Zastava Automobili a.d.

Tehničko uputstvo FLORIDA

Florida Florida Florida Florida

In In In In

1.3CW 1.3i 1.1L 1.6L

Direkcija Marketing - Postprodaja

Tehničko uputstvo Florida In

"ZASTAVA AUTOMOBILI" a.d. DIREKCIJA MARKETING - POSTPRODAJA 34000 Kragujevac, Trg topolivaca 4
tel. (034 335 197) i (034 323 450); fax. (034 335 535) e-mail: 103090@zastava.net web: www.zastava.net

N 603.00.530-I izdanje III/2005. štampa: Agencija za grafički dizajn i štampu ZASTAVA

o

Zastava Automobili a.d.

SADRŽAJ TEHNIčKOG UPUTSTVA
Uvod..................................................................................................................... 4 Preporuke i saveti............................................................................................... 6 Dimenzije automobila........................................................................................ 8 Pokretanje motora............................................................................................. 9 Instrumenti i komande, instrument tabla, opis rada ins.table....................... 10 Unutrašnjost automobila................................................................................... 15
Prekidač sa ključem........................................................................................................ 15 Prekidači........................................................................................................................ 16 Vrata i sedišta................................................................................................................. 17 Retrovizori..................................................................................................................... 18 Prtljažni prostor.............................................................................................................. 19 Ventilacija i zagrevanje unutrašnjosti - komande.......................................................... 20

Rukovanje klima-uređajem............................................................................... 21 Zamena točkova................................................................................................. 22 Održavanje i praktične instrukcije................................................................... 24
Periodika održavanja..................................................................................................... 25 Ulje u motoru................................................................................................................. 27 Ulje u menjaču............................................................................................................... 28 Tečnost za hlađenje motora........................................................................................... 28

Zamena sijalica, osigurači................................................................................. 30 Tehničke karakteristike..................................................................................... 34 Podaci za identifikaciju...................................................................................... 38 Uputstvo o upotrebi fabričkog uređaja za pogon na tečni naftni gas........... 39 Spisak ovlašćenih ZASTAVA servisa............................................................... 41

3

Tehničko uputstvo Florida In

UVOD:
Kada kupite novi model Floride, prvo proverite da li ste od Vašeg ovlašćenog prodavca uz TEHNIČKO UPUTSTVO dobili GARANTNI LIST. GARANTNI LIST će Vas upoznati sa normama garancije, tj. Vašim pravima i obavezama po osnovu garancije. Garantni rok za naše automobile traje jednu godinu od dana kupovine ili 20.000 km (do ispunjenja prvog uslova), dok garancija na sklop motor-menjač-diferencijal, kao i na strukturnu koroziju karoserije automobila traje dve godine ili 30.000 km (do ispunjenja prvog uslova), (za detaljnije informacije videti Garantni list). TEHNIČKO UPUTSTVO Vas upoznaje sa tehničkim karakteristikama, načinom rukovanja i pravilnog odrzavanja Vašeg automobila, kao i sa našom servisnom mrežom u kojoj ćete ostvariti svoja prava iz garantnog roka. Redovne servisne preglede morate obaviti: · posle pređenih 1500-2000 km (tzv. "A" servisni pregled) · kasnije na svakih 10.000 km (redovni servisni pregledi)

UVODNE NAPOMENE

Redovne servisne preglede i rešavanje eventualnih reklamacija morate obavljati isključivo u našim OVLAŠĆENIM SERVISIMA - vidi str. 42-45 (ako ste vlasnik Floride in 1.1L ili Floride in 1.6L, to morate obaviti u OVLAŠĆENIM SERVISIMA ZA PEUGEOT-CITROÉN MOTORE). Rešavanje eventualnih reklamacija koje se ne odnose na motor na Floridi in 1.1L i Floridi in 1.6L, možete rešavati u bilo kom našem ovlašćenom servisu. Za pogon Floride in sa oznakama 1.3i, 1.1L i 1.6L koristiti ISKLJUČIVO BEZOLOVNI BENZIN, jer u protivnom može doći do oštećenja sistema za elektronsko upravljanje radom motora.

4

odnosno karburatora u automobilu i može biti: • • • • • 1.6.3CW TAXI (isti motor i karburator.6L (motor Peugeot-Citroén 1587cm3 sa ubrizgavanjem i elektronski kontrolisanim radom . Komercijalna oznaka modela Florida sastoji se iz dva dela.upravljački sistem Bosch Motronic M7. • Florida in 1. EURO 3) 1.4. zajedno sa provodnicima koji su u njemu.upravljački sistem Bosch Motronic M4.).1L (motor Peugeot-Citroén 1124cm3 sa ubrizgavanjem i elektronski kontrolisanim radom .3i (motor DMB 1299cm3 sa ubrizgavanjem i elektronski kontrolisanim radom . alarma.upravljački sistem Bosch Motronic M7.4. ne sme se koristiti za priključivanje drugih potrošača (radio-aparata i sl. Smešten je u putničkom prostoru. Tehničke karakteristike ovih modela date su na stranama 34-37.6L poseduju konektor za dijagnostiku motora koji služi za priključivanje dijagnostičkog uređaja. EURO 3) Druga oznaka "In" odnosi se na poboljšan enterijer i modifikovanu spoljašnjost vozila.4.Zastava Automobili a. sa fabrički ugrađenim uređajem za pogon na tečni naftni gas) 1.1L i Florida in 1.) obavezno konsultujte najbliži ovlašćeni servis. pogona na plin. Za sve dodatne zahvate koje želite da izvedete na vozilu (ugradnja radio-aparata. EURO 2) 1. sa donje strane centralne police.3CW (motor DMB 1299cm3 sa karburatorom tipa Carter-Weber) 1.d. Ovaj konektor. Jedna označava tip motora. itd. 5 .4.

pouzdanu.vidi str. i servisni pregledi propisani na svakih 10. Ove dve publikacije čine komplet dokumentacije automobila u prometu.500-2.Tehničko uputstvo Florida In Preporuke i saveti Osnovna poruka u Garantnom listu automobila je da automobil koristite i održavate prema preporukama proizvođača i da za servisne usluge i održavanje automobila isključivo koristite usluge ovlašćenih servisa. daje Vam se i ovo Tehničko uputstvo sa spiskom ovlašćenih servisa ZASTAVA Automobili. možete da poručite i obavljenje određenih provera i podešavanja koja njima nisu obuhvaćena. saveta i preporuka na koje je prodavac dužan da Vam ukaže i da Vas upozna sa pravilima upotrebe automobila. Ne treba shvatiti da toliko traje eksploatacioni vek automobila. Pri obavljanju servisnih pregleda u servisu. Servisni pregledi automobila su ovim Uputstvom definisani do 120. 42-45 (za modele 1.000 pređenih kilometara sadrže određene provere i podešavanja koje. U protivnom prestaje vaše dalje pravo na sve oblike garancije automobila koje daje proizvođač.ostvarivanje Vaših prava iz garancije automobila. Sadrže potreban broj poruka. Time ćete obezbediti: . uz Garantni list automobila. zbog preventivnosti i potrebne stručnosti. pa su zbog toga predmet posebnih plaćanja. Sa ovakvim brojem definisanih servisnih pregleda može se shvatiti cikličnost njihovog obavljanja u daljoj upotrebi automobila.000 pređenih kilometara. VAŽNA NAPOMENA Servisni pregled "A" koji se obavlja posle pređenih 1. 6 . U tom cilju. Sa pravilima korišćenja i održavanja automobila se morate pravovremeno upoznati i istih se pridržavati. bezbednu i dugotrajnu upotrebu automobila . Navedene publikacije molimo da detaljno proučite.000 km. morate da obavljate u ovlašćenim servisima .1L i 1.6L u ovlašćenim servisima za Peugeot-Citroén motore).

Ne vršiti nikakve prekide ili kratka spajanja na provodnicima koji napajaju indukcioni kalem. jer usled visokih temperatura katalitičkog konvertora može doći do požara. borove iglice i sl.d. .Pri radu motora ili uključenom kontaktu nikada ne izgrađivati kleme sa akumulatora. . koji poseduju katalizator izduvnih gasova. 1.Katalizator pri normalnom radu razvija visoke temperature. .1L-1.4 (zadovoljeni propisi EURO 3). Modeli Florida in 1.1L i 1.Prilikom punjenja baterije (akumulatora) odvojiti instalaciju od akumulatora.3i.Zastava Automobili a. .Motor nikada ne aktivirati bez dobro pričvršćenih klema na akumulatoru.ZASTAVA isključuje svaku odgovornost i neće priznati nastale troškove u slučaju neispravnosti prouzrokovanih ugradnjom dodatne opreme.6L opremljeni su sistemom za elektronsko upravljanje radom motora BOSCH MOTRONIC M7.) : OPASNOST OD POŽARA !!! Mere sigurnosti i bezbednosti pri obavljanju radova na motoru: .6 (zadovoljeni propisi EURO 2).Za modele 1. 7 . Stoga. koju ZASTAVA ne isporučuje i ne preporučuje.6L. zaštitnu oblogu katalitičkog konvertora (katalizatora) ne premazivati zaštitnim sredstvima protiv korozije (antiromba). .3i opremljen je sistemom za elektronsko upravljanje radom motora BOSCH MOTRONIC M4.4.Sistem za paljenje je sa visokim naponom u sekundarnom kolu.3i-1.1L i 1. . suvo lišće. Model Florida in 1. Pogrešna polarnost napona dovela bi do uništenja elektronske upravljačke jedinice kod modela 1. što zahteva opreznost pri radu. ne parkirajte automobil nad zapaljivim materijalom (trava. VAŽNE NAPOMENE .6L.

6L 808.1L-1.Tehničko uputstvo Florida In INERCIJALNI PREKIDAČ (modeli 1. Ponovno stavljanje u funkciju inercijalnog prekidača vrši se pritiskanjem prekidača nadole. Florida in 1.3CW-1.5 1400 1395 1658 8 . označen strelicom. Crvene je boje.5 2500 4034 725.3i Dimenzije automobila Florida in 1. U slučaju jačeg potresa automobila (udesa) inercijalni prekidač prekida dovod električne struje kojom se napaja pumpa za gorivo.6L Florida in 1.6L) Inercijalni prekidač se nalazi u motorskom prostoru.3i-1.1L-1.3i-1.1L-1.

6L: Pri startovanju motora signalna lampica CHECK ENGINE se pali i odmah nakon toga gasi. što je znak da upravljačka jedinica nije registrovala nijednu neispravnost u sistemu BOSCH MOTRONIC.d. kao i dužu vožnju konstantnim "gasom" (u toku duže vožnje povremeno vršiti promenu režima rada motora) Florida in 1.3i-1. U prvom periodu upotrebe izbegavati: .6L.1L-1. pa je potrebno odmah se javiti u ovlašćeni servis ZASTAVA Automobili. posebno kad je motor hladan . to znači da postoji poremećaj u sistemu za upravljanje radom motora. Raspored lampica i komandi dat je na strani 10. odnosno prilikom otključavanja (kod modela opremljenih centralnim zaključavanjem). signalna lampica CHECK ENGINE će se upaliti i odmah ugasiti i prilikom svakog otvaranja vozačkih ili suvozačkih vrata (kod modela bez centralnog zaključavanja). Kod modela Florida in 1.rad motora na visokim obrtajima.6L: Bez obzira da li je motor hladan ili topao.Zastava Automobili a. Startovati motor bez pritiska na "gas".3i-1.3CW-1. Pokretanje motora Florida in 1. pritisnuti pedalu spojke i polugu menjača dovesti u neutralan položaj.1L-1. Ukoliko se signalna lampica CHECK ENGINE upali u toku vožnje ili treperi.nagla kočenja .nagla ubrzanja. VAŽNA NAPOMENA 9 .1L-1.

Tehničko uputstvo Florida In Instrumenti i komande E F G A D A BC 10 H I J K L O M N O P A R A .

16) * .Korektor fara (str.u zavisnosti od opreme K . grejanje i distribuciju vazduha (str.u zavisnosti od opreme .uputstvo str.Prekidači električnih podizača prednjih stakala* (str. H .Komande za hlađenje. 21) 11 J .Moguća mesta prekidača za regulisanje pogona na benzin i gas (Florida in 1.Prekidač klima-uređaja * (str. 39-40) P .Reostat za podešavanje vremenskog perioda prekida rada prednjeg brisača (prethodno pritisnuti prekidač brisača prednjeg stakla F) M .d.Prekidač brisača zadnjeg stakla N .Difuzori za vazduh L .Reostat za podešavanje intenziteta svetla instrumenata * . 20) B .Prekidač trepćućeg svetla (svetla opasnosti) D .18) R .Prekidač perača zadnjeg stakla Zastava Automobili a.Klizni prekidač spoljašnjeg svetla (str.Prekidač prednjih maglenki I .Instrument tabla (str.Prekidač grejača zadnjeg stakla O . 12) E .Prekidač zadnjih maglenki C .3CW TAXI .Prekidač brisača prednjeg stakla G . 16) F .INSTRUMENTI I KOMANDE: A .

Tehničko uputstvo Florida In Instrument tabla: F G E C D B 12 R Q P A O N M L K J I H .

Signal nedovoljnog nivoa akumulatora P. Signal pregrevanja motora B.1L-1. Merač broja obrtaja C. Signal levog migavca D. Digitalni pokazivač ukupne i parcijalne kilometraže Ukoliko se u vožnji upali signal pregrevanja motora ili nedovoljnog pritiska ulja u motoru. neophodno je zaustaviti vozilo i obratiti se ovlašćenom servisu ZASTAVA.INSTRUMENT TABLA: A. CHECK ENGINE lampica (modeli 1. Svaka dalja vožnja može izazvati oštećenje motora. Signal nedovoljnog pritiska ulja u motoru R. H. Signal rezerve goriva Zastava Automobili a. Pokazivač nivoa goriva G. Signal trepćućeg svetla (svetla opasnosti) O. Signal dugog svetla K. Pokazivač temperature rashladne tečnosti N. Signal ručne kočnice Q.6L) .3i-1. Taster L. M. Signal desnog migavca E. Signal pozicionog svetla I. Signal nedovoljnog nivoa kočione tečnosti VAŽNA NAPOMENA 13 J. Brzinomer F.d.

digitalnog displeja L U prvom trenutku kazaljke navedenih pokazivača skreću do polovine otklona i vraćaju se u nulti položaj.punjenja akumulatora O .) na delu displeja za prikazivanje parcijalne kilometraže prikazuje se napon baterije.pokazivača nivoa goriva F . B. a vraćanjem ključa u radni položaj ona se gasi.u zavisnosti od opreme 14 . E.Digitalni displej na kome se očitava totalna i parcijalna kilometraža L Okretanjem ključa prekidača paljenja u položaj START pali se signalizacija kritičnog nivoa kočione tečnosti I. D.1L-1. Istovremeno se proverava ispravnost segmenata digitalnog displeja.CHECK ENGINE lampica M (Florida in 1. Pri tome se vrši kontrola ispravnosti: . PANEL SIGNALIZACIJE: A.Tehničko uputstvo Florida In OPIS RADA INSTRUMENT TABLE: Okretanjem ključa prekidača paljenja u radni položaj pale se sledeći signalizatori: .pokazivača temperature rashladne tečnosti A .obrtomera B . C.kritičnog pritiska ulja Q .3i-1. Zatim kazaljke zauzimaju maksimalni otklon i vraćaju se u nulti položaj. Poništavanje parcijalne kilometraže vrši se kratkotrajnim pritiskom na taster K. Samodijagnoza ispravnosti pokazivača i digitalnog displeja vrši se istovremenim pritiskom na taster i okretanjem ključa prekidača paljenja u radni položaj. Dužim pritiskom na taster (oko 1 sec.brzinomera E .6L) . a ključ za paljenje je u položaju MAR) Signal prednjih maglenki Signal zadnjih maglenki Signal grejača zadnjeg stakla Signal klima-uređaja * A B D C E * . Signal istrošenosti kočionih papuča (pali se kada su kočione papuče istrošene ispod propisane granice.

.1L1.d. KLJUČEVI ZA AUTOMOBIL • • Ključ za paljenje motora.3i-1.Upravljač zaključan. VAŽNA NAPOMENA 15 .4. pa je potrebno odmah se javiti u ovlašćeni servis ZASTAVA.6L je u skladu sa EOBD propisima. prtljažnik i poklopac rezervoara za gorivo. Ključ za vrata. to znači da postoji poremećaj u sistemu za upravljanje radom motora. upravljač otključan) 1 .Zastava Automobili a.Potrošači pod strujom 2 . Unutrašnjost automobila PREKIDAČ SA KLJUČEM 0 . NE VOZITI SA ISKLJUČENIM MOTOROM I NE OSTAVLJATI KLJUČ U POLOŽAJU "1" KADA MOTOR NE RADI. ključ se vadi. što je znak da upravljačka jedinica nije registrovala nijednu neispravnost u sistemu BOSCH MOTRONIC . ključ se vadi. prekidač svetla i unutrašnja svetla pod strujom. Signalizacija neispravnosti sistema BOSCH MOTRONIC M7.1L-1.6L signalna lampica CHECK ENGINE se pali i odmah nakon toga gasi.Pri startovanju motora kod Floride in 1.4 kod Floride in 1.ukoliko se signalna lampica upali u toku vožnje ili treperi.Neutralan položaj (isključeni svi potrošači.Pokretanje motora 3 .

KOREKTOR FARA (vidi str.Tehničko uputstvo Florida In PREKIDAČI: KLIZNI PREKIDAČ SPOLJAŠNJEG SVETLA 0 .Oboreno svetlo B .Isključen brisač B .10) Podesiti visinu farova u zavisnosti od opterećenja automobila: 0 .Poziciona svetla sa odgovarajućim svetlosnim signalom i svetlo instrumenata 2 .Pet putnika i prtljažnik (50 kg) 3 .Kontinualan rad .Prekidač farova pod strujom.sporo C .Vozač 1 .Sve isključeno 1 .Vozač i prtljažnik (50 kg) POLUŽNI PREKIDAČ BRISAČA I PERAČA PREDNJEG STAKLA A . pod uslovom da je prekidač sa ključem u položaju MAR.Dugo svetlo Povlačenjem poluge ka točku upravljača uključuje se svetlosno upozorenje (ablendsvetlo).brzo Povlačenjem poluge ka točku upravljača uključuje se električna pumpa brisača prednjeg stakla 16 . POLUŽNI PREKIDAČ SVETLA FAROVA A .Pet putnika 2 .Kontinualan rad .

pritiskom jabučice B. ključem. dugme deluje samo na ona vrata na kojima se nalazi. posle zatvaranja vrata. Na ostalim vratima. centralno zaključavanje neće biti obavljeno.d. Ako su jedna prednja vrata otvorena. ZADNJA VRATA C Otvaranje pomoću ručice A. CENTRALNO ZAKLJUČAVANJE: * * . 17 .Zastava Automobili a. POLUŽNI PREKIDAČ MIGAVACA A . Otvaranje i zatvaranje prednjih i zadnjih prozora vrši se okretanjem ručice C. Radi sigurnosti dece na zadnjem sedištu.Levo Migavci funkcionišu kada je ključ za paljenje u položaju MAR. D Zabravljivanje. VRATA i SEDIŠTA: PREDNJA VRATA C Otključavanje i zaključavanje spolja.u zavisnosti od opreme Delujući na bravu na vozačevim vratima možete istovremeno zaključati (otključati) sva prednja i zadnja vrata putničkog prostora.Desno B . tako što se okrene bravica D (koja se nalazi sa bočne strane vrata) u drugi položaj. Centralno zaključavanje ne odnosi se na vrata prtljažnog prostora. pritiskom jabučice B. Poluga se automatski vraća u centralni položaj. pre ili posle zatvaranja vrata. prethodno izvući jabučicu B. a zabravljivanje iznutra. Otvaranje iznutra se vrši pomoću ručice A. može se sprečiti otvaranje zadnjih vrata iznutra. Iznutra se pritiskom na jabučicu B vozačevih vrata zaključavaju sva prednja i zadnja vrata putničkog prostora.

RETROVIZORI: SPOLJNO OGLEDALO .jabučica za podešavanje položaja naslona Na sedištima (prednjim. nasloni su podesivi po visini. Delovanjem na levi ili desni deo prekidača možete podizati ili spuštati prednja stakla onoliko koliko zadržavate pritisak. PREDNJA SEDIŠTA A . Staklo se zaustavlja čim prestanete da delujete na prekidač. opciono i zadnjim) su ugrađeni nasloni za glavu. Njihov položaj prikazan je na slici na str.normalan položaj 18 .položaj protiv zaslepljivanja 2 . 10.poluga za regulaciju položaja sedišta po dužini B . moguće je oboriti telo ogledala iz položaja 1 u položaj 2. UNUTRAŠNJE OGLEDALO 1 .u zavisnosti od opreme Postoje dva prekidača električnih podizača prednjih stakala: levi (vozačko staklo) i desni (suvozačko staklo). Prema potrebi.Tehničko uputstvo Florida In ELEKTRIČNI PODIZAČI PREDNJIH STAKALA: * * .RETROVIZOR Podešavanje ogledala vrši se pomoću poluge A.

SIGURNOSNI POJASEVI A . oboriti napred zadnje sedište. VAŽNO 19 . a zatim oboriti napred naslon i zadnje sedište. Za povećanje prtljažnog prostora. SVETLO PRTLJAŽNOG PROSTORA funkcionisaće samo ukoliko su uključena poziciona svetla. sigurnosni pojasevi mogu biti i na zadnjim sedištima (u zavisnosti od opreme).Zastava Automobili a. Otkačiti naslon zadnjeg sedišta pritiskajući dve polužice na gornjim krajevima naslona.Namotaj (blokira pri naglom zatezanju) B i C .Brava Osim na prednjim.d. ŠEMA ZA PRENOSA BIRANJE STEPENA PRTLJAŽNI PROSTOR: Zapremina prtljažnika kod Floride In je 410 l. U ovom slučaju zapremina prtljažnika iznosi 1280 l.

KOMANDE A . VENTILACIJA I ZAGREVANJE UNUTRAŠNJOSTI . Podešavanje se vrši i u unutrašnjosti vozila. A BRISAČ VETROBRANA: Oboriti kompletan krak odižući ga od stakla.Komanda za usmeravanje vazduha B . pomeriti metlicu tako da se omogući izvlačenje kraka A iz otvora. ručica treba da je na trećem zubu. delujući na zatezač A komandnog užeta. Pri podešavanju. Kada se opruga oslobodi iz gornjeg zakrivljenog dela kraka.Komanda za podešavanje temperature vazduha D .Komanda za ventilaciju i zagrevanje unutrašnjosti automobila 20 .Komanda za uključivanje elektroventilatora C . Pritisnuti jezičak B opruge za kopčanje metlice i pogurati metlicu ka baznom delu kraka A. a slobodno se okreću kada je ručica spuštena.Tehničko uputstvo Florida In RUČNA KOČNICA: Ručna kočnica dobro funkcioniše ako zadnji točkovi blokiraju kada je ručica u položaju od 3-eg do 5-og zuba.

komandu D postaviti u krajnji desni položaj ISKLJUČIVANJE KLIMA-UREĐAJA (A/C) se obavlja ponovnim pritiskom (isključivanjem) prekidača G.UREĐAJA (A/C): 1. 21 . Postaviti komandu D u krajnji levi položaj 5. komandu B postaviti u odgovarajući položaj 7. Postaviti komandu C u krajnji levi položaj 4. Posle dostizanja željene temperature u putničkom prostoru vozila.d. Postaviti komandu A u krajnji levi položaj 3.u zavisnosti od opreme * G REDOSLED OPERACIJA PRI UKLJUČIVANJU KLIMA . Rukovanje klima .Zastava Automobili a.uređajem: * . Startovati motor vozila 2. U zavisnosti od željenog intenziteta hlađenja putničkog prostora. Uključiti prekidač klima-uređaja G 6.

Postaviti dizalicu kako je naznačeno na donjoj slici. što bi otežalo kasnije ponovno montiranje.Tehničko uputstvo Florida In Zamena točkova: Kod zamene točka potrebno je: . vodeći računa da se reperni trn A podudara sa jednim od otvora na naplatku.Pošto se proveri da li je tle za oslanjanje dovoljno kompaktno (u fazi podizanja postolje dizalice ne sme da uranja) ubaciti dizalicu. služeći se odgovarajućim ključem.Odložiti vijke.Pritezati vijak na ujednačeni način. .Odviti za otprilike jedan zaokret vijke za pričvršćivanje točka koji se zamenjuje. . A 22 .Odviti vijke za pričvršćivanje i izvući točak. .Postaviti automobil po mogućnosti na putu bez nagiba i blokirati zadnje točkove ručnom kočnicom. . . naizmeničnim prelaženjem sa jednog vijka na drugi. aktivirajući je sve dok točak ne prestane da bude u kontaktu sa tlom. dijametralno suprotnim. vodeći računa da se isti ne zaprljaju zemljom. .Ponovo montirati rezervni točak.

Deo za vuču treba da bude pričvršćen za prsten. . vratiti dizalicu i alat u svoja ležišta.Prekontrolisati da li pritisak u pneumatiku odgovara propisanom pritisku.Pritegnuti do kraja vijke. 23 .Po završenoj operaciji. VUČA AUTOMOBILA Za vuču automobila sa prednje i zadnje strane koriste se odgovarajući prstenovi za vuču. .Zastava Automobili a.d.Spustiti vozilo i izvući dizalicu. . držeći se naizmeničnog redosleda. .

.spojeve na sistemu za hlađenje i napajanje motora . 24 .3CW TAXI) . kao i dužu vožnju konstantnim "gasom" (u toku duže vožnje povremeno vršiti promenu režima rada motora) NA POČETKU ZIMSKOG PERIODA .nivo tečnosti za hlađenje motora . .nivo ulja u motoru .zaptivke i spojeve na hidrauličnim instalacijama kočnica . menjaču i diferencijalu .nagla kočenja .nivo tečnosti u posudi kočnice .da li se ventilator hladnjaka povremeno uključuje (provera posle vožnje.zaštititi brave od zamrzavanja i automobil od korozije. upravljačkom mehanizmu i na sistemu za izduvavanje .spojeve na vešanjima.zaptivke na motoru. POVREMENO PROVERITI: . kad motor radi) .nagla ubrzanja.spojeve na instalaciji za pogon na gas (Florida In 1.pritisak u gumama U PRVOM PERIODU UPOTREBE IZBEGAVATI: .da li funkcionišu sva svetla i signali . posebno kada je motor hladan .da li ispod automobila postoje tragovi ulja itd.očistiti priključke i proveriti gustinu elektrolita u akumulatoru.Tehničko uputstvo Florida In Održavanje i praktične instrukcije: PRE SVAKE UPOTREBE AUTOMOBILA PROVERITI (vizuelni pregled): .rad motora na visokim obrtajima.u posudu za pranje vozačkog stakla naliti nesmrzavajuću tečnost.da li su gume napumpane .

3i): .000 km: .zameniti filter za gas Svakih 60.000 km (Florida in 1.po potrebi očistiti) .3CW TAXI): .d.zameniti ozubljeni remen za pokretanje razvoda .zameniti svećice Svakih 20.000 km (ili svake dve godine): .000 km (Florida in 1.3i": Svakih 2.prečistač vazduha (Florida in 1.zameniti ulje u menjaču i diferencijalu Svakih 40.zameniti lambda-sondu VAŽNO 25 .500 km proveriti: . propisane servisne preglede obavezno obavljajte u ovlašćenom servisu): Modeli "Florida in 1.3CW" i "Florida in 1.000 km: .zameniti filter za benzin Svakih 30.zameniti prečistač za vazduh .3CW .zameniti katalitički konvertor .akumulator (po potrebi očistiti priključke i doliti destilisanu vodu) Svakih 10.3i): .zameniti ulje u motoru .doliti ulje u menjač i diferencijal (zameniti ga na prvih 10.000 km) .zameniti prečistač za ulje .Zastava Automobili a.zameniti nesmrzavajuću tečnost za hlađenje motora Svakih 80.000 km (Florida in 1. IZVRŠITI SLEDEĆE PERIODIČNE RADOVE (radi stručne provere i eventualne zamene.

000 km: .zameniti ulje u motoru . Svakih 30.500 km proveriti: .000 km: .1L" i "Florida in 1.zameniti ulje u menjaču i diferencijalu Svakih 40.6L": Svakih 2.pročitati kodove grešaka registrovanih u upravljačkoj jedinici.000 km: .zameniti prečistač za benzin .akumulator (po potrebi očistiti priključke i doliti destilisanu vodu) Svakih 10.zameniti uložak prečistača vazduha Svake tri godine: .proveriti nivo rashladne tečnosti motora .000 km (ili svakih pet godina): .proveriti zategnutost kaiševa .prečistač vazduha VAŽNO .proveriti nivo ulja u motoru i po potrebi ga doliti .doliti ulje u menjač i diferencijal (zameniti ga na prvih 10.zameniti ozubljeni remen za pokretanje razvoda 26 .zameniti nesmrzavajuću tečnost za hlađenje motora Svakih 80.zameniti prečistač za ulje .Tehničko uputstvo Florida In Modeli "Florida in 1.000 km (ili svakih godinu dana): .zameniti svećice .000 km) Svakih 20.

d. Zamena ulja u motoru vrši se: • za modele Florida in 1. Preporučuje se primena ulja GALAX UNIA ili OPTIMA SUPERVISK SV. Preporučuje se primena motornih ulja marke TOTAL i to: .000 km ili svakih godinu dana eksploatacije. SAE 10 W SAE 20 W SAE 30 W SAE 40 W Multigr. API SJ/CF. Zamenu ulja i prečistača za ulje vršiti isključivo u ovlašćenom servisu. SAE 10W/40 ili .TOTAL Quartz 9000. API SL/CF. kada je motor hladan. ispod (-15 C) Min. između (-15 C i 0 C) Min.3CW i Florida in 1. • za modele 1. Provera se vrši na ravnom tlu. iznad 0oC Maks. ------ SAE 15 W 40 Mešanje ovih ulja je dozvoljeno u smislu dolivanja.1L i 1. .3i. iznad 35 C o o o o Monogr. svakih 10.TOTAL Quartz 7000. ULJE U MOTORU: VAŽNO Nivo ulja treba da je između dva zareza na mernoj šipci koji označavaju ''MIN'' i ''MAX''.6L. SAE 5W/40 otvor za nalivanje motornog ulja merna šipka za motorno ulje 27 . svakih 20. (ACEA A3 98). prema sledećoj tabeli: Spoljašnja temperatura Min. ispod 35oC Maks.000 km ili svakih godinu dana eksploatacije.Zastava Automobili a.

000 km. Prva zamena ulja vrši se na 10. KUĆIŠTE UPRAVLJAČA: Koristiti mast LUMA OO MOS ili LITMA EP OO. tečnost doseže do oznake MIN. HOMOKINETIČKI ZGLOB: Za zglobove primenjivati mast AUTOPLEX PLUS. a naredne na svakih 30. koja se mogu mešati u smislu dolivanja. jedino kroz nalivno grlo dodatnog rezervoara. Rezervoar za rashladnu tečnost: Florida in 1.3CW-1. a pri odvijanju čepa voditi računa da se čep odvrne za dva kruga i sačeka sniženje pritiska (opasnost od opekotina). TEČNOST ZA HLAĐENJE MOTORA: VAŽNO Nivo je ispravan kada. Ulje menjajte isključivo u ovlašćenom servisu.3i-1.000 km.6L 28 . Zglobovi su dovoljno podmazani ako zaštitne gume u bilo kom položaju upravljača zadržavaju pravilan oblik (nisu uvučene niti izgužvane). Rashladna tečnost se doliva nakon 1 sat od isključenja motora. Oštećene ili ispucale zaštitne gume obavezno zameniti u ovlašćenom servisu. skinuti čep i doliti potrebnu količinu rashladne tečnosti laganim sipanjem tečnosti. Tek kad pritisak padne.1L Florida in 1.Tehničko uputstvo Florida In ULJE U MENJAČU: VAŽNO ''ZASTAVA AUTOMOBILI'' preporučuje primenu ulja HIPOIDNO CZ SAE 80W/90 ili MENOL CZ SAE 80 W/90. sa hladnim motorom.

Kontrolu i dolivanje ulja vrši isključivo ovlašćeni servis. Florida in 1. a vek upotrebe je 2 godine. a mogu se koristiti i OLIO FIAT GI/A.3i predviđene su rashladne tečnosti ZASTAVA ANTIFRIZ 100/40 G-48 EKO (proizvodjača PC Zastava Rezervni Delovi). a u zimskom tečnost ZASTAVA-GLASS PLUS ili tečnost GALAX PERKO.6L. 29 . TEČNOST ZA KOČNICE: Nivo tečnosti treba da je iznad pregradnog zida posude prednje i zadnje hidraulične instalacije.6L TEČNOST ZA PRANJE VOZAČKOG I ZADNJEG STAKLA: U letnjem periodu koristiti vodu.3CW i Florida in 1. Za modele Florida in 1. koji se NE SMEJU MEŠATI. nedostatak tečnosti signalizira paljenje odgovarajućeg signala.6L. KORSANTIN ili PERMANT. FAM ATFB DII. AT-4. pored ANTIFRIZA 40 može se koristiti i PROCOR 3000 rastvoren 50% demineralizovanom vodom. UHK-4. Nalivena tečnost označena je etiketom na hladnjaku.3CW Florida in 1. Koristi se GALAX-MATIK. Vek upotrebe nesmrzavajuće tečnosti ANTIFRIZ 40 je 3 godine. ULJE ZA SERVO-UPRAVLJAČ: * * . ''ZASTAVA AUTOMOBILI'' preporučuje primenu tečnosti ZASTAVA DOT-4.u zavisnosti od opreme Servo-upravljač ugrađuje se opciono u modele Florida in 1. ATF DEXRON II.3CW i Florida in 1.Zastava Automobili a.1L i Florida in 1.000 km. Vek upotrebe ovih tečnosti je 2 godine. Za modele Florida in 1. koje se mogu mešati u smislu dolivanja. a vek upotrebe nesmrzavajuće tečnosti PROCOR 3000 je 5 godina ili 120.d.

30 . B A C D Zamena sijalice prednjih pozicionih svetala Odviti nosač sijalice i zameniti sijalicu (5W). Zamena sijalica farova Skinuti priključak A i zaštitnik B. odviti nosač sijalice i izvući sijalicu (5W). Otkačiti oprugu C. vodeći računa da se novom sijalicom rukuje samo pridržavanjem u baznom delu. Zameniti sijalicu D (60/55W). Zamena sijalice kasete Skinuti transparent.Tehničko uputstvo Florida In ZAMENA SIJALICA: Zamena sijalice ''spot'' lampe Otkačiti transparent A i zameniti sijalicu (5W).

31 . Zamena sijalica iz zadnje optičke grupe Izvući odgovarajuće čepove i skinuti nosač sijalica pomoću polugica.d. Skinuti kompletno staklo B. Zamena sijalica na prednjim migavcima Potisnuti odvijačem ili rukom zateznu oprugu kao što je naznačeno na slici. skinuti ga i zameniti sijalicu (21W) koja je pričvršćena ''bajonet'' priključkom. Zamena sijalica bočnih migavaca Sa unutrašnje strane blatobrana pritisnuti opružicu za pričvršćivanje kompletne optičke grupe i izvući je. B Okrenuti nosač sijalice za oko 90o. Sijalica je dostupna jednostavnim izvlačenjem odgovarajućeg nosača sijalice.Zastava Automobili a. Okrenuti je delimično i izvući nosač sijalice.

32 . Priključci na izvodima polova treba da su čisti.sijalica za pokazivače pravca (21W) B .sijalica za svetla hoda unazad (21W) C .Tehničko uputstvo Florida In Zameniti odgovarajuću sijalicu (sve sijalice su sa bajonet-priključkom): A . Podešavanje nivoa elektrolita se vrši dolivanjem destilisane vode.sijalica za stop svetla (21W) D . AKUMULATOR: Poklopac akumulatora uvek treba da je suv.sijalica za poziciona svetla (5W) E .sijalica za zadnje maglenke (21W) A C D B E Zamena sijalica registarske tablice Izvući nosač sijalice i zameniti sijalicu (5W). VAŽNO PRI UKLJUČENOM PALJENJU NIKADA NE SKIDATI KLEME SA AKUMULATORA. pritegnuti i zaštićeni vazelinom. Proveru gustine elektrolita i ''punjenje'' akumulatora vrši ovlašćeni servis. Nivo elektrolita treba da je iznad ploča koje se vide kada se skinu poklopci otvora ćelija.

Osigurači (7.5A) dugog svetla M. Osigurači (7.d. svetla i unutrašnjeg svetla jedan od 20A i dva od 25A). Osigurač(25A) ventilatora grejača. blokirača vrata i sigurnosnih pojaseva (opcional) R. Osigurač (25A) sirene.5A. Pre zamene svakog osigurača.5A) oborenog svetla N. Osigurač (20A) mernog instrumenta i podizača stakla (opcional) I. Osigurač (15A) prednjeg svetla za maglu (opcional) O. grejača zadnjeg stakla. perača S. ZAMENA OSIGURAČA: Osigurači su smešteni u kutiji i može im se prići pošto se otvori poklopac koji se nalazi desno od upravljača. 33 .5A) pozicionih svetala farova (opcional). (opcional) brisača i perača farova (opcional) i pojaseva vetrobrana. Relej dugog svetla C. Relej perača stakla farova (opcional) K. Relej sirene H. Osigurač (15A) brisača i perača vetrobrana i zadnjeg stakla P. Rezervni osigurači (tri od 7. jedan od 15A. Relej žmigavaca B. upaljača za cigarete.Zastava Automobili a. Relej zadnjeg svetla za maglu (opcional) G. Relej oborenog svetla E. otkloniti uzrok njegovom pregorevanju. Relej grejača zadnjeg stakla (opcional) J. Osigurač (20A) ventilatora hladnjaka Q. Programer blokirača vrata (opcional) D. A. stop T. Programer brisača vretrobrana F. Programer (opcional ) sigurnosnih L. Svakom osiguraču odgovaraju ideogrami koji identifikuju glavni električni deo koji osigurač štiti. Osigurači (7.

...... 1...5 mm 55..3CW.Bosch Motronic M7.. Max obrtni moment 1..3CW...6 MPI .1L.... 1..3i. 1.3CW...1L........ radom motora 1.........3i. 1.3i.. 1.1L.....4 mm 72 mm 78........ Stepen kompresije 1.........1L.3i..3i..5 95 Nm pri 3500 o/min 97 Nm pri 3750 o/min 94 Nm pri 3500 o/min 136 Nm pri 3500 o/min MPI ... 1..... 1........ 1......3CW..1 10.. Broj cilindara / broj ventila Prečnik klipova 1........... 1....1L.. 1.............Bosch Motronic M4......... Elektr..... Radna zapremina 1....................8 kW pri 5800 o/min 50 kW pri 5600 o/min 44......3i.....6L......6L..... 1... 1......6L..... 1...........5 mm 69 mm 82 mm 9.....1 kW pri 5500 o/min 70 kW pri 5500 o/min 1299 cm3 1124 cm3 1587 cm3 4 / 8 86. 1..3CW... 47..... sistem za upr...1L.................3CW. 1. 1.....6L.....4 34 ..6L........Tehničko uputstvo Florida In Tehničke karakteristike Florida In Max snaga motora 1. 1........1L............. 1..3i... Hod klipova 1.6L.. 1.........6L...... 1.....4.

....Bosch FR7DE.........1..0 bar 12 V 950 kg 1010 kg 970 kg 1000 kg 400 kg (5 osoba + 25 kg) 410 l (350-410) l 1280 l Točkovi (tip naplatka)...doboš (sa samopodešavajućim zazorom i regulatorom pritiska u sistemu) 4... 1.....3CW.. Marelli F7LCR...3CW TAXI TNG.......1L............................. Nosivost (svi modeli)..3i..8 bar zadnji............... Bosch WR7DC Ricambi V4 LSR 1.... Florida 1. manuelni........... Pneumatici................3i. Zapremina prtljažnog prostora............................ 1.... 1................. 1....3CW......Bosch WR8DC 1............... Napon akumulatora Masa automobila 1.....1L..Zastava Automobili a.....2..... 35 ... Champion RC8YCL Menjač.............6L.5J x 13'' H2 5J x 13'' 165/70 R13 (tubeless) pritisak: prednji.... Champion RN9YC....6L.....................3 CW TAXI TNG.. pet sinhronizovanih stepeni prenosa + hod unazad prednje... Kočnice (sa dijagonalnim sistemom za kočenje i servo-uređajem)... Tehničke karakteristike Florida In Svećice 1......... 1.........disk zadnje... Eyquem RFN58LZ..d. (sa oborenim zadnjim sedištima)............Bosna FE65CPR...

Motorno ulje (kad se menja prečistač) 1. 1...3CW.. 1........5 l 4.6L...2 l 3..47 7...68 5.. 90 km/h 120 km/h 1..65 8.25 l grad...........vož.. 1.. 1...3CW..25 l 2.6 * navedene vrednosti za potrošnju mogu se bitno razlikovati od eksploatacionih vrednosti 36 .. ..diferencijal 42 l 42 l (5-7) l 6.1L.6L.....3i. 1........ 1...5 7.1L....3i.. 1.8 9............1L....9 POTROŠNJA GORIVA * (u litrima na pređenih 100 km) pri brzini..9 5..7 8 7...6L Rezerva benzina Svi modeli.....9 7.... 9. 1.........3i..... 6 5....1. Bezolovni 95 okt.1L.. Tečnost za hlađenje motora Motorno ulje 1.. 1......Tehničko uputstvo Florida In Tehničke karakteristike Florida In KOLIČINE POGONSKIH SREDSTAVA Zapremina rezervoara Benzin 98 okt. 1..4 l 3....3CW.9 l 4.3CW. ... Ulje za menjač ...........6L.. 1..3i.1.

... donjim oscilujućim ramenima i stabilizacionom šipkom ZADNJE: tipa "H" sa poluzavisnim točkovima.. 1.. Zadnje svetlo za vožnju po magli 60 / 55 W 5 W 5 W 21 W 21 W 21 W 37 ... poprečnim torzionim profilom i spiralnim oprugama Spone....... Maksimalni uspon (%) 1.....3i..3i... Svetlo hoda unazad..5 6..........3CW......... Tehničke karakteristike Florida In MAKSIMALNE PERFORMANSE (opterećeno vozilo) Maksimalna brzina 1... Prednji i zadnji migavci Stop svetlo...1L................5 V 5 5 III 10....d........5 19 km/h km/h km/h km/h IV 6......Zastava Automobili a.. SIJALICE Farovi (halogeni)...6L. Prednja i zadnja poziciona svetla Bočni migavci. 1.5 11 VEŠANJE PREDNJE: McPherson sa nezavisnim točkovima.....pr..... st. 1. uzdužnim ramenima..........................3CW.......... 152 155 150 175 I 37 38 II 18.. vešanja i ležajevi točkova trajno podmazani. 1. Unutrašnja svetla...

Tip i broj motora za Floridu in 1.Tip i broj karoserije (2) .Tip i br.6L (4) .3i.1L i Floridu in 1. karoseriji i motoru 1 2 3 (3) . mot. 4 38 .Tehničko uputstvo Florida In Podaci za identifikaciju (1) . za Floridu in 1.3CW.Tablica sa podacima o automobilu. Na istom mestu nalazi se tip i broj motora za Floridu in 1.

1. NE PREPORUČUJE SE PRELAZAK SA JEDNOG GORIVA NA DRUGO U TOKU PRETICANJA. kontrola se vrši vizuelno na multiventilu koji se nalazi na rezervoaru za gas u prtljažniku vozila. crni prekidač (koji određuje koje gorivo se koristi) postaviti u neutralni položaj. Preporučuje se uvek startovanje motora na benzin (pogotovo kada su niže temperature). Slika 3: VOŽNJA NA GAS Preporučujemo da se vozilo startuje na benzin i isključi pri radu na benzin. svetli narandžasta dioda.d. Sa uključenog prekidača na gas. PRELAZAK NA RAD SA BENZINA NA GAS Posle startovanja vozila. vidi sl. i zasvetleće zelena dioda. prebacuje se na neutralni položaj i odmah potom na benzin. STARTOVANJE VOZILA: Slika 1: STARTOVANJE MOTORA Vozilo se može startovati na benzin ili gas. KONTROLA NIVOA GASA Ukoliko ne postoji električno pokazivanje sa led-diodama.3CW TAXI Instalacija za pogon na tečni naftni gas (TNG) fabrički se ugrađuje u model Florida In 1. vidi sl. 39 . Kada se oseti da motor počinje da prekida u radu.3. U VOZILU TREBA UVEK IMATI BENZIN NA REZERVI. PRELAZ SA GASA NA BENZIN Prethodne radnje se ponavljaju.3CW TAXI. Na sl.1 prikazan je početni položaj komande za startovanje na benzin (crni prekidač pritisnut na dole). prebaciti prekidač u položaj GAS. 4.2. Slika 2: PRELAZNI REŽIM 3.Zastava Automobili a. 2. da bi se prešlo na gas. Uputstvo o upotrebi uređaja za pogon na tečni naftni gas (TNG) na modelu Florida in 1.

postoji električno pokazivanje nivoa gasa (sa leddiodama i položajima 1. a može biti zapremine od 60 l ili 40 l. Plinska boca (rezervoar) se nalazi u prtljažniku vozila (sl. vidi sl. U ovom slučaju. G B R 1 2 3 4 Slika 6: Varijanta komande pogona na gas 40 Slika 7: Plinska boca . rukovanje prekidačem je potpuno isto.4 i R .3. Toroidnog je oblika i nalazi se ispod podne obloge prtljažnika (zapremine 32 l).2 .6.1 Komanda za regulisanje pogona na benzin ili gas može imati izgled kao na sl. pa zbog toga nema pokazivača na multiventilu boce u prtljažniku vozila.sl.var.7. UPOZORENJE U slučaju curenja gasa potrebno je isključiti dovod gasa iz boce u motor zatvaranjem ventila na multiventilu. pokazivač nivoa gasa ventil za dovod gasa iz boce u motor Slika 4: Ventil i pokazivač nivoa gasa NAPOMENA: Slika 5: Plinska boca .var.2.5).4.Tehničko uputstvo Florida In 5. s tim što je položaj "gas" označen sa G.rezerva). U ovom slučaju. Otklanjanje uzroka curenja izvršiti u ovlašćenom servisu. Takođe. a položaj "benzin" sa B. plinska boca se takođe razlikuje od prve varijante.

Zvezdicom (*) su obeleženi servisi koji imaju status "Servis Plus". Osim boljeg kvaliteta servisnih usluga. u slučaju nemogućnosti otklanjanja reklamacije na vozilu u roku od 48h.6L.d. Spisak ovlašćenih servisa ZASTAVA AUTOMOBILI Servisi su poređani po azbučnom redu matičnih mesta. ovi servisi će Vam. 41 . ponuditi svoje vozilo na korišćenje do otklanjanja kvara. Belom bojom su obeleženi redovi sa servisima koji imaju ovlašćenje za servisne preglede i radove na modelima sa Peugot-Citroén motorima : FLORIDA In 1.1L i FLORIDA In 1.Zastava Automobili a.

G.b Veselina Masleše 13 Bačka 18 Cara Lazara 83 Cara Dušana 9 Kapetana Koče 90/A Beogradski put bb 011/555-137 / 554-856 011/3820-297 / 3820-298 011/2139-523 / 2145-260 011/3285-339 / 3285-344 011/2500-501 / 2507-005 011/3564-442 / 3564-420 011/3593-372 / 3593-372 030/34-504 / 405-647 086/452-167 014/221-017 / 221-017 031/892-309 / 892-244 013/817-386 / 813-850 037/442-400 / 892-702 032/711-480 / 711-933 019/442-210 / 442-209 019/31-666 / 31-423 011/2198-113 / 3160-513 023/62-047 / 62-047 023/510-372 / 510-415 035/230-303 / 227-624 0230/422-401 / 423-845 31230 VIROVO . MAJ DOO BEOGRAD PTP SLODES D. DP.FORD AK 21.O.A.RAKOVICA 11090 BG . REMONT Obrenovački put 3 Stjepana Ljubiše 23 Zemunski put 3 Francuska 61-65 Cerski venac 1d Patrijarha Dimitrija 24 Borska 92f Nikole Pašića 21 Jadranski put 37 Karađorđeva 124 Virovo .MILANOVAC 19000 ZAJEČAR 19000 ZAJEČAR 11080 ZEMUN 23000 ZRENJANIN * 23000 ZRENJANIN 35000 JAGODINA 23300 KIKINDA 34000 KRAGUJEVAC * Lepenički bulevar 1 034/336-261 / 336-057 .MESTO ZEM.BAŠTA DD AGROBAČKA AK ZASTAVA VOŽDOVAC ZASTAVA PROMET BEOGRAD Trg D. KG. FILIJALA BOR BLM COMPANY d.Arilje Radakova 81 Globoder T.RAKOVICA 19210 BOR 86000 BUDVA 14000 VALJEVO DDAK ŠUMADIJA CIM-TREND AK RADE KONČAR AK KOMPRESOR AUTOCENTAR G. Jerkovića 10 Maršala Tita 8 Vojvode Stepe 318 011/2492-038 / 465-123 011/764-246 / 768-099 031/865-543 / 864-280 024/715-844 / 715-700 NAZIV SERVISA ADRESA TEL / FAX 31250 BAJINA BAŠTA 24300 BAČKA TOPOLA 11000 BEOGRAD * * Mije Kovačevića 6 11000 BEOGRAD Tehničko uputstvo Florida In Spisak ovlašćenih ZASTAVA servisa 42 AUTOSERVIS "ĆIRO" AUTOSERVIS ZOKI INTERAUTO PSC KRUŠEVAC AMD GORNJI MILANOVAC AUTOCENTAR KUSI ASSS NARODOVIĆ AUTOCENTAR STOJANOVIĆ AUTOSTART FORMULA 9 SVETOZAREVO PROMET AUTO KUĆA KIKINDA ZASTAVA PROMET KRAGUJEVAC 11000 BEOGRAD 11000 BEOGRAD 11000 BEOGRAD 11000 BEOGRAD 11000 BEOGRAD 11090 BG . Matijevića 6 Negotinski put b.O.o.A. ZP. .o.ZADRUGA SPC B.ARILJE * 26300 VRŠAC 37251 GLOBODER 32300 G.

b NIŠ AUTO GEMOS ZASTAVA PROMET KG Fil.b. ODŽACI AUTO . Srejovića 57 Miodraga Vlajića Šuke 10 Grdica b. PJ LAZAREVAC AUTO KUĆA LESKOVAC LOZNICA . 18000 NIŠ Spisak ovlašćenih ZASTAVA servisa 43 ZP.MESTO Drag. KULA ZP BG.b. Dositejeva 1 Ratinska 7 Bruski put bb Maršala Tita bb Ibarski put b. 025/742-574 / 742-347 024/753-555 / 753-555 013/351-401 / 351-401 013/316-458 013/351-402 / 514-935 035/562-417 / 567-298 034/331-970 / 334-359 034/332-188 / 334-166 036/333-509 / 333-509 036/314-252 / 314-254 036/311-186 / 311-186 037/29-438 / 39-075 NAZIV SERVISA ADRESA TEL / FAX 34000 KRAGUJEVAC 34000 KRAGUJEVAC 36000 KRALJEVO 36000 KRALJEVO 36000 KRALJEVO 37000 KRUŠEVAC ZP SOMBOR Fil. NOVI BEČEJ * 21000 NOVI SAD 21000 NOVI SAD 21000 NOVI SAD 21000 NOVI SAD 21000 NOVI SAD AGROVOJVODINA AUTOUNIVERZAL AMS KOMERCIJALNI SISTEM AUTOSERVIS "KOD BRZAKA" SZR "AUTOITALIA" AUTOSERVIS TUCAKOV 25250 ODŽACI * 24413 PALIĆ * 26000 PANČEVO 26000 PANČEVO 26000 PANČEVO ZP BG PJ PARAĆIN AUTOCENTAR ZOKI NIS JUGOPETROL PJ PLINARA AUTOREMONT 35250 PARAĆIN .b. 025/722-702 / 723-797 011/8123-214 / 8122-654 016/247-703 / 245-302 015/877-800 / 876-810 019/544-050 / 544-050 018/362-144 / 363-055 018/575-045 / 575-049 023/771-710 / 772-898 021/527-388 / 613-255 021/458-055 / 24-793 021/413-712 / 419-599 021/527-894 / 524-809 021/341-657/341-657 Somborski put 75 Horgoški put 19a Knićaninova 6 Paje Marganovića 8 Jabučki put b.AUTOSERVIS AUTOCENTAR JOVANOVIĆ REMONT VIVA KOMPANI ZASTAVA PROMET BG KRALJEVO AMD KRALJEVO AUTODELOVI MILIKIĆ DD AGROPROMET 25230 KULA * 11550 LAZAREVAC 16000 LESKOVAC 15300 LOZNICA 19300 NEGOTIN 18000 NIŠ N.HERMES 23272 NOVI BEČEJ ZP.d. Đorđa Stamenkovića bb Šabački put b.b. SOMBOR Fil.b.b. SOMBOR Fil. Stojanovića bb Bulevar Nikole Tesle b. Filipa Višnjića 10 Bulevar oslobođenja 131 Avalska 19 Slobodana Bajića 34 Radoja Domanovića 49 * Zastava Automobili a. NIŠ Bašaidski put b. Autoput b.b. Gradište b.

ŠABAC Bul.MESTO AUTOREMONT OSMANAGIĆ AMK RUMA AUTOKUĆA RAKETA Bulevar Crvene Armije 49 Filipa Kljajića bb Vareška 18-22 Beogradsk put 70 025/34-444 / 34-388 024/552-670 / 31-301 024/553-017 / 524-926 017/815-115 / 814-081 026/650-859 / 650-858 ZP SO FILIJALA SOMBOR AUTOSERVIS ANNUS ACF ZP KG FILIJALA SURDULICA 4. FIL. Jula bb Vladimira Nazora 35 Prvomajska 63 031/531-799 / 531-970 081/633-654 / 631-611 022/429-333 / 421-759 NAZIV SERVISA ADRESA TEL / FAX 81000 PODGORICA 22400 RUMA 31205 SEVOJNO * * * Belo Polje bb 11300 SMEDEREVO ZP BG DOO FILIJALA SMEDEREVO 25000 SOMBOR 24000 SUBOTICA 24000 SUBOTICA 17530 SURDULICA Tehničko uputstvo Florida In Spisak ovlašćenih ZASTAVA servisa 44 POLJOAUTO Vuka Karadžića 34 34310 TOPOLA 35230 ĆUPRIJA 32000 ČAČAK 32000 ČAČAK 32000 ČAČAK 15000 ŠABAC INTERCONT COMERCE MEHANIKA COMPANY AGROSTROJ AUTOČAČAK KOMERC AUTOSERVIS ČAČAK ZP. Vožda Karađorđa 92 Užička 15 Bulevar oslobođenja 34 Braće Stanića 45 Milutina Mandića 2 Vojvode Putnika bb 034/811-578 / 811-617 035/470-881 / 470-881 032/370-600 / 370-601 032/233-145 / 233-140 032/374-800 / 374-700 015/380-784 / 344-624 022/711-801 / 712-111 22240 ŠID . BG.

TEHNIČKO UPUTSTVO namenjeno je vlasniku automobila i sadrži određen broj korisnih informacija koje vlasnika upućuju na pravilno korišćenje proizvoda.d.zastava. tel.net 45 . Trg Topolivaca 4. 34000 Kragujevac. centrala 034 / 325-220 www.Zastava Automobili a. opreme i pribora vozila. ZASTAVA AUTOMOBILI a. kao i statusa ovlašćenih servisa u svojoj servisnoj mreži. zadržava pravo izmene tehničkih karakteristika.d.

d. Primedbe bilo koje vrste.Za sve reklamacije na Vašem automobilu obratite se najbližem ovlašćenom servisu iz Servisne mreže ZASTAVA AUTOMOBILI. Kontakt telefoni: 034 323 492 . a. prijavite direktno Zastava Automobili.Direktor Društva ZA 034 323 397 .Direktor Direkcije Marketing ZA 034 323 450 . a. vezane za rad servisa.d.Post prodaja .Tehnička pomoć .Komercijalni Direktor ZA 034 323 298 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful