Mastolov Pjeskolov

ZA PROJEKTANTA
kapaciteta 50-1500 obroka dnevno
Certifikat kvalitete

Mod. 125 Mod. 250 Mod. 350

MASTOLOV/PJESKOLOV izrađen od polietilena, kao jedinstvena cjelina s dva otvora, za koja su predviđeni nepropusni poklopci s navojima. Centralni otvor namijenjen je za kontrolu ulaznih voda i količinu otpadnih tvari, te za odstranjivanje ulja, masti, i ostalih plivajućih tvari. Sekundarni, bočni otvor namijenjen je za kontrolu izlaznih voda, te za odstranjivanje pijeska i ostalih krutih (neplivajućih) tvari. U unutrašnjosti mastolova nalazi se lijevak od PVC-a promjera ovisno o veličini mastolova za ulazak otpadnih voda, te izlazni odlijevak od PVC-a sa gumenom (NEOPREN) vanjskom brtvom, odljevak -T- oblika za ispust pročišćenih voda koji se može spojiti na internu kanalizaciju kuhinje ili menze. Namjena: Proizvod je namijenjen za tretman otpadnih voda kuhinja, restorana, menzi i sl. (koje mogu sadržavati deterdžente i ostale plivajuće tvari). Može se instalirati kao pjeskolov postavljen prije ulaska mješovitih otpadnih voda u neki od uređaja za pročišćavanje otpadnih voda s aktivnim muljem.
Øul Øiz

Mod. 400 Mod. 800 Mod. 1200 Mod. 1600 Mod. 2000 Mod. 3000 Mod. 4000 Mod. 5000

Øul

Øiz

v Hul
Hiz

Hul

masti

v HU

kruti talog

otvor za pražnjenje inspekcijski otvor otvor za pražnjenje inspekcijski otvor

ZA IZVOĐAČA

Napraviti iskop potrebnih dimenzija. Na dnu iskopa izvesti pješčanu posteljicu debljine 10 cm materijalom granulacije od 0 do 5 mm. Navlažiti i iznivelirati posteljicu prije postave polietilenskog mastolova. Mastolov napunite vodom. Spojite odvodnu kanalizacijsku cijev s ulaznom cijevi mastolova kako bi se omogućio ciklus pročišćavanja sakupljenih otpadnih voda. Spojite izlaz s

kontrolnim oknom za uzimanje uzoraka s PVC cijevi profila ………….. Nastavite s bočnim zatrpavanjem. Za zatrpavanje nužno koristiti vlažan pijesak granulacije od 0 do 5 mm. Završite nasipavanje rova i mastolova kako je prikazano na slikama. Za detaljnije objašnjenje pogledajte prilog br.1 (način ukopavanja).

š š b a

a b

PJEŠAČKA POVRŠINA
poklopac za nekolno opterećenje zemljani nasip max.40 cm mršavi beton

KOLNA POVRŠINA
armirani beton poklopac za kolno opterećenje
Šifra Proizvod

d

d

MASTOLOV / PJESKOLOV
Korisnici Obroci (E.S.) Kapacitet (lit) dxš ili D (cm) v (cm) H ul (mm) H iz (mm) ø ul (mm) ø iz (mm) a (mm) b (mm) Težina (kg)

PVC nastavak h po potrebi

0513 0514 0515 0511/1 0511/2 0511/3 0511/4 0511/5 0511/6 0511/7 0511/8 0416 0417 0418 0419 0511 0512

“Family” 125 “Family” 250 “Family” 350 “Family” 400 “Family” 800 “Family” 1200 “Family” 1600 “Family” 2000 “Family” 3000 “Family” 4000 “Family” 5000 6000 8000 10000 15000 PC A1 PC A2

5 10 15 20 25 35 50 80 100 150 180 200 250 300 400 20 30

—————100 200 300 400 600 750 900 1000 1100 1500 50 100

100 200 300 400 600 1200 1600 2000 3000 4000 5000 6000 8000 10000 15000 500 1000

60x68 60x68 60x68 80x80 80x80 120x120 120x120 120x120 160x160 160x160 160x160 215 215 215 225 100x78 128x78

62 82 100 80 120 120 160 200 160 200 240 215 260 300 440 95 123

43 63 83 62 102 95 125 175 125 175 215 177 217 251 400 73 99

40 60 80 58 97 92 120 170 120 170 210 168 212 246 394 70 96

110 110 110 110 110 110 125 160 160 160 160 160 160 200 200 110 110

110 110 110 110 110 110 125 160 160 160 160 160 160 200 200 110 110

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 200 200 200 200 100 200

200 200 200 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 310 310

9 12 15 20 23 47 67 88 107 118 148 180 200 265 405 25 41

10 cm pijesak

10 cm pijesak

ZA KORISNIKA

Provjerite, da je mastolov postavljen prema uputama i pravilima struke. Periodično kontrolirajte mastolov (putem za to predviđenih otvora sa poklopcima na navoj) kako se ne bi desilo da neko veće kruto tijelo začepi, odnosno onemogući ulaz i protok, odnosno izlaz pročišćenih voda. Periodično (putem bočnog, odnosno manjeg otvora) provjeravajte nivo nataloženog pijeska i krutih tvari u taložniku, kako se

ne bi začepila izlazna cijev. Pregledajte barem jedanput na mjesec nivo i količinu sakupljenih masti. Pazite da taj nivo ne dosegne nivo izlazne cijevi. Kontaktirajte ovlašteno poduzeće za pražnjenje mastolova, kako bi se ovisno o potrebi i kapacitetu otpadnih voda osigurala odgovarajuća dinamika pražnjenja i čišćenja mastolova, te profesionalno zbrinjavanje štetnog otpada.

Osnovni podatak za dimenzioniranje uređaja, je vrijeme zadržavanja voda (tz= v/q), odabrano tako da se zadovolji period potreban za odvajanje i taloženje najlakših čestica u otpadnim vodama. Vrijeme zadržavanja voda ovisi i o obliku i profilu dovodne cijevi, te o vrsti i količini masti, ulja i krutih čestica u otpadnim vodama. Ostali parametri bitni za proces pročišćavanja je efektivna površina (pe = q/v), te koristan volumen (vk = cxq) zone za odvajanje ulja i masti.

Učinak i garancija
ISEA daje jamstvo
Za odstranjivanje plivajućih tvari >90%

ISEA daje jamstvo
Da kvaliteta pročišćenih izlaznih voda zadovoljava zakonske standarde i propise

ISEA daje jamstvo
Uređaji su izrađeni u skladu s normama DIN 4040 27

26

DIMENZIONIRANJE I PROJEKTIRANJE

Proizvod od reciklirajućeg materijala

Proizvođač zadržava pravo izmjena opisanih tehničkih karakteristika bez obavijesti