P. 1
Pripreme za 6. razred

Pripreme za 6. razred

|Views: 3,247|Likes:
Published by Zoran Kastratović

More info:

Published by: Zoran Kastratović on Nov 12, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/10/2013

pdf

text

original

Osnovna škola: „Tatomir Anđelić“ MRČAJEVCI Školska godina: 2007/08.

razred: Datum:

6.

broj časa: 1-2.

NASTAVNA PRIPREMA
Nastavni predmet: Nastavna: tema
TEHNIČKO OBRAZOVANJE Uvod u arhitekturu i građevinarstvo

Nastavna jedinica-: Uvod u arhitekturu i građevinarstvo. Vrste građevinskih objekata (visokogradnja, niskogradnja, hidrogradanja Tip nastavnog časa:
kombinovani

CILJEVI NASTAVNOG ČASA (obrazovni, vaspitni, praktični):
- upoznavanje učenika s planom i programom nastavnog predmeta tehničko obrazovanje za 6. razred - upoznavanje učenika sa vrstama građevinskihobjekata i njihove primene - razvijanje interesa za bavljenje arhitekturom

OBLICI RADA:
- frontalni - grupni rad - rad u parovima - individualni -

NASTAVNE METODE:
- usmeno izlaganje - razgovor - rad na tekstu - praktični rad - grafički radovi - demonstracija -

NASTAVNA SREDSTVA
- udžbenik, - pribor za crtanje - materijal za praktičan rad - alati - računar -

Korelacija s drugim nastavnim predmetima:

Istorija Izvori za pripremanje: 1. Slobodan Popov, Danilo Gačić, TEHNIČKO OBRAZOVANJE za 6 razred 2.

hidrogradanja  Uputiti učenike na pregled slika iz udžbenika . Tok nastavnog časa: UVODNI DEO (15 min) Predstavljanje i upoznavanje s učenicima. Informatička tehnologija 12. diskusija.diskusija ZAVRŠNI DEO ( 5 min ) Najava nastavne teme za sledeći čas. Konstruktorsko modelovanje 10. Uvod u athitekturu i građevinarstvo 2. Tehnička sredstva u građevinarstvu 9.  Upoznavanje učenika sa razvojem arhitekture kroz vekove. GLAVNI DEO ( 70 min)  Upoznavanje učenika s planom i programom nastavnog predmeta tehnička obrazovanje za 6. Laboratorijska vežba 8. Tehnika građevinskog materijala 4. a šta je arhitektura  Vrste građevinskih objekata (visokogradnja. Energetika 5.  Ukazati na značaj razvoja arhitekture:  Objasniti šta čini građevinsku tehniku. Moduli Napomene / zapažanja: * Predmetni nastavnik: Zorica Bašević . Materijali i tehnologije 6. Kultura stanovanja 7. Tehnička sredstva u poljoprivredi 11. PLAN TABLE TEHNIČKO OBRAZOVANJE Nastavne teme u 6. Tehničko crtanje i planovi u građevinarstvu 3. razred.Osnovna škola: „Tatomir Anđelić“ MRČAJEVCI Školska godina: 2007/08. Upoznavanje učenika s Pravilnikom o načinu praćenja i ocenjivanja učenika. radne sveske i drugih radnih materijala. razredu 1.  Upoznavanje učenika s načinom korišćenja udžbenika.niskogradnja.

alati .pribor za crtanje .udžbenik.praktični rad . praktični): .grafički radovi . Slobodan Popov. TEHNIČKO OBRAZOVANJE za 6 razred 2.grupni rad .upoznavanje učenika s tehnikama građenja .individualni - NASTAVNE METODE: .rad u parovima . razred: Datum: 6. . broj časa: 3-4.razvijanje interesa za bavljenje arhitekturom OBLICI RADA: . .frontalni . vaspitni. NASTAVNA PRIPREMA Nastavni predmet: Nastavna: tema Tip nastavnog časa: TEHNIČKO OBRAZOVANJE Uvod u arhitekturu i građevinarstvo Nastavna jedinica-: Tehnike građenja (klasičan i savremen način) kombinovani CILJEVI NASTAVNOG ČASA (obrazovni.razgovor .materijal za praktičan rad .demonstracija - NASTAVNA SREDSTVA .Osposobljavanje učenika da prepoznaju različite načine građenja i shvate tradicionalan način građenja .Osnovna škola: „Tatomir Anđelić“ MRČAJEVCI Školska godina: 2007/08.računar - Korelacija s drugim nastavnim predmetima: Likovna kultura Izvori za pripremanje: 1.usmeno izlaganje . Danilo Gačić.rad na tekstu .

Tradicionalni masivni način gradnje ZAVRŠNI DEO ( 5 min ) Najava nastavne teme za sledeći čas. tavanski prostor sa krovom Napomene / zapažanja: * Predmetni nastavnik: Zorica Bašević . podrum. brzo i jeftino građenje velikih zgrada). 2. iz udžbenika. GLAVNI DEO ( 80 min)  Navesti tehnike građenja  Svaki objekat se pravi prema projektu  Građenje modernizovano i usavršeno  Tradicioonalan način građenja (masivni).Osnovna škola: „Tatomir Anđelić“ MRČAJEVCI Školska godina: 2007/08. Temelj. PLAN TABLE TEHNIKE GRAĐENJA  Tradicioonalan način građenja (masivni)  Savremeni način gradnje  Delovi građevine za stanovanje: 1.Skeletni sistem i montažni način gradnje  Delovi građevine za stanovanje  Radi boljeg razumevanja uputiti učenika da nacrtaju sliku 19. stambeni deo .  Diskutovati kojih zanimanja su ljudi na građevini  Koji se alati koriste i koje mere zaštite su neophodne  Savremeni način gradnje šta podrazumeva? (podrazumeva plansko. objasniti. Tok nastavnog časa: UVODNI DEO (5 min) Kroz kraći razgovor s učenicima predstaviti da ostaci građevina govore kako je čovek živeo i šta je umeo u određenom periodu . 3.

praktični): .pribor za crtanje .materijal za praktičan rad .alati . razmeri i izgledu simbola osnovnih elemenata i njhova primena u građevinarstvu . NASTAVNA PRIPREMA Nastavni predmet: Nastavna: tema TEHNIČKO OBRAZOVANJE Tehničko crtanje i planovi u građevinarstvu Nastavna jedinica-: Tehničko crtanje i planovi u arhitekturi i građevinarstvu. broj časa: 5-6-. načinom kotiranja crteža. . Danilo Gačić.frontalni .grupni rad .i građ. . razred: Datum: 6. Kotiranje Tip nastavnog časa: kombinovani CILJEVI NASTAVNOG ČASA (obrazovni. Simboli i oznake građevinskih elemenata.razgovor .grafički radovi . .računar - Korelacija s drugim nastavnim predmetima: matematika Izvori za pripremanje: 1.usmeno izlaganje .rad u parovima .rad na tekstu . TEHNIČKO OBRAZOVANJE za 6 razred 2.upoznavanje učenika sa načinima prostornog prikazivanja u građevinarstvu.Osposobljavanje učenika da prepoznaju i čitaju različite crteže i osnovne simbole u arh.praktični rad . karakteristikama pisma.demonstracija - NASTAVNA SREDSTVA .razvijanje stvaralačke ličnosti OBLICI RADA: . vaspitni.udžbenik. Slobodan Popov.Osnovna škola: „Tatomir Anđelić“ MRČAJEVCI Školska godina: 2007/08.individualni - NASTAVNE METODE: .

