Zastava Automobili a.d.

Tehničko uputstvo FLORIDA

Florida Florida Florida Florida

In In In In

1.3CW 1.3i 1.1L 1.6L

Direkcija Marketing - Postprodaja

Tehničko uputstvo Florida In

"ZASTAVA AUTOMOBILI" a.d. DIREKCIJA MARKETING - POSTPRODAJA 34000 Kragujevac, Trg topolivaca 4
tel. (034 335 197) i (034 323 450); fax. (034 335 535) e-mail: 103090@zastava.net web: www.zastava.net

N 603.00.530-I izdanje III/2005. štampa: Agencija za grafički dizajn i štampu ZASTAVA

o

Zastava Automobili a.d.

SADRŽAJ TEHNIčKOG UPUTSTVA
Uvod..................................................................................................................... 4 Preporuke i saveti............................................................................................... 6 Dimenzije automobila........................................................................................ 8 Pokretanje motora............................................................................................. 9 Instrumenti i komande, instrument tabla, opis rada ins.table....................... 10 Unutrašnjost automobila................................................................................... 15
Prekidač sa ključem........................................................................................................ 15 Prekidači........................................................................................................................ 16 Vrata i sedišta................................................................................................................. 17 Retrovizori..................................................................................................................... 18 Prtljažni prostor.............................................................................................................. 19 Ventilacija i zagrevanje unutrašnjosti - komande.......................................................... 20

Rukovanje klima-uređajem............................................................................... 21 Zamena točkova................................................................................................. 22 Održavanje i praktične instrukcije................................................................... 24
Periodika održavanja..................................................................................................... 25 Ulje u motoru................................................................................................................. 27 Ulje u menjaču............................................................................................................... 28 Tečnost za hlađenje motora........................................................................................... 28

Zamena sijalica, osigurači................................................................................. 30 Tehničke karakteristike..................................................................................... 34 Podaci za identifikaciju...................................................................................... 38 Uputstvo o upotrebi fabričkog uređaja za pogon na tečni naftni gas........... 39 Spisak ovlašćenih ZASTAVA servisa............................................................... 41

3

Tehničko uputstvo Florida In

UVOD:
Kada kupite novi model Floride, prvo proverite da li ste od Vašeg ovlašćenog prodavca uz TEHNIČKO UPUTSTVO dobili GARANTNI LIST. GARANTNI LIST će Vas upoznati sa normama garancije, tj. Vašim pravima i obavezama po osnovu garancije. Garantni rok za naše automobile traje jednu godinu od dana kupovine ili 20.000 km (do ispunjenja prvog uslova), dok garancija na sklop motor-menjač-diferencijal, kao i na strukturnu koroziju karoserije automobila traje dve godine ili 30.000 km (do ispunjenja prvog uslova), (za detaljnije informacije videti Garantni list). TEHNIČKO UPUTSTVO Vas upoznaje sa tehničkim karakteristikama, načinom rukovanja i pravilnog odrzavanja Vašeg automobila, kao i sa našom servisnom mrežom u kojoj ćete ostvariti svoja prava iz garantnog roka. Redovne servisne preglede morate obaviti: · posle pređenih 1500-2000 km (tzv. "A" servisni pregled) · kasnije na svakih 10.000 km (redovni servisni pregledi)

UVODNE NAPOMENE

Redovne servisne preglede i rešavanje eventualnih reklamacija morate obavljati isključivo u našim OVLAŠĆENIM SERVISIMA - vidi str. 42-45 (ako ste vlasnik Floride in 1.1L ili Floride in 1.6L, to morate obaviti u OVLAŠĆENIM SERVISIMA ZA PEUGEOT-CITROÉN MOTORE). Rešavanje eventualnih reklamacija koje se ne odnose na motor na Floridi in 1.1L i Floridi in 1.6L, možete rešavati u bilo kom našem ovlašćenom servisu. Za pogon Floride in sa oznakama 1.3i, 1.1L i 1.6L koristiti ISKLJUČIVO BEZOLOVNI BENZIN, jer u protivnom može doći do oštećenja sistema za elektronsko upravljanje radom motora.

4

zajedno sa provodnicima koji su u njemu. Ovaj konektor. ne sme se koristiti za priključivanje drugih potrošača (radio-aparata i sl.3CW (motor DMB 1299cm3 sa karburatorom tipa Carter-Weber) 1.1L i Florida in 1.4.1L (motor Peugeot-Citroén 1124cm3 sa ubrizgavanjem i elektronski kontrolisanim radom . EURO 3) 1.3i (motor DMB 1299cm3 sa ubrizgavanjem i elektronski kontrolisanim radom .d. Smešten je u putničkom prostoru.upravljački sistem Bosch Motronic M7. sa donje strane centralne police.6L (motor Peugeot-Citroén 1587cm3 sa ubrizgavanjem i elektronski kontrolisanim radom . Tehničke karakteristike ovih modela date su na stranama 34-37. pogona na plin.) obavezno konsultujte najbliži ovlašćeni servis.). odnosno karburatora u automobilu i može biti: • • • • • 1. Za sve dodatne zahvate koje želite da izvedete na vozilu (ugradnja radio-aparata. itd. Komercijalna oznaka modela Florida sastoji se iz dva dela.4. Jedna označava tip motora.upravljački sistem Bosch Motronic M4.6L poseduju konektor za dijagnostiku motora koji služi za priključivanje dijagnostičkog uređaja.Zastava Automobili a.upravljački sistem Bosch Motronic M7. EURO 2) 1.3CW TAXI (isti motor i karburator. EURO 3) Druga oznaka "In" odnosi se na poboljšan enterijer i modifikovanu spoljašnjost vozila. alarma.4. • Florida in 1. sa fabrički ugrađenim uređajem za pogon na tečni naftni gas) 1. 5 .6.4.

Pri obavljanju servisnih pregleda u servisu. VAŽNA NAPOMENA Servisni pregled "A" koji se obavlja posle pređenih 1. i servisni pregledi propisani na svakih 10. Sa pravilima korišćenja i održavanja automobila se morate pravovremeno upoznati i istih se pridržavati. daje Vam se i ovo Tehničko uputstvo sa spiskom ovlašćenih servisa ZASTAVA Automobili. Sa ovakvim brojem definisanih servisnih pregleda može se shvatiti cikličnost njihovog obavljanja u daljoj upotrebi automobila.1L i 1.000 pređenih kilometara sadrže određene provere i podešavanja koje. U tom cilju. 42-45 (za modele 1.ostvarivanje Vaših prava iz garancije automobila. Ove dve publikacije čine komplet dokumentacije automobila u prometu. zbog preventivnosti i potrebne stručnosti.Tehničko uputstvo Florida In Preporuke i saveti Osnovna poruka u Garantnom listu automobila je da automobil koristite i održavate prema preporukama proizvođača i da za servisne usluge i održavanje automobila isključivo koristite usluge ovlašćenih servisa. 6 . saveta i preporuka na koje je prodavac dužan da Vam ukaže i da Vas upozna sa pravilima upotrebe automobila. Servisni pregledi automobila su ovim Uputstvom definisani do 120. U protivnom prestaje vaše dalje pravo na sve oblike garancije automobila koje daje proizvođač. uz Garantni list automobila. možete da poručite i obavljenje određenih provera i podešavanja koja njima nisu obuhvaćena. Ne treba shvatiti da toliko traje eksploatacioni vek automobila. Navedene publikacije molimo da detaljno proučite. Time ćete obezbediti: .500-2.000 km. morate da obavljate u ovlašćenim servisima .pouzdanu. Sadrže potreban broj poruka. pa su zbog toga predmet posebnih plaćanja. bezbednu i dugotrajnu upotrebu automobila .000 pređenih kilometara.6L u ovlašćenim servisima za Peugeot-Citroén motore).vidi str.

6L opremljeni su sistemom za elektronsko upravljanje radom motora BOSCH MOTRONIC M7. .Ne vršiti nikakve prekide ili kratka spajanja na provodnicima koji napajaju indukcioni kalem. 7 .1L i 1.ZASTAVA isključuje svaku odgovornost i neće priznati nastale troškove u slučaju neispravnosti prouzrokovanih ugradnjom dodatne opreme.3i.1L-1.) : OPASNOST OD POŽARA !!! Mere sigurnosti i bezbednosti pri obavljanju radova na motoru: . .3i opremljen je sistemom za elektronsko upravljanje radom motora BOSCH MOTRONIC M4.Sistem za paljenje je sa visokim naponom u sekundarnom kolu. jer usled visokih temperatura katalitičkog konvertora može doći do požara. suvo lišće. Stoga. koji poseduju katalizator izduvnih gasova. borove iglice i sl.d. . Modeli Florida in 1.Prilikom punjenja baterije (akumulatora) odvojiti instalaciju od akumulatora. 1.4 (zadovoljeni propisi EURO 3).3i-1.Za modele 1. Pogrešna polarnost napona dovela bi do uništenja elektronske upravljačke jedinice kod modela 1.4. .6L.6L.Pri radu motora ili uključenom kontaktu nikada ne izgrađivati kleme sa akumulatora. .Motor nikada ne aktivirati bez dobro pričvršćenih klema na akumulatoru.1L i 1.Katalizator pri normalnom radu razvija visoke temperature. zaštitnu oblogu katalitičkog konvertora (katalizatora) ne premazivati zaštitnim sredstvima protiv korozije (antiromba).Zastava Automobili a. . koju ZASTAVA ne isporučuje i ne preporučuje. Model Florida in 1. VAŽNE NAPOMENE . ne parkirajte automobil nad zapaljivim materijalom (trava. što zahteva opreznost pri radu.6 (zadovoljeni propisi EURO 2).

3i-1. Ponovno stavljanje u funkciju inercijalnog prekidača vrši se pritiskanjem prekidača nadole. Florida in 1.1L-1. U slučaju jačeg potresa automobila (udesa) inercijalni prekidač prekida dovod električne struje kojom se napaja pumpa za gorivo.3i-1. Crvene je boje.1L-1.3CW-1.5 1400 1395 1658 8 .1L-1. označen strelicom.6L) Inercijalni prekidač se nalazi u motorskom prostoru.5 2500 4034 725.Tehničko uputstvo Florida In INERCIJALNI PREKIDAČ (modeli 1.6L 808.6L Florida in 1.3i Dimenzije automobila Florida in 1.

3i-1. pa je potrebno odmah se javiti u ovlašćeni servis ZASTAVA Automobili.d.nagla kočenja . VAŽNA NAPOMENA 9 . U prvom periodu upotrebe izbegavati: . što je znak da upravljačka jedinica nije registrovala nijednu neispravnost u sistemu BOSCH MOTRONIC.1L-1. Raspored lampica i komandi dat je na strani 10. Startovati motor bez pritiska na "gas".3i-1.1L-1.rad motora na visokim obrtajima. Pokretanje motora Florida in 1.Zastava Automobili a.6L. posebno kad je motor hladan .3CW-1. signalna lampica CHECK ENGINE će se upaliti i odmah ugasiti i prilikom svakog otvaranja vozačkih ili suvozačkih vrata (kod modela bez centralnog zaključavanja). odnosno prilikom otključavanja (kod modela opremljenih centralnim zaključavanjem). pritisnuti pedalu spojke i polugu menjača dovesti u neutralan položaj.nagla ubrzanja. kao i dužu vožnju konstantnim "gasom" (u toku duže vožnje povremeno vršiti promenu režima rada motora) Florida in 1.6L: Pri startovanju motora signalna lampica CHECK ENGINE se pali i odmah nakon toga gasi.6L: Bez obzira da li je motor hladan ili topao. to znači da postoji poremećaj u sistemu za upravljanje radom motora. Kod modela Florida in 1. Ukoliko se signalna lampica CHECK ENGINE upali u toku vožnje ili treperi.1L-1.

Tehničko uputstvo Florida In Instrumenti i komande E F G A D A BC 10 H I J K L O M N O P A R A .

Prekidač perača zadnjeg stakla Zastava Automobili a. 39-40) P .Moguća mesta prekidača za regulisanje pogona na benzin i gas (Florida in 1.Korektor fara (str.Difuzori za vazduh L .uputstvo str. 21) 11 J .Prekidači električnih podizača prednjih stakala* (str. 20) B . H .d.Reostat za podešavanje intenziteta svetla instrumenata * .Instrument tabla (str.Reostat za podešavanje vremenskog perioda prekida rada prednjeg brisača (prethodno pritisnuti prekidač brisača prednjeg stakla F) M . grejanje i distribuciju vazduha (str.18) R .Prekidač brisača prednjeg stakla G . 16) * .Prekidač prednjih maglenki I .u zavisnosti od opreme . 12) E . 16) F .Prekidač brisača zadnjeg stakla N .Prekidač zadnjih maglenki C .Prekidač klima-uređaja * (str.Komande za hlađenje.Prekidač grejača zadnjeg stakla O .Klizni prekidač spoljašnjeg svetla (str.3CW TAXI .Prekidač trepćućeg svetla (svetla opasnosti) D .u zavisnosti od opreme K .INSTRUMENTI I KOMANDE: A .

Tehničko uputstvo Florida In Instrument tabla: F G E C D B 12 R Q P A O N M L K J I H .

Signal pregrevanja motora B.6L) . Signal pozicionog svetla I. H. Pokazivač nivoa goriva G. neophodno je zaustaviti vozilo i obratiti se ovlašćenom servisu ZASTAVA. Brzinomer F.INSTRUMENT TABLA: A. Digitalni pokazivač ukupne i parcijalne kilometraže Ukoliko se u vožnji upali signal pregrevanja motora ili nedovoljnog pritiska ulja u motoru. CHECK ENGINE lampica (modeli 1. Signal rezerve goriva Zastava Automobili a. Signal nedovoljnog nivoa akumulatora P. M. Signal dugog svetla K. Signal ručne kočnice Q. Signal desnog migavca E. Pokazivač temperature rashladne tečnosti N. Merač broja obrtaja C. Svaka dalja vožnja može izazvati oštećenje motora.d. Signal nedovoljnog nivoa kočione tečnosti VAŽNA NAPOMENA 13 J. Signal levog migavca D. Taster L. Signal trepćućeg svetla (svetla opasnosti) O.1L-1. Signal nedovoljnog pritiska ulja u motoru R.3i-1.

CHECK ENGINE lampica M (Florida in 1.6L) . D.3i-1. Zatim kazaljke zauzimaju maksimalni otklon i vraćaju se u nulti položaj. a ključ za paljenje je u položaju MAR) Signal prednjih maglenki Signal zadnjih maglenki Signal grejača zadnjeg stakla Signal klima-uređaja * A B D C E * .kritičnog pritiska ulja Q . Samodijagnoza ispravnosti pokazivača i digitalnog displeja vrši se istovremenim pritiskom na taster i okretanjem ključa prekidača paljenja u radni položaj. B.u zavisnosti od opreme 14 . E. Poništavanje parcijalne kilometraže vrši se kratkotrajnim pritiskom na taster K.brzinomera E . PANEL SIGNALIZACIJE: A.) na delu displeja za prikazivanje parcijalne kilometraže prikazuje se napon baterije. C. Dužim pritiskom na taster (oko 1 sec. Pri tome se vrši kontrola ispravnosti: .digitalnog displeja L U prvom trenutku kazaljke navedenih pokazivača skreću do polovine otklona i vraćaju se u nulti položaj.pokazivača nivoa goriva F .Tehničko uputstvo Florida In OPIS RADA INSTRUMENT TABLE: Okretanjem ključa prekidača paljenja u radni položaj pale se sledeći signalizatori: . Signal istrošenosti kočionih papuča (pali se kada su kočione papuče istrošene ispod propisane granice.obrtomera B .1L-1.pokazivača temperature rashladne tečnosti A . Istovremeno se proverava ispravnost segmenata digitalnog displeja. a vraćanjem ključa u radni položaj ona se gasi.Digitalni displej na kome se očitava totalna i parcijalna kilometraža L Okretanjem ključa prekidača paljenja u položaj START pali se signalizacija kritičnog nivoa kočione tečnosti I.punjenja akumulatora O .

4.Pri startovanju motora kod Floride in 1.Upravljač zaključan.Potrošači pod strujom 2 . KLJUČEVI ZA AUTOMOBIL • • Ključ za paljenje motora.Pokretanje motora 3 . pa je potrebno odmah se javiti u ovlašćeni servis ZASTAVA.d.1L-1.1L1.ukoliko se signalna lampica upali u toku vožnje ili treperi. prtljažnik i poklopac rezervoara za gorivo. Signalizacija neispravnosti sistema BOSCH MOTRONIC M7. to znači da postoji poremećaj u sistemu za upravljanje radom motora. Unutrašnjost automobila PREKIDAČ SA KLJUČEM 0 .3i-1. NE VOZITI SA ISKLJUČENIM MOTOROM I NE OSTAVLJATI KLJUČ U POLOŽAJU "1" KADA MOTOR NE RADI. ključ se vadi. VAŽNA NAPOMENA 15 . Ključ za vrata.4 kod Floride in 1. prekidač svetla i unutrašnja svetla pod strujom. upravljač otključan) 1 .6L signalna lampica CHECK ENGINE se pali i odmah nakon toga gasi. .Zastava Automobili a. ključ se vadi.6L je u skladu sa EOBD propisima.Neutralan položaj (isključeni svi potrošači. što je znak da upravljačka jedinica nije registrovala nijednu neispravnost u sistemu BOSCH MOTRONIC .

Prekidač farova pod strujom.sporo C .Dugo svetlo Povlačenjem poluge ka točku upravljača uključuje se svetlosno upozorenje (ablendsvetlo).Poziciona svetla sa odgovarajućim svetlosnim signalom i svetlo instrumenata 2 .Pet putnika i prtljažnik (50 kg) 3 .Oboreno svetlo B .10) Podesiti visinu farova u zavisnosti od opterećenja automobila: 0 .Tehničko uputstvo Florida In PREKIDAČI: KLIZNI PREKIDAČ SPOLJAŠNJEG SVETLA 0 .Isključen brisač B .brzo Povlačenjem poluge ka točku upravljača uključuje se električna pumpa brisača prednjeg stakla 16 .Pet putnika 2 .Kontinualan rad . pod uslovom da je prekidač sa ključem u položaju MAR. POLUŽNI PREKIDAČ SVETLA FAROVA A . KOREKTOR FARA (vidi str.Sve isključeno 1 .Vozač i prtljažnik (50 kg) POLUŽNI PREKIDAČ BRISAČA I PERAČA PREDNJEG STAKLA A .Kontinualan rad .Vozač 1 .

Iznutra se pritiskom na jabučicu B vozačevih vrata zaključavaju sva prednja i zadnja vrata putničkog prostora. tako što se okrene bravica D (koja se nalazi sa bočne strane vrata) u drugi položaj. ključem. VRATA i SEDIŠTA: PREDNJA VRATA C Otključavanje i zaključavanje spolja. pre ili posle zatvaranja vrata.Levo Migavci funkcionišu kada je ključ za paljenje u položaju MAR. pritiskom jabučice B. CENTRALNO ZAKLJUČAVANJE: * * . 17 . Otvaranje iznutra se vrši pomoću ručice A. prethodno izvući jabučicu B.d. pritiskom jabučice B. Otvaranje i zatvaranje prednjih i zadnjih prozora vrši se okretanjem ručice C. a zabravljivanje iznutra. dugme deluje samo na ona vrata na kojima se nalazi.Zastava Automobili a. ZADNJA VRATA C Otvaranje pomoću ručice A. POLUŽNI PREKIDAČ MIGAVACA A . D Zabravljivanje. Poluga se automatski vraća u centralni položaj. Ako su jedna prednja vrata otvorena. posle zatvaranja vrata. centralno zaključavanje neće biti obavljeno.Desno B . može se sprečiti otvaranje zadnjih vrata iznutra. Radi sigurnosti dece na zadnjem sedištu. Centralno zaključavanje ne odnosi se na vrata prtljažnog prostora. Na ostalim vratima.u zavisnosti od opreme Delujući na bravu na vozačevim vratima možete istovremeno zaključati (otključati) sva prednja i zadnja vrata putničkog prostora.

položaj protiv zaslepljivanja 2 .RETROVIZOR Podešavanje ogledala vrši se pomoću poluge A. Staklo se zaustavlja čim prestanete da delujete na prekidač. UNUTRAŠNJE OGLEDALO 1 . nasloni su podesivi po visini. PREDNJA SEDIŠTA A . Delovanjem na levi ili desni deo prekidača možete podizati ili spuštati prednja stakla onoliko koliko zadržavate pritisak. moguće je oboriti telo ogledala iz položaja 1 u položaj 2.normalan položaj 18 . Prema potrebi.jabučica za podešavanje položaja naslona Na sedištima (prednjim. Njihov položaj prikazan je na slici na str.Tehničko uputstvo Florida In ELEKTRIČNI PODIZAČI PREDNJIH STAKALA: * * .poluga za regulaciju položaja sedišta po dužini B . opciono i zadnjim) su ugrađeni nasloni za glavu. RETROVIZORI: SPOLJNO OGLEDALO .u zavisnosti od opreme Postoje dva prekidača električnih podizača prednjih stakala: levi (vozačko staklo) i desni (suvozačko staklo). 10.

oboriti napred zadnje sedište. SIGURNOSNI POJASEVI A . SVETLO PRTLJAŽNOG PROSTORA funkcionisaće samo ukoliko su uključena poziciona svetla. U ovom slučaju zapremina prtljažnika iznosi 1280 l. a zatim oboriti napred naslon i zadnje sedište.Zastava Automobili a. sigurnosni pojasevi mogu biti i na zadnjim sedištima (u zavisnosti od opreme). VAŽNO 19 . Otkačiti naslon zadnjeg sedišta pritiskajući dve polužice na gornjim krajevima naslona. ŠEMA ZA PRENOSA BIRANJE STEPENA PRTLJAŽNI PROSTOR: Zapremina prtljažnika kod Floride In je 410 l.Namotaj (blokira pri naglom zatezanju) B i C .Brava Osim na prednjim. Za povećanje prtljažnog prostora.d.

Komanda za podešavanje temperature vazduha D .Tehničko uputstvo Florida In RUČNA KOČNICA: Ručna kočnica dobro funkcioniše ako zadnji točkovi blokiraju kada je ručica u položaju od 3-eg do 5-og zuba. VENTILACIJA I ZAGREVANJE UNUTRAŠNJOSTI . delujući na zatezač A komandnog užeta. Pritisnuti jezičak B opruge za kopčanje metlice i pogurati metlicu ka baznom delu kraka A.Komanda za uključivanje elektroventilatora C .KOMANDE A . Kada se opruga oslobodi iz gornjeg zakrivljenog dela kraka. pomeriti metlicu tako da se omogući izvlačenje kraka A iz otvora. ručica treba da je na trećem zubu.Komanda za ventilaciju i zagrevanje unutrašnjosti automobila 20 . Podešavanje se vrši i u unutrašnjosti vozila. Pri podešavanju. A BRISAČ VETROBRANA: Oboriti kompletan krak odižući ga od stakla. a slobodno se okreću kada je ručica spuštena.Komanda za usmeravanje vazduha B .

uređajem: * . Postaviti komandu A u krajnji levi položaj 3.u zavisnosti od opreme * G REDOSLED OPERACIJA PRI UKLJUČIVANJU KLIMA . Posle dostizanja željene temperature u putničkom prostoru vozila. 21 . komandu D postaviti u krajnji desni položaj ISKLJUČIVANJE KLIMA-UREĐAJA (A/C) se obavlja ponovnim pritiskom (isključivanjem) prekidača G.d. U zavisnosti od željenog intenziteta hlađenja putničkog prostora.UREĐAJA (A/C): 1. Uključiti prekidač klima-uređaja G 6. komandu B postaviti u odgovarajući položaj 7. Postaviti komandu C u krajnji levi položaj 4. Rukovanje klima .Zastava Automobili a. Startovati motor vozila 2. Postaviti komandu D u krajnji levi položaj 5.

Odviti za otprilike jedan zaokret vijke za pričvršćivanje točka koji se zamenjuje. . služeći se odgovarajućim ključem. naizmeničnim prelaženjem sa jednog vijka na drugi. vodeći računa da se isti ne zaprljaju zemljom. što bi otežalo kasnije ponovno montiranje.Pošto se proveri da li je tle za oslanjanje dovoljno kompaktno (u fazi podizanja postolje dizalice ne sme da uranja) ubaciti dizalicu. Postaviti dizalicu kako je naznačeno na donjoj slici.Postaviti automobil po mogućnosti na putu bez nagiba i blokirati zadnje točkove ručnom kočnicom.Ponovo montirati rezervni točak. A 22 . dijametralno suprotnim. aktivirajući je sve dok točak ne prestane da bude u kontaktu sa tlom. vodeći računa da se reperni trn A podudara sa jednim od otvora na naplatku. .Pritezati vijak na ujednačeni način. .Odviti vijke za pričvršćivanje i izvući točak. . .Odložiti vijke. .Tehničko uputstvo Florida In Zamena točkova: Kod zamene točka potrebno je: .

. držeći se naizmeničnog redosleda. .Zastava Automobili a. . VUČA AUTOMOBILA Za vuču automobila sa prednje i zadnje strane koriste se odgovarajući prstenovi za vuču. 23 .Pritegnuti do kraja vijke.d.Prekontrolisati da li pritisak u pneumatiku odgovara propisanom pritisku.Spustiti vozilo i izvući dizalicu. vratiti dizalicu i alat u svoja ležišta.Po završenoj operaciji. Deo za vuču treba da bude pričvršćen za prsten. .

kad motor radi) .zaptivke i spojeve na hidrauličnim instalacijama kočnica .spojeve na instalaciji za pogon na gas (Florida In 1.u posudu za pranje vozačkog stakla naliti nesmrzavajuću tečnost. kao i dužu vožnju konstantnim "gasom" (u toku duže vožnje povremeno vršiti promenu režima rada motora) NA POČETKU ZIMSKOG PERIODA .nivo ulja u motoru . .nagla kočenja . upravljačkom mehanizmu i na sistemu za izduvavanje . menjaču i diferencijalu .da li funkcionišu sva svetla i signali . 24 .nagla ubrzanja.rad motora na visokim obrtajima.spojeve na sistemu za hlađenje i napajanje motora .očistiti priključke i proveriti gustinu elektrolita u akumulatoru.spojeve na vešanjima. POVREMENO PROVERITI: .nivo tečnosti za hlađenje motora .zaštititi brave od zamrzavanja i automobil od korozije.da li se ventilator hladnjaka povremeno uključuje (provera posle vožnje.3CW TAXI) . posebno kada je motor hladan .zaptivke na motoru.nivo tečnosti u posudi kočnice . .Tehničko uputstvo Florida In Održavanje i praktične instrukcije: PRE SVAKE UPOTREBE AUTOMOBILA PROVERITI (vizuelni pregled): .da li ispod automobila postoje tragovi ulja itd.pritisak u gumama U PRVOM PERIODU UPOTREBE IZBEGAVATI: .da li su gume napumpane .

000 km: .akumulator (po potrebi očistiti priključke i doliti destilisanu vodu) Svakih 10.000 km (Florida in 1.3CW TAXI): . IZVRŠITI SLEDEĆE PERIODIČNE RADOVE (radi stručne provere i eventualne zamene.zameniti svećice Svakih 20.d.po potrebi očistiti) .zameniti ulje u menjaču i diferencijalu Svakih 40.3CW" i "Florida in 1.000 km (Florida in 1.Zastava Automobili a.zameniti filter za benzin Svakih 30.3i): .000 km) .zameniti prečistač za vazduh .000 km (ili svake dve godine): .3i": Svakih 2.zameniti katalitički konvertor .zameniti filter za gas Svakih 60.3CW .3i): .zameniti nesmrzavajuću tečnost za hlađenje motora Svakih 80.zameniti ozubljeni remen za pokretanje razvoda .500 km proveriti: .000 km (Florida in 1.000 km: . propisane servisne preglede obavezno obavljajte u ovlašćenom servisu): Modeli "Florida in 1.zameniti lambda-sondu VAŽNO 25 .doliti ulje u menjač i diferencijal (zameniti ga na prvih 10.zameniti prečistač za ulje .zameniti ulje u motoru .prečistač vazduha (Florida in 1.

zameniti prečistač za ulje .proveriti zategnutost kaiševa .000 km: .000 km (ili svakih pet godina): .500 km proveriti: .zameniti nesmrzavajuću tečnost za hlađenje motora Svakih 80.zameniti svećice .000 km: .zameniti ozubljeni remen za pokretanje razvoda 26 .000 km: . Svakih 30.1L" i "Florida in 1.zameniti ulje u motoru .proveriti nivo ulja u motoru i po potrebi ga doliti .pročitati kodove grešaka registrovanih u upravljačkoj jedinici.akumulator (po potrebi očistiti priključke i doliti destilisanu vodu) Svakih 10.zameniti prečistač za benzin .prečistač vazduha VAŽNO .doliti ulje u menjač i diferencijal (zameniti ga na prvih 10.000 km) Svakih 20.proveriti nivo rashladne tečnosti motora .6L": Svakih 2.Tehničko uputstvo Florida In Modeli "Florida in 1.000 km (ili svakih godinu dana): .zameniti ulje u menjaču i diferencijalu Svakih 40.zameniti uložak prečistača vazduha Svake tri godine: .

ispod 35oC Maks. Zamena ulja u motoru vrši se: • za modele Florida in 1. ispod (-15 C) Min. API SL/CF. Preporučuje se primena ulja GALAX UNIA ili OPTIMA SUPERVISK SV. . svakih 20.TOTAL Quartz 7000. API SJ/CF. prema sledećoj tabeli: Spoljašnja temperatura Min. Preporučuje se primena motornih ulja marke TOTAL i to: . Zamenu ulja i prečistača za ulje vršiti isključivo u ovlašćenom servisu. Provera se vrši na ravnom tlu. SAE 10W/40 ili . SAE 10 W SAE 20 W SAE 30 W SAE 40 W Multigr.3i. iznad 0oC Maks.1L i 1. svakih 10.000 km ili svakih godinu dana eksploatacije.d.3CW i Florida in 1. • za modele 1. kada je motor hladan. ULJE U MOTORU: VAŽNO Nivo ulja treba da je između dva zareza na mernoj šipci koji označavaju ''MIN'' i ''MAX''. iznad 35 C o o o o Monogr.TOTAL Quartz 9000. između (-15 C i 0 C) Min. ------ SAE 15 W 40 Mešanje ovih ulja je dozvoljeno u smislu dolivanja. (ACEA A3 98).6L.000 km ili svakih godinu dana eksploatacije.Zastava Automobili a. SAE 5W/40 otvor za nalivanje motornog ulja merna šipka za motorno ulje 27 .

HOMOKINETIČKI ZGLOB: Za zglobove primenjivati mast AUTOPLEX PLUS. jedino kroz nalivno grlo dodatnog rezervoara.3i-1. koja se mogu mešati u smislu dolivanja.3CW-1. KUĆIŠTE UPRAVLJAČA: Koristiti mast LUMA OO MOS ili LITMA EP OO. a pri odvijanju čepa voditi računa da se čep odvrne za dva kruga i sačeka sniženje pritiska (opasnost od opekotina). skinuti čep i doliti potrebnu količinu rashladne tečnosti laganim sipanjem tečnosti. Oštećene ili ispucale zaštitne gume obavezno zameniti u ovlašćenom servisu.000 km.6L 28 . sa hladnim motorom. a naredne na svakih 30. tečnost doseže do oznake MIN.000 km. Ulje menjajte isključivo u ovlašćenom servisu.1L Florida in 1. TEČNOST ZA HLAĐENJE MOTORA: VAŽNO Nivo je ispravan kada. Tek kad pritisak padne.Tehničko uputstvo Florida In ULJE U MENJAČU: VAŽNO ''ZASTAVA AUTOMOBILI'' preporučuje primenu ulja HIPOIDNO CZ SAE 80W/90 ili MENOL CZ SAE 80 W/90. Prva zamena ulja vrši se na 10. Rezervoar za rashladnu tečnost: Florida in 1. Rashladna tečnost se doliva nakon 1 sat od isključenja motora. Zglobovi su dovoljno podmazani ako zaštitne gume u bilo kom položaju upravljača zadržavaju pravilan oblik (nisu uvučene niti izgužvane).

TEČNOST ZA KOČNICE: Nivo tečnosti treba da je iznad pregradnog zida posude prednje i zadnje hidraulične instalacije.3i predviđene su rashladne tečnosti ZASTAVA ANTIFRIZ 100/40 G-48 EKO (proizvodjača PC Zastava Rezervni Delovi). ''ZASTAVA AUTOMOBILI'' preporučuje primenu tečnosti ZASTAVA DOT-4. Koristi se GALAX-MATIK.d. Za modele Florida in 1. AT-4.6L. Florida in 1. Kontrolu i dolivanje ulja vrši isključivo ovlašćeni servis. a vek upotrebe nesmrzavajuće tečnosti PROCOR 3000 je 5 godina ili 120. Nalivena tečnost označena je etiketom na hladnjaku. a vek upotrebe je 2 godine. 29 .3CW Florida in 1.u zavisnosti od opreme Servo-upravljač ugrađuje se opciono u modele Florida in 1.1L i Florida in 1. ULJE ZA SERVO-UPRAVLJAČ: * * .3CW i Florida in 1. KORSANTIN ili PERMANT.000 km. pored ANTIFRIZA 40 može se koristiti i PROCOR 3000 rastvoren 50% demineralizovanom vodom. FAM ATFB DII. ATF DEXRON II. Vek upotrebe ovih tečnosti je 2 godine. a mogu se koristiti i OLIO FIAT GI/A.3CW i Florida in 1.6L TEČNOST ZA PRANJE VOZAČKOG I ZADNJEG STAKLA: U letnjem periodu koristiti vodu. Za modele Florida in 1. Vek upotrebe nesmrzavajuće tečnosti ANTIFRIZ 40 je 3 godine. nedostatak tečnosti signalizira paljenje odgovarajućeg signala. UHK-4. koji se NE SMEJU MEŠATI. a u zimskom tečnost ZASTAVA-GLASS PLUS ili tečnost GALAX PERKO. koje se mogu mešati u smislu dolivanja.6L.Zastava Automobili a.

Zamena sijalice kasete Skinuti transparent. B A C D Zamena sijalice prednjih pozicionih svetala Odviti nosač sijalice i zameniti sijalicu (5W). Otkačiti oprugu C. Zamena sijalica farova Skinuti priključak A i zaštitnik B. vodeći računa da se novom sijalicom rukuje samo pridržavanjem u baznom delu. 30 . odviti nosač sijalice i izvući sijalicu (5W). Zameniti sijalicu D (60/55W).Tehničko uputstvo Florida In ZAMENA SIJALICA: Zamena sijalice ''spot'' lampe Otkačiti transparent A i zameniti sijalicu (5W).

Zamena sijalica na prednjim migavcima Potisnuti odvijačem ili rukom zateznu oprugu kao što je naznačeno na slici.d. Zamena sijalica bočnih migavaca Sa unutrašnje strane blatobrana pritisnuti opružicu za pričvršćivanje kompletne optičke grupe i izvući je. Zamena sijalica iz zadnje optičke grupe Izvući odgovarajuće čepove i skinuti nosač sijalica pomoću polugica. 31 . skinuti ga i zameniti sijalicu (21W) koja je pričvršćena ''bajonet'' priključkom. B Okrenuti nosač sijalice za oko 90o.Zastava Automobili a. Sijalica je dostupna jednostavnim izvlačenjem odgovarajućeg nosača sijalice. Okrenuti je delimično i izvući nosač sijalice. Skinuti kompletno staklo B.

sijalica za zadnje maglenke (21W) A C D B E Zamena sijalica registarske tablice Izvući nosač sijalice i zameniti sijalicu (5W).sijalica za svetla hoda unazad (21W) C . Proveru gustine elektrolita i ''punjenje'' akumulatora vrši ovlašćeni servis.sijalica za stop svetla (21W) D . 32 . Podešavanje nivoa elektrolita se vrši dolivanjem destilisane vode. Priključci na izvodima polova treba da su čisti.sijalica za poziciona svetla (5W) E . VAŽNO PRI UKLJUČENOM PALJENJU NIKADA NE SKIDATI KLEME SA AKUMULATORA.sijalica za pokazivače pravca (21W) B .Tehničko uputstvo Florida In Zameniti odgovarajuću sijalicu (sve sijalice su sa bajonet-priključkom): A . pritegnuti i zaštićeni vazelinom. Nivo elektrolita treba da je iznad ploča koje se vide kada se skinu poklopci otvora ćelija. AKUMULATOR: Poklopac akumulatora uvek treba da je suv.

Relej oborenog svetla E. 33 . Osigurač (15A) brisača i perača vetrobrana i zadnjeg stakla P. A. Osigurač (15A) prednjeg svetla za maglu (opcional) O. jedan od 15A. Osigurači (7. (opcional) brisača i perača farova (opcional) i pojaseva vetrobrana.5A. Pre zamene svakog osigurača. stop T. Osigurač (25A) sirene. Osigurač(25A) ventilatora grejača. Rezervni osigurači (tri od 7. Osigurači (7. Programer brisača vretrobrana F.5A) oborenog svetla N. Relej sirene H. blokirača vrata i sigurnosnih pojaseva (opcional) R. ZAMENA OSIGURAČA: Osigurači su smešteni u kutiji i može im se prići pošto se otvori poklopac koji se nalazi desno od upravljača. Osigurači (7. Svakom osiguraču odgovaraju ideogrami koji identifikuju glavni električni deo koji osigurač štiti. upaljača za cigarete. Relej dugog svetla C.5A) pozicionih svetala farova (opcional). Osigurač (20A) mernog instrumenta i podizača stakla (opcional) I.Zastava Automobili a. otkloniti uzrok njegovom pregorevanju. svetla i unutrašnjeg svetla jedan od 20A i dva od 25A). Relej žmigavaca B.5A) dugog svetla M. Osigurač (20A) ventilatora hladnjaka Q. perača S. Programer blokirača vrata (opcional) D. Programer (opcional ) sigurnosnih L. Relej grejača zadnjeg stakla (opcional) J. Relej perača stakla farova (opcional) K. grejača zadnjeg stakla. Relej zadnjeg svetla za maglu (opcional) G.d.

. 1....4 mm 72 mm 78............ Broj cilindara / broj ventila Prečnik klipova 1..... 1.......... 1. 1......3i...5 mm 69 mm 82 mm 9..............1L.............. 1...... Max obrtni moment 1......3CW...........6L.1L.. 1. sistem za upr. 1......3i..6 MPI ..........5 mm 55...... Radna zapremina 1.6L...6L.. 47..3i. 1...1 kW pri 5500 o/min 70 kW pri 5500 o/min 1299 cm3 1124 cm3 1587 cm3 4 / 8 86.3CW.1L..Bosch Motronic M4....4 34 . radom motora 1.. Hod klipova 1.... Elektr.1L. 1...3i..5 95 Nm pri 3500 o/min 97 Nm pri 3750 o/min 94 Nm pri 3500 o/min 136 Nm pri 3500 o/min MPI ....... 1.........Bosch Motronic M7..................6L. 1..3CW............... 1.3i.......3CW.......1L.8 kW pri 5800 o/min 50 kW pri 5600 o/min 44. 1...........3i..1 10..1L.......3i. 1.. Stepen kompresije 1......3CW.1L. 1...6L..........6L............. 1....6L...3CW.... 1.Tehničko uputstvo Florida In Tehničke karakteristike Florida In Max snaga motora 1...........4.... 1... 1.......... 1..

......................... Zapremina prtljažnog prostora..... (sa oborenim zadnjim sedištima)...2.3i..... Tehničke karakteristike Florida In Svećice 1.3CW........3 CW TAXI TNG..............disk zadnje..........1L. 1............0 bar 12 V 950 kg 1010 kg 970 kg 1000 kg 400 kg (5 osoba + 25 kg) 410 l (350-410) l 1280 l Točkovi (tip naplatka)....1......... 1.8 bar zadnji.... Napon akumulatora Masa automobila 1...... Champion RN9YC..........d..1L..... Eyquem RFN58LZ.... Champion RC8YCL Menjač......Bosch FR7DE................ manuelni.... Pneumatici.... Nosivost (svi modeli)....... 1...........Zastava Automobili a.....5J x 13'' H2 5J x 13'' 165/70 R13 (tubeless) pritisak: prednji....3CW..........Bosch WR8DC 1....3CW TAXI TNG... Bosch WR7DC Ricambi V4 LSR 1.............. 1..... Florida 1........................ pet sinhronizovanih stepeni prenosa + hod unazad prednje...doboš (sa samopodešavajućim zazorom i regulatorom pritiska u sistemu) 4.........6L.....Bosna FE65CPR.... Marelli F7LCR.......3i............. 1...6L.. Kočnice (sa dijagonalnim sistemom za kočenje i servo-uređajem)....... 35 ...

.6L Rezerva benzina Svi modeli. 1. 1.....8 9....3CW... 1........6 * navedene vrednosti za potrošnju mogu se bitno razlikovati od eksploatacionih vrednosti 36 ... Ulje za menjač ..............68 5..3i.1......4 l 3. 1..6L. .6L..47 7. 1... 1..... 1. .. 9.1L.. Tečnost za hlađenje motora Motorno ulje 1.. 1..... Bezolovni 95 okt.......3i....Tehničko uputstvo Florida In Tehničke karakteristike Florida In KOLIČINE POGONSKIH SREDSTAVA Zapremina rezervoara Benzin 98 okt.3CW.5 l 4...3CW.7 8 7..... 90 km/h 120 km/h 1..3CW......3i.....1.65 8.....9 7..9 l 4.9 5..25 l 2..1L......1L. 1...... Motorno ulje (kad se menja prečistač) 1..3i..25 l grad...2 l 3.diferencijal 42 l 42 l (5-7) l 6.9 POTROŠNJA GORIVA * (u litrima na pređenih 100 km) pri brzini..6L.1L.5 7...... 1... 6 5..vož. 1.........

3CW... Svetlo hoda unazad.1L... Prednja i zadnja poziciona svetla Bočni migavci.. st...5 6. 152 155 150 175 I 37 38 II 18.......5 19 km/h km/h km/h km/h IV 6......... vešanja i ležajevi točkova trajno podmazani.. Tehničke karakteristike Florida In MAKSIMALNE PERFORMANSE (opterećeno vozilo) Maksimalna brzina 1........... poprečnim torzionim profilom i spiralnim oprugama Spone. Zadnje svetlo za vožnju po magli 60 / 55 W 5 W 5 W 21 W 21 W 21 W 37 .6L........... donjim oscilujućim ramenima i stabilizacionom šipkom ZADNJE: tipa "H" sa poluzavisnim točkovima..........3i.. Maksimalni uspon (%) 1....5 11 VEŠANJE PREDNJE: McPherson sa nezavisnim točkovima.........pr..... uzdužnim ramenima...Zastava Automobili a..... Unutrašnja svetla. Prednji i zadnji migavci Stop svetlo..... SIJALICE Farovi (halogeni)............... 1....3i...d......3CW.. 1...... 1.......... 1.5 V 5 5 III 10.....

mot. za Floridu in 1. Na istom mestu nalazi se tip i broj motora za Floridu in 1. 4 38 .3i.3CW.Tehničko uputstvo Florida In Podaci za identifikaciju (1) .Tip i broj motora za Floridu in 1. karoseriji i motoru 1 2 3 (3) .Tip i br.Tablica sa podacima o automobilu.1L i Floridu in 1.Tip i broj karoserije (2) .6L (4) .

svetli narandžasta dioda. prebaciti prekidač u položaj GAS. STARTOVANJE VOZILA: Slika 1: STARTOVANJE MOTORA Vozilo se može startovati na benzin ili gas. PRELAZAK NA RAD SA BENZINA NA GAS Posle startovanja vozila.Zastava Automobili a. Slika 2: PRELAZNI REŽIM 3.2. i zasvetleće zelena dioda. KONTROLA NIVOA GASA Ukoliko ne postoji električno pokazivanje sa led-diodama. vidi sl. kontrola se vrši vizuelno na multiventilu koji se nalazi na rezervoaru za gas u prtljažniku vozila. Na sl.3.d. NE PREPORUČUJE SE PRELAZAK SA JEDNOG GORIVA NA DRUGO U TOKU PRETICANJA. 4. PRELAZ SA GASA NA BENZIN Prethodne radnje se ponavljaju.3CW TAXI Instalacija za pogon na tečni naftni gas (TNG) fabrički se ugrađuje u model Florida In 1. 1. Sa uključenog prekidača na gas. Kada se oseti da motor počinje da prekida u radu. da bi se prešlo na gas. Slika 3: VOŽNJA NA GAS Preporučujemo da se vozilo startuje na benzin i isključi pri radu na benzin. vidi sl.3CW TAXI. Preporučuje se uvek startovanje motora na benzin (pogotovo kada su niže temperature). prebacuje se na neutralni položaj i odmah potom na benzin. crni prekidač (koji određuje koje gorivo se koristi) postaviti u neutralni položaj. U VOZILU TREBA UVEK IMATI BENZIN NA REZERVI. 39 . 2. Uputstvo o upotrebi uređaja za pogon na tečni naftni gas (TNG) na modelu Florida in 1.1 prikazan je početni položaj komande za startovanje na benzin (crni prekidač pritisnut na dole).

Plinska boca (rezervoar) se nalazi u prtljažniku vozila (sl. a može biti zapremine od 60 l ili 40 l. a položaj "benzin" sa B. s tim što je položaj "gas" označen sa G.7. vidi sl.3. U ovom slučaju.5). plinska boca se takođe razlikuje od prve varijante. Otklanjanje uzroka curenja izvršiti u ovlašćenom servisu.2 . pokazivač nivoa gasa ventil za dovod gasa iz boce u motor Slika 4: Ventil i pokazivač nivoa gasa NAPOMENA: Slika 5: Plinska boca . U ovom slučaju. Toroidnog je oblika i nalazi se ispod podne obloge prtljažnika (zapremine 32 l).4.Tehničko uputstvo Florida In 5. G B R 1 2 3 4 Slika 6: Varijanta komande pogona na gas 40 Slika 7: Plinska boca . UPOZORENJE U slučaju curenja gasa potrebno je isključiti dovod gasa iz boce u motor zatvaranjem ventila na multiventilu. postoji električno pokazivanje nivoa gasa (sa leddiodama i položajima 1.var.var.rezerva). Takođe.2. pa zbog toga nema pokazivača na multiventilu boce u prtljažniku vozila.1 Komanda za regulisanje pogona na benzin ili gas može imati izgled kao na sl.6. rukovanje prekidačem je potpuno isto.sl.4 i R .

Zastava Automobili a. 41 . u slučaju nemogućnosti otklanjanja reklamacije na vozilu u roku od 48h.6L.1L i FLORIDA In 1.d. ponuditi svoje vozilo na korišćenje do otklanjanja kvara. Zvezdicom (*) su obeleženi servisi koji imaju status "Servis Plus". Osim boljeg kvaliteta servisnih usluga. ovi servisi će Vam. Spisak ovlašćenih servisa ZASTAVA AUTOMOBILI Servisi su poređani po azbučnom redu matičnih mesta. Belom bojom su obeleženi redovi sa servisima koji imaju ovlašćenje za servisne preglede i radove na modelima sa Peugot-Citroén motorima : FLORIDA In 1.

MILANOVAC 19000 ZAJEČAR 19000 ZAJEČAR 11080 ZEMUN 23000 ZRENJANIN * 23000 ZRENJANIN 35000 JAGODINA 23300 KIKINDA 34000 KRAGUJEVAC * Lepenički bulevar 1 034/336-261 / 336-057 .Arilje Radakova 81 Globoder T. Matijevića 6 Negotinski put b.ARILJE * 26300 VRŠAC 37251 GLOBODER 32300 G.O.RAKOVICA 11090 BG .MESTO ZEM.o.RAKOVICA 19210 BOR 86000 BUDVA 14000 VALJEVO DDAK ŠUMADIJA CIM-TREND AK RADE KONČAR AK KOMPRESOR AUTOCENTAR G. .FORD AK 21.A.O.b Veselina Masleše 13 Bačka 18 Cara Lazara 83 Cara Dušana 9 Kapetana Koče 90/A Beogradski put bb 011/555-137 / 554-856 011/3820-297 / 3820-298 011/2139-523 / 2145-260 011/3285-339 / 3285-344 011/2500-501 / 2507-005 011/3564-442 / 3564-420 011/3593-372 / 3593-372 030/34-504 / 405-647 086/452-167 014/221-017 / 221-017 031/892-309 / 892-244 013/817-386 / 813-850 037/442-400 / 892-702 032/711-480 / 711-933 019/442-210 / 442-209 019/31-666 / 31-423 011/2198-113 / 3160-513 023/62-047 / 62-047 023/510-372 / 510-415 035/230-303 / 227-624 0230/422-401 / 423-845 31230 VIROVO . DP.o. ZP. FILIJALA BOR BLM COMPANY d. MAJ DOO BEOGRAD PTP SLODES D. Jerkovića 10 Maršala Tita 8 Vojvode Stepe 318 011/2492-038 / 465-123 011/764-246 / 768-099 031/865-543 / 864-280 024/715-844 / 715-700 NAZIV SERVISA ADRESA TEL / FAX 31250 BAJINA BAŠTA 24300 BAČKA TOPOLA 11000 BEOGRAD * * Mije Kovačevića 6 11000 BEOGRAD Tehničko uputstvo Florida In Spisak ovlašćenih ZASTAVA servisa 42 AUTOSERVIS "ĆIRO" AUTOSERVIS ZOKI INTERAUTO PSC KRUŠEVAC AMD GORNJI MILANOVAC AUTOCENTAR KUSI ASSS NARODOVIĆ AUTOCENTAR STOJANOVIĆ AUTOSTART FORMULA 9 SVETOZAREVO PROMET AUTO KUĆA KIKINDA ZASTAVA PROMET KRAGUJEVAC 11000 BEOGRAD 11000 BEOGRAD 11000 BEOGRAD 11000 BEOGRAD 11000 BEOGRAD 11090 BG .BAŠTA DD AGROBAČKA AK ZASTAVA VOŽDOVAC ZASTAVA PROMET BEOGRAD Trg D. KG.A.G.ZADRUGA SPC B. REMONT Obrenovački put 3 Stjepana Ljubiše 23 Zemunski put 3 Francuska 61-65 Cerski venac 1d Patrijarha Dimitrija 24 Borska 92f Nikole Pašića 21 Jadranski put 37 Karađorđeva 124 Virovo .

b.b. NOVI BEČEJ * 21000 NOVI SAD 21000 NOVI SAD 21000 NOVI SAD 21000 NOVI SAD 21000 NOVI SAD AGROVOJVODINA AUTOUNIVERZAL AMS KOMERCIJALNI SISTEM AUTOSERVIS "KOD BRZAKA" SZR "AUTOITALIA" AUTOSERVIS TUCAKOV 25250 ODŽACI * 24413 PALIĆ * 26000 PANČEVO 26000 PANČEVO 26000 PANČEVO ZP BG PJ PARAĆIN AUTOCENTAR ZOKI NIS JUGOPETROL PJ PLINARA AUTOREMONT 35250 PARAĆIN . ODŽACI AUTO . Dositejeva 1 Ratinska 7 Bruski put bb Maršala Tita bb Ibarski put b.HERMES 23272 NOVI BEČEJ ZP. PJ LAZAREVAC AUTO KUĆA LESKOVAC LOZNICA . Đorđa Stamenkovića bb Šabački put b.MESTO Drag. 18000 NIŠ Spisak ovlašćenih ZASTAVA servisa 43 ZP. NIŠ Bašaidski put b.b.b. Srejovića 57 Miodraga Vlajića Šuke 10 Grdica b.b. 025/722-702 / 723-797 011/8123-214 / 8122-654 016/247-703 / 245-302 015/877-800 / 876-810 019/544-050 / 544-050 018/362-144 / 363-055 018/575-045 / 575-049 023/771-710 / 772-898 021/527-388 / 613-255 021/458-055 / 24-793 021/413-712 / 419-599 021/527-894 / 524-809 021/341-657/341-657 Somborski put 75 Horgoški put 19a Knićaninova 6 Paje Marganovića 8 Jabučki put b.d.b. SOMBOR Fil. 025/742-574 / 742-347 024/753-555 / 753-555 013/351-401 / 351-401 013/316-458 013/351-402 / 514-935 035/562-417 / 567-298 034/331-970 / 334-359 034/332-188 / 334-166 036/333-509 / 333-509 036/314-252 / 314-254 036/311-186 / 311-186 037/29-438 / 39-075 NAZIV SERVISA ADRESA TEL / FAX 34000 KRAGUJEVAC 34000 KRAGUJEVAC 36000 KRALJEVO 36000 KRALJEVO 36000 KRALJEVO 37000 KRUŠEVAC ZP SOMBOR Fil.AUTOSERVIS AUTOCENTAR JOVANOVIĆ REMONT VIVA KOMPANI ZASTAVA PROMET BG KRALJEVO AMD KRALJEVO AUTODELOVI MILIKIĆ DD AGROPROMET 25230 KULA * 11550 LAZAREVAC 16000 LESKOVAC 15300 LOZNICA 19300 NEGOTIN 18000 NIŠ N. KULA ZP BG.b. Stojanovića bb Bulevar Nikole Tesle b. Filipa Višnjića 10 Bulevar oslobođenja 131 Avalska 19 Slobodana Bajića 34 Radoja Domanovića 49 * Zastava Automobili a.b NIŠ AUTO GEMOS ZASTAVA PROMET KG Fil. Autoput b. SOMBOR Fil. Gradište b.

ŠABAC Bul. Jula bb Vladimira Nazora 35 Prvomajska 63 031/531-799 / 531-970 081/633-654 / 631-611 022/429-333 / 421-759 NAZIV SERVISA ADRESA TEL / FAX 81000 PODGORICA 22400 RUMA 31205 SEVOJNO * * * Belo Polje bb 11300 SMEDEREVO ZP BG DOO FILIJALA SMEDEREVO 25000 SOMBOR 24000 SUBOTICA 24000 SUBOTICA 17530 SURDULICA Tehničko uputstvo Florida In Spisak ovlašćenih ZASTAVA servisa 44 POLJOAUTO Vuka Karadžića 34 34310 TOPOLA 35230 ĆUPRIJA 32000 ČAČAK 32000 ČAČAK 32000 ČAČAK 15000 ŠABAC INTERCONT COMERCE MEHANIKA COMPANY AGROSTROJ AUTOČAČAK KOMERC AUTOSERVIS ČAČAK ZP. FIL. Vožda Karađorđa 92 Užička 15 Bulevar oslobođenja 34 Braće Stanića 45 Milutina Mandića 2 Vojvode Putnika bb 034/811-578 / 811-617 035/470-881 / 470-881 032/370-600 / 370-601 032/233-145 / 233-140 032/374-800 / 374-700 015/380-784 / 344-624 022/711-801 / 712-111 22240 ŠID . BG.MESTO AUTOREMONT OSMANAGIĆ AMK RUMA AUTOKUĆA RAKETA Bulevar Crvene Armije 49 Filipa Kljajića bb Vareška 18-22 Beogradsk put 70 025/34-444 / 34-388 024/552-670 / 31-301 024/553-017 / 524-926 017/815-115 / 814-081 026/650-859 / 650-858 ZP SO FILIJALA SOMBOR AUTOSERVIS ANNUS ACF ZP KG FILIJALA SURDULICA 4.

kao i statusa ovlašćenih servisa u svojoj servisnoj mreži.zastava. ZASTAVA AUTOMOBILI a. Trg Topolivaca 4.d.Zastava Automobili a. zadržava pravo izmene tehničkih karakteristika. centrala 034 / 325-220 www.net 45 .d. TEHNIČKO UPUTSTVO namenjeno je vlasniku automobila i sadrži određen broj korisnih informacija koje vlasnika upućuju na pravilno korišćenje proizvoda. opreme i pribora vozila. tel. 34000 Kragujevac.

prijavite direktno Zastava Automobili.Tehnička pomoć .Direktor Društva ZA 034 323 397 .Post prodaja .Direktor Direkcije Marketing ZA 034 323 450 . Primedbe bilo koje vrste. a.Komercijalni Direktor ZA 034 323 298 . vezane za rad servisa. Kontakt telefoni: 034 323 492 .d.d. a.Za sve reklamacije na Vašem automobilu obratite se najbližem ovlašćenom servisu iz Servisne mreže ZASTAVA AUTOMOBILI.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful