FIZIOLOGIJA IMUNOG SISTEMA

Irena Raca 70

“tuđe” eliminiše!) .Imuni sistem: • Zadatak: odbrana integriteta organizma • Suština funkcionisanja: razlikovanje “svojih” od “tuđih” antigena (“svoje”toleriše.

Ćelije imunog sistema: • Fagociti – njihova masa čini retikulo – endotelni sistem (RES) • Limfne ćelije – prvenstveno se nalaze u limfnim čvorovima. slezini. timusu. kostnoj srži .

Fagociti: Mikrofage – neutrofilni granulociti: .

sinusne ćelije. retikulociti .histociti. mikroglijalne ćelije. monociti.Makrofage .

.

Limfne ćelije: • T – limfociti: -CD8 (citotoksični) -CD4 (pomoćnički) .

koje sekretuju imunoglobuline (antitela) .• B – limfociti: diferenciraju se u plazma ćelije.

Antigeni Osnovne karakteristike: -imunogenost -antigen specifičnost .

Krvne grupe kod ljudi .

ABO i Rh sistem .