P. 1
Trudbenik Doboj - Klipni Kompresori Mali

Trudbenik Doboj - Klipni Kompresori Mali

|Views: 3,451|Likes:
Published by kikajani

More info:

Published by: kikajani on Jul 29, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/27/2012

pdf

text

original

KLIPNI KOMPRESORI

MALI KOMPRESORSKI AGREGATI DO 11 KW

Mini kompresorski agregati
E4N2-1034

E4N2-1035
Mini kompresorski agregati predstavljaju monoblok izvedbu vazduhom hlaenog klipnog kompresora i monofaznog elektro
motora. Posjeduju rezervoar za vazduh i potrebnu opremu za automatski rad i regulaciju. Lako su pokretni i prenosivi,
namjenjeni su za !itoku primjenu a po pouzdanosti za profesionalnu upotrebu.

Kompresor Motor Dimenzije
Tip
Efektivna
dobava
Zapremina
rezervoara
Masa
Br.
obrtaja
Hod
klipa
Br. i
promjer
cilindra
Snaga Br. Obrtaja Du$ina &irina Visina
l/min lit. Kg min
-1
mm kom x mm KW mm mm mm mm
Jednostepeni kompresorski agregati pritiska do 11 bar aps.
E4N1-1030 75 1,7 36 1440 30 1 x 60 0,75 1440 515 270 425
E4N2-1030 150 9 58 1400 30 2 x 60 1,65 1400 710 400 426
E4N2-1034 150 25 66 1400 30 2 x 60 1,65 1400 545 440 700
E4N2-1035 150 35 68 1400 30 2 x 60 1,65 1400 855 330 650
E4N2-1036 150 50 76 1400 30 2 x 60 1,65 1400 940 330 690
Dvostepeni kompresorski agregati pritiska do 21 bar aps.
E4N2-2040 85 9 58 1450 30 1 x 60
1 x 36
1,1 1450 710 400 426
E4N2-2046 85 25 66 1450 30 1 x 60
1 x 36
1,1 1450 545 440 700
E4N2-2047 85 35 68 1450 30 1 x 60
1 x 36
1,1 1450 855 330 650
E4N2-2048 85 50 76 1450 30 1 x 60
1 x 36
1,1 1450 940 330 690Mali kompresorski agregati
Agregati tipa E4NC (jednocilindri(ni) E4N2 (dvocilindri(ni) E4NK (trocilindri(ni) i E4NF ((etvorocilindri(ni) prekrivaju
podru(je efektivnih dobava od 225 do 1250 litara u minuti. Jednostavno se postavljaju na mjesto upotrebe, nezahtjevaju
temelj a izvedba sa to(kovima omogu*ava lako premje!tanje.
Svi kompresorski agregati su snabdjeveni automatskom regulacijom, pogone se sa trofaznim asinhronim motorima 380V i
50Hz. Rezervoari za komprimirani vazduh su definisani prema va$e*im propisima i posjeduju sve potrebne ateste a koji se
isporu(uju uz agregat.Spadaju u upotrebnu klasu za industrijski rad.Kompresor Motor Dimenzije
Tip
Efektivna
dobava
Zapremina
rezervoara
Masa
Br.
obrtaja
Hod
klipa
Br. i
promjer
cilindra
Snaga Br. Obrtaja Du$ina &irina Visina
l/min lit. Kg min
-1
mm kom x mm KW mm mm mm mm
Jednostepeni kompresorski agregati sa radnim pritiskom 8 - 11 bar aps.
E4NC-1010 225 140 170 900 60 1 x 90 2,2 2890 1425 550 1165
E4NC-1040 225 460 301 900 60 1 x 90 2,2 2885 1900 600 1235
E4NC-1042 225 330 255 900 60 1 x 90 2,2 2885 1425 645 1360
E4NC-1012* 225 140 170 900 60 1 x 90 2,2 2890 1425 550 1165
E4NC-1044* 225 330 255 900 60 1 x 90 2,2 2840 1425 645 1360
E4NC-1015 275 140 180 1200 60 1 x 90 3 2880 1425 550 1165
E4NC-1041 275 460 311 1200 60 1 x 90 3 2860 1900 600 1235
E4NC-1043 275 330 255 1200 60 1 x 90 3 2860 1425 645 1360
E4NL-1010 450 330 270 900 60 2 x 90 4 2900 1425 646 1267
E4NL-1040 450 460 353 900 60 2 x 90 4 2880 1843 620 1137
E4NL-1042 450 140 222 900 60 2 x 90 4 2880 1425 550 1067
E4NL-1015 550 330 285 1200 60 2 x 90 5,5 2900 1425 646 1267
E4NL-1041 550 460 368 1200 60 2 x 90 5,5 2860 1843 620 1137
E4NL-1043 550 140 237 1200 60 2 x 90 5,5 2860 1425 550 1067
E4NK-1010 800 460 350 720 85 3 x 90 7,5 2910 1900 620 1270
E4NK-1040 800 850 434 720 85 3 x 90 7,5 2860 2053 800 1475
E4NF-1010 1250 850 600 910 85 4 x 90 11 2930 2000 720 1948
E4NF-1040 1250 460 516 910 85 4 x 90 11 2910 1953 620 1285
Dvostepeni kompresorski agregati sa radnim pritiskom 13 - 16 bar aps.
E4NL-2010 285 140 210 900 60 1 x 90
1 x 50
3 2880 1490 550 1084
E4NL-2041 285 460 341 900 60 1 x 90
1 x 50
3 2860 1900 600 1160
E4NL-2015 330 140 222 1200 60 1 x 90
1 x 50
4 2900 1490 550 1085
E4NL-2042 330 460 353 1200 60 1 x 90
1 x 50
4 2880 1900 600 1160
E4NK-2010 730 460 410 910 85 2 x 90
1 x 60
7,5 2910 1900 620 1270
E4NK-2040 730 850 494 910 85 2 x 90
1 x 60
7,5 2860 2053 800 1475
E4NF-2010 1100 850 670 910 85 3 x 90
1 x 60
11 2910 2000 720 1485
E4NF-2040 1100 460 586 910 85 3 x 90
1 x 60
11 2910 1953 620 1285

* Kompresorski agregati sa monofaznim elektro motorom (220V)
Kompresorski agregati visokog pritiska za vazduh sa vodenim hlaenjem


Kompresorski agregati tipa E1AH i E1AJ su mali vodom hlaeni kompresorski agregati na
(ijem su postolju smje!teni kompresor i elektromotor meusobno povezani spojkom. Ovi
agregati nemaju rezervoar za komprimirani vazduh.
Kompresori su jednocilindri(ne dvostepene ma!ine. Regulacija dobave kod E1AH je
automatska, u radu na praznom hodu otvoren je usisni ventil, a kod tipa E1AJ regulacija je
ru(na prinudnim otvaranjem usisnog ventila.
Pogon kompresora u standardnoj izvedbi vr!i se trofaznim asinhronim elektromotorom, a za
agregatiranje sa drugim pogonskim motorom treba posebno nazna(iti u narud$bi.

Kompresor Motor Dimenzije
Tip
Efektivna
dobava
Radni
pritisak
Masa
Br.
obrtaja
Hod
klipa
Br. i
promjer
cilindra
Snaga Br. Obrtaja Du$ina &irina Visina
l/min bar aps. Kg min
-1
mm kom x mm KW mm mm mm mm
E1AH-2010 200 21 160 940 60 1x110/100 3 940 680 420 560
E1AJ-2021 540 36 230 1470 60 1x110/100 7,5 1470 905 483 790
E1AJ-2022* 540 36 235 1470 60 1x110/100 7,5 1470 905 483 790

* Kompresorski agregati sa ugraenom pumpom za vodu za hlaenje kompresora
Trudbenik A.D. Fabrika kompreosra Doboj
BIH/RS
74000 Doboj
Nikole Tesle 26


Prodaja Trudbenik A.D.
Telefon + 387 53 226 562
Fax + 387 53 241 184
Telefon centrala +387 53 241 244 / lokal 629 i 659
e-mail Info@trudbenik.com


Internet:
www.trudbenik.com

nezahtjevaju temelj a izvedba sa točkovima omogućava lako premještanje. Rezervoari za komprimirani vazduh su definisani prema važećim propisima i posjeduju sve potrebne ateste a koji se isporučuju uz agregat. . Svi kompresorski agregati su snabdjeveni automatskom regulacijom.Spadaju u upotrebnu klasu za industrijski rad. pogone se sa trofaznim asinhronim motorima 380V i 50Hz. Jednostavno se postavljaju na mjesto upotrebe.Mali kompresorski agregati Agregati tipa E4NC (jednocilindrični) E4N2 (dvocilindrični) E4NK (trocilindrični) i E4NF (četvorocilindrični) prekrivaju područje efektivnih dobava od 225 do 1250 litara u minuti.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->