P. 1
IP hrvatski 2009-2010

IP hrvatski 2009-2010

|Views: 1,206|Likes:
Published by Hrvoje Tomic

More info:

Published by: Hrvoje Tomic on Nov 09, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/17/2013

pdf

text

original

INFORMACIJSKI PAKET FARMACEUTSKO-BIOKEMIJSKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU za akademsku godinu 2009./2010.

1

INFORMACIJE O INSTITUCIJI I UVJETIMA PRIJAVE NA STUDIJE ............................................ 3 OPĆI OPIS INSTITUCIJE........................................................................................... 3 POPIS STUDIJSKIH PROGRAMA .................................................................................. 4 POSTUPAK PRIJAVE............................................................................................... 4 Sveučilišni diplomski studiji ................................................................................. 4 Sveučilišni poslijediplomski doktorski studij „Farmaceutsko-biokemijske znanosti“ .............. 4 GLAVNA PRAVILA INSTITUCIJE .................................................................................. 5 Prijelaz na diplomske studije ............................................................................... 5 Prijelaz na poslijediplomski studij ......................................................................... 6 ECTS INSTITUCIONALNI KOORDINATOR ........................................................................ 6 POPIS NASTAVNIKA I SURADNIKA ............................................................................... 7 AKADEMSKI KALENDAR ........................................................................................... 9 OPĆE INFORMACIJE ZA STUDENTE NA RAZINI SASTAVNICE............................................... 10 STUDENTSKE UDRUGE I AKTIVNOSTI ..........................................................................10 PROSTORI I OPREMA ZA UČENJE ...............................................................................10 INFORMACIJE O PROGRAMIMA KOJI VODE K DIPLOMI...................................................... 11 STUDIJ FARMACIJE ..............................................................................................11 Dodijeljena kvalifikacija....................................................................................11 Obrazovni i profesionalni ciljevi...........................................................................11 Stručna praksa................................................................................................12 Moguć pristup daljnjem školovanju .......................................................................12 Završni/diplomski rad i završni/diplomski ispit .........................................................12 Ispiti i druge provjere znanja ..............................................................................13 Ispit pred ispitnim povjerenstvom ........................................................................13 Dijagram strukture nastavnih predmeta .................................................................15 STUDIJ MEDICINSKE BIOKEMIJE ................................................................................21 Dodijeljena kvalifikacija....................................................................................21 Obrazovni i profesionalni ciljevi...........................................................................21 Stručna praksa................................................................................................21 Moguć pristup daljnjem školovanju .......................................................................22 Završni/diplomski rad i završni/diplomski ispit .........................................................22 Ispiti i druge provjere znanja ..............................................................................22 Ispit pred ispitnim povjerenstvom ........................................................................23 Dijagram strukture nastavnih predmeta .................................................................24 DOKTORSKI STUDIJ «FARMACEUTSKO-BIOKEMIJSKE ZNANOSTI» ..........................................29 Dodijeljena kvalifikacija....................................................................................29 Obrazovni i profesionalni ciljevi...........................................................................29 Moguć pristup daljnjem školovanju .......................................................................29 Školarina ......................................................................................................29 Doktorski rad .................................................................................................29 OPIS INDIVIDUALNIH PREDMETNIH JEDINICA STUDIJA FARMACIJE ........................................30 OPIS INDIVIDUALNIH PREDMETNIH JEDINICA STUDIJA MEDICINSKE BIOKEMIJE ..........................74

2

INFORMACIJE O INSTITUCIJI I UVJETIMA PRIJAVE NA STUDIJE

FARMACEUTSKO-BIOKEMIJSKI FAKULTET Sveučilišta u Zagrebu A. Kovačića 1, 10000 Zagreb pp156 telefon: (01) 48 56 201 telefaks: (01) 63 94 400 e-mail: dekanat@pharma.hr URL: http://www.pharma.hr Dekan: dr. sc. Nikola Kujundžić, redoviti profesor Prodekan za nastavu: dr. sc. Karmela Barišić, redovita profesorica Prodekan za znanost: dr. sc. Jelena Filipović-Grčić, redovita profesorica Tajnica: Srebrenka Velčić, dipl. iur.

udovoljava potrebama sve zahtjevnije farmaceutske struke. Nastavni program ima za cilj osigurati izobrazbu zdravstvenog stručnjaka u pogledu lijekova i suvremenih načina liječenja, sposobnog kritičkom promišljanju, aktivnom i trajnom stjecanju znanja u farmaceutskim i kliničkim znanostima. Daje se i naglasak na razvoj vještina komunikacije na relaciji ljekarnikpacijent-drugi stručnjak u zdravstvu. Diplomirani magistri farmacije zapošljavaju se u javnim i bolničkim ljekarnama, u farmaceutskoj industriji u istraživanju, razvoju, proizvodnji, kontroli i marketingu lijekova, u Agenciji za lijekove i medicinske proizvode, u ustanovama za obrazovanje farmaceuta, u znanstveno-istraživačkim institutima, u tvrtkama za distribuciju lijekova na veliko (veledrogerije). Obrazovna je zadaća studija medicinske biokemije osposobiti studenta da s kemijskoga, biokemijskoga i molekularnobiološkoga gledišta ispituje čovjekov život u zdravlju i bolesti. Studij medicinske biokemije organiziran je kao integrirani preddiplomski i diplomski studij u trajanju od 10 semestara (5 godina, 300 ECTS bodova), a po završetku studija stječe se naslov magistra medicinske biokemije. Studenti medicinske biokemije usvajaju znanja iz temeljnih, biomedicinskih i stručnih medicinsko-biokemijskih predmeta. Cilj je studija obrazovati stručnjaka koji može pomoći liječniku u postavljanju dijagnoze i praćenju terapije izborom odgovarajućih postupaka i razumijevanjem dobivenih rezultata u svrhu racionalne laboratorijske dijagnostike. Studenti medicinske biokemije proučavaju molekularne procese čovjekova organizma i molekularne promjene svojstvene bolesti, te bit, izbor i kontrolu kakvoće laboratorijskodijagnostičkih postupaka. Tumačenja laboratorijskih nalaza, mjerna oprema, izolacija i priprava bioloških supstancija, proizvodnja reagensa i biokemikalija također su njihova zadaća. Diplomirani magistri medicinske biokemije zapošljavaju se najvećim dijelom u sustavu zdravstvene zaštite (medicinsko-biokemijski laboratoriji u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, poliklinike, opće i specijalne bolnice, klinike i klinički bolnički centri). Diplomski studijski programi osnova su za poslijediplomsku dogradnju znanja i usvajanje posebnih vještina i sposobnosti. Stoga i doktorski studij farmaceutsko-biokemijskih znanosti ima istaknuto mjesto u sustavu 3

OPĆI OPIS INSTITUCIJE
Farmaceutsko-biokemijski fakultet sastavnica je Sveučilišta u Zagrebu. Jedini je fakultet u Hrvatskoj koji obrazuje farmaceutske i medicinsko-biokemijske stručnjake. Nastava farmacije na Sveučilištu u Zagrebu započela je 1882. godine. Institucija nosi naziv Farmaceutsko-biokemijski fakultet od 1963., a od 1986. godine Fakultet organizira nastavu u dva studijska programa, studij farmacije i studij medicinske biokemije. Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu danas ustrojava i izvodi sveučilišne diplomske studije farmacije i medicinske biokemije, poslijediplomski doktorski studij „Farmaceutsko-biokemijske znanosti“ i poslijediplomske specijalističke studije. Također organizira nastavu stalnog usavršavanja za magistre farmacije i magistre medicinske biokemije. Obrazovna je zadaća studija farmacije osposobiti studenta da kompetentno sudjeluje u dizajniranju, razvoju i primjeni lijekova s ciljem sigurne i učinkovite terapije. Studij farmacije na Farmaceutskobiokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu organiziran je kao integrirani preddiplomski i diplomski studij u trajanju od deset semestara (5 godina, 300 ECTS bodova), a po njegovom završetku student stječe naslov magistra farmacije. Studenti farmacije usvajaju znanja iz temeljnih, biomedicinskih i stručnih farmaceutskih predmeta. Suvremen pristup obrazovanju magistara farmacije

• redovite studente koji studiraju uz plaćanje participacije .Hrvatski jezik do 50 bodova .Kemija do 200 bodova . Kriteriji za upis kandidata na Sveučilišne diplomske studije . POSTUPAK PRIJAVE Sveučilišni diplomski studiji Farmaceutsko-biokemijski fakultet u prve godine studija upisuje: • redovite studente koji studiraju uz potporu Ministarstva znanosti. dva ili više natjecanja 50 bodova) do 50 bodova POPIS STUDIJSKIH PROGRAMA Sveučilišni diplomski studiji: • Studij farmacije • Studij medicinske biokemije Sveučilišni poslijediplomski doktorski studij „Farmaceutsko-biokemijske znanosti“ organizira se u 2 modula: • Farmaceutske znanosti • Medicinsko-biokemijske znanosti Sveučilišni poslijediplomski specijalistički studiji. Prijava Prijave se obavljaju preko Središnjeg prijavnog ureda u skladu s uputama navedenog ureda. začinskog i hranjivog bilja. Svi navedeni studiji primjenjuju sustav bodovanja sukladan europskom sustavu (European Credit Transfer System. Sveučilišni poslijediplomski doktorski studij „Farmaceutsko-biokemijske znanosti“ Opći uvjeti Uvjeti upisa za studente koji redovito upisuju prvu godinu: • završeni fakultet (Farmaceutskobiokemijski fakultet) 4 . Farmaceutsko-biokemijski fakultet smješten je na četiri lokacije.obrazovanja na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu. donosi bodove. otrovnog. c) Na temelju provjere posebnih sposobnosti • ukoliko kandidat tijekom srednjoškolskog obrazovanja nije odslušao i položio dvije godine nastave iz Latinskog jezika mora to učiniti do upisa u II. obrazovanja i športa (bez plaćanja).maksimalna participacija. • redovite studente – strane državljane koji sami plaćaju troškove svog obrazovanja. središnjom knjižnicom.Biologija* do 200 bodova *Nije uvjet za upis na studij. Opći uvjeti Pravo upisa na studije imaju sve osobe koje su završile četverogodišnje srednje obrazovanje i uspješno položile državnu maturu. nekoliko zavodskih knjižnica i botaničkim vrtom ljekovitoga.Strani (ili klasični) jezik do 50 bodova .Matematika (viša razina) do 200 bodova . ECTS). na oko 8500 četvornih metara s istraživačkim i studentskim laboratorijima. ali ako je predmet položen na državnoj maturi.Studij farmacije i Studij medicinske biokemije a) Na temelju uspjeha u srednjoj školi do 250 bodova b) Na temelju položenih ispita na državnoj maturi . • redovite studente koji studiraju uz plaćanje participacije . Natječaj Natječaj za upis studenata u prvu godinu studija objavljuje se u dnevnom tisku. studentskom ljekarnom. kabinetima.linearno plaćanje. godinu studija d) Dodatna učenikova postignuća • osvojeno jedno mjesto od prva tri na državnim natjecanjima u RH iz predmeta Kemija ili Biologija ili Matematika (jedno natjecanje 30 bodova. U natječaju su definirani detalji vezani za prijavu. studentskom računalnom učionicom.

Pri izračunavanju prosjeka općeg uspjeha studija uzimaju se u obzir ocjene svih položenih ispita na fakultetu s kojeg se traži prijelaz vrednovane prema ECTS sustavu. Mogućnosti i uvjete prijelaza s farmaceutskih i medicinsko-biokemijskih fakulteta izvan Republike Hrvatske procjenjuje Nastavno povjerenstvo imajući u vidu stupanj sukladnosti i kvalitetu izvedbe programa. godine nekog drugog znanstvenog ili specijalističkog poslijediplomskog studija: • odslušana 1. članci objavljeni u časopisu indeksiranom u Current Contensu.). kongresni sažeci) te preporuke eventualnog mentora doktorskog rada. s time da prijelaz nije moguć tijekom akademske godine u kojoj je student prvi put upisao studij. Prijelaz se može ostvariti samo od druge do četvrte godine studija. ili preporuka dva nastavnika) poznavanje engleskog jezika i rada s računalom studiranju na diplomskim studijima Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (prosinac 2008. u drugim indeksiranim časopisima. GLAVNA PRAVILA INSTITUCIJE Prijelaz na diplomske studije Na Fakultet mogu prijeći studenti s drugih farmaceutskih i medicinsko-biokemijskih ili njima sličnih fakulteta u Republici Hrvatskoj ako postoji podudarnost nastavnih planova i programa za stjecanje akademskog zvanja magistra farmacije ili magistra medicinske biokemije uz uvjete propisane u Pravilniku o . Studenti strani državljani stječu pravo prijelaza na Fakultet pod istim uvjetima kao i hrvatski državljani.0 ili preporuku dva nastavnika • preporuku i obrazloženje voditelja poslijediplomskog doktorskog studija • polaganje ispita iz razlikovnih predmeta diplomskog studija (imenuje se tročlano povjerenstvo za određivanje razlikovnih predmeta koje pristupnik treba položiti) • poznavanje engleskog jezika i rada s računalom Kriteriji i postupci odabira polaznika Polaznici se odabiru temeljem prosjeka ocjena diplomskog studija 4. na temelju posebne kvote i liste reda prvenstva uz prethodno priznavanje razdoblja studija.• • uspjeh u diplomskoj nastavi (prosjek ocjena 4. • da zna hrvatski jezik (za strane državljane.0. vodeći računa o prostornim i kadrovskim kapacitetima Fakulteta. prosjek ocjena 4. Opći uvjeti za prijelaz studenata s drugih farmaceutsko-biokemijskih fakulteta osim podudarnosti nastavnih planova i programa su: • da pristupnik ima položene ispite i zadovoljene druge uvjete za redoviti upis u višu godinu studija na matičnom fakultetu. Medicinski fakultet) mogu se upisati na poslijediplomski doktorski studij uz: • prosjek ocjena diplomskog studija 4. ECTS koordinator Fakulteta daje mišljenje o priznavanju ECTS bodova. članci 25-29. Ukupan broj studenata koji mogu prijeći s drugih fakulteta utvrđuje za svaku akademsku godinu Fakultetsko vijeće na prijedlog Dekanskog kolegija. otvorenost europskog akademskog prostora i zakonski okvir u Republici Hrvatskoj.0. • da nije ponavljao ni jednu godinu studija. 5 Uvjeti upisa za studente koji studij upisuju nakon završene jednogodišnje organizirane nastave u okviru specijalizacije u zdravstvu ili završene 1. Ako više pristupnika od broja utvrđenog odlukom Fakultetskog vijeća ispunjava opće uvjete. što potvrđuje odgovarajućom dokumentacijom). godina i položeni ispiti. O ispunjenju navedenih uvjeta i opravdanosti prijelaza odlučuje Nastavno povjerenstvo. prednost imaju pristupnici koji su postigli bolji opći uspjeh u studiju na fakultetu s kojega prelaze. Prehrambeno-biotehnološki fakultet.5 • upis i polaganje razlikovnih predmeta u dogovoru s voditeljem poslijediplomskog doktorskog studija • poznavanje engleskog jezika i rada s računalom Kandidati koji nisu završili Farmaceutskobiokemijski fakultet nego jedan od srodnih fakulteta (srodni fakulteti su primjerice: Prirodoslovno-matematički fakultet. znanstvene aktivnosti (npr.

• nastavni plan i program studija s kojeg prijelaznik prelazi. može se odobriti upis na poslijediplomski studij ako udovolje uvjetima upisa propisanim nastavnim planom i programom. • domovnicu. • potvrdu fakulteta s kojeg prelazi da je stekao pravo upisa na višu studijsku godinu.5 i s potrebnim brojem ECTS bodova. uz originalne isprave mora dostaviti i ovjeren prijevod tih isprava. Povjerenstvo za poslijediplomske studije donosi odluku o priznavanju istovrijednosti završenoga programa s programom poslijediplomskog studija. a također i ovjeren prijevod nastavnog plana i programa studija (curriculum studiorum) kao i rješenje o priznavanju razdoblja studija nadležne agencije. redovita profesorica 6 . Na temelju odluke iz stavka 2. Student koji prelazi s fakulteta iz inozemstva.5 i s potrebnim brojem ECTS bodova. a koja nije izradila i obranila završni rad. Uz obrazloženu molbu. s najmanjom prosječnom ocjenom 4. Povjerenstvo za poslijediplomske studije provjerava ispunjenje navedenih uvjeta. članka 14 Pravilnika o poslijediplomskim studijima (srpanj. student je dužan priložiti: • studentsku ispravu. ECTS INSTITUCIONALNI KOORDINATOR Dr. Prijelaz na poslijediplomski studij U odgovarajući semestar doktorskog studija može se upisati osoba koja je završila specijalistički studij iz područja biomedicine i zdravstva i srodnih područja s najmanjom prosječnom ocjenom 4. 2007) Povjerenstvo za poslijediplomske studije odobrava upis na odgovarajući poslijediplomski studij i određuje obveze koje je pristupnik dužan ispuniti prije prijave teme doktorskog rada. a za strane državljane presliku putovnice i rješenja o privremenom boravku. U odgovarajući semestar doktorskog studija može se upisati osoba koja je ispunila sve uvjete studija na specijalističkom studiju ili poslijediplomskom magistarskom znanstvenom studiju iz farmaceutskih ili medicinsko-biokemijskih znanosti. • potvrdu o položenim ispitima i ukupnu ocjenu dotadašnjeg studija.Molba za prijelaz predaje se najkasnije sedam dana prije završetka redovitog upisnog roka u akademsku godinu u Studentskoj poslovnici Fakulteta. Pristupnicima koji su proveli određeno vrijeme na organiziranom znanstvenom usavršavanju u inozemstvu ili na drugim biomedicinskim fakultetima u zemlji. sc. Karmela Barišić.

sc. sc. dr. Sanda Vrček. dr. sc. sc. sc. sc. sc. Marija 7 . Irena Zorc. Viši asistenti a) s punim radnim vremenom Budimir. Dunja Vrkić. dr. sc. sc. sc. sc. sc. dr. Renata Kos. dr. dr. sc. dr. sc. Nada c) ostali Bilić-Zulle dr. dr. Olga Grdić Rajković. sc. dr. dr. dr. sc. Izvanredni profesori a) s punim radnim vremenom Dumić Belamarić. Viktor Staničić. Vesna Flegar-Meštrić. Dubravka Jasprica. Vjera Bojić. mr. sc. sc. dr. dr. Željko Džimbeg-Malčić. Petra Vujić. dr. sc. dr. Jerka Jadrijević-Mladar Takač. dr. sc. sc. sc. dr. Ana Petlevski. Redoviti profesori a) s punim radnim vremenom Barišić. sc. Jasna Šakić. dr. Vlatka Tadić. sc. dr. sc. dr. dr. dr. Franjo Romić. Željka Inić. dr. sc. Suzana Jablan. Sonja Damić. Željka Vitali. sc. dr. dr. Asistenti a) s punim radnim vremenom Amidžić. dr. dr. sc. dr. Željan Medić-Šarić. sc. Marijana Žuntar. Ana Vuina. Zdenka Kronja. Ivica Horvatić. dr. dr. Mladen Čepelak. sc. Mario Jurić. dr. Docenti a) s punim radnim vremenom Bach Rojecky. Ivan Lovrić. Ernest Topić. dr. dr. Renata c) ostali Barišić. Irena b) kumulativni radni odnos Bačić-Vrca. Milan Mastilica. Velimir Cetina Čižmek. Jozsef Rumora. Vlasta 2. dr. Gordan Plavšić. dr. Milica Zrinski Topić. Jelena Kalođera. dr. sc. Ivona 6. sc. Tonči Vukušić. Ivica Marušić. Stanislav Vladimir-Knežević. sc. Znanstveni novaci Bilušić Vundać. dr. sc. dr. Erim Dabelić. Biljana Samaržija. dr. Lada Sanković. Mladen Sertić. dr. dr. sc. sc. Mirza Čubrilo. Željko c) ostali Čvorišćec. Nikola Luterotti. Ita Sorić. sc. sc.POPIS NASTAVNIKA I SURADNIKA 1. Mira Biruš. sc. sc. dr. dr. sc. Nikolina 5. Lidija Barbarić. sc. Daniela b) ostali Jeličić. dr. Biljana Gjuranović. sc. Neda Skender. sc. dr. Živka Šegvić Klarić. Dubravka Dodig. sc. Jadranka Suchanek. Tomislav Bulimbašić. Maja Vanić. Kroata Jug. sc. sc. sc. sc. dr. sc. dr. sc. sc. sc. sc. sc. sc. Krešimir Uršić. Branka Žanić Grubišić. dr. Dario 8. dr. sc. dr. Damir Malenica. Maja Blažeković. dr. sc. sc. Branko Paušek-Baždar. Anita Hazler Pilepić. Olga Kujundžić. sc. dr. sc. sc. dr. dr. Ana-Marija Gabričević. dr. Vesna Rogić. Zrinka Ljubanović. dr. Sanja Domijan. dr. sc. dr. dr. Lovorka b) ostali Bokun. sc. dr. Roberta Pilepić. sc. Milena Petrik. dr. sc. Zlata Franušić. dr. sc. Jasna Vedrina-Dragojević. dr. dr. sc. dr. Viši predavač a) ostali Pjevač. dr. dr. sc. sc. Srećko Nikolac. dr. Miroslav Matulić. sc. Mirna Zadro. Bernard Gornik. sc. dr. dr. Mario Hafner. sc. Tihana b) kumulativni radni odnos Lauc. Ingeborg Božikov. sc. Daniela Bival Štefan. Jadranka Zovko Končić. Nora Pandžić-Jakšić. dr. Mario 7. Renata 4. Jasmina Maravić Vlahoviček. dr. dr. Snježana Petrovečki. sc. dr. sc. Miranda Denegri. sc. sc. sc. sc. sc. dr. sc. dr. Monika Bešić. Gordana Mornar Turk. Lidija Debeljak. Slavica Kujundžić. Davor Turčić. dr. sc. sc. dr. mr. dr. Ilija 3. sc. sc. dr. Biserka Dodig. dr. sc. sc. Ivana Filipović-Grčić. Marica Nigović. Sandra Jurišić Grubešić. dr. sc. dr. dr. Stela Grgurević. dr. Svjetlana Maleš. Dubravka Vuković. dr. sc. Karmela Bećirević-Laćan. Stručni suradnik a) s punim radnim vremenom Kremer. sc. sc. dr. Valerije b) kumulativni radni odnos Sučić. sc. Ana-Maria Trbojević-Čepe. Elizabeta Vizek Vidović. dr. dr. dr. sc. dr. sc. dr. Ivan Živković. Danica Šimundić. dr. Ivan Kosalec. sc.

dr. dr.Jakobušić Brala. Iva Novak. sc. Anita Šupraha Goreta. Tina Mucalo. dr. Mirela Medančić. Ivana Rajić. Martina Weitner. Ivan Perković. Cvijeta Matić. Maja Pepić. Zrinka Sajenko. Ivana Somborac. sc. Mirela Matokanović. Ruđer Ortner Hadžiabdić. sc. Tin 8 . sc. mr. Sandra Vasung.

8. S N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 P U S Č P 1. 6. DAN ANTIFAŠISTIČKE BORBE 25. POČETAK NASTAVE ZA STUDENTE OSTALIH GODINA 8. PRAZNIK RADA 3. 2. 7. ZAVRŠETAK JESENSKOG ISPITNOG ROKA 15. VELIKA GOSPA 23. – 11. ZAVRŠETAK NASTAVE U LJETNOM SEMESTRU 22. 3. 3. 3. Zimski ispitni rok: 1. DAN NEOVISNOSTI 25. 3. i 26. ZIMSKI ISPITNI ROK 22. DAN DRŽAVNOSTI 14. 2. 4. 2. UPISI U ZIMSKI SEMESTAR NASTAVA ISPITNI ROKOVI UPISI Zimski semestar: 5. 1. 9. – 3. Jesenski ispitni rok: 23. 10. 4. 10. Upisi u zimski semestar: 15. 2. 12. 2010. 10. SVI SVETI PROSINAC 2009. P 1 8 15 22 29 U 2 9 16 23 30 S Č P S N 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 31 1. POČETAK JESENSKOG ISPITNOG ROKA RUJAN 2010. NOVA GODINA 6.AKADEMSKI KALENDAR LISTOPAD 2009. 9. 1. DAN POBJEDE I DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI 15. 2. 6. 9. 12. 6. 2010. 2010. P 5 12 19 26 U S 6 7 13 14 20 21 27 28 Č P 1 2 8 9 15 16 22 23 29 30 S 3 10 17 24 31 N 4 11 18 25 STUDENI 2009. 9. . . 2010. 5. (za ostale godine) – 29. N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 P U S Č P S 5. USKRSNI PONEDJELJAK 1.– 6. P 5 12 19 26 U 6 13 20 27 Č P S N 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 31 S KOLOVOZ 2010.26. ZAVRŠETAK NASTAVE U ZIMSKOM SEMESTRU 1. 12. – POČETAK LJETNOG ISPITNOG ROKA SRPANJ 2010. – 24. BOŽIĆNI BLAGDANI 24. POČETAK NASTAVE U LJETNOM SEMESTRU TR AVANJ 2010. 12. – 3. 8. 6. godinu) . P U 5 6 12 13 19 20 26 27 Č 1 7 8 14 15 21 22 28 29 S P S 2 3 9 10 16 17 23 24 30 N 4 11 18 25 SVIBANJ 2010. 6. 2010. P 4 11 18 25 U 5 12 19 26 S 6 13 20 27 Č P 1 7 8 14 15 21 22 28 29 S N 2 3 9 10 16 17 23 24 30 31 VELJAČA 2010. TIJELOVO 11. 9. 1. 7. – 17. 1. P 3 10 17 24 31 U 4 11 18 25 S 5 12 19 26 S N 1 2 6 7 8 9 13 14 15 16 20 21 22 23 27 28 29 30 Č P LIPANJ 2010. 8. 10. 9. 3.16. 2. 8. 2010.. Upisi u ljetni semestar: 22. – 24. GODINE STUDIJA 12. Ljetni semestar: 8. ZAVRŠETAK LJETNOG ISPITNOG ROKA 17. 2. Ljetni ispitni rok: 14. 2010. – 26. UPISI U LJETNI SEMESTAR 22. 6.3. SVETA TRI KRALJA 29. USKRS 5. P U 1 7 8 14 15 21 22 28 29 S Č P S 2 3 4 5 9 10 11 12 16 17 18 19 23 24 25 26 30 N 6 13 20 27 4. (za I. NEMA NASTAVE SIJEČANJ 2010. 9 . 11. UPISI U LJETNI SEMESTAR 8. 2009. P S 1 6 7 8 13 14 15 20 21 22 27 28 29 U Č 2 9 16 23 30 P 3 10 17 24 S 4 11 18 25 N 5 12 19 26 16. POČETAK NASTAVE ZA STUDENTE I. P U 1 7 8 14 15 21 22 28 29 S 2 9 16 23 30 Č P S N 3 4 5 6 10 11 12 13 17 18 19 20 24 25 26 27 31 5. 10. 1. P 1 8 15 22 U S Č P S 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 N 7 14 21 28 OŽUJAK 2010. 6. 2010.

kongres europskih studenata farmacije na temu „Pharmaceutical Care Models and Therapeutic Innovations“. dobrovoljno darivanje krvi u suradnji s HZTM. začinskog i hranjivog bilja u Schrottovoj ulici jedini je specijalizirani vrt u ovom dijelu Europe. Na Fakultetu organizira humanitarne akcije (primjerice palačinkijada). CPSA ima status punopravnog članstva u EPSAi (European Pharmaceutical Student's Association) i IPSF-u (International Pharmaceutical Students' Federation). Sve predavaonice i seminarske prostorije opremljene su modernom audiovizualnom i multimedijalnom opremom. sustavne i ekološke studije u sustavu obrazovanja i znanosti. međunarodnu razmjenu studenata u okviru Student Exchange Programm-a. Zavodu nalazi se jedan ili više studentskih laboratorija u kojima se održava praktična nastava.OPĆE INFORMACIJE ZA STUDENTE NA RAZINI SASTAVNICE STUDENTSKE UDRUGE I AKTIVNOSTI Na Fakultetu djeluje podružnica Studentskoga zbora te Udruga studenata farmacije i medicinske biokemije Hrvatske . U zgradi Fakulteta u ulici Ante Kovačića 1 nalazi se predavaonica sa 120 sjedećih mjesta. Na Fakultetu djeluje i pjevački zbor studenata i nastavnika. Kongresu je prisustvovalo više od 120 studenata iz 24 europske zemlje. gledanje filmova (PMP. a u Schrottovoj ulici broj 39 predavaonica s 80 sjedećih mjesta. otrovnog. studentska računalna učionica te u dvorištu zgrade studentska prostorija s čajnom kuhinjom. Predstavnici studenata članovi su Fakultetskoga vijeća. kratkotrajne razmjene studenata tijekom akademske godine (TWIN Project). a sastavni dio Zavoda za farmaceutsku tehnologiju je studentska ljekarna. studentske tulume te niz drugih projekata. Na svakom 10 . HIV/AIDS i drugo). središnja knjižnica. U središnjoj knjižnici i studentskoj računalnoj učionici studenti mogu neometano učiti i koristiti se internet uslugama. Fakultetski botanički vrt ljekovitoga. Podružnica Studentskog zbora Farmaceutskobiokemijskog fakulteta organizira tradicionalnu Brucošijadu i Ljetnu školu. PROSTORI I OPREMA ZA UČENJE Farmaceutsko-biokemijski fakultet smješten je na četiri lokacije. Studentski zbor čine predstavnici studenata koji se biraju direktnim izborom. U ovoj akademskoj godini članovi Udruge organizirali su dvije razmjene studenata sa njemačkim i grčkim studentima farmacije te EPSA Autumn Assembly u Dubrovniku. a namijenjen je za morfološke.CPSA. Na lokaciji fakulteta u Domagojevoj ulici broj 2 nalazi se predavaonica s 80 sjedećih mjesta i jedna seminarska prostorija. tri seminarske prostorije. Pharmacy Movie Project). radionice i plakate o aktualnim temama (primjerice pušenje.

Daje se i naglasak na razvoj vještina komunikacije na relaciji ljekarnik-pacijent-drugi stručnjak u zdravstvu. upoznavanje s mogućim međudjelovanjem lijekova i hrane). fiziologija. 300 ECTS bodova). analitika lijekova. Farmaceutskobiokemijski fakultet ekspertni je izvor brojnih farmaceutskih znanja. kemijska. Prepoznat po svojoj izvrsnosti u farmaceutskoj izobrazbi na diplomskoj i poslijediplomskoj razini. a po njegovom završetku student stječe naslov magistra farmacije.INFORMACIJE O PROGRAMIMA KOJI VODE K DIPLOMI STUDIJ FARMACIJE Dodijeljena kvalifikacija Završetkom Studija farmacije student stječe diplomu o završenom studiju te akademsko zvanje magistar farmacije (mag. mikrobiologija i parazitologija. sposobnog kritičkom promišljanju. Stječu znanja o različitim molekulskim mehanizmima djelovanja lijekova. Modul «Istraživanje i razvoj lijekova» nudi specifična znanja potrebna farmaceutima koji će biti neizostavni dio istraživačkog tima za razvoj novih lijekova i ljekovitih oblika. Nastavni program ima za cilj osigurati izobrazbu zdravstvenog stručnjaka u pogledu lijekova i suvremenih načina liječenja. Magistri farmacije su osposobljeni za rad u farmaceutskoj industriji u istraživačkim. te širiti. biologija. aktivnom i trajnom stjecanju znanja u farmaceutskim i kliničkim znanostima. statistika. analitičkim laboratorijima. Usvajaju tehnologiju izrade klasičnih i suvremenih ljekovitih oblika te se bave pitanjima čuvanja. Suvremen pristup obrazovanju magistara farmacije udovoljava potrebama sve zahtjevnije farmaceutske struke. biokemija. farmakognozija. Tijekom studija farmacije studenti se upoznaju sa strategijom organske sinteze lijeka. Studenti farmacije također upoznaju i građu i funkcije tkiva. uključuje temeljne (matematika. s prirodnim izvorima ljekovitih tvari te biotehnološkim metodama proizvodnje lijekova i dijagnostičkih sredstava. pharm. akademskom okruženju i sl. Studij farmacije na Farmaceutskobiokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu organiziran je kao integrirani preddiplomski i diplomski studij u trajanju od deset semestara (5 godina. toksikologija i hematologija) i stručne kolegije (farmaceutska botanika. praćenje nuspojava lijekova. razvoju i primjeni lijekova s ciljem sigurne i učinkovite terapije. Magistar farmacije. 11 . molekularna biologija). klinička farmacija. marketingu lijekova. te pravilne primjene propisane terapije. Obrazovna je zadaća studija farmacije osposobiti studenta da kompetentno sudjeluje u dizajniranju. sastavnica je Sveučilišta u Zagrebu i jedini u Hrvatskoj obrazuje farmaceutske stručnjake. prenositi i primjenjivati stečena znanja za dobrobit pojedinca i društva u cjelini. patofiziologija. farmaceutska kemija. biološka i farmaceutskotehnološka svojstva lijeka te klasičnim i suvremenim metodama dokazuju i određuju ljekovite tvari. kontrole kakvoće i nadzora u proizvodnji i prometu lijekova.). organa i organizma kao cjeline u zdravlju i bolesti. Fakultet je uvijek bio i jest spreman nositi se s izazovima uvjetovanim brzim tehnološkim napretkom suvremene farmacije.) kojima se postiže stjecanje specifičnih znanja i vještina iz polja farmacije. Razvijaju vještine izdavanja lijekova i komunikacije s bolesnikom (savjetovanje pri izboru pogodne vrste i oblika lijeka. Ispituju fizička. Obrazovni i profesionalni ciljevi Farmaceutsko-biokemijski fakultet. fizika. Pri upisu u petu godinu studija studenti se opredjeljuju za jedan od modula: «Ljekarništvo» ili «Istraživanje i razvoj lijekova». biomedicinske (anatomija. oblikovanje lijekova. Kroz modul «Ljekarništvo» studenti se usmjeravaju za rad u sustavu zdravstvene zaštite gdje kao stručnjaci za lijekove promiču njihovu ispravnu i odgovarajuću primjenu. Agenciji za lijekove i medicinske proizvode i drugim javnozdravstvenim institucijama. stječe odobrenje za samostalan rad u sustavu zdravstvene zaštite na za to predviđenim poslovima i zadacima (javna i bolnička ljekarna). registraciji lijekova. farmakoterapija. farmakologija. kozmetologija i sl. nakon provedenog stručnog staža u trajanju od 1 godine i položenog državnog ispita. biokemija lijekova. te po svom doprinosu znanosti. mogućim neželjenim i štetnim učincima te interakcijama lijekova. proizvodno-tehnološkim. Studij je farmacije multidisciplinaran. farmaceutika. pravilno informiranje o lijekovima. Stječu potrebna znanja za istraživanja i razvoj novih lijekova i terapijskih sustava. kemija.

Sanda Vladimir-Knežević. godina: Stručna praksa u javnoj ili bolničkoj ljekarni. Moguć pristup daljnjem školovanju Nakon završenog studija farmacije student može nastaviti edukaciju u znanstvenoistraživačkom smjeru na poslijediplomskom doktorskom studiju. sc. Željka Vanić i doc. kontrola. dr.). Renata Jurišić Grubešić. doziranje. doc. razvrstavanje te izdavanje lijekova i medicinskih proizvoda. dr. 3. II. praćenjem zaliha i sl. članak 55: 1. Nakon obavljene stručne prakse mentor studentu potpisuje izvješće o provedenoj praksi na temelju kojeg i uz predočenje dnevnika prakse se upisuju ECTS bodovi u indeks. a prema dogovoru s dodijeljenim mentorom. Student se također upoznaje s obaveznom stručnom literaturom u ljekarni. provjerom isteka roka valjanosti lijekova. IV. industrijski laboratoriji. sc. Tijekom stručne prakse student se upoznaje s organizacijom rada i ustrojem ljekarničke djelatnosti te sustavom naručivanja. Student može pomagati i sudjelovati u obavljanju poslova primjerenih ovoj razini obrazovanja pod nadzorom mentora. Od studenata druge godine očekuje se da vode dnevnik prakse u kojem opisuju aktivnosti koje se odvijaju u ljekarni. Diplomski studij završava polaganjem svih ispita i dovršenjem ostalih studijskih obveza. a za organizaciju i provođenje stručne prakse zaduženi su prof. izradom diplomskog rada i javnim polaganjem diplomskog ispita u skladu sa studijskim programom. sc. Diplomski rad u pravilu predstavlja rad kojeg student izrađuje pod nadzorom voditelja i to na Fakultetu ili drugoj instituciji koja pruža mogućnost znanstveno-istraživačkog 12 . razvrstavanje pripravaka). Student upoznaje grupe dodataka prehrani (biljni pripravci. Stručna praksa je obavezan predmet tijekom svih pet studijskih godina. s uključivanjem studenta u sve aktivnosti ljekarničke prakse (210 sati). (15 sati). Student sudjeluje u postupku naručivanja i zaprimanja lijekova i ostalih proizvoda koji su u prometu u ljekarni. godina: Stručna praksa u različitim okruženjima farmaceutske prakse prema slobodnom izboru studenta (15 sati). Upoznaje također grupu predmeta opće uporabe prema Popisu kozmetičkih i drugih sredstava za zaštitu zdravlja kojima ljekarne mogu opskrbljivati korisnike (bez kozmetike i kozmetike s posebnom namjenom). Kroz predavanja studenti se upoznaju s profesionalnim mogućnostima i ciljevima magistra farmacije.). dr. stručno usavršavanje na poslijediplomskom specijalističkom studiju i u okviru specijalizacije u zdravstvu iz farmacije te trajno usavršavanje na tečajevima. te u obavljanju manje zahtjevnih poslova pod stručnim nadzorom mentora (npr. Upoznaju se s ulogom magistra farmacije u javnom i bolničkom ljekarništvu. Predstavljen im je i djelokrug rada Agencije za lijekove i medicinske proizvode te uloga magistra farmacije u regulatornim poslovima u farmaceutskoj industriji. njihovu namjenu. Student stručnu praksu obavlja u ljekarni kroz najmanje 2 a najviše 3 radna dana. godina: Stručna praksa u javnoj ili bolničkoj ljekarni na nacionalnoj ili međunarodnoj razini (15 sat stručne prakse). itd. veledrogerije. Student stručnu praksu obavlja u ljekarni kroz najmanje 2 a najviše 3 radna dana. sc. vaganje monokomponentnih čajeva. komunikacija s pacijentima i dr. Tijekom stručne prakse student će stjecati sveobuhvatna znanja i vještine potrebne za obavljanje farmaceutskih usluga (narudžba. kao i s ulogom kliničkog farmaceuta. dijetetski proizvodi itd.). Završni/diplomski rad i završni/diplomski ispit Prema Pravilniku o studiranju na diplomskim studijima Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (prosinac 2008. Studenti se upoznaju s ulogom magistra farmacije u poslovima istraživanja i razvoja te proizvodnje lijekova. vitamini i minerali. skladištenje. zaprimanje. Organizaciju izrade Diplomskih radova vodi Povjerenstvo za diplomske radove.Stručna praksa Stručna praksa za studente studija farmacije organizira se kroz Centar za primijenjenu farmaciju. prof. ograničenja pri primjeni. moguće interakcije. godina: Upoznavanje studenata s različitim okruženjima farmaceutske prakse: javne ljekarne. godina: Stručna praksa u različitim okruženjima farmaceutske prakse prema slobodnom izboru studenta (15 sati). a organizirana je na sljedeći način: I. bolničke ljekarne. 2. a prema dogovoru s dodijeljenim mentorom. dr. V. nuspojave. Milena Jadrijević-Mladar Takač. Također se upoznaju s marketingom i veleprodajom lijekova i medicinskih proizvoda u sustavu zdravstva. III.

Pisani dio ispita može biti eliminacijski. studenta i studentsku poslovnicu. 4. 3. Ispiti i druge provjere znanja Prema Pravilniku o studiranju na diplomskim studijima Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (prosinac 2008. projektni zadaci i sl. Ako student i nakon ponovljenog upisa predmeta ne uspije položiti ispit u četvrtom pokušaju. osim ako se ispit održava pred povjerenstvom. Dekan. članak 40: 1. pojedinih oblika nastave i bez ocjenjivanja ili uz opisno ocjenjivanje. 10. Student koji u četvrtom pokušaju ne položi ispit iz istog predmeta obvezan je u idućoj akademskoj godini ponovno upisati i odslušati taj predmet. Ispit pred ispitnim povjerenstvom Članak 48: 1. a polažu se samo u pisanom obliku. Student ima pravo dobiti na uvid ocijenjeni rad pisanog dijela ispita. 2. seminarski radovi. Ispitno povjerenstvo odluku donosi većinom glasova.). Praktični dio ispita može se obaviti odvojeno od teorijskog. s time da jedan član povjerenstva mora biti s drugog predmeta. Ispiti se ne naplaćuju. 5. Ispiti mogu biti teorijski i praktični. Voditelj predmeta ne može biti predsjednik povjerenstva.4. Student koji nije izvršio obveze utvrđene studijskim programom i izvedbenim planom nastave iz pojedinog predmeta ne može pristupiti ispitu iz tog predmeta. Ispit iz istog predmeta se može polagati najviše četiri puta. a prijavnicu potpisuju svi članovi povjerenstva. a u njegovoj odsutnosti prodekan za nastavu. Povjerenstvo za diplomske radove utvrđuje termine polaganja diplomskih ispita i o tome obavještava članove povjerenstva. 2. a polaže se pred Povjerenstvom kojeg imenuje Dekan na prijedlog Povjerenstva za diplomske radove i mora se obaviti u jednom danu. Pisani ispit može trajati do 120 minuta. • položio sve propisane ispite te prikupio najmanje 300 ECTS bodova • da je obavio propisanu stručnu praksu • da je njegov diplomski rad prihvaćen od Povjerenstvu za diplomske radove. 3. gubi pravo studiranja na tom studiju. Znanje i vještine studenata mogu se provjeravati na ispitu iz predmeta i/ili vrednovati tijekom nastave (kolokviji. Student ima pravo na ispit pred ispitnim povjerenstvom bez obzira na rezultate pisanog ispita. 9. Diplomski ispit je usmeni ispit. • udovoljio svim uvjetima obveznih i izbornih oblika nastave propisanih izvedbenim planom nastave. U slučaju izrade Diplomskog rada u drugoj instituciji Povjerenstvo za diplomske radove na prijedlog nastavnika-voditelja imenuje stručnu osobu pod čijim nadzorom će student u toj instituciji izraditi praktični dio diplomskog rada. praktične zadaće. 4. osim u posebno opravdanim slučajevima. imenuje ispitno povjerenstvo. Diplomski ispit je završni ispit odgovarajućeg diplomskog studija. rada prema Uputama za izradu diplomskog rada. Diplomskim ispitom student dokazuje da je sposoban primjenjivati znanja i vještine stečene tijekom studija i da može rješavati zadatke svoje struke. 7. Četvrti put ispit se polaže pred ispitnim povjerenstvom. Cjelokupni ispit mora završiti u najviše pet radnih dana. samo usmeno. Ispitno povjerenstvo čine voditelj programa i još dva nastavnika. Studijskim programom može se utvrditi stjecanje ECTS bodova iz 13 . 6. Diplomski ispit je javan. 9. ili pisano i usmeno ili izvedbom/prezentacijom praktičnog rada. 8. 7.). 6. 8. 5. a sastoji se od obrane Diplomskog rada i provjere znanja diplomanda iz područja Diplomskog rada. Ukupno ispitivanje pojedinog studenta na usmenom ispitu ne smije trajati više od 30 minuta. 5. Diplomskom ispitu može pristupiti student koji ispunjava sljedeće uvjete: • najmanje dvije godine studirao na Fakultetu.

7. O tijeku ispita pred ispitnim povjerenstvom predsjednik povjerenstva vodi zapisnik. Ocjenu u studentsku ispravu potpisuje voditelj predmeta. 8.6. 14 . Na ocjenu ispitnog povjerenstva ne može se uložiti žalba.

5 30 30 30 30 15 15 15 15 15 15 0 0 30 30 30 0 3.5 3. I – Izborni predmet Izborni predmeti Šifra Predmet Status Satnica Ukupno ECTS P F1-43 F1-44 F1-45 F1-46-I F1-46-II Povijest farmacije Prva pomoć i sigurnosne mjere pri radu u laboratoriju Komunikacijske vještine Odabrane teme iz primijenjene psihologije I Odabrane teme iz primijenjene psihologije II I I I I I 15 2 0 30 30 S 0 13 15 0 0 V 0 0 0 0 0 15 15 15 30 30 15 1 1 1 2.5 5.5 5.5 2. O – Obvezni predmet.5 8 5.Dijagram strukture nastavnih predmeta 1.5 2. do 4.5 3.5 1 7 4. semestra P – Predavanja. S – Seminari.5 . V – Vježbe.5 15 0 15 0 0 30 30 15 Tjelesna i zdravstvena kultura – student upisuje 30 sati po semestru od 1. godina Šifra Predmet Status Zimski semestar Satnica Ljetni semestar Satnica Ukupno ECTS P F1-01 F1-02 F1-03 F1-04 F1-05 F1-06 F1-07 F1-08 F1-09 F1-10 F1-11 F1-12 F1-70 Uvod u farmaciju Matematika Stanična biologija s osnovama genetike Sociologija i zdravstvo Opća kemija sa stehiometrijom I i II Fiziologija s osnovama anatomije čovjeka I i II Farmaceutska botanika Fizika Statistika Analitička kemija I Organska kemija I Stručna praksa O O O O O O O O O O O O 15 30 30 15 30 30 S 0 30 15 15 30 30 V 0 0 30 0 30 0 P S V 15 60 75 30 135 105 75 75 30 75 45 15 1 4.5 10.5 6 2.

5 10 1 6 2 30 30 22 30 30 45 15 0 8 15 15 15 15 30 0 15 30 60 4.5 1. godina Šifra Predmet Status Zimski semestar Satnica Ljetni semestar Satnica Ukupno ECTS P F1-10 F1-11 F1-13 F1-14 F1-15 F1-16 F1-17 F1-18 F1-19 F1-12 F1-70 Analitička kemija II Organska kemija II Biološka kemija Fizikalna kemija I i II Mikrobiologija s parazitologijom I i II Biokemija I Patofiziologija s osnovama patologije I Farmakognozija I Farmaceutska kemija I Stručna praksa O O O O O O O O O O 30 30 30 30 30 S 0 15 0 15 0 V 30 45 15 30 0 P S V 60 90 45 135 90 30 60 75 120 15 4.5 5 0 0 15 Tjelesna i zdravstvena kultura – student upisuje 30 sati po semestru od 1. S – Seminari. V – Vježbe.5 7 3. I – Izborni predmet Izborni predmeti Šifra Predmet Status Satnica Ukupno ECTS P F1-47 F1-48 F1-50 F1-51 Odabrane metode instrumentalne analize Fizikalne kemijske metode u biomedicinskim istraživanjima Zdravstvena ekologija Bioetika I I I I 15 15 15 15 S 0 0 0 0 V 30 15 0 0 45 30 15 15 4 2.5 7 2. do 4.5 4.5 5.2. semestra P – Predavanja. O – Obvezni predmet.5 10.0 16 .0 1.

5 2.5 6 3. O – Obvezni predmet. S – Seminari. godina Šifra Predmet Status Zimski semestar Satnica Ljetni semestar Satnica Ukupno ECTS P F1-16 F1-17 F1-18 F1-19 F1-20 F1-21 F1-22 F1-23 F1-24 F1-25 F1-26 F1-12 Biokemija II Patofiziologija s osnovama patologije II Farmakognozija II Farmaceutska kemija II Analitička toksikologija Farmaceutika I i II Molekularna biologija s genetičkim inženjerstvom Biokemija prehrane Klinička biokemija s hematologijom Farmakologija I Oblikovanje lijekova I Stručna praksa O O O O O O O O O O O O 22 15 30 45 30 30 S 8 0 15 0 15 15 V 30 15 45 0 15 0 P S V 60 30 90 45 60 105 75 60 75 45 30 15 4.5 P – Predavanja. I – Izborni predmet Izborni predmeti Šifra Predmet Status Satnica Ukupno ECTS P F1-52 F1-53 F1-54 F1-55 F1-56 Izolacija bioaktivnih prirodnih produkata Spektroskopska identifikacija organskih spojeva Farmaceutska informatika Zdravstveno zakonodavstvo Zdravstvena ekonomika I I I I I 15 10 15 15 15 S 5 10 15 0 0 V 10 10 0 0 0 30 30 30 15 15 2.5 2. V – Vježbe.3.5 7 4 4.5 1 1 17 .5 15 30 30 35 30 30 0 15 15 0 10 15 0 0 30 30 30 30 0 0 15 4.5 1 3.5 2.5 2.5 8 6 4.

4. I – Izborni predmet Izborni predmeti Šifra Predmet Status Satnica Ukupno ECTS P F1-57 F1-58 F1-59 student Fitofarmacija I Eksperimentalna farmakologija I Primijenjena mikrobiologija I ima mogućnost upisa predmeta s popisa izbornih iz 15 15 15 drugih S V 30 30 30 3 3 3 15 0 15 0 15 0 godina studija 18 . S – Seminari. O – Obvezni predmet.5 14 9 6 4.5 1 P – Predavanja. V – Vježbe. godina Šifra Predmet Status Zimski semestar Satnica Ljetni semestar Satnica Ukupno ECTS P F1-25 F1-26 F1-27 F1-28 F1-29 F1-30 F1-12 Farmakologija II Oblikovanje lijekova II Analitika lijekova I i II Biokemija lijekova Kozmetologija Magistralna receptura Stručna praksa O O O O O O O 30 30 30 45 0 S 15 0 0 15 0 V 45 45 30 30 15 6 P 15 30 0 S 15 0 5 V 45 30 40 8 90 75 135 90 60 45 15 9 7.

5. S – Seminari.5 3 3 3 1. V – Vježbe. godina (student može izabrati jedan od predloženih modula) Modul 1.5 3 4. Istraživanje i razvoj lijekova Šifra Predmet Status Zimski semestar Satnica Ljetni semestar Satnica Ukupno ECTS P F1-31 F1-32 F1-33 F1-34 F1-35 F1-36 Odabrana poglavlja iz farmaceutske kemije Dizajniranje novih lijekova Biokemijske osnove toksičnosti endobiotika i ksenobiotika Novi terapijski sustavi Analitika u razvoju farmaceutskih proizvoda Osiguranje kvalitete i registracija lijekova Socijalna farmacija Klinička farmacija Farmakoterapija Farmaceutska skrb Metodika znanstvenog rada Diplomski rad Stručna praksa O O O O O O 15 30 15 15 15 15 S 15 15 15 15 0 0 V 0 0 0 0 0 15 P S V 30 45 30 30 15 30 3 4.5 F1-37 F1-38 F1-39 F1-40 F1-41 F1-42 F1-12 Modul 2. I – Izborni predmet 19 .5 9 1. Ljekarništvo O 15 0 O 15 0 O 15 30 O 30 45 0 15 0 15 15 30 45 90 15 150 150 1. O – Obvezni predmet.5 15 15 Obvezni program za oba modula O 15 0 0 O O 150 150 P – Predavanja.

5 1.5 20 .Izborni predmeti Šifra Predmet Status Satnica Ukupno ECTS P F1-60 F1-61 F1-62 F1-63 F1-64 F1-65 F1-66 F1-67 F1-68 F1-69 Biostatistika Metaloproteini – struktura i mehanizam Molekulske osnove bolesti i terapije Molekularna farmakologija Farmakogenetika Individualizirana briga za zdravlje Dijetoterapija Industrijska farmacija Farmaceutska etika i deontologija Socioligija u farmaciji I I I I I I I I I I 15 5 15 15 10 15 15 15 15 15 S 15 10 15 15 15 5 15 15 0 0 V 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 30 20 30 30 30 20 30 30 15 15 3 2 3 3 3 2 3 3 1.

molekularna dijagnostika i sl. O svemu tome dužni su voditelju kolegija predati referat pod naslovom "Medicinsko-biokemijski laboratorij u primarnoj zdravstvenoj zaštiti". patofiziologija. nezamisliva je danas bez medicinsko-biokemijske dijagnostike. laboratorijskog menagementa. tehnika i tehnologija ispitivanja bioloških materijala magistri medicinske biokemije pridonose utvrđivanju uzroka bolesti. klinikama i kliničkim bolničkim centrima. uključuje temeljne (matematika. transfuziologija s imunohematologijom. Studij je medicinske biokemije multidisciplinaran. Magistar medicinske biokemije. mikrobiologija i parazitologija. klinička imunologija. statistika. kemija.) kojima se postiže stjecanje specifičnih znanja i vještina iz polja medicinske biokemije. prevenciji bolesti. 21 . Stručna praksa je obavezan predmet tijekom svih pet studijskih godina. Stručna praksa Za organizaciju i provođenje stručne prakse za studente studija medicinske biokemije zaduženi su prof. fiziologija. farmakologija. Primjenom biokemijskih. općim i specijalnim bolnicama. informaciju o zaposlenom stručnom osoblju. imunologija. tijesno povezana s razvojem znanosti i tehnologije.STUDIJ MEDICINSKE BIOKEMIJE Dodijeljena kvalifikacija Završetkom Studija medicinske biokemije student stječe diplomu o završenom studiju te akademsko zvanje magistar medicinske biokemije (mag. Studenti provode jedan radni dan u laboratoriju pri čemu dobiju uvid u organizaciju laboratorija primarne zdravstvene zaštite: uvid u prostorno uređenje laboratorija. sc. József Petrik i doc. klinička citologija. automatizacije. mikrobiologija. stječe odobrenje za samostalan rad u svojoj struci. elektroničke obrade podataka te informatizacije laboratorijskog sustava. dr. Suvremena medicina. Medicinska biokemija integrira spoznaje moderne opće i analitičke biokemije te stanične i molekularne biologije s fiziološkim i patofiziološkim procesima omogućujući razumijevanje patoloških procesa na molekularnoj razini kao i iznalaženje novih dijagnostičkih i prognostičkih pokazatelja bolesti. Medicinska biokemija interdisciplinarno je znanstveno područje čije se znanstvene spoznaje primjenjuju u sustavu zdravstva s ciljem uspješne dijagnostike. praćenja bolesti i terapije te prevencije patoloških stanja. med. a po završetku studija stječe se naslov magistra medicinske biokemije. Predloženi program studija osposobljava magistra medicinske biokemije da stručno interpretira biokemijske i hematološke nalaze pacijenata čineći ga tako bitnim čimbenikom stručnog medicinskog tima koji zbrinjava pacijenta. molekularno-bioloških i kemijskih postupaka. molekularna biologija. II godina: Stručna praksa u citološkom i histološkom laboratoriju (10 sati). poliklinikama. 300 ECTS bodova). Obrazovni i profesionalni ciljevi Farmaceutsko-biokemijski fakultet. nakon provedenog stručnog staža u trajanju od 1 godine i položenog državnog ispita. sastavnica je Sveučilišta u Zagrebu i jedini u Hrvatskoj obrazuje medicinsko-biokemijske stručnjake. Fakultet je uvijek bio i jest spreman nositi se s izazovima uvjetovanim brzim tehnološkim napretkom suvremene medicinske biokemije te širiti. biomedicinske (anatomija. fizika. toksikologija i hematologija) i stručne kolegije (klinička biokemija. Završeni stručnjaci studija medicinske biokemije mogu obavljati zdravstvenu djelatnost u medicinsko-biokemijskim laboratorijima u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. biokem. biokemija. održavanju zdravlja. hematoloških. Studij medicinske biokemije na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu organiziran je kao integrirani preddiplomski i diplomski studij u trajanju od 10 semestara (5 godina. prenositi i primjenjivati stečena znanja za dobrobit pojedinca i društva u cjelini. sc. Roberta Petlevski. te po svom doprinosu znanosti. opremi i pretragama. genetika). a organizirana je na sljedeći način: I godina: Posjet medicinsko-biokemijskom laboratoriju primarne zdravstvene zaštite te medicinsko-biokemijskom laboratoriju kliničke bolnice (10 sati stručne prakse). praćenju uspjeha liječenja kao i novim znanstvenim spoznajama.). histologija i citologija. dr. Farmaceutsko-biokemijski fakultet ekspertni je izvor brojnih medicinsko-biokemijskih znanja. Tijekom studija medicinske biokemije student će steći znanja i vještine iz komunikacijskih znanosti. Prepoznat po svojoj izvrsnosti u medicinskobiokemijskoj izobrazbi na diplomskoj i poslijediplomskoj razini. biologija.

Studenti u skupinama provode jedan radni dan u citološko-histološkom laboratoriju kliničke bolnice pri čemu nauče osnove o citokemijskim i imunocitokemijskim pretragama npr. mijeloperoksidaza (MPO) prikaz aktivnosti MPO postupkom po GrahamKnollu, bojenje crnilom Sudan B, periodicacid-shiff (PAS) reakcija, nespecifična esteraza, alkalna fosfataza, kisela fosfataza, alfa-naftil-acetat esteraza (ANAE). Također upoznaju ulogu citokemije u razvrstavanju akutnih leukemija te usporedbu nalaza s citomorfološkom klasifikacijom. O svemu tome dužni su voditelju kolegija predati referat. III godina: Stručna praksa u kliničkom mikrobiološkom laboratoriju (15 sati). IV godina: Stručna praksa u hematološkom laboratoriju (15 sati). V godina: Stručna praksa u kliničkobiokemijskom laboratoriju koja obuhvaća laboratorijske metode za ispitivanje elektrolita, kiselinsko-bazične ravnoteže, proteina, neproteinskih dušikovih spojeva, porfirina, ugljikohidrata, lipida i lipoproteina, enzima i izoenzima, hormona te mikroelemenata u tjelesnim tekućinama. Upoznavanje s radom instrumenata i automatskih analizatora te metodama molekularne dijagnostike. Stručna praksa uključuje rad u specijalističkim laboratorijima za endokrinologiju, dijagnostiku krvlju prenosivih bolesti te laboratoriju za biološkotoksikološka vještačenja (100 sati). Moguć pristup daljnjem školovanju Nakon završenog studija medicinske biokemije student može nastaviti edukaciju u znanstveno-istraživačkom smjeru na poslijediplomskom doktorskom studiju, stručno usavršavanje na poslijediplomskom specijalističkom studiju i u okviru specijalizacije u zdravstvu iz medicinske biokemije te trajno usavršavanje na tečajevima. Završni/diplomski rad i završni/diplomski ispit Prema Pravilniku o studiranju na diplomskim studijima Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (prosinac 2008.), članak 55: 1. Diplomski studij završava polaganjem svih ispita i dovršenjem ostalih studijskih obveza, izradom diplomskog rada i javnim polaganjem diplomskog ispita u skladu sa studijskim programom.

2. Organizaciju izrade Diplomskih radova vodi Povjerenstvo za diplomske radove. 3. Diplomski rad u pravilu predstavlja rad kojeg student izrađuje pod nadzorom voditelja i to na Fakultetu ili drugoj instituciji koja pruža mogućnost znanstveno-istraživačkog rada prema Uputama za izradu diplomskog rada. 4. U slučaju izrade Diplomskog rada u drugoj instituciji Povjerenstvo za diplomske radove na prijedlog nastavnika-voditelja imenuje stručnu osobu pod čijim nadzorom će student u toj instituciji izraditi praktični dio diplomskog rada. 5. Diplomski ispit je završni ispit odgovarajućeg diplomskog studija. 6. Diplomskim ispitom student dokazuje da je sposoban primjenjivati znanja i vještine stečene tijekom studija i da može rješavati zadatke svoje struke. 7. Diplomskom ispitu može pristupiti student koji ispunjava sljedeće uvjete: • najmanje dvije godine studirao na Fakultetu, • udovoljio svim uvjetima obveznih i izbornih oblika nastave propisanih izvedbenim planom nastave, • položio sve propisane ispite te prikupio najmanje 300 ECTS bodova • da je obavio propisanu stručnu praksu • da je njegov diplomski rad prihvaćen od Povjerenstvu za diplomske radove. 8. Diplomski ispit je usmeni ispit, a sastoji se od obrane Diplomskog rada i provjere znanja diplomanda iz područja Diplomskog rada. 9. Diplomski ispit je javan, a polaže se pred Povjerenstvom kojeg imenuje Dekan na prijedlog Povjerenstva za diplomske radove i mora se obaviti u jednom danu. 10. Povjerenstvo za diplomske radove utvrđuje termine polaganja diplomskih ispita i o tome obavještava članove povjerenstva, studenta i studentsku poslovnicu. Ispiti i druge provjere znanja Prema Pravilniku o studiranju na diplomskim studijima Farmaceutsko-biokemijskog 22

fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (prosinac 2008.), članak 40: 1. Znanje i vještine studenata mogu se provjeravati na ispitu iz predmeta i/ili vrednovati tijekom nastave (kolokviji, praktične zadaće, seminarski radovi, projektni zadaci i sl.). Studijskim programom može se utvrditi stjecanje ECTS bodova iz pojedinih oblika nastave i bez ocjenjivanja ili uz opisno ocjenjivanje. 2. Student koji nije izvršio obveze utvrđene studijskim programom i izvedbenim planom nastave iz pojedinog predmeta ne može pristupiti ispitu iz tog predmeta. 3. Ispiti mogu biti teorijski i praktični, a polažu se samo u pisanom obliku, samo usmeno, ili pisano i usmeno ili izvedbom/prezentacijom praktičnog rada. 4. Praktični dio ispita može se obaviti odvojeno od teorijskog. Cjelokupni ispit mora završiti u najviše pet radnih dana, osim u posebno opravdanim slučajevima. 5. Ukupno ispitivanje pojedinog studenta na usmenom ispitu ne smije trajati više od 30 minuta. Pisani ispit može trajati do 120 minuta. 6. Pisani dio ispita može biti eliminacijski, osim ako se ispit održava pred povjerenstvom. 7. Student ima pravo dobiti na uvid ocijenjeni rad pisanog dijela ispita. 8. Ispiti se ne naplaćuju. 9. Ispit iz istog predmeta se može polagati najviše četiri puta. Četvrti put ispit se polaže pred ispitnim povjerenstvom. Student koji u četvrtom pokušaju ne položi ispit iz istog predmeta obvezan je u idućoj akademskoj godini ponovno upisati i odslušati taj predmet. Ako student i nakon ponovljenog upisa predmeta ne uspije položiti ispit u četvrtom pokušaju, gubi pravo studiranja na tom studiju. Ispit pred ispitnim povjerenstvom Članak 48: 1. Dekan, a u njegovoj odsutnosti prodekan za nastavu, imenuje ispitno povjerenstvo. 2. Ispitno povjerenstvo čine voditelj programa i još dva nastavnika, s time da jedan član povjerenstva mora biti s drugog predmeta.

3. Voditelj predmeta ne može biti predsjednik povjerenstva. 4. Student ima pravo na ispit pred ispitnim povjerenstvom bez obzira na rezultate pisanog ispita. 5. Ispitno povjerenstvo odluku donosi većinom glasova, a prijavnicu potpisuju svi članovi povjerenstva. 6. Ocjenu u studentsku ispravu potpisuje voditelj predmeta. 7. O tijeku ispita pred ispitnim povjerenstvom predsjednik povjerenstva vodi zapisnik. 8. Na ocjenu ispitnog povjerenstva ne može se uložiti žalba.

23

Dijagram strukture nastavnih predmeta

1. godina
Status Zimski semestar Satnica Ljetni semestar Satnica Ukupno ECTS

Šifra

Predmet

P
MB2-01 MB2-02 MB2-03 MB2-04 MB2-05 MB2-06 MB2-07 MB2-08 MB2-09 MB2-10 MB2-11 MB2-12 MB2-70 Uvod u studij medicinske biokemije Matematika Stanična biologija s osnovama genetike Sociologija i zdravstvo Opća kemija sa stehiometrijom I i II Fiziologija s osnovama anatomije čovjeka I i II Citologija i histologija Fizika Statistika Analitička kemija I Organska kemija I Stručna praksa Tjelesna i zdravstvena kultura – student O O O O O O 15 30 30 15 30 30

S
0 30 15 15 30 30

V
0 0 30 0 30 0
7 4,5

P

S

V
15 60 75 1 4,5 5,5 2,5 10,5 8 3,5 6 2,5 6 3,5 1

30 30 25 30

15 15 15 15

0 0 5 30

3,5 3,5

30 135 105 45 75 30 75 45 10

O O O 15 15 0 O O O upisuje 30 sati po semestru od 1.

30 15 30 30 15 0 0 0 10 do 4. semestra.

P – Predavanja; S – Seminari; V – Vježbe; O – Obvezni predmet; I – Izborni predmet

Izborni predmeti
Šifra

Predmet

Status

Satnica

Ukupno

ECTS

P
MB2-42 MB2-44 MB2-45 I MB2-45 II MB2-46 MB2-47 Prva pomoć i sigurnosne mjere pri radu u laboratoriju Komunikacijske vještine Odabrane teme iz primijenjene psihologije I Odabrane teme iz primijenjene psihologije II Zdravstveno zakonodavstvo Zdravstvena ekonomika I I I I I I 2 0 30 30 15 15

S
13 15 0 0 0 0

V
0 0 0 0 0 0 15 15 30 30 15 15
24

1 1 2,5 2,5 1 1

5 1 30 15 15 30 0 30 22 8 0 30 15 15 30 15 0 15 5 10 30 15 0 0 0 10 po semestru od 1.5 5 P – Predavanja.5 2.5 7 4.5 4. O – Obvezni predmet.5 3.5 2.0 1. I – Izborni predmet Izborni predmeti Šifra Predmet Status Satnica Ukupno ECTS P MB2-48 MB2-49 MB2-50 MB2-51 MB2-53 Odabrane metode instrumentalne analize Spektroskopska identifikacija organskih spojeva Fizikalne kemijske metode u biomedicinskim istraživanjima Zdravstvena ekologija Bioetika I I I I I 15 10 15 15 15 S 0 10 0 0 0 V 30 10 15 0 0 45 30 30 15 15 4 2. godina Šifra Predmet Status Zimski semestar Satnica Ljetni semestar Satnica Ukupno ECTS P MB2-10 MB2-11 MB2-13 MB2-14 MB2-15 MB2-16 MB2-17 MB2-18 MB2-19 MB2-20 MB2-12 MB2-70 Analitička kemija II O 30 Organska kemija II O 30 Biološka kemija O 30 Fizikalna kemija I i II O 30 Mikrobiologija s parazitologijom I i II O 30 Biokemija I O Patofiziologija s osnovama patologije I O Imunologija O Humana i populacijska genetika O Farmaceutska kemija O Stručna praksa O Tjelesna i zdravstvena kultura – student upisuje 30 sati S 0 15 15 15 0 V 30 45 15 30 0 P S V 60 90 60 135 90 30 60 45 30 45 10 4. semestra 6 2 4.5 1. S – Seminari.0 25 .5 10. V – Vježbe.5 7 2.2.5 3. do 4.

3.5 9 6 2.5 2.5 1.5 1.5 2.5 P – Predavanja. I – Izborni predmet Izborni predmeti Šifra Predmet Status Satnica Ukupno ECTS P MB2-54 MB2-55 MB2-56 MB2-57 MB2-58 Slobodni radikali i antioksidansi u zdravlju i bolesti Metaloproteini-struktura i mehanizam Uzgoj stanica i staničnih linija Biološke membrane i stanična signalizacija Membranski transport tvari i informacija I I I I I 15 5 10 15 15 S 8 10 10 15 15 V 7 5 10 0 0 30 20 30 30 30 2.5 2 3.5 7 11. V – Vježbe.5 4. O – Obvezni predmet. godina Šifra Predmet Status Zimski semestar Satnica Ljetni semestar Satnica Ukupno ECTS P MB2-16 MB2-17 MB2-21 MB2-22 MB2-23 MB2-24 MB2-25 MB2-26 MB2-27 MB2-12 Biokemija II Patofiziologija s osnovama patologije II Imunokemija Fizikalna biokemija Analitička i preparativna biokemija I i II Opća klinička biokemija I i II Hematologija I i II Molekularna biologija s genetičkim inženjerstvom Farmakologija I Stručna praksa O O O O O O O O O O 22 15 14 30 15 30 30 S 23 0 8 20 15 15 5 V 45 15 8 10 0 0 25 P S V 90 30 30 60 90 150 120 75 30 15 7 2.5 15 30 25 30 30 0 0 15 15 15 0 0 45 60 20 30 0 15 5 8 4.5 26 .5 4.5 2. S – Seminari.5 2.

godina Šifra Predmet Status Zimski semestar Satnica Ljetni semestar Satnica Ukupno ECTS P MB2-27 MB2-28 MB2-29 MB2-30 MB2-31 MB2-32 MB2-33 MB2-12 Farmakologija II Analitička toksikologija Koagulacija Klinička biokemija organa i organskih sustava I i II Molekularna dijagnostika Biokemija lijekova Biokemija prehrane Stručna praksa O O O O O O O O 30 30 15 30 30 S 15 15 15 15 0 V 45 15 15 30 30 P S V 90 60 45 150 60 60 60 15 9 6 4.5 1. V – Vježbe. S – Seminari.5 30 30 30 0 15 15 0 0 30 15 30 15 7.5 15 6 6 6 1.5 7. O – Obvezni predmet.5 27 .5 P – Predavanja.4.5 3 3 1. I – Izborni predmet Izborni predmeti Šifra Predmet Status Satnica Ukupno ECTS P MB2-52 MB2-59 MB2-60 MB2-61 MB2-62 Osnove epidemiologije s mikrobiološkom dijagnostikom Neurokemija Hitna laboratorijska dijagnostika Biostatistika Bioanorganska kemija I I I I I 15 8 15 15 10 S 0 4 10 15 5 V 15 3 5 0 0 30 15 30 30 15 2.

5 1. O – Obvezni predmet. V – Vježbe.5 3 3 3 . S – Seminari.5 3 6 3 1.5 15 10 30 0 0 15 0 0 0 150 100 15 45 150 100 P – Predavanja.5 1.5 4. I – Izborni predmet Izborni predmeti Šifra Predmet Status Satnica Ukupno ECTS P MB2-63 MB2-64 MB2-65 MB2-66 MB2-67 MB2-68 MB2-69 Dijetoterapija Racionalna laboratorijska dijagnostika Laboratorijska dijagnostika uz bolesnika Proizvodnja biokemikalija Standardi kvalitete u laboratorijskoj medicini Laboratorijska endokrinologija Kompleksna genetika I I I I I I I 15 10 6 15 15 15 15 S 15 5 3 0 15 10 15 V 0 0 6 0 0 5 0 30 15 15 15 30 30 30 28 3 1. postupaka i reagensa Specijalna područja kliničke biokemije Integrirani kolegij laboratorijske dijagnostike Metodika znanstvenog rada Organizacija i upravljanje medicinskobiokemijskim laboratorijem Diplomski rad Stručna praksa O O O O O O O O O 15 15 15 15 0 15 S 0 0 10 15 30 0 V 15 0 5 30 0 0 P S V 30 15 30 60 30 3 1. godina Šifra Predmet Status Zimski semestar Satnica Ljetni semestar Satnica Ukupno ECTS P MB2-34 MB2-35 MB2-36 MB2-37 MB2-38 MB2-39 MB2-40 MB2-41 MB2-12 Transfuziologija s imunohematologijom Primjena radionuklida u dijagnostici Evaluacija instrumenata.5.

modularne. Izborni predmeti ECTS 4 10 4 18 Moguć pristup daljnjem školovanju Nakon završenog poslijediplomskog doktorskog studija «Farmaceutskobiokemijske znanosti» student može nastaviti edukaciju u okviru postdoktoralnog usavršavanja na različitim Sveučilištima te državnim znanstvenim institucijama u Hrvatskoj i inozemstvu. dodatne troškove poslijediplomskog doktorskog studija te način i rok plaćanja određuje Fakultet. U tu svrhu doktorski studij pruža temeljito istraživačko iskustvo u specifičnim područjima farmacije i medicinske biokemije. Metodološki predmeti 4. Modularni predmeti 3. pozitivnom procjenom znanstvene aktivnosti te pozitivnom ocjenom i obranom doktorskog rada. 29 . odnosno pravne ili fizičke osobe koja ga upućuje na studij. Studij uključuje: organiziranu nastavu (obvezne. Školarina Školarinu plaća student sam ili uz potporu državnog tijela. a po metodologiji obrade i stupnju doprinosa znanosti prikladan za utvrđivanje pristupnikove sposobnosti da kao samostalni istraživač djeluje u znanstvenoj zajednici.DOKTORSKI STUDIJ «FARMACEUTSKOBIOKEMIJSKE ZNANOSTI» Dodijeljena kvalifikacija Završetkom Poslijediplomskog doktorskog studija «Farmaceutsko-biokemijske znanosti» i obranom doktorske disertacije student stječe akademski stupanj doktora znanosti. znanstveno područje Biomedicina i zdravstvo. Obrazovni i profesionalni ciljevi Poslijediplomski doktorski studij «Farmaceutsko-biokemijske znanosti» Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta. školarinu za strane studente. Temeljni predmeti 2. Preostale potrebne ECTS bodove (144 ECTS) polaznik stječe različitim oblicima obveznih i izbornih znanstvenih aktivnosti. odnosno 4 ECTS bodovne skupine: Bodovna skupina predmeta 1. Sveučilišta u Zagrebu organizira se u dva modula: Farmaceutske znanosti i Medicinskobiokemijske znanosti. Doktorski studij traje 3-4 godine za redovite i 6-8 godina za izvanredne studente. tijekom kojih student mora sakupiti 180 ECTS bodova. Visinu školarine. Cilj doktorskog studija je obrazovati pristupnika za samostalan istraživački rad u znanstveno-istraživačkim institucijama i farmaceutskoj industriji. Studij se ustrojava i izvodi kao redoviti ili izvanredni studij. Namijenjen je farmaceutima. Doktorski rad Poslijediplomski doktorski studij završava izradbom i obranom doktorskog rada. Organizirana nastava doktorskog studija sastoji se od 4 skupine predmeta. Doktorski rad treba biti izvoran i samostalan znanstveni rad. a završava polaganjem ispita. metodološke i izborne predmete) i aktivno bavljenje znanstvenoistraživačkim radom. medicinskim biokemičarima te drugim stručnjacima iz područja Biomedicine i zdravstva i područja Prirodnih znanosti.

5. farmaceutskog nazivlja. sc. Ljekarna i njena oprema. Zagreb. Zakon o lijekovima i medicinskim proizvodima. Hrvatsko farmaceutsko društvo.OPIS INDIVIDUALNIH PREDMETNIH JEDINICA STUDIJA FARMACIJE UVOD U FARMACIJU Šifra predmeta: F1-01 Vrsta predmeta: obavezni predmet Godina učenja: 1. Ministarstvo zdravstva RH. Primjena derivacija u analizi kemijske ravnoteže. deontologiju i praksu. V. radioaktivni raspad. Taylorov i MacLaurinov red: primjena reda na razvoj molekulske potencijalne funkcije i na linearizaciju fizičko-kemijskih problema u blizini ravnoteže. Goethe i farmacija. V. Narodne novine. načine gibanja.5 Ime predavača: doc. Farmakoterapija za nestručnjake. Zrinka Franušić Ciljevi predmeta: Osnove matematičke logike i funkcionalne analize potrebnih za razumijevanje i rješavanje problema uobičajenih u fizici. Laila Stefanini Orešić]. pokus i znanstveno zaključivanje. deontologija i građanstvo. Renata Jurišić Grubešeć Ciljevi predmeta: Cilj je predmeta saznati glavne osobine farmaceutske znanosti i struke. Grdinić. kemiji. 121/03. Kemija i farmacija. biokemiji. 2004. Rječnik mjeriteljstva u kontroli kakvoće lijekova. Containers. Zagreb. Derivacije funkcija te njihova analitička i geometrijska interpretacija. razvoj eksperimentalne metode. Sanda VladimirKnežević. drugo izdanje. Etika. 1995. Farmaceut i znanost. 2. Hrvatska matica lijekova [ur. Vuković. protok informacija. lijekovi u zakonu. Zagreb. Stefanini Orešić: hrvatski stupac]. putovi primjene i spremnici. Broj ECTS bodova: 4. 7. Integralni račun: pravila integriranja. Routes of administration. Uvod u lijekove i prozor u farmakologiju. L. čime se bavi suvremena farmacija. Uvod u farmaciju. J. S. Grdinić. Farmaceutsko nazivlje i grafija. određeni i neodređeni integral. kako je strukturiran studij. European Directorate for the Quality of Medicines [EDQM]. V. reda. laboratorijski rad i osiguranje kvalitete. Hrvatsko farmakopejsko nazivlje: prinosi za hrvatsku jezičnu normu i kodifikaciju u ljekopisu. Promatranje kao izvor znanja. dr. raznolikosti budućeg zanimanja u sustavu zdravstva. dr. Broj ECTS bodova: 1 Ime predavača: prof. Zagreb. 2002. 2000. [V. Grdinić. brzine kemijske i biokemijske reakcije. Farmakopetalne znanosti i Nobelove nagrade. Proizvodnja lijekova. 8. Diferencijalne jednadžbe 2. Informacije iz kemije i nazivlja lijekova. Žene u farmaciji. Hrvatski zavod za kontrolu lijekova. Grdinić. sc. Grdinić. reda. 19-31. godina Semestar: 1. Uvod u farmaceutsku etiku. Osnovne elementarne funkcije. Council of Europe. 30 . sc. Farmaceutsko mjeriteljstvo. 4. 49(1). Fotosoft. Elementarne funkcije koje opisuju molekulske potencijale. medijske i medicinske informacije. Pitajte o svojim lijekovima. Preduvjeti: položen razredbeni ispit Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sadržaj predmeta: Alegorijski prikaz Farmacije i mitologija farmacije. Stvaralačka snaga farmacije i neobični životopisi. Značenje diferencijala u opisu fizičkokemijskih procesa. fotometriji i radioaktivnom raspadu. Strasbourg. Metode podučavanja: teorijska nastava Metode ocjenjivanja: pisani ispit Jezik podučavanja: hrvatski jezik MATEMATIKA Šifra predmeta: F1-02 Vrsta predmeta: obavezni predmet Godina učenja: 1. kemijske i enzimske kinetike. Prijedlog za rješenje nedoumica u kemijskome nazivlju. V. doc. V. dr. farmaceutski oblici. godina Semestar: 1. Zagreb. Jezik. Preduvjeti: položen razredbeni ispit Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sadržaj predmeta: Predavanja: Funkcija jedne varijable: osnovni pojmovi i općenita svojstva. Preporučena literatura: 1. Farmaceutska literatura i knjižnice. Standard terms: Pharmaceutical dosage forms. Računanje površine ispod krivulje i duljine luka krivulje. linearne diferencijalne jednadžbe: primjena u kinetici. farmaciji. Diferencijalne jednadžbe 1. 1994. primjena na funkcije distribucije. Limes i diferencijal funkcije. 2002. Patenti i robne marke. ATC podjela lijekova. O suštini farmacije i farmaceutska karta Europe. kao i prve napomene o etici i moralu. 1997. Diferencijalne jednadžbe. Ljekarnik – zdravstveni prosvjetitelj. Grdinić. Primjena derivacije u opisu toka funkcije. [poseban dodatak u Farmaceutskom glasniku] 3. Vanjsko pakovanje gotovog lijeka. 6. Farmaceutske. Babić. Vlastita naklada.

G. Broj ECTS bodova: 5. Školska knjiga. Roberts K. Zagreb. treće izdanje. GS Garland Science. molekularni pristup. Cooper. Preporučena literatura: 1. Mitoza. Bray D. Krnić.. izmjene kromosomske strukture. Spolni kromosomi i spolom vezano nasljeđe.html Metode podučavanja: teorijska. nastavu je moguće izvoditi i na engleskom jeziku SOCIOLOGIJA I ZDRAVSTVO Šifra predmeta: F1-04 Vrsta predmeta: obavezni predmet Godina učenja: 1. New York. Kromosomska oštećenja: izmjene broja kromosoma. aktinska vlakna. Kromosomska osnova rekombinacije: rekombinacija nevezanih gena: neovisno razvrstavanje. 2004.. rekombinacija vezanih gena: crossing over. 3. Zagreb 1990. Kurepa.html 7. Školska knjiga. Seminari: Uvod u stanicu: mikroskop. (interna skripta) 3. Raff M. Mejoza.. Sorić J.: Stanična biologija: Vježbe 2004/2005. Sorić J: Stanična biologija s osnovama genetike. Medicinska naklada. Uvod u matematičku analizu. Mendel i ideja gena: monohibridno i dihibridno križanje. Stanica. sc. Preporučena literatura: 1.edu/bio/bio18 1/BIOBK/BioBookTOC. dr. Zagreb Metode podučavanja: teorijska i problemska nastava Metode ocjenjivanja: pisani i usmeni ispit Jezik podučavanja: hrvatski jezik STANIČNA BIOLOGIJA S OSNOVAMA GENETIKE Šifra predmeta: F1-03 Vrsta predmeta: obavezni predmet Godina učenja: 1.. 5. Jasna Sorić Ciljevi predmeta: Ovaj kolegij osmišljen je kako bi se stekli uvidi u opća i specifična načela stanične biologije kao i u osnovna načela.5 Ime predavača: doc. Stanična dioba: mitoza. Humana genetika. Struktura i funkcija membrane: dvosloj lipida. B. programirana stanična smrt (apoptoza). oplodnja. citokineza. 1992.Seminari: Rješavanje prikladnih zadataka i problema iz cijelog navedenog gradiva.edu:8001/esgbio/chapters. 2. 2004. New York & London. ionski kanali i električna sposobnost membrane. Citoskelet: intermedijarna vlakna. politeni kromosomi. Hausman. Preduvjeti: položen razredbeni ispit Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sadržaj predmeta: Predavanja: Stanična evolucija: od molekule do prve stanice. Kontrola staničnog ciklusa i stanična smrt: kontrolni sustav staničnog ciklusa. Riješeni zadaci iz više matematike I. 5.M. Zagreb.E. anatomijom i fiziologijom staničnih odjeljaka. D. Oblici i građa kromosoma. Stvaranje energije: mitohondriji i oksidativna fosforilacija. S. A. Borzan i autori. P. Walter P.5 Ime predavača: prof.. Matematička analiza... http://esgwww. III. Školska knjiga. Bray D. B. zakoni nasljeđivanja. kloroplasti i fotosinteza. sc. vezani geni. Watson J.D. Stanična jezgra: pakiranje DNA u kromosome. Taylot & Francis Group. Raff M. I i II dio. Prokariotske i eukariotske stanice. dr. od prokariota do eukariota. trepetljike i bičevi. Alberts. teorije i mehanizme nasljeđivanja.mit. Z. predavanja (interna skripta na CD) 4. Mitohondriji i kloroplasti. Jonson. Račun diferencijalni i integralni (I dio).emc. drugo izdanje. Broj ECTS bodova: 2. B. treće izdanje. sekretorni putovi. Demidovič. endocitoza. Započinje pregledom evolucije stanice i nastavlja s kemijom. godina Semestar: 1. A. Zagreb 4. Javor. Roberts K. Essencial cell biology. problemska i praktična nastava Metode ocjenjivanja: pisani i usmeni ispit Jezik podučavanja: hrvatski jezik. Šikić.. Morgan i Drozofila. Odjeljci eukariotskih stanica.. II.http://gened. stanična kultura. Školska knjiga. mikrotubuli. R. Načela membranskog prijenosa: proteinski nosači i aktivni transport. Kromosomska osnova nasljeđivanja: kromosomska teorija nasljeđivanja. 2002. Alberts. Živka Staničić Ciljevi predmeta: Cilj je kolegija što bolje osposobiti ljekarnika za njegovu profesionalnu i društvenu/nadindividualnu ulogu pružajući 31 . Molecular biology of the cell. vezikularni transport.. L. Spolno razmnožavanje: prednosti spola. Zagreb. 6. K. Stanična membrana. mejoza.maricopa. Zadaci i riješeni primjeri iz više matematike. Garland publishing. 1991. frakcioniranje stanica. Tijekom predavanja i laboratorijskih vježbi koristit će se uobičajene metode i tehnike stanične biologije.. Tehnička knjiga. opća struktura kromosoma.. 2. Hopkin. membranski proteini. Jezgra u interfazi. Stanice pod mikroskopom. godina Semestar: 1. Stanični odjeljci i transport: razvrstavanje proteina. Lewis J. Vježbe: Osnove mikroskopiranja.

Livingstone.Thousand Oaks. 6. Filozofska ishodišta i bitni konstitutivni principi biomedicinske paradigme (biologizam. Second Edition. Glanz. And Bond. pregovaranje. M. profesionalna legitimizacija boli/simptoma). 6. nastavu je moguće izvoditi i na engleskom jeziku OPĆA KEMIJA SA STEHIOMETRIJOM I i II Šifra predmeta: F1-05 Vrsta predmeta: obavezni predmet Godina učenja: 1. sociokulturne varijacije i izražavanje boli. Jossey-Bass. bol kao biosocijalni fenomen.M. vladajući status biomedicinske paradigme u suvremenom društvu. kulturna iatrogeneza. Kemijska struktura. 4. Laičke konceptualizacije zdravlja (bol i njegove psihološke dimenzije. D. bolest kao identitet. kako se socijalno određenje zdravlja i bolesti može legitimirati spram prirodnih znanosti čiji je predmet čovjek). klinička iatrogeneza. moć u sustavu provođenja zdravstvene zaštite. S. Ž. dužnost bolesnika.J. Medicine and Society. Second Edition. Kompleksni spojevi. Research. J. Churchill. godina Semestar: 1. bolest kao metafora. mijene u značenju zdravlja. Medikalizacija: slučaj menopauze i disleksije (empirijsko istraživanje).) (2003) Sociology of Health and Health Care. racionalizacija. Kemijski račun (stehiometrija). Broj ECTS bodova: 7 + 3. B. Otopine i njihova svojstva. Kemijske veze. bolest kao socijalni konstrukt. Preporučena literatura: 1. Opća kemija sa stehiometrijom II: uvjeti za upis ovog predmeta – odslušan kolegij iz Opće kemije sa stehiometrijom I. Suvremeno društvo i «lov na zdravlje» («kultura analgetika».5 Ime predavača: prof. Dimenzije stigmatizacije bolesnika: slučaj HIV-a i raka (empirijsko istraživanje).mu uvid u širi društveni kontekst kojim su obuhvaćeni čovjekovo zdravlje i bolest. kriza biomedicinske paradigme zdravlja i bolesti). and Rimer. Bolesnikove sociodemografske karakteristike kao determinante zadovoljstva s medicinskom zaštitom (empirijsko istraživanje). «nerentabilnost» biomedicinskog pristupa u liječenju tzv. Third Edition. profesionalna autonomija i moć zdravstvenozaštitnih profesionalnih skupina u sustavu pružanja zdravstvene zaštite). Bond. vrijednosna supstancija zdravlja. And Field. White. Future and Agendas. Seminari: Životni stil: socio-kulturno određenje ponašanja bolesnika (empirijsko istraživanje). socijalna iatrogeneza. teorija akcije. uvjeti za 32 . Razgovor o boli: laički eksplanatorni modeli (empirijsko istraživanje). Međumolekulne sile. Osnovni koncepti. Preduvjeti: Opća kemija sa stehiometrijom I: položen razredbeni ispit Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta. sc. 5. Routledge. Metode podučavanja: teorijska i problemska nastava Metode ocjenjivanja: usmeni ispit Jezik podučavanja: hrvatski jezik. dualizam zdravlja i bolesti. K. prava bolesnika. 8. Mladen Biruš Ciljevi predmeta: U okviru predmeta studenti će usvojiti osnovna znanja iz sljedećih područja: 1. Boja anorganskih tvari. teorija o specifičnoj etiologiji bolesti. Taylor. New York.K. Staničić. Paternalizam i bolesnikova autonomija (empirijsko istraživanje). diskurs o značenju i mogućnostima bolovanja u uvjetima razvijenog kapitalizma i sve veće «fleksibilizacije» radne snage). «illness» i «sickness». and Practice. 5. Zdravstveno-zaštitni sustav (organizacija kao sustav. dualizam duše i tijela. «disease». morbiditetna i mortalitetna tranzicija. Gabe. 4.(2005) Sociologija zdravlja i bolesti. birokratizacija. And Calnan. F. SAGE Publications. timski rad.(eds. Socijalna uloga bolesnika (uloga bolesnika dovodi do komutacije uloga. 2.5 = 10. bolesti suvremene civilizacije). Key Theories. Theory. A Wiley Company. K. zdravlje postaje «vlasništvo samo onih ljudi koji su ih zaslužili»). skripta 2. London.) (2000) Health.(eds.(2003) Sociology and Health Care. Blackwell Publishing. S. (eds. S. Taylor and Fransis Group. 7. i 2. Kemijska kinetika i 9.. pozitivizam. dr. mehanicistički redukcionizam. Preduvjeti: položen razredbeni ispit Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sadržaj predmeta: Predavanja: Socijalni koncept i kontekst zdravlja i bolesti (individualna i društvena važnost zdravlja. otvoreni sustav. Elektrokemija. patologizam. London and New York. J. zdravlje kao dobro koje se može kupiti kao bilo koje druga roba na tržištu. «dobar» i «loš» bolesnik. (2002) An Introduction to the Sociology of Health and Illness. 3.) (1997) Health Behavior and Health Education. Razmatranje statusa anorexia nervosa kao sindroma zapadne kulture (empirijsko istraživanje). Razlike u percepciji zdravlja s obzirom na socijalno-ekonomski status (empirijsko istraživanje). Lewis. imperativ zdravlja. 3. simptomi bolesti kao socijalni konstrukti. Medikalizacija i iatrogeneza (medikalizacija svih pora ljudskog života. Williams.

Indikatori i mjerenje pH. sastav urina. agregatna stanja tvari. Ovisnost brzine kemijske reakcije o koncentraciji.pharma. Sadržaj predmeta: Organizacija organizma. brzina kemijske reakcije i kemijska ravnoteža. Reakcija raspadanja i nastajanja kompleksa. uvjeti za polaganje ispita iz ovog predmeta – položen ispit iz Fiziologije s osnovama anatomije čovjeka I. Elektroliza bakra. mehanizam i energetika kontrakcije mišića. Određivanje atomske mase. trudnoća i dojenje. Medicinska naklada. Mladen Biruš. Peter Atkins & Loreta Jones. Pomicanje kemijske ravnoteže. Fiziologija s osnovama anatomije čovjeka II: uvjeti za upis ovog predmeta – odslušan kolegij iz Fiziologije s osnovama anatomije čovjeka I. Junquera LC. vitamini. građevni elementi. Fizičke i kemijske promjene. 10. građa i funkcija jetre. Osnove histologije. njuh. 1996. Ovisnost topljivosti o strukturi. limfokini. Priprema otopina. Hall JE. Miješanje kapljevina s kapljevinama. W. 1999. Preporučena literatura: 1. periodni sustav kemijskih elemenata. molekulne orbitale. osnovna tkiva organizma. Kiselinsko-bazna titracija. ravnoteža. kemijske reakcije. Zagreb 1987. Langmanova medicinska embriologija. dr. određivanje Faradayeve konstante. međumolekulne sile. Vježbe: Upoznavanje s laboratorijskim priborom. 2. hematopoeza. Otapanje amonijaka u vodi. Ivančić-Košuta M. Zagreb. Sadržaj predmeta: Predavanja: Osnovni kemijski zakoni. oko. cirkulatorni sustav (srce. veze. najvažniji anorganski spojevi u živim organizmima. termokemija i osnove kemijske termodinamike. Školska knjiga. Sadler TW. Zagreb. „Chemical Principles: the quest for insight“.5 + 3. „Opća i anorganska kemija I dio“ Školska knjiga. krvne grupe. Temelji anatomije čovjeka. Prelijevanje kemikalija i pipetiranje. uho. 4. Metode podučavanja: teorijska. Broj ECTS bodova: 4. New York 1999. Ekstrakcija joda iz vodene otopine pomoću kloroforma. hemostaza. sc. Obrazloženje zašto su građa i funkcija međusobno povezani i koji regulatorni mehanizmi omogućuju funkcioniranje zdravog organizma. Zakon o održanju mase. osnove embrionalnog i fetalnog razvoja čovjeka. elektronska struktura atoma. Guyton AC. regulacija disanja. organa i organizma kao cjeline. Vaganje. Elektrokemijska ćelija – Daniellov članak. Naprijed. građa skeleta. Filtriranje filtarpapirom u Büchnerovu lijevku. endokrini sustav.polaganje ispita iz ovog predmeta – položen ispit iz Opće kemije sa stehiometrijom I. problemska i praktična nastava Metode ocjenjivanja: pisani i usmeni ispit Jezik podučavanja: hrvatski jezik. koža. Freeman & Comp. Preporučena literatura: 1. 33 . Ovisnost brzine kemijske reakcije o površini reaktanta. lučenje probavnih žlijezda. Dokaz elektrolitske disocijacije. arsenovih i kadmijevih iona prstenastom kromatografijom na papiru. organizacija i građa živčanog sustava. Utjecaj katalizatora na brzinu reakcije. Keros P. receptori na membranama. svojstva vode. Sublimacija joda. skripta na web-stranici Zavoda za opću i anorgansku kemiju. apsorpcija elektromagnetnog zračenja u anorganskim tvarima. respiratorni volumeni i kapaciteti. Kelley RO. probavni sustav. membranski i akcijski potencijal. bubreg. Ivan Filipović i Stjepan Lipanović. Odvajanje olovnih. spolni sustav. Medicinska fiziologija. transport kroz stanične membrane.hr 3. H. apsorptivna i postapsorptivna faza probave. Zakon spojnih volumena. Vodljivost otopina. imunosni sustav. regulacija cirkulacije. Školska knjiga. acidobazna ravnoteža. mokraćni mjehur. Oksidoredukcija sumpora i kisika. 1999. i 2. Zagreb. krv. 3. nastavu je moguće izvoditi i na engleskom jeziku FIZIOLOGIJA S OSNOVAMA ANATOMIJE ČOVJEKA I i II Šifra predmeta: F1-06 Vrsta predmeta: obavezni predmet Godina učenja: 1. 2003. krvne žile). Zagreb. Preduvjeti: Fiziologija s osnovama anatomije čovjeka I: položen razredbeni ispit Farmaceutskobiokemijskog fakulteta. Pećina M. Ovisnost brzine kemijske reakcije o temperaturi. pluća. Destilacija sulfatnokisele otopine bakar(II)-sulfata pentahidrata. najvažniji mišići. limfa. www. godina Semestar: 1. Filtriranje običnim filtar-papirom. energetski metabolizam. izdanje. Isparavanje i određivanje suhih tvari. Ovisnost topljivosti o temperaturi. Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta. Danica Ljubanović Ciljevi predmeta: Upoznavanje studenata s osnovama građe i funkcije tkiva. Carnerio J.. nazivlje. regulacija tjelesne temperature. 2. faktori proliferacije stanica.5 = 8 Ime predavača: doc. digestija i apsorpcija hrane. neurotransmiteri.

Električna i magnetska svojstva tvari. Upoznavanje s postupcima botaničke mikroskopske analize i morfološke determinacije biljaka. anatomska analiza vegetativnih organa. Zagreb 1994. Udžbenik botanike za visoke škole . 1990. Winterhalter. Položaj i važnost biljaka u sustavu organizama i njihovo farmaceutsko značenje. nastavu je moguće izvoditi i na engleskom jeziku FARMACEUTSKA BOTANIKA Šifra predmeta: F1-07 Vrsta predmeta: obavezni predmet Godina učenja: 1. W. D. Schaffner. Udžbenik botanike za visoke škole . D. Elektromagnetski valovi: polarizacija. stojni valovi. dr. ogib.Morfologija i fiziologija. električni dipol. Transportne pojave: gibanje čestica. F. elektroforeza. Školska knjiga. Broj ECTS bodova: 5. Flora Hrvatske: priručnik za određivanje bilja. D. apsorpcija. refrakcija. H. mjerenje i opažanje izmjeničnih struja i periodičnih signala. Osnovni pojmovi iz biljne fiziologije i geobotanike. W. energija pohranjena u električnom i magnetskom polju. Kempni: Vježbe iz fizike. Sile u prirodi i pripadna polja. Zagreb. B. Rast. prvi zakon termodinamike. Idealni i realni plinovi. 6. problemska i praktična nastava Metode ocjenjivanja: pisani i usmeni ispit Jezik podučavanja: hrvatski jezik. Ehrendorfer. Toplina i toplinski nered. dr. Stern. Školska knjiga. Häfelfinger. Gibanje čestica (tijela) u vanjskim poljima. Brown Publishers. Broj ECTS bodova: 6 Ime predavača: prof. Farmaceutska botanika. osnova spektrometra. Pregled važnijih biosistematskih skupina biljaka. prizma i disperzija. C. difuzija. Wm.Sistematika. 3. B. R. razvoj i razmnožavanje. centrifugalnom i električnom polju. sc. Biosistematska obrada pojedinih važnijih skupina biljaka. Metode podučavanja: teorijska. pojave na granici faza. Moore. skripta. Krešimir Sanković Ciljevi predmeta: Na razini integralnog i diferencijalnog računa postaviti fizičku osnovu za razumijevanje strukture tvari. osmoza i sedimentacija. Preduvjeti: odslušani kolegiji iz Matematike i Statistike. Preporučena literatura: 1. Zagreb 1991. Izvori elektromagnetskih valova: zračenje crnog tijela. Sadržaj predmeta: Veličine koje opisuju gibanje i odnos među njima. Faze i fazni dijagrami. Domac. laser. Temeljne strukturnofunkcionalne značajke biljaka: histologija i organografija. tijela. uvjeti za polaganje ispita iz ovog predmeta – položeni ispiti iz Matematike i Statistike. Ž. Ljekovito bilje: kompendij. interferencija. Rad. morfologija i anatomija vegetativnih i generativnih organa. Aktivno upoznavanje ljekovitog bilja u Farmaceutskom botaničkom vrtu “Fran Kušan”. Školska knjiga. evolucija i geobotanika. mikroskop. K. Mägdefrau. Ziegler. sc. Fizika tekućina i otopina: tlak u tekućini i uzgon. godina Semestar: 2. J. 5. porijeklo električnog i magnetskog polja. jednostavni optički uređaji: leća (povećalo). 4. problemska. fotoelektrični učinak. primjena radioaktivnih izotopa. Botany. Fizika mnoštva čestica. Principi sistematike biljaka. Zagreb. 2001. Leo-commerce. Generiranje. Clark. Herak: Osnove kemijske fizike. Upoznavanje s postupcima determinacije viših biljaka. nuklearne reakcije. Atomska jezgra. praktična i terenska nastava Metode ocjenjivanja: usmeni ispit Jezik podučavanja: hrvatski jezik FIZIKA Šifra predmeta: F1-08 Vrsta predmeta: obavezni predmet Godina učenja: 1. energija. Preporučena literatura: 1. optička mrežica. Denffer. R. Maleš. A Slijepčević. Ernst. spontani radioaktivni raspad. R. naboja i topline u mediju s unutrašnjim otporom u gravitacijskom. Kvantnost u prirodi. Morfološka analiza vegetativnih i generativnih organa. Dubuque 1995. Rijeka 1999. godina Semestar: 2. interakcija među dipolima. Mikroskopska analiza staničja viših biljaka. A.Metode podučavanja: teorijska. Željan Maleš Ciljevi predmeta: Upoznavanje s temeljnim spoznajama iz opće i posebne botanike s posebnim naglaskom na ljekovite biljne vrste. 34 . K. Školska knjiga.5 Ime predavača: prof. strujni krugovi. Interakcija elektromagnetskih valova s tvari: refleksija. 2. Zagreb 1997. ponašanja mikroskopskih i makroskopskih sustava pod djelovanjem prirodnih sila i polja sila. Farmaceutsko-biokemijski fakultet. 2. Preduvjeti: položen razredbeni ispit Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sadržaj predmeta: Definicija i sadržaj predmeta. snaga i potencijal. Kuntarić i K. spektrograf masa primjenom električnih i magnetskih polja.

Preduvjeti: položen razredbeni ispit Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sadržaj predmeta: Vjerojatnosti. sc. jednostavne. pogreške u kemijskoj analizi. dr. 1992. Bon. nastavu je moguće izvoditi i na engleskom jeziku STATISTIKA Šifra predmeta: F1-09 Vrsta predmeta: obavezni predmet Godina učenja: 1. Keller. Seminari: Selektivno taloženje/otapanje. Metode podučavanja: teorijska i problemska nastava Metode ocjenjivanja: pisani i usmeni ispit Jezik podučavanja: hrvatski jezik. McGraw-Hill. Tehnička knjiga. godina Semestar: 2. Sadržaj predmeta: Predavanja: Uloga kemijske analize. sc. parametri koji opisuju razdiobe. Herak: Zbirka zadataka iz fizike. svojstva taloga i taložnih reagenasa. 1970. Serdar. Nikola Kujundžić. Poissonova i normalna. izračunavanje rezultata. Broj ECTS bodova: 2. Principi gravimetrijske analize. godina Semestar: 1. 4. Preporučena literatura: 1. Vjerojatnost i statistika. standardna greška regresije. I.5 Ime predavača: prof. Separacija smjesa kationa/aniona 35 . taložne metode. Wayne. McGraw-Hill. Osnove statističke metode. Analitička računanja s kemijskim ravnotežama. Petz. Zagreb 1971. W. Inc. Gettys and M. Obrada i procjena rezultata kvantitativne analize. problemska i praktična nastava Metode ocjenjivanja: pisani i usmeni ispit Jezik podučavanja: hrvatski jezik. New York 1995.3. D. Mladen Petrovečki Ciljevi predmeta: Upoznavanje s osnovnim načelima vjerojatnosti i pojavama razdioba kod mnoštva događaja te procjena rezultata i pouzdanosti rezultata temeljenih na statističkim opažanjima. vrste kemijskih reakcija u analitičkoj praksi. neutralimetrijske. složene. Teorijski temelji postupaka separacije. dr. titracijske krivulje. 5. Titrimetrijske metode analize. Zagreb 1997. Blatt: Modern Physics. Osnove i analitička primjena solvent ekstrakcije. Zagreb. prof. 6. nastavu je moguće izvoditi i na engleskom jeziku ANALITIČKA KEMIJA I i II Šifra predmeta: F1-10 Vrsta predmeta: obavezni predmet Godina učenja: 1. Metode podučavanja: teorijska. Bolton. testiranje korelacije. 2. osjetljivost i selektivnost. E. Preduvjeti: Analitička kemija I uvjeti za upis ovog predmeta – odslušan kolegij iz Opće kemije sa stehiometrijom I.5 + 4. Tehnička knjiga. Pharmaceutical Statistics – Practical and Clinical Applications. i 2. kompleksometrijske titracije. nevodene titracije. Teorijske razdiobe: binomna. JAZU. Pavlić. Skove: Physics. Wiley & Sons Inc. Temelji kvantitativne analize. maskiranje i demaskiranje. 3. Procjene parametara razdiobe. Analitička primjena protolitičkih sustava. Linearna regresija. Zagreb. J. Zagreb 1973. analitički proces i metode. Statistički testovi: χ2-test. oksido-redukcijske.5 = 10 Ime predavača: prof. 2003. S. Dokazivanje funkcionalnih skupina u organskim spojevima. Obrada i analiza čvrstog uzorka. F. Vranić. 4th Ed. Koeficijenti korelacije. kapilarnih metoda i kromatografskih metoda. uzorak i uzorkovanje. Školska knjiga. F-test. standardne otopine. 6th Ed. sc. Uvod u statistiku. teorijski parametri za opis razdiobe. reakcija kompleksacije. Marcel Dekker. Šošić i V. I. Biostatistics. B. Farmaceutsko-biokemijski fakultet. Korelacija i regresija. i 3. Teorija uzoraka. uvjeti za polaganje ispita iz ovog predmeta – položen ispit iz Opće kemije sa stehiometrijom I. neparametrijski testovi u farmaciji i medicinskoj biokemiji. Homogene i heterogene ravnoteže u kemijskoj analizi. ionske izmjene. 4. Bešić i J. Prilagodba teorijskih razdioba eksperimentalnim podacima. New York and Basel 2004. dr. WS. Svjetlana Luterotti Ciljevi predmeta: Cilj kolegija je da se kroz upoznavanje studenata s teorijskim načelima i značenjem kemijske analize te njenom primjenom u kemijskoj identifikaciji. J. t-test. Vježbe: Sustavno ispitivanje i mikroidentifikacija anorganskih i organskih iona. 5. E. J. separaciji i kvantitativnoj kemijskoj analizi postave dobri temelji za savladavanje stručnih predmeta. New York. New York. Empirijske razdiobe. grafički prikazi. karakterizaciji. karakteristične/selektivne reakcije. F. Statistička teorija i primjena. Analitička kemija II: uvjeti za upis ovog predmeta – odslušan kolegij iz Analitičke kemije I. V. reakcija prijenosa elektrona i reakcija luminiscencije. složeni sustavi. Izvedbene značajke analitičkih postupaka. 1999. C. Broj ECTS bodova: 5.

selektivnim taloženjem/otapanjem, ionskom izmjenom na koloni i solvent ekstrakcijom. Odjeljivanje i dokazivanje organskih spojeva tankoslojnom kromatografijom. Gravimetrijska analiza. Volumetrijske analize (taložne metode, kompleksometrija, neutralimetrija, redoks). Preporučena literatura: 1. D. A. Skoog, D. M. West i F. J. Holler: Osnove analitičke kemije, 6. izd. engl., 1. izd. hrv., Školska knjiga, Zagreb, 1999. 2. R. Kellner, J.-M. Mermet, M. Otto i H. M. Widmer (ur.): Analytical Chemistry, WileyVCH, Weinheim, 1998. 3. F. W. Fifield i D. Kealey: Principles and Practice of Analytical Chemistry, 5. izd., Blackwell Science, Oxford 2000. 4. M. Valcárcel: Principles of Analytical Chemistry, A textbook, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 2000. 5. Z. Šoljić: Kvalitativna kemijska analiza anorganskih tvari, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu-HINUS, Zagreb, 2003. Metode podučavanja: teorijska, problemska i praktična nastava Metode ocjenjivanja: pisani i usmeni ispit Jezik podučavanja: hrvatski jezik; nastavu je moguće izvoditi i na engleskom jeziku ORGANSKA KEMIJA I i II Šifra predmeta: F1-11 Vrsta predmeta: obavezni predmet Godina učenja: 1. i 2. godina Semestar: 2. i 3. Broj ECTS bodova: 3,5 + 7 = 10,5 Ime predavača: prof. dr. sc. Olga Kronja, prof. dr. sc. Valerije Vrček, doc. dr. sc. Sandra Jurić Ciljevi predmeta: Cilj kolegija je upoznati studente, primjenjujući mehanistički pristup gradivu, sa svojstvima i reaktivnosti osnovnih organskih struktura, s osnovnom strategijom organske sinteze i s najvažnijim sintetskim metodama u laboratoriju. Preduvjeti: Organska kemija I: uvjeti za upis ovog predmeta – odslušan kolegij iz Opće kemije sa stehiometrijom I; uvjeti za polaganje ispita iz ovog predmeta – položen ispit iz Opće kemije sa stehiometrijom I. Organska kemija II: uvjeti za upis ovog predmeta – položen ispit iz Organske kemije I. Sadržaj predmeta: Gradivo kolegija se iznosi na taj način da se studenti najprije upoznaju s fundamentalnim postavkama molekulske strukture u vezi s organskim spojevima, što im omogućuje da bolje sagledaju cilj predmeta, a isto tako stječu osnovu za razumijevanje teorije i

laboratorijske prakse. Gradivo je raspoređeno tako da objedinjuje spojeve koji slično reagiraju, kod kojih dolazi do sličnih procesa kidanja i nastajanja kemijskih veza. Odmah u početku upućuje se na odnos molekulske strukture i reaktivnosti. Opće karakteristike organskih reakcija uvodno se prikazuju na području karbonilnih spojeva. Karbonilne su skupine sastavni dio mnogih (bio)organskih spojeva, tako da se odmah na početku može sagledati uloga organske kemije. Osim toga, radi se o polarnim skupinama na kojima su iscrpno proučeni mehanistički tokovi nastajanja i cijepanja veza. Razumijevanje polarnih reakcija kod ostalih vrsta organskih spojeva u logičnoj je vezi s ovim gradivom. Tako se uz nukleofilne adicije i supstitucije na karbonilnim spojevima prikazuju i nukleofilne supstitucije na zasićenom ugljiku, nukleofilno-elektrofilna svojstva karbonilnih spojeva posebno se prikazuju u kemiji alfakarbanionskih spojeva, eliminacijske reakcije i elektrofilne adicije na primjerima alkena i alkina, te elektrofilne supstitucije na aromatskim spojevima. Posebno se obrađuju policiklički i heterociklički aromatski spojevi, te se konačno obrađuje cjeloviti pristup planiranju organske sinteze. Preporučena literatura: 1. Organska kemija, Stanley H. Pine (preveli I. Bregovec i V. Rapić), Školska knjiga, Zagreb, 1994. 2. Praktikum preparativne organske kemije, O. Kronja i S. Borčić, Školska knjiga, Zagreb, 2004. 3. Organic Chemistry, T. Graham Solomon, C. B. Fryhle, John Wiley & Sons, New York, 2004. 4. Organic Chemistry, J. McMurry, Brooks/Cole Pub. Co., 2003. 5. Organic Chemistry, A Modern Perspective, D.E. Lewis, A Times Mirror Company, 1996. Metode podučavanja: teorijska, problemska i praktična nastava Metode ocjenjivanja: pisani i usmeni ispit Jezik podučavanja: hrvatski jezik; nastavu je moguće izvoditi i na engleskom jeziku STRUČNA PRAKSA Šifra predmeta: F1-12 Vrsta predmeta: obavezni predmet Godina učenja: 1., 2., 3., 4. i 5. godina Semestar: 1., 3., 6., 7. i 10. Broj ECTS bodova: 1 + 1 + 1 + 1 + 15 = 19 Ime koordinatora praktične nastave: prof. dr. sc. Milena Jadrijević Mladar-Takač, prof. dr. sc. Sanda Vladimir-Knežević, doc. dr. sc. Željka Vanić, doc. dr. sc. Renata Jurišić Grubešić

36

Ciljevi predmeta: Organizacija i provođenje stručne prakse iz farmacije. Preduvjeti: Stručna praksa I: položen razredbeni ispit Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta. Stručna praksa II: uvjeti za upis ovog predmeta – odrađena praktična nastava iz Stručne prakse I. Stručna praksa III: uvjeti za upis ovog predmeta – odrađena praktična nastava iz Stručne prakse II. Stručna praksa IV: uvjeti za upis ovog predmeta – odrađena praktična nastava iz Stručne prakse III. Stručna praksa V: uvjeti za upis ovog predmeta – odrađena praktična nastava iz Stručne prakse IV. Sadržaj predmeta: I. godina: Upoznavanje studenata s različitim okruženjima farmaceutske prakse: javne ljekarne, bolničke ljekarne, industrijski laboratoriji, veledrogerije, itd. (15 sati stručne prakse). II. godina: Stručna praksa u različitim okruženjima farmaceutske prakse prema slobodnom izboru studenta (15 sati). III. godina: Stručna praksa u različitim okruženjima farmaceutske prakse prema slobodnom izboru studenta (15 sati). IV. godina: Stručna praksa u javnoj ili bolničkoj ljekarni na nacionalnoj ili međunarodnoj razini (15 sat stručne prakse). V. godina: Stručna praksa u javnoj ili bolničkoj ljekarni, s uključivanjem studenta u sve aktivnosti ljekarničke prakse (210 sati). Tijekom stručne prakse student će stjecati sveobuhvatna znanja o zahtjevima za učinkovite i precizne farmaceutske usluge (narudžbe lijekova, skladištenja, kontrole, opskrbe lijekovima koji se izdaju na recept i bez recepta te drugim proizvodima, iskustva u komunikaciji s pacijentima, i dr.). Preporučena literatura: 1. P. Stone & S. J. Curtis, Pharmacy Practice, 3rd ed. Pharmaceutical Press, London 2002. 2. MCQs in Pharmacy Practice, L. M. Azzopardi (ed.), Pharmaceutical Press, London 2003. 3. Validation Instruments for Community Pharmacy. Pharmacyeutical Care for the third Millenium, L. M. Azzopardi, The Howorth Press Inc. 2000. 4. Relevantna literatura na hrvatskom jeziku. 5. F. Smith, Research Methods in Pharmacy Practice, Pharmaceutical Press, London 2002. Metode podučavanja: praktična nastava Jezik podučavanja: hrvatski jezik; nastavu je moguće izvoditi i na engleskom jeziku

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA Šifra predmeta: F1-70 Vrsta predmeta: obavezni predmet Godina učenja: 1. i 2. godina Semestar: 1., 2., 3. i 4. Ime koordinatora praktične nastave: Nikolina Skender Ciljevi predmeta: Prijenos studentima bazične informacije o značaju tjelesne i zdravstvene kulture za zdravlje, radne, stvaralačke i adaptivne sposobnosti neophodne za humani način života. Sadržaj predmeta: Program Tjelesne i zdravstvene kulture izrađen je u skladu s njegovim utjecajem na promjene u strukturi ličnosti, a čovjeka tretira kao integralnu bio-psihosocijalnu cjelinu. Osnovni program je obavezan za sve studente 1. i 2. godine studija, a odrađuje se prema interesu i motiviranosti studenata za pojedine kineziološke aktivnosti te po nivou usvojenih motoričkih informacija, spolu i financijskim uvjetima. Izborne aktivnosti sportske ekipe koje nastupaju na prvenstvu Sveučilišta. Preporučena literatura: 1. Sva literature koja obrađuje utjecaj tjelesne aktivnosti na očuvanje zdravlja ili u terapeutske svrhe Metode podučavanja: problemska i praktična nastava Jezik podučavanja: hrvatski jezik POVIJEST FARMACIJE Šifra predmeta: F1-43 Vrsta predmeta: izborni predmet Godina učenja: 1. godina Semestar: 1. Broj ECTS bodova: 1 Ime predavača: dr. sc. Snježana PaušekBaždar, znanstveni savjetnik Ciljevi predmeta: Kroz poznavanje povijesti prirodoznanstvenih spoznaja, koje su bile od izuzetne važnosti za razvitak farmacije, stječe se uvid o značenju načina otkrivanja prirodnih, fizičkih i kemijskih zakona za razvitak ljekarništva tijekom stoljeća. Razumijevanje razvitka prirodnih znanosti i važnosti njenih teorija i zakonitosti u određivanju svojstava, analize i sinteze novootkrivenih spojeva, pruža uvid u veliko značenje interdisciplinarnosti u proučavanju prirode u prošlosti, a time i u sadašnjosti. Preduvjeti: položen razredbeni ispit Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sadržaj predmeta: Povijest prirodoslovnih spoznaja, koje su bile od važnosti za razvitak ljekarništva, izlaže se u obzoru razvitka civilizacije uopće. Započinje se s otkrićima prvih pisanih recepata (glinene pločice, 37

magareća koža, papirus) o destilaciji bilja i sredstvima za liječenje, te se tumači princip similia similibus curatur s počecima organoterapije u doba prvih civilizacija. Ističu se dostignuća Babilonaca, Asiraca i Sumerana u liječenju biljem, te značenje Ebersovog papirusa u ljekarništvu Egipćana. Tumači se važnost grčke prirodne filozofije. Aristotelova i Teofrastova sistematizacija bilja, Hipokratovo utemeljenje humoralne teorije na temelju četiri počela i liječenje kroz četiri farmakološke skupine. Potom se izlažu doprinosi aleksandrijske znanosti, osobito s obzirom na polifarmaciju (miridaticum i theriak). Uz izlaganje doprinosa Erazistrata, Celsiusa i Galena, osobito je istaknut Dioskurid (1 st.), autor prve farmakopeje, koja je tiskana u doba renesanse (1478.) i koja je bila temelj europskim farmakopejama. Nakon kratkog prikaza indijske, kineske i arapske, a potom europske alkemije, pokazano je kako su se alkemijski pripravci (herbalno-metalni, metalno-metalni) i novootkrivene tvari koristile u liječenju. Nakon razvitka samostanskog ljekarništva dolazi do osnutka Salernske medicinske škole (kasnije Sveučilišta), kada se prvi put u povijesti farmacija odjeljuje od medicine. Stoga se izlaže osnutak te škole i tumače se načela “Salernskog edikta” (1240.). Kroz doprinose renesansnih učenjaka, osobito Paracelsusa, Agricole, Libaviusa, van Helmonta, Glaubera i utemeljenje iatrokemije, pokazana je važnost uvođenja minerala (oralno) u liječenje. U doba prosvjetiteljstva istaknuta je važnost flogistonske teorije u otkriću plinova, novih elemenata i spojeva. Rušenjem vitalističke teorije (vis vitalis, 1828.), razvitkom organske kemije i biokemije, započinje i “zlatno doba farmacije”. Ističe se način otkrića zakonitosti analize i sinteze organokemijskih i prirodnih spojeva te njihovo značenje u pripravi lijekova. Na kraju, kratko se izlaže porijeklo te značenje riječi i simbola od važnosti za povijest farmacije (Far-Maki, Higijeja, Panaceja, Asu, Asipu, Asklepije, Asklepijadi, arcane, hospital, ijatrika, infrimarija itd.). Uz navedeni sadržaj daje se i kratki prikaz povijesti hrvatske farmacije. Preporučena literatura: 1. M. Baigent i R. Leigh, Eliksir i kamen (prijevod s engleskog), Stari grad, Zagreb, 2000. 2. L. Glesinger, Povijest medicine, ŠK, Zagreb, 1978. 3. D. Grdenić, Povijest kemije, ŠK i Novi Liber, Zagreb, 2001. 4. V. Grdinić, Ljekarništvo na tlu Hrvatske, MH, Zagreb, 1996.

5. S. Paušek-Baždar, Flogistonska teorija u Hrvata, HAZU, Zagreb, 1994. 6. S. Paušek-Baždar, Paracelsus, Hrestomatija filozofije, sv. 3, ŠK, Zagreb, 1996. 7. I. Asimov, A Short History of Biology, London, 1978. 8. J. Bronowski, Porijeklo znanja i imaginacije (prijevod s engleskog), Zagreb, 1978. 9. V. Grdinić, Ilustrirana povijest hrvatskog ljekarništva, Zagreb, 1997. 10. B.P. Medawar, Introduction and intuition in Scientific thought, London, 1969. 11. J. R. Partington, A History of Chemistry, Vol. IV, London, 1964. Metode podučavanja: teorijska nastava Metode ocjenjivanja: usmeni ispit Jezik podučavanja: hrvatski jezik; nastavu je moguće izvoditi i na engleskom jeziku PRVA POMOĆ I SIGURNOSNE MJERE PRI RADU U LABORATORIJU Šifra predmeta: F1-44 Vrsta predmeta: izborni predmet Godina učenja: 1. godina Semestar: 1. Broj ECTS bodova: 1 Ime predavača: mr.sc. Neda Pjevač Ciljevi predmeta: Cilj ovog kolegija je da student ovlada potrebnim znanjima i vještinama pružanja prve pomoći. To se prvenstveno odnosi na vještine prepoznavanja i reagiranja kad je neposredno ugrožen ljudski život. Općeniti ciljevi uključuju sve reakcije, znanja i vještine od strane studenta kojima se pokušava, često u vrlo kratkom vremenskom roku spasiti ljudske živote. To uključuje i stjecanje sigurnosti i ovladavanje komunikacijskim vještinama, kako bi se studenti mogli što bolje snalaziti u zajednici. Osim praktičnih znanja i vještina pružanja prve pomoći, studenti se trebaju naučiti kako će surađivati sa stručnim osobljem, uključujući liječnike hitne medicinske pomoći, policiju i vatrogasce. Preduvjeti: položen razredbeni ispit Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sadržaj predmeta: Etiologija i epidemiologija srčanog zastoja, opis smjernica za reanimaciju, automatski defibrilatori, zbrinjavanje traumatiziranog bolesnika i prva pomoć kod ugriza otrovnih životinja, kratki prikaz patofiziologije traumatiziranog bolesnika, zaustavljanje krvarenja, nadoknada volumena, venski put, imobilizacija, ugrizi otrovnih životinja. Na seminarima će se obraditi osnovni principi reanimacije odraslih i djeteta, zatim reanimacija u posebnim uvjetima (trudnice, utapljanje, strujni udar), trijažni sustav, 38

sc. Alinea. Interpersonalna komunikacija. neposrednim suradnicima. Metode podučavanja: problemska nastava Metode ocjenjivanja: pisani ispit Jezik podučavanja: hrvatski jezik. nastavu je moguće izvoditi i na engleskom jeziku ODABRANE TEME IZ PRIMIJENJENE PSIHOLOGIJE I Šifra predmeta: F1-46 I Vrsta predmeta: izborni predmet Godina učenja: 1. Vlasta VizekVidović Ciljevi predmeta: Cilj kolegija je omogućiti studentima da razumiju temeljne pojmove. načela i vještine interpersonalne komunikacije te postići da shvate važnost učinkovitog profesionalnog komuniciranja u različitim radnim okruženjima u dodiru s različitim ciljnim skupinama: korisnicima usluga. Broj ECTS bodova: 2. (2001). informacijski model komuniciranja te značajke verbalne i neverbalne komunikacije. Reardon K. evolucijska 39 . Kako savladati tremu. Broj ECTS bodova: 1 Ime predavača: prof.. Communication Skills in Pharmacy Practice: A Practical Guide for Students and Practitioners. dr.pružanje prve pomoći prema težini i vrsti ozljeda. Preduvjeti: položen razredbeni ispit Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sadržaj predmeta: Psihologija pojedinca: individualne razlike i sposobnosti. Preporučena literatura: 1. Learning express. Ilija Živković Ciljevi predmeta: Upoznati studente s nekoliko područja primijenjene psihologije. Vizek Vidović V. modele. Kimberlin C (2002). biokemiji i zdravstvu. Skripta za prvu pomoć. izvedba i odgovaranje na pitanja koje će moći primijeniti I tijekom studiranja. Proces komunikacije u ljekarni prikazuje se kroz četiri faze: uspostava dodira.5 Ime predavača: prof. dr. Varaždin: Varaždinska banka dd. percepcija i stanja svijesti. Smjernice za osnovno održavanje života iz 2005 (www. Studenti se upoznaju s primjerenim i neprimjerenim obrascima zaključivanja i savjetovanja analizom video snimki komunikacijskih sekvenci u dodiru ljekarnika i klijenata. Metodom iskustvenog učenja objašnjava se priroda dvosmjernog komuniciranja te odnos između procesnog i sadržajnog dijela komunikacije. Studenti se upoznaju sa statističkim pokazateljima o posljedicama pogrešaka pri izdavanju i nepropisnom korištenju lijekova. New York 5. Vnuk V. Med fakultet Zagreb 3. transport unesrećenog. razvoj samopoštovanja.. U uvodnom dijelu prezentiraju se opća načela interpersonalne komunikacije. Brajša P. Menedžerske vještine 2. saznali čime se psiholozi bave i kako s njima mogu surađivati u svom budućem profesionalnom radu. emocije i emocionalna inteligencija. Zagreb.N. davanje savjeta i zaključivanje odnosa. Juretić D. Prehospitalni postupak Metode podučavanja: teorijska i problemska nastava Metode ocjenjivanja: usmeni ispit Jezik podučavanja: hrvatski jezik KOMUNIKACIJSKE VJEŠTINE Šifra predmeta: F1-45 Vrsta predmeta: izborni predmet Godina učenja: 1. Studenti se na snimljenim primjerima iz medicinskih ustanova upoznaju s načinom reagiranja pacijenata na informacije o svojoj bolesti i uputama o upotrebi lijekova. Rijavec M.edu) 2. K. U području suradnje sa stručnjacima iscrpno su obrađene prezentacijske vještine. McManus J.erc. (2007) Zbirka prezentacije s predavanja (elektronička verzija) FBF 2. postavljanja pitanja i davanja konstruktivnih povratnih informacija. 6. Studenti se upoznaju s pet faza prezentacijskog procesa: planiranje.. Zagreb 4. godina Semestar: 2. Miljković D. Studenti se također upoznaju sa svrhom i važnošću komunikacije u medijima u vezi informiranja široke javnosti o novim znanstvenim dostignućima u području biokemije i proizvodnje lijekova. priprema materijala. Janković I.. Grundler i sur.. Pjevač N. Beardsley R. kako bi stekli uvid u temeljna područja primijenjene psihologije. Lippincott Williams & Wilkins 3.(1998). uvježbavanje. Pavleković G. prikupljanje informacija u svrhu procjene klijentovih potreba.. sc... ostalim stručnjacima u području te s medijima. godina Semestar: 1..(1998). Preduvjeti: položen razredbeni ispit Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sadržaj predmeta: Kolegij se sastoji od pet cjelina koje predaju eksperti za opću komunikacijsku teoriju te za specifična područja profesionalnog komuniciranja u farmaciji. Menađerska komunikacija. Studenti se na različitim primjerima iz prakse upoznaju s temeljnim komunikacijskim vještinama aktivnog slušanja. (1993). Preporučena literatura: 1. IEP-D2. Tindall W. Effective business speaking.

Jastrebarsko: Naklada Slap Metode podučavanja: teorijska nastava Metode ocjenjivanja: pisani ispit Jezik podučavanja: hrvatski jezik BIOLOŠKA KEMIJA Šifra predmeta: F1-13 Vrsta predmeta: obavezni predmet Godina učenja: 2. komplementarnost i molekularno ustrojstvo stanice). tretman. svojstva vode. Preporučena literatura: 1. B. uvjeti za polaganje ispita iz ovog predmeta – položen ispit iz Organske kemije I. (Ur. motivacija. cjeloživotno obrazovanje. koncentracijski i 40 . normalnost i abnormalnost. struktura nukleinskih kiselina. Psihologija i obrazovanje: činitelji koji djeluju na učenje i pristupi učenju. interpersonalna komunikacija i odnosi. Zagreb: Društvo za psihološku pomoć 4. pokretačka sila bioreakcija. Zagreb: Društvo za psihološku pomoć 3. Rathus.B. modularna građa. Grupe i unutargrupni procesi. učenje i pamćenje. Socijalna rekonstrukcija zajednica: psihološki procesi. (2003). velike grupe i međugrupni odnosi. Stavovi i ponašanja među grupama. kako bi stekli uvid u temeljna područja primijenjene psihologije. povezivanje endergonih i egzergonih reakcija. savladavanje teškoća u učenju. 9. Ličnost). Petz. Aminokiseline. (Ur. (1987). Energetika života (metastabilnost živog sustava. saznali čime se psiholozi bave i kako s njima mogu surađivati u svom budućem profesionalnom radu.energetska valuta. Ličnost. biološki važni peptidi. stavovi i predrasude. molekularno ustrojstvo žive tvari te fizička i kemijska načela biomolekularnih procesa. tipovi jednostavnih i složenih lipida. nacija i nacionalizam. Jastrebarsko: Naklada Slap 2.). Čuvstva i Motivacija.A. Kemijski sastav stanice (elementarni sastav žive tvari. 8. Naslijeđe ili okolina. funkcionalne i strukturne domene. rekombinantna DNA). Čorkalo. ATP . Predodžbe. Psihologija rada (poglavlje: 11. D. 6. stanični koncentracijski odnosi. Petz. (2000).5 Ime predavača: prof. Različita stanja svijesti. prijateljstvo i romantične veze. D. sc. D.(2001). (2003). Jerka Dumić Belamarić Ciljevi predmeta: Upoznati molekularni sastav. Preporučena literatura: 1. Psihologija i rad: profesionalne odluke i profesionalni razvoj. U: Ajduković. struktura i funkcija membrana). ireverzibilne i reverzibilne reakcije. Nukleinske kiseline (nukleotidi. 153171). funkcionalne skupine i struktura biomolekula. Temelji psihologije. S.5 Ime predavača: prof. timski rad i rukovođenje. Broj ECTS bodova: 3. sukobi i njihovo rješavanje. Inteligencija. Socijalna rekonstrukcija zajednica: psihološki procesi. 4. B.tumačenja spolnih razlika. terapija. Uvod u psihologiju (poglavlja: 3. B. dr. U: Ajduković. sc. Temelji psihologije. Broj ECTS bodova: 2. Preduvjeti: uvjeti za upis ovog predmeta – položen ispit iz Stanične biologije s osnovama genetike. (2001). rješavanje sukoba i socijalna akcija (str.A. 192–221) 5. Steći iskustvo u eksperimentalnom studiju biomolekula. godina Semestar: 2. Sadržaj predmeta: Uvjeti života. 5. godina Semestar: 3. sekundarna. 10. Uvod u psihologiju (poglavlja: 10. str. dr. Psihologija i zdravlje: povezanost psihičkih stanja i tjelesnog zdravlja. roditeljstvo i stilovi odgoja. peptidi i proteini (ionizacijska svojstva aminokiselina. rješavanje sukoba i socijalna akcija (str. Jastrebarsko: Naklada Slap 2. Lipidi i membrane (masne kiseline. svojstva biomakromolekula: usmjerenost. Rathus. pomaganje ljudima u psihičkoj nevolji: savjetovanje. klasifikacija proteina. svrhovitost i dinamiku makromolekularnih struktura. 173-194). D. značenje nekovalentnih sila.). glikokonjugati i glikokaliks. konformacijska dinamika. Petz. S. Ilija Živković Ciljevi predmeta: Upoznati studente s nekoliko područja primijenjene psihologije. informacija. konformacijske promjene). Međuljudski odnosi i način rukovođenja. pojam o sebi i poremećaji hranjenja. 11. Preduvjeti: položen razredbeni ispit Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sadržaj predmeta: Psihologija grupe: grupa i grupna dinamika. Nenormalna ličnost). tercijarna i kvarterna struktura. (2000). komplementarnost dvostruke uzvojnice DNA. Jastrebarsko: Naklada Slap Metode podučavanja: teorijska nastava Metode ocjenjivanja: pisani ispit Jezik podučavanja: hrvatski jezik ODABRANE TEME IZ PRIMIJENJENE PSIHOLOGIJE II Šifra predmeta: F1-46 II Vrsta predmeta: izborni predmet Godina učenja: 1. Percepcija. primarna. Čorkalo. Ugljikohidrati.

izoenzimi. Fizikalna kemija II: uvjeti za upis ovog predmeta – odslušan kolegij iz Fizikalne kemije I. Analognu načelnu matricu usmjerenosti na probleme u farmaciji i biomedicini slijedi dalje rasprava o osnovama molekularne spektroskopije i njenoj uporabi u istraživanju struktura i svojstava molekula (interakcije tvari sa zračenjem u vidljivom i infracrvenom dijelu spektra.Berg. energetika transmembranskih procesa). prvi i drugi zakon. Integracija tih ciljeva i stečenih znanja i vještina treba osposobiti studenta za uključivanje u odgovarajuća interdisciplinarna fizikalna kemijska farmaceutska istraživanja i biomedicinsku laboratorijsku praksu. M. temeljne uvide i informacije o fizikalnoj kemiji kao disciplini u kojoj se utvrđuju i razvijaju načela koja se koriste da bi se objasnila i interpretirala opažanja u drugim granama kemije i odnosnim područjima. 5. godina Semestar: 3. mehanizmi enzimske katalize. L. povezanost s biološkim/biokemijskim sustavima i procesima. dr. Stanica. doc. zakoni i metode. unutarnja energija. G.M. članci.elektrokemijski gradijenti. Flögel i suradnici. inhibicija. uvjeti za polaganje ispita iz ovog predmeta – položen ispit iz Fizikalne kemije I. spektroskopije. Analiza dinamike kemijskih transformacija (kemijska kinetika. klasifikacija enzima. uvjeti za polaganje ispita iz ovog predmeta – položen ispit iz Fizike. izračunavanja najvažnijih fizikalnih kemijskih parametara 41 . zimogeni. Viktor Pilepić Ciljevi predmeta: Postići da studenti steknu. J. Stryer. uloga koenzima. Scripta Biochemica. FBF. hidrofobna interakcija. Biodinamika: enzimska kataliza i usmjeravanje biokemijskih procesa (aktivno središte: specifičnost i ubrzanje. Sadržaj predmeta: Predavanja: Obuhvaćaju raspravu o glavnim svojstvima i strukturama fizikalnih kemijskih sustava i analizi dinamike procesa njihovih transformacija. Preduvjeti: Fizikalna kemija I: uvjeti za upis ovog predmeta – položen ispit iz Opće kemije sa stehiometrijom 1. Vitamini. 2001. entalpija. neproteinski biokatalizatori-ribozimi). kemijski potencijal.L. To uključuje nužnu primjerenu osnovu za početni pristup uporabi moderne fizikalno-kemijske instrumentacije i metoda. New York. emisijske spektroskopije. povezanost s mehanizmima kemijskih procesa. u primjerenom opsegu. II. veličinama i funkcijama (primjerice nulti. primjerice elektrodni fenomeni. transformacije energije u biološkim/biokemijskim sustavima te odnosne primjene i povezanosti s farmacijom i biomedicinom). FBF. polazeći od studija primjerenih osnova termodinamike. povezanost i primjene informacija iz tog područja s farmacijom i biomedicinom) postavljena je u skladu sa spomenutim pristupom što također vrijedi i za osnove elektrokemije (ravnotežna elektrokemija.Tymoczko. M. Metode podučavanja: teorijska i praktična nastava Metode ocjenjivanja: pisani ispit Jezik podučavanja: hrvatski jezik. osnovne informacije o pripadajućoj instrumentaciji i eksperimentalnim tehnikama).5 Ime predavača: prof. ISBN 953-6256-12-6 3.). Signalne molekule. dr. "Uvod u Biokemiju". metode priprave i proučavanja koloidnih sustava. 2001. izdanje. zeta potencijal. kemijske kinetike. molekularni pristup. raznolike primjene i sl. Preporučena literatura: 1. Medicinska naklada Zagreb 2004 4. aktiviteti. pojmovi. kovalentne modifikacije i alosterički efektori. Eksperimentalno upoznavanje biomolekularnih osobitosti. i 4. Odgovarajuće osnove pristupa termodinamici i njezinim primjenama u fizikalnim kemijskim i farmaceutskim te biomedicinskim disciplinama obuhvaćaju studentima farmacije i medicinske biokemije prilagođeni modificirani standardni pristup poznavanju termodinamičkim konceptima i zakonima. Stanko Uršić. primjene u kemijskoj i farmaceutskoj analitici i biomedicini) kao i za osnove koloidne kemije (površinske pojave. 2001. svojstva i fenomeni karakteristični za koloidne sustave (primjerice vrste i svojstva koloidnih sustava.M. interpretaciju odgovarajućih spektroskopskih fenomena i mjerenja. sc. reduktivni potencijal. J. primjerene minimalne osnove magnetskih rezonancijskih spektroskopija. Seminari: Izrada računskih zadataka slijedom navedenog pristupa. nastavu je moguće izvoditi i na engleskom jeziku FIZIKALNA KEMIJA I i II Šifra predmeta: F1-14 Vrsta predmeta: obavezni predmet Godina učenja: 2. elektrokemije i koloidne kemije. sc. Cooper. Part I (Chapters 113) Freeman.5 = 10. poglavlje: Stanična kemija. termodinamička i praktična konstanta ravnoteže. Gibbsova slobodna energija. Flögel i suradnici. brzina enzimske reakcije. Biochemistry. "Biokemijski praktikum I". Scripta Biochemica. fenomeni. Broj ECTS bodova: 6 + 4. ISBN 9536256-23-1 2.

B. pH-metrijske. Kalenić. 1994. Harley. antigene strukture. Amiji. i 4.W. (ili izdanje 1998. gljivica i parazita.. M. Hajsig. Butterworth-Heinemann Ltd. Pinter: Praktikum opće mikrobiologije i imunologije. H.C. Lj. Dubuque. Preporučena literatura: 1. Editor. serološkoj dijagnostici. Berry. T. virusologije i parazitologije s ciljem upoznavanja morfoloških. Kršnjavi: Medicinska parazitologija. određivanje relativne molekularne mase mjerenjem sniženja tališta. 1996. 1992. J.C. H. 3. S. virulentna i antigenska svojstva aerobnih i anaerobnih grampozitivnih i gram-negativnih vrsta bakterija. Zagreb. Bustamante. R. dr. Melnick. antibioze (producenti antibiotika i njihov mehanizam djelovanja na mikroorganizme). S. virusa i gljivica te podjela i razvojni ciklusi parazita. problemska i praktična nastava Metode ocjenjivanja: pisani i usmeni ispit Jezik podučavanja: hrvatski jezik MIKROBIOLOGIJA S PARAZITOLOGIJOM I i II Šifra predmeta: F1-15 Vrsta predmeta: obavezni predmet Godina učenja: 2. Pepeljnjak: Mikotoksikoze. Macmillan 1994. 9. E. 1989. Preduvjeti: Mikrobiologija s parazitologijom I: uvjeti za upis ovog predmeta – položen ispit iz Stanične biologije s osnovama genetike.. Applied Physical Pharmacy.. Allen. 1987. Adelberg: Pregled medicinske mikrobiologije. Physical Pharmacy: Physical Chemistry Principles in the Pharmaceutical Sciences. 7. Philadelphia. Zagreb. Florence and D. svojstvima i proizvodnji vakcina. potenciometrijske redoks. Wm. M. Medicinska naklada. C. Zagreb. Maja Šegvić Klarić Ciljevi predmeta: Program predmeta obuhvaća osnove opće bakteriologije. 1993. 6. Zagreb. Z. A. doc.zadanih termodinamičkih. Zagreb. N. Merkur A. W. S. Preporučena literatura: 1. Vježbe: Određivanje topline neutralizacije. Richter: Medicinska parazitologija. 5. 6. 2. Basic Principles of Colloid Science. Brown Publ. imunologije.S. Lea & Febiger. Jr. Školska knjiga. E. Cambridge 1994. koagulacija koloidnih sustava. 10. sc. Oxford. H. Zagreb. IR spektrometrija. E. Applications in the process industries. 4 ed. 2002. Medicinska naklada. uvjeti za polaganje ispita iz ovog predmeta – položen ispit iz Mikrobiologije s parazitologijom I. B. PTI Zagreb. Oxford University Press 2000. sc. Mlinarić-Missoni: Medicinska bakteriologija i mikologija. Ožegović. adsorpcija. Colloid and Surface Engineering. P. Brudnjak: Medicinska virologija.A. M. Ross. Physical Chemistry. P.B. C. Školska knjiga. mikoplazmi. Školska knjiga. Kučišec-Tepeš: Specijalna bakteriologija i odabrana poglavlja iz mikrobiologije. određivanje pKa vrijednosti. Jug. Jumena. Schreckenberger. Williams. Broj ECTS bodova: 2 + 5 = 7 Ime predavača: doc. 7.A. The Royal Society of Chemistry. Prescott.L. Physicochemical Principles of Pharmacy. Školska knjiga. godina Semestar: 3. R. Oxford University Press 2002. Lippincott-Raven Publ. Madić. 1980. McGraw-Hill. 42 . E. mjerenje optičke rotacije (demonstracijske vježbe – UV-VIS spektrofotometrija. 1995. J. Winn. HPLC i GC metode). Zagreb. D. konduktometrijske i amperometrijske titracije. patogena. 1984. S. Martin. A. Janda.: Diagnostic Microbiology. 4. Everett. 2002. 3. L. A. Jawetz.. biologiju (fiziologija.P. Školska knjiga. elektrokemijskih te koloidnih fizikalnih kemijskih sustava.A. Metode podučavanja: teorijska. Sadržaj predmeta: Program kolegija obrađuje taksonomiju. uvjeti za polaganje ispita iz ovog predmeta – položen ispit iz Fiziologije s osnovama anatomije čovjeka II. P. Ivan Kosalec. Physical Chemistry. dijagnostici i prevenciji bakterijskih i gljivičnih bolesti. Iowa. Zagreb. 8.. Klein: Microbiology. proizvodnosti i mehanizama djelovanja antibiotika te infektivnosti. 2001. imunološkog odgovora i patogeneze patogenih vrsta bakterija. Weisglass: Medicinska bakteriologija. J. fizioloških i biokemijskih osobina. dr. 11. hospitalnim infekcijama i profilaksi profesionalnih bolesti. 1994. Zagreb.M. A. Duraković: Opća mikrobiologija. Također se stječu znanja o kontroli sterilnosti.D. 1993. imunološke principe (celularni i humuralni imunitet). spektroskopskih. D. 12. D. Sandmann (Editors). kinetičkih. W. Koneman. B. biokemija i genetika mikroorganizama). W. S. Mikrobiologija s parazitologijom II: uvjeti za upis ovog predmeta – odslušan kolegij iz Mikrobiologije s parazitologijom I. Naglić. Attwood. Chun (Ilustrator). 5. Rice and J. 4. J. određivanje konstanti brzina reakcija prvoga reda. T. 1997.. Atkins.ali moguća je i uporaba ranijih izdanja) 2.D.

New York. uvjeti za polaganje ispita iz ovog predmeta – položen ispit iz Biokemije I. godina Semestar: 4. Metabolizam masti: razgradnja triacilglicerola. Pakiranje DNA i histoni. godina Semestar: 4. kolesterola i steroidnih lipida. Glikoliza. A Clinical Approach. 2005. DNA . Lada Rumora Ciljevi predmeta: Upoznavanje studenata s molekularnom logikom biokemijskih procesa u živom organizmu te dinamikom sinteze i razgradnje prirodnih biomakromolekula: proteina. Freeman.5 + 2. Sadržaj predmeta: Dinamički aspekti strukture i funkcije posebnih protein: hemoglobin. polisaharida. Preduvjeti: Patofiziologija s osnovama patologije I: uvjeti za upis ovog predmeta – odslušan kolegij iz Fiziologije s osnovama anatomije čovjeka II. tijek i hormonska regulacija. glicerofosfatida. i 3. 2002. Medicinska naklada. dr.osnovni principi regulacije metabolizma. aminokiselina. prof. 2. i 5. Biosinteza makromolekularnih preteča: aminokiselina. a ponekad i kratkog osvrta na terapiju. 3. Replikacija DNA. hema. Wiley & sons. biosinteza triacilglicerola. Stanična bioenergetika. i 3. Tihana Žanić Grubišić. V. Zagreb. Patofiziologija s osnovama patologije II: uvjeti za upis ovog predmeta – odslušan kolegij iz Patofiziologije s osnovama patologije I. Stryer: Biochemistry. Kromosomi eukariota i kontrola ekspresije eukariotskih gena. Stvaranje i pohrana metaboličke energije: metabolizam osnovni pojmovi i svojstva. oksidacijska dekarboksilacija piruvata. nastavu je moguće izvoditi i na engleskom jeziku PATOFIZIOLOGIJA S OSNOVAMA PATOLOGIJE I i II Šifra predmeta: F1-17 Vrsta predmeta: obavezni predmet Godina učenja: 2. Berg. Metode podučavanja: teorijska. Sinteza i modifikacije funkcionalnih RNA molekula: mRNA i transkripcija. lipida i nukleinskih kiselina. dr. kolagen. mioglobin. Metabolizam glikogena: glikogeneza i glikogenoliza.genetička uloga. Razgradnja aminokiselina i ciklus ureje.5 = 7 Ime predavača: prof. šećera. Broj ECTS bodova: 2. Školska knjiga. patogeneze. Kontrola ekspresije gena u prokariota: Lac-operon i Trp-operon. organizacija genoma. Preduvjeti: Biokemija I: uvjeti za upis ovog predmeta – odslušan kolegij iz Biološke kemije. transport iona. građa ribosoma i rRNA. 2002. Greške u DNA i njihov popravak. prof. Smith. Broj ECTS bodova: 4. JL Tymoczko. vjernost replikacije. Integracija biokemijskih procesa u stanici . Presečki i suradnici: Virologija. 2002. L. AD Marks: MMarks' basic Medical Biochemistry. Informacija u biološkim sustavima. J. Sinteza proteina. 2003. β-oksidacija masnih kiselina. Stryer: Biokemija. uvjeti za polaganje ispita iz ovog predmeta – položen ispit iz Patofiziologije s osnovama patologije I. Studiraju se načela staničnog metabolizma i principi regulacije i kontrole. 4.strategija i mehanizmi. Freeman. Metode podučavanja: teorijska i praktična nastava Metode ocjenjivanja: usmeni ispit Jezik podučavanja: hrvatski jezik BIOKEMIJA I i II Šifra predmeta: F1-16 Vrsta predmeta: obavezni predmet Godina učenja: 2. sc. problemska i praktična nastava Metode ocjenjivanja: pisani i usmeni ispit Jezik podučavanja: hrvatski jezik. elastin. sc. Građa i svojstva staničnih membrana u različitim tkivima. G. Značenje introna i eksona. TM Devlin: Texbook of Biochemistry with Clinical Correlation. K. sc. ribonukleotida i deoksiribonukleotida. 43 . 1991. ciklus ATP. Milan Kujundžić Ciljevi predmeta: Cilj ovog kolegija je prikazati osnove cjelokupne moderne patofiziologije polazeći od uzroka bolesti. C. t-RNA aktivacija i uloga u sintezi proteina. dr. Lippincott Williams & Wilkins. Genetička šifra i odnosi gena i proteina. Tomaselli: A Clinical Companion to Accompany Biochemistry. Saltsman. Philadelphia. Konformacije DNA. Biokemija II: uvjeti za upis ovog predmeta – odslušan kolegij iz Biokemije I. uvjeti za polaganje ispita iz ovog predmeta – položen ispit iz Fiziologije s osnovama anatomije čovjeka II. J. RNA u stvaranju i translaciji genetičke poruke.5 + 4. JM Berg. 5. proteini izvanstaničnog matriksa. Zagreb. respiratorni lanac i oksidacijska fosforilacija. dr. New York. New York. Karmela Barišić. kliničke slike. L. struktura. kromosomi i geni. uvjeti za polaganje ispita iz ovog predmeta – položen ispit iz Biološke kemije. biosinteza masnih kiselina. i 5.5 = 7 Ime predavača: prof. Glukoneogeneza i put pentozafosfata. fifth edition. ciklus limunske kiseline. Preporučena literatura: 1. Kontrola i regulacija metaboličkih putova .13. sc.

određivanje sadržaja alkaloida. dr. K. analiza čajne mješavine. škrob. Osnove patologije. di-. alkaloidi. Gamulin i sur. kumarinima.. Sadržaj predmeta: Biološki aktivne tvari (primarni i sekundarni metaboliti): strukturna obilježja. tioheterozidi. U okviru kemijskog praktikuma provodi se kvalitativna i kvantitativna analiza djelatnih tvari u drogama sukladno farmakopejskim metodama ( Ph.5 + 7 = 12. dokazivanje fenolnih glikozida i fenolnih kiselina. određivanje sadržaja biološki aktivnih tvari u drogama. Kujundžić i sur. B. antraglikozidima. te uporabu droga. Interna medicina (3. masna ulja. Preporučena literatura: 1.. 3. 5. droge s inulinom. dokazivanje antracenskih spojeva. droge s flavonoidima. Medicinal Plants 2nd edition. Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York. droge s hemicelulozom. dokazivanje trjeslovina. dokazivanje alkaloida. i novija izdanja. Farmakognozija II: uvjeti za upis ovog predmeta – odslušan kolegij iz Farmakognozije I. ispitivanje kakvoće sastava eteričnih ulja. B. metode dokazivanja. droge s tioeterima i tioheterozidima. Robins. smole.Eur. gume. PF probavnog sustava.5 Ime predavača: prof. eterična ulja. terpeni (mono-. Rijeka 1999. 3. Preduvjeti: Farmakognozija I: uvjeti za upis ovog predmeta – odslušani kolegiji iz Farmaceutske botanike. 2001. trjeslovine.. cijanogenetski heterozidi. vrednovanje masnih ulja. U okviru mikroskopskog praktikuma provodi se: makroskopsko i mikroskopsko ispitivanje droga. seskviterpenski laktoni). izoflavoni. 2. dr. i 3. M. kemijska i fizikalna svojstva. kumarini. voskovi. Metode podučavanja: teorijska. masna ulja. Osnove rada s pacijentima i vođenja kliničkog intervjua. saponini.: Potter's New Cyclopaedia of Botanical Drugs and Preparations. W. Osnove patologije. 2004. sc. seskviterpeni. B. Skupine biološki aktivnih tvari: monosaharidi. histokemijske reakcije na pojedine skupine djelatnih tvari u drogama. fosfolipidi. 44 . masti. dokazivanje flavonoida i određivanje sadržaja flavonoida. fenolne kiseline. FBF Zagreb. problemska i praktična nastava Metode ocjenjivanja: pisani i usmeni ispit Jezik podučavanja: hrvatski jezik FARMAKOGNOZIJA I i II Šifra predmeta: F1-18 Vrsta predmeta: obavezni predmet Godina učenja: 2. proantocijanidini). R. pektini. tri-. kardiotonični heterozidi. smole. PF bubrega. određivanje sadržaja antracenskih spojeva.L. fenolni heterozidi. droge s eteričnim uljem. balzami. Vrhovac i sur. Spoznati biogenezu i djelovanje tih tvari. F. droge s trjeslovinama. 4. Schafner. steroli (fitosteroli). Bruneton: Pharmacognosy. antocijani (antocijanidini. Prema kemijskoj sistematici droga obrađuju se sljedeće droge: droge s anorganskim spojevima. 1994. The C. prof. 1994.L. Zdenka Kalođera. Patofiziologija (PF) krvi i krvotvornih organa. inulin. Wren. biosinteza. Sticher: Pharmakognosie – Phytopharmazie. PF dišnog sustava. 1999. Školska knjiga. Zagreb.Sadržaj predmeta: Osnove patofiziologije. i 5. Droge animalnog podrijetla. saponinima. Auflage. odnosno izoliranih prirodnih spojeva. kardiotoničnim glikozidima. R. Medicinska naklada Zagreb. voskovi. godina Semestar: 4. Hansel.C. J. i dopunjeno izdanje). Analitičke kemije I i Biološke kemije. S.S. izoflavonima. O. Klinička patofiziologija. 2. Preporučena literatura: 1. celuloza. Medicinska naklada Zagreb. PF kardiovaskularnog sustava. Broj ECTS bodova: 5. Hafelfinger. S. 2003. Sanda VladimirKnežević Ciljevi predmeta: Upoznati kemizam biološki aktivnih tvari ljekovitih biljnih vrsta. određivanje sadržaja trjeslovina.IV ): određivanje sadržaja eteričnog ulja. tetra-. flavonoidi. Phytochemistry. distribucija u biljnom svijetu. uvjeti za polaganje ispita iz ovog predmeta – položeni ispiti iz Farmaceutske botanike i Analitičke kemije I. Toplak Galle: Hrvatsko ljekovito bilje. Osnovni i češći PF procesi u živčanom sustavu. određivanje vrijednosti droga sa saponinima. PF žlijezda s unutarnjim izlučivanjem. Ernst: Ljekovito bilje – Kompendij. Daniel Company Limited.W. uvjeti za polaganje ispita iz ovog predmeta – položen ispit iz Farmakognozije I. određivanje sadržaja arbutina i metilarbutina. 2002. Leo Commerce. masti. sc. droge sa sluzima. droge s alkaloidima. Patofiziologija. antracenski heterozidi. 2003. 4. Mozaik Knjiga. PF bolesti metabolizma. Prema kemijskoj sistematici steći integralno znanje o najvažnijim drogama biljnog i životinjskog podrijetla. iridoidi. PF imunosnog sustava. 7.

izolaciju. Vježbe: Eksperimentalni rad obuhvaća: sintezu. farmakokinetička obilježja. Radioaktivni izotopi. Sadržaj predmeta: Predavanja: Proučavat će se različite farmakoterapijske skupine. 2.. Vitamini. azitromicin. Farmaceutska kemija II: uvjeti za upis ovog predmeta – odslušan kolegij iz Farmaceutske kemije I. Fluorokinoloni i analozi). Drug Actions. čišćenje (regeneraciju) pojedinih ljekovitih tvari iz Farmaceutske kemije. Imunosupresivi. San Diego. mehanizmi djelovanja). interakcije s drugim lijekovima. i 5. karbapenemi. Hipnotici. Drogen und ihre Inhaltsstoffe. Derendorf. Antihistaminici. hidroklorotiazid. Philadelphia 1995. kalcijev karbonat. popratne pojave. i 3. uvjeti za polaganje ispita iz ovog predmeta – položen ispit iz Organske kemije II. askorbinska kiselina. sulfafurazol. Medpharm Scientific Publishers. dikumarol. Ljekovite tvari djelotvorne na središnji živčani sustav: Opći anestetici. Tuberkulostatici. ISBN 0-8493-7774-9 (CRC Press) 2. The Practice of Medicinal Chemistry. Mutschler. Virustatici (podjela. sudbina u organizmu. Antiparkinsonici. uvjeti za polaganje ispita iz ovog predmeta – položen ispit iz Farmaceutske kemije I. piridoksin. Psihotropni lijekovi. O. Principles of Medicinal Chemistry. 1995. Antiaritmici. Diuretici. Antipruriginozi. Preteče sulfonamida i sulfonamidi. prof. Wermuth (Ed. specifičnim načinom dobivanja (izolacija. Lijekovi s učinkom na probavni sustav (Acida. Dijagnostici. nastavu je moguće izvoditi i na engleskom jeziku FARMACEUTSKA KEMIJA I i II Šifra predmeta: F1-19 Vrsta predmeta: obavezni predmet Godina učenja: 2. Antiepileptici. Antibiotici (β-laktami /penicilini. Seminari: Teorijska priprema za vježbe. T. Cikloserin. Sulfoni. Sustavno će se pratiti i uvoditi novi lijekovi. Antimigrenici. Antipsorijatici. nikotinamid. mehanizmi djelovanja). neželjena djelovanja. biosinteza. Analgetici (+ Protuupalni lijekovi). Aminoglikozidi. Ekspektoransi. Lijekovi s učinkom na urinarni trakt (Uroantiseptici.6. sinteze. A. sudbina u organizmu. Lemke. 5. Preduvjeti: Farmaceutska kemija I: uvjeti za upis ovog predmeta – položen ispit iz Organske kemije I. Gustav Fischer Verlag-Stuttgart-New York -1992. Polimiksini). Antihipertenzivi. dr. H. putevi izlučivanja. Antihelmintici. djelovanje i mehanizam djelovanja. struktura. cefalosporini. neubearbeitete Auflage. Kardiotonični glikozidi. ISBN 0-683-03323-9. L. sc. Preparati željeza. E. ISBN 0-12-744640-0. Pomoćna sredstva. Antiseptici i dezinficijensi. Branka Zorc Ciljevi predmeta: Predmet obuhvaća kemijska i stereokemijska obilježja struktura ljekovitih tvari. dr. Antistenokardici. Academic Press. sinteze. registrirani lijekovi. Polipeptidi. Wagner: Pharmazeutische Biologie. Steroidi i steroidni hormoni. Parasimpatomimetici. primjenu i načine primjene. monobaktami. Prostaglandini. H. kofein. sudbinu lijeka u organizmu. C. Foye. Antikoagulansi. Studente će se upoznati s najvažnijim farmakoterapijskim skupinama lijekova. Simpatolitici. Ganglioblokatori. problemska i praktična nastava Metode ocjenjivanja: pisani i usmeni ispit Jezik podučavanja: hrvatski jezik.). Lokalni anestetici. Antiprotozoici. Miorelaksansi. sinteza) i osobnim značajkama djelotvornost. Svaki lijek se predstavlja svojim kemijskim i generičkim imenom. natrijev jodid. Preparati kalcija. strukturnom formulom. Williams. W. mehanizam djelovanja. Preporučena literatura: 1. Nesteroidni hormoni. Laksansi. G. Bacitracin. strukturni analozi). Analeptici. način primjene. Tetraciklini. Makrolidi. djelovanje. Antihiperlipoproteinemici. te najvažniji preparati iz svake skupine koji se koriste u praksi. farmaceutski oblik i primjena. Odabrani primjeri: acetilsalicilna kiselina. D. 1996. Lippincott Williams & Wilkins. Kloramfenikol. sinteza. Antimalarici. Stuttgart. Antacida. Spazmolitici. fenitoin. Citostatici (podjela. doze. godina Semestar: 4. Aktivno uključivanje studenata u seminare. Urikozurici. Antiaritmici. Marica MedićŠarić. Zamjene za krvnu plazmu (Plazma ekspanderi). Adsorbensi).. ISBN 3-88763-021-1 (Medpharm). Antiemetici. 5th ed. 3. Blokatori H2receptora histamina. Antimikotici. rezistencija. fizičko-kemijska svojstva. Metode podučavanja: teorijska. 45 . bizmutov subgalat. detaljan prikaz pojedinih ljekovitih tvari iz Farmaceutske kemije (fizičko-kemijska svojstva. stereokemija. Proučavat će se svojstva svake skupine s obzirom na kemijske i stereokemijske značajke. sc. Broj ECTS bodova: 10 + 4 = 14 Ime predavača: prof. Ljekovite tvari djelotvorne na periferni živčani sustav: Simpatomimetici.

Svjetlana Luterotti Ciljevi predmeta: Cilj kolegija je upoznavanje studenata s temeljima spektroskopskih. Holler: Osnove analitičke kemije. M. elekrokemiji i koloidnoj kemiji. uvod. C. izd. Zorc.): Analytical Chemistry.5 Ime predavača: prof. 7th Edition. R. 1996. 10. uvjeti za polaganje ispita iz ovog predmeta – položen ispit iz Fizikalne kemije II. spektroskopiji. A. Patrick. M. 1996. D. J. Broj ECTS bodova: 4 Ime predavača: prof. Atkins i J. 6. diferencijalna pretražna kalorimetrija. Julien. Shelton.odabrana poglavlja. 2002. 2001. Kellner. Spektroskopske metode analize. A textbook. Instrumentation and Techniques in Atomic Absorption Spectrophotometry. Oxford University Press. Mosby. izd. Timmins. R. D. nastavu je moguće izvoditi i na engleskom jeziku FIZIKALNE KEMIJSKE METODE U BIOMEDICINSKIM ISTRAŽIVANJIMA Šifra predmeta: F1-48 Vrsta predmeta: izborni predmet Godina učenja: 2. M. Metode podučavanja: teorijska. termogravimetrijska analiza. Elektrokemijske metode. G. Organic Chemistry – A Modern Perspective – Preliminary Version.. kinetici. 6. Widmer (ur. Blackwell Science. W. Brown Publishes. godina Semestar: 4. Skoog. BMJ Publishing Group. J. J. sc. dr. Chichester. Preduvjeti: uvjeti za upis ovog predmeta – položen ispit iz Fizikalne kemije I. Sadržaj predmeta: Predavanja: 46 . 5. pristup i konkretna fizikalna kemijska mjerenja u kemijskoj termodinamici. Springer-Verlag. doc. CT. Broj ECTS bodova: 2.and Molecule-Selective Electrodes in Biological Systems. dr. Oxford. diferencijalne pretražne kalorimetrije. H. 5. Farmaceutsko-biokemijski fakultet.1994. 2. F. spektroskopskih i termokemijskih metoda analize u općoj analitičkoj i biomedicinskoj praksi. J. 5. UV-Vis spektrofotometrije. 1995. 1. 1994. 4. Otto i H. uvjeti za polaganje ispita iz ovog predmeta – položen ispit iz Analitičke kemije II. Ed. primjenom: elektrogravimetrije.-M. D. Ford i P. London.. Kealey: Principles and Practice of Analytical Chemistry. hrv. Havas: Ion. Olmsted III i G.4. 2002. sc. dr. Beaty i J. 1985. 1998. L. Lewis. farmaceutskim ili kompleksnim biološkim uzorcima. Louis. Dubuque. R. Budapest. West i F. Model: interakcija Cvitamina i toksina u otopini i koloidnom sustavu. Stanko Uršić. Freeman and Company. Berlin Heidelberg. New Drugs. izd. L. Preporučena literatura: 1. M. Weinheim. Akadémiai Kiadó.. WileyVCH. atomsko-apsorpcijske (emisijske) spektroskopije. D. Školska knjiga. Wm. Nikola Kujundžić. Farmaceutska kemija . problemska i praktična nastava Metode ocjenjivanja: pisani i usmeni ispit Jezik podučavanja: hrvatski jezik. prof. 8. Viktor Pilepić Ciljevi predmeta: Dublji uvid u fizikalnu kemiju i njezine primjene polazeći od modelnog problema koji integrira znanja. D. New York. Oxford University Press.. Mermet. M. ISBN 0 19 855871 6 (Pbk). izd. De Paula: Atkins' Physical Chemistry. 9. 1999. Termoanalitičke metode. Metode podučavanja: teorijska i praktična nastava Metode ocjenjivanja: pisani i usmeni ispit Jezik podučavanja: hrvatski jezik. potenciometrijske titracije. Ellis Horwood. Pharmaceutical Thermal Analysis – Techniques and Applications. Valcárcel: Principles of Analytical Chemistry. Kerber: Concepts. UV-Vis spektrofotometrija. Vježbe: Kvantitativna analiza anorganskih/organskih analita u jednostavnim uzorcima. sc.. 3. W. A Premier of Drug Action.. Oxford. Williams: Chemistry The Molecular Science. elektrokemijskih i termoanalitičkih metoda analize te njihovom primjenom. M. Freely. St. nastavu je moguće izvoditi i na engleskom jeziku ODABRANE METODE INSTRUMENTALNE ANALIZE Šifra predmeta: F1-47 Vrsta predmeta: izborni predmet Godina učenja: 2. J. P. E. ISBN 0 7167 2388 3 (hard cover). 2000. Preduvjeti: uvjeti za upis ovog predmeta – položen ispit iz Analitičke kemije I. Fifield i D. Zagreb. sc. 2000. Zagreb. An Introduction to Medicinal Chemistry. dr. ISBN 0 7167 2619 X. ionselektivne elektrode. Sadržaj predmeta: Predavanja: Teorijska načela i analitičko značenje elektrokemijskih. B. ISBN 953-6256-32-0. ISBN 0 7279 0821 9. uvod. elektrogravimetrija. engl. 7. 6. 7. J. godina Semestar: 4. ISBN 0 19 855872 4 (Hbk). Perkin Elmer Inc. atomsko-asporpcijska (emisijska) spektroskopija. 1989. 7. uvod.

Oxford University Press 2002. Edinburgh 1995.. R.utjecaj na zdravlje čovjeka. Colloid and Surface Engineering. A. Osnovni pristup u izučavanju reakcijskih mehanizama. IR. 1994. Ivana Vinković. Oxford. Silikoza. 3. Školska knjiga.H. prirodni procesi. djelatnost čovjeka. 7. Physical Organic Chemistry. Vježbe: Modelna vježba koja integrira primjenu fizikalnih kemijskih metoda i tehnika u istraživanju interakcije C-vitamina i toksina u otopini i koloidnom sustavu. mehanička energija (buka. Attwood. mikotoksini). veterinarski preparati. Vitamin C: Its Chemistry and Biochemistry. Utjecaj čovjeka na okoliš. Physical Chemistry. Preduvjeti: nema preduvjeta Sadržaj predmeta: Definicija ekologije. izloženost ljudi. Davies. vibracije). procjena rizika. V. S. u: Zapsalis. Physicochemical Principles of Pharmacy. Butterworth-Heinemann Ltd. (1998). Editor. New York. hormoni. Ugroženi elementi okoliša atmosfera. voda. 221-223 (separat) 6. sredstva za čišćenje). Zagreb. F. makroklimatski. Ekološki koncept zdravlja. primjena (dječje igračke. Utjecaj tehnoloških procesa. Physical Chemistry. dječje igračke. Cambridge 1991. T. nastajanje. i suradnici: Zdravstvena ekologija. Zdravstveni kriteriji: primarni standardi. Zagreb. ambalaža kao sastavni dio namirnice. utjecaj na zdravlje. Teški metali . Koncept održivog razvoja. medicinski pribor). 3. antibiotici. Simončić.Atkins. A. Matas. 21. 2001. J. Preporučena literatura: 1. Konkretno ispitivanje kinetičkim i termodinamičkim metodama te UV. Florence and D. 1987. Zdravstveni aspekti ekologije. Barbat. Berry. Ministarstvo okoliša i prostornog uređenja RH. Kancerogeni u prehrani i profesionalnoj okolini. Đikić.S. P. Isaacs. Šobot.S. Macmillan 1994. 8. "Interaction of Lascorbate with substituted nitrosobenzenes. HarperCollins Publishers. 2001. Richardson.olovo. Medicinska naklada. Stanko Uršić.A. Rice and J. R. Valić. Zagreb 1993.kontaminanti u prehrambenom lancu: ostaci pesticida i herbicida. Ekološki leksikon. IR. Applications in the process industries.Fizikalne kemijske metode u rješavanju kemijskih i farmaceutskih problema. Procjena rizika.: Food Chemistry and Nutritional Biochemistry. 4. 2. Williams. 7.W.. S.: Zaštita okoline danas za sutra. B. Faktori okoliša i zdravlje.. N. kadmij. znanstveni i stručni radovi dostupni u domaćim i stranim časopisima 47 . Broj ECTS bodova: 1 Ime predavača: prof. NMR i ESR spektroskopske tehnike. Oxford University Press 2000. C.A. Toxicants and Undesirable Food Constituents. Beck. 4. O.Lowry and K. The Royal Society of Chemistry. Environmental Health Criteria: World Health Organization publikacije 5. Ftalati (vinil omekšivači). živa. M. M. R. godina Semestar: 3. Preparati u poljoprivredi i stočarstvu . azbestoza. glavni urednik Springer. sekundarni standardi. John Wiley and Sons. Fizikalni faktori mikroklimatski. D. 1985. Kemijski faktori okoliša: metali i nemetali. Danijel Ljubas. T. Valerije Vrček.. 5.. D. i suradnici. 1998.P. kancerogenost. Mikroelementi kao kontaminanti. NMR i ESR spektroskopskim metodama. Technical Report Series: World Health Organization publikacije 6. tlo. uključujući termodinamičke i kinetičke. s ovisnošću populacije o ukupnosti utjecaja faktora okoline na zdravlje. energija zračenja (neionizirajuće i ionizirajuće zračenje). Predmeti široke potrošnje i mogućnost ugrožavanja ljudskog zdravlja (posuđe i pribor.. Preporučena literatura: 1. rak kože. podjela. Austin. Role of the ascorbate 2-OH group in antioxidant reactions" u: New J. ekološki pojmovi. Mechanism and Theory in Organic Chemisrty. Aditivi u namirnicama. Kontaminanti u prehrambenom lancu .ili novija izdanja) 2. Metode podučavanja: teorijska i praktična nastava Metode ocjenjivanja: pisani i usmeni ispit Jezik podučavanja: hrvatski jezik ZDRAVSTVENA EKOLOGIJA Šifra predmeta: F1-50 Vrsta predmeta: izborni predmet Godina učenja: 2. (Ed. A. kozmetički preparati. Chem. dr. Ross. UV. Pearson-Prentice Hall (Longman). Partridge. toksičnost. Pušenje i rak. uvjeta prerade i skladištenja na ispravnost namirnica i njihov utjecaj na zdravlje (biogeni amini. ugroženim elementima okoliša i utjecajem čovjeka. Ekološki otrovi. Irena VedrinaDragojević Ciljevi predmeta: Upoznavanje sa zdravstvenom ekologijom kao dijelom ekoloških znanosti. sc. Policiklički aromatski ugljikovodici i nitrozamini.

Elsevier. Boca Raton. Stuttgard: Medpharm Scientific Publ.Shier. i sur. Methodology for Analytical Toxicology. Preporučena literatura: 1. Zagreb. Povijest. ZGO. GK 3. Bazelska konvencija o kontroli prekograničnog prometa opasnog otpada i njegovu odlaganju (prijevod). Zagreb. Preduvjeti: nema preduvjeta Sadržaj predmeta: Uvod u bioetiku. Stavljenić A. Sadržaj predmeta: Program obuhvaća upoznavanje s osnovama toksikologije uključujući vrste štetnih učinaka kod kratkotrajnog i dugotrajnog izlaganja. GK 4. doc. 1988. Zagreb 2. dr.Barceloux. toksikologiju na radnom mjestu. Uvjeti interdisciplinanoga dijaloga. D. Odnos etike i biotehnike. Jelena FilipovićGrčić Ciljevi predmeta: Povezivanje znanja iz prethodnih fizikalnih kolegija s činjenicama utjecaja organizma na ljekoviti oblik. sc. Bioetika. 2006. Uvod u analitičku toksikologiju. Metode podučavanja: teorijska. osnove toksikokinetike. Žuntar I. Oblikovanje identiteta bioetičke discipline.Metode podučavanja: teorijska nastava Metode ocjenjivanja: usmeni ispit Jezik podučavanja: hrvatski jezik. 8. nastavu je moguće izvoditi i na engleskom jeziku ANALITIČKA TOKSIKOLOGIJA Šifra predmeta: F1-20 Vrsta predmeta: obavezni predmet Godina učenja: 3. Preduvjeti: uvjeti za polaganje ispita iz ovog predmeta – položen ispit iz Analitičke kemije II. 2006. 2. T. Farmaceutika ujedno daje osnovu za kolegije Oblikovanje lijekova. 1988. 5. dr.Ellenhorn. London. New York-AmsterdamLondon. GK Metode podučavanja: teorijska nastava Metode ocjenjivanja: pisani ispit Jezik podučavanja: hrvatski jezik. toksikogenetiku.Mebs. Zagreb 1993. Duraković Z. regulatornu toksikologiju. Handbook of Toxinology. kliničke. Medical Toxicology. New York. Broj ECTS bodova: 3. toksikologiju najčešćih otrova te primjenu računala u toksikologiji za simulaciju procesa i gradnju baza podataka. sc. D. DC: CRC Press. Inc. definicija. Scripta ad usum privatum studentorum. Bioetika i biomedicinske znanosti. Venomous and Poisonous Animals. Klinička toksikologija. Franjo Plavšić. Prepoznavanje etičkog problema u farmaciji. nastavu je moguće izvoditi i na engleskom jeziku FARMACEUTIKA I i II Šifra predmeta: F1-21 Vrsta predmeta: obavezni predmet Godina učenja: 3. II and III. Tonči Matulić Ciljevi predmeta: Upoznavanje s temeljima i načelima biomedicinske etike. Međunarodne bioetičke konvencije i deklaracije. Vol. T. Plavšić F. 6. Metodologije etičke argumentacije.. Broj ECTS bodova: 4. Odnos činjenice i vrijednosti te objektivnog i subjektivnog u bioetičkom diskursu. 3. CRC Press. New YorkBasel.5 Ime predavača: prof. uporabi i povezano s onečišćenjem okoliša te radnim mjestom. Matulić. Broj ECTS bodova: 1 Ime predavača: prof. dioba i temeljna načela. Zagreb. dr. W.. Irena Žuntar Ciljevi predmeta: Uvesti studente u različite grane moderne toksikologije i prikazati aktualne probleme sa štetnim tvarima u korištenju.. Mebs. Plavšić F.J. Boca Raton. I.. dr. medicini i općenito znanstvenoistraživačkoj i biotehničkoj djelatnosti. Industrijsku farmaciju i Kliničku farmaciju. Preporučena literatura: 1. Marcel Dekker. problemska i praktična nastava Metode ocjenjivanja: pisani i usmeni ispit Jezik podučavanja: hrvatski jezik. Zagreb. Medicinsko prevrednovanje etičkih granica. Inc. Posebno istaknuti analitičku toksikologiju u klinici i zaštiti zdravlja ljudi kao temelj za specijalizaciju iz analitičke toksikologije.G. 2006. nastavu je moguće izvoditi i na engleskom jeziku BIOETIKA Šifra predmeta: F1-51 Vrsta predmeta: izborni predmet Godina učenja: 2. 7.. toksinologiju.5 = 8 Ime predavača: prof. Sunshine.. Školska knjiga. Grafos.T. Vrhovac B. godina Semestar: 5. godina Semestar: 3. Washington. kliničku toksikologiju.5 + 4. i 6. 2007. Školska knjiga. I. Primjena bioetičkih načela na konkretne znanstvenoistraživačke. Zagreb. 2001. sc. Matulić. 4.. Matulić. T. 1992. ekotoksikologiju. Bioetika. D. apotekarske i socijalne slučajeve s vrijednosnim nabojima. Osnove kliničke farmakokinetike. godina Semestar: 5. Zagreb 2000. 1990. T. sc. M. Matulić. 2002. Preduvjeti: 48 .

tečenje polifaznih sustava). SOS-odgovor. bioraspoloživost i bioekvivalencija. Speiser. Broj ECTS bodova: 6 Ime predavača: doc. načela kontroliranog oslobađanja. Carsensen. 1976. Gordana Maravić Vlahoviček. citokineza. TSRL Inc. J. točke staničnog ciklusa. Vježbe: Analiza veličine čestica. proizvodnja rekombinantnih proteina. H.Farmaceutika I: uvjeti za upis ovog predmeta – položen ispit iz Fizikalne kemije II. Stuttgart. Lieberman. P. kemijska nestabilnost u otopinama). Školska knjiga.A.L. The Theory and Practice of Industrial Pharmacy. ER. godina Semestar: 6. Pojave u otopinama (difuzija. 2. razdvajanje disperzija. Kanig. kontrolirana flokulacija. primjeri terapijskih sustava). lizosomi. sc. regulacija i regulatorne molekule. M. ispitivanje oslobađanja in vitro).. New York – London. nekodirajuća DNA. dr. Održavanje i preslagivanje genomske DNA: oštećenja DNA – vrste. inaktivacija gena. Tehnologija rekombinantne DNA: izolacija i obilježavanje nukleinskih kiselina. 2003. Southern. Jalšenjak. kloniranje čitavih organizama. mitoza. kemijska nestabilnost u krutinama). popravak. FilipovićGrčić. 4. stabilnost lijekova. oslobađanje lijeka. Philadelphia. uvjeti za polaganje ispita iz ovog predmeta – položen ispit iz Farmaceutike I. Modern Biopharmaceutics. adsorpcija iz otopina i plinova. University of Michigan. MI. G. uvjeti za polaganje ispita iz ovog predmeta – položen ispit iz Biokemije II. svojstva lijeka i apsorpcija. sušenje. 1977. ELISA. Pharmazeutische technologie. Sadržaj predmeta: Organizacija i redoslijedi staničnih genoma: veličina genoma. Amidon. Sadržaj predmeta: Predavanja: Krutine (svojstva čestica.L. polimeri za terapijske sustave). smatanje i dorada proteina. prof. transgenska tehnologija u funkcijskoj genomici. matične stanice i održavanje zrelog tkiva. razdvajanje suspenzija. GI fiziologije. Seminari: Izračunavanje računskih primjena za modelne sustave obrađene na predavanjima korištenjem kompjuterskog programa «Modern Biopharmaceutics». Bermejo. I. konstanta brzine otapanja. Osnove biofarmacije (lijek nakon primjene. Gordan Lauc Ciljevi predmeta: Uputiti studente u teorijske osnove i praktičnu primjenu molekularne biologije i genetičkog inženjerstva. signalni sljedovi. Stanično signaliziranje: vrste signalnih 49 . Metode molekularne biologije: PCR. Northern i Western blot. Metode podučavanja: teorijska. uvođenje DNA u stanicu domaćina. J. Sucker. transporta kroz membrane. Farmaceutika. pokretni genetički elementi. Jalšenjak. enzimi. Razvrstavanje i prijenos proteina: sekrecijski put. Stanični ciklus: faze. Ann Arbor. vektori i strategije kloniranja. 5. sekvenciranje DNA. Napredne tehnologije genetičkog inženjerstva: transgenične životinje i biljke. kontrola. obilježja prašaka. Kontrolirani učinak lijeka (načela produženog oslobađanja. razlikovanje mehanizama oslobađanja. vezikularni transport. 1978. J. dr. FISH. stanično kretanje. Golgijev aparat. apsorpcije lijekova i kontroliranog oslobađanja korištenjem kompjuterskog programa «Modern Biopharmaceutics». H.T. sc. Disperzni sustavi (stabilnost disperzija. P. nastavu je moguće izvoditi i na engleskom jeziku MOLEKULARNA BIOLOGIJA S GENETIČKIM INŽENJERSTVOM Šifra predmeta: F1-22 Vrsta predmeta: obavezni predmet Godina učenja: 3. Citoskelet i stanično kretanje: struktura i organizacija citoskeletnih vlakana. problemska i praktična nastava Metode ocjenjivanja: pisani ispit Jezik podučavanja: hrvatski jezik. Version 6. konstrukcija rekombinantnih vektora. GMO. V. položen ispit iz Biološke kemije. mjesno specifična rekombinacija. Polimeri i makromolekule (polimeri u farmaciji. Lachman. otapanje krutina. mejoza i oplodnja. Farmaceutika II: uvjeti za upis ovog predmeta – odslušan kolegij iz Farmaceutika I. SSCP. DNA-mikročip. vlažnost i sušenje. razvoj novih lijekova i terapija. protusmislene RNA i DNA. mikrokapsuliranje koacervacijom. Preporučena literatura: 1. Preduvjeti: uvjeti za upis ovog predmeta – odslušan kolegij iz Biokemije II. genske knjižnice. Pharmaceutics of Solids and Solid Dosage Forms. L. određivanje koeficijenta razdjeljenja. mutageneza. Zagreb 1998. ekstrakcija. 3. farmakokinetički modeli. Computer based training software. tiksotropna svojstva. organizacija kromosoma. Fuchs. Studentima će biti vizualno prezentirane informacije o dinamičkim procesima iz farmakokinetike.

T.: Food chemistry and nutritional biochemistry. biochemical and clinical aspects. 1999. Machlin L. regulacija apoptoze. Jr. T. 2004. New York. J.. tumorski virusi. London. primjena molekularne biologije u sprječavanju i liječenju raka. kopije prozirnica sa predavanja 4. Vitamini – izvori u namirnicama. sastav i porijeklo. 3. 1999. London. Blackwell Science.: Food chemistry (2. J. morfologija. Fiziološki značaj prehrambenih vlakana utjecaj na glikemijski indeks namirnica. 2003. F. Beck R. Maravić. Virusi: genetički materijal. Lauc. bioiskoristivost. S. R. Preporučena literatura: 1. 7. Zapsalis C. Scripta biochemica. Belitz D. O. godina Semestar: 6. CD s predavanjima 2.molekula i receptora. sc. Broj ECTS bodova: 4. bioiskoristivost. 6. New York. odnos nutritivnih i flogističkih faktora. A. 8. Proteini i aminokiseline .. Academic press. Poremećaji metabolizma i prehrana. hipo.i hipervitaminoze. New York. problemska i praktična nastava Metode ocjenjivanja: pisani i usmeni ispit Jezik podučavanja: hrvatski jezik. Combs G.: Nutritional and toxicological significance of enzyme inhibitors in foods.: The vitamins: Fundamental aspects in nutrition and health. Rak: nastanak i uzroci raka. uvjeti za polaganje ispita iz ovog predmeta – položen ispit iz Biokemije II.. Grosch W. Utjecaj komponenata namirnica i režima prehrane na rezultate biokemijskih testova. akumulacija. biokemijski značaj esencijalnih masnih kiselina i polinezasićenih masnih kiselina. Medicinska Naklada. ISBN 953-6256-45-4. Cooper. Metode podučavanja: teorijska. korekcija deficita limitirajućih aminokiselina.: Nutritional Biochemistry. G. prioni. Inc. 4. Prognostičko inflamatorni–nutritivni indeks (PINI).značaj. klasifikacija. dr.. R. Principles of Gene Manipulation. relevantni članci u znanstvenim časopisima Metode podučavanja: teorijska i praktična nastava Metode ocjenjivanja: pisani i usmeni ispit Jezik podučavanja: hrvatski jezik. Minerali – makroelementi i elementi u tragovima biokemijske funkcije. J. Basel. Sadržaj predmeta: Osnove zdrave prehrane. Cambridge Univeristy Press. Academic press. 6. Friedman M.5 Ime predavača: prof. Primrose. i Hausman.M. mehanizmi "blokiranja" esencijalnih aminokiselina i biološka aktivacija reakcionih produkata. R... 6th ed. 1985. veličina. izvori.. Marcelić. D. 2004.. Dumić. Twyman. 1987. Reaktanti akutne faze. putovi prijenosa signala. and Old.M..potrebe. 2. Nicholl. Biokemijski testovi za procjenu nutritivnog i zdravstvenog statusa organizma. Metabolizam organizmu stranih i toksičnih spojeva. Preporučena literatura: 1. Ugrožene populacije. toksičnost. Biokemijski parametri za procjenu potreba i vitaminskog statusa organizma.. 5. Nutritional. biološka iskoristivost. potrebe. London. Farmaceutsko-biokemijski fakultet. Wiley et Sons. 2nd ed.: Handbook of vitamins. izvori. Zagreb. onkogeni i tumorski supresorski geni. Cox i Sincler: Molekularna biologija.. Lipidi . An introduction to genetic engineering. 2003. avitaminoze.W. G. 2001.) Springer Verlag. Lauc. nastavu je moguće izvoditi i na engleskom jeziku BIOKEMIJA PREHRANE Šifra predmeta: F1-23 Vrsta predmeta: obavezni predmet Godina učenja: 3. S. Šupraha.. 1984. Irena VedrinaDragojević Ciljevi predmeta: Upoznavanje sa nutritivnim značajem. biotransformacije. nastavu je moguće izvoditi i na engleskom jeziku KLINIČKA BIOKEMIJA S HEMATOLOGIJOM Šifra predmeta: F1-24 Vrsta predmeta: obavezni predmet Godina učenja: 3. Molekularna biologija – praktikum. New York.. Medicinska Naklada. Dumić. replikacija. Dabelić. J. Zagreb.. enzim-inhibitori. 1986. Preduvjeti: uvjeti za upis ovog predmeta – položen ispit iz Biokemije I. Stanica – molekularni pristup. Inc.. mehanizam transporta u organizmu. New York. utjecajem prehrane na biokemijske testove za procjenu nutritivnog i zdravstvenog statusa organizma. Gornik. 5. Maravić. Ugljikohidrati . Prednosti mediteranske prehrane. 50 .. ed. Marcel Dekker. Plenum press.E.potrebe. viroidi.. proteinska malnutricija.B. Brody T. New York.. biološka vrijednost proteina i biokemijski parametri prehrambenog statusa organizma. Određivanje biokemijskih parametara. godina Semestar: 6. patofiziološki poremećaji uslijed deficita u prehrani. Zagreb. interakcijama i bioiskoristivosti komponenata namirnica. G. Inc. Berlin. G. G. biokemijske funkcije. potrebe. S. S. 3.

metode određivanja. sc. mehanizmi održavanja kiselinsko-bazične ravnoteže. biokemijskih i bioloških postupaka kojima se ispituje sastav bioloških tekućina i tkiva. (interna skripta). i 7. uvjeti za polaganje ispita iz ovog predmeta – položen ispit iz Farmakologije I. Zagreb. kontraindikacije i interakcije). 2004. dr. poremećaji. Zagreb. Štraus B. Voda. metode. II dopunjeno izdanje. sc. problemska i praktična nastava Metode ocjenjivanja: usmeni ispit Jezik podučavanja: hrvatski jezik. Roberta Petlevski Ciljevi predmeta: Program kliničke biokemije s hematologijom sadržava osnove kemijskih. 8. sc. Broj ECTS bodova: 3. Petrik J. Klinička kemija u dijagnostici i terapiji. razgradnja. Metaboliti s dušikom: metode određivanja i poremećaji. leukocita i trombocita. Zagreb. Juretić D. tehnike. 9. Medicinska biokemija. Lipovac K. terapijski i štetni učinci. Poremećaji i bolesti eritrocita. Nastavni materijali s predavanja i seminara 4.5 + 9 = 12. farmakokinetika. poremećaji.. Čepelak I. Preporučena literatura: 1. Školska knjiga. 1992. 5. Jagarinec N. Medicinska naklada. 2. Štraus B i sur. metode određivanja. Zagreb. položeni ispiti iz Farmaceutske kemije I i Patofiziologije s osnovama patologije čovjeka I. analitičke interferencije i biološki učinci lijekova. Zagreb. Štraus B. opće principe sudbine lijeka u organizmu (farmakokinetiku) 51 . Sadržaj predmeta: Student treba steći znanja iz opće i specijalne farmakologije za sve skupine lijekova sistematizirane prema anatomsko-terapijskokemijskoj klasifikaciji. Farmaceutsko-biokemijski fakultet. farmakodinamika i mehanizmi djelovanja. godina Semestar: 6. Ugljikohidrati: hormonska regulacija i poremećaji u metabolizmu glukoze. Zilva JF. Petlevski R. III prerađeno izdanje. instrumenti i automatizacija. metode određivanja lipidnih spojeva i lipoproteina. Zatim. Preduvjeti: Farmakologija I: uvjeti za upis ovog predmeta – odslušani kolegiji iz Farmaceutske kemije II i Patofiziologije s osnovama patologije čovjeka II. granulocita. Enzimi: enzimi u serumu. pretražni materijal. elektroliti i mikroelementi: raspodjela i regulacija vode i elektrolita u tjelesnim tekućinama. Medicinska naklada. doc. nastavu je moguće izvoditi i na engleskom jeziku FARMAKOLOGIJA I i II Šifra predmeta: F1-25 Vrsta predmeta: obavezni predmet Godina učenja: 3. Lipidi i lipoproteini: metabolizam i hormonska regulacija. Lipovac K. i 4. Medicinska naklada. Flegar-Meštrić Z. 2003. Upisnik rezultata i provjera znanja (interna skripta). nasljedni i stečeni poremećaji. referentni intervali. monocita. metode određivanja. 2002. Farmaceutsko-biokemijski fakultet. funkcija. Pannall PR. Medicinska biokemija. Kvalitativna i kvantitativna analiza mokraće. Farmakologija II: uvjeti za upis ovog predmeta – odslušan kolegij iz Farmakologije I. 1992. Dodig S. mjere i jedinice. Juretić D. poremećaji. Preduvjeti: uvjeti za upis ovog predmeta – odslušan kolegij iz Biokemije II. Ita Samaržija Ciljevi predmeta: Stjecanja znanja o međudjelovanju lijeka s ljudskim organizmom za svaku farmakoterapijsku skupinu (indikacije. Metode podučavanja: teorijska. József Petrik. uvjeti za polaganje ispita iz ovog predmeta – položeni ispiti iz Farmaceutske kemije II i Patofiziologije s osnovama patologije čovjeka II. proteinske vrste metode. 3. akutne i kronične komplikacije. Referentne vrijednosti biokemijskih i hematoloških sastojaka krvi u školske djece i adolescenata grada Zagreba. 2004 6. uvjeti za polaganje ispita iz ovog predmeta – položen ispit iz Patofiziologije s osnovama patologije I. Hemoglobin i metaboliti: metode određivanja i poremećaji. Zagreb. Medicinska naklada. i sur. Uvod u hematologiju: Funkcija eritrocita. Zagreb. limfocita i trombocita. Proteini: proteini krvne tekućine . te morfološke karakteristike krvnih stanica kojima se utvrđuju promjene tijekom fizioloških i patoloških procesa u organizmu čovjeka.5 Ime predavača: prof. 7. dr. 1997. Studij farmacije. Juretić D. organ specifični enzimi. Kiselinskobazična ravnoteža: definicije i parametri kiselinsko-bazične ravnoteže. Zagreb.nastanak. Farmaceutsko-biokemijski fakultet. Medicinsko-biokemijske smjernice. izoenzimi. Medicinska biokemija: propisi za vježbe (interna skripta). metode određivanja katalitičkih koncentracija enzima. Analitičke tehnike u kliničkom laboratoriju. 1997.Broj ECTS bodova: 6 Ime predavača: prof. Labar B. Sadržaj predmeta: Osnove rada u medicinsko-biokemijskom laboratoriju: sadašnje stanje i perspektive kliničke biokemije. dr. kontrola rada.

2001. 2003. l. f. Wissenschaftlice Verlagsgesellschaft mbH Stuttgart.) probavnog sustava (antiulkusni lijekovi. stabilnost. metabolizam i eliminaciju. te kontrole njihove ispravnosti. protuupalni lijekovi. bifosfonati itd). J. Infuzijske otopine. stabilnost. Sterilni farmaceutski oblici – parenteralni pripravci. vrste pripravaka. i 4. antiaritmici. biljni prašci). antidepresivi. antitusici i ekspektoransi). Z Lacković. izdavač: Medicinska naklada. Specijalnu farmakologiju čine znanja o lijekovima iz sljedećih područja: farmakologije (f. antiflatulani. bioraspoloživost. antipiretici. pripravci za liječenje bolesti štitnjače. Božidar Vrhovac: Farmakoterapijski priručnik.M. imunostimulatori. P. zaštita od sunca itd. izohidričnost. inhibitori prolaktina. interferoni. Moore: Pharmacology. gonadotropini. Sadržaj predmeta: Povijesni aspekti. skripta za studente. osiguranje kvalitete. 1999. Metode podučavanja: teorijska. hipolipemici). izdanje. pri liječenju boli i palijativna skrb (opioidni i neopioidni analgetici). čajevi. oblikovanje. antihipertenzividiuretici. godina Semestar: 6. dr. molekularni mehanizmi. zračenjem. antioksidansi). Churchill Livingstone. kalcitonin). nastavu je moguće izvoditi i na engleskom i njemačkom jeziku OBLIKOVANJE LIJEKOVA I i II Šifra predmeta: F1-26 Vrsta predmeta: obavezni predmet Godina učenja: 3. H. kardiovaskularnog sustava (lijekovi s učinkom na srce. blokatori Ca-kanala. Sredstva ovisnosti i mogućnosti liječenja. antivirotici. antimikotici. 4. putovi primjene lijeka. krvotvornih organa i krvi (antianemici. glukokortikoidi. f. konzervansi. inhibitori angiotenzinskog sustava i β-blokatori. otopine (otapala. hormonski pripravci (kontraceptivi.M. fibrinolitici i eritropoetin). dekokti.djelovanje lijekova. stabilnost. neurotransmitori i čimbenici koji modificiraju djelovanje lijekova. liječenje migrene. injekcije (putevi primjene.K. Ritter. koronarni vazodilatatori. androgeni i antiandrogeni. stabilnost i svojstva pripavaka. postupci ekstrakcija i oblici (tinkture. antidiaroici. Gerd Geisslinger: Arzneimittelwirkungen. boje. bakteriološka filtracija. anoreksici. M.za opstruktivne bolesti dišnih putova. f. 2. nevodena otapala. utječu na njihovo djelovanje. Tekući ljekoviti oblici. Preporučena literatura: 1. Ernst Mutschler. propulzivi i digestivi). sc. autonomnog živčanog sustava (l. Broj ECTS bodova: 2. imunoglobulini. svojstava i tehnologije izrade. kolinergičnog i adrenergičnog sustava) i f. estrogeni. Pomoćne tvari (korigensi okusa. izbor sterilizacije i kontrola). Oblikovanje lijekova II: uvjeti za upis ovog predmeta – odslušan kolegij iz Oblikovanja lijekova I. mirisa. Ita Samaržija: Vježbe iz farmakologije. infuzi. psorijaze. fifth edition. osnovnih načela. izotoničnost. Grupa autora: Medicinska farmakologija. prolaz kroz stanične membrane. Preduvjeti: Oblikovanje lijekova I: uvjeti za upis ovog predmeta – upisan kolegij iz Farmaceutike I. resorpciju iz probavnog sustava i nakon parenteralne primjene. respiratornog sustava (antiasmatici. sladila. imunosupresivi i antialergici. anestetici. antiepileptici i anksiolitici).P Rang. Opće principe farmakologije čine: 1. problemska i praktična nastava Metode ocjenjivanja: pisani i usmeni ispit Jezik podučavanja: hrvatski jezik. Dale. Studij farmacije i Studij medicinske biokemije. l. 6. Lajla Bencarić: Registar lijekova u Hrvatskoj. glukagon. ekstrakti. središnjeg živčanog sustava (sedativi hipnotici. Urednici: M Bulat. receptori. Mira BećirevićLaćan Ciljevi predmeta: Upoznavanje klasičnih i suvremenih ljekovitih oblika. oblikovanje i izrada). solubilizacija. koštano-mišićnog sustava (antireumatici. antiprotozoici i anthelmintici). progestageni. Potom. smjese (putevi primjene. citostatici.). osnovna načela farmakokinetike . i 7. f. raspodjelu. 2004. Proučavanje pomoćnih tvari koje prije svega omogućuju izradu lijekova. Aufgabe. Ekstraktivni pripravci. 5. 2003. antituberkulotici. 8. izdavač: Udruga poslodavaca u zdravstvu 3. osnovna načela farmakodinamike . osiguranje kvalitete. plinovima.5 + 7. antiemetici. laksativi. oblikovanje. J Geber.5 = 10 Ime predavača: prof. oftalmici i otologici te dermatološki lijekovi (liječenje akni. 4. značenje ljekovitih oblika. antiparkinsonici. 2. Sterilizacija (toplinska. imunoserumi. antimikrobni lijekovi (antibiotici. 52 . izdavač: Medicinska naklada. antipsihotici. l. ambalaža). antikoagulansi.do općih principa djelovanja lijeka (farmakodinamiku) za preko tisuću registriranih lijekova u R Hrvatskoj te njihova zaštićena i nezaštićena imena.karakteristike lijekova za lokalnu i sustavnu primjenu. spazmolitici. Zagreb.

oblikovanje i izrada). Izolacija prirodnih spojeva (skripta). 1994. nastavu je moguće izvoditi i na engleskom jeziku IZOLACIJA BIOAKTIVNIH PRIRODNIH PRODUKATA Šifra predmeta: F1-52 Vrsta predmeta: izborni predmet Godina učenja: 3. Bećirević. 1992. H. Zagreb. dr. gelovi. Primjena kromatografskih metoda u izolaciji i odjeljivanju prirodnih spojeva. podloge. saponina. Aerosoli (fizičko-kemijska svojstva. Preporučena literatura: 1. Postupci izolacije bioaktivnih tvari iz biljnih droga. Allen. oblaganje šećernom ovojnicom. problemska i praktična nastava Metode ocjenjivanja: pisani i usmeni ispit Jezik podučavanja: hrvatski jezik. Preporučena literatura: 1. godina Semestar: 5. kontrola veličine čestica. flavonoida i drugih polifenola. Vladimir-Knežević. S. Metode separacije. V. polučvrsti. Samuelsson. Sanda VladimirKnežević Ciljevi predmeta: Stjecanje znanja o suvremenim metodama ekstrakcije i izolacije bioaktivnih prirodnih produkata u laboratorijskim i industrijskim uvjetima. New York. Stockholm 1999. sterola. postupci oblaganja. karakterizacija tableta.C. R. metode granulacije.New Jersey 1999. film oblaganje u svrhu modificiranog oslobađanja lijeka. 1997. stabilnost. Pripravci za unošenje u nos i uho. R. flasteri i transdermalni flasteri. oblikovanje). uvjeti za polaganje ispita iz ovog predmeta – položen ispit iz Farmakognozije I. losioni. čvrsti ljekoviti oblici). Kruti oblici – supozitorije i vagitorije (apsorpcija lijekova. Specifični problemi u procesu izolacije biljnih sastavnica. Liber. stabilnost. Solvent ekstrakcija prirodnih produkata. Farmaceutsko-biokemijski fakultet. 2003. N. masti. prašci za pripremu injekcija i sirupa. putevi penetracije. Kapsule – tvrde i meke želatinske kapsule (punjenje. prašci za posipanje (oblikovanje). Vladimir-Knežević. tabletiranje i strojevi. sadržaj i izrada). Senjković. Oftalmički pripravci. Humana Press. podloge. modifikatori viskoznosti. Konfekcioniranje lijekova – materijali. R. karakteristike. tehnologija. sc. distribucija veličine čestica. Tablete – vrste. Metode podučavanja: teorijska. unošenje u dišni sustav. Senjković. Lippincott Williams and Wilkins. Školska knjiga. Osnovna načela i primjeri izolacije bioaktivnih prirodnih produkata: eteričnih ulja. razvoju i proizvodnji lijekova. oftalmičke otopine. Zagreb. Cannell. Prašci i granule – podijeljeni i nepodijeljeni prašci (granule). ukoncentriravanje i sušenje). 1988. 2. kontrola kvalitete. suspenzije. oblikovanje. Sadržaj predmeta: Uloga i značenje bioaktivnih prirodnih produkata u otkrivanju. sapuni). čvrsti oblici. OTC oftalmički pripravci). Preduvjeti: uvjeti za upis ovog predmeta – odslušan kolegij iz Farmakognozije I. Swedish Pharmaceutica press. Emulzije – vrsta. Drugs of Natural origin. Philadelphia. Ekstrakcija superkritičnim fluidima. nastavu je moguće izvoditi i na engleskom jeziku SPEKTROSKOPSKA IDENTIFIKACIJA ORGANSKIH SPOJEVA Šifra predmeta: F1-53 Vrsta predmeta: izborni predmet 53 . umeci (izrada. alkaloida. Laboratorijski i industrijski postupci obrade ekstrakata (pročišćavanje. oblaganje filmom. kapi za oči. emulgatori.5 Ime predavača: prof. transdermalni sustavi. aerosoli. Destilacijski postupci u izolaciji hlapljivih tvari.G. Topički pripravci – transport lijeka kroz kožu. paste. linimenta (karakteristike oblikovanja). označavanje. Oblaganje. kreme. 3. Popovich. Pharmaceutical dosage forms and drug delivery systems. oblikovanje (ljekovite masti. Natural Products Isolation. London. Ansel. pomoćne tvari. plinovi. Ispitivanje čistoće i karakterizacija izoliranih prirodnih spojeva.ambalaža). ispitivanja). perkutana apsorpcija. otapanje. Baltimore. Oblikovanje lijekova (praktikum). 2. klizme. zatvarači. Vježbe: Izrada i tehnološko vrednovanje ljekovitih pripravaka (tekući. Suvremeni lijekovi prirodnog podrijetla. oblikovanje. Osnove oblikovanja lijekova. Petričić. Broj ECTS bodova: 2. G. Lijekovi s promijenjenim oslobađanjem – parenteralni oblici. oblikovanje. J. Metode podučavanja: teorijska i praktična nastava Metode ocjenjivanja: usmeni ispit Jezik podučavanja: hrvatski jezik. L. kardiotoničnih glikozida. sredstva za močenje. Disperzni sustavi – suspenzije (flokulacija i deflokulacija. Totowa . P. M. morskih organizama i mikroorganizama. sterilizacija. Izolacija bioaktivnih prirodnih produkata (skripta u pripremi) 3. S. oblikovanje. 4.V. 1999.

UV-VIS. Školska knjiga. New York. Friebolin. generički lijekovi i lijekovi u ručnoj prodaji. Zagreb 1982. Program kolegija obuhvaća stručnu materiju iz područja lijekova koja je nužna farmaceutu za pravilno informiranje o lijekovima s obzirom na pacijente. H. Olga Kronja Ciljevi predmeta: Razumijevanje načela spektroskopskih metoda (NMR. Informacije na vanjskom i unutarnjem pakovanju lijeka. IR. sc. Vukušić. Tablice za određivanje strukture organskih spojeva spektroskopskim metodama. 1998. te određivanju njihovog udjela u višekomponentnim sustavima ili biološkim materijalima (npr. Inc. Silverstein. Program će također omogućiti farmaceutu da pravilno primjenjuje i evaluira informacije koje dobiva te da ih sam kreira. Kako smanjiti potrošnju lijekova. IR.and Two-Dimensional NMR Spectroscopy. Preduvjeti: nema preduvjeta Sadržaj predmeta: Uloga i zadaci farmaceuta u suvremenom sustavu zdravstvene zaštite. Basic One. Službeni.. urin). Organska kemija. Bregovec i V.5 Ime predavača: prof. Suradljivost/ustrajnost pacijenta. 13C-NMR spektroskopije u detekciji bioaktvnih spojeva. Detaljnije će se prikazati načela i praktična primjena spektrometrije masa. I. dr.. mikrovalovi.). Glas. Broj ECTS bodova: 2. Uputa o lijeku za korisnika lijeka. T. CD. Farmaceutu u ljekarni i u proizvodnji lijekova omogućiti razumijevanje načela i principa dobre prakse. Morrill. godina Semestar: 5.Godina učenja: 3. Bassler. 60(3)98-106(2004) 54 . Rapić). Preporučena literatura: 1. Wiley-VCH. vitamini. kao i da upoznaje vještine komuniciranja s pacijentom i liječnikom. Spectrometric Identification of Organic Compounds. 3. Weinheim. nastavu je moguće izvoditi i na engleskom jeziku FARMACEUTSKA INFORMATIKA Šifra predmeta: F1-54 Vrsta predmeta: izborni predmet Godina učenja: 3.5 Ime predavača: dr. Racionalna uporaba lijekova. 1H-NMR. Pretsch i drugi (preveli Z. MS) i praktična primjena tih instrumentalnih tehnika u rješavanju strukturnih i dinamičkih svojstava bioaktivnih spojeva (npr. krv. G. Farm. javnost i ostale zdravstvene djelatnike. 1974. Pine (preveli I. te ljekarniku da provodi racionalnu uporabu lijekova. Meić i M. R. Preporučena literatura: 1. 1994. sc. Ivo Vukušić. Anatomskoterapijsko-kemijski sustav razvrstavanja lijekova. promjene konformacija. godina Semestar: 6. Zagreb. Lijekovi pod patentnom zaštitom. lijekovi). C. sekundarni i tercijarni izvori informacija o lijekovima. Broj ECTS bodova: 2. neovisni i komercijalni izvori informacija o lijekovima. C. Preduvjeti: uvjeti za upis ovog predmeta – položen ispit iz Organska kemija I. Metode podučavanja: teorijska. Opis naziva i pojmova bitnih za pravilno informiranje o lijekovima. vakuum ultraljubičasto. steroidi. pregrađivanja).. To je važno zbog razumijevanja kemijskih osnova biotransformacija takvih spojeva. E. određivanju njihove strukture i načina pregrađivanja. M. s osvrtom na regulativu u EU. Uvod u farmakoekonomiku. objasnit će se upotreba spektroskopskih metoda (posebno NMR spektroskopije) u razumijevanju dinamičkih procesa (npr. 4. Posebno će se objasniti priroda interakcije molekula s elektromagnetskim zračenjem kako bi se studenti osposobili za samostalni pristup korištenju spektroskopskih metoda i u drugim područjima elektromagnetskog spektra (npr. Vještina komuniciranja na relaciji ljekarnik-pacijent i ljekarnik-liječnik. SKTH/Kemija u industriji. Stanley H. Internet i lijekovi. Sažetak opisa svojstva lijeka. INN nazivi lijekova. Žinić). Spektroskopske metode omogućuju praćenje i prikupljanje kinetičkih parametara čime se ostvaruje uvid u mehanizam takvih procesa. viši znanstveni suradnik Ciljevi predmeta: Upoznati studente s materijom o lijekovima za njihovo pravilno informiranje o tom području. 2. Sadržaj predmeta: Kombinirana primjena spektroskopskih metoda u organskoj kemiji i biokemiji važan je pristup u karakterizaciji strukture i dinamike bioaktivnih spojeva. Opća načela suvremenog zakonodavstva na području lijekova. John Wiley & Sons. uvjeti za polaganje ispita iz ovog predmeta – položen ispit iz Organske kemije II i Fizikalne kemije II. Farmakopeja i provjera kakvoće lijekova. Praćenje potrošnje lijekova i definirane dnevne doze. Uloga farmaceuta u samoliječenju. problemska i praktična nastava Metode ocjenjivanja: pisani i usmeni ispit Jezik podučavanja: hrvatski jezik. Primarni. Osim identifikacije i karakterizacije bioaktivnih spojeva.

no 7. Osnovne značajke Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju s naglaskom na sustav obveznog zdravstvenog osiguranja kojeg provodi Hrvatski zavod za obvezno zdravstveno osiguranje.2011. registraciju. Good Pharmacy Practice in Europe. godinu. 1996.int 11. te podzakonskim propisima koji reguliraju pojedine vrste zdravstvenog osiguranja. 5. godine. Preduvjeti: nema preduvjeta Sadržaj predmeta: Strategija razvitka hrvatskog zdravstva u periodu 2006. Čulig. te osnovne značajke svakog od poglavlja za lijekove. Osnovne značajke Zakona o zdravstvenoj zaštiti s posebnim osvrtom na razine zdravstvene zaštite. ispitivanje. Osnovne značajke Zakona o suzbijanju zlouporabe opojnih droga – opće odredbe. Osnovne značajke Zakona o zaštiti prava pacijenata s posebnim 55 . Vranešić. te prava za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti. Upoznati studente sa ulogom Hrvatske ljekarničke komore i Hrvatske komore medicinskih biokemičara u organizaciji ljekarničke odnosno medicinskolaboratorijske djelatnosti. www. Čulig. prava i obveze nositelja obveznog zdravstvenog osiguranja te prava i obveze nositelja provedbe zdravstvene zaštite. Upoznati studente sa Zakonom o lijekovima i medicinskim proizvodima.. Izvanbolnička potrošnja lijekova u gradu Zagrebu u 2002. konceptualni okvir strategije razvitka hrvatskog zdravstva i u njemu posebice osvrt na lijekove i farmaceutsku skrb. Narodne Novine broj 71/99. Ivo Vukušić.cybermed. nadzor. Vukušić.2011. Šostar. Erceg.2012. F.dg3. registraciju.emea. Pharmaca 42(2)87-94(2004). sc. Broj ECTS bodova: 1 Ime predavača: dr. Pharmaca 42(3-4)174-189(2004) 4. zdravstvene ustanove na pojedinim razinama zdravstvene djelatnosti. Section I (Chapter 1-3). godinu. Pravilnici koji reguliraju proizvodnju. viši znanstveni suradnik Ciljevi predmeta: Upoznati studente s Nacionalnom strategijom razvitka zdravstva 2006. zaštite zdravlja na radu s osvrtom na specifičnu zdravstvenu zaštitu radnika. I. Zakon o lijekovima i medicinskim proizvodima – koncepcija Zakona. Vukušić. D.hr 6. Glas. D. te osnovne značajke svakog od poglavlja u Zakonu (za studij farmacije). medicinske i homeopatske proizvode.2.-2012. Upoznati studente sa Zakonom o suzbijanju zlouporabe opojnih droga i osnovama Nacionalne strategije suzbijanja zlouporabe u RH za 2006. medicinskih i homeopatskih proizvoda. Vukušić. Osnove Nacionalne strategije suzbijanja zlouporabe opojnih droga u RH za 2006. referentni centri.org Metode podučavanja: teorijska i problemska nastava Metode ocjenjivanja: usmeni ispit Jezik podučavanja: hrvatski jezik ZDRAVSTVENO ZAKONODAVSTVO Šifra predmeta: F1-55 Vrsta predmeta: izborni predmet Godina učenja: 3. opseg prava na zdravstvenu zaštitu.org 8. Osnovne značajke Zakona o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti – koncepcija Zakona. J. Štimac.who. godini.54(11)389 – 395(1998). Farm. . www..pgeu. www. 60(1)15-17(2004) 3. sustav za prevenciju ovisnosti i pomoć ovisniku. posjedovanje i promet opojnih droga. godina Semestar: 6. Guidelines for ATC classification and DDD assignment.whocc.eu. www. Obaviještenost bolesnika o lijekovima. i 2003. I. Upoznati studente sa zakonima koji reguliraju zdravstvenu zaštitu i zdravstveno osiguranje. zdravstveni zavodi. Narodne Novine broj 121/03. godina s naglaskom na ciljeve strategije. I. J. privatna praksa. WHO Colaborating Centre for Drug Statistics Methodology. Zakon o lijekovima i medicinskim proizvodima. .eudra.html 9. www. Pravilnik o dobroj proizvođačkoj praksi. Z. medicinskih i homeopatskih proizvoda. te podzakonskim propisima koji obuhvaćaju proizvodnju. dodatno i privatno zdravstveno osiguranje. Adherence to Long-Term Therapies: Evidence for Action. provjeru kakvoće i promet lijekova. Osnovne značajke Zakona o ljekarništvu – koncepcija Zakona.eu. Zašto lijekovi samo u ljekarne i zašto ljekarne samo u vlasništvu farmaceuta. zdravstveni radnici.int. provjeru kakvoće. Upoznati studente sa Zakonom o ljekarništvu (studij farmacije) odnosno sa Zakonom o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti (studij medicinske biokemije). Pharmaceuticals in the European Union.emea. tijela zdravstvene ustanove. . 10. Osnovne značajke Zakona o zdravstvenom osiguranju. al. Farm. Lj. Osnovne značajke Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju s osvrtom na dopunsko..: Edukacija pacijenata – kako komunicirati s pacijentima. ispitivanje. www. promet lijekova.Glas.int/chronic_conditions/adherencer eport/en/print. www. Upoznati studente sa Zakonom o zaštiti prava pacijenata. Verheyen et. te osnovne značajke svakog od poglavlja u Zakonu (za studij medicinske biokemije).

II. Oxford University Press. njihovih onečišćenja. NIR. AES. osnovni koncepti ekonomike zdravstva (efficiency and equity). Elgar. 2006. Stoddart GL. Konstante farmaceutskih sirovina. sc. Preporučena literatura: 1. Ostatna otapala u farmaceutskim tvarima. Farmakopejski propisi. Kovačić (urednik): Organizacija i upravljanje u zdravstvenoj zaštiti. značenje i namjena farmakopeje. ICP. Biljana Nigović Ciljevi predmeta: Objasniti načela na kojima se zasniva sustav analitike i kontrole kakvoće lijekova. poredbene tvari i reagensi. Razvoj i validacija analitičkih postupaka za lijekove. Svojstva molekule lijeka važna u izboru i razvoju analitičke metode. Oxford 1987. elektroanalitičkih i termoanalitičkih metoda. Zagreb 2003. Zdravstveno osiguranje. Zbirka zakona o zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti s obrazloženjem. TLC. Uvod u Metode mikroekonomske analize u zdravstvu: cost-benefit i cost-effectivness analiza. Opis. Određivanje ugljika u farmaceutskoj vodi.osvrtom na dio koji se odnosi na prava pacijenata. Miroslav Mastilica Ciljevi predmeta: Cilj nastave iz kolegija „Zdravstvena ekonomika je prenijeti studentima osnovna znanja iz područja organizacije zdravstvene zaštite te ekonomskog pristupa zdravstvu. gel i ionska kromatografija. godina Semestar: 7. IEF). Aldershot 1991. godina Semestar: 6. uvjeti za polaganje ispita iz ovog predmeta – položen ispit iz Farmaceutske kemije II. Broj ECTS bodova: 1 Ime predavača: prof. 3. Medicinska naklada. Analitičke metode u istraživanju polimorfnih i hidratnih oblika lijekova. Eksperimentalni dizajn i optimiranje 56 . ekonomsko vrednovanje zdravlja i zdravstvene zaštite. Preporučena literatura: 1. HPTLC. Sadržaj predmeta: Kakvoća farmaceutskih proizvoda. kao i analiza ljekovitih oblika primjenom spektroskopskih (IR. te kritičkog promišljanja problema s kojima se suočava zdravstvo u Republici Hrvatskoj. radiofarmaceutika i bioloških lijekova. dr. kromatografskih (HPLC. Raman spektrometrije. Analitika lijekova II: odslušan kolegij iz Analitika lijekova I. Metode podučavanja: teorijska nastava Metode ocjenjivanja: pisani ispit Jezik podučavanja: hrvatski jezik. ispitivanje čistoće i određivanje sadržaja ljekovitih i pomoćnih tvari. Culyer AJ: The Economics of Health. položen ispit iz Analitičke kemije II. Navedeni zakoni. Financiranje zdravstvene zaštite. NMR. AAS. te su dostupne na web stranici Narodnih novina i u tiskanoj formi. Udruga poslodavaca u zdravstvu. sc. Drummond MF. kiralnih lijekova. SDS-PAGE. dr. elektroforetskih (CE. Analitička ispitivanja lijekova i zakonska regulativa. Identifikacija. Metode plaćanja zdravstvenih ustanova. Cost-benefit analiza (primjer. L. Biološke metode analize lijekova. and Torrance GW: Methods for Economic Evaluation of Health Care Programmes. Ispitivanja graničnih vrijednosti onečišćenja u analitici lijekova. nastavu je moguće izvoditi i na engleskom jeziku ANALITIKA LIJEKOVA I i II Šifra predmeta: F1-27 Vrsta predmeta: obavezni predmet Godina učenja: 4. Volume I. Zagreb. Makroekonomski problemi zdravstva u Hrvatskoj. GC. fluorescencije. Vezani sustavi LCMS. MS). SFC). uvjeti za polaganje ispita iz ovog predmeta – položen ispit iz Analitike lijekova I. i 8. Titrimetrijske metode analize u farmakopejskim postupcima. te prikazati razvoj analize farmaceutskih uzoraka usklađen s metodologijom u European Pharmacopoeia. Onečišćenja u farmaceutskim tvarima. Metode podučavanja: teorijska nastava Metode ocjenjivanja: pisani ispit Jezik podučavanja: hrvatski jezik ZDRAVSTVENA EKONOMIKA Šifra predmeta: F1-56 Vrsta predmeta: izborni predmet Godina učenja: 3. UV/Vis. 2. Preduvjeti: Analitika lijekova I: uvjeti za upis ovog predmeta – odslušan kolegij iz Farmaceutske kemije II. podzakonski propisi i nacionalne strategije objavljene su u službenom glasilu „Narodne novine“. Preduvjeti: nema preduvjeta Sadržaj predmeta: Uvod u organizaciju zdravstvene zaštite i ekonomiku zdravstva: osnovni model Financiranja zdravstvene zaštite. Financiranje zdravstvene zaštite: međunarodna usporedba. Broj ECTS bodova: 6 + 8 = 14 Ime predavača: prof. 2. vježba). GC-MS u karakterizaciji razgradnih produkata lijekova i metabolita u biotransformaciji lijekova. posebno cilj je razviti kod studenata spoznaje o značaju ekonomskog vrednovanja zdravstvenih programa.

Reakcije II faze: metilacije. West Lafayette. B. R.). 6. P. Wiley & Sons. H. R. glukuronidacije. Praktični problemi analitike lijekova i biofarmaceutske analize. 3. Inducers and Inhibitors. Ermer. Kinetički pristup činiocima koji utječu na reakcije biotransformacija – indukcije i inhibicije. LRP. R. Prolijekovi. Nigović. SSCI Inc. European Pharmacopoeia. Drug-Drug Interactions: Scientific and Regulatory Perspectives. pp. Marcel Dekker. drugih ksenobiotika i endobiotika na ljudski organizam kao posljedice metaboličkih procesa. sc. 2007. godina Semestar: 7. Korisnost „probe drugs“ (lijekova karakterističnih proba) u invitro in in-vivo ispitivanjima. Sadržaj predmeta: Uvod u Biokemiju lijekova. Pharmaceutical analysis. Praktikum iz analitike lijekova. Chromatographic Analysis of Pharmaceuticals. Preduvjeti: uvjeti za upis ovog predmeta – odslušan kolegij iz Farmaceutske kemije II. K.. Marica MedićŠarić Ciljevi predmeta: Stjecanje spoznaja o enzimima. 4. Zagreb. Korištenje intra. 2002. J. BCRP. B. 2003. Marcel Dekker. 8. Reakcije I faze: bio-oksidacije. Summary of information on human CYP enzymes: human P450 metabolism data. Stowell. Metaboličke interakcije lijek-lijek. Council of Europe. Solid-State Chemistry of Drugs. II. nastavu je moguće izvoditi i na engleskom jeziku BIOKEMIJA LIJEKOVA Šifra predmeta: F1-28 Vrsta predmeta: obavezni predmet Godina učenja: 4. A Guide to Best Practice. Miller (Eds). QSPR i QSAR u istraživanjima novih lijekova. Metabolizam i biotransformacije kseno. A. 7. 2001. L. in Casarett and Doull's Toxicology: The Basic Science of Poisons. J. problemska i praktična nastava Metode ocjenjivanja: pisani i usmeni ispit Jezik podučavanja: hrvatski jezik.40(3):357-67. Zagreb. S. J. Nigović. 4. 6. Method Validation in Pharmaceutical Analysis. Farmaceutsko-biokemijski fakultet. Drug interactions of H2-receptor antagonists involving cytochrome P450 (CYPs) enzymes: from the laboratory to the clinic. 2005. hidrolize. dio.: Human Cytochrome P450 Enzymes: A Status Report Summarizing Their Reactions.). Byrn. 10. A. Jurišić-Grubešić. 2. Rendić S. ostali. Vuković. 6TH Edition /Publisher:McGraw-Hill. Farmaceutsko-biokemijski fakultet. Rendić S. Praktikum iz analitike lijekova. Rendić S . Biotransfromacije i biološki učinci endo. A Textbook for Pharmacy Students and Pharmaceutical Chemists. molibden hidroksilaze). Indukcija. 3.i ksenobiotika. M. Preporučena literatura: 1. ostale reakcije.. flavin monooksigenaze. Substrates. inhibicija. Pfeiffer. acetilacije. Watson. sulfokonjugacije. Vuković. Osiguranje i kontrola kakvoće lijekova. dr. Farmakogenomika. Handbook of Pharmaceutical Anlysis (Drugs and the Pharmaceutical Sciences: a Series of Textbooks and monographs). konjugacije s aminokiselinama. R. Academic Press. G. Review. Lee A. 2002 Feb-May. 2006. Tansportni proteini: Pglikoprotein. Ahuja. G. 5.34(12):83-448. 9. Izd. 1999 Sep. konjugacije s glutationom). S. skripta.analitičkih postupaka. uvjeti za polaganje ispita iz ovog predmeta – položen ispit iz Farmaceutske kemije II. Jurišić-Grubešić. 2004. Di Carlo F.i internet baza podataka. Drug Metab Rev. Academic press..i endobiotika. dobra laboratorijska praksa. Oxford.224. Ahuja. Stereoselektivnost. bioredukcije. peroksidaze. MRP-prenosioci. J. dio. skripta. 1999. Enzimi i enzimski sustavi (P450. Andrew Parkinson. J. Academic Press. Alsante (Eds. 2001. Elsevier.). biološkim i kemijskim promjenama te učincima ljekovitih tvari. S. S. Ohannesian. Streeter (Eds. Računanje zadataka u analitici i kontroli lijekova. Handbook of modern pharmaceutical analysis. Razmatranje različitih primjera i rješavanje analitičkih problema u farmaceutskoj analitici. 413-580 (1997). J.29. 57 . „High througput“ metode (metode brzog dobivanja rezultata). položen ispit iz Biokemije II. 133. J. USISBN:0071347216. D. San Diego. Adamovics (Ed. 1997. 5th Edition. J. Handbook of Isolation and Characterisation of Impurities in Pharmaceuticals. I. 2. Metode podučavanja: teorijska. Biotransformation of Xenobiotics.J. Croat Med J. stimulacija u biotransformacijama lijekova. New York 1999. Drug Metab Rev. 2005. Scypinski (Eds. Uvod u laboratorijske vježbe Preporučena literatura: 1.). R. Broj ECTS bodova: 9 Ime predavača: prof. Strasbourg. Primjena i metode QSAR and QSPR. lijek-kemijska tvar.

Vježbe: Izrada različitih oblika na temelju liječničkog recepta. kozmetika za kosu.. 10th ed. Čajkovac. tehnologiji izrade i primjeni te stabilnost kozmetičkih pripravaka. stabilnost. kozmetika i kosa. kvaliteta. načinu primjene i izradi kozmetičkih pripravaka. Kozmetologija. Lewis DFV. ispitivanje stabilnosti emulzijskih losiona. Izdavanje lijekova.utmem. Broj ECTS bodova: 6 Ime predavača: prof. njegu i zaštitu kože. Gibson GG. ispitivanje pHvrijednosti i emulzijskog tipa kreme. Program kolegija obuhvaća osnove anatomije i fiziologije kože i njezinih privjesaka. razvojni procesi. Kontrola doza. M. Mechanism. 3rd ed. značenje. klasifikacija. dr. Veterinarski lijekovi i posebni veterinarski oblici. 2001. Preduvjeti: nema preduvjeta Sadržaj predmeta: Predavanja: Uvod (svrha. Chapters 4 & 5. Metode podučavanja: teorijska i praktična nastava Metode ocjenjivanja: pisani i usmeni ispit Jezik podučavanja: hrvatski jezik. Vježbe: Kozmetika za njegu kože: izrada krema za čišćenje. Volume 34. Low LK. sastojcima. izrada losiona za čišćenje. učincima. 8. J. Preporučena literatura: 58 .. 2005. In: Wilson and Gisvold's textbook of organic. 1998. Osnovni farmaceutski račun. and Biochemistry. znanstvena podloga kozmetike). 12. Broj ECTS bodova: 4. (Ed. dr. Skett P. Kontrola propisanih doza. Delgado JN. Preporučena literatura: 1. Metode podučavanja: teorijska. Remers WA. Structure. 2. New Cosmetic Science. Jelena FilipovićGrčić Ciljevi predmeta: Kolegij daje suvremena znanja o sastavu.). 2nd ed. boje i materijali za bojanje. Slap. Springer. mirisi u kozmetici. & Professional. Filipović-Grčić. Mira BećirevićLaćan Ciljevi predmeta: Cilj kolegija je steći znanje i vještine u području propisivanja i izrade lijekova kao i saznanja o rukovanju lijekovima. kozmetika za njegu tijela. Guide to Cytochrome P450 Structure and Function. sc. Legislativa. Praktikum kozmetologije. Točnost izrade i označavanje. ISBN: 0-30648324-6 11. kozmetika i nokti. izrada maske za njegu lica. Ortiz de Montellano. 1994. kozmetika i koža. korisnost kozmetike. Rendic and FP Guengerich (Editors). 9. 2002. S. supstancije za izradu kozmetike. Recepti. Paul R. Šminka: izrada podloge za šminku i rastresitog pudera. nastavu je moguće izvoditi i na engleskom jeziku KOZMETOLOGIJA Šifra predmeta: F1-29 Vrsta predmeta: obavezni predmet Godina učenja: 4. Izrada farmaceutskih oblika prema receptu.edu/ CytochromeP450. aktivne i pomoćne supstancije za izradu kozmetičkih pripravaka. karakterizaciju kozmetičkih pripravaka. Izračun doza (doze za dojenčad i djecu).). 3. Izvor informacija. Number 1-2. Metabolic changes of drugs and related organic compounds. Takeo Mitsui (ed. problemska i praktična nastava Metode ocjenjivanja: pisani i usmeni ispit Jezik podučavanja: hrvatski jezik. Amsterdam. (Eds. šminka. Introduction to drug metabolism. Preduvjeti: uvjeti za upis ovog predmeta – odslušan kolegij iz Oblikovanja lijekova II. Marcel Dekker Inc. sigurnost. Elsevier. godina Semestar: 8. Zagreb. Special Issue Human Cytochromes P450s (Human CYPs). Taylor and Francis. godina Semestar: 8. fizikalna kemija i kozmetika. ISBN 0748408975. Philadelphia. nastavu je moguće izvoditi i na engleskom jeziku MAGISTRALNA RECEPTURA Šifra predmeta: F1-30 Vrsta predmeta: obavezni predmet Godina učenja: 4. sc. Kozmetika za njegu tijela: izrada gela za ruke. Drug Metabolism Reviews. London 2001. medicinal and pharmaceutical chemistry. parfemi. Cytochrome P450 Homepage: http://drnelson. Lippincott-Raven Publishers. Kozmetika za kosu: izrada gela za kosu. medicinski aspekt djelovanja i nusdjelovanja kozmetičkih sredstava. FBF. kozmetika za njegu kože. Sadržaj predmeta: Seminari: Farmaceut i javna ljekarna.).5 Ime predavača: prof. njegu i zaštitu kože. Moguće interakcije. London. 1997. šampona i šamponske kreme. Cytochrome P450..7. Blackie Acad. 2004.html 10. dezodoransa i posipa za tijelo. Kozmetika za oralnu njegu: izrada paste za zube i vode za usta. aerosolski pripravci. sistematizaciju pojedinih kozmetičkih pripravaka prema svojstvima. određivanje boje pudera i nasipne mase.. Zagreb. kozmetika za oralnu njegu.

Biljni sedativi i antidepresivi. Leitfaden Phytotherapie. Springer Verlag. tkiva i stanica. uvjeti za polaganje ispita iz ovog predmeta – položen ispit iz Farmakologije II. S. Biljni ginekologici. dr. Zagreb. Hansel. Broj ECTS bodova: 3 Ime predavača: prof. Homeopatski pripravci.). anksiolitičkih. Biljni pripravci za regulaciju šećera u krvi. Interakcije biljnih pripravaka i lijekova. 1994. 2001. Kemmerer. Izvoditi će se i pokusi na različitim eksperimentalnim modelima u svrhu utvrđivanja analgetskih. 2004. uvjeti za polaganje ispita iz ovog predmeta – položen ispit iz Farmakognozije II. New Cosmetic Science. Tyler. Ita Samaržija Ciljevi predmeta: Kolegij obuhvaća stjecanje znanja o najnovijim eksperimentalnim metodama kojima se dokazuju farmakološki učinci različitih novih supstanci ili biljnih pripravaka na biološkom materijalu (pretklinička istraživanja). Metode podučavanja: teorijska i problemska nastava Metode ocjenjivanja: usmeni ispit Jezik podučavanja: hrvatski jezik. 1988. Senjković. Preduvjeti: uvjeti za upis ovog predmeta – odslušan kolegij iz Farmakognozije II. V. Prikazuju se mnogobrojni pokusni modeli in vitro i in vivo kojima se dokazuju farmakološki učinci pojedinih test supstanci odnosno budućeg novog lijeka na promjenu funkcije pojedinih organa. Biljni pripravci s djelovanjem na probavni sustav. Također će biti obuhvaćeno područje primjene i 59 . sc. Zagreb. Ukoliko se to dokaže slijede klinička farmakološka istraživanja a tek potom postupak registracije. Broj ECTS bodova: 3 Ime predavača: prof. M. P. Preduvjeti: uvjeti za upis ovog predmeta – odslušan kolegij iz Farmakologije II. M.1. što predstavlja preduvjet za izvođenje svih vrsta bioloških pokusa. R. V. kakvoći i namjeni dodataka prehrani. Herbal Drugs and Phytopharmaceuticals. Liber. Schultz. 1997. Zdenka Kalođera Ciljevi predmeta: Postizanje cjelovitog znanja o sastavu. Farmakodinamička i farmakokinetička svojstva biljnih sastavnica. Urban und Fischer Verlag. Ljekovito bilje za zdravu obitelj. sc. Školska knjiga. 1994. protuupalnih.E. 4. 2. Biljni pripravci s djelovanjem na dišni sustav. R. Nuspojave i štetni učinci biljnih sastavnica. H. Terapijska klasifikacija droga. Kalođera. Amsterdam. Bećirević. Theiss. kretanja i izgleda tretiranih pokusnih životinja i analiziranja tjelesnih tekućina. Sadržaj predmeta: Studenti stječu znanja o postupcima koji su neophodni da bi neka novootkrivena supstancija postala lijek. Osnove oblikovanja lijekova. 2. Schilcher. Biljni imunomodulatori. Biljni pripravci s djelovanjem na krvožilni sustav. kao i onih koje djeluju na središnji živčani sustav a koje mogu izazvati ovisnost. antidepresivnih ili miorelaksirajućih učinaka test supstanci. 3. Dodaci prehrani. V. Zatim će biti prikazan utjecaj farmakološki aktivnih supstanci na reprodukcijski sustav. Oblikovanje lijekova (praktikum). Sigurnosti i djelotvornosti biljnih pripravaka. Rational Phytotherapie. godina Semestar: 8. Preporučena literatura: 1. Sadržaj predmeta: Sastav biljnih pripravaka. Takeo Mitsui (ed. Osiguranje kakvoće biljnih droga i pripravaka. Tradicionalna fitoterapija. registrirana prema Zakonu i postojećim dozvolama za rad od strane Ministarstva znanosti. Senjković. nastavu je moguće izvoditi i na engleskom jeziku EKSPERIMENTALNA FARMAKOLOGIJA Šifra predmeta: F1-58 Vrsta predmeta: izborni predmet Godina učenja: 4. godina Semestar: 8. Z. Elsevier. Na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u sklopu Zavoda za farmakologiju postoji animalna jedinica. dr. Biljni antireumatici. obrazovanja i športa RH i Ministarstva poljoprivrede RH. Fitodermatici. 2000. terapijskim obilježjima biljnih pripravaka. Prilikom izvođenja biološko-medicinskih istraživanja farmakološki aktivnih test supstanci utvrditi će se njihovi učinci pomoću promatranja promjene ponašanja. R. Metode podučavanja: problemska i praktična nastava Metode ocjenjivanja: pisani ispit Jezik podučavanja: hrvatski jezik. načelima fitoterapije i homeopatije te sastavu. Medpharm. Wichtl. 1997. nastavu je moguće izvoditi i na engleskom jeziku FITOFARMACIJA Šifra predmeta: F1-57 Vrsta predmeta: izborni predmet Godina učenja: 4. 3. 1992. Biljni urologici. kakvoći. Adaptogeni. Za to su najprije potrebna dugogodišnja i opsežna pretklinička farmakološko-toksikološka istraživanja koja na pokusnim životinjama trebaju pokazati željenu terapijsku djelotvornost ali istovremeno i njihovu neškodljivost. Petričić.

kulturama tkiva i mikroorganizmima. Sadržaj predmeta: Predavanja: Razvoj novih lijekova .1991. Atlas: Principles of Microbiology. humani proteini.C. Pelczar. Mosby-Year Book. B. 4. Biološka i mikrobiološka ispitivanjima u okviru zakonske farmaceutske regulacije. testovi za procjenu broja mikroorganizama u farmaceutskim pripravcima. B. Broj ECTS bodova: 3 Ime predavača: prof.djelovanja antidijabetika i oftalmika.I. Broj ECTS bodova: 3 Ime predavača: doc. 1998. Branka Zorc Ciljevi predmeta: Osigurati studentu uvid u istraživanje novih lijekova. dr. Blackwell Scientific Publications. sc. Nomenklatura lijekova: zaštićeni i nezaštićeni nazivi lijekova: povijesni pregled.nova industrijska revolucija. 3. M. tablete i kapsule. 1996. Greger. 6. Editors: R. mišićju. European Pharmacopoeia. medicinsko-ekonomski razvoj. Preduvjeti: uvjeti za upis ovog predmeta – položen ispit iz Mikrobiologije s parazitologijom II. sc. W. L. biološkom materijalu i određivanju vitamina. te testovi sterilnosti za preparate koji prema farmakopeji moraju biti sterilni. godina Semestar: 9. biološkom materijalu (u krvnom serumu. 1998. Testovi bioloških ispitivanja farmaceutskih preparata. Russell: Pharmaceutical Microbiology. mikrobiološke metode u određivanju aktiviteta antibiotika u raznim farmaceutskim pripravcima. Duraković: Primjenjena mikrobiologija. Sadržaj predmeta: Korištenje mikroorganizama i njihove enzimatske aktivnosti u proizvodnji različitih produkata od komercijalne važnosti. H. Bach-Rojecky: Eksperimentalna farmakologija.od otkrića do registracije: ideja.M. sintezu najznačajnijih lijekova i prolijekova. klinička ispitivanja. Knauf. I. Preporučena literatura: 1. godina Semestar: 7. Samaržija.F.. Upoznavanje dijelova mikrobne ekologije . 7. E. Prikazat će se elektrofiziološke i elektrofarmakološke metode važne u medicinskim istraživanjima. 2. razumijevanje zahtjeva za ispitivanja na životinjama. Springer. S. 1972. Preduvjeti: uvjeti za upis ovog predmeta – odslušan kolegij iz Farmaceutske kemije II. Prentis: Biotehnologija . Stamford. Chan: Microbiology.. Strasbourg.G. 60 . pretklinička ispitivanja.D. mikrobiološke standarde za vode i ulogu mikroorganizama u biogeokemijskom ciklusu. vakcine. mlijeku). industrijski i farmaceutski razvoj. I. S. Upoznati mikrobiološke testove prema zahtjevima farmakopeje.B. Diuretics. Mutschler. dr. McGraw-Hill Co. masti i uljne otopine). A. Hugo. Appleton and Lange. 1995. Školska knjiga. Katzung: Basic and clinical pharmacology. prašci. 5. 1995. Uhlik: Određivanje antibiotika i vitamina mikrobiološkim metodama. Mikrobiološki standardi za vode i primjena mikroorganizama kao indikatora zagađenja. Zahtjevi i metode za mikrobiološki limit. Interna skripta. Reid. Ed. Primjenom mikrobioloških metoda (difuzije i turbidimetrije) objasnit će se postupci za određivanje aktivnosti antibiotika u različitim farmaceutskim proizvodima (vodene otopine. Oxford. Zagreb. R. 4. Interna skripta 2. Zagreb. Metode podučavanja: teorijska i problemska nastava Metode ocjenjivanja: usmeni ispit Jezik podučavanja: hrvatski jezik ODABRANA POGLAVLJA IZ FARMACEUTSKE KEMIJE Šifra predmeta: F1-31 Vrsta predmeta: obavezni predmet Godina učenja: 5. mokraći. Školska knjiga. PTI – Zagreb.uloga mikroorganizama u biogeokemijskom ciklusu kruženja organske tvari kao temelju života. 1990. 5. Metode podučavanja: teorijska i problemska nastava Metode ocjenjivanja: pisani ispit Jezik podučavanja: hrvatski jezik PRIMIJENJENA MIKROBIOLOGIJA Šifra predmeta: F1-59 Vrsta predmeta: izborni predmet Godina učenja: 4. Uzgoj i održavanje standardiziranih test-mikroorganizama. razvoj. 2005. Maja Šegvić Klarić Ciljevi predmeta: Upoznati ulogu mikroorganizama i njihovih bioloških procesa u proizvodnji pripravaka koji imaju široku terapeutsku primjenu: antibiotici. European Department for the Quality of Medicines of the Council of Europe. steroidi. rekombinantne vakcine i vitamini. Samaržija: Elektrofiziološki postupci u istraživanju bubrega. E. R. Connecticut. 3. Preporučena literatura: 1.J. 2000.D. te metode određivanja pojedinih vitamina B-skupine. te prirodni način obrade industrijskih i komercijalnih otpadnih voda.

Kemijske modifikacije koje utječu na farmakokinetička svojstva. Studenti će se također upoznati s najčešće korištenim molekularnim deskriptorima kao i računalnim programima za izračunavanje deskriptora. sc. eudizmička analiza. Patents. te dizajnu eksperimenta. Mjere sličnosti. Engel. Thieme. Stuttgart. Medpharm Scientific Publishers. ciljano oslobađanje lijekova. ISBN 0 7279 0821 9. H. A. Dvojni lijekovi. ISBN 0-8493-7774-9 (CRC Press) 4. L. trajanje patenata. San Diego. definicija. kaskadni prolijekovi. Odabrani primjeri primjene QSAR istraživanja za predviđanje aktivnosti. metabolizma i toksičnosti potencijalnih lijekova. ˝training set˝ i ˝test set˝).5 Ime predavača: prof. neidentični dvojni lijekovi. Applications. Stereokemijski aspekti djelovanja lijekova konformacijske restrikcije. 3.. Poseban naglasak će biti na primjeni QSAR istraživanja za predviđanje aktivnosti. 5th ed. Pharmaceutical Substances. molekularno modeliranje. Osnove primjene računalnog programa HyperChem. Lippincott Williams & Wilkins. sterički. T. proces selekcije. Broj ECTS bodova: 4. proučiti. TLC. Određivanje i predviđanje fizikalnokemijskih svojstava kao parametara u razvoju novih lijekova. sterička ometanost.. kristalografija proteina. Syntheses. prednosti i nedostaci metoda u istraživanju novih lijekova... ISBN 0-683-03323-9. Molekularni deskriptori (topologijski.patentnih prava. QSAR modeliranje u razvoju novih bioaktivnih lijekova (postavljenje modela. 5. CPC. 2. QSAR peptida i proteina. J. metabolizma i toksičnosti potencijalnih lijekova. lipofilnost neioniziranih i ioniziranih spojeva (log P i log D).izbor naziva. ISBN 0-12-744640-0. C. dvostruki prolijekovi. BMJ Publishing Group. vlasnici patenata. Mutschler. G. 1999. interakcije lijekova s receptorima. potenciometrijska titracija. derivatizacija lijekova s alkoholnom ili fenolnom skupinom. 3D-QSAR (teorija. identični dvojni lijekovi. istraživanje farmakofora i pretraživanje baza podataka. pronaći. proučiti. Lijekovi za rijetke bolesti. New Drugs. doprinos u otkriću novih lijekova. Lemke. poput suvremenih eksperimentalnih (biološke studije in vitro i in vivo) do računalnih metoda određivanja parametara i baza podataka važnih u istraživanju potencijalnih lijekova. ˝lead compound˝. Philadelphia 1995. J. dr. Kleemann. hidrofobni. Računalni programi za izračunavanje deskriptora (TAM i DRAGON). Freely. Preporučena literatura: 1. primjeri. 3rd Edition. E. PAMPA i Caco-2). primjena nezaštićenih naziva. Naglasak će biti na postupcima implementiranim u postojećim računalnim programima u dizajnu lijekova i biokemijskoj kinetici. referirati novi patent. ciljana isporuka lijekova. Drug Actions. referirati nove znanstvene publikacije o sintezama lijekova i lijekovima za ciljanu terapiju. opći principi. Patentna zaštita: definicija patenta . The Practice of Medicinal Chemistry. Williams. London. ISBN 3-13-558403-8. Ed. Academic Press. 1996. New York. Uvod u molekulsku mehaniku i konformacijsku analizu. Numerička taksonomija i analiza klastera. korijen riječi u stvaranju nezaštićenih naziva. optička izomerija. Uporaba rendgenske strukturne analize receptora i enzima u otkriću lijekova: kristali proteina. Dizajniranje prolijekova i bioprekursora: definicija. Pojam lipofilnost. Derendorf. Biofarmaceutici. izabrani primjeri dizajniranja lijekova. Seminari: Uključivanje studenata u seminare. Marica MedićŠarić Ciljevi predmeta: Posebna pažnja posvetit će se interdisciplinarnom pristupu istraživanja i razvoja novih lijekova: QSPR i QSAR.). vrste izuma. razlike u načinu vezanja. ISBN 3-88763-021-1 (Medpharm). primjeri. HPLC. metode i primjena). eksperimentalno određivanje (˝shake flask˝. W. Stuttgart. Preduvjeti: nema preduvjeta Sadržaj predmeta: Uvod u QSAR i istraživanje novih lijekova. 61 . zaštita naziva. O. ˝virtual screening˝. Interakcije ligand – receptor i de novo dizajn lijekova. prijava. Lipinski pravilo (˝pravilo 5˝). 1994. Metode podučavanja: teorijska i problemska nastava Metode ocjenjivanja: pisani i usmeni ispit Jezik podučavanja: hrvatski jezik DIZAJNIRANJE NOVIH LIJEKOVA Šifra predmeta: F1-32 Vrsta predmeta: obavezni predmet Godina učenja: 5. pretraživanje relevantne znanstvene literature: pronaći. s karbonilnom ili amino skupinom. D.). Sinteze ljekovitih tvari primjeri sinteza lijekova trenutno u upotrebi. 1995. Foye. A. subjekti u patentnoj zaštiti. registracija optički aktivnih tvari. Lijekovi za ciljano djelovanje. razlike u farmakokinetici. Principles of Medicinal Chemistry. Wermuth (Ed. Studenti će se također upoznati s novim strategijama u razvoju lijekova. godina Semestar: 9.

Wiese. K. Chemical Graph Theory. uključujući pojedine enzimske sustave i endogene antioksidanse. Mannhold. Broj ECTS bodova: 3 Ime predavača: prof. van de Waterbeemd. CRC Press: Boca Raton. K. Sustav antioksidacijske obrane organizma (uloga endogenih i egzogenih antioksidansa). VCH. Vols. Folkers and R. H. enzimi. ISBN: 3-906390-22-5 4. Važnost oksidacijskog stresa. Introduction to Numerical Analysis. R. Weinheim 1996. Weinheim 2001. Studenti će se također upoznati s važnošću oksidacijskog stresa u patogenezi niza bolesti te ulogom reaktivnih kisikovih i dušikovih spojeva u organizmu (razlikama između normalnog i patoloških stanja). molekularni lipofilni potencijal i ˝docking˝. D.metode predviđanja lipofilnosti (povijesni pregled. Reaktivni kisikovi i dušikovi spojevi u reakcijama biotransformacije – sudbina i učinak u organizmu. Metode podučavanja: teorijska i problemska nastava Metode ocjenjivanja: pisani i usmeni ispit Jezik podučavanja: hrvatski jezik. Preduvjeti: uvjeti za upis ovog predmeta – položen ispit iz Farmaceutske kemije II. G. H. ISBN: 3-906390-22-5 9. godina Semestar: 9. Suli. V. Krvnomoždana barijera i lijekovi s djelovanjem na središnji živčani sustav. Mayers. Drug-Membrane Interactions: Analysis. Weinheim 2002. Drug Distribution. Cambridge University Press. Weinheim 2001. Metabolička aktivacija. Drug-Membrane Interactions: Analysis. računalni programi za predviđanje lipofilnosti). ACD/Lab). lipofilni prostor. van de Waterbeemd and H. M. Weinheim 2002. Marica MedićŠarić Ciljevi predmeta: Stjecanje spoznaja o biokemijskim mehanizmima toksičnosti endobiotika i ksenobiotika. J. Lipophilicity in Drug Action and Toxicology. Seminarski dio nastave bit će organiziran kao samostalno istraživanje studenata u manjim skupinama te izlaganje pripremljenog materijala o sljedećim stavkama: nastajanje i profilaksa bolesti u čijoj je patogenezi dokazano stvaranje slobodnih radikala i drugih reaktivnih spojeva (primjerice 62 . Mannhold. Folkers. Kubinyi and G Folkers. Sadržaj predmeta: Naglasak će biti dan na ksenobiotike čija je toksičnost uzrokovana nastajanjem slobodnih radikala. 2nd Ed. Kubinyi. R. Testa. VCH. J. ChemSilico. eksperimentalne metode i in silico predviđanje prolaska lijekova kroz krvno-moždanu barijeru. ISBN: 3527304274 8. sc. R. B.in silico modeli metabolizma lijekova). Pliska. G. Drug Distribution. VCH. Folkers and R. M. Trinajstić. Uloga vezanja na proteine plazme u istraživanju novih lijekova. predviđanje biotransformacije ksenobiotika (QSMR .2. ISBN: 3527304274 3. Reakcije. N.baze podataka. transportni sustavi i mehanizmi koji doprinose ili su u svezi s toksičnim učincima. H. Weinheim 1996. 2003. FL. Guy. dr. H. 6. R. Novi in silico pristupi modeliranju transdermalne penetracije. H.. Wiley-VCH. nastavu je moguće izvoditi i na engleskom jeziku BIOKEMIJSKE OSNOVE TOKSIČNOSTI ENDOBIOTIKA I KSENOBIOTIKA Šifra predmeta: F1-33 Vrsta predmeta: obavezni predmet Godina učenja: 5. Wiese. Pharmacokinetic Optimisation in Drug Research. H. informatički pristup . uvjeti za polaganje ispita iz ovog predmeta – položen ispit iz Biokemije lijekova. ISBN: 3-527-29383-3 2. Toksičnost ksenobiotika putem metaboličkih reakcija (idiosyncratic drug reactions). ProLogP. Nastajanje slobodnih radikala tijekom biotransformacije ksenobiotika (primjeri i mehanizmi toksičnosti odabranih lijekova i drugih ksenobiotika). Mannhold. Mannhold. V. 5. van de Waterbeemd. Lipophilicity in Drug Action and Toxicology. ISBN: 3-527-29383-3 7. Kubinyi. Seydel. Wiley-VCH. toksiforne skupine i modeli. Modeling. 1992. lipofilnost metabolita i uloga u biotransformaciji. Seydel. Polimorfizam enzima i transportera. Kubinyi and G. Testa. van de Waterbeemd and H. Kolegij obuhvaća pregled sustava antioksidacijske obrane organizma. Modeling. Pliska. Trenutno aktualna literatura (aktualni znanstveni radovi u danom području) – pretraživanje i korištenje literature s interneta. Pharmacokinetic Optimisation in Drug Research. Aktualni primjeri primjene najnovijih računalnih programa (PreADME. E. B. VCH. tzv. eksperimentalni (size exclusion chromatography) i in silico modeli predviđanja vezanja ksenobiotika na proteine plazme. enzimskim i transportnim sustavima te reaktivnim oblicima koji doprinose ili su povezani s toksičnim učincima. važnost lipofilnosti u razvoju novih lijekova. enzimima. 1. Preporučena literatura: 1. Guy.

dr. C.A.. Drug delivery systems. novel approaches and development. Washington. J. Ostale trenutno aktualne teme u danom području. 2005. 2001. Poseban naglasak . B. Guest Editor: J. Wilson. No 1. (eds). V. Metode podučavanja: teorijska i problemska nastava Metode ocjenjivanja: pisani i usmeni ispit Jezik podučavanja: hrvatski jezik. Alzheimerova i Parkinsonova bolest i dr. Annual Review of Pharmacology and Toxicology. B. kontroliranog oslobađanja. 3rd Edition. Vol 90. Trenutno aktualna literatura (aktualni znanstveni radovi u danom području) – pretraživanje i korištenje literature s interneta. sc.in vitro/in vivo metode i terapijski sustavi za peptidne i proteinske supstancije. Physiological Pharmaceutics. Taylor and Francis Group.. godina Semestar: 9. 2002. K. 3. CRC Press. ISBN: 0-19-509340-2 8. 45.). 177-2. Klaassen. 37. diabetes. Principles of biochemical toxicology. P. 12. Oxford University Press. Pirmohamed. New York. J. Washington. sc. ISBN:0 7484 0737 5 2. 2000.. Packer. Razumjeti potrebu za kreativnim pristupom pri izradi novih analitičkih metoda i izboru optimalnih 63 . McGraw-Hill. Barriers to drug absorption. sc. Randale. N. ISBN: 0-471-33334-4 9. preko razvoja formulacije i tehnologije te ispitivanja stabilnosti.M. nastajanje različitih vrsta tumora. Free radicals in biology and medicine. Metode podučavanja: teorijska i problemska nastava Metode ocjenjivanja: pisani i usmeni ispit Jezik podučavanja: hrvatski jezik. P. Molecular Aspects of Oxidative Drug Metabolizing Enzymes: Their Significance in Environmental Toxicology. Cell Biology). Preduvjeti: uvjeti za upis ovog predmeta – položen ispit iz Farmaceutike II. 2005. Oxford University Press. London. M. 2003.P. CRC Press. ishemija-reperfuzija. Marcel Dekker. Wiley. Josephy. vol. 3. Arinc. Jelena FilipovićGrčić. D. A. Preporučena literatura: 1. Vol. M. Bioadhesion in Drug Delivery. 1997. Hodgson.. Timbrell. Park. nastavu je moguće izvoditi i na engleskom jeziku ANALITIKA RAZVOJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA Šifra predmeta: F1-35 Vrsta predmeta: obavezni predmet Godina učenja: 5. dr. 4. E. Drug Metabolism Reviews. L. Gutteridge. Broj ECTS bodova: 1. Sadržaj predmeta: Razmatranje teorijskih i praktičnih aspekata izabranih novih metoda priprave terapijskih sustava (koji se već primjenjuju i potencijalno primjenjivih) da se pokažu problemi optimiziranja apsorpcije.ateroskleroza. D. Taylor and Francis. 2001. Chemical Carcinogenesis and Health (Nato Asi Series. USA. Schenkman. E. Casarett & Doull's. C. 1995. UK.. Hodgson. Molecular toxicology. 11..V. Handbook of antioxidants. Vol. Current Drug Metabolism. D. R. Hollinger. C. godina Semestar: 9. Kitteringham. prof. E. M. Barile. Lehr. J. Mira Bećirević-Laćan Ciljevi predmeta: Farmaceutski aspekti novih terapijskih sustava u optimiziranju terapijskog učinka. nastavu je moguće izvoditi i na engleskom jeziku NOVI TERAPIJSKI SUSTAVI Šifra predmeta: F1-34 Vrsta predmeta: obavezni predmet Godina učenja: 5. E. N. Unapređenje znanja stečenih na kolegiju Farmaceutika biofarmacija. Cadenas i L. C.5 Ime predavača: doc. C. Preporučena literatura: 1. Toxicology – the basic science of poisons. 7. ISBN: 0 0713 4721 6 4. Clinical toxicology: principles and mechanisms.Issues in Fundamentals. R. Series H. izbora puta primjene i učinci pomoćnih tvari pri kreiranju novog terapijskog sustava. Uetrecht. C. Halliwell i J. ISBN: 0 19 850045 9 5. 2003. 2004. Introduction to Biochemical Toxicology. 1998. Marcel Dekker. Bioactivation. Boca Raton. London. ISBN: 0 8247 0547 5 6. New York.G. Broj ECTS bodova: 3 Ime predavača: prof. New York. uvjeti za polaganje ispita iz ovog predmeta – položen ispit iz Oblikovanja lijekova II. 10. B. USA. F. Chickering. The Role of Metabolic Activation in Drug-induced Hepatotoxicity. Ana Mornar Turk Ciljevi predmeta: Steći spoznaje o potrebnom analitičkom znanju pri razvoju farmaceutskog oblika od ideje. No. D. dr. ISBN: 0 8493 1582 4 3. Williams. 2001. E. New York. 2001. Mathiovitz. Razmatranje toksičnosti lijekova posredovanih reakcijama biotransformacije. do izrade dokumentacije potrebne za registraciju proizvoda. Maggs. Smart. 2. reumatoidni artritis.

T. kontrola izmjena. Medicinal products for human and veterinary use 1997. Principles and Practices. Wells. Preduvjeti: uvjeti za upis ovog predmeta – odslušan kolegij iz Analitike lijekova II. New York (2000). dr. 2. Riley. 3. DLP. Postupci kontrole i procjene kvalitete mjerenja. Preporučena literatura: 1. obnova registracije. GC International. Zakon o lijekovima. godina Semestar: 9. Edition European Commission Directorate General IIIIndustry. 3. Oblikovanja lijekova II i Kozmetologije. procjena na osnovi dobivenih rezultata. Volume 4. oslobađanja aktivne supstancije i fizikalnih karakteristika. Praćenje nuspojava lijekova. Inspekcije. 2. C. J. R. stabilitetno indikativne analitičke metode. Elementi i vrste validacije. Lewis Publishers. B. Sadržaj predmeta: Internacionalna regulativa: 1. Metode podučavanja: teorijska nastava Metode ocjenjivanja: usmeni ispit Jezik podučavanja: hrvatski jezik OSIGURANJE KVALITETE I REGISTRACIJA LIJEKOVA Šifra predmeta: F1-36 Vrsta predmeta: obavezni predmet Godina učenja: 5. Dobra praksa u farmaceutici: 1. Ellis Horwood Limited (1983). Good manufacturing practices. Razvoj analitičkih metoda za određivanje sadržaja. prikupljanje i obrada analitičkih rezultata. J T. uvjeti za polaganje ispita iz ovog predmeta – položen ispit iz Analitike lijekova II. Osiguranje kvalitete analitičkog mjerenja: 1. onečišćenja. 5. 3. 11(1998)96-105. 4. USA Zakonodavstvo i tijela (FDA) – razlika prema EU. značenjem i sadržajem sustava kvalitete i dobre proizvođačke prakse (DPP) s posebnim naglaskom na pojedine elemente sustava kao i prijenos DPP u farmaceutskoj industriji. godina Semestar: 9. 5. I. W. nastavu je moguće izvoditi i na engleskom jeziku SOCIJALNA FARMACIJA Šifra predmeta: F1-37 Vrsta predmeta: obavezni predmet Godina učenja: 5. J. Pravilnici. Quality assuarance of chemical measurements. Rosaske. M. s ciljem dobivanja kvalitetnih i brzih analitičkih rezultata. Pargamon (1996). Huber. 3. Taylor. Teme uključuju: indikatore potrošnje lijekova. 6. Farmakoekonomika. Regulatory Aspects. DKP. načini registracije. CpMP) – format registracijskog dossiera.5 Ime predavača: Ciljevi predmeta: Cilj kolegija je dati pregled koncepta i metoda koje se primjenjuju u istraživanju uporabe lijekova i farmakoepidemiologije. 4. York (1996). Analitical Validation. 1. Broj ECTS bodova: 1. Ispitivanje stabilnosti: Regulativa – izvori informacija o regulatornim zahtjevima. Validation of Analytical Methods: Review and Strategy. 7. Development of Validation of Analytical Methods. 3.tehnika. Ispitivanje stabilnosti – program ispitivanja. Marcel Dekker Ind. 2. 2. Inc. Mathews. revised and expended. Validacija analitičkih metoda – općenito o validaciji. The rules governing medicinal products in the European Union. EU – Zakonodavstvo i tijela (EMEA. stabilitetno izvješće. 4. Preporučena literatura: 1. Cartensen. Farmakopeja. Drug Stability. LC. parametri validacije. L. DPP – razvoj DPP u svijetu i današnji zahtjevi DPP-a (EU. 2. provođenje validacije te obrada rezultata i pisanje izvješća. Third edition. USA) Dokumentacija sustava osiguranja kvalitete. Preduvjeti: uvjeti za upis ovog predmeta – položen ispit iz Analitike lijekova I. Drug Stability. sc.CEEC – status zakonodavstva. Validacija: 1. Renata Jurišić Grubešić Ciljevi predmeta: Upoznavanje studenata s regulatornim okruženjem te razvojem. Standardizacija – ICH. Pharmaceuticals and Cosmetics 2. Broj ECTS bodova: 3 Ime predavača: doc. K. Sadržaj predmeta: Analitičko praćenje razvoja farmaceutskih oblika: Predformulacijske studije – svrha i očekivanja te najčešće tehnike. Validacijska dokumentacija. regionalne 64 . Rhodes. uvjeti za polaganje ispita iz ovog predmeta – položen ispit iz Analitike lijekova II. Sustav kemijske analize. T. 2. Pharmaceutical Preformulation. Provedba u farmaceutskoj proizvodnji. Hrvatska regulativa – usporedba s međunarodnim propisima: Generički lijekovi i njihova registracija. Općenito o validaciji. C. Chelsea Metode podučavanja: teorijska i praktična nastava Metode ocjenjivanja: usmeni ispit Jezik podučavanja: hrvatski jezik. Royal Farmaceutical Society of Great Britain.

medicinska deontologija. nastavu je moguće izvoditi i na engleskom jeziku FARMAKOTERAPIJA Šifra predmeta: F1-39 Vrsta predmeta: obavezni predmet Godina učenja: 5. Medicinska naklada 1999. Dužnost ljekarnika je osigurati distribuciju pažljivo pripremljenih lijekova bolesnicima. Kardiovaskularni poremećaji. C. Metode podučavanja: teorijska nastava Metode ocjenjivanja: pisani i usmeni ispit Jezik podučavanja: engleski i hrvatski jezik KLINIČKA FARMACIJA Šifra predmeta: F1-38 Vrsta predmeta: obavezni predmet Godina učenja: 5. istraživanjima i principima liječenja bolesti lijekovima koji se nalaze u svakodnevnoj uporabi i s kojima se ljekarnici susreću u svakodnevnoj praksi orijentiranoj prema pacijentu. probleme s iracionalnom terapijom. socijalna farmacija danas se uglavnom bavi “uporabom lijekova” i “farmaceutskom praksom”.varijacije u uporabi lijekova. povećanjem rizika vezanih uz uporabu lijekova.hrvatsko izdanje. nuspojavama i 65 . stoljeća s povećanjem troškova za lijekove. Kliničko ispitivanje lijekova. Gray JAM: Evidence-based healthcare. Medikacijski i distribucijski sustav treba postaviti tako da omogućava izravnu opskrbu bolesnika i korištenje široke educiranosti ljekarnika. Endokrinološki poremećaji. dr. stručnu prosudbu propisane medikamentozne terapije sa stajališta prikladnosti doze. Ljekarnik mora biti izvrsno educiran jer će jedino na taj način moći odgovoriti izazovu i preuzeti novu. Lacković Z . Vesna Bačić-Vrca Ciljevi predmeta: Omogućiti studentu informacije o etiologiji. Klinički značajne interakcije i nuspojave lijekova. Reumatski poremećaji. Na taj način ljekarnik postaje središte informacija za sve probleme vezane uz lijek i njegovu sigurnu primjenu. sc. ali povijesni korijeni sežu već u 19. Preporučena literatura: 1. Obradit će se najvažnije skupine lijekova s njihovim indikacijama. Churchill Livingstone 1997. Geber J. Farmakologija dobnih skupina. Hematološki i maligni poremećaji. 2. Klinički značajni laboratorijski parametri. Ovaj sustav distribucije lijekova omogućuje stručni nadzor propisane terapije. koji uključuje racionalnu uporabu lijekova. snažnu ulogu u cjelokupnoj bolničkoj skrbi. Poremećaji trudnoće i ginekološki poremećaji. Poremećaji disanja. Uloga kliničkog farmaceuta. ukazao je na potrebu za farmaceutskom stručnom kompetencijom u polju socijalne farmacije. Potreba za ovom disciplinom postaje izražena u drugoj polovici 20. Osiguravanje kakvoće ljekarničkih usluga u bolnicama. Preduvjeti: uvjeti za upis ovog predmeta – položen ispit iz Farmakologije II. Pharmacoepidemiology. Očne i kožne bolesti. Klinička farmacija i terapija . Strmo BL et al. 270 pp. dr. stoljeće i povezani su uz pitanja izdavanja lijekova i zakonodavstvo. mjerenje terapijskih ishoda i neželjenih učinaka terapije. Bootman JL et al: Principles of pharmacoeconomics 2nd edition Harvey Whitney Books Co. 3rd ed. U okviru nastave biti će obuhvaćen ključni koncept zdravstvene ekonomike. Metode podučavanja: teorijska i praktična nastava Metode ocjenjivanja: pisani i usmeni ispit Jezik podučavanja: hrvatski jezik. Regulacija opskrbe lijekovima i sustav financiranja. Sustav pripreme jedinične terapije. Sadržaj predmeta: Terapijski principi izabranih najčešćih bolesti. godina Semestar: 9. R. Broj ECTS bodova: 3 Ime predavača: prof. sc. Kao posljedica ovih potreba razvijenog društva. Velimir Božikov Ciljevi predmeta: Upoznati studente s ulogom kliničkog farmaceuta. Walker. Medikacijske pogreške. kliničkim simptomima. Bulat M. Treba ojačati komunikaciju ljekarnika i liječnika kliničara te medicinskih sestara. godina Semestar: 9. Preporučena literatura: 1. Broj ECTS bodova: 4. brzim tehnološkim razvojem. Zarazne bolesti. Neurološki i psihološki poremećaji. Edwards. Preduvjeti: uvjeti za upis ovog predmeta – položen ispit iz Farmakologije II. Preduvjeti: nema preduvjeta Sadržaj predmeta: Kao disciplina socijalna farmacija je stara nekih 25 godina. s naglaskom na kronična stanja. intervala primjene interakcije lijekova s obzirom na bolesnikov zdravstveni status i cijenu terapije. Bubrežni i urološki poremećaji. neodgovarajućom uporabom lijekova i povećanom brigom za pučanstvo.5 Ime predavača: doc. Pregled bolesnika. Bolesti probavnog sustava. Sadržaj predmeta: Bolnica . Školska knjiga 2004. Cincinnati 1996. 2. Medicinska farmakologija. John Wiley & Sons 2000.

a osobita pozornost biti će dana lijekovima koji se izdaju bez recepta (OTC lijekovi). prosudba korisnosti i rizika za pacijenta koji je na terapiji i praćenje pacijenta. itd. A: Primjenjena farmakoterapija i farmaceutska skrb. K Taylor & G Harding. (Pharmaceutical Press) 6. E: Istraživanje u farmaceutskoj praksi. s naglaskom na moguće interakcije lijekova. Drugs in use. Kumar & N Clarke (Bailliere Tindall) 3. London 2003. sc. dr. U okviru ove teme biti će obuhvaćen ključni koncept zdravstvene ekonomike. London 2001. Važan aspekt ove cjeline biti će osposobljavanje studenta da bude u stanju evaluirati terapiju lijekovima. uključujući sve vrste troškova i određivanja troškova. na izabranim primjerima iz kliničke prakse. Preduvjeti: uvjeti za upis ovog predmeta – upisani kolegiji iz Farmakoterapije i Kliničke farmacije. Ova tema će biti izgrađena na prethodno usvojenim znanjima (patofiziologije. Bit će dan prikaz izbora prikladnog lijeka i terapijski režim. te povezati znanstvene spoznaje i vještine na slučaju pojedinog pacijenta. D: Javno zdravstvo i farmaceutska skrb. London 2002. Rješavanje problema iz svakodnevne prakse učit će se na primjerima slučajeva iz prakse. Non-prescription medicines. L. Primjena farmakoekonomskih principa u procesu donošenja terapijske odluke biti će ključna komponenta ove nastavne cjeline. Clinical Medicine. Biti će korištene kliničke. (Taylor & Francis). L Dodds. Poseban naglasak biti će stavljen na suradljivost pacijenata. Preporučena literatura: 1. dr. problemska i terenska nastava. U ovoj cjelini bit će obrađena organizacijska struktura sustava zdravstvene zaštite na primarnoj. 2. C: Farmakoekonomika.timski rad u malim skupinama Metode ocjenjivanja: pisani i usmeni ispit Jezik podučavanja: engleski i hrvatski jezik METODIKA ZNANSTVENOG RADA Šifra predmeta: F1-41 Vrsta predmeta: obavezni predmet 66 .) kako bi se razvio pristup u rješavanju problema pri pružanju farmaceutske skrbi. Ovaj pristup će obuhvatiti bio-medicinske i socijalne modele. Pharmaceutical press. godina Semestar: 9. temeljnih farmaceutskih znanstvenih disciplina. sekundarnoj i tercijarnoj razini. MCQs in Pharmacy Practice. U okviru ove tematske cjeline biti će istraživana pitanja promidžbe zdravlja. Handbook of Nonprescriptin Drugs. Pharmacy Practice. L Dodds. Sadržaj predmeta: Modul će biti podijeljen u pet ključnih nastavnih tema. ostalim korisnicima farmaceutskih usluga i drugim zdravstvenim stručnjacima. Teme će tvoriti integriranu cjelinu kako bi se sveobuhvatno prikazao cilj modula. M. Pharmacy Practice. Broj ECTS bodova: 9 Ime predavača: doc. sc. 3. (Taylor & Francis). prof.kontraindikacijama. 5. Renata Jurišić Grubešić. Clinical Pharmacy and Therapeutics. Washington 1996. Lidija Bach Rojecky. neželjene učinke lijekova i interakcije s ciljem upravljanja lijekovima za dobrobit pacijenta i društva u cjelini. 2. doc. Preporučena literatura: 1. edukacije i prevencije zdravlja. Drugs in use. A. Pharmaceutical Press. Sanda Vladimir-Knežević Ciljevi predmeta: Omogućiti studentu integraciju znanja iz farmaceutskih znanosti s ciljem razvoja ključnih vještina povezanih i u pružanju farmaceutske skrbi pacijentima. radionice .) 4. Saznanja će biti proširena na druge sustave zdravstvene zaštite u svijetu kako bi se mogla napraviti značajna usporedba među sustavima. B: Sustav zdravstvene zaštite. Samoliječenje i lijekovi bez recepta. dr. APHA. Azzopardy . (Pharmaceutical Press) Metode podučavanja: teorijska. Od studenata će se zahtijevati mišljenje i stav u okviru postavljenog zadatka i na temelju istraživačkih metoda koje se primjenjuju u istraživanju lijekova i sustava zdravstvene zaštite. Basic clinical pharmacokintics. epidemiološke i socijalne studije s primjerima kvalitativnih i kvantitativnih metoda. London 2001. R Walker & C Edwards (Churchill Livingstone) London 2004. ekonomska analiza i prosudba kvalitete života. Tipična stanja i bezreceptna farmakoterapija. K Taylor & G Harding. sc. R Walker & C Edwards (Churchill Livingstone) London 2004. 4. M Winter (Applied Therapeutics Inc. Clinical Pharmacy and Therapeutics. Nathan. farmakologije. 6. Poseban naglasak bit će stavljen na generičke lijekove. Metode podučavanja: teorijska i problemska nastava Metode ocjenjivanja: pisani i usmeni ispit Jezik podučavanja: engleski i hrvatski jezik FARMACEUTSKA SKRB Šifra predmeta: F1-40 Vrsta predmeta: obavezni predmet Godina učenja: 5. P.

2. Pretraživanje literature. Preporučena literatura: 1. Literaturna dokumentacija i citiranje. M. Preporučena literatura: 1. Pearsonov koef. višestruka linearna regresija. Osmišljavanje i provođenje kliničkih pokusa. Prikazivanje podataka. Izvori financiranja znanstveno-istraživačkih projekata. fizičko-kemijskih svojstava. Elektroničke baze podataka. primijenjenih i razvojnih istraživanja. Kruskal-Wallisov test. Pojedinačni i timski rad.Godina učenja: 5. sigurnosti i bioraspoloživosti lijeka. Testovi normalnosti razdiobe. Citiranje tuđih rezultata. internet adrese baza podataka 4. 7.5 Ciljevi predmeta: Upoznati studenta sa značenjem. Školska knjiga. Znanstvena i stručna literatura. I. Portland Press. Flögel. 1970. Analiza varijance. Basic Statistics and Pharmaceutical Statistical Applications. Oblici izvještavanja: predavanje i vizualna prezentacija. Objektivnost i subjektivnost. Vjerojatnost i statistika. χ2-test i Fischerov egzaktni test. A Resaercher's Companion (Biological Sciences). Naslov i autori. M. Pharmaceutical Statistics – Practical and Clinical Applications. Sažetak. V. 5. Odgovornost znanstvenika. Biostatistica. Kongresno priopćenje. Broj ECTS bodova: 3 Ime predavača: prof. godina Semestar: 9. Predvidivost eksperimentalnih pogrešaka. Marcel Dekker. A. Kontrola kvalitete lijekova. J. Profil znanstvenika. organizacijom i strategijom znanstvenih istraživanja. vrste publikacija. FBF. Spearmanov koef. Bon. Vranić. Znanstveno nazivlje i jezik. Biološki uzorci. Obrazloženje teme. Normalna razdioba. kopije predavanja 5. Krešimir Sanković Ciljevi predmeta: Upoznavanje složenijih statističkih postupaka. Gibbins. analiza učinkovitosti. Vitagraf. kadrovsko. Etički. korelacije. priručnik jedne discipline. Pavlić. Znanstvene i stručne asocijacije. Nužnost izravne komunikacije među znanstvenicima. 2. jednostavna linearna regresija. korelacije. Zagreb 1971. New York and Basel 2004. jednoparametarska i dvoparametarska ANOVA. DeMuth. 1999. New York. J. Vrednovanje analitičkih metoda i postupaka. Scripta biochemica. Procjena kliničke kakvoće laboratorijskog testa. dr. S. Passing-Bablokova regresija. I.najveća avantura i izazov ljudskog roda. Stil znanstvenog izvještavanja. sc. J. Broj ECTS bodova: 1. 1993. Wayne. C. Inc. materijalno i vremensko. politički. Serdar. ROC-analiza. Podjela znanosti. 8. Simonić. Flögel: Metodika znanstvenog rada. oblicima i kulturom stručnog i znanstvenog izvještavanja. Tema istraživanja: Strategija istraživanja. Znanost i kultura. Preduvjeti: uvjeti za upis ovog predmeta – položen ispit iz Statistike Sadržaj predmeta: Korelacije. Znanost . Metode podučavanja: teorijska nastava Metode ocjenjivanja: pisani ispit Jezik podučavanja: hrvatski jezik. te s načelima. Kontrola proizvodnje. značenje i definicija znanosti. Zagreb. Obrada i analiza rezultata.C. Friedmanov test. Etika i znanost. Školska knjiga Zagreb 1997. R. 6th Ed. Originalni znanstveni rad. Wiley&Sons Inc. rasprava i zaključak. Zagreb 1997. Bolton. 1997. Biostatistics. 4. Šošić i V. The Systematic Experiment. Životopis. u: Etika. London 1996. 3. 3. Osmišljavanje pokusa te primjena statističkih metoda učestalih u medicinsko-biokemijskom laboratoriju kao i u kliničkim ispitivanjima. Osobitosti temeljnih. Rezultati. Znanstvenoistraživačka oprema. 6. Metode podučavanja: teorijska i problemska nastava 67 . Napredovanje u struci i znanosti. Priručne i središnje knjižnice. Tehnička knjiga. Tehnička knjiga. Rijeka 1999. godina Semestar: 9. New York 1995. Pregledni rad. Cambridge University Press. Diplomski. Planiranje eksperimenta: administrativno. Statistička teorija i primjena. socijalni i psihološki pristup znanosti. gospodarski. Preduvjeti: nema preduvjeta Sadržaj predmeta: Razvitak. Neparametrijski testovi: Wilcoxonov test sume rangova. Uvod u statistiku. Coxova regresija. s odabirom i planiranjem vlastitih istraživanja. Cambridge. Cjeloživotno učenje. magistarski i doktorski rad. s analizom rezultata i znanstvenog doprinosa. Beynon. D. etikom. 4th Ed. nastavu je moguće izvoditi i na engleskom jeziku BIOSTATISTIKA Šifra predmeta: F1-60 Vrsta predmeta: izborni predmet Godina učenja: 5. Vrednovanje uspješnosti u znanstvenim istraživanjima i znanstvenoj karijeri. E. MannWhitneyev test. Sigurnost u radu. Reproducibilnost eksperimenta. Analiza učestalosti. W. Vođenje dnevnika.

spektrofotometrije i stopped-flow/rapid scan tehnike na problem. godina Semestar: 9. Molekularne osnove ponašanja. AIDS / Prionske bolesti. Seminar treba trajati pola sata. Primjena male siRNA u ciljanom posttranskripcijskom utišavanju gena. Vektori za ciljani unos DNA u stanice i tkiva. editors: I. Patofiziologije s osnovama patologije II i Farmakologije II.) metaloproteina i prikazati kompleksnost njihovih reakcija u sklopu seminarskih radova. H2PO4-. Joseph R. Molekularna patologija / patofiziologija navedenih bolesti. Ateroskleroza / Infarkt. nastavu je moguće izvoditi i na engleskom jeziku MOLEKULSKE OSNOVE BOLESTI I TERAPIJE Šifra predmeta: F1-62 Vrsta predmeta: izborni predmet Godina učenja: 5. Racionalni pristup razvoju novih oblika terapije na temelju poznavanja molekularnih mehanizama nastanka i razvoja bolesti (Rational drug design).odabrana poglavlja Metode podučavanja: teorijska. Stanična i genska terpija vaskularnih i onkoloških bolesti. sc. Proučit će utjecaj pH. Bolesti uzrokovane poremećajem prijenosa signala / Bolesti uzrokovane mutacijama keratina. uvjeti za polaganje ispita iz ovog predmeta – položeni ispiti iz Biokemije II. Mišične distrofije / Epilpsija / Multipla skleroza. nastavu je moguće izvoditi i na engleskom jeziku METALOPROTEINI – STRUKTURA I MEHANIZAM Šifra predmeta: F1-61 Vrsta predmeta: izborni predmet Godina učenja: 5. sc. 1999. Siegel. Sadržaj predmeta: Genetičke. ionske jakosti. studenti će izmjeriti reakciju metaloproteina transferina s Fe(III) ionima i to pomoću stopped-flow/rapid-scan Uv-Vis i fluorescencijske spektroskopije kao komplementarnih metoda. Mario Gabričević Ciljevi predmeta: Upoznati studente sa različitim mehanizmima djelovanja (oksidoredukcijskim. Jerka Dumić Belamarić Ciljevi predmeta: Upoznati i razumjeti mehanizme nastanka i razvoja nasljednih i stečenih bolesti na molekularnoj razini kao temelj racionalnog pristupa razvoju novih oblika terapije. Lakowicz. citrat. Broj ECTS bodova: 2 Ime predavača: doc. student treba dobiti znanja o vrstama metaloproteina i njihovoj ulozi u živom organizmu te pobliže znanje o tehnikama koje se koriste u istraživanju metaloproteina. Karmela Barišić. prof. Second Edition. Upoznati i razmotriti principe novih terapijskih strategija kao što su terapija genima i matičnim stanicama. Molekularne biologije s genetičkim inženjerstvom.i N-terminalnom kraju i temeljem dobivenih podataka pretpostaviti mehanizam vezanja. Handbook on Metalloproteins. Medicinska primjena molekularne biologije i medicinskog inženjeringa u kliničkom praksi. Urođene metaboličke bolesti / Bolesti nakupljanja / Kongenitalni poremećaji glikozilacije. dr. Alzheimerova bolest / Parkinsonova bolest / Huntingtonova bolest. Siegel. Putovi staničnog dojavljivanja u kontekstu farmakološkog djelovanja na 68 . Reumatoidni artritis / Sistemski lupus eritematosus. Epigenetika. A. . koncentracije „exogenous“ aniona (HCO3-. sc. 2001. Kompleksna genetika. kompleksacijskim. Molekularne biologije s genetičkim inženjerstvom. Depresija / Shizofrenija / Tjeskoba. dr. Broj ECTS bodova: 3 Ime predavača: prof. Unutar kolegija. problemska i praktična nastava Metode ocjenjivanja: pisani ispit Jezik podučavanja: hrvatski jezik.Metode ocjenjivanja: pisani i usmeni ispit Jezik podučavanja: hrvatski jezik. Dijabetes / Pretilost. godina Semestar: 9. Preduvjeti: uvjeti za upis ovog predmeta – odslušani kolegiji iz Biokemije II. H. Patofiziologije s osnovama patologije II i Farmakologije II. Student će naučiti primjenu metoda fluorescencije. NTA itd) i koncentracije reaktanata na brzinu vezanja Fe(III) iona na C. Molekularne osnove starenja. odabrana poglavlja 2. Matične stanice i njihova primjena u terapijske svrhe. Terapija protusmislenim oligonukleotidima. Molekularna fiziologija stresa. Student će biti obvezan pripremiti seminar o pojedinom metaloproteinu s naglaskom na strukturu i mehanizam i morat će prikazati što je novog napravljeno u zadnje tri godine na tom polju. molekularno-biološke i biokemijske osnove odabranih bolesti: Rak. Principles of Fluorescence Spectroscopy. dr. Preduvjeti: uvjeti za upis ovog predmeta – položen ispit iz Biokemije I i Opće kemije sa stehiometrijom II Sadržaj predmeta: Kolegij je zamišljen kao „problem oriented“. Preporučena literatura: 1. Bertini. Genetička imunizacija. Emfizem / Astma / Cistična fibroza. U sklopu vježbi. transportnim i dr. Terapija T-stanicama i imunoterapija. i naučiti način rješavanja mehanizma reakcije temeljem kinetičkih i termodinamičkih podataka za zadani sustav.

Preporučena literatura: 1. o farmakologiji sinapse i mehanizmima djelovanja agonista i antagonista adrenergičnog. Ita Samaržija Ciljevi predmeta: Kolegij obuhvaća nova saznanja o molekularnim mehanizmima djelovanja lijekova u organizmu. Interakcije lijekova na molekularnoj razini. Medicinska naklada. Mc Graw-Hill. Preporučena literatura: 1. M. W. Bennett. Dordrecht. Odabrana poglavlja iz: Principles of Molecular Regulation. 3.E.A. Dumić: CD s predavanjima 2. ISBN: 9531761205 4. godina Semestar: 9.A. Cambridge University Press. Read BIOS Scientific Publishers. Kluwer Academic Publishers. Samaržija: Sinopsis predavanja. J. Metode podučavanja: teorijska i problemska nastava Metode ocjenjivanja: pisani ispit Jezik podučavanja: hrvatski jezik FARMAKOGENETIKA Šifra predmeta: F1-64 Vrsta predmeta: izborni predmet Godina učenja: 5. ISBN: 1-872748-69-4 7. T. 5. New York. Gene Therapy. Barišić i J. Human molecular genetics. P. Goodmann and Gilman′s: The Pharmacological Basis and Therapeutics. Edited by: V. Cell Therapy: Stem Cell Transplantation. diagnosis and treatment. E. G. Potom. 1995. dopaminergičnog i GABA-ergičnog sustava. Odabrana poglavlja iz: Molekularna biologija u medicini. Arroyo. K. Mutschler: Arzneimittel-Wirkungen. borbu protiv nastanka rezistencije i mogućnosti liječenja AIDS-a. 4. Means. vezano za intracelularnu antimikrobnu farmakologiju. 2001. 2000.R. Zatim. Sadržaj predmeta: Tijekom nastave iz molekularne farmakologije stječu se znanja iz područja djelovanja lijeka na razini staničnih membranskih proteina (kao blokatorima i aktivatorima ionskih kanala i ionskih pumpi). J. Ascites and renal dysfunction in liver disease. P. serotoninskog. o membranskim i intracelularnim farmakološkim receptorima i njihovoj funkciji u prisutnosti lijeka. ISBN: 0-89603-529-8 5. Conn. ISBN: 0-89603-630-8 3.W. Dizajnerski lijekovi: terapeutski potencijal kompleksne genetike. Također i stjecanje znanja o farmakodinamskim interakcijama dvaju ili više lijekova na molekularnoj osnovi. o mehanizmima djelovanja diuretika i njihovoj sinergističkoj ulozi pri liječenju hipertenzije. Edited by: M. Potom. Izbor iz primarne znanstvene literature Metode podučavanja: teorijska i problemska nastava Metode ocjenjivanja: pisani ispit Jezik podučavanja: hrvatski jezik. Gines.M. London. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Lacković: Neurotransmitori u zdravlju i bolesti. Objašnjavaju se i molekularni mehanizmi nefrotoksičnosti i hepatotoksičnosti često korištenih lijekova. nastavu je moguće izvoditi i na engleskom jeziku MOLEKULARNA FARMAKOLOGIJA Šifra predmeta: F1-63 Vrsta predmeta: izborni predmet Godina učenja: 5. Preduvjeti: nema preduvjeta Sadržaj predmeta: 69 . 1998. J. o parakrinoj ulozi renin-angiotenzinskog sustava (ACEinhibitori i AT1-blokatori) na razini bubrega. Cox. P. K. 6. dr. Također.Renal Injury from Drugs and Chemicals. (ii) prednosti individualizirane brige za zdravlje i (iii) ulogu ljekarnika u razvoju individualiziranog očuvanja zdravlja i prevencije bolesti. Odabrana poglavlja iz: Principles of Molecular Medicine. and Cellular Immunotherapy (cancer: Clinical science in Practice). Sheridan. G. sc. genskoj terapiji. 1994.M. Sikora (Eds).terapijskim prednostima i nedostacima. A. Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft mbH. I. Slijedi i stjecanje znanja o molekularnim učincima blokatora izoenzima ciklooksigenaze-1 i -2 te fosfolipaze A2 pri upalnim procesima. sc. Stuttgart. Broj ECTS bodova: 3 Ime predavača: prof. Elizabeta Topić Ciljevi predmeta: Upoznati i razumjeti (i) važnost sprege genetičkih i vanjskih čimbenika kao odrednice zdravlja i bolest. godina Semestar: 9. 1996. Broj ECTS bodova: 3 Ime predavača: prof. 1999. Analiza primjera iz odabrane primarne znanstvene literature. 1999. P.pojedine čimbenike tih putova. T. Morstyn. dr. Potom. 1998. Humana Press. današnje mogućnosti liječenja nefrolitijaze. Schrier. Pathogenesis. Stječu se i znanja o kronofarmakologiji. Boston. kolinergičnog. W. R. Jameson. J. A. Sinclair. Vespooten.De Broe. G. Porter. Otpornost prema lijekovima (multidrug resistance). Humana Press. inzulin) . 1996. Strachan. Rodes. Clinical Nephrotoxins . farmakogenetici. Preduvjeti: uvjeti za upis ovog predmeta – položen ispit iz Farmakologije II. Z. Blackwell Science. genetskom inženjerstvu u proizvodnji lijekova (eritropoetin. 6. 2.

upalne bolesti probavnog trakta. Sadržaj predmeta: Geni kao odrednice ustrojstva i funkcionalnosti jedinke. Preporučena literatura: 1. Rawlins MD. dijabetes. Thompson JW. A. Molekularne biologije s genetičkim inženjerstvom. delecija ili amplifikacija gena. nastavu je moguće izvoditi i na engleskom jeziku INDIVIDUALIZIRANA BRIGA ZA ZDRAVLJE Šifra predmeta: F1-65 Vrsta predmeta: izborni predmet Godina učenja: 5. Mechanisms of adverse drug reaction. Preduvjeti: uvjeti za upis ovog predmeta – odslušani kolegiji iz Biokemije II. Broj ECTS bodova: 3 Ime predavača: prof. Usmjereno oblikovanje lijekova i vakcina. godina Semestar: 9. pretilost. Internetska stranica: Genes and Disease. Kompleksna genetika. nastavu je moguće izvoditi i na engleskom jeziku DIJETOTERAPIJA Šifra predmeta: F1-66 Vrsta predmeta: izborni predmet Godina učenja: 5. neurodegenerativne bolesti. faktori okoliša..ncbi. Štefanović M. a koji nije supstrat polimorfnog gena.. Sprega genetičkih i vanjskih čimbenika – utjecaj na zdravlje i bolest. Texbook of Adverse drug reactions. Dizajnerski lijekovi: terapeutski potencijal kompleksne genetike. T. svrsishodnost i sociološki aspekti. Kompleksne bolesti: važnost informiranja i edukacije. uvjeti za polaganje ispita iz ovog predmeta – položen ispit iz Biokemije II. M.View. Vezu između genetske predispozicije i učinkovitosti lijeka proučava farmakogenetika na temelju čijih ispitivanja se utvrđuje specifični fenotip. 3. Pristup farmakogenetskog probira u predviđanju određenog fenotipa zasnovan na identifikaciji alela koji pokazuju osjetljivost veću od 95%. Pharmacogenetics: an opportunity for a safer and more efficient pharmacotherapy. Cox. ISBN: 1-87274869-4 3. Molekularna genetička epidemiologija. Farmakogenetika i farmakogenomika. respiratorne bolesti. Izbor iz primarne znanstvene literature Metode podučavanja: teorijska i problemska nastava Metode ocjenjivanja: pisani ispit Jezik podučavanja: hrvatski jezik. Odabrana poglavlja iz: Human molecular genetics. 1999. godina Semestar: 9. rak. Oxford University Press 1991. sc. Metode podučavanja: teorijska. (Review) J Int Med 2001. 250: 186-200. T. Medicinska naklada Zagreb.. Na temelju farmakogenetskog rezultata moguće je izdvojiti iz skupine bolesnika s istom dijagnozom. Sinclair. Individualizirana medicina: prevencija. U Topić E. In Davies DM ed. psihijatrijske bolesti. Preporučena literatura: 1.Razlike u metabolizmu lijeka i odgovora na lijek između dvije osobe s istom dozom i istom tjelesnom težinom mogu biti izazvane prolaznim uzrocima. Bolesti s kompleksnom genetikom – bolesti krvožilnog sustava. problemska i praktična nastava Metode ocjenjivanja: pisani ispit Jezik podučavanja: hrvatski jezik. Janković S. J. ur. 2004. Topić E. G. Patofiziologije s osnovama patologije II i Farmakologije II. Dumić: CD s predavanjima 2. dr.nlm. Primorac D. Molekularne biologije s genetičkim inženjerstvom. Farmakogenetika. 2. Molekularna dijagnostika i analiza genetičke varijabilnosti – principi. sc. terapija i prognoza. Ingelman-Sundberg M. Odabrana poglavlja iz: Molekularna biologija u medicini. primjena. Kompleksna genetika . stres. BIOS Scientific Publishers. Lauc i J.ShowTOC&rid=gnd. one bolesnike koji trebaju veću ili manju dozu lijeka odnosno koji trebaju neki drugi identičan lijek. Strachan. Medicinsko laboratorijska dijagnostika u kliničkoj praksi. kao što je inhibicija i indukcija enzima. kao što je genetska mutacija.fcgi? call=bv. Kompleksna genetika u službi očuvanja zdravlja i prevenciji bolesti. Uloga farmaceuta u očuvanju zdravlja i prevenciji bolesti. ISBN: 9531761205 4. Broj ECTS bodova: 2 Ime predavača: prof. Jerka Dumić Belamarić Ciljevi predmeta: Razumijevanje utjecaja genetičkih čimbenika na učinkovitost/toksičnost terapije lijekovima i procjena vrijednosti određivanja genotipa i fenotipa u individualnom terapijskom pristupu.. autoimune bolesti. Faktori rizika.. Vanjski faktori: uvjeti i način života. 1995. Medicinska naklada. Read.pravna i etička pitanja. http://www. P. Patofiziologije s osnovama patologije II i Farmakologije II. Geni i nasljeđe. Genetika i fiziologija starenja.TOC&depth= 2 5.nih.. Biobanke. ili trajnim uzrocima. otpornost i dugovječnost..gov/books/bv. Irena VedrinaDragojević 70 . dr. Život s naslijeđenim faktorima rizika.

dijetoterapija. Metode podučavanja: teorijska i problemska nastava Metode ocjenjivanja: usmeni ispit Jezik podučavanja: hrvatski jezik. rahitis. Poremećaji metabolizma ugljikohidrata (dijabetes tipa I. cistatinurija.. vitamini. Lewis Publishers. Preduvjeti: uvjeti za upis ovog predmeta – položen ispit iz Biokemije prehrane. Lutz: Nutrition and Diet Therapy. Pharmaceutical Dosage Forms: Tablets. proces oblaganja i oprema. Breakthrough Publications.. hiperlizinemija. maldigestija. 2. Inc. Chadwick et al. materijali. opremanje tekućih oralnih oblika: proces. M. Plenum US. valina. Remington. kapsula. primijenjenoj procesnoj kontroli. Schwartz. Nutritivne alergije . 11th CD-Ro edition. cistrinoza. Robert E. 7. leucinoza. Pharmaceutical Press . 1986. Kanig. Wildman: Handbook of Nutraceuticals and Functional Foods . ateroskleroza. sportaši). starije osobe. Preduvjeti: uvjeti za upis ovog predmeta – položen ispit iz Farmaceutike II. lizina i metionina (fenilketonurija. Sadržaj predmeta: Suhi dozirni oblici: procesi. materijali. Max Publishing Company. 3. Dijetoterapija prehranom uvjetovanih bolesti. karcinom). Kopije prozirnica za predavanja 5. Preporučena literatura: 1. Relevantni članci u znanstvenim časopisima. C. albinizam. viša znanstvena suradnica Ciljevi predmeta: Proširiti znanja koja su studenti stekli u sklopu kolegija Farmaceutika s osnovnim načelima i pristupima farmaceutskom procesu. Springer.. ugljikohidrati. Pharmfoods. E. hipertonija. H. Handbook of Pharmaceutical Excipients. F. 10. 3rd Ed. Zagreb. Indeks tjelesne mase. The Science and Practice of Pharmacy. dijabetesa tipa II. opremanje polučvrstih oblika: proces. leucina. 71 . A. Pretilost . trudnice. 9. kompulzivno prejedanje. dijabetes tipa II. Roko Živković: Dijetetika. pojedinim procesnim operacijama. karcinoma . kao i objašnjenje njihova utjecaja na kvalitetu završnog proizvoda. mala djeca. Lea & Febiger. Dijetoterapija genetski uvjetovanih metaboličkih poremećaja. 1st edition. 1 edition . L. 2000. L. opremanje suhih dozirnih oblika. proizvodnja ostalih suhih oblika.uloga pojedinih sastojaka namirnica (proteini. izoleucina. Prehrana kod poremećaja metabolizma fenilalanina. Sadržaj predmeta: Dijetoprevencija . Tekući oralni oblici: procesi i oprema za razvoj i proizvodnju tekućih oralnih oblika. alkaptonurija. B. American Pharmaceutical Association. uvjeti za polaganje ispita iz ovog predmeta – položen ispit iz Oblikovanja lijekova II. Davis Company. Volume I. adolescenti. Herbert A. A. prehrambena vlakna) u razvoju prehranom uvjetovanih bolesti (hipertrigliceridemija. opremanje sterilnih oblika: proces.V. 2. nastavu je moguće izvoditi i na engleskom jeziku INDUSTRIJSKA FARMACIJA Šifra predmeta: F1-67 Vrsta predmeta: izborni predmet Godina učenja: 5. Lachman. sc. Poremećaj metabolizma esencijalnih aminokiselina.Ciljevi predmeta: Upoznavanje dijetoterapije zdravog i bolesnog organizma i prehrane kao faktora rizika razvoja nekih bolesti. Pothranjenost – malnutricija. 8. 2000.. 2000 4.mehanizam.faktor rizika razvoja kardiovaskularnih bolesti. propionacidemija. IK Naprijed. Poremećaji hranjenja. Lachman. hiperlipoproteinemija. Nutraceuticals. R. Marcel Dekker Inc. A. trendovi u razvoju ostalih dozirnih oblika (bez oralnih). 1989. Theory and Practice of Industrial Pharmacy. lipidi.2004.1999. 6. Liberman. II. Broj ECTS bodova: 3 Ime predavača: dr. 3. Preporučene i zabranjene namirnice. 1995. oprema. Caroll A. oprema. Phd Williams: Basic Nutrition and Diat Therapy. Liebermann. Principi prehrane specifičnih populacija (dojenčad. Kibbe. Preporučena literatura: 1. 3rd edition 2001 4.. homocistinurija. godina Semestar: 9. malasorpcija). cistinurija). Lisa Rapport. Biserka Cetina Čižmek. metilmalonacidemija. Seminari su osmišljeni kao demonstracija sadržaja obrađivanih na predavanjima u pojedinim proizvodnim procesima. Brian Lockwood: Nutraceuticals. J. materijali. Bulimija. minerali. Sue Rodwell. 2004. Polučvrsti oblici: procesi i oprema za razvoj i proizvodnju polučvrstih oblika. I. opremi koja se rabi za tu svrhu. oprema. Kellon: Equine Supplements and Nutraceuceuticals: A Guide to Peak Health and Performance.: Functional Foods. anoreksija. C. Joseph L. Intolerancija hrane. malapsorpcija. intolerancija. Vol I. H. 1 edition 1994. tirozinemija. operacije i oprema za razvoj i proizvodnju tableta. Mosby. osteporoza. 2002. Goldberg: Functional Foods: Designer Foods.

projekt profesionalizacije . objektivnih znanosti. značenje brige u kontekstu ljekarnikovog djelovanja: bolesnik u središtu pozornosti. ljekarnikova etika. korist savjetovanja za bolesnika: sigurnije i učinkovitije liječenje. Živka Staničić Ciljevi predmeta: Cilj je kolegija pripremiti budućeg ljekarnika kako bi optimizirao svoju ulogu kao primarno zdravstveno-zaštitne profesije. godina Semestar: 9. intra. Ljekarnička briga i potrebe specifične populacije (roditelji i djeca. unapređenje zdravstveno-zaštitnog tima. U okviru nastave biti će obuhvaćeni sljedeći sadržaji: profesionalna etika. prepreke u provođenju komunikacija: strukturalne. nego i s liječnikom u cilju stvaranja i implementacije plana liječenja i nadgledanja terapije. ljekarnik treba steći znanje o temeljnim principima i oblicima komunikacije. etika u istraživanju. 2. Hrvatska ljekarnička komora 3. J. ljekarnikovo preuzimanje odgovornosti u terapiji lijekovima: prepoznavanje. Preporučena literatura: 1. ne samo s bolesnikom. dr. Komunikacija u kontekstu ljekarne (interpersonalna dimenzija ljekarnikovog djelovanja. specifični oblici ljekarnikovog terapeutskog ponašanja). Koncept ljekarničke brige: modus operandi ljekarničke profesije kao primarno zdravstveno-zaštitne profesije (concept “brige”-maglovit concept koji ne pripada području “čvrstih”. Preporučena literatura: 72 . ciljevi savjetovanja.. staračka populacija. Schwartz. Pharmacy Law and Ethics.5 Ime predavača: doc. racionalna uporaba antidepresiva). kronični bolesnici. prirodnih. odnos ljekarnik-pacijent. Broj ECTS bodova: 1.5 Ime predavača: doc. profesije: kognitivne. Jadranka Vuković Ciljevi predmeta: Upoznati studente s načelima stručne etike. Pharmaceutical Dosage Forms: Parenteral Medications. godina Semestar: 9. kulturološke.i interprofesionalni odnosi. smanjenje troškova zdravstvene zaštite. Volume I. London 1997. Preduvjeti: uvjeti za upis ovog predmeta – položen ispit iz Sociologije i zdravstva. dr. E. Standardi dobre stručne prakse. Uz kognitivno znanje i tehničkomanipulativne vještine. J. veća participacija bolesnika u terapiji. zadaće i obveze prema javnosti. trudnice. Preduvjeti: nema preduvjeta Sadržaj predmeta: Studenti će biti upoznati s etičkim principima i zakonodavnim aktima važnim u farmaciji i njenim odnosom s drugim partnerima u društvu. pomoć pri samoliječenju.5. Heideggerovo filozofsko strukturiranje koncepta “brige”. dodatna objašnjenja o bolesti. korist savjetovanja za ljekarnike: legalna zaštita. Marcel Dekker Inc. Appelbe. ljekarnička hermeneutika. zakon i farmaceutska praksa. verbalna i neverbalna komunikacija. H. Wingfield. strategija reprofesionalizacije ljekarnikovog djelovanja). Liberman. fizičke. Hrvatsko zdravstveno zakonodavstvo Metode podučavanja: teorijska nastava Metode ocjenjivanja: pisani ispit Jezik podučavanja: hrvatski jezik. interpersonalna komunikacija u terapiji lijekovima: ljekarnikbolesnik liječnik). žene i medikalizacija. Lachman. 1993. G. kolektivna predodžba ljekarnika. Sadržaj predmeta: Socio-kulturni autoritet i profesionalni status ljekarnika u suvremenom društvu (samopercepcija ljekarnika. glavni atributi/parametri lijek. veće zadovoljstvo poslom. Metode podučavanja: teorijska i problemska nastava Metode ocjenjivanja: usmeni ispit Jezik podučavanja: hrvatski jezik FARMACEUTSKA ETIKA I DEONTOLOGIJA Šifra predmeta: F1-68 Vrsta predmeta: izborni predmet Godina učenja: 5. Savjetovanje bolesnika – integralni dio ljekarničke brige ( definicija savjetovanja. Etički kodeks.. itd. Zakon o lijekovima i drugi farmaceutski zakonodavni akti. temeljni postulat profesionalnog djelovanja: lijekovi nemaju doze već bolesnici. sc. L. Etički kodeks. ključne komunikacijske vještine. profesionalna odgovornost. Broj ECTS bodova: 1. sc. etika u farmaceutskoj industriji. A.lice” s bolesnikom. psihološke…. komunikacija u funkciji prevladavanja asimetrije znanja i moći i bolesnikove anksioznosti. o nekim vladajućim negativnim stereotipima o ljekarnicima. B. interakcija “licem u . Pharmaceutical Press.uspostava monopola nad pružanjem usluga. adolescenti. rješavanje i prevencija zdravstvenih problema. smanjivanje stresa na poslu. nastavu je moguće izvoditi i na engleskom jeziku SOCIOLOGIJA U FARMACIJI Šifra predmeta: F1-69 Vrsta predmeta: izborni predmet Godina učenja: 5. neke konkretne situacije u kojima je savjetovanje neophodno). tehničko-manipulativne i vrijednosno-normativne. profesionalna socijalizacija i instrumenti vanjske i unutarnje kontrole.

(2003) Communication Skills in Pharmacy Practice. A Guide to Patient Counseling. M. P. Innovation and Development. The Pharmaceutical Press. Strand.1.) (1997) Ethical Dimension of Pharmaceutical Care. and Hardon. S..A.. S. Pharmaceutical Product Press. (2002) Social Lives of Medicines.L.) (1996) Social and Bihevioral Aspects of Pharmaceutical Care. New York. 3. C. L. A Wolters Kluwer Company.R. M.(eds. Beardsley.J.(1998) Pharmaceutical Care. Taylor and Francis.(eds.M. A. R. (1994). Harding. R. A Waverly Company. and Taylor. 5. A. London. Metode podučavanja: teorijska nastava Metode ocjenjivanja: usmeni ispit Jezik podučavanja: hrvatski jezik. S. Cambridge University Press..C. Tindal. (eds. and Wertheimer.J. and Harding. 9.N. (1997) Pharmacists Talking with Patients.(2005) Socijalna farmacija.S. nastavu je moguće izvoditi i na engleskom jeziku 73 . and Kimberlin. G.I. 4. Whyte. Rantucci. 7. Nettleton. Smith.M. and Morley. New York and London. 8. Ž. Health Profession Division.G. Social Pharmacy. Lippincott Williams and Wilkins.) (2001) Pharmacy Practice.C.K. R. A. McGraw – Hill. and Buerki. W. Cippole. Fourth Edition. skripta 2. London and New York. K.. Haddad. Williams and Wilkins. Taylor. van der Geest. Staničić. 6. Pharmaceutical Products Press.

hr 9. The origin of clinical laboratories. Računanje površine ispod krivulje i duljine luka krivulje. Diferencijalne jednadžbe 2. Integralni račun: pravila integriranja. Medicinski biokemičar u sustavu zdravstva i biomedicinskih znanosti. Derivacije funkcija te njihova analitička i geometrijska interpretacija. Broj ECTS bodova: 4. 4. Str. reda.org Metode podučavanja: teorijska nastava Metode ocjenjivanja: usmeni ispit Jezik podučavanja: hrvatski jezik. Taylorov i MacLaurinov red: primjena reda na razvoj molekulske potencijalne funkcije i na linearizaciju fizičko-kemijskih problema u blizini ravnoteže. nastavu je moguće izvoditi i na engleskom jeziku MATEMATIKA Šifra predmeta: MB2-02 Vrsta predmeta: obavezni predmet Godina učenja: 1. Napredovanje medicinskog biokemičara u struci i znanosti. Zagreb: Farmaceutsko biokemijski fakultet. Farmaceutsko-biokemijski fakultet: 120 godina iskustva i napretka. 8. farmaciji. 225: S13-S33. Zagreb 2000. 5. Medicinska biokemija kao grana biomedicinskih znanosti. Devetosemestralni studiji: planovi i programi. Diferencijalne jednadžbe. The European Register for Specialist in Clinical chemistry and laboratory medicine: Guide to the register version 2-2003 and procedure for re-registration. kemiji. Clin Chim Acta 1994. dr. 37: 77-82. Elementarne funkcije koje opisuju molekulske potencijale. Preduvjeti: položen razredbeni ispit Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sadržaj predmeta: Predavanja: Funkcija jedne varijable: osnovni pojmovi i općenita svojstva. određeni i neodređeni integral. Farmaceutsko-biokemijski fakultet: 120 godina iskustva i napretka. Matica Hrvatska Zaprešić. Zagreb: Farmaceutsko biokemijski fakultet. Juretić D. Seminari: 74 . 7. Neprofitne i obvezujuće udruge medicinskih biokemičara. 2002. 103-113. kemijske i enzimske kinetike. Utemeljitelji medicinske biokemije kao struke i znanosti u Hrvatskoj.hdmb.OPIS INDIVIDUALNIH PREDMETNIH JEDINICA STUDIJA MEDICINSKE BIOKEMIJE UVOD U STUDIJ MEDICINSKE BIOKEMIJE Šifra predmeta: MB2-01 Vrsta predmeta: obavezni predmet Godina učenja: 1. Clini Chem Lab Med 2003. dr. Ibrahim Ruždić. Zrinka Franušić Ciljevi predmeta: Osnove matematičke logike i funkcionalne analize potrebnih za razumijevanje i rješavanje problema uobičajenih u fizici.ifcc. Koller U. Žanić-Grubišić T. www. sc. Ivana Čepelak Ciljevi predmeta: Upoznati studenta s ulogom medicinskog biokemičara kao stručnjaka i znanstvenika u sustavu zdravstva te u skladu s time postići razumijevanje i interes za sadržaje i slijed predmeta na studiju. 30: 585-593. Preporučena literatura: 1. brzine kemijske i biokemijske reakcije. Kritički osvrt na tijek razvitka medicinske biokemije kao struke i znanosti u Hrvatskoj. Zaprešić 1999. primjena na funkcije distribucije. U: Grdinić V i sur. Hrvatsko društvo medicinskih biokemičara. Monografije o utemeljiteljima medicinske biokemije u Hrvatskoj: Marijana Fišer-Herman.5 Ime predavača: doc. Systematic top-down approach to clinical chemistry. Blaton V et al. Primjena derivacije u opisu toka funkcije. sc. radioaktivni raspad. Limes i diferencijal funkcije. www. Clin Chem Lab Med 1999. linearne diferencijalne jednadžbe: primjena u kinetici. Gurr E.hkmb. Povijesni tijek razvitka medicinske biokemije kao zasebne struke u zdravstvu. 41: 238-247. Pardue HL. godina Semestar: 1. Juretić D. Primjena derivacija u analizi kemijske ravnoteže. godina Semestar: 1. fotometriji i radioaktivnom raspadu.hr 10. U: Grdinić V i sur. www. Studenti medicinske biokemije i prehrambeno-sanitarne kemije Farmaceutskobiokemijskog fakulteta. reda. 2002. Preduvjeti: položen razredbeni ispit Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sadržaj predmeta: Multidisciplinarnost studija medicinske biokemije. Eur J Clin Chem Clin Biochem 1992. Bečirević-Laćan M. Značenje diferencijala u opisu fizičkokemijskih procesa. Osnovne elementarne funkcije. 2. Current system of undergraduate and postgraduate education in clinical chemistry in Croatia. Juretić D. 3. 263-275. biokemiji. Diferencijalne jednadžbe 1. načine gibanja. Broj ECTS bodova: 1 Ime predavača: prof. Butnner J. Str. 6.

dr.edu/bio/bio18 1/BIOBK/BioBookTOC. Struktura i funkcija membrane: dvosloj lipida. III. frakcioniranje stanica. New York. teorije i mehanizme nasljeđivanja. P. 1992. trepetljike i bičevi. R. Z. 3.M. 5. Hopkin. Roberts K. zakoni nasljeđivanja. Bray D. Riješeni zadaci iz više matematike I. Molecular biology of the cell. Započinje pregledom evolucije stanice i nastavlja s kemijom. 6. I i II dio. Stanična jezgra: pakiranje DNA u kromosome. L. Prokariotske i eukariotske stanice.http://gened. Mitoza. anatomijom i fiziologijom staničnih odjeljaka. nastavu je moguće izvoditi i na engleskom jeziku SOCIOLOGIJA I ZDRAVSTVO Šifra predmeta: MB2-04 Vrsta predmeta: obavezni predmet Godina učenja: 1.: Stanična biologija: Vježbe 2004/2005. Zagreb.. Zagreb 4. ionski kanali i električna sposobnost membrane. Jasna Sorić Ciljevi predmeta: Ovaj kolegij osmišljen je kako bi se stekli uvidi u opća i specifična načela stanične biologije kao i u osnovna načela.. Watson J. predavanja (interna skripta na CD) 4. Walter P.. Seminari: Uvod u stanicu: mikroskop. Sorić J. Školska knjiga.Rješavanje prikladnih zadataka i problema iz cijelog navedenog gradiva.D.. Račun diferencijalni i integralni (I dio). Preporučena literatura: 1.mit. Stanice pod mikroskopom. aktinska vlakna. Taylot & Francis Group. Raff M.5 Ime predavača: doc. A. Broj ECTS bodova: 2. Kontrola staničnog ciklusa i stanična smrt: kontrolni sustav staničnog ciklusa. Kromosomska oštećenja: izmjene broja kromosoma. 2002. Stvaranje energije: mitohondriji i oksidativna fosforilacija. Javor. sc. problemska i praktična nastava Metode ocjenjivanja: pisani i usmeni ispit Jezik podučavanja: hrvatski jezik. godina Semestar: 1. Tehnička knjiga.. D. Humana genetika.. vezikularni transport. Preduvjeti: položen razredbeni ispit Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sadržaj predmeta: Predavanja: Stanična evolucija: od molekule do prve stanice. treće izdanje. Zagreb Metode podučavanja: teorijska i problemska nastava Metode ocjenjivanja: pisani i usmeni ispit Jezik podučavanja: hrvatski jezik STANIČNA BIOLOGIJA S OSNOVAMA GENETIKE Šifra predmeta: MB2-03 Vrsta predmeta: obavezni predmet Godina učenja: 1. Demidovič. Živka Staničić Ciljevi predmeta: Cilj je kolegija što bolje osposobiti medicinskog biokemičara za 75 . Mitohondriji i kloroplasti.maricopa. mikrotubuli. kloroplasti i fotosinteza. drugo izdanje. od prokariota do eukariota. 2. New York & London. Mendel i ideja gena: monohibridno i dihibridno križanje. (interna skripta) 3. Bray D. programirana stanična smrt (apoptoza). A. sekretorni putovi. 5. godina Semestar: 1. Oblici i građa kromosoma.emc. Hausman.E. Kurepa. rekombinacija vezanih gena: crossing over.html Metode podučavanja: teorijska. mejoza. Vježbe: Osnove mikroskopiranja. treće izdanje. Krnić. 2004. Sorić J: Stanična biologija s osnovama genetike.. vezani geni. sc. Citoskelet: intermedijarna vlakna. Načela membranskog prijenosa: proteinski nosači i aktivni transport. Šikić.. Lewis J. Roberts K. citokineza. Zadaci i riješeni primjeri iz više matematike. Spolni kromosomi i spolom vezano nasljeđe. dr. Školska knjiga. Spolno razmnožavanje: prednosti spola. Jonson. Kromosomska osnova rekombinacije: rekombinacija nevezanih gena: neovisno razvrstavanje... Školska knjiga. Alberts. Stanica.. B. Stanična dioba: mitoza. Školska knjiga. Zagreb. G.5 Ime predavača: prof. molekularni pristup. Stanična membrana. II. Tijekom predavanja i laboratorijskih vježbi koristit će se uobičajene metode i tehnike stanične biologije. S. Morgan i Drozofila. Jezgra u interfazi. endocitoza. 1991. B. Medicinska naklada. 2004. membranski proteini.edu:8001/esgbio/chapters. Matematička analiza. http://esgwww. Essencial cell biology. Stanični odjeljci i transport: razvrstavanje proteina. K. Kromosomska osnova nasljeđivanja: kromosomska teorija nasljeđivanja. Mejoza. oplodnja.html 7. Raff M. Broj ECTS bodova: 5. Uvod u matematičku analizu. Borzan i autori. Zagreb 1990. opća struktura kromosoma.. Odjeljci eukariotskih stanica. Garland publishing. stanična kultura. GS Garland Science. Cooper. Alberts. 2. politeni kromosomi. Zagreb. izmjene kromosomske strukture. B. Preporučena literatura: 1.

K. J. Elektrokemija. Blackwell Publishing. pozitivizam. Ž. D. Kemijska kinetika i 9. Taylor.. teorija o specifičnoj etiologiji bolesti. S. timski rad. zdravlje postaje «vlasništvo samo onih ljudi koji su ih zaslužili»). 6. (2002) An Introduction to the Sociology of Health and Illness. Seminari: Životni stil: socio-kulturno određenje ponašanja bolesnika (empirijsko istraživanje). Medikalizacija: slučaj menopauze i disleksije (empirijsko istraživanje). Lewis. Future and Agendas. Paternalizam i bolesnikova autonomija (empirijsko istraživanje). Key Theories. and Practice. sc. 5. And Bond. pregovaranje. «illness» i «sickness». zdravlje kao dobro koje se može kupiti kao bilo koje druga roba na tržištu. Jossey-Bass. A Wiley Company. J. 3. Mladen Biruš Ciljevi predmeta: U okviru predmeta studenti će usvojiti osnovna znanja iz sljedećih područja: 1. bolest kao socijalni konstrukt. Međumolekulne sile. kako se socijalno određenje zdravlja i bolesti može legitimirati spram prirodnih znanosti čiji je predmet čovjek). 7. 8. Research. and Rimer. 3. 4. S. godina Semestar: 1. sociokulturne varijacije i izražavanje boli. mehanicistički redukcionizam. Third Edition. Bolesnikove sociodemografske karakteristike kao determinante zadovoljstva s medicinskom zaštitom (empirijsko istraživanje). «dobar» i «loš» bolesnik. 5. Theory.(2003) Sociology and Health Care.5 Ime predavača: prof. Preduvjeti: položen razredbeni ispit Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sadržaj predmeta: Predavanja: Socijalni koncept i kontekst zdravlja i bolesti (individualna i društvena važnost zdravlja. Taylor and Fransis Group. bolest kao metafora. patologizam. vladajući status biomedicinske paradigme u suvremenom društvu. Second Edition. And Field.) (2003) Sociology of Health and Health Care.njegovu profesionalnu i društvenu/nadindividualnu ulogu pružajući mu uvid u širi društveni kontekst kojim su obuhvaćeni čovjekovo zdravlje i bolest. otvoreni sustav. 76 . Boja anorganskih tvari. 2. profesionalna autonomija i moć zdravstveno-zaštitnih profesionalnih skupina u sustavu pružanja zdravstvene zaštite). Kemijska struktura. «nerentabilnost» biomedicinskog pristupa u liječenju tzv.J. S. birokratizacija. bolest kao identitet. dužnost bolesnika. Preporučena literatura: 1. skripta 2. i 2. Otopine i njihova svojstva. diskurs o značenju i mogućnostima bolovanja u uvjetima razvijenog kapitalizma i sve veće «fleksibilizacije» radne snage). Laičke konceptualizacije zdravlja (bol i njegove psihološke dimenzije.Thousand Oaks. Gabe.K. Kemijski račun (stehiometrija). «disease». vrijednosna supstancija zdravlja.) (1997) Health Behavior and Health Education. London and New York. Kompleksni spojevi.M.(2005) Sociologija zdravlja i bolesti. Bond. mijene u značenju zdravlja. Zdravstvenozaštitni sustav (organizacija kao sustav. Second Edition. London. dr. Broj ECTS bodova: 7 + 3. dualizam zdravlja i bolesti. Suvremeno društvo i «lov na zdravlje» («kultura analgetika». Medikalizacija i iatrogeneza (medikalizacija svih pora ljudskog života. simptomi bolesti kao socijalni konstrukti. teorija akcije. nastavu je moguće izvoditi i na engleskom jeziku OPĆA KEMIJA SA STEHIOMETRIJOM I i II Šifra predmeta: MB2-05 Vrsta predmeta: obavezni predmet Godina učenja: 1. SAGE Publications. 6. Osnovni koncepti. Razlike u percepciji zdravlja s obzirom na socijalno-ekonomski status (empirijsko istraživanje). K. Routledge. M. Churchill. White. Kemijske veze.) (2000) Health. Razgovor o boli: laički eksplanatorni modeli (empirijsko istraživanje). (eds. Preduvjeti: Opća kemija sa stehiometrijom I: položen razredbeni ispit Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta. kriza biomedicinske paradigme zdravlja i bolesti). Filozofska ishodišta i bitni konstitutivni principi biomedicinske paradigme (biologizam.(eds. And Calnan. prava bolesnika. imperativ zdravlja. Williams. B.5 = 10. socijalna iatrogeneza. Medicine and Society. kulturna iatrogeneza. Staničić. profesionalna legitimizacija boli/simptoma). morbiditetna i mortalitetna tranzicija. New York. klinička iatrogeneza. Metode podučavanja: teorijska i problemska nastava Metode ocjenjivanja: usmeni ispit Jezik podučavanja: hrvatski jezik. Socijalna uloga bolesnika (uloga bolesnika dovodi do komutacije uloga. bolesti suvremene civilizacije). Glanz.(eds. bol kao biosocijalni fenomen. moć u sustavu provođenja zdravstvene zaštite. F. Razmatranje statusa anorexia nervosa kao sindroma zapadne kulture (empirijsko istraživanje). dualizam duše i tijela. racionalizacija. 4. Dimenzije stigmatizacije bolesnika: slučaj HIV-a i raka (empirijsko istraživanje). Livingstone.

hematopoeza. Obrazloženje zašto su građa i funkcija međusobno povezani i koji regulatorni mehanizmi omogućuju funkcioniranje zdravog organizma. Indikatori i mjerenje pH. „Opća i anorganska kemija I dio“ Školska knjiga. Miješanje kapljevina s kapljevinama. dr. „Chemical Principles: the quest for insight“. 2003. Priprema otopina. Fiziologija s osnovama anatomije čovjeka II: uvjeti za upis ovog predmeta – odslušan kolegij iz Fiziologije s osnovama anatomije čovjeka I. Određivanje atomske mase. Danica Ljubanović Ciljevi predmeta: Upoznavanje studenata s osnovama građe i funkcije tkiva. faktori proliferacije stanica.hr 3. agregatna stanja tvari. krv. 1999. godina Semestar: 1. mokraćni mjehur. skripta na web-stranici Zavoda za opću i anorgansku kemiju. problemska i praktična nastava Metode ocjenjivanja: pisani i usmeni ispit Jezik podučavanja: hrvatski jezik. Pomicanje kemijske ravnoteže. koža. Preporučena literatura: 1. Otapanje amonijaka u vodi. vitamini. nastavu je moguće izvoditi i na engleskom jeziku FIZIOLOGIJA S OSNOVAMA ANATOMIJE ČOVJEKA I i II Šifra predmeta: MB2-06 Vrsta predmeta: obavezni predmet Godina učenja: 1. spolni sustav. acidobazna ravnoteža. nazivlje. Prelijevanje kemikalija i pipetiranje. molekulne orbitale.5 = 8 Ime predavača: doc. Sadržaj predmeta: Predavanja: Osnovni kemijski zakoni. pluća. endokrini sustav. cirkulatorni sustav (srce. Zakon spojnih volumena. Preporučena literatura: 1. apsorpcija elektromagnetnog zračenja u anorganskim tvarima. 10. oko. membranski i akcijski potencijal. građevni elementi. Odvajanje olovnih. Vodljivost otopina. brzina kemijske reakcije i kemijska ravnoteža. Naprijed. hemostaza. Pećina M. digestija i apsorpcija hrane. Elektrokemijska ćelija – Daniellov članak. uvjeti za polaganje ispita iz ovog predmeta – položen ispit iz Opće kemije sa stehiometrijom I. energetski metabolizam. Zagreb. Fizičke i kemijske promjene. limfa. respiratorni volumeni i kapaciteti. njuh. Ivančić-Košuta M. Sublimacija joda. osnovna tkiva organizma. lučenje probavnih žlijezda. ravnoteža. Isparavanje i određivanje suhih tvari. Metode podučavanja: teorijska. najvažniji mišići. Broj ECTS bodova: 4. Ovisnost topljivosti o strukturi. regulacija disanja. Oksidoredukcija sumpora i kisika. Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta. H. Utjecaj katalizatora na brzinu reakcije. sastav urina. arsenovih i kadmijevih iona prstenastom kromatografijom na papiru. Ovisnost topljivosti o temperaturi. receptori na membranama. Vježbe: Upoznavanje s laboratorijskim priborom. W. limfokini. www. i 2. periodni sustav kemijskih elemenata. uho. imunosni sustav. regulacija cirkulacije. Zagreb 1987. Ekstrakcija joda iz vodene otopine pomoću kloroforma. osnove embrionalnog i fetalnog razvoja čovjeka. određivanje Faradayeve konstante. 2. međumolekulne sile. Ovisnost brzine kemijske reakcije o koncentraciji.. probavni sustav. Ivan Filipović i Stjepan Lipanović. elektronska struktura atoma. Preduvjeti: Fiziologija s osnovama anatomije čovjeka I: položen razredbeni ispit Farmaceutskobiokemijskog fakulteta. bubreg. Peter Atkins & Loreta Jones. Elektroliza bakra. Kiselinsko-bazna titracija. mehanizam i energetika kontrakcije mišića. organizacija i građa živčanog sustava. organa i organizma kao cjeline. krvne grupe. Zagreb. Reakcija raspadanja i nastajanja kompleksa. izdanje. Filtriranje filtar-papirom u Büchnerovu lijevku. Ovisnost brzine kemijske reakcije o površini reaktanta. termokemija i osnove kemijske termodinamike. veze. krvne žile). regulacija tjelesne temperature. neurotransmiteri. Guyton AC. Medicinska fiziologija. Mladen Biruš. 2. Medicinska naklada. 77 . Freeman & Comp.5 + 3. uvjeti za polaganje ispita iz ovog predmeta – položen ispit iz Fiziologije s osnovama anatomije čovjeka I.pharma. apsorptivna i postapsorptivna faza probave. New York 1999. Dokaz elektrolitske disocijacije. Destilacija sulfatnokisele otopine bakar(II)-sulfata pentahidrata. najvažniji anorganski spojevi u živim organizmima. trudnoća i dojenje. građa skeleta. građa i funkcija jetre. Temelji anatomije čovjeka. Vaganje. Zakon o održanju mase. sc. Hall JE. Filtriranje običnim filtarpapirom. kemijske reakcije. Sadržaj predmeta: Organizacija organizma. Ovisnost brzine kemijske reakcije o temperaturi.Opća kemija sa stehiometrijom II: uvjeti za upis ovog predmeta – odslušan kolegij iz Opće kemije sa stehiometrijom I. Keros P. svojstva vode. transport kroz stanične membrane.

Preduvjeti: odslušani kolegiji iz Matematike i Statistike. Osnovne strukture stanica i njihove funkcije. Idealni i realni plinovi. Juretić A. Mirna Sučić Ciljevi predmeta: Upoznavanje s osnovama citološke i histološke građe humanih stanica i tkiva. godina Semestar: 2. citomorfologijom upale i tumorskog rasta. J. Školska knjiga. primjena radioaktivnih izotopa. nastavu je moguće izvoditi i na engleskom jeziku CITOLOGIJA I HISTOLOGIJA Šifra predmeta: MB2-07 Vrsta predmeta: obavezni predmet Godina učenja: 1. Junqueria LC. mjerenje i opažanje izmjeničnih struja i periodičnih signala. apsorpcija. sc. Školska knjiga. endokrinog sustava. Langmanova medicinska embriologija. naboja i topline u mediju s unutrašnjim otporom u gravitacijskom. porijeklo električnog i magnetskog polja. Sile u prirodi i pripadna polja. (odabrana poglavlja) 2. problemska i praktična nastava Metode ocjenjivanja: pisani ispit Jezik podučavanja: hrvatski jezik FIZIKA Šifra predmeta: MB2-08 Vrsta predmeta: obavezni predmet Godina učenja: 1. jednostavni optički uređaji: leća (povećalo). Junquera LC. energija pohranjena u električnom i magnetskom polju. Citokemija i imunocitokemija različitih tipova stanica i tkiva. Zagreb. Rad. Generiranje. Kvantnost u prirodi. 78 . Atomska jezgra. Kelley RO. Preduvjeti: uvjeti za upis ovog predmeta – odslušan kolegij iz Stanične biologije s osnovama genetike. Interakcija elektromagnetskih valova s tvari: refleksija.5 Ime predavača: prof. hematopoetskog i limfnog tkiva. prizma i disperzija. Zagreb. Metode podučavanja: teorijska. upale i cijeljenja. živčanog sustava i osjetilnog sustava i kože. Citokemija i imunocitokemija u kliničkoj citologiji. laser. živčanog. interferencija. te s primjenom određenih tehnika u mikroskopskom analiziranju stanica i tkiva. stojni valovi. nuklearne reakcije. godina Semestar: 2. električni dipol. Citokemijska. mišićnog. problemska i praktična nastava Metode ocjenjivanja: pisani i usmeni ispit Jezik podučavanja: hrvatski jezik. Zagreb. sc. Osnove histologije. uvjeti za polaganje ispita iz ovog predmeta – položeni ispiti iz Matematike i Statistike. refrakcija. Sadržaj predmeta: Uvod u citološke i histološke tehnike. snaga i potencijal. Osnove hisologije. centrifugalnom i električnom polju. difuzija. 1992. energija. 4. Krvne stanice. Citologija i histologija epitelnog. Sadler TW. Specifičnosti organela i njihova funkcija u pojedinim tipovima stanica. Zagreb 1999. osmoza i sedimentacija. Citološke i histološke značajke oštećenja tkiva. Kelly RO. ponašanja mikroskopskih i makroskopskih sustava pod djelovanjem prirodnih sila i polja sila. potpornog. strujni krugovi. 1999. reproduktivnog sustava. dr. Herak: Osnove kemijske fizike. Preporučena literatura: 1. Metode podučavanja: teorijska. dr. imunocitokemijska i molekularna dijagnostika u dijagnostici zloćudnih bolesti. mikroskop. Sučić M. 2001. prvi zakon termodinamike. Čvoriščec D. Gibanje čestica (tijela) u vanjskim poljima. dišnog sustava. uvjeti za polaganje ispita iz ovog predmeta – položen ispit iz Stanične biologije s osnovama genetike. tijela. Krešimir Sanković Ciljevi predmeta: Na razini integralnog i diferencijalnog računa postaviti fizičku osnovu za razumijevanje strukture tvari. Fizika tekućina i otopina: tlak u tekućini i uzgon. Broj ECTS bodova: 3. Elektromagnetski valovi: polarizacija. elektroforeza. Carneiro J. interakcija među dipolima. Preporučena literatura: 1. Fizika mnoštva čestica. Farmaceutsko-biokemijski fakultet.3. Sadržaj predmeta: Veličine koje opisuju gibanje i odnos među njima. fotoelektrični učinak. ogib. Zagreb: Biblioteka priručnici za elektivne predmete Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Transportne pojave: gibanje čestica. Izvori elektromagnetskih valova: zračenje crnog tijela. Labar B. pojave na granici faza. Broj ECTS bodova: 6 Ime predavača: prof. optička mrežica. osnova spektrometra. Školska knjiga. Električna i magnetska svojstva tvari. Marković-Glamočak M. hematopoetskog i limfopoetskog sustava. Carnerio J. Faze i fazni dijagrami. probavnog sustava. 1996. mokraćnog sustava. Citomorfološki kriteriji u dijagnostici zloćudnih bolesti. Boban D. spektrograf masa primjenom električnih i magnetskih polja. Toplina i toplinski nered. Krajina Z. Citologija i histologija kardiovaskularnog sustava. spontani radioaktivni raspad.

Vranić. Analitička računanja s kemijskim ravnotežama. W. Školska knjiga. analitički proces i metode. New York 1995. problemska i praktična nastava Metode ocjenjivanja: pisani i usmeni ispit Jezik podučavanja: hrvatski jezik. godina Semestar: 1. separaciji i kvantitativnoj kemijskoj analizi postave dobri temelji za savladavanje stručnih predmeta. Linearna regresija. 2. Analitička kemija II: uvjeti za upis ovog predmeta – odslušan kolegij iz Analitičke kemije I. Inc. sc. Seminari: Selektivno taloženje/otapanje. 1970. uzorak i uzorkovanje. Preporučena literatura: 1. 4th Ed. složene. Blatt: Modern Physics. Šošić i V.5 = 10. Marcel Dekker. 79 . Izvedbene značajke analitičkih postupaka. Gettys and M. J. Zagreb. J. Procjene parametara razdiobe. t-test. Petz. neparametrijski testovi u farmaciji i medicinskoj biokemiji. S. Teorija uzoraka. Preduvjeti: Analitička kemija I uvjeti za upis ovog predmeta – odslušan kolegij iz Opće kemije sa stehiometrijom I. New York. Školska knjiga. 6. D. osjetljivost i selektivnost. WS. Principi gravimetrijske analize. 6th Ed. Teorijski temelji postupaka separacije. A Slijepčević. McGraw-Hill. standardne otopine. Statistička teorija i primjena. 1992. Zagreb 1971. E. I. kapilarnih metoda i kromatografskih metoda. složeni sustavi. Kuntarić i K. Teorijske razdiobe: binomna. 4. Poissonova i normalna. Zagreb. standardna greška regresije. F. dr. reakcija kompleksacije. karakterizaciji. Zagreb. New York and Basel 2004. JAZU. 3. vrste kemijskih reakcija u analitičkoj praksi. A. Bon. Koeficijenti korelacije. D. grafički prikazi. i 2. Wayne. taložne metode. Zagreb 1997. Tehnička knjiga. Osnove statističke metode. pogreške u kemijskoj analizi. dr. Homogene i heterogene ravnoteže u kemijskoj analizi. I. maskiranje i demaskiranje.5 Ime predavača: prof. nastavu je moguće izvoditi i na engleskom jeziku STATISTIKA Šifra predmeta: MB2-09 Vrsta predmeta: obavezni predmet Godina učenja: 1. Winterhalter. jednostavne. Pharmaceutical Statistics – Practical and Clinical Applications. testiranje korelacije. B. Zagreb 1973. Broj ECTS bodova: 6 + 4. J. Sadržaj predmeta: Predavanja: Uloga kemijske analize. 4. McGraw-Hill. Metode podučavanja: teorijska. E. Uvod u statistiku. Wiley&Sons Inc. F-test. Keller. Temelji kvantitativne analize. nastavu je moguće izvoditi i na engleskom jeziku ANALITIČKA KEMIJA I i II Šifra predmeta: MB2-10 Vrsta predmeta: obavezni predmet Godina učenja: 1. Herak: Zbirka zadataka iz fizike. Obrada i procjena rezultata kvantitativne analize. neutralimetrijske. i 3. Bolton. 3. kompleksometrijske titracije. godina Semestar: 2. Broj ECTS bodova: 2. Prilagodba teorijskih razdioba eksperimentalnim podacima. Svjetlana Luterotti Ciljevi predmeta: Cilj kolegija je da se kroz upoznavanje studenata s teorijskim načelima i značenjem kemijske analize te njenom primjenom u kemijskoj identifikaciji. nevodene titracije. Nikola Kujundžić. Pavlić. karakteristične/selektivne reakcije.5 Ime predavača: prof. V. Metode podučavanja: teorijska i problemska nastava Metode ocjenjivanja: pisani i usmeni ispit Jezik podučavanja: hrvatski jezik. Empirijske razdiobe.2. titracijske krivulje. sc. Skove: Physics. 5. Bešić i J. Farmaceutsko-biokemijski fakultet. prof. New York. F. C. izračunavanje rezultata. svojstva taloga i taložnih reagenasa. Korelacija i regresija. 5. 2003. oksido-redukcijske. Osnove i analitička primjena solvent ekstrakcije. Serdar. reakcija prijenosa elektrona i reakcija luminiscencije. uvjeti za polaganje ispita iz ovog predmeta – položen ispit iz Opće kemije sa stehiometrijom I. sc. Titrimetrijske metode analize. 1999. Preduvjeti: položen razredbeni ispit Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sadržaj predmeta: Vjerojatnosti. Mladen Petrovečki Ciljevi predmeta: Upoznavanje s osnovnim načelima vjerojatnosti i pojavama razdioba kod mnoštva događaja te procjena rezultata i pouzdanosti rezultata temeljenih na statističkim opažanjima. Analitička primjena protolitičkih sustava. teorijski parametri za opis razdiobe. Vjerojatnost i statistika. 1990. ionske izmjene. dr. Statistički testovi: χ2-test. Biostatistics. parametri koji opisuju razdiobe. Kempni: Vježbe iz fizike. Tehnička knjiga.

Organic Chemistry. Sadržaj predmeta: Gradivo kolegija se iznosi na taj način da se studenti najprije upoznaju s fundamentalnim postavkama molekulske strukture u vezi s organskim spojevima. tako da se odmah na početku može sagledati uloga organske kemije.. izd. uvjeti za polaganje ispita iz ovog predmeta – položen ispit iz Opće kemije sa stehiometrijom I. 2. New York. dr. Metode podučavanja: teorijska. neutralimetrija.5 + 7 = 10. Zagreb. M. R. i 5.5 Ime predavača: prof. 1996. radi se o polarnim skupinama na kojima su iscrpno proučeni mehanistički tokovi nastajanja i cijepanja veza.. Šoljić: Kvalitativna kemijska analiza anorganskih tvari. Kealey: Principles and Practice of Analytical Chemistry. Karbonilne su skupine sastavni dio mnogih (bio)organskih spojeva. B. Weinheim. i 10. Praktikum preparativne organske kemije. 4. Kellner. Sandra Jurić Ciljevi predmeta: Cilj kolegija je upoznati studente. Rapić). nastavu je moguće izvoditi i na engleskom jeziku ORGANSKA KEMIJA I i II Šifra predmeta: MB2-11 Vrsta predmeta: obavezni predmet Godina učenja: 1. Bregovec i V. Školska knjiga. dr. Lewis. Separacija smjesa kationa/aniona selektivnim taloženjem/otapanjem. Zagreb. Otto i H. primjenjujući mehanistički pristup gradivu. sc.5 + 1. Zagreb. Osim toga. A. J. T. Brooks/Cole Pub.): Analytical Chemistry. Preduvjeti: Organska kemija I: uvjeti za upis ovog predmeta – odslušan kolegij iz Opće kemije sa stehiometrijom I.Vježbe: Sustavno ispitivanje i mikroidentifikacija anorganskih i organskih iona. Stanley H. Olga Kronja. Broj ECTS bodova: 1 +1 +1. M.. Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu-HINUS. Pine (preveli I. Preporučena literatura: 1. Valerije Vrček. Broj ECTS bodova: 3. problemska i praktična nastava Metode ocjenjivanja: pisani i usmeni ispit Jezik podučavanja: hrvatski jezik. 2000. D. Odjeljivanje i dokazivanje organskih spojeva tankoslojnom kromatografijom. 2003. Graham Solomon. sa svojstvima i reaktivnosti osnovnih organskih struktura. nukleofilno-elektrofilna svojstva karbonilnih spojeva posebno se prikazuju u kemiji alfakarbanionskih spojeva. izd... D. sc. 1998. WileyVCH. 5. W. 6. Gravimetrijska analiza. što im omogućuje da bolje sagledaju cilj predmeta. Metode podučavanja: teorijska. Co. Organska kemija. Blackwell Science. nastavu je moguće izvoditi i na engleskom jeziku STRUČNA PRAKSA Šifra predmeta: MB2-12 Vrsta predmeta: obavezni predmet Godina učenja: 1. sc. J. Fryhle. McMurry. Školska knjiga. John Wiley & Sons. 5. i 2. 1. Fifield i D. Organic Chemistry. 6. A Times Mirror Company. F. Skoog. Preporučena literatura: 1. dr. i 3. 2003.E. 4. doc. 1994. Holler: Osnove analitičke kemije. 4. hrv. prof. 3. 2. J. engl. 5. A textbook. O. Volumetrijske analize (taložne metode. C. Školska knjiga. Z. Mermet. 8. godina Semestar: 2. Springer-Verlag. te elektrofilne supstitucije na aromatskim spojevima. Dokazivanje funkcionalnih skupina u organskim spojevima. 1999. Borčić.. kod kojih dolazi do sličnih procesa kidanja i nastajanja kemijskih veza. 4. Posebno se obrađuju policiklički i heterociklički aromatski spojevi. Tako se uz nukleofilne adicije i supstitucije na karbonilnim spojevima prikazuju i nukleofilne supstitucije na zasićenom ugljiku. Valcárcel: Principles of Analytical Chemistry. Obrada i analiza čvrstog uzorka. M. 2004. te se konačno obrađuje cjeloviti pristup planiranju organske sinteze. A Modern Perspective.. izd.. 3. Zagreb. 2004. 3. Organska kemija II: uvjeti za upis ovog predmeta – položen ispit iz Organske kemije I. Kronja i S.. s osnovnom strategijom organske sinteze i s najvažnijim sintetskim metodama u laboratoriju. redoks). ionskom izmjenom na koloni i solvent ekstrakcijom. Organic Chemistry. Razumijevanje polarnih reakcija kod ostalih vrsta organskih spojeva u logičnoj je vezi s ovim gradivom. Opće karakteristike organskih reakcija uvodno se prikazuju na području karbonilnih spojeva. kompleksometrija. eliminacijske reakcije i elektrofilne adicije na primjerima alkena i alkina. 2.-M. Gradivo je raspoređeno tako da objedinjuje spojeve koji slično reagiraju. D. Oxford 2000.5 + 10 = 15 80 . West i F.. Widmer (ur. Odmah u početku upućuje se na odnos molekulske strukture i reaktivnosti. godina Semestar: 2. M. a isto tako stječu osnovu za razumijevanje teorije i laboratorijske prakse. problemska i praktična nastava Metode ocjenjivanja: pisani i usmeni ispit Jezik podučavanja: hrvatski jezik. Berlin Heidelberg.

Sadržaj predmeta: Program Tjelesne i zdravstvene kulture izrađen je u skladu s njegovim utjecajem na promjene u strukturi ličnosti. lipida i lipoproteina. Preduvjeti: Stručna praksa I: položen razredbeni ispit Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta. Ime koordinatora praktične nastave: dr. sc. proteina. Općeniti ciljevi uključuju sve reakcije. nastavu je moguće izvoditi i na engleskom jeziku TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA Šifra predmeta: MB2-70 Vrsta predmeta: obavezni predmet Godina učenja: 1.. Juretić D. Preporučena literatura: 1. Zagreb. IV godina: Stručna praksa u hematološkom laboratoriju (15 sati). 1997. 5. Stručna praksa uključuje rad u specijalističkim laboratorijima za endokrinologiju. hormona te mikroelemenata u tjelesnim tekućinama. Štraus B. Metode podučavanja: praktična nastava Jezik podučavanja: hrvatski jezik. doc. To uključuje i stjecanje sigurnosti i ovladavanje komunikacijskim vještinama. Sadržaj predmeta: I godina: Posjet medicinsko-biokemijskom laboratoriju primarne zdarvstvene zaštite te medicinsko-biokemijskom laboratoriju kliničke bolnice (10 sati stručne prakse). stvaralačke i adaptivne sposobnosti neophodne za humani način života. dijagnostiku krvlju prenosivih bolesti te laboratoriju za biološkotoksikološka vještačenja (100 sati). Analitičke tehnike u kliničkom laboratoriju. sc. i 2. a odrađuje se prema interesu i motiviranosti studenata za pojedine kineziološke aktivnosti te po nivou usvojenih motoričkih informacija. Medicinska biokemija. Zagreb. József Petrik. Medicinska naklada. Labar B. Stručna praksa IV: uvjeti za upis ovog predmeta – odrađena praktična nastava iz Stručne prakse III. Stručna praksa V: uvjeti za upis ovog predmeta – odrađena praktična nastava iz Stručne prakse IV. kako bi se studenti mogli što bolje snalaziti u zajednici. Izborne aktivnosti sportske ekipe koje nastupaju na prvenstvu Sveučilišta. To se prvenstveno odnosi na vještine prepoznavanja i reagiranja kad je neposredno ugrožen ljudski život. dr. enzima i izoenzima. a čovjeka tretira kao integralnu bio-psihosocijalnu cjelinu. spolu i financijskim uvjetima. porfirina. Upoznavanje s radom instrumenata i automatskih analizatora te metodama molekularne dijagnostike. godine studija. kiselinsko-bazične ravnoteže. neproteinskih dušikovih spojeva. ugljikohidrata. Medicinsko-biokemijske smjernice. Zagreb. Preporučena literatura: 1. Štraus B i sur. II godina: Stručna praksa u citološkom i histološkom laboratoriju (10 sati). često u vrlo kratkom vremenskom roku spasiti ljudske živote. Zagreb. Stručna praksa III: uvjeti za upis ovog predmeta – odrađena praktična nastava iz Stručne prakse II. 1992. godina Semestar: 1. Nastavni materijali s predavanja i seminara 4. Farmaceutsko-biokemijski fakultet. 3. 3. i 4. Neda Pjevač Ciljevi predmeta: Cilj ovog kojegija je da student ovlada potrebnim znanjima i vještinama pružanja prve pomoći. sc.sc. Medicinska naklada. III godina: Stručna praksa u kliničkom mikrobiološkom laboratoriju (15 sati). Nikolina Skender Ciljevi predmeta: Prijenos studentima bazične informacije o značaju tjelesne i zdravstvene kulture za zdravlje. godina Semestar: 1. V godina: Stručna praksa u kliničkobiokemijskom laboratoriju koja obuhvaća laboratorijske metode za ispitivanje elektrolita. Roberta Petlevski Ciljevi predmeta: Organizacija i provođenje stručne prakse iz medicinske biokemije.Ime koordinatora praktične nastave: prof. Medicinska biokemija: propisi za vježbe (interna skripta). Sva literature koja obrađuje utjecaj tjelesne aktivnosti na očuvanje zdravlja ili u terapeutske svrhe Metode podučavanja: problemska i praktična nastava Jezik podučavanja: hrvatski jezik PRVA POMOĆ I SIGURNOSNE MJERE PRI RADU U LABORATORIJU Šifra predmeta: MB2-42 Vrsta predmeta: izborni predmet Godina učenja: 1. Čepelak I. 2004. Petrik J. 2003. 2. i 2. Dodig S. Osnovni program je obavezan za sve studente 1. Lipovac K. Štraus B. Medicinska naklada. Stručna praksa II: uvjeti za upis ovog predmeta – odrađena praktična nastava iz Stručne prakse I. znanja i vještine od strane studenta kojima se pokušava. 2. Broj ECTS bodova: 1 Ime predavača: mr. radne.. dr. Osim praktičnih znanja i vještina pružanja 81 .

Lippincott Williams & Wilkins 3. 6. zatim reanimacija u posebnim uvjetima (trudnice. Skripta za prvu pomoć. davanje savjeta i zaključivanje odnosa. Studenti se upoznaju sa statističkim pokazateljima o posljedicama pogrešaka pri izdavanju i nepropisnom korištenju lijekova. Vlasta VizekVidović Ciljevi predmeta: Cilj kolegija je omogućiti studentima da razumiju temeljne pojmove. Studenti se također upoznaju sa svrhom i važnošću komunikacije u medijima u vezi informiranja široke javnosti o novim znanstvenim dostignućima u području biokemije i proizvodnje lijekova. K. zbrinjavanje traumatiziranog bolesnika i prva pomoć kod ugriza otrovnih životinja.. priprema materijala. Janković I.edu) 2. Studenti se na snimljenim primjerima iz medicinskih ustanova upoznaju s načinom reagiranja pacijenata na informacije o svojoj bolesti i uputama o upotrebi lijekova. trijažni sustav. uvježbavanje. McManus J. U uvodnom dijelu prezentiraju se opća načela interpersonalne komunikacije. automatski defibrilatori.Zagreb 3.. Juretić D. Zagreb 4. venski put. Grundler i sur. ugrizi otrovnih životinja.prve pomoći. . Studenti se upoznaju s primjerenim i neprimjerenim obrascima zaključivanja i savjetovanja analizom video snimki komunikacijskih sekvenci u dodiru ljekarnika i klijenata.Communication Skills in Pharmacy Practice: A Practical Guide for Students and Practitioners.(1998) Effective business speaking. transport unesrećenog. Studenti se na različitim primjerima iz prakse upoznaju s temeljnim komunikacijskim vještinama aktivnog slušanja.. pružanje prve pomoći prema težini i vrsti ozljeda. Prehospitalni postupak Metode podučavanja: teorijska i problemska nastava Metode ocjenjivanja: usmeni ispit Jezik podučavanja: hrvatski jezik KOMUNIKACIJSKE VJEŠTINE Šifra predmeta: MB2-44 Vrsta predmeta: izborni predmet Godina učenja: 1. Vizek Vidović V. Menađerska komunikacija. Metodom iskustvenog učenja objašnjava se priroda dvosmjernog komuniciranja te odnos između procesnog i sadržajnog dijela komunikacije. opis smjernica za reanimaciju. nastavu je moguće izvoditi i na engleskom jeziku ODABRANE TEME IZ PRIMIJENJENE PSIHOLOGIJE I 82 .. nadoknada volumena. prikupljanje informacija u svrhu procjene klijentovih potreba. Kako savladati tremu. Miljković D.. zaustavljanje krvarenja. ostalim stručnjacima u području te s medijima. Beardsley R. Medicinski fakultet . godina Semestar: 2. policiju i vatrogasce. neposrednim suradnicima. utapljanje. dr.. informacijski model komuniciranja te značajke verbalne i neverbalne komunikacije. Rijavec M. kratki prikaz patofiziologije traumatiziranog bolesnika. (1993). New York 5.erc. Learning express. Pavleković G. Reardon.N. načela i vještine interpersonalne komunikacije te postići da shvate važnost učinkovitog profesionalnog komuniciranja u različitim radnim okruženjima u dodiru s različitim ciljnim skupinama: korisnicima usluga. IEP-D2. Metode podučavanja: problemska nastava Metode ocjenjivanja: pisani ispit Jezik podučavanja: hrvatski jezik. K. imobilizacija. Preporučena literatura: 1. Preduvjeti: položen razredbeni ispit Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sadržaj predmeta: Kolegij se sastoji od pet cjelina koje predaju eksperti za opću komunikacijsku teoriju te za specifična područja profesionalnog komuniciranja u farmaciji. Preporučena literatura: 1. Preduvjeti: položen razredbeni ispit Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sadržaj predmeta: Etiologija i epidemiologija srčanog zastoja. Zagreb. postavljanja pitanja i davanja konstruktivnih povratnih informacija. (2007) Zbirka prezentacije s predavanja (elektronička verzija) FBF 2. Na seminarima će se obraditi osnovni principi reanimacije odraslih i djeteta. U području suradnje sa stručnjacima iscrpno su obrađene prezentacijske vještine. Menedžerske vještine 2. strujni udar). Proces komunikacije u ljekarni prikazuje se kroz četiri faze: uspostava dodira. biokemiji i zdravstvu.(1998): Interpersonalna komunikacija. P. Pjevač N. Varaždin: Varaždinska banka dd. uključujući liječnike hitne medicinske pomoći. Smjernice za osnovno održavanje života iz 2005 (www. Brajša. sc. Kimberlin C (2002). (2001). Broj ECTS bodova: 1 Ime predavača: prof. modele. studenti se trebaju naučiti kako će surađivati sa stručnim osobljem.. Studenti se upoznaju s pet faza prezentacijskog procesa: planiranje. izvedba i odgovaranje na pitanja koje će moći primijeniti i tijekom studiranja. Alinea. Vnuk V. Tindall W.

A. saznali čime se psiholozi bave i kako s njima mogu surađivati u svom budućem profesionalnom radu. interpersonalna komunikacija i odnosi. rješavanje sukoba i socijalna akcija (str. Upoznati studente s zakonima koji reguliraju zdravstvenu zaštitu i zdravstveno osiguranje. Broj ECTS bodova: 2. Nenormalna ličnost). godina Semestar: 2. 5. Broj ECTS bodova: 2. 192–221) 5. Rathus. učenje i pamćenje. Ivo Vukušić.B. pojam o sebi i poremećaji hranjenja. Uvod u psihologiju (poglavlja: 3. 4. Petz. Čorkalo. Petz. Upoznati studente sa Zakonom o suzbijanju zlouporabe opojnih droga i osnovama 83 . sc. Broj ECTS bodova: 1 Ime predavača: dr. Jastrebarsko: Naklada Slap 2. godina Semestar: 1. prijateljstvo i romantične veze. Ličnost). promet lijekova. S. (2001). evalucijska tumačenja spolnih razlika.5 Ime predavača: prof. . nacija i nacionalizam. Jastrebarsko: Naklada Slap 2. (2000). Rathus. medicinskih i homeopatskih proizvoda. (2003). 173-194). percepcija i stanja svijesti. kako bi stekli uvid u temeljna područja primijenjene psihologije. Grupe i unutargrupni procesi. Preduvjeti: položen razredbeni ispit Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sadržaj predmeta: Psihologija pojedinca: individualne razlike i sposobnosti. normalnost i abnormalnost. velike grupe i međugrupni odnosi. stavovi i predrasude. Stavovi i ponašanja među grupama.A. savladavanje teškoća u učenju. Psihologija rada (poglavlje: 11. Predodžbe. 11. te podzakonskim propisima koji obuhvaćaju proizvodnju. Preduvjeti: položen razredbeni ispit Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sadržaj predmeta: Psihologija grupe: grupa i grupna dinamika. Upoznati studente sa Zakonom o ljekarništvu (studij farmacije) odnosno sa Zakonom o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti (studij medicinske biokemije). Petz. Psihologija i obrazovanje: činitelji koji djeluju na učenje i pristupi učenju. (Ur. Psihologija i rad: profesionalne odluke i profesionalni razvoj. (2003). Međuljudski odnosi i način rukovođenja. Različita stanja svijesti. kako bi stekli uvid u temeljna područja primijenjene psihologije.Šifra predmeta: MB2-45 I Vrsta predmeta: izborni predmet Godina učenja: 1. (Ur. D. Jastrebarsko: Naklada Slap Metode podučavanja: teorijska nastava Metode ocjenjivanja: pisani ispit Jezik podučavanja: hrvatski jezik ODABRANE TEME IZ PRIMIJENJENE PSIHOLOGIJE II Šifra predmeta: MB2-45 II Vrsta predmeta: izborni predmet Godina učenja: 1. pomaganje ljudima u psihičkoj nevolji: savjetovanje. godine. terapija. Temelji psihologije. dr. (1987). tretman. Ličnost. Psihologija i zdravlje: povezanost psihičkih stanja i tjelesnog zdravlja. Uvod u psihologiju (poglavlja: 10.2011. dr. godina Semestar: 2. Socijalna rekonstrukcija zajednica: psihološki procesi. Inteligencija. emocije i emocionalna inteligencija. Naslijeđe ili okolina. S. roditeljstvo i stilovi odgoja. ispitivanje. timski rad i rukovođenje. Upoznati studente sa Zakonom o lijekovima i medicinskim proizvodima. B. 8. saznali čime se psiholozi bave i kako s njima mogu surađivati u svom budućem profesionalnom radu. registraciju. D. Čorkalo. Ilija Živković Ciljevi predmeta: Upoznati studente s nekoliko područja primijenjene psihologije. Zagreb: Društvo za psihološku pomoć 3. Jastrebarsko: Naklada Slap Metode podučavanja: teorijska nastava Metode ocjenjivanja: pisani ispit Jezik podučavanja: hrvatski jezik ZDRAVSTVENO ZAKONODAVSTVO Šifra predmeta: MB2-46 Vrsta predmeta: izborni predmet Godina učenja: 1. sukobi i njihovo rješavanje. cjeloživotno obrazovanje. Percepcija. U: Ajduković. B.). Preporučena literatura: 1. 153171). te podzakonskim propisima koji reguliraju pojedine vrste zdravstvenog osiguranja.5 Ime predavača: prof. Temelji psihologije. U: Ajduković. str. sc.). D. Zagreb: Društvo za psihološku pomoć 4. viši znanstveni suradnik Ciljevi predmeta: Upoznati studente sa Nacionalnom strategijom razvitka zdravstva 2006. Socijalna rekonstrukcija zajednica: psihološki procesi. (2000). Ilija Živković Ciljevi predmeta: Upoznati studente s nekoliko područja primijenjene psihologije. sc. razvoj samopoštovanja. 10. Čuvstva i Motivacija. B. provjeru kakvoće. 9. D. Preporučena literatura: 1. 6. motivacija.(2001). rješavanje sukoba i socijalna akcija (str.

Preduvjeti: položen razredbeni ispit Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sadržaj predmeta: Strategija razvitka hrvatskog zdravstva u periodu 2006. zaštite zdravlja na radu s osvrtom na specifičnu zdravstvenu zaštitu radnika. sc. Kovačić (urednik): Organizacija i upravljanje u zdravstvenoj zaštiti. vježba). te kritičkog promišljanja problema s kojima se suočava zdravstvo u Republici Hrvatskoj. Medicinska naklada. 3. godinu. Zagreb 2003. sustav za prevenciju ovisnosti i pomoć ovisniku.2012. Zagreb. Upoznati studente sa ulogom Hrvatske ljekarničke komore i Hrvatske komore medicinskih biokemičara u organizaciji ljekarničke odnosno medicinskolaboratorijske djelatnosti. zdravstveni zavodi. Navedeni zakoni. Miroslav Mastilica Ciljevi predmeta: Cilj nastave iz kolegija „Zdravstvena ekonomika je prenijeti studentima osnovna znanja iz područja organizacije zdravstvene zaštite te ekonomskog pristupa zdravstvu. podzakonski propisi i nacionalne strategije objavljene su u službenom glasilu „Narodne novine“. zdravstveni radnici. te osnovne značajke svakog od poglavlja u Zakonu (za studij medicinske biokemije). godina s naglaskom na ciljeve strategije. Volume I. Osnovne značajke Zakona o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti – koncepcija Zakona. 2. and II. Preduvjeti: položen razredbeni ispit Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sadržaj predmeta: Uvod u organizaciju zdravstvene zaštite i ekonomiku zdravstva: osnovni model Financiranja zdravstvene zaštite. Osnovne značajke Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju s naglaskom na sustav obveznog zdravstvenog osiguranja kojeg provodi Hrvatski zavod za obvezno zdravstveno osiguranje. Elgar. osnovni koncepti ekonomike zdravstva (efficiency and equity). and Torrance GW: Methods for Economic Evaluation of 84 . posjedovanje i promet opojnih droga. godinu. . ekonomsko vrednovanje zdravlja i zdravstvene zaštite. registraciju. Zdravstveno osiguranje. dodatno i privatno zdravstveno osiguranje. te osnovne značajke svakog od poglavlja u Zakonu (za studij farmacije). Broj ECTS bodova: 1 Ime predavača: prof. medicinske i homeopatske proizvode. Preporučena literatura: 1. Pravilnici koji reguliraju proizvodnju. Osnovne značajke Zakona o zaštiti prava pacijenata s posebnim osvrtom na dio koji se odnosi na prava pacijenata. . privatna praksa. Makroekonomski problemi zdravstva u Hrvatskoj. zdravstvene ustanove na pojedinim razinama zdravstvene djelatnosti. provjeru kakvoće i promet lijekova.2011.Nacionalne strategije suzbijanja zlouporabe u RH za 2006. te osnovne značajke svakog od poglavlja za lijekove. te prava za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti. nadzor. Udruga poslodavaca u zdravstvu. 2. Financiranje zdravstvene zaštite. Preporučena literatura: 1. Osnovne značajke Zakona o suzbijanju zlouporabe opojnih droga – opće odredbe. Osnovne značajke Zakona o zdravstvenom osiguranju. Stoddart GL. posebno cilj je razviti kod studenata spoznaje o značaju ekonomskog vrednovanja zdravstvenih programa. Osnovne značajke Zakona o ljekarništvu – koncepcija Zakona. Aldershot 1991. Culyer AJ: The Economics of Health. Zakon o lijekovima i medicinskim proizvodima – koncepcija Zakona. L. Upoznati studente sa Zakonom o zaštiti prava pacijenata. Metode plaćanja zdravstvenih ustanova. Cost-benefit analiza (primjer.-2012. opseg prava na zdravstvenu zaštitu. 2006. godina Semestar: 2. konceptualni okvir strategije razvitka hrvatskog zdravstva i u njemu posebice osvrt na lijekove i farmaceutsku skrb. Osnovne značajke Zakona o zdravstvenoj zaštiti s posebnim osvrtom na razine zdravstvene zaštite. Financiranje zdravstvene zaštite: međunarodna usporedba. Osnovne značajke Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju s osvrtom na dopunsko. Uvod u Metode mikroekonomske analize u zdravstvu: cost-benefit i cost-effectivness analiza. Zbirka zakona o zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti s obrazloženjem. ispitivanje. Osnove Nacionalne strategije suzbijanja zlouporabe opojnih droga u RH za 2006. referentni centri. prava i obveze nositelja obveznog zdravstvenog osiguranja te prava i obveze nositelja provedbe zdravstvene zaštite. dr. te su dostupne na web stranici Narodnih novina i u tiskanoj formi. Metode podučavanja: teorijska nastava Metode ocjenjivanja: pisani ispit Jezik podučavanja: hrvatski jezik ZDRAVSTVENA EKONOMIKA Šifra predmeta: MB2-47 Vrsta predmeta: izborni predmet Godina učenja: 1. medicinskih i homeopatskih proizvoda. Drummond MF. tijela zdravstvene ustanove.

Integracija tih ciljeva i stečenih znanja i vještina treba osposobiti studenta za uključivanje u odgovarajuća interdisciplinarna fizikalna kemijska farmaceutska istraživanja i biomedicinsku laboratorijsku praksu. To uključuje nužnu primjerenu osnovu za početni pristup uporabi moderne fizikalno-kemijske instrumentacije i metoda. stanični koncentracijski odnosi. sc. Aminokiseline. Energetika života (metastabilnost živog sustava. II. Metode podučavanja: teorijska. Eksperimentalno upoznavanje biomolekularnih osobitosti. i 4. "Uvod u Biokemiju". Broj ECTS bodova: 4. ISBN 9536256-23-1 2. biološki važni peptidi. Jerka Dumić Belamarić Ciljevi predmeta: Upoznati molekularni sastav.energetska valuta. M. peptidi i proteini (ionizacijska svojstva aminokiselina. struktura nukleinskih kiselina. J. Steći iskustvo u eksperimentalnom studiju biomolekula. polazeći od studija 85 .5 Ime predavača: prof. klasifikacija proteina. svojstva vode. Fizikalna kemija II: uvjeti za upis ovog predmeta – odslušan kolegij iz Fizikalne kemije I. Cooper. Vitamini. L. 2001. poglavlje: Stanična kemija. kovalentne modifikacije i alosterički efektori. energetika transmembranskih procesa). Biochemistry.M. ATP .Berg. nastavu je moguće izvoditi i na engleskom jeziku FIZIKALNA KEMIJA I i II Šifra predmeta: MB2-14 Vrsta predmeta: obavezni predmet Godina učenja: 2. Scripta Biochemica. 5. glikokonjugati i glikokaliks. M. koncentracijski i elektrokemijski gradijenti. temeljne uvide i informacije o fizikalnoj kemiji kao disciplini u kojoj se utvrđuju i razvijaju načela koja se koriste da bi se objasnila i interpretirala opažanja u drugim granama kemije i odnosnim područjima. Ugljikohidrati. Sadržaj predmeta: Predavanja: Obuhvaćaju raspravu o glavnim svojstvima i strukturama fizikalnih kemijskih sustava i analizi dinamike procesa njihovih transformacija. u primjerenom opsegu. Stryer. dr.Health Care Programmes. svrhovitost i dinamiku makromolekularnih struktura. inhibicija. značenje nekovalentnih sila. New York. tercijarna i kvarterna struktura. uvjeti za polaganje ispita iz ovog predmeta – položen ispit iz Fizikalne kemije I. Preporučena literatura: 1. Part I (Chapters 113) Freeman. mehanizmi enzimske katalize. Biodinamika: enzimska kataliza i usmjeravanje biokemijskih procesa (aktivno središte: specifičnost i ubrzanje. svojstva biomakromolekula: usmjerenost. brzina enzimske reakcije. izdanje. Lipidi i membrane (masne kiseline. Broj ECTS bodova: 6 + 4. Scripta Biochemica.Tymoczko. Flögel i suradnici. ISBN 953-6256-12-6 3. povezivanje endergonih i egzergonih reakcija. Stanica. Nukleinske kiseline (nukleotidi. J. konformacijska dinamika. "Biokemijski praktikum I". klasifikacija enzima. Viktor Pilepić Ciljevi predmeta: Postići da studenti steknu. sekundarna. G. neproteinski biokatalizatori-ribozimi). Medicinska naklada Zagreb 2004 4. sc. Signalne molekule. Preduvjeti: uvjeti za upis ovog predmeta – položen ispit iz Stanične biologije s osnovama genetike. Preduvjeti: Fizikalna kemija I: uvjeti za upis ovog predmeta – položen ispit iz Opće kemije sa stehiometrijom 1. Oxford 1987. Flögel i suradnici. funkcionalne skupine i struktura biomolekula. sc. molekularni pristup. nastavu je moguće izvoditi i na engleskom jeziku BIOLOŠKA KEMIJA Šifra predmeta: MB2-13 Vrsta predmeta: obavezni predmet Godina učenja: 2. Kemijski sastav stanice (elementarni sastav žive tvari.5 Ime predavača: prof. molekularno ustrojstvo žive tvari te fizička i kemijska načela biomolekularnih procesa. ireverzibilne i reverzibilne reakcije. uloga koenzima. uvjeti za polaganje ispita iz ovog predmeta – položen ispit iz Fizike.L. zimogeni. godina Semestar: 3. dr. FBF. problemska i praktična nastava Metode ocjenjivanja: pisani ispit Jezik podučavanja: hrvatski jezik. struktura i funkcija membrana). 2001. funkcionalne i strukturne domene. Stanko Uršić.M. rekombinantna DNA). primarna. modularna građa. 2001. dr. Sadržaj predmeta: Uvjeti života. FBF. doc. tipovi jednostavnih i složenih lipida. komplementarnost i molekularno ustrojstvo stanice). izoenzimi. Oxford University Press.5 = 10. konformacijske promjene). informacija. reduktivni potencijal. godina Semestar: 3. Metode podučavanja: teorijska nastava Metode ocjenjivanja: pisani ispit Jezik podučavanja: hrvatski jezik. uvjeti za polaganje ispita iz ovog predmeta – položen ispit iz Organske kemije I. komplementarnost dvostruke uzvojnice DNA. pokretačka sila bioreakcija.

spektroskopije. određivanje konstanti brzina reakcija prvoga reda. imunološkog odgovora i patogeneze patogenih vrsta bakterija. elektrokemije i koloidne kemije. Amiji. 5. entalpija. H. određivanje relativne molekularne mase mjerenjem sniženja tališta. 1993. IR spektrometrija. primjerene minimalne osnove magnetskih rezonancijskih spektroskopija. Editor. 4. kemijski potencijal. Vježbe: Određivanje topline neutralizacije. i 4. godina Semestar: 3. R. prvi i drugi zakon. problemska i praktična nastava Metode ocjenjivanja: pisani i usmeni ispit Jezik podučavanja: hrvatski jezik MIKROBIOLOGIJA S PARAZITOLOGIJOM I i II Šifra predmeta: MB2-15 Vrsta predmeta: obavezni predmet Godina učenja: 2. članci.. emisijske spektroskopije. Analognu načelnu matricu usmjerenosti na probleme u farmaciji i biomedicini slijedi dalje rasprava o osnovama molekularne spektroskopije i njenoj uporabi u istraživanju struktura i svojstava molekula (interakcije tvari sa zračenjem u vidljivom i infracrvenom dijelu spektra. M. Macmillan 1994. uvjeti za polaganje ispita iz ovog predmeta – položen 86 . povezanost i primjene informacija iz tog područja s farmacijom i biomedicinom) postavljena je u skladu sa spomenutim pristupom što također vrijedi i za osnove elektrokemije (ravnotežna elektrokemija. antigene strukture. termodinamička i praktična konstanta ravnoteže.primjerenih osnova termodinamike. raznolike primjene i sl.. C. Ross. gljivica i parazita. osnovne informacije o pripadajućoj instrumentaciji i eksperimentalnim tehnikama). izračunavanja najvažnijih fizikalnih kemijskih parametara zadanih termodinamičkih. Rice and J. A. doc. unutarnja energija. dr. A. Ivan Kosalec. proizvodnosti i mehanizama djelovanja antibiotika te infektivnosti. virusologije i parazitologije s ciljem upoznavanja morfoloških. Gibbsova slobodna energija. primjerice elektrodni fenomeni.). adsorpcija. dr. kinetičkih. 3. Bustamante.S. A.A. fenomeni. Seminari: Izrada računskih zadataka slijedom navedenog pristupa. spektroskopskih. P. McGraw-Hill. Attwood. Oxford University Press 2002.ali moguća je i uporaba ranijih izdanja) 2. aktiviteti. 4 ed. H. zeta potencijal. (ili izdanje 1998. Atkins. Physicochemical Principles of Pharmacy. povezanost s mehanizmima kemijskih procesa.W. svojstva i fenomeni karakteristični za koloidne sustave (primjerice vrste i svojstva koloidnih sustava. elektrokemijskih te koloidnih fizikalnih kemijskih sustava. Physical Chemistry. Florence and D. M. potenciometrijske redoks. veličinama i funkcijama (primjerice nulti. određivanje pKa vrijednosti. D. The Royal Society of Chemistry. 6. Applications in the process industries. konduktometrijske i amperometrijske titracije. Sandmann (Editors). Physical Pharmacy: Physical Chemistry Principles in the Pharmaceutical Sciences. pH-metrijske. Maja Šegvić Klarić Ciljevi predmeta: Program predmeta obuhvaća osnove opće bakteriologije. hidrofobna interakcija. Williams. Metode podučavanja: teorijska. J. povezanost s biološkim/biokemijskim sustavima i procesima. T. Odgovarajuće osnove pristupa termodinamici i njezinim primjenama u fizikalnim kemijskim i farmaceutskim te biomedicinskim disciplinama obuhvaćaju studentima farmacije i medicinske biokemije prilagođeni modificirani standardni pristup poznavanju termodinamičkim konceptima i zakonima. metode priprave i proučavanja koloidnih sutava. Applied Physical Pharmacy. Analiza dinamike kemijskih transformacija (kemijska kinetika. 7. Preduvjeti: Mikrobiologija s parazitologijom I: uvjeti za upis ovog predmeta – položen ispit iz Stanične biologije s osnovama genetike. Chun (Ilustrator). Oxford University Press 2000. Berry. Martin. zakoni i metode. transformacije energije u biološkim/biokemijskim sustavima te odnosne primjene i povezanosti s farmacijom i biomedicinom). pojmovi. Broj ECTS bodova: 2 + 5 = 7 Ime predavača: doc. S. primjene u kemijskoj i farmaceutskoj analitici i biomedicini) kao i za osnove koloidne kemije (površinske pojave. B. Preporučena literatura: 1. interpretaciju odgovarajućih spektroskopskih fenomena i mjerenja. sc. Lea & Febiger.. Cambridge 1994. Butterworth-Heinemann Ltd. fizioloških i biokemijskih osobina. HPLC i GC metode). mjerenje optičke rotacije (demonstracijske vježbe – UV-VIS spektrofotometrija. imunologije. R. P. Oxford. Colloid and Surface Engineering. Basic Principles of Colloid Science. kemijske kinetike. Physical Chemistry. koagulacija koloidnih sustava. 1994. sc. Everett. A. 2002.

biokemija i genetika mikroorganizama). biosinteza triacilglicerola. S.B. ribonukleotida i deoksiribonukleotida. polisaharida. Melnick. J. Kršnjavi: Medicinska parazitologija. respiratorni lanac i oksidacijska fosforilacija. Kučišec-Tepeš: Specijalna bakteriologija i odabrana poglavlja iz mikrobiologije. Klein: Microbiology. Stanična bioenergetika. aminokiselina. P. 1984. Pepeljnjak: Mikotoksikoze. Koneman. prof.pozitivnih i gram-negativnih vrsta bakterija. Broj ECTS bodova: 2. B. Tihana Žanić Grubišić. Schreckenberger. Ožegović. 9.ispit iz Fiziologije s osnovama anatomije čovjeka II.5 Ime predavača: prof. Preporučena literatura: 1. lipida i nukleinskih kiselina. S. N. Madić.C. Prescott. 1995. oksidacijska dekarboksilacija piruvata. Weisglass: Medicinska bakteriologija. Školska knjiga. kolesterola i steroidnih lipida. 1987. prof. organizacija genoma. Školska knjiga. J. 8. uvjeti za polaganje ispita iz ovog predmeta – položen ispit iz Mikrobiologije s parazitologijom I. 1989. Školska knjiga. Stvaranje i pohrana metaboličke energije: metabolizam osnovni pojmovi i svojstva. Glukoneogeneza i put pentozafosfata.: Diagnostic Microbiology. 13. Sinteza i modifikacije funkcionalnih RNA molekula: mRNA i transkripcija. S. C.A. Medicinska naklada. Zagreb. 5. W. Janda. 10. virusa i gljivica te podjela i razvojni ciklusi parazita. kromosomi i geni. Mlinarić-Missoni: Medicinska bakteriologija i mikologija. dr. dr. Merkur A. E. transport iona.C.5 + 7 = 9. S.P. Replikacija DNA. L. Harley. Hajsig. Jug. Richter: Medicinska parazitologija. RNA u stvaranju i translaciji genetičke poruke. Dubuque. 2. proteini izvanstaničnog matriksa. Mikrobiologija s parazitologijom II: uvjeti za upis ovog predmeta – odslušan kolegij iz Mikrobiologije s parazitologijom I. Također se stječu znanja o kontroli sterilnosti. mioglobin. sc. Duraković: Opća mikrobiologija. Wm. biosinteza masnih kiselina.. ciklus limunske kiseline. Građa i svojstva staničnih membrana u različitim tkivima. 4. antibioze (producenti antibiotika i njihov mehanizam djelovanja na mikroorganizme). Allen. kolagen. Pakiranje DNA i histoni.D. E. Lippincott-Raven Publ. elastin. hospitalnim infekcijama i profilaksi profesionalnih bolesti. B. Informacija u biološkim sustavima. 2001. Konformacije DNA. t-RNA aktivacija i uloga u sintezi proteina. patogena. Metabolizam masti: razgradnja triacilglicerola. 1996. Greške u DNA i njihov popravak. šećera.genetička uloga. Glikoliza. Kalenić. Biosinteza makromolekularnih preteča: aminokiselina. Iowa. Zagreb. Medicinska naklada. Jr. Studiraju se načela staničnog metabolizma i principi regulacije i kontrole. godina Semestar: 4. V. β-oksidacija masnih kiselina. Medicinska naklada. Biokemija II: uvjeti za upis ovog predmeta – odslušan kolegij iz Biokemije I. Z. 1997.A. Genetička šifra i odnosi gena 87 . D. Zagreb. 1994. Presečki i suradnici: Virologija. DNA . Lada Rumora Ciljevi predmeta: Upoznavanje studenata s molekularnom logikom biokemijskih procesa u živom organizmu te dinamikom sinteze i razgradnje prirodnih biomakromolekula: proteina. 11. Brown Publ. sc. Razgradnja aminokiselina i ciklus ureje. uvjeti za polaganje ispita iz ovog predmeta – položen ispit iz Biološke kemije. Zagreb. 7. Sadržaj predmeta: Program kolegija obrađuje taksonomiju. Lj. 6. Jawetz. Zagreb. Jumena.. T. 2002. dr.. Winn. Adelberg: Pregled medicinske mikrobiologije.M. Zagreb. mikoplazmi. Zagreb. Školska knjiga. 1992. građa ribosoma i rRNA. M. serološkoj dijagnostici. Zagreb. H. dijagnostici i prevenciji bakterijskih i gljivičnih bolesti. E. 3. glicerofosfatida. svojstvima i proizvodnji vakcina. 1993. tijek i hormonska regulacija. W. Zagreb. hema. Naglić. imunološke principe (celularni i humuralni imunitet). Pinter: Praktikum opće mikrobiologije i imunologije. i 5. Sadržaj predmeta: Dinamički aspekti strukture i funkcije posebnih proteina: hemoglobin. sc. W. Metode podučavanja: teorijska i praktična nastava Metode ocjenjivanja: usmeni ispit Jezik podučavanja: hrvatski jezik BIOKEMIJA I i II Šifra predmeta: MB2-16 Vrsta predmeta: obavezni predmet Godina učenja: 2. Brudnjak: Medicinska virologija. uvjeti za polaganje ispita iz ovog predmeta – položen ispit iz Biokemije I. J.L. PTI Zagreb. E. Karmela Barišić. D. Školska knjiga. vjernost replikacije.D. Metabolizam glikogena: glikogeneza i glikogenoliza. biologiju (fiziologija. Preduvjeti: Biokemija I: uvjeti za upis ovog predmeta – odslušan kolegij iz Biološke kemije. 12. Philadelphia. struktura. virulentna i antigenska svojstva aerobnih i anaerobnih gram. i 3. 2002. 1980. Zagreb. ciklus ATP.

Regulacija imunosne reakcije. Preduvjeti: uvjeti za upis ovog predmeta – položen ispit iz Fiziologije s osnovama anatomije čovjeka I. Zagreb. dr. Značenje introna i eksona.aktivacija imunološke reakcije . Školska knjiga. Imunologija (šesto izdanje). godina Semestar: 4. Kontrola ekspresije gena u prokariota: Lac-operon i Trp-operon. transplantacijska i tumorska imunologija. i novija izdanja. Predočne stanice.5 Ime predavača: prof. Patofiziologija (PF) krvi i krvotvornih organa. Freeman. Robins. metode za određivanje stanične imunosti.5 + 2. Tomaselli: A Clinical Companion to Accompany Biochemistry. 88 . Osnove rada s pacijentima i vođenja kliničkog intervjua. PF kardiovaskularnog sustava. Lippincott Williams & Wilkins. Višnjić D. 5. AD Marks: MMarks' basic Medical Biochemistry. JL Tymoczko. Stryer: Biochemistry. i 3. PF imunosnog sustava. Kromosomi eukariota i kontrola ekspresije eukariotskih gena.. Stryer: Biokemija. PF žlijezda s unutarnjim izlučivanjem. Sustav HLA.L. Stečena (adaptivna) imunost . PF bolesti metabolizma. 2003. Klinička patofiziologija. K. 2005. 2. receptori. Smith. Broj ECTS bodova: 4. FBF Zagreb. 4. J. Saltsman. Preporučena literatura: 1. Kujundžić i sur. M. Branko Malenica Ciljevi predmeta: Studenta upoznati s temeljnim znanjima stanične i molekularne imunologije. Milan Kujundžić Ciljevi predmeta: Cilj ovog kolegija je prikazati osnove cjelokupne moderne patofiziologije polazeći od uzroka bolesti. 2002. i dopunjeno izdanje). 2. humoralna i stanična (celularna) imunost. godina Semestar: 4.efektorski mehanizmi. Školska knjiga. Vrhovac i sur. 2003. i 5. kemokinin. S. Berg. Pregled kliničke imunologije: imunodeficijencije. JM Berg. komunikacijske molekule (citokini. Grčević D. adhezijske molekule). patogeneze. autoimune bolesti. New York. problemska i praktična nastava Metode ocjenjivanja: pisani i usmeni ispit Jezik podučavanja: hrvatski jezik IMUNOLOGIJA Šifra predmeta: MB2-18 Vrsta predmeta: obavezni predmet Godina učenja: 2. Medicinska naklada. sc. J. dr. Laboratorijske metode: metode za razdvajanje stanica. Broj ECTS bodova: 3. 1994. Marušić M. molekularni "uzorci" koji se prepoznaju. uvjeti za polaganje ispita iz ovog predmeta – položen ispit iz Fiziologije s osnovama anatomije čovjeka II Sadržaj predmeta: Pregled opće imunologije: imunosni organi. Taradi M.. Patofiziologija s osnovama patologije II: uvjeti za upis ovog predmeta – odslušan kolegij iz Patofiziologije s osnovama patologije I. Preporučena literatura: 1.5 = 7 Ime predavača: prof. B. PF bubrega. Osnove patologije. Gamulin i sur. 1991. Preduvjeti: Patofiziologija s osnovama patologije I: uvjeti za upis ovog predmeta – odslušan kolegij iz Fiziologije s osnovama anatomije čovjeka II. sc. Freeman. Metode podučavanja: teorijska. Prirođena imunost . uvjeti za polaganje ispita iz ovog predmeta – položen ispit iz Fiziologije s osnovama anatomije čovjeka II. a ponekad i kratkog osvrta na terapiju. 2002. A Clinical Approach. TM Devlin: Texbook of Biochemistry with Clinical Correlation. PF dišnog sustava.stanice. C. nastavu je moguće izvoditi i na engleskom jeziku PATOFIZIOLOGIJA S OSNOVAMA PATOLOGIJE I i II Šifra predmeta: MB2-17 Vrsta predmeta: obavezni predmet Godina učenja: 2. Medicinska naklada Zagreb. Osnove patologije. imunološka preosjetljivost. fifth edition. Medicinska naklada Zagreb. 2003. 3. metode molekularne genetike. Philadelphia. Patofiziologija. Batinić D. metode za detekciju antigena i antitijela. Kontrola i regulacija metaboličkih putova . efektorski mehanizmi. Sadržaj predmeta: Osnove patofiziologije.. S. uvjeti za polaganje ispita iz ovog predmeta – položen ispit iz Patofiziologije s osnovama patologije I. Andreis I. Osnovni i češći PF procesi u živčanom sustavu. G. Preporučena literatura: 1. Sinteza proteina. L. New York. problemska i praktična nastava Metode ocjenjivanja: pisani i usmeni ispit Jezik podučavanja: hrvatski jezik. 3. Integracija biokemijskih procesa u stanici . 2002. 4. L. Metode podučavanja: teorijska. Interna medicina (3. New York. 2004. preradba i predočavanje antigena. kliničke slike. PF probavnog sustava. Zagreb.osnovni principi regulacije metabolizma. Čulo F.strategija i mehanizmi.i proteina. Wiley & sons. stanice.

Schlomchik JM. Cilj predmeta je da studenti steknu znanja koja će im omogućiti da razumiju primjenu suvremenih genetičkih spoznaja u kliničkoj praksi i znanstvenim populacijskim istraživanjima. citogenetičke.345-364. 2000. Zergollern Lj.). mitohondrijski tip nasljeđivanja i dr. prenatalna dijagnoza). Blackwell Science Inc. 1991. Školska knjiga. Metode podučavanja: teorijska. Ingeborg Barišić Ciljevi predmeta: Cilj kolegija je upoznavanje studenata s osnovama humane genetike .the immune system in health and disease. Predmet obrađuje normalnu građu genoma čovjeka. uključujući uzimanje osobne i obiteljske anamneze. 2000. čimbenici koji na to utječu. Practical genetic counselling. Osnove humane genetike. godina Semestar: 4. 4. Pober SJ. Lichtman HA. Roitt IM. prevalencijom i prirodom genetičkih bolesti. monogenskih i multifaktorskih poremećaja kao i netipični oblici nasljeđivanja (dinamičke mutacije. Barišić I. Cambridge: Cambridge University Press.2. 2004. Kromosomske abnormalnosti. Studenti će se upoznati sa suvremenim pristupom obrade osoba/obitelji s nasljednim poremećajima. sc. 7.1-90. Medicinska genetika 1. Medicinska genetika 1. 4. dr. izd. Prevencija genetičkih bolesti. godina Semestar: 4.. i sur. nastavu je moguće izvoditi i na engleskom jeziku HUMANA I POPULACIJSKA GENETIKA Šifra predmeta: MB2-19 Vrsta predmeta: obavezni predmet Godina učenja: 2. WB Saunders Com. Immunobiology. 2005. Delves PJ. kao i s primjenom ovih principa u kliničkoj praksi. Nasljedne i prenatalno stečene bolesti. Malformacijski sindromi uzrokovani vanjskim činiocima. Mardešić D. Medicinska genetika 2. Milena Jadrijević Mladar-Takač Ciljevi predmeta: Upoznavanje studenata s farmakoterapijskim skupinama lijekova. Na primjerima će se obraditi etičko-pravna pitanja genetičkog testiranja. metodama njihove dijagnostike i prevencije. načinima na koji one nastaju i kako se prenose. Upoznati će se s tipičnim kliničkim slikama i primjerima za pojedine vrste nasljednih poremećaja. 6. 2001. Cooley WC. Walport M. kao i primjenom genetičkih znanosti u dijagnostici. Abbas KA.5 Ime predavača: prof. 5. Zagreb: Školska knjiga 2. Pedijatrija. nastavu je moguće izvoditi i na engleskom jeziku FARMACEUTSKA KEMIJA Šifra predmeta: MB2-20 Vrsta predmeta: obavezni predmet Godina učenja: 2. Garland Science-Churchil Livingstone. molekulske). U: Mardešić D. metodama dijagnostike nasljednih bolesti (biokemijske. Wilson GN.normalnom i poremećenom građom genetičkog materijala. normalan i poremećen intrauterini razvoj.5 Ime predavača: prof. i sur. screening programi. uniparentna disomija. Broj ECTS bodova: 3. Janeway Ach Jr. i sur. Zagreb: Školska knjiga 1994. U: Zergollern Lj. Oxford: Butterworth-Heinemann. U: Zergollern Lj. poremećaje koji nastaju u građi DNA i kromosoma kao i njihove posljedice za fenotip.Toronto. kliničkom evaluacijom. Harper PS. Broj ECTS bodova: 2. Travers P. 2000. 3. Philadelphia – London . London-Paris-Berlin.. Razvoj humane genetike u posljednjim desetljećima. genski upis. Zagreb: Školska knjiga 2. problemska i praktična nastava Metode ocjenjivanja: pisani i usmeni ispit Jezik podučavanja: hrvatski jezik. 89 . dr. Biti će objašnjeni načini nasljeđivanja kromosomskih. U: Zergollern Lj. U sklopu populacijske genetike upoznati će se s HardyWeinbergovom jednadžbom i čimbenicima koji na nju utječu.1-63. 3. Preventive management of children with congenital anomalies and syndromes. New YorkLondon. Roitt′s Essential Immunology (10th edition). Obuhvaćeni su poremećaji gametogeneze. te podjela i nomenklatura kongenitalnih anomalija. i sur. izbor iz primarne znanstvene literature Metode podučavanja: teorijska i problemska nastava Metode ocjenjivanja: pisani ispit Jezik podučavanja: hrvatski jezik. Barišić I. 5. Zergollern Lj i sur. prevenciji nasljednih i prirođenih poremećaja. izd. liječenju. Preduvjeti: uvjeti za upis ovog predmeta – položen ispit iz Stanične biologije s osnovama genetike Sadržaj predmeta: U sklopu ovog predmeta studenti se upoznaju s osnovnim principima humane genetike. skripta 2005. Cellular and Molecular Immunology. sc.180-204. 2. Preporučena literatura: 1. preventivnim postupcima (genetičko savjetovanje. populacijskim screening programima i znanstvenim istraživanjima. 5th ed. 1991.

Spektroskopske metode analize. Rendić) 2. Ekspektoransi. Bios Scientific Publishers Ltd. Atkins i J.and Molecule-Selective Electrodes in Biological Systems. Anestetici. ionselektivne elektrode. Lijekovi za snižavanje razine triglicerida i kolesterola u krvi. 5. Pomoćne tvari. Psihofarmaci. P. izd. dr. T. Elementi u tragovima. Antihelmintici. Strukturni i fizičko-kemijski čimbenici u djelovanju lijekova. Havas: Ion. indikacije. Parasimpatomimetici.. CT. Antidijabetici. 18th Ed. Antiepileptici. 3. Lijekovi u terapiji gihta. Williams. termogravimetrijska analiza. 31st Ed. izd. Louis. Blokatori beta-adrenergičkih receptora. Otkriće lijekova. Easton Pensylvania. prof. 3. 6. ed. Nikola Kujundžić. 1985. Kerber: Concepts. Simpatomimetici. Oxford University Press. Svjetlana Luterotti Ciljevi predmeta: Cilj kolegija je upoznavanje studenata s temeljima spektroskopskih. Antimuskarinici-parasimpatolitici. West i F. UV-Vis spektrofotometrija.. Lijekovi s učinkom na srce. Antikoagulansi. Preduvjeti: uvjeti za upis ovog predmeta – položen ispit iz Analitičke kemije I. D. hrv. primjenom: elektrogravimetrije. Antihemoragici.1994. nastavu je moguće izvoditi i na engleskom jeziku ODABRANE METODE INSTRUMENTALNE ANALIZE Šifra predmeta: MB2-48 Vrsta predmeta: izborni predmet Godina učenja: 2. Školska knjiga. izd. 2002. sc. J. diferencijalne pretražne kalorimetrije. De Paula: Atkins' Physical Chemistry. Oxford. razumijevanje mehanizama djelovanja. Patrick. Olmsted III i G. Diuretici. Mosby. D. Organic Chemistry – A Modern Perspective – Preliminary Version. Jadrijević-Mladar Takač & prof. A. Lewis. 1996. Medicinal Chemistry.. uvjeti za polaganje ispita iz ovog predmeta – položen ispit iz Analitičke kemije II. L. G. (A. sc. Antimikotici. Elektrokemijske metode. 1996 4. 1. Eikozanoidi. 1996. Mišićni relaksansi. spektroskopskih i termokemijskih metoda analize u općoj analitičkoj i biomedicinskoj praksi. C. 6. Lijekovi u liječenju infektivnih bolesti (antiseptici i dezinficijensi. Farmaceutska kemija – interna skripta (doc. Oxford. farmaceutskim ili kompleksnim biološkim uzorcima. J. Sadržaj predmeta: Uvod u farmaceutsku kemiju. atomsko-apsorpcijske (emisijske) spektroskopije. E. Terapijske skupine: Lijekovi s učinkom na probavni sustav. sulfonamidi. Antihistaminici. sc. Williams: Chemistry The Molecular Science. Martindale – The Extra Pharmacopoeia. Hormoni. J. elektrokemijskih i termoanalitičkih metoda analize te njihovom primjenom. Krv i krvni proizvodi. uvod. uvod. 5. Broj ECTS bodova: 4 Ime predavača: prof. Dizajn i primjena prolijekova. Brown Publishes.. Shelton. UV-Vis spektrofotometrije. Sadržaj predmeta: Predavanja: Teorijska načela i analitičko značenje elektrokemijskih. Preporučena literatura: 1. Kontrastna sredstva u dijagnostici. 2002. zamjene za krv i plazma ekspanderi. Antivirotici. Vitamini. S. dr. engl. diferencijalna pretražna kalorimetrija.. uvjeti za polaganje ispita iz ovog predmeta – položen ispit iz Organske kemije II. 1990. 1999. dr. Instrumentation and Techniques in Atomic Absorption Spectrophotometry.) Mack Publishing Company. The Pharmaceutical Press. Scientific Publishers. M. Perkin Elmer Inc. St. Termoanalitičke metode. 7. Zagreb. godina Semestar: 4. Antihipertenzivi. Vježbe: Kvantitativna analiza anorganskih/organskih analita u jednostavnim uzorcima. D. Genaro. 2001. nuzdjelovanja i kontraindikacija lijekova u kliničkoj uporabi. Dubuque. Antimigrenici. 2002.Povezivanje strukturnih i terapijskih značajki. Citostatici. Holler: Osnove analitičke kemije. sc. dr. M. 2. A. M. Lipincott Williams & Wilkins. uvod. antibiotici.. 4. New York. Suvremeni pristupi u istraživanju novih lijekova. D. Preporučena literatura: 1. Preduvjeti: uvjeti za upis ovog predmeta – položen ispit iz Organske kemije I. Masne kiseline.. D. Stutgart. Metode podučavanja: teorijska i problemska nastava Metode ocjenjivanja: usmeni ispit Jezik podučavanja: hrvatski jezik. Budapest. D. 5th Ed.). Antiparkinsonici. Analgetici i antiinflmatorici. Akadémiai Kiadó. Medfarm. Antianemici. elektrogravimetrija. potenciometrijske titracije. Od koncepta lijeka do tržišta. Lemke (ed. Wm. Beaty i J. R. Remington’s Pharmaceutical Sciences. SAR/QSAR. London. Drug Action – Basic Principles and Therapeutic Aspects. Klasifikacija lijekova. antiprotozoici). Skoog. atomsko-asporpcijska (emisijska) spektroskopija. 90 . Antitusici. 6. Foye’s Principles of Medicinal Chemistry. Antituberkulotici.

steroidi. 1998. To je važno zbog razumijevanja kemijskih osnova biotransformacija takvih spojeva. WileyVCH. M.. 5. Metode podučavanja: teorijska. Berlin Heidelberg. Organska kemija. R.-M. Ellis Horwood. UV. Posebno će se objasniti priroda interakcije molekula s elektromagnetskim zračenjem kako bi se studenti osposobili za samostalni pristup korištenju spektroskopskih metoda i u drugim područjima elektromagnetskog spektra (npr. UV-VIS. Preduvjeti: uvjeti za upis ovog predmeta – položen ispit iz Fizikalne kemije I. Preporučena literatura: 1. New York. godina Semestar: 4.7. John Wiley & Sons. C.). C. objasnit će se upotreba spektroskopskih metoda (posebno NMR spektroskopije) u razumijevanju dinamičkih procesa (npr. 1989. M. W. Timmins. kinetici. Fifield i D. lijekovi). Rapić). Pretsch i drugi (preveli Z. Sadržaj predmeta: Predavanja: Fizikalne kemijske metode u rješavanju kemijskih i farmaceutskih problema. Broj ECTS bodova: 2. IR. Weinheim. IR. pristup i konkretna fizikalna kemijska mjerenja u kemijskoj termodinamici. izd. uključujući termodinamičke i kinetičke. dr. Morrill. 2000. SKTH/Kemija u industriji.. Preduvjeti: uvjeti za upis ovog predmeta – položen ispit iz Organska kemija I. CD. Widmer (ur. Metode podučavanja: teorijska i praktična nastava Metode ocjenjivanja: pisani i usmeni ispit Jezik podučavanja: hrvatski jezik. 1994. MS) i praktična primjena tih instrumentalnih tehnika u rješavanju strukturnih i dinamičkih svojstava bioaktivnih spojeva (npr. uvjeti za polaganje ispita iz ovog predmeta – položen ispit iz Fizikalne kemije II. Bregovec i V. 3. dr. Blackwell Science. Friebolin. Mermet. 10.5 Ime predavača: prof. L. Broj ECTS bodova: 2. dr. doc. Olga Kronja Ciljevi predmeta: Razumijevanje načela spektroskopskih metoda (NMR. Bassler. J. Viktor Pilepić Ciljevi predmeta: Dublji uvid u fizikalnu kemiju i njezine primjene polazeći od modelnog problema koji integrira znanja. Inc. Meić i M. 1998. sc. Osim identifikacije i karakterizacije bioaktivnih spojeva. promjene konformacija. IR. Tablice za određivanje strukture organskih spojeva spektroskopskim metodama. Chichester. određivanju njihove strukture i načina pregrađivanja. M. Pine (preveli I. krv. Model: interakcija Cvitamina i toksina u otopini i koloidnom sustavu. 2000. Školska knjiga. Osnovni pristup u izučavanju reakcijskih mehanizama. Weinheim. A textbook. Ford i P. J. Pharmaceutical Thermal Analysis – Techniques and Applications. NMR i ESR spektroskopske tehnike. Wiley-VCH. Valcárcel: Principles of Analytical Chemistry. Oxford. Spektroskopske metode omogućuju praćenje i prikupljanje kinetičkih parametara čime se ostvaruje uvid u mehanizam takvih procesa. Basic One. sc. vakuum ultraljubičasto. 8. Zagreb. 1974. Spectrometric Identification of Organic Compounds. nastavu je moguće izvoditi i na engleskom jeziku SPEKTROSKOPSKA IDENTIFIKACIJA ORGANSKIH SPOJEVA Šifra predmeta: MB2-49 Vrsta predmeta: izborni predmet Godina učenja: 2. Kellner. G. Sadržaj predmeta: Kombinirana primjena spektroskopskih metoda u organskoj kemiji i biokemiji važan je pristup u karakterizaciji strukture i dinamike bioaktivnih spojeva. M. 9. Springer-Verlag.and Two-Dimensional NMR Spectroscopy. H. 13C-NMR spektroskopije u detekciji bioaktvnih spojeva. Vježbe: Modelna vježba koja integrira primjenu fizikalnih kemijskih metoda i tehnika u istraživanju interakcije C-vitamina i toksina u 91 . uvjeti za polaganje ispita iz ovog predmeta – položen ispit iz Organske kemije II i Fizikalne kemije II. Zagreb 1982. F. mikrovalovi. nastavu je moguće izvoditi i na engleskom jeziku FIZIKALNE KEMIJSKE METODE U BIOMEDICINSKIM ISTRAŽIVANJIMA Šifra predmeta: MB2-50 Vrsta predmeta: izborni predmet Godina učenja: 2. elekrokemiji i koloidnoj kemiji. Žinić). Kealey: Principles and Practice of Analytical Chemistry.): Analytical Chemistry. 2. Stanko Uršić. problemska i praktična nastava Metode ocjenjivanja: pisani i usmeni ispit Jezik podučavanja: hrvatski jezik.5 Ime predavača: prof. te određivanju njihovog udjela u višekomponentnim sustavima ili biološkim materijalima (npr. pregrađivanja). Otto i H. R. godina Semestar: 4. vitamini. Detaljnije će se prikazati načela i praktična primjena spektrometrije masa. Stanley H. T. Silverstein. 4.. spektroskopiji. sc. urin). 1H-NMR. E.

izloženost ljudi. energija zračenja (neionizirajuće i ionizirajuće zračenje). Role of the ascorbate 2-OH group in antioxidant reactions" u: New J.. Macmillan 1994. tlo. Kemijski faktori okoliša: metali i nemetali. znanstveni i stručni radovi dostupni u domaćim i stranim časopisima Metode podučavanja: teorijska nastava Metode ocjenjivanja: usmeni ispit Jezik podučavanja: hrvatski jezik. ekološki pojmovi. Kontaminanti u prehrambenom lancu . C. Preparati u poljoprivredi i stočarstvu . Zdravstveni kriteriji: primarni standardi.S. Davies. HarperCollins Publishers. D. procjena rizika. ambalaža kao sastavni dio namirnice.olovo. 92 . mehanička energija (buka. makroklimatski. Ftalati (vinil omekšivači). Applications in the process industries. V. Toxicants and Undesirable Food Constituents. primjena (dječje igračke. Butterworth-Heinemann Ltd. 3. uvjeta prerade i skladištenja na ispravnost namirnica i njihov utjecaj na zdravlje (biogeni amini. Simončić. Attwood. Oxford. Cambridge 1991. utjecaj na zdravlje. rak kože. Školska knjiga. Aditivi u namirnicama. sekundarni standardi.: Food Chemistry and Nutritional Biochemistry. Broj ECTS bodova: 1 Ime predavača: prof. Isaacs. N. Edinburgh 1995.sredstva za čišćenje). M. 21. godina Semestar: 3. glavni urednik Springer. Rice and J. Matas. Ivana Vinković. dječje igračke. i suradnici. Kancerogeni u prehrani i profesionalnoj okolini. Faktori okoliša i zdravlje. hormoni. Konkretno ispitivanje kinetičkim i termodinamičkim metodama te UV. T. Pušenje i rak. Beck. Oxford University Press 2000.kontaminanti u prehrambenom lancu: ostaci pesticida i herbicida. S. R. Medicinska naklada. s ovisnošću populacije o ukupnosti utjecaja faktora okoline na zdravlje.A. Danijel Ljubas. Williams. Teški metali .A. 1998. živa.. Koncept održivog razvoja. 2001. kadmij. R. Utjecaj tehnoloških procesa. 3. S. Florence and D. Predmeti široke potrošnje i mogućnost ugrožavanja ljudskog zdravlja (posuđe i pribor. Đikić. Pearson-Prentice Hall (Longman). Austin. Metode podučavanja: teorijska i praktična nastava Metode ocjenjivanja: pisani i usmeni ispit Jezik podučavanja: hrvatski jezik ZDRAVSTVENA EKOLOGIJA Šifra predmeta: MB2-51 Vrsta predmeta: izborni predmet Godina učenja: 2. 7. Policiklički aromatski ugljikovodici i nitrozamini. mikotoksini).W. O. Silikoza. Ross. New York.. voda. T. podjela. Irena VedrinaDragojević Ciljevi predmeta: Upoznavanje sa zdravstvenom ekologijom kao dijelom ekoloških znanosti. Ekološki koncept zdravlja. 1985.S. Preporučena literatura: 1. 1987. (1998).Atkins.: Zaštita okoline danas za sutra. D.otopini i koloidnom sustavu. u: Zapsalis. Ministarstvo okoliša i prostornog uređenja RH. John Wiley and Sons. Physical Chemistry.H. kancerogenost. Physical Organic Chemistry. Colloid and Surface Engineering. sc. J. Valerije Vrček. Physicochemical Principles of Pharmacy. Zagreb. djelatnost čovjeka. 2. Ugroženi elementi okoliša atmosfera.. Ekološki leksikon. Barbat. Berry. vibracije). 1994. B. Partridge. "Interaction of Lascorbate with substituted nitrosobenzenes. 8. Zagreb. Zagreb 1993. A. Mechanism and Theory in Organic Chemisrty. Ekološki otrovi. Technical Report Series: World Health Organization publikacije 6. nastajanje. Fizikalni faktori mikroklimatski.kozmetički preparati. 4. i suradnici: Zdravstvena ekologija. Utjecaj čovjeka na okoliš. dr. Chem. Zdravstveni aspekti ekologije. Mikroelementi kao kontaminanti. 221-223 (separat) 6. M.utjecaj na zdravlje čovjeka. toksičnost. godina Semestar: 3. A. Preduvjeti: nema preduvjeta Sadržaj predmeta: Definicija ekologije. Editor. Stanko Uršić. (Ed. 4. nastavu je moguće izvoditi i na engleskom jeziku BIOETIKA Šifra predmeta: MB2-53 Vrsta predmeta: izborni predmet Godina učenja: 2. F. Preporučena literatura: 1. azbestoza. antibiotici. 5. IR. The Royal Society of Chemistry. ugroženim elementima okoliša i utjecajem čovjeka. ili novija izdanja) 2. veterinarski preparati. Environmental Health Criteria: World Health Organization publikacije 5.P. 2001. P. Vitamin C: Its Chemistry and Biochemistry. medicinski pribor). 7. A.Lowry and K. R. Oxford University Press 2002. Richardson. NMR i ESR spektroskopskim metodama. Šobot. Procjena rizika. Valić. Physical Chemistry. prirodni procesi..

Utjecaj temperature. 2004. Uloga reakcije avidinbiotin. 2006. Prepoznavanje etičkog problema u farmaciji. IgA. dioba i temeljna načela.struktura. Preporučena literatura: 1. Antiidiotipska antitijela. S. Metodologije etičke argumentacije. Male D: Immunology. Matulić. sc. Bio-čip tehnologija u imunokemiji.svojstva. Avidnost. IgM. Epitopi. Uvjeti interdisciplinanoga dijaloga. Taložne reakcije. vrste. fluorofori. Andreis I. Čepelak. Franjo Plavšić i suradnici: Analitičke tehnike u kliničkom laboratoriju. T. validacija. 2001. 5. 6. Matulić. Zagreb. Zagreb.5 Ime predavača: prof. dr. osnovna načela imunokemijskih analitičkih metoda te domete i primjenu imunokemijskih pretraga u kliničkoj medicini. izd. Dobri i loši antigeni. 2006. Paratopi. Labar: Medicinsko-biokemijske smjernice. sc. GK Metode podučavanja: teorijska nastava Metode ocjenjivanja: pisani ispit Jezik podučavanja: hrvatski jezik. Brostoff J. uvjeti za polaganje ispita iz ovog predmeta – položen ispit iz Imunologije Sadržaj predmeta: Antigen . T. Izravne tehnike u otopini. Prednosti i nedostaci biljega (izotopi. Kvantitativne tehnike u gelu. 4. Medicinska naklada. Opremanje laboratorija za imunokemijske analize. apotekarske i socijalne slučajeve s vrijednosnim nabojima. 3.5 Ime predavača: prof. Zagreb. B. referentne vrijednosti. Reakcija antigen-antitijelo. Sile vezanja kompleksa antigen-antitijelo. Slavica Dodig Ciljevi predmeta: Naučiti kemijske procese povezane s imunologijom. Međunarodne bioetičke konvencije i deklaracije. Taradi M: Imunologija. definicija. 2006. GK 3. Konstanta ravnoteže. Štraus. enzimi. Zagreb.Broj ECTS bodova: 1 Ime predavača: prof. Broj ECTS bodova: 2. Sekretorni imunoglobulini. Medicinska naklada. Standardizacija dijagnostičkog postupka optimizacija. Protočna citometrija. Tehnike s obilježenim reagensima. Heterogenost antitijela. Marušić M. Imunizacija. Zagreb. 2. Rh antigeni. Medicinska naklada. Bioetika. Primjena bioetičkih načela na konkretne znanstvenoistraživačke. Ana Stavljenić-Rukavina. 1997. Bioetika i biomedicinske znanosti. Metode podučavanja: teorijska. Medicinsko prevrednovanje etičkih granica. godina Semestar: 5. Tonči Matulić Ciljevi predmeta: Upoznavanje s temeljima i načelima biomedicinske etike. 1997. nastavu je moguće izvoditi i na engleskom jeziku IMUNOKEMIJA Šifra predmeta: MB2-21 Vrsta predmeta: obavezni predmet Godina učenja: 3. Kvalitativne tehnike u gelu. sc. B. Dodig. Antitijela . Čulo F. Zagreb. Zagreb. problemska i praktična nastava Metode ocjenjivanja: pisani i usmeni ispit Jezik podučavanja: hrvatski jezik FIZIKALNA BIOKEMIJA Šifra predmeta: MB2-22 Vrsta predmeta: obavezni predmet Godina učenja: 3. Medicinska naklada.struktura. Cijepljenje . Citokemijske i histokemijske metode. kliničke. Antitijela namijenjena imunokemijskoj analitici: proizvodnja poliklonalnih i monoklonalnih protutijela. Oblikovanje identiteta bioetičke discipline. Preduvjeti: nema preduvjeta Sadržaj predmeta: Uvod u bioetiku. Scripta ad usum privatum studentorum. Povijest. Mosby. Standardizacija standardizacija in vivo i in vitro testova. godina Semestar: 5. neravnotežno stanje te termodinamička i kinetička načela koja upravljaju bioprocesima. Odnos činjenice i vrijednosti te objektivnog i subjektivnog u bioetičkom diskursu. Krvne grupe AB0. funkcija. 2001. Afinitet. Preduvjeti: uvjeti za upis ovog predmeta – položen ispit iz Biološke kemije. Preporučena literatura: 1. Hapteni. Preduvjeti: uvjeti za upis ovog predmeta – odslušan kolegij iz Imunologije. IgE. Imunoglobulinski razredi i podrazredi: IgG. Matulić. T. T. Bioetika. Roitt I. London. Komplement . dr. S. dr. alternativni. Božidar Štraus. Odnos etike i biotehnike. IgD. luminscentni biljezi). pH i koncentracije soli na afinitet. Imunokemijske metode: pregled i svojstva. Matulić. uvjeti za polaganje ispita iz ovog predmeta – položen ispit iz Biokemije I i iz Fizikalne kemije II 93 . Zagreb 2. Upoznati metode za kinetički i termodinamički studij bioprocesa. GK 4. Alergeni. lektinski. vrste. medicini i općenito znanstvenoistraživačkoj i biotehničkoj djelatnosti. Jerka Dumić Belamarić Ciljevi predmeta: Razumjeti život kao ustaljeno. 2004. Broj ECTS bodova: 4. I. Putovi aktivacije: klasičan. Dodig: Astma. energetski zahtijevno.

Ionizacijska svojstva vode. E. Volumen stanice. Svrhovitost kvarterne strukture. Dumić. Kristalografske metode. Biokemijski praktikum II – Fizikalna biokemija. Jones.J. Nanotehnologije. problemska i praktična nastava Metode ocjenjivanja: pisani i usmeni ispit Jezik podučavanja: hrvatski jezik. Transport tvari kroz biološke membrane. Weyers. nastavu je moguće izvoditi i na engleskom jeziku ANALITIČKA I PREPARATIVNA BIOKEMIJA I i II Šifra predmeta: MB2-23 Vrsta predmeta: obavezni predmet Godina učenja: 3.. Načela pasivnog. dio. 2001. M.. Analiza i prezentacija rezultata. Povezivanje endergonih i egzergonih procesa. Određivanje primarne strukture makromolekula. Višesupstratne reakcije. Broj ECTS bodova: 2 + 5 = 7 Ime predavača: prof. Analitička i preparativna biokemija II: uvjeti za upis ovog predmeta – odslušan kolegij iz Analitičke i preparativne biokemije I. Racionalni pristup planiranja i osmišljavanja pokusa. i 6. Flögel. ISBN: 0-8053-3111-5 5. Enizimi: vezno i katalitičko mjesto. Energetski i reduktivni potencijal stanice. R. Preporučena literatura: 1. Modern experimental biochemistry. Radioizotopne metode. B. Razine regulacije enzimske aktivnosti. A. Fitzgerald Science Press. Addison Wesley Logman Ltd 3rd ed. Fundamental Laboratory Approaches for Biochemistry and Biotechnology. Portland Press. Uloga ATP. Biološko značenje metastabilnosti. i II.Cornish-Bowden. nastavu je moguće izvoditi i na engleskom jeziku OPĆA KLINIČKA BIOKEMIJA I i II Šifra predmeta: MB2-24 94 . Biokemijski praktikum II. M. izbor iz primarne znanstvene literature Metode podučavanja: teorijska. Konzervacija funkcionalnih domena. Imunokemijske metode. Dabelić. Enzimske tehnike. drugo izdanje 2. Ballou. M. Multienzimski kompleksi. Bioenergetics at Glance. Biokemijski potencijal i ravnoteža. A. Energija aktivacije. Reed. J. Kulture stanica i tkiva. Practical skills in biomolecular sciences. Usmjerenost bioloških procesa. G. Sedimentacijske metode. problemska i praktična nastava Metode ocjenjivanja: pisani ispit Jezik podučavanja: hrvatski jezik. Scripta Biochemica FBF Zagreb. Potencijal koncentracijskog i elektrokemijskog gradijenta. Analitička biokemija. Flögel i sur. molekularno-bioloških i analitičkih metoda i postupaka.. Microarray tehnologije. Jerka Dumić Belamarić Ciljevi predmeta: Upoznati teorijske osnove. 1998. Ionska jakost.A. Harris. iz Fizikalne kemije II i iz Analitičke kemije II. F. Flögel. G. Lauc. Integralni pogled na bioprocese. uvjeti za polaganje ispita iz ovog predmeta – položen ispit iz Biokemije I. Farmaceutsko-biokemijski fakultet. Kromatografske metode. Suvremene metode analize DNA. Oksidativna fosforilacija. H. Oksidoredukcijski procesi. Namjenska particija energije. Potencijal prijenosa skupine. Preduvjeti: Analitička i preparativna biokemija I: uvjeti za upis ovog predmeta – položen ispit iz Biološke kemije. Masena spektrometrija. ISBN: 0-130-45142-8 4. Dumić: CD s predavanja 2. Dinamika proteinske konformacije. Boyer. uvjeti za polaganje ispita iz ovog predmeta – položen ispit iz Analitičke i preparativne biokemije I i iz Fizikalne biokemije. Spektrometrijske metode. Evolucijski opitimirani molarni odnosi metaboličkih reakcija. 2003 (ISBN 953-6256-10-X) drugo izdanje 3. J. Maravić i S. Preporučena literatura: 1. Fundamentals of Enzyme Kinetics. 1999. olakšanog i aktivnog transporta. Blackwell Science Ltd. Nosači elektrona. 2003. Zagreb. sc. Hillov dijagram i stupanj kooperativnosti. ISBN 1-891786-00-8 6. Kiselobazne ravnoteže homeostaza H+-iona. Jednadžba brzine u ustaljenom stanju. 1996. Preparativna biokemija. Scripta biochemica. Ninfa and D.. D. 4.Sadržaj predmeta: Stalan protijek energije i nadzirana brzina bioprocesa održavaju živu tvar u ustaljenom stanju. Metode podučavanja: teorijska. Višestruke ravnoteže i alosterički efektori. Mikrokalorimetrija. J. D. godina Semestar: 5.P. R. Ionizacija aminokiselina. Oxford. Stabilizacijske sile i solvatacijska svojstva biomolekula. M. Addison Wesley Logman Ltd. Analiza primjene pojedinih metoda u odabranoj primarnoj znanstvenoj literaturi. Elektroforetske metode. 2003 (ISBN 953-6256-04-5/1 i 953-6256-04-5/2. Fizikalna biokemija I. dr. praktičnu primjenu i ograničenja suvremenih biokemijskih. Elektrokemijske metode. ISBN 953-6256-10-x 3. 2nd ed. London. Sadržaj predmeta: Izvori i priprema biološkog materijala. Difuzija. Scripta Biochemica FBF Zagreb. Učinak temperature i ionske jakosti. 2003. Teorija prijelaznog stanja.

József Petrik. eksudatima . transudatima. apoproteini. i 6. Medicinska biokemija. puferski sustavi. Kiselinsko-bazična ravnoteža: definicije i parametri kiselinsko-bazične ravnoteže. Referentne vrijednosti biokemijskih i hematoloških sastojaka krvi u školske djece i adolescenata grada Zagreba. akutne i kronične komplikacije. kisela fosfataza. dr. Guder WG. Sadržaj predmeta: Načela rada u medicinsko-biokemijskom laboratoriju: predanalitički. metode određivanja. Juretić D. Ivana Čepelak. prof. Proteini: promet i bilans dušika. dr. kreatin. poremećaji. Jagarinec N. Lipidi i lipoproteini: metabolizam i hormonska regulacija. osiguranje kvalitete. metode određivanja. i 6. Mirna Sučić. analitički i poslijeanalitički čimbenici.5 + 8 = 11. i sur. prof.5 + 4. 1997. problemska i praktična nastava Metode ocjenjivanja: pisani i usmeni ispit Jezik podučavanja: hrvatski jezik. dr. 1992. poremećaji. nastavu je moguće izvoditi i na engleskom jeziku HEMATOLOGIJA I i II Šifra predmeta: MB2-25 Vrsta predmeta: obavezni predmet Godina učenja: 3. Zagreb 1997. dr. Kvalitativna i kvantitativna analiza mokraće. 4th edition. 6. Zawta B. Broj ECTS bodova: 3. 8. kreatinin. 2. Zagreb. Medicinska naklada. proteini u krvnoj tekućini. Burtis CA. sc. testovi opterećenja. metode određivanja. Zagreb 1992. Narayanan S. metode određivanja lipidnih spojeva i lipoproteina. šećerna bolest. voda. Medicinska naklada. tehnike. Mosby. 4. Kazmierczak SC. Pannall PR. natrij. Preduvjeti: Opća klinička biokemija I: uvjeti za upis ovog predmeta – upisan kolegij iz Biokemije II. Samples: from the patient to the laboratory. i sur. Renata Zadro 95 . metode određivanja. aspartat aminotransferaza. Hipoglikemija. propisi. Tietz textbook of Clinical Chemistry. London. 5. kolesterol. Medicinska naklada. Roberta Petlevski Ciljevi predmeta: Cilj kolegija je prikazati analitičke karakteristike kemijskih. Zilva JF. Broj ECTS bodova: 4. metode određivanja katalitičke koncentracije i mase enzima. poremećaji. metode određivanja. Ugljikohidrati: metabolizam i hormonska regulacija. biokemijskih i bioloških postupaka te njihovu primjenu u ispitivanju sastava bioloških tekućina i tkiva kojima se otkrivaju i prate promjene tijekom fizioloških i patoloških procesa u organizmu čovjeka. Analitičke tehnike u kliničkom laboratoriju. Poremećaji u metabolizmu galaktoze. amilaza. Zagreb. sc. Esencijalni i neesencijalni mikroelementi: značaj u metabolizmu. 2000. Git Verlag GMBH. funkcija. godina Semestar: 5. kalij. priručnik. Mikroelementi: željezo i bakar apsorpcija. doc. Štraus B i sur. poremećaji.B. uvjeti za polaganje ispita iz ovog predmeta – položen ispit iz Patofiziologije s osnovama patologije I. kreatin kinaza. sc. lipoproteini. referentni intervali. fruktoze i glikogena. aminokiseline. poremećaji. metode određivanja. organ specifični enzimi. Opća klinička biokemija II: uvjeti za upis ovog predmeta – odslušani kolegiji iz Opće kliničke biokemije I i iz Biokemije II. Kaplan LA. W. instrumenti i automatizacija. proteinske vrste metode određivanja. likvoru. Wisser H. udio dišnog sustava i bubrega u određivanju kiselinskobazične ravnoteže. transport i korištenje. urati. Philadelphia. Klinička kemija u dijagnostici i terapiji. dr. magnezij. metode određivanja i poremećaji. lipaza. alkalna fosfataza. Ashwood ER. trigliceridi. Saunders Company. amonijak. izoenzimi. uvjeti za polaganje ispita iz ovog predmeta – položen ispit iz Opće kliničke biokemije I. Štraus B. Školska knjiga. 1996. testovi. metode određivanja. Metode podučavanja: teorijska. laktat dehidrogenaza. Preporučena literatura: 1. 9. hemoglobini i metaboliti. alanin aminotransferaza. sc. Medicinska biokemija. mokraći. razgradnja. mjere i jedinice. poremećaji. kalcij. fosfati. Enzimi: enzimi u serumu.5 = 9 Ime predavača: prof.nastanak. nastavni materijali s predavanja (CD) 7. Darmstadt. kloridi.. 1998. Voda i elektroliti: raspodjela i regulacija vode i elektrolita u tjelesnim tekućinama.Vrsta predmeta: obavezni predmet Godina učenja: 3. gama-glutamil transferaza. 3. pretražni materijal. Metaboliti s dušikom: ureja. litij. sc. fosfolipidi. Porfirini. položen ispit iz Humane i populacijske genetike i iz Imunologije. glikirani hemoglobin i fruktozamin. III prerađeno izdanje. ostalih tekućina i ekskreta. Interne skripte Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta. Flegar-Meštrić Z. 2003. godina Semestar: 5. Clinical chemistry: Theory-AnalysisCorrelation.5 Ime predavača: prof. Zagreb. Pesce AJ. nasljedni i stečeni poremećaji.

vektori i strategije kloniranja. Imunodeficijencije. Preporučena literatura: 1. Kronične mijeloproliferativne bolesti: mijelodisplazije. Infektivna mononukleoza. ER. Limfopoetski sustav. Podjela anemija. T i B limfociti. eritrocita i trombocita. Williams and Wilkins. Anemije zbog poremećaja u sazrijevanju: sideropenična anemija. matične stanice i održavanje zrelog 96 . te naučiti kliničke i laboratorijske pokazatelje poremećaja i bolesti leukocita. 2. second edition. Funkcija eritrocita. Eritrocitopoeza. Održavanje i preslagivanje genomske DNA: oštećenja DNA – vrste. Megakariocitopoeza. Metabolizam eritrocita. trombocitoze. citokini i kemokini. matične hematopoetske stanice. akutne limfatične leukemije. Broj ECTS bodova: 6 Ime predavača: doc. bolest teških lanaca. Bolesti granulocita i monocita. regulacija i regulatorne molekule. funkcija i metabolizam granulocita. signalni sljedovi. Bolesti trombocita: trombocitopenije. maligni limfomi. mitoza. monoklonalna gamapatija. Diferencijacija hematopoetskih stanica. Preduvjeti: Hematologija I: uvjeti za upis ovog predmeta – odslušan kolegij iz Patofiziologije s osnovama patologije I. željezo i metabolizam željeza. stanično kretanje. Golgijev aparat. makroglobulinemija Waldenstroem. mutageneza. konstrukcija rekombinantnih vektora. Dijagnostika povećaog limfnog čvora. Citoskelet i stanično kretanje: struktura i organizacija citoskeletnih vlakana. genske knjižnice. Sadržaj predmeta: Organizacija krvotvornog sustava. organizacija kromosoma. Southern. Multipli mijelom. sc. Transplantacija alogenih i autolognih hematopoetskih stanica. Gordana Maravić Vlahoviček. sustav komplemenata. Razvrstavanje i prijenos proteina: sekrecijski put. nekodirajuća DNA. 1996. Waverly Company. enzimi. Preduvjeti: uvjeti za upis ovog predmeta – odslušan kolegij iz Biokemije II. Gordan Lauc Ciljevi predmeta: Uputiti studente u teorijske osnove i praktičnu primjenu molekularne biologije i genetičkog inženjerstva. uvjeti za polaganje ispita iz ovog predmeta – položen ispit iz Biokemije II. Napredne tehnologije genetičkog inženjerstva: transgenične životinje i biljke. Zloćudne bolesti mijeloidnih stanica. klinički i laboratorijski pokazatelji anemija. popravak. uvjeti za polaganje ispita iz ovog predmeta – položen ispit iz Hematologije I. razvoj novih lijekova i terapija. akutne mijeloične leukemije. Školska knjiga. proizvodnja rekombinantnih proteina. Stanični i humoralni imunitet. trombocitopatije. Splenomegalija i hipersplenizam. AIDS. Monocitopoeza. Stanični ciklus: faze. FISH. protusmislene RNA i DNA. paroksizmalna noćna hemoglobinurija. NK stanice. mejoza i oplodnja. inaktivacija gena. mjesno specifična rekombinacija. transgenska tehnologija u funkcijskoj genomici. godina Semestar: 6. ELISA. 1998. funkcija i metabolizam. Hipoproliferacijske anemije. Textbook of hematology. amiloidoza. pokretni genetički elementi. funkcija trombocita. McKenzie SB. uvjeti za polaganje ispita iz ovog predmeta – položen ispit iz Patofiziologije s osnovama patologije I. hemoglobin. GMO. makrofagi. točke staničnog ciklusa. Kronična limfocitna leukemija. megaloblastična i druge makrocitne anemije. Northern i Western blot. Zloćudne bolesti limfocita. citomorfologija eritrocitopoeze. Labar B. kloniranje čitavih organizama. funkcija B12 i folne kiseline. adhezijske molekule. problemska i praktična nastava Metode ocjenjivanja: pisani ispit Jezik podučavanja: hrvatski jezik MOLEKULARNA BIOLOGIJA S GENETIČKIM INŽENJERSTVOM Šifra predmeta: MB2-26 Vrsta predmeta: obavezni predmet Godina učenja: 3. Tehnologija rekombinantne DNA: izolacija i obilježavanje nukleinskih kiselina. prof. Hematologija. Metode podučavanja: teorijska. Eozinofili i bazofili. smatanje i dorada proteina. Bolesti limfocita. uvođenje DNA u stanicu domaćina. i sur. sc. dr. Zagreb. Metode molekularne biologije: PCR. sekvenciranje DNA. položen ispit iz Biološke kemije. DNA-mikročip. SOS-odgovor. dr. kontrola. citokineza. stečeni poremećaji trombocita. SSCP. Hemolitičke anemije. Bolesti matične hematopoetske stanice: aplastična anemija. funkcija i metabolizam monocita. Granulocitopoeza. lizosomi. vezikularni transport. o funkciji leukocita.Ciljevi predmeta: Naučiti o organizaciji i funkciji hematopoetskog i limfopoetskog sustava. Sustav gena tkivne snošljivosti i njihova funkcija. Hauptmann E. Sadržaj predmeta: Organizacija i redoslijedi staničnih genoma: veličina genoma. eritrocita i trombocita. Hematologija II: uvjeti za upis ovog predmeta – odslušan kolegij iz Hematologije I.

ISBN 953-6256-45-4. Metode podučavanja: teorijska. Stanično signaliziranje: vrste signalnih molekula i receptora. antiemetici. zaštita od sunca itd. imunosupresivi i antialergici. l. Lauc. koronarni vazodilatatori. f. klasifikacija. uvjeti za polaganje ispita iz ovog predmeta – položen ispit iz Patofiziologije s osnovama patologije čovjeka II. T. Farmaceutsko-biokemijski fakultet. antidiaroici. interferoni. antihipertenzividiuretici. 1999. Potom. glukagon. godina Semestar: 6. prioni. 2001. psorijaze. raspodjelu. inhibitori prolaktina. Gornik. i 4. Cooper. Dumić. molekularni mehanizmi.) probavnog sustava (antiulkusni lijekovi. Zagreb. Farmakologija II: uvjeti za upis ovog predmeta – odslušan kolegij iz Farmakologije I. citostatici. G. Urednici: M Bulat. antiepileptici i anksiolitici). l. Cox i Sincler: Molekularna biologija. 2004. 2nd ed. kalcitonin). antipiretici. S. krvotvornih organa i krvi (antianemici... koštano-mišićnog sustava (antireumatici. autonomnog živčanog sustava (l. problemska i praktična nastava Metode ocjenjivanja: pisani i usmeni ispit Jezik podučavanja: hrvatski jezik. neurotransmitori i čimbenici koji modificiraju djelovanje lijekova.. 3. An introduction to genetic engineering. fibrinolitici i eritropoetin).. Nicholl. prolaz kroz stanične membrane. Principles of Gene Manipulation. tumorski virusi. l. Virusi: genetički materijal. 2004.).. f. Preporučena literatura: 1. primjena molekularne biologije u sprječavanju i liječenju raka. G.karakteristike lijekova za lokalnu i sustavnu primjenu. pripravci za liječenje bolesti štitnjače. progestageni. nastavu je moguće izvoditi i na engleskom jeziku FARMAKOLOGIJA I i II Šifra predmeta: MB2-27 Vrsta predmeta: obavezni predmet Godina učenja: 3. Dabelić. imunoglobulini. i Hausman.. Medicinska Naklada. Lauc. antiflatulani. za opstruktivne bolesti dišnih putova. 6.tkiva. S. regulacija apoptoze. CD s predavanjima 2. Z Lacković. uvjeti za polaganje ispita iz ovog predmeta – položen ispit iz Farmakologije I. O.. estrogeni. 6th ed. dr. Zagreb. antivirotici. Ita Samaržija Ciljevi predmeta: Stjecanja znanja o međudjelovanju lijeka s ljudskim organizmom. viroidi.B. G.. J Geber...M. Preporučena literatura: 1. Cambridge Univeristy Press. spazmolitici. antikoagulansi. pri liječenju boli i palijativna skrb (opioidni i neopioidni analgetici). morfologija. Šupraha.. Stanica – molekularni pristup. protuupalni lijekovi. gonadotropini. hipolipemici). kardiovaskularnog sustava (lijekovi s učinkom na srce. 2003. T. Twyman. 4.5 + 9 = 11. osnovna načela farmakokinetike . respiratornog sustava (antiasmatici. osnovna načela farmakodinamike .M. antidepresivi.. veličina. f. f. blokatori Ca-kanala.djelovanje lijekova. R. imunoserumi. R. antimikrobni lijekovi (antibiotici. 2003.5 Ime predavača: prof. anestetici. resorpciju iz probavnog sustava i nakon parenteralne primjene. središnjeg živčanog sustava (sedativi hipnotici. Sadržaj predmeta: Student treba steći znanja iz opće i specijalne farmakologije za sve skupine lijekova sistematizirane prema anatomsko-terapijskokemijskoj klasifikaciji. S. putovi prijenosa signala. Zagreb. antituberkulotici. 97 . izdavač: Medicinska naklada. Preduvjeti: Farmakologija I: uvjeti za upis ovog predmeta – odslušan kolegij iz Patofiziologije s osnovama patologije čovjeka II. anoreksici. G. D. R. J. opće principe sudbine lijeka u organizmu (farmakokinetiku) do općih principa djelovanja lijeka (farmakodinamiku) za preko tisuću registriranih lijekova u R Hrvatskoj te njihova zaštićena i nezaštićena imena. položeni ispiti iz Farmaceutske kemije i Patofiziologije s osnovama patologije čovjeka I. bioraspoloživost. 2. liječenje migrene. hormonski pripravci (kontraceptivi. Zatim. imunostimulatori. Grupa autora: Medicinska farmakologija. antiprotozoici i anthelmintici). Blackwell Science. Molekularna biologija – praktikum. inhibitori angiotenzinskog sustava i β-blokatori. J. i 7. antimikotici. antipsihotici. androgeni i antiandrogeni. Maravić. sc. propulzivi i digestivi).E. bifosfonati itd). and Old. antitusici i ekspektoransi). S. G. replikacija. Specijalnu farmakologiju čine znanja o lijekovima iz sljedećih područja: farmakologije (f. Medicinska Naklada. antiparkinsonici. Scripta biochemica. Rak: nastanak i uzroci raka.W. Primrose. antiaritmici. Opće principe farmakologije čine: 1.. kolinergičnog i adrenergičnog sustava) i f. Marcelić. glukokortikoidi. Zagreb. onkogeni i tumorski supresorski geni. Dumić. Maravić. 5. receptori. laksativi. metabolizam i eliminaciju. Broj ECTS bodova: 2. Sredstva ovisnosti i mogućnosti liječenja. oftalmici i otologici te dermatološki lijekovi (liječenje akni.

dr. antioksidansi u prehrani. kemijska svojstva slobodnih radikala: elektronska struktura. Free radicals. 47. detekcija slobodnih radikala: EPR spektroskopija sa spinskim stupicama. fifth edition. sc. problemska i praktična nastava Metode ocjenjivanja: pisani i usmeni ispit Jezik podučavanja: hrvatski jezik. H.K. Ritter. nastavu je moguće izvoditi i na engleskom i njemačkom jeziku SLOBODNI RADIKALI I ANTIOKSIDANSI U ZDRAVLJU I BOLESTI Šifra predmeta: MB2-54 Vrsta predmeta: izborni predmet Godina učenja: 3. Lajla Bencarić: Registar lijekova u Hrvatskoj. reaktivni kisikovi spojevi. primarni. nastavu je moguće izvoditi i na engleskom jeziku METALOPROTEINI – STRUKTURA I MEHANIZAM Šifra predmeta: MB2-55 Vrsta predmeta: izborni predmet Godina učenja: 3. slobodni radikali u procesu karcinogeneze. 2004. Studij farmacije i Studij medicinske biokemije. ksenobiotici). Knight JA. prijelazni metali. reakcije. čestice. godina Semestar: 6.5 Ime predavača: doc. problemska i praktična nastava Metode ocjenjivanja: pisani i usmeni ispit Jezik podučavanja: hrvatski jezik. Zagreb-II/2004. sc.1999. Slobodni radikali – metabolizam i toksičnost kisika. godina Semestar: 5. slobodni radikali u procesu aterogeneze. slobodni radikali u organizmu. 6. Unutar kolegija. spektrofotometrije i stopped-flow/rapid scan tehnike na problem. 5. Ita Samaržija: Vježbe iz farmakologije.2. Churchill Livingstone. izdavač: Medicinska naklada. slobodni radikali i alkoholizam. Ernst Mutschler. Čepelak I. skripta za studente. Halliwell B. Božidar Vrhovac: Farmakoterapijski priručnik. metode procjene oksidacijskog stresa. Metode podučavanja: teorijska. fotokopije znanstveno-stručnih radova objavljenih u literaturi Metode podučavanja: teorijska. 3. izdavač: Udruga poslodavaca u zdravstvu. student treba dobiti znanja o vrstama metaloproteina i njihovoj ulozi u živom organizmu te pobliže znanje o tehnikama koje se koriste u istraživanju metaloproteina. 4. Wissenschaftlice Verlagsgesellschaft mbH Stuttgart. sekundarni i tercijarni antioksidansi i njihovi mehanizmi djelovanja. slobodni radikali i bolesti pluća. reaktivni spojevi dušika i načini njihova djelovanja. 2001. Broj ECTS bodova: 2. Oxford. Gerd Geisslinger: Arzneimittelwirkungen. 5. Student će naučiti primjenu metoda fluorescencije. transport nesparenog elektrona u homogenim i heterogenim tekućim medijima i u pravilno složenoj čvrstoj strukturi. American Association for Clinical Chemistry . oksidacijski stres i programirana smrt stanice. 2003. Farmaceutsko-biokemijski fakultet. Dale. 8. nastavni materijali s predavanja 3. Ivana Čepelak Ciljevi predmeta: Proširiti znanje studenata iz patofiziologije u smislu značenja oksidacijsko-antioksidacijskih sustava u organizmu. i naučiti način rješavanja mehanizma reakcije temeljem kinetičkih i termodinamičkih podataka za zadani sustav. P. Preduvjeti: uvjeti za upis ovog predmeta – položen ispit iz Biokemije I i Opće kemije sa stehiometrijom II Sadržaj predmeta: Kolegij je zamišljen kao „problem oriented“. transportnim i dr. Seminari: uključuju samostalnu. 2. 2004. Free Radicals in Biology and Medicine. 2001. antioksidansi kao nadomjesna terapija. 4. aging and disease. uvjeti za polaganje ispita iz ovog predmeta – položen ispit iz Biokemije II Sadržaj predmeta: Slobodni radikali i okoliš (atmosferski zagađivači. Broj ECTS bodova: 1. Moore: Pharmacology.P Rang. alkohol. konstruktivnu obradu znanstveno-stručnih članaka koje odabire voditelj predmeta. interni priručnik Zavod za medicinsku biokemiju i hematologiju.5 Ime predavača: prof. 2004. slobodni radikali i toksikologija. Student će steći znanja o slobodnim radikalima i antioksidansima u i izvan organizma. 4. Aufgabe. izdanje. Mario Gabričević Ciljevi predmeta: Upoznati studente sa različitim mehanizmima djelovanja (oksidoredukcijskim. dr. Oxford University Press. izdanje. Preporučena literatura: 1.M.M. and Gutteridge JMC. M. lijekovi. antioxidants. J. 2003. posredna detekcija (detekcija produkata radikalnih reakcija). te o njihovoj specifičnoj ulozi u patogenezi bolesti. Preduvjeti: uvjeti za upis ovog predmeta – odslušan kolegij iz Biokemije II. kompleksacijskim.) metaloproteina i prikazati kompleksnost njihovih reakcija u sklopu semimarskih radova. Student će biti obvezan pripremiti seminar o pojedinom 98 .

Principles of Fluorescence Spectroscopy. 2001. Berk A. 2000. Komercijalne stanične linije. Proučit će utjecaj pH. Pavelić D. Kulture stanica u dijagnostici (određivanje citokina). American Type Culture Collection (ATCC) i druge nacionalne zbirke staničnih linija. receptori smrti. drugi glasnici. R. Lodish H. USA 4. U sklopu vježbi. A practical approach. Prijenos signala u stanici: signalni putovi 99 . tirozin-kinazni receptori. struktura i organizacija bioloških membrana.. Broj ECTS bodova: 2. Metode ispitivanja citotoksičnosti. Nespecifični nosači lijekova – posrednici u staničnoj rezistenciji (MDR nosači). nastavu je moguće izvoditi i na engleskom jeziku UZGOJ STANICA I STANIČNIH LINIJA Šifra predmeta: MB2-56 Vrsta predmeta: izborni predmet Godina učenja: 3.5 Ime predavača: prof. Zagreb Metode podučavanja: teorijska i praktična nastava Metode ocjenjivanja: pisani i usmeni ispit Jezik podučavanja: hrvatski jezik. Broj ECTS bodova: 2. Seminar teba trajati pola sata. dr. položen ispit iz Stanične biologije s osnovama genetike. Asinkrone i sinkrone populacije stanica. Preporučena literatura: 1.. Second Edition.5 Ime predavača: prof. Preduvjeti: uvjeti za upis ovog predmeta – odslušan kolegij iz Biokemije II. sc. studenti će izmjeriti reakciju metaloproteina transferina s Fe(III) ionima i to pomoću stopped-flow/rapid-scan Uv-Vis i fluorescencijske spektroskopije kao komplementarnih metoda. Ian Freshney. uvjeti za polaganje ispita iz ovog predmeta – upisan kolegij iz Biokemije II Sadržaj predmeta: Mogućnosti primjene animalnih staničnih kultura kao dobro definiranih živih sustava u istraživačke i dijagnostičke svrhe. Anionski kanali: receptori za γ-aminobutirat (GABA). Enzimi vezani za membranu: adenozin-trifosfataze (ATPaze). Različite obitelji transportnih proteina. odgovarajući priručnici i protokoli za pripremu medija te kultiviranje stanica u eksperimentalne i dijagnostičke svrhe 5. . cistično-fibrozni regulator transmembranske vodljivosti (CFTR). Tehnike kultiviranja ljudskih i životinjskih stanica i tkiva. Istražit će se molekularni mehanizmi uključeni u prijenos signala i mogućnosti moduliranja signalnih putova u terapijske svrhe. Preporučena literatura: 1. matične stanice. citrat. Darnell J. Receptori kao signalne molekule: receptori povezani s G-proteinima. Joseph R. nastavu je moguće izvoditi i na engleskom i madžarskom jeziku BIOLOŠKE MEMBRANE I STANIČNA SIGNALIZACIJA Šifra predmeta: MB2-57 Vrsta predmeta: izborni predmet Godina učenja: 3. Baltimore D. Humane kulture stanica u terapiji.i N-terminalnom kraju i temeljem dobivenih podataka pretpostaviti mehanizam vezanja. Krioprezervacija stanica. dr. A.L. (Urednici) (1989): Onkogeni i faktori rasta. Sientific American Books. Bertini. Klonalni rast i preživljavanje stanica.. Globus. prijenos signala.. odabrana poglavlja 2. Matsudaria P. József Petrik Ciljevi predmeta: Upoznati studente s osnovnim načelima rada s kulturama stanica te primjena pojedinih staničnih kultura u eksperimentalnoj medicini i dijagnostici.. sc. Siegel... Preduvjeti: uvjeti za upis ovog predmeta – odslušan kolegij iz Biokemije I. Tihana Žanić Grubišić. editors: I. Morfološke i biokemijske tehnike detekcije i kvantifikacije stanične smrti (apoptoza. Culture of Animal Cells. Ikić D. i sur. ionske jakosti. Siegel. problemska i praktična nastava Metode ocjenjivanja: pisani ispit Jezik podučavanja: hrvatski jezik. nekroza).odabrana poglavlja Metode podučavanja: teorijska. Handbook on Metalloproteins. kulture krvotvornih stanica (autologna transplantacija). NTA itd) i koncentracije reaktanata na brzinu vezanja Fe(III) iona na C. Lakowicz. koncentracije „exogenous“ aniona (HCO3-. Spaventi R.metaloproteinu s naglaskom na strukturu i mehanizam i morat će prikazati što je novog napravljeno u zadnje tri godine na tom polju. stanični ciklus. Oxford University Press. Lada Rumora Ciljevi predmeta: Program kolegija obuhvaća analizu temeljnih odnosa između strukture i funkcije membranskih proteina. godina Semestar: 5. Zipursky S. H2PO4-. uvjeti za polaganje ispita iz ovog predmeta – položen ispit iz Biokemije II Sadržaj predmeta: Dinamika. Fourth Edition. faktori rasta i citokini. Ektoenzimi. dr. 1999. rani i kasni geni. Tipovi transporta kroz membrane. Sastav medija i seruma. (1997): Molecular Cell Biology. materijali s predavanja 2. H. prof. Receptori. sc. Primarne i trajne stanične kulture. godina Semestar: 6. 3.

regulatornu toksikologiju. B. Školska knjiga. Krešimir Sanković Ciljevi predmeta: Ukazati studentima na strukturnu i funkcionalnu ulogu membrana. Marcel Dekker. B. Irena Žuntar Ciljevi predmeta: Uvesti studente u različite grane moderne toksikologije i prikazati aktualne probleme sa štetnim tvarima u korištenju. Mass. Gennis: Biomembranes. prijenos impulsa duž aksona. MIT Press. osnove toksikokinetike. Martin. toksikologiju najčešćih otrova te primjenu računala u toksikologiji za simulaciju procesa i gradnju baza podataka. Franjo Plavšić. Fazni dijagrami lipid/voda.. Wallas: From neuron to brain.električne ekvivalentne sheme.. dr. 6. kaspaza. 1997.kemijska karika u prijenosu informacija. W. Springer. R. 4. G. nastavu je moguće izvoditi i na engleskom jeziku MEMBRANSKI TRANSPORT TVARI I INFORMACIJA Šifra predmeta: MB2-58 Vrsta predmeta: izborni predmet Godina učenja: 3. Grafos. Voet. Nernstova jednadžba. Mass. Uvod u analitičku toksikologiju.: The biochemistry of signal transduction and regulation. I i II. Klinička toksikologija. toksinologiju.H.: Signal transduction and human disease. Vol. Školska knjiga. Voet. Zagreb 2000.: Molecular biology of the cell. Prenositelji informacija između stanica u mozgu. Preporučena literatura: 1. 5. J.S. kliničku toksikologiju. J. molecular structure and function. F. porijeklo biopotencijala. 1999.Shier. Lodish et al. ekotoksikologiju. Plavšić F. Sinauer. Broj ECTS bodova: 2. Heidelberg. Pasivni transport neutralnih i nabijenih čestica. 4. 2000. nastavu je moguće izvoditi i na engleskom jeziku ANALITIČKA TOKSIKOLOGIJA Šifra predmeta: MB2-28 Vrsta predmeta: obavezni predmet Godina učenja: 4. Vrhovac B. D. 5. Gutkind J. Duraković Z. Posebno istaknuti analitičku toksikologiju u klinici i zaštiti zdravlja ljudi kao temelj za specijalizaciju iz analitičke toksikologije. Zagreb 1993. G. 3. Električki pobuđene membrane: akcijski potencijal. 1996. toksikologiju na radnom mjestu. 2. 1999. Osnove kliničke farmakokinetike. 3. J. pamćenje. Berlin. fosfatidilinozitol-3 kinaze (PI3K).: Molecular cell biology. Preduvjeti: uvjeti za upis ovog predmeta – položen ispit iz Stanične biologije s osnovama genetike i iz Fizike Sadržaj predmeta: Molekulska organizacija staničnih membrana. Wiley-Liss 2003. SAD. međumolekulske interakcije.. dr. dr. 1992. 2. ionski kanali. Nichols. i sur. 100 . 3. toksikogenetiku. odabrani pregledni članci iz područja obuhvaćenog kolegijem 7. Goldmanova jednadžba. R. A.. Preduvjeti: uvjeti za polaganje ispita iz ovog predmeta – položen ispit iz Analitičke kemije II Sadržaj predmeta: Program obuhvaća upoznavanje s osnovama toksikologije uključujući vrste štetnih učinaka kod kratkotrajnog i dugotrajnog izlaganja. osmotski tlak. preslike zabilješki nastavnika Metode podučavanja: teorijska i problemska nastava Metode ocjenjivanja: pisani ispit Jezik podučavanja: hrvatski jezik. Wiley & Sons. znanstveni članci iz područja obuhvaćenog kolegijem Metode podučavanja: teorijska i problemska nastava Metode ocjenjivanja: pisani i usmeni ispit Jezik podučavanja: hrvatski jezik. Springer. godina Semestar: 5..Mebs. sc. New YorkBasel. Garland publishing company. Sunderland. T. USA. Krauss G.. Ravnoteža neutralnih i nabijenih čestica preko membrane: elektrokemijski potencijal.5 Ime predavača: prof. Wiley & Sons... Sinapsa:. bcl-2 proteina. Handbook of Toxinology. Plavšić F. 4. stanje proteina u membranama.proteinskih kinaza aktiviranih mitogenima (MAPK). Žuntar I. 2. Freeman and Company. sc. Inc. Difuzijski potencijal. Broj ECTS bodova: 6 Ime predavača: prof. posebno u transportu tvari i informacija i regulaciji procesa u biološkim sistemima. Preporučena literatura: 1. Cambridge. Finkel T. 1990. uporabi i povezano s onečišćenjem okoliša te radnim mjestom. Glaser: Biophysics. Weiss Cellular Membranes. godina Semestar: 7. W. Aktivni transport. R.T. 1996. sc. 2003. Signalni putovi kao terapijske mete. Alberts et al. Pratt: Biochemistry. 2007. Preporučena literatura: 1. Zagreb. Stavljenić A. doc. Hodgkin-Huxleyev model .

Methodology for Analytical Toxicology.G. London. rani i kasni biljezi bolesti srca. I. I. kolestaze. Poremećaji hemostaze i tromboze: podjela i kliničke manifestacije. 2002. Laboratorijska evaluacija poremećaja hemostaze: globalni testovi zgrušavanja (protrombinsko vrijeme. sintezi.. Preporučena literatura: 1. godina Semestar: 7. vrijeme krvarenja. lab. New York-AmsterdamLondon. problemska i praktična nastava Metode ocjenjivanja: pisani i usmeni ispit Jezik podučavanja: hrvatski jezik. uvjeti za polaganje ispita iz ovog predmeta – položen ispit iz Opće kliničke biokemije II. Washington. detoksikaciji i ekskreciji. II and III. Poremećaji krvnih žila. procjena funkcije filtracije. godina Semestar: 7. patofiziologiju tromboze te dijagnostiku i liječenje bolesti hemostaze. Medical Toxicology. Boca Raton. 1988. sc. egzokrine i endokrine funkcije pankreasa i crijeva. Upper Saddle River. D. Preduvjeti: uvjeti za upis ovog predmeta – odslušan kolegij iz Hematologije II. agregacija trombocita. Zagreb. prevenciji.5 = 15 Ime predavača: prof. problemska i praktična nastava Metode ocjenjivanja: pisani i usmeni ispit Jezik podučavanja: hrvatski jezik. Bazelska konvencija o kontroli prekograničnog prometa opasnog otpada i njegovu odlaganju (prijevod). Broj ECTS bodova: 4. uvjeti za polaganje ispita iz ovog predmeta – položen ispit iz Kliničke biokemije organa i organskih sustava I. Urogenitalni sustav: lab. lab. kromogeni testovi za mjerenje aktivnosti faktora i inhibitora.5. Vol.J. nastavu je moguće izvoditi i na engleskom jeziku KLINIČKA BIOKEMIJA ORGANA I ORGANSKIH SUSTAVA I i II Šifra predmeta: MB2-30 Vrsta predmeta: obavezni predmet Godina učenja: 4. Ivana Čepelak Ciljevi predmeta: Definirati značenje općih i specifičnih kliničko-biokemijskih pretraga u probiranju. i 8. dr. Inc. Kardiovaskularni sustav: srce. von Willebarndova bolest). Sadržaj predmeta: Metode procjene poremećaja integriteta stanica i funkcije pojedinih organa i organskih sustava. Laboratorijsko praćenje antitrombotske i antiagregacijske terapije. određivanje aktivnosti pojedinačnih faktora zgrušavanja i fibrinolize. dr. McKenzie SB: Clinical Laboratory Hematology. Ispitivanje funkcije trombocita: kapacitet primarne hemostaze. M. New Jersey: Pearson Education. CRC Press. reapsorpcije i sekrecije u bubregu. Školska knjiga. 6. Elsevier. Nasljedni poremećaji sustava zgrušavanja (hemofilija A i B.: Hematologija. 2. DC: CRC Press. dijagnostika akutnih i kroničnih bolesti. uvjeti za polaganje ispita iz ovog predmeta – položen ispit iz Hematologije II Sadržaj predmeta: Mehanizam zgrušavanja i fibrinolize. Labar. Metode podučavanja: teorijska. Renata Zadro Ciljevi predmeta: Program predmeta Koagulacija obuhvaća biokemiju i fiziologiju hemostaze. D. 1998. pohranjivanju. 7. Metabolizam koštanog tkiva: integrirana kontrola metabolizma kosti. E. Broj ECTS bodova: 7. 2004. Boca Raton. biokemijski biljezi pregradnje kosti.Barceloux. hipertenzija. Mebs. simptomi srčanih bolesti. Biokemija čimbenika zgrušavanja. koronarna srčana bolest. B. Inc. Struktura i funkcija faktora VIII i von Willebrandova faktora. Antikoagulacijska terapija – vrste i mehanizam djelovanja.5 + 7. New York. čimbenici rizika za kardiovaskularne bolesti. Hauptman i sur.Sunshine. kongestivno zatajivanje srca. aktivirano parcijalno tromboplastinsko vrijeme. Venomous and Poisonous Animals. Metode podučavanja: teorijska. Klinička biokemija organa i organskih sustava II: uvjeti za upis ovog predmeta – odslušan kolegij iz Klinička biokemija organa i organskih sustava I. dijagnostika srčanih bolesti. Preduvjeti: Klinička biokemija organa i organskih sustava I: uvjeti za upis ovog predmeta – odslušan kolegij iz Opće kliničke biokemije II. ZGO. Respiratorni sustav: lab. 8. 1988. metode otkrivanja i 101 . fibrinogen). Stečeni poremećaji zgrušavanja krvi (diseminirana intravaskularna koagulacija). Gastrointestinalni sustav: metode evaluacije funkcije želuca. praćenju i prognozi te uspješnosti liječenja raznih organa i organskih sustava. Stuttgard: Medpharm Scientific Publ.Ellenhorn. bolesti kostiju. Jetra: uloga jetre u metabolizmu. sc. Kvantitativni i kvalitativni poremećaji trombocita. dijagnostici. Uloga krvnih žila u zgrušavanju. nastavu je moguće izvoditi i na engleskom jeziku KOAGULACIJA Šifra predmeta: MB2-29 Vrsta predmeta: obavezni predmet Godina učenja: 4. 1992. Trombofilije: nasljedni i stečeni uzročnici.5 Ime predavača: prof.

5. kronična opstruktivna bolest. B. 4 izdanje. Karmela Barišić. W. i sur. hibridizacija i digestija nukleinskih kiselina. Burtis CA. Tumori: metaboličke promjene u tumorskim stanicama. 2002. seminara i vježbi 4. Philadelphia. propisi. 1992. Th-Books Verlagsgesellschaft mbH. i sur. Primjena temeljnjih principa genetike u dijagnostici monogenskih bolesti (cistična fibroza. testovi. Use and assessment of clinical laboratory results. 1998. Hipofiza: hipotalamusna regulacija. metode otkrivanja i procjene upalnih i infektivnih bolesti moždanog sustava. biološkim i kemijskim promjenama te učincima ljekovitih tvari. J. 2001. Amplifikacijske tehnike (PCR i RT-PCR). 1997. nastavu je moguće izvoditi i na engleskom i njemačkom jeziku BIOKEMIJA LIJEKOVA Šifra predmeta: MB2-32 Vrsta predmeta: obavezni predmet Godina učenja: 4. Steinhilber. 4th edition. Humana Press. utvrđivanju očinstva. problemska i praktična nastava Metode ocjenjivanja: pisani i usmeni ispit Jezik podučavanja: hrvatski jezik. Broj ECTS bodova: 6 Ime predavača: prof.. Marica MedićŠarić Ciljevi predmeta: Stjecanje spoznaja o enzimima. Molecular Biology in Medicinal Chemistry. adrenokortikalni steroidi. 2001. Broj ECTS bodova: 6 Ime predavača: prof. Medicinska biokemija. Clinical chemistry: Theory-AnalysisCorrelation. analitički postupci određivanja tumorskih biljega. sindrom lomljivog X kromosoma) i poligenskih bolesti (ateroskleroza. WB Saunders Company. godina Semestar: 7. kvantifikacija. WB Saunders Company. Farmakogenetika. 4th ed. 6. Zagreb 2004. Folkers (Eds) John Wiley and Sons.procjene plućnih bolesti: pneumonija. Molecular Diagnostics: A Training and Study Guide. Clinical laboratory diagnostics. 5. Tietz Textbook of Fundamentals of Clinical Chemistry. 2002. priručnik. dr. Molecular Diagnostics for the Clinical Laboratorian. prof. 4. mišićna distrofija Duchenne. postupci određivanja hormona. Tsongalis (Eds). nastavu je moguće izvoditi i na engleskom jeziku MOLEKULARNA DIJAGNOSTIKA Šifra predmeta: MB2-31 Vrsta predmeta: obavezni predmet Godina učenja: 4. 3. postupci određivanja adrenokortikalnih hormona. H. Interpretacija rezultata i kontrola kvalitete rada. sc. Kaplan LA. D. godina Semestar: 8. E. G. 2. A. Washington. astma. A harcourt Health Sciences Company. materijali s predavanja. sc. Metode podučavanja: teorijska. Sekvenciranje i detekcija nukleinskih kiselina. Microarray i in-situ hibridizacija. Zagreb. Juretić D. Burtis. Preporučena literatura: 1. In vitro manipulacija nukleinskim kiselinama. metode analitičke evaluacije funkcije hipofize. C. tumorski biljezi. G. hipertenzija. bolesti štitnjače. Preporučena literatura: 1. 2. hormoni adenohipofize. London. Coleman (Eds). Elektroforeza. Ashwood ER. Tsongalis i W. Dingermann. Kazmierczak SC. A Harcourt Health Sciences Company. Thomas L. astma. Štraus B. dr. 6. Medicinska naklada. Mosby. Coleman i G. 2003. Preduvjeti: uvjeti za upis ovog predmeta – položen ispit iz Molekularne biologije s genetičkim inženjerstvom. problemska i praktična nastava Metode ocjenjivanja: pisani i usmeni ispit Jezik podučavanja: hrvatski jezik. DC: AACC Press. Kvantitativni PCR. Izolacija. B. R. T. Huntingtonova bolest. Medicinska naklada. tuberkuloza. 3. Lada Rumora Ciljevi predmeta: Program kolegija obuhvaća upoznavanje temeljnih principe molekularne tehnologije i tehnika koje se koriste u dijagnostičke i istraživačke svrhe te izvođenje osnovnih molekularnih dijagnostičkih testiranja i interpretacije dobivenih rezultata. J. sc. hormoni neurohipofize. Nadbubrežna žlijezda: opća kemija steroida. Frankfurt/Main 1998. transplantaciji i infektivnim bolestima. Neurološki sustav: lab. neurodegenerativne bolesti). Ashwood (Eds). onkologiji. Zagreb. bolesti kore i srži nadbubrežne žlijezde. Medicinska biokemija. uvjeti za polaganje ispita iz ovog predmeta – položeni ispiti iz Opće kliničke biokemije II i iz Hematologije II Sadržaj predmeta: Genetski temelji bolesti. London. Štitnjača: hormoni štitnjače i njihova funkcija. Čepelak I. dr. Tietz Fundamentals of Clinical Chemistry. Pesce AJ. forenzici. drugih ksenobiotika i endobiotika na ljudski 102 . Medicinsko-biokemijske smjernice. znanstveni i stručni radovi Metode podučavanja: teorijska. Interne skripte Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta.

Introduction to drug metabolism. ISBN 0748408975 7. Metaboličke interakcije lijek-lijek. enzim-inhibitori.. Marcel Dekker Inc. MRP-prenosioci. korekcija deficita limitirajućih aminokiselina. potrebe. Biotransformation of Xenobiotics. biološka vrijednost proteina i biokemijski parametri prehrambenog statusa organizma. Preduvjeti: uvjeti za upis ovog predmeta položen ispit iz Biokemije I.. Proteini i aminokiseline . lijek-kemijska tvar. Broj ECTS bodova: 6 Ime predavača: prof. Reakcije I faze: bio-oksidacije. sulfokonjugacije. (Eds. Metode podučavanja: teorijska i praktična nastava Metode ocjenjivanja: pisani i usmeni ispit Jezik podučavanja: hrvatski jezik. 5. Academic Press.). Summary of information on human CYP enzymes: human P450 metabolism data.: Human Cytochrome P450 Enzymes: A Status Report Summarizing Their Reactions. USISBN:0071347216. Stereoselektivnost. LRP. 2005. Special Issue Human Cytochromes P450s (Human CYPs). Human P450 Metabolim and Transporter Databases (internal) 8. in Casarett and Doull's Toxicology: The Basic Science of Poisons. Rendić S.34(12):83-448 3. Poremećaji metabolizma i prehrana.edu /CytochromeP450.i internet baza podataka. hidrolize. Reakcije II faze: metilacije. Paul R. Irena VedrinaDragojević Ciljevi predmeta: Upoznavanje sa nutritivnim značajem. 1997. ostale reakcije. Rendić S. Tansportni proteini: Pglikoprotein. Gibson GG. 2nd ed. godina Semestar: 8. 1994. sc. 133-224 6. 1999 Sep. Preporučena literatura: 1. Mechanism. Cytochrome P450 Homepage:http://drnelson. Drug interactions of H2-receptor antagonists involving cytochrome P450 (CYPs) enzymes: from the laboratory to the clinic (Review). acetilacije. medicinal and pharmaceutical chemistry. Kinetički pristup činiocima koji utjeću na reakcije biotransformacije – indukcije i inhibicije. Preduvjeti: uvjeti za upis ovog predmeta – položen ispit iz Biokemije II i iz Farmaceutske kemije Sadržaj predmeta: Uvod u Biokemiju lijekova. Guide to Cytochrome P450 Structure and Function. Inducers and Inhibitors. Indukcija. Chapters 4 & 5.40(3):357-67 4. „High througput“ metode (metode brzog dobivanja rezultata). Springer. Andrew Parkinson. Izd. Skett P. Number 1-2. Primjena i metode QSAR and QSPR. Metabolizam i biotransformacije kseno. 6TH Edition /Publisher:McGraw-Hill. Taylor and Francis.i endobiotika. utjecajem prehrane na biokemijske testove za procjenu nutritivnog i zdravstvenog statusa organizma. interakcijama i bioiskoristivosti komponenata namirnica. bioredukcije.i ksenobiotika.). 3rd ed. Cytochrome P450. ostali. ISBN: 0-30648324-6 11. Enzimi i enzimski sustavi (P450. Lewis DFV. Farmakogenomika. peroksidaze. stimulacija u biotransformacijama lijekova. 10th ed. BCRP. P.. Croat Med J. inhibicija. Rendić S. Structure. Drug Metab Rev.potrebe. Uvod u laboratorijske vježbe. New York 1999. QSPR i QSAR u istraživanjima novih lijekova. biološka iskoristivost. Drug Metab Rev. Volume 34. konjugacije s aminokiselinama. Korisnost „probe drugs“ (lijekova karakterističnih proba) u invitro in in-vivo ispitivanjima. London. Reaktanti akutne faze. izvori.html 10.utmem. and Biochemistry. 2002 Feb-May. 2002. Ugljikohidrati ..29:413-580 2. Low LK. Drug-Drug Interactions: Scientific and Regulatory Perspectives. Određivanje biokemijskih parametara. Lee A. 2001. proteinska malnutricija. Rendic and FP Guengerich (Editors). mehanizmi "blokiranja" esencijalnih aminokiselina i biološka aktivacija reakcionih produkata. Korištenje intra.. (Ed. Prognostičko inflamatorni–nutritivni indeks (PINI). uvjeti za polaganje ispita iz ovog predmeta – položen ispit iz Biokemije II Sadržaj predmeta: Osnove zdrave prehrane. 12. Blackie Acad. odnos nutritivnih i flogističkih faktora. London 2001. nastavu je moguće izvoditi i na engleskom jeziku BIOKEMIJA PREHRANE Šifra predmeta: MB2-33 Vrsta predmeta: obavezni predmet Godina učenja: 4. Prolijekovi. Lippincott-Raven Publishers. 1998. Metabolic changes of drugs and related organic compounds. flavin monooksigenaze. Di Carlo F. S. Philadelphia. glukuronidacije.značaj. Ortiz de Montellano. Substrates. Drug Metabolism Reviews. pp. Remers WA. Rendić S . & Professional. dr. In: Wilson and Gisvold's textbook of organic. 9.J..organizam kao posljedice metaboličkih procesa. molibden hidroksilaze). Biotransfromacije i biološki učinci endo. 103 . konjugacije s glutationom). Delgado JN.

2. M. Combs G.N. 1988. 1985.. Školska knjiga. 1984. relevantni članci u znanstvenim časopisima Metode podučavanja: teorijska i praktična nastava Metode ocjenjivanja: pisani i usmeni ispit Jezik podučavanja: hrvatski jezik. biotransformacije. Lippincott Comp. Philadelphia. 5. godina Semestar: 8. New York. Metabolizam organizmu stranih i toksičnih spojeva. Damani: Priručnik o postupcima kontrole infekcija.. Upoznaje s biokemijskim parametrima i temeljima terapije bakterijskih.. 7. Zagreb. A. F. P. Lippincott Williams&Wilkins. E. svojstvima i značenju infektivnih i invazivnih bolesti. Preporučena literatura: 1. 5. F. metode istraživanja. R.: Food chemistry (2. Broj ECTS bodova: 2. izvori.W. uzorkovanje i izolacija patogenih bakterija i gljivica iz urina. prijevod 2.) Springer Verlag. M. Nutritional. avitaminoze.: Epidemiologija. biokemijski značaj esencijalnih masnih kiselina i polinezasićenih masnih kiselina. F. patofiziološki poremećaji uslijed deficita u prehrani. Minerali – makroelementi i elementi u tragovima biokemijske funkcije. 4. Marcel Dekker. London. biokemijske funkcije. Janda. virusnih i parazitarnih bolesti. S. 2000. Ivan Kosalec Ciljevi predmeta: Upoznavanje s epidemiološkim metodama. 1993. J. Grosch W. 1986. Vitamini – izvori u namirnicama. fecesa na ciste i jajašca parazita. F. I. 7. Fališevac. te njihova identifikacija mikromorfološkim. Academic press. Biokemijski parametri za procjenu potreba i vitaminskog statusa organizma. karakteristike i značenje važnih infektivnih bolesti. Taradi: Imunologija. 1998. kulturelnim i biokemijskim metodama. kopije prozirnica sa predavanja 4. Roitt: Temeljnja imunologija. Burton: Microbiology for the health sciences. Upoznavanje s mikrobiološkim metodama izolacije bakterija i gljivica. New York. Zagreb. ed. Bezjak. Basel. Jr. Friedman M. London. JUMENA.D. Babuš i sur. N.: Food chemistry and nutritional biochemistry. Plenum press.C. Čulo. 3. Serološke metode identifikacije bakterija i virusnih bolesti. B. sc. Andreis. T.. akumulacija. biochemical and clinical aspects.: Handbook of vitamins.. Machlin L. 9. pretragom mišićnog tkiva na ličinke trihinele i drugih razvojnih oblika parazita u organima prolaznog domaćina.. J. Utjecaj komponenata namirnica i režima prehrane na rezultate biokemijskih testova. Philadelphia. Preporučena literatura: 1. prevenciju i zaštitu u radu s infektivnim materijalom u biokemijskom laboratoriju i okolišu. Lippincott-Raven Publ.B. 6. 3rd Ed. M..potrebe. Biochemical tests for identification of medical bacteria. J. Hajsig: Veterinarska imunologija.M. Academic press. D. Medicinska naklada. Zagreb. 1978. Mihaljević. Ugrožene populacije. intestinalni sustav).Fiziološki značaj prehrambenih vlakana utjecaj na glikemijski indeks namirnica.D. Biokemijski testovi za procjenu nutritivnog i zdravstvenog statusa organizma. Wiley et Sons.: Nutritional Biochemistry. W. Allen. 1999. London. putevi širenja infekcije s posebnim osvrtom na rad u biokemijskom laboratoriju. W. Prednosti mediteranske prehrane. dr. Zagreb. hipo. G. 1999.: The vitamins: Fundamental aspects in nutrition and health. Lipidi . bioiskoristivost. I. J. izdanja. MacFaddin. Philadelphia. Koneman. fecesa i krvi. B. toksičnost. Jr. Brody T. mehanizam transporta u organizmu. 2. 8. Berlin. Predmet izučava etiologiju i mikrobiološku dijagnostiku infektivnih bolesti. 6. 8. Belitz D. Merkur A. Upoznavanje fiziološke flore ljudskog tijela (koža i sluznice. potrebe. Beck R. Zapsalis C. Schreckenberger. Zagreb. Naglić. 104 . sastav i porijeklo. Fagotipizacija bakterijskih sojeva kao i epidemiološke metode utvrđivanja putova širenja infekcija. Marušić. usna šupljina. nastavu je moguće izvoditi i na engleskom jeziku OSNOVE EPIDEMIOLOGIJE S MIKROBIOLOŠKOM DIJAGNOSTIKOM Šifra predmeta: MB2-52 Vrsta predmeta: izborni predmet Godina učenja: 4. 1997. Inc. Inc. Izvođenje laboratorijskih pretraga na krvne parazite. Inc. W. 1994. V.C.5 Ime predavača: doc. Mravunac: Specijalna klinička infektologija.: Nutritional and toxicological significance of enzyme inhibitors in foods. J.B. Zagreb.i hipervitaminoze. New York. New York. 3.. Medicinska naklada. 1987. Winn. New York. bioiskoristivost. Medicinska naklada..: Diagnostic Microbiology. 2004. Preduvjeti: uvjeti za upis ovog predmeta – položen ispit iz Mikrobiologije s parazitologijom II Sadržaj predmeta: Osnove opće epidemiologije. New York. patogenezu. 1997.

1994. Siva i bijela tvar. te intoksiciranih bolesnika. 4:99-107 Metode podučavanja: teorijska. Zagreb: Medicinska naklada. Cerebrospinal fluidphysiology. Neurološke bolesti u kojima je analiza likvora najčešće indicirana. Molecular. Broj ECTS bodova: 1. Genetska osnova ovisnosti. Multiple Sclerosis l998. In: Thomas L. bubreg. 1998:1308-1326. Temelji neuroznanosti. Broj ECTS bodova: 3 Ime predavača: prof. Načini povezivanja neurona (neuronski nizovi. Reib Reiber H. Pokazati će se smjernice za odabir pretraga u laboratorijskoj dijagnostici hitnih internističkih stanja vezanim za srce. Preporučena literatura: 1. godina Semestar: 8. jetru. sc. specijalističke i visokodiferentne medicinske biokemije. editors. Patobiokemijska podloga neuroloških bolesti. Elizabeta Topić Ciljevi predmeta: Približiti studentu bolesnika u hitnom stanju i upoznati ga s ulogom medicinsko-biokemijskog laboratorija u njegovu zbrinjavanju. 5th ed. 105 . 4:111-117 7. Agranoff BW. putovi.use and assessment of clinical laboratory results. Vježbe: Primjena kromatografskih i elektroforetskih tehnika u istraživanju proteina i lipida u moždanom tkivu i cerebrospinalnom likvoru. Citološke i biokemijske pretrage likvora. potrebe i omjer rutinskog rada i znanstvenog istraživanja te procjena stručnih programa za budućnost. Albers RW. Stanična građa (makroglija i mikroglija). Felgenhauer K. New York: Raven Press. godina Semestar: 8. hidrodinamika cerebrospinalnog likvora i njegove osnovne funkcije. Fish Fishman RA. oksidacijski stres i fibrogeneza. 2nd ed.5 Ime predavača: doc. Anatomskomorfološka podjela središnjeg živčanog sustava (SŽS) i temeljne funkcije. Mijelin. Cerebrospinalni likvor kao “ogledalo” središnjeg živčanog sustava. 4. Judaš M. Clinical laboratory diagnostics . Molinoff PB. 3. program stručnog rada. Metabolizam alkohola i droga. The intrathecal. polyspecific and oligoclonal immune response in multiple sclerosis. nastavu je moguće izvoditi i na engleskom jeziku HITNA LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA Šifra predmeta: MB2-60 Vrsta predmeta: izborni predmet Godina učenja: 4. pluća. krugovi. Aksonski transport. Prolaz tvari i staničnih elemenata kroz sustav barijera. Stanična biologija neurona. Krvno-moždana i krvno-likvorska barijera. 2. Temeljni osjetilni i motorički putovi. Reiber H. problemska i praktična nastava Metode ocjenjivanja: pisani i usmeni ispit Jezik podučavanja: hrvatski jezik. Građa i funkcija perifernog živčanog sustava. Cerebrospinal fluid in disease of the nervous system. Seminari: Anatomske značajke likvorskih prostora. Lipidi i proteini živčanog sustava. Ungefehr S. Philadelphia: WB Saunders. Sastav likvora u zdravlju i bolesti. 6. Membranski i akcijski potencijal. 5. Sinapsa i neurotransmiteri. Felgenhauer K. editor. gušteraču. Preduvjeti: uvjeti za upis ovog predmeta – odslušan kolegij iz Opće kliničke biokemije II. dr. Jacobi C. Stuttgart: Thieme. Frankfurt: TH Books. hitna neurološka stanja. Siegel GJ. cellular and medical aspects. mreže). stupanj automatizacije. Beuche W. uvjeti za polaganje ispita iz ovog predmeta – položen ispit iz Opće kliničke biokemije II Sadržaj predmeta: U ovom kolegiju student će naučiti opća načela dijagnostičkog postupka hitnog bolesnika. 1992.Metode podučavanja: teorijska i praktična nastava Metode ocjenjivanja: usmeni ispit Jezik podučavanja: hrvatski jezik NEUROKEMIJA Šifra predmeta: MB2-59 Vrsta predmeta: izborni predmet Godina učenja: 4. analysis and interpretation of protein patterns for diagnosis of neurological diseases. žučni mjehur. Labordiagnostik Neurologischer Erkrankungen. sintetiziranjem znanja u području opće. Multiple Sclerosis 1998. Alkohol. Basic Neurochemistry. Približiti studentu najnovija saznanja o patobiokemijskom djelovanju psihoaktivnih supstanci poput alkohola i droga. Naučiti će se što su opći uvjeti koji predstavljaju početak svakog planiranja. dr. kao što su jasno zadani ciljevi. Laboratory diagnosis of neurological diseases. Milica TrbojevićČepe Ciljevi predmeta: Upoznavanje s osnovama neurobiologije i likvorske dijagnostike neuroloških bolesti. oblik organizacije i radni proces laboratorija. Kostović I. uvjeti za polaganje ispita iz ovog predmeta – položen ispit iz Opće kliničke biokemije II Sadržaj predmeta: Predavanja: Razvoj živčanog sustava. 1997. hitna stanja u pedijatriji. editors. sc. Preduvjeti: uvjeti za upis ovog predmeta – odslušan kolegij iz Opće kliničke biokemije II. 1999.

dr. 6. Vonderscmmit J. Osmišljavanje i provođenje kliničkih pokusa. fizičko-kemijskih svojstava. Plavšić F. Wiley&Sons Inc. 6th Ed. Štraus B. Coxova regresija. dr. Alkoholizam i droge. Labar B. troškovi reagencija/analiza. 1970.Mehanizam učinka droga na središnji živčani sustav. MannWhitneyev test. troškovi održavanja. Spearmanov koef. Procjena kliničke kakvoće laboratorijskog testa. ukupni troškovi/analiza). Tehnička knjiga. 5. ROC-analiza. 8. New York 1995. Stavljenić-Rukavina A. Štraus B. U kolegiju će se obraditi i proces donošenja odluke za nabavu novih instrumenata. C. Preporučena literatura: 1. V. korelacije. 2004. Čepelak I. Passing-Bablokova regresija. Biostatistics. Inc. Broj ECTS bodova: 1. Preduvjeti: uvjeti za upis ovog predmeta – položen ispit iz Statistike Sadržaj predmeta: Korelacije. Zagreb. Analiza varijance. I. Dodig S. 1999. 4th Ed. Analitičke tehnike u kliničkom laboratoriju. DeMuth. godina Semestar: 7. I. J. internet adrese baza podataka 4. postupaka i test reagensa Metode podučavanja: teorijska. E. S. Kontrola proizvodnje. sc. Vranić. faze u evaluaciji instrumenata. Vjerojatnost i statistika. 1997. analiza učinkovitosti.5 Ime predavača: prof. kopije predavanja 5. 7. Šošić i V. Zagreb 1971. Kruskal-Wallisov test. 2. Topić E. Neparametrijski testovi: Wilcoxonov test sume rangova. Basic Statistics and Pharmaceutical Statistical Applications. Primorac D. TH Books. χ2-test i Fischerov egzaktni test. Vrednovanje analitičkih metoda i postupaka. Zagreb: Medicinska naklada. Marcel Dekker. Zagreb 1997. W. Clinical laboratory diagnostics. Wayne. Metode za identifikaciju alkohola i droga. Zagreb. Janković S. Zagreb. 7. Bon. European Committee for Clinical Laboratory Standards (ECCLS) – Priručnik za evaluaciju instrumenata. New York. Testovi normalnosti razdiobe. krivotvorenje uzoraka. Priručnik Hrvatske komore medicinskih biokemičara. križne reakcije. Preporučena literatura: 1. Pavlić. Uvod u statistiku. Biostatistica. Krešimir Sanković Ciljevi predmeta: Upoznavanje složenijih statističkih postupaka. nastavu je moguće izvoditi i na engleskom jeziku BIOANORGANSKA KEMIJA Šifra predmeta: MB2-62 Vrsta predmeta: izborni predmet Godina učenja: 4. Berlin. Thomas L. jednostavna linearna regresija. faza kliničko laboratorijske evaluacije do faze ekonomske isplativosti (cijena instrumenta. 2004. Normalna razdioba. Pearsonov koef. Medicinslo-biokemijske smjernice. godina Semestar: 7. sc. 1991. 1998. Školska knjiga. 2. Statistička teorija i primjena. 2002. Friedmanov test. Broj ECTS bodova: 3 Ime predavača: prof. korelacije. Osmišljavanje pokusa te primjena statističkih metoda učestalih u medicinsko-biokemijskom laboratoriju kao i u kliničkim ispitivanjima. Medicinsko biokemijska dijagnostika u kliničkoj praksi. Medicinska naklada. 3. Tehnička knjiga. nastavu je moguće izvoditi i na engleskom jeziku BIOSTATISTIKA Šifra predmeta: MB2-61 Vrsta predmeta: izborni predmet Godina učenja: 4. Metode podučavanja: teorijska i problemska nastava Metode ocjenjivanja: pisani i usmeni ispit Jezik podučavanja: hrvatski jezik. Topić E. Zagreb: Medicinska naklada. Serdar. 6. počevši od faze selekcije instrumenta (analiza uloge instrumenta u procesu rada). Laboratory organization and automatization. postupaka i reagensa. 4. Bolton. Kontrola kvalitete lijekova. Student će na primjeru kliničkog problema s radnom dijagnozom naučiti odabrati one laboratorijske pretrage čiji će rezultati omogućiti prihvaćanje ili odbacivanje radne dijagnoze pri tom vodeći računa o metodološkim i biološkim ili interferencijskim čimbenicima koji mogu utjecati na rezultat. sigurnosti i bioraspoloživosti lijeka. Analiza učestalosti. Pharmaceutical Statistics – Practical and Clinical Applications. 3. problemska i praktična nastava Metode ocjenjivanja: pisani ispit Jezik podučavanja: hrvatski jezik. višestruka linearna regresija. Medicinska naklada. Samošćanec K. D. New York and Basel 2004. New York: Walter de Gruyter. jednoparametarska i dvoparametarska ANOVA. troškovi potrošnog materijala/analiza. Željko Romić Ciljevi predmeta: Cilj ovoga kolegija je upoznavanje s ulogom anorganskih elemenata 106 .

Laboratorijsko praćenje liječenja krvnim pripravcima.). V. sc. Press. značenje u transfuziologiji. Zagreb. Broj ECTS bodova: 3 Ime predavača: prof. Metalopreoteini na staničnom nivou biti će razjašnjeni na primjeru željeza (vezanje kompleksa željeza i transferina na receptor. B. Primjena fizikalnih metoda u bioanorganskoj kemiji (x-zračenje. termodinamičkim i kinetičkim svojstvima kompleksa metala. koja obuhvaća temeljna područja transfuziologije i imunohematologije. Schwederski: "Bioinorganic Chemistry: Inorganic Elements in the Chemistry of Life".edu/ EduDev/Feritin/index.Vuk i suradnici u knjizi: Upravljanje kvalitetom u transfuzijskoj djelatnosti.. Fenton:" Biocoordination Chemistry". Validacija automatiziranih sustava. J. Imunologija hepatitisa B. Oxford Univ.html Metode podučavanja: teorijska i problemska nastava Metode ocjenjivanja: pisani i usmeni ispit Jezik podučavanja: hrvatski jezik. trombocitne i leukocitne.J. te kao neizostavne komponente aktivnog centra enzima (karboksi peptidaza A) nukleinskih kiselina. Serološke metode otkrivanja biljega krvlju prenosivih bolesti. D. Krvne grupe. W. pohrana Fe u formi feritina. Metode podučavanja: teorijska i praktična nastava Metode ocjenjivanja: pisani ispit Jezik podučavanja: hrvatski jezik. T. Uloga kalcija i magnezija u regulaciji i biokatalitičkim procesima. nastavu je moguće izvoditi i na engleskom jeziku TRANSFUZIOLOGIJA S IMUNOHEMATOLOGIJOM Šifra predmeta: MB2-34 Vrsta predmeta: obavezni predmet Godina učenja: 5. prostetskih skupina i koenzima. Biološka uloga Mo. Bethesta 2002. Statističke metode u kontroli kvalitete. eritrocitne. AABB. Mehanizmi toksičnosti metala na staničnom nivou (primjer Hg). dr. Mill Valley. kontrola kvalitete i sigurnost krvi. transport i pohrana). 2002. Frausto da Silva & R. Williams: “The biological chemistry of the elements: the inorganic chemistry of life”. Berg.P. godina Semestar: 9. 3. imunizacija i kliničko značenje antitijela i autoantitijela. Krvlju prenosive bolesti. http://www. Wiley & Sons. Kontrola kvalitete u serološkom laboratoriju i izvještavanje.H. AABB. EPR. L. 2. Sudjelovanje matala u prevenciji od oksidacijskog stresa (sastavni dio antioksidacijskih enzima). terapijska primjena metala.Y. J. Primjena anorganskih radionuklida u dijagnostici. University science books.wustl. Željezo.J. Uloga metalnih iona kao stabilizatora biomolekula (proteina. Kaim. bakar i cink u biološkim sustavima. Preduvjeti: uvjeti za upis ovog predmeta – položen ispit iz Opće kemije sa stehiometrijom II Sadržaj predmeta: Značaj i temeljni principi bioanorganske kemije (termodinamička i kinetička svojstva liganada koji tvore komplekse s biomolekulama). Medicinska naklada. KBC Zagreb. Temeljni principi ISO 9001 standarda. Chichester (GB). godina 107 . Rizici liječenja krvnim pripravcima i nadzor nad nuspojavama. Preporučena literatura: 1. 4. Cr i Mn. N. internalizacija. NMR) s posebnim osvrtom na njihovu primjenu u dijagnostičke svrhe u biomedicini. Bioraspoloživost i tkivna raspodjela metala (unos. Blood safety in the New Millenium. Renata Zadro Ciljevi predmeta: Edukacija studenata iz područja transfuzijske medicine. CA (USA) 1994.M. 1994. Lippard. 2000. 4.Grgičević i T Vuk u knjizi: Imunohematologija i transfuzijska medicina. Imunomodulacija.chemistry. Nasljeđivanje eritrocitnih Kg.E. Značenje liječenja transfuzijama krvi. RNA). Freeman & Co. S. (GB) 1995. Oxford University Press.J.Golubić Ćepulić i sur: Liječenje eritrocitnim krvnim pripravcima. W. proizvodnja krvnih pripravaka.R. 5.C i HIV infekcije. Stryer: "Biochemistry" (4th ed. J. funkciji metaloproteina i metaloenzima. 2. Preporučena literatura: 1. Cu). HZTM. Molekularne metode u transfuziologiji. regulacije ekspresije transferinskih i feritinskih receptora). B. Virusne mutacije. 2002. Uloga metala u nastanku slobodnih radikala (Fentonova reakcija). nastavu je moguće izvoditi i na engleskom jeziku PRIMJENA RADIONUKLIDA U DIJAGNOSTICI Šifra predmeta: MB2-35 Vrsta predmeta: obavezni predmet Godina učenja: 5. W. D.u biomedicini. Principles of Bioinorganic Chemistry. Oxford (GB). 3. Preduvjeti: uvjeti za upis ovog predmeta – položen ispit iz Hematologije II Sadržaj predmeta: Temeljnji principi GMP-a. 6. DNA. Svojstva i uloga proteina koji sudjeluju u prijenosu elektrona (Fe-S. 1994. Prionska bolest i novi patogeni.

1998. Procjena potrebe i izbor optimalnog analizatora uklopivog u strukturu postojeće opreme. Načini ispitivanja i kontrola reagencija i reagenasa (kvantitativnih i kvalitativnih). nastavu je moguće izvoditi i na engleskom jeziku EVALUACIJA INSTRUMENATA. Obrada scintigrafskih podataka. BerlinNew York. proizvodnja radionuklida i radiofarmaci. Nuklearni akcidenti. Preduvjeti: uvjeti za upis ovog predmeta – odslušan kolegij iz Kliničke biokemije organa i 108 . dr. Pregled ostalih čimbenika koji mogu utjecati na konačan rezultat: priprema bolesnika. godina Semestar: 9. uzorcima. Ispitivanje koštanog sustava. 1991. Postupci u evaluaciji automatskog analizatora. Clinical Laboratory Diagnostics. godina Semestar: 9. pohrana i transport uzorka. Nada Vrkić. Preporučena literatura: 1. dr. Laboratory Organization and Automatization. Preporučena literatura: 1. ECCLS document 1986. Ispitivanje funkcije bubrega. fizikalne osnove. kivete. postupaka i ragensa. mjernih instrumenata (spektrofotometri. 2. vol 2. koeficijenta varijacije. Preduvjeti: uvjeti za upis ovog predmeta – odslušan kolegij iz Kliničke biokemije organa i organskih sustava I. ekonomska isplativost). Guidelines for the evaluation of analysers in clinical chemistry. Klinička nuklearna medicina. Zaštita od zračenja na radu. uvjeti za polaganje ispita iz ovog predmeta – položen ispit iz Kliničke biokemije organa i organskih sustava I Sadržaj predmeta: Objasniti i razlučiti pojmove verifikacije. sc. obrada scintigrafskih podataka primjenom računala. Kusić. Damir Dodig Ciljevi predmeta: Upoznavanje s dijagnostičkim i terapijskim postupcima nuklearne medicine. 2002. Broj ECTS bodova: 3 Ime predavača: prof. Razumjevanje temeljnih statističkih pojmova u redovitoj kontroli kvalitete (srednje vrijednosti. Nuklearna medicina u neurologiji. postupaka i test reagensa 3. Burnett D. Thomas L. kvartila). Nuklearno-medicinska ispitivanja u gastroenterologiji. medijana. Točnost i pravovaljanost analiza neposredno ovisi o uspostavljanju i kvalitetnom provođenju nadzora i kontrole visokih standarda sva tri segmenta. Unutarnja i vanjska kontrola kvalitete. Instrumencija. Ispitivanje štitnjače. položen ispit iz Fizike. A practical guide to accreditation in laboratory medicine. sc. Dunja Rogić Ciljevi predmeta: Upoznati studenta s posebnim područjima. dr. PET i upale. Prednosti uključivanja u vanjske (inozemne) kontrole kvalitete. izdavač Medicinska naklada 1999. doc. postupcima i patološkim stanjima s kojima će se baviti u praksi. sc. 5. Preduvjeti: uvjeti za upis ovog predmeta – odslušan kolegij iz Kliničke biokemije organa i organskih sustava II. potkrijepiti praktičnim primjerima u okviru seminarskih radova. Vonderschmmitt J. Broj ECTS bodova: 6 Ime predavača: doc. Rad s otvorenim izvorima zračenja te principi zaštite od zračenja. POSTUPAKA I REAGENSA Šifra predmeta: MB2-36 Vrsta predmeta: obavezni predmet Godina učenja: 5. Metode podučavanja: teorijska. Preciznost. detekcija tumora. Obilježavanje stanica. urednici Ivančević. Nuklearna kardiologija i pulmologija. specifičnost. uvjeti za polaganje ispita iz ovog predmeta – položen ispit iz Kliničke biokemije organa i organskih sustava II Sadržaj predmeta: Uvod. osjetljivost i točnost. uzorkovanje. Broj ECTS bodova: 1. Metode podučavanja: teorijska nastava Metode ocjenjivanja: usmeni ispit Jezik podučavanja: hrvatski jezik. Primjena ISO standarda u kliničkolaboratorijskoj praksi. Dodig. European Committee for Clinical laboratory standards (ECCLS): Priručnik za evaluaciju instrumenata. termometri) opreme. Walter de Gryter. Željko Romić Ciljevi predmeta: Cilj kolegija je upoznati studente sa procjenom instrumenata. standardne devijacije. Faze u evaluaciji automatskog analizatora (selekcija. vage) i druge (pipete. indikacije za njihovu kliničku primjenu. Značaj redovite provjere – kalibracije automatskih analizatora.Semestar: 9.5 Ime predavača: prof. kliničkolaboratorijska evaluacija. validacije i evaluacije. emisijska kompjuterizirana tomografija. sc. 4. TH Books. dr. problemska i praktična nastava Metode ocjenjivanja: pisani i usmeni ispit Jezik podučavanja: hrvatski jezik SPECIJALNA PODRUČJA KLINIČKE BIOKEMIJE Šifra predmeta: MB2-37 Vrsta predmeta: obavezni predmet Godina učenja: 5. Imunoanaliza. London: ACB Venture Publications. no 3. a uključena su u područje rada medicinskog biokemičara.

antiepileptici. Dodig S. Bishop ML. medijatori upale. Frankfurt/Main: TH-BooksVerl.. nastavu je moguće izvoditi i na engleskom jeziku INTEGRIRANI KOLEGIJ LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE Šifra predmeta: MB2-38 Vrsta predmeta: obavezni predmet Godina učenja: 5. correlations. kardioaktivni lijekovi. endokrinog sustava. makronutrijensi. materijali i literatura s predavanja stručnih kolegija 3. Saunders Company 5. bubrega. Medicinska naklada. mikronutrijensi. Štraus B. Pruden. Lippincott Williams and Wilkins. Frankfurt/Main.case presentation and data interpretation. eozinofilni kationski protein. 2000. Štraus. Pennsylvania. komplikacije u trudnoći. alergen-specifični IgG. Klinička biokemija u pedijatriji i gerijatriji. nastavni materijali s predavanja 2. antibiotici.. Preporučena literatura: 1. alergenima izazvano otpuštanje medijatora. Andrew P Day.B. te praćenje trudnoće. Conn. farmakokinetika. Prenatalna i postnatalna laboratorijska dijagnostika. Biokemijski pokazatelji upale: tipovi upale. B. Prosudba nalaza će obuhvatiti kliničke slučajeve vezane uz određena potološka stanja: srca. trovanja i ovisnosti. kiselinsko-bazični status. Atopija i alergija: reakcije hiperosjetljivosti imunološkog sustava. by Lothar Thomas. drugo obnovljeno i dopunjeno izdanje. Clinical laboratory diagnostics: use and assessment of clinical laboratory results. TH-Books Verlagsgesellschaft mbH. tumore. 6. Principles. odnos slobodnog i vezanog lijeka. 1999. Medicinska naklada 2004. Medicinsko-biokemijska dijagnostika u kliničkoj praksi. Topić E. Medicinska biokemija. alergenspecifični IgE. 109 . apsorpcija. Teitz Textbook of Clinical Chemistry. vezivnog i koštanog tkiva. First published in Great Britain in 1994 by Edwrd Arnold. 4 ed. 1998. Saunders & Co. 7. Broj ECTS bodova: 3 Ime predavača: prof. eliminacija lijekova.. A Wolter Kluwer Company. Biološki i analitički učinci lijekova na laboratorijske pretrage. 3rd Edition. 3. Medicinska naklada. laboratorijske pretrage u dijagnostici upale. Janković S. gastrointestinalnog sustava. Zagreb 1992. Philadelphia. Procjena nutricijskog statusa: praćenje enteralne i totalne parenteralne prehrane. 1992 by W. lipida. Preporučena literatura: 1. Fody EP. 4. Clinical Laboratory Diagnostics. Labar B. laboratorijski postupci i uzorci u probiranju i potvrdi dijagnoze. proteina. prosudba nalaza kod postavljanja dijagnoze. sc. Thomas L. London 4. Baltimore. ugljikohidrata. uvjeti za polaganje ispita iz ovog predmeta – položen ispit iz Kliničke biokemije organa i organskih sustava I Sadržaj predmeta: U okviru kolegija razvijati aktivni odnos studenata prema prethodnoj nastavnoj građi stručnih predmeta provjerom znanja u obliku seminarske nastave u kojoj se posebno obrađuju studentima unaprijed zadani problemi – nalazi vezani uz različite kliničke slučajeve. Čepelak I. Philip D Mayne. Čepelak I. godina Semestar: 9. Laboratorijsko praćenje transplantacije organa.. Clinical Chemistry. fiziološke promjene u trudnoći.. i sur: Medicinsko-biokemijske smjernice. Trudnoća: laboratorijska evaluacija zdravlja trudnice i fetusa. želuca. gušterače.. seminarski radovi i biokemijski nalazi iz suradnih ustanova 2. Preduvjeti: uvjeti za upis ovog predmeta – odslušan kolegij iz Kliničke biokemije organa i organskih sustava I. Metode podučavanja: teorijska. sepsa i SIRS. procedures. ukupni IgE. Medicinsko-biokemijske smjernice. Applied Laboratory Medicine. a division of Hodder Headline PLC. Zagreb 2004. problemska i praktična nastava Metode ocjenjivanja: pisani i usmeni ispit Jezik podučavanja: hrvatski jezik. Philadelphia. Eds. Philadelphia. jetre. praćenje tijeka patološkog stanja i terapije. Primorac D. 5. ed. Medicinska naklada. dr. skupljanje uzoraka za određivanje koncentracije lijeka. uvjeti za polaganje ispita iz ovog predmeta – položen ispit iz Kliničke biokemije organa i organskih sustava I i iz Molekularne dijagnostike Sadržaj predmeta: Nasljedne bolesti: biokemijske i molekularne osnove poremećaja u metabolizmu aminokiselina. terapije. Hitna laboratorijska dijagnostika. 8. Germany 1998. A workbook of Clinical Chemistry . Elizabeth L. Rex B.. Use and Assessment of Clinical Laboratory Results. kardiovaskularnog sustava. Zagreb. Duben-Engelkirk JL. naslijedne i autoimune bolesti.organskih sustava I. Praćenje koncentracije lijekova: načini davanja lijekova. Norbert W Tietz. 2004. József Petrik Ciljevi predmeta: Razvijati aktivni odnos studenata prema postavljenim kliničkim slučajevima. CA Burtis & ER Ashwood.

Oblici izvještavanja: predavanje i vizualna prezentacija. Opći principi dobre laboratorijske prakse. etikom. Portland Press. Etika i znanost. Priručne i središnje knjižnice. Elektroničke baze podataka. M. Cjeloživotno učenje. dr. Biološki uzorci. A. Scripta biochemica. specijalističkih i visoko diferentnih laboratorijskih pretraga. Naslov i autori. Cambridge University Press. Preporučena literatura: 1. Originalni znanstveni rad. London 1996. Organizacija laboratorijske dijagnostike u sustavu zdravstva s obzirom na klasifikaciju općih. Znanstveno nazivlje i jezik. Metode podučavanja: teorijska nastava Metode ocjenjivanja: pisani ispit Jezik podučavanja: hrvatski jezik. 1997. Literaturna dokumentacija i citiranje. Zilva JF. Znanstvenoistraživačka oprema. Školska knjiga Zagreb 1997. materijalno i vremensko. Znanost . s analizom rezultata i znanstvenog doprinosa. 1992. kadrovsko. Planiranje i nabavka laboratorijske opreme prema opsegu rada medicinsko-biokemijskog laboratorija. Rijeka 1999. Životopis. Citiranje tuđih rezultata. Pretraživanje literature. Kongresno priopćenje. Gibbins. Pregledni rad. medicinskih zahtjeva i usklađivanja sa standardima kvalitete. Diplomski. Laboratorijski informatički sustav. Beynon. Sigurnosne mjere i mjere zaštite na radu. Zagreb. značenje i definicija znanosti. organizacijom i strategijom znanstvenih istraživanja. Cambridge. Flögel. nastavu je moguće izvoditi i na engleskom i madžarskom jeziku METODIKA ZNANSTVENOG RADA Šifra predmeta: MB2-39 Vrsta predmeta: obavezni predmet Godina učenja: 5. Vođenje dnevnika. Podjela znanosti. Etički. Osobitosti temeljnih. Uloga medicinsko-biokemijskog laboratorija u 110 . J. The Systematic Experiment. 3. Zlata FlegarMeštrić Ciljevi predmeta: Upoznati studente s osnovama organizacije i sustavom upravljanja kvalitetom medicinsko-biokemijskog laboratorija s profesionalnog i gospodarskog stajališta u skladu sa zakonskim propisima u zdravstvu. Pannall PR. Reproducibilnost eksperimenta. Broj ECTS bodova: 4. R. Uloga voditelja medicinsko-biokemijskog laboratorija u rješavanju tehničkih. Planiranje eksperimenta: administrativno. Sigurnost u radu. Stil znanstvenog izvještavanja. godina Semestar: 9. 4. u: Etika. Školska knjiga. Metode podučavanja: problemska nastava Metode ocjenjivanja: pisani i usmeni ispit Jezik podučavanja: hrvatski jezik. Tema istraživanja: Strategija istraživanja.5 Ime predavača: doc. magistarski i doktorski rad. 1993.9.5 Ciljevi predmeta: Upoznati studenta sa značenjem. Rezultati. Znanstvene i stručne asocijacije. primijenjenih i razvojnih istraživanja. Predvidivost eksperimentalnih pogrešaka. Analiza cijene rada i ukupnih materijalnih troškova medicinsko-biokemijskog laboratorija. rasprava i zaključak. socijalni i psihološki pristup znanosti. Simonić. J. III prerađeno izdanje. Nužnost izravne komunikacije među znanstvenicima. Obrada i analiza rezultata. Sažetak. Broj ECTS bodova: 1. 2. Odgovornost znanstvenika. godina Semestar: 9. Vitagraf. nastavu je moguće izvoditi i na engleskom jeziku ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE MEDICINSKOBIOKEMIJSKIM LABORATORIJEM Šifra predmeta: MB2-40 Vrsta predmeta: obavezni predmet Godina učenja: 5. Znanstvena i stručna literatura. Preduvjeti: uvjeti za upis ovog predmeta – odslušan kolegij iz Kliničke biokemije organa i organskih sustava I. sc. Izvori financiranja znanstveno-istraživačkih projekata. oblicima i kulturom stručnog i znanstvenog izvještavanja. FBF. M.C. politički. Prikazivanje podataka. A Resaercher's Companion (Biological Sciences). Klinička kemija u dijagnostici i terapiji. Pojedinačni i timski rad. priručnik jedne discipline. samostalni i kao dio informatičkog sustava bolnice. te s načelima. Znanost i kultura. Napredovanje u struci i znanosti.najveća avantura i izazov ljudskog roda. Flögel: Metodika znanstvenog rada. vrste publikacija. Preduvjeti: nema preduvjeta Sadržaj predmeta: Razvitak. Stručni i gospodarski pristup u radu medicinskobiokemijskog laboratorija. Profil znanstvenika. gospodarski. Objektivnost i subjektivnost. Vrednovanje uspješnosti u znanstvenim istraživanjima i znanstvenoj karijeri. uvjeti za polaganje ispita iz ovog predmeta – položen ispit iz Kliničke biokemije organa i organskih sustava I Sadržaj predmeta: Uloga i mjesto medicinsko-biokemijskog laboratorija u sustavu zdravstva. s odabirom i planiranjem vlastitih istraživanja. Obrazloženje teme. 5.

N. Zagreb. hiperlipoproteinemija. 9. Sadržaj predmeta: Dijetoprevencija . hiperlizinemija.ifcc. kopije prozirnica za predavanja 5. Lisa Rapport.).hkmb.. Davis Company. godina Semestar: 9. Zakon o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti. Farmaceutskobiokemijski fakultet. 1999. Prehrana kod poremećaja metabolizma fenilalanina. Kazmierczak SC. Zagreb. Breakthrough Publications. malapsorpcija.. leucinoza. Zagreb. maldigestija. dijabetesa tipa II. Caroll A. 2004. leucina. Preporučene i zabranjene namirnice. Principi prehrane specifičnih populacija (dojenčad. Čvorišćec D. 2000. trudnice. http://www. 2. Juretić D. Preporučena literatura: 1.faktor rizika razvoja kardiovaskularnih bolesti. Nutritivne alergije mehanizam. N. 4. Metode podučavanja: teorijska i problemska nastava Metode ocjenjivanja: pisani ispit Jezik podučavanja: hrvatski jezik.hr 9.hkmb. 4470 8. 3. N. 11th CD-Ro edition. EN ISO 15189. “Vanjska i unutarnja provjera kvalitete bolnica i medicinskih laboratorija“ priručnik. 2004. Preporučena literatura: 1. 4510 6. str. www. Kellon: Equine Supplements and Nutraceuceuticals: A Guide to Peak Health and Performance. 2002. ateroskleroza. i 30. Pretilost . 5. hipertonija. homocistinurija. Čvorišćec D. Burnett D.hdmb. „Organizacija i upravljanje u medicinskom laboratoriju” – priručnik. Sue Rodwell. Robert E. Poremećaji hranjenja. London. Rekić B. dr. anoreksija. Pharmfoods. 1st edition. Kaplan LA. nastavu je moguće izvoditi i na engleskom jeziku DIJETOTERAPIJA Šifra predmeta: MB2-63 Vrsta predmeta: izborni predmet Godina učenja: 5. metilmalonacidemija. sc. Analysis.uloga pojedinih sastojaka namirnica (proteini. 3rd edition. Irena VedrinaDragojević Ciljevi predmeta: Upoznavanje dijetoterapije zdravog i bolesnog organizma i prehrane kao faktora rizika razvoja nekih bolesti. dijabetes tipa II. M. Nutraceuticals. Roko Živković: Dijetetika. 1st edition.V.. karcinoma . Lutz: Nutrition and Diet Therapy. Clinical Chemistry: Theory. mala djeca. C.hr/zkk 12. 8. sigurnost i zaštita. 3. Chadwick et al. 2001.kontinuiranoj edukaciji medicinskih biokemičara. Poremećaj metabolizma esencijalnih aminokiselina. Cambridge 1996. intolerancija. osteporoza. lipidi. cistrinoza. I. Phd Williams: Basic Nutrition and Diat Therapy. 2000. nastavu je moguće izvoditi i na engleskom jeziku 111 . alkaptonurija. deontologija i etika u zdravstvu. www. 29. Goldberg: Functional Foods: Designer Foods. Rukavina-Stavljenić A. Dijetoterapija prehranom uvjetovanih bolesti. karcinom. tirozinemija. izoleucina. IK Naprijed. A. Preduvjeti: uvjeti za upis ovog predmeta – položen ispit iz Biokemije prehrane. 6.kb-merkur. Pesce AJ. 1998. Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu . studeni 2002. 10. Brian Lockwood: Nutraceuticals. cistinurija).hr 4. Lewis Publishers. Medicinska biokemija: Organizacija rada MBLa. Bulimija. propionacidemija. 4th edition. malasorpcija). vitamini. cistatinurija. Poremećaji metabolizma ugljikohidrata (dijabetes tipa I. www. u organizaciji Ministarstva zdravstva RH. Pothranjenost – malnutricija. R. Springer. minerali. Intolerancija hrane. prehrambena vlakna) u razvoju prehranom uvjetovanih bolesti (hipertrigliceridemija. kompulzivno prejedanje. str.: Functional Foods. F. sportaši). Zakon o zdravstvenoj zaštiti. albinizam. E.hr 10. 1st edition 1994. Indeks tjelesne mase. Mosby. relevantni članci u znanstvenim časopisima Metode podučavanja: teorijska i problemska nastava Metode ocjenjivanja: usmeni ispit Jezik podučavanja: hrvatski jezik. dijetoterapija. Dijetoterapija genetski uvjetovanih metaboličkih poremećaja. Wildman: Handbook of Nutraceuticals and Functional Foods . Understanding Accreditation in Laboratory Medicine. Medicinski laboratoriji Posebni zahtjevi za kvalitetu i kompetenciju. Correlation. C. 2. 7. 2004. Piggott Printers. 121/2003. Flegar-Meštrić Z. 2003.N. ugljikohidrati.. Štampar" i Hrvatske komore medicinskih biokemičara... Zdravstveno zakonodavstvo. Broj ECTS bodova: 3 Ime predavača: prof.. www.org 11. lizina i metionina (fenilketonurija. adolescenti. rahitis. Inc. Pharmaceutical Press. valina. 7. starije osobe. Plenum US.. 121/2003. Rukavina-Stavljenić A.Škole narodnog zdravlja "A. Medicinska naklada Zagreb.. Mosby..

analitička kontrola kvalitete. Broj ECTS bodova: 1. Price CP.biokemijske smjernice. 2004. Probiranje zdravih osoba. Hrvatska komora medicinskih biokemičara. Medicinsko. sur.5 Ime predavača: doc. POCT). Hicks JM: Point of care testing. 2004. 2. Urednice: Dubravka Čvorišćec i Ana Stavljenić-Rukavina 3. Reumatske bolesti. interferencije kao i analitičku i dijagnostičku osjetljivost i specifičnost. Važnost predanalitike. Medicinska naklada. Uloga medicinskog biokemičara kao konzultanta. Poremećaji elektrolita. Preporučena literatura: 1. Vodič kroz laboratorijske pretrage. hematološke i koagulacijske pretrage koje se mogu obavljati uz bolesnika.RACIONALNA LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA Šifra predmeta: MB2-64 Vrsta predmeta: izborni predmet Godina učenja: 5. AACC Press. Use and assessment of clinical laboratory results. dr. mogućnosti poboljšanja zdravstvene skrbi kroz POCT. 49: 357-79 Metode podučavanja: teorijska i problemska nastava Metode ocjenjivanja: pisani ispit Jezik podučavanja: hrvatski jezik LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA UZ BOLESNIKA Šifra predmeta: MB2-65 Vrsta predmeta: izborni predmet Godina učenja: 5. Zagreb. Broj ECTS bodova: 1. Preoperativno probiranje pacijenata. Thomas L. Čepelak i. uvjeti za polaganje ispita iz ovog predmeta – položeni ispiti iz Kliničke biokemije organa i organskih sustava I i iz Kliničke biokemije organa i organskih sustava II Sadržaj predmeta: Predavanja: Racionalizacija u brizi o zdravlju. Hrvatska komora medicinskih biokemičara. Simonsson P. Zlouporaba alkohola i lijekova. Clin Chem 2003.org 5. 2005. 1998. cost-benefit analiza. Zagreb.nacb. Endokrine i metaboličke bolesti. sc. Priručnik: Laboratorijske pretrage uz bolesnika. U: Priručnik «Organizacija i upravljenje laboratorijem». A Systematic Approach to Point of Care Blood 112 . St John A. 2005. Centralni nadzor mrežno povezanih instrumenata – prednosti i nedostaci. Budući stručnjaci moraju biti sposobni kompetentno sudjelovati u racionalnom izboru laboratorijskih ispitivanja što uključuje važnost ispitivanja. Gušterača. Povezanost različitih vrsta ishoda s uvođenjem POCT. Osnovne zajedničke karakteristike POCT tehnologija. Svrha i smisao provođenja.5 Ime predavača: prof. sc. godina Semestar: 9. godina Semestar: 9. Čvoriščec. Dunja Rogić Ciljevi predmeta: Upoznati studenta s načelima organizacije i provođenja laboratorijske dijagnostike uz bolesnika. Dubravka Čvoriščec Ciljevi predmeta: Upoznati studente s značajnošću pravilnog izbora laboratorijskih ispitivanja unutar specifične patologije. 2004. Bolesti jetre. preanalitičke čimbenike. Edukacija kliničkog osoblja za provođenje pretraga uz bolesnika. Pretrage uz bolesnika: iskustva iz KBC Zagreb i budući razvoj. 4. Clinical laboratory diagnostics. Urednik: Dunja Rogić 2. Kardiovaskularne bolesti. Pretrage uz bolesnika kao poveznica laboratorijskih stručnjaka i kliničara. pripremljen kao materijal za tečaj. svojstva analita. Thamlitz R. Preduvjeti: uvjeti za upis ovog predmeta – odslušan kolegij iz Kliničke biokemije organa i organskih sustava I. Mišićne bolesti. Maligne bolesti. http://www. Tehnološka rješenja instrumenata. Preporučena literatura: 1. Biokemijske. D. 3. Seminari: Obuhvaćaju kritički pregled preporuka različitih stručnih udruženja. Point of care testing. Washington DC. želudac i giht. Bolesti bubrega. dr. Preduvjeti: uvjeti za upis ovog predmeta – odslušan kolegij iz Kliničke biokemije organa i organskih sustava I. Bolesti pluća. Rukovanje i tehničko održavanje instrumenata. uvjeti za polaganje ispita iz ovog predmeta – položen ispit iz Kliničke biokemije organa i organskih sustava I Sadržaj predmeta: Povijesni razvoj pretraga uz bolesnika (engl. 4. Zagreb. Preporuke internacionalnih i nacionalnih stručnih udruženja. Strandberg K. National Academy of Clinical Biochemistry Laboratory Medicine Practice Guidelines: Biomarkers of Acute Coronary Syndrome and Heart Failure. National Academy of Clnical Biochemistry Laboratory Medicine Practice Guidelines: Reccomendations for Use of Laboratory Tests to Support poisoned patients who Present to the Emergency Department. Rogić D. Organizacija POCT službe u kliničkim ustanovama. 2004.

org 6. Kazmierczak. Preporučena literatura: 1. osiguranje kvalitete i upravljanje kvalitetom. Tietz textbook of Clinical Chemistry. A. Vanjska procjena kvalitete.B. pojmovnik referentih vrijednosti. dr. The National Academy of Clinical Biochemistry Published Laboratory Medicine Practice Guidelines: Homepage: www. Saunders Company. Proizvodnja sterilnih otopina: proizvodnja injekcija. Piggott Printers. Načini procjene laboratorijskih rezultata klinički relevantnih sastojaka tjelesnih tekućina (populacijske referentne vrijednosti. proizvodnja antitoksičnih seruma. L. intraindividualna.R. 5. 2003. nastavu je moguće izvoditi i na engleskom jeziku STANDARDI KVALITETE U LABORATORIJSKOJ MEDICINI Šifra predmeta: MB2-67 Vrsta predmeta: izborni predmet Godina učenja: 5.Gas Analyses – The Malmo Experience. Philadelphia. Philadelphia. 2003. Preporučena literatura: 1. Akreditacija medicinskih laboratorija. nastavu je moguće izvoditi i na engleskom jeziku PROIZVODNJA BIOKEMIKALIJA Šifra predmeta: MB2-66 Vrsta predmeta: izborni predmet Godina učenja: 5. correlation. Predanalitički i analitički kriteriji za harmonizaciju rezultata laboratorijskih pretraga na nacionalnoj i međunarodnoj razini. W. 2002. Proizvodnja i kontrola enzim-imuno testova: izolacija HIV antigena. prijenos referentnih vrijednosti na nove analitičke uvjete. dr. test trake. sc. Broj ECTS bodova: 3 Ime predavača: doc. 2. TH-Books. Indikatori kvalitete laboratorijske pogreške. E. Frankfurt/Main 1998. 1999. Lippincott Williams & Wilkins. Komponente biološke varijacije (interindividualna. Preduvjeti: uvjeti za upis ovog predmeta – odslušan kolegij iz Kliničke biokemije organa i organskih sustava I.C. Thomas L. sc.J. Metode podučavanja: teorijska nastava Metode ocjenjivanja: usmeni ispit Jezik podučavanja: hrvatski jezik. Broj ECTS bodova: 1.. Norme ISO 9001:2000. te primjenom biološke varijacije u definiranju analitičkih ciljeva kvalitete i procjeni rezultata pretraga. Pesce. dr. EN ISO 17025:1999 i EN ISO 15189:2003. Unutarnja analitička kontrola kvalitete. širina referentnih intervala. Dobra proizvođačka praksa. problemska i praktična nastava Metode ocjenjivanja: pisani ispit Jezik podučavanja: hrvatski jezik. bias i ukupnu dozvoljenu analitičku pogrešku). sc. The National Academy of Clinical Biochemistry Published Laboratory Medicine Practice Guidelines: Homepage: www. procesa i rezultata.nacb. Kvaliteta strukture. NACB Laboratory Medicine Practice Guidelines: Evidence-based Practice for POCT. analysis. C:A: Burtis. liofilizirani oblici. Clinical Chemistry. Point of Care 2. Clinical Laboratory Diagnostics. uvjeti za polaganje ispita iz ovog predmeta – položen ispit iz Kliničke biokemije organa i organskih sustava I Sadržaj predmeta: Proizvodnja i kontrola test reagencija: tekući oblici. Clinical chemistry: theory. Zlata FlegarMeštrić Ciljevi predmeta: Upoznavanje s načelima sustava kvalitete i međunarodnim normama za medicinske laboratorije.220-224. Kaplan. Utvrđivanje analitičkih ciljeva kvalitete temeljenih na komponentama biološke varijacije (ciljne vrijednosti za preciznost. 2. godina Semestar: 9.A. uvjeti za polaganje ispita iz ovog predmeta – položen ispit iz Kliničke biokemije organa i organskih sustava I Sadržaj predmeta: Kontrola kvalitete. izolacija HbsAg antitijela. Validacija. godina Semestar: 9. kontrola EIA testova.5 Ime predavača: doc. Laboratory Management and Clinical Correlations. S. Use and assessment of clinical laboratory results. Osiguranje kvalitete laboratorijskog procesa: od uputnice do interpretacije rezultata. Lewandrowski K. Roberta Petlevski. Dubravka Jeličić Ciljevi predmeta: Upoznati studente sa specifičnostima u proizvodnji i kontroli test reagencija. modeli izrade referentnih intervala. indeks individualnosti). Burnett D. izolacija enzima. Preduvjeti: uvjeti za upis ovog predmeta – odslušan kolegij iz Kliničke biokemije organa i organskih sustava I. 113 . London.org 7. Understanding Accreditation in Laboratory Medicine. Metode podučavanja: teorijska. NACB Laboratory Medicine Practice Guidelines: Clinical Outcomes with Point-ofCare Testing.nacb. 4th edition. Ashwood. Mosby. test tablete. verifikacija i evaluacija mjernih instrumenata. individualne referentne vrijednosti). Cambridge 1996.

Đurić K. Cava. Preporučena literatura: 1. Svojstva metoda: osjetljivost. Endokrinologija jajnika i menstruacijski ciklus (Hormoni jajnika.hr 7. Suchanek E (urednici): Ginekologija. Flegar-Meštrić Z. Čvorišćec D. Ciglar S. Ciglar S. Određivanje estrogena. 1-2:31-42 8. Priručnik o kvaliteti . Određivanje glukokortikoida. dio.westgard. Jagarinec N i suradnici. Varaždinske toplice. biokemijske i hematološke pretrage u ginekologiji i perinatologiji. djelovanje i značaj određivanja u ginekologiji. 6. http://www. Laboratorijski testovi u ranoj trudnoći). Humana reprodukcija i medicinska biokemija (Predviđanje ovulacije određivanjem hormona: metode i pouzdanost. Hormoni kao biljezi tumora (Benigni i maligni tumori endokrinih žlijezda. Određivanje korionskog gonadotropina u ektopičnoj trudnoći i u biokemijskom probiru sindroma Down). Suchanek E: Laboratorijska dijagnoza rane trudnoće. kemijske i imunokemijske. Wong: Pediatric reference ranges. External quality assessment in clinical chemistry: Review of the Croatian situation with particular reference to equipment. Ektopično stvaranje hormona).Ricos. Određivanje hormona hipofize i hipotalamusa. Tietz NW: Tietz Textbook of Clinical Chemistry. AACC Press. Poremećaji funkcije testisa i neplodnost u muškarca. Standardizacija: internacionalni standardi. Biological variation: from principles to practice. Suchanek E. Endokrinologija hipofize i hipotalamusa (Regulacija endokrine funkcije hipofize. Suchanek E: Hormoni – produkcija. Poremećaji u funkciji nadbubrežne žlijezde. U: Kurjak A i Kupešić S (urednici): Ginekologija i perinatologija – 1. Određivanje testosterona i dijagnostička vrijednost određivanja parametara ejakulata). F. EN ISO 15189.hkmb. interferencije. Ashwood ER. Philadelpia. steroidogeneza i dozrijevanje jajne stanice. uvjeti za polaganje ispita iz ovog predmeta – položen ispit iz Kliničke biokemije organa i organskih sustava I Sadržaj predmeta: Određivanje hormona (Metode: biološke. gestagena i androgena u cilju dijagnoze neplodnosti). Juretić D. Janković S: Medicinsko-biokemijska dijagnostika u 114 . Medicinska naklada. mineralokortikoida i kateholamina. Bolesti hipofize. 5. U: Šimunić V. Alvarez. Washington. Suchanek E (urednici): Ginekologija. C. specifičnost.. CV Hernández Jiménez. odabir jedinica. 2001: 17-29 3. Naklada Ljevak. Na temelju stečenih znanja prikazati važnost pouzdane i racionalne laboratorijske dijagnostike endokrinopatija. Kralik-Oguić S. AACCPress.3. StavljenićRukavina. Naklada Ljevak. 37(6): 667-673. 4th ed. dr.com/guest26. 4. Carlo Brugnara. Zagreb. Hormoni posteljice u poremećajima trudnoće i prenatalnoj dijagnostici. Poremećaji u menstruacijskom ciklusu i neplodnost u žene. Edward C. “Biological variation and desirable quality specifications. sc. 2001. Ernest Suchanek Ciljevi predmeta: Dati pregled fizioloških i patofizioloških zbivanja o kojima ovisi funkcija endokrinih žlijezda i hormona. U: Šimunić V. 2001: 124-126 4.model. godina Semestar: 9. Biochemia Medica 1995. Endokrinologija testisa (Endokrinologija i gametogeneza. nastavu je moguće izvoditi i na engleskom jeziku LABORATORIJSKA ENDOKRINOLOGIJA Šifra predmeta: MB2-68 Vrsta predmeta: izborni predmet Godina učenja: 5. Biokemijska dijagnostika KAH). Primorac D. Soldin. Steven J. The 2004 update”. Čepelak I. Biochemia Medica 1994. Broj ECTS bodova: 3 Ime predavača: prof. Preduvjeti: uvjeti za upis ovog predmeta – odslušan kolegij iz Kliničke biokemije organa i organskih sustava I. Hammer-Plećaš A. Zagreb. Washington. 6. Metode podučavanja: teorijska i problemska nastava Metode ocjenjivanja: pisani ispit Jezik podučavanja: hrvatski jezik. Clin Chem Lab Med 1999. 1998. Zagreb. Burtis CA. Hammer-Plećaš A.1997. Topić E. Funkcionalni testovi osovine hipotalamus-hipofiza-ciljno tkivo). Školska knjiga. Flegar-Meštrić Z. Referentne vrijednosti biokemijskih i hematoloških sastojaka krvi u školske djece i adolescenata grada Zagreba. 2003: 209222 5. kontrola kvalitete). Čvorišćec D. BerntŽivković S: Hormonske. StavljenićRukavina A. JV GarciaLario. Medicinski laboratoriji posebni zahtjevi za kvalitetu i kompetenciju. 2. Endokrinologija nadbubrežne žlijezde (Regulacija endokrine funkcije nadbubrežne žlijezde. 2003. 1:37-45 10.htm 9. WB Saunders Comp. Fraser CG. http://www. 1999. Štraus B: Medicinska biokemija. et al. Dijagnostika funkcije žutog tijela.V. Tonimir. Endokrinologija posteljice (Stvaranje hormona u fetoplacentnom odjeljku. Analitička kontrola u medicinskobiokemijskom laboratoriju.

ShowTOC&rid=gnd. Genetičko testiranje i javno zdravstvo. Sprega genetičkih i vanjskih čimbenka – utjecaj na zdravlje i bolest. Kompleksne bolesti: važnost informiranja i edukacije. prevenciju i terapiju bolesti s kompleksnom genetikom i (iv) spoznati sociološka. Molekularna dijagnostika i analiza genetičke varijabilnosti – primjena. rak. faktori okoliša. dr.nih. Geni i nasljeđe. Kompleksna genetika pravna i etička pitanja. Strachan.nlm. Molekularna genetička epidemiologija. Uvjeti i način života. Sanja Dabelić Ciljevi predmeta: Upoznati i razumjeti (i) važnost varijabilnosti humanog genoma. Zagreb.kliničkoj praksi. Klinički. nastavu je moguće izvoditi i na engleskom jeziku KOMPLEKSNA GENETIKA Šifra predmeta: MB2-69 Vrsta predmeta: izborni predmet Godina učenja: 5. Individualizirana medicina: prevencija. Medicinska naklada. (ii) metode i postupke u istraživanjima kompleksne genetike. J.TOC&depth= 2 4. sc. nastavu je moguće izvoditi i na engleskom jeziku 115 . Sinclair. Broj ECTS bodova: 3 Ime predavača: doc. Bolesti s kompleksnom genetikom – bolesti krvožilnog sustava. stres. izbor iz primarne znanstvene literature Metode podučavanja: teorijska i problemska nastava Metode ocjenjivanja: usmeni ispit Jezik podučavanja: hrvatski jezik.fcgi? call=bv. Preporučena literatura: 1. ISBN: 1-87274869-4 2. P. A. Kompleksna genetika u službi očuvanja zdravlja i prevenciji bolesti. neurodegenerativne bolesti. Farmakogenetika i farmakogenomika. autoimune bolesti.ncbi. T. Genes and Disease. upalne bolesti probavnog trakta. Preduvjeti: uvjeti za upis ovog predmeta – odslušani kolegiji iz Humane i populacijske genetike.View. pravna i etička pitanja vezana za kompleksnu genetiku. godina Semestar: 9.gov/books/bv. Odabrana poglavlja iz: Molekularna biologija u medicini. problemska i praktična nastava Metode ocjenjivanja: pisani i usmeni ispit Jezik podučavanja: hrvatski jezik. Biobanke. iz Biokemije II i iz Molekularne biologije s genetičkim inženjerstvom Sadržaj predmeta: Kompleksna genetika. Odabrana poglavlja iz: Human molecular genetics. M. 1995. obiteljski i sociološki izazovi kompleksne genetike. Genetika i fiziologija starenja. 2004. (iii) važnost molekularne genetičke epidemiologije za dijagnostiku. Cox. terapija i prognoza. dijabetes. Metode podučavanja: teorijska. http://www. pretilost. respiratorne bolesti. Read BIOS Scientific Publishers. psihijatrijske bolesti. Faktori rizika. ISBN: 9531761205 3. svrsishodnost i sociološki aspekti. Medicinska naklada. T. Baze podataka. 1999. iz Patofiziologije s osnovama patologije II.. otpornost i dugovječnost.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->