MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT REPUBLIKA SLOVENIJA

objave

INFORMACIJA
o stanju prijav za vpis v srednje šole

za šolsko leto 2010/2011

POMEMBNA OPOZORILA! Ministrstvo za šolstvo in šport je skupaj s srednjimi šolami pripravilo informacijo o številu prijavljenih kandidatov za vpis v programe nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega in tehniškega izobraževanja ter gimnazij za šolsko leto 2010/2011 po stanju na dan 26.3.2010. Za vsak program je objavljeno tudi najmanjše število vpisnih mest, ki jih šole zagotavljajo za vpis novincev v 1. letnik.

Ljubljana, 2.4.2010

GORENJSKA REGIJA
Vzgojnoizobraževalni zavod Biotehniški center Naklo, Srednja šola Strahinj 99 26 Gospodar na podeželju Hortikulturni tehnik Kmetijsko-podjetniški tehnik Naravovarstveni tehnik Pek 26 28 28 28 26 32 26 Tehniška gimnazija Vrtnar Živilsko prehranski tehnik Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica Gorenjska cesta 13 Ekonomska gimnazija Ekonomski tehnik Medijski tehnik 60 28 56 47 21 62 60 26 32 19 13 7 24 36 10 25 30 62 11 7 Program Pred. št. mest za novince Število prijav

Administrator Ekonomski tehnik Prodajalec

26 84 0 26

11 41 5 12

Ekonomska gimnazija Ekonomska gimnazija (š)

120 20

149 21

Frizer Gradbeni tehnik Izvajalec suhomontažne gradnje

26 28 0 26 16 26

29 13 1 20 9 10 Stran 2 od 26

Datum: 2.4.2010

Gimnazija Gimnazija /š./ Gimnazija Kranj Koroška cesta 13 Gimnazija Gimnazija Škofja Loka Podlubnik 1B Gimnazija

90 20

77 20

210

232

150 30

154 17

Gastronom hotelir Srednja šola Jesenice Ulica bratov Rupar 2 Administrator Mehatronik operater Predšolska vzgoja Strojni tehnik Zdravstvena nega

52 56

46 54

26 26 0 56 28 56

12 6 2 50 16 56

Lesarski tehnik Mizar Obdelovalec lesa Okoljevarstveni tehnik Tapetnik Šolski center Škofja Loka, Srednja šola za strojništvo Podlubnik 1B Avtokaroserist Avtoserviser Inštalater strojnih inštalacij Oblikovalec kovin - orodjar Strojni tehnik

28 52 16 28 30

24 35 3 7 1

26 78 26 26 16 56

12 47 10 16 8 23

Tehniška gimnazija

60

45

Datum: 2.4.2010

Stran 3 od 26

Elektrikar Elektrotehnik Mehatronik operater Tehnik mehatronike

26 28 26 26 56 84

8 10 21 19 43 58

GORIŠKA REGIJA
Vzgojnoizobraževalni zavod Gimnazija Jurija Vege Idrija Študentovska ulica 16 Gimnazija Mehatronik operater Strojni tehnik Gimnazija Nova Gorica Delpinova ulica 9 Dramsko gledališka smer Gimnazija Gimnazija /š./ Umetniška gimnazija - Likovna smer Gimnazija Tolmin Dijaška ulica 12B Gimnazija 60 33 30 120 20 30 30 145 28 35 90 26 28 72 18 15 Program Pred. št. mest za novince Število prijav

Administrator Ekonomska gimnazija Ekonomski tehnik Prodajalec

26 60 56 26

16 21 31 15

Gimnazija Predšolska vzgoja Škofijska gimnazija Vipava Goriška cesta 29 Program Škofijske gimnazije Vipava Tehniški šolski center Nova Gorica, Biotehniška šola Ulica padlih borcev 26 Gastronom hotelir Hortikulturni tehnik Kmetijsko-podjetniški tehnik Datum: 2.4.2010

90 84

48 75

91

72

26 0 28

20 1 13 Stran 4 od 26

Mesar Naravovarstveni tehnik

26 0 16 26

2 7 12 19 11

Vrtnar

26

Elektrikar Elektrotehnik

26 28 26 56

18 16 13 46

Tehniški šolski center Nova Gorica, Strojna, prometna in lesarska šola Cankarjeva ulica 10 Avtoserviser Inštalater strojnih inštalacij Mehatronik operater Mizar Obdelovalec lesa Oblikovalec kovin - orodjar Strojni tehnik Tehnik mehatronike Tehniški šolski center Nova Gorica, Tehniška gimnazija in zdravstvena šola Cankarjeva ulica 10 Tehniška gimnazija Zdravstvena nega 60 84 Pred. št. mest za novince 33 65 26 26 28 26 26 16 26 28 28 41 4 24 4 13 5 7 17 14

JUGOVZHODNA SLOVENIJA REGIJA
Vzgojnoizobraževalni zavod Ekonomska šola Novo mesto, Srednja šola in gimnazija Ulica talcev 3A Ekonomska gimnazija Ekonomski tehnik Medijski tehnik Prodajalec 60 28 28 26 40 17 35 9 Program Število prijav

Ekonomski tehnik Gimnazija

28 60

21 79

Datum: 2.4.2010

Stran 5 od 26

Gimnazija Novo mesto Seidlova cesta 9 Gimnazija Gimnazija /š./ Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma, Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija Sevno 13 26 Gospodar na podeželju Hortikulturni tehnik Kmetijsko-podjetniški tehnik Mesar Naravovarstveni tehnik 26 0 28 26 28 16 26 Tehniška gimnazija Vrtnar Živilsko prehranski tehnik Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma, Srednja šola za gostinstvo in turizem Ulica talcev 3 Gastronom hotelir 26 28 21 17 60 30 0 9 10 4 13 8 14 14 5 57 5 4 150 20 30 137 22 17

Gimnazija

60

60

Ekonomski tehnik Oblikovalec kovin - orodjar Strojni tehnik

28 26 28

12 11 11

Mizar Obdelovalec lesa Prodajalec Šolski center Novo mesto, Srednja elektro šola in tehniška gimnazija Šegova ulica 112 Elektrikar Datum: 2.4.2010

26 0 26

5 1 20

26

24 Stran 6 od 26

Elektrotehnik

28 26 84

33 14 58 97

Tehniška gimnazija Šolski center Novo mesto, Srednja gradbena in lesarska šola Šegova ulica 112 Gradbeni tehnik Lesarski tehnik Mizar Obdelovalec lesa Okoljevarstveni tehnik Tesar Zidar Šolski center Novo mesto, Srednja strojna šola Šegova ulica 112 Avtokaroserist Avtoserviser Inštalater strojnih inštalacij Klepar-krovec Mehatronik operater Oblikovalec kovin - orodjar Strojni tehnik Šolski center Novo mesto, Srednja šola Metlika Partizanski trg 4 Predšolska vzgoja Šolski center Novo mesto, Srednja zdravstvena in kemijska šola Šegova ulica 112

90

28 28 52 16 0 26 0 26

19 13 19 3 8 2 2 3

26 52 26 30 26 30 16 56

11 40 19 3 14 3 5 57

56

35

26 Farmacevtski tehnik Kemijski tehnik Zdravstvena nega 56 28 28 56 Pred. št. mest za novince

28 58 29 30 116

KOROŠKA REGIJA
Vzgojnoizobraževalni zavod Šolski center Ravne na Koroškem, Gimnazija Na gradu 4 Gimnazija Datum: 2.4.2010 150 111 Stran 7 od 26 Program Število prijav

Gimnazija /š./ Šolski center Ravne na Koroškem, Srednja šola Koroška cesta 10 Avtoserviser Elektrikar Elektrotehnik Mehatronik operater Metalurg Oblikovalec kovin - orodjar Strojni tehnik Šolski center Slovenj Gradec, Gimnazija Gosposvetska cesta 2 Gimnazija Šolski center Slovenj Gradec, Srednja ekonomska šola Koroška ulica 11 Ekonomski tehnik Prodajalec

20

26

26 0 0 26 26 26 16 28 56

16 1 13 9 3 10 5 22 26

90

108

28 0 26

16 3 7

Gastronom hotelir Mizar Obdelovalec lesa Šolski center Slovenj Gradec, Srednja šola Muta Koroška cesta 53 Okoljevarstveni tehnik Predšolska vzgoja Šolski center Slovenj Gradec, Srednja zdravstvena šola Gosposvetska cesta 2

26 28 26 16

18 14 27 2

28 28

17 33

26 Zdravstvena nega 84 Pred. št. mest za novince

16 106

NOTRANJSKO-KRAŠKA REGIJA
Vzgojnoizobraževalni zavod Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna Tržaška cesta 36 30 Datum: 2.4.2010 16 Stran 8 od 26 Program Število prijav

Gozdar Gozdarski tehnik Mizar Zdravstvena nega Šolski center Postojna, Gimnazija Ilirska Bistrica Ulica IV. armije 1 Gimnazija Šolski center Postojna, Srednja šola Cesta v Staro vas 2 Avtoserviser Ekonomski tehnik Gimnazija Oblikovalec kovin - orodjar Strojni tehnik Vzgojni zavod Planina Planina 211 Obdelovalec lesa

26 28 26 28

6 36 10 32

30 28

32 14

26 28 60 26 16 56

28 32 56 11 8 32

0 0

1 1

OBALNO-KRAŠKA REGIJA
Vzgojnoizobraževalni zavod Gimnazija Antonio Sema Piran Med vrtovi 8 Gimnazija (IS) Gimnazija Gian Rinaldo Carli Koper Gimnazijski trg 7 Gimnazija (IS) Gimnazija Koper Cankarjeva ulica 2 Gimnazija (SI) Gimnazija (SI) /š./ 90 20 127 25 14 9 12 16 13 16 12 Program Pred. št. mest za novince Število prijav

Umetniška gimnazija - Glasbena smer, B - 30 petje - instrument (SI) Umetniška gimnazija - Glasbena smer, B - 12 petje - instrument (SI) (int.) Umetniška gimnazija - Likovna smer (SI) Gimnazija Piran Bolniška ulica 11 Gimnazija (SI) 90 0

63

Datum: 2.4.2010

Stran 9 od 26

Elektrotehnik Ladijski strojni tehnik (SI) Plovbni tehnik (SI)

28 32 0 28

21 2 6 15

Administrator Ekonomska gimnazija (SI) Ekonomski tehnik Prodajalec

26 60 56 26

6 40 57 8

Gastronom hotelir Predšolska vzgoja

26 56 32

13 29 44

Administrator (IS) Avtoserviser (IS) Ekonomski tehnik (IS) Oblikovalec kovin - orodjar (IS) Prodajalec (IS) Srednja tehniška šola Koper Izolska vrata 2 Avtoserviser (SI) Frizer (SI) Inštalater strojnih inštalacij Mehatronik operater

16 16 16 16 16 16

2 2 2 1 1 7

26 26 26 0 16 26

21 27 13 5 5 21 23 20

Strojni tehnik Tehniška gimnazija (SI) Srednja zdravstvena šola Izola Polje 41

28 60

28 Zdravstvena nega 56

13 33

Datum: 2.4.2010

Stran 10 od 26

Aranžerski tehnik Ekonomski tehnik Gimnazija

28 28 60 Pred. št. mest za novince

23 20 60

OSREDNJESLOVENSKA REGIJA
Vzgojnoizobraževalni zavod Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola Cesta v Mestni log 47 Tehniška gimnazija Veterinarski tehnik Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Živilska šola Ižanska cesta 10 Mesar Naravovarstveni tehnik Pek 30 28 26 32 52 Živilsko prehranski tehnik Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik, Srednja šola Novi trg 43A Administrator (gibalno ovirani) Pomožni administrator (gibalno ovirani) Ekonomska šola Ljubljana Prešernova cesta 6 Ekonomska gimnazija Ekonomski tehnik 90 84 68 66 0 0 0 7 9 3 28 6 20 24 43 32 14 60 56 46 122 Program Število prijav

Elektrotehnik Tehniška gimnazija EURO ŠOLA Ljubljana Litostrojska cesta 40 Gimnazija

84 84 60

63 131 40

60

12

Datum: 2.4.2010

Stran 11 od 26

Gimnazija Gimnazija /š./

210 20

309 33

Gimnazija Gimnazija Ledina Resljeva cesta 12 Gimnazija Gimnazija Litija Bevkova ulica 1C Gimnazija Gimnazija Moste Zaloška cesta 49 Gimnazija Gimnazija Poljane Strossmayerjeva ulica 1 Gimnazija Gimnazija Šentvid Prušnikova ulica 98 Gimnazija Gimnazija /š./ Gimnazija Šiška Aljaževa ulica 32 Gimnazija Gimnazija /š./

210

215

210

204

90

101

150

83

180 60

256 39

120 40

93 57

60 80

36 123

Gimnazija Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana, Srednja glasbena in baletna šola Ižanska cesta 12 Plesna smer, A - balet Plesna smer, A - balet (interdisciplinarni)

180

169

0 0

2 8 5 1 41 29

Umetniška gimnazija - Glasbena smer, A - 60 glasbeni stavek Umetniška gimnazija - Glasbena smer, A - 60 glasbeni stavek (interdisc.) Umetniška gimnazija - Glasbena smer, B - 0 petje - instrument Umetniška gimnazija - Glasbena smer, B - 0 petje - instrument (interdis.)

Datum: 2.4.2010

Stran 12 od 26

Umetniška gimnazija - Glasbena smer, C - 0 jazz - zabavna glasba Umetniška gimnazija - Glasbena smer, C - 0 jazz - zabavna glasba (int.) Srednja ekonomska šola Ljubljana Roška cesta 2 Ekonomski tehnik Srednja frizerska šola Ljubljana Litostrojska cesta 53 Frizer Srednja gradbena, geodetska in ekonomska šola Ljubljana, Srednja poklicna šola Dunajska cesta 102 Izvajalec suhomontažne gradnje Kamnosek 0 26 26 16 Tesar Upravljalec težke gradbene mehanizacije Zidar Srednja gradbena, geodetska in ekonomska šola Ljubljana, Srednja strokovna šola Dunajska cesta 102 Ekonomski tehnik Geodetski tehnik Gradbeni tehnik Okoljevarstveni tehnik 56 28 84 28 26 52 26 156 84

5 17

52

160

1 1 13 7 4 21 3

29 24 57 23

26 28 Medijski tehnik Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad-Ljubljana, Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad Ptujska ulica 6 Avtokaroserist Avtoserviser Klepar-krovec Mehatronik operater Oblikovalec kovin - orodjar Datum: 2.4.2010 26 104 13 28 26 0 16 112

5 9 158

33 68 2 16 18 1 7 Stran 13 od 26

32 28 Srednja šola Domžale, Gimnazija Cesta talcev 12 Gimnazija Srednja šola Domžale, Poklicna in strokovna šola Cesta talcev 12 Avtoserviser Inštalater strojnih inštalacij Prodajalec 26 26 52 32 60

15 4

37

23 8 12 29

Ekonomski tehnik Gimnazija Prodajalec Srednja šola tehniških strok Šiška Litostrojska cesta 51 Elektrikar Tehnik mehatronike Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo Zdravstvena pot 1 Farmacevtski tehnik Tehnik laboratorijske biomedicine Zobotehnik Srednja šola za gostinstvo in turizem v Ljubljani Preglov trg 9 Gastronom hotelir Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana Gosposka ulica 18 Fotografski tehnik Tehnik oblikovanja Umetniška gimnazija - Likovna smer Srednja trgovska šola Ljubljana Poljanska cesta 28A Aranžerski tehnik Prodajalec Datum: 2.4.2010

56 90 0

26 55 1

84 26 56

52 46 63

84 56 28 56

100 102 36 78

52 84

49 49

28 84 60

34 98 82

56 78

18 28 Stran 14 od 26

Srednja upravno administrativna šola Ljubljana Zdravstvena pot 10 Administrator Ekonomski tehnik 52 112 23 47

Dramsko gledališka smer Gimnazija Plesna smer, B - sodobni ples Predšolska vzgoja Srednja zdravstvena šola Ljubljana Poljanska cesta 61

15 90 15 84

25 80 17 148

26 Zdravstvena nega 224

29 315

Gimnazija

90

57

Lesarski tehnik Mizar Obdelovalec lesa

56 104 16

38 94 12

Kemijski tehnik Strojni tehnik Tehnik varovanja Šolski center Rudolfa Maistra Kamnik, Gimnazija Novi trg 41A Gimnazija Šolski center Rudolfa Maistra Kamnik, Srednja ekonomska šola Novi trg 41A Ekonomski tehnik Predšolska vzgoja Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Lj., Sr.tehniška oz. sr.strok.šola Celjska ulica 16 Ekonomski tehnik Datum: 2.4.2010

28 112 32

27 117 14

150

133

56 32

37 48

112

92 Stran 15 od 26

Tehnik elektronskih komunikacij Waldorfska šola Ljubljana Streliška ulica 12 Waldorfska gimnazija

56

36

30

26

Program Gimnazije Želimlje

60

78

150 Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana Vojkova cesta 74 0 0 0 Medijski tehnik (gluhi in naglušni) Mizar (gluhi) Obdelovalec lesa (gluhi in naglušni) Oblikovalec kovin - orodjar (gluhi in naglušni) 0 0 0 0

139

1 1 2 4 2 1 1

PODRAVSKA REGIJA
Vzgojnoizobraževalni zavod Biotehniška šola Maribor Vrbanska cesta 30 0 Kmetijsko-podjetniški tehnik Mehanik kmetijskih in delovnih strojev Naravovarstveni tehnik Veterinarski tehnik Gimnazija in srednja kemijska šola Ruše Šolska ulica 16 Farmacevtski tehnik Gimnazija Kemijski tehnik Gimnazija Ormož Hardek 5A Gimnazija Gimnazija Ptuj Volkmerjeva cesta 15 Gimnazija Gimnazija /š./ Datum: 2.4.2010 180 20 179 18 Stran 16 od 26 60 18 28 30 28 31 17 11 28 26 28 28 5 14 13 12 72 Program Pred. št. mest za novince Število prijav

II. gimnazija Maribor Trg Miloša Zidanška 1 Gimnazija Gimnazija /š./ III. gimnazija Maribor Gosposvetska cesta 4 Gimnazija Predšolska vzgoja Izobraževalni center Piramida Maribor, Srednja šola za prehrano in živilstvo Park mladih 3 Mesar Pek 26 26 32 52 Živilsko prehranski tehnik Lesarska šola Maribor, Srednja poklicna in strokovna šola Lesarska ulica 2 Lesarski tehnik Mizar Obdelovalec lesa 28 52 16 21 36 11 0 4 5 30 29 6 180 56 166 112 180 20 244 28

56 Tehnik varovanja Prva gimnazija Maribor Trg generala Maistra 1 Gimnazija 150 60 56

54 58

168 67

Ekonomska gimnazija Ekonomski tehnik

90 84

52 53

Elektrikar Elektrotehnik

26 28 52 84

7 40 32 116

Datum: 2.4.2010

Stran 17 od 26

Tehniška gimnazija Srednja glasbena in baletna šola Maribor Mladinska ulica 12 Plesna smer, A - balet

60

37

0

6 3 19 16

Umetniška gimnazija - Glasbena smer, A - 30 glasbeni stavek Umetniška gimnazija - Glasbena smer, B - 0 petje - instrument Umetniška gimnazija - Glasbena smer, B - 0 petje - instrument (interdis.) Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor Smetanova ulica 35 Dimnikar Gradbeni tehnik Izvajalec suhomontažne gradnje Okoljevarstveni tehnik Polagalec talnih oblog 26 56 0 28 26 0 0 26 Tehniška gimnazija Tesar Zidar 60 26 26

1 39 1 11 11 1 2 20 39 4 3

Ekonomski tehnik Gimnazija Prodajalec Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor Mladinska ulica 14A Gastronom hotelir Srednja šola za oblikovanje Maribor Park mladih 8 Frizer Medijski tehnik Tehnik oblikovanja

56 60 26

39 67 9

78 112

48 77

78 56 56

87 72 39

Datum: 2.4.2010

Stran 18 od 26

Srednja trgovska šola Maribor Mladinska ulica 14 Administrator Aranžerski tehnik Ekonomski tehnik Prodajalec 26 28 28 52 8 13 12 23

26 28 Zdravstvena nega Šolski center Ptuj, Biotehniška šola Volkmerjeva cesta 19 26 Gospodar na podeželju Hortikulturni tehnik Kmetijsko-podjetniški tehnik Okoljevarstveni tehnik Vrtnar Šolski center Ptuj, Ekonomska šola Volkmerjeva cesta 19 Aranžerski tehnik Ekonomska gimnazija Ekonomski tehnik Prodajalec 28 60 56 26 26 0 28 28 16 30 112

25 32 152

13 6 2 12 13 3 7

23 24 43 14

Elektrikar Elektrotehnik Mehatronik operater Tehnik mehatronike Šolski center Ptuj, Strojna šola Volkmerjeva cesta 19 Avtokaroserist Avtoserviser Inštalater strojnih inštalacij Izdelovalec kovinskih konstrukcij Klepar-krovec Oblikovalec kovin - orodjar

26 28 26 28 56

6 18 5 23 49

26 26 26 0 26 26 16

13 40 5 3 4 2 4 Stran 19 od 26

Datum: 2.4.2010

Strojni tehnik Tehniški šolski center Maribor, Srednja šola in dijaški dom Zolajeva ulica 12 Avtokaroserist Avtoserviser Inštalater strojnih inštalacij Izdelovalec kovinskih konstrukcij Mehatronik operater Metalurg Oblikovalec kovin - orodjar Strojni tehnik Tehnik mehatronike Zavod Antona Martina Slomška, Škofijska gimnazija Antona Martina Slomška Vrbanska cesta 30 Program Škofijske gimnazije Antona Martina Slomška

28

20

26 78 26 26 26 0 26 16 56 0

15 46 6 4 11 1 2 9 23 12

120

115

POMURSKA REGIJA
Vzgojnoizobraževalni zavod Program Pred. št. mest za novince Število prijav

Gospodar na podeželju Hortikulturni tehnik Kmetijsko-podjetniški tehnik Vrtnar

0 28 28 16 0

2 6 13 6 3

Avtoserviser (DV) Ekonomski tehnik (DV) Elektrikar (DV) Gastronom hotelir (DV) Gimnazija (DV) Inštalater strojnih inštalacij (DV) Mehatronik operater (DV) Prodajalec (DV) Strojni tehnik (DV)

22 22 22 22 44 22 0 0 22 22

3 12 2 4 25 4 1 1 6 8

Datum: 2.4.2010

Stran 20 od 26

Ekonomska šola Murska Sobota, Srednja šola in gimnazija Noršinska ulica 1A Administrator Ekonomska gimnazija Ekonomski tehnik Prodajalec 26 30 56 28 26 11 37 37 11 14

Gimnazija Predšolska vzgoja Gimnazija Murska Sobota Šolsko naselje 12 Gimnazija Gimnazija /š./ Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota Šolsko naselje 12 Avtoserviser Elektrikar Elektrotehnik Inštalater strojnih inštalacij Mizar Okoljevarstveni tehnik

120 56

104 51

120 20

135 27

26 26 28 30 26 32 0 0

30 18 26 8 16 20 2 1 22 43

Strojni tehnik Srednja šola za gostinstvo in turizem Radenci Mladinska ulica 5 Gastronom hotelir Srednja zdravstvena šola Murska Sobota Ulica dr. Vrbnjaka 2

28 56

26 56

21 24

26 Zdravstvena nega 112 Pred. št. mest za novince

12 99

SAVINJSKA REGIJA
Vzgojnoizobraževalni zavod Gimnazija Celje - Center Kosovelova ulica 1 Gimnazija Datum: 2.4.2010 150 152 Stran 21 od 26 Program Število prijav

Predšolska vzgoja Umetniška gimnazija - Likovna smer I. gimnazija v Celju Kajuhova ulica 2 Gimnazija Gimnazija /š./

84 30

102 28

150 20 30

161 27 23 10 15

Umetniška gimnazija - Glasbena smer, B - 30 petje - instrument Umetniška gimnazija - Glasbena smer, B - 15 petje - instrument (interdis.) Poslovno-komercialna šola Celje, Poklicna in strokovna šola Kosovelova ulica 4 Administrator Ekonomski tehnik Prodajalec Srednja ekonomska šola Celje Vodnikova ulica 10 Ekonomska gimnazija Ekonomski tehnik Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje Kosovelova ulica 2 Gastronom hotelir 52 84 90 56 26 56 52

21 50 18

56 28

53 54

26 28 Zdravstvena nega Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Srednja poklicna in strokovna šola Ljubljanska cesta 97 Aranžerski tehnik Hortikulturni tehnik Vrtnar Šolski center Celje, Gimnazija Lava Pot na Lavo 22 Gimnazija Tehniška gimnazija 120 60 28 26 0 26 140

59 41 208

10 11 3 6

117 26

Datum: 2.4.2010

Stran 22 od 26

Šolski center Celje, Srednja šola za elektrotehniko in kemijo Pot na Lavo 22 Elektrikar Elektrotehnik Kemijski tehnik Šolski center Celje, Srednja šola za gradbeništvo Pot na Lavo 22 Gradbeni tehnik Izvajalec suhomontažne gradnje Okoljevarstveni tehnik 56 26 28 26 16 Tesar Zidar Šolski center Celje, Srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko Ljubljanska cesta 17 Avtokaroserist Avtoserviser Frizer 26 52 78 56 16 28 Šolski center Celje, Srednja šola za strojništvo in mehatroniko Pot na Lavo 22 Inštalater strojnih inštalacij Klepar-krovec Medijski tehnik Mehatronik operater Oblikovalec kovin - orodjar Strojni tehnik Tehnik mehatronike Šolski center Rogaška Slatina Steklarska ulica 1 Gimnazija Tehnik optik Tehnik steklarstva 60 28 32 55 25 4 26 0 56 26 26 16 56 28 5 1 90 27 12 7 32 32 13 62 65 44 4 6 26 26 38 5 16 7 7 7 8 26 56 28 56 16 35 12 64

Datum: 2.4.2010

Stran 23 od 26

Gimnazija

60

63

Inštalater strojnih inštalacij Oblikovalec kovin - orodjar Strojni tehnik Šolski center Šentjur, Srednja poklicna in strokovna šola Cesta na kmetijsko šolo 9 Kmetijsko-podjetniški tehnik Mehanik kmetijskih in delovnih strojev Naravovarstveni tehnik Pek

26 26 28

4 3 18

28 26 28 26 32 26

12 26 5 3 13 18 6

Živilsko prehranski tehnik

0

Elektrikar Elektrotehnik Tehnik mehatronike Šolski center Velenje, Gimnazija Trg mladosti 3 Gimnazija Gimnazija /š./

26 28 28 56

10 15 22 49

90 20

70 18 12 12 14

Umetniška gimnazija - Glasbena smer, B - 30 petje - instrument Umetniška gimnazija - Glasbena smer, B - 12 petje - instrument (interdis.) Umetniška gimnazija - Likovna smer Šolski center Velenje, Rudarska šola Trg mladosti 3 Geostrojnik rudar Geotehnik Okoljevarstveni tehnik 26 28 28 0

28 15 29

Datum: 2.4.2010

Stran 24 od 26

Šolski center Velenje, Strojna šola Trg mladosti 3 Avtoserviser Inštalater strojnih inštalacij Mehatronik operater Oblikovalec kovin - orodjar Strojni tehnik Šolski center Velenje, Šola za storitvene dejavnosti Trg mladosti 3 Ekonomski tehnik Gastronom hotelir 28 26 28 16 Prodajalec 26 Pred. št. mest za novince 12 18 18 10 8 26 26 26 26 16 28 34 2 11 8 8 14

SPODNJEPOSAVSKA REGIJA
Vzgojnoizobraževalni zavod Ekonomska in trgovska šola Brežice, Poklicna in strokovna šola Bizeljska cesta 45 Ekonomski tehnik Prodajalec Tehnik varovanja Gimnazija Brežice Trg izgnancev 14 Ekonomska gimnazija Gimnazija Šolski center Krško - Sevnica, Gimnazija Krško Cesta krških žrtev 131 Tehniška gimnazija Šolski center Krško - Sevnica, Srednja poklicna in strokovna šola Krško Cesta krških žrtev 131 Avtoserviser Elektrikar Elektrotehnik Oblikovalec kovin - orodjar Strojni tehnik 26 26 28 26 0 28 28 Datum: 2.4.2010 17 15 34 5 1 34 23 Stran 25 od 26 60 36 30 120 15 132 56 28 26 0 33 9 6 5 Program Število prijav

Šolski center Krško - Sevnica, Srednja šola Sevnica Savska cesta 2 Frizer Mizar 30 26 Pred. št. mest za novince 7 4

ZASAVSKA REGIJA
Vzgojnoizobraževalni zavod Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje Gimnazijska cesta 10 Ekonomski tehnik Gimnazija Srednja šola Zagorje Cesta zmage 5 Gastronom hotelir Prodajalec Zdravstvena nega Srednja tehniška in poklicna šola Trbovlje Šuštarjeva kolonija 7A Avtoserviser Elektrotehnik Inštalater strojnih inštalacij Oblikovalec kovin - orodjar Strojni tehnik 26 28 26 26 16 28 32 14 18 7 5 5 18 35 26 16 26 56 15 11 11 33 56 90 11 52 Program Število prijav

Datum: 2.4.2010

Stran 26 od 26