PRIRODNI • livade • pašnjaci

Vrijednost uvjetovana botaničkim sastavom

ZASIJANI • košni • pašno-košni način korištenja

AGROTEHNIČKE MJERE
NA PRIRODNIM TRAVNJACIMA
• PRAVILNO KORIŠTENJE - košnja na vrijeme • GNOJIDBA, osobito primjena NPK - gnojiva: jesen, rano proljeće • OSTALE MJERE (proljetno drljanje, čišćenje nakon ispaše) Navedeni postupci podižu krmnu vrijednost i prinos prirodnih travnjaka u dužem vremenskom razdoblju, no često u ograničenom obimu.

60 cm • DUGOTRAJNA VRSTA .ZASIJAVANJE TRAVNJAKA Djetelina. ( DUŠIKOM ) • UZGOJ U ČISTOJ KULTURI TLIMA MANJE UGROŽENIM OPRAVDAN NA OD SUŠE . trava.6 OTKOSA • TRAŽI VISOKU GNOJIDBU. hibridni ljulj ENGLESKI LJ U LJ • NISKA TRAVA. TRAJE 3 GODINE I VIŠE • PODNOSI GAŽENJE I NAPASIVANJE • KVALITET KRME VRLO DOBAR • VISOKI PRINOSI KRME U 4 . smjesa djetelina i trava . OTKOSU 50 . ŠTO SIJATI ? Pojedinačna sjetva i korištenje travnjačkih vrsta u čistoj kulturi s gospodarske je strane opravdana kod malog broja vrsta u njima povoljnim prirodnim uvjetima: • djeteline: • trave: lucerna. crvena djetelina mnogocvjetni (talijanski) ljulj.DTS Zasijavanje novog travnjaka omogućava uzgoj i korištenje najboljih . PORAST U 1.najprikladnijih biljnih vrsta za određene uvjete odnosno namjenu.

Osnovni kriteriji za izbor vrsta DTS-a: • svojstva tla i sustav vlaženja • dužina i način korištenja travnjaka Višegodišnje smjese za kombinirano iskorištavanje Vlažna ili umjereno ocjedita tla + visoka rel.0 5.5 4.0 4.5 4.0 30.0 35.0 5.0 4. mokra ili poplavna tla VRSTA bijela djetelina crvena djetelina švedska djetelina vlasulja livadna vlasulja trstikasta engleski ljulj mačji repak klupčasta oštrica UKUPNO: 1.5 2.0 3.5 2.0 7.5 4.TRAVNO .DJETELINSKE SMJESE Sjetvom više vrsta trava i djetelina (djetelinsko-travnih smjesa) postižu se stabilniji prinosi krme u višegodišnjem korištenju travnjaka u različitim (često nepovoljnim) prirodnim uvjetima.0 25.0 6.5 32. ocjedita tla – vlažnost zraka i stanište crvene obilne ljetne djeteline oborine Sjemena (kg/ha) 3.5 2.0 .0 10.0 4.5 2.0 3.0 3.0 3.5 Vlažna.5 2.0 28. vlažnost zraka Vlažna ili umjereno Vlažna ili ocjedita tla + umjereno visoka rel.

Šampion) • Klupčasta oštrica 4 kg/ha (Baraula . NA BAZI DJETELINA SJETVA U PROLJEĆE (OŽUJAK) CRVENA DJETELINA TALIJANSKI LJULJ 7-10 kg po rali 2 . Fala .15.DTS za napasivanje i košnju • Engleski ljulj 12 kg/ha (Calibra. Kopa) • Vlasulja trstikasta 6 kg/ha ili vlasulja livadna • Vlasulja nacrvena 6 kg/ha • Vlasnjača livadna 4 kg/ha • Smiljkita roškasta 6 kg/ha • Bijela djetelina 2 kg/ha UKUPNO 40 kg/ha DVOGODIŠNJA SMJESA ZA KOŠNJU NA ORANICAMA. Barvestra .3 kg po rali USIJAVANJE U ZOB ILI JARI JEČAM . Bravo . Ilirka . B.

KORIŠTENJA NA BAZI DJETELINA SJETVA U PROLJEĆE (OŽUJAK) CRVENA DJETELINA LUCERNA SMILJKITA (ŽUTA) TALIJANSKI LJULJ KLUPČASTA OŠTRICA 5 kg po rali 2 kg po rali 2 kg po rali 2 kg po rali 2 kg po rali USIJAVANJE U ZOB ILI JARI JEČAM OSNIVANJE • Koristan TRAVNJAKA uzgoj u plodosmjeni sa žitaricama • Prednost kasno . ( širom ) • Valjanje nakon sjetve neophodno .ljetnog roka sjetve ( za trave ) • Osnovna gnojidba .stajnjak . NPK • Obrada tla .SMJESA ZA KOŠNJU NA ORANICAMA ZA 2-3 GOD. gnojovka .ravnanje . zbijanje • Sjetva u što uže redove .oranje ( bez slogova ) • Priprema tla za sjetvu .

5 cm. PREDSJETVENA PRIPREMA • OSNOVNA GNOJIDBA NPK-gnojivima Sjetveni sloj (5 cm) treba dobro usitniti i poravnati.PRIPREMA TLA • RAVNANJE. Za sjetvu se mogu koristiti ispravne i dobro podešene žitne sijačice uz dubinu sjetve 1.5-2. Rok sjetve: • proljetni: tijekom ožujka • kasno-ljetni: druga polovica kolovoza i rujan mjesec Tradicionalan način sjetve travnjaka usijavanjem djetelina i trava u strne žitarice nije za preporuku. . Valjanje tla neophodna mjera kod sjetve travnjaka ! Zbijanje sjetvenog sloja osigurava nicanje i porast tratine u sušnim uvjetima. ORANJE.

najviše povećavaju urod krme Obilna primjena dušičnih gnojiva ograničava razvoj i širenje djetelina te dovodi do njihovog postupnog nestajanja.do ljeta 200-300 kg KAN-a/ha.GNOJIDBA TRAVNJAKA Optimalna gnojidba travnjaka (čime.) . . kasnije manje. Ljetni uvjeti usporavaju razvoj i porast tratine te smanjuju učinak gnojidbe. količina vlage tijekom vegetacije • svojstva tla i zalihe hraniva • ostalo MINERALNA (UMJETNA) GNOJIVA NA TRAVNJACIMA Dušična gnojiva (KAN i dr. Travnjake s nižim udjelom djetelina opravdano je višekratno prihranjivati KAN-om početkom proljetnog porasta te nakon svakog otkosa: .odgovor uvjetovan većim brojem čimbenika: • botanički sastav travnjaka • intenzitet proizvodnje i korištenja travnjaka • vremenske prilike. kada i koliko gnojiti ?) .

• Ova gnojiva treba primijeniti u jesen ili rano proljeće. NJEGA TRAVNJAKA • Proljetno drljanje • Uređenje pašnjaka nakon ispaše • Priprema travnjaka za zimu • Suzbijanje korova !!! .TRAVNJACI TROŠE FOSFOR I KALIJ !!! • Primjena 300-400 kg/ha NPK: 8-26-26 (ili sličnih formulacija) osigurava stabilnost prinosa i poboljšava sastav tratine.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful