Zastava Automobili a.d.

Tehničko uputstvo FLORIDA

Florida Florida Florida Florida

In In In In

1.3CW 1.3i 1.1L 1.6L

Direkcija Marketing - Postprodaja

Tehničko uputstvo Florida In

"ZASTAVA AUTOMOBILI" a.d. DIREKCIJA MARKETING - POSTPRODAJA 34000 Kragujevac, Trg topolivaca 4
tel. (034 335 197) i (034 323 450); fax. (034 335 535) e-mail: 103090@zastava.net web: www.zastava.net

N 603.00.530-I izdanje III/2005. štampa: Agencija za grafički dizajn i štampu ZASTAVA

o

Zastava Automobili a.d.

SADRŽAJ TEHNIčKOG UPUTSTVA
Uvod..................................................................................................................... 4 Preporuke i saveti............................................................................................... 6 Dimenzije automobila........................................................................................ 8 Pokretanje motora............................................................................................. 9 Instrumenti i komande, instrument tabla, opis rada ins.table....................... 10 Unutrašnjost automobila................................................................................... 15
Prekidač sa ključem........................................................................................................ 15 Prekidači........................................................................................................................ 16 Vrata i sedišta................................................................................................................. 17 Retrovizori..................................................................................................................... 18 Prtljažni prostor.............................................................................................................. 19 Ventilacija i zagrevanje unutrašnjosti - komande.......................................................... 20

Rukovanje klima-uređajem............................................................................... 21 Zamena točkova................................................................................................. 22 Održavanje i praktične instrukcije................................................................... 24
Periodika održavanja..................................................................................................... 25 Ulje u motoru................................................................................................................. 27 Ulje u menjaču............................................................................................................... 28 Tečnost za hlađenje motora........................................................................................... 28

Zamena sijalica, osigurači................................................................................. 30 Tehničke karakteristike..................................................................................... 34 Podaci za identifikaciju...................................................................................... 38 Uputstvo o upotrebi fabričkog uređaja za pogon na tečni naftni gas........... 39 Spisak ovlašćenih ZASTAVA servisa............................................................... 41

3

Tehničko uputstvo Florida In

UVOD:
Kada kupite novi model Floride, prvo proverite da li ste od Vašeg ovlašćenog prodavca uz TEHNIČKO UPUTSTVO dobili GARANTNI LIST. GARANTNI LIST će Vas upoznati sa normama garancije, tj. Vašim pravima i obavezama po osnovu garancije. Garantni rok za naše automobile traje jednu godinu od dana kupovine ili 20.000 km (do ispunjenja prvog uslova), dok garancija na sklop motor-menjač-diferencijal, kao i na strukturnu koroziju karoserije automobila traje dve godine ili 30.000 km (do ispunjenja prvog uslova), (za detaljnije informacije videti Garantni list). TEHNIČKO UPUTSTVO Vas upoznaje sa tehničkim karakteristikama, načinom rukovanja i pravilnog odrzavanja Vašeg automobila, kao i sa našom servisnom mrežom u kojoj ćete ostvariti svoja prava iz garantnog roka. Redovne servisne preglede morate obaviti: · posle pređenih 1500-2000 km (tzv. "A" servisni pregled) · kasnije na svakih 10.000 km (redovni servisni pregledi)

UVODNE NAPOMENE

Redovne servisne preglede i rešavanje eventualnih reklamacija morate obavljati isključivo u našim OVLAŠĆENIM SERVISIMA - vidi str. 42-45 (ako ste vlasnik Floride in 1.1L ili Floride in 1.6L, to morate obaviti u OVLAŠĆENIM SERVISIMA ZA PEUGEOT-CITROÉN MOTORE). Rešavanje eventualnih reklamacija koje se ne odnose na motor na Floridi in 1.1L i Floridi in 1.6L, možete rešavati u bilo kom našem ovlašćenom servisu. Za pogon Floride in sa oznakama 1.3i, 1.1L i 1.6L koristiti ISKLJUČIVO BEZOLOVNI BENZIN, jer u protivnom može doći do oštećenja sistema za elektronsko upravljanje radom motora.

4

Zastava Automobili a.d.6L poseduju konektor za dijagnostiku motora koji služi za priključivanje dijagnostičkog uređaja.4. Ovaj konektor. Jedna označava tip motora. Tehničke karakteristike ovih modela date su na stranama 34-37.upravljački sistem Bosch Motronic M7. sa donje strane centralne police. EURO 3) Druga oznaka "In" odnosi se na poboljšan enterijer i modifikovanu spoljašnjost vozila. ne sme se koristiti za priključivanje drugih potrošača (radio-aparata i sl. alarma. pogona na plin.). EURO 2) 1.6L (motor Peugeot-Citroén 1587cm3 sa ubrizgavanjem i elektronski kontrolisanim radom .3i (motor DMB 1299cm3 sa ubrizgavanjem i elektronski kontrolisanim radom . 5 . odnosno karburatora u automobilu i može biti: • • • • • 1.1L i Florida in 1. EURO 3) 1.upravljački sistem Bosch Motronic M7.3CW (motor DMB 1299cm3 sa karburatorom tipa Carter-Weber) 1.4. Komercijalna oznaka modela Florida sastoji se iz dva dela. Smešten je u putničkom prostoru.3CW TAXI (isti motor i karburator.4. • Florida in 1.4. Za sve dodatne zahvate koje želite da izvedete na vozilu (ugradnja radio-aparata.upravljački sistem Bosch Motronic M4.6.) obavezno konsultujte najbliži ovlašćeni servis. zajedno sa provodnicima koji su u njemu. itd. sa fabrički ugrađenim uređajem za pogon na tečni naftni gas) 1.1L (motor Peugeot-Citroén 1124cm3 sa ubrizgavanjem i elektronski kontrolisanim radom .

morate da obavljate u ovlašćenim servisima . uz Garantni list automobila. bezbednu i dugotrajnu upotrebu automobila . U protivnom prestaje vaše dalje pravo na sve oblike garancije automobila koje daje proizvođač. 6 .6L u ovlašćenim servisima za Peugeot-Citroén motore). daje Vam se i ovo Tehničko uputstvo sa spiskom ovlašćenih servisa ZASTAVA Automobili. možete da poručite i obavljenje određenih provera i podešavanja koja njima nisu obuhvaćena. pa su zbog toga predmet posebnih plaćanja. 42-45 (za modele 1. zbog preventivnosti i potrebne stručnosti. Navedene publikacije molimo da detaljno proučite. Sadrže potreban broj poruka.vidi str. VAŽNA NAPOMENA Servisni pregled "A" koji se obavlja posle pređenih 1. Pri obavljanju servisnih pregleda u servisu. Sa ovakvim brojem definisanih servisnih pregleda može se shvatiti cikličnost njihovog obavljanja u daljoj upotrebi automobila. U tom cilju.000 pređenih kilometara. saveta i preporuka na koje je prodavac dužan da Vam ukaže i da Vas upozna sa pravilima upotrebe automobila. Servisni pregledi automobila su ovim Uputstvom definisani do 120.500-2.pouzdanu. Time ćete obezbediti: . Ne treba shvatiti da toliko traje eksploatacioni vek automobila. Sa pravilima korišćenja i održavanja automobila se morate pravovremeno upoznati i istih se pridržavati.ostvarivanje Vaših prava iz garancije automobila. i servisni pregledi propisani na svakih 10.000 km.Tehničko uputstvo Florida In Preporuke i saveti Osnovna poruka u Garantnom listu automobila je da automobil koristite i održavate prema preporukama proizvođača i da za servisne usluge i održavanje automobila isključivo koristite usluge ovlašćenih servisa.000 pređenih kilometara sadrže određene provere i podešavanja koje.1L i 1. Ove dve publikacije čine komplet dokumentacije automobila u prometu.

