P. 1
Geografija VIII

Geografija VIII

|Views: 948|Likes:
Published by openid_aQs1wCwj

More info:

Published by: openid_aQs1wCwj on Oct 16, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/07/2013

pdf

text

original

Vrz osnova na ~len 55 stav 1 od Zakonot za organizacija i rabota na organite na dr`avnata uprava („Sl. vesnik na RM” br.

58/00, 44/02 i 82/08) i ~len 25 od Zakonot za osnovno obrazovanie („Sl. vesnik na RM” br. 103/08), ministerot za obrazovanie i nauka donese nastavna programa po predmetot geografija za VII oddelenie na osnovnoto osumgodi{no obrazovanie, odnosno za VIII oddelenie za devetgodi{noto osnovno obrazovanie.

MINISTERSTVO ZA OBRAZOVANIE I NAUKA BIRO ZA RAZVOJ NA OBRAZOVANIETO

NASTAVNA PROGRAMA

GEOGRAFIJA

Skopje,noemvri 2008

OSNOVNO OBRAZOVANIE
2

ZABELE[KA: Soglasno dinamikata za voveduvawe na devtgodi{noto osnovno vospitanie i obrazovanie nastavnata programa za u~enicite vo VII oddelenie na osumgodi{noto osnovno u~ili{te od u~ebnata 2009/10 godina e ekvivalentna na nastavnata programi za VIII oddelenie na devetgodi{noto osnovno u~ili{te. 3 .

da se osposobuva da ~ita i koristi karti na Evropa i Azija. . . rastitelen i `ivotinski svet).da steknuva znaewa za regionalnata podelba i socio-geografskite karakteristiki na Azija.da steknuva znaewa za Evropa i Azija i nivnata mestopolo`ba vo svetot. . klima.1. rastitelen i `ivotinski svet). . . reljef.da steknuva znaewa za stopansko-geografskite karakteristiki na Evropa.da steknuva znaewa za prirodno-geografskite karakteristiki na Evropa (geografska polo`ba. . . . 4 .da steknuva znaewa za stopansko-geografskite karakteristiki na Azija. klima.da steknuva znaewa za regionalnata podelba i socio-geografskite karakteristiki na Evropa.da se zapoznava so osnovnite karakteristiki na naselenieto na Evropa. . reljef. ЦЕЛИ НА НАСТАВАТА ВО VIII ОДДЕЛЕНИЕ U~enikot/u~eni~kata: . hidrografija. hidrografija.da se zapoznava so osnovnite karakteristiki na naselenieto na Azija.da steknuva znaewa za prirodno-geografskite karakteristiki na Azija (geografska polo`ba.

Objasnuvawe so pomo{ na karta na Klima i vegetacija Климатски типови geografskata rasprostranetost i . 5 . linija mestopolo`bata na Evropa vo . .Izrabotka na klimatsko-vegetaciona Evropa karta na Evropa. geografskite Evropa. sobranite tekstovi za geografskite karakteristiki na Evropa. granici i Prirodna grani~na . na Evropa (okru`uvawe.Opi{uvawe na karakteristikite na . Hidrografija opi{uvawe na hidrografijata na re~ni slivovi i ezera vo Evropa i da go Re~na mre`a Hidrografija Evropa (reki. re~ni slivovi i ezera i objasnuva nivnoto zna~ewe.10 ~asa Celi Sodr`ini Poimi Aktivnosti i metodi Континент . Dini .da gi opi{uva reljefnite karakteristiki vizuelno sogleduvawe na na Evropa Kotlini razgranetosta na bregovata linija na na Evropa i da steknuva pretstava za Plato pogolemite reljefni celini na kontinentot.Koristewe na fizi~ka karta na U~enikot/u~eni~kata: Geografska polo`ba.da steknuva znaewa za klimatskite uslovi na Klimatski uslovi Tundra Klimatsko-vegetacioni Evropa. zna~ewe . karakteristikite na klimatskoTajga oblasti vegetaciskite zoni vo Evropa.2.da se zapoznae so mestopolo`bata granici i golemina Geografska polo`ba grani~nata linija.Koristewe na Google Earth za ezera vizuelno prepoznavawe na vodni resursi hidrografijata na Evropa.Koristewe na Google Earth za Reljefni karakteristiki Planinski masivi Nizini . .Reki i ezera i nivnoto nivnoto zna~ewe) re~ni slivovi .Koristewe na geografska karta za . Bregova razgranetost na Ostrovi karakteristiki i reljefot.da steknuva znaewa za vegetacijata vo Stepska vegetacija .da gi opi{uva prirodnite granici na Poluostrovi svetot.da gi poka`uva na karta pogolemite reki. TEMA: PRIRODNO-GEOGRAFSKI KARAKTERISTIKI NA EVROPA . Evropa Evropa i Svetot za opis na .da ja opi{uva bregovata linija na bregovata linija na Evropa Evropskiot kontinent. .Izrabotka na tematski pregledi od kontinentot. Reki. .Objasnuvawe na karta na golemina). Evropskiot kontinent Fjord . . KONKRETNI CELI I.

Polska.Osnovni karakteristiki na raznolikost na naselenieto na Evropa (broj na `iteli. Italija.Jazi~na i verska raznolikost na Selo Evropa (po izbor) gradovi i razlikite me|u evropskite .da gi zapoznava najgolemite evropski . .II. Hrvatska.da gi poka`uva na geografska karta regiite. Srbija.da se zapoznae so regionalnata i teritorijalnata podelba na Evropa. Finska. Holandija. Monako. gustina na Jazici naselenieto na Evropa (broj na Evropa naselenost. Danska.Sobirawe na podatoci i razgleduvawe na razlikite pome|u evropskite sela i gradovi . San Marino. Makedonija. Regionalna podelba na Evropa Ju`na Европа Zapadna Evropa Severna Evropa Sredna Evropa Isto~na Evropa Regija Dr`ava Glaven grad Republika Kralstvo Kne`evstvo . Island. Avstrija. [vedska. TEMA: SOCIO-GEOGRAFSKI KARAKTERISTIKI I REGIONALNA PODELBA NA EVROPA . jazi~na i verska Verska pripadnost `iteli i gustina na naselenost) .da se zapoznae so vidovite na ureduvawe na dr`avite vo Evropa 6 .5 ~asa Celi Sodr`ini Poimi Aktivnosti i metodi U~enikot/u~eni~kata: . Lihten{tajn.Razgleduvawe na tematska karta za regionalnata podelba na Evropa Ju`na Европа: [panija. Albanija. Britanija.Istra`uvawe za kulturata i raznolikost) Grad obi~aite na narodite na dve zemji . Slova~ka. Kosovo. Sredna Evropa: [vajcarija. Irska. Zapadna Evropa: V. Francija. . Crna Gora. BiH. ^e{ka. Vatikan. Bugarija.Naselbite vo Evropa .Opi{uvawe na jazi~nata i verskata karakteristiki na naselenieto na Narodi .Istra`uvawe i izrabotka na poster Naselenie za naselenieto vo Evropa Naselenieto vo Evropa . Slovenija. Belgija. Andora. Malta.Razgovor za raznolikosta i sli~nosta sela na narodite na dvete zemji . Luksemburg.da gi zapoznava nekoi od osnovnite Gustina na naselenost . dr`avite i nivnite glavni gradovi. Severna Evropa: Norve{ka. Grcija. Portugalija.

turizam i dr. Estonija . Belorusija. stopanstvo.Izrabotka na tematska karta za razvojot i pro{iruvaweto na EU 7 .) . ~lenki na EU Dr`avi. kandidati za EU Ungarija.Razgovor za grupiraweto na dr`avite vo oddelni regioni na Evropa i za nivnoto ureduvawe (republika.Istra`uvawe za regionalniot razvoj na Evropa (soobra}aj.da se zapoznae so poimot Evropska unija Evropska Unija Dr`avi. Letonija. Ukaina.Evropska unija . Romanija Isto~na Evropa: Rusija. kne`evstvo) . Moldavija. Germanija. kralstvo. Litvanija.

Sredozemno More vulkani vo Ju`na Evropa zna~eweto na Sredozemnoto More.Stopanstvoto i turizmot stopanstvoto voJu`na Evropa vo Ju`na Evropa stopanstvo .da gi identifikuva podra~jata so izlo`eni na zemjotresi i karakteristikite na klimata i zemjotresi i vulkani vo Ju`na Evropa. jazik i kultura.Karakteristi~ni podra~ja .Na oddelni primeri iznesuva turisti~ki podatoci i dava pregled za obi~aite destinacii i kulturnite tradicii turisti~ki atrakcii .33 ~asa Celi Sodr`ini Poimi Aktivnosti i metodi Poluostrov .Na karta na Evropa gi vnesuva .III TEMA: GEOGRAFSKI PREGLED NA REGIONITE VO EVROPA* .da ja zapoznae geografskata polo`ba poluostrov dr`avi i glavni gradovi Evropa na Ju`na Evropa. spisanija za regionite i dr`avite vo .Na karta gi odreduva regionite Evropa. .Sli~nosti i razliki na veroispoved. Kne`estvo dr`avite Ju`na Evropa .Sobira tekstovi od internet. vo karakteristiki na stopanstvoto i vera naselenieto vo Ju`na Ju`na Evropa razvienosta na turizmot vo Ju`na kultura Evropa .da steknuva osnovni soznanija za .da se zapoznae so karakteristikite i klimatski tipovi . posledicite i vegetacijata vo dr`avite na Ju`na vulkani i vulkanski . osnovni prirodno.Geografska polo`ba.Gi opi{uva posledicite od .da gi poka`uva na karta dr`avite i Republika na ureduvaweto na dr`avite i glavnite gradovi vo glavnite gradovi na Ju`na Evropa.da gi objasnuva karakteristikite na vlijanieto vrz `ivotot na erupcii Evropa klimata i vegetacijata na Ju`na lu|eto postvulkanski .Izrabotuva poster za razvojot na turizmot vo dr`avite na Ju`na Evropa 8 . zemjotresni podra~ja vulkani. Monarhija .Klima i vegetacija na .Osnovni karakteristiki .So pomo{ na karta ja opi{uva Evropa.Na karta na Evropa gi poka`uva . aktivnosti Ju`na Evropa koi{to se izlo`eni na zemjotresi i . narodi stopansko zna~ewe raznolikosta na naselenieto spored .Na karta na Evropa gi vnesuva ureduvaweto na dr`avite vo Ju`na dr`avite vo Ju`na Evropa Evropa .da se zapoznava so najzna~ajnite jazici .da se zapoznae so sli~nostite i geografski vulkanite i zemjotresite razlikite na naselenieto vo Ju`na karakteristiki i . U~enikot/u~eni~kata: Ju`na Evropa Balkanski .Istra`uva za karakteristikite na obi~ai Evropa.

Na karta na Evropa gi vnesuva dr`avite vo Zapadna Evropa .So pomo{ na karta ja opi{uva raznolikosta na naselenieto spored veroispoved.Osnovni karakteristiki na ureduvaweto na dr`avite .Istra`uva za vlijanieto i ulogata na moriwata vo `ivotot na lu|eto.Naselenieto vo Zapadna Evropa . nekoga{ i denes .Istra`uva za vlijanieto i ulogata na moriwata vo `ivotot na lu|eto.. dr`avi i glavni gradovi . .da gi opi{uva karakteristikite na reljefot i klimata na Zapadna Evropa.Istra`uva za vlijanieto i ulogata na rekite i ezerata vo `ivotot na lu|eto.Na karta na Evropa gi vnesuva karakteristikite na klimata i vegetacijata vo dr`avite na Zapadna Evropa .Istra`uva za vlijanieto i ulogata na rekite i ezerata vo `ivotot na lu|eto.da gi poka`uva na karta dr`avite vo Zapadna Evropa i nivnite glavni gradovi.da se zapoznava so osnovnite karakteristiki na stopanstvoto vo Zapadna Evropa. vo Zapadna Evropa . . nekoga{ i denes 9 .da ja zapoznae geografskata polo`ba na Zapadna Evropa. jazici.Vlijanieto na moriwata vo `ivotot na lu|eto (nekoga{ i denes) Planini Nizini visoramnini kriptodepresija dini polderi estuari fert nasipi klimatski tipovi kanali nafteni platformi Imigracioni zemji obi~ai. .da steknuva osnovni soznanija za ureduvaweto na dr`avite vo Zapadna Evropa .da gi zapoznae osnovnite karakteristiki na naselenieto. . nekoga{ i denes .Istra`uva za karakteristikite na stopanstvoto vo Zapadna Evropa . kultura prirodni bogatstva Zemjodelstvo Industrija Soobra}aj Turizam .da stekne soznanija za vlijanieto na moriwata vo `ivotot na lu|eto vo minatoto i denes. jazik i kultura.Na oddelni primeri iznesuva podatoci i dava pregled za obi~aite i kulturnite tradicii . .Geografska polo`ba.Stopanstvoto na Zapadna Evropa (nekoga{ i denes) .Reljefot i klimata na Zapadna Evropa . nekoga{ i denes .Na karta na Evropa gi poka`uva dr`avite i glavnite gradovi vo Zapadna Evropa . Zapadna Evropa .

Geografska polo`ba.Ulogata na reljefot i klimata vrz `ivotot na lu|eto vo Severna Evropa .da gi opi{uva karakteristikite na reljefot i klimata na Severna Evropa i nivnoto vlijanie vrz na~inot na `iveewe na mesnoto naselenie. . .da steknuva osnovni soznanija za ureduvaweto na dr`avite vo Ju`na Evropa .Na karta na Evropa gi vnesuva karakteristikite na klimata i vegetacijata vo dr`avite na Severna Evropa . kultura i obi~ai Rudni nao|ali{ta [umi Gejzeri Hidroenergetski potencijal zemjodelstvo industrija Turizam .da se zapoznae so nekoi karakteristiki na naselenieto. jazik i kultura.Osnovni karakteristiki na ureduvaweto na dr`avite . .da se zapoznava so osnovnite karakteristiki na prirodnite resursi i stopanstvoto Severna Evropa . .So pomo{ na karta ja opi{uva raznolikosta na naselenieto spored veroispoved.da gi poka`uva na karta dr`avite i glavnite gradovi na Severna Evropa.Istra`uva za vlijanieto i ulogata na moriwata vo `ivotot na lu|eto.Prirodnite resursi i stopanstvoto na Severna Evropa poluostrov republika monarhija planini nizini mraznici fjordovi narodi: jazik.Na oddelni primeri iznesuva podatoci i dava pregled za obi~aite i kulturnite tradicii . dr`avi i glavni gradovi .da go opi{uva morskiot breg i negovoto zna~ewe. .Naselenieto vo Severna Evropa .da ja zapoznae geografskata polo`ba na Severna Evropa. nekoga{ i denes .Istra`uva za vlijanieto i ulogata na rekite vo `ivotot na lu|eto.Karakteristiki na morskiot breg i negovoto zna~ewe . vo Severna Evropa .Na karta na Evropa gi poka`uva dr`avite i glavnite gradovi vo Severna Evropa . nekoga{ i denes 10 .Istra`uva za karakteristikite na stopanstvoto vo Severna Evropa .Na karta na Evropa gi vnesuva dr`avite vo Severna Evropa ..

So pomo{ na karta ja opi{uva raznolikosta na naselenieto spored veroispoved. .Na oddelni primeri iznesuva podatoci i dava pregled za obi~aite i kulturnite tradicii . dr`avi i glavni gradovi .da se zapoznae so nekoi osnovni karakteristiki na naselenieto.Naselenieto vo Sredna Evropa . vo Sredna Evropa .Alpite i nivnoto zna~ewe za zemjite od Sredna Evropa dr`ava glaven grad republika monarhija Planini Nizini Kontinentalna klima Alpska klima Zemjodelstvo turizam . nekoga{ i denes . kultura i obi~ai rudno bogatstvo zemjodelstvo industrija soobra}aj turizam .da steknuva osnovni soznanija za ureduvaweto na dr`avite vo Ju`na Evropa . .Na karta na Evropa gi vnesuva dr`avite vo Sredna Evropa .Osnovni karakteristiki na ureduvaweto na dr`avite . nasipi i dr. jazik i kultura.Na karta na Evropa gi poka`uva dr`avite i glavnite gradovi vo Sredna Evropa . Vla{kopontijska Nizina) i klimata na Sredna Evropa.Panonska nizina i nejzinoto zna~ewe za razvojot na stopanstvoto .da se zapoznae so hidrografskata mre`a. . Panonska nizina.Na karta na Evropa gi vnesuva karakteristikite na klimata i vegetacijata vo dr`avite na Sredna Evropa . imigracioni zemji narodi.Istra`uva za karakteristikite na stopanstvoto vo Sredna Evropa .da ja zapoznae geografskata polo`ba na Sredna Evropa. prednostite i problemite so koi sekojdnevno se soo~uva naselenieto .da gi poka`uva na karta dr`avite i glavnite gradovi na Sredna Evropa. Karpati. religija jazik.da go zapoznae reljefot (Alpi. Sredna Evropa .da ги zapoznae osnovnite karakteristiki na stopanstvoto -Stopanstvoto na Sredna Evropa (nekoga{ i denes) 11 .Istra`uva za vlijanieto i ulogata na rekite vo `ivotot na lu|eto.Rekite i nivnoto zna~ewe za `ivotot na lu|eto re~na mre`a kanalska mre`a odvodni kanali.Geografska polo`ba.Osnovni karakteristiki na reljefot i klimata vo Sredna Evropa ..

vo Isto~na Evropa .да gi poka`uva na karta dr`avite i glavnite gradovi na Isto~na Evropa.. nekoga{ i denes * vo temata se razrabotuvaat dominantnite karakteristiki na regiite vo Evropa so naglasuvawe na specifi~nostite na oddelni dr`avi od regionot 12 .da se zapoznae so osnovnite karakteristiki na naselenieto.Reljefot i klimata na Isto~na Evropa . kultura i obi~ai prirodni resursi zemjodelstvo industrija soobra}aj trgovija turizam . .Na karta na Evropa gi vnesuva dr`avite vo Isto~na Evropa . dr`avi i glavni gradovi .da ja zapoznae geografskata polo`ba na Isto~na Evropa. .Uslovi za razvoj na stopanstvoto vo Isto~na Evropa . Isto~na Evropa .da steknuva osnovni soznanija za ureduvaweto na dr`avite vo Ju`na Evropa .Istra`uva za karakteristikite na stopanstvoto vo Isto~na Evropa . zna~ewe i problemi dr`ava glaven grad republika planini nizini klimatski tipovi sliv delta re~na mre`a kanal poplavi emigracioni zemji narodi. .Osnovni karakteristiki na ureduvaweto na dr`avite .So pomo{ na karta ja opi{uva raznolikosta na naselenieto spored veroispoved. religija jazik.da se zapoznae so osnovnite karakteristiki na stopanstvoto na dr`avite vo Isto~na Evropa.da go znae nivnoto zna~ewe vo `ivotot na lu|eto i stopanstvoto . jazik i kultura.Geografska polo`ba.da gi imenuva na karta pogolemite reki i nivnite slivovi. .Na karta na Evropa gi vnesuva karakteristikite na klimata i vegetacijata vo dr`avite na Isto~na Evropa .Re~nata mre`a karakteristiki.da osoznava za problemite predizvikani od rekite .Istra`uva za vlijanieto i ulogata na rekite vo `ivotot na lu|eto.Na oddelni primeri iznesuva podatoci i dava pregled za obi~aite i kulturnite tradicii .Na karta na Evropa gi poka`uva dr`avite i glavnite gradovi vo Isto~na Evropa .Sli~nosti i razliki na naselenieto vo Isto~na Evropa .

10 ~asa Celi Sodr`ini Poimi Aktivnosti i metodi U~enikot/u~eni~kata: Континент . Azija Azija i Svetot za opis na grani~nata granici i golemina . Bregova razgranetost Poluostrov na razgranetosta na bregovata linija Ostrov na kontinentot.IV TEMA: PRIRODNO-GEOGRAFSKI KARAKTERISTIKI NA AZIJA .da se zapoznae so mestopolo`bata Geografska polo`ba linija.Koristewe na fizi~ka karta na Geografska polo`ba. na Azija (okru`uvawe.Opi{uvawe na raspostranetosta na klimatsko-vegetaciskite zoni vo Azija so pomo{ na karta. . . .da gi opi{uva prirodnite granici na Google Earth za vizuelno sogleduvawe Azija.Klimatsko-vegetacioni oblasti .Koristewe na geografska karta i .Koristewe na geografska karta za prepoznavawe na hidrografskite objekti ili koristewe na Google Earth za vizuelno prepoznavawe na 13 .Izrabotka na klimatsko-vegetaciona karta na Azija. . granici i Grani~na linija golemina).Klimatski uslovi .da steknuva znaewa za vegetacijata vo Azija Klima i vegetacija .Koristewe na karta i CD za opi{uvawe na karakteristikite na reljefot .da gi opi{uva reljefnite karakteristiki na Azija и да steknuva pretstava za pogolemite reljefni celini na kontinentot stari planini mladi vene~ni planini visoramnini pustina seizmi~kai vulkanska aktivnost arkti~ka klima kontinentalna klima monsunska klima stepska klima pustinska klima monsuni tajfuni cunami tundri tajgi .da steknuva znaewa za klimatskite uslovi na Azija. .da stekne znaewa za bregovata Moreuz razgranetost na Aziskiot kontinent Ivi~ni moriwa zalivi Reljefni odliki na Azija .

Hidrografija na Azija . . 14 .da znae rekите na koe slivno podra~je pripa|аaт.da gi poka`uva na karta najgolemite reki i ezera vo Azija i da go objasnuva nivnoto zna~ewe. Reki i nivnoto zna~ewe Езера со светско значење -Prirodni bogatstva na Aziskiot kontinent stepi xungla sliv delta vadi hidroenergija navodnuvawe naselenost реликт jaglen nafta zemjen gas {umi hidroenergija Moriwa okeani hidrografijata na Azija.

Makao.Jugoisto~na Azija: Mjanmar.Istra`uvawe i izrabotka na poster za naselenieto na Azija (narodi. . Bahrein.V TEMA: SOCIO-GEOGRAFSKI KARAKTERISTIKI I REGIONALNA PODELBA NA AZIJA . Severna Koreja. Japonija*. Sultanat Jugozapadna Azija i golemina na regiite Kokosovo i Bo`i}no ostrovo)* Federacija .da se zapoznae so dr`avnoto ureduvawe na nekoi zemji vo Azija Ju`na Azija (Indija. Azija Podkontinent teritorijalnata podelba na Azija. Kralstvo Ju`na Azija gradovi na Azija. Butan. Malezija. Jugozapadna Azija (Kipar. Banglade{. Sinajski Poluostrov)* * Od u~enicite ne se bara da gi pomnat site zemji od Azija. Pakistan. Maldivi. Saudiska Arabija. Kazahstan.da se zapoznae so regionalnata i Dale~en Istok Tajvan. Uzbekistan. Gruzija.Верска припадност . Ostrov ^agos)* Sredna Azija (Avganistan. Katar. naselenieto na Azija religija. Emirat Sredna Azija . obi~ai) Kulturi -Opi{uvawe na karta za Obi~ai Kultura i obi~ai karakteristikite na regionite na Azija. Isto~na Azija Monarhija . Filipini. Ermenija.da gi zapoznava karakteristikite na Jazici . Kuvajt. Sirija. . Iran. Hong Kong. Kirgizija. Taxikistan.Izrabotka na tematski karti za regionite na Azija . Oman.da gi poka`uva na geografska karta . Jemen. Vietnam. Republika Jugoisto~na Azija regiite. [ri Lanka. Izrael. Mongolija)*.Isto~na Azija: Kina. jazici. Laos. Tajland. dr`avite i nivnite glavni Kamboxa.da se zapoznae so geografskata polo`ba Andamanski i Nikobarski ostrovi. Regionalna podelba na . Veri jazi~na pripadnost. Liban.Razgleduvawe na tematska karta za U~enikot/u~eni~kata: politi~ko-teritorijalnata podelba Naselenie Narodi na Azija.4 ~asa Celi Sodr`ini Poimi Aktivnosti i metodi . Irak. kultura. Azerbejxan. Indonezija. Singapur. Ju`na Koreja. Brunej. Turcija. Turkmenija. Jordan. tuku da mo`at da 15 . Nepal.

Gi opi{uva uslovite za razvojot na .Stopanstvoto na Isto~na .Monsunite i `ivotot na vlijae na `ivotot na lu|eto.Ulogata na semejstvoto.da gi zapoznae karakteristikite i i kulturnite tradicii vo Isto~na Jugoisto~na i Ju`na Azija Poplavi ulogata na Himalaite Azija . severna.Na karta na Azija gi poka`uva Tikovo bogatstva na Indija kako osnova za dr`avite vo Jugoisto~na i Ju`na Sandalovo. obi~ai) sredna i isto~na Azija .da se zapoznava so pri~inite i Zemjotresi .da se zapoznae so problemite {to Vera . [umi naselenieto .Naselenieto na Isto~na .Himalaite Lizgawe na . kultura.gi poka`uvaat na karta U~enikot/u~eni~kata: VI TEMA: REGIONALEN PREGLED NA AZIJA* . jazik i kultura vo Isto~na Azija . stopanskiot razvoj Azija mahagonovo drvo .Na karta na Azija gi poka`uva posledicite od prirodnite Gustina na naselenost Azija (Verska pripadnost regionite: ju`na. spisanija za regionite i dr`avite vo Isto~na Azija Vulkani . zapadna.So pomo{ na karta ja opi{uva industrija Azija карактеристики на стопанството raznolikosta na naselenieto spored turizam veroispoved.Prirodnite bogatstva na Rudi .Prirodni katastrofi Azija . dr`avite vo Isto~na Azija naselenieto Obi~aj kulturata i tradicijata .da ja opi{uva razli~nata gustina na stopanstvoto vo Isto~naAzija naselenieto zemjodelstvo .Na oddelni primeri iznesuva mladi planini podatoci i dava pregled za obi~aite Monsunski do`dovi .Sobira tekstovi od internet. katastrofi vo Isto~na Azija Jazik Jazik.Na karta na Azija gi poka`uva proizleguvaat od golemiot prirast na Kultura .да се запознава со основните .da se zapoznava so prirodnite .10 ~asa .Na primerot na Indija da gi opi{uva .da gi opi{uva karakteristikite na karakteristiki i zna~ewe zemji{teto monsunskoto podnebje i kako toa .Gi opi{uva uslovite za razvojot na Indija Dijamanti problemite povrzani so verskata stopanstvoto vo Jugoisto~na i Ju`na 16 .

Sredna Azija . jazik i kultura vo Sredna Azija .So pomo{ na karta ja opi{uva raznolikosta na naselenieto spored veroispoved.Naselenieto na Indijabogatstvo i problemi Vera. jazik i kultura vo Jugoisto~na i Ju`na Azija .Gi opi{uva uslovite za razvojot na stopanstvoto vo Sredna Azija .So pomo{ na karta ja opi{uva raznolikosta na naselenieto spored veroispoved. Jazik Kultura Prenaselenost Rasa Vera Jazik Kultura Nomadsko sto~arstvo Nafta Jaglen Hidroenergija Azija .pravi pregled na zemjite vo koi ima izvori na nafta i za nejzinoto stopansko zna~ewe za Sredna Azija i svetot 17 . .Naselenieto i stopanstvoto na Sredna Azija Naftonosen pojas Rezervi na nafta OPEK .Na oddelni primeri iznesuva podatoci i dava pregled za obi~aite i kulturnite tradicii vo Jugoisto~na i Ju`na Azija . Rasa.da se zapoznae so vlijanieto na naselenieto vrz razvojot na stopanstvoto vo Sredna Azija.Na oddelni primeri iznesuva podatoci i dava pregled za obi~aite i kulturnite tradicii vo Sredna Azija .Na karta na Azija gi poka`uva dr`avite vo Sredna Azija .da gi zapoznae osnovnite stopanski granki.raznolikost i prenaselenost .

da gi opi{uva pri~inite za pojavata na krizni `ari{ta vo Jugozapadna Azija Jugozapadna Azija -Naftata .. jazik i kultura vo Jugozapadna Azija .najgolemoto bogatstvo na zemjite od Jugozapadna Azija . .da go sogleda stopanskoto zna~ewe na naftata za ovoj region i svetot.Gi opi{uva uslovite za razvojot na stopanstvoto vo Jugozapadna Azija .Na karta na Azija gi poka`uva dr`avite vo Jugozapadna Azija .Na oddelni primeri iznesuva podatoci i dava pregled za obi~aite i kulturnite tradicii vo Jugozapadna Azija .So pomo{ na karta ja opi{uva raznolikosta na naselenieto spored veroispoved.pravi pregled na zemjite vo koi ima izvori na nafta i za nejzinoto stopansko zna~ewe za Jugozapadna Azija i svetot * vo temata se razrabotuvaat dominantnite karakteristiki na regiite vo Azija so naglasuvawe na specifi~nostite na oddelni dr`avi od regionot 18 .da se zapoznae so dr`avite vo Jugozapadna Azija vo koi ima izvori na nafta .

4.Internet. redovno se vr{i informirawe na sekoj u~enik. .. obrazovni softveri. . a da izbegnuvaat optovaruvawe so nepotrebni fakti. razni CD. (formativno ocenuvawe). OCENUVAWE NA POSTIGAWATA NA U^ENICITE Vo tekot na nastavata redovno se sledat i se vrednuvaat postigawata na u~enicite. . DIDAKTI^KI PREPORAKI Vo nastavnata programa e dadeno orientaciono planirawe na nastavnite ~asovi po nastavni temi i celini. Vo nastavata treba da se osmisluvaat aktivnosti i za testirawe na postigawata na u~enicite po obrabotkata na sekoja nastavna tema. kako i na roditelite za napreduvaweto na u~enikot. motiviranosta za u~ewe. . potoa fizi~ka karta na Svetot. sorabotkata so drugite i sl. U~enicite se ocenuvaat so broj~ana ocenka.3.audio-vizuelni sredstva. Se prepora~uva koristewe na slednive nastavni sredstva: . prebaruva~ot Google Earth. 19 . Zatoa se prepora~uva procesnorazvojno planirawe vo nastavata. od Vikipedija. podatoci i informacii. primer En carta i sl. Spored vozrasta na u~enicite kako najproduktivno nastavno sredstvo e koristeweto na fizi~ko-geografskata karta na Evropa i Azija.spisanija. Isto taka nastavnicite treba da napravat selekcija i sistematizirawe na osnovnite fakti i opisi. odobren od strana na ministerot. Sepak. koristewe na tematski karti i ilustracii. nastavnicite treba samostojno da go planiraat fondot na ~asovite za nastavata po geografija vo zavisnost od dinamikata vo realizacijata na nastavnata programa. podatoci dobieni od Internet. atlasi i sl. Ovaa komponenta e sostaven del na planiraweto na nastavnikot za nastavata i u~eweto.enciklopedii. koristewe na politi~ko-teritorijana i stopanska karta na Evropa i Azija.u~ebnik izbran na nivo na u~ili{te za soodvetniot predmet. se pribiraat pokazateli za nivnite aktivnosti. Isto taka.

02. KOMISIJA ZA PODGOTOVKA NA NASTAVNATA PROGRAMA Ivica Gievski. Trajkoska. sovetnik vo Biroto za razvoj na obrazovanieto . koordinator D-r Nikola V. profesor vo OU Goce Del~ev . d-r Nikola Panov. Dimitrov.Bitola prof.PA ili VP[. PROSTORNI USLOVI ZA REALIZACIJA NA NASTAVNATA PROGRAMA Programata vo odnos na prostornite uslovi se temeli na Normativot za prostor. 7/1. oprema i nastavni sredstva za devetgodi{noto osnovno u~ili{te donesen od strana na ministerot za obrazovanie i nauka so Re{enie br.Skopje Beti S.2008 godina. sovetnik vo Biroto za razvoj na obrazovanieto .5. redoven profesor na Institutot za geografija pri Prirodno-matemati~kiot fakultet .Skopje. profesor vo SOU Nikola Karev .Skopje Sne`ana Stefanovska. NORMATIV ZA NASTAVEN KADAR Nastavata po geografija za VIII ( osmo) oddelenie mo`e da ja izveduva lice koe zavr{ilo: . 07-1830/1 od 28. 6. 7. profesor vo OU Jan Amos Komenski .studii po geografija. nastavna nasoka. grupa istorija i geografija (koi ve}e realiziraat nastava vo osnovnite u~ili{ta).Skopje 20 .Skopje Sa{o Serafimovski. .

odnosno za osmo oddelenie na osnovnoto devetgodi{no obrazovanie ja donese Minister ________________ Pero Stojanovski na den ___________________ 21 .8. RE[ENIE I DATUM NA DONESUVAWE NA NASTAVNATA PROGRAMA Nastavnata programa po geografija za sedmo oddelenie na osnovnoto osumgodi{no obrazovanie.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->