P. 1
Mere Za Smanjenje Gubitaka - Rajko Bugarin

Mere Za Smanjenje Gubitaka - Rajko Bugarin

|Views: 1|Likes:
Published by dpetrovicd

More info:

Published by: dpetrovicd on Feb 27, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/05/2015

pdf

text

original

MERE ZA SMANJENJE GUBITAKA PESTICIDA PRI OROŠAVANJU SAVREMENIH VOĆNIH ZASADA BUGARIN R., SEDLAR A.

, SNEŽANA SAVČIĆ - PETRIĆ

Voćni zasadi i plodovi

TREND RAZVOJA OROŠIVAČA • Smanjenje hektarske norme – po principima CDA ( u voćarstvu se sa 1000-1500 smanjuje na 150 – 300 l/ha). • Sprečavanje zagađenja životne okoline. • Poboljšanje tačnosti doziranja – uvođenjem savremenih rešenja i precizne elektronike (ARN) kod orošivača velikog kapaciteta. • Uvođenje savremenih principa ergonomije – zaštita rukovaoca agregata. .

KORIŠĆENJE OROŠIVAČA SA RECIRKULACIJOM RADNE TEČNOSTI .

OROŠIVAČ ZA SELEKTIVNU APLIKACIJU .

SLIKA OROŠAVANJA KLASIČNIH I POBOLJŠANIH OROŠIVAČA .

Orošivač sa elektrostatskim punjenjem .

SAVREMENO REŠENJE KABINE TRAKTORA .

BILJKE I MEĐUPROSTORE . NA SUSEDNE PARCELE.DRIFT JE POJAVA ODNOŠENJA KAPLJICA RADNE TEČNOSTI SA TRETIRANE POVRŠINE.

Vrste. Tipa i rastojanja uređaja za tretiranje.Ostali činioci koji utiču va veličinu drifta u voćnim zasadima: Karakteristike i stanje zasada. Koncentracije radne tečnosti i volatilnosti preparata. • Umešnosti i obučenosti rukovaoca agregata. • • • • • . Norme orošavanja. karakteristike orošivača i rasprskivača.

Uticaj udaljenosti rasprskivača na nanošenje pesticida .

Gubici usled drifta .

Drift potencijal različitih tipova rasprskivača .

Uticaj tipa rasprskivača na strukturu mlaza .

Mogućnosti za smanjenje drifta u zasadu jabuka “ .

Karakteristike ispitivanog zasada .

Merenje količinskih gubitaka radne tečnosti .

Gubici usled drifta sa standardnom normom .

Gubici usled drifta sa srednjom normom .

Organizator zaštite i rukovaoc agregata potpuno obučen i dobro pripremljen (!?). Korišćenjem najpovoljnijih rasprskivača (injektorski – antidrift) i pritisaka. Radom sa potpuno ispravnim i precizno podešenim (kalibrisanim) orošivačima. . Korišćenjem savremenih testiranih orošivača.• • • • • • Mogućnosti za smanjenje gubitaka usled drifta Tretiranjem u povoljnim vremeskim uslovima. Radom sa krupnijim kapljicama VMD > 200 μm. prema vrsti. stanju zasada i fenološkoj fazi razvoja.

ZAKLUČAK Pri orošavanju savremenih voćnih zasada moguće je preduzeti niz pomenutih mera u cilju smanjenja gubitaka pesticida na tolerantne vrednosti. . testiranih i kalibrisanih orošivača. . štetočina istovremeno se štiti zemljište od prevelikog i nekontrolisanog zagađenja.Primenom savremenih. kvalitetnih. pored zaštite zasada od bolesti.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->