3i-1. . koji poseduju katalizator izduvnih gasova.) : OPASNOST OD POŽARA !!! Mere sigurnosti i bezbednosti pri obavljanju radova na motoru: . VAŽNE NAPOMENE .3i.1L i 1. suvo lišće.6L opremljeni su sistemom za elektronsko upravljanje radom motora BOSCH MOTRONIC M7. Modeli Florida in 1.Prilikom punjenja baterije (akumulatora) odvojiti instalaciju od akumulatora. ne parkirajte automobil nad zapaljivim materijalom (trava.6L.d. Stoga. Model Florida in 1.Za modele 1. .6L. . zaštitnu oblogu katalitičkog konvertora (katalizatora) ne premazivati zaštitnim sredstvima protiv korozije (antiromba).Katalizator pri normalnom radu razvija visoke temperature.6 (zadovoljeni propisi EURO 2). koju ZASTAVA ne isporučuje i ne preporučuje. 1. jer usled visokih temperatura katalitičkog konvertora može doći do požara.Ne vršiti nikakve prekide ili kratka spajanja na provodnicima koji napajaju indukcioni kalem.Sistem za paljenje je sa visokim naponom u sekundarnom kolu. borove iglice i sl.Motor nikada ne aktivirati bez dobro pričvršćenih klema na akumulatoru.4 (zadovoljeni propisi EURO 3). .1L i 1. .3i opremljen je sistemom za elektronsko upravljanje radom motora BOSCH MOTRONIC M4.Pri radu motora ili uključenom kontaktu nikada ne izgrađivati kleme sa akumulatora. . što zahteva opreznost pri radu.4. Pogrešna polarnost napona dovela bi do uništenja elektronske upravljačke jedinice kod modela 1.ZASTAVA isključuje svaku odgovornost i neće priznati nastale troškove u slučaju neispravnosti prouzrokovanih ugradnjom dodatne opreme.Zastava Automobili a. 7 .1L-1.

6L 808.3i-1.3i-1.5 2500 4034 725.3CW-1.5 1400 1395 1658 8 .6L) Inercijalni prekidač se nalazi u motorskom prostoru.6L Florida in 1. U slučaju jačeg potresa automobila (udesa) inercijalni prekidač prekida dovod električne struje kojom se napaja pumpa za gorivo.1L-1.3i Dimenzije automobila Florida in 1. Ponovno stavljanje u funkciju inercijalnog prekidača vrši se pritiskanjem prekidača nadole.Tehničko uputstvo Florida In INERCIJALNI PREKIDAČ (modeli 1. Crvene je boje. Florida in 1.1L-1. označen strelicom.1L-1.

6L.6L: Pri startovanju motora signalna lampica CHECK ENGINE se pali i odmah nakon toga gasi. odnosno prilikom otključavanja (kod modela opremljenih centralnim zaključavanjem).6L: Bez obzira da li je motor hladan ili topao. Kod modela Florida in 1.1L-1.nagla ubrzanja. Raspored lampica i komandi dat je na strani 10. VAŽNA NAPOMENA 9 . to znači da postoji poremećaj u sistemu za upravljanje radom motora. posebno kad je motor hladan . kao i dužu vožnju konstantnim "gasom" (u toku duže vožnje povremeno vršiti promenu režima rada motora) Florida in 1.3i-1.nagla kočenja . pa je potrebno odmah se javiti u ovlašćeni servis ZASTAVA Automobili.rad motora na visokim obrtajima. U prvom periodu upotrebe izbegavati: .Zastava Automobili a. pritisnuti pedalu spojke i polugu menjača dovesti u neutralan položaj.1L-1. signalna lampica CHECK ENGINE će se upaliti i odmah ugasiti i prilikom svakog otvaranja vozačkih ili suvozačkih vrata (kod modela bez centralnog zaključavanja). što je znak da upravljačka jedinica nije registrovala nijednu neispravnost u sistemu BOSCH MOTRONIC. Startovati motor bez pritiska na "gas". Pokretanje motora Florida in 1. Ukoliko se signalna lampica CHECK ENGINE upali u toku vožnje ili treperi.3i-1.d.1L-1.3CW-1.

Tehničko uputstvo Florida In Instrumenti i komande E F G A D A BC 10 H I J K L O M N O P A R A .

Reostat za podešavanje vremenskog perioda prekida rada prednjeg brisača (prethodno pritisnuti prekidač brisača prednjeg stakla F) M . 16) F .Prekidač zadnjih maglenki C . H .Prekidač klima-uređaja * (str. 12) E .Prekidač prednjih maglenki I .Korektor fara (str.Prekidač trepćućeg svetla (svetla opasnosti) D . grejanje i distribuciju vazduha (str.Instrument tabla (str.Prekidač brisača zadnjeg stakla N .Komande za hlađenje.Difuzori za vazduh L .Klizni prekidač spoljašnjeg svetla (str.3CW TAXI .u zavisnosti od opreme K .Prekidač grejača zadnjeg stakla O . 21) 11 J .uputstvo str. 39-40) P .d.INSTRUMENTI I KOMANDE: A .Moguća mesta prekidača za regulisanje pogona na benzin i gas (Florida in 1.u zavisnosti od opreme .Prekidač perača zadnjeg stakla Zastava Automobili a.Prekidači električnih podizača prednjih stakala* (str.18) R . 20) B .Reostat za podešavanje intenziteta svetla instrumenata * . 16) * .Prekidač brisača prednjeg stakla G .

Tehničko uputstvo Florida In Instrument tabla: F G E C D B 12 R Q P A O N M L K J I H .

INSTRUMENT TABLA: A. Signal nedovoljnog nivoa kočione tečnosti VAŽNA NAPOMENA 13 J. Taster L. M. Signal dugog svetla K. Signal ručne kočnice Q. Signal pozicionog svetla I. Brzinomer F. H. CHECK ENGINE lampica (modeli 1. Signal pregrevanja motora B. Pokazivač nivoa goriva G. Svaka dalja vožnja može izazvati oštećenje motora. neophodno je zaustaviti vozilo i obratiti se ovlašćenom servisu ZASTAVA.3i-1. Signal nedovoljnog pritiska ulja u motoru R. Signal desnog migavca E.d. Merač broja obrtaja C. Signal trepćućeg svetla (svetla opasnosti) O.1L-1. Digitalni pokazivač ukupne i parcijalne kilometraže Ukoliko se u vožnji upali signal pregrevanja motora ili nedovoljnog pritiska ulja u motoru. Signal rezerve goriva Zastava Automobili a. Pokazivač temperature rashladne tečnosti N. Signal nedovoljnog nivoa akumulatora P.6L) . Signal levog migavca D.

Digitalni displej na kome se očitava totalna i parcijalna kilometraža L Okretanjem ključa prekidača paljenja u položaj START pali se signalizacija kritičnog nivoa kočione tečnosti I.kritičnog pritiska ulja Q .u zavisnosti od opreme 14 . Zatim kazaljke zauzimaju maksimalni otklon i vraćaju se u nulti položaj. E. Istovremeno se proverava ispravnost segmenata digitalnog displeja.6L) .CHECK ENGINE lampica M (Florida in 1.obrtomera B .brzinomera E . D. a vraćanjem ključa u radni položaj ona se gasi. PANEL SIGNALIZACIJE: A.punjenja akumulatora O . Samodijagnoza ispravnosti pokazivača i digitalnog displeja vrši se istovremenim pritiskom na taster i okretanjem ključa prekidača paljenja u radni položaj. B.pokazivača temperature rashladne tečnosti A . a ključ za paljenje je u položaju MAR) Signal prednjih maglenki Signal zadnjih maglenki Signal grejača zadnjeg stakla Signal klima-uređaja * A B D C E * . C. Signal istrošenosti kočionih papuča (pali se kada su kočione papuče istrošene ispod propisane granice.3i-1.pokazivača nivoa goriva F . Poništavanje parcijalne kilometraže vrši se kratkotrajnim pritiskom na taster K. Pri tome se vrši kontrola ispravnosti: . Dužim pritiskom na taster (oko 1 sec.digitalnog displeja L U prvom trenutku kazaljke navedenih pokazivača skreću do polovine otklona i vraćaju se u nulti položaj.Tehničko uputstvo Florida In OPIS RADA INSTRUMENT TABLE: Okretanjem ključa prekidača paljenja u radni položaj pale se sledeći signalizatori: .1L-1.) na delu displeja za prikazivanje parcijalne kilometraže prikazuje se napon baterije.

to znači da postoji poremećaj u sistemu za upravljanje radom motora.6L je u skladu sa EOBD propisima. Unutrašnjost automobila PREKIDAČ SA KLJUČEM 0 .Zastava Automobili a.Neutralan položaj (isključeni svi potrošači. prekidač svetla i unutrašnja svetla pod strujom. NE VOZITI SA ISKLJUČENIM MOTOROM I NE OSTAVLJATI KLJUČ U POLOŽAJU "1" KADA MOTOR NE RADI. prtljažnik i poklopac rezervoara za gorivo. što je znak da upravljačka jedinica nije registrovala nijednu neispravnost u sistemu BOSCH MOTRONIC .1L-1.Upravljač zaključan.ukoliko se signalna lampica upali u toku vožnje ili treperi.Pokretanje motora 3 . pa je potrebno odmah se javiti u ovlašćeni servis ZASTAVA. ključ se vadi.4. Signalizacija neispravnosti sistema BOSCH MOTRONIC M7.4 kod Floride in 1.3i-1.Pri startovanju motora kod Floride in 1. Ključ za vrata. ključ se vadi.d. upravljač otključan) 1 .Potrošači pod strujom 2 . . VAŽNA NAPOMENA 15 .1L1.6L signalna lampica CHECK ENGINE se pali i odmah nakon toga gasi. KLJUČEVI ZA AUTOMOBIL • • Ključ za paljenje motora.

Poziciona svetla sa odgovarajućim svetlosnim signalom i svetlo instrumenata 2 .10) Podesiti visinu farova u zavisnosti od opterećenja automobila: 0 . pod uslovom da je prekidač sa ključem u položaju MAR.Sve isključeno 1 .Kontinualan rad .Pet putnika 2 .Dugo svetlo Povlačenjem poluge ka točku upravljača uključuje se svetlosno upozorenje (ablendsvetlo).brzo Povlačenjem poluge ka točku upravljača uključuje se električna pumpa brisača prednjeg stakla 16 .Kontinualan rad .Isključen brisač B . KOREKTOR FARA (vidi str.sporo C .Vozač 1 .Tehničko uputstvo Florida In PREKIDAČI: KLIZNI PREKIDAČ SPOLJAŠNJEG SVETLA 0 .Pet putnika i prtljažnik (50 kg) 3 .Prekidač farova pod strujom.Vozač i prtljažnik (50 kg) POLUŽNI PREKIDAČ BRISAČA I PERAČA PREDNJEG STAKLA A .Oboreno svetlo B . POLUŽNI PREKIDAČ SVETLA FAROVA A .

ključem.Zastava Automobili a.Levo Migavci funkcionišu kada je ključ za paljenje u položaju MAR. Ako su jedna prednja vrata otvorena. 17 . Radi sigurnosti dece na zadnjem sedištu.u zavisnosti od opreme Delujući na bravu na vozačevim vratima možete istovremeno zaključati (otključati) sva prednja i zadnja vrata putničkog prostora. ZADNJA VRATA C Otvaranje pomoću ručice A. D Zabravljivanje. dugme deluje samo na ona vrata na kojima se nalazi.Desno B . Otvaranje iznutra se vrši pomoću ručice A. može se sprečiti otvaranje zadnjih vrata iznutra. posle zatvaranja vrata. CENTRALNO ZAKLJUČAVANJE: * * . a zabravljivanje iznutra. Poluga se automatski vraća u centralni položaj. prethodno izvući jabučicu B. pritiskom jabučice B.d. pritiskom jabučice B. Iznutra se pritiskom na jabučicu B vozačevih vrata zaključavaju sva prednja i zadnja vrata putničkog prostora. tako što se okrene bravica D (koja se nalazi sa bočne strane vrata) u drugi položaj. POLUŽNI PREKIDAČ MIGAVACA A . Centralno zaključavanje ne odnosi se na vrata prtljažnog prostora. centralno zaključavanje neće biti obavljeno. Na ostalim vratima. VRATA i SEDIŠTA: PREDNJA VRATA C Otključavanje i zaključavanje spolja. Otvaranje i zatvaranje prednjih i zadnjih prozora vrši se okretanjem ručice C. pre ili posle zatvaranja vrata.

Prema potrebi. Njihov položaj prikazan je na slici na str. 10. PREDNJA SEDIŠTA A .jabučica za podešavanje položaja naslona Na sedištima (prednjim. RETROVIZORI: SPOLJNO OGLEDALO .položaj protiv zaslepljivanja 2 .RETROVIZOR Podešavanje ogledala vrši se pomoću poluge A.poluga za regulaciju položaja sedišta po dužini B . Delovanjem na levi ili desni deo prekidača možete podizati ili spuštati prednja stakla onoliko koliko zadržavate pritisak. nasloni su podesivi po visini. Staklo se zaustavlja čim prestanete da delujete na prekidač.Tehničko uputstvo Florida In ELEKTRIČNI PODIZAČI PREDNJIH STAKALA: * * .u zavisnosti od opreme Postoje dva prekidača električnih podizača prednjih stakala: levi (vozačko staklo) i desni (suvozačko staklo).normalan položaj 18 . opciono i zadnjim) su ugrađeni nasloni za glavu. UNUTRAŠNJE OGLEDALO 1 . moguće je oboriti telo ogledala iz položaja 1 u položaj 2.

a zatim oboriti napred naslon i zadnje sedište. ŠEMA ZA PRENOSA BIRANJE STEPENA PRTLJAŽNI PROSTOR: Zapremina prtljažnika kod Floride In je 410 l. U ovom slučaju zapremina prtljažnika iznosi 1280 l. sigurnosni pojasevi mogu biti i na zadnjim sedištima (u zavisnosti od opreme). SVETLO PRTLJAŽNOG PROSTORA funkcionisaće samo ukoliko su uključena poziciona svetla.d. SIGURNOSNI POJASEVI A . VAŽNO 19 .Namotaj (blokira pri naglom zatezanju) B i C . oboriti napred zadnje sedište.Zastava Automobili a.Brava Osim na prednjim. Otkačiti naslon zadnjeg sedišta pritiskajući dve polužice na gornjim krajevima naslona. Za povećanje prtljažnog prostora.