a ne veličina građevine ili predmeta u prirodi.crtaju tako da se sastaju ili spajaju u tački na liniji horizonta . .Simboli. Kod višestrukog kotiranja uz nacrt bližim se kotnim linijama kotiraju manji delovi. Međusobna udaljenost kotnih linija i njihova udaljenost od crteža zavise od razmere crteža i formatu papira.Kotni brojevi upisuju se u sredini iznad kotne linije. 1:200 itd .Osnovna škola: „Tatomir Anđelić“ MRČAJEVCI Školska godina: 2007/08. . . koje se udaljavaju od posmatračevog oka. .Bez obzira u kojoj razmeri se crtež crta u njega se uvek unose stvarne veličine.Razmera predstavlja odnos veličina na crtežu prema istim tim veličinama u prirodi . Unutrašnje kotne linije crtaju se tako da povežu što više elemenata i da idu kroz celu građevinu. 1:100. .Uputiti učenike da nacrtaju sliku 32. građevne ili predmeti crtaju se u određenoj razmeri. .Predstaviti u knjizi simbole(pojednostavljene crteže) koji se koriste za lakše crtanje detalja građevine slika35. GLAVNI DEO ( 80 min) Posle isticanja cilja časa i ispisivanja naslova na tabli objasniti sledeće: U različitim vrstama projekata prikazuju se građevine ili predmeti različitih veličina.Sve mere koje se unose u građevinskim nacrtima daju se u centimetrima. Kod perspektivnih se crteža paralene crte.Od razmere zavisi veličina linija na crtežu. Ograničenja kotnih linija. udžbenika Objasniti način kotiranja u arhitekturi (Kotne linije moraju biti paralelne. a pomoćne kotne linije okomito na deo koji se kotira.Perspektivni prikazi daju najverniju. perspektivni prikaz kao i maketa olakšavaju vizualizaciju trodimenzionalnog objekta odnosno buduće građevine. PLAN TABLE Tehničko crtanje i planovi u arhitekturi i građevinarstvu Vrste tehničkih crteža u građevinarstvu: najčešće u perspektivi i ortogonalnoj projekciji Razmera predstavlja odnos veličina na crtežu prema istim tim veličinama u prirodi . a krajnjim kotnim linijama celokupna veličina objekta. Smanjiti građevinu na crtežu u nekoj razmeri znači šta? (smanjiti sve njene dimenzije onoliko puta koliko navedeno razmera iznosi). gotovo fotografsku. sliku nekog objekta ili predmeta. Kotne linije i pomoćne kotne linije su tanke pune neprekinute linije.pojednostavljeni crteži .Budući da njihova stvarna veličina uglavnom prevelika za prikazivanje na ograničenom formatu papira.Aksonometrija. odnosno presek kotne linije sa pomoćnom kotnom linijom može se crtati na sledeća tri načina: Kotne linije po pravilu se postavljaju sa svih strana crteža. izometrija. Tok nastavnog časa: UVODNI DEO (5 min) Kroz kraći razgovor s učenicima ponoviti predhodno obrađeno gradivo. Primer kotiranja slika36.Vrste tehničkih crteža u građevinarstvu: najčešće u perspektivi i ortogonalnoj projekciji . ZAVRŠNI DEO ( 5 min ) Najava nastavne teme za sledeći čas.Kotna linija – završava se kosom crtom - - Napomene / zapažanja: * Predmetni nastavnik: .

Osnovna škola: „Tatomir Anđelić“ MRČAJEVCI Školska godina: 2007/08. Zorica Bašević .

razred: Datum: 6.individualni - NASTAVNE METODE: . Slobodan Popov. vaspitni.praktični rad .upoznavanje učenika sa izgledom planova i osnovnih karakteristika tehničkih crteža . TEHNIČKO OBRAZOVANJE za 6 razred 2.grupni rad . preseci) uz primenu simbola.sticanje znanja o osnovnim građevinskim planovima i projektima i potrebama za primenom osnovne građevinske dokumentacije . NASTAVNA PRIPREMA Nastavni predmet: Nastavna: tema TEHNIČKO OBRAZOVANJE Tehničko crtanje i planovi u građevinarstvu Nastavna jedinica-: Tehnički crteži i dokumentacija za izradu građevinskih objekata. .alati . razvijanje stvaralačke ličnosti OBLICI RADA: . .materijal za praktičan rad .računar - Korelacija s drugim nastavnim predmetima: matematika Izvori za pripremanje: 1.osposobljavanje učenika za izradu jednostavnih građevinskih crteža( situacija.frontalni . broj časa: 7-8-.udžbenik. enterijer.razgovor . praktični): .usmeno izlaganje . čitanje i korišćenje tehničkih crteža i projekata u građevinarstvu Tip nastavnog časa: kombinovani CILJEVI NASTAVNOG ČASA (obrazovni.demonstracija - NASTAVNA SREDSTVA . Danilo Gačić.grafički radovi .Osnovna škola: „Tatomir Anđelić“ MRČAJEVCI Školska godina: 2007/08.rad na tekstu .pribor za crtanje .rad u parovima .

Prostorni plan uređenja opštine grada MJ 1:25 000 . porodična kuća nacrtana u perspektivi i ortpgonalnoj projekciji ZAVRŠNI DEO ( 5 min ) Najava nastavne teme za sledeći čas.Vežba -Slika 32. Situacijski nacrt mj 1:500 ili 1:1000 2. država. Prostorni planovi: . regija i sl. GLAVNI DEO ( 80 min) Primenom različitih razmera u geografskim kartama moguće je prikazati različite celine (karte kontinenata. parkovi prirode) . 4. 3.Prostorni plan područja posebnih obiležja MJ 1:100 000 ili 1:25 000(nacionalni parkovi. 5.). Strategija i Program prostornog uređenja Države 2. Idejni projekt (idejno rješenje i idejni projekt) mj 1:200 ili 1:500 Glavni projekt mj 1:100 Instalacijski projekt mj 1:100 Izvođački projekt (palirski) mj 1:50 itd Napomene / zapažanja: * Predmetni nastavnik: Boško Simeunović . korištenje i namena prostora. Dokumenti prostornog uređenja su: 1. Vrste nacrta i projekata: 1.Osnovna škola: „Tatomir Anđelić“ MRČAJEVCI Školska godina: 2007/08. PLAN TABLE Tehničko crtanje i planovi u arhitekturi i građevinarstvu Proces definisanja neke građevine započinje arhitektovom idejnom skicom pa sve do Detaljnog nacrta. Tok nastavnog časa: UVODNI DEO (5 min) Kroz kraći razgovor s učenicima podsetiti se šta je rađeno na predhodnom času i uvođenje u novu nastavnu jedinicu. U dokumentima prostornog uređenja određuje se organizacija.Generalni urbanistički plan MJ 1:10 000 ili 1:5000 .Detaljni plan uređenja MJ 1:1000 ili 1:500 .Urbanistički plan uređenja MJ 1:5000 ili 1:2000 .Prostorni plan Grada MJ 1:100 000 (MJ 1:25 000) .

NASTAVNA PRIPREMA Nastavni predmet: Nastavna: tema Tip nastavnog časa: TEHNIČKO OBRAZOVANJE Tehničko crtanje i planovi u građevinarstvu Nastavna jedinica-: Izrada jednostavnih crteža vežbe (utvrđivanje stečenih i primena novih znanja) CILJEVI NASTAVNOG ČASA (obrazovni. Slobodan Popov. Danilo Gačić. .udžbenik.grafički radovi . .alati .materijal za praktičan rad .razgovor . vaspitni.praktični rad .rad u parovima .demonstracija - NASTAVNA SREDSTVA .grupni rad .pribor za crtanje .računar - Korelacija s drugim nastavnim predmetima: matematika Izvori za pripremanje: 1. razred: Datum: 6. praktični): . TEHNIČKO OBRAZOVANJE za 6 razred 2.Osposobljavanje učenika za čitanje i korišćenje tehničkih crteža i za izradu primenljivih jednostavnijih tehničkih crteža u građevinarstvu .sticanje urednosti i preciznosti u radu .usmeno izlaganje .Uvežbavanje primene pribora za crtanje i crtanje u razmeri OBLICI RADA: .frontalni . broj časa: 9-10.individualni - NASTAVNE METODE: .Osnovna škola: „Tatomir Anđelić“ MRČAJEVCI Školska godina: 2007/08.

Tok nastavnog časa: UVODNI DEO (5 min) Kroz kraći razgovor s učenicima podsetiti se vrsta i nameni crteža koje su upoznali na prethodnim časovima. Ako veći broj učenika pravi iste greške. pokazati crtež koji treba da nacrtaju GLAVNI DEO ( 75 min) Posle isticanja cilja časa pokazati. koje su znatno veće od onih u prirodi koje treba da predtsavljaju. a za učenike koji ne mogu da prate predviđeni tempo dati jednostavniji zadatak. objasniti njegovu namenu i značaj primene kao i način njegove izrade. Nakon objašnjenja zadati učenicima radnu vežbu. Učenicima koji se slabije snalaze u izradi crteža pružiti odgovarajuću pomoć. dodatna objašnjenja Napomene / zapažanja: * Predmetni nastavnik: Zorica Bašević . crtež situacionog plana. prekinuti rad učenika i dati im dodatna objašnjenja.Osnovna škola: „Tatomir Anđelić“ MRČAJEVCI Školska godina: 2007/08. PLAN TABLE Izrada (jednostavnih crteža) po izboru . prema crtežu ili maketi. dogovoriti se za sledeći čas. naročito upotrebu pribora i određivanje dužine linija nacrtežu.Po potrebi. na primer. Pratiti rad učenika. ZAVRŠNI DEO ( 10 min ) Zajednički pregled crteža (učenici i nastavnik) davanje globalne ocene o radu svih učenika zajedno razgovor o izradi crteža i mogućnosti njegove primene. razmere1:1500 i sl. Pohvaliti najaktivnije .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->