PRIRODNI • livade • pašnjaci

Vrijednost uvjetovana botaničkim sastavom

ZASIJANI • košni • pašno-košni način korištenja

AGROTEHNIČKE MJERE
NA PRIRODNIM TRAVNJACIMA
• PRAVILNO KORIŠTENJE - košnja na vrijeme • GNOJIDBA, osobito primjena NPK - gnojiva: jesen, rano proljeće • OSTALE MJERE (proljetno drljanje, čišćenje nakon ispaše) Navedeni postupci podižu krmnu vrijednost i prinos prirodnih travnjaka u dužem vremenskom razdoblju, no često u ograničenom obimu.

DTS Zasijavanje novog travnjaka omogućava uzgoj i korištenje najboljih .60 cm • DUGOTRAJNA VRSTA .6 OTKOSA • TRAŽI VISOKU GNOJIDBU. OTKOSU 50 . ( DUŠIKOM ) • UZGOJ U ČISTOJ KULTURI TLIMA MANJE UGROŽENIM OPRAVDAN NA OD SUŠE . TRAJE 3 GODINE I VIŠE • PODNOSI GAŽENJE I NAPASIVANJE • KVALITET KRME VRLO DOBAR • VISOKI PRINOSI KRME U 4 . crvena djetelina mnogocvjetni (talijanski) ljulj. smjesa djetelina i trava .najprikladnijih biljnih vrsta za određene uvjete odnosno namjenu. PORAST U 1. ŠTO SIJATI ? Pojedinačna sjetva i korištenje travnjačkih vrsta u čistoj kulturi s gospodarske je strane opravdana kod malog broja vrsta u njima povoljnim prirodnim uvjetima: • djeteline: • trave: lucerna.ZASIJAVANJE TRAVNJAKA Djetelina. hibridni ljulj ENGLESKI LJ U LJ • NISKA TRAVA. trava.

0 4.5 2.5 2.5 2.5 2.5 32.0 7. Osnovni kriteriji za izbor vrsta DTS-a: • svojstva tla i sustav vlaženja • dužina i način korištenja travnjaka Višegodišnje smjese za kombinirano iskorištavanje Vlažna ili umjereno ocjedita tla + visoka rel.DJETELINSKE SMJESE Sjetvom više vrsta trava i djetelina (djetelinsko-travnih smjesa) postižu se stabilniji prinosi krme u višegodišnjem korištenju travnjaka u različitim (često nepovoljnim) prirodnim uvjetima. vlažnost zraka Vlažna ili umjereno Vlažna ili ocjedita tla + umjereno visoka rel.0 25.5 Vlažna. mokra ili poplavna tla VRSTA bijela djetelina crvena djetelina švedska djetelina vlasulja livadna vlasulja trstikasta engleski ljulj mačji repak klupčasta oštrica UKUPNO: 1.0 3.5 4.0 6.0 5.5 4.5 4.0 3.0 35.TRAVNO .5 2.0 10.0 .0 28.0 4.0 5.0 30.0 3.0 3. ocjedita tla – vlažnost zraka i stanište crvene obilne ljetne djeteline oborine Sjemena (kg/ha) 3.0 4.

3 kg po rali USIJAVANJE U ZOB ILI JARI JEČAM .DTS za napasivanje i košnju • Engleski ljulj 12 kg/ha (Calibra. Kopa) • Vlasulja trstikasta 6 kg/ha ili vlasulja livadna • Vlasulja nacrvena 6 kg/ha • Vlasnjača livadna 4 kg/ha • Smiljkita roškasta 6 kg/ha • Bijela djetelina 2 kg/ha UKUPNO 40 kg/ha DVOGODIŠNJA SMJESA ZA KOŠNJU NA ORANICAMA. Šampion) • Klupčasta oštrica 4 kg/ha (Baraula . Ilirka . Fala .15. NA BAZI DJETELINA SJETVA U PROLJEĆE (OŽUJAK) CRVENA DJETELINA TALIJANSKI LJULJ 7-10 kg po rali 2 . B. Barvestra . Bravo .

SMJESA ZA KOŠNJU NA ORANICAMA ZA 2-3 GOD.oranje ( bez slogova ) • Priprema tla za sjetvu .ljetnog roka sjetve ( za trave ) • Osnovna gnojidba .stajnjak . NPK • Obrada tla . gnojovka .ravnanje . zbijanje • Sjetva u što uže redove . ( širom ) • Valjanje nakon sjetve neophodno . KORIŠTENJA NA BAZI DJETELINA SJETVA U PROLJEĆE (OŽUJAK) CRVENA DJETELINA LUCERNA SMILJKITA (ŽUTA) TALIJANSKI LJULJ KLUPČASTA OŠTRICA 5 kg po rali 2 kg po rali 2 kg po rali 2 kg po rali 2 kg po rali USIJAVANJE U ZOB ILI JARI JEČAM OSNIVANJE • Koristan TRAVNJAKA uzgoj u plodosmjeni sa žitaricama • Prednost kasno .

PRIPREMA TLA • RAVNANJE. PREDSJETVENA PRIPREMA • OSNOVNA GNOJIDBA NPK-gnojivima Sjetveni sloj (5 cm) treba dobro usitniti i poravnati. Valjanje tla neophodna mjera kod sjetve travnjaka ! Zbijanje sjetvenog sloja osigurava nicanje i porast tratine u sušnim uvjetima. Za sjetvu se mogu koristiti ispravne i dobro podešene žitne sijačice uz dubinu sjetve 1.5-2. ORANJE. Rok sjetve: • proljetni: tijekom ožujka • kasno-ljetni: druga polovica kolovoza i rujan mjesec Tradicionalan način sjetve travnjaka usijavanjem djetelina i trava u strne žitarice nije za preporuku. .5 cm.

) . . Ljetni uvjeti usporavaju razvoj i porast tratine te smanjuju učinak gnojidbe.odgovor uvjetovan većim brojem čimbenika: • botanički sastav travnjaka • intenzitet proizvodnje i korištenja travnjaka • vremenske prilike.GNOJIDBA TRAVNJAKA Optimalna gnojidba travnjaka (čime. kasnije manje. kada i koliko gnojiti ?) . količina vlage tijekom vegetacije • svojstva tla i zalihe hraniva • ostalo MINERALNA (UMJETNA) GNOJIVA NA TRAVNJACIMA Dušična gnojiva (KAN i dr. Travnjake s nižim udjelom djetelina opravdano je višekratno prihranjivati KAN-om početkom proljetnog porasta te nakon svakog otkosa: .do ljeta 200-300 kg KAN-a/ha.najviše povećavaju urod krme Obilna primjena dušičnih gnojiva ograničava razvoj i širenje djetelina te dovodi do njihovog postupnog nestajanja.

TRAVNJACI TROŠE FOSFOR I KALIJ !!! • Primjena 300-400 kg/ha NPK: 8-26-26 (ili sličnih formulacija) osigurava stabilnost prinosa i poboljšava sastav tratine. • Ova gnojiva treba primijeniti u jesen ili rano proljeće. NJEGA TRAVNJAKA • Proljetno drljanje • Uređenje pašnjaka nakon ispaše • Priprema travnjaka za zimu • Suzbijanje korova !!! .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful