P. 1
Vrtnarstvo

Vrtnarstvo

|Views: 1,051|Likes:
Published by ZORONEDELJKOVIC

More info:

Published by: ZORONEDELJKOVIC on Aug 31, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/17/2013

pdf

text

original

NATALIJA TRČEK – KOVŠE

KMETIJSKA PRIDELAVA IN REJA,

Vrtnarstvo
1. letnik

UČBENIK Z ELEMENTI DELOVNEGA ZVEZKA

PROGRAM

POMOČNICA GOSPODINJE OSKRBNICE

PROGRAM POMOČNICA GOSPODINJE OSKRBNICE

KMETIJSKA PRIDELAVA IN REJA, Vrtnarstvo
1. letnik

UČBENIK Z ELEMENTI DELOVNEGA ZVEZKA Avtorica

Natalija Trček – Kovše, univ. dipl. inž. kmet.

©

Center RS za poklicno izobraževanje, Ljubljana

Avtorica: Natalija Trček Kovše, uni. dipl. inž. kmet.

KMETIJSKA PRIDELAVA IN REJA, Vrtnarstvo
Učbenik z elementi delovnega zvezka za program Pomočnica gospodinje oskrbnice, pri predmetu Kmetijska pridelava in reja, Vrtnarstvo v 1. letniku. Recenzenta: Dr. Mihaela Černe, uni. dipl. ing. agr. in Marjana Kurnik, uni. dipl. inž. kmet. Lektorica: Ana Koritnik, prof. slovenskega jezika Urednica: Danica Rojc Debeljak Tehnični urednik: Igor Kraševec Založba: Elanda d.o.o., Plosovo, Velike Lašče

Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje je na 81. seji, dne 18.3.2005, sprejel sklep št. 613-2/2005/181 o potrditvi učbenika z elementi delovnega zvezka za pouk Kmetijske pridelave in reje, Vrtnarstvo v 1. letniku programa Pomočnica gospodinje oskrbnice.

CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 635(075.3) TRČEK-Kovše, Natalija Kmetijska pridelava in reja. Vrtnarstvo : 1. letnik : učbenik z elementi delovnega zvezka : program Pomočnica gospodinje oskrbnice / avtorica Natalija Trček-Kovše. - Velike Lašče : Elanda, 2005 ISBN 961-6423-07-X 220735232

SPREMNA BESEDA Delovna mapa z učnimi listi za vrtnarstvo je namenjena dijakom v 1. poklic pomočnica gospodinje-oskrbnice. ne da bi pri tem izgubljali čas z zapisovanjem snovi. Namen učnih listov je vzpodbuditi dijake k razmišljanju in aktivnosti pri pouku. ki jo moraš rešiti. zato skrbno preberi navodila. VPRAŠANJA Ob tem znaku premisli in odgovori na zastavljena vprašanja. barvajo. Obsega osnovna znanja iz splošnega poljedelstva in vrtnarstva. da glasno berejo tekst. Dijaki pod vodstvom učitelja usvajajo potrebna znanja s tem. Učni listi v dani obliki učitelju nudijo možnost. Seveda lahko učitelji učne liste uporabijo tudi pri poučevanju v drugih programih nižjega in srednjega poklicnega ter srednjega strokovnega izobraževanja s področja kmetijstva. 3 . Avtorica Draga dijakinja! Dragi dijak! Skozi delovno mapo te vodijo znaki. odgovarjajo na vprašanja in podobno. da mapo prilagodi in dopolnjuje po svojih potrebah ali si izdela prosojnice. letniku programa nižjega poklicnega izobraževanja. NALOGA Pred tabo je naloga. Na podlagi izkušenj pri poučevanju dijakov v nižjem poklicnem izobraževanju sem nivo zahtevnosti prilagodila njihovi stopnji razumevanja in dojemanja. ki so ti v pomoč pri delu z učnimi listi in ti dajejo navodila za reševanje nalog: Ta znak te vodi skozi učne liste in te opozarja na pomembne stvari. ki jih morajo dijaki usvojiti pri predmetu Kmetijska pridelava in reja. dopolnjujejo skice in stavke.

.

NALOGA Navedene kmetijske panoge vpiši na pravo mesto v tabeli: POLJEDELSTVO. 2. Katere rastline uporabljamo kot krmo za živali? Naštej jih nekaj. ZAGOTAVLJAJO INDUSTRIJSKE RASTLINE (hmelj. Čemu so namenjene industrijske rastline in industrijske surovine? Dopolni stavke: Hmelj uporabljamo pri proizvodnji Iz sončničnega semena pridobivamo Volno in lan uporabljamo v Iz živalskih kož izdelujemo industriji.. lan. ZAGOTAVLJAJO HRANO ZA LJUDI. 3. ZAGOTAVLJAJO INDUSTRIJSKE SUROVINE (volna. POMEN KMETIJSKIH PANOG: 1. ŽIVINOREJA. SADJARSTVO. 4. 2. VPRAŠANJA Katere rastline uporabljamo kot hrano za ljudi? Naštej jih nekaj. 3. VRTNARSTVO.. 5.POMEN KMETIJSKE PRIDELAVE IN REJE S čim se ukvarja kmetijska pridelava in reja? Kmetijska pridelava in reja obsega različne kmetijske panoge in se ukvarja s pridelovanjem hrane in nekaterih industrijskih surovin. živalske kože . ZAGOTAVLJAJO KRMO ZA ŽIVALI. GOJENJE KMETIJSKIH RASTLIN: 1. KMETIJSKA PRIDELAVA IN REJA – KPR OBSEGA REJO DOMAČIH ŽIVALI: 1.). 5 . VINOGRADNIŠTVO. TRAVNIŠTVO. sončnice …) 4.

kot porabimo. prideluje na velikih površinah – na njivah. VRT je navadno ograjeno zemljišče v bližini hiše. kjer gojimo zelenjadnice. če pridelamo več. doma pridelana zelenjava je cenejša.POMEN VRTNARSTVA Vrtnarstvo je kmetijska panoga. pridelek prodaja. plastenjakih …. Z vrtnarstvom se poklicno ukvarjajo VRTNARJI in ljubiteljsko VRTIČKARJI. 3. ki se ukvarja s pridelovanjem: zelenjave in okrasnih rastlin. pridelek porabi doma. delo na vrtu pomeni sprostitev. vinsko trto in trato. 2. domača zelenjava je bolj zdrava. POMEN DOMAČEGA VRTA: 1. 6 . NALOGA Naslednje trditve vpiši na pravo mesto: – – – – – – VRTNAR: 1. 5. ker jo zelo malo ali nič ne škropimo. 2. lahko viške prodamo. 3. rekreacijo in gibanje v naravi po napornem delu v službi. 3. celo leto imamo svežo zelenjavo. 4. prideluje na majhni površini – na vrtu. VRTIČKAR: 1. v rastlinjakih. 2. z vrtnarstvom se ukvarja ljubiteljsko. sadne rastline. okrasne rastline. NALOGA Razloži zgornje trditve. z vrtnarstvom se ukvarja poklicno.

za eno osebo zadostuje okoli 100 m2 vrtne površine: – 20 m2 blizu hiše za zelenjavo. NALOGA Odgovori na vprašanja: Naštej nekaj zelenjadnic. VELIKOSTI POVRŠINE. Če hočemo vse pridelati doma. če želi pridelati le zelenjavo za vsakdanjo rabo? 7 . ki jih rabimo skoraj vsak dan.LEGA IN UREDITEV ZELENJAVNEGA VRTA Kje uredimo zelenjavni vrt? NALOGA Z rdečo barvico prečrtaj napačne trditve. ŠTEVILA DRUŽINSKIH ČLANOV. vrt je ločen od ceste. ki jo potrebujemo skoraj vsak dan. ki jo uporabljamo za ozimnico. ki jih imamo za ozimnico. KI JO IMAMO NA RAZPOLAGO. Kako velik je zelenjavni vrt? Velikost zelenjavnega vrta je odvisna od: 1. – – – – – – vrt je daleč proč od doma. vrt je na čim večji strmini. če želi vso zelenjavo pridelati doma? Kako velik vrt zadostuje za 4-člansko družino. vrt je na zavetni legi. vrt nima ograje. vrt je na soncu. vrt ima ograjo. – 80 m2 na njivi za zelenjavo. vrt je na ravni legi. pravilne pa obkljukaj z zeleno barvico: – – – – – – vrt je čim bliže doma. vrt leži na vetrovni legi. vrt je ob cesti. 2. Kako velik vrt potrebuje 4-članska družina. Naštej nekaj zelenjadnic. vrt je v senci.

2. PROSTOR ZA ORODJE. VODA (vodnjak ali pipa) – za zalivanje in pranje. SADNE RASTLINE IN VINSKA TRTA. 6. 3. NALOGA Oglej si skico vrta in jo pobarvaj: 1 – gredice (svetlo zeleno) 2 – potke (rjavo) 3 – glavno pot (sivo) 4 – zaprto gredo (rumeno) 5 – vodnjak (modro) sever 8 8 6 7 9 6 – kompostni kup (črno) 7 – gredo za sadne rastline in vinsko trto (rdeče) 8 – drevesa (temno zeleno) 9 – prostor za orodje (belo) 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 3 1 1 1 1 5 4 8 .2 m. dolge približno 2 m. 7. 5. GLAVNA POT – široka 0. 8. ZAPRTA GREDA. 4.5–1 m.Kako si uredimo vrt? Kaj vse na vrtu potrebujemo? Glavni deli vrta so: 1. POTKE med gredicami – široke 20–30 cm. GREDICE – široke 1. KOMPOSTNI KUP – za odlaganje odpadkov z vrta. 9. DREVESA IN TRATA.

5. ČLOVEK: človek usmerja in prilagaja pridelovanje rastlin tako. 3. RASTLINE. TOPLOTA. TLA: rastline v tleh dobijo hranilne snovi in imajo različne zahteve glede lastnosti tal. da čimbolj izkoristi naravne danosti. ki vplivata na rast in razvoj rastlin. so: 1. Dejavniki. ki oblikujejo okolje. DOMAČE ŽIVALI. VODA. 6. 4. 2. 2.VPLIVI OKOLJA NA RAST RASTLIN Okolje ima s svojimi dejavniki velik vpliv na rast in razvoj rastlin. ZRAK IN VETER. sta in Ali je človek pomemben dejavnik okolja? 9 . so: 1. saj ima vsaka rastlina svoje zahteve. ki vplivajo na rast rastlin. Najpomembnejša dejavnika sta podnebje in tla. VPRAŠANJA Dopolni stavek: Najpomembnejša dejavnika okolja. SVETLOBA. 4. PODNEBJE: gojenje rastlin prilagajamo danim podnebnim razmeram. 3. RELIEF: nagib zemljišča lahko v veliki meri vpliva na osončenost in s tem na pogoje za pridelovanje rastlin. Dejavniki podnebja.

Svetloba je vir energije za FOTOSINTEZO. Rastlina dobi vodo v tleh skozi korenine. KI POTEKA SAMO PODNEVI V ZELENIH LISTIH RASTLIN. (H2O) 10 + (CO2) + svetloba klorofil + (C6H12O6) + (O2) . ogljikov dioksid pa skozi listne reže iz zraka. V klorofilnih zrncih v listih s pomočjo svetlobe in toplote iz vode (H2O) in ogljikovega dioksida (CO2) nastajajo organske snovi (škrob in sladkor) in kisik (O2). SVETLOBA TOPLOTA OGLJIKOV DIOKSID – CO2 ORGANSKE SNOVI – C6H12O6 (škrob in sladkor) KISIK O2 VODA – H20 NALOGA Pobarvaj zgornjo skico.SVETLOBA Vir svetlobe je SONCE. FOTOSINTEZA JE PROCES. Svetloba prihaja na zemljo v obliki ŽARKOV. Z besedami pravilno izpolni enačbo fotosinteze.

pri nas pa se spreminja glede na letni čas: pozimi so dnevi kratki. SLABO CVETI. poleti pa dolgi. a) MOČNA OSVETLITEV Rastlina je: b) SLABA OSVETLITEV Rastlina je: 2. Na ekvatorju je dan vedno dolg 12 ur. ki jo rastline dobijo. glede na letni čas pa je največ svetlobe poleti. OBČUTLJIVA NA BOLEZNI. BOGATO CVETI. DOLŽINA DNEVA: odvisna je od zemljepisne širine in od letnega časa. ČLOVEK LAHKO URAVNAVA KOLIČINO SVETLOBE na različne načine: – izbere ustrezen čas setve. VPRAŠANJA V katerem času dneva dobi rastlina največ svetlobe? V katerem letnem času dobi rastlina največ svetlobe? Dopolni stavek: Pozimi so dnevi poleti pa Ali lahko človek uravnava količino svetlobe. – izbere primerno lego. PRETEGNJENA. NALOGA Primerjaj med seboj močno in slabo osvetljeno rastlino ter vpiši trditve na črtice. ki jo dobijo rastline.Na količino svetlobe. ZDRAVA. JAKOST OSVETLITVE: spreminja se glede na čas dneva in letni čas. Pobarvaj skici. Trditve: Rastlina je: KOŠATA. Glede na čas dneva dobi rastlina največ svetlobe opoldan. SVETLO ZELENA. in kako? 11 . – rastline zatemnjuje s črno folijo. MOČNA. vplivata: 1. SLABOTNA. – rastline dodatno osvetljuje. DA SLAB PRIDELEK. TEMNO ZELENA. DA DOBER PRIDELEK.

Temperaturo merimo s TERMOMETRI in izražamo v STOPINJAH (°C. Rastlina zmrzne in propade. °K. FIŽOL. 2. Toplota prihaja na zemljo v obliki ŽARKOV. °F). katere vrtnine potrebujejo veliko in katere malo toplote ter jih vpiši v ustrezen stolpec: PARADIŽNIK. kasneje pride do ožigov listov in sušenja cele rastline. REDKVICA. mraz). Rastlina izgublja vodo in veni. PRENIZKE TEMPERATURE – pod 0 °C (slana. VELIKO TOPLOTE POTREBUJEJO: MALO TOPLOTE POTREBUJEJO: 12 . KUMARE. ki poškodujejo celice. Toploto izražamo s TEMPERATURO. (0 °C = 273 °K). SOLATA. Najugodnejša temperatura za rast rastlin je 20–25 °C. Toplotni žarki najprej segrejejo tla in šele potem se segreje ozračje. ker se voda v celicah spremeni v ledene kristalčke. RASTLINE LAHKO POŠKODUJEJO: 1. ZELJE. PREVISOKE TEMPERATURE – nad 40 °C. NALOGA Premisli. PAPRIKA. GRAH.TOPLOTA Vir toplote je SONCE.

Izhlapevanje vode iz tal in iz rastlin skupaj imenujemo EVAPOTRANSPIRACIJA. Pospešuje razvoj rastlinskih bolezni. vpijejo tla in del te vode iz tal izhlapi. Voda. Prinašajo padavine. NALOGA Dobre lastnosti v okvirčku označi s +. Izhlapevanje vode iz rastlin imenujemo TRANSPIRACIJA. oddajo skozi listne reže v ozračje. slabe pa z -. ki izhlapi. Vodo.VODA Voda je nujno potrebna za vse življenjske procese. Zmanjšuje nevarnost slane. Zmanjšuje količino svetlobe. Vir vode so PADAVINE. ki padejo na zemljo. Tako nastanejo OBLAKI in MEGLA. 13 . v zraku kondenzira. Zmanjšujejo količino toplote. oblaki kondenzacija padavine izhlapevanje voda odteče voda ponikne v zemljo morje NALOGA Pobarvaj skico. MEGLA nastaja pri tleh. KONDENZACIJA je spreminjanje vodnih hlapov v vodne kapljice. ki jo rastline vsrkajo s koreninami. OBLAKI nastajajo v višinah. Del padavin. Izhlapevanje vode iz tal imenujemo EVAPORACIJA. Zmanjšujejo količino svetlobe. Voda v naravi kroži.

SLANA. 3. in napiši zakaj. ki so lahko za rastline škodljive. ROSA. Padavine. SNEG. Naštej padavine. IVJE.PADAVINE Padavine. kakšno škodo povzročijo. Naštej padavine. 14 . ki nastajajo pri tleh: 1. POLEDICA ali ŽLED. ki padajo iz oblakov: 1. in napiši. 3. ki so za rastline koristne. NALOGA Navedene oblike padavin razvrsti v zgornjo tabelo: DEŽ. TOČA. 4. 2. 2.

