PITANJA ZA USMENI ISPIT IZ STRUKE SMJER : GEODETSKI TEHNIČAR

MATURALNA PITANJA ŠK. GOD. 2008/2009

NASTAVNI PREDMET: GEODEZIJA 1. Obostrano priključen poligonski vlak: a) što je potrebno mjeriti, a što je zadano b) kako se računaju koordinate 2. Mjerenje vertikalnih kuteva: a) postupak mjerenja i računanja b) rektifikacija libele vert. kruga 3. Određivanje apsolutne nadmorske visine nekog tornja 4. Dahlta Zeiss, određivanje D i DH, vidno polje, letva 5. Tahimetrijska metoda izmjere a) vođenje skice b) rad na terenu 6. Princip rada GPS-a 7. Određivanje koordinata malih točka na liniji 8. Određivanje koordinata malih točka na okomici 9. Teodolit-osi, uvjeti,rektifikacija 10. Nivelmanska čvorna točka 11. Teodolit - sastavni dijelovi i njihove funkcije 12. Ortogonalna metoda a) postupak rada, vođenje skice i kontrola mjerenja 13. Precizni nivelman a) kakvi niveliri i letve se upotrebljavaju b) postupci rada, točnost

Rad s programom i računanje koordinata na osnovu mjerenja GPS uređajem Ashteck Promark 2 27. Uvjeti nivelira i rektifikacija 26.princip rada 19. Elektronički teodolit .Od čega se sastoji CROPOS 25. Što je to globalni satelitski navigacijski sustav (GNSS) 17. Zatvoreni poligonski vlak a) gdje se primjenjuje i što je potrebno mjeriti b) kako se računaju koordinate 16.14. gdje se koristi i zašto 24. Kodirani limbovi – apsolutni postupak očitanja limba 29. od čega se sastoji . Pribor za prisilno centriranje . Priprema totalne mjerne stanica Topcon GTS 212 za tahimetrijsko snimanje 30. Poligonska mreža a) način postavljanja i redovi b) vrste poligonskih vlakova 18. Rad na terenu pomoću GPS uređaja Ashteck Promark 2 23. Rad s programom za prijenos podataka s totalne stanice na PC 22. Obostrano priključeni nivelmanski vlak 28. Totalna mjerna stanica Topcon GTS 212 20. Detaljni nivelman a) podjela b) način vođenja zapisnika za detaljni nivelman 15. Detaljni nivelman profila 21.Određivanje pogreške indeksa vertikalnog kruga i rektifikacija .

Iskolčenje serpentine 15. Iskolčenje pravca kad se krajnje točke ne dogledaju metodom umetanja 6. Iskolčenje pravca pomoću poligonskog vlaka kad se krajnje točke ne dogledaju 7. Kružni luk. Polarna metoda iskolčenja detaljnih točaka kružnog luka od tangente 13. Iskolčenje projektiranih poprečnih profila 22. Ortogonalna metoda iskolčenja detaljnih točaka kružnog luka od tangente 12. Računanje kubature na osnovu profila 19. Iskolčenje elipse. Grafičko određivanje koordinata točaka na planu i eliminacija usuha 3.računanje elemenata iskolčenja glavnih i detaljnih točaka krivine s prelaznicom kubnom parabolom 16. Računanje elementa iskolčenja glavnih i detaljnih točaka krivine s prelaznicom klotoidom.NASTAVNI PREDMET : PRIMJENJENA GEODEZIJA 1. Ortogonalna metoda iskolčenja točke 4. izvod elementa za iskolčenje glavnih točaka 9. Polarna metoda iskolčenja točke 5. Deformacija dužine na planu 2. Zaobljenje nivelete u obliku kružnog luka 20.ortogonalno 18. Visinska iskolčenja: a) iskolčenje projektirane visine točke b) iskolčenje projektiranog pravca 8.simetrična forma 17. Iskolčenje kružnice 21. Određivanje tjemenog kuta i elemenata za iskolčenje točaka PK i KK kružnog luka indirektno pomoću poligonskog vlaka 11. Iskolčenje elipse.polarno 14. Kubna parabola kao prelaznica . Ortogonalna metoda iskolčenja detaljnih točaka kružnog luka od tetive . Načini određivanja tjemenog kuta kružnog luka 10.

Iskolčenje pravca primjenom cosinusovog poučka 25. Prijenos visina u duboka okna i na visoke zgrade . Grafički prikaz nivelete u uzdužnom presjeku 27.23. poprečnog profila i stacionaže. Vrste prijelaznih krivina 30. Polarna metoda iskolčenja glavnih točaka kružnog luka od operativnog poligonskog vlaka 24. Računanje kubatura na osnovu prizmi 28. 26. Nivelman uzdužnog profila trase i izmjera poprečnih profila 29. Definicija uzdužnog profila.

Vrste geodetskih elaborata 25. Što izrada katastra nekretnina . 1: 5000 3.definicija. sastavni dijelovi 12. Terenski geodetski radovi kod postavljanja i snimanja komunalnih vodova 15. Geodetski radovi u postupku eksproprijacije 26. Zemljišna knjiga. Sastavni dijelovi zemljišo-knjižnog uloška 13. Objasni podjelu na listove katastarskih planova mjerila 1: 1000 u državnom koordinatnom sustavu 4. Omeđivanje katastarske općine 21. Pronalaženje podzemnih vodova 16. Katastarska izmjera 10. kod parcelacije 20. Načini uporabe za poljoprivredna zemljišta i njihove skraćenice 22. Izlaganje katastarskih podataka 7 Katastarski operat. Obilježavanje granica katastarskih čestica . Numeracija k.č. svrha 2. Načini uporabe za zemljišta privedena svrsi 23. Pravila za premjeravanja kod održavanja katastra nekretnina 24. Sastavni dijelovi geodetskog elaborata ucrta zgrade 19. Katastar zemljišta i katastar nekretnina . sastavni dijelovi 9. Podjela i vrsta komunalnih vodova 14. Geodetski radovi u postupku eksproprijacije 11.NASTAVNI PREDMET: KATASTAR I AGRARNE OPERACIJE 1.zemljišta obuhvaća 5. Objasni podjelu na listove HOK mjerila. Računanje površina parcela i objekata kod izrade geodetskih elaborata 18. Komasacija 27. Osnovne katastarske teritorijalne jedinice 6. Sastavni dijelovi geodetskog elaborata parcelacije zemljišta 17.

Elaborat prigovora 30.28. Oznake na skicama premjeravanja kod naknadnih premjeravanja i kartiranje promjena na planove . Naknadna premjeravanja 29.

Opiši grafičko redresiranje 18. Prva dioptrijska jednadžba 2. Priprema terena za terestičko snimanje i geodetsko određivanje orijentacije baze kod snimanja 16. Izrada fotoplanova 19. Izrada plana leta zrakoplova. Fotografska kamera. Redresiranje a) zakon projektvnosti b) vrste redresiranja 17. Dešifraža snimaka za kartiranje u sitnom mjerilu 13. fototeodoliti i mjerne kamere . mjerilo snimanja 8. Snimanje iz zraka a) uvjeti za snimanje b) izrada plana leta zrakoplova 6. Stabilizacija orijentacijskill točaka.izbor i određivanje orjentacionih točaka 7. primjena u geodeziji. Vrste leća i njihove pogreške 3. Prevođenje fotoplana u plan 20. položajni opis u aerofotogrametriji 9. Dešifraža snimaka za kartiranje u krupnom mjerilu 14.NASTAVNI PREDMET: FOTOGRAMETRIJA 1. Različiti položaj kamera prilikom snimanja u terestičkoj fotogralnetriji 15. Oblik signala u aerofotogralnetriji 10. Stabilizacija orjentacijskih točaka. Elementi snimke a) elementi unutarnje orjentacije b) elementi vanjske ili apsolutne orjentacije 5. sastavni dijelovi i njihove funkcije 4. dimenzije signala u aerofotogranletriji 11. Priprema terena za snimanje iz zraka. Terestička fotogrametrija. Fotoskice 12.

Što je to fotografija 28. Fizikalna (optička) definicija fotografije 30. Dubina oštrine snimka 24. Raspored i broj orijentacijskih točaka s obzirom na preklapanje snimka u aerofotogrametriji 22. Vrste objektiva 27. Miješanje boja 23. Filtri za snimanje . Tehnike fokusiranja na kamerama 25 Astigmatizam 26. Geometrijska definicija fotografije 29.21.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful