•

(' . . ) ...

"

Ocluvt:rtajte ~ cku4! Ztflurria!

.!; ~~ ~.' rh'

o '. -' "," • ,_ .,". - .:... " •••• "

. ...".". .... ." .. " : .'

. "... ". '.' ".

. . .

/ ., .' / .

,.Dobre j~ 10, dobri pi i prodlutuj t; bi i. n

",ShJkJ! ,ne~ela O~ ZiUtmilil

"11 fi~ m.1\ ,\rlac ako , rehU'm:n ~,vJ.rJOlll '1- - d [lfr r h lf~ioQ _ ' :nyih ~asF' kn. d 51 "'~ne:j h,eJ.t.it" ckej dobe ,,;'r.lCI \\' i lit P r,t]jollj ~ ~ ,~ko sa, stre-

'I :1'11'-' rne, viae ~n.gu 'I~[iJ.pj ern e za mesh) ml!JJ ,Ui "j ,fUrl I ne a prh!te]'om;, Zivo'l vsak md zmyMd jctHru:' ke'~h.o iijeme vkrasaem krulm b~ Z }'!:h o£@b. C-£s:t.o s:a:dva:m,~ 0 C1ddydm {I k It,m.'~o v,zknym, cbviI~m 'p.urf ._j s'l~d'kofli~,

l'e~'~m, ~i:1I' ~(e Dom kuUlfu'y V Rado~m¥r:ladn, oz:~jie fakymhl '~,~:l!C!lym l?~uh;trj@Jtim" 'D\!]~ 'kmjeul :PI'ThCt1V ~ILynl hn' 1'JL 6iJ te:s;lnastich Ob~C1J.IYclb Q~,in~ ,f '" ~ i Un ie Z len ;a trech lo'b~c[Jych ori!f1nl:rtlL 1[ ~tl.noty d&chfldOJv~ kto-lie I1rl ~ji~ ku'liwm lrskrm, 1iIltIlOlm a s kMe tl05'- OIU P ·tl .. ~,~ do sveta mladesn, k~d zanva rm. ud 1m, • tn f mo,zr.n 01r[ ul'bm:o'3Ji,dobwtu_ko ad S[ilr~ mllteri_

Do~ed'e'~ mn sa, 2~ _,~ rn:~u[l!tlj.lo'l', _ _'U, prjlpral.'ulu ',,"rIDiU;; ,gO lnla lc illirudlb::rSili a '~~, je 'venr.; n-'I or n \r~ I_ }f ,m~je ,l.'Dly:sly:" Sem . ~,\ru~ ~ny~ aj n II!'bUW[Ol1f' bllWlky D~~D!!~(~h fi~v§~~\rniknv! ,k'!JOd :[jJ~, 'mm pooJl]jiltie 'pridY.'m~' Zdh~:ri_' d :3J pr~~lo ~_~ mase dgoilro [y ,lr.U lHC ill!:: '~1roskTI odHsne 00 sladke Ii \,~ in,ydh ~gi6flO~b~ Verlm, Ze keby 'bohi !('MdOjkJvt:'IH~ 8lHa:il~, nase ieny b,y' obSlnl nj]jb~p~h'!,

II r, Zd~n kc ~mha], pildFmeclseda, Tm av~ k"y s Pitospravm!lJy k:rnj

Ka/ldy~[~~ksinid,[(iI:oc~U.l[ na :rJi~e~Om5~Jd~tom a k nli!'d r!11J15~CmllJJob!lo:~UJ.n~QdElil\i lUld'me pa:1li 1.a'k~:k- n to ~ ~o}jt rala 0 .r,e~1D1 OfSJ.liLl~ ~~ O~~e ~h~n ~~Il!f\'~.J :it nkrl~Slll. Sk~.dI(3 sp,olL!ID, s 1bgk~n~lrto ~ W,C:7: ¥IQjovou :J,g n ~ L . reu ' b I leo. Z'orga n ~ 1(1 valL srae IO-I~;" Ioen I k ,ochlll.pa¥ky ,~k;JiJI ska.v. k tnn~ 111 It :l 7I'mJ I, ~,Sl ~dl'l:i IU'I ed,~rn. ~, I Zahm:~,"~ ,K~ni!c muzl filaJlilll odu~tu~vla1 'vion n de~[i~~tflV. pIlH~O by na~c' g;a.zdi[]J ... ~ nemobll 111,al od.l:!!,jjrn,"vkm ~~U(~skxrw~ v~a za kh pr-L]coIplUo~f:;i to '~rcltc zZ.1rU.Zi.1 S'htti!lju sa 0 ia]udkr :tl8Js[,ch Iou'lov, d~ll[ ule i vniL~'ll,. kln'c J~ld'l~o~:tl v,~[m;ll:nilu H, Ka~(]a S~ttdiIlka, sa, ro'km.i l,i'ypr~u,~,nV:1'hl ILi.~ '!ikvehj ~1'1'!1~ljlsttr ku :r;n,I~I'i~kmf; Url:it-e 1)\ ~}(~:~I] Y'I!."'[!iJL1rn na ~kodH, kcby iell d1~1~ ~o[oiittnli rH.:p(~r\l'~h'lii'llUL'~ nit:kcll:' \1 kLi[och ",'k! rnov:. 'Iouto cesto sme cbcelt l).k~.:za~ nke' liU zdho~~\dtt· g.!1z.t~ ~ III f :f?m· ~co¥·a~. :s.nl'rill.~ 1; ~. ,m. ll/t:l'rm i :;tmJifiV.ll~. Som velmi ,rod~. [e rn yzem ~I, [!I1li11 rEU:~ I~I",; I' s ta ky,m i 1m 7LtlSIlY nil rucfm i. fL toutu cestcu by SgJ:q] sa imq, dlC:~1 a ,I ~e !,:ky ~n IO-~ ~ i 11 ~~" ra, ti !J. ~ }; U"Ul it! 1: t'i I fiJtbo kd til ety d6 c:bOdGGlior; srd,ec Will: rH)d'al(~1V,~n·. \~dJ Imv IJ!I1 i t: pal.r. r uj r!l.ul'~:lrn. vd L [.;..1 k'to~-im1 sa p(iI!darUrl 1111:.0. ~,p~t~i.I, ,!!lbr~,l1 ~Dl\sanb~bv _11~ v'dkym Matb5t'illmi Sptlll 1. urern, k torr na Hkcttl pl.ispeU.

V~rinl. lc U11~o :alkdu !Ila d'a1sL mk j')(tI~gani7.uJtme lUlP '[ ,1lIl srune sa z neJ U~tu:Hr.: I.M kj'~~d rofn~, akcia, k1lof~, bilde ,tat3tri4J! pu _dnJ~ " burl.

~1_J rila K!~limO"\ ! piDr'd's(;~ n It~ ... rQueDlIJa i-1~" i cI,J Oni !.11I!n SI'o",c I'I!rk,! ok res Skall .1

o

d.~rlE'!i'ri] =' ~kJ!!:~dtd ~~BO, SlOS SS IJ fJd' ~ Slt~rl!lljid: . :' A fo~j~r!l' Krldhnod

1id£:fD~:' a.HhD5! U OJ

!~~!JJ,alirl;. rO~ II'c1,~fls-i:f€l~~rJ rd~J] ',lk web.: }'!H·l/wJ.fn"c1~kt'_.!I'.k

P\;Jl'e~ rll!'bJf!JiI~\~ftl!;'j,r. J .;JI~J9

Obec :B,rod£kfi sa nach ii!d l(CIl '1"1.['1, j U h!tllt~ padnom okraji okre:ru SkoJLcn. Aim j~d1TIl1'I z najzap~,dn.cjs.~(h obd S I .. QlV'c n~kO;, l~~;f pt'l. hra ]J.!i,r!;~ .. '\ CeskOll, :rcpnj~~ iko,!J.\, tid ''1.f res.Flcj hlu2K'Osti pomed :r.i.1l, ~ R;:1ik~1.~k. m. Ldl lJlri, rie'ke Mo,ra.\!\~ na sly:ku Bor~ki?j I;l iii ny ,3, Do.l:ilomOlf,jlvl'ilvelhQ U valu;

~'r\~j' plsom:l.lf za~n].a,tn 01 robd le ,[.!, reku Ilff. Obe,c 5~, s.pol]'li~.!i1 PfP. lWE n tlm, B 'Mira,· ke, ne~k~r BrarnkDl! ~r'L1Jc.l.b ,Bwod ~k~. N azov po!l:had;tcs 00 ~] C'l!V . bred, h,:tll!tbod , l~VQ~Cl!f eel p~.yt.anU1 r.[~l1')'

V stI1Jldoveku !j!~ pilltrilil. .k .b lIl'lJt~kJ: mUJ I

~ ~rr£ d..tJD .M11!'t.ll t"u~

~ 1R11It~lUll Ik col 'i ro.l. A~I

f];~~kO If ,~~~ II)~k "mli jJlillJ:stVl]. Nachad za~ ~;1 l U ltld'~ I ko'l!'n :s1n'1IiI ~C'3~ 'Y' "1~' .. sto['oci i;fi V r b!:.l ij.~ml.i] II ulb;;j tdi 'K'[ii;) ri 1¥i'!,1L!i d]eln~ flu, ''iI'Y !ftd, •• ~~ll;,o_m; k~r ,Ii d'lbca.l:IJov: lSrods:l;:;e s. 11;.;.110' remesel nil;; k'''~]iJil ,nudi~kom ce-

, ~ -

Mhf) dkol ta, RO\l\drrnd.o Si1 Jj z:e.J:lllot]1k~

hf5j . ~;b.iMsi~~ k raJ Htstv til, Uhuv~1le ryO OJ [!Iii !,f1lmh~lll. Ob~ lJ;~:t'~c~ ; !'II Ull'od£kebo sa ~~sIA\fm ,n} ,lIln dJ--' I11i [fj W!i~lbmrIe-L Ko:pe'la DU':tl~~f-CO'!il hr ·wm kn:ru::om, l~. storotj_a prVC! ci . ku rodi nu na l"le!ioch 'm Vied:ru. n hunhru n n

C~S~D III - 'iIfkou.,.3' bjd~Lll .li til vl - "" Ilcj \~.df' llJ lY2k kry~1 ~. ~ul.: rU4 15 dka rnle t yrch orschov 'A, hal, kypr~~el'""~'~ p rn.~ I ttl l I'Y1;ke fuJadkej mliky. ], i'y1.t(;'-'i' IO~~Ji1h ~~rulve 'al,pbitky, e"!i~~ 2. - ,[5 d.kg .m.lel~k:m o~~~htW, ;; 'bI'~ It~k, 5 IpJc: kr,lirJl cnkru, 3 ly~iCt; kuh!,l. rr itm:hc3 ~b~)b!.L Pinko I S!1 adene sa IlkQl tuvQ.rem~ l, h ~i!ill,t n y '\1'0 'II'~ I,:teej vooej~ :2:0 dkg ma ]

I' '_,~I bt~. ~6 dlk~ ,pmsJ.mv~ol c1t9kn niiriooli: du pmy;. li\ .lrzJ.c· \,o,od.f. Ul ]~:d!l: 11~In ';!·rmirimni:!~ p:ridame:2 dkg hlUld~J !)ll1ky ~[Jt:cllil ~ m.4 ptf~sk!IJ do ]=I ;tlvu. I~@· h w leu v}"'1 ~jeme' do [ farTny {~ n if ell rhi.ll'}, I1(J d !''I,iI hej polovtce :p'dlcl'~:L'J1e 1y~i ~~1, k!lli:d 11 tl ,,-'I i nre do ,2 f'oi'my ~. :nLlehdl'ne' '!J,,~11eet;. Ku',Jm - 7 Iyzk hladke] ~nuky ~'ped~ I; 2,0' d~ kqdl~:U, eukru, ]_ ""JI1~~lill\ff {'Uktlf, .J del .mB(l1~ ,3. u¥,:nime·,. Do 25 dlti v'Y~]'L,.h ~ Idhtl masla ~~Ul~O 'V)lCh~.:l'lrl~Lln., I.y kr, 'm JlrID.1ic~_ ,ifrid;inl~ tl'lOC.h:bl k~ ba.

Ce.:SlO' - 4: ~'1' I , ru 1 (~!{S rli!pi&m~mo cukru, , I dg hlaJ· .', nu', ~'" 2, ,,~.il, a, Up:ocl~T!m!! fl ~t In, 'J. j. po (1i:bnd'l!Ipi.ttt 3 p~,5tl.

Krell'll ~. ~ J w}~. ,~, 15 dk.M, 'U'up t, o,..~ho eukru, 2 b;JL ~~ t hu ,~~~u UVilldm~ krk1IE1. k~,.r9 n~~b~.mil1: v y~hl II d f1~,f. pnidl1- me ], 1{~WJi1kl!L . de ~l1.!!th:D'L ttm . t, vnddr;jjj-u 2. C~~~ 250 g I'iIla,_'l:]~., :] h1f.:i(:c; k~ k~.:l :1J .3 Iyii;btl flJ~su~ijh~~eJ ~okio~~it~r. Pldy ilpolfme kremooo a. nil. vrch u:JJ1~J~mlt Ir;,Qk.DU~iI!W'!l poievo a m.oil?n.illi? dn{' ~,j tL~ II f---i ~,An,

G~~0 ._. ftj Z[Ii:ov~ 24 d k m~l~ tJ Ibll'k[f"UL Zam'i~~ a p_, __ .. m~ 20 ~ rnle~y.m ,orecln.w~ J! d! _ ;(ltlil~ 1I.i J 'm' , • ~o' '6 bilrl!Jk.ov ~h::ruL, ~ l'r } ~ d(!! rei:iv.a ~ ~ ~d "~Qdl~

K.r~1 ._ U, ~ ri mil! k(llfb~ ~n!'~nVil n~ mU~kn, .kt[F[.e uvarl 1IlI~ d~1\ pre: I lYnl d 'lf3- rime h@, i i peJl hod I ruy, ~:JrldrulH! JMilQ 2'50 dkg, 1IIutslo.

Up:ec~ru~ cestu pt.'!td~.!l1i;_' !Iir~mom- l1 pesypeme U) clkg sell:anjT:h fmf ~hiW.

Ob,

umena a kamen '1\ md'B..rnky na Z V u - sk!i~a", b!.il)i-.:l - b -j] I

;"!j.( 1o.'1it.i .;] 1 (szi I.

It uJ lma\'u&ti~

~====------------

V;~~C," 5 I (.li[" kr ;\ I mknl, If: 'I iJc_ r ~L·~~J ~ ~lJi;arb;dFU'lfj 1 l,~ i I,('lit" k!i!JRtlI I. 01 HI::!, ~ i.e ul ~ om vy~riM h~l Uii n ! lUI L u b~' .!!>l1eh~ prtd ,\, i ~ II': M ~ It Y iLi gL '.I~' ~'I'LI11!J me _ :Prh:u dru:!!lJjJl'

J k .u ~ ~udllJ 'b !til rl ~ nrU. ' " to p~&~'Ui:'

'II JI ~ ~h~1 ;nm, il'r'i!lH~n~ Ilart pDm tJ ~ , ... 'f S}'PI!Ilill1' tnlll'kdl!J il,o 'l]pelm I «1_ i!lu ~ll'! ,blU~'t po mi~I'l1m 11 'It yd'liJ'admtuJ ju vy,k]t}.jlit'E1;i; H:t do~k~l Tl J'Sn}[l.l:i!:~; nrl~fi:trnn ulH,pm a paple ocit}lrnnime, ~I"u v'Y'[hl.~~~[ljut~ rn laclti 1J;l~ltrlme naj,r\" 'b1 ~.J,j;]iUh ,pot(1'm tma '0'1.1 W1L'il.kllm, itJ['ialfllCl: zv.i[rl!l1!I11~,

fit -1. del ilmlwb 'I I-J~~ki ]; Jy-li~tl' h If I:.lI MJ, ,nlEiJJky. 250 ~ m;]sl~~ 71~~c ITO le ~ho cukru

J nil' 0,. ~~ cmm:Ji' l ~r t~oe ~bikat11l Z ,mti~ :aIlinli k • Ht_. u,vari.me' ru. -, odl!i1lDl1:

\I~!!t.Mt\dnU;f_ M :sio ~m!~~lme s m'!Clrm _ kroEn. ,"1[,]nt~kn\l~lm rn.krom ,~ po~tt:nJI~p~le pn (J vame Vfch]adL1ULiJ,~ kn'~]. Vobil'e V)l1uj l'i:J.,[ne., 'Pl'lliku fo~dd.ime Jr1t\ 1Ki~C}\f.~!:~. Do, dUI h~j polQ;;l.lte za:m k§ u ne kakao, N (lj ,lln~itll,~, .I.1ilaj s1rJ&,[ ml'tril ~11€ hl,~T[~ plnku, ('I, an, l\iiJ '~.'r:li!t~ I J 'p~nku ~,:sto[:jme .. Vroh, p-osypem,e ,mldjm ,uk~om 1l~I1:'bo CJoJooHdO¥nlL l?tJ1il'"\!!!)L.:L

C!.!1'-!.H~ 1 - 25 dk~, nn\ky . .2 [r~i,(-e oe tu , ·m, lr tee JJTI lleka, 5; tr,t'L k, ~ t ~pk~, soli. e ",I r-l l ~ 15 dJi:_g' m~1 k. " lt1- kg maJ!1 a, R,fjH'.II'k!hm:.e eeno J I .111. R pri,nm· K1Jv. rklH1C cestn li it b nimll!! POI p[d hmJiUl~ I It I!',~ t, pr.(:b[tLhj]~'. Zl-~,Q'V U- II'01:VlIIikM:!l1C

~L ~h!kn1j!1m~ n~ pnU,kYi kliJ),r~ l-ot'[m' 113 pl~chllVl! roUt.y" 00 IiI1H! pi~ll:l'~ [Pi n - - 5 hielcli;;" lS d kG r.yAliil Clllllb-~. Trepeme Dad p;JJ!Ii'ou.

b~i'lI!f ~J mui_: t: - 0 dk~ ,mlilJ1iho n dkg cEre!l::hoy.. W 1~1i~ hrolieHok. .2 v,~jd',

O[echy il h rozlen kE!. pomelleme a ~~btl' 'rn\lmlhn~f erne. V Selku ~l'0J 1II1 'Spl[~LI[~'e me. ir!,edl ' m: el fILl, o~m ( ,g, \~' ~mj!llIlll knljeslD~ D _ oa~ ~, p1e-rn _ !:tie-me. Up~ cenf1 d~,ll~ me dl~ OIT! J11~blJ dze:rnom s nutcleu, V,r_h ,polej'-eJIiNl' ~~ koMdQu.

D

t\;fh',j!' .I~;; D rrbOVt'il' 175 • .9£1S 62 D1.lr:;iD'lP'cl:' St.~n"I[I!.sj.',~~· 19i1l'r 1~ d::.~p' t

'r~l, ;/liti:=' (Jj 1669 71 Jo1-

~~ m.rif.~~i,~ t! i~.~~~h~~ V.L:~@f,libl'b.(J.'l.r£i!! •. d( Ptl'b~ 1'1-' w~'~.'lljj &-.ti vce.ss;

p~' ".,~ !i!i'I!iJ!I'jI.r'hl',~ili 11': ii 47

Obec Dubovce j~ m,a..IA d~d~.l]ka~ koonl. kzu v udoH .rmecky Chvoj.n· ca. "II .!iEl'eti{llVej 'tlstl okre UI Skalic 3S] 15 !bJlo.m~truv jl]ir~e od Skallce a asl ] 0 kilornet rov juhov fchodlrile () d ~'ne~t~ Bolit, Obce sa Luch;:'id'l.b\

. Chvoj1tmc~ej pahorkatine,

Obsc v~n~ ~,Ia v mkn .• 954 zll'i!!e.[t· '1i11 d\ oeh dovtedv ~a,m.O'5:t!lln.tc.ln ohad Vi.aov'a.lilJ'Illl. ~ VI~~I:km., Aku p·~~,~a. sa sp<Hrnll1!l. osada V.lckmra lit)!' pod na~" .JI1 Vlyk:hokoW3m. r,.

v roku 1532, N m.z~y JL? ,0 d\ ... ndeni oil V ~ce'j d{}HEI.}I;. v nej po dla ·Iege. nciY1' mIll h~]I V h.l lV]l;;li 1"1\!i!ll3 2:0 z.'m~is.ka·i' ktOl'B leU neda

~. r

Ieko, Pr!fa .pi"sofilna zmienka (} of>~lde V t

dJ[Jvi'Eln~ pod r.aa:7;:vmn, Wid~.lJLn,. Z roku 15S~, Obe patrill k HoOl{c':ikemll 'Pai:Ll -(VU! Ob rvatelstvn sa pr:ev,a2~le orlf·uwovalo. .L pOrllOh(jSl~~' _ t vn,:,1, _ j,rtobnt¢lruid V1!J.', Vlniee l'LD lb-oU IIJ~ \i' 18., stor.oct

.l·an) fJl:D;Q!!.I'OS!t Ii:

,~ V.marlOEn. '. P'll"\jcd(!,I1~~ plri strnrn - elku ~ 'l'ill~u.v.im;tl ~ rech kf-;P;'[Q,V'

~ Ri nnk,l- k.t~vl k:h~' I~Q;HN'OI! S~', ZfiDf' .:. ,!IIiltllnlB1"

~ l~:Jlll~J.k!f!~:~;1;t'!!JUrd~y k9.s~~ lS'l,', }\:tlhHIHl "' VJtiiiiltt: jan:

• rLl~k" nD W .... LIl! Iff M~.r"i:' ~lJr.rLd~e::J I ill lhLd;J}bnlil. skuptna C'l;~ncal":;'I.nk.a.

lL !!!!!!!!!II_ ........ '" Sp~!,I{~I«~l Oljlb_·;fl_"_·t~::m_,k_"y_ ....... _

'9' bielkov, .25 dk~ p:r.a~kIJJv-eID 0. c~krtl 20 rJkg b):krh';;IJl~ 8. dkg h]adk,eJ nUll"'}'"

,..., J: ~·I~· l' ~ .

....... 2 prassu (J,(l! peeiva

lib:l:ka ._ 9 iltkov~ 25 dlkg P aAkove 10 cu~ - rill ],0 dkg, CQkolady. 1. . aniJkovy cukor, 2, ]y~h::e kakaa, 2.5 cl~k.g [[1 asla ..

.Po[e"iHl. _ .1 rJ dk;g cobJ]~id~f~. 3 ry'~loL! "1~i3 no snehu z bielkov pm'id~ll]J)e culcnr a. vyUahamt' .• p·r]~loirlle kokos, nniku, pr1ll~Qk.,d(]; p.::civa. <JJ pfiienu.~~_ Zltky" co.k.oMdllJ, pt.~~kuvY a \fiillOilkm·y CI!1~@l' 'VrSJ'~dl~im&' nad paruu, RozotlFieme. na "!.l'fch ladnut,e i;Jrt-i~O a potrieme t}o'ievo:l']',

gl YiilJjeCj 30 d . g, tEl le ch,{)i cukru, 3·0. dkg m:~C:lt(h oI"@cho'!rl 1.S dlJ',~ VIRgo masla, .2 JyZ]ce .kakaa, 2 'lJ'iic~ h l"ub~J mrucy. PQ!evEL _ 1 % d 1 rumu, on dkg: :m'!eteho eukru, Zm]d~lLnrJJe d[}hr .mady.

.Z[tk y vylT'.[.~ id.une s ukrom, :~l[[d~FJ].e lOre· eby. kakao, .m~~lk.u., m;;l.p[!~te'1le maslo, na-

koniec pridarne sneh, Vy; hladnut ' .. t:5to .

potrieme polevou, Nflkon'ielc pol:ejeme v:Me'tkiQ ookcL. ~o.VOIJ4 :po:l.€¥Ou •.

K>' ' '" - ,r: ,'_ - - ,-, .=;,a·ru.tIU~ 'aVe rezy

(5 \~r.!,jeej ] 5 dkg kry~;~;iliL cl;,1kru, 15 d:k_g vtb~rovej mu ky, t m!:ha J1 ~,~k;u diJ p~';i¥·a! 1. ,Iyike' kakaa, S]1;ehovj _, 5i b~€lbprl ,35 in;~: k :,·yst~.U{)ve:bo

. i'.. - ~r L' . ..'i ~.'.

Clllt(fU 'U ~!3,!,~a·II1,].ie' l~j!;lA!L parou ;1, 'USus. [IJ)~ pn,-

hH~i.'n,e- .2 hod illy pri 50 ,'l:tuP110C'n:, Plnks ,_, ,21] ~H(!g k:r;,(st~L cukru, K!tQl't b:r,a,-'

'II" I" 'd";:'

m,e,Ul.zU!Je1:11e~ ;!.2I, ejeme smotanou, iPn- ,"'i.in11~

1 Zi:!lr:ij klas, ;) ih ko'1o~1I l del m Heka ~ l-1!vadm~~, do- Y}'it:ldadJe:n:eho pd(]~,m!i:' l tiil3S~Q.

<6 '\tajec~ 1 dt{~kl '15 (lkg: k [yst0Jl. cukru, 1:5, dkg vyh e'.ro,rej :m:wl,ky, tl"Ocha pnU.'l~l!!!, do p~c1v~.

Pln ka _ 5,0 dk.g tvarobu, 15 d~g pnU k,Qveho cukr WI" 1 v.ttIllJ~ka.. 1 smntaua, 'I zcbublJ~"

Zlf,~~Mthil!l dnln~ 111~~,uta;r V' 0] ~lcl 'VCid.y. Dm= lmh ,ln1.~t":,.s~un~ s cukr,:rmt_ Smotanu 'vysliti-~1'~ ~liJ~ ~.:'IoIj tuha, pomul~r "!lImi'€'ifittie do '~V.:lL h m~l:y. Zoh.rtj~me :1;f!'l~lirnA a, z~~8J~11~\mc. 11l'1Jej i!'n.1, na,I hi'[ ~L pdd~:me n'Vioc'ie. Necharne ;5,huJh.[~;li~.a n~lo:nLec: osdobime sfnh:iJc'kQu.

Me:rto (4

ttd'~:ji~: N~,m. sJol~aa)! 1'261. 9:~ 45 (,"~~~J' Pj'i:~~il't:U(iI.r~ l'~~ lozrJj ,Haz~i~?$er

rghi'Jd'IJ~ OS4/69{1 ff4 26

~-!I\I~ i!ilU; ::;4i'kr~li'~j Fi tl:1'@g,bdy,!;k. 'wei .. ;, W'~~, w"gh.::'!'Jy:~k

~'Io&;,' 'l'I!l~JI!'!~:~~{:D1I-'~ 5. Li'3

MesbJ Gbely [e n~jmen~rm 2 tl70cb :m~!8'~tt, S.kalic;k~fu.o ekresu, Gody sa rozprestie~:~ju, v ~,1i;aj;;~~lpadJfl.ejseJ ~a$ti S.lovt:!J]ili~

- ~;, • 1:.. ;...., II. 'Ii.,~, 1

'!;!i le:za P,II":I nramci s Ce'5.Ii,OU ['e',PUUJfU rou,

,Katas l'f:!:r mesta Ghely :paril:"ri k JOO:!1Ylill ~, najv~lf$kh .flla., S,loVC1'tS;kl1 Z (:ikre!!lu Sknlica 2ft'bed ,kaJta~~dln;~ u1:emie mesta (Jbe1y ~\fstiuu ,e~Jej wiloby okresu .. V plr:il~n] ~rt'tL liSf,1l') itcil sa ,mt'£lu Gb~ly 'po pjrv1~ raz spQ,m~:lla '\,I' rokll 1392. P6vodhf n ;i1~Olt obce Kw'be'i, Kebel 9 \iVykwbcl, 110- cbad za od :Hi.n',~ho S~,i(].V'i1, kbel (po ne meoky ,KuJlJt'l~.) ,[i, Gbely. :R()l~, 'tal v,acsia ,dl-a~e'v,e~~ a [l~clob[!a ..... ·lrrohe:nli z kmclla slr01IlrU" :k~otm. obye~jl1t: sJLA~,m, pti, prameni v.od.y' {nes'kol'

aj prl [~o:p[1'tc:h v rtoch}. Vodn~ prarnene boll p,ri, obd z=noi:me' ui y .~'tn~dO'l.fel;~J., V :p:rieibd:l.l111 h~$t6ri:e obec ,patdla k li,oltc-' s~emu, me'sKor k S,a.:1l~nskemUJ, 'P.(I:n~t.~u, Od ,ruku 173'6 ,iho 'v]@!:5hJJiH Habsbnrgovci, 'V 17":l*~ffi1"O~1. ,:]@:md~ vtOO!~ly ,mes t~c~a, s pr.::1ViOJl] t.tspo[.adrlva'~ s,ty,r.i 'vj~r-ocne, ja!:rrooky, Ob:f"ir.lite~ la sa ukrem ,pol['ii1,oh~spu~aJ'$t.v,a ~~'a,~be'm'l i tkaalm ,pl!tI:lJ3", :r~Sl:ova,Oml kDilii'OP.u 91~or\,,:iiJli[fnt kOlliO'pne'i'm o~~j~! kloJi p[\e;d:il:il;;JJ~~~ u 'Mo:r!ll~e '9) YO V:ue;dni. V r.r~'ku 1'913 S~ \f Gb~loch ,zacL:lla, '~[it~i'[ ro1~\i!. V m{'3t~ dodnes :m1,frjdeme ~ikd±ky 'V1"hl!.}fcli! 71aM,i!I;diel1 L

I

• n;liI1iJ.'ib.]~:kjl,"1l~jlHik:y kosto'l~! ~ilit:h;llil, ,A.,r't~a.!i1Ij~I~,

• Si:f~ S''ii'.iiJl'c~ 1't'~ji ce

Ii ~1Ij]iln8 ,sM!f:rl: clI.ct~*h toJ k..I6r.tl)~lll

:s:ilblli!~

• Gbehk~ ~ rn£lilll

'i ,:lr.<ill hi.!ilnr~I!:k:);(:b ~'i;]ili'd"it;!~ • 'o~,u [jJF:Yr;I!'$~

'i! FeaoL" f:cs_t

;~ 'I\~!!!J. fin-um

,~ !lrpl!~lGm~ sQbor 'Gbe'ian

,~ 'RJ!b-~~:nd ft-'bl!l"'( Ad'flImm'

Pl ' .~,~ I .. , ' "', ,: _ , ~,~: nelJe IUJra·"I€ " ave.

rakvicky

Cesto - if on g hlad kej mllky, 250 ,g palmarinu 60 ~ P ~iskov~ho cukru, 1 .~]I Ky. 2.1t;:ice kakaa, cukoh:iJda na polevu,

K rem - 1. sladene kondenzov: JilJ mlieke, 2S(J ~ Hery! D"lJJJfitl u

Zo snrevln spracujeme hla Ile cesio, tklme na % hod. db chlad [11 icky a rozv:aIIk~irL']'e'. Pofu.'ajame aa obd[f.:[ln~y pod]'a. ',' cJkn:n j, ftltmit.i~k VyJ.Q;Z (me' nim I f'C):nn[cky: .. V st, e" e :~1.1U' j byl' p,f,id't~bhlka na krern. tt:pe.Ci~me··~r mlerne ~ep]ej nire· fih:ned1vik·l~ph"'i.e. Knndenzovane mlleko ' arime .:...; hodinry, lii~l.·l,u!mlt ",rychli'J!dfll:t~ P.l'inljj~~aLIl:lm.e HierlIl

'"1" l' , ! '[ .. 'k j n_._ ~ 1~',A~ .' • , ., '1>.. IY ~~ .,J lc~ .~

a. v)ritauUllnlC 113 fI. ~o. '''/ iKrem •. ~lp'.iu·J.:.el'U1C pnrnJl;?saf ~ ttmC:i~' r umllD •. !D!...!lt;',m cez ilJiZiJO,IJiH,!.!I

ru rku nastriekame ria a k .1tky a ddme na l.4 hod. ~ tuJu]uf do mmzu·ucky. Cblnd11,e .D~.m~,ca]ne do c(mkohhlV.

:]3 dkg k,ry~tL91 cukru, (5 blel ok, U~[tlba1:rn.e mad pa rou do. tuhs, Odst~w{m,e· a pddd:me .3 d1~:g' ma'izetlY '10 dkg ;S!!?ka[lYch orechov, Zm iesill M'" !iii. nechame troch a Vydlhu::I.iJ];u.t~. N~lli\:!:['.:.tme do Q L!i'.r1y ;fin pomasteny 9110- b.31 Pelieme :po.maly pri Tlfl:ill.~eji teplote 70 ... :tup:ilcrv"

.1~lnka: - Vrmjd~HlrJ.ic .1l00d parou 3 oele wj'cia 2U dkg eu krn 3. J v.an~ I kt]. ZV'l: ~l: si . ymi.esa:me ": 5 clk.Mo mn~.1. ,Stl!ldene spoj me dohrome dy a pr.id.a me Iy:&~iku, rumu ..

s: vajec, :5 l.y2..~c cukru. Spolu vy~rt\l:l(hn€:,

; 1 ' 1 ~. _.. L. " - • 1_' II ~ ,,~.

:pn(ta:mob:':5 yZliG 'if}" Li;Ero,r~j tnlll ...... y:, l.¥:tdc,l{ll

(lleja. ;;L, npe[:~€'rn.le' la.Uo 4 platy ~ti] mal i nev~11@ sir !J,~"WL zmlclarut: 8 2. tEd rumu,

1'];" . JI~ d ... "'~. II'

7 ,rvy potrieme tlI.ze'mo.m.i • !!,Ua.~t' '~mu-eJelTIe

.s~ rupom a, /H"-:lOV,a; lI!O'f'I~~em!e ,rl~.g,llntli.1n, tak isto :tj rrnU fi1 st.vrt)? n Iii, clntUlH U~flzbl]~' a, -r0~:~,ielne' ]?()~,ev()u_. Pruey;a - :itl' d kg, rnleteho C1II kru, ma Li.noVo~hol sirupu, l1yf]ckaJ lUa31~.

C~sto _ . .25t1 g fu_1.a,dlk~j ~:m];.k:y, 1.00 g p:r.-J".:lli-

] u I 'I. ]- 'l ~" ~'-k l' ii"

\,£!"ire~m ClJIl~rU~ , . ,_y:~nc.· <L. .f,1l1 n:!.'uJ _ (ie-Leo

v~j,e, 1 ffhJk; 1 ~yZilk,ill sod.y 'bil'carrbomlY.

E;:"n I-'n l1.ii'·~'I .. -1

.JV g ,i.oCF.Y. . y2:u:;:tota m®uUl,

Kn~m - 1 ,~ :t;L1I1 iek~h ,2 i.]:;lle, l:la..s.·y~, 2 :ty,iHce ~ll adke] m~l,ky, J ~hk8; 250 g ller-y., 150. g ,~ini ~k w\r~+H;~ cnkru, HJOO ml ~l'nh acky;

V~~t k y ~[;JJ'O'fi IllY na oCf!S'to Sl)iIJ!ilu zm ~eS:!ll.flfl!i2!, Vllpr~lCu,j~mc ,OGSto, :klon~ rczdelime 030 :2 ,casU. :i'itJdrn,u ,cast' 'Vy¥3.[jk3.m~ na hr~I plechu [I, 'pomocnillI ''!,?"itce~a preTlie:;:i,e]1.]!f ]jUl yyrn:asteny a mdkO'u; [)iO:S'YP;~HY' pleds, Pel leme p~ I ~,2'l~ stu.,pl'L@ch dQ S<'lletloh'fi~dji,. Pl~t po upe:ce:f.L~ ,pre'ln.esi.eme ,ij~ a;0si';lI.I ~ 'ljeC:_h~m-e' vyc h i~,d m'g:tr, r~ov,J:13ko ~~Hpe~i,e'tIl~ 1. dnlh'y ,!pl&'l:.

[~rlPT~V"L~, k r~1111U - Z mlieka, zlaljch.l~.~~~(:J;v~ hlad,kej ,!!l,u,ilk}, a, ~[tkov '~v,adl1l,e hU,8;tu, ,kS!s:u. k~or(!1 za sll:21ieho mjeSa.ni~ vych'~~di'me', Hotovu hrnotu pm1l13.ly rOZJlllj:cl~U'iJe; ab1 sa. ne:l i·t)':ti~~~. Ntii, f ®d:i21l die~, :rllL£d{]/Ii,fiehn 'p:~8Jtu narrleme hotovy k [e1.'[ll :nan .n~'IIIt"r:~enle' vy:sUil.ha]1 [1 ~r~.haiJm a prel()z~roe' dl'lUh}'rn l:nedovYI]] 'p:Mtcnn" VKh ny l~!!t petrierne iolml~dQ 'V'();U!, lPo~eyot1, 'ktonl 5i pr.ip1'3v[me ZQ HHl ,g ,eol\to'LttdJy na varemc ill, 50 g 5m.w.n,~Hlo U.'Ilkll (C[1 RAJ. Z~.kll£()k. knt,;t))iTItl' hOi'lLci,m [i],CiZ)[Jm, na rU.M'ath~H~ :rovIl,alt'f: d.iel,y.

'7 "va}ec, 7 I ~r.t~c ~e"k k rySI'~L CIU'kI"u~, '1 ['fZicb

olcia 1 I 'Il,T' !!i1;..~ '" - ",.A- «« V (1;, .. ,,, L ~

v 1,;.1 ..... 1 'i il!i'!u..1:'o..-t1. 'v,ru",ll1v' ~l'\JolL!I1;.JiJJ8)..

p~ nka - 4, vaj d~,! 120 ,g' krystiil c!Jt{rl) .• U,~ra:h~:mle' r,jladJ 1'3 rou, Do I.;lsi:m,hane'ho ~dddrne ], ma...:;,l.o~ .1 pa:~mii1di'iI,. 2 ly,i;ice rumu a primiesa.'uu'f kakao,

Poleva - '1 Cera, 30 dkg 'o~o];td.y [La varenie.

2: {Ilr..edlOye' IlhUy lLl)t;cl,t::X1'te, ;ijj 2 ,p'M'ty kakaeve. N a ~p'o-dO:k da mit i],red:to-v Y ,rldl. Natrleme pLrn h'lt}li iii. da~n® co]ltt:dt'u:hrv'Y' plat. Tak opakujeme ,az I :p'hllfi ~[J1r{l):re r,ouklaja.lue IIIi'L seba, PotOnIl, t~,et(j ]filii!y fl[,'oji:me' a 'f(~7:]~~eme 11lia .3 ~SY" P'Cii~l'ieme i'ell ~idl'lLkfl!] a eblejeme cokoliJdoLl. K.r~ljame' Iell do s,p:i~e.

0',' '~tjil . ., 1'- ~d' -

- I' . .' ... ' '., .' f 1

~,I ." . ,Z"J.. Ail'

1 palmarin, 28, dl~g, mJ{:t~hQ' cukru Vyl!J:rue~am:e. .J 2 z1.tlll;O:" (:1.2 'bieJko~~ ~1~, S:U1ielh.)~ I lyztca, lcakaa, .30 g ,sl:nH, anky; IS dkg o.~~"l:tQv. 10 dkg ,bruibej itlll 1 YII 1 p['~:S)[]'[, 00' pec:iY~L

Plnka 1 - :25 dkg oreehev, 10 ,dkg mL!:b~hLCiI CL!I,k:rE1~ 1 del rumu,

Pil'lJka 2. - ,4 vujd:~! 12J} g k ryAt~l, clll~ ru, 1 'van.tlk:!L Un!1lJh,iii:[]j€; nan pUrml .. 'Do tiJs]'ahanej zmesl d;].m,e: J maslo. 1 r;l:~:f,!.11a[rn,. k~.kao ill vyl:~ixtlj erne,

Palruari~1 il, cukor 'Vymle~[ijJme'~ :~,[i,d lm,(l: tl"t'k8i~ ] .ly!ICll kakaa, ~k~nku. hnab!L1J. mitkl1~ pl:A~ol do ,rsdva a, ''1,1 ~'mi'e'~::'niJle'_ Na ptech da;me pepler ;!!!. ~UTIeg, 'I,¥ylejenl€' a up;ec·~eme.. UpeCe~1); p~:it potrleme diernom~ potom @r,ecbovm~ p:~:tlk()!J. a 113 knnlec ,:ok~d~clooO!'!n plnkou, Vr.c,h ~b]ejcmi, lU~llMdu!Jl. Kr.,a:jamt: lim obdi~nlk~:,

Arl.~'te$,a:· ,B rat i.sl.rl .... ~kd 5.. 9.tJi8 5'J "iQU{ fiI\r,i,l'~;!1d~·IOr: J~t.r, Zdr!~d~·,fJ Cm.HbN'1 T!;"le.foll!: 0.141668 10 ~ 1

1i?-,!t'J!t!1!a~ sekrete: ~'~1'1~@~ j~l[(".:,;u

I~,eb~: HI j.1'·II"I~·IYU "~k

,~a\c-t:t iiJ!h:YI arc·lt..·ji: 1 i!' .rr9;f)

Mestc .HoJl~ j""" druhjm DajyaCS£~'iIl mestom .j!; trnch miest ekresu SkiJiHca. Me:sh.T lezll lila severne] hn.u:lIki. Sl~)V.elJiska ,5. Ces~ kou rep nbUk.o u, Stat nilll h '~:ni . . S ~~~.k.ou :r.~p't.l.bl.iik~}ll }7lFehieh,!l stredom toku rLeky :N~·Ql"a.ry" ~\1l~s'w, lezi lila severe Za! (ti,[aikej l1~ij.fi r na st}rku dvcch [uom:foiClgia'}'ib. celkov ~ Cb.vojnickej pahorkat ii l1.y a D'O:lImm1:'!!'f"a\f. ·ltt:lu:! u;'!I'aILt.

Po pnt)"" [8.2 sa p.iso.iltun ... ~ .'iop~]imln;jll. '\r l."ok~ 1.20:5 a ~o ~fa;'ir\18.F (Nov;" hrad). VI V' .~ 4.:ROO:r. I]] al zharakre rnesteeka lel:ia~ eehe na. C~,s~ej ee te s do,l~z1tDU col noa stan icon, V j4., stor. sa 'Hoi it tal S,]' lO.IJl], it nld.n~ho panstva, 'leu ktoremu patd~ 101 tl7<emie 5ey.~ro:l;fipndne;ho Z~l h ada, K i Utj,;.o,mLImu:j ~ im ]l],iljiterom panstva

v tomta stnroci. .p:!1JUil Mallis Cak T~'~I1- ".h'lf skv. Na lond :15.storoCia Za 'lkaU Ho-

.. -

'1'· 2~"" I" C" .!"io!~"""''''-''' "" . r n 1~/-·oj·r.:

. :I c· Jr:I,a . jlliJ l!rlHK (lI'i,~ ." Z ul) v ........ '",c ~_. 'II '["ill ~~ lli ~-,~,

pa:~s.tvo I n~vz~tH H. Ibs t lrgovd. VodDy hrad prebudovali na repJ.L"f2~[Ltf.\tne sMlfJ! v meste zaeala p:racow! lDa.ll!(Jfakt~l.' na \fy~:obl] rmji.t:nsy, ml:~rn na mleHe :gLIlz;~i:~" i:II lisovanie oleja, 1'U', valcha, H~ho\!'~ r, sladevne a lltam~.nolom. Na~la] prli'ltdky I~' ~,.POC.ltL:l. ObyvOlltd'stva a zl IoF,~a. sa .. stalo lei !j,a[s~HJ-.k~'~l'ov .. 1<1: J.Ut.id~ckd .; mnohtn1" privHegtia:m i, V d]"l]n,ej po]ovid 119 .. Si[.oEO-

1(." n~. 1 r)1J' II ~ ". ~ ~! "7' , IL

I",UIi eo J.3.0 ic ~li2!J'I,i'"a{:dtl] m'stO'fl"l.nl]j zane-

ri P(.1! l.s.vet.:ovttj 'Vol De nastal v POOOVInofLiI.1 ~ s' inyull mestami na ziip'iI1dlnOfll SrO"in~nsku tiarsto( ny up3dok .Ho]f~n~.

Z~'!,Jjim:.~nros~· :

==~----------------+---

.~ Blillm'kmro-hl;j1 ~r,;;iSl· ~kr !ka~lii{:f -e ~~p~'¥TH:-!!I. m '"' K(I·Ilf!.ploKmilnlJi('llikr Li li:i1Iych Icll.ilclll!l~~

101 ME, t~iii!l",;5ky dcm .

to, Vo dlll')! 1111 J)' n

to Ve~crliit rni . m

• U;J!fO'O .... ;f., u t. ~cl it" . s-:r.pk. " LiiC'h!J.)-1~ ~

,~ Zmcl(J'Y' k c-i~Wrr.n

Ii .Ldiiiy jarllili;iik

!o' Jit}'tl>tl:.r:1 n: rlfl~hi'f fulklr..~1}' f~ I.il..l;;il. .. TiI!'~E:7.i~m~ke siiXV'I'Hlls;H > 'fiJH~[~kurn

• Po hodpo ,~I'~ddJ M~li'H~ Ten1!~~dl;:'

• .I JuHt.!5iky 7,~m(idtt muLuc,: kl~~iv}r ~ kruh OJ zr!t rnoll:k' pi ne ~.hl· .I'l1l.lJll!tl

OJ fr ~.:.Htfl!Y M:J!ll'lll1sJky [armnk ;o,ih·~." o\'5k)' ~,h rm~'lruJ

'-a~ n~1

~Ol i1lL ' 15 d rid'

., dnutl. vmi

Ce~to - ~ vaje>c, 3 '~yz. kakaa, Bllyi,. ·kry&liLi. cukru, 4 I ri. ,po~oh ru bej mJLUqr,

Plnka t. 'J _ ~ mlleka, 3 ihky, j Iyz" hlad~;:ej DlUkYI J ['yz. ka:yi,Ul C1.o1.Kn1.. 1, lyzicky v'i:~a,kavy' alebo ness k~'Vy;

Plnka C, 1; - ~I, lirra m]]ck " 1 kara melo'vji-"Imd~ng, 250 g rnasls .. 2 ~.:r:t." J:iIllJ.(ick~'Vel]'1J lekri,n.lh, 4 Iyi, ,pra skovebo cukru, 100 3.Z JUt} g erech . .ov. bisla c®kohid.Oi ..

Cele v~]jda 8 k~:y~ullovi'm cukrnm ~,l'a htll'iillJ~ 'V 1[(lliJJl!c,L~a .n~~jvf~I~,(kiJ ('~,'~~cktJ.rh 1.5 min. Postupne ~;J;r~!dC:l,vame 'm~~lcu a kakao, N~;i1s.u vyl.e;l~ll~)~ nn yy]pW!:5~,'-.:nj] rnukou vysypiilnyh UJ o;l-qr [tech a dime pice [ do vyh iiHej r!t"~,q) ~;;n l70 ~llJ p'llUV. Pec,k::rrH!' 15, ~Z 2U rn iIL ]~,~gr-edlie:nde z prvej ,plnk:(klt',~dm VYS['aJh3Jll€' 8, v~!@'~ky spolu vrJJ:rirrae'''l,\''O 'Yod:nrllFll ~(,tipeli, :kYl1~, plnka aezhustue, 'l'nkto pokrail]J~,Ili'l~' ~~ p(ri druhe] plnke, Ohe ich ~p()jf[Jl'I;e a do vychladnute] llt1l.Sy zasr~hfuuc Vyn.l a£:Sa.l1e rnh~ masle s p.rask,l!Jlf'yttu. C1.D.~ rorn, Vfeh lad nUIDe ce ste potrlem e ~ ~kvi!IJ rom. a na [iC5iem~ pln ku, Vrch z.~n~m;S;k~. 'P(Js}~'pe me pO{olek,QJFl!){. mi Opri'l ZeU}I'Ul i sl.l1cEe:[IJ:l.r.lli. orcchrru:Il!J]. a. nail lnt11iJ;rrt!OU bie'k:nl cn.]ro13d;tli!i .•

fI'" '" 'II-, • _ 1;;" ',', . "':;:1,...11 ~".."., 1- - ,-' 't'." ~ " II~",

.... "'!i "Jl:~ ;:I v~J ec, ... "" 1IJ.ifi,,~ If...fyS .] I!", U~ I:Oi.J U ~

18 dk.g till iel')~dl orechov, 3 Iy~k-e M fY han-

i'.;,p. "l' ~,;::- ,--~, I;..,i ~] ... ~ I ',~ 'I,,' ].1. b I kv

I:\. t» oJ' U,Y,l.ICt: U,~ruoLL ~~J m L.l,~ y. ,< ~ J", )']?f.

pr;_!..skt1~ t[)[·t~).v'e r~pl;~'tk) r ~ l\l~J~~rv ·v~Ka.tliil,-· :me '''irajd:!J J5 IC11.k1TQrn '11 pr-id~.l'l~H~· ostane su-rOll i ny. N a trteme na o~il ~tky.

rlil.:nkt'l ~ 1. ~dkfli [mliek.t~ varime .2 Y.l hod.,

ptid'Liml~ -.:5 'Il:~ kg r1fJ,~tJa.~ do vych ladenebc ¥iHa.l~~moe'i

6 va] eL: ~J 16 pot I'yiic kry5.L cukru - '!ity~ s;r:ahil me dQ, [Lllhli, .p,r.icH:m~ '7 pi 01... l)~l;i( p olohrub e] mu:k:f 1], 'pnHl~u:u.tl do 'Pec~va.l! :z pol, ~yi'ic{l' kaksa, 2; del, ~l)ejtll .•

Blelv ,kteJ:.ti ,_ % lit, mlieka, I :llab:" kr~~,

'. l

2, vflrnjk~ .ma,i.zeny. I v.1nil.km~ 30 eU;:.s

kryst. cukru, U~ra.r.frn~ p:~dil1g', \f}"i:h'I~d,t!luty V,L1'].icSt),lU'1! rlo' vr.U;all.an~jl 'h. ~:II~ry a '~ palm ~ ,[ J1U, prid_a m~ rum,

Kokos _ If,L ml icklil., ] kok.os, (200 -.250 :g)~ ned:ul me z;ov.tiet' (dlhrue'). Do toho --zam.i~~~.mc 15 d ~g ml, cIJ11\ti"Q;~" 1 hcru a 'trocl1.:a, rumu

Hmota .LO !)u!~~],~hQJ ml ie.ka.. ,_ 10 di.g !'itu:t, tuku, ].5 d k~ rn ~ et, '(:11 k r u, 20 d kg susetl~ho m:llieka. Znl:ll:t~~.a:ITl!r;;: ~p nlu, :rQl.·lj,f.~t~~ IbtL']] ~ ~.I() bal [nr~, ~t (,h\me Uta vrch,

VSC'l.ko premicsarne, 1iHl~e}E'me I1I a 'If ~~ m<1/d~'liT}( mu kou Vr.s;~fp'{I uY'111bokj plceh a up ~ci,~me, N~d1Ame" vych]~rl.l11U·~l Yf,ch osupe]]~ 1]. natrleme dlem~n]; p ·10.i],\ b.~d.ym k§~I:r~O:if:i:il, 1180 ~QI dfl:ilJ1~ ,pr,ip.['llLven)" ~~(iik(j\.~ a ~iil,a '~Tlf.:::h d~ me' h mot U lO ~'!J ~e11 c.ho m lieka, n3kDn~ ec

• ~~ ~ L 'I' ,-~ 'I'

:pOC11lJK:a.iln~ ,irOZ'lElipe.[J, ;1iJI. L.!L~KIl1!, 'mJu.O'\~!l]!!;!!. po Lr=!VUIli.,

U en '~~'£ii '1i",n1!,b' koe ''''111 A'vlLu", U ". !I;r l . V ILi ,A. .J"

30 dk1;, ht-nbeJ tnl,ik}'J I smetol, 15 dkg. na~:tr[t llumeJ rn rl.:·,~y~ 'I 11'raiok do ,peci.v8", .P:rip[a'!;,'inl.~ si. C€~';;tn'~ 'vl1'k !raj uj erne ~'~vlQ'['teky ~ :pbt~:IltJ.!:..: ~ek v>lifo,m. .Mtd:e'me [:I (JSYPiThl: pdsko'!t ym lcu'krom.,

LnliJl, OO.pocinUi. Porom ) 11 :ltf\td~Je vy,hri!JJtej rure, K~5ky zlj;1·p~·Ljem~

Ildre:Hil; 1(. _' '1[;1iV 41. gOB 49' Ktj1QV St(l~'·o.s·tk~:r~ r~ rt!:;rr.E K~ ~cro -,1 :rd~fd .,~ . .0'. /668 2'7' 03

I!:!'-i~:a,r.l~ OC~j _ kl1fOU@r!·t,.,rlri~ [l', ~'k 'W1l\~JI. WWI.v:, krJ~LW, .,u

.!)"ed O'!&.,I'1I1l ~41,f) ',i: 5.92

K~tuv leU :} kilometre everozapadne odJ. m~s~1iiJ I It'!]f,t a 5 ki~m'netrov j'lJbcydp;ad [l.t:: od mesta Skal lea .. I{atov '~,dj na.lavo-bresfie; nive rtek - .Mora"Y'

Orb !{'C sa ,po. P,lrl,fY r~~. spominala ~i v roku 1452 ~'''ko, Kaatho, .ne kGt 'V TORn. 1773 &~ " hoc spomina a100 KaJtQ\,I.r Nizoy poch ,idza nd .st;'l:r.~kh .'1,jo'V k~.h'1' kaol,,~L. a jc.ho pb~ 'vod s,livJsi is, nibnftisk,om _. miestom .... kde boh . }-frUlbal1e sl:;tnmy, 'kwre sa :poul2dJ

.Pa:m:in'U;:.y:

--~-----------------

• .Rim!1iku~k;'lt~)m·~ ky k.l)st"-l~ ~'!.f •. lbl~~h~a

• Kgpl [i)'J...~ '-;:J I [I, f'oil'Ll rie Ltillidsk-eJI

• Jl1'::rnjdi.:\K.' Z,V 0 III kil.

Ii a;;dn:\idn~. pa m:I'[).~ki1 K~l<j}vike taUii1-1!!tliJ

. ...t-.Jl L~' n. ; • 'I' •

na vyrvoreme zataras ' lLJ1cL[~~~t! :Ui1I!l.l!C.

Obt~c "zmlikla pfi pdechodf 'Cesk~J o~~y rez r.i-i~:k:u 'M'or,s, ~. P6'Vod[1~ :~tam.eshi;;)jnieObr~al:""I'E\'a :~lfl-'V{]t.!:nk~vo~, sa dostslo aj do {Jbe1GI~eli1_o, erbu, kl:o:r.ebo 5~lc~s l'OU je tliil ~: dvomavesl .m i. Kilo,t patril do marjetku hradu J oHcObec boll 'ZfL~lJ 111!~. ~j hov [I'jj ovlec. Ob-yv,j,1!:IDe'hiili sa z!iJ.o'ber~] I . .ajl pestova:t1! hn [~oTnoho$.~lm]a:r.i~ycb p[Dd,lJ1!

II! f'!lI'-~!ln:gfl'!,l'~1 karn "',~ '0; K Vi;'t11TlI!)Ve clnl

'" 1l-!lJd·;]Iko~ni!.1 Z-:lulfod.'!:Ii

ro; iIl}-':!1'ti;l.'Il:lI vr~' i.1villtfch tekvte

Pi l.k-Oto'VIe rezy

'peticme pLski~tove' eesn . ltrPhime nedl-

_ !U",~ r

'hovBJste' pisiko.:y:s marmeladeu, fJoCl,ukh'ld~.-· nre n(lll,!l.pco("n~ p~~k6t(Pl,re' cesto a za~e:jeme kr,~m.{]m! ktO'r}:' m.;i me (1"l:iku"~i1nr, a polejeme co!-t;·oJadovoiJI polevou,

250 g s;tnie[lJ~ho tuku, 200 ,g. ;Pl~~. kov 7 - he. cukru, I BO p,t1ding.. 3 ly:2ice kakaa, 1 v~j{:€! :I ~rZioa. ru rnu. Uroblme lituWe cesto. Potlnn urobimc bide- cesto, na niesto kakaa d:rum,f! kokos, st1l4fe~.ly .,. pr.i.HikrnrY cukor :lIJ. vajci;;t,. OibW,w. C~'~!l mzv.::ll.I'kame,. Dame unave eesto a nan dame b'leie . Lo, St,!!)C lme na .£'!JIHLdu a zaballme do alobalu '-Ii. dame S~1J]l"IIl:~f.

Drechove rezy

_ rohime k y:gIil:Illl~e eeste {kvallso1k, <C1lJ l1l:fiif.j 1:111 iekio). 'VI;tili!~l1e rnzde·Ume lIla J Ca.5[~·. Roz'V:jJ!. kame: 03. :p'.~~dh~ posypeme .na:sekalll}i-:I!ll.i orechml a 'L"!:~letym cukrem, Opak~jenlJe ''V:ldy' :P[;J: kaidom :plate U :w:)_ Da me Il:t.p.i~1Lt U]J,~t:],H! poknlJa.rne 113 - e s:

z

j~.~r,I!l:l"l~ _:r;;;·OHtj.n;I'l.'J!1 JIB. 9'08' 48 Kop~~J~y 5li',aw,~~id~ JI~ .. DH;~,r~ D~~l:iedj

~1:t1·I.~f\ih,~: OJ4.!lil6<"l U j'e;

~ ... ~l~'(JlU~ Ib:]IpCd:i;j)'@tll.~ •• d'· w.r~: ·j;1n~w. k,(il}C,.:rnl'-;;;k .pll},~' jj~Ji·ii"~'~i!'l'IlJ'1i': ~ 559

OblfJ;:; ]{nFC':U'IY le~,r 1 J 1<1 lcme! ~'QV' jaho:d:pud-rJJe o~ mesta Skallca a 2;,.5 kJ~omen~. ju~htlzapad:n:e od .l!1~e~"i.ta. Holie. Z 'PQIl r~dy c,~lehQ ShJi~·ffiSka:. ~!l-a obec '[(iQP61 ny .~llldhAdz~. na :l~p;adj:leJ hra:nic8. s t~~lwu i'epuJb· :m'l:mL S,hlhaa ,hrnlll ka, s Ceskcru [\ep'ublik~tL prebleb a stredom toku diky .Mora'!!:y. l«()Ip'C~liY Sa nadJl:1d,zaJu. ]JJaJ. S!t:yk.lJl. IDo[fskej EL12iny iii! :OQI:fIifYmo~~n ... "SkehQ ·~h"'~:dl].. Obec :sa po :prrvy ]",132: plsomne sp r.miL~:[m .V' ~:Obl 139'1.. .P'O",odn~' :[!J~:!ov I\"O'pcba.n~ dm.~~'hit :Kopia.ny~ pochadsa ad. slova tn:p@c .. V ,~'&e ~t"w,j .ptSQtlrlriiii:j zttdeuky ohec pat:dla k HolicskemlJ. p;'1llJstv·u.~ ed roka 1736 :saj 'ej vlastnfkrn ~ s~aM H3.b;sbu~~.O"vci, kto]J Hl1 Z~t]oZJ.U pr"'!.'Y irebcJ:rn.ec 'V lThQfSkll:l

v

~ r ybrd.k ii1:1l odchyt d.iv~h ~aCk. V K{]~[:N:an(lCh. l~ol odd~.¥lM, vo drny mlyn, ku ·kliOfeJr.r!J:!J 'i,I' 18.5 ~qml£' prihudol 'pi1~OVitro V KiO.p~.noi[h SaJ. nachddza knstolik ~v; ~ta~gity .A I'IJt [Qchljsk(l:ji' kitCtlFY Sa po'~'h1je ZrdJ. fiajst'lidlu :;looj'.:u;:1ii!. d rk.evnll, $la.vbl,il.. V' ~tIiednej Eur~.pe. VZI1]ko~, ,as·1: 'If '9. sloweL, v S u,vjsl(J"li·~1 s ''1/ ybi~Jo~a·["']m. vdk!lllIJlil.onnrsk:~.ho h:radiska. 'Va~y' v susedP'rch ,Mi k .. dck'j,HCh. Qilhyvatd:s It\'o obce sa .~re"l!~lZnC "ICtlOV::'L~t1 :pcd'IiI'{Jb1JI!.'P'Qdj:rs~'V'U. a obehodu s J?;[dll!lohQ~'ifHJda fdy.n-n~: produktrni, kW[',e sa vyva.za_1 i na Moravu a dtJ' :lbkuska" S:pojel1ie' s MCUolVilJlJ, 'If tej debe ~hE!z:~f'oo;lJ.ahl. kompa,

'!Ii Ko~oo~ 511. M:.trgi~)' A.i1t:Ludj~Jsk~j '!!, Ci~a l.".sko.b;;Jj.liJ\':~Jo:.r .~~LchJI.~

iii' t~~16en@ tl~.

iii' KI1Ifi'Lol ,q". ~tet·~ na KlI",lliWla iii ZVt:!f1li~<'l. ",N~ Lr5eatktll:

.... 'k" . I~

~ !-41". Ilrn¥J; l1!FIilIe.r{'11

u •

~ W~5ti;!JTni;!lVe 'p[~tekr

~ T,3JbolF \f sedle

~ H~belftD"'.I'il Jilzda ~ Ho.n na mku

v ,

'O~;,;erL,n. iIi~.J ·r-;,,).~:v _. - - ~'J!l}' 'I!' 1;,., , LoZ:.r

C~slo I - 6 v,ajec, ,(5 'Iy~k' kiystiL cukru, (} ~rtk ,P GiJo'ht lIlbej :~nu.ky~ H J'~.r.rHkl] do P<l!.~t]\!.,l..

Cestn 2 - 6 'vaJ~., 6 ly2k kfy5,t~L cukru, ·4· lyfJee polobnlftl!?j .1];]:Ltky! 6 ~yzf( mle tych

OUC'110V., t6 :rr.:liisku do peciv~t.· -

Cde v~jcift vynahilme s; k.rys~J;t. cukrom do .peny. •. pdd~'i'ne :ro'I~'h rub~J ,at:l:wlku, a pnt-

,., 'I.. ~I ~. D..:t ~' ,

iSO.R un peciva, .() \.ILalL~liBllltO cesta prkL\:rne· ml~te o'[.eclil'Y:.

Plnka = 4~5; .Q el mlleka 4 hriice ~dadk-cg miJJk:'!!-~ .lQf] g masla .:iHl0' ~, ·IJ:l:"a.s-.:ko'WfoJ1 .. e euk :.

_ t J.,~ '." • .0 .. ~. . .... ~·Iy il.:1u. 1.'111 .•

1 v@t1il !i(l/v'Y' cuker, _

Mli.'~k.o a 1.1 ~adkt] J:ll~:HUl itt v~:ri.me l1,gj, k re:ll'll. I!,o vycbJad.riJltl,U pr.id t'tv,ame .k ·,r,,·mij·,e.san{:'tlIm 1~g,S[U S rn~~'lJy~inJJ a V:1u~:ilk(nr)fm ,c;Inltf!(nrn.. :Po]mriItU l,b.1k.y l'iItalde.me: na or'edlO':v~ iccstI:i~ d~m,~ .zlt~· oe~t.o~ n;<!JU'ieme' db~zrbvym dzemam ,l3J drtahD'tl :p:O:~O\\']OO!lil plmky .. dibne orechtwe' cesto, P,ovl't:h potrleme ,(okola!.lJoV'{jrIJI ptll!~1{O"UL"

Metro"y kol.di

Cest - .vajcia, 2'l50 g Q't Iaveho C,LtnU, 8 1)f7.i'c h~~'le:i vodlYll 10 lyz:[c ulcjlillJ, 2M) g bludkej miiky, yo;! ~?-nisktli do peChl0lJ1 kakao, tuk,

Plnka - M. :~ mlleku, 1. 2:1n1 y ldu. ,I, va ni I ko ~ vy cukor; ,..,,50 g m.a8~.iih 150 g pnUn{ov~hiJ cu kru, cokQiadovi poi,ev, '.

VYiIl ~lr;:.s~.fI!!" iItky .s cukrom, pridlml,e: vodu a ~~ej_ Strledavo vmiesarne mlvkllil prisko]"ll, do p<t:(-]va, ::L sneh ,Z b.i~lkm!. Cesto rezdellme na polovlce, jccllilU. prifarbimc kakaorn. Upeciemei :2 f rmach ts-rnci c:lll'bat). MUe'ko", ;jtiljj]k~v9' cuker a pUd:i11~o,l'y pniiok uva If! me 'Ii1 ,k t',em~, - eel ';lme vyd la' 1 ~:Y (. Krthn :;(;]jllie~arllJ,e :5; maslom a pr8~ll::.ovtm eukrom, CCllst' ,ii13J~h~m!B na iP~;;it.kr" natrime kh, kremem So gt:ri€(l[lv{) skladame svetl,y @l 'h'U:i1l.V}f' rez, Pffif'rrdl 1,:J;'ll:tl!:'iie:nl e: 7.\fy~ Il}~m kn - morn a p()lf!je:m~ al~mladovou polevou, Po sn1iJ:lmn tl narezeme sll'oJr9m rezom,

Cesto ] - 6 vajec, 6. 1yzk ~l.']'A~~I. cuk,[U, Ii lyzk po~,oh.ru.beji nrri]k,y~ k;]~k:tJ.n~ :p.nlBok d~ peci"~,

. ele 'V,~tj'ifl v yUaltamc' 5 k['yshll" cukrom do 'pe[ly~ prtdamif' pclohrubu muku a ~4rc;isku [to ['i'etlV~, 'UpeCaCI'IIt.: 3< cc:shi. Do druheho p.rj,dL me. kakao, trciie prifarbime nlillJ'!lOll! f.uhou.,

Plnka - Y.i, 1 mlieka, 1 ilaty "J!.:J:[!s. 1 wnHkovt CILlk(~t~ 30iO' g masla, .200 g pl;~,~tw'v~1ln

eukru ...... JI!\. ~ ,.

IvUiekro" van] Lko,vY cu kor a, zl~ty klas Iil varl me D1.'l krem .' neehame l'1Chh!Ld!ti,ti.'~. Krem zrn ~es~nne ... ~nas1om. a p:r.a:;;k:o'''q~m, cukrom, Nat;[~eme' na kakaove cesto a dame fUloy,e ceste, dru.hli! po'~O'!!,dcll1 'phnJq' gj. tret ie :Ute oeste, PO'\! ,ch pO~[,len1e ctt '6rurvou polevou 81. CokoM,d1ou.

L

,AfJ.'ile.~t!!: Le-.trr.i Ne. 3.5, 908 4 ~ [P.'t,tj i'-ie. ,8t~'!Ii~,d:ki1j. A.~I I'ft ~fh~bdl!lllld

'T';d~f-6;1l!~:' {lL~41662 14 01

S'-,~'ia1U;- '''~illl'tnl'~i"'Lt@S'dI!~l ~im!,_sk.

u\~Ib: 1~! wl*,-I~l ~~ ~tl',r: J,k

,P'fJ'ff!'l ;pbJ',.,'ate.rGl'~'~ .52'8'

Obe· letnic.ie lez!. ~sl :21 kllemetrov ju, hn,za.pad,ne ((1(1 me l a Skalica, nachadza sa 'if jed f1ej 2 d!olE.m. Chlro-jnickej pahorka~]i!1V. Obe(; h:·~i. ria Y lle.mJ. ktol'"~ 'p::r!:dl,o ]jl 0 rozpade V-elkomoravskeJ rise k hranrcnej (ib;l:asrtj medxi 1~OniJluj ~lci_m sa Uh,,:r:sk:yul ~ 'Ceskjm :h:-itolm, Dejiny o OcQI';!' ~~a.hajU d'del~O' pre rok, k.o.11:1y- sa meno oboe ,IPO pr'Yjrkrat spoJ'JJ1ina.. PfVa,. pl:Somn~ zmienka U obcl joe ~ roku 1452. POV'()d.llY 11l3.ZQ'\I' bel Letl~,y(h.,e, s,l,ilc:1bsnJ mi.zov· Let L~ i(lc ie od'fodcn)~ od slcva Letni,cif (z€kn,y P~)[E~8t krmivo pre ovee IPd.prdl,Vel1lf: ''Ip' pod.obe' OS-

, 'i"l]f!roko'Yf k{lc~lru '!I':, L ll!l. K~~·~te:f. li1nwJl

riepok), PraydcpC!diI)bm~ sa tu ,dltl)vali eves

z toho l:Uli~ DdvadellyaJ ,~ZIlJV obce, Obec p.:a~rn:?J1 rQ7:[lym Z'etllcpj.illDm .• Le :l.iJl~lcie bolo s:U~,i!lSlUU ]:-:]uIJcskej hradne] ZUlJy. ,f.'tt~d[o ku l[alb\f~k:e;rnY, mftajedC!ll, p,ttm:inv!lTi k he 'viak div,al do drlb" ,frnd<1Lom. Me,dzilym l?at'rUa S:libo.rJ[Jl\~ :lID Stmbo 'k"i 'Crolboto!V'-

L.I' r ,', :~r :I'~ .dIl7-1r ~;;.... -

com, ~'Lory'n.l21leliOjl;;. ":iil~2~:h;JI,rtl1!. ze ID!::'1li pn-

padol v$edlelllsk~mll",ed~~lln ... ·ti Steg,ElJerovL V rokn 1736 '[p.Fe~~a do lm Habsburgo - corn, V ,!E:a:se 1. s.,'Iq. voIny abet vyl~!I.",kreJ~, 3, ,po ']l ~V" ''!,!I('IijiD~~, 'Ii bU.d~l(Nl.] ()ilk;o~" Leinstia ZaCodOl!.ltaiif ,ropa.

~""lll~ pD.1crv!l1lji,h ~50,

• Ma,rt'ii nt'VIl;~, kody '" zM);}\ttH.i!

zL

s 0,' e ~ Ito'vo,,,

.' :11' plln,io,u

ere chrJv. 2. ,~~'7.J,r .

kQIS l:il . cukru I Kir~1I - mil mlieka, ziI-nte - ]a~r~ [ y. n Hknt 2:511 g Ii' • -y! aoo s 'I r:y~i'~. eukru Or-.edu;,,lJ, 'I'~!ak - ~U(il 8 O~dlJO~I, 1 del, .fWfill..l.1SU]r rnl~[ flo ukru. Su.Nli\rhu}, spelu nnieS3ml!'.

o recbori ee 0 - - b clo_, Sdytf ubu ~'I ah "I 11 II' ~ sn h ,I' , a:nlU~' z[tky pri-

h a IllLl~ktL Dame :pie i [lj]Jl plech vyl ';t.cny poL,pi. rom .. pocieme.

ii, 'pas

Petroua. Ves-

Ad.'USj\l; p~~ I,() L-',~1'1!C.5- 53. 90'8 44 ret I··a.,~ VL':!:

S.tfl.' iiJ~;~j.i .;lUIiI'os1Ci1V .P.;i!d~ylj

'H:!t!fdm :3 '/662 1. ~ ~.~. .

e~~H'~U~!lli (t~@pf!. t.mlid L"1:':f-.:iik· 'W'e~~ ~ Wlii!',pt·/:rr:J1'~V,Ei'B.!i;ili:: po&~ O~.}I'i~,ti1'rU'P~ J 01fJ

Obec f!tl!~1J"()ViS. Ve~ leiiH ] 5 ldh- me tW'l,r [uhO\f..J-ch.o dne od mesta Skalica, Ohec sa

- J. - .

na!chJ.d~ "If r:nm.lifrJ li{)dill1 eo otvorene] zti.... ' diiryrn smerom do Denomora vskeho ll1J.ral.U k su sed wnellil1J mestu Gbely' a rieke Monw~. :z Gsmtnych s·tnll1 ju obklo,[Mj~tl n~vy.s(}ke, pa~.mrky Myj~vskcj pahorkatiny~ k~ore na s~'lfennrjp,[hode aJ 'lJj bJJ-' de :pf,ecM.ilz~~u dn Iwpcm! okolo Unina

_ . _I J. ct...· , b b 'L 'dlI ' ?

S H.W:ECaJ. ' U;J, "Cal" 0.', ICe ,'0.. 081.: ~Ilir uz

davan pred r' In" ako sa ol:l'ec sop Qi1il in po pn~j~I;jiL AI deolngic1~ mUe-:z:y

~ll kl , .. :I: " a, ~ .. I~'l ·I~ ~ IL ' • k

tt~ UJO e- i3!iLLi;l.] 11I.!f'XJ ~11:'CnC.l!l.tM· l.slti..,e:uQ arnns 0-

barbar ~k.el'll}o' s·ldlii:d~Jlj.. Tj~.chtlJ l'Sldc, lali Slevanla. Obec sa po P'fVY k[aJt spomi·na.

v roku 139f2~ v ~e "['0, dobe pa~~- n~ k Hellcskemu paIUit'll), V lhdi1A, h 'j!; konca 1.4. storocia S(tI, II1v.fi.dza. na:l..o,.,l.' P-.eltJeli'f~l-· ~[I!3 alebc Pet rl v.milt. .z tobto eznacen ia vznikol .3.] nemecky nazov Pet~udlorf a i!ihJ'iiVlenskt KL~~Z(ll"" Petrova v'es, TradnjiU:' sa. vsal , ~e 'V roku 19" .9.prHikl peirovesk.e.ho Dtdck]ia Uht1\ .~kt sia(;htic. Peter Valr3ciy a! lobe.c .. 1 ... 001"41 s.a. him. n:1L·chad2:al~lj nazval pcdla seba Petrovnu Vsoo. Obcc vlastniU C:LlJbo:rovc:i! ktorl Jll vrekn .1736 ~~oh:a s m:ta'tflY.n:l. m3j<l2tkarnl P edali Habsbur-

'L ,.. ~. ,- n. _'" ,,1 . ..-

gnvoo(mr .~:t:o.rr JU llHi!:hJ V .m::I:J~t..K~1. as Uiij,

z:ru,sen L podda 1 tva ..

VYi

Ces-IO - 6 z~'[ok; '15, d kg. nlle·~'·ehQI cukru, W dkg malzeny, zo 16 Ibidok sneh, Up{,-'li'me'I' ~~ot:rle:~tu~ d?;emom~, [la.u.kl ad~~1ii!le :pi8 k6ty namo(en.e· v k. lr:C ~ rume (IrnS[,). Vrch piSk.6l.u natrieme krem{nn.

Ie eflJJ _ J cele \'!!jd~ "I y:HaJ:'J,a.me s 10 dkg; .mk:t~110 cukru nad parou, ., rID lJ,ez.hIJ.1SIl--·

:u:L-e'. :PO;!:O':UliJ. ''!,l'"Y'1I11iesame" 3<0 dks Herr~ alebo .. _ .. , ._

mas'bt ~'rad~.IDe cez sltko f~') eosejeuie) 2 ~yi;oe k;~·k;!lja. Zmitesa'liiile-.~ 'IlfCh1i!Ld'lmmt,e narneme na pBkMy a pa;~ej(m:ie coko]ido\,ou. p ," h:~VOliJ~

P-oJe\'a- to' dkg t.Qlm~idy (lflilL ~"arelfl~.e~ :t]nie~atne ,S 1.Q d[t;_G' ~tui:eneho, tmlk-!!iL.

Sanqiukovy rez

,Rhtuko-k.tmH ky ko!;toD !5V. DUG:ha

~ Kapl fillu,~ S~detL"Iib~d~';'lt1 g Pi] nnr Mi'i.r.Je ;; Socha ''1;'_ 1~[Jrh'li;rl;Ji

U:~:i€m~ 3 ilt.e p~at}' {z 12 '~ra;j€C :sLa·f.i). Spoduy di.el nat Ierne .p~nkou-

P.h:tk.a. ._ I PGrCe~~ilO\-l'y' hmeek vody· .~. po~.',cehb.l0'1r h ["B.cek 'kd3iti]oveho cukru, :z 2,-3 cit[·6uo."r citnJI]!l}V'ej. s~a\o"Y. 2: a 1'.0] ly~ :lick}' Solsrnylu, UV'fu'1me k~~sl]. VychladnUit(~ narrieme nil ;~pod.n·t plat (diil."PllHle po ].y.iec.kjdl). Dru hy ~~.tit dobre j:Mlkv,aplk:iulle sanqulkovjm slrupom. :'i'i [UP S'i .rO'lci_,cliimc· na :2 C..u;ti a do .luiidt:' rrosti. pdlejesne ' tVitt ;!llJeh~ pol pah·a.f a ~dy" N atrleme S:~~bo kakaevcu p! nknu, d.ame tl:ieti ·p1.oit~ putrieme jemnc bielou plnkcu ,til polejemc btelou co:kot~·Qiou.

.• Pa!i1i::ulligy

.~ ZahlJ[o1";b V~~li!r~"n ~_"'In'fe ,~~t:lv.;1lni . M~j.,

6 V~l~QDC~. (ji .1;i. 'kra.]~t. cukru, ] ly~ .. .l? .. aJraa, .5 ly:i;_ poloh.r. :niLuky~. 1 l'!ir,~£.ok do Feciv.~" :\4 del oleJa. Upetieme ·W~ls[(k~ p~~lkj)~;ll ea hlbo'kcnJo vymssrenom ·:1vlI¥f];".iaJ10tul. plechn. :Ph:~ka _ ], l ij!ody~ 3 zi;m~J kl35Yl ] 3 d kg kr~1t. cukru I. 1 'va IJJil'kflJ ]; Jyi. kakaa, '1 bi~Htnv.; UV(?J.rime pudi ng S poliJ'!,I'.iGcrli.i.~~.ikH.Il s 'V~ rulkou. Us:~afu ame Sll:t!'.n Z(~ 7 b£elko'V, ~ ~3ti:IJ l.lly <EIliKOr tlffiJ husl"O a do JUH!lk€nl} pud i nk:u pmn~dy zaprncl.!lje-m.e .. ~o~?le]i]]l€' na d.v€' pr}~ovic~. hiehu nanesiemc .na pi.iik6:movy. :phh. do dnl h~j .po:lcn"·i~e (him~ It:mkao "ill ~.~a-. nesieme .n~ b~e.J:y krem, pcacujeme hned' za tepla,

.~·@bwckovr lrrrem ._. 'll:y~, l~['yst cukru, 3, del EWj~kal 3 Sra~la&:y y .pr!:t~ku. Cuker up~lllllle:_ na karamei, zalejeme m] iekorn~rozl1'ar.!:r.r[u:~ .. Necham~ vych ia~i.nJu,l'. Die) vy(hI~d:riil1,Heho vsypeme sfah;,;,ck~' a Yyn311~mc' mil hned y .lu~ti'i' fitnfliCh ozdobfme cS~'l~[1Lhan()u co.kobidm,l).

cAdr--e.5iJil!' 'P'[I'8 l3 r P!l)l.r:l4,dJ:~jskrl M·oU(~'((m).' $6 S'~:r(tl~Uci!lr.~· D('!:J'HI! .2:t,;1.rko IIff

1~~46~~:: O'3iJIG~8 17 66

il2-,m(ll~U.;: ,d~ fr~_,;;:~r~IjJi1."n ®po.f;t,5k

mf.!tr~ wwW.p·.Qf .. r~d~-!.l.;.iki!:.!.mij;l!l;if.i!.1(;1 '~y. 'ifim oPl!'Jlc!' iI'J"&Jn~gt~f;Qi,r .. 92'1

Obec Fopudlin:ik~' .Mocidl.'a,n.j" J:e~'ia, V' Ghvojn:ic'kiej ?ahDtkajt.i:n~ t.\ kn!lJmf'~r.QV ]1II,7~Oe ad. 3ka]:t'ce., 083<:1 a l?'o.pud Ur}1 &11, ~.p-Q:m.fjJja uz. ''If roku 1392 riUla IiI [z:wom ]l!OP'UDYM a taJ'I_;:::Ue.ii v temtn [o'k1l! sa. spomina os ada Moit1cUany pod Ita~vom M:O-GHlLAN. Z tnhlO obd,Qbi:ill hI b~lli n~jde]1e. a~' stare mince. Obec POlpudil:l~ke·

M t'df: nt ku . Ill,

~_, 0 L any vzru ia "it' ]'0 u .li954 Z " It:-,

film olhd. Popudhly a Mocid.ran.y.. W·aJjs.kiDr .rl!~~':iil~ k ,mi;ljetk1l;1 beadu B['aIliC~ potom :k panshu Saktin 3. :Ho1ie, V 17. 1:i;~.Q.rtIJij Sal. .. tu liIJi!adl'lil.i. Hiilhii!.nJi.~ z~lIan:lii vjrm hou L(€·t:'2.m iky:, V ebcl ti~,! zffiJlo1m vyn)'hu keramie:ky'c.h 'rrf1\t,bnehW,. V ['o'k,'[J,ch .[7310 'at 1773

~ Rhtl:d~AJ ·.IwtllJi ['L~~t ~t~~ l~~1 J!i\f,. 8Dc-fl;!! nu

~ Rjjr:fi~kp~kat.fllrek~f ~u~.~rni s'i.'_ SUIi'I'i.oria. L! j1i.d)" Ii Viltlfn'~ :tt'i.I]f ~l

ratr..m ]?opml~]1r SkaU,d:{}~m. _'~zuUom ,i1IJ OiJ :ro.k.ru, 17 ~f1i obe{:' p:~tdl~. paIUii~VY. 'H~.~ If a, z;e.mepa nmi oboe sa ~[:iiLi Hebsburgo:l;'ci. V l~.. .siO[QCI sa obec ~lopud:iJ]jy na.~m'l.~. &ENTISTVA N KUI ALY flAL~ VA a .pij)~mriil:~·~QIlli t Clesk,os!lC!l\"~n:d,a~~j re'publHqr SrEFANovA" Mo,cid.rany 'p~t'fi'~'~ l·OV]'.H~ko ako ~u_pl]d_rny k p'~1:H[VU .HaUl SJ v rokoeh 1.730-177.3 Ska1i~ktm jesultom, ()I' hi, :ooky neskor H~b;5lbiJlr~9"'CClin'1. V' Uk S"~o(r~ci: sa, obee Da'lj'v:;d~ CZOBORFALVA" Obifv:3!~f5tVij) sa zaoberale :p:re'm va,i;nf: ·r'i[i!rlll1!~l(i!~:pC!d.alrn~t:v'ornl a ehwnn-1. doby~k8.,

" f:i)l;:~~.n:~Y

" .IR.o\lIP.t,~.\:_vr poc-hml " ·Noi~:ll~. 'hl!!lii-ti:~ :!lu~iffi:l.

T - .JI'.!: • iii - ,c', ~- • " . iL-· .

" I1l!.il!UC.iIt;l.;).tll::~:ilMXD. :il-q;~!i!a

" Hmll!iil!i;n~ !1!kiU;pilla 'Popmr:a'ne

III .ID )'C.liIl1l1y,;L ~m.dfu;i11 ZiilhQIf-Q_dr~1 :m.ll!:dka·!illE

-----.."""""~

W' l ~arlo~t)"dl oprih!d~i ~l!or1j tol!d~~im,e 11'0 polovicu, jed!l1U. C11Sj'(:' pomel1C:me ~11.lL JCl1U flO (IJ d r,U:tll~ l:1edl.a. me vcel ku, ., 1Y1~~ lwv~ 50 d~~ ]nLt~kolvthfJ C'iJ kru, I J d k.~, ]W·ko.Ii.LlI. .I~it'] kn ''1;' ~&1:i~1i b;ame nad 1'Ii,~ rn I! I~-'il sneh, prjruune Ctikt1lti kokru n pfii m lctli oplat kr~ lll'il" nntrleme na Lcl~ [] ~l Jk,·~ rUI kroj II rne ,1!' .- J ,on 11mb!!.. . p1 ch d~ ,

rn~ -:it,. nil kto poultl~4iM~ paikr .2: Opl.;]tD I S. JlFnwtXt.

R

z

CBS.to ._ 6J 'Vi;1je;;;:~ liS lytk pr.t\MI;Oi!.ehQ cukru, 4· iy7.iae· fu:ru.kt~'J fm'iJ_ky~ 1 ['yii~.e' leakaa, '~I ~·P= ks priSb ~_o T'IiI:N\IJ.

f1~ b. = 250 ~ mJ'~~' , ly:llce p:rM'kil

vB:m, rukru, 2. al. , ;Jnllilkt)l _:tao rnkm.

·~·.5 billNilil1 iilV.

2"itik 'YYliUt ttl -~' rn, _~D .. me l?rldav4m~ llLh~ .. neh J'; btclkoll~ mWku :5, ·prMk.om de p • ~ k kam. C~l.o· vylejillU'l I'm p]~('h lffplncoy .pal'iewoITJ! u Pf~ m~rnL~j 'D€'plole p~lic~]~.; I:'M~ I ~ ~ :m i 11. ~]ol'11c:e vrkliQ~;'.I r~nc n:::. 'I/~ky Obnlllo:~ ptflh n~nw aa r~)lovi~"lLt aJ [l~lCholi I'll _ v ydM hi llll~Li:' •

'M'a5~JD lFy i1iille~, nrnc 'l)rn~lkovym. a van i I ~ov ym ~ ~ k i om a ·pr.id~me 2. J!u~ll r~ ~~~ ba'D DY, Vp::bkadn~nll;i' to wl]o'i{mei• vn~lor~nJ lmffilU [!1at:ri~ plilk~t] il! Yl('i~hlle de .!Strcdu.,~h! b;)j.~~¥ ~ ,e~tj], Dpaf pRbnli!GW~ V 1 h p.1Hi~e ~ilJi1UR. ~~l·lHfilll! ml':'l9'jjid 'OJiedlm'i ii~ho pw;tI'U~uU lo~ol_~IIJ.1 ill rll"JcnlC tralwU:dova:umpo1e" u, U1oilwl' na -(Madne m' ~lu.

.• ':~I,tiii!;"iii ,~. ,'. ,.;fIJ,',: ' '_-' -. " ~IU\r.'iI,iI. ~ I

Cesto = 2100 I~ .. pl ' ~ko\{l~ln:!J'~ ~l]kru,),2.00 ~ ~:tlah]]arln.1i.,'j .o1J zJtl. 'r. V'~ l1ille::;;3:me do pel'l!)! .a.lYQ~mpne pridUi"IJJlll1' 130 :~. hrubeoJ mUJqf. 1 Ly:tk.e liak __ " Vi ~' Ik~ do poi:h"r!:! ~ meh ~D' -! hrdko¥. _ ~ .c.h. 'V r ma5lime~ 'fY51!pem~ miduru. A J It!! 1 re te, npffi~~ a 'Y'Jk[~pi me,

PLnb - 6 [y::~·tc' v~y, [ \'~TInbvt rubr. 200 .g kry!~.u. Itukr: WI. N ~~h a,11i.'U: rovric'~ ~irr !J.l . .I', 2S D~ :a m&~~~'d'1 Ol'!BCh€!<v .prid.nm~ do ti!!lP~~;_ 110 sin"tp~l~ dt'ibr-c :I;~~ L1 ~ i~ ~~,me a od;5,~8;'" ~W!c;. D~ iij,1'~ ~ ~'Dl~J l;mes-j. ~:r ~d!~n'll;~ l25 g .fll!i.litda ,[1 \I' '1- mtesame do bJaCl khl; ~ Ip€~~my [pli1 :rDLr:i~mli! 'Illbo\llnl'tl ~I Rl, k]rsd.k!l!vym !il1.em{lm, ~h! irniIA ..:I pol~jeme f:.okol:1 d~Oii. ·pg~.'L:1V{'iIJ.

C!2' I III _ 8 vaj ee, 40~} t8 p,r~l!L:DveJ]O ,~l]k fP1 ~1 ly~_ ~~ DLlfja, :B ly·j:k fflH ~ku. ' 11I D g pole-

hrubi' mUM,-; llyi~&a "t~l'th' bJ bf

K f' m - 00 ml m1k_ " ~ 'l-II\~ lai1f, I ilk. '!OO g O-DJJbu1, 1.,. ~~I 1')"

250 ,~:'rnrn 1.3.., lnl'rJ go leihov., 'ekVi 1', bm prin. ~,U "1.e'[a_t'~tm}!'.

Zhk:r !il liCJO g .pniskoveho Ii: L!1k L"U ~ymf~~ilm 'J, I. ~!uulPn . .fii· 'p:['i.d~m~· hordcij; j ~~ ~ i~~llo~ CI~'~j ~ mu ku ,3 !lOdlJ!. h lu~·lfbth~.~. j3.·ileU\]I" SlO ZVl~n~ffl1, ~lLkl'(l."'l vy.sr~.bt_me lI! 'pdd!l:[lH~ ~jJ c\ !iJht. R{(l:ldelime 'fit] 'iP'ulo\i'icu .~ ttpeciJE1m,e' clr~ ph~ly. ,p,io u p(:!l~rd .'" y:ltroj]_~f kelleska.

V II!iI1I eku ·mz;w~.mmc ::idat~f khtli;~ ,.Jto'k' ~ u\'arlbue. I'r "t m'l.: _. ni;!JwV}f!il. varu1lw"'lf cubr ~ OSI~;PTile \\~dLme ~ m;;) ~Dm. Kni'liIiiLttJim. sp=t,:lr:m~ ~\,.,: ·'uheska. Ro.k~r u.Lrinn

I ~" ;fPHliUil'.~ il} mIll '.fllii,hml. rch n;l~:rie-[ffi1.e lek\l',_IMm~ ldo~mt G_I'Q i'e a ! 'em iUU'l!'-:ltnmffi:h1~tlDI] ~ehr~iu,ml 1j,' kilo mp l,o~ J ~m'avem rutme' '" . ,,,h~. d ~iu

o

n~ I cl

15 w'

. 1 I

I. ,-

m -a~ll1l

CC5\U _. 25 dkg ]llli~~vao CUkN. W l iI.tcli;. Spolu ",miE!il]J,me' "_ ~ (linn pr,) d - '\\'~J'llI~ ]II dkg 'k~lpiCiO'V,el miDt. • 'If) d g

kUIiI)']U" %: pr'ffi-~ku. da)' fi • II Ibid Ie vy'ij:athdm~ p I~lht· S'1l~h:l . rid m. ,:W d . IP AkoQlvQo n~ ~ lnVl!ru ~ k6.n~.l. Hron~ V icLko IS JilIcl.l!. zJ~.h.k.a, pflrm ic~~ me up, ~ ~k rfUl! na '1tyrm.ash~1I1Q I'll ~ m(];Joou \I yt;')·~, .. • nom plcchu, .po ltVcfubd.lF1u U r;ID:t.~~ me ] I mplta 1m ~ ,lcr;f.mCl(mIl. Vri:h, ·~tlte;em~ ~'r.J~ I il Ilu. '!.I'Ob pole"M'o!l.L

l\re'!~l _ ~5' dkg ,1:111a.~I~! ~o 1;1'kS I)I'~ ~k~'.v~hlJ eukru, Spnlu dubre ·vJ"lITI.I~~a~,~ ~ ,I~, idl1im~ SlUVU:1IL ~.r;:o.riIJ l ci~.r6tlJu., .~ . .1yiHelll~ "t:i~, ~nyl!J.ll) 350 ml n.diekr::uu:varfmcvo·""..odncun ku.pcdl,lo :;J.lJ,l1.!illlUti8J, potom l~ s~il eh~ m I,e~~ 01 ~ vyth l~djlll'ac ,m, pe lyl~c~ [c:b. I\:a~rtih.on~f: do. I'll ~S~i.1·

IU~OO'lfl,

!j'WI['~'iil - 35 ,~lkg pri$.D\',J!lUJI CI'm lrtrll, IP rill .. me r:t;Q\fU z dnoJ!J1i!!. a debre ")1 mll¢~nmc" Pole.~I1iI~ lj,kJl].5IJt'k_ Unbre' ru'hm,n)' 7.~Lm~·1t r. rne na w-y.

Obee Ril,dJlmiijlv !'iiJ! I'IH1,!Ch ~Ldz"1 ll5 ki1om~t~ ~mf jruin~ 00 mcst [1 Mt ~ lc \' Chvojo icke] pil!,hol'lnlJti.rl!~. .P vtl I~ ~~OHl nLI. %.I.11'~eij I~,il G obct jc ~ 1:\L'j:ku i~·~~t J 'It!.' ~m :f.~\IJli!i.(wala ~.lro .n ady muw. N L~~CV ~,~cl!I::h~d ZI1 cd S\pojet1l~ m~~:i!I Rt1d~m , vlll tn,t~I'Vi domu, dvurn. a lebo ,rjii"~n~ 1uJ. :it dfCh~u~ugl~ky4;.~ ~ir~k~:m,r b~!'i1II ~,~n~ I!I.I '!l:IcU hal ~,~lt~ ~~f ,a, rim '0 b __ ;;)' . _c. 0' n£'bi'r

'pa.bi~' k UmIts~C'm~ 11 J!r' UI PO~lttP-

ne JdlI1!I' 1lCI/r" "rut D'llf ~j '1111 lI'~ _ 111 ikom

L

COZCiboID'!ii'J[om .J '1], '1£J"~1ill!iJrSO',,am. V mi:nIdol5~j :513). \' lJI )cii1 g,eh (bfIJ] 'ViIj tmy mlyn, k:bo'l1! bel :p~5lOlll~ny asl ~ poruvirl IS" sto.r1)i;·i~. It lllkUf'i hi~ ~ u ~.llIr h~ldzl]lfJJ plrilenli.c.a a, oJej~.aJe:r1a. M Ic~tH~ Ub)l\f ~t -I iit , .. ~t zanberall p£1iJrl'lu~ IU ·~d.l in"N ~ vom! r'es'toMllnlm. Ml1lr1pl a v 1 III n~J r!v y. ~C!I'Ul' dOk!17.olD :siI. i3j symbol. v U t:di!'n~ ~f m ku ba:', Obec oo.ta v .m:i:r.vll,1:o U 7J1 fii'!till ~ [J'I,q[m IIJ'Wit"[

Ilk Dim ~orrui _ _ ~~\ - ~ml' ~ n i :t~-

kill'" ~I'IIJjL

'"' D~i1.llil "1 n\ mny 11, d J II '1 ~n

'I! 1w:l.i.rn1Jwk'a ~OrJ

' .. nad.imu~~Iit1,'l ~~t~~

_j

zR

Ge5.~U - 1 &0 g ma~iOl, 1,71 d ~ 'leidy! Stipkllil 'solin. 125 g ~i _ ttki j mUk)~.· , j ~

'KIf~m - % I .. rnuliek; . .;I l, 'If, itli'lJOO"\The pudmsu 21D kr ~IL L ll~nI, J 'bat ·w:m.llkll:f &10 'C: iriJl''U, 31 . a '~iIi- • ;) 1~'iiLe na mtl!!. 3 .iltJm_.

Pest llIJp - Vod~, m!l:itu.. ~O[ _ 0i1 ~r 't.tl1'rui~ rue, Do l1':ri'ilC~j ~mefti l t. , ~t ~~ IDOl! m le a n:j'~ pddJame mult~ ~ mI!,;'~UIJ1>IJ 5, - "1 min, nnlllnclJn'i hmetu, N~a""m~ d~Ynu \f~U1tairliEru(l ·poWm. Z3 !5(aleho m.iclo~~ u r'! prld ,j me :PQ je-dnom V:liiBc.~a~ Ceste r~!:lo-i'd rae do ell! kra rea~keho vrecka .~ 01:· h )~I1(m ~pk', u. N [;i]ec'J'~ ''ilr·lo~ellll~ p.3 V!cl~Jn"l n I, ~ - ~Cil ~(! r:tnXD£,li·1Jc-· me: velltfky. ,Pef!C!'I!1,L' rlfi 250 - SU min p.fll!J~kne' 200 SbJH ~IL'W, V ml !!J]"ilI re'~L'DJie~a~ pooilllgy.. eli ~U:jf~ dt kn .H 1U"!!',n<mc bu I~ Y' :kweITh-. M~as~o ~f:!lli~\i'Hn~ d ~IYI~! ~aslhlcb, pridaml!!! "1'Lhnadm:I!,~ [n,hn, odmllmc fU.mOW1 .. V}rm'~l1!!dn~L "'''n(~L~ pt~ltrO'jh:n_~ ill iiLi11l!toimc' 'k remnrn. [I illlu\,'!l! r,u 1f~ eJTIf: ~rn5kD"i'DiJJ cutmm.

Ce:.iC ,E bat linL-:{1 aile Ct8~ l"

o ~hQvr p~at ~ 5, ,~jl'iIt... 12 dkg kry It.n. eukru, UJ d.kg bilad'kej r.lfm [i,kr ~f!icd;\ 11 Z ~ ki:

W!1l~ tydt QTed.ov. stt~)kJLJ. ,p,l1iSku do []ceiv.l, 'Kr~m ~ 1. ba], zlatfl,d U~~ 2 bal 'li'QJL'lii kCPf~ 11-0 r, iJi it ru, I palma rln, ¥.! lll~£la, .! I. !'L1.~.j~k.~-,

'I ~~!'tIIp' upetieme 2; piAl Y z ,~I~II kt1t\rlj,~hn cC'.!iII'~, a ] r~itnl',echCJ1vj; Do IWLU_~kJ j!.uli~ ~,~ m.r: pudio,g-y. cukor a vanilku, uvurtme ill! t~), k~m. 'D£), v},hu'ndrlillte.iJ0 V'n1.!~' arne musle J1 mC'tuJ r Teden 'phil ~i5tk{'J\r'~'h (,lIt r:1!, i.1 'M~ r~ I'n~ p111 k~l! a chuRl: d:rub9 ore·du1l '~I'I,jt. N"-I, 'le'nJ dllmc dmhy plat 7i li-l\;I: __ lWehn !.;'~~(I. r mne ~ piul.aHlT.JJe'_ Ilamll!! hu ~'" chl,idrutkr

"'I u hB'IiJ' P tam h-o ,pokrn~3 me n ,. y. poi!r;~'pcmt' pmi ~o\'1m cukmrn,

,:), 'w]e~l bdl-ro vit liLt _ J __ I UtI!T:'kOI dj m~ 'tnySt:.:R ell 'k,ru ". iJhu. t vu§. rn~nej 'v.y' 'be.r<p~~f mu~k.~. 'U~_[a.fuiw~ V;IJ Cill _'jj I uk mf]fl n ~,c~tupn~; Ifrldi~arnC' .mWt! U! V f l"j~, ~ ~thtll: :pJec'by a ,poi ie¥kIllVC!u.I''Y~ij~ou r:obi m ~ p~hy a posy_· pema makom {c~ljm'. f!2~:l~m~ p,ll'lltepJ.ot"e 150 stuplio'v1 pokY-ill ~ l ~ JiL ~ik1'ilJL: -nI,f~OV~" '~~cy'fiil_ V'1tiflhnemc ~ ,rury H ~~ll' 'l1onlce stnt:Ltm!.

C~t[J - (gO ~ hlad~tj m(kky~ 'UJfJ mtb IIJJ, :Ion m k ry~I:~H. cnkrn, 2. ihktl, llyli~ky I?rd~ku do l[u:ej'!,l~J 2 ly:Z~Cky 5l6dy btk;!l,rb<6 ny" 2~ In ml mU~n, ao:kJJ~,m(]uv~i 1 ul 'lU, KI-enlJ - 1 I mlieka, !is, ~.'yzk bl~,uJ. ~~~~ky. ~oo :g pri~:k.Clveho eukr u, l ba L ¥;.'i n i ~,I\;;Ij\i'~~ 'ho ~ u kru, 500 ,g, ,[[811 s_11I~

@st!l.iP - m1ilku '~m.lteS:lim~ IC!Jkl'rl'n~~

, pamkom dg pociva, so' 5OOCll1. ~1;1fbuIiOU [D'f.d~m~ mltelm~ a lqlntOlJcmc rn~ III 1I6

~ ~e.~1 0_ 'ROF4dElime lUll n,[l J l~tJI~ ":,[1 t diu 1lO7:"\,j] Iltime ~a :~.IF_I!kf ~~ l p0 llU' ill [i:.!l pm'Llmc Ii'l~. pleeha, Z mlle u, pt! - ''I. Iruwlkolf.~mi! mbu III \1 rlm~ k_ lJiI .t do, '1-rlU'lidlm.~ \l'iI]]i~~ :.!m mj~," rn II! fed9 plB ~ m! tdcm,t k~mom. lui jane hD dlli"wb}'ID~ POS:iup :lii!lpmLarJ~~ oJ ceh- \"ndll poL~e:ruue (:o1knl_!.lID\!~1lt :~_ ~ ou, K . me ]}o a_iI; ,I:W 'i~~.i.,d't."ll.

. p<JJmarhl1IL litc('lm it! rn ! •

iku, len r~~irI;pi me' Ol! ~limc

M 1 i:. S' ~ Ieden pLh n,~ t em :FitC'~I. Upt:~-£m' .j - tom

,J, ~~ Il'I ~, 11 tl I\IO'U 2 ..

I h'iilt,ij 2. - 3 del mlieka J [It ku, $i ~'r~J ~ O~A11 WIJ LJ f It'] ~I ~ y; ,8 dl~ pr,j~l~o'Vl ht~ 'u~ ru, U ~ ~l~ rlrne Iw'u" ,necban1e vycM. tll1~liI", VY'111 ~C~;i tin i:' Heru, :25 dkg. ,~r~s1~Qvthu ell kr [,1. rn (! ~~"t~ m~ ~ 'li"yclLhLdlJillJ!,~OU: kJ-MHlI, ~'n~Tlcmc thl)~ pMt, n . '0 J:]rilepim plats, o'.n'd~!. Krrlhll1,e !ll. n~ druJu}f d~n.

,60 dkg h'k hi} cn'knl, is dk I P ,':_Sok, I pen!. 21,~e,mMu.

'e- If mru-~·~,n;t ;tmJ.!.FI:

C - 0., I ·:wreh

. l' t

-"1'

P ""'o.!-k

, er.rnc·, a '"

K l' m 2 If] I mlieka, ,1 ~1 ~~,t "ItI., ~ ~ ma~ I, ), iii I ]ctf~ 10 dkg ml ebeho C;t~J ru I' HI m I I I rnm Id rO\rej lli':sti.

~4,(j~'"t.s'0l~' Ra'r:i!'os.!lli'~~Gt:' W8;, 5hn~ ,6J :R i1dlItso'~c!ll' S~'(.I!iJf'osu~;:- ~~ rjtf!.J .HJj fi'(r~

I'~l'tJ~.:hr; ,0.;:1:"11669 .3 ~ .rn

,tl\"'~~J'~'n; ~ek~~',aJ'r i'I'I@ffiJ~~ [} I'(',e"ck W":~~ WW1ijt, tl'l:~ltJ'.~u'L'~'t:l;:;:&

,iP(~t,~~' e~' ·l!I'(ltcf~'~I~ ,l 1560

Obec Radosovce lezl U) ktlometrov juhQ~~tp~d.ny]'Il smerom od mesta S kall ca. Obec sa ~ liL'chiEirlzOl. v C€,[T~r;t\ lar1 c~::;;ti Chyoja :0 iCkcj p,a_htll:M::1[:[ny" Naj ~ta~,i:ie d.o'khtdy o os£cLh~~lf kal:::u~la R~do5~.nd,~c'pocb ~dzaJti 1L1~ z mJ ~~d ~~j doby lnmjf."tu~jJ a~)(!. :tI a]:st~_r~l a ,~i'SOmJl~ zm:[cIil.k~ 'ei! obci poc'h,ddJifiLi ,il rcku 1297~ krle: sa .RadQSOViC'~ ll,v,Jd.z.aju pod n;fuzvnrJ] vii 'I as Ra'Slolyz;, Sta r~,iu obec, kto1id. ;S.;JJ spomina v roku 1391 ZJiliciH v t\ s,to.l'oei Huslti. Novj ebee sa 'Il roku 1i 73 sp O.I1i1Jlina PrJ d. na.zvorn. ! ,:lJ';':SJich _ Ohec ''I;!zlrtikb na mie-tft.€· pi1v~dl1.'e'j m.;;aclly~ z ktor-eji aostali len

~·I- ~ 1. I ..:~ ...:~ 'I "I! 1- II r: 1

,!!.¥ ys.-;. y 7.a~"'A [l'!i,I!UV it rif'l4~ve' ;{:fn~~ !1\i-05'tlQu ~ \'a

... J' 13 ~L .. _or·. V - k l4'7'':i· __ y

.'1::. ._. _.. •. !.iUmtl:1L :r.'i:,~U., ._. ~ S;j]. t:l~

S:IM]ilnln~U Rad!Q~ovc,j! ako mes'bBcko~

1 . .I!,~m~il'~ k}'~

ill' Fa n.lqr ki1l'!i~i\j]~ Nii1lru~~ll.i:L!! PLl!J;ll1l,Y i\!Urh.:

Iii' .K.IB:!j.id~tk.l::i ~pl'~k!!! ~., :Sn~'!1~ !1i.wu ~, K,Llip'l aka ~y, U,rDiium Iii .~ilIipJ n.KI!!, ;1. ... - V~~l~1.

i!!' [{.1i l n kn .s~cile:mholestlJiI1'j Paun

-~'--=->-~~- .......

4, vaj'Ci[ll, .:2 50 g cukr u, 1 'ldullk;.3.; :2. del OJf'J a, z del .mlueka, JOt'! g polohrube] nliliky; ~ pr..askl] do ~)eti.'va .. Vy'le:~eme do furmy a lebo .oa plech. N·~ korpus d~ me 'pi ~ko· 'tty! 1Hl.mocer.u: '\7 dzu,s~ a Jdfhne' k[if;m c., ~. a krem i. 2~ ktUlf}f rin'~eij~mi;;! cokulaoov,ou pl;';lh;:'~Q:!,i.

'u·' 'I !II I - - . n -1~;1.l'; "

!t",,;renl _ - .!! ., "P'o:mil[l'-.lnC!3"'h::~lQl iLll.US;l'~,

_~ I, ,",.f 'K, @(lJ "h~ ~~ , &.l:'k

ILJ ,~y:l.iC cu tit!J.1] '[Hoi S, ;!i-tl;;:I[tri l;I OV!ll:~ mue ;':y;,

Knlm 2 _ lL~,,~ masla, J [y!jce mleli~ho cukru, Na vrch dame cflkn.ll~d.ov_tl po]!lt:vu.

1 ·'!IlIJ:ce~ H) Iclkg m:~('it4·bo cukru, t del oleja" % 1 :Mlk:'k@; 2; ly.i:ice' ka kaa, ] p'1'~®Qk do l'i!2liv~. 30 ,~]kg, hl~d.kej m.llky. ·Yym-ie~me eeste a d;;lJillC' pied' . P]nka .1 ._, Uvsrlme :2 'pl]d:ingy ·Y' '~ l .mIte· ka, ..,; ]yzke ~'lUknJ, Ke-d' je plJdi ng sll1licllerry vm ie·sSll me '15 cl ~~. ,m 2i;sl.<:Il, a liO dk~ Lli.krDl~ ]J.in}<a,2 - Uvari.me k![](ltcl,~n.1,\D'\i'3'n.c rulh::ko (2 bodillY '~r kO:IJJ;:!Je:rv'~J a 2:midame· S maslem, N,rut(lJ],J],e;c ozdobi'me;_

ktore malo tduwtl· ~\ j:a[m.o~n.'~ p[:i1.vc~, V roku 1560 takmer c~lliil obcc Yylaord~ .. V .priehdlu hist6r1e Itiduiovce patri.I i :k HoH;csk~l1i;1iU pa nstvu, ed roku :J. 730 pI~'~1 i dQ vlastn ktv~ Sbdid-tye.1b jez ulloy iL. po 7~r.u$e:nf kh r~lc~u sa srnJ i .ma] etkf:ml Hubij'bu rg:O¥(!OiV". Ne&t6r sa pdipojUa ·k .Ra,do$U!1Jt:h~.m :!'i:amo~d~:tn n, ohec Vl esk~, ]{.torHl, bola V :rrokill 1392 s''poml.na~lI~ a~o KvsfidUJ., V Rnd.oso-vd a:c hi, iilo '~ii3iC,~r{" z:l·

l - - ". v

dO'llskych rod I n, b'O((c tu pO:!:l'~~J!vii m. ~yna.~ :g6'gl]. ObY'V~[f.rStv"(l, S~ saoberalo prcdovsetky],n ro.[oJc tvom V1nGl~1(adnJ.ct vom a tie~ ~,k~ I1J i m kcnnpneho p~a,l na,

Rf'Zy3.Bit

~ Ob"l::]i5.~ iii • urhu t mla\'k~ ... i:1'II

i Elekl ·k .Rndll!l5t!!'i,!~le:y f!il v I i11..l'h!i~aJlm·~ • K:a~n;dn!Sk.1..1J: ba"la

~ .lfl'o~kl'lll'n; :s~blJ;r R:~do~o\' J'iII:i:1i~

It] dkg ID.~Mkcj rL':l1jkYI 2£1 dkg eukru :~ 'lfri"ci,[I~ 5 !ilkg kakaa I ,50 II ~ d· "jil; il"i:Lk 110 ~.~ mas tCcnj·e' pLe{:hu.. P,~e~h v f~Y I~cm~ J1il1].~ keu 11 ddme pioc ~

C~si @ - zldrn \rf~r; b nte d ~ ~11II}'1 pltMm'C' O. lm'lii'l"1l" CIlIikrur II nl!!j., ltll) , es~~, dnrrc lIymi!lk11iJ~' hi~Jt1 (rilL ' ). Pctil:m-e 15 ,m. n':'~ v srredne '\1 ~~h.n. [I:J ,m ~~_

,1',1 r,L, !I - 4 'ban3n}"~ 5[1m m ~ :.1TIPll ny I'm ·n~"h'!J ~iel 1.5 dkg C uk ru, [10 dkS kakaa, 1 'V-FC-c~;Utt~ .~e~ t'tfnoveho stu~tJ\ tl t~l (l,LL ~t LL h~t1l!1)! S'mLoQ!~i![rU ['1' ived it'!m~ l hi, 'ftL'rlJJl, nasype lU.e' !:ukur, ltrli k .10. Za ~tiJIf~]iO' 1I~.iC&1.1Ji i ... I '\1' . rlme :), necJl,ttWe "I y!;hltld U:i.~i.I: {~o d ru hctno c]r1,~. Nn k~u 'p~u~ flakrl~ja nne ~,minl\ de ~rtl hm~~~ y J1a~rpe:J!J1e .z~ia~.rHJV~ ~t ~J iovad,~Q n u~ra.:humc. S:r~~IIJle'kt.ll nl~.;oL:d~m~ ua bJndnr. N,:1lwf.hJ~ polcjcmt: ~Qk~'t d@'!,j!lll1l'ol~@u;

AA':Fc.sa; lrrUil'L' • rii'i, !lifUil,H Tf!'!'tp'''"C SUIn>l.5lla: M \!",{ll, 1~,;:, I:j K(Jj i!~ n l'~W~filltl,: ~B~f.61l)~ 1.3 ()ri

i~-n.!l"'ii: h~~~ .;~-!. ~ I '~I t:

O:~C' 1ILJ11l!IDV~ ~ mu;h 11£1 1.'<), 111:1l 7.cip;il!dn_om SJOlfflIlSiI!rCl n ~ ru· h ra 1Il~ t51OW1illskej Cl5!11 Dolncme r ~l'ij,r,:ikfihn 'ij;'i,!'~ 11lL. :II: :d.patilll!l:::j e,~1 L ,Myj:a.Y:iiklf.:l j ,~r1,hUJlk ~t L.D'y, H ~stiQfkk~ l~lllmene hm'orj Il, 1,[;: PI" vLl ~m'ilenkft 0 cbe ~ Tm~~ ,\j.il dlnUj,~ do ruku 15~:~:. 1~f2'dr

• I",....,..r~' "~l

'pU:5tat:I!DTUll ~' If'q ~ ;t'l.'t[itl1 i '!U!rn~,,~'

~drn~~ i CIIU'''n.~ I ~ Obet: sal stala sulilSIOIm

' .. K~~£h;i5:tr!:~~ bmil.l'Ii'l1

~!!i l~I'II';:uvlO) i~ri I"m ~ .M'~ ne

ill lKilpllJik'-1 li'lilf'll~~ Mlill~ &...Jl!mbool~~n!ilJ

W liOlJ~kMO ,pa:m~:v.:L ltro[,.Uj 17 - {I vnBTlJ! l,;:!I"r ~tlilli~&u _PrlnS'I .. a Hcdlt. (v tomto '~!!tl;' (I ubec ',"-I" hl i ~t'lDrk.k~h ,p '~Itl€ noch .'ipom rw~ pod n~.~vom Trn WI. ~cd 1::.6- pi I nefn ocJ::y c.is~r ,Fro mi~l4ik 'tOI ri IJ dty. nllIl~~1,",rie T!?fi-e-X~e. '" .1,; 'in tlby\1'L~uet~ l i!I!' ta, ,~~~ roImitl' ~ m. ~ - ~ C pru!;ollf'tJll ['I \. '10. ~ Ii] mCD .:q 'M :mi,t"SJ.m.lt] lel ~c'l n .

.. , I ,j~bl'Jlll)~

,"' f'Cn!j·.wY ~~~!1,

til V~I~i,\'1"'ljl1 i['lliim:ji:3, n :ii!1~h:,rld ny

Cesro - ~ 0 dk~ ro ltbl-hiD' cukru i' ·i bicl~1' 1m rll{:~ III ~,~~ltdl '~ffd UJV~ ] dl~g luubej muky n 30 d kg tu,itC,lm'lj," na iOb.u rl!)¥J nl e. lBi~U· '" Il.mm ust ~ e ~1id p.;! rOiJlj iIilI'a .snell m rill" :IWI,tIiltl v~ chll n!d mu(,. ~;ud.l nit!! GIr.chy 8 muku I Vrl"V~.ril~'~ L1:!1e rob I i~ky! k'ltni !lbal'UJjo.ltl11! V 'lilI,ilsek~l1jdl Qffichoch. Jl!~Eic'me ~ rurll'!' ~ Ifi ~~~;aI!Z' mo St!.[pi1(W~

Kd:m. - .2 dd :d''ldke !'I<amurl;lalfiiY, 2 m,,1'l'[c.(' kaQilj. m dlk,g kfl ril cilUlua 'P'o\·anmnl£i a ue cham~ vrddndnu(. nu~mie~am!J 25 'L:tkg iiI,l(}S'hi ,.~ ~~'1~'tupn~ ~Jtiie5amr do vydtlad:nut'cj :zmat~ \i'ynlie'~a'Ln~ ~t' hlndka P ItI¥~ chutl dO!!llndhne. [t~m $tU'ic~C~.~'1~ :rm, 11J:~eta]1& oohUi;J1..";f, ' petorn IlIM i~ nrne \' ,tou,nlfuicL

R

Ces[Q1 - ~·1 dlkg urhllkn'ILI:~D.I (]I ~titlJl, J12 dl~ mt~~~ho eukru, ;n dk.~ hrob~J :m,llk~r. 15 d~ 'ml,el~c:h o:rudlllVi ~ ~ blelkov !ilit~:tti~ V~lk~ 51!tO!U, ozwJet}:illDile [.!J d'&,me ~.~ ''1·ma5't~.,. i3J stru.b Ink! LII Vf~n) ,pjech. lJp~-ci~n'i!: de ro.7..01l •. 'N['I vult korpus natierarne ~Jnil>eYll.

Po"je\'n .: ~~lko\ ~ .. ~ g mie't~ ~t'li U kru,

J bJL l"1lJ rrl!Uk~

z

Ctj)lO - , 'Ifi~.x. l' ~yXt ~, ' wn It J ml!likyl ~ :pnisu do :~d:i a, 2 I)' Ell,.. i'nlliillJ"ch. urechov, VOJci~, v}'i[ bihUE!! 5 eukrem li p'r.hll)rn~ m'lUtUj 1 ralSok de ~t va

lJ:re:cb I,. ti'e:nl.f." IIiIjJJ 'I; m asteillom i1 mu,-'

~uu V)'":!if'f O(lm :p1'd~.

'Kr,em, 'I ~ 1 ,[ citr.o,n,. ,~b~f(],\t'L1, 71yiiti cok k IrF'S- 16 L eukr ~~ I 3, Y21;]] i ~:ko\r'~ ,ptlclJill{gij. Vjil:~:k{)

~'TlW u , rim.:-' a dime ,cite aa I~p'!-'· ~~ do lotiCho b'n:M'I; I h,t.im~,i, . ,.U "B-:!m, . ~ •

,~~ lO' sinlJ'l m:m.m.m (r1lDmDVii I~f). NKh.ri!~ '" 'L:h~d.lHil

KI~em 2 ~ ~ [ mUek", 1111 IlrzicJiy ~CllL ,m1"hjJ~ ,10 d kry~al cukru, 1 V~ra I UroP/y ,t"llJko , 'Itot.:mi,"'~ilnrl~ t'l, uv~dm_ l;l[1ll1J",~1u ~ iJiu. innr.Q, m:~ha1l1~' '!f¥!j,h~i.l:~h:n'i~l'" D!!1 ~aw.de.n~,lh.o !(~ I~nu \"[md!l.~ me 2:5, ,dlg ~nDS I'a. a v ,U - ih ~Jn~.N I If ~mi: 00, " r -rim.. V, _ 'nJ,~m, l n

oMdou .. 1J ti...!'l: mm"l ,C III dmh, Itl pridll '., r.a.h:;JJnu • ; '--rO, sm D,[UUI,:Z J k

o

Ald,~',un lim n 1.11:2'. !lrJli'!'" i5 iUu i J sr~ ri]Ji~'ffc~ Srl!jtJ P1I A i~ttld ~n~W~16~~: (l!Ja/().(J.,j ~4' 52

11i"~"f~l.Iln.r ,., nu lI~l.1~1 r;d,f~;lIIk

tj;f·!.r,;- I~' I!I, l"'".U~] i,rJ~.:r.!t

~~. t I (i &JJ r,.u~~1E.'.rl!i!·1V'1 1 mID;

,'~ Unml :sa rnI2 bJld:..: 2 I k 1~~~EtNll"

-- . - -

ju wym swc:~tlm 00 mitiobli SklilUca. Obec '~~~d na juzIJJom 11i p, I~"r Ui ~'~1Kh K[JJr..pd~ ~ eb v' I;Ul b::Jp~j plILhQr.ko,~ lne, ¥ ji.lhovrchod· ne] tiJ~~ i. '5kaiJck~ho ok~1J;

N~~ I r~ae' :H1akr (Bi'l:dJl'JU l1:~Siif.bo ka-

ebee pKit~dlt;l OJ _ dob)! ueoHUh

v. pnr-i p~ SAi!! m n nlw~nJka (jJI oh-c i Ji! ~ reku U9.2. v dD]larn~i II lim: 2isnu~da l!ll1XJC_bu.rs~~hlJ; kter u ~:l revel SHoo" t}Ov , ~to SUbo[ic pn uil'von Ho'lic. V tomlo m~ u ~~ LJ1i,l'~d'ZB. pod n .!It'YOID Wn.~. 'KOiil· 1011 ,J'.(ll 14~ SiOrotill v:l (~'i;\;l:tlCli {!!, ,£bU$Ii.\Ili!

~ [l~H~'k ~ kHM~ll.!'i'!il. M_ f l! U!tl ~ tllJlllkil :i"; tlrll['bor J

;0 ~~l"IIfJrli' hn.H;li..~n l mH _ Itjl

'P vn-ili: I~y" ,P;nSllliJn ne _ ~:rrlidnla

,~kD "J'i1I.)m. U~l~""11 [j 11 tn, Ob~~ :rPilre ri I ~ II,n ~ [.rsklf'"w:l:l pan S;~¥II.I ~ I\'clL1,'r€ 'V 15. SJl~J'" rn I;; ~ :;f,' sk(]ll C7j()rHliOOf~d (1 ud d;aU 51 ho 017. I I u 1~. ~tGlrotiiiL. bdy ~u is la ~! '~&[l$lo,r.k n, i H. b bu r;Qovd. Ob)' v;~"rr ~ V!,i sm tr.adiln~ lJalIk;a]{IJJ vtnoh .d1iICh'1lm" tiiON mImi na 'lhh!lli~adl . h\"COll'iu::h} prifuotb ~ my vhod.ru! 'pOO:miCH k\. Un[ru;ke li:ni:C1i? . u pem i:rilaju WI ~ v releu I ~ll.S. V .sY~3 sne] c1 O:1iJe ~ll,;l obec 'p~ .~flloltii) r. )d[['~ky charak-

~Iit':r"

;!; UnlHo;;~ ",:Ijl:!ii~~~'~~

@ I:flli:bllwJk.1l Uillfli:j!<l~:ych :k Uil~I''''

~ ~11l t' I;:m I • .d'~'cll hn ~t~]'If ~~Llmi,;l11l ~ D ~,'dhl;1l~,ili Jmdlt!i!;l llJ'l h:I 'unklJ

~ IJ ,!;_h~",' b:lJi!b ., I r u ~

~U ~I

zu~

C~_iSto - (I; ''''''..JJIi;(~ 14D ~ tfA~AL il:,1JI1 i:"iJIJ. 1,2,1)1 s poh;duOOt:J mluky~ llO g hlrldkcJ mtIIlky sp ocR I. ~ 2 h4, kaJb~. II (t ' rok~ romn vy,ru:~h4m~. prtd~~ milllJru. _ ak all:' ~, liupe~ic:mc 1 pl. w.

~;(:rem - 9 II\,~C~ 15 Q ,~: m[ew~1:w t:1J I{ru .. l75 g. ];nasli:L~. X/5 g ~lmi1]'"inu. kakao, VaJcia s eukeem U ~hh:'ii l:!lie a t1l"lE,pem.~ n~d rpn-

rou ;!si ~O :mil!1~ i[1.'Ot!.tllU [p,rid1i:me m . Jl ~1P'I::l.Iiu~

Upe6en~ ,lLI) rim :e] [m~ :D3, ~, m:3loi. lednu elM('·~]4ru. MId' m!e miD~ 51 M~Th ,,1 ~ I

~C!!~~.m~ ~,ru ~g1(li~ a ;i?'i!'J'l~z lrne n i J ~Ufy. }Ir.t~~ :pllJ~y ~ ·lrr _ me bid}" .k~m

kr'Je~E! cl'ni ~ m pl,tiU:un", St:m-cbu vyt"~ rlrrt~, 1; ~b~ 'ly . mu .. DQm~.cky Ijfi~~JfL'iii:

cokoladou ill l?Q~ -n~e '~iu;d),n;fmd C u krJkml. pripad Il~ lro~oo;olTI

. 00 g 'bbrl!lrw mu k~r.. 110 g 'Eek~,Uth ~ ft'led1il. [60 t§. pri~koyeho cukru. t1D ,g Pill lIMa r nu .. l v"!Jci:M,. 1. .lyti~kO! s6dy' bikarbon.y.

Vsetky pI':i~~~d )1' ~]jil b~saJnc 8. l1~ch&m (i. 'I hedlau lLX1po~ntltt. lPr1.kvtjem Llil'ie.dtou a lII'l"tiCulH.l!Im I' n Th . tlC':5[O nesehte, htmn mw.dl~.me po ~f1,lflkad! ill . hrrliihklW pal em, l1' rrn "lIJj(!_ ~ rn~Jn,-e h~r Ui~ J!!mr,' do. nciOlf'd" ,Zdtllb[me [WlOOYOJJU,

Z l rr~lIV) m ~p~ to m_M~i1iil ~'\nlll~~

~ Had P:1TIU.t st:ct.U:l!.

.Kr~lin:

1 hmlli~n - 2. del :nlU~~~o~ ll~l~ck)' h]aJd.~j Im~ky, I ''P"olLnil~ lJv~u1m fru pudtng d ~~ y~Jd Hlfll1lllt&o 1...a.m~e~ m I J ~J tka,

:! hmg a _. 1 naasln, !I 011 ~lleteho I~~ my V, TIl lei. me ;;]l p rldaJ1ll'!: k V}rlthnirWli!J ~lltUJn' t

3 1~1'rnl~ll, - ] biit31k;),! LSU g eukru, Vy§1'11~1' me fieLd ·P@jT.Qli!: lIla h~hr .lfm:h. DQ v)"(:hh]d,~ !n~ih:ho V]1l1]'e!~me ,I a 2 hmctu .. KQn~lUU1 f ifHll11nime pripriii:'I!~f!lYU pi'l1k!!:Jla EL polej~m~ ~ohollildou.

A dr,g.li·~~ V'!I'~dU~, Uti, fOB 49 ~rll'jj rk~l"t.I :Sh~'m~t~: J~W! r~~ r" .'rh~

'1:~kftJlff; i.!.14t~ll'iIH 21 IJ~

;n..nl~f.l~ k-l'J1m~> m@ L'ft.! dhlt<. sll

""rd\t; ~1' w~ _'. L~I'jl(lj~h". Ie

_p,,., ld !Po~ Jllf\i'i!I ~ f'b; ~ 11 .

Obee ~'Ir;,~[mitc sa ndtadza ~ kJ !Oiillttrn ~ttll1~up;:t!!lntru Mlll:'fID[f.J. nd fflt!Slt". SkLlIIca, Ohec It'~~ .. ~U !-It ykllJ 'Dol nnmQr.~\l. 'I ~Inl' ~·~·'!I'~b;~ a Clw~ljn i Jc~j r;·lhorl;:~U:j,j.y.

fn.a plscm 11 L ;f. il-1iel1'~'a ,ID (libel 'VI' IiWh!' j~ .z n]b, ~, 3 2 V tmd:ovekl!ll Iml I~j n r: lo~r ',Vmlh OJ P~i .. n:Oj :[].iml!J . - _h.ld . I

ad :iI.C!IYlo! ltr-L JI. wku 14:3,1: [f!iI ~ I' _I~ - -

~od ~1(lbtuJ f.u! krJJO\l 'ke' mesiIlG' .. k~ I en, JiiI~ 0. 10 IL'Ok-tl v n ~_5;k,o r 153. UZ obee n L L!h~~ dza, :p[J;d !li\.l,V -ni, W raslscae, '1/' ?tl:l.;rliij.moeh nbd H 01· ~sJnlho [p\lil.O.5,\VIl! Vtedy "bo] '\l111Il1U1 fk~m Pa!tJ:st"\l',;3J 1 ~.oBn-~

if!fl ST. Ukul ! k!\Ulf tJi!j I _' ·u iI 00

Gi:Il~a rn Sch I idm '" fOk.u 1..1J. ~ ~~ l f ~~-

,~o6i~ pocMd)'~fU nhv)! \-V., - it,. Vu~l~ie rill ill' ,Q) V.r.ici!te.. Ollftj]_Cr.:11 II! Vfad.l~tt; S ' pI\; ~ m.£l..5f.L1.miLDlrruu It p hod .. nehn ~!ll0tj!;V 0. NC~'kt'ir g~ stal i vbl~.[n ~ km'~ Holic~lleho r ~hf~ C~oborovcl, kttllTy' '\r~ak il'I -~n 'ifI ~ni~'mi mbl:e \I !i1J\' '0m Ill'bdDhi.. 'ri_~n II I~ 'h:o jm;ru. ,- W. I~c-· ni' ,riza ("dO r.c:Qi-_ • ~ _ ~(N'~.:J 1.I.Ii ]IU '[JJi~:k['!lln1 d~tt.hFir I, 'i'Djbo paoSi1l\l' iiBd· . iI', 'h;1' Cl'Statnf'm. Arb!. lnkkyrn f·odRm. P("F It"a:nrm. vjzrm rrillym ~radh:t~_ckt[n mdQiiU,]! ,kl0:ry []b~~ via' tiL1 i ~ boB B~b~,b1J rgo v Clo b~T.i ~ jej vl 'ln1Jnnru SI_a]jj od J 8. turoclm. -a miljltd'mll parr'S'fi'il. bnli ,~ d.u ro:l~ dill 'l1Ii1li!1~Kb:tr'" reku 191 .

II' Ri rnJ!J:D h.l),lJi?k~1 ~d~ tf.la ilIi'. iii n D)' 10, 'K pI n __ 'I!I. 1.11 N' rilJmU'd1~~ho

I~' IP.r.Ji1i.·clr!iI: ~f_ J r; III ~ m :-

... Fati1n(W

!II OkJr50n li r U}IIl

Ii M~ ~,[I~ nmrtL'tL VITI

Upebe~l.e ....: 'pli,:ty lP:iJ5;k(lwY~ho iil. 'Plut rn _. r·@.w~obime. zrn i~il mil! m[ij rhule :1IJ !!lC, .ii:l.vo u a jJ·iOmliu:'UJE rnlit!·~ po. om pt.iclJi:imlii! FlHiliL I~h\ 1 .2 _. l.1Ji:lJlFicme dlcmom a pil1I~:J~fln~ .n _ prvi'p:l~t l(olooli!O¥d p~ nka ._ 'U¥ilU~i me ',~ de ~ :I:;rI H~kl'l n l215 dkg ~(.o:!.ro\sI.!L •. [)o . }'(ll~d~lil.l'lJ~hlJ l)t~Idame l 'vaIlUk@wjr euker, !S dk,g, '_ m tol ill, :l .25 J kg, adilL!lt sPGljimIlc' ~; kuko~~m,.

Up«.i~me .~. 1P1~ty pi ~krlitfll" -h(a, ,It\ Ull~ 1 pUly 2Jt~ I!o :2 ~T.dt:y N~m . 12, d~ rnkm nn[~CJme ,6 del vudy .1. dttm~ WJ:Jt, vyurali m.e .[ c tlF6n n l .~n~ ~~ ·L".rnt~ pddamt'! JlllHli;u'\iu p;dduJt', thy pMt natrfeme dbezl'ov-ym d ~~mgflil!. Ru'lovy

l':1h\~ ,I)JQJ!ejc~nc is ,dU~nfl!'!,!flil1!, I?' 11IUHd 111~C- '"

Vtlu a Vlll[iC-rW!!!ll. ·p.ridu.I'b'oU. Pa!!oll ~ '!~Y 'I}~~t --------------~-

1~ Irtt'i erne maslom, pnsyperne nil 1 ""11m eu k~om il. lruzovym potr-a,,rjnd~krnl fl1rbivom.

R

01 ,...... "·k'·· I··~L

r,~Ut ',I]J ~ ,,0,C.j

1l vajda, 20 cl]r;~ pnL I'~h-~ mllky.10 dikg, Dill ~hl:iil cnkru, ~ dd ~·mdJ. I dd D]~g.

~ pdA."U. o:pe i,.~ :2. I i~ . .1 Did-

~~bbrl mit' .l\,~oi ID nil ~Iil' • 'lPlnb - .25 dk m~d yc-h kll"!;.'C~nn·1 lS rll ,g lL"iJlI:nl!lJ1 F dame !LIm mi· .Hl!l:Ei nl] Irtl!lll't.lI! hmntu, N!lJlUl"m(; ".1 pll~~. Po]ev-a = .21 ~ dk~ rn IctiMu~ eukru, 21r.J dkg; cera, 15, akg .Sl1l~~ n~1J~1 11;1 ~ ~~~~" k"np!l:y ttl wdfcl1n:j ,plidlll ~ L

-..:

V,mlia, a pr.i3<daj '\!iDliilkiij5lidil b@~jdli,i!bo<~h 1,a~jiiEie:~ Z\a!blfi~Uil a kvetimi(~.r. :zaffil1f,;lldn9ch kolS!!JV, ctd,padk{J!v~ kl050Y\!' vYf:Q;1~~n ~j ,~,~~,m,k-oYr~' 'dl~ib".,

VP'

" ....,,'

OLe, spai • s r'.o

Adresa:, L~bet:eli(

t:.S!i. armildy 1403 'gOS 4\5 Gbe~1

T~II.:; i0i34/6-62 '2 4\21 109!05 '9,2,6 ,3:30 E'''lifiainl~ lalbetex@llalbete-x.,5k

'W;eb; .www .• ~ilbe-tex.sk

Udr,iba a ~1:5,tef1lle, ml;es,tnych 'kom,ullnJilkii'Ciii~, '~erejlnj<jh p16c:1iI a :z~uilajde ~i~ os~den'i~· :a 'ti(hr.iib~ d)opr~lv,neh(l; zQilIC@nlill;ll!' vt~ad~ii11 a Qddbal vell'e:lnej :z,el:'eJne~ paliko!\re 1li;I!t:a~ v,~ naklad~l:fie ,5, (I dpadmll •.

Adlr@si!l;

V PP' ~Cil,U~, 51l oil. 5, II', 0 •. S''Il'l~.tl@jij,nska ,8

908 51, H~I i'~

Te 1,:1 ;03'4/668· 3,' S~ ~iiJ[X:: (n1l4.f668 :2i1 'J"

1E=liIll!illllh: 'YPp.hOUC@5,tonlli n~'"Slk.

n e bv to «

MADEA

l~tI,albyrtok lfiJ@' d;llll1ll,al~i1I05,f i kaml~elarau ,= k1UlChIYlI!Ie,l spallne~ ,Ildi'j'v,aclle S,tertliYJ' dleU,ke: i'zlby" Ita m::ell~1f5!kfl' stoli)f a s.tIOl ilk,,-.,

Pre.d',a,~' :zatepl,o.~!ldc!h :5ys~emO'V:r' ~~d t<oka!itQ"o!,ji'y~1!i :5:y,SU!ll!lii,I)V :iI, n!iita~mlehQ !5t:aveb~, D@lrIolJ' mat@i"ial~u.

Ad 1rf!4ii a:

MADEl P.'i@lfIfI,y~@ll1Ia 1:4 90,5 01 Serlitilca

Te!I,.i !03~I6.S'~ 15,'152" O~15 '99;5068 E~lm'~ ill:: rn~d~!;:Ii®lt~iii@t~~k,

'-We-b" W""'· ''''' m""'d ...... , ",i!.

" ~,"!IT rrrr.·~1 1'0' GDli2::J!B,

Adli'i~!ita;

[T:5 'TI:.ADIN G1J' s, If •. ,O!. 908 ,~4 ~!!'trov,~ Ve~ :16

JlilL: 091'1 264 175,r' '090l144, 4,2,iO re.=mall: ts.tracUn}!;!I@[.el1Wtrum.sl(

IPonlltkall!.fil Eli f;J1oz1nod' p()I§,ede~i'~ '~ y~in'rA~ :s ka p'iH.:jltoY 2:5 ludt, v' I!etn;dl ~llll~~~~(o(ih :S' WI o!in~l5,ticJ'U p~sed@'nii!it n[jjj tlerase~ V ,i1alm,d p~sede H;ia ~e, ffulln e il\l~klft~~niit~',g ~h utn a!1!!kw 'vfn pod vede nii'irmll :slkL'ii!i'en.ellnlliJ somlmeUer,ill'

Koltlrt~kt::

Vi nohrrad ilIlldk.al buda ~U S"J'i' Urlbanaiu 9091 01' !!U<ami'ca~ ILotaliilfa ,_, Pii''Opaste' Tel.~ O~Ul4 673 '1159

1E,..:ma'ill: objedrnav;ky@vilno-zahllitii@.!!i;k. W,eb:: wWW.,WffiillIO-'Zii,h O'i"I"D..~5Ik

!p~1i1 U kBl!illilJe n.llWii~' d~lh, kelraitnli!ck,r'h I!.1bl~da d~3lfme~ d~aiil!'b\i. klipe In i a ,z,vySlli1leho

sta\reb:n,6h 0' m ~t@t1ia[lg.. '

Adre:sa~:' AV=·MA~KET R'opiliJii'!n~k-a 615: ,9G8,:S1 l~hJ'lw'c

Ie I ., A';I'~ I~~ID ,II O;;;::.iI"i; iii'iL1A';iI'iii 1.!ii':i! ,-'~ n _ ,,_l._~!, Y'i.;;;l!i~J1U~[J.' -I", o.U,~, ~~ ~ I, _ "~l _ ~lU

E-mawf:, Ilil!ilinavall~clhova@2,io!Zml~ml.sk

NAKLADNA AIUTODOPRAVA

,A!dres~::

V" era lD'ylb",a''!!!\Qva ,~'tle.fa nUc)oYia ,4,519 901845, Gbelry

iii!i I. i '0'018 '14"~ ,5,::101

IE~m ali h 'vi'erracil _ braVQ'va@'g b~lir,.~If!t:

-

ila

ikul

elV

se

n·d',·' "

MI.lr,eS8 ..

Jedno,r-aJd!o'\f,a! 1.6 i90B ,511 IliDmt!~,

,,,,,III .' .... ,'~ ""'I ,j,i!,~ i'ii "!ii'"il ""'!§iijll1i1JiJ U~~"'~'I!il!DD ,~$- ~ -e

M.ob,li~ 090' 4!~,J '~4j, IO~o.I3, 1,5,Q 2194,

Ten. tb 1'ecep td.,r" VZIt;{U

vaMut Yf~tici It cite:}

rd <ny:

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.