P. 1
Geodezija

Geodezija

|Views: 1,448|Likes:
Published by Toni Sviličić

More info:

Published by: Toni Sviličić on Nov 16, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/02/2012

pdf

text

original

PITANJA ZA USMENI ISPIT IZ STRUKE SMJER : GEODETSKI TEHNIČAR

MATURALNA PITANJA ŠK. GOD. 2008/2009

NASTAVNI PREDMET: GEODEZIJA 1. Obostrano priključen poligonski vlak: a) što je potrebno mjeriti, a što je zadano b) kako se računaju koordinate 2. Mjerenje vertikalnih kuteva: a) postupak mjerenja i računanja b) rektifikacija libele vert. kruga 3. Određivanje apsolutne nadmorske visine nekog tornja 4. Dahlta Zeiss, određivanje D i DH, vidno polje, letva 5. Tahimetrijska metoda izmjere a) vođenje skice b) rad na terenu 6. Princip rada GPS-a 7. Određivanje koordinata malih točka na liniji 8. Određivanje koordinata malih točka na okomici 9. Teodolit-osi, uvjeti,rektifikacija 10. Nivelmanska čvorna točka 11. Teodolit - sastavni dijelovi i njihove funkcije 12. Ortogonalna metoda a) postupak rada, vođenje skice i kontrola mjerenja 13. Precizni nivelman a) kakvi niveliri i letve se upotrebljavaju b) postupci rada, točnost

Totalna mjerna stanica Topcon GTS 212 20.Određivanje pogreške indeksa vertikalnog kruga i rektifikacija . gdje se koristi i zašto 24. Rad s programom i računanje koordinata na osnovu mjerenja GPS uređajem Ashteck Promark 2 27. Detaljni nivelman a) podjela b) način vođenja zapisnika za detaljni nivelman 15. Priprema totalne mjerne stanica Topcon GTS 212 za tahimetrijsko snimanje 30. Uvjeti nivelira i rektifikacija 26.14.princip rada 19. Detaljni nivelman profila 21. od čega se sastoji .Od čega se sastoji CROPOS 25. Što je to globalni satelitski navigacijski sustav (GNSS) 17. Rad s programom za prijenos podataka s totalne stanice na PC 22. Poligonska mreža a) način postavljanja i redovi b) vrste poligonskih vlakova 18. Pribor za prisilno centriranje . Kodirani limbovi – apsolutni postupak očitanja limba 29. Obostrano priključeni nivelmanski vlak 28. Elektronički teodolit . Zatvoreni poligonski vlak a) gdje se primjenjuje i što je potrebno mjeriti b) kako se računaju koordinate 16. Rad na terenu pomoću GPS uređaja Ashteck Promark 2 23.

Iskolčenje pravca pomoću poligonskog vlaka kad se krajnje točke ne dogledaju 7. Polarna metoda iskolčenja detaljnih točaka kružnog luka od tangente 13. Načini određivanja tjemenog kuta kružnog luka 10. Zaobljenje nivelete u obliku kružnog luka 20. Iskolčenje elipse. Iskolčenje serpentine 15. Iskolčenje elipse. Ortogonalna metoda iskolčenja detaljnih točaka kružnog luka od tangente 12.simetrična forma 17. Iskolčenje pravca kad se krajnje točke ne dogledaju metodom umetanja 6. Visinska iskolčenja: a) iskolčenje projektirane visine točke b) iskolčenje projektiranog pravca 8. Polarna metoda iskolčenja točke 5.NASTAVNI PREDMET : PRIMJENJENA GEODEZIJA 1. Računanje kubature na osnovu profila 19. Ortogonalna metoda iskolčenja točke 4. Iskolčenje kružnice 21. Određivanje tjemenog kuta i elemenata za iskolčenje točaka PK i KK kružnog luka indirektno pomoću poligonskog vlaka 11.ortogonalno 18. Ortogonalna metoda iskolčenja detaljnih točaka kružnog luka od tetive .računanje elemenata iskolčenja glavnih i detaljnih točaka krivine s prelaznicom kubnom parabolom 16.polarno 14. Računanje elementa iskolčenja glavnih i detaljnih točaka krivine s prelaznicom klotoidom. izvod elementa za iskolčenje glavnih točaka 9. Deformacija dužine na planu 2. Kružni luk. Kubna parabola kao prelaznica . Grafičko određivanje koordinata točaka na planu i eliminacija usuha 3. Iskolčenje projektiranih poprečnih profila 22.

Vrste prijelaznih krivina 30. 26. Definicija uzdužnog profila.23. Prijenos visina u duboka okna i na visoke zgrade . Računanje kubatura na osnovu prizmi 28. Polarna metoda iskolčenja glavnih točaka kružnog luka od operativnog poligonskog vlaka 24. Grafički prikaz nivelete u uzdužnom presjeku 27. Nivelman uzdužnog profila trase i izmjera poprečnih profila 29. poprečnog profila i stacionaže. Iskolčenje pravca primjenom cosinusovog poučka 25.

Vrste geodetskih elaborata 25.definicija. Geodetski radovi u postupku eksproprijacije 26. Objasni podjelu na listove HOK mjerila.zemljišta obuhvaća 5. 1: 5000 3. Podjela i vrsta komunalnih vodova 14. Katastarska izmjera 10. Načini uporabe za poljoprivredna zemljišta i njihove skraćenice 22. Numeracija k. Obilježavanje granica katastarskih čestica . Zemljišna knjiga. svrha 2. Osnovne katastarske teritorijalne jedinice 6. Što izrada katastra nekretnina . Geodetski radovi u postupku eksproprijacije 11. Računanje površina parcela i objekata kod izrade geodetskih elaborata 18. Omeđivanje katastarske općine 21. sastavni dijelovi 9. Sastavni dijelovi zemljišo-knjižnog uloška 13.č. Sastavni dijelovi geodetskog elaborata ucrta zgrade 19. kod parcelacije 20.NASTAVNI PREDMET: KATASTAR I AGRARNE OPERACIJE 1. Komasacija 27. Terenski geodetski radovi kod postavljanja i snimanja komunalnih vodova 15. Pronalaženje podzemnih vodova 16. Objasni podjelu na listove katastarskih planova mjerila 1: 1000 u državnom koordinatnom sustavu 4. Načini uporabe za zemljišta privedena svrsi 23. Sastavni dijelovi geodetskog elaborata parcelacije zemljišta 17. Pravila za premjeravanja kod održavanja katastra nekretnina 24. Izlaganje katastarskih podataka 7 Katastarski operat. Katastar zemljišta i katastar nekretnina . sastavni dijelovi 12.

Naknadna premjeravanja 29.28. Oznake na skicama premjeravanja kod naknadnih premjeravanja i kartiranje promjena na planove . Elaborat prigovora 30.

Stabilizacija orjentacijskih točaka. Priprema terena za snimanje iz zraka. Redresiranje a) zakon projektvnosti b) vrste redresiranja 17. Priprema terena za terestičko snimanje i geodetsko određivanje orijentacije baze kod snimanja 16. Izrada fotoplanova 19. primjena u geodeziji. Terestička fotogrametrija. mjerilo snimanja 8.NASTAVNI PREDMET: FOTOGRAMETRIJA 1. Stabilizacija orijentacijskill točaka. Vrste leća i njihove pogreške 3. Elementi snimke a) elementi unutarnje orjentacije b) elementi vanjske ili apsolutne orjentacije 5. Izrada plana leta zrakoplova. Fotoskice 12. Dešifraža snimaka za kartiranje u krupnom mjerilu 14. položajni opis u aerofotogrametriji 9. Oblik signala u aerofotogralnetriji 10. dimenzije signala u aerofotogranletriji 11. Prva dioptrijska jednadžba 2.izbor i određivanje orjentacionih točaka 7. Različiti položaj kamera prilikom snimanja u terestičkoj fotogralnetriji 15. fototeodoliti i mjerne kamere . Dešifraža snimaka za kartiranje u sitnom mjerilu 13. Snimanje iz zraka a) uvjeti za snimanje b) izrada plana leta zrakoplova 6. Prevođenje fotoplana u plan 20. Opiši grafičko redresiranje 18. sastavni dijelovi i njihove funkcije 4. Fotografska kamera.

Dubina oštrine snimka 24. Što je to fotografija 28. Fizikalna (optička) definicija fotografije 30. Geometrijska definicija fotografije 29. Filtri za snimanje . Vrste objektiva 27.21. Tehnike fokusiranja na kamerama 25 Astigmatizam 26. Miješanje boja 23. Raspored i broj orijentacijskih točaka s obzirom na preklapanje snimka u aerofotogrametriji 22.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->