Zastava Automobili a.d.

Tehničko uputstvo FLORIDA

Florida Florida Florida Florida

In In In In

1.3CW 1.3i 1.1L 1.6L

Direkcija Marketing - Postprodaja

Tehničko uputstvo Florida In

"ZASTAVA AUTOMOBILI" a.d. DIREKCIJA MARKETING - POSTPRODAJA 34000 Kragujevac, Trg topolivaca 4
tel. (034 335 197) i (034 323 450); fax. (034 335 535) e-mail: 103090@zastava.net web: www.zastava.net

N 603.00.530-I izdanje III/2005. štampa: Agencija za grafički dizajn i štampu ZASTAVA

o

Zastava Automobili a.d.

SADRŽAJ TEHNIčKOG UPUTSTVA
Uvod..................................................................................................................... 4 Preporuke i saveti............................................................................................... 6 Dimenzije automobila........................................................................................ 8 Pokretanje motora............................................................................................. 9 Instrumenti i komande, instrument tabla, opis rada ins.table....................... 10 Unutrašnjost automobila................................................................................... 15
Prekidač sa ključem........................................................................................................ 15 Prekidači........................................................................................................................ 16 Vrata i sedišta................................................................................................................. 17 Retrovizori..................................................................................................................... 18 Prtljažni prostor.............................................................................................................. 19 Ventilacija i zagrevanje unutrašnjosti - komande.......................................................... 20

Rukovanje klima-uređajem............................................................................... 21 Zamena točkova................................................................................................. 22 Održavanje i praktične instrukcije................................................................... 24
Periodika održavanja..................................................................................................... 25 Ulje u motoru................................................................................................................. 27 Ulje u menjaču............................................................................................................... 28 Tečnost za hlađenje motora........................................................................................... 28

Zamena sijalica, osigurači................................................................................. 30 Tehničke karakteristike..................................................................................... 34 Podaci za identifikaciju...................................................................................... 38 Uputstvo o upotrebi fabričkog uređaja za pogon na tečni naftni gas........... 39 Spisak ovlašćenih ZASTAVA servisa............................................................... 41

3

Tehničko uputstvo Florida In

UVOD:
Kada kupite novi model Floride, prvo proverite da li ste od Vašeg ovlašćenog prodavca uz TEHNIČKO UPUTSTVO dobili GARANTNI LIST. GARANTNI LIST će Vas upoznati sa normama garancije, tj. Vašim pravima i obavezama po osnovu garancije. Garantni rok za naše automobile traje jednu godinu od dana kupovine ili 20.000 km (do ispunjenja prvog uslova), dok garancija na sklop motor-menjač-diferencijal, kao i na strukturnu koroziju karoserije automobila traje dve godine ili 30.000 km (do ispunjenja prvog uslova), (za detaljnije informacije videti Garantni list). TEHNIČKO UPUTSTVO Vas upoznaje sa tehničkim karakteristikama, načinom rukovanja i pravilnog odrzavanja Vašeg automobila, kao i sa našom servisnom mrežom u kojoj ćete ostvariti svoja prava iz garantnog roka. Redovne servisne preglede morate obaviti: · posle pređenih 1500-2000 km (tzv. "A" servisni pregled) · kasnije na svakih 10.000 km (redovni servisni pregledi)

UVODNE NAPOMENE

Redovne servisne preglede i rešavanje eventualnih reklamacija morate obavljati isključivo u našim OVLAŠĆENIM SERVISIMA - vidi str. 42-45 (ako ste vlasnik Floride in 1.1L ili Floride in 1.6L, to morate obaviti u OVLAŠĆENIM SERVISIMA ZA PEUGEOT-CITROÉN MOTORE). Rešavanje eventualnih reklamacija koje se ne odnose na motor na Floridi in 1.1L i Floridi in 1.6L, možete rešavati u bilo kom našem ovlašćenom servisu. Za pogon Floride in sa oznakama 1.3i, 1.1L i 1.6L koristiti ISKLJUČIVO BEZOLOVNI BENZIN, jer u protivnom može doći do oštećenja sistema za elektronsko upravljanje radom motora.

4

itd. Tehničke karakteristike ovih modela date su na stranama 34-37. zajedno sa provodnicima koji su u njemu. EURO 3) Druga oznaka "In" odnosi se na poboljšan enterijer i modifikovanu spoljašnjost vozila.upravljački sistem Bosch Motronic M4. sa donje strane centralne police. EURO 2) 1.3i (motor DMB 1299cm3 sa ubrizgavanjem i elektronski kontrolisanim radom .).1L (motor Peugeot-Citroén 1124cm3 sa ubrizgavanjem i elektronski kontrolisanim radom . 5 .4.4.upravljački sistem Bosch Motronic M7. Za sve dodatne zahvate koje želite da izvedete na vozilu (ugradnja radio-aparata.6L poseduju konektor za dijagnostiku motora koji služi za priključivanje dijagnostičkog uređaja.d.4. Ovaj konektor.Zastava Automobili a. ne sme se koristiti za priključivanje drugih potrošača (radio-aparata i sl. Komercijalna oznaka modela Florida sastoji se iz dva dela.4. odnosno karburatora u automobilu i može biti: • • • • • 1. pogona na plin. alarma. sa fabrički ugrađenim uređajem za pogon na tečni naftni gas) 1.3CW TAXI (isti motor i karburator. Smešten je u putničkom prostoru. Jedna označava tip motora.) obavezno konsultujte najbliži ovlašćeni servis.3CW (motor DMB 1299cm3 sa karburatorom tipa Carter-Weber) 1. • Florida in 1.upravljački sistem Bosch Motronic M7. EURO 3) 1.6L (motor Peugeot-Citroén 1587cm3 sa ubrizgavanjem i elektronski kontrolisanim radom .6.1L i Florida in 1.

Pri obavljanju servisnih pregleda u servisu.vidi str. Ne treba shvatiti da toliko traje eksploatacioni vek automobila. daje Vam se i ovo Tehničko uputstvo sa spiskom ovlašćenih servisa ZASTAVA Automobili.000 pređenih kilometara. Sa ovakvim brojem definisanih servisnih pregleda može se shvatiti cikličnost njihovog obavljanja u daljoj upotrebi automobila. Servisni pregledi automobila su ovim Uputstvom definisani do 120.000 pređenih kilometara sadrže određene provere i podešavanja koje.000 km. saveta i preporuka na koje je prodavac dužan da Vam ukaže i da Vas upozna sa pravilima upotrebe automobila. bezbednu i dugotrajnu upotrebu automobila . VAŽNA NAPOMENA Servisni pregled "A" koji se obavlja posle pređenih 1. Sa pravilima korišćenja i održavanja automobila se morate pravovremeno upoznati i istih se pridržavati.pouzdanu. Navedene publikacije molimo da detaljno proučite. pa su zbog toga predmet posebnih plaćanja. U tom cilju. 6 . Sadrže potreban broj poruka. Ove dve publikacije čine komplet dokumentacije automobila u prometu. U protivnom prestaje vaše dalje pravo na sve oblike garancije automobila koje daje proizvođač. možete da poručite i obavljenje određenih provera i podešavanja koja njima nisu obuhvaćena.6L u ovlašćenim servisima za Peugeot-Citroén motore). uz Garantni list automobila.1L i 1. morate da obavljate u ovlašćenim servisima .ostvarivanje Vaših prava iz garancije automobila. i servisni pregledi propisani na svakih 10. 42-45 (za modele 1. zbog preventivnosti i potrebne stručnosti. Time ćete obezbediti: .500-2.Tehničko uputstvo Florida In Preporuke i saveti Osnovna poruka u Garantnom listu automobila je da automobil koristite i održavate prema preporukama proizvođača i da za servisne usluge i održavanje automobila isključivo koristite usluge ovlašćenih servisa.

6L opremljeni su sistemom za elektronsko upravljanje radom motora BOSCH MOTRONIC M7.6 (zadovoljeni propisi EURO 2).Ne vršiti nikakve prekide ili kratka spajanja na provodnicima koji napajaju indukcioni kalem. Pogrešna polarnost napona dovela bi do uništenja elektronske upravljačke jedinice kod modela 1. .3i. VAŽNE NAPOMENE . Modeli Florida in 1.) : OPASNOST OD POŽARA !!! Mere sigurnosti i bezbednosti pri obavljanju radova na motoru: .ZASTAVA isključuje svaku odgovornost i neće priznati nastale troškove u slučaju neispravnosti prouzrokovanih ugradnjom dodatne opreme.Katalizator pri normalnom radu razvija visoke temperature.Pri radu motora ili uključenom kontaktu nikada ne izgrađivati kleme sa akumulatora.1L-1. Stoga. Model Florida in 1.6L.Za modele 1. 7 .4 (zadovoljeni propisi EURO 3). . 1. suvo lišće.Zastava Automobili a. što zahteva opreznost pri radu. jer usled visokih temperatura katalitičkog konvertora može doći do požara. .Sistem za paljenje je sa visokim naponom u sekundarnom kolu.d. .1L i 1. zaštitnu oblogu katalitičkog konvertora (katalizatora) ne premazivati zaštitnim sredstvima protiv korozije (antiromba).1L i 1. koju ZASTAVA ne isporučuje i ne preporučuje. .4. . borove iglice i sl.Prilikom punjenja baterije (akumulatora) odvojiti instalaciju od akumulatora.Motor nikada ne aktivirati bez dobro pričvršćenih klema na akumulatoru.6L. koji poseduju katalizator izduvnih gasova.3i-1. ne parkirajte automobil nad zapaljivim materijalom (trava.3i opremljen je sistemom za elektronsko upravljanje radom motora BOSCH MOTRONIC M4.

označen strelicom.5 2500 4034 725.3i-1. U slučaju jačeg potresa automobila (udesa) inercijalni prekidač prekida dovod električne struje kojom se napaja pumpa za gorivo.3i-1.1L-1.6L Florida in 1.1L-1. Ponovno stavljanje u funkciju inercijalnog prekidača vrši se pritiskanjem prekidača nadole. Crvene je boje.Tehničko uputstvo Florida In INERCIJALNI PREKIDAČ (modeli 1.3CW-1.6L 808.1L-1.5 1400 1395 1658 8 .6L) Inercijalni prekidač se nalazi u motorskom prostoru.3i Dimenzije automobila Florida in 1. Florida in 1.

3i-1. što je znak da upravljačka jedinica nije registrovala nijednu neispravnost u sistemu BOSCH MOTRONIC.1L-1. Pokretanje motora Florida in 1. U prvom periodu upotrebe izbegavati: . odnosno prilikom otključavanja (kod modela opremljenih centralnim zaključavanjem). signalna lampica CHECK ENGINE će se upaliti i odmah ugasiti i prilikom svakog otvaranja vozačkih ili suvozačkih vrata (kod modela bez centralnog zaključavanja). kao i dužu vožnju konstantnim "gasom" (u toku duže vožnje povremeno vršiti promenu režima rada motora) Florida in 1. posebno kad je motor hladan .d. pa je potrebno odmah se javiti u ovlašćeni servis ZASTAVA Automobili.Zastava Automobili a. to znači da postoji poremećaj u sistemu za upravljanje radom motora.nagla kočenja .nagla ubrzanja. pritisnuti pedalu spojke i polugu menjača dovesti u neutralan položaj.6L: Pri startovanju motora signalna lampica CHECK ENGINE se pali i odmah nakon toga gasi. VAŽNA NAPOMENA 9 .6L. Ukoliko se signalna lampica CHECK ENGINE upali u toku vožnje ili treperi.3i-1. Startovati motor bez pritiska na "gas".6L: Bez obzira da li je motor hladan ili topao.3CW-1.1L-1. Kod modela Florida in 1.1L-1. Raspored lampica i komandi dat je na strani 10.rad motora na visokim obrtajima.

Tehničko uputstvo Florida In Instrumenti i komande E F G A D A BC 10 H I J K L O M N O P A R A .

u zavisnosti od opreme K .Prekidač trepćućeg svetla (svetla opasnosti) D .Instrument tabla (str.Prekidač perača zadnjeg stakla Zastava Automobili a. H .Prekidač prednjih maglenki I . grejanje i distribuciju vazduha (str.u zavisnosti od opreme .Reostat za podešavanje vremenskog perioda prekida rada prednjeg brisača (prethodno pritisnuti prekidač brisača prednjeg stakla F) M .18) R .Komande za hlađenje.Prekidači električnih podizača prednjih stakala* (str. 20) B .3CW TAXI .Klizni prekidač spoljašnjeg svetla (str.Difuzori za vazduh L .Moguća mesta prekidača za regulisanje pogona na benzin i gas (Florida in 1.Korektor fara (str.INSTRUMENTI I KOMANDE: A . 16) * .Prekidač brisača prednjeg stakla G .uputstvo str.Reostat za podešavanje intenziteta svetla instrumenata * .Prekidač zadnjih maglenki C .Prekidač brisača zadnjeg stakla N . 16) F .d.Prekidač grejača zadnjeg stakla O . 12) E .Prekidač klima-uređaja * (str. 39-40) P . 21) 11 J .

Tehničko uputstvo Florida In Instrument tabla: F G E C D B 12 R Q P A O N M L K J I H .

neophodno je zaustaviti vozilo i obratiti se ovlašćenom servisu ZASTAVA. Signal dugog svetla K. Pokazivač temperature rashladne tečnosti N. Signal levog migavca D. Signal pregrevanja motora B.3i-1.6L) . Signal trepćućeg svetla (svetla opasnosti) O. Signal nedovoljnog nivoa kočione tečnosti VAŽNA NAPOMENA 13 J.d. Signal nedovoljnog nivoa akumulatora P. Digitalni pokazivač ukupne i parcijalne kilometraže Ukoliko se u vožnji upali signal pregrevanja motora ili nedovoljnog pritiska ulja u motoru. Taster L. H. Signal desnog migavca E. Merač broja obrtaja C. Signal pozicionog svetla I. Signal nedovoljnog pritiska ulja u motoru R. Brzinomer F. M.1L-1. Svaka dalja vožnja može izazvati oštećenje motora.INSTRUMENT TABLA: A. Signal rezerve goriva Zastava Automobili a. Pokazivač nivoa goriva G. Signal ručne kočnice Q. CHECK ENGINE lampica (modeli 1.

pokazivača nivoa goriva F . B.6L) .pokazivača temperature rashladne tečnosti A .3i-1.Tehničko uputstvo Florida In OPIS RADA INSTRUMENT TABLE: Okretanjem ključa prekidača paljenja u radni položaj pale se sledeći signalizatori: .digitalnog displeja L U prvom trenutku kazaljke navedenih pokazivača skreću do polovine otklona i vraćaju se u nulti položaj. E. Poništavanje parcijalne kilometraže vrši se kratkotrajnim pritiskom na taster K.Digitalni displej na kome se očitava totalna i parcijalna kilometraža L Okretanjem ključa prekidača paljenja u položaj START pali se signalizacija kritičnog nivoa kočione tečnosti I. Signal istrošenosti kočionih papuča (pali se kada su kočione papuče istrošene ispod propisane granice. PANEL SIGNALIZACIJE: A. C. Dužim pritiskom na taster (oko 1 sec. a vraćanjem ključa u radni položaj ona se gasi. D.) na delu displeja za prikazivanje parcijalne kilometraže prikazuje se napon baterije. Istovremeno se proverava ispravnost segmenata digitalnog displeja.obrtomera B .CHECK ENGINE lampica M (Florida in 1.brzinomera E .u zavisnosti od opreme 14 .1L-1. a ključ za paljenje je u položaju MAR) Signal prednjih maglenki Signal zadnjih maglenki Signal grejača zadnjeg stakla Signal klima-uređaja * A B D C E * . Zatim kazaljke zauzimaju maksimalni otklon i vraćaju se u nulti položaj. Pri tome se vrši kontrola ispravnosti: .kritičnog pritiska ulja Q .punjenja akumulatora O . Samodijagnoza ispravnosti pokazivača i digitalnog displeja vrši se istovremenim pritiskom na taster i okretanjem ključa prekidača paljenja u radni položaj.

Neutralan položaj (isključeni svi potrošači.Pri startovanju motora kod Floride in 1. ključ se vadi. prtljažnik i poklopac rezervoara za gorivo.1L-1.d. prekidač svetla i unutrašnja svetla pod strujom. Signalizacija neispravnosti sistema BOSCH MOTRONIC M7. ključ se vadi.6L signalna lampica CHECK ENGINE se pali i odmah nakon toga gasi. Ključ za vrata. NE VOZITI SA ISKLJUČENIM MOTOROM I NE OSTAVLJATI KLJUČ U POLOŽAJU "1" KADA MOTOR NE RADI.Upravljač zaključan. VAŽNA NAPOMENA 15 . .1L1. pa je potrebno odmah se javiti u ovlašćeni servis ZASTAVA. to znači da postoji poremećaj u sistemu za upravljanje radom motora.4 kod Floride in 1.Potrošači pod strujom 2 . što je znak da upravljačka jedinica nije registrovala nijednu neispravnost u sistemu BOSCH MOTRONIC . Unutrašnjost automobila PREKIDAČ SA KLJUČEM 0 . KLJUČEVI ZA AUTOMOBIL • • Ključ za paljenje motora. upravljač otključan) 1 .6L je u skladu sa EOBD propisima.3i-1.Pokretanje motora 3 .4.ukoliko se signalna lampica upali u toku vožnje ili treperi.Zastava Automobili a.

sporo C .Pet putnika 2 .Oboreno svetlo B .Vozač i prtljažnik (50 kg) POLUŽNI PREKIDAČ BRISAČA I PERAČA PREDNJEG STAKLA A .Tehničko uputstvo Florida In PREKIDAČI: KLIZNI PREKIDAČ SPOLJAŠNJEG SVETLA 0 .Kontinualan rad .10) Podesiti visinu farova u zavisnosti od opterećenja automobila: 0 .Isključen brisač B .Sve isključeno 1 .Vozač 1 .Kontinualan rad .Poziciona svetla sa odgovarajućim svetlosnim signalom i svetlo instrumenata 2 .Prekidač farova pod strujom.brzo Povlačenjem poluge ka točku upravljača uključuje se električna pumpa brisača prednjeg stakla 16 . POLUŽNI PREKIDAČ SVETLA FAROVA A .Pet putnika i prtljažnik (50 kg) 3 . KOREKTOR FARA (vidi str. pod uslovom da je prekidač sa ključem u položaju MAR.Dugo svetlo Povlačenjem poluge ka točku upravljača uključuje se svetlosno upozorenje (ablendsvetlo).

prethodno izvući jabučicu B. D Zabravljivanje.Desno B . 17 . Ako su jedna prednja vrata otvorena. ZADNJA VRATA C Otvaranje pomoću ručice A. pritiskom jabučice B. Na ostalim vratima. Centralno zaključavanje ne odnosi se na vrata prtljažnog prostora. može se sprečiti otvaranje zadnjih vrata iznutra. pre ili posle zatvaranja vrata.Zastava Automobili a. CENTRALNO ZAKLJUČAVANJE: * * . ključem. Otvaranje iznutra se vrši pomoću ručice A. a zabravljivanje iznutra.Levo Migavci funkcionišu kada je ključ za paljenje u položaju MAR. centralno zaključavanje neće biti obavljeno.d. Otvaranje i zatvaranje prednjih i zadnjih prozora vrši se okretanjem ručice C. POLUŽNI PREKIDAČ MIGAVACA A . Iznutra se pritiskom na jabučicu B vozačevih vrata zaključavaju sva prednja i zadnja vrata putničkog prostora.u zavisnosti od opreme Delujući na bravu na vozačevim vratima možete istovremeno zaključati (otključati) sva prednja i zadnja vrata putničkog prostora. posle zatvaranja vrata. tako što se okrene bravica D (koja se nalazi sa bočne strane vrata) u drugi položaj. pritiskom jabučice B. VRATA i SEDIŠTA: PREDNJA VRATA C Otključavanje i zaključavanje spolja. Poluga se automatski vraća u centralni položaj. dugme deluje samo na ona vrata na kojima se nalazi. Radi sigurnosti dece na zadnjem sedištu.

RETROVIZORI: SPOLJNO OGLEDALO . nasloni su podesivi po visini. Prema potrebi.položaj protiv zaslepljivanja 2 .RETROVIZOR Podešavanje ogledala vrši se pomoću poluge A.normalan položaj 18 . opciono i zadnjim) su ugrađeni nasloni za glavu.jabučica za podešavanje položaja naslona Na sedištima (prednjim. moguće je oboriti telo ogledala iz položaja 1 u položaj 2.poluga za regulaciju položaja sedišta po dužini B . Njihov položaj prikazan je na slici na str.Tehničko uputstvo Florida In ELEKTRIČNI PODIZAČI PREDNJIH STAKALA: * * . PREDNJA SEDIŠTA A . Staklo se zaustavlja čim prestanete da delujete na prekidač.u zavisnosti od opreme Postoje dva prekidača električnih podizača prednjih stakala: levi (vozačko staklo) i desni (suvozačko staklo). Delovanjem na levi ili desni deo prekidača možete podizati ili spuštati prednja stakla onoliko koliko zadržavate pritisak. 10. UNUTRAŠNJE OGLEDALO 1 .

Zastava Automobili a. oboriti napred zadnje sedište.Namotaj (blokira pri naglom zatezanju) B i C . a zatim oboriti napred naslon i zadnje sedište.d. Otkačiti naslon zadnjeg sedišta pritiskajući dve polužice na gornjim krajevima naslona. U ovom slučaju zapremina prtljažnika iznosi 1280 l. sigurnosni pojasevi mogu biti i na zadnjim sedištima (u zavisnosti od opreme).Brava Osim na prednjim. Za povećanje prtljažnog prostora. SIGURNOSNI POJASEVI A . SVETLO PRTLJAŽNOG PROSTORA funkcionisaće samo ukoliko su uključena poziciona svetla. ŠEMA ZA PRENOSA BIRANJE STEPENA PRTLJAŽNI PROSTOR: Zapremina prtljažnika kod Floride In je 410 l. VAŽNO 19 .

Podešavanje se vrši i u unutrašnjosti vozila.Komanda za usmeravanje vazduha B . a slobodno se okreću kada je ručica spuštena. VENTILACIJA I ZAGREVANJE UNUTRAŠNJOSTI . A BRISAČ VETROBRANA: Oboriti kompletan krak odižući ga od stakla. ručica treba da je na trećem zubu.Tehničko uputstvo Florida In RUČNA KOČNICA: Ručna kočnica dobro funkcioniše ako zadnji točkovi blokiraju kada je ručica u položaju od 3-eg do 5-og zuba. delujući na zatezač A komandnog užeta. Pri podešavanju.Komanda za uključivanje elektroventilatora C .Komanda za ventilaciju i zagrevanje unutrašnjosti automobila 20 . pomeriti metlicu tako da se omogući izvlačenje kraka A iz otvora.KOMANDE A . Kada se opruga oslobodi iz gornjeg zakrivljenog dela kraka.Komanda za podešavanje temperature vazduha D . Pritisnuti jezičak B opruge za kopčanje metlice i pogurati metlicu ka baznom delu kraka A.

U zavisnosti od željenog intenziteta hlađenja putničkog prostora. Postaviti komandu D u krajnji levi položaj 5.uređajem: * . Uključiti prekidač klima-uređaja G 6. Postaviti komandu A u krajnji levi položaj 3.Zastava Automobili a. Posle dostizanja željene temperature u putničkom prostoru vozila.d.UREĐAJA (A/C): 1. 21 . komandu D postaviti u krajnji desni položaj ISKLJUČIVANJE KLIMA-UREĐAJA (A/C) se obavlja ponovnim pritiskom (isključivanjem) prekidača G. Postaviti komandu C u krajnji levi položaj 4. Startovati motor vozila 2. Rukovanje klima . komandu B postaviti u odgovarajući položaj 7.u zavisnosti od opreme * G REDOSLED OPERACIJA PRI UKLJUČIVANJU KLIMA .

Odložiti vijke.Postaviti automobil po mogućnosti na putu bez nagiba i blokirati zadnje točkove ručnom kočnicom.Pritezati vijak na ujednačeni način. .Ponovo montirati rezervni točak. .Pošto se proveri da li je tle za oslanjanje dovoljno kompaktno (u fazi podizanja postolje dizalice ne sme da uranja) ubaciti dizalicu. vodeći računa da se reperni trn A podudara sa jednim od otvora na naplatku.Tehničko uputstvo Florida In Zamena točkova: Kod zamene točka potrebno je: .Odviti vijke za pričvršćivanje i izvući točak. . A 22 . aktivirajući je sve dok točak ne prestane da bude u kontaktu sa tlom. služeći se odgovarajućim ključem. . Postaviti dizalicu kako je naznačeno na donjoj slici. naizmeničnim prelaženjem sa jednog vijka na drugi. . što bi otežalo kasnije ponovno montiranje. . dijametralno suprotnim.Odviti za otprilike jedan zaokret vijke za pričvršćivanje točka koji se zamenjuje. vodeći računa da se isti ne zaprljaju zemljom.

23 . držeći se naizmeničnog redosleda. Deo za vuču treba da bude pričvršćen za prsten.d. . . VUČA AUTOMOBILA Za vuču automobila sa prednje i zadnje strane koriste se odgovarajući prstenovi za vuču.Prekontrolisati da li pritisak u pneumatiku odgovara propisanom pritisku. vratiti dizalicu i alat u svoja ležišta.Zastava Automobili a. . .Po završenoj operaciji.Spustiti vozilo i izvući dizalicu.Pritegnuti do kraja vijke.

nivo tečnosti za hlađenje motora . kad motor radi) . .nagla kočenja .zaštititi brave od zamrzavanja i automobil od korozije.3CW TAXI) . menjaču i diferencijalu .spojeve na instalaciji za pogon na gas (Florida In 1.zaptivke i spojeve na hidrauličnim instalacijama kočnica . posebno kada je motor hladan . 24 .nivo ulja u motoru .da li su gume napumpane .u posudu za pranje vozačkog stakla naliti nesmrzavajuću tečnost.nagla ubrzanja. kao i dužu vožnju konstantnim "gasom" (u toku duže vožnje povremeno vršiti promenu režima rada motora) NA POČETKU ZIMSKOG PERIODA .pritisak u gumama U PRVOM PERIODU UPOTREBE IZBEGAVATI: .spojeve na sistemu za hlađenje i napajanje motora .očistiti priključke i proveriti gustinu elektrolita u akumulatoru.zaptivke na motoru.da li ispod automobila postoje tragovi ulja itd.spojeve na vešanjima.rad motora na visokim obrtajima. POVREMENO PROVERITI: .nivo tečnosti u posudi kočnice .da li se ventilator hladnjaka povremeno uključuje (provera posle vožnje.da li funkcionišu sva svetla i signali . upravljačkom mehanizmu i na sistemu za izduvavanje . .Tehničko uputstvo Florida In Održavanje i praktične instrukcije: PRE SVAKE UPOTREBE AUTOMOBILA PROVERITI (vizuelni pregled): .

000 km (Florida in 1.zameniti filter za gas Svakih 60.zameniti lambda-sondu VAŽNO 25 .000 km (Florida in 1.000 km (ili svake dve godine): .akumulator (po potrebi očistiti priključke i doliti destilisanu vodu) Svakih 10.500 km proveriti: .zameniti svećice Svakih 20.po potrebi očistiti) .zameniti nesmrzavajuću tečnost za hlađenje motora Svakih 80.zameniti ulje u menjaču i diferencijalu Svakih 40.000 km (Florida in 1.3CW" i "Florida in 1. propisane servisne preglede obavezno obavljajte u ovlašćenom servisu): Modeli "Florida in 1.prečistač vazduha (Florida in 1.zameniti ulje u motoru .zameniti ozubljeni remen za pokretanje razvoda .zameniti prečistač za ulje .3i): .zameniti prečistač za vazduh .3i": Svakih 2.zameniti katalitički konvertor .3CW TAXI): .3CW .d.Zastava Automobili a.000 km) .doliti ulje u menjač i diferencijal (zameniti ga na prvih 10.3i): .000 km: .000 km: .zameniti filter za benzin Svakih 30. IZVRŠITI SLEDEĆE PERIODIČNE RADOVE (radi stručne provere i eventualne zamene.

doliti ulje u menjač i diferencijal (zameniti ga na prvih 10.zameniti nesmrzavajuću tečnost za hlađenje motora Svakih 80.proveriti nivo rashladne tečnosti motora .zameniti ulje u motoru .zameniti ozubljeni remen za pokretanje razvoda 26 .000 km) Svakih 20.000 km (ili svakih godinu dana): .000 km: .6L": Svakih 2.zameniti svećice .akumulator (po potrebi očistiti priključke i doliti destilisanu vodu) Svakih 10.000 km: .zameniti uložak prečistača vazduha Svake tri godine: . Svakih 30.000 km (ili svakih pet godina): .proveriti nivo ulja u motoru i po potrebi ga doliti .Tehničko uputstvo Florida In Modeli "Florida in 1.zameniti prečistač za ulje .pročitati kodove grešaka registrovanih u upravljačkoj jedinici.000 km: .zameniti prečistač za benzin .proveriti zategnutost kaiševa .500 km proveriti: .1L" i "Florida in 1.prečistač vazduha VAŽNO .zameniti ulje u menjaču i diferencijalu Svakih 40.

ULJE U MOTORU: VAŽNO Nivo ulja treba da je između dva zareza na mernoj šipci koji označavaju ''MIN'' i ''MAX''. Zamenu ulja i prečistača za ulje vršiti isključivo u ovlašćenom servisu. iznad 35 C o o o o Monogr. prema sledećoj tabeli: Spoljašnja temperatura Min. Preporučuje se primena ulja GALAX UNIA ili OPTIMA SUPERVISK SV. • za modele 1.3i. Zamena ulja u motoru vrši se: • za modele Florida in 1. Preporučuje se primena motornih ulja marke TOTAL i to: . API SL/CF. SAE 10 W SAE 20 W SAE 30 W SAE 40 W Multigr.6L. ------ SAE 15 W 40 Mešanje ovih ulja je dozvoljeno u smislu dolivanja. kada je motor hladan.TOTAL Quartz 7000. SAE 5W/40 otvor za nalivanje motornog ulja merna šipka za motorno ulje 27 . Provera se vrši na ravnom tlu. svakih 20.3CW i Florida in 1. SAE 10W/40 ili .000 km ili svakih godinu dana eksploatacije. između (-15 C i 0 C) Min.Zastava Automobili a. (ACEA A3 98). ispod (-15 C) Min. ispod 35oC Maks.TOTAL Quartz 9000. svakih 10. iznad 0oC Maks.1L i 1. API SJ/CF.000 km ili svakih godinu dana eksploatacije.d. .

skinuti čep i doliti potrebnu količinu rashladne tečnosti laganim sipanjem tečnosti.3CW-1. tečnost doseže do oznake MIN.Tehničko uputstvo Florida In ULJE U MENJAČU: VAŽNO ''ZASTAVA AUTOMOBILI'' preporučuje primenu ulja HIPOIDNO CZ SAE 80W/90 ili MENOL CZ SAE 80 W/90. jedino kroz nalivno grlo dodatnog rezervoara.1L Florida in 1. HOMOKINETIČKI ZGLOB: Za zglobove primenjivati mast AUTOPLEX PLUS.000 km. a pri odvijanju čepa voditi računa da se čep odvrne za dva kruga i sačeka sniženje pritiska (opasnost od opekotina). Rashladna tečnost se doliva nakon 1 sat od isključenja motora. TEČNOST ZA HLAĐENJE MOTORA: VAŽNO Nivo je ispravan kada. koja se mogu mešati u smislu dolivanja. Ulje menjajte isključivo u ovlašćenom servisu. Tek kad pritisak padne.3i-1. Oštećene ili ispucale zaštitne gume obavezno zameniti u ovlašćenom servisu. sa hladnim motorom. Rezervoar za rashladnu tečnost: Florida in 1. Prva zamena ulja vrši se na 10.6L 28 . a naredne na svakih 30.000 km. KUĆIŠTE UPRAVLJAČA: Koristiti mast LUMA OO MOS ili LITMA EP OO. Zglobovi su dovoljno podmazani ako zaštitne gume u bilo kom položaju upravljača zadržavaju pravilan oblik (nisu uvučene niti izgužvane).

Kontrolu i dolivanje ulja vrši isključivo ovlašćeni servis. pored ANTIFRIZA 40 može se koristiti i PROCOR 3000 rastvoren 50% demineralizovanom vodom. ULJE ZA SERVO-UPRAVLJAČ: * * . a vek upotrebe je 2 godine.3CW Florida in 1.3i predviđene su rashladne tečnosti ZASTAVA ANTIFRIZ 100/40 G-48 EKO (proizvodjača PC Zastava Rezervni Delovi). Za modele Florida in 1. a vek upotrebe nesmrzavajuće tečnosti PROCOR 3000 je 5 godina ili 120.u zavisnosti od opreme Servo-upravljač ugrađuje se opciono u modele Florida in 1. a u zimskom tečnost ZASTAVA-GLASS PLUS ili tečnost GALAX PERKO. AT-4. koji se NE SMEJU MEŠATI. ATF DEXRON II.6L. Florida in 1. Vek upotrebe nesmrzavajuće tečnosti ANTIFRIZ 40 je 3 godine. nedostatak tečnosti signalizira paljenje odgovarajućeg signala. Koristi se GALAX-MATIK. UHK-4.3CW i Florida in 1.6L. Nalivena tečnost označena je etiketom na hladnjaku.3CW i Florida in 1. FAM ATFB DII.1L i Florida in 1.Zastava Automobili a. Vek upotrebe ovih tečnosti je 2 godine. TEČNOST ZA KOČNICE: Nivo tečnosti treba da je iznad pregradnog zida posude prednje i zadnje hidraulične instalacije.d. koje se mogu mešati u smislu dolivanja. Za modele Florida in 1. 29 .000 km. a mogu se koristiti i OLIO FIAT GI/A. ''ZASTAVA AUTOMOBILI'' preporučuje primenu tečnosti ZASTAVA DOT-4. KORSANTIN ili PERMANT.6L TEČNOST ZA PRANJE VOZAČKOG I ZADNJEG STAKLA: U letnjem periodu koristiti vodu.

odviti nosač sijalice i izvući sijalicu (5W). vodeći računa da se novom sijalicom rukuje samo pridržavanjem u baznom delu. Zameniti sijalicu D (60/55W). 30 . Otkačiti oprugu C. B A C D Zamena sijalice prednjih pozicionih svetala Odviti nosač sijalice i zameniti sijalicu (5W). Zamena sijalice kasete Skinuti transparent.Tehničko uputstvo Florida In ZAMENA SIJALICA: Zamena sijalice ''spot'' lampe Otkačiti transparent A i zameniti sijalicu (5W). Zamena sijalica farova Skinuti priključak A i zaštitnik B.

Skinuti kompletno staklo B. Zamena sijalica na prednjim migavcima Potisnuti odvijačem ili rukom zateznu oprugu kao što je naznačeno na slici. 31 . skinuti ga i zameniti sijalicu (21W) koja je pričvršćena ''bajonet'' priključkom.Zastava Automobili a. B Okrenuti nosač sijalice za oko 90o.d. Zamena sijalica bočnih migavaca Sa unutrašnje strane blatobrana pritisnuti opružicu za pričvršćivanje kompletne optičke grupe i izvući je. Zamena sijalica iz zadnje optičke grupe Izvući odgovarajuće čepove i skinuti nosač sijalica pomoću polugica. Sijalica je dostupna jednostavnim izvlačenjem odgovarajućeg nosača sijalice. Okrenuti je delimično i izvući nosač sijalice.

Tehničko uputstvo Florida In Zameniti odgovarajuću sijalicu (sve sijalice su sa bajonet-priključkom): A .sijalica za stop svetla (21W) D . Priključci na izvodima polova treba da su čisti. Podešavanje nivoa elektrolita se vrši dolivanjem destilisane vode.sijalica za zadnje maglenke (21W) A C D B E Zamena sijalica registarske tablice Izvući nosač sijalice i zameniti sijalicu (5W).sijalica za poziciona svetla (5W) E . Proveru gustine elektrolita i ''punjenje'' akumulatora vrši ovlašćeni servis. VAŽNO PRI UKLJUČENOM PALJENJU NIKADA NE SKIDATI KLEME SA AKUMULATORA. pritegnuti i zaštićeni vazelinom. AKUMULATOR: Poklopac akumulatora uvek treba da je suv. 32 .sijalica za svetla hoda unazad (21W) C . Nivo elektrolita treba da je iznad ploča koje se vide kada se skinu poklopci otvora ćelija.sijalica za pokazivače pravca (21W) B .

grejača zadnjeg stakla. svetla i unutrašnjeg svetla jedan od 20A i dva od 25A). Pre zamene svakog osigurača. Svakom osiguraču odgovaraju ideogrami koji identifikuju glavni električni deo koji osigurač štiti. 33 . Osigurač (20A) mernog instrumenta i podizača stakla (opcional) I. Osigurač (25A) sirene. (opcional) brisača i perača farova (opcional) i pojaseva vetrobrana. Relej perača stakla farova (opcional) K.5A) dugog svetla M.d. A. upaljača za cigarete. Relej grejača zadnjeg stakla (opcional) J. Osigurači (7. Relej sirene H. Programer blokirača vrata (opcional) D. perača S. Programer brisača vretrobrana F. Osigurač (15A) prednjeg svetla za maglu (opcional) O. Osigurač(25A) ventilatora grejača. otkloniti uzrok njegovom pregorevanju.5A) pozicionih svetala farova (opcional). Relej žmigavaca B. Osigurači (7. Rezervni osigurači (tri od 7. blokirača vrata i sigurnosnih pojaseva (opcional) R.5A) oborenog svetla N.5A. Osigurač (20A) ventilatora hladnjaka Q. Relej dugog svetla C. jedan od 15A. stop T. Programer (opcional ) sigurnosnih L. Relej oborenog svetla E. ZAMENA OSIGURAČA: Osigurači su smešteni u kutiji i može im se prići pošto se otvori poklopac koji se nalazi desno od upravljača. Osigurač (15A) brisača i perača vetrobrana i zadnjeg stakla P. Relej zadnjeg svetla za maglu (opcional) G.Zastava Automobili a. Osigurači (7.

.................... Max obrtni moment 1.. 1..........6L. 1. Elektr.Tehničko uputstvo Florida In Tehničke karakteristike Florida In Max snaga motora 1........6L... 1.6L.... 1.3i....................... radom motora 1...4..6L.3CW....3i.......... sistem za upr.....6L.....3i.1L.. Radna zapremina 1.5 95 Nm pri 3500 o/min 97 Nm pri 3750 o/min 94 Nm pri 3500 o/min 136 Nm pri 3500 o/min MPI ...4 34 .......3CW...... 1.1 10.......1L....4 mm 72 mm 78......1L..........8 kW pri 5800 o/min 50 kW pri 5600 o/min 44..6L....... 1....3i...1 kW pri 5500 o/min 70 kW pri 5500 o/min 1299 cm3 1124 cm3 1587 cm3 4 / 8 86.. 1.. 1...... 1.. 1........1L..1L...........Bosch Motronic M7...Bosch Motronic M4... Stepen kompresije 1. Broj cilindara / broj ventila Prečnik klipova 1... 1.... Hod klipova 1.........1L.....6 MPI .... 1. 1..... 1.......... 1......... 1..................3CW..3i.3CW....3i.. 1.. 1... 1..1L... 47....5 mm 55...6L...3CW.............. 1...5 mm 69 mm 82 mm 9.3CW.3i.

.Bosch WR8DC 1.......... 1...Bosch FR7DE.............. Zapremina prtljažnog prostora................. 1........ Nosivost (svi modeli)..8 bar zadnji...........6L.............. Marelli F7LCR....... manuelni......1................. Bosch WR7DC Ricambi V4 LSR 1........6L.... Tehničke karakteristike Florida In Svećice 1. Napon akumulatora Masa automobila 1..........3CW... (sa oborenim zadnjim sedištima).....1L....3CW TAXI TNG....3CW.1L..doboš (sa samopodešavajućim zazorom i regulatorom pritiska u sistemu) 4......3i........ Pneumatici...... Kočnice (sa dijagonalnim sistemom za kočenje i servo-uređajem). Florida 1.. 1...Zastava Automobili a.......disk zadnje......d.3i......... Eyquem RFN58LZ......2............0 bar 12 V 950 kg 1010 kg 970 kg 1000 kg 400 kg (5 osoba + 25 kg) 410 l (350-410) l 1280 l Točkovi (tip naplatka). Champion RC8YCL Menjač.... pet sinhronizovanih stepeni prenosa + hod unazad prednje..5J x 13'' H2 5J x 13'' 165/70 R13 (tubeless) pritisak: prednji...................Bosna FE65CPR.......... 1.3 CW TAXI TNG.................... 35 ... 1....................... Champion RN9YC.

...3CW....vož.5 7.1L.3i.. Tečnost za hlađenje motora Motorno ulje 1.47 7.1.5 l 4..4 l 3......68 5. 1.diferencijal 42 l 42 l (5-7) l 6..........9 POTROŠNJA GORIVA * (u litrima na pređenih 100 km) pri brzini. Bezolovni 95 okt. .3i.3CW... Motorno ulje (kad se menja prečistač) 1...3i.. 9......8 9........ Ulje za menjač .. 1.1L..1L.3i.9 l 4.. . 1..... 1.. 6 5. 1.. 1. 90 km/h 120 km/h 1....3CW.2 l 3.. 1.....6L.....1.......Tehničko uputstvo Florida In Tehničke karakteristike Florida In KOLIČINE POGONSKIH SREDSTAVA Zapremina rezervoara Benzin 98 okt.7 8 7.......65 8.......25 l 2. 1...6L Rezerva benzina Svi modeli.. 1.. 1......9 7...1L........ 1....25 l grad.6L.9 5....6L.6 * navedene vrednosti za potrošnju mogu se bitno razlikovati od eksploatacionih vrednosti 36 .....3CW...........

...........3CW...3CW...............3i. Prednji i zadnji migavci Stop svetlo. st.... Prednja i zadnja poziciona svetla Bočni migavci......5 V 5 5 III 10....3i.... Unutrašnja svetla.....5 19 km/h km/h km/h km/h IV 6.. uzdužnim ramenima.Zastava Automobili a. Zadnje svetlo za vožnju po magli 60 / 55 W 5 W 5 W 21 W 21 W 21 W 37 ...... 1. Svetlo hoda unazad...5 11 VEŠANJE PREDNJE: McPherson sa nezavisnim točkovima.1L....... vešanja i ležajevi točkova trajno podmazani........6L..... Tehničke karakteristike Florida In MAKSIMALNE PERFORMANSE (opterećeno vozilo) Maksimalna brzina 1........... poprečnim torzionim profilom i spiralnim oprugama Spone......pr...... 1.......5 6..... donjim oscilujućim ramenima i stabilizacionom šipkom ZADNJE: tipa "H" sa poluzavisnim točkovima....... 152 155 150 175 I 37 38 II 18..d..... 1........ 1.. Maksimalni uspon (%) 1.. SIJALICE Farovi (halogeni).

Tip i br.3i. karoseriji i motoru 1 2 3 (3) .6L (4) .Tehničko uputstvo Florida In Podaci za identifikaciju (1) . za Floridu in 1.Tip i broj karoserije (2) .Tablica sa podacima o automobilu.3CW.1L i Floridu in 1. 4 38 . Na istom mestu nalazi se tip i broj motora za Floridu in 1. mot.Tip i broj motora za Floridu in 1.

3. U VOZILU TREBA UVEK IMATI BENZIN NA REZERVI. 39 . i zasvetleće zelena dioda. Preporučuje se uvek startovanje motora na benzin (pogotovo kada su niže temperature). crni prekidač (koji određuje koje gorivo se koristi) postaviti u neutralni položaj. PRELAZAK NA RAD SA BENZINA NA GAS Posle startovanja vozila. Slika 3: VOŽNJA NA GAS Preporučujemo da se vozilo startuje na benzin i isključi pri radu na benzin. Na sl. vidi sl.Zastava Automobili a. 4.3CW TAXI. kontrola se vrši vizuelno na multiventilu koji se nalazi na rezervoaru za gas u prtljažniku vozila. vidi sl. Uputstvo o upotrebi uređaja za pogon na tečni naftni gas (TNG) na modelu Florida in 1. da bi se prešlo na gas. prebaciti prekidač u položaj GAS.2.d.3CW TAXI Instalacija za pogon na tečni naftni gas (TNG) fabrički se ugrađuje u model Florida In 1. KONTROLA NIVOA GASA Ukoliko ne postoji električno pokazivanje sa led-diodama. Sa uključenog prekidača na gas. prebacuje se na neutralni položaj i odmah potom na benzin. svetli narandžasta dioda. 2. NE PREPORUČUJE SE PRELAZAK SA JEDNOG GORIVA NA DRUGO U TOKU PRETICANJA. 1.1 prikazan je početni položaj komande za startovanje na benzin (crni prekidač pritisnut na dole). STARTOVANJE VOZILA: Slika 1: STARTOVANJE MOTORA Vozilo se može startovati na benzin ili gas. PRELAZ SA GASA NA BENZIN Prethodne radnje se ponavljaju. Kada se oseti da motor počinje da prekida u radu. Slika 2: PRELAZNI REŽIM 3.

sl. a može biti zapremine od 60 l ili 40 l. pokazivač nivoa gasa ventil za dovod gasa iz boce u motor Slika 4: Ventil i pokazivač nivoa gasa NAPOMENA: Slika 5: Plinska boca .var. plinska boca se takođe razlikuje od prve varijante. U ovom slučaju. a položaj "benzin" sa B.5). Plinska boca (rezervoar) se nalazi u prtljažniku vozila (sl.3.Tehničko uputstvo Florida In 5.rezerva). Takođe. Toroidnog je oblika i nalazi se ispod podne obloge prtljažnika (zapremine 32 l).7.2. U ovom slučaju. Otklanjanje uzroka curenja izvršiti u ovlašćenom servisu. UPOZORENJE U slučaju curenja gasa potrebno je isključiti dovod gasa iz boce u motor zatvaranjem ventila na multiventilu. s tim što je položaj "gas" označen sa G.var.4. postoji električno pokazivanje nivoa gasa (sa leddiodama i položajima 1. vidi sl. G B R 1 2 3 4 Slika 6: Varijanta komande pogona na gas 40 Slika 7: Plinska boca .2 . rukovanje prekidačem je potpuno isto.4 i R . pa zbog toga nema pokazivača na multiventilu boce u prtljažniku vozila.1 Komanda za regulisanje pogona na benzin ili gas može imati izgled kao na sl.6.

Zastava Automobili a. ponuditi svoje vozilo na korišćenje do otklanjanja kvara.1L i FLORIDA In 1. Spisak ovlašćenih servisa ZASTAVA AUTOMOBILI Servisi su poređani po azbučnom redu matičnih mesta. ovi servisi će Vam. Zvezdicom (*) su obeleženi servisi koji imaju status "Servis Plus". Belom bojom su obeleženi redovi sa servisima koji imaju ovlašćenje za servisne preglede i radove na modelima sa Peugot-Citroén motorima : FLORIDA In 1. 41 .d.6L. Osim boljeg kvaliteta servisnih usluga. u slučaju nemogućnosti otklanjanja reklamacije na vozilu u roku od 48h.

O.O. Matijevića 6 Negotinski put b.o.MILANOVAC 19000 ZAJEČAR 19000 ZAJEČAR 11080 ZEMUN 23000 ZRENJANIN * 23000 ZRENJANIN 35000 JAGODINA 23300 KIKINDA 34000 KRAGUJEVAC * Lepenički bulevar 1 034/336-261 / 336-057 .FORD AK 21. DP.A. KG.ZADRUGA SPC B. ZP.G. Jerkovića 10 Maršala Tita 8 Vojvode Stepe 318 011/2492-038 / 465-123 011/764-246 / 768-099 031/865-543 / 864-280 024/715-844 / 715-700 NAZIV SERVISA ADRESA TEL / FAX 31250 BAJINA BAŠTA 24300 BAČKA TOPOLA 11000 BEOGRAD * * Mije Kovačevića 6 11000 BEOGRAD Tehničko uputstvo Florida In Spisak ovlašćenih ZASTAVA servisa 42 AUTOSERVIS "ĆIRO" AUTOSERVIS ZOKI INTERAUTO PSC KRUŠEVAC AMD GORNJI MILANOVAC AUTOCENTAR KUSI ASSS NARODOVIĆ AUTOCENTAR STOJANOVIĆ AUTOSTART FORMULA 9 SVETOZAREVO PROMET AUTO KUĆA KIKINDA ZASTAVA PROMET KRAGUJEVAC 11000 BEOGRAD 11000 BEOGRAD 11000 BEOGRAD 11000 BEOGRAD 11000 BEOGRAD 11090 BG .BAŠTA DD AGROBAČKA AK ZASTAVA VOŽDOVAC ZASTAVA PROMET BEOGRAD Trg D.Arilje Radakova 81 Globoder T.RAKOVICA 19210 BOR 86000 BUDVA 14000 VALJEVO DDAK ŠUMADIJA CIM-TREND AK RADE KONČAR AK KOMPRESOR AUTOCENTAR G.MESTO ZEM.RAKOVICA 11090 BG .b Veselina Masleše 13 Bačka 18 Cara Lazara 83 Cara Dušana 9 Kapetana Koče 90/A Beogradski put bb 011/555-137 / 554-856 011/3820-297 / 3820-298 011/2139-523 / 2145-260 011/3285-339 / 3285-344 011/2500-501 / 2507-005 011/3564-442 / 3564-420 011/3593-372 / 3593-372 030/34-504 / 405-647 086/452-167 014/221-017 / 221-017 031/892-309 / 892-244 013/817-386 / 813-850 037/442-400 / 892-702 032/711-480 / 711-933 019/442-210 / 442-209 019/31-666 / 31-423 011/2198-113 / 3160-513 023/62-047 / 62-047 023/510-372 / 510-415 035/230-303 / 227-624 0230/422-401 / 423-845 31230 VIROVO . . FILIJALA BOR BLM COMPANY d. REMONT Obrenovački put 3 Stjepana Ljubiše 23 Zemunski put 3 Francuska 61-65 Cerski venac 1d Patrijarha Dimitrija 24 Borska 92f Nikole Pašića 21 Jadranski put 37 Karađorđeva 124 Virovo .o. MAJ DOO BEOGRAD PTP SLODES D.A.ARILJE * 26300 VRŠAC 37251 GLOBODER 32300 G.

PJ LAZAREVAC AUTO KUĆA LESKOVAC LOZNICA . Gradište b.d.b.HERMES 23272 NOVI BEČEJ ZP. Dositejeva 1 Ratinska 7 Bruski put bb Maršala Tita bb Ibarski put b. SOMBOR Fil.b.b. ODŽACI AUTO . Autoput b. KULA ZP BG.b. Stojanovića bb Bulevar Nikole Tesle b.b.AUTOSERVIS AUTOCENTAR JOVANOVIĆ REMONT VIVA KOMPANI ZASTAVA PROMET BG KRALJEVO AMD KRALJEVO AUTODELOVI MILIKIĆ DD AGROPROMET 25230 KULA * 11550 LAZAREVAC 16000 LESKOVAC 15300 LOZNICA 19300 NEGOTIN 18000 NIŠ N.b. Srejovića 57 Miodraga Vlajića Šuke 10 Grdica b. SOMBOR Fil.b NIŠ AUTO GEMOS ZASTAVA PROMET KG Fil. Filipa Višnjića 10 Bulevar oslobođenja 131 Avalska 19 Slobodana Bajića 34 Radoja Domanovića 49 * Zastava Automobili a. 025/742-574 / 742-347 024/753-555 / 753-555 013/351-401 / 351-401 013/316-458 013/351-402 / 514-935 035/562-417 / 567-298 034/331-970 / 334-359 034/332-188 / 334-166 036/333-509 / 333-509 036/314-252 / 314-254 036/311-186 / 311-186 037/29-438 / 39-075 NAZIV SERVISA ADRESA TEL / FAX 34000 KRAGUJEVAC 34000 KRAGUJEVAC 36000 KRALJEVO 36000 KRALJEVO 36000 KRALJEVO 37000 KRUŠEVAC ZP SOMBOR Fil. Đorđa Stamenkovića bb Šabački put b.MESTO Drag. 025/722-702 / 723-797 011/8123-214 / 8122-654 016/247-703 / 245-302 015/877-800 / 876-810 019/544-050 / 544-050 018/362-144 / 363-055 018/575-045 / 575-049 023/771-710 / 772-898 021/527-388 / 613-255 021/458-055 / 24-793 021/413-712 / 419-599 021/527-894 / 524-809 021/341-657/341-657 Somborski put 75 Horgoški put 19a Knićaninova 6 Paje Marganovića 8 Jabučki put b. NIŠ Bašaidski put b. 18000 NIŠ Spisak ovlašćenih ZASTAVA servisa 43 ZP.b. NOVI BEČEJ * 21000 NOVI SAD 21000 NOVI SAD 21000 NOVI SAD 21000 NOVI SAD 21000 NOVI SAD AGROVOJVODINA AUTOUNIVERZAL AMS KOMERCIJALNI SISTEM AUTOSERVIS "KOD BRZAKA" SZR "AUTOITALIA" AUTOSERVIS TUCAKOV 25250 ODŽACI * 24413 PALIĆ * 26000 PANČEVO 26000 PANČEVO 26000 PANČEVO ZP BG PJ PARAĆIN AUTOCENTAR ZOKI NIS JUGOPETROL PJ PLINARA AUTOREMONT 35250 PARAĆIN .

BG.MESTO AUTOREMONT OSMANAGIĆ AMK RUMA AUTOKUĆA RAKETA Bulevar Crvene Armije 49 Filipa Kljajića bb Vareška 18-22 Beogradsk put 70 025/34-444 / 34-388 024/552-670 / 31-301 024/553-017 / 524-926 017/815-115 / 814-081 026/650-859 / 650-858 ZP SO FILIJALA SOMBOR AUTOSERVIS ANNUS ACF ZP KG FILIJALA SURDULICA 4. Vožda Karađorđa 92 Užička 15 Bulevar oslobođenja 34 Braće Stanića 45 Milutina Mandića 2 Vojvode Putnika bb 034/811-578 / 811-617 035/470-881 / 470-881 032/370-600 / 370-601 032/233-145 / 233-140 032/374-800 / 374-700 015/380-784 / 344-624 022/711-801 / 712-111 22240 ŠID . FIL. Jula bb Vladimira Nazora 35 Prvomajska 63 031/531-799 / 531-970 081/633-654 / 631-611 022/429-333 / 421-759 NAZIV SERVISA ADRESA TEL / FAX 81000 PODGORICA 22400 RUMA 31205 SEVOJNO * * * Belo Polje bb 11300 SMEDEREVO ZP BG DOO FILIJALA SMEDEREVO 25000 SOMBOR 24000 SUBOTICA 24000 SUBOTICA 17530 SURDULICA Tehničko uputstvo Florida In Spisak ovlašćenih ZASTAVA servisa 44 POLJOAUTO Vuka Karadžića 34 34310 TOPOLA 35230 ĆUPRIJA 32000 ČAČAK 32000 ČAČAK 32000 ČAČAK 15000 ŠABAC INTERCONT COMERCE MEHANIKA COMPANY AGROSTROJ AUTOČAČAK KOMERC AUTOSERVIS ČAČAK ZP. ŠABAC Bul.

net 45 .Zastava Automobili a. tel. Trg Topolivaca 4.d. zadržava pravo izmene tehničkih karakteristika. 34000 Kragujevac.d. centrala 034 / 325-220 www. TEHNIČKO UPUTSTVO namenjeno je vlasniku automobila i sadrži određen broj korisnih informacija koje vlasnika upućuju na pravilno korišćenje proizvoda. kao i statusa ovlašćenih servisa u svojoj servisnoj mreži. opreme i pribora vozila. ZASTAVA AUTOMOBILI a.zastava.

Kontakt telefoni: 034 323 492 .d. a. Primedbe bilo koje vrste. prijavite direktno Zastava Automobili. vezane za rad servisa.Direktor Društva ZA 034 323 397 . a.Post prodaja .d.Direktor Direkcije Marketing ZA 034 323 450 .Tehnička pomoć .Za sve reklamacije na Vašem automobilu obratite se najbližem ovlašćenom servisu iz Servisne mreže ZASTAVA AUTOMOBILI.Komercijalni Direktor ZA 034 323 298 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful