj povijesti. 6. 99-111. Serbi. Banja Luka 17. "Bosna i Hercegovina od srednjeg veka do novijeg vremena". Istorijski institut.. Dinić-Knežević Dušanka.. 2250. Chicago 1996. Bosanske teze. Mostar 1991.12. Dimnjaković Janko. Grgur Nazijanski. (3) (Katolici – Srbi porijeklom). XVII + 223. Posebna izdanja 469. Glas 49/6467.. Biblioteka Hrvatske povjesnice.. 2245.. Banja Luka 18. Feljton: Srbi i Dubrovnik (1-3): (1) (Vijekovima prijatelji). Biblioteka Kulturno naslje e.. 16. (* Macan Trpimir. Beograd 1974. Ćuk Ruža. 555565. Mato Zovkić)”. 1991.Društvo 217 2240... Kolo III/7-8. 6. Beograd 1998. Glas 49/6465. 2241. 2248..) 2246. Zagreb 1997. 2243. 1991. Demirović Mujo. (* Popadić Milosav. Zagreb 1997. 2242. Posebna izdanja. SANU. Sarajevo 1991.. 72-73. 457. Split 1998. 2251. (2) Unsko-sanske novine III/143. Porodica Kasela iz Rudnika. (* Macan Trpimir. Laus. Vojno organizovanje u Bosni i Hercegovini kroz istoriju i danas. Veselin Masleša. Zbornik radova 12. Beograd 1995. 2247.

-2000.. 33-47.) 2253. HZ 3334. Ime Hrvat nije slavensko. Sarajevo 1999.218 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978... Ogranak u Novom Sadu-FF Odsek za istoriju Novi Sad. 173-174. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. "Simpozijum: Vlasi u XV i XVI vijeku". Radovi ANU BiH 73. Stanovništvo srednjovekovnog Dubrovnika . 2255. Dizdar Majo. 357363. Zagreb 1980-1981. Beograd 1995. Istorijski institut. Washington 1979. Žene iz srpskih zemalja u srednjovekovnom Dubrovniku. Biljeg vremena 3. Sarajevo 1983. 2265. Dinić-Knežević Dušanka. Dinić-Knežević Dušanka. 2258. Dodig Radoslav. Migracije stanovništva iz južnoslovenskih zemalja u Dubrovnik tokom srednjeg veka. 99.etnički sastav.. Učešće Vlaha u preradi vune i prevozu tkanina u XIV i XV veku. Knowledge. Stanovnici bosanske države u Dubrovniku u srednjem veku. 441-442. Zbornik radova 12. Tomislavgrad 1994. Učešće Vlaha u preradi vune i prevozu sukna u XIV i XV veku. Odjeljenje društvenih nauka 22. SANU. 85-92. American Historical Review 84/2. Novi Sad 1988. 159-170. "Simpozijum: Vlasi u XV i XVI vijeku".. 2256.. Novi Sad 1979. IČ 42-43 (1995-1996). 2257. 2254. Ljiljani kao simboli bosanske države i bogumila. Djedović Rusmir. 2259. Novi Sad 1995. 2262. Istraživanja 7. Dinić-Knežević Dušanka. 2263. Dinić-Knežević Dušanka. 2261.. 16. Beograd 1997. Most XXV/114 (25). Zbornik MS za istoriju 37.. Gračanica 01. 1993. Dinić-Knežević Dušanka. Beograd 1998. SANU. Dinić-Knežević Dušanka. 2264. Diskusija.10. Prva linija VIII/69. Dizdarević Arif. Radovi ANU BiH 73. Vlasi (86-87). Mostar 1999. Odjeljenje društvenih nauka 22. 2260. Stablo sa stotinu grana. 7481. Dinić-Knežević Dušanka... Migracije (403-406). 301. “Zbornik radova X kongresa istoričara Jugoslavije”. Slovenski živalj u urbanim naseljima srednjovekovne Južne Ugarske. 317-325. Dinić-Knežević Dušanka. . "Bosna i Hercegovina od srednjeg veka do novijeg vremena". 7-42. Beograd 1999. SIJ. Dinić-Knežević Dušanka. Naša ognjišta XXIV/205. Bosanski kralj u zemlji bosanskoj. Goldstein Ivo.. Sarajevo 1983..

izdanje. (* Kovačić Slavko. Nikić Andrija.. Povesna sfera. 18. 91-92. Motrišta 15. Botica Stipe. ... 2271. Sarajevo 15. Predrag. Gudelj Petar. Kalendar Svetoga Ante 1995. 313-314. 11-59. Dragić Marko. Naselja i migracije na Kupresu. 2273. 18.) 2267. s njemačkog: Mijo Bosankić).. Biblioteka Crkva na kamenu. Beograd 1989.. Draganović Krunoslav. (5) (Bosna šaptom pade). 164-166. Sa kupreške visoravni”.11. Predaje i legende o vodama u Bosni i Hercegovini.. 287-470.) 2268. 1996. 265-267. HM III/11-12. 48.Društvo 219 2266. Draganović Krunoslav – Mandić Dominik. Baško Polje-Zagreb 1994.. Mostar 1999. Biskupski ordinarijat. 2. (4) (Vjera u Bosni). (3) (Voljena vladarka). Uvod. 2274. Sarajevo 2000. Župni ured OtinovciKupres. Herceg-Bosna i Hrvatska. 13. 1478. (* .03. Jedno sudbonosno stoljeće u povijesti bosanskih Hrvata . Deset kamenih mačeva. “Miroslav Džaja – Krunoslav Draganović. 1996.03.03. (* Grbelja Tonči. Oslobo enje 53/17154.. 2269. Predaje i legende o kraljicama u Bosni i Hercegovini. Kosanović Jakov. Crkva na kamenu XXI/232. Gaudeamus 1-2. Stećak VII/74. Tomislavgrad 2000. Hrvatske predaje i legende iz Bosne i Hercegovine. Oslobo enje 53/17151. Sarajevo 2000. 26-27. Masovni prijelazi katolika na pravoslavlje hrvatskog govornog područja u vrijeme vladavine Turaka. Oslobo enje 53/17153. Sarajevo 2000. Mostar 1998. (Prijevod izdanja iz 1937. Katarina Kosača bosanska kraljica (Prigodom 500 godišnjice njezine smrti (25.. Split-Mostar 20. Split 1991.. Baška Voda 1999. 1996. Mostar 1999. Split 182.. Draganović Krunoslav.. Dragić Marko.. 2270.03. “Milaš Nikodim. 108-119. Sfairos. 2276. 2272.. Naša ognjišta XXX/267. Motrišta 56.. Pravoslavna Dalmacija (Istorijski pregled)”. Sarajevo 1998. CUS XVII/1. Motrišta 12.. Džalto Stjepan. BF VIII/12. 1999. Mostar 1991. (2) (Učena i tajanstvena kraljica). 19. 250. Mostar 2000. Oslobo enje 53/17152. 135-144.. Livno 1995. 16.X. Sarajevo 13. Dragić Marko. 46-49.. 18. HM IV/17. 1996.. Mala naklada kuće Sveti Jure. Mostar 2000..katolika. Draganović Krunoslav. Draganović Krunoslav. 1996. Draganović Krunoslav. Naučni krug 1.) 2275.. Sarajevo 1978.). Sarajevo 16. Karamatić Marko. Dragić-Kijuk R. Slobodna BiH II/421. 34-42. 284-285. 18.. Oslobo enje 53/17155.. Sarajevo 14. Sarajevo 12. 20.03. Feljton: Katarina Kosača bosanska kraljica (1-5): (1) (Carska ro aka). Hrvatske predaje i legende o povijesnim doga ajima u Bosni i Hercegovini.. Dragić Marko.

Esperint. Bosna i Evropa u srednjem vijeku. KS-FTS.) ... 304. Džaja Srećko.. 2287. Džaja Srećko. American Historical Review 91/4. Oldenburg Verlag.. 2286. Voremanzipatorische Phase 1463-1804. 9-11. Sarajevo 1979. 1986. Ljubljana 1994. 2278... 466-468. Die Welt des Islams 26.... Gradina II/7. Geschichte Osteuropas 34.. (KUN 74/532). 2281. Drino Dževad.. Hitchins Keith. Dvorniković Vladimir. Diskusija. otvorenošću i vitalnošću).) 2283.. Duraković Nijaz. IRO Prosveta Niš..) (* Kulenović Tarik. Zagreb 1994. Most XXII/93 (4). 202-203. Neki aspekti nacionalne afirmacije Muslimana u Jugoslaviji. (Fototipsko izdanje iz 1939. Legende o Kopčićima (Prilog povijesti bošnjačkih porodica). 99-100. 2280..). 41. /Prevod Alenka Auersperger i Božidar Pahor/.02. Bosanskohercegovački Muslimani izme u Osmanskog carstva i Austro-Ugarske Monarhije. Sarajevo 1985. Sveske III/9. Sarajevo 1985. 2284. sa nevjerovatnom širinom. Historijska osnova i identitet. Nekoliko teza o Bošnjacima.... Lieden 1986. Bosnian paradigm. Stolac-Mostar 1996.g. GR IZ BiH. Me unarodni forum “Bosna”. 958-959.. 65-70. Südosteuropäische Arbeiten 80. historijskog i kulturnog identiteta.. IP Prosveta Beograd. Gradina I/6. Kessler Wolfgang. Stuttgart 1986. Oslobo enje 49/15688. 157-158.220 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Kapetanović B. Drino Dževad. Tešanj 1995. Austin 1986. “Povijesnoteološki simpozij u povodu 500 obljetnice smrti bosanske kraljice Katarine”... 24. 2288. 3-5.-2000. 1986. 51-55. Slovo Gorčina 22/Nova serija 2. Südosteuropa-Mitteilungen 25/1. 188-190. Mostar 1996. Tuzla 1998. NEV XXXV/1-2. 2279. Drino Dževad. 366-367. Zeitschrift fur Geschichte und Kultur des islamischen Orients 63/2. Behar III/14-15. 2285. (Prokletstvo Muslimanov. Dervišević Alaga. Prokletstvo Muslimana.. 2282. München 1984. Sarajevo 1998. 7-26. Duraković Nijaz. 1992. 1437-1444.. Karamatić Marko. Durmišević Enes. Sarajevo 2000. 1986. Beogarad-Niš 1990. Odjek LIII/3-4. Tešanj 1994. 197-203. DAS. Bosna Srebrena XXXV/5. LX/11-12. (* Karamatić Marko. 16. Duraković Nijaz. 22. Sarajevo 1998. Knjiga 2. Konfessionalität und Nationalität Bosniens und der Hercegowina. 1073. Travnik 1996. Kornrumpff Hans-Jürgen. Slavic Review 46. Drino Dževad. R. Spuler Berthold. Durić Rašid. Der Islam. International Conference. Robert. Prokletstvo Muslimana.. “Knjiga sažetaka”. Kessler Wolfgang. Divan IV/36-37. Biblioteka Čovečanstvo. 2277. Legende o Kopčićima. Sarajevo 1993.. Zbornik za kulturnu i političku istoriju. 8. 309. državnog. Harfograf. 108-109. 22. Donia J. Kako izbjeći zaboravu (Brojni su pokazatelji bh. Sarajevo 1984. Karakterologija Jugoslavena. Sarajevo 22.

615-616. Sarajevo 1991.08. 381-387. ZIRAL 105. Džaja Srećko.Društvo 221 2289. (* Lovrenović Dubravko.. Sužanj (723-724). Radovi HDZU 1. Beograd 1999.. Džaja Srećko. Sarajevo 1997. Vukić Mario. Mostar 2000. Bošnjani – Bošnjaci – bosanski Muslimani?. Zagreb 27.-2001. Zakletva. Tuzla 2000.. Sarajevo 1990. Konfesionalnost i nacionalnost Bosne i Hercegovine (Predemancipacijsko razdoblje 1463.. 211-212. Jukić 30-31..... Jurešić Miroslav. "Migracije i Bosna i Hercegovina". (Predemancipacijski period 1463-1804). Autorizirao i nadopunio autor. 2299. (* Vukić Mario. Lovrenović Dubravko. Ziral. Kovačević Mate. i 27. Sarajevo 1989-1990. 2 prepravljeno i dopunjeno izdanje. 227. Svjetlost. Stećak I/2. Jukić 28-29. Matica L/8. Knowledge. Sarajevo 2000. Džaja Srećko. Sarajevo (1993). Fišić). 8-14. Biblioteka Stećak 4. Džaja Srećko. Džaja Srećko. . 2000. 43-45. Svjetlo riječi IX/97. Stećak IV/38. Jukić 19-20. Lovrenović Dubravko. 87-92. Sarajevo 1992. 29. Knowledge.. 31. 303-305. apović Lasta. 110-111. 2292. 145-155. Srednjovjekovne feudalne familije iz okoline Gračanice. Zadar 1999.).. Bilten FTS XXVII/1.. Fišić. Zagreb 2000. 2295. u Sarajevu. Brzica Stjepan. Didaktički putokazi VI/19. 20.. (S njemačkog preveo Ladislav Z. 125-127. Lovrenović Dubravko. Zbornik Ziral 1970-2000. Večernji list. 204-205...njihov uticaj i posljedice na demografska kretanja i promjene u našoj zemlji. ekić or e. Gračanica 1996. Tri kulturno-političke sastavnice Bosne i Hercegovine i moderna historiografija. Institut za istoriju-Institut za izučavanje nacionalnih odnosa. Sarajevo 1998-1999. Nevene (439)... Mostar 1999... 32-35.) 2293. Džaja Srećko. Gračanički glasnik 2. X 1989. Zapis II/5. Zenica 2000. Džaja Srećko. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. S njemačkog preveo Ladislav Z. Bošnjani – Bošnjaci Bosanski Muslimani. Forum Bosnae 7-8. 2296. Taoci (726). 2291.-1804. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Konfesionalnost i nacionalnost u Bosni i Hercegovini. Radovi Zavoda 41. Sarajevo 2000. 2290. 336.) 2294. Spisateljstvo bosanskih franjevaca i bosnicitet. Oršolić Tado. Sarajevo 2000. Džaja Srećko. Spisateljstvo bosanskih franjevaca i bosnicitet. Sarajevo 1994. Migracioni procesi i Bosna i Hercegovina od ranog srednjeg vijeka do najnovijih dana . 2298.. 5. edović Rusmir. 2297. Diskusija. 26. Beograd 1999. 153-159.

Istina o BiH II/30. (* Markus Tomislav. 378-379... 34-35. Zagreb 1995. Neke zanimljive pojedinosti vlasničke i demografske povijesti lakta Drine. 23. Neke napomene o islamizaciji i bošnjaštvu u istoriji Bosne i Hercegovine... Ljiljan II/13. jula 1997. (3) (Povijest Bosne i Hercegovine). Bosna i Hercegovina – hrvatska djedovina (Kroz povijesna vrela). 174-185. Bosna sa desne obale Drine. “Istočna Bosna i Sandžak (Znanstveni skup). Ljiljan II/21.. Sarajevo 1995. Sarajevo 1995. Istina o BiH II/21.. (8) (Pismo kralja Stjepana papi Piju II).. “Srebrenica 1995. or ević Jasmina. 25-36. ozić Hakija. 12. Ljiljan II/17. Ljiljan II/20. POF 41. Sarajevo-Ljubljana 1993. Rat kmetova protiv zemljovlasnika.. 25.. ozić Hakija. “Širenje islama i islamska kultura u bosanskom ejaletu”. 25. 34-36. 37-51. (5) (Bosanski vojvoda i herceg splitski). 24. Zadužbina Andrejević.. Biblioteka Dissertatio. Ljiljan II/16. Sandžak II/24-25.. ozić Hakija. Beograd 1997. Sarajevo 1991. 2309. Sarajevo 1996.. 25. urić Slobodan. 2304. Sarajevo-Ljubljana 1993. . 130.. Sarajevo 1995. 2308. Udruženje Bošnjaka porijeklom iz Sandžaka. Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i me unarodnog prava. Zagreb 1994. Sarajevo-Ljubljana 1993. 2307.. Ljiljan II/14. Domovina IV/49. Sarajevo-Ljubljana 1993. 2302.. Predgovor. ur ev Branislav... Sarajevo 1998.). 2310. Knjiga 1”. ČSP XXVII/2. 9-34. Sarajevo-Ljubljana 1993. 2300. Komadanje države Bosne. Milion hektara zemlje u Srbiji – vlasništvo Bošnjaka Muslimana.-1995. 2306. 23. ur ev Branislav. Novi Pazar 1993. 23. 28. Domovina IV/50. Feljton: Bosna i Hercegovina hrvatska djedovina (1-3): (1) (Samosvojnost povijesnog promišljanja). GDI BiH 35 Sarajevo 1984. odan Šime. maja 1994.. 2303.222 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Sarajevo-Ljubljana 1993.. Domovina IV/51.-2000. (2) (Povijest Bosne i Hercegovine). O naseljavanju Vlaha-stočara u sjevernu Srbiju u drugoj polovini XV vijeka. Ljiljan II/18. Edib Mustafa. SarajevoLjubljana 1993.. ozić Hakija.. 24. Meditor. Sarajevo 1995. (3) (Dabiša i Ishakbeg Hranušić). Sarajevo 1995. Sarajevo-Ljubljana 1993. (Zbornik radova sa me unarodnog naučnog skupa. održanog u Sarajevu. 36-37. 20-21. 2311. odan Šime. 24. (7) (Posljednji bosanski kralj).) 2301. Zbornik za istoriju BiH 1. Ekmečić Milorad. Beograd 1995. (2) (Ban Prijezda i kralj Tvrtko). Zločini nad Bošnjacima u Srebrenici za vrijeme agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu 1991.. 2305. Ljiljan II/15. Feljton: Sinovi Bosne (1-8): (1) (Od Kulina bana). (6) (Patarenski velikaši). 1-3.”. (4) (Od Jelene do Grubača). Dračevica i Ri ani sredinom XVI vijeka. 26..

(* Ekmečić Milorad. 2316. Stećak II/22. 287. Radovi 29. EJ 4. 2317. u Zagrebu... 2320. Sarajevo 1991.. decembra 1995). 1135-1149. “Bosanska srednjovjekovna država i suvremenost (Zbornik radova)”.. Erić Milivoje. Zbornik radova sa simpozija održanog 1989. Zagreb 1996. Most XXVI/125-126 (36-37). 127129. Sarajevo 1984. godine. Osnovne karakteristike razvoja uprave u Bosni i Hercegovini.. (* Štih Peter. Migracija i duhovna situacija u Bosni i Hercegovini (ekscerpt iz saopćenja). Posavec Vladimir. izdanje. Dodig Radoslav. 12-15. Filipović Muhamed. 2318. Zagreb 1996. Sarajevo 1996. Naša ognjišta XXVI/235. Fekeža Lidija. SANU. Zbornik radova 13. 17. 76-79. 483-532. Migracioni procesi i Bosna i Hercegovina od ranog srednjeg vijeka do najnovijih dana . i 27. razvoj i uticaj u vremenu od 1574. Fazlagić Nasuf. JLZ. Radio Sa IX/31. Beograd 1996. Sarajevo 1990. FPN.. do 1991..Društvo 223 2312. 71-72. IČ 42-43 (1995-1996). u Sarajevu. Festić Ibrahim.. Filandra Šaćir.) 2314. Filipović Ibrahim. Mostar 2000... "Migracije i Bosna i Hercegovina". ZČ 43/1..) 2315.. “Etnogeneza Hrvata”. Uvod u razvoj teorijske misli u Bosni i Hercegovini. Sarajevo 1995. X 1989.. Beograd 1997. Pregled LXXIV/10. 73-87. 2321. Nakladni zavod MH-Zavod za hrvatsku povijest FF Sveučilišta u Zagrebu. Istorijski institut SANU Beograd-Pravoslavna reč Novi Sad. Obavijesti HAD XXVIII/3. Sarajevo 1988. 388-390. Bosna i Hercegovina u feudalnom poretku. 483-486. 2319. Tomislavgrad 1996. Zagreb 1996.. Bosansko kraljevstvo u suvremenoj bošnjačkoj politici. 2.njihov uticaj i posljedice na demografska kretanja i promjene u našoj zemlji. 26. 2322. 475-478. Institut za istoriju-Institut za izučavanje nacionalnih odnosa. Biblioteka Hrvatske povjesnice. Filozofija (Bosna i Hercegovina). Porodično izdanje. Dvorske spletke u Hercegovini. Filipović Muhamed.. “Evropa i Srbi” (Me unarodni naučni skup 13-15. Filipovići. Bosanska muslimanska porodica. Njen postanak. 166-168. Zagreb 1986. . GPF 35 (1987). Sarajevo 1980.. Ljubljana 1989. 27-28. Posljednja bosanska kraljica Katarina. Filipović Muhamed. 295. Dodig Radoslav. 2313. Istorijski institut.

Filipović Muhamed. Novi Pazar 1997. Edited by Mark Pinson. 73-75. 41-45. 2. Filipović Muhamed. Sarajevo 1998.. 43-45.. Islamizacija Vlaha u Bosni i Hercegovini u XV i XVI stoljeću.. 2327. Svijet III/88.-2000.. Narodi i narodnosti Bosne i Hercegovine. POF 41. 2332.. Sarajevo 1994. 29-31. (Dvojezično) 2333.. Filipović Muhamed. Sarajevo 1983. Filipović Nenad.. Bošnjaci na svome. Filipović Muhamed. Obnova države BiH nakon 480 godine od njenog nestanka. JLZ. 2330. izdanja Enciklopedije Jugoslavije”. JLZ. 10-11.. “The Muslims of Bosnia – Herzegovina. Zagreb 1983. 2336. "Simpozijum: Vlasi u XV i XVI vijeku". 35-38. “Les muslimans en Yougoslave”. Novi Pazar 1994. Islamizacija Bosne u prva dva desetljeća osmanske vlasti. Kabes III/20..11. Uvodne napomene – Introductori notes.. Separat II. 5365. “Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina. Narodi i narodnosti Bosne i Hercegovine. A. The Medieval and Ottoman Roots of Modern Bosnian Society. Bosanski duh u književnosti – šta je to?. 10. 2324. Zagreb 1982. Filipović Muhamed. 137-145. Zemlja posljednje tolerancije. izdanje. 1999.224 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 2328.. Mostar 1997. Filipović Nedim.. Povijest bosanske duhovnosti. La formation de l’ethnie muslimane en Bosnie-Herzégovine. Belgard 1985. EJ 2. Feljton: Bosna i Hercegovina (2): (2) (Osobine distribucije stanovništva Bosne). 139-148. “Širenje islama i islamska kultura u bosanskom ejaletu”. 1-19. Sarajevo 26. Radovi ANU BiH 73. Filipović Muhamed – Hadžidedić Nedžad. Sandžak VI/7374. Ljiljan IV/100. Filipović Nedim.. Their Historic Development from the Middle Ages to the Dissolution of Yugoslavia”. Sandžak III/54-55. 2323. 2326. 7-11.. "Simpozijum: Vlasi u XV i XVI vijeku". 2325. 2329. Chaiers. Odjeljenje društvenih nauka 22. Center for Middle . Mostar 1997. Dani VII/130. Feljton: O Zemlji Bosni (1): (1) (Kroz istoriju sredinom). Sarajevo 1983. Kabes III/23-24. 225-233. Filipović Muhamed. Filipović Muhamed. Filipović Nedim. Sarajevo 1991. 2331. Radovi ANU BiH 73. 2334. 2335. Odjeljenje društvenih nauka 22. Fine John V. Filipović Muhamed – Hadžidedić Nedžad.

25. Dalmatincy v balkanskoj trgovle XV-XVI vv.. Sandžak-beg (644-645).). Ljiljan VII/281. XV + 288. Colorado/Oxford. Sarajevo 1990. Glas BiH u Švedskoj 2. Friedman Francine. Furuhagen Hans. Knjiga 6. 52.. Me unarodni forum “Bosna”..) 2340. Globus.. Vojvoda (97). Biblioteka Prošlost i sadašnjost. Moskva 1984. Fišić Ladislav. Imamović Mustafa. Maren. Sarajevo 1997. The Muslims of Bosnia-Herzegivina: Their Historic Devlepoment from the Middle Ages to the Dissolution of Yugoslavia. Sarajevo 1998.. Fine John V. München 1997. 2338.. Beograd 1999. (* Dodig Radoslav.) 2341. Plamen je zapalio sveštenik Bogumil. “Trpimir Macan. Voprosy socialnoj. Rabi v srednevekovom gorode (Dalmacija. MH. Frejdenberg M. Harvard Middle Eastern Monographs 28.. 97-102... Mark Pinson . Kalinin 1984. Smještaj Hrvata i Srba u srednjem vijeku s naročitim obzirom na Crvenu Hrvatsku. Mostar 1986. 2343.. Foretić Vinko. Fortis Alberto. Biblioteka Posebna izdanja. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Friedman Francine. 1993. Zagreb 1984. Ogranak Dubrovnik. 59-97. Historijski korijeni jedinstvenog bosanskog identiteta.Društvo 225 Eastern studies. Karić Enes. Balkanskie issledovanija. Denial of a Nation. 2339. Ćošković Pejo. Études balkaniques XV/3. 188-192. Boulder.... Maren. Dubrovnik 4. Frejdenberg M. Krestjanstvo na Balkanah v XII-XVIII vv. 2337. Ljiljan VI/212. The Bosnian Muslims. A. . IZ 9.) 2347. XVII + 303. 138-149. Sarajevo 1998. Harward 1994. 144. Hercegovina 5. Südostforschungen 56. International Conference. 1-21. Banja Luka 1988. Maren. Bosnian paradigm. Fotić Aleksandar. 2344. “Knjiga sažetaka”. Dubrovnik 1969. 2345. 271-273. političeskoj i kulturnoj istorii Jugo-Vostočnoj Evropy. 2346. Put po Dalmaciji (Priredio Josip Bratulić). Beg (35-36). (* Macan Trpimir. XIII-XV vv.. 55. Westiew Press 1996. Povijesni prijepori”. Posjet grobu bosanske kraljice. 631-633. (* Kornrumpf Hans-Jürgen. Frejdenberg M... Cambridge Massachusetts 1994. 2342. Bosna Srebrena XLI/4. Sofija 1979.. Dubrovnik 1992. Knowledge. 91-103.

. Svjetlo riječi VIII/83.. 2360. Kraljica – blaženica (Katarina Kosača-Kotromanić). 42-45.) 2357. Veličina i bijeda jedne velikaške porodice (Kosače). “Ševko Kadrić. Garde Paul. 2355. Sarajevo 1988. 2356.. Knjiga 1. Putevi i putokazi (Niz članaka o našoj prošlosti)”.. Putevi i putokazi (Niz članaka o našoj prošlosti). 10-11. 71-75.-2000. 223. 2350. Bošnjaštvo na vjetrometini”. Knjižnica Baština. Gavran Ignacije. Gavran Ignacije. Putevi i putokazi II. (* A.226 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.. 334-336. Ime Hrvat kroz prošlost. Gabelica Ivan. “Ignacije Gavran. Knjižnica Baština. Povijesno-kulturni krug središnje Bosne... Svijet I/40. Putevi i putokazi (Niz članaka o našoj prošlosti)”. Kotromanićka na poljskom prijestolju. (* . Sarajevo 1988. Gavran Ignacije.. 2348. BiH kulturno-informativni centar. Daytonski sporazum je pravno ništavan i politički štetan. Krijesnica II/6. Zenica 1997. Sarajevo 1990. 2361. 278. 179-184... Sarajevo 1997.. Furuhagen Hans. Gavran Ignacije. “Ignacije Gavran. Knjiga 6. Gavran Dragan. Knjiga 1. Motrišta 11. Hrvatska revija XLII/166. Zagreb 1992. Ceres Zagreb-Ziral Mostar. Livno 1995.. Knjiga 12. . (* Rajković Nataša. Sarajevo 1986. 56-59. NEV XXXVIII/1-2. Knjižnica Baština. Biblioteka Ceres. Sarajevo 1987. 259. (2 izdanje 1994). Gavran Ignacije. Sarajevo 1991. (* Kovačić Anto Slavko. Svjetlo riječi V/55. 12-13. Drugo izdanje. Sarajevo 1996. 10.) 2352.. 453. Kotromanićka na poljskom prijestolju. Gavran Ignacije. Život i smrt Jugoslavije. Svjetlo riječi IV/35. Zenica 1995. 2349. Naša riječ 42/2850. Knjižnica Baština.) 2353. 2358. Zagreb 1996.. 49-52. Vatru je zapalio sveštenik Bogumil. 286-287. Librarie Artheme Fayard 1992. Zemljovlasnici Bosne – prema zvaničnim dokumentima. Svjetlo riječi. Svjetlo riječi IX/105. Veličina i bijeda jedne velikaške porodice (Kosače). Svjetlo riječi. (Preveo s francuskog Živan Filippi). Knjiga 1. Gavran Ignacije. Svjetlo riječi. (godina izdanja nije upisana). B. Gafić Mustafa. (Niz članaka o našoj prošlosti). Gavran Ignacije. Mostar 1999. La vie et la mort de la Yougoslavie. 10-11. Svjetlo riječi... 2359. 11. Autorovo izdanje. Sarajevo 1988. 2351. Sarajevo 1988.. Garde Paul. Helsinborg 2000.. 10-11.. 2354..

. Izdavačka udruga Zajednica Hrvata sjeverozapadne Bosne. Gavran Ignacije. 2365. Knjiga 6. Svjetlo riječi. Putevi i putokazi II. Gavrilović Vera. Gavran Ignacije. Knjiga 6. Kraljica – blaženica (Katarina Kosača-Kotromanić). Gestrin Ferdo. 65-73. Zagreb 1995. 137-141. 2366. . “Genocidom do istrebljenja”. 2370. BF IV/5. Ime Hrvat kroz prošlost. Svjetlo riječi. Svjetlo riječi XIV/160-161. Kalendar Svetoga Ante 1998. Svjetlo riječi XVI/189. Livno 1995. 2363. Livno 1995. 2372. 121-126. 2367. Knjižnica Baština. “Ignacije Gavran. Knjižnica Baština..Društvo 227 Fišić Ladislav.. ZČ 32/1. Livno 1995.) 2362. Zgodovinsko društvo za Slovenijo. 231234. 9-13. 364-365. Livno 1995. (Niz članaka o našoj prošlosti)”.. Sarajevo 1997. 2373. 2369. Putevi i putokazi II. Putevi i putokazi II.. Knjižnica Baština.. “Ignacije Gavran. Katolički korijeni (Vjersko podrijetlo bosanskih muslimana). Knjiga 6. Sarajevo 1999. 2-38.. Svjetlo riječi. Le migrazioni degli slavi in Italia nella storiografia jugoslava. Gavran Ignacije. Svjetlo riječi XVII/193. 2368. Samobor 1996.. HM I/3-4. Gestrin Ferdo.... Knowledge. Svjetlo riječi. 226-227. Quaderni storici 40. 2371. Svi bez iznimke katolici (Vjerska pripadnost bosanskih vladara). Ljubljana 1978. 148152. Gavran Ignacije.. Sarajevo 1998. Bosanski vitezovi. (Uredil – A cura di: Ferdo Gestrin). Gavran Ignacije. Livno-Sarajevo 1997. Karamatić Marko. Gestrin Ferdo. Ljubljana 1978. Knjižnica Baština. (Niz članaka o našoj prošlosti)”. (* Ivka Svjetlana. Beograd 1999. Ancona 1979. Kraljica Katarina – Hrvatica ili: Razgovor o narodnosti. Le migrazioni degli slavi in Italia nella storiografia jugoslava / Risultati della storiografia jugoslava. 7-21. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. “Migracije Slovanov v Italijo – Le migrazioni degli Slavi in Italia”. Gavran Ignacije. Knjiga 6. (Niz članaka o našoj prošlosti)”. Migracije Slovanov v Italijo.. 18-19. zasjedanje jugoslovansko-italijanske komisije za zgodovino – 7. Putevi i putokazi II. Livno 1996. Lekari. Rezultati jugoslovanske historiografije. 2364. (Niz članaka o našoj prošlosti)”. 22. 7. “Ignacije Gavran. Gavran Ignacije. Convegno degli storici Jugoslavi ed Italiani. “Ignacije Gavran. Bosansko obilježje (Uz državni grb Bosne i Hercegovine). 26-27.

ZČ 49/3. Slovani v Pesaru od 15. pravoslavaca i muslimana. Panpublik. ZČ 52/3. HZ 37.. Beograd 1998.. ZČ 50/1. Suženjstvo . 21-28. 233-242. 2382. Crkva na kamenu XX/218. Slovenska matica.. JIČ XVIII/1-2. Glomazić Milisav. Prilozi demografskoj povijesti Dubrovnika i okolice 2. Ljubljana 1998. Mostar 1999... Dinar 10. 6777. stoletju. IČ 31. Sarajevo 1997. Slovanske migracije v Italijo. 303-316.. Gestrin Ferdo. Goldstein Ivo. Ljubljana 1984. HM I/3-4. 211. Golušić Antun. Goluža Božo. Gestrin Ferdo. 2377. Gestrin Ferdo.. Migracije Slovanov v Fanu v 15. Hrvatska povijest izme u Istoka i Zapada. 2385. 277-280. 11-20. 16-17. 341-351. Ponovo o Srbima u Hrvatskoj u 9.) 2381a. njihova poselitev v mestu in družbena struktura. do 17. Hrvatska u vrijeme kraljeva narodne krvi. Povijesni prilozi 19. Mostar 1995. Katolička crkva u Bosni i Hercegovini 1918. 336. Zavod za povijesne znanosti HAZU. Ancona 1988. Radovi 27. stoljeću.. Zagreb 1994. 2379. Ljubljana 1995. 2380.-2000. Quaderni di Proposte e richerce No 3. njihova poselitev v mestu in družbena struktura. Gestrin Ferdo. 2384. Bosna i Hercegovina zemlja – katolika. 49-57.. Rodovi Slanskog primorja. 2374. 221-224. . Dubrovnik 1991. Beograd 1984. Le migrazioni degli slavi in Italia nella storiografia jugoslava. Ljubljana 1998. Beograd 1979.. stoletja. 297. ZČ 32/3.prisilna migracija Slovanov v Italijo. Zagreb 2000. 2383..228 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Migracije Slovena u Italiju kroz vekove.. Beograd 1988.. Gestrin Ferdo.. 2381.-1941. Glišić Branko. Migracije Slovanov v Italiju skozi stoletja. Vladarska titula na novcu bosanskog kralja Stefana Tomaševića.. 2378.) 2387. Zagreb 1984. Gestrin Ferdo. Goluža Božo. Migracije Slovanov v Fanu. 2375. Ljubljana 1996.. 447-451. 2386. Gestrin Ferdo. Etničko i nacionalno biće Crnogoraca. Gestrin Ferdo. Glasnik Slovenske matice 8/1. Goldstein Ivo. (* Zovko Ljubomir. Ljubljana 1978. Čoralić Lovorka. 2376. 247-271. (* Voje Ignacij. 13.

2396. liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva. Hrvatsko podrijeklo begovih familija u zapadnoj Bosni i Hercegovini.. Hadžijahić Muhamed. SNL-KS-Institut za povijest umjetnosti. 22-23. Prihvat islama u Bosni i Hercegovini.. Zagreb 1988. Sarajevo 1981. Grafenauer Bogo. Hadžidedić Nedžad. Svijet III/90. 2397. Glasnik VIS-a SFRJ XLIV/3. Prva linija III/19. 2389. Radovan Ivančević. 69-70. Branko Fučić... 168-193. 2393. EJ 5. Sjećanje na dobru kraljicu. Astrologija (Bosna i Hercegovina).. Hereza kao usud.) . izdanje. FPN. Studenci 1995. 2. 17-25. PCC Me ugorje. (3) (Otkud Muslimani u Ma arskoj prije 800 godina).. Grmača Dolores. “Bosna i bošnjaštvo”. 387-388. 2394. Sarajevo 1995. Feljton: Krstaški ratovi (2-3): (2) (Počelo je prije 700 godina).. Prva linija IV/20. Humac 1989. 117-119. Postanak imena Hrvat.. Grgić Marijan.. Istorijske osnove bošnjaštva. (Uredio Milenko Brkić). 77-81. 371-372. 137-151. Feudalizam u jugoslavenskim (jugoslovenskim) zemljama. Marijan Grgić. Etnička struktura srednjovjekovne Bosne. Münchem 1962. Hadžijahić Muhamed. 40. Sarajevo 1996. 2395.. Grafenauer Bogo.. Sarajevo 2000. EJ 4. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. Autori: An elko Badurina.. London 1984. Gruhonjić Asim. 2398. Svjetlo riječi XVIII/211. 111116. JLZ. 2401. (* Balić Smail. 2. Tuzla 1996. Hikmet IX/2 (98). izdanje. 1-2. 309. Hadžiahmetović Ismail. Još jedno bogumilsko islamsko kultno mjesto. 2. (Pretisak)”. Zagreb 1986. 230-246... Sarajevo 1994. Grubišić Silvije. 28.. ‘Karantanija’. Südostforschungen 21. Hadžidedić Zlatko. 2400. Mitar Dragutinac. 2399. Dragutin Nežić i Doris Baričević)”. Nezavisni list Muslimana Bosne i Hercegovine u iseljeništvu 1960-1967. 2390. Ime (Hrvati). JLZ.Društvo 229 2388. Ljiljan. Ljubljana 1990. Hadžihasanović Aziz. Gujić Kasim.. Die Anfänge der nationalen Entwicklung in Bosnien und der Herzegowina. izdanje. 257-274. (Uredio An elko Badurina. JLZ. EJ 1. “Bosanska srednjovjekovna država i suvremenost (Zbornik radova)”. “Bosanski pogledi. 2391. 2392. Hadžijahić Muhamed. Emilijan Cevc. Zagreb 1979. “Leksikon ikonografije. Sarajevo 1998. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”. Stamaco (Zürich). Zagreb 1980. Kršni zavičaj 22.

-2000. Islamska zajednica-Putokaz. Sarajevo 26.. 2402. (Zbornik radova sa okruglog stola održanog 24. 124. (* Žiga Jusuf. Hadžijahić Muhamed – H. 473-490. 22. Sarajevo 1997. 7. 10.) 2404. “Bosanski pogledi. G. 1992. Oslobo enje 49/15675.. 2403. KDB Preporod. GR IZ u SFRJ LV/5-6.. Centar za bosanskomuslimanske studije. Biblioteka Dokumenti. (* Numić Hajrudin. Sandžak I/12. godine u Sarajevu). Sarajevo 1979. Hadžijahić Muhamed. 1978. 1992.. 1978. Muhamed Hadžijahić (1918-1986)”. 37-49. Posebnost Bosne i Hercegovine i stradanja Muslimana (Rukopis dostavljen savezničkim snagama 1944).. 4849. Preporod XXVII/586. Centar za bošnjačke studije.11. Legenda o posljednjim Kotromanićima u Derventi.. Oslobo enje 35/10792. 4-5): (1) (Nevolje su dolazile s karavanima). Hadžiomeragić Maid.. 8. (5) (Od Italije do Drine). Zbornik priloga sa skupa održanog 22. Hadžijahić Muhamed. “Čas sjećanja. Sarajevo 1998. S. u Sarajevu. Sarajevo 1996.) . Sarajevo 20. (KUN 72/530). Biblioteka Dokumenti. izdanje. FF. 292-297. Porijeklo bosanskih Muslimana. Sarajevo 22. 2. Historijska opravdanost autonomije Sandžaka.lijek). Sarajevo 1991. 2407. Visoki saudijski komitet za pomoć BiH. 1994. Sarajevo 1990. 2411. 9-16.230 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 186. Hadžijahić Muhamed. Novi Pazar 1992. 1996. Oslobo enje 35/10795. 2408... Sarajevo 08. Nezavisni list Muslimana Bosne i Hercegovine u iseljeništvu 19601967. Sabor Bosanske Posavine u Sarajevu-Institut za istoriju u Sarajevu.. Muslimanska biblioteka. Prvi susret s islamom na Balkanu. 440-441. 2405. A. Pećina u Brataljevićima kod Kladnja kao kultno mjesto.. Počeci narodnog razvoja u Bosni i Hercegovini.06. Bandžović Safet. Tuzla 1995. 2409. Halilović Enver.06. “Grupa autora. 7. Oslobo enje 35/10796. Zagreb 1990. London 1984. Sarajevo 1992. Od tradicije do identiteta (Geneza nacionalnog pitanja bosanskih muslimana).02.. Stamaco (Zürich). 49-50. Glasnik VIS-a u SFRJ XLII/5.. 2410. 1978. (4) (Slana voda ..06.01. Hadžijahić Muhamed.. Sarajevo 25. KDM Preporod. Sarajevo 1997. Bošnjaci i vrijeme. Hajdarhodžić Hamdija. Bosna. 14.06. Oslobo enje 49/15655... Feljton: Putevi evropske medicine u Bosni i Hercegovini (1. H. Hajdarević Azem. Porodična biblioteka 16.) 2406. Regionalni ured u Sarajevu. Hadžijahić Muhamed. Bošnjaci i islam”. “Bosanska Posavina – dio cjelovite Bosne i Hercegovine”. (Pretisak)”. (* Imamović Mustafa.

). Visoki saudijski komitet za pomoć BiH. Handžić Adem. Handžić Adem. XVI + 310. “Adem Handžić. (* Jalimam Ermina. Handžić Adem. Research Centre for Islamic History... Istanbul 1994. 2417. Knjiga 1. 17.. (* Mandžukić Jasmin. 2422.. POF 42-43 (1992-1993). POF 41. 118-153. Sarajevo 1995. 2414. “Adem Handžić. 34. 33-74.. IRCICA. IRCICA. Sarajevo 1998. Zenica 1993. 18. Gradina I/3. Bosna i Bošnjaci. Organisation of the Islamic conference. Sarajevo 1995. Art and Culture. Posebna izdanja. . 2419. Organisation of the Islamic conference. IRCICA. Halilović Safet. Konfesionalni sastav stanovništva u Bosni i Hercegovini u prvim stoljećima osmanske vladavine. Studije o Bosni (Historijski prilozi iz osmansko-turskog perioda)”.) 2413. Sarajevo 1991.. (sa starom oznakom: Sarajevo 1940).Društvo 231 2412. 219-222. 2418. “Adem Handžić. Art and Culture. Research Centre for Islamic History. Država i narod koji su trebali nestati”. 376. Balić Smail. Research Centre for Islamic History. Handžić Adem. Handžić Adem. Art and Culture.. Istanbul 1994. 41-54. IRCICA. Handžić Adem. Art and Culture. Istanbul 1994. Halilović Safet. 2421. Handžić Mehmed.. O širenju islama u Bosni (s posebnim osvrtom na srednju Bosnu).. O širenju islama u sjeveroistočnoj Bosni u XV i XVI vijeku. “Širenje islama i islamska kultura u bosanskom ejaletu”. Handžić Adem. Bošnjaci i islam”. Pogovor. Etničke promjene u sjeveroistočnoj Bosni i Posavini u XV i XVI v.. Sarajevo 1998.. Tešanj 1994. 2420. Studije o Bosni (Historijski prilozi iz osmansko-turskog perioda)”. Gračanica 1997. Preporod XXVIII/628. Organisation of the Islamic conference. Organisation of the Islamic conference. Islamizacija Bosne i Hercegovine i porijeklo bosanskohercegovačkih muslimana. Svjetlost. Divan I/3. O širenju islama u Bosni – s posebnim osvrtom na srednju Bosnu. Travnik 1993. Gračanički glasnik 4. 75-89. Porodična biblioteka 16. 37-52. Istanbul 1994. Research Centre for Islamic History. Studije o Bosni (Historijski prilozi iz osmansko-turskog perioda)”. 7-17. “Omer Ibrahimagić. (Fototip izdanja iz 1940). O konfesionalnom sastavu stanovništva u Bosni i Hercegovini u prvim stoljećima osmanske vladavine. Studije o Bosni (Historijski prilozi iz osmansko-turskog perioda).. 16-20. Centar za bosanske studije. 32. O širenju islama u Bosni s posebnim osvrtom na srednju Bosnu. Restitucija bosanske državnosti (Izbor priloga i dokumenata). KDM Preporod Zenica.. 2415.. 2416. Regionalni ured u Sarajevu. “Grupa autora. Handžić Adem.

2430. Kabes II/5. Behar IX/51.. Beograd 1987. Handžić Mehmed. Dubrovčani u Ugarskoj i njihove veze sa Bosnom i Srbijom (1300-1541).. 2435. 2425. Kabes IV/29.. “Bosna i bošnjaštvo”. Hasandedić Hivzija. Izbor radova”. 175-204. Odjeljenje društvenih nauka 22. Knjiga II. (Prireivači: Esad Duraković i Enes Karić).) 2426. Ljubljana 1990.. Sarajevo 1983. Islamizacija Bosne i Hercegovine i porijeklo bosanskohercegovačkih muslimana. odnosno plemena u nekadašnjoj Hercegovini (XIII-XV vek). 46-47. ‘Karantanija’. Sarajevo 2000. 57-70.232 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Islamizacija Bosne i Hercegovine i porijeklo bosanskohercegovačkih muslimana. Čelebić Almedina. Hrabak Bogumil. Horvat Branko. (* Duraković Esad. Sarajevo 1999. 73-80. 26. "Simpozijum: Vlasi u XV i XVI vijeku". Ogledalo. Godišnjak grada Beograda 27. 158-160. Sarajevo 2000. 20. Širenje islama u Hercegovini. 149-152. Preporod XXX/691. III-391.. Heftrich Urs. 2427. 10-11. Sarajevo 1998. Neimarlija Hilmo. Bošnjaci i islam”. Gazić Lejla. Preporod XXIX/672. Glavni odbor Sarajevo-RIZ u Republici BiH. "Predmet i metod izučavanja . “Grupa autora. Sarajevo 1999. I795. Trebinje 1982. Hrabak Bogumil. IV-411. Tribunia 6. Porodična biblioteka 16. Biblioteka Baština. Muslimani prozorske općine.. Priča o izdajici. Regionalni ured u Sarajevu. 2428. Izabrana djela Mehmeda Handžića. Biblioteka Baština.. Diskusija. Preporod XXX/676. Sarajevo 1999. Hrabak Bogumil. Knezovi i vojvode Trebinja i Popova do XVII veka. Visoki saudijski komitet za pomoć BiH. VI-464.-2000. Preporod XXIX/668. Hrabak Bogumil.. Horvatić Dubravko. 19. Visoko 1985. 7-46. “Islamska misao H. Mostar 1998. Handžić Mehmed.. Islamizacija Bosne i Hercegovine i porijeklo bosanskohercegovačkih Muslimana. 26-27. 2434. Zagreb 2000. 293-308. El-Hidaje.. 79-88. 8-13. Handžić Mehmed.. Izabrana djela Mehmeda Handžića.. Sarajevo 1999.). 116-119. 2429. Mostar 1996. Srbi i rat u Bosni (Njemačka polemika 1997. Nisu svi Muslimani Bošnjaci niti su svi Bošnjaci Muslimani. Mehmeda Handžića. 2431. POF 49 (1999). Knjiga I-VI. Razgranavanje katuna i stvaranje grupe katuna.. Preporod XXX/695. 21. Novi muallim I/1. Sarajevo 2000. Radovi ANU BiH 73.. Handžić Mehmed. 19. 2423. Ogledalo.... Karić Enes. Sarajevo 2000. V-604. 2433. Sarajevo 1994. 2432. 17-40.. “Mehmed Handžić. Sarajevo 2000.. (Prire ivač Esad Duraković)”. Hodžić Sabit. Balić Šerif. II-373. Svjetlo riječi III/32. 2424. Kadribegović Aziz.

181-201. Beograd 1997. Neum 1922. Titograd 1981. Nikola. Cambridge Massachusetts 1994.. Mostar 1995. . i 27. 429-431.njihov uticaj i posljedice na demografska kretanja i promjene u našoj zemlji. Zbornik radova sa simpozija. Hrabak Bogumil. Sarajevo 1990.) 2444. Sarajevo 1990. u Sarajevu. Their Historic Development from the Middle Ages to the Dissolution of Yugoslavia”. "Migracije i Bosna i Hercegovina"..njihov uticaj i posljedice na demografska kretanja i promjene u našoj zemlji. “The Muslims of Bosnia – Herzegovina. Zagreb 1992. Stećak II/21. 2436.. (* M. godine). 2438.) 2443. i 24.. Hrabak Bogumil. Stećak II/14. Naučni skupovi 7. 73-83. Prenošenje kuge iz italijanskih sajamskih i lučkih gradova na prostor Neretva-Bojana (1350-1600). Diskusija.. Hrabak Bogumil. Institut za istoriju-Institut za izučavanje nacionalnih odnosa. Zbornik za istoriju BiH 2. u Sarajevu. Center for Middle Eastern studies. 2439. (Radovi sa naučnog skupa. X 1989. Knjiga 3. Beograd 1989. 26. 598-599. "Migracije i Bosna i Hercegovina".. novembra 1978. Institut za istoriju-Institut za izučavanje nacionalnih odnosa. Migracioni procesi i Bosna i Hercegovina od ranog srednjeg vijeka do najnovijih dana . “Hrvati u BiH – ciljevi i mogućnosti”. Stećak I/1. “Hrvatsko podrijetlo bosansko-hercegovačkih Muslimana (Zbornik)”. Hrabak Bogumil. Hrabak Bogumil. X 1989. Čelnici stočarskih zajednica u istočnoj Hercegovini u XIII – XV veku. XII 1994. Hrvatska hercegovačka zajednica “Herceg Stjepan”. CANU. 2437.. Diskusija... Naseljavanje hercegovačkih i kosovskih vlaha u Dalmatinsku Zagoru u XIV. 21. Sarajevo 1995. Stećak II/21. XV i XVI veku. 12. Hrabak Bogumil. “Zbornik radova X kongresa istoričara Jugoslavije”. Zbornik radova sa Okruglog stola Istorijskog instituta. 67-87.. Odjeljenje društvenih nauka 3. Podgorica 1999. H. Migracioni procesi i Bosna i Hercegovina od ranog srednjeg vijeka do najnovijih dana . Beograd 1998. 2442. 16-17. 22-53.. Bosnia Under Ottoman Rule. 5-16. Acta historiae medicinae XXIX/4. “Srednjovjekovna istorija Crne Gore kao polje istraživanja”. i 27..Društvo 233 patrijarhalnih zajednica u Jugoslaviji". 139-172.. Filipović S.. (* Šimić Stjepan. 26. Hywood Colin. Sarajevo 1995. 2441. Sarajevo 1995. 12-13. Harvard Middle Eastern Monographs 28. Edited by Mark Pinson. Preseljavanja preslavenskog stanovništva na Balkan tokom srednjeg veka. 1463-1800. Sarajevo 1994. 2440. Titograd 23. Istorijski institut RCG. Paponja Srećko. SIJ...

Politički sistem Bosne i Hercegovine (Udžbenik sa hrestomatijom).. Sarajevo 07... . Sarajevo 1997. Kurtćehajić Suad. 100-102. 2446.. Svjetlost. Nacije nisu konstitutivni.. GR IZ BiH LIX/910. Država.. Oslobo enje 56/19056. GR IZ BiH LIX/11-12.03. Biblioteka Posebna izdanja 38.. (* Zgodić Esad. Sarajevo 12. FPN. VKBI. Sarajevo 1998. Tribina 15. 21-28.. 1091-1098.-2000. (KUN) 6. nacija. “Esad Zgodić. 134. Bosna u mirovnom procesu. Sarajevo 1996. Kontinuitet bosanskohercegovačke države. VKBI. 19. Dnevni avaz IV/796. 2448. 2449.. VKBI. Knjiga prva. Ibrahimagić Omer.. Magistrat.. 9-11. Državno-pravni razvitak Bosne i Hercegovine..234 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. (* Ljubović Esad.) 2447.. 2452. Pejanović Mirko. Ibrahimagić Omer. Ibrahimagić Omer.) 2451. “Bosanska srednjovjekovna država i suvremenost (Zbornik radova)”. Me unarodni forum “Bosna”. Sarajevo 1994. Državno-pravni razvitak Bosne i Hercegovine (Kratak pregled) – Constitutional development of Bosnia and Herzegovina (A Short Survey). Bosna i Bošnjaci. Biblioteka Posebna izdanja 13. Sarajevo 2000. Ljiljan 375. 123-124. (* Halilović Safet.. Državnost i nezavisnost Bosne i Hercegovine.. 957-964. VKBI. Slobodna Bosna II/11. Editio iuridica 5. Bihać 1996. Centrala SDA. Ibrahimagić Omer. Ibrahimagić Omer. demokratija (Iz diskursa SDP BiH)”. 176-184. Kantonalni odbor SDP.02. Ljiljani čuvaju bosansku dušu. 2456. 9-19. 2454. Sarajevo 1997.. 2450.. Ibrahimagić Omer. Sarajevo 1998. Gračanički glasnik IV/7. Zgodić Esad. Tribina 41. Bosnian Paradigm. Sarajevo 1997. Ibrahimagić Omer. 1998. Država i narod koji su trebali nestati. Unsko-sanske novine I/9. 49. VKBI. Nužnost promjene filozofije mišljenja Bošnjaka o svojoj odbrani. (Fokus 41) 11. 283. Sarajevo 1995. Gračanica 1999. već autohtoni element Bosne i Hercegovine. 2455. Sarajevo 1999. 2000. 2445. Sarajevo 1995. Sarajevo 1997. 2453. Sarajevo 1998. “Knjiga sažetaka”. Sarajevo 1996. Džambegović Sanela. Državno-pravna i nacionalna vertikala Bosne i Bošnjaka (teze). Tribina 36. 13. Ibrahimagić Omer. Ibrahimagić Omer. Dan bosanske državnosti. Ibrahimagić Omer. 85. 78. International Conference. 38. Sarajevo 1995. Ibrahimagić Omer. 224... Ibrahimagić Omer.

01. 1991. 2. Sarajevo 16. Korijeni bosanske državnosti.. 1992. 1992. 10. 1991. septembra 1993). Od Dukljana do četnika (Hiljadugodišnje prekodrinsko zlo). 2462. Oslobo enje 48/15336. Avicena. Struktura vojničke klase u XV i početkom XVI vijeka s posebnim osvrtom na širenje islama u Bosni. 1992. Sarajevo 25. Sarajevo 1993. (2) (Pad bosanske kraljevine). Feljton: Mržnja dubokih korijena (1-2): (1) (Svjedočanstva prošlosti). Imamović Enver. Imamović Enver. Sarajevo 27. Sve je razvučeno i nestalo bez traga (Kada i kako je opljačkana kulturna baština sa ovih hercegbosanskih prostora). Oslobo enje 49/15681. 1993. 11. Tri vjere. Produkt historijskih imperativa (Čitanje Herceg-Bosne). 1990..05. 11. 2463. Imamović Enver. Nedjelja. Sarajevo 04. 1991. Kontinuitet bosanske državnosti (Naučni skup (‘Bosna i Bošnjaci u borbi za opstanak’). Sarajevo.. Korijeni bosanske državnosti. Neobična zemlja. (2) (Potomci “dobrih Bošnjana”). 2461. 11.01. Imamović Enver. Treba li nam kraljica. Oslobo enje 48/15335. 2.. Imamović Enver. a jedan narod... (KUN X/32(490).. 1993.. Sarajevo 06.05.. 2468. 2464. 6-7. Biblioteka Naučni skupovi III. 7. Svoji na svome. Imamović Enver. Zemlja 1. “Simpozij ‘Prilog historiji kulturno-obrazovnog razvitka Bosne i Hercegovine’”. Oslobo enje 50/16135. Osvrt na podatke koji upućuju da je u srednjovjekovnoj Bosni postojao i djelovao Univerzitet. Ibrahimović Ramiza. Oslobo enje 48/15639. Feljton: Gdje su i šta je sa grobovima bosanskih vladara (1-2): (1) (Duboki su bunari prošlosti). Imamović Enver. “Širenje islama i islamska kultura u bosanskom ejaletu”. Sarajevo 28.. (Sarajevo.. 2469.. 1993. Sarajevo 1992. 2459. Imamović Enver. 2465. Sarajevo 11. Imamović Enver.01.06. Zenica 1997. . Oslobo enje 48/15431.03. 269-282. 8. Oslobo enje 50/16023.01. Ibraković Dž.. 24.02. 2467. Oslobo enje 48/15393. Naša riječ 42/2851. Zbornik sažetaka. POF 41.Društvo 235 2457.04. Imamović Enver.02. 31-32. Podrinjske informativne novine. Slobodna Bosna. 2466. Sarajevo 1991. 1991. Imamović Enver. Imamović Enver. Sarajevo 01. Sarajevo 09. 2458. 2470. 9. Oslobo enje 50/16024. Sarajevo 1992. 2460. Sarajevo 15.

Mostar 1997. Prva linija IV/22. Oslobo enje 53/17094. 111. 63. Sarajevo 18. Didaktički putokazi 4. Imamović Enver. “Ratni kongres bosanskomuslimanskih intelektualaca 22.-2000. razred osnovne škole”. 39-41. Šator Muhamed. 16. Sarajevo 28. (6) (Bosna zlatna i srebrena). Sarajevo 1996. (5) (Vjerno uz Crkvu bosansku). 2479. Feljton: Korijeni bosanske vojske (1-3): (1) (Bosanski Iliri prijete Rimu). Institut za istoriju. 1996. (3) (Slavna bosanska vojska). Sarajevo 29. predavanja sa javnih tribina. 16. Ministarstvo obrazovanja. Historija 5. 2472. referata sa znanstvenih skupova i posebnih priloga).06. Oslobo enje 53/17266. Sarajevo 1996... 49. RBiH. decembar 1992. Imamović Enver. Hadžirović Ahmed. 16.. 1996. 16.236 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.”. Slobodna Bosna II/12. 1.. VKBI. Biblioteka Bosna.. Slobodna Bosna II/11. Oslobo enje 52/17047. Sarajevo 03.06. 1996. Korijeni kulturno-vjerskih odnosa Bosne i Irana. 8-10. Feljton: Bosanska dinastija Kotromanića (1-8): (1) (Vladari Kulinovog roda). Sarajevo 1994. 1996.. 10.. 21-37. (4) (Tajne kraljevskih grobnica).07. Oslobo enje 53/17264. Sarajevo 1995.07. 34. Sarajevo 27. Sarajevo 24. 10. Slobodna Bosna II/10. Oslobo enje 53/17263. 1996. 39-41. Imamović Enver.).. 67-70. Imamović Enver. 2473. izdanje. 2478... Oslobo enje 53/17262. Brzica Stjepan. 2476. Kabes III/16. 10. (* Omerbegović Nermina. 47-54. Robovlasnički lov na Bošnjake (Kako su u srednjem vijeku iz Bosne odvo eni u roblje bogumili).. 1996.) 2474. “Bosanska srednjovjekovna država i suvremenost (Zbornik radova)”. Imamović Enver. 20.. (8) (Propast Kraljevstva). Oslobo enje 53/17265. 1995. . Slavna bosanska vojska. “Bosna i Hercegovina i svijet”.07. 1996. 404..06. 16. Imamović Enver. Sarajevo 02.. Stećak IV/46. Kraj antičkog doba i dolazak Slavena. Sarajevo 1995. 1996. Ljiljan IV/113.. Sarajevo 1996. Sarajevo 1996. 2475. 24.. . Sarajevo 1997. (7) (Riznica Bobovca). 48-49. Oslobo enje 53/17261.. 39-41. Bosanska dinastija Kotromanića.. Sarajevo 30. Korijeni Bosne i bosanstva.. 2480. Imamović Enver. Oslobo enje 53/17260.07. Sarajevo 1995. Imamović Enver. Korijeni kulturno-vjerskih odnosa Bosne i Hercegovine i Irana.. (2) (Osvajanje Srbije i Hrvatske). 2477. (Izbor novinskih članaka. Sarajevo 04. Sarajevo 1996.01. 22. 3 izdanje 2000. (2. Sarajevo 1994... (2) (Kolijevka “prave Bosne”). Odnos “bosanskoga i muslimanskoga” – kontinuitet.. “Enver Imamović.. Imamović Enver. FPN. 1996.. 2471. Zenica 1996.. Mostar 1997. nauke i kulture. Me unarodni centar za mir. Kabes III/17.11.. izdanje 1997. Sarajevo 01.06.. (3) (Tri žene Stjepana II). Oslobo enje 53/17259. Imamović Enver.

Sarajevo 1999. 13.10. Edicija Bosanski korijeni. Oslobo enje 55/18020. 2485. 13. 1999...08... (3) (Revolucionarni pomaci). 1998. 1998. Zagreb 1999. Sarajevo 09. (12) (Poslovično poštenje i dobrota). Mostar 1998.08. Sarajevo 29. Art 7. 1998.. Sarajevo 21.07. Oslobo enje 55/18027.08. Sarajevo 04.. (4) (Zavojevači i pitomi). 19. Oslobo enje 54/17747. Porijeklo i pripadnost stanovništva Bosne i Hercegovine..08. Imamović Enver. 2484. 19. 61-62.. Sarajevo 1999. 19. (10) (Izme u države i ‘ničije zemlje’). 18. Kabes IV/29.. Povijesni prilozi 18. (19) (Hercegovina – vlaška magistrala). Oslobo enje 55/18029. Oslobo enje 55/18022. 19. (* Hadžirović Ahmed. 2000. (20) (Vlasi s krivotvorenim imenima). Sarajevo 29. različita vjera). Oslobo enje 55/18024.Društvo 237 2481. Zagreb 1998. 19. Dnevni avaz (Fokus V/128)..08. Sarajevo 22... 1998. 154-156..08. 2482... 321-326. Zarez II/26. 61. 1998. Feljton: Porijeklo i pripadnost stanovništva Bosne i Hercegovine (1-20): (1) (Slavenizirani Iliri). 164-169.09. Sarajevo 30. 1998. Sarajevo 05.. (5) (Pod rimskom vlašću). (14) (Vjersko šarenilo Bosne). 1998. 30-32.. Imamović Enver. Oslobo enje 55/18028.. 1997. Sarajevo 31. Škegro Ante. Imamović Enver. 325.. Sarajevo 03. Sarajevo 1998. Oslobo enje 45/18914. 22. Jalimam Salih. Sarajevo 12. 18.. 1999. Škegro Ante. Sarajevo 2000. 14. BF VIII/12. Škegro Ante. A. 1998. 1998. 19.. HM III/11-12. A.. Škegro Ante.. 15.07. Oslobo enje 45/18881... Ljiljani i Bošnjaci. Zagreb 1999..08. Oslobo enje 55/18021. Sarajevo 02. 1998. (9) (Doba bezimenih banova). 21.09. 18. Kosovac Abdulah. Imamović Enver. 1998. Sarajevo 14.08.08. 446-450. Sarajevo 06. 35.. Stećak VII/82. 1998.. 21. Ma. 19. 1999.... Dani VIII/173. Lovrenović Dubravko.. Oslobo enje 55/18025. Avdić Edin. Slobodna Bosna V/159. Lovrenović Dubravko. 20.07. (17) (Zemlja u rukama domaće vlastele). Oslobo enje 55/18019. U čast bosanske kraljice Katarine (Uspješan nastup sarajevskih studenata povodom obilježavanja 519.07. Sarajevo 01. Sarajevo 1998.08.. Sarajevo 2000.12. Obavijesti HAD XXXI/3. 15. Oslobo enje 55/18031. Zagreb 2000.08. (* Škegro Ante..08. 14. Sarajevo 02.. (11) (Antropološke razlike). Sarajevo 07. 1998. 1998.) . 1998. Oslobo enje 55/18033. Obavijesti HAD XXXI/1. (7) (Bošnjaci. 1998. Selhanović Selman. Ču. BF VI/10. Sarajevo 28. Oslobo enje 55/18017. Sarajevo 10. 18. Preporod XXVIII/647.. 48-49. GR IZ BiH LXI/1-2.10.08. 16. Škegro Ante.. 13. Sarajevo 13.08. Povijesni prilozi 17. Naša škola XLVI/11. Oslobo enje 55/18026. (16) (U jednoj porodici dvije vjere). Historija bosanske vojske. 1998. Oslobo enje 55/18025. (2) (Prvi ljudi na tlu Bosne). 15. Sarajevo 1998. 11) 2483. 308-330. 1999. 216-236. 317-338. (6) (Čija je Bosna). 1998. Zagreb 1999. (15) (Svi Bosanci. Oslobo enje 55/18018. 2000. godišnjice smrti posljednje bosanske kraljice Katarine). 137-142. Imamović Enver. Sarajevo 18. Oslobo enje 55/18030. Sarajevo 30. Sarajevo 1999. Oslobo enje 55/18025.. (13) (Ljiljani me u trnjem).. Sarajevo 27.. Škegro Ante. Oslobo enje 55/18032.07. 115.. (8) (Treći narod). Rubić Nela. ime predslavenskog porijekla). Art 7. Oslobo enje 55/18023.. 1998. Sarajevo 11.10. Sarajevo 08.

EJ 2. izdanja Enciklopedije Jugoslavije”. izdanje.. 18-20. Zagreb 1984. 11-56. Zagreb 1982. (KUN) 2.. “Bosanski ustav (fototip izdanja iz 1910. Sarajevo 1991. 2.. 146. Centar za bosanske studije. Imamović Enver. Stamaco (Zürich). Grobovi naših predaka. Sarajevo 1991.. Sarajevo 1994. EJ 3. Nezavisni list Muslimana Bosne i Hercegovine u iseljeništvu 1960-1967. Oslobo enje 45/18903. 22-24. 18-21. Poznavanje društva za IV razred osnovne škole.238 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Sarajevo 1999. 2492. Pregled istorije genocida nad Muslimanima u jugoslovenskim zemljama. 2499. 12. 5 plus 7. . 217-221. Imamović Mustafa. Zagreb 1983. Imamović Mustafa. Diplomacija (Diplomatija) (Bosna i Hercegovina). Imamović Enver. Imamović Enver – Bošnjak Jozo. JLZ. 2495. 2493.-2000. Imamović Mustafa.. Sarajevo 10..10. Čiji je kralj Stjepan Tomašević?.. Studio ‘m’. 2498. Sarajevo 1999.. Osebujnost bosansko-hercegovačkih Muslimana i njihove narodnosti. 481-482. JLZ. “Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina. Muslimanski glas. 129-133.. “Bosanski pogledi. Posebna izdanja. (Pretisak)”. godine ratne 1992. 2489. 2486. 2487. 673-693. “Safet Halilović. 1999. izdanje. 2. Sarajevo 1991. Imamović Mustafa. Imamović Enver. 2490. 5 plus 6. KDM Preporod Zenica. JLZ.. Imamović Mustafa. Imamović Enver. Restitucija bosanske državnosti (Izbor priloga i dokumenata)”. Separat II. 2494. Imamović Isak. decembra/prosinca. 467. 2496. Državni razvoj i društveno-politički sistem (Historijski pregled). 63-80. Imamović Mustafa. Bosanski vitezovi. MAG. 5 plus 10. Dobri bogumili. Knjiga 1. godine)”. Imamović Mustafa. Državni razvoj i društveno-politički sistem (Historijski pregled). 2488. Zenica 1993. Sarajevo 1999. Osnove historijske naznake bosanskomuslimanskog nacionalnog identiteta (Uvodni referat sa osnivanja Kongresa bosanskomuslimanskih intelektualaca u Sarajevu 22. Ustav Bosne i Hercegovine... London 1984. Imamović Mustafa.. Državnopravni razvitak jugoslovenskih naroda (Nacrt predavanja). 2491. Pregled istorije genocida nad Muslimanima jugoslovenskim zemljama.. Sarajevo 1993. u 2497. GR IZ u SFRJ LXV/6.

Predgovor. izdanje. Feljton: Integracione ideologije Bosne (3): (3) (Bosanski je bio diplomatski jezik na Porti).. Bosansko-muslimanski narod i njegova geneza. Sarajevo 2000. 2502.) 2509. 29-38. Državno-pravni razvitak Bosne u srednjem vijeku. Osnovne historijske naznake bosanskomuslimanskoga nacionalnog identiteta. Armija BiH.12. 2000. Bosnian Paradigm. 29. 9-19.. Sarajevo 1999. Predgovor. Imamović Mustafa. Me unarodni forum “Bosna”. “Ratni kongres bosanskomuslimanskih intelektualaca 22. Državnost i granice Bosne i Hercegovine. International Conference. “Borac Armije Republike Bosne i Hercegovine”. 39... Sarajevo 2000. 2.Društvo 239 2500. VKBI. Imamović Mustafa. Biblioteka Dometi. 9-16... Imamović Mustafa. Sarajevo 1997. Armija RBiH. 2507. Biblioteka Kulturno naslje e. 445. .. 2505. Od hajduka do četnika (Stradanje i genocid nad glasinačkim Bošnjacima od najstarijih vremena do 1994. 7-9. Veselin Masleša. Zagreb 1996. Sarajevo Publishing. 2503. Sarajevo 2000. Serdarević Husein. 1080-1082. Ljiljan V/202. Bošnjaci. 2510. godine)”. Zenica 2000. “Ibrahim Pašić. Imamović Mustafa.. 2506. (* Jalimam Salih. Imamović Mustafa.... 2501.. Imamović Mustafa. 128-129. 5-10. Uvod u historiju Bošnjaka. Special 50th anniversary edition. Press centar. “Bosna i Bošnjaci (Državno-pravni razvitak Bosne i Hercegovine i bošnjačkomuslimanski narod)”. Sarajevo 1998. 2504. Vojna biblioteka 16. Sarajevo 1999. Imamović Mustafa. Sarajevo 2000. Odjek L/1-3. Oslobo enje 57/19329. Sarajevo 10.. “Knjiga sažetaka”.) 2511. 2508. 28. Odjek... Didaktički putokazi VI/19. Sarajevo 1994. VKBI. Vojna biblioteka 1. Sarajevo 1997. GR IZ BiH LXII/11-12. (* . Historija države i prava Bosne i Hercegovine. Bosniaks. 2. (Dvojezično). Sarajevo 1995. Imamović Mustafa. Sarajevo 1. Bemust. 2512. (KUN) 8. Introduction to the History of the Bosniaks.. Erasmvs 18. Imamović Mustafa. 38-47. Imamović Mustafa. Bosanski stil na stećcima i metalu – Bosnian Style on Tombstones and Metal”. “Marian Wenzel. Imamović Mustafa. 4-5. VKBI. Imamović Mustafa... decembar 1992. Press centar.”. 9-32.. Biblioteka Posebna izdnja 70.. Bošnjaci. 11-19. izdanje 1993. Sarajevo 1996. Integraciona ideologija i Bosna. “Ko je ko u Bošnjaka”. Imamović Mustafa. 1994. Uprava za moral Generalštaba.

Ivanković Željko. Migrazioni slave e albanesi in Occidente. maja 1994. Bosna.-2000..) 2520. Sarajevo 1992.. 32. Isaković Alija. “Istočna Bosna i Sandžak (Znanstveni skup). Sarajevo 1990. 509-520. Udruženje Bošnjaka porijeklom iz Sandžaka. 2513. Preporod XXI/469. 63-70. Muftijstvo Travnik. IČ 42-43 (1995-1996). “Islam i Muslimani u Bosni i Hercegovini (Muhamed Hadžijahić-Mahmud Traljić-Nijaz Šukrić)”.) 2519. Jalimam Salih. 8. Quaderni di Proposte e richerche 3. Bosnia and the Bosnian Muslims 4. Isaković Alija. (* Rastović Aleksandar. 2516. (2 izdanje. Jahić E.. Isaković Alija. 2515. Autentičnost i autohtonost bosanskog duha. Starješinstvo Islamske zajednice u SR BiH. Beograd 1997.. Beograd 1997. 494-498.) (* Mijatović An elko. Zbornik radova. (priredio Alija Isaković)”. Globus. 334... “Italia felix.. Isaković Alija. Dijalog Nova serija II/8. Sarajevo 1996.. Andrić – koncentrični krugovi istog (Književni esej). Sarajevo 1998. 2522. Riječ čitaocu. Godina 41.. 2525.. 2514. Mešihat Islamske zajednice u BiH-Izdavačka djelatnost “ElKalem”. 2523. Ljiljan VII/290. Romagna. Imamović Mustafa – Mahmutćehajić Rusmir. . NEV XXIX/1. Sarajevo 1979. (Hadžijahić Muhamed).. “Zbornik radova sa Znanstvenog skupa u povodu 500. Sarajevo 1991.240 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Marche. Sarajevo-Fojnica 2000... “Islam. Abruzzi secoli XIV-XVI". 223-230. Knjiga 14. Sarajevo 1997. 2521. “Ajvatovica ‘95”. Odbor savjetovanja Bosna i Hercegovina – mogućnosti i perspektive razvoja 3. Prusac 1995. franjevci.. Kučuk-Sorguč Indira. godina afirmiranja i negiranja nacionalnog identiteta Muslimana). 76-77. Zagreb 1990.. CCP III/3. Ostra Vetera. 2518. Balkan i velike sile (XIV-XX vek)". 10-11. 168. Sarajevo 1996. 2524. 7-19. obljetnice smrti Fra An ela Zvizdovića”. 174. Islamizirana djeca bosanske kraljice Katarine. FTS-Franjevački samostan Fojnica.. Sarajevo 1977. O Muslimanima. Ivanković Željko. 168. 2517. 151153. Autentičnost i autohtonost bosanskog duha. “O ‘nacionaliziranju’ Muslimana (101. Ancona 1988. Sarajevo 1991.”. Zagreb 1979. 39-50. Istorijski institut. The genocide against the Bosnian Muslims. Bosanskohercegovački Hrvati i njihova nacionalnost. Svjetlost. Biblioteka Posebna izdanja. 23. “Bosanski duh”. 13. Hrvatski narodni kalendar 1993. Istoričar i Vrijeme. SANU.

(* Hasanica-Hačimić Indira. Vladika. Beograd 1982. Sarajevo 1998. Feljton: Prologomena za studiju o historiji bošnjaštva (1-3): (1) (Prologomena za studiju o historiji bošnjaštva).. Niti je ikada kraljica Katarina spominjana kao Hrvatica. Kabes III/22. Naučna knjiga. Sarajevo 1983. Beograd 1999. Janeković-Römer Zdenka. Jalimam Salih – Spahić Mustafa. Mostar 1997.. Historijska osnova bosanske posebnosti. Feljton: Ratovi srednjovjekovne bosanske države. Zagreb-Dubrovnik 1999. 8. Sarajevo 1996. 2528.. Jalimam Salih. 2532. 86. 22. Radovi 26. Zagreb 1996. 451. 2535.) 2534. 27-31. (* Voje Ignacij. Sarajevo 1996. Sarajevo 1996... Janković Dragoslav. Prva linija V/39. Stećak V/57. Ljubljana 2000. 10. Mostar 1997. Kabes III/25. Mostar 1997. Prilozi povijesti stanovništva Dubrovnika i okolice. Jalimam Salih. Posebna izdanja. Mostar 1997. Knowledge. Naučna knjiga.. Okvir slobode... Dubrovačka vlastela izme u srednjovjekovlja i humanizma. .. Jalimam Salih. 28-29. Kabes III/20.Društvo 241 2526. Ljiljan VI/211. 19. Beograd 1981. (3) (Bošnjaštvo i jezik). Bosna na vrhuncu moći. Preporod XXVIII/641. (2) (Bošnjačka posebnost). Sarajevo 1995. 68-86. GR IZ BiH LX/3-4. 48-49.... 36-38. Sarajevo 1998.) 2531. 2529. Janeković-Römer Zdenka.) 2536. 2530. Zagreb 1993. 2537. Bosna sa dva kralja. Prva linija V/37. (* Imamović Mustafa. 2533. 135. 481-483. izdanje. 26-27.. Janeković-Römer Zdenka.. Radovi 29. Lastavica od bogumilskog zborišta do muslimanskog dovišta.. ZČ 54/1. 30-31. Janković Dragoslav – Mirković Mirko. Prva linija V/38. 30-31. Odjek XXXVI/22. Ne poprište nego dijalog vjera.. 137-140. 41-45. Državnopravna istorija Jugoslavije. Sarajevo 1998. Jelašanin Edib. Zemedia. Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku. Prva linija IV/35. Istorija države i prava naroda Jugoslavije. 28-29. 2527. niti Bosna kao hrvatska pokrajina. Knjiga 8. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Zenica 1998. jer tada Hrvatska nije ni postojala (Hrvatski kontinuitet u svojatanju bosanske povijesti: Novo nacionalno prekrštenje posljednje bosanske kraljice Katarine Kosače-Kotromanić). Pašić Mustafa. Janković Marija – Ćirković Sima. Stranac u srednjovjekovnom Dubrovniku: izme u prihvaćenosti i odbačenosti... Slom bosanske srednjovjekovne države. 27-38. Jalimam Salih.. Sarajevo 1997. Kabes III/23-24. Javni rituali u političkom diskursu humanističkog Dubrovnika.

Sarajevo 2000. do 20. "Konavle u prošlosti.. Kapetanić Niko – Vekarić Nenad.. Dani VII/121. Stanovništvo Konavala. HM IV/17. Posebna izdanja.-2000. 438. Posebna izdanja. Naš svijet XXII/248. Karavanski saobraćaj. 12. Dubrovnik 1999. Sarajevo 1984. Jurišin P. stoljeća. Kapetanić Niko – Vekarić Nenad. Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku. 2546. 2538. Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku.. Kajmaković Radmila... Dubrovnik 1998. Biblioteka Posebna izdanja. 350-351. Kamenica Edina. Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku. Knjiga 7. Jeleč Sead. Broj stanovnika Konavala od 15. Sarajevo 2000. 26. I srpski i hrvatski i kralj bošnjački. Prilozi povijesti stanovništva Dubrovnika i okolice. Sarajevo 18.) . sadašnjosti i budućnosti 1". 336. Kajmaković Radmila.10. Helsinborg 2000. 1995. Drugo izdanje. 289-293. Zagreb 1998.. Jelavich Charles.242 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Sarajevo 24. Globus Nakladni zavodŠK. Sarajevo 26. South Slav Nationalisms. (Glavni urednik hrvatskog izdanja dr. Mato Zovkić)”.. 2548. Zagreb 1998. Textbooks and Yugoslav Union before 1914.. Macan Trpimir. HM IV/17.. Posebna izdanja. Historijska karta srednjovjekovne bosanske države. 332-335. 2539. Split 1998. Kurtović Esad. Bosanski kralj u Splitu (Šta se dešava sa sarkofagom Stjepana Tomaševića).. (KUN) 6-7. 101-110... (* Benyovski Irena.. 395. 2544. 1997. Bošnjaštvo na vjetrometini.. 1999. BiH kulturno-informativni centar. Južnoslavenski nacionalizmi (Jugoslovensko ujedinjenje i udžbenici prije 1914. Laus. Svezak 1 Dubrovnik 1998. Knjiga 7. 494. “Suvremena katolička enciklopedija (Priredili Michael Glazier i Monika K. (Prijevod s engleskog Josip Šentlija). Prilozi povijesti stanovništva Dubrovnika i okolice. Kapetanić Niko – Vekarić Nenad. Oslobo enje 52/17011. 234 + u dodatku: Marko Vego. Kolo VIII/2. Stanovništvo Konavala. Ohio State university Press 1990. Kotromanić-Kosača Katarina (1424-1478). (razgovor sa Enverom Imamovićem). 2547. Hellwig). 2545..) 2549. 2542. Monografije 15.). Povijesni prilozi 17. Jelavich Charles.10. Sarajevo 1986.. Kult predaka. Zagreb 1992. (* Kurtović Esad.09. 2540. Svezak 2. Kada je osnovan prvi univerzitet u Bosni? Oslobo enje 54/17744. 28. 289-293.. 2543. Jurišić Gabrijel Hrvatin. Naš svijet XX/227. 2541. Kadrić Ševko. 39.

. Mostar 1997. Karan Milenko. Karabeg Mugdim. Radovi ANU BiH 73. FTS-Franjevački samostan Fojnica.. Kabes III/22. 5-7. (2) (Disput o Kulinu banu)..08. 2553.) 2561. 1989... Naši dani XXXVI/974 (44). obljetnice smrti Fra An ela Zvizdovića”.12. 28). Hrvatska sveučilišna naklada. Karamatić Marko. 184. 2562. Travnik 1995. Bosanski duh. Divan II/15. Matković Stjepan. Sarajevo 1999. 46-49. (* Prcela Frano. Bibliografija radova o političkom položaju Bošnjaka-Muslimana i bošnjačkoj kulturi. 4649. ČSP XXVIII/1... Oslobo enje 48/15396. 2557.05. Bilten FTS XXVI/2. Zagreb 1996. Odjeljenje društvenih nauka 22. (3) (Komendu za ravnopravnu upotrebu jednog naroda). Oslobo enje 46/14911. i 02. JLZ. (7 dana. Sarajevo 1989. Kasumović Ismet. Znak Bosne I/1. Sarajevo 1989.Društvo 243 2550. 2560. Sarajevo 1989. Feljton: Stvaranje bosanskohercegovačke posebnosti (1): (1) (Gdje se svjetovi stvaraju).. Kind Christian.. br. Karihman Ferid. Oslobo enje 47/15146. 24. Sarajevo (1996). “Zbornik radova sa Znanstvenog skupa u povodu 500. Sarajevo 23. Klaić Nada. Motive. Verlag NZZ-Verlag Ferdinand Schöningh. Sarajevo 1989. Sarajevo 2000. 171-172. Pitanje o podrijetlu Hrvata u hrvatskom diskurzu danas. Katičić Radoslav. 2552.. Muslimani potiču od neznabožaca. U kraljevskom Jajcu. . Sarajevo 1983. 149-153. 46-49. Radovi HDZU 4. izdanje.. 112-113. Naši dani XXXVI/973 (43). 2559. 38-39. "Simpozijum: Vlasi u XV i XVI vijeku". Naši dani XXXVI/975 (45). ZürichPaderborn 1994.. 153-157. Karabeg Mugdim.. Der jugoslawische Bruderstreit: Geschichte. Ključanin Zilhad. Herceg. 15-17... Klaić Nada. 2. 691. 2554. Hintergründe. Krieg auf dem Balkan. 1990. Kavazović Esad.. (4) (Praslavenski elementi u kulturi bosanskih naroda). Kico Mehmed. 01. Bilten FTS XXVII/1. Uvodna riječ. 6. Hrvatsko-bošnjačke teme. 16-17. Naši dani XXXVI/972 (42). Zenica 1995. 2563. 2551. (* Ivanković Željko.. Sarajevo 30. Naše srednjovjekovno krivično pravo u turskim zakonskim propisima. EJ 4.. Zagreb 1997. Diskusija. Zagreb 1996. Feljton: Nepoznata Bosna (1-4): (1) (Nepotpun pregled nepoznanica). Karamatić Marko. 6.) 2556. Sarajevo 19. 16. 2558.04. Vladar po dobru zapamćen (Od Kulina bana i dobrijeh dana).. Sarajevo-Fojnica 2000. 302304. CCP XX/37. 2555. 211-212. 1991. Zagreb 1986.

. 9. 11. Radovi ANU BiH 73. 1990. 2. Kotorić Tarik. 50-51.244 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 28-29.07. Sarajevo 01..07. Beograd 1977. 176-179. izdanje. 2573.. Povratak i putovanje. Sarajevo 02.. 1990. Istaknutiji Dubrovčani u Srebrenici u doba Despotovine. 79-84.07. 2576. SV 2. (4) (Tradicionalizam.. 2568. Sarajevo 1988. Korenić Bojan. fundamentalizam).. Učešće Vlaha u trgovinskoj razmjeni tokom XIV i XV vijeka.06. SKZ. 1990. 1990. 122-132. O istoriji i legendi u pjesmi ‘Propast Hercegovine’ (Herceg Šćepan nije zet Crnojevića). Domaći stanovnici .postanak i uspon gradskog središta". GEI 27. Nikšić 19. 468-469. Vlahović Š.. Feljton: Bavarski divan: Dr Srećko M. Ljubljana 1990. Kovačević-Kojić Desanka. Oslobo enje 47/15097. Histor. "Simpozijum: Vlasi u XV i XVI vijeku". 8. 168. (5) (Kako dostići Zapad?). klerikalizam. Zagreb 1980. 2565. (3) (Greška evolucionizma). O Bosni i bošnjaštvu. Kabes I/2. IG 1-2. Komadina Ante. Kovačević-Kojić Desanka. Ban. Kovačević-Kojić Desanka. Dobojske novine IV/37. “Bosna i bošnjaštvo”.. Kostrenčić Marko. Smederevo-Beograd 1992. Džaja (1-5): (1) (Repovi tu inske vladavine). Interkonfesionalni odnosi na području trebinjske biskupije. Vrhbosanska visoka teološka škola. "Socijalna struktura srpskih gradskih naselja (XII-XVIII vek)”. Kovačević Jovan. Kwart. Leśny Jan. Oslobo enje 47/15100. 172-173. 2574.. Doboj 1999. "Simpozijum: Vlasi u XV i XVI vijeku".07. (* Maksimović Ljubomir.... 1990. 210-212. Beograd 1978.. Sarajevo 05. Nikšićke novine. Radovi ANU BiH 73. 2570. Koprivica A. 165-166. "Valjevo . 7. Branko. 2566. 1997. ‘Karantanija’. 149-158.dubrovački gra ani u gradskim naseljima srednjovjekovne bosanske države. Korjenić Kasim. Kočović Bogoljub. “Tisuću godina Trebinjske biskupije”. EJ 1. Diskusija. 8. 2567.. Istorijski institut. Valjevo 1994.) 2572. 2569. Sarajevo 04. 242. 2571. Oslobo enje 47/15098. Odjeljenje društvenih nauka 22. Mostar 1995.. JLZ. 36/1.. Bosanac – prva ili četvrta opcija?. Kovačević-Kojić Desanka. 1979. SANU. Avarski kaganat. 35-49. Sarajevo 1983. "Bosna i Hercegovina od srednjeg veka do novijeg vremena".07. Beograd 1978.. Društvena struktura rudarskih gradova. Sarajevo 03. Kovačević-Kojić Desanka.-2000. Sarajevo 1983. Petar. 2575. Odjeljenje društvenih nauka 22... (2) (Prostor velikih migracija). 6. Oslobo enje 47/15099.. Zbornik radova 12. Oslobo enje 47/15101.. 61-72. 125-134. 2564. Beograd 1995.

. Prilozi povijesti stanovništva Dubrovnika i okolice. Župni ured Kotor VarošSvjetlo riječi. Krivošić Stjepan.. Karajica Stipo.. Lukava pljačka bosanske povijesti! (Da bi zbirka Muzeja ‘hrvatskih starina’ u Splitu bila bogatija. posljednjeg bosanskog kralja Stjepana Tomaševića). Studi in memoria di Federigo Melis 2. RBIH. 2579.. 278-279. susjedi nisu prezali odnijeti kosti jednog stranca. Avazov focus I/1. “Nauka o odbrani (Grupa autora)”.) 2587. 402-407. 2578. PFB II/3. . (* . Beograd 1995. . 28.. 335-336. 379-394. GDI BiH 39. Sarajevo 1990. Stanovništvo Dubrovnika i demografske promjene u prošlosti. 233. Frejdenberg Maren.. 41-43. Vrhbosna 1(104)/2. Sarajevo 1989. Stanjanin (699). 1995. 2588. Beograd 1999. Krzović Ibrahim. Kučuk-Sorguč Indira.. Bosna Srebrena 40/5. Bilten FTS XVII/2.. 2583.. Krekić Bariša. Krekić Bariša. Contributo allo studio degli schiavi levantini e balcanici a Venezia (1388-1398). Südostforschungen 50. O Državnom birou u Visokom. Kriste uro.. Sarajevo 1986. KS-FTS.. Hercegovina 4-5 (12-13). 41.. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Kovačić Anto Slavko. 2584. 2585. Mostar 1998... Sarajevo 1990. “Povijesnoteološki simpozij u povodu 500 obljetnice smrti bosanske kraljice Katarine”. Sarajevo 17. 57-65. Kovačić Anto Slavko.. S. Sarajevo 1989.. Dva priloga bosanskoj istoriji petnaestog vijeka.) 2581.. nauke. Svjetlo riječi VII/80. Orlovac Anto.. Zbornik za istoriju BiH 1. 83-84. V. Leprozorij (366-367). Gostionica (122). GDI BiH 37. 495. 97.. kulture i sporta. 2580./1990.. 137-141. Divan I/1. Sarajevo 1996. Ugrožavanje Bosne i Hercegovine kroz historiju i tradicija njene odbrane. Sarajevo 1989. (* Prlender Ivica. 2586. Kana 20/11-219. 50-57. Katun (286-287). Firenze 1978. 100. Zavod za povijesne znanosti JAZU u Dubrovniku. 98. 89-108. 202. Katolici u kotorvaroškom kraju. 12..) 2582..Društvo 245 2577. Ministarstvo obrazovanja. Krekić Bariša./1999. Sarajevo 1989. München 1991. Knowledge.. Cirkulacija informacija izme u Dubrovnika i Bosne. NEV XXXIX-XL/1-2. Anali 19-20.. 12.10. Karaula Marijan. Katunar (287). 199-217. Kovačević-Kojić Desanka. Kovačević-Kojić Desanka. Dubrovnik 1982. Dubrovnik 1990. Kreso Muharem. Sarajevo 1979. Diskusija.. Travnik 1994. Knjiga 1. O domaćim trgovcima u srednjovekovnoj Srebrenici.. Sarajevo 1988. (* Lučić Josip. 23. Zagreb 1991. Radovi 24. Sarajevo 1989. Na razme u bez me a (Neke značajnije veze izme u Dubrovnika i zale a).

Etnički procesi na prostoru sjeveroistočne Bosne od prahistorije do danas. 16-17. Feljton: Bosanski stanak ili državno-pravna teorija Bosne (1-4): (1) (Bošnjaci – stari narod Evrope). Sarajevo 1996. stoljeća (Dolazak. (Priredio Alija Isaković)”. Bur ugurden (Duhovna magistrala bošnjačkog naroda). 9-18. Recepcija bošnjačkog nacionalnog imena u Republici Hrvatskoj. godina afirmiranja i negiranja nacionalnog identiteta Muslimana). Sarajevo 1995. Kulenović Salih. FPN. 2594. Kulenović Tarik. (4) (Bosna nije šaptom pala). Sarajevo 1995. 2599. 2601. 36... FPN. Globus. Bošnjačka pismohrana I/1-4.. Drugo izdanje. Duhovni kontinuitet Bošnjaštva. Ljiljan IV/148.. Zagreb 1992. razvoj i nestajanje Hrvata katolika na tim prostorima)”. Sarajevo 1995...-2000. Kulenović Muradif. Hikmet IX/2(98). Kulenović Muradif. (2) (Sva nas Bosna pomiriti neće).. (2) Behar I/4-6. Sarajevo 1996.. 2589. Tuzla 1998. Razmatranja o porijeklu Muslimana u Bosni i Hercegovini. Behar I/2. 54-57. “Pavo Živković. Behar I/3. 2597. 2598. 2591. Kulenović Tarik. Zagreb 1992. Bosna uvijek bosanska. ni latinska. 2593. Bošnjaštvo na vjetrometini”. Kukuljević-Sakcinski Ivan. HKD Napredak. Feljton: Bošnjaci kao Muslimani (1-2): (1) Behar I/3. Kulišić Špiro. Pogledi 7. “Ševko Kadrić. 2600. MH. Zagreb 1990.. Izabrana djela. Zagreb 1999. 47-53. 2596. 2590. 33. 30-31. priredio Ševko Kadrić). 2592. Biblioteka Posebna izdanja. Zagreb 1992. Sarajevo 1995.. 51-56. Zagreb 1993. Helsinborg 2000. 35. Recenzija. 253-255. Tuzla 1996.. Kamo sreće da smo davno prigrlili ime Bošnjak i išli za njim (Razgovor s Emir Sinanović. Kurbel Virgil.. 13. (3) (Ni bizantska.. Zagreb 1997. 135-142.. Ljiljan IV/149. Etnička i vjerska povijest Bosne. 2595. Kulenović Muradif. “Bosanska srednjovjekovna država i suvremenost (Zbornik radova)”.. “Bosanska srednjovjekovna država i suvremenost (Zbornik radova)”. Bosanski stanak. Prisvajanje i otu ivanje bosanskog srednjovjekovlja. . Ljiljan IV/147. Ljiljan IV/150. 135-146. samo bosanska). 146-153. 14. Kulenović Muradif. Kukić Slavo.. Kulenović Muradif.246 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 33. Slavonije i Srijema do konca XVII. BiH kulturno-informativni centar. Drugo izdanje. “O ‘nacionaliziranju’ Muslimana (101. Sarajevo-Mostar 1998. Kulenović Muradif.

1994. Livno 1996. 1996. 73-77. Svjetlo riječi XIV/164. 6. Most XXVI/130 (41).. Lopašić A.. 7. 20. Knowledge. Svjetlo riječi IX/91. Sarajevo 12. Sarajevo 13. Srednjovjekovna Europa. Beograd 1999. Humac 1998. 10... Beograd 1999. “O ‘nacionaliziranju’ Muslimana (101. Zagreb 1990... 1996. 2609. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Sarajevo 1998. Okamenjena stoljeća. 2616. Sarajevo 14. ome ivanje prostora. Kršni zavičaj 31. (5) (Težište bogumilskog mita). Porodica Belmužević. Oslobo enje 53/17338. Zagreb 15.. 1996. Oslobo enje 53/17336.09. (4) (Asmilacija Hrvata).. Dani VI/91.. Lovrenović Dubravko. 1996. Kako su podijeljene Bosna i Hercegovina?. Globus.. 2612... 2614. godina afirmiranja i negiranja nacionalnog identiteta Muslimana). 2615. Zagreb 1994. Lemajić Nenad.. 49-51. Svjetlo riječi XIV/158. Ladan Tomislav. Lovrenović Dubravko. Loma Aleksandar. (3) (Ilirski milenijski kontinuitet). 18. (6) (Plemićki kodeks Crkve bosanske). Sarajevo 11. 289-302. (2) (Nasilje nad činjenicama). 2610.. Kustić Živko. Kurtović Šukrija. 2607. 2605. 15. Journal of Islamic Studies 5/2.09. Biblioteka Posebna izdanja. utvr ivanje sadržaja.. 2603. Biblioteka Prizma. Velmoža. Istraživanja 13. Bosanski grb.09. (7) (Bosna – dio turske . Oslobo enje 53/17335. Kurtović Esad. 1999. Mladost. Sutješki fragmenti. Zagreb 1990. Bosanska tradicija i pučka kultura (Uz obljetnicu smrti žalosne bosanske kraljice). Lovrenović Dubravko. (Priredio Alija Isaković)”. 14.. 163-186. Poturči se plahi i lakomi.09.Društvo 247 2602. 75. Radovi 27. 1996. Kurtović Esad.09. 2608. Mostar 2000. Oslobo enje 53/17334.. Šapat kraljeva kostura. Oslobo enje 53/17337. 2613. Lovrenović Dubravko. 24. Oslobo enje 53/17333. Lemajić Nenad. Islamization of the Balkans with special reference to Bosnia.. 2604.09. Knowledge. Sarajevo 09. Lovrenović Dubravko. 2606. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. (Ekskluzivno istraživanje DANA: Udžbenici III). 78-81. Sarajevo 1990. Kustić Živko. Malo zmije malo golubovi. 279-280. Livno 1996. 117-121. Jutarnji list. Novi Sad 1990.. 14-15. Feljton: Bosanski mitovi (1-10): (1) (S perom i kundakom). Sarajevo 10. 2611. Iz prosopografije Kosača (Jelena i Teodora).09.. Kapetan. 1996. 12. Definiranje pojmova. 73-80.

Svjetlo riječi XV/172. Sarajevo 24.. Svjetlo riječi XV/174. Sarajevo 1998. Oslobo enje 53/17340. 21-59. herceg i pataren (Ideološki stereotipi i životna stvarnost).09. (KUN) 6-7. FTS-Franjevački samostan Fojnica. Sarajevo 15.09.09. 17.. 1996. Sarajevo 18. Lovrenović Dubravko. Sabah propovijed i bosansko srednjovjekovlje. 1999. Čovječno pisanje povijesti (Moj odgovor njima). 12. Završna riječ na Znanstvenom skupu u povodu 500. 2620. 2622. 14. Lovrenović Dubravko.03.). Sarajevo 15. Lovrenović Dubravko. Stećak V/57. 11.. Forum Bosnae 7-8. 78-81. Dani VII/124. 20. 2628. 36-38. 2623. Lovrenović Dubravko. Osloboenje 54/17696.10. Kršćanstvo i barbarizacija svijeta (Uz blagdan Ivana Krstitelja u Kraljevoj Sutjesci). Putovanje posljednjeg “svetopočivšega” kralja. Oslobo enje 54/17751. 2617.. Zemlja sa tri biografije (Ekskluzivno istraživanje DANA: Udžbenici VI)... 7. herceg i pataren (Ideološki stereotipi i životna stvarnost).-2000. Lovrenović Dubravko. Oslobo enje 53/17339. Lovrenović Dubravko.248 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 1996. Lovrenović Dubravko. 1999.. Sarajevo 02. Lovrenović Dubravko. Vitez. Politička paradigma i bosansko srednjovjekovlje (U povodu teksta intervjua Envera Imamovića: Kada je osnovan prvi univerzitet u Bosni?). 551-552.. Sarajevo-Fojnica 2000.. Oslobo enje 53/17341. 2621.. 2618. Spajanje ničega s nečim. obljetnice smrti Fra An ela Zvizdovića”. Lovrenović Dubravko.11. Sarajevo-Fojnica 2000. Profetija okrenuta unatrag. BF VIII/12. 2629... Sarajevo 2000. Sarajevo 1997. Dani VII/121. Kraljica i njezin narod. obljetnice smrti Fra An ela Zvizdovića”. Sarajevo 2000. 1996.09. Dani VII/96. 1997. . (9) (Olovni vojnici i voštani vladari). 22. 2625.09.. Sarajevo 01. (8) (Izme u mržnje i ludila). 257-294. Lovrenović Dubravko.-1998. Svjetlo riječi XVI/178. (10) (Nesigurnost identiteta na mitskoj vatri). FTS-Franjevački samostan Fojnica. 2626. “Zbornik radova sa Znanstvenog skupa u povodu 500. 1996. Sarajevo 16. invazije). 1999. 1997. obljetnice smrti fra An ela Zvizdovića (1498. (KUN) 3. 2619. “Zbornik radova sa Znanstvenog skupa u povodu 500. Lovrenović Dubravko. 16. Lovrenović Dubravko. U susret boljoj prošlosti... 56-58. 2627. Sarajevo 1998.. Lovrenović Dubravko. Sarajevo 17.. 2624. Vitez. Sarajevo 07.09. 248-253. Oslobo enje 53/17342. Sarajevo 1997.

(* Jalimam Salih. 2631. Bošnjaštvo na vjetrometini”. Sarajevo 2000. 175. Markešić Luka. 1999. Sarajevo 1992. 487-493. prošlost i etnička uloga u našem narodu).12.. Zenica 1993. Lučić Josip. kraj stoljeća. 54-55. Dopuna o Branivojevićima.. “Safet Halilović. 153-156. Restitucija bosanske državnosti (Izbor priloga i dokumenata)”. zagreb 1999.03. (Reprint iz 1930. 3-15.. Bosna. obljetnice smrti Fra An ela Zvizdovića”. 2636.. Oslobo enje 53/17415.. 2638.11. Sarajevo 02.. 1996.. 275-283. Lovrenović Dubravko. pleme u Hercegovini (Poreklo. Povijest koja ne zastarjeva. 50. ČSP XXXI/3. “Zbornik radova sa Znanstvenog skupa u povodu 500. Zagreb 1996. Zenica 1992. 41.. Preporod XXXIII/1.. 2632. 19. AGM. Bosna i njezin narod. 15. Durieux. 2641. Lovrenović Ivan – Imamović Mustafa. Sarajevo 09. Lovrenović Ivan. god. 641-645. “Ševko Kadrić.. ‘Nikola Pašić’. Sarajevo 1997. Zagreb 1982.. HZ 31-32. Lovrić Stjepan. Markešić Luka. Lovrenović Ivan. KDM Preporod Zenica.. 197-206. Svjetlo riječi XV/166. 1997. 2639. Drobnjaci. Slobodna Bosna III/57. A régi Boszina. Zagreb 1994. Sarajevo 10. Knjiga 1.Društvo 249 2630. 2000. Dani VII/119.. 36. BiH kulturno-informativni centar. Lovrenović Ivan. Nov podatak o Branivojevićima. Centar za bosanske studije. FTS-Franjevački samostan Fojnica. Pozsny 1995. Tuzla 1997. (* Markešić Luka. 21. (* Krišto Jure. Drugo izdanje. 12..09. Bosnia & Herzegovina a millenium of continuity. Bosanski kralj (O drevnom refleksu čuvara Bosne). Dani VIII/173.. 2639a. Sarajevo 01..) 2635.. Luburić Andrija.. BF IV/6. Zagreb 1978-1979. Sarajevo-Fojnica 2000. Kalligram Könyvkiadó. Oslobo enje (Publisher). Posebna izdanja.). HZ 35. Helsinborg 2000. 333.) 2637.09. Ex tenebris. Lovrenović Ivan.. Hrvatski glasnik V/57. “Bosnia and its People”. Oslobo enje 55/17878. Lovrenović Ivan – Imamović Mustafa. Ko ne želi identifikaciju sa zemljom. Lučić Josip. Knjiga iz Tu manove biblioteke. 336. Avdić Edin. (KUN) 15. Sarajevski dnevnik. BF VIII/13. Lubovac Ragib. 136. Beograd 1999. Bosanska srednjovjekovna državnost u tradiciji Bosne Srebrene. 307311. Lovrenović Dubravko. 1998.) 2633. 2640. 2634. Krišto Jure. . Sarajevo 29. Samobor 1996. Markešić Luka..

Biblioteka Prošlost i sadašnjost.) (* Dedić Mehmed. Balkanica” XVI-XVII. 7-11. (Prvo izdanje. Sarajevo 1994. Most XXII/95 (6). Ogranak Dubrovnik. “Trpimir Macan... Čelebić Mirsad. Sarajevo 1995. Povijesni prijepori. 1029. Zagreb 1994. Tuzla 1995. Povijesni prijepori. Zenica 1996. Macan Trpimir.. 71-73. “Etnogeneza Hrvata”. izdanje.. Behar IV/18. 151-152. Nerazumnost optužbi (U povodu “Srbi u delima nekih hrvatskih istoričara” Jeremije Mitrovića.. Znak Bosne I/4. /Bosanski arhipelag Superanus (17-24). 115-116. Doboj 1996. Oslobo enje International. Razvoj etničkih kategorija u Bosni i Hercegovini. Zagreb 1995. Luke evan eliste iz stolnog grada Jajca.. 2643. Filandra Šaćir. Beograd 1989.. 79-85. Knjiga 6. Lukić Dragomir.. Sarajevo 1991. MH.. Novi Pazar 1996. Alispahić Nijaz. 31-40. Pogledi II/3. Tuzla 1997. Potvrda višestoljetne priznatosti (45-47).250 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Lukić Zlatko. “Atif Purivatra – Mustafa Imamović – Rusmir Mahmutćehajić.. 2650. Mostar 1997. 2646. Zagreb 1995. Značenja 25-26. Balcanica 20. Beograd 1985-1986.. Jednostrane interpretacije. Živa Bosna ’94 (Politički eseji & intervjui). Knjiga 6. Dubrovnik 1992. Načela (139141)/. 218.) 2648. Bošnjaci i/ili Muslimani!?. Mahmutćehajić Rusmir. 2642. Mahmutćehajić Rusmir. Mahmutćehajić Rusmir. 369-371. Moći sv. 2644. Sandžačke novine I/4. Podaci o doseljavanju Slavena u starijoj dubrovačkoj historiografiji. Povijesni prijepori”. Macan Trpimir. 314. 2.) . Radovi 27.-2000. 2647. Ogranak Dubrovnik. MH. Dubrovnik 1992. 2651.. Mostar 1996. Trajnost stradanja. Ogranak Dubrovnik. 57. Tuzla 1995. Muslimanska biblioteka. Kosovska etika i mit – simboli očuvanja srpske nacionalne svesti. MH.. Leda saliniana. Radio kameleon. Hercegovina 3 (11). 2652. 2645. Lučić Josip. str. Knjiga 6... Pogledi II/3. Biblioteka Prošlost i sadašnjost. Čelebić Mirsad. “Nijaz Alispahić. Jahić Adnan. 9-13. 29-31.. 2649. 65-77. Dubrovnik 1992. Dijalog Nova serija II/17. 73-113. 112-114. Sarajevo 1996.. (* Čoralić Lovorka. 399-403. O pristupu srpskokatoličkom fenomenu. 315-331). Vinicije.. Muslimani i bošnjaštvo”. Lupis B. “Trpimir Macan. MH. Bosna. Lučić Josip. 57. Macan Trpimir. Kulturna hronika Tuzle”. Biblioteka Prošlost i sadašnjost.

220. Mahmutćehajić Rusmir. izdanje. Svezak I. Herceg Bosna i hrvatska Bosna i Hercegovina u povijesti Hrvata (Priredio Tonči Grbelja). 13. Crkva na kamenu IX/89. obljetnice smrti Fra An ela Zvizdovića”. 2658. Knowledge. Mahmutćehajić Rusmir. Hodžić Kadrija. Mostar 1990. 2662. Crkva na kamenu IX/88. Mostar 1988. (Rupčići). Malović.. Mostar 1987. 8.. (KUN). Mandić Nikola..05. 105-109. Nakladni zavod MH.. Hrvatske povjesnice. 13. Mostar 1988. Mostar 1988. Sarajevo-Ljubljana 1993..Društvo 251 2653. Crkva na kamenu IX/97. Mandić Dominik. Mandić Dominik. 13. Crkva na kamenu IX/95. “Zbornik radova sa Znanstvenog skupa u povodu 500. Crkva na kamenu IX/96. Radio Kameleon-Did-Durieux. Mahmutćehajić Rusmir. (Tasovčići). Chicago-Rim 1978. Crkva na kamenu X/104-105. Fratar i sultan (Tražeći perenijalnu misao u sjećanju na susret fra An ela Zvizdovića i sultana Mehmeda el-Fatiha). Sarajevo 1998. Sarajevo 23... (* Lovrenović Dubravko. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”... Mostar 1989. Mostar 1989. Bosna i Hercegovina. 13. (Šimrakovići). Mostar 1990. Komora (311-312). 2657... Mostar 1994. Crkva na kamenu X/107. 13. 2659. Crkva na kamenu IX/90.ukić Marica.. 2. Crkva na kamenu VIII/85. 279-285. 13. Supreme Archipelago (17-24). Sarajevo 1998. Sarajevo 1998. 173-206. 13.. (Raguži.. 13. Mandić Dominik. 2656. FTSFranjevački samostan Fojnica. (Matići). Balin i Balen). 13. ZIRAL..) 2655.. 13. Komornik (312). Beograd 1999. Povijesno kritička istraživanja. Toronto-Zürich-RomaChicago 1982. 2. Mostar 1989. 2660. Mandić Dominik. 486... Odjek LI/3-4. Tuzla-Sarajevo-Zagreb 1998. Mandić Igor. Ljiljan II/22. Mostar 1988. (Ilići). 13. različita naroda.. Sarajevo-Fojnica 2000. 319. Recognition of on age – old identity (46-47). 1999. 2661. Povijesno kritička istraživanja. Lovrenović Dubravko. Bosna i Hercegovina. Oslobo enje International. Crkva na kamenu XI/109. /Bosnia. Kriva politika. (Balinovići-Balenović. 145-155. Zagreb 1990. ZIRAL. Hrvati i Srbi. Etnička povijest Bosne i Hercegovine. HM II/7-8. Crkva na kamenu XI/111-112. Feljton: Naša prezimena: (Nimčići). Ponovljeni pokop bogumilstva. 2654. 13. dva stara. 17.. . (Ostojići).. Mostar 1988. Čitanje historije i povjerenje u Bosni. Mostar 1988. Crkva na kamenu X/98.. Sarajevo 1996. Living Bosnia ’94 (Political esseays & interviews). Principles (141-143)/. (Mikulići). (Boškovići). Crkva na kamenu XV/168. (Novalići). Državna i vjerska pripadnost sredovječne Bosne i Hercegovine. BF VI/10. 13. Oslobo enje 55/18763. izdanje. (Kneževići starinom Kruševići). Svezak III.

. Rastok.. 2667. 18-19. Hrvatsko povijesno pravo na Bosnu i Hercegovinu. Margetić Lujo.) . Hercegovina 1980. 2664.. Motrišta 4.252 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Mostar 1999. Mandić Nikola. 2668.. Mandić Nikola. Odgovor na “Neka razjašnjenja o Previšićima”. 131-132.. H. Mostar 1997.. Nikić Andrija. 2527. Srpske porodice Vojvodstva Svetog Save.) 2665. Mandić Nikola. Beograd 1986. Osvit 3-4. 2672. Mostar 1998. 66-70. Humac i Ljubuški. Motrišta 11. Mandić Nikola. 153154. Crkva na kamenu XVIII/200. Zbornik 13. 13.. 2677. 1986. 587. 2663. SKZ. (* Stanić Radomir. Stećak VI/64.. Autorovo izdanje.12. Pravni fakultet u Zagrebu-Pravni fakultet u Rijeci.. rod Hercega Stipana. Motrišta 12. MH Ogranak Čitluk-Općina Čitluk. S ove strane modre rijeke. Mandić Nikola. Mandić Novak Studo. Čitluk 1998. Motrišta 3. Herceg Stipan Vukčić Kosača. Kosače-Hranić. Podrijetlo hrvatskih starosjedilačkih rodova u Konjicu i okolini. Ilići. 2669. 37-40. Mandić Nikola. 120-121.) 2671.... Srednjovjekovno hrvatsko pravo – stvarna prava. Kršni zavičaj 13. Zbornik 2. 2666. Mostar 1997. Hercegovina 1979. 2670. (* Nikić Andrija. Mostar 2000.. 2676. Laznibat Velimir. Crkva na kamenu XVII/189. Politika. (* Zovko Ljubomir. Zagreb-Rijeka-Čakovec 1983. Podrijetlo i razvitak pučanstva u Kruševu kod Mostara. Gacko 2000.. Mostar 1997. 1319... (* Sirotković Hodimir. 2673.. Motrišta 7. Velika gospoda sve srpske zemlje i drugi prosopografski prilozi. Mandić Nikola. 196-203. Sveučilište u Mostaru-MH Ogranak Mostar. T. 614. Mandić Nikola. Mandić Nikola. Mandić Nikola. Brotnjo. Mostar 1999. Mar J. H.. Komlinovići. T. 120-126. Balinovići. 184.) 2675. Podrijetlo hrvatskih starosjedilačkih rodova u Mostaru.-2000.. Mostar 1996. Mostar 1999. Mostar 1997. Mostar-Konjic 2000. Beograd 20. 114-115. Mostar 1997. 13. 249-253.. 12. 237. Motrišta 3.. Kršni zavičaj 12. Mandić Svetislav. 2674. Mar J. Zagreb 1983. Sarajevo 1999.

Ante. Marijanović Zdravko.. 192-195.. 2686.. IG 1-2. 147-159. 33-36. (* Strčić Petar.. Beograd 1994. Hrvatsko srednjovjekovno pravo – vrela s komentarom. Knowledge. Humski zbornik 4. MH Mostar. Margetić Lujo. Biblioteka (P)ogledi. Bilten FTS XXIII/1. Markotić F. Dinastija (154). Markešić Luka. Livno 1995. 441-465. 269-271. Hrvatski pravni običaji. Dijagnoza – nalazi – terapija. Sarajevo 1980. Knjiga 1. Nastanak i razvitak srednjovjekovnih država i prava jugoslavenskih naroda.. 253.) 2682. Lujić Božo. Knjižnica “Pravda i mir”. 304. 2684. 25. 104-105. Beograd 1999. 'Slava’ i Hrvati u Hercegovini. . (* Mešanović Sanja. Sarajevo 1995. Nekoliko napomena o etnogenezi jugoslavenskih naroda. Dijalog Nova serija I/3-4. Sarajevo 1995. Marjanović-Dušanić Smilja. Općina Stolac. Stanovništvo Bosne i Hercegovine – osnovne karakteristike razvoja naseljenosti i broja stanovnika. Bosna Srebrena XLVI/4. Marijanović Bernard.. 15-105. Knjižnica “Pravda i mir”. 125. Samobor 1996.. Vladarske insignije i državna simbolika u Srbiji od XIII do XV veka. 2680. Kruna (334-335). Beograd 1994. 487493. GP 24. Ivanković Željko. Svjetlo riječi. 2679. Stećak II/21.. 2681. 175-179. Svjetlo riječi XIII/152. Sarajevo 1995. Zagreb 1990. Mostar 1999. 2683. 641-645. (* Premec Vladimir. Sarajevo 1995. Hrvatski narodni godišnjak 1999. Margetić Lujo – Maršalevski Apostolova Magdalena. Grafocolor Zagreb. Zagreb 1994. Dijagnoza – nalazi – terapija”. Sarajevo 2000. Mikulić Planinka. BF VIII/13... “Stolac u povijesti i kulturi Hrvata”. obljetnicu Povelje Kulina bana)... Kulin ban – povijest i legenda (Uz 800. Krišto Jure. ČSP XXXI/3.) 2685. 276-278. Zagreb 1995. Samobor 1996. Moderna vremena Zagreb. Marjanović-Dušanić Smilja.. ŠK. 45-71. 2688. Zagreb 1988.) 2687. 103-105. Margetić Lujo. Knjiga 5. Povijest države i prava naroda SFR Jugoslavije”. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Sarajevo 1998. Bosna ostaje bez svjedoka (s demografsko-političkog vidikovca).. “Luka Markešić. Krišto Jure. Ivanković Željko. 22. Abandžak Stipo.. Svjetlo riječi.. Zagreb –Stolac 1999. Markešić Luka. Zagreb 1999. 2689. Godina 46. HZ 45 (1992). zagreb 1993.. “Hodimir Sirotković – Lujo Margetić. Bilten FTS XXIII/1. AV 37.Društvo 253 2678. Zagreb 1990.. 1-11.. Slučaj Bosna. Markotić Ante. Rad JAZU 451. Pojava i utjecaj Dubrovčana na život u srednjovjekovnom Kreševu. Margetić Lujo. Knjiga 5. Slučaj Bosna.

160-161. Biblioteka Svjedočanstva.njihov uticaj i posljedice na demografska kretanja i promjene u našoj zemlji. ni vlasnika. "Simpozijum: Vlasi u XV i XVI vijeku". 16-20. Raskovnik XXIII/87-90. Naslednik (433-434). 99. dvorski knez (143144). i 27. JIČ XVII/1-2. Družina (169-170). Vlaštak ne označava ni roba. 2692. Beograd 1997. l.. 26. 113-129. Nasle e (434). Društvo srednjovjekovne Bosne. Sarajevo 1978.”. 9-34. Mijušković Slavko. 231. 127-147. 1-2 (1990) Beograd 1991. “Istočna Bosna i Sandžak (Znanstveni skup). Kum. ni voćnjak . 7. (* Mišković Sonja. Podgorica 2000. 2698. Beograd 1994. 201-242. O antropološkoj metodologiji terenske obrade skeletnih nalaza.. Poznati Bošnjaci Sandžaka i Crne Gore (Od Ahmed-paše Hercegovića i Vehbi Šemsekadića do Rifata Burdžovića i generala Sefera Halilovića). Peharnik (509-510). maja 1994. Plemstvo (523-524).. ni toponim. Putovanje po Crnoj Gori i Hercegovini (Prevod sa francuskog Nada Jovović).. Ljubljana 1978. Mara Hrebljanović. 675. 29-35. Migracije i Bosna i Hercegovina". Vlastelčići (8789). IG 1-2. Vražda (106-107). Zajednička sudbina Bošnjaka i Albanaca kroz historiju.. Stanovništvo 28-29/3-4. Vlastela (86). “Migracioni procesi i Bosna i Hercegovina od ranog srednjeg vijeka do najnovijih dana . Sarajevo 1996. Zgodovinsko društvo za Slovenijo. Sarajevo 1996. Memić Mustafa. CID. Mikić Živko. Me edović Šefko. Godišnjak CBI XVI/14.. Convegno degli storici Jugoslavi ed Italiani. kumstvo (343-344)... Sluga (674-675). Beograd 1999. Kmet (298-299). Memić Mustafa.. Vojvoda (96-97). Ljubljana 1978. 2694.. Institut za istoriju-Institut za izučavanje nacionalnih odnosa. Odjeljenje društvenih nauka 22. 277-279. “Migracije Slovanov v Italijo – Le migrazioni degli Slavi in Italia.254 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Mihaljčić Rade. Boljar (56). 2701. Sarajevo 1983. Veliki (71-72). 2690.) 2696. (Uredil – A cura di: Ferdo Gestrin)”. FPN. 23.) 2695. “Bosanska srednjovjekovna država i suvremenost (Zbornik radova)”. 2699. u Sarajevu. Matica d. Beograd 1999. Mihaljčić Rade.-2000.. Knowledge. zasjedanje jugoslovansko-italijanske komisije za zgodovino – 7. Knez (299-301).. Dvorski. 2697. 2691. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 2693. 195-196. Vladarska titula gospodin. (* Mihelič Darja. ni kućnu poslugu. Marž Pjer.. Beograd 1979. ZČ 32/1-2. ni kmeta. . 117-131. X 1989. Mihaljčić Rade. Spremić Momčilo. Radovi ANU BiH 73. Sarajevo 1990. Gospodin (121). Udruženje Bošnjaka porijeklom iz Sandžaka..već vlaha. Danica 7 (za 2000). Brat (63). Sarajevo 1998. j.. 2700. Stavilac (693-694). Titule (732-734). Prezimena izvedena od titula. Mihaljčić Rade.

2711. 217-226. 315-331. Mišić Siniša. Mitić Ilija.or ević Nada. 574. Pjesma stvorenja. 2716. 18. 2713... Beitrag zur Anthropologie spätrömischer bis spatmittelalterlicher Bevölkerungen Jugoslawiens. 85-87. Biblioteka Čovek i reč. 97. Mikić Živko. Prvi pokušaj socijalne stratifikacije srednjovjekovnih stećaka. Ugarci/Trebinje – antropološki sadržaj tumula XI. Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture. 2712. 205-222. 2704. Mikić Živko. Split 1983. Antropološki prikaz srednjovjekovnog stanovnika Ričica.. 2706. Pripaša (584-585). Pravoslavna Dalmacija (Istorijski pregled). O izbjeglicama iz zale a na području Dubrovačke Republike. Anali 17. Duvno 1986. Miroslav.. Beograd 1985-1986. “Ričice – nekropola stećaka”. Imigracijska politika Dubrovačke Republike s posebnim obzirom na ustanovu svjetovnog azila. 27-33 + 2 table slika. Vlastelinstvo (89-91).. IRO Vuk Karadžić. “Radmila Pešić – Nada Milošević. Satnik (650). Knowledge. Beograd 1991. Godišnjak CBI XXIV/22. Balcanica 16-17.or ević. Srbi u delima nekih hrvatskih istoričara. Sveta baština V/37. 14-15. 2703. Milaš Nikodim. BiH Kult II/2. Rezultati antropoloških istraživanja ranosrednjovjekovne nekropole u Koritima kod Duvna. 139-149. Mitrović D.. Povesna sfera. Mikić Živko.. Dinarski antropološki tip sa srednjovjekovne nekropole Raška Gora – stećci kod Mostara. Sarajevo 1999. Mikić Živko. Naučni krug 1... 2708. 2710. Jeremija. 223-280+10 tabli. Antropološka zapažanja o skeletu Vignja Miloševića. Beograd 1989. 2715. Diagramme und Dendrogramme). Herceg Stjepan. Mitić Ilija. 2707. 2705. Mikić Živko. Stefan Vukčić Kosača. Trebinje 1979. 5-109 + Anhang I (Fototafel I-C + Anhang II: (Verbreitungskarte. Tribunia 5. Feljton: Veliko stoljeće (1).. ZFF Serija A: Istorijske nauke 19. Milošević. Sarajevo 1986. 45-59. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Sarajevo 1978. GZM (A) 33 (1978). . Posebna izdanja 1. Godišnjak CBI XVII/15. 2709.. Sfairos. Godišnjak CBI XXII/20. Beograd 1997. ZFF 17. Mikić Živko. 125-163. Dubrovnik 1979. Mikulić Planinka. Beograd 1984. Mikić Živko..Društvo 255 2702. Narodna književnost”.. Sarajevo 1986.. 2714. Sarajevo 1979. Beograd 1999.

Savez arheoloških društava Jugoslavije-Muzej grada Beograda. 166 + 1 karta. (* Trifunovski F. Srpstvo Dubrovnika. FPN. 2724. Sarajevo 1996. Bibliografija seobe naroda u Jugoslaviji.. Mostovi XIII/60.256 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Bibliographia archaeologiae Iugoslaviae. SSDSV 7. Islamizacija u Novopazarskom sandžaku.. Balcanica 20.. Mušović Ejup. 2727. 2722. Jeremija.. Beograd 1980... 212. 303. FPN. 105-114. 2719. III-VIII.) 2729. Mrkobrad Dušan. Jeremija. Balcanica 20.. Učebno-metodičeskoe posobie. 395-398.. 2725.. SKZ-Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Beograd 1984. Nalić Zahid. Narodnosna svest u Srba. Beograd 1979. Neki sociološki aspekti urbanog u srednjovjekovnoj Bosni. Dobojske novine I/5. Moskva 1978. Biblioteka Studije i monografije. Mitrović D. “Bosanska srednjovjekovna država i suvremenost (Zbornik radova)”. Odgovor na odgovor dr Nikše Stančića. Narodna knjiga. Mrkobrad Dušan. Beograd 1989. Horvati i serbi. Kabes II/13.. Jeremija. Mitrović D. SANU. Mitrović D. Doboj 1996. Moskolenko Evseevič Anatolij. Pljevlja 1981. Balcanica 11. Vozniknovenie i razvitie feodalnih otnošenij u južnih i zapadnih slavjan. 72-74. Moj odgovor dr Josipu Lučiću. 2728.. 2720. Etnički procesi i etnička struktura stanovništva Novog Pazara.. Mitrović D. 405-413. Heretici. Beograd 1989. Posebna izdanja 19. 16. 2721. Mulić Jusuf. Bibliografija seobe naroda u Jugoslaviji. Mostar 1996. Prijepolje 1979. Musabegović Nijaz. 99-105. Mulaibrahimović Halim. Stanić Radomir. 72-79. Etnografski institut.-2000. Beograd 1984. Sarajevo 1996. Glasnik SAD 1. 2717.) 2723. Mušović Ejup. Jeremija. . 2718. 221. Posebna izdanja 2. Beograd 1992.. Jovan. Feljton: Sarajevo – grad izme u Istoka i Zapada (3): (Vjerske zajednice). Beograd 1994. 43-44. Predgovor. “Bosanska srednjovjekovna država i suvremenost (Zbornik radova)”. Savez arheoloških društava Jugoslavije-Muzej grada Beograda. (* Trbuhović Leposava. 2726. Beograd 1989. vjera i nevjera.

Balkanskie issledovanija 7. Naumov P. Balkanskoe krestjanstvo v feodalnoi sisteme XII-XV vv (K voprosu ob evolucii krestjanskih kategorii i povinnostej v južnoslavjanskih stranah i v severnoj Albaniii). 1985. etnogr. Vološskaja problema v savremennoj jugoslavskoj istoriografii. Naumov P. 16. Dinamika foedalnogo stroja Serbii i Bosnii (V ocenke sovremennoj jugoslavskoj istoriografii). 2741. Jevgenij.. 19. Slavjano-vološskie svjazi. Bosanski i humski vlasteličići (Prilog istoriji feudalne staleške terminologije XIV-XV vijeka).. 2732. političeskoj i kulturnoj istorii jugo-vostočnoj Evropi”. Jevgenij.. Gosudarstvennaja vlast i soslovnoe delenie feodalnogo klassa na Balkanah v XIII-XV vv.. 2137. 94-117. Veronež 1980.. Etničke predstave na Balkanu u epohi ranog srednjeg vijeka (po materijalima ‘Ljetopisa popa Dukljanina’). Sarajevo 1994.. 2740. Balkanskie vlahi i formirovanie drevnoserbskoi narodnosti. Voprosi istorii slavjan 6. (K istorii feodalnoj socialnoj terminologii i ierarhii). 11. Etničeskie predstavlenija na Balkanah v epohu rannego Srednevekovja (po materialam ‘Letopisi popa Dukljanina’). Naumov P. Nametak Fehim.. 241-264.. Sarajevo 1989. 24-33.. Jevgenij... kultur. 13. Dijalog XIII/1-2.. 2739. Doboj 1998. (4) Dobojske novine III/34. Processi razvitija etničeskogo samosoznanija v Serbii i Bosni v XII –XIV vv. 29-38. Etničeskaja istoria vostočni romancev. 2731.Društvo 257 2730. “Razvitie etničeskogo samosoznanija slavjanskih narodov v epohu zrelogo foedalizma”. Moskva 1984. 14-29. Moskva 1982. Sov. Moskva 1978. Naumov P. (K probleme formirovanija rannofeodalnih narodnostej). Naumov P. Moskva 1979. 2735. Balkanskie issledovanija. Naumov P. (2) Dobojske novine III/32. GDI BiH 28-30 (1977-1979). Jevgenij. 10. Jevgenij. 2737. Jevgenij. Drevnosti srednie veka. Istorija. Doboj 1998.. . Naumov P. Znameniti Bošnjaci u vrijeme osmanske vlasti. Jevgenij. Naumov P. 2736. Nalić Zahid. 2738. Jevgenij.. 2733. Jevgenij. Naumov P. Naumov P. Doboj 1998. Feljton: 1415-ta (1-4): (1) Dobojske novine III/31. Jevgenij. etnografija i folklor slavjanskih narodov. Vipusk 9. Etničeskoe samosoznanie južnih slavjan v VII – X vv.. 1861. Doboj 1998.. Muallim 20-21. 234-246. Kišinev 1978. 2734. Sarajevo 1979. “Voprosi socialnoj. 2535. 1. Moskva 1989. (3) Dobojske novine III/33. 199-217.

. FPN. Knjiga 496. Tuzla 1999. 2752. i 27. stoljeća do danas. Sarajevo 1996.. Neka zapažanja o srpsko-pravoslavnoj duhovnosti u Bosni i Hercegovini u osmansko-turskom vremenu. “Ratni kongres bosanskomuslimanskih intelektualaca 22. Institut za istoriju-Institut za izučavanje nacionalnih odnosa. 31-41.. 1-61.njihov uticaj i posljedice na demografska kretanja i promjene u našoj zemlji.. Nuhić Muhamed. Istorija i tradicija – izabrani radovi. Trebaju li se Hrvati BiH odreći ljiljana. Niškanović Miroslav. 2747. Migracioni procesi i Bosna i Hercegovina od ranog srednjeg vijeka do najnovijih dana . 478. GZM (E) 38.. 26. 2745.. "Migracije i Bosna i Hercegovina".. Pledoaje za istraživanje komunikacijskih tokova u bosanskom srednjovjekovlju.. “Bosanski duh”. beograd 1983. Okrugli sto ‘Tragom bosanskohercegovačke prošlosti – o urbanom biću BiH’. Kolo 75. . Sarajevo 1990. 108-110. Sarajevo 1983. 201-209. Sarajevo 1990. O srednjovjekovnom bosanskom gra aninu. i 27. “Bosanska srednjovjekovna država i suvremenost (Zbornik radova)”. Sarajevo 1996. 8. 2742. Nilević Boris. Odbor savjetovanja Bosna i Hercegovina – mogućnosti i perspektive razvoja 3. 29-36. Prezimena zapadne Hercegovine. 2749. Sarajevo 1997. Nosić Milan.258 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 126.. Hercegovina 1980. Porijeklo stanovništva Drežnice. Beograd 1982. simbola obitelji Hrvatinića?. 2750. "Urbano biće Bosne i Hercegovine". "Migracije i Bosna i Hercegovina".njihov uticaj i posljedice na demografska kretanja i promjene u našoj zemlji. Iz migrantske psihologije srpskog naroda u Bosni i Hercegovini u XV i XVI stoljeću. X 1989. Nilević Boris.. 2746.. Nižić Nedeljko. Rijeka 1998. 52-59.”. Kršni zavičaj 13. Nilević Boris. Bosna – stara evropska zemlja. 51-56.. u Sarajevu. 2748.. u Sarajevu. SKZ. VKBI. X 1989. Nezirović Muhamed. (Priredio Sima Ćirković).-2000. Migracioni procesi i Bosna i Hercegovina od ranog srednjeg vijeka do najnovijih dana . Niškanović Miroslav. Hrvatski glasnik VII/83. Iseljavanje hercegovačkih katolika od 15. POF 42-43. Institut za istoriju-Me unarodni centar za mir. 66-71. decembar 1992. IG 1-2. Sarajevo 1995. Institut za istoriju-Institut za izučavanje nacionalnih odnosa. Nikić Andrija.) 2753. Novaković Stojan.. Skupno misliti Bosnu. 2743. Pregled etnoloških istraživanja migracija i porijekla stanovništva Bosne i Hercegovine. 53-55. Sarajevo 1994. (* Pavlović B. 26. 2751.. Nilević Boris. 2744.

14-15. 484. Bošnjački memento (155-183). Tribina 80. Sjedinjeni etnokorijeni Bosanskih Muslimana (95-96). 2755. Omerbašić Ševko. Bošnjaštvo i bosanstvo (141-153). Č. Bošnjačka pismohrana I/1-4.) 2758. 2761. Zagreb 1990. Bošnjaštvo i bosanstvo. Islam prije dolaska Osmanlija u našim krajevima. Pregled LXIX/2..Društvo 259 2754. Behar VI/32-33. 2763. VKBI.. Rama i njeno stanovništvo. Narodne pripovjetke i predanja iz Drežnice. dr. Izbrisana prošlost.. Zagreb 1997. 2765. VKBI. Duraković Enes. Sarajevo 1994. 43-46.. Mešihat Islamske zajednice u Hrvatskoj. “Povijesnoteološki simpozij u povodu 500 obljetnice smrti bosanske kraljice Katarine”. 2760. VKBI. Sarajevo 1990. 2756.. (Priredio Alija Isaković)”. 2757. Sarajevo 1996. Sarajevo 1979.. Isaković Alija. Bošnjaci u Hrvatskoj. 18. Povijesna utemeljenost Muslimana – Bošnjaka u Hrvatskoj. Zagreb 2000.. 21-29. Zagreb 1999. 12. Okuka Miloš. Zagreb 1999. VKBI. Tribina 69... (* Jeleč Sead. “O ‘nacionaliziranju’ Muslimana (101. Odjek XLIII/10. 11. Diskusija. Preporod XXI/474. Sarajevo 1998. 356-373. 155-183. Oslobo enje 47/15013. Numić Hajrudin. 2759. Odjek XLIII/10. 14-15. 2766. 16. Markešić Ivan. Bošnjačka polazišta i bošnjački pogledi (75-78). Odjek XLIII/10. Odjek XLIII/10. Tanković Šemso.04. 233245.. Omerbašić Ševko. 375. GZM (E) 37.”. godina afirmiranja i negiranja nacionalnog identiteta Muslimana). Bošnjačka pismohrana I/1-4. . Sandžak IV/58-59. Palavestra Vlajko. Sarajevo 1990.. Odnosi muslimana sa Slavenima prije turskih osvajanja na Balkanu i kontakti Južnih Slavena i Arapa. Biblioteka Arabeska 10... Globus. Omerbašić Šefko.. 46. Omerbašić Ševko. H. Hajrudin Numić 1920-1960”. “Čovjek uzoritosti. Sarajevo 1990. 165-188. 14.. Palavestra Vlajko. KS-FTS. Prof. 16. Zagreb 1999. 2762. Šta Bosanski Muslimani (Bošnjaci) jesu i šta im se doga a? (56-60). Omerbašić Ševko. Biblioteka Posebna izdanja. 41-42.. 15. Glasnik VIS-a u SFRJ LI/4. Tri tačke muslimanskog koda (91-94).. Sarajevo 1982. Pejanović Mirko. Behar IX/48-49... Novi Pazar 1995. decembar 1992. 1990. Sarajevo 1979.. Omerbašić Ševko. Numić Hajrudin. Sarajevo 06. Sarajevo 1988. 271-280. (* Muftić Osman. Šta Bosanski Muslimani (Bošnjaci) jesu i šta im se doga a?.. Sarajevo 1990. Islam i muslimani u Hrvatskoj. Numić Hajrudin. Sarajevo 1998. 43-44. “Ratni kongres bosanskomuslimanskih intelektualaca 22. Sarajevo 1990.) 2764.

Ljiljan IV/152. 1995. 16.. Pandžić Stjepan Bazilije. Feljton: Devet stoljeća bošnjačkih ratovanja u Evropi.10. 12.. Klub Bošnjačkog udruženja pravnika KDB Preporod.12. 22-23.. Godišnjak CBI XXX/28. Pavković F. 2777. razvoj i aktualna zbivanja). Nikola. Knowledge.. 22-23. Sarajevo 2000. (7) Bošnjaci uspinju Osmansko carstvo na vrhuncu slave). (6) Bosanski ejalet veći od Bosanskog kraljevstva).-2000. Primorje. Sarajevo 04.. Tuzla 1996. GZM (E) 39. Sarajevo 1996. Palavestra Vlajko. 2772. Vojna biblioteka 23. Pasarić-Dubrovčanin R. Stonski rat. (3) (Bosna izgra uje svoju nezavisnost). Pelesić Muhidin. Ljiljan V/154.) . Srpska pravoslavna episkopija zagrebačka.. Oslobo enje 52/17007. Dnevni avaz III/441. Pašić Hilmo. 1997. 22-23.. Srpsko-pravoslavno žiteljstvo zapadnih krajeva Dubrovačke Republike do u 14. Staro hercegovačko "pleme" Krmpotići.. 19. 2223. Sarajevo 1995.. Porijeklo stanovništva Rakitna. Ljiljan V/ 156. 22-23.. Pašić Ibrahim. Palavestra Vlajko. Oslobo enje 53/17419.. Naša ognjišta XXI/176. 2770. Ljiljan IV/151. 13. Iz povijesti hrvatskog naroda. Tuzla – Odbrana kontinuiteta državnosti Bosne i Hercegovine. Generalštab Armije BIH. 2768. Sarajevo 1995-1996. 2769. (5) (Prihvaćanje islama ključno je obogatilo bošnjačku budućnost). Država Bosna i Hercegovina (Nastanak. Preporod XXX/681. Bosnia ars. 2771. Bošnjaci sa prezimenom Brutus iliro-romanski korijeni na tlu BiH stari 2000. Sarajevo 14. Beograd 1999. Euforični postupak (Nelegalno iznošenje iz BiH posmrtnih ostataka posljednjeg bosanskog kralja Stjepana Tomaševića). Palavestra Vlajko. Pelesić Muhidin. Pandurević Tatjana. Sarajevo 1996. 2775. 568-571. 1-142. Sarač Edina. Sarajevo 1995. Uprava za politička pitanja.. Ljiljan V/157. Tomislavgrad 1991.. 24-25. Bošnjaci na svjetskim ratištima. 54. “Svatovska groblja” – problemi istraživanja. 113-116. 2774. 2767. Pašić Dževad. Zemlja izme u istoka i zapada. Ljiljan IV/153.. Sarajevo 1995. Sarajevo 30.01. (2) (Islam u Bosni prije dolaska Osmanlija). 29.. stoljeće – Ston. Sarajevo 1984. 27. Mostar 1987. Sarajevo 1996. Hercegovina 6. Zagreb 1983.. 2778.. 22-23. Pravo prvokupa. Visoko 1995. 103-116..260 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. godina.. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Sarajevo 1992-1997. Edicija Dokumenti. 2776.. (4) (Nastanak i uspon bosanskog kraljevstva). Ljiljan V/155. 1996. Aziji i Africi (1-7): (1) (Iskorak Bosne i Bošnjaka iz povijesne sjenke). 2773. (* Nilević Boris. 367.. Sarajevo 1996. 87.

. Novi Sad 1987. Sarajevo 1996. Pelidija Enes. drevni i autentičan narod). 17. 2787. 21-27. Feljton: Legende iz vareškog kraja (4-5. 32-34.. 2789. 2786. 2788. Hrvatski glasnik VIII/96. Bobovac III/29. Sarajevo 1998.. Pelesić Muhidin. Vareš 1997. 2781. Srednjovekovni vlasi na teritoriji današnje Crne Gore – primer Ri ani. Perić or e. 15.. 28-29.. Sarajevo 1996. “Srednjovjekovna istorija Crne Gore kao polje istraživanja”. Aziji i Africi: (Iskorak Bosne i Bošnjaka iz historijske sjenke) (1-5): (1) Prva linija V/40. Katarina Kosača. Feljton: Evropski muslimani od Andalusa do Bosne (2-3): (2) (Ratoborno rivalstvo kršćanskog Zapada spram muslimana). 58-59. 2784. Nacrt istorijske bibliografije o srpskoj srednjovekovnoj ženi (1158/9-1459-1521).. Ljiljan VII/280. RIZ BiH. 2783. Bobovac IV/46. Feljton: Devet stoljeća bošnjačkih ratovanja u Evropi. (3) Prva linija V/42. 2790. 2785. Sarajevo 1998. 11.. Podgorica 1999. 229-264. 28-29. (10) (Jelena Gruba). (5) (Radakovo izdajstvo). Sarajevo 1994. Petrović Marica. Bosanska vojska – važan faktor na ratištima srednjovjekovne Evrope. Geneza bosanske državnosti. Petković Toni. . IČ 32 (1985). Ljiljan VII/279. Sarajevo 1996. Knjiga 3. Sarajevo 1998.. 95-102.. Vojna biblioteka 1. (5) Prva linija V/44. Beograd 1986. Armija BIH. FPN. “Bosanska srednjovjekovna država i suvremenost (Zbornik radova)”. Tuzla 1999. Pelidija Enes. Istorijski institut RCG. Sarajevo 1996. 91-97. 357-372.. 32-33..Društvo 261 2779. Hrvatski glasnik VII/84. Prusac 1995. (3) (Bošnjaci. Kratak pregled bošnjačkog jedinstva kroz historiju. Pelesić Muhidin. izdanje. Tuzla 2000.. (2) Prva linija V/41. Vareš 1997. “Ajvatovica ‘95”. Zbornik MS za istoriju 35. Muftijstvo Travnik. 10. izdanje 1993) 2.. Pelesić Muhidin. Bobovac III/30. 10): (4) (Gradnja grada Bobovca).. 11. Zbornik radova sa Okruglog stola Istorijskog instituta. (4) Prva linija V/43.. Pelidija Enes. (1. Petrović ur ica. Dubrovačke arhivske vesti o društvenom položaju žena kod srednjovekovnih Vlaha. Press centar.. Sarajevo 1996. 2780. 5-25. Sarajevo 1996. Obilježen dan Katarine Kotromanić-Kosača.. 189-208. Takvim za 1999. 58-59.. 2782.. 28-29. Vareš 1998.. Petrović ur ica. Petrović Marica. O historijskim aspektima formiranja Armije BIH. “Borac Armije Republike Bosne i Hercegovine”.

.262 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Puljić Ivica. “Postanak i razvoj srpske nacije (Neki metodološko-teorijski problemi u izučavanju postanka i razvoja srpske nacije)”. Mostar 1996. 2792. “Zbornik radova sa Znanstvenog skupa u povodu 500. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”. Titograd 1978. Mostar 1997. Vera.. Puljić Ivica. Crkva na kamenu XVII/186. 80. 2796. Puljić Ivica. godina afirmiranja i negiranja nacionalnog identiteta Muslimana). Mostar 1996. Mostar 1982. PCC Me ugorje... Nacionalni i politički razvitak Muslimana. Vinica. Studenci 1995. Puljić Ivica. Istorijski zapisi XXXI/4.. Beograd 1979. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 2794. Hrvatska obzorja VI/1. 2793. Crkva na kamenu XVII/186. 75-77. Globus. Knowledge. Najstariji korijeni Puljića. Sarajevo 1993. novembra 1978. 2800. Odgovor ipak nije odgovor!. 2803. 2791.. 151-172. 13. Odjeljenje društvenih nauka 3. Titograd 1981. “Povijest Bosne i Hercegovine”. 2798.-2000. (Priredio Alija Isaković)”. Crkva na kamenu III/23. Knowledge. godine). .. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Purivatra Atif. 11. IRO Narodna knjiga-Marksistički centar CK SK Srbije. 2795. Puljić Ivica. Hrvati dubrovačkog zale a.. 13. 11-19. 2801. Popović Radomir – Ćirković Sima. FTS-Franjevački samostan Fojnica. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. Titograd 23. Crkva na kamenu XVIII/201. i 24. 2799. SarajevoFojnica 2000. Beograd 1999.. CANU. “O ‘nacionaliziranju’ Muslimana (101. obljetnice). Popović Anto.) 2797. 188-191. Ministarstvo ObraneMinistarstvo Odbrane RBIH. "Predmet i metod izučavanja patrijarhalnih zajednica u Jugoslaviji". “Podsjetnik i kalendar”.. Biblioteka Posebna izdanja. 208-218. (Radovi sa naučnog skupa. Beograd 1999. Naučni skupovi 7.. obljetnice smrti Fra An ela Zvizdovića”. Neka razjašnjenja o Previšićima. 107-128. 283... 2802. 401. Zvizdovićevo djelovanje u svjetlu biblijskih paralela (Refleksije u povodu 500. (* Pejović oko. Split 1997. Kraljica Katarina Kosača. 14. Zagreb 1990. (Uredio Milenko Brkić). Petrović Vladeta.

Muslimani. Sarajevo 1991. 2811. Ana Kantakuzina – vizantijska nevesta u kući Kosača. Radić Radivoj. Bosna. Purivatra Atif – Imamović Mustafa – Mahmutćehajić Rusmir. 34.Hadžijahić Muhamed)”. Bosna. Akademično izdateljstvo ‘Prof.. 2812. Muslimanska biblioteka. 34. Bosna. 119-137.. Zbornik za istoriju BiH 2. Marin Drinov’. Sarajevo 1997. “Atif Purivatra – Mustafa Imamović – Rusmir Mahmutćehajić. Muslimani i bošnjaštvo”. Radusinović S. Sarajevo 1991. Muslimani i bošnjaštvo. otrazeni v literaturni pametnici). Sandžak III/53. 33. . Pavle. 32-33. Sarajevo 1990. SANU. Feljton: Porodica Isa-bega Ishakovića u Sarajevu (1-4): (1) Muallim 57.. 9-57.. Istina o BiH I/3. Feljton: Bosna i Sandžak (1-2): (1) Sudbina Bošnjaka na Sandžaku i u istočnoj Bosni). Sarajevo 1997. “ABC Muslimana (Priredili Purivatra Atif . 123. 2813.Hadžijahić Muhamed)”.. 2814. Bosna. O nacionaliziranju Muslimana (O “Bošnjacima” i “bošnjaštvu”). 122-130. 2805.”. “Srednovekovite Balkani (Politika. 161-174. Raguž Željko. (2) Muallim 58. 86-93.. Leksykon tradycji chorwackich. (3) Muallim 59. Muslimanska biblioteka. Odeljenje društvenih nauka 80. Sarajevo 1994. Redžepagić Bajram. religija. O nacionalnom fenomenu Muslimana. Novi Pazar 1994. (2) (Vjekovima pod terorom Srbije i Crne Gore). 2815.. Motrišta 4. Slawistyczny ósrodek wydawniczy. Račić Senka. 1415. “Istočna Bosna i Sandžak (Znanstveni skup).. Posebna izdanja 515. Sofija 1999. Redžepagić Bajram.. kultura)”. Bibliografija Muslimana. Insignia regalia balcanica (Nabljudenija vrhu vladatelskite simvoli. Purivatra Atif. Sandžak i Bošnjaštvo. 23. 2816. Purivatra Atif – Hadžijahić Muhamed. 19. (4) Muallim 60.. 61-189. Rapacka Joanna.Društvo 263 2804. 13-29. Sarajevo 1997. “ABC Muslimana (Priredili Purivatra Atif . 2810. Beograd 1978. 19... godine. 2808. Srpskocrnogorska indoktrinacija na osnovama mitomanske svijesti i genetske paranoje.. Istina o BiH I/4. Muslimanska biblioteka. Sarajevo 1996. Stanovništvo Crne Gore do 1945. 2806. Rahić Esad. Mostar 1997. Udruženje Bošnjaka porijeklom iz Sandžaka.. Bosna. Beograd 1997. 2807. Warszawa 1997. Sarajevo 1990. Muslimanska biblioteka. 2809. Rakova Snežana.. Sarajevo 1997. Institut po balkanistika pri BAN. Sarajevo 1994. Purivatra Atif – Imamović Mustafa – Maglajlić Munib – Kučukalić Zijo. maja 1994.

Novi Sad 1983. godina afirmiranja i negiranja nacionalnog identiteta Muslimana). 371-373. Užički zbornik 18. Runje Petar. (* Marković Vojislav.. Nijemci u Bosni. 2817. Sarajevo 2000. Naša ognjišta X/59.. U Kreševu još živi uspomena na bosansku kraljicu Katarinu. Isakovci – novo nacionalno ime jugoslovenskih muslimana (predlog).. izdanje. Zagreb 1990. bošnjačke nacije. Bijelo Polje 1983.. Sto godina muslimanske politike u tezama i kontraverzama istorijske nauke (Geneza ideje bosanske. S.. Redžić Enver. Rudić Petar. Beograd 1988. Richembergh Beus Goran. Mostovi XXII/114-115. Društveno-istorijski aspekt ‘nacionalnog opredjeljivanja’ Muslimana Bosne i Hercegovine. (2. O nacionalnom imenu Muslimana s osvrtom na knjigu Ćamila Sijarića Herceg-Bosno i tvoji gradovi. Sticanje poseda kao vid imigracije balkanskog stanovništva za Ugarsku u srednjem veku..) 2827. 2818. Marković Vojislav.. “Zbornik radova X kongresa istoričara Jugoslavije”. Ravne Rijeke 1987. Sarajevo 2000. ANU BiH-Institut za istoriju. Redžić Enver. “Religija i državotvornost. (Priredio Alija Isaković)”. 129-133. 2823.. 17. 623. Centar za filozofska istraživanjaMe unarodni centar za promociju interreligijskog dijaloga. “O ‘nacionaliziranju’ Muslimana (101. Odjeljenje društvenih nauka. SIJ.. Rudić Petar. Knjiga 31. Pljevlja 1990. 2820. Obrana Herceg-Bosne 1. Duvno 1980. Rendić-Miočević Ivo... 2825. Sarajevo 1996. ponude i mira ‘Zajedno’. Književni krug. Zlo velike jetre. Globus. 107-112. 2822. 80. Redžić Enver. Stručna knjiga. 2824. Muslimana i Srba.. Rotim Karlo. Revija slobodne misli 29-30. 2826. Bibliografsko-genealoška beleška o ugarskoj kraljici Jelisaveti Kotromanić (Povodom sto pedesete godišnjice ro enja Ilariona Ruvarca). 1997. 449. 15.264 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Povijest i nepovijest Crnogoraca. Posebna izdanja 106. . 149-157.. Široki Brijeg 1997. 13-18. Rokai Petar. Zagreb 1995. Beograd 1998. bošnjačke nacije). 10-12. Hrvata.) 2828. 2821. Biblioteka znanstvenih djela 85. B.-2000. Tri hrvatske plemkinje franjevačke trećoredice. Split 1996. Zbornik MS za istoriju 28. Kačić 29. 220. Rokai Petar. Geneza ideje bosanske. Titovo Užice 1989.. 2819. Deklaracija za svjetsku etiku”. 123-125. Behar IV/21. ANU BIH. MK SSRN Ravne Rijeke. Biblioteka Posebna izdanja. 2829.

2834. Zagreb 1989. Novi list XLII/301. (Za što se ne umire. Schiffler-Premec Ljerka.Društvo 265 2830. 356-358.. HM II/9. Zbornik radova u povodu imenovanja vrhbosanskog nadbiskupa Vinka Puljića kardinalom. Samardžić Radovan. “Istorija srpskog naroda. 556-558. Tom 1. to odumire!). Sabitović Mesud.) . Seljačka kultura Bosne i Hercegovine. do 1517. Marulić XVII/2. Sarajevo 1997. Odbor savjetovanja Bosna i Hercegovina – mogućnosti i perspektive razvoja 3.. Sančević Zdravko. Srbi pod tu inskom vlašću 1537-1699”.. Semren Marko.) 2836. 782-826... Bosanski duh u pitanju. Zagreb 1998. SV 7. Zenica 1998. (* D. “Bosanski duh”. Prodor islama u jugoistočnu Evropu. Zagreb 1993. Dragišić Juraj. Sarajevo 2000. Marulić XXXI/3. Didaktički putokazi IV/12. 2831. Potomci kralja Tvrtka... Posebno izdanje. Naprijed. SKZ. 171-194. 2840. 2832. Samardžić Radovan. HZ 42. Zagreb 1988. 2839.. SKZ. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Glibo Rajko. Matković Hrvoje. Treća knjiga. Beograd 1994. 2833. 2838.12. Istorijski zapisi LXII/3-4. Pristup (Srbi i turski prodor (1459-1537)). Radovi 23. 35-54. Strčić Petar. 117-157. izdanje. 2835. 75-78.. Zagreb 1990. Prodor islama u jugoistočnu Evropu. Sarajevo-Bol 1995. ŠK.. Povijest države i prava naroda SFR Jugoslavije.. Zagreb 1998. Sirotković Hodimir – Margetić Lujo. “Hrvatski biografski leksikon III (Č)”... 4-5. Rijeka 26. izdanje 1990). Pojava pamfleta oko povijesti Bosne i Hercegovine.. Tom 1. (* Marjanović Mirko.) 2841. 240-243. 11. 2837.. 622-624. Titograd 1989.. Chicago 1982. Samardžić Radovan. (* G. 2.. Misli umiru kad ih više niko ne misli (Antirasprava: Hrvati u BiH – hic et nunc). Pogled u Bosnu (Zapisi veleposlanika). Behar Journal 11. Uporedna istraživanja 3. (2. 2842. 190-191. Vukčević Luka. Sančević Zdravko.. 1988. Sarajevo 1995. “Istorija srpskog naroda. Domovina i država u udžbenicima historije. 414. 278-284. Zagreb 1995. Sefer Melisa. 23-41. izdanje.. Beograd 1994. HM IV/17.. Domovina IV/50. Božji ugodnici u Bosni i Hercegovini od 1291. 2.. Zagreb 1984. 386. Serdarević Husein. Ć. 9. Srbi pod tu inskom vlašću 1537-1699”. Sivrić Ivan. Beograd 1991. Sarajevo 1998. Treća knjiga. 170-172. “Crtajte granice ne precrtajte ljude”. 200. M.. Sivrić Ivo. 7-9.

Feljton: Zaboravljeni dinasti (1-3): (1) (Kroz povelje i dokumente). Selma Ferović. Ministarstvo obrazovanja. Općina Ilidža. 2848. Sarajevo 1996. nauke. Sivrić Marijan. Zbornik radova sa Okruglog stola Istorijskog instituta. do sredine 17. 2843.. Grafocolor Zagreb.. Sloveni. 2849. Spremić Momčilo. Roma 1980.-2000.) . “Stolac u povijesti i kulturi Hrvata”. 193-228. Sopta Jozo. BiH. Most XXVI/132-133 (43-44). Godina 42. Sivrić Marijan – Vekarić Nenad. Skoković Zvonimir Dida.. Mostar 2000.. Sarajevo 02. Naša ognjišta XXVII/237. Genealoški prikaz roda Bošković. Zagreb 1986. Općina Stolac. Zamršena kopča Kopčičâ. 317-327. 2847. 12. Hercegovina 4-5 (12-13). Ljudska prava i slobode u historijskim dokumentima Bosne i Hercegovine. Gra ansko pravo (Bosna i Hercegovina). Sarajevo 1990. 137-151.266 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. “Srednjovjekovna istorija Crne Gore kao polje istraživanja”. (2) (“Prateći isplatu provižiuna”).12. Spaić Vojislav. 1989. Oslobo enje 46/14893. 14. (* Kurtović Esad. Stariji hercegovački rodovi od polovice 15. Smriko Vehid. Oslobo enje 46/14892. 464.. Sivrić Marijan. izdanje.. Grb Kopčića u klaustru samostana Male braće u Dubrovniku. 2846. Podgorica 1999. Sarajevo 2000. 2844. Svjetlost. Spahić Muris – Nurković Safet. Sarajevo 05. “Uzeir Bavčić. 2. 2855. 18. Moderna vremena Zagreb./1999. Archivio storico italiano 138/503. Humski zbornik 4. Leksikon islama (Redaktor Darko Tanasković)”. 8. 2852. Sarajevo 1993.. Znak Bosne I/4. Dopunska nastava)”. 10-12. “Nerkez Smailagić. La migrazione degli Slavi nell’ Italia meridionale e in Sicilia alla fine del Medioevo. Spasić Dušan – Ćirković Sima. Geografija.12.. Kulturna i društvena historija Bosne i Hercegovine (7 i 8 razred osnovne škole.. kulture i sporta.. EJ 4. 1989.12. 2851. Safet Nurković.. Mostar 1998. Sarajevo”. Smailagić Nerkez. 1989. 2853. 2845. Softić Aiša. (3) (Ubistvo kneza Pavla Radenovića)... FBiH. 554-556. “Ilidža. 98-99. 28. 2850. Usmene predaje. 2854. Fahrudin Isaković. Nešto o obitelji Radulinović. Zenica 1996. Istorijski institut RCG. Stećak III/34. Oslobo enje 46/14890. Sarajevo 04.. Knjiga 3. 530-531. 319-344. Sarajevo 1996. Kalendar Napredak za 1994. 3-15. Muris Spahić. stoljeća (prema dubrovačkim izvorima).. Tomislavgrad 1997. Zagreb –Stolac 1999.. JLZ. 111-134.

. ponude i mira ‘Zajedno’. “Religija i državotvornost. o. izdanje 1997). 1981. “O ‘nacionaliziranju’ Muslimana (101. Sućeska Avdo. 7. 2861.-NUB BiH. Svjetlost-Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Balcanica 18-19. 331-334. Sarajevo. 1979. Odjeljenje društvenih nauka. Posebna izdanja 106. 31-34.. 2866. Stančić Nikša. ŠK. Globus. 2857. Sućeska Avdo. godina afirmiranja i negiranja nacionalnog identiteta Muslimana). Iliri. 411415.) (* Škegro Ante. 1985. Zbornik Pravnog fakulteta 3.. Pogled na odnos religije i državnosti u južnoslavenskim zemljama. 1513-1520. 2860. Beograd 1987-1988. 75-89. 685-704. 2867. “Bosna i Hercegovina i svijet”. 2865. Centar za filozofska istraživanjaMe unarodni centar za promociju interreligijskog dijaloga. Sarajevo 1990. Povijest. izd. 2862. izdanje.. “Širenje islama i islamska kultura u bosanskom ejaletu”. 1 izdanje.. Recepcija nekih srednjovjekovnih južnoslavenskih pravnih ustanova u osmansko-turskom pravu. Institut za istoriju. Zagreb 1991. Istorijske osnove nacionalne posebnosti bosansko-hercegovačkih Muslimana. Suljkić Hifzija. (Priredio Alija Isaković)”. Sućeska Avdo. Uvodna riječ. Sućeska Avdo. izdanje 1978. (2. 203. Sarajevo 1980. 2. kultura. Deklaracija za svjetsku etiku”. “Istina o Bosni i Hercegovini (Činjenice iz istorije BiH)”. 203. 2863. Zagreb 1989. Sarajevo 1991. Zagreb 1990. jeta. 2864. 29-41. Sućeska Avdo. Elementi našeg srednjovjekovnog prava u turskim zakonskim spomenicima. izd. Ilirët – historia. izd. Sućeska Avdo. Prilozi XXIV/25-26. (3. 2859. Sućeska Avdo. ANU BIH. Rilindja. (4. Pregled LXX/11-12. 6.. Kratak osvrt na stanje društva u Bosanskom ejaletu do tanzimata. 3. izd. 5. 198-207. Biblioteka Posebna izdanja. o.. Priština 1980.).Društvo 267 2856. Stipčević Aleksandar. Sarajevo 1996. Državno pravni razvitak Bosne i Hercegovine (izbor tekstova). izd.. “Istorijska istina” Jeremije D. 21-24. 1987. Sarajevo 1995. Altermedia d.. GR IZ BiH LXII/7-8. kultura.) 2858. Sućeska Avdo.. 181-190... Rijeka 1982.. POF 41. 159. dopunjeno izdanje. . život. 8. Sarajevo 1991. ŠK. 287. Fakultet kriminalističkih nauka. Sarajevo 1996. Knjiga 31. Sućeska Avdo. Osnovne osobenosti položaja Bosne u osmansko-turskoj državi. Živiničko područje u prošlosti.. Mitrovića i njegovo upozorenje na opasnost od “nekih hrvatskih istoričara”.. 1988. Sarajevo 2000. Istorija države i prava SFRJ.

Bogumilsko-islamska kultna mjesta prepuštena nehaju i sitnom profitu. 329-345. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Šanjek Franjo. Bosna pod turskim gospodstvom.) 2880. 2870.. 2877. POF 41.. 43-50. “Crtajte granice – ne precrtajte ljude”. 2. 2879.. Opet o kralju. 450. Sarajevo 1981. Hrvatska revija XLVIII/4.07. 2871. 453-458. Šanjek Franjo.. Sarajevo 09. 737..-2000. Knowledge. o Bosni opet. Stablo života Kraljevine Bosne. Sarajevo 1999. 139-141. Šarkić Sr an. Zagreb 1993.).. Značenje starohrvatskih i drugih slavenskih imena u ‘Povijesti Hrvata za vrijeme narodnih vladra’ Ferde Šišića. Sarajevo 1991. 42-43. Bošnjački avaz II/50. Časopis za zgodovino in narodopisje 1-2. 501-506. IA MI BiH ‘90. napravljeno je reprint izdanje). Beograd 1999. Horvati (de Horvati). Kasumović Ismet.. 53-56. EJ 4. Častoljubac. (KUN) 2. 2875. (Uredio Milenko Brkić).. Čebotarev Andrej. Sarajevo 1992. Sarajevo 1990. izdanje.04. Povijesni prilozi 12. 9.. 98-99.. Zagreb 1986. zemljoljubac.. Sarajevo 1979. Šimundić Mate. ženoljubac (Zapis o mudrom stvoritelju Hercegovine. 217-229. Hrvatska historiografija izme u Scile i Haribde ili povijesna znanost u Hrvata (Ostvarenja i perspektive).. Sarajevo 05. Mir (411).. Islamska misao XIII/160. Maribor 1979. Šidak Jaroslav. Zbornik radova u povodu imenovanja vrhbosanskog nadbiskupa Vinka Puljića kardinalom.. opet o skraćenoj povijesti. (* Ibrahimović Ramiza. 2872. Glasnik VIS-a u SFRJ LIV/3. 2868. Bilten FTS XXVI/2. 2874. Šahinović Nataša. Zagreb 1998. Šećibović Hajrudin. Šarčević Ivan.. 805-814. Šimundić Mate. (Nakon izgorjelog tiraža. Prokuratori (589). . Nepoznata osobna imena na srednjovjekovnim nadgrobnim i drugim kamenim spomenicima u Bosni i Hercegovini. Sarajevo 1991. 2876. 1995. 2000. “Povijesnoteološki simpozij u povodu 500 obljetnice smrti bosanske kraljice Katarine”. Hrvati prognanici i izbjeglice u XV i XVI stoljeću. 2873.. Šipovac Ne o. JLZ. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. “Širenje islama i islamska kultura u bosanskom ejaletu”..268 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. KS-FTS. 2869. 215-221. Šišić Ferdo. Studenci 1995. Odjeljenje društvenih nauka 21. PCC Me ugorje. SV 7. Šanjek Franjo. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”. Sarajevo-Bol 1995. 2878. Oslobo enje 56/19084. Diskusija. 358-360. Radovi ANU BiH 70.

“Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Beograd 1993.. Šoljić Vladimir. Škegro Ante. Sarajevo 1998. Marche. Centar za filozofska istraživanja-Me unarodni centar za promociju interreligijskog dijaloga. Slavi nell'Anconitano: il XV secolo. Crkva na kamenu XX/12 (229). Quaderni di Proposte e richerche 3. 2890. 2535. (Uredil – A cura di: Ferdo Gestrin). Immigrazioni di Slavi nel territorio di Ancona nel corso del secolo XV... Tanković Šemso. 2882. “Širenje islama i islamska kultura u bosanskom ejaletu”. Ljubljana 1978.. Čiji je kralj Stjepan Tomašević?. 2894.. 38. Bosanska vlasteoska porodica Banovići. KS-FTS. Deklaracija za svjetsku etiku”. 13-18. Šunjić Marko. 1-23. Ostra Vetera. 11-41. Naša ognjišta VIII/47. 5-23.. Migrazioni slave e albanesi in Occidente. “Migracije Slovanov v Italijo – Le migrazioni degli Slavi in Italia”. Dubrovnik 2887. Beograd 1999. Romagna. Beograd 2000. 111-132.. 2893. 2889.Društvo 269 2881. 2883. “Darko Tanasković. Šunjić Marko. Knowledge. ANU BIH. Islamska ili muslimanska kultura u Bosni. “Religija i državotvornost. 2888. Diskusija. Convegno degli storici Jugoslavi ed Italiani.. 813. Stećak V/57. Šuica Marko. 2886. Sarajevo 1979. uro Dragišić i Dubrovnik. Behar VI/31. Šundrica Zdravko. 9. Bit ćemo ono što jesmo.. Immigrazioni di Slavi nel territorio di Ancona nel corso del XV secolo. Šteko Marko. 2891. zasjedanje jugoslovansko-italijanske komisije za zgodovino – 7. Šuica Marko. 13. ponude i mira ‘Zajedno’. Tanović Arif. Bošnjaci u Republici Hrvatskoj. Dubrovnik XXV/4. Sarajevo 1991. . IG 1-2.. 2884. “Italia felix. Partenon. Roma 1978. Duvno 1978. 7. 97.. Religija i državotvornost. Zagreb 1997. 2885. Ancona 1988. Šunjić Marko. Islam i mi”. Primićur. Zgodovinsko društvo za Slovenijo.. 1982. Ujaci ostadoše s narodom. 6. Abruzzi secoli XIV-XVI". Mostar 1999. 584. Knjiga 31. Islamska ili muslimanska kultura u Bosni.. Tanasković Darko. Odjeljenje društvenih nauka. Italjug VIII/3. Sarajevo 1996. 291-302. POF 41. 2892. Tadić N.. Tanasković Darko. “Povijesnoteološki simpozij u povodu 500 obljetnice smrti bosanske kraljice Katarine”. Posebna izdanja 106..

58-59. Dubrovčanin prezviter Ratko. (3) (‘Bogumilska /patarenska/ hereza bila je vjera otmjenijih obitelji).. 2898.. Sarajevo 1979. 2903..-2000.. Naklada Zadro. Tomašev natpis o osnivanju crkve Blagoveštenja gospodnjeg 1427. Prva linija IV/21. Prilog bibliografiji seoba i migracija u Jugoslaviji. 119-127. Tanović Hamid. Ekmečić Milorad. 13. Südostforschungen 57. Tjedan bosanske kraljice Katarine. Beograd 1997. 2905. 413. “Bosna i bošnjaštvo”. Sarajevo 2000.. 39-58. Tomić E. Cambridge Massachusetts 1994. 2897. 30 godina. “The Times Guide to the Peoples of Europe”. Beograd 1990... Tanović Bakir. Ljiljan 330. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Feljton: O bosanskohercegovačkom nazivu ‘beg’ (1. Jakir Aleksandar. Sarajevo 1999. stonski kancelar. 58-59. 224-237. “The Times.. “Preporod. godine kod Orahovca u Metohiji. I u osmanskoj imperiji BiH je bila država u državi. Ljiljan 332. kapelan i protovestijar kralja Tvrtka I i trebinjsko-mrkanjski biskup. Knowledge. Sarajevo 1995. RIZ u BiH.. XIII + 207. Edited by Mark Pinson”. 3-4): (1) (Prilog za historiju bosanskog plemstva). (* Birin Ante. Hiljadugodišnje ime.. IČ 42-43 (1995-1996). 2901. 308-310. Kosovsko-metohijski zbornik 1. Ljubljana 1990.) 2900. 2895. Sarajevo 1990. Sarajevo 1992. . Župan. BF VIII/12. Biblioteka Priručnici. (* Džanić Asaf. 102-104. Tanović Bakir. München 1998.. Their Historic Development from the Middle Ages to the Dissolution of Yugoslavia. Sarajevo 1999.. 2896. Toholj Duško – Burzanović Tihomir. Tošić uro. GDI BiH 28-30 (1977-1979). Harvard Middle Eastern Monographs 28. (Feljton priredio Salih Jalimam). Sarajevo 2000.. 552-555. 2899. Narodi Evrope (Priredio Felipe Fernández-Armesto. Center for Middle Eastern studies. 93..) 2902.270 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. (4) (Titulu kneza kasnije je zamijenila begovska titula). Svjetlo riječi X/116-117. Zagreb 1995. Zagreb 1997. GDI BiH 40-41 (1989-1990). “The Muslims of Bosnia – Herzegovina. 2904. London 1994. 407-411. o. Thallóczy Lajos.. 197-198. Eminex s p.. 58-59. Izdavački centar El-Kalem. 30. Ko je vlasnik Bosne i Hercegovine?. 63-78 + 1 karta + 4 slike. Times Books. Ljiljan 333.. Urednik hrvatskog izdanja Nikša Stančić)”. Sarajevo 1999.. Beograd 1999. 2906. 1970-2000 (Izbor tekstova).. ‘Karantanija’. Tomović Gordana. Tomović Gordana.

277-278. 2916. Tragovi Avara i Slovena u donjem Podrinju i okolini. 101-113. Tošić uro. Dubrovačka porodica Hranković. Prilozi XVIII/19. Tošić uro. Uprava i sudstvo u srednjovekovnoj župi Trebinje. 2908.. 73-112. Tošić uro. Glasnik SAD 3.. 87- 2912. 2921. Sarajevo 1986.. 2911. Tošić 101. Mileševski zapisi 2 (1996). Ure enje srednjovjekovnog trga Drijeva. Istorijski institut. GDI BiH 37. Petar Primović . 2918. 2919.... Zbornik radova 12. Hrvatsko društvo folklorista. O vlaškoj skupini Vraneši u nahiji Ljubovi a. Kontinuitet naseljenosti pljevaljskog kraja od praistorije do uspostavljanja turske vlasti. Tošić uro.. 75-104. 2920.. GDI BiH 34. Beograd 1986. O ponašanju dubrovačkih carinika u rudniku Deževice. 123-137. GDI BiH 34. Tošić uro. Studije o podrijetlu (Etnološka razmatranja iz Bosne i Hercegovine). Knjižnica Hrvatskog društva folklorista 2. Bosanska kraljica Katarina (1425-1478). 393-398.. Sarajevo 1983. Sarajevo 1982. Tošić uro. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. (Pretisak izdanja iz 1941. Glasnik Zavičajnog muzeja 1. Prijepolje 1997. 93-106. Srednjovekovni život u trebinjskoj oblasti (feudalna sredina na primjeru jedne regije).. Tošić uro. 75-89. Porodica Miloradović-Stjepanović iz vlaškog roda Hrabrena. 218-222. Tošić uro. SIJ. Knowledge. Ponašanje bosanske kraljice Mare (Jelene) u izbjeglištvu. Sarajevo 1983. 2915. 2910. SANU. Dubrovnik 1988.Društvo 271 2907. 148-150. Zbornik za istoriju BiH 2.). Beograd 1998. Tošić uro. Stanovništvo srednjovjekovnog trga Drijeva. “Zbornik radova X kongresa istoričara Jugoslavije”. uro. 2909.. Tošić uro. Beograd 1997. Trbuhović Leposava. Beograd 1999. Beograd 2914. "Bosna i Hercegovina od srednjeg veka do novijeg vremena". Anali 26. Kancelarija. Tošić uro. IG 1-2. Tošić 1996. 7-18. Pljevlja 1999. Zagreb 1992. 77-85.dubrovački trgovac i zakupac carina u Bosni.. uro. Podgorica 1998. Beograd 1995.. 2917. Truhelka Ćiro. 2913. . 39-53.. Istorijski zapisi LXX/3-4.

272 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 2922. Zagreb 1995. Vitez 1991. Sarajevo 1998. 2925. Stanovništvo poluotoka Pelješca. 12-13.. 593-616. Svezak 2. 2933. 163. “Povijesnoteološki simpozij u povodu 500 obljetnice smrti bosanske kraljice Katarine”. Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku. Prilozi demografskoj povijesti Dubrovnika i okolice. 25-27. (2. 41. Me unarodni forum “Bosna”. Behar Journal 11. Bosnia and Herzegovina in the Changing World Order. Svezak 1.. Dubrovnik 1992. 2932. 2935. 149-152. Turković Bisera.. . Kabes I/1. Veselinović Andrija.05. “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463. Vego Marko. 36. Stanovništvo poluotoka Pelješca. Identitet Bošnjaka-Muslimana. Sarajevo 1983. 3. Bosna: porijeklo imena zemlje. "Simpozijum: Vlasi u XV i XVI vijeku".. 2923.-2000. 11.. Odjeljenje društvenih nauka 22. 1999... Tvrtković Safet. 1979. Knjiga prva”. 87). Valenta Anto. Sarajevo 1979. 99. International Conference.. Konzuli (313-314).. 2926. Državno i sudbeno ustrojstvo Bosne u srednjem vijeku.. HKD Napredak. Oslobo enje 55/18770. Beograd 1999. 2930. državnog poglavara “ban” i vjerskog učenja povezanog sa stećcima. izdanje 1994. 160-161. Sarajevo 30. Feljton: Od naroda do države (1-3): (1) Stećak V/50. KS-FTS. 23. 2934.. Vidović Marko. Sarajevo 1998. Sarajevo 1998. 43. Diskusija. 2928. Prilozi demografskoj povijesti Dubrovnika i okolice. Radovi ANU BiH 73. 2929. Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku. Sarajevo 1996. 2927. Vasić Milan. HKD Napredak. (3). Feljton: Na tragu otkrića (1): (1) (I Bosna i univerzitet). Vego Marko. Sarajevo 1998.. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 2931. (2) Stećak V/51. “Knjiga sažetaka”. Vidović Marko. Mostar 1995. Knowledge. 125-130. Dubrovnik 1993. Vekarić Nenad. Knjiga 3.. 13. Truhelka Ćiro. 100. Vekarić Nenad. Saraj Invest. Vejzagić Nerudin. Tucović Ermin. Bosnian Paradigm. Knjiga 3. Podjela Bosne i borba za cjelovitost. (KUN) 5. Diplomatska aktivnost hercega Stjepana Kosače na Jadranu. I ja sam Tvrtkov potomak. Zamanička vojska (209-210). Diskusija.. 2924. IA MI BiH 15. Sarajevo 1998. Stećak V/53. izdanje.

u Čapljini. Stećak I/1. 2943.Društvo 273 2936. 2947. Vukanović Tatomir. Warszawa 1978. X 1989. i 24.) 2938. ”Zbornik znanstvenog simpozija održanog 16.(* D. Beograd 1979. Vuk Karadžić. Vlahović Petar. Vukčević Nikica.. novembra 1978. Odjeljenje društvenih nauka 22. Beograd 1984.. Z. Slavia antiqua 25. IRO Narodna knjiga-Marksistički centar CK SK Srbije. Voje Ignacij. i 27. 2945. Naučni skupovi 7. (3) (Nacije. Čapljina-Zagreb 1996. Feljton: Koliko je stara Bosna (1-3): (1) (Povijest i falsifikati). Općinsko poglavarstvo. CANU. Vilfan Sergej. "Simpozijum: Vlasi u XV i XVI vijeku". "Predmet i metod izučavanja patrijarhalnih zajednica u Jugoslaviji".. Radovi ANU BiH 73. bezna e. (2) (Povijest. Sarajevo 1983. Marulić XVIII/1. Voje Ignacij. (* Leśny Jan. Humski zbornik 1.. Stećak I/2....). 26. Vranjski glasnik 10 (poseban otisak). 174. 763-765. Zagreb 1985. Institut za istoriju-Institut za izučavanje nacionalnih odnosa. 2937. veljače 1996. Sarajevo 1994. 36-37. Ljubljana 1985... Vukorep Stanislav. u Sarajevu. 275-333. Prilog proučavanju podrijetla hrvatskog pučanstva počiteljskog kraja. “Zbornik radova sa Znanstvenog skupa u povodu 500. Poglavlja iz pravne zgodovine. 370 + 35 tabli slika + 3 karte. . 315-342.. "Simpozijum: Vlasi u XV i XVI vijeku". “Postanak i razvoj srpske nacije (Neki metodološko-teorijski problemi u izučavanju postanka i razvoja srpske nacije)”. 2940. 2939. Etnogeneza Južnih Slovena. Migracioni procesi i Bosna i Hercegovina od ranog srednjeg vijeka do najnovijih dana . Diskusija. Odjeljenje društvenih nauka 3. Općinsko vijeće Neum. 85-112. 2942. Titograd 1981. Postanak i razvoj srpske nacije (Etnološki pristup). “Neum. Sarajevo 1994. 89-99. obljetnice smrti Fra An ela Zvizdovića”.. Duhovni lik. Zemlja i zavičaj Hrvata”. surogati. Vukić Mario. (Radovi sa naučnog skupa. Migracioni procesi iz Bosne u slovenačkim zemljama za vrijeme turskih provala u 16. 125-134.. 292. 2941. Sarajevo 1983. Vranje 1974. 73-177. povijest).-1498. Stećak I/3. 177-193. Staro neumsko pučanstvo. Neum 1995. 34-35. Fra An eo Zvizdović (1420. 26-27. Vukorep Stanislav.) 2944. Etimologija pojma ‘Vlah’ i njegova razna značenja. godine).. Sarajevo 1994.. 2946.. Titograd 23. 363-373. god. Odjeljenje društvenih nauka 22. Sarajevo-Fojnica 2000. Vrgoč Miro. Sarajevo 1990..njihov uticaj i posljedice na demografska kretanja i promjene u našoj zemlji.. nada). "Migracije i Bosna i Hercegovina". FTSFranjevački samostan Fojnica. stoljeću. Narodi i etničke zajednice sveta. Vlahović Petar. Vlasi u XV i XVI vijeku. Radovi ANU BiH 73. i 17.

. Marulić XX/1. Papa i Crkva me u Hrvatima. 18.. Zagreb 1987. Marulić XIII/5-6.. Mi i oni.-2000. Sarajevo 1992. 558-564. Godina 41. Zdeněk Váňa. Hrvatski narodni godišnjak 1998. 2958. Sarajevo-Bol 1995.. HZ 42.. “Crtajte granice ne precrtajte ljude”. Vrhbosanska katolička teologija. The World of the Ancient Slavs. Neka gledišta novije historiografije na Porfirogenetove tvrdnje o etničkoj pripadnosti područja Crvene (Južne) Hrvatske. Tomislavgrad 1998. Vukšić Tomo. Prag 1983... 2952. Zagreb 1980... 303342. Sarajevo 1997. Zelenika An elko. 342. 89-93. Zbornik radova u povodu imenovanja vrhbosanskog nadbiskupa Vinka Puljića kardinalom. 2948. Katolici i pravoslavni u Bosni i Hercegovini. Sarajevo 2000. 2953. Popis plemićkih obitelji u kraljevstvu Bosne u godini pada Bosne (1463) i Hercegovine (1482) pod Turke. Vukšić Tomo. Orbis Publishing London. (2) Naša ognjišta XXVIII/250. 2949. Mostar 1994. ZEF MIRDITA. Feljton: Nestajanje katolika u Trebinjsko-mrkanjskoj biskupiji (1): (1) Naša ognjišta XXVI/233. Zelić-Bučan Benedikta. Beograd 1998. 2959. 46-53. 2954. Tomislavgrad 1998.. Marulić XXV/5. 22. Kontinuitet hrvatskog i katoličkog umiranja u Bosni i Hercegovini (Prilog proučavanju odnosa me u narodima u Bosni i Hercegovini).274 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. SIJ. Zelić-Bučan Benedikta. 240. Balkanski Vlasi u svijetlu podataka Bizantskih izvora. . 2957. Tomislavgrad 1996. Vukšić Tomo. 2951. 30. “Zbornik radova X kongresa istoričara Jugoslavije”.. Godina 46.) 2955. Feljton: Bosanska kraljica Katarina Kosača-Kotromanić (13): (1) Naša ognjišta XXVIII/249. SV 7. 426-441. (* Heres Tomislav. 359369. 2956.. Vukšić Tomo. Siguran identitet pretpostavka susretanja (Miscellanea de oecumenismo)“. Sedmi kongres Saveza historičara Jugoslavije. Tomislavgrad 1998. Mostariensia 1. (3) Naša ognjišta XXVIII/251. Zelić-Bučan Benedikta. 25-115. 2960. 22. 21-38. Zef Mirdita – Strčić Petar – Janjatović Bosiljka – Maticka Marijan – Pavličević Dragutin. Povijesni prilozi 14. 2950. Vukšić Tomo... Nestajanje katolika u Trebinjsko-mrkanjskoj biskupiji. Zagreb 1995. Hrvatski narodni kalendar 1993.. Zagreb 1989. Zagreb 1992.

2968. Sarajevo 1991. Država i pravo srednjovjekovne Bosne. 97. Studenci 1995. Isa-beg Ishaković. Diskusija. demokratija (Iz diskursa SDP BiH)”. Sarajevo 1983. 2970.. (Moderator razgovora Mladen Malača. papa i Bosna (133143). Zgodić Esad. tekst priredio Vlado . “Esad Zgodić. Obnova državnosti BiH (109-116). nacija. (Razgovor).Društvo 275 2961. Muslimani i srpsko-hrvatski odnosi (55-57). “Širenje islama i islamska kultura u bosanskom ejaletu”. “Povijesnoteološki simpozij u povodu 500 obljetnice smrti bosanske kraljice Katarine”. Bošnjački institut. Kantonalni odbor SDP. Etnička i vjerska povijest Bosne. Širenje islama i islamska kultura u Sarajevu i okolini. KS-FTS. 21.. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”. O nekim muslimanskim feudalnim porodicama u Bosni u XV i XVI stoljeću. HKD Napredak. “Pavo Živković. 2973. 161-162. Prezimena izvedena iz zanimanja u srednjoj Bosni. 2971.. Zirdum Anto. 2974. Zürich 1991. Katarina. Sarajevo 1995. Članci i intervjui. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. Država.. demokratija (Iz diskursa SDP BiH)”.. M. Zgodić Esad. 256-257. 2963. 2965.. Zlatar Behija. 2962. 2964. “Adil Zulfikarpašić. Radovi ANU BiH 73. 368-373. Motrišta 4. Sarajevo 1996. 2967. Zgodić Esad. Zulfikarpašić Adil. Sarajevo 1979. Odjeljenje društvenih nauka 22. “Bosanska srednjovjekovna država i suvremenost (Zbornik radova)”. 185. 12-22. 713.. ‘Etnički problem Muslimana’ – ‘Muslimani i Jugoslavija’ (37-41). stoljeća (Dolazak. PCC Me ugorje. Sarajevo-Mostar 1998. Sarajevo 1978. Zulfikarpašić Adil. Sarajevo 1998. 98. Zlatar Behija. POF 41. 38-46.. 2969. Zlatar Behija. Drugo izdanje. 121-122. 11. razvoj i nestajanje Hrvata katolika na tim prostorima)”. Zulfikarpašić Adil – Gotovac Vlado – Tripalo Mika – Banac Ivo.. (Uredio Milenko Brkić). Diskusija.. Zirdum Andrija.. Lastavica I/1. nacija.. Sarajevo 1998. Zovko Iv. Zlatar Behija. Sarajevo 1994. FPN. Recenzija. 81-139. 2966. "Simpozijum: Vlasi u XV i XVI vijeku".. Kantonalni odbor SDP. Bošnjački institut. Država. Zubechea G. Zürich 1991. Okovana Bosna. Slavonije i Srijema do konca XVII. Ahmed-paša Hercegović. 2972. Ime Hrvat u narodnoj predaji Bosne i Hercegovine. Lastavica II/6.. 2975. Zovko Ljubomir. Mostar 1997. Prilozi XIV/14-15. Članci i intervjui”.

(* Sivrić Marijan. Voje Ignacij. “Duhovna snaga odbrane”. Ljiljan V/155. RIZ u BiH. 140-145. i XV. 1995. 11.. 260.. Perspektive Hrvata u Bosni i Hercegovini. Sarajevo 12. Bošnjački institut. 47-49. 16-17. i 15. Motrišta 8. II izdanje. 2983. 280-283. Univerzal. Žarković-Tafro Tatjana. Sarajevo 1994. 227.. (* Salom Nada.. 2986. Tribunia 9 (1985). Sarajevo 2000.) 2976. Žiga Jusuf. 2980. Sarajevo 2000.. Mešanović Samir. 2982.12. Press centar. Banja Luka 1986.. Živković Pavo. Vojna biblioteka 5. 23-34. Sarajevo 1996.. izdanje. Da li su Turci (Muslimani) palili manastire. 67-76. Sarajevo 13. Zagreb 1988. ZČ 41/2. Ljubljana 1987. Anali 26. 1970-2000 (Izbor tekstova). IZ 7. Mostar 1998.. Izdavački centar El-Kalem. austrougarske i jugoslavenske vlasti na demografske promjene u Bosni i Hercegovini. Vekarić Nenad. Socijalne i ekonomske promjene na dvoru bosanskih kraljeva i velikaša tijekom 14. Behar V/22-23. “Zbornik radova II kongresa infektologa Jugoslavije”. Dubrovačko-bosansko-humska saradnja na polju zdravstvene kulture tijekom XIV i XV stoljeća. Biblioteka Istorija i revolucija. stoljeća. Srbi hode Bosnom u vrijeme Kotromanića. Radovi 21. 2979. Demografske promjene na bosanskohercegovačkom prostoru kroz povijest. Zagreb 1978. Živković Pavo. stoljeću (Utjecaj primorskih gradova na ekonomsko-socijalne promjene u bosanskom društvu u 14. 13. Mostar 1998. 35-46. 252-254. Pojava gra anske klase i novog plemstva)..socijalne promjene u bosanskom društvu u XIV. Utjecaji turske. Ekonomsko . Pavlinić). HM IV/17. 11. Živković Pavo. 1995. Žiga Jusuf. 1996. 30 godina. “Preporod. 2978. Islamska civilizacija i bosanski muslimani. Živković Matej – Živković Pavo. 31-46.) 2985.12. Zürich 1995. Zagreb 1996. Tuzla 1986. 24..276 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. . . Oslobo enje 53/17141. Godišnjak SPKD 1996.. Istorijski izvori o pojavi kuge u srednjovjekovnoj Bosni.... Tribina 6. 2977.. VKBI.. Živković Pavo. Motrišta 5-6. 2981.. Oslobo enje 52/17065.. stoljeću.. 162. Kulenović Tarik. 239-242.-2000. Dubrovnik 1988. Armija RBIH. Živković Matej.. Dubrovnik 1988. Salom Nada. i 15.. Žepić Božo. Živalj Husein. 57-60.. Kalendar Prosvjeta. Islamski pečat u tradiciji i kulturi bosanskih muslimana (Bošnjaka) i na geopolitičkom prostoru bosanske države. Sarajevo 02. 29. 2984. Oslobo enje 52/17066. Sarajevo 1996. 22. Sarajevo 1994.. 2. Ćošković Pejo...03. 5-15. Trebinje 1986. Anali 26.

Hrvati Bosanske Posavine u prošlosti. Živković Pavo.. 2990. Slavonije i Srijema do konca XVII. Sudbonosna stoljeća u povijesti bosanskohercegovačkih Hrvata. HKD Napredak. 101-110. 253255. Dnevni avaz IV/796. Živković Pavo.. 260. 2997. 13.) 2994. Sarajevo 1990. 467-469. Zagreb 1996. stoljeća. 7-23. Narodnosna slika Bosne i Hercegovine tijekom 15. 2989. 475-500. Hercegovina 2 (10).. Živković Pavo. Livno 1996. Živković Pavo. Živković Pavo. stoljeća s osvrtom o stradanju Hrvata. Zadar 1992.. (* Kudelić Zlatko. HM II/6. Sarajevo 1997.. Sivrić Marijan. Anali 35. Povijesne dimenzije i povijesno utemeljenje hrvatstva Bosne i Hercegovine. (2) (Veliki “Tunjin” skok od ortodoksnog komuniste do liberala).. 15. RPZ 19. Stoljetni razvitak i nestajanje Hrvata katolika u BiH (Tužna povijest katoličanstva na prostorima BiH). HKD Napredak. Demografske promjene na prostoru BiH do XVIII. Sarajevo 1997. Neum 19-22. Migracioni procesi i Bosna i Hercegovina od ranog srednjeg vijeka do najnovijih dana .Društvo 277 2987. 31-46. Živković Pavo. Živković Pavo. u Sarajevu. Etnička i vjerska povijest Bosne. 218-220. 1998. 2993. Sarajevo-Mostar 1996. Zbornik radova u povodu imenovanja vrhbosanskog nadbiskupa Vinka Puljića kardinalom. Mostar 1996. Dubrovnik 1997.02. Radovi 32..njihov uticaj i posljedice na demografska kretanja i promjene u našoj zemlji.... Etnička i vjerska povijest Bosne. “Crtajte granice ne precrtajte ljude”. razvoj i nestajanje Hrvata katolika na tim prostorima). X 1989. Sarajevo 06.. Mostar 1995. 257. Sarajevo-Bol 1995.. 49-50. Grbelje Tonči. i 27. 2996.. Sarajevo 1998. "Migracije i Bosna i Hercegovina".02. HM I/3-4. Zadarska smotra XLI/6. Ćosić Stjepan.. stoljeća (Dolazak. Sarajevo 07. . Živković Pavo. i 16. Feljton: Pavao Živković odgovara Muhamedu Filipoviću (1-2): (1) (Neću polemiku stilom mržnje) Dnevni avaz IV/795. 2991. 135-137.. razvoj i nestajanje Hrvata katolika na tim prostorima). 22.. 26. HM I/2. 43-66. ČSP XXVIII/3. Mostariensia 1. “Hrvati u BiH – ciljevi i mogućnosti”. Napučenost i okruženje u razdoblju osmanske prevlasti. Živković Pavo. Živković Pavo. 2995. 2992. Zadar 1992-1993. 255-297. Zbornik radova sa simpozija. Institut za istoriju-Institut za izučavanje nacionalnih odnosa. SV 7. 43-50. Gospodarske prilike kao osnovni uzrok migracijskih kretanja iz primorja u zale e i obratno. 2 izdanje.. Sarajevo-Mostar 1998. Slavonije i Srijema do konca XVII.. IKA. Živković Pavo. Mostar 1994. stoljeća (Dolazak. 1998. Svjetlo riječi XIV/160-161. 2988. XII 1994..

3007. “III kongres infektologa Jugoslavije. Studije iz povijesti Bosanske Posavine. Lepra u srednjovjekovnoj bosanskoj državi. Ban (149). 3005. Podružnica Osijek. (Fototipsko preštampano izdanje 1980). Zbornik radova. pharmatiae et veterinae XIX/1-2. 98-102. 231-253. Hrvati Bosanske Posavine u prošlosti. Bajan (137-138). Beograd 1978.. Podružnica Osijek. 53-56. “Zbornik radova: Treći kongres ljekara Bosne i Hercegovine”. 3002. Vlasi (356). Živković Pavo – Stolić Vladimir. HKD Napredak. “Mala enciklopedija Prosveta. Prosveta. Studije iz povijesti Bosanske Posavine... ZRVI 35... Živković Pavo. Podružnica Osijek. HKD Napredak. 46-56. Osijek 2000. 28-73. Opšta enciklopedija. Društvo ljekara BiH. Sarajevo 1985. Živković Pavo – Stolić Vladimir – Kostić Živojin. Acta historica medicinae. Dubrovnik 3-6. Istorijski izvori o pojavi kuge srednjovjekovnoj Bosni. 254-269. Živković Pavo – Stolić Vladimir – Kostić Živojin. 222-230. Zagreb 1979. 97-116. . Živković Pavo. 280-283. 1 (A-J)”. Živković Pavo – Stolić Vladimir – Kostić Živojin.. 3 izdanje.. Zbor liječnika Hrvatske. 93-97.. O plemenskom ustrojstvu i vojnoj snazi podunavskih Slovena u VI i VII veku. Studije iz povijesti Bosanske Posavine. Bremenita prošlost Hrvata Bosne i Hercegovine i njihove demografske promjene. 103-109. Osijek 2000. Živković Pavo.-2000. Acta historica medicinae.. Napučenost i okruženje urazdoblju osmanske prevlasti.X 1979”.. HKD Napredak.. 3000. 2999. Usore i Soli”. Motrišta 11. 2998. “Pavo Živković. Sarajevo 1979. pharmatiae et veterinae XIX/1-2. “Pavo Živković. 3004. Sarajevo 1979. 3001.278 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Usore i Soli”. Živković Pavo. Knjiga 1. Socijalna medicina XXVI/1-2.. Sarajevo 1979. Živković Tibor. Živković Pavo. Usore i Soli”. . Rad dubrovačkih ljekara na tlu Bosne u XV stoljeću. Usore i Soli”. Avari (6). Etničke i vjerske prilike u Bosanskoj Posavini prije i za vrijeme Turaka.. Živković Pavo – Stolić Vladimir – Kostić Živojin. Vitez (351). 3009. Mostar 1999. “Pavo Živković. 3008. Leprozorijumi u srednjovjekovnoj bosanskoj državi prema podacima dubrovačkog arhiva. 3003.. Osijek 2000. Studije iz povijesti Bosanske Posavine. Islamizacija na području Soli i Posavine. Istorijski podaci o lepri i leprozorijima u srednjovjekovnoj bosanskoj državi. HKD Napredak. Osijek 2000. Beograd 1996. Vojvoda (360). Podružnica Osijek. 3006. “Pavo Živković.

. 20. VI + 943. Politika. . 15. Jugoslovenskog 3019. 1. Sarajevo 1995. “Univerzitet u Sarajevu 1949-1994”. 3. Sabor (234-235).. Zagreb 1981.. Kneginje iz loze Nemanjića.. Beograd 1978. Beograd 1978.. Duhovni razvoj Bosne i Hercegovine...Društvo 279 3010. 4 (Iz-Kzy)”. Muslimani (Historija) (622-630). Dobojske novine I/4. JLZ. Dobojske novine I/6. Jugoslovenskog 3022. (5) (Životni putevi bosanskih bogumila).. 3018... Tomislavgrad 1997. 16. 1.. . Muslimani (611). Prosveta. 3014. “Mala enciklopedija Prosveta.. Dobojske novine I/1.. 3011. . 3013.. “Mala enciklopedija Prosveta.. Logotet (159). Doboj 1996.. Opšta enciklopedija. . (4) (Bosanska crkva).10. Doboj 1996. 22. Doboj 1996.. Sasi (157)..... Feljton: Životni putevi bosanskih bogumila (1-5): (1) (Životni putevi bosanskih bogumila). 3 (R-Š)”. Čija je Bosna zemlja. (Fototipsko preštampano izdanje 1980). Prosveta... 3020. Zagreb 1982... 1991. Hrvatski glasnik V/63. Opšta enciklopedija. .. Doboj 1996. Katarina Kosača (1424-1478). .. (2) (Bosanska država). Doboj 1996.. “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda. 14. Katuni (215). Tepčija (181)... ... Univerzitet u Sarajevu. . Posebna edicija Univerziteta u Sarajevu. 3017. 16... “Opća enciklopedija Leksikografskog zavoda. 1. Crkva na kamenu XII/127. Beograd 15.. Dobojske novine I/2. 7 (Raš-Szy)”. 3 izdanje... 5 (L-Nigh)”.. (3) (Bosanska država). . “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda.. 3012.. Naša ognjišta XXVII/237. 13-33. 3021. 1989.. . Komornik (475). Sloveni (243). Kopčići hrvatski plemići. (Fototipsko preštampano izdanje 1980). Tuzla 1997.. . JLZ. Starobosansko obilježje (Prijedlog grba i zastave Bosne i Hercegovine). JLZ. 12.. 3016.. Zagreb 1978.. . Sasi (293).. . 2 (K-P)”... Zagreb 1979.. JLZ. 3 izdanje...07. Dobojske novine I/3. Mostar 1991. Oslobo enje 48/15565. 8 (Š-Žva)”. 3015. Sarajevo 18. . Vlasi (553). Knez (424). “Opća enciklopedija Leksikografskog zavoda..

.

PRIVREDA .5.

.

. “Rudarstvo i metalurgija Bosne i Hercegovine od prahistorije do početka XX vijeka”. 508-510.. 221-228. SKZ. JIČ XIX/3-4. Zagreb 1978. Ljubljana 1978.. 231. 145-152. GZM (A) 38. 3033. 80-85. ZČ 32/4.Privreda 283 3023.. Voštana kuća (104-106). “Istorija srpskog naroda. Sarajevo 1983. Istorijski zapisi XXXI-XXXVI/3. Lu. Bubalo or e. Glasnik XXIII/1.. Anselmi Sergio. 397-406.. Titograd 1978. 393-394. (Urednik Erceg Ivan). stoletju. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Blagojević Miloš.. 357-371. Star (699-700). Izdanja Muzeja grada Zenice. Nekoliko priloga za upoznavanje tehnologije starog rudarstva i metalurgije u Bosni. Zenica 1999. Bakić Ljubomir. 3031.. “Bosanska srednjovjekovna država i suvremenost (Zbornik radova)”. München 1980. Ekonomska saradnja srednjovjekovne Bosne s drugim državama. Zenica 1999. Izdanja Muzeja grada Zenice. Med (387-388). “Bibliographia historico-oeconomica Iugoslaviae – Bibliografija o ekonomskoj historiji Jugoslavije”. Rudarsko-proizvodni odnosi u Bosni i Hercegovini u tursko doba.. Od najstarijih vremena do Maričke bitke (1371)”... Burnazović Tufik – Jusić Abid. Ne. Kantar (276-277).) 3029. Osnove privrednog razvitka. Trgovina radnom snagom na istočnom Jadranu – razvoj i značaj.. Beograd 1999. Zdraveva Milka. Beograd 1980. 3032. (* Dašić Miomir. Československý časopis historický 29/3. 3024. Hristov Risto.. 293-295. Vosak (103-104). Ljubljana 1979. Blagojević Miloš. 247-282.. 105-138. 3030. 475. 318. “Rudarstvo i metalurgija Bosne i Hercegovine od prahistorije do početka XX vijeka”. Petrović Radoslav... GDI BiH 28-30 (19771979). An elić Pavao. “Rudarstvo i metalurgija Bosne i Hercegovine od prahistorije do početka XX vijeka”. An elić Pavao – Ibrahimpašić Fikret. Sarajevo 1979. Knowledge. Skopje 1979. 309-310. 183-184.. HZ 37. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 3025. Sarajevo 1996. Marginalija o tragovima starog rudarstva i metalurgije u srednjoj Bosni. Beograd 1999. Zagreb 1984. Izdanja Muzeja grada Zenice. Unča (762). Südostforschungen 39. An elić Pavao. ZČ 33/3. Pčelarstvo (606-608). FPN. Praha 1981. 3028. Knowledge. Šumrada Janez. Tragovi rudarske i metalurgijske djelatnosti u okolini Konjica. Gospodarski vzroki balkanske migracije v srednje-vzhodno Italijo v 15. 229-237. Prva knjiga. Kessler Wolfgang. 3026. Beograd 1981. Budak Neven. Komisija za ekonomsku historiju Jugoslavije-Redakcija Acta historico-oeconomica Iugoslaviae. 3027. . Zenica 1999.

. 21-36. Ćirković Sima. 47-55. 3039. Biblioteka Dimenzije istorije 1. Društva srednjovekovnog Balkana”. Serie II. 3034 Ćirković Sima. Bari 1990. 15-26. Beograd 1997. AHOEI 6. Razvoj i zaostalost na balkanskom poluostrvu izme u XIII i XVI stoleća.. Firenze 1983. Silver and Cooper int the Central Parts of the Balkans 13th to the 16th Century. Caccuci editore. Ćirković Sima. Društva srednjovekovnog Balkana”. Biblioteka Dimenzije istorije 1. 3035. Rabotnici. “Sima Ćirković. Equilibrium. “Sima Ćirković. 73-89. duhovnici.-2000. Rabotnici. Beiträge zur Wirtschaftsgeschichte 2. “Sima Ćirković. duhovnici. 41-69. vojnici. “Gerarchie economiche e gerarchie sociali: secoli XII-XVIII”. Beograd 1997. 3038. 3043. The Production of Gold. Equilibrium. Equilibrium.284 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Biblioteka Dimenzije istorije 1. Proizvodnja zlata. Društva srednjovekovnog Balkana”. 1-20. Rabotnici. Band 3. 3040. 104-112. “Sima Ćirković. .. 1986. Stuttgart 1981. srebra i bakra u centralnim oblastima Balkana do početka novog veka. 291-311.. Ragusa e il suo retroterra nel Medio Evo. Ćirković Sima. Equilibrium.. 12. Društva srednjovekovnog Balkana”. Ćirković Sima. Ćirković Sima. Equilibrium. Dubrovčani kao preduzetnici u rudarstvu Srbije i Bosne. 47-55. Biblioteka Dimenzije istorije 1. vojnici. Istituto Internazionale di Storia Economica ‘Francesco Datini’. Atti della Dodocesima Settimana di Studio. “Sima Ćirković. duhovnici. Ćirković Sima. 3037. vojnici... 3044. Beograd 1997. Ćirković Sima.. 3042. Zagreb 1979. Ćirković Sima. 3036. 80-103. Firenze 1990. Rabotnici. Die ostlichen Teile Jugoslawiens 1350-1650. Ruole e funzioni di una Repubblica marinera tra Medioevo ed Età moderna. Beograd 1997. Ćirković Sima.. vojnici. “Ragusa e il Mediterraneo. Dubrovnik i zale e u srednjem veku. Sviluppo e arretratezza nella penisola balcanica fra il XIII e il XVI secolo. duhovnici. duhovnici. 3041. Dva zakasnela poleta u balkanskom rudarstvu: XV i XVI vek. Rabotnici. Istituto Internazionale di Storia Economica ‘Francesco Datini’. vojnici. Ćirković Sima. Biblioteka Dimenzije istorije 1. Handbuch der europaischen Wirtschafts..und Sozialgeschichte. Društva srednjovekovnog Balkana”. (A cura Antonio di Vitorio)”. Atti della Decima settimana di Studio. Beograd 1997. Vol. “Sviluppo e sottosviluppo in Europa e fuori d’Europa dal secolo XIII alla rivoluzione industriale”. Precious Metals in the Age of Expansion. Continuité et repture des hierarchies: le cas des villes dalmates et de leur arrière-pays. Dubrovnik i zale e u srednjem veku.

Zagreb 1987. . IČ 44 (1997). Kamata (273-274).. veku. vojnici. vojnici. Beograd 1997. Društva srednjovekovnog Balkana”. Delatnost dubrovačkog trgovca Luke Milanovića dvadesetih godina XV veka. 113-127. Merenje i mere u srednjovekovnoj Srbiji. Knowledge. Rabotnici. Zanati (214-217). Ćirković Sima. Beograd 1998. 3052. AHOEI 14. IG 1-2. 113-134.. “Sima Ćirković. Društva srednjovekovnog Balkana”. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Beograd 1996. Radič Grubačević. 3046. 19-29. Pana ur (488-489). Mere i tegovi (392-396). Ćirković Sima. Valjevo-Beograd 1993. dubrovački suknar i trgovac. Equilibrium. Biblioteka Dimenzije istorije 1.. “Sima Ćirković. Balcanica 13-14.. Rudari (629-631). Aspra (25). duhovnici. IČ 39 (1992). "Valjevo . Rabotnici. Beograd 1982-1983. 111-121. Ćuk Ruža. Trgovina (741-745). 3054. “Sima Ćirković.. Ćirković Sima – Kovačević-Kojić Desanka. 3047. Beograd 1991. vojnici. Beograd 1993. Dubrovčani kao preduzetnici u rudarstvu Srbije i Bosne. 185-196. Delovi (144).. Ćuk Ruža. 3048. Equilibrium. 3055. Izvoz stoke i stočarskih proizvoda iz Srbije u Veneciju u XIII. L’économie naturelle et la production marchande aux XIIIe-XVe siècles dans les regions actualles de la Yougoslavie. 45-56. duhovnici. Beograd 1999. Ćuk Ruža. 37-46. Valturk (67). Poslovanje Dubrovčana u Podrinju. Rabotnici. duhovnici. 3049.Privreda 285 3045. Equilibrium. 3056. Boje (53-54). Društva srednjovekovnog Balkana”. Ćirković Sima. 3051. Biblioteka Dimenzije istorije 1. Biblioteka Dimenzije istorije 1. IČ 38. Biblioteka Dimenzije istorije 1.postanak i uspon gradskog središta". Ćuk Ruža. Ćuk Ruža. Ćirković Sima – Kovačević-Kojić Desanka. Ćuk Ruža. Rudarstvo (631-634). “Sima Ćirković. Tobolčarevići – Dubrovčani poreklom iz Prijepolja. Dubrovačka porodica Benvenutić u srpskim zemljama.. duhovnici... Barut (29-30). Naturalna privreda i tržišna proizvodnja izme u XIII i XV stoleća. Beograd 1997. 19-30. 3050. Ćirković Sima. Rabotnici. i XIV. 57-63. 3053.. Sasi (649). Kontinuitet i prekid me u hijerarhijama: Primorski gradovi i njihovo zale e u srednjem veku. Društva srednjovekovnog Balkana”. Beograd 1997. vojnici. Beograd 1997. 134-168. Equilibrium.

3060. ZM.) 3065. Izdanja Muzeja grada Zenice. (KUN) 4. 3059. Dinić-Knežević Dušanka. 211-220. ANU BiH.) 3061. 125. Podgorica 1999. Pregled LXXVIII/2-3. Jemac. Zenica 1999. Dubrovačka srednjovekovna karavanska trgovina. Radio Sa X/34. 563-565. 27-48. ur ev Branislav. Zenica 1999. Dinić-Knežević Dušanka. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. SKZ.. SANU. Steindorff Ludwig. Saobraćaj (Kasni srednji vijek) (160-161). Posebna izdanja 540. 3067. ur ev Branislav. Sarajevo 1988. IČ 28. 488-489.. “Srednjovjekovna istorija Crne Gore kao polje istraživanja”. (* Živković Pavo..) 3064. Sarajevo 1987. München 1984. 153-167.06 1981.. . Trgovci iz zetskih gradova u Dubrovniku i srpskim zemljama u srednjem veku. Italia felix.. Trgovina bosanskim robljem u Barceloni krajem XIV i početkom XV veka. Knowledge.. Sarajevo 1988. Beograd 1983. Ancona 1988.. 97. 3057. AL BiH. Trgovina (Kasni srednji vijek) (171-173). Opšti leksikografski dio. Živković Pavo. Sarajevo 1981. Univerzal. Zbornik radova sa Okruglog stola Istorijskog instituta. Sarajevo 27. 405419. Djela 65. “Rudarstvo i metalurgija Bosne i Hercegovine od prahistorije do početka XX vijeka”. (* Martinović Dragana. Knjiga 3. 340. 1980.-2000. Ćuk Ruža. Kolonije (310-311). (* Milutinović Kosta. Fekeža Lidija. Odjeljenje društvenih nauka 37. Tuzla. Istorijski institut RCG. Beograd 1978. 3058.. Fejić Nenad. Izdanja Muzeja grada Zenice. Ćuk Ruža.. Beograd 1999. 302-305. Tkanine u privredi srednjovekovnog Dubrovnika. 3062. Zalog (211). jemstvo (264-265). Südostforschungen 43. Beograd 1981. “Rudarstvo i metalurgija Bosne i Hercegovine od prahistorije do početka XX vijeka”... Dall’interno a Ragusa nel XIV secolo. “Mihailo Dinić. 177. Srpske zemlje u srednjem veku (Istorijsko-geografske studije)”. 3063.286 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Biblioteka Istorija i revolucija. 3066.. Odeljenje istorijskih nauka 8. Beograd 1982. aković Luka. Da li je poznati rudarski zakon despota Stefana važio i za Srebrenicu?. Dinić Mihailo. IG 1-2. 305-330. Dumbović Vladimir. Rudarstvo i topioničarstvo u Bosni i Hercegovini. Tom I. Značenje Kreševa u metalurškoj proizvodnji stare Bosne (historijsko-geografski prikaz).. Kada i kako su nastali despota Stefana zakoni za Novo Brdo. Oslobo enje 38/11852.

. 3069. Rudarstvo i rudarski trgovi u Bosni u drugoj polovini XV vijeka.. 3080. 3070. Knjiga o kovinarstvu i život u Bosni (Agricola. 3073. 356. Banja Luka 1984. 283-306. Balkanskie issledovanija. IZ 5. 2. Beograd 1999. Hrabak Bogumil. 3071. 183202. Metalurgija (Kasni srednji vijek) (107-108). Dosadašnja istraživanja razvitka metalurške tehnologije u BiH. 3078. IG 1-2. Zenica 1999. Akča (akçe). 3075.. Handžić Adem. POF 36 (1976).. Hrabak Bogumil. Rudarstvo (Srednji vijek) (150)... ZM. Izdanja Muzeja grada Zenice. Sarajevo 1988. Svjetlo riječi I/9. EJ 3. cultura dal XIII secolo al primo ottocento”. Tom I. Izdanja Muzeja grada Zenice. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Gleta iz Bosne u XV i XVI veku. Handžić Adem. Izvoz plemenitih metala iz Bosne u Dubrovnik u vreme osmanlijske vlasti. Sarajevo 1979. Il comercio dei pellami nelle Marche del XV e della prima metà del XVI secolo. “Rudarstvo i metalurgija Bosne i Hercegovine od prahistorije do početka XX vijeka”. 38-49. De re metallica). “Rudarstvo i metalurgija Bosne i Hercegovine od prahistorije do početka XX vijeka”. Sarajevo 1978. Vipusk 9. Ancona 1978.. XV i XVI veku. Filipović Milenko. 3077. Opšti leksikografski dio. Zenica 1999. 10-11. izdanje. Beograd 1980. 3079. Zagreb 1984. Fotić Aleksandar. političeskoj i kulturnoj istorii jugo-vostočnoj Evropi”. 3076. Atti e memorie. Poljoprivreda (Kasni srednji vijek) (141). Glavaš Tihomir.. 7-42. Baština srednjovjekovnih rudara Sasa u južnoslavenskim zemljama. 5-6. GDI BiH 28-30 (1977-1979). AL BiH. 3074. Gostiša Nikola. Visoko 1983. Freidenberg M.Privreda 287 3068. Gestrin Ferdo. Hrabak Bogumil.. Gavran Ignacije. Zanatstvo (Kasni srednji vijek) (188-189). Knowledge. . Filipović Muhamed. “Dubrovačko” srebro u Italiji i Kataloniji u XIV. Maren. 57-78. Moskva 1984. Lov (Kasni srednji vijek) (104). Godišnjak CBI XXXI/29. “Voprosi socialnoj. Sarajevo 2000. 75-85. 3072. “Le Marche e l’ Adriatico orientale: economia. società. 21-44. Rudnici u Bosni u drugoj polovini XV stoljeća. Daće (dažbine) (Bosna i Hercegovina).. JLZ. Nuova serie anno 82 (1977). Dalmatinci v balkanskoi trgovle XIV-XVI vv..

8. 45-56. Relja. (Doba borbi za očuvanje i obnovu države (1371-1537. Sarajevo 1984. Posebna izdanja 513. Kosača Stjepan. Jevtić Milan. 35-44. Prva linija II/6. “Rudarstvo i metalurgija Bosne i Hercegovine od prahistorije do početka XX vijeka”. O rudarskoj proizvodnji u srednjovjekovnoj Bosni. 3092. Storia della citta.. “Istorija srpskog naroda II.. SKZ. Rivista Internazionale di storia urbana e teritoriale. 113-122. 3086.. Katić V. 3090. 85-190.. Beograd 1978.. Društvo i privreda srednjovjekovne Bosne”. Carine (Srednjovjekovne carine) (Bosna i Hercegovina). 612. 3087. Stočarstvo srednjovekovne Srbije. Izdanja Muzeja grada Zenice. Klicić Josip. Kratak historijat razvoja rudnika i željezare Vareš. Sarajevo 1987... “Prilozi za istoriju Bosne i Hercegovine I. Izdanja Muzeja grada Zenice.-2000. Privredni uspon. 5-43.) 3084. GDI BiH 34.288 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Roma 1986.. Kapetanović Kemal. ANU BIH. 166. Kovačević-Kojić Desanka. Kovačević-Kojić Desanka..)”. Balcanica 12. Sarajevo 1993. Bosna i oružje (Zapis o zemlji). Relazioni fra i centri minerarii e le campagne in Serbia e la Bosnia nel medioevo. Jovan. SANU. 3082. Ekonomske veze i kulturni uticaji izme u bosanske države i talijanskih gradova u XIV i XV vijeku. 3091. JLZ. majdan srebra i zlata. “Rudarstvo i metalurgija Bosne i Hercegovine od prahistorije do početka XX vijeka”.. Zenica 1999. 57-64. 202-203. Odeljenje medicinskih nauka 30. Kovačević-Kojić Desanka. Srbija. ZIMS 20. 100-108. Ispitivanje nekih metalurških uzoraka iz arheologije Bosne i Hercegovine.. 3088... Sarajevo 1988. “Istorija srpskog naroda II. Zagreb 1982. 91-94. Konj i korišćenje konja u prošlosti Srba. GDI BiH 39. 437-454. Zenica 1999. . 3089. GDI BiH 35. (Doba borbi za očuvanje i obnovu države (1371-1537. Sarajevo 1983. Dvojno knjigovodstvo u Dubrovniku i Benko Kotruljević. Kovačević-Kojić Desanka. 2. Kovačević-Kojić Desanka. Odjeljenje društvenih nauka 17.. EJ 2. Beograd 1981. Privredni razvoj srednjovjekovne bosanske države. Kovačević-Kojić Desanka. 3093. (* Trifunovski F. SKZ. Beograd 1982. Beograd 1983. 268-277.)”. Beograd 1982. Posebna izdanja 79. 3081. Kovačević-Kojić Desanka. 3085. 3083. izdanje. Kovačević-Kojić Desanka.

godine). 143-158.. Venetian Merchants in the Balkan Hinterland in the Fourtheenth Century. IČ 28. Collected Studies. (A cura Antonio di Vitorio)”.. Italian Creditors in Dubrovnik (Ragusa) and the Balkan Trade. 3095. Il commercio Raguseo di terraferma nel medio evo. Variorum Reprints. Pogovor. SANU. Posebna izdanja 90. Anali 19-20. Krekić Bariša.. Südostforschungen 40. Mitić Ilija. Beograd 1981. Sarajevo 1989. Kovačević-Kojić Desanka. Vol I”. (* Fejić Nenad. Izdanja Muzeja grada Zenice. 3105. 241-254. 481-482.. Beograd 1996. 413-429. Los Angeles 1979. Zbornik radova 13. Nürnberg 1978.Privreda 289 3094. Kovačević-Kojić Desanka. "Osamsto godina Povelje bana Kulina". 3102.-1413. München 1981. “The Dawn of Modern Banking”.. “Wirtschaftskräfte und Wirtschaftswege. 150-153. Mleci i unutrašnjost Balkana u četrnaestom veku. Kovačević-Kojić Desanka. Odjeljenje društvenih nauka 23. 3097. VI + 326.. Krekić Bariša. Thirteenth through Fifteenth Centuries. London 1980. Kurtović Esad. Beiträge zur Wirtschaftstgeschichte 4. ANU BiH. Beograd 1982. 176-178. Mittelmeer und Kontinent... Kredit. Series 125. 326-329. Sarajevo 1997. Krekić Bariša. ZRVI 21. “Ragusa e il Mediterraneo. Dubrovnik. 3096. “Rudarstvo i metalurgija Bosne i Hercegovine od prahistorije do početka XX vijeka”. Kovačević-Kojić Desanka. decembra 1995). Krekić Bariša. Kulović Hamdija. 57-103. 165-173. 3100. Zenica 1999. Beograd 1999.. 3099.. “Evropa i Srbi” (Me unarodni naučni skup 13-15.. Izdanja Muzeja grada Zenice. . Mitić Ilija. Krešić Ivan. Italy and Balkans in the Late Midlle Ages. Bari 1990. “Rudarstvo i metalurgija Bosne i Hercegovine od prahistorije do početka XX vijeka”. Ruole e funzioni di una Repubblica marinera tra Medioevo ed Età moderna. Sarajevo 1999. 479..) 3103. Istorijski institut. 177-183... Kulinova povelja i bosansko-dubrovački odnosi. Knowledge. 3104. Način za vadit zlato (Priredio Zdravko Devetak). Prilozi 28. Sandalja Hranića i Katarine u Dubrovniku 1406. 61-78. Srpsko srebro i zlato u evropskoj proizvodnji (XIV – XV vijek). Dubrovnik 1982. Cacucci editore. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 37-44. Beograd-Pravoslavna reč Novi Sad. Festschrift für Hermann Kellenbenz. O rudarskoj proizvodnji u srednjovjekovnoj Bosni. 3098. HM I/5. 404-405. 3101.. "Državni depozit" (Depozit banice Anke. Kovačević-Kojić Desanka. Zenica 1999.

3111. v (K postanovke voprosa). “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 3119. Problemi trgovine. 3115. Malović. Beograd 1985. 41-51. 103-120. izdanje... Delatnost Stefana Marinova u drugoj polovini XIV veka. Povelja Kulina bana (1189.. 3106. Lemajić Nenad.. Beograd 1984. Mostar 2000. 3108. Poklad (537-538).. 3118..-2000. Motivi Sandaljeve prodaje Konavala Dubrovčanima.. 3110. Knjiga prva”. Dubrovnik od XIII do XV stoljeća. Drobnjaci u karavanskoj trgovini Polimlja u srednjem veku. Odeljenje društvenih nauka 24. 25-33.. Prijepolje 1997. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Manančikova P. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Kurtović Esad... 3.-1999. 3116. Marković Biljana. Dubrovnik 2000. Beograd 1999. neiscrpna tema bosanskohercegovačke prošlosti. Oružari. Nelli.. Manančikova P. Spomenik 126. Trgovačke veze Dubrovnika s balkanskim zale em u srednjem vijeku. 314-315.ukić Marica. 3117. “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463. 28-48.g. Dubrovnik 1985. SANU. Knowledge. Trgovlja Dubrovnika i formirovanie vnutrennego rinka v zemljah Serbii i Bosnii v XIV – pervoj polovine XV. Knowledge. 207. Kumerk (344-346). O nekim oblicima neagrarne privrede u dubrovačkom zale u na prijelazu XIII u XIV stoljeće.1435. 651-667. Mihaljčić Rade. Nelli. Purgari (604-605). 3114. Mikolji Vinko. 3112. Sarajevo 1998. Voronežskij universitet. Beograd 1999. Beograd 1999. Malović. 131-136.).. 95-98. Mileševski zapisi 2 (1996). HKD Napredak.ukić Marica. Kurtović Esad. Naša škola XLVI/10.ukić Marica. Hercegovina 11-12. Kurtović Esad. 29-53. Voronež 1999.290 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Knowledge. Konj. Dubrovnik XXVIII/4. Voprosi istorii Slavjan. Rudarstvo u Bosni u srednjem vijeku. Lučić Josip. 103-111. IČ 31. 3107. 474. 3113. IČ 44 (1997). Malović. Sarajevo 1999. Anali 38. Kretanje u depozitu Sandalja Hranića u Dubrovniku 1413.. 64. Lučić Josip. Voronež 1985. Zakon o rudnicima despota Stefana Lazarevića (Prevod i pravnoistorijska studija). Uz prepoznatljivo obilježje bosanskog srednjovjekovlja. 3109.. Beograd 1998. .

2.. Zagreb 1983. Beograd 1999. Mirković Mijo. 5. JLZ. Tom I. Beograd 1999.. JLZ. Kwartalnik historyszny 95. "Livanjski kraj u povijesti. Dubrovnik 1979. 3121. Sarajevo 1988. Mulić Jusuf. Pula-Rijeka 1985. 13-41... Kabes III/15.. 3125. 1988. ZČ 33/2. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”.Privreda 291 3120. Ljubljana 1979. Split-Livno 1994. “Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina. 127-133. 3124. Lučić Josip.. ZM. Sarajevo 1979.. Zveri (229). Palavestra Vlajko. 792-795. Knowledge. Zbornik radova". 3128. Opšti leksikografski dio. 3123.. O porijeklu vjerovanja u jamskog duha “Perkmana” kod nas. Knowledge. 3129. Žrvanj (195). 3132..) 3133. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Milanović Radovan. izdanja Enciklopedije Jugoslavije”. Miletić Nada. Olendzki K. Ribolov (619-620). Posebna izdanja 5. HZ 31-32. Saobraćaj (Rani srednji vijek) (160). Mišić Siniša. Beograd 1999. “Rudarstvo i metalurgija Bosne i Hercegovine od prahistorije do početka XX vijeka”. Feljton: Sarajevo – grad izme u Istoka i Zapada (5): (5) (Razvoj privrede).. 239-245. GDI BiH 28-30 (1977-1979). 3122. Handel niewolnikami bosniackimi w XIII i XIV wieku.. Mišić Siniša – Veselinović Andrija. Zanatstvo (Rani srednji vijek) (188).. AL BiH. Mostar 1997. 307-309. 209-210. Sklavina. Separat II. 782-783. Trgovina (Rani srednji vijek) (171). . Zagreb 1978-1979. Ekonomika (Bosna i Hercegovina). 47-48. 493-494. izdanje. Beograd 1995.. Vojni muzej. GEM 50. Mrgić Jelena. 335. Ekonomika (Bosna i Hercegovina). Izdanja Muzeja grada Zenice. Knowledge. 306. Ekonomska historija Jugoslavije. Petrović ur ica. Poljoprivreda (Rani srednji vijek) (141). 57-82. 3127.. izdanje. Beograd 1986. Mitić Ilija.. 3131. Pederin Ivan. Beograd 1976. Metalurgija (Rani srednji vijek) (107). Milanović Radovan. 3130. Muzej hrvatskih arheoloških spemenika SplitOpćinsko hrvatsko vijeće obrane Livno. Dubrovačko oružje u XIV veku. IG 1-2. Zagreb 1982. 3126.. Carine.234-236. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Mišić Siniša. 51-66. Zenica 1999. Lov u srednjovekovnoj Srbiji. Anali 17. 146-148. Zakup. EJ 2. Zakupnina. Simoniti Vasko. (* Tošić uro. Petrović ur ica. Livno i karavanski put od Jajca do Splita u XV stoljeću.

IG 1-2. (* Šunjić Marko. Mostar 1996. 486. 3134. Beograd 1999. Zenica 1999. antimona i arsena u SR BiH. 3139. dio.II. Beograd 1999. Ponosnici (552-553). zarade i cijene na dalmatinsko-bosanskom području (XIV.. novac. srebra. Spremić Momčilo. Knowledge. Bisage (49). Poglavlja iz ekonomske historije Hercegovine. Rudarska terminologija u starim srpskim tekstovima.). Knowledge. bakra. Radovi HDZU 5.. Razboj. 3140. Hadžibegović Iljas.-2000. Sarajevo (1997). “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Gospodarska komora. 119-139. Godina 45. .. Šunjić Marko. 137-146. Hrvatski narodni kalendar 1995.. Šunjić Marko.I. Sarajevo (1996). Katz Vera. 3138. Beograd 1986. Knowledge. Beograd 1999. Bari 1990. Radovi HDZU 4. Mehmed. Izdanja Muzeja grada Zenice.. Mjere. kalaja. dio. "Rudarstvo Jugoslavije".. JF 42. Sarajevo (1996).292 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. O siru u srednjovekovnom Dubrovniku. (A cura Antonio di Vittorio)”. Ramović A. Radovi HDZU 4. Zenica 1999. žive. Trgovačka društva (741-745).). Mehmed. Nalazišta ruda zlata. st. “Rudarstvo i metalurgija Bosne i Hercegovine od prahistorije do početka XX vijeka”. 346-353. “Ragusa e il Mediterraneo. 137141. Zagreb-Beograd 1982..) 3142. Hrvatski narodni godišnjak 1998. “Rudarstvo i metalurgija Bosne i Hercegovine od prahistorije do početka XX vijeka”. 3144. 37-74. zarade i cijene na dalmatinsko-bosanskom području (XIV. novac. Sarajevo 1981. . Rodić Nikola. 3137. olova. 175. Beograd 3135. 3136. 3147. Smoljan Vlado.. 9-20.. Petrović ur ica. 37-64. 7-28. Trgovina bosanskim robljem. Godina 43.. Kramar (324). Petrović 1988.. Geoinžinjering. Izdanja Muzeja grada Zenice. st. i XV. ur ica. Cacucci editore. 3146. Šunjić Marko. 3141. Ramović A. Srednjovekovno rudarstvo.. Mjere. 410. Hercegovina 10. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. željeza. Tomović Gordana. 3145. i XV. 3143. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 315. 609-610. 123-127. Ruolo e funzioni di una Repubblica marinara tra Medioevo ed Età moderna. So (Sol) (679). Mostar 1998. Sarajevo 1994. . Šuica Marko. 329-331. Sarajevo 1997. Stari rudnici.

Anali 15-16. Mileševski zapisi 2 (1996). Beograd 1995. Prijepolje 1997. IG 1-2. . Tribunia 9. 3150. Bosanski svinec v kreditni trgovini srednjeveškega Dubrovnika. Zimovište (241-242). dobitje) (160-161). Prilozi XIX/20. i u prvoj polovici 16. O drijevskoj carini. Tošić uro. Ancona 1978.Privreda 293 3148.. stoljeća. “Rudarstvo i metalurgija Bosne i Hercegovine od prahistorije do početka XX vijeka”. 3149. Relazioni comerciali tra Ragusa (Dubrovnik) e le Marche nel trecento e nel quattrocento. Voje Ignacij.). Vego Marko. 3154. 3156. 37-50. Sarajevo 1990. Zagreb 1982.. 42-58.. Ispolica (260). “Le Marche e l’ Adriatico orientale: economia.. Atti e memorie. Dubrovnik 1978. Djela 49. 109-118. Kreditna trgovina u srednjovjekovnom Dubrovniku. 37-59. ZČ 32/1-2. Zenica 1999. Budak Neven. HZ 31-32. Zagreb 1978-1979. Zagreb 1978-1979. Sarajevo 1979. O izvozu žitarica sa Neretve u Dubrovnik u XIV vijeku. Radovi 15. 3151. Voje Ignacij. (* Mitić Ilija. Anali 17. Tomović Gordana. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Vego Marko.. HZ 3132. 25-42. Odjeljenje društvenih nauka 29.. 3153. Zabrane i prekidi trgovine u Srbiji u doba Despotovine. 69-91. 349-357. 3155... Voje Ignacij. Tošić uro.. IG 1-2. 53-68. Sarajevo 1976. Sarajevo 1984. 390 + 17 tabela + 1 grafički prikaz. cultura dal XIII secolo al primo ottocento”. Beograd 1999. Lučić Josip. Knowledge. Tošić uro. Beograd 1983. 3158. Bosanski trgovci i dubrovački financijeri u drugoj polovici 15. 260-262. Veselinović Andrija. O krijumčarenju soli na Neretvi. Dobitak (Dobit. Tošić uro.. Dubrovnik 1979. 408-410.. Voje Ignacij. 25-30 3152.. GDI BiH 40-41 (1989-1990. 189-195. 779-780. Prilozi XV/16... Stočarstvo u srednjovjekovnoj trebinjskoj oblasti.) 3159. 3160. Neki problemi proučavanja ekonomske istorije srednjovjekovnog Dubrovnika (sa osvrtom veza sa zale em). Nuova serie anno 82 (1977). Tošić uro. Beograd 1978. Rudarstvo u Bosni i Hercegovini u srednjem vijeku. Karavan (281-282). Tošić uro. 91-99. Srednjovekovna rudarska toponimija u okolini Prijepolja. Trebinje 1985. 3157. Izdanja Muzeja grada Zenice..185-209. ANU BiH. Ljubljana 1978. 3161. IG 1-2. società.. Plot (525). Raukar Tomislav. Zemljoradnja u srednjovjekovnoj župi Trebinje.

Pomorstvo Novoga za vrijeme Tvrtkove i Kosačine vladavine. DH 29. Voje Ignacij. Zloković Maksim. Poslovanje dubrovniških trgovskih družb v srednji in južni Italiji v 15...294 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 3163. Srednjovjekovna rudarska naselja u lašvanskoj regiji.-2000. Voje Ignacij. Poskusi kvantifikacije trgovinskega prometa in proizvodnje v srednjeveškem Dubrovniku. Ljubljana 1980. ZČ 42/3.. Kreditno-trgovačke veze Braila Tezalovića sa Dubrovčanima. 3164. 299-311. JLZ. Živković Pavo. 60-66. 3171. 41-59. Privatne poslovne knjige dubrovniških trgovcev (XIV stoletje). 7 (Raš-Szy)”. Wien 1985. Voje Ignacij. Neka pitanja u trgovini sa bosanskim olovom u Dubrovniku. Rudarstvo (Historijat). Kalendar Svetoga Ante 2000. “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda. JIČ XIX/3-4.. 3162. Kotor 1981-1982.. ZČ 34/1-2. Beograd 1980.. Sarajevo 1999. 283-299.. 157-164. Probleme der Quantifizierung des Handels und der Produktion des Mittelalterlichen Ragusa (Dubrovnik). Voje Ignacij. Izdanja Muzeja grada Zenice. Zagreb 1981.. 3170. 3167. 3166. 373-387.. Ljubljana 1980. Kreditno poslovanje u srednjovjekovnom Dubrovniku. stoletju. Zenica 1999... Zagreb 1989. 3168. 335-359. Voje Ignacij. Österreicheische Osthefte 27. Voje Ignacij. 188-189.. Ljubljana 1988. 77-85. . 3169.237-250. ZČ 34/2. Zirdum Anto. 3165. “Rudarstvo i metalurgija Bosne i Hercegovine od prahistorije do početka XX vijeka”. GPM 29-30. ..

6. VJERA .

.

stoljeća. 58-59. 55-66. Prilozi XXII/23. Skopje 1982. Zagreb 1986. “Enciklopedija hrvatske povijesti i 3174. Mostar 2000. B. “Ivan Alilović.. Etudes historiques 10. Skopje 1982. 15. ŠK. 127. Biobibliografija hrvatskih pisaca Bosne i Hercegovine do god. 3184. MANU-SANU-ANU BiH. 374-389. 3176. 3183. Antoljak Stjepan.. 242-254. 3181. Crkva na kamenu XX/210. (zbornik radova).". 153-193. Pravoslavna religija i pravoslavna crkva u našim laičkim periodičnim publikacijama (1970-1991).. Bosanski krstjani i pitanje njihovog porijekla i odnosa prema manihejstvu.-1991. Niš 1991. 3180. 3177... 3175. Prilozi XVIII/19. Ademović Fadil.. 109-125. Ančić Mladen. 253-260. 15. Ančić Jozo. Aranitović Dobrilo. . BAN. Sarajevo 1982. Sofija 1981. Samobor 1994. Adamček Josip – Jelić Ivan. Angelov Dimităr. Ivan AlilovićKS.. stoljeća.. Duvanjska biskupija i duvanjski sabor.. 3186... FTS. (* R. “Bogumilstvoto na Balkanot vo svetlinata na najnovite istražuvanja”.. (Podlistak) 6.. A. 11-33. Jedan fragment iz života Sandalja Hranića. Crkva na kamenu XXI/237-238. Bosanski franjevci. akovo. Ančić Jozo.Vjera 297 3172. Mostar 1999. 101. i 12. Gdje je bio podignut prvi franjevački samostan u srednjovjekovnoj Bosni. Sarajevo 1985. 3179. 7-35. P. Zagreb 1980. Svijet I/46.. Angelov Dimităr. “Istorija na Blgarija (Prva blgarska država). Makedonski heretici u zapadnim izvorima 11. Ančić Mladen. Alić Salih. Ančić Mladen. “Bogumilstvoto na Balkanot vo svetlinata na najnovite istražuvanja”. Jakov Markijski (18-19). Alilović Ivan. Pravoslavlje. O recepciji bosanske ‘hereze’ u komunalnim društvima istočnog Jadrana. Ante Škegre o duvanjskoj biskupiji.”. Osvrt na mišljenje dr. 1918. Sarajevo 1987. MANU-SANUANU BiH.) 3178. The Bulgarian State and the European Middle Ages. 95-114. Ljiljan II/25. 3185. "Sedam stoljeća bosanskih franjevaca 1291. 3173.. kulture”.. 3182. Crkva na kamenu. Sofia 1980.. Knjiga 25. Prilozi XXII/21. Bogomilstvo. Tom vtori”. Crkva bosanska. Pobožnost franjevaca Bosanske vikarije u drugoj polovici XIV. Bartul Alverinski (17). Sarajevo 1996. Mostar 1990. Neuspjeh dualističke alternative. Ančić Mladen. Sarajevo-Ljubljana 1993.

3188.. Atlija Alojzije. Franjevci nekad i danas na župama u Bosanskoj Krajini. 282-284. Badurina An elko. “Leksikon ikonografije. Hrvatski narodni godišnjak 1998. (* A.. Branko Fučić. 3187. Odnos izme u konkretne bosanske franjevačke prakse i izvornog Franjinog duha. V. (Uredio An elko Badurina. Vrhbosanska visoka teološka škola. Dodatak 1: Bosna Srebrena jučer i danas. Babić Marko. Sarajevo 1979. Sarajevo 1991.. Crkvene prilike u srednjovjekovnoj Bosni.) 3190. HM III/13. Radovi simpozija povodom 9 stoljeća spominjanja bosanske biskupije (1089-1989). SNL-KS-Institut za povijest umjetnosti. B. Sarajevo 1991. 3196. 3193. 3195..-2000.. “Kršćanstvo srednjovjekovne Bosne”. Franjevci i njihova prisutnost u Bosanskoj Krajini (U povodu stote obljetnice banjalučke biskupije). Ivanković Željko. Il Provinciale Vetus e il problema della diocesi di Bosna. 12. 217-270. Franjevci (231-232). Dragutin Nežić i Doris Baričević)”. Autori: An elko Badurina.298 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Benediktinci (143). Zagreb 1993. Hereza (252). Svjetlo riječi XV/176. Povijest Katoličke crkve u Bosni i Hercegovini a poglavito u Usori i Žepču (Prilog povijesnom istraživanju o Hrvatima i Crkvi u Hrvata u Bosni i Hercegovini). 187-193. Sarajevo 1997. 320-322. Zagreb 1979. Emilijan Cevc. SV 4. Babić Petar. (Priredio Tonči Grbelja). 267-303. Babić Mile. Crkva na kamenu IV/36.. (Priredio Tonči Grbelja). Godina 45. Sarajevo 1997. Sarajevo 1997. Maniheizam (392). Hijerarhija (253). Augustinović Ante. 3189. 93-117. Radovan Ivančević. There Was no Ortodox Religion in medieval Bosnia (The Ortodox Religion Was Introduced in Bosnia by the Turks in the 15th Century). Babić Petar.. “Zbornik radova sa Znanstvenog skupa u povodu 500. NEV XXIX/2. Marijan Grgić. 3194. Bosna Srebrena XLII/2. Encyclopedia moderna XIV/3 (43). 467. 3192.. HM II/3-4. Mostar-Žepče 1997. Dominikanci (208). H. PUSP Kulin ban Žepče. NEV XXXI/1-2. Badanković Nikola. obljetnice smrti Fra An ela Zvizdovića”. Roma 1980.. 3198. Mitar Dragutinac.. Sarajevo 1997. HM II/5. Sarajevo-Fojnica 2000.. Atlija Alojzije. Sarajevo 1999. O bosanskim hereticima I. 207-216. Cisterciti (183). 3197.. liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva. Mostar 1983. Sarajevo 1981.. 139-149. FTS-Franjevački samostan Fojnica. 222-234. Drmić Ilija. . O bosanskim hereticima II. Babić Anto. 21. (28 karata). Babić Anto. Samo loša uspomena (Uz tisućugodišnji jubilej trebinjsko-mrkanske biskupije).. 3191..

3201. Kalendar Svetoga Ante 1999.. Mostar 1995. 14. 500 godina baštine Milodraža (Fra An eo Zvizdović. Livno-Sarajevo 1996. 3204.Vjera 299 3199. Biblioteka Odrednice. 39-46. Barun An elko. Promocija Bosne Srebrene (Kratak pregled sedamstoljetne povijesti). Priština 1985. 6-7. Duvno 1981. Balić Smail. 795814. Baška Voda 1994.). Kratka povijest franjevaca u Hercegovini.. Srednjovjekovna Bosna kao poprište sukoba patarena i katoličke crkve u ispravama Diplomatičkog zbornika. GEM 56. Bosna Srebrena (Ratno izdanje) 6-1. Naša ognjišta XI/70.1498. Franjevačka knjižnica i arhiv. Kalendar Svetoga Ante 1997. Beograd 1992. Bagarić Ivo. 6. 3212. Tomislavgrad 1998. 3207.. 3203. .. Obeležja XVIII/2. 3210. Feljton: Samostani i samostanci u europskoj povijesti (1-2): (1) Naša ognjišta XXVIII/254. Islam u srednjovjekovnoj Ma arskoj (Autorizirani i dopunjeni prijevod s njemačkog Salim Abid Hadžić). Duvno 1990. 140-152. Bagarić Ivo. Sarajevo 1998. Behar VIII/42. Bosna Srebrena – nekad i danas. Livno 1994. Novi cvijet XLIX/2... 17-26.. 3-4. Bagarić Ivo. (2) Naša ognjišta XXVIII/255. Bogumili u prvom turskom popisu Hercegovine (1477. (* Prošić-Dvornić Mirjana. Otigošće kod Bugojna zavičaj gosta Radina. Bakula Petar. Sveta baština IX/83. Tuzla 1999. Beograd 1991. Bajić Jovo. 3205. 3211. Bandalo Milorad. Zbornik radova I/1.. Sarajevo 1999.. 64-79. GR IZ BiH LXI/7-8. (1420.. 3202.). Narodna religija Srba u 100 pojmova. Balta Ivan. Barun An elko.) 3209. Bosna Srebrena – nekad i danas. Tomislavgrad 1998. 411-413. 366. Visoko 1990/1991. 3208. Zagreb 1999. 3200. Islam u Ugarskoj srednjega vijeka. 44-61. Duvno i Hercegovina u izvještajima makarskog biskupa... Nolit. Barun An elko. 2831.. Kalendar Svetoga Ante 1995. 143-155. 3206. Barun An elko. Franjevci u hrvatskom narodu... Balić Smail. 18. Bandić Dušan.

Sarajevo 1979. 3221. 3217. Socijalna i politička uloga i značenje Crkve bosanske.. Matanić). Die Bosnische Kirche im fruhlen Mittelalter. Sarajevo 1991. 1-9. (* Šanjek Franjo. Argumenti 2. Belić Miljenko. GPF 5. Basler uro. Sarajevo 1999. Katolička crkva u Bosni pod konac srednjeg vijeka. Pozdravi.) 3224. 111-113. 3220. Jeffrey.. Bašić Jasna. 307-333. (* Klečina Davor. 162. X-XI”. Djelovanje slavenskih apostola sv. SV 4. 272-276. Konstantina i Metoda i početak Bosanske biskupije.. SV 4. Basler uro. Bogumilstvo i islamizacija. Benković Žarko. “Kršćanstvo srednjovjekovne Bosne”. Benković Žarko. KS-FTS. SV 10. 3219. Dominikanci. Carl – Russel B. Banja Luka 1981. Rijeka 1982. morale e sociale ed i concili di Split (Spalato) dei secc. Padova 1982. Zagreb 1982. Benković Žarko. Vrhbosna X (CVIII)/1 (99).300 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Sarajevo 1991. Vrhbosanska visoka teološka škola. CCP VI/9.. SV 4. 3215. Zagreb 1993. 3214. Topološke i povijesne crtice (Priredio Anto Orlovac). Arheološki spomenici kršćanstva u Bosni i Hercegovini do XV.. Vrhbosanska katolička teologija.. Berkhout T. .. 336. Basler uro. 220-234. XI-XII. Katolička crkva na području današnje Banjalučke biskupije do invazije Turaka. 3213. Radovi simpozija povodom 9 stoljeća spominjanja bosanske biskupije (1089-1989). Bilogrivić Nikola. “Kršćanstvo srednjovjekovne Bosne”. Društveni revolt u religijskoj formi. Vrhbosanska visoka teološka škola. Pontifical Institute of mediaeval studies. Medieval Heresies a Bibliography 19601979. 26-29. 131-149. “Krležijana 1 (A-LJ). Sarajevo 2000. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. 125-142... HM IV/17. (A cura di Atanasio G. “Vita religiosa. 98.. Milinović Ante. Nadbiskupski ordinarijat vrhbosanski.-2000. Boba Imre. Vrhbosanska visoka teološka škola. “Kršćanstvo srednjovjekovne Bosne”. Radovi simpozija povodom 9 stoljeća spominjanja bosanske biskupije (1089-1989). Argumenti 1. 3216.. Subsidia mediaevalia 11. Basler uro.. Rijeka 1981. 190. 118-119. Sarajevo 1991. 3218. Sarajevo 1989...) 3223. Toronto 1981. Sarajevo 1998. 3222. Radovi simpozija povodom 9 stoljeća spominjanja bosanske biskupije (1089-1989). Katedrala u Sarajevu. stoljeća. “Povijesnoteološki simpozij u povodu 500 obljetnice smrti bosanske kraljice Katarine”.

Vjera

301

3225. Boesse Jean – Lacoudre Jacques, Grčki i latinski oci (Smjerovi kršćanstva), “Marie-Madeleine Davy, Enciklopedija Mistika, I svezak,” ITP Naprijed, Posebna izdanja, Zagreb 1990., 233-264. 3226. “Bogumilstvoto na Balkanot vo svetlinata na najnovite istražuvanja”, MANUSANU-ANU BiH, Skopje 1982., 254. (* Stoičovski Blagoj, Glasnik XXII/1-2, Skopje 1978., 302-304; Jalimam Salih, GDI BiH 34, Sarajevo 1983., 160-164; Ćošković Pejo, IZ 5, Banja Luka 1984., 218-222; Šemkov G., Südostforschungen 43, München 1984., 322323; Šanjek Franjo, CCP IX/15, Zagreb 1985., 108-110; Jalimam Salih, GADAR BiH 25, Sarajevo 1985., 301-302.) 3227. Božić Ivan, Potiskivanje pravoslavlja, “Istorija srpskog naroda, Druga knjiga, Doba borbi za očuvanje i obnovu države (1371-1537)”, SKZ, Beograd 1982., 278-288. 3228. Brajko Ante, Pravno-povijesni položaj trebinjsko-mrkanske biskupije, “Tisuću godina Trebinjske biskupije”, SV 2, Vrhbosanska visoka teološka škola, Sarajevo 1988., 217-230. 3229. Brandt Miroslav, Izvori zla (Dubrovnik i heretička Bosna), August Cesarec, Zagreb 1989. 3230. Brković Luka, Genocid nad katoličkiom crkvom u Bosni i Hercegovini (Crkva kao zajednica u povijesnom hodu), Stećak II/23, Sarajevo 1995., 23-25. 3231. Brković Luka, Crkva u BiH, Hrvatski glasnik IV/46, Tuzla 1996., 12-13. 3232. Brković Milko, Bibliografija radova iz hrvatske crkvene povijesti, CCP XIV/25, Zagreb 1990., 137-164. 3233. Bubalo or e, Kudugeri (340); Poganici (Pogani, Poganini) (533-534), “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”, Knowledge, Beograd 1999. 3234. Buljan Stjepan, Povezanost rudara i franjevaca u srednjovjekovnoj Bosni, NEV XXXI/1-2, Sarajevo 1981., 333-346. 3235. Buljan Stjepan, Kreševo – stara biskupska rezidencija, Svjetlo riječi IX/103, Sarajevo 1991., 17. 3236. Buljina Halid, Razvoj konfesionalnih zajednica, GR IZ BiH LXII/11-12, Sarajevo 2000., 991-1010. 3237. Burns Yvon, (Berns Ivon), The Testament of Gost Radin, “Islam, Balkan i velike sile (XIV-XX vek)", SANU, Istorijski institut, Zbornik radova, Knjiga 14, Beograd 1997., 165-173.

302

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

3238. Buturac Josip, Popis župa zagrebačke biskupije 1334. i 1501. godine, Starine 59, Zagreb 1980., 43-108. 3239. Buturac Josip, Barska nadbiskupija, EJ 1, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1980., 514. 3240. Buturac Josip – Kovačić Slavko, Kaptoli (Hrvatska), EJ 6, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1990., 675-676. 3241. Buzuk Anto, Svetište ‘voda svetog Jakova’ u Deževicama, Bilten FTS XXVII/2, Sarajevo 2000., 234-238. 3242. Cermanović Aleksandrina – Srejović Dragoslav, Leksikon religija i mitova drevne Evrope, 2. dopunjeno izdanje, IŠP Savremena administracija, Beograd 1996., 609. 3243. Cigeljević Ante, Petsto godina franjevačkog samostana Sv. Petra i Pavla u Tuzli, Hrvatski glasnik IV/46, Tuzla 1996., 22-23. 3244. Cunjak Mla an, Testament Gosta Radina, Glasnik SPC 4, Beograd 1980., 82-84. 3245. Cvitković Ivan, Rječnik religijskih pojmova, Vlastito izdanje, Sarajevo 1991., 294. (* Nilević Boris, Prilozi XXV/27, Sarajevo (1991), 238-239; Tašić Dževad, Oslobo enje 49/15681, Sarajevo 15.02. 1992., (KUN 73/531), 9.) 3246. Cvitković Ivan, Bogumili (60); Kršćani bosanske crkve (Krstjani Crkve bosanske) (160); Manihejstvo (178), “Ivan Cvitković, Rječnik religijskih pojmova”, Vlastito izdanje, Sarajevo 1991. 3247. Čajkanović Veselin, O srpskom vrhovnom bogu, (Reprint izdanja iz 1941), TRZ Panpublik, Beograd 1989. 3248. Čanak-Medić Milka, Katedrale, “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”, Knowledge, Beograd 1999., 283-286. 3249. Čančar Nusret, Manihejska prošlost srednjovjekovne Bosne (Intervju sa Salihom Hadžialićem), Islamska misao XII/143, Sarajevo 1990., 7-15. 3250. Čaušević Dženana, Život i pravni položaj franjevaca u Bosni Srebrenoj prema turskim dokumentima, “Zbornik radova sa Znanstvenog skupa u povodu 500. obljetnice smrti Fra An ela Zvizdovića”, FTS-Franjevački samostan Fojnica, SarajevoFojnica 2000., 285-300. 3251. Čevra Omer, Religija Bošnjaka u srednjem vijeku (Istine i zablude o bosanskim krstjanima), Kabes I/3, Mostar 1996., 23.

Vjera

303

3252. Ćirković Sima, Glose Srećkovićevog jevan elja i učenje bosanske crkve, “Bogumilstvoto na Balkanot vo svetlinata na najnovite istražuvanja”, MANU-SANUANU BiH, Skopje 1982., 207-222. 3253. Ćirković Sima, The Bosnian Patarenes and Western Heresies, “Heresy in Eastern Europe”, London 1984. 3254. Ćirković Sima, Von der Ketzerbewegung zur Landskirche,: Die ‘Bosnische Kirche’, Rapports I, Comite international des sciences historiques XVIe congres international des sciences historiques, Stuttgart du 25 aout au 1er septembre 1985, Stuttgart 1985., 355-357. 3255. Ćirković Sima, Bosanska crkva u bosanskoj državi, “Prilozi za istoriju Bosne i Hercegovine I, Društvo i privreda srednjovjekovne Bosne”, ANU BIH, Posebna izdanja 79, Odjeljenje društvenih nauka 17, Sarajevo 1987., 191-254. 3256. Ćirković Sima, Jedna parnica srebreničkih franjevaca, GDI BiH 40-41 (19891990.), Sarajevo 1990., 30-41. 3257. Ćirković Sima, Dualistička heterodoksija u ulozi zemaljske crkve: Bosanska crkva, Glasnik CANU, Odjeljenje društvenih nauka 9, Podgorica 1995., 7-34. 3258. Ćirković Sima, Dualistička heterodoksija u ulozi zemaljske crkve: Bosanska crkva, “Sima Ćirković, Rabotnici, vojnici, duhovnici. Društva srednjovekovnog Balkana”, Equilibrium, Biblioteka Dimenzije istorije 1, Beograd 1997., 214-239. 3259. Ćirković Sima, Katoličke parohije u srednjovjekovnoj Srbiji, “Sima Ćirković, Rabotnici, vojnici, duhovnici. Društva srednjovekovnog Balkana”, Equilibrium, Biblioteka Dimenzije istorije 1, Beograd 1997.,240-258. 3260. Ćirković Sima, Babuni (27-28); Benediktinci (39-40); Bogomili, bogumili (51-52); Gost (121-122); Djed (158-159); Dominikanci (163-164); Krstjani (333-334); Patareni (496-497); Franjevci (769-771), “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”, Knowledge, Beograd 1999. 3261. Ćirković Sima, Recenzija rukopisa, “Salih Jalimam, Djelatnost dominikanaca u srednjovjekovnoj Bosni”, IPP Hamidović, Biblioteka Posebnih izdanja, Tuzla 1999., (dvije stranice, bez oznake stranica, na početku knjige). 3262. Ćorović Vladimir, Istorija Bosne ne može se izlagati bez veze sa franjevačkim redom, “Bosna i Hercegovina ogledalo razuma (Izbor članaka, odlomaka i ilustracija, priredio David Atlagić)”, IGC Borba, Beograd 1992., 18. 3262a. Ćorović Vladimir, Srpski manastiri u Hercegovini (Priredio Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, beograd 1999., 328. or e O. Piljević),

304

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

3263. Ćošković Pejo, O gostima ‘Crkve bosanske’, IZ 4, Banja Luka 1983., 7-40. 3264. Ćošković Pejo, Bosanski krstjani u očima svojih kršćanskih suvremenika, Nastava povijesti III/4, Zagreb 1988., 188-191. 3265. Ćošković Pejo, Tomašev progon sljedbenika Crkve bosanske 1459., Migracioni procesi i Bosna i Hercegovina od ranog srednjeg vijeka do najnovijih dana - njihov uticaj i posljedice na demografska kretanja i promjene u našoj zemlji, 26. i 27. X 1989., u Sarajevu, "Migracije i Bosna i Hercegovina", Institut za istoriju-Institut za izučavanje nacionalnih odnosa, Sarajevo 1990., 43-48. 3266. Ćošković Pejo, Krstjanin Vlatko Tumurlić i njegovo doba (1403.-1423.), CCP XIX/35, Zagreb 1995., 1-54. 3267. Ćošković Pejo, Filip Dubrovčanin, vikar (218-219); Franjo iz Firence, vikar (446), “Hrvatski biografski leksikon IV (E-Gm)”, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb 1998. 3268. Ćošković Pejo, Ustrojstvo Crkve bosanske, “Zbornik radova sa Znanstvenog skupa u povodu 500. obljetnice smrti Fra An ela Zvizdovića”, FTS-Franjevački samostan Fojnica, Sarajevo-Fojnica 2000., 61-83. 3269. Ćošković Pejo, Prilog za diskusiju, “Historiografija o Bosni i Hercegovini 1980.1998”, Prilozi 29, Sarajevo 2000., 443-447. 3270. Davidović Svetislav Proto, Srpska pravoslavna crkva u Bosni i Hercegovini (od 960 do 1930 godine), 2. izdanje, Srpska pravoslavna crkvena opština sarajevska, Biblioteka Vjera i kultura, Sarajevo 1991., 83. (3. izdanje, Dobrica knjiga, Biblioteka Odglas 2, Novi Sad 1998., 108 strana). 3271. Dinić Mihailo, Babuni, EJ 1, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1980., 400. 3272. Dobrosalić P. M., Gospin lik s Vidoštaka, Hrvatski narodni kalendar 1996, Godina 44, Sarajevo 1995., 381-384. 3273. Dračevac Ante, Bernard, dubrovački nadbiskup, “Hrvatski biografski leksikon I (A-Bi)”, JLZ, Zagreb 1983., 697-698. 3274. Dračevac Ante, Srednjovjekovna stonsko-zahumska biskupija, “Tisuću godina Trebinjske biskupije”, SV 2, Vrhbosanska visoka teološka škola, Sarajevo 1988., 83-90. 3275. Draganović Krunoslav, Jedan sudbonosni vijek u povijesti Hrvata katolika Bosne, “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”, (Uredio Milenko Brkić), PCC Me ugorje, Studenci 1995., 296-307.

Vjera

305

3276. Draganović Krunoslav, Katolička Crkva u sredovječnoj Bosni, “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva”, 3. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1998., 685-766. 3277. Dragić Marko, Vrhbosanske srednjovjekovne crkve i mučenici u povijesti i predaji, HM III/11-12, Sarajevo 1999., 151-157. 3278. Dragić Marko, Vrhbosanske srednjovjekovne crkve i mučenici u povijesti i predaji, “Vrhbosna/Sarajevo kroz stoljeća, Separat Hrvatske misli 11/12, 13/1999. i 14/2000.”, MH, Sarajevo 2000., 149-155. 3279. Dragojlović Dragoljub, Isihazam i bogumilstvo, Balcanica 11, Beograd 1980., 19-28. 3280. Dragojlović Dragoljub, Bogumilstvo na Balkanu i u Maloj Aziji, I, Bogumilski rodonačelnici, SANU, Vizantološki institut, Posebna izdanja 2, Beograd 1982., 234. (* Ćošković Pejo, IZ 5, Banja Luka 1984., 218-222.) 3281. Dragojlović Dragoljub, Dualizam srednjovekovnih jeretika, Balcanica 10, Beograd 1979., 75-92. 3282. Dragojlović Dragoljub, Jeretičke crkve "Dalmatiae" i "Slavoniae", Balcanica 12, Beograd 1981., 27-38. 3283. Dragojlović Dragoljub, Bogumilstvo na Balkanu i u Maloj Aziji, II, Bogumilstvo na pravoslavnom istoku, SANU, Vizantološki institut, Posebna izdanja 15, Beograd 1982., 234. (* Aristotelus Evantija, Glasnik XXVII/1-2, Skopje 1983., 229233; Ćošković Pejo, IZ 5, Banja Luka 1984., 218-222; Jalimam Salih, GDI BiH 35, Sarajevo 1984., 139-142; Matanov H., Istoričeski pregled 40/2, Sofia 1984., 109-113; Šemkov G., Südostforschungen 44, München 1985., 263-264.) 3284. Dragojlović Dragoljub, Zbornik Krstjanina Hvala i problem ‘crkve bosanske’, Balcanica 12, Beograd 1982-1983., 73-84. 3285. Dragojlović Dragoljub, Hijerarhija crkve bosanske, Balcanica 15, Beograd 1984., 55-67. 3286. Dragojlović Dragoljub, Šizmatički popovi franjevačkih Dubia i pravoslavna tradicija u srednjovjekovnoj Bosni, Balcanica 16-17, Beograd 1985-1986., 43-55. 3287. Dragojlović Dragoljub, Krstjani i jeretička Crkva bosanska, SANU, Balkanološki institut, Posebna izdanja 30, Beograd 1987., 281. (* Šanjek Franjo, CCP XIII/24, Zagreb 1989., 139-142; Grdina Igor, ZČ 43/2, Ljubljana 1989., 296-298.) 3288. Dragojlović Dragoljub, Crkva bosanskih krstjana, Odjek XLII/18, Sarajevo 1989., 16-17.

306

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

3289. Dragojlović Dragoljub, Uzroci verskih sukoba na Balkanskom poluostrvu u srednjem veku, Kultura 91-92, Beograd 1993., 99-110. 3290. Dragojlović Dragoljub – Antić Vera, Bogumilstvoto vo srednovekovnata izvorna gra a, MANU, Skopje 1978., 275. (* Aristotelus Evantija, Glasnik XXII/1-2, Skopje 1978., 293-296; Šanjek Franjo, CCP III/3, Zagreb 1979., 147-149; Jalimam Salih, Prilozi XVII/18, Sarajevo 1981., 321-324.) 3291. Dragutinac Mitar, Augustin Kažotić (135); Grgur Nazijanski (247); Jakov Markijski (291), “Leksikon ikonografije, liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva, (Uredio An elko Badurina; Autori: An elko Badurina, Branko Fučić, Marijan Grgić, Radovan Ivančević, Emilijan Cevc, Mitar Dragutinac, Dragutin Nežić i Doris Baričević)”, SNL-KS-Institut za povijest umjetnosti, Zagreb 1979. 3292. Duvernoy Jean, Le catherisme. La religion des cathares, E. Privat, Toulouse 1976., 404. (* Šanjek Franjo, CCP III/3, Zagreb 1979., 150-151.) 3293. Duvernoy Jean, Le catherisme. L’ histoire des cathares, E. Privat, Toulouse 1979., 398. (* Šanjek Franjo, CCP IV/6, Zagreb 1980., 75-76.) 3294. Džaja Miroslav, Katolicizam na Kupresu, “Miroslav Džaja – Krunoslav Draganović, Sa kupreške visoravni”, 2. izdanje, Župni ured Otinovci-Kupres, Baško Polje-Zagreb 1994., 151-286. 3295. Džaja Srećko, Die ‘Bosnische Kirche’ und das Islamisierungsproblem Bosnies und der Herzegowina in den Forschungen nach dem zweiten Weltkrieg, Dr Rudolf Trofenik, Beitrage zur Kenntnis, Sudosteuropas und des Nahen Orientis, Band 28, München 1978., 145. (* Karamatić Marko, CCP II/2, Zagreb 1978., 159-161; Basler uro, Südostforschungen 38, München 1979., 347-348.) 3296. Džaja Srećko, Noch eine Fragiliche Interpretation der Bosnischen Mittelalterlichen Konfessiongeschichte, Münchner Zeitschrift für Balkankunde 1, München 1978., 247-254. 3297. Džaja Srećko, Fineova interpretacija bosanske konfesionalne povijesti, “Povijesnoteološki simpozij u povodu 500 obljetnice smrti bosanske kraljice Katarine”, KSFTS, Sarajevo 1979., 52-59. 3298. Džaja Srećko, Tlo nastanka i protubogomilska komponenta “Šibenske molitve”?, CCP III/3, Zagreb 1979., 80-92. 3299. Džaja Srećko, Der bosnische Konfessionalismus - Ein Phänomen der weltgeschihtlichen Peripherie, Saeculum XXXV/3-4, Verlag Karl Alber, Freiburg-München 1984., 267-292.

Vjera

307

3300. Džaja Srećko, Bosanska podijeljenost na konfesije (S njemačkog preveo Ignacije Gavran), Jukić 16-17, Sarajevo 1986/1987., 71-109. 3301. Džaja Srećko, Katoličanstvo u Bosni i Hercegovini od Kulina bana do austrougarske okupacije, CCP XVI/30, Zagreb 1992., 153-178. 3302. Džaja Srećko, Od Kulina do austro-ugarske okupacije, “Katoličanstvo u Bosni i Hercegovini”, 1. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1993., 37-78. 3303. Džaja Srećko, Svijet politike i franjevaštvo u Europi 14. stoljeća, CCP XVI/29, Zagreb 1992, 33-41. 3304. Džaja Srećko, Katoličanstvo u Bosni i Hercegovini od Kulina bana do austrougarske okupacije, “Katoličanstvo u Bosni i Hercegovini”, 2. izd. 1997., 37-74. 3305. Džaka Bećir, Islamski motivi u predaji bošnjačkih muslimana, Znak Bosne I/3, Zenica 1995., 42-43. 3306. Džaka Bećir, Manihejstvo, bogumilstvo i islam, VKBI, Tribina 72, Sarajevo 1997., 27. 3307. Džaka Bećir, Feljton: Manihejstvo, bogumilstvo i islam (1-9): (1) (Religijska hereza protiv neravnopravnog društva), Oslobo enje 54/17481, Sarajevo 04.02. 1997., 20; (2) (Fleksibilna religija), Oslobo enje 54/17482, Sarajevo 05.02. 1997., 21; (3) (Dioklecijanova prijetnja), Oslobo enje 54/17483, Sarajevo 06.02. 1997., 23; (4) (Jedinstvo dvije suprotnosti), Oslobo enje 54/17484, Sarajevo 07.02. 1997., 16; (5) (Pojave oponenata), Oslobo enje 54/17485, Sarajevo 08.02. 1997., 27; (6) (Utočište u Bosni), Oslobo enje 54/17486, Sarajevo 09.02. 1997., 26; (7) (Manihejsko naslje e), Oslobo enje 54/17487, Sarajevo 10.02. 1997., 18; (8) (Zašto granica na Drini), Oslobo enje 54/17488, Sarajevo 11.02. 1997., 15; (9) (Etničko jezgro – islamizirani bogumili), Oslobo enje 54/17489, Sarajevo 12.02. 1997., 21. 3308. Džambo Jozo, Die Franziskaer im mittelalterlichen Bosnien, Franzisanische forschungen 35, Verlag Coelde 1991., 256. (* Prcela Frano, CCP XVII/31, Zagreb 1993., 151-152.) 3309. Elijade Mirča – Kuliano P. Joan, Vodič kroz svetske religije, Narodna knjigaAlfa, Biblioteka Posebna izdanja 46, Beograd 1996., 353. 3310. Ellwood S. Robert, Demoni, demonologija, “Enciklopedija živih religija”, Nolit, Biblioteka Odrednice, Beograd 1990., 157-160. 3311. Esin Emel, The conjectural links of Bogumilism with central Asian manicheism, “Bogumilstvoto na Balkanot vo svetlinata na najnovite istražuvanja”, MANU-SANUANU BiH, Skopje 1982., 104-112 + 7 stranica ilustracija.

308

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

3312. F. V., Proslava sedamstote obljetnice dolaska franjevaca u Bosnu, Naša ognjišta XXI/174, Tomislavgrad 1991., 13. 3313. Filipović Muhamed, Gost, EJ 4, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1986., 458. 3314. Fine John V. A., The Bosnian Churc: A New Interpretation. A Study of the Bosnian Church and Its Place in State and Society from te 13th to the 15th Centruies, East European Quaterly, Columbia University Press 1975. (* Simoniti Vasko, ZČ 33/1, Ljubljana 1979., 190-191; Džaja Srećko, Münchner Zeitschrift 1, München 1978., 247-254; Džaja Srećko, CCP III/3, Zagreb 1979., 143-146; Wozniak E. Frank, Balkan Studies 20/1, Thessaloniki 1979., 185-187.) 3315. Fine John V. A., Zaključci mojih poslednjih istraživanja o pitanju Bosanske crkve, “Bogumilstvoto na Balkanot vo svetlinata na najnovite istražuvanja”, MANUSANU-ANU BiH, Skopje 1982., 127-133. 3316. Fine John V. A., Mid-Fiftrrnth Century Sources on the Bosnian Church: Their Problems and Significance, Medievalia et Humanistica, New Series 12, Byzantin and Western Studies, 1984., 17-31. 3317. Fišić Ladislav, Stoljeća Bosne srebrene, Ogledalo I/2, Zagreb 1990., 56-57. 3318. Fišić Ladislav, Dramatično polutisućljeće (Razgovor s fra Petrom An elovićem, provincijalom franjevaca, u povodu obljetnice smrti fra An ela Zvizdovića), Svjetlo riječi XVI/178, Sarajevo 1998., 6-7. 3319. Flašar Miron, O bogovima, mitovima i verovanjima stare Evrope, “Aleksandrina Cermanović – Dragoslav Srejović, Leksikon religija i mitova drevne Evrope, 2. dopunjeno izdanje”, IŠP Savremena administracija, Beograd 1996., XIII-XLII. 3320. Foretić Vinko, Dubrovačka biskupija, EJ 3, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1984., 606. 3321. Foretić Vinko, Mala braća u diplomatskoj službi Republike, “Samostan Male braće u Dubrovniku”, KS, Analecta croatica christiana 21-Samostan Male braće, Zagreb-Dubrovnik 1985., 375-403. 3322. Franković M., Uz 750-obljetnicu Vrhbosanske katedrale Sv. Petra i Pavla u Sarajevu, Hrvatski glasnik III/32, Tuzla 1994., 19. 3323. “Franjevačka provincija Bosna Srebrena (Šematizam), Tekst Marko Karamatić”, Franjevački provincijalat, Sarajevo 1991., 300. (* Tomić Eduard, Bilten FTS XX/1, Samobor 1992./1993., 50-51.) 3324. Furuhagenn Hans, Bogumili i bogomili (Priredio S. K.), Behar II/7, Zagreb 1993., 24-25.

Vjera

309

3324a. Gaković N. Petar, Prilozi za istoriju i etnografiju Bosne (Nestanak Bogumila, islamizacija Bosne, poreklo Srba na sjeverozapadu Bosne, Bosna vilajet), (Fototipsko izdanje iz 1933. i 1939.g.), Čigoja štampa, Beograd 2000, 89. 3325. Gavran Ignacije, Duhovni rad franjevaca, Odjek XLII/18, Sarajevo 1989., 19-20. 3326. Gavran Ignacije, I sveci znaju pogriješiti (O sv. Jovanu Markijskom), Svjetlo riječi V/52-53, Sarajevo 1987., 10-11. 3327. Gavran Ignacije, I sveci znaju pogriješiti (O sv. Jovanu Markijskom), “Ignacije Gavran, Putevi i putokazi (Niz članaka o našoj prošlosti)”, Svjetlo riječi, Knjižnica Baština, Knjiga 1, Sarajevo 1988., 65-70. 3328. Gavran Ignacije, Suputnici bosanske povijesti, (Sedam stoljeća djelovanja bosanskih franjevaca), Svjetlo riječi, Knjižnica Baština, Knjiga 2, Sarajevo 1990., 161. (* Semren Marko, NEV XXXIX-XL/1-2, Sarajevo 1990., 336-337; Ivanković Željko, Oslobo enje 47/15269, Sarajevo 22.12. 1990., (KUN IX/14(472), 13; Markešić Luka, Svjetlo riječi IX/105, Sarajevo 1991., 19; Štrbac Marinko, Bilten FTS XVIII/2, (PFB III/5), Sarajevo 1991., 67-68; Duvnjak Ante, Bilten FTS XXI/2, Samobor 1994., 219221.) 3329. Gavran Ignacije, Sedamstoljetna prisutnost franjevaca u Bosni, Hrvatski narodni kalendar za 1991, Godina 39, Sarajevo 1990., 25-31. 3330. Gavran Ignacije, Sedamstoljetna prisutnost franjevaca u Bosni, Kršni zavičaj 24, Humac 1991., 15-20. 3331. Gavran Ignacije, Zagonetna crkva bosanskih krstjana, Svjetlo riječi X/114-115, Sarajevo 1992., 12-13. 3332. Gavran Ignacije, Zagonetna crkva bosanskih krstjana, “Ignacije Gavran, Putevi i putokazi II, (Niz članaka o našoj prošlosti)”, Svjetlo riječi, Knjižnica Baština, Knjiga 6, Livno 1995., 142-147. 3333. Gavran Ignacije, Franjevci i katolici na području Visokog za turske vladavine, Radovi HDZU 3, Sarajevo (1995)., 9-32. 3334. Gavran Ignacije, Pokrštavanje Hrvata, Svjetlo riječi XV/168, Sarajevo 1997., 1415. 3335. Gavran Ignacije, Čiji su bosanski krstjani ?, Kalendar Svetoga Ante 1997, LivnoSarajevo 1996., 41-50. 3336. Gavran Ignacije, Čiji su bosanski krstjani ?, (pretisak), HM I/2, Sarajevo 1997., 235-241.

310

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

3337. Gavran Ignacije, Putevi i putokazi III (Niz članaka o našoj prošlosti), Svjetlo riječi, Knjižnica Baština, Knjiga 7, Sarajevo 1998., 355. (* Karamatić Marko, BF VI/10, Sarajevo 1998., 273-275; Ivanković Željko, Bobovac IV/49, Vareš 1999., 3; Harni Slavko, Marulić XXXII/3, Zagreb 1999., 622-624.) 3338. Gavran Ignacije, Pokrštenje Hrvata, “Ignacije Gavran, Putevi i putokazi III (Niz članaka o našoj prošlosti)”, Svjetlo riječi, Knjižnica Baština, Knjiga 7, Sarajevo 1998., 99-104. 3339. Gavran Ignacije, Majka i kćeri (Kako se razvijala bosanska franjevačka provincija), Svjetlo riječi XVII/191, Sarajevo 1999., 26-27. 3340. Gavran Ignacije, Vrata u život (Uz 100. obljetnicu postojanja zgrade Franjevačke klasične gimnazije u Visokom), Svjetlo riječi, Sarajevo 2000., 176. 3341. Gerersdorfer Vera, Katari – bogumili – trubaduri, “Bogumilstvoto na Balkanot vo svetlinata na najnovite istražuvanja”, MANU-SANU-ANU BiH, Skopje 1982., 143151. 3342. Gerersdorfer Vera, Tko su bili katari, RFF29 RPZ 19, Zadar 1989-1990., 247-265. 3343. Glazier Michael, Maniheizam, “Suvremena katolička enciklopedija (Priredili Michael Glazier i Monika K. Hellwig), (Glavni urednik hrvatskog izdanja dr. Mato Zovkić)”, Laus, Split 1998., 553. 3344. “Glosar Religijskih pojmova, (Pripremili: Ifet Mustafić, Hadži Olivera Jovanović, Niko Ikić, Eliezer Papo)”, Me ureligijsko vijeće Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1999. (* Kadribegović Aziz, Preporod XXIX/671, Sarajevo 1999., 28; Taljić Isnam, Ljiljan 353, Sarajevo 1999., 45.) 3345. Glušac Vaso, Istina o bogumilima (Istorijska rasprava), (Reprint izdanja iz 1941/1945.g., priredio or e J. Janjić), INP “Književne novine” d.d., Beograd 1992., 326. 3346. Goluža Božo, Doseljenje i pokrštenje Hrvata, Crkva na kamenu XIX/216, Mostar 1998., 13. 3347. Goluža Božo, Crkva bosanskih krstjana, Crkva na kamenu XX/219, Mostar 1999., 13. 3348. Goluža Božo, Stare hrvatske biskupije, Crkva na kamenu XX/222, Mostar 1999., 13. 3349. Gošić Nevenka, Bogumilska lična imena u zapisima bosanskih srednjovjekovnih rukopisnih knjiga i u drugim istorijskim izvorima, “Zbornik VI jugoslovenske

Mitar Dragutinac. 301-329. Grgur Čudotvorac. Robert. Nusret Čančar i Enes Durmišević). 3362. Naučni skupovi 37. 1103-1138. 3359. Sarajevo 1983. Marijan Grgić. (Uredio An elko Badurina. Sarajevo 1985. Beograd 1987. Maniheizam (433). Hadžijahić Muhamed. Nolit. Nolit. Svetlost-Kalenić. Anali GHB IX-X. Srednjovjekovni bosansko. Biblioteka Odrednice. 3353. Zagreb 1979. Beograd 1990. 219-240. SANU. Hadžialić Salih. Gregg C. 231. 157-173. 246247. 1-23. izdanje. POF 28-29 (1978-1979). (Reprint izdanja iz 1921). Papstvo (536-537). Forum XXIV/50-12. Beograd 1990.. 3357.. Branko Fučić. Rimokatolicizam (590-592). Kabes IV/39-40.. Uloga i značaj Gazi Husrev-bega i njegova vakufa. Beograd 1995. Mjesto i uloga bosanskih muslimana u političkom razvoju naših naroda. Mostar 1998. Emilijan Cevc. “Leksikon ikonografije. SNL-KS-Institut za povijest umjetnosti. Biblioteka Odrednice. Hadžijahić Muhamed.. Sinkretistički elementi u islamu u Bosni i Hercegovini. Hadžijahić Muhamed. Zagreb 1985.. Hadžijahić Muhamed. Odeljenje jezika i književnosti 7.... 3350. Sarajevo 1980.akovačke i srijemske: načinjen iz povijesnih izvora s pridodanim životopisima. 303-312. 7-35. Zagreb 1985. Hadžijahić Muhamed. Manihejska prošlost srednjovjekovne Bosne (Intervju. (3. Pravoslavna srpska crkva. 3360. 37-47. Radovan Ivančević. 3361. 3351. Hadžijahić Muhamed. Pitanje rasprostranjenosti Metodove nadbiskupije južno od Save. liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva. CCP IX/15. 3355.). Pravovjerje i jeres (554). Ćirilsko-metodijevske tradicije Crkve bosanske. Kratki povijesni prikaz biskupija bosansko. 3354.. “Enciklopedija živih religija”. 3352. Grgić Marijan. Takvim za 2001. Grujić M. Da li je najstariji slavenski zakon Metodijev Zakon sudnij ljudem donesen na Duvanjskom saboru?. 3358. Sarajevo 2000.akovački kaptol i njegovi pečati. Gulin Ante. Dragutin Nežić i Doris Baričević)”. Državni arhiv. Gušić Emerik. Hannsley James. . 203-208. NEV XXXV/1-2. “Enciklopedija živih religija”.. Osijek 2000. Rasprave 1. Kragujevac 1989. Radoslav. Zagreb 1998.Vjera 311 onomastičke konferencije”. 3356.. Autori: An elko Badurina.

Split 1998. 7. 32-33. 180-181).. 54-56. Beograd 1985. (4) (U Bosni se primanje islama odvijalo bez prisile: Bošnjacke je u ‘krilo islama’ gurnula sama Evropa!). . Feljton: Korijeni kršćanstva u Bosni i Hercegovini (1-3): (1) (Sv.04.. Služba na sv. (2) (Bogumili su u svom učenju odbacili skoro sve kršćanske elemente: Nisu imali ni crkve. Janez Peršič. 63-66. 3373.. do 1994. (Jeresi u katoličkoj Evropi.. Sarajevo 1999. 18 – (53) Naša ognjišta XXIV/214. Hellwig). 12-13. a drugi protjerao: Izgnanici su našli utočište u Bosni).04. Sarajevo 2000. Hoško Emanuel. Zagreb 2000. Ivanova Klimentina. Franjin jubilej i povijesnost bosanskog franjevaštva.. Feljton: Bosansko bogumilstvo (1-4): (1) (U Srbiji je Nemanja jedan dio bogumila spalio.-2000. 3371. 3372. 365. Sarajevo 1999. 63-66.. Monika. 265-273. 3367. 1997. (2) (Heretici i pravovjerni). 3366. Hellwig K.. Sarajevo 1999. Imamović Enver. Oslobo enje 54/17545.. (Serijal od 53 nastavka objavljen pod istim naslovom u Svetoj baštini/Našim ognjištima Duvno/Tomislavgrad u periodu od 1989. Slobodna Bosna V/129. (Jože Kastelic. Bogumilstvo – vjera naših predaka. Sarajevo 10. Kabes II/9.. "Istorija 1. Laus. Sarajevo 1982. Hoško Emanuel. 5 plus 15. Ignacij Voje)". 54-56. 3365. NEV XXXII/1-2. IRO Vuk Karadžić. 1997.. 7. Franjevci (Sedam stotina godina sa Bosnom i njenim narodom).. 281-287. (Glavni urednik hrvatskog izdanja dr.312 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Mostar 1996. Sarajevo 1999. 3364. 3368. 3369. Imamović Enver.. 3363. Janez Milčinski. Tomislavgrad 1994. Franjevci u kontinentalnoj Hrvatskoj kroz stoljeća. Slobodna Bosna V/128. Sofija 1991. Gnosticizam.. (3) (Sultanova povelja). Oslobo enje 54/17546. Duvno 1989. ali u satiranju bosanskog bogumilstva aktivno su sudjelovali i srpski vladari). Heres Tomislav. Sarajevo 1982. Franjin jubilej i povijesnost bosanskog franjevaštva. godine). 316-317... Sarajevo 1999. Hoško Emanuel. Imamović Enver. Analecta Croatica Christiana 102. Imamović Enver. “Suvremena katolička enciklopedija (Priredili Michael Glazier i Monika K. Feljton: Bosanska crkva u svjetlu novih spoznaja i povijesne znanosti (1-53): (1) Sveta baština VIII/71. 63-66. ni oltare). 18. Ilustrovana enciklopedija.04. Sarajevo 09.. Ahil Lariski (Prespanski) ot sinajskija prazničen minej N0 25. Slobodna Bosna V/131. Paleobulgarica/Staroblgaristika XV/4. (3) (Pape su bile ustrajne da bogumilima stanu ukraj. Jeronim Bosanac). 7. Mato Zovkić)”. Oslobo enje 54/17547. Sarajevo 11. Slobodna Bosna V/130. KS. 3370. Bosna Srebrena XXXIII/7. 1997. Slobodna Bosna V/128.

Sarajevo 1997. Jalimam Salih. 3375. 32-34.Vjera 313 3374. 282-284. Staroblgarska literatura 31.. Sarajevo 1997. Divan II/14. 3386. Bosniaca 1. 3382. Beograd 1991. ... Sarajevo 1986. Dolazak i početna djelatnost franjevaca u Bosni i Hercegovini. Prilog bibliografiji o "Crkvi bosanskoj" i bogumilstvu. Kabes III/20. Travnik 1994. 3380. 32. 3381. Naša riječ 42/2836.) 3385. 3384. 3379. Spor dominikanaca i franjevaca u srednjovjekovnoj Bosni.. 12. Sarajevo 1996. Zečić Dževad. Ljiljan V/205. Jalimam Salih.. Sarajevo 1997.. Sarajevo 1984. Bibliotekarstvo 32. Zagreb 1988. CCP XIII/23. CCP XII/22. Hasanica-Hačimić Indira. 56-62. Bibliotekarstvo 33 (1987)... 62. Dominikanci i antiheretički priručnici. 3377. 24-40. 126-133.... Prilog za buduću bibliografiju bosanskih bogomila. Jalimam Salih. 36. 3376. 206. Sarajevo 1985. 39. Neizvestna srbska služba za sv. Jalimam Salih. Dominikanci u srednjovjekovnoj Bosni. 36-37. Sarajevo 1988. Ljiljan VI/206. IČ 38. 73-86. Sarajevo 1997. Ljiljan VI/208. (2) (Vjera i vjersko djelovanje bosanskih bogomila). Jalimam Salih.. Ljiljan V/203. Jalimam Salih. Haračić Hajrudin. Sarajevo 1988. Jalimam Salih... Bilješka o dominikancima u srednjovjekovnoj Srbiji. 1719. (* Pelesić Muhidin... Bosanski franjevaci na jezuitskom trgu u Zagrebu. Feljton: Studija o bosanskim bogomilima (1-4): (1) (Autentična ‘vjera’ bosanska). Preporod XXVII/622. Jalimam Salih. 333-347. Jalimam Salih. Jalimam Salih. Divan IV/42-43. 9-19. Radio Sa XIII/45.. (3) (Križari i inkvizicija protiv ‘dobrih Bošnjana’). 3383. Mostar 1997... Ahil Lariski (Prespanski). Zenica 1996. Sarajevo 1996. Studija o bosanskim bogomilima.. (4) (Čuvari srednjovjekovne bosanske države). Ivanova Klimentina. Zagreb 1989. Opština Kalesija. Sarajevo 1996. Jalimam Salih. Ljiljan VI/207. Brak srednjovjekovnih Bošnjana. Jalimam Salih.. 3378.. 43. Kadrić Omer. Izvori i literatura o djelatnosti predstavnika dominikanaskog prosjačkog reda na teritoriji srednjovjekovne Bosne. Sofija 1999. Travnik 1996. 178-196. NEV XXXVIII/1-2. 221-231. GDI BiH 36. 21... 22.. Zenica 1997.

Jalimam Salih. Mostar 1999.. IPP Hamidović.. 3398. 3399. 40-43. Brak i bosanski bogomili. GR IZ BIH LXI/7-8.... 3397.) 3402.. 3401. Bogumilstvo i islam. 3387. Tuzla 1999. 3389. Kabes IV/29. Dijalog izme u vjerama u srednjovjekovnoj Bosni. IPP Hamidović. GR IZ BiH LX/1-2. Mostar 1998. Kabes IV/37-38. Zapadnoevropski heretici i bosanski bogomili. Mostar 1998. Sarajevo 1998. Sarajevo 1997. VKBI. Kabes III/26. 877882. 126-136. Sarajevo 1998. Biblioteka Posebnih izdanja. 55.. 3394. 3392. Jalimam Salih. Jalimam Salih. Historija bosanskih bogomila. Bogomilstvo i islam. Jalimam Salih. GR IZ BiH LXI/11-12. Sarajevo 1999. 113-134. Mostar 1998. Me unarodni forum “Bosna”. Jalimam Salih. Jalimam Salih. GR IZ BiH LIX/9-10. BF V/8. Srednjovjekovna Bosna i bosanski bogomili. Prva linija VII/63. Kabes V/41-42. Jalimam Salih.-2000.. 49. 40-41. 37-40. Jalimam Salih. Bogomilski skriptorij. Jalimam Salih.) . Spor oko crkvene desetine i djelatnost franjevaca u srednjovjekovnoj Bosni. Umjetničko stvaranje bosanskih bogomila. Jalimam Salih. Mostar 1998. Kabes IV/31-32. BF VI/9. Pelesić Muhidin. 3395. “Knjiga sažetaka”. Kabes IV/30. 198. Odjek L/1-3. 194-203.. 6-7. International Conference. 61. Ljiljan VIII/330... Eshatologija i kosmologija bosanskih bogumila. Politički položaj bosanskih bogomila. Bosanski bogomili i stećci.. Jalimam Salih. Sarajevo 1999. 6-8. Jalimam Salih. 36-38. Sarajevo 1998. 3391. Sarajevo 1997.. 56-57. Biblioteka Posebna izdanja 24.. Djelatnost dominikanaca u srednjovjekovnoj Bosni. 3400. 891-902. Sarajevo 1999. Tuzla 1999.. Jalimam Salih. 1196-1198.. Mediteran i bogomilska Bosna. Jalimam Salih. Mostar 1997.. (* Hasanica-Hačimić Indira. (* Nilević Boris.. Jalimam Salih. 101-104. Sarajevo 1998. Sarajevo 1998.314 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Jalimam Salih.. 3390. Kurtović Esad. 3393. Sarajevo 1998. 313. 29.. Odjek L/1-3. 3388. Odnos franjevaca i dominikanaca u srednjovjekovnoj Bosni. Bosnian Paradigm. Sarajevo 1997. 3396.

.. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”.Vjera 315 3403. Knowledge. ZČ 39/1-2. Bosanski bogomili u vrijeme Tvrtka I Kotromanića (1353-1391).. 18. Jalimam Salih. Janković Marija.. 3410. 22. 3413. Nastavna interpretacija srednjovjekovne bosanske historije.. Jolić Robert. decembar 1987). Mostar 2000. SANU. 335-336. "Mileševa u istoriji srpskog naroda". Jalimam Salih. 15-28. Hercegovina 11-12... Naša ognjišta XXV/222. Janković Marija. Janković Marija. FF. SANU. (2) (Povijesna znanost o bogumilima ili krstjanima). “Sava Nemanjić – Sveti Sava. (* Voje Ignacij. Tomislavgrad 1995.. 150-160. 27. Istorijski institut-Narodna knjiga. 3408. or e. Janić J. Hikmet XIII/1-2. Mileševska mitropolija. Banja Luka 1989. Beograd 1979. Sarajevo 1999. 27-35. Prlender Ivica. Episkopije Srpske crkve 1220..d... Episkopije (182-183). HZ 38. 156-158. Jalimam Salih. SANU.. Beograd 1987. INP “Književne novine” d. 162-164. Mitropolije (412). Danilo. 3414. Janković Marija. Beograd 1992. 83-88.. Jalimam Salih. banjski i humski episkop. Ljubljana 1985. 3404. 3409. Beograd 1985. 3406. Naučni skupovi 7. godine. Zbornik radova I/1.. Rubne bilješke o dominikancima i katoličkoj crkvi u doba Tvrtka I. Dominikanci kao trebinjsko-mrkanjski biskupi. Ćošković Pejo. Zagreb 1981. 3407.. (4) (Srednjovjekovni . BF VII/11. 227. Dalibor. 3415. Tomislavgrad 1995. Naša ognjišta XXV/221. istorija i predanje”. Janković Marija. 145-153. Povratak.. 43-45. 307-324. Tuzla 2000. Marginalia o gostu Radinu i njegovom testamentu. Jalimam Salih. Marulić XIV/6. Tomislavgrad 1995. 219-223. 3405... Feljton: Bogumili ili krstjani? (1-12): (1) Bogumili ili krstjani? Naša ognjišta XXV/219. 3412. (3) (Sadržaj i povijest dualizma). Sarajevo 1999. 73-83. Predsedništvo 1. Jalimam Salih. (Reprint izdanja iz 1941/1945. Episkopije i mitropolije srpske crkve u srednjem vijeku. Naučni skupovi 58. Zagreb 1985.. GDI BiH 37. Beograd 1991. priredio or e J. Tuzla 1999. Janjić). 578-581. (Me unarodni naučni skup povodom 650 godina od smrti. IZ 10. “Arhiepiskop Danilo II i njegovo doba”. Odeljenje istorijskih nauka 17.) 3411. Crkva bosanska (Popis znanstvenih rasprava). BF VI/10. “Vaso Glušac.g. Beograd 1999. SANU. Kotromanića. Istina o bogumilima (Istorijska rasprava)”. Naučni skupovi 38. Odeljenje istorijskih nauka 6. Sarajevo 1986. 91-100.. Jolić F.

“Pedagoška enciklopedija. (5) (Bosanska biskupija). OOUR Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Sarajevo. Kapitanić Vicko. Jolić Robert.. 18. Crkva u Hrvata (355-360). 7-46. dualistički pokreti). (Glavni urednik hrvatskog izdanja dr. Posušje 1996. (11) (Hijerarhijsko ure enje Crkve bosanske). Posuški zbornik I/1.316 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 18. Studenci 1995. “Suvremena katolička enciklopedija (Priredili Michael Glazier i Monika K... stoljeća do 1878. 3417. Tomislavgrad 1995. 21-34. 18. Franjevci me u Hrvatima (296-297). IRO Školska knjiga Zagreb.-2000. 18. Tomislavgrad 1995. Hrvatska.. istorija i predanje”.. SANU.. Beograd 1979. Svjetlo riječi I/9. Split 1998. Posušje 1998. Vjera bosanskih vladara. 3420. Jolić Robert. Hellwig). 164-176. Naša ognjišta XXVI/229. Tomislavgrad 1996. Bogumili ili krstjani?. Visoko 1983. 3424. MH Posušje. (Glavni urednik hrvatskog izdanja dr. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. Hellwig). (Uredio Milenko Brkić). Predsedništvo 1.. Tomislavgrad 1996. Dubrovnik 1995. PCC Me ugorje. Tomislavgrad 1996.. Kapetanić Niko – Vekarić Nenad. Naša ognjišta XXVI/228. (7) (Franjevci obraćaju krivovjerce u Bosni).. 3422. Ljetopis posuški. Naša ognjišta XXV/223. (9) (Strani i domaći izvori). Naša ognjišta XXV/225.. Mato Zovkić)”. Bogumilsko vaspitanje.. Republički zavod za unapre ivanje vaspitanja i obrazovanja OOUR Izdavanje udžbenika i udžbeničke literature Titograd. 97-106. 18. godine. 1989. MH. 3418.. 3416. Kalić Jovanka. Kažotić Augustin. (oko 1260-1323). Jurišić Gabrijel Hrvatin. Bl. Split 1998. Naša ognjišta XXVI/226. Laus. (10) (Nauk Crkve bosanske). 472. Kantardžiev Risto. 3423.. Naša ognjišta XXV/224. Zavod za izdavanje udžbenika Novi Sad. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”... Tomislavgrad 1996. Crkvene prilike u srpskim zemlajma do stvaranja arhiepiskopije 1219. Anali 33. (12) (Ugled Crkve bosanske i djeda bosanskog). 1“. Naša ognjišta XXVI/227. 18. Laus. Tomislavgrad 1996.. 3419. 27-52.. Naša ognjišta XXVI/231.). 18. 58. (8) (Islamizacija Bosne i konačni nestanak Crkve bosanske). Kamber Dragutin. “Suvremena katolička enciklopedija (Priredili Michael Glazier i Monika K. Konjic kao u bajci (reportaža). (6) (Djelatnost Svete Stolice na uništenju krivovjerja u Bosni). Karačić Vendelin. Mato Zovkić)”. Crkvene prilike Posušja kroz stoljeća turske vladavine (od XV. Granice konavoskih crkvenih župa. . Naučni skupovi 7. 3421. “Sava Nemanjić – Sveti Sava. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Beograd. 18. Naša ognjišta XXVI/230. Tomislavgrad 1996. Tomislavgrad 1995. 18. 10-11.

Beograd 1984. 103-104. Bilten FTS XXIV/1. Matica 46/12. Darovnica odredila povijest (Sedam i pol stoljeća akovače biskupije). 228-229. Sarajevo 1994. 3431. 2... Sarajevo 1993. “Katoličanstvo u Bosni i Hercegovini. Hrvatski institut za povijest Zagreb – ‘Naša ognjišta’ Tomislavgrad – Zajednica Duvnjaka Tomislavgrad-Zagreb. “Duvanjski zbornik. 84. 552-554. akova i 3429. Sarajevo 1997. HKD Napredak. (Glavni urednik hrvatskog izdanja dr.. (* Palameta Miroslav. Samobor 1994. 351353. Kašić Lj. Karaula Marijan.. Kušnje fra An ela Zvizdovića. Split 1993. Školska knjižnica. godina 45. Čoralić Lovorka. 134. Zagreb-Tomislavgrad. Svjetlo riječi VII/79.. 337-338. Klaić Vjekoslav. 3428. “Bosna i Hercegovina ogledalo razuma (Izbor članaka. “Enciklopedija živih religija”. Hellwig). Hrvatski narodni godišnjak 1998. Zagreb 1995. (* Zirdum Andrija. odlomaka i ilustracija. 3430. Stećak I/4. HKD Napredak. 3426. Zirdum Andrija.) 3432. 8-9. 30-31.. Beograd 1992. Knjiga 3. Laus. Hrvatski narodni kalendar 1994... Grubišić Vinko. Godina 42. Erasmus Gilda. IGC Borba. Paškvalin Veljko. 136. Radovi 28. Samobor 1995. 91-92. Nolit. Samobor 1995.Vjera 317 3425. Karahasan Dževad. Beograd 1990. 2000. Samobor 1997. 3433. 3435. 3434. Biblioteka Odrednice. BF III/3.”. Sarajevo 1997.-7. Sarajevo 1989. priredio David Atlagić)”. Karaula Ivan. 22-24. Perić Ratko. Tomić Bono. Osnutak Duvanjske biskupije u svjetlu politike Šubića bribirskih. 497-501. Sveti arhijerejski sinod SPC. Kelly F.. Krivovjerje/Krivovjerci. Zagreb 1996. 125-133. Mato Zovkić)”.. Livno 1995. Karamatić Marko. Bilten FTS XXI/1. Bogumili su na neki način bili socijalni demokrati srednjeg vieka (12). Karbić Damir. srpnja 2000. Lovrić Stjepan. Sarajevo 1993. “Katoličanstvo u Bosni i Hercegovini”. Hrvatska književnost od Baščanske ploče do naših dana. Split 1998.. Zbornik radova s me unarodnoga znanstvenog skupa ‘Duvanjski kraj kroz povijest: Tomislavgrad.. Grubišić Vinko. . 356-360. Bosanski franjevci u Slavoniji. Kesich Veselin. 6. CUS XXVIII/3.. Zagreb 1994.. 90-95. Pogled u prošlost Srpske crkve (Kratak istorijski pregled). Bosanski franjevci. Dušsn. 93... 54-57.. Bilten FTS XXII/1. Katolička crkva u bosanskoj državi prije Turaka (18-19).. Bilten FTS XXVI/1. Kalendar Svetoga Ante 1996.. 317-319. izdanje”.. Pravoslavne crkve. “Suvremena katolička enciklopedija (Priredili Michael Glazier i Monika K.) 3427. Sarajevo 1998/1999.

godine). Kolarić Josip. Sarajevo 1991. obljetnice osnutka Krbavske biskupije (održanom u Rijeci 23-24. Zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog u Sućuraju 24.318 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Sarajevo (1995). 3445. Godina 40.. Splitska metropolija u dvanaestom stoljeću.. 38-39. Uvod (7-26). 10. Gradski muzej. Sarajevo 1998.-2000. Brist. BF I/1. Život – djelo – vrijeme. “Kršćanstvo srednjovjekovne Bosne”. Koroman Veselko. Knežević B. Kovačević-Kojić Desanka. 3436. Jalimam Salih. “Božek Sanja. 3439. Radovi simpozija povodom 9 stoljeća spominjanja bosanske biskupije (1089-1989). 3437. 3438. Biobibliografija franjevaca Bosne Srebrene. Markešić Luka. 3446. Kovačić Slavko. Biobibliografija franjevaca Bosne Srebrene. Zagreb 1991. Sarajevo 1991. “Veselko Koroman... 379-384. 10. Odjek XLIV/15-16. Makarska 1995. HM II/6.. 1991. Kronološka biobibliografija hrvatskih pisaca Bosne i Hercegovine”. 19. travnja 1986. 3443. Sarajevo 1991. “Krbavska biskupija u srednjem vijeku”. (* Babić Mirko.05.. “Hrvatski biografski leksikon I (A-Bi)”. XIII-XIV. Povijest kršćanstva u Hrvata.. 3442.. Sućuraj 1995. Zagreb 1998. Svjetlost-NUB BiH-Franjevački provincijalat Bosne Srebrene. “Slavko Anto Kovačić. Samobor 1993.-Sućuraj.. Kovačić Slavko. Zbornik radova znanstvenog simpozija u povodu 800. Makarska biskupija.. “Makarski biskup fra Bartul Kačić Žarković. Sarajevo 25. 11-39. Akoncije. 1572. Rijeka-Zagreb 1988. Zagreb 1983. Franjevci u gradskim naseljima srednjovjekovne Bosne. Visoka bogoslovna škola-KS. (Prilog povijesti hrvatske književnosti i kulture). Sveučilište u Zagrebu-Studia Croatica.. Radovi HDZU 3. Svjetlo riječi IX/104. Kovačić Slavko. 139142. Prijepolje 1997. 473. 71-89.) 3441. Oslobo enje 48/15419. Kovačić Anto Slavko. 113-138. (KUN 10/36(494). 33-44. Sarajevo 1991. Hrvatski narodni kalendar za prijestupnu 1992.. Ivanković Željko. Ivanković Željko. 187-190. Crkve i manastiri u srednjem Polimlju. Svjetlost-NUB BiH-Franjevački provincijalat Bosne Srebrene. Jalimam Salih. lipnja 1995)”. JLZ. Markijski Jakov. 3440. Sarajevo 1991. (Prilog povijesti hrvatske književnosti i kulture)”. 3444.. 1645. Kovačić Slavko. .. 11-16. Kovačić Slavko. Pozdravi.. 153. Markijski Jakov (226-227). CCP XV/28. Mileševski zapisi 2. Makarska biskupija. Sarajevo 1991. Kovačić Anto Slavko. Vrhbosanska visoka teološka škola. Iz riznice makarske katedrale”. SV 4.

Kujundžić Juraj. Sarajevo 1980. NEV XXX/2. 3448. MH Ogranak Čitluk-Općina Čitluk.) 3458. Crkva na kamenu X/104-105. Povijest dubrovačke metropolije i dubrovačkih nadbiskupa. . Zagreb 1997.. 219-220).) 3452.. Prvo hrvatsko sveučilište (1396. Zagreb 2000.) 3453. Dominikanci. HZ 53. Sarajevo 1989. 3457. JLZ. Dubrovnik 1999.. Kozina Vlatko – Bagarić Ivo. Svjetlo riječi VII/76-77. 3449. Sarajevo 1991. 2. Hrvatska dominikanska provincija.. 3450. Sarajevo 1991. (* . Mostar 1989. Sarajevo 1982. Generalno učilište Dominikanskog reda u Zadru.. Krasić Stjepan. EJ 4. (* Korade Mijo. Behar VI/32-33.. “Kršćanstvo srednjovjekovne Bosne”. akovo 1996. Radovi simpozija povodom 9 stoljeća spominjanja bosanske biskupije (1089-1989). 3451. Zagreb 1996. 3459. Lozić Vlade. Radovi simpozija povodom 9 stoljeća spominjanja bosanske biskupije (1089-1989). 401-406. Motrišta 3. Globus. 105-106. Bukovica uz stotu obljetnicu župe. Krasić Stjepan. (* Verazić Nikša. Vrhbosanska visoka teološka škola. FF. 3455. Zadar 1996.. Kujundžić Juraj. Marulić XXX/4. Tomislavgrad 1997. Pregled povijesti Dominikanskog reda u hrvatskim krajevima. Krleža Miroslav. 3456.-1807. . Bogumili (Bosanske medijevalne teme). Biskupski ordinarijat Dubrovnik.. Krasić Stjepan – Redakcija EJ – Šidak Jaroslav. Naša ognjišta XXVII/237. izdanje. Globus. 173240.. 521-523. Krasić Stjepan. 882-883.. XVIII + 321. Povijest Reda u hrvatskim krajevima. Generalno učilište Dominikanskog reda u Zadru ili ‘Universitas Jadretina’ (1396-1807).. Dominikanci. Krasić Stjepan. SV 4. 13... Vrhbosanska visoka teološka škola. (* Golić Pavao. ČSP XXX/2. 7. Povijest kršćanstva na tlu mostarsko-duvanjske biskupije do ranog srednjeg vijeka. Mostar 1997. Zagreb 1997. Krasić Stjepan. Djelovanje dominikanaca u srednjem vijeku. Zagreb 1998. Krasić Stjepan – Razzi Serafin.). Župni ured u Bukovici.. Crkvene prilike u Bosni za vrijeme ranog srednjeg vijeka. 138-148. Bukovica 1980. 5-7.. Krasić Stjepan.. Prvi zbornik. Dominikanci u srednjovjekovnoj Bosni. 1. 3454. Zagreb 1984.. Brotnjo. Zagreb 1997. 39-50. SV 4. Čitluk 1997. “Kršćanstvo srednjovjekovne Bosne”. Kordić Kornelije. 181-185. NEV XXXII/1-2.Vjera 319 3447..

CCP VIII/13. Sarajevo 1989. 13-14. Beograd 1990. Crkva na kamenu XI/109. Svjetlo riječi VII/76-77.) 3466.) 3470. Medieval heresy. . Sarajevo 1991. 13. Kustić Živko.. – Pantelić N.. Naše prve biskupije. popravljeno izdanje. Zagreb 1984. Hadžidedić Nedžad. 637-639.) 3467. Samostan Sv. Franjevački samostan Svete Marije u Zvorniku. Centar za balkanološka istraživanja 3. 1980. Svjetlo riječi VII/81. 167-181.. 11. 3468. Crkva na kamenu X/108. Djela 56. Srpski mitološki rečnik.. Sarajevo 1989. Kutzli Rudolf. (* Šanjek Franjo. Kulišić Špiro. 480. 13. 11.) 3463. Drugo dopunjeno izdanje. Samostan Svete Marije u Olovu. 6. Sarajevo 1990. Mostar 1990. Die Bogumilen.320 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. CCP III/4. Leith H. Sarajevo 1989. Lovrenović Dubravko. 11. Lafont Robert – Duvernoy Jean – Roquebert-Martel Philippe.. John. Sarajevo 1989.. Stari franjevački samostani u Mostaru. Crkva za dolaska Slavena. Simvoli i ispovedanje vere. Stara slovenska religija u svjetlu novijih istraživanja posebno balkanoloških. ANU BiH. Sarajevo 1979. Sarajevo 1989. (* Šanjek Franjo. (Prvo izdanje. 11. Kujundžić Juraj. Beograd 1980. 397. Popular movements from Bogomil to Hus. (* Vlahović Petar. Feljton: Stari franjevački samostan na Grebenu.) 3464. 13-14. Svjetlo riječi VIII/82. London 1992. 11. Crkva na kamenu XI/110.-2000. GEI 19. Mostar 1990. Stari franjevački samostan u Ljubuškom. Sarajevo 1980. Mali ključ povijesti crkve u Hrvata. Mostar 1989. 11. Svjetlo riječi VII/80. Svjetlo riječi VII/74. 11. 3461. Kršćanstvo oko Bileće.. Samostan Sv.. Les cathares en occitanie. Svjetlo riječi VII/79. Zagreb 1989. Urachhaus.. Svjetlo riječi VII/78. Cim.. Samostan Svete Marije na Gradovrhu. Loss Milan. Crkva na kamenu XI/111-112... Paris 1982. (* Kujundžić Juraj. 3462. 3460. NEV XXX/2. Dualist heresy in the Midle Ages. Crkva na kamenu X/107. P. Beograd 1998. Stuttgart 1977.. Sarajevo 19.. Mostar 1989. Godina 40. Fayard.. Čudo sedamstoljetnog trajanja. Kulišić Špiro – Petrović Ž. Mostar 1990. Nolit Beograd 1970. “Enciklopedija živih religija”. Svjetlo riječi VII/75.03. 212-214. Československa Akademie ved. 3465. Nolit... Feljton. Stolac. 151-154... 11. D. 9596. Sarajevo 1989. Zagreb 1979. Hrvatski narodni kalendar za prijestupnu 1992. Borasi. 262. Sarajevo 1989. 11. Lambert M.. 125-126. 11.. Biblioteka Odrednice. 11.. Kujundžić Juraj.. Oslobo enje 37/11420.. 3469. Provale Tatara i Nemanjića. Praha 1974. Ilije kod Modriče. Marije u Srebrenici..

. Moskva 1981. 3473. Dominikanci u srednjovjekovnoj Bosni. Sarajevo 1991. IČ 33. 432. Dani 135. 3475. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. 3481. Bosanska država i bosanska biskupija u srednjem vijeku. 109128. Bilten FTS XXVI/1. Tko je baštinik bogumilske tradicije? (Aktualno pitanje. 3472. Sedam stoljeća franjevaca u BiH. MH. Franjevački provincijalat. IA MI BiH 25. Sarajevo 1994.. HM IV/14. 3478. Samobor 1995.. razgovor s drom Franjom Šanjekom. Bilten FTS XXII/2. Feljton: U šta smo nekoć vjerovali. 3480. 7. 209228.. Svjetlo riječi VIII/86. Sarajevo 2000. Sarajevo 1994...-1520. i 14/2000. Religia Słowian i jej upadek (w. Lucić Ljubo. 33. 1999. Łowmiański Henrik. Sarajevo 1994. Franjevačka prisutnost u Sarajevu. Samobor 1994. Fratri u Bosni – Bosna u fratrima.. Sarajevo 1990. . Lucić Ljubo.VI-XII). (* Koroljuk D. 3474. Sarajevo 1998/1999. 18. profesorom Teološkog fakulteta u Zagrebu). (3) Stećak I/6. 101-104. Rajčić Biserka. Warszawa 1979. Sarajevo 31. 3483. 3477. 38. Lovrenović Ivan. Fra An eo Zvizdović (15). Stećak I/12. Lovrenović Ivan. Prvi milenij Bosne”. Spomen na Jurja Dragišića 1445. 175-178. Sarajevo 1994. “Vrhbosna/Sarajevo kroz stoljeća. 228230.. Lucić Ljubo. Episcopi martyres – Biskupi svjedoci. Lovrenović Ivan. Franjevci u Bosni (19). Beograd 1986. 3476.. Sarajevo 2000. Evropska paradigma bosanskog franjevaštva. (4) Stećak I/7.. 3482. BF I/2.”. Slavenske religije (1-5): (1) Stećak I/4. 13/1999. Sovetskoe slavjanovedenie 2. 36-37.. 193-199. Sarajevo 1994. “Ivan Lovrenović – Vildana Selimbegović. Lovrić Marko. 37... 36.. 36-37. Stećak I/12. Sarajevo 1989. Separat Hrvatske misli 11/12. 17.Vjera 321 3471... V.) 3479.. 177-180. Lucić Ljubo. 12. Sarajevo 1994.12. Lovrenović Dubravko. Franjevačka prisutnost u Sarajevu. Sedam stoljeća bosanskih franjevaca 1291-1991. Lucić Ljubo. Sarajevo 1994. (5) Stećak I/8. (2) Stećak I/5... Lovrenović Dubravko. Lovrenović Ivan – Selimbegović Vildana.

“Luka Markešić. Hrvati i katolici u Bosni i Hercegovini. Zbornik radova sa Okruglog stola Istorijskog instituta.. 235-236. ŠK. HM IV/14. Poljica 1999. seine Auswirkung auf die Gegenwart. 42. Mandić Dominik.. Knjiga 3. 3488. 3495. Sarajevo 2000. Lučić Josip. Alverinski Bartol (14). Bogumili. (Pretisak) Naša ognjišta. i 1995. BF VII/11. “Srednjovjekovna istorija Crne Gore kao polje istraživanja”.. 115-131. Istorijski institut RCG. izdanje. 3489. (* Kujundžić Juraj. Hrvatski sabor na Duvanjskom polju godine 753. 45-50.. Markešić Luka. Tomislavgrad 1996. Sabrana djela 4. Markešić Luka. 256-262. 3487.!’ (Uz proslavu: Sedam stoljeća franjevaca Bosne Srebrene).. Podgorica 1999. Farlatijev i Koletijev “Illirycum sacrum”. Markijski Jakov (65). 140-149. Godišnjak Poljičkog dekanata 24. Filipović Muhamed. 96-98. 3484. Buenos Aires 1998. Ričeputijev.-1895. “Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture”. “Mirko Marjanović... Bogomilska crkva bosanskih krstjana. 3493.)... Svjetlo riječi. Humac 1995. Marjanović Mirko. Leksikon hrvatskih književnika Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do danas”. Osnutak franjevačkog samostana i bogoslovije u Mostaru (1890. Odnos srednjovjekovne Bosne prema Evropi i odrazi kasne antike. Dijagnoza – nalazi – terapija”. Radovi simpozija povodom 9 stoljeća . Katahetski salezijanski centar. Martins Rudolf. Hrvati-katolici u Bosni i Hercegovini izme u 1463. “Kršćanstvo srednjovjekovne Bosne”. Slučaj Bosna.-2000.) 3496. Wien 1987. Studia croatica XXXIX/138. godine prema crkvenim dokumentima. NEV XXXVII/1-2. Zagreb 1980. Zagreb 1998. Knjiga 5. Marić Franjo. Nestanak ‘Crkve bosanske’ i njezin udio u islamizaciji Bosne i Hercegovine. XX + 922. Knjižnica ‘Pravda i mir’. Sarajevo 1989. Kršni zavičaj 28. Die religöse viefalt in Südosteuropa.. 2. 23-24. Gedanken zum bosnisch-herzegowinischen Mittelalter. 3485. Marčinko Mato. Sarajevo 1995. Sarajevo 1999. Martins Rudolf. 3491. Chicago-Roma-Zürich-Toronto 1979. 3490.322 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. ‘Budite hrabri predragi. 3494. Odjek XLII/17. Mandić Dominik. Mandić Dominik. Mandić Dominik. Malaj Vinko. ZIRAL.. Sarajevo 1987. 3486. 39-60. 3492.. kao izvor crkvene historije balkanskih naroda. El significado de la provincia franciscana de Bosnia en la historia del pueblo Croata.

Problem nestanka ‘Crkve bosanske’ u poratnoj historiografiji. 1985. CUS XIX/1.. Sarajevo 1991. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. 3505.. Beograd 1990. Hrvatski glasnik III/35. Matanić G. 381-382. Sarajevo 1988. Vrhbosanska visoka teološka škola.06.. San Francesco d’Assisi e le origini minoritische tra gli Slavi del Sud. 3504. ZM. Sarajevo 1991. SANU.. do 1981. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”.. Istituto storico dei cappuccini... SV 4. Beograd 1999. Matanić Anastazije. crkvi i ateizmu objavljenih u Jugoslaviji od 1945. 311-317. 3497. 148. Pitanje povijesti veze izme u starovjekovnih manihejaca i srednjovjekovnih dualističko-gnostičkih kršćanskih heretika (S posebnim osvrtom na ‘bosanske krstjane’). Užički zbornik 14. Vrhbosanska visoka teološka škola. Atanasio. Mijatović An elko. SV 4. 3508.. “Enciklopedija živih religija”. O Kulinu banu i njegovoj crkveno-narodnoj politici.. 118-124. “Francesco d’Assisi nella storia”. Studenci 1995. Biblioteka Odrednice. VI + 389.. Institut za društvena istraživanja Sveučulišta u Zagrebu. Tuzla 1995. Manojlović LJ. 143-156. 3502. Milićević A. AL BiH. Sveta baština IX/83. Glas 42/4418.. Odeljenje istorijskih nauka 6. CCP II/2.. 3501. Titovo Užice 1986. Convegno di studi: secoli XIII-XV. Matijević Nada. Mihaljčić Rade. Starac (700-701). Miletić Nada. “Mileševa u istoriji srpskog naroda”. Marty E. “Kršćanstvo srednjovjekovne Bosne”. Vile (79-80). 3507. Banja Luka 04.Vjera 323 spominjanja bosanske biskupije (1089-1989). Roma 1983. PCC Me ugorje. Tko je i kada pokrstio Hrvate?. Zagreb 1978. Milinković Bosiljka. (Uredio Milenko Brkić).. Radovi simpozija povodom 9 stoljeća spominjanja bosanske biskupije (1089-1989). Religija (Rani srednji vijek). Sarajevo 1994.. Religija (Kasni srednji vijek). 3500. 3499.. Zagreb 1982. Stećak I/10. (* Mišorda Marko. Duvno 1990. 86-91. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 1-16. ‘Crkva bosanskih krstjana’ i franjevci. 263-270. Nolit. Mihaljević Jozo. Martin. 97-99.) . Bibliografija radova o religiji. 3498. Opšti leksikografski dio. Knowledge. 15-16. Matijević Nada.. Naučni skupovi 38. Tko je i kada pokrstio Hrvate?.) 3506. 4. Tom I. Hrišćanstvo. 27. Beograd 1987... (* . 13. I. 3503.. Split 1984.

. godine. Hercegovina 1979. "Bosna i Hercegovina od srednjeg veka do novijeg vremena".. CUS XV/1. Zagreb 1980. “Leksikon pisaca Jugoslavije II ( -J)”. Apostolski vikarijat (biskupija) u Hercegovini.. Visoko 1983. Svjetlo riječi I/3. NEV XXXVIII/1-2.. 516. Moskva 1979. Humac svetog Ante (reportaža). Krijesnica VI/16-17. Beograd 1979. Skopje 1982. Bibliografija radova o religiji. Biblioteka Religija i društvo. 67. Crkvena ispovijed bosanskih krstjana na Bilinom polju 1203. 78. 288-292. 13-17. 29-36. Serbskie srednevekovie istočniki o bogumilstve (k ocenke ih svidetelstvo v istoriografii)...) 3518. Evgenij. 420. Bogomilstvo na Balkanah v svete novejših issledovanii. Zbornik radova s Me unarodnog simpozija u Dubrovniku”. CCP IV/5. . (* Jalimam Salih.. Istorijski institut.. 3517. Preporod XXIX/658. 41-50.) 3510. Nikić Andrija.. Roma 1979. Split 1987. 3521. CUS XX/1. Zbornik radova 12. Muslimanstvo i bogumilstvo u istoriografiji. Miljković Ema. Crkvena ispovijed bosanskih krstjana na Bilinom polju 1203.324 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Sovetskoe slavjanovedenie 1. Sarajevo 1988. Zagreb 1979.. La separazione dei francescani nati in Erzegovina dalla Provincia di Bosnia e l’instituzione della loro Custodia (Pars dissertationis). Nikić Andrija.. “Bogumilstvoto na Balkanot vo svetlinata na nanjnovite istražuvanja”. Stvarnost. 22-23. 185-195. Kovačić Slavko. MANU-SANU-ANU BiH.. Naumov P. Evgenij. Sarajevo 1999. Kršni zavičaj 12.-2000. Jakov Markijski. 3515. Zagreb 1985. Milinković Bosiljka. godine. 3509. Zenica 1999. Najetović Džemal. Beograd 1995. 3519. 21-50. Kršni zavičaj 21.. Nikić Andrija. crkvi i ateizmu 1945-1985. Musa Gojko. 115-117. Hercegovina 1988. Najetović Džemal. CCP III/3. 89-90. 3520.. Franjevački samostan na Humcu. (* Hoško Franjo Emanuel. KS. Split 1980. SANU. 94. 3511.. Osnivanje apostolskog vikarijata u Hercegovini. 89-95. Naumov P.) 3512. MS. Nikić Andrija. 3516. 3514. 3513. “Misao i djelo Ivana Stojkovića (1390/95-1444). Zagreb 1986.. (* Šimundža Drago. Nikić Andrija.

. “Vrhbosna/Sarajevo kroz stoljeća.. stoljeća do 1995. 3531. Katolici duvanjskog kraja do osmanske okupacije. i 17. Leksikografski zavod Miroslav Krleža.”. Desa. Sarajevo 2000.. i 14/2000. 6. do 1919. Franjevački samostani u Hercegovini. Sarajevo 1999. Kršni zavičaj 33. god. Nikić Andrija. Sarajevo 1984. Nilević Boris. 9-21. Franjevci i širenje prosvjete u Hercegovini od XIII. Dolazak franjevaca u Humsku zemlju. Nikić Andrija. Uloga i značaj manastira Mileševe u historiji srpskog naroda u Bosni i Hercegovini do obnove Pećke patrijaršije 1557./2001. 3527. Prilozi XXI/20. Nikić Andrija.. 3526.. mrkanjski biskup. 2000. Katolici u Sarajevu od 1450. Mostar-Veljaci 1996. Zbornik radova s me unarodnoga znanstvenog skupa ‘Duvanjski kraj kroz povijest: Tomislavgrad.. 3523. 312. “Duvanjski zbornik. MH. Sarajevo 1986. Drevne katoličke crkve u Mostaru II. Separat Hrvatske misli 11/12. Nilević Boris.. 203-223. stoljeća. Nikić Andrija. . Kratka povijest franjevaca u Hercegovini. Hrvatski institut za povijest Zagreb – ‘Naša ognjišta’ Tomislavgrad – Zajednica Duvnjaka Tomislavgrad-Zagreb. 175-185. HM III/13. 3530.. HM I/3-4. srpnja 2000. ZagrebTomislavgrad. Humac 2000. 3525. Nikić Andrija.. 3534. Zagreb 1993. do 1919. “Povijest hrvatskog Počitelja”. Sarajevo 1997. Prilozi XXII/21. Nikić Andrija. Nilević Boris. "Mileševa u istoriji srpskog naroda". Naučni skupovi 38. Odeljenje istorijskih nauka 6. Nikić Andrija. Mostar 2000. Općinsko poglavarstvo.. 221-233. 3532.Vjera 325 3522. “Hrvatski biografski leksikon III (Č)”. 7-53. do kraja XVII. 13/1999. veljače 1996. u Čapljini. 62-81. Nikić Andrija.. Zbornik znanstvenog simpozija održanog 16. 3533. godine. Odnos izme u pravoslavnog sveštenstva i franjevaca u Bosni i Hercegovini od XV. Nikić Andrija – Bakula Petar. SANU. 159205. 238-248. godine. Čapljina-Zagreb 1996.”. Katolici u Sarajevu od 1450. 3524. Mostar 1996. Davni franjevački samostani u Novom i na Bišću.-7. 143-150.. Hercegovina 6-7 (14-15). 129-141. 3528. Pitanje etničko-konfesionalnih promjena u Bosni i Hercegovini nastalih dolaskom osmanske vlasti (prevashodno kod srpskog naroda). Beograd 1987. Nikić Andrija. 3529.

Zlatar Behija. 3535.. From the History of the Serbian Ortodox Church in Bosnia in the Middle Age. Sarajevo 1989. 1991.-2000. Sarajevo 1988. Nilević Boris. BF III/4.. Samobor 1995. Odnosi srpsko-pravoslavnog sveštenstva i franjevaca u Bosni i Hercegovini do početka XVII. Nilević Boris. POF 40 (1990). Sarajevo 1988. IGC Borba. Biblioteka Kulturno naslje e. Prilog srpskoj crkvenoj organizaciji u Bosni i Hercegovini 14631557. 37. 3544. 337-346. Beograd 1992. 473-475.. 67-75. Svjetlost manastirâ u tmini Balkana. Srpsko-pravoslavna crkva u Bosni . Republika I/4. 17. “Bosna i Hercegovina ogledalo razuma (Izbor članaka. 3538. Nilević Boris. 196-199. Oslobo enje 48/15419. Nilević Boris. Pelidija Enes. 137-139. Crtice iz Bogumilskog života. 3540.. 3545. 141-156. godine. 2-3. 134-141. 3547.. Pregled LXXVII/10.. From the History of the Serbian Ortodox Church in Bosnia and Herzegovina 1463-1557. Zagreb 1990.Istorijski hod. POF 37 (1987).326 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. GDI BiH 40-41 (1989-1990). Nasilje nad bosanskom sfingom. 3537. Sarajevo (1991). Iz historije srpske pravoslavne crkve u Bosni u srednjem vijeku.. Sarajevo 1987. Nilević Boris. 263.. Sarajevo 1990. 58-59.05. Survey XIV/1-2.. Srpska pravoslavna crkva u Bosni i Hercegovini do obnove Pećke patrijaršije. 3542. Nilević Boris. Nilević Boris. Survey XV/1-2.. Sućeska Avdo. Sarajevo 1995. 3539. Sarajevo 1991. IG 1-2 (1990-1992).. Sarajevo 1990. (* Brkljača Seka. Bosanska vila I/1.) 3541. O srpsko-pravoslavnoj crkvi u srednjovjekovnoj Bosni. 3536. stoljeća. Beograd 1992. Sarajevo 25. 1101-1106. Ogledalo I/2. Sarajevo 1994. Nilević Boris. Pravoslavna crkva u osmansko-turskom vremenu. Nilević Boris. Sarajevo 1991. Nilević Boris.. 209-211. Veselin Masleša. 15-17. “Širenje islama i islamska kultura u bosanskom ejaletu”. Nilević Boris. Nilević Boris. Nilević Boris. “Četiristo godina manastira Pive (Zbornik radova sa naučnog skupa održanog u Plužinama 1987)”. priredio David Atlagić)”.. 10. Prilozi XXV/27. Slika religioznosti srednjovjekovne Bosne pred osmanski dolazak.. O postanku stare pravoslavne crkve u Sarajevu.. Popović Radomir... odlomaka i ilustracija. 173-184.. Odjek XLII/18. 99-113. 3546. Titograd 1991. Sarajevo 1987. 3543. . Istorijski institut SR CG.. POF 41.

(A Chronological Survey of the Activities of Bosnian and Herzegovinian Franciscans. Orlovac Ante. Orlovac Ante. 13. 47-48. Zagreb 1989... O Pravoslavnoj vjeri u Tvrtkovoj Bosni. 7. 3550.. 45-46. “Salih Jalimam. st.. SV 10. dodatak. Sarajevo 1997. Inkvizicija. Vrhbosanska katolička teologija. “Nikola Bilogrivić. I. bez oznake stranice. Beograd 1990. Logos. dodatak. do 21. Tuzla 1999. Sarajevo 1998.Vjera 327 3548. Izbor iz literature o predturskom vremenu na tlu današnje Banjalučke biskupije objavljene nakon 1925. Nilević Boris. O postanku stare pravoslavne crkve u Sarajevu. Katolička crkva na području današnje Banjalučke biskupije do invazije Turaka. 3549. Oršolić Marko. 3555. 289. (* Milutinović Kosta. Mišljenje. “Franjevci na raskršću kultura i civilizacija (Blago franjevačkih samostana Bosne i Hercegovine“. 3554. Kalendar Prosvjeta. 3557.Institut za istoriju.. Topološke i povijesne crtice (Priredio Anto Orlovac)”. Sedamstoljetno djelovanje franjevaca u Bosni i Hercegovini. Sarajevo 1998. Split 1981.) 3558. Orlovac Ante. Nilević Boris. godine. JIČ XX/1-4. MGC. Katolička crkva na području današnje Banjalučke biskupije do invazije Turaka. 3556. “Prilozi historiji Sarajeva”. Radovi sa znanstvenog simpozija Pola milenija Sarajeva. Mostar 1991. IPP Hamidović. Biblioteka Odrednice... Oakley Francis. 17-36. Oršolić Marko. Crkva na kamenu XII/127. na početku knjige). Nilević Boris. Orijentalni institut . Odjek LI/3-4. Nilević Boris. marta 1993. 11-12. 61-65. 309-311. Pravoslavna prokletstva vjernika Crkve bosanske... Djelatnost dominikanaca u srednjovjekovnoj Bosni”. Sarajevo 1998. “Enciklopedija živih religija”. MGC. Vrhbosanska katolička teologija. Zagreb 1989. Nolit.) . “Nikola Bilogrivić. Topološke i povijesne crtice (Priredio Anto Orlovac)”. Crkve i crkvine iz predturskog vremena na području današnje Banjalučke biskupije. Beograd 1981. godine. “Franjevci na raskršću kultura i civilizacija (Blago franjevačkih samostana Bosne i Hercegovine“. 704. Stara vjera Srba i Hrvata.) 3553. 3551. Biblioteka Posebnih izdanja.. 39-42. održanog 19. 37-43. franjevaca u Bosni. Nodilo Natko. SV 10. 299-302. 293298. Godišnjak SPKD 1996.. 3552. II. (Seven Centuries of Franciscan Presence in Bosnia and Herzegovina.. Sarajevo 1996. (jedna stranica. Kronologija djelovanja bosansko-hercegovačkih franjevaca.

BF V/7.. Biblioteka Odrednice. do 15.. Hercegovački franjevci (Stota obljetnica uzdignuća Hercegovačke kustodije u provinciju). Bartul Alverinski. 3565.". 82-111. Bosna Argentina. Sarajevo 1980.. Pandžić Stjepan Bazilije.328 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Zagreb 1983.. Dualizam. 217-218. Pavić Željko. 557558. JLZ. Willard. BF VI/10. (zbornik radova).. Jakov Markijski vikar Bosanske vikarije. Naša ognjišta XXI/172. Oghan Verlag. BF VII/11. Palanović Elizabeta. 11-17. 3559. Pandžić Stjepan Bazilije. 3570.. Franjevački misionari na Balkanu u tursko doba. Kršni zavičaj 16. Beograd 1990. Tomislavgrad 1991. Sarajevo 1999. Oxtoby G.. 39-46.. Samobor 1994. Pandžić Stjepan Bazilije. Stuttgart 1983.) 3571. Band 10. 3563. Nolit. Köln 1995. (* Kujundžić Juraj. Böhlau Verlag. Edition Perceval. 3569.-1460. stoljeća u bosanskoj državi. 101-111. 172-173. “Enciklopedija živih religija”. SV 4. Prinos fra Bonifaca Badrova razvoju neoskolastičke misli u Bosni i Hercegovini. (* Džambo Jozo. 3564. Sarajevo 1991. Köln. Pandžić Stjepan Bazilije. 154-166. Sarajevo 1997.). Pandžić Stjepan Bazilije. 241-268. 3561. 3566. 14. Südostforschungen 57.) 3568. Pandžić Stjepan Bazilije.. Weimar. Humac 1991. Kršni zavičaj 24. 493. Christen oder Ketzer – die Bogomilen. . Wien.. 3560. 95-108. NEV XXXIII/1-2. "Sedam stoljeća bosanskih franjevaca 1291.. Hercegovina 1983. Povijesni okviri crkve u Hercegovini. Studien zur Geschihte des Franziskanerordens in Bosnien und der Herzegowina. München 1998. Vrhbosanska visoka teološka škola. Papasova Katja. 427. Sarajevo 1998.-1991. 3567. 140-192. Radovi simpozija povodom 9 stoljeća spominjanja bosanske biskupije (1089-1989).. “Hrvatski biografski leksikon I (A-Bi)”.. Izvještaji makarske biskupije sačuvani u Tajnom vatikanskom arhivu.-2000. Bosna i sabor u Mantovi (1459. Pandžić Stjepan Bazilije. “Kršćanstvo srednjovjekovne Bosne”. Djelovanje franjevaca od 13. FTS.. Pokrštavanje Hrvata. Pandžić Stjepan Bazilije. NEV XXX/1. 3562. Pandžić Stjepan Bazilije. Sarajevo 1983.

721-726. 221.. Beograd 1999. Beograd 1992. “Enciklopedija živih religija”. 519 3578. Novum Testamentum Bosniacum Marcianum (La Chiesa Bosniaca. Sarajevo 1998. Armija RBIH. Zagreb 1983. “Trpimir Macan. Macan Trpimir. 15-96. Pelesić Muhidin. Kršćani bosanske crkve.. Bogomilstvo i islam. 2. “Salih Jalimam. Novum Testamentum Bosniacum Marcianum). Hrvatska matica iseljenika BiH. Biblioteka Posebna izdanja 24. CCP XXIV/45. Padova 1991. Biskupski ordinarijat Mostar. VKBI. Recenzija. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. Ston. Uništavanje katoličkih sakralnih objekata u Bosni i Hercegovini (1991. (Uredio Milenko Brkić). Nikola. 3581. Mjesto i uloga vjere u nastanku. Petrović Leo. Bogomilstvo i islam. Vojna biblioteka 5. Banja Luka-Mostar-Sarajevo-Zagreb 1997.. Biskupska konferencija BiH. Fokus 9. Prilog povijesti franjevaca u srednjovjekovnom Dubrovniku. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”. pravoslavnih i muslimana u Bosni i Hercegovini. Beograd 1990. 29-57.Vjera 329 3572. Zapadnoevropski heretici i bosanski bogomili”. Pelusi Simonetta.. Il lascito Recanati. 827-828. MH. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. 3583.. Knjiga 6. Press centar.1996. 3574. 5-6. priredio David Atlagić)”.. 25-34. Pregled prošlih i sadašnjih me usobnih odnosa katolika. 3576. 45-51. Ogranak Dubrovnik. Petešić Ćiril. “Raspeta crkva u Bosni i Hercegovini”. Studenci 1995. Da im spomen očuvamo. Pavković F. PCC Me ugorje. izdanje. Petešić Ćiril.. Perišić Vladan. odlomaka i ilustracija. Biblioteka Odrednice. Srpska pravoslavna episkopija zagrebačka. Zagreb 1981. Perić Ratko. 25-33. Primorje. Pešorda Zrinka. Zagreb 2000. Grigorije Bogoslov ili Nazijanzin. Mostar 2000.. 11-14.). Dubrovnik 1992. Pesarić Ratko. Perić Ratko. . Stonski Rât. 177-182. Biblioteka Prošlost i sadašnjost. 3579. 3573.. (* Macan Trpimir. stoljeće.. Štap. “Bosna i Hercegovina ogledalo razuma (Izbor članaka. 3575. Pelidija Enes. Nolit. 3582. Zagreb 1984.. 3577. IGC Borba. 28.) 3580.. Povijesni prijepori”. Knowledge. opstojnosti i budućnosti bosanske države. Marulić XVII/6. Sarajevo 1994. Hrvatski informativni centar.. Srpsko-pravoslavno žiteljstvo zapadnih krajeva Dubrovačke Republike do u 14. “Duhovna snaga odbrane”.

263-283. PCC Me ugorje. Sarajevo 1999. 324-337. (KUN) 8. 3585. Petrović Leo. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. Sarajevo 03. Zbornik radova 12. Svjetlo riječi XVII/192. 29. 3589. Petrović Miodrag. Kudugeri – bogomili u vizantijskim i srpskim izvorima i 'Crkva bosanska'..-2000. Relations 1-2. Beograd 1996.. 30.. 183-193. Lovrenović Dubravko. Sava and ‘the Bosnian Church’. 127-138. 3584. Tomislavgrad 1999. izdanje. A Mention of the Bogomils-Babons in the Legal Codex of the St. Popovi glagoljaši. (Uredio Milenko Brkić). Svjetlo riječi XVII/191. 35-75. Pomen bogomila . 3591. Beograd 1986. Studenci 1995. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”. (I dio). 3590a. . 3588. 3586.03. Glasnik SAD 3.. 30. Petrović Leo. "Bosna i Hercegovina od srednjeg veka do novijeg vremena". Pomen bogomila . Sarajevo 07.03. 119.. Beograd 1999. Katoličko stanovništvo u Mostaru. 152157... Ni ‘patareni’ ni ‘bogumili’ (Tko su bosanski krstjani) (Iz predgovora. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. 1986. 19. Beograd (Slanci) 1998. Sarajevo 2000. Petrović Miodrag. 367-380. Dodig Radoslav. Beograd 1995. Krstjani bos’nske crkve).. Šimić Angelina.. Stećak VII/81. BF VII/11. Sarajevo-Mostar 1999. Oslobo enje 55/18236. 104. 14-15.babuna u Zakonopravilu svetoga Save i ‘crkva bosanska’.. Prilep. Povijesna rasprava o problemu patarenstva ili bogumilstva u srednjovjekovnoj Bosni. PCC Me ugorje. Manastir Svetog arhan ela Stefana. Studenci 1995. Knjižnica Baština 8..09-4.10.. Mostar 1998. Petrović Leo.. Petrović R. 300-303.. 51. 29. SANU. Petrović Leo. Lovrenović Dubravko.. Svjetlo riječi XVII/191./1999. Petrović Miodrag. Nikić Andrija. Petrović Miodrag. 303.. Kršćani bosanske crkve ("Kr'stiani cr'kve bos'nske"). Sarajevo 1999. Sarajevo 1999. Šimić Angelina. Bogomili i Crkva bosanska. dio). 3590. 30. Svjetlo riječi-ZIRAL. 3589b. Naša ognjišta XXIX/258. Oslobo enje 55/18232. Danica 6.. Relations 3-6 (II. Hercegovina 4-5 (12-13). Sarajevo 1999. Kurtović Esad. IČ 44 (1997). .. Sarajevo 1999....babuna u Zakonopravilu svetoga Save i ‘crkva bosanska’. 1999.. (Uredio Milenko Brkić). 22. Petrović Miodrag. Manastir Svetog arhan ela Stefana. Beograd 1996. Naučni skup ‘Slovenska paganska religija’. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”. Petrović Miodrag. Beograd (Slanci) 1995.. 269-270. Istorijski institut. 2..330 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.. (* Zelenika An elko. Svjetlo riječi XVII/192. Kudugeri – bogomili u vizantijskim i srpskim izvorima i 'Crkva bosanska'. 3589a.) 3587. Beograd 1998. 1999.

Vrhbosanska visoka teološka škola. “Kršćanstvo srednjovjekovne Bosne”.10. 3597. Dominikanci (169).. 3596. 443-460. 3595. Principe H. Puljić Ivica. 457-458. Vrhbosanska visoka teološka škola. 30. Sarajevo 1978.. KS-FTS. 3598. 260-264.. Sarajevo 1988. Benediktinci (82). XVII-XVIII. GADAR BiH 22. 3599. Pleterski A. 1986. 325-336. Bosna Srebrena XXIX/3. “Enciklopedija živih religija”.. Beograd 1990. 3602. Beograd 1990. Zbornik radova u povodu imenovanja vrhbosanskog nadbiskupa Vinka Puljića kardinalom. 3593. 47-82. Religiozni redovi (584-586)... Hercegovina 1984. (* Oršolić Marko. 25-30. 12-13. Feljton: Povijest hercegovačke katedralne crkve (8-10): (8) (U susret kušnjama). Sarajevo 1979. Crkva na kamenu III/14. SV 7. “Povijesnoteološki simpozij u povodu 500 obljetnice smrti bosanske kraljice Katarine”. Kršni zavičaj 17.. 208-212. Hrišćanstvo na Balkanu (270-273). Cisterciti (137).09-4. Bosna Srebrena XXIX/3.. 3603.. Vrhbosanska visoka teološka škola.. Franjevci (204). Biblioteka Odrednice. Sarajevo 1978. Mostar 1982. Ljubljana 1987. Crkva na kamenu III/16. Puljić Ivica. Mostar 1983. Jalimam Salih. (10) (Stoljeća turskog uspona). Puljić Ivica... .. Trebinjske biskupije. Ap. Puljić Ivica. Mostar 1982. Uvod u simpozij. Granice trebinjske biskupije. U susret velikom jubileju (IX stoljeća spominjanja Bosanske biskupije). Puljić Ivica. 7-17. Crkva na kamenu III/15. Srpska pravoslavna crkva (651-653). SV 4. 204-210. Nolit. Puljić Ivica. Crkva na kamenu III/31-32. 205. Sarajevo 1991. Popović Radomir. 12-13. Sarajevo 1991. Puljić Ivica. Sarajevo 1982.. 54..Vjera 331 3592. Uz stogodišnjicu trebinjske župske crkve. “Teološke teme (Zbornik predavanja održanih u Vrhbosanskoj bogosloviji)”. “Enciklopedija živih religija”. Mostar 1982. Puljić Ivica. Prilep. 3601. Arheološki vestnik 38. Prva stoljeća trebinjske biskupije. 3. “Crtajte granice ne precrtajte ljude”. 3600.. SV 2. CCP III/3. Nolit.. Walter. 3594. Zagreb 1979. "Tisuću godina trebinjske biskupije". Karamatić Marko. Simpozij ‘Slovanska paganska religija7materijalni ostanki in pisani viri’. Biblioteka Odrednice. Radovi simpozija povodom 9 stoljeća spominjanja bosanske biskupije (1089-1989). Prva stoljeća trebinjske biskupije.. Hercegovina 1983. 14-15. Sarajevo-Bol 1995. 1000 god. Kršni zavičaj 16. (9) (Hercegovo doba).

Zagreb 1985. Fra An eo Zvizdović (1420-1498).) 3606.. 282-285. 332-337. HM II/7-8. Biblioteka Novo i staro. Prema izvorima”. 13.) 3614. Zagreb 1987... Biblioteka Posebna izdanja. Knjiga 2.. Zagreb 1990. Trećoreci na području Jajca u srednjem vijeku.03. 3610. 3605. 413-417.-1996. 107-118. Vukan. Knjiga 2. Uništavanje katoličkih sakralnih objekata u Bosni i Hercegovini (1991. Zagreb 1990. Franje u srednjem vijeku. Franje u srednjem vijeku. O crkvi svete Marije u Jajcu. Beatrice Mićunović. Biblioteka Novo i staro. .-2000. Srpska crkva u Bosni i Hercegovini.. Autokefalna crnogorska pravoslavna crkva. 3604a. i 17. Beograd 1980. H. 3613. Puljić Ivica. (* Karamatić Marko. Pilsel Drago. (S poljskog prevela Biserka Rajčić)”.) 3609. Tuzla 1998. 200.. Zadar 1991. Crkvene prilike u srednjovjekovnoj Humskoj zemlji. 71-176. 443. 3607..). “2000 godina hrišćanstva”.. CCP IX/16.. (* Pejić Marinko. “Religije svijeta (John Bowker). Općinsko poglavarstvo. 3615.332 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Čapljina 1996. god. običaji i simboli. 1998. G. Marulić XX/4. (* Čoralić Lovorka. Runje Petar. Hrvatski glasnik VII/74. 3612. 74-76. Zagreb 1990. Rane Bosne Srebrene.. Hrvatski informativni centar. Prema izvorima... Sarajevo 1998. Biblioteka Novo i staro. Hrvatska matica iseljenika BiH.. Sarajevo 29. Puzović Predrag. Zadarska revija XL/2-3. 1430-1525). Zagreb 1992. Samobor 1994. Rajić Danijel.. Oslobo enje 55/17898. Radman Ivo. 180-182.. Runje Petar. 45-56. Zagreb 1998.... “Religiozni obredi. veljače 1996. 93-98. (Prijevod Rudjer Jeny.. 7. trećorecima i časnoj sestri Stanici trećeg reda sv. “Povijest hrvatskog Počitelja”. Prema izvorima”. Runje Petar. Znanje. Runje Petar. Novi cvijet LXVIII. BF VI/9. Biskupska konferencija BiH. “Raspeta crkva u Bosni i Hercegovini”. 88-150. 3608. Bilten FTS XXI/2. u Čapljini. Novi prilozi za život o Mateja Bošnjaka-Mistilića franjevca trećoreca (o. Radojević Danilo. 223-224. Svjetlo riječi. 3611. CCP XVI/30. (KUN). Knjiga 2. Radnička štampa. 3604. Livno 1994. “Petar Runje. Visoko 1998/1999. 371. 211. Zbornik znanstvenog simpozija održanog 16. “Petar Runje. Sarajevo 1998. Runje Petar. Beograd 2000. 88. Banja Luka-Mostare-SarajevoZagreb 1997. trećorecima i časnoj sestri Stanici trećeg reda sv. O crkvi svete Marije u Jajcu. 41-43.. Marjanović Mirko. Petar Vujačić)”.

10. 336-339. 255-259...". izdanje.04. 1-3. (* Jalimam Salih. 149-151. 2. Kraljevo-Beograd 1992.02. Samobor 1994. Prema izvorima”. 3621a. 2knjiga 73. Vjera i religioznost župe Veljaci. Pravoslavlje XXIII/526. Rupčić Bonicije. Značenje ‘Dubia’ fra Bartola iz Alverna iz godine 1372/73. 262-272. Zagreb 1991. Rupčić Ljudevit.. za povijest Bosne. Makarska biskupija i zapadna Hercegovina do g. 223-228. (* Karamatić Marko.. Karamatić Marko. Cvjetković B.. Analecta croatica christiana 21Samostan Male braće. Sarajevo 1986.. 65-90. Split 1986. 1991. Rupčić Bonifacije. Beograd 15.. 183-194. Jalimam Salih. Tomislavgrad 1991. CUS XXI/3.. 3623. “Istorija srpskog naroda... Oslobo enje 48/15389. Karamatić Marko.. 849. Rupčić Ljudevit. (Zbornik radova). Beograd 1994. 147-158. Značenje "Dubia" fra Bartola iz Alverne iz godine 1372/73. Runje Petar.. 3621. Srbi pod tu inskom vlašću 1537-1699. Mostar . Samardžić Radovan. 3619. Tom 2. Samardžić Radovan. Srpska pravoslavna crkva u XVI i XVII veku. “Petar Runje. 7-101. Franjevačka karizma u Bosni. Dragić Kijuk). IZ 7.. 1991. 269-280. Banja Luka 1986... 29-35.”.. 12. za povijest Bosne. 3618. NEV XXXII/1-2. Zagreb-Dubrovnik 1985. Zagreb 1991.) 3625. “Samostan Male braće u Dubrovniku”.Vjera 333 3616. 51-62. FTS. . Ruvarac Ilarion.Zagreb 1996. ljudi i vrijeme.. 107-136. Svetosavlje i kosovski zavet. Sarajevo 1987. 1-35. Bamberg 1988. Blažević Velimir. 1989. “Regiones Paeninsulae Balcanicae et Proximi Orientis (Zbornik Radova u čast Baziliju Stjepanu Pandžiću povodom 70. NEV XXXVII/1-2.. "Catena mundi". obljetnice života)”. Oslobo enje 48/15386. (KUN 10/31(489)..04. i 12. Sarajevo 23. 3624. Zbornik 15. Knjiga 2. SKZ.. Knjiga 1. Ziral-Naša djeca. Sarajevo 1991. Sarajevo 1982. Soldo Ante Josip. "Sedam stoljeća bosanskih franjevaca 1291. 3617. Treća knjiga. 225-230. Rupčić Bonifacije. Cvjetković B. Naša ognjišta XXI/176. 1430-1525). Novi prilozi za život o Mateja Bošnjaka-Mistilića franjevca trećoreca (o. Karamatić Marko. “Ljubuški kraj. Zbornik Znanstvenog simpozija održanog u Ljubuškom 11. Ibarske novosti-Matica Srba iseljenika Srbije. Sarajevo 20. NEV XXXI/1-2. Nešto o Bosni Dabarskoj i Dabro-bosanskoj episkopiji i o srpskim manastirima u Bosni (Priredio Predrag R. 1735 (U povodu 100-te obljetnice utvr enja redovite crkvene hijerarhije u Bosni i Hercegovini). 3622. kolovoza 1995.. KS... CCP XV/27. 10. Biblioteka Novo i staro.. Sarajevo 1981. Zagreb 1988. Kolo I/3. Bilten FTS XVIII/2. 3620. Zagreb 1990. Bibliotekarstvo 32.-1991.

JLZ. 10. 74-77.. Svedočanstva pravoslavnih izvora o bogumilstvu na Balkanu (Reprint izd.. Zagreb 1989.. 1991. 107-108. Sarajevo 12.. Stećak II/14. 14-15. Svjetlo riječi IX/98. Mučenici i svjedoci vjere (Iz srednjovjekovne povijesti katoličke crkve u Bosni).. 8-9. Tomić Bono. 234. JLZ. Tipografia Grammaroli. 502. Roma 1988.... BIGZ.. Dolazak franjevaca u banovinu Bosnu. Sarajevo 19.. Samobor 1995. n. . Sarajevo 1995. Il Francescanesimo vissuto nelle regioni croate di Bosnia ed Erzegovina (fino al 1517). 114-122. 14-15. 1991.. 202.) 3630... 2. – Cvjetković B.02. Svjedočenje kršćanske i franjevačke duhovnosti bosanskih franjevaca. 293. 2. Sarajevo 2000. 11.. Oslobo enje 56/19148.. Sarajevo 1995. Sarajevo 05... Bosna Srebrena LI/2. 3632. Bosna Srebrena XLII/2. Sjeverski Saša. Bosna Srebrena XXXVIII/1. 3635. Franjevački samostani i crkve bosanske vikarije (parohije) u oporukama dubrovačkog notarijata od srednjeg vijeka do 1808. 3634. 2000. 31-32. Pontificium Athenaeum. Šunjić Marko. Sarajevo 1998.. EJ 2.. 3629. Franjevci (OFM – Ordo fratrum minorum. Šimić Angelina.. Roma 1987. 14. Istorija Srpske pravoslavne crkve I (Od pokrštenja Srba do kraja XVIII veka).) 3626. Sarajevo 1998. godine. Edicija Memoria Bosniaca. 103-104. .-2000. Slijepčević oko. izdanje. izdanje. Sarajevo 1998. . (* Matanić Atanasio. Zagreb 1982. Život i umiranje pod križem.334 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Samobor 1995. Stećak V/57./2001. (3). Solovjev Aleksandar. Hoško Franjo Emanuel. Sarajevo 1998. 28-29..04. Šimić Angelina. Svjetlo riječi. Sarajevo 21. Solovjev Aleksandar. . Thesses ed laurem.. Feljton: O Zvjezdovića dolazku prid cara (1-3): (1) O Zvjezdovića dolazku prid cara. Semren Marko. 2. Mostar 2000. izdanje. EJ 4. 11. 1995. Semren Marko.) 3627. Bosna Srebrena XLII/3.. – Cvjetković B.. Hercegovina 6-7 (14-15). Štaka V.. Sarajevo 1987. 21-23.. Oslobo enje 52/16757. NUB BiH. 3631. (Dokument povijesne istine). Fracati.. Zagreb 1986. 143-171. 3633. BF III/4. Stećak V/54. Facultas theologica – sectio spiritualitatis... Oslobo enje 48/15385.. Štaka V. 100-101.. Semren Marko. 93. Šimić Angelina.. Sarajevo 1991. 3628. (2) (Autentičnost povijesne nužde). Sarajevo 1991. Bogumili. Archivium franciscanum historicum 81. Stećak V/56. Sarajevo 2000. gra e spašene iz Vijećnice)... 205-210. Oslobo enje 48/15387.. (* An elović Petar. 7. Sivrić Marijan.04. Bilten FTS XXII/1. Red male braće). 259-262.06. Semren Marko. Sikirić Marija – Šanjek Franjo – Ujević Mate. 30. Sarajevo 1991. Stećak II/14. Beograd 1991. CCP XXIII/23. 28-29.

Médiév. Cahiers de Civil. Tko su bili bogomili. 35. 3643. Biljeg vremena 11. Paris-Louvain 1976. Les Chrétiens bosniaques et le mouvement cathare XIIe-XVe siècles. Sarajevo 1979.Vjera 335 3636. Nastajanje paradigme srednjovjekovne bosanske hereze i njezinih savremenih odraza.) 3649. 20-21. Toulouse 1979. 3644. NEV XXXV/1-2.. Recherches 20. “Enciklopedija živih religija”. Srbi i florentinska unija crkava 1439. Spahić Izet. Me unarodni forum ‘Bosna’. Bosnian Paradigm. Beograd 1990. Sarajevo 1985. 3648. Swearer K.. istočni i zapadni. 3642. 1979. Šanjek Franjo. Publications de la Sorbonne. Franjevci bosanske vikarije na području Dubrovnika. 3640. Arkana Penguin books 1994. Spahić Izet. 3645. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Šalić Jurica. N. 3638. Mostar 2000.. Gračanica 1994. godine. International Conference. Strecha Mario. Bogumili (70-71).(2) Biljeg vremena 19.. 295-308. Grover. Hercegovina 6-7 (1415). The secret history of medieval Christian heresy. Monasticizam. Forum Bosnae 7-8. 3647. 260. Sarajevo 1994. 49-60. Donald – Zinn A. Stećak I/12. Stojanov Juri. Sér.. 413-426. 249-270. “Krležijana 1 (A-LJ). Katolici na području župe Trn u prošlosti. 3639. ZRVI 24-25. 22. NEV XXIX/1. 143-151. 94-95. Mostar 2000. Gračanica 1994.... Sopta Josip. Gračanica 1994./2001.. Sarajevo 1998. Zagreb 1993. Sopta Josip. 3646. “Knjiga sažetaka”. Nolit. (* Gouillard J. The Hidden Tradition in Europe. 3650. Nastanak srednjovjekovne paradigme heretičke Bosne i njeni moderni odjeci. 173-187. Sarajevo 2000. 3637. Šanjek Franjo.. Spremić Momčilo. Feljton: Bosna i franjevci (1-2): (1) Biljeg vremena 18. S. Biblioteka Odrednice. 117-128. Cahiers de Fanjeaux 14. ‘Bogumilski mramorovi’ (71). Gost Radin (Radivoj) Butković i njegov grob./2001. Šanjek Franjo. Bosanski krstjani u drugoj polovici XV stoljeća. Hercegovina 6-7 (14-15). . Stojanov Juri... Sudar Pero.. 476-479. Novo sjeme sjetveno. Stojanov Jurij. Beograd 1986. La phénomène dualiste vu per les historiens balkaniques. 3641.

Šanjek Franjo. Šanjek Franjo. Odjek XLII/18. “Hrvatski biografski leksikon II (Bj-C)”. 119-134. 3657. 6-10. Pozdravi. Vrhbosanska visoka teološka škola. Šanjek Franjo. 3656. Biobibliografski podaci. Šanjek Franjo. Crkva bosanska: Dualistička sljedba ili evan eoski ideal zajedništva u duhu pracrkve. . JLZ Miroslav Krleža. XVI. L’ initation cathare dans l’ occident medieval.. Radovi simpozija povodom 9 stoljeća spominjanja bosanske biskupije (1089-1989).. 3664. Šanjek Franjo. 3658. KS.-2000. 535. Radovi simpozija povodom 9 stoljeća spominjanja bosanske biskupije (1089-1989). 3655.. Počeci teologije u Hrvata. Šanjek Franjo. Toulouse 1985. Šanjek Franjo. Šanjek Franjo. I srednji vijek. Trogiranin (o. Rome 1990. CCP V/7. 3660.. SV 4. SV 4. Blaženi Augustin Kažotić.04. 19-27. Šanjek Franjo. Zagreb 1981.. Collection de l’Ecole française de Rome 128. Šanjek Franjo. 125-139.. Crkva i kršćanstvo u Hrvata. Bosanski krstjani u drugoj polovici XV. Chaires de Fanjeaux 20. Siromaštvo siromašnog Krista (Sedam stoljeća bosanskih franjevaca). Sarajevo 20.336 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 43-64. Vrhbosanska visoka teološka škola.. 3662. “Povijesnoteološki simpozij u povodu 500 obljetnice smrti bosanske kraljice Katarine”.. 3651. 10. Sarajevo 1991. 3654. 3652. 3661. Sarajevo 1991. Sarajevo 1979. ‘Interrogatio Iohannis’ (Ivanova pitanja) . (KUN 10/31(489). Oslobo enje 48/15386. KS. 1991. "Kršćanstvo srednjovjekovne Bosne". Šanjek Franjo. Zagreb 1979. Predgovor. CCP III/4... Sarajevo 1989. Dernières traces du catharisme dans les Balkans. Izvori o crkvi bosansko-humskih krstjana. Zagreb 1988.. stoljeća. 157-172. Inkvizicija (Prevod Ivica Tomljenović)”. Heresis 5. 133-154. Carcassonne 1985. KS-FTS. Šanjek Franjo. 3663. 19.. 1260-1323). Šanjek Franjo.. 30-38. Le christianisme dans les Balkans au temps de Jean de Raguse. Zagreb 1981. CCP V/7. Zagreb 1989. Šanjek Franjo. Butković Radin Juraj (Georgij). 3653. 289-300. Zagreb 1982.katarski apokrif slavenske provenijencije i dualističko poimanje stvaranja svijeta u srednjem vijeku. “Guy Testas – Jean Testas. 3659. "Kršćanstvo srednjovjekovne Bosne".

Carcassonne 1993. Čoralić Lovorka. Pregled religiozne povijesti Hrvata (7. CCP XVI/29. 165-172...)”. Čoralić Lovorka. 3673. Šanjek Franjo..) 3668. Šanjek Franjo. 10-12. Radovi Zavoda 33. Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 21/1-2. Radovi 27. prera eno i dopunjeno izdanje. Zadar 1997. 3677.. KS.) 3674.. Zagreb 1995. 3669. Zagreb 1996.02. 1998. 568. “Hrvatski biografski leksikon III (Č. Pregled religiozne povijesti Hrvata (7. Pojam ‘stvaranja’ u Crkvi bosansko-humskih krstjana. Zagreb 1991. Šanjek Franjo. HZ 45 (1992). Zagreb 1992. HZ 47 (1994).. Apostolska Stolica i Hrvati). Šanjek Franjo. Zagreb 1993.. st. KS.-20. Strčić Petar.. Heresis 21. Les rencontres franco-croates au Moyen âge. 3670. Kršćanstvo na hrvatskom prostoru. Šanjek Franjo. KS. Zagreb 1993. Radovi Zavoda 36. 163-186. Sarajevo 1998.-20. 29-46. Sarajevo 1997. Zagreb 1994. Kršćanstvo na hrvatskom prostoru.. 363-365.. Vjesnik HAZU IV/1-3. Šanjek Franjo. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. 303-306. Hrvatski narodni godišnjak 1999.. Mlivončić Ivica.. 318-320. Danijel (Daniel). Čoralić Lovorka. 298-300. (Forum 154) 28. La notion de ‘création’ dans l’Eglise des chrétiens au 14e et 15e siècles. Zagreb 1992. Marulić XXVII/2. 33-52. Slobodna Dalmacija. 1992. Čoralić Lovorka. Split 08. Čoralić Lovorka. ‘Dobri mužje’ Crkve bosanskih i humskih krstjana. Šanjek Franjo. Radovi Zavoda 39. 1. 33-41. 187190. CCP XXI/39. 356-360. (* Brković Milko. Biblioteka Priručnici 22. 218-219.) 3666. Bosanska biskupija i heterodoksni krstjani. Le catarisme: l’ unité des rituels. 3671.). stoljeća. Apport des sources bosniaques.. 149-151. Zagreb 1993.Vjera 337 3665.... Godina 46. Zadar 1994. bosanski biskup. 3676. 3675. st). Šanjek Franjo. Zagreb 1995. Svijet politike i franjevaštvo u Europi 14. 613. Revue d’histoire ecclésiastique 93. 314-319. “Clovis: histoire et mémorie II”. 3667. Paris 1997. Drugo.. Zagreb 1997. . 3672. Šanjek Franjo. (* Čoralić Lovorka. 7-23. Radovi 25.. Šanjek Franjo. Šanjek Franjo. 301-302. Godina 44. Zadar 1991. Sarajevo 1995. Bosanska (katolička) biskupija i heterodoksni krstjani. izdanje. Šanjek Franjo... Zagreb 1994. (* Brković Milko. Šanjek Franjo. Osam stoljeća nositelji europskih integracijskih procesa (Pape. Hrvatski narodni kalendar 1996.. 27-45. Crkva i kršćanstvo u Hrvata (Srednji vijek). Stećak IV/40. Zagreb 1995. 629.

Islamizacija u Bosni. Dragonja. 3684.)”. JLZ. . Sarajevo 1994. 275-290.02. JLZ. Stojković Ivan (1392/95-1443) (916-917). 121-132. Bogumili (Crkva bosanska). Oslobo enje 51/16504. “Suvremena katolička enciklopedija (Priredili Michael Glazier i Monika K. 3682. Šimić Angelina.-2000.. “Hrvatski biografski leksikon III (Č. Pravoslavno sveštenstvo i franjevci (Tribina SKD “Prosveta”). Vjerski odnosi u Stonu i na stonskom ratu (Pelješcu) u srednjem vijeku. Jesu li bosanski krstjani katolici. Bosansko-humski krstjani (112-113).. ‘Dobri muž’je’ Crkve bosansko-humskih krstjana. 221-234. Šanjek Franjo – Ćošković Pejo. Dominikanci me u Hrvatima (186-187).. Šimić Angelina. 2.. Inkvizicija. Općina Stolac.. Laus. Crkva na kamenu VIII/78. Petra). obljetnica Vrbosanske katedrale Sv. 285-294. Humska eparhija. izdanje. 13. Courant evangélique ou secte cathare?.. Moderna vremena Zagreb. Mjesto naviještenja riječi Božje (750. Zagreb –Stolac 1999. “Stolac u povijesti i kulturi Hrvata”. 3683. 3691. Split 1998. Šidak Jaroslav. 13. (Glavni urednik hrvatskog izdanja dr. Zagreb 1988. Humski zbornik 4. EJ 1. EJ 2.. 3687. Lublin 1999. Zagreb 1980-1981. izdanje. CCP XXIV/46. Zagreb 2000.. Sarajevo 1998.. Srednjovjekovna povijest (izabrani tekstovi)...05. 13. 3686. Šanjek Franjo. Stećak V/58. 3690. Stećak I/12. Šanjek Franjo. 3680. 1994. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Mostar 1987. 2. 3689. Zagreb 1982. Sarajevo 22. Bogumili (110-111). 32-35. Oslobo enje 51/16410. Uporište naroda (Franjevci u Bosni). 2. 2. HZ 33-34. 3692. Šidak Jaroslav.338 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Šanjek Franjo. Mostar 1987. Mostar 1987. izdanje. Šidak Jaroslav. Mato Zovkić)”. JLZ. Šanjek Franjo. Babuni. Šanjek Franjo. 400. Zagreb 2000. Šidak Jaroslav.. 5. ‘Dobri mužje’ Crkve bosanskih i humskih krstjana. 3679. 16. 1994. 3681. Hellwig). “Christianity in Est Central Europe”.. 10-12. Sarajevo 16. Les chrétiens bosniens. 571-572. Feljton: Hval i bosanski krstjani. Crkva na kamenu VIII/79-80. bosanski biskup. Šimić Angelina. Šanjek Franjo.. 3678. 3685.. 466. Crkva na kamenu VIII/81-82. Zagreb 1993. Šimić Matija. EJ 5. 3688. Zagreb 1980. Grafocolor Zagreb.

Tanasković Darko. Mostar 2000. Škegro Ante. Škegro Ante. “Enciklopedija živih religija”. Špionjak Roko. Rimokatolička župa Skoplje.. BF IV/5. Vrhbosanska visoka teološka škola. 105-128... SV 4. 3698. Sarajevo 1991. CCP VI/9. Zbornik radova s me unarodnoga znanstvenog skupa ‘Duvanjski kraj kroz povijest: Tomislavgrad. Pozdravi. Sarajevo 1988. Duvanjski prostori u antici. 3695.. Povijesni prilozi 19. Islam na Balkanu. Sarajevo 1988.. Sarajevo 1987. KS. Glasnik VIS-a u SFRJ XLVII/2. Škegro Ante. 3700. Vrhbosanska visoka teološka škola. 3696. Sarajevo 1991. Prilozi XXII/23. 3694. 9-85. (* Mijatović An elko. 3703. 15. ‘Mossolmani di Bossina’. Doprinos namaza procesu širenja islama i njegova izvjesna podudarnost sa bogumilskom molitvom. Radovi simpozija povodom 9 stoljeća spominjanja bosanske biskupije (1089-1989)... “Duvanjski zbornik. ‘Mossolmani di Bossina’. Škegro Ante. NEV XXXVIII/1-2. 3704. 300-309. 139-141.. 3701. 3705.7.. 3697. Šuljak Andrija. Crkva na kamenu XXI/240. 2000... Jedan novi podatak o gostu Radinu i njegovoj sekti. Šunjić Marko.. Beograd 1990. Škegro Ante. HM III/9. SV 4.) . srpnja 2000. 269282. Radovi simpozija povodom 9 stoljeća spominjanja bosanske biskupije (1089-1989).. Sarajevo 1984. 55-61. 3702. Hrvatski institut za povijest Zagreb – ‘Naša ognjišta’ Tomislavgrad – Zajednica Duvnjaka Tomislavgrad-Zagreb. 155-158. "Kršćanstvo srednjovjekovne Bosne". 93-94. Biblioteka Odrednice. Testas Guy – Testas Jean. "Kršćanstvo srednjovjekovne Bosne". Mostar 2000. Šuljak Andrija. Sarajevo 1998. Šukrić Nijaz. Zagreb-Tomislavgrad. IA MI BiH '88. XVI.. Franjevački samostan u Gradovrhu. 15. Zagreb 1982. 167-186.. Šunjić Marko.Vjera 339 3693. Inkvizicija (Prevod Ivica Tomljenović). 79-113. Samobor 1996. Nolit. Zagreb 1982.”. 149-158. Crkva na kamenu XXI/235. Ponovo o duvanjskoj biskupiji. Je li Duvno bilo biskupsko sjedište?. 209 + 1 karta. 6. Bosanski biskupi od prelaza u akovo do 1526. (Priredio Grbelja Tonči). 3706. Šunjić Marko. Je li rimski Delminij bio biskupsko sjedište?.. 3699. Zagreb 2000.

Zagreb 1985. Slovenska mitologija. Puljić Ivica. Zagreb 1986. Truhelka Ćiro. Duvno 1984.. Vego Marko. Vasilj Snježana. JLZ. Vasilj Snježana. Zagreb 1991. 374.. 99-106.. 767-793. Sarajevo 1998. 1-12. izdanje.. Sarajevo 1993. Makedonija v IV – XIV vv. “Istorija makedonskogo naroda”. 3708. 3713. Ujević Mate.. 14-17.. SV 2. HKD Napredak.. Skopje 1986. Tomičić Zlatko. HKD Napredak.) 3719. (* Ilić Žarko. “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463. Sarajevo 1988. 3707. Tomovski Tomo. Mostar 1978. Crkva na kamenu V/53-44. 3. “Katoličanstvo u Bosni i Hercegovini”. 246-248. Macan Trpimir. izdanje..-1443... 3717. Uedek Hari – Baskin Vejd. Sveta baština III/22.) borac za jedinstvo zapada i zbližavanje sa istokom. Franjevci. “The Modern Catholic Encyclopedia”. Most V/17-18. CCP VI/9. Sarajevo 1997. 643-645.. Bosanska narodna (patarenska) crkva. 3712. Beograd 1986. 3714. HKD Napredak. Hercegovina 1984. Turčinović Josip. 3716. CCP XIV/25. Od rimskog osvajanja do bana Kulina... 1. 5-64. 251. Kršni zavičaj 17. .. 3718.. 649-670. Hrvatska obzorja V/3.. Kolo II. Patarenstvo u srednjovjekovnoj Hercegovini u svjetlu likovnih ostvarenja na nadgrobnim spomenicima.. 2. (Prevela s engleskog Jasmina Zec).. Beograd 1987. Zagreb 1982. Collegeville. Mostar 1984. 259-262. izdanje. Vrhbosanska visoka teološka škola. Biblioteka Astra. MANU. 3710. Kultovi. obredi i rituali politeističkih religija od kamenog doba do danas. 319321.. 2. Marulić XXI/5. Novo delo. 10. Arion Smederevo. Rečnik paganskih religija. CCP IX/15. The Liturgical Press. 109-142. 7-36. Tomljenović Ivan. 199. Bogonosci: Ivo Pilar o bogumilima.) 3709. (priredio Ivica Puljić).. Knjiga 7. 5-36. izdanje. . "Tisuću godina Trebinjske biskupije". EJ 4. Vasiljev Spasoje. Zagreb 1997. Beograd 1988.-2000. Ivan Stojković u službi zajedništva crkve. 211-220. Minnesota 1994. (* Barišić Ranko..340 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Ilić Žarko. “Katoličanstvo u Bosni i Hercegovini”. Od rimskog osvajanja do bana Kulina. 3711.. 3715. Zagreb 1988.. Knjiga prva”. GEM 51. Dubrovčanin Ivan Stojković (1390/95.

“Marko Vego. 20. Biblioteka Radovi. Atanazio.. Medeoevo e umanesimo 49. Vrhovna uprava Družbe sestara služavki malog Isusa. Vego Marko. Sarajevo 1998. Iz historije srednjovjekovne Bosne i Hercegovine”. Kako su krstjani našli spas u islamu (1). 568. Vujanović Vojislav – Mullayasmin Nefisa. Prilog očuvanju duhovne baštine (Sa izložbe karata hercegovačke franjevačke provincije). . Editrice Antenore. Crkva u svijetu. 3732.. “Vita religiosa. Vrgoč Miro. 337-382..Vjera 341 3720. (Forum) 3. Vego Marko. Bosna kao izbor: Tragom duhovnih tradicija. Crkva na kamenu IV/33-34. Split 1996. Sarajevo 1997. 3721. Bogumili... Marija Filipović)”. Slobodna Dalmacija. Patarenstvo u srednjovjekovnoj Hercegovini u svjetlu likovnih ostvarenja na nadgrobnim spomenicima. Stećak VI/69. Sarajevo 1999.. Sarajevo 1980.. Split 1982. Iz historije srednjovjekovne Bosne i Hercegovine”. CUS XIX/2./?/-1498. ES 1. Vego Marko..) 3727.). Sarajevo 1999. Ljubljana 1987. Me unarodni forum ‘Bosna’. 315-336. 25. “Vez ljubavi u tkanju jedne povijesti (Priredile: Admirata Lučić. Iz historije srednjovjekovne Bosne i Hercegovine”. 1996. Sarajevo 1996. “Marko Vego.. Svjetlost. CUS XVII/3. Voje Ignacij. Pesarić Josip. 3728. Zagreb 1991. 10-11.. 293-295. Sarajevo 1980. Split 25. 10-11. 3729. vi -. 3731. Pleme Kosača u svjetlu patarenskog pitanja. Magna Borovac. Split 1984.. Sarajevo 1980. (A cura di Atanasio G. Svjetlost. Knjiga 17. 286-287. Prva katedrala trebinjskih biskupa (Uz 1000 – godišnjicu). Patarenstvo u Hercegovini u svjetlu arheoloških spomenika. Angelina Paviša. BF V/7. Fra An eo Zvizdović (1420.06. (2). 615. “Marko Vego. Padova 1982. Vidović Mirko.) 3730. 3722. “Knjiga sažetaka”. Povijest crkve u Hrvata. Maneta Mijoč. 3724. Bosnian Paradigm. Vidović Mile. Stećak VI/67-68. 411-433.. (* Matanić J. mode e sociale ed i concili di Split dei secc. 167-198. 411. 37. Mostar 1983.. (* Danolić Josip. Most X/50. 235-243. 3723. Mostar 1983. Vidović-Oberman Irena. Kultna mjesta u Hercegovini u srednjem vijeku.. 3726... Svjetlost. International Conference. Stećak III/31-32. X-XI. Vego Marko. 3725.. Uoči petstote obljetnice smrti. Matanić)”. 204-207.

3738. (Zbornik radova). 125-136.-2000. 17. 3735. “Bosanska srednjovjekovna država i suvremenost (Zbornik radova)”.. 18. Sarajevo 1996.. Zlatar Zdenko. Prilog proučavanju odnosa me u narodima i vjeronazorima. Zelenika An elko. 3737. Biskupska konferencija BiH. Wenzel Marian. Sarajevo 1994. Archangel Michael and the Dragon: Slavic Apochrypha. Zirdum Andrija. Srednjovjekovni Bošnjani i njihova vjera. Sarajevo 1978.342 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Vukić Mario. Sarajevo-Bol 1995. Sarajevo 1998. 3741. Vijenac.-1991.. Stećak I/8. Hrvatska matica iseljenika BiH. Katedrala svjedok postojanja Vrhbosne.". FPN. Vukić Mario – Šimić Angelina. 555. 3736. Zirdum Andrija. 3742. Samobor 1994. and Dualist Cosmology in the Medieval Balcans. SV 7. 252-272. Stećak V/59. Vukšić Tomo. 1998. 3734. Zagreb 1996. suživota i sukoba pripadnika različitih vjera. 63-72. Bosna i Hercegovina – prostor povijesnog sretanja.10. Banja Luka-Mostar-Sarajevo-Zagreb 1997.).. 103-110.-1996. 21-22. Bosanska povijest i austrougarska politika: Zemaljski muzej u Sarajevu i bogumilska romansa. Sarajevo 1994. Mašić Jozo. “Crtajte granice – ne precrtajte ljude”. Uništavanje katoličkih sakralnih objekata u Bosni i Hercegovini (1991. Encyclopedia moderna XIII/2. 11-23. Staro-novo stajalište (Znanstveni pogled na srednjovjekovnu Bosnu). 6-7. 3743. 37-43. Sarajevo-Fojnica 2000. Franjevački samostan Skakava (Dubrave).11. Kontinuitet hrvatskog i katoličkog umiranja u BiH. . Zagreb 1992. Povijesni odnosi Bosne i Svete Stolice. CCP VI/9.. (* Karamatić Marko.. 3733.. Bogomilism. Zagreb 1982.. Katoličke crkve u starom Drijevu i Gabeli (Prilog povijesti Katoličke crkve u donjoj Neretvi). 3739.. FTS. Slobodna Bosna. Zoranić Hakija. Erasmvs 15. Zagreb 19.. "Sedam stoljeća bosanskih franjevaca 1291.. Stećak I/12. 303-343. Je li Peregrin Saksonac pobjegao iz Bosne?. Bosna Srebrena XXIX/1-2. 3744. obljetnice smrti Fra An ela Zvizdovića”. 1998. Mikulić Planinka. Vukić Mario. Sarajevo 16. Vukšić Tomo. “Raspeta crkva u Bosni i Hercegovini”. (Predavanje Johna Finea ’Bosanska crkva’ u Sarajevu). FTS-Franjevački samostan Fojnica... “Zbornik radova sa Znanstvenog skupa u povodu 500.. Sarajevo 1994. 10-11.) 3740. Zbornik radova u povodu imenovanja vrhbosanskog nadbiskupa Vinka Puljića kardinalom. Stećak I/9. Hrvatski informativni centar.

“The Middle Ages. Žugaj Marijan. 3755. Pojava bogumilstva i anatema kao način borbe protiv heretika. . 3749... 42-48. Thomas and Hudson. Živković Pavo. 1-26. Bogumili (‘Mali leksikon’). Živković Pavo. . Žugaj Marijan. Prosveta. 3756. (Pretisak)”. Hercegovina 4-5 (12-13).... 3 izdanje. Bosanska vikarija i franjevci konventualci. 3751. CCP XV/25. 3752. Banja Luka 1984. Sarajevo 1994. 169-182. . CCP X/18. 3757. MH. HM III/11-12. 3758. Bosanska katolička eparhija. Zagreb 1991.. “Mala enciklopedija Prosveta.”.. Bizantski crkvenoslavenski utjecaji na vjerske prilike u Branimirovoj Hrvatskoj. 85-95. Stamaco (Zürich). 54.. Jakov Markijski i bosanski franjevci. 13/1999. CCP XIII/24. Bosanska vikarija i franjevci konventualci.. Separat Hrvatske misli 11/12. (Fototipsko preštampano izdanje 1980). Hrvatska biskupija od 1352 do 1578. 3746.. Opšta enciklopedija. CCP X/17. London 1991. CCP XVII/31. Živković Pavo. 1-48. 38. 3748. Žugaj Marijan.. Žugaj Marijan.. Rim-Somobor 1989.. I Conventi dei Minori Conventuali tra i Croati dalle origini fino al 1500.Vjera 343 3745. Živković Pavo. Beograd 1978. 126. Zagreb 1993. Bogomili (Bogumili) (216).. Žugaj Marijan.... Zagreb 1989. 1 (A-J)”. godine (I). Loyn)”. “Vrhbosna/Sarajevo kroz stoljeća”. IZ 5. 3750. . i 14/2000. 99-112. “Bosanski pogledi. 92-112.. Sarajevo 2000. Zagreb 1986. Zagreb 1986./1999. 97-110... A Concise encyclopaedie (General editor: Henry R. Catholic churc in Bosnia and Hercegovina – Katolička crkva u Bosni i Hercegovini. Hrvatska biskupija 1352 – 1578 (II).. Pokušaj reformiranja bosanskih franjevaca. Stećak I/9. . Sarajevo 1999. Mostar 1998. Vrhbosanska biskupija sufragan u procijepu Dubrovačke i Splitske biskupije. (dvojezično). Živković Pavo. Vrhbosanska biskupija sufragan u procijepu Dubrovačke i Splitske biskupije. Bogomils. 3754.. Nezavisni list Muslimana Bosne i Hercegovine u iseljeništvu 1960-1967. 39.. London 1984. 3747. 3753.. Bosanska crkva (232).

JLZ. Jakov Markijski i Tvrtko II.. Prosveta.. Sarajevo 1991. “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda. JLZ. (Fototipsko preštampano izdanje 1980).... 3767. 3763. “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda. 3768. Perun (391). Famozni fratar i silni osvajač (Fra An eo Zvizdović i Mehmed el Fatih) (Stoljeća Bosne srebrene)... 38-42. . Zagreb 1981... “Bosanski pogledi. .. Franjevci (538). “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda. Zagreb 1980.344 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Prosveta. 3762. Augustin Kažotić. 3769. Zagreb 1979.. “Mala enciklopedija Prosveta.. Sarajevo 1991. Stamaco (Zürich)... “Mala enciklopedija Prosveta. 3761.. 3 izdanje... Svjetlo riječi IX/97... Zagreb 1978. 3 izdanje. Hrvatski sveci i blaženici (Bl... biskup. Sukob sveca i kralja (Sv. Hrvatski narodni kalendar 1995. 14...).VIII. 308.. . JLZ. 304-305.. .. . 1323. 3. 3 (R-Š)”.-2000. Samostan (262-263). Opšta enciklopedija.. (Pretisak)”. Opšta enciklopedija. 5 (L-Nigh)”. Rastudije ili Aristodije (765). 3764. Katolička crkva u Bosni i Hercegovini. 3759. 7 (Raš-Szy)”. 2 (K-P)”. 6 (Nih-Ras)”.. 405. Svjetlo riječi IX/99. 43-56. Nezavisni list Muslimana Bosne i Hercegovine u iseljeništvu 1960-1967. 3765.. Da li još ima bogumila u Evropi?. Beograd 1978... Trogir. Beograd 1978.. 4 (IzKzy)”. 14. Manihejizam ili Manihejstvo. Godina 43. Manihejci. . Sarajevo 1994. 3760. oko 1260. . 3766.. . Godina 43. Nikola Modruški (28). . dominikanac. Hrvatski narodni kalendar 1995. Radin gost (6)... “Opća enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda.-Lucera.. (Fototipsko preštampano izdanje 1980). Stojković Ivan (686-687). . 478.. JLZ... Katari. Sarajevo 1994.. Tvrtković) (Stoljeća Bosne srebrene). London 1984.... . .

KULTURA .7.

.

Zagreb 1986. 3783.”. 3780. 3782. Izdavačka kuća Alef. Agić Nihad. "Kulturna istorija Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do pada ovih zemalja pod tursku vlast". 465-471. 20.03. Alihodžić Idriz. Čičevo (270). Zagreb 1986. Am.. Balcanoslavica 8. Tuzla 1999. Slobodna Bosna V/191. Veselin Masleša. Sarajevo 29. 2.. 1997. 3771. 3777. An elić Pavao. Bilig. Zapis I/1. “Ivan Alilović. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. 3772. Prilep 1979. 3779.. Radio kameleon. (KUN VII/189). JLZ. 669-670. Sarajevo 1984. K. 8. An elić Pavao. 3778.. 82. “Nijaz Alispahić.. An elić Pavao. 203-204. K. govorim bosanskim jezikom.08. 63-66.. 38. Am. 3781. I knjiga. Šta je sačuvalo vrijeme – uništiće nemar (Zašto se nesvakidašnji arheološki lokaliteti u Vranjevu Selu kod Neuma nakon mukotrpnog otkopavanja moraju ponovo zatrpati?). Oslobo enje 42/13143. Ivan Alilović-KS.. Vodič.. Tuzla 1997.. izdanje. Kroz Zbirke Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine.. Alić Fikreta – Cvejanov Milenko – Knežević Anto. 3775. Drugo prera eno i dopunjeno izdanje. . Sarajevo 1979. 1918. izdanje. Biobibliografija hrvatskih pisaca Bosne i Hercegovine do god. 2. Alilović Ivan.. Me aš bosanske kulture (Danas se navršava 800. Zagreb 1984. Sarajevo 11. EJ 2. 19-23. Kulturna hronika Tuzle”. Čudo i zagonetka (Teorija rodova i bosanska srednjovjekovna književnost). 3776. 3774. 1985. Mediteran i Bosna. Oslobo enje 46/14797. 1989. Cim. 435-587.. Sarajevo 23. Juraj Dragišić. JLZ. Oslobo enje 54/17516. 6. An elić Pavao. EJ 4. Der urbanistiche Komplex des mittelalterlichen Visoki in Bosnien.. Sarajevo 2000. Doba srednjovjekovne bosanske države. godina od Kulinove povelje). (Priredili: Enes Duraković i Fehim Nametak). (A-J)”. 3773. “Bošnjačka književnost u književnoj kritici (Starija književnost)”. ZM. Ahmetašević Nidžara..01. Fortifikacijska (fortifikaciona) arhitektura (Bosna i Hercegovina). Fortifikacijska arhitektura (Bosna i Hercegovina) (421-422). Zagreb 1982. Alispahić Nijaz.Kultura 347 3770. An elić Pavao. Sarajevo 1998. Stećci su korišteni za gradnju mosta i seoske džamije. An elić Pavao.. 101-114. JLZ Miroslav Krleža. Leda saliniana. 103-106. a UNPROFOR je od nekropole napravio poljski WC. Dolazim iz zemlje Bosne.

AL BIH. An elić Pavao. Visoko 27-28. Sarajevo 1988. Grad (Sebinjski grad. Sarajevo 1988. Arheološka nalazišta. Sarajevo 1988. Regija 3: Bosanska Gradiška. Sarajevo 1988. Visoki (V) 27. Kaštela (F) 21. Regije 1-13. Opšti leksikografski dio. Zvornik. Gradina Lagumi (F) 20. ZM. 3794. Kasni srednji vijek (arheološko-istorijski osvrt). Biskupići (Vi).. AL BIH. Regija 12: Šipovo. 3788. Čajan-Grad (Vi) 16-17. 3785. Vinac 1 (J) 187. Regija 14: Kakanj.. Ki) 19. Donji Vakuf. Gradina (Svodna. Medvjedgrad (B) 202. Sarajevo 1988. Bihać. Kaštel (B). Zgonovi (Vi) 28.348 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. G). AL BIH. An elić Pavao. ZM. Arheološka nalazišta. Sarajevo 1988. Grad (Sokol. Arheološka nalazišta. Regije 1-13. Tom I. Regija 13: Travnik. Toričan (T) 205. Maglaj. Fojnica. Kreševo 2 (Kr) 22. Jajce. Regije 1-13. An elić Pavao. Vi). Regija 1: Velika Kladuša. Regije 14-25. ZM. ZM. B) 199. Arheološka nalazišta. Pucarevo. Prijedor. An elić Pavao. Tom II. Arheološka nalazišta. Motajica (planina. Regija 6: Brčko. Bosanska Dubica. Cazin. Bijeljina. Renesansa (148). Regija 7: Gračanica. BN). Bedem (Vi) 14. Lopare. AL BIH. An elić Pavao. Bašagića Greda (B). Žepče. ZM. Vranduk (Z) 205-206. AL BIH. Bugojno. 44-49. 3792. 3791. 106. 36. Tom II.. An elić Pavao. Vareš. Tom II. Susid (B). Tuzla. Srebrenik. ZM. Kučlat (Z) 93. Tom II.. 3790. Gornji Vakuf. AL BiH. Arheološka nalazišta. Ki) 18. Regije 1-13. Škaf (Bosnić. Sarajevo 1988. Komotin (J) 180. AL BIH. Banovići. Bosanska Krupa. Tom II. Tešanj 2 (Teš). Tom I. 3789. S) 53. . Kreševo. Tešanj. Tom II. Zvornik 1 (Z) 98-99. 14.-2000. Sarajevo 1988. Vareš (V). Regije 1-13. 3784. Ka). BN). Jezero (J). ZM. 3787. ZM. An elić Pavao. Visoko. An elić Pavao. Lukavac. Busovača. Regija 2: Bosanski Novi. Ka) 17. Romanovci (BG) 54. Sarajevo 1988. Sarajevo 1988. Gradina (Dvor. AL BIH. 3793. Prnjavor. Romanika (148-149). Kupres. Živinice. Kobaš (Bosanski Kobaš. An elić Pavao. ZM. Bobovac (Va) 15. Kiseljak. Grad (Višnjica. Regije 1-13. Sarajevo 1988. Regije 1-13. Zenica. An elić Pavao. Tom II. Vesela Straža (B). Tom III. An elić Pavao. AL BIH. Ugljevik. Regija 8: Teslić. Grad (Dobrinje. Breza. 3786. Gradina (Kopači. Zavidovići. Srbac. AL BiH. AL BIH. Vi). Tom II. ZM. Gradina (Tavija-Marinkovići. Dvori (Kraljeva Sutjeska. Gradac (Zabr e. ZM. Regije 1-13. Vrbenac (Z) 206. Kalesija.. 122. Arheološka nalazišta. Gradina (BD). Vitez. Arheološka nalazišta. V). Arheološka nalazišta. Laktaši. S) 51.

Višegrad. Kalinovik. 108. Tom II. Konjic. Srebrenica. Regije 14-25. ZM. Arheološka nalazišta. Arheološka nalazišta. Humac 2 (Lj) 328. AL BIH. An elić Pavao – Miletić Nada. Kladanj. Regija 18: Čajniče. Visoka (Grab. Stolac. Blagaj (Stjepan grad. Vogošća. 193-194. Kom (Kašići. ZM. K) 212-213. Arheološka nalazišta. Sarajevo 1988. Sarajevo 1988. N) 321. Višegrad 2 (V) 108. 3796. Crkvina (Brestnica. Trebinje. Varda (Kosor. Sarajevo-Novi Grad. Sarajevo 1988. Foča. Dobrun 1 (V).Kultura 349 3795. ZM. Čapljina. Regije 14-25. Borač (Ro). 3803. Gradina Vrabač (K). Tom III. Grad (Lj). AL BIH. Gradina (Bivolje Brdo. An elić Pavao. Hrtar (V) 99. Arheološka nalazišta. Grad Černješevo (K). Sarajevo 1988. Zvečaj (BL). Regija 9: Banja Luka. Regije 1-13. K) 218. Grad (Bare. Arheološka nalazišta. M) 290-291. Arheološka nalazišta. Arheološka nalazišta. 3799. Tom III. Kličevac (S). Neum. 124. AL BIH. Regije 14-25. An elić Pavao. AL BIH. K) 213. Regija 17: Rogatica. Sokolac. Varda (K) 224. Tom III. Trnovo. ZM. AL BIH. Arheološka nalazišta. Goražde. Grad (Ribići. Hercegov grad (K). 3797. An elić Pavao. Sarajevo 1988. V) 81. Šubin (S) 80. ZM. Č) 325. Dobrun 2 (V) 94. Igrišće (Gradina. M) 307. Lovnica (K) 220. K)... Šekovići. Kruševac (K) 219. Tom III. Lj) 336. Crkvina (Gornja Bijela. Sarajevo 1988. Mostar. ZM. An elić Pavao. Arheološka nalazišta. Tom III. AL BIH. Knežpolje (J). 3802. Kosmaj (Č) 300. Birač (V) 67. ZM. Šibenik (K). Regija 25: Grude. Regije 14-25. Gradina Bokševac (K). Regija 17: Rogatica. Arheološka nalazišta. Novo Sarajevo. An elić Pavao. Čitluk. An elić Pavao – Graljuk Boris. Veledin (Veletin. Srebrenik 79.. AL BIH. Crkvina (Plavuzi. Čelinac. Perin (Š) 77. Crkvine (K) 210. Sarajevo-Stari Grad. 3804. Ljubinje. Regija 20: Bileća. Rudo. Regije 14-25. Smreke (K) 223. ZM. 133. Grčka glavica (K) 215. Regije 14-25. ZM. Grad Lis (K). Grad Biograd (K). Borovac (K). Gradac (Glavatičevo. Višegrad. Tuhelj (H) 57. AL BIH. Šarčevina (K). 3798. K) 212. Regija 24: Lištica. Jablanica. Regija 15: Ilijaš. Tom III. Sarajevo 1988.. An elić Pavao. An elić Pavao. Tom III. Mostar (M) 303. Blagaj 2 (M) 290. Tom III. Kotor Varoš. Ljubuški. AL BIH. Vlasenica. Olovac (O) 76. Obre (K) 221. Skender Vakuf. Regija 21: Prozor. 3800. Bojišće 1 (K) 208. Sarajevo 1988. K) 209. Vratar (Ro). Regije 14-25. K) 217. Varoš (HP). Regije 14-25. ZM. Bratunac. Hadžići. Pavlovac (P) 54. Gradina Dbar (K). Regija 16: Olovo. Tom III. AL BIH. An elić Pavao. Sarajevo 1988. Sokolac. . Brodar (V) 92. Trebinje (T). Rudo. 3801. Han Pijesak. Sarajevo 1988. Sarajevo-Centar. Regije 14-25. Ilidža. Pale. Komić (V) 73.

Trebinje 1978. Ostaci kasnoantičke sakralne arhitekture u Vinjanima kod Posušja. M). Mostar 1997. 19-22. Hercegovina 2 (10). 3809. An elić Pavao – Miletić Nada. Č). An elić Tomislav. AL BIH. AP 23. Tom III. An elić Tomislav. .. 3814. M) 292.. Crkvina. Beograd 1982. Me ine 2 (M) 302. An elić Tomislav. An elić Tomislav. 3806. Sarajevo 1988. 49-59. Sloboda XXXVIII/38. 3808. AP 24. Hercegovina 1 (9). Preliminarno izvješće o slučajnom arheološkom nalazištu na lokalitetu Gradac. Mostar. Mostar 1982. Brotnjo. An elić Tomislav. Konjic.. 21-37. Regije 14-25. Tepčići kod Čitluka i Trijebnje kod Stoca. Beograd 1985. An elić Tomislav. 6. 3807. 3817. Srednjovjekovni grad kod vrela Lištice u Hercegovini. 3805. Hercegovina 1. 3815. 217. Hercegovina 5. sakralni objekti.. Prvi zbornik. Regija 21: Prozor. Mostar 1996. 109-110. Tepčići kod Čitluka . Crkvina. AP 25. 74-75.. 3818. Srednjovjekovna crkva u Tepčićima kod Čitluka. ZM.. 3811...-2000. Regija 24: Lištica. Mostar 1986. 3813. An elić Tomislav. Crkvina (Žitomislići. Ostava srednjovjekovnog novca iz Me ina kod Mostara..350 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978..kasnoantička i srednjovekovna sakralna arhitektura. Ostava vizantijskog zlatnog novca iz Blatnice kod Čitluka u Hercegovini. Gradina (L) 297.. An elić Tomislav. Crkvina (Tepčići. Sarajevo 1988. M) 292-293. Jablanica. Regije 14-25. Tribunia 4. Mostar 1981. 7-15. Mostar 1995. Crkvina (Potoci. Mostar 1982. Tepčići kod Čitluka. ZM. AL BIH. 3816. An elić Tomislav. 3810. u Uzdolu kod Prozora. Čitluk 1997.. An elić Tomislav. Srednjovjekovna crkva u Tepčićima kod Čitluka. 11-24 + V tabli. Ljubljana-Beograd 1986. 99-101. Kaursko groblje (Vrbljani. Crkvine (Cim. Arheološka nalazišta. 33-44. Hercegovina . MH Ogranak Čitluk-Općina Čitluk. Srednjovjekovna crkva u Trijebnju kod Stoca u Hercegovini. Značajni sakralni objekti (Arheološko istraživanje na Tepčićima kod Čitluka). An elić Tomislav. An elić Tomislav. Hercegovina 2. An elić Tomislav. K). Tom III. 27-39.kasnoantička i srednjovekovna arhitektura. 95-115. Arheološka nalazišta.. Čitluk. 3812. Hercegovina 3 (11).

AL BIH. Polutok-Krstac (Pješivac. Humski zbornik 4. Didaktički putokazi II/6... Trebinje. 54-56. Atanacković-Salčić Vukosava. 117-120. Hercegovina . Ljubuški 1985. Stolac 1982. Atanacković-Salčić Vukosava. S) 174. Zbornik radova. Bosanski jezik i njegova grafija. Drugo. AL BIH. 17-28. 3824. (dvojezično). Crkvina (Ljuti do-Potkom. Arheološka nalazišta. 287-301. ZM. 3820. 3831.Kultura 351 3819. Bosanski jezik”. Arnaut Muhamed. Desivoje (G). Atanacković-Salčić Vukosava. Slovo Gorčina 10. Zenica 1996. Atanacković-Salčić Vukosava. Sarajevo 1988. 29-32. Stolac... 3821. 3823. 3822. Balcanoslavica 10. 3830. (Katalog izložbe: Priredili Ibrahim Krzović i Nedeljko Rosić)”. Izdanje 49. Arnautović Esad. Ljubinje. Grafocolor Zagreb. Atanacković-Salčić Vukosava. 3828. Zagreb –Stolac 1999. izdanje. S) 170. “Senad Halilović. Regija 19: Nevesinje. AP 21.. Pisma u bosanskom jeziku sa posebnim osvrtom na bosančicu.. Staro Trebinje u fotografiji. “Stolac u povijesti i kulturi Hrvata”. Značajni arheološki nalazi na lokalitetu akumulacije hidroelektrane Salakovac. ‘Crkvine’ kao arheološki lokaliteti u stolačkom kraju. ZM. 3827. Čairi (S) 172. Mostar 1979. Donji Jasenjani.)”. Arnaut Muhamed. Zenica 1995. 6. “100 godina Muzeja na Humcu (18841984.. 169-184+2 table. Tom III.. Općina Stolac. “Arhitektonsko naslje e i savremena grafika Bosne i Hercegovine – Architektonisches erbe und moderne graphik in Bosnien und Herzegowina. SIZ kulture općine Ljubuški. Sarajevo 1978. Prilep 1983. Umjetnička galerija BiH.ostaci srednjovekovne crkve i nekropole stećaka. Crkvina. Arheološka nalazišta. Sloboda XXXV/46. Regije 14-25. Sarajevo 1998. 43).. Atanacković-Salčić Vukosava. Znak Bosne I/2.. S) 188. . 7-13. Regija 20: Bileća. 3826. Nalaz franačkog oružja u Hercegovini. (nepaginirano. Kulturno-prosvjetna zajednica. Glavica (Pješivac. 143. Trebinje 1990. 3. Arnaut Muhamed. Regije 14-25. Tom III. 3825. Moderna vremena Zagreb. Baština. Beograd 1979. Društvo arhitekata Sarajevo. Gacko. dopunjeno i izmijenjeno izdanje. An elić Tomislav. 152-154. Sarajevo 1988. 3829. Fränkische Waffenfunde in der Herzegowina.. Arheološko istraživanje srednjovjekovne nekropole Pivnice u Harodimlju kod Ljubuškog. Bosanski jezik i njegova grafija. Atanacković-Salčić Vukosava.

Crkvina (Kuti. Atanacković-Salčić Vukosava. Neum. Arheološka nalazišta. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. Tom III.or ević Gordana. Manojlo Grk. Crkvina (Lj) 321. “Leksikon ikonografije. Mitar Dragutinac. Glagoljica (240). Ljubuški. 3837. Metalni dijelovi pojasa iz 14. Pivnice (Lj) 333. AL BIH. M). JLZ Miroslav Krleža. 3835. JLZ Miroslav Krleža. Redovničko graditeljstvo (533-536). 3838. Sarajevo 1989. 3841. Kajtezovina (Lj) 328. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 2. Crkvina (M) 292. Atanacković-Salčić Vukosava. Cisterciti (233). Babić Anto. Donji Jasenjani. Zagreb 1984. ŠK. 65-98.. Benediktinci (95-96). Grebac (L) 242. 3832. Babić Mirko. AL BIH.-2000. Podvornice (L) 248. Čapljina. Regija 24: Lištica.352 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Desilo (Č) 322. NS 18-19. Čitluk. 3843.. Dragutin Nežić i Doris Baričević)”. Sarajevo 1988. 95-106. 378-388. Dominikanci (328-329). Sarajevo 1982. liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva. Badurina An elko. Lučine (Lj) 330. Glaž (455). 271-272. Arheološka nalazišta. Grebine 1 (Lj). Povelja bana Kulina i njeno mjesto u kulturi Bosne i Hercegovine (Povodom 800 godina od izdavanja). Regija 25: Grude. Zbornik Zavičajnog muzeja XVI/3. ZM. . Liturgijski jezik (381-382). 3836. Zagreb 1987. (K-Ren)”. 3840. Radovan Ivančević. Sarajevo 1989. Regije 14-25.. Marijan Grgić. Sarajevo 1988. 3839. ZM. Zagreb 1979. 3833. Crkvina (Pod. M) 292. Atanacković-Salčić Vukosava. Stećci (M) 306. Toplo (M) 307. Arheološka nalazišta. zabava i razonoda. Grebine 2 (Lj) 327. (Uredio An elko Badurina. Tom III. stoljeća iz Bile kod Travnika. Regija 22: Glamoč. Bosančica (159-160). Emilijan Cevc. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. Livno. Regije 14-25. (A-J)”. Grdojevac (M) 298. Babić. Odjek XXXV/21-22. Smrčenjaci (M) 305. Crkvice (Lj). Lipovci (L).. Bach Ivan. ZM. Mostar. Tom III. 3834. SNL-KS-Institut za povijest umjetnosti. Badurina An elko. Autori: An elko Badurina. Radio Sa XVII/65. Markovac (M) 302. Badurina An elko. 3842. Artisti. Sarajevo 1988. AL BIH. Regije 14-25. JLZ Miroslav Krleža. Iluminacije (224-225). (A-J)”. 5. Ivanovci (657). Branko Fučić. Travnik 1980. Zagreb 1984. Zaštitno arheološko istraživanje srednjovjekovne nekropole Stećci u Raškoj Gori kod Mostara. Zagreb 1980. “Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture”. Vukodol (M) 308. Atanacković-Salčić Vukosava. Babić Marko.. Franjevci (BiH) (430).

3852. Ćeman Mustafa. Zagreb 1995. 587-589.. Posebna izdanja. Knjiga 2. Feljton: Bosanski jezik i bošnjaštvo (1-2): (1) (Izme u vlahaluka i latinluka). Zagreb 1994. Balić Smail. Badurina An elko. Bakaršić Kemal.. “Enciklopedija hrvatske umjetnosti 1. Wiesbaden 1977.. Franjevci. Pismo. Sarajevo 1996.. 3845.. Ljiljan V/168. Bihać 1996. Edicija Bosanskohercegovačke bibliografije. Sarajevo 1996. JLZ Miroslav Krleža. 3850. Sarajevo 1979.. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. 111. Sarajevo-Ljubljana 1993. (2) (Ljubi prvo sebe). Badurina An elko – Dobronić Lelja. Pirić Alija. Barac Antun. Zenica 1995. Zagreb 1987. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 2. Badurina An elko. NUB BiH.. (A-Nove)”. Bosančica. 33. Edicija Bosanskohercegovačke bibliografije. 49. Žiga Jusuf. Komunikacijska struktura arheološkog znanja. Fontes et note archaeologicae. 378.) 3853. Bakaršić Kemal. Maslak Nijazija. Behar IV/21. 3851. sadašnjosti i budućnosti 1". Oslobo enje 52/16949.. 3847. 25. tehnike i strukture predantičkog i antičkog graditeljstva na istočnom jadran- . Basler uro. Zagreb 1995. Knjiga I. 263-265. Balić Smail. 3848. Knežev dvor u Pridvorju. (ANove)”. Sarajevo 2000. Fontes et note archaeologicae. PP “R&R” Izdavačko preduzeće Tuzla. 3855. Sarajevo 1999. Gra evinarstvo kasnoantičkog doba u Bosni i Hercegovini. “Enciklopedija hrvatske umjetnosti 1. Monografije 15. 247. Otto Harrassowitz Verlag. 23. NUB BiH. Bibliografija arheologije Bosne i Hercegovine.) 3854. NUB BiH.. Sarajevo 17.. Ljiljan II/47. 279-293.. “Materijali.. Südostforschungen 38. Ljiljan II/48. Unsko-sanske novine I/7. Bakaršić Kemal. Kultura Bošnjaka – muslimanska komponenta. Knjiga II. (* Pribić Rade. Znak Bosne I/2.. Sarajevo 2000. Drugo dopunjeno izdanje. Edicija Bosanskohercegovačke bibliografije. 336... Zagonetka oltarskih ploča iz bazilike u Zenici. 1995. Knjiga III. Bibliografija arheologije Bosne i Hercegovine. Basler uro. Dubrovnik 1998. Radio Sa VIII/25. 539-543. Knjiga 1. Preporod XXVI/581. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Bagoje Kate. Bibliografija arheologije Bosne i Hercegovine... Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku. 14. (K-Ren)”.. 438.. (* Zečić Dževad. Geschichte der jugoslavischen Literaturen von den Anfängen bis zur Gegenwart. 3846. 26.08. 7. 3849. XVIII + 396. Zagreb 1995. Pirić Alija. 368. 26-27. "Konavle u prošlosti.Kultura 353 3844. Sarajevo-Ljubljana 1993. München 1979.

Blagaj na Sani (139). Zdravko Kajmaković. .)”. Grčko latinska pismenost. (A-J)”.354 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 200-207.. 46-54. XII 1976. Romanika. Zbornik radova. Obavijesti HAD XXII/2. Čitluk (274). Džemal Čelić. 3859. Blagaj na Buni. Svjetlost. 3865. Ljubuški 1985. Sarajevo 1986. Veselin Masleša.. Bileća (130). 36-37. Split 1980.. Zagreb 1980. 3856. Zagreb 1984. Svjetlost. 29-34. 197-198. Basler uro. 174. Rano doba. Sarajevo 1987. Broćno (197). Azra Begić). Svjetlost. Ilidža (628).. Romanički kapiteli iz Kreševa. Basler uro. Bosna i Hercegovina (Srednji vijek) (165-168).. Basler uro. 3864.. JLZ Miroslav Krleža. Basler uro. Izačić (661). godine – The Written Word in Bosnia and Herzegovina from Earliest Times up to 1918". Bratunac (188).. NEV XXXVI/1-2. Franjevci – arheolozi u Bosni i Hercegovini.) 3863. JLZ. 135-140. 2. Sarajevo 1982. "Umjetničko blago Bosne i Hercegovine". ( uro Basler. Bosanski Kobaš. "Pisana riječ u Bosni i Hercegovini od najstarijih vremena do 1918. Bjelosavljevići (138-139). Škegro Ante. Mostar 1983..-2000. Azra Begić). Zdravko Kajmaković. 3860. 46. ( uro Basler. "Umjetničko blago Bosne i Hercegovine".. Mostar 1986. Bosansko Grahovo (160). “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. Grborezi (497). 64-66. Odjel za arheologiju Centra za povijesne znanosti JAZU. Azra Begić). Mostar 1990. Basler uro. Marulić XIX/5. Biblioteka Crkve na kamenu 23. izdanje. 3861.. Zagreb 1988. Džemal Čelić. 3858. Basler uro. Biblioteka Crkve na kamenu. Sarajevo 1987. Zagreb 1990. Gotika. Zagreb 1986. Arnautovići (40). Obavijesti HAD XX/1. Doboj (317-318). EJ 4. Blažuj (143). Crkva na kamenu. 3862. Džemal Čelić. Zdravko Kajmaković. ( uro Basler. Hercegovina 3. Istočni zid grada Blagaja na Buni (Arheološka skica). 37-48. 4446. izdanje. Basler uro. Basler uro. Škegro Ante. Znanstveni kolokvij održan u Zadru od 6-8. Nova postavka Muzeja franjevačkog samostana Humac. Čerin (267). Zagreb 1986. 140.. Grad (BiH) (484-485). 3857. 437-442. Bosanska Krupa. Kršćanska arheologija. Basler uro.. Crnač (240). Kulturni odnosi (Grčko-jugoslavenski odnosi) (581-582). Radio Sa XIII/45. Bišće Polje (134).. Sarajevo 1984. Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 21 (Fiskovićev zbornik I). Sarajevo 1987.) (* Karamatić Marko... "Umjetničko blago Bosne i Hercegovine". Bosanska Gradiška. 17-30. Basler uro. Grborezi (563). Basler uro. 666-668. SIZ kulture općine Ljubuški. Heres Tomislav. (2. Jajce (666). Biograd kod Konjica (132). 3866. skom prostoru”. Brajkovići (185). “100 godina Muzeja na Humcu (1884-1984.. Gornja Tuzla (466).

Regija 5: Odžak. Živinice. Sarajevo 1988. Muhašinovići (390). Crkvina (BN) 35. Stećci . Sarajevo 1988. Zagreb 1987. Mujdžići (391-392). 78. Arheološka nalazišta. Konjic (86). "Umjetničko blago Bosne i Hercegovine".. Tom II. Regija 4: Bosanski Brod. Grad (Brestovo. Regija 1: Velika Kladuša. AL BIH. ( uro Basler. Cazin. Prijedor. Tom II. Gradačac. Sarajevo 1988. Tom II. Crkvina (Kuljenovci. Do) 62-63. Arheološka nalazišta. Crkvina (Bunić. Mahovljani (232). Regije 1-13. Bijeljina. 3869. Kulen Vakuf (155). Tom II. 15. Azra Begić). Sarajevo 1988. Jajce (Kulturni spomenici). 2. P) 55. EJ 5. Basler uro. Modriča. Bosanski Šamac. 108. ZM.. Basler uro. O). Srbac.. Regije 1-13. Mokro (365-366). Sarajevo 1988.. Lukavac. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 2. De) 62. Zvornik 2 (Z) 99. Derventa. Nerezi (454). Ugljevik. "Tisuću godina Trebinjske biskupije". Basler uro. Basler uro. Prnjavor. Regije 1-13. (K-Ren)”. Sarajevo 1988. Tom II. Tom II. Svjetlost. Mogorjelo (363-364). B). Kolunić (75).519). ZM. Regija 7: Gračanica. ZM. Arheološka nalazišta. Tuzla.Kultura 355 3867. 3872. Doboj. Basler uro. Bihać. Ostrožac. Neum (Klek) (459). Zdravko Kajmaković. Manželjski grad (Donja Mahala. Orašje. Bosanska Dubica. Sarajevo 1988. Regija 6: Brčko. Vrhbosanska visoka teološka škola. Prusac (648). AL BIH. JLZ Miroslav Krleža. Varoš (Kremna. Regije 1-13. Basler 752. 3870. Basler uro. ZM. Lištica (196). Ključ (58). Kalesija. Srebrenik. Arheološka nalazišta. . Ošanići (519). Arheološka nalazišta. Regije 1-13. uro. 3876. Basler uro. 3875. AL BIH. Regija 3: Bosanska Gradiška. Otoka (521). Laktaši. Crkvina (Makljenovac. 3873. Kule (BN) 37. Pale (528). 3874. Do) 64. AL BIH. Ostrovica (518. P) 48. ZM. Zagreb 1988. Srebrenik (T).. AL BIH. Basler uro. Ostrožac na Uni. Lopare. AL BIH.. Crkvina (Kremna. Regija 2: Bosanski Novi. 31-40. 3877. Banovići. Lisičići. Zvornik. JLZ. Bosanska Krupa. 3868. Džemal Čelić. Basler uro. Gradina (BB) 65. Regije 1-13. 751- 3871. ZM. Arheološki spomenici na području Trebinjske biskupije. Sarajevo 1987. Basler uro. ZM. Mičevac (322). Regije 1-13. Sarajevo 1988. Arheološka nalazišta. AL BIH. Arheološka nalazišta. SV 2. 58-66. izdanje. Tom II. Teočak (U) 97.

Regija 21: Prozor. Kameni spomenici. Basler uro. Arheološka nalazišta. Donji Mujdžići 2 (Š) 176. Kreševo. 3883. 3880. Kalinovik. P). ZM. Regija 12: Šipovo. Arheološka nalazišta.. Odjek XLII/18. Kamenak (Čula. Tom III. S) 168. K). 68-70. 3885. Konjic. Tom III. uro. Bijela džamija (S). Crkvina (Grčko groblje. Posušje. Regije 14-25. Trebinje. Basler uro. Arheološka nalazišta. Regija 16: Olovo. Crkvina (Podastinje. 139-140. Bugojno. Fojnica. Sarajevo 1988. “Blago franjevačkih samostana Bosne i Hercegovine”. Arheološka nalazišta. Hodbina 1 (M) 299. Mostar. Regije 14-25. Regije 14-25. ZM. Regija 25: Grude. Stržanj 1 (D) 276. 3888..-2000. Regija 14: Kakanj. Bedem (Kr) 14. Šekovići. AL BIH. Grad na Gujnaku (K) 122. Crkvina (Mjehovine. Tom III.356 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Arheološka nalazišta. Kupres. Tom III. AL BIH. Basler uro.. Ljubinje. AL BIH. Tom III. Sarajevo 1988. Sarajevo 1988. Sarajevo 1988. Sarajevo 1988. Regija 20: Bileća. Sarajevo 1988. Crkvina (K) 175. Regije 14-25. Gradac (Hudutsko. 213. Ka). Basler uro. Visoko. Vjetrenica (T) 196. Čapljina (Č). Tom III. Badanj (Borojevići. Zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog naslje a Bosne i Hercegovine. Tom II.. Stolac. Sarajevo 1988. Bratunac. Crkvina (Dužice. Ljubuški. AL BIH. Sarajevo 1988. Arheološka nalazišta. Regije 14-25. Regije 14-25. (Izložbeni katalog). 3881. Regija 18: Čajniče. Basler uro. Sarajevo 1988. Goražde. Zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljea Bosne i Hercegovine. Breza. Tom III. Adrijin dol (B). Grebine (P) 267. Basler uro. Sarajevo 1988. L) 292. AL BIH. Kulturna atmosfera XIII stoljeća. Basler uro. Čitluk. Jajce. Čapljina. Donji Vakuf. . ZM. Arheološka nalazišta. Kiseljak. 3884. 3882. 322. Regije 1-13. 3889. “Blago franjevačkih samostana Bosne i Hercegovine”. ZM. Foča. Crkvina (VikočIgrište. 3887. ZM. Srebrenica. Metal.. Kladanj. ZM. Sarajevo 1989. Basler 18-19. Jablanica. ZM. Basler uro. Basler uro. Regije 14-25. Arheološka nalazišta. Arheološka nalazišta. Basler uro. ZM. Han Pijesak. Vareš. (Izložbeni katalog). Crkvina (B). AL BIH. 3879. F) 120. AL BIH. Sarajevo 1988. Gornji Vakuf. Neum. M) 300. 3878. Vidoški grad (S) 195. Tom III. Crkvina (Potpeće. AL BIH. 3886. Regije 14-25. Regija 23: Duvno. 67. Vlasenica. Regija 24: Lištica. AL BIH. Basler uro. Ki) 16.. Karaula (Ka) 21. ZM. F).

Zagreb 1995. De).. Basler uro – Miletić Nada. Basler uro – Bešlagić Šefik – Benac Alojz.. ZM. Zagreb 1989. AL BIH.. (Stone Monuments. Arheološka nalazišta. Regija 11: Šipovo. Markovac (Donji Detlak. Basler uro. Arheološka nalazišta. Basler uro – Miletić Nada. Regije 14-25.. Sarajevo 1988. Posušje. Tuzla. AL BIH. Basler uro – Miletić Nada. Sarajevo 1988. AL BIH. Jajce (373-374). Sr (B) 26. Gornji Vakuf. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Regije 14-25... Gradina (Grad. Kupres. ZM.. Grborezi (314). Visoko. Regije 1-13.. “Franjevci na raskršću kultura i civilizacija (Blago franjevačkih samostana Bosne i Hercegovine“. Sarajevo 1988. (A-Nove)”. Kalesija. 158. 3897. Regije 1-13. 164. Regije 1-13. 63. Srebrenik. Vareš. Tom III. (K-Ren)”. Zagreb 1987. AL BIH. 366. 3901. Tom II. Sarajevo 1988. Basler uro – Kreševljaković Hamdija. (Metalwork. 3893. 3896. Regije 1-13. 67. Breza. Doboj. Glavica (Ki) 18. MGC. Regija 12: Gračanica. Regija 4: Bosanski Brod. Tom III. Donji Vakuf. MGC. Derventa. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 2. Fojnica.) 3892. Arheološka nalazišta. Sarajevo 1988. 131134. Kameni spoomenici. Basler uro – Čović Borivoj. 3898. Doboj. Čardačine (Čardačine. 3894. Zagreb 1989. ZM. 129-131. Jeljan (K). Arheološka nalazišta. Gradac (Ki) 19. Kupres. AL BIH. 264. Basler uro. Regija 23: Duvno. Tom III..) 3891. AL BIH. Duvno. Mrkodol. JLZ Miroslav Krleža. Regija 14: Kakanj. (A-J)”.. Basler uro – Belić Boško. Sarajevo 1988. 197-198. Metal. 265. 3900. JLZ Miroslav Krleža. Arheološka nalazišta. ZM. Regija 23: Duvno. Regije 14-25. ZM. Zagreb 1984. Tom II. Kiseljak. Kreševo. “Franjevci na raskršću kultura i civilizacija (Blago franjevačkih samostana Bosne i Hercegovine“. Basler uro – Kraljević Gojko. AL BIH. P). 3895.Kultura 357 3890. Basler uro. BB). Basler uro – Miletić Nada. 195-196. “Enciklopedija hrvatske umjetnosti 1. Mramorje (BG). 3899. Arheološka nalazišta. Gradina (Veliki grad. Regija 4: Bosanski Brod. Posušje. ZM. ZM. . Tom II. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. D). Jajce. Bugojno. Banovići. Lukavac. Derventa. Tom II. Sarajevo 1988. Arheološka nalazišta. Živinice. 180.

Katunište (Svatovsko greblje.358 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Muris Spahić.. Gradina (Č). Sarajevo 1991. BB). Regije 14-25. Ministarstvo obrazovanja. Regije 14-25. Kamenje na Vijencu (Do). Džinovsko greblje (Do). Džamija na čaršiji (Do). Belamarić Josip. Čapljina. Do). Kužno greblje (Prnjavor Mali. 359-367. Mijo. Grad (Do) 64. Basler uro – Miletić Nada. Tom III. “Širenje islama i islamska kultura u bosanskom ejaletu”. Tom III. Sarajevo 1992. 3908. Konjic. Grčko greblje (Brestovo. Grčko greblje (Vrela. Kužno greblje (Do). Tom III. Mogorjelo (Č) 331. Crkvište (Do) 63. ZM. Belić Boško. do 20. Goražde. Mitrovača (P) 53. Sarajevo 1988. Mramor na Kužnom groblju (Do). 6-158. Rimsko greblje (P) 54. . Čitluk. Arheološka nalazišta. Regije 14-25. 3909. 3912. Safet Nurković.. Bosanski jezik i književnost. JLZ Miroslav Krleža. Selma Ferović. Ljubuški. Regija 21: Prozor. Regija 3: Bosanska Gradiška. Neum. 194. Do). Svatovsko greblje (Mišinci. 297. AL BIH. Do). Kužno greblje (Osječani-Potočani. Kalinovik. Basler uro – Miletić Nada. Begić Azra. 7. Dr). Odjek XLV/3-10. Fojnica 1998. 3907. nauke. 3905. Gradina (Ritešić. Tom III. Bjelmušević. AL BIH. Urbanizacija i prosvjetni objekti u bosanskom ejaletu kao faktori širenja islamske kulture. Do) 64-65. (Zagreb 1913). Do). AL BIH.. Do).. Regija 25: Grude. Plejići (Do). Duhovnost i destrukcija. Gradac (K) 122. Zagreb 1989. K). 3911. ZM. Grčko greblje (P) 51. Klupe (Do). FBiH. Kosica (Do). ZM. Franjevački samostan Fojnica. Fahrudin Isaković. Belić Boško. Prnjavor. “Hrvatski biografski leksikon II (Bj-C)”. 3910. ZM. 3902. ZM. POF 41. Madžarsko greblje (Do). Regija 18: Čajniče.. AL BIH. Dopunska nastava)”. Koriljeva (K) 126. BiH. AL BIH. 213. Arheološka nalazišta. Grebljice (Dr) 65. Mramorje na humci (Do). Greblje na Lipi (Do). Sarajevo 1996. GlavicaMramorje (Do). Džinovsko greblje (Dr). Mostar. Grčko greblje (Osredak. Gradac (Donje Selo. 3904.. Jablanica. Nerezi (Č) 331-332. 3903. Džigerovac (Dr). Gradina (P) 50.-2000. Gradina (Mravići. Sarajevo 1988. Tom II. Sarajevo 1988. 3906. Regije 1-13. Šatorova gomila (Č) 335. Foča. kulture i sporta.. Laktaši. Bećirbegović Madžida. Arheološka nalazišta. Bavčić Uzeir. Batinić V. Sarajevo 1988. 8-9. “Uzeir Bavčić. Srbac. Basler uro – Miletić Nada. Kamenje (Do). Do). Grčko greblje (Ritešić. Do) 66. Arheološka nalazišta. Bašća (Do) 62. LipikGaj (P) 52. Kulturna i društvena historija Bosne i Hercegovine (7 i 8 razred osnovne škole. Sarajevo 1988.. Donja gradina (P) 49. Regije 14-25. Crkvina (Do). Arheološka nalazišta. Obli kamen (Do) 67. Basler uro – Miletić Nada. Franjevački samostan u Fojnici od stoljeća 14. Suho Polje (K) 130. Regija 24: Lištica.

Gradac (Z) 117. Zeit. ZM. Kužno greblje (Gomjenica. Mramorje (O). Z). Dr). Mramorje (Z). AL BIH. SNL. Tes). Madžarsko greblje (O). Z) 118. Hodžina voda (Tes). Ždreban (Perića brdo. Dobor (M). Kenk R. Archaeologiai Ertesitö 109/2. M) 80. Sarajevo 1988. Teš). 199.. Zeit. ZM. Budapest 1982. 3916. Madžarsko greblje (M). Šolle M. Cigla (M).. Regije 1-13. Doboj. 3915. Grad (Ž). Torovi (Do). Mramorje ispod Gradine (Tes). Mramorje u gaju (Tes). Archaeologica Austriaca 67. Praehist.. Tešanj. Gaj (Tes). 151-160. Karaula (Tes). Crkvišće (Tes) 116-117. Teš) 119-120. Kamenje na Prisoju (Tes). Sarajevo 1988. Gradačac. AL BIH.) 3918. M). ZM. Glasnik Zavičajnog muzeja 1. Wien 1983. . Do) 68. Zabrdo (Do) 69. Tes) 119. Archäologie 16/1. Belić Boško. 100-102.. f. Raskršće (Teš) 121. Žepče. Regija 4: Bosanski Brod. Arheološka baština ranog srednjeg vijeka na obali i širem priobalnom području istočnog Jadrana. Srednjovekovni nadgrobni spomenici na nekropoli u Marinoj šumi. Regija 5: Odžak. Grad vojvode Momčila (Tes). Modriča. Kamenje (Čečava. Kužno greblje (Judin grob. Krst (Tes).. Tes). Z). Beloševac Vanja. 328-330. Belić Boško – Glavaš Tihomir.. Grčko greblje (Gaj. FF-Institut za južnoslovenske jezike. Greda kod humke Mišića (M). Crkvina (BŠ). 219-223. Tes). Kamenje (Osojnica. Zavidovići. Beograd 1981. 191-193. M). A. Tes). AL BIH. Grčko greblje (Kovači. 143-144. Tes).. Pljevlja 1999. Kužno greblje na Čelaru (M). Regija 8: Teslić. Marulić XIV/2. Mramorje (Tes). Starinar 32. Džinovsko greblje na Ogradici (Teš). Kužno greblje (Omanjska. Čečava (Tes). Belošević Janko. Pam. Sós Cs. Herrmann J. 208. Ercegović-Pavlović Slavenka. Grčko greblje (M).. ZM. Uler (Razvale. Arheološka nalazišta.. Kaursko greblje (Z). Regije 1-13.. Belić Boško. Materijalna kultura Hrvata od VII do IX stoljeća. Bavka (M). Sarajevo 1988. Porez (M). 99-143. Tom II. Novi Sad 1987. Mramorje u Selištu (Tes) 120. Crkvina (Barići. Crkvina (Mramor. Grob na Grabu (G) 77. Arheološka nalazišta. Jelovina Dušan. Split 1982. Maglaj. 3913. Berlin 1982. Kamenje (Pašini Konaci. Ćelije (M) 76. 73/2. Regije 1-13. Orašje. 3917. Regije 1-13. Tovornik V. Grčko greblje (Gornje Bijelo Bučje.. Biljezi (Z). Praha 1982.. 3914. G). Madžarovac (M). Ešči groblje (G). SP III/12. Tes).. Arheološka nalazišta. 284-289. archeol. Gradac (M). Tom II.. Mramorje (M) 78. Sarajevo 1988. Arheološka nalazišta. AL BIH. (* Macan Trpimir. 515-516. Trzna (Ž) 122.. Klisa (M). Gradačac (Gradina. 76. Grčko greblje (Ribnica. Crkvišće (Teš) 116. Tom II. Derventa. Zagreb 1980. Tom II.Kultura 359 Svatovsko greblje (Velika Sočanica. Crkvište na Ormanici (G). Belošević Janko. Crkvina (Čečeva. Gradina (M). Bosanski Šamac. Z). Kamenje (Donja Paklenica. Begove bare (M)... Jugoslovenski seminar za strane slaviste 37. Berlin 1983. 58/2. Crkvina (Ugodnovići. Zagreb 1981.

AL BIH. 3931. Vitez. Sarajevo 1988. 37. Zecovi (Grad. ZM. 39. Brotnjice. Jedan istorijski pogled na izučavanje stećaka. O problematici srednjovjekovnih nadgrobnih spomenika. (A-J)”. Delmati i Hrvati (Izložbe: Zbirka franjevačkog samostana iz Livna u Arheološkom muzeju u Zagrebu). Regija 10: Sanski Most. Benac Alojz.. GZM (A) 44. AL BIH. Regija 13: Travnik. Tom II. Benić Gordana. Prijedor. (A-J)”. 198. 3923. Regije 14-25. 3925. AL BIH. Sarajevo 1988.-2000. Bosanska Dubica. (A-Nove)”. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. Arheološka nalazišta. Busovača.. ZM. Benac Alojz. ZM. Sarajevo 1988.. Regije 1-13. Tom II.. Vareš. 201-208. Zagreb 1984. Regije 1-13... JLZ Miroslav Krleža. Split 07. Nišani XV i XVI vijeka u Bosni i Hercegovini. Zagreb 1995. Benac Alojz. 3921. (* . Odjeljenje društvenih nauka 30. JLZ Miroslav Krleža.. Benić Gordana. “Enciklopedija hrvatske umjetnosti 1. (Forum) 4-5.360 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.. (A-J)”. 3926. Skopje 1982. Mrkonjić Grad. 14. 130. Tom III. Slobodna Dalmacija 57/17611. 3929. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. 195-205. Zagreb 1984. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. AL BIH. 3919. JLZ Miroslav Krleža. Djela 53. Sarajevo 1988. ANU BiH. Benac Alojz. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. IV + 95 + ilustracije (63 slike). Arheološka nalazišta. “Bogumilstvoto na Balkanot vo svetlinata na najnovite istražuvanja”. 3922.. Pucarevo. Visoko. 2000. Regija 2: Bosanski Novi. 199. 3930. Sarajevo 1978. T). 3924. 128. Fojnica.. Split 27. Zagreb 1984.03. 275. Benac Alojz – Kraljević Ljiljana – Levi Aleksandar. Beritić Dubravka. Brotnjice. JLZ Miroslav Krleža.. 3932. Benac Alojz. 3927. Benac Alojz – Mazalić oko. Tom II. Ključ. Arheološka nalazišta. Benac Alojz – Čović Borivoj. Arheološka nalazišta.. Arnautovići (Vi). ZM. Breza.. Zagreb 1984.. Regija 14: Kakanj. Sarajevo 1989. Bila. Bešlagić Šefik. 67-68. Beritić Dubravka. Slobodna Dalmacija 57/17651. Čovka. MANU-SANU-ANU BiH. Banja Luka. Benac Alojz – An elić Pavao. Zenica. Kreševo. Regije 1-13. Hrustovača (SM). Od Delmata do naših dana (Izložbe: U iščekivanju arheološke zbirke Franjevačkog muzeja na Gorici u Livnu). (A-J)”. 2000. P). Gradina (Alihodže. 146-147. 3928. Kiseljak. 3920.01. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1.

.. 3938.) . Zaštita stećaka. 428-429. SIZ kulture. Sarajevo 24. Beograd 1981.04.kultura i umjetnost. “Duvanjski dani kulture”... 638-647. 3939. Radio Sa VIII/25. 3946. Glasnik Društva 8. 97-105. Radovi 17.. Stećci u Boljunima. NS 14-15. 3943. Bešlagić Šefik. 207211. 65-83.. 3942. 249-273. Duvno... Starinar 36. Armenski hačkari i naši stećci. 638.. Beograd 1979. Split 1980. Oslobo enje 36/10794. 3944. Čovek i njegova životna sredina 2. 95-107. Radio Sa VIII-IX/27-28 (1979-1980). 3937. (* Zorić Damir. Most VI/26-27. Bešlagić Šefik. Bošković ur e. Sarajevo 1980. 17. 3941. 413-414.. 49-51. Balcanica 15.Kultura 361 Kujundžić Juraj. Sarajevo 1981. Scena kola i lova kao reljefni motivi stećaka. Majstori stećaka. Veselin Masleša. Tihić Smail. Mostar 1979.. 3940. 9. Dvije nekropole stećaka u okolini Knina. Jedan austrougarski popis stećaka. Jovan.. Nišan Mahmuta Brankovića.. Bešlagić Šefik. Bešlagić Šefik.) 3945.. NS 14-15. Živković Pavo. Bešlagić Šefik. 108-109. GEM 45. Iz knjige “Stećci”. Bešlagić Šefik. 3935. Stolac 1979. NEV XXVIII/1-2... Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 21 (Fiskovićev zbornik I). Beograd 1984. 565-568..06. Sarajevo 1978. Sarajevo 25. 1981. 155-192. Autohtoni spomenici (Stećci sjeverne Dalmacije). Novi hrišćanski nišan (U selu Stranama kod Prače prona en je još jedan vrijedan spomenik iz XV vijeka). 256-257. Zagreb 1984. Bešlagić Šefik. Stećci . Sarajevo 1981. Odjek XXXIV/8. Oslobo enje 38/11791.) 3933. Bešlagić Šefik. Sarajevo 1978. ZNM 12. Slovo Gorčina 7. Stanić Radomir.. 3934. Bešlagić Šefik. Biblioteka Kulturno naslje e.. Beograd 1979. 1978. (* Trifunovski F. Beograd 1985. 22. Biljezi pismenosti (Ćirilički epigrafski spomenici stare Bosne). Sarajevo 1981. 28-34. Bešlagić Šefik. Bešlagić Šefik. Sarajevo 1979. Sarajevo 1982. 3936. Bešlagić Šefik. 477-489. Bešlagić Šefik. Odjek XXXI/2. Stećci u okolini Trogira. Beograd 1984. (KUN) 3. 1978.. Bešlagić Šefik.

Bahtijevica (59). 37-55. 7. 3960. Mostar 1983. Zagreb 1984. Brankovići (186). 9.. Hreša (542). Sarajevo 1983. Bešlagić Šefik. Sarajevo 1982. 1982. Naša riječ XXIX/1777. Donja Zgošća (331). 3950. Izvještaj o probnom kopanju na Crkvini kod sela Vrtuci 1960. 3953. Crkvina (239). 3959. Boljuni (155). 3952.) .. Blidinje (143). Drežnica (338). Si kami varda. 3951. Most X/50. 229-234.. Bešlagić Šefik. 124-129. Bešlagić Šefik. Gvozno (511). Sarajevo 1983.. Naša riječ XXIX/1776. Bešlagić Šefik. Banja Luka 1988. (* Jalimam Salih. Feljton: Gradešin natpis iz Puhovca (1-3): (1) (Spomenik izuzetne vrijednosti). Pretpostavke i dokazi (O lokalitetu Crkvina kod sela Vrtuci na Ilidži). Odjek XL/1. 13. Sarajevo 1983. Koliki je broj stećaka. 7. 1983. (3) (Gradiša Kulinov sudija). Odjek XXXV/19. Bešlagić Šefik. O umjetnosti stećaka. Zenica 1984.. 3957. 3956. Bešlagić Šefik.1961.. Broj i teritorija stećaka (najnovije stanje). IA MI BiH 19. Bešlagić Šefik.. Biskup (133). 91-94. 3949. Radio Sa XII/40.. Buturović Polje (213). Gradac (486). Radovi ANU BiH 73. ANU BiH. Oslobo enje 39/12168. (KUN IV/49)... Most X/46-47. 3947. Srednjovjekovne kamene stolice iz Donje Bukovice i Kosora. 186-187. 87-92. 3954. Bešlagić Šefik. 119. Oslobo enje 40/12627. Sarajevo 15. Prilozi XVIII/19... 25.. Bešlagić Šefik. Bešlagić Šefik. Bukovica (208). 3948. Cernica (227). 9.362 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 8. Natpis vojvode Mastana u Drežnici. Čuklić (276)..08.05. Avtovac (52). (Srednjovjekovne kamene stolice iz Donje Bukovice i Kosora). Ćiro Truhelka i stećci. 1983.. Mostar 1983. Kamene stolice u srednjovjekovnoj Bosni i Hercegovini.. Grubač (505). Sarajevo 18. Sarajevo 05. Bešlagić Šefik. Odjeljenje društvenih nauka 34.. Sarajevo 1982.-2000. JLZ Miroslav Krleža.08. Bešlagić Šefik. 261-270. Jalimam Salih. Tajna kamenih stolica. Zenica 1984. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. GZM (A) 37. Gošića han (469). Bešlagić Šefik. IZ 9. Odjeljenje društvenih nauka 22. 3955. (2) (Jedinstven slučaj u epigrafici). Sarajevo 1982.. god.. Djela 59.. Naša riječ XXIX/1778. 2. 3958. (A-J)”. Hrišćanski nišani u Stranama kod Prače. Zenica 1984. Sarajevo 1985. Oslobo enje 40/12614. Jeleč (686). Sarajevo 1987. Bešlagić Šefik. 319-348.

Kamene stolice stare Bosne. Popovo polje (618). Hercegovina 6. Zagreb 1986. Sarajevo 07.03. Sarajevo '84. 3966. Bešlagić Šefik. 3967. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 2. Naklo (421).. stećci i dalje propadaju?). Bešlagić Šefik. Turniri na stećcima. EJ 4. Sarajevo 1987. Olovo (496).. Zagreb 1987. Naš svijet XXII/248. Sarajevo 1986. (KUN VII/222) 8. 9596. Sarajevo 30. . 3969. Bešlagić Šefik. Sarajevo 1988. 1987.10. 3973. Plodovi našeg vremena (Zbog čega. Grubač. 3970. Bešlagić Šefik. 32. Osječki zbornik 18-19. 3964. Sarajevo '84. Život i običaji predaka (Bosanska srednjovjekovna umjetnost). 3974. Bešlagić Šefik. Bešlagić Šefik. Turistički savez. 25-28. Police (608). Mostar 1987. Oslobo enje 44/14025. Korito čatrnje u Hamzićima. Naš svijet XXII/251. Turistički savez. Kopošić (90).. Bešlagić Šefik. Bešlagić Šefik. 3968. Ljubomir (226). Radimlja (676-677). Bešlagić Šefik. Bešlagić Šefik. i pored svih društvenih odluka i akcija.Kultura 363 3961. Obalj (488).. Povodom dolaska grofa Tisze u Sarajevo 1918. godine (i rasprave Dr. 3971. vijeka. Presentation of hunt on stećaks. (KUN VIII/237) 8. Bešlagić Šefik. Sarajevo 1986. 3975. Sarajevo 1987. Opličići (502). koji su pripadali župi Broćno.. Podgradinje (604). Ljubinje (218). 28. La evine (169). Sarajevo 1986. 3962. Bešlagić Šefik. 3963. Jedinstvena umjetnička pojava (Na području opštine Čitluk postoje lokaliteti iz prvih decenija 16. Masters of stećaks (Grubač and Semorad were two of the best known stećak stonecutters). Osijek 1987. Ć. Ludmer (213). Oslobo enje 42/13421.. Sarajevo 05. Kalinovik (6). Kameno korito u Hamzićima. 28. Naš svijet XXIII/265-266. Ljubuški (227).. Bešlagić Šefik. Truhelke). izdanje. 1985.simboli u kamenu. Sarajevo 1987. 7. 2. Oslobo enje 43/13543. Stećci . JLZ. Narodne i borbene igre na stećcima. 3972. 25-29. (K-Ren)”. 71-81.. Naš svijet XXIII/258.. Bešlagić Šefik... IA MI BiH 24.. Dance presentation on stećaks. 1986. 24.. 389-398. 3965. Sarajevo 1986. Bešlagić Šefik. IA MI BiH 23. 618. 170-171. u Humskoj Zemlji).07. JLZ Miroslav Krleža..

Bosanski franjevci u pedagogiji i narodu.. 8. 3986. 3976. Zagreb 1984. Bešlagić Šefik. Odjek XLI/18. Bešlagić Šefik. Sarajevo 1988. Bezić-Božanić Nevenka. Oslobo enje 48/15576. Bešlagić Šefik. 57-60. 142-143. Zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog naslje a Bosne i Hercegovine. Bešlagić Šefik. Bešlagić Šefik. 3989. Sarajevo 21.. O velikom kamenu.. 3985. “Blago franjevačkih samostana Bosne i Hercegovine (Izložbeni katalog)”.. Odjek XLIII/13-14... 1990. Hrišćanski nišan.364 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Naš svijet XXIV/270. 30. 3979. (A-J)”. Oslobo enje 45/14450. Na kostima i stećcima pravi se put. Ćirilički epigrafi stare Bosne. 33-40. Sarajevo 1990. Dragosalić Radoje (Radoje s Neretve) (204). Ljiljan 388. 41. Sarajevo 1986. Bešlagić Šefik.. 150.. Sarajevo 1990. Odjek XLIII/4. Beus Zorica. Bešlagić Šefik. Oslobo enje XLVII/15240. 33. Mostar 1997. 7. Slovo Gorčina. (A-Nove)”. Cavtat (222). Bešlagić Šefik. Bešlagić Šefik. 3978. Dijaci stećaka. Klesanje kao umjetnost. Zajedničko obilježje pisma. (* . Sarajevo 1988. Muzej XIV olimpijskih igara. IA MI BiH 25. 12.. Klesari stećaka. 1991. Narodne i borbene igre na stećcima. 3977.11. (KUN VII/355). Naš svijet XXIV/275. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. Imotska krajina (359). Zagreb 1995. Sarajevo 2000.. 3987. 3991. Mostar 1991. 1988. 20. 3988. 3984. Bešlagić Šefik – Zečević Lj.. “Enciklopedija hrvatske umjetnosti 1. Sarajevo 1989. JLZ Miroslav Krleža. Bevanda Mladen.. Sarajevo 1989. 3990. 3983. Kameno korito iz Pašić – Kule. Sarajevo 1988. 21... Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Bezić-Božanić Nevenka. Stećci u Boljunima.-2000. Naš svijet XXV/281. 34... 3982. Sarajevo 10.10.. Bikić Jasmina. 16. Sarajevo 1988.09. Most XVIII/87-88. 3981. Cavtat (145-146). Evropska turneja biliga (BiH stećci u Parizu). 3980. Grabovac (470).) . Imotska krajina (639).. 30. Sarajevo 29.

311-314. .. Istorija stare srpske književnosti. Radotina kula (C) 24.. 51. (* Karadža Filip.. Podzvizd (Grad. 2. Povijest svjedoči da je današnje stanje glede uporabe hrvatskog jezika u BiH – katastrofalno!. 3995. Stijena (Grad. Glasnik Društva 6. Mostar 1999. (* Mikl-Curk I.) 4001. Bogdanović Dimitrije. Knjiga 487. VK) 20. izdanje.. Hrvatska ikavica u Herceg-Bosni (Antireferat kao metafora). Motrišta 13. (* Ćurić Hajrudin. SKZ. Bobaš Mirko. Cazin. Beograd 1981. Jugoslavijapublik. Pismenost u Bosni i Hercegovini (od pojave slovenske pismenosti u IX v. Privredni vijesnik. Bogdanović Dimitrije. Bilten FTS XVIII/1.) 3994...) 3993. “Istorija srpskog naroda. godine). Hresno (Gradina. Bogović Mile. 212-229.. ZM. “Blago franjevačkih samostana Bosne i Hercegovine (Marko Karamatić – Andrija Nikić)”.. Balcanoslavica 7. 616 + 46 karti.. Osvit 2-3. Beograd 1991. obljetnice pisma Inocenta IV. Tržac (Grad. AL BIH. Bogićević Vojislav. Sarajevo 1979..) 3998. Bogdanović Dimitrije.. B). Japar-grad (Gradina. BK) 21.. Crkvina 2 (Velika Gata-Krnja. 4003. 71-97. 306.. SKZ. 4000. Ljubljana 1985. do kraja austrougarske vladavine u Bosni i Hercegovini 1918. VK). 5-14. Stećak Mihovila Grahovčića. Zagreb 1998. 3997. Put glagoljice od redovnika preko seoskih svećenika do biskupskog dvora (U povodu 750. Mostar 1999. C) 26. SKZ. 103-110. Enciklopedijsko-turistički vodič”. Regije 1-13. Šturlić (C). izdanje. C) 25. (* Stanić Radomir. Regija 1: Velika Kladuša. 370-371. “Blago na putevima Jugoslavije.. Bojanovski Ivo. Počeci srpske književnosti.Kultura 365 3992. Od najstarijih vremena do Maričke bitke (1371)”. Zagreb 1990. 97-98. Boban Vjekoslav. Crkvina (VK) 17. CCP XXII/41. 1. Bosanska Krupa. 4002. Sarajevo 1975. 14-16. Beograd 1983. Veselin Masleša. 146. Beograd 1980. Tom II.. GDI BiH 28-30 (1977-1979). Skopje 1978. Sarajevo 1985. Arheološka nalazišta. 3999. Sarajevo 1991. VK). VII + 311. Arheološki vestnik 36. Prva knjiga. Bojanovski Ivo. Sarajevo 1988. senjskom biskupu Filipu). 334. Kolo 73. Einige Ergebnisse in der Erforschung mittelalterliener Burgen im Bosnien mit beseonderer Beachtung der Transformation der Burgen im Artilleriefestungen. Stari Grad (BK). Jukić 15. 3996. Crkvina (Podzvizd. Boban Vjekoslav. (PFB III/4).. Bihać. 53-70. Beograd 1982. Istorija stare srpske književnosti.

Regija 2: Bosanski Novi. Ljubinje. Maglaj. Bojanovski Ivo. Regije 1-13. Rudo. AL BIH. 117. Regije 1-13. Zidina (Gradina. Crkvina (Donji Dabar. Regije 14-25. ur evac 1 (Gradina. Arheološka nalazišta. ZM. Arheološka nalazišta. Bojanovski Ivo. 4013. Sarajevo 1988. Gradina (Crkvina. ZM. Bojanovski Ivo. Kamičak 1 (K) 147. Arheološka nalazišta. Titov Drvar. 4005. Njivica (Ro) 103. Trebinje. S) 69. Bojanovski Ivo. Vareš. Kotor Varoš. Vlasenica. Donje Vrtoče-Morače. Gornji Vakuf. Sarajevo 1988. Zavidovići. Regija 22: Glamoč. Sarajevo 1988. ZM. 4007.. Regija 17: Rogatica. Regije 14-25. Tom III. Tom III. 148. Grad na Stogu (Z). Kladanj. 4010. Svinjara (KV) 132. Regija 12: Šipovo. Tom II. Sokolac. ZM. SM) 142. AL BIH. Jajce. Srebrenica. Crkvina (Crnići.. 4011. Regija 20: Bileća. Sarajevo 1988. Grad (Dabrac. Regije 14-25. Š). Regije 1-13. Regije 1-13. AL BIH. Tom III. BG) 164. 4014. Tešanj. Gacko. AL BIH. Rašče-Ljubina (S) 78. Sarajevo 1988. Prijedor. AL BIH. Crkvina (Šehovci. Gradina (Dabrac. Tom II. 185. Ključ.. SM) 142-143. Ro) 97. Bosanska Dubica. Bugojno. Visoko. MG) 144. 4012. SM). Han Pijesak. Regija 8: Teslić. Gradina (Č) 129. Donji Vakuf. Bojanovski Ivo.-2000. Arheološka nalazišta.366 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.. AL BIH. Gradina (SM) 145. ZM. MG). Crkvina (Kijevo.. Regija 14: Kakanj. Regija 16: Olovo. ZM. 4006. Kotor (KV) 131. Arheološka nalazišta. ZM. AL BIH. Arheološka nalazišta. AL BIH. Bojanovski Ivo. Tom II. Skender Vakuf. Kulsko brdo (BN) 37. Livno. Sarajevo 1988. Gradić (G). Arheološka nalazišta. Kiseljak. SM) 143. Bratunac. Arheološka nalazišta. SM) 151. ZM. ZM. S). TD) 161. Regija 9: Banja Luka. Cintor (BD) 34. Regija 19: Nevesinje. ZM. Tom II. Breza. AL BIH. 170. Tom II. Mrkonjić Grad. Žepče. Regija 10: Sanski Most. Gradina (Stolica. Tomina kula (SM) 150. AL BIH. Regije 14-25. Sokol (Sokolac. Gaj (Ro) 94. Višegrad. Bosansko Grahovo. Bojanovski Ivo. 17. 4015. Regije 1-13. AL BIH. Sarajevo 1988. Tom III. Momčilova kula (Tičin grad. Bojanovski Ivo. Duge njive (Kaursko groblje. AL BIH. Arheološka nalazišta. Tom II. Sarajevo 1988. Sarajevo 1988. Tom III. Arheološka nalazišta. Lubardišta (S) 74. Sarajevo 1988. Arheološka nalazišta. Regije 14-25. 4016. . Bojanovski Ivo. Kreševo. Sarajevo 1988. ZM. Fojnica. Kupres. Regija 11: Bosanski Petrovac. Šekovići. Kula (BN). 4009. Čelinac. Regije 14-25. Bojanovski Ivo. 239. Bojanovski Ivo. Arifov grad. Bojanovski Ivo. ZM. Arheološka nalazišta.. Regije 1-13. Veliki Grad (Gradina. Sarajevo 1988. 4008. Stolac. Ka). Tom III. Luka (N).

(* Alva Tatjana. Sarajevo 1988. 4019. 4028.. ZM. NS 18-19. Sarajevo 1989. Osvrt na neka pitanja o graditeljskim vezama izme u Primorja i centralnih oblasti Balkana u srednjem veku. Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 21 (Fiskovićev zbornik 1). Odjek XXXIII/22.. “Bosnie . Bošković or e. Bošković or e. “Bošnjačka književnost u književnoj kritici (Starija književnost)”. 177-192. Samograd (Grab-gorica. Split 1998. Sarajevo 1989. 168. 285-290. Benac Alojz. Regije 14-25. ZM. (* Kadrić Adnan.. Bojanovski Ivo – Glavaš Tihomir. 4027.) 4024. 4020. Jugoslovenska revijaSvjetlost.. 321-322. Gacko.10. Izdavačka kuća Alef... Dračevica (Gornji Radišići. Sarajevo 15. Beograd 1981. Bonačić Mandinić Maja. Oslobo enje 45/14477. “Bosnia y Hercegovina”. Bojanovski Ivo. Sarajevo-Beograd 1980.Hercegovine. Sarajevo 1980. Secretaria de Informaciones del Consejo Ejécutivo de la Asamblea de la Republica Socialista de Bosnia y Herzegovina. 109-118. 351-354.10. Sarajevo 1978. 1988. (Priredili Enes Duraković i Fehim Nametak). Arheološka nalazišta. Gacko. Bojanovski Ivo – Miletić Nada. Biograd (N). Sarajevo 1988.. Crkvine (Bašine njive. Regije 14-25. Benac Alojz.09. Regija 25: Grude. (* Dizdar Enver. Regija 19: Nevesinje. Tom III. Behar VIII/43-44... ZM. La culture medievale sur la teritoire de la Yugoslavie entre l’orient et l’occident. POF 49 (1999). Sarajevo 2000. 1980. 216. Sarajevo 11. Macan Trpimir. Sarajevo 1988. Tihaljina-Mlinarevići. Nalazi novca s lokaliteta sv. Oslobo enje 36/11238. AL BIH. 4022. G) 321. 9... AL BIH. Ljubuški... (Alojz Benac – Ivan Lovrenović)”. 9. 216. 4025.. Neki rezultati proučavanja srednjovjekovnih gradova u Bosni s posebnim osvrtom na transformaciju burga u artiljerijsku tvr avu. “Bosna i Hercegovina. Sarajevo 1998. 10. Tom III. Džanko Muhidin... Arheološka nalazišta. 232. Lj) 334. Bojanovski Ivo. Lj) 323. 4021. (Alojz Benac – Ivan Lovrenović)”. JIČ XX/1-4. Zagreb 1981.-Ladine. Čapljina. 4018. Sarajevo-Beograd 1980. Arheološka nalazišta. 141. Marulić XIV/5. Starinar 32. Tom III. Boščica (N). AL BIH. Regija 19: Nevesinje. Neum.) .) 4023. 521-522. Jugoslovenska revijaSvjetlost. "Bosna i Hercegovina u tokovima istorijskih i kulturnih kretanja u jugoistočnoj Evropi". 87-90. Zagreb 1999. 974... 4026.Kultura 367 4017. Sarajevo 07. Vid u Vidu kod Metkovića. Regije 14-25. Beograd 1981. Oslobo enje 37/11625. 141. ZM. 10. VAHD 87-89 (1994-1996).. 25-28. 1979. I knjiga. Split 1981. Babić Mirko.

53-66.. Brozović Dalibor. Vid u Vidu kod Metkovića. 4043. Separat II. 4032. Jezik (Bosna i Hercegovina). "Fojnica kroz vijekove". 4035. 9. Sarajevo 1999. Pismo. EJ 4. 4036. Split 1998. st. Oslobo enje 49/15695.. Separat II. Filologija 8.11. Ćiril i Metodije (75).. 1992. 4030. 4031. 125-139. Sarajevo 19. Zagreb 1980. izdanje. Bratulić Josip. Naš svijet XX/219. Čaušević Dženana. VAHD 87-89 (1994-1996). “Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture”. 145146. 1999.. Brozović Dalibor.). Zagreb 1986. Grškovićev apostol. Cerovina Slavko. “Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina. 145-146. Sarajevo Publishing. Buljina Halid.. Stakleni inventar lokaliteta sv. 4041. 30. Zagreb 1980. 4042. 24. ŠK.. 145-146. 255 + 1 karta. 457. (* Omerbegović Nermina. Bratulić Josip. 4033. 123-175. JLZ. 2. Prilog valorizaciji humsko-dukljanskog kulturnog područja u prvim fazama njegova razvitka (do 12. 4034. JLZ. Leksikon hrvatske glagoljice. Sarajevo 29.. 4038. “Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture”. O broju i sastavu članova slavenske jezične zajednice. izdanja Enciklopedije Jugoslavije”. Osam vijekova svoja (Magistrale bosanske historije i kulture). Bratulić Josip.) . Gradovi Bosne i Hercegovine (Milenijum razvoja i godine urbicida) – The Cities of Bosnia and Herzegovina (A Millennium of Development and the Years of Urbicide).368 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 2. Biblije. SO Fojnica-Svjetlost. JLZ. Split 1986. 4037.. 4029.. (KUN 75/533). izdanje.. Sarajevo 1984. Kako je nastajao književni srpskohrvatski-hrvatskosrpski jezik. Brozović Dalibor. 125-135. ŠK. Zagreb 1982. EJ 2. Bratulić Josip – Vončina Josip. Zagreb 1983. Jezik (Bosna i Hercegovina). Bublin Mehmed...02. Oslobo enje 56/18943. (Dvojezično). Kulturno-istorijski spomenici. Zagreb 1983. JLZ. izdanje. JLZ. Zagreb 1982. Buljević Zrinka. SP III/16. Biblioteka Kulturno naslje e BiH. misali i brevijari (36-37). “Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina.-2000. Jezik.. Bratulić Josip. izdanja Enciklopedije Jugoslavije”. Bratulić Josip. 617-618. Zagreb 1978. Fojnica-Sarajevo 1987. 4040.) 4039. Minerva.. EJ 2. 2. Zagreb 1995. Budak Neven. Jezik. 233-234.

2. "Umjetničko blago Bosne i Hercegovine". (S) ploče humske glagol”. Zagreb 1981. Čelić Džemal. Veselin Masleša. Čelić Džemal.. 4046. Azra Begić).. 2 izdanje. JLZ. Pisana riječ u Bosni i Hercegovini. Svjetlost. Čelić Džemal. 4047. 4057. Radio Sa XVI/60. JLZ Miroslav Krleža. 4045. 4056. ( uro Basler. (Dvojezično). 347-357. Zagreb. 38-44.. POF 41. Graditelji Sarajeva. Češljić Bojan. “Sarajevo-Publishing”. 4048.. Zagreb 1987. Narodna umjetnost (Bosna i Hercegovina)... (K-Ren)”. Sarajevo 1987. "Pisana riječ u Bosni i Hercegovini od najstarijih vremena do 1918. 3034. EJ 3. izdanje. Čelić Džemal. Grad (Bosna i Hercegovina). Prilog proučavanju porijekla stare bosansko-hercegovačke gradske kuće. Trajanje u drvetu i kamenu. Gradovi i naselja. Čelić Džemal.. 1984. Sarajevo 1998. 433-434. Islamski kulturni centar. Zdravko Kajmaković. Mostar 1996. godine – The Written Word in Bosnia and Herzegovina from Earliest Times up to 1918". Baška Voda 1994. “Hercegovina (Fotomonografija Hercegovina)”. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 2. 4052. 702. 67-95. Odjek XXXV/18. Biblioteka Matica bosanska. Zagreb. 4051. Biblioteka “Kulturno naslje e”. 4050. . 23-25. Stolac 1984. Domaće i orijentalno u materijalnom i kulturnom naslje u bosansko-hercegovačkih Muslimana.. EJ 4. Stari mostovi u Bosni i Hercegovini. Čelić Džemal. Tokovi pisane riječi u Bosni i Hercegovini. 232-236. Slovo Gorčina 12.. JLZ. Čelić Džemal. Čelić Džemal. 4055. 1986. Sarajevo 1991. 4054. Sarajevo 1988. 5-34. Dvorci (Bosna i Hercegovina). Najstariji samostani provincije Bosne Srebrene. Novi cvijet/Božićno izdanje 1994. 4049.. 4053. Čelić Džemal – Mujezinović Mehmed. 470-472. Čevra Salko. Mostar 2000. 7-9. Most XXII/95 (6). 361-370..Kultura 369 4044. Currents of literacy in Bosnia and Hercegovina. Džemal Čelić. Čelić Džemal.. “Salko Čevra. Čelić Džemal. Sarajevo 1982.. (Za)što (je) bosančica. 14-15. 2 izdanje. Kulturno-historijski spomenici Hercegovine. NIRO Privredni vjesnik Zagreb-SSRN BIH Me uopćinska konferencija Mostar. Sarajevo 1982. Čelić Džemal. “Širenje islama i islamska kultura u bosanskom ejaletu”.

Novo Sarajevo. Ljeskova glavica (T) 185. Previja (S) 105. Čorić Boris. 4064. Sarajevo 1988. Regija 22: Glamoč. Regije 14-25. 145. Sarajevo 1988. Kekića glavica (BK) 21. Regija 21: Prozor. Čović Borivoj. Veselin Masleša. Konjic. Gradina (Veliki Badić-Drenova Glavica. Regija 17: Rogatica. Glavice (T) 175. Arheološka nalazišta. Regije 1-13. Sarajevo 1988. Debelo brdo (C) 42. BK) 20. Livno. Regije 14-25. Čović Borivoj. Ro). AL BIH. Ljubinje. Čović Borivoj. Beograd 1999. Čović Borivoj. Čović Borivoj. Arheološka nalazišta. AL BIH. Gučevo (Ro) 98. Regija 20: Bileća. Čitluci (S) 94. ZM. Rajino brdo (P) 55. Tribunia 6. Knowledge.. Ro) 93. Trnovo. Jablanica. Regija 2: Bosanski Novi.. Gradina (Tepića gradina. Regije 14-25. 225. AL BIH. Hadžići. K). Bosanska Dubica. Sarajevo-Centar. Gradina (Sastavci. Rusanovići (Ro) 106. Tom III. 4059. Čović Borivoj. Praistorijski tumulusi sa srednjovjekovnim ukopima u selu Orahu kod Bileće. Stolac. Naklo (Ilidža) 53. 4062. AL BIH. CCP XVII/31. Čović Borivoj. 179-193. Čigoja Brankica. Velika gradina (Varvara. Arheološka nalazišta. Tom II. Čović Borivoj. ZM. Zagreb 1993. Golinjevo 1 (L) 238. Sarajevo 1988. Arheološka nalazišta. Regije 1-13. Sarajevo-Novi Grad. Prijedor. Bosanska Krupa. Cazin. . Čović Borivoj. Rudo. Oštra glavica (BN) 38. 4068. Podlijak 1 (Ro). Pismenost i knjiga bosansko-hercegovačkih Hrvata u osmansko doba. Tom III. 4066. godine – The Written Word in Bosnia and Herzegovina from Earliest Times up to 1918". Grebnice (T) 180. 4060. ZM. Sarajevo 1988. Regije 1-13. Višegrad. "Pisana riječ u Bosni i Hercegovini od najstarijih vremena do 1918. Sarajevo 1988. Sarajevo-Stari Grad. Trebinje. Ilidža.. AL BIH. ZM. 4058. 4065. AL BIH. Brankovići (Ro) 92. Zagrebnice (T) 197. Arheološka nalazišta. Legati hrvatskih iseljenika u Veneciji vjerskim ustanovama u domovini. Čoralić Lovorka.. 56-59. Tom II. Sokolac. Mramorje (Ro) 102.-2000. Regija 15: Ilijaš. Orah (B) 188. 4061. Ključ. Banovo groblje (L) 235. Pale. Mrkonjić Grad. Sarajevo 1982. Arheološka nalazišta. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Arheološka nalazišta. Bihać. Bosančica. 4063. Pješivica 1 (Ro) 104.. Trebinje 1982. ZM. Crkvina (Sjeversko. 7-26. Arheološka nalazišta.370 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Tom II. 49-128. 4067. P) 34. ZM. ZM. Regija 10: Sanski Most. Sarajevo 1988. Vogošća. P). Sarajevo 1988. Crkvina (Kamičani. Regije 14-25. Ružić njive (B) 191. Tom III. AL BIH. 4069. ZM. Tom III. AL BIH. SM).. Regije 14-25. Regija 1: Velika Kladuša. Borci (Vrlazje. Dolić (T) 173. Tom III.

Klisica (Z) 92. Sarajevo 1988. Arheološka nalazišta. Kaldrma (U). Regija 23: Duvno. ZM. Regija 6: Brčko. D). Čitluk. Arheološka nalazišta. Čović Borivoj – Marijanović Ivanka.. Ljubljana 1980. 132-158. AL BIH. Gomile (Mrkodol. Konjic. Cazin... Jablanica. Sarajevo 1988. Regije 14-25.. Sarajevo 1988. ZM. Gomile (Omolje. Gradina (D) 264-265. ZM. ZM. Gradina (Crkvine. Čović Borivoj – Miletić Nada. Regije 14-25. Mandina gradina (D) 270. Čović Borivoj. Čremošnik Irma. Tom III. 4080. Arheološka nalazišta. Arheološka nalazišta. Čović Borivoj – Miletić Nada. ZM. B). Prijedor. ZM. 4078. Grad (D) 264.. ZČ 35/1-2. Regije 1-13. Čović Borivoj – Miletić Nada. Regije 14-25. Bosanska Dubica. 71. Gradina (Mokro. AL BIH. Sarajevo 1988. AL BIH. Arhivski vestnik 31. Kladanj. Posušje. ZM. L). 93-99. Regija 17: Rogatica. Regija 24: Lištica. Bratunac. AL BIH. 249. 4071. Višegrad. Regije 14-25. Čremošnik Irma. Tom II. Tom III. Tipovi slovenskih nastambi na enih u sjeveroistočnoj Bosni.Kultura 371 4070. Regija 22: Glamoč. Bronzani nalazi sa slavenskih naselja sjeveroistočne Bosne. Srebrenica.. Sarajevo 1988. Arheološka nalazišta. 4076. Tom III. Rudo. Bosanska Krupa. 213. Čremošnik Irma. Velika gradina (D) 277. AL BIH. D) 263. Čović Borivoj – Miletić Nada. Sarajevo 1988. Bijeljina.. Glavica (D). Arheološka nalazišta. Crkvina (P). Ljubljana 1981. AL BIH. Regija 21: Prozor. Regija 2: Bosanski Novi. Posušje. Sarajevo 1988. Vlasenica. Oraščići (Bi) 95. Arheološka nalazišta. Arheološka nalazišta. 4073. Han Pijesak. D). AL BIH. Tom III. 35. Šiljak (Dolac. 109. Čović Borivoj. Gomile (Matin han. AL BIH. Brodac (Bi) 89. P). Tom III. Beograd 1979. Stećak (P) 276. Regija 23: Duvno. 4077. Čremošnik Irma. Sarajevo 1988. Prekaje (Bi) 96.. Sarajevo 1988. Bosanska Rača 1 (Bi). Šekovići.. 4075. 297-298. Tom III. ZM. Tom III. Livno. Čremošnik Irma. Gromile (Čavkići). Ro). Sokolac. Regije 1-13. Gomile (P).. G). ZM. 4072. 4074. ZNM 9-10. Arheološka nalazišta. Regija 16: Olovo. Regije 14-25. Nalazi prvih ranoslavenskih naselja u Bosni i Hercegovini. 139-144. Čremošnik Irma. Regija 1: Velika Kladuša. Gradac (Donji Kranjčići. Mostar. Bihać. . 20. 4082. 4081. 4079. Regije 14-25. AL BIH. Jazbine 1 (Bi) 91. Regije 14-25. Živaljevići (Pribićevac. Tom II.

. Regija 20: Bileća. AL BIH. Sarajevo-Stari Grad. Krstac (S) 184. ZM. Čremošnik Irma. AL BIH. Sarajevo 1988.. Čremošnik Irma – Glavaš Tihomir. Pale. Sarajevo 1988. Ilidža).. Arheološka nalazišta. Crkvine (Žabljak. Ljubuški. Gorica 4 (G). 203. 68. 4092. ZM. Čremošnik Irma. Novo Sarajevo. Zavidovići. 210. Regija 24: Lištica. Regija 13: Travnik. Sarajevo 1988. Čapljina. Tom III. Crkvište (S). 41. Tom III. Kršće (V) 100. Čremošnik Irma. 83-128. 116. Čremošnik Irma. Vlasenica. Zenica. 4084. Regije 14-25.. AL BIH. Višegrad. Tom II. Regija 17: Rogatica. Šekovići. Ugljevik. Čremošnik Irma. ZM. Rudo. Arheološka nalazišta. Arheološka nalazišta. Pucarevo. Mostar. Sarajevo 1988. Arheološka nalazišta. Regije 14-25. Bratunac. Crkvina (K). Regije 14-25. Rimsko utvr enje na Gradini u Biogracima kod Lištice. ZM. Čremošnik Irma. Arheološka nalazišta. Trebinje. 4083. Čremošnik Irma. Crkvina (B) 170. AL BIH. Žepče. Vogošća. Čremošnik Irma. Sarajevo 1989. Tom III. Dračeva strana (B) 173. Ljubuški. Tešanj..-2000. Sarajevo 1988. Sarajevo 1988. AL BIH. Arheološka nalazišta. Regija 25: Grude. 4091. AL BIH. Neum. 296. Crkvina (Rogačići. 324. Jablanica. 4086. Tom III. Čapljina.. Sarajevo 1988. Arheološka nalazišta. Regije 14-25. AL BIH. Zvornik. ZM. ZM.. Tom II. Sarajevo 1988. ZM. Arheološka nalazišta. Sarajevo-Novi Grad. Gradina (M). AL BIH. Maglaj. Sokolac. Čremošnik Irma. Tom III. Regija 25: Grude. Sarajevo 1988. ZM. Hadžići. 4088. Regija 15: Ilijaš. Palačište (Palačišće. 4090. AL BIH. Regije 14-25. Busovača.372 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Čremošnik Irma. Trnovo. Tom III. ZM. Tom III. Arheološka nalazišta. Han Pijesak. 4087. AL BIH. 4085. Regija 16: Olovo. Lopare. Čitluk. Kladanj. Regije 14-25. Regije 14-25. Regija 8: Teslić. Tom III. Regije 14-25. 329. P). Kućišta (Č). . Regije 1-13. Srebrenica. Stolac. 4093. 4089. Regije 1-13. AL BIH. Sarajevo 1988. Regije 1-13. Vitez. Regija 21: Prozor.. ZM. Arheološka nalazišta. Teš). Arheološka nalazišta. Ljubinje. Ilidža. Konjic. Tom II. SarajevoCentar.. Neum. ZM. Sarajevo 1988. Gajevine (V) 94. GZM (A) 42-43 (1987-1988).

) 4104. Dvor i kultura u bosanskoj državi. Rabotnici. 246. 17-28.. Medelhavsmuseet. Ćirković Sima. .. Otokar Keršovani.. Bosnien – ett islamiskt kulturarv i Europa. 4097. Regije 1-13. Svjetlost. 4102. 4099. Det islamiskt arvet i konsten i Bosnien i Hercegovina. Stockholm 1999. Tom II. 4106. Sarajevo 2000. Čremošnik Irma – Miletić Nada. Foremal fran Zemaljski muzej. Ćirković Sima. Sarajevo 2000. 263. “Sima Ćirković.. Bugojno. Ćeman Mustafa.. Regija 12: Šipovo. (drugi dio). 35-45.. Ćirković Sima. 283-302. Kupres. Ogranak Dubrovnik. “Sima Ćirković.. Sarajevo 1982.. “Trpimir Macan. ZM. Povijesni prijepori”. III-302). Stad och arkitektur i Bosnien och Hercegovina. Rabotnici. GR IZ BiH LXII/1-2. Medelhavsmuseet. (* Macan Trpimir. Sebil d. AL BIH. 4100. Muslimani srpskohrvatskog jezika. 4101. Knjiga 6. Odjeci ritersko-dvorjanske kulture u Bosni. Sarajevo 1988. Sarajevo-Ljubljana 1993. J). Svjetlost. Ćeman Mustafa. Biblioteka Dimenzije istorije 1. Donji Vakuf. Beograd 1997. Sarajevo 1968. 241-247. duhovnici. Feljton: Obljetnice – 220. Stockholm 1999. Dubrovnik 1992. Ćeman Mirza Hasan. 4096.. o. Dvor i kultura u srednjovekovnoj bosanskoj državi. Bosnien – ett islamiskt kulturarv i Europa. “Čudesna Jugoslavija”. vojnici. 97-118. Islamsko naslije e u umjetnosti Bosne i Hercegovine (prvi dio). Arheološka nalazišta. Kulturna povijest Hrvatske (eseji i panorame). 4098. Petsto godina bošnjačke književnosti.. 435-445. (I-227. I-III. 61-69. Črnja Zvane. 37. 26-27. Rijeka 1978. Ljiljan IV/64. Bibliografija bošnjačke književnosti”.. "Bosna i Hercegovina u tokovima istorijskih i kulturnih kretanja u jugoistočnoj Evropi". Gornji Vakuf. 182. Sarajevo 1994. II-240. duhovnici. Društva srednjovekovnog Balkana”. Equilibrium. Feljton: Petsto godina bosanske (muslimanske) književnosti (1): (1) Ljiljan II/33.. 13-20. Metaljka (Metalka.. MH. Ćerić Salem. Equilibrium. Ćeman Mustafa.Kultura 373 4094. GR IZ BiH LXII/34.. o. “Mustafa Ćeman. 4105.. En moske i Maglaj. godina ‘Hasanaginice’ (8): (8) (Dubrovačko-bošnjačke veze. Društva srednjovekovnog Balkana”.. ZM. 4103. vojnici. Biblioteka Prošlost i sadašnjost. Biblioteka Dimenzije istorije 1. Ćeman Mirza Hasan. Beograd 1997. Ćeman Mirza Hasan. 4095. Jajce. Zagreb 1994. 446-454. Sarajevo. Sarajevo 1989.

374 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Zagreb 1994. 4107. an Annotated bibliography. D. 384. Massachusetts 1984. Ćirković Sima.. Beograd 1983. 4117. 4120. Deanović Ana. Vojna biblioteka 15. (dvojezično: hrvatski i engleski) 4114. Deretić Jovan. Sarajevo 11. 4112. 159-171. Etide iz stare srpske književnosti. Staklo (694-696). Zagreb 1998. “Bosanski jezik”. slikar (1). Iluminacija... Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Sarajevo 1970). 4110. Analiza proporcija tlocrta crkve u Gracu kod Hadžića. Split 1996. Zograf 15. Kameni spavač”. 4109. Behar III/14-15. Reference publications in art history. Dizdar Mak. “Mak Dizdar. Svjetlost. GZM (A) 42-43 (1987-1988). Nolit. 2.. Emanuel Grk. (* Gabelič Smiljka. Staklo / Glass. Ćurčić Slobodan. Art and Architecture in the Balkans. Istorija srpske književnosti. . Uprava za politička pitanja Generalštaba. fraza i pojmova. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. D. Emanuel Grk..) 4115. 187-200. “Enciklopedija hrvatske umjetnosti 1. “Hrvatski biografski leksikon IV (E-Gm)”.. Boston. Biblioteka Savremenici. Novi Sad 1984. prepisivač i iluminator (XIV. Beograd 1999. 96-97. 4116. st) (38). Novi Sad 2000. Knowledge. 4119. Knowledge. Svetovi. Dimitrijević Branka..) 4111.. Zagreb 1995. “Bribir u srednjem vijeku. Dizdar Mak. 356-359. dopunjeno izdanje.. 3 promijenjeno izdanje”. (A-Nove)”. Viteške igre (84-85). 4118. Marginalije o jeziku i oko njega (pretisak iz Život XIX/11-12.. Oružje kroz vijekove (Izložba). Press centar Armije RBIH. 38. (* Gordić S. Ćošković Pejo. Oslobo enje 45/14240. Marginalije o jeziku i oko njega (pretisak iz Život XIX/11-12. “Senad Halilović. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Sarajevo 1991. Beograd 1984. slikar (2). Muzej hrvatskih arheoloških spomenika. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Biblioteka Bosanski krug.. 23-34. Srpski jezik. 4108. Deretić Jovan. Sarajevo 1998. Beograd 1999. 1988. Dizdar Mak. Delonga Vedrana. 688-693. 1417. Marginalije o jeziku i oko njega.02. Sarajevo 1989. Sarajevo 1970). Bilješke i rječnik manje poznatih riječi. LMS 433. Dvor (139-142).. Ćorić Božo. 189-190.. 415-423.. Dizdar Mak.-2000. 69-72. Biblioteka Ključanin. Emanuel Grk.. 4113. Sarajevo 1995. 7. Bosanski jezik”.

kolovoza 1995. 4124.. Čapljina. Dodig Radoslav. Humac 1996. 17-22. Sarajevo 1998.. “Bošnjačka književnost u književnoj kritici (Starija književnost)”.. kulture i sporta/športa. 4128. Mlade kod Veljaka – kontinuitet od antike.... Greda (Lj) 327. 4133. 9-13. Naša ognjišta XXIII/198.. Mostar . “Senad Halilović. 225-240. 4126. Oslobo enje 35/10746. obljetnice spomena Veljaka (1395. Dizdar Srebren.-1995. Dodig Radoslav. Vladom Pandžićem). Baština. IA MI BiH. 4132. 50-53. Neum. i 12.05. 4130. Humac 1995. Godina 44.). Dodig Radoslav.Zagreb 1996. Bosanski jezik”. 14. Drugo.. Regije 14-25. 4131. Dodig Radoslav. Greda . Putovanje Alberta Fortisa kroz Hercegovinu 1773. 4127. Krstionica iz močvare.srednjovjekovna nekropola u Crvenom Grmu. Marginalije o jeziku i oko njega (pretisak iz Život XIX/11-12. Kršni zavičaj 28. Hercegovina 4. Sarajevo 06. Tomislavgrad 1993. Dodig Radoslav. Razvoj i perspektive obrazovanja nastavnika u Bosni i Hercegovini. nauke. 4122. Dizdarević Hasko. Arheološki lokaliteti u Ljubuškom. Naša ognjišta XXIV/211. Hercegovina 3 (11). Dodig Radoslav.”. 73-80. 176-177. 5. 1978. Sarajevo 1998. Ziral-Naša djeca. Dizdar Mak.. Regija 25: Grude. 13. Zbornik Znanstvenog simpozija održanog u Ljubuškom 11. Tomislavgrad 1994. Stećci u Drinovoj Dragi u Veljacima (U čast 600. . Sarajevo 1988. Kršni zavičaj 29. ljudi i vrijeme. 143-148.. Drinova Draga (Lj) 323. Tom III. Ljubuški. Arheološka nalazišta. V + 215. 75-92 4123. Dodig Radoslav. AL BIH. Kalendar Napredak za 1996. Na temeljima hrama boga Jupitera (Muzej franjevačkog samostana na Humcu kod Ljubuškog). Dizdar Mak. 153-160. Dodig Radoslav. Sarajevo 1998. Mostar 1985. Hrvati se ne mogu odreći ćirilice (Razgovor s prof. dr. 4125. Mostar 1997.. Sarajevo 1987. 4129.. (Priredili: Enes Duraković i Fehim Nametak). “Ljubuški kraj. Dodig Radoslav.. Sarajevo 1995.. Sarajevo 1970). dopunjeno i izmijenjeno izdanje. Hercegovački spomenici kulture. Davne crkve u Gorici (Starokršćanska i starohrvatska crkva).. Knjiga 1. Dodig Radoslav.Kultura 375 4121. ZM. Federalno ministarstvo obrazovanja. Izdavačka kuća Alef. O starim bosanskim tekstovima. 4134. I knjiga.

Beograd 1995. Zbornik radova”. KI XV/59. Biblijska književnost u srednjovekovnoj Bosni (II). 4147. Dugandžić Ivan. 15. Tomislavgrad 2000... Biblioteka AZ.-2000. Naša ognjišta XXX/273. MANU. Dragić Marko. Dragojlović Dragoljub. 87-128. Istorija srednjovekovne bosanske književnosti (III). Dragojlović Dragoljub.. Tomislavgrad 1996. Dugandžić Ivan. 471-478. 41-51.376 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. KI XVI/61. Dragojlović Dragoljub. 4140. 75-80. Obavijesti HAD XXVIII/1. 4143. 4-13. Kolo VII/2. Skopje 1986.. Naša ognjišta XXVI/226. 4148. “Folklorni teatar u balkanskim i podunavskim zemljama. 339-346. 49-57. 4141. 39-46. Dragojlović Dragoljub. Istorija srednjovekovne bosanske književnosti (I). Obrednik krstjanina Radosava i staromakedonsko nasle e. Dodig Radoslav – Bošnjak Šime. Beograd 1983. 2427. 603-610. Istorija srpske književnosti u srednjovekovnoj bosanskoj državi. Dragojlović Dragoljub. 4146. 4149... 4138. 4135. 26. Beograd 1981. Zagreb 1996. Dragojlović Dragoljub. 4145. 213-258.. Franjevački samostan u Kraljevoj Sutjesci. Dragojlović Dragoljub. Zbornik na trudove posveteni na akademikot Mihailo Apostolski po povod 75 godišninata od životot. Zenica 1998. KI XVI/62. KI XIII/52. Beograd 1983. Beograd 1984.. Nekropola Biloševića u župi Rasno. Svetovi.. . Gračina kod Otrić-seoca (Metković) – pretpovijesni i srednjovjekovni lokalitet. Dudić N. Novi Sad 1997. SANU. 4137. Dragojlović Dragoljub. Posebna izdanja 21. 234. 4144. Balkanološki institut. Zagreb 1993. Duvnjak Stjepan.. Durić Rašid. Stara groblja i nadgrobni belezi u Srbiji.. Oteti stećak.. Bosanski izme u srpskoga i hrvatskoga jezika.. 4136. Beograd 1983.. KI XVI/63. Hrvatske predaje i legende o starim grobljima u Bosni i Hercegovini. Mostar 2000. Apokalipsa bosanskih krstjana i staroslovensko književno nasle e.. Crkvena književnost u srednjovekovnoj Bosni do sredine XIII veka. 4142. Vesti o pozorištu u srednjovekovnoj južnoslovenskoj književnosti. Beograd 1984. 4139. Znak Bosne IV/56. Motrišta 15.

Kace (BG) 51. “Istorija srpskog naroda. Vojislav... Srbac. Gradina (JablanicaKoturevi. Erceg Vlado – Franković Dragutin – Tošić uro.Kultura 377 4150. Vojislav. 11-15. 273-296. IRO Školska knjiga Zagreb. “Istorija srpskog naroda. 4154. Gradina (Bistrica. Krijesnica II/6.. Doba borbi za očuvanje i obnovu države (1371-1537)”.. Osnovne odlike razvoja pismenosti i školstva u srednjem vijeku. Beograd 1982. Zenica 1995. AL BIH. 4151. Beograd 1982. urić J. SKZ. 4158. OOUR Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Sarajevo. Zbornik 1. Gradina (Sovjak. urić J. urić J. 4153. 46-53. 343-370. Republički zavod za unapre ivanje vaspitanja i obrazovanja OOUR Izdavanje udžbenika i udžbeničke literature Titograd. Preokret u umetnosti Nemanjinog doba. Gradina (Trebovljani. Marijin grad (BG).. Beograd 1981. BG). Laktaši.. Prva knjiga.. 4159. BG). “Pedagoška enciklopedija. Regije 1-13. 535-545. Regija 3: Bosanska Gradiška. Beograd 1982. Varošanka (BG) 55. AD BiH. BG). Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Beograd. Doba borbi za očuvanje i obnovu države (1371-1537)”. Arheološka nalazišta. ZM. SKZ. 230-248.. Beograd 1981. 1989. urić J. BG). ur ević Milan. Beograd 1987. Baćin (BG). Gotičko slikarstvo u Vizantiji i kod Srba uoči turskog osvajanja. Gradina (Seferovci. Gradina (Turjak-Šmitrani. 225229 + 1 karta. 4155. Ranoslovenske gradine na području Bosanske Gradiške. Gornji Pogradci. “Arheološka problematika zapadne Bosne”. Poslednja umetnička žarišta. urića brdo (BG) 49. Beograd 1996. Berek (L) 47. Vojislav. 4156. ur ević Milan. Babića kula (BG). Vojislav. Tom II. ur ević Milan. Nadgrobni spomenici oblasti Rasa. Ražljevi (BG) 54. Duvnjak Stjepan. Lisičji brijeg-Cintor (BG) 52. “Istorija srpskog naroda. 4152. . Počeci umetnosti kod Srba. Sarajevo 1988. Prnjavor. 315. Vrbaška. BG). Erdeljan Jelena.. Druga knjiga. Zavod za izdavanje udžbenika Novi Sad. 146-148. urić J. Sarajevo 1983. Vojislav. AP 23. Gradina (Vakuf. SKZ. Vrijednosti i važnosti franjevačkog samostana u Kraljevoj Sutjesci. SKZ. Od najstarijih vremena do Maričke bitke (1371)”. Prva knjiga. Zograf 18. Crkvište (BG) 48. Bosanska Gradiška – srednjovekovni grad. Gradić (BG). Umetnost u Bosni izme u jadranskih gradova i Srbije. “Istorija srpskog naroda. 1“. 4157. Od najstarijih vremena do Maričke bitke (1371)”. Druga knjiga. Nagoni (BG). BG) 50. Palanka (BG) 53. BG). 4160.

Pod gradom (Okruglica. Tragovi u kamenu (Jedan majdan stećaka na Gatačkom polju star je najmanje petsto godina). Sarajevo-Stari Grad. T). obljetnici dolaska Židova u Bosnu) Encyclopedia moderna XIII/3 (39). Südostforschungen 50. vypusk 1-15 (A-lokač)”.. Erdman-Pandžić Elisabeth – Pandžić Basilius.. Fabijanić Radmila – Popić Marica.. . Pavlovac (Ilidža).378 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.. Crkvina (Ilijaš). Gradina (Dovlići-Šehovine. 4167. Mali Križ (Ilidža) 51. 4162. Zagreb 1989. Gradac (Bogetići. POF 30. V). Zagreb 1992. 141. Crkvice (T). Opšti leksikografski dio. Fekeža Lidija. Sarajevo 1980. P). Sarajevo 1989. 1997. Erdman-Pandžić Elisabeth. Erdeljan Jelena.-2000. Bosna i svijet. Vogošća. 434-435.. Juraj Dragišić (1445-1520) i Židovi (O 500.. Knowledge.. Bugojno 1990. Minijature. Crkvica (Ilidža). ‘SIN’ (Bosna-Hersek'de Bogomillere atfedilen. XIII-XVI. T) 41. “Vodič kroz zbirke Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine”. Gradina (Prača. AL BiH.. 4161. Nošnja (Kasni srednji vijek) (124-126). Praslavjanskij leksičeskij fond. Mostar 2000. Nauka. Fekeža Lidija. Esin Emel. Quellen und Beitrage zur kroatischer Kulturgeschichte 1. asillardan lahdler ile Anadoludaki XII-XIV yuzyillardan musahhas tasvirli turk mezar taslari arasinda bir mukayese. Ethnological department. 88. C) 44. Pocrkavlje (Ilijaš). 14. “Guide to through collections of the National Museum of Bosnia and Hercegovina”. 4171. Podlipa (V) 54. Stećci iz okoline Donjeg Vakufa. Fazlagić Nasuf. (* Kessler Wolfgang. Tom I. Regija 15: Ilijaš.. Crkvina (Umoljani. Dolovi. ZM. Oslobo enje 54/17496. Beograd 1999. Foch Slavische Philologie der Universität. Grobovi (Kasni srednji vijek) (88-89). Gradina (Šišići. ZM. N. 47-67. Eine Untersuchung zum Kampf für die jüdischen Büchler mit einem Nachdruck der ‘Defensio praestantissimi viri Joannis Reuchlin’ (1517) von Georgius benignus (Juraj Dragišić). 4163. 4169. 183-188. 4172. Mramorje (P) 52. P). Odjeljenje za etnologiju. 408-410. 4168. 49-71. 4165. Fabijanić Radmila – Popić Marica. Crkvina (Krst. (* Knežević Anto. München 1991. Sarajevo 19.02. Bamberg 1989. Gradac (Nahorevo. Most XXVI/124 (35).) 4164. Crkvište (P) 41-42. “Ètimologičeskij slovar’ slavjanskih jazykov. Otvetstvennyj redaktor člen-korrespondent AN SSSR: O. Sarajevo-Centar. T) 45. Gradac (H). Juraj Dragišić und Johannes Reuchlin. ZM. 107-138. Trubačev. Gradina (Prečani. 4170. Radovi Zavoda za slavensku filologiju 24. T).) 4166. Moskva 1974-1988. F. Sarajevo-Novi Grad. P) 44-45. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Z.. Sarajevo 1988. Sarajevo 1989. Nova obzorja 8 (Godišnjak za književnost i kulturu). Fazlagić Nasuf.

01. 18. Srednjovjekovna Bosna u tokovima evropske civilizacije. AL BIH. Fekeža Lidija.11. Sarajevo 1994.. godine. Sarajevo 1980. "Bosna i Hercegovina i svijet".. Sarajevo 1999. Dokazi bosanske samostalnosti (Na Visočkom polju nalaze se četiri značajna lokaliteta). Kulturna i društvena historija Bosne i Hercegovine (7 i 8 razred osnovne škole.. Oslobo enje 53/17087. BF V/8.. Orijentalni institut-Institut za istoriju. nauke. Fekeža Lidija.. 4186. Srednjovjekovne crkve u Bosni i Hercegovini. 4179. Srednjovjekovne crkve u Bosni i Hercegovini. 1996. 4183. Fahrudin Isaković. Sarajevo 1989. 4178. 83-98. Separat Hrvatske misli 11/12. Arheološka nalazišta.. 4181. Rezultati ranijih arheoloških istraživanja kasnoantičkih i srednjovjekovnih lokaliteta na području Sarajeva. 483-532. Pale.. Tom III. Stećak I/12. Sarajevo 1988. Filipović Muhamed. 4184. 9. marta 1993. . 39-45. 4185. Radovi sa znanstvenog simpozija Pola milenija Sarajeva. Dopunska nastava)”. Fekeža Lidija – Gavrilović Margit. Muris Spahić. Sarajevo 08. Selma Ferović. i 14/2000. 4175. 19. 4180.01. HM III/11-12. ZM. Sarajevo 1997. Regije 14-25. BiH. Institut za istoriju. “Prilozi historiji Sarajeva”. Fekeža Lidija..”. 12. Ilidža. Sarajevo 20.. Ferović Selma. 209-231. 219-233. Oslobo enje 53/17088. 1990. Sarajevo 1996. “Vrhbosna/Sarajevo kroz stoljeća. Fekeža Lidija – Gavrilović Margit. Sarajevo 1997. Srednjovjekovni arheološki spomenici Sarajeva i bliže okoline... Ministarstvo obrazovanja. Keramičke posude u grobovima ranoslavenskog perioda na teritoriji Bosne i Hercegovine..02. Muzička kultura. 19-34. 11. Fekeža Lidija. Oslobo enje 53/17390. 13/1999. Fekeža Lidija.. GZM (A) 42-43. Spomenici – svjetlo Bosne. Oslobo enje 47/14968. Fekeža Lidija. FBiH.Kultura 379 Novo Sarajevo. 4177. do 21. kulture i sporta. Sarajevo 1996. održanog 19. Fekeža Lidija. 4176. Sarajevo 05. Safet Nurković. Uvod u razvoj teorijske misli u Bosni i Hercegovini. “Uzeir Bavčić. Hadžići. 4173. Znanstveno tumačenje prošlosti. 4182. Fekeža Lidija. 257-295. Srednjovjekovni arheološki spomenici Sarajeva i bliže okoline. Trnovo. Sarajevo 2000. MH. 81-96. Slika iz života srednjeg vijeka (Izložba ‘Bribir u srednjem vijeku’). Sarajevo 09. Fekeža Lidija. 1996. Radio Sa IX/31. 1996.

215-217. Zagreb 1989. Logos... “Cvito Fisković.. Fisković Igor. Marulić XXI/4. VAHD 72-73.. 27-31. sadašnjosti i budućnosti 1". “Zbornik Župe dubrovačke”. Zagreb 1984.. 4195. 4196. SKK. 81. Split 1979. “Cvito Fisković. SKK. 4197... 102-183. 4189. 740-744. Split 1982. JLZ. 655. MGC. Split 1982. Fisković Cvito. 4201.. Zagreb 1988. SKK. Frangeš Ivo. Fisković Cvito. Fisković Igor. Logos. Dalmatinska graditeljska baštia. 263-277. Bogosalić Radivoj. 196. Logos. Povijest hrvatske književnosti. Fisković Cvito. dubrovački klesar. 4188. Monografije 15. 3-10. JLZ Miroslav Krleža. 156-157. Marulić XXI/6. 4194. Pogled na crkvene spomenike iz srednjeg vijeka u Konavlima. Geschichte der kroatischen Literatur. Fisković Igor... Kabes IV/31-32. Zagreb-Ljubljana 1987. “Hrvatski biografski leksikon I (ABi)”. “Cvito Fisković.) 4200. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. Filipović Muhamed. Osvit 1-4. . Posebna izdanja. 3-21 + 7 slika. SKK. (* Balentović Ivo. Eseji”. Frangeš Ivo. Naše urbanističko naslje e. 17-57.. “Franjevci na raskršću kultura i civilizacija (Blago franjevačkih samostana Bosne i Hercegovine“. Eseji”..380 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Böhlau Verlag. 4193. “Hrvatski biografski leksikon II (BjC)”. Fisković Cvito. Fisković Cvito. Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku. Stoljeća književnog i kulturnog djelovanja franjevaca u Bosni i Hercegovini. 211-218. Fisković Cvito. Split 1982. Eseji”. Zagreb 1988. Dalmatinski majstori XIII-XVI stoljeća u Srbiji.. Bonino da Milano. Srednjovjekovne čaše iz Orebića i Nevesinja. JLZ Miroslav Krleža. Zagreb 1983.. 745-746.. Eseji. XIV + 989. Stećci u Župi dubrovačkoj. "Konavle u prošlosti. Antun. 4187. Feljton: Bosna i Hercegovina (8): (8) (Kultura Bosne i Hercegovine). Dubrovnik 1985.. (* Prcela Frano. Zagreb 1989. Mostar 1998. CCP XXII/41. Logos. 4190. 4198. Nuk Hrvoje. 522-523. 58-77. Fisković Igor. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. Zagreb 1998.-2000. (A-J)”.. 244. Dubrovnik 1998. Zagreb 1988. Bosni i Hercegovini. 4191. Ivaštinović Jakov. 4192.) 4199. Split 1982. Mostar 1997. klesar. Köln-Weimar-Wien 1995. Marulić XXI/6.. Frangeš Ivo.

Gavran Ignacije. 4203. Stećci. 4210. 236-243. 4214. Gavran Dragan.. . 162-164. 435-440.. Gabričević K. Stećci govore svojim jezikom (Prilog proučavanju hrvatskog jezika na stećcima stolačkog kraja). Antička nekropola u Sinju. Kultura. 89-96. Knjiga 1.. 4207. Putevi i putokazi (Niz članaka o našoj prošlosti)”.. Sarajevo 1988. 4209. Kraljev dvor u Kraljevoj Sutjesci. Galić Stjepan. 10-11. HAZU. Prilog proučavanju prapovijesnih vjerovanja. Svezak I. Visoko 1983. Humski zbornik 4. Grobovi s krugom od kamena u Bosni i Hercegovini. 4205.. Split 1983. 4204. Fojnička misnica i kralj Matijaš. 10-11. Svjetlo riječi. Vrhbosanska visoka teološka škola. “Kršćanstvo srednjovjekovne Bosne". Visoko 1983.. “Vrela i sudbine narodnih tradicija”. 283-294. Svjetlo riječi I/3. Fučić Branko. Knjižnica Baština. Tuzla 1994.. “Hrvatska i Europa. Svjetlo riječi I/8. Zagreb 1997. 8. Krijesnica II/4. Zenica 1995. Svjetlo riječi II/10. Gavran Ignacije. Stećci. Hrvatski glasnik II/25.. Knjižnica Baština. 4212. Moderna vremena Zagreb.. Sarajevo 1986. JLZ Miroslav Krleža. 3-7. Sarajevo 1984. 15. Nakit. VAHD 76.. Zagreb 1978. Kraljevska crkva u Milima. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 2. umjetnost”. “Ignacije Gavran. Hrvatski glagoljski i ćirilski natpisi. SV 4. Gavran Ignacije. 179-181. Gavran Ignacije. Općina Stolac. 4206. Sarajevo 1991. Knjiga 1. “Stolac u povijesti i kulturi Hrvata”.. Gavran Ignacije. Grafocolor Zagreb.. 4208. Svjetlo riječi IV/37.Kultura 381 4202. Gavazzi Milovan.. 4213. “Ignacije Gavran.. Kraljev dvor u Kraljevoj Sutjesci. (K-Ren)”. Franković M. u Visokom. Zagreb 1987. Sarajevo 1988.. Sjevreni i južni put (Glagoljica i ćirilica). Hrvatske gusle. Fučić Branko. 417-421. 4215. znanost. Radovi simpozija povodom 9 stoljeća spominjanja bosanske biskupije (1089-1989). Putevi i putokazi (Niz članaka o našoj prošlosti)”. Gavran Ignacije. 10-11. Zagreb – Stolac 1999. Povijesni osvrt na ‘aktualnu’ jezičnu problematiku. Svjetlo riječi. Gagro Karmen. 4211.

14-15. Nadgrobnik nepoznatog velikaša (Stećak iz Donje Zgošće). Svjetlo riječi XIII/151. Gavran Ignacije. 4218. Knjiga 1.. . Knjižnica Baština. Gavran Ignacije. Svjetlo riječi XI/122.. Nepoznati svijet bosančice. Livno 1995. BF VI/9. Livno 1995. Sarajevo 1998. Putevi i putokazi II.. Gavran Ignacije. Knjižnica Baština. 182-185.. 4224. Knjiga 1. 12-13.. 12-13. 1445-1520). Gavran Ignacije. BF VI/9. Knjižnica Baština. 211-215.-2000.... 186-188.. 14-15.. Do veličine – u izbjeglištvu (Fra Juraj Dragišić. Svjetlo riječi XI/129. (* Karamatić Marko. 4225. “Ignacije Gavran. “Ignacije Gavran. Svjetlo riječi. “Ignacije Gavran. Gavran Ignacije. 4222. 14-15. Sarajevo 1990. Svjetlo riječi. Knjižnica Baština. Livno 1995. “Ignacije Gavran. Knjiga 6. Svjetlo riječi. 9-14. Gavran Ignacije. 4226. (* Karamatić Marko. Visoko 1998. (Niz članaka o našoj prošlosti)”. Putevi i putokazi (Niz članaka o našoj prošlosti)”. Bosanski franjevci i crkveno graditeljstvo. Putevi i putokazi (Niz članaka o našoj prošlosti)”. Livno 1995. 10-11. 340-341. Visoko 1998. Nadgrobnik nepoznatog velikaša (Stećak iz Donje Zgošće).382 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Sarajevo 1988.. u Visokom. Livno 1993. Putevi i putokazi II. 4221. 4223. Knjiga 7. 28. 340-341. Sarajevo 1997. Sarajevo 1998. Gavran Ignacije. 4216. Svjetlo riječi XV/175. “Ignacije Gavran.) 4228. 4220. Bosanski franjevci i graditeljstvo. Kratki vodiči kroz Franjevačku gimnaziju i njezin lapidarij. Knjižnica Baština. Svjetlo riječi VIII/87. Svjetlo riječi XIII/142. Svjetlo riječi. Gavran Ignacije. Kraljevska crkva u Milima. Lapidarij Franjevačke gimnazije Visoko. Knjiga 6. Bosanski vitezovi (Igre i natjecanja u našoj prošlosti).. Livno 1995. Vrijeme gradi vrijeme razgra uje (Katoličke crkve u Jajcu kroz stoljeća). Gavran Ignacije. 226-232. 4219. (Niz članaka o našoj prošlosti)”. 4217.. Svjetlo riječi. Sarajevo 1998. Gavran Ignacije. Gavran Ignacije. Gavran Ignacije. Gavran Ignacije. 28. Sarajevo 1988...) 4227. Putevi i putokazi III (Niz članaka o našoj prošlosti)”. Fojnička misnica i kralj Matijaš. Do veličine u izbjeglištvu (Fra Juraj Dragišić 1445-1520).

Gavrilović Margita. 1981. 93-122. 4237.. Sudbina jednog grba na kamenu (Nadgrobni spomenik knezu Petru Nikoliću u Vranjevu Selu kod Neuma). 154-156.02. AP 22. Glavaš Tihomir. Sarajevo 1999. 4241. Prilep 1978. Zenica. Rebrovac. Naš svijet XXIV/269. 4238. Svjetlo riječi. Me uputnica.”. 153-155. Me uputnica. Zenica.08. Naša riječ XXV/1468. Stećci – obilježje jednog vremena. Svjetlo riječi. GZM (A) 37. . Sarajevo 06.. 111-118.. Glavaš Tihomir. HM III/1112. Dvije predromaničke crkve iz okolice Sarajeva. 4235.. (Podlistak Kultura i umjetnost II/7).. 3.. Sarajevo 1998. 1986. Knjižnica Baština. Sarajevo 1998. Gavran Ignacije. “Vrhbosna/Sarajevo kroz stoljeća. 4239.. Gavran Ignacije. Rebrovac. Dvije predromaničke crkve iz okolice Sarajeva. Me uputnica. “Ignacije Gavran. Knjiga 7. Gavrilović Margita. (KUN VII/259). Zenica 27. Glavaš Tihomir. AP 21. Glamočanin Fidreta. 13/1999. Oslobo enje 43/13696. 4231. 141-153. Glavaš Tihomir. 270-275. Rebrovac. 4233. Putevi i putokazi III (Niz članaka o našoj prošlosti)”. 4234.Kultura 383 4229. 143-164. 113-120. Zenica – srednjovjekovna nekropola. Knjiga 7.. Svjetlo riječi XVIII/205. “Ignacije Gavran. srednjovjekovna nekropola. 4236. Glamočanin Fidreta. Sarajevo 1988. Gavran Ignacije. MH. Separat Hrvatske misli 11/12. Nepoznati svijet bosančice. 231-237. Ljepotica u zabiti (Samostanska crkva u Kraljevoj Sutjesci). GZM (A) 42-43 (1987-1988). Iskopavanje preromaničke crkve u Vrutcima kod vrela Bosne. Sarajevo 1988. Beograd 1979. 62-64. 4230. Beograd 1981. Knjižnica Baština. Sarajevo 1982. srednjovjekovna nekropola. vrijeme razgra uje (Katoličke crkve u Jajcu kroz stoljeća).. 1819. A contribution to the study of the Medieval town of Visoki. Sarajevo 2000... Balcanoslavica 7. Putevi i putokazi III (Niz članaka o našoj prošlosti)”. 4232.. Sarajevo 2000. Nekropola knezova Nikolića u Vranjevu Selu kod Neuma. i 14/2000. Glavaš Tihomir. Glamočanin Fidreta. Vrijeme gradi. 6. 4240.. Oružje kroz vijekove.

Mrkonjić Grad. Regije 1-13. Pošijak (HP) 78. Gradačac. Tom II. ZM.. 4244. Busovača. Regija 13: Travnik.-2000. Šekovići. Glavaš Tihomir. Prnjavor. Kamengrad. Crkvenjak (Ka). ZM. 4248. Orašje. Jajce. Arheološka nalazišta. Oru e (Kasni srednji vijek). Arheološka nalazišta. Tom III. 198. 4243. ZM. Arheološka nalazišta. Ljubanj (Ru) 100. 130). Sarajevo 1988. Tom II. Gornji Vakuf. Arheološka nalazišta. Crkvina (Ilidža). Ru) 96. Tom II. Sarajevo 1988. Bugojno 3 (B) 174. 41. Regija 5: Odžak. Regija 16: Olovo. AL BIH. Regija 15: Ilijaš. Crkvine (S) 68. 4253. Prijedor. AL BIH. Bare (S) 67. Glavaš Tihomir.384 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Laktaši. Glavaš Tihomir. Glavaš Tihomir. Tom III. Arheološka nalazišta. Regija 12: Šipovo. Tom III. Kreševo. 54. Glavaš Tihomir. Regija 17: Rogatica. Jelovac (BD) 37.. Kamenja (BŠ) 78. AL BIH. 4242. Zenica. Stari grad (Prikovrh) (BD) 38. Glavaš Tihomir. Opšti leksikografski dio. 4252. AL BIH. Sarajevo 1988. Klisa (Z) 201. AL BIH. . ZM. Donji Mujdžići 3 (Š) 176. ZM. Han Pijesak. Polom (MG). 4250. Bugojno. ZM. Žepče. Jerinin grad (Š) 72. Slatina (L). Vitez. Arhitektura (Kasni srednji vijek) (58). AL BIH. Regije 1-13. Donji Vakuf. Maglaj. Pale. AL BIH. Selište-Selište Prkića (Z) 204. Regije 1-13. Arheološka nalazišta. Glavaš Tihomir. Vareš. Regija 10: Sanski Most. 4249. Regije 14-25. Bratunac. Fojnica. 4251. Regije 14-25. Regije 113. Sarajevo 1988. 4247. Sarajevo-Stari Grad. Hadžići. Visoko. AL BIH. Sarajevo 1988. 4246. Regija 2: Bosanski Novi. Sarajevo-Centar. Arheološka nalazišta. ZM. Tom II. Tom II. Ru) 98. Sarajevo-Novi Grad. Sarajevo 1988.. Kladanj. Tom II. Tešanj. K) 149. Regije 1-13. ZM. Glavaš Tihomir. Novo Sarajevo. AL BiH. Sarajevo 1988. Arheološka nalazišta. Regija 8: Teslić. Breza. Dubica (BD) 35. Glavaš Tihomir. Kiseljak. Sarajevo 1988. Regije 14-25. Arheološka nalazišta. ZM. Zavidovići. Tom II. Lokve (K) 148. Glavaš Tihomir. Oružje (Kasni srednji vijek) (132-133). ZM. 4245. Bosanska Dubica. Sarajevo 1988. Regije 1-13. Gradina (Zagra e. Pucarevo. Gradac (Lijepi grad. Goleš (T). Sarajevo 1988. ZM. Gradac (Z) 117. Ključ. Vlasenica. Crkvina (M) 76. Pismenost (Kasni srednji vijek) (138). Glavaš Tihomir. Srebrenica. Kupres. Vogošća. Rudo. Trnovo. Ru) 97. Glavaš Tihomir. Perić-Grad (K). Regija 14: Kakanj. Prizren (Prizrenac. Konačev do 1 (S). Modriča. (SM) 147. AL BIH. AL BIH. Ilidža. Gradić (M) 118. Srbac. 16. Arheološka nalazišta. Sarajevo 1988. Gradina (Dolovi. Tom I. Regija 3: Bosanska Gradiška. Bosanski Šamac. Regije 1-13.

Sarajevo 1988. Regija 20: Bileća. Glavaš Tihomir. Bistrički grad (L) 235. 4256. Regije 14-25. Crkvina (Dubrave. Tom III. Bamernice (K) 208. Duge (K) 211. Tom III. IA MI BiH 25. Ljubuški. ZM. Regija 21: Prozor. Tom III. Arheološka nalazišta. Livno. Medvjedgrad (G) 246. Komadinov do (K). Sarajevo 1989. Sarajevo 1988. Grad (Obalj. Crkvina (Potkraj. Prozor (P). G). Val (N) 153. Vrba 1 (G) 250.. Glavaš Tihomir. Sarajevo 1988. Regija 25: Grude. Godište 39. Regije 14-25. Tom III. Ljubinje. Hrast (K) 216. Gornji Turani (T) 176. Glavaš Tihomir. G) 236. Stari grad (G) 249. Regije 14-25. Kostajnica (K) 218. Stolac. Iz zemlje niče povijest. Novkovića klanac (N) 332. Gradina (Jeleč. Zelenice (K) 226. Arheološka nalazišta. Arheološka nalazišta. Regija 19: Nevesinje. 4254. Tom III. Vranjska 1 (B) 196. Sarajevo 1988. AL BIH. Regije 14-25. Čitluk. Orlac (G) 247. Goražde. ZM. Svjetlo riječi XII/135. ZM. Regija 24: Lištica. ZM. Glamoč 2 (G) 237-238. 55-65. Ribići 2 (K) 223. Groblje (K). Tom III. . Topalov greb (J) 224. 4263. Gradina (Bunovi. 14. F) 123. 4257. AL BIH. Tom III. 4260. Tom III. K). Regije 14-25. F) 122. Trebinje. Čapljina. Regije 14-25. Osam vijekova povelje Kulina bana. Dobrić (L) 293. Konjic. Arheološka nalazišta. Crkve u Bosni i Hercegovini od IX do XIII stoljeća (arheološko-topografski pregled). Kalinovik. Igrišće (K). ZM. Grad (Ljusići. Bubaluša (K) 209. Foča. 4255. Grad (N) 144-145. AL BIH. Glavaš Tihomir. Glavaš Tihomir. Rasov greb (K) 222. ZM. 4259. AL BIH. Glavaš Tihomir. Crkvina (Dolac-Prisoje. Crkvina (Radoslalije. ZM. Sarajevo 1990. AL BIH. Regija 22: Glamoč. AL BIH. Vratar (Sutiska. Moševići (N) 331. Glavaš Tihomir. AL BIH. G) 237. Ciberina njiva (M) 291. 127-129. K). 4258.. Glavaš Tihomir. Hrvatski narodni godišnjak 1991. 4262. Gacko. Goričko polje (K) 212. Crkvina (T) 171. Arheološka nalazišta. Livno 1994. Stjepangrad (K) 130. Regije 14-25. Bovani (K). Regije 14-25. Jančar (K) 217.Kultura 385 Sokolac. 4261.. Sarajevo 1988. Neum. Glavaš Tihomir. Sarajevo 1988. Slivlja (G) 152. Jablanica. Klobuk (T) 183. ZM. Višegrad. Arheološka nalazišta. Regija 18: Čajniče. AL BIH. G). F) 131-132. Glavaš Tihomir. Arheološka nalazišta. Sarajevo 1988. Rajan (G) 248. Mostar. Arheološka nalazišta. Sarajevo 1988.

Mostar 1999. Regije 14-25.. 4273. Bjelaj (Bilaj. Jezička adaptacija grčkih ličnih imena u bosanskim evan eljima (XIV-XV vijek). Sarajevo 1981. 4270. biljezi). Bosansko Grahovo. Sarajevo 1988.. 4276. AL BIH. ZM. Arheološka nalazišta. Motrišta 12. 266. 171. Gradina (Grad.. Grad-Čovka (BP) 161.. 4268. 147. Sarajevo 1988. Gošić Nevenka. Visuć-Grad (Š) 166. Regije 14-25. Regija 11: Bosanski Petrovac. Regije 14-25. 4264. Ive (dosadašnji rezultati istraživanja ostataka prvog franjevačkog samostana u Livnu)... Glavaš Tihomir.. 27-33. AL BIH. Goluža Božo. Arheološko nalazište Mokro kod Širokog Brijega. 4274. . 16. Tom III. Glavaš Tihomir – Zelenika An elko.-2000. 4266. Odjek XXXIV/18. Ljubinje. BP) 159. 60-62. Regije 1-13. Glavaš Tihomir – Miletić Nada.. Tom III. Bosansko rukopisno evan elje Sofijske narodne biblioteke ‘Kiril i Metodij’. 4272. Stećci (mramorje.386 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Gradac (BG). Arheološko nalazište Šamatorje u Gorici. Ivana Krstitelja u Livnu. Mostar 2000. Gošić Nevenka. Regija 20: Bileća.. 332-345. 67-70. 4271. Arheološka nalazišta. 4267. Crkvina (BP) 160. Odjeljenje društvenih nauka 21. 4275. ZM. Sarajevo 1994. Glavaš Tihomir. Vir-Glavica. Gošić Nevenka. Gacko. "Livanjski kraj u povijesti. 4265. AL BIH. Arheološka nalazišta. Otkrivanje sv. Ključ (G). najstariji franjevački samostan u Bosni i Hercegovini. 22-27. Split-Livno 1994. Motrišta 7. Stolac. Muzej hrvatskih arheoloških spemenika Split-Općinsko hrvatsko vijeće obrane Livno. Godina 43. Tom II. Posušje. Srednjovjekovne crkve u Jajcu. Sarajevo 1988. Sarajevo 1979. Glavaš Tihomir. Motrišta 18. Zbornik radova". Mostar 1998. Glavaš Tihomir – Oreč Petar. Značajan projekt (Jugoslovenski doprinos izučavanju i obradi leksike općeslovenskog književnog (crkvenoslovenskog) jezika. Glavaš Tihomir – Raunig Branka. Hrvatski narodni kalendar 1995. Radovi ANU BiH 70. Titov Drvar. 68-73. Trebinje. Mostar 1998. 105-111. Regija 19: Nevesinje. Regija 23: Duvno. Književni jezik VIII/4.. P). 4269. ZM. Rmanj (TD) 165. Tom III. ZM. Motrišta 8. AL BIH. Samostan Sv. Sarajevo 1981. Glavaš Tihomir. 231-242. Sarajevo 1988.. Glavaš Tihomir. Arheološka nalazišta. Crkvina ružica (B)..

NS 18-19. Graljuk Boris. 4280. ZM. Arheološka nalazišta. ZM. Arheološka nalazišta. Kupres. Jajce. Ljubljana 1986. Regija 9: Banja Luka. Grad Vitanj (S) 96. Bugojno. Sarajevo 1988. 137-138. Kasnoantičko naselje. 4290. 4281.. Laktaši. Graljuk Boris. Graljuk Boris. Regije 1-13. Sarajevo 1988. Bugojno. Gornji Vakuf. Skender Vakuf. Bronzani Majdan (BL). AL BIH. Tom II. Regije 14-25. Bosnian Paradigm. Regija 12: Šipovo. Srbac.. Derventa (D). Regije 1-13. AL BIH. Ljubljana 1987. Beograd 1985. Zagreb 2000. Uzur-Glavica (K). ZM. Sarajevo 1988. 1982. Me unarodni forum “Bosna”. Dragišićev povratak u Dubrovnik. Derventa. Dokanova glavica (K) 176. Oslobo enje 39/12094. Doboj. Da li je Grigorovič-Giljferdingovo evan elje aprakos?. Regija 3: Bosanska Gradiška. 4287. Regije 1-13. Vučaj grad (Crkveni grad. Tom II. Arheološka nalazišta. Donji Vakuf. Sarajevo 1998. 128. Krčevine-Nadlugovi (P) 51. AP 26 (1985). AP 27 (1986). 26. Gradina (L) 50.. Banja Luka – Kastel. Pećine (BL). AL BIH. 4278. (KUN) 1. Zmajevac (Č) 133. Debeljača (K) 175. Čelinac. BL). International Conference. Kastel (BL) 130. ZM. srednjovekovna i novovekovna utvrda. 4282. Tom II. Graljuk Boris. Tom II.Kultura 387 4277. Govedarica Blagoje – Miletić Nada. . AL BIH. Kotor Varoš. Regija 17: Rogatica. BL) 132. Tom III. Govedarica Blagoje. Gornji Vakuf. Sarajevo 1988.. 186. Girski grad (S) 95. Zidine/Krupa na Vrbasu. AL BIH. Arheološka nalazišta. 5354. Matica L/7.02. Zagreb 1997. Dubočac (D). 4283. Graljuk Boris. Arheološka nalazišta. Regija 4: Bosanski Brod. 63 4288. 4286. Temeljne knjige o Bosni. 251-272. Kupres. Regije 1-13.. Gović Tamara.. Donji Vakuf. 4284. Rudo. Tavnjak (Crkvenište. Rezultati (pokusnih) arheoloških iskopavanja na srednjovjekovnom lokalitetu "Zidine" u Krupi na Vrbasu. Govedarica Blagoje. Višegrad. AL BIH. Strljanica (K) 185-186. Sarajevo 1989. 4279. 4289. “Knjiga sažetaka”. Sokolac. Grahovac Gavrilo. Graljuk Boris. Franjevačka grebanska kustodija bosanske vikarije. 155-157. Kovači vremena. Regije 1-13. Naučni sastanak slavista u Vukove dane XIV/1. Hrvatski iseljenički zbornik 1998. Sarajevo 27. Gradina (S) 98. Regija 12: Šipovo. Sarajevo 1988.. Tom II. Sarajevo 1988. Gotovac Slavko.. Gošić Nevenka. 99-108.. ZM. Jajce. ZM. Arheološka nalazišta.. Prnjavor. Graljuk Boris. 117-122. Pustopolje (K) 184. Greben-grad (BL). 4285.

“Gramatika bosanskog jezika za srednje škole. decembar 1992.” Zbornik referata sa Osnivačke skupštine Matice Bošnjaka. 4293. Neke naznake o knjizi u prošlosti stare pravoslavne crkve u Sarajevu. Sarajevo 1991. Bosanski jezik. Hadžiosmanović Lamija.. Sarajevo 1991. Zagreb 1992. 4295. Grković-Mejdžor Jasminka. Drugo izdanje. “Guide to through collections of the National Museum of Bosnia and Hercegovina”.. BiH kulturno-informativni centar. Novi Pazar 1993. Matica Bošnjaka. Halilović Senahid. Zbornik radova sa Okruglog stola Istorijskog instituta.01. “Ševko Kadrić. 4301. Sarajevo 1999. 4296. (Reprint izdanja iz 1890)”. Helsinborg 2000. 1992. Bošnjaštvo na vjetrometini”.. Knjiga 1”. 28-29. Imena. Radio Sa XXIV/70. München – Barcelona 1978. 4298. 24-25. Nikčević V. Sarajevo 09. Zürich 1994. “Guide to collections of the Regional Museum of Bosnia and Hercegovina”. Sarajevo 1984.. Dio I. Bosanska riječ. 259.. Knowledge. “Srednjovjekovna istorija Crne Gore kao polje istraživanja”.. 254-255. 27-44. Podgorica 1999. Bošnjačka književnost u 100 knjiga. 4303. . Bibliotekarstvo 30. Korenić Bojan. Granić Ante. Nauka o glasovima i oblicima. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Halilović Senahid. Sandžak II/20. Uticaj civilizacijskih i jezičkih dodira na govornu raslojenost (na primjeru jugoistočne Hercegovine i južne Dalmacije). Wuppertal 1994.388 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Izdavačko preduzeće Preporod.. 4294. 75-78. Biblioteka Bosanski krug.. Knjiga 3. bošnjaštvo i bosanski jezik. Beograd 1999. Bosanski jezik mit i stvarenost. Istorijski institut RCG. 80-81. Grozdanić Sulejman. “Bošnjačka epigrafika (Priredio Sulejman Grozdanić). Bošnjačka epigrafika.. Halilović Senahid. “Bosna. Bosanski jezik – mit ili stvarnost?. Sarajevo 1994. 4300.. Sarajevo 1989. 116. Sarajevo 1984. 23-47. O bosanskom jeziku.. 125. 4292.. Grafija hrvatske lapidarne ćirilice.-2000. ZM. 135.. Grković Milica. BZK. Grubišić Vinko. ZM.. O ispitivanju srednjovekovnog pisanog nasle a Crne Gore. 185189.. (* Pranjković Ivo. i II. 4291. “Ratni kongres bosanskomuslimanskih intelektualaca 22. 4299. Granić Ante.”.) 4302. Oslobo enje 48/15644. 4297. 9.. 5-36. Behar I/1. Biblioteka Ključanin. 533-554.. VKBI.

. Sarajevo 1995. Institut za jezik u Sarajevu. 4313. Sarajevo 1998. 626. Zograf 9. Nalazi srednjovekovnog stakla u Polimlju. 34. Pogledi 5... Didaktički putokazi V/16. O imenu jezika. 4307. 18. 6. Han Verena.) 4311. Halilović Senahid. Tuzla 1997. Prijepolje 1981. Divan IV/42-43. Figuralni inicijali u Radosavljevoj apokalipsi. Zenica 1998. Didaktički putokazi V/16.. Vojna biblioteka 15. Zenica 1998.. 9. Han Verena. 4305. Znak Bosne IV/5-6. 2. Tribina 28. Halilović Asim. 4306. 286. Sarajevo 1996. Zagreb 06. JLZ Miroslav Krleža. Sarajevo 1996.. 59-60.. Beograd 1982-1983. Balcanica 13-14. Slikari iz Dalmacije oslikavaju gotičko i renesansno staklo u Muranu. Didaktički putokazi V/16. 4314.. (* Lolić Amra.. Jahić Dževad. . Zenica 1999...) 4310.. Arnaut Muhamed. (* Valjevac Naila. Zenica 1999. O bosanskome jeziku juče i danas. 50-53. 4315. Palić Ismail. Halilović Senahid. 341-352 + 2 slike. 7.. Ljiljan V/187. Pravopis bosanskog jezika. Istina o BiH I/3.. Sarajevo 1996. Neke karakteristike srednjovekovnog stakla na Balkanu (XII-XV vek). Drugo. 94-95. Daničićevo jevan elje ili Drugo beogradsko jevan elje (292).. 16-17. Džanko Muhidin. Karahasan Dževad. SSDSV 8 (1980). 45-62 + 1 stranica slika. Didaktički putokazi V/16. KDB Preporod. Mostar 1997. Halilović Senahid. Didaktički putokazi V/16. Zagreb 1984. Bošnjaci imaju svoj bosanski jezik (Bosanski jezik jučer i sutra). Harisijadis Mara.. Beograd 1978. Večernji list. 61-75. Aleksandrida (6-7). Harisijadis Mara. Beograd 1980. Han Verena.. Zenica 1999. Halilović Senahid. (* Šator Muhamed. 7. 4309.. Halilović Senahid. Sarajevo 1994.. 30. 4308. VKBI. Zenica 1999. 4316. Armija RBIH. 173-184. Ništović Hazema. 84-87.. Baština. Zenica 1999. .. 9-10. 33. Uprava za politička pitanja Generalštaba.. Balcanica 11. Dodig Radoslav. Halilović Senahid. Sandžak III/50..10. “Bosanski jezik”... (A-J)”.. Govorni tipovi u me uriječju Neretve i Rijeke dubrovačke. Pogledi 5. Kabes III/23-24. 88-89..Kultura 389 4304. 7. Bosanskohercegovački dijalektološki zbornik 7. Novi Pazar 1994. O imenu jezika. Sarajevo 1995. Alispahić Nijaz. Bosanski jezik. Halilović Senahid. Travnik 1996. Press centar. Didaktički putokazi IV/13. Sarajevo 1994. dopunjeno i izmijenjeno izdanje. Sarajevo 1996. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. 7.) 4312. dopunjeno izdanje. Tuzla 1997. Ljiljan V/188. 11. Bosanski jezik. 36. 1996. Šator Muhamed.. Istina o BiH I/4. Halilović Senahid..

Povijest hrvatske književnosti 2. Hercigonja Eduard. Slobodna Dalmacija. Beograd 1988. 7-27. Polska. Hofmen-Planka Agnieszka. Svezak I. “Ibidem – Prilog Odjeka I/3. (* Kessler Wolfgang.11. Südostforschungen 44. 2000.. 923.. Hercigonja Eduard.. Hercigonja Eduard.. MH. 4324. Poljički spomenici i neka pitanja podrijetla i razvitka glagoljskog pisma. 449. 4327. Nad iskonom hrvatske knjige. Glas SANU 354. (* Kvapil M. 280. (Forum) 1. Glagoljaštvo i glagolizam. Split 22. Krakow. 4321. Kršni zavičaj 18. Sarajevo 1989.) 4323. 6-7. . Motrišta 13. Slova velikago Kulina bana. Neugašeni sjaj hrvatske baštine (Blago franjevačkih samostana Bosne i Hercegovine). Mostar 1999. Slova velikago Kulina bana.. Marulić XV/1. 2. 4325. 428. Ivan. Slavia 18. Hercigonja Eduard.) 4330. München 1985. Tropismena i trojezična kultura hrvatskog srednjovjekovlja. Liber-Mladost. Mala knjižnica 8. Hercegovina 1988. 377-378. 78-83. Odjek XLII/15-16. Heres Tomislav. Biblioteka znanstvenih radova. SNL. izdanje. umjetnost”. 49-57.. 4317. Horvat Josip. Sarajevo 1989. 91-135 + 57 slika. I. Zagreb 1976. 4328. 398-399. München 1981. 1979. Iluminacija rukopisa bosanskog porekla u srednjem veku. Kultura. Globus. Glagoljica i bosančica. Zagreb 1997. 34-39. Südostforschungen 40. Heres Tomislav. Kršni zavičaj 21. 1994. Zagreb 1982. Autohtonost hrvatskoj jezika u BiH. “Povelje bana Kulina – me aš bosanske historije i kulture”.. Poljica I/4. 4329. I kolo. Hercegovina 1985.390 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.. Horvatić Dubravko.. HAZU. Zagreb 1980. (* Kessler Wolfgang. Socjolingwistyczne aspekty wspólczesnego jëzika bosnieckiego.. (‘Povelje bana Kulina – me aš bosanske historije i kulture’)”.. Heres Tomislav. (* Bošković J. 509. 4326. Kultura Hrvata kroz 1000 godina. Odjek XLII/24. 4322. Pokušaj razjašnjenja velike zagonetke o postanku glagoljice.. Hercigonja Eduard. Harisijadis Mara. Srednjovjekovna književnost. Heres Tomislav. Hercigonja Eduard. “Hrvatska i Europa. Rasprave o hrvatskoglagoljskom srednjovjekovlju.) 4320. 15-16.. Gota 1979. znanost.) 4319.. Zagreb 1994.. 17-18. 4318.-2000. Odeljenje istorijskih nauka 6.. Zagreb 1983..

4338. Višnjici i Gromiljaku kod Kiseljaka.Kultura 391 4331. Sarajevo 1998. 4332. Hrvatska obzorja VI/1. HAZU-AGM. 141-146. GZM (A) 47 (1992-1995). Zagreb 1980. Autohtoni hrvatski jezik u BiH spram srpskomu i bosanskomu novogovoru. 4342. Jurković Ivan.. Kultura.. znanost i umjetnost Svezak I. Split 1998.. 4333. 54-55. Horvatić Dubravko. HM II/9. (Books. Zagreb 2000. 141-143. Imamović Enver. Zagreb 1989. Humac 2000. . Mostar 1996. 254-258. Imamović Enver. Srednji vijek (VII-XII stoljeće) rano doba hrvatske kulture. “Franjevci na raskršću kultura i civilizacija (Blago franjevačkih samostana Bosne i Hercegovine“. Hunski Vjekoslava. maja 1994. Udruženje Bošnjaka porijeklom iz Sandžaka. Zaštita Radimlje (Dani europske kulture u Stocu). “Hrvatska i Europa. 61-92. izdanje. Kršni zavičaj 33. Zbornik 17. Sarajevo 24. “Hrvatska i Europa. 21-23. 885.03. Hunski Slavica.. “Blago franjevačkih samostana Bosne i Hercegovine”. Hunski Vjekoslava. 651. Stijena u Podastinju. 133-139. 185-186.) 4334. Mostar 1999. Rezultat tridesetogodišnjih istraživanja (Stalna postavka Zemaljskog muzeja ‘Bosna i Hercegovina u srednjem vijeku’).”. 2. Zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog naslje a Bosne i Hercegovine.. Hunski Vjekoslava. “Istočna Bosna i Sandžak (Znanstveni skup). 5456. Knjižno blago franjevačkih samostana u Bosni i Hercegovini. 1979. 4340. 4341. Imamović Enver. Kultura. Osvit 2-3. MGC. Zagreb 1997. Biblioteka u Kraljevoj Sutjesci. JLZ.. (Uredio Eduard Hercigonja)”. Sarajevo 1996. znanost i umjetnost Svezak II.. 125-127. 4336. 235-236. 4335. (* Marasović Tomislav. (Uredio Ivan Supičić)”. EJ 1. HAZU-ŠK. AP 28 (1987). Rezultati probnih iskopavanja u Podastinju. Stećci – grobovi naših predaka. Sarajevo 1996.) 4339. 4343. Ilić Žarko. Bosanski jezik u prošlosti i sadašnjosti. (Izložbeni katalog). 183-184. 23. 624. Sarajevo 1988. Ljubljana 1989. 15. 4337. Knjižno blago. Oslobo enje 39/11065. Hrnjević Alma. Kabes II/12.. Knjižni fondovi bosanskih franjevaca temelji njihove pastoralne i kulturne misije.... Srednji vijek i renesansa (XIII-XVI stoljeće)... Zagreb 1999... Idrizović Muris.

Isaković Alija. 24. (5) (Grad u tragovima). Oslobo enje 54/17603.-2000. 26. Sarajevo 06. (4) (Raskoš umjetničke dekoracije). 391. 63-71. Četvrto. Obho aš Safeta. Rječnik bosanskog jezika (Karakteristična leksika). Sarajevo.) (* Halilović Senahid. 23...06..06. 1997.. Wuppertal 1993.06. (8) (Zbrisan sa zemlje). Oslobo enje 54/17608. Zagreb 1993. Zbornik radova ITF 4. Bosanski jezik. Simboli Sarajeva (Život u zajedničkom gradu). 1997. Zagreb 1992. d. Svjetlost. 4349. Sarajevo 01. 26. 16.06. The Bosnian language. 497. Heft A. Isaković Alija.392 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 107-132. (7) (Tajne bobovačkih riznica). Imamović Enver.. 21. Hadžiefendić R. 4353. IP Svjetlost d. 12-13. Bosnia and the Bosnian Muslims 3. Behar I/3. 4351. 1997. Behar II/7. 1997.. 5 plus 17. Gornji Milanovac-Udruženje izdavača i knjižara Jugoslavije. izdanje.06. 4350. Oslobo enje 54/17601. Sarajevo 2000. Ljiljan II/17.06... Imamović Enver. Sarajevo 1994. (6) (Izdajom pao). Sarajevo-Ljubljana 1993... 4345. 21. (3) (Na kasnoantičkim temeljima). Oslobo enje 54/17606. Oslobo enje 54/17607. Sarajevo 1995. 1997. Višnjica and Gromiljak near Kiseljak. 21.. Slobodna Bosna III/46. Leksikografska izdanja. Wissenschaftliche Mitteilungen.). JLZ. 763-766.) 4352.06. (2) (Nevidljiv i neosvojiv grad).. The results of the trial excavations at Podastinje.. Feljton: Bobovac – prijestonica srednjovjekovne Bosne (1-8): (1) (Jak politički i upravni centar). Band VII. (2. Isaković Alija. 12. Sarajevo 11. “Istorija srpske kulture”. Sarajevo 1992. izdanje. Oslobo enje 54/17605.. 2. Bambi. 4344. Archäologie. EJ 1. Sarajevo 05. Sarajevo 08. Likovna umjetnost).. Sarajevo 04. 4348. 23. 3335. 4354. 1997. Sarajevo 10.06. Beograd. Sarajevo 1991. Imamović Enver. Oslobo enje 54/17602. 497.. 1997. Zagreb 1980. 1997. 1997. Dječje novine. Rječnik karakteristične leksike u bosanskom jeziku. Sarajevo 1994. 4346. dopunjeno i ispravljeno izdanje. (* Tabak Remzija. Isaković Alija.. Bosna nije imala više od 60 hiljada maraka da bi na aukciji otkupila zlatnik svoga kralja Tvrtka!..06.. Oslobo enje 54/17604.. . Isaković Alija. Sarajevo-Ljubljana 1993. Imamović Enver.. Sarajevo 07. Gornji Milanovac-Beograd 1994.. 4347. Bizantsko-južnoslavenski (Vizantijsko-južnoslovenski) odnosi (Bizantska umjetnost i južni Slaveni. 21. Kinderbucherlag. Sarajevo 09. 24-25.. Ljiljan II/44. Ivančević Radovan. Rječnik karakteristične leksike u bosanskom jeziku. 27. 403. Sarajevo 2000.

. BIGZ-Jedinstvo. “Istorija srpskog naroda. Sarajevo 06. Trajno prisuće duhovnosti (Franjevci u književnosti i pismenosti Bosne). 4363. Nove knjige domaćih pisaca. Književni i narodni jezik kod Srba. Oslobo enje 41/12979. B. SKZ.. N. 4361.. Ivanković Željko. 2. 4365. 7. 97-98. 4364. 617-640. Beograd 1990. Vid u Vidu kod Metkovića. “Pavle Ivić. Razvoj književnog jezika na srpskohrvatskom jezičkom području. O jeziku nekadašnjem i sadašnjem. SKZ. BIGZ-Jedinstvo. Ivanković Željko.. Srpski narod i njegov jezik. V. 4357. Doba borbi za očuvanje i obnovu države (1371-1537)”. 393-403. SKZ. EJ 6. Zagreb 1990. Ivić Pavle. Ivić Pavle. Ivić Pavle.07. Hrvatski glasnik V/62. izdanje. (Izložbeni katalog)..Kultura 393 4355. 335. J. JLZ. Vareški stećci. J.. Slobodna BiH II/419. Od najstarijih vremena do Maričke bitke (1371)”. 4359.. – D. Ivoš Jelena. Beograd 1981. Split 1998. Tuzla 1997. Bobovac II/13. Sarajevo 1984. Ivić Pavle. 87-140. 519-534.. 50-67.. Dani europske kulturnopovijesne baštine (Humac/Mostar/Kreševo). Jezik i njegov razvoj do druge polovine XII veka... “Istorija srpskog naroda.. Druga knjiga. Split-Mostar 1999. Beograd 1982. (KUN VI/165).08. VAHD 87-89 (1994-1996). 1984. Istorija jezika. Beograd 1986. Sarajevo 1988. Jahić Dževad. 4367.. Beograd 1981. 2. izdanje. O jeziku nekadašnjem i sadašnjem”. 125-160. 4358. 334. Tekstil. (KUN 10/42(500). Jahić Dževad. Od najstarijih vremena do Maričke bitke (1371)”. 4368. Ivčević Sanja. Nove knjige domaćih pisaca. Ivić Pavle. . Zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog naslje a Bosne i Hercegovine.. Jezik u nemanjićkoj epohi. 4362. 20.. Metalni i koštani inventar s lokaliteta sv. Model praslovenske postojbine. Ivić Pavle. 1991.. Sarajevo 08. Ivić Pavle. Prva knjiga. Oslobo enje 48/15461. 193-208. 4360. 4369. 18. Dijalekt i me uetnički (me unacionalni) odnosi – na primjeru leksičko-semantičkih izoglosa u narodnoj materijalnoj kulturi istočnobosanskih Muslimana i Srba.. SKZ. 11. “Blago franjevačkih samostana Bosne i Hercegovine”. Stećci na području sjeveroistočne Bosne. 10. 4356. “Istorija srpskog naroda. Prva knjiga. Sveske II/5-6. Vareš 1996. Beograd 1990. 4366.

273-297. Ljiljan VI/256.. Halilović Senahid. Biblioteka Linguos. Novi muallim I/1. 43-59. Ljiljan VI/258. Vojna biblioteka 15. Bošnjački narod i njegov jezik. Behar I/4-6. Školski rječnik bosanskog jezika. Uloga ‘bosanskog jezika’ u procesima srpskohrvatske standardizacije. nacionalizam (Ogledi o jeziku u nacionalnom i društvenom kontekstu).. Sarajevo 1985. Biblioteka Linguos. O narodnom i književnom jeziku bosanskih Muslimana (kratak sintetski pregled). 4373. Taljić Isnam. 6-7. Kasumović Ahmet. nacija... Jezik bogomila. . Didaktički putokazi V/17. Zenica 1999. Knjiga III. Jahić Dževad.12. 4371. Tuzla 2000.). 275. 245-255. (* Korenić Bojan.. O narodnom književnom jeziku bosanskih Muslimana (kratak sintetski pregled). 11. Didaktički putokazi V/17. Tretiranje jezika u vezi sa nacionalnim konstituisanjem Muslimana (U povodu pojave knjiga o muslimanskoj genezi i identitetu). Jahić Dževad. 4377. Jahić Dževad. 2. NIŠRO “Oslobo enje”. Jahić Dževad. 357-377. Jahić Dževad.. Press centar Armije RBIH. Jezik bosanskih Muslimana. Arnaut Muhamed. Sveske III/11-12.. Sarajevo 1991. Slobodna BiH II/447. Sarajevo 1999. Didaktički putokazi V/17.. Sarajevo 1995..394 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. (* Halilović Senahid.. Behar VIII/40-41.-2000. 4374. Zenica 1999. Pranjković Ivo.. Pregled LXXVII/2. Didaktički putokazi V/17.02. 127. Ljiljan 360. 12. Zenica 2000. Zenica 1999. 10-11. Knjiga II. Sarajevo 26. Jahić Dževad. “Bosanski jezik”. Bosanski jezik u 100. Bulić Refik. Ljiljan VI/257. Izdavačka kuća Ljiljan Sarajevo-Izdavačko preduzeće Ze-Company Zenica. Biblioteka Bosanski krug... 4379. Feljton: Priče o jeziku: Iz knjige Bosanski jezik šta je to (1-3): (1) (Kojim su jezikom govorili predislamski bogomili). (2) (Islamizacija i jezik u Bosni).. 4376. 8-9. Sarajevo 1999. 119-123. Trilogija o bosanskom jeziku. 259. Zapis I/4. Knjiga I. Sarajevo 1987. Zenica 1999. Jahić Dževad. Biblioteka Linguos.. 41. 57-58. Sarajevo 1999. Izdavačka kuća Ljiljan Sarajevo-Izdavačko preduzeće Ze-Company Zenica... 4378. Palić Ismail.. Izdavačka kuća Ljiljan Sarajevo-Izdavačko preduzeće Ze-Company Zenica. pitanja i 100. Sarajevo 2000.. Sarajevo 1997. Zenica 1999. Didaktički putokazi V/17. dopunjeno izdanje.. Zagreb 1993. 10. Naučna utemeljenost bosanskog jezika. 37. Sarajevo 1990. 557.. Didaktički putokazi V/18. Split-Mostar 08. Jezik.) 4375. Sarajevo 1997. Sarajevo 1999.. Biblioteka Ključanin. Uprava za politička pitanja Generalštaba. 40-41. 4372. 36-37.. Triolgija o bosanskom jeziku. odgovora. 4370. Sarajevo 1997. Milešić I. Ništović Hazema.. 47. 25. 1992. Pregled LXXX/5-6. (3) (Otkud naziv bosanski jezik?). 143. Jahić Dževad.. Zagreb 1999. 20-23. 31. Sarajevo 1990.. Jahić Dževad. Trilogija o bosanskom jeziku. Oslobo enje 49/15692. Jahić Dževad. 1999.

2000. Drugi bogumilski san.. Mramorje (Dobrinja-Cvijetići.. Stražbenica (BL) 132. Zagreb 1995. BL). 1-2. “Ričice – nekropola stećaka”. Tanović Ilijas. Hadžagić Amira. Tom II. Kotor Varoš. Zenica 2000.. Mramorje (Radmanići.. Dom štampe Zenica. Jarić Abid. BL). Jakšić Nikola.. Travnik 1994. Debela Me a (BL) 129. Mramorje 1 (Pavići-Grujičići.Kultura 395 4380. Preporod XXXI/697. 9. 9. Jakšić Nikola. Sarajevo 2000. Zenica 2000. Gdje je i kako je nastala glagoljica i ćirilica. Mramorje (Goleši. Didaktički putokazi VI/20. BL). (* Kadrić Adnan.. Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture. Posebna izdanja 1. 25. 5. Zenica 1989. AL BIH. Japundžić Marko. 4383. 4386. Tragovi pisane riječi kroz stoljeća (katalog. 4389. Stećak – simbol bosanske države. Mramorje (Skribidol. Čelinac. Izložba). 9-11. Skender Vakuf.) 4381. Marulić XXVIII/6. Provincijalat franjevaca trećoredaca-KS. Japundžić Marko. Mramorje (Javorani. Oslobo enje 49/15648. trebalo bi biti broj 13). (Štamparskom greškom u časopisu je upisano da se radi o broju 12. Arheološka nalazišta. BL). Oslobo enje 57/19270. BL). Split 1983. Pandurević Tatjana. AP 22. 6-8. Zenica 2000. Didaktički putokazi VI/20. Tragovi i znamenja višeg života (Blago franjevačkih samostana).10. Mramorje 2 (Pavići-Savanovići.. Sarajevo 1988. Mramorje (Vilusi-Stanići. 4384. Jamaković Osman. Muzej grada Zenice. 4388. 4385. Sarajevo 13. ZM. 14. Hrvatska revija XLIV/176-177.. Mlinovi (BL)...) 4390. 61-71. Šimić Angelina. Mramorje (Zelenci. 4387. BL) 131. Gramatika bosanskog jezika. Zagreb 1994. 331-342. Ništović Hazema. 2000... Zagreb 1995. 1992. Muratagić-Tuna Hasnija. 13.. Ričice (Imotski). Zadar 1983-1984.01. Oslobo enje 45/14281. Nakit 14. Oslobo enje 57/19272. Novi muallim I/4. Regija 9: Banja Luka. (* Heres Tomislav. BL). Ljubačevo (BL)... Jandrić Ljubo. Divan I/12. Zenica 2000.03. 134-136. SV). Jakšić Nikola. Sarajevo 14. 12-13.. Mramorje 3 (PavićiSavanovići). BL). (KUN VIII/317). . Zenica 2000. 533-550. Didaktički putokazi VI/20. Arnaut Muhamed. 1988.10. Sarajevo 2000. Radovi 23. Tragom hrvatskog glagolizma.. Kamen (BL) 130. 4382. Didaktički putokazi VI/20. RPZ 10.ur evići. Sarajevo 12. Regije 1-13. 7. Didaktički putokazi VI/20. Jahić Dževad – Halilović Senahid – Palić Ismail. Beograd 1981. Zenica 2000. Sarajevo 23. 476. Jalimam Salih. Rezultati istraživanja. Selhanović Selman. stoljeća u Hrvatskoj i Bosni.. Jalimam Salih. 209. 1133-1135.

Muzej hrvatskih arheoloških spomenika. Oslobo enje 48/15295. Sarajevo 1991. Jerković Vera.. Jerković Vera. (I-280. 139-145. Biblioteka znanstvenih djela 2. Jelenić Julijan. Sarajevo 19. Zagreb 1978-1979. Zagreb 1984. Arheografski prilozi 1. O transkripciji staroslovenskih tekstova. Napomene o proučavanju ortografije i jezika srpskih redakcionih spomenika. Zagreb 1986. ČS. Basler uro.) 4401. Svjetlo riječi IX/103.. 152.) 4392. Biblioteka Izdanci. 241-242. (* Ferluga Jadran. Germania 65/1. (KUN 9/18(476) 11. Starohrvatske nekropole na području rijeke Zrmanje i Cetine... L’eredita di Roma nelle città della Dalmazia durante il medioevo (Introduzione. PKJIF 51-52/1-4 (19851986).) 4393. (Preveo i dopunio Jovan Radonić). 176 + 91 tabla. Svjetlost. 4395. (* Stipčević-Despotović An elka. Jelovina Dušan. 73..) 4394. Beograd 1996. Ljubljana 1987.396 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.. Jelovina Dušan. (* Stipčević Nikša. Arheološki vestnik 38. 300-302. Biblioteka naša prošlost. Sarajevo 15. Katalozi 1. München .. Beograd 1978. Split 1976. 58-59. 4397. Naučni sastanak u Vukove dane XXV/2. Druga knjiga (Kulturna istorija).. 426-429. Roma 1984. I-II. Beograd 1995... Bevanda Mladen. Beograd 1986. Drugo.. Slovo Ljubve.Fototip izdanja iz 1912. Zmaj. (* Babić Marko. (Beograd 1984. Mačevi i ostruge karolinškog obilježja u Muzeju hrvatskih arheoloških spomenika.. Jerlagić-Boru aj Sadžida. EJ 3. HZ 31-32. Srpskohrvatska norma u glasovnom i morfološkom sistemu. 12. izdanje. Atti e Memorie della Società dalmata di storia patria 9. a cura di Mario Capoldo). 5-14. JLZ. Sarajevo 1990. Isenberg G. 4400. Beograd 1979. (* Rapanić Željko. 1991. Jerković Vera. Beograd 1988. 184-185. “Proučavanje srednjovekovnih južnoslovenskih rukopisa”. Beograd 1990). Književna riječ u matici vijekova (Izbor iz književnosti bosanskih muslimana u francuskom časopisu ‘Migrations’). Zadar 1984. 550.. Jerković Vera. Prosveta. 55-66.02.. 482-483. 1991..01. 19.. 4399. Biblioteka fototipskih izdanja. Jerković Vera. 4391... 2. Barun An elko. Jireček Konstantin – Radonić Jovan. Jugoslavenski seminar za strane slaviste 33-34. II-703). 232-233. ErcegovićPavlović Slavenka. Oslobo enje 48/15322. Geschichte Osteuropas XXVII/1. Biblioteka Fototipskih izdanja. Beograd 1988. Starinar 37... Zagreb 1991. Jireček Konstantin. (I. 4396. ispravljeno i dopunjeno izdanje. O izdavanju starih srpskih spomenika. Frankfurt 1987. Marulić XXIV/6. IIFototip izdanja iz 1915). Istorija Srba. 4398. Obavijesti HAD XVIII/3. Kultura i bosanski franjevci. Split 1986. Čajničko evan elje (jevan elje). 832-833.-2000. 31-38..

Umetnost ranog srednjeg veka u Bosni i Hercegovini. Jovanović Vojislav. 4404. 185. 173-174. Prosveta-Spektar-Prva književna komuna. AP 27 (1986). Jovanović Vojislav. “Jugoslovenska književnost srednjeg veka (Priredio or e Trifunović).. 4412. 4403. Srednjovjekovno groblje sa stećcima u Dobranjama kod Metkovića. Balcanoslavica 8. (A-Nove)”. SANU. decembar 1987). Jurančič Janko. 147-150. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. “Enciklopedija hrvatske umjetnosti 1. Prilozi hronologiji srednjevekovnih nekropola Jugoslavije i Bugarske (II) – Contributions a la chronologie des necropoles medievales de Yougoslavie et de Bulgarie (II).. 4411.. 4408. Beograd 1999. 4413. 24-25. Prilozi hronologiji srednjevekovnih nekropola Jugoslavije i Bugarske (I) – Contributions a la chronologie des necropoles medievales de Yougoslavie et de Bulgarie (I). 148. 263. Ljubljana 1987. Knowledge. Mladinska knjiga. 800-803.) 4402.. Beograd 1997. “Jugoslawien (Landschraft und Kultur)”. 4405... Ljubljana 1986. . “Arhiepiskop Danilo II i njegovo doba”. rekognisciranje. Jovanović-Stipčević Biljana. 74-82. (K-Ren)”. 4406.Kultura 397 1979. Jurić Radomir. 21-29. 3-5. Prosveta-NolitZavod za udžbenike i nastavna sredstva. 4410. 318. 265-280. Cisterna. Prilep 1979. Općina Metković. Naučni sastanak slavista u Vukove dane XIV/1. Metković. Knowledge. Beograd 1991. JLZ Miroslav Krleža. “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Jurić Radomir.. Metković. Beograd-Zagreb-Mostar 1986... Prilep 1978. Mihaljčić Rade. Balcanoslavica 7.. Beograd 1978. Vojislav. Jovanović Vojislav. Zagreb 1984.. 568. Naučni skupovi 58. razred zajedničkih osnova srednjeg usmerenog obrazovanja”. Zagreb 1987. (Me unarodni naučni skup povodom 650 godina od smrti.. Jurić Radomir. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 2. 4409. Beograd 1985. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. O sre ivanju srpskoslovenskog pravopisa u prvim decenijama XIV veka. 4407. Jovanović S. Obavijesti HAD XVI/1.. 115-157 + 12 tabli. Zagreb 1995. Rad braće prosvjetitelja Ćirila i Metodija i severozapad naše zemlje kroz stoleća. Jurić Radomir. Lektira za 1. Odeljenje istorijskih nauka 17. "Rani srednji vek".

AD BiH. “Yugoslavia”. . 842-870. Sarajevo 25. godine – The Written Word in Bosnia and Herzegovina from Earliest Times up to 1918". izdanje. Banja Luka 1982. 4425. 2. Radovi Instituta za povijest umjetnosti 11. 4424. Zagreb 1984. Kajmaković Zdravko.sadašnja džamija Fethija u Bihaću. Jusić Enisa.. Bunovi (210). 4419.. Veličina trajanja (U povodu izložbe ‘Blago franjevačkih samostana u Bosni i Hercegovini’. Goražde (464). BF VII/11. Kajmaković Radmila. K. 11. JLZ. JLZ. (A-J)”. O bizantskom utjecaju i autohtonosti nekih likovnih rješenja na predromaničkoj plastici Bosne i Hercegovine. Kajmaković Zdravko. Crkvena arhitektura (Bosna i Hercegovina) (690). EJ 2. 4420. 4414. Veselin Masleša. Zagreb 1984. Crkvina (239). izdanje. 4422.. 4416. Tajna umjetnosti. Dobrun (324). EJ 1. Kajmaković Zdravko. Boljuni (71). 2.. EJ 4. Zagreb 1980.. Gacko (435). A.. EJ 3. 107-113. 2. 2000. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. izdanje. R. Svjetlost. “Arheološka problematika zapadne Bosne”. 604-605. Sarajevo 1988. 263. 169-178.. Oslobo enje 57/19314.. Kajmaković Zdravko. Zbornik 1. Gornje Podrinje (466-467).-2000. JLZ. Sarajevo 1983. Nadgrobnici srednjovjekovne Bosne (Forum subotom). 2. Ikonostas (Bosna i Hercegovina) (626). Srednjovjekovna crkva svetog Antuna . Aristodije i Matej. 4427. Kajmaković Zdravko.398 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 4421. godine).. 4415. Divoševo evan elje (jevan elje) (485). Informacije o stanju arheološke istraženosti srednjovjekovnih gradova na području Pounja. Dobrun (503).11.. Jusić Enisa. Butko (212). Ikona (Bosna i Hercegovina) (620). Sarajevo 1986. Kajmaković Zdravko. Zagreb 1986. Zagreb 1987. 4423. Divoševo jevan elje (315). 141-179. Srednjovjekovna arhitektura u Bosni i Hercegovini. 4418. Grobovi (Bosna i Hercegovina). Radio Sa VII/20. "Pisana riječ u Bosni i Hercegovini od najstarijih vremena do 1918. 295. K. Sarajevo 1999. 4417. Svjetlo riječi VI/63. 249-259.. Sarajevo 1982.. Zagreb 1982. Ćirilica kod Srba i Muslimana u osmansko doba. JLZ Miroslav Krleža.. Sarajevo 1978. u Collegiumu artisticumu u Sarajevu. ZKM 7. Jurković M. JLZ. izdanje.. 9. 4426. Kajinić Anto. ožujak-travanj 1988. 239-242 + 1 karta.

. Karamatić Marko. Sarajevo 1990. 4437. Zdravko Kajmaković. Kultur.. 533-534. (Fototip izdanja iz 1915). 4431.. izdanje. II. JLZ. Uloga franjevačkih samostana u BiH u njegovanju i promoviranju likovne kulture i umjetnosti. Sarajevo 1998. Zagreb 1990. Sarajevo 1987. Mostar 2000. 147. Culture. Privredni vjesnik.. 617-618. Privredni vjesnik. Karačić Vendelin. Karabeg Mugdim. EJ 3./2001. Umjetnost Jugoslavije u 18. 54-58.. Starohrvatska umjetnost u Bosni i Hercegovini. 148 + 1 karta. culture. Dubrovnik 1990. Zagreb 1990. 4433. ( uro Basler. Putevi XXVI/1. Dopunska objašnjenja s naznakom novije literature. Karaman Ljubo. Les richesses des couvents franciscains de Bosnie . Monographies touristiques 26. 105-116.. Kunst). Freska (Bosna i Hercegovina). Biblioteka Izdanci. Kapetanić Niko – Vekarić Nenad. Cultura. 267-268. 1982. Anali 28. 145-168. Kajmaković Zdravko. Zagreb 1984. Utjecaj hrišćanstva na izbor osobnih imena u selima Dubrovačke Republike. 4435. Privredni vjesnik..07. Kajmaković Zdravko. Svjetlost. 8. Art). 2. “Julijan Jelenić. Karamatić Marko – Nikić Andrija.. Mostar 2000. Touristische Monografien 26. 3. Uloga franjevačkih samostana u BiH u njegovanju i promicanju likovne kulture i umjetnosti. EJ 4. Bogumilstvo u savremenoj bosanskohercegovačkoj poeziji. Zagreb 1988. “Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463. JLZ. knjiga. 4439. Zagreb 1990. Ori dei conventi francescani della Bosnia ed Erzegovina (Storia.. Svjetlost.Kultura 399 4428. Karahasan Dževad. Azra Begić). Privredni vjesnik. 4432. 4434. 4430. Motrišta 15. . Dramska književnost u Bosni i Hercegovini. Knjiga prva”. 4436. Hercegovina 6-7 (14-15). Die Kulturschatze der franziskaner kloster in Bosnien und Herzegovina (Geschichte. Kajmaković Zdravko. Kalač Iso... "Umjetničko blago Bosne i Hercegovine". 56-69. Tourist Monografs 26.. Banja Luka 1981. 605-620. 4429. Zagreb 1990. 4438. Collana Monografie turistice 26. JLZ. Arte). Vizantina.Herzegovina (Histoire. Sarajevo 15. Kultura i bosanski franjevci. Zagreb 1986. Karačić Vendelin. Džemal Čelić.. EJ 5. 2. Iluminirani rukopisi (Bosna i Hercegovina). Oslobo enje 39/12231. izdanje. art). izdanje. izdanje. Art treasures of the franciscan monasteries in Bosnia and Herzegovina (History.. 550-551. 243-259. HKD Napredak. 2.

Likovne umjetnosti.. “Bosna i Hercegovina i svijet”. 4448. Kebo Alija. 86-88. Karamehmedović Muhamed – Unković Milivoje. Spasena nekropola u Salakovcu. Oslobo enje 40/12742. 4451.. 4443. (Fototipsko izdanje iz 1975. 99-114.. Filološke studije o našem najranijem srednjovjekovlju. Institut za istoriju. Oslobo enje 35/10685. Prilozi XVII/18... 517.. Sarajevo 1981. (Nedjelja) 2. 281.12. Likovna umjetnost za I razred srednjeg usmjerenog obrazovanja. Zagreb 1988. 327-330. Uz početke hrvatskih početaka. 319-321. Sarajevo 1981. 1978. 8.. Književni krug. 125. 2. Sarajevo 1980. OOUR Zavod za izdavanje udžbenika i nastavnih sredstava. Sarajevo 03. Sarajevo 1996. Karamehmedović Muhamed. FPN. izdanje.-2000. 7. JLZ. Sarajevo 30.). Katičić Radoslav. 100-101. a kasaba Mostar. 4450. Veselin Masleša. 4444. (* Nilević Boris. 1983. 7. JLZ. 466. izdanje.. Prosveta. Separat II.. Sarajevo 1996. Zbornik za umetnosno zgodovino 17... Split 1993. Beograd 1990.. Riznica kulturne baštine (“100 godina Muzeja na Humcu”). Biblioteka Kulturno naslje e. EJ 2. 352-360.. Sarajevo 13.11. EJ 5.03. 4445.) 4441. Stanić Radomir. Svjetlost. Sarajevo 04. Zagreb 1982. 4452. Jezik (Hrvati). Transformacija forme i motiva srednjovjekovne Bosne u osmanskom periodu. 1981. 2. 4447. Šaputanja stoljeća. 4453. JLZ.01. 1986. Stanić Radomir. Srpska književnost u srednjem veku. Sarajevo 1983. . Beograd 1981. Odjek XXXIV/1.. Šeher Blagaj. 264-272. Kebo Alija.. 11. 4446. Karamehmedović Muhamed. Saopštenja 13. Katičić Radoslav. “Bosanska srednjovjekovna država i suvremenost (Zbornik radova)”. 31. Kebo Alija. Kebo Alija. Praistorija na dnu jezera.. Biblioteka znanstvenih djela 70. 2-8.. Svjetlo riječi VII/71. Karamehmedović Muhamed. III izdanje.. izdanja Enciklopedije Jugoslavije”. Umjetnička obrada metala. Sarajevo 1989. Karamehmedović Muhamed. “Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina. Oslobo enje 38/11981. 4442. Prijatelj Kruno. Kašanin Milan. Kaverić T. Karamehmedović Muhamed..400 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 4440. Oslobo enje 43/13509. Zagreb 1982. Ljubljana 1981. Bosanska srednjovjekovna umjetnost. Likovne umjetnosti. 4449.

Kečkemet Duško. 4457. Zagreb 1988. Saopštenja 16. Most XI/51-52.Kultura 401 4454. Arheološki park u Blagaju. Zagreb 1995. Rasprava o hrvatskom jeziku. Biblioteka Kulturno naslje e BiH. Filozofija i slavenski jezici. Kojić Ljubinka. izdanje. Lektira za srednje usmjereno obrazovanje. EJ 1. Teške riječi u tvrdom kamenu (Bosanskohercegovačka epigrafika). 811. godina)”. Sarajevo 25. Izbor tekstova iz starije hrvatske književnosti (Priredio Ivan Lovrenović)”. 4467. Radovi zavoda za slavensku filologiju 24.. Knežević Joko. Veselin Masleša. Kebo Alija. (* Handžić Izet. Studije 7. Beograd 1988-1989. Aleksandrida. Zagreb 1984. Kečkemet Duško. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. 9. MANU. Bogetić Radin (148). 4463. “Kliment Ohridski i vulgata na Ohridskata kniževna škola vo razvitokot na slovenskata pismenost (Materiali od naučen sobir održan vo Ohrid od 25 do 27 septemvri 1986. 9. 4466. 24-25. 100-101. Oslobo enje 48/15325. (A-J)”.. Oslobo enje 48/15315.. Sarajevo 1984. Stećci u pljevaljskom kraju. Razbu eni kameni spavači. Sarajevo 1982.. Beograd 1984. JLZ Miroslav Krleža. Beograd 1987. 1072-1074. 4456. 2.. (ANove)”.. 333. Knežević Stipo. Hrvojev misal. Zagreb 1989. Oslobo enje 45/14283. 4460. Izme u Vizantije i Zapada (Odabrane studije o arhitekturi).) 4465. Manastir Žitomislić. Sarajevo 1983. 344-345. Zagreb 1980. Korać Vojislav. Hrvatsko filozofsko društvo.) 4461... Svjetlost OOUR Izdavačka djelatnost. Hrvojev misal (608-609). (* Vidmarović Natalija.) . 203-205. 4455.03. “Književnost bosanskih franjevaca. Letić Branko. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1.. 274-279. Pregled LXXIV/9. Zenica 1995. Petrović Rade. 1988. 4462. 179-181. Sarajevo 18. GDI BiH 34.02. Prosveta-Institut za istoriju umetnosti. 4458.02. Skopje 1989. Kebo Amra. Baščaršija – svjetska kulturna baština. Sarajevo 1988. Kopecki Branka... SSDSV 6. 227. Kolumbić Nikica. 299-301. Knežević Anto. 200. 1991. Naš svijet XXIV/275. (* StojakovićPavelka Brana. Kebo Alija. Prijepolje 1978.) 4464. Krijesnica II/4. 7. Mostar 1984. Saopštenja 20-21... 1991. Sarajevo 1983. (* Stanić Radomir. “Enciklopedija hrvatske umjetnosti 1. 4459.. JLZ. 99-101.. Sarajevo 08..

Srebrenik. “Jugoslovenski književni leksikon. Brdo-Konačište (Bi) 89. Raskršće (Ro). Zvornik. Vlasenica. 4469. Tom II. Od kamene sjekire do prvih naselja (Arheološki nalazi na tlu sjeveroistočne Bosne. ZM. 4479. Arheološka nalazišta.. 4480. izložba). Gaudeamus 1-2. Ričice – arheološka istraživanja nekropole stećaka. Lopare. Kladanj. 4472. Duvno 1981.06. Bibliotekarstvo 30. ZM. Alverinski Bartul (153). 297-302. Koroman Veselko. Dragišić. HM II/6. ZM. Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture. 1981. Brštanik. Tom II. Ugljevik. Kovačević-Kojić Desanka. Regije 14-25. 4470. B).. Duvno 1981. Sarajevo 1984.. Podcrkvina (B) 77. L). 4481. Arheološka nalazišta. Koričić Vanja. Sarajevo 1988. JLZ Miroslav Krleža. MS. Višegrad. 105. Kosorić Milica. 46-47. 4475. . Tuzla. Kovaček Božidar. Zagreb 1984.. Regije 1-13. Sač (V) 79. 7.. Dobretić Juraj-Benignus (154). Kosorić Milica. Mostar 1999. 17. Kosorić Milica. Kovačević Stanislav. jeziku i književnosti Hrvata Bosne i Hercegovine. Regija 6: Brčko. Novi Sad 1984. Sarajevo 1988. Tom III. Sarajevo 1988. Bratunac 1 (B) 68.402 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Zapuštena prošlost (Po kraljevskim ruševinama Bobovca raste mahovina i sunčaju se gušteri). Gradina (Stupari. “Veselko Koroman. Naša ognjišta XI/74. Naša ognjišta XI/69. Regije 1-13. Sarajevo 29. Regije 14-25. Starine u okolici Širokog Brijega. Regija 17: Rogatica. 4474.. AL BIH. Posebna izdanja 1. Split 1983. Kovačić Anto Slavko.. Skica za izradu bibliografije bosanskohercegovačkih latinista. 16. Živinice. ZM. Rudo. Kovač Fuad. “Ričice – nekropola stećaka”. Kronološka bio-bibliografija hrvatskih pisaca Bosne i Hercegovine”. Ljiljan 334. Stećci.. Bijeljina. Regija 16: Olovo. Regija 7: Gračanica. Sarajevo 1998. 4476. AL BIH. Drugo dopunjeno izdanje”. 199.. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. Kosir Vencel. (AJ)”. AL BIH. Kosorić Milica. Šekovići. Opaske o pismu. AL BIH. 4478. Mali Gradac (Bi) 94.. Bratunac. 4477. Arheološka nalazišta. 4471. Koroman Veselko. Srebrenica.. Kalesija. 4473. Crkvište (B) 68-69. Kosir Vencel. Krčevine (Z) 93. 123-134. 106. Sarajevo 1988. Arheološka nalazišta. 11-43. Tom III.-2000. Han Pijesak. Lukavac. 37-42. Oslobo enje 38/11854. Sarajevo 1999. Jugoslovenske književnosti. Banovići. 4468. Gradina (Tulović. Sokolac.

ZM. 133-140.. Mato Zovkić)”. Kraljević Gojko. Književne novine.) 4490. Podmilačje. 4489. 276-286. Župni ured sv. Bijeljina. Arheološka nalazišta. Zvornik. Arheološka nalazišta. Pučko školstvo Hrvata BiH do 1878.. Lamnici 2 (BG). 163-167. ZM. Sarajevo 1988. Sarajevo 1988. Turistkomerc. Donji Vakuf. Sarajevo 1988. (* Zloković Ignjatije. Arheološka nalazišta. 267-278. Titograd 1981.. Kraljević Gojko. Tom II. Tom II... 1. AL BIH.. Kovijanić Risto. Pučko školstvo bosanskohercegovačkih Hrvata do 1878. Kovačić Anto Slavko. Lopare. 4491. Regija 6: Brčko... 177. AL BIH. Zagreb 1979. Brčko (Br). Arheološka nalazišta. Sarajevo 1993. Srbac. Kraljević Gojko.. godine. Titograd 1978. Zlatari Kotora u doba samostalnosti (1391-1420) (Po podacima iz Kotorskog arhiva). 155-174. Kupres.. AL BIH. Arheološka nalazišta. Zenica. Kovijanić Risto. ZM. 4486. Kraljević Gojko. godine.)”. 4495.. Gornje Vukovsko (K). 4494. Numizmatička zbirka na Humcu. Sarajevo 1988. Hellwig). 160. . Hrvatski narodni kalendar 1995. Zbornik radova. 197. Sarajevo 1997. 89. glagoljaši i glagoljaštvo. Kraljević Gojko.. izdanje. Kreševo. AL BIH. 4492. Godina 46. Ljubuški 1985. Laus. Prnjavor. Vareš. Kotor 1978. 4485. Breza. SIZ kulture općine Ljubuški. Kotorski medaljoni. AL BIH. GPM 26. elilovac 1 (T). ZM. Tom II. Ugljevik. 309-312. 4487. Hrvatski narodni godišnjak 1998. (* Boljević-Vuleković Vojislav. jeziku i književnosti Hrvata Bosne i Hercegovine. ZM. 263-283. (Glavni urednik hrvatskog izdanja dr. Kiseljak. Opaske o pismu. Kovačić Anto Slavko. Istorijski zapisi XXXIV-LIV/1. Sarajevo 1994. Regija 3: Bosanska Gradiška. Gornji Vakuf. Bugojno. Biblioteka Male turističke monografije 42. Hrvatski narodni kalendar 1994. Regije 1-13. Centar ARS. Regije 1-13. Fojnica. “100 godina Muzeja na Humcu (1884-1984. Kotorski medaljoni. “Suvremena katolička enciklopedija (Priredili Michael Glazier i Monika K. Ive Podmilačje. Glagoljica. Regija 14: Kakanj. 52. Regija 12: Šipovo. Istorijski zapisi XXXI-LI/1-2. Sarajevo 1988. Kovijanić Risto. Godina 42. Kovačić Slavko.. 4493. Jajce. Regije 14-25. Split 1998. 4484. Beograd 1980. Kraljević Gojko. Tom II. Vareš-Draškovac (Va) 27. Vitez. Tom III. Kovačić Anto Slavko. Regija 13: Travnik. Beograd 1976. 187-188. Laktaši..) 4488. 2. Kiseljak 2 (K) 22. Regije 1-13. 4483.Kultura 403 4482. Regije 1-13. Visoko. dopunjeno izdanje. Godina 43. Kovačić Anto Slavko – Jarak Vjeko. Busovača. Pucarevo.

Dubrovnik: a Mediterranean Urban Society. ZM. PCC Me ugorje. 121. (* Lonza Nella. Regije 14-25. 4496. Zagreb 1984. Dubrovnik 1998. Krleža Miroslav. 7. Goražde. Oslobo enje 41/13012. Sarajevo 1988.. 1978. 2. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. (3) (Srednjovjekovni i turski gradovi).. Arheološka nalazišta. Putevi XXIV/6. 5): (2) (Stećci – originalna umjetnost srednjeg vijeka). 4502. Arheološka nalazišta.. “Bariša Krekić. 4509. EJ 4.. Borač (157). JLZ Miroslav Krleža. 11. Regije 14-25. Kraljević Gojko. Sarajevo 1988. Čitluk.) 4503. Tom III. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. Serises 581. Anali 36. Regije 14-25. AL BIH.. Krstić Kruno. Kristić Augustin. Variorum Collected Studies. Sarajevo 1988. Čapljina. Bosanski mramorovi.. Regija 20: Bileća. Kalinovik. AL BIH. Jezerski. Sarajevo 08. AL BIH. 693. 4498.-2000. 1984.. Arheološka nalazišta. Regija 25: Grude. 499-503. Ljubuški. Ljubinje. Foča. 295.404 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Regija 18: Čajniče. Kreševljaković Muhamed. Tom III. Sarajevo 07. Trebinje. Konjic. Series 581. ZM.. Sarajevo 10. 4499. 5-9. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”. Vitina 3 (Lj). Regije 14-25. Zagreb 1984. Aldeshot-Brookfield 1997.09. AL BIH. JLZ. 4500. Regije 14-25. Oslobo enje 41/13010. Oslobo enje 35/10746. Arheološka nalazišta. (Uredio Milenko Brkić). 197. ZM. Jablanica. Aldeshot-Brookfield 1997. Variorum Collected Studies. ZM. Kraljević Gojko. Feljton: Spomeničko blago Bosne i Hercegovine (23. Oslobo enje 41/13009. 1300-1600”.09. Regija 24: Lištica. 1984. Gornja Drežnica 2 (M). Neum. Krekić Bariša. Kraljević Ljiljana. Bijeljina (130). Regija 21: Prozor. 4501. Studenci 1995. Krekić Bariša.05. 14-15.. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. Zagreb 1984. Sarajevo 1988. izdanje. Sarajevo 1988. Bosanske crkve i njihovo obskrbljivanje za otomanske vlade. Krleža Miroslav. Sarajevo 06. 4505. 9. Banja Luka 1978. . (A-J)”. (A-J)”. Dubrovnik (361). Arheološka nalazišta. 4508. Kraljević Gojko. Kraljević Gojko. Zasada (B). 4504. Bogumilski mramorovi. Kreševljaković Hamdija. 223. Dragišić Juraj. Kraljević Gojko.. Goražde 1 (G). On the Latino-Slavic Cultural Symbiosis in Late Medieval. 4497.09. Tom III. Tom III.. Dubrovnik: a Mediterranean Urban Society. 194-212. 337.. AL BIH. Mostar. 1300-1600”. 1984. ZM. JLZ Miroslav Krleža. Stolac. Tom III. 543-544. Ribići 1 (K). 4506. 4507. Bosanska Dubica (160)... (5) (Katoličke crkve i samostani).

Zagreb 1982. Stolac.) 4520. 222-225. Članci i gra a 15. Sarajevo 08. 59-60. Sarajevo 1978.. 4518. Avicena. 337-340... Petra u Vrhbosni. 4513. Turbića groblje (K). JLZ. 4521. Bosanska srednjovjekovna književnost i njen jezik prema staroslavenskoj i hrvatskoj glagoljskoj književnosti. Starohrvatski crkveni spomenici u Bosni i Hercegovini.. Sarajevo 1994. 4522. Regije 14-25. Fojnica.. Banja Luka 1984.. 7.. Prilozi za etnološku monografiju Skipovca. Tom III. izdanje. Arheološka nalazišta. ZM. Arheološka nalazišta. 4517. Zagreb 1982.02. Breza.Kultura 405 4510.. 1994).02. 2.. 23-24. Mulabegović Amila – Benac Alojz. Kujundžić Zilha. JLZ. (Sarajevo. Sarajevo 1979. Drugo prera eno i dopunjeno izdanje. Biblioteka Naučni i stručni skupovi VI.. PCC Me ugorje. ZM. (KUN VI/137). Književnost (Bosna i Hercegovina). 103-127 + 8 tabli. Separat II. izdanje. 4515. Muzika. 188. 4514.. 360-364. AL BIH. EJ 2. Kuna Herta. (Summary: Popular kolo dance at the stećci of the medieval Bosnia. 763766. Muzika. Naučni sastanak slavista u Vukove dane VIII. Kučukalić Zijo. Kiseljak. Kućan Ante. 4519. “Simpozij ‘Prilozi za proučavanje muzičke kulturne baštine u Bosni i Hercegovini’”. 590.. Problematika stećaka i romanike u Bosni i Hercegovini. Veselin Masleša. 4511. “Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine.. Kučukalić Zijo. Kujundžić Juraj. Zagreb 1982. Sarajevo 1980. Orlovica (T). Narodna kola na stećcima srednjovjekovne Bosne. Krstonijević Irma. Sarajevo 1984.. 153-163. Katedrala sv. Studenci 1995. 1984. Trebinje. Kreševo. . “Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina. Tom III. Zagreb 1985. Regija 20: Bileća. AL BIH. Sarajevo 1988. Kujundžić Juraj. Buzov M. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara)”. Zbornik sažetaka. 73-82. IZ 5. 237-252. (* Ćošković Pejo. 4512. 4516. "Kulturna istorija Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do pada ovih zemalja pod tursku vlast". Visoko. Oslobo enje 40/12799. Beograd 1978. Kulenović Salih. 2. 272-276. Regije 14-25. Vareš.. Kuna Herta. 295-303. EJ 2. JLZ. Regija 14: Kakanj. O zborniku krstjanina Hvala. 11-12. Sarajevo 1988.. Kuna Herta. Kujundžić Zilha. Tuzla 1984. 11-12). (Uredio Milenko Brkić). Prilozi centra za povijesne znanosti 2. NEV XXX/1. izdanja Enciklopedije Jugoslavije”. 27.. Ljubinje. Pregled LXIX/6. NEV XXVIII/1-2.

Ćirilometodijanska tradicija i Hvalov zbornik. Zagreb 1982.. Kuna Herta. Separat II. Sarajevo 1989. 4524.. Hvalov zbornik – spomenik srednjovjekovne bosanske književnosti. Novi Sad 1986. Neosporno svjedočanstvo (Povelja Kulina bana – me aš bosanske historije i kulture). Godišnjak 14. (Priredili: Enes Duraković i Fehim Nametak). 4535. 249-252. Sarajevo 1998. Neosporno svjedočanstvo... 4525. "Pisana riječ u Bosni i Hercegovini od najstarijih vremena do 1918. Kuna Herta.. Mjesto i značaj Pantelejmonovog apostola me u rukopisima srednjovjekovne bosanske književnosti. Veselin Masleša. 4534. 13. Zbornik MS za filologiju i lingvistiku XXIX/2. Izdavačka kuća Alef. Srednjovjekovna bosanskohercegovačka književnost. 9-18. Odjek XLII/15-16. 4533. 4529.. Vrhbosanska visoka teološka škola. (KUN). Kuna Herta. Kuna Herta. Sarajevo 1989. Neosporno svjedočanstvo. Oslobo enje 42/13407. 4532.406 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 295-309. 4527. 49-84. . 1985. 107-116. O jednom slabo poznatom bosanskom spomeniku. godine – The Written Word in Bosnia and Herzegovina from Earliest Times up to 1918". 9-20. Književnost.. “Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina. Hvalov zbornik. Kuna Herta.. Sarajevo 1989. Bibliotekarstvo 32. 4526. Sarajevo 16.. 25. Sarajevo 1985. Kuna Herta.. I knjiga. Sarajevo 1987. Sarajevo 1982. 4528. Odjek XLII/24. Milenij slavenske pismenosti.10. Srednjovjekovna bosansko-hercegovačka književnost. Odjek XL/2223. Kuna Herta. Kuna Herta. izdanja Enciklopedije Jugoslavije” JLZ. “Ibidem – Prilog Odjeka I/3. “Povelje bana Kulina – me aš bosanske historije i kulture”. Kuna Herta. Kuna Herta.. Kuna Herta. 39. Radovi simpozija povodom 9 stoljeća spominjanja bosanske biskupije (1089-1989). 4523. 4-5. "Kršćanstvo srednjovjekovne Bosne". Naš svijet XXV/285-286. Sarajevo 1991.-2000. 1-2. Kuna Herta. Godišnjak 17. (‘Povelje bana Kulina – me aš bosanske historije i kulture’)”. 9. 4530. Hvalov zbornik u optici me usobnih veza i uticaja južnoslavenskih srednjovjekovnih književnosti. SV 4.. Sarajevo 1988. Kuna Herta. Sarajevo 1986. “Bošnjačka književnost u književnoj kritici (Starija književnost)”. 4531.

576. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”.) 4546. Biblioteka Kulturno naslje e Bosne i Hercegovine. Zagreb 1996. Humac 1996. Mostar 1987. 4542. Lasić Dionizije Vinko. 4548. Logačev K. 111-122. MANU-SANU-ANU BiH. 4540. srednjovekovna nekropola. Simboli vasione na stećcima 1-4: (I) Most XII/58-59. Lešić Josip.. Sovetskoe slavjanovedenie do sredini 30-h godov. Sarajevo 1991. Pleterni ukras od najstarijih vremena do danas. 73-104. 221-223. 39-40. Contribution á l'étude des stećci de Bosnie et Herzegovine: les stéeles du Lauragais sont-elles cathares?. O znakovima na stećcima. 201-208. 7788.. Knowledge. Lecaque Pathrique. 4541. Nešto o stećcima Vlaške crkve.Kultura 407 4536. (* Dodig Radoslav. Godina 52. 799-841. Beograd 1999. Mostar 1986. 238-244. O znakovima na stećcima. I. Lasić Dionizije Vinko. 188-205. Kršni zavičaj 29. Hrvatski kalendar za 1995. Logačev K.. Ledić Fikreta. Kurent Tine. Njegov likovni oblik i značenje. 4547. Moskva 1978.. Oružje (474-476). 4543. I. Leković B. Ziral. AP 25. 89-105. Dodig Radoslav. Lešić Josip. Oklop (467-468). Hercegovina 2 (10). Skopje 1982. IA MI BiH. Kakanj. Sarajevo 1985. (II) Most XIII/60. “Bogumilstvoto na Balkanot vo svetlinata na najnovite istražuvanja”. Istorija pozorišta Bosne i Hercegovine. Pregled LXXXI/2-3. Starine Crne Gore 6.. Lemajić Nenad. 918. . 174-175.... 4544. Obavijesti HAD XXVIII/2. (* Handžić Izet. 35-49.. Sarajevo 1987. Lasić Dionizije Vinko. Srpska književna tradicija od XV do XIX veka. Chicago 1994. Sarajevo 1991. Knjiga 68. Slavjanovedenie v dorevoljucionnoj Rosii. Osnovne karakteristike evropskog srednjovjekovnog pozorišta. Chicago 1995. Dedino Guvno i Tičići. (IV) Most XIV/68. Sovetskoe slavjanovedenie 5.) 4539. Godišnjak 20.. Lešić Zorica.. Naprava (433). 4545.. 4549.. Mostar 1996. Radio Sa VII/20. Dvoboj (139).. (III) Most XIII/61-62. Cetinje 1978. 4537.. Letić Branko. 80-81. 4538. 135-142. Svjetlost. Mostar 1985. Mostar 1985. 87-94. Stara pravoslavna crkva u Sarajevu (Bogata riznica u arhitektonskom unikumu).. Moskva 1979. Sarajevo 1980. Beograd-Ljubljana 1986.

. Sarajevo 1999.. 177-206. . Franjevačka književnost u Bosni i Hercegovini (5-17).02. 1997. 1997. 11. Sarajevo 19. Sarajevo 20.. Lovrenović Ivan. 17. Oslobo enje 54/17494. BF V/7. Sarajevo 1981.. Sarajevo 22. Feljton: Bosansko-humski mramorovi – stećci (1-5): (1) Hrvatski glasnik V/63. ‘L’ Europe’ i naš odnos (Uz prezentaciju kulture i književnosti naroda i narodnosti Bosne i Hercegovine u pariškom časopisu). Stećci okoline Mrkonjić-Grada. (6) (Solarnolunarni simboli)... 1997. Lovrenović Dubravko. 16. 22. 18. (9) (Viteške figuralne kompozicije).02.408 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 25. Oslobo enje 54/17500.. Oslobo enje 54/17496.02. Lovrenović Dubravko. Sarajevo 1980. 1997.. 4553. (3) (Širok raspon ukrasa).. V dni bana velikago Kulina. Vareš 1996. Forum Bosnae 5..-2000. Izbor tekstova iz starije hrvatske književnosti (Priredio Ivan Lovrenović)”. 23. (2) Bobovac II/22.. 4557. Srednjovjekovna Bosna i srednjoeuropska kultura (Prožimanja i akulturacija).. (2) Hrvatski glasnik V/64. 1997. Oslobo enje 54/17499. Lovrenović Ivan. Sarajevo 21. Sarajevo 18. 1997. (5) (Kozmos i ezoterija na kamenu). Sarajevo 13. 15. (12) (Zmije prijatelji i ubice). Vareš 1996. Vareš 1996.. Oslobo enje 54/17493. 11. 25. 1997. Sarajevo 02.. Sarajevo 23. 4556. Sarajevo 16. Lovrenović Dubravko. 4558. (4) Hrvatski glasnik V/67. (5) Hrvatski glasnik V/68. Tuzla 1997. 16. Lovrenović Ivan.02. polumjesec.02.02. Sarajevo 1982. Sarajevo 1989.. Lektira za srednje usmjereno obrazovanje. Svjetlost OOUR Izdavačka djelatnost. Drevne knjige (Marginalija na temu srednjovjekovnih bosanskih rukopisa). Oslobo enje 54/17501.. Oslobo enje 54/17495. (3) Bobovac II/23. (3) Hrvatski glasnik V/66. 4554. Oslobo enje 54/17492. 4550.. 10. Oslobo enje 37/11374. 11..02. 7-8. Lovrenović Dubravko. Tuzla 1998. svastika i zvijezda). 20. Sarajevo 15. (4) (Križ. NS 14-15. 1997.02. 23. Tuzla 1997.02.. 11. Sarajevo 17.02. Lovrenović Dubravko. 4552.. 4551. 17. Dragišić Juraj (87). 11. 21. (11) (Ptice iz Egipta). 16. Sarajevo 14. Odjek XXXIII/18. 22..02.. Tuzla 1998.. (10) (Simboli života i hrabrosti). Tuzla 1998. “Povelje bana Kulina – me aš bosanske historije i kulture”. “Književnost bosanskih franjevaca. 4559. 1997. 1997. Odjek XLII/15-16. Lovrenović Ivan. Lovrenović Ivan. Feljton: Bobovac i Kraljeva Sutjeska (1-4): (1) Bobovac II/21. (7) (Simbolika uzdignutih ruku). 1997. Bosansko-humski mramorovi – stećci. 8596. Oslobo enje 54/17497. (2) (Utjecaj drevnoih kultura). 18. Oslobo enje 54/17491. Sarajevo 1997.. 4555.. Feljton: Bosanski mramorovi – stećci (1-12): (1) (Kozmos i ezoterija na kamenu). Vareš 1996.02.02. 1997.. 94-139. 1980. Sarajevo 24. (4) Bobovac II/24.. Oslobo enje 54/17490. Oslobo enje 54/17498. 22. (8) (Alegorija plesa mrtvaca).

Odjek XLII/24. Lovrenović Ivan.12. Odjek XLIII/11-12. WienBozen 1998. Sarajevo 1998. Kisić Čedo. (* Isaković Alija. Naši dani XXXVI/981 (51). 159. Dani 135.02. Odjek XLIII/11-12. Duraković Enes.. 178. 272. Memija Minka. “Ivan Lovrenović – Vildana Selimbegović. Labirint i pamćenje. Zagreb 1998. Odjek XLIII/1112.) 4563. Oslobo enje 53/17334. (‘Povelje bana Kulina – me aš bosanske historije i kulture’)”. Popović Nenad.. 1989... NIŠRO “Oslobo enje”.09. izdanje. (KUN IX/15(473). 1999.. Lovrenović Ivan. 24.. 1991. Sarajevo 07. Lovrenović Ivan.. Odjek XLIII/11-12. I knjiga. 18. 1996. IA MI BiH 26. Labirint i pamćenje. (KUN) 3. Dani 135. 1999. Bosanska biblioteka. Misija Ćirila i Metoda (18-19). 16-17. Izdavačka kuća Alef. 2. Lovrenović Ivan. 26. 1998. Kulturnohistorijski esej o Bosni. NIŠRO Oslobo enje.. Lovrenović Ivan. Oslobo enje 48/15330. 4569.. 11. (* Nilević Boris. Sarajevo 1990. Praha 2000. “Bošnjačka književnost u književnoj kritici (Starija književnost)”.12. 17-18. . Sarajevo 31. 4561. Bosnien und Herzegowina. (* Šimić Angelina.05. Bosanska medijevalna kultura. Lovrenović Ivan. Sarajevo 23. Biblioteka posebnih izdanja. 16. Oslobo enje 57/19315. Sarajevo 31. Klagenfurt-Celovac 1994. Bakić Ibrahim.. Bosna a Hercegovina: Kratky prehled kulturni historie. 4568. 2000. Sarajevo 29.. Sarajevo 1990. Durieux...Kultura 409 4560. Sarajevo 1990. Lovrenović Ivan – Selimbegović Vildana. Ale. 10. Lovrenović Ivan. Sedam stoljeća franjevaca u BiH. Sarajevo 1990.. V dni bana velikago Kulina.11. Sarajevo 1990. Prvi milenij Bosne”. Sarajevo 26. Oslobo enje 47/15276.. Šnajder Slobodan. (KUN X/23(481). 1990. Labirint i pamćenje. Sarajevo 1990. 14. “Ibidem – Prilog Odjeka I/3. Sarajevo 04. Odjek XLIII/5.. Kulturnohistorijski esej o Bosni.12. Sarajevo 1989. 4570. 11. Lovrenović Ivan.. (Priredili: Enes Duraković i Fehim Nametak). Benac Alojz. 4567. 46-47.11.. 1. 4565. 175-178. Lovrenović Ivan – Selimbegović Vildana. Sarajevo 28. Lovrenović Ivan. Sarajevo 1990. Sarajevo 1989. Poljarević M. Oslobo enje 46/14864. 93-102. Islamska misao XII/137. 17. 239. 14-23. Prvi milenij Bosne... Juraj Dragišić (15).) 4566. Kulturnohistorijski esej o Bosni. Unutarnja zemlja. Oslobo enje 55/17957. 17. Sušić Hasan. Eine Kulturgeschichte. Sarajevo 1990. Bevanda Mladen.. Sarajevo 1989. (KUN VIII/414).) 4562. izdanje. 4564. (Kratki pregled kulturne povijesti Bosne i Hercegovine).

. Beograd 1985. Naučni skupovi 38. Ljuboja Svetozar. Beograd 1983. 4575... 27... Naša ognjišta XXIX/264. Lovrinović Nikola. 4574. Mileševa i bosanska minijatura. Miroslavljevo jevan elje i umetnost XII veka. Beograd 1987. Maksimović Jovanka. Sovetskoe slavjanovedenie. Maksimović Jovanka. 10.. Naša ognjišta XXX/268.. Prijepolje 1978.03. Odeljenje istorijskih nauka 13. Beograd 1989. 1997. 4579. Stećci – najpouzdaniji izvori (Prikupljanje gra e za monografiju srednjovjekovnog Livna). 109-123. Travnik 1991. . Sarajevo 06.. Pucko LJ. 4571.410 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.. “Dečani i vizantijska umetnost sredinom XIV veka”.. Lozo Marijan. SANU. obljetnice smrti Fra An ela Zvizdovića”. 1979. Tomislavgrad 2000. 89-95. FTSFranjevački samostan Fojnica. 87-98.. 4571a. Lubovac Ragib. 4581.. Saopštenja 16. 21. 20. (* Šakota Mirjana. 4573. Zagreb 1980. 4576. Beograd 1984.11. 155-163. Glasnik Društva 9. septembar 1985). 4576a. 4577. Srpske srednjovjekovne minijature. Lozić Vlade. Lozo Marijan.. 110-112. Oslobo enje 36/11298.. 120-121. 4572.Travnik. Sarajevo 14.. obljetnicu njegova djela O naravi nebeskih duhova koje nazivamo an elima). Les miniatures byzantines et serbes vers le milieu du XIVe siecle. Vasilij. Stanić Radomir. Odeljenje istorijskih nauka 6. 158. Stećci i stare crkve u Zagvozdu. Ka preciznijem datirnju starijeg slovenskog nakita na Balkanu. Nalaz kamenih sarkofaga kod Nove Bile . Moskva 1985. Duvno 1984. 271-274. Lovrenović Maja. Srednjovjekovni ulomci iz Gorice. Naučni skupovi 49. (Me unarodni naučni skup povodom 650 godina manastira Dečana. Sjećanje na Juraja Dragišića (Uz 500. 4578. “Zbornik radova sa Znanstvenog skupa u povodu 500. Ljubinković Mirjana. Sarajevo-Fojnica 2000.-2000.) 4580. 143-153. “Gunjačin zbornik”. Sveta baština III/20. Duvno 1984. Crkva Svetog Mihovila u Bobovcu. Maksimović Jovanka. Sveta baština III/24. 15. SANU. Tomislavgrad 1999. Zbornik Zavičajnog muzeja 4. Prosveta. Livanjsko arheološko blago u Splitu. Kako protumačiti stećke.. "Mileševa u istoriji srpskog naroda". Oslobo enje 54/17511. 137-144. Lukić Ljerka. SSDSV 5. 15. Maksimović Jovanka.

1982. . Humac 1998. Mostovi XXIII/117-118. glagoljica i slavenski apostoli. 95-121. 101-110 + 6 tabli slika. 151.. 144. 4591. Regija 10: Sanski Most. Marić Sava. 4588. Mostar 2000. Beograd 1989. Minijaturno slikarstvo polovinom XIV veka i Dečani.. (Isti tekstovi i u: “Yugoslavia”. 45-49. "Čudesna Jugoslavija". Mrkonjić Grad. 51-56. ZM. Ključ. Pljevlja 1991. 4584. 35-48. Regije 1-13. Miroslavljevo jevan elje (140-141). Zbornik za istoriju BiH 2. Mardešić Jagoda.. 83-88. 4586. 13-21. Mandić Dominik. Vid u Vidu kod Metkovića.. Maksimović Vojislav. Mandić N. 4593. Beograd 1997. 4592. Arheološka nalazišta. 4583. Motrišta 15.. Dometi IX/7-12. Hrvati.. Arheološka nalazišta. 8. Keramički nalazi s lokaliteta sv. Mladinska knjiga. Man eralo Stipo. Sarajevo 1982. Margetić Lujo. ZFF Serija A: Istorijske nauke XVI (Spomenica Svetozara Radojčića). Hrvatsko podrijetlo bh. Regije 14-25. Oslobo enje 39/12115. Marijan Boško. Tom II. Mostar 1999. 4589.. AL BIH. Svjetlost. Mandić Dominik. stećaka. Sarajevo 20. Kršni zavičaj 31. 52-55. Sarajevo 1981.11. 4594. Bazilika iz jezera (Buško jezero. Split 1998. Mandić Dominik. Maksimović Vojislav.Kultura 411 4582. Livno). 4585. Sarajevo 1988.. Svjetlost. 4587. Regija 19: Nevesinje. 1987. O nekim interesovanjima za ‘Miroslavljevo jevan elje’. 35-72 + 36 slika.. – Miletić Nada.03. O nekim interesovanjima za ‘Miroslavljevo jevan elje’. Gacko. Bibliotekarstvo 27. Ljubljana 1986. Man eralo Stipo. Sarajevo 06. Sarajevo 1986. Umetnost u doba bosanske srednjovekovne države. ZM. Sarajevo 1988. Vrijeme bosančice (Prilog proučavanju bosančice u livanjskom kraju). Maksimović Jovanka. “Jugoslawien (Landschraft und Kultur)”. Gat (G).. Tom III.. Hrvatsko pismo i jezik u srednjovjekovnoj Bosni. Vrčenac (MG). Maksimović Jovanka. Motrišta 10. VAHD 87-89 (1994-1996)... Hrvatsko pismo i jezik u srednjovjekovnoj Bosni.) 4595. Oslobo enje 44/14147. 4590. AL BIH. Rijeka 1999. (KUN) 4.

Š) 184. Regije 14-25. Marijan Boško – Miletić Nada. Titov Drvar. 4601. Regije 1-13. Hrid (Š).. Ive u Livnu. AL BIH. Marijanović Brunislav. Livno 1995.. Tom III. Arheološka nalazišta. Sunićka pećina (S) 193. 325. Donji Vakuf. ZM. Regija 24: Lištica. AL BIH. Marijanović Brunislav. AL BIH. Tom III. Marijan Boško – Miletić Nada. Gradina (Crkvina. 4605. Regije 14-25. Čapljina. Titov Drvar. Tom II. Visočica (Bakri. AL BIH. Regija 11: Bosanski Petrovac. 133. Sarajevo 1988. Tom II. ZM. Tom III. Arheološka nalazišta. Gradina (Hrgud-Gradina. Regije 14-25. Stolac. Džakulina glavica (S) 174. Bosansko Grahovo.. Zemunica (BL). Bosansko Grahovo. Jejinovačka pećina (S) 182. Gradina 1 (G). 4604. 4602. Tom II. 179. Bistrički samostan na groblju Sv. Mostar. Gacko. ZM. S) 178. Sarajevo 1988. Regije 1-13. Marijanović Brunislav.. Tom II. Arheološka nalazišta. Sarajevo 1988. 4607. Jajce. AL BIH. Č). 120-126. Arheološka nalazišta. Arheološka nalazišta. ZM. Arheološka nalazišta. Neum. Sarajevo 1988. Arheološka nalazišta. 163. ZM. Tom III. Sarajevo 1988. BP). Arheološka nalazišta. AL BIH. AL BIH.. Regija 24: Lištica. 161. Regije 14-25. Kotor Varoš. Gornji Vakuf. Regija 20: Bileća. 4598. Tom III. Sanski Most (SM). 4600. Sarajevo 1988. Š) 185. Arheološka nalazišta. Neum. Vrtoče. Regije 1-13. . Skender Vakuf.. Marijan Boško. Čitluk. Regija 11: Bosanski Petrovac. 308. Selište (Volari.. Čitluk. Ključ.412 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. ZM. 337. Čelinac. Regija 9: Banja Luka. Regija 19: Nevesinje. Crkvina (Donja Blatnica. Regija 12: Šipovo. Gradić-Žuta glavica (BP). Sarajevo 1988. Ljubuški. Sarajevo 1988. ZM. Marijanović Brunislav. 4596. Marijan Boško – Miletić Nada. 292. Marijan Boško. Sarajevo 1988. Tom II. 145. Regije 14-25. 149-150. Mostar. Vitina 2 (Lj). Mrkonjić Grad. Marijan Boško – Zelenika An elko. Trebinje. Regije 14-25. ZM. Bugojno. Regije 1-13. Č). AL BIH. Regija 25: Grude. ZM. ZM.. AL BIH. Tom III. Sarajevo 1988. AL BIH. Kalendar Svetoga Ante 1995. AL BIH. Ljubinje.. Regija 25: Grude. 4606. 4599. Raskršće (Podsoje. Marijan Boško – Miletić Nada. Kupres. Regija 10: Sanski Most. 4597. Marijan Boško.-2000. Arheološka nalazišta. Donja Blatnica. Čapljina. Regije 1-13. Arheološka nalazišta.. Ljubuški. ZM. 4603.. Gradac 3 (N). Sarajevo 1988.

Kiseljak. Prijedor. 4611. 205. Donji Vakuf. Zenica. Trebinje. 4612. AL BIH. Marijanović Ivanka. Arheološka nalazišta. Kreševo 1 (Kr). Regije 1-13. Fojnica. Sarajevo 1988. Gradina (Donji Mamići. Marijanović Brunislav – An elić Pavao. Marijanović Brunislav – Marijanović Igor. AL BIH. Ljubuški. AL BIH. Tom III. Bugojno. G). Regije 14-25. Bugojno. Bratunac. Travnik 2 (T). ZM. 4613. Crljenača (Dretelj. Tom II. Arheološka nalazišta. Arheološka nalazišta.. Regija 12: Šipovo. Č). Sarajevo 1988. Arheološka nalazišta. Marijanović Ivanka. ZM. 326. AL BIH. Crkvine (S) 171. Livno. Mrkonjić Grad. Arheološka nalazišta. Marijanović Ivanka... G) 325-326. Kladanj. 148. Sutina (Gradina. 69. Marijanović Brunislav – Paškvalin Veljko – An elić Pavao. Arheološka nalazišta. ZM. ZM. Podcrkovnica (S) 189. Tom II. Sarajevo 1988. 4617.. Šekovići. Ljubuški. 4615. Arheološka nalazišta. Regije 14-25. Regije 1-13. Tom III. Regija 10: Sanski Most. Sarajevo 1988. 4609. Regije 1-13. Crvena njiva (S). Sarajevo 1988. Regije 14-25.. Kupres. ZM. 179-180. Neum. Arheološka nalazišta. Regija 25: Grude. Regija 11: Bosanski Petrovac. Regije 14-25. Vlasenica. 4619. ZM. ZM. Kreševo. Gornji Vakuf. Jajce. ZM. Pucarevo. Marijanović Ivanka. Tom II. . Arheološka nalazišta. Jajce (J). Marijanović Brunislav. Marijanović Ivanka. 22. Gornji Vakuf. Tom III. Arheološka nalazišta. Han Pijesak. Arheološka nalazišta. Arheološka nalazišta.Kultura 413 4608. Tom III. AL BIH. Stolac. Ključ. Neum. Prusac (DV) 184. Regije 14-25. Marijanović Ivanka. Vinogradina (P). Sarajevo 1988. GV) 186. Kupres. Manastirište (Grčka crkvina. Breza. Čapljina. Regije 1-13. ZM. Regije 14-25. 4618. Regija 20: Bileća. 4614. Titov Drvar. Regija 2: Bosanski Novi. Sarajevo 1988. ZM. Regija 13: Travnik.. AL BIH. Regija 25: Grude. Tom II. ZM. ZM. Tom II. AL BIH. AL BIH. L). Čapljina. Srebrenica. Marijanović Brunislav – An elić Pavao. Donji Vakuf. Regija 22: Glamoč. Busovača. Regija 16: Olovo. Regije 1-13. Bosanska Dubica. Regije 1-13. Sarajevo 1988. 164.. AL BIH. Luke (MG).. Arheološka nalazišta. Mali han (Lištani. 4610. 4616. Crveni grm 1 (Lj) 321. Vareš. Regija 12: Šipovo. Ravlića pećina (G) 334. Sarajevo 1988. Marijanović Brunislav – Miletić Nada. Regija 14: Kakanj.. 245. Tom III. AL BIH. Sarajevo 1988. Sarajevo 1988. Vitez. Visoko. AL BIH. ur eva glavica (N) 323. Jajce. Tom II. Sarajevo 1988. Tom III. Bosansko Grahovo. Gradina (Drinovci-Vrcani. BP). 39. AL BIH. Ljubinje.

Regija 13: Travnik. AL BIH. Arheološka nalazišta. Miši (G). Marijanović Ivanka – Miletić Nada. Vitez. Š). Visoko. Neum. 4620. Busovača. Regija 25: Grude. Kalavrija. 4628. 4627. 4623. Bosansko Grahovo. Drenovik (N) 143. Vitez. Busovača.. Marijanović Ivanka – Miletić Nada.. Titov Drvar. Vareš. Gacko. Tom II. 196. Vitez.-2000. Marijanović Pero. Crkvine (Gornje Turbe. ZM. Gornji Vakuf. ZM. Marijanović Ivanka – Paškvalin Veljko – Miletić Nada. AL BIH. Sarajevo 1988. 24-25.. Marijanović Ivanka – Miletić Nada. ZM. ZM./2001. Tom II. S). Marijanović Ivanka – Miletić Nada. 4629. Regija 14: Kakanj. Gacko 2 (G) 144. 4631. N) 150. Zenica. Kamen i čovjek na Radimlji i oko nje. Mostar 2000. ZM. Zenica. Arheološka nalazišta.. 159. AL BIH. Borak (B) 195. Arheološka nalazišta. Sarajevo 1988. 4622. Sarajevo 1988. AL BIH. Tom III. 331. Arheološka nalazišta... BP). Pucarevo. Vranjevo Selo (N). Raskršće (Babići. Ocrkavlje (Grčko groblje. Sarajevo 1988. 171. Regije 1-13. Neum. Trebinje. Regija 13: Travnik. Regija 12: Šipovo. Regije 1-13. Regija 16: Olovo. Tom II. Arheološka nalazišta. Kreševo. Marijanović Ivanka – Miletić Nada. Kiseljak. Regija 25: Grude. Arheološka nalazišta. Busovača. Marijanović Ivanka – Miletić Nada. 68. Donji Vakuf. ZM. Čapljina. Regija 11: Bosanski Petrovac. Arheološka nalazišta. AL BIH. 196. V). Sarajevo 1988. Hercegovina 6-7 (1415). ZM. Zenica. Vlasenica. T). Tom III. Sarajevo 1988. Regije 14-25. ZM. Regije 1-13. Crkva ružica (B). ZM. Bukovica (T) 196. Regije 14-25. Arheološka nalazišta. Regije 14-25. 73-78. Sarajevo 1988. AL BIH.414 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Crkvine (Gradac. Regija 13: Travnik. Tom II. Han Pijesak. AL BIH. ZM. Tom III. 4626. Tom II. Regije 14-25. Kupres. Ljubinje. Marijanović Ivanka – Miletić Nada. . Tom III. 337. Regije 1-13. 4624. Sarajevo 1988. Ljubuški. Sarajevo 1988. Regija 20: Bileća. Tom III. AL BIH. Crkvina (Rotimlja. ZM. Regija 19: Nevesinje. AL BIH. Tom III. Arheološka nalazišta. Kladanj. Srebrenica.. Šekovići.. Fojnica. Marijanović Ivanka – Miletić Nada. Sarajevo 1988. Regije 14-25. Regije 1-13. Sarajevo 1988. Stolac.. Bratunac. Jajce. Pucarevo. AL BIH. 4621. Bugojno. Čapljina. Pucarevo. 4630. Marijanović Ivanka – Basler uro – Miletić Nada.. Regije 14-25. AL BIH. Arheološka nalazišta. 184. Bijela Crkva (Crkvine. Breza. 4625. Ljubuški. Ocrkavka (Ki). Marijanović Ivanka – Glavaš Tihomir. Arheološka nalazišta.

1986. Nišani prelaznog oblika. Pula-Rijeka 1983...03. Martinović Niko. Oslobo enje 46/14784. 4634. Jadranski zbornik 12 (1982-1983). Pozorište. JLZ. Zagreb 1982. Leksikon hrvatskih književnika Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do danas”. Markotić Vladimir..03. “Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina. Zagreb 1982. “Hrvatski biografski leksikon II (Bj-C)”. Radoj). 4641.. Zagreb 1989. Blago franjevačkih samostana. 4635.08.. JLZ. Sarajevo 15. 4637. Matejčić Ivan. 2. O tipologiji motiva na stećcima. Znanstveni kolokvij održan u Zadru od 6-8. “Mirko Marjanović. Kulturno-istorijski spomenici u nikšićkom kraju.) 4644.. 6-7. Sarajevo 2000. Sarajevo 09. 8.. 76. 1988. tehnike i strukture predantičkog i antičkog graditeljstva na istočnom jadranskom prostoru”.. Ive Krstitelja. Oslobo enje 43/13544. Sarajevo 07. 1986. Sarajevo 1986.Kultura 415 4632. Marković Marko – Gaković Mirjana. Oslobo enje 43/13545. 4636. 4639. Mašić Jozo. 1986. Odjel za arheologiju Centra za povijesne znanosti JAZU. 545-548. Zagreb 1980. 5. Separat II. Oslobo enje 45/14272. 364-368. HM IV/14. 117-118. Poroceedinas of the 11th Annual Chacmool Conference. 1989. Knowledge. Mašić Jozo. Oslobo enje 45/14269. 1986. Riznica duha i kulture (Izložba: Blago franjevačkih samostana). 4633.. Vrijednosti koje nas ujedinjuju (Blago franjevačkih samostana). Maslić Fatima. Mašić Jozo. Beograd 1999. 4642. Marjanović Mirko. Pozorište. Calgary 1981. Travnik 1993. Oslobo enje 45/14273. 5. 4640. Bogetić Radin (Radivoj.. 1988. Sarajevo 04.03. Odjek Kulinove povelje (Na stranicama časopisa “Odjek”). “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”. Sarajevo 14.. Juraj. Sarajevo 06. Divan I/8. Sarajevo 16. Izložba narodnih i borbenih igara na stećcima. .. Marković Marko – Gaković Mirjana.. “Materijali. 6. 34.03. 6. 4643. Dobretić.. izdanje. Dragišić.. Nastanak i procvat umjetnosti stećaka... Glumac. 276280. Oslobo enje 43/13542. 1988.03. (* Matijašić R. Oslobo enje 43/13547. The Medieval Tombstones of Bosnia and Hercegovina. Istorijski zapisi LX/4.03. Autentični stvaralački znak. EJ 2. XII 1976. Matić Bernardin. 5.. izdanja Enciklopedije Jugoslavije”.03. Sarajevo 11. 4638. 183-194. JLZ Miroslav Krleža. 7. Kraljeva Sutjeska sa samostanom i crkvom Sv. Marjanović Petar. 8. Titograd 1987.

1063-1068. Bobovac i okolina. 4655. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1.. IA MI BiH 26.. “Ibidem – Prilog Odjeka I/3. OOUR Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Sarajevo. Mešić Hajrudin.. Zapis I/1. Sarajevo 1984. 4. 18-24. 4652. 90. 4648. Svijest o sebi. Memija Minka. Mijović Pavle. Svijest o sebi (Osam vijekova Povelje Kulina bana). 4650. (‘Povelje bana Kulina – me aš bosanske historije i kulture’). Bogatstvo izraza (o književnom životu Bošnjaka osmanskog perioda).. Ćirilica. Beograd-Titograd 1980.. Kraljeva Sutjeska. 4656. 4646. Memija Minka. 34-36.. NS 16-17. Sarajevo 1989. Memija Minka.. Zenica 1998. Pregled LXXV/9-10. Sarajevo 1989. Memija Minka.. Bibliotekarstvo 34 (1988). Zavod za izdavanje udžbenika Novi Sad. Zagreb 1984. Republički zavod za unapre ivanje vaspitanja i obrazovanja OOUR Izdavanje udžbenika i udžbeničke literature Titograd. 25. 4653. Memija Emina. Zagreb 1987. 52-58. 4659. Metiljević Ahmet.. Matić Bernardin – Gavran Ignacije. Štampana knjiga bosanskohercegovačkih autora do 1800. 12. (A-J)”. IRO Školska knjiga Zagreb. Sarajevo 1989. 4651. Micić Stevan. Islamska epigrafika. Tuzla 1999. Govor o sebi. Sarajevo 1989.. Sveske 26-27. Mazalić oko. Hrtar.. Memija Minka. Memija Minka. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Beograd. Umjetničko blago Crne Gore. o nama (Povodom osamstote godišnjice povelje Kulina bana). Diwan I/1. Jugoslovenska revija. 4645. 4657.. 445-448. Odjek XLII/24. 1989. godine. “Pedagoška enciklopedija. Poruke trajnosti u kamenu. 4654. 201213. Svijest o sebi. Sarajevo 1990. “Povelje bana Kulina – me aš bosanske historije i kulture”.416 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 87-88.. Znak Bosne IV/5-6. 208. . BeogradNIO Pobjeda Titograd. ‘Bosanska Švajcarska’ (Zapis iz Fojnice). Matić Vojislav. 4658. 543. Memija Minka.-2000. 4649. Sarajevo 1985. 141-143. Naš svijet XXV/285-286. Prepisivačka djelatnost. Gradačac 1998.. Odjek XLII/15-16. 1“. 4647. Sarajevo 1989. JLZ Miroslav Krleža. Rekonstrukcija manastira Rmnaj.

GZM (A) 33 (1978). Novi Sad 1978. 145-151 + 4 table. 204-218. Tome 2. obljetnice smrti Fra An ela Zvizdovića”. Ranosrednjovjekovno koplje iz Mogorjela. Sarajevo 1998. JLZ Miroslav Krleža. Mikić Živko. Sarajevo-Fojnica 2000. VEDA . 176-194. Beograd 1979. 4668.Herzégovine. 97-107 + 2 slike + 4 table. Sarajevo 1979.. 287-306.04.-2001. MS. . Miletić Nada.. 4664. Franjevački samostani kao centri kulture na prijelomu 15. Reflets de l'influence byzantine dans les trouvailles paléoslaves en Bosnie . 23-36. 4661.. Rapports du IIIe Congrés International d' archéologie slave. 164-166. Sarajevo 1997. 4665. 4673. 525. Sarajevo 1982. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. Mikulić Planinka. Verticals of spirituality. Herceg-Novi. Ranosrednjovjekovna nekropola u Koritima kod Duvna. 4671... 4667.. 107-130.Herzégovine. The Southern California Antology. Miletić Nada. Oslobo enje 48/15393. FTS-Franjevački samostan Fojnica. (A-J)”. Elementi gotike u sakralnoj arhitekturi Jajca. Miletić Nada. Vojno groblje u Mostaru. BF VI/9. Beograd 1990. 1991. 141-204.. Dinaridi srednjovjekovne nekropole Pavlovac kod Sarajeva. ZNM 9-10. Svjedočanstva o trajanju bosanske države (Stalna muzejska postavka Bosne Srebrene).Kultura 417 4660. Prilog antropološkoj problematici stećaka. Bosna i europska gotika.. Sarajevo 1998. Mijović Pavle.Vydatelstvo Slovenskej akademie vied.. Dijalog nova serija IV/4. 11.. 4669. (KUN X/32(490). Mikulić-Cucić Planinka. Bratislava 1980. Zagreb 1984. BF V/8. Mikulić Planinka. 207-216. Mikić Živko.. 4663. "Problemi seobe naroda u Karpatskoj kotlini". Miletić Nada. Los Angeles 1996. 4666. 4672. stoljeća. Mostar 2000. Glasnik SAD 6.. Utjecaj islamske umjetnosti na formiranje gotičkog stila i kontinuitet srednjovjekovnih formi u Bosni. 85107. Mikulić Planinka. “Zbornik radova sa Znanstvenog skupa u povodu 500.. Reflets des Grandes Invasions en Bosnie . Hercegovina 6-7 (14-15). GZM (A) 37. Miletić Drago Karlo. 4670. Mikulić Planinka. 149-168.. Mikulić Planinka. 4662. Sarajevo 27.

(Drugo prera eno i dopunjeno izdanje). Beograd-Zagreb-Mostar 1982.arheološki i likovni aspekt. Slovenska nekropola u Mahovljanima kod Banjaluke. Jugoslavija Beograd-Spektar Zagreb-Prva književna komuna Mostar. JLZ Miroslav Krleža. Balcanoslavica 9. “Bogumilstvoto na Balkanot vo svetlinata na najnovite istražuvanja”. Miletić Nada. EJ 2. Miletić Nada. Biblioteka “Umetnost na tlu Jugoslavije”. AD BiH. “Arheološka problematika zapadne Bosne”. 231237.) 4680. Prilep 1980. Zagreb 1982.. Sarajevo 1984. Sarajevo 1980.. izdanje. Miletić Nada. Stećci . Ranosrednjovjekovne keramičke posude iz Vrbe kod Glamoča. GZM (A) 35-36. Miletić Nada. Sarajevo 1983. Zagreb 1984.. 4687. (* Jalimam Salih. 154-156.. "Kulturna istorija Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do pada ovih zemalja pod tursku vlast".. 233240. Miletić Nada. 4683. Rani srednji vijek. Zbornik 1. Izvještaj o iskopavanjima srednjovekovnih nekropola u Buškom Blatu. 41-43. 4675. “Arheološka problematika zapadne Bosne”. Sarajevo 1983. Sarajevo 1988.. (K-Ren)”. 2. Miletić Nada. 4678. 4682. Miletić Nada. GZM 34 (A) (1979). Rani srednji vijek. Miletić Nada. 166-167.. 325. 137-181. JLZ Miroslav Krleža. 4676. “Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina. 123-177 + 3 priloga.418 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. GDI BiH 36. Sarajevo 1982. 4684.. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1.. Miletić Nada. Rani srednji vijek (arheološko-istorijski osvrt). . Stećci. 43-50. 4674. AL BiH. 213-220. 167.-2000. Rani srednji vijek. 4677... Miletić Nada. Batković. ZM. Zagreb 1987. izdanja Enciklopedije Jugoslavije”. Miletić Nada. JLZ. Veselin Masleša. Miletić Nada. 4685. 375-434. AD BiH. Zbornik 1. 78-79... 82. 4681. 4679. Srednjovekovni arheološki spomenici jugozapadne Bosne. GZM 37 (A). Sarajevo 1985. Sarajevo 1981. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 2. Tom I. Rani srednji vijek u arheološkim istraživanjima na području sjeverozapadne Bosne. (A-J)”.. Miletić Nada. Miletić Nada. MANU-SANU-ANU BiH. 4686. Resultate der neueren archäologischen Untersuchungen des frühen Mittelalters in Bosnien und Herzegowina. Skopje 1982. Separat II.. 217-224. JLZ. Zagreb 1982. Mihaljevići.

Tom II. Donja Baljkovica (Z). ZM. Tom II. Pismenost (Rani srednji vijek) (137-138). 4692. Arheološka nalazišta. Glavica (Gušteri. Crkvina (Srednji Bušević. Kalin-grad (BK) 21. Miletić Nada. Selište (O) 79. Glavica (Kučić Kula. Regija 4: Bosanski Brod. Groblje (Z). Ketlaška kulturna grupa (98-99). Bosanska Krupa. Kaldurani (Z). Nošnja (124). Vizantija (184-185). Crkvina (Gorinja. Z). Ivanov grob (Kužni grob. Opšti leksikografski dio. Cerići (L). Begova njiva (Z). Crkvina (Kalenderi. P). 4693. Zidine (L). Orašje. Bihać. Crkvice (L). Madžarsko groblje (Grabik. Klisina (BK) 22. Balatine bare (P). 4689. Regija 3: Bosanska Gradiška. Lugovi (Z). Mačkuša (Z). BN). Hajdukovo brdo (L). Oru e (Rani srednji vijek) (130). ZM. Gradačac. Kastel (L). O) 78. Rosulje (BD). Glavica (Jusići. Krčevina (Z). BK). B). B) 16. Odžak. Kamenje (D) 66. Kljenovci (Br). P). Crkvina (Grčka crkva.Kultura 419 4688. Jazbine 2 (Bi). AL BIH. Grobovi (Rani srednji vijek) (88). Tučić (BG) 54. Doboj. Jasenica (Z) 91. Bjelobrdska kulturna grupa (63). Z). 26. Borovac (P) 47. Regije 1-13. AL BIH. Maleševci (U). Crkvina 1 (Velika GataIlidža. Gornja Bukovica (Bi). Miletić Nada. 77. Prnjavor. Baštra (BK) 14. Tom II. BN) 36. Grdelj (P). BK). Crkvina (Voda Jarnija i crkva Marija. Regija 5: Odžak. B). Bošnjića voće (P) 34. Crkvina (L) 89. Doli (L). Miletić Nada. BG) 50. ZM. Crkvina (Donje Vodičevo. Manastirište (BG). . Modriča. Životinjski stil (190). Gornje Zabr e (U) 90. Jardan (Z). ZM. C) 16-17. Bosanska Dubica. Glavičice (Bi). Regija 1: Velika Kladuša. C). Crkvina (Orašac. Arhitektura (Rani srednji vijek) (58). Klašnice (L). Kozluk 2 (Z). Džamište (Crkvina. Tom I. Sarajevo 1988. Bagruša (L). Nakit (Kasni srednji vijek) (114). Sarajevo 1988. 4690. Sarajevo 1988. AL BIH. Dalmatinskohrvatska kulturna grupa (68). Arheološka nalazišta. Kamen (D) 65. Kužno greblje (G). Kamenica (L). ZM. Kozluk 1 (Z). Kamenje (G). Regije 1-13. CrkvinaKrčevine (Svodna. Agića groblje (L). Luke (Kužno groblje. Arheološka nalazišta. Preromanika (143). Srbac. Bocavača (U) 88. Osoje (L) 53. BN) 35. Lozovina (L) 93. L) 52. Župski razboj (S) 55. Buložani (Z). Toprkala (P) 38. Crkvine (B) 17. AL BIH. Grobljice (L). Crkvina (Svodna. Dragelji (BG). AL BiH. Klisa (Z). Laktaši. BN). Cazin. Sarajevo 1988. Bjelovnice (U). Miletić Nada. L). Kalac (L). Hrust (L). Miletić Nada. Regije 1-13. Tom II. Prijedor. Kamenovi (G). Miletić Nada. Lipik (Bi). BN). Regija 2: Bosanski Novi. Groblje na Lipi (O). Crkvina (BK) 15. 4691. Nakit (Rani srednji vijek) (112-114). Z). ZM. Tom II. Greblje (G). Miletić Nada. Sarajevo 1988. Orašje (Vinogradi. Velika Kladuša (3). Regije 113. Korduni (Z). Gradina (Jerenin grad. Arheološka nalazišta. Umjetnost (Srednji vijek) (181-182). Cagan grad (S) 48. Gošnica (BG) 49. eruša (L). Berek (L). Glavica (BK) 18. Sarajevo 1988. Madžarsko greblje (Br). Crkvina (Miostrah. Franački kulturni krug (75). AL BIH. Lipovice (L). Klisina (P) 37. Bosanski Šamac. Herići (Z). Regije 1-13. 4694. Grabavci (Z). Gotika (81). Arheološka nalazišta. Krčevine (L). Crkvina (Marini. Oružje (Rani srednji vijek) (132). Kosa (Z) 92. Kraljev sto (S) 51. Stećak (167). Derventa.

Puškovac (L). Orašje (Teš). L). Z). Svatovsko groblje (Teš). Sarići (K). Selo 2 (Bi). Krčevine (M). Z). Mramorje 1 (Boškovići. Pazarić (M). Gradašnica (Ž). Z). Žarkulja (K) 109. Potkućnica (T). Divsko groblje (Hrastić. Djedina (Ž). Mramor (Hajdarovići. Krčevine (Tes). Pravoslavno groblje (Šetići. Novo Selo (Z). U). Kuvelj (Z) 119. Z). Ulice (Br). Kamenje (Z). Malešići 2 (Z). M). Srebrenik. Mramornica (Z). Mramorje (Kovačica. Grčko groblje (Tes). Stupa (Ž). Djedovo polje (K). Vrpolje (Ž). Dubnica 2 (K) 105-106. Tom II. 4696. Ž). Z). Ž) 107108. Vitnica (Z). Petkovići (L). Piperi (L). Kaursko groblje (T). Lukavac. Sarajevo 1988. Zagrobnica (L). Mramor (Krivaja. AL BIH. Obršine (L) 95. Pravoslavno groblje (Vakuf. Bi) 94. 4695. Mramor (Brijest. . Todorovića brijeg (M). Pravoslavno groblje (Baljkovica Donja. Okućnica (T). Muslimansko groblje (Z). Seferovići (Z) 96-97. Tes) 121-122. Mramorje (Zukići. Mramorak (K). Bjelobor (M). Čardak (Z). Vlaški put (Z). Mramorje (Bulatovci. Regije 1-13. Stanovi (K). Mramorci (Ž). Kamenjak (Z). Svjetlica (L). Jošavac (M). Ulice (Teš). Polja (L). Osrećak (Z). Meškovići (K). Donji Vitkovci (Teš). Mišljenac (U). Z). Tešanj. L). Metljika (S). Mramori-Mujevina (Z). Z). Z). Čobe (M). Pasji grob (Z). Z). Polje (Z). Brkića groblje (K). Stupe (Kužno groblje. Banovići. Berići (Tes). Skočić (Z). Mećava (S). Kamenje (Tes). Banovići Selo (B). Laništa (Teš). Mramorje u Gaju (Z). Mramorić (Z). Ugljevik. Rakoč (L). K). Miletić Nada. Visovi (Teš) 122. Omarak (Ž). Regija 8: Teslić. L). Z). Mramor (L). Zolje (K). Z). Todorovića gaj (Z) 97. Zidine (Br) 98. AL BIH. Momčilov grob (Tes). Mramor (Šibošnica. Zanaga (T). Donja Višća (Ž). Z). Ž). Petarac (Ž). Dubnica 1 (K) 105. Šeher srpski (K) 108. T). Zavidovići. Malešići 1 (Z). Snježnica (U). Malešići 3 (Z). Vis (K). Mramor (Z). Tom II. Mramorje-Peljave (L). AL BIH. Zagrdnica (Krstovi.420 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Vrelo Sanduk (Bi). Brusovi Teš). Ibralići (K) 106. Mramorje (Igrište. Kamen (Z). Tuzla. Gornja Vrućica (Tes) 117. Arheološka nalazišta. Molno polje (K). Zvornik. Mramorovi (Dragovići. Perići (K). Pa ine (Z). Z). Mramorovi (Kućice. Mramorje (Ča avica. Vidin jablan (Z). Okrugla (K). Mramor (Molitvište. Nišan (L). Crkvina (M) 116. Ravan ( ukin krst. Bi). Orašje (K). Zelina (K). Jasik (Ž). Mramorak (L). Mramorje (Karačić. Bajina glava (Teš). ZM. Mramorje (Žabljak. Ubjenac (Z). Stare kuće (T). Živinice. Z). Beše 1 (Z). Mramorje (Gornji Dragaljevac. Repuh-Tupković (Ž). Miletić Nada. Z). Staro (Madžarsko) groblje (Br). Sajtovići (K). Trijebnik (Kladovi. ZM. Arheološka nalazišta. Grčko greblje (M). Tom II. K) 107. Osmaci (K). Dukići (K). Mramorje (Grbovci. Z). Mramorje (Perin grad. Regije 1-13. Mramorje (Glumina. Oborak (Ž). Mramor (Rastošnica. Lopare. Mramorje (Gornji Vitkovci. Mramorje (Osmaci-Kakanj. Nišića kuće (Z). Rimsko groblje (Z) 96. Sarajevo 1988. Kalesija. Dokanj (T). Svatovac (Lovnica-Huremi. Mramorje (Bogutovo Selo. Osojnica (M). Beše 2 (Z). Obli kamen (Teš). ZM. Donja Paklenica 1 (M). Vis (Teš). Strana (L). L). Arheološka nalazišta. Teš) 120. Svatovac (Gornji Gostović-Grabovnica. Teš).-2000. Regija 6: Brčko. Logobare (Teš). Mramorje (MahojeBrdoZ). Bijeljina. Bukvarevo (K). Donje Petrovice (T). Brdo (Tes). Vrtovi (K). Donja Paklenica 2 (M). Staro greblje (Teš) 121. Mramor (Priluk. Žepče. Regija 7: Gračanica. Stanišnjik (L). Pirkovac (L). Z). Maglaj. Mramorje 2 (Boškovići. Regije 1-13. Mramorje-Stan (L). Mramorje (Vakuf. Groblje (Teš) 118. Z). Mramorje (Kitovnica. Sarajevo 1988. Teš). K).

. Grobnice (MG). Didovine (TD). Donji Vrbljani 1 (K) 143. Divsko groblje (BP). Pločice (MG). SM). Brežine (SM). Donje Ratkovo-Dragojlovići (K). Mramorje (Vračari. Zvečak (SV) 133. K) 149. Otoka (MG). Gornja Slatina (K). Crkvena Glavica (TD). Poetište-Točak (SV). MG). Jatunova njiva (MG). Donje Sokolovo-Vujsići (K). Donji Vrbljani-Berići (K). Varošište (BL). Šumarak (K). K). Sarajevo 1988. Klisina (BL) 130. Delibrdo (K). Ćurum Lovrića (MG). K). Gornji Ribnik-Kenjali (K). Šipovljani 2 (TD). Crkvina (Podvidača. Donje Peulje (BG) 160. Mramorje (KijevciSanjani. Ćorića brdo (BL). Samardžije (Kula. Ograda (BG). Marina njiva (MG). Velika njiva (MG). Donji Graci (MG). Bašča (Ča avica. Regije 1-13. Gornji Dabar (SM). Mramorje (Velečevo. AL BIH. Ljubinska glavica (K). Kotor Varoš. Čegeljak (MG). Pavićko mramorje (BL). MG). Mramorje (Stubo. Surjan 1 (MG). Busija (MG). Grčko groblje (BG). Zečeva njiva (K). Miletić Nada. Grkovci 3 (BG) 163. Trzan-Glavica (KV). Vujina glavica (SV). Donji Ribnik (K). K). Gornji VrbljaniMijatovići (K) 144. SM). Mramorje (Crljeni. Zidina (BL). Babin greb (BL). BP) 159. Kobilja 2 (SV). Kamičak 2 (K). Mramorje (Kugino groblje. Debelo brdo (BL). K). Bukvice (K). Rastoka (K). Crni Lug (BG). Arheološka nalazišta. 4699. Mramorje (Podrašnica. Stratinska 2 (BL). Arheološka nalazišta. Regija 9: Banja Luka. Regije 1-13. K). Kobilja 1 (SV). Višnjik (SV) 132. ZM. Gradina (BL) 129. Crkveno (K). Klisina (K) 147. Bašča (Hripavci-Ahmedini. ZM. Mramorje (Krasulje. Skender Vakuf. Spasovina (MG). Bagar (MG). Begluci (MG). Kućišta (MG). Čergića groblje (BL).Kultura 421 4697. Mramorje (Bunari. Saitovac (MG). Tom II. Visoki (Crkvine. Regija 11: Bosanski Petrovac. Na srid sela (MG). Breščić (MG). Mramorovi (MG). Zablaće (K). Omar (MG). MG). Glavičica-Prisoje (SV). Arheološka nalazišta. Regija 10: Sanski Most. Surjan 2 (MG). K) 148. Miletić Nada. Mramorje (Pržine. Poljane (K). Podgradina (MG). Glavica (BL). K). BL) 128. Crkvina (Gornje SokolovoMrazovo. Vrelo (K). Lusićko mramorje (BL). MG). Titov Drvar. SM). Trstovina (MG) 150. Baština 2 (SV). K). Poljice (MG). Baština 1 (SV). Bujire (Mramorje. Velagići 2 (K). Brekinja (SV). Crkvina (Vo enica. Gornji Vrbljani (K). Dobrnja (BL). Omrčići-Prisoje (SV). Batinčko groblje (MG). Kozica (SM). Bat-Klanac (BG). Čelinac. Crkvina (Careva Luka. BP). BP). Staro Selo (MG). Tom II. Donja Sanica 2 (K). Mramor (MG). MG). Hanovi (MG) 146. K) 142. Čardačište (Čifutsko groblje. Prhovo (K). Prodole (BL). Ljutik (MG). Crkvina (Pana ur. Tešanovića krčevine (MG). Sarajevo 1988. Donji Vrbljani 2 (K). Crkvina (Č). Kotor (MG). Me a-Vučkovac (BG). Hail-Bašča (K). Kužno groblje (K). Velika Čelinka (MG). BG) 164. Tom II. Mramorje (Želin. Mramorja (K). Pavlovića groblje (BL). BP) 166. Mošetluk (K). Donje Sokolovo (K). Crkvina (Martin. TD). ZM. Gradište (Malo Mramorje. Ključ. Gornje Ratkovo (K). Trnovo (MG). Rošića Greda (MG). Regije 1-13. Crkvina (Oraško Brdo. AL BIH. K). BG). Krstovi (MG). Židovsko groblje (SM) 151. Mrkonjić Grad. Gornje Sokolovo-Perići (K). Crkvina (Nuglašica-Čitluk. Gornja Previja (K). Miletić Nada. Dvorine (Mramorje. Trbućki do 2 (BP). Donji Vrbljani-Ćukovići (K). Tučić (TD) 165. 4698. Bosansko Grahovo. Sarajevo 1988. MG). AL BIH. Crkvina (Gornji Vrbljani. Budelj (K). K). Mramorje (Gornje Sokolovo-Lakići. Majdanište (BL) 131.

Bašak (T). Krša (K). Otinovci 2 (K). Žuljeva glavica (K) 187. Š). Brižine (B). Potoci bistričke . Jama (V). Jasike (Š). Velika Smiljevača (K). Jajce. Lozića šikara (B). Rustovac (GV). Gumno (DV). Okuč (GV). V). Bogduša (T) 195. Gaj (Ždrimci-Žuljevići. Mramor (Vagan.422 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Desove (V). Delijin brijeg (Š). Glavica (Novo Selo. Ževnjak (J). Dočić (Z). Š). Gajić (Š). Donja glavica (K). Džamije (Z). Kupres. Kamen (Z). Lužine (Š). Mašeta u Polju (K). Oborci 2 (DV). Glavica (Potkraj. Mramorić (Š). Zgoni (GV). Grčko polje (DV) 178. Crkvine (GV). Seka (K). Luke (DV). Čadarov greb (Š). Kruščica (V). Kamenica (J). AL BIH. Vrse (GV). Crkvište (T). Goljen (B). Ravanjska vrata 1 (K). Mala Mašeta (K) 181-182. Groblje (Z). B) 176-177. Miletić Nada. Kupalište na škriljama (T). Brijeg (Š). Mašeta (J). Potkućnica (GV). Bugojno. Tubulica (K). Kovačine (V). Dvorišta (K). Jazakove njive (T). Perina glavica (K) 183. Magarica (K). Oborci 1 (DV). Luka (GV). Dugi dol (K). Divojačka stina (B). Ravno (K) 184. Maleničin gaj (B). Makljen (GV) 181. Paklarevo (T) 202. Crkvina (K). Parac (GV). Bare (B). Grčko greblje (Na Kuberu. Bregovi (T). Gornji Vakuf 3. Sarajevo 1988. Glavica (Gorica. Broda (Z) 196. Halilovića (Grčko) greblje (Z). Š). Bistrica (GV). Kaursko greblje (Z). Luke (Š). Mramorovi (Pobrdnjice. Trebanovac (DV). Z). Vjetrenice. Krupa (GV). Dolac (GV). Gornje Pećine (P) 198. Fazlići 1 (T). 4700. Gornji Vakuf 2. Sitnica (J). Berića glavica (Š). Kupres. Grčko greblje (Grm. Mramorje (T). Nagrade (T) 202. Busija (J). Hrastić (Š) 179. Brežuljak (T). Donja mašeta (K). ZM. Gornji Vakuf. Brijeg (T). Studenac (J). Steljac (K) 185. Glavica-Kamen (GV). Mramorje (Š). Gaj (T). Račvulja (GV). Mašeta (P). Divičani 1 (J). K). Tom II. Glavica pokraj jezera (K). Rastičevska mašeta (K). Arheološka nalazišta. Grčko groblje (Donja Trebuša. P) 200. Pod Rostovcem (P). Miletić Nada. Komarevac (GV). Maculje-Jezera (P). Brigovi (V). Bogaz (V). Š). Kužno groblje (GV). Glavičice (Z). Staro Selo (DV). Gornji mašeti (K). Opara 2 (P). Jažva (T). Bišće (Z). Krst (DV).-2000. Hrubine (Z). Glavica (Krupa. Glavica (Blagaj. Mala Smiljevača (K). Livada (T). Izvor karaulske Lašve (T). Nadvode (Š). Klisa (T). Grčko greblje (Glavica. Konopi (K). T) 197. Ljubica brdo (T). Kaurlaš-Mamula (P). Raskovača (GV). Trešnja (GV). GV). Dragani (GV). T) 197-198. Selište (GV). Gornji Malovan 2 (K). Čakareve njive (T). Guber. Brežuljak nad Ćukom (T). Ćosići (T). Bijele Vodice (T). Rostovo Ravno (B). Bijeli put (Z). Gaj (Gornji Mujdžići-Orahovica. Grahovčići (T) 199. Tursko groblje (K). Podvinica (Z). GV). GV). Martinovića glavica (V). Luke (K). Donji Vakuf. K) 176. Regija 12: Šipovo. Bare (P). 177. Nebića šuma (B). Trišića njiva (K). Greblje (T). Mašeti (T). T). Z) 199-200. Luka (T) 201. Maline (T). Potočine (GV). Kamenica (GV). Lisičje groblje (T). Borovac (GV). Novo Selo (K) 182-183. Gornja glavica (K). Podjaram (K). Glavica (Han Bila. 4701. Mašeti (GV). Sedra (B). Kućare (Z). Velika njiva (Š). Zlosela 2 (K). Ravanjska vrata 2 (K). Kratelj (B) 180-181. Selišća (GV). Carevac (K) 174. Gaćice. Gornji Malovan 1 (K). Gornji Vakuf 1. Zlosela 1 (K). Ledine-Donja Mašeta (K). Zgonovi (Š). Kozice (Z). Divičani 2 (J) 175. Markovina (B). Bajrak (K). Kućerine (B). Kičelovo brdo (Š). Čobanovo groblje (K). Gaj (Voljice. Kordići (B) 180. Krčevine (B). Guča Gora 2 (T). Crveno groblje (K). Kaursko groblje (B). Vratnice (Š). Didakove kuće (T). Gornja Mašeta (K). Vaganac (Š) 186. erzelezov mašet (K). Regije 1-13. Šeherdžik (DV). Jasen (J). Nevino brdo (K) 182. Musića megdani (K). elilovac 2 (T). Karaula (Krajinsko greblje. Bajramovci (K). Zlatarice (B). Luke (B). Fazlići 2 (T). Briješće (B). Kojin kamen (T). Mramor (Donji Mujdžići. Bili Potok (K). Dukati (T). (V).

Grabošić (Vi). Stojkovići-Bučići (P) 204. Otigošće (F). Budoželj 1 (Va) 15. Kaursko greblje (Ki). Špirin grm (Z). Gaj (Šadići. Mramorje (I) 52. Slivno (B). Kaurin (B). Široka šuma (Ki). Čepari Gornji (HP). Vogošća. Banjevići (B). Gornja osica (O). Regija 13: Travnik. Glavna (Čifutsko groblje. Gaj (Poljak. Četnište (S). Zabr e 2 (Ki). Trnovo 2. Gajevi (K). Sarajevo-Novi Grad. Trnovo. Barenjak (Ki). Sarajevo 1988. Begovića polje (Š). Miletić Nada. Poriječani (Vi). AL BIH. Brdo (Va). Donji Magašići (B). Lješčar (B). Bunar (Ki). Njiva (Ka) 23. Hrasno (B). Čolakovići (B). Donji Bačić (B). Lipnica (Ka). Grebci (Va). Vrbica (Va). Bijeli put (Š). Mravnjače 2 (Ki). Podgoj (Ki). Bobovik (Ki). Šuplja stijena (T). Čakina njiva (Vi). Radonjići (Va). Gornji Zalukovik 2 (V). Gornji Zalukovik 1 (V). Zagoni (B). Sarajevo-Stari Grad. AL BIH. Dragin han (B). Zvijezda (Z) 206. Turbe (T). Regije 14-25. Vukanovići (Ka). Sarajevo-Centar. Goli brijeg (O). Putovići (Z). Mramorje (Va). Regija 15: Ilijaš. Tabačko guvno (SG) 56. Dželepi (V). Arheološka nalazišta. K). B). Brda (Vi). Podgradac (Ki) 26. Vareš-Majdan 27. Cerska (V). Crkvine (B) (68). K) Grčko groblje (Ratanj. Fakovići (B). Dobrinjac (Vi). Didorada (Va). Varošište (NG) 57. Pajtov han (Va). Strana (Vi). Gerići (V). Zabuće (Vi). Mramorovi (Ki). Breza. 4703. Ostružnica 2 (F). Golijansko groblje (HP). Donji Drecelj (O). Gojevići (F). Bujakovića Polje (S). Donje Žeželovo (Ki). Crkvina (K). Brijest (Vi). Repuh (B). ZM. Glavica (Ka). Bregovi (V). Bijeli hrid (K). ZM. Sarajevo 1988. Krčevina (B). Hrasno (Ka). Crkvine (B) 16. Breze (K). Buzići (Vi). Bratunac 3. Tom III. Klupe (Kr). AL BIH. Zlokuće (Ka) 28. Biljeg (S). Tisovac (T). Ričica (Ka). Cura (S). Vlahovića brijeg (T) 205. Gornji Zalukovik 5 . Tom III. S). Hadžići. Brezik (Va). Kadinjača (Vi). Budoželj 2 (Va). Gradac (K) 18. Gojsalići (K). Miletić Nada. Kiseljak 3. Arheološka nalazišta. Očevija (Va). Tom II. Čifluk 2 (Vi). Donja Borovica (Va). 4702. Krčevine (F) (22). Saračevo brdo (Ka). Dolovi (Š). V). Ilidža. Gorani (Vi). Zagrebnjača 2 (Ki). Polje (Kr). Dvorišta (F) 17. Lopata (Kr). Grčko groblje (Podastinje. Gornji Zalukovik 4 (V). Novo Sarajevo. Ka). Ivica (Ki). Brdo (Brod. Brnjaci (Ki). Obre 3 (Ka) 24. 4704. Borak (S). Grčko groblje (Brestovsko. Polje (Vi). Vrbica (K). Gorovići (P) 43. Visoko. Bečani (Š). Pucarevo. Kaursko groblje (B). Fojnica. Borići (S). Škarine (Kr). ur evac 2 (S). Rankovići (P). Vitez. Uvrate (Z). Arheološka nalazišta. Grčko groblje (Tičići. Glavica (Va). Kaursko groblje (Ka). Bubanj (Š). Strahovac (Ki). Kiseljak. Gaj (Ki). Gornji Zalukovik 3 (V). V). Vareš. Begina zaglavica (V). Dub (Ki). Kokoščići (Va). Djevojka (K). Jasikova (Ka). Banja (Ka). Brataljevići (K) 67. Hrastovina (Ka). Puhovac (Ka). Bijeli greb (Ka) 14. Ravan (B). Sarajevo 1988. Igrište (B). Maurovići (Vi). Busovača. Boljevići (B). Rakovi (Ka). Brdnjak (Ki). Ka). Gorašnica (Vi). Kosa (Ka). Donja Zgošća (Ka). Zbilje (Vi). urini grobovi (B) 69. Glavica (Vi). Križ (Kr) 22-23. Kiseljak. Hrašće (Ka). Gaj (V). Stup (Ki). Babina voda (Ki). Grebljice (Vi) 20. Subotići (B) 26. Bare (V). Babajići (S). Glavica (Š). Karaula (Ka). Bukovica (Ki). K). Zenica. Breza. Višnjići (Va). Gornje Žeželovo (Ki). Barakovići (S). Brijeg (Š). Tušnjići (Vi). Miletić Nada. Pod (Va).Kultura 423 luke (P). Regije 1-13. Letovište (Ka). Hendek (Ki). ZM. Kreševo. Barice (Š). Regija 14: Kakanj. Raspotočje (Z). Bašča (S). Pale. Tasovik (Kr). Kaursko groblje (Kr) 21. Grebac (Vi). Brdo (B). Ostroga (Ki). Ceransko brdo (V). Regije 14-25. Gaj (Gornji Bačić. Pariževići (Ki). Klisa (Vi). Centar 5 (C) 41. Brložnik (HP).

ZM. Nasića brdo (V). Padališta (S). Turalići (V). Gvozdenovići (K). O). Igrište (S). Obori 1 (K). Jelasi (B). Regije 14-25. Zaelisije (S). Jelaške (O). Šijakovića groblje (Š). Ravan (V). Mramor (Kovačići. Srebrenica. Preka njiva (B). Vlasenica. Krajčinovići (V). Batovo (Ro). Mramorje (V). Kovinj (Š). Vlasenica. Zlatovo (S). Hrnčići (B). Krčevine (Trupanari. Zlokosa (O). Palemiši 1 (K). Slavanj (O). V). O). Vrelo (Š) 81. Plazače 1 (Š). JatinaDolnice (V). Lukići 1 (V). Ždrijelo (B) 82. Begovina (Ro). Vagani 2 (K). Grabačevac (V). Simin krš (K). Podvis (V). Tuholj 2 (K). S). (V). Š). Podrenovci (HP) 77. Stupari (K). Bratunac. S). Mladovo (K). Gurnine (Š). Ludmerac (B). Piskavice (Š). Osjenača (S). Hrastić (K) 71. Luke (Š). Jazovi (Š). Grobnice (B). O). Ravan (S). Mršića brdo (V). Stolice (B) 79. Opravdići (B). S). HP) 70-71. Usjenovača (B). Marica (O). Jeremići (V). B). Podgroblje (HP). Š). Vitez (S). K). Varošište (O). Biljeg (S). Milovanovići (Š). Ilino brdo (V). Gragir (S). Palemiši 2 (K). Hadrovine (HP). Mramorje (Gaj. O). Rijeke (Podglavica. Ogra ena voda (B). Luke (HP). Gornji Zalukovik 7 (Vlasenica). Sjedaljka (S). Potkuća (Š). Rogajlija (Š) 78. Hanić (Olovo). Osoje (V). Muškići (V). Lubničko brdo (S). Vis (V). Klanac (Š). Mramorje (Žeravica. Plazače 2 (Š). . Nabojine (Mramorje. Rudišta (Š) 78-79. Mramorje (Žioci. Maljen (Š) 74. Pomol (V). Meraja (V) 74-75. Š). Šekovići. Jagodnja (B). Kuselj (V). Biljezi (S).424 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Gornji Zalukovik 6 (V). Višnjica (V). Kovačići (K). B). Olovci 2 (K) 76. Kosa (S). Karaula (Š). Grobnice (S). V). Koprivno (V). Rašića gaj (V). K). Han Pijesak. Vitići (V). Regija 16: Olovo. Bijeli put (Ro). Mramorje-Polje (Š). Trnić (S). V). Previlica (Š). Vis (Š). B). Orahovica (S). Mramorje (Olovci. Olovo (Opašići. Strana (V) 79-80. Toliša (K). Navitak (O). Zalazje (S). Šarampovo (S). Kamenjaci (B). Kutuzero (S). Biljeg (Ro). Prijanovići 1 (K). Toljevići (V). Presedo (V). Pavlovići (Š). Lučica (V). K). Podgora (V). Lukići 2 (V). Mramorje (Begići. Mramorčić (O). Mramorje (Kamensko-Gradina. Mramor (Donji Drecelj. Rajići (V). Suljići 1 (K). Mramorje (Berisalići. Skenderovići (S). Tarevo 2 (K). Suljići 2 (K). Kovanluk (Š). Manastirište (B). Tarevo 1 (K). Mramorje (Kikići. Brekovići (Ro). Pokojnica (HP). B). Plakalovići (V). Hadžići 1 (Š). Š). Klisa (O). Sofre (S). Podliješće (B). Simića groblje (Š). Mramorica (B). Gračić (S) 70. Luke (B). Sarajevo 1988. Popovići (Š). Mramorje (Ljeskovik (S) 75. Vakuf (V). Mramorje (Konjevići. Zgunja 1 (S). Mramorje (Mišari. Trišići (Š). Tepen (Š). Šljivova (S). Mramorje (Moguše. Kljestani (V).-2000. Mramorje (Rimsko groblje. Trnjaci (K). Mramorje (Vukovići. Mramor (Vranovići. Mramorje (Jelah. Klotijevac 2 (S). Vlaškovac (O). Miletić Nada. Ridić (S). Olovci 3 (K) 76-77. 4705. K). Mramorje (Dubačkići. Bare (S). Strmica (Š). Ravan-Gradina (V). Gornji Zalukovik 8 (V). Kostići (V). Š). Trnovo 2 (K). Milovo (Š). Mošulj (K). HP). Vijenac (V). K). Petrovača (V). Tabahana (V). Kamenje (S). Jakovice (Š). Mramorje (Jokići. Mramorje (Bešići. Trlo (O). Staroglavica (S). Jasen (V). Starič (K). Kladanj. Koštanavačko groblje (B). K). Krčevine (Bačići. Ravne (K). O). Mramorje (Liješće. Makovac (B). HP). Vagani 1 (K). Papraća 2 (Š). Vijenac (K). Prijanovići 3 (K). Mramorje (B). Arheološka nalazišta. Prijanovići 2 (K). Alibegovići 2 (S). Hadžići 2 (Š). Rupovo brdo (V). Š) 73. Ljuto brdo (K). Grad (Markov. Troliz (S). Trnovo 1 (K). Tom III. Grebljice (O). Klis (O). Gradina (O). Nasići (V). Tekija (B). Zaklopača (V). Olovci 1 (K). Mramorje (Voljevica. Mramorje (Sućeska. Mramorje (Potočari. Gaben (S). Š). Begov gaj (V). Obori 2 (K). Zgunja 2 (S). Mramor (Musići. Alibegovići 1 (S). Tuholj 1 (K). AL BIH. Kaurski grob (O) 72. Stuparski krš (K). Ostrovaš (S). Lipenovići (B). Zmajevac (K). Trubor (S) 80. Hum (V).

Grebnice (Velika Gostilja. Dub (Meremišlje. Daničići (F). Groblje (Ro). Mramorje (Stara Gora. Torić (Ro). Mramorje (Pozderčići. V). Glavica (Račići. Brdo (Dumanjići. Velika njiva (S). Brdo (F). Gluhovina (Ro). Papratnice (Ro). Dulum (V). Derolovi (F). Mramor (Ro). Gajevi (F). Arheološka nalazišta. Sjeversko 2 (Ro). Baleni (F). Selište (Ro). Otava (V) 103-104. F). Pejdehovo groblje (V). Crkvina (Kunovo. Vilino kolo (Vrelo. Ro). Čadovina (Ro). Brijeg (Mramorje-Glavica. Mramorje (PijevčićiIzborine. Kaursko groblje (V. Brda (Ro). Mramorje (Kruševci. Pobrdolje (Ro). Mandra (S) 101. Mramorje (KamenicaPodhrid. F) 119. Mramorje (Šahdani. Trnovik (Ro). Hadrovići (V). Brijeg (Vratar-Heljići. Crkvine (Klečkovac. F). Pešurići 2 (Ro). Drijenjak (Ro). Ru). S). V). Sarajevo 1988. Trutovo brdo (Brdašce. Glavičica (F). ur evo brdo (V). V). V). Mramorje (Knežina. F). AL BIH. Bračina (F). Mramor (Šip. Dobroš (Č). Glavica (S). Ovlagija (S). Budaci (Ro). Kalauzovići 1 (S). Ljubić polje 1 (S). Carine (V). Krčevine (V). Polje (V). V). Žepa (Ro). Hrastovi (Mramorje. Rujišta (V). Vlasulje (Ro). Grabovik (Ru) (95). Jasikovica (S). Čengića bara (K). Vražalice (Ro). Decovi (Ro). Mramorić (Ro). Ru). Ljuta strana (S). Seljani 1 (Ro). Mramorje (Pozalje. Kobilj-Brdo (Ro). Žunovi (S) 109. Okolišta (Ru). Plješivica 2 (Ro). Podlijak 2 (Ro). Djedovo brdo (F). Trojan (Ro). Bravenjak (F). S) 102. Karačevina (R). Luka (S). S) 106. Oglavak (Ru). Donje Štitarevo (V). Zakomo 2 (Ro). Lastre (V). V). Dub (Veletovo. Stupine (Mramorovi. Dub (Okolišta. Zakomo 1 (Ro). Zarbovina (Ru). Mramorje (Mačari. Mramorje (Gornje grobnice. Rudo. Vražalice-Kamenjače. Miševina (Ro). S). 4706. Rudine (S). S). S). Pale (V). Ro). Konačev do 2 (S). Ro). Kalen greblje (S). Groblje (V). Mramorje (Strgačina. Kalauzovići 2 (S). Ro). Mramorje (Rohci. Podomer (S). Brijest (Grčko groblje. Vrlazje (Ro) 108. Mramorje (Kalauzovići-Radakovina. Mramorje (Hrtar. Ro). Neljeske (S). Geruša (S). Nehota (Ro). Hrid (S). S). Luke (Ru). Brdo (K). Podzid (Ro). Radovan han (Ro). Guždeljsko polje (Ro). Selakovići (Ro). Djevojačko greblje (F). Raževo brdo (S). Glavica (Jeleč. Janjoši (Ro). V). S). Gornje Kukavice (Ro). Bregovi (Ro). Ljubić polje 2 (S). Sokolac. Čifutsko groblje (Gromiljak. Duboki potok (S). Grabenice (S). Višegrad. Brezje (Ro). Rančići (S). Grebnice (Jasenice. Solila (Ro). Pazarić (S). Mramorje (Vagan. Han Lješčice (Ro) 98. Trušen kamen (S). Lipov do (Ru) 100. Guvno (Ro). Ovlagija (Ro). Kiler (S). V). Imamovići (S). Zavrh (Ro). Mramorje (Sokolačko polje. Panjevi (Ro). Komina (S). Veliki čair (S). Regije 14-25. Ro). Podstranje (Ro).Kultura 425 Bjegovići (V). V). Me e a (V). Jasik (Ro). Divči-Kamen (Ro). F). Tom III. Bor (Ro) 91-92. Karetići (S). V). Aherine (F). S). Križevac (V). V). Č) 120. Maljevići (Ro). Mramorje (Jabuka. Hoćimeri 2 (S) 98-99. Repuševci (V) 105. Tulež (Ro). Ro). Blace (V) 91. Turska voda (Ro). V). Ro) 92. Crkvine (Bjelosavljevići. Crkvina (Prije elo. Tinjag-Do (S). Pešurići 1 (Ro). Mramorje (Paratok. Glavica (V). Miletić Nada. S). Varošište (Ro) 107. Regija 17: Rogatica. Gaj (K). Grebnice (Drinsko. Okruglo (Ro) 103. Mramor (Selišta. Ro). Meremišlje (V). Mramorje (Beheci. Gola Glavica (S). Vrhselište (S). Mramorje (OsovoDolovi. Podgajevi (Ro) 104. Klečkovac (S) 99. Bjelosavljevići (S). Drvarevo (S). Ploče (S). V). V). Drčalica (S). Mramor (Kabernik. Čavke (Ro) 93. S). Mramorje (Banjalučica. Ovrčje-Miletci (Dokolac). urevići 1 (V). F). Ro). Brijeg (Lepenica. Ru). Biljeg (F). Slap (Ro). V). Dubačko brdo (Ru). Grebnice (Orahovci. Ro). ZM. Ro). Bare (F). S). urevići 2 (V) 94. Ru). Mramorje (Pihlice. Petrovo polje (Prijepolje. Vrelce (S). Izborine (Ro). Vidrići (S). Korita (Ro). Tirin han (Ro). Brdo (La evine. Seljani 2 (Ro). Podgaj (Ro). Krst (S). .

K). Gradina 2 (G).426 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. N). Borovno (G) 141. G). Grčko greblje (Grdijevići. Glavice (Platice. Somine (K). Grčko groblje (Zavait. Cernica (G). Ponori 3 (K). Gornja bašča (F) 121. Jasike (F). Drum (G). Mramorje (Zavait. Grobnice (K). Mramorje (Kolakovići. Duga glavica (G). Grčko groblje (Ječmišta. ZM. Mirkova kosa 1 (K). Kutine (K). Glavica (Donje Ravni. Studeno vrelo (K). N). Mramorje (Šahbazi. Babov greb (G). Ploče (F) 128. Grčka glavica (N). Trnavica 1 (K). Vihovići (K). F). Brestovik (N). Kaurska glavica (K). Jažići (K). Duge njive (G). Mramorje (Toholji. N). Grčko groblje (Kožetin. F). Svatovsko Djevojačko groblje (F). Crkvina (Gareva. Pijesak (F). Stankovac (F). Musin grad (K). G). Peovac (Č). Ponori 2 (K). Grebno brdo (N). F). Grčko groblje (Prije elo. Gornje Selo (G). Grab (F). Katarin grob (K). F). Kostrenište (G). Brijeg (Odžak. Glavičine (K). Greda (K). F). Bogdanci (N). Zaborak (Č) 131. Prgoše (K). AL BIH. G). Regije 14-25. Grebak (Žiljevo. G). Č). K) 126. Lučino brdo (G). Kokošja ravan (F). Grčko groblje (Višnjevo-Zurović. Nenkovača (N). F). Grabi (N) 144. Gornji Jugovići 2 (G). Kaurine (Č). Pod klekom (K). Milarevo (K). Mirkova kosa 2 (K). Sopotnica (G). Ustiprača (G). Laćerine (Kalufi. N). Gruberaš (N). Kotača (F). Grčko groblje (Brdo. Mramorje (Batkovci. Bojišta 2 (N). N). Bratićevac (N). Grčko groblje (Platice-Lokve. G). Ponori 1 (K). K). Glavica (Gornje Ravni. Vrhovina (K). Vlaško polje (K). Kamin (K) 125. Lasica (F). Trešnjin krst (K). Stručina glavica (K). Bablja glava (N). Mazlina (F). Bukve (N). Čitluk 1 (N) 142. Jakomir (N). Kamenje (F). G). Donji Lukovac (N). Arheološka nalazišta. Grčko groblje (Džiburov brijeg. Donji Bratač (N). Jelica (G). Regija 18: Čajniče. Glavice (Bašići. Jejača (K). F). Zavait 132. Gradina 3 (G) (145). Fojnica 2 (G) 143. Karaula (K). Pribilovo brdo (K). Bahori (G). Gornje suho polje (K) 121-122. Ilino brdo (N). Topalov kamen (K). Brežine (G). . Korita (F). Ljusići (F). Brijeg (Gornji Bratač. N). Vlahinje (K).-2000. Šćepov grob (F) (130). F). G). Trnavica 2 (K). Gornja Badežišta 2 (G). Lučki rat (F). G). Stijene (Č). Sarajevo 1988. Me urječje (Č). Haliluša (N). Crkvina (Gornje Ravni. Jablanići (K). Ravnica (K) 129. Luko (K). Brašljevica (N) 141-142. Hercegovo vrelo (G). 4707. Grebnice (N). Brijeg (Rast. Bašće (K). F). Ljuljevišta (F). Mjehovine 2 (K) 127. Pod crkvom (F). Odačine (K). G). F). Jovanovo brdo (G). Barice (G). K). Grebak (Odžak. G). Dramešina (G). Guča greb (F) 124. Domrke (G). Glavice (Braićevići-Glavica. Čengića vješala (G). Grčko groblje (Krbljine-Ječmeni do. Dubine (N). Hotovlje (K). Modro polje (F). Grčko groblje (Kosnan. Ru ice (K). Lučila (F). Klinja (K). Buklici (N). Glavica (Crkvina. Metaljka (F). Gornja Badežišta 1 (G). Crkovnjaci (Crkvina. Kalufi (G). Gornji Jugovići 1 (G). Vrbnica (F). Grgureve bare (G). Kužno brdo (Šelec. Donje Selo (G). F). Atlića groblje (N). Kopljević kamen (F). Presjeka (F). Brdo (N). Bez e e 1 (N). Mramorje (Marenići-Pora e. Grude (N). Lokva (K). Banj-Do (Stolovi. Igrište (N). N). Grčki mramorovi (F) 123-124. Jabuka (G). F) (123). Trpinje (Č). Prijeklade (F). Foča. Jezero (K). Dernjak (G). Cvrkovac (N). Djevič-Kamen (G). Gradac (F) 122. G). Mramorje (Prijedražje. Čitluk 2 (N). G). G). Zavait-Podi. Hrast-Vrelo (G) 146. Kaursko groblje (F). Gubinov do (G). Ivezića groblje (N). Čavlavica (G). Poda (F). Bez e e 2 (N). Osija (K). Mramorje (Ukšići. Badžalica (N). Perić (K). Miletić Nada. Balabani (N). G). Poljana (Grčko groblje. Bijela stijena (N). Goražde. F). F). Križevac (Ledine. Bašića brijeg (N). Tjentište (F). Goražde 2. Vitla bara (K). Mramorje (Dragočava. Vratnice (K). Mramorje (Zukmur. Vlaholje (K). Djevojačko groblje (N). Humsko (F). Č). Jasenik (G). Kalinovik. Bukovica (N). Tom III.

Veliko groblje (G). Vrtine (Sr evići. Rabina 1 (N). Dragovlje (S) 173. Aran elovo (T). Zagrebnice (G). Osredak (Pod Stolom. Baljci (B) 168. Samobor (G). T). Crnići 2 (S). G). Prečica (G). Grebuša (Lj) 180. Crkvina (Gornje Vrbno. Serezov do (N). G).Kultura 427 Kalufi (N). Crkvine (S) 171. Gradina (Krivača. Ploče (G). Polje (N). Soderi (G). Pleće (N) 150-151. Gumnište (T). Šurića greb (N). Bihovo (T). Močila (G). Derviševina (B) 172. Rijeka 2 (N). Poda (G). Krst (Plato-Nekudina. Luka (Rabina-Pakračuša. Čepelica 2 (B). Presjeka (N). Udrežnje (N). S). N). Dubljani 1 (T). G). Živanj (N) 154. Mukljevac (N). Glavica (Bijeljani. T). Kosa (N). Boljuni (S). Sarajevo 1988. Rudo polje 1 (G). Širin greb (Brijeg. Dobromani 2 (T). Lj). Miletić Nada. G). Lipnik 2 (G). Grob 1 (T). Babe (S). Blace (S). Crkvina (Orahovice (B) 170. Grebnice-Bunčići (B). Stoičići (G). Sr evići (G). Sr evo groblje (N). N). Harem (S). Lazarići (G). Me ugrebine (G). Kovačev do (N). Grobnice (B). Mala Gračanica 2 (G). Ravni (N). Gornja Lokva (Lj) 175. Struge (N) 152. Glavica (Fatnica. Gacko. Bračići (S). Radojev kamen (N). B) 178. Aladinsko brdo 2 (S). Vranikuće (N). Donji Davidovići 1 (B). Vrelo (G). Dubočica (Lj). Bobutov dub (B). Drijen (T). Lalovo brdo (Grčko groblje. Kljuni (N) 147. Donje grobnice (B). Regija 19: Nevesinje. Orašnica (Dubravica. Prisadi (N). Orlje (G). Miljevačko groblje (N) 149-150. Trgovišta (Uzdolja. Donja Orahovica (T). Mandića groblje (Klanac. Crkvina (Milavići. Gradac (Lj) 176. Golubinac (T). AL BIH. N). . Divin 2 (B). Dračevo 2 (T). Prijeputnica (N). Grčke grebnice (T). Magareća glavica 2 (N). Gradina (S) 177. rabina 2 (N). Glavska 3 (T). Mučibabića groblje (N). Glavica (LjubomirČvarići. Tom III. Blatski do (S). Dubrovač kamen (T). Cicrina (T). Gornja Taleža (T). Stepen (G). Grubačev kamen-Crkvina (Lj). Poljice (N). Miljanovića groblje (N) 149. Morine (N). Ljeskov dub (G). Rogatina glavica (G). Kalupi (Donji Jagići. Klupca (G). Drijenjani (T). Golo brdo (B). Potkućnica (G). Slato 1 (N). Kula (N). Rat (G) 151. Ladojev grob (G). Udbina (N). Krst (Hrušta. Žabljak (Gacko). B). Gornje Selo (B). Boškov do (B). Krst (Izgori-Brajčin Laz. Aleksin greb (B). Okrugli do (G). Gornja Kapavica (Lj). Dubljani 2 (T). Pupuš (N). Šusteri (G). Lumer (Grčko groblje. Stražište (Crkvina. Drenovi (T). Dobromani 1 (T). Vrtine (Izgori. Višnjevo (G). Čardak 1 (B). edići 2 (T). Okiljevo groblje (G). B). Lipnik 1 (G). Biograd (T). Savića glavica (G). Crkvina (Ubosko. Crkvina (Trebinje-Zasad). Dračevo 1 (T). Kokorina (G) 147-148. Grob 2 (T). T) 174. Rijeka 1 (N). Arheološka nalazišta. Haremi (S). Grčko groblje (BjelojevićiPodsoje. Rajkov kamen (N). Brijeg (S) 169. G). Pridvorci (N). Ljubičin do (N). N). Carevo počivalo (T). Kovačići (N). Hatelji (S). Rudo polje 2 (G). Bogdašići (B). Kalupi (Donje Ravni. Čardak 2 (B). B). G) 153. G). Slato 2 (N). Medanići (G). Pusto polje (G). G). 4708. Ljubišnica (G). Vratlo (G). Pasja jabuka (N) 150. Zalom (N). Polučci (G). N) (148). Crkvina (Kruševo (S). Groblje (T). Stećak (N). Konjska glava (G). Malo Šipačno (N). Donji Turani (T). T). Lipničke glavice (G). Ždrijelo 2 (Nevesinje). S). Mačipolje (N). ur eva crkva (T). Gradina-Bunar (S). Lučila (N). G). G). N). Magareća glavica 1 (N). Dabrica 2 (S). Kruščica (G). Čepelica 3 (B). Ždrijelo 1 (N). Grčko groblje (Petrovići. G). Ploče (N). Mulje (G). Grčko groblje (Potkom. N). Lokve (G). Gorica (S). Bogojević Selo (T). Donje polje (T). ZM. Crkvina-Godi (Lj). Bijela Rudina 2 (B). Donji Davidovići 2 (B). Gorica (Bajeljani. Čardak 3 (B). B). edići 1 (T). Svatovsko groblje (N). Glavska 2 (T). Primet (N). Luka (Šurići. Regije 14-25. Vrba (N). Galjipov do (B). Krst (Hodinići-Radakov do. Mala Gračanica 1 (G). Donja žabica (Lj). Grčko groblje (Trebijovi. Deminov krst (S).

Preraca (B). Pešikanovi dolovi (B) 188. Stećci (S). Gromile (K). Krst (S). Grčko groblje (Dobigošće. Grebine (Bjelovčina. P). Bjelan (P). Lokve (J). 4709. Trebimlja (T) 193. Tom III. Sedlo (S). Kamen-Baba (P). Ljubljenica 2 (S). Šćepan krst 2 (S). P). Vo eni (Lj). Dabića Velika poljana (K) 210-211. Golo brdo (K). Obradov Kamen (T) 187.Dolovi (K). Plana 2 (B). 211-212. Prijevor (T). Hadžići (B). Kneževe kuće (P). Lokva (S). Ravno (T). Rapti (T) 190. Vinine (S) 195. Petrov krst (Lj). Svijeća (T). La anica 1 (K). Grčko groblje (Žuglići. Ljubišići (B). Hrast (P) 216. Prosjek (T). Pogrebnice (S). Misa (B). K). Ivanjica (K). Gmići (P). Čelijin greb (K). Trebinje. Ljeskova (B). Jasenice (K). Lisičići 2 (K). Uševa gomila (T). Zidak (B). Gračac (P). Grepčani (K). K). Džepi (K). Borak (Lapsunj. Bojišće 2 (K) 208-209. Veličani 1 (T). Ljuti do (S). Jezerine (K). Stolac. K). Prenj (S). Suzina (S). Rajčeva gomila (T). Šehitluci (S). Janjića groblje (Lj). Gradić (K) 213. P) 215. Potkuk (S) 189. zakuća (B). Janjilo (T). Krst (Baljci. Mejdan (P) . Krivača (K). Jasenje (T). Lužine (S). Vlahovići 2 (Lj). Slivnica (T) 191-192. AL BIH. Kaursko groblje (Borci. Vrtine (Lj). Sanduci (T). Trumenti (T). Sarajevo 1988. Repovci. Klanac (J). Skrobotno 2 (B). Mijatovina (B). Kod čekića (K). Miletić Nada. Krsti (B). Sikmuša (Lj). Mikića groblje (Lj). Groblje (K). Kotezi (T). Krstati kamen (B). Stuble (S). Česmina glava (K). Vukov greb (B). Pocrnje (Lj). Lisičići 3 (K). Teg (T). Grebine (Pokojište. Kamenica (B) 182. Grčko groblje (Duge. Kriva rijeka (T). Stubline (S) 192. Zakuk (S). Bahtijevica (K). Žakovo 1 (T). Radimlja 3 (S). Meka gruda (B). Dubice 2 (K). Regije 14-25. Vidoštak (S). Arheološka nalazišta. Vranjska 2 (B). J). Branjovčići (K). B). Jezerac (K). Borike (K). Krst (La evići-Prijepletnik. Ploče (S). Vranjska 4 (B). Oblat (T). Lokve (K). Kuna (K). Grašćak (P). Ugarci-Lušići (T). Grovnice (Groblje. KIjev do (T). Plana 4 (B). Ljubinje. Premilovo polje (Lj). Ljubovo (T). Laništa (K) 219. J). Križevac (K). Glavičine (K). Vlahovići 1 (Lj). Miljanovići (Lj). Duga njiva (K). Ubosko 2 (Lj). Grčko groblje (Gornji Prijeslop. Ružića njive (Lj). Staro slano 2 (T). rakov krst (T). Teklica (B). Podvornice (S). Gošića han (K). Beišćak (J).-2000. Klanac (P). Lokve (T). Vranjska 5 (B). Rosulja (S). Kostadinovica (T). La anica 2 (K). Borak (Jaklići. Miruše 2 (B). Udora (S). Čičevo (K). Miruše 1 (B). K) 217. Pa eni (B). Ugarci (T). poljice-Popovo (T). Vranjska 3 (B). Mašeti (K). Podorašje (T). Ošanići (S). Ubosko 1 (Lj). Harem (K). Blace 2 (K) 208. Mostište (B). Plana 3 (B). Račeva crkva (B). K) 215216. Čifutsko groblje (Poputnjača. Vranja dubrava (B). Čulin dfolac (P) 210. Ogrlica (S). Ivanj greb (T). Jezerine 1 (B). Humka (S). Glavica (Gornji Kranjčići. Blace 1 (K). Preololje 2 (S). Bilin greb (Bilov greb. Strnjići 1 (T). Žakovo 2 (T) 197. Ljubinje 2. Podna (B). Kamen (J). Staro slano 1 (T). Ljehove (T). Podulovac (B). Mašeta (P). Radan-Krst (S). Kuti (B). Stankov kamen (B). Parojska njiva (T). Lisine (P). Kanjina (K). B). Bilice (J). Masline (S). Mistihalj (B). Trnovica 2 (B). Strnjići 2 (T). Grčko groblje (Mašeti. P). Gračane (K) 212. Hum (K). Kosan krst (K). Spasova glava (T). Ilijina glavica (T). Petrovina (B) 188-189. Prodo (B). Gajine (K) 211. Kneževa glavica (T). Jezerine 2 (B). Hum (T). Vrpolje (T).K). P). Trijebovi (T). Kaursko groblje (Čičevo. Bradina (K). Klečak (S). Humčine-Zmijac (S) 181. Budimov greb (P) 209. Čelebići 2 (K). Skrobotno 3 (B) 191. Začula (T) 196. Zaplanik (T). ZM. Kličanj 2 (T). Krstovi (S) 184. Ljubljenica 1 (S) 185. Uštice (T). Trnovica 1 (B). Glavice (P). Necvijeće (T). Korita (B) 183. Rupni do (T). Orašje Popovo (T). Veličani 2 (T) 194. P). Mejdan (S) 186. Kremešine (K) 218. Ograda 187-188. Kraljica (K). Janjčica (S). Glavičica (P).428 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Krstovi (K). Regija 20: Bileća. Mrkonjići (T). Bavuša (K). P). Koritnik (S).

Vrace (P). G). Veliko jezero (K). Gradac (P) 264. Okuka (Hasanića ravan. Regije 14-25. G) 246. Kuk (P) 269. Brigovi (P) 260. Kraj (Potkraj. Gubin 2 (L) 243. Neznano groblje (D). Ljubunčić 1 (L). Mrkodol (D). Glavica (Podgradina. Turba (G). Prigra e (P). Stipanići 2 (D). Rumboci 1 (P). Šipovice (K). Ploča (P). Eminovo Selo 5 (D). Grudina glavica (L). Previl (K). Peća (G). Smrike (P). Dumančića liske (L) 237. Debeli dub (P). Petrovići 2 (P). Lipa 1 (D). Glavice (D) 263. Eminovo Selo 3 (D). Prisoje (D). Rudno (P). Miletić Nada. Grobnice (G). D). Potočani (L). G). D). Oplećani (D) 272. AL BIH. Mravinjac (K). Ocrkavlje (K). Bešića groblje (P). Mandino Selo (D) 271. Odžak 2 (L). Mramorje (Rore. Eminovo Selo 2 (D). Donji Brišnik 1 (D). Babe (G). 4710. Grgurići 1 (L). Mramor (Podgradina. Orahovica 2 (K). Zukići (K) 226. Kraljičin nasip (L) 244-245. Jošanica (D). Velije (K). G). 247. Vardino groblje (P) 224. AL BIH. G). Tom III. Trnovik (K). Rat (P). Grepci (L). Todića polje (K). Regije 14-25. Vlah (K). Jovina struga (L). Ričine (P). Ljubunčić 3 (L). Donji Brišnik 2 (D). Vagan (G) 249. Grudine (P) 267. Omolje (D). Vrbljani (K). Podi (P) 273. Pjevnik (K). G). Petrića groblje (G). Maslića brijeg (P). Glavica (P). Polje (P). Suholj vrelo (G). Rupin greb (P). Umejak (P). Mokro 1 (K). Slavić (P) 275. Brižine 2 (D). Striježevo (K) 223. Preduhovo Selo (G). Groblje (Opačić. Bili brig (L). Ploče (G). Sarajevo 1988. Radeško polje (K). Kongora 4 (D). Duvanjsko polje (D). Crnjuše (G). Mramorje (Preduhovo Selo. Crkvina (G) 236. Maslića klanac (P). Orahovica Gornja (K). Brig (G). Orahovica 1 (K). Visoča (K). Stećci (K). Lug 2 (D). Tukobići (K). Čaić (L). Stolac (Kaursko groblje. Bili brig (P). Mramor (Reljino Selo. Gornji Poklečani (P). Vukova glavica (K). P) 225. Borak (G) 235. Grobnice (D). Perkuša džamija (L). Struba 1 (L). Mašeti (Stipanići. Mramor (Donji Vagan. Kobila (G). Rumboci 2 (P). Dubrave (G). Mramorje (Podgreda-Podovi. Stidelj (K). Livno. Regija 21: Prozor. Pačevo (P) 221. Selišće (P). Pod (G). Grebnice (Bojanov orah. Letka (D). Eminovo Selo 1 (D). Pogledavac (P). Kaursko groblje (G). ZM. Suhi jast (G). Mramor (Branješci. Ljubunčić 2 (L). Stećci (P). Klapavica (D) 268. P). Mašeti (Podgaj. G) 242. Ograda (K). Sr evići (L). Seonica (K). Viš stijena (K). Čitluk (P). Mokro 2 (K). Bilice (P). Arheološka nalazišta. Tom III. Rivine (Podvornice. Selimovac (L) 248. Memidžanovo groblje (K) 220-221. Ustirama (P). Zagrebnice (J). Lug 1 (D). Mašeta (L). Šumanjci (G). Zagrebnica (P). k). Eminovo Selo 4 (D) 262. Lipa 2 (D). G). Donje bare (P). Vrdoli (Mašeti. Koblići (L). Višnjevac (P). Podvornice (D). Groblje (Staro Selo-Carevica. Ravna (J) 222. Marasov grob (D). Kongora 2 (D) 268-269. Ploče (P). D). Arheološka nalazišta. Varda (K). Paljenik (P). Pratljevac (K). Šabići (P). Stipanići 3 (D) 276. Jablanica. 4711. Tulac (J). G). Sarajlije 1 (D). Jokin greb (D). Mramor (Mali Vagan. Podkula (J). Trebistovo 1 (P). Strašivo groblje (G). Trebistovo 2 . Jelovača (D). Konjic. Paradžići (K). Žirović (L) 250. ZM. D). Regija 22: Glamoč. Ostrožac 2 (J). Mramor (Šumanjci-Vrba. Pibino groblje (L). Odžak 1 (L). Vuč kamen (Grahovina. Terzića luka (K). Muzge (K). Vrba 2 (G). G). Kongora 3 (D). Vlaško groblje (K). Prika (D). Liskuša (G). Zemelji (Ploče. Kamen 1 (G). Golinjevo 2 (L) 238. Kraljevina (D). Maleševića dolovi (G) 245. Bličić (G). Lipa 3 (D). L) 244. Banova lužina (D). K). Podgradina 1 (L). Obarsko polje (K). Miletić Nada. L). Mašeti (Liskovača. Pločice (G). Mašet (L).Kultura 429 220. Sarajevo 1988. L). G). Rastovača (P) 274. Cerje (D) 261. Poklečani (P). Čaprazlije (L). Zabrišće (L). Mrkinje 2 (Posušje) 271. Samer (J). Mostarine (D). G).

Raićevo groblje (M). Gornji Mamići 2 (L). Crkvina (Poratok. Vinogradi. Arheološka nalazišta. Pribilovci 1 (Č). Jakerovac (Ploče. Gorica (M). Glavica (M). Jedinice (L) 299. Svitava 3 (Č). Opličići 4 (Č). Stećci (Kakinovac). Cerno (Lj). Beštanica (N). Divojka (L). Grab (Č) 296. Karusovice (N). Lišće (Lisje. Tasov krst (Č) 335. Milićevića krstine (Č). Tabakovac (Lj). Sajmište (L). Lokve 2 (Č) 330. Rančići (M). Č) 305. Šipovac (M). Dračevica (Č). Šrampovlje (Vinina. Srietna njiva (M). Bili greb (M). N). Hamzići (Č). Opličići 3 (Č). Kočerin 3 (L). Vrata (D). Bijeli greb (G). Stećci (Blizanci.430 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Žitomislići 3 (M). Sarajevo 1988. Seline 2 (G). Tulekovina (Lj) 336. Č). Me ugorje (N) 330-331. Doci (G) 322. Seline 3 (G) 334. Sjekose (Č). Drini (M) 293-294. N). Tom III. Č). Njivetine (Knežpolje. Drinovci (G). M) 306. Omiš (M) 303-304. Čerezovići (L). N). Dražnica (Lj). 4713. L). Križine (Lj). Regije 14-25. Regije 14-25. Zagorje 2 (P) 279. Krčevine (G). Tom III. Šurmanci 2 (Č). Kravarica (L). Grude 3. M). Hardomilje 2 (Lj). Grebine (G). Šatorine (Golo Brdo. Šprljane (G). Crkvina (Hutovo. Prlići 2 (G). Križevi (M). Kosa (G) 328. Sarajevo 1988. Crkvina (Gornji Vranjevići. Gornji Mamići 1 (L) 295-296. Humac (M). M) 292. M). Gornji Ogra enik (Č). L). Gornja Vionica (Č) 295. Čerin 2 (Č). Kravar (Kamenik. Šumarak (Č).-2000. Arheološka nalazišta. Grovište (L) 298-299. Svitava 2 (Č). Latice (Lj). Prispa (Lalovci. Biograci (L) 290. Č) 305-306. Gračine (Lj). ZM. Gladišike (G) 323. Studenac (L). Vir (P). Vrila (D) 278. Bučići (M). Laguše (M). Ledinac (G). Opličići 2 (Č). Gvož a (L). Dobro Selo (Č). Crtanica (L). Njivetine (Dobrić. Krištalica (G). Sklade (G). Stećci (Donja Jasenica. Gagrice (Č). Bijeli brig (G). Č). Šarampovo (L). Javorak (L). Stećci (Kočerin. Vakuf (L). Kulješevine (Č). Privalj 1 (L). G). Donja Bujača (Lj) 322-323. Regija 24: Lištica. Opličići 5 (Č) 332. M). Pržine (Lj) 333. Stećci (Šolini stećci. Veliki rat (P). . Greblje (N). Sančevine (Č). N). Trn (L). Nagrebnice (N) 331. Padežine (M). Gornji Studenci (Lj) 324. Kripavac (Č). (P). Miletić Nada. Krst (M). Smrčanj (M). M). Torina (Lj). Krešića groblje (Č). Jasenjački brig (Č). Čalići (Č). Groblje (L) 298. Prlići 1 (G). Baštine (Č). Stećci (Hamzići. Barevište (L). Podgradinje (N). 4712. Kubatovci (M) 301. Tučevac (D) 277. Stećci (Gornji Polog. Arapi (M). Barje (Lj) 320. Grovište (G). M). AL BIH. Miletić Nada. Gromila (G) 327. Žitomislići 4 (M) 309. Tomina grobnica (G). AL BIH. Dretelj (Č). Vrba (M). Podkrajnica (L) 304. Križi (M). Ratac (G). Kordića lokve (Č) (300). Lokve (Toplice. Bunar (Lj). Jelinačko groblje (G). Radiševina (N). Pribilovci 2 (Č). Propratnica 2 (N). Regija 23: Duvno. Blaževići (G). Lj). Dašnica (N). Jankovina (M). Vrt (Križ. Stajića groblje (Č). Nezdravica (G). Luke (Č) 302. Stećak (L). Vioničko groblje (Č) 307-308. Crpalište (L). Gradac 4 (N) 325. Stećci (Č). Sajmište (Č). Crkvina (Dubravica. Lazina (G). Ploče (Č). Striževo (M). Mejdan (Č). Vionica (Č) 307. Dragičina (Č) 293. Zacrkovnica (N). Miljkuša (M). Česmine (Lj). Obaljevo groblje (N). Kočerin 2 (L). Čitluk. Lokve 1 (Č). L) 308. Orlac (Č). Stećci (Gradnići-Ivan Polje. Privalj 2 (L). Dubnica (Dublje. Stećak (Č). ZM. Crveni grm 2 (Lj) 321. L). Granač-Greb (N). Glavica (Č) 294. Mostar. Lastva (N). Krvavci (Č). Podadvor 2 (Č). Vrućice (G). Grmci (Č). Alagovac (G). Grdoman (N). Žitomislići 2 (M). Jelača (Č). Kručevići (Č). Vinjani (P). Rječice (Č). Posušje. Stećci (Sovići. Cavina (M) 291. Čerin 1 (Č). Nesibolje (M). Potoci 2 (M). Grčko greblje (Č). Goranci (M). Humlišani (M). Gornji Mamići 3 (L). L). Gornji Mamići 4 (L). Odžak (L) 303. Lastva (Lj) 329. Gradnići (Č). Kupinjavice (L). Jelinik (L).

ZM. Tuzla. Arheološka nalazišta. Tom III. Sarajevo 1988. Regija 23: Duvno. Miletić Nada – Čremošnik Irma. Miletić Nada. Arheološka nalazišta. Sokolac. "Bosna i Hercegovina u tokovima istorijskih i kulturnih kretanja u jugoistočnoj Evropi". Miletić Nada – Oreč Petar. Regije 1-13. 175-200. Regija 7: Gračanica. Sarajevo 1988. AL BIH. Mostar. 6.. 93. ZM. 4721. srpnja 2000. L). V). Arheološka nalazišta. Žerakovina (Č) 338. ANU BiH.. Ljubuški. Miletić Nada – Glavaš Tihomir. Rudo. 188. Hrvatski institut za povijest Zagreb – ‘Naša ognjišta’ Tomislavgrad – Zajednica Duvnjaka Tomislavgrad-Zagreb.. AL BIH. 143.”.Kultura 431 Zagrebnica (Č) 337. Sarajevo 1989. “Duvanjski zbornik. Kalesija. Gacko. Čapljina. 4716. Miletić Nada – Milić Veljko. Tom III. Regija 19: Nevesinje. Gradina (Ž). Arheološka nalazišta.-7. 260. Duvanjski kraj u svjetlu srednjovjekovnih nekropola. Regija 20: Bileća.. P). Čitluk. Sarajevo 1988. AL BIH. Sarajevo 1989.. Brkića badnjače (Kozje njive. Sarajevo 1988. Odjeljenje društvenih nauka 27. Arheološka nalazišta. Tom III. Regije 14-25. 4714. Tom III. Crkvina (Džamija. Č). Miletić Nada. Sarajevo 1988. Regije 14-25. GZM (A) 44. . 291. Srednjovjekovna umjetnost Bosne i Hercegovine. 4715. Sarajevo 1988.. Sarajevo 1988. 4719. Višegrad. 4723. Miletić Nada. ZM. Srebrenik. AL BIH. ZM. Ljubinje. Sarajevo 1988. Regije 14-25. Regija 17: Rogatica. Miletić Nada – Zelenika An elko. Zbornik radova s me unarodnoga znanstvenog skupa ‘Duvanjski kraj kroz povijest: Tomislavgrad. Regije 14-25. Čitluk. 135-142. 4718. 4720. Milić Angelika. Arheološka nalazišta. Stolac. 201-208 + 4 table. AL BIH. Regija 24: Lištica. "Zbornik radova posvećen akademiku Alojzu Bencu". Miletić Nada – Zelenika An elko. Posebna izdanja 95. 291. Regije 14-25. Regija 25: Grude. Lukavac. Arheološka nalazišta. Banovići. 106. ZM. Mostar. Žagrovci (Č).. Tom II. Tom III. Tom III.. Neum. ZagrebTomislavgrad. Regije 14-25. Zvirići (Lj). 4722. Miletić Nada – Oreč Petar. 111-119. 2000. Posušje. AL BIH.. AL BIH. Živinice. 4717. Crkvice (Greben. 4724.. AL BIH. Ćućanica (G). ZM. Ranosrednjovjekovna koplja s krilima iz Bosne i Hercegovine. Sarajevo 1991. ZM. Trebinje. Tom III. Orah 2 (Trebinje)..komparativna razmatranja. Regije 14-25. ZM. ZM. Regija 24: Lištica. Barzanja (Blidinje. Arheološka nalazišta. Ranoslavenske nekropole u Bosni i Hercegovini .

Regije 1-13. VII + 424. Brekinja (Br). Regija 5: Odžak.”. Tuk (Br) 97. Okućnica (Br) 95. Tuzla. Gradine (Bi).. Ugljevik. Gojsovac (Bi) 90. Stećci i Vlasi. Srednjovjekovna nekropola u ‘Barama’ u Lučanima kod Sinja. Milošević Ante. Milić Angelika.. Borinovac. Prežitak poganskog obreda sahranjivanja na stećcima. Bisko kod Sinja. ŠK. Milić Veljko. Tom II. Gradovrh (T) 106.-2000. Orašje. Zagreb 1995. Sarajevo 1988. Arheološka nalazišta. Krešića gradina (T). Arheološka nalazišta. Oslobo enje . SP III/12. Popis nekropola duvanjskog područja. Muzej istočne Bosne. Milić Veljko – Kulenović Salih. Zbornik radova s me unarodnoga znanstvenog skupa ‘Duvanjski kraj kroz povijest: Tomislavgrad. Sarajevo 1988. Milinović Ante. 2000.. Lukavac. 4734. II. Kasnosrednjovjekovna nekropola sa stećcima pod Borinovcem u Trilju. “Duvanjski zbornik. Kovačevac (O). Hrvatski institut za povijest Zagreb – ‘Naša ognjišta’ Tomislavgrad – Zajednica Duvnjaka Tomislavgrad-Zagreb.. Beograd 1981. 91-97. Crkvište (Z) 89. (* Gotovac Vedrana. 60-61. Milošević Ante. 4733. ZM. Split 1991. 4736. Trilj . Kalesija. Milošević Ante. Janjkuša (Br) 91. 4731. 4725.-7. Tom II. Milić Veljko. Split 1982. Srednji vijek. 107. Milošević Ante. Tom II. Sarajevo 1988. Posebna izdanja. Razvoj grada kroz stoljeća. Zvornik... Bijeljina. AL BIH. Tuzla 1984. 4727. AL BIH. 4728. Bosanski Šamac.. SP III/14. 4737. 4735. Zagreb-Tomislavgrad. Gradačac. Regija 7: Gračanica. Modriča. Nakit u sjeveroistočnoj Bosni od praistorije do danas (Katalog izložbe). 4726. AP 25. Milić Bruno. Arheološka nalazišta. Milošević Ante. Split 1986-1987. Regije 1-13. srpnja 2000. Srebrenik. Regija 6: Brčko. stoljeća u Dalmaciji i jugozapadnoj Bosni. ZM. 619-624. Banja Luka 1982. Stećci i vlaške migracije 14. Banovići. ZM. Živinice. Lopare. Milić Veljko. 78. Prilozi za identifikaciju i ubikaciju srednjovjekovnog grada Novog na Uni. AP 22. 4730. Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 26. 137-146.. 4729. 44. 6. Split 1984. 166-167. 4732. Beograd 1985. ZKM 7. Milošević Ante. 185-199 + 1 karta. 63. Regije 1-13. Knjiga 2. Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu.kasnosredenjovjekovna nekropola sa stećcima. AL BIH. Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture u Splitu.432 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.. i 15.

Povijesni prilozi 14. Sarajevo 2000.. Sarajevo 1982. 4740. 4743. Budapest 1982.. Kabes III/17.. ANU BiH. Moroz Josif. Knowledge. Mostar 1997... Kabes III/16. 4744. Svjetlost. Milošević Desanka. 63-68. (K-Ren)”. Budapest 1981. Historijski muzej Bosne i Hercegovine. Simvolika meča i sabli v kulturnih tradicijah južnih slavjan.. Mrkobrad Dušan. 49-54. 98.02. JLZ Miroslav Krleža. Mladenović Aleksandar. Muftić Faruk. Čabotarev Andrej. Odjeljenje društvenih nauka 21. Mulić Jusuf.Kultura 433 49/15667. Sofija 1990. Feljton: Svojatanja u Bosni (1-2): (1) (Pripisivanje hrama Crkve bosanske u Dobrunu kod Višegrada i Donjem Brdu kod Goražda – velika podvala Srpsko-pravoslavne crkve). Mulić Malik.. enciklopedija 4739.. Miroslavljevo jevan elje.. godine do danas – Paper money in the territory of Bosnia and Herzegovina from 1918 to the present. 139. 294. Srpskohrvatski jeziik (IV) (za studente pedagoških akademija). 169... Prilog pitanju periodizacije srpskohrvatskog jezika.. 4747. Arheografski prilozi 10-11. Papirni novac na tlu Bosne i Hercegovine od 1918. 438-439. Sarajevo 2000. Stećci i nišani. Foča. Me usobni odnos srpskog i srpskoslavenskog jezika i neke napomene o staroj ćiriličkoj grafiji. Beograd 1982. 19-30. 352-353. Mladenović Aleksandar. 4748. (KUN 71/529). 63. Sarajevo 1989. Beograd 19881989. (* Garam E. Sarajevo 1981. Posebna izdanja 90. Cunjak Mla an. Archaeologiai értesitö 108/2. 1992..) 4738.. Pretpostavka o jednoj glasovnoj osobini u povelji bana Kulina.) 4745. 348-357. Radovi ANU BiH 70. Zagreb 1987. Mulić Jusuf. Sz. TKP Šahinpašić. Bálint Cs. 19-20. 321-324. 4749. 99-103. “Likovna Jugoslavije 2. 9. Beograd 1999. Arheološki nalazi seobe naroda u Jugoslaviji. Sarajevo 01.. Kuća. Odjeljenje društvenih nauka 23. Savez arheoloških društava Jugoslavije-Muzej grada Beograda. 4746. Mulaomerović Jasminko. Beograd 1980. Zagreb 1995. 52-63. Études balkaniques 3. 4742. “Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”.. Minović Milivoje... 46-47. Milošević Gordana – Ćirković Sima. Mostar 1997. Acta Archaeologica 34. Nalaz srednjovjekovnih mamuza kraj Boračkog jezera. Mostar 1995. Kabes I/2. . "Osamsto godina Povelje bana Kulina". Glasnik SPC 6.. 190. 4741.. (2) (Hram u Dobrunu kod Višegrada).

Kaurlaš (Ilijaš). Guvnište. Ivančići (Ilijaš). H). Brdo (Mokro. Kamen (H). Brezik (Ilidža). (P). Bijeli kamen (Savnjak. Bezistan (NG). NG). Grčko groblje (Garovci. Dub 1 (H). Hreša (Sg) 47. Bare (T). . Utjecaj Istoka i Zapada na nastanak i razvoj urbanih naselja u Bosni u XV. Glavica (P). 57-61. Ivanski brijeg (Ilijaš). Grčko groblje (Grab. Grebnice (Durakovići. T). Grčko groblje (Ferhatlije. Mušeta-Aščerić Vesna. Guvništa (T). Greblje (NG). Borak (C). Ustavnopravni položaj hrvatskkoga jezika u ustavima Bosne i Hercegovine. Čitluk (P). V). Jerkića groblje (H). 233. Ćorkin do (H). Hanovi (P). Grčko groblje 1 (T). Grobljaja (P). NG). Kaursko groblje (Kauraši. T). Kaursko groblje (Prečani. JLZ Miroslav Krleža. Grčko groblje 2 (T). Brus (Ilijaš). Grepčine (H). P). Klek (NS). Hrastik (P). Kaursko groblje (Radonjići. Bučine (P). 4751. P). Kamenovi (Ilidža). Četoselje (Svetosavlje. Grčko groblje (Medvjedice. P). Dolina (P). Čakmali gaj (P). P). Kaursko groblje (Ilijaš). Brezov rat (T). Dolovi (T) 42. T). Jahin do (P). Mutapčić Snježana. Javrornik (C). Grabovica (P).-2000. 223-229. Grčko groblje (Dušanovo brdo. Kaljani (P). Grčko groblje (Gaj. Djevojačko groblje (P). GZM (A) 33 (1978)... stoljeću. Grčko groblje (Pećina. Ilidža). Grebnice (Govedovići. Čitluk 1 (P). Gradište (SG). Hrešanski mramorovi. Greblje (T). Brdo (Gornji Pribanj-Brdo. P). Česmice-Točila (P). H). Češće (H). Kaldrma (P). Brdo (T). 4750. "Bosna i Hercegovina i svijet". Pavlovac (nekropola stećaka). Gomjenica (H).. Ilijaš). Grčko groblje (Kaursko groblje. Cisterna. Bora (P). Grčko groblje (Svatovsko groblje. Sarajevo 1979. Brijeg (ĆemanovićiCareve vode. Bora (P). Bradići (T). 4752.. Gornja Sjetlina (P). Čepiljače (Ilijaš). Berjanovićevo gumno (Ilidža). Brdo (Ilijaš). Bulozi (SG) 40. Grčko groblje (Tilava. (A-J)”. Glavogodina (Ilidža). GZM (A) 37. Mostar 1999. P).. T). Gromionica (Ilijaš). Musa Šimun. Bare (P). P). Grčko groblje (Medojenci. Muraj Aleksandra. Zagreb 1984. Gaj (P). Brijeg Radova. Jezero (T). H). Bjelotine (Ilijaš). Kakanj (NG). Dub 2 (H). H). Gračan brdo (P) 43. H). Kaursko groblje (Munjići. Dželapska Torima (T). Čičkovo greblje (H). Grebnice (Trebečaj. Kobilja glava (V). C). P). NS). Cicovića groblje (P) 41. Katića brdo (NS). Federacije Bosne i Hercegovine i županijskim ustavima. Bihatina kosa (P). T). Kaursko groblje (Bogovići-Resovići. Grčko groblje (Budmolići. Kapova selišta (T). Grčko groblje (Kasotići-Brda. Kamenjača 2 (T). Barice (Ilijaš). Ilijaš) 46. Grivići (H). 167-177. Braja (P) 39. Klanica (C). 4755. Jasike (NS). Klanac (H). Bandijera (Ilijaš). “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1. Brnjica (P). Mušeta-Aščerić Vesna. Grčki mramor (C). P). 55-63. H). C). Institut za istoriju. Greben (Ilijaš). H). Sarajevo 1996. Sarajevo 1982. Drina (Ilijaš). Donja Trbica (Ilijaš). Mutapčić Snježana. Dubovik (P). Kamenjača 1 (T) 48. Fejzuša (NS). Dvorišta 1 (P). 4754. Osvit 2-3. Grčko groblje (Hvaljenski potok. Čitluk 2 (P). Batalovići (Ilidža). Brijeg (Gornja Vinča. Kaursko groblje (SG). Glavica (Ilijaš). Ćemanovići (P). T). Desava (Ilijaš). T). Grebak (Vitez. 4753. Dubić (H). Borak (H). Jelica (Ilijaš). Brdo (Vinograd. Groblje (Vitica. Dvorišta 2 (P).434 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.

4757. Ilijaš). Staričevina (Ilijaš). Orijentalni institut-Institut za istoriju. NS). Svatovsko groblje (Ilidža). Srednje (P). Na hanu (T). Mramor (Ilijaš). Založnica (Ilijaš). Ilidža). Kovčina (P). Sarajevo 1997. Ravne (H). Tom III. P). Ilijaš). Ravan (V). Nikolići (P). Vardište (H) 57. Odjek XLV/3-10. Trnovo. Svatine (T).. Zagrebnica (Ilijaš). Mramorje (Donji Miljevići. Krš (P). Trlica (Ilijaš). Ilidža. Otješevo (T). Odžak (P). Krstac (T). Veliko mramorje (P). Oseinik (H) 53. Novo Sarajevo. Mramorje na Lastvi (NS). Mandra (Kamenica-Elezovići. Travnjak (Ilijaš). Velike bukve 3 (P). Prečko polje (T). Mlinarevac (SG) 51. Mramorje (Sokolovina. Radovi sa znanstvenog simpozija Pola milenija Sarajeva. Hadžići. Kopošić (Ilijaš) 4950. Močevica (T) 51-52. Duva česma (P). Mramorac (P). Kobiljača (T). Studenkovići (SG). Majdani (P). Podsokolina (P). Vogošća. Mramorje (Kozarevići. Zlatarić (T). Orašak (H). Oglavak (T). Kovačevina (Ilidža). Arheološka nalazišta. SG). marta 1993. Velike bukve 2 (P). P). Prle (C). Ilijaš). P). 6-7. Malo mramorje (Ilijaš). Sirotinj kamen (P). Margetino groblje (H). Molba (P). Nišani (T). Kozja stijena (P). Vonjača (Ilijaš). Za grebljem (Ilijaš). Koštice (H).Kultura 435 Kobilja glava (SG). AL BIH. U polju (P). Ljutovik (V). Stražište (P). Rakova noga (Ilijaš). Vukovića groblje (P). održanog 19. Sarajevo 1992. 4756. Me uvode (P). do 21. Krivnja (T). Tarčin 2. Pod biljegom (P). P). Piskovac 1 (P). Malo mramorje (P). Svatovsko groblje (P). P). Rimsko groblje (Kasindo. godine. Mramorje (Ćemanovići-Careve vode. Slana bara (Ilidža). Vinište (V). Vlaško groblje (H). Na javoru (Ilijaš). P). Vrtača (H). Močioci (T). Uvrat (T). Svatovsko groblje (NS). Na gaju (NS). Kod kamena (H). Tovarnica (P). Tilava (NS). Rimski bunar (Ilidža). Tabakovac (V) 56. Ilidža).. Staro greblje (H). Prijemet (Ilijaš). Regije 14-25. Krivače (V). Saračine njive (P). Osredci (T). Vrh Selo (P). Krivače (P). Rimsko groblje (Kaursko groblje. “Prilozi historiji Sarajeva”. Pola milenija zidnog slikarstva Sarajeva. Regija 15: Ilijaš. Široka luka (Ilijaš). Lasica 2 (Ilidža). Lauševac 1 (P). Mramorje (Gornja Ljubogišta-Toplik. Ravanica (P). Priboj (V). Lučica (V) 50. Lasica 1 (Ilidža). NS). P). ZM. Mramorje (Igrišta. Rakitnica (T). Sarajevo 1988. Odžak (Ilijaš). Moravci (NS). P). Lalića groblje (NS). Mramorje (Šiljevina. Sarajevo-Novi Grad. Kovači. Mramorje (Bulozi. Križevac (T). Krč (V). Močila (P). P). Pale. Veliki krivoglavci (V). Podgrebeni do (NS). SG). Savića brdo (SG) 55. Paljike (NS). Na dublju (Ilijaš). Prekača (P) 54. Mutapčić Snježana. 457-466. . Mramorje 2 (Nehorići. Mrezga (Ilijaš). Sitnik (Ilidža). Ždaralovići (P) 58. Mramorje (Njemanica-Luke. Kosa Podmjedenik. Podloznik (P). Trebečaj (T). P). Rakov kamen (Ilijaš). SarajevoStari Grad. Piskovac 2 (P). T) 52-53. Mramorje (Vlahovići-Kočarevina. Mutapčić Snježana. Rove-Prosjeka (P). P) 52. Lauševac 2 (P). Sarajevo-Centar. Konjic (P) 49. Nedžarići (NG). Maqča brdo (T). Zakutnica (Ilijaš). Mramorje (Pastorak. Vučja brda (P). Potkućnica (Ilidža). Mramorje (Donji Čevljanovići. Naplavak (P). Kosa (Ravne njive. SG). Mramorje (Šišići. Podmjedenik (P). Kosa (Sjetina. Ploče (T). Rogin potok (H). Kumjenovac (T). Njemanica (SG). Mandra (Visojevica-Trifunovići. P). Vidovica (P). Vrijednosti zauvijek (Uništavanje kulturnog identiteta i bosanske duhovnosti). Mijajlova njiva (P). Kromoljski put (C). Mramorje 1 (Milotine. Rogoušići (P). Mramorje (Čegljanovići. Velike bukve 1 (P). Mramorja (Šajnovići-Careve Vode. SG). Veliko mramorje (Ilijaš). Prosjeka (P).

Knjiga 6. Herausgegeben von Johannes Reinhart. Sarajevo 29. O slavenskoj pismenosti na današnjem teritoriju Hrvata u antičko i ranosrednjovjekovno doba. 499-505. 57-58. Biblioteka Prošlost i sadašnjost. Beograd 1983. Nekoliko podataka o našem jeziku iz arhiva Dubrovačke republike.. Zagreb 1986.. Beograd 1979. Hrvatski narodni godišnjak 1999. 347-348. “Trpimir Macan.) 4765. 2930. Nazor Anica... “Trpimir Macan. Bosančica . Zagreb 1987. MH. Macan Trpimir. Znameniti Bošnjaci dio naše historije/Ünlü Boşnakler – Tarihimizin bir Kismi.. Povijesni prijepori”. Marulić XIX/1. Macan Trpimir. Split 1993. Zagreb 1987. NIN. Muzikološko društvo FBIH. (* Pandurević Tatjana. 71-72. 4762. Zagreb 1987. Sagners slavistische Sammlung 8. (Sarajevo.... Nedeljković Branislav. Marulić XX/1. 4758. Zagreb 1987.. “Sava Nemanjić – Sveti Sava. “Muzej Bosanske krajine Banja Luka (Vodič). Nedeljković Branislav.10. Zagreb 1987. Sarajevo 1998.. Macan Trpimir. 1984. Marulić XX/3.-2000. 79-83. Ivanka Bilić. Muzej Bosanske krajine. istorija i predanje”. Dubrovnik 1992. 385-403. Ogranak Dubrovnik. Marulić XX/4. (* Macan Trpimir. Nedeljković Branislav. 4766. 403-411. “Trpimir Macan. Ćirilica u glagoljskim rukopisima. Uroš Ilirčić. 24-25 (dvojezično: bosanski i turski). 177-188. Sarajevo 1999. MH..X 1998). 763-765.. Nametak Fehim. Povijesni prijepori”. Verlag Otto Sagner. Marulić XX/3. Sveti Sava i raška pravopisna škola. 4767. Mužić Ivan. SANU. Nedić Mato. Litterae slavicae medii aevi: Francisco Venceslao Mareš sexagenario oblatae. MH. Mužić Ivan..436 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. 4764. Istina o BiH I/9. Orhan Jamaković)”. Nikčević P. Marulić XIX/6. 4759. IČ 29-30 (1982-1983). Tihomir ur ević. Marulić XX/4.. Macan Trpimir.. 97-102. 59. . Predsedništvo 1. 6.. Jakić Ljubidrag. Sarajevo 1994. Katakombe u Jajcu. 51-56. Muzika u društvu. Zbornik radova”. Dubrovnik 1992. Čije je Miroslavljevo jevan elje. Povijesni prijepori”. Beograd 12. Knjiga 6.) 4760. Kačić 25. Naučni skupovi 7.dragulj povijesti bosanskohercegovačke pismenosti. 344-347. Godina 46.. 18. Dubrovnik 1992.10. Ogranak Dubrovnik. Biblioteka Prošlost i sadašnjost. 101-115. München 1985. Zagreb 1986. 15. Oslobo enje 55/18107. 4763. 241252. Knjiga 6. 1998... (Autori tekstova: Majda Anders. Ogranak Dubrovnik. 4761. Macan Trpimir. “I me unarodni simpozij ‘Muzika u društvu’. Nedeljković Olga. Biblioteka Prošlost i sadašnjost. Vojislav. Banja Luka 1988.

. Sarajevo 1994... Zbornik sažetaka. 18. 4774.. Mostar . Franjevačka knjižnica u Mostaru.. 4780. Nilević Boris. Dodig Radoslav.. Nikić Andrija. (Iz pozorišne prošlosti srednjovjekovne Bosne)..02.. 16. “Ljubuški kraj. 7. 689-693. 4772.) 4770. . Nikić Andrija. (KUN V/115). Franjevačka kulturna baština.. Mostar 1989. Zavičajna knjižnica “Život i svjedočanstvo”. 73-76. Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture. (Serijal od 8 nastavaka pod istim naslovom). Miscellanea o srednjovekovnoj skulpturi u Jugoslaviji.. Sarajevo 07.Zagreb 1996. Nikić Andrija. Nikolajević Ivanka. Nikić Andrija. Humac 1993. Hercegovina 1984. Blago hercegovačkih franjevačkih samostana.. Godina 46. Sarajevo 1980. (* Removčan Antun. Nilević Boris.. Toma Arhi akon. – (8) Naša ognjišta XXIII/195. 4776. Nikolajević Ivanka. muzičar. Zagreb 1990. Prilog muzičkom životu srednjovjekovne Bosne. Beograd 1986. Nikšić Goran. 258-259. 16. Marulić XXIII/1.. Naša ognjišta XXIII/200. Sarajevo 1978. 4777. Tomislavgrad 1993. Kršni zavičaj 17. Zbornik Znanstvenog simpozija održanog u Ljubuškom 11.) 4771. Ziral-Naša djeca. 64.. Posebna izdanja 1. Svezak 22. ZRVI 18. 4779. (Sarajevo. Nikolajević Ivanka. “Simpozij ‘Prilozi za proučavanje muzičke kulturne baštine u Bosni i Hercegovini’”. Oslobo enje 40/12647. 227-246. Split 1983. "Anastazije Bibliotekar" i Jene Bori u kulturnoj istoriji Bosne i Hercegovine. 109-126.. 62-65. “Ričice – nekropola stećaka”. 250. 4775. Franjevci i širenje prosvjete u ljubuškom kraju. ZRVI 24-25. Marulić XXIV/5.. Tomislavgrad 1993. Mostar 1993. 439-444. (* Dodig Radoslav.. Glumac. Zavičajna knjižnica. 1994). kolovoza 1995. Hrvatski narodni godišnjak 1998. Zvuk 2. 23-24. (Summary: Tracing the musical past in the medieval Bosnia. 134-149. ljudi i vrijeme. Tragom muzičke prošlosti srednjovjekovne Bosne. 205-231.Kultura 437 4768.. i 12. Kršni zavičaj 26.. 1983. 4773. Feljton: Blago franjevačkih samostana (1-8): (1) Naša ognjišta XXII/187. Kasnoantička i srednjovjekovna utvr enja u Bosni i Hercegovini. Život i svjedočanstva 14. Nikić Andrija. Avicena. Zagreb 1991..”. 72-73. 9-10. Nikić Andrija.. 10). Knjiga 1. Franjevačka knjižnica. Sto godina Franjevačkog muzeja na Humcu. imitator. 4778. Nilević Boris. 163-165..09. Beograd 1978. Biblioteka Naučni i stručni skupovi VI. Preseljenje stećaka. Sarajevo 1997. 4769. Radio Sa VII/21-22. Heres Tomislav. Tomislavgrad 1992.

-2000. Tribunia 6.. Stolac. Andrija Nikić. 96-101. Nilević Boris.438 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. (Sarajevo. Marko Karamatić. Beograd 1983. Sarajevo 1999. “Likovna enciklopedija Jugoslavije 2. ( uro Basler. 4783.X 1998). K. 4787. Regija 20: Bileća. Konavli. Fojnica). Regije 14-25. “I me unarodni simpozij ‘Muzika u društvu’. 79-85. 4794. 4788. Sarajevo 1984. Hrvatski glasnik VII/78. GZM (A) 37. 6. 6-7. Odavić or e. 29-30. Mičevac 1 (T) 187. ZM. 4792. 332. Zbornik radova”. Ignacije Gavran.. Odavić or e. AD BiH. Ranokršćanska dvojna crkva u Gracu kod Posušja. Glas s neba (Kad zvono zazvoni). Novak Slobodan Prosperov. Antibarbarus.. AL BIH. Muzikološko društvo FBiH. Obučić Branko. Povijest hrvatske književnosti. 4791. Slava glasu nebeskom (Crkvena zvona u Bosni). Regija 20: Bileća. Trebinje. AL BIH. “Old Bosnian franciscan Monasteries (Kraljeva Sutjeska. 1983.. Numizmatičar 6. Sarajevo 1983. Arheološka nalazišta.. Ilijino brdo (T) 182. Ljubinje. Zagreb 1987. 81... 55-85. 4786.. ZM. Trebinje. Marko Oršolić)”. Ljubinje. Stolac. Sarajevo 1998. Oslobo enje 40/12512. Lug (T) 185. Novaković S.04. Zbornik 1. Obučić Branko. (K-Ren)”. Kratak pregled spisateljstva Hrvata u Bosni do hrvatskog narodnog preporoda. Sarajevo 24. 33-37. Odavić or e – Miletić Nada. 41-46. O.. Kalendar Svetoga Ante 1999. Tuzla 1999. Visočka arheološka zbirka. Sarajevo 1982. Sarajevo 1988. Kreševo. 135-139. I knjiga (Od početka do Krbavske bitke). Oreč Petar. Catholic Monastery Collections and Treasuries in Bosnia and Herzegovina. Neka zapažanja o arheološkom lokalitetu Varina gruda u Dživarskom polju kod Trebinja.. Oreč Petar. 18-19.. 4790. Tom III.. 4789. Trebinje 1982. Muzički život u srednjovjekovnoj bosanskoj državi. 4785. 4782. 4793. Vareš 1997. 4781. Arheološka nalazišta... Resnica (T) 191. Prilog arheološkoj topografiji duvanjske regije. Biblioteka Antibarbarus. Smail Tihić. Tom III. Sarajevo 1988. Zagreb 1996. JLZ Miroslav Krleža. Novosel J. Obad Stijepo. Regije 14-25. Ilijino brdo (T) 182. Novac Stjepana Dabiše. 4784. . Bobovac III/35.

Vukove njive (Gradac. AL BIH.. Sarajevo 1988. Sarajevo 1988. Regija 19: Nevesinje. Komilovac (P). ZM.. Sarajevo 1988. Neum. Sobač 3 (P). Regije 14-25. 4798. 326. Tom III.. 329. Oreč Petar – Čović Borivoj. 150. Regije 14-25. Glagoljica u kamenim spomenicima na području desno od Neretve. P). Regije 14-25. Oreč Petar – Marijanović Brunislav. Oreč Petar. Oreč Petar – Miletić Nada. Oreč Petar. Oreč Petar. Arheološka nalazišta. Arheološka nalazišta. Gradina (G). ZM. Lazina (P) 269. 4802. Ljubuški. Posušje. Brižak (P). Staropolje (P) 276. 97-129. ZM. Tom III. Godina 39. Dolina (M) 293. Novi arheološki nalazi iz ranoga srednjeg vijeka iz zapadne Hercegovine. Regije 14-25. Arheološka nalazišta. 4797. Regije 14-25. Jarčići (P). Dragičine (G) 323. Arheološka nalazišta. ZM. Tom III. ZM. Brig uz Bagrušu (P) 260. Arheološka nalazišta.. 4803. 4796. Sarajevo 1988. Sarajevo 1984. Arheološka nalazišta. Tom III. AL BIH. P). Tom III.. 4799. ZM. Arheološka nalazišta.. Kameniti vrtal (P). 277. Sarajevo 1990. Kulina (P). Regije 14-25.. Regija 23: Duvno. Ilčinova lazina (P) 267. Neum. Sarajevo 1988. Oreč Petar – Miletić Nada. 279. 4801. Oreč Petar – Čović Borivoj. Čitluk. ZM. AL BIH. Regija 25: Grude. Tom III. Krvnice (Lj). Arheološka nalazišta. Mostar. AL BIH. Šušnjari (G) 335. ZM. Sarajevo 1988. Crkvina (L) 291. Tom III. Arheološka nalazišta. Ilino brdo (P) 267..Kultura 439 4795. Čapljina. 4805. Regija 25: Grude. Crkvice (P). G). Nečigrad (Nevesinje). AL BIH. Gnjilove krčevine (P) 263. Regije 14-25. Regija 25: Grude. Crkvina (P) 261. Posušje. Oreč Petar. Sarajevo 1988. Krivi Dolac (G) 329. Pratorske zidine (G) 333. Gradina (M) 298. Sarajevo 1988. Posušje. Pit (G) 332-333. Ljubuški. Arheološka nalazišta. Ljubuški. Sarajevo 1988. Regije 14-25. AL BIH. Regija 23: Duvno. 236-239. AL BIH. . Posušje. 4800. Hrvatski narodni kalendar 1991. 336. 4806. Batin. Čapljina. Oreč Petar. ZM. Gacko. Stari bunari (P) 276. Čapljina. Tom III. Tom III. Regije 14-25. Veliki Markov brig (P) 278. Oreč Petar. Regija 23: Duvno. Regija 25: Grude. GZM (A) 39. Regija 24: Lištica. Tom III. Bilobrig (Č) 290. Sarajevo 1988. Ljubuški. ZM. Oreč Petar – Paškvalin Veljko. Neum. Borčani (D). Matkovine (P) 271. AL BIH. Regije 14-25. Regija 23: Duvno. AL BIH. Orlov kuk (P) 272. AL BIH. Neum. Trostruka gradina (Sovići. Velika gradina (Batin grad. Vučja gradina (P) 279. 4804. Kadim (P). Čapljina. Mala gradina (D) 270.

249274.. Mostar Zagreb 1996. 161-171. Sedamstoljetno djelovanje franjevaca u Bosni i Hercegovini. Neum 1995. Sarajevo 1988. Knjiga 1. Mramorje (Marevci. Ziral-Naša djeca. “Oružje kroz vjekove. Crkvice (F). Općinsko poglavarstvo. 43-51. ZM. Grad (Gradina. Jasen kosa (G). 141-149. Grad (Falovići. 4817.. Nacrt mogućeg prijedloga za kandidovanje kompleksa nekropola stećaka srednjovjekovnih nadgrobnih spomenika s područja Stoca. Mala Luka (F). Do (F). 4813. 4810. Čaplja (V). Crkvina (Kolac-Crkvina. Palameta Miroslav. G). Hrvatski narodni kalendar 1996. Crkvina (Borje. Godina 44. kolovoza 1995. F). Franjevački samostan i župa Tolisa. Stećci i njihov kulturološki kontekst (Prilog reinterpretaciji kulturološke tradicije). Palameta Miroslav. Motrišta 3. 52-55. Sarajevo 1995. Mali Podjez (F) 127. Podgrad . Mostar 1999. 95. Kožetin (F). ZM. 4814.. Franjevački samostan Tolisa. 125-131. “Ljubuški kraj. ”Zbornik znanstvenog simpozija održanog 16. Sokolac. Zbornik Znanstvenog simpozija održanog u Ljubuškom 11. AL BIH. G). 4818. Motrišta 10. i 12. Palameta Miroslav. Batovo (Č). F). Čapljina-Zagreb 1996. Palavestra Vlajko. Gradina (G). 93. Višegrad. Palameta Miroslav. Palavestra Vlajko. Tom III. G). veljače 1996. Palameta Miroslav. 187-200.. Sarajevo 1988. Regije 14-25. Tolisa 1998. 48. 34-42. 4811. Ocrkavlje (F). Poluci (F). Oršolić Mato.. Kršćanska simbolika na stećcima u okolici Počitelja s obzirom na neke poviojesne probleme. Groblje (G). Ploče (Č) 128. na listu Unesco-ove svjetske baštine. 4816. Palameta Mile.. Mramor (F. Oršolić Marko. Zagreb 1988. Teatrologija u usmenom narodnom stvaralaštvu u Hercegovini I (Teatrološko-znanstvena studija). 4815. Motrišta 16.. Palameta Miroslav. G). Kršćanska simbolika na stećcima. Arheološka nalazišta. Općinsko vijeće Neum. Čaršija (F) 120. Humski zbornik 1. Hladiljsko brdo (G) 124... Motrišta 13. ljudi i vrijeme. 4819. Crkvina (Ru). 4807. Stećak Lupka Vlsnića sa Žovnice i njegov natpis.”. Kršćanska simbolika na stećcima neumskog zale a. Kulina (F) 126.-2000. ur evica (F) 121.. god. Gornje Žešće (F). i 17. Mostar 1999..440 Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978. Mostar 1997. Rudo. Mramorje (Hladilji. Rotimlja – ime i baština. 4808.. Mostar 2000. Klobučica (F) 125. “Franjevci na raskršću kultura i civilizacija” (katalog izložbe). Hodža (F) 124-125. Bjelan (F) 119. KrstacKalufi (F). 4812. Zemlja i zavičaj Hrvata”. 4809. “Neum. (Srednji vijek Tihomir Glavaš)”. Palameta Miroslav. u Čapljini. Regija 17: Rogatica.

Papić Mitar. 1“. 17. Pantić Miroslav. 4826. 4824. Prizren-Beograd 1989. Ravno groblje (F) 129-130. IRO Školska knjiga Zagreb. Tomislavgrad 1995. Prnjavor. 2. Papić Mitar. AL BIH. Sloboda LIV/20. ZM. Mostar 09. Sarajevo 1988. Regije 1425. Zpaljevac (G) 132.05. Pandžić Vladimir. Samobor (Č). Obrazovanje (Osnovno obrazovanje) (Bosna i Hercegovina). Bosanska Grad