Kada se opruga oslobodi iz gornjeg zakrivljenog dela kraka. pomeriti metlicu tako da se omogući izvlačenje kraka A iz otvora.KOMANDE A . delujući na zatezač A komandnog užeta. VENTILACIJA I ZAGREVANJE UNUTRAŠNJOSTI . Pritisnuti jezičak B opruge za kopčanje metlice i pogurati metlicu ka baznom delu kraka A. ručica treba da je na trećem zubu.Komanda za usmeravanje vazduha B .Komanda za ventilaciju i zagrevanje unutrašnjosti automobila 20 . A BRISAČ VETROBRANA: Oboriti kompletan krak odižući ga od stakla. Podešavanje se vrši i u unutrašnjosti vozila.Tehničko uputstvo Florida In RUČNA KOČNICA: Ručna kočnica dobro funkcioniše ako zadnji točkovi blokiraju kada je ručica u položaju od 3-eg do 5-og zuba. a slobodno se okreću kada je ručica spuštena.Komanda za uključivanje elektroventilatora C . Pri podešavanju.Komanda za podešavanje temperature vazduha D .

Rukovanje klima . Posle dostizanja željene temperature u putničkom prostoru vozila. 21 . komandu D postaviti u krajnji desni položaj ISKLJUČIVANJE KLIMA-UREĐAJA (A/C) se obavlja ponovnim pritiskom (isključivanjem) prekidača G.UREĐAJA (A/C): 1. U zavisnosti od željenog intenziteta hlađenja putničkog prostora. Startovati motor vozila 2. komandu B postaviti u odgovarajući položaj 7.uređajem: * .d.u zavisnosti od opreme * G REDOSLED OPERACIJA PRI UKLJUČIVANJU KLIMA . Postaviti komandu A u krajnji levi položaj 3.Zastava Automobili a. Postaviti komandu D u krajnji levi položaj 5. Postaviti komandu C u krajnji levi položaj 4. Uključiti prekidač klima-uređaja G 6.

služeći se odgovarajućim ključem.Ponovo montirati rezervni točak. vodeći računa da se isti ne zaprljaju zemljom.Odviti vijke za pričvršćivanje i izvući točak. što bi otežalo kasnije ponovno montiranje. vodeći računa da se reperni trn A podudara sa jednim od otvora na naplatku.Pritezati vijak na ujednačeni način. dijametralno suprotnim. aktivirajući je sve dok točak ne prestane da bude u kontaktu sa tlom. .Pošto se proveri da li je tle za oslanjanje dovoljno kompaktno (u fazi podizanja postolje dizalice ne sme da uranja) ubaciti dizalicu.Odložiti vijke. . .Tehničko uputstvo Florida In Zamena točkova: Kod zamene točka potrebno je: . . . naizmeničnim prelaženjem sa jednog vijka na drugi. .Odviti za otprilike jedan zaokret vijke za pričvršćivanje točka koji se zamenjuje.Postaviti automobil po mogućnosti na putu bez nagiba i blokirati zadnje točkove ručnom kočnicom. Postaviti dizalicu kako je naznačeno na donjoj slici. A 22 .

Po završenoj operaciji. Deo za vuču treba da bude pričvršćen za prsten. držeći se naizmeničnog redosleda. . .Pritegnuti do kraja vijke. vratiti dizalicu i alat u svoja ležišta.Prekontrolisati da li pritisak u pneumatiku odgovara propisanom pritisku. .Spustiti vozilo i izvući dizalicu. 23 . . VUČA AUTOMOBILA Za vuču automobila sa prednje i zadnje strane koriste se odgovarajući prstenovi za vuču.d.Zastava Automobili a.

. menjaču i diferencijalu .da li ispod automobila postoje tragovi ulja itd.nagla kočenja . .spojeve na sistemu za hlađenje i napajanje motora .nivo tečnosti u posudi kočnice .nivo tečnosti za hlađenje motora .zaptivke i spojeve na hidrauličnim instalacijama kočnica .pritisak u gumama U PRVOM PERIODU UPOTREBE IZBEGAVATI: . kao i dužu vožnju konstantnim "gasom" (u toku duže vožnje povremeno vršiti promenu režima rada motora) NA POČETKU ZIMSKOG PERIODA .rad motora na visokim obrtajima.da li se ventilator hladnjaka povremeno uključuje (provera posle vožnje. POVREMENO PROVERITI: .zaptivke na motoru.nivo ulja u motoru .nagla ubrzanja.Tehničko uputstvo Florida In Održavanje i praktične instrukcije: PRE SVAKE UPOTREBE AUTOMOBILA PROVERITI (vizuelni pregled): . upravljačkom mehanizmu i na sistemu za izduvavanje .zaštititi brave od zamrzavanja i automobil od korozije.da li funkcionišu sva svetla i signali . kad motor radi) .spojeve na vešanjima.u posudu za pranje vozačkog stakla naliti nesmrzavajuću tečnost.3CW TAXI) . posebno kada je motor hladan .očistiti priključke i proveriti gustinu elektrolita u akumulatoru.da li su gume napumpane .spojeve na instalaciji za pogon na gas (Florida In 1. 24 .

po potrebi očistiti) .zameniti lambda-sondu VAŽNO 25 .000 km (Florida in 1.3i": Svakih 2.3CW" i "Florida in 1.000 km) .zameniti svećice Svakih 20.zameniti prečistač za vazduh .zameniti katalitički konvertor .3CW .000 km (Florida in 1.3CW TAXI): .zameniti ozubljeni remen za pokretanje razvoda .3i): .zameniti filter za gas Svakih 60.000 km: .Zastava Automobili a. propisane servisne preglede obavezno obavljajte u ovlašćenom servisu): Modeli "Florida in 1.zameniti nesmrzavajuću tečnost za hlađenje motora Svakih 80. IZVRŠITI SLEDEĆE PERIODIČNE RADOVE (radi stručne provere i eventualne zamene.zameniti filter za benzin Svakih 30.000 km (ili svake dve godine): .000 km (Florida in 1.000 km: .500 km proveriti: .zameniti ulje u menjaču i diferencijalu Svakih 40.zameniti prečistač za ulje .zameniti ulje u motoru .doliti ulje u menjač i diferencijal (zameniti ga na prvih 10.d.akumulator (po potrebi očistiti priključke i doliti destilisanu vodu) Svakih 10.prečistač vazduha (Florida in 1.3i): .

6L": Svakih 2.doliti ulje u menjač i diferencijal (zameniti ga na prvih 10.Tehničko uputstvo Florida In Modeli "Florida in 1.proveriti nivo ulja u motoru i po potrebi ga doliti .zameniti uložak prečistača vazduha Svake tri godine: .zameniti ulje u menjaču i diferencijalu Svakih 40.000 km) Svakih 20.zameniti ozubljeni remen za pokretanje razvoda 26 .zameniti ulje u motoru .000 km (ili svakih godinu dana): .000 km (ili svakih pet godina): .500 km proveriti: .akumulator (po potrebi očistiti priključke i doliti destilisanu vodu) Svakih 10.proveriti nivo rashladne tečnosti motora .zameniti svećice .000 km: .proveriti zategnutost kaiševa .zameniti prečistač za ulje . Svakih 30.zameniti prečistač za benzin .000 km: .zameniti nesmrzavajuću tečnost za hlađenje motora Svakih 80.000 km: .1L" i "Florida in 1.prečistač vazduha VAŽNO .pročitati kodove grešaka registrovanih u upravljačkoj jedinici.

TOTAL Quartz 7000.1L i 1.000 km ili svakih godinu dana eksploatacije.Zastava Automobili a. svakih 20. ULJE U MOTORU: VAŽNO Nivo ulja treba da je između dva zareza na mernoj šipci koji označavaju ''MIN'' i ''MAX''. Preporučuje se primena ulja GALAX UNIA ili OPTIMA SUPERVISK SV. (ACEA A3 98). svakih 10. API SJ/CF. API SL/CF. ------ SAE 15 W 40 Mešanje ovih ulja je dozvoljeno u smislu dolivanja.6L.TOTAL Quartz 9000.3i. Zamena ulja u motoru vrši se: • za modele Florida in 1.3CW i Florida in 1. SAE 10 W SAE 20 W SAE 30 W SAE 40 W Multigr.d. Zamenu ulja i prečistača za ulje vršiti isključivo u ovlašćenom servisu. ispod (-15 C) Min. kada je motor hladan. . iznad 35 C o o o o Monogr. Preporučuje se primena motornih ulja marke TOTAL i to: . SAE 5W/40 otvor za nalivanje motornog ulja merna šipka za motorno ulje 27 . • za modele 1.000 km ili svakih godinu dana eksploatacije. iznad 0oC Maks. Provera se vrši na ravnom tlu. prema sledećoj tabeli: Spoljašnja temperatura Min. SAE 10W/40 ili . između (-15 C i 0 C) Min. ispod 35oC Maks.

koja se mogu mešati u smislu dolivanja. Rashladna tečnost se doliva nakon 1 sat od isključenja motora.1L Florida in 1. KUĆIŠTE UPRAVLJAČA: Koristiti mast LUMA OO MOS ili LITMA EP OO.000 km. Prva zamena ulja vrši se na 10.000 km.Tehničko uputstvo Florida In ULJE U MENJAČU: VAŽNO ''ZASTAVA AUTOMOBILI'' preporučuje primenu ulja HIPOIDNO CZ SAE 80W/90 ili MENOL CZ SAE 80 W/90. Zglobovi su dovoljno podmazani ako zaštitne gume u bilo kom položaju upravljača zadržavaju pravilan oblik (nisu uvučene niti izgužvane). sa hladnim motorom. a pri odvijanju čepa voditi računa da se čep odvrne za dva kruga i sačeka sniženje pritiska (opasnost od opekotina). skinuti čep i doliti potrebnu količinu rashladne tečnosti laganim sipanjem tečnosti.3i-1.3CW-1.6L 28 . HOMOKINETIČKI ZGLOB: Za zglobove primenjivati mast AUTOPLEX PLUS. tečnost doseže do oznake MIN. a naredne na svakih 30. Rezervoar za rashladnu tečnost: Florida in 1. TEČNOST ZA HLAĐENJE MOTORA: VAŽNO Nivo je ispravan kada. Ulje menjajte isključivo u ovlašćenom servisu. Oštećene ili ispucale zaštitne gume obavezno zameniti u ovlašćenom servisu. jedino kroz nalivno grlo dodatnog rezervoara. Tek kad pritisak padne.

a u zimskom tečnost ZASTAVA-GLASS PLUS ili tečnost GALAX PERKO. koji se NE SMEJU MEŠATI. nedostatak tečnosti signalizira paljenje odgovarajućeg signala.Zastava Automobili a.6L. a vek upotrebe je 2 godine. ATF DEXRON II. ULJE ZA SERVO-UPRAVLJAČ: * * .3CW i Florida in 1.3CW Florida in 1. TEČNOST ZA KOČNICE: Nivo tečnosti treba da je iznad pregradnog zida posude prednje i zadnje hidraulične instalacije.d. ''ZASTAVA AUTOMOBILI'' preporučuje primenu tečnosti ZASTAVA DOT-4.6L. KORSANTIN ili PERMANT.3i predviđene su rashladne tečnosti ZASTAVA ANTIFRIZ 100/40 G-48 EKO (proizvodjača PC Zastava Rezervni Delovi). FAM ATFB DII.3CW i Florida in 1. Nalivena tečnost označena je etiketom na hladnjaku. koje se mogu mešati u smislu dolivanja.1L i Florida in 1. Kontrolu i dolivanje ulja vrši isključivo ovlašćeni servis. AT-4. Za modele Florida in 1. Za modele Florida in 1. Koristi se GALAX-MATIK.u zavisnosti od opreme Servo-upravljač ugrađuje se opciono u modele Florida in 1. Florida in 1.6L TEČNOST ZA PRANJE VOZAČKOG I ZADNJEG STAKLA: U letnjem periodu koristiti vodu.000 km. a mogu se koristiti i OLIO FIAT GI/A. a vek upotrebe nesmrzavajuće tečnosti PROCOR 3000 je 5 godina ili 120. 29 . UHK-4. Vek upotrebe ovih tečnosti je 2 godine. Vek upotrebe nesmrzavajuće tečnosti ANTIFRIZ 40 je 3 godine. pored ANTIFRIZA 40 može se koristiti i PROCOR 3000 rastvoren 50% demineralizovanom vodom.

30 . Zamena sijalice kasete Skinuti transparent. vodeći računa da se novom sijalicom rukuje samo pridržavanjem u baznom delu. odviti nosač sijalice i izvući sijalicu (5W). Zameniti sijalicu D (60/55W). B A C D Zamena sijalice prednjih pozicionih svetala Odviti nosač sijalice i zameniti sijalicu (5W).Tehničko uputstvo Florida In ZAMENA SIJALICA: Zamena sijalice ''spot'' lampe Otkačiti transparent A i zameniti sijalicu (5W). Zamena sijalica farova Skinuti priključak A i zaštitnik B. Otkačiti oprugu C.

Skinuti kompletno staklo B. Zamena sijalica iz zadnje optičke grupe Izvući odgovarajuće čepove i skinuti nosač sijalica pomoću polugica. Zamena sijalica bočnih migavaca Sa unutrašnje strane blatobrana pritisnuti opružicu za pričvršćivanje kompletne optičke grupe i izvući je.d. skinuti ga i zameniti sijalicu (21W) koja je pričvršćena ''bajonet'' priključkom. Okrenuti je delimično i izvući nosač sijalice. Sijalica je dostupna jednostavnim izvlačenjem odgovarajućeg nosača sijalice. Zamena sijalica na prednjim migavcima Potisnuti odvijačem ili rukom zateznu oprugu kao što je naznačeno na slici. 31 . B Okrenuti nosač sijalice za oko 90o.Zastava Automobili a.

sijalica za zadnje maglenke (21W) A C D B E Zamena sijalica registarske tablice Izvući nosač sijalice i zameniti sijalicu (5W).sijalica za poziciona svetla (5W) E . Podešavanje nivoa elektrolita se vrši dolivanjem destilisane vode. Nivo elektrolita treba da je iznad ploča koje se vide kada se skinu poklopci otvora ćelija. VAŽNO PRI UKLJUČENOM PALJENJU NIKADA NE SKIDATI KLEME SA AKUMULATORA.sijalica za stop svetla (21W) D .sijalica za svetla hoda unazad (21W) C . 32 .Tehničko uputstvo Florida In Zameniti odgovarajuću sijalicu (sve sijalice su sa bajonet-priključkom): A . Proveru gustine elektrolita i ''punjenje'' akumulatora vrši ovlašćeni servis. AKUMULATOR: Poklopac akumulatora uvek treba da je suv. pritegnuti i zaštićeni vazelinom.sijalica za pokazivače pravca (21W) B . Priključci na izvodima polova treba da su čisti.

Osigurač (15A) prednjeg svetla za maglu (opcional) O.5A. ZAMENA OSIGURAČA: Osigurači su smešteni u kutiji i može im se prići pošto se otvori poklopac koji se nalazi desno od upravljača.Zastava Automobili a. stop T. Relej sirene H. Osigurači (7. Osigurači (7. otkloniti uzrok njegovom pregorevanju. Relej zadnjeg svetla za maglu (opcional) G. Osigurači (7. Relej dugog svetla C. perača S. Pre zamene svakog osigurača. Osigurač (20A) ventilatora hladnjaka Q. jedan od 15A. Osigurač(25A) ventilatora grejača. Relej grejača zadnjeg stakla (opcional) J.5A) oborenog svetla N. grejača zadnjeg stakla. Rezervni osigurači (tri od 7. Relej oborenog svetla E.5A) pozicionih svetala farova (opcional). Osigurač (25A) sirene. Programer (opcional ) sigurnosnih L. Relej žmigavaca B. Programer brisača vretrobrana F. 33 . Programer blokirača vrata (opcional) D.5A) dugog svetla M. svetla i unutrašnjeg svetla jedan od 20A i dva od 25A). Svakom osiguraču odgovaraju ideogrami koji identifikuju glavni električni deo koji osigurač štiti. Osigurač (15A) brisača i perača vetrobrana i zadnjeg stakla P. Relej perača stakla farova (opcional) K. A. Osigurač (20A) mernog instrumenta i podizača stakla (opcional) I.d. blokirača vrata i sigurnosnih pojaseva (opcional) R. upaljača za cigarete. (opcional) brisača i perača farova (opcional) i pojaseva vetrobrana.

.... 1....3CW....6L..1L.Tehničko uputstvo Florida In Tehničke karakteristike Florida In Max snaga motora 1...... Max obrtni moment 1....6L.3CW............ 1........6L.....1L.....1L. 1... 1.... 1. 1.......... 1......1L.........4..5 mm 69 mm 82 mm 9.......Bosch Motronic M4.....6L..6L.. Hod klipova 1. 1.... Elektr..5 95 Nm pri 3500 o/min 97 Nm pri 3750 o/min 94 Nm pri 3500 o/min 136 Nm pri 3500 o/min MPI . Stepen kompresije 1.6 MPI .............. 1...1 kW pri 5500 o/min 70 kW pri 5500 o/min 1299 cm3 1124 cm3 1587 cm3 4 / 8 86.3i........1L.....8 kW pri 5800 o/min 50 kW pri 5600 o/min 44.....3CW.. Broj cilindara / broj ventila Prečnik klipova 1..1L. 1.........Bosch Motronic M7....1 10. 1..... sistem za upr.3i....... Radna zapremina 1........4 mm 72 mm 78......... 1..3i.3CW...3i.......5 mm 55..... 1..... 1..1L....... 47........ radom motora 1..6L.....3CW...4 34 .... 1...........3i..... 1...6L....3i........3CW... 1. 1................3i........ 1....... 1....

...... Nosivost (svi modeli).............. pet sinhronizovanih stepeni prenosa + hod unazad prednje..........Bosch WR8DC 1............... Kočnice (sa dijagonalnim sistemom za kočenje i servo-uređajem)................ (sa oborenim zadnjim sedištima).. 35 ... Champion RC8YCL Menjač.....2.. Tehničke karakteristike Florida In Svećice 1.......Bosna FE65CPR.......5J x 13'' H2 5J x 13'' 165/70 R13 (tubeless) pritisak: prednji....... 1............3CW.........Bosch FR7DE...........1L........3i.....0 bar 12 V 950 kg 1010 kg 970 kg 1000 kg 400 kg (5 osoba + 25 kg) 410 l (350-410) l 1280 l Točkovi (tip naplatka).....3CW TAXI TNG... 1..6L....... Florida 1.disk zadnje...... Napon akumulatora Masa automobila 1......Zastava Automobili a..... 1.. manuelni..... 1... Marelli F7LCR.................3 CW TAXI TNG.1.... Champion RN9YC.......d...............8 bar zadnji.doboš (sa samopodešavajućim zazorom i regulatorom pritiska u sistemu) 4................6L...3i...................1L. Pneumatici. 1. Eyquem RFN58LZ.... Bosch WR7DC Ricambi V4 LSR 1...... Zapremina prtljažnog prostora....3CW...................

.68 5.6L.. 1......1L.8 9..9 7. 6 5.....6L.... ....9 l 4.....9 POTROŠNJA GORIVA * (u litrima na pređenih 100 km) pri brzini...3i...65 8. 90 km/h 120 km/h 1... 1..vož... Motorno ulje (kad se menja prečistač) 1... 1. Bezolovni 95 okt. 1...... 1.1L......... 1...... 1......25 l 2.3CW..1L..5 l 4...3CW..5 7.......3i...1.....3CW.3CW.. 1.1..9 5....diferencijal 42 l 42 l (5-7) l 6......... 9. 1.Tehničko uputstvo Florida In Tehničke karakteristike Florida In KOLIČINE POGONSKIH SREDSTAVA Zapremina rezervoara Benzin 98 okt....47 7...3i.... 1...2 l 3..3i. Ulje za menjač ..6L....... 1.1L..4 l 3. Tečnost za hlađenje motora Motorno ulje 1...25 l grad..6L Rezerva benzina Svi modeli.......6 * navedene vrednosti za potrošnju mogu se bitno razlikovati od eksploatacionih vrednosti 36 ....7 8 7.

.. SIJALICE Farovi (halogeni)......... poprečnim torzionim profilom i spiralnim oprugama Spone. vešanja i ležajevi točkova trajno podmazani.. 1.........5 V 5 5 III 10.. Tehničke karakteristike Florida In MAKSIMALNE PERFORMANSE (opterećeno vozilo) Maksimalna brzina 1........ st.. Svetlo hoda unazad.. donjim oscilujućim ramenima i stabilizacionom šipkom ZADNJE: tipa "H" sa poluzavisnim točkovima..1L................. 1........5 19 km/h km/h km/h km/h IV 6.......3i...3i.... Zadnje svetlo za vožnju po magli 60 / 55 W 5 W 5 W 21 W 21 W 21 W 37 ........ uzdužnim ramenima..... 152 155 150 175 I 37 38 II 18......Zastava Automobili a. Maksimalni uspon (%) 1............. Prednja i zadnja poziciona svetla Bočni migavci... 1...pr.. Unutrašnja svetla..3CW.5 11 VEŠANJE PREDNJE: McPherson sa nezavisnim točkovima...6L..d...... Prednji i zadnji migavci Stop svetlo. 1....5 6...........3CW..

Tehničko uputstvo Florida In Podaci za identifikaciju (1) .Tip i broj karoserije (2) .3CW. mot. karoseriji i motoru 1 2 3 (3) .3i. Na istom mestu nalazi se tip i broj motora za Floridu in 1.1L i Floridu in 1.Tablica sa podacima o automobilu. 4 38 .6L (4) .Tip i br.Tip i broj motora za Floridu in 1. za Floridu in 1.

prebacuje se na neutralni položaj i odmah potom na benzin.3CW TAXI Instalacija za pogon na tečni naftni gas (TNG) fabrički se ugrađuje u model Florida In 1. 4.d.Zastava Automobili a. NE PREPORUČUJE SE PRELAZAK SA JEDNOG GORIVA NA DRUGO U TOKU PRETICANJA. vidi sl. prebaciti prekidač u položaj GAS. Sa uključenog prekidača na gas. Slika 3: VOŽNJA NA GAS Preporučujemo da se vozilo startuje na benzin i isključi pri radu na benzin.3CW TAXI. PRELAZAK NA RAD SA BENZINA NA GAS Posle startovanja vozila. Slika 2: PRELAZNI REŽIM 3.1 prikazan je početni položaj komande za startovanje na benzin (crni prekidač pritisnut na dole). 39 . svetli narandžasta dioda.2.3. Preporučuje se uvek startovanje motora na benzin (pogotovo kada su niže temperature). 1. Kada se oseti da motor počinje da prekida u radu. da bi se prešlo na gas. 2. i zasvetleće zelena dioda. U VOZILU TREBA UVEK IMATI BENZIN NA REZERVI. kontrola se vrši vizuelno na multiventilu koji se nalazi na rezervoaru za gas u prtljažniku vozila. PRELAZ SA GASA NA BENZIN Prethodne radnje se ponavljaju. KONTROLA NIVOA GASA Ukoliko ne postoji električno pokazivanje sa led-diodama. STARTOVANJE VOZILA: Slika 1: STARTOVANJE MOTORA Vozilo se može startovati na benzin ili gas. Na sl. vidi sl. Uputstvo o upotrebi uređaja za pogon na tečni naftni gas (TNG) na modelu Florida in 1. crni prekidač (koji određuje koje gorivo se koristi) postaviti u neutralni položaj.

pa zbog toga nema pokazivača na multiventilu boce u prtljažniku vozila. Otklanjanje uzroka curenja izvršiti u ovlašćenom servisu.var.1 Komanda za regulisanje pogona na benzin ili gas može imati izgled kao na sl.var.4 i R . Takođe.2 . vidi sl. UPOZORENJE U slučaju curenja gasa potrebno je isključiti dovod gasa iz boce u motor zatvaranjem ventila na multiventilu. pokazivač nivoa gasa ventil za dovod gasa iz boce u motor Slika 4: Ventil i pokazivač nivoa gasa NAPOMENA: Slika 5: Plinska boca . s tim što je položaj "gas" označen sa G. U ovom slučaju. U ovom slučaju.sl. postoji električno pokazivanje nivoa gasa (sa leddiodama i položajima 1. plinska boca se takođe razlikuje od prve varijante.4.5).2.6. a položaj "benzin" sa B.Tehničko uputstvo Florida In 5. Toroidnog je oblika i nalazi se ispod podne obloge prtljažnika (zapremine 32 l). Plinska boca (rezervoar) se nalazi u prtljažniku vozila (sl. rukovanje prekidačem je potpuno isto.rezerva). G B R 1 2 3 4 Slika 6: Varijanta komande pogona na gas 40 Slika 7: Plinska boca .7.3. a može biti zapremine od 60 l ili 40 l.

Zvezdicom (*) su obeleženi servisi koji imaju status "Servis Plus".1L i FLORIDA In 1.Zastava Automobili a. Osim boljeg kvaliteta servisnih usluga. ponuditi svoje vozilo na korišćenje do otklanjanja kvara.d. Belom bojom su obeleženi redovi sa servisima koji imaju ovlašćenje za servisne preglede i radove na modelima sa Peugot-Citroén motorima : FLORIDA In 1. ovi servisi će Vam.6L. 41 . u slučaju nemogućnosti otklanjanja reklamacije na vozilu u roku od 48h. Spisak ovlašćenih servisa ZASTAVA AUTOMOBILI Servisi su poređani po azbučnom redu matičnih mesta.

A.O. Matijevića 6 Negotinski put b.G.BAŠTA DD AGROBAČKA AK ZASTAVA VOŽDOVAC ZASTAVA PROMET BEOGRAD Trg D. DP.MILANOVAC 19000 ZAJEČAR 19000 ZAJEČAR 11080 ZEMUN 23000 ZRENJANIN * 23000 ZRENJANIN 35000 JAGODINA 23300 KIKINDA 34000 KRAGUJEVAC * Lepenički bulevar 1 034/336-261 / 336-057 .Arilje Radakova 81 Globoder T. KG.RAKOVICA 11090 BG .o. Jerkovića 10 Maršala Tita 8 Vojvode Stepe 318 011/2492-038 / 465-123 011/764-246 / 768-099 031/865-543 / 864-280 024/715-844 / 715-700 NAZIV SERVISA ADRESA TEL / FAX 31250 BAJINA BAŠTA 24300 BAČKA TOPOLA 11000 BEOGRAD * * Mije Kovačevića 6 11000 BEOGRAD Tehničko uputstvo Florida In Spisak ovlašćenih ZASTAVA servisa 42 AUTOSERVIS "ĆIRO" AUTOSERVIS ZOKI INTERAUTO PSC KRUŠEVAC AMD GORNJI MILANOVAC AUTOCENTAR KUSI ASSS NARODOVIĆ AUTOCENTAR STOJANOVIĆ AUTOSTART FORMULA 9 SVETOZAREVO PROMET AUTO KUĆA KIKINDA ZASTAVA PROMET KRAGUJEVAC 11000 BEOGRAD 11000 BEOGRAD 11000 BEOGRAD 11000 BEOGRAD 11000 BEOGRAD 11090 BG . ZP.ZADRUGA SPC B. FILIJALA BOR BLM COMPANY d.ARILJE * 26300 VRŠAC 37251 GLOBODER 32300 G.RAKOVICA 19210 BOR 86000 BUDVA 14000 VALJEVO DDAK ŠUMADIJA CIM-TREND AK RADE KONČAR AK KOMPRESOR AUTOCENTAR G. . MAJ DOO BEOGRAD PTP SLODES D. REMONT Obrenovački put 3 Stjepana Ljubiše 23 Zemunski put 3 Francuska 61-65 Cerski venac 1d Patrijarha Dimitrija 24 Borska 92f Nikole Pašića 21 Jadranski put 37 Karađorđeva 124 Virovo .MESTO ZEM.FORD AK 21.o.O.A.b Veselina Masleše 13 Bačka 18 Cara Lazara 83 Cara Dušana 9 Kapetana Koče 90/A Beogradski put bb 011/555-137 / 554-856 011/3820-297 / 3820-298 011/2139-523 / 2145-260 011/3285-339 / 3285-344 011/2500-501 / 2507-005 011/3564-442 / 3564-420 011/3593-372 / 3593-372 030/34-504 / 405-647 086/452-167 014/221-017 / 221-017 031/892-309 / 892-244 013/817-386 / 813-850 037/442-400 / 892-702 032/711-480 / 711-933 019/442-210 / 442-209 019/31-666 / 31-423 011/2198-113 / 3160-513 023/62-047 / 62-047 023/510-372 / 510-415 035/230-303 / 227-624 0230/422-401 / 423-845 31230 VIROVO .

025/742-574 / 742-347 024/753-555 / 753-555 013/351-401 / 351-401 013/316-458 013/351-402 / 514-935 035/562-417 / 567-298 034/331-970 / 334-359 034/332-188 / 334-166 036/333-509 / 333-509 036/314-252 / 314-254 036/311-186 / 311-186 037/29-438 / 39-075 NAZIV SERVISA ADRESA TEL / FAX 34000 KRAGUJEVAC 34000 KRAGUJEVAC 36000 KRALJEVO 36000 KRALJEVO 36000 KRALJEVO 37000 KRUŠEVAC ZP SOMBOR Fil.b.b. Đorđa Stamenkovića bb Šabački put b.b. 025/722-702 / 723-797 011/8123-214 / 8122-654 016/247-703 / 245-302 015/877-800 / 876-810 019/544-050 / 544-050 018/362-144 / 363-055 018/575-045 / 575-049 023/771-710 / 772-898 021/527-388 / 613-255 021/458-055 / 24-793 021/413-712 / 419-599 021/527-894 / 524-809 021/341-657/341-657 Somborski put 75 Horgoški put 19a Knićaninova 6 Paje Marganovića 8 Jabučki put b. SOMBOR Fil. 18000 NIŠ Spisak ovlašćenih ZASTAVA servisa 43 ZP. NOVI BEČEJ * 21000 NOVI SAD 21000 NOVI SAD 21000 NOVI SAD 21000 NOVI SAD 21000 NOVI SAD AGROVOJVODINA AUTOUNIVERZAL AMS KOMERCIJALNI SISTEM AUTOSERVIS "KOD BRZAKA" SZR "AUTOITALIA" AUTOSERVIS TUCAKOV 25250 ODŽACI * 24413 PALIĆ * 26000 PANČEVO 26000 PANČEVO 26000 PANČEVO ZP BG PJ PARAĆIN AUTOCENTAR ZOKI NIS JUGOPETROL PJ PLINARA AUTOREMONT 35250 PARAĆIN .b.b. Autoput b. KULA ZP BG.d.MESTO Drag. Gradište b. NIŠ Bašaidski put b. Filipa Višnjića 10 Bulevar oslobođenja 131 Avalska 19 Slobodana Bajića 34 Radoja Domanovića 49 * Zastava Automobili a. ODŽACI AUTO .HERMES 23272 NOVI BEČEJ ZP.b.b. PJ LAZAREVAC AUTO KUĆA LESKOVAC LOZNICA . Srejovića 57 Miodraga Vlajića Šuke 10 Grdica b.b NIŠ AUTO GEMOS ZASTAVA PROMET KG Fil. Stojanovića bb Bulevar Nikole Tesle b. Dositejeva 1 Ratinska 7 Bruski put bb Maršala Tita bb Ibarski put b. SOMBOR Fil.AUTOSERVIS AUTOCENTAR JOVANOVIĆ REMONT VIVA KOMPANI ZASTAVA PROMET BG KRALJEVO AMD KRALJEVO AUTODELOVI MILIKIĆ DD AGROPROMET 25230 KULA * 11550 LAZAREVAC 16000 LESKOVAC 15300 LOZNICA 19300 NEGOTIN 18000 NIŠ N.

Jula bb Vladimira Nazora 35 Prvomajska 63 031/531-799 / 531-970 081/633-654 / 631-611 022/429-333 / 421-759 NAZIV SERVISA ADRESA TEL / FAX 81000 PODGORICA 22400 RUMA 31205 SEVOJNO * * * Belo Polje bb 11300 SMEDEREVO ZP BG DOO FILIJALA SMEDEREVO 25000 SOMBOR 24000 SUBOTICA 24000 SUBOTICA 17530 SURDULICA Tehničko uputstvo Florida In Spisak ovlašćenih ZASTAVA servisa 44 POLJOAUTO Vuka Karadžića 34 34310 TOPOLA 35230 ĆUPRIJA 32000 ČAČAK 32000 ČAČAK 32000 ČAČAK 15000 ŠABAC INTERCONT COMERCE MEHANIKA COMPANY AGROSTROJ AUTOČAČAK KOMERC AUTOSERVIS ČAČAK ZP.MESTO AUTOREMONT OSMANAGIĆ AMK RUMA AUTOKUĆA RAKETA Bulevar Crvene Armije 49 Filipa Kljajića bb Vareška 18-22 Beogradsk put 70 025/34-444 / 34-388 024/552-670 / 31-301 024/553-017 / 524-926 017/815-115 / 814-081 026/650-859 / 650-858 ZP SO FILIJALA SOMBOR AUTOSERVIS ANNUS ACF ZP KG FILIJALA SURDULICA 4. ŠABAC Bul. BG. Vožda Karađorđa 92 Užička 15 Bulevar oslobođenja 34 Braće Stanića 45 Milutina Mandića 2 Vojvode Putnika bb 034/811-578 / 811-617 035/470-881 / 470-881 032/370-600 / 370-601 032/233-145 / 233-140 032/374-800 / 374-700 015/380-784 / 344-624 022/711-801 / 712-111 22240 ŠID . FIL.

centrala 034 / 325-220 www.net 45 . opreme i pribora vozila. zadržava pravo izmene tehničkih karakteristika.d. tel. ZASTAVA AUTOMOBILI a. kao i statusa ovlašćenih servisa u svojoj servisnoj mreži.Zastava Automobili a. TEHNIČKO UPUTSTVO namenjeno je vlasniku automobila i sadrži određen broj korisnih informacija koje vlasnika upućuju na pravilno korišćenje proizvoda.d. Trg Topolivaca 4.zastava. 34000 Kragujevac.

a. Primedbe bilo koje vrste. Kontakt telefoni: 034 323 492 .Direktor Direkcije Marketing ZA 034 323 450 . a.Tehnička pomoć .Post prodaja .d. prijavite direktno Zastava Automobili.d.Za sve reklamacije na Vašem automobilu obratite se najbližem ovlašćenom servisu iz Servisne mreže ZASTAVA AUTOMOBILI.Komercijalni Direktor ZA 034 323 298 .Direktor Društva ZA 034 323 397 . vezane za rad servisa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful