ZAVARENI SPOJEVI

Zavarivanje se koristi za spajanje metala u čvrsti nerazdvojivi spoj.

Prednosti zavarenih spojeva - relativno jednostavan postupak - niži troškovi izrade - nepropusni spojevi - mogu se spajati deblji materijali - nema buke pri spajanju Nedostaci zavarenih spojeva

- deformacije usljed zagrijavanja i hlađenja - nemogućnost spajanja svih metala - otežana kontrola kvalitete zavara
1

Zavareni spojevi Vrste zavarenih spojeva S obzirom na međusoban položaj limova zavareni spoj može biti: - čeoni - kutni - preklopni - T - spoj

čeoni (tupi) spoj

kutni spoj
2

Zavareni spojevi Vrste zavarenih spojeva

preklopni spoj

T - spoj

3

Zavareni spojevi Vrste zavara Pod zavarom podrazumijevamo samo mjesto spajanja zavarivanjem. Prema obliku zavari mogu biti: - rubni zavar - I zavar - V zavar - U zavar - X zavar - K zavar - J zavar

rubni zavar

4

Zavareni spojevi Vrste zavara

I zavar

V zavar

U zavar
5

Zavareni spojevi Vrste zavara

X zavar

K zavar

dvostruki U zavar

J zavar
6

Zavareni spojevi Vrste zavara Preklopni, kutni i T spoj se izvode kutnim zavarom.

Aktivna računska debljina zavara označava se slovom a.
7

Zavareni spojevi Primjena zavarenih spojeva Osim za spajanje limova zavarivanje se koristi i pri izradi raznih strojnih dijelova, npr. zupčanika, remenica, cijevnih armatura, posuda pod tlakom i sl. Također se koristi za spajanje prekinutih elemenata.

8

Zavareni spojevi Primjena zavarenih spojeva

9

Zavareni spojevi Primjena zavarenih spojeva

cijevne konstrukcije
10

Zavareni spojevi Primjena zavarenih spojeva

kućište kliznog ležaja

11

Zavareni spojevi Primjena zavarenih spojeva

12

Zavareni spojevi Deformacije pri zavarivanju

13