PITANJA ZA USMENI ISPIT IZ STRUKE SMJER : GEODETSKI TEHNIČAR

MATURALNA PITANJA ŠK. GOD. 2008/2009

NASTAVNI PREDMET: GEODEZIJA 1. Obostrano priključen poligonski vlak: a) što je potrebno mjeriti, a što je zadano b) kako se računaju koordinate 2. Mjerenje vertikalnih kuteva: a) postupak mjerenja i računanja b) rektifikacija libele vert. kruga 3. Određivanje apsolutne nadmorske visine nekog tornja 4. Dahlta Zeiss, određivanje D i DH, vidno polje, letva 5. Tahimetrijska metoda izmjere a) vođenje skice b) rad na terenu 6. Princip rada GPS-a 7. Određivanje koordinata malih točka na liniji 8. Određivanje koordinata malih točka na okomici 9. Teodolit-osi, uvjeti,rektifikacija 10. Nivelmanska čvorna točka 11. Teodolit - sastavni dijelovi i njihove funkcije 12. Ortogonalna metoda a) postupak rada, vođenje skice i kontrola mjerenja 13. Precizni nivelman a) kakvi niveliri i letve se upotrebljavaju b) postupci rada, točnost

Od čega se sastoji CROPOS 25. od čega se sastoji . Rad s programom i računanje koordinata na osnovu mjerenja GPS uređajem Ashteck Promark 2 27. Detaljni nivelman profila 21. Poligonska mreža a) način postavljanja i redovi b) vrste poligonskih vlakova 18. Obostrano priključeni nivelmanski vlak 28. Totalna mjerna stanica Topcon GTS 212 20.Određivanje pogreške indeksa vertikalnog kruga i rektifikacija . Zatvoreni poligonski vlak a) gdje se primjenjuje i što je potrebno mjeriti b) kako se računaju koordinate 16. gdje se koristi i zašto 24.princip rada 19. Priprema totalne mjerne stanica Topcon GTS 212 za tahimetrijsko snimanje 30. Kodirani limbovi – apsolutni postupak očitanja limba 29.14. Pribor za prisilno centriranje . Elektronički teodolit . Uvjeti nivelira i rektifikacija 26. Detaljni nivelman a) podjela b) način vođenja zapisnika za detaljni nivelman 15. Rad na terenu pomoću GPS uređaja Ashteck Promark 2 23. Što je to globalni satelitski navigacijski sustav (GNSS) 17. Rad s programom za prijenos podataka s totalne stanice na PC 22.

Visinska iskolčenja: a) iskolčenje projektirane visine točke b) iskolčenje projektiranog pravca 8. Računanje elementa iskolčenja glavnih i detaljnih točaka krivine s prelaznicom klotoidom. Iskolčenje pravca kad se krajnje točke ne dogledaju metodom umetanja 6. Grafičko određivanje koordinata točaka na planu i eliminacija usuha 3. Zaobljenje nivelete u obliku kružnog luka 20. Ortogonalna metoda iskolčenja detaljnih točaka kružnog luka od tangente 12. Polarna metoda iskolčenja detaljnih točaka kružnog luka od tangente 13. Polarna metoda iskolčenja točke 5. Određivanje tjemenog kuta i elemenata za iskolčenje točaka PK i KK kružnog luka indirektno pomoću poligonskog vlaka 11. Iskolčenje serpentine 15. Načini određivanja tjemenog kuta kružnog luka 10. Deformacija dužine na planu 2.NASTAVNI PREDMET : PRIMJENJENA GEODEZIJA 1.simetrična forma 17. Računanje kubature na osnovu profila 19. Iskolčenje elipse. Iskolčenje pravca pomoću poligonskog vlaka kad se krajnje točke ne dogledaju 7.polarno 14. izvod elementa za iskolčenje glavnih točaka 9.ortogonalno 18.računanje elemenata iskolčenja glavnih i detaljnih točaka krivine s prelaznicom kubnom parabolom 16. Ortogonalna metoda iskolčenja točke 4. Kubna parabola kao prelaznica . Iskolčenje elipse. Ortogonalna metoda iskolčenja detaljnih točaka kružnog luka od tetive . Iskolčenje kružnice 21. Iskolčenje projektiranih poprečnih profila 22. Kružni luk.

Vrste prijelaznih krivina 30. Prijenos visina u duboka okna i na visoke zgrade . poprečnog profila i stacionaže. 26. Polarna metoda iskolčenja glavnih točaka kružnog luka od operativnog poligonskog vlaka 24. Računanje kubatura na osnovu prizmi 28. Nivelman uzdužnog profila trase i izmjera poprečnih profila 29. Definicija uzdužnog profila.23. Iskolčenje pravca primjenom cosinusovog poučka 25. Grafički prikaz nivelete u uzdužnom presjeku 27.

Sastavni dijelovi geodetskog elaborata parcelacije zemljišta 17. Načini uporabe za zemljišta privedena svrsi 23. Omeđivanje katastarske općine 21. Komasacija 27. 1: 5000 3. Izlaganje katastarskih podataka 7 Katastarski operat. Objasni podjelu na listove HOK mjerila. Što izrada katastra nekretnina . Katastarska izmjera 10. Zemljišna knjiga. Obilježavanje granica katastarskih čestica . Vrste geodetskih elaborata 25.NASTAVNI PREDMET: KATASTAR I AGRARNE OPERACIJE 1. sastavni dijelovi 9.zemljišta obuhvaća 5. Pronalaženje podzemnih vodova 16. Pravila za premjeravanja kod održavanja katastra nekretnina 24.č. Podjela i vrsta komunalnih vodova 14. svrha 2. Terenski geodetski radovi kod postavljanja i snimanja komunalnih vodova 15. kod parcelacije 20. Računanje površina parcela i objekata kod izrade geodetskih elaborata 18. Načini uporabe za poljoprivredna zemljišta i njihove skraćenice 22. Objasni podjelu na listove katastarskih planova mjerila 1: 1000 u državnom koordinatnom sustavu 4. Osnovne katastarske teritorijalne jedinice 6. sastavni dijelovi 12. Sastavni dijelovi zemljišo-knjižnog uloška 13. Numeracija k. Katastar zemljišta i katastar nekretnina . Sastavni dijelovi geodetskog elaborata ucrta zgrade 19.definicija. Geodetski radovi u postupku eksproprijacije 26. Geodetski radovi u postupku eksproprijacije 11.

Naknadna premjeravanja 29. Oznake na skicama premjeravanja kod naknadnih premjeravanja i kartiranje promjena na planove . Elaborat prigovora 30.28.

Terestička fotogrametrija. Prva dioptrijska jednadžba 2. Opiši grafičko redresiranje 18. Oblik signala u aerofotogralnetriji 10. Različiti položaj kamera prilikom snimanja u terestičkoj fotogralnetriji 15. Izrada plana leta zrakoplova. sastavni dijelovi i njihove funkcije 4. dimenzije signala u aerofotogranletriji 11.izbor i određivanje orjentacionih točaka 7. Stabilizacija orijentacijskill točaka. fototeodoliti i mjerne kamere . Dešifraža snimaka za kartiranje u krupnom mjerilu 14. Prevođenje fotoplana u plan 20. Elementi snimke a) elementi unutarnje orjentacije b) elementi vanjske ili apsolutne orjentacije 5. Vrste leća i njihove pogreške 3. položajni opis u aerofotogrametriji 9. Stabilizacija orjentacijskih točaka. Snimanje iz zraka a) uvjeti za snimanje b) izrada plana leta zrakoplova 6. primjena u geodeziji. Fotografska kamera. Redresiranje a) zakon projektvnosti b) vrste redresiranja 17. Dešifraža snimaka za kartiranje u sitnom mjerilu 13. Priprema terena za snimanje iz zraka. Fotoskice 12. mjerilo snimanja 8.NASTAVNI PREDMET: FOTOGRAMETRIJA 1. Izrada fotoplanova 19. Priprema terena za terestičko snimanje i geodetsko određivanje orijentacije baze kod snimanja 16.

Što je to fotografija 28. Miješanje boja 23. Vrste objektiva 27.21. Fizikalna (optička) definicija fotografije 30. Filtri za snimanje . Dubina oštrine snimka 24. Geometrijska definicija fotografije 29. Raspored i broj orijentacijskih točaka s obzirom na preklapanje snimka u aerofotogrametriji 22. Tehnike fokusiranja na kamerama 25 Astigmatizam 26.