PITANJA ZA USMENI ISPIT IZ STRUKE SMJER : GEODETSKI TEHNIČAR

MATURALNA PITANJA ŠK. GOD. 2008/2009

NASTAVNI PREDMET: GEODEZIJA 1. Obostrano priključen poligonski vlak: a) što je potrebno mjeriti, a što je zadano b) kako se računaju koordinate 2. Mjerenje vertikalnih kuteva: a) postupak mjerenja i računanja b) rektifikacija libele vert. kruga 3. Određivanje apsolutne nadmorske visine nekog tornja 4. Dahlta Zeiss, određivanje D i DH, vidno polje, letva 5. Tahimetrijska metoda izmjere a) vođenje skice b) rad na terenu 6. Princip rada GPS-a 7. Određivanje koordinata malih točka na liniji 8. Određivanje koordinata malih točka na okomici 9. Teodolit-osi, uvjeti,rektifikacija 10. Nivelmanska čvorna točka 11. Teodolit - sastavni dijelovi i njihove funkcije 12. Ortogonalna metoda a) postupak rada, vođenje skice i kontrola mjerenja 13. Precizni nivelman a) kakvi niveliri i letve se upotrebljavaju b) postupci rada, točnost

Elektronički teodolit . Što je to globalni satelitski navigacijski sustav (GNSS) 17. Rad s programom za prijenos podataka s totalne stanice na PC 22.princip rada 19. Totalna mjerna stanica Topcon GTS 212 20. Uvjeti nivelira i rektifikacija 26. od čega se sastoji .Određivanje pogreške indeksa vertikalnog kruga i rektifikacija . Rad s programom i računanje koordinata na osnovu mjerenja GPS uređajem Ashteck Promark 2 27. Poligonska mreža a) način postavljanja i redovi b) vrste poligonskih vlakova 18.14. Priprema totalne mjerne stanica Topcon GTS 212 za tahimetrijsko snimanje 30. Pribor za prisilno centriranje . Kodirani limbovi – apsolutni postupak očitanja limba 29.Od čega se sastoji CROPOS 25. Detaljni nivelman a) podjela b) način vođenja zapisnika za detaljni nivelman 15. Rad na terenu pomoću GPS uređaja Ashteck Promark 2 23. gdje se koristi i zašto 24. Obostrano priključeni nivelmanski vlak 28. Detaljni nivelman profila 21. Zatvoreni poligonski vlak a) gdje se primjenjuje i što je potrebno mjeriti b) kako se računaju koordinate 16.

Iskolčenje elipse.računanje elemenata iskolčenja glavnih i detaljnih točaka krivine s prelaznicom kubnom parabolom 16.simetrična forma 17. Određivanje tjemenog kuta i elemenata za iskolčenje točaka PK i KK kružnog luka indirektno pomoću poligonskog vlaka 11. Kružni luk. Visinska iskolčenja: a) iskolčenje projektirane visine točke b) iskolčenje projektiranog pravca 8. Grafičko određivanje koordinata točaka na planu i eliminacija usuha 3. Ortogonalna metoda iskolčenja detaljnih točaka kružnog luka od tetive . Ortogonalna metoda iskolčenja točke 4. Iskolčenje elipse. Polarna metoda iskolčenja detaljnih točaka kružnog luka od tangente 13. Iskolčenje pravca kad se krajnje točke ne dogledaju metodom umetanja 6.ortogonalno 18. Ortogonalna metoda iskolčenja detaljnih točaka kružnog luka od tangente 12. Deformacija dužine na planu 2. Računanje kubature na osnovu profila 19. Zaobljenje nivelete u obliku kružnog luka 20. Iskolčenje kružnice 21. Polarna metoda iskolčenja točke 5. izvod elementa za iskolčenje glavnih točaka 9.NASTAVNI PREDMET : PRIMJENJENA GEODEZIJA 1.polarno 14. Načini određivanja tjemenog kuta kružnog luka 10. Iskolčenje pravca pomoću poligonskog vlaka kad se krajnje točke ne dogledaju 7. Iskolčenje projektiranih poprečnih profila 22. Iskolčenje serpentine 15. Računanje elementa iskolčenja glavnih i detaljnih točaka krivine s prelaznicom klotoidom. Kubna parabola kao prelaznica .

26. Grafički prikaz nivelete u uzdužnom presjeku 27.23. Iskolčenje pravca primjenom cosinusovog poučka 25. Definicija uzdužnog profila. Nivelman uzdužnog profila trase i izmjera poprečnih profila 29. poprečnog profila i stacionaže. Prijenos visina u duboka okna i na visoke zgrade . Polarna metoda iskolčenja glavnih točaka kružnog luka od operativnog poligonskog vlaka 24. Vrste prijelaznih krivina 30. Računanje kubatura na osnovu prizmi 28.

Osnovne katastarske teritorijalne jedinice 6. Što izrada katastra nekretnina . kod parcelacije 20. Sastavni dijelovi geodetskog elaborata ucrta zgrade 19. Geodetski radovi u postupku eksproprijacije 11. sastavni dijelovi 9. 1: 5000 3. Objasni podjelu na listove HOK mjerila. Numeracija k. sastavni dijelovi 12. Komasacija 27. Geodetski radovi u postupku eksproprijacije 26. Omeđivanje katastarske općine 21. Računanje površina parcela i objekata kod izrade geodetskih elaborata 18. Načini uporabe za poljoprivredna zemljišta i njihove skraćenice 22.zemljišta obuhvaća 5.definicija. Vrste geodetskih elaborata 25. Sastavni dijelovi geodetskog elaborata parcelacije zemljišta 17. Podjela i vrsta komunalnih vodova 14. Sastavni dijelovi zemljišo-knjižnog uloška 13. Zemljišna knjiga. Načini uporabe za zemljišta privedena svrsi 23. Pronalaženje podzemnih vodova 16. Terenski geodetski radovi kod postavljanja i snimanja komunalnih vodova 15.č.NASTAVNI PREDMET: KATASTAR I AGRARNE OPERACIJE 1. Katastar zemljišta i katastar nekretnina . Obilježavanje granica katastarskih čestica . Katastarska izmjera 10. svrha 2. Objasni podjelu na listove katastarskih planova mjerila 1: 1000 u državnom koordinatnom sustavu 4. Pravila za premjeravanja kod održavanja katastra nekretnina 24. Izlaganje katastarskih podataka 7 Katastarski operat.

28. Oznake na skicama premjeravanja kod naknadnih premjeravanja i kartiranje promjena na planove . Elaborat prigovora 30. Naknadna premjeravanja 29.

Terestička fotogrametrija.izbor i određivanje orjentacionih točaka 7. Izrada fotoplanova 19. Različiti položaj kamera prilikom snimanja u terestičkoj fotogralnetriji 15. Snimanje iz zraka a) uvjeti za snimanje b) izrada plana leta zrakoplova 6. Dešifraža snimaka za kartiranje u sitnom mjerilu 13. dimenzije signala u aerofotogranletriji 11.NASTAVNI PREDMET: FOTOGRAMETRIJA 1. sastavni dijelovi i njihove funkcije 4. Priprema terena za terestičko snimanje i geodetsko određivanje orijentacije baze kod snimanja 16. Priprema terena za snimanje iz zraka. Redresiranje a) zakon projektvnosti b) vrste redresiranja 17. Stabilizacija orijentacijskill točaka. Izrada plana leta zrakoplova. fototeodoliti i mjerne kamere . Vrste leća i njihove pogreške 3. položajni opis u aerofotogrametriji 9. Stabilizacija orjentacijskih točaka. mjerilo snimanja 8. Fotografska kamera. Opiši grafičko redresiranje 18. Oblik signala u aerofotogralnetriji 10. Elementi snimke a) elementi unutarnje orjentacije b) elementi vanjske ili apsolutne orjentacije 5. Prevođenje fotoplana u plan 20. Fotoskice 12. Prva dioptrijska jednadžba 2. primjena u geodeziji. Dešifraža snimaka za kartiranje u krupnom mjerilu 14.

Raspored i broj orijentacijskih točaka s obzirom na preklapanje snimka u aerofotogrametriji 22. Dubina oštrine snimka 24. Tehnike fokusiranja na kamerama 25 Astigmatizam 26. Što je to fotografija 28. Fizikalna (optička) definicija fotografije 30. Filtri za snimanje .21. Geometrijska definicija fotografije 29. Vrste objektiva 27. Miješanje boja 23.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful