KLIPNI KOMPRESORI

MALI KOMPRESORSKI AGREGATI DO 11 KW

Mini kompresorski agregati

E4N2-1034

E4N2-1035

Mini kompresorski agregati predstavljaju monoblok izvedbu vazduhom hlađenog klipnog kompresora i monofaznog elektro
motora. Posjeduju rezervoar za vazduh i potrebnu opremu za automatski rad i regulaciju. Lako su pokretni i prenosivi,
namjenjeni su za šitoku primjenu a po pouzdanosti za profesionalnu upotrebu.
Kompresor
Tip

Efektivna
dobava

Zapremina
Masa
rezervoara

l/min

lit.

Kg

Br.
obrtaja
min-1

Hod
klipa
mm

Motor
Br. i
promjer
cilindra

kom x mm

Dimenzije

Snaga Br. Obrtaja Dužina
KW

mm

Širina

Visina

mm

mm

mm

Jednostepeni kompresorski agregati pritiska do 11 bar aps.
E4N1-1030

75

1,7

36

1440

30

1 x 60

0,75

1440

515

270

425

E4N2-1030

150

9

58

1400

30

2 x 60

1,65

1400

710

400

426

E4N2-1034

150

25

66

1400

30

2 x 60

1,65

1400

545

440

700

E4N2-1035

150

35

68

1400

30

2 x 60

1,65

1400

855

330

650

E4N2-1036

150

50

76

1400

30

2 x 60

1,65

1400

940

330

690

Dvostepeni kompresorski agregati pritiska do 21 bar aps.
E4N2-2040

85

9

58

1450

30

1 x 60
1 x 36

1,1

1450

710

400

426

E4N2-2046

85

25

66

1450

30

1 x 60
1 x 36

1,1

1450

545

440

700

E4N2-2047

85

35

68

1450

30

1 x 60
1 x 36

1,1

1450

855

330

650

E4N2-2048

85

50

76

1450

30

1 x 60
1 x 36

1,1

1450

940

330

690

Spadaju u upotrebnu klasu za industrijski rad.Mali kompresorski agregati Agregati tipa E4NC (jednocilindrični) E4N2 (dvocilindrični) E4NK (trocilindrični) i E4NF (četvorocilindrični) prekrivaju područje efektivnih dobava od 225 do 1250 litara u minuti. nezahtjevaju temelj a izvedba sa točkovima omogućava lako premještanje. Rezervoari za komprimirani vazduh su definisani prema važećim propisima i posjeduju sve potrebne ateste a koji se isporučuju uz agregat. pogone se sa trofaznim asinhronim motorima 380V i 50Hz. Svi kompresorski agregati su snabdjeveni automatskom regulacijom. . Jednostavno se postavljaju na mjesto upotrebe.

5 2910 1900 620 1270 E4NK-2040 730 850 494 910 85 2 x 90 1 x 60 7.5 2860 2053 800 1475 E4NF-2010 1100 850 670 910 85 3 x 90 1 x 60 11 2910 2000 720 1485 E4NF-2040 1100 460 586 910 85 3 x 90 1 x 60 11 2910 1953 620 1285 * Kompresorski agregati sa monofaznim elektro motorom (220V) . E4NC-1010 225 140 170 900 60 1 x 90 2.5 2860 1425 550 1067 E4NK-1010 800 460 350 720 85 3 x 90 7. obrtaja -1 min Hod klipa mm Motor Br.16 bar aps. E4NL-2010 285 140 210 900 60 1 x 90 1 x 50 3 2880 1490 550 1084 E4NL-2041 285 460 341 900 60 1 x 90 1 x 50 3 2860 1900 600 1160 E4NL-2015 330 140 222 1200 60 1 x 90 1 x 50 4 2900 1490 550 1085 E4NL-2042 330 460 353 1200 60 1 x 90 1 x 50 4 2880 1900 600 1160 E4NK-2010 730 460 410 910 85 2 x 90 1 x 60 7.11 bar aps.Kompresor Tip Efektivna dobava l/min Zapremina Masa rezervoara lit.2 2885 1900 600 1235 E4NC-1042 225 330 255 900 60 1 x 90 2.2 2890 1425 550 1165 E4NC-1040 225 460 301 900 60 1 x 90 2.2 2840 1425 645 1360 E4NC-1015 275 140 180 1200 60 1 x 90 3 2880 1425 550 1165 E4NC-1041 275 460 311 1200 60 1 x 90 3 2860 1900 600 1235 E4NC-1043 275 330 255 1200 60 1 x 90 3 2860 1425 645 1360 E4NL-1010 450 330 270 900 60 2 x 90 4 2900 1425 646 1267 E4NL-1040 450 460 353 900 60 2 x 90 4 2880 1843 620 1137 E4NL-1042 450 140 222 900 60 2 x 90 4 2880 1425 550 1067 E4NL-1015 550 330 285 1200 60 2 x 90 5.5 2900 1425 646 1267 E4NL-1041 550 460 368 1200 60 2 x 90 5. Obrtaja Dužina KW mm mm Širina Visina mm mm Jednostepeni kompresorski agregati sa radnim pritiskom 8 .2 2885 1425 645 1360 E4NC-1012* 225 140 170 900 60 1 x 90 2. i promjer cilindra kom x mm Dimenzije Snaga Br.5 2860 1843 620 1137 E4NL-1043 550 140 237 1200 60 2 x 90 5. Kg Br.5 2860 2053 800 1475 E4NF-1010 1250 850 600 910 85 4 x 90 11 2930 2000 720 1948 E4NF-1040 1250 460 516 910 85 4 x 90 11 2910 1953 620 1285 Dvostepeni kompresorski agregati sa radnim pritiskom 13 .5 2910 1900 620 1270 E4NK-1040 800 850 434 720 85 3 x 90 7.2 2890 1425 550 1165 E4NC-1044* 225 330 255 900 60 1 x 90 2.

Kompresorski agregati visokog pritiska za vazduh sa vodenim hlađenjem Kompresorski agregati tipa E1AH i E1AJ su mali vodom hlađeni kompresorski agregati na čijem su postolju smješteni kompresor i elektromotor međusobno povezani spojkom. Kompresori su jednocilindrične dvostepene mašine. Kompresor Tip Efektivna dobava Radni pritisak Masa Br. u radu na praznom hodu otvoren je usisni ventil. a kod tipa E1AJ regulacija je ručna prinudnim otvaranjem usisnog ventila. Kg min-1 mm kom x mm KW mm mm mm mm E1AH-2010 200 21 160 940 60 1x110/100 3 940 680 420 560 E1AJ-2021 540 36 230 1470 60 1x110/100 7.5 1470 905 483 790 * Kompresorski agregati sa ugrađenom pumpom za vodu za hlađenje kompresora . obrtaja Hod klipa Motor Br. a za agregatiranje sa drugim pogonskim motorom treba posebno naznačiti u narudžbi. Regulacija dobave kod E1AH je automatska. i promjer cilindra Dimenzije Snaga Br. Ovi agregati nemaju rezervoar za komprimirani vazduh. Pogon kompresora u standardnoj izvedbi vrši se trofaznim asinhronim elektromotorom. Obrtaja Dužina Širina Visina l/min bar aps.5 1470 905 483 790 E1AJ-2022* 540 36 235 1470 60 1x110/100 7.

trudbenik.Trudbenik A.D. Telefon Fax Telefon centrala e-mail Internet: www. Fabrika kompreosra Doboj BIH/RS 74000 Doboj Nikole Tesle 26 Prodaja Trudbenik A.com + 387 53 226 562 + 387 53 241 184 +387 53 241 244 / lokal 629 i 659 Info@trudbenik.com .D.