SPISAK ODOBRENIH UDŽBENIKA, PRIRUČNIKA, RADNIH LISTOVA I ZBIRKI ZADATAKA ZA OSNOVNE ŠKOLE, GIMNAZIJE I SREDNJE TEHNIČKE I STRUKOVNE ŠKOLE

U ŠKOLSKOJ 20010./2011. GODINI

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNO MINISTARSTVO OBRAZOVANJA I NAUKE

BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERAL MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE

БOСНА И ХЕРЦЕГОВИНА ФЕДЕРАЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ФЕДЕРАЛНО МИНИСТАРСТВО ОБРАЗОВАЊА И НАУКЕ

Broj: 06-38-8-5919/10 Mostar, 30. 7. 2010. godine Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke uz suglasnost i dogovor sa kantonalnim ministarstvima nadležnim za obrazovanje objavljuje SPISAK ODOBRENIH UDŽBENIKA, PRIRUČNIKA, RADNIH LISTOVA I ZBIRKI ZADATAKA ZA OSNOVNE ŠKOLE, GIMNAZIJE I SREDNJE TEHNIČKE I STRUKOVNE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2010./2011. GODINU Ovim spiskom utvrđuje se popis naslova udžbenika i drugih nastavnih sredstava koji su odobreni od strane kantonalnih ministarstava nadležnih za obrazovanje, kao i Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, koji se mogu upotrebljavati u osnovnim školama, gimnazijama, srednjim tehničkim i srednjim strukovnim školama na području Federacije u školskoj 2010./2011. godini. Spisak je namijenjen učenicima, nastavnicima, roditeljima, pedagoškim zavodima, kantonalnim ministarstvima nadležnim za obrazovanje, nakladničkim kućama i knjižarskoj mreži kako bi na vrijeme odabrali udžbenike za sljedeću školsku godinu. U spiskovima su sadržani podatci o rednom broju udžbenika, o naslovu i autoru/autorima udžbenika i drugih nastavnih sredstava, vrsti škole, predmetu i razredu za koji je odobren, nazivu i mjestu nakladnika. Spisak sadrži: Spisak udžbenika, priručnika, radnih listova i zbirki zadataka za osnovne škole, gimnazije i srednje tehničke i strukovne škole, odobrenih na osnovu Sporazuma o postupku pripremanja i odobravanja udžbenika i drugih nastavnih sredstava za osnovne i srednje škole, potpisanog između nadležnih federalnih i kantonalnih vlasti Unsko-sanskog, Tuzlanskog, Zeničko-dobojskog, Bosansko-podrinjskog, Hercegovačko-neretvanskog i Kantona Sarajevo Spisak odobrenih udžbenika za devetogodišnje i osmogodišnje osnovno obrazovanje, gimnazije i strukovne škole, odobrenih od strane Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa Zapadnohercegovačkog kantona Spisak odobrenih udžbenika za devetogodišnje i osmogodišnje osnovno obrazovanje, gimnazije i strukovne škole odobrenih od strane Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa Posavskog kantona Spisak odobrenih udžbenika za devetogodišnje i osmogodišnje osnovno obrazovanje, gimnazije i strukovne škole, odobrenih od strane Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa Kantona 10 Spisak odobrenih udžbenika za devetogodišnje i osmogodišnje osnovno obrazovanje, gimnazije i strukovne škole, odobrenih od strane Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa Kantona Središnja Bosna

1.

2.

3. 4. 5.

Spisak odobrenih udžbenika za devetogodišnje i osmogodišnje osnovno obrazovanje, gimnazije i strukovne škole, odobrenih od strane Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačkoneretvanskog kantona bit će naknadno objavljen. Svako kantonalno ministarstvo nadležno za obrazovanje ima pravo dodati naslove udžbenika i drugih nastavnih sredstava koji su odobreni od strane njihovog ministarstva ili reducirati Spisak za one naslove za koje misle da se ne mogu upotrebljavati u njihovim kantonima. Ravnatelji škola su dužni obavijestiti sve nastavnike o spisku udžbenika i drugih nastavnih sredstava odobrenih za uporabu u sljedećoj školskoj godini i omogućiti nastavničkim aktivima izbor udžbenika i drugih nastavnih sredstava do kraja kolovoza 2010. godine.

Mostar, Stjepana Radića 33, Tel.: +387 36 355 700, Fax.: +387 36 355 742 Sarajevo, Obala Maka Dizdara 2, Tel.: +387 33 276 370, Fax.: +387 33 276 380 Мостар, Стјепана Радића 33, Тел.: + 387 36 355 700, Факс: + 387 36 355 742 Сарајево, Обала Мака Диздара 2, Teл.: + 387 33 276 370, Факс: + 387 33 276 380 e-mail: info@fmon.gov.ba; kabinet@fmon.gov.ba, http://www.fmon.gov.ba

1. Spisak udžbenika, priručnika, radnih listova i zbirki zadataka za osnovne škole, gimnazije i srednje tehničke i strukovne škole, odobrenih na temelju Sporazuma o postupku pripremanja i odobravanja udžbenika i drugih nastavnih sredstava za osnovne i srednje škole, potpisanog između nadležnih federalnih i kantonalnih vlasti Unskosanskog, Tuzlanskog, Zeničko-dobojskog, Bosanskopodrinjskog, Hercegovačko-neretvanskog i Kantona Sarajevo

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNO MINISTARSTVO OBRAZOVANJA I NAUKE

BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERAL MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE

БOСНА И ХЕРЦЕГОВИНА ФЕДЕРАЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ФЕДЕРАЛНО МИНИСТАРСТВО ОБРАЗОВАЊА И НАУКЕ

Na temelju članka 3. Zakona o izdavačkoj djelatnosti („Službeni list SR BiH“, broj 35/90 i „Službeni list R BiH“, broj 3/93, i 23/93), člana 20. Pravilnika o postupku pripremanja i odobravanja udžbenika, radnih udžbenika, priručnika i drugih nastavnih sredstava za osnovne i srednje škole, broj 03-38-5278/09, usvojenog na sjednici Vijeća za usklađivanje udžbeničke politike, održanoj 11. 9. 2009. godine, odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o postupku pripremanja i odobravanja udžbenika, radnih udžbenika, priručnika i drugih nastavnih sredstava za osnovne i srednje škole, broj 06-38-84013/10 od 28. 4. 2010. godine, odnosno broj 06-38-8-5714/10 od 9. 7. 2010. godine, kao i Sporazuma o postupku pripremanja i odobravanja udžbenika i drugih nastavnih sredstava za osnovne i srednje škole, potpisanog između nadležnih federalnih i kantonalnih obrazovnih vlasti Unsko-sanskog, Tuzlanskog, Zeničko-dobojskog, Bosansko-podrinjskog, Hercegovačko-neretvanskog i Kantona Sarajevo, Vijeće za usklađivanje udžbeničke politike, na sjednicama održanim 28. 4. 2010. godine, 31. 5. 2010. godine te 9. 7. 2010. godine u Sarajevu, d o n i j e l o j e SPISAK ODOBRENIH UDŽBENIKA, PRIRUČNIKA, RADNIH LISTOVA I ZBIRKI ZADATAKA ZA OSNOVNE ŠKOLE, GIMNAZIJE I SREDNJE TEHNIČKE I STRUKOVNE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ 2010./2011. GODINI Na prošlogodišnji spisak dodaju se odobreni udžbenici za 7. razred devetogodišnje osnovne škole. Iz prošlogodišnjeg spiska briše se udžbenik Geografija za 6. razred devetogodišnje osnovne škole autora Muriza I. Spahića, Izdavačka kuća „Sarajevo Publishing“. S obzirom da je 3. 6. 2010. godine raspisan Stalni javni natječaj za pribavljanje rukopisa udžbenika za gimnazije, srednje tehničke i srodne, srednje strukovne i srednje umjetničke škole, postoji mogućnost da se početkom školske 2010./2011. godine izvrši dopuna Spiska odobrenih udžbenika, priručnika, radnih listova i zbirki zadataka za osnovne škole, gimnazije i srednje tehničke i strukovne škole. Preporučuje se korištenje udžbenika i priručnika tri školske godine. Svako kantonalno ministarstvo nadležno za obrazovanje ima pravo dodati naslove udžbenika i drugih nastavnih sredstava koji su odobreni od strane njihovog ministarstva ili reducirati Spisak za one naslove za koje misle da se ne mogu upotrebljavati u njihovim kantonima. Ravnatelji škola su dužni obavijestiti sve nastavnike o spisku udžbenika i drugih nastavnih sredstava odobrenih za uporabu u sljedećoj školskoj godini i omogućiti nastavničkim aktivima izbor udžbenika i drugih nastavnih sredstava do kraja kolovoza 2010. godine. S poštovanjem

Mostar, Stjepana Radića 33, Tel.: +387 36 355 700, Fax.: +387 36 355 742 Sarajevo, Obala Maka Dizdara 2, Tel.: +387 33 276 370, Fax.: +387 33 276 380 Мостар, Стјепана Радића 33, Тел.: + 387 36 355 700, Факс: + 387 36 355 742 Сарајево, Обала Мака Диздара 2, Teл.: + 387 33 276 370, Факс: + 387 33 276 380

e-mail: info@fmon.gov.ba; kabinet@fmon.gov.ba, http://www.fmon.gov.ba

DEVETOGODIŠNJA OSNOVNA ŠKOLA

R/B

NAZIV UDŽBENIKA

IME I PREZIME AUTORA

NAKLADNIK

1. RAZRED DEVETOGODIŠNJE OSNOVNE ŠKOLE
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. Maštalica – udžbenik, radna bilježnica, priručnik za nastavnike Moja slova (početnica)– udžbenik, radna bilježnica (slovarica) Prvanka – udžbenik, radna bilježnica, slovarica, priručnik za nastavnike Čitanka – udžbenik, radni listovi, priručnik za nastavnike Čitanka – udžbenik i radna bilježnica Slovarica - radna bilježnica Multimedijalna slovarica (knjiga, CD, zidna slovarica, memori igra) Maštovanka - priručnik za nastavnike Matematika – udžbenik, radna bilježnica, priručnik za nastavnike Matematika – udžbenik, priručnik za nastavnike Matematika – udžbenik, priručnik za nastavnike Matematika – udžbenik i radna bilježnica Moja matematika - udžbenik Moja matematika – radni list Računica – udžbenik, radna bilježnica, priručnik za nastavnike Matematika – konverzija mjera (softver – radna bilježnica) Moja okolina – udžbenik, radna bilježnica, priručnik za nastavnike Moja okolina – udžbenik, radna bilježnica, priručnik za nastavnike Moja okolina – udžbenik, radna bilježnica Moja okolina - udžbenik Moja okolina – radni list Moja okolina – udžbenik, radni listovi Muzička kultura sa CD – om Muzička-glazbena kultura udžbenik Muzička/glazbena kultura - udžbenik Muzička-glazbena kultura + CD radna bilježnica, priručnik za nastavnike Muzička/glazbena kultura - udžbenik Muzička-glazbena kultura priručnik za nastavnike + CD Likovna kultura – radni udžbenik Likovna kultura - udžbenik Likovna kultura – ABC crtanja na PC (softver – radna bilježnica) Zehra Hubijar Vekaz Hafizović, Munevera Rašidović Hazema Ništović, Ibro Ništović Azra Verlašević, Šaban Smajlović, Vesna Alić Nadžida Šukalo Šefkija Merzić Tošo Borković, Ivica Vanja Rorić, Tomislav Popović Zejćir Hasić Boško Jagodić Marinko Pejić Ramiz Džananović Abdulah Hodžić, Robert Onodi Dijana Kovačević, Vildana Mujakić Dijana Kovačević, Vildana Mujakić, Žarmen Hamidović Hazema i Ibro Ništović, Adisa Bijedić Marijan Dover Sebaheta Bijedić, Zinaida Livnjak, Šaban Smajlović Hazema i Ibro Ništović Jasna Mehmedović, Magdalena Avdić
Svetlana Duvnjaković, Rusmira Gazdić, Vildana Mujakić, Dijana Kovačević

''Svjetlost'' Sarajevo ''Nam'' Tuzla ''Bosanska riječ'' Sarajevo ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo ''Svjetlost'' Sarajevo ''Bosanska riječ'' Sarajevo ''Bosanska riječ'' Tuzla ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo ''Svjetlost'' Sarajevo ''Svjetlost'' Sarajevo ''Bosanska riječ'' Tuzla ''Nam'' Tuzla ''Nam'' Tuzla ''Vrijeme'' Zenica ''Bosanska riječ'' Sarajevo Agencija za obrazovanje, Dover & Co ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo ''Bosanska riječ'' Sarajevo ''Bosanska riječ'' Tuzla ''Nam'' Tuzla ''Nam'' Tuzla ''Vrijeme'' Zenica ''Svjetlost'' Sarajevo ''Svjetlost'' Sarajevo ''Bosanska riječ'' Tuzla ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo ''Nam'' Tuzla ''Vrijeme'' Zenica ''Svjetlost'' Sarajevo ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo ''Svjetlost'' Sarajevo Agencija za obrazovanje, Dover & Co

Dijana Kovačević, Vildana Mujakić, Žarmen Hamidović Ibro Borovina, Sabaheta Borovina Marko Baroševčić Zlatan Mujkić, Željka Andrić Selma Ferović Selma Ferović Refik Hodžić, Alma Polić Marko Baroščević Jasna Mujkić Ragib Lubovac Marijan Dover

R/B

NAZIV UDŽBENIKA

IME I PREZIME AUTORA

NAKLADNIK

2. RAZRED DEVETOGODIŠNJE OSNOVNE ŠKOLE
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Slovodar– udžbenik, Razigrani slovodar – radna bilježnica Čitanka uz slovodar - udžbenik Potraga za blagom – čitanka sa gramatičkim dodatkom Književnost – radna bilježnica Čitanka s ranim listovima –udžbenik Metodički pristup književnosti i medijskoj kulturi – priručnik uz čitanku Čitanka –udžbenik Čitanka – udžbenik Književnost – radni list Naš jezik – radna bilježnica Bosanski jezik –udžbenik, radna bilježnica Pčelica – udžbenik i radna bilježnica za bosanski jezik i književnost Književnost – radna bilježnica za lektiru Matematika sa vježbankom – udžbenik, radna bilježnica Računica – udžbenik Računica – radna bilježnica Matematika – udžbenik, radna bilježnica Matematika – udžbenik, radna bilježnica Matematika - udžbenik Matematika – udžbenik, radna bilježnica, priručnik za nastavnike Matematika – udžbenik, radna bilježnica Matematika – konverzija mjera (softver – radna bilježnica) Moja okolina – udžbenik, radna bilježnica Moja okolina – udžbenik, radna bilježnica Moja okolina – udžbenik, radna bilježnica Moja okolina - udžbenik Moja okolina – radni list Moja okolina – udžbenik, radna bilježnica Ibro Ništović, Hazema Ništović Ibro Ništović, Hazema Ništović Jagoda Iličić, Sanja Mitrović, Ivana Pejić, Šimo Ešić Jagoda Iličić Azra Verlašević, Šaban Smajlović, Vesna Alić Azra Verlašević, Vesna Alić Nadžida Šukalo Zehra Hubijar Zehra Hubijar Salko Gazibara Neđara Raič, Jasminka Bujanović Nadžida Šukalo Nadžida Šukalo Abdulah Hodžić, Robert Onodi Ibro Ništović, Adisa Bijedić, Hazema Ništović Ibro Ništović, Hazema Ništović Atija Fako Razija Bajtarević Mirha Bajramović, Muhamed Suljić Boško Jagodić Ramiz Džananović Marijan Dover Ibro Ništović, Hazema Ništović Magdalena Avdić, Jasna Mehmedović Nusret Tobudić Vildana Mujakić, Dijana Kovačević, Žarmen Hamidović Vildana Mujakić, Dijana Kovačević, Žarmen Hamidović Sabaheta Bijedić, Zinaida Livnjak, Ediba Pozderović ''Bosanska riječ'' Sarajevo ''Bosanska riječ'' Sarajevo ''Bosanska riječ'' Tuzla ''Bosanska riječ'' Tuzla ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo ''Tugra'' Sarajevo ''Tugra'' Sarajevo ''Svjetlost'' Sarajevo ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo ''Bosanska riječ'' Sarajevo ''Bosanska riječ'' Tuzla ''Bosanska riječ'' Sarajevo ''Bosanska riječ'' Sarajevo ''Bosanska riječ'' Sarajevo ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo ''Vrijeme'' Zenica ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo ''Svjetlostkomerc'' Sarajevo Agencija za obrazovanje, Dover & Co ''Bosanska riječ'' Sarajevo ''Bosanska riječ'' Tuzla ''Denfas'' Tuzla ''Nam'' Tuzla ''Nam'' Tuzla ''Vrijeme'' Zenica ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

29. 30. 31.

Moja okolina – priručnik za nastavnike Muzička – glazbena kultura – udžbenik Muzička – glazbena kultura – udžbenik, radna bilježnica Muzička – glazbena kultura – priručnik za nastavnike Muzička – glazbena kultura –udžbenik, priručnik, CD Muzička – glazbena kultura – udžbenik Likovna kultura– radni udžbenik Likovna kultura– udžbenik, radna bilježnica, priručnik Likovna kultura – udžbenik Likovna radionica – radno edukativni listovi Likovna kultura – ABC crtanja na PC (softver – radna bilježnica)

Sabaheta Bijedić, Zinaida Livnjak Željka Andrić, Zlatan Mujkić Selma Ferović

''Sarajevo Publishing'' Sarajevo ''Bosanska riječ'' Tuzla ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo ''Svjetlost'' Sarajevo ''Nam'' Tuzla ''Vrijeme'' Zenica ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo ''Svjetlost'' Sarajevo ''Bosanska riječ'' Sarajevo ''Bosanska riječ'' Tuzla Agencija za obrazovanje, Dover & Co

32.

Selma Ferović Marko Baroševčić, Mevludin Hajdarhodžić, Mehmed Bajraktarević Refik Hodžić, Alma Polić Jasna Mujkić Ragib Lubovac Željko Filipović Nataša Klopić Marijan Dover

33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

R/B

NAZIV UDŽBENIKA

IME I PREZIME AUTORA

NAKLADNIK

3. RAZRED DEVETOGODIŠNJE OSNOVNE ŠKOLE
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Čitanka – udžbenik, radni list, priručnik za nastavnike Čitanka – udžbenik, radna bilježnica
Čitanka ''Žubor radosti'' – udžbenik, ''Čitam, znam i stvaram'' – radni listovi

Šaban Smajlović, Jasmina Šehabović, Šejla Šehabović Hazema Ništović, Ibro Ništović Zehra Hubijar Jagoda Iličić Azra Verlašević, Vesna Alić Mirsad Bećirbašić

''Nam'' Tuzla ''Vrijeme'' Zenica ''Bosanska riječ'' Sarajevo ''Bosanska riječ'' Sarajevo ''Bosanska riječ'' Tuzla ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo ''Tugra'' Sarajevo ''Svjetlost'' Sarajevo ''Bosanska riječ'' Sarajevo ''Cambridge Centar“ Banja Luka „Nam“ Tuzla i „Vrijeme“ Zenica ''Buybook'' Sarajevo ''Buybook'' Sarajevo „Nam“ Tuzla i „Vrijeme“ Zenica ''Cambridge Centar“ Banja Luka ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo „Nam“ Tuzla i „Vrijeme“ Zenica

Književnost – priručnik za nastavnike uz čitanju – trijada Metodički pristup književnosti i medijskoj kulturi – priručnik
Bosanski jezik – udžbenik, radna bilježnica

Jezik – udžbenik Naš jezik – radna bilježnica Književnost – radna bilježnica za lektiru Engleski jezik – JOIN IN 1 – udžbenik Engleski jezik – REACH FOR THE STARS 3 – udžbenik Engleski jezik – ENGLISH ADVENTURE 1 – udžbenik Engleski jezik – ENGLISH ADVENTURE 1 – radna bilježnica Engleski jezik – REACH FOR THE STARS 3 – radna bilježnica Engleski jezik – JOIN IN 1 – radna bilježnica Priručnik za nastavnike engleskog jezika – DIP IN 3 Priručnik za nastavnike engleskog jezika Salko Gazibara Nadžida Šukalo Gunter Gerngross, Herbert Puchta Magdalena Novak, Jožica Nuč Anne Worall, Asmir Mešić Anne Worall, Asmir Mešić Magdalena Novak, Jožica Nuč Gunter Gerngross, Herbert Puchta Mirela Vasić, Zarifa Kazazović Magdalena Novak, Jožica Nuč

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.

Matematika – udžbenik, radni list, priručnik za nastavnike Matematika – udžbenik, radna bilježnica, priručnik za nastavnike Matematika – udžbenik Matematika – radni list Matematika – radna bilježnica Moja okolina – udžbenik, priručnik za nastavnike, radni list Moja okolina – udžbenik, radni list Moja okolina – udžbenik, radni listovi Moja okolina – priručnik za nastavnike uz trijadu Moja okolina –priručnik za nastavnike Moja okolina – radni list, priručnik za nastavnike Muzička/glazbena kultura – udžbenik sa CD – om Muzička/glazbena kultura – udžbenik, priručnik za nastavnike
Muzička/glazbena kultura– udžbenik+CD, priručnik za nastavnike, radna bilježnica

Edin Galijatović, Abdulah Hodžić, Robert Onodi Boško Jagodić Nermin Okičić Muhamed Suljić, Mirha Bajramović Atija Fako Dijana Kovačević, Vildana Mujakić, Žarmen Hamidović Zijad Numić, Emina Osmandžiković Ibro i Sabaheta Borovina Jasmina Mehmedović, Magdalena Avdić Sabaheta Bijedić, Zinaida Livnjak Vahid Mulić Refik Hodžić Željka Andrić, Zlatan Mujkić Selma Ferović Marko Baroševčić Željko Filipović Ragib Lubovac Jasna Mujkić

''Bosanska riječ'' Tuzla ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo ''Denfas'' Tuzla ''Vrijeme'' Zenica, ''Nam'' Tuzla ''Bosanska riječ'' Sarajevo ''Nam'' Tuzla, ''Vrijeme'' Zenica ''Bosanska riječ'' Sarajevo ''Svjetlost'' Sarajevo ''Bosanska riječ'' Tuzla ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo ''Nam'' Tuzla, ''Vrijeme'' Zenica ''Bosanska riječ'' Tuzla ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo ''Bosanska riječ'' Sarajevo ''Bosanska riječ'' Sarajevo ''Svjetlost'' Sarajevo ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

Muzička kultura – priručnik za nastavnike Likovna kultura – udžbenik Likovna kultura – udžbenik Likovna kultura – udžbenik

R/B

NAZIV UDŽBENIKA

IME I PREZIME AUTORA

NAKLADNIK ''Bosanska riječ'' Sarajevo ''Bosanska riječ'' Tuzla ''Bosanska riječ'' Tuzla ''Bosanska riječ'' Sarajevo ''Bosanska riječ'' Tuzla ''Vrijeme'' Zenica, ''Nam'' Tuzla ''Bosanska riječ'' Tuzla ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo ''Bosanska knjiga'' Tuzla ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo ''Bosanska knjiga'' Tuzla ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo ''Bosanska knjiga'' Tuzla ''Bosanska riječ'' Tuzla ''Bosanska riječ'' Sarajevo

4. RAZRED DEVETOGODIŠNJE OSNOVNE ŠKOLE
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Čitanka – udžbenik Čitanka – udžbenik Čitanka – udžbenik Književnost – radni listovi Književnost – radni listovi Književnost – radni listovi Naš jezik – udžbenik Naš jezik – udžbenik Naš jezik – udžbenik Naš jezik – priručnik Naš jezik – priručnik Naš jezik – radni listovi Naš jezik – radni listovi Naš jezik – radni listovi Radna bilježnica za lektiru Zehra Hubijar Hazema i Ibro Ništović Zejćir Hasić, Jagoda Iličić i Šimo Ešić Zdravka Zekić Hazema i Ibro Ništović Šejla i Jasenka Šehabović Refik Bulić Mirsad Bećirbašić Azra Verlašević, Vesna Alić Mirsad Bećirbašić Azra Verlašević, Vesna Alić Mirsad Bećirbašić Azra Verlašević, Vesna Alić Refik Bulić Nadžida Šukalo

16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47.

Matematika – udžbenik Matematika – udžbenik Matematika – udžbenik Matematika – priručnik Matematika – priručnik Matematika – radni listovi Matematika – radni listovi Matematika – radni listovi Moja okolina – udžbenik Moja okolina – udžbenik Moja okolina – udžbenik sa radnim listovima Moja okolina – priručnik Moja okolina – priručnik Moja okolina – radni listovi Moja okolina – radni listovi Moja okolina – radni listovi Likovna kultura – udžbenik sa radnim listovima Likovna kultura – udžbenik Likovna kultura – udžbenik Muzička kultura – udžbenik+ CD Muzička kultura – udžbenik+ CD Muzička kultura – udžbenik Muzička kultura – udžbenik Muzička kultura – priručnik Muzička kultura – priručnik Muzička kultura – priručnik Muzička kultura – radni listovi Muzička kultura – radni listovi Engleski jezik DIP IN 4 – udžbenik sa CD-om Engleski jezik – REACH FOR THE STARS 4 – udžbenik Engleski jezik – JOIN IN 2 – udžbenik Engleski jezik DIP IN 4 – radna bilježnica

Atija Fako Boško Jagodić Dijana Kovačević, Žarmen Hamidović i Vildana Mujakić Boško Jagodić Nasiha Fazlić Atija Fako Boško Jagodić Nasiha Fazlić Zinaida Livnjak, Sabaheta Bijedić Samira Lugavić Nusret Tobudić Zinaida Livnjak, Sabaheta Bijedić Samira Lugavić Zinaida Livnjak, Sabaheta Bijedić Dijana Kovačević, Žarmen Hamidović i Vildana Mujakić Muamer Tinjak, Vahida Kunovac i Gabrijela Hrga Aida Agić Jasna Mujkić Miralem Brkić Selma Ferović Refik Hodžić Marko Baroševčić i Mehmed Bajraktarević Željka Andrić, Zlatan Mujkić i Vesna Kečalović Željka Andrić, Zlatan Mujkić i Vesna Kečalović Selma Ferović Marko Baroševčić i Mehmed Bajraktarević Selma Ferović Marko Baroševčić i Mehmed Bajraktarević Mirela Vasić, Zarifa Kazazović Magdalena Novak, Jožica Nuč, Danica Š. Novosel Gunter Gerngross, Herbert Puchta Mirela Vasić, Zarifa Kazazović

''Bosanska riječ'' Sarajevo ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo ''Vrijeme'' Zenica,''Nam'' Tuzla ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo ''Bosanska knjiga'' Tuzla ''Bosanska riječ'' Sarajevo ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo ''Bosanska knjiga'' Tuzla ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo ''Bosanska knjiga'' Tuzla ''Denfas'' Tuzla ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo ''Bosanska knjiga'' Tuzla ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo ''Vrijeme'' Zenica,''Nam'' Tuzla ''Vrijeme'' Zenica,''Nam'' Tuzla ''Bosanska riječ'' Tuzla ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo ''Vrijeme'' Zenica, ''Nam'' Tuzla ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo ''Vrijeme'' Zenica, ''Nam'' Tuzla ''Svjetlost'' Sarajevo ''Bosanska riječ'' Tuzla ''Bosanska riječ'' Tuzla ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo ''Svjetlost'' Sarajevo ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo ''Svjetlost'' Sarajevo ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo „Nam“ Tuzla i „Vrijeme“ Zenica ''Cambridge Centar“ Banja Luka ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

48. 49. 50.

Engleski jezik – JOIN IN 2 – radna bilježnica Engleski jezik – REACH FOR THE STARS 4 – radna bilježnica DIP IN 4 - Priručnik za nastavnike engleskog jezika Priručnik za nastavnike engleskog jezika REACH FOR THE STARS 4

Gunter Gerngross, Herbert Puchta Magdalena Novak, Jožica Nuč, Danica Š. Novosel Mirela Vasić, Zarifa Kazazović Magdalena Novak, Jožica Nuč, Danica Š. Novosel

''Cambridge Centar“ Banja Luka „Nam“ Tuzla i „Vrijeme“ Zenica ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo „Nam“ Tuzla i „Vrijeme“ Zenica

51.

R/B

NAZIV UDŽBENIKA

IME I PREZIME AUTORA

NAKLADNIK

5. RAZRED DEVETOGODIŠNJE OSNOVNE ŠKOLE
1. 2. Čitanka - udžbenik Čitanka – udžbenik „SVEZAME, OTVORI SE!“ Čitanka - udžbenik Radna bilježnica uz čitanku Radna bilježnica za lektiru Radna bilježnica za lektiru Radna bilježnica za lektiru Naš jezik - udžbenik Naš jezik - udžbenik Naš jezik - udžbenik Naš jezik – radna bilježnica Naš jezik – radna bilježnica Naš jezik – radna bilježnica Matematika – udžbenik Matematika – udžbenik Matematika – udžbenik Matematika – radna bilježnica Matematika – radna bilježnica Matematika – radna bilježnica Priroda - udžbenik Priroda - udžbenik Priroda - udžbenik Priroda – radna bilježnica Priroda – radna bilježnica Almira Hadžihrustić Lamija Begagić, Eldina Brulić, Namir Ibrahimović, Sanja Jurić, Amer Tikveša, Azra Rizvanbegović, Nenad Veličković Šejla Šehabović, Jasminka Šehabović Šejla Šehabović, Jasminka Šehabović Amira i Ismeta Džibrić Zdravka Zekić, Muhidin Džanko, Željko Ivanković Nadžida Šukalo Šejla Šehabović, Jasminka Šehabović Zdravka Zekić, Muhidin Džanko, Željko Ivanković Refik Bulić Zdravka Zekić, Muhidin Džanko, Željko Ivanković Refik Bulić Amira i Ismeta Džibrić Halida Zvorničanin Atija Fako Vildana Mujakić, Žarmen Hamidović, Dijana Kovačević Halida Zvorničanin Edin Galijatović, Robert Onodi Atija Fako Zijad Numić, Naida Vidović Vildana Mujakić, Žarmen Hamidović, Dijana Kovačević Nusret Tobudić Zijad Numić Mirsada Begović „Klett“ Sarajevo „SEZAM“ Sarajevo „Vrijeme'' Zenica ''Nam'' Tuzla „Vrijeme'' Zenica ''Nam'' Tuzla IK ''Bosanska riječ'' Tuzla ''Bosanska riječ'' Sarajevo ''Bosanska riječ'' Sarajevo Vrijeme'' Zenica ''Nam'' Tuzla ''Bosanska riječ'' Sarajevo IK ''Bosanska riječ'' Tuzla ''Bosanska riječ'' Sarajevo IK ''Bosanska riječ'' Tuzla IK ''Bosanska riječ'' Tuzla „Klett“ Sarajevo ''Bosanska riječ'' Sarajevo Vrijeme'' Zenica ''Nam'' Tuzla „Klett“ Sarajevo IK ''Bosanska riječ'' Tuzla ''Bosanska riječ'' Sarajevo ''Bosanska riječ'' Sarajevo Vrijeme'' Zenica ''Nam'' Tuzla „Denfas“ Tuzla ''Bosanska riječ'' Sarajevo „Klett“ Sarajevo

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58.

Priroda – radna bilježnica Priroda – priručnik za nastavnike Društvo - udžbenik Društvo - udžbenik Društvo - udžbenik Društvo – radna bilježnica Društvo – radna bilježnica Društvo – radna bilježnica Kultura življenja - udžbenik Kultura življenja - udžbenik Kultura življenja - udžbenik Osnovi tehnike - udžbenik Osnovi tehnike - udžbenik Osnovi tehnike - udžbenik Osnovi tehnike – radna bilježnica Osnovi tehnike – radna bilježnica Osnovi tehnike – radna bilježnica Likovna kultura - udžbenik Likovna kultura - udžbenik Likovna kultura - udžbenik Likovna kultura – radna bilježnica Muzička kultura - udžbenik Muzička kultura - udžbenik Muzička kultura - udžbenik Engleski jezik DIP IN 5 – udžbenik sa CD-om Engleski jezik - udžbenik Engleski jezik - udžbenik Engleski jezik DIP IN 5 – radna bilježnica Engleski jezik – radna bilježnica Engleski jezik – radna bilježnica DIP IN 4 – priručnik za nastavnike Njemački jezik - udžbenik Njemački jezik - udžbenik Njemački jezik – radna bilježnica

Vildana Mujakić, Žarmen Hamidović, Dijana Kovačević Mirsada Begović Enisa Kulašin Amira Idrizović Arifa Isaković, Greta Župančić Amira Idrizović Arifa Isaković, Greta Župančić Enisa Kulašin Tatjana Neidhardt, Zijad Numić Subhija Kapić Sadeta Ajanović Sakib Selimović, Elvir Nezirević Ćamil Ahmetović Milan Cvijetinović, Sulejman Ljubović Ešref Korijenić, Nijaz Brajlović, Suada Numić, Nusret Ahmetović Ćamil Ahmetović Sakib Selimović, Elvir Nezirević Jasna Mujkić Miralem Brkić Indira Jaranović Veselinka Ivančević Refik Hodžić Esad Šuman Senad Kazić Mirela Vasić, Zarifa Kazazović Izabella Hearn, Asmir Mešić Stella Maidment, Loren Roberts Mirela Vasić, Zarifa Kazazović Izabella Hearn Stella Maidment, Loren Roberts Mirela Vasić, Zarifa Kazazović Giorgio Mota Emira Hadžimuratović, Džemlamna Džananović Giorgio Mota

Vrijeme'' Zenica ''Nam'' Tuzla „Klett“ Sarajevo „Bosanska knjiga“ Tuzla Vrijeme'' Zenica ''Nam'' Tuzla ''Bosanska riječ'' Sarajevo Vrijeme'' Zenica ''Nam'' Tuzla ''Bosanska riječ'' Sarajevo „Bosanska knjiga“ Tuzla ''Bosanska riječ'' Sarajevo IK ''Bosanska riječ'' Tuzla IP „Svjetlost“ Sarajevo „Bosanska knjiga“ Tuzla Vrijeme'' Zenica ''Nam'' Tuzla ''Bosanska riječ'' Sarajevo IP „Svjetlost“ Sarajevo Vrijeme'' Zenica ''Nam'' Tuzla „Bosanska knjiga“ Tuzla ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo Vrijeme'' Zenica ''Nam'' Tuzla „Bosanska knjiga“ Tuzla „Klett“ Sarajevo Vrijeme'' Zenica ''Nam'' Tuzla ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo „Bosanska knjiga“ Tuzla ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo ''Buybook'' Sarajevo ''Šahinpašić'' Sarajevo ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo ''Buybook'' Sarajevo ''Šahinpašić'' Sarajevo ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo „Klett“ Sarajevo IP „Svjetlost“ Sarajevo „Klett“ Sarajevo

59.

Njemački jezik – priručnik za nastavnike

Giorgio Mota

„Klett“ Sarajevo

R/B

NAZIV UDŽBENIKA

IME I PREZIME AUTORA

NAKLADNIK

6. RAZRED DEVETOGODIŠNJE OSNOVNE ŠKOLE
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Čitanka - udžbenik Čitanka – udžbenik Čitanka - udžbenik Čitanka – udžbenik Čitanka - udžbenik Naš jezik - udžbenik Matematika – udžbenik Matematika – udžbenik Matematika – udžbenik Biologija- udžbenik Biologija- udžbenik Biologija- udžbenik Biologija- udžbenik Biologija- udžbenik Geografija- udžbenik Geografija- udžbenik Geografija- udžbenik Historija- udžbenik Historija- udžbenik Historija- udžbenik Historija- udžbenik Tehnička kultura- udžbenik Tehnička kultura- udžbenik Tehnička kultura- udžbenik Informatika- udžbenik Informatika- udžbenik Informatika- udžbenik Azra Verlašević i Vesna Alić Zejćir Hasić Šejla Šehabović i Jasminka Šehabović Almira Hadžihrustić Suzana Timarac, Suada Čamo i Edina Konak Amira Džibrić i Ismeta Džibrić Hariz Agić i Mara Kešina Šefket Arslanagić i Dragoljub Milošević Edin Galijatović i Robert Onodi Mehmed Bašić; priređivači: Senka Krgo i Muamer Spahić Amela Begić, Jasminka Hadžihalilović i Rasima Tupkušić Zvonko Korene Minela Pezić, Ljiljana Tolić, Rifet Terzić i Isat Skenderović Zijad Numić i Naida Vidović Izeta Tumbul i Nerminka Hadžić Enisa Kulašin Greta Župančić i Alma Pobrić Edis Dervišagić i Hadžija Hadžiabdić Aida Petković i Marina Pocrnja Melisa Forić Izet Šabotić i Mirza Čehajić Milan Cvijetinović i Sulejman Ljubović Ćamil Ahmetović Esed Karić Daliborka Vilić i Suada Numić Suada Numić Lejla Dizdarević „Nam“ Tuzla „Bosanska riječ“ Tuzla „Nam“ Tuzla „Klett“ Sarajevo „Svjetlost“ Sarajevo „Bosanska riječ“ Tuzla „Nam“ Tuzla „Bosanska riječ“ Sarajevo, Dječija knjiga Sarajevo „Bosanska riječ“ Tuzla „Nam“ Tuzla „Bosanska knjiga“ Sarajevo „Bosanska riječ“ Sarajevo, Dječija knjiga Sarajevo „Bosanska riječ“ Tuzla „Bosanska riječ“ Sarajevo, Dječija knjiga Sarajevo „Svjetlost“ Sarajevo „Bosanska knjiga“ Sarajevo „Bosanska riječ“ Sarajevo, Dječija knjiga Sarajevo „Bosanska knjiga“ Sarajevo „Klett“ Sarajevo „Bosanska riječ“ Sarajevo, Dječija knjiga Sarajevo „Nam“ Tuzla „Bosanska riječ“ Sarajevo, Dječija knjiga Sarajevo „Nam“ Tuzla „Bosanska riječ“ Tuzla „Nam“ Tuzla „Bosanska riječ“ Sarajevo, Dječija knjiga Sarajevo „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42.

Informatika- udžbenik Likovna kultura - udžbenik Likovna kultura - udžbenik Likovna kultura - udžbenik Likovna kultura - udžbenik Muzička kultura - udžbenik Muzička kultura - udžbenik Muzička kultura - udžbenik Engleski jezik (prvi strani jezik) DIP IN 6 – udžbenik sa CD-om Engleski jezik (prvi strani jezik) - udžbenik Engleski jezik (prvi strani jezik) - udžbenik Njemački jezik (prvi strani jezik) - udžbenik Njemački jezik (prvi strani jezik) - udžbenik Njemački jezik (drugi strani jezik)- udžbenik Njemački jezik (drugi strani jezik)- udžbenik

Milan Cvijetinović i Sulejman Ljubović Indira Jaranović Miralem Brkić Admir Mujkić Borka Jokić Mevludin Hajdarhodžić i Marko Baroščević Refik Hodžić Senad Kazić Mirela Vasić, Zarifa Kazazović, Suzana Ban i Dubravka Blažić Michael Harris, David Mower i Asmir Mešić Tom Hutchinson i Amila Islamović Emira Hadžimuratović i Džemilamna Džananović Giorgio Mota, Zrinka Ćoralić Zlata Maglajlija Vahidin Preljević, Marija Maležić, Jelka Dežman i Gertruda Kostanjšek IME I PREZIME AUTORA

„Bosanska riječ“ Sarajevo, Dječija knjiga Sarajevo „Bosanska knjiga“ Sarajevo „Nam“ Tuzla „Sarajevo Publishing“ Sarajevo „Klett“ Sarajevo „Nam“ Tuzla „Nam“ Tuzla „Bosanska knjiga“ Sarajevo „Sarajevo Publishing“ Sarajevo „Buybook“ Sarajevo “Šahinpašić“ Sarajevo „Svjetlost“ Sarajevo „Klett“ Sarajevo „Bosanska riječ“ Sarajevo, Dječija knjiga Sarajevo „Nam“ Tuzla

R/B

NAZIV UDŽBENIKA

NAKLADNIK

7. RAZRED DEVETOGODIŠNJE OSNOVNE ŠKOLE
1. 2. Čitanka - udžbenik Čitanka - udžbenik Čitanka - udžbenik Čitanka - udžbenik Čitanka - udžbenik Naš jezik - udžbenik Naš jezik - udžbenik Bosanski jezik - udžbenik Bosanski jezik - udžbenik Naš jezik - udžbenik Matematika – udžbenik Matematika – udžbenik Matematika – udžbenik Azra Verlašević i Vesna Alić Almira Hadžihrustić Eldina Brulić, Namir Ibrahimović, Sanja Jurić, Željko Malinović, Klaudija Mlakić Vuković, Azra Rizvanbegović, Amer Tikveša i Nenad Veličković Hadžem Hajdarević Suada Čamo, Suzana Timarac i Edina Konak Azra Verlašević i Vesna Alić Amira Džibrić i Ismeta Džibrić Almira Hadžihrustić Elvira Ćemalović i Edita Kevro Zdravka Zekić Boško Jagodić Aleksandra Junuzović Atija Fako "Vrijeme" Zenica, "Nam" Tuzla "Sarajevo Publishing" Sarajevo "Sezam" Sarajevo "Bosanska knjiga" Sarajevo "Svjetlost" Sarajevo "Vrijeme" Zenica, "Nam" Tuzla "Vrijeme" Zenica, "Nam" Tuzla "Sarajevo Publishing" Sarajevo "Bosanska riječ" Tuzla „Bosanska riječ“ Sarajevo, „Dječija knjiga“ Sarajevo "Bosanska knjiga" Sarajevo "Sarajevo Publishing" Sarajevo "Bosanska riječ" Tuzla

3.

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Matematika – udžbenik Biologija- udžbenik Biologija- udžbenik Biologija- udžbenik Biologija- udžbenik Biologija- udžbenik Geografija- udžbenik Geografija- udžbenik

Šefket Arslanagić, Dragoljub Milošević Jasminka Hadžihalilović, Amela Begić, Rasima Tupkušić Zijad Numić i Naida Vidović Minela Pezić, Rifet Terzić i Senada Pezić Isat Skenderović, Avdul Adrović i Ljiljana Tolić Edhem Hasković Muriz I. Spahić i Haris Jahić Alma Pobrić

„Bosanska riječ“ Sarajevo, „Dječija knjiga“ Sarajevo "Bosanska knjiga" Sarajevo „Bosanska riječ“ Sarajevo, „Dječija knjiga“ Sarajevo "Bosanska riječ" Tuzla "Vrijeme" Zenica, "Nam" Tuzla "Sarajevo Publishing" Sarajevo "Sarajevo Publishing" Sarajevo „Bosanska riječ“ Sarajevo, „Dječija knjiga“ Sarajevo „Bosanska riječ“ Sarajevo, „Dječija knjiga“ Sarajevo „Bosanska riječ“ Sarajevo, „Dječija knjiga“ Sarajevo "Svjetlost" Sarajevo "Bosanska knjiga" Sarajevo "Vrijeme" Zenica, "Nam" Tuzla "Sarajevo Publishing" Sarajevo "Klett" Sarajevo „Bosanska riječ“ Sarajevo, „Dječija knjiga“ Sarajevo "Sezam" Sarajevo "Vrijeme" Zenica, "Nam" Tuzla "Svjetlost" Sarajevo "Vrijeme" Zenica, "Nam" Tuzla "Bosanska knjiga" Sarajevo „Bosanska riječ“ Sarajevo, „Dječija knjiga“ Sarajevo "Sarajevo Publishing" Sarajevo "Bosanska riječ" Tuzla "Bosanska knjiga" Sarajevo "Svjetlost" Sarajevo "Svjetlost" Sarajevo "Svjetlost" Sarajevo

22.

Geografija- udžbenik

Greta Župančić

23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41.

Geografija- udžbenik Geografija- udžbenik Geografija- udžbenik Geografija- udžbenik Historija- udžbenik Historija- udžbenik Historija- udžbenik Historija- udžbenik Historija- udžbenik Historija- udžbenik Historija- udžbenik Historija- udžbenik Tehnička kultura- udžbenik Tehnička kultura- udžbenik Tehnička kultura- udžbenik Tehnička kultura- udžbenik Tehnička kultura- udžbenik Tehnička kultura- udžbenik Tehnička kultura- udžbenik

Teufik Hodžić Izeta Tumbul i Nerminka Hadžić Enisa Kulašin Damir Džafić i Anđelina Sulejmanović Asmir Hasičić Aida Petković i Marina Pocrnja Leonard Valenta Arifa Isaković Izet Šabotić i Mirza Čehajić Azerina Muminović i Safer Muminović Amela Bajramović Edis Dervišagić, Hadžija Hadžiabdić, Alen Mulić i Vahidin Mehić Milan Cvijetinović i Sulejman Ljubović Sakib Selimović i Elvira Selimović Elvira Šišić, Esed Karić, Muhamed Suljić i Jasmin Karahmet Refik Hadžić Nijaz Brajlović i Samir Arapčić Ešref Korjenić, Nusret Ahmetović i Nijaz Brajlović Pavle Valentić i Abduselam Rustempašić

42. 43. 44. 45.

Tehnička kultura- udžbenik Informatika- udžbenik Informatika- udžbenik Informatika- udžbenik

Ćamil Ahmetović, Fuad Suljkanović, Nijaz Halilović, Muris Čičkušić i Elbin Gazibegović Daliborka Vilić i Amela Kazazić Amila Sarić i Aleksandra Marinčić Milan Cvijetinović i Sulejman Ljubović

"Vrijeme" Zenica, "Nam" Tuzla "Vrijeme" Zenica, "Nam" Tuzla "Bosanska knjiga" Sarajevo „Bosanska riječ“ Sarajevo, „Dječija knjiga“ Sarajevo „Bosanska riječ“ Sarajevo, „Dječija knjiga“ Sarajevo "Sarajevo Publishing" Sarajevo "Sarajevo Publishing" Sarajevo "Sarajevo Publishing" Sarajevo "Vrijeme" Zenica, "Nam" Tuzla "Bosanska knjiga" Sarajevo "Svjetlost" Sarajevo "Vrijeme" Zenica, "Nam" Tuzla "Sarajevo Publishing" Sarajevo "Bosanska knjiga" Sarajevo "Buybook" Sarajevo "Šahinpašić" Sarajevo "Sarajevo Publishing" Sarajevo „Bosanska riječ“ Sarajevo, „Dječija knjiga“ Sarajevo "Svjetlost" Sarajevo „Bosanska riječ“ Sarajevo, „Dječija knjiga“ Sarajevo "Vrijeme" Zenica, "Nam" Tuzla "Klett" Sarajevo „Bosanska riječ“ Sarajevo, „Dječija knjiga“ Sarajevo "Grafex" Mostar "Vrijeme" Zenica, "Nam" Tuzla "Sarajevo Publishing" Sarajevo

46. 47. 48. 49 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61.

Informatika- udžbenik Informatika- udžbenik Informatika- udžbenik Likovna kultura - udžbenik Likovna kultura - udžbenik Likovna kultura - udžbenik Likovna kultura - udžbenik Muzička kultura - udžbenik Muzička kultura - udžbenik Muzička kultura - udžbenik Engleski jezik (prvi strani jezik) - udžbenik Engleski jezik (prvi strani jezik) - udžbenik Engleski jezik (prvi strani jezik) - udžbenik Engleski jezik (prvi strani jezik) - udžbenik Njemački jezik (prvi strani jezik) - udžbenik Njemački jezik (drugi strani jezik)- udžbenik

Suada Numić Lejla Dizdarević Haris Husić Admir Mujkić Miralem Brkić Indira Jaranović Željko Filipović Refik Hodžić Esad Šuman Senad Kazić Michael Harris, David Mower i Asmir Mešić Tom Hutchinson Mirela Vasić i Olinka Breka Mira Grbić i Rada Bjelić Emira Hadžimuratović i Džemilamna Džananović Zlata Maglajlija Vahidin Preljević, Adnan Čavro, Marinka Maležić i Gertruda Kostajnšek Edin Kušmić i Mirsudin Pačariz Edin Šahman i Lejla Ramić Hasnija Muratović i Nada Gabela Smajo Sulejmanović Fahreta Sijerčić

62. 63. 64. 65. 66. 67.

Njemački jezik (drugi strani jezik)- udžbenik Fizika - udžbenik Fizika - udžbenik Fizika - udžbenik Fizika - udžbenik Fizika - udžbenik

OSMOGODIŠNJA OSNOVNA ŠKOLA

* 1. RAZRED OSMOGODIŠNJE OSNOVNE ŠKOLE
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. Čitanka Čitanka ''Od riječi do bajke'', Radni listovi uz čitanku Čitanka Čitanka, Radne sveske – tiskana slova, pisana slova Čitanka, Čitamo i pišemo – radni listovi Početnica sa slovaricom Početnica Put u Slovograd sa slovaricom, Radni listovi uz Slovograd Početnica, slovarica – radna bilježnica Slovodar, Slovarica Slovodara Početnica, Slovarica – tiskana slova/pisana slova –radne sveske Pišem slova i čitam priče Slovo na slovo Tiskana slova – radni listovi, Pisana slova - radni listovi Kultura izražavanja - priručnik Radna bilježnica za lektiru 1 i 2 Radna bilježnica za lektiru 1,2 Romska početnica Engleski jezik (fakultativno) – English Adventure Starter Arapski jezik Matematika – udžbenik, radna bilježnica Matematika – udžbenik, radni list Matematika – radna bilježnica Matematika – konverzija mjera – CD softver
Matematičke bojanke 1 – 4 (Učim sabiranje, Učim oduzimanje, učim množenje, Učim dijeljenje)

Šefkija Merzić, Salko Gazibara Zehra Hubijar Azra Verlašević, Vesna Alić Nadžida Šukalo Hazema i Ibro Ništović Šefkija Merzić Safet Gazibara Zehra Hubijar Nadžida Šukalo Hazema i Ibro Ništović Azra Verlašević, Vesna Alić Nusret Tobudić
Rašidović Munevera, Gazdić Rusmira

''Svjetlost'' Sarajevo ''Svjetlost'' Sarajevo ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo ''Vrijeme'' Zenica ''Svjetlost'' Sarajevo ''Svjetlost'' Sarajevo ''Svjetlost'' Sarajevo ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo ''Vrijeme'' Zenica ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo ''Denfas'' Tuzla ''Nam'' Tuzla ''Svjetlost'' Sarajevo ''Svjetlost'' Sarajevo ''Bosanska riječ'' Tuzla ''Bosanska riječ'' Sarajevo ''Svjetlost'' Sarajevo ''Buybook'' Sarajevo ''Ljiljan'' Sarajevo ''Bosanska riječ'' Tuzla ''Svjetlost'' Sarajevo ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo IP „Dover&Co“ Sarajevo ''Bosanska riječ'' Sarajevo

Dževahira i Safet Gazibara Salko Gazibara Ismeta Džibrić , Šimo Ešić Nadžida Šukalo Ragib Seferović,Ljerka R.Frančević Cristiana Bruni, Anne Worrall, Izabella Hearn
O. Nakičević, J. Ramić, M. Hafizović

Abdulah Hodžić, Robert Onodi Ramiz Džananović Boško Jagodić, Enver Kurbegović Marijan Dover

Priroda i društvo–udžbenik, radna bilježnica Priroda i društvo –udžbenik, radna bilježnica PPD – udžbenik, radna bilježnica, priručnik za nastavnike Priroda i društvo Priroda i društvo – Moj dom, moja škola – radna bilježnica Kalendar prirode i društva 1 - 4 Likovna kultura Likovna kultura 1 i 2 Likovna kultura 1 i 2 Likovna kultura – CD-softver Muzička kultura Muzička kultura Muzička kultura 1 - 3 Tjelesna kultura Tjelesna kultura 1- 2

Sabaheta i Ibro Borovina Sabaheta Bijedić, Zinaida Livnjak Hazema i Ibro Ništović Nusret Tobudić Nusret Tobudić Esmira Isaković Jasna Mujkić Ragib Lubovac Željko Filipović Marijan Dover Selma Ferović Marko Baroševčić Selma Ferović, Teodora Ćuković Hamid i Jasmina Šoše Jasna Bajraktarević

''Svjetlost'' Sarajevo ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo ''Bosanska riječ'' Sarajevo ''Denfas'' Tuzla ''Denfas'' Tuzla ''Svjetlost'' Sarajevo ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo ''Svjetlost'' Sarajevo ''Svjetlost'' Sarajevo IP „Dover&Co“ Sarajevo ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo ''Svjetlost'' Sarajevo ''Minex'' Zenica ''OKO'' Sarajevo ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

* U kantonima u kojima je uvedeno devetogodišnje osnovno obrazovanje ovaj spisak udžbenika, priručnika i radnih bilježnica ne važi.

* 2. RAZRED OSMOGODIŠNJE OSNOVNE ŠKOLE
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Čitanka, radni listovi Čitanka Čitanka Bosanski jezik – udžbenik, radna bilježnica, učimo ćirilicu Bosanski – udžbenik, radna bilježnica Naš jezik radna bilježnica Priručnik za kulturu izražavanja Engleski jezik - Blue Skies 1 Engleski jezik – udžbenik, radna bilježnica, priručnik za nastavnike
ENGLISH ADVENTURE 1 engleski jezik – udžbenik, radna bilježnica

Zehra Hubijar Azra Verlašević, Vesna Alić Salko Gazibara
N. Raič, J. Bujanović, E. Hajrulahović

''Ljiljan'' Sarajevo ''Sarajevo Publishing''Sarajevo ''Svjetlost'' Sarajevo ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo ''Bosanska riječ'' Sarajevo ''Svjetlost'' Sarajevo ''Buybook'' Sarajevo ''Svjetlost'' Sarajevo Cambridge University Press ''Buybook'' Sarajevo ''Svjetlost'' Sarajevo Cambridge University Press ''Ljiljan'' Sarajevo ''Svjetlost'' Sarajevo ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo ''Vrijeme'' Zenica
Mišljenje dalo Kantonalno ministarstvo za obrazovanje nauku, kulturu i sport

Minela Spahić Salko Gazibara, Zdravka Zekić Salko Gazibara Ron Holt Gunter Gernogross, Herbert Puchta Cristiana Bruni, Anne Worrall, Izabella Hearn Zlata Maglajlija
O. Nakičević, J. Ramić, M. Hafizović

Njemački jezik Arapski jezik Matematika – udžbenik, radni list Matematika – udžbenik, radna bilježnica Matematika – udžbenik, radna bilježnica Matematika – udžbenik, radna bilježnica Matematika – Konverzija mjera – CD -softver Priroda i društvo - udžbenik PPD – udžbenik, radna bilježnica PPD – udžbenik, radna bilježnica Priroda i društvo - udžbenik Priroda i društvo – udžbenik, radna bilježnica Priroda i društvo Moj dom, škola i mjesto – radni listovi Likovna kultura – radni udžbenik Likovna kultura - CD -softver Muzička kultura Muzička kultura Tjelesna kultura

Ramiz Džananović Enver Kurbegović Lejla Sarajlić Nihad Suljičić Marijan Dover Šefkija Merzić, Ismet Ajanović Fehim Baraković Elvira i Faik Kačapor Nusret Tobudić Zinaida Livnjak, Sabaheta Bijedić Marko Stevanović Nusret Tobudić Jasna Mujkić Marijan Dover Selma Ferović M. Baroševčić, D. Basrak M. Bajraktarević Hamid i Jasmina Šoše

IP „Dover&Co“ Sarajevo ''Svjetlost'' Sarajevo ''Svjetlost'' Sarajevo ''Dom štampe'' Zenica ''Denfas'' Tuzla ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo ''R & S'' Tuzla ''Denfas'' Tuzla ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo IP „Dover&Co“ Sarajevo ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo ''Svjetlost'' Sarajevo ''OKO'' Sarajevo

* U kantonima u kojima je uvedeno devetogodišnje osnovno obrazovanje ovaj spisak udžbenika, priručnika i radnih bilježnica ne važi.

3. RAZRED OSMOGODIŠNJE OSNOVNE ŠKOLE
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Čitanka Čitanka Čitanka – Mali svijet Čitanka – Miris rose, Čitam, pišem, stvaram – radna bilježnica Čitanka Bosanski jezik – udžbenik, radna bilježnica Bosanski – udžbenik, radna Salko Gazibara Elbisa Ustamujić Šimo Ešić, Zejćir Hasić Zehra Hubijar Hazim i Ljubica Hodžić
N. Raič, J. Bujanović, E. Hajrulahović

''Svjetlost'' Sarajevo ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo ''Bosanska riječ'' Tuzla ''Bosanska riječ'' Sarajevo ''Denfas'' Tuzla ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

Minela Spahić

bilježnica 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. Naš jezik – radna bilježnica Kultura izražavanja Kultura izražavanja - priručnik ''Lijepe riječi'' – radna bilježnica za lektiru Radna bilježnica za lektiru 3,4 Engleski jezik – udžbenik, radna bilježnica, priručnik za nastavnike Engleski jezik HAPPY STREET 1 – udžbenik
Engleski jezik ENGLISH ADVENTURE 2 – udžbenik, radna bilježnica

Salko Gazibara, Zdravka Zekić Rasema Pelidija Hazim i Ljubica Hodžić Ismeta Džibrić Nadžida Šukalo Gunter Gernogross Herbert Puchta Stella Maidment Cristiana Bruni, Anne Worrall, Izabella Hearn
O. Nakičević, J. Ramić, M. Hafizović

''Bosanska riječ'' Sarajevo ''OKO'' Sarajevo ''Denfas'' Tuzla ''Bosanska riječ'' Tuzla ''Bosanska riječ'' Sarajevo ''Svjetlost'' Sarajevo Cambridge University Press ''Šahinpašić'' Sarajevo ''Oxford University Press'' ''Buybook'' Sarajevo ''Ljiljan'' Sarajevo ''Svjetlost'' Sarajevo ''Svjetlost'' Sarajevo ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo ''Denfas'' Tuzla ''OKO'' Sarajevo ''Dječija i omladinska štampa'' Sarajevo ''Denfas'' Tuzla ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo ''Fojnica'' Fojnica ''Bosanska riječ'' Tuzla ''Svjetlost'' Sarajevo ''Svjetlost'' Sarajevo IP „Dover & Co“ Sarajevo Agencija za obrazovanje, Dover & Co ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo ''Svjetlost'' Sarajevo ''Svjetlost'' Sarajevo IP „Dover & Co“ Sarajevo ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo ''Svjetlost'' Sarajevo ''OKO'' Sarajevo ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

Arapski jezik Priroda i društvo Priroda i društvo – radna bilježnica Priroda i društvo – udžbenik, radna bilježnica Priroda i društvo – udžbenik, radna bilježnica Priroda i društvo Priroda i društvo Priroda i društvo PPD – radna bilježnica Matematika – udžbenik, zbirka zadataka, radna bilježnica Matematika – udžbenik, zbirka zadataka, radna bilježnica Matematika – udžbenik, radna bilježnica Matematika – udžbenik, radni listovi Zbirka zadataka iz matematike Matematika – metodički priručnik Matematika – konverzija mjera CD-softver Matematika – konverzija mjera (softver – radna bilježnica) Likovna kultura – radni udžbenik Likovna kultura 3 i 4 Likovna kultura 3 i 4 Likovna kultura- CD-softver Muzička kultura Muzička - glazbena kultura Tjelesna kultura Tjelesna kultura 3 - 4

Sabaheta i Ibro Borovina Teufik Hodžić Bahrudin Kurtagić
M. Avdić, Š. Smajlović, H. Hadžiabdić, J. Mehmedović

Nusret Tobudić Sabina Toskić

Nusret Tobudić Jefto Šotra Boško Jagodić, Enver Kurbegović Ramiz Džananović Atija Fako Fadila Arnautović Božidar Popović Marijan Dover Marijan Dover Jasna Mujkić Ragib Lubovac Željko Filipović Marijan Dover Selma Ferović Nusret Strujić Hamid i Jasmina Šoše Jasna Bajraktarević

* U kantonima u kojima je uvedeno devetogodišnje osnovno obrazovanje ovaj spisak udžbenika, priručnika i radnih bilježnica ne važi.

4. RAZRED OSMOGODIŠNJE OSNOVNE ŠKOLE
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. Čitanka Čitanka, priručnik za nastavnike uz čitanku Čitanka Čitanka Čitanka Bosanski jezik – udžbenik, radna bilježnica Bosanski jezik – udžbenik, radna bilježnica Naš jezik Naš jezik – radna bilježnica Kultura izražavanja Gramatika u slici i riječi 3 - 4 Engleski jezik – JOIN IN 2 – udžbenik i radna bilježnica Engleski jezik – CHATERBOX 1 Engleski jezik HAPPY STREET 2 – udžbenik
Engleski jezik ENGLISH ADVENTURE 3 – udžbenik, radna bilježnica

Hazema Ništović Zdravka Zekić Mirsad Bećirbašić Hazim i Ljubica Hodžić Azra Verlašević, Vesna Alić Minela Spahić
N. Raič, J. Bujanović, E. Hajrulahović

''Vrijeme'' Zenica ''Bosanska riječ'' Sarajevo ''OKO'' Sarajevo ''Denfas'' Tuzla ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo ''Bosanska riječ'' Sarajevo ''Bosanska riječ'' Sarajevo ''Svjetlost'' Sarajevo ''Bosanska riječ'', Sarajevo ''Bosanska riječ'' Sarajevo ''Cambridge University Press'' ''Oxford University Press'' Oxford TKD ''Šahinpašić'' ''Oxford University Press'' Oxford TKD ''Šahinpašić'' ''Buybook'' Sarajevo ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo ''Dom štampe'' Zenica ''Svjetlost'' Sarajevo ''Svjetlost'' Sarajevo ''Bosanska riječ'' Tuzla ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo ''Svjetlost'' Sarajevo IP „Dover & Co“ Sarajevo ''Svjetlost'' Sarajevo ''Svjetlost'' Sarajevo ''Ljiljan'' Sarajevo ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo ''Denfas'' Tuzla ''Denfas'' Tuzla ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo IP „Dover & Co“ Sarajevo ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo ''Minex'' Zenica ''Svjetlost'' Sarajevo ''OKO'' Sarajevo

Zdravka Zekić Salko Gazibara, Zdravka Zekić Salko Gazibara Zdravka Zekić Gunter Gerngross, Herbert Puhta Derek Strange Stella Maidment Cristiana Bruni, Anne Worrall, Izabella Hearn Vlado Sučić Ljiljana Masal Ljiljana Masal Ramiz Džananović Edin Galijatović Boško Jagodić, Enver Kurbegović Fadila Arnautović Marijan Dover
Lj. Berberović N.Hadžimehmedagić I. Bakić

Francuski jezik Njemački jezik sa priručnikom Njemački jezik Matematika Matematika – udžbenik, radni list Matematika – udžbenik, radna bilježnica, zbirka zadataka Zbirka zadataka iz matematike Matematika – konverzija mjera CD softver Priroda i društvo Priroda i društvo – radna bilježnica Priroda i društvo Priroda i društvo – udžbenik, radna bilježnica Priroda i društvo – udžbenik, radna bilježnica Priroda i društvo Moja domovina – radni listovi Likovna kultura – radni udžbenik Likovna kultura CD softver Muzička kultura Muzička kultura Muzička kultura Tjelesna kultura

Nadija Hadžimehmedagić S. Čajo, B. Kapetanović A. Pejković Razija Bajtarević, Eldina Hajrić
M. Avdić, Š. Smajlović, H. Hadžiabdić, J. Mehmedović

Nusret Tobudić Nusret Tobudić Jasna Mujkić Marijan Dover V. Krajtmajer, B. Kulenović, S. Ferović S. Ferović, V. Krajtmajer, B. Kulenović, T. Ćuković M. Baroševčić, M. Hajdarhodžić, V. Andre Hamid i Jasmina Šoše

* U kantonima u kojima je uvedeno devetogodišnje osnovno obrazovanje ovaj spisak udžbenika, priručnika i radnih bilježnica ne važi.

5. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Čitanka Čitanka Čitanka Čitanka Bosanski jezik – udžbenik, radna bilježnica Naš jezik Naš jezik – radna bilježnica Naš jezik – radna bilježnica Naš jezik - priručnik Kultura izražavanja – radna bilježnica Naš jezik – udžbenik, priručnik za nastavnike Priručnik za nastavnike uz čitanku Radna bilježnica za lektiru 5, 6 Radna bilježnica za lektiru 5 - 8 Kultura izražavanja – Moć govora Engleski jezik – JOIN IN 3 – udžbenik i radna bilježnica Engleski jezik OPEN DOORS 1A Muhidin Džanko, Željko Ivanković Zejćir Hasić Aiša Softić Rizo Džafić Remzija Hadžiefendić Parić Ismeta i Amira Džibrić Almira Hadžihrustić Salko Gazibara, Zdravka Zekić Salko Gazibara, Zdravka Zekić Salko Gazibara Salko Gazibara, Zdravka Zekić Muhidin Džanko Ismeta Džibrić Mevlida Pekmez Z. Hasić, A. Džibrić, I. Džibrić Gunter Gerngross, Herbert Puhta Norman Whitney ''Bosanska riječ'' Sarajevo ''Bosanska riječ'' Tuzla ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo ''Denfas'' Tuzla ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo ''Bosanska riječ'' Tuzla ''Bosanska riječ'' Tuzla ''Bosanska riječ'' Sarajevo ''Bosanska riječ'' Sarajevo ''Bosanska riječ'' Sarajevo ''Bosanska riječ'' Sarajevo ''Bosanska riječ'' Sarajevo ''Bosanska riječ'' Tuzla ''Bosanska riječ'' Sarajevo ''Bosanska riječ'' Tuzla ''Bosanska riječ'' Sarajevo ''Cambridge University Press'' ''Šahinpašić'' Sarajevo ''Oxford University Press'' Oxford ''Šahinpašić'' Sarajevo ''Oxford University Press'' Oxford ''Buybook'' Sarajevo ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo ''Šahinpašić'' Sarajevo ''Hueber'' ''Svjetlost'' Sarajevo ''Dom štampe'' Zenica ''Buybook'' Sarajevo ''Svjetlost'' Sarajevo ''Svjetlost'' Sarajevo ''Ljiljan'' Sarajevo ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo ''Bosanska riječ'' Tuzla ''Bosanska riječ'' Sarajevo ''Svjetlost'' Sarajevo IP „Dover & Co“ Sarajevo

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

Engleski jezik PROJECT 1 Engleski jezik TOP MARK 1 – udžbenik, radna bilježnica Francuski jezik
Njemački jezik PINGPONG NEU 1 – udžbenik, radna bilježnica 5. i 6. razred

Tom Hutchinson Carmen Ecevarria, Emma Trelles, Ellen Montgomery Vlado Sučić Gabrielle Kopp, Konstanze Froelich Ana Božanović Ana Božanović Gabriele Kopp, Siegfried Büttner Zlata Maglajlija Zlata Maglajlija Mesud Hafizović Blagota Lučić, Ljubo Pejić Boško Jagodić, Sead Rešić Edo Galijatović Šefket Arslanagić, Dragoljub Milošević Šefket Arslanagić, Dragoljub Milošević Marijan Dover

Njemački jezik sa priručnikom Njemački jezik Njemački jezik (5. i 6. razred) PLANET A1 – udžbenik, radna bilježnica Njemački jezik – radna bilježnica Njemački jezik – II strani jezik Arapski jezik Matematika – udžbenik, radna bilježnica, zbirka zadataka Matematika – udžbenik, zbirka zadataka, radna bilježnica Matematika sa zbirkom zadataka Matematika – udžbenik, zbirka zadataka, priručnik za nastavnike Matematika – udžbenik, zbirka zadataka Matematika – konverzija mjera CD softver

34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58.

Biologija Biologija Biologija Biološki praktikum 5 - 8 Biološki praktikum (uz udžbenik za 5. razred) Biologija – radna bilježnica Biologija – herbarijum Likovna kultura – radni udžbenik Likovna kultura 5 i 6 Likovna kultura 5 i 6 Likovna kultura 5 i 6 Likovna kultura – ABC crtanja na PC (softver – radna bilježnica) Likovna kultura CD softver Muzička kultura Muzička kultura Muzička - glazbena kultura Tjelesna kultura 5 - 8 Tehnički odgoj sa dnevnikom rada Informatika 5 i 6 Osnovi informatike Informatika – ABC crtanja na PC (softver – radna bilježnica) Informatika – ABC editora (softver – radna bilježnica) Kultura življenja 5 Domaćinstvo Tehnički odgoj – udžbenik, dnevnik rada NAZIV UDŽBENIKA

Samir Đug i grupa autora Zvonko Korene Mehmed Bašić Nadžija Nadžimehmedagić i drugi Mehmed Bašić Šemso Maslić Bajruzin Planjac Admir Mujkić Ragib Lubovac Željko Filipović Željko Filipović Marijan Dover Marijan Dover Vinko Krajtmajer Vinko Krajtmajer, Bakir Kulenović Marko Baroševčić Jasna Bajraktarević Hadžo Bezdrob, Ešref Korjenić Suada Numić, Salih Čemo M. Sarajlić, Dž. Džonko, S. Šabeta Marijan Dover Marijan Dover Subhija Kapić Sadeta Ajanović Esad Karić, Jovo Stefanović

''Sarajevo Publishing'' Sarajevo ''Svjetlost'' Sarajevo ''Vrijeme'' Zenica ''Svjetlost'' Sarajevo ''Bosanska riječ'' Sarajevo ''Selimpex'' Srebrenik ''Planjax'' Bobare ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo ''Svjetlost'' Sarajevo ''OKO'' Sarajevo ''Svjetlost'' Sarajevo IP „Dover & Co“ Sarajevo IP „Dover & Co“ Sarajevo ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo ''Studentska štamparija'' Sarajevo ''Svjetlost'' Sarajevo ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo ''Svjetlost'' Sarajevo ''Bosanska riječ'' Sarajevo ''Svjetlost'' Sarajevo Agencija za obrazovanje, Dover & Co Agencija za obrazovanje, Dover & Co ''Bosanska riječ'' Tuzla ''Dom štampe'' Zenica ''Bosanska riječ'' Tuzla

R/B

IME I PREZIME AUTORA

NAKLADNIK

POVIJEST

5. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
58. 59. 60. 61. 62. 63. Historija – udžbenik Historija – udžbenik Historija – udžbenik Historija – priručnik Historija – radni listovi Historija – radni listovi Melisa Forić Hadžija Hadžiabdić i Edis Dervišagić Muhamed Ganibegović Hadžija Hadžiabdić i Edis Dervišagić Hadžija Hadžiabdić i Edis Dervišagić Feho Agović i Dženita Dedić ''Bosanska riječ'' Sarajevo ''Bosanska knjiga'' Tuzla ''Svjetlost'' Sarajevo ''Bosanska knjiga'' Tuzla ''Bosanska knjiga'' Tuzla ''Labirint'' Zenica

R/B

NAZIV UDŽBENIKA

IME I PREZIME AUTORA

NAKLADNIK

ZEMLJOPIS

5. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. Geografija – udžbenik Geografija – udžbenik Geografija – udžbenik Geografija – priručnik Geografija – priručnik Geografija – radni listovi Geografija – radni listovi Geografija – Evropa (softver-radna bilježnica) Alma Pobrić, Greta Župančić Muriz Spahić Jasmina Čaušević i Erna Bilić Alma Pobrić, Greta Župančić Muriz I. Spahić Alma Pobrić, Greta Župančić Muriz I. Spahić Marijan Dover ''Bosanska riječ'' Sarajevo ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo ''Bosanska knjiga'' Tuzla ''Bosanska riječ'' Sarajevo ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo ''Bosanska riječ'' Sarajevo ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo Agencija za obrazovanje, Dover & Co

* U kantonima u kojima je uvedeno devetogodišnje osnovno obrazovanje ovaj spisak udžbenika, priručnika i radnih bilježnica ne važi.

6. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Čitanka Čitanka Čitanka Čitanka Čitanka Priručnik za nastavnike uz čitanku Naš jezik Naš jezik – radna bilježnica Bosanski jezik Bosanski jezik – radna bilježnica Bosanski jezik Naš jezik Naš jezik Naš jezik Cambridge English for Schools 1 – udžbenik i radna bilježnica Engleski jezik – OPEN DOORS 1B Engleski jezik PROJECT 2 – udžbenik Aiša Softić Azra Mujkanović, Nefisa Mujezinović, Milosav Mikić Muhidin Džanko, Željko Ivanković Rizo Džafić Almir Zalihić, Željko Grahovac Muhidin Džanko Zdravka Zekić Zdravka Zekić, Salko Gazibara Jasminka Bujanović,Nedžara Raič Hanka Vajzović Selma Kopić Ismeta i Amira Đibrić Almira Hadžihrustić Hazim i Ljubica Hodžić Andrew Litlejohn, Diana Hicks ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo ''Bosanska riječ'' Tuzla ''Bosanska riječ'' Sarajevo ''Svjetlost'' Sarajevo ''OKO'' Sarajevo ''Bosanska riječ'' Sarajevo ''Bosanska riječ'' Sarajevo ''Bosanska riječ'' Sarajevo ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo ''Bosanska riječ'' Tuzla ''Denfas'' Tuzla ''Denfas'' Tuzla ''Bosanska riječ'' Sarajevo ''Cambridge University Press'' ''Oxford University Press'' Oxford TKD ''Šahinpašić'' ''Oxford University Press'' Oxford TKD ''Šahinpašić''

16.

Norman Whitney

17.

Tom Hutchinson

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49.

Engleski jezik TOP MARK 2 – udžbenik, radna bilježnica Francuski jezik Njemački jezik Njemački jezik – udžbenik, radna bilježnica Njemački jezik – II strani jezik Geografija – Europa (softver – radna bilježnica) Matematika – udžbenik, zbirka zadataka, priručnik za nastavnike Matematika – udžbenik, zbirka zadataka Matematika Matematika – udžbenik, radna bilježnica, zbirka zadataka Matematika – konverzija mjera CDsoftver Fizika Biologija – udžbenik, radna bilježnica Biologija Biologija – udžbenik, biološki praktikum Biologija – radna bilježnica Likovna kultura – radni udžbenik Likovna kultura CD-softver Muzička kultura Muzička kultura Muzička kultura Muzička – glazbena kultura Tehnički odgoj 5, 6, dnevnik rada Tehnički odgoj – udžbenik, dnevnik rada Informatika 5, 6 Informatika 5 i 6 Informatika 5 - 8 Informatika – ABC editora (softver – radna bilježnica) Informatika – ABC crtanja na PC (softver – radna bilježnica) Kultura življenja 5, 6 Kultura življenja Kultura življenja

Carmen Ecevarria, Emma Trelles, Ellen Montgomery Vlado Sučić Benjamin Terzić Benjamin Terzić Zlata Maglajlija Marijan Dover Š. Arslanagić, D. Milošević Božidar Popović Atija Fako Boško Jagodić, Sead Rešić Marijan Dover Esad Kulenović Ethem Hasković i grupa autora Avdo Sofradžija Mehmed Bašić Šemso Maslić Admir Mujkić Marijan Dover Vinko Krajtmajer M. Hajdarhodžić, M. Baroševčić Vinko Krajtmajer, Bakir Kulenović Marko Baroševčić Hadžo Bezdrob, Ešref Korjenić Esed Karić Lejla Dizdarević Suada Numić, Salih Čemo Edin Hadžikadunić Marijan Dover Marijan Dover Fahira Kalajdžisalihović Subhija Kapić Sadeta Ajanović

''Buybook'' Sarajevo ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo ''Dom štampe'' Zenica ''Svjetlost'' Fojnica ''Svjetlost'' Sarajevo Agencija za obrazovanje, Dover & Co ''Bosanska riječ'' Sarajevo ''Svjetlost'' Sarajevo ''Bosanska riječ'' Tuzla ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo IP „Dover&Co“ Sarajevo ''Svjetlost'' Sarajevo ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo ''Svjetlost'' Sarajevo ''Bosanska riječ'' Sarajevo ''Selimpex'' Srebrenik ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo IP „Dover&Co“ Sarajevo ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo ''Denfas'' Tuzla ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo ''Svjetlost'' Sarajevo ''Svjetlost'' Sarajevo ''Bosanska riječ'' Tuzla ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo ''Bosanska riječ'' Sarajevo ''OKO'' Sarajevo Večernje novine i MAYO HELP SCHOOL Agencija za obrazovanje, Dover & Co ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo ''Bosanska riječ'' Tuzla ''Svjetlost'' Sarajevo

R/B

NAZIV UDŽBENIKA

IME I PREZIME AUTORA

NAKLADNIK

POVIJEST

6. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
50. 51. 52. 53. 54. 55. Historija – udžbenik Historija – udžbenik Historija – udžbenik Historija – priručnik Historija – radni listovi Historija – radni listovi Arifa Isaković i Melisa Forić Esad Kurtović i Samir Hajrulahović
Hadžija Hadžiabdić, Edis Dervišagić, Alen Mulić i Vahidin Mešić

Hadžija Hadžiabdić i Edis Dervišagić Hadžija Hadžiabdić i Edis Dervišagić Feho Agović i Dženita Dedić

''Bosanska riječ'' Sarajevo ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo ''Bosanska knjiga'' Tuzla ''Bosanska knjiga'' Tuzla ''Bosanska knjiga'' Tuzla ''Labirint'' Zenica

R/B

NAZIV UDŽBENIKA

IME I PREZIME AUTORA

NAKLADNIK

ZEMLJOPIS

6. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. Geografija – udžbenik Geografija – udžbenik Geografija – udžbenik Geografija – priručnik Geografija – priručnik Geografija – radni listovi Geografija – radni listovi Geografija – radni listovi Geografija –svijet (softver-radna bilježnica) Teufik Hodžić Alma Pobrić Muriz I. Spahić i Haris Jahić Teufik Hodžić Muriz Spahić i Haris Jahić Teufik Hodžić Alma Pobrić Muriz I. Spahić i Haris Jahić Marijan Dover ''Bosanska riječ'' Sarajevo ''Bosanska riječ'' Sarajevo ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo ''Bosanska riječ'' Sarajevo ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo ''Bosanska riječ'' Sarajevo ''Bosanska riječ'' Sarajevo ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo Agencija za obrazovanje, Dover & Co

* U kantonima u kojima je uvedeno devetogodišnje osnovno obrazovanje ovaj spisak udžbenika, priručnika i radnih bilježnica ne važi.

7. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Čitanka Čitanka Čitanka Čitanka Čitanka Naš jezik Naš jezik Zdravka Zekić Mirsad Bećirbašić Alija Hasagić Dubočanin Ajša Softić Azra Mujkanović, Almira Hadžihrustić Željko Ivanković Muhidin Džanko Ruzo Džafić ''Bosanska riječ'' Sarajevo ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo ''Bosanska riječ'' Tuzla ''Bosanska riječ'' Sarajevo ''Svjetlost'' Sarajevo ''Dječija i omladinska štampa'' Sarajevo ''Bosanska riječ'' Sarajevo

8. 9. 10. 11. 12. 13.

Naš jezik Bosanski jezik – udžbenik, radna bilježnica Bosanski jezik – udžbenik, radna bilježnica Naš jezik – radna bilježnica Priručnik za nastavnike uz čitanku Engleski jezik – OPEN DOORS 2A

Ismeta i Amira Džibrić Hanka Vajzović Džafer Avdić Zdravka Zekić Salko Gazibara Muhidin Džanko Norman Whitney

''Bosanska riječ'' Tuzla ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo ''Bosanska riječ'' Sarajevo ''Bosanska riječ'' Sarajevo ''Oxford University Press'' Oxford TKD ''Šahinpašić'' ''Oxford University Press'' Oxford TKD ''Šahinpašić'' ''Buybook'' Sarajevo ''Bosanska riječ'' Sarajevo ''Cambridge University Press'' ''Šahinpašić'' Sarajevo ''Hueber'' ''Buybook'' Sarajevo ''Svjetlost'' Fojnica ''Svjetlost'' Sarajevo ''Svjetlost'' Sarajevo ''Svjetlost'' Sarajevo ''Ljiljan'' Sarajevo Agencija za obrazovanje, Dover & Co ''Denfas'' Tuzla ''Bosanska riječ'' Sarajevo ''Bosanska riječ'' Tuzla ''Svjetlost'' Sarajevo ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo ''Bosanska riječ'' Sarajevo IP „Dover & Co“ Sarajevo ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo ''Grafex'' Mostar ''Svjetlost'' Sarajevo ''Grafex'' Mostar ''Grafex'' Mostar ''Bosanska riječ'' Tuzla ''Bosanska riječ'' Sarajevo ''Harfograf'' Tuzla Agencija za obrazovanje, Dover & Co ''Ljiljan'' Sarajevo

14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41.

Engleski jezik PROJECT 3 - udžbenik Engleski jezik TOP MARK 3 – udžbenik, radna bilježnica Cambridge English for Schools 2 – udžbenik, radna bilježnica Njemački jezik PINGPONG NEU 2 – udžbenik, radna bilježnica Njemački jezik (II strani jezik) – PLANET A2 za 7. i 8. razred Njemački jezik – udžbenik, radna bilježnica Njemački jezik Njemački jezik – II strani jezik Ruski jezik Arapski jezik Geografija – svijet (softver – radna bilježnica) Matematika – zbirka zadataka Matematika sa zbirkom zadataka Matematika sa zbirkom zadataka Matematika sa zbirkom zadataka Matematika – udžbenik, zbirka zadataka, radna bilježnica Matematika – priručnik za nastavnike Matematika – konverzija mjera CD-softver Fizika Fizika – zbirka zadataka Fizika Fizika - udžbenik Fizika za osnovnu školu Fizika Fizika – zbirka zadataka Fizika – zbirka zadataka Fizika – konverzija mjera (softver – radna bilježnica) Biologija

Tom Hutchinson Carmen Ecevarria, Emma Trelles, Ellen Montgomery Andrew Litlejohn, Diana Hicks Gabrielle Kopp, Konstanze Froelich Gabriele Kopp, Siegfrid Büttner, Josef Alberti Benjamin Terzić Zlata Maglajlija Zlata Maglajlija Ilijas Tanović Mesud Hafizović Marijan Dover Abdulah Hodžić Šefket Arslanagić, Dragoljub Milošević Abdulah Hodžić, Robert Onodi Šefket Arslanagić, Dragoljub Milošević Boško Jagodić, Sead Rešić Šefket Arslanagić, Dragoljub Milošević Marijan Dover Hedija Boškailo - Šikalo Hasnija Muratović Esad Kulenović Hasnija Muratović, Nada Gabela Hasnija Muratović, Nada Gabela Aziza Skoko, Kasim Imamović Aziza Skoko Kasim Imamović, Brgo Mehurić Marijan Dover Mehmed Bašić

42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66.

Biološki praktikum Biologija Biologija – radna bilježnica Biologija – herbarijum Hemija – udžbenik, radna bilježnica Hemija Hemija Hemija Hemija – radna bilježnica Moja prva hemija Hemija – udžbenik, radna bilježnica Informatika 7, 8 Likovna kultura – radni udžbenik Likovna kultura Likovna kultura Likovna kultura Likovna kultura CD-softver Muzička kultura Muzička kultura Muzička kultura Tehnički odgoj sa dnevnikom rada Tehnički odgoj sa dnevnikom rada Informatika 7 i 8 Informatika – ABC editora (softver – radna bilježnica) Informatika – ABC crtanja na PC (softver – radna bilježnica) NAZIV UDŽBENIKA

Mehmed Bašić Zvonko Korene Šemso Maslić Bajruzin Planjac Hadžira Dračo Mehmedalija Lilić
Hajra Bešlija, Vladimir Milićević, Alen Hadžović

''Bosanska riječ'' Sarajevo ''Svjetlost'' Sarajevo ''Selimpex'' Srebrenik ''Planjax'' Bobare ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo ''Ljiljan'' Sarajevo ''Svjetlost'' Sarajevo ''Svjetlost'' Sarajevo ''Selimpex'' Srebrenik ''Svjetlost'' Sarajevo ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo ''Svjetlost'' Sarajevo ''Ljiljan'' Sarajevo ''Svjetlost'' Sarajevo IP „Dover & Co“ Sarajevo ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo ''Svjetlost'' Sarajevo ''Dom štampe'' Zenica ''Svjetlost'' Sarajevo ''Studentska štamparija'' Sarajevo ''Bosanska riječ'' Sarajevo Večernje novine i MAYO HELP SCHOOL Agencija za obrazovanje, Dover & Co NAKLADNIK

Antica Petreski Šemso Maslić Antica Petreski Hiba Sikirić, Vladimir Miličević Lejla Dizdarević Admir Mujkić Ragib Lubovac Željko Filipović Željko Filipović Marijan Dover Bakir Kulenović Nusret Strujić Vinko Krajtmajer, Bakir Kulenović Milan Cvjetinović, Nijaz Brajlović Milan Cvjetinović, Hadžo Bezdrob, Ešref Korjenić Suada Numić, Salih Čemo Marijan Dover Marijan Dover

R/B

IME I PREZIME AUTORA

POVIJEST

7. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
67. 68. 69. 70. 71. 72. Historija – udžbenik Historija – udžbenik Historija – udžbenik Historija – priručnik Historija – radni listovi Historija – radni listovi Arifa Isaković Edin Radušić, Aladin Husić, Vehid Smriko Hadžija Hadžiabdić i Edis Dervišagić Hadžija Hadžiabdić i Edis Dervišagić Hadžija Hadžiabdić i Edis Dervišagić Feho Agović i Dženita Dedić ''Bosanska riječ'' Sarajevo ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo ''Bosanska knjiga'' Tuzla ''Bosanska knjiga'' Tuzla ''Bosanska knjiga'' Tuzla ''Labirint''Zenica

R/B

NAZIV UDŽBENIKA

IME I PREZIME AUTORA

NAKLADNIK

ZEMLJOPIS

7. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. Geografija – udžbenik Geografija – udžbenik Geografija – udžbenik Geografija – udžbenik Geografija – priručnik Geografija – priručnik Geografija – radni listovi Geografija – radni listovi Geografija – radni listovi Geografija –BiH (softver-radna bilježnica) Teufik Hodžić Greta Župančić Jasmina Čaušević i Erna Bilić Muriz I. Spahić Teufik Hodžić Muriz I. Spahić Teufik Hodžić Muriz I. Spahić Jasmina Čaušević i Erna Bilić Marijan Dover ''Bosanska riječ'' Sarajevo ''Bosanska riječ'' Sarajevo ''Bosanska knjiga'' Tuzla ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo ''Bosanska riječ'' Sarajevo ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo ''Bosanska riječ'' Sarajevo ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo ''Bosanska knjiga'' Tuzla Agencija za obrazovanje, Dover & Co

8. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Čitanka Čitanka Čitanka Čitanka Priručnik za nastavnike uz čitanku Naš jezik – udžbenik, radna bilježnica Naš jezik – radna bilježnica Naš jezik Naš jezik Naš jezik – radna bilježnica Naš jezik sa tehnikom RWCT i proj. nastave Naš jezik – pravopis – udžbenik bosanskog jezika Naš jezik – priručnik Cambridge English for Schools 3 – udžbenik, radna bilježnica Engleski jezik – OPEN DOORS 2B Andrew Litlejohn, Diana Hicks Norman Whitney Zejćir Hasić Ajša Softić Muhidin Džanko, Željko Ivanković Rizo Džafić Muhidin Džanko Hanka Vajzović Zdravka Zekić Muhidin Džanko
Azra Mujkanović, Almira Hadžihrustić

''Bosanska riječ'' Tuzla ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo ''Bosanska riječ'' Sarajevo ''Denfas'' Tuzla ''Bosanska riječ'' Tuzla ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo ''Bosanska riječ'' Sarajevo ''Bosanska riječ'' Sarajevo ''Bosanska riječ'' Tuzla ''Bosanska riječ'' Tuzla ''Bosanska riječ'' Tuzla ''Dom štampe'' Zenica ''Bosna leksika'' Sarajevo ''Bosanska riječ'' Sarajevo ''Cambridge University Press'' ''Oxford University Press'' Oxford TKD ''Šahinpašić'' ''Oxford University Press'' Oxford TKD ''Šahinpašić'' ''Buybook'' Sarajevo

Almira Hadžihrustić Almira Hadžihrustić

16. 17.

Engleski jezik PROJECT 4 - udžbenik Engleski jezik TOP MARK 4 – udžbenik, radna bilježnica

Tom Hutchinson Carmen Ecevarria, Emma Trelles, Ellen Montgomery

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52.

Njemački jezik PINGPONG NEU 3 – udžbenik, radna bilježnica Njemački jezik Njemački jezik Ruski jezik Arapski jezik Geografija – BiH (softver – radna bilježnica) Matematika Matematika – zbirka zadataka
Matematika – odabrani zadaci za pripremanje učenika – radna bilježnica

Gabrielle Kopp, Konstanze Froelich Benjamin Terzić, Inka Omanović Zlata Maglajlija Ilijas Tanović Mesud Hafizović Marijan Dover Šefket Arslanagić, D. Milošević Abdulah Hodžić, Robert Onodi Nasiha Fazlić, Mila Dešić Abdulah Hodžić, Robert Onodi Boško Jagodić, Sead Rešić Šefket Arslanagić

''Šahinpašić'' Sarajevo ''Hueber'' ''Svjetlost'' Fojnica ''Svjetlost'' Sarajevo ''Svjetlost'' Sarajevo ''Ljiljan'' Sarajevo Agencija za obrazovanje, Dover & Co ''Bosanska riječ'' Sarajevo ''Denfas'' Tuzla ''Selimpex'' Srebrenik ''Bosanska riječ'' Tuzla ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo ''Bosanska riječ'' Sarajevo ''Planjax'', Bobare

Matematika
Matematika – udžbenik, zbirka zadataka, radna bilježnica

Matematika – priručnik za nastavnike Matematika –pr. zadaci – testovi Matematika – konverzija mjera CD-softver Biologija – udžbenik, radna bilježnica Biologija Biologija – radna bilježnica Biloški parktikum Fizika – zbirka zadataka Fizika Fizika Fizika - udžbenik Fizika – zbirka zadataka za osnovnu školu Fizika Fizika – zbirka zadataka Fizika – zbirka zadataka Zbirka zadataka iz fizike za osnovne i srednje škole Fizika – konverzija mjera (softver – radna bilježnica) Hemija – udžbenik, radna bilježnica Hemija Hemija Hemija – udžbenik, radna bilježnica Likovna kultura – radni udžbenik Likovna kultura CD-softver Muzička kultura

Marijan Dover Edhem Hasković Zvonko Korene, Rifat Hadžiselimović, Esad Maslić Šemso Maslić Mehmed Bašić Nada Gabela Esad Kulenović Aziza Skoko, Kasim Imamović Nada Gabela, Hasnija Muratović Nada Gabela, Hasnija Muratović Hedija Boškailo - Šikalo Aziza Skoko Kasim Imamović, Brgo Mehurić Zinka Šalaka Marijan Dover Hadžira Dračo, Mirsada Rizvanović Marijana Miljas, Esma Velagić - Habul Mehmedalija Lilić Hiba Sikirić, Vladimir Miličević Admir Mujkić Marijan Dover Selma Ferović

IP „Dover & Co“ Sarajevo ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo ''Svjetlost'' Sarajevo ''Selimpex'' Srebrenik ''Bosanska riječ'' Sarajevo ''Grafex'' Mostar ''Svjetlost'' Sarajevo ''Bosanska riječ'' Tuzla ''Grafex'' Mostar ''Grafex'' Mostar ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo ''Bosanska riječ'' Sarajevo ''Harfograf'' Tuzla ''Šahinpašić'' Sarajevo Agencija za obrazovanje, Dover & Co ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo ''Svjetlost'' Sarajevo ''Grafičar'' Bihać ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo IP „Dover & Co“ Sarajevo ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65.

Muzička kultura Muzička kultura Tjelesni odgoj 1. – 4. – priručnik za nastavnike razredne nastave Ritmička gimnastika – priručnik za nastavnike Tehnički odgoj – udžbenik, dnevnik rada Tehnički odgoj sa dnevnikom rada Tehnički odgoj -brodomodelarstvo Informatika 7 i 8 Informatika za dodatnu nastavu – udžbenik Informatika – zbirka zadataka Q-BASIC – zbirka zadataka iz informatike za OŠ Informatika – ABC editora (softver – radna bilježnica) Informatika – ABC crtanja na PC (softver – radna bilježnica)

Selma Ferović, Teodora Ćuković Vjekoslav Andree, Marija Andree Hamid Šoše, Jasmina Šoše Fadila Ibrahimbegović - Džafić Sulejman Ljubović i drugi Pavle Valentić, Nijaz Brajlović Eugen Smital Suada Numić, Salih Čemo Lejla Dizdarević Suada Numić D. Omerašvić M. Sarajlić Marijan Dover Marijan Dover

''Dom štampe'' Zenica ''Svjetlost'' Sarajevo ''Bosanska riječ'' Sarajevo ''Svjetlost'' Sarajevo ''Denfas'' Tuzla ''Svjetlost'' Sarajevo ''Svjetlost'' Sarajevo ''Bosanska riječ'' Sarajevo ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo ''Svjetlost'' Sarajevo Večernje novine i MAYO HELP SCHOOL Agencija za obrazovanje, Dover & Co

R/B

NAZIV UDŽBENIKA

IME I PREZIME AUTORA

NAKLADNIK

POVIJEST

8. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. Historija – udžbenik Historija – udžbenik Historija – udžbenik Historija – udžbenik (za KŠC) Historija – priručnik Historija – radni listovi Historija – radni listovi Leonard Valenta Zijad Šehić, Zvjezdana Maričić – Matošević i Alma Leka
Hadžija Hadžiabdić, Edis Dervišagić, Alen Mulić i Vahidin Mešić

Leonard Valenta Hadžija Hadžiabdić i Edis Dervišagić Hadžija Hadžiabdić i Edis Dervišagić Feho Agović i Dženita Dedić

''Bosanska riječ'' Sarajevo ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo ''Bosanska knjiga'' Tuzla ''Bosanska riječ'' Sarajevo ''Bosanska knjiga'' Tuzla ''Bosanska knjiga'' Tuzla ''Labirint'' Zenica NAKLADNIK

R/B

NAZIV UDŽBENIKA

IME I PREZIME AUTORA

ZEMLJOPIS

8. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
73. 74. 75. 76. 77. Geografija – udžbenik Geografija – udžbenik Geografija – priručnik Geografija – radni listovi Geografija – radni listovi Muriz I. Spahić Jasmina Čaušević i Erna Bilić Muriz I. Spahić Muriz I. Spahić Jasmina Čaušević i Erna Bilić ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo ''Bosanska knjiga'' Tuzla ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo ''Bosanska knjiga'' Tuzla

SPISAK UDŽBENIKA NA HRVATSKOM JEZIKU odobrenih od strane Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko – dobojskog kantona

Razred

Predmet Hrvatski jezik i književnost

Udžbenik Čitanka – udžbenik Radna bilježnica

Moja okolina – udžbenik Moja okolina I - prvi Moja okolina – radna bilježnica

Matematika – udžbenik Matematika Radna bilježnica Likovna kultura Hrvatski jezik i književnost Likovna kultura – radni udžbenik Čitanka – udžbenik Radna bilježnica

Moja okolina – udžbenik Moja okolina Moja okolina – radna bilježnica II - drugi Matematika - udžbenik Matematika Matematika – radna bilježnica Likovna kultura Likovna kultura - udžbenik Glazbena kultura - udžbenik Glazbena kultura Radna bilježnica

Autor Antonija Radić Ana Vukančić Antonija Radić Ana Vukančić Ljerka Rojnik–Tomić Sabaheta Bijedić Zinaida Livnjak Šaban Smajlović Ljerka Rojnik–Tomić Sabaheta Bijedić Zinaida Livnjak Šaban Smajlović Anto Pranjić Boško Jagodić Anto Pranjić Boško Jagodić Alma Mandić Jasna Mujkić Antonija Radić Ana Vukančić Antonija Radić Ana Vukančić Ljerka Rojnik–Tomić Sabaheta Bijedić Zinaida Livnjak Šaban Smajlović Ljerka Rojnik–Tomić Sabaheta Bijedić Zinaida Livnjak Šaban Smajlović Razija Bajtarević Anto Pranjić Razija Bajtarević Anto Pranjić Alma Mandić Jasna Mujkić Alma Mandić Selma Ferović Alma Mandić Selma Ferović

GIMNAZIJA

I RAZRED SREDNJE ŠKOLE
1. 2. 3. 4. 5. 6. Čitanka Čitanka Naš jezik Naš jezik Engleski jezik - Headway Engleski jezik – English in Mind 2 – udžbenik, radna bilježnica Engleski jezik SNAPSHOT PREINTERMEDIATE I i II gimnazije i III i IV sr. teh. šk. Engleski jezik OPPORTUNITIES PREINTERMEDIATE – udžbenik, radna bilježnica,
priručnik za nastavnike

Zdenko Lešić Zejćir Hasić Azra Mujkanović Remzija Hadžiefendić - Parić Refik Bulić, Muhamed Šator John & Liz Sears Herbert Puchta Brian Abbs, Ingrid Freebairn, Chris Barker Michael Hariss, David Mower, Anna Sikorzynska Neil Wood Vlado Sučić Jacky Girardet, Jean – Marie Cridlig Ana Božanović, Ljiljana Masal Grupa autora Herman Funk, Michael Koenig, Ute Koithan, Theo Scherling Ilijas Tanović Adila Begović Teufik Muftić Enver Kurbegović, Svetozar Kurepa Meliha Alić, Lejla Krilić Abdulah Hodžić Meliha Alić, Lejla Smajlović Krilić Abdulah Hodžić Adem Huskić Adem Huskić Marijan Dover Sulejman Redžić, Tomislav Bačić Radovan Erben Avdo Sofradžija,Dubravka Šoljan, R. Hadžiselimović N. Hadžimehmedagić, Lj. Berberović Nadžija Hadžimehmedagić i drugi Jugoslav Stahov Hrustem Smailhodžić

''Sarajevo Publishing'' Sarajevo ''Svjetlost'' Sarajevo ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo ''Bosanska riječ'' Tuzla ''Oxford'' ''Bosanska riječ'' Sarajevo ''Cambridge University Press'' ''Buybook'' Sarajevo ''Buybook'' Sarajevo ''Šahinpašić'' Sarajevo ''Oxford University Press'' Oxford ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo ''Šahinpašić'' Sarajevo ''Cle international'' ''Svjetlost'' Sarajevo Edition Deutsch ''Buybook'' Sarajevo ''OKO'' Sarajevo ''Ljiljan'' Sarajevo ''Ljiljan'' Sarajevo ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo ''Svjetlost'' Sarajevo ''Svjetlost'' Sarajevo ''Svjetlost'' Sarajevo ''OKO'' Sarajevo ''Svjetlost'' Sarajevo ''Svjetlost'' Sarajevo IP „Dover & Co“ Sarajevo ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo ''Svjetlost'' Sarajevo ''Svjetlost'' Sarajevo ''Svjetlost'' Sarajevo ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

7. 8.

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

Engleski jezik Business and commerce – priručnik Francuski jezik – II strani jezik Francuski jezik I i II PANORAMA – udžbenik, radna bilježnica (II strani jezik) Njemački jezik Njemački jezik – Sichtwechsel 1 Njemački jezik I GENIAL A1- II strani jezik – udžbenik, radna bilježnica Ruski jezik Arapski jezik Gramatika arapskog jezika Matematika Matematika sa zbirkom zadataka Matematika Matematika Matematika za učiteljsku školu Matematika za tehničke škole Matematika – zbirka riješenih zadataka Matematika – konverzija mera CD-softver Biologija Biologija Biologija - praktikum Biološki praktikum Fizika – radna bilježnica

31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58 59. 60.

Fizika Fizika Fizika sa zbirkom zadataka Fizika za škole primijenjenih umjetnosti Fizika za tehničke škole Hemija Hemija Hemija Informatika I - III Informatika I i II WINDOWS 2000 Kompjuterska grafika – priručnik Informatika – CD-softver Zbirka zadataka iz informatike Logika Latinski jezik 1, 2 Latinski jezik 1, 2 Muzička kultura Likovna kultura Likovna kultura 1, 2 Likovna kultura 1, 2 Likovna kultura – CD-softver Tjelesni i zdravstveni odgoj I - IV Geografija I – udžbenik Geografija I – priručnik Geografija I – radni listovi Geografija I – udžbenik Historija I – udžbenik Historija I – udžbenik Informatika za I razrede gimnazije* udžbenik

Željko Stapić Ahmed Čolić Nada Abasbegović, Rajfa Musemić Amira Bajrić Ahmo Čolić Milan Sikirica Milan Sikirica Mehmedalija Lilić Željko Jurić Muhamed Sarajlić Osman M. Džindo Selma Rizvić Marijan Dover Muhamed Sarajlić Hazim Glavić Slavo Kukić, Mirko Jakić Jadranka Bagarić Osman Arnautović Selma Ferović Salih Posvandžić Ragib Lubovac Miralem Brkić Marijan Dover Milica Bešević Muriz I. Spahić Muriz I. Spahić Muriz I. Spahić Greta Župančić Snježana Vasilj i Ekrem Baraković Hadžija Hadžiavdić i Edis Dervišagić

Mišljenje dalo kantonalno ministarstvo obrazovanja i nauke Zeničko – dobojskog kantona

''Svjetlost'' Sarajevo ''Svjetlost'' Sarajevo ''OKO'' Sarajevo ''Svjetlost'' Sarajevo ''Svjetlost'' Sarajevo ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo ''Ljiljan'' Sarajevo ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo ''Svjetlost'' Sarajevo ''Bosanska riječ'' Tuzla ''Arka'' Sarajevo IP „Dover & Co“ Sarajevo ''Svjetlost'' Sarajevo ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo ''Svjetlost'' Sarajevo ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo ''Bosanska riječ'' Tuzla ''Svjetlost'' Sarajevo ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo IP „Dover & Co“ Sarajevo ''Ljiljan'' Sarajevo ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo ''Bosanska knjiga'' Tuzla ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo ''Bosanska knjiga'' Tuzla

Japanska međunarodna agencija za saradnju (JICA) pod nadzorom gosp. Kazunori Takade. Po uzoru na japanski udžbenik Informatika A

II RAZRED SREDNJE ŠKOLE
61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. Čitanka Naš jezik Engleski jezik - Headway Engleski jezik – English in Mind 3 – udžbenik, radna bilježnica Engleski jezik OPPORTUNITIES INTERMEDIATE – udžbenik, radna bilježnica,
priručnik za nastavnike

Zdenko Lešić Ratmira Pjanić John & Liz Sears Herbert Puchta Michael Hariss, David Mower, Anna Sikorzynska Lindsay White Grupa autora Ana Božanović, Ljiljana Masal Herman Funk, Michael Koenig, Ute Koithan, Theo Scherling Vlado Sučić Ilijas Tanović Adila Begović Fahrudin Isaković
E. Hašimbegović, A. Busuladžić, E. Veladžić,M. Sijarić

''Sarajevo Publishing''Sarajevo ''Sarajevo Publishing''Sarajevo ''Oxford'' ''Bosanska riječ'' Sarajevo ''Cambridge University Press'' ''Buybook'' Sarajevo ''Šahinpašić'' Sarajevo ''Oxford University Press'' Oxford Edition Deutsch ''Svjetlost'' Sarajevo ''Buybook'' Sarajevo ''Sarajevo Publishing''Sarajevo ''OKO'' Sarajevo ''Ljiljan'' Sarajevo ''Svjetlost'' Sarajevo ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo ''Svjetlost'' Sarajevo ''Svjetlost'' Sarajevo ''Svjetlost'' Sarajevo ''Bosanska riječ'' Sarajevo ''Sarajevo Publishing''Sarajevo IP „Dover & Co“ Sarajevo ''Svjetlost'' Sarajevo ''Svjetlost'' Sarajevo ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo
Mišljenje dalo kantonalno ministarstvo obrazovanja i nauke Ze-Do kantona

Engleski jezik Engineering – priručnik Njemački jezik – Sichtwechsel 2 Njemački jezik – II strani jezik Njemački jezik II GENIAL A2- II strani jezik – udžbenik, radna bilježnica Francuski jezik – II strani jezik Ruski jezik Arapski jezik Historija Historija, Historijska čitanka Matematika Matematika sa zbirkom zadataka Zbirka zadataka iz matematike Matematika - zbirka riješenih zadataka – srednje škole Matematika – udžbenik, zbirka zadataka Matematika – konverzija mjera - CD-softver Biologija Biologija Fizika Fizika Fizika sa zbirkom zadataka Hemija Hemija Hemija Hemija Muzička kultura Muzička kultura Muzička kultura Vokalni kontrapunkt Harmonija – muzička škola Geografija II – udžbenik Geografija II – udžbenik Historija II – udžbenik Historija II – udžbenik Historija II – udžbenik Likovna kultura – CD-softver Informatika – CD-softver Informatika za I razrede gimnazije* udžbenik

Šefik Prgo Adem Huskić Adem Huskić Hazim Karahmet Ljubo Radović Marijan Dover Lj. Berberović, R.Hadžiselimović,A. Sofradžija S. Međedović, R.Hadžiselimović,E. Maslić H. Smailhodžić, S. Sulejmanović,V. Par Željko Stapić
Egvin Girt, Asim Džonlić,K.Novalija

Božo Banjanin, Aida Crnkić Milan Sikirica A. Peterski, B. Tkalčec Mehmedalija Lilić Selma Ferović Selma Ferović M. Baroševčić, M. Bajraktarević Samir Fejzić Asim Horozić Greta Župančić Anđelina Sulejmanović, Rafet Kršić i Snježana Musa
Esad Kurtović i Samir Hajrulahović

Fahrudin Isaković
Hadžija Hadžiavdić, Edis Dervišagić, Alen Mulić i V. Mehić Marijan Dover Maijan Dover

''Svjetlost'' Sarajevo ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo ''Sarajevo Publishing''Sarajevo ''Svjetlost'' Sarajevo ''Ljiljan'' Sarajevo ''Sarajevo Publishing''Sarajevo ''Dom štampe'' Zenica ''Svjetlost'' Sarajevo ''Svjetlost'' Sarajevo ''OKO'' Sarajevo ''Sarajevo Publishing''Sarajevo ''Bosanska knjiga'' Tuzla ''Sarajevo Publishing''Sarajevo ''Svjetlost''Sarajevo ''Bosanska knjiga'' Tuzla IP „Dover & Co“ Sarajevo IP „Dover & Co“ Sarajevo

Japanska međunarodna agencija za saradnju (JICA) pod nadzorom gosp. Kazunori Takade. Po uzoru na japanski udžbenik Informatika B.

III RAZRED SREDNJE ŠKOLE
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. Čitanka Čitanka Naš jezik Engleski jezik - Headway Engleski jezik (Snapshot intermediate) III i IV gimnazije
Engleski jezik – OPPORTUNITIES UPPER-INTERMEDIATE udžbenik, radna bilježnica, priručnik za nastavnike

Vedad Spahić, M. Kunić Nusret Voloder Senija Midžić John & Liz Sears Brian Abbs, Ingrid Freebairn, Chris Barker Michael Hariss, David Mower, Anna Sikorzynska Neil Wood Grupa autora Emira Hadžimuratović Herman Funk, Michael Koenig, Ute Koithan, Theo Scherling Vlado Sučić Vlado Sučić Jacky Girardet, Jean – Marie Cridlig Adila Begović Enver Kurbegović, Svetozar Kurepa Sead Softić Adem Huskić Marijan Dover Ismet Botonjić Z. Šalaka , S. Dervišbegović D. Milošević Milan Sikirica Milan Sikirica, Branka Korpar - Čolik Mehmedalija Lilić S. Međedović, R. Hadžiselimović, E. Maslić Slavo Kukić Salih Fočo Mustafa Spahić Muhamed Filipović Refik Ćatić Jasminka Zećo Elharun Selimović Asim Horozić Fatima Lačević Greta Župančić Anđelina Sulejmanović, Rafet Kršić i Snježana Musa Vehid Smriko i Aladin Husić Hadžija Hadžiavdić i Edis Dervišagić Marijan Dover

''Sarajevo Publishing'' Sarajevo ''OKO'' Sarajevo ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo ''Oxford'' ''Buybook'' Sarajevo ''Buybook'' Sarajevo ''Šahinpašić'' Sarajevo ''Oxford University Press'' Oxford Edition Deutsch ''Svjetlost'' Sarajevo ''Buybook'' Sarajevo ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo ''Šahinpašić'' Sarajevo ''Cle international'' ''Ljiljan'' Sarajevo ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo ''Svjetlost'' Sarajevo ''Svjetlost'' Sarajevo IP „Dover & Co“ Sarajevo ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo ''Svjetlost'' Sarajevo ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo ''Svjetlost'' Sarajevo ''Ljiljan'' Sarajevo ''Svjetlost'' Sarajevo ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo ''Svjetlost'' Sarajevo ''Vrijeme'' Zenica ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo ''Svjetlost'' Sarajevo ''Sarajevo Publishing' Sarajevo ''Bosanska riječ'' Tuzla ''OKO'' Sarajevo ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo ''Bosanska knjiga'' Tuzla ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo ''Bosanska knjiga'' Tuzla IP „Dover & Co“ Sarajevo

Engleski jezik Tourism and Catering – priručnik Njemački jezik – Sichtwechsel 3 Njemački jezik
Njemački jezik III i IV GENIAL B1- II strani jezik – udžbenik, radna bilježnica

Francuski jezik – I strani jezik Francuski jezik – II strani jezik
Francuski jezik III i IV PANORAMA – udžbenik, radna bilježnica (II strani jezik)

Arapski jezik Matematika Matematika sa zbirkom zadataka Matematika – zbirka riješenih zadataka Matematika – konverzija mjera CD-softver Fizika Fizika sa zbirkom zadataka Hemija Hemija Hemija Biologija Sociologija Sociologija Sociologija Filozofija Psihologija Psihologija Opća psihologija Harmonija – muzička škola Estetika za srednje umjetničke škole Geografija III – udžbenik Geografija III – udžbenik Historija III – udžbenik Historija III – udžbenik Likovna kultura – CD softver

IV RAZRED SREDNJE ŠKOLE
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. Čitanka Čitanka Čitanka Naš jezik Gramatika bosanskog jezika Engleski jezik - udžbenik Engleski jezik - Headway Engleski jezik Information Technology - priručnik Engleski jezik First Certificate Masterclass - udžbenik Njemački jezik Francuski jezik – I strani jezik Francuski jezik – II strani jezik Arapski jezik Matematika – udžbenik, zbirka zadataka Matematika sa zbirkom zadataka Matematika – zbirka riješenih zadataka Matematika-konverzia mjera – CD softver Fizika Fizika sa zbirkom zadataka Hemija Hemija Hemija Hemija Biologija Pregled historije filozofije Osnove formalne logike s općom metodologijom Geografija IV – udžbenik Geografija IV – udžbenik Historija IV – udžbenik Historija IV – udžbenik Likovna kultura – CD softver Michaele Harris, David Mower, Anne Sikorzynske John & Liz Sears Dinos Demetriades Simon Haines Emira Hadžimuratović Vlado Sučić Vlado Sučić Adila Begović Ljubo Radović Nataša Džubur Adem Huskić Marijan Dover Hrustem Smailhodžić, Jugoslav Stahov, Vladimir Par Fahrudin Kulenović, Josip Sliško, Slavenka Vobornik Božo Banjanin Zorica Hodžić Milan Sikirica Milan Sikirica, Branka Korpar – Čolik Mehmedalija Lilić Avdo Sofradžija, Rifat Škrijelj, Esad Maslić Ismet Strujo Ismet Strujo Snježana Musa Ibrahim Bušatlija Zijad Šehić, Aida Kovačević i Alma Leka
Hadžija Hadžiavdić, Edis Dervišagić, Alen Mulić i Vahidin Mehić Marijan Dover

Hadžem Hajdarević Vedad Spahić Enver Kazaz, Nedžad Ibrahimović Remzija Hadžiefendić - Parić

''Svjetlost'' Sarajevo ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo ''OKO'' Sarajevo ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo ''Dom štampe'' Zenica „Buybook“ Sarajevo ''Oxford'' ''Šahinpašić'' Sarajevo ''Oxford University Press'' Oxford ''Šahinpašić'' Sarajevo ''Oxford University Press'' Oxford ''Svjetlost'' Sarajevo ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo ''Ljiljan'' Sarajevo ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo ''Svjetlost'' Sarajevo ''Svjetlost'' Sarajevo IP „Dover & Co“ Sarajevo ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo ''Svjetlost'' Sarajevo ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo ''Svjetlost'' Sarajevo ''Ljiljan'' Sarajevo ''Svjetlost'' Sarajevo ''Svjetlost'' Sarajevo ''Svjetlost'' Sarajevo ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo ''Svjetlost'' Sarajevo ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo ''Bosanska knjiga'' Tuzla IP „Dover & Co“ Sarajevo

SREDNJE TEHNIČKE ŠKOLE I SREDNJE STRUKOVNE ŠKOLE

TEHNIČKE I SRODNE STRUKOVNE ŠKOLE
Strojarska tehnička škola i strojarska strukovna škola
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Čitanka za II razred srednjih tehničkih i srednjih stručnih škola Čitanka III – srednje tehničke šk. Engleski jezik – SNAPSHOT ELEMENTARY I i II razr. sr. teh. šk. Matematika – konverzija mjera –CD softver Fizika za I razred tehničkih škola Fizika II – srednje tehničke šk. Tehnički materijali za I razred mašinske i elektrotehničke struke Praktična nastava za I razred mašinske škole Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom I Praktična nastava I Tehnička mehanika za stručne škole I Tehničko crtanje za stručne škole Tehnička mehanika I Tehnologija obrade Toplotehnika I Mašinski elementi II Mašine u drvnoj industriji I Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom II Tehnologija obrade II Tehnička mehanika II Mašinski elementi II Motori SUS-a II – za stručne škole Praktična nastava II Ekonomika i organizacija poslovanja Termodinamika sa termotehnikom Mašine u drvnoj industriji I i II Tehnologija zanimanja II i III - zavarivač Tehnologija zanimanja II i III - metalostrugar Tehnička mehanika III Motori SUS-a i motorna vozila III Hidraulika i pneumatika III Tehnologija zanimanja – bravar III Tehnološki postupci III Amira Đibrić Amira Đibrić, Milosav Mikić, Zejćir Hasić Brian Abbs, Ingrid Freebairn, Chris Barker Marijan Dover Šemso Bukalo Ahmed Čolić Fahrudin Biogradlić Sead Sakić Stjepan Karlović Sead Sakić Abduselam Rustempašić Stjepan Karlović Nazim Pešto, Mustafa Kramo Slađenko Čerkez Stjepan Iličić Sead Sakić Vlaho Despot Stjepan Karlović S. Ćorović, M. Andelija, M. Kijamet Nazim Pešto, Mustafa Kramo Nedžad Repčić i dr. Enes Šurković Nasuf Bošnjak Faruk Hasanbegović M. Rešidović, H. Baručija Vlaho Despot Sadik Zalikić Nazif Bošnjak Nazim Pešto, Mustafa Kramo Slađenko Čerkez Fahrudin Šećibović Smajo Ćorović Zdravko Simeunović ''Bosanska riječ'' Tuzla ''Bosanska riječ'' Tuzla

IP „Dover & Co“ Sarajevo ''OKO'' Sarajevo ''Bosanska riječ'' Tuzla ''Svjetlost'' Sarajevo ''Svjetlost'' Sarajevo ''Svjetlost'' Sarajevo ''Svjetlost'' Sarajevo ''Svjetlost'' Sarajevo ''Svjetlost'' Sarajevo ''Svjetlost'' Sarajevo ''Svjetlost'' Sarajevo ''Dom štampe'' Zenica ''Svjetlost'' Sarajevo ''Svjetlost'' Sarajevo ''Svjetlost'' Sarajevo ''Svjetlost'' Sarajevo ''Svjetlost'' Sarajevo ''Svjetlost'' Sarajevo ''Svjetlost'' Sarajevo ''Svjetlost'' Sarajevo ''Ljiljan'' Sarajevo ''Svjetlost'' Sarajevo ''Svjetlost'' Sarajevo ''Svjetlost'' Sarajevo ''Svjetlost'' Sarajevo ''Svjetlost'' Sarajevo ''Svjetlost'' Sarajevo ''Svjetlost'' Sarajevo ''Svjetlost'' Sarajevo ''Svjetlost'' Sarajevo

34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.

Radne i pogonske mašine Remont i održavanje motora i motornih vozila Hemija III – teh. šk. i gimnazije mat.- inf. smj. Osnovi konstruisanja IV Transportni uređaji IV Termička obrada sa ispitivanjem materijala IV Tehnika telekomunikacija Termodinamičke tablice Tehničko crtanje Tehničko pismo Odabrani zadaci iz fizike Likovna kultura – CD softver

Nazim Pešto Drago Cvitanović J. Hadžimurtezić, J. Stojanov Nedžad Repčić, Alija Zuko i dr. Nedžad Repčić i dr. Zdravko Simeunović Franjo Stvarnik H. Ibrahimović, Edin Huremović Sead Salkić Grupa autora Ahmo Čolić Marijan Dover

''Svjetlost'' Sarajevo ''Svjetlost'' Sarajevo ''OKO'' Sarajevo ''Svjetlost'' Sarajevo ''Svjetlost'' Sarajevo ''Svjetlost'' Sarajevo ''Denfas'' Tuzla ''Svjetlost'' Sarajevo ''Bosanska riječ'' Tuzla ''Planjax'' Tešanj ''Harfograf'' Tuzla IP „Dover & Co“ Sarajevo

Elektrotehnička škola
46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. Osnove elektrotehnike I Električne instalacije I Električne instalacije II Energetika II Osnove elektrotehnike II Osnovi elektrotehnike II Elektroakustika II Električne instalacije III Elektroenergetika III Elektronika III VF tehnika III Električna mjerenja IV Električna mjerenja IV Električna kola IV Elektronika IV Električne instalacije i osvjetljenja IV Pero Cigić Milo Mišković Milo Mišković Jasminka Jakić Pero Cigić Pero Cigić Asaf Sarajlić Dušan Kljakić Dušan Kljakić Alija Džigal Zdravko Vrsalović Zdravko Vrsalović Zdravko Vrsalović Zdravko Vrsalović Aida Kurtović, Faruk Kurtović Dušan Kljakić ''Svjetlost'' Sarajevo ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo ''Ljiljan'' Sarajevo ''Svjetlost'' Sarajevo ''Ljiljan'' Sarajevo ''Svjetlost'' Sarajevo ''Svjetlost'' Sarajevo ''Svjetlost'' Sarajevo ''Svjetlost'' Sarajevo ''Svjetlost'' Sarajevo ''Ljiljan'' Sarajevo ''Svjetlost'' Sarajevo ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo ''Svjetlost'' Sarajevo ''Svjetlost'' Sarajevo

Drvoprerađivačka i šumarska škola
62. 63. 64. 65. 66. 67. Meteorologija sa klimatologijom Tehnologija drveta I Pedologija sa geologijom Fitocenologija II Geodezija za šumarsku struku Ekonomika i organizacija rada Orhan Zubčević Selma Taslaman Husnija Resulović Vladimir Beus N. Kapetanović, V. Malanović Hamdija Šerak ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

68. 69.

Organizacija i ekonomika proizvodnje

Površinska obrada drveta

Hamdija Šerak Melćija Mulaosmanović Kupus Mira Šunjić - Beus, Jasmina Čomić Akif Delić, Salih Mešanović Salih Mešanović, Akif Delić Nedžib Žerić, Husref Šarić Ahmed Bračković Sadeta – Sabina Zulić Fethija Jamaković Murad Hadžidedić Murad Hadžidedić Akif Delić, Salim Šišić Muharem Hasanović Murad Hadžidedić Salih Mešanović, Akif Delić Muharem Hasanović Nedžib Žerić, Husref Šarić Sadeta – Sabina Zulić Zvonko Čičević Gabrijela Blaznek, Hilmo Bunjo, Jovanka Glišić, Siniša Bilić i Ivica Opačak Belmina Beganović

''Svjetlost'' Sarajevo ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

Ekonomska, trgovinska i ugostiteljsko – turistička škola
70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. Ekonomika preduzeća I i II
Privredna matematika 1 – za I ekonomske, II razred trgovačke šk. i III razred ugostiteljsko – turističke škole Privredna matematika za II razred srednje ekonomske škole, III razred trgovinske i IV razred ugostiteljsko – turističke škole

''Ljiljan'' Sarajevo ''Off set'' Tuzla ''Off set'' Tuzla ''Svjetlost'' Sarajevo ''Ljiljan'' Sarajevo ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo i autor ''Ljiljan'' Sarajevo ''Ljiljan'' Sarajevo ''Ljiljan'' Sarajevo ''Off set'' Tuzla ''Svjetlost'' Sarajevo ''Ljiljan'' Sarajevo ''Off set'' Tuzla ''Svjetlost'' Sarajevo ''Ljiljan'' Sarajevo ''Svjetlost'' Sarajevo ''IC'' Mostar „Mohorjeva založba/Hermagoras Verlag“ Klagenfurt „Tugra“ Sarajevo

Privredna matematika I i II Knjigovodstvo II Knjigovodstvo II – za trgovinske škole Ekonomika i org. Ugostitelj. preduzeća I i II Poznavanje robe I Poznavanje robe II Osnovi ekonomske teorije za III razred ekonomske škole Ekonomika prometnih preduzeća za III razred ekonomske škole Poznavanje robe III Finansijska matematika za III razred ekonomske i drugih srodnih škola Ekonomika prometnih preduzeća za IV razred ekonomske škole Finansijska matematika IV Knjigovodstvo Daktilografija i poslovne komunikacije udžbenik Ekonomika preduzeća 1 Bankarsko poslovanje – za IV razred ekonomske škole

Veterinarska škola
89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. Patologija domaćih životinja I i II Opće i specijalno stočarstvo I i II Anatomija, histologija i fiziologija domaćih životinja I i II Mikrobiologija sa imunologijom II Pčelarstvo i ribarstvo III
Porodiljstvo, suzbijanje neplodnosti i umjetno osjemenjavanje III

Osnovi veterinarske hirurgije IV
Parazitologija i invazione bolesti domaćih životinja sa praktikumom

Mirsad Kadrić Salko Adilović M. Hamamdžić, H. Pobrić, Lj. Babić M. Hadžimuratović, T. Bajrović, R. Velić A. Šaćirbegović, M. Hadžimuratović Marija Filipović, Mustafa Podžo Jasmina Šehinović Adnan Jažić, Almedina Zuko

''OKO'' Sarajevo ''OKO'' Sarajevo ''OKO'' Sarajevo ''OKO'' Sarajevo ''OKO'' Sarajevo ''OKO'' Sarajevo ''Svjetlost'' Sarajevo ''OKO'' Sarajevo

Medicinska i zubotehnička škola
97. 98. 99. 100. Latinski jezik I i II Zdravstvena njega I Zdravstvena njega II Mikrobiologija i parazitologija II B. Samouković – Jusufbegović, Sabina Dević Fadila Ramović, Đuka Stjepić, Rifija Omerčajić Fadila Ramović, Đuka Stjepić, Rifija Omerčajić Suad Habeš, A. Ćatibušić ''OKO'' Sarajevo ''Penn'' Tuzla ''Penn'' Tuzla ''OKO'' Sarajevo

101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116.

Mikrobiologija i parazitologija II Medicinska psihologija i pedagogija Neuropsihijatrija III i IV Akušerstvo III Ginekologija III Stomatološka rendgenologija III Fizikalna terapija III i IV Praktikum iz akušerstva III i IV Praktikum iz ginekologije III i IV Akušerstvo IV Ginekologija IV Ginekologija i akušerstvo IV Gerijatrija IV Klinička biohemija Klinička biohemija – vježbe za praktičnu nastavu Pedijatrija IV

Suad Habeš Dženana Kalaš, Mirjana Mavrak Senad Huseinagić Dobrislav Ćetković Dobrislav Ćetković Maida Ganibegović – Selimović Jadranka Prusac - Šormaz Dobrislav Ćetković Dobrislav Ćetković Dobrislav Ćetković Dobrislav Ćetković Dobrislav Ćetković M. Gavranović, A. Buljina Milan Miholjčić, Mira Jadrić Winterhalter Milan Miholjčić, Mira Jadrić Winterhalter Mirsada Mahić

''Svjetlost'' Sarajevo ''OKO'' Sarajevo ''OKO'' Sarajevo ''OKO'' Sarajevo ''OKO'' Sarajevo ''OKO'' Sarajevo ''OKO'' Sarajevo ''Svjetlost'' Sarajevo ''Svjetlost'' Sarajevo ''OKO'' Sarajevo ''OKO'' Sarajevo ''Svjetlost'' Sarajevo ''Svjetlost'' Sarajevo ''Svjetlost'' Sarajevo ''Svjetlost'' Sarajevo ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

Građevinska škola
117. 118. 119. 120. 121. Građevinski materijali I Građevinske konstrukcije I i II Geodezija za građevinsku struku II Nacrtna geometrija II za građ. i arh. teh. šk. Geodezija za građevinsku struku III Ahmet Hadrović Tatjana Najdhart Asim Hadžialić Naim Marušić Asim Hadžialić ''Ljiljan'' Sarajevo ''Svjetlost'' Sarajevo ''Dom štampe'' Zenica ''Svjetlost'' Sarajevo ''Dom štampe'' Zenica

Prometna škola
122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. Osnovi drumskog saobraćaja I Stabilna postrojenja I Građevinske i pretovarnemašine II Održavanje vučenih vozila III Bezbjednost drumskog saobraćaja III i IV Organizacija teh. kolske djelatnosti Vučena vozila Upotreba vučenih vozila Midhat Tatlić, Kemal Jaganjac Ale Karadžić Midhat Tatlić, Kemal Jaganjac Petar Simić Faik Sadiković Ilija Šobot, Ale Karadžić Ilija Šobot, Ale Karadžić Hamdija Šaljić ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo ''Svjetlost'' Sarajevo ''Denfas'' Tuzla ''Denfas'' Tuzla ''Denfas'' Tuzla

Geodetska škola
130. 131. 132. 133. 134. Geodezija I Priručnik praktične nastave I Geodezija II Priručnik praktične nastave II Račun izravnanja III Asim Hadžialić Asim Hadžialić Asim Hadžialić Asim Hadžialić Nihad Kapetanović ''Dom štampe'' Zenica ''Dom štampe'' Zenica ''Dom štampe'' Zenica ''Dom štampe'' Zenica ''Dom štampe'' Zenica

Rudarsko – geološka škola
135. 136. 137. Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom I Mineralogija Mineralogija Ćazim Begić, Alija Mujkanović Galiba Sijarić Galiba Sijarić ''Studentska štamparija'' Sarajevo ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo ''Svjetlost'' Sarajevo

Poljoprivredno – prehrambena škola
138. 139. 140. Povrtlarstvo Biljna proizvodnja I Osnovi vrtlarstva II Smiljka Vukašinović T. Šarić, Dž. Bisić – Hajro, B.Šaćiragić, E. Alagić Ahmed Muratović, Besim Balić ''Studentska štamparija'' Sarajevo ''Studentska štamparija'' Sarajevo ''Studentska štamparija'' Sarajevo

141. 142. 143.

Tehnologija mesa II i III Higijena i tehnologija namirnica animalnog porijekla Tehnologija ulja i masti II i III

Suada Islamović Jasmina Šehinović Selma Čorbo

''Svjetlost'' Sarajevo ''Svjetlost'' Sarajevo ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

Tekstilna tehnička škola
144. 145. 146. Tekstilna vlakna I
Organizacija konfekcijske proizvodnje

Subhija Joldo Behudin Kozica, Hrvoje Brajković
Vasilija Ibrahimagić, Subhija Joldo

Osnovi tekstilne tehnologije

''Svjetlost'' Sarajevo ''Svjetlost'' Sarajevo ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo

PRIRUČNICI
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tjelesni i zdravstveni odgoj 1 – 8 – priručnik za nastavnike Didaktički vodič ''Dijete u centru aktivnosti'' Mediji – priručnik EU VET – MODUL 2 Komunikacija na radnom mjestu – priručnik EU VET – MODUL 1 Nastavnik u inkluzivnom okruženju Jezičko – pravopisni priručnik Moj bosanski 1., 2., 3., i 4. – školski rječnik kulture izražavanja Izbor kompozicija za gitaru 1,2,3 Zbirka kompozicija za gitaru Hamid Šoše Ediba Pozderović Danka Mitrović, Amira Džibrić Danka Mitrović, Amira Džibrić Refik Bulić Dževad Jahić, Hazema Ništović Nusret Strujić Vjekoslav Andree
Patricija Brander, Rui Gomes, Ellie Keen, Marie-Laure Lemineur, Barbara Oliveira, Jana Ondračkova, Alessio Surian, Olena Suslova

''Sarajevo Publishing'' Sarajevo ''Denfas'' Tuzla ''Bosanska riječ'' Tuzla ''Bosanska riječ'' Tuzla ''Štamparija Fojnica''Fojnica ''Bosanska riječ'' Tuzla ''Dom štampe'' Zenica ''Svjetlost'' Sarajevo ''vrijeme'' zenica ''Intependent'' Zenica

10.

Kompas – priručnik za obrazovanje mladih

11. 12. 13. 14. 15.

Fizika za osnovnu školu – priručnik za nastavnike
Konverzija mjera –informatika, matematika, fizika, geografija/zemljopis i likovno vaspitanje ili likovno obrazovanje – Za geografiju su date oblasti : Europa, Svijet i Bosna i Hercegovina - cd (softver – radna bilježnica)

Nada Gabela, Hasnija Muratović Marijan Dover Suada Numić, Salih Čemo Vahid Mulić autorska prava ''Centar za građansko obrazovanje'' autorska prava ''Centar za građansko obrazovanje'' autorska prava ''Centar za građansko obrazovanje'' autorska prava ''Centar za građansko obrazovanje'' autorska prava ''Centar za građansko obrazovanje'' autorski tim ''Civitasa za BiH'' autorski tim ''Civitasa za BiH'' autorska prava ''Centar za građansko obrazovanje''

''Grafex'' Mostar IP ''Dover & Co'' Sarajevo ''Bosanska riječ'' Sarajevo ''Sarajevo Publishing'' Sarajevo ''Civitas Bosne i Hercegovine'', 2000. god. ''Civitas Bosne i Hercegovine'', 2000. god. ''Civitas Bosne i Hercegovine'', 2000. god. ''Civitas Bosne i Hercegovine'', 2000. god. ''Civitas Bosne i Hercegovine'', 2000. god. ''Civitas Bosne i Hercegovine'', 2001. god. ''Civitas Bosne i Hercegovine'', 2001. god. ''Civitas Bosne i Hercegovine'', 2000. god.

Informatika 5. – 8. – metodički priručnik za nastavnike Priručnik za opisno ocjenjivanje ''Osnovi demokratije'' udžbenik za I – IV razred OŠ (bosanski i hrvatski jezik – latinica; srpski jezik – ćirilica) ''Osnovi demokratije'' radni listovi za I – IV razred OŠ (bosanski i hrvatski jezik – latinica; srpski jezik – ćirilica) 'Osnovi demokratije'' priručnik za nastavnike I – IV razred OŠ (bosanski i hrvatski jezik – latinica; srpski jezik – ćirilica) 'Osnovi demokratije'' udžbenik za VIII razred OŠ (bosanski i hrvatski jezik – latinica; srpski jezik – ćirilica) ''Osnovi demokratije'' priručnik za nastavnike za VIII razred OŠ (bosanski i hrvatski jezik – latinica; srpski jezik – ćirilica) 'Demokratija i ljudska prava'' udžbenik za učenike srednjih škola (bosanski i hrvatski jezik – latinica; srpski jezik – ćirilica) ''Demokratija i ljudska prava'' priručnik za nastavnike srednjih škola (bosanski i hrvatski jezik – latinica; srpski jezik – ćirilica) 'Projekt građanin'' priručnik za učenike viših razreda osnovne i srednje škole (bosanski i hrvatski jezik – latinica; srpski jezik – ćirilica)

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23. 24. 25.

26.

''Projekt građanin'' priručnik za nastavnike viših razreda osnovne i srednje škole (bosanski i hrvatski jezik – latinica; srpski jezik – ćirilica) ''Demokratija i ljudska prava'' zbornik radova (bosanski i hrvatski jezik – latinica; srpski jezik – ćirilica) ''Umijeće življenja'' radni listovi za učenike srednjih škola (bosanski i hrvatski jezik – latinica; srpski jezik – ćirilica) ''Umijeće življenja'' priručnik za nastavnike srednjih škola (bosanski i hrvatski jezik – latinica; srpski jezik – ćirilica)

autorska prava ''Centar za građansko obrazovanje'' autorski tim ''Civitasa za BiH'' autorska prava Peace Corps, USA autorska prava Peace Corps, USA

''Civitas Bosne i Hercegovine'', 2000. god. ''Civitas Bosne i Hercegovine'', 2003. god. ''Civitas Bosne i Hercegovine'', 2004. god. ''Civitas Bosne i Hercegovine'', 2004. god.

NASTAVNI FILMOVI
1. 2. 3. 4. Fizika Biologija Hemija Razredna nastava ''Domes trade company'' Sarajevo ''Domes trade company'' Sarajevo ''Domes trade company'' Sarajevo ''Domes trade company'' Sarajevo