P. 1
Knjiga_Asfalt_ZAS

Knjiga_Asfalt_ZAS

|Views: 694|Likes:
Published by Dean Spirić

More info:

Published by: Dean Spirić on Nov 03, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/17/2012

pdf

text

original

Zn lj l n dj fr o r etv i u s ee že a S j a e v e

A S F A L T

e v

Zn lj l n dj fr o r etv i u s ee že a S j a e v e

K s i n0td j n f z oo co j A d 1e e a i aa .l i l n gl at a bi v , b n a Z r js r l n Aua j o , Sže f e e , Zn l v i da e v a Sj t e p v e oj i še r a gg i k n el r d a zn d p dn ua sae a n j t j l ja p u bl S j s. o ue t l nv d pa v i e r os o r f čj aa o i t ae vn i u Z v onco l k n a i gfa dco n n em oe i i e a ri m t oj i bi eb ba r rm s t e po i zn es m r čes ai l a . i pko j d f o pn n m pa u l r v u zt a o

P kce oi e v zn z rz e ej t e i P t n pa kpju o r e j jont os a d en a z e čku p r d k e i k ik k ua mi a g i t li v e ša a a t no s i in n p at a m r oaj o a j e mks zad s d jup v a ne u o n r f t p n i ua z čj l a kaledn p d a t a e t p a vi nn , or m io j e v , sa t a i j a zr e rot p u go j r o čj o z e r r t j g ipea … a a rjnnoe z n a a kt a ad o s a s , n k pi i ue ol c r j S ai o v e i a el v s l d ) b l nda a l( n z e i jr a ko i v n i a av m s pl s si o še e t pv j sea eo onv ti m et s t l jb ndeo gi f e gr a n n m a hi a z o čk n l z t ned am n o e i h nzaeu mds a. i u na oo u ue v c u tk g b d . oi u i lr t i ua u l t n r t rj oću j i j j e er . Dva, r rroj Z .a m e Z Rk b d k l a a g

ISBN 961-90448-6-X

9 789619 044865

Knjiga Asfalt je izdana ob pomoči DRC, Družbe za raziskave v cestni in prometni stroki, d.o.o. K izdaji so pripomogli: Asteh d.o.o. • CGP d.d. • CM Celje d.d. • CP Kranj d.d. CP Ljubljana d.d. • CPK d.d. • CPM d.d. DDC svetovanje inženiring d.o.o. Igmat d.d. • Petrol Ljubljana d.d. • Primorje d.d. SCT d.d. • SGP Pomgrad d.d. • Zavod za gradbeništvo

ASFALT

Ljubljana, 2006

Izdajatelj: Združenje asfalterjev Slovenije, Kotnikova 32, 1000 Ljubljana, zanj Henigman Slovenko

Avtorji: Henigman Slovenko Bašelj Roman Bradeško Stanislav Britovšek Zvonimir Cezar Jožica Cotič Zvonko Čotar Mitja Donko Dean Kerstein Aleksander Lamut Tadej Ljubič Aleksander mag. Lukač Bojana Marolt Marjan Naglič Olga Planinc Janez Podgoršek Feliks Prešeren Marijan Prosen Janez Šuštar Janez dr. Tušar Marjan Willenpart Borut Zupan Janez prof. dr. Žmavc Janez

Ureditev in strokovno lektoriranje: prof. dr. Žmavc Janez

Strokovni pregled: dr. Ramljak Zdravko Žorga Mitja

Tehnično urejanje: Čulič Branka

Fotografija na naslovnici, oblikovanje in prelom: Mihelčič Robert, RM design d.o.o.

Tisk: Rotosi d.o.o.

Naklada: 2000 izvodov

CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 656(063)(082) ASFALT / [avtorji Henigman Slovenko ... [et al.] ; ureditev Žmavc Janez]. - Ljubljana : Združenje asfalterjev Slovenije, 2006 ISBN 961-90448-6-X 1. Henigman, Slovenko 2. Žmavc, Janez, 1932228113408

Knjigo lahko smatramo kot aktualni pregled trenutnega dogajanja na področju asfalterstva v Sloveniji. izdaja knjige »Asfalt«. Zato je za obvladovanje asfalterske dejavnosti potrebno bogato strokovno znanje. Za vse navedene je pripravljena 1. Kako načrtovati. V njej so na enostaven način podane vse faze zelo kompleksne asfalterske dejavnosti od poznavanja osnovnih materialov do sestav asfaltnih zmesi pa vse do obvladovanja tehnoloških postopkov z vsemi vzporednimi dejavnostmi. organiziranje kakovosti in razvojno-raziskovalna dejavnost. velikokrat pa si želijo osnovne informacije pridobiti tudi posamezniki izven stroke. ki se pretežno uporablja pri gradnji cest.n. Njegova uporaba v svetu pa tudi v Sloveniji je iz leta v leto večja in podoben trend je pričakovati tudi v prihodnje. ki se ga uporablja na manj prometnih cestah in asfaltom za najtežje prometne obremenitve. s katero opisujemo gradbeni proizvod. Kot avtorji so bili k pripravi knjige povabljeni člani ZAS. To je seveda malo v primerjavi s prvo uporabo asfalta (bitumna) v Mezopotamiji že pred okoli 2000 leti pr. s katerim se vseskozi ukvarjajo asfalterski strokovnjaki. ki se v Sloveniji uporablja že preko 75 let. proizvajati in vgrajevati asfaltno zmes za dani namen uporabe je vprašanje. ki jih to področje zanima. Slovenko Henigman Predsednik ZAS . prikazani pa so tudi posamezni primeri dogajanja v svetu. kot so načrtovanje in preskušanje asfaltnih zmesi.Predgovor Pred vami je knjiga »Asfalt«. Razlike med asfaltom. Poleg specialistov v asfalterstvu se vedno več znanja pričakuje tudi od ostalih udeležencev v procesu graditve. so izjemno velike. Združenja asfalterjev Slovenije.š. Navedeno ga uvršča med enega najstarejših gradbenih materialov. letališča in številne mestne ceste. ki s svojim znanjem lahko prispevajo k boljšemu poznavanju asfalterske stroke. ki ga je potrebno vseskozi nadgrajevati. s čimer želijo približati asfalterstvo vsem. s katerimi so na primer obremenjene avtoceste. asfaltne zmesi pa so med seboj povsem neprimerljive.

. .1 Splošno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 2. . . . .2 VEZIVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 1. . .3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. . . . . . . .4 Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 2. . . . 94 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 Lastnosti asfaltnih zmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 1. .2 Vrste asfaltnih zmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Namen in pomen preskušanj . . . . . . . .3 POSEBNI POSTOPKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4. . . . . .4 Barvne asfaltne zmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 Površinske in tankoplastne prevleke . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Pogoji projektiranja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4. . . . . . . . . . . . .1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 2. 22 1. . . . 42 2. 52 2. . . . . . . . . . .1. . . . . . . . .4 Hladna bitumenska veziva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 PREDHODNA SESTAVA / RECEPTURA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2. . . . . . . . . . . . . . . . 45 2. . . . . . . . . . 77 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. .1 Nizkotemperaturne asfaltne zmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 1 MATERIALI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2. . . . .3 DODATKI . . 13 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3. . . . . . . . . . 23 1. . . . . . . .2 Cestogradbeni bitumni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 PRESKUSI . . . . . .2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 2. . . . . . 25 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2. . . . . . . .1 ZMESI ZRN . . . . . . . .2 Asfaltne zmesi za težke obremenitve . . . . . . . . . 52 2. . . . . . . . . . . . . . . 22 1.2 Vrste dodatkov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 S polimeri modificirani bitumni . . . . . . . . . .3. . . . . . . . . . . . . . . . .3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 2. . . . . . . . . . . .2 Osnovne zmesi zrn . .4. .1 Namen in značilnosti . . . . . . . . .3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2. . . .4. . . 52 2. . . . . . . . .3 Lastnosti in preskusi zmesi kamnitih zrn . . . . . . . . .3 Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 2.3 Postopek projektiranja . . . 26 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 2 SESTAVA ASFALTNIH / BITUMINIZIRANIH ZMESI . . 92 2. . . . . . . . . . . . . . . . 87 2. . . . . . . . . .1. . .3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 2. . . . . . .2. . . . . .4 Literatura . . . . . . . . . . .2 Priprava in preskusi vhodnih materialov . . . . . . . . . . .1 Uvod . . .1 Splošno . . .VSEBINA UVOD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Označitev materiala . . . . . . 73 2. . . . .2. . . . . . . . . . . . . . . . . 106 7 . . . . . . . . . . . 13 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 1. . .3. . . . . . 92 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 VRSTE IN LASTNOSTI ASFALTNIH ZMESI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 Postopki preskusov . . .

. . . . . . . . . .1. . . . . . . . . . . . . . . . . .4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Prometna obremenitev . . . . . . . . . . . . . . . . .3 Skladiščenje asfaltnih zmesi . . . . . . . . . . . . . . . . 150 5. . . . . . . . . .4. . . . 131 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. . . . . . . . . . . . . .5 Ročno vgrajevanje asfaltnih zmesi . .2 POŠKODBE NA ASFALTNIH VOZIŠČIH . . . . . . . . . . . . . . .5. . . . . 131 3. . . .6. 112 3. . . . . . . . . . . . . . . 139 4. . 162 8 . . . . . . . .3. . . . . . . . . . .1 Novogradnja/rekonstrukcija . . . .3. . . . 156 5. . . . . 124 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. . . . . . . . . . .3. . . . . . . . . . . .2 Skladiščenje osnovnih materialov . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 3. .2 Razvoj tehnologije proizvodnje asfaltnih zmesi . . . . . . . . . . . . . . . .4 Nosilnost / podajnost asfaltnih vozišč . . . . . 138 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 5. . . 111 3. . . . . . . . . . . . . . . .1 Uvod . . . . . . . . . .1. . . 107 3. .5 Hrupnost asfaltnih vozišč . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 3. .4 PREVOZ ASFALTNIH ZMESI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Vplivi na lastnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3. . . . . .5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 3. . . . . . 147 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Oprema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Proizvodnja in skladiščenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 3. . . . . . . .6 RECIKLIRANJE ASFALTNIH ZMESI . . . . . . . . . . 119 3. . . . 140 4. .1. . . 135 4 DIMENZIONIRANJE VOZIŠČNIH KONSTRUKCIJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 3. . 108 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Ravnost asfaltnih vozišč . . . . . . . . . . . .1 Splošno . . . . . . . 122 3. . . . . . . . .OSNOVE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 PRIPRAVA OSNOVNIH MATERIALOV . . . . . . . . . . 120 3. . . . . . . . . . . . . . . .2 Preplastitev/ojačitev . . . . . . . . . . . . . . .4.2 ANALITIČNI POSTOPKI . . . . . . .4 Strojno razgrinjanje in zgoščevanje asfaltnih zmesi . .6. . . . . . . .2 Nosilnost podlage . . . . .3.1 SPLOŠNO . . . . . .2 Recikliranje asfaltnih zmesi na mestu vgrajevanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 3. . . . . . . . . . . . 144 5 OHRANITEV ASFALTNIH VOZIŠČ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5. . . . . . . . . . . . . . . . .2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Prevoz asfaltnih zmesi na mesto vgrajevanja . . . . . . . . . . . . . . . . 143 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 EMPIRIČNI POSTOPEK . . . .3. . . . . . .1. . . 111 3. . . . . . .3 Sprejem asfaltnih zmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 4. . . . . . . . . . . . . 136 4. . . 136 4. . . . . . . . . . . 136 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Naročanje asfaltnih zmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 3. 116 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 VGRAJEVANJE ASFALTNIH ZMESI . . . . . . . . . . . . . . 131 3. . . . . . . . . . . . . 119 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Klimatski in hidrološki pogoji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 5. . . . . . . . . . . . .3 Torna sposobnost . .3 PROIZVODNJA ASFALTNIH ZMESI . . 147 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PREVOZ IN VGRAJEVANJE ASFALTNIH ZMESI . . . . .3 Vrste in kakovost materialov . . .2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 PROIZVODNJA. . . . . . . . . . .3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 5. . . . . . . . . . . . . . . .3 Priprava vodil . . . . . . . . . . . . . . .4.1 MEJNIKI RAZVOJA TEHNOLOGIJE PROIZVODNJE ASFALTNIH ZMESI . . . . . . . . . . . . . 142 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 Recikliranje asfaltnih zmesi v asfaltnem obratu . . . . .2 Priprava podlage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. . . . . . . . . . . . . . . . . 143 4. . . . . . . . . . . . . . . .1 Oprema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 LASTNOSTI ASFALTNIH VOZIŠČ . . . . . . . . . . . .6. . . . . . . . . .1 Oprema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 DOLOČITEV DIMENZIJ VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2. . . . . . . . . .3. . . . . 198 6. . . . . . . .1 Osnove . . . . . . . . . . . . . . .1. . . . . . . . 227 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 Sprehajalne poti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Utrditev .1 Območja sprejemljivosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 5.1 Vrste objektov na cestah . . . . . 186 6. . . . . . . . 187 6. 203 6. . . .2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 6. 216 7. 206 6. . . . . . . . . . . . . .2 Vrste in lastnosti . . . . . . . . . 183 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3. . .5. . . . . . . . . . . . . . . .3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Področja uporabe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 6. . . 189 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 STATISTIČNO VREDNOTENJE . . . . .1 Lastnosti litega asfalta . . . .3. . . . . . . . .3. 213 7. . . . . .2 Asfaltne zmesi na objektih . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. . . . . . . . .5. . . .2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 7 KONTROLA KAKOVOSTI . . 203 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2. . . . . . . . . . . . . . . .1. 218 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 VODOGRADBENE ASFALTNE ZMESI . . . 183 6.2 Osnovni postopki za popravilo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Splošno . . . 188 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5. . . . . . . . 205 6. . . . . . . . . . . . . . . .2 ASFALTNE ZMESI V VISOKOGRADNJI IN INDUSTRIJSKI GRADNJI . . . . . . . . . .6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3. . . . . . . . . .4. . 188 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 6. . . . . . . . 193 6. . . . . . .5.1. . . . . . . . . . . .3 Tehnična regulativa pri gradnji cest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Certificiranje in akreditacija . . . . .1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 OBJEKTI NA CESTAH . . 203 6. . . . . . . 166 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 7. . . . . . . . . . . . . . . . .1 VODENJE KAKOVOSTI . . . . . . . . . . .5 ASFALTNE ZMESI NA LETALIŠČIH . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. . . 186 6. .3 Področja uporabe . . . . . . . 199 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 POPRAVILO POŠKODB NA ASFALTNIH VOZIŠČIH . . . . . . . . . . . . . . . . SPREHAJALNE POTI IN IGRIŠČA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 6. . . . . . .5. . . . . . . . . . . . . . .1 Vzroki . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Značilnosti .1 Značilne obremenitve . . . . . . . . . . . . .1 Uvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 KOLESARSKE STEZE. . . . . . . . .2 Vrste in lastnosti . . .1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 Vrste asfaltnih zmesi . . . . . . . . . . . . 172 6 DRUGE UPORABE ASFALTNIH ZMESI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 7. . . . . . . . .6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 5. . . . . . . . .4 ASFALTNE ZMESI NA DEPONIJAH . . . . . .1 Namen uporabe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Kolesarske steze . . . .4 Igrišča . . .3 Izvedba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4. . .4 Literatura . . . . . . .5 Razvojno in raziskovalno delo v asfalterstvu v Sloveniji . 209 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . .2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 6. . . . . . . . .5 Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Značilne vrste poškodb . . . . . . . . . . . . . . . . .1. . .4 Zagotavljanje in kontrola kakovosti pri realizaciji asfalterskih del v Sloveniji . . . . . . .2 Kontrolne karte . . . .4 Kontrola asfalterskih del na premostitvenih objektih . . . .

. . . . .1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 GUMI-ASFALT . . . . . . .5 POLTOGE PREVLEKE ZA INDUSTRIJSKE IN PROMETNE POVRŠINE . . . . . . . . .1. . . . . . . . . . . . . . . 240 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 9. . . . . . . . . . 234 8. . . . . . . . . . . . . . . . 261 11. . . . . . 238 8. . . . .4 PROIZVODNJA ASFALTNIH ZMESI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 Literatura in viri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 KOMPAKTNI ASFALT . povezanih s proizvodnjo in vgrajevanjem asfaltnih zmesi . . 246 9 NOVI POSTOPKI . . . . . . . . . . . .2. . . 265 13 TERMINOLOŠKI SLOVAR .1 OSNOVNE KOLIČINE IN ENOTE . . . . . . .1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 11 SLOVENSKI STANDARDI – SIST EN . . . . . . . 264 12 FIZIKALNE KOLIČINE IN MERSKE ENOTE PO MEDNARODNEM SISTEMU (SI) . . . . . . . . . . . 247 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 VAROVANJE ZDRAVJA DELAVCEV IN VARSTVO PRI DELU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 PRESKUSI ASFALTNIH ZMESI .2. . . . . . . . . . . . . . . . .2 Varno delo in varovanje zdravja v proizvodnji asfaltnih zmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 12. . . . . . . . . .1 ZMESI ZRN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 Reciklaža odpadnih asfaltnih zmesi . . . . . . . . . . . .1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 10 . . . . . . . . .AGREGATI . . . . . .2 Varstvo okolja pri laboratorijskih delih. . 234 8. . . . . . . . .3 Varstvo in varovanje zdravja delavcev pri transportu in vgrajevanju asfaltnih zmesi . . . . .2 BITUMENSKA VEZIVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 9. . . . 236 8. . . . . . . . . . . . 265 12. . 259 11. . . .4 Osebna varovalna sredstva v asfalterski dejavnosti . . . . . .3 KOLIČINE IN ENOTE. . . . . . . . . . . . . . .6 PREDFABRICIRANI ASFALT . . . . . . . . . . . . 233 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 VAROVANJE OKOLJA V ASFALTERSKI DEJAVNOSTI . . KI NISO VEČ VELJAVNE . . . . . . . . . . . . . . . 237 8. 265 12. . . .1 Vplivi na okolje pri proizvodnji asfaltnih zmesi . . . 254 10 TEHNIČNE SPECIFIKACIJE ZA CESTE . . . . . . . . . . . . . .3 NIZKOTEMPERATURNI ASFALT . . . . . . . . . . .8 VARSTVO . . . . . . . .2 SESTAVLJENE KOLIČINE IN ENOTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Literatura in viri: . . . . . .1 Organizacija varnega dela in varovanja zdravja delavcev . . . . . . . . . . . 252 9. . . . . . . . . . . .2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 DVOPLASTNI DRENAŽNI ASFALT . . . . . . . .1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 9. . . . . . . . . . . . . . . .

Pogojene lastnosti bituminiziranih zmesi so v teh primerih različne. Že uveljavljeni računalniški programi omogočajo gospodarnejše načrtovanje sestave bituminiziranih zmesi. Nekatere spremembe so posledica tehnološkega razvoja. Osnove so na številnih področjih ostale. vpeljane v nadaljnjih fazah izdelave asfaltnih krovnih plasti. Namen publikacije »Asfalti« je seznaniti širok krog izvajalcev del v cestogradnji s trenutnimi strokovnimi spoznanji na tem specifičnem področju. Realni vhodni podatki so za to predpogoj. – Opisi standardiziranih postopkov za preskuse bituminiziranih zmesi omogočajo informativni vpogled v številne postopke. lahko nastanejo na asfaltnih voziščih poškodbe. Prikazani razvoj tehnologije proizvodnje bituminiziranih zmesi kaže velike spremembe v opremi in vodenju. Četudi so poznane podrobnosti za njihovo proizvodnjo in vgraditev. ki so pri nas že vpeljane. uveljavljene v dosedanji praksi in tehnični regulativi. v večji ali manjši meri pa se je spremenila nadgradnja. Prikazane osnovne lastnosti v večji meri uporabljanih bituminiziranih zmesi za asfaltne krovne plasti pa so lahko osnova za ustrezno načrtovanje. Številne harmonizirane evropske norme (EN) za materiale podrobno – in z le majhnimi spremembami in/ali dopolnitvami sedanjih postopkov – opredeljujejo način preskušanja. Številni v večji ali manjši meri uveljavljeni postopki to omogočajo. Za osnovne lastnosti. ne da bi ta utrpela prekomerne spremembe ali poškodbe. ki jih je treba strokovno opredeliti in popraviti. Tudi izkušnje pri graditvi asfaltnih krovnih plasti za posebne namene dajejo podrobnejše usmeritve. vendar pa prilagojene specifičnemu namenu. druge uveljavitve nove evropske tehnične regulative.UVOD V preteklih desetletjih je doživela cestogradnja nesluten razvoj. vključno ponovno uporabo obstoječih bituminiziranih zmesi in prirejenih bitumenskih veziv. Bituminizirane zmesi pa niso uporabne samo v krovnih plasteh na voziščih ampak tudi v sklopu drugih gradenj. Med njimi nekateri pri nas še niso uveljavljeni. so navedene značilne kategorije. Optimalni izkoristek lastnosti bituminiziranih zmesi je mogoče zagotoviti le z ustreznim dimenzioniranjem tako novozgrajenih kot tudi ojačitev obstoječih voziščnih konstrukcij. Kakovost oziroma posamezne lastnosti materialov za bituminizirane zmesi za asfaltne krovne plasti pa so v EN in sprejetih slovenskih standardih (SIST EN) razvrščene v kategorije. 11 . Za kakovost pa so pomembne tudi drobne novosti. Izbira ustreznih bituminiziranih zmesi je pogoj za zagotovitev in ohranitev pogojenih lastnosti asfaltnih vozišč. Izmed njih je treba izbrati ustrezne za specifične pogoje uporabe bituminiziranih zmesi.

ki so že uveljavljeni.Z uveljavitvijo EN je vpeljan nov sistem preverjanja kakovosti materialov in izvršenih del. Številni rezultati preskusov pa pogojujejo za strokovno oceno kakovosti statistično vrednotenje. Pogoji dela so v sklopu asfalterskih del zelo zahtevni. 12 . Osnove za to in konkretni primeri omogočajo realno oceno pomena statističnega vrednotenja. varstvo pri delu ter varovanje okolja. preskuse asfaltnih zmesi in proizvodnjo asfaltnih zmesi. da je tudi v tem področju nekaj sprememb (ki pa se v praksi še niso uveljavile). V sklopu asfalterskih del je enako kot vse navedeno pomembno varovanje zdravja delavcev. ki so se v določenih okoljih v cestogradnji že uveljavili. Ker je razvoj v svetu zaznaven tudi na področju asfalterstva. bitumenska veziva. Z namenom informiranja bralcev je v publikacijo vključen popis novih slovenskih standardov za zmesi zrn. To pa velja tudi za varovanje okolja. Terminološki slovar pa naj bi vzpodbudil enovito rabo strokovnih izrazov tudi v asfalterstvu. zato je seznanitev z njimi in opozorilo koristno. je navedenih nekaj postopkov. Popis fizikalnih količin in merskih enot naj bi opozoril. Že uveljavljeni notranja (tekoča) in zunanja kontrola kakovosti imata podrobno opredeljene naloge in pristojnosti.

pa imajo velik vpliv predvsem na mineraloške značilnosti kamnitega materiala.1. drobljene in reciklirane zmesi kamnitih zrn. drobljena. Globočnine in žilnine so nastale iz strjene lave pod zemeljsko površino (granit. diorit.1 MATERIALI 1. Vrsta kamnitih zrn je praviloma določena z načinom pridobivanja.1. sedimentnih in metamorfnih kamnin. Najboljše mehanske lastnosti imajo magmatske kamnine. ki je izpostavljen stalnim mehanskim in atmosferskim ter posredno kemijskim vplivom: • mehanski vplivi so posledica pritiskov. keratofir). in/ali druge specifične zahteve pogojujejo ustrezne lastnosti zmesi zrn. 1. čim bolj ustrezna je sestava zmesi zrn. sienit. Obremenitev zmesi zrn je odvisna od mesta vgraditve za določen namen uporabe. andezit. ki jih je v določenih pogojih mogoče pričakovati.2 Osnovne zmesi zrn Zmes zrn je sestavljena iz enega ali več razredov zrn ali frakcij ali pa ima že v naravi ustrezno sestavo zrn za določen namen uporabe.1 ZMESI ZRN 1.1. bazalt. Zmesi kamnitih zrn so v osnovi opredeljene z vrsto kamnitih zrn in načinom pridobivanja.1 Vrste kamnitih zrn Na osnovi nastanka oziroma načina pridobivanja je mogoče razlikovati naravna. zmrzal in oksidacijski procesi. ki so skupni za naravne. osnovne tehnične zahteve za kakovost ter ustrezni postopki za preskuse. ki se glede na njihov nastanek delijo na globočnine in žilnine ter prodornine in tufe. Lomljeni kamen za potrebe v cestogradnji se pridobiva iz magmatskih. ki so namenjene za uporabo v vezanih nosilnih in obrabnih plasteh voziščnih konstrukcij.1 Splošno V sestavi asfaltnih zmesi predstavljajo kamniti material trdna inertna mineralna zrna. medtem ko so prodornine in tufi nastali iz na zemeljsko površino iztisnjene lave (porfir. Posamezno zrno v zmesi pa bo tem manj obremenjeno. 1. diabaz. 13 . Zato so za zmesi kamnitih zrn. kot so dež. Mehanske in klimatske obremenitve voziščnih konstrukcij. Osnovna naloga kamnitega materiala v asfaltni zmesi je prenos prometne obremenitve z obrabne na nosilno plast voziščne konstrukcije. mešana in reciklirana kamnita zrna.2. Delež kamnitega materiala v sestavi asfaltnih zmesi je praviloma med 92 in 96 odstotki glede na maso oziroma med 80 in 85 odstotki glede na prostornino. Obnašanje asfaltne zmesi pod prometno obremenitvijo pa je v veliki meri odvisno od kakovosti kamnitega materiala. led. udarcev in trenja pnevmatik • atmosferski vplivi. gabro).

14 .j.3. Nazivne velikosti frakcij naravnih.3 Lastnosti in preskusi zmesi kamnitih zrn 1.1 Nazivne velikosti Frakcije zmesi kamnitih zrn za nosilne in obrabne plasti asfaltnih voziščnih konstrukcij morajo biti označene z nazivnima velikostima.4. t. Pri nas so zelo uporabni apnenci in dolomiti. peščenjak in konglomerat. kar je mogoče opaziti pri skrilavcih.1. 1. katere je preložila ali prestavila voda ali veter.0.1.1.3. Ta preobrazba je lahko povzročila izboljšanje prvotne zgradbe kamnine (primer so gnajsi.1. Magmatske in sedimentne kamnine so se pod velikim pritiskom in /ali visoko temperaturo – potem.1.1 Geometrijski lastnosti Med geometrijske značilnosti je uvrščena sestava zmesi zrn.2 Način pridobivanja zmesi kamnitih zrn Načini pridobivanja zmesi kamnitih zrn so v osnovi zelo različni: • zmesi naravnih zrn so v pretežni meri naplavljene v rečnih koritih (prodišča. ki so navedene v razpredelnici 1.1. Razmerje mejnih velikosti zrn D/d mora znašati v osnovnih frakcijah 2. površina zmesi zrn. amfiboliti in kvarciti) ali pa poslabšanje prvotnih lastnosti. gramoznice) ali odložene ob vznožjih kamnitih brežin. oblika zrn in gostota zmesi zrn.2.1. v vmesnih frakcijah pa praviloma ne sme biti manjše od 1. zmanjšanje mehanske trdnosti. ko so bile že prekrite z novimi plastmi materiala – spremenile v metamorfne kamnine. 1.1. z izkopom/lomljenjem in drobljenjem grobejših kosov vezanih materialov (asfalta. manj uporabni pa so apnenčasti lapor. drobljenih in mešanih kamnitih zrn so navedene v razpredelnici 1.2. pridobivanje je mogoče z izkopom • zmesi drobljenih zrn so proizvedene z ustreznim postopkom drobljenja lomljenega naravnega ali umetnega kamna ali drobljenja grobejših že predhodno zdrobljenih zrn • zmesi mešanih zrn so praviloma proizvedene z drobljenjem naravnih zrn ali z mešanjem naravnih in drobljenih zrn (deleži posameznih vrst kamnitih zrn v zmesi pogojujejo njene značilnosti) • zmesi recikliranih zrn pa so lahko pridobljene z rezkanjem vezanih materialov. to je spodnjo (d) in zgornjo (D) mejno velikostjo stranic kvadratnih odprtin na sitih. cementnega betona) ali z izkopom že uporabljenih zmesi nevezanih zrn. 1.Sedimentne kamnine so nastale pod pritiskom ali z zlepljenjem posameznih plasti zrahljanih delcev (preperine kamnin ali organskega izvora).

2 Sestava zmesi zrn Sestava zmesi zrn ali porazdelitev velikosti zrn je osnovna značilnost.1.500 0.4 (22) 1) 31.710 1 2 4 5. Slika 1.2: Nazivne velikosti frakcij kamnitih zrn d/D 45 56 63 1) Vrednosti označujejo nazivne velikosti zrn Razpredelnica 1. ki določa njeno uporabnost pri proizvodnji asfaltnih zmesi. Zato je praviloma vsak preskus zmesi zrn treba začeti z določanjem deleža posameznih razredov ali skupin zrn (frakcij) v celotni zmesi.1.5 (31) ) 1 4/8 8/16 16/31 31/63 Razpredelnica 1. Sita z ustreznimi odprtinami omogočajo razvrstitev v osnovne (nazivne) frakcije in vmesne frakcije.09 Osnovne frakcije (mm) 0/4 Vmesne frakcije (mm) 0/1 0/2 1/4 2/4 8/11 11/16 16/22 22/31 31/45 31/56 45/63 0.Osnovna sita (mm) 0.063 Vmesna sita (mm) 0.1: Diagram za grafični prikaz sestave zmesi kamnitih zrn (sejalne krivulje) 15 .125 0.1.1: Nazivne velikosti stranic kvadratnih odprtin na sitih 1. kot je podrobno prikazano v razpredelnici 1.2 (11) 1) 16 22.2.6 8 11.1.1). Sestava zmesi kamnitih zrn iz frakcij mora biti tudi grafično prikazana v ustreznem diagramu (slika 1.3.1.1.1.250 0.

V razpredelnici 1.1.20 0 . mletje).100 98 . 1.3: Delež podmernih in nadmernih kamnitih zrn v frakcijah ter kategorije (po SIST EN 13043) Postopek določanja zrnavosti mora biti izveden v skladu s standardom SIST EN 933-1. 16 .1.100 98 .99 0 .15 0 . Sledi suho sejanje opranega in pravilno posušenega vzorca skozi stavek sit.i.%) 90 . Na podlagi ostankov na posameznih sitih je treba izračunati in izrisati sejalno krivuljo. Podolgovata in ploščata zrna so v primerjavi s kubičnimi zrni bistveno manj odporna proti drobljenju.99 90 .063 mm.10 0 .15 0 .100 98 .100 Sito D d Presejek (m.20 0 .4D 100 98 .2) so lahko v določenih količinah tudi podmerna in nadmerna zrna.99 85 .99 85 . ga je treba mokro presejati skozi sito 0.99 85 . V navedenih nazivnih velikostih frakcij kamnitih zrn (razpredelnica 1.35 - d/2 0-2 0-5 0-5 0-2 0-5 0-5 - Kategorija Gc90/10 Gc90/15 Gc90/20 Gc85/15 Gc85/20 Gc85/35 GF85 GA90 GA85 Groba D>2 100 100 100 100 Fina-drobno zrnata Mešana D<2 – D < 45 in – d=0 100 100 100 Razpredelnica 1. kot to določa standard SIST EN 13043.Zmesi kamnitih zrn za nosilne in obrabne plasti asfaltnih voziščnih konstrukcij morajo biti ustrezno sestavljene že v postopku proizvodnje ali pa pripravljene z naknadnim mešanjem dveh ali več frakcij v homogeno zmes kamnitih zrn.99 85 .1. V predelavi se mora težiti k proizvajanju čimbolj kubičnih zrn..1.3 Oblika grobih zrn Oblika kamnitih zrn je ena redkih lastnosti.99 85 .3. na katero ima velik vpliv način tehnološke predelave kamna (drobljenje.100 98 .1.100 98 . Zmes kamnitih zrn Velikost zrn [mm] 2D 100 100 1. zato je s tehničnimi predpisi za posamezen namen uporabe zmesi zrn ustrezno omejen. ki je naveden v razpredelnici 1. četrtinjenjem.3 so prikazane kategorije nazivnih frakcij zmesi zrn v odvisnosti od količine podmernih in nadmernih zrn.1. Delež takšnih zrn za kakovost zmesi zrn ne sme biti škodljiv.100 98 .1. ki imajo približno enake prostorske osi in ki ustvarjajo trden skelet ter makrostrukturo asfaltne plasti.99 90 . Odvzeti vzorec zmesi kamnitih zrn je treba še pred sejanjem pripraviti s t. Ko je vzorcu določena vlaga.99 90 . Neustrezna tehnološka predelava lahko uniči še tako dobro vhodno surovino.

upogibno-natezno in razkolno trdnost. Odpornost zmesi zrn proti drobljenju je posredno prikazana fizikalna količina. Kot slaba zrna se smatrajo tista. Kategorija SI SI15 SI20 SI50 SINZ Modul oblike < 15 – < 20 – < 50 – Ni zahteve Razpredelnica 1.4). med vrtenjem drobi in melje zrna. Pri preskusu »udarne trdnosti« se za razliko od postopka »LA« določa odpornost samo dveh razredov zrn in ne celotne zmesi zrn. Količniki odpornosti zmesi kamnitih zrn proti drobljenju LA so opredeljeni kot kategorije (razpredelnica 1. zglajevanju in visokim ter nizkim temperaturam (zmrzovanju in tajanju).Oblika grobih zrn (nad 4 mm) v zmesi kamnitih zrn za nosilne in obrabne plasti voziščnih konstrukcij mora biti opredeljena z indeksom ploščatosti (FI – Flakiness Index) ali z modulom oblike zrn (SI – Shape Index). Postopek preskusa »udarne trdnosti« temelji na določenem številu udarcev nabijala določene mase.3. ki so manjša od zgornje nazivne vrednosti (D) in večja od spodnje nazivne vrednosti (d). vgrajeno v kalup.1. vstavljenih skupaj z zmesjo zrn v predpisani boben. 1. oblika in prostorski razpored ter svežina mineralov imajo bistven vpliv na obnašanje zrn pod vplivom udarcev.4: Kategorije maksimalnih vrednosti modula oblike 1.3.1. Pri postopku »LA« določeno število jeklenih krogel z določeno maso. Modul oblike je treba izračunati in rezultat podati kot odstotek slabih zrn.1.5). Za določanje odpornosti zmesi zrn proti drobljenju sta uveljavljena dva postopka in sicer postopek »Los Angeles« (preskus po SIST EN 1097-2) in postopek »udarne trdnosti« (preskus po SIST EN 1097-2) . ki vključuje tlačno. Preskus zmesi zrn po postopku »Los Angeles« (LA) temelji na določanju odpornosti zrn proti drobljenju in istočasni obrabi zrn zaradi medsebojnega trenja med postopkom preskusa. katerih razmerje med dolžino in širino je večje od 3. Obliko zrn posamezne frakcije se določi le na zrnih.1.2 Mehanske lastnosti Mehanske lastnosti zmesi zrn so predvsem odpornost proti drobljenju. Mineralna sestava.1. Modul oblike zrn je treba določiti v skladu z zahtevami standarda SIST EN 933-4 (razpredelnica 1. velikost.1 Odpornost proti drobljenju Odpornost proti drobljenju je osnovni dejavnik trajnosti kamnitih zrn v voziščnih konstrukcijah. 17 .2. obrabi. ki z določene višine udarja na zmes zrn.

določeni po postopku micro-Deval (preskus po SIST EN 1097-1). ki nastopajo v naravi. Preskus se lahko izvede v suhem ali mokrem stanju. Vzorec zmesi zrn mora biti pod določenimi pogoji skupaj z abrazivnimi kroglami izpostavljen vrtenju v za to namenjenem bobnu.2 Odpornost grobih zrn proti obrabi Obraba kamnitih zrn je odvisna od trdote posameznih mineralov. dolomit. Večina monomineralnih različkov kamnin.1. ki jih sestavljajo. Najodpornejša so zrna iz svežih eruptivnih kamnin (granit. so opredeljeni kot kategorije. V primeru monomineralnih zrn (npr. trahit. zato se hitro obrabijo (apnenec. zato mora imeti primerno geometrijsko oblikovanost. Mikrostruktura ali fina hrapavost (tekstura posameznih kamnitih zrn) se kaže kot ostrina vozne površine. sienit.6 mm. Vozna površina mora nuditi zadostno odpornost proti zdrsom. serpentin).3 Odpornost grobih zrn proti zglajevanju (poliranju) Odpornost zmesi zrn proti zglajevanju je pomembna predvsem za obrabne plasti vozišč.1. mine18 . dacit. ki omogoča njeno drenažno sposobnost.2. je mehkejših.3. diabaz. kar je posledica površinske ostrine zrn in pragov ter ostrine robov in konic zrn.Količnik Los Angeles < 20 – < 25 – < 30 – < 40 – < 50 – Ni zahteve Kategorija LA LA20 LA25 LA30 LA40 LA50 LANZ Razpredelnica 1. njihovega količinskega odnosa in načina povezanosti.1. porfirit).5: Kategorije maksimalnih vrednosti količnika Los Angeles 1. Makro struktura ali groba hrapavost je pogojena z granulometrično sestavo zmesi zrn – teksturo vozne površine. piroksene). amfibole. 1. ki jih vozila v večji meri obremenjujejo tudi z vodoravnimi silami. Odpornost kamnitih zrn proti obrabi je treba določiti v skladu z zahtevami standarda SIST EN 1097-1. keratofir.3. Rezultati obsežnih preskusov kažejo. andezit. Eruptivne kamnine pa so polimineralne. glinence. ki vsebujejo trde minerale (kremen. marmor. Uporabi se laboratorijsko pripravljeno frakcijo zrn velikosti od 10 do 14 mm. gabro. apnenec) se površina cestišča vsled trenja zelo hitro zgladi in v dežju postane izjemno spolzka. kar v odstotkih predstavlja koeficient mikro-Deval.2. Za obrabne plasti vozišč je odpornost uporabljenih kamnitih zrn proti zglajevanju odločilnega pomena za torne lastnosti vozne površine v mokrem stanju. Količniki odpornosti grobih zrn proti obrabi. da je drsenje vozil na mokrih voznih površinah osnovni in glavni vzrok za številne prometne nesreče. bazalt. Določiti je treba izgubo mase na situ velikosti 1. diorit.

5 °C in tajanja v vodi pri 20 °C.4 Odpornost proti zmrzovanju in tajanju Obstojnost na mrazu je osnovna in bistvena lastnost. 19 .2/10 mm) proti zglajevanju mora biti preskušena po postopku pospešenega zglajevanja in ovrednotena kot količnik PSV (Polished stone value) v skladu z zahtevami standarda SIST EN 1097-8 (razpredelnica 1. Odpornost grobih zrn (razred 7. Na kontrolnih in testnih vzorcih se z aparaturo za merjenje drsnosti (nihalom SRT) izmeri drsnost.6). če so poleg drobne geometrijske oblikovanosti vozne površine (hrapavosti) zagotovljene tudi primerne lastnosti uporabljenih materialov. Rezultat se odčita na merilni skali. Kategorija PSV PSV50 PSV44 PSVdeklariran PSVNZ Vrednost poliranja kamna > – 50 > 44 – Vmesne vrednosti in < 44 Ni zahteve Razpredelnica 1. Pri preskusu je treba v modelček zložiti 36 do 46 zrn velikosti 7.1. Sila trenja med pnevmatiko in mokro vozno površino ter s tem možnost prenosa sil z vozila na vozišče je zagotovljena le.1. v skladu z zahtevami standarda SIST EN 1367-2 (razpredelnica 1. Pri preskusu odpornosti kamnitih zrn proti razpadanju z zmrzovanjem in tajanjem je treba ugotovljene vrednosti deležev odkruškov kategorizirati.1.7).3. Sledi poliranje z abrazivnim materialom (320 min). V slojih je kamniti material izpostavljen delovanju vode in zmrzali. zato imajo absolutno prednost v uporabi.1. ki v porah kamnin povzroča velike pritiske. Trajnost kamnitih zrn je opredeljena z njihovo odpornostjo proti razpadanju pri preskusu z zmrzovanjem in tajanjem z magnezijevim ali z natrijevim sulfatom. kar je odločilnega pomena pri drsenju.6: Kategorije za minimalne vrednosti odpornosti proti poliranju Za zagotovitev potrebne torne sposobnosti voznih površin morajo groba zrna v zmesi za obrabno plast voziščnih konstrukcij zagotavljati zahtevane vrednosti količnikov PSV.-%) in zapis o morebitnih vizualnih spremembah na vzorcih. Na kolo aparature za poliranje je treba vpeti modelčke s preskušanimi zrni in modelčke s kontrolnimi zrni. ki se jih potopljene v vodo izpostavi desetim ciklusom zmrzovanja pri –17. Preskus se izvaja na posameznih frakcijah. karbonatne kamnine za lahko prometno obremenitev pa nad 30. Silikatne kamnine za obrabnozaporne plasti za zelo težko prometno obremenitev morajo imeti PSV vrednost nad 50. 1.2.rali imajo selektivno obrabo. ki jo morajo izpolnjevati kamnita zrna. V primeru uporabe zmesi z večjim deležem prizadetih zrn lahko pride do razpadanja obrabne plasti. Rezultat analize je izguba mase vzorca (v m.2 do 10 mm in jih zaliti z epoksidnim lepilom.

3 Kemijske lastnosti Nujnost preskušanja in deklariranja kemijskih lastnosti je omejena glede na določeno končno uporabo ali glede na izvor zmesi zrn. Vzorec finih zrn se mora posušiti. Volumsko stabilnost je treba določiti v skladu s standardom SIST EN 1744-1. Kadar so v uporabi zrna iz žlindre. preskus odpornosti proti razpadanju ni potreben.1. ko za določeno zmes kamnitih zrn. Sito z delci je treba spirati z vodo.1. že obstojijo pisna dokazila o trajnosti.-%) < 0. Vzorec predpisane zrnavosti je treba zgostiti na zahtevano gostoto. Poleg omenjenih preskusov je potrebno v primeru uporabe zrn žlindre izvesti še preskus volumske stabilnosti. Vsebnost lahkih kontaminantov je treba določiti v skladu s SIST EN 1744-1. dodatek B. 1.5 m. presejati skozi sito 300 nm in vsuti v raztopino ZnCl2. Na koncu preskusa je treba lahke delce stehtati. tako da flotirani delci ostanejo na situ. ki v primeru prisotnosti nestabilnih mineralov povzroči nabrekanje kompozita.-% (preskus po SIST EN 1097-6.-%) < 18 – < 25 – Ni zahteve Kategorija MS MS18 MS25 MSNZ Razpredelnica 1. 20 . izprati v izparilnico ter ponovno sušiti.1. Princip metode je.3. če se pojavijo plavajoči delci. Zato je treba zmesi zrn določiti in opisati kemijsko sestavo (po SIST EN 932-3) in vsebnost grobih lahkih kontaminantov. razpredelnica 1. vgrajeno v nosilno ali obrabno plast. morajo biti le ta preskušena glede razpada dikalcijevega silikata in železa v zračno hlajeni žlindri. da se določi morebitno volumsko nestabilnost zrn iz žlindre ali drugih alternativnih materialov.-%) predstavlja rezultat analize. Absorbcija vode (m. nato pa za 7 dni izpostaviti pari.7: Kategorije maksimalnih vrednosti magnezijevega sulfata Brez navedenega preskusa je mogoče ovrednotiti zmes kamnitih zrn kot odporno. kot so CaO. če je ugotovljeno vpijanje vode (v frakciji 4/8 mm) do 0. ki je posledica prisotnosti nestabilnih mineralov.5 Razpredelnica 1. večjih od 2 mm. Oddekantirano raztopino je treba nato vrniti v prvo čašo in ponoviti postopek.1.8: Kategorija maksimalnih vrednosti absorbcije vode V primeru. MgO in drugi.8). kar mora biti izraženo z ustrezno kategorijo. da se odstrani ZnCl2 nato posušiti.5 – Kategorija Wcm Wcm 0. Stopnja nabrekanja (v V. Raztopino je treba dekantirati v drugo čašo skozi 250 nm sito.Vrednost magnezijevega sulfata (m.

Škodljivi fini delci (npr. Zrnavost kamene moke se določa v skladu z zahtevami standarda SIST EN 933-10.4. da bi se določile geometrijske. če je proizvedena iz silikatnih kamnin.3.SIST EN 13043 Tadej Lamut Marijan Prešeren 21 . morajo biti izvedeni preskusi.1. skozi katera material prehaja s pomočjo zračnega curka pod določenim pritiskom. zrnavost in škodljivost finih delcev (SIST EN 933-9). da se uporablja kamena moka drugačnega porekla. Poleg omenjenih preskusov se preskusi še togost oziroma količino votlin v suhem zbitem polnilu – »Rigden« (po SIST EN 1097-4). se mora le ta dodatni preskusiti. Delež vlage je treba določiti v skladu z zahtevami standarda SIST EN 1097-5. ki pogojuje. Kadar je zahtevano.j. t.3.3. glina.1. Nujnost preskušanja in deklariranja vseh lastnosti. Količino votlin v suhem zbitem polnilu se določi v skladu z zahtevami standarda SIST EN 1097-4. 1.1. se ne sme uporabiti. 1.1 Geometrijske lastnosti Pri kameni moki se mora določiti dve geometrijski lastnosti. ki nabreka) morajo biti določeni kot vrednost metilen modrega (MBF). navedeni v omenjenem standardu. določenih v standardu SIST EN 13043:2002.4.-% in gostota delcev (po SIST EN 1097-7). da se vlago določi kot razliko med maso naravnega vzorca in maso vzorca.2 Fizikalne lastnosti Kameni moki se določa vsebnost vlage. je omejena glede na končno uporabo in glede na izvor materiala. pridobljena z odpraševanjem pri proizvodnji asfaltnih zmesi. 1. Kamena moka. pri kateri se uporabljajo običajna pletena sita predpisanih odprtin. To je suha sejalna analiza. fizikalne in kemijske lastnosti kamene moke. S postopkom se določi vsebnost votlin iz razlike višin nasute kamene moke in zbite v posebnem cilindru z batom. sušenega do konstantne mase. V primeru. Presevki skozi posamezna sita predstavljajo rezultat analize.4 Lastnosti kamene moke Za izdelavo asfaltnih zmesi se uporablja kamena moka pretežno karbonatne sestave.1.1.4 Literatura . ki ne sme biti večja od 1 m.

Prva asfaltna cesta je bila zgrajena leta 1852 in je vodila od Pariza do Perpignana v Franciji. Najkvalitetnejše nafte za proizvodnjo bitumna načrpajo v Srednji Ameriki in na Srednjem vzhodu.2. Prodreti v skrivnosti njegove sestave je že desetletja močan izziv za znanstvenike. pešpoti. 1.2 VEZIVA 1. kot so nasičeni ogljikovodiki. Za večjo konzisten22 .1 Zgodovina Bitumen so kot gradbeni material uporabljali že pred več kot 4000 leti za gradnjo cest. aromati. so bitumen pričeli modificirati z različnimi dodatki. Bitumen kot destilat nafte .1. kanalov. 1.skriva v sebi vso prazgodovino zemeljske skorje. Bitumen se izloča iz oljnih frakcij tudi s precipitacijo ob prisotnosti utekočinjenih plinov. kemijsko se lahko loči le osnovne skupine spojin. Postopek izločanja bitumna iz nafte poteka pod točno določenimi in kontroliranimi pogoji. Bitumen pa je pri predelavi ustreznega zemeljskega olja pridobljena težko hlapljiva temnobarvna zmes različnih organskih substanc. Ker naravne lastnosti bitumna ne ustrezajo več zahtevam moderne cestogradnje. katerih elastoviskozno obnašanje se s temperaturo spreminja. predvsem polimeri in mu na ta način razširili področje uporabe in podaljšali trajnost. v kateri je nafta nastala.2. poleg tega pa še rezultate. da je služil za hidroizolacijo ladij. Iz Mezopotamije ter antične Grčije in Rima so ohranjeni dokazi. iz katerih je nastal. Najbolj znani sta lokaciji na otoku Trinidad v Karibskem morju in Selenica v Albaniji. tj. ki dajo kakovosten končni proizvod. smole in asfalteni. bistveno vpliva na lastnosti vozišč. da je njegov delež v sestavi asfaltne zmesi sorazmerno majhen.1. temeljev in streh. Najpogosteje je to dvostopenjska destilacija pod atmosferskim pritiskom in v vakuumu. Na obeh virih se nahaja bitumen z znatnim deležem mineralnih dodatkov. tako da nekatere sploh ne vsebujejo bitumenske frakcije (na primer nafte iz Severnega morja). vendar se je v srednjem veku na področju današnje Evrope izgubilo znanje o njegovi uporabnosti.1. Nafte se med seboj ločijo po svojih kemijskih in fizikalnih lastnosti. dvorišč in teras. Njegova natančna sestava ni poznana. kot sta propan in butan.2 Proizvodnja in skladiščenje V naravi so naravna nahajališča bitumna redka.2. Različna področja njegove uporabe pa pogojujejo ustrezne fizikalne lastnosti. Od odkritja največjega nahajališča naravnega bitumna na otoku Trinidad v Karibskem morju leta 1595 do pričetka njegove uporabe je minilo še nadaljnjih 250 let.1 Uvod Po definiciji je asfalt v naravi nastala ali tehnično proizvedena (t. razpadle produkte snovi. Bitumen kot vezivo v cestogradnji kljub temu. naravna ali umetna) zmes bitumenskega veziva in kamnitih zrn ter morebitnih potrebnih dodatkov za zagotovitev uporabnosti pri graditvi cest. Prvi znani strokovni zapis o lastnostih in kakovosti naravnega bitumna pa je nastal v prvih letih našega štetja. Prvenstveno pa se bitumen pridobiva s frakcionirano destilacijo surove nafte.j.

pri katerem se mešajo bitumni različnih trdot. izhlapevanje lahkohlapnih komponent in/ali kristalizacija prisotnih voskov.parafinski ogljikovodiki.2. katerih rezultati zaenkrat ne potrjujejo vpliva na pojav rakavih obolenj. katerim smo lahko izpostavljeni. Varno rokovanje z bitumnom pomeni • poznati nevarnosti. Bitumen sodi med potencialno nevarne snovi v asfalterski industriji. 1.2. • izvajati vse znane zaščitne ukrepe in • poznati postopke prve pomoči. kamor sodijo predvsem topila. ipd. Zato je stalna naloga • spremljati stanje znanosti na tem področju. ki v majhni meri vsebujejo nevarni benzo(a)piren. kakor tudi tveganje opeklin. 23 .2. Poleg tega obstoji pri delu z bitumnom še nevarnost poškodb z drugimi nevarnimi snovmi. Pogoji transporta in skladiščenja bitumna so odvisni od njegovih lastnosti.3 Varstvo pri delu Skrb za zdravo delovno okolje je stalnica vseh osveščenih delovnih skupin v vseh časih in vseh družbenih sistemih. Znane so le analize bitumna po posameznih kemijsko sorodnih skupinah. Znano je. Vzrok je lahko oksidacija zaradi kisika iz zraka.1. Te pogoje definira proizvajalec oziroma dobavitelj predvsem v odvisnosti od zmehčišča bitumna. 1. katerih identifikacija zaradi velike podobnosti med njimi sploh ni možna. aromati. V svetu je bilo v zadnjih letih izvedenih veliko študij o potencialni škodljivosti izpostavljenosti bitumenskim param. To je postopek. aromatski ogljikovodiki.ogljikovodiki. dobrim prezračevanjem v primeru dela v zaprtih prostorih. smole in asfalteni.1 Kemijske lastnosti Kemijska sestava bitumna je zelo raznolika.co in izboljšanje reoloških lastnosti se lahko uporabi oksidacija (pihanje) po kontinuirnem ali diskontinuirnem postopku. da pri segrevanju bitumna nastajajo bitumenske pare. na primer: .2. V proizvodnji bitumnov se pogosto uporablja tudi mešanje (blending).2 Cestogradbeni bitumni 1. • zmanjševati izpostavljenost bitumenskim param z nižanjem temperatur vgrajevanja.nevtralno reagirajoče spojine. naftenski ogljikovodiki . skrbnim izbiranjem dodatkov bitumnu ter • skrb za dobro splošno zdravstveno stanje delavcev. saj ga sestavlja več tisoč različnih organskih spojin. da nastane končni izdelek željene trdote. Pa vendar je bitumen snov z dolgo in varno preteklostjo uporabe. alkalno reagirajoče spojine . ki je uvrščen na seznam rakotvornih in/ali mutagenih snovi in so zanj predpisane mejne vrednosti in ukrepi. kislo reagirajoče spojine. Daljši transporti in večdnevno skladiščenje v deloma napolnjenih cisternah lahko povzročijo znaten dvig vrednosti zmehčišča (otrjevanje). ki jim pripisujejo različen pomen.

2. kateremu lahko posamezna država sama določi potrebne lastnosti. tipu 1 pa lastnosti določi proizvajalec.1 Oprema za meritev penetracije 24 Slika 1.2. ki so odvisne od namena uporabe. izražena v 1/10 mm.3 Osnovni preskusi Nekateri postopki za preskuse lastnosti cestogradbenih bitumnov so znani že več kot sto let.2. 1.2. npr. Med njimi sta najpomembnejši vrednosti penetracija in zmehčišče. s kisikom v zraku.2. bistveno vplivajo na proces staranja bitumna. Zahtevane lastnosti trdih cestogradbenih bitumnov pa so opredeljene v standardu SIST EN 13924 (razpredelnica 1. Čeprav so posamezne skupine prisotne v bitumnu v manjših koncentracijah. Zahtevane lastnosti standardnih cestogradbenih bitumnov so določene v standardu SIST EN 12591. 1. postopki za preskuse in zahtevane vrednosti.2. do katere v določeno količino bitumna prodre igla točno določenih dimenzij pod točno določenimi pogoji.2 Oprema za meritev zmehčišča Slika 1.2. ki so odvisne od namena uporabe. Slika 1. Npr. kateremu lahko posamezna država sama določi potrebne lastnosti.2.1 so opredeljene najpomembnejše karakteristike. V razpredelnici 1. ki reagirajo s kisikom v zraku.2. tiste z večjo afiniteto do mineralov pa vplivajo na oprijemljivost bitumna s kamnitimi zrni. V standardu so predvideni štirje različni tipi bitumnov in poseben tip 0.3 Oprema za meritev pretrgališča po Fraass-u . spojine. lahko močno vplivajo na njegove lastnosti.Z ločitvijo po skupinah je mogoče oceniti reaktivnost bitumna z določenimi snovmi. Standard predvideva osem različnih tipov bitumnov in poseben tip 0. Najstarejši postopek je že leta 1889 standardizirana meritev penetracije (slika 1.2). kar je še posebej pomembno pri proizvodnji polimernih bitumnov in bituminoznih zmesi za hidroizolacijske trakove.2. To je globina. Kemijska sestava bitumna v veliki meri vpliva tudi na možnost vmešanja polimerov v bitumen.1).2 Fizikalne lastnosti Cestogradbeni bitumni so razvrščeni v posamezne tipe na podlagi fizikalnih lastnosti.

3. 1. izražena v cm. da sta čimbolj kompatibilni. to je razpon med vrednostima za pretrgališče po Fraass-u in zmehčiščem. pri čemer sta obe komponenti izbrani tako.2.2. pri kateri plast bitumna določene debeline poči. ko se pod točno določenimi pogoji hladi in zvija (slika 1.3) Slika 1. izboljšajo oprijemljivost s kamnitimi zrni.1 Značilnosti S polimeri modificirani bitumen (PmB) je bitumen. na ta način dobljena zmes je dalj časa stabilna in primerna za uporabo • tretja generacija PmB je večkomponentni sistem.2 Vrste Stroka loči tri generacije s polimeri modificiranih bitumnov: • prva generacija PmB so zmesi bitumna in naravnih ali sintetičnih polimerov s približno molsko maso 10000. Nekateri polimeri vplivajo tudi na povečanje penetracije. Kot dodatek bitumnu izboljšajo njegove reološke in standardne lastnosti: povečajo mu vrednost zmehčišča po PK in znižajo pretrgališče po Fraass-u.2. Polimeri so naravne ali sintetične visokomolekularne spojine.3 S polimeri modificirani bitumni 1. to je dolžina.2.4) • indeks penetracije. ki ima z dodatkom umetnih snovi in/ali kavčuka izboljšane lastnosti. to je temperatura.4: Oprema za meritev duktilnosti in elastične povratne deformacije • duktilnost (raztegljivost). 1.2. vplivajo na večjo odpornost proti tvorjenju kolesnic in povečajo odpornost proti nastanku razpok. z njihovo ustrezno izbiro se lahko vnaprej zagotovi željene lastnosti modificiranega veziva. ki ga poleg bitumna sestavljata dva ali več različnih polimerov. ki je merilo temperaturne občutljivosti bitumna in se izračuna iz izmerjenih vrednosti zmehčišča in penetracije. pri kateri bitumenska plast v prstanu pod bremenom jeklene kroglice doseže določeno stopnjo deformacije (slika 1. Na ta način znatno povečajo območje plastičnosti. 25 . do katere se določena količina in oblika bitumenskega vzorca razpotegne. ne da bi se nitka pri tem pretrgala (slika 1.2. Polimeri dajo bitumnu elastične lastnosti. to je tista temperatura.3.2. ta vrsta polimerov je slabo kompatibilna z bitumnom • druga generacija PmB so zmesi bitumna in polimerov.2) • pretrgališče po Fraass-u.Drugi najbolj značilni preskusi bitumnov so še: • mehčišče bitumna po postopku prstana in kroglice (PK).

4 Posebni preskusi Za dobro kakovost modificiranega bitumenskega veziva je ključna dobra porazdelitev polimerov v bitumnu.3. kateremu lahko posamezna država sama določi potrebne lastnosti.4.3.2. ki izhlapi in bitumensko vezivo. po ohladitvi pa izmerjena zmehčišča v zgornji. da se razgradi v vodno fazo. postopki za preskuse in zahtevane vrednosti.4). 1. Bitumenska emulzija po dotiku s kamnitim zrnom razpade. razredčeni ali polimerni bitumen.2. Standard predvideva deset različnih tipov PmB in poseben tip 0. potem ko je bil v tubo naliti vzorec s polimeri modificiranega bitumenskega veziva v vertikalni legi segrevan več dni na povišani temperaturi. kateremu je bila z dodatki težkohlapnih mineralnih olj začasno zmanjšana viskoznost • rezani (cutback) bitumen sestavljajo mehki do srednjetrdi cestogradbeni bitumni. ki nastane po določnem času od trenutka.2. ki so odvisne od namena uporabe. V cestogradnji imajo pomembnejšo vlogo predvsem kationske bitumenske emulzije. V razpredelnicah 1. srednji in spodnji tretjini preskušanca • elastična povratna deformacija je definirana kot dolžina povratka . 26 .1 Značilnosti Med hladna bitumenska veziva za cestogradnjo sodijo bitumenske emulzije in rezani oziroma fluksirani bitumni: •bitumenska emulzija je v vodi s pomočjo emulgatorjev dispergirani cestogradbeni. Za opredelitev polimernih bitumenskih veziv sta poleg standardnih značilna dva preskusa: preverjanje stabilnosti proti razmešanju in meritev elastične povratne deformacije: • preskus stabilnosti proti razmešanju temelji na razliki v vrednostih zmehčišča. v odvisnosti od vrste emulgatorjev so emulzije kationske.2.1.4 so zbrane najpomembnejše karakteristike. katerim je bila z dodatki lahkohlapnih mineralnih olj začasno zmanjšana viskoznost. ki je bila predhodno v duktilometru raztegnjena do dolžine 20 cm (slika 1.2. ta vrsta veziva je primerna za pripravo asfaltov za takojšnjo uporabo oziroma le za kratkotrajno skladiščenje. Prisotnost polimerov in njihovo porazdelitev je mogoče evidentirati s fluorescenčnim mikroskopom.4 Hladna bitumenska veziva 1. tipu 1 pa lastnosti določi proizvajalec. anionske in neionske • fluksirani bitumen je cestogradbeni bitumen. ko je na sredini prerezana nitka bitumna. to pomeni.3 in 1. 1. ki obvije zrno.2.skrčka. Narava njihovega delovanja omogoča uporabo z vsemi vrstami kamnitih zrn.2.3 Zahteve za kakovost Potrebne lastnosti s polimeri modificiranih bitumenskih veziv opredeljuje standard SIST EN 14023.

New York. Svetel.5 Literatura • H.3 Zahteve za kakovost Za hladna bitumenska veziva je razvitih več predvsem na pogoje uporabe orientiranih preskusov. sodijo pri bitumenskih emulzijah določitev stabilnosti in obstojnost pri skladiščenju. 2001 • J. Standard predvideva devet različnih tipov bitumenskih emulzij. Thomas Telford Publishing.2 Vrste Potrebne lastnosti kationskih bitumenskih emulzij opredeljuje standard SIST EN 13808 (razpredelnica 1.Pri delih na cestah se uporablja bitumenske emulzije predvsem • za predhodni pobrizg podlage. Beograd.Van Nostrand Comp.. 5th edition. Read. ki so odvisne od namena uporabe. The Shell Bitumen Handbook. 2003 Olga Naglič 27 . ki bo na podoben način kot standard za bitumenske emulzije postavil okvirne specifikacije tudi za kakovost posameznih tipov tovrstnih veziv. za vsa hladna bitumenska veziva pa določitev vsebnosti hlapnih komponent. 1. D.2. Med posebnosti preskusov. 1. Abraham. Inc. Za rezane bitumne in fluksirane bitumne je v pripravi standard EN 15322.2. D. 1960 • D. kot so meritve viskoznosti. tipu 1 pa lastnosti določi proizvajalec.4.2. Whiteoak. ki so značilne le za tovrstna veziva.4. • za obdelavo vozišč s površinsko ali tankoplastno prevleko in • pri popravilih asfaltnih vozišč. Asphalts and Alliend Substances. oprijem na kamnita zrna in plamenišče. 1.. London. Reološke osobine bitumena.2.5). 6th edition. od katerih lahko za tip 0 posamezna država sama določi potrebne lastnosti.

s °C EN 12593 EN 12596 EN 12595 > – 230 > – 99.1.1.0 < 0.zvišanje zmehčišča. največ.5 do +0.45 35 .47 30 .Dinamična viskoznost pri 60°C .54 48 .7 > – 175 > – 55 < -12 – < 12 – > – 220 > – 99.Pretrgališče po Fraass-u Razpredelnica 1.8 – .7 > – 295 > – 145 < -8 – < 11 – > – 230 > – 99.0 > – 240 > – 240 EN 12592 EN 12607-1 SIST EN 12591 Dodatek B mm2/s Pa.7 > – 230 > – 90 < -10 – < 12 – > – 230 > – 99.5 do +0.5 – . največ.5 – < 0.5 do +0.2.220 35 .30 55 .60 70 -100 30/45 35/50 50/70 40/60 70/100 100/150 0.zvišanje zmehčišča.5 – .5 – .5 – .1.50 50 .zahtevnost 2 Plamenišče Topnost Sprememba mase po RTFOT Posebni nacionalni pogoji: .8 – .7 > – 530 > 440 – +0.0 < 0.Indeks penetracije .Kinematična viskoznost pri 135°C .5 do +0.0 > – 99.1.58 46 .1.0 < 0.7 > 135 – > – 30 < -15 – Lastnosti Penetracija pri 25°C Zmehčišče Odpornost proti otrjevanju pri 163°C: .7 > – 370 > – 225 <-5 – > – 99.1.7 > – 400 > – 260 <-5 – .63 52 .1.5 do +0.1: Okvirne specifikacije za kakovostne zahteve za standardne cestogradbene bitumne .56 43 .5 do +0.0 < 0.0 < 1.1.150 160 .5 do +0.51 39 .ohranjena vrednost penetracije .70 40 .5 do < 0.0 < 0.60 50 .0 – .28 Enota mere 20/30 20 .1 % > – 55 <8 – <8 – <8 – <9 – <9 – > – 53 > – 53 > – 50 > – 50 °C > – 46 <9 – > – 43 < 10 – > – 37 < 11 – EN 1427 EN 1426 Postopek za preskus Tip bitumna 160/220 100 .zahtevnost 1 ali .1 mm °C EN 12607.7 > – 325 > – 175 <-7 – < 11 – < 11 – < 11 – °C % % < 11 – > – 230 > – 99.43 °C < 10 – EN ISO 2592 > – 240 > – 99.

7 mm2/s EN 12595 EN 12593 EN ISO 2592 EN 12592 °C °C m.1 mm °C Pa.5 – > – 55 navesti – orig.2: Specifikacije za kakovostne zahteve za trde cestogradbene bitumne .-% navesti navesti navesti > – 600 <0 – > 235 – > – 99.5 do +0.s % % °C °C Lastnosti Postopek za preskus EN 1426 EN 1427 EN 12596 EN 12607-1 ali -12607-3 EN 1426 EN 1427 EN 1427 EN 1427 izračun Ip Enota Tip bitumna 4 Konsistenca pri srednji temperaturi uporabe Penetracija pri 25°C Konsistenca pri povišani temperaturi uporabe Zmehčišče Dinamična viskoznost pri 60°C Sprememba mase Ohranjena vrednost penetracije Zmehčišče po staranju Zvišanje zmehčišča Zvišanje zmehčišča in indeks penetracije nestaranega bitumna Kinematična viskoznost pri 135°C Pretrgališče po Fraass-u Plamenišče Topnost 58 do 78 60 do 76 > – 700 Trajnost Druge lastnosti 29 Razpredelnica 1.0 < 10 – < 10 – < -1.2.vred. + 2 > navesti °C navesti <8 – < 10 – -1.Osnovna zahteva mere 1 2 15 do 25 55 do 71 > 550 – < 0.5 – > – 700 <3 – > 245 – 3 10 do 20 navesti navesti navesti navesti navesti 0.

30 Tip bitumna 1 2 4 7 8 3 5 6 9 10 Enota Postopek za preskus mere EN 1426 0.1 mm navesti 10 - 40 25 - 55 45 - 80 40 - 100 65 - 105 75 - 130 90 - 150 120 - 200 200 - 300 EN 1427 °C navesti > – 65 > – 80 > – 70 > – 55 > – 75 > – 60 > – 50 > – 45 > 40 – EN 13703 EN 13589 EN 13703 > –3 >1 – > –2 EN 13587 EN 13566 < 0,5 – EN 12607-1 ali 12607-3 EN 1426 EN 1427 EN ISO 2592 °C °C % navesti navesti > – 35 <8 – > – 250 > – 40 < 10 – > – 235 > 45 – < 12 – > – 220 > – 50 > – 55 > – 60 % navesti < 0,3 – J/cm2 navesti – 0,7 > < 0,8 – < 1,0 – J/cm2 navesti J/cm2 navesti > –2 > –3 > –1 > –2 > –2 pri 5°C pri 5°C pri 5°C pri 0°C pri 10°C -

Osnovna zahteva

Lastnosti

Konsistenca pri srednji temperaturi uporabe

Penetracija pri 25°C

Konsistenca pri Zmehčišče povišani teperaturi uporabe

Kohezija

Duktilnost z meritvijo sile

Natezna trdnost

pri 5°C

Vialit nihalo

Trajnost

Sprememba mase

Ohranjena vrednost penetracije

Porast zmehčišča

Druge lastnosti

Plamenišče

Razpredelnica 1.2.3: Okvirne specifikacije za najpomembnejše kakovostne zahteve za bitumne, modificirane s polimeri

Tehnična zahteva mere °C % % °C °C navesti <5 – navesti > – 70 > – 85 > – 80 > – 75 > – 65 navesti > – 75 > – 50 > – 60 navesti > – 80 > – 70 > – 60 > – 50 navesti <0 – < -5 – < -7 – < -15 – < -10 – < - 12 – < -18 – 1 2 3 4 7 5 6 8 9 < -20 – -

Postopek za preskus EN 12593 EN 13398 EN 13398 EN 13399 EN 1427 EN 13399 0.1 mm navesti <9 – EN 1426 EN 1427 °C % % EN 13398 EN 13398 navesti navesti navesti <2 – > – 70 > – 50 <5 – > – 60 > – 50 < 13 – < 19 – < 26 – -

Enota

Tip bitumna 10 < -22 – -

Pretrgališče po Fraass-u

Elastični povratek pri 25°C

Elastični povratek pri 10°C

Območje plastičnosti

Stabilnost pri skladiščenju

Razlika zmehčišč

Stabilnost pri skladiščenju

-

Razlika penetracij

Sprememba zmehčišča po EN 12607-1/-3

-

Elastični povratek pri 25°C po EN 1267-1/-3

Elastični povratek pri 10°C po EN 1267-1/-3

31

Razpredelnica 1.2.4: Okvirne specifikacije za dodatne kakovostne zahteve za bitumne, modificirane s polimeri

32 Enota Tip bitumenske emulzije 1 2 4 70 -130 120 - 180 170 do 230 53 - 57 > – 53 < 5,0 – 35 - 80 70 - 130 < 0,2 – < 0,5 – < 0,2 – < 0,5 – < 0,5 – <5 – > 75 – < 10 – > 90 – navesti > – 58 < 8,0 – 58 - 62 63 - 67 > 63 – < 10,0 – 10 - 45 65 - 69 > – 65 5 - 15 30 - 70 > 220 – 67 - 71 > – 67 > 15 50 - 100 5 pozitivna navesti navesti navesti navesti navesti 38 - 42 > – 38 < 2,0 – 15 - 45 < 20 – > – 48 < 3,0 – navesti navesti navesti navesti navesti navesti navesti m.-% m.-% m.-% m.-% navesti < 0,1 – < 0,25 – < 0,1 – 48 - 52 > 180 – < 80 – <2 – > –2 > – 300 50 -100 8 navesti 3 6 7 9 > – 70 > 70 – 25 - 50 mere g s min m.-% m.-% m.-% s s s mPa s % površine navesti

Lastnosti

Postopek za preskus

Zunanji izgled

EN 1425

Polarnost delcev

EN 1430

Stabilnost

EN 13075-1

Stabilnost s cementom

EN 12848

Čas vmešavanja finih delcev

EN 13075-2

Penetracijska sposobnost

EN 12849

Delež veziva (z vsebovano vodo)

EN 1428

Delež veziva (z destilacijo)

EN 1431

Delež oljne komponente

EN 1431

Čas iztoka, 2 mm, 40 °C

EN 12846

Čas iztoka, 4 mm, 40 °C

EN 12846

Čas iztoka, 4 mm, 50 °C

EN 12846

Dinamična viskoznost pri 40 °C

prEN 14896

Ostanek na situ:

EN 1429

- 0,5 mm

- 0,16 mm

Ostanek na situ 0,5 mm (po 7-dnevnem skladiščenju)

EN 1429

Posedanje (7-dnevno skladiščenje)

EN 12847

Adhezivnost

EN 13614

Razpredelnica 1.2.5: Okvirne specifikacije za najpomembnejše kakovostne zahteve za kationske bitumenske emulzije

1.3 DODATKI
1.3.1 Namen in značilnosti Dodatki se v asfaltnih zmeseh uporabljajo že več kot šestdeset let. V zadnjem času spet narašča zanimanje zanje zaradi različnih vzrokov: • velik porast prometa in prometnih obremenitev ter hkrati povečan tlak v pnevmatikah povzroča pojavljanje kolesnic na asfaltnih voziščih • nove specifikacije za bitumenska veziva zahtevajo zagotavljanje togosti tega veziva pri visokih in pri nizkih temperaturah, česar običajni bitumni brez dodatkov ne omogočajo • ekološki in ekonomski pritiski za uporabo odpadnih materialov in industrijskih stranskih proizvodov v asfaltnih zmeseh so vse večji • investitorji so pripravljeni plačati višjo začetno ceno voziščne konstrukcije, ki bo dlje trajala in bo zahtevala manj sredstev za vzdrževanje in popravila. Prav vseh asfaltnih zmesi in veziv ni potrebno modificirati. Zaradi posebnih tehničnih razlogov se dodatki in modifikatorji dodajajo določenim asfaltnim zmesem, kar pomeni, da se z njimi • doseže bolj toga zmes pri visokih temperaturah uporabe, s čimer se zmanjša nastajanje kolesnic, • doseže mehkejše zmesi pri nizkih temperaturah uporabe in s tem zmanjša nastajanje temperaturnih razpok, • poveča odpornost asfaltnih zmesi proti utrujanju, • izboljša oprijemljivost med bitumnom in kamnitimi zrni, s čimer se zmanjša luščenje ali občutljivost asfaltne zmesi na vodo, • poveča odpornost asfaltne zmesi proti obrabi in zmanjša izletavanja zrn iz površine, • olajša vgrajevanje zahtevnih asfaltnih zmesi, • obnovi staro bitumensko vezivo, • poveča debelina bitumenskega filma okoli kamnitih zrn in s tem podaljša trajnost asfaltnih zmesi, • zmanjša pojav prodiranja bitumenskega veziva na vozno površino, • poveča odpornost bitumenskega veziva proti staranju in oksidaciji, • zmanjša debelina plasti voziščne konstrukcije, • zmanjšajo skupni stroški za ohranitev asfaltnega vozišča v času eksploatacije, • splošno izboljša obnašanje asfaltnega vozišča. V nekaterih evropskih državah se od proizvajalca zahteva večletno jamstvo za ustrezno obnašanje asfaltnih zmesi, kar je privedlo do tega, da se z namenom izboljšanja obnašanja vozišča in zmanjšanja stroškov v predvideni dobi trajanja vgrajene asfaltne zmesi čedalje pogosteje uporabljajo dodatki bitumnu. Idealno vezivo za asfaltne zmesi je potrebno z dodatki tako spremeniti, da se dosežejo naslednje izboljšave: • zmanjša togost ali viskoznost pri višjih temperaturah, ki omogoča lažje črpanje tekočega bitumenskega veziva ter mešanje in zgoščanje asfaltne zmesi • poveča togost pri visokih temperaturah uporabe (poleti) in zmanjšajo negativni pojavi, kot so premiki asfaltne zmesi in nastanek kolesnic
33

• zmanjša togost in poveča sposobnost relaksacije pri nižjih temperaturah (pozimi), s tem pa zmanjšajo temperaturne razpoke • poveča oprijemljivost med bitumenskim vezivom in kamnitimi zrni ob prisotnosti vlage in tako zmanjša luščenje. Včasih so se lastnosti asfaltnih zmesi večinoma izboljševale v sklopu projektiranja sestave in z menjavo vrste bitumna. Z uporabo dodatkov in modifikatorjev pa se odpirajo nove možnosti. Vendar je pri tem potrebno upoštevati nekatera ključna vprašanja: • Katere izboljšave so dejansko potrebne in katerih lastnosti? • Kateri modifikator je najprimernejši? Vsak dodatek ni univerzalno uporaben; včasih se z izboljšanjem ene lastnosti poslabša druga. • Kako dodatek vnesti v vezivo in/ali zmes? • Ali je potrebno določati kompatibilnost? Četudi je to potrebno, današnja tehnologija tega ne omogoča prav v vseh primerih. • Kako skladiščiti modificirano vezivo, da ohrani nespremenjene lastnosti določen čas? • Kako opredeliti specifikacije? • Ali obstaja vpliv dodatkov na rezultate notranje kontrole? • Ali je zagotovljena možnost ponovne uporabe (recikliranja) izboljšane asfaltne zmesi? • V kolikšni meri vplivajo dodatki na skupne stroške vozišča v celotni dobi trajanja oziroma ali so večji začetni stroški upravičeni glede na skupne stroške? • Kako dodatki vplivajo na zdravje in varnost? 1.3.2 Vrste dodatkov Dodatke je mogoče razvrstiti na razne načine. Dober primer generične razvrstitve, ki sta jo predlagala Terrel in Walter, je prikazan v razpredelnici 1.3.1, kjer v vsako kategorijo sodi nekaj dodatkov; vendar pa se ta popis hitro spreminja. 1.3.2.1 Polnila Med polnila spadajo kamniti prah, ki nastaja z drobljenjem in sejanjem kamnitih zrn (vključno z drobnimi zrni iz vrečastih filtrov v asfaltnih obratih), apno, portland cement in elektrofilterski pepel. Polnila se uporabljajo • za določeno zapolnjevanje votlin, s čimer se zmanjšuje delež bitumna, • za zadovoljitev pogojev glede granulometrijske sestave, • za povečanje stabilnosti in za izboljšanje sprijemljivosti med bitumnom in zrni. V splošnem polnila otrjujejo asfaltno zmes (v odvisnosti od vsebnosti votlin po Rigdenu), kar je spet odvisno od mineraloške sestave, razporeditve zrnavosti, oblike zrn in teksture površine polnila. Nekatere vrste odprašenega materiala iz filtrov, predvsem tiste, ki vsebujejo glino, povečujejo možnost pojava luščenja asfaltne zmesi. Vsa polnila je potrebno dodajati enakomerno in v določenih ustreznih deležih. Če je polnila preveč, se vsebnost votlin v asfaltni zmesi običajno zmanjša v tolikšni meri, da ni mogoče več dodati potrebne količine bitumna za trajno zmes. Zaradi velike količine polni34

Vrsta dodatka Polnilo Dopolnila Guma naravni lateks sintetični lateks blok kopolimer Plastike

Generični primeri dodatkov mineralna polnila: kamena moka, apno, portland cement, elektrofiltrski pepel, saje žveplo lignin naravna guma stiren-butadien (SBR) polikloropren lateks stiren-butadien-stiren (SBS) zmleta guma polietilen/polipropilen etilen akrilat-kopolimer etil-vinil-acetat (EVA) polivinil klorid (PVC) etilen propilen (EPDM) poliolefini mešanice polimerov iz gume in plastike naravna: azbestna in kamnita volna umetna: polipropilenska, poliesterska, steklena, mineralna, celulozna manganske soli svinčene spojine ogljik kalcijeve soli olja za recikliranje in obnovitev trdi in naravni bitumni voski amini apno strešna kritina recikirana guma steklo silikoni zrnasti kalcijev klorid zeoliti

Kombinacije Vlakna

Oksidanti Antioksidanti

Ogljikovodiki

Sredstva proti luščenju Odpadni materiali

Razno

Razpredelnica 1.3.1: Razvrstitev dodatkov asfaltnim zmesem (po Terrel-u in Walterju)

la se poveča tudi površina zmesi zrn in s tem zmanjša debelina bitumenskega filma. Nekatere specifikacije predpisujejo tudi razmerje med polnilom in bitumnom, običajno je zahtevano razmerje med 0,6 in 1,2. Čeprav se apno uvršča med polnila, se dodaja predvsem kot sredstvo proti luščenju bitumna z zrn.
35

elastomeri Polimeri so zelo velike molekule. Zaradi tega je nujno potrebno opraviti predhodne preskuse s polimeri modificiranega bitumenskega veziva. Tako žveplo kot lignin sta stranska proizvoda drugih vej industrije: žveplo pri odžveplevanju naravnega plina. Dodatek lignina v asfaltno zmes kot zamenjava ali dodatek bitumnu je preskušen le laboratorijsko. Običajno se žveplo uporablja pri proizvodnji asfaltnih zmesi v deležu od 20 do 35 m.2 Dopolnila V obdobju naftne krize v 70-tih letih je zaradi rasti cene bitumna in občasnega pomanjkanja le-tega postalo aktualno dodajanje drugih snovi bitumenskemu vezivu. Med polimere so uvrščeni tako gumeni kot tudi plastični materiali. 1. postopka rafiniranja in vrste vhodnega bitumna.3 Gume . kadar je cena žvepla bistveno nižja od cene bitumna. na primer žvepla in lignina. V asfaltnih zmeseh se uporabljajo saje. V splošnem se asfaltne zmesi z dodatkom žvepla obnašajo enako kot običajne asfaltne zmesi.2. Slabost dodajanja žvepla so emisije vodikovega sulfida pri temperaturah nad 150 °C. ki se s kemijskimi reakcijami povezujejo v dolge verige ali satovje. v praksi se pa ni uveljavil. kemijske sestave in molekularne strukture uporabljenega polimera ter od porekla nafte.3. Glede na veliko nihanje cene žvepla je uporaba kot nadomestilo bitumnu smiselna le takrat. imajo pa večjo odpornost proti deformacijam. da se lahko veliko število gumenih materialov uporabi kot sredstvo za modificiranje bitumenskega veziva. Razdeljeni so v dve splošni kategoriji: v elastomere (gume) in plastomere (plastike). kar zahteva uporabo posebne zaščitne opreme. 1. Učinek saj pa je povečana odpornost asfaltne zmesi proti nastanku kolesnic in obrabi ter zmanjšano oksidacijsko otrjevanje veziva. tudi v odvisnosti od vrste bitumna ter še posebej v primeru tankega bitumenskega filma okoli kamnitih zrn. • bolj elastične zmesi. odporne proti nastanku razpok zaradi utrujanja pri srednjih temperaturah uporabe in 36 . za lažjo uporabo v proizvodnji asfaltnih zmesi ponavadi zmešane z maltenskim oljem z visokim vreliščem (proti vrtinčenju saj v zraku). Ker saje povečujejo togost zmesi. s ciljem nadomestitve bitumna. lignin pa pri proizvodnji lesne celuloze in papirja. se njihove lastnosti ob mešanju z bitumnom lahko spremenijo. manjše od enega mikrometra (običajno 1014 delcev na gram).-% bitumenskega veziva in v temperaturnem razponu od 120 do 140 °C.Ker so saje zelo drobne.3.3. Rezultat modifikacije je v veliki meri odvisen od koncentracije. ko je v tekočem stanju in znatno prispeva k znižanju viskoznosti veziva ter hkrati povečuje njegovo gostoto. Ker je sestava gumenih materialov zelo zapletena.2. Žveplo je treba dodajati bitumnu neposredno pred mešanjem asfaltne zmesi. sestavljene iz velikega števila (poli) manjših molekul (monomer). Iz razpredelnice 1. molekularne mase. jih je mogoče smatrati za ›mikropolnilo‹. je potrebno temperaturo mešanja zvišati za 6 do 11 °C.1 je razvidno. V asfaltnih zmeseh se gumeni dodatki uporabljajo predvsem za doseganje • bolj toge zmesi pri visokih temperaturah uporabe.

Pri večjih deležih dodatka je potrebna previdnost. Za vnos zmlete gume v asfaltno zmes se lahko uporabljata mokri in suhi postopek. Pri suhem postopku pa se meša zmleto gumo in kamnita zrna pred dodajanjem bitumna. etil vinil acetat (EVA). segret na temperaturo od 177 do 193 °C.5 Vlakna Že dolgo je poznana možnost uporabe naravnih vlaken. Rokovanje in uporaba plastičnih polimerov je podobna kot pri gumenih polimerih. EVA. Reciklirana guma je večinoma dobljena iz odsluženih avtomobilskih pnevmatik. kot je na primer azbest. Pri tem postopku se lahko uporabi 2 do 4 krat več gume kot pri mokrem postopku. Dodatek plastomerov bitumnu zviša njegovo viskoznost in togost pri običajnih temperaturah uporabe. Namesto azbesta se sedaj uporabljajo proizvedena (sintetična) vlakna. Blok-kopolimere tipa SBS v obliki drobnih zrnc ali mletega materiala je treba vmešati v bitumen. Odlikujejo se s zgodnjo trdnostjo proti obremenitvi. Mokri postopek predvideva mešanje zmlete gume z bitumnom pri povišani temperaturi (190 do 220 °C) pred uporabo veziva. ki se lahko dodaja vročemu bitumnu ali pa s čistim bitumnom že povsem obvitim kamnitim zrnom. pri temperaturah uporabe pa se obnašajo kot vulkaniziran kavčuk ali naravna guma. ki zmanjšuje hitrost reagiranja z vročim bitumnom. odkar je ugotovljeno. zmletih pri temperaturi okolice ali s kriogenim postopkom (s tekočim dušikom). Poleg tega je z uporabo vlaken možno povečati količino bitumna v asfaltni 37 . Nad mejo uporabne temperature postanejo termoplastične umetne snovi mehke in jih je v tem stanju mogoče preoblikovati. da niso stabilni pri skladiščenju. hkrati pa ne poveča njegove elastičnosti. polivinil-klorid (PVC). V prvem primeru nastane zmleta guma spužvaste strukture z veliko površino.Vlakna povečujejo natezno trdnost in kohezijo asfaltnih zmesi. Termoelastične umetne snovi združujejo lastnosti gume in termoplastov. da je azbest nevaren zdravju. ki je odporna proti deformiranju. ne uporablja več. polipropilen (PP). Zato jih je potrebno stalno mešati. 1. Najpogosteje se uporabljajo za ojačitev neprepustnih membran. modificiranega s polimeri. . z opremo za doseganje velikih strižnih sil. Tako modificirano vezivo je pogosto imenovano ›bitumenska guma‹. 1. razen tega. SBR lateks je sivkastobela tekočina.• zmesi enake ali manjše togosti za izboljšanje odpornosti proti razpokam zaradi utrujanja pri nizkih temperaturah. vendar se ob deformaciji lahko zlomijo. da ne pride do faznega obrata in s tem do sistema bitumna v umetni snovi namesto umetne snovi v bitumnu.4 Plastike (plastomeri.3. PVC …) Pogosto se uporabljajo naslednji plastomeri ali plastike: polietilen(PE).3. Tak sistem ima drugačne lastnosti od bitumna. v drugem pa zrna s čisto ravno površino. obnaša se podobno gumi in ni več vgradljiv. Vendar pa se.2. Uporaba SBR lateksa ne zahteva sprememb na proizvodnih napravah niti pri vgrajevanju asfaltnih zmesi.2. etilen propilen (EPDM) in poliolefini.-%. Plastomeri imajo trdno in togo tridimenzionalno mrežo. Običajen delež dodatka bitumnu znaša praviloma 3 do 6 m.

3.3 m. Dodatki za revitalizacijo so ekstrakti iz 38 .6 Oksidanti.91 t/m3. Največja dolžina vlaken je 6 mm.-% oksidantov nekaj mehkejšemu bitumnu.-% do 0. gostota od 1. Izkušnje z njihovo uporabo so majhne. Proizvaja se jih pri visokih temperaturah pretežno iz diabaza. ugodno vpliva na trajnost asfaltne zmesi. običajno pa se jih dozira 0. Za mehčanje so to lahko ogljikovodiki relativno nizke viskoznosti – bitumenska olja za razredčenje. Viskoznost tako modificiranega veziva s časom raste zaradi stika z zrakom. ki ga je na ta način mogoče doseči.5 mm (za finozrnate zmesi) do 13 mm (za grobozrnate zmesi).32 do 1. Na primer staro vezivo iz reciklirane asfaltne zmesi se lahko zmehča ali revitalizira z dodatki.15 m. katerih osnovna naloga je preprečevanje odcejanja pri povečanem deležu bitumna v asfaltni zmesi. gostote okoli 0. Pogosto se za DBM uporabljajo tudi celulozna vlakna. kar je posebej primerno za drenažni asfalt in drobir z bitumenskim mastiksom.-% asfaltne zmesi. oljni mulji. poliesterska. Mineralna vlakna se večinoma uporabljajo za drenažni asfalt in drobir z bitumenskim mastiksom.2. na primer oljne tekočine z manganovimi spojinami. antioksidanti Kadar je potrebno povečati togost asfaltne zmesi. Vlakna se običajno dodaja na proizvodnih napravah. mazalna ali karterska olja (običajno alifatska).4 m.-% asfaltni zmesi pri temperaturi zmesi do 150 °C. če je potrebno • dolžina poliesterskih vlaken kot dodatek v asfaltnih zmeseh znaša od 0.3 m.40 t/m3 in temperatura taljenja 250 °C.-%. Debelejši film bitumna okoli zrn. duktilnost). Običajno se dodaja 1 do 4 m. mineralna in celulozna vlakna: • polipropilenska vlakna so dolžine okoli 10 mm. dodaja se jih 0.zmesi brez večjih problemov z odcejanjem.3. Na drugi strani je potrebno nekatera veziva tudi otrditi. Za asfaltne zmesi se uporabljajo naslednje vrste vlaken: polipropilenska. penetracija. 1. Večinoma so dobavljena v taljivih plastičnih vrečah ali v razsutem stanju in pnevmatsko dozirana v mešalnik. največja dolžina vlaken za asfaltno zmes drobir z bitumenskim mastiksom (DBM) pa je 6 mm. Običajni delež teh vlaken v zmesi znaša 0. običajno se jih dozira od 0. Antioksidanti iz svinca ali nekaterih drugih spojin se uporabljajo za zmanjšanje otrjevanja bitumna in s tem povečanje trajnosti asfaltne zmesi.2. kar pa zmanjša trajnost. Druga možnost je uporaba katalizatorjev oksidacije. za mehčanje in modifikatorji za reciklirani material so številni. predvsem prvih nekaj tednov. 1. z dodatnim mešanjem 10 sekund ali več.4 m. se to lahko doseže z uporabo tršega bitumna. ga je mogoče modificirati z dodajanjem mehkejšega ali tršega ogljikovodikovega materiala. Dodatki za recikliranje ali pod drugimi imeni tudi sredstva za revitalizacijo.7 Ogljikovodiki Kadar ni na razpolago bitumna z željenimi lastnostmi (zmehčišče. Proizvajalci vlaken ponavadi dobavljajo tudi posebno opremo za uporabo svojih vrst vlaken. ki otrjujejo vezivo po vgradnji asfaltne zmesi. surovine za maziva.-% asfaltne zmesi.

Potrebno je tudi preveriti kompatibilnost dodatka z določenim bitumnom in zmesjo kamnitih zrn. kar je še bolj izrazito. točka zmehčišča znaša 93 do 97 °C.41 t/m3. cestninske postaje in podobno. Naravni asfalt iz Trinidadskega jezera vsebuje 50 do 57 m. ker se ga dodaja v zelo majhnem deležu (npr. Osnova njihovega delovanja je več mehanizmov: 39 . ki zmešana z bitumenskim vezivom zmanjšujejo površinsko napetost in tako izboljšujejo sprijemljivost s kamnitimi zrni.-% bitumna. Najenostavnejši in najbolj ekonomičen postopek uporabe dopov je mešanje z bitumnom v tekočem stanju pred mešanjem bitumna s kamnitimi zrni. to je ločevanja bitumenskega veziva od kamnitih zrn v asfaltnih zmeseh.-%. ga je potrebno stalno mešati. Natančno je treba določiti potrebno količino dopov v asfaltni zmesi. ker so v premajhnem deležu neučinkoviti. ker že majhna odstopanja privedejo do velikih razlik obnašanja in kakovosti asfaltne zmesi. količina asfaltenov pa od 60 do 75 m. Morajo biti termično stabilna. ki vsebujejo amine. v prevelikem pa škodljivi. Tekoči dodatki proti luščenju so površinsko aktivna sredstva.-% trinidadskega asfalta ter 75 m. Dodatki za otrjevanje so naslednji: • naravni asfalti: .ostanki deasfaltiranja s topilom: . Večinoma je natančna sestava teh sredstev patentno zaščitena.5 m. Apneni dodatki se za razliko od tekočih sredstev proti luščenju dodajajo zmesi kamnitih zrn pred mešanjem z bitumnom. pa tudi v liti asfalt. to pomeni. tog. Običajno razmerje za vozišča s težko prometno obremenitvijo znaša 25 m.trinidadski asfalt • bitumni. Penetracija pri 25 °C znaša 0 mm/10. da ne smejo izgubiti svojih lastnosti pri skladiščenju bitumnov pri visokih temperaturah. Gilsonit je črn.industrijski bitumni. kot so križišča. ostalo pa je koloidna glina vulkanskega izvora in inertna organska snov. zrnat asfaltni material.-% bitumna. proizvedeni v rafineriji: .asfalteni. Njihovo doziranje mora biti kontrolirano. Slabost tega postopka je manjša učinkovitost. penetracija pa 3 do 10 mm/10. V asfaltnih zmeseh se uporablja za prometne površine.s propanom ekstrahirana smola . Gostota trinidadskega asfalta je približno 1. 0. Kot ta sredstva se uporabljajo tekoči dodatki in dodatki na osnovi apna. ki ga pridobivajo v ameriški državi Utah. V asfaltni zmesi lahko nadomešča 10 do 15 m.-% bitumna).8 Dopi (sredstva proti luščenju) Sredstva proti luščenju ali krajše poimenovana dopi služijo za ublažitev ali preprečitev luščenja.proizvodnje maziv in olja za zniževanje viskoznosti.-% bitumna s penetracijo okoli 20 mm/10 (tip 2). ker le del dodatka prispe v področje stika med kamnitimi zrni in bitumenskim vezivom.gilsonit . Dodaja se asfaltnim zmesem za enake namene kot gilsonit. ki so zelo obremenjene.2. Pri sobni temperaturi so v glavnem viskozne tekočine. 1. Ko je dodan bitumnu. pridobljeni z butansko ekstrakcijo (rose unit) . mostovi. v glavnem pa so to spojine.3. točka zmehčišča 150 do 160 °C.

cena v toku eksploatacije. Zmesi kamnitih zrn se lahko z apnom zmešajo na različne načine: • pri suhem hidratiziranem apnu je glavni problem zadržati apno na površini zrn. Pri uporabi odpadnih asfaltnih zmesi nastopajo tri vrste vprašanj. natrij . Po eni strani je pridobivanje novih vhodnih materialov vedno težje in dražje. Najpogostejša sta silikon in kalcijev klorid v zrnih. na katera je potrebno odgovoriti: • tehnična vprašanja: vpliv na lastnosti. Učinkovito je tako hidratizirano apno Ca(OH)2 kot tudi živo apno CaO v obliki prahu ali mulja.2.2.5 m. kot je jalovina pri izkopu premoga.3. pepel in elektrofiltrski pepel • v komunalne in gospodinjske odpadke. ki jih površina zrn lahko absorbira • apno sprošča ione kalcija. vendar ni tako učinkovito.9 Odpadki Uporaba odpadnih materialov je v zadnjem času. predvsem s ciljem varovanja okolja. 1. kadar ni na voljo nobene druge možnosti. vendar zaradi svoje poroznosti omogoča prehod bitumna in s tem še trdnejšo povezavo. močno zaželjena. ki se trdno zveže z zrni. 40 . dim.•apno reagira s kislinami v bitumnu. kalij in ostale katione na površini zrn • apno reagira s silikatnimi zrni in ustvari silikatno skorjo. ki niso razvrščeni. Običajni delež apna v masi suhe zmesi zrn znaša 1 do 1. Uporablja se tudi dolomitno apno. Pogosteje se uporablja hidratizirano apno. kot so celulozni odpadki. 1. na proizvodnjo in kasneje na možnost ponovne uporabe • ekološka vprašanja: emisije. preostala vrednost in finančne spodbude za uporabo teh materialov. vonj.-%. ki lahko nadomestijo vodik. ki običajno vsebuje 3 do 5 m. odpadno steklo in strešna kritina • v rudniški odpad. kot so ostanki pri zgorevanju smeti. kar povečuje stroške goriva in zmanjšuje kapaciteto proizvodnje • suho hidratizirano apno se doda mokri zmesi kamnitih zrn. Odpadne materiale je mogoče razvrstiti v naslednje kategorije: • v industrijske odpadne materiale. po drugi strani pa pogosto družba dopušča odlaganje odpadkov le. lignin iz lesa. izluževanje ter postopki obdelave in rokovanja • ekonomska vprašanja: cena vgradnje. dokler se ta ne obvijejo z bitumnom • z muljem iz hidratiziranega apna se zmesi kamnitih zrn doda določena količina vode.-% vode • vroči apneni mulj iz živega apna ima pred hidratiziranim apnom prednost v manjši porabi in hitrem izparevanju vode pri reakciji. odpadna guma.10 Razni drugi materiali Kot dodatki in modifikatorji za asfaltne zmesi se uporabljajo tudi nekateri drugi materiali.3. predvsem zaradi večje varnosti uporabe.

-% skupne mase asfaltne zmesi) za upočasnitev nastajanja ledu na površini vozišča in za lažje odstranjevanje ledu s površine. gel ali gumeno trdno telo. Root. Lahko je tekočina.-% kavstične sode in impregniran z lanenim oljem).3. Epps. Use of Hydrated Lime in Asphalt Paving Mixtures. Asphalt modification. 1990 • Terrel. 1982 • Kennedy.2: Izboljšanje posameznih lastnosti asfaltnih zmesi glede na vrsto dodatka 1. Walter. S tem se je mogoče izogniti problemom penjenja pri proizvodnji in vgradnji ter upočasniti oksidacijsko otrjevanje veziva med skladiščenjem. Bulletin 325. 1984 • Kandhal. Ko je Verglimit izpostavljen vlagi.3. 1993 Aleksander Ljubič 41 . Antistripping Additives in Asphalt Concrete: State-of-the-art Report. poznan tudi pod imenom Verglimit (CaCl. National Lime Association. kisika in organskih molekul.Design and Construction of Asphalt Paving Materials with Crumb Rubber Modifier. Waste Materials in Hot Mix Asphalt – An Overview. kjer absorbira vlago. Proceedings of the conference: US SHRP. običajno viskoznosti 1000 cSt pri 25 °C. Modified Asphalt Pavement Materials. Vrsta dodatka elastomeri plastomeri guma ogljik žveplo dopolnila antioksidanti dopi apno Trajne deformacije Temperaturne Razpoke zaradi razpoke utrujanja Poškodbe zaradi vlage Staranje Razpredelnica 1.3 Literatura •Brown. FHWA-SA-92-022. Vol 51. State of the practice . ASTM Special Technical Publication 1193. FHWA Report No.Silikon je polanorganski polimer. Boucher. Kalcijev klorid v zrnih. Rowlett. V proizvodnji asfaltnih zmesi se najpogosteje uporablja dimetilsilicijev fluid. 1992 • Tunicliff. AAPT. Using Additives and Modifiers in Hot Mix Asphalt.3. 55. Možnosti izboljšanja nekaterih lastnosti asfaltnih zmesi z uporabo obravnavanih dodatkov so povzete v razpredelnici 1. se širi in prebije na površino vozišča. 1986 • Heitzman. Dodaja se v zelo majhnih količinah (2 do 3 ppm). Vol. zmešan s 5 m.2. NAPA. AAPT. se uporablja za obrabne plasti (v deležu 5 do 6 m. dokler se ne raztopi. sestavljen iz silicija. 1989 • Terrel.

Značilnosti optimalne asfaltne zmesi so predvsem • primeren delež veziva za zagotovitev obstojnosti oziroma trajnosti asfaltne plasti. polnila in dodatkov •določitev lastnosti vzorčenih materialov s standardnimi preskusi • izračun sestave ustrezne zmesi kamnitih zrn 42 . V sklop razširjene predhodne sestave je lahko vključen tudi postopek prostorskega načrtovanja sestave asfaltne zmesi (avtorja dr. Postopek projektiranja asfaltne zmesi po Marshallu je sestavljena iz šestih osnovnih korakov: • izbire kamnitega materiala • izbire veziva • priprave vzorcev (vključno z zgoščanjem) • določitve stabilnosti in tečenja • izračuna gostote in vsebnosti votlin • izbire optimalnega deleža veziva. Najbolj razširjen in pri nas uveljavljen postopek projektiranja asfaltne zmesi je postopek po Marshallu.1 PREDHODNA SESTAVA / RECEPTURA Predhodna sestava pomeni izbiro materialov in njihovega razmerja v sestavi asfaltne zmesi. • zadovoljiva vgradljivost in omogočeno razgrinjanje asfaltne zmesi brez segregacije in • zadovoljive torne lastnosti. ki na asfaltne zmesi učinkujejo v času njihove dobe trajanja. bitumna. ki zagotavlja minimalno stabilnost. ki ga je izpopolnil do te mere.730. Za določitev s standardi pogojene sestave obstoji več primernih postopkov.730. Postopek priprave predhodne sestave asfaltne zmesi.2 SESTAVA ASFALTNIH / BITUMINIZIRANIH ZMESI 2. da ga je kot standardnega že leta 1948 sprejel US Corps of engineering in se je kasneje razširil po vsem svetu. • primerna vsebnost votlin v zgoščeni asfaltni zmesi. V Sloveniji je uveljavljen postopek. opredeljen v TSC 06. namenjenih za izdelavo asfaltne zmesi: zmesi kamnitih zrn. • zadovoljiva stabilnost oziroma nosilnost asfaltne zmesi za predvideno prometno obremenitev. Pri pripravi predhodne sestave asfaltne zmesi pa je potrebno upoštevati zakonitosti načrtovanja sestave in parametre. zajema naslednje aktivnosti: • zbiranje informacij o prometni in klimatski obremenitvi ter položaju asfaltne plasti v voziščni konstrukciji (določitev projektne naloge) • vzorčenje materialov. S predhodno (laboratorijsko) sestavo je treba zagotoviti zahtevane lastnosti asfaltne zmesi. ki temelji na teoriji votlin in je opredeljen v tehnični specifikaciji za ceste TSC 06. Postopek nosi ime po ameriškem inženirju Bruce Marshall-u. ki je potrebno za zagotovitev načrtovanih lastnosti. Ramljak in Pejnović). S tem postopkom se ugotovi delež veziva pri željeni gostoti.

ki so v sestavi asfaltne zmesi glavni nosilec odpornosti proti deformacijam. Kamnita zrna so lahko pro43 . ki predstavlja osnovo za načrtovanje (slika 2.1: Model sestave asfaltne zmesi 2.1.1. vzorcu VZZ/A (CKZ/AV): prostorska vsebnost zmesi kamnitih zrn v asfaltnem vzorcu SZVZZ/B (ZAPvKZzB): stopnja zapolnjenosti votlin v zmesi kamnitih zrn z bitumnom Slika 2. Za pripravo predhodne sestave asfaltne zmesi je potrebna primerna laboratorijska oprema in ustrezno usposobljeno osebje.1. V osnovnem modelu so materiali v sestavi asfaltne zmesi glede na funkcijo razdeljeni v sistem s tremi komponentami: zmes kamnitih zrn. togost). mora biti preverjena z ustreznimi predhodnimi preskusi in ustrezno dokazana z izjavami o skladnosti. tečenje. in bitumen kot vezivo. Obravnavani postopek predhodne sestave je primeren predvsem za določitev sestave asfaltne zmesi. bitumen in votline.1.1). Osnovni material v asfaltni zmesi so kamnita zrna. predvidenih za predhodno sestavo asfaltnih zmesi po vročem postopku.2 Priprava in preskusi vhodnih materialov Uporabnost vseh materialov. 2. ki bo proizvedena v asfaltnem obratu po vročem postopku.1 Pogoji projektiranja Za pripravo predhodne sestave asfaltne zmesi je privzet model sestave asfaltne zmesi.• pripravo asfaltne zmesi z različnimi deleži bitumna ter izdelavo preskušancev • določitev prostorske gostote in navidezne (specifične) gostote asfaltne zmesi in preskušancev ter izračun vsebnosti votlin v preskušancih in stopnje zapolnjenosti votlin v zmesi kamnitih zrn z bitumnom • določitev napetostno-deformacijskih lastnosti asfaltne zmesi po postopku po Marshallu (stabilnost. Legenda: VV/A (Cv/AV): prostorska vsebnost votlin v asfaltnem vzorcu VB/A (CB/AV): prostorska vsebnost bitumna v asf.

4 Bitumen Bitumen v asfaltni zmesi povezuje kamnita zrna in predstavlja viskoelastično komponento. Za predhodno sestavo asfaltne zmesi je potrebno določiti naslednje kakovostne karakteristike zmesi kamnitih zrn: • zrnavost kamene moke • votline po Rigdenu • zrnavost zmesi kamnitih zrn (frakcij) • vpijanje vode • navidezno gostoto (navidezno prostorninsko maso) frakcij in kamene moke. 2. 2.1.09 mm.1. količine slabih zrn.1). oblike zrn.2. zmrzlinske obstojnosti ustreznih frakcij in porekla kamnine.2. To je zmes zrn. Kamnita zrna drobljenca in prodca morajo biti za pripravo asfaltnih zmesi praviloma razvrščena v frakcije (razpredelnica 1. 2. 44 . Za asfaltne zmesi je primerna kamena moka.izvedena iz kamnin sedimentnega ali eruptivnega porekla.3 Drobir in prod Zmesi kamnitih zrn za asfaltne zmesi lahko vsebujejo kamnita zrna.1 Kamena moka Sestavni del zmesi kamnitih zrn v asfaltni zmesi je kamena moka. Bitumni. vodovpojnosti.1. V zmesi kamnitih zrn v asfaltni zmesi se lahko uporabi naravni in/ali drobljeni pesek.063 mm) ima skupaj z vezivom – bitumnom funkcijo zapolnjevanja votlin v asfaltni zmesi. po SIST EN 13043 do 0.2 Pesek Pesek je kamniti material. ki je glede na velikost lahko razvrščen v • fini pesek 0/2 mm ali • grobi pesek 0/4 mm. ki so primerni za asfaltne zmesi so razvrščeni po vrednosti penetracije v tipe (razpredelnica 1. V sestavi asfaltne zmesi zavzema razmeroma majhen delež. obvitosti zrn z bitumnom. ki ustrezajo pogojem. pridobljena z drobljenjem (drobljenec) ali naravna kamnita zrna (prodec). 2. V kameni moki vsebovano polnilo (zrna velikosti do 0. navedenim v SIST EN 13043.2.2). Skladnost lastnosti dobavljene zmesi kamnitih zrn s podatki proizvajalca je potrebno preveriti v sklopu predhodne sestave asfaltne zmesi v pogledu zrnavosti. manjših od 0. Njihova uporaba je podrobno opredeljena v tehničnih predpisih. žilavosti (po postopku Los Angeles).71 mm. pesek in frakcije.1. pridobljen z drobljenjem kamnitega materiala.2.1.2.

2.2. ki so primerni za asfaltne zmesi.1.3). ki jih vsebuje naravni asfalt. plastomeri). Kakovost navedenih bitumenskih veziv za asfaltne zmesi je opredeljena v SIST EN 12591 in SIST EN 14023.2. navedene v tehničnih predpisih. Lastnosti bitumna. ki so nosilci veziva predvsem v asfaltnih zmeseh z velikim deležem bitumna ali z majhnim deležem peska in polnila • sredstva za regeneracijo bitumenskega veziva. 2. 2. obstojni na temperaturi (elastomeri. Pri predhodni sestavi asfaltne zmesi je potrebno v celoti upoštevati vse zahteve za kakovost asfaltne zmesi.1. Z rezkanjem ali drobljenjem pridobljeni asfaltni granulat je primeren za ponovno uporabo. Za uporabo dodatkov morajo biti zagotovljena natančna navodila proizvajalca. so: • penetracija • zmehčišče (PK) • indeks penetracije • gostota.5 Naravni asfalt V sestavi asfaltne zmesi se lahko uporabi tudi naravni asfalt.7 Dodatki Za izboljšanje določenih lastnosti asfaltnih zmesi ali sestavin se po potrebi lahko uporabijo naslednji dodatki: • dopi za izboljšanje obvitosti kamnitih zrn z bitumnom • stabilizatorji bitumna. V ustreznih obratih je potrebno pripraviti homogeno fizikalno zmes ali produkt kemijske reakcije bitumna in dodatka.Za izboljšanje lastnosti bitumna se uporabljajo dodatki.1.800. Navodila za uporabo hladnega asfaltnega granulata pri šaržni proizvodnji asfaltnih zmesi po vročem postopku so podrobno opredeljena v TSC 06. če vsebuje za predvideni namen uporabe ustrezna kamnita zrna ter ustrezen bitumen.1.2. 2. 45 . mešanje in preskuse v laboratoriju. Pri izračunih sestave asfaltne zmesi je potrebno praviloma upoštevati tudi delež drobnih zrn (polnila). 2. so prav tako razvrščeni v osnovne tipe (razpredelnica 1. ki jih je potrebno obvezno preskusiti v sklopu izdelave predhodne sestave asfaltne zmesi. S polimeri modificirani bitumni (PmB).3 Postopek projektiranja Predhodna sestava vključuje pripravo materialov.6 Asfaltni granulat Ponovno se lahko uporabi v sestavi asfaltne zmesi tudi že obstoječo asfaltno zmes – asfaltni granulat.

2 100.2 1.8 0.9 75.0 100.0 65.6 29.6 1.0 100.1.0 44.0 0.0 8.0 20.0 94.0 93.0 91.0 100.1.0 6.0 6.9 20.0 0.0 0.0 100.5 24.0 100.2 1.0 Odprtina sita (mm) / vsota presejkov (m.9 19.0 100.2 0.2 100.09 75.2 57.7 0.0 16.8 0.6 13.2: Sestava zmesi kamnitih zrn za bitumenski beton BB 11s 46 .0 100.3 12.1 in 2.-%) 0.0 100.0 94.7 0.1.25 93.7 49.-%) 0.0 100.0 8.0 Predhodna sestava 100.0 100.0 Spodnja mejna vrednost Zgornja mejna vrednost Razpredelnica 2.0 18.0 100.6 29.0 0.0 100.9 99.1 18.3 16.4 0.9 20.6 29.1 82.6 29.0 6.0 11.0 0. Frakcija kamena moka 0/2 mm 2/4 mm 4/8 mm 8/11 mm Odprtina sita (mm) / vsota presejkov (m.1.0 0.7 16.0 100.1.6 31.0 0.0 Razpredelnica 2.0 0.6 29.0 0.1.2.0 3.0 4.1 17.-%) 6.2 6.9 0.2 100.6 0.9 20.0 6.8 3.71 2.5 24. Primer izračuna sestave zmesi kamnitih zrn za asfaltno zmes BB 11 je v razpredelnicah 2.25 0.0 11.3 22.6 0.9 100.0 0.0 12.0 8.2: Sestava zmesi kamnitih zrn Slika 2.0 16.0 6.5 0.71 2.0 0.09 5.8 6.0 95.0 48.0 100.0 11.5 7.5 22.6 2.1 18.0 100.0 100.0 87.6 27.2.Skladno z zahtevami tehničnih pogojev je potrebno smiselno kombinirati kamnita zrna dveh ali več frakcij in izračunati skupno sestavo zmesi kamnitih zrn za asfaltno zmes.5 24.0 4. grafični prikaz sestave pa na sliki 2.0 35.2 6.0 6.1 2.0 0.0 0.0 30.7 8.7 0.1: Zrnavost frakcij izbranega kamnitega materiala Frakcija kamena moka 0/2 mm 2/4 mm 4/8 mm 8/11 mm Delež (m.0 6.9 20.

B 100/150 .1. Standardne preskuse v laboratoriju pripravljenih vzorcev asfaltnih zmesi in preskušancev je potrebno izvršiti po določilih v veljavnih tehničnih predpisih.5 m. Obvezno pa je potrebno upoštevati podrobna navodila proizvajalca s polimeri modificiranega bitumna za uporabo takšnega veziva.3.3: Temperatura priprave zmesi kamnitih zrn. Mešanje zmesi kamnitih zrn.3 m.B 70/100 . Predpisane temperature segrevanja kamnitih zrn in bitumna ter priprave asfaltnih zmesi so navedene v razpredelnici 2. bitumna in asfaltnih zmesi za predhodno sestavo vključuje sušenje.-% in 0.B 160/200 .B 20/30 130 ± 3 °C 138 ± 3 °C 144 ± 3 °C 150 ± 3 °C 156 ± 3 °C 167 ± 3 °C Temperatura priprave 160 do 190 °C 140 do 150 °C Razpredelnica 2. pri kateri ima bitumen kinematično viskoznost 170 ±20 cSt • mešanje in zgoščevanje preskušancev asfaltne zmesi iz vzorcev na temperaturi.-%. tehtanje in segrevanje na predpisano temperaturo.1.B 50/70 .Praviloma je potrebno za predhodno sestavo pripraviti 5 vzorcev asfaltnih zmesi z enako sestavo zmesi kamnitih zrn in različnimi deleži bitumna. pri kateri ima bitumen kinematično viskoznost 280 ±30 cSt. Vrsta materiala zmes kamnitih zrn bitumen asfaltna zmes z bitumnom: . Priprava zmesi kamnitih zrn. ki je odvisna od vrste uporabljenega bitumna. bitumna in morebitnih dodatkov za predhodno sestavo asfaltne zmesi mora biti praviloma strojno.B 35/50 . bitumna in asfaltnih zmesi Priporočljivo je upoštevati naslednje mejne vrednosti: • segrevanje bitumna na temperaturi. Pri uporabi s polimeri modificiranih bitumnov je potrebno z ustreznim postopkom določiti dinamično viskoznost bitumna. Delež bitumna je potrebno prilagoditi sestavi zmesi kamnitih zrn. Priporočljiva razlika med deleži bitumna v vzorcih asfaltnih zmesi je med 0. Obvezni preskusi asfaltnih zmesi so: • izvrednotenje navidezne gostote zmesi zrn in asfaltnih zmesi • izvrednotenje prostorske gostote • izračun votlin v zgoščeni asfaltni zmesi (preskušanci po Marshallu) VV/A in stopnje zapolnjenosti votlin v zmesi zrn z bitumnom SZVZZ/B 47 .

-% Navidezna gostota zmesi kamnitih zrn Mg/m3 Navidezna gostota asfaltne zmesi Mg/m3 Asfaltni preskušanec po Marshallu (Tapk = 165 °C.025 4. Primer izbire optimalne sestave asfaltne zmesi BB 11s za razred srednje prometne obremenitve in veliko gostoto prometa je prikazan v razpredelnici 2.4 in na sliki 2.668 Nazivna oznaka asfaltne zmesi B 1.3.859 2.D.859 2.4 2.9 9.2 16.025 4.650 C 1.624 Vsebnost votlin v zgoščeni asfaltni zmesi V.2 14.5 17.5 12.B. ki omogočata pregled vseh zahtevanih lastnosti predhodne sestave asfaltne zmesi. tečenje.5 12.6 13.7 3.025 5.0 2.• določitev napetostno-deformacijskih lastnosti asfaltnih zmesi v preskušancih po Marshallu (stabilnost.6 3.4 84.3 je grafični prikaz lastnosti asfaltnih zmesi v odvisnosti od deleža bitumna v njih in sicer: • območje vsebnosti votlin v zgoščeni asfaltni zmesi • stopnja zapolnjenosti votlin v zmesi zrn z bitumnom • stabilnost asfaltne zmesi • togost asfaltne zmesi Pri izbiri optimalne sestave asfaltne zmesi je pomembno.8 16.2 4.025 4.3 2.468 82.859 2.6 2. togost).5 64.025 5.532 83.5 3.0 2.1 3.1 3.859 2.4 13.4: Lastnosti preskušenih asfaltnih zmesi BB 11s (A.6 16.5 2.-% V.8 A 1.2 2.616 E 1.-% % kN mm kN/mm 2.6 13.5 10. Pri asfaltnih zmeseh drobirja z bitumenskim mastiksom in 48 .8 2. Na osnovi izvrednotenih značilnih lastnosti preskušenih asfaltnih zmesi je treba določiti optimalno sestavo.5 4.3 4.025 5.0 2.502 83.8 2.8 3. predpisanimi glede na namen uporabe.1 56.7 70.9 13.3 11.7 5.633 D 1.859 2. Lastnosti optimalne sestave asfaltnih zmesi morajo biti prikazane v tabelarični in grafični obliki.7 16. Izbira optimalne sestave asfaltne zmesi pomeni izbiro optimalnega deleža bitumna za izbrano sestavo zmesi kamnitih zrn.5 77.0 4. za katero vrsto asfaltne zmesi se pripravlja predhodna sestava.599 Optimalna asfaltna zmes 1.9 3.8 3.2 13.6 2.497 83.1.4 13.1.1.C.3 2.-% V.4 4.E) z različnimi deleži bitumna Na sliki 2.-% Razpredelnica 2.8 3. 2 x 50 udarcev) Prostorninska gostota preskušancev Mg/m3 Prostorninska vsebnost kamene zmesi Prostorninska vsebnost bitumna Vsebnost votlin v kameni zmesi Stopnja zapolnjenosti votlin z bitumnom Stabilnost pri 60 °C Tečenje pri 60 °C Togost pri 60 °C V.0 16. Optimalna sestava pomeni tudi asfaltno zmes z lastnostmi.7 5. Lastnosti Enota mere Prostorninska masa bitumna pri 25 °C Mg/m3 Količina bitumna v asfaltni zmesi m.1.6 7.519 83.859 2.5 74.514 83.

Pri asfaltnih zmeseh za nosilne plasti in bitumenskih betonih pa je poleg vsebnosti votlin v zgoščeni asfaltni zmesi pomembna lastnost tudi stopnja zapolnjenosti votlin v zmesi zrn z bitumnom. ki temeljijo na razdelanem modelu asfaltne zmesi. kategorija WTR oziroma RD. namenjene pomembnejšim objektom ali za posebne namene (avtoceste. opredeljenem v SIST EN 12697-22. • obnašanje asfaltne zmesi pri nizkih temperaturah in • odpornost bituminizirane zmesi proti zgostitvi z določitvijo količnika odpora »T«. opredeljena v SIST EN 13108-1). Z njimi je potrebno določiti • odpornost asfaltne zmesi proti deformacijam (odpornost proti tvorbi kolesnic po postopku. Pri pripravi predhodne sestave asfaltne zmesi.drenažnega asfalta je. so potrebni dodatni preskusi. posebne klimatske obremenitve). V sklop razširjenih preskusov in razširjene predhodne sestave asfaltne zmesi so lahko vključeni tudi drugi ustrezni programski paketi za prostorsko projektiranje. na primer. pomembna predvsem vsebnost votlin v zgoščeni asfaltni zmesi.3: Primer grafičnega prikaza lastnosti preskusnih asfaltnih zmesi bitumenskega betona BB 11s 49 . ceste za težko prometno obremenitev. asfaltne zmesi na mostovih in letališčih. Slika 2.1.

1. kot so določene s projektno nalogo (slika 2. Ramljak).4 .'ZZ/A = 2.00118 t/m3 3 B = 1.1.določitev sestave asfaltne zmesi.625 +/m3 .'A = 2.95 m.6 V V/ZZ/A 16.2 V V/A 4.4: Diagram sestave bitumenskega betona BB 11s s pogoji projektiranja 50 . ki v popolnosti zadovoljuje zahteve projektne naloge. Postopek projektiranja je razdeljen na naslednje faze: • preskuse sestave in lastnosti vhodnih materialov • pripravo projektne naloge na osnovi zahtev standardov.mB/A = 4.izračun sestave zmesi kamnitih zrn . Dodaten postopek pri pripravi predhodne sestave asfaltne zmesi z računalniškim programom U-PROJ je določitev navidezne specifične gostote načrtovanih vhodnih materialov ter izračun deleža bitumna in iskanje deleža polnila. Lastnosti vhodnih materialov: • • • = 0.020 t/m 3 ZZ = 2. ki določajo sestavo in lastnosti asfaltne zmesi • projektiranje sestave asfaltne zmesi: .515 +/m3 .4 SZV ZZ/B 74.Primer takšnega računalniškega programa projektiranja s standardi pogojene sestave asfaltne zmesi je U-PROJ (avtor dr.izračun deleža bitumna v asfaltni zmesi .859 t/m Z Pogoji: • SZVZZ/B = 69 do 85 % • VV/A = 3 do 6 V.-% V B/A 12. da se doseže lastnosti asfaltne zmesi.-% Slika 2.2 V ZZ/A 83.iskanje optimalnega deleža polnila v zmesi zrn .4).

Poročilo o predhodni sestavi asfaltne zmesi mora vsebovati (skladno s TSC 06. Zbornik referatov. 2002 Zvonko Cotič 51 .4 Literatura • Ramljak Zdravko.730): • splošne podatke o pripravi asfaltne zmesi • osnovne podatke o sestavi asfaltne zmesi • rezultate preskusov poskusnih asfaltnih zmesi • predlog za sestavo optimalne asfaltne zmesi. Gozd Martuljek. Kolokvij o asfaltih in bitumnih. 2. Funkcionalna ovisnost optimalnog udjela bitumena u asfaltnoj mješavini o uvjetima projektiranja te o gustoći ingredijenata. 7.1.

vgrajene v voziščne konstrukcije. proizvedene po vročem ali po hladnem postopku • po načinu vgrajevanja: na valjane asfalte in lite asfalte • po načinu priprave: na postopke s pobrizgom veziva. 52 . morajo biti sposobne prevzeti specifične obremenitve in imeti druge lastnosti. BB8k.2. in postopke s predhodnim mešanjem vseh komponent asfaltne zmesi • po namenu uporabe: na asfaltne zmesi za nosilne plasti in asfaltne zmesi za obrabne in/ali zaporne plasti. BB8ks. BB4s. Označbe so odvisne od uporabljene vrste kamnitega materiala: karbonatne kamnine sedimentnega porekla (k) ali silikatne kamnine eruptivnega porekla (s).2.2.2 Vrste asfaltnih zmesi V določene plasti voziščne konstrukcije (slika 2. BB11s. proizvedene asfaltne zmesi in asfaltne zmesi v vgrajenem stanju so glede na vrsto asfaltne plasti in zaradi preglednosti predstavljene v obliki diagramov in razpredelnic. pogojene za posamezne plasti.1: Značilni prerez voziščne konstrukcije V obrabnozaporne plasti (VOZP) voziščnih konstrukcij so pretežno vgrajene asfaltne zmesi bitumenskih betonov z označbami BB 4k. Zahtevane lastnosti vhodnih materialov. 2. BB 11k.2. Slika 2. V splošnem je mogoče deliti asfaltne zmesi po njihovih značilnostih: • po sestavi: na sisteme z veliko in z majhno vsebnostjo votlin • po temperaturi priprave in vgrajevanja: na asfaltne zmesi.1) morajo biti vgrajene ustrezne asfaltne zmesi. BB4ks. BB8s.2.2 VRSTE IN LASTNOSTI ASFALTNIH ZMESI 2. ki mu sledi nanos kamnitih zrn.1 Splošno Asfaltne zmesi. BB11ks.

2. Zahtevane lastnosti ustreznih bitumnov so opredeljene v poglavju 1. Za vezano zgornjo nosilno plast (VZNP) so uveljavljene asfaltne zmesi bituminizirani drobljenci in bituminizirani prodci.1 Vrste vhodnih materialov Asfaltno zmes za VSNP sestavljata zmes kamnitih zrn in bitumensko vezivo.2.330.2. bitumen B 50/70 in B 70/100. če je ekvivalent peska v frakciji 0/4 mm večji od 50 %. Za vezano spodnjo nosilno plast (VSNP) ustrezna asfaltna zmes je bitumenska stabilizacija (BSNP16. je tako zmes zrn dovoljeno uporabiti. Lahko se uporabi tudi asfaltni granulat. drobljenih ali mešanih kamnitih zrn. Asfaltne zmesi z oznako S (skelet) se uporabljajo za ceste s srednjo in težjo prometno obremenitvijo ter imajo ožje presejno področje zmesi popolnoma drobljenih kamnitih zrn. BZNP 22 in BZNP 22S ter BZNP 32 in BZNP 32S. DBM 8.3. 2.1 Vezane asfaltne spodnje nosilne plasti Z bitumenskim vezivom stabilizirana zmes kamnitih zrn je namenjena predvsem za vgraditev v voziščne konstrukcije za težke prometne obremenitve.3. pa tudi drenažni asfalti z oznakami DA 8s.3 Lastnosti asfaltnih zmesi 2. Če znaša delež zrn velikosti do 0.09 mm v zmesi zrn več kot 10 m. Pretežno sta uporabljena dva tipa bitumenskih veziv.1. BSNP 22 in BSNP 32). prometno obremenitev in podnebne pogoje.Poleg bitumenskih betonov so v VOZP vgrajene asfaltne zmesi drobirja z bitumenskim mastiksom.2.2 in 2. ki je lahko DBM 4. ki nastanejo pod prometno obremenitvijo ter po potrebi premostiti lokalno slabše nosilna mesta v podlagi. za asfaltno nosilnoobrabno plast pa BNOP 16. Označbe teh zmesi so BZNP 16 in BZNP 16S. DA11s. Tip bitumna mora biti izbran glede na kakovost veziva.2 Lastnosti zmesi kamnitih zrn Za z bitumenskimi vezivi vezane spodnje nosilne plasti morajo sestave uporabljenih zmesi kamnitih zrn ustrezati zahtevam na slikah 2. DA 8ks. DA 11ks in DA 16k. Tehnični pogoji in postopki za gradnjo vezanih spodnjih nosilnih plasti so podrobno opredeljeni v TSC 06.1. katerih lastnosti so predstavljene v poglavju 1. 2.2. praviloma med nevezano nosilno plast in vezano zgornjo nosilno plast. V spodnjo nosilno plast vgrajena asfaltne zmes mora prevzeti strižne in natezne napetosti. Za zmes kamnitih zrn so uporabne vse vrste zmesi naravnih.1.-%. DBM 8s in DBM 11s.2. Nazivno zrnavost kamnite zmesi zrn se mora izbrati glede na prometno obremenitev in predvideno debelino plasti. 53 .3.2.3.2.

2. srednjo zelo težko Smin4 Qmin1.3.2. ki so navedene v razpredelnici 2.% % VFBmin40 VFBmin40 VFBmin40 SIST EN 12697-8 Razpredelnica 2. težko.3 Mehanske in prostorske lastnosti proizvedene asfaltne / bituminizirane zmesi Z laboratorijskimi preskusi je treba določiti mehanske in prostorske lastnosti bituminizirane zmesi.2. Lastnost bituminizirane zmesi • stabilnost pri 60 °C • togost pri 60 °C Enota mere kN kN/mm Zahtevana vrednost za prometno obremenitev izredno težko.-% votlin • vsebnost votlin v zmesi kamnitih zrn • zapolnjenost votlin v zmesi kamnitih zrn z bitumnom V. 2.4 Zahtevane lastnosti bituminiziranih zmesi v vgrajenem stanju (asfaltna plast) Povprečna zgoščenost vgrajene bituminizirane zmesi mora znašati najmanj 97 % pri predhodni sestavi določene gostote.1.1. zapolnjenost votlin v zmesi kamnitih zrn z bitumenskim vezivom pa mora znašati najmanj 40 %.1.5 Qmin1.2: Območje sestave zmesi kamnitih zrn 0/16 in 0/22 mm za bituminizirane zmesi za vezane spodnje nosilne plasti Slika 2.2. ki morajo biti za redno proizvodnjo v mejah.1: Mejne vrednosti mehanskih in prostorskih lastnosti proizvedene bituminizirane zmesi 54 .0 Vmax12 Postopek za preskus SIST EN 12697-34 SIST EN 12697-34 SIST EN 12697-8 SIST EN 12697-8 • vsebnost celokupnih V. Skrajna spodnja mejna vrednost zgoščenosti je lahko 94 %.3: Območje sestave zmesi kamnitih zrn 0/32 mm za bituminizirane zmesi za vezane spodnje nosilne plasti 2..Slika 2.-% votlin.2.0 Vmax12 preskusiti lahko in zelo lahko Smin2.3.2 Vmax12 Smin3 Qmin1.2. V vgrajeni bituminizirani zmesi sme biti največ 12 V.

2. Kot vezivo so uporabni cestogradbeni bitumni in polimerni bitumni. Kot dodatek se lahko uporabi tudi asfaltni granulat.2. proizvedene izključno z drobljenimi kamnitimi zrni. 2. opredeljenih v razpredelnici 2. Zahtevane lastnosti bitumnov so navedene v poglavju 1. prometno obremenitev in podnebne pogoje. Tehnični pogoji in postopki za gradnjo vezanih zgornjih nosilnih plasti so podrobno opredeljeni v TSC 06. Vrsto bitumna je treba izbrati glede na kakovost veziva.2.3.3.1 in ustrezajo zahtevam standarda SIST EN 13043. Osnovne vrste asfaltnih zmesi za to plast voziščne konstrukcije so bituminizirani prodci in bituminizirani drobljenci.8. mesta pogostega zaviranja in pospeševanja.3 Mehanske in prostorske lastnosti proizvedene asfaltne / bituminizirane zmesi Z laboratorijskimi preskusi je treba določiti mehanske in prostorske lastnosti bituminiziranih zmesi. BZNP 22S in BZNP 32S.2. vzpetine.2 Lastnosti zmesi kamnitih zrn Pogojena območja zrnavosti bituminiziranih zmesi za zgornje nosilne in nosilnoobrabne plasti so prikazana z mejnimi krivuljami na slikah 2.3. 55 .310.3.2. 2. Za lahke prometne obremenitve se lahko vgradi za nosilnoobrabno plast asfaltna zmes BNOP 16. 2.4 do 2. Za težke prometne obremenitve. počasen težek promet. ki poleg nalog nosilne plasti prevzema tudi naloge obrabne plasti. Za zmes kamnitih zrn so uporabna drobljena.2.2 Vezane asfaltne zgornje nosilne in nosilnoobrabne plasti Asfaltne zmesi za zgornje nosilne in nosilnoobrabne plasti so vgrajene v voziščne konstrukcije za najtežje prometne obremenitve med spodnjo vezano nosilno plast in obrabno plast ter med nevezano nosilno plast in obrabno plast za srednje in lažje prometne obremenitve. ki ustrezajo zahtevam SIST EN 12591 in SIST EN 14023. naravna ali mešana kamnita zrna. ki morajo biti v redni proizvodnji v mejah.2.2.2. ki so enake nalogam spodnje vezane nosilne plasti.2.2. Izbira velikosti kamnitih zrn v zmesi je odvisna predvsem od predvidene debeline plasti in predvidene prometne obremenitve.1 Vrste vhodnih materialov Asfaltno zmes za VZNP sestavljata zmes kamnitih zrn in bitumensko vezivo.3.2. stoječ promet in promet na avtocestah je treba uporabiti asfaltne zmesi. kjer poteka promet večinoma po istih kolesnicah.2. po vgraditvi pa v mejah. ki so navedene v razpredelnici 2. označene kot BZNP 16S. V zgornjo vezano nosilno plast vgrajena asfaltne zmes mora prevzeti naloge. katerih lastnosti so opredeljene v poglavju 1.2.

2.Slika 2.2.2.4: Območje sestave zmesi kamnitih zrn za asfaltne zmesi za vezane zgornje nosilne plasti BZNP 22 Slika 2.5: Območje sestave zmesi kamnitih zrn za asfaltne zmesi za vezane zgornje nosilne plasti BZNP 22S Slika 2.6: Območje sestave zmesi kamnitih zrn za asfaltne zmesi za vezane zgornje nosilne plasti BZNP 32 Slika 2.8: Območje sestave zmesi kamnitih zrn za asfaltne zmesi za vezane nosilne obrabne plasti BNOP 16 56 .7: Območje sestave zmesi kamnitih zrn za asfaltne zmesi za vezane zgornje nosilne plasti BZNP 32S Slika 2.2.2.

dreniranje vozne površine.5 Vmin5 Vmax9 Smin6 Qmin2.Lastnost bituminizirane zmesi • stabilnost pri 60 °C • togost pri 60 °C Enota mere kN Zahtevana vrednost za prometno obremenitev izredno zelo težko srednjo lahko in zelo lahko težko in težko BZNP BNOP Smin9 Vmin6 Vmax10 Smin8 Qmin2.8 Qmin1.3.711 SIST EN 12697-8 Razpredelnica 2.% % VFBmin50 VFBmin50 VFBmin50 VFBmin50 VFBmin75 SIST EN 12697-8 Razpredelnica 2. Za doseganje boljših tornih lastnosti je treba uporabiti v proizvodnji zmes zrn iz silikatnih kamnin.-% Zahtevana vrednost za prometno obremenitev izredno zelo težko srednjo lahko in zelo lahko težko in težko BZNP BNOP > – 98 Vmin5 Vmax9 > 98 – Vmin4 Vmax9 > – 98 Vmin4 Vmax9 > 97 – Vmax9 > – 96 Vmin1 Vmax7 Postopek za preskus TSC 06.-% votlin • vsebnost votlin v zmesi kamnitih zrn • zapolnjenost votlin v zmesi kamnitih zrn z bitumnom V. Bitumenski beton je sestavljen po betonskem principu (z majhno vsebnostjo votlin). torej vrsto asfaltne zmesi.2.2.8 Vmin3 Vmax8 Smin4 Vmin1 Vmax4 Postopek za preskus SIST EN 12697-34 kN/mm Qmin2. Tovrstne asfaltne zmesi morajo biti odporne proti preoblikovanju. absorbiranje hrupa. Zagotoviti morajo primerno ravnost in torno sposobnost vozišča.2. ki jih ustvarjajo vozila.5 SIST EN 12697-34 SIST EN 12697-8 SIST EN 12697-8 • vsebnost celokupnih V.2. zglajevanju.4 Lastnosti asfaltne zmesi v vgrajenem stanju Enota Lastnost vgrajene bituminizirane zmesi mere • zgoščenost plasti • vsebnost votlin v plasti % V.2: Mejne vrednosti mehanskih in prostorskih lastnosti proizvedene asfaltne zmesi 2.. kot so tesnost površine voziščne konstrukcije. je treba doseči določene lastnosti. zaščititi voziščno konstrukcijo in del cestnega telesa pod njo pred vplivi vremena ter zaščititi voziščno konstrukcijo pred sesalnimi silami.2 Vmin4 Vmax8 preskusiti Smin5 Qmin1.3 Vezane asfaltne obrabne in zaporne plasti – bitumenski betoni Asfaltne zmesi za obrabne in zaporne plasti voziščnih konstrukcij morajo prenašati horizontalne (tangencialne in transverzalne) sile med pnevmatikami in površino voziščne konstrukcije. ki ga ustvarjajo vozila ali svetlost vozne površine.3. Vgrajena obrabna plast iz bitumenskega betona mora biti gosta in odporna proti preoblikovanju. za večjo trajnost in boljšo odpornost proti preoblikovanju pa kot vezivo polimerni bitumen. 57 .3: Mejne vrednosti lastnosti vgrajene asfaltne zmesi 2. Z ustrezno sestavo. prekomernemu staranju (razpokanju) in proti učinkom mraza ter soli.2.

3.2.2. Zahtevane lastnosti vhodnih materialov so opredeljene v poglavjih 1.9: Mejni krivulji območja za zmesi kamnitih zrn za bitumenski beton BB 4k in BB 4ks Slika 2. Kot vezivo se lahko uporabljajo standardizirani cestogradbeni bitumni ali polimerni bitumni z ustreznimi značilnostmi za predvidene prometne in klimatske pogoje ter proizvodnjo in vgraditev. le za zelo lahko prometno obremenitev lahko tudi zmesi naravnih kamnitih zrn (prodca).2. Postopek za preskus sestave zmesi kamnitih zrn je določen v SIST EN 933-1.2.2.2. sestava zmesi kamnitih zrn pa je opredeljena v SIST EN 13108-1.2 Lastnosti zmesi kamnitih zrn Območja presejkov zmesi kamnitih zrn za VOZP so za osnovne vrste bitumenskih betonov določena z mejnimi krivuljami na slikah 2.3.14.3.1 Vrste vhodnih materialov Za bitumenske betone za VOZP je treba uporabiti predvsem zmesi drobljenih kamnitih zrn. Slika 2.2.9 do 2.1 in 1.2.3.2. 2.10: Mejni krivulji območja za zmes kamnitih zrn za bitumenski beton BB 4s Slika 2.12: Mejni krivulji območja za zmesi kamnitih zrn za bitumenski beton BB 8s .2.11: Mejni krivulji območja za zmesi kamnitih zrn za bitumenski beton BB 8k in BB 8ks 58 Slika 2.

8 Qmin1.5 SIST EN 12697-34 SIST EN 12697-8 SIST EN 12697-8 • vsebnost celokupnih V..5 SIST EN 12697-8 Razpredelnica 2.8 Vmin2 Vmax5 zelo lahko Smin6 Vmin1 Vmax4.14: Mejni krivulji območja za zmes kamnitih zrn za bitumenski beton BB 11s 2.4: Mejne vrednosti mehanskih in prostorskih lastnosti proizvedenih zmesi bitumenskega betona za VOZP 2.2.-% Zahtevana vrednost za prometno obremenitev izredno zelo težko srednjo težko in težko > – 97 Vmin3 Vmax8 > – 97 Vmin3 Vmax8 > – 97 Vmin3 Vmax8 lahko > 96 – Vmin2 Vmax6.2.2.5 Vmax6.2 Vmin2.VFBmin72.-% votlin • vsebnost votlin v zmesi kamnitih zrn • zapolnjenost votlin v zmesi kamnitih zrn z bitumnom V.2.3.SIST EN 12697-8 VFBmin80 VFBmin86 VFBmin86 VFBmin88 VFBmin92 Razpredelnica 2.VFBmin70.5 Vmax6.5 zelo lahko > – 96 Postopek za preskus TSC 06.VFBmin70.4 Lastnosti asfaltne zmesi v vgrajenem stanju Enota Lastnost vgrajene bituminizirane zmesi mere • zgoščenost plasti • vsebnost votlin v plasti % V.3.5 Postopek za preskus SIST EN 12697-34 kN/mm Qmin2.% % VFBmin64.3 Mehanske in prostorske lastnosti proizvedene asfaltne / bituminizirane zmesi Lastnost bituminizirane zmesi • stabilnost pri 60 °C • togost pri 60 °C Enota mere kN Zahtevana vrednost za prometno obremenitev izredno zelo težko srednjo težko in težko Smin10 Vmin3.5 Vmax6 preskusiti lahko Smin7 Qmin1.13: Mejni krivulji območja za zmesi kamnitih zrn za bitumenski beton BB 11k in BB 11ks Slika 2.5: Mejne vrednosti lastnosti vgrajene zmesi bitumenskega betona za VOZP 59 .2.3.VFBmin74.711 Vmin1.3.2.5 Smin8 Qmin2.2 Vmin3 Vmax6 Smin8 Qmin2.Slika 2.

2 Lastnosti zmesi kamnitih zrn Območja presejkov zmesi kamnitih zrn za asfaltne zmesi drobirja z bitumenskim mastiksom za VOZP so za osnovne vrste bituminiziranih zmesi določena z mejnimi krivuljami na slikah 2.5 m.15 do 2.4. B 50/70. Asfaltna obrabna plast iz DBM ima dobre protihrupne lastnosti. Za izboljšanje torne sposobnosti sveže vgrajene zmesi DBM (dokler se ne odbrusi film bitumenske malte na kamnitih zrnih na površini vgrajene plasti) je treba med zgoščanjem vtisniti na površino rahlo z bitumnom obvito frakcijo grobega peska ali finega drobirja. Zaradi velikega deleža bitumna je treba asfaltni zmesi dodati manjšo količino (od 0. granul ali prahu.2.2.2. Slika 2.1 Vrste vhodnih materialov Za proizvodnjo asfaltnih zmesi DBM je treba uporabiti zmes drobljenih silikatnih ali karbonatnih zrn.-% asfaltne zmesi) stabilizatorja veziva (npr. Zahtevane lastnosti vhodnih materialov so opredeljene v poglavjih 1.16: Mejni krivulji za območje zmesi kamnitih zrn za drobir z bitumenskim mastiksom DBM 8 60 . transporta in vgrajevanja. celulozna vlakna).15: Mejni krivulji za zmesi kamnitih zrn drobirja z bitumenskim mastiksom DBM 4 Slika 2. Postopek za preskus sestave zmesi kamnitih zrn je določen v SIST EN 933-1.1 in 1. Uporabni so cestogradbeni bitumni B 35/50.4 Vezane asfaltne obrabne in zaporne plasti – drobir z bitumenskim mastiksom Zaradi izrazito skeletne strukture je ta vrsta asfaltne zmesi dobro odporna proti preoblikovanju.19. ki preprečuje odtekanje bitumna z zrn v času proizvodnje.3.3. Uporabljeni stabilizirajoči dodatki so organskega ali anorganskega izvora in v obliki vlaken. sestava zmesi kamnitih zrn pa opredeljena v SIST EN 13108-1. 2. 2.2.2. B 70/100.2.2. zaradi debelega filma bitumna na kamnitih zrnih je tudi staranje asfaltne zmesi počasnejše. na cestah s težko in izredno težko prometno obremenitvijo pa polimerni bitumen. odvisno od namena uporabe asfaltne zmesi.2.3.4.3 do 1.2.

17: Mejni krivulji za območje zmesi kamnitih zrn za drobir z bitumenskim mastiksom DBM 8s Slika 2.Vmax4.% % VFB75 .Slika 2.2.6: Mejne vrednosti mehanskih in prostorskih lastnosti proizvedene zmesi drobirja z bitumenskim mastiksom za VOZP 61 .3.Vmax4 Postopek za preskus SIST EN 12697-8 SIST EN 12697-8 • vsebnost celokupnih V.18: Mejni krivulji za območje zmesi kamnitih zrn za drobir z bitumenskim mastiksom DBM 11 Slika 2.VFB90 VFB75 .5 .2.2.VFB92 SIST EN 12697-8 Razpredelnica 2.19: Mejna krivulja za območje zmesi kamnitih zrn za drobir z bitumenskim mastiksom DBM 11s 2.2.4.3 Mehanske in prostorske lastnosti proizvedene asfaltne / bituminizirane zmesi Lastnost bituminizirane zmesi Enota mere Zahtevana vrednost za prometno obremenitev težko in večjo Vmin2..2.5 preskusiti srednjo in lahko Vmin2 .-% votlin • vsebnost votlin v zmesi kamnitih zrn • zapolnjenost votlin v zmesi kamnitih zrn z bitumnom V.

5. Enota Lastnost vgrajene bituminizirane zmesi mere • zgoščenost plasti • vsebnost votlin v plasti % V. Uporabi se praviloma lahko samo zmes bitumna in dodatkov (polimerni bitumen).2. le v izjemnih primerih tudi iz karbonatnih kamnin. to je odvajanja vode z vozne površine skozi asfaltno plast. ki omogoča značilnosti. Drenažni asfalti imajo izrazit protihrupni učinek.2.2 Lastnosti zmesi kamnitih zrn Za obrabno plast drenažnega asfalta se lahko uporabijo zmesi kamnitih zrn. Zahtevane lastnosti vhodnih materialov so navedene v poglavjih 1. Za zagotavljanje trajnosti asfaltne plasti in oprijemljivosti pnevmatik s površino je treba uporabiti zelo kakovosten kamniti material (silikatna zrna) z veliko trdnostjo in odpornostjo proti zglajevanju. Območja zrnavosti zmesi kamnitih zrn za bituminizirane zmesi drenažnih asfaltov so prikazana z mejnimi krivuljami na slikah 2. 0/11 mm in 0/16 mm.2. 62 .Vmax5 Postopek za preskus TSC 06.711 SIST EN 12697-8 Razpredelnica 2.1 in 1. V ta namen je potrebno v asfaltni plasti zagotoviti dovolj med seboj povezanih votlin.2. sestavljene iz nazivnih frakcij 0/8 mm.7.5 Drenažni asfalti za vezane asfaltne obrabne plasti Drenažni asfalti imajo veliko sposobnost dreniranja.2.7: Mejne vrednosti lastnosti vgrajene zmesi drobirja z bitumenskim mastiksom za VOZP 2.20 do 2.2. zahtevane za te bituminizirane zmesi.2. da voda ne odteka v voziščno konstrukcijo.3. za doseganje boljše zlepljenosti veziva z zrni kamnite zmesi pa je primerna uporaba polimernih bitumnov. 2.22.3.1 Vrste vhodnih materialov Za obrabno plast drenažnega asfalta so uporabna samo drobljena zrna iz silikatnih. plast pod drenažnim asfaltom pa mora biti vodotesna.2. K površini plasti usmerjene votline v drenažnem asfaltu preprečujejo stiskanje zraka v profilu pnevmatik in absorbirajo zvočno energijo.2.Vmax6 srednjo in lahko > – 97 Vmin2 .-% Zahtevana vrednost za prometno obremenitev težko in večjo > – 97 Vmin3 . Hitro staranje z odprtimi votlinami bogate asfaltne zmesi je treba zmanjšati z razmeroma velikim deležem bitumna. Veliko vsebnost votlin v skeletu kamnitih zrn je mogoče zagotoviti z dovolj enakozrnato sestavo kamnite zmesi. kar bi lahko imelo negativne posledice.5.2.3.4.3. kar pomeni zmanjšanje stikov med zrni kamnite zmesi in tudi zmanjšanje kontaktne površine s pnevmatikami vozil. 2.4 Lastnosti asfaltne zmesi v vgrajenem stanju Mejne lastnosti vgrajene asfaltne zmesi drobirja z bitumenskim mastiksom so v razpredelnici 2.

3.8.5.2.20: Mejni krivulji za območje zmesi kamnitih zrn za drenažni asfalt DA 8k in DA 8s Slika 2. Lastnost bituminizirane zmesi Enota Zahtevana vrednost za prometno obremenitev srednjo Vmin18 .21: Mejni krivulji za območje zmesi kamnitih zrn za drenažni asfalt DA 11k in DA 11s Slika 2.2.2.Vmax27 • vsebnost celokupnih V.-% votlin • vsebnost votlin v zmesi kamnitih zrn • zapolnjenost votlin v zmesi kamnitih zrn z bitumnom V.2.8: Mejne vrednosti mehanskih in prostorskih lastnosti proizvedene zmesi drenažnega asfalta za VOP 63 .% % VFB20 .22: Mejni krivulji za območje zmesi kamnitih zrn za drenažni asfalt DA 16k 2.Slika 2.2..VFB40 VFB30 .Vmax22 Postopek za preskus SIST EN 12697-8 SIST EN 12697-8 mere težko in večjo Vmin20 .Vmax24 preskusiti lahko in zelo lahko Vmin16 .3 Mehanske in prostorske lastnosti proizvedene asfaltne / bituminizirane zmesi Mejne mehanske in prostorske lastnosti proizvedene zmesi drenažnega asfalta so navedene v razpredelnici 2.VFB45 SIST EN 12697-8 Razpredelnica 2.2.VFB35 VFB27 .

ki ima značilnosti B 35/50.2.2.2. da zapolni vse votline kamenega skeleta in ustvarja še manjši prebitek.2. 2. Večinoma se uporablja cestogradbeni bitumen B 35/50 oziroma zmes bitumna in naravnega asfalta.1 Vrste vhodnih materialov Za obrabne in zaščitne plasti litega asfalta se uporabljajo zmesi drobljenih in naravnih kamnitih zrn. Tehnični pogoji in postopki za graditev vezanih asfaltnih obrabnih in zaščitnih plasti iz litih asfaltov so podrobno opredeljeni v TSC 06.5. 64 . Površino plasti vgrajene zmesi litega asfalta je potrebno takoj po vgraditvi posuti z drobirjem.711 SIST EN 12697-8 Razpredelnica 2.2. Bituminizirane zmesi litega asfalta so namenjene .1 in 1. Poleg tega je liti asfalt vodotesen in se ga lahko uporablja za različne namene tako v nizkogradnji.6 Liti asfalti za vezane asfaltne obrabne in zaščitne plasti Osnovna značilnost litega asfalta je. ki je v nasprotju z bitumenskimi betoni sestavljena iz bistveno trših vrst bitumna in do trikrat večjega deleža polnila.3. pa tudi bitumen B 20/30 in polimerni bitumni (PmB). da je delež bitumna tako velik.6.4 Lastnosti asfaltne zmesi v vgrajenem stanju Lastnosti vgrajene asfaltne zmesi drenažnega asfalta so opredeljene v razpredelnici 2.2. Odpornost litega asfalta proti deformacijam je osnovana predvsem na togosti bitumenske malte. visokogradnji in industrijski gradnji.za vgraditev v voziščne konstrukcije za vse skupine prometne obremenitve.-% Vmin19 > 97 – Vmin17 Vmin15 Postopek za preskus TSC 06. Zahtevane lastnosti vhodnih materialov so navedene v poglavjih 1. Druge vrste uporabe bituminizirane zmesi litega asfalta so opisane v poglavju 6.glede na vrsto zmesi kamnitih zrn in vezivo . Praviloma se uporablja liti asfalt kot vrhnja obrabna plast voziščne konstrukcije predvsem za zelo težko in težko prometno obremenitev ali pa kot zaporna plast pod odprto obrabno plastjo.414. zato je pri vgrajevanju ni potrebno valjati.9: Mejne vrednosti lastnosti vgrajene zmesi drenažnega asfalta za VOP 2.3.9.3. V vroči bituminizirani zmesi zagotavlja ta prebitek veziva tečenje zmesi litega asfalta.2. Zahtevana vrednost za prometno obremenitev Enota Lastnost vgrajene bituminizirane zmesi mere težko in večjo srednjo lahko in zelo lahko • zgoščenost plasti • vsebnost votlin v plasti % V.2. Plasti litega asfalta so namenjene tudi za zaščitne plasti pri hidroizolaciji premostitvenih objektov.

Območja zrnavosti zmesi kamnitih zrn za lite asfalte so prikazana z mejnimi krivuljami na slikah 2.2.3.26: Mejni krivulji za zmesi kamnitih zrn za liti asfalt LA 11 Slika 2.2.23 do 2. Bituminizirane zmesi litega asfalta z oznako »S« (skeletna sestava zmesi kamnitih zrn) so namenjene predvsem za ceste s težjo prometno obremenitvijo.23: Mejni krivulji za zmesi kamnitih zrn za liti asfalt LA 4 Slika 2.2.2.2.27: Mejni krivulji za zmesi kamnitih zrn za liti asfalt LA 11S 65 . sestavljene iz nazivnih frakcij 0/4 mm.2.24: Mejni krivulji za zmesi kamnitih zrn za liti asfalt LA 8 Slika 2.6.25: Mejni krivulji za zmesi kamnitih zrn za liti asfalt LA 8S Slika 2. 0/8 mm in 0/11 mm.2.2 Lastnosti zmesi kamnitih zrn Za obrabne in zaščitne plasti litega asfalta se lahko uporabljajo zmesi. Slika 2.2.2.27.

6 – 12697-20 Razpredelnica 2. 40 °C.prirast globine vtisa po nadaljnjih 30 min obremenitve • prostorska masa normne kocke mm 1 do 3 1 do 5 SIST EN Enota mere težka in srednja lahka in zelo lahka Vrsta asfaltne zmesi LA 11S. LA 4 Postopek za preskus mm Mg/m3 < 0.2.3. 525 N).6. Zahtevane vrednosti globine vtisa po 30 minutah obremenjevanja so mejne vrednosti. vendar pa zmehčišče po PK pri B 35/50 ne sme presegati 70 °C in pri B 20/30 ne sme presegati 73 °C. LA 8S LA 11. LA 8.2. 30 minut.3 Mehanske lastnosti proizvedene bituminizirane zmesi litega asfalta Za zmesi litega asfalta je zahtevana mehanska značilnost globina vtisa s pečatnikom (5 cm2. ki je določena v razpredelnici 2.4 – preskusiti < 0. Skrajne mejne vrednosti so za 1 mm večje.2.10.po 30 min . Skupina prometne obremenitve Lastnost vgrajene bituminizirane zmesi • globina vtisa s pečatnikom 5 cm2 na normni kocki pri 40 °C .10: Mejne vrednosti mehanskih lastnosti proizvedene zmesi litega asfalta za VOZP Med postopkom proizvodnje in vgrajevanja zmesi litega asfalta lahko bitumensko vezivo otrdi za dve stopnji.2. Bojana Lukač 66 .

aerosoli) pri proizvodnji. Kyotski sporazum je začel veljati šele.2. na podajnih podlagah. na obdelavnost in na možnost zgoščanja. Vzporedno z znižanjem emisij (CO2. 67 .3.1 Pomen uporabe Že leta 1997 so razvite države sveta sprejele Kyotski sporazum. itd. na mestnih cestah z ročnim vgrajevanjem. 2. kjer je zaradi manjše odpornosti proti zgoščanju mogoče doseči boljšo zgoščenost pri oteženih pogojih vgrajevanja (npr. odgovornih za klimatske spremembe. V povprečju naj bi se do leta 2012 emisije zmanjšale za 5 % glede na izhodiščne vrednosti v letu 1990. do katere je potrebno segrevati vse sestavne materiale.2 Postopki proizvodnje asfaltnih zmesi Načeloma obstojijo trije načini proizvodnje nizkotemperaturnih asfaltnih zmesi. ki v največji meri določa sposobnost vgradnje in zgostitve. pri majhnih debelinah plasti.1.1: Primerjava izpostavljenosti nizkotemperaturnih asfaltov pri običajnih delavcev pri vgrajevanju asfaltnih zmesi temperaturah. Temperatura asfaltne zmesi je bistvenega pomena za vgrajevanje ter zgoščanje. kar negativno vpliva na sposobnost obvijanja zrn z bitumnom.3. Ena od poti za doseganje tega cilja je tudi znižanje temperature proizvodnje in vgrajevanja asfaltnih zmesi. To se je končno zgodilo z ratifikacijo Rusije.3.1.3 POSEBNI POSTOPKI 2. odgovornih za 55 % emisij v letu 1990. Predvideno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov je različno po posameznih državah.3.1. ki temeljijo na • tehniki postopka. transportu in vgrajevanju asfaltnih zmesi.1) ter prihranek energije pri proizvodnji asfaltnih zmesi zaradi nižje temperature. Možni so tudi pozitivni učinki vgrajevanja Slika 2.). • učinku dodatkov za penjenje in • posebnih bitumnih in dodatkih. Od temperature je odvisna viskoznost bitumna. ki predvideva znižanje emisij. ko ga je podpisalo 55 držav.3. se kaže tudi pozitivni učinek izboljšanja varnosti in pogojev dela za zaposlene v proizvodnji in pri vgrajevanju asfaltnih zmesi (slika 2. Znižanje temperature asfaltne zmesi pa pomeni povečanje viskoznosti bitumna.1 Nizkotemperaturne asfaltne zmesi 2.1. v slabih vremenskih pogojih ali pri nizkih temperaturah. hlapi ogljikovodikov. Na viskoznost bitumna je mogoče vplivati na več načinov: z raznimi dodatki in z različnimi tehnološkimi postopki.

-%) in zrak.kot neke vrste mazivo . V primerjavi z običajno proizvedenimi vročimi asfaltnimi zmesmi se na ta način proizvedena asfaltna zmes lahko proizvaja. nato pa se tej zmesi doda še bitumen z večjo viskoznostjo.3. Za kakovost upenjenega bitumna je odločilnega pomena tip uporabljenega bitumna in njegova sposobnost upenjenja.1 Postopki Trenutno uveljavljena postopka sta • postopek KGO ali postopek s predobvijanjem grobih kamnitih zrn in • dvojno obvijanje ali postopek dvostopenjskega mešanja ter dodajanje vlažnih ali vlagozadrževalnih zmesi kamnitih zrn.2.1. vgrajuje in zgošča pri približno za 10 do 30 °C nižji temperaturi. del vode pa ostane fino razporejen v asfaltni zmesi in zagotavlja . 2.1. Del vode v mešalniku izpari. Dodatki asfaltni zmesi med mešanjem ali osnovnemu bitumnu za pripravo posebnih bitumnov pa v splošnem temeljijo na voskih ali parafinih.1. vgrajevanje in zgoščanje pri nižji temperaturi. da omogočajo znižanje temperature mešanja asfaltnih zmesi za vsaj 20 do 30 °C. 2.1.1 Predobvijanje grobih kamnitih zrn Postopek s predobvijanjem grobih zrn ali postopek KGO (Karl-Gunnar Ohlson) temelji na začetnem obvijanju bolj grobih kamnitih zrn z bitumnom.3.1. Prostornina pene se poveča na 10 do 20-kratno prostornino samega bitumna.2. s to razliko. Tehnika postopkov za znižanje temperature izkorišča različne učinke v postopkih proizvodnje. kjer se v vroč bitumen vbrizgava voda (običajno 2 do 4 m. čeprav niso segreta kot pri običajni proizvodnji asfaltnih zmesi.3 Upenjeni bitumen Izhodišče tega postopka je skoraj 50 let star način (Csanyi) hladnega stabiliziranja materiala z uporabo upenjenega bitumna. Razmerje nizkoviskoznega in visokoviskoznega bitumna znaša približno 1/3 : 2/3. ki mu nato sledi dodajanje finejših kamnitih zrn (peska in polnila). Tudi postopek z upenjenim bitumnom spada med te različice. ki se sprošča med mešanjem asfaltne zmesi. kar omogoča proizvodnjo.2. dodatki za upenjenje pa temeljijo na kemično vezani vodi.1. V procesu upenjenja. Glede na željeno viskoznost rezultirajočega bitumna se na začetku doda zmesi kamnitih zrn nizkoviskozni bitumen.2. 2.1.3. ki jo določa kompromis med 68 .Vsem postopkom je skupno to.2 Kombinacija nizko in visoko viskoznih bitumnov Postopek dvostopenjskega mešanja temelji na KGO postopku.vgradljivost še precej časa. 2. Tako povečana prostornina veziva izboljša obvijanje kamnitih zrn. se zaradi povečanja prostornine močno zniža viskoznost bitumna. S tem se ustvari asfaltno zmes z boljšo vgradljivostjo in zgostljivostjo. da je tu uporabljena kombinacija dveh bitumnov z različno viskoznostjo.3.

s. je običajno pri 25 °C med 1 in 50 mm/10. ki je v bistvu kombinacija postopkov z upenjenim bitumnom in dvostopenjskega mešanja.2: Shema kombinacije dvostopenjskega postopka mešanja z upenjenim bitumnom meter te faze postopka je stopnja razta69 .1. Asfaltna zmes po tem postopku ima lahko za približno 30 °C nižjo proizvodno. nižjih od 120 °C. kot za običajne asfaltne zmesi. zato je priporočljivo sušenje kamnitih zrn. ker lahko odpade del segrevanja in izparevanja vode v kamnitih zrnih. Penetracija tršega bitumna. ker pena prehitro upade. Energetska bilanca proizvodnje asfaltnih zmesi z upenjenim bitumnom je zelo ugodna. Pri tem postopku se zmes kamnitih zrn najprej obvije z nizkoviskoznim bitumnom (slika 2.3 Pa. dodana v drugi fazi. Po dosedaj znanih podatkih in raziskavah imajo nizkotemperaturne asfaltne zmesi z upenjenim bitumnom enake lastnosti kot običajne asfaltne zmesi. ki pri proizvodnji običajnih asfaltnih zmesi zahteva največ energije. Zelo vlažne zmesi kamnitih zrn povzročijo le delno obvijanje zmesi kamnitih zrn z upenjenim bitumnom. Ker se pri proizvodnji nizkotemperaturnih asfaltnih zmesi ne uporablja nobenih posebnih dodatkov ali posebnih bitumnov. s tem da za največje obremenitve še ni potrebnih izkušenj.2) in nato še z visokoviskoznim upenjenim bitumnom. to je razmerjem med največjo prostornino pene in začetno prostornino bitumna ter • razpolovnim časom. Patentirani WAM-Foam postopek je poseben postopek z upenjenim bitumnom.3. potrebno uporabiti higroskopično polnilo. za katero je potrebna posebna oprema za laboratorijsko pripravo upenjenega bitumna ter dejstvo. pri upenjenem bitumnu pa vsebovana voda izhlapi. Edina razlika med nizkotemperaturnimi asfaltnimi zmesmi z upenjenim bitumnom in običajnimi asfaltnimi zmesmi je pri pripravi predhodne sestave.1. ki pobere neizhlapeli preostanek vlage. Najpomembnejši paraSlika 2. vgrajevalno in zgoščevalno temperaturo od običajne asfaltne zmesi. Za transport in vgrajevanje veljajo enaka pravila. pa tudi standardni postopki preskušanja bitumnov večinoma vključujejo predhodno segrevanje bitumna. ki je posledica nedokončanega sušenja kamnitih zrn pri temperaturah. se tudi stroški gibljejo v običajnih okvirih proizvodnje asfaltnih zmesi. kar omogoča mešanje in obvijanje kamnitih zrn tudi pri temperaturah.• ekspanzijskim razmerjem. Priporočljiva je tudi uporaba dodatkov za izboljšanje oprijemljivosti. Mehki ali nizkoviskozni bitumen mora imeti pri 100 °C viskoznost nižjo od 0. še posebej ob uporabi reciklirane asfaltne zmesi (granulata). Pri še nižjih temperaturah je zaradi preostanka vlage v kamnitem materialu. tudi strojna oprema je enaka. nižjih od 100 °C. vezana voda v zmesi ostane vse do vgrajevanja (možno je skladiščenje v silosu tudi preko noči). Glede na običajno vročo asfaltno zmes ni nobenih časovnih omejitev. da upenjenega bitumna ni mogoče preskusiti na enak način kot ostale bitumne. v katerem pena upade nazaj na polovico največje prostornine.3.

ki se v temperaturnem območju med 85 °C in 180 °C skoraj popolnoma sprošča. ne pa tudi za lite asfaltne zmesi.3: Meritev temperature pri poskusnem vgrajevanju DBM 8s s PmB in dodatkom zeolitov Meritve emisij hlapov in aerosolov (na testnih poljih v Nemčiji) so potrdile znižanje skupnih emisij za 75% pri znižanju temperature asfaltne zmesi za 25 °C do 30 °C. ki se nahajajo v naravi ali pa so proizvedeni sintetično.pljanja tršega veziva v mehkejšem. 2.-% kristalno vezane vode v porah molekul. Z dodajanjem zeolitov v predogreto zmes kamnitih zrn in istočasno z bitumnom v mešalnik nastane vodna para. tudi prevoz in vgrajevanje poteka enako kot pri obi70 . vsebuje 21 m. pri znižanju temperature asfaltne zmesi za 35 °C pa celo do 90%.4 Vlažne zmesi kamnitih zrn Zmesi kamnitih zrn. Ta učinek je znan iz proizvodnje z dodajanjem asfaltnega granulata. Glede na sproščanje vezane vode le do temperature 180 °C je njihova uporaba primerna le za valjane. ki se ohrani dalj časa oziroma vse do znižanja temperature asfaltne zmesi na približno 100 °C.2. Slika 2. Ta učinek je mogoče ohraniti ves čas vgrajevanja.2 Dodatki za upenjenje Tehnologija dodatkov za penjenje je trenutno omejena le na dodajanje zeolitov. torej na 1/10 prvotnih emisij pri temperaturi asfaltne zmesi 168 °C. Sintetični zeolit.1.3.5 mikrona) ali drobnega granulata (srednja velikost delcev 380 mikronov). Takšni zeoliti so dobavljivi v obliki prahu (srednja velikost delcev 3. To so kristalinski hidrirani aluminijevi silikati.1. V praksi se uporabljajo sintetični zeoliti.2.3. kar potrjujejo številni primeri iz prakse.2 do 0. ki vsebujejo preostalo vlago.1. 2. Tudi poraba energije pri proizvodnji je nižja za okoli 30 %. Ta zelo fina pena izboljša vgradljivost asfaltne zmesi. se sicer ne razlikuje od običajnih asfaltnih zmesi. proizvedene z dodatkom zeolitov.3. s tem pa je povezano tudi znižanje emisij CO2 v ozračje in prispevek k zmanjšanju učinka »tople grede«. ker imajo stalne in homogene značilnosti. Po tem postopku se lahko zmes vgrajuje in zgošča še pri temperaturi med 70 °C in 80 °C. Pri vroči asfaltni zmesi ima preostanek vlage učinek podoben penjenju bitumna.-% celotne asfaltne zmesi in omogoča znižanje temperature asfaltne zmesi za okoli 30 °C (to pomeni proizvodno ali mešalno temperaturo med 130 °C in 145°C – slika 2. Lastnosti asfaltne zmesi so ohranjene dalj časa.3. Običajna količina dodanega zeolita znaša 0. ki z upenjenjem ustvari povečano prostornino bituminoznega veziva.1. npr. imajo pozitivni učinek na obdelovalno sposobnost asfaltne zmesi. Lastnosti in obnašanje asfaltne zmesi. Aspha-min. vendar pa postopek ne doseže željene stopnje znižanja temperature.3).3 m.1.

3. po drugi strani pa olajša vgrajevanje in zgoščanje asfaltne zmesi • zvišanje togosti veziva v zgornjem temperaturnem območju uporabe: to zviša odpornost proti nastanku stalnih deformacij ob visokih temperaturah (poleti). Po kemični sestavi je v glavnem iz esterskih voskov. ampak je obogatil premog.3 Voski Glavne zahteve. ki se odvisno od izdelka . Montanski vosek se pridobiva z ekstrakcijo iz ustreznega z voskom bogatega rjavega premoga in ima območje topnosti okoli 75 °C. se ni razgradil. Hkrati je zagotovljena tudi stabilnost proti razmešanju pri vročem skladiščenju. Nahajališča so v določenih vrstah rjavega premoga. Dodatek je sestavljen iz montanskega voska in drugih ogljikovodikov visoke molekularne mase. ki je nekoč ščitil liste rastlin. ki jih morajo izpolnjevati dodatki voskov za znižanje viskoznosti.čajnih asfaltnih zmeseh. ki zvišujejo togost podobno kot vlakna za ojačitev materiala. Amidni voski so sintetični amidi ogljikove kisline z območjem topnosti okoli 140 °C. ki je nastal v obdobju terciarja s fosilizacijo subtropskega rastlinja. 2. Te tekočine so homogeno topne v bitumnu in zato je možno enostavno in hitro vmešavanje. Nizkoviskozni dodatki s svojim razredčilnim in mazalnim učinkom pomembno znižajo viskoznost bitumna. Opisane zahteve in lastnosti izpolnjujejo tri vrste voskov: • montanski vosek • amidni vosek • parafinski vosek. 71 .2. glede na manjše segrevanje pri proizvodnji je pričakovati manj oksidiranja bitumna in s tem povezanega otrjevanja ter zato podaljšanje življenjske dobe asfaltnih zmesi. Za doseganje optimalne enovitosti (homogenizacije) je priporočljivo predhodno mešanje z osnovnim vezivom ali dobava tovarniško zmešanih bitumnov z dodatnimi voski. V uporabnem temperaturnem območju so voski nedeformabilne trdne snovi.med 70 °C in 140 °C stopijo in preidejo v nizkoviskozne tekočine. enakomerno porazdeljene trdne delce. so: • znižanje viskoznosti veziva v uporabnem temperaturnem območju za vgrajevanje: to po eni strani omogoča znižanje temperature. Še več. tudi izboljšanje zgostljivosti do optimalne vsebnosti votlin se pozitivno odraža na odpornost proti preoblikovanju • izboljšanje kompatibilnosti z vsemi uporabnimi cestogradbenimi in s polimeri modificiranimi bitumni ter stabilnosti proti razmešanju pri vročem skladiščenju • izključitev negativnih vplivov na lastnosti pri nizkih temperaturah in na oprijemljivost veziva s kamnitimi zrni • izključitev negativnega učinka na staranje veziva. Zaradi svoje visoke stabilnosti in netopnosti v vodi je vosek preživel dolga geološka obdobja. Dostopni so pod različnimi tržnimi imeni. Proizvajalci priporočajo dodajanje od 2 do 4 m.1.-% voska. Med ohlajevanjem tvorijo voski v bitumnu mikroskopsko fine. ki ima tališče okoli 100 °C. Vosek. znižanje temperature in nižja vsebnost votlin zmanjšujeta staranje bitumna med proizvodnjo asfalta in v vgrajeni asfaltni plasti.

Proizvajalci priporočajo dodajanje 3 m. Gerhard: Niedrigtemperaturasphalt – Verwendung von Schaumbitumen. kar povzroča nižje tališče (20 °C in 70 °C) kot pri FT voskih. Je popolnoma topen v bitumnu pri temperaturah nad 115 °C. ima ta dodatek posebej dobro kemično stabilnost in odSlika 2. C. P. a production process with the possibility to produce and pave hot mix asphalt at temperatures below 100°C or 212°F. Zwan: Low Temperature Asphalt. V FT postopku se ogljikov monoksid spreminja v ogljikovodike z molekularnimi verigami od enega do 100 in več atomov ogljika. Hardy. V. kjer bitumnu zniža viskoznost.»Sasobit« ali poznan tudi pod imenom FT parafinski vosek je alifatski ogljikovodik z molekulami v obliki dolge verige. EAPA . Barthel. 2.P.3 Literatura • B. Marchand. pri temperaturah pod tališčem pa v vgrajeni asfaltni zmesi poviša togost v zgornjem temperaturnem območju uporabe. kar pripomore k izboljšanju vgradljivosti ter omogoča znižanje temperature proizvodnje in vgrajevanja tako modificiranih asfaltnih zmesi za 20 °C do 40 °C v primerjavi z običajnimi litimi ali valjanimi asfaltnimi zmesmi. D. Nad to temperaturo pa dodatki voskov znižujejo viskoznost osnovnega bitumna. J Th. nikakor pa ne več od 4 m. J. bitumen postane bolj viskozen.3. Prevladujoča dolžina verige ogljikovodikov v Sasobitu znaša od 40 do 115 ogljikovih atomov.1.A.: Low Temperature Asphalt.d. Larsen. M. Von Devivere: Warm Asphalt Mixes by adding a Synthetic Zeolite.G. Ker je čisti ogljikovodik brez funkcionalnih skupin. 2005 72 .-% zaradi možnega škodljivega vpliva na lastnosti pri nizkih temperaturah Parafini ali voski kristalizirajo pri temperaturah med 80 °C in 120 °C in v tem temperaturnem območju vplivajo na obnašanje bitumna. De Groot.na viskoznost bitumna parafinskimi voski in bitumnu lastnimi parafini izvira iz njihove strukture in pogojuje različne lastnosti.A. pri parafinskih voskih v bitumnih pa znaša od 22 do 45 ogljikovih atomov. 3rd Eurasphalt & Eurobitume Congress Vienna 2004 • H. Območje topnosti Sasobita je okoli 100 °C. Stoker. T.3.Landa.-P. K. Asphalt 8/2004 • Drueschner L. Razlika med FT parafinov ali voskov .-% voska za doseganje željenega znižanja temperature. 2nd Eurasphalt & Eurobitume Congress Barcelona 2000 • W. Wilms: Innovative process in asphalt production and application to obtain lower operating temperatures. Koenders. Proizvajajo ga po katalitičnem visokotlačnem postopku Fischer-Tropsch (FT) sinteze iz sinteznega plina (CO in H2) pri uplinjanju premoga. D. Kneepkens. O. V praksi se tovrstni dodatki uporabljajo od leta 1996 in je vgrajenih že več kot dva milijona m2 tako modificiranih nizkotemperaturnih asfaltnih zmesi.4: Vpliv organskih dodatkov – pornost proti staranju. Kristalizacija parafinov v navedenem temperaturnem območju vodi do povečane togosti bitumna pod temperaturo 80 °C.1. Bowen. 3rd Eurasphalt & Eurobitume Congress Vienna 2004 • P.

Obrabne plasti so v voziščnih konstrukcijah obremenjene s horizontalnimi in vertikalnimi silami. 2. kjer je zaradi omejenih širin voznih pasov promet kanaliziran.3.2 Nosilne plasti Prometna obremenitev je osnovni pogoj za izbiro debeline nosilne plasti. uporaba naravnih zrn ni dopustna. 1 Vplivi težkih obremenitev Težke prometne obremenitve nastajajo predvsem na voznih površinah. 2005 Aleksander Ljubič 2. zato je obremenitev bitumenskega veziva bistveno večja kot pri tlačni obremenitvi. kjer težka vozila vozijo.2. saj ne zagotavljajo potrebnega notranjega trenja. kar se lahko doseže s kakovostno kamnino. na pospeševanih in zaviralnih pasovih ter v križiščih. ki ga daje bitumen. Za težek promet se mora v sestavah uporabljati izključno drobljena zrna. pomembna pa je tudi adhezija bitumenskega veziva na kamnita zrna.3. obliko zrn in hrapavostjo površine zrn ter • primerno bitumensko vezivo. kjer nastopajo največje strižne.2 Asfaltne zmesi za težke obremenitve 2. Klimatski vplivi (predvsem visoke temperature in prisojne lege) še povečujejo vplive obremenitev na voziščne konstrukcije.310. pod njimi vgrajene vezane zgornje nosilne plasti pa se nahajajo v območju. sestavo zmesi zrn. t. Pri tem prispevek kohezije. ki opredeljuje debelino filma na zrnih in delež bitumenske malte. s čim večjimi zrni glede na projektirano debelino plasti. 73 . vendar še tudi velike tlačne napetosti. Priporočljiva je uporaba trših in kakovostnejših veziv. VSVI-Seminar. Notranje trenje v zmesi kamnitih zrn je zaradi stalnih premikov. Nosilne plasti za težke prometne obremenitve so zato bolj debele (običajno več kot 60 mm) in morajo biti čimbolj odporne proti preoblikovanju. ki povzročajo predvsem tlačne napetosti. Sposobnost prevzemanja tlačnih napetosti je odvisna od kota notranjega trenja v zmesi kamnitih zrn. s polimeri modificiranih bitumnov. Obremenitve so izrazitejše tudi. ki morata biti v skladu z opredelitvami v TSC 06.3. Za odpornost asfaltnih zmesi proti strižnim obremenitvam mora biti zagotovljeno • čim večje notranje trenje v zmesi kamnitih zrn.j.• Ruehl R. Za to so primerne skeletne sestave kamnitih zrn v asfaltnih zmeseh. Pri prevzemanju strižnih napetosti pa je popolnoma drugače. kjer so večji vzdolžni nagibi. pospešujejo oziroma zavirajo ali stojijo.: Stand des Niedrigtemperatur-Asphalts aus der Sicht des Gespraechskreises Bitumen. nekoliko manjše.2. pogojenih s prometom. Najpogostejši asfaltni zmesi za nosilne plasti za težke obremenitve sta BD 22S in BD 32S. njegov delež v zmesi. Tlačne napetosti v asfaltni plasti je mogoče prevzeti predvsem s skeletom kamnitih zrn. nima bistvenega pomena.

17.j. ki mora ustrezati lastnostim. Obrabne in zaporne plasti za težke obremenitve morajo .3. asfaltne zmesi BD 32S pa najmanj 80 mm in največ 140 mm.2. Za vezane zgornje nosilne plasti je priporočljivo uporabiti s polimeri modificiran bitumen (tip 2 ali 3). kar zmanjšuje trajnost asfaltnih zmesi ter odpornost proti preoblikovanju. za asfaltno zmes BD 32S pa med mejnima krivuljama na sliki 2.7. ki je ustrezna za težke prometne obremenitve. ki je v posebnih pogojih izpostavljena težki prometni obremenitvi. da se zrna 74 . Izkušnje pri nas in v svetu kažejo. s polimeri modificiranih bitumnov. Najpogostejši asfaltni zmesi za obrabne in zaporne plasti za težke prometne in klimatske obremenitve sta DBM 8s in DBM 11s. kombinacija asfaltnih plasti BD 22S in BD 32S. ki je zaradi svoje nekoliko diskontinuirne sestave izredno odporna proti nastanku kolesnic. Obrabne in zaporne plasti za težek promet morajo biti tudi odporne proti preoblikovanju. Potek presejne krivulje zmesi zrn mora biti pri vezanih nosilnih plasteh v opredeljenem mejnem območju čim bolj zvezen. asfaltne zmesi DBM 11s pa najmanj 35 mm in največ 40 mm. zaščito voziščne konstrukcije proti prodiranju vode ter za uporabnike cest bistveni lastnosti ravnost in torno sposobnost. pri čemer je za težke prometne obremenitve primerna vgradnja v dveh plasteh oz.2. tako da je v zmesi večji delež grobih kamnitih zrn (običajno 70 do 80 m.3 Obrabne in zaporne plasti 2.2.3. za asfaltno zmes DBM 11s pa med mejnima krivuljama na sliki 2.2. da je za težke obremenitve najprimernejša asfaltna zmes drobir z bitumenskim mastiksom (DBM). zagotavlja pa tudi boljše torne lastnosti na mokri cesti in zmanjšanje hrupa. Zmes kamnitih zrn za asfaltno zmes BD 22S mora biti v območju med mejnima krivuljama na sliki 2.tako kot ostale obrabne in zaporne plasti .19. je priporočljivo izbrati s polimeri modificiran bitumen (PmB).3. Za voziščno konstrukcijo.2. Izbira veziva je odvisna od prometne obremenitve in klimatskih razmer. zaradi svoje makroteksture omogoča dobro odvodnjavanje površine.zagotavljati čim večjo odpornost proti obrabi.2. Potek presejne krivulje zmesi zrn mora biti diskontinuiren.2.Projektna debelina plasti asfaltne zmesi BD 22S mora znašati najmanj 60 mm in največ 100 mm. Velika količina grobih zrn omogoča.5. zato je dovoljeno v sestavah uporabljati samo drobljena zrna. Priporočljiva je uporaba kakovostnih veziv t. Nezvezna sestava presejne krivulje povzroča prekomerno točkovno obremenitev robov zrn.3. Projektna debelina plasti asfaltne zmesi DBM 8s mora znašati najmanj 30 mm in največ 35 mm. 2.1 Splošno Pri obrabnih in zapornih plasteh je praviloma debelina plasti manjša kot pri nosilnih plasteh.-%). Za zagotavljanje ustrezne torne sposobnosti morajo biti v obrabnih in zapornih plasteh zrna iz silikatnih kamnin eruptivnega porekla. Vezana zgornja nosilna plast je lahko vgrajena v eni ali dveh plasteh. Označba »S« pomeni skeletno sestavo zmesi kamnitih zrn. Zmes kamnitih zrn za asfaltno zmes DBM 8s mora biti v območju med mejnima krivuljama na sliki 2. opredeljenim v razpredelnici 1.

Za obrabne in zaporne plasti je smiselna uporaba najbolj kakovostnih s polimeri modificiranih bitumnov (tip 3.dotikajo in nalegajo »zrno na zrno«.3.-% in za • DBM 11 in DBM 11s najmanj 6.2. ponovile. Za asfaltne zmesi DBM je značilen večji delež bitumna in debelejši bitumenski film ter uporaba stabilizatorja za preprečevanje odcejanja bitumna iz asfaltne zmesi. Pri vseh asfaltnih zmeseh DBM je potrebno projektirati optimalno vsebnost votlin v zbiti kameni zmesi Marshallovega preskušanca tako. da bi se morebitne pomanjkljivosti.1 m.2 Priporočila za asfaltne zmesi DBM 2.-%. Z izbiro tršega bitumenskega veziva se zmanjša nevarnost pojava kolesnic. Zato je potrebno trdoto bitumna izbrati z vso previdnostjo in glede na pričakovano prometno obremenitev ter klimatske pogoje. 4 ali 5). ugotovljene poškodbe v obliki razpok.3. ki so bile zgrajene predvsem v obdobju 1999-2000.-%). Skladno s temi priporočili bodo dopolnjene tudi veljavne tehnične specifikacije.2. Mejne in skrajne mejne vrednosti zapolnjenosti votlin v zmesi kamnitih zrn z bitumnom. pri posameznem vzorcu pa za največ 0.1.3 m.-%. delež celokupnih votlin v asfaltni zmesi ter mejne vrednosti zgoščenosti in vrednosti votlin v plasti so prikazane v razpredelnici 2. Za proizvodnjo asfaltne zmesi DBM je priporočljivo uporabiti le tujo kameno moko. opredeljenim v razpredelnici 1. pridobljene z odpraševanjem pri proizvodnji asfaltne zmesi (lastna kamena moka). Dovoljeno odstopanje deleža bitumna v zmesi DBM sme v povprečju najmanj petih vzorcev asfaltnih zmesi odstopati od z recepturo določene vrednosti navzdol za največ 0.8 m. zaradi česar je asfaltna zmes izredno odporna proti nastanku kolesnic.1 Projektiranje Posebno pozornost je treba posvetiti izbiri vhodnih materialov (bitumna.2. je potrebno s preskusom po EN 13179-1 dokazati uporabnost. V primeru uporabe kamene moke. vendar obstoji nevarnost nastanka temperaturnih razpok.3. kamene moke in zmesi kamnitih zrn) in zasledovanju enakomerne kakovosti.3.730.2. ki so povzročile poškodbe. ki mora ustrezati lastnostim. Za težke prometne obremenitve je v zmesi DBM treba uporabiti s polimeri modificiran bitumen (PmB). 2. da je tudi pri najmanjšem deležu bitumna dosežena zahtevana vrednost stopnje zapolnjenosti votlin v kameni zmesi z bitumnom za težko prometno obremenitev najmanj 75 V. S priporočili so podani predlogi za čim bolj ustrezno projektiranje in proizvodnjo asfaltnih zmesi DBM. na osnovi katerih so izdelana priporočila. s katerimi se želi preprečiti.-%. V osnovi mora biti projektiranje asfaltne zmesi tudi matematično dokazljivo na osnovi tehnične specifikacije TSC 06. Za ugotovitev vzrokov so bili izdelani številni preskusi in analize. 75 . Delež bitumna v predhodni sestavi asfaltne zmesi mora biti za • DBM 8 in DBM 8s najmanj 6. V letu 2003 so bile na nekaterih površinah na avtocestah z asfaltno obrabno in zaporno plastjo.3.-% in največ 90 V.3.2.3 (m.

Prevoz asfaltnih zmesi DBM naj bi bil omejen na največ 2 uri oziroma na največjo razdaljo 100 km med asfaltnim obratom in gradbiščem.5 75 – 90 V. pri čemer je lahko najvišja temperatura za zgoščanje 165 °C.-% % 2.2.2.3.-% % 3–6 > 97 Razpredelnica 2. je potrebno zagotoviti preskuse v celotnem temperaturnem območju.0 70 – 95 V.-% % 1. vendar naj ne bo v nobenem primeru višja od 175°C.1: Mejne in skrajne mejne vrednosti lastnosti proizvedene in vgrajene asfaltne zmesi DBM Vsebnost votlin v asfaltni zmesi v predhodni sestavi in zapolnjenost votlin v zmesi kamnitih zrn z bitumnom je potrebno opredeliti v območju mejnih vrednosti smiselno glede na namen uporabe.2 Proizvodnja in prevoz asfaltnih zmesi DBM Temperatura pri proizvodnji asfaltnih zmesi DBM je odvisna od vrste uporabljenega bitumna. 2.5 – 4.3.3. 2. obremenjenih s težko prometno obremenitvijo.2.Lastnosti asfaltne zmesi Mejne vrednosti za sestavo asfaltne zmesi: • vsebnost celokupnih votlin • zapolnjenost votlin v zmesi kamnitih zrn z bitumnom Skrajne mejne vrednosti za sestavo asfaltne zmesi: • vsebnost celokupnih votlin • zapolnjenost votlin v zmesi kamnitih zrn z bitumnom Lastnosti vgrajene asfaltne plasti: • vsebnost celokupnih votlin • zgoščenost plasti Enota mere Izredno težka in težka prometna obremenitev V. Priporočljivo je po EN 12697-26 preveriti togosti asfaltne zmesi DBM v predhodni sestavi v območju temperatur od 20 °C do 0 °C (npr.3. 1500 – 3000 MPa). pri 20 °C naj znaša modul togost cca. Temperaturo za zgoščanje preskušancev po Marshallu je treba v primeru uporabe s polimeri modificiranih bitumnov znižati v odnosu na ekviviskozno temperaturo absolutno za 10 °C.2.2. Priporočljiva je izvedba naslednjih preskusov: 76 . Vsebnost votlin v predhodni sestavi asfaltnih zmesi je potrebno smiselno opredeliti oziroma izračunati.3 Predhodnih standardni in nestandardni preskusi V tehničnih pogojih za PmB je treba predpisati preskus sile duktilnosti po standardu SIST EN 13589 in predpisati energijo za raztezanje. Razlika v zmehčišču med vhodnim in ekstrahiranim bitumnom je lahko največ 10 °C.0 – 6.3. Za asfaltne zmesi DBM na cestah.

Zaradi tega so že vrsto let razviti nekateri posebni postopki obdelave voznih površin za • zatesnitev površin voziščnih konstrukcij. prav tako pa neposredno tudi ne prispevajo k nosilnosti voziščne konstrukcije.3 Površinske in tankoplastne prevleke Krovne plasti so neposredno izpostavljene prometu in klimatskim vplivom temperatur in padavin ter bolj ali manj agresivnim snovem v času uporabe vozišča. • geometrija vozišča (prečni.3. se določi vrsta površinske ali tankoplastne prevleke. krivine ipd.3.) in • letni čas. •ohranitev osnove (substance) na vozni površini.• odpornosti asfaltnih zmesi pri nizkih in visokih temperaturah • koeficienta zgoščanja po Arandu • zlepljenosti po Leutnerju • utrujanja v čimbolj širokem temperaturnem območju • togosti DBM v predhodni sestavi po SIST EN 12697-26. 77 . 2. vzdolžni nagib. omogočajo dokaj hitro izvedbo in uporabo cestišča. ki so zasnovani in uvedeni prvenstveno kot učinkovit postopek za vzdrževanje in ohranjanje funkcionalnosti voznih površin. Zvonko Cotič Mitja Čotar 2. visoko kakovostne materiale pa se uporabi v manjših količinah kot sicer.3. Izvedba teh prevlek pogojuje natančno analizo stanja obstoječe površine vozišča. Tovrstne plasti pa niso ustrezne za sanacijo deformiranih in strukturno dotrajanih vozišč. Na podlagi vseh potrebnih parametrov. Ti postopki. • tekstura in hrapavost vozne površine. so po svetu v uporabi na milijonih m2 voznih površin. • tip uporabljenega bitumenskega veziva in možnost adhezije. •povečanje torne sposobnosti vozišča za zagotovitev pogojev za varen promet in •delno zmanjšanje hrupnosti vozne površine.1 Značilnosti postopkov Površinske in tankoplastne prevleke imajo kar nekaj prednosti: so brez dvoma zelo gospodarne. •delno izboljšanje ravnosti vozne površine. • stanje in nosilnost obstoječe voziščne konstrukcije. • vrsta obstoječe obrabne plasti voziščne konstrukcije. Debelina prevleke je majhna in zaradi tega je še posebno izpostavljen pomen optimalnih pogojev za izvedbo. kot so • gostota in hitrost prometa. kar vpliva na varovanje okolja.

količina materiala na m2 površine in kakovost pa zavisi od projektnih zahtev in od problemov. ki so tudi varstveni za okolje.3. Posuta zrna drobirja je treba uvaljati. Površinska prevleka (surface dressing) je po definiciji tanka obrabna plast. katerih masa presega 1.3.2.3. ki jih je mogoče doseči. ki so ključni parametri pri izbiri materialov in njihovi sestavi.2 Površinske prevleke Postopek obdelave vozne površine s površinsko prevleko je bil prvi korak k posodobitvi nevezanih voznih površin. lažja nimajo znatnega vpliva na vtiskanje Slika 2.3. Možnost uporabe površinske prevleke je pri vseh voznih površinah na podeželskih cestah z občasnimi vozili kot tudi na glavnih prometnicah z nad deset tisoč vozili na dan.3. pri tem pa doseči tudi vrsto drugih učinkov. frekvenco prometa ter vrsto vozil. so: • izboljšanje tornih in drenažnih lastnosti • vodotesnost • povezava strukture površine oziroma preprečitev razgraditve Značilna tekstura površinske prevleke je shematično prikazana na sliki 2. 2.3. da se ugotovi nosilnost vozišča. Pobrizgu tankega filma veziva takoj sledi posipanje kamnitih zrn (slika 2.3. da se utrdi stik med zrni in vezivom in tako že v začetku prevleka oblikuje v trdno povezan mozaik. potrebna za vtisnjenje v bitumensko vezivo. ki jih je potrebno rešiti. pri čemer je zelo pomembno.3.3.2: Značilna tekstura površinske prevleke 78 . Glavne tri spremembe. Poglavitni vplivi na izbiro vrste površinske prevleke ter izbiro količine bitumenskega veziva in posledično učinkovitost in življenjsko dobo površinskih prevlek so: • promet: od števila prehodov vozil na vozni pas na dan je odvisna količina zrn drobirja. pomembna so vozila.1: Izvedba površinske prevleke porne plasti vozišč. narejena s pobrizgom bitumenskega veziva in posipom zrn drobirja. Eden prvih primerov uporabe je bil leta 1840 na vozišču ChampsElysees v Parizu in Francija je tudi danes na tem področju med vodilnimi državami v svetu. S površinsko prevleko je prvenstveno mogoče regenerirati obrabljene obrabnozaSlika 2.Izbiro postopkov obdelave voznih površin opredeljujejo tehnične zahteve za vzdrževanje prometnih površin.3.1).5 t. Načrtovanje površinske prevleke.

da zatesni razpoke in poveže posip s podlago. Glede na omenjeno je potrebno površinske prevleke skrbno načrtovati.417) podrobno opisan postopek za izdelavo površinskih prevlek. razpoke se mestoma lahko reflektirajo skozi površinsko prevleko • kamnita zrna. • obrnjene dvoplastne površinske prevleke in • sendvič sistem (s posipom. da posip ostane v času eksploatacije na vozišču in da se površina ne zgladi. Ker pristop temelji na izkušnjah. izbrati je treba primerno viskoznost veziva in adhezijo. pomemben je letni čas.kot inženirski pristop . V podporo načrtovanju površinskih prevlek je na razpolago ustrezna tehnična literatura.3. ko se površinska prevleka izvaja in vremenski pogoji. kateri je potrebno prilagoditi količino veziva za pobrizg. če ti vidiki niso dovolj upoštevani. ob drevoredih ali na premostitvenih objektih. ki je zasnovan na izkušnjah in številnih preskusih izvedb površinskih prevlek na voziščih. Za površinske prevleke so z dolgoletnimi izkušnjami prepoznavna in uveljavljena razna referenčna podjetja in tudi z njihove strani so izdane smernice in priporočila. do katere se posuta zrna vtisnejo v staro vozno površino. da posuta zrna v mokrem in v času nizkih temperatur ne izletavajo • količina pobrizga: mora biti pravšnja.417) jih razvrščajo v • enoplastne z enojnim ali dvojnim posipom. je še posebno pomembno proučiti vse vplivne faktorje v tehničnem in ekonomskem smislu. 2. Predhodna in delovna sestava pa praktično vključuje empirični pristop. je učinkovitost izvedene površinske prevleka manjša in življenjska doba krajša. ki delno penetrira v podlago. 79 .3. velikost in vrsta posipa: posip mora biti iz ustreznih zrn: premajhna bi se lahko povsem vtisnila v podlago. V račun je privzeta končna pokončna dimenzija kamnitih zrn posipa po učinkovanju prometa oziroma uvaljanju (imenovana average least dimension – ALD). prevelika pa bi promet lahko izluščil iz podlage • vezivo: funkcija veziva je. • dvoplastne. pomembna je poroznost in razpokanost površine.opredeljen postopek za izbiro potrebne količine pobrizga z upoštevanjem vsebnosti votlin med zrni posipa. Za načrtovanje površinskih prevlek je . je zelo odvisna od trdote površine obstoječega vozišča in od števila vozil. Naše tehnične specifikacije (TSC 06.2. predvsem v zgodnjem času izvedene prevleke. klimo ali značilnosti prometa je potrebno za količino pobrizga in sam pobrizg upoštevati lokacijo površinske prevleke: ali je področje osenčeno ali osončeno.1 Vrste površinskih prevlek V uporabi je vrsta sestav površinskih prevlek. V tehničnih specifikacijah in smernicah je tako v svetu kot pri nas (v TSC 06. pobrizgom in posipom). ki sestojijo iz dveh enoplastnih z enojnim posipom.• obstoječa površina voziščne konstrukcije: stopnja. vendar pa mora zagotoviti dovolj globoko teksturo površinske prevleke • okoljski vidik: glede na lokacijo.

Površinske prevleke je treba razlikovati tudi glede na vrsto uporabljenega veziva (hladno.3: Shematični prikaz možnih struktur površinske prevleke 2. Bistvene kakovostne karakteristike drobirja so določene s preskusom • drobljenja po postopku Los Angeles (LA).6 do 0. vroče). imeti morajo dobro obliko.3.2.3. Shematično so postopki površinskih prevlek prikazani na sliki 2. • obrabe po postopku Deval in Micro Deval v vodi (D. Priporočljivo je. ki ga pokrivajo.3. MDE) in • polirnosti (PSV-polished stone value). Zato morajo biti zrna kamnitega materiala dovolj trdna.2 Osnovni materiali Osnovni materiali v sestavah površinskih prevlek so kamnita zrna (drobir za posip) in bitumensko vezivo (pobrizg).3. da izkazujejo dobro adhezijo z bitumenskim vezivom in zato so pogojena za površinske prevleke prana in čista zrna drobirja. da so zrna drobirja za posip enovita in homogena. naknadna). kar je treba stalno preverjati na deponijah. v bitumenskih vezivih pa za modifikacijo za zagotovitev širšega temperaturnega območja učinkovitosti. Slika 2.3.Izbira površinske prevleke je odvisna predvsem od obstoječe podlage in od prometne obremenitve. Zrna kamnitega materiala morajo v površinskih prevlekah zagotoviti prenos prometnih obremenitev na material. neobvita) in fazo obdelave (prva. biti morajo odporna proti učinkom mraza in žilava. segreto. da so zrna drobirja pri uporabi cestogradbenih bitumnov (za boljši oprijem) predobvita z ustreznim bitumenskim vezivom (0. značilnost drobljenih zrn (obvita. Pri tem je zelo pomembno. Zelo pomembno pa je tudi. bodisi za obvijanje kamnitih zrn in/ali za povečanje adhezije. omogočati pa morajo dober oprijem pnevmatik vozil z vozno površino.8 m. Za izboljšanje pomembnih lastnosti je mogoče uporabiti primerne dodatke. zadovoljiva po obliki in biti primerna za obvitje z bitumnom.3. Zrna morajo biti dovolj hrapava.-%). Pri delu z emulzijami to ni potrebno.3. 80 .

. 160°C . ki jih morajo zrna drobirja za posip dosegati. . . . . . . .3. . . . . 50°C . . . . . . . v katerem mora biti velikosti kamnitih zrn (frakcije). . . . so opredeljene tudi lastnosti. . . . . . . . .160°C Na sliki 2.5 so prikazana osnovna razmerja količine bitumenskega veziva in velikosti drobirja. . . Lastnosti zrn neposredno vplivajo na mikro in makro teksturo vozne površine. . . ki morajo biti praviloma proizvedena iz kvalitetnih silikatnih kamnin eruptivnega porekla. 20°C .70°C • za s polimeri modificirane bitumenske emulzije 70 K . . . . . . . . . .3. . . . . Slika št. Veziva za površinske prevleke imajo osnovno funkcijo. . • s polimeri modificirane cestogradbene bitumne. . . . . . . . . .417. . . . . . . . . . je mogoče razvrstiti v • cestogradbene bitumne z veliko penetracijo in nizkim zmehčiščem (temu primerna je viskoznost). .3. . Vrednosti za lastnosti so opredeljene v tehničnih specifikacijah TSC 06.3. . . . . Izbira zrnavosti in količine drobirja za posip mora biti določena v projektu sestave na osnovi tehničnih specifikacij TSC 06. . . . 50°C . . . . . . . . . . . . ki je shematično prikazana na sliki 2. . . . . . Vrste veziv. . . . . Predvsem so to napetosti zaradi prometnih obremenitev in trdnost podlage. . . . . .3. . . . . .70°C • za bitumenske emulzije 70 K . . .Kot so opredeljeni postopki za določitev lastnosti. 20°C . . . . . . . . . . . .4. 140°C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S tehničnimi specifikacijami je opredeljena tudi zrnavost oziroma območje. . Informativne vrednosti delovnih temperatur za pobrizg so v odvisnosti od uporabljenega bitumenskega veziva naslednje: • za s polimeri modificirani cestogradbeni bitumni . .75°C • za rezani bitumen .175°C • za bitumenske emulzije 60 K . . . . . . . . . . . .3. . Določena pravila narekujejo kakovostne karakteristike in izbiro vrste in količine bitumenskega veziva. . . . . . . . . . . . . . . . 2. . . . . . . . ki so primerna za površinske prevleke. . . . . . . . . . . • rezane bitumne. . .417. . . . . . . . . . . . . . . . . . .4: Shematični prikaz mikro in makro teksture Glede na navedeno so za površinske prevleke uporabna zrna drobirja. . . . . . . . .75°C • za s polimeri modificirane bitumenske emulzije 60 K . . . da zatesnijo vozno površino in ustvarijo osnovno vez med zrni drobirja in površino vozišča. . . . . . 81 . . . • bitumenske in s polimeri modificirane bitumenske emulzije in • epoksidne smole. . . . .

4 Postopki Izdelava površinskih prevlek. 2. Z izvajanjem površinske prevleke je mogoče pričeti šele. višine in nagiba nivelete. Po sestavi je to zelo mehak bitumen.2. Posebno je pomembna strokovna usposobljenost kadra za izdelavo površinskih prevlek. obsega dobavo ustreznih zmesi kamnitih zrn in veziva na mestih. ko so izpolnjeni vsi zahtevani pogoji.2. Izvajanje je primerno predvsem v obdobju od maja do septembra.5: Razmerja količine bitumenskega rabi. Izdelava vključuje skrbno načrtovanje in skladiščenje materialov.3.3.8). V uporabi so pogosteje s polimeri modificirani bitumni.3. Cisterna mora biti opremljena za gretje in prečrpavanje veziva in za zagotovitev načrtovanega pobrizga v prečni in vzdolžni smeri. ko je ustrezna temperatura podlage in zraka. Razpoke in odprte stike je potrebno primerno zatesniti. Podlaga. Emulzije so primerne za zadovoljivo obvijanje in lepljenje kamnitih zrn tudi pri vlažnem materialu. Tudi epoksidne smole so v teh primerih primerna veziva.7) • valjanja (slika 2.3. ki se jih pogosto uporablja za površinske prevleke.3.2.3 Posebnosti Površinske prevleke so tanke plasti. določenih s projektom. Po tem času je učinkovitost vprašljiva. so kationske (K).-%.3. Cisterna za bitumensko vezivo z rampo za brizganje veziva mora enakomerno razporediti ustrezno količino veziva po površini. izvedba pa je zelo odvisna od vremenskih pogojev in lokacije gradbišča.3. mora ustrezati zahtevam glede ravnosti. ki so v naših predpisih opredeljene kot vezana obrabna in zaporna plast voziščne konstrukcije (VOZP). Odsto82 . Izdelava površinske prevleke sestoji v osnovi iz treh faz: • pobrizga podlage z bitumenskim vezivom (slika 2. Morebitne neravnine je potrebno predhodno izravnati oziroma zapolniti z ustrezno asfaltno zmesjo. V njih znaša delež bitumna do 70 m.3. da je zagotovljeno neprekinjeno izvajanje del. 2. Cestogradbeni bitumni so kot veziva za površinske prevleke manj pogosto v upoSlika 2. ko je površinska prevleke bolj izpostavljena. Čas skladiščenja bitumenske emulzije za površinske prevleke je 10 do 15 dni. kar zagotavlja relativno majhno viskoznost in pobrizg pri temperaturi okoli 70°C. še posebno na voziščih s srednjo in težko prometno obremenitvijo.3.6) • posipa z drobirjem (slika 2.Bitumenske emulzije.3.3. Njihove lastnosti so v glavnem opreveziva in velikosti drobirja deljene v poglavju 1. Kamnita zrna za posip pa morajo biti na deponiji v okviru dogovorjenih količin.3. na katero bo vgrajena površinska prevleka.

Posuta zrna drobirja je treba uvaljati takoj po razprostrtju na z vezivom pobrizgano podlago. pod pogojem. Da se pobrizgano bitumensko vezivo ne ohladi. ki niso vezana na vozno površino. Na takšno površino se pripusti valjar z gumijastimi kolesi s skupno maso 14 do 16 ton ali valjar z gladkim kovinskim plaščem z maso do 12 ton. V primeru uporabe hladnega bitumenskega veziva je potrebno izvršiti posip drobirja do razpada veziva (npr. vremenskih razmer in dodatne zgostitve pod prometom je potrebno zrna drobirja. ki ob vzvratni vožnji razporedi potrebno količino drobirja na pobrizgano površino. obdelane z površinsko prevleko.7: Posip zmesi kamnitega materiala . da se pri tem zrna drobirja ne drobijo. Odvisno od trajanja vezanja uporabljenega bitumenskega veziva. mora posipalnik čim tesneje slediti cisterni z rampo za brizganje veziva.6: Pobrizg bitumenskega veziva Slika 2. Sledi tovorno vozilo s priključenim posipalnikom za drobir.3.3.3.3. 83 . da je še zagotovljena minimalna potrebna količina bitumenskega veziva za vezanje zrn drobirja in da ni nevarnosti znojenja vozne površine.3.8: Valjanje in vtiskanje zrn drobirja v vozno površino panje je dovoljeno samo v tolikšnem obsegu. na ustrezen način (s pometanjem ali sesanjem) odstraniti z vozišča. emulzije). Praviloma mora biti površinska prevleka izvedena v vsej širini prometnega pasu naenkrat.Slika: 2.drobirja Slika 2.3.

debelina plasti glede na vrsto asfaltne zmesi in glede na eno ali večslojnost vgrajene plasti. Uporabo posamezne vrste asfaltne zmesi za tankoplastne prevleke pogojujejo prometne obremenitve. 84 . V Angliji so bile v poznih petdesetih letih uporabljane kot zaščita površin na letaliških stezah in za enak namen v začetku šestdesetih let v Ameriki.9: Značilna tekstura tankoplastne proizvodnje in vgrajevanja (hladen.1).1 Vrste Tehnične specifikacije za javne ceste (TSC 06.3.416) opredeljujejo vrste asfaltnih plasti za tankoplastne prevleke glede na velikost zrn in vrsto kamnine ter glede na način Slika 2. Navedene značilnosti zagotavlja značilna tekstura tankoplastne prevleke (slika 2. ekonomične porabe vhodnih materialov.3.3.3. prevleke vroč).3.3.3. topel.2. Opredelitve za topel in vroč postopek so enake. vendar pa postopek ni doživel večjega razmaha.3. kot je uporaba pri novogradnjah ali za dela na že obstoječih cestah. ki pa je pogojen z vrsto uporabljenega bitumenskega veziva.3.9).3. manjših emisij v okolje ter hitrejše uporabe vozišča po obdelavi.3 Tankoplastne prevleke Tankoplastne prevleke (Slurry surfacing) so bile prvič predstavljene v Nemčiji že v tridesetih letih prejšnjega stoletja. Oznaka k (karbonatna) in s (silikatna) pomenita vrsto uporabljenih kamnitih zrn (razpredelnica 2. 2. gostota prometa in klimatski pogoji. Z razvojem kationske bitumenske emulzije in s polimeri modificirane emulzije za tankoplastne prevleke se je uporaba razširila tudi na asfaltne površine na cestah z večjo gostoto prometa. Prva tovrstna prevleka po hladnem postopku je bila v Sloveniji izvedena v osemdesetih letih. Postopek je primeren predvsem zaradi manjše porabe energije. Pri projektiranju debeline tankoplastnih prevlek je potrebno upoštevati parametre.3. Namen tankoplastnih prevlek je: • zatesniti razpoke ter odprte votline na vozni površini in jo tako zaščititi pred škodljivimi atmosferskimi vplivi • upočasniti razpadanje asfaltne zmesi na vozni površini • zapolniti manjše neravnine in s tem zagotoviti boljšo ravnost površine • zagotoviti boljšo torno sposobnost površine plasti • deloma zmanjšati hrupnost vozne površine • zagotoviti enoten izgled površine asfaltne plasti.

Različni postopki priprave in vgrajevanja asfaltnih zmesi za tankoplastne prevleke pogojujejo uporabo različnih veziv. modificirana kationska bitumenska emulzija.3. Poleg cestogradbenih bitumnov in s polimeri modificiranih bitumnov so to še rezani bitumen.2 Osnovni materiali Količine osnovnih materialov za asfaltne zmesi za tankoplastne prevleke so razmeroma majhne. za tankoplastne prevleke po vročem postopku pa mora vsebovati tudi kameno moko. Kakovostne karakteristike za kamnita zrna so določene s preskusom • drobljenja po postopku Los Angeles (LA) in • polirnosti (PSV). navedenim v SIST EN 13043.3. Zmes kamnitih zrn za asfaltne zmesi za tankoplastne prevleke mora biti sestavljena iz zrn peska in drobirja.416. zato je potrebno predvsem za najbolj zahtevne vozne površine uporabiti najbolj kakovostne zmesi kamnitih zrn. ki ustrezajo pogojem. Kamnita zrna morajo biti dovolj trdna. imeti morajo čim bolj kubično obliko. kakovost s polimeri modificiranih bitumnov pa zahtevam standarda SIST EN 14023. Zagotovljena mora biti kompatibilnost vseh uporabljenih materialov.3.1: Označbe in vrste tankoplastnih prevlek TP v 4 k TP v 4 s TP v 8 k TP v 8 s TP v 11 k TP v 11 s vroč 2. biti morajo odporna proti učinkom mraza in žilava ter izkazovati majhno sposobnost vpijanja vode in veliko sposobnost obvijanja z bitumenskim vezivom.Označitev postopka hladen Vrsta tankoplastne prevleke TP h 2 k TP h 4 k TP h 4 s TP h 6 s TP h 8 k TP h 8 s Razpredelnica 2. vrste bitumenskih veziv in dodatkov. Za asfaltne zmesi za tankoplastne prevleke je dovoljeno uporabiti osnovne frakcije in medfrakcije.3. Zahtevane lastnosti polimernih bitumenskih 85 . Kakovost cestogradbenih bitumnov mora zahtevati zahtevam standarda SIST EN 12591. Zahteve za kakovost vhodnih materialov so opredeljene v tehničnih specifikacijah TSC 06. modificirani rezani bitumen in druga posebna veziva. Zmesi kamnitih zrn za tankoplastne prevleke morajo biti v celoti proizvedene z drobljenjem naravnih silikatnih ali karbonatnih kamnin ali umetnih kamnin (žlindre).3.

praviloma brez dodatnega zgoščanja plasti (slika 2.5. pretrgališče po Fraasu in elastični povratek. 2. Bitumen. mora imeti ustrezno zmehčišče.3.416.3. izdvojen iz emulzije.3.10). Topli oziroma vroči postopek vgrajevanja asfaltnih zmesi je podrobneje opisan v poglavju 3.3. mora biti stabilna in obstojna v času skladiščenja. na kateri so vse potrebne komponente za kontinuirano proizvodnjo in takojšnje vgrajevanje ter izdelavo tankoplastne prevleke.3. vibracijskimi ploščami ipd. Dodatno in zaključno zgoščevanje pa poteka z različnimi zgoščevalnimi sredstvi: valjarji. Asfaltna zmes je proizvedena v asfaltnem obratu po šaržnem postopku. Finišer asfaltno zmes razprostre na določeno širino in jo predzgosti do določene značilnosti.3. Bitumenska emulzija mora vsebovati minimalno količino bitumenskega veziva.3 Postopki Pri toplem oziroma vročem postopku je tankoplastna prevleka vgrajena v obrabno in zaporno plast po »klasičnem« načinu.emulzij na osnovi cestogradbenega bitumna so opredeljene v TL PmBE-DSK in v TSC 06. Hladni postopek izdelave tankoplastne prevleke poteka s posebno samohodno opremo. pomembni pa sta tudi viskoznost in sposobnost obvitja kamnitih zrn. Slika 2.10: Oprema za izdelavo tankoplastne prevleke 86 . Na gradbišče mora biti pripeljana s tovornjaki prekucniki.3.

Copyright by Colas S. V nasprotnem primeru je treba uporabiti za zgostitev valjarje z gumijastimi kolesi. V ta namen se lahko uporabi portland cement ali pa hidrirano apno. Kjer je zahteva po hitri pripustitvi prometa na tankoplastno prevleko ali pa se mora prevleka čim preje zaščititi pred vlažnim vremenom. da svet ni samo črno-bel in zato so tudi pri asfaltnih zmeseh barve 87 . S pomočjo krmilnih naprav je mogoče uravnavati količine posameznih komponent v asfaltni zmesi kot tudi ostale parametre za izdelavo enovite asfaltne zmesi. Zaključno zgoščanje poteka s prehodi vozil po pripustitvi prometa na tankoplastno prevleko. Tako razvija nove tehnologije. general information application (SDFERB).3.3.4. V odvisnosti od vrste kamnitega materiala je priporočen delež emulzije 180 do 250 l na 1000 kg zmesi kamnitih zrn. da se upočasni postopek razpada bitumenske emulzije. ga poskuša človek rešiti. Vgrajene tankoplastne prevleke ni potrebno dodatno zgoščevati. Med procesom mešanja in vgrajevanja je treba v asfaltno zmes dodajati dodatke.4 Literatura • The Shell Bitumen Handbook (1990 in 2003) • ESSO Bitumen Anwendungsleitfaden (1996) • Design guide for road surface dressing. samo da je črna« je znana fraza Henrija Forda za njegov model avtomobila »T«. zgosti asfaltno zmes za tankoplastno prevleko do zahtevane vrednosti.Zmes kamnitih zrn je naložena v silosu samohodne opreme. »Lahko izberete katerokoli barvo.A. Vendar pa je pri ljudeh poleg racionalnosti in zahtev po kakovosti in tehnični funkcionalnosti vedno prisotna tudi želja po lepoti.1 Splošno Ljudska domišljija nima meja in ko se pojavi določen problem. ki omogočajo pospešitev ali pa upočasnitev razpada bitumenske emulzije in s tem tudi uravnavanje konsistence in odpornosti proti segregaciji asfaltne zmesi. ki predstavljata okoli 2 m. uporablja nove in navadno tudi vedno boljše materiale. Gumijasta letev. Dolgo je to veljalo tudi za asfaltne zmesi. ki pa je opremljena še z rezervoarjem za bitumensko emulzijo. Transport Research Laboratoriy TRL ROAD NOTE 39 (1992) • Bitumen Emulsions.3. Na samohodni opremi sta pripeta mešalno korito in razdelilnik asfaltne zmesi s prilagodljivo delovno širino. izboljšuje postopke. vodo in za dodatke. pritrjena na razdelilniku. Kjer pa čas in vremenske razmere niso kritični dejavnik. V primeru visokih temperatur med vgrajevanjem je treba razprostrto asfaltno zmes tik za razdelilnikom rahlo škropiti z vodo. Radi rečemo. (1991) Roman Bašelj 2. je zahtevana uporaba kationske emulzije. 2. Tudi pri proizvodnji in vgrajevanju asfaltnih zmesi je tako. je dovoljeno uporabiti tudi anionsko emulzijo.-% zmesi kamnitih zrn.3.4 Barvne asfaltne zmesi 2.

4: Opozorilo uporabnikom na rezervirane površine za kolesarje z barvno asfaltno zmesjo 88 .3. 285) Slika 2.3: Popestritev bivalnega okolja z barvno asfaltno zmesjo Slika 2.4.4.3.Slika 2.1: Vključitev prometne površine z barvno asfaltno zmesjo v okolje (glej str.3.3.2: Barvna prometna površina ob poslovnih objektih Slika 2.4.4.4.5: Razmejitev prometnih površin z barvno asfaltno zmesjo Slika 2.3.

da površine preplastijo z asfaltno zmesjo.4.4.4. rezerviranih za avtobuse mestnega prometa ter na izvozih in uvozih v velika prometna vozlišča. uporabi tudi bolj grobe zmesi kamnitih zrn (do 11 mm ali celo 16 mm). Seveda se lahko glede na tehnične zahteve ali vizualni učinek. 2.4. Uporabnika takšne zmesi pa je potrebno opozoriti.2 Veziva Za celoten spekter barvnih asfaltnih zmesi je mogoče uporabiti brezbarvni sintetični bitumen. Krajinski arhitekti in urbanisti so s široko paleto barvnih asfaltnih zmesi pridobili vsestransko uporaben material. Predvsem so za barvne asfaltne zmesi uporabne zmesi zrn iz karbonatnih kamnin. tako iz karbonatnih kot tudi iz silikatnih kamnin. Vedno več je barvnih površin v znanih zabaviščnih parkih.3). Takšna površina z naravno strukturo in barvo kamnitih zrn na prvi pogled deluje kot makadam.4. na sejmiščih in v okolici velikih in pomembnih poslovnih objektov v velikih mestih širom sveta. • v različnih barvah zgraditi obrabne plasti na voznih pasovih. ker so največkrat te asfaltne zmesi namenjene za površine z lahkim oziroma zelo lahkim prometom. Izbor zmesi kamnitih zrn glede barve ali zrnavosti je vsekakor odvisen od pričakovanega učinka. okolici velikih športnih objektov.3. ker barve. kjer ni uporabljeno barvilo in se želi vidno strukturo in naravno barvo kamnitih zrn.2.3.3. ki je v svoji naravni barvi čim bliže barvi pigmenta. Z barvnimi asfaltnimi površinami je mogoče • opozoriti voznike motornih vozil tudi na druge udeležence v prometu. 2.5). da je sintetični bitumen v začetnem obdobju po vgradnji podobne barve kot med in šele sčasoma zgubi to 89 .4 in 2. varčevati z energijo za razsvetljavo vozišč in povečati trajnost talnih označb na voziščih. stara mestna središča brez prometa. za večji učinek barve je mogoče uporabiti tudi kamnino. izgledajo umazane (npr: kombinacija zelenega barvila in črnega bitumna ustvari nekakšno vojaško olivno zelenkasto rjavo barvo). kot so pešci in kolesarji (sliki 2. zrnavosti do 4 mm oziroma 8 mm.2 Osnovni materiali 2. s katerim lahko popestrijo okolje in ga vključijo v svoje projekte. namenjene športu in rekreaciji. ki se želi doseči. parkirne površine. odvisno od osnovnih tehničnih zahtev oziroma namena uporabe. Pri uporabi svetlih barvil cestogradbeni bitumen praktično ni uporaben. le da je gladka in brezprašna. kot so dvorišča in privatni dovozi. V primeru asfaltnih zmesi. pa je uporaben kot vezivo le sintetični bitumen. V zadnjem obdobju pa je pomemben tudi varnostni vidik.1 Zmesi kamnitih zrn Kot pri drugih asfaltnih zmeseh so tudi v brezbarvnih uporabne vse vrste kamnitih zrn.3.2. kateremu pa ni dodano nobeno barvilo.4. z rdečim barvilom pa tudi navaden cestogradbeni bitumen.razbile monotonost in sivino in vnesle novo kvaliteto ter razširile uporabo.3. V naštetih primerih gre predvsem za estetske vidike (slike 2.3. ki na ta način nastanejo.1 do 2. kolesarske steze in hodniki za pešce ter različne površine.4. Stara mestna jedra v zadnjem času marsikje obnavljajo tako. • s svetlimi asfaltnimi površinami izboljšati vidljivost v predorih. pri kateri je uporabljen za vezivo brezbarvni sintetični bitumen.3.

Ti pigmenti so lahko rumeni. 2. Pigmenti so dostopni na trgu v različni embalaži. Podobno je tudi pri uporabi karbonatne zmesi zrn. razlike med cenami posameznih oksidov pa so lahko občutne. je edini izmed pigmentov. zeleni (kromov oksid) in modri (kobaltov oksid). Orientacijske količine pigmentov v asfaltni zmesi so med 1 in 2 m.2. pri katerih pa je treba prav tako izbrati med ustreznimi po tehničnih lastnostih in seveda cenovno dostopnimi.1 Valjane asfaltne zmesi Obarvati je mogoče praktično vse vrste asfaltnih zmesi: bitumenske betone. je prav opozorilo. Kot pri cestogradbenih bitumnih je tudi pri sintetičnem bitumnu glede na namen uporabe na razpolago več tipov. 90 . rujavi (železovi oksidi).3 Vrste barvnih asfaltnih zmesi 2.3 Barvila (pigmenti) Od velikega števila pigmentov jih je le malo uporabnih za barvanje vročih asfaltnih zmesi.Vrstni red navedenih pigmentov je narejen glede na ceno.4. Paziti je potrebno. medtem ko ima anatas negativen učinek na vezivo. rdeči zaradi najširše uporabnosti tudi v t.i. beli (titanov oksid). jumbo vrečah ali manjših PE samorazgradljivih vrečah.4. ki nudijo širok spekter čistih in svetlih barvnih nians. Organski pigmenti.4.3. možno pa ga je dobiti tudi z avtocisterno v granulirani obliki.3.3. rdeči železov oksid. Z različnim deležem pigmenta v asfaltni zmesi je mogoče doseči barvno lestvico v nekoliko temnejši vinsko rdeči barvi. Ker nastopa beli titanov dioksid v dveh oblikah. ki ustrezno obarva navadni temni cestogradbeni bitumen. Samo barvilo ne vpliva na kakovost zmesi. Za ostale pigmente pa je treba obvezno uporabiti brezbarvni sintetični bitumen. Dobavljiv je tako v večjih količinah z avtocisterno kot tudi v sodih. Pri rdečem pigmentu je možna glede na željeno nianso tudi kombinacija cestogradbenega in sintetičnega bitumna v različnih deležih mase. da so temperaturno stabilni.3. upoštevati pa je treba. Seveda se vedno pričakuje trajno obarvanost asfaltnih površin. kajti tudi med anorganskimi pigmenti nekateri pri temperaturah mešanja asfaltnih zmesi spreminjajo osnovno barvo. 2. Preostanejo torej anorganski pigmenti. Za svetlejše rdeče nianse pa je treba uporabiti sintetični bitumen. drobirje z bitumenskim mastiksom ali drenažne asfalte. oker. po približno letu dni pa se vezivo razbarva in do polnega izraza pride naravna barva kamnitih zrn. da je s količino barvila nadomeščen ustrezni delež polnila.svojo nianso ter postane brezbarven. S kombinacijo cestogradbenega in sintetičnega bitumna v različnih deležih in z različnim deležem dodanega rdečega barvila je mogoče doseči poljubno rdečo nianso. Kot je bilo že pri vezivih omenjeno.-% v primeru uporabe cestogradbenega bitumna in rdečega pigmenta. Tako je silikatna zmes zrn brez pigmenta in s sintetičnim bitumnom najprej rumenkasta. . Sicer pa so ostali pigmenti dobavljivi v običajnih papirnatih vrečah (po 20 kg oziroma 25 kg). da je za uporabo v asfaltnih zmeseh uporaben le kot rutil.-% pri uporabi sintetičnega bitumna in od 3 do 5 m. nimajo dovolj trajne vremenske stabilnosti in so povrh vsega tudi cenovno neugodni.

4 Proizvodnja barvnih asfaltnih zmesi Pri proizvodnji barvnih asfaltnih zmesi na asfaltnem obratu je pomembno.4. da delavci ne prehajajo preko barvne površine z onesnaženimi čevlji.2 Lite asfaltne zmesi Podobno kot pri valjanih je tudi v primeru litih asfaltnih zmesi del polnila nadomeščen z ustrezno količino pigmenta.3. da je mešalnik ustrezno očiščen.4.5 Prevoz in vgrajevanje barvnih asfaltnih zmesi Prevoz barvnih asfaltnih zmesi je treba izvajati na enak način kot pri klasičnih asfaltnih zmeseh. V primeru. kot ga kupec želi in pričakuje. Temperatura proizvedene barvne asfaltne zmesi z uporabljenim sintetičnim vezivom je v povprečju do 10 °C nižja od temperature zmesi.3. Doziranje sintetičnega bitumna mora biti ločeno od navadnega cestogradbenega bitumna. pripravljene s cestogradbenim bitumnom. Vsako »izgubljeno« zrno črnega asfalta na svetli barvni površini deluje zelo moteče in zato morajo biti vsi udeleženci procesa proizvodnje in vgrajevanja posebej pozorni. da so kesoni vozil temeljito očiščeni. 2. da je dosežena ustrezna porazdelitev pigmenta v zmesi kamnitih zrn. da so na svetlih barvnih površinah madeži. ko se barvilo v vrečah dozira preko posebne drče. Če ima asfaltni obrat avtomatsko doziranje barvila iz silosa preko tehtnice. Pri uporabi oziroma namembnosti barvnih asfaltnih zmesi ni nobenih tehničnih omejitev.Splošno pa je potrebno pri proizvodnji in vgrajevanju barvnih asfaltnih zmesi upoštevati obstoječe tehnične specifikacije in priporočila proizvajalcev veziva in pigmentov. ki ga uporabljajo delavci pri vgrajevanju. izredno opazni in jih kasneje ni mogoče odstraniti. Enako velja tudi za ostalo opremo in orodje. Posebno pozornost je potrebno posvetiti pri vgrajevanju. Enako velja za zgoščevalno tehniko. predno je dodano vezivo.4. Zvone Britovšek 91 . ki nastanejo kot posledica nečistega orodja. da je končni izdelek kakovosten in takšen. je količina barvila vedno ustrezno odmerjena glede na velikost šarže. Načeloma je čas suhega mešanja podaljšan za 10 do 15 sekund. 2. Potrebno je poudariti. da ustreza količini pigmenta v posamezni vreči ali njenemu mnogokratniku. Pomembno je le. Za barvno enakomernost zmesi je zelo važno. Proizvajalci sintetičnega oziroma brezbarvnega bitumna imajo na razpolago ustrezna trša veziva tudi za lite asfaltne zmesi.3. 2. Za končni izgled površine je zelo važna natančna izvedba in čistoča.3. ki mora biti ustrezno očiščena. da je čas suhega mešanja zmesi kamnitih zrn in pigmenta dovolj dolg. da je barvilo v celoti premešano z zmesjo zrn. pa je potrebno prilagoditi velikost šarže.

indirektni natezni preskus. kot so stalne deformacije in razpoke zaradi utrujenosti ali temperature. tečenja in utrujanja. Željena asfaltna zmes naj bi imela lastnosti. indirektne natezne trdnosti. v direktni natezni preskus. odpornosti proti deformacijam. strižni preskus in podobno. ki naj bi jih asfaltna zmes imela. Mehanski preskusi pa vključujejo določanje stabilnosti in deformacije po Marshallu.4. modula togosti. se večinoma uporabljajo za raziskovalne namene. npr. zapolnjenih z bitumnom. povezane z obnašanjem (performance related) ali pa lastnosti. načrtovanje in za ocenjevanje kakovosti osnovnega materiala. Ostali preskusi. votlin v zmesi kamnitih zrn. Razvrstiti jih je mogoče glede na • kraj preskušanja v laboratorijske ali terenske preskuse. V zadnjem času najpogosteje uporabljen koncept opisovanja lastnosti. Preskušanje na terenu se običajno lahko uporabi le za ocenjevanje obstoječega stanja. modula togosti. modula elastičnosti. sestavnih materialov kot tudi skupne asfaltne zmesi in vgrajene plasti. kot so določanje dinamičnega modula. odpornosti proti deformacijam ter tečenja in občutljivosti na vlago.4 PRESKUSI 2. tlačni preskus. indirektne natezne trdnosti. votlin v zmesi kamnitih zrn. označitev asfaltne zmesi vključuje določanje vsebnosti votlin v asfaltni zmesi. izhaja iz negativnih posledic na vozišču. Fizikalni preskusi vključujejo preskuse gostote. Te posledice ali poškodbe zaradi učinkovanja različnih vplivov na voziščno konstrukcijo se na posameznih asfaltnih plasteh v konstrukciji kažejo v različnih oblikah in tudi njihova teža glede na posamezno plast ni enaka (razpredelnica 2. stabilnosti in deformacije (po Marshallu) ter občutljivosti na vlago. Čeprav so ti preskusi pomembni in bodo nekateri od njih v prihodnosti postali običajni in rutinski. Kadar se za načrtovanje asfaltne zmesi uporablja Marshallov postopek. se do sedaj v glavnem niso uporabljali kot standardni preskusi za načrtovanje asfaltnih zmesi ali kontrolo kakovosti. vsebnosti votlin v zrnih.1). Pri opisovanju značilnosti asfaltnih zmesi so v zadnjem času največkrat imenovane lastnosti. dinamičnega modula. Mnogi od njih se uporabljajo še danes. temelječe na obnašanju (performance based). • vrsto preskušanja v empirične ali temeljne ter • način izvedbe preskusa.4.2. Tudi predlogi novih evropskih standardov za asfaltne zmesi navajajo in razlagajo pojme različnih tipov specifikacij oziroma zahtev s podobnim poimenovanjem: 92 .2 Označitev materiala Za označitev lastnosti asfaltnih zmesi se uporabljata dve vrsti preskusov: fizikalni in mehanski. votlin.1 Namen in pomen preskušanj V času uporabe asfaltnih zmesi za vozišča so bili uporabljeni razni postopki preskušanj. 2. ki bi preprečevale tovrstne posledice. zapolnjenih z bitumnom in znakov staranja. medtem ko se laboratorijske preskuse lahko izkoristi za označitev (karakterizacijo) materiala. modula elastičnosti.4.

povezanimi z obnašanjem • temeljna specifikacija. vendar brez zahtev za sestavo in sestavne materiale. je zahteva za značilnost (npr.4. končni cilj pa so funkcionalne specifikacije za plasti oziroma za voziščno konstrukcijo (razpredelnica 2. Funkcionalne lastnosti Nosilnost vozišča Lastnosti vozne površine ravnost torna sposobnost nagnjenost površine vodoprepustnost svetlost odpornost proti izletavanju zrn hrupnost togost Lastnosti.2).4. temelječih na obnašanju. ki napoveduje obnašanje in se pojavlja prvenstveno v povezavah napovedi obnašanja • zahteva. temelječe na obnašanju. je zahteva za osnovno tehnično lastnost (npr. značilnosti po Marshallu).2: Funkcionalne lastnosti vozišča in lastnosti asfaltnih zmesi in plasti voziščnih konstrukcij. odpornost proti nastanku kolesnic. povezane z obnašanjem 93 odpornost proti utrujanju odpornost proti deformacijam . (fundamental specification) pa je kombinacija zahtev. Naslednja stopnja pogojuje za vse zmesi temeljne specifikacije. skupaj z omejenimi zahtevami za sestavo in sestavne materiale.1: Negativne posledice (poškodbe) in njihova teža glede na plast voziščne konstrukcije Trenutno so uveljavljene za večino asfaltnih zmesi empirične zahteve. lastnosti pri utrujanju). povezana z obnašanjem (performance related requirement). za bitumenske betone pa obstojijo že tudi temeljne specifikacije. z več stopnjami prostosti kot empirična specifikacija.4. temelječa na obnašanju (performance based requirement). (empirical specification) je kombinacija zahtev za sestavo in sestavne materiale skupaj z zahtevami. ki napoveduje obnašanje • empirična specifikacija.spodnja • nosilna . povezane z obnašanjem na dolgi rok togost odpornost proti utrujanju odpornost proti razpokam odpornost proti izletavanju zrn odpornost proti razslojevanju (spiranju bitumna z zrn) odpornost proti staranju Razpredelnica 2. nato temeljne specifikacije. Plast voziščne konstrukcije • nosilna .zgornja Negativna posledica utrujanje deformiranje utrujanje razpoke zaradi nizkih temperatur deformiranje poškodbe zaradi vlage temperaturno utrujanje deformiranje razpoke zaradi nizkih temperatur poškodbe zaradi vlage poškodbe površine Teža posledice velika majhna do srednja majhna do srednja srednja do velika velika srednja do majhna velika velika velika velika velika • obrabna Razpredelnica 2. da je povezana z osnovno tehnično lastnostjo. togost. za katero je potrjeno.• zahteva.

v katerih je zajeta • ekstrakcija veziva s spiranjem z vročim ali hladnim topilom (slika 2. • določitev deleža veziva s postopkom razlike ali ponovna pridobitev veziva in • izračun deleža topnega veziva.Bitumenske zmesi – Preskusne metode za vroče asfaltne zmesi – 2. Namen direktive je ustvarjanje potrebnih pogojev za dajanje gradbenih proizvodov na skupni evropski trg. del: Topni delež veziva V tem standardu so zajeti in opisani postopki za kontrolo kakovosti pri proizvodnji asfaltnih zmesi in kontrolo skladnosti s produktnimi zahtevami. del: Ugotavljanje deleža veziva: rotacijski uparjalnik Vezivo se loči od vzorca s topilom in ponovno pridobi z vakuumsko destilacijo s pomočjo rotacijskega uparjalnika. SIST EN 12697-4:2005 . Slika 2. • ponovna pridobitev zmesi kamnitih zrn iz raztopljenega veziva.Bitumenske zmesi – Preskusne metode za vroče asfaltne zmesi – 4. pridobljenega po ekstrakciji v preskusu po SIST EN 12697-1: 2002. ki se izdelujejo z namenom trajne vgradnje v objekte visoko. Zadnji ostanki topila se iz koncentrata odstranijo z destilacijo pri povišani 94 .3 Postopki preskusov 2.Bitumenske zmesi – Preskusne metode za vroče asfaltnih zmesi – 1.1: Avtomatska ekstrakcijska naprava SIST EN 12697-2:2004 . Večina postopkov preskusov asfaltnih zmesi je že opredeljena v obliki harmoniziranih evropskih standardov serije EN 12697. Skupno je opisanih 7 postopkov.2. del: Ugotavljanje vsebnosti veziva: kolonska frakcionirana destilacija Vezivo se loči od vzorca s topilom in zgosti z destilacijo v frakcionirni koloni pri atmosferskem tlaku. Kot podlaga za prenos Direktive o gradbenih proizvodih služijo tehnične specifikacije – standardi in tehnična soglasja. Sestoji se ugotavljanja zrnavosti s sejanjem in tehtanjem – s sejalno analizo v predpisanem stavku sit. del: Ugotavljanje zrnavosti Preskus se nanaša na zrnavost kamnitega materiala.4.4. V nadaljevanju so na kratko predstavljeni ti standardizirani preskusi: SIST EN 12697-1:2002 .Bitumenske zmesi – Preskusne metode za vroče asfaltne zmesi – 3.in nizkogradnje. SIST EN 12697-3:2005 .1).4.1 Standardni preskusi Leta 1988 je bila s sklepom Sveta Evropske skupnosti sprejeta Direktiva o gradbenih proizvodih za vse izdelke.3.4.

S preskusom se določi prostorska gostota neporušenega zgoščenega preskušanca iz njegove mase in prostornine. vzgonski in računski postopek.Bitumenske zmesi – Preskusne metode za vroče asfaltne zmesi – 7. Izbira primernega postopka je odvisna od ocenjene vsebnosti zračnih votlin in od dostopnosti por v preskušancih. v slednjem primeru je treba vzorce razgraditi.temperaturi in znižanem tlaku ter ob dovajanju ogljikovega dioksida. Pri postopku z obvijanjem se preskušanec najprej obvije. SIST EN 12697-7:2004 . del: Ugotavljanje največje gostote Preskus zajema tri postopke ugotavljanja največje gostote asfalta (brez zračnih votlin): prostorninski. Pri prostorninskem in vzgonskem postopku se gostota določi iz suhe mase vzorca in iz njegove prostornine brez votlin. SIST EN 12697-6:2004 . preden se ga potopi v vodo. postopek je primeren za preskušance z odprto ali grobo površino. postopek je primeren za preskušance z zelo zaprto površino. Preskus je primeren tako za proizvedeno svežo asfaltno zmes kot tudi za že vgrajeno asfaltno zmes. 95 . del: Ugotavljanje gostote bitumenskih preskušancev z žarki gama Preskus predstavlja ugotavljanje gostote bitumenskih preskušancev z napravo. hladni bitumen. Pri računskem postopku pa se gostota izračuna iz sestave in posameznih gostot sestavnih materialov zmesi. Pri suhem postopku se določi masa preskušanca s tehtanjem v vodi brez predhodne obdelave. postopek je primeren za preskušance z zaprto površino. Pri četrtem postopku se prostornina preskušanca izračuna iz izmerjenih dimenzij. Postopek je primeren za preskušance. Pri površinsko zasičenem postopku se preskušanec najprej zasiti z vodo in nato obriše površina z vlažno krpo.Bitumenske zmesi – Preskusne metode za vroče asfaltne zmesi – 6. ki oddaja ionizirajoče gama sevanje in hkrati meri sipanje oziroma odboj sevanja. Prostornina preskušanca se določi s tehtanjem na zraku in v vodi. Metoda je uporabna tudi za veziva. Masa preskušanca se določi s tehtanjem suhega preskušanca na zraku. del: Ugotavljanje gostote bitumenskih preskušancev Preskus zajema štiri postopke ugotavljanja prostorske gostote zgoščenih asfaltnih preskušancev. da se prepreči dostop vode v pore preskušanca. proizvedene v laboratoriju ali odvzete iz že vgrajene asfaltne plasti. Pri vzgonskem postopku se prostornina vzorca določi iz njegove suhe mase in iz mase pod vodo. ni pa primeren za materiale. postopek je primeren za preskušance pravilnih geometrijskih oblik in enakomerne površine.Bitumenske zmesi – Preskusne metode za vroče asfaltne zmesi – 5. kar je odvisno od gostote merjenega materiala. npr. proizvedenih v laboratoriju ali odvzetih iz že vgrajene asfaltne plasti. ki vsebujejo lahko hlapne dele. SIST EN 12697-5:2004 . ki vsebujejo kovine. Pri prostorninskem postopku se prostornina vzorca določi z izpodrivanjem v tekočini v piknometru.

SIST EN 12697-10:2002 . Meri se višina istega preskušanca glede na vloženo energijo zgoščanja ali pa na več preskušancih.SIST EN 12697-8:2004 .Bitumenske zmesi – Preskusne metode za vroče asfaltne zmesi – 10. Nato se določi indirektno natezno trdnost preskušancev po SIST EN 12697-23. SIST EN 12697-12:2004 .Bitumenske zmesi – Preskusne metode za vroče asfaltne zmesi – 11. Metoda opisuje določanje referenčne gostote. Rezultat služi za oceno učinka vlage na oprijemljivost med kamnitimi zrni in bitumnom. V časovnih intervalih po 24.Bitumenske zmesi – Preskusne metode za vroče asfaltne zmesi – 8. 96 . SIST EN 12697-11:2006 . najprej za 30 minut v vakuumu 6. Iz enačbe odvisnosti gostote od zgoščevalnega dela se nato izračuna količnik zgostljivosti. del: Ugotavljanje oprijemljivosti med kamnitimi zrni in bitumnom Podan je postopek za določitev oprijemljivosti zmesi kamnitih zrn in bitumna z vizualno oceno obvitosti nezgoščene asfaltne zmesi po mehanski obremenitvi s prisotnostjo vode. ki se nato obračajo z določeno hitrostjo v za ta namen ustrezni aparaturi. del: Ugotavljanje značilnosti votlin v bitumenskih preskušancih Standard opisuje določanje vsebnosti zračnih por ali votlin v zgoščenem asfaltnem preskušancu iz največje gostote zmesi ter iz prostorske gostote preskušanca.7 kPa in nato še 30 minut pri atmosferskem tlaku. Ena skupina ›suhih‹ preskušancev se hrani na ravni podlagi pri temperaturi 20 °C. Zrnavost 8/11 mm (alternativno 5. del: Ugotavljanje referenčne gostote Ta standard opisuje določanje referenčne gostote zgoščenih asfaltnih preskušancev po treh različnih postopkih z različnimi zgoščevalniki in z določeno energijo zgoščanja.Bitumenske zmesi – Preskusne metode za vroče asfaltne zmesi – 9.6/8 mm) se zmeša z bitumnom. del: Zgostljivost Po tem standardu se določa zgostljivost asfaltnih zmesi z razmerjem med njihovo gostoto ali vsebnostjo votlin ter za zgoščanje uporabljenim delom. Uporabijo se lahko trije postopki zgoščanja: udarno. 48 in 72 ur se nato ocenjuje obvitost zrn. ki so bili zgoščeni z različno energijo. stopnje zgoščenosti in največje prostorske gostote ter odstotka največje prostorske gostote. vrtljivo in vibracijsko zgoščanje (pri določeni temperaturi). 12697-31 (vrtljivi zgoščevalnik) in 12697-32 (vibracijski zgoščevalnik). druga skupina ›mokrih‹ preskušancev pa se postavi v eksikator. ki so opisani v standardih SIST EN 12697-30 (udarni zgoščevalnik). Končni rezultat je razmerje srednjih vrednosti indirektnih nateznih trdnosti skupine ›mokrih‹ in skupine ›suhih‹ preskušancev. Za vsako zmes se pripravi najmanj šest preskušancev in se jih razdeli v dve enako veliki skupini približno enake višine in gostote. del: Ugotavljanje občutljivosti preskušancev asfaltnih zmesi na vodo Standard opisuje postopek za določanje učinka skladiščenja v vodi na indirektno natezno trdnost valjastih asfaltnih preskušancev. napolnjen z vodo s temperaturo 20 °C.Bitumenske zmesi – Preskusne metode za vroče asfaltne zmesi – 12. ohladi na ravni podlagi in nato dopolni v tri steklenice z vodo. SIST EN 12697-9:2004 .

Bitumenske zmesi – Preskusne metode za vroče asfaltne zmesi – 13. SIST EN 12697-15:2004 . Po metodi A se 15 minut obrablja preskušanec s 40 jeklenimi kroglami pri temperaturi 5 °C v določeni napravi za ta namen. Meritve temperature v plasti je potrebno izvesti čim bližje sredini globine plasti. del: Ugotavljanje občutljivosti s segregacijo S tem postopkom je mogoče ugotoviti nagnjenost asfaltne zmesi k razmešanju. med prevozom in med vgrajevanjem. del: Merjenje temperature Standard opisuje postopek merjenja temperature vroče asfaltne zmesi po mešanju. ko se odprtino še bolj odpre. v nadaljevanju. Vrednost obrabe predstavlja izguba prostornine preskušanca v cm3.Bitumenske zmesi – Preskusne metode za vroče asfaltne zmesi – 17. Po odprtju odprtine v tej plošči.-%. meritve v kupu asfaltne zmesi pa v globini najmanj 250 mm in vsaj 300 mm nad podlago po celotnem dosegljivem obsegu.Bitumenske zmesi – Preskusne metode za vroče asfaltne zmesi – 14. del: Delež vode Standard opisuje preskusno metodo določanja deleža vode v vzorcu asfaltne zmesi. drugega pa se stehta in po hranjenju eno uro v ventilacijskem sušilniku pri temperaturi 110 °C zopet stehta. dokler ne začne teči in nato v ekstraktorju z zadostnim pretokom hladne vode in segrevanjem doseči stalno prostornino vode vsaj 5 minut. razlika med sejalno analizo na posameznih sitih finih in grobih zrn v zmesi pa predstavlja merilo za razmešanje ali segregacijo zrnavosti. Če izguba ne presega 0. iz katerih se izračuna povprečna vrednost. Po metodi B se 2 uri obrablja preskušanec s tremi gumami ježevkami v mokrem stanju pri temperaturi 5 °C.Bitumenske zmesi – Preskusne metode za vroče asfaltne zmesi – 15. SIST EN 12697-14:2002 . Sicer pa je potrebno prvi shranjeni vzorec dati v vroči ekstraktor.Bitumenske zmesi . Razlika med deleži veziva v zmeseh finih in grobih zrn je merilo za razmešanje ali segregacijo veziva. Vzorec asfaltne zmesi za določanje deleža vode se razdeli v dva dela: enega se hrani v zaprti posodi. Vsak postopek zahteva vsaj 4 meritve. nadaljnje meritve niso potrebne. Pri merjenju na tovornjaku je potrebno izvesti meritve v globini najmanj 250 mm in vsaj 500 mm od roba ter v enakomernih presledkih. Vročo asfaltno zmes se vsuje v segret stožčast lijak. Določi se delež veziva. dopolniti s topilom. med skladiščenjem. pa skozi njo padejo še srednje velika zrna zmesi. nato ploščo na dnu lijaka odmakne. najprej padejo skozi njo znotraj kupa nahajajoči finejši deli zmesi. porazdelitev zrnavosti finejših zrn v zmesi ter preostanek na plošči ostalih bolj grobih zrn v zmesi. SIST EN 12697-16:2004 .Preskusne metode za vroče asfaltne zmesi 16. nato pa izmeriti prostornino vode in njeno maso ter jo izraziti v odstotkih. del: Obraba poroznih asfaltnih preskušancev 97 .SIST EN 12697-13:2002 . ki se nahaja točno pod središčem kupa. Obrabo predstavlja izguba prostornine preskušanca v cm3. da zmes pade na spodaj ležečo ploščo ter ustvari kup.1 m. del: Obraba zaradi gum ježevk Standard opisuje dve metodi (A in B) za pripravo in ugotavljanje obrabe valjastih asfaltnih preskušancev zaradi gum ježevk. SIST EN 12697-17:2004 .

SIST EN 12697-19:2004 . 98 . metoda B (Schellenberg-ova metoda) pa postopek za ugotavljanje odtekanja veziva iz asfaltne zmesi.še z določeno obtežbo za določen čas. Preskušance se temperira v vodni kopeli pri temperaturi 40 °C ali 22 °C in obremeni najprej s predobtežbo 25 N za 10 minut in nato . Preskušance se namesti v boben preskuševalne naprave Los Angeles pri preskusni temperaturi od 15 do 25 °C in nato zavrti v napravi (brez kovinskih krogel) 300 obratov s hitrostjo 30 do 33 obratov v minuti ter nato zopet stehta. Obraba se določa z izgubo mase preskušancev drenažnega asfalta po obremenjevanju v napravi za preskus odpornosti po metodi Los Angeles. Izvaja se na Marshall-ovih preskušancih ali na preskusnih kockah asfaltne zmesi z največjim kamnitim zrnom do 16 mm. katerim se določi masa. obtežba. del: Preskus z vtiskanjem na plošče Ta metoda služi za določanje konsistence litega asfalta z največjim nazivnim zrnom do 16 mm z vtiskanjem preskusnega žiga v preskušanec iz litega asfalta v obliki plošče pri določenih pogojih (mere žiga. Rezultat je srednja vrednost globine vtisa dveh vzporednih preskušancev.Bitumenske zmesi – Preskusne metode za vroče asfaltne zmesi – 20. Princip preskušanja je naslednji: posodo z vodnim stolpcem določene višine se postavi na valjasti preskušanec in pusti iz nje teči vodo skozi preskušanec določen čas v vodoravni ali v navpični smeri.Bitumenske zmesi – Preskusne metode za vroče asfaltne zmesi – 18. Standard obsega ločena postopka za določanje navpične in vodoravne prepustnosti. del: Prepustnost preskušancev Ta standard opisuje postopek za določitev prepustnosti valjastih preskušancev iz drenažnega asfalta.Bitumenske zmesi – Preskusne metode za vroče asfaltne zmesi – 20.Bitumenske zmesi – Preskusne metode za vroče asfaltne zmesi – 19. Pripraviti je potrebno najmanj 5 valjastih preskušancev premera 100 mm. trajanje preskusa). del: Preskus z vtiskanjem v kocko ali preskušanec po Marshallu Preskus z vtiskanjem služi za določitev globine vtisa in s tem za ugotavljanje obnašanja litega asfalta in valjanega asfalta ob obremenjevanju z valjastim žigom krožne površine. Preskušanci so lahko izvrtani iz vgrajene plasti na vozišču ali iz v laboratoriju zgoščenih plošč ali pa pripravljeni v laboratoriju z zgoščevalno napravo. ki so odvisni od vrste in namembnosti litega asfalta. preskusna temperatura. del Odtekanje veziva Metoda A tega standarda opisuje postopek (s košaro) za ugotavljanje odtekanja bitumna iz asfaltne zmesi brez vsebovanih vlaken. SIST EN 12697-21:2004 . gostota in vsebnost votlin. Obrabo (izgubo delcev) se izračuna iz razmerja razlike končne in začetne mase proti začetni masi preskušancev. SIST EN 12697-18:2005 .Preskus se opravlja za ugotavljanje izgube zrn oziroma obrabe drenažnega asfalta pod pogoji prometne obremenitve. ki vsebuje vlakna. Rezultirajoči pretok vode je merilo za prepustnost asfaltne zmesi. SIST EN 12697-20:2004 .odvisno od namembnosti asfaltne zmesi .

4. Posredno natezno trdnost se izračuna za vsak presku- 99 .2: Velika naprava za preskušanje odpornosti asfaltnih zmesi proti deformacijam Slika 2. Slika 2. velika (slika 2. Preskušanci so lahko vrtine iz vozišča po EN 12697-27 ali v laboratoriju pripravljeni valjasti preskušanci premera 100 mm.Bitumenske zmesi – Preskusne metode za vroče asfaltne zmesi – 23. Pri zelo veliki in veliki napravi preskušanci ne morejo biti vrtine. Postopek je primeren za preskušanje vzorcev.2) in mala naprava (slika 2.Bitumenske zmesi – Preskusne metode za vroče asfaltne zmesi – 22. Odpornost proti preoblikovanju oziroma proti nastanku kolesnic se ugotavlja s kolesnico. 150 mm ali 160 mm. Preskušance je treba skladiščiti najmanj 4 ure pri temperaturi 5 °C. da so njihove zgornje ploskve vzporedne z zgornjo ploskvijo kalupa.4. z največjim zrnom do 32 mm.4. s katerim se ugotavlja odpornost asfaltne zmesi proti trajnemu preoblikovanju pod obtežbo. ki nastane zaradi ponavljajočih prehodov obteženega kolesa pri konstantni (povišani) preskusni temperaturi. pripravljenih v laboratoriju ali pridobljenih iz vgrajene asfaltne plasti. del: Ugotavljanje posredne natezne trdnosti bitumenskih preskušancev Ta standard opisuje postopek določanja indirektne (posredne ali razcepne) natezne trdnosti valjastih preskušancev asfaltnih zmesi. Pri zelo veliki in veliki napravi se meri proporcionalna globina kolesnice. pri mali napravi pa stopnja naraščanja kolesnice in globina kolesnice.3). predno se jih obremeni s konstantno hitrostjo stiskanja 50 mm v minuti do porušitve. odvzete iz vgrajene plasti. Pri zelo veliki in veliki napravi se preskušance temperira na zraku.4. Uporabijo se lahko tri različne naprave za preskušanje: zelo velika.SIST EN 12697-22:2004 .3: Mala naprava za preskušanje odpornosti asfaltnih zmesi proti deformacijam SIST EN 12697-23:2004 . del: Preskus nastajanja kolesnic Standard določa postopek. ki se uporablja tudi za določitev občutljivosti na vodo po SIST EN 12697-12. Preskušance se tako vpne v preskusne kalupe. pri mali napravi pa se jih lahko temperira v vodi ali na zraku.

Preskušanci so lahko vrtine iz vozišča ali v laboratoriju pripravljeni valjasti preskušanci. • 3-točkovni upogib prizmatičnih preskušancev. SIST EN 12697-24:2004 . Postopek je uporaben za razvrščanje asfaltov po togosti. 100 . Cilj preskusa je določitev odpornosti proti trajnim deformacijam zaradi težke obremenitve. za • 2-točkovni upogib trapezoidnih preskušancev. Možnost izbire omejitve je podana za doseganje bolj realnih rezultatov pri diskontinuirnih zmeseh. za pridobivanje podatkov za oceno strukturnega obnašanja voziščne konstrukcije in za oceno podatkov preskusov glede na specifikacije za asfaltne zmesi. Preskusi se uporabljajo za razvrstitev asfaltnih zmesi na osnovi odpornosti proti utrujanju. • indirektni natezni preskus valjastih preskušancev (NAT). del: Togost Standard opisuje postopek določanja togostnih lastnosti asfaltov. kot vodilo za relativno obnašanje v voziščni konstrukciji. SIST EN 12697-26:2005 .šanec iz največje sile in mer preskušanca. Ob porušitvi je treba zabeležiti tudi tip porušitve. za pridobivanje podatkov za oceno strukturnega obnašanja voziščne konstrukcije ter za oceno skladnosti s specifikacijami za asfaltne zmesi. • deformacija ali • kombinacija obeh. Obtežba je običajno sinusoidno se ponavljajoča. del: Odpornost proti utrujanju Standard predvideva pet različnih metod za določanje utrujanja asfaltnih zmesi pod obtežbo. S pomočjo tega preskusa je mogoče razvrstiti različne zmesi ali preveriti ustreznost posamezne zmesi. Rezultat je srednja vrednost trdnosti najmanj treh preskušancev. • 2-točkovni upogib prizmatičnih preskušancev. del: Ciklični tlačni preskus Metoda A tega standarda opisuje določanje tečenja asfaltne zmesi zaradi enoosne ciklične (ponavljajoče) tlačne obremenitve. Rezultat oziroma kriterij odpovedi je določeno število ponovitev obremenitve do padca modula togosti na polovico njegove začetne vrednosti. Preskusi se izvajajo s sinusoidnim ponavljajočim ali drugače kontroliranim obremenjevanjem preskušancev različnih vrst in z različnimi vrstami vpetja ter pri različnih preskusnih temperaturah. metoda B pa postopek s triosno ciklično tlačno obremenitvijo. ni pa mogoče kvantitativno predvideti nastanka kolesnic na terenu.Bitumenske zmesi – Preskusne metode za vroče asfaltne zmesi – 26. • 4-točkovni upogib prizmatičnih preskušancev. ki je lahko • čista natezna porušitev.Bitumenske zmesi – Preskusne metode za vroče asfaltne zmesi – 25. regulirana s silo ali s pomikom. SIST EN 12697-25:2005 .Bitumenske zmesi – Preskusne metode za vroče asfaltne zmesi – 24. za oceno relativnega obnašanja v vozišču.

4) .4-točkovni upogib prizmatičnih preskušancev • za indirektni natezni preskus valjastih preskušancev (NAT) • za direktne enoosne preskuse: . del: Priprava vzorcev za določanje deleža veziva. kako preskusiti in skladiščiti laboratorijski vzorec ob dospetju ter predpripravo in pripravo laboratorijskih vzorcev iz asfaltnih zmesi.Bitumenske zmesi – Preskusne metode za vroče asfaltne zmesi – 27. vgrajenega v kanal • iz vgrajenega materiala z odvzemom vrtine • iz vgrajenega materiala z izsekanjem ali izžaganjem plošč • z dozirnega traku kontinuirno obratujoče naprave • iz nasutja z bitumnom obvitega drobirja.direktni natezni preskus valjastih preskušancev .3-točkovni upogib prizmatičnih preskušancev .4. ki so bili odvzeti po vgrajevanju.2-točkovni upogib trapezoidnih preskušancev . ali pa laboratorijskih vzorcev.direktni natezni preskus prizmatičnih preskušancev.4.2-točkovni upogib prizmatičnih preskušancev . ki so bile odvzete pred ali med vgrajevanjem.Standard predvideva različne metode: • za upogibne preskuse: . del: Vzorčenje Standard določa potrebno opremo in potek vzorčenja asfaltne zmesi v naslednjih okoliščinah: • iz tovora na tovornjaku • med raztovarjanjem s prevoznega sredstva • iz materiala ob polžu asfaltnega razdelilnika • iz kupa materiala. 101 . še nezgoščenega materiala • iz izkopanega še nezgoščenega materiala.4: Oprema za določanje togosti valjastih preskušancev z direktnim nateznotlačnim preskusom SIST EN 12697-27:2002 .direktni natezno-tlačni preskus valjastih preskušancev (slika 2. Rezultat preskusov je modul togosti. SIST EN 12697-28:2002 .Bitumenske zmesi – Preskusne metode za vroče asfaltne zmesi – 28. izražen z absolutno vrednostjo kompleksnega modula in s faznim kotom. pripravljenega za vgrajevanje • iz vgrajenega. deleža vode in zrnavosti Standard določa. Slika 2.

pripravljene v laboratoriju ali odvzete iz vgrajene asfaltne plasti. pripravljeni z valjastim zgoščevalnikom V tem standardu so predpisani trije postopki. del: Priprava preskušancev z udarnim zgoščevalnikom Ta standard opisuje postopek izdelave asfaltnih preskušancev z udarnim zgoščanjem. del: Priprava preskušancev z vrtljivim zgoščevalnikom Standard opisuje postopek izdelave valjastih asfaltnih preskušancev z vrtljivim zgoščevalnikom s kombinacijo vrtljivega pomikanja in osne sile. SIST EN 12697-33:2004 . Postopek se lahko uporabi za preskušance. kar služi za določanje referenčne gostote po EN 12697-9 in določitev zgostljivosti po EN 12697-10. Asfaltno zmes se zgošča v kalupu s planparalelnimi stranicami z obtežbo po enem od treh zgoraj navedenih postopkov.Bitumenske zmesi – Preskusne metode za vroče asfaltne zmesi – 33. del: Laboratorijska zgostitev bitumenskih zmesi z vibracijskim zgoščevalnikom Ta standard opisuje postopek izdelave asfaltnih preskušancev z vibracijskim nabijalom v standardnem kalupu s pripadajočo osnovno ploščo.Bitumenske zmesi – Preskusne metode za vroče asfaltne zmesi – 32. SIST EN 12697-32:2004 . za predhodno sestavo) je opisana v EN 1269735. Postopek se lahko uporabi za izdelavo preskušancev iz sveže proizvedene asfaltne zmesi ali iz odvzetih vrtin iz vgrajene asfaltne plasti ter služi za določanje referenčne gostote po EN 12697-9 ali za določitev zgostljivosti po EN 12697-10. del: Preskušanci. SIST EN 12697-30:2004 . Jekleni valj se lahko kotali neposredno po asfaltni zmesi ali posredno prek številnih navpičnih drsnih plošč. je treba segrevati do največ tolikšne temperature. Postopek se lahko uporabi za izdelavo preskušancev predpisane višine in gostote za nadaljnje preskušanje mehanskih lastnosti ali za določitev krivulje odvisnosti gostote od števila obratov. pravokotnih ali nepravokotnih asfaltnih preskušancev z merjenjem. s katerim se določi mere valjastih.Bitumenske zmesi – Preskusne metode za vroče asfaltne zmesi – 30. ki gnetejo asfaltno zmes. Priprava asfaltne zmesi v laboratoriju (npr. SIST EN 12697-31:2004 . del: Ugotavljanje mer preskušanca iz asfaltne zmesi Standard opisuje postopek.Bitumenske zmesi – Preskusne metode za vroče asfaltne zmesi – 31. SIST EN 12697-29:2004 . katerih pri sobni temperaturi ni mogoče ponovno zmešati. Tako pripravljeni preskušanci se večinoma uporabljajo za določanje prostorske gostote in ostalih tehnoloških značilnosti. da je asfaltna zmes spet dovolj mehka za mešanje in deljenje. 102 .Bitumenske zmesi – Preskusna metoda za vroče asfaltne zmesi – 29.Laboratorijske vzorce. ki se razlikujejo po vrsti zgoščanja: • zgoščanje z enim ali z dvema kolesoma z gumijasto oblogo • zgoščanje z enim gladkim jeklenim valjem • zgoščanje z gnetečimi drsnimi kovinskimi ploščami.

ki so odvzete iz celotne debeline asfaltne konstrukcije. ki se uporablja predvsem v Veliki Britaniji. 103 . proizvedene po EN 12697-30. SIST EN 12697-38:2005 . SIST EN 12697-35:2005 . Pri porušnem postopku se izvedejo meritve na eni ali več vrtinah. Debelina vsake plasti je srednja vrednost razlike med osnovno ploskvijo in zgornjo ploskvijo te plasti. SIST EN 12697-36:2004 . Preskušance se po predhodnem temperiranju (40 minut v vodni kopeli s temperaturo 60 °C) obremenjuje v stiskalnici s konstantno hitrostjo stiskanja 50 mm/min do porušitve. Vrtine premera 100 mm ali 150 mm se odvzamejo v celotni debelini asfaltne konstrukcije. vključno s tolerancami in za izvedbo umerjanj. Kadar je vrtina izvrtana pod kotom.Bitumenske zmesi – Preskusne metode za vroče asfaltne zmesi – 36. Kadar se vrtina sestoji iz več plasti. pri čemer je potrebno označiti mesto merjenj na zgornji strani vrtine. Izvede se 4 meritve. Debelina vsake plasti se izmeri od zgornje ploskve vzdolž črte merjenja (označena vzporedno z osjo preskušanca). večjim od 5 ° od navpičnice. del: Preskus po Marshallu Postopek po tem standardu služi za določanje stabilnosti. ki so enakomerno porazdeljene po obsegu vrtine. tečenja in količnika togosti za valjaste asfaltne preskušance. Pri preskusu po neporušni metodi se pred vgrajevanjem asfaltne zmesi kot nasprotni pol namesti samolepilno aluminijasto folijo. se meritve debeline plasti izvedejo navpično na zgornjo ploskev in ne vzporedno z osjo vrtine. del: Preskus oprijemanja veziva z drobirjem za posip vroče valjane asfaltne zmesi Standard opisuje postopek za določanje oprijemanja bitumna z drobirjem za posip vroče valjane asfaltne zmesi. izmerjena deformacija preskušanca pri tej sili pa kot tečenje po Marshallu.Bitumenske zmesi – Preskusne metode za vroče asfaltne zmesi – 34. jih je potrebno označiti.Bitumenske zmesi – Preskusne metode za vroče asfaltne zmesi – 38. Zabeležena največja sila pri porušitvi je označena kot stabilnost po Marshallu. del: Ugotavljanje debeline asfaltne konstrukcije na vozišču Opisana sta dva postopka za določanje debeline asfaltnih konstrukcij. Po vgradnji se debelina izmeri z elektromagnetno merilno napravo po načelu izmeničnega toka. Pri neporušnem postopku se uporabljajo elektromagnetne naprave.SIST EN 12697-34:2004 . del: Splošne zahteve za opremo in umerjanje Standard podaja smernice za zahteve za aparate in naprave. Informativne priloge vsebujejo priporočila vodstvu laboratorija glede merilne natančnosti in zaokroževanja rezultatov. katere debelino se določa. SIST EN 12697-37:2004 .Bitumenske zmesi – Preskusne metode za vroče asfaltne zmesi – 37.Bitumenske zmesi – Preskusne metode za vroče asfaltne zmesi – 35. del: Laboratorijska zmes Standard opisuje postopek priprave in mešanja bitumna ter sestavnih materialov za vročo asfaltno zmes v laboratoriju ter s tem povezane temperature mešanja glede na vrsto uporabljenega veziva. V oddaljenosti do 1 m od nasprotnega pola se ne sme nahajati nobena druga kovina. vključno s pogostostjo.

4. Metoda je primerna tudi za določanje sestave asfaltne zmesi. Slika 2.Akreditacijska telesa lahko uporabijo druge zahteve in pogostosti preskušanja v skladu z nacionalno varnostno in zdravstveno regulativo in zakonskimi zahtevami. Preskus se izvaja s permeametrom z radialnim pretokom. načrtovane kot vodoprepustne. da 4 litri vode odtečejo skozi znano površino vozišča. če ne pride do prevelikega razpada kamnitih zrn zaradi previsoke temperature. Preskus se lahko uporabi tudi za ugotavljanje sprememb prepustnosti s časom. zato je metoda bolj primerna za stalno uporabljane asfaltne zmesi ali kamnite materiale. del: Odpornost proti tekočinam za odtajevanje Opisan je postopek ugotavljanja odpornost asfaltnih zmesi proti učinku tekočin za odtajevanje. Povprečna vrednost vodoprepustnosti je srednja vrednost.4. Meri se čas.Bitumenske zmesi – Preskusne metode za vroče asfaltne zmesi – 39. SIST EN 12697-41:2005 . kot so npr. SIST EN 12697-39:2005 . raztopine acetata. kot pa za širok razpon različnih materialov. S tehtanjem in z izračunom izgube mase vzorca asfaltne zmesi se določi delež veziva.5: Naprava za sežig asfaltne zmesi OSIST prEN 12697-40:2004 . Določa se površinska natezna trdnost asfaltnega preskušanca po namakanju v tekočini za odtajevanje. za katero se zahteva vodoprepustnost. 104 . določena za vsak odsek ceste.Bitumenske zmesi – Preskusne metode za vroče asfaltne zmesi – 41. ki je potreben.Bitumenske zmesi – Preskusne metode za vroče asfaltne zmesi – 40. del: Prepustnost in-situ Predlog standarda opisuje metodo za določanje hidravlične prepustnosti vozne površine in-situ (na terenu). Potrebna je kalibracija za posamezno asfaltno zmes ali sestavne materiale. del: Delež veziva ob sežigu Standard opisuje postopek določanja deleža bitumna v asfaltni zmesi z metodo sežiga veziva v ustrezni napravi (slika 2. Vezivo v zaprti peči pri temperaturi nad 540 °C zgori.5) kot alternativo bolj običajni metodi ločevanja bitumna od zmesi kamnitih zrn s topili. Uporablja se za kontrolo skladnosti vgrajene asfaltne zmesi. Preostali kamniti material se lahko uporabi za določitev zrnavosti in gostote. ki ga je treba korigirati s prej določenim kalibracijskim faktorjem.

kjer doseže natezna trdnost svojo največjo vrednost. del: Odpornost proti gorivu Ta standard opisuje metodo ugotavljanja odpornosti asfaltne zmesi proti gorivu. Sposobnost hkrati prenašati kriogene in mehanogene natezne napetosti je najbolj izražena tam. pri kateri nastane razpoka) in porušna napetost (porušni temperaturi pripadajoča kriogena natezna napetost ob času porušitve). označene kot kriogene .3.3 Preskusi stanja in funkcionalnosti Med preskuse stanja in funkcionalnosti asfaltne plasti se šteje predvsem ugotavljanje ravnosti in torne sposobnosti vozne površine. Potek natezne trdnosti v odvisnosti od temperature se približno opiše v matematični obliki (s pomočjo kubičnega splina) iz rezultatov nateznega preskusa. Razlika med značilnimi vrednostmi nateznih trdnosti in kriogenih napetosti je označena kot rezerva natezne trdnosti. nastane razpoka.2 Preskusi odpornosti pri nizkih temperaturah Določitev lastnosti asfaltnih zmesi pri nizkih temperaturah oziroma odpornosti asfaltnih zmesi proti razpokam pri nizkih temperaturah se izvaja z dvema različnima vrstama preskusov: z enoosnim nateznim preskusom in z ohlajevalnim preskusom. Za predstavitev poteka kriogenih napetosti kot tudi za izračun rezerve natezne trdnosti se rezultati ohlajevalnega preskusa aproksimirajo s polinomom tretje stopnje. 2. Preskus se običajno izvaja z gorivom za letala. Postopek zajema namakanje preskušancev.10 K/h. Merilo za odpornost proti gorivu predstavlja izguba mase materiala. Ta rezerva natezne trdnosti določa posebno značilnost asfaltne zmesi. 2. da poleg nateznih napetosti zaradi ohlajanja prenaša tudi natezne napetosti zaradi prometne obtežbe. nato pa ščetkanje z jekleno ščetko v mešalniku. Rezultati ohlajevalnega preskusa so poleg poteka kriogenih napetosti v odvisnosti od temperature še porušna temperatura (to je tista temperatura.4. Z ohlajevalnim preskusom se simulira obremenitev asfaltne zmesi pri negativnih temperaturnih spremembah zaradi vremena. v gorivu. + 5 °C.3.4. Rezultati preskusov pri nizkih temperaturah so na primeru predstavljeni in razloženi na sliki 2.6.SIST EN 12697-43:2005 .to pomeni povzročene z ohlajevanjem – natezne napetosti. Zaradi preprečenega temperaturnega skrčka (z ohranjanjem konstantne dolžine) nastajajo v preskušancu naraščajoče sile. Postopki so podrobno opisani v poglavju 5. Na diagramu se odčita največjo rezervo natezne trdnosti ßz in temperaturo. 105 . Preskušanec se ob ohranjanju konstantne dolžine kontinuirano ohlaja. Rezultat enoosnega nateznega preskusa sta natezna trdnost in raztezek pri porušitvi pri posamezni temperaturi preskušanja. Enoosni natezni preskusi se izvajajo pri konstantnih temperaturah v stopnjah T = + 20 °C. . pripravljenih v laboratoriju ali odvzetih iz voziščne konstrukcije.4.10 °C in – 25 °C. Pri tem so preskušanci med fazo temperiranja v stanju brez obremenitev in po zadostnem trajanju temperiranja raztegnjeni narazen s konstantno hitrostjo deformiranja v = 1 mm/min v osi. Za izpeljavo preskusa v laboratorijsko ekonomičnem času trajanja je določena hitrost ohlajanja s temperaturno stopnjo T = . pri kateri nastopi porušitev/razpoka.Bitumenske zmesi – Preskusne metode za vroče asfaltne zmesi – 43. Ko te kriogene napetosti dosežejo območje natezne trdnosti.1.

4. 1996 • Asphalt Handbuch. materials. Kandhal.Molenaar.A. A.A. Shell Bitumen.4.Molenaar: Aspects of constitutive modelling of asphalt. Brown.M.6: Primer kriogene natezne napetosti z (T). Kennedy: Hot mix asphalt. 2. Lee. 2002 • The Shell Bitumen Handbook. NAPA Education Foundation. mixture design and construction.Slika 2. 2003 • J. natezne trdnosti ßz (T) in rezerve natezne trdnosti ßz (T) v odvisnosti od temperature asfalta.M. E&E Congress Barcelona 2000 Aleksander Ljubič 106 . Gestrata.4 Literatura • Roberts.

saj so bila področja nahajališč naravnega asfalta pod njihovo oblastjo. ki se pridobivajo iz nje. ki je bila največja porabnica albanskega naravnega bitumna med obema vojnama. ki so obstajale na področju Bližnjega vzhoda. tehnologija uporabe pa ni bila tako dognana. Od nafte do bitumna pa je le korak. Rimljani so vse tehnologije ali znanja. ki so bili praviloma iz lokalnih virov. čeprav so ga gotovo poznali. Zato so se postavile zahteve za nove voziščne konstrukcije in vozne površine. da mora biti obrabna plast zgrajena iz z vezivom povezanih kamnitih zrn. da bi jo lahko množično uporabljali. je prav verjetno v tem. zato so bile potrebne tudi velike količine materialov. Po prvi svetovni vojni je ta motor povzročil hiter razvoj osebnih in tovornih vozil in omogočal doseganje relativno velikih hitrosti. predvsem pa je bil naravni asfalt uporaben samo v zelo toplih podnebjih Bližnjega vzhoda. čimbolj odporna proti dinamičnim obremenitvam. hitro osvojili in s pridom začeli uporabljati. Najdišča naravnega asfalta so bila zelo oddaljena. V začetku 20. stoletja je doživela največji razmah uporaba motorja z notranjim izgorevanjem. so hladna podnebja spremenila naravni asfalt v neuporabne kepe.1. ki je v principu zelo enostavna. ki jih povzročajo vozila. niso uporabili tega postopka. Ker so gradili največ cest proti severnim delom Evrope. da so gradili ogromno cest. ker je bila oskrba z naravnimi asfalti zaradi razdalj nesmotrna. da je zmes bitumna in peska zelo primerna za utrjevanje površine in prevleko tal v zgradbah kot tudi zunaj njih za poti. 107 . poznane količine niso bile velike. Ljudje so hitro spoznali. da Rimljani niso uporabili naravnega asfalta pri gradnji cest. ki nastane pri frakcionirani destilaciji nafte. Tako je ostalo več kot tisoč let. ki so stavbe povezovale. Osnovno spoznanje je bilo. To je danes poznano kot področje največjih svetovnih zalog nafte. ki so bili najboljši graditelji cest. ki so bile omejene bolj s slabo kakovostjo makadamskih cest kot pa z zmogljivostmi motorjev. Tehnologije umetno pripravljenih asfaltov. obenem pa tudi proti negativnim vplivom podnebnih razmer. PREVOZ IN VGRAJEVANJE ASFALTNIH ZMESI 3. Rezultat tega so bile tudi relativno velike razpoložljive količine bitumna. Vzrok. Rimljani te tehnologije niso preprosto uporabljali tudi zato. naravni asfalt. ki so jih našli ali ugotovili pri drugih narodih in v oddaljenih deželah.1 MEJNIKI RAZVOJA TEHNOLOGIJE PROIZVODNJE ASFALTNIH ZMESI 3. takrat še niso poznali.1 Uvod Sodobna proizvodnja asfaltnih zmesi je rezultat manj kot stoletje trajajočega razvoja. Po teh naravnih zalogah je poznana Albanija in to je bil tudi eden od vzrokov hitrega napredka gradnje cest in razvoja asfaltne tehnologije v Italiji. Takrat najbolj poznano ustrezno vezivo je bil cement in rezultat te smeri razvoja so cementnobetonske ceste. ki so jo razvili v pravo inženirsko disciplino s preskušeno in veljavno tehnologijo.j. Hiter razvoj motorizacije je močno povečal potrebe po nafti in gorivih. Rimljani. To je bilo drugo uporabno vezivo za ustrezne plasti voziščnih konstrukcij. ki so se na mrazu drobile. Na teh področjih se je pojavljal na zemeljski površini naravni bitumen najpogosteje pomešan z naravnim peskom t. čeprav so asfalt v prvinski obliki poznale že predantične kulture. Ob spoznanju o uporabnosti asfaltnih zmesi za gradnjo cest so se poleg bitumna začela uporabljati tudi ležišča naravnega asfalta.3 PROIZVODNJA.

bistveno znižajo temperaturo mešanja in s tem potrebno dovedeno toploto ter zmanjšajo uparevanje bitumna. kar pomeni poleg kibernetskega vodenja proizvodnje tudi njeno optimiziranje. Glede na prikazan razvoj je mogoče določiti mejnike tehnološkega razvoja proizvodnje asfaltnih zmesi v 20. 108 .2 Razvoj tehnologije proizvodnje asfaltnih zmesi Tehnologija razvoja proizvodnje asfaltnih zmesi med obema svetovnima vojnama je temeljila na dveh osnovnih zahtevah priprave vhodnih materialov: vročem (do tekočega stanja razgretem) bitumnu in na posušenih zmeseh naravnih ali drobljenih kamnitih zrn. stoletju.1. predvsem mikroprocesorjev. Novi trendi tako imenovanih nizkotemperaturnih asfaltov zagotavljajo manjšo viskoznost bitumna v fazi mešanja z raznimi dodatki.3. Osnovni postopek proizvodnje asfaltnih zmesi poteka v naslednjih tehnoloških fazah: • pripravi vhodnih materialov • odmerjanju ustreznih količin osnovnih materialov pred mešanjem • mešanju ustrezno doziranih osnovnih materialov • vmesnem skladiščenju oziroma odvozu asfaltnih zmesi. prikazane v razpredelnici 3.1. Te tehnološke osnove za proizvodnjo asfaltnih zmesi veljajo tudi v današnjih tehnologijah proizvodnje. osnovni princip pa ostaja isti. so se avtomatizirale faze in celoten proces računalniško podprl z vidika informatike znotraj procesa in navzven • z digitalno računalniško tehnologijo se je uvedlo celovito računalniško vodenje proizvodnega procesa. Vse te faze so se skladno s splošnim tehnološkim razvojem in uvajanjem inovacij izpopolnjevale: • s splošnim napredkom strojegradnje so se vse faze mehanizirale • z napredkom avtomatizacije in upravljalnih sistemov so se posamezne faze in celoten proces programiral in avtomatiziral. programi vodenja so bili končni in se med izvajanjem niso mogli spreminjati • z nastankom in uporabo računalniških sistemov. Razvoj tehnologije proizvodnje asfaltnih zmesi je imel podobno razvojno pot kot ostali tehnološki procesi. temelječi na fizikalnih principih.1. odpravljanje napak in oblikovanje informacij za tako imenovano preventivno produktivno vzdrževanje.

ponovljivost lastnosti zagotovljena .ročni prevozi materialov med posameznimi fazami ali uporaba gravitacijskega transporta pri vertikalni razporeditvi posameznih faz procesa 1940 .posamezne faze procesa so bolj natančno določene .segrevanje bitumna v premičnih kotlih (trdo gorivo) .Obdobje Tehnološke značilnosti procesa Tehnološki rezultati 1920 ROČNA PRIPRAVA NA LICU MESTA: .večja točnost vhodnih količin materialov .odmerjanje zahtevanih količin vhodnih materialov usklajeno s fazo mešanja in tehtanjem ali odmerjanjem po prostornini .odsejevanje frakcij pred mešanjem .ponovljivost lastnosti asfaltnih zmesi je v določeni meri zagotovljena .osnovne lastnosti (vhodnih) materialov so zagotovljene .majhna zmogljivost Shema do 1930 1930 do MEHANIZIRANA ENOSTAVNA PRIPRAVA ASFALTNIH ZMESI: .sušenje zmesi kamnitih zrn v rotacijskih sušilnikih .1.povečanje točnosti odmerkov po zahtevah za vhodne materiale .1: Mejniki tehnološkega razvoja proizvodnje asfaltnih zmesi v 20.sušenje kamnitih zrn ni izvedeno .večja zanesljivost proizvodnje .relativno večja zmogljivost in kontinuiteta proizvodnje 1945 do 1960 MEHANIZIRANA PROIZVODNJA ASFALTNIH ZMESI V OBRATU (PREMIČNEM .mehaniziranje vseh faz procesa proizvodnje asfaltnih zmesi .lastnosti posameznih vhodnih materialov so aproksimativne .ročno upravljanje mehaniziranih faz procesa (tipa vključi-izključi) .sistem odpraševanja dimnih plinov in sušenja materiala z enostavnimi cikloni le delno omili onesnaževanje okolja Razpredelnica 3.segrevanje bitumna v premičnih kotlih (trdo gorivo) .neprekinjena proizvodnja .ročni prebrizg vgrajenih kamnitih zrn z bitumnom .omogočena izdelava več različnih vrst asfaltnih zmesi .v asfaltnem obratu (bazi) pripravljene asfaltne zmesi omogočajo vgraditev v ustreznih debelinah in ravnosti .mešanje asfaltnih zmesi v krožničnem mešalniku .mehaniziran medfazni pretok materialov . stoletju 109 .medfazno skladiščenje gotovih asfaltnih zmesi za transport na gradbišče .vgradnja kamnitih zrn z razgrinjanjem in valjanjem .STALNEM): .večja zmogljivost proizvodnje .mešanje asfaltne zmesi v mešalniku zagotavlja relativno dobro homogenizacijo .vhodne količine posameznih materialov niso točno določene .

1..Obdobje Tehnološke značilnosti procesa Tehnološki rezultati 1960 PROGRAMIRANO UPRAVLJANJE PROCESA PROIZVODNJE Z AVTOMATIZACIJO POSAMEZNIH FAZ PROIZVODNJE ASFALTNIH ZMESI: .bistveno povečanje zmogljivomezne faze po vnaprej dolo..vodenje procesa skozi posa.filtrski sistem dimnih plinov v sušilni fazi (kontroliran z računalnikom) zagotavlja optimalno delovanje in doseganje vrednosti v mejah dopustnih .operater proizvodnje zaganja proizvodnjo in celovito nadzira potek proizvodnje .spremljanje procesa pro.sti proizvodnje čenem časovnem programu .centralni računalnik nadzoruje in vodi proces proizvodnje od začetka do konca posameznega cikla proizvodnje .večja ponovljivost značilnosti . ki pa je še vedno znatno .osnovni časovni program vo.zagotavljanje večje stopnje ponovljivosti značilnosti proizvedenih asfaltnih zmesi CELOVITO RAČUNALNIŠKO UPRAVLJANJE IN VODENJE PROIZVODNJE ASFALTNIH ZMESI: .nad dopustnimi vrednostmi di tudi transport materialov med posameznimi fazami procesa na principu on/off RAČUNSKO PODPRT SISTEM VODENJA PROIZVODNJE ASFALTNIH ZMESI: .kov iz procesa proizvodnje cesu in njihova obdelava .hitro menjavanje in potrebne spremembe receptur brez vpliva na uravnotežen potek tehnološkega procesa .1: Mejniki tehnološkega razvoja proizvodnje asfaltnih zmesi v 20.dodatna faza procesa odpraposamezne faze.vrste novih asfaltnih zmesi .dodatni računalniški inforizvodnje in posameznih faz macijski sistem omogoča zbis pomnenjem posameznih ranje in hitro obdelavo podatizmerjenih vrednosti v pro. stoletju 110 .natančen nadzor količin in lastnosti vhodnih materialov .fleksibilno vodenje proizvodnje omogoča proizvodnjo velikega števila raznovrstnih asfaltnih zmesi Shema do 1980 1980 do 1990 1990 .barvne asfaltne zmesi Nadaljevanje razpredelnice 3.osnovni časovni program asfaltnih zmesi sproži avtomatsko izvedbo .zagotavljanje ustrezne kakovosti proizvedenih asfaltnih zmesi .visoka stopnja ponovljivosti karakteristik proizvedenih asfaltnih zmesi .vodenje procesa in njegovih faz z digitalnim računalniškim sistemom . ki je za ševanja dimnih plinov precej vsako fazo izvedena kot zmanjša onesnaževanje okoupravljalni podsistem lja.

3.2 PRIPRAVA OSNOVNIH MATERIALOV
Za proizvodnjo asfaltnih zmesi potrebne osnovne materiale na asfaltnem obratu načeloma ni več potrebno pripravljati, razen ob morebitnih modifikacijah bitumenskih veziv ali zaradi predelave porušenih plasti asfaltnih zmesi v asfaltni granulat, če se le to vrši na isti lokaciji. Zagotoviti je potrebno le primerno skladiščenje na primernih deponijah. 3.2.1 Oprema V primeru izvedbe modifikacij bitumnov je potrebno na asfaltnem obratu imeti primerna mešala, vgrajena v cisterne za vezivo, s primernim dodajalnikom modifikatorja ali pa celo poseben kotel za vmešanje modifikatorja. Doziranje se vrši težnostno, celoten proces pa mora biti računalniško voden pri konstantni temperaturi veziva in v predpisanem času vmešanja, da se prepreči koagulacija. Za predelavo (predrabljanje) porušenih plasti asfaltnih zmesi je potreben primarni drobilnik, ki plošče asfaltne zmesi zdrobi na enotno granulacijo 0/32 mm, to pa se naknadno v mlinu zdrobi na zahtevano granulacijo za proizvodnjo asfaltnih zmesi. V sklopu mlina je potrebna tudi separacija s povratnim transportnim trakom v mlin za nadmerni asfaltni granulat. 3.2.2 Skladiščenje osnovnih materialov 3.2.2.1 Zmesi zrn (hladno, vroče) Za skladiščenje zmesi kamenih zrn je potreben primerno velik prostor, na katerem so posamezne frakcije kamnitih zrn fizično ločene med seboj (da ne prihaja do mešanja), ki bi moral biti prekrit ali celo zaprt. S tem se prepreči vlaženje materiala, prihrani energijo za sušenje in omogoči boljšo oprijemljivost med vezivom in kamnitimi zrni. Če to ni povsem mogoče, je težiti k temu, da so pokrite vsaj frakcije najbolj drobnih zrn, ki tudi vežejo največ vode. Skladiščenje vročih zmesi kamnitih zrn pa je že del proizvodnje asfaltnih zmesi, kjer je tudi opredeljeno. 3.2.2.2 Veziva Skladiščenje veziv v cisternah za vezivo je prav tako opisano v sklopu proizvodnje asfaltnih zmesi. Posebej pa je treba omeniti (zaradi kvalitete proizvedene asfaltne zmesi), da je treba pri vsaki vrsti bitumenskega veziva upoštevati primerno temperaturo skladiščenja. 3.2.2.3 Dodatki Dodatke k asfaltnim zmesem je treba uskladiščiti v odvisnosti od njihovega stanja. Za dodatke (dope), ki omogočajo boljšo oprijemljivost med vezivom in kamnitimi zrni in so v tekočem stanju, je potrebno imeti pokrito nadstrešnico in jih shranjevati v neprepustnem bazenu brez iztoka. Za ostale dodatke (stabilizatorje bitumna, dodatke za proizvodnjo nizkotemperaturnih zmesi) pa zadostuje le nadstrešnica.
111

3.2.2.4 Asfaltni granulat Asfaltni granulat je priporočljivo shranjevati pod nadstrešnicami in nasut le do višine 1,5 m. S tem se prepreči, da bi se granulat preveč navlažil in ob stiku z vročo zmesjo kamnitih zrn vlaga uparila, kar bi hipno povzročilo nadpritisk pare v opremi asfaltnega obrata (ali v vročem elevatorju ali v mešalnem bobnu). Z omejeno višino deponiranja in nadstrešnico pa se prepreči ponovno zlepljenje zrn asfaltnega granulata v kepe ali gmoto, ki bi povzročila probleme tako pri transportu kot kasneje pri vmešavanju v mešalnem bobnu.

3.3 PROIZVODNJA ASFALTNIH ZMESI
Za proizvodnjo asfaltnih zmesi je potreben ustrezen asfaltni obrat, ki je opremljen z vsemi napravami za pripravo kvalitetnih asfaltnih zmesi. V njem se s segrevanjem in mešanjem ustreznih komponent - bitumenskega veziva, zmesi kamnitih zrn, polnila in dodatkov proizvede željena asfaltna zmes po pripravljeni recepturi. Asfaltne obrate je mogoče razvrstiti: • glede na konstrukcijo v - stalne ali stacionarne, - prestavljive ali montažne in - premične ali mobilne asfaltne obrate, • glede na uporabo materialov v proizvodnji v - asfaltne obrate, ki proizvajajo asfaltne zmesi iz naravnih osnovnih materialov in - asfaltne obrate, ki poleg naravnih osnovnih materialov uporabljajo pri proizvodnji še reciklirane materiale (asfaltni granulat). Obrati, ki uporabljajo reciklirane materiale, se delijo glede na • proizvodnjo asfaltnih zmesi z dodajanjem hladnega recikliranega asfaltnega granulata (do 30 m.-% proizvedene asfaltne zmesi) in • proizvodnjo asfaltnih zmesi z dodajanjem vročega recikliranega asfaltnega granulata (do 60 m.-% proizvedene asfaltne zmesi). Glede na način proizvodnje pa se asfaltne obrate lahko deli na • asfaltne obrate s postopno (šaržno) proizvodnjo in • asfaltne obrate z nepretrgano (kontinuirano) proizvodnjo (bobnasti mešalnik – drum mix). Pri nas in tudi drugod po Evropi se je bolj uveljavil tip obrata s postopno (šaržno) proizvodnjo, ki je podrobneje prikazan v nadaljevanju. 3.3.1 Oprema Obrat za šaržno proizvodnjo asfaltnih zmesi je prikazan na sliki 3.3.1.

112

Legenda:
1 preddozatorji z zbirnim transportnim trakom 2 sušilni boben z integriranim gorilnikom 3 odpraševalna naprava z izločevalnikom lastnega polnila 4 elevator za vročo zmes kamnitih zrn 5 sistem sit 6 silos za vroče frakcije kamnitih zrn (z by-pass žepom) 7 sistem tehtnic za kamnita zrna, bitumen, polnilo in dodatke asfaltnim zmesem 8 mešalnik 9 vsipni lijak za spust vročih asfaltnih zmesi v posamezen silos 10 silosi za vroče asfaltne zmesi in žep za presipna kamnita zrna 11 direktno nakladanje na tovorna vozila 12 silos za lastno in tuje polnilo 13 električno grete cisterne za bitumen 14 komandni kontejner z jakostnimi in nizkonapetostnimi elektroomarami

Slika 3.3.1: Obrat za šaržno proizvodnjo asfaltnih zmesi

3.3.1.1 Preddozatorji in/ali silosi za kamnite materiale

Preddozatorji so kovinski v obliki obrnjene prisekane piramide, namenjeni za doziranje kamnitih zrn. Postavljeni so na kovinsko ogrodje, na spodnjem delu pa je pritrjena dozirna naprava, ki sestoji iz dozirne lopute, dozirnega traku s pogonskim motorjem, reduktorjem in sklopko in sonde. Ta kontrolira pretok materiala v preddozatorju in javlja v zadevni računalnik, če materiala v preddozatorju zmanjka.

Pri večjih asfaltnih obratih - tovarnah asfalta so namesto običajnih preddozatorjev zgrajeni cementnobetonski silosi, v katerih se skladišči frakcije kamnitih zrn, ki tako niso toliko podvržene vremenskim vplivom in zato niso mokre oziroma prekomerno vlažne. S sistemi trakov, ki dovajajo kamniti material v silose, se zmanjšajo tudi stroški za obratovanje strojev. Prostornina posameznega preddozatorja je 6 do 15 m3, kar je odvisno od velikosti asfaltnega obrata, medtem ko ima posamezen cementnobetonski silos prostornino do 400 m3. Pod preddozatorji in silosi se nahaja eden ali več zbirnih trakov, ki transportirajo kamnita zrna v sušilni boben. Krmiljenje preddozatorjev je daljinsko elektronsko ali računalniško vodeno. 3.3.1.2 Sušilni boben Dozirni trakovi od preddozatorjev dovajajo volumsko določeno količino zmesi kamnitih zrn v sušilni boben. Tu se kamniti material posuši, segreje in odpraši. Sušilni boben ima obliko podolgovatega valja z dvema nosilnima obročema in leži na nosilnih - lahko tudi pogonskih - valjih. Pogon bobna je lahko verižni, z zobnikom ali pa z nosilno - pogonskimi valji. Material vstopa v boben na začetku, potuje skozi boben s po113

močjo posebnih vzdolžnih lopat in na koncu pada v elevator za vročo zmes kamnitih zrn (vroči elevator). Na izpustu iz bobna je termometer, ki kaže temperaturo zmesi kamnitih zrn pri izstopu. Na koncu bobna je gorilnik, ki je lahko oljni (za lahko ali težko olje), plinski (za tekoči ali zemeljski plin), na mazut, na premogov prah ali pa kombiniran. Ob gorilniku je ventilator, ki dovaja v gorilnik svež zrak. Najboljši kurilni medij je vsekakor zemeljski plin, ki oddaja v ozračje najmanj nevarnih snovi, pa tudi cenovno je ugoden. Za rezervo pa je v primeru izpada potrebno izbrati še kak drug energent. 3.3.1.3 Odpraševalna naprava (filter) Služi za izločevanje prašnih delcev iz dimnih plinov in je z dovodno cevjo povezana s sušilnim bobnom. Na njej je vgrajena loputa za dovod svežega zraka v primeru nenadnega dviga temperature dimnih plinov, izsesanih iz sušilnega bobna. Odpraševalna naprava je sestavljena iz hladilnika z zbirnim polžem za grobo lastno polnilo, filtra z vrečami za čiščenje dimnih plinov in z zbirnim polžem za fino lastno polnilo, sesalnega ventilatorja z dušilno loputo in dimnika. Njena glavna naloga je, da očisti dimne pline večine prašnih delcev, tako da jih ostane manj kot 20 mg/m3. Dimni plini se v hladilniku ohladijo. Če so prevroči, se avtomatsko odpre loputa za sveži zrak, nakar se iz njih izločijo grobi delci (grobo polnilo), katere se preko zbirnega polža transportira v silos za lastno polnilo. Dimni plini potujejo nato skozi vrečasti filter, kjer se na vrečah odlagajo še najfinejši delci, kateri se z izpihovanjem vreč odlagajo na dnu filtra in se nato preko zbirnega polža transportirajo v silos za lastno polnilo. Tako shranjeno polnilo se lahko kontrolirano dodaja v vsako posamezno asfaltno zmes glede na zahtevnost recepture. Dimni plini se nato odvajajo skozi dušilno loputo in sesalni ventilator ter dimnik v ozračje. Dušilna loputa služi za regulacijo podtlaka v sušilnem bobnu, kar je pogoj za dobro izgorevanje in brezhibno delovanje gorilnika in filtra. 3.3.1.4 Silosi za polnilo So kovinski pokončno stoječi podolgovati valji, na spodnjem koncu konusno oblikovani. Njihova velikost je odvisna predvsem od velikosti asfaltnega obrata. Biti morata najmanj dva - za lastno in tuje polnilo ali pa mora biti silos ustrezno pregrajen. Silosi za lastno polnilo se polnijo z elevatorji za lastno polnilo in razdelilnimi polži, medtem ko se silosi za tuje polnilo polnijo iz avtocistern pnevmatsko s cevmi. Tuje polnilo se običajno dovaža v cisternah. Silosi se praznijo na spodnji (konusni) strani, kjer so opremljeni z rotirnim zapiralom, lahko pa tudi z vibratorjem, ki omogoča lažji pretok polnila v polže, ki vodijo na tehtnico. 3.3.1.5 Cisterne za vezivo So valjaste oblike, narejene iz jeklene pločevine ter izolirane in so lahko postavljene tako horizontalno kot tudi vertikalno. Prostornina mora ustrezati za 20 do 80 t in več veziva, odvisno od velikosti asfaltnega obrata.
114

Ogrevane morajo biti indirektno z električnim sistemom ali s termalnim oljem (to je treba ogrevati v posebnem termalnem kotlu na temperaturo cca 200° C), ki kroži po cisternah za vezivo po posebnih ceveh, tako imenovanem registru. Vsak asfaltni obrat mora biti opremljen tudi s posebno cisterno, v katero se ob popravilih lahko izprazni termalno olje. Cisterne za vezivo morajo biti opremljene s termo ventili, ki avtomatsko regulirajo željeno temperaturo veziva. Najvišja dovoljena temperatura bitumna v cisternah mora biti v skladu z zahtevami za vsak nazivni tip bitumna. Cisterne morajo biti opremljene tudi s črpalko za polnjenje cistern, saj se bitumen dobavlja samo z avtocisternami. Na cisternah se mora nahajati še podest, kjer je ena ali več obtočnih črpalk, ki dozirajo vezivo na tehtnico. Vsi cevovodi morajo biti ogrevani, enako tudi vsi zasuni. Na cisterne je priporočljivo namestiti pipe za odvzem vzorcev. 3.3.1.6 Mešalni stolp Je lahko sestavljen iz vročega elevatorja z razdelilnimi loputami, iz vibracijskih sit, vmesnih vročih silosov (prekatov) z dozirnimi loputami za segreta in presejana kamnita zrna, tehtnic, hidravlične črpalke ali kompresorja za stisnjen zrak in mešalnika. Včasih je v mešalni stolp vključen tudi silos za vročo asfaltno zmes, običajno pa je to samostojna enota. Vroči elevator služi za transport kamnitih zrn na vrh stolpa, kjer se jih preko lopute dozira na sito, da se jih preseje, ali pa mimo sit direktno v silos brez sejanja (bypass). Presejana kamnita zrna padajo v silose za vroče frakcije zrn. Ti silosi imajo majhno prostornino, običajno od 10 do 50 t, kar omogoča kolikor toliko nemoteno obratovaje in korekcijo preddozatorjev, ne da bi bilo potrebno zaustaviti proces mešanja zaradi pomanjkanja materiala. Na spodnji strani so silosi opremljeni z izpustnimi loputami, ki se odpirajo bodisi hidravlično ali na stisnjen zrak. Na podestu pod silosi za vroča kamnita zrna se nahajajo tehtnice za kamnita zrna, za polnilo in za vezivo ter lahko še dodatne za tehtanje raznih dodatkov (stabilizator bitumna, za povečanje viskoznosti veziv). Vse tehtnice razen bitumenske, ki se prazni s črpalko in razpršilno rampo, so opremljene z izpustnimi loputami, tako da pada material neposredno v mešalnik. Mešalnik mora biti dvoosni s prisilnim mešanjem, poganja pa ga lahko eden ali dva elektromotorja preko reduktorja. Na spodnji strani mešalnika se nahaja loputa za izpust asfaltne zmesi v silos, na vozilo ali pa v vagonček, ki transportira asfaltno zmes v silos za vročo asfaltno zmes. 3.3.1.7 Silosi za vročo asfaltno zmes Asfaltna zmes se transportira v silose s transportnim vozičkom po posebni progi. Kapaciteta vozička in hitrost transporta mora biti prirejena velikosti šarže, tako da se vse operacije, to je polnjenje, transport in praznjenje, izvršijo v enem mešalnem ciklusu. Silosi so kvadratne ali okrogle oblike in praviloma postavljeni na kovinsko konstrukcijo. Običajno so oblikovani poševno, tako da se prilagajajo progi, po kateri se transportira vroča asfaltna zmes v silose. Silosi so različnih velikosti, različno je tudi njihovo število,
115

kar je odvisno od dejanskih potreb posameznega asfaltnega obrata. Silosi morajo biti izolirani, da se pri daljšem shranjevanju asfaltna zmes ne ohladi. Na spodnjem delu silosov, ki so konusno oblikovani, so izpustne lopute, ki morajo biti obvezno ogrevane, da se asfaltna zmes ne ohladi, kar bi lahko povzročilo probleme pri praznjenju. 3.3.1.8 Prostor za upravljanje proizvodnje V njem je računalniški center asfaltnega obrata, sušilno-mešalni pult, elektro omare nizke napetosti za upravljanje s celotnim postrojenjem in elektro omare z vsemi močnostnimi pogoni (te so lahko tudi v ločenem prostoru). Pri novejših izvedbah je sušilno-mešalni pult v ločenem prostoru, kar omogoča neprimerno boljše delovne pogoje. Vsa proizvodnja se lahko upravlja centralno iz prostora za upravljanje s pulti, pri novejših izvedbah pa z računalniki in monitorji. Vsako novo recepturo asfaltne zmesi je potrebno predhodno nastaviti v računalniku, kasneje pa jih je mogoče vključevati v proizvodnjo poljubno, ne da bi prekinjali proces. Kot zelo koristen pripomoček se je obnesel tudi poseben protokol, kjer se beležijo podatki vseh posameznih šarž. Pri direktnem praznjenju mešalnika na vozila je običajno tudi naprava za izdajo dobavnic. Novejši asfaltni obrati, ki so vodeni računalniško, pa omogočajo celovito kontrolo celotne proizvodnje, kakor tudi shranjevanje vseh pomembnih podatkov in njihovo naknadno obdelavo. 3.3.2 Proizvodnja in skladiščenje 3.3.2.1 Postopna (šaržna) proizvodnja Tudi tu sta se razvili dve inačici proizvodnje, pri obeh pa se uporabljajo sistemi in tehnologije, ki so skoraj enake. Razlike so le pri velikosti določenih sklopov in v načinu vodenja proizvodnje. 3.3.2.1.1 Asfaltni obrati s postopno (šaržno) proizvodnjo z neprekinjenim procesom Celotna proizvodnja v obratu je tekoča: postopek poteka brez prekinitev od zajema materiala na deponijah do končnega produkta, to je asfaltne zmesi v silosih za vročo asfaltno zmes. Asfaltni obrati so običajno manjši, nimajo velikih silosov za vroče frakcije kamnitih zrn (10 do 70 ton skupne zmogljivosti), ki se nahajajo v vrhu mešalnega stolpa (pod siti). Zato je obrat primeren za proizvodnjo enake asfaltne zmesi v daljšem časovnem intervalu. Iz tega razloga se pri menjavah zmesi zrn zahteva večje število preddozatorjev, ki omogočajo nadaljevanje dela brez zaustavljanja, ki bi ga povzročila menjava vrste asfaltne zmesi. To povečuje število preddozatorjev proti številu vseh uporabljanih frakcij na asfaltnem obratu. Druga opcija je praznjenje preddozatorjev po zaključku proizvodnje vsake posamezne asfaltne zmesi, kar povzroči dodatne stroške in izgubo delovnega časa obrata.
116

Posamezne frakcije (po recepturi) se že v potrebni količini iz preddozatorjev transportirajo preko sistema transportnih trakov v sušilno-mešalni boben. vse večkrat pa tudi z dvema vrstama sit: za karbonatna in za silikatna zrna. kar vpliva na nihanje količine bitumna v asfaltni zmesi ter nezmožnost hitre spremembe asfaltne zmesi v proizvodnji. Naknadno tehtanje asfaltne zmesi ni več potrebno. Večinoma se pojavlja kot premična oblika obrata in to na vlačilcih. ki opravlja dvojno funkcijo: poleg sušenja kamnitega materiala se v zadnji tretjini bobna nahaja še brizgalna oprema za vezivo (bitumen). kjer so potrebne velike količine v kratkem času. Proces mešanja se lahko izvrši za vsakega kupca posebej. saj se lahko v asfaltnem obratu proizvede tudi do 1000 t asfaltnih zmesi na uro. Potrebna zmes zrn za proizvodnjo se posuši vnaprej. bitumenskega veziva in potreb117 .3. od koder se odvaža s tovornimi vozili.2. Vsled tega mora biti zagotovljena lokalna dobava zmesi kamnitih zrn. ker jih je mogoče proizvajati poljubno. V tem primeru ima tudi dve vrsti silosov za vroče zmesi kamnitih zrn.1. veliko odjemalcev) proces sušenja ločen od procesa mešanja. Zato lahko vsak odjemalec takoj dobi zahtevano asfaltno zmes iz nabora receptur asfaltnih zmesi v asfaltnem obratu. odpade tudi mešalnik) tudi določene pomanjkljivosti: veliko odvisnost od dobavitelja zmesi kamnitih zrn (zrnavost se naknadno ne da preveriti preko sit). ki glede na pretok zmesi kamnitih zrn v sušilnem bobnu dozira potrebno količino bitumna. To omogočajo zaloge že posušenih vročih kamnitih zrn v silosih. Proces sušenja je potrebno uskladiti s planom odjema. nevezano na proces sušenja. 3. polnila. ker se komponente tehta pred doziranjem v mešalnik. manjšo točnost doziranja posameznih osnovnih materialov. V zadnjem delu bobna se tako vrši še mešanje zmesi.3. ki se iz bobna transportira v silos za vročo asfaltno zmes.3. vroča kamnita zrna se deponira v njim namenjene silose za vroče frakcije in se jih uporabi. ima pa precej manj posameznih sklopov kot obrat za postopni (šaržni) način mešanja. Zato se praznjenje mešalnika vrši direktno na tovorna vozila. ko to zahteva proizvodni proces.3.3 Mešanje Pred pričetkom obratovanja je potrebno imeti na zalogi zadostno količino vseh za proizvodnjo potrebnih materialov: zmesi kamnitih zrn. Uporablja se za proizvodnjo asfaltnih zmesi.2 Nepretrgana (kontinuirna) proizvodnja Tak sistem proizvodnje je zelo zmogljiv.2. asfaltni obrat pa mora biti lociran čim bližje področju vgrajevanja. 3.2. ker se kljub vsemu vroče kamnite frakcije v silosih ohlajajo in po daljšem časovnem obdobju (odvisno od izolacije silosov) niso več uporabne (so prehladne). Pri taki vrsti proizvodnje lahko odpadejo silosi za vroče asfaltne zmesi. velik vpliv vlage v frakcijah. Asfaltni obrat je opremljen z veliko večjimi silosi (prekati) za vroče zmesi kamnitih zrn (skupno do 1000 t posušenih kamnitih materialov). Sistem ima poleg prednosti (obrat je brez sit in silosov za vroče frakcije.2 Asfaltni obrati s postopno (šaržno) proizvodnjo in prekinjenim procesom Pri tej vrsti proizvodnje je zaradi fleksibilnosti asfaltnega obrata (orientiranost na trg.

ki so predvidena za asfaltno zmes. Ko dosežejo dimni plini željeno temperaturo (cca 100 °C). Vsi materiali se iz tehtnic praznijo v mešalnik. se lahko prične mešanje. ki se v določenem trenutku proizvaja. kakor tudi dozirna črpalka in cevovod z dozirno rampo. Zmes kamnitih zrn iz preddozatorjev potuje preko zbirnega in dovodnega traku v sušilni boben. katero se namerava proizvajati. ali pa ga skupaj s finim lastnim polnilom transportirati preko elevatorja v silos za lastno polnilo. To se lahko doseže tako. Iz silosa se asfaltno zmes natovarja na tovorna vozila ter transportira na gradbišča. kjer se frakcije pred vstopom v mešalnik pri vsaki šarži glede na nastavljeno recepturo stehta. Tako prečiščeni dimni plini pa se nato izpustijo v ozračje. vezivo in ostale dodatke. Posamezni pogoni se morajo vključiti eden za drugim. Tako proizvedena asfaltna zmes se nato prazni direktno v tovorno vozilo ali pa v silos za vročo asfaltno zmes direktno oziroma z vagončkom za transport asfaltne zmesi. ki segreje celotno postrojenje. odvisen pa je od zmogljivosti asfaltnega obrata in od vrste asfaltne zmesi. kjer se združi z vročo zmesjo zrn. predvsem pri bituminiziranih drobljencih in prodcih. Na računalniku je treba nastaviti željeno recepturo in ko se začno polniti silosi za vročo zmes zrn. nakar še gorilnik. Ker pa današnji asfaltni obrati (razen nekaterih največjih) ne dosegajo potrebne proizvodnje za 118 .nih dodatkov.v tkaninski filter. Asfaltni obrat mora biti vključen skladno s tehnološko shemo. Istočasno se stehta tudi ostale komponente: lastno in tuje polnilo. Čas mešanja posamezne šarže traja okoli 1 minuto. tehtnica za vezivo. je treba s polžem vračati v vroči elevator. Kamniti material se iz sušilnega bobna z vročim elevatorjem transportira na sita. obtočna črpalka. kjer se preseje v posamezne prekate silosa za vroče zmesi zrn. prav tako vsi cevovodi. kot je predvideno v predhodni delovni sestavi: to se pravi za vse tiste vrste kamnitih zrn. Pod silosi za vroče zmesi zrn se nahaja tehtnica. je treba vključiti preddozatorje in celoten postopek steče. Grobo lastno polnilo. Dimni plini iz bobna gredo skozi hladilnik . ki so namenjeni objektom z majhno prometno obremenitvijo. je treba ustrezno korigirati nastavitev posameznega preddozatorja. Temperatura plinov v sušilnem bobnu v območju gorilnika je približno 800 °C. da se pravočasno vključi obtočno črpalko za termalno olje. Pri enostavnejših recepturah. ki se izloča v hladilniku. Bitumensko vezivo mora biti primerno segreto. Preddozatorje je treba nastaviti tako.3 Skladiščenje asfaltnih zmesi Asfaltne zmesi se naj načeloma ne skladišči. se lahko segreti kamniti material pošlje mimo sit direktno v silos za vročo zmes zrn. kjer se izločijo še najfinejši delci polnila.kjer se ohladijo in izločijo grobi delci polnila . kjer se premešajo. kjer se osuši in segreje na ustrezno temperaturo (cca 160 do 180 °C). 3. Zagotovljena mora biti oskrba z energenti in polnjenje preddozatorjev (s strojem ali tekočimi trakovi). potrebno jih je čimprej vgraditi. medtem ko je na izstopu iz bobna od 100 do 120 °C.3. Če med postopkom kakšne zmesi zrn v silosih za vroča zrna primanjkuje ali pa je je preveč.

Strojno vgrajevanje zahteva večje prevozne zmogljivosti. Pomemben pa je tudi preračun toplotnih izgub in primerna izolacija. 3. da se pripeljana asfaltna zmes čim prej porabi oziroma vgradi. ki mora biti pisno.pokrivanje potreb po asfaltnih zmeseh.4. kar pomeni. Pri ročnem vgrajevanju se uporablja kamione manjše nosilnosti zaradi lažjega dostopa na delovišče kot tudi zaradi tega. 3.4 PREVOZ ASFALTNIH ZMESI Asfaltne zmesi se proizvede v asfaltnem obratu po projektirani in potrjeni recepturi iz zmesi kamnitih zrn. Poleg temperature sili k čimprejšnji porabi pripravljene asfaltne zmesi tudi oksidacija bitumna. ki povzroča otrjevanje veziva in vsled tega težje vgrajevanje in slabšo kakovost vgrajene asfaltne plasti. polnila in dodatkov. količino in kapaciteto vgrajevanja. Silosi za vroče asfaltne zmesi so lahko locirani v samem mešalnem stolpu (kapaciteta običajno do 200 ton asfaltnih zmesi). 119 . Z njimi se omogoči rentabilno proizvodnjo v obratu. da od priprave do porabe asfaltne zmesi preteče čim manj časa. pri večjih količinah planiranega odjema in posebnih vrstah asfaltnih zmesi pa tudi več dni pred načrtovano vgradnjo. saj naj bi silos ohranil asfaltno zmes na primerni temperaturi za vgradnjo tudi do 12 ur in več. to je vsaj en dan vnaprej. To pomeni. ali pa je (pri neprekinjenem šaržnem postopku) potreba po rentabilnosti narekovala proizvodnjo posameznih asfaltnih zmesi do planirane količine dnevnega odjema. Asfaltne zmesi se na delovišče običajno dovaža z ustrezno opremljenimi kamioni prekucniki. Pri naročilu. je zelo koristna uporaba izoliranih silosov za vroče asfaltne zmesi. jasen in nedvoumen dogovor med dobaviteljem in uporabnikom. kjer njihova kapaciteta ni omejena (v uporabi silosi do 400 ton asfaltnih zmesi). da je potrebno število in velikost transportnih sredstev izbrati glede na kapaciteto proizvodnje in vgradnje. Zato je potrebno asfaltno zmes naročiti pravočasno. je potrebno navesti lastnosti asfaltne zmesi. da je potrebno poskrbeti. Če bitumensko vezivo zahteva vroč postopek proizvodnje. se mora zmes vroča tudi vgraditi. Pomembno je tudi. predvsem pa se lahko shranjuje asfaltna zmes za dalj časa ter s tem poveča kapaciteta proizvodnje v asfaltnem obratu. bitumenskega veziva.1 Naročanje asfaltne zmesi Kakovostno dobavo asfaltnih zmesi zagotavlja samo pravočasen. vrsta in količina transportnih sredstev pa se določi v odvisnosti od oddaljenosti in velikosti gradbišča ter načina vgrajevanja. predno se začne proizvodnja druge zmesi. ali pa stojijo ločeno. čas dobave in temperaturo asfaltne zmesi. Bistvo je zagotoviti neprekinjeno in s tem enakomerno vgrajevanje. da se ob naročilu natančno opiše lega in posebnosti gradbišča ter zagotovi povezavo med asfaltnim obratom in gradbiščem.

ki je pri manjši količini bistveno večje kot pri polnem kamionu. ki preprečuje sprijetje vroče asfaltne zmesi s kovino. ki določa maksimalno razdaljo prevoza asfaltne zmesi na gradbišče. Slika 3. da je ponjava pritrjena na vozilo. ugotoviti njeno temperaturo in nato še vizualno preveriti njeno ustreznost. pa tudi od oddaljenosti gradbišča in s tem povezanim ohlajevanjem asfaltne zmesi. proizvedeno na asfaltnem obratu. uporabe tako imenovanih termo kesonov in drugih. Asfaltna zmes mora biti na kesonu čim enakomerneje porazdeljena in . da se vroča asfaltna zmes ohlaja različno na različnih predelih kesona. veter). Študije z zvezi z ohlajevanjem asfaltnih zmesi med transportom in s tem povezano toplotno zaščito kesonov so pokazale velik vpliv različnih vrst kesonov in načinov pokrivanja le teh na ohlajevanje asfaltne zmesi v določenem času. velja pa pravilo. da med transportom bitumensko vezivo lahko otrdi največ za eno trdotno stopnjo. tudi oksidacija bitumna med transportom. Te so odvisne od več dejavnikov in sicer od vrste asfaltne zmesi. se na transportna sredstva natovarja neposredno iz mešalnika ali iz silosov za vroče asfaltne zmesi. letni čas ali vrsto asfaltne zmesi .ne glede na oddaljenost gradbišča.3. da je potrebno iz dobavnice najprej ugotoviti. minimalna pa od velikosti šarže v asfaltnem obratu. tako da ni direktnega stika med asfaltno zmesjo in ponjavo. Ta je sicer odvisna od vrste uporabljenega bitumna in temperature asfaltne zmesi. izolirani s poliuretanom in pokriti s ponjavami na vodilih.4. Poleg ohladitve je pogoj. vremenskih razmer. 3.3 Sprejem asfaltnih zmesi Asfaltno zmes. je potrebno pred vgradnjo prevzeti. pripeljano na gradbišče. če je dobavljena prava vrsta asfaltne zmesi.1: Zaščita asfaltne zmesi s pokrivanjem med (transportom in) razkladanjem Kljub temu so v tehničnih predpisih določene maksimalne transportne razdalje za prevoz asfaltne zmesi na gradbišče. Maksimalna količina naložene asfaltne zmesi je odvisna od nosilnosti kamiona oziroma od dovoljenih osnih obremenitev na transportni poti. Najbolje je. zmanjšan pa je tudi vpliv na okolje. Študija je pokazala tudi.2 Prevoz asfaltne zmesi na mesto vgrajevanja Asfaltno zmes.4. Kot najprimernejši so se pokazali termo kesoni.1). pritrjenih na kesonu.4. Vsebnik kamiona (keson) mora biti nepoškodovan in čist ter predhodno premazan z ločilnim sredstvom. 120 . vse skupaj pa je odvisno tudi od hitrosti vozila in drugih zunanjih vplivov.4. tako da se asfaltna zmes strese v finišer brez razkrivanja vozila (slika 3. To pomeni. zmes je zaščitena pred atmosferskimi vplivi (padavine.obvezno tudi pokrita s ponjavo od začetka transporta vse do zvračanja v finišer. S pokrivanjem asfaltne zmesi med transportom je preprečeno prehitro ohlajevanje.

1: Mejne temperature asfaltnih zmesi na mestu vgrajevanja glede na tip uporabljenega bitumna Ustreznost asfaltne zmesi je potrebno pred stresanjem v finišer tudi vizualno oceniti.1 navedene mejne temperature asfaltnih zmesi na mestu vgrajevanja. pri stresanju v finišer se ne kadi več in izgleda žilavo.spodnja Tip uporabljenega veziva B 35/50 170 °C 140 °C B 50/70 165 °C 130 °C B 70/100 160 °C 120 °C B 160/220 150 °C 110 °C Razpredelnica 3. da voznik pripelje vozilo vzvratno do približno 0. Če je le ta neoporečna. S takšnimi pripomočki je tudi omogočeno doziranje asfaltne zmesi neposredno v samokolnice. pritisne sklopko in čaka.4. se na njeni površini že med transportom naredi skorja. Če pa je zmes prežgana. Za sprejem asfaltnih zmesi na gradbišču mora biti zadolžen delavec. Šele tedaj lahko prične z dviganjem kesona in stresanjem asfaltne zmesi v vsebnik finišerja. Važno je. katerega naloga je tudi usmerjanje in pravočasna zaustavitev vozila pri vzvratni vožnji proti v finišerju.4.5 m od finišerja. je rjavkasta in brez leska. kjer so zaradi nedostopnosti potrebni še dodatni ročni transporti. je enakomerno črno obvita in se črno blešči. Temperatura asfaltne zmesi naj bo izmerjena že na vozilu in ne šele v finišerju (slika 3. Če je asfaltna zmes prehladna. V principu je treba uporabiti za meritve temperature asfaltne zmesi preskušene in zanesljive instrumente. opremljenimi z loputami in nastavki za kontrolirano in usmerjeno stresanje asfaltne zmesi z vozila.4.2: Merjenje temperature asfaltne zmesi na vozilu Mejna temperatura asfaltne zmesi .4. leži v sploščenem stožcu na vozilu. je merjenje temperature pomemben in nujen ukrep pri prevzemu dobavljene asfaltne zmesi na gradbišču.2). Glede na vrsto uporabljenega bitumna so v razpredelnici 3. ki hitro reagirajo (sekundni termometri). da ga finišer potisne naprej. se pri stresanju v finišer rumeno kadi. Slika 3. iz nje se rahlo kadi in se ne segregira pri stresanju v finišer. se tam ustavi.zgornja . 121 .Ker je za oceno vgradljivosti in zgostljivosti asfaltne zmesi odločilna predvsem temperatura. Pri ročnem delu na manjših in težje dostopnih gradbiščih je potrebno uporabljati manjša vozila s kesoni.

Za obdelavo specialnih cestnih elementov.2. na manjših in nedostopnih površinah pa tudi vibracijske plošče.2 Priprava podlage Ključnega pomena za zagotovitev kvalitetne vgradnje asfaltne zamesi je ustrezno pripravljena podlaga.Ohlajene in strjene asfaltne zmesi. kot so koritnice in kadunjasti jarki. da se le ta vgradi čim hitreje po proizvodnji. vibracijske in oscilacijske. To je mogoče doseči le z uigrano in izkušeno skupino z ustrezno in brezhibno strojno opremljenostjo. 3. ki so lahko na gosenicah ali pa na kolesih s pnevmatikami. samohodne krtače za strojno čiščenje. Šele na podlagi pozitivnega zapisnika in na podlagi dovoljenja nadzora se lahko vgradi plast asfaltne zmesi. kamor se navede vse izvedene meritve in ugotovljene pomanjkljivosti. Na večjih gradbiščih se lahko uporabljajo v kombinaciji s podajalnikom asfaltne zmesi. čim enakomerneje ter da se jo tudi primerno zgosti. 122 . Običajno so valjarji dvokolesni s kovinskimi kolesnimi obroči. Pred pričetkom del mora biti z meritvami preverjena nosilnost in zgoščenost podlage. 3. Za to se uporabljajo razni rezkalniki. Za to se uporabljajo valjarji različnih velikosti in mas. kjer se jih predela za ponovno uporabo. prav tako tudi ugotoviti ravnost ter prečni in vzdolžni nagib podlage. s pnevmatikami ali pa kombinirani. Izvesti je potrebno tudi višinski posnetek.1 Oprema Za kvalitetno vgradnjo asfaltne zmesi je pomembno. Opremljeni so z različnimi zgoščevalnimi elementi s plinskim ali električnim gretjem.5. Pred pričetkom asfalterskih del je potrebno podlago ustrezno očistiti in pripraviti. opremljeni s fiksnimi ali pa raztegljivimi vgrajevalnimi gredmi.5. Ob prevzemu je nujno narediti prevzemni zapisnik. se ne sme stresti v finišer. Zato je potrebno pred pričetkom asfaltiranja vsakokrat narediti pregled in prevzem podlage. 3. vendar je potrebno za zahtevano zgoščenost asfaltno plast zgostiti še z ustreznimi zgoščevalnimi sredstvi. Sodobni finišerji ob razgrinjanju asfaltno zmes že tudi delno zgostijo. ampak jih je potrebno izločiti in ob koncu vgrajevanja pospraviti in odpeljati na deponijo. Razgrinjanje asfaltnih zmesi poteka z asfaltnimi razdelilniki .finišerji. Za različne namene uporabe so različnih velikosti.1 Podlaga iz nevezanih materialov Podlaga za izvedbo asfalterskih del je običajno nevezana nosilna plast zmesi kamnitih zrn.5 VGRAJEVANJE ASFALTNIH ZMESI 3. cisterne z opremo za pranje z vodo in cisterne za brizganje bitumna. Glede na način zgoščevanja se delijo še na statične. Vsi projektirani nagibi površine asfaltne plasti morajo biti izvedeni že v podlagi. se uporabljajo za to prirejeni valjarji. saj je le s tem omogočena enakomerna debelina plasti asfaltne zmesi po celotni površini.5. ki nastajajo ob robovih kesona.

Izravnava se vgrajuje praviloma strojno. količine in kakovosti veziva na površini podlage. s stisnjenim zrakom ali z vodo. Manjše neravnine pa se lahko izravna tudi z naslednjo plastjo asfaltne zmesi.2. ki omogočajo enakomeren pobrizg.1). Vezivo za pobrizg mora biti tekoče. Primerna bitumenska veziva za pobrizg so • bitumenske emulzije (predvsem kationske . pokrove.15 do 0. ponovnega onesnaženja in zmanjšanja učinka pobrizga. Vrsto asfaltne zmesi za izravnavo je treba izbrati glede na debelino izravnave: čim debelejša je potrebna izravnava. je pred pričetkom del potrebno takšno podlago temeljito očistiti s krtačami.5. Količina pobrizga je odvisna od hrapavosti in votlavosti površine podlage.5. Pobrizg se običajno izvaja s cisterno.40 kg/m2 in za Slika 3.1: Pobrizg podlage pred nadgraditvijo s plastjo asfaltne zmesi • lepilna sredstva 0. deleža veziva v novi asfaltni zmesi in vsebnosti votlin v novi asfaltni zmesi. izjemoma v primeru manjših količin tudi ročno.5. prav tako mora biti po njej preprečen promet zaradi nevarnosti nesreč.običajne ali modificirane) in • lepilna sredstva (rezani bitumni). Pri tem je potrebno paziti. vodovodnih kap in drugih vgrajenih naprav.20 do 0. tem debelejše mora biti največje zrno v asfaltni zmesi. da je nanos veziva enakomeren in v primerni količini. pri tem pa je potrebno predhodno zaščititi vse jaške. da obvije preostanek prahu in regenerira bitumenski film. da se lahko brizga skozi šobe in učinkovito. 123 .2 Podlaga iz vezanih materialov Kadar se izvajajo preplastitve obstoječih asfaltnih ali pa cementnobetonskih površin.3. robnike in drugo (slika 3. 3. opremljeno z razpršilnimi drogovi z brizgalnimi šobami.2. Pobrizg mora biti izveden do robov površine za vgrajevanje. Po potrebi je izvesti še predhodno izravnavo podlage z dodajanjem asfaltne zmesi oziroma z odrezkanjem. Na majhnih površinah in pri težjih pogojih vgrajevanja je smiselno izvršiti pobrizg z ročno vodenimi brizgalkami. odstraniti nevezane delce ter preveriti višino vseh pokrovov jaškov. Pred izvedbo preplastitve se mora pobrizgana površina posušiti. Priporočljive orientacijske količine veziv za pobrizg so za • nestabilne kationske emulzije 0.25 kg/m2.3 Pobrizg podlage Staro očiščeno ali pa zvoženo novo vgrajeno plast asfaltne zmesi je treba za boljše zlepljenje pred nadgraditvijo z novo plastjo pobrizgati z ustreznim vezivom.5.

kot se to zgodi pri ročnem razgrinjanju). prav tako pa morata biti glede na predvideno debelino in širino vgrajevanja nastavljena tudi razdelilna polža. da točnost postavitve vodilne žice preveri še geometer. Višinske podatke za ustrezno postavitev žice se mora prenesti iz prečnih profilov. da mora biti njegova vgrajevalna deska nastavljena točno na predvideno širino in debelino vgrajevanja plasti. po kateri potem drsi tipalo nivelirne elektronike finišerja. ki morajo biti dovolj pogosto postavljeni (vsaj na 20 m).3 Priprava vodil Nosilne plasti asfaltnih zmesi v voziščnih konstrukcijah za težje prometne obremenitve so zaradi večjih potrebnih debelin običajno načrtovane in izvedene v dveh slojih. vse potrebne vmesne višine pa se lahko prenese z nivelirnimi križi. 3. v primeru manjših ali za mehanizacijo nedostopnih delovišč pa je lahko tudi ročno. na katero se položi vgrajevalno gred finišerja.2). tik pred začetkom del pa tudi zadostno segretost plošče. da je plast pripravljena v pravi debelini in s potrebnim nadvišanjem. Vodilna žica mora biti višinsko točno postavljena. da enakomerno razprostre asfaltno zmes (ne da bi jo pri tem razmešal. 3. ko so vse aktivnosti v zvezi s pripravo oziroma prevzemom podlage končane in je zagotovljena tudi kontinuirana dobava asfaltne zmesi. To pomeni. njegova naloga pa je. s katero so opremljeni sodobni finišerji.5.4. Tudi kadar se asfaltna zmes vgrajuje klasično. 3. Delovanje finišerja temelji na načelu »plavajoče gredi«. ki je lahko klasično (na debelino) ali pa s pomočjo nivelirne avtomatike. da se z izvedbo lahko začne šele. Preveriti je treba še nastavitev amplitude zgoščevalne gredi in frekvence vibracij na plošči.5. Potek vgradnje asfaltnih zmesi se lahko razdeli na dva sklopa: na razgrinjanje asfaltne zmesi in na zgoščanje razgrnjene in poravnane plasti asfaltne zmesi.1 Razgrinjanje asfaltne zmesi Razgrinjanje na gradbišče dostavljene in prevzete asfaltne zmesi običajno poteka strojno. izvrši določeno predzgostitev razprostrte plasti asfaltne zmesi in ustvari ravno površino vgrajene plasti z vnaprej določeno debelino (slika 3. je pomemben ustrezno pripravljen finišer. Za to je potrebno pred pričetkom vgrajevanja plasti asfaltnih zmesi na gradbišču postaviti vodilno žico. je potrebno na začetnem delu ročno pripraviti del plasti asfaltne zmesi.5. ustrezno napeta in dovolj pogosto podprta. 124 . Pred pričetkom vgrajevanja asfaltne zmesi je priporočljivo. V takšnem primeru je potrebno prvi vezani nosilni sloj asfaltne zmesi vgraditi z uporabo nivelirne avtomatike. To pomeni. Pri strojnem vgrajevanju.4 Strojno razgrinjanje in zgoščevanje asfaltne zmesi Za kvalitetno vgraditev plasti asfaltne zmesi je pomembna ustrezno pripravljena podlaga in neprekinjeno ter enakomerno vgrajevanje. Ta elektronski sklop omogoča avtomatsko višinsko vodenje vgrajevalne deske finišerja. Pomembno je.5.V primeru hladno odrezkane in hrapave podlage je treba izbrati večje količine pobrizga.

Glede na vrsto asfaltne zmesi in debelino vgrajevane plasti mora višinska nastavitev omogočati enakomerno doziranje asfaltne zmesi in preprečiti segregacijo. Nabijalne gredi so vgrajene neposredno pred gredjo za izravnave oziroma pred vibracijske plošče.vodoravni odpor trenja • Fv .3). do 1800 uradcev na minuto) zgoščujejo asfaltno zmes. vibracijskimi ploščami in potisnimi letvami. 125 . ki preprečuje zlepljenje zmesi s kovinsko površino. Pred stresanjem asfaltne zmesi v vsebnik finišerja mora biti le ta premazan z ločilnim sredstvom. Ustrezno nadvišanje plasti se določi na osnovi odstotka zgostitve z elementi finišerja in sorazmerno glede na zahtevano končno debelino plasti. Želja za čim večjo predzgostitev asfaltne zmesi že pri vgrajevanju s finišerji je pogojevala nadaljnje raziskave. Čim višja stopnja predzgostitve s finišerjem je zaželjena.navpični odpor proti preoblikovanju • h .5.sila teže elementa za vgrajevanje • Fh . saj finišer ob tem do določene mere izravna neravnine podlage. Vsi elementi finišerja za predzgoščevanje razprostrte asfaltne zmesi morajo biti primerno ogrevani (s plinom.vlečna sila • Fg . s tipali na robovih pa se uravnava enakomerno doziranje asfaltne zmesi pred vgrajevalno gred. Za doseganje določene predzgostitve razprostrte asfaltne zmesi so finišerji opremljeni z nabijalnimi gredmi (tamperji). izjemoma tudi do 90 %. so: • Fvl . učinek predzgostitve pa je razmeroma enakomeren v vsej širini vgrajevanja. Vibracijska plošča (s frekvenco do 60 Hz) učinek zgoščevanja še poveča. Z navpičnim pomikanjem (hod do 12 mm. izjemoma z elektriko).5. Iz vsebnika na finišerju se asfaltna zmes s pomočjo transportnih trakov in razdelilnih polžev transportira pred vgrajevalno gred. ki so pokazale uporabnost visokozmogljivih elementov za predzgostitev s podvojenimi gredmi in vibracijskimi ploščami. S temi napravami je mogoče doseči že pri vgrajevanju s finišerjem do 93 %-no zgostitev asfaltne zmesi (slika 3. je treba predvideti zamik vzdolžnih in prečnih stikov.2: Razgrinjanje asfaltne zmesi s zmesi na transportnem traku. tako da znaša celotna predzgostitev plasti asfaltne zmesi s klasičnimi finišerji 85 %.Osnovne sile. ki so pri razgrinjanju asfaltne zmesi v ravnotežju. odvisno od namena gredi. V prečni finišerjem smeri se zmes razporeja z razdelilnima polžema. Količina zmesi se regulira z velikostijo vstopne odprtine in pokazateljev nivoja Slika 3.debelina plasti S krmiljeno oziroma načrtno prestavitvijo prijemališča vlečne sile Fvl se spremenijo razmere in s tem tudi debelina plasti. Če se asfaltna zmes vgrajuje v več slojih.

Ponovno mešanje asfaltne zmesi v podajalniku vpliva tudi na to. Prednosti uporabe podajalnika asfaltne zmesi je več: z njim se lahko dvigne kakovost.nabijalna gred 2 . 126 .5. torej enakomerno predzgoščanje. Vse daljše prekinitve pogojujejo tudi izvedbo delovnega stika.vertikalni vibratorji Slika 3. Hitrost vgrajevanja mora biti prilagojena zmogljivosti dobave asfaltne zmesi in vgrajevanja. Naloga podajalnika je sprejem asfaltne zmesi z vozila in prenos le te v vsebnik finišerja. kar ugodno vpliva na kakovost vgrajene plasti asfaltne zmesi z več vidikov: omogočeno je enakomerno premikanje finišerja. Pri tem je važno. s sistemom transporta v podajalnik se zmanjša morebitna segregacija. kar je bistveno za izvedbo ustrezno zgoščene in ravne asfaltne plasti. poveča kapaciteta in zmanjša stroške vgrajevanja.vertikalni vibratorji • elementi za zgostitev: 4 .Legenda: • elementi za predzgostitev: 1 . da je premikanje finišerja čimbolj enakomerno in s čim manj prekinitvami. ki sicer nastanejo ob zvračanju asfaltne zmesi z vozil neposredno v finišer. ročno vgrajevanje in navezave na različne objekte in druge vgrajene elemente v vozišču v veliki meri vplivajo na končno ravnost vozne površine. kar je važno predvsem pri vgrajevanju grobih asfaltnih zmesi. S tem je omogočena enakomerna oskrba finišerja z asfaltno zmesjo in preprečeni negativni učinki.vibracijska plošča 3 .3: Elementi finišerja za predzgostitev in zgostitev plasti asfaltnih zmesi Debelina plasti je pogojena z največjim nominalnim zrnom v asfaltni zmesi in mora biti vsaj 2 krat večja od debeline tega zrna.dodatna vibracijska plošča 7 . da se s tem prepreči zastoje finišerja in ohladitev nezgoščene asfaltne zmesi. kar pomeni problematično mesto tako z vidika obstojnosti plasti kot tudi ravnosti. Vsa stikovanja med posameznimi fazami vgradnje plasti asfaltnih zmesi. Podajalnik asfaltne zmesi omogoča neprekinjeno oskrbo finišerja z asfaltno zmesjo. kar pa zahteva usklajene terminske plane in zagotovitev ustreznih proizvodnih in prevoznih zmogljivosti.druga potisna gred 6 . Enakomerno dobavo asfaltne zmesi v finišer je mogoče zagotoviti z vmesnim skladiščenjem v posebnih toplotno zaščitenih samohodnih silosih oziroma podajalnikih asfaltne zmesi.prva potisna gred 5 . ali pa ohlajevanje le te na vozilih. Zato je potrebno zagotoviti vgrajevanje asfaltnih plasti na čim daljših odsekih s čim manj prekinitvami. Zato se jim je potrebno v čim večji meri izogibati oziroma jih ustrezno izvesti. da se asfaltna zmes počasneje in enakomerneje ohlaja.

3. vendar čim težji valjar.1: Mejne temperature podlage za vgrajevanje asfaltnih zmesi Obrabnih plasti se praviloma ne sme vgrajevati v dežju in na mokro podlago: vlaga odvzema asfaltni zmesi toploto.5. Za zgostitev tanjših plasti je primerno uporabiti predvsem težke dvokolesne statične valjarje (z maso nad 7 t) ali pa lažje vibracijske valjarje (z maso do 6 t). da obstoji večja nevarnost dviganja bitumenske malte na površino plasti (zglajevanje).4. ki z gnetenjem vroče asfaltne zmesi ustvarijo na celotni površini v vsej plasti enakomerno nosilen skelet. vrste in teže razpoložljivih valjarjev ter vremenskih razmer. kot so navedene v razpredelnici 3.2 Vgrajevanje asfaltnih zmesi v posebnih pogojih Vrsta plasti asfaltne zmesi • obrabne in zaporne plasti • nosilnoobrabne plasti • nosilne plasti Temperatura podlage 5 °C 2 °C 0 °C Vgrajevanje asfaltnih zmesi v hladnem vremenu je s predpisi omejeno na najnižjo dovoljeno temperaturo okolice.3.5. je treba uporabiti valjarje s kolesi z gladkimi pnevmatikami (brez profila). ki prvi prehod opravi brez vibracije. Razpredelnica 3. S tem izvrši dodatno predzgostitev.5. Važen parameter pri tem je tudi hitrost vetra. predvsem pa paziti.1.5. odvisno pa je predvsem od vrste asfaltne zmesi. da se uporabljajo le valjarji s kovinskimi kolesnimi obroči in upoštevati. poleg tega pa lahko povzroči slabo zlepljenost s podlago.3. dodatno zgostitev do zahtevane stopnje (praviloma najmanj 97 % oziroma 98 %) pa je treba zagotoviti z ustreznimi valjarji.1 Osnove zgoščevanja Izbira valjarjev oziroma drugih sredstev za dodatno zgostitev asfaltnih zmesi je odvisna od različnih pogojev vgrajevanja: od vrste in temperature asfaltne zmesi. Tudi pri izvajanju asfalterskih del pri zelo visokih zunanjih temperaturah je potrebno upoštevati določene omejitve. valove ali celo mehurjenje asfaltne plasti. ki je pomembna predvsem pri debelejših plasteh asfaltnih zmesi. tako da je ni več mogoče zadosti zgostiti. debelejših od 8 cm. kjer se ob pravilnih nastavitvah doseže 85 do 90 %-na zgostitev. prečne razpoke. da temperatura asfaltne zmesi ni na zgornji dovoljeni meji. debeline vgrajevane plasti. Za osnovno zgostitev plasti. Takoj za finišerjem mora biti uporabljen debelini plasti prilagojen. 3. Isto se lahko zgodi tudi pri prezgodnji obremenitvi vgrajene plasti asfaltne zmesi s prometom. Prav tako je od več parametrov odvisen tudi razpored valjarjev.5.4.3 Zgoščevanje asfaltnih plasti Prvo zgoščanje plasti asfaltnih zmesi poteka že v fazi razprostiranja asfaltne zmesi s finišerjem. Za zaključno izravnavo površine vgrajene plasti so potrebni dvokolesni ali trikolesni sta- 127 . ki se vgrajuje.4. Asfaltne zmesi ni dovoljeno vgrajevati pri nižjih temperaturah zraka. ki asfaltno zmes še dodatno hitro ohladi.

Za zgostitev asfaltne zmesi ob robu plasti je treba uporabiti primerne priključke na valjarje. vendar pa v večji meri narivajo asfaltne zmesi pred seboj in s tem ustvarjajo neravnine.3. ampak tudi od globine pogreznitve hp obroča v plast in njegovega polmera (slika 3.4. Lahke vibracijske plošče so uporabne predvsem za ročna dela na težje dostopnih mestih in ob izlivnikih na objektih. Zelo intenzivno valjanje s temi valjarji pri visokih temperaturah pa lahko povzroči nezaželjeno obogatitev površine plasti z bitumensko malto. 3. Slika 3. da bi se kamnita zrna pri vgrajevanju drobila. Zaradi velikega učinka zgoščevanja je z vibracijskimi valjarji mogoče zagotoviti potrebno zgostitev že z razmeroma majhnim številom prehodov. z zgoščenostjo pa postopoma narašča. ki pritisnejo in oblikujejo nagib.4: Pogreznitev kovinskega kolesnega obroča v različno zgoščeno plast asfaltne zmesi Ker se valj v manj zgoščeno zmes bolj pogrezne. Predvsem za manjša gradbišča so primerni kombinirani valjarji z gladkimi kovinskimi kolesnimi obroči (z ali brez vibracije) na eni osi in s kolesi s pnevmatikami na drugi osi. kar ima pri obrabnih plasteh za posledico zglajevanje in s tem zmanjšano torno sposobnost vozne površine. Valjarji z manjšim premerom koles so torej bolj učinkoviti.4). Za zatesnitev površine obrabne plasti pa je treba uporabiti valjar s kolesi s pnevmatikami.5. 128 . Uporaba teh valjarjev je primerna predvsem pri vgrajevanju asfaltnih zmesi z velikim notranjim trenjem oziroma z velikim odporom proti zgostitvi. ta pa ne samo od linijske obremenitve.5. da je učinek zgoščevanja odvisen od efektivnega pritiska naležne površine obroča na podlago. Pri zgoščevanju zelo vročih asfaltnih zmesi pa je treba zaradi majhnih strižnih trdnosti upoštevati možnost nastanka vzdolžnih in prečnih razpok na plasti.tični valjarji.2 Značilnosti valjarjev Za statične valjarje z gladkimi kovinskimi kolesnimi obroči je značilno. to pa pomeni tudi pri višji temperaturi asfaltne zmesi. Zaradi razmeroma majhnih potisnih sil so te vrste valjarjev zelo primerne za zgoščevanje na nagibih.5. ni nevarnosti. je pritisk v začetku zgoščevanja manjši. Ker je pri valjarjih s kolesi s pnevmatikami mogoče naležni pritisk sproti prilagajati stopnji že dosežene zgoščenosti.

sicer nastanejo na plasti prečni žlebovi.3.5: Postopek valjanja razgrnjene plasti asfaltne zmesi Sunkovito valjanje povzroča neravnine. kjer mora biti spodaj.5). ker sicer pustijo vtise. To so oscilacijski valjarji. Že pri prvem prehodu se mora valjar čim bolj približati finišerju. Pri takšnem načinu zgoščevanja se tudi v najtanjših plasteh zrna ne drobijo. ki so predvsem uporabni na premostitvenih objektih in povsod. Namesto navpičnega nabijanja učinkujejo pri njih na asfaltno zmes vodoravne potisne sile.5. Poleg vibracijskih valjarjev se za vgrajevanje tankih obrabnih plasti uveljavljajo valjarji s posebnim načinom učinkovanja. ki jo je mogpče doseči ob upoštevanju osnovnih pravil valjanja. enako tudi preostro zavijanje ali zaustavljanje.4. ki pa so pod stalnim učinkom sile teže valjarja. kjer vertikalne vibracije ni dovoljeno uporabljati. 129 . Slika 3.5. Potiskanje pogonskega kolesa naprej bi povzročilo narivanje vroče asfaltne zmesi. Pri vibracijskih valjarjih je treba pred zaustavljanjem izklopiti vibracijo.3 Pravila valjanja Pogoj za zahtevano kakovost in trajnost vgrajene plasti asfaltne zmesi je optimalna zgostitev z valjanjem. V nobenem primeru ne smejo valjarji stati na še vroči ali topli nezgoščeni plasti asfaltne zmesi. zato da prvi tako zgoščeni trak zagotavlja optimalno oporo pri naslednjih prehodih valjarja.Z vibracijskimi valjarji je mogoče zagotoviti primerno prostorsko gostoto asfaltne zmesi še tudi. 3. Obstoji pa pri tem nevarnost drobljenja zrn in s tem povezano škodljivo rahljanje asfaltne zmesi v plasti ter delna nepovezanost kamnitih zrn v vgrajeni asfaltni zmesi. če je njena temperatura razmeroma nizka. posamezni prehodi valjarjev proti sredini oziroma zgornjemu robu vozišča pa se morajo vedno delno prekrivati (slika 3. Pri tem mora biti pogonsko kolo valjarja pri vožnji proti finišerju spredaj. ki so se izoblikovala in uveljavila v cestogradbeni praksi. Razgrnjeno in bolj ali manj predzgoščeno plast asfaltne zmesi je treba pričeti valjati na nižjem robu vozišča. Valjar se mora vedno vračati (od finišerja) po predhodno že zgoščeni plasti asfaltne zmesi. razen pri zgoščevanju na vzdolžnem nagibu vozišča.5.

ko se je primerno ohladila. Vzroki za nastanek razpok na plasti asfaltne zmesi pri vgrajevanju so lahko zelo različni: • asfaltna zmes ima zaradi prekomernega ali premajhnega deleža veziva premajhno strižno trdnost • temperatura asfaltne zmesi je previsoka • naležni pritisk koles valjarja je prevelik • debelina plasti asfaltne zmesi je prevelika • porivanje asfaltne zmesi po podlagi (premočan pobrizg.5 Ročno vgrajevanje asfaltne zmesi Ročno vgrajevanje asfaltnih zmesi se lahko izvaja le v izjemnih primerih in sicer na majhnih površinah. 130 . pod kotom 30° do 45° proti površini plasti in segajo 1 do 2 cm globoko. Na zgoščeno plast asfaltne zmesi je mogoče pripustiti promet šele.5.5. 3.6: Vgrajevanje asfaltne zmesi z dvema finišerjema v zamiku Med valjanjem pogosto nastanejo na plasti še vroče asfaltne zmesi nezaželjene prečne in vzdolžne razpoke. Če pogoji za vgrajevanje asfaltne zmesi dopuščajo. V nasprotnem primeru je treba kmalu pričakovati • nastanek kolesnic in • obogatitev vozišča v območju kolesnic z bitumenskim mastiksom. ki povzroči zmanjšanje torne sposobnosti.Kovinske kolesne obroče valjarjev je praviloma treba močiti. Vzdolžne razpoke pa v večini primerov nastanejo v končni obliki že pri prvem prehodu valjarja. zgoraj in spodaj pa že ohlajena. Slika 3. mokra ali umazana podlaga) • asfaltna zmes v plasti je neenakomerno segreta: v sredini je še vroča. je priporočljivo razgrniti asfaltno zmes v vsej širini vozišča s finišerjema v zamiku (slika 3. vendar enakomerno in čim manj. Prečne razpoke so v večini primerov lasaste. Ročno pa se asfaltno zmes lahko vgrajuje tudi v razne kline in na priključkih. ko so pnevmatike dovolj segrete.6). Valjarje s kolesi s pnevmatikami pa je mogoče uporabiti šele. kajti voda zelo pospeši ohlajevanje asfaltne zmesi. kjer strojno vgrajevanje ni mogoče in v primerih za mehanizacijo nedostopnih delovišč.5.

razpoke). Takšen način ponovne uporabe kakovostnega obstoječega materiala (postopek je splošno imenovan recikliranje) je zagotovo najbolj gospodaren in prijazen okolju. drobitev) in staranja (krhkost. primeren za obnovo krovnih. da se s tem prepreči prekomerna ohladitev asfaltne zmesi. saj se na ta način lahko ponovno uporabi materiale iz poškodovanih asfaltnih plasti. 3. 3. ki poveže že nastala ali s postopkom dodatnega drobljenja proizvedena zrna obstoječe asfaltne zmesi. se zaradi prometnih in klimatskih obremenitev. je mogoče učinkovito odpraviti z dodanim novim vezivom. Na mestu vgrajevanja se uporabljajo tako vroči kakor tudi hladni postopki obnove vozne površine. Delo mora biti izvedeno hitro in tekoče. Nastale škodljive spremembe v asfaltnih zmeseh.6 RECIKLIRANJE ASFALTNIH ZMESI 3. ker ni predhodne predzgostitve s finišerjem. kadar je takšna plast 131 . stalno spreminjajo. Postopki recikliranja se lahko izvajajo tako na mestu vgrajevanja kakor tudi na mestu proizvodnje asfaltnih zmesi.6.Potreba za ročno vgradnjo asfaltnih zmesi se včasih kaže pri raznih sanacijah in krpanjih vozišč. da jih je možno izvesti strojno. vgrajenih v voziščnih konstrukcijah. Asfaltne zmesi se ne sme metati (nevarnost ohladitve in segregacije). Sanacije je treba delati v takšnem obsegu in obliki. ki so jim izpostavljene.1 Recikliranje po vročem postopku Recikliranje po vročem postopku je postopek.6. obrabnih ali zapornih plasti asfaltnih zmesi.2. Pri ročnem vgrajevanju je treba vgraditi posamezno plast z nekoliko večjim nadvišanjem kot pri strojni vgradnji.2 Recikliranje asfaltnih zmesi na mestu vgrajevanja Asfaltne zmesi. pred pričetkom valjanja pa preveriti še ravnost površine plasti. vgrajene v krovne plasti voziščnih konstrukcij.1 Splošno V času. Takšne spremembe se kažejo z znaki utrujenosti vgrajenih materialov (razpoke. postaja obnavljanje asfaltnih voznih površin s postopki recikliranja nujnost. 3. Za preprečitev hladnih stikov je asfaltno zmes včasih treba vgraditi ročno v kombinaciji s strojnim vgrajevanjem. pač pa jo treba razprostreti in izravnati z ustreznim orodjem. vendar to z vidika doseganja ravnosti ni priporočljivo oziroma ni dovoljeno. tako da tvorijo skupaj razmeroma homogeno asfaltno zmes. ko so zahteve po ohranjanju naravnih virov vse večje. Z valjanjem se lahko prične takoj po razgrnitvi asfaltne zmesi v plast in po možnosti neprekinjeno do pogojene gostote. vgrajenih v krovne plasti voziščnih konstrukcij.6.

s čimer se lahko spremeni lastnosti obstoječe asfaltne zmesi (slika 3. kjer se na zrahljano in sprofilirano obstoječo asfaltno plast vgradi novo plast asfaltne zmesi in nato obe skupaj zgosti • recikliranje z dodano asfaltno zmesjo in mešanjem (remix). dodaja bitumen in/ali novo asfaltno zmes ter reciklirano zmes vgradi. nosilnost voziščne konstrukcije pa je še vedno zadovoljiva. Količine in vrste dodanih materialov in zmesi morajo biti predhodno laboratorijsko določene. postopek je enak.1) • recikliranje z dodano asfaltno zmesjo in mešanjem ter hkratno nadgraditvijo z novo plastjo asfaltne zmesi (remix-plus). vse v enem delovnem prehodu. s tem da je na rezultirajočo asfaltno zmes vgrajena še dodatna nova plast asfaltne zmesi in nato obe skupaj zgoščeni. višek pa odrine • recikliranje z dodano asfaltno zmesjo brez mešanja (repave). kot je prej opisan. Z uporabo tega priznanega in predvsem v tujini razširjenega postopka obnove asfaltnih plasti je zagotovljena • 100%-na ponovna uporaba asfaltnih zmesi iz obstoječih plasti.2 Recikliranje po hladnem postopku Obnovo dotrajanega vozišča po hladnem postopku z uporabo upenjenega bitumna ali bitumenske emulzije kot veziva je smiselno uporabiti.poškodovana zaradi otrdelega bitumenskega veziva.6. ki pa leži na relativno zdravih temeljnih tleh. kolesnic ali kakega drugega vzroka.6. Slika 3. Pri izvedbi recikliranja po vročem postopku na mestu vgrajevanja reciklažni stroj segreje in odrezka obstoječo asfaltno zmes. 132 . Glede na dodano asfaltno zmes je treba ločiti naslednje postopke: • recikliranje brez dodane asfaltne zmesi (reshape).2. problematična pa je tudi šibka nevezana nosilna plast. pri tem postopku se z rezkanjem odstranjeno obstoječo asfaltno zmes in novo dodano asfaltno zmes pred ponovno vgraditvijo zmeša.1: Recikliranje asfaltne zmesi po postopku »REMIX« 3. • optimalna uporaba zmesi obstoječe asfaltne zmesi in na novo dodanih materialov ter • hitra izvedba obnove in s tem manjše motnje v prometu. ko je bila cesta že v tolikšni meri zakrpana. kjer se z gretjem in rezkanjem zrahljano obstoječo asfaltno zmes takoj ponovno vgradi.6. da popravilo krovnih asfaltnih plasti ni več ekonomsko upravičeno.

pritrjeno na reciklator.Glavna prednost recikliranja na licu mesta po hladnem postopku je.2).1 Oprema Postopek hladne reciklaže se praviloma izvaja z reciklatorjem. Vgradnja recikliranega materiala je možna s finišersko ploščo.6. ki je opremljen z mletveno-mešalnim bobnom.2.3) ali bitumenske emulzije. cisterne za bitumensko vezivo. Izvedba recikliranja na licu mesta po hladnem postopku sestoji iz naslednjih operacij: • razprostiranja dodanih frakcij kamnitih zrn. v katerem se zdrobijo in zmešajo obdelovani materiali.6. ali z grederjem in valjarji. odvzame vzorce. ki bo recikliran in debelino plasti. ki sestoji iz cisterne za vodo. na osnovi katerih se pripravi predhodna delovna sestava. vključno določitev vseh potrebnih dodatnih materialov. 3. da je recikliran material čimprej ustrezno zgoščen. ki sta nanj in med seboj povezani s potisnimi drogovi. če je to potrebno • posipanja cementa za zagotovitev zadostne količine finih delcev in vrednosti indirektne natezne trdnosti (ITS) • postavitve reciklažnega niza. hkrati pa se v istem prehodu temu materialu primešajo veziva in voda.2 Način izvedbe Predhodno se na delu vozišča. Takoj za reciklatorjem je potreben prehod valjarja. ki mora zagotoviti. kajti postopek recikliranja na mestu vgradnje je predvsem primeren za homogeniziranje celotne obstoječe voziščne konstrukcije.2. To je stroj.2. 3. kar velja predvsem za poškodovane oziroma dotrajane voziščne konstrukcije na ces133 Slika 3. da je mogoče dotrajano voziščno konstrukcijo z ustreznimi dodatki homogenizirati in ojačiti ter z minimalno preplastitvijo spet usposobiti za nemoteno odvijanje prometa. Po doseženi zahtevani zgoščenosti se material z grederjem vgradi na željeno višino.2: Oprema za recikliranje po hladnem postopku . Količine teh dodatkov morajo biti vnaprej točno določene glede na značilnost materiala. potrebna za zgostitev (slika 3. Med recikliranjem potiska reciklator pred seboj cisterni za vodo in bitumensko vezivo. globini in širini obdelave ter opredeljeni hitrosti stroja se v mletvenomešalni boben z (z mikroprocesorji) nadzorovanimi črpalkami dovaja zahtevana količina upenjenega bitumna in vode. ki je potrebna za doseganja optimalne vlage (slika 3. V odkopnem in istočasno tudi mešalnem bobnu stroja za recikliranje se zdrobljena obstoječa asfaltna zmes premeša najprej z dodatno (še potrebno) vbrizgano vodo in nato z vbrizganim upenjenim bitumnom ali pa z bitumensko emulzijo.6.6.2. reciklatorja. valjarja in grederja. predvidenem za reciklažo. Slednja znaša praviloma vsaj 15 cm.6. Glede na vnesene podatke o prostorninski masi zmesi.

kot so silikatne spojine. V takšnih pogojih je praviloma potrebno nadgraditi reciklirano plast samo z novo obrabno plastjo asfaltne zmesi.Slika 3. Poleg bitumenskih emulzij je takšno vezivo tudi upenjeni bitumen. če se materialu.-% bitumna in 2 m.2. 3.-% vode.5 m.5 m. ki je za obstojnost še posebno pomembna. Delež dodanega bitumna v zmes pri reciklaži se običajno giblje med 1.4)..-% in 4. se tej zmesi hipoma za približno 20 krat poveča prostornina in se tako tvori pena (slika 3. Na karakteristike upenjenja bitumna vplivajo številni dejavniki. 134 .-%.%) utrjevala. cementa ali apna. pod katerim se bitumen vbrizgava v ekspanzijsko komoro: nizki tlaki (pod 3 bare) vplivajo negativno tako na ekspanzijsko razmerje kot tudi na razpolovno dobo • prisotnost protipenilnih snovi.6. pri čemer je tipično razmerje 98 m. namenjenemu za recikliranje.4: Princip upenjenja bitumenskega veziva • temperatura bitumna: upenjenje večine bitumnov se izboljša z višjimi temperaturami • količina bitumnu dodane vode: običajno se ekspanzijsko razmerje poveča s povečanjem količine dodane vode.6.6. doda manjša količina (do 2 m. najpomembnejši pa so: Slika 3.2.6. To je zmes zraka. vode in vročega bitumna.3 Veziva Za postopek hladne reciklaže so potrebna ustrezna bitumenska veziva za hladno obdelavo. Učinek upenjenega bitumna pa se lahko poveča.3: Priprava zmesi v mletveno-mešalnem bobnu reciklatorja tah z manjšo prometno obremenitvijo. Ko pride vroč bitumen (segret na 160 do 200 °C) v stik s hladno vodo (cca 20 °C). tj. medtem ko se razpolovna doba skrajša • tlak. Odvisno od debeline plasti recikliranega materiala je treba izbrati primerne vibracijske valjarje za zahtevano zgostitev zmesi.

3.6.3 Recikliranje asfaltnih zmesi v asfaltnem obratu Asfaltno zmes za recikliranje se lahko pridobiva z rezkanjem, odkopavanjem in podobno. Pred uporabo tako pridobljenega materiala ga je običajno potrebno predrobiti in obvezno preskusiti. Granulat se lahko dodaja pri proizvodnji asfaltnih zmesi na več načinov. Glede na način segrevanja in/ali dodajanja zdrobljene asfaltne zmesi – granulata je treba razlikovati proizvodnjo reciklirane asfaltne zmesi • z direktnim segrevanjem, • z indirektnim segrevanjem in • z indirektnim segrevanjem z vročo zmesjo kamnitih zrn. V Sloveniji je uveljavljen samo postopek z indirektnim segrevanjem z vročo zmesjo kamnitih zrn. Hladnega granulata se po tem postopku lahko doda od 10 do 30 m.-%. Pri ostalih dveh postopkih se lahko doda celo do 60 m.-% in granulata. Pri postopku, uveljavljenem pri nas, se hladna zdrobljena asfaltna zmes (asfaltni granulat) segreje zaradi neposrednega kontakta (prehoda toplote) z vročo zmesjo kamnitih zrn. Da zmes kamnitih zrn lahko segreje zdrobljeno hladno asfaltno zmes, mora imeti ob združitvi višjo temperaturo kot pri običajni proizvodnji asfaltnih zmesi. Okvirne temperature zmesi kamnitih zrn so odvisne od dodane količine in vlažnosti zdrobljene asfaltne zmesi, so pa za približno 20 °C višje kot sicer v proizvodnji asfaltnih zmesi. Hladno zdrobljeno asfaltno zmes se lahko v predvideni količini za posamezno šaržo dodaja neposredno na tehtnico na vročo zmes kamnitih zrn, pri čemer pa je potrebno ustrezno podaljšati čas mešanja. Pri tem postopku se lahko natančno vodi in kontrolira odtehtanje posameznih frakcij vroče zmesi kamnitih zrn in zdrobljene asfaltne zmesi, kar zagotavlja kvalitetno porazdelitev zrnavosti proizvedene asfaltne zmesi. Prenos toplote z vroče zmesi kamnitih zrn na zdrobljeno asfaltno zmes poteka razmeroma kratek čas, zato se lahko sprosti velika količina vodnih par, katere je potrebno ustrezno odvesti. Proizvodna zmogljivost mešalnika na asfaltnem obratu se zaradi počasnega prehoda toplote znatno zmanjša, še posebej, če je zdrobljena asfaltna zmes vlažna. Za preprečitev prevelike otrditve dodanega bitumna je smiselno dodati vroči zmesi kamnitih zrn zdrobljeno asfaltno zmes pred dodajanjem bitumna. Roman Bašelj Stanislav Bradeško Aleksander Kerstein Marjan Marolt Janez Planinc Feliks Podgoršek Janez Šuštar Borut Willenpart
135

4 DIMENZIONIRANJE VOZIŠČNIH KONSTRUKCIJ
4.1 SPLOŠNO
Posamezni odseki cest se med seboj razlikujejo po prometnih in klimatskih obremenitvah, ki nihajo od zelo majhnih do izredno velikih. Te so osnova za določitev dimenzij voziščne konstrukcije, ki mora biti tako načrtovana, da bo sposobna v projektirani dobi trajanja – brez večjih poškodb – prevzeti vse predvidene obremenitve. Načrtovalci cest se pri vsakem ukrepu (preplastitvi, ojačitvi, obnovi, zamenjavi, novogradnji, modernizaciji itd.) znajdejo pred težko izbiro optimalnega ukrepa. Osnova za izbiro ukrepa je dimenzioniranje, pri katerem je potrebno poleg prometnih zahtev v prihodnosti upoštevati tudi kvaliteto materialov v posteljici in podlagi, lastnosti in kvaliteto vgrajenih materialov ter klimatske in hidrološke vplive. V praksi obstojijo različni postopki meritev, s katerimi se ocenjuje stanje vozne površine (npr. ocena stanja vozišča) ali voziščne konstrukcije (npr. podajnost), vendar je samo na osnovi numeričnih vrednosti težko določiti vrsto ukrepa. Za to so potrebne še informacije o kvaliteti vgrajenih materialov (laboratorijski in terenski preskusi) in temeljita strokovna presoja različnih strokovnjakov (gradbenikov, geologov, tehnologov, prometnikov ...). Za dimenzioniranje voziščnih konstrukcij obstoji veliko število analitičnih postopkov (računalniških programov), ki pa so samo orodja, ki lahko pomagajo inženirju pri oceni obnašanja voziščne konstrukcije in napovedi verjetnosti pojava posameznih vrst poškodb (vzdolžne, prečne in/ali mrežaste razpoke, kolesnice, deformacije…). Postopki, ki so pri nas uveljavljeni za določitev dimenzij voziščne konstrukcije in predpisani s Tehničnimi specifikacijami za ceste, temeljijo na izsledkih empiričnega AASHO testa.

4.2 ANALITIČNI POSTOPKI
Pri uporabi računalniških programov je potrebno vedeti, da vsi rezultati in analize temeljijo na točnosti vhodnih podatkov in časovno odvisnih modulih (prometa, temperature, spreminjanja togosti materialov…), ki pa jih je zelo težko napovedati oziroma jih pogosto ni na razpolago. Pomembne značilnosti, vključene v računalniških programih, so naslednje: • osnovne metode so dopolnjene s preveritvami merodajnih napetosti in deformacij na mejnih površinah posameznih plasti v voziščni konstrukciji, • različni programi delujejo na različnih geomehanskih postopkih (po Burmistru, Odemarku, Westergaardu,...), nekateri pa temeljijo na metodi končnih elementov (MKE), • projekt AMADEUS, ki je bil pod okriljem programa COST 333, je preskusil posamezne programe za dimenzioniranje in/ali analizo voziščnih konstrukcij, ki se uporabljajo v Evropi; končna ugotovitev je bila, da noben izmed programov ne upošteva vseh vrst vplivov niti ne njihove interakcije.
136

Področja uporabe računalniških programov so omejena, kajti • programi potrebujejo za uporabo zelo točne vhodne podatke, kot so - regionalni faktor (klimatski pogoji), - indeks uporabnosti, - nosilnost temeljnih tal, - natančne debeline in sestava vgrajenih plasti asfaltnih zmesi in nevezanih plasti, - karakteristike bituminoznih veziv, • večina programov je namenjena predvsem analizi voziščnih konstrukcij; rezultat je potrebna skupna debelina ojačitve, • glede na zahtevano točnost vhodnih podatkov, ki jih je zelo težko pridobiti (vrtine in sondažni izkopi ter analize vgrajenih materialov in veziv) je potrebno za vsak posamezni primer vključiti laboratorij, • takšni programi so bolj primerni za mrežni nivo (analize) kot za projektni nivo. Računalniške programe (razpredelnica 4.1) je mogoče razvrstiti v • programe za enostavno analizo: rezultat so samo napetosti in deformacije v bituminizirani zmesi (AXYDIN, ECOROUTE, ELSYM 5, MICHPAVE VEROAD), • programe za bolj kompleksno analizo: upoštevajo tudi možnost za nastanek kolesnic, poškodb (razpok), staranja (KENLAYER, MMOPP ROADENT/WESLEA, SYSTUS) in • programe za analizo in dimenzioniranje: rezultat je poleg analize tudi potrebna skupna (ekvivalentna) debelina ojačitve, iz katere je prav tako potrebno določiti debeline plasti in vrste materialov = izvesti dimenzioniranje po klasičnem postopku (APAS-WIN, BISAR/SPDM, CIRCLY, CAPA-3D, CESAR, NOAH VAGDIM 95, VESYS).
Vrste preveritev Zlepljenost Klimatski Dinamične Osne Karakteristike Utrujanje Trajno preplasti pogoji obremenitve obremenitve pnevmatik oblikovanje o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

Program Apas-Win Bisar/SPDM Cikly Cesar Elsym 5 Kenlayer Michpave Mmop Noah Roadent Vagdim 95 Veroad Vesys

Razpredelnica 4.1: Vrste preveritev v pomembnejših računalniških programih 137

4.3 EMPIRIČNI POSTOPEK - OSNOVE
4.3.1 Prometna obremenitev Prometna obremenitev na izbranem odseku ceste se po TSC 06.511 določi za načrtovano (projektirano) dobo trajanja, ki za novogradnje voziščnih konstrukcij z asfaltno krovno plastjo praviloma znaša 20 let, pri vzdrževalnih ukrepih pa 10 let. V posameznih utemeljenih primerih je lahko načrtovana doba trajanja tudi krajša, vendar ne manj kot 5 let. Osnova za določitev prometne obremenitve je povprečni letni dnevni promet (PLDP), ki pomeni povprečno dnevno število motornih vozil, ki so v določenem letu prečila izbrani prerez ceste. Za določitev potrebnih dimenzij voziščne konstrukcije je treba določiti merodajno skupno ekvivalentno prometno obremenitev. Skupno povprečno število prehodov izbrane nominalne osne obremenitve (NOO) 82 kN skozi prečni prerez ceste na dan Td se določi po enačbi Td = (FEVi . ni) kjer pomeni: • FEVi • ni faktor ekvivalentnosti vrste vozila (po razpredelnici 4.2) povprečno število vozil določene vrste na dan
Povprečni faktor ekvivalentnosti vozila 0,00006 1,20

Reprezentativno vozilo • osebno: OV • avtobus: A • tovorno: - lahko: LT - srednje: ST - težko: TT - težko s prikolico: TTP

0,01 0,20 1,10 2,00

Razpredelnica 4.2: Povprečni faktorji ekvivalentnosti reprezentativnih motornih vozil

Vpliv tako ugotovljenega povprečnega dnevnega števila prehodov NOO pa je odvisen tudi od dodatnih dinamičnih obremenitev (opredeljenih s faktorjem fd) in značilnosti ceste, ki so upoštevane z naslednjimi faktorji: • vpliv razdelitve prometne obremenitve (pri večjem številu prometnih pasov) s faktorjem fpp • vpliv širine prometnih pasov s faktorjem fšp • vpliv vzdolžnega nagiba nivelete vozišča s faktorjem fnn. Dobo trajanja voziščne konstrukcije in povečanje prometa v tem času se upošteva s faktorjem ftpp. Vrednosti navedenih faktorjev so podrobno opredeljene v TSC 06.511. Merodajno (skupno ekvivalentno) prometno obremenitev za načrtovano dobo trajanja voziščne konstrukcije se določi po enačbi
138

Tn = 365 . Td . fd . fpp . fšp . fnn . ftpp V primeru neenakomernih prometnih tokov v načrtovani dobi trajanja (npr. na obvozih) je to potrebno dodatno pazljivo upoštevati in tako izbrati materiale in debeline voziščne konstrukcije, da bo konstrukcija sposobna brez posledic sprejeti v krajših obdobjih tudi povečane prometne in druge obremenitve. Na osnovi načrtovane prometne obremenitve v 20-letni dobi trajanja so prometne obremenitve razvrščene v skupine, kot je prikazano v razpredelnicah 4.3 in 4.4.
Razred prometne obremenitve oznaka mejne vrednosti NOO 82 kN v 20 letih ITO ZTO TO SO LO ZLO > 2 x 107 > 6 x 106 do 2 x 107 > 2 x 106 do 6 x 106 > 6 x 105 do 2 x 106 > 2 x 105 do 6 x 105 < 2 x 105

opis • izredno težka • zelo težka • težka • srednja • lahka • zelo lahka

Razpredelnica 4.3: Razvrstitev prometa v prometne razrede glede na prometno obremenitev

opis • izredno velika • zelo velika • velika • srednja • majhna • zelo majhna

Razred gostote prometa oznaka IG ZVG VG SG MG ZMG

mejne vrednosti PLDP > 20.000 > 10.000 do 20.000 > 5.000 do 10.000 > 2.000 do 5.000 > 1.000 do 2.000 < 1.000

Razpredelnica 4.4: Razvrstitev prometa v prometne razrede glede na gostoto prometa

4.3.2 Nosilnost podlage Za določitev dimenzij nove voziščne konstrukcije je merodajna vrednost nosilnost podlage, opredeljena s kalifornijskim indeksom nosilnosti CBR (California Bearing Ratio), katerega se določi po postopku, podrobno opredeljenem v TSC 06.720. V primeru preplastitev in ojačitev obstoječih voziščnih konstrukcij je mogoče nosilnost podlage določiti na osnovi izvedenih meritev podajnosti z deflektometrom s padajočo utežjo (FWD) ali z deflektografom.
139

Informativne vrednosti indeksa nosilnosti CBR na planumu podlage iz različnih materialov se lahko uporabijo, kadar niso izvedene meritve CBR in sicer: • na vezljivih zemljinah (glina, meljna glina, melj) • na zelo zaglinjenih kamnitih materialih (gramoz, fliš) • na zaglinjenih kamnitih materialih (zaglinjen grušč, drobljenec) CBR = 3 do 5 % (Ev2 = 10 do 20 MN/m2) CBR = 7 % (Ev2 = 45 MN/m2) CBR = 10 % (Ev2 = 60 MN/m2)

• na kamnitih nasipnih materialih (posteljici) CBR = 15 % (Ev2 = 80 MN/m2) Primerno enakomerno nosilnost na planumu posteljice, t.j. na planumu pod voziščno konstrukcijo, je mogoče doseči z vgraditvijo v posteljico naslednjih debelin plasti obstojnih kamnitih materialov (zrnavosti praviloma do 100 mm): • na pretežno vezljivih zemljinah • na zelo zaglinjenih kamnitih materialih • na kamnitih materialih (izravnalna plast - zrnavost do 63 mm) 50 cm 40 cm 20 cm

Na ta način je na planumu posteljice zagotovljena vrednost nosilnosti CBR = 15 % (Ev2 = 80 MN/m2), ki zagotavlja vse potrebne pogoje za kvalitetno vgraditev materialov v nadgrajene plasti voziščne konstrukcije. V primeru, da na planumu temeljnih tal v ukopih ali na planumu nasipov iz vezljive zemljine ni zagotovljena vrednost nosilnosti CBR > 5 %, je priporočljivo predvideti ukrepe – za ustrezno izboljšanje nosilnosti. Ti ukrepi so lahko: • stabilizacija obstoječih materialov s hidravličnimi vezivi ali • lokalna zamenjava neustreznih temeljnih tal in vgraditev ločilne geotekstilije. 4.3.3 Vrste in kakovost materialov Na poškodovanje voziščnih konstrukcij v času eksploatacije vplivajo predvsem lastnosti vgrajenih materialov, t.j. nevezanih zmesi kamnitih zrn, s hidravličnimi in ogljikovodikovimi vezivi vezanih mešanic in zmesi ter vrsta in kvaliteta materiala v posteljici. Zaradi vplivov klimatskih obremenitev in hidroloških razmer se spreminjajo nosilne in funkcionalne lastnosti posameznih plasti voziščne konstrukcije. Odločilnega pomena za obnašanje materialov v voziščnih konstrukcijah je izbira materialov in veziv ter projektiranje sestave zmesi in/ali mešanic. Zmesi kamnitih zrn za asfaltne zmesi in cementne betone oziroma s cementom stabilizirane mešanice morajo ustrezati slovenskim standardom SIST EN 13043 in SIST EN 13242. Uporabljena veziva pa morajo ustrezati standardom SIST EN 197, SIST EN 12591 in SIST EN 14023. Pri izbiri materialov za voziščne konstrukcije je treba upoštevati poleg vloge, ki jo ima posamezna plast oziroma v njo vgrajeni material, tudi gospodarnost njihove uporabe in še posebno njihovo kakovost.
140

35 0. ki bi zajemalo vse možne kombinacije.. prirejenih za značilne kakovosti materialov in sicer • za asfaltne zmesi na osnovi njihove stabilnosti. ki se jih uporablja pri gradnji voziščnih konstrukcij.28 0. ki izvaja zunanjo kontrolo kvalitete. drobir z bitumenskim mastiksom • bituminizirani drobljenec • bituminizirani prodec • z bitumnom stabilizirana zmes zrn • s cementom stabilizirana zmes zrn • drobljenec • prodec Faktor ekvivalentnosti ai 0. so navedene v razpredelnici 4.24 0.20 0. s katerimi so določena medsebojna razmerja odpornosti proti utrujanju najbolj pogosto uporabljanih materialov pri novogradnjah voziščnih konstrukcij. navedenimi v razpredelnici 4. Vrsta materiala • bitumenski beton. transportne razdalje in prometne obremenitve. Za večja dela pa mora izvajalec izdelati tehnološko ekonomski elaborat (TEE).520). ki vladajo v Sloveniji. V primeru težjih prometnih obremenitev v povezavi z višjimi temperaturami je.5: Povprečne vrednosti faktorjev ekvivalentnosti osnovnih cestogradbenih materialov Deleže še preostale sposobnosti materialov v obstoječih voziščnih konstrukcijah za prevzem prometnih obremenitev je na osnovi ocene trenutnega stanja asfaltne voziščne konstrukcije mogoče določiti z informativnimi količniki. • za s cementom stabilizirane zmesi kamnitih zrn na osnovi njihove tlačne trdnosti.11 Razpredelnica 4. Glede na heterogene pogoje. Predhodno sestavo asfaltne zmesi (PSAZ) morata potrditi tudi strokovno usposobljeni nadzor in inštitucija. se lahko izvrednoti kot faktorje ekvivalentnosti materialov iz obstoječih diagramov (v TSC 06.Pri izbiri bitumenskih veziv je potrebno upoštevati klimatske razmere. dneh.42 0. Povprečne privzete vrednosti faktorjev. Dejansko kakovost osnovnih materialov. Zahteve za kakovost posameznih materialov v voziščnih konstrukcijah so kot mejne vrednosti določene v tehnični regulativi. npr. določene po 7. 141 .5. potrebno izbrati trša s polimeri modificirana bitumenska veziva. določene po postopku po Marshallu. ni mogoče dati natančnega navodila. • za nevezane zmesi kamnitih zrn na osnovi njihove vrednosti nosilnosti CBR in • za z upenjenim bitumnom reciklirani material na osnovi indirektne natezne trdnosti (ITS).14 0.6. da izbiro ustreznih veziv v kombinaciji z asfaltnimi zmesmi izvedejo izkušeni projektanti ter asfalterski tehnologi. Zato je ključnega pomena.

65 0.zelo razpokana .zelo razpokana .6 0.9 0.14): . se lušči in/ali drobi . 142 .neodporna proti heterogenemu zmrzovanju – CBR – 10 % > .zelo razpokana .Opis stanja asfaltne voziščne konstrukcije (vizualna ocena) Nevezana nosilna plast: • zmes zrn prodca (asn = 0. vgrajeni v voziščne konstrukcije in pod njimi.4 0.zelo razpokan in deformiran .nepoškodovana Količnik 0.8 0.odporna proti heterogenemu zmrzovanju – CBR – 40 % > • zmes zrn drobljenca (asn = 0.20): .zelo razpokan .9 0. vse leto pa večjim ali manjšim vplivom vode.5 0.9 0. Zato morajo biti odporni proti učinkom mraza.9 Razpredelnica 4. torej tudi proti škodljivemu zamrznjenju vode v njih. za katere učinek mraza ni škodljiv.nepoškodovan • bituminizirani drobljenec (azv = 0.zelo deformiran .zelo razpokan in deformiran .7 0.odporna proti heterogenemu zmrzovanju – CBR – 40 % > Vezana spodnja nosilna plast: • stabilizirana s cementom (asv = 0.3.42) .8 0.nepoškodovan Obrabnozaporna plast (ao = 0.9 0.neodporna proti heterogenemu zmrzovanju – CBR – 10 % > .512).malo razpokana Vezana zgornja nosilna plast: • bituminizirani prodec (azv = 0.3 0. so izpostavljeni poleti visokim in pozimi nizkim temperaturam.4 0.65 0.5 0.8 0.65 0.6: Informativni količniki še preostale uporabne vrednosti obstoječih plasti materialov 4.5 0.11): .6 0.5 0.zelo razpokana.9 0. Pod voziščno konstrukcijo pa morajo biti vgrajeni do globine prodiranja mraza hm materiali. Globine prodiranja mraza hm v Sloveniji so prikazane na prirejeni karti (v TSC 06.24): .28): .malo razpokana in/ali deformirana .malo razpokan in/ali deformiran .zelo deformirana .malo razpokana • stabilizirana s bitumnom (asv = 0.4 Klimatski in hidrološki pogoji Materiali.zelo razpokana in deformirana .4 0.malo razpokan in/ali deformiran .zelo razpokan .35): .9 0.zelo deformiran .

t.720) • analizo klimatskih in hidroloških pogojev . V odvisnosti od odpornosti materiala pod voziščno konstrukcijo proti učinkom mraza in od hidroloških pogojev v območju ceste so v razpredelnici 4.ukop globok.5 m.4 DOLOČITEV DIMENZIJ VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE 4.8 hm neodporen Razpredelnica 4. vodnih žil ipd. določitev debeline in vrste posameznih plasti. sta uveljavljena diagrama na sliki 4.j.plitev ukop dobro odvodnjavan.določitev minimalne potrebne debeline voziščne konstrukcije hmin. 143 . . .Poleg odpornosti materiala proti učinkom mraza pa so pomembni za določitev primerne debeline voziščne konstrukcije tudi hidrološki pogoji. .5 m.1 Novogradnja/rekonstrukcija Določitev dimenzij novih asfaltnih voziščnih konstrukcij (po TSC 06.6 hm > – 0. Odpornost materiala pod voziščno konstrukcijo proti učinkom mraza odporen Hidrološki pogoji ugodni neugodni ugodni neugodni Debelina voziščne konstrukcije hmin > – 0.nivo talne vode nižji od globine zmrzovanja = prodiranja mraza hm in .omogočeno kapilarno dviganje vode do planuma posteljice.7 navedene minimalne potrebne debeline voziščnih konstrukcij hmin. Za določitev dimenzij voziščne konstrukcije z asfaltno krovno plastjo in spodnjo nevezano nosilno plastjo prodca.nivo talne vode v območju zmrzovanja ali .) in • kot neugodne. če je .nasip visok najmanj 1.iznad nivoja talne vode preprečeno dotekanje vode (iz izvirov.1. če je . Oceniti jih je mogoče • kot ugodne.7 hm > – 0.4. .7: Minimalne potrebne debeline voziščnih konstrukcij hmin 4.520) obsega: • določitev merodajne prometne obremenitve v načrtovani dobi trajanja Tn • določitev nosilnosti podlage CBR (po TSC 06.plitev ukop slabo odvodnjavan. .nasip nižji od 1.

Debeline in vrste posameznih plasti je potrebno določiti glede na značilnosti materialov z upoštevanjem ustreznih količnikov ekvivalentnosti (za asfaltne krovne plasti a = 0,38 in izbrane materiale v razpredelnici 4.5). Obnovo (rekonstrukcijo oziroma popolno zamenjavo plasti voziščne konstrukcije) je potrebno izvesti takrat, kadar določen material ni več primeren oziroma ni sposoben prevzemati prometnih obremenitev; zmanjšana nosilnost voziščne konstrukcije se kaže v preoblikovanju oziroma deformiranju. Neustrezen material (asfaltne plasti, nevezane nosilne plasti ali oboje) je potrebno odstraniti in nadomestiti z ustreznimi.

Slika 4.1: Diagrama za določitev potrebnih debelin posameznih plasti voziščnih konstrukcij z asfaltno krovno plastjo in spodnjo nevezano nosilno plastjo prodca

Vzroki za potrebno zamenjavo obstoječih voziščnih konstrukcij so predvsem naslednji: • neustrezno odvodnjavanje • neustrezni materiali, vgrajeni v nevezano nosilno plast • premajhna debelina nevezane nosilne plasti (posledica neustrezno dimenzionirane voziščne konstrukcije za zagotavljanje odpornosti proti škodljivim vplivom zmrzovanja) • neustrezne vezane nosilne ali/in obrabna plast. 4.4.2 Preplastitev/ojačitev S preplastitvami vozišča se lahko izboljša predvsem ravnost in torna sposobnost vozišča, nekoliko pa tudi nosilnost. Izvaja se jih lahko z različnimi vrstami asfaltnih zmesi, kot so • bitumenski betoni – BB, • drobirji z bitumenskim mastiksom – DBM,
144

• diskontinuirani bitumenski betoni – DBB, • drenažni asfalti – DA. Preplastitve vozišča so primerne za vse skupine prometnih obremenitev. Z uporabo asfaltne zmesi DBM v obrabni plasti se zmanjša tudi hrupnost in sicer za najmanj 2 dB. Če se na vozišču (v manjšem obsegu) pojavijo poškodbe zaradi premajhne nosilnosti materialov, je potrebno (lokalno) le-te predhodno ustrezno sanirati. Obstoječe voziščne konstrukcije je mogoče ojačiti • z nadgradnjo - z vezano zgornjo nosilno in obrabno plastjo - nadgradnja z asfaltnimi plastmi (slika 4.2) ali - nevezano in vezano nosilno in obrabno plastjo – sendvič sistem • z zamenjavo vezane nosilne in/ali obrabne plasti (slika 4.3) ali • s kombinacijo obeh (slika 4.4).

Slika 4.2: Nadgradnja z vezano zgornjo nosilno in obrabno plastjo

Slika 4.3: Zamenjava obstoječe vezane zgornje nosilne in obrabne plasti

Slika 4.4: Zamenjava vezane zgornje nosilne in obrabne plasti in nadgradnja z obrabno plastjo

Postopek nadgradnje je uporaben v primerih, ko je podlaga obstoječe voziščne konstrukcije primerna in ni omejitev zaradi višine. Z nadgradnjo se lahko ojači voziščno konstrukcijo, tako da je za določeno dobo trajanja sposobna prevzeti pričakovane prometne obremenitve. Ojačitev s sendvič sistemom je priporočljiva predvsem za sanacijo vozišč z lahko do srednjo prometno obremenitvijo. V novi (nadgrajeni) nevezani nosilni plasti je potrebno uporabiti izključno drobljene zmesi kamnitih zrn. Predvsem pri ojačitvah na bolj obremenjenih voziščih je priporočljivo uporabiti v nosilnih in obrabnih plasteh različna izboljšana veziva. Vrsta in debelina ojačitve je odvisna od potrebnega debelinskega indeksa nadgradnje, ki se določi po analitičnih postopkih, opisanih v točkah 4.4.2.1 (na osnovi rezultatov meritev podajnosti) in 4.4.2.2 (na osnovi vizualne ocene stanja vozišča) oziroma v TSC 06.541.
145

4.4.2.1 Določitev na osnovi meritev podajnosti Za določitev ojačitev obstoječih asfaltnih voziščnih konstrukcij (ki imajo v nevezani nosilni plasti vgrajeno zmes kamnitih zrn, odporno proti zmrzovanju) se na osnovi rezultatov meritev podajnosti in za določeno prometno obremenitev uporablja numerični postopek, opisan v TSC 06.630 oziroma se debelina ojačitve določi iz diagrama na sliki 4.5.

Slika 4.5: Diagram za določitev potrebne debeline ojačitve obstoječe asfaltne voziščne konstrukcije

4.4.2.2 Določitev na osnovi ocene stanja vozišča Pri tem postopku je poleg vsega navedenega za nove asfaltne voziščne konstrukcije potrebno oceniti stanje vozišča po jakosti in obsegu poškodb, pri zahtevnejših sanacijah pa • izvesti potrebne meritve (vzdolžna in prečna ravnost, podajnost voziščne konstrukcije, zlepljenost plasti, nosilnost na planumu plasti nevezanega materiala oz. temeljnih tal ...) in analizirati vzroke za nastale poškodbe ter • preskusiti v laboratoriju oziroma ugotoviti na terenu uporabnost obstoječih materialov (asfaltnih zmesi, nevezanih zmesi kamnitih zrn) v obstoječi voziščni konstrukciji oziroma njihovo primernost za nadgraditev. Pri presoji stanja celotne voziščne konstrukcije kot tudi posameznih v njo vgrajenih materialov se po ovrednotenju preostale uporabne vrednosti obstoječih plasti materialov (po razpredelnici 4.6) določi potrebna debelina ojačitve po predpisanem analitičnem postopku. Jožica Cezar
146

5 OHRANITEV ASFALTNIH VOZIŠČ
5.1 LASTNOSTI ASFALTNIH VOZIŠČ
Značilne lastnosti asfaltnih vozišč, ki vplivajo na njihovo uporabnost in trajnost, so • ravnost, • torna sposobnost, • podajnost/nosilnost, in • hrupnost. Osnove za trenutno opredelitev njihovega stanja so rezultati meritev, ki lahko služijo • za ugotavljanje skladnosti izvedenih del na novozgrajenih voznih površinah ali pa • za spremljanje stanja obstoječih voznih površin in ustrezno ukrepanje za zagotovitev pogojenih lastnosti za varno in udobno vožnjo ter čim manjši vpliv na okolje. 5.1.1 Vplivi na lastnosti Bituminizirane zmesi, ki so vgrajene v krovne plasti voziščnih konstrukcij, so izpostavljene specifičnim obremenitvam, ki jih pogojujeta • promet in • vreme. Vplivi prometa na asfaltna vozišča so odvisni predvsem od • gostote vozil in • osnih oziroma kolesnih obremenitev, v zimskem času pa tudi od mehanskih učinkov, ki so posledica specifične opremljenosti vozil. Pretežni vplivi vremena na lastnosti asfaltnih vozišč pa so odvisni od temperature, ki poleti in pozimi pogojuje značilne reološke lastnosti bituminiziranih zmesi. Iz navedenega je razvidno, da je s poznanimi postopki za graditev asfaltnih vozišč v pretežnih primerih mogoče zagotoviti, da bodo škodljivi vplivi prometa in vremena na obravnavane lastnosti - s tem pa tudi na varnost vožnje - čim manjši. Pri presoji primernosti uporabe določenih ukrepov za zagotovitev pogojenega stanja asfaltnih vozišč je treba upoštevati tudi gospodarnost. Strokovno in objektivno presojo o gospodarnosti ukrepov za zagotovitev pogojev za varno in udobno vožnjo pa omogoča redno spremljanje lastnosti voznih površin z meritvami. 5.1.2 Ravnost asfaltnih vozišč 5.1.2.1 Opis Ravnost vozne površine je geometrijska lastnost, ki vpliva na • varnost in udobnost vožnje ter • trajnost voziščne konstrukcije.
147

Kot neravnino na vozni površini je mogoče označiti vsako odstopanje dejanske oblike od načrtovane. Značilna odstopanja oblike so: • povišanja/dvigi: grebeni, grbine, narivi, gube • znižanja/poglobitve: kadunje, jame, žlebovi • kombinacije dvigov in poglobitev: valovi, perilniki, izbočenja, vbočenja • druge: stopnje, pregibi. Za ovrednotenje stanja voznih površin in vplivov na uporabnike pa nista merodajni samo oblika in velikost odstopanj od načrtovane oblike, to je višine, globine in/ali dolžine neravnin, ampak tudi njihovo zaporedje (število in porazdelitev) in usmeritev glede na smer vožnje. 5.1.2.2 Vplivi neravnin Vsako odstopanje vozne površine od načrtovane povzroči nihanje vozila. To pa pomeni spremembo kolesnih obremenitev in različen vpliv na v voziščno konstrukcijo vgrajene materiale. Če so ti elastični, je posledica obremenitev predvsem utrujanje. Pri viskoelastičnih bituminiziranih zmeseh pa je kritična posledica obremenitev preoblikovanje, ki z večanjem (kolesnih) obremenitev narašča. Obseg takšnega preoblikovanja je odvisen od sestave bituminiziranih zmesi v krovni plasti voziščne konstrukcije in se lahko v primeru določenega preoblikovanja (konsolidacije) notranje zgradbe bituminizirane zmesi v vgrajeni plasti tudi ustavi. Neravnine na vozni površini vplivajo tudi na spremenljivo obremenitev potnikov, to pomeni na udobnost vožnje. Pomemben vpliv pa ima spremenljiva kolesna obremenitev, ki jo pogojujejo neravnine na vozni površini, tudi na varnost vožnje. Občasno povečanje kolesne obremenitve na povišanjih na vozni površini ne prispeva toliko k povečanju trenja med pnevmatiko in vozno površino in s tem k skrajšanju potrebne dolžine zaviranja vozila, kot znaša podaljšanje dolžine zaviranja zaradi zmanjšanja kolesne obremenitve ali celo izgube stika kolesa z vozno površino na znižanjih/poglobitvah. 5.1.2.3 Meritve ravnosti Ravnost vozne površine je mogoče preveriti • z meritvijo odstopanja od načrtovane višine vozne površine ali • s posnetkom dejanskega prereza vozne površine. Način meritev ravnosti, tj. prečno, vzdolžno ali v poljubni smeri (na os ceste), določa vrsto opreme za meritev. V naši državi so uveljavljeni načini meritev ravnosti voznih površin • z merilno letvo in klinom, • s profilografom in niveliranjem stojišč in • s profilometrom (slika 5.1.1).
148 Slika 5.1.1: Profilometer za meritve vzdolžne ravnosti vozišča

Prva navedena načina meritev ravnosti sta uveljavljena za meritve kratkih odsekov, meritve s profilografom pa za meritve vzdolžne ravnosti voznih površin. Glede na pogoje meritev na voznih površinah je pri prvih navedenih meritvah potrebno delovno mesto zavarovati, s profilometrom pa je mogoče izvajati meritve v prometnem toku (s hitrostjo vožnje do 120 km/h). Pri meritvah ravnosti z merilno letvo in klinom ter s profilografom je izmerjeno odstopanje neposredno v dejanski vrednosti (1 : 1). Rezultate izmerjenih vertikalnih pospeškov, ki jih pri meritvah s profilometrom pogojujejo neravnine na vozni površini, pa je potrebno izvrednotiti s pomočjo računalnika, ki je vključen v opremo tudi za registriranje drugih koristnih podatkov o meritvi (hitrosti vožnje, značilnih točk ob ali na vozni površini idr.). 5.1.2.4 Vrednotenje ravnosti Pogoji za ravnost voznih površin so praviloma določeni v ustrezni tehnični regulativi ali v pogodbenih določilih. Uveljavljene informativne mejne vrednosti odstopanja ravnosti od načrtovane na novozgrajenih voznih površinah so navedene v razpredelnici 5.1.1.
Vrsta plasti v voziščni konstrukciji • vezane spodnja nosilna • vezana zgornja nosilna • vezane obrabnonosilna • vezana obrabnozaporna Enota mere mm mm mm mm
1)

Velikost neravnine mejna skrajna mejna 15 10 10 4 /6 /8
2) 3) 1)

20 15 15 6 / 82) / 10 3)

Razpredelnica 5.1.1: Informativne mejne vrednosti neravnin na novozgrajenih voznih površinah Legenda:
1)

na AC in HC

2)

na GC in RC1

3)

na ostalih R in L cestah

Informativne mejne vrednosti neravnin za oceno uporabnosti voznih površin na obstoječih cestah pa so v odvisnosti od prometne obremenitve in gostote prometa navedene v razpredelnici 5.1.2.
Vrsta prometa Enota mere zelo dobro <6 Ocena stanja mejno slabo 10 do 14 14 do 18

dobro 6 do 10

zelo slabo > 18

• srednja ali večja gostota (PLDP > 2000 vozil) in srednja mm ali težja prometna obremenitev (> 80 NOO 82 kN/dan) • majhna gostota (PLDP do 2000 vozil) in lahka prometna obremenitev (do 80 NOO 82 kN/dan) mm

<8

8 do 12

12 do 16

16 do 20

> 20

Razpredelnica 5.1.2: Informativne mejne vrednosti neravnin na obstoječih voznih površinah Legenda: PLDP – povprečni letni dnevni promet NOO – nominalna osna obremenitev 149

Ker je doprinos ostrine robov in konic kamnitih zrn k torni sposobnosti vozne površine večji od doprinosa ostrine površine kamnitih zrn.2) je treba ustvariti z • sistemom med zrni in/ali • vtisnjenim drenažnim sistemom. ki se lahko prenašajo s pnevmatik na kolesih vozil na vozno površino.3. • značilnosti pnevmatike: vrsto.1. da je v bituminizirani zmesi. prah in olje.1. 5.2 Značilnosti Geometrijska oblikovanost ali hrapavost vozne površine je opredeljena z • ostrino vozne površine – fino hrapavostjo in • drenažno sposobnostjo vozne površine – grobo hrapavostjo. čimveč drobnih kamnitih zrn. potrebna za čimbolj trajno fino hrapavost vozne površine.3. vgrajeni v obrabno plast. V pretežni meri je takšna zgradba silikatnih kamnin eruptivnega porekla. primerno. ki je prav tako odvisna od mineraloške zgradbe kamenine. je predvsem za ceste. ki so različno odporni proti obrabi in tako tudi proti zgladitvi površine. Zato torna sposobnost vozne površine odločilno vpliva na oprijemljivost. Ostrino vozne površine pa poleg ostrine površine zrn določa tudi ostrina robov in konic zrn. prerez. Za varno vožnjo pa je poleg torne sposobnosti vozne površine treba upoštevati tudi • značilnosti gibanja: hitrost vožnje.1.5. oblikovanost in stanje profila ter lastnosti gume. kjer so hitrosti vožnje manjše.2: Groba hrapavost vozne površine V območju naleganja pnevmatike na vozno površino sta pogojeni groba in fina hrapavost (slika 5. notranji pritisk. sneg.1. Osnovna značilnost kamnitih zrn. led.1. je zgradba kamnine iz mineralov. Slika 5. zdrs in drsenje.3): 150 .1 Opis Torna sposobnost vozne površine pomeni vpliv kakovosti kamnitih zrn na vozni površini in drobne geometrijske oblikovanosti (hrapavosti) vozne površine na velikost pogonskih.1. • razporeditev napetosti na dotikalnih površinah pnevmatik z elementi hrapavosti vozne površine ter • značilnosti medija med pnevmatiko in vozno površino: voda. Grobo hrapavost vozne površine (slika 5.3 Torna sposobnost 5. to je sposobnost prenosa navedenih sil z naležne površine pnevmatike na vozno površino in s tem na varnost vožnje. zavornih in stranskih sil. ki določa ostrino površine zrn.

5.3. ne pa tudi groba hrapavost. V primeru. na katerih je • omejena hitrost vožnje (do 50 km/h) ali • omejen prostor za kontinuirane meritve in za meritve v laboratoriju. da vozna površina ni ustrezno hrapava.3: Značilnosti fine (mikro) in grobe (makro) hrapavosti na vozni površini Če je na vozni površini zagotovljena samo fina hrapavost. • v območju stika pnevmatike z vozno površino pa ostrina vozne površine predrtje vodnega filma in trenje na suhem stiku.1.SRT za meritve torne sposobnosti vozne površine 151 . med pnevmatiko in vozno površino ostane vmesna plast ali vsaj film vode. Glede na to.1. ki prepreči za varno vožnjo potreben stik za prenos sil s pnevmatike na vozno površino.3 Meritve torne sposobnosti Postopki meritev torne sposobnosti voznih površin. Samo groba hrapavost. Slika 5. je torna sposobnost pri majhni hitrosti vožnje lahko zadovoljiva. ki omogočajo določitev globine grobe hrapavosti in • neposredni.1. Slika 5.1. Za meritve globine hrapavosti sta uveljavljena dva postopka: • postopek zapolnitve prostornine do vrha hrap z razgrnitvijo peska (Sand-patchmethod) in • postopek meritev z laserjem. zato je to lahko predvsem zgolj informativni podatek za oceno stanja vozne površine na cestah z velikimi hitrostmi vožnje. Globina hrapavosti vozne površine pomeni praktično njeno drenažno sposobnost. nastane »hidroplaning«. so • posredni. Stacionarna merilna naprava. uveljavljeni v naši državi. ki omogočajo stacionarne ali kontinuirne meritve odpora vozne površine proti drsenju.4) je primerna za meritve voznih površin.• v območju približevanja pnevmatike vozni površini mora drenažna sposobnost omogočiti izrinjenje vodnega klina. pa sama tudi ne zadostuje za zagotovitev pogojev za varno vožnjo. nihalo SRT (Skid Resistance Tester – slika 5. ki je pomembna predvsem pri večji hitrosti vožnje.4: Merilna naprava Skid Resistance Tester . je temu primerno potrebno število meritev za oceno stanja vozne površine. da je velikost merjene površine majhna. ne pa tudi pri večji hitrosti vožnje. npr.

1.1. Informativne mejne vrednosti za oceno torne sposobnosti voznih površin so navedene v razpredelnicah 5.1. • z zdrsavajočim merilnim kolesom ali • s poševno vodenim merilnim kolesom. 5. vrsta.5). Glede na številne vplive na rezultate meritev torne sposobnosti voznih površin (temperatura.5. Za pri nas uveljavljeni postopek s poševno vodenim merilnim kolesom se uporablja merilno napravo SCRIMTEX (Sideway Force Coefficient Routine Investigation Machine . 5.Texture – slika 5. določene z nihalom SRT Merilna hitrost vožnje (km/h) 30 40 50 60 70 80 90 Vrednost torne sposobnosti _ (SN) 62 57 53 49 46 43 40 Legenda: _ SN . Sicer je pa priporočljivo novozgrajeno obrabno plast po vgraditvi takoj posuti z drobnim drobirjem ali drobljenim grobim peskom. obraba in pritisk v pnevmatiki.1. obremenitev merilnega kolesa. debelina filma vode.3.4: Informativne mejne vrednosti torne sposobnosti na novih voznih površinah 152 .4 in 5. in sicer • z blokiranim merilnim kolesom. hitrost vožnje) jih je potrebno ustrezno upoštevati.1.1.3: Informativne mejne vrednosti odpora proti drsenju.1. ki poleg vrednosti torne sposobnosti vozne površine izmeri tudi globino hrapavosti.Skid Number: povprečna vrednost torne sposobnosti vozne površine na homogenem odseku v odvisnosti od hitrosti vožnje merilne naprave SCRIMTEX Razpredelnica 5. to je 1 do 2 meseca po pripustitvi prometa. Vrednost SRT Pogoji za vožnjo normalni težki 45 do 55 50 do 60 55 do 65 Slika 5.Za kontinuirane meritve torne sposobnosti ustrezne mobilne merilne naprave omogočajo meritve v pogojih.4 Vrednotenje torne sposobnosti Na novozgrajenih voznih površinah so ustrezni pogoji za realno oceno stanja šele.5: Merilna naprava SCRIMTEX za meritve torne sposobnosti in teksture vozne površine Prometna obremenitev skupina • lahka • težka NOO 82 kN/dan < 300 > 300 Gostota prometa skupina majhna velika PLDP < 5000 > 5000 Razpredelnica 5. kot nastopajo pri vožnji v prometnem toku na mokri vozni površini. ko je promet odstranil bitumensko vezivo s površine kamnitih zrn.1. ko so razmere kritične.3.

Ustrezno merilo za navedene presoje je merodajna podajnost vozne površine. Ta posedek pa je tudi merilo mehanske odpornosti planuma voziščne konstrukcije proti obremenitvi.elastično podajnost z meritvijo (z Benkelmanovo gredjo) pri razbremenjevanju merilnega mesta ali .celokupno tj. V posebnih pogojih je mogoče določiti podajnost vozne površine tudi z drugačnimi postopki. Vozna površina z večjo podajnostjo označuje voziščno konstrukcijo z manjšo nosilnostjo. to je podajnost z upoštevanimi vplivi na rezultate meritev.1.2 Meritve podajnosti Postopki meritev podajnosti voznih površin. Podajnost vozne površine je lahko merilo • skladnosti in enovitosti izvršenega dela v sklopu novogradnje. z optičnim deflektometrom.6) ali Benkelmanovo gredjo) pri obremenjevanju merilnega mesta. pogojeno z deflektometrom s padajočo utežjo (Dynatest . elastično in plastično podajnost z meritvijo (z deflektografom Lacroix (slika 5. • stanja obstoječe voziščne konstrukcije in • za potrebne ukrepe za preplastitev ali ojačitev obstoječe voziščne konstrukcije za načrtovano dobo nadaljnjega trajanja. ki je opredeljena kot nosilnost. s sondo.4 Nosilnost / podajnost asfaltnih vozišč 5.1. • z dinamično obremenitvijo vozne površine pa je mogoče opredeliti podajnost. uveljavljeni v naši državi.1.4.5: Informativne mejne vrednosti torne sposobnosti na obstoječih voznih površinah 5.Merilna hitrost vožnje (km/h) 30 40 50 60 70 80 90 zelo slabo Ocena stanja slabo zadovoljivo dobro zelo dobro Območje torne sposobnosti na homogenem odseku _ SN 50 do 56 46 do 52 42 do 48 39 do 45 36 do 42 33 do 39 30 do 36 57 do 61 53 do 56 49 do 52 46 do 48 43 do 45 40 do 42 37 do 39 62 do 72 57 do 67 53 do 63 49 do 59 46 do 56 43 do 53 40 do 50 > 72 > 67 > 63 > 59 > 56 > 53 > 50 < 50 < 46 < 42 < 39 < 36 < 33 < 30 Razpredelnica 5. 5.4.1. so zasnovani na statični ali dinamični obremenitvi merilnega mesta: • s statično obremenitvijo vozne površine je mogoče opredeliti .1.1.1 Opis Podajnost vozne površine pomeni njen posedek pod določeno obremenitvijo.slika 5. 153 . z vibratorjem in drugimi napravami. vgrajeno v voziščno konstrukcijo. npr.7).

Slika 5. 5.1.8: Merilna oprema za meritve statičnih deformacijskih modulov 154 .Slika 5. CBR in drugi.3 Meritve nosilnosti Kot postopki meritev nosilnosti so v cestogradbeni praksi uveljavljeni različni postopki meritev posedkov pod obremenilnimi krožnimi ploščami.9: Merilna oprema za meritve dinamičnih deformacijskih modulov Slika 5.1.1.1.1.1.8) in • dinamičnih deformacijskih modulov Evd (za zrnate kamnite materiale – slika 5.4. opredeljeni kot moduli deformacije. V naši državi sta uveljavljena predvsem postopka meritev • statičnih deformacijskih modulov Evs1 in Evs2 (slika 5.7: Merilna naprava Dynatest za meritve podajnosti vozne površine Ker so bituminizirane zmesi viskoelastične.9). reakcije tal.6: Merilna naprava Lacroix za meritve podajnosti vozne površine Slika 5.1. je potrebno pri meritvah podajnosti določiti tudi temperaturo asfaltne krovne plasti. stisljivosti.

4.05 1. Informativne vrednosti merodajne podajnosti na novih voznih površinah z asfaltno krovno plastjo za načrtovano dobo trajanja 20 let so navedene v razpredelnici 5.45 0.80 0.1.Meritve statičnih deformacijskih modulov Evs so – v primerjavi z meritvami modulov stisljivosti ME.75 0.1.65 0. 5.1.50 0.90 1.5 Vrednotenje nosilnosti Za zagotovitev potrebne nosilnosti podlage za ustrezno kakovostno vgraditev nadgrajenih plasti so v naši cestogradbeni praksi za značilne mejne površine plasti uveljavljene minimalne vrednosti statičnih deformacijskih modulov Evs2 (razpredelnica 5. ki so predvsem hitrejše – koristne v tem. Meritve dinamičnih deformacijskih modulov (s padajočo utežjo) pa so koristne predvsem zaradi • možnosti izvajanja na omejeni površini in • hitrega poteka meritve ter izvrednotenja rezultatov.60 0.20 Skupina prometne obremenitve • izredno težka • zelo težka • težka • srednja • lahka • zelo lahka Razpredelnica 5.8. • temperature asfaltne krovne plasti in • vpliva letnega obdobja meritev. Vse navedene vplive je treba upoštevati pri določanju merodajne podajnosti za opredelitev potrebnih ukrepov oziroma oceno trenutnega stanja utrujenosti obstoječe voziščne konstrukcije.4 Vrednotenje podajnosti Različni navedeni postopki obremenjevanja vozne površine pri meritvah pogojujejo različne vrednosti podajnosti.10 0.1. 155 .95 1. da je na osnovi večjih ali manjših vrednosti obeh modulov in njunega razmerja mogoče oceniti stanje merjene vozne površine glede utrjenosti kot tudi nosilnosti oziroma opredeliti potrebne morebitne dodatne ukrepe.40 0. Merodajna podajnost (mm) mejna skrajna mejna 0.7). Informativna razmerja statičnih deformacijskih modulov Evs2 in dinamičnih deformacijskih modulov Evd so navedena v razpredelnici 5.1.1.6: Informativne vrednosti merodajne podajnosti na novih voznih površinah 5.4.6. Rezultati meritev podajnosti pa so odvisni tudi od • obremenitve merilnega kolesa. ki med seboj niso neposredno primerljive.

neposredno ne vpliva na hrup. 5. Iz navedenega izhaja. kar pa omogočajo samo enakozrnate asfaltne zmesi. Zmanjšanje hrupa kotaljenja. Grobejša zrna (visoke amplitude hrapavosti) pogojujejo valovitost vozne površine in s tem povečanje hrupa.1. velika do približno 10 mm. ki v naravnem in življenjskem okolju vzbuja nemir.8: Informativna razmerja deformacijskih modulov Evs2 in Evd 5. ki je opredeljena z dolžino valov do 0. moti človeka in škodljivo vpliva na okolje.5.1.7: Informativne mejne vrednosti modulov Evs2 za značilne mejne površine plasti Razpredelnica 5. katere lastnosti pa se s časom lahko deloma poslabšajo: • poveča se zglajenost vozne površine • zmanjša se trajnost obrabne plasti • spremenijo se pogoji uporabe (vzdrževanje pozimi).1 Opis Kot hrup je opredeljen vsak zvok. Motorni promet na cestah – kot vir hrupa – ustvarja • s pogonskim sistemom hrup pogona in • s premikanjem vozila hrup kotaljenja. Mikrotekstura ali fina hrapavost obrabne plasti.2 Značilnosti obrabnih plasti Vpliv teksture vozne površine na hrup kotaljenja je mogoče opredeliti z dvema parametroma: • dolžino valov in • amplitudo.5 Hrupnost asfaltnih vozišč 5. ki ga pogojuje makrostruktura ali groba hrapavost obrabne plasti. pa je mogoče zagotoviti z vmesnimi prostori na vozni površini. veliki do približno 10 mm.1. ki v veliki meri zmanjšajo predvsem visokofrekvenčni hrup. Optimalni učinek je mogoče zagotoviti s primerno visokimi hrapami v območju valovnih dolžin do 20 mm. da naj bi asfaltna zmes za obrabne plasti vsebovala kamnita zrna drobirja.1 mm. Za to zadoščajo že vmesni prostori. Del nastalega hrupa absorbira grobohrapava ali votlava obrabna plast voziščne konstrukcije.Vrsta materiala v podlagi • vezljiva zemljina • izboljšana zemljina • stabilizirana zemljina • kamniti material Vrednost modula Evs2 (MN/m2) > 20 – > 25 – > 40 – > 60 – Deformacijski modul statični Evs2 dinamični Evd MN/m2 45 60 80 100 120 20 25 35 45 55 Razpredelnica 5.1. Zato so uveljavljene v cestograd156 .5.1.

vsekakor v zelo omejenem obsegu uporabljan praktično samo na območjih kritičnih vijačnih prehodov (slika 5. To pa je v prid tudi za zmanjšanje hrupa kotaljenja. Največjo vsebnost votlin imajo asfaltne zmesi drenažnega asfalta. vendar za zmanjšanje hrupa še vedno zelo ugodno teksturo imajo obrabne plasti. Specifična lastnost asfaltnih obrabnih plasti.1. Od takrat pa je drenažni asfalt – zaradi problematične ohranitve značilnih lastnosti . pogojuje v določenih razmerah najmanjši hrup kotaljenja. BB 8s. BB 11 in BB 8.6 80. da nastane pri vseh hitrostih vozil • najmanjši hrup na obrabni plasti iz drenažnega asfalta DA 11s.3 77.1 80.9: Hrup na asfaltnih voznih površinah 157 . ki vsebujejo frakcije kamnitih zrn velikosti do 8 mm ali do 11 mm. uveljavljena za obrabne plasti v naši praksi. da je njihova vsebnost votlin razmeroma zelo velika.Črnivec.9 76.1. PP) pa za do 8 dB(A) večji hrup.5 86.6 71.1.4 Razpredelnica 5. katera vrsta asfaltnih zmesi. so bile preskušene značilne lastnosti v obrabne plasti vgrajenih asfaltnih zmesi • drenažnega asfalta DA 11s.9. Izvršene meritve hrupa kotaljenja so pokazale.7 74. Takšne zmesi so bile v Slika 5. Hitrost vožnje (km/h) 50 70 90 110 DA 11s 67.10: Drenažni asfalt na območju Sloveniji vgrajene že pred 40-imi leti na odvijačnega prehoda seku ceste Podtabor . ki zagotavlja dobro drenažno sposobnost in s tem dobro torno sposobnost vozne površine. • drobirja z bitumenskim mastiksom DBM 11s in DBM 8s ter • bitumenskega betona BB 11s. zgrajene iz asfaltne zmesi drobirja z bitumenskim mastiksom.2 76.3 BB 11s 75.4 Vrsta asfaltne zmesi DBM 11s DBM 8s (dB(A)) 71. poleg navedenih obrabnih plasti asfaltnih zmesi pa tudi površinska prevleka PP 4/8. Da bi ugotovili.10) Bistveno manjšo vsebnost votlin.5 84.beni praksi za obrabne plasti asfaltne zmesi. BB. pri čemer pa je emisija hrupa obrabne plasti drobirja z bitumenskim mastiksom v absolutnem iznosu do približno 3 dB(A) manjša od emisije hrupa obrabne plasti bitumenskega betona.1 83.6 71. Povprečne vrednosti izmerjenih ravni hrupa so za preskušane vrste asfaltnih zmesi v obrabnih plasteh navedene v razpredelnici 5.0 80. • na vseh drugih preskušenih vrstah obrabnih plasti (DBM.0 83. je. V pretežnih primerih je vzrok za to – poleg večje odpornosti asfaltne zmesi drobirja z bitumenskim mastiksom proti plastičnemu preoblikovanju – tudi zmanjšanje hrupa.1.

4 pa so prikazane sestave zmesi kamnitih zrn v teh asfaltnih zmeseh.1.1. so bile ugotovljene pri posameznih sestavah asfaltnih zmesi do 2 dB(A) različne emisije hrupa. Tolikšno znižanje zvočnega tlaka pa pomeni • podvojitev oddaljenosti od izvora hrupa.11: Izgled vozne površine z obrabno plastjo asfaltne zmesi drenažnega asfalta DA 11s Diagram 5.1: Sestava zmesi zrn v asfaltni zmesi drenažnega asfalta DA 11s Slika 5. na diagramih 5. so poznani tudi iz strokovnih publikacij.11 do 5.1. Slika 5. ki je v osnovi opredeljena s sestavo zmesi zrn v asfaltni zmesi.1. Podobni rezultati. Ta tehnična regulativa so predvsem tehnične specifikacije za asfaltne obrabne plasti na prometnih površinah (drenažni asfalt. kot so bili ugotovljeni pri preskusih pri nas. uveljavljene v naši veljavni tehnični regulativi.2: Sestava zmesi zrn v asfaltni zmesi drobirja z bitumenskim mastiksom DBM 11s . v vsem primerne za zagotovitev željenega stanja obrabnih plasti na naših cestah v pogledu hrupa kotaljenja. • zmanjšanje hrupa za 50 % ali pa • zmanjšanje prometa za 50 %.1.14 prikazan izgled značilnih vrst asfaltnih zmesi.1. drobir z bitumenskim mastiksom).1 do 5.12: Izgled vozne površine z obrabno plastjo asfaltne zmesi drobirja z bitumenskim mastiksom DBM 11s 158 Diagram 5. da so osnove.1. proizvedenih in vgrajenih v obrabne plasti voznih površin na zelo obremenjenih cestah v Sloveniji.1. je na slikah 5. Za ponazoritev značilnih vrst asfaltnih zmesi.V odvisnosti od globine hrapavosti površine obrabne plasti. To pa pomeni. Nihanja hrupa do 3 dB(A) so običajna na uveljavljenih vrstah obrabnih plasti na sodobnih voziščih.

tj.1.1.Slika 5.3: Sestava zmesi zrn v asfaltni zmesi drobirja z bitumenskim mastiksom DBM 8s Slika 5. sestave obrabne plasti. 159 .10. navedene v razpredelnici 5. Medtem ko je izračunana ocenjena raven hrupa v veliki meri subjektiven podatek.3 Meritve hrupnosti Raven hrupa kotaljenja je opredeljena z značilnostmi • prometa.4: Sestava zmesi zrn v asfaltni zmesi bitumenskega betona BB 11s 5.1. vrsto pnevmatik na kolesih vozila in hitrostjo vožnje ter • vozne površine. Obremenitev naravnega in življenjskega okolja s hrupom je mogoče ugotoviti • z izračunom ocenjene ravni hrupa zaradi cestnega prometa na z zakonom opredeljenih osnovah in/ali • z meritvami ravni hrupa na kraju imisije kot posledice emisije posameznega ali več virov hrupa zaradi cestnega prometa.1.1.13: Izgled vozne površine z obrabno plastjo asfaltne zmesi drobirja z bitumenskim mastiksom DBM 8s Diagram 5.5.1. tj.14: Izgled vozne površine z obrabno plastjo asfaltne zmesi bitumenskega betona BB 11s Diagram 5. V izračunu ocenjene ravni hrupa je mogoče upoštevati nekatere popravke zaradi vpliva vrste obrabne plasti na vozišču. so s predpisano merilno opremo izmerjeni podatki osnova za objektivno vrednotenje vpliva hrupa na naravno in življenjsko okolje.

prometnotehnični in gradbenotehnični. 5. • prometnotehnični in prometnopravni ter • gradbeni na cestah in objektih.1. Mejne vrednosti ravni hrupa v posameznih okoljih in v določenih časovnih obdobjih so opredeljene v ustreznih zakonskih določilih. 160 .5. da povečanje prometa za 100 % poveča raven hrupa za 3 dB(A) ali da ukrep za zmanjšanje hrupa za 3 dB(A) dopušča za 100 % večji promet v odnosu na stanje brez ukrepa. Slika 5.2 do -3 od -3 do .5.15: Merilna oprema za meritve hrupa Vrsta obrabne plasti • nov bitumenski ali cementni beton • grobozrnati asfalt • dotrajani cementni beton • obrabljen kamniti tlak • drobir z bitumenskim mastiksom • drenažni asfalt: .15) ali •z merilnikom.5 Zaščita pred hrupom Ukrepi za zmanjšanje hrupa so lahko • preventivni prostorski.Za meritve ravni hrupa kotaljenja.1. Pri vrednotenju ravni hrupa kotaljenja je treba upoštevati predvsem hitrost vožnje merilnega vozila in morebitne drugačne vplive (hrup okolja). Pri tem je potrebno upoštevati.10: Popravki ocenjene ravni hrupa zaradi vpliva obrabne plasti 5. ki ga ustvarjajo pnevmatike med vožnjo z določeno hitrostjo. nameščenim ob kolesu •v posebni merilni prikolici ali •na navadnem osebnem motornem vozilu ali prikolici v normalnem prometnem toku.1.1.enoslojni .4 Vrednotenje hrupnosti Izmerjena vrednost ravni hrupa kotaljenja mora biti rezultat povprečja več meritev.dvoslojni Popravek dB(A) 0 2 3 6 .8 Razpredelnica 5.1. so uveljavljeni naslednji postopki: • s stacionarno nameščenimi merilniki (slika 5.5 od -6 do .

Specifična sestava takšnih asfaltnih zmesi in razmeroma majhne debeline (prav tako tudi majhne površine. je v praksi potrjeno v številnih državah. Prehod ene asfaltne zmesi v drugo je sicer opazen. To je že od začetka uporabe teh vrst obrabnih plasti pomembno vprašanje. Gradbeni ukrepi na cestah so lahko • na obrabnih plasteh in • za zaslanjanje/zaklanjanje. Segregacija asfaltne zmesi ali prenizka temperatura pri vgrajevanju. kako takšne vozne površine vzdrževati oziroma ohraniti. Čiščenje takšne plasti (z vodnim curkom pod velikim pritiskom) pa je bolj učinkovito in manj škodljivo kot pri grobozrnati drenažni asfaltni zmesi. Vsebnost votlin v vgrajenih plasteh (22 do 26 V. Z vgradnjo drobnozrnate drenažne asfaltne zmesi se onesnaženje plasti absolutno bistveno zmanjša. To pa pogojuje ustrezno vgraditev asfaltne zmesi. ki je predvsem na začetku vgrajevanja občutljiva tako v pogledu homogenosti kot tudi temperature. kjer so bile vgrajene) so pogojevale razmeroma hitro ohladitev asfaltnih zmesi. Janez Žmavc 161 . kot so na bližnjih površinah vgrajene asfaltne zmesi. tj.-%).6 Razvoj manj hrupnih asfaltnih zmesi V preteklem desetletju se je gradnja asfaltnih zmesi za zmanjšanje hrupa v Evropi še razmahnila. kar omogoča primerno zgostitev tudi vrhnje plasti. Istočasno pa so bile intenzivno proučevane možnosti. Pri kompaktnem postopku pa sta vgrajeni dve plasti drenažnega asfalta »vroče na vroče«. drobirja z bitumenskim mastiksom) za vgradnjo siceršnje asfaltne zmesi za obrabno plast (bitumenskega betona) na bližnjih površinah neprekinjeno nadaljuje. pa je tudi bolj gospodarna.-%) zagotavlja pomembno zmanjšanje hrupa (do 6 dB(A)). ki ne omogoča potrebne zgostitve vgrajevane asfaltne zmesi. Za rešitev tega problema sta bila razvita dva postopka: • vgrajevanje asfaltnih zmesi za obrabno in vezano zgornjo nosilno plast neposredno zaporedoma (po tkim. Drenažni asfalti so bili doslej praviloma vgrajeni v eni plasti. območja vijačnih prehodov. Da je z že uveljavljenimi vrstami drenažnih asfaltnih zmesi mogoče zagotoviti zmanjšanje hrupa za približno 5 dB(A). vendar podobno odporen proti prometnim in klimatskim obremenitvam. ki ščiti bolj grobozrnato podložno plast iz asfaltne zmesi DA 11 oziroma DA 16 pred onesnaženjem.5. Ta problem je bil v pretežni meri odpravljen s tem.Razvrščeni so v aktivne in pasivne ukrepe. Tanjša obrabna plast drobnozrnatega drenažnega asfalta iz asfaltne zmesi DA 5 ali DA 8 (debela do 2 cm). kompaktnem postopku) in • krpanje poškodovanih mest s hladno drobnozrnato asfaltno zmesjo drenažnega asfalta z veliko vsebnostjo votlin (približno 25 V. Elementi konstrukcij za zaščito življenjskega okolja pred hrupom so lahko iz različnih gradbenih materialov z različno učinkovitostjo zmanjšanja hrupa pri odboju (do nad 11 dB(A)). Dobra zlepljenost oziroma zaklinjenost obeh plasti še vročih asfaltnih zmesi pa tudi podaljša trajnost. lahko ima za posledico krušenje ali luščenje obrabne plasti od podlage. da se vgrajevanje asfaltne zmesi za zmanjšanje hrupa (drenažnega asfalta. 5.1.

izvedbe in vzdrževanja. Poleg vplivov prometa in klime so pomembni tudi vplivi podlage voziščne konstrukcije. Vpliv temperature na bituminizirane zmesi je velik predvsem zaradi velikih razlik med ko162 .1 Prometne obremenitve Vpliv prometa na spremembe v voziščne konstrukcije vgrajenih materialov je odvisen predvsem od • gostote prometa. mestoma lahko tudi zmanjšano torno sposobnost. ki pogojujejo staranje materialov. – Ker imajo kamnita zrna večjo afiniteto do vode kot do bitumenskega veziva. da bi se bitumensko vezivo pod pritiskom ponovno zlepilo s kamnitimi zrni.1 Vzroki Po vgraditvi v voziščne konstrukcije so vsi materiali izpostavljeni različnim vplivom. ni dovolj velika. V skrajnem primeru pa je v določenih pogojih.2 POŠKODBE NA ASFALTNIH VOZIŠČIH 5. • skritih napak pri vgrajevanju. • strukture prometa in • osnih obremenitev vozil.1. npr. poškodba lahko posledica enkratne preobremenitve v voziščno konstrukcijo vgrajene bituminizirane zmesi. 5. voda vstopi na oslabljena mesta v bituminizirani zmesi v vgrajeni asfaltni plasti. Če po osušitvi gostota prometa in prometna obremenitev.2. ki ima za posledico določeno obrabo in utrujanje vgrajenih materialov.1 Obremenitve Spremembe materialov. Pretežno nastajajo poškodbe na voznih površinah zaradi večjega števila manjših obremenitev. Pnevmatike motornih vozil ustvarjajo med vožnjo na voznih površinah – asfaltnih obrabnih plasteh porne tlake in sesalne učinke. ki so označene kot poškodbe.1. med njimi predvsem slabše kakovosti materialov ter neustreznih postopkov pri pripravi in vgrajevanju in • nekaterih specifičnih zunanjih obremenitev. Učinki vseh vplivov se prej ali slej pokažejo v spremembah. 5.1. Bitumensko vezivo se loči od kamnitih zrn.1. vgrajenih v voziščne konstrukcije.2. Zaradi njih se slabijo in trgajo vezi med bitumenskim vezivom in kamnitimi zrni.2 Klimatske obremenitve Klimatske obremenitve voziščnih konstrukcij pogojujejo predvsem visoke in nizke temperature ter padavine.1. ki je opredeljena s strukturo prometa in osnimi obremenitvami vozil. Bituminizirana zmes se utruja.2. v vročini. 5. so v pretežni meri posledica • normalne uporabe voznih površin.5.2. Tako nastala poškodba na vozni površini pomeni v začetni fazi odprt in oslabljen skelet zmesi kamnitih zrn. v končni fazi pa udarno jamo. pnevmatike motornih vozil izsesajo pomanjkljivo ali sploh že nevezana kamnita zrna iz obrabne plasti.

Pri visokih temperaturah. končno pa počijo in ločijo od kamnitih zrn.5 36. spremembe bitumenskega veziva so približno 20 krat večje. V obdobju zmrzovanja istočasno vplivajo na stanje asfaltnih voznih površin 163 .5 34. zmesi zraka izmerjene ocenjene °C °C 36.27.26.2 .6 . ko se ta približuje temperaturi zmehčišča bitumenskega veziva.6 .2 .7 55.15.9 .8 . Tlačne obremenitve takšne asfaltne plasti pogojujejo preoblikovanje strukture vgrajene bituminizirane zmesi.7 .5 55. V večji meri pa lahko padavine škodljivo vplivajo. ker pogojujejo zmanjšanje nosilnosti materialov v podlagi.9 54.0 .3 37.0 . Pri nizkih temperaturah je bituminizirana zmes bolj ali manj elastična.0 .18.5 56. od strani skozi bankino ali od spodaj s kapilarnim dvigom.18.10.1: Najvišje in najnižje temperature v 20-letnem obdobju v Sloveniji Vpliv padavin na nastanek poškodb na asfaltnih voziščih je zaznaven tako na voziščnih konstrukcijah kot na podlagi.1 36. Kamnita zrna lahko – odvisno od sestave bituminizirane zmesi – v njej tudi zaplavajo.15. Primerjava najvišjih in najnižjih temperatur ter povprečij v preteklem 20 letnem obdobju v Sloveniji (razpredelnica 5.9 .10.2 56.1 Vremenska opazovalna postaja Portorož Nova Gorica Postojna Rateče Brnik Ljubljana Novo mesto Celje Slovenj Gradec Maribor Murska Sobota B 50/70: PK : 49 do 55 °C Fraass: < .2.26.18. če vstopajo od zgoraj skozi razpoke ali prepustne plasti v voziščni konstrukciji. Poleg že omenjenega vstopanja vode med bitumensko vezivo in kamnita zrna v obrabni plasti škodljivo vplivajo padavine tudi z odvzemom toplote pri izenačevanju temperatur in za izhlapevanje.18.6 36.3 51.16.6 .14.3 37.1 36. Bitumensko vezivo pa se zaradi učinka nizkih temperatur krči in filmi na kamnitih zrnih se tanjšajo.7 36. postane bituminizirana zmes plastična.14.8 55.27.8 37.0 .4 .9 54.3 .23. da cestogradbeni bitumni z opredeljenimi lastnostmi brez ustreznih dodatkov v večini primerov pri nas niso uporabni za bituminizirane zmesi za asfaltne obrabne plasti.1 55. Vpliv padavin je podoben.2 51.9 Nizke temperature najnižje povprečne izmerjene °C °C . če so občutljivi na delež vode v sestavi.0 .3 .ličniki toplotne razteznosti in krčenja bitumenskega veziva in kamnitih zrn.6.1) pokaže.6 .8 34.2 54.5 .13.21. Najvišje temperature bitumin.24.2 .20.8 °C – Razpredelnica 5. premiki kamnitih zrn v skeletu pod obremenitvijo so zelo ovirani ali celo preprečeni.23.0 .2.

5. Prekoračitev pogojenih vrednosti. zasičuje material nad zmrznjenim. V primeru. Že vsaka posamezna navedena pomanjkljivost izvedbe del je lahko vzrok za poškodbe. premehkega ali pretrdega bitumenskega veziva.1.2. ki nastanejo na vozni površini. so: • neustrezna priprava podlage • uporaba neustreznih materialov • neustrezna izdelava zmesi in plasti voziščnih konstrukcij • pomanjkljivo odvodnjavanje • premajhna nosilnost/prevelika podajnost plasti pod asfaltno krovno plastjo. so posledica prekomernega povečanja deleža vode bodisi v obdobju zmrzovanja (ledene leče) ali tajanja. Stanje je lahko kritično tudi. 164 . je potrebna zgostitev nadgrajenih plasti praviloma nemogoča. uporaba preperelih kamnitih zrn ter prežganega. luščenja. ko velike količine vode sploh ne morejo odteči. 5.2. npr. ki prej ali slej povzročijo večje ali manjše poškodbe na asfaltnih voziščih. Poškodbe. 5. Večja pa je nevarnost za poškodbe voziščne konstrukcije tudi. mora biti do te globine vgrajen material ustrezno odporen.2.1 Priprava podlage Osnovni pogoj za ustrezno nadgraditev podlage voziščne konstrukcije je primerna nosilnost.2 Izvedba Značilne pomanjkljivosti izvedbe del.1. če nastopi odjuga zelo hitro. krušenja ali razpok na asfaltni krovni plasti. ima praviloma za posledico predčasne poškodbe v obliki plastičnega preoblikovanja.1. Medtem ko nastanejo poškodbe na vozni površini zaradi zmrzovanja vode v ali pod voziščno konstrukcijo tudi če ni obremenjena s prometom. Ker voda. če skozi razpoke v asfaltni krovni plasti pronica voda v občutljiv material v voziščni konstrukciji ali pod njo. kot so opredeljene v tehnični regulativi. • občutljivost materiala in • trajanje zamrznitve. ki s tem izgublja notranje trenje in kohezijo (nosilnost). skozi še zmrznjeno podlago ne more odteči.2 Uporaba materialov Lastnosti osnovnih materialov za izvedbo voziščnih konstrukcij morajo biti prilagojene predvideni prometni obremenitvi in klimatskim razmeram. Takrat običajno prekomerno valjanje oziroma zgoščevanje nadgrajene plasti materiala pa – zaradi drobljenja zrn in krušenja robov – notranje trenje samo poslabša. da sega globina zmrzovanja v podlago. ki nastane zaradi tajanja ledu (ki poteka od zgoraj navzdol). nastanejo v obdobju tajanja (odjuge) poškodbe predvsem prav zaradi obremenitev s težjimi vozili.• pronicujoča in kapilarna voda.2.2. Če je nosilnost planuma podlage premajhna.

2.4 Odvodnjavanje Škodljivi vplivi vode na asfaltna vozišča so predvsem. ki so posledica vzdrževanja. nastanejo v asfaltni krovni plasti poškodbe ustreznih značilnih oblik. Tako načeta površina obrabne plasti je v večji meri izpostavljena škodljivim učinkom prometa in vremena.3 Vzdrževanje Poškodbe na asfaltnih voziščih. ki ima za posledico poškodbo asfaltne krovne plasti. ki povzročajo poškodbe. Navedene mehanske lastnosti bituminiziranih zmesi je potrebno zagotoviti v predhodni sestavi z • deleži posameznega osnovnega materiala v sestavi bituminizirane zmesi in s tem pogojenima • vsebnostjo votlin v bituminizirani zmesi ter • stopnjo zapolnjenosti votlin v zmesi kamnitih zrn z bitumnom. da poškodbe ne povzročijo samo prometne in klimatske obremenitve. prisojne lege.2. čimprej kontrolirano odvesti in omogočiti regeneracijo prizadete bituminizirane zmesi pod prometom. Posipanje voznih površin pozimi s soljo pa pogojuje termične in mehanske obremenitve bituminizirane zmesi v obrabni plasti. 5.2. odkrušijo že načeta kamnita zrna. ki pride v stik z voziščno konstrukcijo. Za tajanje snega ali ledu 165 . ob razpokah pa odlomijo robove obrabne plasti.2.1.1. 5.2.2. če ta v problematičnem okolju zastaja.5 Nosilnost/podajnost Premajhna nosilnost oziroma prevelika podajnost voziščne konstrukcije. Za preprečitev poškodb je treba čimveč vode. so pogojene predvsem z ukrepi v zimski službi. na razširitvah vozišča. to je pri • pluženju snega in • posipanju soli.1. ampak so lahko tudi posledica značilnosti ceste. npr. Pri pluženju snega vozila odbrusijo z vozne površine bitumensko malto in morebitna preperela kamnita zrna.2. Pri tem pa je treba upoštevati. V primeru.5. 5.3 Izdelava zmesi in plasti Pogojene mehanske lastnosti bituminiziranih zmesi za asfaltne krovne plasti so: • majhna dovzetnost za razpoke pri nizkih temperaturah • velika odpornost proti trajnemu preoblikovanju pri visokih temperaturah • primerna odpornost proti utrujanju. npr. da navedene mehanske lastnosti bituminizirane zmesi niso zagotovljene v pogojenih vrednostih. velikega vzdolžnega nagiba ter kanaliziranja in ustavljanja prometa.1. je lahko tudi zaradi • neustrezno dimenzionirane voziščne konstrukcije ali • nehomogenega cestnega telesa.

– Mehanske obremenitve bituminizirane zmesi pa nastanejo v fazi sušenja zaradi kristalizacije soli. Takšne poškodbe je mogoče opredeliti kot • preoblikovanja. nastanejo zaradi • neprimernega krpanja udarnih jam (neurejeni robovi. ki so posledica pomanjkljivega vzdrževanja. kar preprečuje naknadno regeneracijo zlepljenosti in povzroči hitrejšo razgraditev obrabne plasti. 166 . Za bituminizirane zmesi je značilno predvsem plastično preoblikovanje. S tem je pa tudi otežkočena regeneracija bituminizirane zmesi pod prometom. mazanih z oljem. ki je bil izpostavljen prometni obremenitvi. če je solnica prodrla v razpoke med bitumenskim vezivom in kamnitimi zrni. npr. Vzrok za preoblikovanje vozne površine pa je lahko tudi v spremembi notranje zgradbe vsakega materiala v cestnem telesu ali temeljnih tleh. Ohladitev zmanjša plastičnost bitumenskega veziva in pogojuje krčenje. premajhna zgostitev bituminizirane zmesi).2. Kot neprimerno je šteti predvsem uporabo vozil s prekomernimi osnimi obremenitvami. Neprimerno uporabo pa lahko pomeni tudi opremljenost vozil.1 Preoblikovanja Poškodba vozne površine v obliki preoblikovanja (deformacije) je predvsem posledica prekoračitve strižnih in tlačnih trdnosti bituminizirane zmesi. ki pogojujejo bistveno hitrejšo utrujenost materialov. vstopa tudi v prostor med kamnitimi zrni in od njih odstopljenim vezivom.1.2.2. • razgraditve in • poškodbe površine. se progresivno povečuje.potrebno toploto odvzame sol iz bituminizirane zmesi. Voda ali solnica. s katerimi so bile prekoračene trdnosti oziroma mejne napetosti v materialih. 5. 5. ki lahko skozi razpoke prodira v voziščno konstrukcijo. še posebno. • razpoke. vgrajenih v voziščne konstrukcije.2. Značilne poškodbe.2 Značilne vrste poškodb Značilne vrste poškodb na asfaltnih voziščih so posledica določenih obremenitev. ker jih povečuje. Preobremenjeni materiali se praviloma preoblikujejo v vseh smereh. • neprimerne obdelave razpok (pozno ali pomanjkljivo zalivanje) ali • neprimerne višine bankin in pomanjkljivega odvodnjavanja. vgrajene v krovno plast voziščne konstrukcije. 5. ki povzroči razgraditev bituminiziranih zmesi. Če poškodba na asfaltnem vozišču ni ustrezno popravljena takoj ko nastane. težkih tovornih vozil pozimi z verigami na kopnih voznih površinah ali slaba tesnitev sklopov pogona. pomanjkljiv premaz.4 Uporaba Poškodbe na asfaltnih voziščih so lahko tudi posledica neprimerne uporabe voznih površin. kar ima za posledico nastanek razpok.

3).2.»ptičja kopel« Plastično preoblikovanje bituminiziranih zmesi v krovnih plasteh voziščnih konstrukcij pa lahko povzroči povezano preoblikovanje.2. nastane predvsem pri prekomernih upogibih krovne plasti zaradi posedanja pod prometno obremenitvijo in zaradi krčenja vgrajenih materialov pri nizkih temperaturah. Te so lahko 167 . Slika 5.2. ki se odraža v razpokah.2.2 Razpoke Prekoračitev nateznih trdnosti zgoščenih bituminiziranih zmesi.Podrobna razvrstitev preoblikovanj asfaltnih vozišč temelji na značilnih oblikah. grebenov. opredeljenih z zlepljenostjo kamnitih zrn in bitumenskega veziva.1: Prečno preoblikovanje vozne površine v obliki kolesnic Slika 5.2: Vzdolžno preoblikovanje vozne površine .3: Preoblikovanje vozne površine v obliki grbin Slika 5. 5.»perilnik« Slika 5. ob kolesnici nastane vzdolžni greben ali grbina.4) in dvigov.4: Preoblikovanje vozne površine v obliki omejenega posedka .1).2. Navedeni vplivi na vgrajene bituminizirane zmesi pogojujejo utrujanje.2. posedkov (slika 5.2.2.2. perilnika (slika 5.2. npr. Razlikovati je mogoče naslednja preoblikovanja (glede na os ceste): • prečna v obliki kolesnic (slika 5. žlebov in povesov • vzdolžna v obliki valov.2) in grebenov • nepravilna v obliki grbin (slika 5.

so praviloma posledica krčenja zaradi staranja bitumenskega veziva.2.7: Globoke mrežaste razpoke Slika 5.• posamezne: prečne (slika 5. lahko nastanejo na asfaltnih voziščih na različnih mestih. Na primer: • mrežasto grobo razpokana površina krovne plasti (v obliki krokodilove kože) z odkrušenimi robovi ob razpokah je praviloma posledica premajhne nosilnosti podlage • mrežasto drobno razpokana površina krovne plasti (v obliki slonove kože) je praviloma posledica utrujenosti vgrajene bituminizirane zmesi (na sicer dobro nosilni podlagi) • vejasto oblikovane razpoke.5). Vendar pa so razpoke na asfaltnih voziščih praviloma tako značilne za posamezno obremenitev.2. • na stikih plasti bituminiziranih zmesi z drugačnimi materiali ter • na robovih in razširitvah vozišč. da je vzrok za njihov nastanek mogoče razmeroma lahko opredeliti.2. Slika 5. predvsem • na delovnih stikih. brez ostrih koncev. posamezne in/ali mrežaste razpoke. nepravilno oblikovane in • mrežaste: površinske (slika 5.6: Površinske mrežaste razpoke Navedene značilne oblike poškodb. tj.2. Na istem mestu istočasno ali v časovnem zamiku nastale obremenitve lahko povzročijo na vozni površini različne razpoke.2. 168 . vzdolžne.7).2.6) ali globoke (slika 5.5: Prečna razpoka na vozišču Slika 5.

2.2. navedeni v tč.3 Razgraditve Številni različni vplivi na obrabne plasti voziščnih konstrukcij. • krušenje malte. • luščenje (zdrs) obrabne (slika 5. pogojujejo prekoračitev sil vezanja. 5.9: Luščenje (zdrs) obrabne plasti 169 .8: Krušenje obrabne plasti Slika 5.5. skeleta.2.2.2. je mogoče opredeliti kot razgraditev. obrabne (slika 5.10: Poškodbe vozne površine zaradi mehanskih učinkov Slika 5.2. ki pri tem nastanejo in so zelo različne.2. Na osnovi značilne oblike je takšne poškodbe mogoče razvrstiti in opredeliti kot • normalno ali prekomerno obrabo.8) ali krovne plasti.2. Poškodbe.1.9) ali krovne plasti ter kot • poškodbe (izgube) zaradi mehanskih (slika 5. ki jih lahko zagotovi bitumensko vezivo in se odražajo kot • zlepljenost kamnitih zrn (natezna trdnost) zgoščene bituminizirane zmesi in • zlepljenost asfaltnih plasti (odtržna trdnost). Slika 5.10) ali kemičnih učinkov.2.

4 Poškodbe površine Na asfaltnih voziščih nastajajo tudi nekatere škodljive spremembe. Janez Žmavc 170 . ki vplivajo na uporabnost sicer v manjši meri.2. kajti prehodi sicer značilnih poškodb v nekaterih primerih niso natančno določljivi. vode ali zemlje in kot • zmanjšanje odpornosti proti preoblikovanju zaradi učinkov olj.Mesta nastanka navedenih poškodb asfaltnih vozišč so praviloma zelo izrazita in jih je lahko določiti. so poškodbe zaradi pomanjkljive izvedbe (slika 5. odvodnjavanje v vkopu) ali pomanjkljivega vzdrževanja (npr.12) (npr.11).2. v nemajhni meri pa tudi na varnost vožnje. bitumenske malte. ki padejo na vozišče iz slabo tesnjenih pogonskih sklopov motornih vozil. 5. npr. tj. razmejitev običajne in prekomerne obrabe ali krušenja in luščenja asfaltne obrabne plasti.2. kot • zmanjšanje torne sposobnosti vozne površine zaradi izstopanja bitumenskega veziva (slika 5. neurejene vrtine na asfaltnem vozišču). Navidezno manj pomembne poškodbe voznih površin lahko v veliki meri vplivajo na nastanek težjih drugačnih poškodb.11: Izstopanje bitumenskega veziva na vozno površino – »znojenje« Slika 5.2.12: Pomanjkljivo izvedeno odvodnjavanje v vkopu Kot poškodbe površine. V osnovi so te poškodbe razvrščene glede na njihov vpliv na uporabnost vozne površine. v večji pa lahko na trajnost asfaltnih vozišč. ki so označene kot poškodbe površine vozišča.2.2. Slika 5. Težje pa jih je nedvoumno razvrstiti.

V številnih primerih so postopki za popravila podobni: razlikujejo se le v obsegu. se stanje asfaltnega vozišča lahko hitro slabša. in s tem prilagaja trajno naraščajočim prometnim obremenitvam. da so poškodbe • pravočasno ugotovljene. ki pogojuje ustrezen pristop. Ker utrujanje v voziščne konstrukcije vgrajenih materialov progresivno narašča.2. Presoja naj bi praviloma temeljila na naslednjih osnovah: • stroški popravila čim manjši • doba trajanja popravljenega vozišča čim daljša • vpliv popravila na uporabo in okolje čim manjši.preskuse osnovnih lastnosti obstoječih materialov . Praviloma bi moralo veljati načelo. Navedeno kaže. da se s popravilom nastalih poškodb v čim večji meri poveča tudi nosilnost voziščne konstrukcije.5. Zato je tudi kratkotrajen (začasen) ukrep lahko gospodarnejši od trajnejšega ukrepa (za načrtovano dobo trajanja). ki opredeljuje: • analizo vzrokov za nastanek poškodb in trenutnega stanja: .meritve . ne pa tudi v gradbenotehničnem posegu.3. prilagojenimi specifičnim potrebam. predvsem vzrok za nastanek. Predvsem za večja popravila poškodb na asfaltnih voziščih je koristno pripraviti projektno nalogo. Popravila poškodb na asfaltnih voziščih so razvrščena v sklop • rednega vzdrževanja za ohranitev uporabnosti in • investicijskega vzdrževanja za gradbeno ohranitev. ki pa je – morda zaradi finančnih razlogov – izvršen pozneje. pogojuje pa redno spremljanje stanja vozišča in takojšnje ukrepanje ter • ukrepanje po porušitvi. ki je zasnovano na vnaprej pripravljenem načrtu. da je vzdrževanje asfaltnih vozišč strokovno zahtevno opravilo. Za popravilo poškodb na asfaltnih voziščih je mogoče • preventivno ukrepanje.2. je mogoče popraviti z različnimi v praksi uveljavljenimi postopki. in • z ustreznim postopkom ter v primernem obsegu popravljene. opisane v tč. ki je najzahtevnejše. praviloma pogojuje obnovo prizadetega asfaltnega vozišča. ki je sicer v pretežnih primerih osnovni vplivni faktor na trenutno stanje vozišča. • ukrepanje na osnovi dejanskega stanja.analizo dimenzioniranja obstoječe voziščne konstrukcije • analizo primernih postopkov za popravilo poškodb • analizo stroškov 171 .1 Osnove Osnovni pogoj za trajnost asfaltnih vozišč ter varen in udoben promet na njih je. ki se prilagaja dejanskim razmeram.3 POPRAVILO POŠKODB NA ASFALTNIH VOZIŠČIH 5. Značilne poškodbe asfaltnih vozišč. 5.

označbe na vozišču). ko je površina že suha. Obseg popravila poškodbe pa mora biti tolikšen. Z ustreznim postopkom je treba zagotoviti primerno nosilnost in stabilnost podlage pri ukrepih za popravilo poškodb v obliki razgraditve ali poškodbe obstoječe vozne površine. Izbira postopka za navedena popravila obstoječih asfaltnih vozišč je odvisna predvsem od • predvidene prometne obremenitve in • značilnosti poškodbe.3.1 Priprava podlage V vsakem primeru izvedbe popravila asfaltnega vozišča mora biti podlaga dovolj nosilna in stabilna ter čista in suha.3. kjer je v razpredelnici 5.2 Osnovni postopki za popravilo Postopki v sklopu rednega vzdrževanja so predvsem • popravilo razpok in stikov ter • krpanje udarnih jam in popravilo robov. 5. da na bližnji vozni površini ne bo že v kratkem času nastala nova poškodba. V določenih primerih je potrebno za čiščenje vozne površine uporabiti vodo. kjer je opredeljena za popravilo poškodbe še sprejemljiva uporaba. Z ustrezno opremo je treba s podlage odstraniti snovi. je treba pred nadgraditvijo podlage z vročo bituminizirano zmesjo preveriti. . Pri postopkih. vetra).3.dimenzioniranjem ukrepa in . voda. Izvajanje teh postopkov za popravilo poškodb na asfaltnih voziščih je v veliki meri odvisno od vremenskih razmer (temperature. Osnove za izbiro postopka so navedene v razpredelnici 5. 5. torne sposobnosti) z obrabno plastjo.1.3.2. če je tudi ta voda že odstranjena.opisom postopkov. da bodo zagotovljene podobne lastnosti vozne površine. Ker se ta zadržuje v votlinah na površini vgrajene bituminizirane zmesi in v razpokah tudi še. padavin. je pogojena predhodna ustrezna ureditev podlage. ki ločujejo (prah. je treba za popravilo uporabiti enak postopek.izvrednotenjem stroškov za popravilo. Osnovne postopke za popravilo poškodb na asfaltnih voziščih v sklopu investicijskega vzdrževanja pa je mogoče opredeliti kot • preplastitev: ukrep za ohranitev substance in/ali izboljšanje lastnosti obstoječega vozišča (ravnosti. Če so na vozni površini nastale podobne poškodbe. V nasprotnem primeru se bo preostala voda 172 .• projekt za izvedbo popravila z .1 opredeljena še sprejemljiva uporaba. • ojačitev: ukrep za povečanje nosilnosti obstoječe voziščne konstrukcije s krovno plastjo in • obnovo: ukrep za prenovitev obstoječe voziščne konstrukcije z nadomestitvijo ali nadgraditvijo.

Nadgrajena plast se bo odluščila od podlage.srednja (do 5 mm) . Količino veziva za pobrizg je treba prilagoditi • hrapavosti in votlavosti podlage.preoblikovanje .1: Vpliv prometne obremenitve in značilnosti poškodbe na izbiro bituminizirane zmesi za popravilo obrabne plasti Legenda: + priporočena uporaba + še sprejemljiva uporaba – .težka . V sklopu popravila poškodb na asfaltnih voziščih je potrebno v določenih klimatskih pogojih predgretje podlage.obraba .Vrsta vpliva • prometna obremenitev: .zelo težka .lahka .nepriporočena uporaba pod nadgrajeno vročo bituminizirano zmesjo uparila in ustvarila z bitumnom nadgrajene plasti emulzijo.luščenje .razgraditev: .3. odrezkana. Sicer pa je popravilo poškodb na mokri ali zmrznjeni podlagi – kot začasen ukrep – sprejemljivo samo v izjemnih primerih. Z vgrajevanjem bituminizirane zmesi pa je treba počakati. V primeru uporabe bitumenske emulzije za pobrizg je podlaga lahko vlažna. dokler bitumenska emulzija ne razpade. • deležu bitumenskega veziva in vsebnosti votlin v bituminizirani zmesi. ki bo preprečila zlepljenje nove plasti z obstoječo.krušenje .široka (do 25 mm) .srednja .poškodbe površine • slaba nosilnost • slaba torna sposobnost BB + + + + + + + + + + – + + + + – + – + Vrsta bituminizirane zmesi DBM DA TP + + + + – + + + + – + + + + – + – + + + + + – + – + + + – + – + – + + + + + – + + + – + – PP + – + – + – + + + + + – + + + – + Razpredelnica 5.razpoka: . če je ta opustela.lasasta (do 1 mm) . 173 . • količini in kakovosti bitumenskega veziva na površini podlage.zelo lahka • značilne poškodbe: . zaprašena ali obstoječe vezivo ni več lepljivo. Predhodni pobrizg podlage z ustreznim bitumenskim vezivom pa je potreben. predvideni za popravilo poškodbe.izredno težka .

2.V udarno jamo vgrajeno bituminizirano zmes je treba poravnati in zgostiti.2 Izvedba popravil 5. Če je 174 . V primeru.2 Razpoke in odprti stiki V pretežnih primerih je potrebno za uspešno popravilo posameznih razpok in poškodovanih stikov na asfaltnih voziščih pripraviti poškodovano mesto z ustreznim postopkom rezkanja ali v izjemnih primerih s stisnjenim vročim zrakom. Za spodnji sloj je priporočljivo uporabiti bolj grobozrnato bituminizirano zmes. Tesnitev in zlepljenje na stiku je lahko zagotovljeno z ustrezno uporabo tesnilnega traku. Predhodni premaz stika ob poškodbi z bitumenskim vezivom mora biti močnejši od pobrizga. kot je to opredeljeno za uporabljeno bituminizirano zmes v ustrezni tehnični regulativi. Po vgraditvi in ustrezni zgostitvi bituminizirane zmesi na poškodovano površino asfaltnega vozišča je treba območje stika obojestransko premazati z bitumenskim vezivom. Odrezkanje z rezalko ni primerno. tako da je zagotovljena potrebna zlepljenost zalivne zmesi s površino sten žleba.2. je praviloma mogoče zatesniti s penetracijo primerno viskoznega bitumenskega veziva (bitumenske emulzije ali rezanega bitumna) • širše razpoke in stike pa je treba z rezkanjem razširiti na najmanj 15 mm in tako oblikovati. Dobro povezavo obstoječe in nove bituminizirane zmesi je mogoče zagotoviti s predhodnim segrevanjem območja stika. jo je treba vgraditi v dveh slojih. Robove za stikovanje obstoječe in nove bituminizirane zmesi je treba zasekati v stabilno obstoječo plast ob poškodbi čimbolj navpično. Takšno popravilo pa je le začasno. Z rezkanjem mora biti odstranjeno krhko vezivo in ohrapavljene površine sten ob razpoki ali stiku. Postopek popravila mora biti prilagojen širini razpoke ali stika: • lasaste in ozke razpoke. .5 kratno širino. • v več slojih pa bituminizirano zmes za tankoplastno prevleko ali površinsko prevleko.3.2. široke do 3 mm. 5. da globina udarne jame presega tehnološko pogojeno mejno debelino plasti vgrajevane bituminizirane zmesi.2. Z ustreznim bitumenskim vezivom je treba premazati površino očiščenega žleba. ker je odrezana površina gladka in potrebno zaklinjenje nove bituminizirane zmesi v obstoječo ni mogoče.3. Za zagotovitev pogojev za varno vožnjo je pozimi praviloma treba uporabiti za popravilo udarnih jam hladno bituminizirano zmes.1 Udarne jame Na pripravljeno podlago na omejeni površini. da znaša globina žleba 1.2. pri zelo širokih razpokah in stikih je globina lahko enaka širini izrezkanega žleba. je mogoče vgraditi • v pretežnih primerih v eni plasti bituminizirano zmes bitumenskega betona ali drobirja z bitumenskim mastiksom. vendar ne več kot 30 mm. kjer je nastala udarna jama.Mejne površine oziroma naprave ob poškodbi je treba zaščititi pred onesnaženjem z brizganim bitumenskim vezivom. Nestrokovno popravilo udarne jame ima prej ali slej za posledico ponovno podobno poškodbo. 5.3.

2.3. Ob poškodovanem robu (mrežasto razpokan.3. Potrebno bočno oporo robu vozišča je treba zagotoviti z ustrezno zgrajeno bankino. • nadomestiti obrabljeno in odkrušeno bituminizirano zmes. Bistvenega pomena za uspešno preplastitev obstoječega vozišča je dobra zlepljenost in zaklinjenost nadgrajene plasti v podlago.2. • povečati njeno torno sposobnost. • prekriti razpoke v obrabni plasti. Z ojačitvijo je predvsem mogoče • izboljšati nosilnost in povečati trajnost obstoječe voziščne konstrukcije.2. Stik popravljenega roba vozišča z obstoječim voziščem je treba zatesniti s tesnilnim trakom. praviloma v več slojih in vsakega ustrezno zgostiti. Območje stika je treba obojestransko v širini najmanj po 10 cm premazati z ustreznim bitumenskim vezivom.3 Poškodovani robovi V sklop priprave podlage za popravilo poškodovanih robov asfaltnih vozišč sodi predvsem ureditev odvodnjavanja.3. 175 . Debelina plasti mora biti za predvideno prometno obremenitev določena po uveljavljenem postopku dimenzioniranja.3.3). mora biti razpoka ali stik zalit pod zgornji rob. • popraviti pa tudi vse pomanjkljivosti. vgrajeno v ustrezno oblikovan žleb. V primeru. tj.2. 5. nadgraditvijo obstoječe obrabne plasti z novo. Če je v času zalivanja temperatura nižja od 20 °C.2.4 Preplastitev S preplastitvijo obstoječega poškodovanega asfaltnega vozišča. Na pripravljeno podlago je treba (v pretežnih primerih ročno) vgraditi ustrezno vročo bituminizirano zmes. ali pa z bitumensko zalivno zmesjo. da je na površini asfaltnega vozišča več kot 1 m1 razpok na 1 m2. je mogoče • do določene mere popraviti ravnost vozne površine. je treba izvršiti popravilo z ustreznim postopkom. Povečana debelina asfaltne krovne plasti lahko prevzame večje obremenitve oziroma v njo vgrajene bituminizirane zmesi se počasneje utrujajo. 5. • v majhni meri pa tudi povečati nosilnost in odpornost proti preoblikovanju.2. ga je treba zaliti večkrat. opredeljenim v sklopu investicijskega vzdrževanja (tč. kot jih lahko s preplastitvijo obstoječe obrabne plasti. odlomljen) je treba odkopati najmanj 10 cm stabilne asfaltne krovne plasti. ki je v pretežnih primerih tudi vzrok za nastale poškodbe robov.5 Ojačitev Ojačitev pomeni vgraditev več dodatnih plasti bituminiziranih zmesi na obstoječo voziščno konstrukcijo. 5. Za manjše izravnave ali povečanje hrapavosti obstoječega asfaltnega vozišča je koristno ustrezno odrezkanje vrhnjega dela obrabne plasti. predhodno prilepljenim na obdelan rob obstoječe krovne plasti. Na ustrezno pripravljeno podlago je treba vgraditi bituminizirano zmes za novo obrabno plast po zahtevah v ustrezni tehnični regulativi.razpoka ali odprt stik globlji od 30 mm. 5.

ki je opredeljena v tč. V vseh primerih mora popravljeno asfaltno vozišče v celoti ustrezati zahtevam.3. da se odstranjeno plast • nadomesti z novo.3.2.1 Zamenjava obrabne plasti Zamenjava poškodovane asfaltne obrabne plasti je mogoča tako.3.Za to je treba vgraditi plasti bituminiziranih zmesi za nosilne in obrabne plasti. Predvsem za bituminizirano zmes za nosilno plast je treba uporabiti – v tehnoloških mejah – čimbolj groba kamnita zrna in čimbolj skeletno sestavo zmesi kamnitih zrn. 5. je treba v čim večji meri za ustrezen namen ponovno uporabiti. opredeljenim v tehnični regulativi.3. na pripravljeno podlago. kot je bilo ob izgradnji.1). Debelina ojačitve mora biti za predvideno prometno obremenitev določena po uveljavljenem postopku dimenzioniranja. krovni plasti ali voziščni konstrukciji. Oba navedena postopka zamenjave je mogoče izvršiti z odstranitvijo poškodovane asfaltne obrabne plasti • po hladnem postopku z izkopom ali rezkanjem ali • po vročem postopku z rezkanjem. Pri tem je treba upoštevati.2. ali pa • ne nadomesti in začasno pusti promet na oslabljeni voziščni konstrukciji (vezani zgornji nosilni plasti). To je mogoče • z nadomestitvijo plasti poškodovanih materialov z novimi ali • z nadgraditvijo poškodovane obstoječe voziščne konstrukcije z ustrezno novo. Zaradi raz176 .6 Obnova Obnoviti obstoječo voziščno konstrukcijo pomeni ponovno vzpostaviti stanje. Še uporabne materiale obstoječe voziščne konstrukcije.3. 5.3 Posebni postopki za popravilo Kot posebni postopki za popravilo poškodb na asfaltnih voziščih so uveljavljeni postopki • zamenjave poškodovane obrabne plasti in • obdelave zmesi v obrabni plasti. vključno dimenzioniranje.1. da bitumensko vezivo pri odstranitvi asfaltne obrabne plasti z rezkanjem po vročem postopku pri prekomernih temperaturah ali v neposrednem stiku z ognjem lahko v veliki meri izgubi svoje značilnosti.3.2. Pridobljeno zdrobljeno ali odrezkano bituminizirano zmes (asfaltni granulat) je mogoče z ustrezno predelavo kot dodatek v proizvodnji bituminiziranih zmesi ponovno uporabiti (reciklirati – slika 5. Obnovitev obstoječe voziščne konstrukcije mora biti v celoti zasnovana na določilih veljavne tehnične regulative za ustrezna dela. 5. ki nastanejo pri obnovi. kar lahko predstavlja delno ojačitev obstoječe voziščne konstrukcije. 5. kot je pogojeno v ustrezni tehnični regulativi.

V obeh primerih je pogojena primernost obstoječe voziščne konstrukcije za predvidene dodatne prometne in klimatske obremenitve.2 Obdelava zmesi v obrabni plasti Bituminizirani zmesi. ki navlažijo nepokrite deponije asfaltnega granulata. Recikliranje asfaltnega granulata. Delno emulgiranje v segretem asfaltnem granulatu vsebovanega bitumenskega veziva ima pozitiven učinek. pridobljenega iz poškodovanih asfaltnih plasti. kjer je poškodba nastala. torej na vozišču. lahko v veliki meri nadomesti uporabo novih materialov (zmesi kamnitih zrn in bitumenskega veziva) in s tem • poceni delo in • zmanjša vplive na okolje. ki jim bodo v sestavi nove bituminizirane zmesi izpostavljena. Zato ga je treba uporabiti v čim večji meri pri proizvodnji zahtevnejših zmesi. 5. so dovolj odporna proti obremenitvam. uporabljena pri hladnem postopku rezkanja za zmanjšanje prašenja in padavine. in • po vročem postopku v obratu za proizvodnjo bituminiziranih zmesi. 177 . Voda. je mogoče v sklopu recikliranja izboljšati ali spremeniti določene za obrabno plast pogojene lastnosti • po hladnem ali vročem postopku na mestu.meroma slabe prevodnosti toplote je namreč treba površino obrabne plasti razmeroma intenzivno segrevati.3. v določeni količini praviloma ugodno vplivajo na obdelovalnost nove bituminizirane zmesi. Slika 5. vgrajeni v poškodovano asfaltno obrabno plast.3.3.1: Recikliranje asfaltnih zmesi Ustrezno pridobljen asfaltni granulat je v številnih primerih v pogledu kakovosti popolnoma enakovreden novem materialu. ki so pri rezkanju ali drobljenju nastala. – Zrna asfaltnega granulata.

Po vgraditvi bituminizirane zmesi za izravnavo kolesnice je treba rob zapolnitve v širini najmanj 10 cm premazati z ustreznim bitumenskim vezivom. Izravnavo grebenov in posameznih grbin je mogoče izvršiti • z odrezkanjem po hladnem postopku (slika 5.2) ali • z odrezanjem s profilirno desko ali polžem po vročem postopku.2. 178 . Slika 5.1 Izboljšanje ravnosti Ravnost obstoječega asfaltnega vozišča je mogoče popraviti • brez dodatka ali • z dodatkom nove bituminizirane zmesi.3. da se zrna bituminizirane zmesi med odstranjevanjem ne drobijo.3. Izravnavo kolesnic pa je mogoče izvršiti z vgraditvijo proti preoblikovanju čimbolj odporne vroče. Ustrezno segreto bituminizirano zmes v obstoječi obrabni plasti je treba zrahljati. porazdeliti po prerezu in izravnati ter • uvaljati brez dodatka ali samo z minimalno količino dodane nove bituminizirane zmesi (do 15 kg/m2).5.3.3.3). 5. le izjemoma tudi hladne bituminizirane zmesi za obrabno plast.2.3.3.3. vrhnji del obrabne plasti je treba z grelniki z infrardečim žarčenjem segreti toliko. ali pa • uvaljati z dodatkom (do 50 kg/m2) nove bituminizirane zmesi brez mešanja z obstoječo (slika 5.2: Odrezkanje obrabne plasti po hladnem postopku Voziščna konstrukcija je pri tem postopku mestoma oslabljena in neenakomerno hrapava. Robovi ob stiku zapolnitve in obstoječe obrabne plasti morajo biti predhodno odrezkani do globine najmanj 3 cm in premazani/pobrizgani z ustreznim bitumenskim vezivom ali pa na njih prilepljen tesnilni trak.2 Obnovitev profila Obnovitev profila (reprofiliranje) obstoječega asfaltnega vozišča je praviloma treba izvršiti po vročem postopku. Lastnosti za izravnavo kolesnic uporabljene bituminizirane zmesi morajo biti glede torne sposobnosti čimbolj podobne vgrajeni na preostalem vozišču.

3.3. v primeru karbonatnih zrn pa je učinek – predvsem na cestah z gostejšim prometom – praviloma le kratkotrajen • po vročem postopku z vtisnjenjem razprostrtih – z bitumenskim vezivom predhodno obvitih – zrn drobirja z valjarji do primerne globine v predhodno segreto bituminizirano zmes v obstoječi obrabni plasti.3 Ohrapavljenje Torno sposobnost zglajenega obstoječega asfaltnega vozišča je mogoče izboljšati predvsem z naslednjima postopkoma: • po hladnem postopku z rezkalnikom (slika 5. porazdeli in izravna v vzporedni profil ter predzgosti.2. če so v bituminizirani zmesi v obrabni plasti silikatna zrna. 179 . je postopek lahko zelo učinkovit in zagotovljena trajnejša hrapavost vozne površine. da lastnosti v obstoječo obrabno plast vgrajene bituminizirane zmesi ustrezajo zahtevam. • nato pa preplasti.3. da je ravno in brez značilnih poškodb zaradi utrujenosti materialov v vgrajeni bituminizirani zmesi. tj. ki z odrezkanjem vrhnjega dela zglajene obrabne plasti površino dobro ohrapavi.3.Slika 5.3: Preplastitev odrezkane obrabne plasti z dodano asfaltno zmesjo brez mešanja Drugi postopek je mogoče izvršiti tudi v dveh fazah: • najprej se bituminizirano zmes pripravi.4). s finišerjem vgradi dodano novo bituminizirano zmes in ustrezno zgosti.4: Valj rezkalnika za ohrapavljenje (izboljšanje torne sposobnosti) vozne površine po hladnem postopku Za ohrapavljenje obstoječega asfaltnega vozišča z navedenima postopkoma je pogoj. tj. segreje. Pogoj za uporabo teh postopkov je. 5. Slika 5. Sicer bo torna sposobnost vozne površine neenakomerna in za vožnjo nevarna.3. zrahlja.

6). je potrebno dodatno vključiti posebno opremo z ustreznimi grelniki (slika 5.6: Dodatno vključeni grelniki za segrevanje vgrajene obstoječe asfaltne zmesi Navedeni postopki popravila sestave pomanjkljive bituminizirane zmesi.3.3. Pogojem uporabe v večji meri prilagojene spremenjene sestave bituminiziranih zmesi so ohranile popravljene/ustrezne lastnosti v načrtovani dobi trajanja. prekomerno ali premajhno vsebnost votlin za dejanske prometne obremenitve. ne segrejejo vgrajene obstoječe bituminizirane zmesi dovolj. premajhen delež veziva. je mogoče izvajati praviloma le po vročem postopku (slika 5.3.3. Če grelniki.3. Slika 5. nameščeni na stroj za popravek sestave bituminizirane zmesi.5: Vmešanje dodane (korekcijske) asfaltne zmesi v odrezkano po vročem postopku Bituminizirano zmes v obstoječi obrabni plasti je potrebno segreti z grelniki z infrardečim žarčenjem.4 Popravek sestave bituminizirane zmesi Neustrezne lastnosti v obrabno plast vgrajene bituminizirane zmesi.3. Navedeno prilagoditev pomanjkljive bituminizirane zmesi v obrabni plasti pogojem uporabe. imenovano remix.5). vgrajene v obrabno plast. so bili v velikem obsegu uspešno uveljavljeni tudi v Sloveniji. npr.3.3. 5.5 Pomladitev vozne površine S pobrizgom površine pomanjkljive obstoječe asfaltne obrabne plasti z ustreznim posebnim vročim ali hladnim bitumenskim vezivom je mogoče izboljšati lastnosti obstoječega bitumenskega veziva ter 180 . premalo nosilnih zrn drobirja in druge. je mogoče popraviti z vmešanjem ustrezne sestave korekcijske bituminizirane zmesi. Slika 5.2.2.5.

7) ali • po vročem postopku na asfaltnem obratu.• utrditi zrna na površini asfaltne obrabne plasti. Predvsem na voznih površinah. sicer lahko na vozni površini pod prometom nastanejo kolesnice ali drugačna preoblikovanja. kamnita zrna) je treba enakomerno vmešati. 5. odvisna pa predvsem od značilnosti za pobrizg uporabljenega bitumenskega veziva oziroma od globine penetriranja veziva v obstoječo asfaltno obrabno plast.3. Slika 5.3. drobnim drobirjem). le v izjemnih primerih tudi za obrabnonosilno plast. je treba nosilno plast reciklirane zmesi nadgraditi z novo asfaltno obrabno plastjo. je treba pobrizgano vozno površino takoj posuti z ustrezno zmesjo kamnitih zrn (grobim peskom.7: Obdelava asfaltne zmesi po hladnem postopku na vozišču 181 . je treba pred nadgrajevanjem zagotoviti ustrezno zgoščenost plasti reciklirane zmesi.3 Obdelava zmesi v krovni plasti Obdelava pomanjkljivih bituminiziranih zmesi v obrabni in vezani nosilni plasti je prvenstveno namenjena zagotovitvi ustrezne sestave bituminizirane zmesi za novo vezano nosilno plast.3. Če je kot dodano vezivo uporabljena bitumenska emulzija.3. • izboljšati tesnitev vozne površine in • povečati odpornost bituminizirane zmesi proti staranju. Potrebne dodatke za zagotovitev ustreznih lastnosti reciklirane bituminizirane zmesi (bitumensko vezivo. Trajnost takšnega popravila je časovno omejena. Izvršiti jo je mogoče • po hladnem postopku na vozišču / mestu vgrajevanja (slika 5. Ker zaradi pobrizga vozne površine z bitumenskim vezivom obstoji nevarnost prekomernega zmanjšanja torne sposobnosti. obremenjenih s težkim prometom.

5. Z obdelavo materialov obstoječe voziščne konstrukcije pripravljeno nosilno plast je treba nadgraditi z bituminizirano zmesjo za obrabno plast. obdelati tako. vode) morajo biti vedno zagotovljene. V postopku pogojen dodatek cementa in morebitne potrebne zmesi zrn je treba predhodno razprostreti po obdelovani vozni površini. Janez Žmavc 182 .8).8: Obdelava voziščne konstrukcije po hladnem postopku z vmešanjem upenjenega bitumna Za postopek obdelave voziščne konstrukcije. Razpoložljivi zmogljivi rezkalniki/mešalniki lahko ustvarijo homogeno sestavo zmesi v do 30 cm debeli plasti. zmesi zrn.4 Obdelava voziščne konstrukcije V primeru.3.3. Potrebne količine materialov za pripravo homogene zmesi (bitumna.3. cementa. ko je obstoječa voziščna konstrukcija utrpela poškodbe v tolikšni meri. je mogoče obstoječe sicer že utrujene zmesi. Slika 5. praviloma po hladnem postopku.3. da jo je treba obnoviti. vgrajene v obrabno in nosilne plasti. da je nova bituminizirana zmes primerna za vezano nosilno plast predvsem na voznih površinah z manjšimi prometnimi obremenitvami. Stanje vozišč na številnih cestah v Sloveniji bi bilo mogoče z obravnavanim postopkom obdelave obstoječih voziščnih konstrukcij razmeroma zelo poceni temeljito izboljšati. je kot vezivo primeren predvsem upenjeni bitumen (slika 5.

