P. 1
formule iz matematike 1

formule iz matematike 1

|Views: 386|Likes:
Published by ivanpokv

More info:

Published by: ivanpokv on Oct 20, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/03/2013

pdf

text

original

FORMULE

IZ 1\!IATE1\1ATIKE

I

Tin Perkov :Mandi Orlic

. ..7J k!_.2.. 1.REALNI I KOMPLEKSNI BROJEVI REALNI BROJEVI Binonmi teorern Za a.1.1) . ..) k. (n) n-kbk -' k = 0... k~ k 1 _ (n - + 1) = k!( n '.. = 1. ') . Svojstva: = n(n. .n - Binornni koeficijenti: (n.n k (n) = n---k (TI) (n) + (TI) k k+l = (n + 1) k+l 2 .' k -')... . .. b E JRi n E pif vrijedi: Opci (Jan: A k+1 = ka.

+ isinl/') definiramo z sljedec:e operacije: + 10 = z . . 'ILi (a -+ c)+ (b -+ = = (ac .BROJEVI Operacije s kompleksnim brojeve z 10 brojevima Za kompleksne = a + bi = c+di Izl (cos ep + i sin ep) = Iwl(cos'i/.) + i sin(ep + 1/..bd) + d) i (ad + be) i = -+- Izllwl(cos(ep ---l/J)) + 'i/. nep + 2k7f) . n ---1 Potencije od =1 'i4k+2 = -1 =-----i i4k+3 3 . k = 0. .)) z 10 zrL Izl (cos( ep -V)) Iwl i sin(ep -+- = IzlrL(cosllep + i sin =~ i: cos (eP -+ -y1Z n~u ')hr 'I. SUi _..

pri cemu I~ b] bI -. b2 63 f3 a2a] n ni Cl a] C2 lu 4 .RSKIH JEDNADŽBI Cramerovo pravilo Sustav tri jednadžbe s tri nepoznanice C]X -+- C2Y + C3Z = ry irna rješenje I Dx x= 15' y-- Dy 15' uz uvjet Di: 0.b] -"---.:l Dy b:.Dz C2 a3 a2 C3 C:3 a3 ~f ry b2 b.SUSTAVI LINEARNIH ALGEBA.

VEKTORI SKALARNl PRODUKT d· Kut lnedu vektorima: b = lilllbl cos«d. Idllbl SkaJarni produkt.b) = --~ d ·f. ~ b) cos«a.ri'+ by]+ bzk (i·b OH'TOGONALNA PHOJEKCLJA VEKTORA 1. duljina veHora i kut meclu vektorhna u koordinatnom sustavu racunaju se ovako: u ravnUll axr b u prostoru a.cz'·-j--ay:f+ aj. Ortogonalna projekcija veHora Jna ravninu II s vektorom smjera ii ---+ prn i~ d~ cl· il C - 5 .' + ay]' b:J+ byJ b. Ortogonalna projekcija veHora d~na pravac s vektorom smjera s· Duljina ortogonalne projekcije: 2. .

b) MJEŠOVITI Za vektore PRODUKT --+ (""! = cx?: + cyi + czk.zk njihov vektorski produkt je az x k 0y bz --. njihov mješoviti produkt je c az z x cy 0y ztbz b.c Duljina vektorskog produkta: let x bi == la:llbl sin «ii.c 1. ::::::::: by b) °x (ii x C .iby ba.VEKTORSKIPRODUKT Za vektore ii == ax?:+ ayJ+ ~ a.' ii b.r.

Udaljenost tocke T = (XI.11:1: -I- By -+- C = OI .T ----:x:o) I I .112 +- B2 7 . l)I) d od pravca Ax -+- Bl) -I-C = o: = lADI -+- BYI -+- cl -v .Vektor normale pravca: I ii = At Bil --1-- . sa zadanim koeficijentom smjera: Il)• implicitni oblik Yo = a(. Y---- YI = --X2 Y2 - YI :1:1 (x -. Yo).xI) • eksplicitni oblik: Iy = ax +- bi • kroz toc~ku T = (:1:0.PRAVCI IRAVNINE Pravac u ravnini Jednadžba pravca: • kroz dvije toc:ke P = (TI.

zo) = OI f4n.Ravnina u prostoru . ZI) od ravnine Ax + By+ Cz + D = O: J (L = lA:r] + B1/1+ Cz] + DI ---======VA2 + B2 + C2 8 .Z] !I]y] Y] Z3 -= ._--- :C2 • implicitni oblik .:co) + B(y .1l/J 7~ ~ '{lJv-.D] yx -.Yo) + C(z . I A(x sa zadanim vektorom normale: .Udaljenost tocke T (:Cl.Vektor normale ravnine: I ii = l11.~/li)l7lJ . 1/0. Z()).Jednadžba ravnine: • kroz tri tocke P = w x] '/ Z] Y3 :O Z2 :C]1/2 . 1/1.'+Bj+ ckl • kroz tocku T = Cro.

YI Z - ZI X2 ----paremetarske: .\Sy = Za + .\(X2 .. odnosno . dnosno o .\(Z2 .51 Udaljenost izmedu dva pravca odredena toc.TI Y .kanonske: I X -Sx TO = Y -Sy Yo = Sz 2: .52) ·1'.\sz Udaljenost tocke TJ od pravca odrec1enog tockom -----> d To i vektorom smjera g: = _I J_()T_1 __x_s_-~ 1.kanonske: :x: - .za I .tI ---.X.Pravac u prostoru Jednadžbe pravca: .I) y Z = ZI + .YI Y2 .XI) Y = YI + .zo). = XI + .kama TI.1'21 181 X 821 :<! Kut izmedu pravca s vektorom smjera i ravnine s vektorom normale ii: 9 . • kroz tocku To = (xo. sa zadanim vektorom smjera 3'= sa::t+ syi+ .ZI) sz!'.\(Y2 ---.pal'emetarske: Y Z = Ya + .9~i.Yo.52: ---------> 12 i vektorinJa smjera d = 1(·51 x .

NIZOVI.----. -1 ili q ~ 1. Apsolutna konvergencija Ako I::~=o lani konvergira. red divergira. onda vrijedi: Ako je q :(. . za a =e nl~~(l+~)n IlEDOVI Nužan uvjet konvergencije Ako red I::~Ian konvergira. onda vrijedi: n---)-oo lim an =O Geometrijski red < Ako je ~~~-1 q < 1.00 lim lim \!ii = 1 yra n~~~->co = 1. FUNKCIJE NIZOVI Neki važni limesi nizova '71. REDOVI. onda i I::~o an 10 konvergira.. ' za a >O E JR n~-+co n! lim - an = O.

? no vrijedi onda vrijedi: 1.Kriteriji konvergencije • redovi s pozitivnim clanovima prvi kriterij usp oredivanj ern: Ako vrijedi . an+1 n-+oo an onda vrijedi: 1. onda I::~=()an konvergira. b a I::~o an divergira. onda redovi I:::. onda I::~=()an divergira. L > 1. onda i I::~=() n konvergira. onda i I::~=obn divergira. an lIm . ako I::~~() n konvergira. 2. ako je L> 1.=c n->oo bn gdje je O < C < 00. 11 . ako je L 2. ako je =L L < 1. ako 2. onda I::~~okonvergira.~oan i I::~=obn istovremeno konvergiraju ili divergiraju. an I::~=oan divergira. onda Cauchyjev kriterij: Ako je onda vrijedi: 1. D' Alambertov kriterij: Ako je nn -1. drugi kriterij usporedivanjem: Ako postoji no E N takav da za n . ako je < 1.

f(:r) -.. :e-+:t:CXi lim .tj = kx + li kosa asimptota. . =1 2~~~ l)X ( 1+.:- =k i I x~~1CXJ (f(:r) ---kr) = ZI onda je I . FUNKCIJE Neki važni limesi funkcija lim X--'O sin :r .T.:: =e Asimptote • vertikalne: Ako je onda je • horizontalne: Ako je vertikalna asimptota.tj • kose: Ako je = Zi horizontalna asimptota.f(:r) = Z onda je I . x~fCXJ .• redovi s alterniranim clanovima Leibnizov kriterij: Ako niz (an) pozitivnih brojeva strogo pada i vrijedi onda red 2::'0 (-1 )n-l an konvergira k 8 i pritom je O < 8 < al. 12 .

.f(x)g'(.).f(x))' (f(:r)g(:r:))' = f'(:I:) ± g'(:r) = ). ctg:1.....)g'(:e) = g2(x) 1'(:r:)g(:1:) .) ')' .)g(:e) + f(.T)-':-)) ) Ul ( X U(.f(x) I . E JR = f'(.)U (X) .f'(x). logax tg:c 1 II fer) I . eX SInx1 Inx dr.T 13 .DERIVACIJE I PRIMJENE DERIVACIJE Pravila deriviranja (j(:r) =i~ g(:r))' (). = u(.. ). II .f'(:r:) COSX f(:r:) I 1'(x) 1 I arcsinx arccos x arctgx SHI...) g(x) (f(x.:)))' = g'(1(X))f'(:D) Tablica derivacija I f(x) I .lna.) In u(x) + 'U(..))' (g(1(.T -=L 1-:c2 1 1+x2 1-x2 -1 sin2 :r arcctg:r -1 1+x2 Logaritamsko deriviranje ( u (:x...)'u(.rIna cos.). ( v'(:r.f'(:r:) .f'(:x:) ax 2/x 1 c vi a··-I 1 oeX X a.

.j :ro) '( _= -f'(-1. 'n jCn+l)(c. Tada se brzina i akceleracija u trenutku t racunaju pomoc:u formula I !J ( t) = s' (t) I I a.r.(:r . f(::ro)): Jednadžba normale na graf funkcije = f'(xo)(x -. Ako je nazivnik jednak nuli. Brzina i akceleracija Neka je s(t) zakon gibanja materijalne toc:ke.).a) + ---::--2'.. \n + 1)' .) i y ) Kut izmedu krivulja y = fI(x) = fz(:r): gdje je :TO apscisa sjecišta krivulja..f"(CL) c 2 .-(x 1. (.f(n)(a). .a) +.1: ---. y-.f(xo) f u toi'..PRIMJENE DERIVACUA Tangenta i nonnala Jednadžba tangente na graf funkcije I y -.:ro. CL) . + n.ki (xo.. L'Hospitalovo pravilo Ako se u racunanju limesa pojave neodredeni oblici ~ ili f(:r) lim -' X-'(! ±:' vrijedi: limese.(t) = !J'U) = i'(t) I Taylorova formula c _ f'(a) f(CL) .. . f(:ro)): (.f(X) - + -. krivulje su meclusobno okomite. = lim f'(x) -'-- g(x) ":--"1 g'(:1:) pri cemu ITlOŽe biti i CL = ::b:X).ki (TO. Xo .r - a) + . n+l (:1.xo) I f u toc. a pravilo vrijedi i za jednostrane 14 .

strogo pada na I. I < 01 na intervalu I. onda I I f(:r) f(x) strogo raste na I. osima odrediti asimptote 5. a. nepamost i periodicnost 3.je (a.m (a) > OI. Ako je I . onda funkcija ima lokalni maksimum u Konveksnost. a. konkavnost i infleksija Ako je I reI:) > ° I na f" (a) intervalu 1. odrediti intervale konveksnosti i konID:wnosti i tocke infleksije 7.1. odrediti elomenu funkcije 2. (a) < ° I.1' (a) r a.Intervali monotonosti Ako je . onda funkcija ima lokalni minimum u = OI i I Ako je I .skom kroz anela. Akojelr(x) Ako je infleksije.1'(:1') > O na intervalu I. odrediti sjecišta grafa funkcije s koordinatnim . konkavna na I. onelaje = O I i fl! (x) mijenja predznak prola. ispitati eventualnu parnost. onda je f(x) f(x) konveksna na I. odrediti intervale monotonosti i lokalne ekstreme 6.1'(:r) < O I na intervalu I. onda Lokalni ekstremi Ako je II' (a) = O Ii I. skicirati graf funkcije koristeci dobivene podatke 15 . f (a)) tocka Tok funkcije Ispitivanje toka funkcije podrazumijeva sljedece postupke: 1.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->