Po dežju osuši liste in zmanjša možnost širjenja bolezni. Potreben je za dihanje. Zrak sestavljajo: 1. ŠKODLJIVE SNOVI … Z gibanjem zraka nastaja VETER. Zrak prenaša vlago in toploto. Otresa plodove in semena. Premeša zrak in prepreči pozebo. vendar ga iz zraka večinoma ne morejo dobiti. 4. grah. ki lahko dušik iz zraka vežejo v tla. 2. Odnaša sneg. Odnaša zemljo. Lomi rastline. Trga liste. škodljive vplive vetra pa z modrim -. 3. OGLJIKOV DIOKSID – CO2: ogljikovega dioksida je v zraku manj kot 1 %. VODNI HLAPI. Samo metuljnice (fižol. PRAŠNI DELCI. Povečuje izhlapevanje.ZRAK Zrak je zmes plinov. NALOGA Ugodne vplive vetra v okvirčkih označi z rdečim +. Prenaša seme plevelov. detelja) imajo na koreninah dušične bakterije. Rastline ga rabijo za rast in razvoj. CVETNI PRAH. Potreben je za fotosintezo. MIKROORGANIZMI. Oprašuje vetrocvetke. KISIK – O2: kisika je v zraku 21 %. kjer ga rastline sprejemajo skozi korenine. DUŠIK – N2: dušika je v zraku 78 %. 15 . Veter je lahko koristen ali škodljiv. Preprečuje let čebel.

Ker jo obdelujemo. PODTALJE To je kamnina. Proces nastajanja tal imenujemo PREPEREVANJE. 2. Prepuščati mora vodo. V njej ni mikroorganizmov. 2. Tla so nastala skozi dolga tisočletja iz trde zemeljske skorje. ORNICA ali ŽIVICA To je zgornja rodovitna plast tal. je rahla. ker je ne obdelujemo. Rodovitno površinsko plast tal imenujemo PRST. Na svoji poti jih lahko obrusi voda. Poznamo dva načina preperevanja: 1. debela 20–30 cm. FIZIKALNO PREPEREVANJE Kamnine se pod vplivom vremenskih razmer drobijo na manjše delce. 3.NASTANEK TAL Tla so površinska plast zemeljske skorje. Njihova kemijska sestava se pri tem ne spremeni. Tudi ta mora prepuščati vodo. 16 . ki je brez hranil in mikroorganizmov. – tla dajejo rastlini oporo za rast. v njej so mikroorganizmi. KEMIČNO PREPEREVANJE Na kamnine vplivajo različne kemijske snovi in jih razkrajajo. ki omogoča rast rastlin: – iz tal rastline črpajo vodo in hranilne snovi. MRTVICA Je manj rodovitna. Njihova kemijska sestava se pri tem spremeni. Je temnejše barve. Tla razdelimo v tri plasti: 1.

se hitro ogrejejo in ohladijo. – reakcija tal. se počasi ogrejejo. ne zadržujejo vode. struktura. KEMIČNE LASTNOSTI: – humus. ob suši so trda in razpokajo. izboljšamo jih z rahljanjem in z dodajanjem hlevskega gnoja. Lastnosti tal so: FIZIKALNE LASTNOSTI: – – – – sestava tal. so rahla in se dobro obdelujejo. ILOVNATA ali SREDNJE TEŽKA TLA Lastnosti: – – – – – vsebujejo peščene in glinaste delce. dobro zadržujejo vlago in toploto. najfinejši talni delci. v njih primanjkuje zraka. PEŠČENI DELCI: so največji. so zelo dobra tla. GLINASTI DELCI: so najmanjši. so rahla in se dobro obdelujejo. poroznost. so zelo dobra tla. toplota. se hitro segrejejo. 2. Glede na vsebnost posameznih talnih delcev ločimo naslednje vrste tal: PEŠČENA ali LAHKA TLA Lastnosti: – – – – – – vsebujejo veliko peščenih delcev. so zbita in se težko obdelujejo. FIZIKALNE LASTNOSTI TAL 1. HUMUSNI DELCI: so ostanki razgrajenih organskih snovi. v njih je veliko zraka. BIOLOŠKE LASTNOSTI: – živa bitja v tleh. v njih je veliko vode. najdebelejši talni delci. se dobro obdelujejo. izboljšamo jih z dodajanjem hlevskega gnoja in namakanjem.LASTNOSTI TAL Rodovitnost tal je odvisna od lastnosti tal. 17 . so temna. HUMUSNA TLA Lastnosti: – – – – – vsebujejo veliko humusnih delcev. GLINASTA ali TEŽKA TLA Lastnosti: – – – – – – – vsebujejo veliko glinastih delcev. 3. SESTAVA IN VRSTE TAL Tla so sestavljena iz različnih talnih delcev: 1. vsebujejo dovolj vode in zraka.

KAPILARE: – to so majhni prazni prostorčki med majhnimi talnimi delci. – veliko jih je v glinastih tleh. NALOGA Odgovori na vprašanja: V katerih tleh primanjkuje vode? V katerih tleh primanjkuje zraka? Katera tla so najboljša tla? Kako lahko izboljšamo vsaka tla? Katera tla je potrebno namakati? Katera tla je treba čim večkrat prerahljati? Katera tla so najtemnejša? Kaj so pore? Kaj se zadržuje v porah? V katerih tleh je največ por? Kaj so kapilare? Kaj se zadržuje v kapilarah? V katerih tleh je največ kapilar? V kaj se povezujejo talni delci med seboj? 18 . – po njih voda potuje iz spodnjih v zgornje plasti zemlje. NALOGA Suho gobo položi v posodo z vodo.2. – po njih voda odteka v podtalje. – v njih se zadržuje voda. – veliko jih je v peščenih tleh. STRUKTURA TAL V vseh rodovitnih tleh se talni delci med seboj povezujejo v drobne grudice. – v njih se zadržuje zrak. ki omogočajo boljše zadrževanje vode in zraka v tleh. Zato pravimo. kaj se bo zgodilo. da so rodovitna tla strukturna. POROZNOST Med talnimi delci so prazni prostorčki: PORE: – to so veliki prazni prostorčki med velikimi talnimi delci. 3. Opazuj in opiši.

Nastane. Humus v tleh izboljšuje rodovitnost. pH 14 = zelo bazično Večina rastlin najbolje uspeva pri rahlo kisli do nevtralni reakciji tal (pH vrednost tal 6–7). pH 8 = rahlo bazično. . – služi kot hrana nekaterim mikroorganizmom. zato ker: – povezuje talne delce med seboj v grudice. HUMUS Humus je organska snov. Pove nam. Proces nastajanja humusa v tleh imenujemo HUMIFIKACIJA. – tla obarva temneje. ko mikroorganizmi v tleh razgradijo odmrle dele rastlin in živali. Vodo precedi skozi filter papir in vanjo pomoči lakmusov papir. NALOGA Vzorec zemlje zmešaj z destilirano vodo in pusti. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 pH kislo pH nevtralno pH bazično pH 1 = zelo kislo. Primerjaj barvo lističa z barvo na barvni skali in odčitaj pH vrednost vzorca. da se usede. REAKCIJA TAL Reakcijo tal merimo s pH vrednostjo. pH 6 = rahlo kislo. zato se hitreje segrevajo. PH vrednost vzorca je Odgovori na vprašanja: Kaj je humus? Kaj je humifikacija? Kako nastane humus? Pri kateri pH vrednosti najbolje uspevajo rastline? 19 . ali so tla kisla. 2. nevtralna ali bazična.KEMIČNE LASTNOSTI TAL 1.

V tla spravljajo organski material. voluharji: s tem. fižol. – razne žuželke. gola. grah) in vežejo dušik iz zraka. ki je vir humusa. – dobro pognojena. KORENINE RASTLIN Korenine mnogih rastlin po žetvi ostanejo v zemlji in so vir humusa. 3. 20 . glive in alge. – poraščena.BIOLOŠKE LASTNOSTI TAL ŽIVA BITJA V TLEH V tleh najdemo več skupin živih organizmov: 1. zelo kisla ali bazična. slabo obdelana. tla rahljajo in zračijo. – dušične bakterije živijo na koreninah metuljnic (detelja. Naštej nekaj živali. – krti. ko rijejo pod zemljo. ki je rastlinam dostopna. ki so: – topla. rovke. preveč suha ali preveč mokra. miši. – primerno obdelana. – rahlo kisla. Največ živih bitij najdemo v tleh. ki tudi pripomorejo k izboljšanju rodovitnosti tal: – deževniki: s prebavo predelajo zemljo. ki živijo v tleh in spadajo med škodljivce. NALOGA Z rdečo barvico prečrtaj stolpec z napačnimi trditvami. ŽIVALI V tleh živi veliko različnih živali. Odgovori na vprašanja: Kaj so mikroorganizmi? Zakaj so mikroorganizmi v tleh pomembni? – – – – – – hladna. talni delci se med seboj povežejo in minerali postanejo rastlinam dostopni. – mineralne snovi spreminjajo v tako obliko. – primerno vlažna. negnojena. MIKROORGANIZMI To so mikroskopsko majhna živa bitja – bakterije. 2. V tleh opravljajo različne naloge: – razgrajujejo ostanke rastlin in živali in pri tem nastaja humus.

21 . žival v tleh. kamor sadimo in sejemo rastline. ki jo obdelujemo. rastline jo rabijo za fotosintezo. ki poteka podnevi v zelenih listih rastlin. ki ga je v zraku 21 %. 12. zgornja rodovitna plast tal. 5. plin.NALOGA Reši križanko in na osenčenih poljih preberi geslo: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. 3. 4.2 x 2 m. 6. 10. ki s prebavo predeluje zemljo. daje nam svetlobo in toploto. v obliki žarkov prihaja od sonca. z njim merimo temperaturo. v katerih se nahaja voda. majhni prazni prostorčki v tleh. 8. nastaja z gibanjem zraka. 11. s kondenzacijo vodnih hlapov nastajajo v višinah in nosijo padavine. 2. kjer pridelujemo zelenjavo. 7. zemljišče v bližini hiše. glavni del vrta velikosti 1. proces. 9.

strokovnimi knjigami ali revijami. enciklopedijami … POLJEDELSTVO VRTNARSTVO SADJARSTVO VINOGRADNIŠTVO TRAVNIŠTVO ŽIVINOREJA INDUSTRIJSKE RASTLINE INDUSTRIJSKE SUROVINE VRTNAR VRTIČKAR 22 . s katerimi si se srečal v preteklih nekaj urah. Poišči pomen teh pojmov. učbeniki.NOVI POJMI NALOGA Spodaj so navedeni novi pojmi. Pri tem si lahko pomagaš z delovnimi listi.

VRT SONCE FOTOSINTEZA OSVETLITEV TEMPERATURA TERMOMETER PADAVINE EVAPORACIJA TRANSPIRACIJA EVAPOTRANSPIRACIJA KONDENZACIJA OBLAKI 23 .

MEGLA DEŽ TOČA SNEG SLANA ŽLED ZRAK VETER TLA FIZIKALNO PREPEREVANJE KEMIČNO PREPEREVANJE ORNICA 24 .

MRTVICA LAHKA TLA TEŽKA TLA PORE KAPILARE HUMUS HUMIFIKACIJA pH VREDNOST MIKROORGANIZMI 25 .

železo … Ta hranila morajo biti raztopljena v vodi. NALOGA Premisli in odgovori na vprašanja: Ali je v zraku vedno dovolj kisika in ogljikovega dioksida? Ali je v tleh vseh hranil vedno dovolj za dobro rast rastlin? Kako pomagamo rastlinam. če jim hranil v tleh primanjkuje? 26 . NEKATERA HRANILA RASTLINE DOBIJO V ZRAKU. To sta kisik in ogljikov dioksid. VEČINO HRANIL RASTLINE S KORENINAMI ČRPAJO IZ TAL. 2. kalij. To so dušik. kalcij. Ti hranili rastline sprejemajo skozi listne reže. Rastline dobijo hranila ali minerale na 2 načina: 1. fosfor. magnezij. To so različni minerali ali rudnine.PREHRANA RASTLIN Tudi rastline za rast in razvoj potrebujejo hranilne snovi.

Dobijo ga iz zraka. Rastline ga dobijo iz zemlje. KALCIJ – Ca Izboljšuje kisla tla in omogoča boljše izkoriščanje drugih hranil. JOD – J KLOR – Cl NATRIJ – Na SILICIJ – Si 27 . KORISTNA HRANILA To so nekatera hranila. plodov in semen. 2. ker sestavlja klorofil. vendar ugodno vplivajo na rastline. Rastline ga dobijo iz zemlje. Rastline ga dobijo iz zemlje. HRANILA V SLEDOVIH ali MIKROHRANILA To so hranila. KISIK – O Rastline ga rabijo za dihanje. ki so nujno potrebna za rast in razvoj rastlin.RASTLINSKA HRANILA Rastlinska hranila delimo v 3 skupine: 1. ki so nujno potrebna za rast in razvoj rastlin. Dobijo ga iz zemlje. DUŠIK – N Rastline ga rabijo za rast celotne rastline. ŽELEZO – Fe MANGAN – Mn CINK – Zn BAKER – Cu BOR – B MOLIBDEN – Mo KOBALT – Co 3. OGLJIK – C Rastline ga v obliki CO2 rabijo za fotosintezo. KALIJ – K Povečuje odpornost rastlin proti mrazu. VODIK – H Je sestavni del vode. Dobijo ga iz zemlje. Rastline jih rabijo v velikih količinah. GLAVNA RASTLINSKA HRANILA ali MAKROHRANILA To so hranila. ki za rast in razvoj rastlin niso nujno potrebna. ŽVEPLO – S Sodeluje pri nastajanju beljakovin. MAGNEZIJ – Mg Omogoča fotosintezo. Dobijo ga iz zraka. FOSFOR – P Potreben je za razvoj korenin. Rastline vodo dobijo iz zemlje. Rastline jih rabijo v zelo majhnih količinah.

železova …) – SESTAVLJENA (NPK) NALOGA Premisli in odgovori na vprašanja: Katera organska gnojila so živalskega izvora? Katera organska gnojila so rastlinskega izvora? Zakaj so organska gnojila tako pomembna? Ali lahko mineralna gnojila nadomestijo organska gnojila? 28 . GNOJILA 1. – izboljšamo rodovitnost tal. humus pa iz njih ne nastaja. magnezijeva. – – – – – – HLEVSKI GNOJ GNOJNICA GNOJEVKA KOMPOST PODOR ŽETVENI OSTANKI 2. Z njimi v tla dodajamo le rastlinam potrebna hranila. ORGANSKA ali NARAVNA GNOJILA To so naravna gnojila iz rastlinskih ali živalskih ostankov in jih lahko pridelamo doma. kalijeva. MINERALNA ali RUDNINSKA GNOJILA To so gnojila anorganskega izvora s točno določeno količino mineralnih snovi. fosfatna. – ENOSTAVNA (dušikova. da: – povečamo količino in kakovost pridelka.GNOJENJE IN GNOJILA Zakaj in s čim gnojimo? Gnojimo z različnimi gnojili. zato ne morejo nadomestiti organskih gnojil. Gnojimo zato. Z njimi v tla dodajamo rastlinam potrebna hranila in hkrati povečujemo količino humusa v tleh. apnena.

Gnojevko zbiramo v gnojnični jami. 2. ki se zbira v gnojnični jami. S hlevskim gnojem gnojimo njive. zato na vrtovih z njim gnojimo vsako drugo ali tretje leto. Na njivah jo čimprej zaorjemo. Kaj lahko uporabimo za steljo? 4. vinograde … 2. V tleh deluje do 3 leta. sadovnjake. Pred oranjem ga s trosilniki čimbolj enakomerno raztresemo po njivi ter čimprej zaorjemo. poznamo različne vrste hlevskega gnoja. Hlevski gnoj mora pred uporabo na gnojišču zoreti vsaj 2–3 mesece. ki jih redimo v hlevih ali drugih prostorih. Poznamo jih več vrst.ORGANSKA ALI NARAVNA GNOJILA To so naravna gnojila živalskega ali rastlinskega izvora. Pred uporabo jo razredčimo z vodo v razmerju 1 : 1. Katere vrste hlevskega gnoja poznaš? 1. NALOGA Dobro premisli in odgovori: Ker redimo različne vrste domačih živali. ORGANSKA GNOJILA PRETEŽNO ŽIVALSKEGA IZVORA 1. 3. Kaj sestavlja hlevski gnoj? 1. Gnojevko sestavljajo: – iztrebki živali (blato in seč). vrtove. HLEVSKI GNOJ Dobimo ga od različnih domačih živali. GNOJNICA Je izcedek iz gnoja. – voda. Pred uporabo jo redčimo z vodo. 6. S cisternami za razvoz gnojevke jo polivamo po njivah in travnikih tik pred dežjem ali v oblačnem vremenu. 29 . 5. 2. 3. GNOJEVKA Gnojevko dobimo v hlevih z rešetkastim stojiščem brez nastilja.

vse vrste metuljnic). – ostanki rastlin po spravilu pridelka. ki ga delamo na vrtu iz različnih razgradljivih odpadkov. ZELENO GNOJENJE ali PODOR Če nimamo hlevskega gnoja. – drobno nasekljane veje. za hitrejše razkrajanje in izboljšanje tal lahko dodamo tudi dušikova gnojila. Nepresejan kompost uporabljamo za gnojenje vrta. ki po spravilu pridelka ostanejo na njivi (npr. 30 . Tak način gnojenja imenujemo zeleno gnojenje ali podor. ŽETVENI OSTANKI So ostanki rastlin. slama in koruznica). To so: – odpadki. ki imajo veliko listne mase in globoke korenine ter obogatijo tla z dušikom (npr. ostanki iz gospodinjstva in iztrebki živali. Uporabljamo rastline. Žetvene ostanke je treba drobno narezati. vmes ga vsaj enkrat premečemo. Kompost delamo na kompostišču ali v kompostniku. lahko organske snovi nadomestimo tako. ki jih dobimo pri čiščenju zelenjave. Dodamo lahko tudi apno. da jih bomo zaorali v tla. 2. da pospešimo razkrajanje. presejan kompost pa kot substrat za vzgojo sadik in cvetja. – ostanki iz gospodinjstva.ORGANSKA GNOJILA PRETEŽNO RASTLINSKEGA IZVORA KOMPOST Je naravno gnojilo. – pleveli. Imenujemo jih podorine. NALOGA Premisli in odgovori: Kaj na kompost ne spada? ORGANSKA GNOJILA RASTLINSKEGA IZVORA 1. – listje. raztrositi po njivi in zaorati. ki nimajo semen. Na kompost lahko mečemo vse organske snovi. – hlevski gnoj. Na kup izmenično nalagamo plast odpadkov in plast zemlje. kot so rastlinski ostanki. – trava. ki se razgradijo. ki mora biti v senci in na ravni površini čim bliže vrta. Kompost pustimo zoreti 1–2 leti. da na njivo posejemo nekatere rastline z namenom.

KALCIJEVA ali APNENA GNOJILA vsebujejo Z njimi gnojimo 1-krat na 3–4 leta. 2. ki sta v obliki kroglic. ki ga vsebujejo. – kristali. mineral vsebuje gnojilo: 1. DUŠIKOVA GNOJILA vsebujejo Z njimi gnojimo večkrat letno v manjših količinah. Najbolj znani dušikovi gnojili sta KAN in urea (sečnina). KALIJEVA GNOJILA vsebujejo Z njimi gnojimo 1-krat letno. Uporabljamo jih za izboljšanje kislih tal. ENOSTAVNA MINERALNA GNOJILA Vsebujejo samo 1 rastlinsko hranilo. ker se iz tal izpirajo. ki je v obliki prahu. MAGNEZIJEVA GNOJILA vsebujejo 6. NALOGA Pri vsakem gnojilu na črtico napiši. 5. ŽELEZOVA GNOJILA vsebujejo 31 . 3.MINERALNA GNOJILA Mineralna gnojila so lahko v različnih oblikah: – drobne kroglice. 4. FOSFATNA GNOJILA vsebujejo Z njimi gnojimo 1-krat letno. – prah. zrnca ali granule. katero hranilo oz. Imenujemo jih po hranilu. Kot apneno gnojilo največ uporabljamo apno. – tekočina.

kroglic. npr.: – NPK 7 – 14 – 21 – NPK 15 – 15 – 15 – NPK 8 – 26 – 26 – NPK-Mg-B 7 – 10 – 20 – 1 – 1 Številke nam povedo. fosforja ______ %. Koliko % posameznih hranil je v NPK gnojilu 7 – 10 – 20 – 1 – 1? Dušika je ______ %. So v obliki sivih granul oz. Koliko kg dušika je v 200 kg enakega gnojila? V 200 kg je ________ kg dušika. Koliko kg kalija je v 100 kg NPK gnojila 10 – 20 – 20? V gnojilu je ________ kg kalija. NPK gnojila To so sestavljena gnojila. koliko % posameznega hranila je v gnojilu. in .SESTAVLJENA GNOJILA Vsebujejo 2 ali več rastlinskih hranil. Koliko kg fosforja je v 200 kg enakega gnojila? V 200 kg je ________ kg fosforja. 14 kg fosforja in 21 kg kalija. Koliko kg fosforja je v 50 kg enakega gnojila? V 50 kg je ________ kg fosforja. V 100 kg NPK gnojila 17 – 8 – 9 je 17 kg dušika. Koliko % posameznih hranil je v NPK gnojilu 10 – 20 – 20? Dušika je ________ %. minerale: . Koliko kg kalija je v 1000 kg enakega gnojila? V 1000 kg je ________ kg kalija. V 100 kg NPK gnojila 7 – 14 – 21 je 7 kg dušika. 32 . fosforja ________ % in kalija __________ %. kalija ______ %. Koliko kg dušika je v 500 kg enakega gnojila? V 500 kg je ________ kg dušika. ki jih največ uporabljamo. Koliko kg kalija je v 300 kg enakega gnojila? V 300 kg je ________ kg kalija. magnezija ______ % in bora ______ %. Vsebujejo 3 elemente oz. Poleg teh treh elementov lahko vsebujejo še magnezij in bor. Glede na vsebnost posameznih hranil poznamo zelo različna NPK gnojila. 8 kg fosforja in 9 kg kalija. Koliko fosforja je v 100 kg NPK gnojila 17 – 8 – 9? V gnojilu je ________ kg fosforja. NALOGA Odgovori na vprašanja: Koliko % posameznih hranil je v NPK gnojilu 7 – 14 – 21? Dušika je ________ %. fosforja ________% in kalija ___________%. Koliko kg dušika je v 100 kg NPK gnojila 15 – 15 – 15? V gnojilu je ________ kg dušika.

NALOGA Odgovori: NALOGA Odgovori: Kakšna gnojila bi uporabili? Kakšna gnojila bi uporabili? NAČINI GNOJENJA DOPOLNILNO GNOJENJE ali DOGNOJEVANJE Opravimo ga 2–3-krat med rastjo rastlin. kjer ga rastlina potrebuje. NALOGA Odgovori: NALOGA Odgovori: Kakšna gnojila bi uporabili? Kakšna gnojila bi uporabili? 33 . ker tako hranilo hitreje pride v liste. GNOJENJE OB SETVI Opravimo ga hkrati s setvijo. OSNOVNO GNOJENJE Opravimo ga jeseni ali zgodaj spomladi pred oranjem ali lopatanjem. Gnojila moramo čimbolj enakomerno razporediti po površini zemlje in jih čimprej zaorati ali drugače zadelati v zemljo. Gnojilo raztopimo v vodi in ga poškropimo po listih rastline.NAČINI GNOJENJA Gnojimo lahko v različnih obdobjih. FOLIARNO GNOJENJE ali GNOJENJE PREKO LISTOV To je oblika dognojevanja.

ki ga polivamo po poljih. rastlinska hranila. 10. najpomembnejše organsko gnojilo živalskega izvora. 15 16 4 8 13 9 7 20 5 11 14 2 19 23 6 22 1 21 3 12 18 17 10 rastlinski organ. najpogostejše sestavljeno mineralno gnojilo. 11. makrohranilo. Črke iz oštevilčenih polj prenesi v spodnje kvadratke in preberi rešitev. najpomembnejše organsko gnojilo rastlinskega izvora. po žetvi žita jo pospravimo z njive in uporabimo za steljo. ki jih rastline nujno potrebujejo v velikih količinah. na katerem so listne reže. organsko gnojilo živalskega izvora iz iztrebkov živali in vode. 12.NALOGA Reši križanko: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. makrohranilo. 7. 5. 9. 4. 3. plodov in semen. ki pospešuje rast celotne rastline. 2. ki izboljšuje kisla tla. 8. s katerim rastline sprejemajo hranila iz tal. rastlinski organ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 34 . 6. ki ga rastline potrebujejo za dihanje. makrohranilo. ki pospešuje rast korenin. makrohranilo.

Pri tem si lahko pomagaš z delovnimi listi. strokovnimi knjigami ali revijami. s katerimi si se srečal v preteklih nekaj urah.NOVI POJMI NALOGA Spodaj so navedeni novi pojmi. Poišči pomen teh pojmov. učbeniki. enciklopedijami … MINERALI MAKROHRANILA MIKROHRANILA GNOJILA ORGANSKA GNOJILA HLEVSKI GNOJ KOMPOST GNOJEVKA GNOJNICA PODOR 35 .

ŽETVENI OSTANKI MINERALNA GNOJILA ENOSTAVNA GNOJILA SESTAVLJENA GNOJILA NPK OSNOVNO GNOJENJE DOGNOJEVANJE FOLIARNO GNOJENJE 36 .

b) lopatanje – na vrtovih ( ). rahljamo. da jih ne poškodujemo. Obdelava tal je tesno povezana z gnojenjem. da lažje in lepše rastejo. Naštej nekaj rastlin. Sem spadajo naslednja opravila: a) oranje – na njivah ( ).OBDELAVA TAL Obdelava tal je osnovno opravilo v kmetijstvu. odstranjujemo plevel in poravnavamo. vsakič. mešamo. ki jih osipavamo: 37 . zato moramo paziti. ki jih moramo okopavati: b) osipavanje ( ). NALOGA Na črtice v oklepajih vpiši orodja ali stroje. Pri obdelavi tla obračamo. Zemljo obdelamo do globine 20 ali 30 cm in jo pri tem obračamo. Sem spadajo naslednja opravila: a) valjanje ( b) brananje ( c) prekopavanje ( ). S to obdelavo njivo pripravimo za setev. S to obdelavo zdrobimo grude. zemljo potlačimo. Naštej nekaj rastlin. DOPOLNILNA OBDELAVA Opravimo jo jeseni ali spomladi tik pred setvijo. razbijamo skorjo. ko rastline že rastejo. ki nastane po dežju. poravnamo. Sem spadata naslednji opravili: a) okopavanje ( ). Zemljo pred obdelavo pognojimo s hlevskim gnojem. c) rigolanje – za sadovnjake in vinograde. Globina okopavanja je 5–10 cm. OSNOVNA OBDELAVA Opravimo jo jeseni ali zgodaj spomladi. s katerimi opravimo omenjeno vrsto obdelave in odgovori na obe vprašanji. 3. Poznamo 3 vrste obdelave tal: 1. OBDELAVA V ČASU RASTI Opravljamo jo. Z obdelavo v času rasti rahljamo tla. ). zračimo. ). Okopavamo čim bolj pogosto. Osipavamo samo nekatere rastline. 2. in odstranjujemo plevel. ko se po dežju naredi skorja ali ko požene plevel. drobimo.

a) b) c) č) NALOGA Premisli. a) b) c) 3. POLETNO OBDELAVO: opravljamo jo v času glavne rastne sezone. OSIPAVANJE. LOPATANJE. a) b) c) č) 2. PRIPRAVA ZA SETEV. SPOMLADANSKO OBDELAVO: opravljamo jo zgodaj spomladi.Tla obdelujemo v vseh letnih časih. Globina obdelave je 20 cm. RIGOLANJE. V vsakem letnem času je globina obdelave drugačna. od maja do avgusta. od marca do maja. razen pozimi. Njive pripravljamo za setev ali jih pustimo počivati do spomladi. na njihovo mesto posejemo nove. 38 . Globina obdelave je do 15 cm. Glede na čas obdelave poznamo: 1. ORANJE (do 20 cm). OKOPAVANJE. Posevke redno oskrbujemo za boljšo rast. Ko nekatere pridelke že pospravimo. Njive pripravljamo za setev. katera v spomladansko in katera v poletno obdelavo ter jih vpiši na črtice: GLOBOKO ORANJE (do 30 cm). katera od spodaj naštetih opravil spadajo v jesensko. PLITVO ORANJE (do 15 cm). JESENSKO OBDELAVO: opravljamo jo v jesenskem času. Globina obdelave je 20–30 cm. od septembra do novembra.

kličnih listov in kalčka. SPOLNO ALI GENERATIVNO RAZMNOŽEVANJE Nova rastlina zraste iz semena. Iz kalčka zraste nova rastlina. 39 . nato pa še oplodi. ZGRADBA CVETA: venčni list prašnik pestič čašni list ZGRADBA PESTIČA: brazda vrat plodnica semenska zasnova Seme je sestavljeno iz semenske lupine. Seme nastane v plodnici pestiča. Da rastlina lahko razvije seme. potem ko se cvet najprej opraši.RAZMNOŽEVANJE RASTLIN Tako kot vsa živa bitja. Pelodno zrno oz. Seme ob ugodnih pogojih v zemlji kali. cvetni prah se združi s semensko zasnovo – cvet se oplodi. NALOGA Na skici je prerez fižolovega semena. Poznamo 2 načina razmnoževanja rastlin: 1. Žuželka ali veter prinese cvetni prah na brazdo pestiča – cvet se opraši. se tudi rastline razmnožujejo in tako ohranjajo svojo vrsto. NALOGA Označi dele cveta in pestiča ter jih pobarvaj. ki v začetku črpa hranilne snovi iz kličnih listov. Poimenuj dele semena. mora rastlina cveteti.

Del matične rastline je lahko: – del stebla ali veje (potaknjenec. 40 . kaj je na skicah: POTAKNJENEC. GROBANICA. – gomolj. GOMOLJ. – čebulica. cepič. ČEBULICE. – živica. Del matične rastline se ob ugodnih pogojih v zemlji ukorenini in zraste v novo rastlino. DELITEV KORENIN. – del korenine. grobanica).2. ŽIVICA. NESPOLNO ALI VEGETATIVNO RAZMNOŽEVANJE Nova rastlina zraste iz dela matične rastline. NALOGA Skice pobarvaj in na črtice napiši.

semena drugih rastlin. ugotavljajo jo s kalilnim poskusom v laboratoriju. ki si jih v njem našel. OBLIKA IN VELIKOST Vsako seme mora biti značilne oblike in enakomerne velikosti. TEŽA Vsako seme ima svojo težo glede na velikost semena. Seme ima zunanje in notranje lastnosti. zemlja. KALIVOST To je sposobnost semena. delci zdrobljenih semen. ne moremo tehtati posameznih semen. da je seme bolno in da ni primerno za setev. NALOGA Nastavi kalilni poskus in po 1 tednu določi kalivost. Če se barva spremeni ali se izgubi lesk. kamenčki. Vsako seme ima predpisano kalivost. BARVA IN LESK Vsako seme ima svojo značilno barvo. Najpomembnejše lastnosti semena so: ČISTOTA Seme mora biti čisto – ne sme vsebovati primesi. Zunanje lastnosti lahko opazujemo na semenu. VONJ Večina semen nima posebnega vonja. Nekatera semena imajo tudi lesk. notranje pa se izrazijo šele na rastlini. SORTA So dedne lastnosti neke rastline. da iz njega zraste nova rastlina. Za setev navadno izbiramo debelejša semena. to pomeni. Vonj po plesnivem pomeni. da seme ni dobro. NALOGA Očisti vzorec semena in naštej primesi.LASTNOSTI SEMEN Kakovost semena se kaže v njegovih lastnostih. Ker so semena zelo drobna. nežive – pleve. ki zraste iz semena. 41 . škodljivci. Težo semena zato izražamo z absolutno težo – to je teža 1000 semen. Primesi: žive – semena plevelov. Na semenu se ne vidi. Kalivost se s starostjo semena zmanjšuje. zato je označena na etiketi.

NALOGA Dobro premisli in odgovori: Kaj naredimo s semenskim blagom. solate … KALIBRIRANJE ali SORTIRANJE Kalibrirano seme uporabljamo za strojno setev. 42 . RAZKUŽEVANJE Razkuženo seme je lahko obarvano roza ali brez posebne barve. Pridelovalci semenskega blaga morajo biti registrirani. semenski posevki pa so pod stalno strokovno kontrolo. zaščitnimi sredstvi in ima zelo dobro kalivost. Seme je izenačeno po velikosti in obliki – vsa semena so enaka.PRIDELAVA IN DODELAVA SEMENA Za setev uporabljamo semensko blago. ki preprečujejo razvoj bolezni ali napad škodljivcev. iz katerega zraste nova rastlina (seme. ko dozori in preden ga lahko uporabimo za setev? DODELAVA SEMENSKEGA BLAGA Da seme lažje in hitreje kali. Semensko blago pridelujemo v območjih. da semena enakomerno padajo skozi luknjice v sejalnici. Semenski posevki morajo biti ločeni od nesemenskih posevkov. Razkužujemo skoraj vse semensko blago. ki nastane po oploditvi in iz njega zraste nova rastlina. Beseda ima širši pomen. pšenico … SILJENJE Silimo gomolje krompirja. Pred setvijo semensko blago nakalimo – damo ga v topel in vlažen prostor. OBLAGANJE Seme je v obliki kroglic različnih barv. SEMENSKO BLAGO je lahko kateri koli del rastline. in šele nato v zemljo. čebulica …). korenčka. pese. da vzkali. ga lahko še dodatno pripravimo. Seme je obdano s pospeševalci rasti. kjer so ustrezne podnebne in talne razmere. Oblagamo seme zelja. Semenu primešamo kemična zaščitna sredstva. kot seme: SEME je del rastline. gomolj. Kalibriramo koruzo.

3. pridelek pa pobiramo spomladi: NALOGA Na črte vpiši nekaj rastlin. V tem času sejemo rastline. V tem času sejemo rastline. Čas setve je odvisen od več dejavnikov: 1. V tem času sejemo rastline. zato sejemo večkrat v letu. POLETNO SETEV: setev opravimo julija ali avgusta. ki prezimijo na prostem. 2. kot so rastlinjaki. SPOMLADANSKO SETEV: a) zgodnja spomladanska setev: setev opravimo marca ali aprila. ki jih sejemo v omenjenem času. ki dobro prenašajo mraz: b) pozna spomladanska setev: setev opravimo konec aprila ali maja. katerih pridelek bomo pospravili jeseni: 3. temperature tal in zraka. lahko sejemo celo leto. V tem času sejemo rastline. Setve na prostem delimo na: 1. vlažnosti tal. Na vrtu vrstimo posevke enega za drugim. vrste tal. V zaščitenih prostorih. 4. zahteve rastline. 43 . JESENSKO SETEV: setev opravimo septembra ali oktobra. ki so občutljive na nizke temperature: 2. Pri setvi na prosto pa moramo setev prilagoditi letnemu času in vremenskim razmeram.ČAS SETVE Na vrtu večino rastlin pridelujemo s setvijo.

– potrebno je redčenje. – ni potrebno redčenje. Razlikujejo se po tem. – manjša poraba semena. Slabosti: – ne moremo okopavati. Slabosti: – če vsa semena ne kalijo. 44 . – manjša poraba semena.NAČINI SETVE Poznamo več načinov setve. Na široko sejemo v zabojčke in na gredice: 2. SETEV NA ŠIROKO ali SETEV POVPREK Prednosti: – dobro izkoriščen prostor. 3. SETEV NA DOLOČENO RAZDALJO Prednosti: – posevek lahko okopavamo. gredi. – ni potrebno redčenje. kako seme razporedimo po površini oz. – velika poraba semena. V vrste lahko sejemo vse zelenjadnice: Slabosti: – potrebno je redčenje. ki jih sejemo na omenjeni način. je prostor slabo izkoriščen. SETEV V VRSTE Prednosti: – posevek lahko okopavamo. 1. NALOGA Na črte vpiši nekaj rastlin. V kupčke lahko sejemo: Slabosti: – neenakomerna razporeditev rastlin. SETEV V KUPČKE Prednosti: – posevek lahko okopavamo. Na določeno razdaljo lahko sejemo ali sadimo: 4. – manjša poraba semena.

Če v trdih zbitih tleh sejemo pregloboko. vlažnih tleh sejemo bolj plitvo. Seme mora biti prekrito z vsaj 2-krat tako debelo plastjo zemlje. ga posejemo 2 cm globoko. Globina setve je odvisna od dveh dejavnikov: VRSTA TAL: – v lahkih. – debela semena sejemo globoko. – v težkih.Za uspešno kalitev semen je zelo pomembna tudi globina setve. Če je seme debelo 1 cm. VELIKOST SEMENA: – drobna semena sejemo plitvo. površina tal plast zemlje – debelina 2 cm seme – debelina 1 cm NALOGA Odgovori na vprašanja: Kateri način setve najpogosteje uporabljamo pri setvi na vrtu? Pri katerih načinih setve ni potrebno redčenje? Pri katerem načinu setve ni mogoče okopavati? Pri katerem načinu setve porabimo največ semena? Katero seme bi posejal bolj globoko: grah ali fižol? Približno kako globoko bi posejal solatno seme? Približno kako globoko bi posejal seme graha? 45 . kot je debelina semena. suhih tleh sejemo bolj globoko. se kalček na poti proti površju tal poškoduje ali pa seme sploh ne more vznikniti.

Dobro posajena sadika se trdno drži v zemlji in je ne izruvamo. – pred presajanjem sadike UTRDIMO – privadimo jih na zunanje temperature. – po potrebi jih REDČIMO in PLEVEMO. ko jih moramo posejati. nikoli pa opoldan ob sončni pripeki. JUNIJA. Presajamo ali . Pikiramo v lončke ali v zaprto gredo na razdaljo 5–10 cm.VZGOJA IN OSKRBA SADIK Vse rastline ne moremo sejati neposredno na prosto. Da vzgojimo kakovostne sadike. če jo povlečemo za list. ki jih vzgajamo iz sadik. ki imajo dolgo rastno dobo in so toplotno zahtevne. To presajanje imenujemo PIKIRANJE. ZJUTRAJ. Zato pri nekaterih rastlinah vzgojimo sadike v zaščitenem prostoru in jih šele tedaj. Rastline. 46 . SLANE. presadimo na prosto. jih moramo ustrezno oskrbovati: – ZALIVAMO jih redno (v dopoldanskem času) z razpršilcem. rabijo za rast veliko toplote že od setve naprej. Iz sadik vzgajamo rastline. te pa je pri nas zgodaj spomladi na prostem še premalo. Ko rastline razvijejo prve prave liste. zunaj še prehladno. da bomo imeli pridelek pred jesenskim mrazom. Po presajanju sadike dobro . ki so toplotno zahtevne. Rastline z dolgo rastno dobo moramo posejati dovolj zgodaj. ko mine nevarnost . ker je takrat. NALOGA Naštej nekaj rastlin. Sadike na prosto presajamo ali . – ponoči in ob hudem mrazu jih POKRIVAMO s slamovkami ali folijo. Iz sadik vzgajamo: Kako vzgojimo in oskrbujemo sadike? Kdaj in kako jih sadimo na prosto? Seme posejemo februarja ali marca v zaprte grede ali v zabojčke v rastlinjake. – ob močni sončni pripeki jih SENČIMO. ZALIJEMO. Presajamo s sadilnim na ustrezno razdaljo. NALOGA Dopolni stavke z naslednjimi izrazi: MAJA. ZVEČER. – v dneh z višjo temperaturo podnevi redno ZRAČIMO. jih prvič presadimo. ko je zunaj dovolj toplo. KLINOM.

vrsta obdelave v času rasti. 4. s katerim si pomagamo pri presajanju sadik. način setve. mesec. 6. ki jo vzgajamo iz sadik. 7. 5. ki jo na vrtu opravimo čim večkrat. prvo presajanje sadik. Črke iz oštevilčenih polj prenesi v spodnje kvadratke in preberi rešitev. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 47 . 2. ki je značilen za fižol in buče. 18 5 24 21 2 6 22 25 4 23 8 13 16 3 9 11 28 12 10 26 15 17 14 19 1 27 7 20 vrsta osnovne obdelave tal. najpogostejša kapusnica. ko sejemo pozne spomladanske setve. ki jo opravljamo s plugi. plodovka. ki se v zemlji ukorenini in zraste v novo rastlino. 12.NALOGA Reši križanko: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. sposobnost semena. 3. mesec. 8. da iz njega zraste nova rastlina. del stebla ali veje. ki jo vzgajamo iz sadik. orodje. 10 11. oskrbovanje sadik z vodo. ko opravimo zgodnje spomladanske setve. 9.

učbeniki. Poišči pomen teh pojmov. Pri tem si lahko pomagaš z delovnimi listi.NOVI POJMI NALOGA Spodaj so navedeni novi pojmi. enciklopedijami … OBDELAVA TAL OSNOVNA OBDELAVA DOPOLNILNA OBDELAVA OBDELAVA V ČASU RASTI ORANJE LOPATANJE BRANANJE OKOPAVANJE OSIPAVANJE PLUG 48 . strokovnimi knjigami ali revijami. s katerimi si se srečal v preteklih nekaj urah.

GENERATIVNO RAZMNOŽEVANJE VEGETATIVNO RAZMNOŽEVANJE CVETNI PRAH SEME KALČEK KLIČNI LISTI SEMENSKA LUPINA POTAKNJENEC ČEBULICA GOMOLJ GROBANICA ŽIVICA 49 .

ČISTOTA SEMENA PRIMESI KALIVOST SEMENSKO BLAGO RAZKUŽENO SEME KALIBRIRANO SEME OBLOŽENO SEME SILJENJE SEMENA SETEV NA ŠIROKO SETEV V VRSTE SETEV NA KONČNO RAZDALJO SETEV V KUPČKE 50 .

SADIKA DOLGA RASTNA DOBA TOPLOTNO ZAHTEVNA RASTLINA PIKIRANJE UTRJEVANJE SADIK SADILNI KLIN 51 .

– neprimerna struktura tal. NALOGA Premisli: Kaj vse nam lahko zmanjša ali uniči pridelek? Škodljive vplive delimo na NEŽIVE in ŽIVE: NEŽIVI ŠKODLJIVI VPLIVI: – škodljive snovi iz ozračja: industrijski plini. – nepravilno gnojenje. ki jih poznaš. NALOGA Na črtice napiši rastlinske bolezni. – nepravilna uporaba kemičnih sredstev za varstvo rastlin. škodljivce in plevele.ŠKODLJIVI VPLIVI Škodljivi vplivi so vsi tisti dejavniki iz okolja. 52 . ki povzročajo zmanjšanje ali uničenje pridelka. Danes imamo v kmetijstvu največje izgube pridelkov zaradi živih škodljivih vplivov. kisel dež …. – neprimerne vremenske razmere: ŽIVI ŠKODLJIVI VPLIVI: – bolezni: – škodljivci: – pleveli: NALOGA Na črtice vpiši neprimerne vremenske razmere. ki nam povzročijo izgube pridelka.

Znaki bakterijskih bolezni: gniloba. Glive prodrejo v rastlino skozi poškodovano ali skozi nepoškodovano povrhnjico in skozi listne reže.BOLEZNI Bolezni povzročajo različna mikroskopsko majhna živa bitja: 1. mozaik. cvetove. ki delajo škodo na omenjeni način. 53 . mastni madeži. ŠKODLJIVCI Rastlinski škodljivci so različne živali. Živijo le v živih celicah. BAKTERIJE Živijo na rastlinah tudi kot zajedalci. V rastlino lahko prodrejo le skozi ranice v povrhnjici ali skozi listne reže. GLIVE Živijo na ali v rastlinah kot zajedalci. stebla. pobledeli listi. rje … 2. izrastki – šiške … 3. VIRUSI Viruse prenašajo nekateri rastlinski škodljivci. proge … NALOGA Ali poznaš kakšno rastlinsko bolezen? Napiši nekaj primerov. da rastlinam odvzemajo hranila in uničujejo njihovo tkivo. pege. na primer listne uši. liste. To pomeni. plodove): b) sesajo rastlinske sokove: NALOGA Na zgornji črti napiši nekaj škodljivcev. Znaki glivičnih bolezni: različne plesnive prevleke. Znaki virusnih bolezni: deformirani ali iznakaženi listi. ki delajo škodo na rastlinah na dva načina: a) objedajo dele rastlin (korenine.

zato v posevku niso zaželeni. zato jih težko uničimo: b) dvoletni pleveli: od vznika do dozorevanja semena se razvijajo dve leti. pogosto jih prenašajo in širijo živali in človek. c) trajni pleveli: njihova življenjska doba je več let. NALOGA Premisli in odgovori: Kako lahko veter prenaša plevele? Kako živali prenašajo plevele? Kako človek prenaša plevele? Plevele lahko po njihovih skupnih značilnostih delimo na več načinov: BOTANIČNA DELITEV PLEVELOV: a) enokaličnice – ozkolistni pleveli: sem prištevamo različne plevelne trave: PLEVELI PO ŽIVLJENJSKI DOBI: a) enoletni pleveli: od vznika do dozorevanja semena zrastejo v enem letu: b) dvokaličnice – širokolistni pleveli: sem spadajo vsi ostali pleveli s širokimi listi: PLEVELI PO NAČINU RAZMNOŽEVANJA: a) semenski pleveli: razmnožujejo se samo s semenom: b) koreninski pleveli: razmnožujejo se s koreninami in s semenom. z vodo. Kulturnim rastlinam jemljejo prostor. hranila. ki spadajo v omenjeno skupino. 54 . ki ne spadajo v posevek oziroma jih nismo posejali. vodo in svetlobo.PLEVELI Pleveli so vse rastline. Pleveli se prenašajo in širijo z vetrom. v zemlji ohranijo korenine: NALOGA Povsod na črtice napiši nekaj plevelov.

kjer so za njih najugodnejše lege in primerna tla. – pred točo rastline varujemo z mrežami. – uporabljamo ustrezna kemična sredstva za varstvo rastlin. če močno piha veter? Ali bi veliko pridelali. če hočemo dobiti velik in lep pridelek? Kateri način varstva rastlin je naravi prijaznejši? 55 . pred uporabo pa se o teh sredstvih poučimo in preberemo navodila. NALOGA Odgovori na vprašanja: Kako bi pred mrazom zavarovali solato na vrtu? Ali bi mineralno gnojilo potresli po rastlini? Kaj se lahko zgodi z rastlino. 1. če bi imeli vrt na glinastih tleh? 2. VARSTVO RASTLIN PRED ŽIVIMI ŠKODLJIVIMI VPLIVI: – uporabljamo različne naravne ali biološke metode za varstvo rastlin pred boleznimi. – gnojila uporabljamo v pravilnih odmerkih in ob najprimernejšem času. VARSTVO RASTLIN PRED NEŽIVIMI ŠKODLJIVIMI VPLIVI: – rastline gojimo tam. moramo uporabljati različne načine zaščite in varstva rastlin pred škodljivimi vplivi okolja. – na vetrovnih legah rastline privežemo ob oporo ali zasadimo žive meje. – posevke pred mrazom zavarujemo s folijami ali jih gojimo v zaščitenih prostorih. da bo naš pridelek lep in kakovosten. škodljivci in pleveli.VARSTVO RASTLIN Če hočemo. NALOGA Odgovori na vprašanja: Kateri način varstva rastlin se danes pogosteje uporablja. – uporabljamo kemične pripravke za varstvo rastlin pred boleznimi. škodljivci in pleveli.

Če se bolezni. – škodljivcem nastavljamo pasti. – škodljivce obiramo z rastlin. – sadimo mešane posevke in rastline. – gojimo odporne sorte. in jih uničimo. ki jih naredimo sami. škodljivci ali pleveli pojavijo. – rastline poškropimo z naravnimi pripravki. – gnojimo le z organskimi gnojili. takoj ko opazimo pojav bolezni. jim moramo zagotoviti najugodnejše pogoje za rast in upoštevati naslednja pravila: – redno kolobarimo (na isti površini menjavamo posevke zaradi enakomernega izkoriščanja tal). ki se hrani z rastlinskimi škodljivci? 56 . ki se hranijo z rastlinskimi škodljivci. NALOGA Odgovori na vprašanja: Ali poznaš kakšen naravni pripravek. ki odvračajo škodljivce ali bolezni.NARAVNE METODE ZA VARSTVO RASTLIN Če rastline pridelujemo po bioloških ali ekoloških metodah. s katerim škropimo rastline? Katerim škodljivcem lahko nastavimo past? Katere škodljivce lahko ročno oberemo z rastline? Ali poznaš kakšno žival. – spodbujamo razvoj živali. jih zatiramo na različne načine: – obolele rastline izpulimo. – plevele izpulimo in okopavamo.

ki je v obliki prahu. RODENTICIDI – sredstva za zatiranje glodalcev. škodljivci in pleveli uporabljamo KEMIČNE PRIPRAVKE ZA VARSTVO RASTLIN (PESTICIDE). NALOGA Odgovori na vprašanja: Preberi navodilo za uporabo katerega koli pesticida in povej. AKARICIDI – sredstva za zatiranje pršic. INSEKTICIDI – sredstva za zatiranje škodljivih žuželk. 6. Kako bi pripravili škropivo? 57 . 7. ko je to nujno potrebno. 4. – pri delu uporabljamo zaščitno obleko in masko. HERBICIDI – sredstva za zatiranje plevelov. S KATERIMI ZASTRUPLJAMO OKOLJE. – pripravimo le toliko škropiva. kaj vse je v njem zapisano. FUNGICIDI – sredstva za zatiranje glivičnih bolezni. – pravilno izračunamo odmerek pripravka. – med delom ne jemo. 2. ne pijemo in ne kadimo. uporabimo pa jih le takrat. Pri uporabi je potrebna izredna previdnost. 3. LIMACIDI – sredstva za zatiranje polžev.KEMIČNI PRIPRAVKI ZA VARSTVO RASTLIN V intenzivnem pridelovanju za varstvo rastlin pred boleznimi. Pri delu s pesticidi upoštevamo naslednje: – dobro preberemo navodila za uporabo. kot ga potrebujemo. 5. PESTICIDI SO ZELO STRUPENI PRIPRAVKI. Kemične pripravke za varstvo rastlin – pesticide delimo v več skupin: 1. BAKTERICIDI – sredstva za zatiranje bakterijskih bolezni. V kakšni obliki so lahko pesticidi? Na kakšne načine lahko nanašamo pesticide? Kupili smo fungicid.

8. neživi škodljivi vpliv. pesticid za zatiranje škodljivih žuželk. ki ga uporabljamo za zatiranje rastlinskih bolezni. rastline. 13. ki zmanjšuje pridelek tako. ki se razmnožujejo s semenom (… pleveli). ki največ škode naredi poleti. 6. pesticid v prahu zmešamo z vodo in dobimo …. pesticid. pesticid. 9. živi škodljivi vplivi. 3. 4. 58 . 10. ki se pojavlja na listih rastlin in je rjasto rjave barve. katerih življenjska doba traja več let. ki jih povzročajo mikroskopsko majhna živa bitja. ki naredi največ škode spomladi. ki ga uporabljamo za zatiranje plevelov. 7. pleveli. ki objeda liste. ko se temperatura spusti pod 0 °C. da lomi rastline. otresa plodove …. 2. iz njega se razvije metulj. pleveli. neživi škodljivi vpliv – škodljiva padavina. 12.NALOGA Reši križanko: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1. neživi škodljivi vpliv. 5. škodljivec. 11. eden od znakov rastlinskih bolezni. ki ne spadajo v posevek.

učbeniki. enciklopedijami … ŠKODLJIVI VPLIVI BOLEZNI GLIVE BAKTERIJE VIRUSI ŠKODLJIVCI PLEVELI ENOLETNI PLEVELI TRAJNI PLEVELI SEMENSKI PLEVELI 59 . strokovnimi knjigami ali revijami.NOVI POJMI NALOGA Spodaj so navedeni novi pojmi. s katerimi si se srečal v preteklih nekaj urah. Poišči pomen teh pojmov. Pri tem si lahko pomagaš z delovnimi listi.

KORENINSKI PLEVELI OZKOLISTNI PLEVELI ŠIROKOLISTNI PLEVELI VARSTVO RASTLIN KOLOBARJENJE PESTICIDI FUNGICIDI INSEKTICIDI HERBICIDI ŠKROPLJENJE PRŠENJE POSIPANJE 60 .

Odgovori tudi na vprašanja. rozete ali poganjki. Okopavamo: 2. 61 . špargelj. Jeseni izkopljemo korene (sorte. s katerimi zagotovimo lepši in boljši pridelek. da okrog rastline nasujemo kupček zemlje. Osipavamo iz več razlogov: a) da dobi rastlina več hranil in vode: b) da rastlino obelimo: c) da je rastlina bolj stabilna: č) da rastlino zaščitimo pred mrazom: 3. NALOGA Pri vsaki obdelavi in oskrbi na črtice napiši nekaj rastlin. regrat.OBDELAVA IN OSKRBA To so vsa opravila na vrtu. rabarbaro. čim večkrat. ki jih režemo v zimskem času. ki so nakopičena v korenih. Obeljeni del rastline postane bele ali rumenkaste barve in zato bolj okusen in krhek. SILJENJE Silimo radič. 1. Na vrtu okopavamo vse rastline po potrebi. OKOPAVANJE Z okopavanjem rahljamo tla in odstranjujemo plevel. poženejo majhne zbite glavice. Zaboje damo v temen prostor. Belimo lahko na tri načine: a) z osipavanjem: b) s pokrivanjem rastlin: c) z zavezovanjem rastlin: 4. OSIPAVANJE Osipavamo tako. z ustrezno temperaturo. imajo zelo debele korene) in jih v zabojih pokrijemo z zemljo ali mivko. BELJENJE Z beljenjem preprečimo dostop svetlobe do rastline. ki so namenjene siljenju. Iz hranil.

Pri plodovkah s tem ustavimo rast in pospešimo dozorevanje plodov. Rastline pinciramo. POSTAVLJANJE OPORE Oporo postavimo rastlinam. Redčimo: Kaj lahko naredimo z rastlinami. vreže (kumare) ali viti (fižol). Brez opore te rastline dajo veliko slabši pridelek. Pri okrasnih rastlinah s tem pospešimo razraščanje ter dobimo lepše in bolj košate rastline. plodovi ali stroki pa so umazani in hitreje začno gniti. Zalivamo vse rastline po presajanju in poleti ob pomanjkanju vode: 7. če je mogoče s postano vodo. PINCIRANJE ali PRIŠČIPAVANJE Pinciranje je odstranjevanje stranskih poganjkov – zalistnikov.5. Vršičkamo: 62 . Zalivalka ali cev mora imeti razpršilec. REDČENJE Redčimo posevke. da dobijo rastline dovolj prostora za rast. ki so pregosti. da dobimo več lepših in debelejših plodov. Pinciramo: 9. ki izraščajo za listi iz glavnega stebla. ZALIVANJE Zalivamo zjutraj ali zvečer. da lahko izpulimo cele rastline. da ne poškodujemo rastlin in da se zemlja preveč ne zbije. Redčimo po dežju. Oporo potrebuje: Kaj lahko uporabimo za oporo? Na kakšne načine se lahko rastline pritrdijo na oporo? 8. ki smo jih izpulili? 6. ne dovolj trdna stebla (paradižnik). ki razvijejo visoka. VRŠIČKANJE Vršičkanje je odstranjevanje vrhov rastlin.

s katero prekrivamo rastline? V katerih od naštetih zaščitenih prostorov lahko pridelujemo sadike zelenjadnic? V katerem od naštetih zaščitenih prostorov lahko pridelujemo rastline celo leto? Ali poznaš kakšno rastlino. V zaščitenih prostorih lahko pridelovanje rastlin podaljšamo. Večino rastlin lahko na prostem gojimo le v letnem času. – prekrivanje rastlin s folijo. s katero pokrijemo tla? Kakšne barve je folija. – vzgojo rastlin v rastlinjakih. Pozimi pridelovanje na prostem sploh ni mogoče. – vzgojo rastlin v zaprtih gredah. smo odvisni od podnebnih in vremenskih razmer. Če pridelujemo na prostem. v zaščitenih prostorih pa celo leto? 63 . nekatere rastline pa lahko v ustreznih zaščitenih prostorih gojimo tudi celo leto. ki rastlini najbolj ustreza. NALOGA Odgovori na vprašanja: Kakšne barve je folija. Največ vzgajamo plodovke ter sadike zelenjadnic in okrasnih rastlin. – vzgojo rastlin v tunelih.VZGOJA V ZAŠČITENEM PROSTORU K vzgoji v zaščitenem prostoru štejemo: – pridelovanje rastlin na tleh. V zaščitenih prostorih lahko gojimo večino zelenjadnic in okrasnih zelnatih rastlin. ki jo na prostem pridelujemo le poleti. pokritih s folijo.

Rastline sadimo v luknje. – ne raste plevel.POKRIVANJE TAL IN RASTLIN 1. PREDNOSTI PREKRIVANJA RASTLIN: – rastline so zavarovane pred mrazom. pokritih s črno folijo? Katere rastline lahko prekrivamo s prozorno folijo? Kako bi pritrdili folijo v tla. Za prekrivanje uporabljamo folije iz umetnih materialov. Folijo narahlo položimo po gredicah. ki jih naredimo v folijo. – plodovi niso umazani. – v tleh se zadrži več vlage. – pridelek je zgodnejši. – pridelek je lepši in zgodnejši. – rastline so delno zavarovane pred škodljivci. – v tleh se zadrži več vlage. Pod folijo namestimo cevi za kapljično namakanje. POKRIVANJE TAL Dobro prerahljana in vlažna tla pred presajanjem pokrijemo s črno folijo. 2. – ni potrebno okopavanje. NALOGA Pobarvaj skici in odgovori na vprašanja: Katere rastline lahko vzgajamo na gredah. PREDNOSTI POKRIVANJA TAL: – tla so toplejša. da se lahko dviga skupaj z rastlinami. da je veter ne bi dvignil? 64 . ki prepuščajo zrak in vlago. PREKRIVANJE RASTLIN Posevke prekrijemo takoj po setvi ali po presajanju. Lahko so prozorne vlaknate ali naluknjane. ko te rastejo.

Poznamo dva tipa tunelov: 1.TUNEL Tunel je polkrožen zaščiten prostor. da z njim pokrijemo le eno gredo. Za ogrodje uporabimo aluminijaste. železne ali plastične palice. NALOGA Pobarvaj skico in odgovori na vprašanja: S kakšno folijo lahko pokrijemo nizek tunel? Kdaj lahko gojimo rastline v nizkem tunelu? Naštej nekaj rastlin. ukrivljene v lok. – po foliji zapičimo še en lok. NIZEK TUNEL Visok je 60–80 cm. ki je pokrit s prozorno folijo. ki jih zapičimo v zemljo. ki jih lahko vzgajamo v nizkih tunelih? 65 . širok pa toliko. – pritrdimo jo z vrvico ali s posebnimi sponkami. Nizek tunel lahko premikamo z grede na gredo. po ogrodju pa napnemo folijo. Folijo na loke pritrdimo na več načinov: – ob straneh jo zasujemo z zemljo.

V tunelih je temperatura 3–7 °C višja. širok pa več metrov. VISOK TUNEL ali PLASTENJAK Visok je več kot 2 m. kot na prostem.2. Zračimo na dva načina: – folijo ob straneh dvignemo ali zvijemo. ki jih lahko vzgajamo v visokih tunelih? Kadar je v tunelu več kot 20 °C. 66 . zato v njem uredimo več gredic. Visok tunel običajno stoji na istem mestu in ga ne premikamo. je potrebno zračenje. prozorna folija pa debelejša in močnejša. rastline hitreje rastejo. NALOGA Pobarvaj skico in odgovori na vprašanja: S kakšno folijo lahko pokrijemo visok tunel? Kdaj lahko gojimo rastline v visokem tunelu? Naštej nekaj rastlin. – pri visokih tunelih odpremo vrata. pridelek pa je večji in dozori do 14 dni prej. kot na prostem. Ogrodje je kovinsko. zato v njih seme prej vznikne.

nagnjena na vzhod-zahod. ki počasi še dozoreva do močnejšega mraza. moramo gredo zračiti. DVOJNO ZAPRTO GREDO postavljena je v smeri sever-jug. Zračimo jo z dviganjem oken. ki pri razkrajanju oddaja toploto. gredo napolnimo s slamo in vanjo položimo nedozorel paradižnik. Velikost okna je 1 x 1. Ob hujšem mrazu gredo še dodatno pokrijemo s slamovkami ali s folijo. s katerim pokrivamo zaprto gredo. Okno imenujemo lesen okvir. Dokler je hladno. Po načinu ogrevanja poznamo dva tipa zaprtih gred: 1. pokrivamo jih le še ponoči. ENOJNO ZAPRTO GREDO: nagnjena je na jug. 2. Vir toplote v njej je sonce. Napolnimo jo s 50 cm debelo plastjo hlevskega gnoja (najboljši je konjski gnoj) in z zemljo.5 m. v gredo postavimo cvetačo skupaj s koreninami. V zaprti gredi lahko v jesenskem času tudi shranjujemo pridelke: radič ali endivijo izkopljemo skupaj s koreninami in ju zložimo v gredo. Širina enojne zaprte grede je 1. pokrit s steklom ali folijo. v njej vzgajamo rastline. Zaprto gredo polnimo s fino temno humusno zemljo. v njej gojimo sadike. Po zgradbi ločimo: 1. OGREVANA ZAPRTA GREDA: globina te grede je 80 cm. imamo zaprto gredo pokrito.ZAPRTA GREDA Zaprta greda je vkopana 30–80 cm globoko v zemljo. severna stran grede je 10–15 cm višja od južne. 67 . imamo podnevi zaprte grede odkrite. obdana z betonskim okvirjem in pokrita z okni. Enojna zaprta greda je nagnjena proti jugu. 2. Ko je dovolj toplo. dolžina pa najmanj 2 m. Napolnimo jo le z 20 cm debelo plastjo zemlje. Vir toplote v njej je hlevski gnoj. Ko se podnevi temperature dvignejo. NEOGREVANA ZAPRTA GREDA: globina te grede je 30 cm. da se roža dokončno razvije.5 m.

HLEVSKI GNOJ. Naslednje pojme vpiši ob skico: OKVIR.5 M. STEKLO. ki jih gojimo v zaprtih gredah.NALOGA Pobarvaj zgornji skici. 1. 1 M. OKNO.5 M. Na prvi skici je ogrevana zaprta greda. Odgovori na vprašanja: Kdaj lahko gojimo rastline v zaprtih gredah? Naštej nekaj rastlin. 1. Naslednje pojme vpiši ob skico: OKVIR. RASTLINE. Na drugi skici je okno. ZEMLJA. 68 .

RASTLINJAK

Rastlinjak je največji med zaščitenimi prostori. Ima betonske temelje in kovinsko konstrukcijo. Glede na kritino poznamo dva tipa rastlinjakov: 1. STEKLENJAK: – pokrit je s steklom; 2. PLASTENJAK: – pokrit je s plastičnimi ploščami.

Pri delu v rastlinjaku stojimo. Rastline gojimo v lončkih ali zabojčkih, ki jih zlagamo na delovne mize ali na tla, lahko tudi na police pod stropom.

Rastlinjaki so lahko: – neogrevani, – ogrevani. 1. RASTLINJAKE PONAVADI OGREVAMO. V peči na tekoče gorivo ali na plin ogrevamo vodo, ki jo po ceveh vodimo v rastlinjak. Cevi s toplo vodo so napeljane ob stenah rastlinjaka in pod delovnimi mizami. 2. RASTLINE V RASTLINJAKIH JE TREBA REDNO ZALIVATI. Cevi namakalnega sistema so napeljane po delovnih mizah ali nad njimi. Rastline namakamo z razpršilci ali s kapljači. V starejših rastlinjakih so imeli bazene za vodo, zalivali pa so ročno. 3. VSAK RASTLINJAK MORA IMETI UREJENO ZRAČENJE. Zračenje je lahko strešno ali bočno. Boljše je strešno zračenje, ker se topel zrak dviga pod strop rastlinjaka. Danes je zračenje večinoma avtomatsko, včasih pa so okna odpirali ročno. 4. V POLETNIH MESECIH JE POTREBNO SENČENJE RASTLIN V RASTLINJAKU. Senčimo s posebnimi mrežastimi folijami, ki jih napnemo nad rastlinami oz. pod streho rastlinjaka. Včasih so senčili tako, da so steklo rastlinjaka pobelili z apnom.

69

NALOGA
Na skici je rastlinjak. Skico pobarvaj in naslednje pojme vpiši ob skico: TEMELJI, KRITINA, DELOVNA MIZA, POLICE, CEVI ZA OGREVANJE, CEVI ZA NAMAKANJE, STREŠNO ZRAČENJE, RASTLINE V LONČKIH, RASTLINE V ZABOJČKIH, FOLIJA ZA SENČENJE.

Odgovori na vprašanja:
Kdaj lahko gojimo rastline v neogrevanih rastlinjakih?

Kdaj lahko gojimo rastline v ogrevanih rastlinjakih?

Naštej nekaj rastlin, ki jih lahko gojimo v rastlinjaku?

Ali imate doma katerega od zaščitenih prostorov? Katerega? Kaj pridelujete v njem?

70

EKOLOŠKO VRTNARJENJE
To je vrtnarjenje, ki pri obdelavi tal in oskrbi rastlin čimbolj posnema naravo in upošteva naravne zakonitosti. Pri takem načinu vrtnarjenja skrbimo, da so tla stalno pokrita, rahla, humusna, dovolj vlažna in da v njih ohranjamo čimveč živih organizmov. Zemlje ne gnojimo z lahko topnimi mineralnimi gnojili. Za varstvo rastlin ne uporabljamo sintetičnih kemičnih pripravkov. Pomembne značilnosti ekološkega vrtnarjenja: 1. ZEMLJE NE LOPATAMO IN NE OBRAČAMO. Tla stalno pokrivamo z rastlinami (ostanki rastlin, pokošena trava …), zato se ne zbijejo. Če so pretrda, jih le zrahljamo z vilami. 2. GOJIMO MEŠANE POSEVKE. Na eno gredo posadimo več različnih rastlin, ki ugodno delujejo ena na drugo: – to daje večji pridelek, – obstaja manjša možnost širjenja bolezni in škodljivcev, – hranila se enakomerneje izkoriščajo, – tla so tako stalno pokrita, – izboljšamo lahko okus nekaterih rastlin. 3. UPORABLJAMO LE ORGANSKA GNOJILA. Zemljo gnojimo s kompostom in z rastlinami za podor. Hlevski gnoj lahko uporabimo le, če živali redimo na ekološki kmetiji. 4. NE UPORABLJAMO PESTICIDOV. Za zatiranje bolezni in škodljivcev uporabljamo le škropiva, ki jih pripravljamo iz zelišč. Plevele odstranjujemo ročno.

NALOGA
Premisli in odgovori na vprašanja:

Ali bi lahko pri ekološkem vrtnarjenju uporabili mineralna gnojila? Ali je zelenjava, ki jo kupimo v trgovinah, pridelana z ekološkim vrtnarjenjem? Ali lahko z ekološkim vrtnarjenjem dosežemo tako velike pridelke, kot če uporabljamo mineralna gnojila in pesticide?

71

odstranjevanje vrhov rastlin. 3. največji med zaščitenimi prostori. uporabljamo jo za prekrivanje rastlin in tal. 8. ne dovolj čvrsta stebla. pokrit s folijo. ki jo osipavamo. 11. damo ga na dno ogrevane zaprte grede. 10. da vzdržujemo dovolj visoko temperaturo. v zemlji ima gomolje. v rastlinjakih je potrebno v zimskem času. ki so pokrita s folijo. več se je zadrži v tleh. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 72 . 6. 4. v zaprtih gredah pa z dviganjem oken. v rastlinjakih je strešno ali bočno. postavimo jo rastlinam. oskrba. 5. je iz umetnega materiala. ki razvijejo visoka. polkrožen zaščiten prostor. 2. 9.NALOGA Reši križanko: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 8 22 2 20 19 17 18 7 15 4 3 25 10 1 21 24 11 13 12 9 14 5 16 6 23 1. ki je nujno potrebna. 7. kadar je suša. Črke iz oštevilčenih polj prenesi v spodnje kvadratke in preberi rešitev. rastlina.

učbeniki. enciklopedijami … BELJENJE SILJENJE REDČENJE ZALIVANJE OPORA PINCIRANJE VRŠIČKANJE ZAŠČITEN PROSTOR POKRIVANJE TAL PREKRIVANJE RASTLIN 73 . Pri tem si lahko pomagaš z delovnimi listi.NOVI POJMI NALOGA Spodaj so navedeni novi pojmi. strokovnimi knjigami ali revijami. Poišči pomen teh pojmov. s katerimi si se srečal v preteklih nekaj urah.

TUNEL ZAPRTA GREDA NEOGREVANA ZAPRTA GREDA OGREVANA ZAPRTA GREDA OKNO RASTLINJAK EKOLOŠKO VRTNARJENJE MEŠANI POSEVKI 74 .

ki jih prekuhamo: C. KAPUSNICE V prehrani uporabljamo večinoma surove ali kuhane liste.DELITEV VRTNIN GLEDE NA UPORABNOST Vrtnine uvrščamo v več skupin glede na njihove skupne značilnosti. A. ŠPINAČNICE V prehrani uporabljamo liste. pri nekaterih tudi liste: 75 . lahko tudi druge dele rastline: D. KORENOVKE IN GOMOLJNICE V prehrani uporabljamo surove ali kuhane korene ali gomolje. SOLATNICE V prehrani uporabljamo surove liste za pripravo solat: B.

ČEBULNICE V prehrani uporabljamo surove ali kuhane čebulice in liste: F. V prehrani uporabljamo različne dele: 76 .E. PLODOVKE V prehrani uporabljamo surove ali kuhane plodove: G. STROČNICE V prehrani uporabljamo kuhano zrnje ali stročje: H. TRAJNE VRTNINE Te rastline so trajnice – več let rastejo na istem mestu.

KUMARE. BRSTIČNI OHROVT. RADIČ. LUBENICE. SOJA. MELISA. RABARBARA. BAZILIKA. ZELJE. HREN. TIMIJAN. CVETAČA. BROKOLI. KAMILICA.I. ŠETRAJ. ČEBULA. BOB. MAJARON. ŠALOTKA. REDKVICA. ZELENA. PEHTRAN. GRAH. OHROVT. MELONE. META. DROBNJAK. PETERŠILJ. ARTIČOKA. ŠPARGELJ ali BELUŠ. FIŽOL. SOLATA. JAJČEVEC. BOREČ. ČRNA REDKEV. ČIČERKA. MOTOVILEC. REPA. dišave ali za pripravo čajev: NALOGA Vse spodaj navedene zelenjadnice in zelišča uvrsti v ustrezno skupino: KORENČEK. NOVOZELANDSKA ŠPINAČA. JANEŽ. BLITVA. 77 . KROMPIR. KOPER. ŠPINAČA. KOLERABICA. KORIJANDER. ZELIŠČA Različne dele rastlin uporabljamo kot začimbe. BUČKE. RDEČA PESA. PARADIŽNIK. KITAJSKI KAPUS. LEČA. ŽAJBELJ. ENDIVIJA. PELIN. PAPRIKA. ČESEN. KUMINA. POR.

NALOGA V tabeli z ustrezno barvo označi čas setve in spravila solatnic. ki so bogate z vitamini. Iz svežih listov pripravljamo okusne solate. Različne solatnice lahko na vrtu gojimo celo leto. – radič.SOLATNICE Med solatnice spadajo: – solata. – regrat. – endivija. setev spravilo pridelka Jan Solata Endivija Radič Motovilec Poišči slike solatnic in jih prilepi na list. – motovilec. Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec 78 .

Solate ne skladiščimo. Poznamo več varietet solate: 1. GLAVNATA SOLATA (listi oblikujejo glave): – mehkolistna ali maslenka. Na vrtovih gojimo solato za spomladansko uporabo. 2. Bistra. VPRAŠANJA Katero jed pripravljamo iz endivije? Ali lahko endivijo presajamo? 79 . SOLATA REZIVKA IN OBIRALKA (liste večkrat porežemo ali obiramo). liste belimo za boljši okus. Razdalja sajenja: 20–30 x 20–30 cm. Ker vsebujejo grenke snovi. ker listi hitro ovenejo in izgubijo krhkost. Ljubljanska ledenka. Marija. SOLATA ŠTRUCARKA ALI VEZIVKA (listi oblikujejo štrucam podobne glave). Endivijo lahko krajši čas skladiščimo v kleti.SOLATA Solato gojimo na prostem in v zaščitenih prostorih. Razdalja sajenja: 20–30 x 20–30 cm. – krhkolistna ali ledenka. ENDIVIJA Listi oblikujejo listno rozeto. Endivijo gojimo na prostem in v zaščitenih prostorih. VPRAŠANJE Katero vrsto solate največ uporabljamo? Slovenske sorte solate so: Leda. 3. Na vrtovih endivijo gojimo za poletno in jesensko uporabo.

– sorte za rezanje: Tržaški solatnik. Majhne listne rozete nabiramo celo zimo. če ni snega. Glave radiča lahko zavite v časopisni papir skladiščimo v hladni kleti. Motovilec sejemo na široko in ga kasneje redčimo. Radič gojimo na prostem in v zaščitenih prostorih. Razdalja sajenja: 20–30 x 20–30 cm. GLAVNATI RADIČ (na prostem listi oblikujejo glave). 2. CIKORIJO (liste uporabljamo kuhane). RADIČ ZA REZANJE (liste večkrat režemo). zimsko in spomladansko uporabo. VPRAŠANJA Kako uporabljamo motovilec? Ali lahko motovilec skladiščimo? 80 . Pomladin. Žličar. – zelen radič. Monivip.RADIČ Listi so grenkega okusa. Po načinu pridelovanja ločimo: 1. – pisanolistni radič. – cikorija: Magdeburški radič. – sorte za siljenje: Goriški. Glavnati radič gojimo za jesensko in zimsko uporabo ali liste režemo celo leto. Solkanski. Prezimi na vrtu. VPRAŠANJA Katero jed pripravljamo iz radiča? Ali lahko radič presajamo? MOTOVILEC Motovilec gojimo za jesensko. Zimko. Nervit. 4. Po barvi ločimo: – rdeč radič. Slovenske sorte radiča so: – glavnate sorte: Anivip. Slovenske sorte motovilca so: Ljubljanski motovilec. 3. RADIČ ZA SILJENJE (pozimi v kleteh v temi iz korenov vzgojimo glavice ali rozete).

jemo jo poleti in jeseni. solatnica.NALOGA Reši križanko: 1 2 3 4 5 6 1. pomladni mesec. 4. 81 . poletni mesec. solatnica. solatnica z listi rdeče barve. 2. 3. Na osenčenih poljih dobiš še eno solatnico. 6. ki jo gojimo za spomladansko uporabo. ko že lahko sejemo solato na prosto. 5. ki jo lahko belimo. solatnica. ki prezimi na vrtu. ko lahko sejemo motovilec.

ŠPINAČNICE Iz kuhanih listov pripravljamo omake in priloge. špinača Poišči slike špinačnic in jih prilepi na list. Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec 82 . setev spravilo pridelka Jan Špinača Blitva Novozeland. – blitva. Med špinačnice spadajo: – špinača. – novozelandska špinača. NALOGA V tabeli z ustrezno barvo označi čas setve in spravila špinačnic.

Kuhane liste lahko zamrzujemo. NOVOZELANDSKA ŠPINAČA V poletnem času nadomešča špinačo. VPRAŠANJA Kateri del rastline uporabljamo pri špinačnicah? Kako se imenuje najpogostejša jed iz listov špinačnic? Ali lahko špinačnice skladiščimo v kleteh? 83 . Setvena razdalja: 10–25 x 10–20 cm. režemo poganjke ali liste. Liste obiramo ali režemo. Gojimo jo na prostem za poletno. Rastlina se močno razrašča. Kuhane liste lahko zamrzujemo. BLITVA ali MANGOLD Listi imajo bele odebeljene peclje. Listov špinače ne skladiščimo. Blitve ne skladiščimo. Liste obiramo. Setvena razdalja: 20–25 cm med vrstami. jesensko in spomladansko uporabo.ŠPINAČA Špinačo gojimo na prostem za spomladansko in jesensko uporabo.

setev presajanje sadik spravilo pridelka Jan Zelje Ohrovt Brstični ohrovt Cvetača Brokoli Kolerabica Kitajski kapus Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec Poišči slike kapusnic in jih prilepi na list. Uporabljamo različne dele rastlin.KAPUSNICE Med kapusnice spadajo: – zelje. – ohrovt. – brokoli. 84 . NALOGA V tabeli z ustrezno barvo označi čas setve. – kolerabica. – kitajski kapus. Vse vzgajamo iz sadik. presajanja in spravila kapusnic. Užitne so surove ali kuhane. – cvetača. – brstični ohrovt. Rade imajo dobro s hlevskim gnojem pognojena tla.

Razdalja sajenja: 50–70 x 40–60 cm. omake … Zelje gojimo na prostem. Listi so močno nagubani. Razdalja sajenja: 50–70 x 40–60 cm. OHROVT Ohrovt je podoben zelju. ga: POTLAČIMO. Uporabljamo liste. Slovenske sorte belega zelja so: Emona.ZELJE Poznamo: – belo zelje. OBTEŽIMO. OČISTIMO in DODAMO ZAČIMBE. 2. VPRAŠANJA Katero zelje pogosteje uporabljamo? Naštej nekaj jedi iz zelja. ki oblikujejo trde glave. Kranjsko okroglo. juhe. lahko ga tudi zamrznemo. Iz ohrovta pripravljamo juhe. VPRAŠANJA Kakšne liste ima ohrovt? Naštej nekaj jedi iz ohrovta. Sveže zelje izkopljemo s korenino vred in shranimo v klet. 3. omake in tudi solate. Zelje kisamo. Ljubljansko. NALOGA Ko zelje pripravljamo za kisanje. Navedena opravila razvrsti v pravilno zaporedje: 1. 4. 5. NARIBAMO. glave pa so manj trde. Iz zelja pripravljamo solate. – rdeče zelje. Ohrovt zamrzujemo ali pa glave izkopane skupaj s korenino shranimo v klet. 85 .

Cvetačo pridelujemo na prostem in v zaščitenih prostorih. CVETAČA Pri cvetači uporabljamo omesenelo socvetje. Razdalja sajenja: 30–60 x 30–50 cm. ko socvetje odrežemo? Naštej nekaj jedi iz cvetače. Lahko ga tudi zamrzujemo. to je roža. omake … Razdalja sajenja: 70 x 30–50 cm. Iz cvetače pripravljamo juhe. VPRAŠANJA Kateri del rastline uporabljamo pri cvetači? Ali cvetača ponovno odžene. VPRAŠANJA Kateri del rastline uporabljamo pri brstičnem ohrovtu? Naštej nekaj jedi iz brstičnega ohrovta. 86 . priloge. kadar ga potrebujemo. Je odporen proti mrazu. juhe. Brstični ohrovt uporabljamo za priloge. zato ga pozimi pustimo na vrtu in obiramo.BRSTIČNI OHROVT Uporabljamo brste. ki je bele ali rumene barve. ki se razvijejo iz spečih očes v pazduhah listov na do 1 m visokem steblu. solate … Cvetačo zamrzujemo.

Brokoli gojimo. KOLERABICA Pri kolerabici uporabljamo omesenelo steblo – gomolj. Iz listov pripravljamo solate ali juhe. Kitajski kapus neposredno sejemo ali presajamo sadike.BROKOLI Brokoli je podoben cvetači. Omesenelo socvetje je zelene barve. Razdalja sajenja: 30 x 30 cm. zacveti. Če ga ne odrežemo. Iz olupljenih gomoljev pripravljamo juhe ali omake. VPRAŠANJE Kateri del rastline uporabljamo pri kolerabici? KITAJSKI KAPUS Pri kitajskem kapusu nagubani listi oblikujejo podolgovate glave. VPRAŠANJE Kateri del rastline uporabljamo pri kitajskem kapusu? 87 . vzgojene v lončkih. uporabljamo in shranjujemo enako kot cvetačo. ki se razvije nad zemljo. rastlina ponovno odžene nova socvetja. Ko ga odrežemo. Lahko je zelene ali vijolične barve.

88 . naravno gnojilo. barva omesenelega socvetja pri brokoliju. 4. Na osenčenih poljih dobiš zelo pogoste škodljivce kapusnic. kapusnica. ki ga uporabljamo pri kolerabici. ki jo gojimo z neposredno setvijo ali presajamo s koreninsko grudo. 8. 7. 6. kapusnica z belim omesenelim socvetjem. 5. del rastline. ki ima močno nagubane liste in oblikuje glavo. kapusnica. jed iz narezanih surovih listov zelja. s katerim gnojimo kapusnice (hlevski …).NALOGA Reši križanko: 1 2 3 4 5 6 7 8 1. 2. najbolj razširjena kapusnica pri nas. 3.

setev presajanje sadik spravilo pridelka Avg Sep Okt Nov Dec Jan Korenček Peteršilj Zelena Redkvica Rdeča pesa Repa Črna redkev Krompir Feb Mar Apr Maj Jun Jul Poišči slike korenovk in gomoljnic in jih prilepi na list. KORENE. presajanja in spravila korenovk in gomoljnic. ker potem pri skladiščenju v kleteh rade gnijejo. Mnoge lahko tudi zamrzujemo. NALOGA V tabeli z ustrezno barvo označi čas setve. ki se razvijejo iz zasnove za korenino.KORENOVKE IN GOMOLJNICE Med korenovke in gomoljnice spadajo: – korenček. GOMOLJE. – zelena. Uporabljamo odebeljene podzemne organe: 1. – rdeča pesa. – črna redkev. razen zelene. – peteršilj. 89 . Večina korenovk in gomoljnic se dobro skladišči v kleteh. – redkvica. S hlevskim gnojem jih ne gnojimo. – repa. neposredno sejemo. 2. Vse. ki se oblikujejo iz podzemnih stebel ali stolonov (krompir). – krompir.

Koren je vretenast. Korenček v kleti zakopljemo v mivko. 2. ugodno vpliva na prebavo. omake … Korenček je lahko prebavljiv. Surove korene uporabljamo za sok in solate. juhe. Listi so močno pernato narezani in imajo močan vonj. Setvena razdalja: 20 cm x 2–4 cm. VPRAŠANJA Kateri del rastline uporabljamo pri korenčku? Kakšne barve je korenček? Kako lahko skladiščimo korenček? Naštej nekaj jedi iz korenčka. Slovenski sorti korenja sta Ljubljansko rumeno in Semor. VPRAŠANJA Kateri del rastline uporabljamo pri peteršilju? Kako uporabljamo peteršilj? 90 . bele barve. PETERŠILJ Uporabljamo liste in koren.KORENČEK Koreni so oranžne barve. Peteršilj kot začimbo dodajamo različnim jedem. LISTNI PETERŠILJ (uporabljamo liste). kuhane pa za priloge. Poznamo: 1. Vsebuje veliko vitamina A in izboljšuje vid. KORENASTI PETERŠILJ (uporabljamo liste in korene).

GOMOLJNO ZELENO (uporabljamo koren in liste). Zeleno vzgajamo iz sadik. LISTNO ZELENO (uporabljamo liste). BELUŠNO ZELENO (uporabljamo obeljene listne peclje). zato jo v manjših količinah dodajamo različnim jedem.ZELENA Poznamo: 1. Iz surovih stiskamo sok. RDEČA PESA Uporabljamo temno rdeče okrogle ali valjaste korene. Sok rdeče pese je zelo zdravilen. REDKVICA Odebeljeni. Sejemo jo na široko. mesnati koreni so rdeče ali bele barve in pekočega okusa. Jemo surove. iz kuhanih pa pripravljamo solato. 3. 2. znižuje telesno temperaturo … VPRAŠANJA Kateri del rastline uporabljamo pri zeleni. lahko med druge vrtnine. saj izboljšuje kri. Ima zelo močan okus. redkvici in rdeči pesi? Kakšne barve je koren zelene? Ali redkvico lahko skladiščimo v kleti? Kakšne barve je cela rastlina rdeče pese? Katera od 3 zgoraj naštetih korenovk ima pekoč okus? Katera od 3 zgoraj naštetih korenovk je najbolj zdravilna? 91 .

Vsebuje veliko vitamina C. Lahko je okrogel ali podolgovat. Naribano repo jemo kuhano. Slovenski sorti repe sta Kranjska okrogla in Kranjska podolgovata. spodaj pa bel.REPA Koren repe je na vrhu vijoličast. Belo meso korena je pekočega okusa. Repa in črna redkev sta strniščna posevka. ČRNA REDKEV Koren črne redkve je črne barve. Uporabljamo jo za solato in za dekoracije. Olupljene korene naribamo in kisamo podobno kot zelje. Cele korene lahko hranimo tudi v kleteh. da ju sejemo poleti po žetvi žita na njive. To pomeni. VPRAŠANJA Kateri del rastline uporabljamo pri repi in črni redkvi? Kakšne barve je koren repe? Kakšne barve je koren črne redkve? Katero jed pripravljamo iz repe? Katero jed pripravljamo iz črne redkve? 92 .

Krompir osipavamo. Igor. V Evropo ga je prinesel Krištof Kolumb. Maja. Karmin. Dobrin. Vsi zeleni deli krompirja so strupeni. Kje skladiščimo krompir? 93 . Gomolje izkopavamo. znotraj je meso krompirja belo ali rumeno. da se gomolji razvijejo pod zemljo. Kresnik. Na vrtovih gojimo zgodnji krompir. Kožica je lahko svetlo rumena. VPRAŠANJA Kateri del rastline uporabljamo pri krompirju? Kdaj sadimo zgodnji krompir? Zakaj krompir osipavamo? Ali so zeleni deli krompirja užitni? Naštej nekaj jedi iz krompirja. Slovenske sorte krompirja so: Cita. Matjaž. Jaka. nakalimo. svetlo rjava ali rdeča. ker vsebujejo alkaloid solanin. Jana. Cvetnik. Vesna. ko se krompirjevka začne sušiti.KROMPIR Domovina krompirja je Južna Amerika. Razdalja sajenja: 70 x 35 cm. Krompir je danes v prehrani nepogrešljiv. Jubilej. Pred sajenjem gomolje silimo oz. Tone. Meta. Viktorija. Gomolji krompirja so različnih oblik in velikosti.

kjer se korenovke in gomoljnice dobro skladiščijo. 7. 5. podzemni organ gomoljnic. 9. gomoljnica. s katerim ne smemo gnojiti korenovk in gomoljnic. korenovka. 6. v prehrani nepogrešljiva. prostor. pri kateri uporabljamo liste in koren in jo vzgajamo iz sadik. korenovka s korenom oranžne barve. 10. 11.NALOGA Reši križanko: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. 4. korenovka s korenom rdeče ali bele barve. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 A B C D E F G H I 94 . gnojilo. 8. korenovka z vijoličasto belim korenom. korenovka s temno rdečimi koreni. 12. korenovka. ki jo kot začimbo dodajamo različnim jedem. Črke z označenih polj prenesi v spodnji vrstici. 1 2 4 E A 5 15 12 B I 10 11 9 C G 13 7 6 3 D H 8 F 14 podzemni organi korenovk in gomoljnic. najpomembnejša. 3. 2. korenovka s črnim korenom. kjer dobiš škodljivca krompirja in starejši način skladiščenja korenovk in gomoljnic.

ČEBULNICE

Med čebulnice spadajo: – čebula, – šalotka, – česen, – por.

Uporabljamo čebulice in tudi mlade liste. So pekočega okusa. Kot začimbo jih dodajamo različnim jedem. Vse, razen pora, razmnožujemo vegetativno s sajenjem čebulic. Vse, razen pora, se dobro skladiščijo v suhih, zračnih prostorih. S hlevskim gnojem jih ne gnojimo, ker v skladišču gnijejo.

NALOGA
V tabeli z ustrezno barvo označi čas setve, presajanja in spravila čebulnic. setev presajanje sadik spravilo pridelka Avg Sep Okt Nov Dec

Jan Čebula Šalotka Česen Por

Feb

Mar Apr

Maj

Jun

Jul

Poišči slike čebulnic in jih prilepi na list.

95

ČEBULA
Čebule so različnih oblik in velikosti. Suhi zunanji luskolisti so svetlo rjavi, rdeče rjavi ali temno rdeči. Notranji srčni luskolisti so beli, vijoličasti ali rdečkasto rožnati. Zeleni listi čebule so cevasti in votli. Čebulo vzgajamo iz čebulčka, z neposredno setvijo ali s presajanjem sadik. S setvijo semena vzgojimo čebulček. S sajenjem čebulčka pridelamo čebulo. Pri vzgoji iz čebulčka sadimo čebulček premera 1–2,5 cm. Iz debelejših čebulčkov vzgojena čebula gre v cvet. Čebulo dodajamo juham, omakam, solatam … Razdalja sajenja: 30–50 x 15–20 cm.

Slovenske sorte čebule so: Ptujska rdeča, Tera, Belokranjka.

ŠALOTKA
Čebulice so sestavljene iz 5–12 čebulic. Je manj pekoča, kot čebula. Suhi zunanji luskolisti so svetlo ali rdečkasto rjave barve. Notranji srčni luskolisti so belo rožnati ali beli.

Slovenski sorti šalotke sta Pohorka in Kozjanka.

VPRAŠANJA
Kateri del rastline uporabljamo pri čebuli in šalotki? Kakšne barve je čebulica pri čebuli? Kakšne barve je čebulica pri šalotki? Kako razmnožujemo čebulo in šalotko? Kakšna je razdalja sajenja čebule in šalotke? Kakšen okus imata čebula in šalotka? Kje lahko skladiščimo čebulo in šalotko? Kako lahko skladiščimo čebulo in šalotko? Naštej nekaj jedi, ki jim dodajamo čebulo ali šalotko.

96

ČESEN
Česnove glavice so sestavljene iz strokov. Stroke in glavico obdajajo beli ali rahlo rjavkasti luskolisti. Kot začimbo ga dodajamo vsem mesnim in zelenjavnim jedem. Poznamo: 1. JESENSKI ČESEN: – sadimo ga jeseni, – ima večje stroke, – je manj trpežen; 2. SPOMLADANSKI ČESEN: – sadimo ga spomladi, – ima drobnejše stroke, – se dobro skladišči.

Slovenski sorti česna sta Ptujski jesenski in Ptujski spomladanski.

VPRAŠANJA
Kateri del rastline uporabljamo pri česnu? Kakšne vrste česna poznaš? Naštej nekaj jedi, ki jim dodajamo česen.

POR
Uporabljamo liste, ki tvorijo lažno steblo. Por dodajamo juham in drugim jedem kot začimbo ali iz njega pripravljamo omake, juhe, solate … Lahko ga tudi zamrzujemo. Por zaradi boljšega okusa z osipavanjem belimo. Por vzgajamo z neposredno setvijo ali s presajanjem sadik. Zimski por prezimi na prostem, poletni pa pozebe pri – 8 °C.

VPRAŠANJA
Kateri del rastline uporabljamo pri poru? Ali por presajamo? Naštej nekaj porovih jedi.

97

8. 9. prvi spomladanski mesec. 11. ki iz ene čebulice da več čebulic. čebulnica. 10. uporabni del česna. ki ga uporabljamo pri čebuli in šalotki. ko že dozori čebula. način oskrbe. s katerim belimo por. del rastline. sestavljen iz strokov. v katerem sadimo jesenski česen. ki jo vzgajamo iz čebulčka. vrsta česna. ki je obdana z belimi suhimi luskolisti in ima stroke. 4. poletni mesec. Črke z oštevilčenih polj prenesi v spodnjo vrstico. mesec. kjer dobiš škodljivca čebulnic. ki ga sadimo spomladi (… česen). 7. 3. jemo jo z žlico. 6. 2. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 98 . čebulnica. ki ji lahko dodajamo vse čebulnice.NALOGA Reši križanko: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 8 9 10 11 7 3 4 5 6 1 2 1. jed. čebulnica podobna čebuli. ko že lahko sadimo in sejemo čebulnice. 5.

Vzgajamo jih iz sadik. Skladiščiti jih ni mogoče. presajanja in spravila plodovk. – jajčevec. – melone. 99 . zato jih vlagamo in zamrzujemo. Za rast potrebujejo veliko toplote. Kumare in bučke pa tudi z neposredno setvijo. – paprika.PLODOVKE Med plodovke spadajo: – paradižnik. – lubenice. Za prehrano uporabljamo surove ali kuhane plodove. setev presajanje sadik spravilo pridelka Avg Sep Okt Nov Dec Jan Paradižnik Paprika Kumare Bučke Feb Mar Apr Maj Jun Jul Poišči slike plodovk in jih prilepi na list. – kumare. Gojimo jih na prostem in v zaščitenih prostorih. NALOGA V tabeli z ustrezno barvo označi čas setve. vlage in dobro gnojena tla. – bučke.

Uporabljamo jih za solate. VISOKI PARADIŽNIK: za rast potrebuje oporo. 4. Slovenska sorta paradižnika je Val. po okusu so sladki ali pekoči. plodovi so drobnejši. rdeče. Slovenska sorta feferonov je Ferdi. 2. uporabljamo jo za pečenje. uporabljamo jo za solate in vlaganje. FEFERONI: drobne. PARADIŽNIKOVA PAPRIKA: mesnata. BABURA: zelo mesnata. omake. omake … Po obliki razlikujemo več vrst paprik: 1. podolgovate paprike. VPRAŠANJA Kakšne barve so plodovi paprike? Naštej nekaj jedi iz paprike. 100 . majhna. uporabljamo jo za polnjenje. NIZKI PARADIŽNIK: za rast ne potrebuje opore. je nizke grmičaste rasti. VPRAŠANJA Kakšne barve so plodovi paradižnika? Kakšno oporo postavimo paradižniku? Kdaj sadimo paradižnik na prosto? Naštej nekaj jedi iz paradižnika. PODOLGOVATA PAPRIKA: manj mesnata. juhe … Poznamo: 1. uporabljamo jih kot začimbo ali jih vlagamo. okroglo ploščata paprika. večinoma rdeče barve. redno odstranjujemo zalistnike. Uporabljamo jih za solate. lahko ga vršičkamo. solate in vlaganje. zelene ali vijolične barve. PAPRIKA Plodovi paprike so lahko rumene. dolga paprika.PARADIŽNIK Plodovi so okrogli ali ovalni. 3. velika paprika. 2.

2. 3.KUMARE Plodovi so podolgovati. Lahko so na tleh ali na opori. omake … Vzgajajo jih z neposredno setvijo ali vzgojimo sadike v lončkih. 2. postavljeni iz kolov in mreže. temno zelene barve. KUMARE ZA VLAGANJE: plodovi so obrasli z dlačicami ali bodicami. načinu rasti (grmaste rasti ali plazeča stebla. pite. obiramo jih dnevno ali 2–3-krat na teden. omake. VPRAŠANJA Kdaj sejemo kumare? Kakšno oporo postavimo kumaram? Naštej nekaj jedi iz kumar: BUČKE IN BUČE Bučke in buče se med seboj razlikujejo po: 1. kompote … Vzgajamo jih z neposredno setvijo. da poberemo čim več plodov. Jedilne bučke so ponavadi podolgovate. Uporabljamo jih za solate. temno ali svetlo zelene barve. jajčaste. krmne. gobaste …). Kumare gojimo na nepokriti ali s črno folijo pokriti zemlji. ki jih imenujemo vreže). namenu uporabe (jedilne. Poznamo: 1. podolgovate. okrasne). SOLATNE KUMARE: plodovi so gladki. Uporabljamo jih za priloge. dolgih 3–9 cm. VPRAŠANJA Katere vrste buč uporabljamo za prehrano? Naštej nekaj jedi iz buč: Slovenska sorta buč je Slovenska golica. 101 . obiramo jih vsak teden. hruškaste. ko dosežejo dolžino 15–25 cm. obliki plodu (okrogle.

102 . Pod skice napiši vrsto paprike in pobarvaj plodove: BABURA. FEFERON. PARADIŽNIKOVA PAPRIKA.NALOGA Narisane plodove pobarvaj in spodaj napiši njihova imena. PODOLGOVATA PAPRIKA.

– čičerka. S hlevskim gnojem jih ne gnojimo. Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec 103 . Za prehrano uporabljamo kuhano zrnje ali stročje. NALOGA V tabeli z ustrezno barvo označi čas setve in spravila stročnic. stročje in zrnje lahko tudi zamrzujemo. Vzgajamo jih na prostem z neposredno setvijo. – grah. ki vežejo dušik iz zraka in tako bogatijo tla z dušikom. – soja. – bob. Suho zrnje lahko skladiščimo v hladnih suhih prostorih. Na njihovih koreninah živijo v sožitju dušične bakterije.STROČNICE Med stročnice spadajo: – fižol. – leča. setev spravilo pridelka Jan Fižol Grah Poišči slike stročnic in jih prilepi na list.

Jeruzalemski. Filip. Obiramo jih postopoma. ledvičaste oblike in zelo različnih barv. preden se stroki posušijo. Cipro. lahko pa tudi. 2. rumeni. – visoke sorte: 100–150 x 80–150 cm. Stroki so različno veliki. priloge … Zrna so različno velika. Jabelski stročnik. VPRAŠANJA Kdaj sadimo grah? Kdaj sadimo fižol? Kakšno oporo potrebuje fižol? Kakšno oporo potrebuje grah? Kaj naredimo z zrnjem fižola pred kuhanjem? Kakšen fižol poznamo? Kako skladiščimo grah? Kako skladiščimo fižol? 104 . ko so še mladi in brez niti. solate … Fižol sadimo v kupčke. Klemen. mreže). VISOKI FIŽOL: več metrov visoko steblo se ovija ob oporo (kol ali vrvico). Zorin. priloge. solate. – za zrno: Semenarna 22. zeleni ali pisani. Uporabljamo jih za juhe. Iz njega pripravljamo juhe. Razdalja sajenja: – nizke sorte: 50–60 x 25 cm. Slovenske sorte visokega fižola so: – za stročje in zrno: Jabelski pisanec. omake.FIŽOL Poznamo: 1. GRAH Grah ima pokončno steblo. ki se z viticami oprijema opore (veje. NIZKI FIŽOL: steblo je do 50 cm visoko in za rast ne rabi opore. Zrno je zelene barve. Uporabljamo jih za juhe. omake. Slovenske sorte nizkega fižola za zrno so: Češnjevec. solate … Zrno lahko zamrzujemo. Stanko in polnizka sorta Ribničan. Luščimo jih iz suhih strokov. – za stročje: Ptujski maslenec.

leče in čičerke. 105 .NALOGA Nariši nekaj različnih oblik fižolovih strokov in jih pobarvaj. Nariši nekaj fižolovih zrn in jih različno pobarvaj. Nariši in pobarvaj strok in zrna graha. Pod skice napiši njihova imena in jih pobarvaj. soje. Opazuj zrna ostalih stročnic: boba.

Iz njih pripravljamo kompot. Jemo ga kot prilogo ali solato k mesnim jedem. Vse te rastline več let rastejo na istem mestu. Uspeva na Primorskem. ki so rahlo rdeče barve in zelo kislega okusa. v zemlji pa se ohrani korenina. priloge … ARTIČOKA Uporabljamo zaprte cvetne popke. – hren. iz katere rastlina spomladi ponovno odžene. ŠPARGLJI ALI BELUŠI Uporabljamo obeljene ali zelene. – artičoka. marmelado. ki je pekočega okusa. sok … HREN Uporabljamo belo odebeljeno korenino. RABARBARA Uporabljamo listne peclje. Iz njih pripravljamo juhe. ki jih kuhane pripravljamo kot prilogo. pito. solate. 106 . mlade poganjke. zavitek. Jeseni njihovi nadzemni deli propadejo.TRAJNE VRTNINE Trajne vrtnine so: – rabarbara. – šparglji ali beluši.

107 .NALOGA Poimenuj rastline na skici in jih pobarvaj.

– cvetove. – melisa. – janež. – meta. pri katerih uporabljamo cvetove: – kamilice. – timijan. – pelin. – meta. – kumina. Lahko so enoletnice ali trajnice. Uspevajo na soncu. – majaron. – koper – kumina – pehtran. – šetraj. – pehtran. Nabiramo jih v dopoldanskem času. pri katerih uporabljamo semena: – janež. ki jih uporabljamo kot dodatek jedem. – pehtran. Zelišča. ob lepem vremenu. – koper. – semena. – žajbelj. Zelišča. – boreč. – žajbelj. – koper. 108 . Razmnožujemo jih s setvijo ali z delitvijo grmičkov. – meta. Uporabljamo lahko sveže ali posušene: – liste. – šetraj. – boreč. – timijan. – kumina. ZELIŠČA. – majaron. pri katerih uporabljamo liste: – bazilika. ki jih uporabljamo za čaje: – janež. – drobnjak. – drobnjak. – kumina. ki jih uporabljamo kot dodatek jedem: – bazilika. – kamilice. – pelin. KI JIH GOJIMO NA VRTU Zelišča. Zelišča. – melisa. Zelišča. – korijander. da popestrimo okus ali pa iz njih kuhamo čaje. – koper. – kumina. – šetraj.ZELIŠČA To so rastline.

na kakšen način uporabljamo spodaj našteta zelišča: bazilika boreč drobnjak janež kamilice koper korijander kumina majaron melisa meta pehtran pelin šetraj timijan žajbelj 109 . za katero jed oz.NALOGA Premisli in zapiši.

– okrasne čebulnice in gomoljnice. – balkonske rastline. NALOGA Premisli in odgovori na vprašanja: Poznaš kakšno rastlino. – dvoletnice. ki jo gojimo zaradi cvetov? Poznaš kakšno rastlino. Imajo različne okrasne elemente. – okna. – plodovi. – trajnice. vonj). ki polepšajo naše bivalno okolje: – javne površine (parki. oblike. ki jo gojimo zaradi zanimive oblike rasti? POZNAMO DVE SKUPINI OKRASNIH RASTLIN: OKRASNE ZELNATE RASTLINE Sem spadajo vse neolesenele rastline: – enoletnice. – vrt in okolico hiše. ki jo gojimo zaradi zanimivega lubja? Poznaš kakšno rastlino. – oblika rasti rastline. ki jo gojimo zaradi zanimivih listov? Poznaš kakšno rastlino. velikosti). velikosti. ki jo gojimo zaradi okrasnih plodov? Poznaš kakšno rastlino. – prostore v stanovanju.OKRASNE RASTLINE KAJ SO OKRASNE RASTLINE? Okrasne rastline so vse rastline. – listi (različne barve. 110 . – sobne rastline. zaradi katerih jih gojimo kot okrasne rastline: – cvet (različne barve. gredice v mestih …). oblike. – drevesa. – lubje. OKRASNE LESNATE RASTLINE Sem spadajo vse olesenele rastline: – grmovnice. balkone in terase.

NALOGA Premisli in odgovori na vprašanja: Poznaš kakšno rastlino. Kombiniramo ustrezne barve. ki jo lahko posadimo v korito? Poznaš kakšno rastlino. – za grobove. 2. Izbiramo rastline. sonce. 3. – za parke … PRAVILA. visoke pa zadaj. ki si bodo v cvetenju sledile celo leto. ki jo lahko posadimo na okrasno gredico? Poznaš kakšno rastlino. ki jo lahko posadimo v park? Poznaš kakšno rastlino. ki cveti poleti? 111 . – za korita in lonce. Majhne rastline sadimo spredaj.Okrasne rastline lahko uporabljamo v različne namene: – za okrasne gredice. ki jo sadimo v skupine po več skupaj? Poznaš kakšno rastlino. Upoštevamo zahteve rastlin (tla. ki cveti zgodaj spomladi? Poznaš kakšno rastlino. ki jo lahko uporabimo za rezano cvetje? Poznaš kakšno rastlino. 5. ki jo lahko posadimo na grob? Poznaš kakšno rastlino. – za rezano cvetje. Majhne rastline sadimo v skupine. 4. vlago). KI JIH UPOŠTEVAMO PRI SAJENJU OKRASNIH RASTLIN 1.

ENOLETNICE

Enoletnice so rastline, ki svoj življenjski ciklus začnejo in končajo v eni rastni sezoni. Jeseni ob prvem mrazu propadejo. Razmnožujemo jih s semenom. Posejemo jih spomladi, marca, v zaprte grede ali aprila na prosto. Na gredice ali grobove jih posadimo junija. Gojimo jih večinoma zaradi bogatega cvetja. Cvetijo celo poletje, do prvega mraza.

Najbolj znane enoletnice: – astra, – cinija, – zajček, – suha roža, – tagetes ali žametnica, – salvija, – vodenka, – vednocvetoča begonija.

Uporabljamo jih za: – okrasne gredice, – grobove, – za rezano cvetje.

NALOGA
Izberi eno izmed enoletnic in jo opiši.

Ime rastline: Višina rastline: Barva cvetov: Čas cvetenja: Uporaba:

Poišči slike enoletnic in jih prilepi na list.

112

DVOLETNICE
Svoj življenjski ciklus začnejo v eni rastni sezoni, končajo pa v drugi rastni sezoni. Razmnožujemo jih s semenom. Sejemo jih poleti, junija ali julija, v zabojčke ali zaprte grede. Avgusta jih presadimo v lončke. Na gredice ali grobove jih sadimo oktobra. Gojimo jih zaradi bogatega cvetja. Cvetijo zgodaj spomladi, nekatere že tudi jeseni.

Najbolj znane dvoletnice: – mačeha, – marjetica, – spominčica, – turški nagelj.

Uporabljamo jih za: – okrasne gredice, – grobove.

NALOGA
Ali poznaš mačeho? Opiši jo. Višina rastline: Barva cvetov: Čas cvetenja: Uporaba:

Poišči slike dvoletnic in jih prilepi na list.

113

TRAJNICE

To so večletne rastline, pri katerih so korenine odporne proti mrazu. Vsako pomlad iz korenin poženejo nadzemni deli, ki se jeseni ob prvem mrazu posušijo. Razmnožujemo jih z delitvijo korenin jeseni ali spomladi. Nekatere lahko tudi sejemo, vendar zacvetijo šele, ko se dobro razrastejo. Gojimo jih večinoma zaradi bogatega cvetja. Cvetijo kratek čas, spomladi ali poleti.

Najbolj znane trajnice: – velika marjetica, – bradata perunika, – potonika, – volčji bob, – šmarnica, – vrtni mak, – teloh, – srčki, – rudbekija, – ostrožnik.

Uporabljamo jih za: – okrasne gredice, – za rezano cvetje.

NALOGA
Izberi eno izmed trajnic in jo opiši.

Ime rastline: Višina rastline: Barva cvetov: Čas cvetenja: Uporaba:

Poišči slike trajnic in jih prilepi na list.

114

– za rezano cvetje. – gladiola. Najbolj znane gomoljnice: – žafran. Tiste. cvetijo zgodaj spomaldi. tiste. sadimo oktobra in čebulice poberemo iz zemlje junija. – hijacinta. ki imajo v zemlji čebulice ali gomolje. NALOGA Ali poznaš tulipan? Opiši ga. Tiste. iz katerih vsako leto poženejo listi in cvetovi. – zvonček.OKRASNE ČEBULNICE IN GOMOLJNICE To so vse rastline. – dalija ali regina. ki za rast potrebujejo nizke zimske temperature. ki so občutljive na mraz. Uporabljamo jih za: – okrasne gredice. ki jih sadimo oktobra. Gojimo jih zaradi cvetja. ki jih sadimo spomladi. Razmnožujemo jih z delitvijo čebulic ali gomoljev. pa cvetijo poleti. Tiste. Višina rastline: Barva cvetov: Čas cvetenja: Uporaba: Poišči slike čebulnic in gomoljnic in jih prilepi na list. Najbolj znane čebulnice: – tulipan. – narcisa. pa sadimo konec aprila ali maja in jeseni pred mrazom gomolje izkopljemo. 115 .

Gojimo jih zaradi bogatega cvetenja. nekatere tudi s semenom. – surfinije. Najbolj znane balkonske rastline: – pelargonije (pokončne ali viseče). – okna. – nagelj. Na prosto jih postavimo šele maja. – moljevec. Velikost rastline: Barva cvetov: Čas cvetenja: Uporaba: Poišči slike balkonskih rastlin in jih prilepi na list. – fuksije. Uporabljamo jih za: – balkone. – terase. 116 . NALOGA Ali poznaš pelargonije? Opiši pokončno ali visečo pelargonijo. Vzgojimo jih v rastlinjakih. ki jih kot enoletnice gojimo v zabojčkih ali lončkih.BALKONSKE RASTLINE To so rastline. ko ni več nevarnosti pozebe. nekatere pa tudi zaradi zanimivega barvitega listja. Razmnožujemo jih s potaknjenci.

učbeniki.NOVI POJMI NALOGA Spodaj so navedeni novi pojmi. s katerimi si se srečal v preteklih nekaj urah. Pri tem si lahko pomagaš z delovnimi listi. strokovnimi knjigami ali revijami. Poišči pomen teh pojmov. enciklopedijami … SOLATNICE ŠPINAČNICE KAPUSNICE KORENOVKE GOMOLJNICE ČEBULNICE PLODOVKE STROČNICE TRAJNE VRTNINE ZELIŠČA 117 .

118 .

M.: Vrtnarjenje na prostem. BAJEC. M.: Moj bio-vrt. Kmetijski inštitut Slovenije. Ljubljana 1999. Ljubljana 1998.OSVALD. Kmečki glas. 83–96. Ljubljana 1991. ČERNE..: Žlahtnjenje kmetijskih rastlin. Ljubljana 1994. Ljubljana 1994. A.: Splošno poljedelstvo. Kmečki glas. Ljubljana. OMAHEN.. M. Učbenik. 119 . Sodobno kmetijstvo 37 (5) 2004. Zbornik ob 100-letnici Kmetijskega inštituta Slovenije. LEBAN. Kmečki glas. M. J. Kmečki glas. s. SKLEDAR. 19–26. M. PAMI. M.LITERATURA ČERNE. ARA. pod steklom in folijo.: Pridelovanje zelenjave na vrtu. Ljubljana 1992. ČERNE. P. KOGOJ . s. OSVALD. V. BERNARD.: Okrasni vrt.: Slovenske sorte vrtnin. DZS.: Zelenjadarstvo 1. Železniki 1998.

120 .

.........................................................................................................................................................................................................................................................15 NASTANEK TAL ..................44 VZGOJA IN OSKRBA SADIK ............................................................................................................................................26 RASTLINSKA HRANILA......................................................................................................................................................................................................18 Struktura tal..................................................................................42 ČAS SETVE .17 Poroznost .................................................55 NARAVNE METODE ZA VARSTVO RASTLIN ..........................................9 LEGA IN UREDITEV ZELENJAVNEGA VRTA ........................................57 121 ...........................................................................................................19 Reakcija tal ...........10 TOPLOTA.............................27 GNOJENJE IN GNOJILA ................................9 SVETLOBA...................................................33 OBDELAVA TAL ................................................................................................................................................................20 PREHRANA RASTLIN.....................................16 LASTNOSTI TAL.................................................................19 Humus .................................................................................................................................................................28 Organska ali naravna gnojila..............................................39 LASTNOSTI SEMEN ............................37 RAZMNOŽEVANJE RASTLIN................................................................................................17 Sestava in vrste tal...................18 KEMIČNE LASTNOSTI TAL................................................................................................................................................................................................................17 FIZIKALNE LASTNOSTI TAL ...................20 ŽIva bitja v tleh ............................................12 VODA.....................................13 ZRAK ...........................................................................................29 Mineralna gnojila.31 Načini gnojenja ...................54 VARSTVO RASTLIN.VSEBINA SPREMNA BESEDA...................................................................................................................56 KEMIČNI PRIPRAVKI ZA VARSTVO RASTLIN............46 ŠKODLJIVI VPLIVI..................................................................41 PRIDELAVA IN DODELAVA SEMENA......................3 POMEN KMETIJSKE PRIDELAVE IN REJE .......7 VPLIVI OKOLJA NA RAST RASTLIN ..............................5 POMEN VRTNARSTVA .....................................................................................53 PLEVELI ...................................................................................19 BIOLOŠKE LASTNOSTI TAL ...................................................................................................................................................43 NAČINI SETVE.......................................52 BOLEZNI ..........................................................53 ŠKODLJIVCI.

....................................................................................................................................................118 122 .......................................................................................................114 OKRASNE ČEBULNICE IN GOMOLJNICE ...........................................................................................113 TRAJNICE...................78 ŠPINAČNICE................................................71 DELITEV VRTNIN GLEDE NA UPORABNOST ............................................................89 ČEBULNICE..........82 KAPUSNICE ..........64 Prekrivanje rastlin .............................................112 DVOLETNICE ...........67 RASTLINJAK...............................................................................................................................................................................108 OKRASNE RASTLINE............................................................................................................................................................................................................99 STROČNICE......................................................116 LITERATURA..............................................115 BALKONSKE RASTLINE...............................................................................................................................................63 POKRIVANJE TAL IN RASTLIN ........................................................65 ZAPRTA GREDA ..........................OBDELAVA IN OSKRBA .........................103 TRAJNE VRTNINE...............................................................64 Pokrivanje tal ..................................106 ZELIŠČA...........................................95 PLODOVKE.........................................61 VZGOJA V ZAŠČITENEM PROSTORU .................................................................................................................................84 KORENOVKE IN GOMOLJNICE..............69 EKOLOŠKO VRTNARJENJE ............................................................................................64 TUNEL ........................................................................................75 SOLATNICE.............................................110 ENOLETNICE .......................................

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->