Zastava Automobili a.d.

Tehničko uputstvo FLORIDA

Florida Florida Florida Florida

In In In In

1.3CW 1.3i 1.1L 1.6L

Direkcija Marketing - Postprodaja

Tehničko uputstvo Florida In

"ZASTAVA AUTOMOBILI" a.d. DIREKCIJA MARKETING - POSTPRODAJA 34000 Kragujevac, Trg topolivaca 4
tel. (034 335 197) i (034 323 450); fax. (034 335 535) e-mail: 103090@zastava.net web: www.zastava.net

N 603.00.530-I izdanje III/2005. štampa: Agencija za grafički dizajn i štampu ZASTAVA

o

Zastava Automobili a.d.

SADRŽAJ TEHNIčKOG UPUTSTVA
Uvod..................................................................................................................... 4 Preporuke i saveti............................................................................................... 6 Dimenzije automobila........................................................................................ 8 Pokretanje motora............................................................................................. 9 Instrumenti i komande, instrument tabla, opis rada ins.table....................... 10 Unutrašnjost automobila................................................................................... 15
Prekidač sa ključem........................................................................................................ 15 Prekidači........................................................................................................................ 16 Vrata i sedišta................................................................................................................. 17 Retrovizori..................................................................................................................... 18 Prtljažni prostor.............................................................................................................. 19 Ventilacija i zagrevanje unutrašnjosti - komande.......................................................... 20

Rukovanje klima-uređajem............................................................................... 21 Zamena točkova................................................................................................. 22 Održavanje i praktične instrukcije................................................................... 24
Periodika održavanja..................................................................................................... 25 Ulje u motoru................................................................................................................. 27 Ulje u menjaču............................................................................................................... 28 Tečnost za hlađenje motora........................................................................................... 28

Zamena sijalica, osigurači................................................................................. 30 Tehničke karakteristike..................................................................................... 34 Podaci za identifikaciju...................................................................................... 38 Uputstvo o upotrebi fabričkog uređaja za pogon na tečni naftni gas........... 39 Spisak ovlašćenih ZASTAVA servisa............................................................... 41

3

Tehničko uputstvo Florida In

UVOD:
Kada kupite novi model Floride, prvo proverite da li ste od Vašeg ovlašćenog prodavca uz TEHNIČKO UPUTSTVO dobili GARANTNI LIST. GARANTNI LIST će Vas upoznati sa normama garancije, tj. Vašim pravima i obavezama po osnovu garancije. Garantni rok za naše automobile traje jednu godinu od dana kupovine ili 20.000 km (do ispunjenja prvog uslova), dok garancija na sklop motor-menjač-diferencijal, kao i na strukturnu koroziju karoserije automobila traje dve godine ili 30.000 km (do ispunjenja prvog uslova), (za detaljnije informacije videti Garantni list). TEHNIČKO UPUTSTVO Vas upoznaje sa tehničkim karakteristikama, načinom rukovanja i pravilnog odrzavanja Vašeg automobila, kao i sa našom servisnom mrežom u kojoj ćete ostvariti svoja prava iz garantnog roka. Redovne servisne preglede morate obaviti: · posle pređenih 1500-2000 km (tzv. "A" servisni pregled) · kasnije na svakih 10.000 km (redovni servisni pregledi)

UVODNE NAPOMENE

Redovne servisne preglede i rešavanje eventualnih reklamacija morate obavljati isključivo u našim OVLAŠĆENIM SERVISIMA - vidi str. 42-45 (ako ste vlasnik Floride in 1.1L ili Floride in 1.6L, to morate obaviti u OVLAŠĆENIM SERVISIMA ZA PEUGEOT-CITROÉN MOTORE). Rešavanje eventualnih reklamacija koje se ne odnose na motor na Floridi in 1.1L i Floridi in 1.6L, možete rešavati u bilo kom našem ovlašćenom servisu. Za pogon Floride in sa oznakama 1.3i, 1.1L i 1.6L koristiti ISKLJUČIVO BEZOLOVNI BENZIN, jer u protivnom može doći do oštećenja sistema za elektronsko upravljanje radom motora.

4

3i (motor DMB 1299cm3 sa ubrizgavanjem i elektronski kontrolisanim radom . sa fabrički ugrađenim uređajem za pogon na tečni naftni gas) 1. itd.4.3CW TAXI (isti motor i karburator. Jedna označava tip motora.3CW (motor DMB 1299cm3 sa karburatorom tipa Carter-Weber) 1.4. • Florida in 1. alarma.upravljački sistem Bosch Motronic M7.1L (motor Peugeot-Citroén 1124cm3 sa ubrizgavanjem i elektronski kontrolisanim radom . Ovaj konektor. Za sve dodatne zahvate koje želite da izvedete na vozilu (ugradnja radio-aparata.6. EURO 2) 1.) obavezno konsultujte najbliži ovlašćeni servis.4. Smešten je u putničkom prostoru.upravljački sistem Bosch Motronic M7. EURO 3) 1. sa donje strane centralne police.upravljački sistem Bosch Motronic M4.4. pogona na plin. Komercijalna oznaka modela Florida sastoji se iz dva dela.Zastava Automobili a. Tehničke karakteristike ovih modela date su na stranama 34-37. 5 . ne sme se koristiti za priključivanje drugih potrošača (radio-aparata i sl. zajedno sa provodnicima koji su u njemu.1L i Florida in 1.6L (motor Peugeot-Citroén 1587cm3 sa ubrizgavanjem i elektronski kontrolisanim radom .6L poseduju konektor za dijagnostiku motora koji služi za priključivanje dijagnostičkog uređaja. odnosno karburatora u automobilu i može biti: • • • • • 1.d.). EURO 3) Druga oznaka "In" odnosi se na poboljšan enterijer i modifikovanu spoljašnjost vozila.

Time ćete obezbediti: . bezbednu i dugotrajnu upotrebu automobila . 42-45 (za modele 1. pa su zbog toga predmet posebnih plaćanja. morate da obavljate u ovlašćenim servisima .1L i 1. 6 . uz Garantni list automobila. Ne treba shvatiti da toliko traje eksploatacioni vek automobila. i servisni pregledi propisani na svakih 10.vidi str.Tehničko uputstvo Florida In Preporuke i saveti Osnovna poruka u Garantnom listu automobila je da automobil koristite i održavate prema preporukama proizvođača i da za servisne usluge i održavanje automobila isključivo koristite usluge ovlašćenih servisa. Servisni pregledi automobila su ovim Uputstvom definisani do 120. možete da poručite i obavljenje određenih provera i podešavanja koja njima nisu obuhvaćena.000 pređenih kilometara. Sa pravilima korišćenja i održavanja automobila se morate pravovremeno upoznati i istih se pridržavati.pouzdanu. Sadrže potreban broj poruka. U protivnom prestaje vaše dalje pravo na sve oblike garancije automobila koje daje proizvođač. VAŽNA NAPOMENA Servisni pregled "A" koji se obavlja posle pređenih 1. Pri obavljanju servisnih pregleda u servisu.000 km. Ove dve publikacije čine komplet dokumentacije automobila u prometu. daje Vam se i ovo Tehničko uputstvo sa spiskom ovlašćenih servisa ZASTAVA Automobili. saveta i preporuka na koje je prodavac dužan da Vam ukaže i da Vas upozna sa pravilima upotrebe automobila.500-2.000 pređenih kilometara sadrže određene provere i podešavanja koje. U tom cilju. Navedene publikacije molimo da detaljno proučite. Sa ovakvim brojem definisanih servisnih pregleda može se shvatiti cikličnost njihovog obavljanja u daljoj upotrebi automobila. zbog preventivnosti i potrebne stručnosti.ostvarivanje Vaših prava iz garancije automobila.6L u ovlašćenim servisima za Peugeot-Citroén motore).

ne parkirajte automobil nad zapaljivim materijalom (trava.Sistem za paljenje je sa visokim naponom u sekundarnom kolu.6L. 1. koji poseduju katalizator izduvnih gasova.Pri radu motora ili uključenom kontaktu nikada ne izgrađivati kleme sa akumulatora.3i-1. . zaštitnu oblogu katalitičkog konvertora (katalizatora) ne premazivati zaštitnim sredstvima protiv korozije (antiromba). koju ZASTAVA ne isporučuje i ne preporučuje.6L. VAŽNE NAPOMENE .4 (zadovoljeni propisi EURO 3).6 (zadovoljeni propisi EURO 2).6L opremljeni su sistemom za elektronsko upravljanje radom motora BOSCH MOTRONIC M7.1L i 1. jer usled visokih temperatura katalitičkog konvertora može doći do požara. borove iglice i sl.Motor nikada ne aktivirati bez dobro pričvršćenih klema na akumulatoru. Stoga.Zastava Automobili a. suvo lišće.4.Prilikom punjenja baterije (akumulatora) odvojiti instalaciju od akumulatora. Pogrešna polarnost napona dovela bi do uništenja elektronske upravljačke jedinice kod modela 1. Modeli Florida in 1.Za modele 1.) : OPASNOST OD POŽARA !!! Mere sigurnosti i bezbednosti pri obavljanju radova na motoru: .Ne vršiti nikakve prekide ili kratka spajanja na provodnicima koji napajaju indukcioni kalem.1L-1. . . .3i opremljen je sistemom za elektronsko upravljanje radom motora BOSCH MOTRONIC M4. Model Florida in 1. .ZASTAVA isključuje svaku odgovornost i neće priznati nastale troškove u slučaju neispravnosti prouzrokovanih ugradnjom dodatne opreme. 7 .d.Katalizator pri normalnom radu razvija visoke temperature.1L i 1. što zahteva opreznost pri radu.3i. .

5 1400 1395 1658 8 .Tehničko uputstvo Florida In INERCIJALNI PREKIDAČ (modeli 1.3CW-1. Ponovno stavljanje u funkciju inercijalnog prekidača vrši se pritiskanjem prekidača nadole.1L-1.3i-1.1L-1. Crvene je boje. U slučaju jačeg potresa automobila (udesa) inercijalni prekidač prekida dovod električne struje kojom se napaja pumpa za gorivo.6L 808.3i-1.6L Florida in 1.6L) Inercijalni prekidač se nalazi u motorskom prostoru.5 2500 4034 725. Florida in 1.3i Dimenzije automobila Florida in 1.1L-1. označen strelicom.

1L-1. pritisnuti pedalu spojke i polugu menjača dovesti u neutralan položaj.3CW-1.d. što je znak da upravljačka jedinica nije registrovala nijednu neispravnost u sistemu BOSCH MOTRONIC. kao i dužu vožnju konstantnim "gasom" (u toku duže vožnje povremeno vršiti promenu režima rada motora) Florida in 1.6L. Raspored lampica i komandi dat je na strani 10.1L-1. pa je potrebno odmah se javiti u ovlašćeni servis ZASTAVA Automobili.3i-1.3i-1.nagla ubrzanja. VAŽNA NAPOMENA 9 . Startovati motor bez pritiska na "gas". to znači da postoji poremećaj u sistemu za upravljanje radom motora. Ukoliko se signalna lampica CHECK ENGINE upali u toku vožnje ili treperi.6L: Bez obzira da li je motor hladan ili topao.1L-1.6L: Pri startovanju motora signalna lampica CHECK ENGINE se pali i odmah nakon toga gasi.nagla kočenja .Zastava Automobili a. odnosno prilikom otključavanja (kod modela opremljenih centralnim zaključavanjem). signalna lampica CHECK ENGINE će se upaliti i odmah ugasiti i prilikom svakog otvaranja vozačkih ili suvozačkih vrata (kod modela bez centralnog zaključavanja).rad motora na visokim obrtajima. Pokretanje motora Florida in 1. Kod modela Florida in 1. U prvom periodu upotrebe izbegavati: . posebno kad je motor hladan .

Tehničko uputstvo Florida In Instrumenti i komande E F G A D A BC 10 H I J K L O M N O P A R A .

Korektor fara (str.Prekidač grejača zadnjeg stakla O . 39-40) P .Prekidač trepćućeg svetla (svetla opasnosti) D .Prekidač klima-uređaja * (str. H .Instrument tabla (str. 21) 11 J .Komande za hlađenje.Prekidač zadnjih maglenki C .u zavisnosti od opreme .Prekidač brisača prednjeg stakla G .Prekidač prednjih maglenki I .3CW TAXI .u zavisnosti od opreme K .Difuzori za vazduh L .Moguća mesta prekidača za regulisanje pogona na benzin i gas (Florida in 1. 12) E . 16) F .Prekidač perača zadnjeg stakla Zastava Automobili a. 16) * . grejanje i distribuciju vazduha (str.d.Klizni prekidač spoljašnjeg svetla (str.Reostat za podešavanje vremenskog perioda prekida rada prednjeg brisača (prethodno pritisnuti prekidač brisača prednjeg stakla F) M .uputstvo str.Reostat za podešavanje intenziteta svetla instrumenata * .Prekidači električnih podizača prednjih stakala* (str.INSTRUMENTI I KOMANDE: A . 20) B .Prekidač brisača zadnjeg stakla N .18) R .

Tehničko uputstvo Florida In Instrument tabla: F G E C D B 12 R Q P A O N M L K J I H .

Signal pregrevanja motora B. Svaka dalja vožnja može izazvati oštećenje motora. Signal levog migavca D.d.INSTRUMENT TABLA: A. Brzinomer F. Signal desnog migavca E. Signal pozicionog svetla I. Signal nedovoljnog nivoa akumulatora P. Signal trepćućeg svetla (svetla opasnosti) O. Signal nedovoljnog pritiska ulja u motoru R. Pokazivač temperature rashladne tečnosti N. Digitalni pokazivač ukupne i parcijalne kilometraže Ukoliko se u vožnji upali signal pregrevanja motora ili nedovoljnog pritiska ulja u motoru. neophodno je zaustaviti vozilo i obratiti se ovlašćenom servisu ZASTAVA. CHECK ENGINE lampica (modeli 1. M. Signal dugog svetla K. Signal ručne kočnice Q. Merač broja obrtaja C. Signal nedovoljnog nivoa kočione tečnosti VAŽNA NAPOMENA 13 J.6L) . Signal rezerve goriva Zastava Automobili a. H.3i-1. Pokazivač nivoa goriva G.1L-1. Taster L.

punjenja akumulatora O .obrtomera B .pokazivača nivoa goriva F . B. Pri tome se vrši kontrola ispravnosti: . Dužim pritiskom na taster (oko 1 sec. C. a ključ za paljenje je u položaju MAR) Signal prednjih maglenki Signal zadnjih maglenki Signal grejača zadnjeg stakla Signal klima-uređaja * A B D C E * . Samodijagnoza ispravnosti pokazivača i digitalnog displeja vrši se istovremenim pritiskom na taster i okretanjem ključa prekidača paljenja u radni položaj. Istovremeno se proverava ispravnost segmenata digitalnog displeja.pokazivača temperature rashladne tečnosti A .Tehničko uputstvo Florida In OPIS RADA INSTRUMENT TABLE: Okretanjem ključa prekidača paljenja u radni položaj pale se sledeći signalizatori: . D. Signal istrošenosti kočionih papuča (pali se kada su kočione papuče istrošene ispod propisane granice.kritičnog pritiska ulja Q .3i-1.CHECK ENGINE lampica M (Florida in 1.Digitalni displej na kome se očitava totalna i parcijalna kilometraža L Okretanjem ključa prekidača paljenja u položaj START pali se signalizacija kritičnog nivoa kočione tečnosti I.) na delu displeja za prikazivanje parcijalne kilometraže prikazuje se napon baterije.1L-1. E.u zavisnosti od opreme 14 . PANEL SIGNALIZACIJE: A. Zatim kazaljke zauzimaju maksimalni otklon i vraćaju se u nulti položaj.digitalnog displeja L U prvom trenutku kazaljke navedenih pokazivača skreću do polovine otklona i vraćaju se u nulti položaj. Poništavanje parcijalne kilometraže vrši se kratkotrajnim pritiskom na taster K.6L) .brzinomera E . a vraćanjem ključa u radni položaj ona se gasi.

to znači da postoji poremećaj u sistemu za upravljanje radom motora.4. upravljač otključan) 1 . prtljažnik i poklopac rezervoara za gorivo. ključ se vadi.Pokretanje motora 3 . pa je potrebno odmah se javiti u ovlašćeni servis ZASTAVA. Unutrašnjost automobila PREKIDAČ SA KLJUČEM 0 .Upravljač zaključan.d.6L signalna lampica CHECK ENGINE se pali i odmah nakon toga gasi. VAŽNA NAPOMENA 15 .3i-1. KLJUČEVI ZA AUTOMOBIL • • Ključ za paljenje motora.4 kod Floride in 1.Zastava Automobili a.Pri startovanju motora kod Floride in 1.Neutralan položaj (isključeni svi potrošači.Potrošači pod strujom 2 .ukoliko se signalna lampica upali u toku vožnje ili treperi. Signalizacija neispravnosti sistema BOSCH MOTRONIC M7.6L je u skladu sa EOBD propisima. .1L1. prekidač svetla i unutrašnja svetla pod strujom. ključ se vadi. Ključ za vrata.1L-1. NE VOZITI SA ISKLJUČENIM MOTOROM I NE OSTAVLJATI KLJUČ U POLOŽAJU "1" KADA MOTOR NE RADI. što je znak da upravljačka jedinica nije registrovala nijednu neispravnost u sistemu BOSCH MOTRONIC .

sporo C .Kontinualan rad .Oboreno svetlo B . pod uslovom da je prekidač sa ključem u položaju MAR. POLUŽNI PREKIDAČ SVETLA FAROVA A .Vozač i prtljažnik (50 kg) POLUŽNI PREKIDAČ BRISAČA I PERAČA PREDNJEG STAKLA A .brzo Povlačenjem poluge ka točku upravljača uključuje se električna pumpa brisača prednjeg stakla 16 .Isključen brisač B .Dugo svetlo Povlačenjem poluge ka točku upravljača uključuje se svetlosno upozorenje (ablendsvetlo).Vozač 1 . KOREKTOR FARA (vidi str.Poziciona svetla sa odgovarajućim svetlosnim signalom i svetlo instrumenata 2 .Pet putnika 2 .10) Podesiti visinu farova u zavisnosti od opterećenja automobila: 0 .Tehničko uputstvo Florida In PREKIDAČI: KLIZNI PREKIDAČ SPOLJAŠNJEG SVETLA 0 .Kontinualan rad .Pet putnika i prtljažnik (50 kg) 3 .Prekidač farova pod strujom.Sve isključeno 1 .

POLUŽNI PREKIDAČ MIGAVACA A . VRATA i SEDIŠTA: PREDNJA VRATA C Otključavanje i zaključavanje spolja. može se sprečiti otvaranje zadnjih vrata iznutra. Iznutra se pritiskom na jabučicu B vozačevih vrata zaključavaju sva prednja i zadnja vrata putničkog prostora. centralno zaključavanje neće biti obavljeno. Otvaranje i zatvaranje prednjih i zadnjih prozora vrši se okretanjem ručice C. ZADNJA VRATA C Otvaranje pomoću ručice A. pre ili posle zatvaranja vrata. pritiskom jabučice B. CENTRALNO ZAKLJUČAVANJE: * * . dugme deluje samo na ona vrata na kojima se nalazi.Levo Migavci funkcionišu kada je ključ za paljenje u položaju MAR. Poluga se automatski vraća u centralni položaj. ključem. a zabravljivanje iznutra. 17 . pritiskom jabučice B. Centralno zaključavanje ne odnosi se na vrata prtljažnog prostora. Na ostalim vratima.Zastava Automobili a. tako što se okrene bravica D (koja se nalazi sa bočne strane vrata) u drugi položaj. Radi sigurnosti dece na zadnjem sedištu. prethodno izvući jabučicu B. Otvaranje iznutra se vrši pomoću ručice A.d.u zavisnosti od opreme Delujući na bravu na vozačevim vratima možete istovremeno zaključati (otključati) sva prednja i zadnja vrata putničkog prostora. D Zabravljivanje.Desno B . Ako su jedna prednja vrata otvorena. posle zatvaranja vrata.

Staklo se zaustavlja čim prestanete da delujete na prekidač. Delovanjem na levi ili desni deo prekidača možete podizati ili spuštati prednja stakla onoliko koliko zadržavate pritisak.položaj protiv zaslepljivanja 2 .Tehničko uputstvo Florida In ELEKTRIČNI PODIZAČI PREDNJIH STAKALA: * * . Prema potrebi. Njihov položaj prikazan je na slici na str. 10. moguće je oboriti telo ogledala iz položaja 1 u položaj 2. UNUTRAŠNJE OGLEDALO 1 . RETROVIZORI: SPOLJNO OGLEDALO . opciono i zadnjim) su ugrađeni nasloni za glavu.normalan položaj 18 . PREDNJA SEDIŠTA A .poluga za regulaciju položaja sedišta po dužini B .jabučica za podešavanje položaja naslona Na sedištima (prednjim. nasloni su podesivi po visini.RETROVIZOR Podešavanje ogledala vrši se pomoću poluge A.u zavisnosti od opreme Postoje dva prekidača električnih podizača prednjih stakala: levi (vozačko staklo) i desni (suvozačko staklo).

SVETLO PRTLJAŽNOG PROSTORA funkcionisaće samo ukoliko su uključena poziciona svetla. oboriti napred zadnje sedište.d.Zastava Automobili a. Za povećanje prtljažnog prostora. a zatim oboriti napred naslon i zadnje sedište. U ovom slučaju zapremina prtljažnika iznosi 1280 l.Brava Osim na prednjim.Namotaj (blokira pri naglom zatezanju) B i C . ŠEMA ZA PRENOSA BIRANJE STEPENA PRTLJAŽNI PROSTOR: Zapremina prtljažnika kod Floride In je 410 l. SIGURNOSNI POJASEVI A . VAŽNO 19 . sigurnosni pojasevi mogu biti i na zadnjim sedištima (u zavisnosti od opreme). Otkačiti naslon zadnjeg sedišta pritiskajući dve polužice na gornjim krajevima naslona.

pomeriti metlicu tako da se omogući izvlačenje kraka A iz otvora. Pri podešavanju.Komanda za ventilaciju i zagrevanje unutrašnjosti automobila 20 . Podešavanje se vrši i u unutrašnjosti vozila.Tehničko uputstvo Florida In RUČNA KOČNICA: Ručna kočnica dobro funkcioniše ako zadnji točkovi blokiraju kada je ručica u položaju od 3-eg do 5-og zuba. A BRISAČ VETROBRANA: Oboriti kompletan krak odižući ga od stakla. a slobodno se okreću kada je ručica spuštena. Pritisnuti jezičak B opruge za kopčanje metlice i pogurati metlicu ka baznom delu kraka A.Komanda za podešavanje temperature vazduha D . delujući na zatezač A komandnog užeta. ručica treba da je na trećem zubu. Kada se opruga oslobodi iz gornjeg zakrivljenog dela kraka. VENTILACIJA I ZAGREVANJE UNUTRAŠNJOSTI .KOMANDE A .Komanda za usmeravanje vazduha B .Komanda za uključivanje elektroventilatora C .

Zastava Automobili a. Uključiti prekidač klima-uređaja G 6. Rukovanje klima . Postaviti komandu A u krajnji levi položaj 3.u zavisnosti od opreme * G REDOSLED OPERACIJA PRI UKLJUČIVANJU KLIMA . Startovati motor vozila 2. komandu D postaviti u krajnji desni položaj ISKLJUČIVANJE KLIMA-UREĐAJA (A/C) se obavlja ponovnim pritiskom (isključivanjem) prekidača G.UREĐAJA (A/C): 1. komandu B postaviti u odgovarajući položaj 7. Posle dostizanja željene temperature u putničkom prostoru vozila. Postaviti komandu C u krajnji levi položaj 4. Postaviti komandu D u krajnji levi položaj 5. U zavisnosti od željenog intenziteta hlađenja putničkog prostora.d. 21 .uređajem: * .

što bi otežalo kasnije ponovno montiranje. aktivirajući je sve dok točak ne prestane da bude u kontaktu sa tlom.Ponovo montirati rezervni točak. . . . naizmeničnim prelaženjem sa jednog vijka na drugi. služeći se odgovarajućim ključem. Postaviti dizalicu kako je naznačeno na donjoj slici.Odložiti vijke. vodeći računa da se reperni trn A podudara sa jednim od otvora na naplatku. . . vodeći računa da se isti ne zaprljaju zemljom.Pošto se proveri da li je tle za oslanjanje dovoljno kompaktno (u fazi podizanja postolje dizalice ne sme da uranja) ubaciti dizalicu. dijametralno suprotnim.Postaviti automobil po mogućnosti na putu bez nagiba i blokirati zadnje točkove ručnom kočnicom. .Tehničko uputstvo Florida In Zamena točkova: Kod zamene točka potrebno je: .Odviti vijke za pričvršćivanje i izvući točak.Odviti za otprilike jedan zaokret vijke za pričvršćivanje točka koji se zamenjuje. A 22 .Pritezati vijak na ujednačeni način.

vratiti dizalicu i alat u svoja ležišta.Zastava Automobili a.Spustiti vozilo i izvući dizalicu. . držeći se naizmeničnog redosleda.Po završenoj operaciji.Prekontrolisati da li pritisak u pneumatiku odgovara propisanom pritisku. . VUČA AUTOMOBILA Za vuču automobila sa prednje i zadnje strane koriste se odgovarajući prstenovi za vuču. . .Pritegnuti do kraja vijke. 23 . Deo za vuču treba da bude pričvršćen za prsten.d.

zaštititi brave od zamrzavanja i automobil od korozije. kad motor radi) . menjaču i diferencijalu .3CW TAXI) .nagla ubrzanja.spojeve na instalaciji za pogon na gas (Florida In 1.očistiti priključke i proveriti gustinu elektrolita u akumulatoru. .nivo tečnosti za hlađenje motora .nivo tečnosti u posudi kočnice . posebno kada je motor hladan . upravljačkom mehanizmu i na sistemu za izduvavanje .nagla kočenja .pritisak u gumama U PRVOM PERIODU UPOTREBE IZBEGAVATI: .spojeve na sistemu za hlađenje i napajanje motora .zaptivke na motoru.da li se ventilator hladnjaka povremeno uključuje (provera posle vožnje.nivo ulja u motoru .spojeve na vešanjima. POVREMENO PROVERITI: . kao i dužu vožnju konstantnim "gasom" (u toku duže vožnje povremeno vršiti promenu režima rada motora) NA POČETKU ZIMSKOG PERIODA .Tehničko uputstvo Florida In Održavanje i praktične instrukcije: PRE SVAKE UPOTREBE AUTOMOBILA PROVERITI (vizuelni pregled): .da li su gume napumpane .rad motora na visokim obrtajima.da li ispod automobila postoje tragovi ulja itd.zaptivke i spojeve na hidrauličnim instalacijama kočnica . 24 .u posudu za pranje vozačkog stakla naliti nesmrzavajuću tečnost. .da li funkcionišu sva svetla i signali .

propisane servisne preglede obavezno obavljajte u ovlašćenom servisu): Modeli "Florida in 1.3CW" i "Florida in 1.doliti ulje u menjač i diferencijal (zameniti ga na prvih 10.Zastava Automobili a.3i": Svakih 2.3i): .zameniti lambda-sondu VAŽNO 25 .po potrebi očistiti) .zameniti ozubljeni remen za pokretanje razvoda .zameniti svećice Svakih 20.3i): .zameniti ulje u motoru .zameniti prečistač za vazduh .000 km (Florida in 1.zameniti filter za gas Svakih 60.000 km) . IZVRŠITI SLEDEĆE PERIODIČNE RADOVE (radi stručne provere i eventualne zamene.3CW TAXI): .d.zameniti nesmrzavajuću tečnost za hlađenje motora Svakih 80.zameniti ulje u menjaču i diferencijalu Svakih 40.akumulator (po potrebi očistiti priključke i doliti destilisanu vodu) Svakih 10.zameniti prečistač za ulje .000 km (Florida in 1.prečistač vazduha (Florida in 1.000 km (Florida in 1.000 km (ili svake dve godine): .zameniti katalitički konvertor .000 km: .500 km proveriti: .000 km: .zameniti filter za benzin Svakih 30.3CW .

000 km) Svakih 20.prečistač vazduha VAŽNO .zameniti uložak prečistača vazduha Svake tri godine: .000 km: .000 km: .doliti ulje u menjač i diferencijal (zameniti ga na prvih 10.zameniti prečistač za benzin .proveriti nivo ulja u motoru i po potrebi ga doliti .500 km proveriti: .zameniti ulje u motoru .zameniti svećice .6L": Svakih 2.pročitati kodove grešaka registrovanih u upravljačkoj jedinici.zameniti ulje u menjaču i diferencijalu Svakih 40.1L" i "Florida in 1.zameniti prečistač za ulje .proveriti zategnutost kaiševa .zameniti nesmrzavajuću tečnost za hlađenje motora Svakih 80.zameniti ozubljeni remen za pokretanje razvoda 26 .akumulator (po potrebi očistiti priključke i doliti destilisanu vodu) Svakih 10.000 km (ili svakih pet godina): .proveriti nivo rashladne tečnosti motora . Svakih 30.Tehničko uputstvo Florida In Modeli "Florida in 1.000 km (ili svakih godinu dana): .000 km: .

iznad 35 C o o o o Monogr.6L. ------ SAE 15 W 40 Mešanje ovih ulja je dozvoljeno u smislu dolivanja.TOTAL Quartz 9000. API SJ/CF.1L i 1. SAE 10W/40 ili . API SL/CF.Zastava Automobili a.d. Zamenu ulja i prečistača za ulje vršiti isključivo u ovlašćenom servisu.000 km ili svakih godinu dana eksploatacije.3CW i Florida in 1. Provera se vrši na ravnom tlu. kada je motor hladan. SAE 10 W SAE 20 W SAE 30 W SAE 40 W Multigr.TOTAL Quartz 7000. (ACEA A3 98). svakih 20. Preporučuje se primena motornih ulja marke TOTAL i to: . prema sledećoj tabeli: Spoljašnja temperatura Min. Preporučuje se primena ulja GALAX UNIA ili OPTIMA SUPERVISK SV. • za modele 1. SAE 5W/40 otvor za nalivanje motornog ulja merna šipka za motorno ulje 27 . ispod 35oC Maks.3i. Zamena ulja u motoru vrši se: • za modele Florida in 1. ULJE U MOTORU: VAŽNO Nivo ulja treba da je između dva zareza na mernoj šipci koji označavaju ''MIN'' i ''MAX''. ispod (-15 C) Min. između (-15 C i 0 C) Min. .000 km ili svakih godinu dana eksploatacije. iznad 0oC Maks. svakih 10.

TEČNOST ZA HLAĐENJE MOTORA: VAŽNO Nivo je ispravan kada. Prva zamena ulja vrši se na 10.000 km. jedino kroz nalivno grlo dodatnog rezervoara.Tehničko uputstvo Florida In ULJE U MENJAČU: VAŽNO ''ZASTAVA AUTOMOBILI'' preporučuje primenu ulja HIPOIDNO CZ SAE 80W/90 ili MENOL CZ SAE 80 W/90. a naredne na svakih 30.1L Florida in 1.3CW-1. a pri odvijanju čepa voditi računa da se čep odvrne za dva kruga i sačeka sniženje pritiska (opasnost od opekotina). Rashladna tečnost se doliva nakon 1 sat od isključenja motora. skinuti čep i doliti potrebnu količinu rashladne tečnosti laganim sipanjem tečnosti.000 km. tečnost doseže do oznake MIN. KUĆIŠTE UPRAVLJAČA: Koristiti mast LUMA OO MOS ili LITMA EP OO. HOMOKINETIČKI ZGLOB: Za zglobove primenjivati mast AUTOPLEX PLUS. sa hladnim motorom.3i-1.6L 28 . koja se mogu mešati u smislu dolivanja. Zglobovi su dovoljno podmazani ako zaštitne gume u bilo kom položaju upravljača zadržavaju pravilan oblik (nisu uvučene niti izgužvane). Tek kad pritisak padne. Oštećene ili ispucale zaštitne gume obavezno zameniti u ovlašćenom servisu. Ulje menjajte isključivo u ovlašćenom servisu. Rezervoar za rashladnu tečnost: Florida in 1.

nedostatak tečnosti signalizira paljenje odgovarajućeg signala. Za modele Florida in 1. a u zimskom tečnost ZASTAVA-GLASS PLUS ili tečnost GALAX PERKO.1L i Florida in 1.000 km.6L. ATF DEXRON II. koji se NE SMEJU MEŠATI. KORSANTIN ili PERMANT.6L. UHK-4.3i predviđene su rashladne tečnosti ZASTAVA ANTIFRIZ 100/40 G-48 EKO (proizvodjača PC Zastava Rezervni Delovi). a vek upotrebe nesmrzavajuće tečnosti PROCOR 3000 je 5 godina ili 120.6L TEČNOST ZA PRANJE VOZAČKOG I ZADNJEG STAKLA: U letnjem periodu koristiti vodu. TEČNOST ZA KOČNICE: Nivo tečnosti treba da je iznad pregradnog zida posude prednje i zadnje hidraulične instalacije. a vek upotrebe je 2 godine.3CW i Florida in 1. Vek upotrebe nesmrzavajuće tečnosti ANTIFRIZ 40 je 3 godine. AT-4.u zavisnosti od opreme Servo-upravljač ugrađuje se opciono u modele Florida in 1.3CW Florida in 1. ULJE ZA SERVO-UPRAVLJAČ: * * . Florida in 1.Zastava Automobili a. Nalivena tečnost označena je etiketom na hladnjaku. koje se mogu mešati u smislu dolivanja. Vek upotrebe ovih tečnosti je 2 godine. pored ANTIFRIZA 40 može se koristiti i PROCOR 3000 rastvoren 50% demineralizovanom vodom. Kontrolu i dolivanje ulja vrši isključivo ovlašćeni servis.d. 29 . ''ZASTAVA AUTOMOBILI'' preporučuje primenu tečnosti ZASTAVA DOT-4.3CW i Florida in 1. a mogu se koristiti i OLIO FIAT GI/A. Koristi se GALAX-MATIK. Za modele Florida in 1. FAM ATFB DII.

vodeći računa da se novom sijalicom rukuje samo pridržavanjem u baznom delu. B A C D Zamena sijalice prednjih pozicionih svetala Odviti nosač sijalice i zameniti sijalicu (5W). Zameniti sijalicu D (60/55W). Otkačiti oprugu C. 30 .Tehničko uputstvo Florida In ZAMENA SIJALICA: Zamena sijalice ''spot'' lampe Otkačiti transparent A i zameniti sijalicu (5W). Zamena sijalica farova Skinuti priključak A i zaštitnik B. Zamena sijalice kasete Skinuti transparent. odviti nosač sijalice i izvući sijalicu (5W).

Sijalica je dostupna jednostavnim izvlačenjem odgovarajućeg nosača sijalice. B Okrenuti nosač sijalice za oko 90o.Zastava Automobili a. Zamena sijalica na prednjim migavcima Potisnuti odvijačem ili rukom zateznu oprugu kao što je naznačeno na slici. skinuti ga i zameniti sijalicu (21W) koja je pričvršćena ''bajonet'' priključkom. Skinuti kompletno staklo B.d. Zamena sijalica iz zadnje optičke grupe Izvući odgovarajuće čepove i skinuti nosač sijalica pomoću polugica. Zamena sijalica bočnih migavaca Sa unutrašnje strane blatobrana pritisnuti opružicu za pričvršćivanje kompletne optičke grupe i izvući je. Okrenuti je delimično i izvući nosač sijalice. 31 .

sijalica za zadnje maglenke (21W) A C D B E Zamena sijalica registarske tablice Izvući nosač sijalice i zameniti sijalicu (5W). pritegnuti i zaštićeni vazelinom.sijalica za stop svetla (21W) D .sijalica za svetla hoda unazad (21W) C . AKUMULATOR: Poklopac akumulatora uvek treba da je suv. Podešavanje nivoa elektrolita se vrši dolivanjem destilisane vode. 32 .sijalica za poziciona svetla (5W) E .Tehničko uputstvo Florida In Zameniti odgovarajuću sijalicu (sve sijalice su sa bajonet-priključkom): A . Proveru gustine elektrolita i ''punjenje'' akumulatora vrši ovlašćeni servis. Nivo elektrolita treba da je iznad ploča koje se vide kada se skinu poklopci otvora ćelija. Priključci na izvodima polova treba da su čisti.sijalica za pokazivače pravca (21W) B . VAŽNO PRI UKLJUČENOM PALJENJU NIKADA NE SKIDATI KLEME SA AKUMULATORA.

Relej žmigavaca B.5A) dugog svetla M. blokirača vrata i sigurnosnih pojaseva (opcional) R.5A) oborenog svetla N. Osigurač (15A) brisača i perača vetrobrana i zadnjeg stakla P. perača S. Relej sirene H. Relej dugog svetla C. upaljača za cigarete. Relej grejača zadnjeg stakla (opcional) J. 33 .Zastava Automobili a. Pre zamene svakog osigurača. Osigurači (7.5A. Programer blokirača vrata (opcional) D. Osigurači (7. Programer brisača vretrobrana F. Relej perača stakla farova (opcional) K. otkloniti uzrok njegovom pregorevanju. Osigurač(25A) ventilatora grejača. stop T. jedan od 15A. Osigurač (25A) sirene. A. Osigurači (7. Relej zadnjeg svetla za maglu (opcional) G. (opcional) brisača i perača farova (opcional) i pojaseva vetrobrana. Osigurač (15A) prednjeg svetla za maglu (opcional) O. Osigurač (20A) ventilatora hladnjaka Q.d. Programer (opcional ) sigurnosnih L. svetla i unutrašnjeg svetla jedan od 20A i dva od 25A). Svakom osiguraču odgovaraju ideogrami koji identifikuju glavni električni deo koji osigurač štiti. Rezervni osigurači (tri od 7. Relej oborenog svetla E.5A) pozicionih svetala farova (opcional). grejača zadnjeg stakla. ZAMENA OSIGURAČA: Osigurači su smešteni u kutiji i može im se prići pošto se otvori poklopac koji se nalazi desno od upravljača. Osigurač (20A) mernog instrumenta i podizača stakla (opcional) I.

......6L....1 10.... 1..1L..Bosch Motronic M7..... Max obrtni moment 1......................6L.3i...1L...........4.3i.....6 MPI ..... 1.. 1...3CW......1L. 1.......5 mm 55. 1............3CW....... 1.3CW. 1.....6L.1L. 47.....1L.........3CW..3CW............ Hod klipova 1.. 1.... 1..... Radna zapremina 1..6L.6L...6L..............3i..1L..........Bosch Motronic M4....1 kW pri 5500 o/min 70 kW pri 5500 o/min 1299 cm3 1124 cm3 1587 cm3 4 / 8 86.3i......5 95 Nm pri 3500 o/min 97 Nm pri 3750 o/min 94 Nm pri 3500 o/min 136 Nm pri 3500 o/min MPI ..Tehničko uputstvo Florida In Tehničke karakteristike Florida In Max snaga motora 1.. 1.. 1... 1.....3i...6L.................. sistem za upr. 1..4 34 ... Elektr. 1.. 1.............3i. 1. Stepen kompresije 1....3i....5 mm 69 mm 82 mm 9....... 1...... radom motora 1.. 1..3CW....1L............ 1........... 1..4 mm 72 mm 78....8 kW pri 5800 o/min 50 kW pri 5600 o/min 44... Broj cilindara / broj ventila Prečnik klipova 1.....

............ Florida 1..... 1...... Kočnice (sa dijagonalnim sistemom za kočenje i servo-uređajem)....... 1...3i............. Zapremina prtljažnog prostora........ Champion RC8YCL Menjač.... 1.....6L... manuelni... Tehničke karakteristike Florida In Svećice 1...............1L....... Bosch WR7DC Ricambi V4 LSR 1...... 35 .................d... 1.. Nosivost (svi modeli)............1.........................0 bar 12 V 950 kg 1010 kg 970 kg 1000 kg 400 kg (5 osoba + 25 kg) 410 l (350-410) l 1280 l Točkovi (tip naplatka)....... 1....Bosna FE65CPR......... (sa oborenim zadnjim sedištima).. pet sinhronizovanih stepeni prenosa + hod unazad prednje. Eyquem RFN58LZ...........................doboš (sa samopodešavajućim zazorom i regulatorom pritiska u sistemu) 4......1L.. Napon akumulatora Masa automobila 1.2. Champion RN9YC...3CW..................3 CW TAXI TNG...3CW TAXI TNG..6L.........Bosch WR8DC 1............. Pneumatici...3i.....Zastava Automobili a..........3CW... Marelli F7LCR...disk zadnje..5J x 13'' H2 5J x 13'' 165/70 R13 (tubeless) pritisak: prednji.8 bar zadnji.....Bosch FR7DE.......

.5 l 4....... 6 5.......1....65 8...1L..6L.3i...... 90 km/h 120 km/h 1.......4 l 3. 9.. 1..... Ulje za menjač ..6L Rezerva benzina Svi modeli....3CW.6 * navedene vrednosti za potrošnju mogu se bitno razlikovati od eksploatacionih vrednosti 36 ..vož.68 5.6L..1L......1L...9 5.....6L....25 l grad.3i..3CW... 1.Tehničko uputstvo Florida In Tehničke karakteristike Florida In KOLIČINE POGONSKIH SREDSTAVA Zapremina rezervoara Benzin 98 okt....2 l 3.... 1............3CW.1.3i.25 l 2............ 1.. . Tečnost za hlađenje motora Motorno ulje 1.... 1... Motorno ulje (kad se menja prečistač) 1.. 1...9 l 4..diferencijal 42 l 42 l (5-7) l 6.3i...5 7.. 1.47 7... .. 1.. 1.9 7.. 1..8 9. Bezolovni 95 okt.7 8 7.....3CW..... 1.9 POTROŠNJA GORIVA * (u litrima na pređenih 100 km) pri brzini...1L..

.........1L..... 1....... poprečnim torzionim profilom i spiralnim oprugama Spone..........Zastava Automobili a..... uzdužnim ramenima.3CW.........5 11 VEŠANJE PREDNJE: McPherson sa nezavisnim točkovima.. vešanja i ležajevi točkova trajno podmazani... donjim oscilujućim ramenima i stabilizacionom šipkom ZADNJE: tipa "H" sa poluzavisnim točkovima.. Svetlo hoda unazad.. 1..3i.......5 6.. Prednja i zadnja poziciona svetla Bočni migavci..3CW...... Maksimalni uspon (%) 1.....6L.................... SIJALICE Farovi (halogeni).......5 V 5 5 III 10.pr. 152 155 150 175 I 37 38 II 18....... 1.... 1.5 19 km/h km/h km/h km/h IV 6. st....... Prednji i zadnji migavci Stop svetlo..d... Unutrašnja svetla..3i.... Zadnje svetlo za vožnju po magli 60 / 55 W 5 W 5 W 21 W 21 W 21 W 37 .... Tehničke karakteristike Florida In MAKSIMALNE PERFORMANSE (opterećeno vozilo) Maksimalna brzina 1........

Tip i br.Tablica sa podacima o automobilu.3i.1L i Floridu in 1. Na istom mestu nalazi se tip i broj motora za Floridu in 1.Tip i broj karoserije (2) . mot.3CW.Tip i broj motora za Floridu in 1.Tehničko uputstvo Florida In Podaci za identifikaciju (1) . 4 38 . karoseriji i motoru 1 2 3 (3) . za Floridu in 1.6L (4) .

U VOZILU TREBA UVEK IMATI BENZIN NA REZERVI. KONTROLA NIVOA GASA Ukoliko ne postoji električno pokazivanje sa led-diodama. Slika 3: VOŽNJA NA GAS Preporučujemo da se vozilo startuje na benzin i isključi pri radu na benzin.3. kontrola se vrši vizuelno na multiventilu koji se nalazi na rezervoaru za gas u prtljažniku vozila. 1. 39 . vidi sl. Kada se oseti da motor počinje da prekida u radu. STARTOVANJE VOZILA: Slika 1: STARTOVANJE MOTORA Vozilo se može startovati na benzin ili gas. da bi se prešlo na gas.Zastava Automobili a. prebacuje se na neutralni položaj i odmah potom na benzin. Uputstvo o upotrebi uređaja za pogon na tečni naftni gas (TNG) na modelu Florida in 1. svetli narandžasta dioda. vidi sl. Slika 2: PRELAZNI REŽIM 3. NE PREPORUČUJE SE PRELAZAK SA JEDNOG GORIVA NA DRUGO U TOKU PRETICANJA. crni prekidač (koji određuje koje gorivo se koristi) postaviti u neutralni položaj.2. Na sl. PRELAZAK NA RAD SA BENZINA NA GAS Posle startovanja vozila.3CW TAXI Instalacija za pogon na tečni naftni gas (TNG) fabrički se ugrađuje u model Florida In 1.3CW TAXI. Sa uključenog prekidača na gas.d.1 prikazan je početni položaj komande za startovanje na benzin (crni prekidač pritisnut na dole). Preporučuje se uvek startovanje motora na benzin (pogotovo kada su niže temperature). prebaciti prekidač u položaj GAS. i zasvetleće zelena dioda. 4. 2. PRELAZ SA GASA NA BENZIN Prethodne radnje se ponavljaju.

rezerva). Plinska boca (rezervoar) se nalazi u prtljažniku vozila (sl. U ovom slučaju. a može biti zapremine od 60 l ili 40 l.4.2 .4 i R . rukovanje prekidačem je potpuno isto. U ovom slučaju. Otklanjanje uzroka curenja izvršiti u ovlašćenom servisu.Tehničko uputstvo Florida In 5. plinska boca se takođe razlikuje od prve varijante.7.var.2.sl. vidi sl. UPOZORENJE U slučaju curenja gasa potrebno je isključiti dovod gasa iz boce u motor zatvaranjem ventila na multiventilu. postoji električno pokazivanje nivoa gasa (sa leddiodama i položajima 1.1 Komanda za regulisanje pogona na benzin ili gas može imati izgled kao na sl.3. s tim što je položaj "gas" označen sa G. Toroidnog je oblika i nalazi se ispod podne obloge prtljažnika (zapremine 32 l). pa zbog toga nema pokazivača na multiventilu boce u prtljažniku vozila. Takođe. a položaj "benzin" sa B.5).var. G B R 1 2 3 4 Slika 6: Varijanta komande pogona na gas 40 Slika 7: Plinska boca . pokazivač nivoa gasa ventil za dovod gasa iz boce u motor Slika 4: Ventil i pokazivač nivoa gasa NAPOMENA: Slika 5: Plinska boca .6.

1L i FLORIDA In 1.6L.d. Belom bojom su obeleženi redovi sa servisima koji imaju ovlašćenje za servisne preglede i radove na modelima sa Peugot-Citroén motorima : FLORIDA In 1. 41 . u slučaju nemogućnosti otklanjanja reklamacije na vozilu u roku od 48h. Osim boljeg kvaliteta servisnih usluga. ovi servisi će Vam. ponuditi svoje vozilo na korišćenje do otklanjanja kvara. Zvezdicom (*) su obeleženi servisi koji imaju status "Servis Plus".Zastava Automobili a. Spisak ovlašćenih servisa ZASTAVA AUTOMOBILI Servisi su poređani po azbučnom redu matičnih mesta.

o. Matijevića 6 Negotinski put b.A.Arilje Radakova 81 Globoder T.FORD AK 21.MILANOVAC 19000 ZAJEČAR 19000 ZAJEČAR 11080 ZEMUN 23000 ZRENJANIN * 23000 ZRENJANIN 35000 JAGODINA 23300 KIKINDA 34000 KRAGUJEVAC * Lepenički bulevar 1 034/336-261 / 336-057 .RAKOVICA 11090 BG . REMONT Obrenovački put 3 Stjepana Ljubiše 23 Zemunski put 3 Francuska 61-65 Cerski venac 1d Patrijarha Dimitrija 24 Borska 92f Nikole Pašića 21 Jadranski put 37 Karađorđeva 124 Virovo .o.BAŠTA DD AGROBAČKA AK ZASTAVA VOŽDOVAC ZASTAVA PROMET BEOGRAD Trg D. ZP.ZADRUGA SPC B.RAKOVICA 19210 BOR 86000 BUDVA 14000 VALJEVO DDAK ŠUMADIJA CIM-TREND AK RADE KONČAR AK KOMPRESOR AUTOCENTAR G.O. MAJ DOO BEOGRAD PTP SLODES D.MESTO ZEM.A. KG.G. . FILIJALA BOR BLM COMPANY d. Jerkovića 10 Maršala Tita 8 Vojvode Stepe 318 011/2492-038 / 465-123 011/764-246 / 768-099 031/865-543 / 864-280 024/715-844 / 715-700 NAZIV SERVISA ADRESA TEL / FAX 31250 BAJINA BAŠTA 24300 BAČKA TOPOLA 11000 BEOGRAD * * Mije Kovačevića 6 11000 BEOGRAD Tehničko uputstvo Florida In Spisak ovlašćenih ZASTAVA servisa 42 AUTOSERVIS "ĆIRO" AUTOSERVIS ZOKI INTERAUTO PSC KRUŠEVAC AMD GORNJI MILANOVAC AUTOCENTAR KUSI ASSS NARODOVIĆ AUTOCENTAR STOJANOVIĆ AUTOSTART FORMULA 9 SVETOZAREVO PROMET AUTO KUĆA KIKINDA ZASTAVA PROMET KRAGUJEVAC 11000 BEOGRAD 11000 BEOGRAD 11000 BEOGRAD 11000 BEOGRAD 11000 BEOGRAD 11090 BG .ARILJE * 26300 VRŠAC 37251 GLOBODER 32300 G. DP.b Veselina Masleše 13 Bačka 18 Cara Lazara 83 Cara Dušana 9 Kapetana Koče 90/A Beogradski put bb 011/555-137 / 554-856 011/3820-297 / 3820-298 011/2139-523 / 2145-260 011/3285-339 / 3285-344 011/2500-501 / 2507-005 011/3564-442 / 3564-420 011/3593-372 / 3593-372 030/34-504 / 405-647 086/452-167 014/221-017 / 221-017 031/892-309 / 892-244 013/817-386 / 813-850 037/442-400 / 892-702 032/711-480 / 711-933 019/442-210 / 442-209 019/31-666 / 31-423 011/2198-113 / 3160-513 023/62-047 / 62-047 023/510-372 / 510-415 035/230-303 / 227-624 0230/422-401 / 423-845 31230 VIROVO .O.

NOVI BEČEJ * 21000 NOVI SAD 21000 NOVI SAD 21000 NOVI SAD 21000 NOVI SAD 21000 NOVI SAD AGROVOJVODINA AUTOUNIVERZAL AMS KOMERCIJALNI SISTEM AUTOSERVIS "KOD BRZAKA" SZR "AUTOITALIA" AUTOSERVIS TUCAKOV 25250 ODŽACI * 24413 PALIĆ * 26000 PANČEVO 26000 PANČEVO 26000 PANČEVO ZP BG PJ PARAĆIN AUTOCENTAR ZOKI NIS JUGOPETROL PJ PLINARA AUTOREMONT 35250 PARAĆIN .b.b.b. Gradište b. Stojanovića bb Bulevar Nikole Tesle b. SOMBOR Fil. Dositejeva 1 Ratinska 7 Bruski put bb Maršala Tita bb Ibarski put b. Đorđa Stamenkovića bb Šabački put b.d.b.b.b. 025/722-702 / 723-797 011/8123-214 / 8122-654 016/247-703 / 245-302 015/877-800 / 876-810 019/544-050 / 544-050 018/362-144 / 363-055 018/575-045 / 575-049 023/771-710 / 772-898 021/527-388 / 613-255 021/458-055 / 24-793 021/413-712 / 419-599 021/527-894 / 524-809 021/341-657/341-657 Somborski put 75 Horgoški put 19a Knićaninova 6 Paje Marganovića 8 Jabučki put b.HERMES 23272 NOVI BEČEJ ZP. 025/742-574 / 742-347 024/753-555 / 753-555 013/351-401 / 351-401 013/316-458 013/351-402 / 514-935 035/562-417 / 567-298 034/331-970 / 334-359 034/332-188 / 334-166 036/333-509 / 333-509 036/314-252 / 314-254 036/311-186 / 311-186 037/29-438 / 39-075 NAZIV SERVISA ADRESA TEL / FAX 34000 KRAGUJEVAC 34000 KRAGUJEVAC 36000 KRALJEVO 36000 KRALJEVO 36000 KRALJEVO 37000 KRUŠEVAC ZP SOMBOR Fil.b NIŠ AUTO GEMOS ZASTAVA PROMET KG Fil. Srejovića 57 Miodraga Vlajića Šuke 10 Grdica b. SOMBOR Fil. ODŽACI AUTO . 18000 NIŠ Spisak ovlašćenih ZASTAVA servisa 43 ZP. Autoput b.b. KULA ZP BG.AUTOSERVIS AUTOCENTAR JOVANOVIĆ REMONT VIVA KOMPANI ZASTAVA PROMET BG KRALJEVO AMD KRALJEVO AUTODELOVI MILIKIĆ DD AGROPROMET 25230 KULA * 11550 LAZAREVAC 16000 LESKOVAC 15300 LOZNICA 19300 NEGOTIN 18000 NIŠ N.MESTO Drag. PJ LAZAREVAC AUTO KUĆA LESKOVAC LOZNICA . Filipa Višnjića 10 Bulevar oslobođenja 131 Avalska 19 Slobodana Bajića 34 Radoja Domanovića 49 * Zastava Automobili a. NIŠ Bašaidski put b.

ŠABAC Bul. BG. Vožda Karađorđa 92 Užička 15 Bulevar oslobođenja 34 Braće Stanića 45 Milutina Mandića 2 Vojvode Putnika bb 034/811-578 / 811-617 035/470-881 / 470-881 032/370-600 / 370-601 032/233-145 / 233-140 032/374-800 / 374-700 015/380-784 / 344-624 022/711-801 / 712-111 22240 ŠID .MESTO AUTOREMONT OSMANAGIĆ AMK RUMA AUTOKUĆA RAKETA Bulevar Crvene Armije 49 Filipa Kljajića bb Vareška 18-22 Beogradsk put 70 025/34-444 / 34-388 024/552-670 / 31-301 024/553-017 / 524-926 017/815-115 / 814-081 026/650-859 / 650-858 ZP SO FILIJALA SOMBOR AUTOSERVIS ANNUS ACF ZP KG FILIJALA SURDULICA 4. FIL. Jula bb Vladimira Nazora 35 Prvomajska 63 031/531-799 / 531-970 081/633-654 / 631-611 022/429-333 / 421-759 NAZIV SERVISA ADRESA TEL / FAX 81000 PODGORICA 22400 RUMA 31205 SEVOJNO * * * Belo Polje bb 11300 SMEDEREVO ZP BG DOO FILIJALA SMEDEREVO 25000 SOMBOR 24000 SUBOTICA 24000 SUBOTICA 17530 SURDULICA Tehničko uputstvo Florida In Spisak ovlašćenih ZASTAVA servisa 44 POLJOAUTO Vuka Karadžića 34 34310 TOPOLA 35230 ĆUPRIJA 32000 ČAČAK 32000 ČAČAK 32000 ČAČAK 15000 ŠABAC INTERCONT COMERCE MEHANIKA COMPANY AGROSTROJ AUTOČAČAK KOMERC AUTOSERVIS ČAČAK ZP.

ZASTAVA AUTOMOBILI a. tel. centrala 034 / 325-220 www. kao i statusa ovlašćenih servisa u svojoj servisnoj mreži. TEHNIČKO UPUTSTVO namenjeno je vlasniku automobila i sadrži određen broj korisnih informacija koje vlasnika upućuju na pravilno korišćenje proizvoda. opreme i pribora vozila. 34000 Kragujevac.zastava.Zastava Automobili a.d. Trg Topolivaca 4. zadržava pravo izmene tehničkih karakteristika.net 45 .d.

prijavite direktno Zastava Automobili. vezane za rad servisa.Komercijalni Direktor ZA 034 323 298 .d.Post prodaja .d.Za sve reklamacije na Vašem automobilu obratite se najbližem ovlašćenom servisu iz Servisne mreže ZASTAVA AUTOMOBILI. a.Direktor Društva ZA 034 323 397 .Tehnička pomoć . Primedbe bilo koje vrste. a. Kontakt telefoni: 034 323 492 .Direktor Direkcije Marketing ZA 034 323 450 .