-% votlin. polnilo je običajna kamena moka. Z asfaltnimi zmesmi pa se lahko zatesni ali zaščiti pred erozijo poljubno velike površine brez reg. To se doseže s pravilno izbiro zmesi kamnitih zrn in porazdelitvijo zrnavosti kot tudi z uporabo tipa in količine bitumna. Priprava predhodne sestave je podobna kot za cesto183 . ki sta brez votlin in kot taka vodoneprepustna. kot vezivo pa predvsem cestogradbeni bitumni tip B 50/70 ali B 70/100. kajti strižne napetosti v asfaltnih zmeseh se prilagodijo obremenitvam. vsebuje plast bitumenskega betona tudi votline. ki je večji kot 1 : 1. asfaltna plast se – do določene mere – prilagaja posedanju okolice.2 Vrste in lastnosti Bistvene lastnosti asfaltnih zmesi za vodogradnje so: • vodoneprepustnost • stabilnost na brežinah • ravnost in gladkost • oprijemljivost bitumna na kameno zmes • odpornost proti vremenskim vplivom • odpornost proti staranju.1. Zato je potrebno velike toge gradbene elemente deliti v več manjših.se plast asfaltne zmesi obnaša kot elastična snov. sejalna krivulja porazdelitve zrnavosti pa poteka v nekoliko bolj drobnozrnatem področju kot pri bitumenskih betonih za cestogradnjo. Po drugi strani pa so že več desetletij brez premikov in neželjenih deformacij ohranjene tesnilne plasti iz bitumenskega betona tudi na brežinah z nagibom. Izkustveno je ugotovljeno. pri katerih porazdelitev zrnavosti kamnitih zrn zagotavlja najmanj votlin v zmesi. Najbolj pogoste asfaltne zmesi v vodogradnji so bitumenske zalivne zmesi (bitumni z dodatki polnil). pa tudi bitumna. ki se uporablja v cestogradnji.1 Uvod Gradbeni elementi ob vodi in v vodi morajo biti fleksibilni zaradi premikov kot posledice naknadnega zgoščevanja in sprememb prostornine zemljine zaradi nasičenja z vodo in njenega oddajanja. dočim pri trajnih obremenitvah in visokih temperaturah prevladujejo plastične lastnosti. Za razliko od bitumenskih zalivnih zmesi in bitumenskega mastiksa. predvsem je večji delež polnila. saj se zaradi plastičnih lastnosti asfaltnih zmesi v njih lahko razgradijo vse nastale napetosti. bitumenski mastiks (zmes bitumna in kamene moke) in specifično sestavljeni bitumenski betoni. 6. Kot zmes kamnitih zrn se uporablja drobljen ali tudi naraven material.6 DRUGE UPORABE ASFALTNIH ZMESI 6. ki vsebuje do 3 V. Pri kratkotrajnih obremenitvah – udarih valov ob obale ali pri nizkih temperaturah . da je plast bitumenskega betona.1. praktično vodoneprepustna. Kot asfaltne zmesi se v vodogradnjah v največjem obsegu vgrajuje bitumenske betone.5 in to celo v tropskih klimatskih razmerah. ki tem premikom lahko sledijo.1 VODOGRADBENE ASFALTNE ZMESI 6.

Najelegantnejši in najhitrejši način ugotavljanja vodoneprepustnosti tesnilne asfaltne plasti so nedestruktivne izotopne meritve prostorninske mase plasti asfaltne zmesi. se lahko dobi v kratkem času veliko natančnih podatkov o vsebnosti votlin v tesnilni plasti. s katerimi se sicer lahko meri prostorninsko maso le do določene globine plasti. vodotesne.-%) ali pa vodovpojnost v vakuumu (največ 2 V. Vodo(ne)prepustnost se lahko določi tudi na osnovi meritev prepustnosti zraka: nad merilno površino se ustvari podtlak in opazuje časovno spremembo podtlaka. Pri ekstremnih zahtevah za stabilnost – na zelo strmih brežinah ali pri močnem segrevanju zaradi sonca. da zna z dano vgrajevalno mehanizacijo ustrezno vgraditi asfaltno zmes. Vodoprepustnost asfaltne plasti se ugotavlja na neposredne ali posredne načine. da se točno določena površina asfaltne plasti obremeni z vodo pod stalnim in enakim pritiskom in meri količina vode. Ker se za določitev tega koeficienta meri pretok vode skozi snov. Ta se opravi običajno pri temperiranju asfaltne plasti pri 60 °C v času 24 ur in pri nagibu preskušanca.-%). Ker na osnovi praktičnih izkušenj velja. Kot specifični preskus v predhodni sestavi (recepturi) je tudi preskus lezenja asfaltne zmesi. Preskušanci po Marshallu se pripravljajo z 10 do 30 udarci na vsako stran preskušanca (običajno 2 x 20 udarcev).-% asfaltne zmesi. kar je izrazito predvsem v visokogorju – mora asfaltna zmes vsebovati stabilizirajoče dodatke v obliki vlaken. Z modernimi izotopnimi sondami. se pri bitumenskih betonih upošteva kot merilo vodoneprepustnosti izračunana vsebnost zaostalih votlin v asfaltni plasti (ki sme biti največ 3 V. manjšo od 3 V. Če vakuum 9. uporabljajo se tudi polimerni bitumni. Zaradi večjega deleža polnila so asfaltne zmesi za vodogradnje na brežinah običajno stabilne. Asfaltni razdelil184 . kar je predvsem pri vgrajevanju na brežinah lahko problematično. Kot dokazilo tesnosti se v vodogradnji pri drugih materialih meri koeficient prepustnosti »k« (v m/s) po Darcy-ju. katere se po brežinah navzgor vleče z jeklenimi pletenicami.5.-%. ki so indirekten pokazatelj vodoprepustnosti. Za zgoščevanje asfaltne zmesi se uporabljajo običajni cestogradbeni valjarji. saj so take vrednosti zgoščenosti podobne tistim. kar pa za asfaltne plasti brez vsebnosti votlin in vodotesne bitumenske betone praktično ni možno (v tesnilni plasti zaostale votline med seboj niso povezane).-% do 0. s tem da se ob nespremenjeni sestavi zmesi kamnitih zrn vsaj trikrat spremeni delež bitumna za 0. ki so na primeren način fiksirani na kroni brežine.5 N/cm2 ostane 5 minut konstanten.5 m. ki je enak tistemu v naravi. da so asfaltne plasti z vsebnostjo votlin. Slabost tega sicer natančnega načina je v potencialni nevarnosti za vodoprepustnost na tak način poškodovane asfaltne plasti po sanaciji. ki je v določenem času prešla v (skozi) asfaltno plast.3 m. da je asfaltna površina vodotesna. Ta vrednost ne sme preseči dovoljene mejne vrednosti. Meritev prepustnosti vode pa se opravi tako. se lahko ugotavlja vsebnost votlin tudi na odvzetih asfaltnih jedrih. se šteje.gradbene bitumenske betone. Osnovna načina neposrednih meritev sta meritev prepustnosti vode ali zraka. ki se jih dosega na gradbišču pri vgrajevanju na brežinah z nagibom 1 : 3 do 1 : 1. montiranimi na vitlih. Asfaltno zmes se zelo pogosto pripravlja z dodajanjem sredstev za izboljšanje sprijemljivosti kamnitih zrn z bitumnom (zmanjšanje nevarnosti ločitve bitumna od kamnitih zrn zaradi učinkovanja dejstva vode). Ob začetku asfalterskih del v vodogradnji mora izvajalec del dokazati. ki hkrati omogočajo tudi lažje zgoščevanje asfaltne zmesi.

saj se je s tem mogoče izogniti nastajanju zračnih mehurjev ob vgrajevanju dveh tesnilnih asfaltnih slojev enega nad drugim. ki omogoča kakovostnejše zgoščevanje nadgrajevane asfaltne zmesi. tako da so zrna obvita z bistveno debelejšimi bitumenskimi filmi. Prednost večslojnega vgrajevanja pa je pogojena vezana podložna plast pod tesnilnim asfaltom. Poškodbe na tesnilni asfaltni plasti nastopijo najprej v tem območju. ki pa mora vsebovati dovolj votlin. Pri večslojnem vgrajevanju tesnilnega asfalta je treba paziti. saj je efektivna izkoriščenost mase valjarja odvisna od kota nagiba brežine » « (masa x cos ). v katerih se lahko razbremeni pritisk vodnih par. v novejšem času pa imajo tudi vibracijsko ravnalno ploščo. • morske obale.niki.1. da je podložna plast med nadgrajevanjem vedno suha. predvsem pa kanal za dovod vode k hidroelektrarni Srednja Drava-2 (»Formin«). Da se to prepreči. ki nastanejo pri vgrajevanju tesnilnega asfalta na vlažno podlago. Za preprečitev prehajanja vode skozi dno in brežine dovodnega kanala so vgradili cementnobetonske plošče. V Sloveniji obstojijo izkušnje z vgrajevanjem vodogradbenih asfaltnih zmesi. kar je velik doprinos h kakovostnejši zgostitvi asfaltne zmesi. Običajno se tesnilni bitumenski beton na dovodnih kanalih in jezovih vgrajuje enoslojno v debelinah 60 do 100 mm.Pred leti so bili ti asfaltni razdelilniki res le razdelilniki asfaltne zmesi. Ker se sistema »vroče-vroče« ne more zagotavljati. Zaradi izpiranja prodnate podlage je prišlo do lomljenja teh plošč in posledično do velikih izgub 185 . s cementnobetonskim stebrom) je treba pripraviti rego in jo zaliti z bitumensko zalivno zmesjo (ali tesniti s tesnilnim trakom). Največje vremenske obremenitve asfaltnih zmesi v vodogradnji so v območju eventualnih oscilacij vode. se dvigujejo prav tako s pomočjo vitla na vrhu brežine. Največji objekti so zadrževalni bazen za meteorno vodo ob rudniku Žirovski vrh. • plovni kanali. • vodne zajezitve in • akumulacijski bazeni. 6. V novejšem času pa se vse več uporabljajo načini vzdolžnega vgrajevanja asfaltne zmesi. ki se polnijo z asfaltno zmesjo na dnu brežine. . s katero dosegajo bistveno večje predgoščenosti asfaltne zmesi. Na reki Dravi je v Zlatoličju hidroelektrarna Srednja Drava-1.3 Področja uporabe Glavna področja uporabe asfaltnih zmesi v vodogradnji so • kanali za dovod vode k hidroelektrarnam. Ob vsakem stiku z drugim gradbenim materialom (npr. saj izmenični učinki vode in atmosferski vplivi hitreje ločijo bitumen od zrn in tudi postarajo tanke bitumenske filme na kamnitih zrnih v asfaltni zmesi. Za zagotovitev vodoneprepustnosti je treba skrbeti za ustrezno stikovanje posameznih vgrajevanih pasov. akumulacijski bazen za hidrocentralo Lomščica nad Tržičem (rege med cementnobetonskimi ploščami so zalite z bitumensko zalivno zmesjo). je treba ob stikovanju predhodno segreti rob že vgrajene asfaltne zmesi. je treba premazati tesnilno asfaltno plast v območju vodnih oscilacij z bitumenskim mastiksom (v debelini 6 do 10 mm).

velika do 11 mm. Širina dna 8 km dolgega dovodnega kanala je nihala med 34 m (ob izhodu iz akumulacijskega jezera) in 8 m (konstantna širina zadnje 4 km pred strojnico). V vročem stanju je gosta. Največje zrno v zmesi je prilagojeno predvideni debelini asfaltne plasti. ki se uporablja v visokogradnji in industrijski gradnji. da ne le zapolni vse votline v kamnitem skeletu. Faktor 186 . Sestoji iz kamene moke.000 m2 1‰ projektirane količine pretoka vode 450 m3/sek. kar znaša pri površini tesnilnega asfalta na tem objektu 500. Lastnosti litega asfalta določa tip in delež bitumna ter sestava zmesi kamnitih zrn. Po približno 15 letih so bila opravljena prva sanacijska dela – zaščita tesnilne asfaltne plasti z bitumenskim mastiksom na brežinah v območju oscilacije vode v dovodnem kanalu. Največja dovoljena prepustnost vode skozi tesnilno asfaltno plast je znašala 1 ml/m2/sek. viskozna asfaltna zmes. ga po vgrajevanju ni potrebno zgoščevati. s povečanjem naležne površine obremenitve). strojnem razgrinjanju in zgoščevanju. peska. Proti običajnim obremenitvam je plast litega asfalta odporna.2 ASFALTNE ZMESI V VISOKOGRADNJI IN INDUSTRIJSKI GRADNJI V visokogradnji in industrijski gradnji se uporablja predvsem liti asfalt. Zmes kamnitih zrn za liti asfalt je sestavljena po principu minimuma votlin in vsebuje zrna.1 Lastnosti litega asfalta Liti asfalt. Za pripravo obeh vrst asfaltnih zmesi je bil uporabljen tip cestogradbenega bitumna B 50/75. je podoben kot v cestogradnji. pri velikih in trajnih obremenitvah pa je treba preoblikovanje litega asfalta preprečiti s posebnimi ukrepi (npr. Ker ne vsebuje votlin. ampak ostane še rahel prebitek. Delež bitumna je takšen. Ker liti asfalt ne vsebuje votlin. brežini v nagibu 1 : 2 pa sta bili dolgi od 14 m (ob vstopu vode v dovodni kanal) pa do 36 m (tik pred strojnico). saj je vgrajevanje valjanih asfaltnih zmesi zelo pogosto onemogočeno zaradi prevelikih težav pri dovozu asfaltne zmesi.2. 6. Po antiherbicidnem pobrizgu brežin sta bili na brežinah in dnu vgrajeni dve asfaltni zmesi: v podložno asfaltno plast bituminizirani prodec BP 18 v predvideni debelini 50 mm in kot tesnilna plast bitumenski beton BB 12 v enaki predvideni debelini. Vgrajuje se strojno ali ročno (potreben večji prebitek bitumna). Koeficient toplotne prevodnosti litega asfalta znaša 0. Janez Zupan 6.7 W/m K in s tem kaže mnogo boljšo toplotno izolativnost kot cementni beton. Vrednost globine vtisa s pečatnikom se ugotavlja pri točno določenih preskusnih pogojih: na površino 1 cm2 preskušanca litega asfalta deluje pri temperaturi 22 °C 5 ur sila 525 N. Ta obdelava brežin v času izgradnje ni bila opravljena. je vodotesen. Liti asfalt zelo dobro duši tudi zvok. drobirja in veziva – bitumna. Odpornost litega asfalta proti preoblikovanju se lahko ugotovi na osnovi preskusa globine vtisa s pečatnikom. Asfalterska dela so se odvijala v drugi polovici leta 1976 in do konca leta 1977.vode. Zato je bil dovodni kanal k hidrocentrali Srednja Drava-2 obložen s tesnilno asfaltno plastjo.

Če je podlaga estrihu litega asfalta jeklo.006.zmanjšanja znaša za pluto 0. V razpredelnici 6.2 Področja uporabe V visokogradnji in industrijski gradnji se liti asfalt že desetletja uspešno vgrajuje kot • plavajoči estrih nad poljubno podlago in • kot neposredno pohodna (vozna) plast v halah in na prostem. Industrijski estrih litega asfalta se praviloma vgrajuje enoslojno na ločilno plast (stekleni voal.2.1: Občutljivost bitumna na kemikalije in druge tekočine 6. lahko tudi kremen (predvsem kot polnilo). Najbolj znameniti so Semiramidini viseči vrtovi. Na luge so karbonatni minerali (apnenec.kloridov • pitna voda • glicerol • formalin • gnojnica • odpadne vode Bitumen odporen da ne da da ne da da da da da da ne v vsakem primeru Razpredelnica 6. razredčena • žveplena kislina. Kislinoodporni liti asfalt pa karbonatov ne sme vsebovati: kameno zmes morajo sestavljati kislinoodporna zrna eruptivnega porekla.2. Debelina obloge iz litega asfalta naj ne bo manjša od 30 mm. Zahteve za talne obloge v športnih halah so odvisne od namena uporabe. je potrebna posebna obdelava podlage (grundiranje jekla. Odpornost litega asfalta proti kemikalijam je pogojena z odpornostjo njegovih osnovnih sestavin proti kemikalijam – zmesi kamnitih zrn in bitumna.nitratov. Strešni vrtovi imajo že dolgo tradicijo.1 je prikazana občutljivost bitumna proti nekaterim kemikalijam in drugim tekočinam pri običajnih temperaturah (do 30 °C). Stisljivost plasti toplotne in zvočne izolacije pod estrihom pri obremenitvi ne sme znašati več kot 5 mm. da pri hitrem segrevanju prostora ne prihaja do kondenzacije vodnih par na površini talne obloge.12 in za cementni estrih 0. se ga lahko vgradi neposredno na podlago. oleum • solna kislina • mlečna kislina • fenoli • anorganske baze • raztopine sulfatov. dolomit) odporni. premaz).2.13. Če je podlaga asfaltna zmes. natron papir). Vrsta kemikalije/druge tekočine • žveplena kislina. V velikem obsegu se vgrajuje liti asfalt tudi na »zelenih strehah«. Tudi druga komponenta v litem asfaltu – bitumen je odporna proti večini običajnih kemikalij. nastali približno 600 let 187 . za liti asfalt 0. S plavajočimi estrihi se želi izboljšati toplotno in zvočno izolacijo. Izbor konstrukcije mora upoštevati tudi zahteve za toplotno izolacijo.

V principu se priprava podlage na strešnih vrtovih do danes bistveno ni spremenila: cementnobetonska plošča – predpremaz – parozaporna plast – toplotna izolacija – dvoslojna hidroizolacija (bitumenska trakova s PmB) – stekleni voal – liti asfalt – drenažna plast – filterna plast – zemlja z vegetacijo. kar zagotavlja optimalno zaščito pred vlago (tudi kapilarno) • odpornost proti učinku raztopin soli kot tudi proti mnogim kislinam in lugom • je brez okusa in vonja • ne prevaja električnega toka in je iskrovarna obloga. Liti asfalt. katerim je objekt izpostavljen ter ga ščitijo pred površinsko vodo in solnico. podvozi. Asfaltne zmesi se lahko vgrajujejo tudi v predorih. ki je običajno enoslojna hidroizolacija debeline 5 mm. za krajše objekte pa se med zaščitno in obrabnozaporno asfaltno plastjo zagotavlja vgradnjo bituminizirane zgornje nosilne asfaltne plasti. ima v primerjavi z drugimi materiali bistvene prednosti: • kratek čas od polaganja (vgrajevanja) do uporabe • zaradi odlične toplotne in zvočne izolacije je zmanjšana debelina utrditve • v plasti ni nobenih votlin.pred našim štetjem. Asfaltne plasti na premostitvenih objektih prevzemajo vse vrste obremenitev. mostovi.1 Vrste objektov na cestah Na cestah so zgrajeni • premostitveni objekti: viadukti. • predori ter • podporni in oporni zidovi.3. Janez Zupan 6. V splošnem se 188 . zmrzal).3. Za zagotovitev svetle površine je priporočljivo v zmesi uporabiti brezbarvno vezivo in/ali svetla kamniti zrna.2 Asfaltne zmesi na objektih Zasnova in izvedba asfaltnih plasti na objektih zahteva veliko izkušenj in poznavanje posebnih obremenitev. ki so posledica prometnih in klimatskih razmer (veter. Pod asfaltnimi plastmi se na premostitvene objekte vgradi tesnilna plast. uporabljen v visoki in industrijski gradnji. ki se vgradi na objekt kontinuirano v nadaljevanju poteka trase. padavine. Hodniki v predorih se običajno izvedejo s plastjo litega asfalta.104 in Posebnimi tehničnimi pogoji (PTP) kot krovne plasti vgrajuje asfaltne zmesi. Praviloma se na vse premostitvene objekte v Sloveniji skladno s TSC 07.3 OBJEKTI NA CESTAH 6. 6. V primeru izgradnje cementnobetonskega vozišča se pod njim izvede plast bitumniziranega drobljenca debeline 60 ali 70 mm. Debelina vgrajenih plasti na daljših objektih znaša 70 mm. nadvozi.

Pri načrtovanju in vgradnji asfaltnih zmesi na premostitvenih objektih je potrebno posebno pozornost nameniti • odvodnjavanju površinske vode in solnice z objekta.1: Asfaltne zmesi na premostitvenih čitna asfaltna plast. 6. Glede na vrsto tesnilne objektih plasti in zaščitne asfaltne plasti se izvede po potrebi oziroma po projektu na površini tesnilne plasti ustrezen premaz in po potrebi ustrezen posip s kamnitimi zrni. proizvodnji in vgrajevanju je potrebno upoštevati TSC 06.1. Zaščitna asfaltna plast se praviloma vgrajuje v enakomerni debelini.3.414. • bitumenskega betona ali • drobirja z bitumenskim mastiksom.3.411. 189 .1) za • zaščitne plasti. 6.3.1 Liti asfalt (LA) Pri sestavi.3. obrabnozaporna asfaltna plast izravnalna plast (po potrebi) zaščitna plast hidroizolacija (tesnilna plast) cementni beton 6. • izravnalne plasti (po potrebi) in • obrabnozaporne plasti.3. • ustrezni strokovni usposobljenosti izvajalcev del (tako vodstvenih kot operativnih) in izvajalcev notranje in zunanje kontrole. odvodnih jaških in robnikih premostitvenega objekta z ustreznimi bituminoznimi tesnilnimi trakovi ali vročo zalivno zmesjo pred izvedbo obrabnozaporne asfaltne plasti. upoštevati TSC 06.1. kar ni navedeno v tem prispevku. proizvodnji in transportu je potrebno za vse. da so asfaltne plasti na njih zaradi klimatskih razmer in toge podlage bolj izpostavljene kot na trasi.3. vključno z višinskim posnetkom izvedene hidroizolacije.lahko zaradi izpostavljenosti premostitvenih objektov smatra. 6.3.3 Vrste asfaltnih zmesi Na cementnobetonskih premostitvenih objektih se uporablja asfaltne zmesi (slika 6. • višinskim posnetkom vsake izvedene plasti. ne glede na morebitna vertikalna odstopanja cementnobetonske plošče premostitvenega objekta od načrtovane višine. • tesnitvam robov ob dilatacijah.1 Obdelava voziščne konstrukcije Neposredno na tesnilno plast se izvede zašSlika 6.3. Kot zaščitno asfaltno plast se lahko uporabi zmesi • litega asfalta.2 Bitumenski beton (BB) Pri sestavi.3.

kjer se pričakuje manjše prometne obremenitve. Pri bitumenskem betonu zrnavosti 0/11 mm je potrebno zagotoviti najmanjšo debelino vgrajevane asfaltne plasti 35 mm. Vgrajevani debelini je potrebno prilagoditi največjo nazivno zrnavost kamnitih zmesi v skladu s TSC 06. Pri vgrajevanju zaščitne plasti iz bitumenskega betona je treba biti pozoren predvsem na • tesnitev tesnil na mehanizaciji (finišer. valjarji). sestavljene izključno iz drobljenih kamnitih zrn nazivnih zrnavosti 0/8 mm in 0/11 mm. • vgrajevanje asfaltne zmesi od najnižje proti najvišji točki objekta v smeri polaganja hidroizolacijskih trakov. Asfaltno zmes je potrebno projektirati tako. V primeru uporabe modificiranih veziv je obvezno strojno vgrajevanje. vendar tako. največja pa 50 mm. Vgrajevanje zaščitne asfaltne plasti se praviloma izvaja strojno. Za objekte na cestah s težjo prometno obremenitev je treba uporabiti s polimeri modificirane bitumne. vendar samo statično oziroma oscilacijsko in takoj za vgrajevalno desko in • na to. je dovoljeno vgrajevanje tudi v obratni smeri. Za asfaltne zmesi za zaščitne plasti se uporablja v odvisnosti od prometnih obremenitev tip cestogradbenega bitumna B 50/70 ali B 70/100. da je preprečen iztok naftnih derivatov. vendar je pri tem treba doseči ustrezno povezanost asfaltne plasti z bituminizirano zmesjo v hidroizolacijskem traku. da ni nevarnosti poškodbe hidroizolacije na mestih preklopa. da je v zaščitni asfaltni plasti največ 4. • takojšen pričetek zgoščevanja. tipu bitumenskega veziva in transportni razdalji. Pred strojnim vgrajevanjem je potrebno izvesti zasipne kline na objektu. • ustrezno čiščenje pnevmatik vozil – prekucnikov za dovoz asfaltne zmesi in zavarovanje hidroizolacije z ustreznimi podlogami na transportni poti do finišerja. • najnižja še dovoljena temperatura asfaltne zmesi pa 140 °C. če obstoji takšna nevarnost. ki imajo lastnost.Za zaščitno plast se uporablja asfaltne zmesi bitumenskega betona. Pri izvajanju hidroizolacije z bitumenskimi tesnilnimi trakovi je pri uporabi cestogradbenega ali s polimeri modificiranega bitumna • najvišja dovoljena temperatura asfaltne zmesi 170 °C. da pri vgrajevanju ni dovoljena uporaba sredstev za čiščenje mehanizacije in orodij.411. Ročno vgrajevanje je dovoljeno izjemoma na manjših objektih in na objektih. za preprečitev zlepljenja je potrebno uporabiti milnico ali podobna ločilna sredstva. V primeru uporabe ustreznih veziv za nizkotemperaturne asfaltne zmesi je temperatura lahko tudi nižja. Temperaturo asfaltne zmesi pri proizvodnji je potrebno prilagoditi vrsti hidroizolacije. da topijo bitumen.-% prostih votlin (pogojena je 100 %-na zgoščenost). tako da je omogočen nemoten dovoz asfaltne zmesi ter dostop finišerja na objekt in z objekta.0 V. Najmanjša debelina zaščitne plasti asfaltne zmesi znaša 25 mm. kamioni. s tem da mora imeti vgrajevalni stroj (finišer) pnevmatična kolesa ali z oblogami zaščitene kovinske gosenice. 190 .

3 Drobir z bitumenskim mastiksom (DBM) Pri sestavi in proizvodnji je potrebno upoštevati TSC 06.3.3. 191 . Drobir z bitumenskim mastiksom je potrebno projektirati tako.-% prostih votlin (100 %-na zgoščenost). Izravnalne plasti asfaltnih zmesi je praviloma potrebno vgrajevati strojno.3.6. je ob izvajanju asfalterskih del na premostitvenih objektih zahtevana aktivna prisotnost izvajalca notranje kontrole.412. pri vgrajevanju pa poleg PTP še morebitne dodatne zahteve.3. Zaradi toge podlage je vpliv prometnih obremenitev na viskoelastično asfaltno zmes večji.4.3 Obrabnozaporne asfaltne plasti Na zaščitno oziroma po potrebi izravnalno plast asfaltne zmesi je treba vgraditi obrabnozaporno plast iz bitumenskega betona ali iz drobirja z bitumenskim mastiksom. Poleg zahtev. V primeru uporabe modificiranega bitumenskega veziva v zaščitni oziroma obrabnozaporni asfaltni plasti je obvezna uporaba modificiranega veziva tudi v izravnalni plasti. definiranih v PTP.3. V primeru uporabe modificiranih bitumenskih veziv je obvezno strojno vgrajevanje. Zato je potrebno asfaltne zmesi na objektih še bolj natančno načrtovati in uporabljati.0 V. Skladno z izdelanim predlogom izravnav je potrebno pridobiti tudi pozitivno mnenje projektanta glede dodatne obremenitve premostitvenega objekta z izravnalno asfaltno plastjo. saj ta ni upoštevana pri statičnemu računu objekta. proizvodnji in transportu asfaltnih zmesi za obrabnozaporne plasti je potrebno upoštevati PTP. ki je sestavni del tehnološkega elaborata.2 Izravnalne asfaltne plasti Na osnovi geodetskega posnetka višin zaščitne asfaltne plasti je treba ugotoviti morebitna višinska odstopanja in pripraviti ustrezen grafični predlog potrebnih izravnav. saj je nezaščiten in izpostavljen tako klimatskim vplivom kot tudi vplivom prometnih obremenitev. Priporočljiva debelina zaščitne asfaltne plasti iz DBM 4 je 20 mm. ki mora biti za to delo ustrezno strokovno usposobljen. 6. Pri projektiranju. Ročno vgrajevanje je dovoljeno samo izjemoma pri manjših prometnih obremenitvah. da je v zaščitni asfaltni plasti največ 4. Natančno je obseg te kontrole določen v programu. 6.3.1. Poleg asfaltnih zmesi DMB 8 in DBM 11 se lahko v posebnih primerih uporabi tudi zmes DBM 4. večji poudarek pa je potrebno posvetiti tudi zagotavljanju in kontroli kakovosti. Premostitveni objekt je podvržen močnejšim vplivom kot katerikoli drugi del ceste.3.3.4 Kontrola asfalterskih del na premostitvenih objektih 6. V predlogu je potrebno – glede na potrebno debelino izravnave – določiti vrsto ali več vrst asfaltnih zmesi za izravnavo.1 Notranja kontrola Obseg notranje kontrole (tekočih preskusov) je v splošnem določen v PTP. ki so že predhodno potrjene v tehnološkem elaboratu. 6.

4 ASFALTNE ZMESI NA DEPONIJAH 6. V primeru vprašljive kvalitete lahko izvajalec zunanje kontrole na osnovi dogovora z inženirjem odvzame asfaltne izvrtine iz asfaltnih plasti. • detajle okoli odtočnih jaškov. Meritve temperature asfaltnih zmesi in meritve zgoščenosti z izotopno sondo se glede na obseg notranje kontrole izvajajo v razmerju 1 : 4.3. Ne glede na velikost objekta je treba odvzeti najmanj 1 vzorec za vsako asfaltno zmes.4. V primeru več manjših objektov. ki pripelje asfaltno zmes. 6. morajo biti dovolj gibljive. O izmerjenih temperaturah in zgoščenostih zaščitne oziroma obrabnozaporne plasti asfaltne zmesi je potrebno voditi evidenco in po končanem delu izdelati poročilo o kakovosti izvedenih del. ki je sestavni del tehnološkega elaborata. Da tej zahtevi trajno zadostijo. Da ohranijo svojo tesnost.1 Namen uporabe Prvenstvena naloga tesnilnih asfaltnih oblog na deponijah je preprečevanje prehoda škodljivih snovi v podtalnico. Slovenko Henigman 6.4. kjer so postopki izvajanja del enaki. preveriti temperaturo asfaltne zmesi. pri neenakomernih posedkih podlage (zaradi neenakomerne polnitve deponije in/ali koncentriranih obremenitev na določenih mestih) pa ne smejo razpokati. se lahko število preskusov v dogovoru z inženirjem tudi smiselno zmanjša. Priporočljiva je uporaba izotopne sonde za meritve tankih plasti. ki so določena po statističnem naključnem izboru.Pred pričetkom asfalterskih del mora predstavnik izvajalca notranje kontrole preveriti • čistost podlage. Osnove za sestavo in vgrajevanje asfaltnih tesnilnih plasti na deponijah so enake kot pri asfaltih za vodogradnje. Ob vgrajevanju je potrebno na vsakem vozilu. robnikov in dilatacij ter • vpis ustreznega organa (pooblaščeni inštitut. Stopnjo zgoščenosti zaščitne in obrabnozaporne plasti iz BB ali DBM se mora preveriti z umerjeno izotopno sondo na mestih. morajo biti tesnilne asfaltne plasti odporne proti vsem mehanskim in kemičnim obremenitvam v času delovanja deponije.2 Zunanja kontrola Obseg zunanje kontrole (testnih preskusov) je določen v PTP. 192 . Natančno je obseg teh preskusov določen v programu. inženir) v gradbeni dnevnik o prevzemu tesnilne plasti.

ki se razvijajo pri kemičnih reakcijah organskega materiala na deponijah. Novejše raziskave so pokazale. K porazdelitvi sil pomaga tudi vsaj 20 cm debela nosilna plast nevezanega kamnitega materiala (prodec. po izkušnjah na asfalt nimajo učinka.-% in debelinah vsaj 40 mm vodotesne in ne prepuščajo niti vodnih par niti par drugih plinov. (npr. drobljenec). da se bitumenski filmi pod določenimi pogoji tudi biološko razgrajujejo. ne da bi izgubil tesnilne lastnosti. je tudi deformacija zaradi obremenitve omejena. Večkrat so že ugotavljali. Pri dolgotraj193 . vendar je tak učinek le površinski in seže le nekaj mm v globino asfaltne plasti. Poznano je.4. Enako velja tudi za pline. Pri koncentracijah in temperaturah kislin in lugov. Ti posedki so funkcija stanja podlage in velikosti obremenitve. Debeline bitumenskega filma na površini zrn v kamniti zmesi znašajo le nekaj mikrometrov in premiki tekočin v ozkih razpokah med zrni kamnitega skeleta se težko vršijo. Na strižne sile je asfaltna plast občutljiva. V primeru močnejših kislin je za pripravo tesnilne asfaltne plasti treba uporabiti kislinoodporno zmes kamnitih zrn (silikatna zrna eruptivnega porekla). ki kot drenaža odvaja pronicajočo vodo. saj eventualno občutljivo kamnino v asfaltni zmesi pred temi učinki varuje bitumenski film oz.2 Vrste in lastnosti Pri običajnih vgrajevalnih debelinah tesnilne asfaltne plasti niso občutljive na prometne obremenitve težkih vozil v času izgradnje in polnjenja deponije. je treba oceniti. To potrjuje dolgoletna uporaba tesnitev ležišč za cisterne v rafinerijah z bitumenskim betonom. Pri neenakomernem posedanju podlage asfaltna plast sledi tem posedkom. ki se lahko pojavijo na deponijah. Tesnilne plasti bitumenskega betona so pri vsebnostih votlin do 3 V. Sčasoma se posedanje običajno umiri. da take asfaltne plasti pri debelinah 80 mm in več ne dopuščajo niti permeabilnosti topil.6. Znano je. Odlaganje organskih topil na deponijah je z zakonom sicer prepovedano. lahko se jo oceni in je tako v splošnem obvladljiva. S konstruktivnimi ukrepi (izboljšava podlage. Ker se deponija polni običajno zvezno. S topljenjem bitumna postaja topilo (raztopina) tudi vse bolj viskozno in s prodiranjem v globino pada njegova sposobnost topljenja bitumna. ki tako nastanejo. da ne predstavljajo nobene nevarnosti. večje debeline plasti asfalta) jih je mogoče zmanjšati v taki meri. vendar ni mogoče izključiti odlaganja vsaj manjših količin. da asfaltna tesnilna plast brez problemov lahko prenaša velike obremenitve zaradi pritiska vode v akumulacijskih bazenih. ki učinkujejo na cementni beton. Posedke. Pri tem je nabrekanje bitumenskega filma (predpostavka za proces topljenja bitumna) zaradi stabilnega skeleta kamnitih zrn praktično onemogočeno. film bitumenskega mastiksa. da je prišlo do topljenja bitumna le v nekaj zgornjih mm tesnilne asfaltne plasti. Na osnovi tega je treba izbrati primerno konstrukcijo podlage pod tesnilno asfaltno plastjo. Agresivne vode. je asfaltna zmes inertna. V primerjavi s tem so obremenitve tesnilne asfaltne plasti zaradi polnjenja deponij majhne. Topila na bazi ogljikovodikov topijo bitumen v bitumenski malti na površini asfaltne plasti. Odporne so na sile težkih in ostrih predmetov kot tudi na gosenice gradbenih strojev. zloma ali razpoke v asfaltu). ki lahko za kratek čas zadrži koncentrirana topila. Izkustveno pa se ta proces (v asfaltni plasti z malo votlin) po nekaj mm ustavi.

kjer je nevarnost preraščanja rastlin skozi tesnilno asfaltno plast (npr. V kritični fazi kompostiranja se pri razpadu organskih odpadkov tvori amonijak. izvajanje poletov na medna194 . se vgradi dve tesnilni plasti. Posledica so številne širitve. Prav tako kot v vodogradnji se lahko tesnilne asfaltne plasti na deponijah vgrajujejo enoali dvoslojno. To velja predvsem za letališča za civilni promet. kar pomeni. Na teh površinah mora biti vgrajena kislinoodporna asfaltna zmes. Po približno 6 tednih se prostornina odpadka zmanjša približno na polovico. Če površine asfaltne obloge daljši čas niso pokrite z deponijskim materialom. je priporočljiv tanek premaz z bitumenskim mastiksom ali z bitumensko emulzijo. Sprememba kakovosti bitumna zaradi časovnega otrjevanja (po proizvodnji.-%) praktično zanemarljiva. da nekontrolirano ne izhaja iz deponije nobena tekočina. Iz izkušenj je poznano. a v Evropi je letališč okoli 635 s približno 9 milijoni vzletov in pristankov vsako leto. izsuševanje) nimajo bistvenega vpliva na kakovost tesnilne asfaltne zmesi oziroma plasti. vključno s kameno moko (v kameni zmesi ne sme biti nobenega apnenca). da pri debelinah nad 120 mm rastline ne preraščajo več skozi asfaltne obloge. manjšo od 3 V. V zadnjem obdobju se zaradi pojava nizkocenovnih letalskih prevoznikov. Podobno kot za tesnitev deponij se lahko uporablja bitumenski beton tudi za tesnitev površin za kompostiranje. Zaradi goste sestave asfaltnih zmesi za tesnilne plasti vremenske razmere (led.nih preskusih na mestnih in industrijskih čistilnih napravah niso ugotavljali biološke razgradnje niti blizu površine. med obema pa plast drenažnega asfalta. je treba s podlage odstraniti semena in korenine. Število letališč v Sloveniji je sicer majhno. obnove in posodobitve ter vzdrževanje letališč. promet izrazito povečuje. gostota poletov letal. da je lahko sestavljena le iz kislinoodpornih komponent. Če se želi biti na absolutno varni strani. Po prenosu materiala na drugo površino se ta pretvori v biološko gnojilo. ki prevladujejo. Povsod tam. oksidacije zaradi stika s kisikom v ozračju in vpliva UV žarkov je zaradi gosto sestavljene asfaltne plasti (z vsebnostjo votlin. transportu in vgrajevanju vroče asfaltne zmesi). Letališča so razvrščena po različnih kriterijih. Debelina enoslojnih tesnilnih asfaltnih plasti je običajno 60 do 80 mm. ki so največkrat 60+60 mm ali 70+50 mm. med katerimi so število vkrcanih potnikov. ki tudi spreminjajo tržne razmere. Janez Zupan 6. izvajanje poletov na notranjih progah. ki prezračuje ta organski odpadek. Najpomembnejši za lastnike in potnike je nemoten zračni promet ter ustrezna prometna varnost.5 ASFALTNE ZMESI NA LETALIŠČIH Letališča predstavljajo pomemben člen prometne infrastrukture. pri večjih obremenitvah pa se asfaltna zmes vgrajuje v dveh plasteh v debelinah. kjer brežine deponije daljši čas niso pokrite). erozija.

Pri preplastitvah letaliških površin je najpogosteje uporabljena utrditev iz asfaltnih zmesi.5. je v projektu letaliških prometnih površin zelo pomembno upoštevati tako imenovan kritični pritisk in napetosti v spodnjih plasteh. Četudi je obseg prehodov letal v primerjavi z vozili na cestah bistveno manjši. Zaradi dejstva. ampak so površine izpostavljene predvsem klimatskim obremenitvam. občutljive na razpoke. Pomembna razlika v obtežbi in pritiskih koles letal ter vozil na cestah je prikazana na sliki 6. da so vzdrževanja in popravila hitra ter enostavna. • manjšo porabo energije in emisij CO2 pri gradnji. ki imajo praviloma veliko težo in s tem znatno večjo osno oziroma kolesno obremenitev kot osebna vozila in tovornjaki. Na drugi strani so letala. Prednost fleksibilne asfaltne utrditve je. da je pogostost obremenitev z letali v primerjavi z vozili na cestah bistevo drugačna. nastopi razlika pri načrtovanju asfaltnih voziščnih konstrukcij na letališčih v primerjavi z voziščnimi konstrukcijami na cestah. • bolj jasno in postopkovno enostavno reciklažo. ki posledično pomenijo krčenje materiala. • več možnosti reguliranja površine.če je le mogoče . Upoštevaje številne faktorje je v porastu fleksibilna asfaltna utrditev. pozimi pa so zaradi nizkih temperatur. kar pomeni. • manj razpok in neravnin ter izluščenja kamnitih zrn. iščejo se projektne rešitve asfaltnih zmesi. ki je v začetku cenovno precej ugodnejša. še posebno na letališčih za vojaške namene. pri tem pa je letališče po možnosti čim krajši časa zaprto za promet oziroma . • večje trenje v mokrem.rodnih progah oziroma oboje.1 Značilnosti Na letališčih so razmeroma velike manevrske površine. 195 . Fleksibilna asfaltna utrditev v primerjavi s cementnim betonom pogojuje • nižji nivo hrupa. • nižji nivo vodnega pršca in nevarnosti akvaplaninga v povezavi s teksturo površine asfaltne plasti. ki še posebno pri krovnih plasteh lahko nudijo odgovore na številne zahteve v pogledu funkcionalnosti in trajnosti asfaltnih plasti.5. Pri uporabi asfaltnih zmesi za gradnjo letališč je v porastu uporaba s polimeri modificiranih bitumnov. in klasificirana glede na vrsto in tip letal.delno obratuje. ki so odvisne od vrste letal oziroma od konfiguracije koles letal in pritiska v pnevmatikah. Za načrtovalce se obtežba različnih letal transformira v ekvivalentno enojno obtežbo koles (EAWL). da velik del površin praktično ni izpostavljen prometnim obremenitvam.1. Velike asfaltne površine črne barve poleti akumulirajo toploto in so občutljive na plastične deformacije. so pa tudi cementnobetonske prevleke. Celovito gledano je asfaltna utrditev večinoma ekonomičnejša rešitev. izvajanje potniškega prometa in transportnega prometa. kar je pomembno z vidika varnosti. Zakaj? Predvsem zaradi razponov kril letal. prav tako je zahtevana stroga izbira kakovostnih zrn kamenega materiala. 6. kar je zelo pomemben vidik ekonomič- nosti in varovanja okolja.

2 Vrste obremenitev Na letališčih je regulacija prometa povsem določena.5. ki se praviloma nahajajo pred potniškim terminalom in hangarji.5.1: Obremenitve in pritisk v pnevmatikah na cestah in letališčih 6.5. S tem je prometna obremenitev mestoma zelo koncentrirana in opredeljene velike točkovne obremenitve.5. 6.Slika 6. Izraziteje so določene poti in mesta za postanke letal. Taka mesta so konci in začetki vzletno pristajalne steze. Glavne prometne površine.1.2. številnih platform in vzletno pristajalnih stez ter povezovalnih poti je prikazana na sliki 6. vplivi iztekanja letalskih goriv. vendar strogo predpisane prometne površine. imenovane vzletno pristajalne steze (Runways) in vključevalne poti (Taxiways) ter parkirne ploščadi. Primer razvejane strukture prometnih površin. del pristajalnega dela (tako imenovan »touch down«) in povezave ter mesta postankov letal na parkirnih ploščadih.1 Vrste prometnih površin Letališča imajo zelo razvejane. V sklop znotraj območja letališč je vključena tudi vrsta povezovalnih in navezovalnih cest za namen intervencij. 196 . predpisanih dostopov ter obvoznih servisnih poti. Poleg prometnih obremenitev so izrazite tudi klimatske obremenitve. ki se uporabljajo proti zmrzovanju in ledu ter podobno. ki so potnikom najbolj vidne. so površine za pristanek in vzlet letal. vplivi sredstev.1.

197 . izbiro materialov ipd.Airport Frankfurt Main Navedene obremenitve na letališčih pomenijo.3 Projektiranje Pri metodah projektiranja je treba v osnovi upoštevati klasificirano nosilnosti konstrukcije utrditve. Upošteva se določene PCN vrednosti. ki je čestokrat uporabljen. kar predstavlja resno grožnjo varnosti. Primer je računalniški program BISAR. predvsem motorjev. Nekaj splošno znanih in uporabljanih metod za projekt fleksibilnih asfaltnih konstrukcij na civilnih letališčih in vojaških letališčih: • FAA metoda (Federal Aviation Administration. da je potrebno uporabiti asfaltne zmesi. zahtevane po ICAO (International Civil Aviation Organization). Ti sistemi projektiranja priporočajo minimalne debeline asfaltnih plasti. vrste asfaltne zmesi. Vrsta metod projektiranja konstrukcij je v uporabi za določitev posameznih debelin plasti. da se s tem prepreči morebitno krušenje kamnitih zrn.5. podobno kot se upošteva pri tem klasificiran izraz za obtežbo letal »aircraft classification number« (oznake ACN). Večina teh pristopov je empiričnih in v strogi povezavi s CBR (Californian bearin ratio) metodo. 6. ne podajo pa (ali zelo malo) posebne zahteve za asfaltne plasti.2: Ptičja perspektiva letališča Frankfurt za nastanek težkih poškodb na letalih. Metoda Asfaltnega inštituta in SPDM metoda pa temeljita na izračunu kritičnih pritiskov ter napetosti v odvisnosti od vrst plasti konstrukcije.1. Še posebno pomembna je adhezija znotraj asfaltne zmesi. Glede na to so kot dodatna na razpolago orodja za optimizacijo fleksibilne konstrukcije in izbiro materialov. izraženo kot »pavement classification number« (oznaka PCN). ki presegajo ACN vrednosti. Vsako izločeno kamnito zrno predstavlja potencialni vzrok Slika 6. USA) • LCN metoda (UK load classification number system) • francoska metoda (ICAO French practice) • kanadska metoda (Canadian Ministry of Transportation method) • CBR metoda • metoda Asfaltnega inštituta • metoda SPDM (Sheel Pavement Design Method). ki so dobro odporne tako proti plastičnim deformacijam kot tudi proti razpokam.5.

6. razpokam in utrujanju. ki bi zagotavljale naštete odpornosti. do nevezanih plasti materialov ter s cementom ali bitumnom vezanih krovnih plasti. narivanju. da se pri načrtovanju izbere ustrezne lastnosti.2 Utrditev Podobno kot na voziščnih konstrukcijah cest in na infrastrukturnih objektih je utrditev na letališčih zasnovana od tako imenovane temeljne podlage.6.1 Funkcionalne zahteve Konstrukcije utrditev letališč so v povezavi z mednarodnimi standardi v pogledu funkcionalnosti poenotene.2. ki imajo razgradljiv efekt (predvsem prisoten na vojaških letališčih) • zadovoljiva zlepljenost asfaltnih plasti. so v sklop utrditve vključene tudi ojačitve (geotekstilije. kot podlaga pa nevezane plasti. V povezavi z iskanimi lastnostmi asfaltnih zmesi nudi bitumen široke možnosti za izbiro različnih stopenj togosti. Pomembne zahteve glede funkcionalnih lastnosti so: • ustrezno trenje v mokrem pri pristankih letal • odpornost proti razpokam. V sestavi konstrukcije je zelo pomemben element dobra zlepljenost med plastmi. predvsem pri obnovah in rekonstrukcijah. zato pa obstajajo možnosti v izbiri s polimeri modificiranih bitumnov s širšim območjem temperaturne odpornosti.2 Lastnosti osnovnih materialov Vezivo je zelo pomemben osnovni material v sestavi asfaltnih zmesi.2. pa tudi odpornosti proti razlitju kerozina (letalskega goriva). še posebno pri vojaških letališčih. saj bi v nasprotnem primeru neizpolnjevanje zahtev ali slabše tehnične rešitve utrditev imele resne in drage posledice. V primerih cementnobetonske krovne plasti je praviloma pod njo vgrajena plast asfaltne zmesi. ali krajše SBS. nudijo tudi boljšo adhezijo s kamnitim materialom.5. Osnovo oziroma temeljno podlago se ne šteje v tako imenovan »debelinski indeks« konstrukcije plasti. Lastnosti bitumna so sicer standardizirane. 6. 198 . za kar se uporabljajo emulzije na bitumenski osnovi. ki je osnova za nadgradnjo.5. armaturne mreže) ali sistemi za raznos napetosti. nizkim temperaturam. S polimeri modificirana veziva. v mnogih primerih. kot je styrene-butadiene-styrene. Glede na to so utrditve vezane predvsem na strogo izbiro osnovnih materialov in plasti. Po potrebi. Tovrstno sestavo določa projektni izračun. rebričenju in izletavanju zrn.5. Standardni cestogradbeni bitumni praviloma nimajo lastnosti. pomembno pa je. vse vezano na nevarnost poškodb letal in varnost poletov • ustreznost površine • odpornost proti kolesnicam in utrujanju • drenažna sposobnost površine • ustrezna nosilnost • odpornost na vpliv razlitja goriv. in sicer predvsem za zagotovitev odpornosti proti plastičnim deformacijam v obliki kolesnic.

tip letal in podobno narekujejo pripravo projekta sestave asfaltnih zmesi in operativno izvedbo asfalterskih del.običajno uporabljene asfaltne zmesi na letališčih. ki jih sicer narekujejo standardi. dobra žilavost in velika odpornost proti poliranju (PSV).5. kar naj bi imelo za posledico izboljšanje oziroma povečanje trajnosti teh plasti. dodatki za spremembo viskoznosti bitumenskih veziv. Total. meritve togosti ali modula togosti. dobra oblika. Površina krovnih plasti je običajno takšna. dodatki za ojačanje in adhezijo ter podobni. meritve odpornosti pri nizkih temperaturah z določitvijo napetostne rezerve in meritve utrujanja. Praviloma se lastnosti teh dodatkov meri po postopku funkcionalnosti v povezavi s testiranjem odpornosti modificiranih veziv in s testiranjem odpornosti proizvedenih asfaltnih zmesi ter vgrajenih plasti.Lastnosti kamnitega materiala so tudi opredeljene in so večinoma standardizirane. intenzivnost prometa. 199 . Poglavitno je doseganje ustreznega trenja v mokrem. ustrezna poroznost in dobra adhezija z bitumnom. 6. Pomembne zahteve za zmes kamnitih zrn so tudi čistoča. ki so uporabljeni v sestavah drobirjev z bitumenskim mastiksom. To so stabilizatorji veziva. Vse pogosteje se v tehnologiji proizvodnje asfaltnih zmesi poleg osnovnih materialov uporabljajo dodatki. NCC) s svojimi razvojnimi oddelki iščejo rešitve in odgovore za izboljšanje lastnosti veziv. Lastnosti asfaltnih zmesi se merijo na način in po postopkih. Pojavlja se potreba po optimizaciji cementnobetonski enakovredne asfaltne utrditve. Exxon. kot so odpornost proti zmrzovanju. BP.2.pa tudi še sedaj .5. Preskusi so osredotočeni na iskanje mehansko-fizikalnih lastnosti in sicer v pogledu že omenjene stabilnosti ter tečenja. Tudi po novih EN standardih je za preskuse asfaltnih zmesi za letališča predviden postopek po Marshallu in večinoma predpisan postopek zgoščanja preskušanca z 2 x 75 udarci. 6.3 Izvedba Pri izvedbah je ključnega pomena specifičnost posameznega letališča. Vse pomembnejši je preskus odpornosti na plastične deformacije z uporabo metode tvorjenja kolesnic (Whell tracking). Lokacija in z njo povezana klima. Poznani svetovni proizvajalci bitumenskih veziv (kot so Shell. Dandanašnje krovne plasti se z uporabo asfaltnih zmesi drobirjev z bitumenskim mastiksom (DBM) ter drenažnih asfaltov (DA) na letališčih izboljšujejo. ki so na razpolago in s svojimi lastnostmi pomagajo pri zagotavljanju skupne lastnosti asfaltnih zmesi.3 Lastnosti asfaltnih zmesi Bitumenski betoni s specifičnimi zahtevami za stabilnost in tečenje po Marshallu ter delež prostih votlin v sestavi zmesi in bituminizirani drobljenci so v preteklosti . Tudi specifikacije oziroma tenderji za nedavno zgrajena ali rekonstruirana letališča širom po svetu so zasnovani na teh številnih raziskavah. da praktično ustvarja zadovoljivo makroteksturo in dreniranje vode s površine ter zadovoljive karakteristike trenja. Projekt sestave asfaltne zmesi najpogosteje narekuje visoke vrednosti lastnosti kamnitih zrn.

1.1 Projekt sestave Tehnolog mora na osnovi temeljite analize stanja na objektu in ob upoštevanju okoliščin uporabe odločiti o izbiri in izdelavi projekta sestave asfaltnih zmesi. V projektu sestave je poleg obremenitev ter vplivov temperature. izbiri kamnitih materialov. Pri obrabnozapornih asfaltnih plasteh je pomembno ali bo na to plast eventualno izvedena protidrsna prevleka in kdaj. da so izpolnjene določene zahteve pri temperaturah. Za določitev vrste bitumna se dobi vrednosti za zgornje in spodnje temperaturno območje ali stopnjo učinka (performance grade .5. Podlago za delo predstavlja ustrezen predpis. atmosferilij in kemikalij treba upoštevati tudi položaj in vlogo asfaltne plasti v konstrukciji. Glede na omenjeno se zahtevajo za bitumensko vezivo predvsem preskusi v reometrih in staranja bitumna. Pri nas so to tehnične specifikacije za javne ceste. sicer pa je potrebno uporabiti kamniti material iz silikatnih kamnin.4 Td(max) = (Ta(max) +17. Pri tem igra glavno vlogo vedenje o klimatskih pogojih na objektu. ki so izšle na osnovi strateškega avtocestnega raziskovalnega programa v ZDA. SHRP. izbiri bitumna in ojačitvah.2289 + 24. V primeru takojšnje izvedbe protidrsne prevleke je možna uporaba kamnitega materiala sedimentnega izvora. Izbira bitumna za asfaltne zmesi ne sme temeljiti le na izkušnjah. na primer TSC 06. Še posebno zaradi klimatskih pogojev je izbira naravnana na specifikacije Strategic Highway Research Program.411 in TSC 06. ker to predstavlja preveliko negotovost. vremena.78)(0.78 Primer izračuna je naveden v razpredelnici 6.PG). Kot vrednost temperature vozišča v zgornjem temperaturnem območju je določena temperatura na globini 20 mm pod površino plasti. pričakovanih na objektu. sicer pa glede ostalih lastnosti kamnitih materialov veljajo zahteve iz predpisov. kot vrednost temperature vozišča v spodnjem temperaturnem območju pa je določena temperatura na površini plasti. Zmesi kamnitih zrn morajo biti odporne proti učinkovanju talilnih sredstev pri zimskem vzdrževanju letališke steze. Za izračun obeh vrednosti na podlagi temperature zraka veljata naslednji enačbi: TS(max) = Ta(max) – 0.3. na utrujanje in pri nizkih temperaturah.6.00618 kjer pomeni: • TS(max) • Ta(max) • • Td(max) temperatura površine temperatura zraka zemljepisna širina.5. saj le ti povedo odpornost na kolesnice.9545) – 17. ki ustreza po SHRP vrednostim PG 64-28. specifikacija ali tender. Za klimatske pogoje letališča Brnik je potrebno uporabiti bitumensko vezivo. Izbor bitumna na osnovi SHRP poteka tako. kjer je upoštevano letališče Brnik.412. razdeljeno v razrede (razlike po 6 °C). Izbira kamnitih materialov (eruptivnega oziroma sedimentnega porekla) je odvisna od položaja in vloge asfaltne plasti v konstrukciji. 200 . v stopinjah temperatura v globini 20 mm pod površino plasti 2 + 0.

6 Ta(min) °C -24. in sicer še posebno ob planiranju obnove ali rekonstrukcije prometno-maneverskih površin. Posebna pozornost mora biti usmerjena na pripravo predhodne sestave. Omenjene vsebine in analize so tudi spodbudile in pripeljale na letališča nove asfaltne zmesi in bitumne. predvsem je načrtovana večja zapolnjenost votlin z bitumnom in manj prostih votlin v krovnih asfaltnih plasteh. Prav tako so pri letališčih vrednosti. ~ Slika 6. ki dopušča hitrost merjenja med 80 km/h in 100 km/h.%) v asfaltnih zmeseh in meje za zapolnjenosti votlin v zmesi kamnitih zrn z bitumnom (%).2) °C 54. Tako je potrebno na poskusnem polju dokazati tudi zadovoljivo torno sposobnost. Pri izbiri porazdelitve zrn v kamniti zmesi v sestavi asfaltne zmesi in optimalnega deleža veziva je potrebno upoštevati. praktično niso izpostavljeni prometnim obremenitvam. je specifika.5.4).0 TS(min) °C -24. drugačne od cestogradbenih. Pri letališčih pa je dodatno pogojena tudi minimalna vsebnost votlin v zmesi kamnitih zrn (%).KRAJ Brnik ° 46 Ta(max) °C 35. 6.6 Razpredelnica 6. pri čemer je pomembno.2 Priprava in vgraditev Izvedba gradbenih del na letališču. da določa okvir sestave zmesi zrn. meje za tečenje in meje za vsebnost prostih votlin (V. da opredeli tudi tako imenovano dokazno proizvodnjo in vgrajevanje. med katere največkrat spadajo asfalterska dela. zgrajenega v izmerah 2. z zadostnimi zaletnimi in izletnimi dolžinami. da se za večjo časovno obstojnosti pri načrtovanju upošteva primerno manjši delež prostih votlin (=<5 V.3. minimalno vrednost za stabilnost. Potrebna je temeljita priprava in 201 . To je tudi razlog.4: Mehanizem termičnih razpok Osnovni izkustveni pristop opredeljuje zahtevane lastnosti zmesi za manevrske površine podobno kot za voziščne konstrukcije cest in sicer tako. kot je bilo že omenjeno.6 TS(max) °C 57.5. Asfaltne zmesi na letališčih izkazujejo bolj »zaprte« sestave. da posamezni deli letaliških površin.1: Izračun temperaturnih pogojev za letališče Brnik Projekt sestave asfaltnih zmesi je vezan na tehnično regulativo in tenderske zahteve. katerih značilnosti so omenjene. Ta se izmeri na površini poskusnega polja. Poglaviten vidik je hitrost izvedbe del.5. Poglaviten je bil učinek materialov in v povezavi s tem lastnosti in obnašanje asfaltnih zmesi in plasti v konstrukciji. ki zahteva veliko mero izkušenj.50 m x 100 m. Projekt sestave vsebuje navedene lastnosti. prisotne pa so kriogene napetosti zaradi temperaturnih obremenitev (slika 6.5 Td(max.-%).5.

ki omogočajo razmeroma precejšne pomike v obstoječih plasteh brez povzročitve velikih nateznih napetosti v novi asfaltni plasti nad razpoko. je treba pripraviti in vgraditi geotekstilije ali armaturne mreže. Izvedba sama je vezana na pogoje vgrajevanja in opremljenost izvajalcev del.5). povzročenih zaradi prometne obtežbe.5. ki niso pod prometom in ob ugodnih vremenskih in temperaturnih pogojih. za vse pa velja nekaj osnovnih pravil. dokler se jih ne preplasti. potem ko se na podlagi pojavi razpoka. Pri ojačitvah. potrebni dobri premazi. ob tem pa se velikokrat pokaže potreba po inovativnosti. V nekaterih 202 .Slika 6. • vgrajevanje je potrebno vedno izvajati na površinah. • na položene mreže ali geotekstilije se ne sme spustiti prometa. in sicer • pred izvedbo je potrebno s stare voziščne konstrukcije odstraniti ves površinsko nevezan material. ki lahko vodijo do lokalno neustrezne zgoščenosti. Tudi med plastmi asfaltne utrditve so zaradi efekta kritičnih strižnih napetosti. Sistem za ojačitev (armiranje) omogoča prenos nateznih sil na spodnji del nove asfaltne plasti.5. zamenjava napeljav elektro-strojne opreme ter navoz in vgradnja novega materiala. Za nadgradnjo se zahteva zdravo osnovo in kvalitetno povezavo z novimi plastmi asfaltnih zmesi. med katere spada odstranitev starega materiala do zdrave osnove in priprava le te za nadgradnjo. predvsem obsežno razpokane obstoječe konstrukcije. • zapolniti je treba udarne jame in izravnati večje neravnine z izravnalno plastjo s ciljem preprečevanja nastanka votlih prostorov pod novo plastjo. pogoste so prekinitve del. Delo mora biti izvedeno tudi v nočnem času (slika 6. kar se doseže s kvalitetnimi in količinsko zadostnimi pobrizgi z bitumensko emulzijo ali modificiranimi bitumni. da ne zavirajo ali pospešujejo ter zavijajo sunkovito. pa tudi sisteme za raznos napetosti. Gradbiščni promet oziroma vozila za dovoz asfaltne zmesi morajo paziti. da ne poškodujejo sistemov za ojačitev.5: Asfalterska dela na letališču v Londonu koordinacija posameznih faz dela. ki so nujno potrebne. V primeru odrezkanja stare obrabnozaporne plasti je potrebno preveriti možnosti ponovne uporabe odrezkanega asfalta.

Opredeljene so v tenderjih in specifikacijah. to so zalivne zmesi in paste. da so faze asfaltiranja praviloma del projekta izvedbe. Priprava in vgrajevanje asfaltnih zmesi na letališčih zajema tudi stikovanja in zaključke.specification (FAA AC 150/number) Janez Prosen 6. katerim so te površine izpostavljene v obdobju uporabe. ZDA) and odher technical papers . Pri letališčih je izrazito prisoten razvoj in vpeljava novih asfaltnih zmesi. da so načrtovana in zgrajena tako. 203 . Kot zaključek je treba omeniti.6. da v največji meri in za najdaljše možno obdobje služijo svojemu namenu ter da so udobna in varna za uporabo. Standards for specifying construction of airports (FAA AC 150/5370-10A 1991.6 KOLESARSKE STEZE. problematična pa je uporaba poliesterskih vlaken zaradi navijanja na rezkalne glave in jeklenih ojačitev zaradi težavnejšega recikliranja. vedno so v rabi elastobitumenski premazi ter v zadnjem času vedno bolj dodatki za zniževanje temperatur pri proizvodnji in vgrajevanju. Publications. Pri izbiri vrste materiala za ojačitev je teba upoštevati še možnosti kasnejše ponovne uporabe (recikliranja). vezanih na letališča.primerih se uporabi zaščitna plast za gradbiščni promet. • temperaturna obremenitev. Pri dimenzioniranju plasti voziščne konstrukcije je treba upoštevati. Nemčija) • The Shell Bitumen handbook.5. Pri tem so materiali. 2003 • US Department of Transport Federal Aviation Administration. Pri tem je najpogosteje uporabljen material na polimerno bitumenski osnovi. kot so ogljikova. kjer se jih gradi. na primer posip z drobljencem na pobrizgu ali površinska prevleka na mrežah.1 Značilne obremenitve Ob načrtovanju kolesarskih stez. da so primerne in izvedljive v pogojih. sprehajalnih poti in igrišč je glavno vodilo. podobno kot za voziščne konstrukcije na cestnem omrežju. 6.The asphalt institute (MS 11) • Hinweise für den Oberbau mit Asphalt auf Flugplätzen (FGSV 1991. Pogosto so prisotne ojačitve. To je • prometna obremenitev. še posebno krovnih plasti.4 Literatura • Department of the air force: Engineering Technical Letter (ETL) 01-6: Recommended Airfield Pavement specification (2001) • Full-depth asphalt pavements for air carrier airports . mreže. SPREHAJALNE POTI IN IGRIŠČA 6. steklena in polipropilenska vlakna za recikliranje neproblematični. Treba je zadovoljiti nekatere glavne zahteve in jih prilagoditi obremenitvam. • udobnost pri uporabi in • varnost uporabnika. 5th edition.

Zmes kamnitih zrn.Glede na namen uporabe obravnavanih površin so prometne obremenitve majhne. ki so hkrati udobne za uporabo.411 in PTP. Kot vezivo v sestavi asfaltne zmesi je uporaben B 70/100. Temperaturne obremenitve v odvisnosti od lokalnih klimatskih razmer zahtevajo smiselno in primerno izbiro debelin in primernih vrst asfaltnih zmesi. Za obrabnozaporno plast pa so primerni bitumenski betoni BB 4. Takšne izvedbe zadovoljujejo zahteve za varnost in predvsem za ekonomično upravičenost gradnje. so primerne asfaltne zmesi navedene v TSC 06.1 Uporaba asfaltnih zmesi za kolesarske steze Asfaltne zmesi se lahko vgrajuje v eni ali dveh plasteh: • kot nosilnoobrabna plast ali • kot nosilna in obrabnozaporna plast.2.6. sprehajalne poti in igrišča pa je potrebno tudi vzdrževati. vendar se mora upoštevati tudi občasne prehode težkih vozil. zato se pri načrtovanju ne sme pozabiti na prevoznost in dostopnost za vzdrževalna vozila in stroje. Potrebno je • vzdrževanje površin (zimska služba. uporabljenih v asfaltnih zmeseh bitumenskih betonov. ki so strogo ločene od glavnega vozišča in so namenjene razbremenitvi prometa in • steze kot pas za kolesarje. je lahko delno sestavljena iz kamnin silikatnega izvora ali tudi iz kamnin drugačne barve od tistih v asfaltnih zmeseh.310 ter TSC 06. ki je ločen od vozišča ali sprehajalne poti z oznakami na vozišču. Debeline te plasti so med 20 in 50 mm. utrjene z eno plastjo (vezano nosilnoobrabno plastjo). 6. 6. Ločiti je treba • samostojno vodene steze. • zagotovitev prehoda za vozila na mestih dovozov in prehodov ter • občasno parkiranje vozil. ki so vodene zunaj ustaljenih prometnic. S tem se vidno loči namembnost površine. ekonomičnost gradnje in željene namembnosti. V konstrukcije se pri takšnih izvedbah večinoma vgrajuje asfaltna zmes BNOP 16 v debelini 50 do 80 mm z vezivom B 70/100 in BB 11 v debelini 35 do 50 mm z vezivom B 70/100. Predvsem obstojnost na mrazu in v manjši meri (ob visokih temperaturah) nastanek kolesnic (ob morebitnem prehodu vozil) narekujejo primerno odpornost proti preoblikovanju posameznih plasti konstrukcije. Le vzdrževane in varne površine. čiščenje površin). Zmes kamnitih zrn je lahko v varianti »sk« izboljšana glede tornih lastnosti in odpornosti proti zglajevanju. so zanimive za uporabnika in tako tudi opravičujejo smiselnost in ekonomičnost gradnje.2 Kolesarske steze Kolesarske steze so lahko razporejene v prostor zelo različno glede na prostorske možnosti. • steze ob prometnicah.6. Dvoplastne konstrukcije z asfaltnimi plastmi pa se izvaja z vezano zgornjo nosilni plastjo z BZNP zrnavosti 0/16 ali 0/22 mm in vezivom B 50/70 ali B 70/100. Za kolesarske steze. BB 8 in BB 11. Plast se vgrajuje v debelini 50 do 100 mm. ki niso namenjene kolesarjem. Izvedba z dvema plastema vgrajenih asfaltnih zmesi je zaradi večje 204 . Kolesarske steze.

Zahteve za varnost se zagotavlja s primernim označevanjem in ukrepi za ločevanje prometa. 6. Potrebno pa je zadostiti pogojem kvalitete vgrajevanja po PTP in TSC.2). Primer prereza konstrukcije z enoslojno izvedbo vezane plasti je prikazana na sliki 6. le izjemoma ročno.6. Z združitvijo obeh se poveča ekonomična upravičenost gradnje in tudi stroški vzdrževalnih ukrepov so manjši kot pri ločenih kolesarskih in sprehajalnih stezah.1: Značilni prerez konstrukcije kolesarske steze Slika 6.0 m samostojno vodene steze.1.0 m za kolesarske steze ob vozišču za enosmerni promet • 2.6. povečanjem prometa in možnostjo vzdrževanja površin. varnost in vzdrževanje so priporočljive kolesarske steze. predvsem zaradi večjega stroška izvedbe in manjše trajnosti takšnih površin. Udobnost vožnje zahteva zadostno ravnost in ukrepe za odvajanje vode s površine.2: Združena kolesarska in sprehajalna pot 6.2 Izvedba konstrukcij kolesarskih stez Širina je pri načrtovanju pomemben dejavnik za udobnost in varnost uporabe kolesarskih stez. Kot asfaltne zmesi za omenjene izvedbe konstrukcij asfaltnih plasti na kolesarskih stezah se uporabljajo tudi drenažne in barvne asfaltne zmesi. Nekaj možnih primerov različnih širin izvedbe: • 3. V praksi pa se mora najti primerno razmerje med racionalizacijo in izvedljivostjo gradnje. Njihova uporaba pa je v praksi manjša. hkrati pa zaradi finejše teksture površine udobnejša za uporabnika.debeline in dvojnega vgrajevanja finančno zahtevnejša.2.6.6. široke nad 2. Praviloma se asfaltne plasti vgrajuje strojno.6. ločene za obe vrsti prometa • 2. vozne v obe smeri • 4. Na kolesarskih stezah mora biti zagotovljena pretočnost in varnost prometa.5 m za kolesarske steze ob vozišču ali kombinirane s sprehajalno potjo.6.5 m. 205 . Glede na udobnost vožnje. Slika 6.0 m samostojno vodene steze in sprehajalne poti.3 Sprehajalne poti Sprehajalne poti so v večini primerov združene s kolesarskimi stezami (prikazano na sliki 6.

3.3).1. …). 6.1 Uporaba asfaltnih zmesi za igrišča Slika 6.6. če se vodi sprehajalne poti nad objekti.6. ki se jih vgrajuje v posamezne plasti konstrukcij sprehajalnih poti.2. kamnite plošče.3: Igrišče z atletsko stezo Asfaltne zmesi so zaradi svojih lastnosti. namenjeno pešcem.6.6.2 Izvedba konstrukcij sprehajalnih poti Sprehajalne poti so tudi po konstrukcijskih izvedbah podobne kolesarskim stezam (slika 6. ki jih narekuje specifika teh površin. ustrezno vidno ločiti površino. 6. ločevanja prometa ter še zadostne uporabnosti uporabljajo tudi drugi materiali (tlakovci. kot so barvanje ali uporaba drugačne barve kamnitih zrn v asfaltni zmesi zapornoobrabne plasti.1). 6. ki se jo z ukrepi za zgoščevanje in morebitnim potrebnim izboljšanjem nosilnosti pripravi v ustrezno stanje.4 Igrišča Igrišča v širšem pomenu besede predstavljajo površine. Izvedba konstrukcije sprehajalnih poti s plastmi iz asfaltnih zmesi pa omogoča predvsem • poljubno izbiro dimenzij in debelin glede zagotovitve nosilnosti. Zaradi velikega števila različnih športov so tudi izvedbe in uporaba asfaltnih zmesi različna. Glede na zahtevane lastnosti posameznih plasti se uporabljajo za 206 .6. debele 20 do 30 cm in tudi primerno zgoščene ter • vezane nosilne in obrabnozaporne ali nosilnoobrabne plasti. Opisani so primerni za zunanja igrišča in atletske steze.3. kjer se odvijajo razne športne in rekreativne dejavnosti. • odpornost proti solem in s tem trajnost. Za izvedbo obrabne plasti se z estetskega vidika. Zagotoviti je treba primerno ravnost in odvajanje vode s površine ter z označbami na površini ali z drugimi ukrepi. 6.4. Prav tako so lahko izvedene z enim ali dvema plastema asfaltnih zmesi. od ostalega prometa. vidika vključitve v okolje.6. • zagotoviti vodotesnost površin. ki so spremljajoči objekti ob šolah ali športnih centrih (slika 6. • zadovoljiti zahteve za varnost in zagotovitev udobja pri uporabi. Možne so tudi izvedbe obrabno zaporne plasti z litimi. barvnimi ali drenažnimi asfaltnimi zmesmi. Sestavljene so iz • podlage. • nevezane nosilne plasti.6.6. predvsem uporabljene v nosilnih in obrabnih plasteh konstrukcij igrišč.6. Kot posebnost sprehajalnih poti se mora zagotavljati tudi prehodnost in uporabnost teh poti za invalidne osebe in osebe z omejeno sposobnostjo gibanja.1 Uporaba asfaltnih zmesi za sprehajalne poti Asfaltne zmesi. so enake omenjenim v tč.

ali pa tudi enoplastno z vezano obrabnozaporno plastjo. Na sliki 6. Predvsem na atletskih stezah se uporabljajo za izvedbo nosilnih slojev drenažne asfaltne zmesi DA 8. Opisana načina se nanašata na zaprti sistem konstrukcije. BB 8 in BB 11.• nosilne plasti bituminizirani drobljenci in drenažni asfalti in za • obrabne plasti bitumenski betoni. Za drenažne asfaltne zmesi se kot vezivo praviloma uporablja polimerne bitumne ali z odobritvijo nadzornega organa tudi cestogradbene bitumne. • vezana nosilna plast • nevezana nosilna plast • podlaga Pri dimenzioniranju plasti se mora upoštevati specifične zahteve aktivnosti. v primeru uporabe asfaltnih zmesi za enoslojno izvedbo pa BB 8 ali BB 11 prav tako z B 70/100. Pri izvedbi dvoplastne konstrukcije z asfaltnimi zmesmi se izvede nosilna plast z BZNP zrnavosti 0/16 ali 0/22 mm in obrabno zaporna plast z BB 4.6. katerim so namenjene te površine. Obrabnozaporna plast pa se izvede v debelini 20 do 50 mm.2 Izvedba utrditev na igriščih Utrditve igrišč in atletskih stez so praviloma sestavljene v naslednjem zaporedju plasti: • obrabno zaporna plast. DA 11 ali DA 16. obrabnozaporna plast pa z umetno snovjo. Slika 6. odvisno od lokalnih klimatskih razmer in pogojev vgrajevanja asfaltne zmesi. kjer je zagotovljeno površinsko odvajanje vode z zadostnimi nagibi in sistemom odvajanja. odvisno od izvedbe (eno ali dvoplastna konstrukcija) in sestave asfaltne zmesi. Konstrukcije igrišč so večinoma izvedene dvoplastno. Pogoji in zahteve kvalitete vgrajevanja asfaltne zmesi v posamezne plasti so navedeni v PTP in TSC.6. Debeline vezane nosilne plasti so med 50 in 100 mm.4: Prerez konstrukcije atletske steze Na atletskih stezah se konstrukcije vezanih nosilnih plasti pogosto izvaja v eno ali dvoplastni izvedbi z drenažnimi asfalti.4 je prikazana kon207 .4. Kot vezivo se uporabi B 70/100 ali B 50/70 za BZNP in B 70/100 za BB. Mora pa se zagotoviti tudi možnost vzdrževanja in trajnost utrditve v obdobju uporabe. zaprti ali drenažni sistem) se izbere sestava in vrsta asfaltne zmesi. drenažni asfalti in barvni asfalti. odvisno od sestave zmesi kamnitih zrn v asfaltni zmesi in zahtevane nosilnosti. z vezano nosilno in obrabnozaporno plastjo.6. Ta zadovolji potrebno podajnost in zagotovi zadosten oprijem. Odvisno od izbrane konstrukcije izvedbe (eno ali dvoplastna izvedba vezane plasti. 6. Odvajanje površinske vode v nižje sloje konstrukcije pa se lahko zagotovi tudi z uporabo drenažnih asfaltnih zmesi v nosilni in obrabni plasti.

Pri drugačnih izvedbah konstrukcije je lahko plasti manj. Rad. Igrišča in atletske steze. Handbuch. Lebensraum Strasse: Gestaltung von Strassen in Landschaft und Ortsbild. 1990 • Decker J.6. 6. na katerih zastaja voda. niso zanimive za uporabnike. ARBIT-SCHRIFTENREIHE . Za udobnost uporabe omenjenih površin je pomembno zagotoviti predvsem ravnost in primerno odvajanje površinske vode.»BITUMEN« HEFT 54. 1994 Dean Donko 208 .strukcija z dvema vezanima nosilnima plastema in dodatno filtrno plastjo.5 Literatura • Dübler R.und Gehwege aus Asphalt.

proces ali storitev v skladu s specificiranimi zahtevami.1 Splošno Osnovno izhodišče pri proizvodnji ali izvajanju del je doseči največje koristi pri najmanjših vložkih.2 Certificiranje in akreditacija Pomemben cilj vodenja kakovosti (QM) je ustvarjanje ustreznega zaupanja za zagotovitev kakovosti produkta. da proizvaja proizvod po sistemu. ki izvaja kalibriranje ali preskušanje. ki se ukvarja z vodenjem podjetij s ciljem optimizacije in maksimiranja ekonomskih učinkov veščin vodenja. Področje vodenja kakovosti pokriva znanost. utrjene funkcionalne povezave in vsestranska komunikacija so pogoj za sklenitev kroga pridobljenih izkušenj in spoznanj časovnega kroga (spirale) vodenja (Management – Round – slika 7. da je proizvod. ki sta kakovost in cena. sistemov kakovosti. Urejene funkcionalne omejitve.1.1. storitev oziroma osebja.1: Diagram kroga (spirale) vodenja 7.7 KONTROLA KAKOVOSTI 7. Slika 7. Ti so lahko samostojni ali sestavni deli večjega sistema. Certificiranje je postopek. ter vsak certifikacijski organ za certificiranje proizvodov. po katerem je sočasno zagotovljena cenovno odvisna kakovost. kot so določitev ciljev. Akreditacija pa je uradno priznanje usposobljenosti za opravljanje določenih dejavnosti. metode in tehnike vodenja podjetij. s katerim tretja stranka da pisno zagotovilo. ali kontrolni organ. certificiranja in kontrole 209 . ki ga ni mogoče doseči samo z uvedbo ustreznega QM sistema. na osnovi katere lahko naročnik (kupec) zaupa vzpostavljenemu sistemu. realiziranje in preverjanje.1.1. preko katerih tretja stran zagotavlja ali/in ustvarja pogoje za ustrezno zagotavljanje in preverjanje kakovosti.1 VODENJE KAKOVOSTI 7. Z izrazom »vodenja kakovosti« (Quality Management) so opredeljene vsebine. planiranje. Sistem tržnega gospodarstva deluje na bazi regulative obeh najpomembnejših parametrov. kar pomeni. odločanje. Za zagotovitev obvladovanja kakovosti sta bila zato vpeljana tudi postopka certificiranja in akreditacije. Temu primerno je v lastnem interesu ponudnika. V postopek akreditacije se lahko vključi vsak laboratorij.1). Podlaga za delo na področju akreditiranja. preskušanja. da • dajo proizvajalci na voljo svoj proizvod tržno sprejemljive kakovosti z najmanjšimi možnimi odstopanji (škart) za konkurenčno ceno in • dobijo kupci svoj proizvod zadovoljive kakovosti za sprejemljivo ceno.

certificiranja in kontrole na reguliranem področju je akreditacija nemalokrat predpisana z zakonskimi ali podzakonskimi akti in je podlaga za pridobitev imenovanja s strani pristojnega ministrstva. 7. 2001 in 2004 dodana dopolnila od I do VI. ki odda prijavo za akreditacijo.1 Splošni in posebni tehnični pogoji Osnovno tehnično regulativo za gradnjo avtocest v RS predstavljajo Splošni tehnični pogoji (STP) in Posebni tehnični pogoji (PTP). katere članice so organizacije za standardizacijo iz držav evropskega gospodarskega področja.1. serije ISO 17000. 2000. S Splošnimi in Posebnimi tehničnimi pogoji so opredeljeni tudi v času izdaje veljavni JUS standardi za posamezno področje izvedbe in preverjanje izvedbe del. ki je organizirana in deluje v skladu s standardom SIST EN ISO/IEC 17011:2004. V Sloveniji je za to področje pristojen Javni zavod Slovenska Akreditacija (SA).3 Tehnična regulativa pri gradnji cest Standarde v Evropski Uniji pripravlja Evropski komite za standardizacijo (CEN).1. Pri svojem delu pa Slovenska Akreditacija uporablja tudi dokumente Evropske Akreditacije. 1997. Za izvajanje preskušanja. 7.1. Akreditacija je nediskriminatorno dostopna vsaki stranki. SIST EN) Slovenski standardi so lahko izvirni SIST ali prevzeti SIST EN. V razpisnih pogojih za gradnjo (oddajo) odsekov oziroma objektov avtocest je treba zahteve PTP za gradbene proizvode obvezno dopolniti in jih določiti tudi s sklicevanjem na veljavne novejše tehnične specifikacije.2 Slovenski standardi (SIST. Tem pogojem so bila na osnovi pridobljenih izkušenj v letih 1996. kalibriranja. ki podrobneje razlagajo prej navedene standarde na specifičnih področjih akreditiranja.so standardi serije SIST EN 45000 oz.3. V Sloveniji je za področje standardizacije ustanovljen Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST). če obstajajo. ki jih je leta 1989 izdala Skupnost za ceste Slovenije. Za področje asfalta ima Evropski komite za standardizacijo (CEN) organizirane naslednje tehnične komiteje (TC) in delovne skupine (WG): Tehnični odbor (TC) TC 154 TC 227 TC 336 TC 336 TC 336 Delovna skupina (WG) WG1 WG1 WG2 WG4 Vrsta materiala Kameni agregat Bituminizirane zmesi Cestogradbeni bitumen Emulzije in fluksirani bitumen Modificirani bitumen Nazivi produktnih standardov SIST EN 13043 SIST EN 13108 SIST EN 12591 SIST EN 13808 SIST EN 15322 SIST EN 14023 7.3. Odločitev za akreditacijo je prostovoljna. V skladu z Navodilom o sprejemanju in izdajanju slovenskih standardov se EN in hEN prevzemajo 210 . Ostale dokumente tehnične regulative pa izdajajo posamezna ministrstva ali naročniki sami ali v povezavi s posameznimi izvajalci.

tankoslojne asfaltne zmesi). katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti gradbenih proizvodov za nameravano rabo«. ki ga bo izdal certifikacijski organ. Osnovna ideja skupnega evropskega trga je ustvariti skupno gospodarsko področje. njihovi referenčni podatki pa se objavljajo v uradnem glasilu SIST.3. členom Zakona o standardizaciji je uporaba SIST oziroma SIST EN prostovoljna. ki bi jih lahko v velikem obsegu izvažali oziroma uvažali. Ob navedenem je treba upoštevati. V sklopu evropske zakonodaje je bila leta 1988 sprejeta Direktiva o gradbenih proizvodih (CPD – Construction Product Directive) s ciljem zagotavljanja prostega pretoka gradbenih proizvodov v Evropi. če je uporaben in na osnovi potrjene skladnosti opremljen s CE znakom. Direktiva se v Sloveniji zrcali skozi Zakon o gradbenih proizvodih (ZGPro) iz leta 2000. 7. V zakonodaji je določeno. da CPD in ZGPro obravnavata izključno gradbene proizvode za visoke in nizke gradnje. 211 .1. da je dovoljeno tržiti gradbeni proizvod samo. ki ga pripravi pristojni tehnični odbor SIST ter • s prevodom. S 1. Proizvodnja gradbenih proizvodov in gradbeniški trg sta skupaj s telekomunikacijami in energetiko najpomembnejša tržna segmenta v Evropi. V skladu s 23. tako da se EN izda v uradnem jeziku CEN s slovenskim predgovorom. tj. z objavo referenčnih podatkov v uradnem glasilu Slovenskega inštituta za standardizacijo (SIST). O prevzemu vsake EN odloča pristojni SIST/TC. januarjem 2008 bodo morale biti vse asfaltne zmesi opremljene s CE znakom in javna naročila se bodo lahko izvajala samo v okvirih evropske standardizacije.• z razglasitvijo. da asfaltne zmesi niso tržno blago. neharmonizirana EN se lahko dopolni tudi z nacionalnim dodatkom. Na področju asfalterstva obstoji možnost izdajanja tehničnih soglasij za posebne in specifične vrste asfaltnih zmesi (npr.3 Slovenska tehnična soglasja (STS) Ta oblika tehnične specifikacije je za razliko od drugih evropskih držav v Sloveniji popolnoma nova.DAV). Pod tem je treba razumeti prosti pretok blaga in storitev v odprtem konkurenčnem boju brez omejitvenih pravil in tržnih barier. dopolnjenim s slovenskim predgovorom in nacionalnim dodatkom (če je predviden). Znano je. da v sklopu mandatov pooblasti Evropski komite za standardizacijo (CEN) za pripravo standardov (produktnih. • s platnico. Obvezujoči postanejo z objavo v Uradnem listu RS in sicer v »Seznamu standardov. ne pokrivata pa izvedbe del. ker v zakonodaji bivše države ni bila predvidena. S tehničnimi soglasji bo možno obvladati ustreznost mnogih proizvodov. ki se sedaj izdelujejo in dajejo v promet brez tehničnih specifikacij in kontrole skladnosti. ki bo temeljila na certifikatu o skladnosti proizvodnje. Proizvajalec bo jamčil za svoj proizvod z izjavo o skladnosti. SIST EN je treba prevzeti v predpisanih rokih (6 mesecev po datumu dostopnosti . kakovostnih in preskusnih). vendar se je Evropska komisija vseeno odločila. v katerem je predpisan tudi sistem potrjevanja skladnosti in datuma možne in obvezne uporabe objavljenega standarda.

Osnovni namen TSC je • opredeliti postopke izvajanja cestogradenih del. člen ZGPro. če zanje ni tehničnih specifikacij iz 6. v katera so tehnične specifikacije tematsko razvrščene.414 Vezane asfaltne obrabne in zaščitne plasti – liti asfalti (LA) • TSC 06. preskusov. ki dovoljuje. ki z obstoječo tehnično regulativo še niso opredeljene. izdanimi na njihovi podlagi. predvsem uveljavljene Posebne tehnične pogoje. V okviru Direkcije Republike Slovenije za ceste so organizirani tehnični odbori (TO) za pripravo besedil predlogov tehničnih specifikacij za ceste za posamezna strokovna področja.412 Vezane zgornje nosilne in nosilnoobrabne plasti z bitumenskimi vezivi Vezane spodnje nosilne plasti z bitumenskimi vezivi Vezane asfaltne obrabne in zaporne plasti – bitumenski betoni (BB) Vezane asfaltne obrabne in zaporne plasti – drobir z bitumenskim mastiksom (DBM) • TSC 06.3.1. člena ZGPro.ZJC) oziroma s tehničnimi predpisi.4 Tehnične specifikacije (smernice) za ceste (TSC) Tehnične specifikacije (smernice) za ceste so načrtovane kot sestavni del razpisne in pogodbene dokumentacije. Zakonom o javnih cestah . Slednje omogoča 2. • dopolniti obstoječo tehnično regulativo. To so: • TO 01 • TO 02 • TO 03 • TO 04 • TO 05 • TO 06 • TO 07 • TO 08 • TO 09 Osnove Cestni promet in oprema cest Projektiranje cest Gradbeni materiali Zemeljska dela Voziščne konstrukcije Objekti na cestah Vzdrževanje cest Popisi del in obračun Posamezni tehnični odbori so na osnovi celovitega pregleda potrebne tehnične regulative pripravili večletne programe priprave tehničnih specifikacij. 212 . v katerem so bile do sedaj izdane TSC za naslednje vrste asfaltnih zmesi: • TSC 06.7. meritev in osnovnih pogojev za aktivnosti.411 • TSC 06.416 Vezane asfaltne obrabne in zaporne plasti – tankoplastne prevleke (TP) • TSC 06. da se zahtevane tehnične lastnosti gradbenih proizvodov urejajo tudi s posebnimi zakoni (npr.310 • TSC 06. Področje asfalterskih del pokriva TO 06.417 Vezane obrabne in zaporne plasti – površinske prevleke (PP) Zaradi uveljavitve uradno opredeljene razvrstitve tehnične regulative bodo navedene tehnične specifikacije za ceste v prihodnje predvidoma označevane kot smernice in bodo dopolnjevale produktne standarde. Doslej so bili ti programi le delno realizirani. z novimi strokovnimi spoznanji in • izdelati tehnične specifikacije (smernice) za tiste gradbene proizvode. oziroma 7.413 Vezane asfaltne obrabne plasti – drenažni asfalti (DA) • TSC 06.330 • TSC 06. za katere so veljavni standardi zastareli in glede na načrte CEN in SIST ni kmalu pričakovati novih SIST EN oziroma SIST.

Smernice naročnika so lahko sestavni del razpisne dokumentacije.1. Tehnični pogoji.4 Zagotavljanje in kontrola kakovosti pri realizaciji asfalterskih del v Sloveniji Asfalterska dela sestojijo iz proizvodnje. V organizacijskih postopkih je definirana operacionalizacija postopkov.4. na katero se nanašajo. Za obravnavano področje so bile izdane smernice za načrtovanje voziščnih konstrukcij.1. Pri nas so proizvodni obrati za asfaltne zmesi v večini v sestavi gradbenih podjetij. tehnološka in kontrolna dokumentacija. Delovna navodila ter tehnološka in kontrolna dokumentacija se nanaša na posamezne operacije znotraj delovnih postopkov in natančno opredeljuje izvedbo vsake operacije. ki jih je potrebno zagotoviti v posameznih fazah. tehnični predpisi in druge specifikacije so opredeljene v poglavju 7. saj je bilo v zadnjih letih ustanovljenih že več podjetij v mešani lasti. 213 . ki proizvaja in/ali vgrajuje asfaltne zmesi. ki vgrajujejo asfaltne zmesi. S smernicami se lahko uveljavljajo določene posebne (ostrejše) zahteve. Sprejema in odobri ga direktor. ki za njega delajo. Dokumentacijo sistema kakovosti predstavljajo • poslovnik kakovosti (PK). Izdelujejo ga odgovorne osebe za posamezna področja skupaj z direktorjem. navodila in priporočila naročnika Naročnik lahko za svoje področje delovanja izda lastne tehnične specifikacije (smernice. ki se ukvarjajo s proizvodnjo asfaltnih zmesi. 7.1. ki jih predpisuje standard SIST ISO 9001. Poslovnik kakovosti (PK) je osrednji in temeljni dokument sistema kakovosti. Običajna osnovna organizacija asfaltnega obrata je prikazana na sliki 7. transporta in vgrajevanja.1.3. Stanje se tudi pri nas spreminja. S tem dokumentom je opredeljena politika kakovosti. standardi. V njih so podrobno določene odgovornosti in aktivnosti za področje.3. navodila in priporočila). • organizacijski postopki (OP). V tehničnih specifikacijah so opredeljene značilnosti.7.5 Smernice. pa je potrebno zagotavljanje in kontrolo kakovosti ločiti za področje proizvodnje in za področje vgrajevanja. organizacija in odgovornosti na vseh področjih. 7. ki jih morajo upoštevati vsi. • delovna navodila (NA).1 Zagotavljanje in kontrola kakovosti pri proizvodnji asfaltnih zmesi Vsi asfaltni obrati v Sloveniji imajo že več let vzpostavljene sisteme kakovosti po standardu serije SIST ISO 9001. ki izvajajo dela.2. ki so v osnovi določeni v poslovniku kakovosti. Ne glede na status podjetja. v tujini pa je proizvodnja asfaltnih zmesi praviloma ločena od podjetij.1. • tehnične specifikacije in • zapisi o kakovosti. ki niso opredeljene v drugih tehničnih specifikacijah.

1.2: Organizacija asfaltnega obrata 214 .notranji izvajalci zunanji izvajalci Optimalno število redno zaposlenih delavcev na asfaltnem obratu z zmogljivostjo 240 t / h je šest. notranji proces zunanji proces Slika 7.

Slika 7.3: Piramida vodenja kakovosti 7. uporabljene pri dokazni proizvodnji in vgrajevanju • pripraviti in predložiti v potrditev inženirju tehnološko-ekonomski elaborat. ki jo bo uporabil pri gradnji in zagotoviti ustrezno funkcioniranje opreme • pripraviti vse potrebne predhodne (laboratorijske) sestave asfaltnih zmesi (PSAZ) • izvršiti dokazno proizvodnjo. izvršenih v sklopu notranje kontrole.1. ki ima ustrezne kadre.4. ki jih mora opraviti izvajalec pravočasno pred pričetkom del in sicer: • pridobiti ustrezna dokazila o kakovosti (certifikate in izjave o skladnosti) za vse materiale.1.1. V okviru zagotavljanja kakovosti del mora izvajalec redno spremljati in preverjati kakovost izvršenih del s preskusi v sklopu notranje kontrole.1 Notranja kontrola kakovosti Zagotavljanje kakovosti (notranja kontrola kakovosti) del je predvsem dolžnost izvajalca.4. V ta sklop štejejo opravila. 7. Te lahko izvaja laboratorij izvajalca del. Zunanjo kontrolo kakovosti lahko izvaja od izvajalca del neodvisni akreditirani laboratorij (inštitucija).4. prevoz in vgraditev predhodnih sestav asfaltnih zmesi • izvršiti vse predhodne preskuse sestave zmesi pri dokazni proizvodnji in vgrajevanju • izvršiti vse potrebne preveritve opreme.2. ki jih bo uporabil pri gradnji • preveriti vso opremo.1.določen tudi obseg zunanjih kontrolnih preskusov. ali pa je treba organizacijo zunanje kontrole kakovosti poveriti izbranemu inženirju. je praviloma . ki ga z javnim natečajem izbere naročnik.2.2 Notranja in zunanja kontrola kakovosti pri izvajanju del 7. 215 .skladno s tehničnimi specifikacijami (TSC in PTP) .2 Zunanja kontrola kakovosti Za preveritev kakovosti izvršenih del in rezultatov preskusov. vključno s programom notranje kontrole kakovosti. opremo in prostore.

2006 • Poslovnik Kakovosti. Berchtesgaden. 7. TAP.6 Literatura • GESTRATA. ga bo pa potrebno vzpostaviti. saj so pogoji uporabe asfaltnih vozišč zaradi naraščajočih prometnih in klimatskih obremenitev vedno zahtevnejši.1. Auflage. pomembno vlogo pri koordinaciji in izvedbi teh nalog pa ima tudi strokovna služba inženirja (SKTR). aktivno vlogo pri razvoju pa v zadnjih 10. V primeru dvoma v rezultate notranje kontrole kakovosti so veljavni rezultati zunanje kontrole kakovosti oziroma je potrebno zagotoviti postopek arbitraže. DAV. »ASPHALT HANDBUCH«. Pretežno so za osnovne značilnosti kakovosti določene povprečne vrednosti ter ustrezne mejne vrednosti.5 Razvojno in raziskovalno delo v asfalterstvu v Sloveniji Razvojno in raziskovalno delo v asfalterstvu se pri nas v glavnem izvaja v sklopu aktivnosti laboratorijev izvajalcev in laboratorijev za izvajanje zunanje kontrole kakovosti. 7. v odvisnosti od obsega preskusov in statistične primerljivosti.Preveritev kakovosti izvršenih del načeloma temelji na statističnih osnovah. Žal razvojno-raziskovalnega dela na Univerzah (fakultetah) na tem področju za enkrat še ni. Strokovnjaki navedenih ustanov so med seboj povezani preko strokovnih teles in Združenja asfalterjev Slovenije.. Wien 2002 • Drüschner L. Sistemi vodenja kakovosti – Zahteve • SIST ISO/IEC 17011 : 2004 Ugotavljanje skladnosti – Splošne zahteve za akreditacijske organe Slovenko Henigman 216 .1. letih zagotavlja tudi Komisija za asfalt pri Družbi za avtoceste v RS. Das neue Asphaltregelwerk ab 2008 – was ist heute schon zu beachten. Izvajalec zunanje kontrole kakovosti je dolžan izdelati končno poročilo o kakovosti. ki temelji na rezultatih notranje in/ali zunanje kontrole kakovosti. Tovarna asfalta Pomurje • SIST ISO 9001 : 2000. 3.

Asfalt je zelo kompleksen proizvod. 95 %-no in 99 %217 . ki z odstopanjem poskuša povečati trajnost ali varnost voziščne konstrukcije. Asfaltni laboratoriji testirajo kakovost samo majhnega dela proizvedene količine asfaltnih zmesi. pride v garancijskem roku do večjih poškodb. vendar v garancijskem roku ni prišlo do večjih poškodb.2. ki jih je treba ovrednotiti. ali pa je posledica premišljene poteze izkušenega proizvajalca (vgrajevalca). Zunanji ocenjevalec kontrole kakovosti mora vedno poskusiti ugotoviti. če je zaradi odstopanje od željenega še sprejemljiv za uporabo.2..7. ko so bile asfaltne zmesi. Ker se izbira v populaciji neusmerjeno. zato ga je zelo težko opisati s predpisi (standardi. Parameter Velikost Aritmetična sredina Varianca Standardni odklon Strukturni delež Populacija N M 2 Vzorec n – x s2 s p=na/n P=Na/N Razpredelnica 7. Iz prakse so poznani tudi primeri.1): (7.1) Vrednost vsakega parametra predstavlja točkovno oceno parametra. ali je odstopanje izdelka od predpisanih lastnosti posledica malomarnosti.2 STATISTIČNO VREDNOTENJE Pri vsaki proizvodnji izdelkov prihaja do večjih ali manjših odstopanj. standardne napake in izbrane vrednosti stopnje zaupanja. kar pa ni vedno mogoče. vgrajene v neustreznih vremenskih razmerah. Intervalna ocena je določena iz točkovne ocene. Najpogosteje je uporabljena meja 30 enot v vzorcu za ločitev med njimi. Tudi pri proizvodnji asfaltih zmesi in vgradnji asfaltnih plasti se vsak dan ugotavljajo odstopanja.2. Najpogosteje se uporablja 90 %-no. ki niso ustrezale prepisom. Pri vsakem izdelku se je treba odločiti.. Intervalna ocena se imenuje interval zaupanja in ima podano zgornjo in spodnjo mejo zaupanja.2.1). Pri takšni vrednosti niso poznane napake pri izračunu. V sklopu kontrole kakovosti so za ovrednotenje kakovosti asfalterskih del predstavljena statistična orodja. ki jih je potrebno predčasno sanirati. Za celotno populacijo in vzorce se uporabljajo različne oznake parametrov (razpredelnica 7. Ločiti je treba velike in majhne vzorce. da včasih tudi na asfaltni plasti. Za ocenitev napake se uporablja intervalno oceno parametra. V okviru notranje in zunanje kontrole kakovosti se uporablja statistične metode za ovrednotenje odstopanj lastnosti izdelka od predpisanih lastnosti. je največkrat izbran slučajen vzorec. pri uporabi katerih pa je poleg številk potrebno uporabljati tudi strokovno znanje in izkušnje s področja asfaltov. Iz prakse izhaja. Delna populacija se imenuje vzorec. Idealno bi bilo.). če bi se z ovrednotenjem uspelo točno napovedati varnost in trajnost voziščne konstrukcije. tehničnimi predpisi.1: Oznake parametrov za celotno populacijo in vzorce Varianca vzorca se računa po enačbi (7. ki je zgrajena povsem po predpisih.

2. Površina pod krivuljami je vedno enaka.45% spremenljivk • v intervalu M-3 >x>M+3 leži 99. V angleški literaturi se zaradi oblike pogosto imenuje tudi zvončasta krivulja (Bell’s curve). Če se predpostavi. To pomeni. Uporablja 10 %-no.4): (7. ). 7.1.2.2.3): (7. ki je podana z enačbo (7.4) Na sliki (7.2. Pogosto je normalna porazdelitev določena le s tema dvema količinama: N(M. se izračuna območje 95 %-nega deleža rezultatov.2. Verjetnost pri normalni porazdelitvi je določena z enačbo (7.3) sledi : z* = x – M 218 .2.2.73% spremenljivk.2): (7. Pri normalni porazdelitvi je površina pod krivuljo lahko določena z vrednostmi: M-z >x>M+z .1 Normalna porazdelitev V naravi imajo spremenljivke populacije najpogosteje normalno (Gaussovo) porazdelitev. 7. Na ordinati je vrednost z podana v standardnih odklonih.1 Območja sprejemljivosti V asfalterski industriji so praviloma privzete ameriške zahteve za 95 %-no sprejemljivost.2. Za vse normalne porazdelitve pa velja: • v intervalu M.2.3) Pri vrednostih M = 0 in = 1 se normalna porazdelitev imenuje standardizirana normalna porazdelitev. da se mora nahajati 95 % rezultatov znotraj zahtev standarda.2.1) je prikazana standardizirana normalna porazdelitev.2) Z aritmetično sredino (M) je določen položaj maksimuma in s standardnim odklonom ( ) višina in širina krivulje.no stopnjo zaupanja. Določi se jo po enačbi (7.27% spremenljivk • v intervalu M-2 >x>M+2 leži 95. Tveganje je obratno od stopnje zaupanja. Iz enačbe (7. Pri večji vrednosti standardnega odklona so krivulje širše in nižje. 5 %no in 1 %-no stopnjo tveganja. Vrednost »z« torej določa verjetnost dogodka. da so rezultati preskusov normalno (ali Studentovo) razporejeni.>x>M+ leži 68.

zahteva za zgoščenosti plasti) Delež populacije (vzorca). Vrednost (n-1) predstavlja število prostostnih stopenj. ki presega to omejitev.3 so podane vrednosti »z« in s temi vrednostmi povezana verjetnost v procentih (%) pri enostranski omejitvi.1.2. Od normalne porazdelitve se razlikuje za en dodaten parameter – velikost vzorca.3 Doseganje 95 % sprejemljivost v primeru enostranske omejitve 7.2.2. Pri kumulativni Studentovi porazdelitvi je s črko n označeno število enot v vzorcu. se določi najprej s parametri (povprečje in standardni odklon) normalne (Studentove) porazdelitve in nato iz ugotovljene porazdelitve določi delež populacije (vzorca).3. ki ima večjo oziroma manjšo vrednost od zahtevane vrednosti. Pri normalni porazdelitvi predstavlja vrednost z = 1.2.2.2 Studentova t-porazdelitev V Studentovo porazdelitev se porazdeljujejo spremenljivke majhnih vzorcev.1: Standardizirana normalna porazdelitev 7.2. Studentova porazdelitev je opisana z enačbo (7. Za mejo med porazdelitvama je najpogosteje določenih 30 enot v vzorcu.645 mejo za 95 %-ni delež površine pod normalno krivuljo (pri enostranski omejitvi).1 Ena enostranska omejitev (npr. 7.1.2.5): (7. 219 .5) Studentova porazdelitev je nižja in širša od normalne. V razpredelnicah 7.Slika 7.2 in 7.2. Studentova porazdelitev je nižja od normalne in se z večanjem vzorca približuje normalni porazdelitvi.1.

995 99.6 3.103 76.760 99.00 99.646 81.972 99.988 89.6 0.781 99.121 79.995 99.930 59.524 75.433 84.0 2.04 99.637 94.942 99.847 66.928 98.745 98.621 89.115 72.711 99.903 99.8 0.173 61.997 99.992 99.851 99.994 99.5 3.899 98.650 84.964 99.295 93.946 99.341 97.931 99.990 99.142 53.995 99.994 0.679 98.149 89.224 98.993 99.664 99.3 2.065 87.381 79.537 98.483 55.841 99.639 79.889 99.9 0.638 95.995 96.492 99.932 97.057 78.767 99.172 58.026 57.595 0.05 99.343 99.062 96.907 94.324 99.189 91.308 89.992 99.4 2.234 77.154 94.077 97.147 88.836 99.507 90.674 99.974 99.978 99.314 82.134 81.774 90.3 0.979 99.493 86.5 1.776 50.699 92.062 92.990 99.558 96.327 95.240 68.997 99.09 99.7 0.251 87.997 99.998 99.598 99.725 97.849 82.916 99.907 69.575 69.180 98.461 98.840 98.7 2.968 99.5 0.4 0.943 92.784 95.080 95.670 97.774 99.985 99.990 99.056 91.193 96.188 0.035 73.172 51.992 99.446 99.978 99.918 99.778 98.431 60.894 80.983 50.147 80.560 99.886 99.0 0.998 99.0 0.9 3.637 74.958 99.8 3.617 87.02 99.647 91.728 94.610 98.924 99.996 99.497 65.375 81.214 83.146 65.000 0.286 99.197 0.744 99.952 99.407 95.364 63.276 62.1 3.713 98.003 63.877 86.738 93.813 99.214 97.698 85.361 99.973 99.226 67.997 99.989 99.485 95.286 85.977 99.158 98.653 99.552 58.520 99.422 97.Vrednost z (v enotah ) je podana v desetinkah v prvem stolpcu in dodatno v stotinkah v prvi vrstici.073 90.940 99.409 57.500 96.449 94.320 88.981 99.7 3.904 68.9 2.100 85.543 94.134 98.540 67.053 93.356 52.950 93.169 97.435 87.095 55.995 99.614 82.996 99.594 78.955 77.989 99.03 99.511 77.245 99.845 93.980 99.643 99.993 83.010 98.537 71.534 99.9 1.720 99.266 99.997 99.960 99.389 76.793 65.645 98.896 99.319 91.5 2.788 99.542 61.995 99.871 55.086 98.749 52.965 99.987 99.730 73.807 99.300 97.997 99.971 99.910 62.566 68.926 96.824 89.956 98.706 54.1 1.2 1.986 99.609 99.441 96.991 99.621 99.640 62.924 90.8 1.220 90.891 70.439 64.574 92.986 99.030 97.658 88.520 93.246 95.994 99.994 99.831 99.2 2.380 50.878 99.791 57.083 82.683 99.882 97.673 76.493 85.615 96.632 99.036 98.430 99.983 98.831 97.379 99.3 1.2 0.795 99.988 99.500 98.870 98.506 99.194 66.0 1.993 99.970 99.317 54.683 59.237 69.399 0.398 80.957 99.913 99.562 95.769 83.785 77.076 84.535 53.955 99.630 93.693 99.4 1.983 99.01 99.364 90.825 99.724 64.998 99.953 99.07 99.922 91.814 75.938 99.926 53.202 98.822 92.900 85.752 99.869 99.996 99.950 99.996 99.490 72.448 92.0 3.424 73.803 61. Pripadajoč % tveganja ali verjetnosti je podan v ustrezni celici v razpredelnici.396 99.490 88.966 99.058 60.861 99.982 99.910 99.4 3.2 3.988 99.215 70.906 99.352 94. z 4.998 99.996 99.728 99.686 86.962 99.778 97.128 96.992 99.997 99.982 97.461 99.1 2.543 83.976 99.061 98.891 81.926 99.08 99.969 99.392 0.2: Verjetnosti pri enostranski omejitvi pri pozitivnih vrednostih 220 .702 99.962 51.567 51.736 99.884 67.846 99.804 72.586 Razpredelnica 7.298 86.565 70.790 0.3 3.981 99.996 99.111 98.985 99.320 96.257 97.254 94.929 99.865 99.856 99.859 79.382 97.712 95.573 99.785 91.935 74.06 99.124 97.327 78.257 56.882 99.307 59.642 56.179 92.164 95.819 99.993 99.984 99.257 96.798 0.857 71.975 99.466 89.796 87.864 84.997 99.809 98.987 99.7 1.818 94.2.921 99.994 99.801 99.973 88.983 99.082 64.585 99.547 99.574 98.477 99.991 99.6 2.8 2.900 99.944 99.408 93.961 99.1 0.337 74.381 96.874 99.856 96.6 1.934 99.305 99.230 75.893 99.936 99.175 71.413 99.994 95.948 99.

858 38.262 4.193 0.240 0.743 2.275 1.476 18.023 0.885 20.038 0.008 0.681 5.3 -0.186 18.510 7.015 0.00 50.004 0.780 6.693 32.702 9.2 -3.621 0.7 -2.288 2.109 13.517 36.003 -0.426 5.288 2.618 1.463 1.825 21.3 -1.866 13.592 4.442 1.591 34.007 0.164 0.020 0.434 25.135 0.139 0.493 6.330 1.426 1.354 14. z 0.004 0.964 0.064 0.900 10.508 0.013 0.096 24.224 41.197 31.493 6.005 0.965 20.029 0.342 7.695 0.068 1.056 0.700 1.034 0.724 30.064 0.889 0. Pripadajoč % tveganja ali verjetnosti je podan v ustrezni celici v razpredelnici.014 0.060 0.692 7.714 10.060 0.118 0.010 0.853 8.007 0.370 4.0 0.044 0.052 0.743 1.1 -3.321 1.326 0.3: Verjetnosti pri enostranski omejitvi pri negativnih vrednostih 221 .202 45.457 12.821 4.567 11.770 18.009 0.321 1.405 44.997 29.551 3.004 0.005 2.08 46.022 0.920 3.938 2.012 7.0 -3.811 5.210 43.433 40.175 0.853 14.415 0.8 -3.363 3.136 11.433 40.683 37.011 0.763 23.093 3.587 0.618 1.009 0.036 0.368 0.673 16.109 22.602 14.440 0.448 33.828 34.072 0.507 9.002 -0.453 0.019 0.007 0.831 1.5 -0.5 -1.326 0.9 -4.379 6.141 15.480 4.964 0.812 42.018 0.153 26.820 0.798 0.107 0.355 1.846 3.460 26.604 0.466 0.014 0.763 23.003 0.029 0.012 7.005 0.280 0.2 -0.743 35.017 0.611 17.302 10.017 0.5 -3.539 1.776 0.002 Razpredelnica 7.576 20.109 22.178 5.031 0.042 0.071 0.047 0.700 1.05 48.164 0.006 0.386 13.593 2.143 22.347 0.836 3.350 11.760 24.463 22.215 16.876 1.390 1.314 9.923 1.050 4.9 -2.104 0.017 42.872 2.897 18.004 0.015 0.204 8.050 0.6 -1.307 0.2.002 -0.272 0.460 26.169 1.6 -0.126 0.879 15.042 0.069 0.405 44.4 -1.003 -0.517 36.657 0.465 38.414 42.7 -0.625 13.1 -0.178 5.917 12.426 5.207 27.943 16.264 0.383 8.0 -1.379 0.126 0.534 7.746 3.6 -3.231 12.587 0.144 2.601 45.084 0.440 0.045 17.094 0.039 0.026 0.942 32.307 0.749 9.255 0.093 3.386 13.714 10.7 -1.569 31.272 3.090 0.480 0.015 0.012 0.123 9.1 -2.272 3.515 2.500 1.06 47.078 5.169 1.136 11.917 12.361 14.215 5.212 0.045 0.0 -2.012 0.03 49.090 0.010 0.003 -0.191 0.561 28.02 49.154 0.406 15.065 19.970 1.079 0.027 0.066 0.003 -0.09 46.9 -1.554 0.04 48.074 2.503 27.224 41.448 33.076 6.196 21.918 28.357 0.130 0.017 0.181 0.974 35.175 0.050 4.005 0.1 -1.07 47.6 -2.648 3.9 -3.734 0.149 0.927 6.361 14.248 0.965 20.2 -2.032 0.251 39.749 9.879 15.007 0.100 10.007 11.842 0.010 0.3 -3.780 6.025 0.776 0.005 0.363 19.01 49.045 17.7 -3.100 0.003 -0.226 0.415 0.016 0.027 8.084 0.4 -2.619 2.202 45.035 0.048 0.256 0.4 -0.226 0.438 2.336 0.006 0.255 0.074 0.205 0.705 4.222 1.523 0.074 38.209 34.576 20.276 28.8 -0.011 0.054 0.786 1.494 0.226 6.500 1.854 27.673 2.8 -2.608 43.289 0.554 0.457 3.294 37.3 -2.003 -0.024 0.002 -0.786 11.022 0.680 8.262 4.294 37.4 -3.0 -0.068 1.914 0.425 24.045 0.004 0.003 0.008 0.008 0.008 0.489 16.090 30.358 35.240 0.724 30.997 29.639 0.153 26.131 0.022 0.5 -2.199 0.754 3.458 30.391 0.385 1.827 31.611 17.017 0.743 2.160 0.118 0.2 -1.8 -1.676 0.342 7.734 0.006 0.866 0.020 0.076 0.693 32.510 21.111 0.097 0.552 5.123 9.144 0.944 5.031 0.438 2.620 41.Vrednost z (v enotah ) je podana v desetinkah v prvem stolpcu in dodatno v stotinkah v prvi vrstici.005 0.938 4.807 2.187 0.619 2.774 25.644 39.004 0.101 0.093 23.000 46.

4: Rezultati meritev gostote STATISTIČNI POKAZALNIKI: • število meritev.0 100.5 3.2 100.235 0.8 99.8 100. impulzov profila roba povprečno (+/-) m m (L/D) +10 -3 +5 +15 +13 +3 +5 +4 -2 -5 -5 +10 +9 +2 +15 +2 +15 +2 -1 -3 +10 -5 +10 +1 -1 -2 +10 +4 -2 -2 2D 5D 1.442 2.5D 1.470 2.212 0.332* 2.0 588.223 0.503 2.0 588.5D 3.7 99.0 563.7 670.1: Za zgoščenost je predvidena normalna razporeditev rezultatov sondnih meritev na asfaltni plasti DBM 11s.478 2.009 0.8D 5D 2.0 100.423 2.2 4.229 0.238 0.0 0.6 6.437 2.853 6.0 100.0 569.6 98.0 601.427 2.226 Izračunana Vsebnost gostota zgoščenost votlin % V.0 Razpredelnica 7.447 2.4 3.261 0.5D 2D 7D 1.891 101.2 98.4.444 2.6 101.0 545.212 0.474 2.583 t/m3 Oddaljenost od Št.453 99. Rezultati sondnih meritev so v razpredelnici 7.440 2.049 29 99.049 30 0.7 3.9 5.3 99.009 0.220 0. Posebni tehnični predpisi zahtevajo 97%-no zgoščenost.489 2.2.0 565.8 98.5D 1.4 4.464 2.422 2.5 98.449 2.0 545.219 0.5 6.248 Prostorska gostota po Marshallu 2. številka meritve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 a -3.2.0 603.3 6.2 5.0 566.2 6.4 5.0 574.1 5.0 98.1 99.1 3.463 2.7 5.2D 4D 1.5D 3D 7D 3.5D 1D 4.0 604.9 98.228 0.486 2.5D 584.0 612.8 100.212 0.228 0.228 0.0 22.9 98.5 .2 94.2.220 0.0 590.3* 99.452 2.478 2.6 97.456 2.228 0.217 0.2 4.511 Y=ax+b Številka profila 154 156 156 156 157 158 159 160 162 164 165 166 168 170 171 173 174 174 176 177 178 179 179 180 181 182 182 183 183 184 b 3.0 586.7 97.0 600.229 0.227 0.7 6.5 4.0 591.0 593.0 588.5 98.0 578.5D 6.0 670.0 581.2 5.261 0.4 99.225 0.230 0.5D 5D 3D 6D 6.0 30 0.229 0.235 0.228 0.7* 4.231 0.2 98.1 99.457 2.449 2.0 573.1 9.6 5.234 0. Osnove: Standard 2567 Zap.229 0.234 0.1 4.0 584.2 97.261 0.2D 3.5 99.2 4.0 555.0 0.0 563.-% t/m3 2.7 5.473 t/m3 Navidezna gostota 2.441 2.226 0.475 2.2D 5D 6.1 98.0 557.4 5.9 5.Primer 7.9 98.0 579.4 3.1 4.5D 7D 4D 1.444 2.0 589.411 2.426 2.2 5.216 0.7 29 5.6 3.0 5.1 4.0 582.230 0.222 0.n • povprečna vrednost – x • ocenjeni standardni odklon • največja vrednost • najmanjša vrednost • razpon 222 30 584.444 2.5D 2.2 0.0 125.224 0.219 0.

4 označeni z zvezdico.2 % večja od zahtevane.2 % in = 0.2. kjer je 5 % rezultatov z najmanjšo zgoščenostjo.891 %).891= 97. V statističnem pokazalniku pri razpredelnici 7. kar pomeni ustrezno zgoščenost asfaltne plasti. da je plast z več kot 95 %-no sprejemljivostjo ustrezno vgrajena.2-1. Na sliki (7. Porazdelitev zgoščenosti ni standardizirana (M = 0 in = 1 pri standardizirani normalni porazdelitvi).645* = 99.2. to pomeni.4 izračuna • kolikšna je zahtevana povprečna zgoščenost pri doseženem standardnem odklonu.2.5 % Ker je dosežena povprečna zgoščenost 99.2.47 223 .3 se lahko iz podatkov v razpredelnici 7. Spodnja meja zgoščenosti pri 95 %-ni sprejemljivosti znaša: X = M .2 = 0. Zahtevana povprečna zgoščenost (Mz) za doseganje 95%-ne sprejemljivosti znaša: Mz = x + z = 97+1.645* = 97+1. niso upoštevani v statistiki.Rezultati. saj sta vrednosti M = 99.4 sta za zgoščenost podana naslednja parametra: M = 99.7 Ker je ugotovljena spodnja meja zgoščenosti pri 95 %-ni sprejemljivosti 97.891 = -2. to pomeni.7 % in je večja od zahtevane (po PTP je zahtevana 97 %-na zgoščenost).2: Pričakovana normalna porazdelitev Z enačbo 7. V statističnem izračunu je 29 upoštevanih meritev in za poenostavitev se lahko vzame normalno porazdelitev. Delež plasti z zgoščenostjo manjšo od 97 % znaša: = (97 – M)/ = (97 – 99. Meja območja je nad zahtevanimi 97 %.2.645*0.z = M – 1.645 (za 95 %-no stopnjo sprejemljivosti pri enostranski omejitvi) Slika 7. • kje je meja 95%-ne sprejemljivosti ter • kakšen delež plasti ima zgoščenost manjšo od 97%.2) je prikazano območje.891= 98. da je plast z več kot 95 %-no sprejemljivostjo ustrezno vgrajena.2. ki so v razpredelnici 7.645*0.891 Vrednosti z pri enostranski omejitvi pri 95%-ni verjetnosti: z = 1. ker se razlikujejo od povprečne vrednosti za več kot 3 .2)/0.

2 in 7.1 se lahko izračuna tudi intervalno oceno aritmetične sredine.47) je mogoče predstaviti kot število standardnih odklonov od sredine. Naslednji preračun je le za opredelitev razlike med 95 %-no sprejemljivostjo in 95 %-no stopnjo zaupanja pri intervalni oceni. ki ima manjšo vsebnost votlin od zahtevane. da se nahaja v območju od 99. se mora iz statističnih tabel privzeti z vrednost pri 95 %-ni verjetnosti pri dvostranskih omejitvah. Za ugotovitev deleža plasti v procentih se uporabi ustrezna razpredelnica.2.891. zahteva za vsebnost votlin v plasti) Pri zahtevah za vsebnost votlin v asfaltni plasti so omejitve postavljene kot točno določene številčne vrednosti.Rezultat (-2.1. Na primer: v posebnih tehničnih pogojih za plasti asfaltne zmesi DBM 11s je zahtevane vsebnost votlin od 3 do 6 V. vrednost z pa ni znana. ki ima večjo vsebnost votlin od zahtevane in • delež plasti. ki so na voljo. Izračun območja je naslednji: zaokroženo 0. V tem primeru je na tri načine prikazano.3.1. V takšnem primeru je potrebno ugotoviti • delež plasti.2. s = 0.3. Seštevek obeh deležev ne sme presegati 5 %.2.2.47 se lahko iz razpredelnice 7. potem je pri stopnji tveganja intervalna ocena podana z enačbo (7. ki je odvisna od količine podatkov. Če se želi dobiti intervalno oceno območja s 95 %-no zanesljivostjo nahajanja povprečja populacije. S podatki v razpredelnici 7. torej od 98.3 so za vsako z vrednost navedene verjetenosti v %. Deleža plasti s premajhno in preveliko vsebnostjo votlin se lahko pravilno določi s postopkom.2.3.3.1.2 + 0.6): (7. 224 . Pri z vrednosti -2. saj je treba opredeliti intervalno oceno območja z dvostransko raporeditvijo. opisanim v poglavju 7.3 odčita vrednost 0.960. 7.2.2 Dvostranska omejitev z različno oddaljenostjo tolerančnih mej od povprečja (npr. n = 29.2 – 0. ki v tem primeru pomeni. Za povprečno zgoščenost se torej lahko s 95%-no stopnjo verjetnosti reče. Če standardni odklon celotne populacije ni poznan in je vzorec velik (n>30).5. da je plast ustrezno zgoščena.-%.2.676 % plasti zgoščenost manjšo od 97 %.3 do 99.9 do 99.6) – Poznani so x = 99.676.2. Iz statistične tabele pri 95% stopnji se lahko odčita vrednost 1.2. da ima 0. V razpredelnicah 7.

4) so za vsebnost votlin podani naslednji parametri: M = 5. ki v tem primeru pomeni.2. V razpredelnicah 7.964% + 12.9% asfaltne plasti.964. da ima 87.3 so za vsako z vrednost podane verjetnosti v %.2 in 7.0)/0.4.87.2.34) si je mogoče predstavljati kot število standardnih odklonov od sredine. Za ugotovitev deleža plasti v procentih se uporabi ustrezno razpredelnico. ki v tem primeru pomeni.4 Doseganje 95 %-ne sprejemljivosti v primeru dvostranske omejitve (z enako oddaljenostjo tolerančnih mej od povprečja) Opisan je način testiranja ponovljivosti laboratorijskih analiz ali testiranja stabilnosti proizvodnje asfaltnih zmesi.100% (100% . 7.900 % plasti vsebnost votlin manjšo od 6 % oziroma 12.2.2.-%.2 Izvrednotiti je potrebno rezultate sondnih meritev zgoščenosti plasti asfaltne zmesi DBM 11s.1%) Izven zahtev PTP za vsebnost votlin se nahaja 13.900%) plasti vsebnost votlin večjo od 6 %.2.2 odčita vrednost 0.37 se lahko iz razpredelnice 7.1.17 Pri vrednosti z = 1.0–5. bitumna ali zmesi kamnitih zrn. Posebni tehnični pogojih zahtevajo vsebnost votlin od 3 do 6 V. se lahko oceni.100% = 13. oziroma znotraj zahtev se na obravnavanem vozišču nahaja 86.2. da ima 0.853 V.Primer 7.645 (za 95 %-no stopnjo sprejemljivosti pri enostranski omejitvi) Delež plasti z vsebnostjo votlin manjšo od 3 V.2.964% asfaltne plasti vsebnost votlin manjšo od 3%. Pri z vrednosti -2.2. 225 .-%.-% = 0.064% (ali zaokroženo 13.-% z = 1.-% znaša: = (3-M)/ = (3.1 % afaltne plasti DBM 11s na obravnavanem vozišču.2 odčita vrednost 87.853= +1.0 V.853= -2.0-5. Ker je 86.900.0)/0. znaša: = (6–M)/ = (6. Delež plasti z vsebnostjo votlin večjo od 6 V. V statističnih pokazalnikih (pri razpredelnici 7. Rezultati sondnih meritev so razpredelnici 7.34 Rezultat (-2.17 se lahko iz razpredelnice 7. Seštevek odstopanj znaša: 0.9% manj od 95% površine. da je skupni delež plasti z vsebnostjo votlin izven dovoljenega območja prevelik.

2.2.3: Pričakovana normalna porazdelitev STATISTIČNI POKAZALNIKI: • število meritev. Na sliki 7. Iz rezultatov v razpredelnici 7.5 % rezultatov levo in desno od tega območja.2.2.5 se želi določiti • kakšno je območje s 95 %-no sprejemljivostjo (okoli povprečne vrednosti) in + • koliko je po statistični oceni rezultatov v območju M – 10.Primer 7.5.3 Pri preskusih gostote kamnitih zrn ugotovljene vrednosti so navedene v razpredelnici 7. Zaporedna številka preskusa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Specifična masa kamnitega materiala kg/m3 2684 2721 2702 2720 2706 2689 2691 2704 2719 2702 2728 2717 2723 2710 2683 2725 2700 2720 2706 2689 2691 2704 2719 2689 2691 2704 2719 2702 2714 2710 Slika 7.2.n • povprečna vrednost – x • ocenjeni standardni odklon • največja vrednost • najmanjša vrednost • razpon 30 2706.5: Rezultati preskusov specifične mase kamnitega materiala 226 .295 2728 2683 45 Razpredelnica 7.3 je za obravnavani primer prikazano območje s 95 % rezultatov in z 2.2.1 13.

675 % rezultatov v območju od (2706.295 = 0.675. ki jih je treba pri Studentovi porazdelitvi upoštevati pri vsakem računu. Studentova porazdelitev in pripadajoči izračuni so podobni.2 Kontrolne karte S kontrolnimi kartami se lahko na najboljši način vrši kontrola kakovosti nekega procesa in ugotavlja nenaključne vzroke za odstopanja procesa.1 + 10) kg/m3.1) kg/m3 do (2706. je treba računati.1 + 26. Območje z 95% rezultatov znaša: + + + x = –z = –1.295 kg/m3 Iz statističnih tabel se lahko določi vrednosti z pri dvostranski omejitvi pri 95%-ni verjetnosti: z = 1. 227 .2.960 (za 95 %-no stopnjo zaupanja pri enostranski omejitvi). 7.2. V takšni kontrolni karti je vsak vzorec ali vsaka meritev grafično podana kot točka na grafu.75 se lahko iz razpredelnice 7.2.960*13. Število rezultatov v območju (M + x) v primeru.1) kg/m3. Prednosti kontrolnih kart so: • zgodnje odkrivanje problemov v procesu • zmanjšanje variabilnosti procesa • ugotavljanje sposobnosti procesa • prihranitev sredstev za odbitke in sanacije • zmanjšanje notranje in zunanje kontrole procesov • pridobitev baze podatkov za spremembo predpisanih zahtev • zagotavljanje kontinuiranega zapisa o kakovosti procesa. znaša: = 10/ = 10/13.295 = –26. kot da je Studentova porazdelitev.1 kg/m3 = 13. Pri z vrednosti 0.6 odčita vrednost 54. ki v tem primeru pomeni.5 sta za gostoto podana naslednja parametra: M = 2706.1 kg/m3 – Območje s 95 %-no sprejemljivostjo je torej od (2706.2. Bistvena razlika je v številu prostostnih stopenj. V primeru.10) kg/m3 do (2706.2.1 Kontrolne karte za vsak posamezni rezultat (velikost vzorca n= 1) Najpreprostejša je kontrolna karta z rezultati vsake posamezne meritve (velikost vzorca n= 1).75 Za ugotovitev deleža rezultatov so v razpredelnici 7.1 .2. da je 54.6 za vsako z vrednost navedene verjetnosti v % za dvostransko omejitev. 7. da je rezultatov preskusov manj kot 30. da je x = 10 kg/m3.960* = +1.V statističnih pokazalnikih razpredelnice 7.26. kot pri normalni porazdelitvi.1 .

040 98.806 99.753 73.852 92.988 90.996 99.477 87.000 93.269 97.448 28.367 99.650 99.425 96.817 86.948 99.327 90.103 17.739 99.106 87.0 3.980 77.984 99.448 97.986 67. z 4.557 94.264 99.233 75.468 54.146 98.8 2.4 2.699 64.0 2.344 16.341 94.897 88.644 85.991 99.960 99.877 29.219 98.060 95.595 72.686 98.393 0.798 0.389 33.994 99.461 47.2 1.195 98.431 41.457 89.284 13.386 99.592 75.999 96.985 99.913 99.614 18.346 53.730 99.837 99.768 34.729 69.995 99.983 98.800 71.991 99.649 98.7 0.6 1.188 57.131 40.571 98.739 97.993 99.590 99.095 98.683 95.273 89.976 99.783 62.711 92.166 65.461 50.275 49.928 99.953 98.113 83.146 80.8 1.675 48.9 1.975 78.818 15.260 86.983 99.489 99.721 99.986 70.555 96.285 6.052 14.855 97.981 44.492 90.896 99.995 99.173 97.576 99.662 94.968 99.502 74.1 1.988 0.957 99.280 25.549 99.3 3.964 99.01 99.490 98.452 35.655 90.405 97.551 25.842 99.762 93.891 98.973 99.814 38.990 99.909 54.243 58.989 92.9 2.6: Verjetnosti pri dvostranski omejitvi 228 .813 99.867 68.070 47.795 61.993 99.520 99.191 10.872 99.982 99.758 98.155 95.6 2.916 99.876 99.596 0.538 66.978 99.4 0.00 99.989 99.398 84.690 87.563 99.946 99.814 89.570 55.979 99.919 99.809 36.819 99.159 90.982 99.02 99.2.783 41.292 31.121 98.679 96.672 99.844 82.764 94.741 11.8 0.395 71.422 99.633 8.618 96.771 99.0 1.639 93.9 3.729 27.922 99.986 72.639 83.149 38.206 52.338 95.784 0.867 99.765 95.637 89.07 99.219 96.291 62.940 99.149 84.889 99.278 59.285 99.294 82.910 99.942 99.987 99.995 99.5 1.200 71.164 28.728 81.848 99.930 99.988 99.882 93.230 45.607 45.241 79.966 99.704 88.923 98.423 91.413 9.844 95.298 78.692 99.589 86.040 86.980 99.152 69.986 99.474 39.989 99.763 99.955 99.617 79.021 55.1 0.628 65.961 99.372 73.05 99.514 12.571 82.880 99.2 3.552 1.473 99.858 99.779 99.602 99.718 58.629 51.950 99.481 37.03 99.508 88.09 99.019 97.978 99.171 Razpredelnica 7.6 0.992 99.964 94.491 96.346 22.970 91.4 3.4 1.505 99.114 56.870 49.852 7.862 21.994 99.935 99.975 99.599 95.971 99.778 52.793 98.798 97.5 3.230 93.933 99.358 85.966 97.012 98.984 99. Pripadajoč % tveganja ali verjetnosti je podan v ustrezni celici v razpredelnici.712 4.514 95.257 92.865 94.0 0.148 96.648 78.963 99.992 99.241 98.903 99.315 97.3 2.814 91.826 98.171 98.853 99.269 63.848 46.911 97.953 99.295 76.191 0.723 98.08 99.275 91.013 81.831 99.859 98.074 96.990 99.931 79.958 99.289 96.786 99.8 3.450 94.870 74.819 24.227 64.9 0.750 63.972 99.702 99.569 91.6 3.7 2.068 98.763 59.327 99.376 0.080 34.347 99.0 0.3 0.3 1.994 99.087 89.967 11.571 70.967 99.7 1.124 85.343 2.986 99.896 84.990 99.615 99.995 99.988 99.531 98.694 32.006 26.605 22.439 99.682 99.072 97.1 2.712 99.084 23.863 99.307 99.789 60.134 3.627 99.747 99.456 99.993 99.661 99.924 3.124 92.130 74.793 99.387 92.987 99.907 99.04 99.653 57.974 99.069 7.886 85.892 99.992 99.2 2.966 0.115 20.124 91.945 76.350 43.123 97.535 99.981 99.294 61.404 99.587 30.300 68.899 87.499 5.360 97.427 95.132 36.439 81.969 99.358 96.547 80.944 99.994 99.1 3.116 93.977 99.995 99.309 88.047 50.Vrednost z (v enotah ) je podana v desetinkah v prvem stolpcu in dodatno v stotinkah v prvi vrstici.247 95.06 99.800 99.952 99.900 99.378 83.316 77.581 0.639 99.5 0.366 19.5 2.923 96.825 99.429 67.755 99.611 98.925 99.849 80.995 31.860 18.937 99.714 43.086 66.075 42.7 3.2 0.640 76.993 99.000 0.221 97.885 99.759 0.514 93.582 15.

2.n • povprečna vrednost – x • ocenjeni standardni odklon • največja vrednost • najmanjša vrednost • razpon 25 6.4 6.3 6.2 6.3 m.9 0.4 Delež bitumna v asfaltni zmesi DBM 8s so navedeni v razpredelnici 7.7.3 6.Primer 7.2.-%.-% bitumna v asfaltni zmesi.15 6.4 6.2 6.4 6.2 6.5 m.6 Razpredelnica 7.4: Kontrolna karta z recepturnimi mejami 229 .4 6.4 6.9 6.-% 6.1 6. Zaporedna Laboratrijska številka oznaka vzorca preskusa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 1067 1068 1091 1092 1111 1175 1177 1180 1183 1202 1203 1204 1222 1230 1244 1250 1255 1260 1263 1284 1285 1286 1294 1304 1306 Celokupni delež bitumna m.2 6.3 6.1 5.0 6.3 6.2 6. Slika 7.0 6.26 0.5 STATISTIČNI POKAZALNIKI: • število meritev.4 6.2.3 6.2.5 5. po zahtevah TSC pa je dovoljeno odstopanje od recepturne vred+ nosti –0.3 6.3 6.7: Rezultati analiz deleža bitumna v asfaltni zmesi Varianta 1 Z recepturo je določenega 6.3 6.

– Slika 7.2. pri katerih se združi po več meritev skupaj in se izračuna povprečje vseh meritev v skupini – • kontrolne karte območij (R.4 in 7.81).-%) smiselne.2 Kontrolna karta za skupino rezultatov (velikost vzorca n>1) Zahtevnejša in bistveno bolj zanesljiva je kontrolna karta za skupino rezultatov (velikost vzorca n > 1).5 se vidi. skrajni meji pa sta določeni s tremi standardnimi odkloni. že pri meritvi zelo zaprtih asfaltnih plasti so vsebnosti votlin lahko razporejene drugače • pri posameznih meritvah lahko pride do naključnih odstopanj. – x Iz slik 7. – Kontrolne karte povprečij (x .2. Za takšne kontrolne karte obstajata dva bistvena vzroka: • porazdelitve rezultatov za posamezne vzorce ali meritve niso normalne (Gaussove).kontrolna karta) so zahtevane v evropskih standardih za kontrolo proizvodnje. Na kontrolnih kartah povprečij meritev v skupini je opredeljena – • ciljna vrednost x povprečja populacije. kjer velja (x) = .3s (x = 6.3s = 5.2. pri kontrolnih kartah pa so zanimiva samo odstopanja. npr. – Za srednjo vrednost se vzame x z dovolje– + 3s do x . Ločiti je treba dva tipa kontrolnih kart: – • kontrolne karte povprečij (x .5: Kontrolna karta s statistično določenima skrajnima mejama 7.71. pri meritvi z elektronskim instrumentom lahko pri posamezni meritvi zataji elektronika ali pride do naključnih motenj iz okolja (motnje pri meritvi z izotopno sondo zaradi bližine avtomobila).2. V posamezni skupini je priporočljivo imeti najmanj 4 posamezne rezultate.kontrolna karta). da so zahteve TSC (+ 0.5 Rezultati meritev vsebnosti votlin v asfaltni plasti DBM 8s.45 m.Varianta 2 Količina bitumna v asfaltni zmesi ni predhodno določena. x . saj so podobne – vrednosti 3s (+ 0.5 m. – + 3 (x) – • spodnja meja x Primer 7. – – nimi odstopanj od x – + 3s = 6.2.kontrolna karta). združeni po 4 skupaj 230 .-%). ki niso obvladljiva. pri katerih se združi po več meritev skupaj in se izračuna razpon med največjo in najmanjšo vrednostjo v skupini.26.2. npr. ki jih je mogoče obvladati. kjer je n število meritev v skupini. – – – • zgornja kontrolna meja x + 3 (x).

8 3.9 5.-% V.6 6.8 združi po 4 skupaj.8 4.0 7.925 = 3.4 5.83 + 3 * 0.85 10.2.6 6.1 6.0 Razpredelnica 7.6 4.1 3.3 3.6 6.3 3.05 – x + 3 = 5.0 4.6 širše od predpisanih v TSC.8 6.1 7.2 4.60 Meje 3 so na kontrolni karti 7.5 6.83 1.83 .83 Če se podatke v razpredelnici 7.8 4.9 6 5. znaša standardna deviacija – Mejni vrednosti: x .3 * 0.0 6.5 7.8 4.2. 231 .925 = 8.1 6.-% 5.8 6.2.0 3.7 7.3 = 5.8: Rezultati preskusov vsebnosti votlin STATISTIČNI POKAZALNIKI: • število meritev.9 5.n • povprečna vrednost – x • ocenjeni standardni odklon • največja vrednost • najmanjša vrednost • razpon 24 5.8 4.8 4.9 10.Zaporedna številka preskusa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Laboratrijska označba vzorca 1067 1068 1091 1092 1175 1177 1180 1183 1202 1203 1204 1222 1230 1244 1250 1255 1260 1263 1284 1285 1286 1294 1304 1306 Vsebnost votlin povprečje posamezni rezultati po štirih meritev V.2 10.

10: Pet zaporednih točk kaže jasno izraženo tendenco proti opozorilni meji Marjan Tušar 232 .2.7.8: Dve zaporedni točka gresta blizu spodnje ali zgornje opozorilne meje Slika 7.2.7 do 7.3 Ukrepanje na podlagi kontrolnih kart Ukrepanje pri uporabi kontrolnih kart je potrebno v naslednjih primerih (slike 7.2.2.2.7: Točka gre čez spodnjo ali zgornjo opozorilno mejo Slika 7.2.2.6: Kontrolna karta za skupino rezultatov s statistično določenima skrajnima mejama Slika 7.2.9: Pet zaporednih točk je na isti strani centralne črte Slika 7.2.10): Slika 7.

ker se v tej študiji katran in bitumen enačita oziroma ni razmejitve med njima. je pomemben za ocenjevanje tveganja po določilih Zakona o varnosti in zdravju pri delu in Pravilnika o izdelavi izjave o varnosti z oceno tveganja. Te usmeritve so opredeljene v 72. ki je prikazala nekoliko večjo stopnjo umrljivosti v asfalterski panogi glede na povprečno stopnjo umrljivosti v ostalih panogah gradbeništva. Glede na število zaposlenih v gradbeništvu to pomeni. Rezultati takšnega pristopa imajo pogosto širše negativne vplive. ki se tu ustvarja. ki niso samo povezana z večjim številom strokovnih področij. postopkov in ukrepov. Zaradi navedenega so evropske organizacije EAPA in EUROBITUMEN organizirale aktivnosti za novo poglobljeno tozadevno študijo prav z vidika karcinogenosti bitumna. obravnavajo ločeno v ozkih specializiranih skupinah. je pogoj za zadovoljstvo in uspešnost delavca v vsej njegovi delovni dobi. ki je član EAPA-e. Študija je bila predmet številnih kritik. v skladu z zakonom. V Sloveniji imamo razmeroma dolgo tradicijo spremljanja zdravstvenega stanja delavcev v sklopu medicine dela. 233 . da se posamezni problemi. še posebno pa. Slovenija se je v te aktivnosti vključila preko ZAS-a. saj se število letno giblje med 2500 in 3000 poškodb pri delu. Takšen primer je študija Mednarodne agencije za raziskave raka (IARC) iz leta 2001. Uporaba znanj. da karcinogenost bitumna ne samo. ki imajo največ nesreč pri delu. Država pa je dolžna skrbeti za zdravo življenjsko okolje. ki pa se uvršča med tiste panoge. členu Ustave Republike Slovenije. Vprašanja varnega in zdravega dela so kompleksne narave.1 VAROVANJE ZDRAVJA DELAVCEV IN VARSTVO PRI DELU Varovanje zdravja delavcev in zagotavljanje varnega dela je interdisciplinaren pristop k preprečevanju poklicnih bolezni. da ni dokazana in da nekatera dejstva kažejo prav nasprotno. ki se rezultirajo na varnem in zdravem delovnem mestu. Po statističnih podatkih v Sloveniji število nesreč v asfalterski industriji ne odstopa od povprečja za gradbeništvo. da ima vsakdo. ki določa. nesreč pri delu in drugih poškodb pri delu. so povezane z delom ali se pripetijo med delom. da se poškoduje skoraj vsak dvajseti delavec. pravico do zdravega življenjskega okolja. To velja tudi za delavce v asfalterski dejavnosti. Tem raziskavam se je pridružilo še ameriško asfaltersko združenje NAPA in podobno združenje iz Avstralije. temveč so že sama po sebi večplastna. namesto povezano. predvsem na podlagi dejstva. Ugotovitve medicine dela in nabor podatkov. Študija je v zasnovi monografija in bo kot taka publicirana predvidoma v letu 2007. Potreba za varno in zdravo delovno mesto izhaja iz temeljnih usmeritev družbe h gospodarski uspešnosti in splošni blaginji.8 VARSTVO 8. Zaradi tega se pogosto dogaja. ki so posledica dela. Na ta način se zmanjšajo vzroki za nastanek nevarnosti v delovnem okolju. Slovenijo pa zavezuje tudi načelo Konvencije Mednarodne organizacije za delo (ILO-155). To so pripisali izpostavljenosti delavcev param in aerosolom bitumna kot karcinogeni snovi. ki nedvoumno opredeljuje položaj varnosti in zdravja pri delu. To pomeni. da je probleme v zvezi s to problematiko težko sistematizirati.

ki je nenačrtovan dogodek.1. hitre spremembe temperatur na delovnem mestu.1. Na temelju ocene nevarnosti in tveganja v organizaciji se po zahtevah Pravilnika o načinu izdelave izjave o varnosti z oceno tveganja izdela in sprejme izjava o varnosti z oceno tveganja v pisni obliki. da izvaja vse ukrepe za zagotovitev varnosti in zdravja pri delu. mineralna olja. obveščanja in usposabljanja delavcev. 56/99) ter uredbah in pravilnikih. Na podlagi analize nevarnosti v podjetju ali družbi se izdela ocena tveganja za določitev ukrepov za zmanjšanje oziroma obvladovanje nevarnosti s tehnično izvedljivimi in ekonomsko opravičljivimi ukrepi. izpušni plini • toplotnemu sevanju z nevarnostjo opeklin: vroči bitumen.8. l. ki ima za posledico poškodbo ali okvaro zdravja delavca. Nevarnost pa je potencialni vzrok nezgode. sistem OHSAS. hitro premikajočih transportnih trakov. Praviloma se pristopa k organizaciji varnega dela in varovanja zdravja delavcev z določitvijo in analizo nevarnosti v družbi ali podjetju (organizaciji). Po definiciji v ISO/IEC (Guide 51. vroče zmesi kamnitih zrn. Organizacija varstva pri delu in varovanja zdravja delavcev je zelo zahtevna in kompleksna. glede preprečevanja nevarnosti in tveganja pri delu.1 Organizacija varnega dela in varovanja zdravja delavcev Zavezanost podjetij in družb k organiziranju varnega dela in varovanja zdravja delavcev je opredeljena v Ustavi Republike Slovenije. nafta. RS. št. elevatorjev in podobnih gibljivih delov procesne opreme. ki bo v bližnji prihodnosti postal mednarodni standard za varovanje oziroma zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu. zato je zagotavljanje varnega dela in varovanje zdravja delavcev v pristopu in izvajanju zelo kompleksna in zahtevna naloga.2 Varno delo in varovanje zdravja v proizvodnji asfaltnih zmesi Delovni pogoji v asfaltni industriji so zahtevni. ki podrobneje urejajo posamezna področja varnosti in zdravja pri delu. ustrezne organiziranosti ter zagotavljanja potrebnih materialnih sredstev v ta namen. posebno pa v Zakonu o varnosti in zdravju pri delu (Ur. Izjava o varnosti je listina. kot je npr. s katero podjetje ali družba pisno izjavi. 8. dajanja navodil. 234 . vibracije • nevarnosti vrtečih delov strojne opreme. Zato zahteva sistemski pristop z integriranjem v vodenje podjetja in družbe ter procesov v njihovem okviru. 1999) je varnost potencialni vir fizične poškodbe ali okvare zdravja delavca. Vedno bolj se uveljavlja vzpostavitev sistemov za obvladovanje varnosti in zdravja pri delu. drža telesa. vroče pripravljene asfaltne zmesi • fiziološkim obremenitvam: hrup. Organiziranje varstva in zdravja pri delu se zagotavlja s preventivnimi in operativnimi ukrepi na delovnem mestu oziroma varnostni delovni coni. delo na višinah. Delavci v proizvodnem asfaltnem obratu so na delovnem mestu izpostavljeni predvsem naslednjim vplivom: • kemični škodljivosti: bitumenske pare.

da ne nastane čep hladnega bitumna.priporočljiv je tudi sežig zajetih in odvedenih par bitumna • izobraževanje delavcev v delovnem procesu s poudarkom na poučevanju delavcev o izvajanju varnostnih ukrepov in uporabi varnostnih naprav in osebnih zaščitnih sredstev pri delu • redni preventivni zdravstveni pregledi v skladu z oceno tveganja na delovnem mestu • zvočna izolacija virov hrupa v proizvodnem procesu asfaltnih zmesi. zasloni.priprava in mešanje nizkotemperaturnih asfaltnih zmesi. posebno v fazi pretakanja iz dovoznih cistern v skladiščne cisterne. ogrevalni sistemi-filtri • nadzor nad izvajanjem predpisanih postopkov pri delovnih operacijah s povečano nevarnostjo: . kot so . oziroma je prisotnost tako redka.pri skladiščenju bitumna: preverjanje razpoložljivega volumna za prevzem bitumna in kontrola delovanja indikatorjev najnižje in najvišje zapolnjenosti cistern ter kontrola ogrevalnega sistema bitumna v cisternah. da vpliv vibracij ne povzroča zdravstvene okvare delavca • fizična zaščita nevarnih vrtečih delov opreme proizvodnega procesa s pokrovi. Operativni ukrepi varstva in varovanja delavcev v proizvodnji asfaltnih zmesi so: • dosledna uporaba osebnih varovalnih sredstev.pri prečrpavanju bitumna: šofer. kjer se temperatura mešanja zniža za do 30 °C (z nominalnih 150 do 160 °C na 120 do 130°C) . ki povzroča vibracije. kjer hrup presega z Uredbo o hrupu dovoljene vrednosti • zavarovanje delovnih mest in prehodov na višinah (večjih od 1 m).jemanje vzorcev bitumna. 235 . ki ima za posledico brizganje bitumna. je potrebno poleg zaščite celotnega telesa z okončinami ustrezno z naličnikom zaščititi tudi celotni obraz z vratom • redni pregledi in kontrola varovalnih naprav v procesu proizvodnje: hitri izklopi obratovanja. jasnih in razumljivih navodil za izvajanje nevarnih delovnih faz ali opravil.pretakanje bitumna. ki preprečujejo dostop ali poseg delavca v nevarno območje. tekoči transportni trakovi morajo biti varovani z napeto žico za izklop • izdelava natančnih. ograjami in drugimi izvedbami. vročih zmesi kamnitih zrn in pripravljenih asfaltnih zmesi: . pri delu z vročim bitumnom.pri odvzemanju vzorcev bitumna: predvsem pravilno ravnanje z ventili. ki mora biti izvedeno z ustreznimi varovalnimi ograjami • organizacijska in tehnična zagotovitev.najbolj priporočljiv ukrep je bistveno zmanjšanje temperatur v posameznih fazah procesov . da se prepreči pregretje in možen požar . da ni potrebna prisotnost delavca v območju opreme procesa. ki je bitumen pripeljal.Preventivni ukrepi za zmanjšanje naštetih vplivov in preprečevanje nesreč so: • avtomatizacija z daljinskim upravljanjem ter humilizacija pretokov bitumna. . mora prav tako poznati predpisani postopek in uporabljati predpisana varovalna sredstva .pri pretakanju bitumna in pretoku vročih asfaltnih zmesi se mora zagotoviti ustrezno odzračevanje oziroma odsesavanje bitumenskih par in aerosolov . odsesovalni sistemi.skladiščenje bitumna in .

Vgrajevanje asfaltnih zmesi se pogosto izvaja zelo kratek čas (od nekaj ur do nekaj dni) in to pod prometom. na transparentih morajo biti kratki in razumljivi teksti obvestil in opozoril voznikom. izkopov in izsekov • nevarnosti udarcev in dotikov s premikajočo mehanizacijo • nevarnosti stiskov pri manipulaciji z bremeni pri nakladanju in razkladanju • nevarnosti prometnih nesreč zaradi dela pod prometom. ki se izvajajo izven varne delovne cone. posebno pri izvajanju del pod prometom in • z zagotavljanjem namenske in pravilne uporabe osebnih varovalnih sredstev in opreme ter usposabljanjem delavcev za to. Ta je omejena z gabariti gradbišča. ko ni mogoče začasno zapreti za promet celotnega vozišča in ni mogoče organizirati začasnega obvoza oziroma je zaradi kratkega časa izvajanja del organizacija obvoza nesmotrna. • toplotnemu sevanju in opeklinam v dotiku z vročimi asfaltnimi zmesmi in drugimi bituminiziranimi materiali • bitumenskim param in aerosolom • hrupu prevozne in gradbene mehanizacije • nevarnim zdrsom in padcem pri sestopu s premičnih strojev • nevarnim padcem in zdrsom na gradbišču zaradi neravnin. praviloma na eni polovici vozišča. Ukrepi. da se voznika usmeri v pazljivo vožnjo in primerno zmanjšanje hitrosti. teksti morajo biti praviloma tudi sugestivni z namenom. Preventivno zagotavljanje varnega dela in varstva zdravja delavcev pri prevozu in vgrajevanju asfaltnih zmesi se lahko uresničuje • s stalnim izobraževanjem in poučevanjem delavcev o postopkih varnega dela pri nevarnih opravilih pri prevozu in vgrajevanju asfaltnih zmesi. so: • označba zapore polovice vozišča z obvezno prometno signalizacijo za omejitev hitrosti na 30 km/h.8. da s tem zagotovi varnost sebi in delavcem na začasnem gradbišču na cesti 236 . Operativno izvajanje ukrepov za varno in zdravo delo se pri prevozu in vgrajevanju asfaltnih zmesi uresničuje z organizacijo in izvedbo »varne delovne cone«. da se približujejo gradbišču na cesti.1. opozorilne table se postavi ob cestišču 200 do 500 metrov pred zaporo ceste. • z lociranjem »varne delovne cone« pri vgrajevanju asfaltov. Varnostni ukrepi se morajo izvajati navzven in znotraj gradbišča – varne delovne cone. proizvedenih po vročem postopku v proizvodnem obratu ter pri izvajanju hidroizolacij objektov z bitumenskimi materiali so vozniki kamionov in delavci pri vgrajevanju asfaltnih zmesi izpostavljeni predvsem naslednjim vplivom: • mikroklimatskim razmeram: spremembam temperature zraka. Takšno je izvajanje del v primerih. padavinam itd. Pri vgrajevanju asfaltnih zmesi pa je zaradi stalnega premikanja delavcev in strojev vzdolž ceste tudi neustrezno opredeljevati posamezno delovno mesto.3 Varstvo in varovanje zdravja delavcev pri transportu in vgrajevanju asfaltnih zmesi Pri transportu in vgradnji asfaltnih zmesi. nagibov. vetru. Zato se varnost in varovanje zdravja zagotavlja z »varno delovno cono«. zoženje vozišča in delo na cesti • postavitev opozorilnih grafičnih in pisnih označb na ustreznih tablah s podlago oranžne barve.

Ukrepi. Zaradi tega se v sodobnem razvoju teži. kjer so postrojenja izvedena v razgibanih jeklenih in ce237 .1 Osebna varovalna oprema pri proizvodnji asfaltnih zmesi V proizvodnih asfaltnih obratih. ki teče mimo • vsi delavci v varni delovni coni pri delu v mraku in ponoči morajo biti opremljeni s telovniki. da ima oprema ustrezne ateste oziroma potrdila in druge dokumente o ustreznosti in da so delavci temeljito seznanjeni z namenom opreme in njeno pravilno uporabo. ko se z drugimi tehnično-varnostnimi ukrepi ni zagotovilo varovanje delavca pred negativnimi vplivi okolja na delovnem mestu. po kateri se stroji gibljejo • osvetlitev varne delovne cone ponoči mora biti izvedena tako.1.4 Osebna varovalna sredstva v asfalterski dejavnosti Osebna varovalna sredstva v načelu preprečujejo ali zmanjšujejo neposredne negativne učinke na delavca zaradi vplivov delovnega okolja oziroma delovnega mesta. so: • racionalna prometna ureditev transporta asfaltnih zmesi. To pa pogojuje vlaganje v posodabljanje obstoječih tehnologij po načelu uporabe »najboljših poznanih tehnik« in »dobre prakse«. ki imajo odsevne opozorilne površine. Osebna varovalna oprema praviloma obremenjuje delavca in deluje moteče. vozne in delovne površine morajo biti pregledno razmejene • stroji in kamioni morajo biti opremljeni z zvočnim signalom za vzvratno vožnjo • vsak delavec pri vgrajevanju asfaltnih zmesi mora imeti jasno opredeljeno delovno aktivnost in zadolžitev. ki zagotavljajo osvetlitev delovne površine.1. da osebna varovalna sredstva niso potrebna. Tak način zahteva pridobivanje novega znanja in izkušenj ter finančne vložke v nove investicije in izboljšave. ki opravljajo dela neposredno ob ali za asfaltnim finišerjem • uporaba mobilnih telefonov med delom je moteča. 8. ker delavca dekoncentrira.• zavarovanje gradbišča vzdolž sredine vozišča z napeto vrvjo z oranžnimi zastavicami in prometnimi stožci.4. da se s primernimi ukrepi odpravi vire negativnih vplivov na delovnem mestu oziroma zagotovi njihovo zmanjšanje do te mere. da ne moti voznike v prometu. Osebna varovalna sredstva se uporabljajo takrat. pomembne in zahtevne so tudi zadolžitve delavcev. 8. večje in dalj trajajoče varne delovne cone za vgrajevanja asfaltnih zmesi se vzdolžno zavaruje s cementnobetonskimi varnostnimi ograjami tipa »New Yersey«. posebno je treba opredeliti zadolžitev sprejemanja kamionov pri navozu v finišer. s tem pa se poveča možnost nesreč in poškodb • v primerih vgrajevanje asfaltnih zmesi v mraku in ponoči se mora zagotoviti ustrezna umetna osvetlitev delovnih površin. Na tem področju je bil v zadnjih nekaj letih dosežen opazen napredek. Temeljno pravilo učinkovite uporabe osebne varovalne opreme je. ki se izvajajo znotraj varne delovne cone. prav tako se mora izvesti osvetlitev zapore in opozorilne ter prometne signalizacije • vsa mehanizacija mora biti opremljena z lastnimi lučmi.

RS. 8. Pri tem so delavci izpostavljeni tudi bitumenskim param. ZAS Ljubljana 2003. • Varovanje zdravja delavcev in okolja v asfalterski dejavnosti – skupina avtorjev Asfalt5. 3/2002). l.št. ki presega maksimalno dovoljene nivoje hrupa. ki ravnajo z usipanjem vroče asfaltne zmesi z vozil v zalogovnik asfaltnega finišerja • zaščitne slušalke pri strojih z mehanskimi vibracijami in hrupom. pri pretakanju bitumna morajo imeti rokavice toplotno izolacijo. ki se v Sloveniji uporablja praviloma na gradbiščih z objekti ali strojno opremo. • Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme. 8. EAPA 2002. l. RS. ki lahko sprožijo padce nevarnih predmetov z višine. posebno za delavce. Ur.4. vzvodi in podobno).1. 56/99. toplotno izolirane za rokovanje pri raztovarjanju kamionov z vročo asfaltno zmesjo in pri vročih delih vozil in strojev • zaščitni respiratorji za preprečevanje vdihavanja bitumenskih par.1. ki jih povzroči delujoča mehanizacija na gradbišču in mimo vozeča vozila. naprednejša delovna okolja v svetu zahtevajo striktno uporabo čelad pri takšnih delih • zaščitni čevlji za zaščito pred poškodbami nog z vročo asfaltno zmesjo in mehanskimi poškodbami • zaščitne rokavice. lopute.mentnobetonskih konstrukcijah. prevozu. ki lahko zapeljejo tudi v »varno delovno cono«. znotraj katerih potekajo proizvodni procesi. Standardna osebna delovna oprema pri prevozu in vgrajevanju asfaltnih zmesi je naslednja: • obleka za zavarovanje telesa pred vročo asfaltno zmesjo in sončnimi opeklinami ter pozimi pred mrazom • odsevni telovnik za povečanje vidnosti in prepoznavanje delavcev v skupini s stroji in elementi gradbišča • zaščitna čelada. • Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur.5 Literatura in viri • Zakon o varstvu pri delu. s katero delavci ravnajo pri nakladanju. nevarnostim zdrsa in poškodbam. • Guide to Compitation of Safety data Sheets for bituminous mixtures. je standardna varovalna oprema naslednja: • delovna obleka za varovanje telesa • delovna čelada za varovanje glave delavca • delovni čevlji za varovanje nog oziroma stopal ter zagotavljanje varne hoje • ščitnik oziroma vizir za varovanje obraza pri pretakanju vročega bitumna • zaščitne rokavice pri ravnanju s procesno opremo (ventili. RS 89/99. razgrinjanju in zgoščevanju v procesu vgrajevanja na prometno ali drugo uporabno površino.2 Osebna varovalna oprema pri vgrajevanju asfaltnih zmesi Osnovna nevarnost pri prevozu in vgrajevanju je vroča asfaltna zmes. št. Aleksander Kerstein 238 . l. Ur.

ki imajo organizirano asfaltersko dejavnost v Sloveniji. ki odražajo temeljne elemente okoljskega razmišljanja in dojemanja problemov. ki »zadovoljuje potrebe sedanje generacije. Hiter pregled strategij okoljske politike EU v zadnjih dvajsetih letih se kaže v pristopu EU k trajnostnemu razvoju. posebno v povezavi z načelom trajnostnega razvoja. ki ga uredbi izvajata. Konference se je udeležila večina voditeljev držav sveta. da je trajnostni razvoj opredeljen kot razvoj. Ta prizadevanja so še posebej izrazita v Nemčiji. Nacionalni program za varstvo okolja je že pred nekaj leti nakazal cilje okoljske politike v državi. družbe in druge organizacije k uvajanju sistematičnega pristopa k vrednotenju okoljskih vidikov poslovanja in k presoji izdelkov z vidika vpliva na okolje ter stalnega izboljševanja. Trajnostni razvoj pomeni pravzaprav uskladitev razvojnih ciljev posameznih podjetij in družb z zahtevami osveščenega svetovnega trga. To je postalo močna metafora v okoljskih razpravah in je bilo utemeljeno na konferenci ZN o okolju in razvoju (UNCD) v Rio de Janeiru leta 1992. ki so ga sprejeli. Eno izmed načel. V okviru EAPA potekajo zadnjih nekaj let intenzivna prizadevanja za celovito zaščito oziroma preprečevanje onesnaževanja in nadzor v asfalterski industriji. ki iz dneva v dan postaja vse bolj restriktivna. Slovenija je v pravnem usklajevanju z Evropsko unijo (EU) z zakonodajo še zaostrila odgovornost do okolja. V tem kontekstu je potrebno obravnavati tudi sistem ISO 14001 in druge prostovoljne programe. z dokončno uskladitvijo z EU in z vstopom v to združbo pa tudi nove obveze in nove pristope. EAPA v svojih aktivnostih na področju varstva okolja ter varstva in varovanja zdravja delavcev pri delu upošteva te temeljne evropske aktivnosti. ki postavlja v ospredje ravnotežje med potrošniško družbo in naravnim okoljem. pa tudi strateško politično usmeritev svojega časa. izvajanje pa je opredeljeno z Zakonom o varstvu okolja in drugimi zakonskimi predpisi. Gospodarstvo je v tem okviru prevzelo veliko nalog. Okoljsko problematiko je mogoče razumeti bolje. Pri tem je potrebno upoštevati vse programe okoljskih ukrepov EU. S sprejemom Uredbe o ekološkem upravljanju in shemi pregledov (EMAS) in Uredbe o ekooznačevanju proizvodov EU spodbuja podjetja. Obe uredbi temeljita na prostovoljnih odločitvah organizacij o vključitvi v sistem. To velja še zlasti za sedanje in prihodnje obdobje glede na to. S takšnim opredeljevanjem se poveže okoljsko problematiko z varnostjo in zdravjem pri delu. konkretno na delovnem mestu. Ves ta čas so se srečevale z okoljsko problematiko. Zunanje okolje po tej opredelitvi pomeni vplive človekove dejavnosti na ekosisteme v okolju in globalno. če se okolje opredeli na zunanje in notranje.2 VAROVANJE OKOLJA V ASFALTERSKI DEJAVNOSTI Sodobni svet je v nekaj zadnjih desetletjih odločneje izpostavil problem okolja in trajnostnega razvoja kot usodno vprašanje civilizacije. 239 . ne da bi ogrozil zmožnost prihodnjih generacij. katerega sklepni dokument je Agenda 21. je bilo. da je Slovenija že od leta 2004 polnopravna članica EU.8. Za naša podjetja in družbe z asfaltersko dejavnostjo je to primeren zgled. Notranje okolje pa pomeni vplive v ožjem človekovem delovnem okolju. imajo dolgo tradicijo in v tem pogledu ne zaostajajo za podobnimi organizacijami v Evropi. Podjetja in družbe. da bi zadovoljevala svoje potrebe«.

temveč je še mnogo pomembneje. to je podjetja in družbe v Sloveniji z asfaltersko dejavnostjo. nakladanje in razkladanje ter skladiščenje zmesi kamnitih zrn. so: • prevozi zmesi kamnitih zrn s pokritimi kesoni vozil • pokritje deponij z ustreznimi konstrukcijami nadstreškov in boksov • tesnjenje pretočnih sistemov in elementov ter izoliranje posameznih faz in postopkov proizvodnega procesa • zapiranje proizvodnih obratov v hale. 8. temveč tudi na področju trajnostnega razvoja. plini • emisija toplote: sevanje segretih in vročih delov opreme delovnega procesa. 240 . ki imajo v poslovno-proizvodnem sistemu asfaltersko dejavnost.1 Emisije snovi v zrak 8.2. pretoki. Dosedanji rezultati so obetavni. Pri proizvodnji in vgrajevanju asfaltnih zmesi nastopajo naslednji vplivi na okolje: • emisija snovi v zrak: trdi delci. da bo bodočnost asfalterske dejavnosti usmerjena k trajnostnemu razvoju.1 Prah Viri emisij prahu so transport. V zadnjih letih se je zelo razmahnila tehnologija nizkotemperaturnih asfaltov.1 Vplivi na okolje pri proizvodnji asfaltnih zmesi Proizvodnja in vgradnja asfaltnih zmesi je ena od mnogih proizvodnih dejavnosti. pare. presipi. ki se usedajo v okolju procesov proizvodnje in vgrajevanja asfaltnih zmesi • nastajanje odpadkov v proizvodnji in pri vgrajevanju asfaltnih zmesi • velika poraba energije in energentov • imisije elektromagnetnih sevanj • emisije ionizirajočega sevanja. Na ta način bo ZAS prispeval k celoviti uspešnosti sedanjih organizacij. da to stori Združenje asfalterjev Slovenije (ZAS) kot član te organizacije. aerosoli. ki se v zadnjem času vedno bolj uveljavlja. ki se tako v svetu kot pri nas še vedno testira.1. Ukrepi. To je usmeritev.1. vložila in še vlaga znatna sredstva v tehnološko posodobitev asfaltnih obratov za proizvodnjo in strojne opreme za vgrajevanje asfaltnih zmesi. ki ne temelji samo na dobičku materialnega značaja. sejanja in doziranja ter mešanja kamnitih zrn v proizvodnem procesu. ki kaže. da ZAS te usmeritve in aktivnosti sistematično prenese na člane ZAS. vročih zgorelin in dimnih plinov • emisije v tla in vodo z vnosom snovi • emisija hrupa proizvodnega procesa in ropota strojev pri vgrajevanju asfaltnih zmesi • imisija prahu z deponij in proizvodnega procesa. V preteklih letih je večina podjetij in družb v Sloveniji. 8. saj kažejo. zmanjšala se bo poraba energije in emisija CO2 v zrak. ki zmanjšujejo emisije prahu. da se bodo s to tehnologijo bistveno zmanjšale emisije in imisije bitumenskih par in aerosolov.Prevzemanje usmeritev in dejavnosti EAPA je primerno ne samo z vidika. ki povzročajo vplive na okolje.2.1.2.

Te metode so bile razvite za predelavo oziroma reciklažo starih asfaltnih zmesi.2 Pare in aerosoli Pri proizvodnji in vgrajevanju asfaltnih zmesi segreti bitumen izloča pare in aerosole. za katere so značilne tudi specifične vonjave.Vsi našteti primeri. ki so rezultati «dobre prakse«. se uveljavljajo in uporabljajo tudi v večini obratov v Sloveniji. V praksi in tudi v stroki se pogosto mešata pojma bitumen in katran. Bitumen – zmes naravnih ogljikovodikov vsebuje relativno majhno količino policikličnih aromatičnih ogljikovodikov (PAH). kjer zgorijo. • KGO (Karl-Gunar Olson) metodo in • metodo z upenjenim bitumnom. Vonjave izvirajo iz skupin lahkih ogljikovodikov. prevozu in vgrajevanju asfaltnih zmesi. 8. se mora praviloma zajemati z odsesavanjem in voditi v gorilnik sušilnega bobna. Še nižje temperature priprave asfaltnih zmesi so bile dosežene z • dvofaznim mešanjem. ki nastajajo pri gorenju kurilnega olja ali dizelskega goriva. Nekatere raziskave kažejo. ki jih vsebuje bitumen in nastajajo pri skladiščenju bitumna v cisternah (oddušniki). zato so v velikem razmahu preskusi in uvajanje novih tehnologij proizvodnje asfaltnih zmesi s temperaturami mešanja. prav tako pa tudi pri nakladanju. zato je označen kot kancerogena snov in je njegova uporaba prepovedana. ki jih moramo strogo ločevati. Katran – produkt suhe destilacije lesa ali premoga .vsebuje veliko PAH. da bitumen vsebuje 100 do 1000 krat manj PAH v primerjavi s katranom. ki nastajajo pri proizvodnji asfaltnih zmesi in nakladanju na vozila z izpustom iz silosa.1. Ukrepi za zmanjšanje emisij: • raziskave so pokazale.2. v procesu proizvodnje (doziranje bitumna in mešanje asfaltne zmesi).2. da se prepreči segrevanje in nastajanje hlapov karcinogenega katrana. Hlape bitumna. ki izjemoma lahko vsebujejo tudi nevarni katran. da je količina izparin bitumna zelo odvisna od temperature bitumna.1.1. znatno nižjimi (do 130 °C) od uporabljenih do sedaj (cca 160 °C).3 Plini – dimni in izpušni Viri dimnih plinov v asfaltnih obratih so gorilniki sušilnih bobnov za sušenje in segrevanje zmesi kamnitih zrn in gorilniki za segrevanje termalnega olja in posredno tudi bitumna v skladiščnih cisternah. Mednarodna raziskava pa naj bi dokončno odgovorila na vprašanje o škodljivosti bitumenskih par in aerosolov. sestavljajo: • žveplovi oksidi – izraženi kot SO2 241 . Dimne pline. 8.1.

Viri hrupa v asfaltnem obratu so: sušilni boben. 242 . K temu zavezuje članice EU Kijotski sporazum. predvsem kamnitih zrn in prašnatih delcev. transportni voziček za polnjenje silosa za vroči asfalt.• dušikovi oksidi – izraženi NOX • ogljikov monoksid CO • ogljikov dioksid – CO2 (toplogredni plin) • razni ogljikovodiki – CxHy • hlapi organskih spojin. ventilator odpraševalnega sistema sušilnega bobna in premični stroji. S tem se zmanjša vsebnost okolju obremenjujočih spojin v dimnih plinih. 8.1. Ukrepi za zmanjšanje obremenitev vode in tal: • kanalizacija asfaltnega obrata mora imeti vgrajene ustrezne vodne lovilce in naprave za zelo hitro zapiranje iztokov iz obrata • pokritje deponij preprečuje izpiranje materialov z deponij v tla in vodo • osveščanje delavcev in njihovo usposabljanje za ravnanje v izrednih dogodkih. CxHy. zato je vnos snovi v vode in tla praviloma posreden in izven obrata in to v primeru tako imenovanega izrednega dogodka.1. mešalnik. ki so vključeni v proizvodnjo asfaltnih zmesi. ki so izraženi kot TOC (skupni ogljikovodik) Izpušni plini nastajajo predvsem pri vgrajevanju asfaltnih zmesi. NOx. Emitirani plini se določajo po skupinah kot so CO.2. • kapljanje olj ali goriva z vozil in premičnih strojev v obratu in brizganje nafte po kesonih tovornjakov za preprečitev oprijemanja asfaltnih zmesi s površinami kesona. nakladanju in razkladanju le teh.3 Emisije hrupa v okolje Hrup je zvok. Hrup je zdravju škodljiv in obremenjuje okolje. ki presega dovoljene mejne vrednosti v določenem okolju. • vnašanje snovi v tla in vodo. V Sloveniji uporablja večina asfaltnih obratov kot energent naravni plin. Zato mora biti hrup spremljan in nadzorovan. vibracijska sita. njihove emisije pa povzročajo predvsem cestna vozila in strojna mehanizacija za vgrajevanje asfaltnih zmesi. kot posledica spiranja deponij drobljenih materialov in raznih površin znotraj obrata. elevator. Ukrepi za zmanjšanje emisij: • najbolj učinkovito zmanjšanje emisij dimnih plinov se doseže z zamenjavo energenta in sicer z zamenjavo tekočih naftnih derivatov z naravnimi ali tehničnimi plini. kar je posebno zaznavno in učinkovito za zmanjšanje emisije toplogrednega plina CO2.2. kot je • razlitje naftnih derivatov: razne vrste olj v prostorih obrata in njihov odtok v kanalizacijo. 8. prevozu.2 Emisije snovi v vode in tla V procesu proizvodnje asfaltnih zmesi voda ni potrebna. v katerega se emitira. • izliv naftnih derivatov izven obrata ali v njegovi bližini pri dovozu.

2. ki sestavljajo končni proizvod – asfaltno zmes.2.največji prihranek energije) • prihranek električne energije s sodobnimi nadzornimi sistemi porabe. 8. Ukrepi za zmanjšanje emisij hrupa: • najbolj učinkovit ukrep za zmanjšanje emisij hrupa iz asfaltnega obrata v okolje je zapiranje obrata v proizvodne hale (enhousing). predelati ali odložiti. Pri proizvodnji in vgrajevanju asfaltnih zmesi nastajajo naslednji odpadki: • ohlajeni ostanki asfaltnih zmesi. 243 . Ukrepi za izboljšanje stanja in zmanjšanje porabe energije in energentov so: • izboljšanje toplotne izolacije procesov oziroma elementov procesa • uporaba gorilnikov z visoko stopnjo izkoriščanja energenta • uvedba tehnologij nižjih temperatur mešanja (topli postopki mešanja . Zaradi preprečevanja hrupa na delovnih mestih v obratu je potrebno nenehno iskati rešitve za zmanjševanje hrupa na samem viru oziroma vir ustrezno zvočno izolirati. ali pa ga je zaradi interesov varstva okolja oziroma drugega javnega interesa treba obdelati. saj postopek procesa temelji na sušenju in segrevanju vhodnih materialov. posebno termalna olja po njihovi funkcionalni izrabi • sredstva za čiščenje strojev in orodij po čiščenju z njimi • mastne krpe • komunalni odpadki • stare železne in druge kovine. plinastem ali trdem agregatnem stanju neznanega lastnika ali taka snov ali predmet.5 Ravnanje z odpadki pri proizvodnji in vgrajevanju asfaltnih zmesi Odpadki v asfalterski dejavnosti so velik vir onesnaževanja in obremenjevanja okolja. ki so neprimerne za vgradnjo • ponesrečene šarže asfaltnih zmesi • ostanki neizrabljenih polimerov in drugih aditivov za asfaltne zmesi in njihova embalaža • odpadna olja. vibratorji valjarjev. lastnik ali imetnik ne more ali ne želi uporabiti sam. Po definiciji Zakona o varstvu okolja je odpadek vsaka snov oziroma predmet v tekočem. 8.Pri vgrajevanju asfaltnih zmesi so viri hrupa predvsem motorji vozil in strojev za vgrajevanje asfaltnih zmesi.1.1. ga moti oziroma mu škodi. škripanje gosenic ter sekanje. ki so posledica čiščenja proizvodne opreme po končanem procesu • preskusne šarže asfaltnih zmesi. posebno pri zagonu procesov. kot je predpisano.4 Poraba energije in energentov Proizvodnja asfaltnih zmesi je velik porabnik toplotne kot tudi električne energije. zato so deležni posebne pozornosti na področju varovanja okolja in za njih veljajo posebni predpisi in državni nadzor. ga ne potrebuje. razbijanje in rezkanje asfaltiranih površin. ki ga proizvajalec.

2.zbiranje. da se doseže njihovo snovno izrabo v procesih reciklaže. temveč jih je možno delno ali v celoti ponovno uporabiti. so specializirana standardna dela. . ki vsebujejo bitumenska veziva. ki so namenjena kontroli kakovosti proizvodnje in vgrajevanja asfaltnih zmesi.2. ki se odstranijo z vozišča z rezkanjem. ki se lahko z dodatno opremo za pripravo in ponovno uvajanje v proces izvede v asfaltnem obratu. 8. za katera morajo biti izvajalci posebno dobro izučeni in izurjeni. Odpadki te vrste niso le vir obremenjevanja okolja.evidenca o ravnanju z odpadki • v primeru nastajanja izmeta kamnitih zrn iz procesa ter preskusnih in ohlajenih asfaltnih zmesi je treba z njimi ravnati tako.Ukrepi za ustrezno ravnanje z odpadki: • v asfaltnem obratu mora biti sistematično organizirano . tako da topila niso potrebna • pri ravnanju z radioaktivnimi sondami je treba zagotoviti striktno izvajanje predpisanih postopkov za skladiščenje. ista oprema omogoča tudi reciklažo starih asfaltnih zmesi. Ukrepi za zmanjšanje obremenitve okolja z laboratorijskimi deli: • dela z nevarnimi snovmi je treba izvajati v posebnih izoliranih in dobro prezračevanih delih laboratorija – digestorijih • hlape nevarnih snovi je treba zajemati in sežigati • nevarne tekočine – organska topila se postopoma že izloča iz uporabe in uvaja moderne postopke ekstrakcije bitumenskih veziv s sežigom. Pogoj za to je namenska predelava v vhodno surovino za enake 244 . 8. povezanih s proizvodnjo in vgrajevanjem asfaltnih zmesi Laboratorijska dela. . prevoz in delo z njimi • neizrabljene ostanke posebnih aditivov za asfaltne zmesi in njihovo embalažo je treba ustrezno zbirati in hraniti v okviru laboratorija.ločevanje.2 Varstvo okolja pri laboratorijskih delih.3 Reciklaža odpadnih asfaltnih zmesi Odpadne asfaltne zmesi so po definiciji gradbeni odpadki. Pri teh delih so viri obremenjevanja • nevarne emisije v zrak: hlapi organskih topil.odvoz v predelavo ali odstranjevanje in . sekanjem ali izkopom pri obnovah vozišč in drugih prometnih površin. • nevarne emisije v vodo: organska topila. ki se jih po preskusu zavrže). po pisnem dogovoru s pooblaščenim odstranjevalcem se njemu predajo nastale količine z dokumentiranim postopkom. Problematika gradbenih odpadkov z bitumenskimi vezivi je specifična in zapletena. nastajajo pa praviloma ob koncu življenjskega cikla vseh vrst objektov nizkih in visokih gradenj. • ionizirajoče sevanje: izotopske sonde in • neizrabljeni aditivi posebnih asfaltnih zmesi (preskusne zmesi.

3. predvsem v skandinavskih državah in ZDA. Po definiciji v tem pravilniku je predelava odpadkov namenjena koristni uporabi odpadkov in njihovih sestavin ter zajema predvsem reciklažo odpadkov za predelavo v surovine in njihovo ponovno uporabo. kar je odvisno od proizvodne opreme in zahtevanih karakteristik končnega proizvoda. z mešanjem obvije z vezivom in takoj nato ponovno vgradi na prejšnje mesto. Hladna reciklaža na licu mesta obsega pravzaprav dve podobni tehnologiji. V načelu sta poznani dve metodi reciklaže in sicer • hladna reciklaža in • vroča reciklaža. Temeljni princip tehnologije je uporaba ustreznega bitumenskega veziva.ali podobne proizvode tistim proizvodom. praviloma greder. ki sta se dobro uveljavili v svetu. Iz voziščne konstrukcije z rezkanjem odvzeti material se v posebni komori predrobi. Po lokaciji pa jih je mogoče deliti na: • reciklaže v asfaltnem obratu in • reciklaže na licu mesta (IN-SITU) 8. Pomembna značilnost hladne reciklaže je hiter potek in celovita rekonstrukcija voziščne konstrukcije z asfaltno krovno plastjo ob relativno majhnem premikanju velikih količin materiala. V stacionarnih asfaltnih obratih je princip hladne metode reciklaže izveden tako. v konkretnem primeru segrevanja in sušenja predhodno pripravljene surovine z mehansko obdelavo. iz katerih je odpadek nastal. ki dovaja količinsko in časovno ustrezno količino primerno zdrobljene odpadne asfaltne zmesi – granulata direktno v mešalnik osnovnega procesa proizvodnje. V bistvu gre za postopek vmešavanja stare asfaltne zmesi v novo proizvedeno. ki vsebujejo bitumenska veziva. da je osnovni proces proizvodnje asfaltnih zmesi dopolnjen z opremo. primerna za vnos v proces izdelave proizvoda brez nadaljnjih fizikalnih in kemičnih predelav. Z vidika trajnostnega razvoja je najbolj smotrna predelava odpadkov z bitumenskimi vezivi po metodi reciklaže. Reciklaža je eden od postopkov predelave odpadkov.1 Hladna reciklaža Obsega mehansko predelavo gradbenih odpadkov.-%. določenih v Pravilniku o ravnanju z odpadki. zmanjšuje porabo naravnih obnovljivih in neobnovljivih virov ter omogoča učinkovitejšo izrabo obstoječih proizvodnih kapacitet asfaltnega obrata. • pri drugi pa sta polž za razgrnitev in plošča nameščena na osnovnem stroju. Zato je delež dodatka starega asfalta med 10 in 30 m. Razlika med obema tehnologijama je v zadnji fazi reciklaže: • pri prvi se uporablja za razgrnitev in izravnavo reciklirane asfaltne zmesi dodaten stroj. tako da ta postane sekundarna surovina. saj zagotavlja snovno uporabo odpadka.2. 245 .

Vroča reciklaža na licu mesta obsega kompleksno in drago procesno opremo za postopke. 3/03 • Operativni program ravnanja z gradbenimi odpadki. kot so Reshape. List RS. 1996 • Pravilnik o ravnanju z odpadki.2. Ljubljana Aleksander Kerstein 246 . MOPE.2. ki so pogojeni s procesno opremo in zahtevanimi karakteristikami končnega proizvoda.2 Vroča reciklaža Vroča reciklaža odpadnih asfaltnih zmesi v stacionarnih asfaltnih obratih vključuje tudi toplotno obdelavo le teh pred vnosom v proces vmešavanja v novo asfaltno zmes.3. je dodan delež granulata omejen na do 10 m. V primeru proizvodnje bituminiziranih zmesi s cestogradbenimi bitumni pa delež dodanega granulata ni omejen. UL RS. Remix in druga. Ta oprema je primerna predvsem za večje prenove asfaltnih površin.8. 84/98.-% za zmesi za obrabne plasti in na do 20 m. 2. Poleg procesne opreme za vročo reciklažo je najpomembnejši element dodatni (paralelni) sušilni boben za sušenje in segrevanje odpadne asfaltne zmesi. ki imajo praviloma patentirana imena.4 Literatura in viri • Strateške usmeritve Republike Slovenije za ravnanje z odpadki.-% za zmesi za asfaltne nosilne plasti. ki nastanejo pri gradbenih delih. Pri tem nastajajo zmesi vodnih in bitumenskih par ter prahu. 8. št. 45/00. ko se proizvaja bituminizirano zmes s polimernimi bitumni. Ljubljana. 4. 1999. 2003 • Amalija Trauner: Slovenija v luči EU in okolje varstveni pravni red – Delo in varnost. Repave. 1. št. Za vroči proces recikliranja so značilni večji deleži odpadnih asfaltnih zmesi v novi zmesi – proizvodu. V primeru. Zajemanje in neutraliziranje le teh pa je nujen in zelo zahteven postopek. Ur. 3. 20/01. 13/03 • Pravilnik o ravnanju z odpadki. št. MOPE. če tako proizvedena bituminizirana zmes ustreza uveljavljenim zahtevam. Ljubljana.

5 cm za lažji promet. 9.1 KOMPAKTNI ASFALT Kompaktni asfalt sta v dveh plasteh neposredno zaporedoma vgrajeni bituminizirani zmesi različne sestave.9 NOVI POSTOPKI Promet. pogojuje optimalno prilagajanje voziščnih konstrukcij nastalim razmeram. Optimalne lastnosti plasti kompaktnega asfalta je mogoče doseči z enakomernim vgrajevanjem »vroče na vroče«. pa tudi v Sloveniji so bili že preverjeni in dokazano uspešni. da se lahko tanjšo zgornjo plast boljše zgosti. zgostitev pa obeh plasti skupaj. Pri tem brez dodatnega pobrizga spodnje plasti nastane zanesljiva povezava in zaklinjenost obeh plasti in s tem kompaktna asfaltna plast. pri čemer je izkoriščena toplotna kapaciteta spodnje plasti. V specifičnih pogojih bi lahko bila njihova uporaba večja. 247 . koristna in gospodarna. Debelina zgornje plasti asfalta se lahko zmanjša • na 2 do 2. Količina s polimeri modificiranega bitumenskega veziva za pobrizg vezane podlage kompaktnega asfalta mora biti prilagojena stanju površine.1. Nekateri od navedenih postopkov so uveljavljeni v posameznih državah v inozemstvu že dalj časa.5 cm za srednji in težji promet in • na 1. Postopek vgraditve kompaktnega asfalta pogojuje predvsem enakomerno hitrost vgrajevanja (od 2 do 5 m/min) in temu primerno dobavo bituminiziranih zmesi ter po možnosti vgraditev brez vzdolžnega stika. ki je v stalnem porastu. Pomembnejši med njimi so: • kompaktni asfalt • dvoplastni drenažni asfalt • nizkotemperaturni asfalt • gumi asfalt • poltoge prevleke • predfabricirani asfalt.5 do 2.1. Lastnosti zmesi kamnitih zrn in bitumenskega veziva za bituminizirani zmesi za obe plasti morajo biti enake. To zagotavlja dobro zlepljenost in medsebojno zaklinjenost obeh plasti. Prizadevanja za to obsegajo tako materiale kot tudi tehnološke postopke. pogojeno na vezano podlago.2) ali pa z dvema običajnima finišerjema. Čeprav toplotna kapaciteta spodnje plasti preprečuje hitro ohladitev zgornje plasti. izvajanje del ni mogoče pri temperaturi pod 0 °C in sneženju/ali v dežju/ oziroma na zmrznjeno podlago.1 in 9. Vgraditev bituminiziranih zmesi je mogoča bodisi s posebnim finišerjem (sliki 9. Povečana odpornost plasti kompaktnega asfalta proti preoblikovanju in dobra zaklinjenost na sicer problematičnem stiku obeh plasti bituminiziranih zmesi (kompaktnega asfalta) lahko – vključno z optimalno vsebnostjo votlin – zagotovi večjo trajnost vozne površine.

1.vsebnost votlin v preskušancu po Marshallu .zgoščenost Enota mere Vrsta bituminizirane zmesi drobir z bitumenskim bitumenski mastiksom beton 3 do 5 2. S preskusom nastanka kolesnic je treba preveriti odpornost kompaktnega asfalta proti preoblikovanju.debelina plasti .1.5 > – 99 7 do 10 4 do 10 6 do 10 > – 99 3.Slika 9.-% V. je potrebno ohlajevanje najmanj 36 ur.vsebnost votlin v preskušancu po Marshallu . Osnovne značilnosti bituminiziranih zmesi v kompaktnem asfaltu so navedene v razpredelnici 9.debelina plasti . Slika 9.1.-% cm % Razpredelnica 9.5 do 2.zgoščenost • Spodnja plast 1) .1: Oskrba posebnega finišerja za kompaktni asfalt z zmesjo Da se vgrajena razmeroma debela plast vročega kompaktnega asfalta takoj po vgraditvi pod prometom ne bi preoblikovala.1.vsebnost votlin v vgrajeni plasti .5 do 6 1.2: Vgrajevanje kompaktnega asfalta Značilnost bituminizirane zmesi • Zgornja plast: .1: Značilnosti bituminiziranih zmesi v kompaktnem asfaltu 1) bituminizirani drobljenec 248 .5 do 5 2 do 6 V.vsebnost votlin v vgrajeni plasti .-% V.1.-% cm % V.

pa bituminizirana zmes DA 16.2 DVOPLASTNI DRENAŽNI ASFALT Pričakovana trajnost in akustična učinkovitost drenažnega asfalta še ni v ustrezni meri dosežena. da vozila z bituminizirano zmesjo in drugi finišer ne puščajo sledi. debelo približno 4.ob upoštevanju upadanja s časom . Ker sestave zmesi zrn ni več mogoče bistveno spremeniti.5 cm.3 m. V takšnih primerih je lahko v pomoč dvoplastni drenažni asfalt: • v vrhnjo plast.-%) in ga ustrezno ojačiti z mineralnimi vlakni. Na voznih površinah z dvoplastnim drenažnim asfaltom kot obrabno plastjo se je emisija zvoka zmanjšala • pri hitrosti 50 km/h tudi za 5 dB(A) in več ter • pri hitrosti 100 km/h za 8 dB(A). da je – proti pričakovanju – mogoče zagotoviti v plasti bolj drobnozrnate bituminizirane zmesi drenažnega asfalta DA 8s večjo vsebnost votlin (tudi 24 V. • da je pri enoplastnih drenažnih asfaltih v razmeroma ozkem območju frekvenc pri približno 800 Hz absorbirane skoraj 100 % zvočne energije. zaporedno z dvema običajnima finišerjema in valjanjem. Bistveni element za zmanjšanje hrupa bituminizirane zmesi drenažnega asfalta je vsebnost votlin v vgrajeni plasti. Ker pa je zaradi zelo velike vsebnosti votlin – v primerjavi z drugimi bituminiziranimi zmesmi za obrabne plasti – oksidacija in s tem otrjevanje bitumenskega veziva bistveno večje. 249 . Primerjava absorpcije zvoka pri enoplastnih in dvoplastnih drenažnih asfaltih je pokazala. To velja predvsem za hitrosti vožnje.2 do 0. V obstoječi tehnični regulativi opredeljena kakovost kamnitih zrn za drenažni asfalt ustreza tudi za dvoplastno izvedbo. debelo približno 2. Zmanjšanje hrupa na enoplastnih drenažnih asfaltih . Kot vezivo mora biti uporabljen s polimeri modificiran bitumen v drenažnem asfaltu za vrhnjo in spodnjo plast. je vgrajena bituminizirana zmes DA 8s. • pri dvoplastnih drenažnih asfaltih pa pri 500 Hz približno 90 % in pri 1500 Hz 80 % zvočne energije.Kompaktni asfalt pa je mogoče zgraditi tudi »vroče na toplo«.še ni zadovoljivo. preostane samo še možnost izboljšanja lastnosti bitumenskega veziva (lepljivosti in odpornosti proti staranju) in uveljavitve novih postopkov vgrajevanja.5 cm. Pri ustrezno vgrajenem dvoplastnem drenažnem asfaltu pa je bila doslej ugotovljena tudi pomembna sprememba trajnosti takšne obrabne plasti: vrhnja plast učinkuje kot zaščitni filter za spodnjo plast.-% in več) kot v grobozrnati bituminizirani zmesi drenažnega asfalta DA 16 (22 V. • v spodnjo plast. ki zato ohrani votline dalj časa. 9. da se obdrži na kamnitih zrnih. Temperatura spodnje plasti bituminizirane zmesi se ne sme znižati pod 80 °C.-%). je potrebno povečati delež bitumenskega veziva (za 0. Številni doslej izvršeni preskusi so pokazali. manjše od 70 km/h in vozne površine z velikim deležem tovornih vozil. Spodnjo plast je treba toliko zgostiti.

Na osnovi izdelanega dimenzioniranja so letališke oblasti izvedle razpis. Severna vzletno-pristajalna steza letališča Frankfurt je najpomembnejša od vseh treh stez tega letališča. Ročno razprostiranje bituminizirane zmesi ne pride v poštev. prečno na vzletno-pristajalno stezo v pasovih širine 15 m in dolžine 60 m. Trajnost in akustična učinkovitost še nista popolnoma dorečeni. predvsem zato. križišča. Tako kot za enoplastne pa velja – morda še v večji meri – tudi za dvoplastne drenažne asfalte. na njih dvoplastni drenažni asfalt ni primeren.Pričakovanja glede koristnosti dvoplastnih drenažnih asfaltov so velika. pri čemer so bili določeni naslednji zelo ostri pogoji: • zagotoviti je potrebno nemoteno odvijanje letalskega prometa v času med 6. ki sicer predstavlja širino steze (slika 9.3 NIZKOTEMPERATURNI ASFALT Nazoren primer koristnosti uporabe je nizkotemperaturni asfalt. Na razpis se je zaradi zahtevnosti prijavilo samo 9 podjetij.3.30 zvečer • temperatura obrabne plasti ne sme biti višja od 85 °C • upoštevati je potrebno vse letališke varnostne ukrepe • vsako odstopanje od pogojev se kaznuje z izredno visokimi penali.000 letalskih premikov (to pomeni skoraj 550 premikov na dan ali 23 vzletov oziroma pristankov na uro).3. ker so stroški za njihovo zgraditev bistveno manjši kot za ograje za zaščito pred hrupom. Ker so asfaltne krovne plasti na določenih voznih površinah (vzponi. Na obstoječem cementnobetonskem vozišču so nastale razpoke.24 cm BD 32 S – PmB. vgrajen na letališču Frankfurt.1) • projekt je predvideval po izkopu obstoječih materialov in priprave podlage vgradnjo 60 cm asfaltnih zmesi in sicer: . pospeševalni in zaviralni pasovi) izpostavljene velikim strižnim obremenitvam. da je ustrezna izvedba zelo zahtevna. KG iz Langenargna. saj se na njej letno odvije preko 200. Temperatura zraka ne sme biti nižja od 10 ?C in temperatura podlage ne nižja od 5 °. nasipe ali prekritja voznih površin. med katerimi je komisijo najbolj navdušil predlog nemškega podjetja Kirchhoff-Heine Strassenbau & Co.00 zjutraj in 22. s katerimi so lahko zadostili vsem razpisnim pogojem: • delo se je izvajalo fazno. ki je pridobilo delo in ga v 296 nočeh tudi izvedlo. da se voziščna konstrukcija zamenja oziroma nadomesti.2) 250 . zato je bila edina možnost. vgraditev z buldozerjem (slika 9. v katerem so pogojevale zamenjavo obstoječe voziščne konstrukcije. Kot za vse vrste bituminiziranih zmesi za obrabne plasti na voznih površinah velja tudi za dvoplastni drenažni asfalt. 9. spodnja asfaltna nosilna plast. Predlog izbranega podjetja temelji na nekaterih odločilnih prednostih. da se mora pred pripustitvijo prometa dovolj ohladiti.

PmB. tako da je bila zjutraj pred prvim pristankom letala temperatura površine že nižja od zahtevanih 85 °C. V 296 efektivnih nočeh v času skoraj dveh let je bila v letu 2005 uspešno izvedena celovita rekonstrukcija vzletno-pristajalne steze letališča Frankfurt. vgraditev s finišerjem (slika 9. V Sloveniji so bila v letih 2004 in 2005 z nizkotemperaturnimi asfaltnimi zmesmi izvedena predvsem nekatera poskusna polja. Slika 9. pri čemer so bila uporabljena različna bitumenska veziva in dodatki. to pomeni predvsem vgrajevalno temperaturo od 125 do 135 °C. Slika 9.24 cm BD 32 S – PmB.1: Rušitev obstoječe cementnobetonske krovne plasti Slika 9.3.3. Po končanem vgrajevanju je bila temperatura asfaltne površine okoli 100 °C.3) .3: Vgrajevanje asfaltne zmesi BD 32S za zgornjo nosilno plast 251 . Običajna asfaltna zmes s polimernim bitumnom pogojuje od 40 in 50 °C višjo temperaturo. ki je sposoben zadostiti razpisnim pogojem. Po vsakih nekaj tednih.3. vgraditev s finišerjem. je bilo izvedeno vzdolžno rezkanje vezne asfaltne plasti v debelini 4 cm.12 cm BD 22 S – PmB.2: Razkladanje asfaltne zmesi BD 32S za spodnjo nosilno plast Predlagana je bila asfaltna zmes nizkotemperaturni asfalt. Po obdelavi in pobrizgu površine je bila vgrajena končna obrabnozaporna asfaltna plast nizkotemperaturnega drobirja z bitumenskim mastiksom DBM 11s . vezna asfaltna plast.. V vseh asfaltnih zmeseh je bilo uporabljeno s polimeri modificirano bitumensko vezivo z dodatkom parafinov (v začetni fazi Sasobit. nato produkt družbe Shell). zgornja asfaltna nosilna plast. ko je bila po postopku 15 m dolgih saniranih odsekov izvršena primerna dolžina odseka.3. Izvedba je bila mogoča samo z nizkotemperaturnimi asfalti.

Gumi-bitumen kot vezivo je proizveden iz cestogradbenega bitumna. Rezultati preskusov z gumijem modificiranih bitumnov so pokazali. Navedene izboljšane lastnosti gumi-asfalta pa pomenijo tudi. Za zagotovitev takšnih lastnosti mora biti v zmes gumi-bitumna vmešanih 15 do 20 m. obrabe in časovne izvedbe gradnje.5 N/mm2). Neprepustna asfaltna plast je sposobna preprečiti pronicanje različnih nevarnih materialov. 9. so zelo elastične in odporne proti preoblikovanju. da je postopek bolj gospodaren. Pri tem iz bitumna lažje hlapljivi malteni izločijo iz zrn gume delež elastomerov. modificiranim z gumijem. vendar pa je nagnjena k plastičnemu preoblikovanju. V postopku priprave gumibitumna morajo biti navedeni materiali med seboj dobro premešani. pri drenažnih asfaltih pa (v primerjavi s cementnobetonsko krovno plastjo) celo do 14 dB(A).5 POLTOGE PREVLEKE ZA INDUSTRIJSKE IN PROMETNE POVRŠINE Za industrijska in skladiščna območja z velikimi točkovnimi obremenitvami (npr. Uporabnost gumi-bitumna je v trenutnih pogojih optimalna. Izvršene meritve hrupa. – V prvi fazi delci gumija zelo nabreknejo (do dvakratne velikosti). Klasični gradbeni materiali. K temu pa je potrebno dodati tudi vedno zahtevnejše pogoje zaščite tal in voda. Asfaltne zmesi. nato pa iz elastomerov. ki jih pogojuje staranje. modificiranega z ustreznimi zrni gume (gumi-granulatom) in gumeno moko. manj pa 252 . so pokazale v primerjavi z drugačnimi asfaltnimi zmesmi zmanjšanje za 6 do 8 dB(A). Cementnobetonsko vozišče je sicer zelo odporno na plastično preoblikovanje.9. lahko postavljenim pogojem samo delno zadostijo. Majhen delež zrn gume pa ostane v prvotni obliki v modificirani matriki gumibitumna. kot sta cementni beton in asfalt.-% zrn gume. Ta zrna iz visokovrednega kavčuka pa so pomembna za značilne lastnosti gumibitumna. ki jih sicer pogojuje staranje bitumenskega veziva. proizvedene z bitumenskim vezivom. Pogoji proizvodnje in vgrajevanja gumi-asfalta so podobni kot za druge asfaltne zmesi. ki nastane na obrabnih plasteh iz gumi-asfalta. da je zelo odporen proti preoblikovanju in ima istočasno tudi dobre lastnosti pri visokih in nizkih temperaturah. Torna sposobnost in globina hrapavosti obrabne plasti gumi-asfalta se – ohranja. Takšno bitumensko vezivo pa ustvarja debelejši film. kontejnerska skladišča) se postavljajo zelo zahtevni pogoji glede stabilnosti. asfaltenov in maltenov nastane gel.4 GUMI-ASFALT Z gumijem modificirana asfaltna zmes je v ZDA uveljavljena že približno 20 let. v Evropi pa je šele v preskusni fazi. boljše kot s polimeri modificirani bitumen. poleg tega pa tudi proti spremembam. ki je bolj elastičen in odpornejši proti spremembam lastnosti. Neraztopljena mreža preostalega kavčuka učinkuje kot notranja ojačitev asfaltne zmesi. Dosegljiva je 100%-na zgoščenost in pogojena zlepljenost plasti s podlago (odtržna sila > 1.

ki velikokrat odvrača od uporabe te tehnologije.-%) pa mora biti v celoti zapolnjena s posebno modificirano cementno malto.5. pri čemer se koristi prednosti obeh: povezuje se sposobnosti prevzema tlakov in točkovnih obremenitev cementnega betona z elastičnostjo asfalta.1: Poltoga prevleka .21) lahko vgrajuje brez strojne podpore. ki ne zahteva dilatacij. letih uporabe Slika 9. Površino prevleke je potrebno obdelati z gumijastim ravnalom. Kot rešitev se sama po sebi ponuja kombinacija obeh klasičnih izvedb. znatna vsebnost prostih votlin (med 25 in 30 V.2: Vgrajevanje poltoge prevleke na kontejnerskem terminalu v Luki Koper 253 .5. Slika 9.kombinacija asfalta in cementnega betona Slika 9.1 do 9. zaradi česar ga je potrebno dilatirati.5. Poseben problem predstavlja tudi razmeroma dolga doba strjevanja. da se kljub zelo nizkemu V/C faktorju (0. to je cementnega betona in asfalta (belo in črno). ki mora biti sestavljena tako.3.proti nastanku razpok. Poltoge prevleke nove generacije sestojijo iz asfaltne zmesi (razred zrn 8/11 mm ali 11/16 mm).3: Poltoga prevleka na kontejnerskem terminalu v Luki Koper po 2. Primer izvedbe poltoge prevleke je prikazan na slikah 9.5.5.

preproge. izboljšanje drsnega trenja in trajnost. tako da plast izpolnjuje posebne lastnosti.1: Shematski prikaz opreme za vgraditev predfabriciranega asfalta Za te pogoje je bila razvita predfabricirana asfaltna plast z imenom Rollpave. Na področju voznih površin so že v letu 2000 pričeli s projektom »Modularne vozne površine«. zato se lahko izvede kadarkoli in zelo hitro.6. Opisani sistem je bil uspešno realiziran na priključku avtoceste (slika 9. Slika 9. ki ima dvojno funkcijo: najprej povezuje asfaltno plast. Lastnosti in dimenzije asfaltne preproge so proizvedene po meri.6. nato pa omogoča zlepljenost med obstoječo in novo asfaltno plastjo. Koncept Rollpave sestoji iz predfabricirane asfaltne plasti . Asfaltna plast se vgrajuje na ojačano s polimerom modificirano bitumensko membrano debeline 4 mm.9. Reverzibilni sistem za lepljenje temelji na selektivnemu in brezžičnemu segrevanju z elektromagnetnim valovanjem. Izhodišče projekta je bilo razviti predfabricirano preprogo za vozno površino. ki jih je mogoče zgraditi v najkrajšem razpoložljivem času. javna dela in vodni management na Nizozemskem že nekaj let skupaj z zasebnimi družbami dela na programu inovativnosti z naslovom » ceste v prihodnosti«. Na lokaSlika 9. da mora zagotavljati znižanje hrupa glede na klasično plast bitumenskega betona za najmanj 5 dB (A) pri hitrosti 100 km/h. Zlepljenje (odstranitev) se izvede po sistemu »vgradi in odstrani« (switch on/off) z brezzičnim segrevanjem z elektromagnetnimi valovi. kot je zmanjšanje hrupa. Ministrstvo za transport.6 PREDFABRICIRANI ASFALT Povečane prometne obremenitve pogojujejo hitrejši nastanek poškodb in zgodnejše popravilo. Izvedba ni odvisna od vremenskih vplivov. kar je kritično v procesu odvijanja.2).6. Za znižanje stroškov uporabnikov je potrebno zagotoviti visoko kakovostne voziščne konstrukcije. ki je navita na tuljavo in ki jo je mogoče s posebnim inovativnim sistemom za lepljenje plasti zelo hitro namestiti ali odstraniti z vozne površine (slika 9. ki se jo lahko vgradi in nadomesti v najkrajšem možnem času in ki v veliki meri zmanjša hrup.6.2: Vgrajevanje predfabriciranega asfalta 254 . Za asfaltno preprogo je bila podana zahteva.1).

5 m in jih s prikolico prepeljali na mesto preskusa. Proizvedene asfaltne preproge so navili na tuljave z notranjim premerom 2.ciji 30 km od poskusnega polja so izdelali 4 asfaltne preproge dimenzij 50 x 2. Slovenko Henigman Janez Žmavc 255 . Vse zahteve so bile v celoti izpolnjene.5 x 0.03 m. Vgrajevanje je potekalo v slabih vremenskih pogojih s temperaturami med 0 in 5° C. Poskusno polje so opazovali in po enem letu preverili lastnosti.

417 TSC 06.320 TSC 06.520 TSC 06.10 TEHNIČNE SPECIFIKACIJE ZA CESTE TSC 04.416 TSC 06.414 TSC 06.730 TSC 06.450 TSC 06.740 TSC 06.800 TSC 08.413 TSC 06.711 TSC 06.610 TSC 06.310 TSC 06.100 TSC 06.511 TSC 06.512 TSC 06.713 TSC 06.312 TSC 08.620 TSC 06.411 TSC 06.630 TSC 06.311/1 Redno vzdrževanje cest – Vzdrževanje prometnih površin – Asfaltna vozišča .541 TSC 06.200 TSC 06.330 TSC 06.640 TSC 06.720 TSC 06.100 TSC 06.412 TSC 06.512 256 Prevzemanje gradbenih proizvodov pri gradnji javnih cest v Republiki Sloveniji Kamnita posteljica in povozni plato Nevezane nosilne in obrabne plasti Vezane zgornje nosilne in nosilnoobrabne plasti z bitumenskimi vezivi Vezane spodnje nosilne plasti s hidravličnimi vezivi Vezane spodnje nosilne plasti z bitumenskimi vezivi (po vročem postopku) Vezane asfaltne obrabne in zaporne plasti – Bitumenski betoni Vezane asfaltne obrabne in zaporne plasti – Drobir z bitumenskim mastiksom Vezane asfaltne obrabne – Drenažni asfalti Vezane asfaltne obrabne in zaporne plasti – Liti asfalti Vezane asfaltne obrabne in zaporne plasti – Tankoplastne prevleke Vezane asfaltne obrabne in zaporne plasti – Površinske prevleke Krovne plasti iz asfaltnih zmesi na dilatacijah Prometne obremenitve – Določitev in razvrstitev Projektiranje – Klimatski in hidrološki pogoji Projektiranje – Dimenzioniranje novih asfaltnih voziščnih konstrukcij Projektiranje – Dimenzioniranje ojačitev obstoječih asfaltnih voziščnih konstrukcij Lastnosti voznih površin – Ravnost Lastnosti voznih površin – Torna sposobnost Lastnosti voznih površin – Podajnost Lastnosti voznih površin – Hrupnost Meritev gostote in vlage – Postopek z izotopskim merilnikom Meritve gostote – Postopki kontinuiranih površinskih dinamičnih meritev Meritve in preiskave – Deformacijski moduli vgrajenih materialov Predhodna sestava asfaltne zmesi Gradnja preskusnih polj Ponovna uporaba materialov v cestogradnji – Recikliranje Redno vzdrževanje cest – Vzdrževalna dela izven vozišč javnih cest Varstvo cest – Izvajanje prekopov na voznih površinah TSC 08.

del: Postopki vzorčenja Preskusi splošnih lastnosti agregatov – 2. del: Določitev finih delcev – Zrnavost polnila (sejanje v zračnem toku) SIST EN 933-11: Preskusi geometrijskih lastnosti agregatov – 11. del: Postopek in izrazje poenostavljenega petrografskega opisa Preskusi splošnih lastnosti agregatov – 5. del: Določitev finih delcev – Ekvivalent peska Preskusi geometrijskih lastnosti agregatov – 9. del: Določitev oblike zrn – Modul ploščatosti Preskusi geometrijskih lastnosti agregatov – 4. del: Določitev deleža školjk v grobih agregatih Preskusi geometrijskih lastnosti agregatov – 8. del: Določitev oblike zrn – Modul oblike Preskusi geometrijskih lastnosti agregatov – 5.1 ZMESI ZRN . del: Določitev zrnavosti – Postopek sejanja Preskusi geometrijskih lastnosti agregatov – 2. del: Določitev zrnavosti – Preskusna sita – Velikosti nazivnih odprtin Preskusi geometrijskih lastnosti agregatov – 3. del: Razvrstitev sestavin grobega recikliranega agregata SIST EN 1097-1: Preskusi mehanskih in fizikalnih lastnosti agregatov – 1. del: Postopki zmanjševanja laboratorijskih vzorcev Preskusi splošnih lastnosti agregatov – 3. del: Določitev deleža lomljenih površin na grobih zrnih Preskusi geometrijskih lastnosti agregatov – 6. del: Določitev odpornosti proti obrabi (mikro Deval) SIST EN 1097-2: Preskusi mehanskih in fizikalnih lastnosti agregatov – 2.AGREGATI SIST EN 932-1: SIST EN 932-2: SIST EN 932-3: SIST EN 932-5: SIST EN 932-6: SIST EN 933-1: SIST EN 933-2: SIST EN 933-3: SIST EN 933-4: SIST EN 933-5: SIST EN 933-6: SIST EN 933-7: SIST EN 933-8: SIST EN 933-9: Preskusi splošnih lastnosti agregatov – 1. del: Postopki določanja odpornosti proti drobljenju 257 . del: Ocena značilnosti površine – Količnik sipkosti agregata Preskusi geometrijskih lastnosti agregatov – 7. del: Splošne zahteve za opremo in kalibracijo Preskusi splošnih lastnosti agregatov – 6. del: Definicije ponovljivosti in primerljivosti Preskusi geometrijskih lastnosti agregatov – 1.11 SLOVENSKI STANDARDI – SIST EN 11. del: Določitev finih delcev – Preskus z metilen modrim SIST EN 933-10: Preskusi geometrijskih lastnosti agregatov – 10.

del: Določevanje krčenja pri sušenju SIST EN 1367-5: Preskusi lastnosti agregatov zaradi termičnih in vremenskih vplivov – 5. del: Bitumensko število SIST EN 13242: Agregati za nevezane in s hidravličnimi vezivi vezane materiale za uporabo v inženirskih in cestnih konstrukcijah 258 .SIST EN 1097-3: Preskusi mehanskih in fizikalnih lastnosti agregatov – 3. del: Določitev kapilarnega dviga vode SIST EN 1367-1: Preskusi lastnosti agregatov zaradi termičnih in vremenskih vplivov – 1. letališča in druge prometne površine SIST EN 13179-1: Preskusi kamene moke za bitumenizirane zmesi – 1. del: Določitev prostorninske mase in vpijanja vode SIST EN 1097-7: Preskusi mehanskih in fizikalnih lastnosti agregatov – 7. del: Določitev prostorninske mase in vsebnosti votlin v nasutem stanju SIST EN 1097-4: Preskusi mehanskih in fizikalnih lastnosti agregatov – 4. del: Določitev količnika zglajenosti SIST EN 1097-9: Preskusi mehanskih in fizikalnih lastnosti agregatov – 9. del: Določitev odpornosti proti vročini SIST EN 1744-1: Preskusi kemijskih lastnosti agregatov – 1. del: Določitev deleža vode s sušenjem v prezračevani pečici SIST EN 1097-6: Preskusi mehanskih in fizikalnih lastnosti agregatov – 6. del: Preskus z magnezijevim sulfatom SIST EN 1367-3: Preskusi lastnosti agregatov zaradi termičnih in vremenskih vplivov – 3. del: Določitev odpornosti proti obrabi zaradi gum ježevk SIST EN 1097-10: Preskusi mehanskih in fizikalnih lastnosti agregatov – 10. del: Določitev vsebnosti votlin v suhem zgoščenem polnilu SIST EN 1097-5: Preskusi mehanskih in fizikalnih lastnosti agregatov – 5. del: Določitev prostorninske mase polnila – Postopek s pikrometrom SIST EN 1097-8: Preskusi mehanskih in fizikalnih lastnosti agregatov – 8. del: Določitev odpornosti proti zmrzovanju in tajanju SIST EN 1367-2: Preskusi lastnosti agregatov zaradi termičnih in vremenskih vplivov – 2. del: Delta preskus prstan-kroglica SIST EN 13179-2: Preskusi kamene moke za bitumenizirane zmesi – 2. del: Priprava eluatov z luženjem SIST EN 1744-4: Preskusi kemijskih lastnosti agregatov – 4. del: Kemijska analiza SIST EN 1744-3: Preskusi kemijskih lastnosti agregatov – 3. del: Določitev občutljivosti polnila v asfaltnih zmeseh na vodo SIST EN 13043: Agregati za bitumenizirane zmesi in površinske prevleke za ceste. del: Preskus s kuhanjem za »Sonnen-brand« bazalt SIST EN 1367-4: Preskusi lastnosti agregatov zaradi termičnih in vremenskih vplivov – 4.

del: Postopek destilacije SIST EN 12606-2: Bitumen in bitumenska veziva – Določitev parafina – 2.2 BITUMENSKA VEZIVA SIST EN 58: SIST EN 1425: SIST EN 1426: SIST EN 1427: SIST EN 1428: SIST EN 1429: SIST EN 12591: SIST EN 12592: SIST EN 12593: SIST EN 12594: SIST EN 12595: SIST EN 12596: SIST EN 12597: Bitumen in bitumenska veziva – Vzorčenje Bitumen in bitumenska veziva – Določitev vidnih lastnosti Bitumen in bitumenska veziva – Določitev penetracije igle Bitumen in bitumenska veziva – Določitev zmehčišča – Postopek s prstanom in kroglico Bitumen in bitumenska veziva – Določitev deleža vode v bitumenskih emulzijah Bitumen in bitumenska veziva – Določitev ostanka na situ in stabilnosti pri skladiščenju Bitumen in bitumenska veziva – Specifikacije za cestogradbene bitumne Bitumen in bitumenska veziva – Določitev topnosti Bitumen in bitumenska veziva – Določitev pretrgališča po Fraassu Bitumen in bitumenska veziva – Priprava vzorcev za preskuse Bitumen in bitumenska veziva – Določitev kinematične viskoznosti Bitumen in bitumenska veziva – Določitev dinamične viskoznosti s postopkom kapilare z vakuumom Bitumen in bitumenska veziva – Terminologija SIST EN 12606-1: Bitumen in bitumenska veziva – Določitev parafina – 1.11. del: Postopek RTFOT SIST EN 12607-2: Bitumen in bitumenska veziva – Določitev odpornosti proti otrjevanju pod vplivom toplote in zraka – 2. del: Postopek TFOT SIST EN 12607-3: Bitumen in bitumenska veziva – Določitev odpornosti proti otrjevanju pod vplivom toplote in zraka – 3. del: Postopek RFT SIST EN 12846: SIST EN 12847: SIST EN 12848: SIST EN 12849: Bitumen in bitumenska veziva – Določitev viskoznosti bitumenskih emulzij z iztočnim viskozimetrom Bitumen in bitumenska veziva – Določitev časa razpada bitumenskih emulzij Bitumen in bitumenska veziva – Določitev stopnje stabilnosti bitumenskih emulzij Bitumen in bitumenska veziva – Določitev sposobnosti penetriranja bitumenskih emulzij 259 . del: Postopek ekstrakcije SIST EN 12607-1: Bitumen in bitumenska veziva – Določitev odpornosti proti otrjevanju pod vplivom toplote in zraka – 1.

SIST EN 12850: SIST EN 13074: SIST EN 13075: SIST EN 13398: SIST EN 13399: SIST EN 13587: SIST EN 13589: SIST EN 13614: SIST EN 13632: Bitumen in bitumenska veziva – Določitev pH vrednosti bitumenskih emulzij Bitumen in bitumenska veziva – Določitev deleža v bitumenskih emulzijah z izhlapevanjem Bitumen in bitumenska veziva – Določitev stopnje stabilnosti – Določitev hitrosti razpada Bitumen in bitumenska veziva – Določitev elastičnega povratka modificiranega bitumna Bitumen in bitumenska veziva – Določitev stabilnosti modificiranega bitumna pri skladiščenju Bitumen in bitumenska veziva – Določitev raztegljivosti modificiranega bitumna pri nateznem preskusu Bitumen in bitumenska veziva – Določitev raztegljivosti modificiranega bitumna pri preskusu duktilnosti Bitumen in bitumenska veziva – Določitev obstojnosti bitumenskega filma pod vodo – Postopek z agregatom Bitumen in bitumenska veziva – Določitev razpršenosti polimera v bitumnu SIST EN 13702-1: Bitumen in bitumenska veziva – Določitev dinamične viskoznosti modificiranega bitumna – 1. del: Postopek stožec-plošča SIST EN 13702-2: Bitumen in bitumenska veziva – Določitev dinamične viskoznosti modificiranega bitumna – 2. rezanih in fluksiranih bitumnov v obratih Bitumen in bitumenska veziva – Okvirna specifikacija za rezana in fluksirana bitumenska veziva 260 . del: Postopek s koaksialnim viskozimetrom SIST EN 13703: SIST EN 13808: SIST EN 14023: SIST EN 14733: SIST EN 15322: Bitumen in bitumenska veziva – Določitev deformacijske energije modificiranega bitumna Bitumen in bitumenska veziva – Okvirna specifikacija za kationske bitumenske emulzije Bitumen in bitumenska veziva – Okvirne specifikacije za s polimeri modificirane bitumne Bitumen in bitumenska veziva – Kontrola proizvodnje bitumenskih emulzij.

del: Določitev vsebnosti votlin v zmesi Bitumenizirane zmesi – Postopki za preskuse vročih zmesi – 9. del: Količina in natančnost pobrizga veziva in posipa drobirja Površinske prevleke – Preskusne metode – 2. del: Ugotavljanje obrabe Tankoplastne prevleke – Preskusne metode – 8. del: Meritev temperature SIST EN 12697-14 Bitumenizirane zmesi – Postopki za preskuse vročih zmesi – 14. del: Določitev prostorninske mase preskušancev Bitumenizirane zmesi – Postopki za preskuse vročih zmesi – 7. del: Določitev deleža topnega veziva Bitumenizirane zmesi – Postopki za preskuse vročih zmesi – 2. del: Določitev največje navidezne prostorninske mase Bitumenizirane zmesi – Postopki za preskuse vročih zmesi – 6. del: Določitev občutljivosti preskušancev na vodo SIST EN 12697-13 Bitumenizirane zmesi – Postopki za preskuse vročih zmesi – 13. del: Vizualna ocena poškodb Površinske prevleke – Preskusne metode – 3. del: Ponovna pridobitev bitumna – Rotacijski uparjalnik Bitumenizirane zmesi – Postopki za preskuse vročih zmesi – 4. del: Določitev afinitete med kamnitimi zrni in bitumnom SIST EN 12697-12 Bitumenizirane zmesi – Postopki za preskuse vročih zmesi – 12. del: Določitev prostorninske mase z gama žarki Bitumenizirane zmesi – Postopki za preskuse vročih zmesi – 8.11. del: Ugotavljanje adhezivnosti veziva in agregata z metodo udarjanja (z Vialitovo ploščo) Tankoplastne prevleke – Preskusne metode – 5. del: Določitev referenčne prostorninske mase (zgostitev z giratorjem) SIST EN 12697-10 Bitumenizirane zmesi – Postopki za preskuse vročih zmesi – 10. del: Določitev deleža vode 261 . del: Vizualna ocena poškodb Bitumenizirane zmesi – Postopki za preskuse vročih zmesi – 1. del: Ponovna pridobitev bitumna – Frakcionirna kolona Bitumenizirane zmesi – Postopki za preskuse vročih zmesi – 5.3 PRESKUSI ASFALTNIH ZMESI SIST EN 12272-1 SIST EN 12272-2 SIST EN 12272-3 SIST EN 12274-5 SIST EN 12274-8 SIST EN 12697-1 SIST EN 12697-2 SIST EN 12697-3 SIST EN 12697-4 SIST EN 12697-5 SIST EN 12697-6 SIST EN 12697-7 SIST EN 12697-8 SIST EN 12697-9 Površinske prevleke – Preskusne metode – 1. del: Določitev zrnavosti Bitumenizirane zmesi – Postopki za preskuse vročih zmesi – 3. del: Zgostljivost SIST EN 12697-11 Bitumenizirane zmesi – Postopki za preskuse vročih zmesi – 11.

del: Priprava vzorcev – Zgostitev z vibracijskim zgoščevalnikom SIST EN 12697-33 Bitumenizirane zmesi – Postopki za preskuse vročih zmesi – 33. del: Določitev prepustnosti preskušancev SIST EN 12697-20 Bitumenizirane zmesi – Postopki za preskuse vročih zmesi – 20. del: Preskus z vtiskanjem na ploščah SIST EN 12697-22 Bitumenizirane zmesi – Postopki za preskuse vročih zmesi – 22. zrn in vode SIST EN 12697-29 Bitumenizirane zmesi – Postopki za preskuse vročih zmesi – 29. del: Določitev odpornosti proti utrujanju SIST EN 12697-25 Bitumenizirane zmesi – Postopki za preskuse vročih zmesi – 25. del: Priprava vzorcev – Zgostitev z nabijanjem SIST EN 12697-31 Bitumenizirane zmesi – Postopki za preskuse vročih zmesi – 31. del: Odtekanje veziva SIST EN 12697-19 Bitumenizirane zmesi – Postopki za preskuse vročih zmesi – 19. del: Določitev nagnjenosti k razmešanju SIST EN 12697-16 Bitumenizirane zmesi – Postopki za preskuse vročih zmesi – 16. del: Togost SIST EN 12697-27 Bitumenizirane zmesi – Postopki za preskuse vročih zmesi – 27. del: Določitev globine vtisnjenja SIST EN 12697-21 Bitumenizirane zmesi – Postopki za preskuse vročih zmesi – 21. del: Odvzem vzorcev SIST EN 12697-28 Bitumenizirane zmesi – Postopki za preskuse vročih zmesi – 28.SIST EN 12697-15 Bitumenizirane zmesi – Postopki za preskuse vročih zmesi – 15. del: Določitev obrabe zaradi gum ježevk SIST EN 12697-17 Bitumenizirane zmesi – Postopki za preskuse vročih zmesi – 17. del: Določitev posredne natezne trdnosti SIST EN 12697-24 Bitumenizirane zmesi – Postopki za preskuse vročih zmesi – 24. del: Priprava vzorcev – Zgostitev z valjastim zgoščevalnikom 262 . del: Priprava vzorcev za določitev deležev bitumna. del: Določitev izmer preskušanca SIST EN 12697-30 Bitumenizirane zmesi – Postopki za preskuse vročih zmesi – 30. del: Cikličen tlačni preskus – Tlačno-nabrekalni preskus SIST EN 12697-26 Bitumenizirane zmesi – Postopki za preskuse vročih zmesi – 26. del: Priprava vzorcev – Zgostitev z vrtljivim zgoščevalnikom SIST EN 12697-32 Bitumenizirane zmesi – Postopki za preskuse vročih zmesi – 32. del: Določitev obrabe poroznih zmesi SIST EN 12697-18 Bitumenizirane zmesi – Postopki za preskuse vročih zmesi – 18. del: Preskus nastanka kolesnic SIST EN 12697-23 Bitumenizirane zmesi – Postopki za preskuse vročih zmesi – 23.

del: Določitev nečistoče v asfaltnem granulatu Bitumenizirane zmesi – Postopki za preskuse vročih zmesi – 43. metode. vrednotenja in izdelava poročil 263 . del: Meritve globine makroteksture površine po postopku zapolnitve s peskom Značilnosti cestnih in vzletnih površin – Preskusne metode – 4. definicije. zahteve in postopki za preskuse Značilnosti cestnih in vzletnih površin – Preskusne metode – 1. del: Preskus po Marshallu Bitumenizirane zmesi – Postopki za preskuse vročih zmesi – 35.SIST EN 12697-34 SIST EN 12697-35 SIST EN 12697-36 SIST EN 12697-37 SIST EN 12697-38 SIST EN 12697-39 SIST EN 12697-40 SIST EN 12697-41 SIST EN 12697-42 SIST EN 12697-43 SIST EN 12970 SIST EN 13036-1 Bitumenizirane zmesi – Postopki za preskuse vročih zmesi – 34. del: Določitev odpornosti proti gorivu Liti asfalt in asfaltni mastiks za hidroizolacijo – Definicije. del: Določitev odpornosti proti topilom za led Bitumenizirane zmesi – Postopki za preskuse vročih zmesi – 42. del: Splošne zahteve za opremo in umerjanje Bitumenizirane zmesi – Postopki za preskuse vročih zmesi – 39. del: Laboratorijska zmes Bitumenizirane zmesi – Postopki za preskuse vročih zmesi – 36. del: Meritve neravnosti plasti voziščnih konstrukcij – Postopek z merilno letvo OSIST prEN 13036-8 Značilnosti cestnih in vzletnih površin – Preskusne metode – 8. del: Določitev prepustnosti vgrajene plasti Bitumenizirane zmesi – Postopki za preskuse vročih zmesi – 41. del: Določanje indeksa vzdolžne neravnosti OSIST prEN 13036-6 Značilnosti cestnih in vzletnih površin – Preskusne metode – 6. del: Določitev debeline krovne plasti Bitumenizirane zmesi – Postopki za preskuse vročih zmesi – 37. del: Merjenje prečnih in vzdolžnih profilov v pogledu ravnosti in dolžine valov v območju megateksture SIST EN 13036-7 Značilnosti cestnih in vzletnih površin – Preskusne metode – 7. del: Meritve odpornosti proti drsenju/zdrsu – Postopek z nihalom SIST EN 13036-4 OSIST prEN 13036-5 Značilnosti cestnih in vzletnih površin – Preskusne metode – 5. del: Določitev deleža veziva ob žarenju Bitumenizirane zmesi – Postopki za preskuse vročih zmesi – 40. del: Prečne neravnine in odstopanja. del: Preskus sprijemljivosti veziva in predhodno obvitega drobirja Bitumenizirane zmesi – Postopki za preskuse vročih zmesi – 38.

del: Začetni preskus SIST EN 13108-21 Bitumenske zmesi – Zahteve za zmesi – 21. del: Vroče valjani asfalt Bitumenske zmesi – Specifikacije materialov – 5. del: Zelo mehak asfalt Bitumenske zmesi – Specifikacije materialov – 4. del: Bitumenski beton za zelo tanke plasti Bitumenske zmesi – Specifikacije materialov – 3. del: Bitumenski beton Bitumenske zmesi – Specifikacije materialov – 2. del: Drobir z bitumenskim mastiksom Bitumenske zmesi – Specifikacije materialov – 6.4 PROIZVODNJA ASFALTNIH ZMESI SIST EN 12271-3 Površinske prevleke – Specifikacije – 3. del: Drenažni asfalt Bitumenske zmesi – Specifikacije materialov – 8.11. del: Asfaltni granulat OSIST prEN 12271 Površinske prevleke SIST EN 13108-1 SIST EN 13108-2 SIST EN 13108-3 SIST EN 13108-4 SIST EN 13108-5 SIST EN 13108-6 SIST EN 13108-7 SIST EN 13108-8 SIST EN 13108-20 Bitumenske zmesi – Zahteve za zmesi – 20. del: Količina in natančnost pobrizga veziva in posipa drobirja Bitumenske zmesi – Specifikacije materialov – 1. del: Liti asfalt Bitumenske zmesi – Specifikacije materialov – 7. del: Kontrola proizvodnje v obratu 264 .

3 KOLIČINE IN ENOTE. energija J Joule 1 J = 1 Nm = 1 Ws 1 kWh = 3.1 OSNOVNE KOLIČINE IN ENOTE Fizikalna količina opis znak dolžina l masa m čas t električni tok I temperatura T svetilnost Iv Merska enota opis znak meter m kilogram kg sekunda s amper A kelvin K candela cd Druge dopustne enote 1 kilometer = 1 km = 1000 m 1 tona = 1 t = 1000 kg 1 ura = 1 h = 3600 s 12.001 m3 3 gostota kilogram/prostorninski meter kg/m 1 t/m3 = 1 kg/dm3 = 1 g/cm3 sila.000 m2 obremenitev površine kN/m2 temperatura (po Celziju) T (°C) stopinja Celzija °C T = T (°C) + 273.80665 m/s2 pospešek meter/sekundo2 prostornina V prostorninski meter m3 1 liter = 1 l = 0.980665 bar 101 325 Pa 9.12 FIZIKALNE KOLIČINE IN MERSKE ENOTE PO MEDNARODNEM SISTEMU (SI) 12.5 Pa 0. energija moč . ha meter · meter 1 a = 100 m2 1 ha = 100 a = 10.80665 N 98066. KI NISO VEČ VELJAVNE Fizikalna količina sila tlak Stara enota 1kp 1 at = 1 kp/cm2 1 at 1 atm 1 kpm 1 kcal 1 kpm/s 1 PS 1 kcal/h v SI prevedena enota 9.15 K delo.5 W 1.6 · 106 Ws moč W 1 W = 1 J/s = 1 Nm/s - 12.6 m/s a m/s2 prosti pad: gu = 9. obremenitev F Newton 1 N = 1 kg m/s2 N teža G = m · g napetost. trdnost MN/m2.80665 W 735.1 kN/cm2 frekvenca f Hertz 1 Hz = 1/s Hz površina (A) a.2 SESTAVLJENE KOLIČINE IN ENOTE Fizikalna količina Merska enota Druge dopustne enote opis znak znak opis v m/s hitrost meter/sekundo 1 km/h = 1/3. 6 J 9.80665 J 4186. N/mm2 2 tlak p Pa Pascal 1 Pa = 1 N/m 1 bar = 100000 Pa 1 N/mm2 = 0.163 W 265 delo.

drobir. vgrajena kot vezana zgornja nosilna plast (v enem ali več slojih) ali kot vezana spodnja nosilna plast (bitumenska stabilizacija zmesi kamnitih zrn). Asphaltgranulat Bitumen je z rezkanjem ali z drobljenjem ponovno pridobljen asfalt v majhnih kosih.fahrbahnbefestigung je plast voziščne konstrukcije iz zmesi kamnitih zrn in bitumenskega veziva. prod) in bitumenskega veziva. ki je praviloma vgrajena kot edina vezana plast na spodnjo (nevezano) nosilno plast. pesek. drobirja in/ali proda ter bitumenskega veziva in morebitnih potrebnih dodatkov. je del utrditve prometne površine z asfaltno krovno plastjo. praviloma proizvedena po Mischgut vročem postopku v asfaltnem obratu. je vrhnja plast voziščne konstrukcije iz zmesi kamnitih zrn določene sestave (polnilo. katerih elastoviskozno obnašanje se s temperaturo spreminja. Asphaltverschleissund-dichtungsschicht Asphaltverschleissschicht Asphalt .(bituminöses) je zmes kamnitih zrn polnila. Pojem Angleški izraz 1 apnenec limestone 2 asfalt asphalt 3 asfaltna krovna plast asphalt surfacing 4 asfaltna nosilna plast asphalt base 5 asfaltna nosilnoobrabna bituminous baseplast (BNOP) surface course 6 asfaltna obrabna in zaporna plast asphalt wearing and sealing course 7 asfaltna obrabna plast asphalt wearing course 8 asfaltna voziščna konstrukcija asphalt pavement 9 asfaltna/bituminizirana asphalt mix/mixture zmes 10 asfaltni granulat milling/crushing residue asphalt 11 bitumen bitumen (asphalt cement) . Asphalt. peska. ki v celoti ali v pretežnem delu sestoji iz minerala kalcita. vrsta preostalih nosilnih plasti v voziščni konstrukciji ni opredeljena. ki je obenem obrabna in zaporna. asfaltna zmes lahko vsebuje poleg bitumenskega veziva zmes povsem zaobljenih ali povsem kamnitih zrn. je vrhnji del voziščne konstrukcije in sestoji iz obrabne plasti in vezane zgornje nosilne ali nosilnoobrabne plasti iz asfaltne zmesi. naravna ali umetna) zmes bitumenskega veziva in kamnitih zrn ter morebitnih potrebnih dodatkov za zagotovitev uporabnosti pri graditvi cest. je pri predelavi ustreznega zemeljskega olja pridobljena težko hlapljiva temnobarvna zmes različnih organskih substanc. 266 Asphaltdecke Asphalttragschicht Asphalttragdeckschicht je plast asfaltne zmesi.13 TERMINOLOŠKI SLOVAR Nemški izraz Kalkstein Asphalt Razlaga je karbonatna kamnina. je v naravi nastala ali tehnično proizvedena (tj. je plast voziščne konstrukcije iz asfaltne zmesi.

bituminous binder je taljiva. je zmes bitumenskega veziva. asphalt concret Asphaltbeton namenjena za izdelavo obrabnih in zapornih plasti. tanko obvit s tekočim bitumenskim vezivom. je z bitumenskim vezivom vezana zmes kamnitih zrn določenih velikosti. sestavljena predvsem iz naravnih bituminous gravel zaobljenih zrn. Strassenbaubitumen road bitumen je v rafineriji proizveden bitumen.mischgut kamnitih zrn. uporablja se v hladnem stanju. tekoča ali trdna snov. proces ali storitev skladen z zahtevami conformity določenega standarda ali drugega normativnega dokumenta. pri mešanju se drum mixer Trommelmischer vrti okoli nagnjene osi. peska in bitumenskega veziva. obratuje lahko brez prekinitev. obvitih z bitumenskim vezivom. bituminous graded je asfaltna zmes za nosilne plasti. razredčeni ali polimerni). ki ustreza zahtevam za kakovost cestogradbenega bitumna. Bindemittel precoated chippings vorbituminierter Splitt je drobir. sestavljena iz popolnoma drobljenih bituminiertes crushed stone Brechkorn . bitumenskega veziva in vode. je gosta zmes polnila. v odvisnosti od vrste emulgatorjev ločimo kationske. bituminierter Kiessand je asfaltna zmes za nosilne plasti. ki jo je v vročem mastic asphalt Asphaltmastix stanju mogoče ulivati in zaglajevati. obvitih z bitumenskim vezivom locking of wheel blockieren des Rades pomeni preprečitev vrtenja kolesa. certificate of Konformitätszertifikat je dokument. pri čemer se zmes kamnitih zrn suši z gorilnikom. anionske in neionske emulzije. izdan po pravilih sistema certificiranja in priča. premika pa v smeri za praznitev. kamnitih zrn polnila in peska (velikost do 2 bituminöser Mörtel bituminous mortar mm) in dodatkov. na katerega deluje sila oprijemanja. 267 . pridobljena iz zemeljskega olja ali naravbituminöses nih asfaltov. da je natančno določen proizvod.Pojem Nemški izraz Bitumenemulsion Razlaga Angleški izraz 12 bitumenska emulzija bitumen emulsion 13 bitumenska malta 14 bitumenski mastiks 15 bitumenski mulj 16 bitumensko beton 17 bitumensko vezivo 18 bituminizirani drobir 19 20 bituminizirani drobljenec bituminizirani prodec 21 22 blokiranje kolesa bobnasti mešalnik za asfalt 23 certifikat o skladnosti 24 cestogradbeni bitumen je v vodi s pomočjo emulgatorjev dispergirani bitumen (cestogradbeni. je mešalnik s cilindrično oblikovano posodo za mešanje. bituminöse Schlämme je zmes enakomerno sestavljenih kamnitih zrn peska in polnila (izjemoma bituminous slurry seal tudi drobnega drobirja). tako da ga je še mogoče posipati.

268 Nemški izraz Tankspritzwagen mit Spritzbalken Brechzeit pomeni trajanje procesa razgraditve (bitumenske) emulzije. asfaltni zmesi) za izboljšanje določene lastnosti (npr. dodana določeni masi zmesi kamnitih zrn (m. je kemijski dodatek. v kateri so makrovotline med seboj povezane. je zaradi pogojev dela narejeno vzdolžno ali prečno stikovanje enakega materiala (asfaltne zmesi. cementnobetonske mešanice) je pri destilaciji surove nafte (po oddestiliranju lahko hlapljivih sestavin) preostali bitumen. je čas načrtovane primerne uporabnosti vozne površine v pogledu varnosti. Kornklasse di/Di Gesteinskörnungreinheit Gesteinskornanteil Bindemittelanteil Arbeitsfuge Destillationsbitumen je prevozna oprema za strojno nanašanje kontrolirane količine tekočega veziva z brizganjem (pod pritiskom) na podlago. Razlaga dynamische Viskosität pomeni čas vzpenjanja tekoče snovi (npr. udobnosti in gospodarnosti vožnje. je masa veziva. pomeni masni delež kamnitih zrn določene velikosti v zmesi (m. obvitosti zrn z bitumnom). za preprečitev akvaplaninga in za zmanjševanje hrupa kotalečih koles (pnevmatik) vozil. je plast asfaltne zmesi z veliko vsebnostjo votlin. bitumna) v vakumu v kapilari.-%). soli ali drugih mineralnih zrn. ki pomeni izpolnitev zahtevanih lastnosti konstrukcije v uporabi (zahtev za obnašanje konstrukcije). ki gre v celoti skozi večje sito (Di) in ostane na manjšem situ (di) od dveh pomeni. je označba za zmes kamnitih zrn. ki bi zaradi neobstojnosti prostornine lahko škodljivo vplivala na kakovost in dobo trajanja. ki je po potrebi dodan (npr. ugotovljen v določenem (modificiranem Kopperjevem vakuumskem) viskozimetru (absolutna viskoznost).-%). če je konstrukcija pravilno vzdrževana. v katerem se lastnosti materiala v konstrukciji ohranijo na ravni. Lebensdauer je obdobje. Lebensdauer der Fahrbahnbefestigung Zusatzmittel Asphaltdränschicht Pojem Angleški izraz 25 cisterna za vezivo z rampo tank sprayer with spray bar 26 čas razpada breaking time 27 28 čista frakcija / razred zrn di/di čistost zmesi zrn particle size fraction/class di/Di aggregate purity 29 delež kamnitih zrn aggregate content 30 delež veziva binder content 31 delovni stik construction joint 32 destilirani bitumen straight-run bitumen 33 dinamična viskoznost dynamic viscosity 34 doba trajanja life time 35 doba trajanja voziščne konstrukcije pavement life time 36 dop (dodatek) additive 37 drenažna asfaltna plast drainage layer . da ne vsebuje škodljivih primesi organskih snovi. namenjena je za odvajanje vode.

je zmes drobljenih kamnitih zrn velikosti do 63 mm. predvsem za povečanje torne sposobnosti. je z bitumenskim vezivom povezana zmes kamnitih zrn. pri normalni temperaturi z elastičnostjo gumija. druga z drobnejšimi zrni drobirjev. pri katerem sta zaporedoma narejeni dve enoplastni površinski prevleki: praviloma prva z grobimi. pomeni sposobnost telesa.Pojem Nemški izraz Splitt Splittmastixasphalt Razlaga Angleški izraz 38 drobir crushed aggregate je popolnoma drobljena zmes kamnitih zrn velikosti od 2 mm do 63 mm. 269 . votline med njimi pa so v veliki meri zapolnjene z bitumenskim mastiksom. je izdvajanje veziva iz asfaltne zmesi z uporabo organskih topil. je umetna snov. je označba za zrno. ki jo povzročijo zunanje sile ali momenti. da spremenjeno obliko ali prostornino. ki imajo vse ploskve lomljene. ki ima več kot 50 % površine lomljene. 47 elastičnost elasticity 48 Elastomer elastomer elastomer 49 50 enakozrnata zmes zrn enoplastna površinska prevleka single-sized aggregate gleichkörniges Mischgut sestoji iz kamnitih zrn zelo podobne velikosti (enega razreda). single surface dressing einfache Oberflächen. so drobljena kamnita zrna primerne velikosti za posipanje prometnih površin. je postopek obdelave površine vozišča. ki se notranje podpirajo. je zmes kamnitih zrn velikosti do 2 mm (fini) oziroma do 4 mm (grobi). z nepovezano mrežasto strukturo molekul. ko ti prenehajo. potem. samo od sebe in v celoti povrne v prvotno obliko ali prostornino. 39 drobir z bitumenskim mastiksom Streusplitt stone mastic asphalt 40 drobir za posipanje spread chipping 41 drobljenec crushed aggregate 42 gebrochenes Korn / Brechkorn zweilagige Oberflächenbehandlung Extraktion bituminösen Bindemittels Aequiviskositäts Temperatur Elastizität drobljeni pesek crushed sand gebrochene Gesteinskörnung Brechsand 43 drobljeno zrno crushed/broken particle 44 dvoplastna površinska prevleka two-layer surface dressing 45 ekstrakcija bitumenskega veziva bituminous binder extraction 46 ekviviskozna temperatura equiviscous temperature je temperatura.je postopek obdelave površine vozišča s pobrizgom bitumenskega veziva behandlung in posipom zrn drobirja. velika vsebnost drobirja zagotavlja skelet zrn. pri kateri ima bitumensko vezivo določeno viskoznost.

so pogoji. je največja globina. na podlagi katere je bilo izdano gradbeno dovoljenje. je označba zmesi zrn na osnovi spodnje (d) in zgornje (D) velikosti stranice kvadratne odprtine sita.063 mm. ki bistveno vpliva na torno sposobnost. ki opredeljujejo stanje voda v tleh v bližini ceste. je geometrijska oblikovanost (tekstura) vozne površine ali površine kamnitih zrn. ki gre skozi sito 0. določeno z razgrnitvijo peska (Sand-patch-method) ali z meritvijo iztoka vode po Mooru. je strokovna organizacija. Razlaga Rauhtiefe Eindrucktiefe Frosttiefe Dichte hydrologische Verhältnisse Kaltverfahren Rauheit unabhängige Prüfstelle Ingenieur Konformitätsfeststellung dokument. Pojem Angleški izraz 51 fini delci fines 52 frakcija kamnitih zrn aggregate size 53 globina hrapavosti depth of roughness 54 globina vtisnjenja (pečatnik) depth of impression 55 globina zmrzovanja 56 gostota frost depth density 57 hidrološki pogoji 58 hydrological conditions hladen delovni postopek cold procedure 59 hrapavost roughness 60 inštitucija third party 61 inženir engineer 62 izjava o skladnosti statement of conformity . izražena kot d/D. do katere seže izoterma 0°C v dolgotrajnem mrazu. na enoto prostornine (kg/m3 ali t/m3).270 Nemški izraz Feinanteile Korngruppe/ Lieferkörnung je označba za frakcijo v zmesi kamnitih zrn. da je proizvod. je od naročnika izbrana strokovna organizacija. ki pri gradnji objekta kot tretja stranka izvaja predpisane naloge zunanje kontrole v zvezi s potrjevanjem skladnosti in prevzemanjem gradbenih proizvodov. s katerim dobavitelj poda pisno zagotovilo. pomeni maso materiala. je lahko fina in/ali groba. vključno z vlago in votlinami. proces ali storitev v skladu s predpisanimi zahtevami. ki izvaja nadzor nad kakovostjo gradbenih proizvodov in izvedenih del ter nad izvajanjem del po projektni dokumentaciji. do katere se norminirani bat pod določenimi pogoji vtisne v liti asfalt ali podobne bituminizirane zmesi. nekatera zrna lahko ostanejo na zgornjem situ (nadmerna zrna) ali gredo skozi spodnje sito (podmerna zrna). je globina (mm). je tudi merilo grobe hrapavosti. je količnik iz prostornine poglobitev pod vrhom konic zrn na površini vozišča in pripadajoče. da v postopku priprave (bituminizirane) zmesi ni segreta niti zmes kamnitih zrn niti (bitumensko) vezivo. pomeni.

ki še označujejo mehansko obstojnost materiala. ki je izražena kot območje vrednosti ali kot mejna vrednost za določen namen uporabe. pomeni preveriti ustreznost določenih značilnosti opreme in/ali njihova umeritev na zahtevano mero. je nevezljiv material iz naravnih ali umetnih kamnitih zrn. kjer se najpogosteje odvija promet. je vzdolžni žleb.71 mm. pomeni karakteristično raven določene lastnosti materiala. z največ 35 m. je območje na vozišču. da izpolnjuje določene in vnaprej postavljene zahteve.Pojem Nemški izraz Isotopensonde Razlaga Angleški izraz 63 izotopski merilnik isotope gauge 64 Strassenmulde Qualität kalibrieren/justieren Gesteinsmehl kadunjasti jarek sewer trough 65 kakovost quality 66 kalibrirati calibrate/adjust 67 kamena moka rockpowder 68 Gesteinsmaterial kamnita posteljica mineral capping layer verfestigter Unterbau 69 kamniti material mineral material 70 Kategorie kategorija category 71 klimatische Verhältnisse Radspur Spurrinne klimatski pogoji climatic conditions 72 kolesna sled wheel pass 73 kolesnica rut 74 količnik drsnega trenja coefficient of triction Gleitreibungsbeiwert je naprava za nedestruktivno merjenje gostote in vlage gradbenih materialov. ki ne vsebuje organskih in nabrekljivih sestavin v škodljivih količinah.09 mm. katerih lastnosti se pod vplivom delovanja vode. mešane ali drobljene zmesi kamnitih zrn. ki jih opredeljujejo temperature zraka v določenem časovnem obdobju in na določenem kraju ali področju. hitri nevtroni) in detektorja. blokiranem kolesu). je vrhnja plast nasipa ali temeljnih tal. 271 . so pogoji.-% nadmernih zrn velikosti do 0. je jarek v obliki odrezka kroga (kadunje) ob vozišču za zbiranje in odvajanje površinske vode. v osnovni sestoji iz vira sevanja (gama žarki. na enem prometnem pasu sta dve kolesni sledi. pomeni količnik oprijemljivosti (med pnevmatiko in vozno površino) pri 100 %-nem zdrsnem zaostanku (tj. je fino zmleta naravna ali umetna kamnina na velikosti zrn do 0. ki je sestavljena iz mehansko stabilizirane naravne. zraka in/ali temperaturnih sprememb s časom menjajo v mejah. med kategorijami različnih lastnosti ni povezave. je stanje neke snovi glede primernosti. skozi katero poteka cesta. ki nastane v območju kolesne sledi zaradi preoblikovanja v voziščno konstrukcijo in/ali v podlago vgrajenega materiala.

Laboratorium/Labor Gussasphalt Grenzsieblinien Mischgut je strokovna organizacija. je asfaltna zmes. v vročem stanju je gosto tekoča in je pri vgrajevanju ni treba zgoščevati. modifiziertes Bitumen je bitumen. Kontrollprüfung / je preiskava. ki omejujejo območje dovoljenega nihanja sestave zmesi kamnitih zrn. ki označuje dobavno zrnavost (Di). Razlaga Konformitätskontrolle so opravila. je vgradljiva sestava zmesi kamnitih zrn (mineralnega agregata). namenjeni ovrednotenju skladnosti. postopke. notranje preskuse in meritve med proizvodnjo (pripravo) določenega gradbenega proizvoda. je označba za zrno. ki izpolnjuje predpisane pogoje in pri gradnji objektov izvaja preskuse skladnosti. po potrebi delno odrezkano. tako da je nova površina vozišča višja od prvotne. ali rezultati preskusov istovetnosti določene lastnosti proizvoda pripadajo isti populaciji. če izvajalec del ali naročnik meni. s katerim se preveri. kateremu so izboljšane lastnosti z dodatkom umetnih snovi in kavčuka. ki ostane na zgornjem situ. postopki in preskusi skladnosti v okviru notranje kontrole. za katero je bila v okviru kontrole proizvodnje v obratu že ugotovljena skladnost. da rezultati zunanje ali notranje kontrole ne kažejo dejanskega stanja izvršenega dela. Hocheinbau pomeni vgraditev dodatne plasti na (poškodovano) obstoječo voziščno konstrukcijo. ki vklučujejo opravila. ki je po vezanju ni mogoče razstaviti na osnovne materiale. ki jo izvaja za to pooblaščeni izvajalec. hidravličnega veziva in vode. Überkorn Pojem Angleški izraz 75 kontrola istovetnosti identity control 76 kontrola proizvodnje v obratu factory production control 77 kontrola skladnosti conformity control 78 79 kontrolna (testna) preiskava kontrolni preskusi check testing / compliance testing audit tests 80 laboratorij laboratory 81 liti asfalt mastic asphalt 82 mejne krivulje zrnavosti grading curve limit 83 mešanica mixture 84 modificirani bitumen modified bitumen 85 nadgradnja overlay 86 nadmerno zrno oversize . Schiedsuntersuchung so preskusi in meritve. s katerimi se preverja točnost rezultatov preskusov Stichprobenprüfung skladnosti.272 Nemški izraz Identifizierungskontrolle je dejanje. werkseigene Produktions-kontrolle dejavnosti proizvajalca v okviru notranje kontrole. namenjene obvladovanju proizvodnje v obratu. so krivulje.

ki je mehansko untere Tragschicht stabilizirana in sestavljena iz zmesi naravnih. v Selenici ali v državi Utah). predvsem (Gesteinskörnung) uporabljan za spodnje nosilne plasti v voziščnih konstrukcijah. so dejavnosti proizvajalca pri proizvodnji v obratu in/ali izvajalca del pri Eigenüberwachung vgrajevanju proizvoda na gradbišču. je bitumen v zmesi naravnega asfalta. je praviloma najnižja nosilna plast v voziščni konstrukciji. namenjene obvladovanju in ugotavljanju skladnosti proizvoda. je odstopanje dejanske oblike površine posamezne plasti v voziščni Unebenheit konstukciji od načrtovane oblike. Eigenüberwachungs. pomeni mehansko odpornost planuma vgrajenega materiala proti Tragfähigkeit (kratkotrajnim) obremenitvam.so preskusi in meritve. ki je po potrebi ustrezno prečiščen Naturbitumen (odstranjena kamnita zrna). ki jih mora opraviti proizvajalec oziroma izvajalec prüfungen del za obvladovanje proizvodnje ter za kontrolo skladnosti kakovosti v proizvodnem obratu in pri vgrajevanju proizvoda. je vse. Auftraggeber je kemijska spojina. pridobljena iz morske vode ali rudnika soli. drobljenih ali mešanih kamnitih zrn. običajno določene zrnavosti.Pojem Nemški izraz Naturasphalt Razlaga Angleški izraz 87 naravni asfalt natural asphalt 88 naravni bitumen natural bitumen 89 90 91 naročnik natrijev klorid navidezna gostota client sodium chloride apparent density 92 neravnost unevenness 93 nevezana nosilna plast subbase 94 nevezana obrabna plast unbound wearing course 95 96 nevezana zmes (kamnitih zrn) nosilnost unbound mixture (mineral aggregate) bearing capacity 97 notranja (tekoča) kontrola internal/production control 98 notranji preskusi production control tests 99 new construction 100 novogradja objekt Works je v naravi nastala zmes naravnega bitumna in drobnih zrn (npr. predstavlja obrabno plast voziščne konstrukcije za zelo lahko prometno ungebundene obremenitev ali začasno ureditev vozne površine iz čimbolj skeletne in Deckschicht zaklinjene zmesi zrn na vozni površini. Natriumchlorid scheinbare Rohdichte je količina suhe mase zgoščenega materiala in njegove prostornine. ungebundene Mischung je označba za zrnati material. kar je oziroma bo zgrajeno ali je oziroma bo rezultat gradbenih del Bauwerk po določenem gradbenem projektu. 273 . vključno s porami v trdni snovi. na otoku Trinidad. je pristojni državni organ oziroma posebna gospodarska družba. Neubau je prva graditev ceste.

je skupni pojem za ukrepe. pri kateri je za posip uporabljen drobir. razkopavanjem. je asfaltna plast. beseitigter Asphalt je z rezkanjem (v manjših kosih). 113 okroglo zrno round grain 114 oprijemljivost adhesiveness . Bindemittelanreicherung pomeni izstopanje bitumenskega veziva na površino vozišča. ki so namenjeni ohranitvi substance in uporabne vrednosti objekta. ki s sestavo in teksturo površine plasti zmanjša hrup kotalečih koles vozil. lärmmindernde Deckschicht Razlaga Mischanlage/Mischwerk je strojna oprema za doziranje (po potrebi tudi sušenje) in mešanje zmesi kamnitih zrn z vezivi (bitumenskimi ali hidravličnimi). Pojem Angleški izraz 101 obogatitev z malto mortar enrichment 102 obogatitev z vezivom bleeding 103 obrabna plast za zmanjšanje hrupa noise reduction wearing course 104 obrat za mešanje mixing plant 105 obrnjena dvoplastna površinska prevleka reverse two-layer surface dressing 106 107 obstojnost asfaltne/ bituminizirane zmesi odrezkati durability of asphalt mixture milling 108 odstranjen asfalt removed asphalt 109 odtržna trdnost pull-off strength / adhesion 110 ohranitev maintenance 111 ojačena površinska prevleka 112 ojačitev strengthened surface verstärkte je prevleka. pomeni sposobnost prenosa sil v naležni površini pnevmatike s trenjem z vozila na vozno površino. Rundkorn Kraftschluss je tisto naravno zrno. abfräsen pomeni s strojem z vrtečimi se orodji odkopati povezani material na površini plasti (v različni širini in debelini). pri kateri se premazni sloj pretrga ali odtrga od podlage.274 Nemški izraz Mörtelanreicherung je izstopanje bitumenske malte na površino vozišča. Abreissfestigkeit Erhaltung natezna trdnost v smeri pravokotno od površine. strengthening Verstärkung pomeni vgraditev ene ali več dodatnih plasti materiala na obstoječo konstrukcijo za izboljšanje njene nosilnosti in/ali ohranitev njene uporabnosti na primerni ravni. odrinjenjem ali na kak drugačen način (v večjih kosih) pridobljena bituminizirana zmes iz obstoječe asfaltne utrditve. Oberflächenbehandlung je odpornost asfaltne zmesi proti škodljivim spremembam v času dobe Beständigkeit des Asphaltmischgutes trajanja. umgekehrte je postopek zaporedne izvedbe dveh enoplastnih površinskih prevlek: zweilagige prve z drobnejšimi in druge z bolj grobimi zrni drobirja. ki ima najmanj 50 % površine zaobljene. predhodno obvit z dressing Oberflächenbehandlung bitumenskim vezivom.

118 penetracija bitumenskega veziva bituminous binder penetration 119 pesek sand 120 plan preskušanja testing plan 121 Planum Schicht Durchbiegung planum formation 122 plast course 123 podajnost deflection 124 Unterlage Unterkorn Polymer Polymerbitumen podlaga substrate 125 podmerno zrno undersize 126 polimer polymer 127 polimerni bitumen polymer bitumen 275 .063 mm ali 0. do katere se preskusna igla pod določenimi pogoji preskusa vtisne v preiskovano bitumensko vezivo (v desetinkah mm). določa vrste in pogostost ali število preskusov skladnosti. zgoščenost. ki jih je treba opraviti med pripravo in/ali ob vgraditvi proizvoda glede na zahteve tehničnih specifikacij ali zahteve razpisanih pogojev. je zmes kamnitih zrn v območju velikosti od 0 mm. predstavlja eden ali več slojev materiala s podobnimi značilnostmi. termoelast. idr. sestoji iz elastične in plastične komponente. ki ga gradimo.Pojem Nemški izraz opredeljuje zmes zrn v temeljni razvrstitvi zrnavosti. Grundierung Razlaga Angleški izraz 115 osnovna frakcija zrn ground aggregate size Grundkorngruppe 116 osnovni premaz primer je premaz. 0.). termoplast. je posedek površine pod določeno obremenitvijo kot merilo stanja (razpoložljive nosilnosti) konstrukcije v času meritve. ki penetrira v podlago in izboljša oprijem naslednje plasti s podlago 117 ovrednotenje skladnosti conformity evaluation Konformitätsbewertung pomeni sistematično presojo rezultatov preskusov skladnosti glede na predpisana merila skladnosti. elastomer. je sintetična ali naravna snov za izboljšanje določene lastnosti bitumenskega veziva (npr. je vezivo. do kakšne mere določena vrsta gradbenega proizvoda izpolnjuje predpisane zahteve. je označba za zrno. ki označuje dobavno zrnavost (di). pridobljeno z vmešanjem polimerov (elastomerov. pomeni površino z določenimi predpisanimi značilnostmi kakovosti (višina.09 mm (na spodnji meji) do 2 mm ali 4 mm (na zgornji meji). ki gre skozi spodnje sito.) v cestogradbeni bitumen za izboljšanje značilnih lastnosti. termoplastov. s katero se ugotovi. ravnost. podajnost). termoelastov idr. Bitumenpenetration Sand Prüfungsplan pomeni globino. je območje pod plastjo ali slojem.

katere pretežni del gre skozi sito 0. pomeni uporabo materialov. je označba za zrno. ki ima več kot 90 % površine zaobljene. Pojem Angleški izraz 128 polnilo filler aggregate 129 recycling 130 ponovna uporaba (recikliranje) popolnoma drobljeno zrno totally crushed or broken particle 131 popolnoma zaobljeno zrno totaly rounded particle 132 popravilo repair 133 porazdelitev velikosti kamnitih zrn particle size dispersing Korngrössenverteilung pomeni v razrede zrn razčlenjeno sestavo zmesi kamnitih zrn.09 mm. s posebnimi lastnostmi (povečana nosilnost. ki ima več kot 90 % površine lomljene. je laboratorijski postopek za določitev temperature zmehčišča bitumna (z jekleno kroglico in prstanom). utrditvijo. da je gradbeni proizvod skladen z zahtevami tehnične specifikacije. je skupni pojem za ukrepe za nadomestitev slabih ali poškodovanih mest na objektu. debela do 50 cm. 134 posteljica capping layer 135 postopek »prstan kroglica« (PK) 136 postopek mešanja na mestu vgraditve procedure »ring and ball« (R&B) mix-in-place procedure 137 138 postopek mešanja v cen. Konformitätspomeni dejanje. doseženimi z ustreznimi gradbenotehničnimi ukrepi (izboljšavo. to stori proizvajalec z izjavo o skladnosti ali pa institucija s potrdilom o skladnosti. Razlaga Wiederverwendung Recycling vollständig gebrochenes Korn vollständig gerundetes Korn Instandsetzung verfestigter Unterbau je vrhnja (zaključna) plast nasipa ali temeljnih tal.Verfahren Baumischverfahren Zentralmischverfahren je postopek celovite priprave zmesi in mešanic zrnatega materiala in veziva ter drugih potrebnih dodatkov v ustrezni centralni mešalni napravi. in je lahko dodana gradbenemu materialu za doseganje določenih lastnosti. ki se občasno ponavljajo.063 mm. ki so bili že vsaj enkrat uporabljeni kot gradbeni materiali in se jih povovno uporabi za vgraditev. »Ring und Kugel« (RuK) . pri katerem pelje mešalnik po pripravljeni plasti materiala ter ga dvigne in premeša z vezivom in potrebno vodo. zmanjšana občutljivost na učinke mraza). utrditev ali stabiliziranje materiala. je označba za zrno. stabiliziranjem). s katerim se na podlagi pozitivne ocene skladnosti potrbescheinigung di. je postopek za izboljšanje.276 Nemški izraz Füller je zmes kamnitih zrn.mix-in-plant tralni mešalni napravi procedure potrditev skladnosti conformity attestation . v celoti pa skozi sito 0.

ki so predmet pogodbe o izvajanju del. je prerez skozi cestno telo. Querneigung Querprofil 140 površinska prevleka surface dressing 141 prečni nagib 142 prečni prerez (profil) crossfall/cross slope cross section 143 Voruntersuchung des Mischgutes Prüfung / Versuch predhodna sestava zmesi 144 preskus preliminary investigation of mixture test 145 preskusi skladnosti conformity tests Konformitätsprüfungen so preskusi. ki je v določenem letu prečilo izbrani prerez ceste. namenjeni kontroli skladnosti z zahtevami. postopke ali načine gradnje. pomeni tudi naziv za narejeno plast.Pojem Nemški izraz Razlaga Angleški izraz 139 povprečni letni dnevni promet (PLDP) average daily traffic (ADT) je na osnovi podatkov štetij prometa izvrednoteno povprečno dnevno durchschnittlicher täglicher Verkehr (DTV) število motornih vozil. postopek ali storitev ustreza zahtevam v predmetnem standardu ali drugem normativnem dokumentu. Grobkies je zmes naravnih zaobljenih kamnitih zrn velikosti od 2 do 63 mm. s katerim institucija preveri. če obstaja zadostna verjetnost. je tehnično opravilo. da nedvoumno opredeljen (točno določen) izdelek. je postopek. Versuchsgelände je del gradbišča.s spreminjanjem posameznih parametrov s strokovnimi postopki preskuša gradbene materiale. Oberflächenbehandlung pomeni izdelavo zaščitne plasti površine s pobrizgom bitumenskega veziva in posipom zrn drobirja. na katerem se . ki lahko meša neprekinjeno (kontinuirano). 146 preskusno polje test area 147 Durchlaufmischer Zertifizierung der Übereinstimmung pretočni mešalnik run-through mixer 148 preverjanje ustreznosti certification of conformity 149 prevzem del take-over of work Abnahme der Leistung je dejavnost. pomeni skrbno izbiro materialov in njihovo razmerje v sestavi (npr. asfaltne zmesi). s katerim se po točno določenem postopku izvede določitev ene ali več značilnosti obravnavanega izdelka.glede na zastavljeni cilj . potrebno za zagotovitev načrtovanih lastnosti. 277 150 prod coarse gravel . je razlika v višini robov prometnega pasu pravokotno na os ceste (v %). ki jo izvrši nadzornik na podlagi potrdila ali izjave o skladnosti izvedenih del in skladno z zahtevami v tehničnih specifikacijah in morebitnimi dodatnimi zahtevami v projektni dokumentaciji. postopka ali storitve. pravokoten na vzdolžno os ceste. je mešalnik (koritasti ali bobnati). opravijo se po planu preskušanja v proizvodnem obratu na naključno izbranih vzorcih in/ali pri vgrajevanju proizvodov ali polproizvodov v objekt.

Razlaga Raumdichte Ebenheit Verteiler/Fertiger Abbau Brechen der Bitumenemulsion Recycling Gesteinskörnung Fuge Remix Repave Pojem Angleški izraz 151 prodec gravel 152 prometna obremenitev traffic loading 153 prostorska gostota bulk density 154 ravnost (vozne površine) evenness / smoothness 155 razdelilnik spreader/finisher 156 razgraditev degradation 157 razpad bitumenske emulzije breaking of bitumen emulsion 158 reciklirana zmes kamnitih zrn recycled mineral aggregate 159 rega joint 160 remix remix 161 repave repave . odrezka in zrahljani material z dodanim novim materialom za izboljšanje obstoječe bituminizirane zmesi zmeša in ponovno vgradi. je poškodba. izražena s številom vozil (PLDP) ali številom prehodov nazivne (nominalne) osne obremenitve (NOO 82 kN). je strojna naprava (korito s polžem) za enakomerno porazdelitev bituminizirane zmesi po vsej širini vgrajevanja. merodajna je tudi za udobnost vožnje. ki nastane (npr. je obremenitev. je njena razgraditev v vodno fazo in bitumensko vezivo. vključno z votlinami in v trdni snovi vključenimi porami. je po primernem postopku pripravljena zmes zrn kamnitega materiala.278 Nemški izraz Kiessand Verkehrsbelastung je zmes naravnih zaobljenih kamnitih zrn velikosti do 63 mm. je količnik mase (zgoščenega) materiala in njegove prostornine.brez mešanja) ponovno vgradi. ki preči izbrani prerez ceste v izbrani dobi trajanja. pri katerm se bituminizirana zmes segreje. ki vpliva na varnost vožnje in trajnost voziščne konstrukcije. je postopek za izboljšanje sestave obrabne plasti. na obrabni plasti ali utrditvi) zaradi prekoračitve sil vezanja. odrezka in zrahljana zmes (z nadgrajeno enakomerno debelo plastjo nove . je prostor (žlebič) na stiku med dvema gradbenima elementoma ali v njih za preprečitev nekontroliranih razpok ali za izravnavo sprememb dolžine zaradi vplivov temperature. je postopek za izboljšanje ravnosti in torne sposobnosti obrabne plasti. je geometrijska lastnost (vozne površine). pri katerem se bituminizirana zmes segreje. ki je prej že bila uporabljena kot gradbeni material.

odrezkana in zrahljana brez dodatka nove bituminizirane zmesi izravna v profil in ponovno vgradi. je tisto. je bitumen. je zmes novega in ponovno uporabljenega (recikliranega) materiala. Mittelfuge je stik (rega) na vozišču med prometnimi pasovi. pri katerem se bituminizirana zmes segreje. ki ustreza zahtevam za kakovost za cestogradbene bitumne. je gibljivi element izotopskega merilnika z virom ionizirajočega sevanja (gama žarki) v konici droga. je stroj z na vrtečem valju nameščenimi orodji za rezkanje (odkop) vezanih materialov. proizvedena brez separiranja na frakcije ali z mešanjem frakcij grobih in drobnih kamnitih zrn. pri kateri se sloj poruši ali odtrga od podlage. 163 Verschnittbitumen Fräse Fräsgut resultierendes Mischgut rezani bitumen cutback bitumen 164 rezkalnik milling machine 165 rezkanec milling residue material 166 rezultirajoča zmes resulting mixture 167 Korngemisch sestava zmesi kamnitih zrn particle size distribution Korngrössenverteilung pomeni v razrede porazdeljeno zmes kamnitih zrn. kateremu je bila s težko hlapljivimi dodatki začasno zmanjšana viskoznost. je vezivo. ponazorjeno s krivuljo v usteznem diagramu. po katerem se smejo premikati vozila naprej samo v določeni smeri. 168 sestavljena / naravna zmes kamnitih zrn zusammengesetztes Bitumen Silikatgestein Richtungsfahrbahn Sonde (Isotopen-) all-in aggregate 169 sestavljeni bitumen composite bitumen 170 silikatna kamnina silicate rock 171 smerno vozišče single lane/carriageway 172 sonda (izotopska) sound (isotope) 173 sprijemna trdnost tensile bond strength Spaltfestigkeit 279 174 sredinska rega central joint . ali pa nastala v naravi.Pojem Nemški izraz Reshape Razlaga Angleški izraz 162 reshape reshape je postopek za izboljšanje ravnosti obrabne plasti. je kamnina. je natezna trdnosti v smeri pravokotno od površine. ki sestoji pretežno ali izključno iz silikatnih mineralov in/ali kremena. proizvedeno iz standardiziranega bitumna in naravnega asfalta ali polimerov. je z rezkanjem z ustreznimi stroji pridobljen obstoječ material z ustrezno velikimi zrni. morebitni višek pa odrine. je zmes grobih in drobnih kamnitih zrn (peska).

smernice ali karakteristike. oblike in razmerja sestavin in njihove medsebojne povezanosti. npr. je odpornost asfaltne zmesi proti preoblikovanju. je masa suhega materiala v enoti prostornine. določeno po ustreznem postopku (npr.280 Nemški izraz stabilisierender Zusatz je dodatek za povečanje obstojnosti materiala (npr. izmerjena pri tlačnem preskusu na valjastem vzorcu bituminizirane zmesi z delno oviranim bočnim raztezanjem (kN). pomeni spremembo lastnosti gradbenih materialov s časom zaradi kemičnih in/ali fizikalnih učinkov. je pri preiskusu po postopku po Marshallu ugotovljena največja sila (v odvisnosti od višine vzorca). ki jo je potrdil priznan organ in zagotavlja za splošno in ponavljano rabo zadevna pravila. je obrabna plast bituminizirane zmesi majhne debeline (praviloma do 20 mm) z maso do 50 kg/m2. vključno s parami. za zmanjšanje razmešanja pri proizvodnji bituminiziranih zmesi. vgrajevanju in zgoščevanju). Razlaga Stabilität des Asphaltmischgutes Stabilität nach Marshall Standard/Norm Alterung / Altern Hohlraumfüllungsgrad pomeni zapolnitev navideznih votlin v zmesi kamnitih zrn v zgoščeni bituminizirani zmesi z vezivom (%). je sestava glede na velikost. transportu. izraženo v %. po Proctorju). Verdichtungsgrad Gefüge Trockenraumdichte Dünnschichtbelag je razmerje med izmerjeno (suho) gostoto in največjo (suho) gostoto materiala. pretežno pomeni poslabšanje mehanskih lastnosti. Stabilisierung je postopek. ki jo zavzema material. je na temelju splošnega soglasja zainteresiranih uvedena tehnična specifikacija. trdnosti in židkosti (lepljivost in žilavost). Pojem Angleški izraz 175 stabilizirajoči dodatek stabilizing additive 176 stabiliziranje stabilization 177 stabilnost asfaltne/ bituminizirane zmesi stability of asphalt mixture 178 stabilnost po Marshallu Marshall stability 179 standard standard 180 staranje ageing 181 stopnja zapolnjenosti votlin rate of void filling 182 stopnja zgoščenosti compaction degree 183 struktura structure 184 suha gostota dry density 185 tankoplastna prevleka thin layer decking . pri katerem je trajno povečana odpornost vgrajene zmesi ali mešanice proti vplivom prometnih obremenitev ter proti škodljivim klimatskim im hidrološkim vplivom. zapolnjenimi z zrakom in/ali vodo (kg/m3 ali t/m3).

pomeni vpliv kakovosti materiala in geometrijske oblikovanosti vozne površine na velikost pogonskih. je dokument. razvrstitvijo. določena z zgradbo. velika do 2 m2 ter globoka nad 2 cm.poči ali nastanejo na njem razpoke. je časovno obdobje med vgraditvijo in utrujenostjo (porušitvijo) vgrajenega materiala (npr. Strassenbefestigung je skupni izraz za plasti materialov.pri določenem postopku preskusa po Fraassu . 195 utrditev ceste pavement 281 . je razmerje vrednosti stabilnosti in tečenja bituminizirane zmesi. je poškodba asfaltne obrabne ali krovne plasti lokalnega značaja. je orientacija za obnašanje bitumenskega veziva pri nizkih temperaturah. zavornih in stranskih sil.hrapavost) površine kamnitih zrn oziroma plasti. določenih po postopku po Marshallu.Pojem Nemški izraz Fliesswert nach Marshall technische Spezifikation / Vorschrift Textur Razlaga Angleški izraz 186 tečenje po Marshallu Marshall flow je deformacija oblike vzorca. TSC. vgrajenih v voziščno konstrukcijo in v posteljico. pomeni temperaturo. s katerimi se neposredno ali posredno ugotavlja. ki predpisuje tehnične zahteve za gradbeni proizvod. npr. 187 tehnična specifikacija technical specification 188 tekstura texture 189 Brechpunkt (nach Fraass) Steifigkeit nach Marshall Griffigkeit točka loma po Fraassu breaking point (Fraass) 190 togost po Marshallu Marshall stiffness 191 torna sposobnost skid resistance 192 Dauerhaftigkeit Schagloch trajnost durability 193 udarna jama pothole 194 ugotavljanje skladnosti conformity assessment Konformitätsfeststellung so dejavnosti proizvajalca oziroma izvajalca del in inštitucije. v voziščno konstrukcijo). postopke notranje in zunanje kontrole ter postopke ugotavljanja in potrjevanja skladnosti. deležem in značilnostmi mineralov v zrnu oziroma zrn v plasti. je lahko standard ali od standarda neodvisen dokument. je lastnost (drobna geometrijska oblika . ali so izpolnjene zahteve ustrezne tehnične specifikacije. ki se lahko prenašajo s pnevmatike na kolesu vozila na vozišče. zaradi katere nastane na vozišču jama z ostrimi robovi. velikostjo. dosežena pri preskusu po postopku po Marshallu pri največji obremenitvi (mm). pri kateri film bitumenskega veziva .

ki v odvisnosti od vrste bituminizirane zmesi in bitumenskega veziva pogojuje temperaturo pri vgrajevanju med 90 °C in 250 °C.-%). ki jo je mogoče zaradi vrste uporabljenega bitumenskega veziva (emulzija. vgrajena pod obrabno plastjo (v krovno plast). da bo dosežena normalna povezanost zrn na vozni površini s podlago. neprekinjeno utrjena površina obrabne plasti voziščne konstrukcije. pomenijo prostorski delež praznih prostorov med zrni v zmesi v odnosu na celotno prostornino (V. proizvedene v obratu za pripravo zmesi v vročem stanju.282 Nemški izraz Einfahren mittlere Tragschicht gebundene obere Tragschicht Kaltverfahren pomeni s prevozi (vtisnjenjem) z motornimi vozili zagotoviti. pomeni vgraditev bituminizirane zmesi. primeren za vožnjo vozil. vezanih s hidravličnim ali bitumenskim vezivom. je zmes ali mešanica kamnitih materialov enakomerne zrnavosti v voziščni konstrukciji. pomeni vgraditi bituminizirano zmes. Hohlräume Hohlräume in Mineralstoffgemisch Fahrbahn Fahrbahnbefestigung Fahrbahnoberfläche so prostori v materialu. je del utrditve prometne površine. ki sestoji iz ene ali več nosilnih plasti in obrabne plasti. zapolnjeni z zrakom ali tekočino. je s hidravličnim ali bitumenskim vezivom vezana zmes kamnitih zrn. ki v odvisnosti od veziva dopušča najnižjo temperaturo pri vgrajevanju med 30 °C in 60 °C. je enakomerna. pomeni vgraditev bituminizirane zmesi. je enakomerno neprekinjeno utrjeni del cestišča. Razlaga Warmverfahren Heissverfahren Zwischenkorngruppe / opredeljuje zmes kamnitih zrn v dodatni razvrstitvi zrnavosti. prilagojeni Ergänzungskorngruppe specifičnim tehnologijam. ki so dostopni od zunaj in v katere lahko prodre voda. hladni ali rezani bitumen) mešati in obdelovati hladno (pri temperaturi zraka). Pojem Angleški izraz 196 uvoziti drive in 197 vezana spodnja nosilna plast base course 198 vezana zgornja nosilna plast upper roadbase 199 vgraditev po hladnem postopku cold procedure 200 vgraditev po toplem postopku warm procedure 201 vgraditev po vročem postopku hot procedure 202 vmesna frakcija intermediate aggregate size 203 votline voids / cavities 204 votline v zmesi zrn voids in mineral aggregate 205 vozišče carriageway 206 voziščna konstrukcija pavement 207 vozna površina pavement surface . po kateri poteka promet.

je reprezentativna količina materiala za preiskavo za določitev povprečne kakovosti ali ugotovitev odstopanj od nje. Anforderung gerundetes Korn Verdichtungsgrad Verdichtung pomeni določbo. 213 zahteva requirement 214 zaobljeno zrno rounded particle 215 zgoščenost compaction (degree of) 216 zgoščevanje compaction 217 Gemisch / Mischgut gebrochene Gesteinskörnung zmes mix / mixture 218 zmes drobljenih kamnitih zrn crushed mineral aggregate 219 zmes drobnih kamnitih zrn/pesek fine mineral aggregate/sand feine Gesteinskörnung/ je označba za frakcije z zgornjo velikostjo D odvisno od namena uporabe: Sand za bituminizirane zmesi mora pretežni delež drobnih kamnitih zrn v zmesi iti skozi sito 2 mm in ostali na situ 0. je količina topnega in netopnega bitumenskega veziva v asfaltni zmesi v m. primerno širok za premikanje ene vrste vozil v eni smeri.) proizvedena zmes. opeka itd. je razmerje med prostornino votlin in celotno prostornino snovi (V.Pojem Nemški izraz Fahrstreifen Bindemittelgehalt Hohlraumgehalt Probe Razlaga Angleški izraz 208 vozni pas traffic lane je del vozišča. je postopek. 283 .drobljeni pesek). ki ima 50 % ali manj površine lomljene. razprostrt v plast.-%). pri katerem material. je s strojnim droblenjem naravnih kamnitih zrn. vibracijskih plošč) doseže zahtevano zgoščenost.063 mm. cementni beton. je označba za zrno.-% v odnosu na celotni vzorec (brez vode). z uporabo zgoščevalnih sredstev (valjarjev. je vgradljiva sestava materiala. 209 vsebnost veziva binder content 210 vsebnost votlin void content 211 vzorec sample 212 začetni tipski preskus initial type test Eignungs-/Erstprüfung je preskus. ki morajo biti izpolnjeni. pomeni doseženo gostoto vgrajenega materiala po zaključenem postopku zgoščevanja. s katerim se pred redno proizvodnjo ali ob spremembi porekla sestavin in/ali njihovih razmerij ter načina izdelave preveri in potrdi doseganje zahtevanih lastnosti in primernost proizvoda za nameravano rabo. ki izraža kriterije. umetnih kamnin ali lomljenih materialov (asfalt. ki jo je po vgraditvi mogoče razstaviti na osnovne materiale. ki vsebuje samo zrna z najmanj 90 % lomljene površine (drobir.

izraženo z masnimi odstotki presejkov skozi določen stavek sit. Pojem Angleški izraz 220 zmes grobih kamnitih zrn coarse aggregate 221 zmes kamnitih zrn/ mineralni agregat mineral aggregate 222 zmes naravnih kamnitih natural mineral aggregate zrn 223 zmes umetnih kamnitih artifical aggregate zrn 224 znojenje bleeding 225 zrnavost grading 226 zunanja kontrola external control / third party control . sestavljene pa iz enega ali več razredov zrn ali frakcij.284 Nemški izraz grobe Gesteinskörnung Gesteinskörnung/ Mineralstoffgemisch natürliche Gesteinskörnung künstliche Gesteinskörnung Schwitzen je označba za zmesi večjih naravnih in/ali drobljenih kamnitih zrn (frakcij). je zrnati material mineralnega izvora. ki se uporablja pri gradnji. ki vodijo k potrditvi skladnosti proizvoda ali odobritvi notranje kontrole proizvodnje in/ali prevzemanju vgrajenega gradbenega proizvoda. Fremdüberwachung so dejavnosti inštitucije. namenjene nadzoru nad notranjo kontrolo. je zrnati kamniti material. zmesi kamnitih zrn so lahko naravne. ki je nastala v industrijskem postopku pod vplivom toplotne ali drugačne spremembe. umetne ali reciklirane. velikost zrn je odvisna od namena uporabe. je zmes zrn mineralnega porekla. Razlaga Kornzusammensetzung pomeni porazdelitev velikosti zrn. ki je bil podvržen izključno samo mehanskim učinom v naravi. je skupni pojem za obogatitev površine z vezivom ali malto. vendar ne sme biti manjša od 2 mm (d)) in ne večja od 63 mm (D).

4.2: Barvna prometna površina ob poslovnih objektih Slika 2.3.3.5: Razmejitev prometnih površin z barvno asfaltno zmesjo Slika 2.4.4.1: Vključitev prometne površine z barvno asfaltno zmesjo v okolje Slika 2.4.3: Popestritev bivalnega okolja z barvno asfaltno zmesjo Slika 2.3.Slika 2.4: Opozorilo uporabnikom na rezervirane površine za kolesarje z barvno asfaltno zmesjo 285 .3.3.4.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

vzdržujemo in obnavljamo mostove. gradimo.si Elektronska pošta: info@cp-lj. Nudimo gradbeni inženiring ter se ukvarjamo tudi z dejavnostjo predelave in ponovne vgradnje gradbenih odpadkov. Tekom let se je dejavnost dopolnjevala. izvajamo preplastitve in druga obnovitvena dela na obstoječih cestnih infrastrukturah.si cestam vračamo življenje Cestno podjetje Ljubljana je bilo ustanovljeno leta 1961 za potrebe vzdrževanja in varstva cest. proizvajamo asfaltne zmesi. . gradimo nove ceste in druge objekte s področja nizkih gradenj. zidove ter druge elemente cestne infrastrukture.Stolpniška 10. Tako danes obnavljamo in rekonstruiramo izrabljena in dotrajana vozišča. propuste.cp-lj. 1000 Ljubljana Internet: http://www.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->