ROĐENI PO NASELJIMA U 1964.

Rođeni

Živorođeni
Spol

Kotar

1 Bjelovar

Općina

Bjelovar

Šifra
op.

Naselje

Šifra
Ukupno
nas.

01
Babinac
Babotok
Bačkovica
Bedenička
Bedenik
Bjelovar
Botinac
Breza
Brezovac
Bulinac
Ciglena
Čađevac
Ćurlovac
Dautan
Diabali
Domanjkuš
Dominkovica
Donji Mosti
Draganić Gudovački
Drljanovac
Galovac
Gornje Plavnice
Gornje Sredice
Gornje Zdelice
Gornji Križ
Gornji Mosti
Gornji Tomaš
Grginac
Gudovac

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029

867
9
3
0
0
11
280
2
4
15
4
6
1
3
7
1
4
2
5
2
7
4
11
14
2
4
1
3
0
22

Živoro- Mrtvođeni rođeni

858
9
3

11
277
1
4
15
4
6
1
3
7
1
4
2
5
2
7
4
11
14
2
4
1
2
21

9

3
1

muški

Mjesto porođaja
na drugom mjestu
u zdr.ust. s pomoći
bez
pomoći

ženski

Rođeni u
braku

447
6
3

411
3

590
3
2

179
5
1

89
1

801
9
3

7
138

4
139
1
2
9
1
1

6
266

4
6
1

1
5

1
4

3
1

2
1
2
1
5
1
4
8
1
2

3

1
2

11
258
1
3
14
4
5
1
3
7
1
3
2
4
2
7
2
11
14
2
4
1
2

5

20

1

2
6
3
5
1
2
3
1
2
1
3
1
2
3
7
6
1
2
1
1

1

11

3
15
2
1

1
2
2
1
3
1

3
1

2
5
3
4
11
7
1
1

2
3

4
1
3

1
10

3

14

2

1

3

Rođeni
izvan
braka
57

19
1
1
1

1
1

2

1

Jabučeta
Jakopovac Kapelski
Jasenik
Kakinac
Kapela
Kašljavac
Kegljevac
Klokočevac
Kobasičari
Kokinac
Kovačevac Križevački
Kovačica Slavinska
Kozarevac Račanski
Kraljevac Križevački
Kupinovac
Lalići
Lasovac
Lasovac-Brdo
Letičani
Lipovo Brdo
Maglenča
Mala Ciglena
Malo Korenovo
Malo Trojstvo
Markovac Trojstveni
Martinac Trojstveni
Međurača
Nevinac
Nova Diklenica
Nava Pisanica
Nova Rača
Novi Paljani
Novi Skucani
Novoseljani
Obrovnica
Orlovac
Orovac

030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066

0
6
4
4
8
3
3
8
2
5
3
1
2
2
2
1
10
2
6
3
7
1
5
5
8
0
10
5
2
2
10
3
4
13
2
4
9

6
4
4
8
3
3
8
2
4
3
1
2
2
2
1
9
2
5
3
7
1
5
5
8
10
5
2
2
10
3
4
13
2
4
9

2
2
3
4
2

1

1
1

5
1
3
1
1
1
1
2
4
1
5
1
5
2
3
4
6
2
1
6
2
11
3
6

4
2
1
4
1
3
3
1
1
2

5

1
1

1

1
5
1
2
2
1
3
2
4
4
3
2
1
4
1
4
2
2
1
3

1
2
1
2
5
2
3
2

2
1
2
1
5
1
2

1
4
3
6
2
1
3
1
1
1
1
2

2
1

5

1
5
1

1

4
6
2
2
2
1
4
3
2
13
2
1
4

1
5
1
6
3

1
2

1
6
2

3
4

1

4
4
4
7
3
3
7
2
3
3
1
2
2
2
5
2
5
3
7
1
5
5
8
10
5
2
2
10
3
3
12
2
4
9

2

1

1
1

1
4

1
1

Patkovac
Paulovac
Pavlin Kloštar
Podgorci
Polum
Poljančani
Predavac
Prekobrdo
Prespa
Prgomelje
Prnjavori
Prokljuvani
Pupelica
Puričani
Rajić Gudovački
Ravneš
Reškovci
Ribnjačka
Rovišće
Sasovac
Severin
Srednja Diklenica
Srednji Mosti
Staničić
Stanići
Stara Diklenica
Stara Rača
Starčevljani
Stare Plavnice
Stari Lipovčani
Stari Pavljani
Stari Skucani
Šandrovac
Šiptari
Tociljevac
Tomaš
Tuk

067
068
069
070
071
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089
090
091
092
093
094
095
096
097
098
099
100
101
102
103

4
8
3
8
0
5
12
0
15
4
0
3
5
1
4
2
1
8
12
7
9
2
3
2
2
2
7
3
12
0
6
4
8
0
1
6
4

4
8
3
8

2
4
3
6

2
4

2
5

5
12

5

3
3
1

2

5
7

15
4

6
3

3
5
1
4
2
1
8
12
7
9
2
3
2
2
2
7
3
12

3

2

4
7
3
6

5

2
4

3
7

1

5
12

9
1

14
2

1
2

15
4

2
2

3
4
1
4
2
1
8
12
7
8
1
2
2
2
1
6
3
12

6
4
8

2
4
1

1
6
4

1
3
2

5
1
4
2
1
4
5
4
3
1
2
1
1
5
1
5

1
2
1
1
1

4
7
3
6
1
1
1
1
2
2
2
7

2
9
2
5
2
1
1
2
1
2
3
11

4
7

4
2
1

3
2

5
2

2

1
1

1
3
3
4

2
1
1
5
2

2
1
1
4

1

1

1

2

2
1
7

5
3
8

1
1

1
6
4

1
2

1

1
1
1

1
1

1
1

Tvrda Rijeka Velika Pisanica Veliko Korenovo Veliko Trojstvo Visovi Višnjevac Vrbica Trojstvena Zrinski Topolovac Zvijerci Žabljak Ždralovi 1 Bjelovar Čazma 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 02 Andigola Babinac Ivanski Blatnica Bojana Bosiljevo Česmansko Cerina Čazma Dapci Daksatica Dereza Čazmanska Donja Petrička Donja Šušnjara Donji Draganec Donji Dragičevci Donji Lipovčani Donji Miklouš Đurđić Gornja Petrička Gornja Šušnjara Gornji Draganec Gornji Dragičevci Gornji Lipovčani Gornji Miklouš Grabik Grabovnica 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 3 21 10 25 1 4 1 18 4 3 12 238 2 2 1 5 1 2 16 2 3 4 8 3 5 1 5 3 3 1 1 2 3 1 2 3 4 3 21 10 25 1 4 1 18 4 3 12 236 2 2 1 5 1 2 16 2 3 4 8 3 5 1 3 3 3 1 1 2 3 1 2 3 4 10 5 10 2 3 1 8 3 2 5 121 1 1 4 1 2 9 1 2 1 5 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 3 11 5 15 1 1 10 1 1 7 115 2 1 7 10 16 1 1 1 8 3 2 11 98 1 1 9 3 7 2 11 1 1 2 3 2 3 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 3 3 1 1 111 1 4 1 1 7 1 1 3 3 2 3 1 1 2 1 3 14 5 1 2 2 4 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 27 1 1 1 1 1 1 1 2 20 10 24 1 4 1 15 4 3 11 222 2 2 1 5 1 2 14 2 3 4 8 3 5 1 3 2 2 1 1 2 3 1 2 3 4 1 1 1 3 1 14 2 1 1 .

1 Bjelovar Daruvar Ivanska Kolarevo Selo Komuševci Križić Marčani Martinac Milaševci Narta Novi Laminac Novo Selo Općevac Palančani Paljevine Pavličani Pobjenik Pobrđani Pobjenički Prnjavorac Prokljuvani Glogovnički Rastovac Samarica Siščani Sovari Sredska Stara Ploščica Stari Laminac Starine Staro Štefanje Suhaja Štefanje Utiskani Vagovina Vrtlinska Vučani Zdenčec 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 Barica Batinjani Podborski 001 002 03 11 5 5 4 3 5 10 6 6 2 3 1 2 5 5 0 3 3 2 7 5 2 6 10 7 1 6 1 13 3 8 1 3 1 521 3 15 11 5 5 4 3 5 10 6 6 2 3 1 2 5 5 4 1 2 2 2 2 3 3 3 2 7 5 2 6 10 7 1 6 1 13 3 8 1 3 1 521 3 15 1 1 1 3 3 5 2 2 3 4 5 4 2 0 4 1 8 2 6 1 2 1 277 1 5 7 4 3 2 1 3 7 6 1 2 1 1 2 1 6 2 1 3 1 8 2 1 2 1 1 2 2 1 4 2 2 1 6 5 1 2 1 1 1 2 1 5 1 2 3 3 2 1 1 1 206 2 10 1 244 2 10 2 7 6 1 1 4 2 3 1 2 2 2 1 5 1 2 1 1 1 1 3 4 1 1 2 1 2 3 2 3 2 1 1 3 3 1 1 3 1 1 1 5 1 10 5 1 2 268 1 4 47 1 9 5 5 4 3 5 9 3 6 2 2 1 2 5 5 3 3 2 7 4 2 4 10 7 1 6 1 13 3 8 1 3 1 456 2 14 2 1 3 1 1 2 65 1 1 .

Bijela Blagorodovac Borova Kosa Brđani Bastajski Brestovac Daruvarski Daruvar Dežanovac Donja Kuća Doljani Podborski Donja Vrijeska Donje Cjepidlake Donji Borki Donji Daruvar Donji Sređani Duhovi Golubinjak Gornja Vrijeska Gornje Cjepidlake Gornji Borki Gornji Daruvar Gornji Sređani Gornji Uljanik Goveđe Polje Imsovci Ivanovo Polje Kaštel Dežanovački Katinac Kip Končanica Koreničani Kravljak Kliški Kreštelovac Krivaja Lipovac Daruvarski Ljudevitino Selo Mala Babina Gora Mala Klisa 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 5 11 1 3 14 91 14 2 20 4 10 6 14 16 1 7 5 4 4 6 14 4 4 6 3 6 4 0 15 4 1 3 1 2 3 5 1 5 11 1 3 14 91 14 2 20 4 10 6 14 16 1 7 5 4 4 6 14 4 4 6 3 6 4 15 4 1 3 1 2 3 5 1 3 5 1 7 48 9 1 12 3 7 5 5 11 1 5 4 3 1 3 9 2 4 3 1 1 3 9 2 2 6 1 2 7 43 5 1 8 1 3 1 9 5 3 1 8 41 8 1 4 2 3 2 2 1 3 6 50 5 1 16 4 5 2 14 1 3 1 16 1 2 1 1 3 3 5 2 3 2 5 1 6 2 1 3 1 3 9 1 1 3 2 4 1 2 1 2 7 3 1 4 1 6 1 2 2 1 1 3 4 2 3 1 1 1 2 2 6 4 9 3 1 1 2 4 1 3 1 6 2 1 4 9 1 2 14 87 14 1 20 4 5 3 14 16 1 7 3 4 2 6 14 3 2 5 3 6 2 15 4 1 3 1 2 3 4 1 2 1 4 1 5 3 2 2 1 2 1 2 1 1 .

1 Bjelovar Đurđevac Mala Masljenjača Mali Bastaji Mali Miletinac Markovac Miljanovac Miokovićevo Nova Krivaja Otkopi Pakrani Potočani Puklica Removac Rijeka Batinjska Sirač Sokolovac Daruvarski Srednji Borki Stara Krivaja Stražanac Šibovac Škodinovac Šuplja Lipa Trojeglava Uljanik Velika Babina Gora Velika Klisa Velika Maslenjača Veliki Bastaji Veliki Miletinac Vrbovac Podborski Vukovje Batinjsko Zajile 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 Ana Batinske Brodić Budančevica Budrovac 001 002 003 004 005 04 2 3 1 10 8 7 4 5 5 6 2 1 1 29 11 0 3 6 8 2 12 10 11 9 11 3 10 2 4 3 0 726 2 6 4 6 4 2 3 1 10 8 7 4 5 5 6 2 1 1 29 11 1 7 5 3 3 2 2 3 1 1 14 7 3 6 8 2 12 10 11 9 11 3 10 2 4 3 716 2 6 4 6 4 3 2 2 1 6 7 8 2 6 2 5 1 10 1 3 1 3 3 4 1 3 3 3 1 1 15 4 1 4 6 1 6 3 3 7 5 1 5 1 4 2 388 1 3 2 4 2 328 1 3 2 2 2 4 1 1 3 1 4 7 7 4 5 1 2 5 6 2 1 1 7 6 7 2 5 4 4 2 1 18 7 2 2 3 1 2 5 1 2 3 2 1 157 1 3 2 1 11 2 1 4 8 4 9 8 3 5 2 4 2 536 2 6 3 3 2 2 1 3 1 1 2 1 1 7 3 23 28 9 3 6 6 1 10 10 10 8 5 3 9 1 4 3 672 2 4 3 4 3 1 3 3 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 6 1 1 44 2 1 2 1 .

Čepelovac Dinjevac Donje Zdelice Đurđevac Ferdinandovac Gornja Šuma Grabrovnica Grede Molvanske Hampovica Kalinovac Kladare Kloštar Kozarevac Križnica Ledine Molvanske Lijepa Greda Mala Češnjevica Marof Starogradački Medvedička Mićetinac Miholjanec Molve Novo Virje Otrovanec Pitomača Podravske Sesvete Prugovac Rakitnica Repaš Sedlarica Sirova Katalena Srari Gradac Suha Katalena Šemovci Turnašica Velika Črešnjevica Virje 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 5 5 2 89 29 1 5 8 3 19 10 36 13 6 2 18 6 6 8 3 7 25 21 14 111 35 23 5 14 7 2 16 24 12 8 9 67 5 5 2 88 28 1 5 8 3 19 10 35 13 6 2 18 6 6 8 3 7 25 20 14 111 35 22 4 13 7 2 16 24 11 8 8 66 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 2 2 48 17 2 2 2 12 5 13 9 2 1 14 6 2 3 3 3 13 12 7 49 16 13 11 2 1 8 12 8 5 7 42 3 40 11 1 3 6 1 7 5 22 4 4 1 4 4 5 4 12 8 7 62 19 9 4 2 5 1 8 12 3 3 1 24 2 2 24 3 1 2 4 1 10 1 2 1 1 1 3 7 3 2 11 9 6 3 3 1 6 3 7 2 26 5 1 64 25 1 4 8 1 15 9 25 3 4 1 18 5 5 8 2 4 18 17 12 100 18 15 1 10 6 2 10 19 11 1 6 40 2 9 1 8 1 2 5 5 2 85 27 1 5 8 3 19 10 28 12 5 1 18 5 5 8 3 7 25 20 14 101 34 22 4 13 6 2 15 18 11 8 7 66 3 1 7 1 1 1 1 1 10 1 1 1 6 1 .

Ždala 1 Bjelovar Garešnica 043 05 Begovača Berek Ciglenica Dišnik Garešnica Garešnički Brestovac Gornja Garešnica Gornja Ploščica Gornja Trnovitica Hercegovac Hrastovac Kajgana Kaniška Iva Kapelica Klokočevac Ilovski Kostanjevac Berečki Krivaja Ladislav Mala Bršljanica Mala Mlinska Mala Trnovitica Mali Pašijan Mali Potok Mali Prokop Malo Vukovje Mlinski Vinogradi Nova Ploščica Novo Selo Garešničko Oštri Zid Palešnik Podgarić Rogoža Ruškovac Šimljana Šimljanica 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 30 290 4 10 5 8 35 17 6 3 6 29 16 8 4 7 4 5 0 12 1 1 2 2 1 1 2 3 6 1 3 10 0 5 3 0 2 30 285 4 10 4 8 33 17 5 3 6 29 16 8 4 7 4 5 17 146 2 7 3 6 18 7 2 3 5 11 10 3 2 4 2 4 13 139 2 3 1 2 15 10 3 12 1 1 2 2 1 1 2 3 6 1 3 10 7 1 5 1 5 1 2 1 1 2 5 5 3 1 2 4 1 2 1 1 5 1 2 1 1 18 6 5 2 3 2 1 1 2 2 4 209 4 6 3 7 31 16 3 2 4 17 16 8 4 7 1 3 26 34 9 1 3 4 1 11 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 5 42 1 1 2 3 2 4 1 3 28 273 4 10 4 8 31 17 5 3 5 28 16 8 4 7 4 5 2 12 11 1 1 2 2 1 1 2 3 6 1 3 10 1 6 4 2 1 2 5 3 2 2 3 2 1 1 .

1 Bjelovar Grubišno Polje Šimljanik Tomašica Trnovitički Popovac Veika Bršljanica Velika Mlinska Velika Trnava Velika Trnovitica Veliki Pašijan Veliki Prokop Veliko Vukovje Zdenčac 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 Brđani Dapčevički Brzaja Cremušina Donja Kovačica Donja Rašenica Dražica Đakovac Gakovo Gornja Kovačica Gornja Rašenica Grbavac Grubišno Polje Ivanovo Selo Lončarica Mala Barna Mala Dapčevica Mala Jasenovača Mala Peratovica Mala Pisanica Mali Grđevac Mali Zdenci Munije Orlovac Zdenački Pavlovac Poljani 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 06 3 5 6 7 6 4 19 7 2 3 6 259 0 0 8 8 10 7 3 3 4 14 8 34 9 2 3 5 1 4 2 3 12 1 4 5 3 2 5 6 7 6 4 19 7 2 3 6 257 8 8 10 7 3 3 4 14 8 34 9 2 3 5 1 4 2 3 12 1 4 5 3 1 2 1 2 5 3 2 9 3 1 1 2 146 6 5 3 7 1 2 3 9 3 14 9 2 2 3 1 1 1 8 2 4 2 2 4 4 2 3 2 10 4 1 2 4 111 1 5 4 6 4 1 11 6 1 2 6 107 2 3 7 4 3 1 3 2 3 2 1 4 21 6 2 1 1 5 5 20 1 2 1 3 1 2 4 1 2 1 1 2 2 1 1 1 4 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 6 1 1 1 134 16 1 5 9 4 1 3 1 13 4 12 3 2 1 3 1 2 1 1 8 1 3 4 1 1 1 1 1 1 2 5 5 6 6 4 17 4 2 3 6 232 8 7 9 7 1 3 2 14 8 29 9 1 3 4 1 4 2 2 12 1 4 5 3 1 1 2 3 25 1 1 2 2 5 1 1 1 .

1 Bjelovar Koprivnica Sibenik Topolovica Trojeglava Rašenička Turčević-Polje Velika Barna Velika Dapčevica Velika Jasenovača Velika Peratovica Veliki Grđevac Veliki Rastovac Veliki Zdenci Zrinska 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 Antolovec Bakovčica Belanovo Selo Barovljani Batinovec Ivanečki Botovo Brđani Sokolovački Bregi Koprivnički Cvetkovec Delovi Domaji Donjara Donja Velika Donji Maslarec Donji Starigrad Drnje Duga Rijeka Đelekovec Gabajeva Greda Glogovac Gola Gorica Goričko Gornja Velika 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 07 3 7 6 8 14 7 1 6 29 6 13 6 886 1 10 2 5 3 5 3 19 1 3 4 3 3 3 8 14 7 25 20 22 21 1 3 4 3 6 6 8 14 7 1 6 29 6 12 6 875 1 8 2 5 3 5 3 19 1 3 4 3 3 3 8 13 7 25 20 20 21 1 3 4 1 1 11 2 1 2 2 4 4 5 10 4 4 13 3 6 3 460 1 5 1 1 2 2 2 9 1 3 1 1 1 2 7 2 14 12 9 8 1 2 3 1 2 2 3 4 3 1 2 16 3 6 3 415 3 1 4 1 3 1 10 1 2 1 2 2 2 6 6 5 11 8 11 13 1 1 1 3 1 2 6 4 4 12 7 3 560 1 3 1 3 3 2 13 1 2 1 2 1 4 9 3 23 7 7 2 1 2 5 6 6 3 1 1 17 6 3 3 221 2 1 2 1 2 1 2 94 3 2 1 5 1 2 1 2 1 2 2 12 8 19 1 2 3 1 2 1 1 3 2 4 1 5 2 4 5 6 6 11 7 1 5 28 6 12 6 824 1 8 2 4 3 3 3 18 1 3 4 1 2 3 8 12 7 24 18 18 21 1 3 2 3 1 2 3 1 1 51 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 .

Gornji Maslarec Gotalovo Grbaševec Grdak Herešin Hlebine Hudovljani Imbrijovec Ivanac Ludbreški Ivančec Jagnjedovac Jankovac Javorovac Jeduševac Kamenica Koledinec Komatnica Koprivnica Koprivnički Ivanec Kunovec Kunovec-Breg Kutnjak Kuzminec Ladislav Sokolovački Legrad Lepavina Lukovec Mala Brajinska Mala Mučna Mala Rasinica Mala Rijeka Mali Botinovac Mali Grabičani Mali Otok Mali Poganac Miličani Novačka 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 2 9 0 2 5 23 4 6 3 1 9 4 5 3 2 3 6 273 19 16 6 8 8 4 24 2 1 1 4 0 1 0 3 3 1 2 14 2 9 2 6 2 5 23 4 6 3 1 9 4 5 3 2 3 6 272 19 16 4 8 8 4 24 2 1 1 4 2 4 8 3 2 2 6 2 1 1 1 1 2 4 150 6 7 1 4 5 3 14 2 1 1 3 1 1 3 3 1 2 14 2 2 8 3 1 15 1 4 1 1 3 2 4 2 1 3 2 122 13 9 3 4 3 1 10 1 3 4 6 1 5 3 1 1 3 1 1 1 6 2 1 17 3 1 8 1 4 2 2 3 4 240 14 8 3 7 8 1 9 2 1 25 3 1 7 2 8 1 1 1 15 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 6 2 9 2 5 23 4 6 3 1 9 4 3 3 2 3 6 255 18 16 4 8 8 4 23 2 1 1 3 1 1 1 1 2 1 1 1 11 1 1 2 3 3 1 2 14 2 17 1 1 1 .

Novigrad Podravski Otočka Paunovac Paščenik Peteranec Plavšinac Prkos Prnjavor Lepavinski Pustakovec Radeljevo Selo Rasinja Reka Ribnjak Rijeka Koprivnička Rovištanci Segovina Selnica Podravska Sigetec Sokolovac Srdinac Srijem Subotica Podravska Široko Selo Štigljinec Torčec Trnovac Sokolovački Velika Brajinska Velika Mučna Velika Rasinica Veliki Botinovac Veliki Grabičani Veliki Otok Veliki Poganac Vlajislav Vojvodinec Vrhovac Sokolavački Zablatje 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 32 8 0 3 17 3 1 0 6 3 12 18 1 7 3 2 4 16 7 3 7 10 2 5 11 1 2 9 0 2 1 5 3 5 1 0 9 32 8 2 17 3 1 6 3 12 18 1 6 3 2 4 16 7 3 7 10 2 5 11 1 2 9 1 1 16 4 13 1 1 9 1 1 8 2 1 2 13 3 1 5 3 6 8 1 2 3 10 10 3 2 3 9 3 3 4 4 1 3 7 2 6 2 1 5 3 5 1 8 16 4 6 10 1 3 1 2 1 7 4 3 6 1 2 4 1 3 2 4 1 2 1 1 3 4 2 4 13 5 2 5 10 5 31 8 2 17 2 1 4 3 1 1 5 1 1 1 3 1 3 3 2 1 2 2 3 8 2 3 1 2 9 1 1 1 2 3 19 7 1 2 1 1 3 6 3 10 15 1 5 3 2 2 13 7 2 7 10 2 5 11 1 2 9 1 1 4 1 4 2 1 5 3 5 1 5 8 1 1 2 3 1 2 3 1 .

1 Bjelovar Križevci 08 Apatovac Barlabaševec Beketinec Bočkovec Bogačevo Bogačevo Riječko Bojnikovec Borje Brdo Cirkvensko Brdo Orehovečko Brezje Miholečko Bezovljani Brežani Bukovje Križevačko Carevdar Cepidlak Cirkvena Cubinec Čabraji Črnčevec Čvrstec Dedina Deklešanec Dijankovec Doljanec Donja Brckovčina Donja Glogovnica Donja Rijeka Donji Dubovec Donji Fodrovec Dropkovec Đurđic Erdovec Fajerovec Ferežani Finčevec 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 652 15 0 0 4 3 0 2 3 2 0 4 6 2 3 12 5 8 4 1 5 14 5 3 5 2 2 3 6 0 5 9 9 2 5 2 1 647 15 5 321 8 326 7 4 3 4 1 2 2 3 2 2 4 6 147 323 9 177 6 630 15 4 4 3 1 1 1 3 2 3 1 4 6 1 4 3 5 1 5 1 1 3 3 2 3 2 2 8 2 3 12 5 7 4 1 5 14 5 3 5 1 2 3 6 3 2 1 2 1 1 4 3 2 1 3 12 5 8 4 1 5 14 5 3 5 2 2 3 6 1 6 2 3 1 1 3 9 3 2 3 1 1 1 3 2 6 3 5 3 1 3 1 2 1 1 5 9 9 2 5 2 1 3 3 7 2 6 2 2 2 1 1 1 2 1 5 17 1 2 3 1 2 5 2 1 2 1 1 2 3 4 1 1 1 1 3 5 4 2 9 2 5 1 1 3 3 2 5 2 1 5 9 9 2 5 2 1 1 1 .

Fodrovec Riječki Gorica Miholečka Gornja Brckovčina Gornja Glogovnica Gornja Rijeka Gornji Dubovec Gornji Fodrovec Gračina Gregurovec Guščerovec Helena Hižanovec Hrgovec Hrsovo Ivanac Vojakovački Jarčani Kalnik Kamešnica Kapela Ravenska Karane Kenđelovec Kloštar Vojakovački Kolarec Kostadinovac Kostanjevec Riječki Križevci Kućari Kunđevec Kusijevec Kuštani Ladinec Lemeš Lemeš Križevački Lukačevec Ljubelj Kalnički Majurec Male Sesvete 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 1 0 3 2 6 3 1 0 3 5 7 6 2 6 8 4 10 3 2 3 2 2 4 3 8 111 2 0 3 3 4 1 3 4 12 10 0 1 1 3 2 6 3 1 2 1 3 2 3 5 7 6 2 6 8 4 10 3 2 3 2 2 3 3 8 111 2 1 2 6 1 1 3 5 3 3 4 1 3 4 11 9 6 1 2 2 1 2 1 5 55 2 1 1 1 3 1 1 2 5 7 1 1 3 1 1 2 3 1 5 1 3 3 4 4 3 2 1 1 1 1 2 6 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 6 6 1 3 6 3 8 2 1 1 2 3 56 54 2 1 1 3 1 7 51 2 3 1 1 1 1 2 2 2 2 6 2 1 1 2 4 1 3 3 5 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 6 2 2 1 1 1 8 3 2 6 3 1 3 5 7 6 2 5 8 4 10 3 2 3 2 2 3 2 8 104 2 2 3 4 1 3 4 11 8 1 1 7 1 1 .

Mali Carevdar Mali Potočec Mali Raven Marinovac Markovac Križevački Martinec Međa Mičijevac Miholec Mikovec Mokrice Miholečke Nemčevec Novaki Ravenski Novi Bošnjani Novi Đurđic Novi Glog Obrež Kalnički Orehovec Orehovec Kalnički Osijek Vojakovački Pavlovec Ravenski Pesek Piškovec Podbrđani Vojakovački Podgajec Podvinje Miholečko Pofuki Poljana Križevačka Popovec Kalnički Potok Kalnički Povelić Predavec Križevački Prikraj Križevački Raščani Rovci Ruševac Selanec 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 1 4 2 2 4 0 3 0 12 1 4 1 2 6 4 5 4 12 1 7 2 6 3 0 6 1 5 7 1 1 2 0 0 1 1 6 8 1 4 2 2 4 1 1 2 3 3 1 2 12 1 4 1 2 6 4 5 4 12 1 7 2 6 3 6 6 1 2 1 1 3 1 1 6 1 5 7 1 1 2 2 1 1 6 8 1 2 1 3 3 4 4 5 6 3 2 1 3 1 1 1 1 3 1 3 1 1 7 1 1 2 3 1 4 1 4 4 1 3 1 2 1 1 1 4 2 2 4 1 2 3 5 6 1 2 12 1 4 1 2 6 4 5 4 11 1 6 2 6 3 1 2 2 2 1 1 2 1 1 3 2 3 8 5 1 5 1 1 1 3 4 3 1 5 1 1 1 4 1 1 1 1 2 5 1 2 6 1 5 7 1 1 2 1 6 1 1 1 6 8 1 1 1 1 1 1 5 5 1 6 1 1 .

Sela Ravenska Selnica Miholečka Srednji Dubovec Stara Ves Ravenska Stari Bošnjani Sudovec Šalamunovec Škrinjari Šoprun Špiranec Štrigovec Trema Većeslavec Velike Sesvete Veliki Potočec Veliki Raven Vinarec Vojakovac Vojnovec Kalnički Voljavec Riječki Vujići Vojakovački Vukovec Vukšinec Riječki Zaistovec Zamladinec Žabno Žibrinovec 1 Bjelovar Pakrac 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 09 Antunovac Badljevina Batinjani Pakrački Bjelajci Bjelanovac Branešci Brekinjska Brezine Kukunjevačke Brusnik 001 002 003 004 005 006 007 008 009 6 2 4 2 4 6 2 6 5 1 1 17 3 5 5 9 1 10 4 0 3 2 2 8 2 16 2 426 15 21 3 3 0 6 8 11 3 6 2 4 2 4 6 2 6 5 1 1 17 3 5 5 9 1 10 4 2 2 2 2 1 3 3 2 2 8 2 16 2 425 15 21 3 3 6 8 11 3 4 2 1 8 1 1 2 1 1 2 2 1 1 4 1 5 4 2 3 3 2 2 3 1 1 9 2 5 3 4 5 1 9 2 1 5 3 2 2 6 2 4 5 4 2 1 1 3 1 9 1 210 4 12 1 1 1 1 1 5 1 7 1 215 11 9 2 2 1 2 3 4 2 4 5 7 1 2 5 1 4 2 1 4 1 1 7 330 9 19 1 2 6 9 2 3 1 4 1 1 1 1 3 3 2 2 1 1 2 2 2 1 1 9 17 6 6 2 4 2 4 6 2 6 5 1 1 17 3 5 5 9 1 9 4 2 2 3 3 2 2 8 2 16 2 362 13 21 3 2 4 2 2 1 3 8 11 2 6 2 78 1 63 2 1 3 1 .

Bučje Bujavica Bukovčani Cicvare Cikote Dereza Dobrovac Donja Obrijež Donja Subocka Donja Šumetlica Donji Čaglić Donji Grahovljani Dragović Filipovac Gaj Glavica Zabrdska Gornja Obrijež Gornja Subocka Gornja Šumetlica Gornji Čaglić Gornji Grahovljani Grđevica Jagma Jakovci Japaga Kapetanovo Polje Klisa Pakračka Korita Koturić Kovačevac Čaglički Kraguj Kričke Zabrdske Kukunjevac Kusonje Lipik Lipovac Kusonjski Livađani 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 9 2 1 1 1 2 6 7 6 7 6 5 4 8 6 2 4 3 2 2 4 0 2 3 2 5 4 2 0 4 4 4 17 7 38 2 2 9 2 1 1 1 2 6 7 6 7 6 5 4 8 6 2 4 3 2 2 4 5 2 3 2 5 4 2 1 4 4 4 17 7 38 2 1 2 3 2 11 1 24 1 1 4 2 1 9 2 1 1 2 2 3 4 2 1 2 2 5 3 1 6 3 6 2 5 2 3 8 4 2 4 2 1 1 4 4 2 5 5 3 2 3 3 2 3 1 1 1 3 1 2 3 1 1 2 1 1 1 7 1 1 4 5 1 1 2 1 2 1 1 1 3 1 3 1 3 1 2 1 2 1 3 3 1 2 1 2 6 6 14 1 4 4 12 6 37 1 2 1 1 1 2 6 7 4 6 4 4 4 8 6 2 2 3 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 4 1 1 2 1 1 2 2 1 3 3 2 4 4 1 1 1 1 3 2 3 13 6 34 2 1 1 1 2 1 1 2 1 4 1 4 .

1 Bjelovar Virovitica Mali Banovac Mali Budići Marino Selo Novi Majur Novo Selo Omanovac Ožegovci Pakrac Ploštine Poljana Pakračka Popovac Zabrdski Prekopakra Prgomelje Zabrdske Rogulje Zabrdske Skenderovci Čaglički Srednji Grahovljani Stari Majur Strižićevac Šovica Tisovac Zabrdski Toranj Veliki Banovac Veliki Budići 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 Ada Lukačka Bačevac Bjeljevina Borova Suhopoljska Brezik Brezovo Polje Lukačko Budanica Budrovac Lukački Bukova Bušetina Cabuna Crni Zatonj Detkovac 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 10 1 1 11 2 4 9 6 76 7 6 0 17 1 1 3 1 2 2 8 1 10 3 0 860 0 13 1 12 1 12 11 3 1 19 18 1 10 1 1 11 2 4 9 6 76 7 6 1 1 6 2 2 3 33 5 4 17 1 1 3 1 2 2 8 1 10 3 9 1 1 1 1 3 1 4 2 1 5 2 2 7 3 43 2 2 5 2 4 8 1 74 4 4 8 1 16 2 1 1 1 5 1 3 1 2 1 6 6 1 7 2 1 3 1 3 1 1 5 2 3 1 1 1 450 389 517 262 11 1 12 1 12 10 3 1 19 18 1 10 2 5 1 4 6 8 3 1 4 3 1 60 745 94 10 1 12 1 1 1 1 2 21 8 3 3 1 9 7 10 11 1 6 12 5 3 17 1 1 3 839 1 1 6 4 3 7 1 2 1 7 1 7 3 1 8 1 4 7 1 11 2 4 9 3 69 7 6 10 1 1 3 1 6 6 2 1 5 13 1 7 1 2 12 9 3 1 19 14 6 1 4 1 4 .

Dijelka Dugo Selo Lukačko Dvorska Elemir Gaćište Gornje Bazje Gvozdanska Jasenaš Jugovo Polje Kapan Kapela-Dvor Karađorđevo Gradinsko Katinka Korija Lanka Leševo Levinovac Lozan Lug Gradinski Lukač Majkovac Podravski Mala Trapinska Međugorje Suhopoljsko Miljanovićevo Mitrovica Gradinska Naudovac Neteča Nova Brezovica Nova Cabuna Nova Gradina Novi Bogdanovac Novi Budakovac Novi Gradac Novo Obiličevo Okrugljača Orešac Ovčara Suhopoljska Pčelić 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 3 16 1 1 4 21 2 14 13 6 6 10 0 12 3 25 10 13 10 7 13 2 8 5 4 0 15 5 9 3 6 12 4 10 14 4 15 3 16 1 1 4 21 2 14 13 6 6 10 2 10 1 12 3 24 10 12 9 7 13 2 7 5 4 6 3 14 3 6 4 5 10 13 5 9 3 6 12 4 10 14 4 14 2 13 1 6 8 2 5 8 1 1 1 1 2 1 3 3 2 10 2 4 2 3 7 3 2 6 4 6 1 6 1 11 1 2 8 1 8 5 4 1 2 1 2 20 6 11 1 1 5 1 11 3 3 6 6 10 7 6 5 2 3 2 4 2 2 2 8 5 8 2 5 2 3 4 2 3 3 5 1 3 5 1 8 8 6 2 8 1 4 3 3 8 2 2 8 8 2 1 2 1 10 3 2 4 1 3 21 1 7 1 5 7 4 1 1 7 1 1 1 1 1 1 2 2 2 9 1 1 12 1 6 1 1 2 15 1 1 1 21 1 9 13 6 6 7 12 3 19 10 12 8 4 11 2 5 5 4 10 3 9 3 5 10 4 8 10 3 12 1 1 3 1 5 3 5 1 3 2 2 3 2 1 2 2 4 1 2 .

1 Bjelovar Vrbovec Pepelana Pivnica Rezovac Rit Rodin Potok Rogovac Rušani Sokolac Podravski Sovjak Stara Brezovica Stara Gradina Stari Bukovac Suhopolje Špišić-Bukovica Terezino Polje Trnava Cabunska Turanovac Virovitica Vukosavljevica Zrin Lukački Žiroslavje Žlebina Žubrica 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 Bađinec Baničevec Rakovečki Banovo Bolč Brčevec Brezani Brezine Brezje Dubravsko Buzadovac Celine Cerik Lovrečki Cerje Vrbovečko Cugovac 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 11 11 0 45 0 3 5 17 3 2 4 5 1 31 35 9 5 17 231 14 2 4 5 3 381 0 1 2 2 8 1 3 2 4 10 0 3 6 11 43 3 5 16 3 2 4 5 1 30 35 9 5 17 225 14 1 4 5 3 378 2 1 1 6 4 7 3 24 19 35 2 5 11 3 2 3 2 1 1 3 6 1 1 1 3 1 4 20 7 2 11 204 4 1 1 4 1 121 14 16 5 4 8 120 9 1 3 2 2 3 201 1 2 2 8 1 3 2 4 10 1 2 3 6 5 1 3 1 16 19 4 1 9 105 5 1 2 3 177 8 2 1 10 1 1 3 1 26 13 1 3 7 9 3 1 2 192 1 1 1 2 1 6 14 1 65 1 2 2 7 2 2 2 7 1 2 2 3 2 1 1 1 2 3 1 3 2 1 1 2 8 6 1 1 1 1 9 1 6 2 9 2 36 7 3 5 15 1 2 4 4 1 27 33 9 5 17 208 13 1 4 4 2 368 1 2 2 8 1 2 2 3 10 3 5 1 2 1 3 2 17 1 1 1 10 1 1 1 .

Dijaneš Donja Velika Donji Marinkovac Donji Markovac Donji Tkalec Donji Vukšinac Dropčevec Dubrava 1 Dubrava 2 Dubrava 3 Dulepska Dvorišće Rakovečko Đivan Farkaševac Fistinec Fuka Gaj Vrbovečki Goli Vrh Rakovečki Gornjaki Gornja Velika Gornji Marinkovac Gornji Tkalec Gornji Vukšinac Gostović Graberanec Graberec Grabrić Grabršćak Gradec Greda Peskovečka Habjanovac Haganj Hruškovec Hruškovica Hudovo Ivančani Kabal 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 4 1 3 2 1 2 1 8 2 2 6 4 1 8 0 2 5 0 2 4 3 3 3 1 2 4 1 2 6 2 2 3 4 0 3 2 4 4 1 3 2 1 2 1 8 2 2 6 4 1 8 2 2 5 2 2 1 1 2 1 2 3 1 4 1 1 3 1 1 2 4 1 3 1 4 1 1 1 2 4 3 3 3 1 2 4 1 2 6 2 2 3 4 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 3 2 4 1 2 4 5 2 1 3 1 4 2 3 2 2 1 2 3 1 3 2 5 1 1 1 4 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 5 1 1 3 1 5 2 3 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 3 1 1 3 1 1 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 4 1 1 2 1 1 1 4 1 3 1 1 2 1 8 2 2 6 2 1 8 1 2 2 5 2 4 3 3 3 1 2 4 1 2 6 2 2 3 4 3 2 3 1 .

Kamenica Presečka Kolenica Konak Koritno Kostanj Kraljev Vrh Ravenski Krkač Krušljevec Ravenski Kućari Lovrečki Ladina Lazarevac Ledina Lipnica Rakovečka Lonjica Lubena Luka Vrbovečka Lukovo Lovrečko Mački Majur Farkaševački Mali Brezovec Marinić Vrbovečki Markovac Dubravski Martinova Ves Mlaka Rakovečka Mostari Negovec Novaki 1 Novaki 2 Novaki 3 Paruževec Pavlovec Gradečki Pavlovec Vrbovečki Pehardovac Perakovec Vrbovečki Peskovec Podjales Podlužan 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 0 1 3 3 3 1 3 0 0 1 2 5 1 13 0 8 2 3 1 1 2 1 2 1 3 4 2 0 0 3 5 2 2 1 2 4 0 1 3 3 3 1 3 1 3 2 2 1 2 5 1 13 1 1 4 8 2 3 1 1 2 1 2 1 3 4 2 4 3 5 2 2 1 2 4 2 3 1 1 8 2 1 1 1 2 1 1 1 3 1 1 3 1 1 1 1 1 5 4 2 1 1 1 2 1 1 3 3 3 1 3 1 1 2 1 2 1 1 5 1 13 2 3 3 1 3 1 3 9 2 4 4 2 1 2 1 1 1 1 1 8 2 3 1 1 2 1 1 1 3 4 2 1 2 1 1 3 1 1 2 1 1 1 1 1 3 4 2 1 2 2 3 2 1 1 2 1 1 1 2 3 5 2 2 1 2 4 1 1 .

Podolci Pogančec Pokasin Poljana Vrbovečka Poljanski Lug Potočec Gradečki Praščevac Preseka Prilesje Radulec Rakovec Remetinec Križevački Repinec Salajci Salnik Samoborci Savska Cesta Slatina Ravenska Srednja Velika Srpska Kapela Stara Srpska Kapela Stari Glog Strmec Ravenski Svinjarec Šabac Vrbovečki Šelovac Topolovac Vrbovečki Tučenik Veletić Varoš Lovrećka Velika Lovrečina Veliki Brezovec Vinkovac Vrbovec Vrhovec Rakovečki Zabrđe Zetkan 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 1 1 0 7 11 0 3 4 2 2 4 0 1 0 4 1 1 6 4 2 3 2 0 2 0 8 2 3 1 3 2 4 6 40 0 1 2 1 1 1 1 7 11 5 3 4 2 2 4 2 3 1 3 1 7 6 1 1 1 2 1 3 2 1 1 3 2 1 1 4 1 2 1 2 1 1 4 1 1 6 4 2 3 2 7 2 3 1 3 2 4 5 39 1 1 4 3 1 1 1 1 1 3 3 24 6 2 3 2 1 2 2 9 1 1 1 1 1 3 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 6 6 2 3 1 3 2 4 5 39 4 2 3 1 2 3 2 1 2 15 2 1 2 22 1 3 2 2 1 16 1 2 3 4 2 2 4 4 1 1 6 4 2 3 2 2 1 7 11 1 2 1 2 1 1 1 4 1 1 2 1 .

2 Karlovac Donji Lapac Zgališće Zvekovac Zvonik Žabnjak Žavnica Žunci 125 126 127 128 129 130 Begluci Birovača Brezovac Dobroselski Brotnja Bušević Dabašnica Dnopolje Dobroselo Doljani Donja Suvaja Donji Lapac Donji Srb Donji Štrbci Drenovac Osredački Dugopolje Gajine Gornja Suvaja Gornji Srb Gornji Štrbci Kaldrma Kestenovac Kruge Kunovac Kupirovački Kupirevo Melinovac Mišljenovac Nebljusi Neteka Oraovac Osredci 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 01 3 4 1 1 4 5 174 4 7 3 3 2 3 1 4 5 8 28 18 1 1 2 11 1 3 3 5 5 1 0 3 0 7 18 3 11 5 3 4 1 1 4 5 173 3 7 3 3 2 3 1 4 5 8 28 18 1 1 2 11 1 3 3 5 5 1 1 3 1 1 1 1 3 86 2 5 2 1 3 1 4 6 7 8 1 4 1 2 2 3 4 1 2 1 1 3 2 87 1 2 1 3 1 1 3 1 2 21 10 1 2 7 1 1 1 2 115 2 5 1 3 1 1 4 3 3 26 12 1 1 1 9 2 3 1 1 2 3 11 1 1 1 47 1 2 2 2 1 2 1 1 5 5 1 2 1 3 4 1 1 4 5 159 3 7 3 2 2 1 1 4 4 8 26 16 1 1 2 9 1 1 2 1 3 1 3 3 1 2 2 2 3 3 5 5 1 2 3 3 5 1 2 3 6 18 2 10 5 3 2 1 1 7 18 3 11 5 5 10 1 4 2 2 8 2 7 3 4 9 2 9 2 4 14 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 .

2 Karlovac Duga Resa Tiškovac Lički Zaklopac 031 032 Bajići Banjsko Selo Barilović Beč Belaj Belajska Poljica Belajska Vinica Belajski Malinci Belavići Bitorajci Bogovci Bosanci Bosiljevo Bošt Brajakovo Brdo Brcković-Draga Bukovac Perjasički Bukovje Netretičko Cerovo Selo Cerovac Barilovićki Cerovački Galovići Crno Kamanje Culibrki Dani Dobrenići Donja Perjasica Donja Visočka Donje Bukovlje Donje Mrzlo Polje Mrezničko Donje Prilišće Donje Stative Donji Poloj Donji Skrad Donji Velemerić 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 02 4 4 554 0 10 8 0 0 12 3 2 5 0 1 1 2 0 4 0 2 4 1 9 0 0 0 1 11 1 1 3 8 2 4 3 3 7 4 4 551 2 3 281 2 1 270 3 1 284 1 159 1 2 108 4 4 530 10 8 4 4 6 4 7 6 2 1 1 1 10 8 12 3 2 5 8 4 3 1 2 11 1 2 3 1 2 1 12 3 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 4 3 1 3 1 1 2 2 4 3 1 2 4 1 9 1 4 1 7 1 1 11 1 1 3 8 2 4 3 3 7 1 4 1 1 3 4 1 1 2 3 2 7 1 2 1 3 1 6 1 5 1 3 6 1 4 1 3 3 1 4 1 6 1 3 2 1 5 2 2 1 1 1 2 2 21 2 4 1 8 1 11 1 1 2 8 2 4 3 2 7 1 1 1 .

Donji Zvečaj 035 Dubravci 036 Dubravčani 037 Dugače 038 Duga Gora 039 Duga Resa 040 Dvorjanci 041 Erdelj 042 Fratrovci 043 Frketić Selo 044 Fučkovac 045 Gaćeško 046 Galović Selo 047 Generalski Stol 048 Glavica 049 Goli Vrh Netretićki 050 Gorica 051 Goričice Dobranske 052 Gorinci 053 Gornja Visočka 054 Gornje Bukovlje 055 Gornje Mrzlo Polje Mrežničko056 Gornje Prilišće 057 Gornji Poloj 058 Gornji Velemerić 059 Gornji Zvečaj 060 Grabrk 061 Gradišće 062 Grganjica 063 Gršćaki 064 Hrsina 065 Jakovci Netretički 066 Jančani 067 Jankovo Selište 068 Jarče Polje 069 Johi 070 Kasuni 071 6 3 13 1 9 68 3 19 1 3 3 2 0 9 1 2 2 4 3 1 9 8 1 2 4 10 2 2 0 0 2 0 0 9 3 0 0 6 3 13 1 9 68 3 19 1 3 2 2 9 1 2 2 4 3 1 9 7 1 2 4 10 2 2 2 2 4 3 32 1 6 1 1 1 1 6 1 2 1 3 3 1 3 4 1 1 2 2 1 4 1 9 1 6 36 3 13 2 1 1 3 1 1 1 6 3 1 2 8 1 2 5 2 2 2 52 2 1 1 3 1 1 10 1 1 16 1 18 1 6 2 2 4 1 2 1 1 1 5 5 1 1 3 8 1 2 1 1 2 9 3 5 2 4 1 8 5 1 1 3 2 1 2 3 1 1 2 1 1 1 6 3 13 1 9 64 3 19 1 3 2 2 8 1 2 2 4 3 1 9 7 1 2 4 10 2 2 4 1 2 1 3 8 3 1 .

Kestenjak Klanac Perjasički Kojići Kolenovac Koranska Strana Koranski Brijeg Koransko Korenić-Brdo Kosijersko Selo Kozalj-Vrh Kraljevo Selo Krč Bosiljevski Križ Koranski Kečevica Kunić Ribnički Kuzma Perjasička Ladešići Ladvenjak Laslavići Leskovac Barilovićki Lipa Lipov Pesak Lipovšćaki Lisičina Gorica Lišnica Lončar-Brdo Lonjgari Lučica Mala Kosa Maletić Malik Mali Kozinac Mali Modrušpotok Marlovac Mateše Mateško Selo Maurović 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 100 101 102 103 104 105 106 107 108 3 1 0 2 0 2 4 0 4 2 0 0 1 4 1 1 0 6 0 5 0 2 0 1 4 0 0 0 1 3 1 2 0 2 2 1 0 3 1 1 1 2 2 2 4 3 4 2 2 2 1 4 1 1 1 4 1 6 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 5 1 6 5 3 2 2 2 1 1 1 4 1 3 1 1 3 1 2 3 1 1 1 3 2 3 3 4 2 1 1 4 1 2 2 1 2 2 1 2 6 1 2 5 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 2 1 2 2 2 1 1 3 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 .

Mihalić Selo Milani Miloševac Mračin Mrežnica Mrežničke Poljice Mrežnički Brest Mrežnički Brig Mrežnički Novaki Mrežnički Varoš Mrežničko Dvorišće Mrzljaki Netretić Novi Dol Novigrad na Dobri Novo Brdo Mrežničko Novo Selo Bosiljevsko Novo Selo Perjasičko Orijevac Orišje Otok na Dobri Pavičići Pećurkovo Perjasica Petar Mrežnički Petrakovo Petrunići Piščetke Planina-Kunićka Podrebar Podumol Podvozić Ponorac Perjasički Potok Bosiljevski Podplaninsko Pribanjci Protulipa 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 5 0 1 5 2 2 5 3 6 0 0 3 3 1 4 3 5 0 0 0 3 1 1 3 2 4 2 0 0 2 2 10 0 1 6 0 1 5 3 1 5 2 2 5 2 6 1 2 1 1 3 1 1 2 2 1 3 1 2 2 1 5 1 1 2 2 2 4 4 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 4 3 3 1 4 3 5 2 3 3 1 1 3 2 4 2 2 2 2 10 1 1 8 1 1 2 1 6 3 1 3 1 2 1 2 1 3 2 1 4 1 4 1 1 1 1 1 1 1 2 5 1 1 5 2 2 5 2 6 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 3 2 4 2 2 1 1 1 1 2 2 10 6 1 6 1 1 1 1 1 2 3 8 3 3 1 4 3 4 2 1 1 .

Račak Radočaji Rendulići Resnik Bosiljevski Rešetarevo Rosopajnik Sarovo Sela Bosiljevska Siča Skoblić-Brdo Skukani Skupica Soline Spahići Srednje Prilišće Srednji Poloj Stirkovac Straža Strgari Svojić Šćulac Šeketino Brdo Špehari Točak Perjasički Tomašići Tončići Trnovo Umol Varoš Bosiljevska Veliki Kozinac Veliki Modrušpotok Venac Mrežnički Vijenac Barilovićki Vinski Vrh Vodena Draga Vrhova Gorica Vukova Gorica 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 0 2 0 1 1 1 0 1 6 0 1 4 4 1 1 1 2 5 0 6 5 4 1 3 6 0 1 1 6 6 1 4 0 4 5 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 6 3 1 4 4 1 1 1 2 5 1 3 6 5 4 1 3 6 4 2 3 1 2 4 1 1 6 6 1 4 1 4 5 1 1 2 2 1 5 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1 4 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 4 1 2 2 3 1 1 3 3 1 2 1 3 1 1 1 3 1 1 3 5 2 1 1 4 3 2 1 1 1 5 1 3 2 3 1 1 4 2 6 1 1 1 5 3 3 1 1 6 1 4 4 1 1 1 2 5 6 5 4 1 3 6 1 1 6 6 1 4 4 5 1 1 .

2 Karlovac Gospić Zaborsko Selo Zagradci Završje Netretićko Zinajevac Žabljak Žubrinci 183 184 185 186 187 188 Aleksinica Bakovac Kosinjski Barić-Draga Barlete Baške Oštarije Bilaj Breznik Bukovac Perušićki Brušane Bužim Cesarica Crni Dabar Debelo Brdo 1 Debelo Brdo 2 Divoselo Donje Pazarište Donji Kosinj Došen-Dabar Drenovac Radučki Gornji Kosinj Gospić Kalinovača Kaluđerovac Kaniža Gospićka Karlobag Klanac Klenovac Konjsko Konjsko Brdo Kosa Janjačka 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 03 1 7 1 1 4 0 679 9 16 6 5 1 4 0 4 1 9 4 1 2 1 8 6 50 1 0 21 159 11 0 11 8 5 0 0 7 14 1 7 1 1 4 665 9 16 5 5 1 4 1 1 1 3 14 1 4 1 9 4 1 2 1 8 6 50 1 1 6 4 1 1 1 358 6 5 3 3 1 4 307 3 11 2 2 2 1 5 3 2 1 5 4 25 1 350 3 1 1 3 115 9 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 4 1 1 2 200 15 3 3 1 1 2 3 2 25 2 1 1 22 8 1 16 1 1 19 136 9 2 17 2 9 7 5 2 7 13 6 11 88 6 10 65 5 5 130 2 11 7 5 4 2 4 7 5 1 8 6 2 3 1 2 1 1 5 8 2 5 2 4 3 1 2 8 1 65 2 34 1 21 153 11 7 13 600 9 16 4 5 1 4 1 4 1 6 4 1 2 1 7 6 44 1 9 2 1 1 1 1 6 3 15 1 7 1 1 3 3 1 6 .

Krš Krušćica Kruškovac Kućišta Cesarička Kukljić Kvarti Ledenik Cesarički Lički Čitluk Lički Novi Lički Osik Lički Ribnik Lipovo Polje Lukovo Šugarje Mala Plana Malo Polje Marko Medak Mezimovac Mlakva Mogorić Mušaluk Novo Selo Bilajsko Novo Selo Trnovačko Ornice Ostrvica Oštra Oteš Pavlovac Vrebački Perušić Počitelj Podastrana Popovača Pazarišna Prvan-Selo Raduč Rastoka Ravni Dabar Rizvanuša 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 3 5 2 0 0 2 0 2 6 78 4 10 2 1 9 0 13 4 3 8 9 1 0 0 4 4 6 6 18 9 4 3 3 21 1 1 0 3 5 2 1 2 6 77 4 9 2 1 8 1 3 2 1 1 1 2 2 38 1 1 4 2 1 2 2 2 3 1 1 4 1 1 4 39 4 5 2 5 64 1 4 1 6 2 13 4 3 8 9 1 7 2 2 2 7 1 6 2 1 6 2 5 4 4 6 6 18 9 4 3 3 21 1 1 3 3 4 2 7 5 2 1 2 9 1 1 2 4 11 4 2 2 1 12 1 1 2 3 1 4 11 5 2 4 1 1 3 1 2 5 2 1 1 11 2 1 1 3 1 2 1 2 1 4 6 4 2 2 1 2 1 4 1 3 2 5 77 3 8 2 1 8 7 2 2 6 3 12 4 3 4 9 1 2 4 3 6 6 14 6 4 3 3 19 1 1 1 2 1 4 1 18 1 1 1 1 1 4 1 4 3 2 .

Smiljan Smiljansko Polje Staništa Studenci Sušanj Cesarički Široka Kula Trnovac Vaganac Velika Plana Veliki Žitnik Vidovac Cesarički Vranovine Vrebac Zavodje Žabica 2 Karlovac Gračac 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 04 Bruvno Cerovac Deringaj Duboki Dol Glogovo Gornja Ploča Grab Gračac Gubavčevo Polje Kijani Kik Kom Ličko Cerje Lovinac Mazin Nadvrelo Omsica Otrić Palanka Pribudić Prljevo 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 14 8 0 3 1 9 3 3 8 5 0 4 14 0 1 245 8 3 8 4 2 10 5 69 2 5 1 1 7 6 16 2 5 5 4 2 5 14 8 8 6 6 2 5 4 3 1 8 3 3 8 5 2 1 4 2 1 5 1 1 1 4 1 2 3 4 3 9 1 5 2 10 128 1 1 4 4 2 4 3 45 2 2 127 2 1 4 2 2 2 4 59 1 4 1 4 14 1 243 8 3 8 4 2 10 5 68 2 5 1 1 7 6 16 2 5 5 4 2 5 2 1 1 115 7 2 4 6 2 23 3 1 6 3 10 3 1 1 1 3 1 1 3 6 2 2 4 3 1 2 4 1 1 1 2 1 2 1 2 3 1 3 1 3 1 5 2 8 4 10 7 4 1 2 1 1 2 1 3 2 3 1 8 2 3 7 5 1 4 4 9 2 1 21 1 1 3 5 4 1 95 6 2 3 2 7 1 6 1 1 1 1 1 14 1 2 2 4 1 2 1 214 5 3 8 2 2 9 3 61 1 5 1 1 7 6 13 2 2 5 4 2 4 1 5 29 3 2 1 2 7 1 3 3 1 .

2 Karlovac Karlovac Rastičevo Ričice Rok Rudopolje Bruvanjsko Smokrić Štikada Tomingaj Velika Popina Vranik Vučipolje Zrmanja Zrmanja-Vrelo 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 Banska Selnica Banski Kovačevac Banski Moravci Brkovići Bencetići Bijeli Klanac Blatnica Pokupska Brebornica Brezova Glava Brežani Brođani Budačka Rijeka Budnovci Draganićki Burić .Selo Cerovac Tušilovićki Čatrnja Darići Donja Trebinja Donje Mekušje Donji Budački Donji Sjeničak Draganići Dugi Dol Dvorište 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 05 4 2 13 4 4 8 11 15 1 3 8 2 916 3 2 3 4 8 2 1 2 1 1 1 5 3 3 7 3 1 1 14 4 9 9 2 0 4 2 12 4 4 8 11 15 1 3 8 2 911 3 2 3 4 8 2 1 2 1 1 1 5 3 3 7 3 1 1 14 4 9 9 2 1 5 1 1 5 2 2 4 7 7 1 3 5 1 462 3 2 2 5 2 1 1 1 2 3 3 2 1 1 6 3 2 4 3 1 7 2 2 4 4 8 4 2 3 1 4 1 6 7 5 5 3 3 2 4 10 1 3 1 449 2 1 2 3 3 4 795 2 32 4 2 84 1 2 2 2 7 2 1 2 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 4 2 5 2 1 8 1 7 5 2 2 7 2 1 1 1 1 1 1 7 3 2 7 2 7 1 7 2 4 2 12 2 3 7 9 15 1 3 8 2 840 3 2 2 4 8 1 1 2 1 1 1 4 3 3 7 2 1 1 14 4 3 9 2 2 1 1 2 71 1 1 1 1 6 .

Franjetići Goljak Draganićki Gornja Trebinja Gornje Stative Gornji Budački Gornji Sjeničak Gornji Skrad Goršćaki Grabovac Krnjački Grabovac Vojnićki Husje Ivanići Pokupski Ivanković-Selo Ivošević-Selo Jasnić-Brdo Jazvaci Kablar Karasi Karlovac Keserov Potok Klipino Brdo Kljaić Brdo Knežgorica Kobilić Pokupski Konjkovsko Koritinja Križančići Krnjak Lazina Lipje Lug Draganićki Luka Pokupska Mahično Mala Crkvina Manjerovići Mlakovac Mrzljaki Draganićki 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 1 5 3 8 2 12 1 2 1 2 3 0 2 0 3 4 2 0 610 0 1 0 2 1 0 0 1 9 6 0 0 7 6 1 0 4 8 1 5 3 8 2 12 1 2 1 2 3 1 2 1 1 1 1 1 5 2 7 2 3 1 2 1 2 2 2 1 1 2 3 4 2 3 3 2 2 2 1 4 1 319 287 582 8 606 1 2 4 1 5 1 1 4 1 3 3 4 1 7 1 1 9 1 1 3 2 1 1 5 3 1 8 5 4 1 1 3 4 2 16 570 1 2 1 1 2 1 2 1 1 5 2 8 2 8 1 2 36 1 2 1 1 9 6 4 3 7 6 1 5 4 1 2 2 6 5 1 1 1 7 6 1 4 8 3 4 1 4 3 7 1 1 4 8 1 1 1 7 6 2 .

Selo Perići Podgorje Krnjačko Poljana Vojnićka Ponorac Popović .Okić Partizansko Žarište Pavković .Brdo Vrbanci Vrh Draganićki Vukmanić Vukoder Zadobarje Zagorje Zagraj Zamršje Zimić 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 3 1 1 0 2 1 3 2 2 0 0 8 3 3 14 3 2 0 0 12 0 2 4 6 4 2 6 1 1 4 5 3 15 0 2 4 1 3 1 1 2 2 1 3 2 2 2 8 3 3 14 3 2 2 1 2 4 1 2 12 2 4 6 4 2 6 1 1 4 5 3 14 2 4 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 6 2 1 10 2 6 2 1 9 1 1 2 1 2 5 2 1 7 3 1 8 3 2 4 8 4 1 12 1 2 4 1 1 2 1 2 2 3 1 4 1 2 4 4 3 2 1 2 1 3 1 7 2 3 1 5 3 7 6 1 1 2 5 2 13 2 1 1 7 1 1 2 2 5 4 2 6 1 1 4 5 3 14 2 1 2 4 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 6 2 1 .Brdo Priselci Prkos Lasinjski Rastovac Budački Rečica Ribari Sjeničak Lasinjski Skakavac Slujska Selnica Sljunjski Moravci Suhodol Budački Šebreki Šišljavić Trupinjak Tušilović Tuškani Udbinja Utinja Velika Crkvina Vodostaj Vojnović .

Selo Kunić Lapat Latin 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 639 0 3 7 13 1 3 4 7 10 10 8 0 8 4 4 0 2 2 4 1 10 4 10 0 5 5 22 2 21 0 2 0 6 1 4 8 633 3 7 12 1 3 4 7 10 10 8 6 1 363 3 5 6 1 1 3 4 4 5 6 270 401 109 123 603 2 6 1 3 1 2 1 3 6 5 2 5 12 1 3 4 2 4 8 2 4 5 2 5 3 6 11 1 3 3 7 10 9 7 1 2 2 1 7 4 4 1 1 3 2 2 4 1 9 4 10 8 4 4 4 3 3 4 1 1 5 2 3 2 2 4 1 10 4 10 1 1 3 1 6 3 5 1 1 1 1 1 1 1 7 2 4 5 5 22 2 20 2 5 15 2 9 3 11 2 1 1 6 1 3 8 3 1 2 6 3 5 1 2 1 4 1 1 4 1 5 7 1 1 16 1 7 1 1 1 1 1 6 2 1 1 4 4 3 3 1 1 2 4 2 1 10 5 5 20 2 20 2 2 6 1 3 8 30 1 1 1 1 1 1 1 2 .2 Karlovac Ogulin 06 Bartolovići Begovac Plaščanski Blata Bošt Brestovac Ogulinski Brezno Drežničko Carevo Polje Cerovnik Desmerice Donje Dubrave Donje Zagorje Donji Zatezali Drežnica Dujmić .Selo Gavani Gerovo Tounjsko Gojak Gornje Dubrave Gornje Zagorje Gornji Zatezali Hreljin Ogulinski Istočni Trojvrh Janja Gora Janjani Jasenak Jezero I dio Josipdol Kalca Kamenica Skradnička Kostelići Krakar Kučaj Kučić .

Selo Međeđak Mikašinovci Mirići Mirić .Selo 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 14 10 1 2 9 1 0 0 6 0 1 2 3 55 2 2 26 9 0 13 40 0 9 3 4 5 7 1 24 8 1 10 5 7 46 12 4 13 10 1 2 9 1 1 5 6 1 6 1 8 4 1 1 3 5 10 3 1 1 1 1 2 3 1 6 3 1 2 3 55 2 2 26 9 1 1 3 33 1 1 11 8 22 1 1 15 1 1 2 51 2 2 21 9 13 40 5 18 8 22 9 30 9 3 4 5 7 1 24 8 1 10 5 7 46 12 4 6 1 3 2 5 3 2 1 3 2 1 10 4 8 3 1 1 5 17 6 7 2 4 16 5 1 1 1 3 8 11 3 14 4 1 3 3 3 30 7 3 7 6 13 10 1 2 9 1 5 4 2 1 1 1 2 4 1 1 2 3 49 2 2 25 8 2 10 2 1 2 5 1 1 32 1 3 2 2 1 2 1 9 4 4 6 1 13 39 8 3 4 5 6 23 7 1 9 5 6 45 12 4 2 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 .Selo Modruš Munjasi Munjava Munjava Modruška Nikolići Ogulin Oklinak Okruglica Oštarije Otok Oštarijski Perići Petar Ogulinski Plaški Podbitoraj Podvrh Ponikve Popovo Selo Pothum Plaščanski Potok Musulinski Potok Tounjski Prapuće Puškarići Radojčići Rebrovići Sabljaki Modruški Sabljak .Lička Jesenica Lomost Maravić Draga Marković .Selo Saborsko Salopeki Modruški Salopek .

Zabarje Dobrica Donja Kamenica Donji Babin Potok Donji Doljani Draženovići Drenov Klanac 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 1 14 3 18 2 4 2 8 9 4 0 1 10 0 0 0 1 9 2 0 0 18 620 3 0 16 28 5 0 12 13 2 7 9 11 2 7 1 14 3 18 2 4 2 8 9 4 1 9 1 1 9 2 17 619 3 5 2 13 1 2 1 3 7 2 1 9 1 5 1 2 1 5 2 2 1 5 4 5 2 1 1 1 4 1 14 2 13 1 1 2 2 9 4 1 6 6 306 2 17 400 3 16 28 5 11 12 3 5 16 2 15 26 3 12 13 2 7 9 11 2 7 7 7 5 6 2 4 5 5 1 2 9 7 3 4 6 1 5 1 5 1 2 1 9 1 1 1 1 9 2 207 17 569 3 8 1 11 313 1 1 6 8 2 6 1 5 1 3 1 13 3 18 2 3 2 8 9 4 12 1 2 2 1 3 6 2 6 2 3 1 1 1 50 15 25 5 1 3 11 12 1 7 9 9 2 7 1 1 1 2 .Brdo Vitunj Vojnovac Vrućac Vucelići Vučić .Seočani Skradnik Tomići Tounj Trbovići Trojvrh Trošmarija Tržić Tounjski Turkovići Ogulinski Vajin Vrh Višnjić .Selo Vukelić Zagorje Modruško Zdenac Zečica Zrnići Žegar 2 KARLOVACOtočac 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 07 Blažani Bobići Brinje Brlog Crnac Jezeranski Čarapi Čovići Dabar .

Drenovac Brinjski Dugi Dol Vrhovinski Dumenčići Glavace Glibodol Gorići Gornja Kamenica Gornje Vrhovine Gornji Babin Potok Gornji Doljani Gostovo Polje Grabar Prokički Hobari Holjevci Holjevci Jezeranski Ivakuša Jelići Jelvica Jezerane Kalanji Kamenica Brinjska Kompolje Krišpolje Krpani Kuterevo Lešće Letinac Linarići Lipice Lipovlje Lokmeri Lučane Lug Dabarski Mali Kut Otočac Perkovići Brinjski Plaščica 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 4 1 0 0 4 0 8 10 1 4 0 1 0 0 1 0 0 6 14 0 3 15 8 1 28 18 14 4 13 23 1 3 0 2 98 0 3 4 1 3 1 1 4 2 2 8 10 1 4 4 6 1 3 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 6 14 2 5 4 9 2 8 3 15 8 1 28 18 14 4 13 23 1 3 1 8 6 1 11 11 7 2 7 10 2 7 2 3 14 3 5 11 9 3 1 8 1 3 2 2 17 7 7 2 6 13 1 1 1 5 1 22 7 5 1 13 13 2 98 1 56 1 42 2 92 2 4 2 92 3 1 2 2 1 3 1 3 1 4 6 1 1 3 1 1 1 4 3 1 4 4 8 10 1 4 3 4 6 6 10 3 14 8 1 27 16 14 3 13 23 1 3 4 1 1 2 1 6 .

2 Karlovac Ozalj Podum Ponori Prokike Prozor Radotići Rajkovići Ramljani Rapajin Klanac Razvala Rudopolje Sertići Sertići Stajnički Sinac Srpsko Polje Stajnica Staro Selo Otočko Škalić Škare Švica Trtnji Turjanski Tužević Veliki Kut Vodoteč Vojvoduša Vrhovine Vučetići Zalužnica Zapolje Dabarsko Županjdol Žuta Lokva 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 Badovinci Balinsko Selo Belošići Boševci Brašljevica 001 002 003 004 005 08 11 4 5 18 1 0 16 2 5 9 0 0 29 8 19 5 3 12 22 0 3 1 3 3 2 20 1 9 3 1 2 213 0 0 0 1 2 11 4 5 18 1 7 2 4 5 4 2 1 13 1 9 3 5 18 1 2 1 16 2 5 9 3 13 2 4 3 1 2 15 29 8 19 5 3 12 22 15 2 12 3 3 6 13 14 6 7 2 6 9 13 7 2 4 3 11 17 3 1 3 3 2 20 1 9 2 1 2 210 2 1 1 2 1 2 1 2 2 14 1 5 1 13 1 8 1 2 1 6 1 2 2 6 1 3 4 1 1 5 6 3 109 2 101 1 2 103 1 1 1 1 2 16 1 17 1 1 5 1 3 1 1 2 4 1 2 68 39 10 2 5 17 1 16 2 5 7 1 2 1 2 20 8 19 4 3 10 20 9 2 1 3 3 2 19 1 8 1 1 2 202 1 1 2 2 1 1 1 8 1 2 .

Bratovanci Brezje Vivodinsko Breznik Breznik Žakanjski Brezovica Žumberačka Brihovo Brlog Ozaljski Bubnjarački Brod Bubnjarci Budim Vivodinski Bulići Cerje Vivodinsko Cvetišće Dančulovići Dojutrovica Doljani Žumberački Donja Stranica Donji Bukovac Žakanjski Donji Lovrić Donji Oštri Vrh Ozaljski Dragoševci Drenovica Lipnička Dučići Durlinci Dvorišće Ozaljsko Dvorišće Vivodinsko Ertić Ferenci Fratrovci Ozaljski Furjanići Galezova Draga Galin Goleši Žumberački Goli Vrh Ozaljski Gorica Lipnička Gorniki Vivodinski Gornja Stranica 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 0 1 0 0 0 1 3 1 4 0 0 0 1 3 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0 1 2 2 2 1 0 0 2 0 2 0 1 1 1 3 1 4 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 4 1 3 1 3 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 3 1 4 1 1 1 1 3 1 4 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 3 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 .

Gornje Pokupje Gornji Bukovac Žakanjski Gornji Goli Vrh Lipnički Gornji Lovrić Gornji Oštri Vrh Ozaljski Goršćaki Ozaljski Grandić .Breg Griče Grdun Gudalji Hodinci Hrastovica Vivodinska Ilovac Jadrići Jarnevići Jasenovica Jaškovo Jugovac Jurovo Jurovski Brod Kamanje Kamenci Kašt Kaseri Kohanjac Kuljaji Kunčani Levkušje Liješće Lipnik Lović Prekriški Lukinić .Draga Lukšići Ozaljski Mala Paka Mali Erjavec Mali Vrh Kamanjski Malinci 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 0 0 0 2 0 0 1 3 5 0 1 0 2 2 0 2 5 3 3 4 10 0 2 1 2 0 0 3 0 1 3 2 2 0 3 0 0 2 2 1 1 3 4 1 3 4 2 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 3 4 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 5 3 3 4 10 1 3 1 2 3 4 1 2 2 1 1 6 1 2 2 2 3 8 1 3 2 2 5 3 3 4 10 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 3 1 3 2 2 1 3 3 1 1 1 2 1 1 3 2 3 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 3 2 1 1 1 3 2 2 2 1 .

Martinski Vrh Mišinci Mošanci Novaki Lipnički Novaki Ozaljski Obrež Vivodinski Obrh Orlakovo Ozalj Pećarići Petruš .Vrh Pilatovci Podbrežje Podgraj Police .Vrh Sračak Sršići Stankovci Stojavnica 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 1 0 0 1 1 5 0 2 6 1 0 0 4 3 2 7 0 0 4 2 2 0 0 0 4 2 1 1 0 0 4 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 5 1 4 2 6 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 4 1 4 1 4 3 2 7 1 1 1 3 3 2 1 4 1 1 2 3 4 2 2 3 2 1 1 1 2 1 4 2 1 1 3 1 1 1 1 1 4 1 1 2 1 2 1 1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 1 1 5 1 2 1 1 1 3 2 2 2 3 1 1 2 6 1 4 3 1 7 4 2 2 1 4 2 1 1 1 4 1 1 1 2 1 1 .Pirišće Polje Ozaljsko Popovići Žumberački Požun Pravutina Preseka Ozaljska Radatovići Radina Vas Rajakovići Ravnica Reštovo Ribnik Rujevo Sela Žakanjska Sekulići Skradsko Selo Slapno Soldatići Sopčić .

Svetice Svetičko Hašće Šiljki Škaljevica Tomašnica Trešćerovac Trg Varaštovac Velika Paka Veliki Erjavec Veliki Vrh Kamanjski Veselići Vinivrh Vivodina Vrbanska Draga Vrhovac Vrhovački Sopot Vrškovac Vuketić Vuksani Zaječko Selo Zaluka Zaluka Lipnička Zorkovac Zorkovac na Kupi Zorkovac Vivodinski Žakanje 2 Karlovac Slunj 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 09 Batnoga Bogovolja Bročanac Cetin .Grad Cetinski Varoš Crno Vrelo Cvijanović .Brdo Cvitović Donje Primišlje 001 002 003 004 005 006 007 008 009 0 4 1 1 3 0 1 1 0 4 2 1 0 1 1 8 3 0 2 0 5 3 0 10 1 1 6 677 18 16 12 30 24 10 13 25 11 4 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 4 2 1 2 1 1 8 3 1 2 2 5 3 3 1 10 1 1 6 672 17 16 12 30 24 10 13 25 11 5 1 4 2 5 1 4 325 8 9 6 13 11 6 7 14 3 2 1 1 1 4 1 1 2 1 1 2 1 1 4 2 1 2 2 1 4 1 1 8 3 1 1 2 2 1 1 4 5 4 5 1 2 347 9 7 6 17 13 4 6 11 8 3 433 10 8 9 20 15 7 8 14 7 1 1 4 1 1 2 2 2 1 2 7 1 4 1 1 1 232 7 8 2 6 9 3 5 11 4 5 3 9 1 1 6 596 17 13 7 26 21 9 10 23 8 1 76 3 5 4 3 1 3 2 3 .

Grad Đurin .Potok Glinica Gnojnice Gojkovac Gornja Močila Gornje Primišlje Gornji Kremen Gornji Lađevac Gonji Popovac Grabovac Drežnički Hrvatski Blagaj Jezero II dio Komesarac Kordunski Ljeskovac Korita Rakovička Kruškovača Lipovača Drežnička Maljevac Mašvina Nova Kršlja Podmelnica Ponor Rakovica Ruševica Sadilovac Selište Drežničko Slunj Šljivnjak Tatar .Varoš Tobolić Točak Tržić Primišljanski Veljun 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 34 8 30 12 9 5 11 3 9 13 36 39 25 3 12 0 12 13 14 24 11 6 11 5 21 10 31 6 6 18 40 7 16 1 1 2 8 34 8 30 12 8 5 11 3 9 13 36 39 25 3 12 12 12 13 24 11 6 11 5 21 10 31 6 5 18 40 7 16 1 1 2 8 1 1 1 1 22 4 14 7 2 2 5 1 2 6 16 20 12 3 6 12 4 16 5 6 3 6 2 7 7 20 19 13 8 6 9 10 3 1 4 3 11 3 10 4 2 11 20 2 12 1 4 6 4 14 8 5 7 2 10 7 21 2 3 7 20 5 4 6 1 2 3 5 19 8 22 9 2 4 5 1 5 7 29 32 22 2 8 3 6 5 5 5 3 7 19 5 27 1 4 11 40 4 4 1 1 5 15 1 1 8 3 6 1 6 1 4 6 6 7 3 1 4 9 6 8 19 6 3 4 5 2 5 4 5 1 7 3 12 1 1 3 31 6 30 11 7 2 10 3 9 10 34 38 25 3 12 3 2 11 9 12 18 9 3 10 4 20 8 30 3 5 18 38 5 13 1 1 2 7 1 3 1 6 2 3 1 1 1 2 1 3 1 1 3 1 3 2 1 2 2 3 1 .Donji Furjan Donji Lađevac Donji Nikšić Drežnik .

Zbjeg Močilski 2 Karlovac Titova Korenica 047 10 Bjelopolje Breštane Bukovac Visućki Bunić Čanak Čujića Krčevina Debelo Brdo Donji Mekinjar Donji Vaganac Frkašić Gornji Vaganac Grabušić Gradina Korenička Homoljac Jagodnje Jasikovac Jezerce Jošan Kalebovac Kapela Korenička Klašnjica Komić Kompolje Koreničko Končarev Kraj Korana Kozjan Krbava Krbavica Kurjak Ličko Petrovo Selo Mihaljevac Novo Selo Koreničko Ondić Oravac Pećane 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 6 238 5 0 0 7 17 1 3 7 4 6 10 1 0 0 0 0 1 4 1 0 1 5 0 0 2 1 2 1 8 14 2 1 0 0 3 6 237 5 1 117 3 5 120 2 4 113 4 7 17 1 3 7 4 6 10 1 2 9 1 2 4 3 3 5 5 8 5 2 1 4 1 1 2 1 1 5 2 1 2 1 2 1 8 14 2 1 1 3 1 1 5 4 31 2 93 1 2 15 1 1 3 1 3 5 1 3 7 1 1 6 1 3 1 1 2 2 1 1 1 1 3 10 2 1 1 1 1 2 2 2 1 3 5 9 2 3 5 4 1 4 207 4 7 16 1 3 7 4 4 10 1 1 2 1 4 1 1 1 2 1 2 1 2 1 6 14 2 1 1 2 1 5 2 30 1 2 1 2 1 3 2 1 .

2 Karlovac Vojnć Plitvica Plitvički Ljeskovac Podlapača Poljanak Ponor Korenički Prijeboj Rastovača Rešetar Rijeka Korenička Rudanovac Sertić .selo Gejkovac Gornja Brusovača 001 002 003 004 005 006 007 008 11 6 3 21 4 1 1 0 2 1 1 1 12 4 6 4 2 16 3 1 0 17 4 8 1 2 1 1 8 139 3 6 3 5 1 2 3 1 6 3 21 4 1 1 3 1 11 1 1 1 2 1 1 1 12 4 6 4 2 16 3 1 2 1 1 17 4 8 1 2 11 1 4 6 2 3 9 1 1 1 3 2 10 3 5 2 1 1 1 1 1 1 20 3 2 6 3 4 1 1 6 3 1 2 14 1 1 15 5 1 2 7 1 1 1 1 1 1 6 2 3 4 2 7 2 6 3 14 3 1 1 1 5 1 6 2 1 1 2 2 2 4 1 1 1 1 1 12 4 6 4 1 15 2 1 1 15 3 5 1 2 2 1 3 1 1 1 1 1 8 138 3 6 3 5 1 2 3 1 1 6 82 2 3 2 5 1 1 2 1 1 2 56 1 3 1 1 1 3 104 6 2 3 1 1 5 33 3 1 2 1 2 3 1 1 8 102 3 4 3 1 2 3 1 36 2 3 2 .Poljana Smoljanac Srednja Gora Svračkovo Selo Šalamunić Šeganovac Titova Korenica Tolić Trnavac Tuk Bjelopoljski Udbina Vedašić Visuć Vranovača Vrelo Koreničko Vrpile Zaklopača Željava 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 Brdo Utinjsko Bukovica Utinjska Donja Brusovača Dunjak Đeperovac Gačeša .

Selo Mandić .brdo Selakova Poljana Svinica Krstinjska Široka Rijeka Štakorovica Utinja .Selo Međeđak Utinjski Miholjsko Mracelj Mračaj Kristinjski Petrova Poljana Podsedlo Prisjeka Radmanovac Radonja Rajić .Kosa Kokirevo Kolarić Krivaja Vojnička Krstinja Kupljensko Kusaja Lipovac Krstinjski Lisine Loskunja Malešević .Vrelo Vojišnica Vojnić 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 2 2 1 3 1 3 5 0 4 3 5 1 3 4 1 0 5 0 1 5 1 9 2 1 0 3 3 3 1 6 1 4 2 0 2 3 21 2 2 1 3 1 3 5 2 2 1 1 1 1 2 4 3 5 1 3 4 1 2 2 1 2 3 1 2 3 3 2 2 2 1 1 2 2 1 3 2 2 1 4 3 5 1 3 4 1 5 2 3 4 1 5 1 9 2 1 1 5 1 3 1 1 1 3 1 7 1 3 3 3 1 5 1 4 2 2 3 21 3 1 2 1 2 1 3 1 2 2 13 2 1 6 1 1 1 1 1 2 3 1 3 1 4 1 1 8 2 2 21 2 1 1 3 4 3 1 2 3 4 3 4 1 2 3 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 5 2 1 1 1 2 1 1 1 3 4 4 1 3 3 2 1 4 1 3 2 1 2 17 1 1 1 1 1 4 .Jagrovac Johovo Jurga Kartalije Kestenovac Ključar Klokoč Klupica Knežević .

Živković-kosa 2 Karlovac Vrbovsko 046 12 Blaževci Bunjevci Moravički Carevići Damalj Dokmanovići Dolenci Donji Vučkovići Donji Vukšići Draga Lukovdolska Dragovići Gomirje Gorenci Gornji Vučkovići Gornji Vukšići Hajdine Hambarište Jablan Jakšići Klanac Komlenići Lesci Lipje Bosiljevsko Lukovdol Lukovdolski Smišljak Ljubošina Mali Jadrč Matići Međedi Mlinari Močile Musulini Nadvučnik Nikšići Osojnik Petrovići Moravički 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 4 113 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 5 0 2 3 0 0 0 2 0 0 0 6 0 4 111 1 2 2 61 1 1 1 1 15 12 2 50 4 68 1 1 3 11 1 41 1 2 4 109 1 1 1 1 1 4 14 1 1 2 3 2 5 3 2 3 2 2 5 1 2 1 3 2 2 3 1 3 1 2 2 1 1 1 1 6 2 4 1 4 1 6 2 1 .

2 Karlovac Vrginmost Plemenitaš Plešivica Lukovdolska Podvučnik Poljana Presika Vrbovska Radigojna Radoševići Razdrto II dio Rim Rtić Senjsko Severin na Kupi Srpske Moravice Stubica Vrbovska Štefanci Tići Tomići Topolovica Moravička Tuk Gomirski Veliki Jadrč Vrbovsko Vučinići Vučnik Vujnovići Vukelići Moravički Zapeć Zaumol Zdihovo Bosiljevsko Žakule Moravičke 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 Batinova Kosa Blatuša Bović Brnjavac Bukovica Crmešnica Crna Draga 001 002 003 004 005 006 007 13 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 27 1 0 0 1 0 1 2 32 0 1 0 1 0 2 0 0 276 2 11 3 2 3 10 1 1 1 4 26 1 1 1 1 1 1 2 2 1 3 14 1 12 22 3 1 1 1 2 31 1 1 1 18 1 1 2 24 141 1 5 1 2 1 7 1 129 1 6 2 1 2 7 1 2 31 1 1 2 3 1 1 2 146 1 6 2 2 2 4 26 1 1 1 2 6 4 1 1 1 270 2 11 3 2 3 10 1 1 1 13 1 1 2 122 1 5 1 1 6 1 1 1 197 1 8 2 2 1 5 1 73 1 3 1 2 5 .

Crni Potok Desni Štefanki Desno Sredičko Donja Čemernica Dugo Selo Lasinjsko Golinja Gornja Čemernica Gornja Trstenica Gređani Hrvatsko Selo Katinovac Kirin Kozarac Lasinja Mala Vranovina Malička Novo Selo Lasinjsko Ostrožin Pecka Perna Pješčanica Podgorje Ponikvari Slavsko Polje Staro Selo Topusko Stipan Šljivovac Topusko Trepča Velika Vranovina Vladimirovo Vorkapić Vrginmost 03 Osijek Beli Manastir 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 01 Batina Baranjsko Petrovo Selo Beli Manastir 001 002 003 6 8 6 6 4 4 0 9 17 6 7 6 8 3 2 2 4 8 10 10 15 9 13 18 12 5 5 10 0 5 6 3 17 1015 19 41 95 6 8 6 6 4 4 3 6 2 4 4 9 17 6 7 6 8 3 2 2 4 8 10 10 15 9 11 18 12 5 5 9 4 7 4 5 3 3 2 2 5 6 3 14 1003 19 40 94 3 2 4 2 4 2 1 5 4 6 8 5 4 12 8 1 3 8 3 3 12 1 1 2 6 502 9 24 47 5 10 2 2 3 5 1 2 4 3 6 4 7 4 7 6 4 4 2 1 2 6 1 8 501 10 16 47 3 1 2 2 1 3 10 6 3 1 3 1 1 1 1 4 3 8 11 8 5 14 3 1 2 9 3 5 3 13 260 3 20 25 3 8 5 4 2 3 6 8 6 5 2 1 6 7 5 17 5 5 5 6 3 1 4 5 5 1 1 1 4 4 7 2 4 1 6 4 9 4 3 2 1 628 16 19 69 1 115 1 4 6 4 5 11 6 11 13 6 4 3 7 5 3 2 12 844 16 36 78 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 2 6 5 4 3 5 6 1 2 2 3 1 2 159 3 4 16 .

03 Osijek Donji Miholjac Bilje Bolman Branjina Branjin Vrh Čeminac Darda Draž Duboševica Gajić Grabovac Jagodnjak Kamenac Karanac Kneževi Vinogradi Kneževo Kopačevo Kotlina Kozarac Luč Lug Majiške Međe Novi Bezdan Novi Bolman Novi Čeminac Petlovac Podolje Popovac Suza Šečerana Šumarina Topolje Torjanci Uglješ Vardarac Zmajevac 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 Beničanci 001 02 29 33 11 25 40 142 17 20 7 28 53 4 34 70 35 17 15 18 23 39 0 10 0 3 38 7 44 9 2 13 22 10 2 14 26 393 14 29 33 10 25 40 141 17 19 7 28 52 4 34 70 34 17 15 18 23 38 1 1 1 1 1 1 10 3 37 7 44 8 2 13 22 10 2 13 25 390 14 1 1 1 1 3 17 19 4 14 29 70 5 7 3 13 26 1 17 34 14 6 8 9 13 19 12 14 6 11 11 71 12 12 4 15 26 3 17 36 20 11 7 9 10 19 17 6 3 9 12 42 1 4 8 14 16 14 3 1 1 17 84 16 14 7 21 29 4 25 54 18 1 12 15 22 18 4 6 3 7 1 18 5 20 5 1 6 11 5 2 5 11 216 8 2 19 2 24 3 1 7 11 5 1 4 1 3 8 14 174 6 3 6 75 1 4 11 2 5 1 6 11 5 15 6 16 2 1 28 15 1 3 12 1 2 2 2 3 3 12 1 2 2 24 2 1 1 5 17 8 12 5 5 1 4 10 2 33 6 33 8 2 11 16 3 2 7 19 287 10 26 21 9 23 38 117 15 18 6 23 35 4 26 58 29 12 14 18 23 34 8 1 6 3 28 3 3 29 6 36 6 2 10 22 5 2 11 23 366 13 8 1 8 2 3 5 2 2 24 1 .

03 Osijek Đakovo Bočkinci Brezovica Čamagajevci Čret Viljevski Črnkovci Donji Miholjac Đurađ Gložđe Golinci Kapelna Krčenik Moslavački Krunoslavje Kućanci Kunišinci Lacići Marjanci Martinci Miholjački Miholjački Poreč Moslavina Podravska Orešnjak Podgajci Podravski Radikovci Rakitovica Šljivoševci Viljevo 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 Borojevci Borovik Bračevci Breznica Đakovačka Bučje Gorjansko Budrovci Čenkovo Dragotin Drenje Đakovo Đurđanci 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 03 3 1 8 13 23 79 21 12 10 4 16 5 18 19 10 32 2 4 31 0 12 7 19 7 23 1089 3 3 12 3 3 35 1 10 17 254 20 3 1 8 13 22 79 21 12 10 4 16 4 18 18 10 32 2 4 31 12 7 19 7 23 1085 3 3 12 3 3 35 1 9 17 253 20 3 1 1 1 5 6 11 46 7 6 6 4 9 3 9 10 6 16 3 19 4 6 3 10 4 16 562 1 7 18 1 1 6 9 132 10 1 3 7 11 33 14 6 4 7 1 9 8 4 16 2 1 12 6 4 9 3 7 523 2 3 5 3 3 17 1 3 8 121 10 1 1 1 3 3 1 7 9 13 66 10 12 9 3 2 4 9 17 9 24 10 4 19 1 4 8 13 11 1 1 8 5 3 3 600 7 4 15 7 23 295 1 7 1 2 2 29 1 6 5 232 9 1 1 6 8 5 2 2 1 190 2 3 3 3 5 3 12 6 8 15 3 2 1 8 12 22 75 20 9 10 3 15 1 14 18 10 31 2 4 30 12 7 17 7 23 1015 3 3 12 3 3 34 9 17 236 19 1 1 4 1 3 1 1 3 4 1 1 2 70 1 1 17 1 .

Forkuševci Gašinci Gorjani Hrkanovci Đakovački Ivanovci Gorjanski Josipovac Punitovački Jurjevac Punitovački Kešinci Kondrić Koritna Krndija Kućanci Đakovački Kuševac Lapovci Levanjska Varoš Lipovac Hrastinski Majar Malo Nabrđe Mandićevac Milinac Mrzović Musić Ovčara Paljevina Paučje Piškorevci Podgorje Bračevačko Potnjani Preslatinci Pridvorje Punitovci Ratkov Dol Satnica Đakovačka Selci Đakovački Semeljci Slatinik Drenjski Slobodna Vlast 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 8 31 30 12 7 21 7 24 10 36 14 5 4 16 14 4 8 0 20 2 19 6 7 4 0 56 2 17 6 8 19 0 41 51 42 17 3 8 31 30 12 7 21 7 24 10 36 14 5 4 16 14 4 8 5 20 15 7 4 18 3 10 3 21 7 1 3 11 6 3 5 3 11 15 5 3 3 4 14 7 15 7 4 1 5 8 1 3 5 15 17 7 7 2 20 2 19 6 7 4 8 2 4 2 3 4 24 55 2 17 6 8 19 41 51 42 17 3 1 7 2 5 6 1 4 8 6 3 1 13 15 5 19 7 17 8 31 8 3 1 7 3 1 8 4 5 12 1 17 2 2 15 4 4 8 11 1 1 1 42 13 4 3 11 31 2 4 2 5 8 23 19 19 9 2 18 32 23 8 1 33 37 10 6 2 1 2 6 19 2 2 32 15 1 8 31 26 9 7 21 7 23 10 33 14 5 4 16 14 4 7 4 3 1 3 1 16 1 16 6 7 4 4 1 3 13 2 11 2 1 52 1 16 6 7 17 3 1 1 6 12 37 51 40 15 3 4 6 5 3 2 2 1 2 2 2 .

03 Osijek Našice Svetoblažje Široko Polje Tomašanci Trnava Veliko Nabrđe Viškovci Vrbica Vučevci 049 050 051 052 053 054 055 056 Babjak Bela Loza Beljevina Bokšić Bokšić-Lug I dio Brezik Našički Breznica Našička Budimci Ceremošnjak Crna Klana Donja Motičina Đurđenovac Feričanci Gabrilovac Gazije Gornja Motočina Gradac Našički Granice Jelisavac Kelešinka Klokočevci Koška Kravlje Kršinci Lađanska Ledenik Ličani Ličko Novo Selo 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 04 4 35 24 21 0 43 20 10 833 4 4 33 14 8 12 13 12 2 5 52 57 35 0 2 11 5 16 34 1 10 35 0 3 14 13 6 9 4 35 24 21 42 20 10 822 4 4 32 13 8 12 13 12 2 5 52 57 35 2 11 5 16 33 1 10 34 3 14 13 6 9 1 11 1 1 1 23 15 9 3 12 9 12 1 7 14 8 25 9 5 423 2 3 18 5 4 5 8 7 17 11 5 399 2 1 14 8 4 7 5 5 2 3 25 28 14 35 1 7 200 2 27 29 21 1 1 2 6 3 13 18 1 6 18 6 4 5 3 5 2 3 15 4 16 3 8 9 1 6 1 5 5 2 2 4 2 2 26 30 1 1 2 8 3 19 3 505 3 26 1 2 10 13 8 1 45 29 1 3 26 2 10 3 34 21 21 1 1 3 7 37 16 10 774 2 3 31 13 8 12 12 7 2 4 48 56 34 5 4 117 1 3 1 7 4 4 5 2 4 1 3 4 10 5 6 27 3 5 4 27 1 5 1 14 9 4 4 7 2 1 3 2 2 4 1 2 10 5 16 33 1 10 32 3 14 12 5 9 48 2 1 1 1 5 1 4 1 1 1 2 1 1 .

Lila Lipine Londžica Lug Subotički Makloševac Markovac Našički Martin Našice Našičko Novo Selo Niza Oradanja Ostrošinci Petrovac Feričanački Podgorač Poganovci Pribiševci Razbojište Razmajerovac Seona Stipanovci Sušine Šaptinovci Teodorovac Valenovac Velimirovac Vučjak Feričanački Vučkovac Vukojevci Zoljan 03 Osijek Nova Gradiška 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 05 Adžamovci Baćin-Dol Baničevac Batrina Benkovac Okučanski Bijela Stijena Bili Brig 001 002 003 004 005 006 007 10 4 13 23 7 29 11 76 14 12 4 11 1 27 8 12 9 8 11 8 7 14 3 6 34 7 8 26 20 1121 21 19 6 21 3 3 6 10 4 13 23 7 29 11 76 14 12 4 10 1 27 7 12 9 8 11 8 7 11 3 6 34 6 8 25 20 1111 21 19 6 21 3 3 6 1 1 3 1 1 10 4 1 3 12 4 16 4 43 7 7 3 2 12 4 4 4 4 5 4 3 6 2 4 17 3 3 15 11 573 9 9 4 8 2 1 3 6 3 10 11 3 13 7 33 7 5 1 8 1 15 3 8 5 4 6 4 4 5 1 2 17 3 5 10 9 538 12 10 2 13 1 2 3 2 1 1 2 4 30 2 1 2 1 13 5 2 3 7 1 5 5 3 1 5 2 651 14 9 4 11 2 2 3 7 13 4 25 11 46 11 11 4 5 3 5 10 1 1 8 7 7 6 5 4 11 3 4 3 2 7 1 2 4 5 1 1 29 2 4 17 16 301 5 8 1 9 3 2 1 3 3 2 159 2 2 1 1 1 2 10 4 11 22 6 28 11 73 13 12 4 10 1 22 5 11 9 7 11 6 5 11 3 6 34 4 7 25 19 1044 21 18 6 21 3 3 6 2 1 1 1 3 1 5 2 1 1 2 2 2 1 1 67 1 .

Blaževića Dol Bobare Bodegraji Bodovaljci Brđani Rešetarski Cage Cernik Čaprginci Čovac Davor Dolina Donji Bogičevci Donji Crnogovci Donji Lipovac Donji Rogulji Donji Varoš Dragalić Dragovci Dubovac Okučanski Giletinci Godinjak Golobrdac Gorice Gornja Trnava Gornji Bogičevci Gornji Crnogovci Gornji Drežnik Gornji Lipovac Gornji Rogolji Gornji Varoš Gređani Okučanski Gunjevci Komarnica Kosovac Kovačevac Leđevac Lještani 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 3 5 11 9 10 1 37 2 6 64 14 5 4 11 3 5 10 14 9 6 18 0 6 4 20 3 24 2 2 6 6 24 8 4 7 10 1 3 5 11 9 10 1 37 2 6 64 14 5 4 11 3 5 10 13 9 4 18 6 4 19 3 24 2 2 6 6 24 8 4 7 10 1 2 4 7 4 3 1 24 2 4 32 10 2 1 2 1 5 1 3 3 8 5 2 11 3 2 13 3 11 1 2 4 6 14 5 2 3 6 1 1 1 4 5 7 1 1 7 9 5 13 27 1 4 11 8 3 1 3 2 32 4 3 4 6 2 2 7 5 4 2 7 3 9 3 7 4 6 3 2 6 4 4 4 13 1 11 1 1 2 10 3 2 4 4 1 12 4 1 6 5 1 3 2 1 1 2 5 1 10 1 38 3 8 1 2 1 1 15 6 2 2 4 1 1 6 1 10 2 1 1 14 2 4 1 1 9 1 1 6 1 10 3 3 1 4 4 2 1 1 1 2 3 10 9 10 1 36 2 6 63 14 4 4 11 2 5 9 13 8 4 17 1 2 1 5 4 19 3 23 2 1 6 4 24 7 2 6 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 3 .

Mala Mala Bukovica Mašić Madari Nova Gradiška Nova Kapela Novi Varoš Okučani Opatovac Opršinac Orubica Oštri Vrh Pavlovci Pivare Podvrško Poljane Prvča Ratkovac Rešetari Seoce Siče Sičice Sinlije Smrtić Srednji Lipovac Stara Gradiška Stara Kapela Starci Stare Laze Staro Petrovo Selo Šagovina Cernička Šagovina Mašička Širinci Štivica Šumetlica Cernička 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 28 17 9 4 10 5 167 18 2 30 8 2 23 5 0 3 5 7 11 3 44 3 18 5 2 5 14 7 3 10 12 38 8 8 1 25 2 28 17 9 4 10 5 166 17 2 29 8 2 23 5 3 5 7 11 3 43 3 18 5 2 5 14 7 3 10 12 37 8 8 1 25 2 16 7 5 1 6 1 1 1 1 1 80 10 2 16 4 1 8 2 2 1 6 3 2 19 1 10 3 1 4 9 4 1 4 8 21 3 1 1 10 1 12 10 4 3 4 5 86 7 13 4 1 15 3 1 4 1 8 1 24 2 8 2 1 1 5 3 2 6 4 16 5 7 15 1 23 7 1 4 8 5 161 13 1 22 5 1 12 1 3 3 7 11 1 38 1 3 3 2 7 3 10 1 1 1 2 4 1 6 3 8 4 2 4 2 10 1 3 3 7 2 7 14 5 4 1 8 2 1 3 1 3 4 2 1 5 2 1 2 7 1 6 3 22 2 2 2 1 3 4 14 3 26 17 8 4 10 4 157 17 2 26 8 2 22 5 3 5 6 9 3 43 3 17 4 2 5 14 7 3 8 11 35 5 6 1 24 2 2 1 1 9 3 1 1 2 1 1 2 1 2 3 2 1 .Ljupina Mačkovac Magić .

Blatni Lug Crkvari Crnac Čačinci Dolci Donja Pištana Donje Predrijevo Duga Međa Duzluk Gornja Pištana Humljani Jovanovac Karlovac Feričanački Klenik Kokočak Krajna Krasković Krivaja Pustara Kutovi Lištrovac Magadinovac 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 06 12 1 3 11 3 20 38 6 8 4 311 5 1 1 11 3 14 1 11 42 2 5 5 2 4 4 6 0 2 1 2 4 6 1 5 1 0 12 1 3 10 3 20 38 6 8 4 307 5 1 1 11 3 14 1 11 40 2 5 5 2 4 4 6 2 1 2 4 6 1 5 1 1 4 9 1 1 4 2 9 21 1 5 2 152 2 9 7 2 4 18 1 2 4 3 2 1 1 1 2 3 1 2 3 2 6 1 11 17 5 3 2 155 3 1 1 2 3 7 1 7 22 1 3 1 2 1 4 4 1 1 2 3 3 1 2 7 3 1 3 7 3 3 12 22 2 4 3 238 3 1 1 8 2 12 1 7 35 2 4 3 2 2 4 4 2 1 1 4 1 3 1 15 2 2 24 8 1 2 2 1 45 2 3 1 2 4 5 1 2 2 2 1 4 2 2 11 3 10 3 20 37 3 5 3 279 5 1 1 8 3 13 1 10 37 2 4 4 2 3 4 3 2 1 2 3 1 1 5 1 1 1 1 3 3 1 28 3 1 1 3 1 1 1 3 1 5 .03 Osijek Orahovica Tisovac Trnakovac Uskoke Visoka Greda Vladisovo Vrbje Vrbova Vrbovačko Brdo Vrbovljani Žuberkovac 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 Bankovci Bijeljevina Orahovička Bokšić .Lug II dio Breštanovci Brezovljani Vojlovički Bukvik .

03 Osijek Osijek Mali Rastovac Milanovac Nova Jošava Novo Petrovo Polje Obradovci Orahovica Paušinci Prekoračani Pušina Rajino Polje Slatinski Drenovac Slavonske Bare Stara Jošava Staro Petovo Polje Suha Mlaka Sumeđe Veliki Rastovac Vojlovica Zdenci Zokov Gaj Žabnjača 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 Ada Aljmaš Antunovac Tenjski Beketinci Bijelo Brdo Brešće Čepin Čokadinci Dalj Divoš Dopsin Đurđevo Polje Erdut Ernestinovo Hrastin 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 07 3 2 3 11 0 53 13 2 8 2 10 3 3 13 4 2 9 1 20 8 2 2343 4 22 68 19 22 7 166 2 106 5 16 0 27 37 7 3 2 3 11 3 53 13 2 8 2 10 3 3 12 4 2 9 1 19 8 2 2318 4 21 68 19 21 7 165 2 103 5 15 29 5 1 5 26 36 7 2 3 4 1 1 25 1 1 1 3 1 1 1 5 1 3 5 2 5 1 11 5 1 1183 1 9 37 7 10 3 82 7 24 8 1 3 2 5 2 7 2 2 4 50 4 7 8 3 1 1135 3 12 31 12 11 4 83 2 53 1 8 18 23 2 8 13 5 3 1 3 6 53 6 2 3 2 6 1 3 8 2 2 6 1 17 7 2 1875 2 8 52 4 8 6 120 35 5 8 7 22 4 1 1 4 1 6 2 3 1 3 2 3 2 1 3 1 1 1 338 1 4 8 15 13 1 45 105 1 9 8 60 2 8 7 3 3 19 11 3 2 3 11 50 11 1 7 2 10 3 3 12 4 2 8 1 19 8 2 2117 3 17 63 19 19 6 159 1 91 5 15 25 36 7 3 2 1 1 1 201 1 4 5 2 1 6 1 12 1 .

Josipovac Jovanovac Koprivna Laslovo Martinci Čepinski Osijek Palača Paulin Dvpr Petrova Slatina Sarvaš Silaš Šodolovci Tenja Višnjevac Vladislavci Vuka 03 Osijek 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 Podravska Slatina 08 Aleksandrovac Mikleuški Bakić Balinci Bistrica Bjelkovac Bokane Brezik Donjobukovački Ciganka Čađavica Čađavički Lug Čeralije Četekovac Čomborje Dobrić Dobrović Donja Bukovica Donje Brezje Donje Kusonje Donji Meljani Dubrava Noskovačka 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 51 33 7 21 10 1466 8 5 5 25 16 12 65 59 17 35 622 6 23 10 2 3 2 4 9 14 17 5 14 5 3 4 1 3 0 9 2 49 33 7 21 10 1455 8 5 5 25 16 12 64 57 17 35 609 6 22 10 2 3 2 4 9 13 17 5 14 5 3 4 1 3 8 2 2 11 1 2 13 1 1 29 16 3 12 8 748 4 3 3 7 7 8 28 28 7 19 325 1 13 4 2 1 3 4 6 11 2 11 5 2 1 2 1 2 20 17 4 9 2 707 4 2 2 18 9 4 36 29 10 16 284 5 9 6 2 1 1 1 5 7 6 3 3 23 16 2 11 2 1385 7 3 1 18 7 1 49 45 9 15 84 3 1 1 1 1 3 2 65 1 2 1 7 7 5 12 8 20 370 2 20 3 2 3 1 4 4 13 16 2 1 3 3 1 2 1 6 2 26 15 1 8 1 3 2 2 4 2 8 5 3 2 11 10 155 1 1 6 1 5 2 13 2 3 1 1 4 46 30 6 20 9 1327 8 5 4 24 9 9 55 52 17 30 531 3 21 8 2 3 1 4 9 12 17 4 13 3 3 3 1 3 3 3 1 1 1 128 6 2 2 1 1 7 3 9 5 5 78 3 1 2 1 1 1 1 2 1 .

Varoš Hum .Đuričić Đurin Lug Golenić Gornja Bukovica Gornje Kusonje Gornje Predrijevo Gornje Viljevo Gornji Meljani Gornji Miholjac Grabić Greda Sopjanska Hum .Voćinski Ilmin Dvor Ivan .Brijeg Kapinci Kometnik Kozice Kuzma Lisičine Lukavac Macute Mačkovac Voćinski Medinci Mikleuš Miljevci Noskovci Nova Bukovica Novaki Novi Senkovac Pecka Slatinska Petrovac Mikleuški Podravska Slatina Popovac Voćinski Radosavci Rijenci Sekulinci 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 0 4 6 4 5 3 5 7 6 8 3 8 2 0 4 9 8 11 4 5 4 8 7 10 15 11 13 22 15 10 7 11 98 1 8 5 8 4 6 4 5 3 5 7 6 8 3 8 2 3 2 2 3 2 5 3 4 3 2 1 4 9 8 11 3 4 4 8 7 10 15 10 13 21 15 10 7 11 93 1 8 5 8 4 7 5 8 1 2 3 6 5 6 10 5 7 7 12 4 4 4 45 1 1 1 1 5 3 3 2 1 4 2 2 1 4 2 5 1 7 2 2 3 3 2 2 1 2 2 4 5 5 6 14 3 6 3 7 48 1 5 2 6 2 1 1 1 3 4 3 3 4 2 5 4 4 3 5 2 1 1 1 2 6 2 11 1 1 5 1 5 5 6 3 25 2 5 4 6 8 9 12 15 5 9 5 68 1 8 1 3 1 1 1 6 1 1 3 1 2 5 3 4 1 3 3 3 2 1 1 5 1 1 3 4 5 4 5 3 4 3 4 7 5 8 1 2 2 3 9 5 10 2 1 2 6 4 9 14 9 10 21 12 10 6 11 83 1 6 4 5 1 1 1 1 1 2 6 1 3 1 1 3 2 2 3 1 1 1 3 3 1 10 2 1 3 .

Sladojevci Slana Voda Slatinski Lipovac Smude Sopje Starin Šaševo Španat Vaška Voćin Vranješevci Zvonimirovac 03 Osijek 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 Slavonska Požega 09 Alaginci Aleksandrovac Požeški Alilovci Amatovci Ašikovci Bankovci Požeški Bektež Bertelovci Bešinci Bilice Biškupci Bjeliševac Blacko Bogdašić Bolomače Boričevci Bratuljevci Brđani Brđani Požeški Bresnica Požeška Brestovac Požeški Brodski Drenovac Bučje Brodsko Buk 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 20 3 2 3 22 1 2 8 24 31 2 13 1204 2 5 3 4 0 2 7 0 8 2 9 3 7 2 0 0 0 1 4 5 11 18 12 8 20 3 2 3 22 1 2 8 24 30 2 13 1188 2 5 3 4 10 3 2 1 13 1 10 20 1 1 2 742 2 4 1 1 2 7 1 6 1 1 2 6 8 2 9 3 7 2 4 2 5 1 3 2 4 4 4 2 4 7 3 5 1 4 5 11 18 12 8 1 2 1 6 8 6 1 1 2 4 5 10 6 7 1 16 4 1 1 3 1 2 7 2 2 9 2 3 12 16 1 3 572 2 1 3 2 5 12 14 1 10 616 20 3 2 1 21 1 2 8 20 29 2 13 1099 2 3 2 2 2 3 3 1 4 8 5 3 4 2 4 1 1 2 2 26 1 7 220 1 1 1 1 17 1 3 22 1 6 226 3 1 2 2 2 3 1 1 11 6 1 1 2 2 3 3 2 1 4 1 89 2 1 2 8 2 9 3 7 2 1 4 5 10 18 12 7 1 1 .

Busnovi Bzenica Cerovac Jakšićki Ciglenik Crljenci Čaglin Čečavac Češljakovci Čošinci Daranovci Darkovac Dervišaga Deževci Djedina Rijeka Dobra Voda Dobrogošće Dolac Doljanci Doljanovci Donji Emovci Donji Gučani Draga Požeška Drškovci Duboka Eminovci Ferovac Frkljevci Golobrdci Golo Brdo Gornji Emovci Gornji Gučani Gornji Vrhovci Grabarje Gradac Požeški Gradište Bekteško Granje Hrnjevac 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 3 2 3 9 1 14 2 6 4 4 0 17 3 4 2 0 5 4 6 3 4 4 2 6 3 2 9 6 6 4 1 3 6 16 5 1 5 3 2 3 9 1 14 2 6 4 4 1 2 3 6 1 10 2 2 1 1 2 17 3 4 2 8 1 2 1 9 2 2 1 17 1 2 5 4 6 3 4 4 2 5 3 2 9 6 6 4 1 3 6 16 5 1 5 3 3 2 3 2 2 2 2 1 1 5 6 2 2 1 1 3 12 4 2 1 4 4 2 2 3 2 2 2 1 3 1 2 5 3 4 1 4 3 4 4 3 3 2 2 3 2 1 4 4 2 2 3 4 1 1 1 3 2 3 2 6 2 2 3 4 1 2 10 3 1 2 3 4 1 8 14 1 6 4 4 4 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 4 2 1 2 1 1 2 3 1 1 2 2 3 1 5 3 3 2 3 6 16 3 4 2 5 4 5 3 3 4 2 3 3 2 9 6 6 3 1 3 6 16 4 1 5 3 1 1 1 1 1 2 1 1 .

Dol Ivanovci Požeški Jaguplije Jakšić Jasik Jeminovac Čečavački Jezero Stojčinovačko Jurkovac Kadanovci Kalenić Kamensko Kantarovci Kaptol Klisa Požeška Knešci Kneževac Komarovci Komorica Komušina Koprivna Požeška Koprivnica Požeška Krivaja Požeška Kruševo Kujnik Požeški Kula Kunovci Kutjevo Kuzmica Lakušije Latinovac Laze Čosine Laze Prnjavor Laze Vasine Lučinci Lukač Požeški Mali Bilač 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 5 8 4 2 24 2 0 5 1 3 0 2 1 33 1 5 2 4 2 1 5 6 1 0 0 8 2 41 12 2 0 1 0 0 2 7 0 5 8 4 2 24 2 1 1 3 2 13 5 1 3 2 2 1 33 1 5 2 4 2 1 5 6 1 1 1 12 1 4 1 3 1 8 2 39 11 2 5 1 21 2 1 1 3 2 2 1 1 2 6 4 7 1 11 2 5 1 2 22 3 1 2 1 1 2 21 1 1 1 1 1 2 4 1 3 1 18 9 1 17 1 1 2 2 1 1 1 1 3 2 28 8 1 1 1 2 5 2 2 2 1 1 3 2 2 1 2 1 2 1 2 14 2 5 8 3 2 23 2 1 5 1 3 1 2 1 1 31 4 2 2 4 2 4 2 1 4 6 1 2 5 2 1 4 7 2 1 4 1 1 4 2 37 11 1 1 1 4 2 5 1 1 1 2 1 1 1 4 2 1 1 .Imbrijevci Ivan .

Markovac Požeški Migalovci Mihajlije Mihaljevci Mihaljevci Pleternički Mihaljevići Mijači Milan .Lug Milivojevci Mitrovac Mokreš Mrkoplje Nova Lipa Nova Ljeskovica Novi Bešinci Novi Mihaljevci Novi Zdenkovac Novoselci Jakšićki Novo Selo Požeško Novo Zvečevo Nurkovac Nježić Oblakovac Oljasi Orljavac Ovčara Oždakovci Paka Pasikovci Pavlovci Požeški Perenci Pleternica Podgorje Požeško Pdsreće Polubaše Poljanska Poreč 099 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 0 6 0 8 2 1 2 7 1 8 5 1 3 6 0 5 1 3 0 1 1 0 0 0 8 5 0 8 1 1 0 41 7 2 2 2 7 6 7 2 1 2 7 1 8 5 1 3 6 1 2 4 5 1 1 1 4 2 1 2 1 1 1 3 1 3 1 6 4 2 3 5 5 1 6 2 7 2 1 1 7 1 6 4 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 5 1 3 5 1 2 1 1 1 1 8 5 2 1 6 4 8 4 8 1 1 5 3 1 2 1 41 7 2 2 2 7 23 2 1 2 1 3 5 2 4 4 2 5 2 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 4 24 1 1 1 5 2 1 1 2 1 1 1 4 8 1 1 2 4 1 2 1 1 41 7 3 1 1 18 5 1 4 1 3 8 2 1 2 3 4 1 15 2 1 2 2 2 4 3 .

Potočani Požeški Požeški Milanovac Radovanci Radnovac Rajsavci Ramanovci Rasna Ratkovica Resnik Požeški Ruševac Požeški Ruševo Sapna Sažije Seoci Sesvete Požeške Slavonska Požega Sloboština Smoljanovci Sovski Dol Srednje Selo Stara Lipa Stara Ljeskovica Stari Zdenkovac Stojčinovac Stražeman Striježevica Sulkovci Svilna Šeovci Šeovci Kamenski Šibokovac Škenderovci Škrabutnik Šnjegavić Štitnjak Šumanovci Šušnjari Kamenski 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 1 0 12 3 3 4 2 3 7 0 13 1 1 2 3 282 1 0 18 1 3 0 3 1 3 2 10 3 2 1 1 1 1 4 3 0 0 1 1 12 3 3 4 2 3 7 4 2 1 3 2 3 5 8 1 2 1 2 3 3 3 13 1 1 2 3 277 1 4 1 1 1 1 143 1 9 1 10 5 1 2 134 1 2 263 1 6 1 3 18 1 3 9 1 2 9 3 1 3 2 10 3 2 1 1 1 1 4 3 2 1 2 1 4 1 1 1 1 1 3 5 3 3 3 1 1 1 1 6 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 3 3 3 1 1 4 12 3 3 4 1 3 7 1 1 1 2 1 1 1 13 1 1 2 3 258 1 1 7 7 6 6 17 1 3 2 1 1 2 2 1 6 3 1 3 1 9 3 2 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 3 1 19 1 1 1 2 .

Dol Vrhovci Crkveni Vrhovci Gradski Vučjak Čečavački Vučjak Kamenski Vukojevica Zagrađe Zakorenje Zarilac Završje Požeško Žigerovci 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 Banovci Bartolovci Bebrina Bečić Beravci Bicko Selo 001 002 003 004 005 006 10 5 7 3 3 12 3 4 3 4 3 22 2 8 20 27 1 4 12 1 0 0 3 2 3 0 24 4 4 0 0 1848 10 11 18 2 21 8 5 7 3 3 12 3 4 3 4 3 22 2 7 19 27 1 3 12 1 1 1 1 3 2 3 22 4 4 2 1825 10 11 18 2 21 8 23 3 3 2 1 8 2 2 2 1 1 15 1 3 11 13 2 4 1 2 4 1 2 1 3 2 7 1 4 8 14 1 2 7 1 3 6 2 2 10 3 1 2 1 2 1 1 1 3 2 11 2 1 11 2 3 5 2 912 1 1 14 1 7 4 913 9 10 4 1 14 4 964 2 4 2 1 4 7 1 5 4 2 17 2 5 7 24 2 1 1 2 1 1 1 2 3 3 1 1 4 2 12 3 1 1 5 6 4 7 3 3 11 3 4 3 4 3 22 2 7 18 25 1 3 10 1 1 1 1 2 2 3 4 2 454 1 7 1 1 10 3 2 13 2 2 22 4 4 407 7 1734 10 11 18 2 19 7 15 7 1 2 1 91 2 1 .03 Osijek Slavonski Brod Tekići Tominovac Toranj Požeški Trapari Trenkovo Treštanovci Trnovac Požeški Tulnik Turnić Ugarci Velika Veliki Bilač Venje Vetovo Vidovci Vilić .Selo Viškovci Požeški Vlatkovac Vranić Vrčin .

Brčino Brdski Stupnik Brodski Varoš Bukovlje Podvinjsko Ciglenik Lužanski Crni Potok Brodski Čajkovci Čelikovići Divoševci Donja Bebrina Donja Vrba Donji Andrijevci Donji Slatinik Dubočac Dubovik Garčin Glogovica Gornja Bebrina Gornja Vrba Gornji Andrijevci Gornji Slatinik Grabarje Brodsko Grgurevići Grižići Gromačnik Gundinci Jakačina .Mala Jaruge Ježevik Kaniža Kindrovo Klakar Klokočevik Korduševci Krajačići Kruševica Kujnik 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 3 28 21 15 5 1 12 9 7 20 19 51 5 5 1 21 10 8 20 12 1 5 6 1 11 61 8 15 2 25 0 9 21 5 2 23 4 3 28 20 15 5 1 12 9 7 20 19 51 5 5 1 21 10 8 20 12 1 5 6 1 11 60 8 14 2 25 9 21 5 2 23 4 1 1 1 2 13 9 8 3 1 5 6 3 7 10 24 3 4 13 7 5 13 8 1 2 2 1 5 29 3 6 2 10 8 9 4 2 5 3 1 15 11 7 2 7 14 12 1 14 1 7 3 4 13 9 27 2 1 1 8 3 3 7 4 2 2 3 8 14 30 2 2 7 2 3 3 4 3 1 6 31 5 8 11 10 2 1 1 3 15 1 12 1 18 1 11 5 13 3 5 6 3 2 2 3 7 5 3 4 20 3 1 3 5 1 12 5 1 3 1 10 9 8 1 2 1 1 41 1 6 7 1 20 4 1 3 7 1 4 9 5 7 1 22 4 8 1 1 3 28 19 15 5 1 11 9 7 20 19 48 5 5 1 20 10 8 17 12 1 5 6 1 11 56 6 14 1 24 9 20 5 2 19 4 1 1 3 1 3 4 2 1 1 1 4 .

Mala Merolino Sikirevačko Novigrad na Savi Novi Perkovci Novo Topolje Oprisavci Oriovac Oriovčić Podcrkavlje Poljanci Pričac Prnjavor Slavonski Radovanje Rastušje Ravan Rušćica Sapci Selna Sibinj Sikirevci Slavonski Brod Slavonski Kobaš Slobodnica Sredanci Stari Perkovci Stari Slatinik Staro Topolje Strizivojna Stružani Svilaj 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 6 11 8 6 20 6 10 0 2 8 8 2 26 28 3 4 8 2 4 2 2 4 19 9 8 45 61 571 34 20 11 34 12 16 55 7 6 6 11 8 6 19 5 10 2 8 8 2 26 28 3 4 8 2 4 2 2 4 19 9 8 45 61 558 31 20 11 34 12 16 55 7 6 1 1 13 3 2 5 4 3 7 3 6 4 6 4 3 12 2 4 1 4 5 2 11 13 1 2 4 2 3 1 1 4 10 3 3 21 32 287 21 8 5 16 7 10 27 4 3 1 4 3 15 15 2 2 4 2 2 6 1 2 6 2 12 5 4 1 2 4 1 17 10 1 4 2 1 1 1 1 9 6 5 24 29 271 10 12 6 18 5 6 28 3 3 14 4 8 18 6 493 2 10 1 8 3 12 13 4 2 5 17 1 1 3 7 2 4 1 5 1 6 10 8 6 17 5 10 1 6 4 1 4 1 2 2 7 8 2 26 25 3 4 7 2 4 2 2 4 19 8 8 44 60 518 27 20 11 34 12 16 52 7 6 5 1 3 2 1 4 24 31 18 29 7 2 13 2 29 2 1 4 5 1 3 24 47 3 8 13 7 4 13 3 2 1 2 1 3 1 1 1 1 40 4 3 .Kupina Kuti Stupnički Kuti Trnjanski Lovčić Lužani Mala Kopanica Malino Metković .

Šamac Slavonski Šumeće Šušnjevci Tomica Trnjani Velika Kopanica Vranovci Vrhovina Vrpolje Zadubravje Završje Zbjeg Zdenci Brodski Zoljani Živike 03 Osijek Valpovo 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 11 Belišće Bistrinci Bizovac Bocanjevci Brođanci Čret Bizovački Gat Gorica Valpovačka Habjanovci Harkanovci Ivanovci Kitišanci Ladimirevci Marjančaci Nard Novaki Bizovački Petrijevci Samatovci Satnica Šag Tiborjanci 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 31 21 6 4 17 50 7 5 35 24 6 8 10 0 4 512 85 36 38 13 5 14 19 5 12 14 18 3 18 3 12 4 40 12 3 11 6 31 21 6 4 17 50 7 4 34 24 6 8 10 4 505 84 35 38 13 5 14 19 5 12 14 18 3 18 3 12 4 40 12 3 9 5 1 1 7 1 1 2 1 12 10 4 2 6 26 4 2 17 8 5 5 4 19 11 2 2 11 24 3 2 17 16 1 3 6 2 276 47 16 25 8 2 9 12 5 9 8 6 3 9 1 4 2 21 5 2 4 1 2 229 37 19 13 5 3 5 7 3 6 12 9 2 8 2 19 7 1 5 4 11 4 3 2 11 30 4 1 24 9 2 2 18 1 3 4 1 10 5 4 8 406 82 33 22 12 3 5 16 4 4 6 16 3 11 3 6 1 29 7 3 9 5 4 20 1 9 1 1 2 17 2 2 3 16 3 2 10 6 2 79 1 2 7 1 2 9 3 1 7 7 2 7 1 1 3 6 2 10 2 28 21 6 4 17 48 6 4 34 24 6 7 9 4 475 77 28 37 12 5 13 19 5 11 14 18 3 18 3 12 3 36 11 3 9 5 3 2 1 1 1 30 7 7 1 1 1 1 1 4 1 .

Valpovo Veliškovci Vinogradci Zelčin 03 Osijek Vinkovci 022 023 024 025 12 Andrijaševci Antin Apševci Cerić Donje Novo Selo Đeletovci Gaboš Ilača Ivanci Ivankovo Jarmina Karadžićevo Komletinci Korog Lipovac Marinci Markušica Mirkovci Mlaka Antinska Nijemci Novi Jankovci Novi Mikanovci Nuštar Orolik Ostrovo Otok Podgrađe Podrinje Privlaka Prkovci Retkovci Rokovci 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 98 26 6 11 1756 49 31 6 22 19 12 9 29 6 108 61 4 55 11 38 10 29 42 3 54 27 15 70 16 21 123 17 10 80 15 34 31 98 24 6 11 1729 49 31 6 22 19 12 9 29 6 104 59 4 53 11 37 9 29 42 3 54 25 15 70 16 21 121 15 10 76 15 33 31 2 27 4 2 2 1 1 2 2 2 4 1 54 14 4 5 930 27 15 3 12 6 6 4 21 5 60 32 2 27 4 23 7 18 23 1 30 11 10 45 9 12 58 5 5 38 5 15 19 44 10 2 6 799 22 16 3 10 13 6 5 8 1 44 27 2 26 7 14 2 11 19 2 24 14 5 25 7 9 63 10 5 38 10 18 12 92 20 6 8 981 34 7 1 9 4 4 8 2 44 31 3 9 1 9 8 18 40 1 14 12 9 54 6 17 10 3 7 39 1 7 16 2 1 590 9 23 5 4 3 3 158 6 1 13 1 13 2 7 1 27 4 51 28 2 9 41 9 28 1 3 1 1 11 2 1 36 12 7 1 111 7 1 21 14 26 7 1 4 1 6 16 3 3 5 2 16 8 93 23 6 11 1581 44 30 6 19 19 11 8 27 6 92 57 2 49 10 36 9 25 35 1 49 20 15 66 14 20 117 15 10 73 15 30 28 5 1 148 5 1 3 1 1 2 12 2 2 4 1 1 4 7 2 5 5 4 2 1 4 3 3 3 .

03 Osijek Vukovar Slakovci Srijemske Laze Stari Jankovci Stari Mikanovci Šidski Banovci Tordinci Vinkovački Banovci Vinkovci Vođinci 033 034 035 036 037 038 039 040 041 Bapska Berak Bobota Bogdanovci Bokšić Borovo Bršadin Čakovci Čelija Gornjak Grabovo Ilok Jakobovac Klisa Lipovača Lovac Ludvinci Mikluševci Mohovo Negoslavci Novak Novi Čakovci Opatovac Ovčara Pačetin Petrovci Sotin 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 13 38 21 42 51 15 23 5 463 41 1247 39 24 26 13 3 158 15 17 4 0 8 129 8 1 12 32 5 10 6 17 0 0 8 5 15 20 17 38 20 42 51 15 22 5 459 41 1224 39 24 26 13 3 152 14 17 4 8 129 8 1 12 31 5 10 5 16 7 5 15 19 16 1 1 4 23 6 1 1 1 1 1 1 1 22 12 15 27 1 8 3 258 26 633 19 16 18 9 1 83 8 7 3 16 8 27 24 14 14 2 201 15 591 20 8 8 4 2 69 6 10 1 27 13 14 18 3 12 4 441 21 906 3 9 7 12 3 131 11 12 5 63 3 5 12 1 6 3 8 3 66 5 1 7 19 4 4 2 8 4 58 8 1 9 6 4 2 9 8 8 3 3 6 11 8 4 3 12 18 13 5 1 27 33 12 9 1 16 1 225 36 8 19 1 19 1 2 19 93 7 2 2 3 5 2 48 4 23 3 25 4 9 11 6 6 1 5 2 36 17 40 47 9 20 3 412 39 1098 35 22 18 13 3 136 14 17 3 3 8 120 6 1 12 31 3 10 5 14 3 2 3 1 3 6 4 14 17 15 1 1 2 3 2 4 6 2 2 47 2 126 4 2 8 16 1 9 2 2 2 1 1 1 2 1 .

03 Osijek 04 Pula Županja Buje Svinjarevci Šarengrad Tompojevci Tovarnik Trpinja Vera Vukovar 028 029 030 031 032 033 034 Babina Greda Bošnjaci Cerna Drenovci Đurići Gradište Gunja Podgajci Posavski Račinovci Rajevo Selo Soljani Sremac .Ekonomija Strošinci Šiškovci Štitar Vrbanja Županja 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 Baredine Bijele Zemlje Brda Brič Brtonigla Buje Čepić Gamboći I dio Grožnjan Ivan Kaldanija 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 14 01 17 30 10 46 25 6 521 1098 115 112 87 76 8 82 117 47 32 31 53 0 24 20 71 65 158 103 0 0 0 0 10 36 2 1 8 0 4 16 30 10 46 25 6 512 1083 115 110 85 76 7 80 117 46 32 31 53 9 15 9 25 12 5 257 560 52 62 42 37 4 43 58 19 15 14 24 7 15 1 21 13 1 255 523 63 48 43 39 3 37 59 27 17 17 29 9 5 6 20 21 5 496 229 15 12 20 6 12 10 39 37 92 50 12 9 32 26 62 53 7 3 8 18 45 94 10 36 2 1 8 6 14 2 1 4 4 22 4 10 33 2 1 5 4 2 2 4 24 19 71 63 154 103 1 9 15 2 2 1 2 1 1 2 4 0 17 49 15 3 10 1 7 25 7 3 1 10 616 93 82 63 62 7 63 25 1 14 61 36 109 9 3 3 4 19 1 6 238 7 16 2 8 68 31 4 20 52 17 2 2 9 0 15 30 6 39 24 6 451 1004 106 105 81 66 7 74 107 43 28 26 49 24 19 67 57 145 100 10 36 1 1 7 4 1 4 7 1 61 79 9 5 4 10 6 10 3 4 5 4 4 6 9 3 1 1 .

Karšete Kaštel Kostanjica Krasica Kuberton Kućibreg Lozari Lucija Makovci Martinčići Marušići Merišće Momjan Oprtalj Radini Skorušica Šorgi Šterna Triban Vižintini Vižintini .Vrh Vrnjak Završje Zrenj Žnjidarići 04 Pula Buzet 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 02 Antonci Baredine Bartulići Barušići Benčani Benčići Blatna Vas Brest Brgudac Brnobići Buzet 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 3 5 0 1 0 0 1 1 0 1 3 0 4 9 0 0 0 1 4 4 1 0 2 0 2 105 1 1 2 0 0 0 0 3 2 0 14 3 5 2 2 1 1 3 3 5 3 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 2 1 3 1 2 4 9 2 3 2 6 4 9 4 9 1 4 4 1 1 3 3 1 1 1 1 4 3 1 4 4 1 2 1 1 2 1 53 1 52 1 2 105 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 89 1 1 1 3 2 2 1 1 1 3 2 3 2 14 5 9 14 13 0 1 11 1 5 2 102 1 1 2 3 1 .

Cunj Čiritež Črnica Dane Donat Duričići Erkovčići Fontana Forčići Golubići Gornja Nugla Gradinje Hum Ipši Ivan Jelovice Juradi Juričići Kajini Klarići Klenovšćak Kompanj Kosoriga Kotli Krajići Kras Krbavčići Krkuš Kropinjak Krti Krušvari Lanišće Livade Mala Huba Mali Mlun Marčenigla Marinci 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 0 0 1 0 2 2 2 1 0 0 1 2 1 1 4 0 0 3 0 1 1 0 2 0 0 0 1 0 0 1 3 3 6 2 0 5 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 4 1 1 3 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 4 1 2 1 1 4 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 3 6 2 1 2 4 1 5 1 4 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 3 3 6 2 1 1 3 3 6 2 5 1 5 1 .

Martinci Martin pri Buzetu Medveje Negnar Paladini Pengari Peničići Perci Pirelići Počekaji Podgaće Podkuk Podrebar Pračana Prapoče Prodani Račice Račički Breg Račja Vas Rašpor Rim Rimnjak Roč Ročko Polje Selce Seljaci Senj Sirotići Slunj Sovinjak Sovinjska Brda Sovinjsko Polje Stanica Roč Strana Sušići Šalež Šćulci 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 0 3 1 0 1 1 0 1 0 0 2 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 5 2 0 0 1 0 0 1 1 2 1 0 0 0 2 3 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 2 4 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 5 2 5 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 .

Škuljari Štrped Trstenik Ugrini Veli Mlun Vodice Vrh Žonti 04 Pula Labin 086 087 088 089 090 091 092 093 03 Barban Barbići Bartići Blaškovići Boljevići Breg Brgod Brovinje Cere Crni Cvitići Čambarelići Diminići Dolica Draguzeti Drenje Duga Luka Frančići Gondolić Gora Glušići Gorica Gornji Rabac Grandići Gromnik Hrboki Jakomići Jesenovik Juražini 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 0 1 0 0 1 1 1 3 452 8 4 3 0 1 5 3 1 3 0 1 1 1 1 4 2 2 0 0 1 2 0 1 1 13 0 1 2 1 1 1 1 3 448 8 4 3 1 5 3 1 3 1 1 1 1 4 2 2 1 2 1 4 1 243 3 2 3 1 3 1 3 1 1 1 1 2 205 5 2 1 4 1 4 2 1 1 1 1 2 420 7 4 3 1 1 1 2 1 1 13 1 1 2 1 10 1 1 5 2 1 3 1 1 1 1 4 2 2 1 1 1 1 1 4 1 1 12 1 1 1 1 2 1 4 2 1 3 1 1 1 1 4 2 2 1 1 9 18 1 1 1 3 434 8 4 3 1 1 2 1 1 1 13 1 2 14 1 1 .

Jurićev Kal Kapelica Katarina Katuri Komoračno Koromani Kostrčani Kozljak Kožljani Kraj Drage Kranjci Krapan Krbune Kršan Kukurini Kunj Labin Lanišće Lazarići Letaj Letajac Mali Golji Mali Turini Marceljani Marići Markoči Martinski Medančići Melnica Montovani Most .Raša Nedešćina Nova Vas Novi Kršan Orič Orihi Paradiž 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 0 9 10 0 6 0 1 6 1 0 2 11 5 9 2 3 98 2 1 0 2 2 2 1 1 2 5 2 1 3 1 6 1 0 2 1 4 9 10 4 8 6 6 1 6 1 5 2 11 5 9 2 3 96 1 1 2 2 2 1 1 2 5 2 1 3 1 6 1 2 1 4 6 2 4 2 1 2 49 1 1 1 1 2 1 1 1 2 3 5 2 1 5 1 1 1 1 5 1 2 5 3 5 2 1 47 2 9 4 9 2 3 94 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 5 2 1 2 1 6 4 1 1 1 3 1 2 1 3 9 8 1 1 9 10 1 6 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 4 2 10 5 8 2 3 92 1 1 2 2 2 1 1 2 4 2 1 3 1 6 1 2 1 4 1 1 4 1 .

Čepić Rabac Luka Rajki Raša Ravni Ripenda .Kras Ripenda .Čepić Presika Prhati Prkušnica Puntera Purgarija .Kosi Ripenda .Luka Polje Polje .Vrbanci Rogočana Rojnići Ružići Ržišće Salakovci Santalezi Skitača Skvaranska Snašići Stanišovi Stepčići Strmac Šumber Šušnjevica Topik Trget Trgetari Tupljak Vadreš 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 100 101 102 1 11 5 4 0 9 6 2 1 2 1 7 1 39 3 1 3 1 0 1 6 1 0 2 0 1 1 2 1 7 7 6 3 5 3 8 0 1 11 5 4 1 5 2 2 9 6 2 1 2 1 7 1 39 3 1 3 1 5 2 1 2 1 1 1 23 1 1 6 3 2 4 4 1 1 6 16 2 1 2 1 1 10 5 2 8 5 2 1 2 1 7 1 36 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 11 5 4 9 6 2 1 2 1 7 1 39 3 1 3 1 1 6 1 1 5 1 1 1 6 1 1 5 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 6 7 6 2 5 3 7 1 1 2 1 5 7 6 3 4 3 8 1 1 2 1 7 7 6 3 5 3 8 1 2 4 4 1 3 5 2 5 1 3 3 5 1 3 1 1 1 1 2 1 .Petehi Pićan Plomin Plomin .

Čapić Želiski Županići 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 Antenal Bužinija Dajla Fiorini Nova Vas Novigrad 001 002 003 004 005 006 04 05 Bartol Batlug Bazgalji Belaj Beram Boljun Boljunsko Polje Borut Brajkovići Brčići Brečevići Brest pod Učkom Brkač Brtoši 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 3 1 1 0 4 13 0 1 1 1 5 0 2 3 3 43 1 1 7 3 2 29 333 2 2 3 0 8 2 6 3 3 1 0 0 2 1 3 2 1 3 3 1 1 1 2 5 3 13 1 1 1 1 5 1 1 5 2 3 3 41 1 1 6 3 1 29 290 2 2 3 2 3 3 38 1 1 5 3 2 26 311 2 2 3 1 1 4 13 2 8 1 1 1 5 1 1 1 4 2 3 3 42 1 1 6 3 2 29 326 2 2 3 1 1 2 25 1 1 4 1 2 16 177 8 2 6 3 2 1 2 1 1 1 7 1 3 4 1 4 1 2 1 2 1 1 2 1 17 2 2 13 149 2 1 4 2 2 2 7 1 3 3 1 1 2 1 1 4 13 1 0 1 1 22 14 1 2 1 1 1 4 1 3 15 8 2 6 3 2 1 1 1 1 .04 Pula 4 Pula Novigrad Pazin Varoš Veli Golji Veli Turini Veljaki Vicani Vinež Viškovići Vozilići Vrećari Zagorje Zajci Zankovci Zetka .

Butoniga Cerovlje Ćusi Dolenja Vas Draguć Gologorica Gologorički Dol Gračišće Gradinje Grdoselo Grimalda Heki Jakačići Jakovići Ježenj Kaldir Karojba Kašćerga Korelići Kringa Kršikla Lesišćina Lindar Lupoglav Mandalenčići Milotski Breg Motovun Muntrilj Novaki Motovunski Novaki Pazinski Oslići Pogubice Paz Pazin Petar u Šumi Previž Radetići 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 1 5 1 2 5 9 0 18 1 4 2 4 0 2 2 9 20 9 1 7 2 0 5 4 3 1 18 3 7 0 2 1 0 69 16 1 3 1 5 1 2 5 9 17 1 4 2 4 1 5 1 2 4 6 1 8 1 1 3 1 3 9 3 2 1 2 2 9 20 9 1 7 2 1 2 5 11 1 1 1 1 1 5 4 3 1 18 3 7 1 2 4 2 3 1 9 2 1 2 1 68 14 1 3 9 3 5 1 2 37 5 1 2 4 9 8 6 1 2 1 5 1 2 5 8 1 13 1 4 1 4 2 1 7 20 7 1 7 2 5 4 3 1 17 3 5 1 5 1 2 5 9 4 1 2 2 8 19 9 1 7 1 1 2 2 5 3 3 1 18 3 5 1 2 2 1 31 9 65 12 1 3 1 1 17 1 4 2 4 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 64 14 1 3 4 .

4 Pula Poreč Rakotule Semić Stari Pazin Škopljak Škropeti Tinjan Trviž Vela Traba Vranja Zabrežani Zamask Zamaski Dol Zarečje Žužići 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 Antonci Anžići Babići Bačva Baderna Bajkini Baldaši Banki Barat Barići Bašarinka Baškoti Begi Benčani Blagdanići Bonaci Bralići Bratovići Brčići Brig Brnobići Bucalovići 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 09 3 3 7 3 1 10 12 5 0 6 5 2 6 0 231 2 2 0 0 3 0 0 0 2 0 2 1 1 0 0 2 0 0 0 2 1 2 3 3 7 3 1 9 11 5 3 1 1 6 5 2 6 228 2 2 3 6 1 1 6 6 4 3 5 1 7 2 1 9 10 4 2 1 1 4 4 4 1 2 6 4 1 6 115 113 2 1 214 2 2 1 3 3 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 6 4 2 6 1 1 11 3 3 7 2 1 9 10 5 3 213 2 2 3 3 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 3 1 2 1 1 1 15 1 .

Bujići Bukori Cancini Cerion Crklada Cvitani Čehići Črvar Čuki Čuši Danci Deklići Dekovići Delići Diklići Dračevac Dvori Fabci Farini Ferenci Filipi Filipini Flengi Frata Frnjolići Funtana Fuškulin Gambetići Garbina Gedići Gradina Grubići Gulići Hadumi Heraki Ivan Ivići 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 2 2 0 0 1 0 0 7 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 7 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 4 6 1 1 2 2 1 1 1 2 1 7 1 1 1 1 .

Jadruhi Jakići I Jakići II Jasenovica Jehnići Jurcani Jurići Kapovići Kaštelir Katun Kirmenjak Kloštar Knapići Kočići Kolumbera Kontešići Korlevići Košinožići Košutići Kovači Krančići Kršuli Krunčići Kukci Kurjavići Labinci Ladrovići Lakovići Lašići Legovići Lovreč Majkusi Mali Maj Marasi Markovac Markovići Mastelići 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 0 0 1 0 1 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 1 0 3 0 0 0 0 5 0 1 1 2 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 3 1 1 2 1 1 2 3 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 3 3 3 3 5 1 4 5 4 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 .

Materada .Maj Matalini Medaki Medvidići Mekiši (kod Kaštelira) Mekiši (kod Vižinade) Mičetići Mihatovići Mihelići Milanezi Montižana Mugeba Mušalež Nardući Nova Vas Ohnići Orbani Pajari Perci Perčići Piškovica Poreč Prašćari Prhati Pršurići Radići Radmani Radoši (kod Višnjana) Radoši (kod Žbandaja) Radovani Rafaeli Rajki Rakovci Rapavel Rogovići Rojci Rošini 097 098 099 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 68 0 3 2 0 2 1 0 0 1 0 1 2 1 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 1 1 34 66 57 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 4 2 1 1 66 2 32 3 2 3 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 2 1 1 2 9 .

Roškići Rupeni Ružići Selina Sinožići Smolići Srebrnići Staniši Starići Stranići (kod Lovreća) Stranići (kod Nove Vasi) Strpačići Šeraje Špadići Štifanići Štuti Šušnjići Tadini Tar Trombal Vabriga Valentići Valkarin Vejaki Veleniki Velići Veli Maj Višnjan Vižinada Vošteni Vranići (kod Poreča) Vranići (kod Višnjana) Vranići (kod Vižinade) Vranje Selo Vrbani Vrhjani Vrh Lašići 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 1 0 0 1 2 0 0 1 0 0 2 0 2 1 0 0 0 1 11 0 5 1 2 1 1 0 1 9 4 1 2 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 11 1 4 7 1 11 1 11 5 1 2 1 1 3 2 1 2 5 1 2 1 5 1 2 1 1 1 9 4 1 2 1 4 2 1 1 1 9 4 1 2 1 9 4 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 2 1 1 1 .

4 Pula Pula Vrsar Vrvari Vržnaveri Zgrabljići Zoričići Žbandaj Ženodraga Žikovići Žudetići Žužići 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 Banjole Belavići Bibići Bičići Bokordići Borinići Boškari Bratulići Bričanci Butkovići Cokuni Cukrići Čabrunići Divšići Fažana Filipana Foli Gajana Galižana Glavani Hreljići Jadreški Juršići Kavran Krančići Krnica 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 07 14 4 0 0 0 3 1 0 1 0 973 2 0 5 3 1 1 1 0 0 1 1 0 2 3 27 2 0 5 24 1 3 4 2 4 2 7 14 4 7 4 7 13 4 3 1 1 3 1 3 1 3 1 1 1 1 951 2 22 506 1 445 1 934 2 4 3 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 4 2 1 1 1 1 1 1 1 2 3 27 2 1 14 1 2 2 13 1 2 2 27 2 5 24 3 10 2 14 5 21 1 1 1 2 2 3 3 4 1 4 2 6 1 5 12 1 1 1 13 4 872 2 1 79 4 3 1 1 1 1 1 1 2 2 3 24 2 3 1 3 20 2 4 1 1 2 4 1 4 2 7 1 3 4 1 4 2 7 1 3 2 2 4 .

Kujići Ližnjan Loborika Mali Vareški Manjadvorci Marčana Medulin Muntić Mutvoran Orbanići Pajkovići Pavičini Peresiji Peroj Peruški Pinežići Pomer Premantura Prodol Pula Pusti Rakalj Raponji Rebići Režanci Salambati Smoljanci Svetvinčenat Šajini Šarići Šegotići Šišan Štokovci Valtura Veliki Vareški Vodnjan 4 Pula Rovinj 08 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 2 5 5 1 1 11 10 5 1 1 0 0 0 9 3 0 1 4 0 682 0 11 1 2 4 0 4 8 1 1 4 11 4 11 2 67 253 2 5 5 1 1 11 10 5 1 1 8 2 2 1 4 1 11 7 3 1 4 1 1 3 2 1 1 1 1 4 4 2 4 2 5 5 1 1 11 10 5 1 1 1 1 4 350 317 665 11 1 2 4 5 1 2 3 6 11 1 1 3 4 8 1 1 4 11 4 11 1 66 251 4 4 15 1 1 2 1 3 5 4 4 1 36 137 1 4 1 1 6 7 30 114 1 8 1 1 3 667 2 5 5 1 1 11 10 5 1 1 1 1 4 2 1 1 4 7 1 4 11 2 11 1 64 212 7 2 1 1 2 2 32 7 609 58 11 1 2 4 4 8 1 1 4 9 4 11 1 60 234 2 6 17 .

Breg Krculi Kresini Križanci Krmed Krničari Kršanci Kurili Ladići Laginji Marići Maružini Matijaši Matohanci Modrušani Mrgani 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 15 0 2 2 2 3 0 1 1 2 0 3 0 2 5 0 1 8 3 2 0 0 3 1 1 1 1 6 2 0 1 2 1 1 0 3 0 15 11 4 14 2 2 2 3 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 2 2 2 5 1 2 1 3 1 5 1 8 3 2 4 1 1 1 4 2 1 1 8 3 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 6 2 2 1 2 1 1 2 1 3 1 1 1 1 6 2 2 1 2 1 1 1 3 1 1 1 4 1 13 1 2 2 2 2 3 1 1 1 2 1 1 2 5 1 1 1 3 1 6 3 2 1 2 3 1 1 1 1 6 2 1 1 2 1 1 2 3 2 .Bale Balići Barat Benčići Brajkovići Bubani Burići Cere Červari Damijanići Debeljuhi Dubravci Golaš Gradišće Gržini Jural Jurići Kanfanar Karlovići Klimni Korenići Krajcar .

4 Pula Umag Mužini Okreti Orbanići Pamići Pifari Prkačini Pucići Putini Rovinj Rovinjsko Selo Rudani Sošići Šivati Šorići Tomišići Vadediji Vidulini Zeci Žagrići Žminj Žuntići 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 Babići Bašanija Buroli Čepljani Gamboći II dio Juricani Kmeti Lovrečica Marija na Krasu Materada Murina Petrovija Savudrija Šeget Umag 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 09 4 0 3 3 1 0 1 1 132 5 2 0 4 0 3 2 1 1 0 15 0 118 5 3 0 2 0 7 2 3 2 3 5 8 5 3 58 3 1 2 1 3 3 1 2 2 1 1 1 1 1 131 5 2 1 1 74 2 1 4 2 1 3 3 2 1 1 57 3 1 1 1 112 5 2 4 3 1 1 1 2 2 1 1 17 1 3 3 1 2 1 1 118 5 2 1 4 3 2 1 1 2 1 15 9 6 15 60 2 2 58 3 1 116 5 2 2 1 1 2 2 7 2 3 2 3 5 8 5 3 58 5 1 2 1 2 3 1 3 2 28 2 1 1 1 1 2 7 2 1 30 7 2 3 2 3 5 8 5 3 58 6 2 3 2 3 3 8 5 2 55 118 5 3 1 0 1 13 3 2 1 1 15 0 2 1 111 5 3 7 1 2 1 3 .

Umag .Stanica Franovići Goričine Gornji Tribalj 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 7 2 0 0 3 199 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 31 0 38 0 0 0 0 0 4 2 0 0 6 0 0 0 0 7 2 3 197 2 1 4 1 30 38 1 3 2 4 7 2 2 97 1 100 2 186 3 1 1 1 4 1 13 17 28 19 19 35 4 2 4 2 4 2 2 6 6 4 2 6 4 7 2 8 1 3 3 184 13 1 4 1 2 3 1 27 3 36 2 .Komunela Valica Vardica Vilanija Zambratija 05 Rijeka Crikvenica 016 017 018 019 020 01 Antovo Bačići Barci Baretići Bater Belgrad Belobrajići Benići Benići Drivenički Benkovići Bile Blaškovići Blažići Breze Bribir Cerovići Crikvenica Crno Čandrli Dirakovica Dolac Crikvenički Dolinci Donji Zagon Draga Crikvenička Dragaljin Drinak Drivenik Drivenik .

Žrnovnica Kloštar Šiljevički Kokanj Kosavin Kostelj Kotor Kričina Krmpote .Vodice Ladvić Ledenice Lokvica Dramaljska Luka Krmpotska Male Bašunje Manestri Marušići Mavrići Mikula Miroši Novi Vinodolski Pećca Petrinovići Plišići 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 7 0 10 13 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 5 2 0 0 2 0 0 2 1 5 8 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 7 3 4 7 10 13 3 7 7 6 10 12 1 1 1 2 1 1 1 5 2 4 1 1 1 5 2 2 2 1 5 8 1 3 3 27 20 7 1 8 13 1 1 2 2 4 2 2 2 2 5 2 1 5 7 2 1 5 8 7 27 2 2 1 25 1 2 .Gornji Zagon Gradac Bribirski Grižane Jadranovo Jakov .Polje Janjevalj Jargovo Javorje Jerčinovići Kačjak Kamenjak Katun Kičeri Klanfari Klarići Klenovica .

05 Rijeka Čabar Podgori Podmelnik Podskoči Podsopalj Belgradski Podsopalj Drivenički Podugrinac Poduljin Povile Ričina Ropci Ruševo Krmpotsko Saftići Selce Selce Dramaljsko Semičevići Sibinj Krmpotski Smokovo Smokvica Krmpotska Sopaljska Sušik Šarari Šimići Štale Šupera Tribalj Ugrini Vele Bašunje Vid Zabukovac Zoričići 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 Bazli Brinjeva Draga Crni Lazi Čabar Donji Žagari Fažonci 001 002 003 004 005 006 02 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 15 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 71 0 0 2 7 0 0 2 14 2 1 8 71 2 7 0 2 2 2 4 1 10 1 14 2 11 2 4 4 8 8 25 46 33 38 1 2 6 4 2 3 0 3 64 7 2 6 1 .

Skednari Kamenski Hrib Kozji Vrh Kranjci Lautari Lazi Gorski Makov Hrib Mali Lug Mandli Okrivje Parg Plešce Podstene Pleške Požarnica Prhci Prhutova Draga Prezid Pršleti Ravnice Tršćanske Selo Smrečje Smrekari Sokoli Srednja Draga Tropeti Tršće Vode Vrh Tršćanski Vrhovci Zamost Zbitke 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 2 6 3 0 2 5 6 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 15 0 0 2 2 0 2 0 1 3 1 0 3 0 1 2 6 3 2 3 2 5 6 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 4 4 1 2 5 2 2 2 2 2 3 1 5 3 1 1 1 5 6 1 1 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 5 10 14 1 13 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 1 3 1 1 3 1 1 3 1 2 3 2 1 3 1 3 1 1 1 1 1 2 1 .Ferbežari Gerovo Gerovski Kraj 1 Gerovski Kraj 2 Gorači Gornji Žagari Hrib .

05 Rijeka Delnice 03 Banovina Begovo Razdolje Bela Vodica Belo Belo Selo Belski Ravan Benkovac Fužinski Biljevina Brestova Draga Brezje Dobransko Brod .Moravice Brod na Kupi Bukov Vrh Bukovac Podvrški Buzin Colnari Crni Lug Čedanj Čučak Dedin Delači Delnice Divjake Doluš Donja Dobra Donja Krašićevica Donja Lamana Draga Donje Tihovo Donji Ložac Donji Okrug Donji Šajn Donji Šehovac Donji Turni Fužine Gašparci Golik 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 289 0 3 0 0 2 0 3 1 2 0 7 5 1 0 0 0 7 1 1 0 1 62 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 1 281 135 146 136 143 3 1 2 1 2 2 2 3 1 2 1 7 4 1 8 7 1 1 1 60 2 1 1 268 2 3 1 1 3 1 2 2 2 5 2 1 3 2 4 2 1 7 4 1 3 4 1 5 1 2 7 1 1 1 55 5 4 1 1 1 1 30 1 30 1 43 17 5 1 4 2 2 12 6 6 11 1 11 1 1 1 1 2 13 3 2 2 1 2 1 .

Goliki Gorani Gorica Skradska Gornja Dobra Gornja Krašićevica Gornja Lamana Draga Gornje Tihovo Gornji Kuti Gornji Ložac Gornji Okrug Gornji Šajn Gornji Šehovac Gornji Turni Goršeti Gramalj Grbajel Guče Selo Gusti Laz Hlevci Homer Hosnik Hribac Hrvatsko Iševnica Kalić Klepeće Selo Kocijani Kočičin Kosica Skrdska Krivac Kupa Kupjak Kuželj Lazac Lokvarski Leska Leskova Draga Lič 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 2 0 0 0 1 1 0 0 2 0 1 1 0 0 3 14 1 1 3 1 1 1 1 3 3 1 1 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 14 1 9 1 1 2 5 2 9 1 1 1 5 3 12 2 .

Lokve Lokvica Maklen Mala Dobra Mala Lešnica Male Drage Malo Selce Malo Selo Marija Trošt Moravička Sela Mrkopalj Mrzla Vodica Naglići Nove Hiže Novi Lazi Pauci Perišće Pirovište Plajzi Planica Planina Skradska Podgora Turkovska Podgorani Podslemeni Lazi Podstena Podstene Potkobiljak Požar Pucak Radočaj Brodski Raskrižje Raskrižje Tihovo Rasohe Ravna Gora Razdrto Razloge Razloški Okrug 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 15 0 0 1 0 0 1 0 2 1 26 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 32 0 0 0 15 9 6 6 9 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 2 1 25 1 1 1 1 1 1 1 1 25 31 2 1 25 2 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 32 1 15 1 1 15 17 7 1 .

Resnatac Rogi Sedalce Skrad Slavica Sleme Skradsko Sljeme Smišljak Sopač Srednja Krašićevica Stara Sušica Stari Laz Stari Lazi Suhor Sunger Šepci Podstenski Ševalj Šije Šijska Kosa Šimatovo Trški Lazi Tuk Mrkopaljski Tuk Vojni Turke Tusti Vrh Vela Voda Vele Drage Velika Lešnica Velko Selce Vrata Vrh Brodski Zagolik Zahrt Zakrajc Brodski Zakrajc Turkovski Zalesina Zamost Brodski 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 0 1 0 11 2 0 1 1 0 0 5 7 2 0 9 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 8 0 0 1 1 0 2 1 1 1 11 2 2 2 1 1 1 1 5 7 2 1 5 2 4 2 9 4 5 3 1 1 1 1 1 8 3 1 9 6 1 1 5 2 11 1 1 1 1 5 5 5 7 2 6 9 1 1 1 1 8 1 1 1 2 1 1 5 2 2 7 1 1 2 1 1 1 1 2 1 .

Zapolje Brodsko Zavrh Završje Zelin Crnoluški Zelin Mrzlovodički Žrnovac 05 Rijeka Krk 148 149 150 151 152 153 04 Anton Bajčić Barušić Baška Batomalj Bogović Brusić Brzac Čižići Dobrinj Dolovo Draga Bašćanska Gabonjin Garica Gostinjac Hlapa Ivan Ivan Dobrinjski Jurandvor Kampelje Klanice Klimno Kornić Kras Kremenić Krk Lakmartin Linardić Ljutić Malinska 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 0 0 0 0 0 1 169 2 3 0 11 0 0 0 3 1 3 0 6 1 5 0 2 1 0 0 1 1 0 4 5 1 24 0 2 1 7 1 165 2 3 4 11 2 1 3 1 90 2 2 1 75 1 2 1 161 2 3 8 3 11 1 1 1 1 1 3 3 1 4 6 1 5 6 1 5 3 2 164 2 3 10 1 2 1 3 6 1 5 3 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 11 2 5 1 24 2 5 1 24 1 2 1 1 6 1 1 7 1 2 5 1 24 2 1 1 7 1 2 13 1 5 1 1 1 1 .

Miholjice Vrbnik Vrh Zidarić Žestilac Žgaljić Žgombić 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 0 1 3 0 0 2 0 6 2 0 4 1 1 14 0 0 2 1 1 3 0 0 4 0 0 1 3 0 0 3 0 17 14 0 0 1 0 1 3 1 2 2 1 1 3 1 3 2 2 2 6 2 3 1 3 1 6 2 6 2 4 1 1 14 2 1 1 7 2 7 4 1 1 14 4 1 1 14 2 1 1 3 2 1 1 1 2 2 1 1 3 2 1 1 3 4 2 2 3 1 3 1 1 2 1 3 1 3 3 2 1 3 3 17 14 10 7 7 7 16 14 1 1 1 1 1 4 17 14 1 .Maršić Milčetić Milohnić Milovčić Muraj Nenadić Njivice Omišalj Oštrobradić Pinezići Polje Poljica Porat Punat Radić Rasopasno Risika Rudine Sabljići Skrbčići Soline Sršić Stara Baška Strilčić Sužan Šilo Tribulje Turčić Vantačić Vid Dobrinjski Vid .

Županje 05 Rijeka Mali Lošinj 068 05 Belej Beli Cres Čunski Dragozetići Filozići Grmov Ilovik Ivanje Jakov Loznati Lubenice Male Srakane Mali Lošinj Mali Padol Martinšćica Merag Miholašćica Nerezine Orlec Osor Petar Pernat Predošćica Punta Križa Stanić Susak Štivan Unije Ustrine Valun Važminec Vele Srakane Veli Lošinj Vidović 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 1 168 1 0 19 1 0 1 1 3 0 0 1 1 0 105 0 1 0 0 4 5 0 0 0 1 1 0 3 1 4 0 0 0 0 12 0 1 168 1 19 1 0 78 10 1 1 3 1 1 1 1 105 52 1 1 4 5 1 2 1 1 1 3 1 4 12 1 90 1 1 155 1 9 1 16 1 1 1 2 1 1 3 1 53 3 3 12 1 3 1 159 1 19 1 1 1 1 1 1 1 1 105 99 1 1 3 5 1 1 4 5 1 1 1 3 3 1 3 1 2 3 1 2 1 2 4 8 12 1 9 1 12 2 6 1 .

04 Rijeka Opatija Vodice Vrana Zbičina Zbišina 036 037 038 039 Anton Brdce Bregi Brešca Brseč Dobreć Donji Kraj Golovik Grabrova Ičići Ika Jelena Jurdani Jušići Kalac Kučeli Liganj Lipa Lovran Lovranska Draga Mala Učka Male Mune Mali Brgud Martina Matulji Medveja Mihotići Moščenice Mošćenička Draga Mučići Obrš Opatija 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 10 1 0 1 1 321 0 1 4 0 2 0 0 1 0 7 4 0 5 5 0 4 1 3 59 0 0 4 1 4 26 1 2 5 16 5 0 90 1 1 1 1 318 1 1 175 143 316 1 4 1 1 3 1 4 1 4 2 1 1 2 2 1 1 1 7 4 3 1 1 1 1 2 1 1 303 1 0 15 7 4 3 2 4 2 7 4 5 5 3 2 2 3 4 5 4 1 3 58 3 1 1 2 33 4 1 3 57 3 3 1 4 24 1 1 5 14 4 1 89 1 4 1 4 26 1 1 5 15 5 90 1 1 25 1 1 5 10 2 5 3 4 1 4 26 1 1 5 15 5 53 37 90 12 1 1 1 4 14 1 1 1 5 5 4 1 3 55 3 2 1 1 .

05 Rijeka 05 Rijeka Pag Rab Oprič Pasjak Permani Petar Pobri Poljane Rukavac Rupa Ružići Sučići Šapjane Tuliševica Vela Učka Vele Mune Veli Brgud Veprinac Zagore Zaluki Zvoneće Žejane 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 Dinjiška Gorica Kolan Kustići Metajna Novalja Pag Povljana Stara Novalja Vlašići Zubovići 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 Banjol Barbat na Rabu Kampor Lopar 001 002 003 004 07 08 2 3 2 0 6 9 8 4 0 1 5 0 1 1 6 11 0 0 5 7 113 4 0 6 3 5 30 28 18 6 4 9 125 25 9 22 19 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 1 6 9 8 4 4 4 5 2 2 5 3 2 6 9 8 4 6 6 6 4 3 2 1 5 1 5 1 5 1 5 1 1 6 11 1 1 5 6 1 5 1 1 6 11 1 1 6 11 5 7 110 4 3 6 52 1 2 1 58 3 5 7 74 2 5 7 110 4 2 2 2 14 12 7 4 3 5 55 11 4 12 6 4 1 3 16 14 11 2 1 3 69 14 5 10 13 5 6 3 5 30 26 18 6 4 8 124 25 9 22 19 3 2 1 1 5 16 25 13 4 2 2 116 25 8 22 13 14 22 2 1 3 10 1 1 1 1 6 4 4 1 1 6 2 1 6 6 3 5 30 26 18 6 4 8 120 24 9 22 18 0 4 1 1 .

05 Rijeka Rijeka Lun Mundanije Rab Supetarska Draga 005 006 007 008 Bakar Bakarac Baštijani Breza Brnčići Brnelići Buzdohanj Cernik Primorski Čavle Čikovići Drastin Dražice Grobnik Hreljin Ilovik Jelenje Kastav Klana Kosi Kraljevica Krasica Križišće Kukuljani Kukuljanovo Lisac Lubarska Lukeži Mali Dol Mrčelji Marinići Martinovo Mavrinci 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 09 3 6 30 11 2016 36 0 0 0 5 1 7 11 25 2 1 9 3 19 0 15 15 17 1 29 16 8 3 10 4 0 7 0 3 1 5 7 3 6 29 11 1995 36 5 1 7 10 25 2 1 9 3 18 1 21 1 1 1 2 15 4 1037 21 2 4 14 7 958 15 2 6 29 11 1960 32 2 1 2 9 13 1 1 5 1 9 3 5 1 7 7 25 2 1 9 2 18 5 1 12 1 4 2 9 1 18 4 2 17 1 1 5 1 7 10 17 1 1 9 3 16 15 15 17 1 29 16 8 3 10 4 8 8 7 1 15 8 1 1 6 3 7 7 10 14 8 7 2 4 1 14 13 17 1 27 16 8 3 10 4 7 1 6 7 7 3 1 5 6 2 1 1 1 1 3 1 5 6 3 1 4 5 1 4 5 1 1 3 6 28 10 1860 32 2 1 12 15 16 1 29 15 8 3 10 1 1 1 135 4 8 1 2 3 1 1 3 1 1 .

Gaj Milaši Mladenići Plosna Podčudnić Podhum Podkilavac Podrvanj Ponikve Krasičke Praputnjak Ratulje Rijeka Rubeši Ružić .Selo Saršoni Soboli Spinčići Sroki Studena Škalnica Škrljevo Šmrika Trinajstići Trnovica Valići Veli Dol Viškovo Zastenice Zlobin Zoretići 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 Alan Biljevine Crni Kal Jablanac Jurjevo Klada 001 002 003 004 005 006 10 1 1 1 2 5 26 8 4 1 8 1 1604 7 0 10 3 2 0 5 1 21 9 4 1 1 0 14 4 8 4 173 3 4 2 9 15 0 1 1 1 2 5 26 7 4 1 7 1 1590 7 1 1 1 1 14 1 2 3 11 3 3 1 3 828 6 10 3 2 4 3 1 5 1 20 9 4 1 1 5 1 9 4 2 1 1 13 4 8 4 171 3 4 2 8 15 1 1 2 1 9 1 4 2 83 1 1 3 8 2 15 4 1 4 1 762 1 6 1 1 1 2 5 26 7 4 1 5 1 1574 7 2 3 13 1 1 1 2 4 22 4 4 1 7 1 1495 5 1 4 3 95 2 10 3 2 10 3 2 3 1 19 8 4 1 1 2 11 5 2 5 1 20 9 4 1 1 4 3 4 2 88 2 3 2 5 7 13 3 6 4 116 2 1 2 3 13 12 4 8 4 161 3 4 2 8 14 1 1 1 2 14 41 1 3 2 1 3 1 1 1 10 1 .05 Rijeka Senj Meja .

Polje Krivi Put Lukovo Melnice Mrzli Dol Podbilo Prizna Senj Senjska Draga Starigrad Stinica Stolac Velike Brisnice Veljun Primorski Volarice Vrataruša Vratnik Vrzići 6 Sisak Dvor 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 01 Brđani Šamarički Bujinja Čavlovica Ćore Divuša Donja Oraovica Donja Stupnica Donji Dobretin Donji Javoranj Donji Žirovac Draga Draškovac Dvor Gage Glavičani Golubovac Divuški Gorička Gornja Oraovica 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 17 10 1 3 2 0 5 75 4 2 2 6 0 1 8 2 0 2 308 7 1 8 0 3 2 4 14 8 2 3 3 21 1 1 5 12 0 17 9 1 3 2 1 8 4 1 2 9 5 1 2 2 6 1 2 9 5 75 4 2 2 6 2 38 2 1 1 4 3 37 2 1 1 2 2 73 2 1 1 8 2 1 4 1 4 1 1 2 1 158 3 174 4 17 3 3 2 2 302 7 1 8 3 2 4 13 8 2 3 3 19 1 1 5 12 6 1 2 1 144 4 1 5 3 1 3 4 4 1 3 2 9 1 3 3 1 1 9 4 1 1 10 1 2 9 1 1 3 2 1 2 9 8 2 1 3 18 4 1 6 3 1 2 17 9 1 3 1 3 1 2 1 1 3 5 69 4 2 1 6 1 7 1 7 2 2 111 3 1 3 2 224 6 1 4 1 1 2 4 3 2 4 5 5 1 3 1 17 1 1 5 8 2 1 1 1 1 11 1 6 1 1 78 1 4 8 3 1 2 2 4 .Krasno .

Gornja Stupnica Gornji Javoranj Gornji Žirovac Grabovica Grmušani Gvozdansko Hrtić Javnica Javornik Kepčije Koboljak 1 Kobiljak 2 Komora Kosna Kotarani Kozibrod Kuljani Lotine Ljeskovac Ljubina Majdan Matijevići Ostojići Paukovac Pedalj Riječani Bujinjski Rogulje Rudeži Rujevac Sočanica Struga Banska Šakanlije Šegestin Švrakarica Trgovi Udetin Unčani 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 4 4 12 2 7 6 4 3 3 4 3 1 3 3 10 2 10 3 12 9 7 5 3 3 7 5 7 0 9 8 3 5 7 1 5 3 7 4 4 12 2 7 6 4 3 3 4 3 1 3 3 9 2 10 3 12 8 7 5 3 3 7 5 7 9 8 3 5 7 1 5 3 7 2 1 7 4 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 3 5 2 6 2 2 3 2 1 3 2 3 3 3 2 2 1 1 3 2 2 2 3 5 2 3 4 2 2 1 2 3 2 3 2 2 6 2 5 1 6 6 5 2 1 2 4 3 4 1 2 6 2 4 1 2 4 4 5 6 5 1 3 6 5 5 3 3 3 2 1 5 3 2 7 8 6 4 3 3 2 3 3 3 1 3 1 2 1 4 2 1 1 1 1 1 3 1 2 1 3 1 6 2 10 4 2 2 1 4 4 4 4 3 2 4 1 2 1 4 3 10 6 6 3 3 1 1 3 3 7 2 6 3 5 6 7 4 1 2 3 4 7 9 6 1 5 4 1 4 1 7 1 2 2 1 1 3 3 2 1 2 4 7 2 1 2 1 4 1 2 2 3 1 2 .

Volinja Vrpolje Bansko Zakopa Zamlača Zrin Zut 6 Sisak Glina 056 057 058 059 060 061 02 Balinac Bijele Vode Bišćanovo Bojna Borovita Boturi Brestik Brezovo Polje Brnjeuška Brubno Buzeta Crni Lug Glinski Dabrina Desni Degoj Dolnjaki Donja Bučica Donja Trstenica Donje Jame Donje Selište 1 Donje Selište 2 Donje Taborište Donji Klasnić Donji Selkovac Donji Viduševac Dragotina Drenovac Banski Dvorište Glina Gornja Bučica Gornje Jame 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 5 5 4 4 0 5 470 2 9 5 6 5 0 9 10 7 5 8 2 3 5 4 5 1 4 5 2 1 9 6 7 13 14 4 51 5 1 5 4 4 4 5 461 2 9 5 6 5 9 10 6 5 7 2 3 3 4 5 1 4 5 2 1 9 6 7 13 13 4 49 5 1 1 9 1 1 2 5 4 3 2 1 2 4 238 1 6 2 2 4 1 223 1 3 3 4 1 2 282 2 2 4 3 4 3 3 4 6 6 3 2 3 2 3 2 2 3 1 2 3 2 5 2 6 4 6 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 6 3 4 7 6 1 27 4 1 3 3 3 6 7 3 22 1 5 4 4 3 39 1 5 3 3 4 3 140 4 375 7 8 4 1 4 1 3 3 5 4 3 5 1 1 3 1 1 4 2 1 6 6 11 6 3 47 2 2 1 1 3 1 4 1 1 1 2 6 1 2 7 1 2 3 1 8 8 5 3 7 2 1 1 1 86 2 1 1 5 1 1 2 1 2 3 3 4 4 1 3 4 2 1 6 6 7 9 10 4 43 5 1 1 1 1 3 4 3 6 .

Gornje Selište
Gornje Taborište
Gornji Klasnić
Gornji Selkovac
Gornji Viduševac
Gračanica Šišinečka
Hađer
Hajtić
Ilovačak
Joševica
Jukinac
Kihalac
Kozaperovica
Maja
Majske Poljane
Majski Trtnik
Mala Solina
Mali Gradac
Mali Obljaj
Marinbrod
Martinovići
Momčilovića Kosa
Novo Selo Glinsko
Pokupska Slatina
Prekopa
Prijeka
Ravno Rašće
Roviška
Skela
Stankovac
Svračica
Šaševa
Šatornja
Šibine
Trnovac Glinski
Trtnik Glinski
Turčenica

031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
067

2
11
10
6
14
2
6
2
4
2
8
0
6
5
14
4
14
14
7
2
8
0
4
4
1
3
9
6
5
2
3
3
23
6
8
3
2

2
10
10
6
14
2
6
2
4
2
8

1

1
6
4
4
9
6
2
2
1
5

1
4
6
2
5
2

2
1
3

1
2
9
1
2
9
3
2
2

5
3
5
3
12
5
4

4
4
1
3
9
6
5
2
3
3
22
6
8
3
2

2
3
1
3
5
1
4
1

2
1

1
13
4
3
2
1

1

6

4
5
1
1
3
2
9
2
5
1
1

9
8
6

14
2
4
2

6
5
14
4
14
14
7
2
8

1

2
1
1

2
4

2
7
4
3
13
3
8
7
1
2
4
3
1
1
2
7
4
5
1
3
2
18
5
4
3

1

1
6
5

2
2
1
1
5
1
1

1

3
1
3
1
2
2

1
1
4
1
4
2

2
10
7
6
14
1
5
2
4
2
7
5
4
10
4
14
11
2
5
4
4
1
3
8
5
4
2
3
1
21
5
5
3
2

3

1
1

1
1
1
4

3
7
3

1
1
1

2
1
1
3

Velika Solina
Veliki Gradac
Veliki Obljaj
Vlahović
Zaloj
6 Sisak

Ivanić - Grad

068
069
070
071
072

03
Bešlinec
Bunjani
Caginec
Čemernica Lonjska
Deanovec
Derežani
Dolanec
Donja Obreška
Donji Prnjarovec
Donji Šarampov
Gornja Obreška
Gornji Prnjarovec
Gornji Šarampovac
Graberje Ivanićko
Greda Breška
Ivanić - Grad
Jalševec Breški
Johovac
Kloštar Ivanić
Konšćani
Krišci
Križ
Lepšić
Lijevi Dubravčak
Lipovac Lonjski
Lonja Ivanička
Mala Hrastilnica
Nova Marča
Novoselec
Obedišće
Okešinec

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031

7
18
8
2
4
299
9
6
8
6
10
2
1
0
1
4
3
4
8
9
2
43
4
3
25
2
9
14
0
2
4
8
2
1
22
9
8

7
18
8
2
4
295
9
6
8
6
9
2
1
1
4
3
4
8
9
2
43
4
3
25
2
9
12
2
4
8
2
1
22
9
7

4
13
3

4

1

2
157
6
4
5
3
5
1

1
1
1
3
3
5
1
22

2

3
13
1
2
7

1

1
2
3
1
1
11
4
3

3
5
5
2
2
138
3
2
3
3
4
1
1

3
2
1
5
4
1
21
4
12
1
7
5

4
4
2
2
111
3
5
1
3
1
1
1

1
3
1
31
2
10
1
5

1
2
5
1

2
1

11
5
4

14
2
1

4
2
3
164
5
7
2
7
1

1
4
2
3
8
5
1
12
2
2
12
2
3
7

3
10
4
1
20
1
1
1
1

1

1

1
3
5

2
4
6
1
1
8
7
6

7
12
3
1
3
280
9
6
7
5
9
2
1
1
4
2
4
7
8
2
40
2
2
25
2
9
12
2
4
7
2
1
22
9
6

6
5
1
1
15

1
1

1
1
1
3
2
1

1

1

Opatinec
Poljana Breška
Posavski Bregi
Prečno
Predavec
Prerovec
Prkos Ivanićki
Razljev
Rečica Kriška
Sobočani
Stara Marča
Šćapovec
Šemovec Breški
Širinec
Šumećani
Šušnjari
Tarno
Topolje
Trebovec
Velika Hrastilnica
Vezišće
Zaklepica
Zelina Breška
6 Sisak

Kostajnica

032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054

04
Babina Rijeka
Baćin
Borojevići
Čukur
Donja Velešnja
Donji Bjelovac
Donji Cerovljani
Donji Kukuruzari
Dubica
Gornja Meminska
Gornja Velešnja
Gornji Bjelovac
Gornji Cerovljani

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013

0
11
14
3
3
2
2
2
3
8
1
0
2
2
5
2
0
1
3
0
5
0
1
220
4
9
4
2
6
3
6
3
16
1
1
1
0

11
14
3
3
2
2
2
3
8
1

8
7
2
3
1
2

2
2
5
2

2

1
3

1
3

5

4

1
217
4
9
4
2
6
3
6
3
16

1
6
1

2

3

1
106
3
5
1
3
2
3
1
9

3
7
1
1

4
4
1
2
1

7
10
2
1
1
2
1
2
6
1

10
14
3
3
2
2
2
3
7
1

2
2
2

1
1

2
3
2

1
2
1

2
1
3
1

2
2
5
2

2

1
1

1
3

1

2

3

5

111
1
4
3
2
3
1
3
2
7

172
4
5
4
2
4
3
4
2
14

1

1

2

1
9

36

2

2

2

1

2
1
1

1
179
4
9
3
2
6
2
3
3
14

1
1
1

1

1

1
1

1

1

38

1

1
3
2

Gornji Hrastovac Gornji Kukuruzari Graboštani Knezovljani Komogovina Kostajnica Kostajnički Majur Kostreši Bjelovački Kostrići Lovča Malo Krčevo Mečenčani Mračaj Panjani Prevršac Rausovac Rosulje Selište Kostajničko Slabinja Srednja Meminska Stubalj Svinica Umetić Utolica Veliko Krčevo Živaja 6 Sisak Kutina 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 05 Banova Jaruga Batina Brinjani Čajire Čajire Kutinske Donja Gračenica Donja Jelenska Donja Vlahinićka Gojlo Gojlo Kutinsko 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 6 2 3 2 8 48 7 2 0 6 3 3 0 8 3 4 8 4 2 5 2 14 2 12 0 10 485 5 5 1 3 2 10 1 5 10 0 6 2 3 2 8 48 7 2 3 2 3 1 3 25 3 1 6 3 3 3 2 3 1 3 1 3 3 5 5 2 1 1 1 2 3 1 3 4 2 4 2 1 4 2 2 3 1 9 2 5 6 3 4 6 3 1 5 2 9 2 8 1 6 3 4 7 4 2 2 2 12 1 7 1 5 238 5 3 1 1 1 5 1 3 7 5 331 4 4 7 458 4 5 1 2 2 8 1 5 9 3 24 1 7 3 4 8 4 2 5 2 14 2 11 10 482 5 5 1 3 2 10 1 5 10 1 2 1 5 1 6 3 5 244 2 2 1 5 2 3 3 1 5 23 4 1 5 2 3 1 7 44 6 1 1 1 2 2 5 1 3 8 1 1 3 1 1 2 1 1 5 3 3 96 1 2 55 1 1 1 1 4 1 1 2 6 2 3 2 7 38 7 1 1 10 1 1 3 2 1 4 1 2 1 .

Gornja Gračenica Gornja Jelenska Gornja Vlahinićka Grabričina Grabrov Potok Husajin Ilova Jamarica Janja Lipa Katoličko Selišće Kletište Kompator Krivaj Moslavački Kutina Kutinica Krajiška Kutinica Selišna Ludinica Mala Ludina Međurić Mikleuška Mustafina Klada Okoli Osekovo Piljenice Podbrđe Popovača Potok Repušnica Ribnjača Ruškovica Slatina Kutinska Slatina Moslavačka Srpsko Selište Stružec Stupovača Šartovac Velika Ludina 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 12 23 3 0 0 20 12 12 8 7 2 4 6 142 2 0 2 9 11 5 5 6 10 4 8 21 19 20 1 3 6 3 4 9 4 5 0 11 23 3 20 12 12 8 7 2 4 6 140 2 2 9 11 5 5 6 10 4 8 21 19 20 1 3 6 3 4 9 4 5 1 2 3 12 3 8 11 8 5 2 16 5 5 6 4 2 2 5 80 1 4 7 7 2 3 17 12 2 8 1 2 1 3 4 4 4 2 5 2 3 4 9 10 1 4 2 2 8 3 2 1 60 1 1 6 7 1 1 4 5 2 5 17 10 10 1 2 2 1 2 1 1 5 2 138 2 2 6 1 5 2 4 2 1 3 10 8 19 2 14 1 4 1 9 22 3 2 1 3 19 12 12 7 7 2 4 6 136 2 1 3 7 4 2 4 3 1 1 1 2 10 3 2 4 1 5 10 8 1 4 2 1 3 1 1 3 4 1 4 7 5 1 2 2 1 4 2 8 11 5 5 6 10 4 7 21 19 17 1 3 6 3 4 8 4 5 1 4 1 1 3 1 .

Veliko Brdo Vidrenjak Voloder Zapolica Zbjegovača 6 Sisak Novska 048 049 050 051 052 06 Bair Borovac Brestača Brezovac Subocki Bročice Donji Rajić Drenov Bok Gornji Rajić Jablanac Jasenovački Jasenovac Jazavica Košutarica Kozarice Krapje Kričke Krivaj Lipovljani Lovska Milisavci Mlaka Nova Subocka Novi Grabovac Novska Paklenica Plesmo Popovac Subocki Puska Rađenovci Rajčići Roždanik Sigetac Novski 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 15 2 15 0 3 369 4 14 17 4 5 12 5 21 0 15 15 7 5 9 8 4 36 8 0 5 8 4 73 11 3 1 7 0 3 9 4 15 2 15 3 366 4 14 17 4 5 12 5 20 15 14 7 5 9 8 4 36 8 5 8 4 73 11 3 1 7 3 9 4 3 1 1 7 1 5 8 1 10 7 1 10 7 1 1 1 13 2 13 1 191 2 5 9 4 2 8 3 12 2 175 2 9 8 2 264 2 8 16 1 17 4 9 4 11 85 2 6 1 4 1 3 1 9 3 343 3 13 16 4 5 10 4 19 3 4 2 8 8 7 3 3 4 6 2 22 7 7 7 4 2 5 2 2 14 1 14 11 4 4 5 1 1 22 1 1 3 3 1 4 7 1 6 7 14 13 7 5 9 7 4 34 8 3 8 2 31 5 2 2 2 2 1 5 1 5 8 4 72 9 3 4 2 42 6 1 1 3 3 8 2 71 6 2 1 2 4 4 4 1 3 5 3 2 7 4 1 2 2 9 3 4 2 8 1 1 2 2 23 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 3 1 1 .

Stara Subocka
Stari Grabovac
Tanac
Uštica
Velika Kraljeva
Višnjica Uštička
Voćarica
6 Sisak

Petrinja

032
033
034
035
036
037
038

07
Begovići
Bjelnik
Blinja
Brest Pokupski
Cepeliš
Deanovići
Dodoši
Donja Bačuga
Donja Budičina
Donja Mlinoga
Donja Pastuša
Donje Mokrice
Dragotinci
Dumače
Glinska Poljana
Gora
Gornja Bačuga
Gornja Mlinoga
Gornja Pastuša
Gornje Mokrice
Graberje
Grabovac Banski
Hrastovica
Hrvatski Čuntić
Jabukovac
Jošavica
Klinac
Kraljevčani
Križ Hrastovički

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029

11
14
0
7
11
5
4
393
4
2
1
2
1
1
2
7
4
5
2
4
4
1
5
13
10
2
2
3
6
9
12
6
6
6
5
4
6

11
13
7
11
5
4
385
4
1
1
2
1
1
2
7
4
5
2
4
4
1
5
13
10
2
2
3
6
9
12
6
6
6
5
4
6

1

8
1

4
6

7
7

8
13

2
6
3
3
196
1
1

5
5
2
1
189
3

5
7
3
3
224
1
1
1
2

1
2

3

1
4

42

1
1
2
2
3
3
2
1
1
1
2
12
3
1
1
2
2
4
6
2
2
4
4
4
3

5
1
2
3
3
3
1
7
1
1
1
4
5
6
4
4
2
1
3

1
2
1
119
3

1
1
1
4
2
3
2
2

1
3
2
2

1
3
6
1
1
1
1
5
1
7
1
3

4
2

1
7

2
3
1
1
9
1
1
2

1
2
1
1

2

8
3
4
2
6
5
2

11
12
7
11
5
3
338
2
1
1
2
1
1
2
5
4
5
1
4
4
1
5
12
9
1
2
3
6
5
11
5
6
5
3
4
6

1

1
47
2

2

1

1
1
1

4
1
1
1
2

6 Sisak

Sisak

Letovanci
Luščani
Markovo Selo
Madžari
Međurače
Miočinovići
Mošćenica
Moštanica
Nebojan
Nova Drenčina
Novi Farkašić
Novo Selište
Pecki
Petkovac
Petrinja
Prnjavor Čuntićki
Sibić
Slana
Srednje Mokrice
Srpski Čuntić
Strašnik
Stražbenica
Taborište
Tremušnjak
Veliki Šušnjar
Vratečko
Župić

030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056

Bestrma
Bistrač
Blinjski Kut
Bobovac
Bok Palanječki
Brđani - Cesta
Brđani - Kosa
Brežane Lekeničke
Brkiševina

001
002
003
004
005
006
007
008
009

08

0
2
3
9
1
4
22
1
3
3
1
2
5
2
162
4
0
4
1
2
9
3
5
3
4
2
1
1201
6
2
12
9
8
5
5
10
3

2
3
8
1
4
22
1
3
3
1
2
5
1
157
4
4
1
2
9
3
5
3
4
2
1
1192
6
2
12
9
8
5
5
10
3

1

2
4
2
15

2

1
5

1
76
1
3
1
1
7
2
3
1

9

2
1
622
3
2
6
5
3
2
1
6
2

2
1
4
1
2
7
1
3
1
1
2
5
81
3

1
6
1
17
1
3
1
1
129

1

1

1
2
1
2
2
4

1
1

570
3

1028
4
1
10
6
7
3
5
7

6
4
5
3
4
4
1

2
2
2
1
3
5
1
2

5

2
3
1
2
5

8
4

138
4

3
1
1
8
3
1
2
3
2
1
108
2

4
1
2
8
2
5
3
3
1
1
1091
6
1
12
8
8
5
5
9
3

1
1

20

4
1
1

56
1
1
2

2
3
7
1
4
19

1
1
1
2
3
3

1

3
1
1

1
19

1
1

1
1
101
1
1

1

Budaševo
Cerje Letovaničko
Crkveni Bok
Čapljani
Četvrtkovac
Čigoč
Desna Martinska Ves
Desni Dubravčak
Desno Trebarjevo
Desno Željezno
Donja Letina
Donje Komarevo
Donji Hrastovac
Donji Vukojevac
Drljača
Dubrava Farkašička
Dužica
Gornja Letina
Gornje Komarevo
Gornji Vukojevac
Gradusa Posavska
Greda
Greda Sunjska
Gušće
Ivanjski Bok
Hrastelnica
Jasenovčani
Jezvenik
Jezero Posavsko
Kinjačka
Kladari
Klobučak
Kostreši Šaški
Kratečko
Krivaj Sunjski
Lekenik
Letovanić

010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046

13
13
3
2
12
7
6
3
6
1
0
13
4
9
5
2
2
1
4
2
4
14
9
10
0
19
1
3
3
3
2
0
3
7
9
21
12

13
13
3
2
12
7
6
3
6
1

3
7
2

13
4
8
5
2
2
1
4
2
4
14
9
10

9
4
6
4
2
1

6
3
6
1
2

1

4
2
4
8
5
3

19
1
3
3
3
2
3
6
9
21
12

2
4
1
4
2
1
1
1

13
4
3
2
11
5
6

1

2

1

6
3
5
3
1
1

3

6
4
7

1
1
2
1

10
1
2
2
1
1

19
1
3
1
3
2

1
3
3
14
6

2
3
6
7
6

2
4
8
21
9

8

1

4

3
2
3
12
8
4

9

1

10
6
1
2
6
4

1

3
1
1
4
1
3
1
1
1

1
1
1
2
1
6

1

1

1
2
1
3

13
10
2
10
6
6
3
6
1

3
3
2
1

12
4
8
5
1
2
1
3
2
3
13
9
9

1

16
1
3
3
3
2

3

2
6
8
20
12

1

1

1
1
1
1

1
1

Lijeva Luka Lijeva Martinska Ves Lijevo Trebarjevo Lijevo Željezno Lonja Lukavec Posavski Ljubljanica Mahovo Mala Gorica Mala Gradusa Mala Paukova Mužilovčica Novoselci Novo Selo Palanječko Odra Sisačka Palanjek Palanjek Pokupski Papići Pešćenica Petrinjci Petrovec Pobrđani Pokupsko Vratečko Poljana Lekenička Prelošćica Pustike Radonja Luka Sela Selišće Letovaničko Selišće Sunjsko Setuš Sisak Sjeverovac Slovinci Srebrenik Stara Drenčina Stari Brod 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 5 7 5 1 5 8 2 5 4 4 0 2 0 6 14 6 0 2 14 2 4 1 0 5 8 2 3 9 0 1 7 578 5 5 1 3 3 5 7 5 1 5 8 2 5 4 3 2 1 1 1 2 3 1 3 1 2 3 6 4 2 5 5 1 3 5 1 2 3 1 3 2 2 1 4 1 1 6 2 1 1 6 14 6 3 8 6 3 6 2 14 2 4 1 1 5 1 9 2 5 8 2 3 9 1 3 1 2 3 4 5 1 1 6 5 6 5 300 3 4 1 3 2 275 2 1 7 565 1 3 1 3 3 1 4 2 2 2 5 6 5 1 4 8 2 4 4 3 1 2 1 4 13 4 1 1 4 1 6 14 5 13 1 2 1 1 4 1 1 2 2 1 2 9 2 12 2 4 1 5 7 2 2 9 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 7 575 5 5 1 3 3 3 3 2 8 4 2 7 526 3 5 1 2 3 49 2 1 .

Stari Farkašić Staro Pračno Staro Selo Staza Strelečko Strmen Stupno Sunja Suvoj Šaš Šišinec Timarci Tišina Erdedska Tišina Kaptolska Topolovac Vedro Polje Velika Gradusa Veliko Svinjičko Vrh Letovanički Vukoševac Vurot Zirčica Žabno Žažina Žreme 7 Split Benkovac 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 100 101 102 103 104 105 106 107 108 01 Banjevci Benkovac Benkovačko Selo Bjelina Brgud Bruška Budak Buković Bulić Dobropoljci Donja Jagodnja 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 3 5 11 6 4 2 11 36 1 13 2 15 16 1 19 1 5 6 4 6 2 1 6 5 5 833 17 48 5 24 26 9 12 22 7 11 10 3 5 11 6 4 2 11 36 1 13 2 15 15 1 19 1 5 5 4 6 2 1 6 5 5 823 16 48 5 24 26 9 12 22 6 11 10 3 5 2 3 3 5 25 1 7 1 7 9 7 1 2 1 10 1 1 2 4 2 1 2 4 3 418 9 22 3 8 6 7 7 6 3 7 6 9 3 1 2 6 11 1 6 1 8 6 1 12 3 5 2 2 4 1 2 405 7 26 2 16 20 2 5 16 3 4 4 2 5 7 6 4 1 4 3 4 9 6 4 2 11 25 1 10 10 12 1 18 1 3 1 3 4 1 1 6 5 4 441 8 44 5 9 17 6 5 21 3 4 5 2 8 3 1 3 2 5 2 1 1 4 1 1 2 1 1 7 1 1 1 2 375 8 3 15 9 3 6 1 3 7 5 11 33 13 1 15 15 1 19 1 4 5 3 6 2 1 6 5 4 684 16 35 5 17 16 8 11 19 6 9 9 3 1 1 1 1 1 139 13 7 10 1 1 3 2 1 .

Donje Biljane Donje Ceranje Donji Karin Donji Kašić Donji Lepuri Gornja Jagodnja Gornje Biljane Gornje Ceranje Islam Grčki Kakma Kolarina Korlat Kožlovac Kula Atlagić Lisičić Lišane Ostrovičke Lišane Tinjske Miranje Morpolača Nadin Ostrovica Perčić Perušić Benkovački Podlug Polača Popovići Pristeg Prović Radošinovci Raštević Rodaljice Smilčić Stankovci Šopot Tinj Velim Vukšić 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 30 5 13 11 6 14 29 10 43 7 7 27 9 27 16 24 11 4 9 33 10 9 20 8 33 20 28 11 13 30 7 19 26 7 19 3 25 30 5 12 10 6 14 28 10 43 7 7 27 9 26 16 24 11 4 9 32 10 9 19 8 33 20 28 11 13 30 7 19 25 7 19 3 24 1 1 1 1 1 1 1 1 13 2 6 4 2 7 14 9 23 5 4 15 3 15 12 13 8 3 4 23 4 4 12 2 16 10 8 5 6 16 3 14 12 4 14 1 8 17 3 6 6 4 7 14 1 20 2 3 12 6 11 4 11 3 1 5 9 6 5 7 6 17 10 20 6 7 14 4 5 13 3 5 2 16 14 1 7 5 2 10 11 4 22 1 2 11 7 17 11 3 7 2 3 13 3 14 8 18 12 11 2 5 16 4 10 18 6 12 1 11 1 1 1 1 16 4 5 5 4 4 17 6 21 6 5 16 2 9 5 20 4 2 6 19 7 9 5 15 7 17 8 8 13 3 9 7 1 7 2 13 23 3 9 8 6 11 12 6 33 6 6 25 7 23 15 23 10 3 8 29 8 6 19 8 31 17 27 9 11 27 6 16 23 7 14 3 22 7 2 3 2 3 16 4 10 1 1 2 2 3 1 1 1 1 1 3 2 3 2 3 1 2 2 3 1 3 2 5 2 .

Zapužane 7 Split 7 Split Biograd Brač 049 02 Banj Biograd Dobropoljana Donje Raštane Drage Filipjakov Gornje Raštane Kraj Krmčina Mrljane Neviđane Pakoštane Pašman Sikovo Tkon Turanj Vrana Vrgada Ždrelac 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 Bobovišće Bol Dol Donji Humac Dračevica Gornji Humac Ložišće Milna Mirce Murvica Nerežišće Novo selo Postire Povlja Pražnice 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 03 19 287 3 55 4 21 16 26 16 4 2 2 13 35 15 12 8 16 25 7 7 204 2 12 5 6 7 9 6 19 4 0 10 5 23 4 9 19 283 3 53 4 21 16 26 16 4 2 2 13 34 14 12 8 16 25 7 7 202 2 12 5 5 7 9 6 19 4 10 5 22 4 9 4 2 1 1 2 1 1 10 146 1 18 4 13 6 12 9 2 7 2 1 6 7 2 9 3 6 13 6 5 1 9 11 2 4 107 2 5 3 4 1 2 4 10 1 10 179 3 36 3 10 6 16 8 4 1 2 13 25 9 5 1 11 13 6 7 187 2 11 4 5 7 8 6 19 4 4 2 6 3 6 6 3 16 1 3 10 3 21 3 9 2 7 21 8 7 7 7 14 5 3 95 9 137 2 35 8 10 14 7 2 2 1 33 8 71 12 5 1 11 10 3 8 7 1 5 3 5 1 15 1 1 1 2 1 1 4 2 7 2 4 12 1 0 13 266 3 46 4 18 16 26 16 4 1 2 13 33 14 12 8 16 20 7 7 199 2 11 5 5 7 9 6 19 4 10 5 21 4 9 6 17 7 3 1 1 5 3 1 1 .

7 Split Drniš Pučišće Selce Splitska Sumartin Supetar Sutivan Škrip 016 017 018 019 020 021 022 Badanj Baljci Biočić Bobodol Bogatić Bogetić Brištane Cera Čavoglave Čitluk Čvrljevo Donje Planjane Donje Utore Donje Vinovo Drinovci Drniš Gornje Planjane Gornje Utore Gornje Vinovo Gradac Kadina Glavica Kanjane Kaočine Karalić Kljake Ključ Koprno Kričke Kula 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 04 24 20 4 9 16 4 6 681 6 16 3 5 8 3 11 6 16 6 10 9 4 23 11 58 12 12 11 18 8 6 3 4 32 9 5 14 0 24 20 4 9 16 4 6 680 6 16 3 5 8 3 11 6 16 6 10 9 4 23 11 58 12 12 11 18 8 6 3 4 32 9 5 14 1 11 8 1 4 9 1 3 348 4 13 2 4 5 2 7 4 9 4 2 4 3 15 2 31 9 9 6 6 3 3 3 17 4 3 5 13 12 3 5 7 3 3 332 2 3 1 1 3 1 4 2 7 2 8 5 1 8 9 27 3 3 5 12 5 3 3 1 15 5 2 9 23 16 4 7 15 4 6 398 6 2 3 2 4 2 7 5 5 3 4 8 2 5 5 57 6 2 3 5 6 5 2 2 8 6 3 9 1 4 2 1 56 226 14 3 2 1 1 1 2 9 1 3 1 3 1 1 2 11 2 5 1 9 6 3 9 8 13 2 1 1 1 1 1 1 23 3 1 5 24 19 4 9 16 4 6 675 6 16 3 5 8 3 11 6 16 6 10 9 4 23 11 56 12 12 11 18 8 6 3 4 31 9 5 14 1 5 2 1 .

Kalik Oklaj Ostrogašica Otavice Pakovo Selo Parčić Podumci Pokrovnik Puljane Radonić Razvođe Ružić Sedramić Siverić Suknovci Širitovci Štikovo Tepljuh Trbounje Umljanović Unešić Velušić Visoka Žitnić 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 Bačev Do 001 05 2 4 13 4 6 7 20 18 3 2 6 6 8 6 5 7 5 9 8 4 23 20 8 15 21 5 8 10 6 13 12 21 10 17 20 813 0 2 4 13 4 6 7 20 18 3 2 6 6 8 6 5 7 5 9 8 3 23 20 8 15 21 5 8 10 6 13 12 21 10 17 20 799 1 14 2 5 1 4 3 8 8 2 1 2 5 4 2 1 3 3 5 4 2 11 8 3 8 14 3 2 4 4 4 7 13 6 9 8 420 2 2 8 3 2 4 12 10 1 1 4 1 4 4 4 4 2 4 4 1 12 12 5 7 7 2 6 6 2 9 5 8 4 8 12 379 2 2 6 1 2 7 3 11 1 2 2 5 8 3 4 5 3 7 7 1 15 11 5 8 16 4 5 4 6 12 7 13 9 8 16 664 1 1 2 6 3 4 17 6 2 4 1 1 2 1 2 2 2 2 3 1 7 1 3 83 2 1 2 6 7 3 4 5 1 3 5 1 5 1 1 8 1 52 2 4 13 4 6 7 20 18 3 2 6 6 8 6 5 7 5 9 8 3 23 19 8 14 21 5 8 10 6 13 12 21 10 17 20 775 1 1 24 .7 Split Dubrovnik Lišnjak Lukar Ljubostinje Ljubotić Matase Miočić Mirlović Polje Mirlović Zagora Moseć Mratovo Nevest Nos .

Banići Banja Blato Boljenovići Brašina Brijesta Broce Brotnice Brsečine Buići Cavtat Čelopeci Čepikuće Česvinica Čibača Čilipi Dančanje Doli Donja Vrućica Doni Brbat Donji Majkovi Drvenik Duba Konavoska Duba Pelješka Duba Stonska Dubrava Dubravica Dubravka Dubrovnik Dunave Krajnje Đonta Doli Đurinići Gabrili Gornja Vrućica Gornji Brgat Gornji Majkovi Goveđari 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 1 0 4 3 0 1 4 0 4 1 6 3 8 4 3 20 0 2 2 1 4 0 0 0 0 3 4 2 395 4 1 2 2 1 6 1 12 1 1 4 3 3 2 1 1 2 1 2 2 3 3 1 4 3 1 1 3 1 1 1 4 3 1 3 2 4 3 2 12 4 1 6 3 2 1 3 20 4 1 6 3 8 4 3 20 1 2 2 1 4 1 3 4 2 389 4 1 2 2 1 6 1 11 2 2 2 203 3 3 1 4 1 1 8 1 1 2 1 4 6 1 1 3 1 5 1 2 186 1 1 2 1 1 1 2 5 1 1 1 1 1 1 3 1 4 2 381 4 1 2 6 1 2 1 1 1 3 1 6 2 6 1 5 6 1 4 1 6 3 8 4 3 20 2 2 1 4 3 4 2 375 4 1 2 2 1 6 1 11 14 .

Grbavac Grgurići Gromača Gruda Hodilje Imotica Janjina Jasenice Kliševo Koločep Komaji Korita Kručica Kuna Konavoska Kuna Pelješka Kupari Lisac Lopud Lovorno Luka Ljubač Ljuta Makoše Mali Ston Maranovići Martinovići Metohija Mihanići Mikulići Mlini Močići Mokošica Mravinjac Mravnica Mrčevo Obod Obuljeno 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 1 0 3 17 8 3 3 0 2 4 3 4 1 10 2 5 4 1 8 2 0 4 2 3 0 4 1 3 5 5 9 5 2 0 4 3 1 1 1 3 17 7 3 3 2 6 4 2 1 1 11 3 1 2 1 16 1 3 2 1 3 1 4 1 1 2 1 4 3 1 2 4 3 4 1 10 2 5 4 1 7 2 4 1 3 1 5 2 2 4 1 5 1 2 1 2 4 1 3 5 5 9 5 2 2 4 3 1 2 2 1 1 5 2 7 3 2 1 1 5 3 1 2 1 9 1 4 1 1 6 2 1 1 4 1 2 1 2 4 1 3 3 5 9 5 1 3 2 2 2 1 1 2 3 17 7 3 3 1 1 2 2 4 3 4 1 9 2 5 4 1 7 2 3 4 1 3 1 6 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 4 3 1 4 1 3 5 4 9 4 2 4 3 1 1 1 1 .

Orašac
Oskorušno
Osobjava
Osojnik
Ošlje
Palje - Brdo
Petrača
Petrovo Selo
Pijavičino
Plat
Pločice
Podgora
Podimoć
Podobuče
Poljice
Popova Luka
Popovići
Potomje
Pridvorje
Prizdrina
Prožura
Putniković
Radovčići
Slano
Smokovljani
Sobra
Soline
Sparagovići
Sreser
Ston
Stravča
Stupa
Suđurađ
Sršenovići
Šipanska Luka
Šilješki
Štedrica

076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089
090
091
092
093
094
095
096
097
098
099
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112

6
0
1
5
6
2
3
3
4
14
5
1
1
0
2
1
3
7
5
0
2
2
7
8
3
0
3
1
0
8
2
0
4
0
5
1
0

6

4

1
5
6
2
3
3
4
14
5
1
1

1
2
5

2
1
3
7
5

1

2
2
7
8
2

2
6
1
1
1

4
4

1
5
3
1

2

4

2

5

3
1
2
3
3
2
8
4

2
3
2
3
3
2
13
5

3
3

1

5
6
2
3
3
4
14
5
1
1

1
1
3
3
1

2
1
3
4
5

2
1
3
6
5

2
1
2
5
2

1
1
6
4

1

1

2
1
1

3

1
1
1
4
1

1

2
2
6
8
2

3
1

1
1

2

2

1
1

3
1

8
2

6
1

2
1

2
2

6

7
2

4

1

3

2

2

4

3
1

1

2

2

4
1

1

1

1

4
1

1

1

1

7 Split

Hvar

Točionik
Tomislavovac
Topolo
Trnova
Trnovica
Trpanj
Trstenik
Trsteno
Tušići
Uskoplje
Visočani
Vitaljina
Vodovađa
Zabrđe
Zabrežje
Zadublje
Zastolje
Zaton
Zaton Doli
Zavrelje
Žuljana
Županje Selo

113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134

Bogomolje
Brusje
Dol
Gdinj
Hvar
Jagodna
Jelsa
Malo Grablje
Nedjelja
Pitve
Poljica
Rudina
Selca kod Bogomolja
Selca kod Starigrada

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014

06

2
0
8
2
2
6
3
7
0
2
3
6
1
1
1
0
3
8
4
1
1
1
140
6
5
7
5
27
0
12
0
2
5
3
2
0
1

2

2

8
2
2
6
3
7

7
1

2
3
5
1
1
1

2
2
3
1
1

3
7
4
1
1
1
138
6
5
7
5
27

3
2
3

1

1
1
2
3
1
4

2

5
2
6

5

8
2
2
6
3
7

2

1
1

1

1
1

1
1
70
4
4
4
1
12

68
2
1
3
4
15

12

8

4

5

2
5
3
2

3
1
1

2
2
2
1

1
3
3
1

1

1
2
1
1
1
1

4
1

3
6
1
1
1
1
92
3
3
6
5
20

2

3
4
1

1

2
1
2

1

1

2

3
3
1

1

2
3
5
1
1
1

7

3
7
4
1
1
1
134
5
5
6
5
27

7

12

1
3

44
3
2
1

2

1
2
1
1

1

2
4
2
2
1

4
1
1

1
1

Starigrad
Sućuraj
Svirče
Velo Grablje
Vrbanj
Vrboska
Vrisnik
Zarače
Zastražišće
7 Split

Imotski

015
016
017
018
019
020
021
022
023

07
Aržano
Biokovsko Selo
Biorine
Cista Provo
Dobranje
Dobrinče
Donji Proložac
Donji Vinjani
Gornje Podbablje
Gornji Proložac
Gornji Vinjani
Grubine
Imotski
Kamenmost
Krivodol
Krstatice
Medovdolac
Lokvičić
Lovreć
Opanci
Poljica
Rašćane Gornje
Ričice
Runović
Slivno
Studenci
Svib

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027

15
3
13
7
10
5
5
0
7
1021
28
16
9
23
16
8
76
47
36
35
25
26
86
40
23
12
18
59
30
7
22
3
59
61
23
44
20

14
3
13
7
10
5
4
7
1010
28
16
9
23
16
8
75
45
36
34
25
25
85
40
22
12
18
59
30
7
22
3
59
61
23
43
20

1

1

11

1
2
1
1
1
1

1

9
1
9
2
3
3
2

5
2
4
5
7
2
2

11
3
11
1
8
4
3

3

3
485
12
9
6
9
6
5
31
17
16
14
14
12
46
22
8
5
8
30
14
2
12
2
31
31
10
20
14

4
525
16
7
3
14
10
3
44
28
20
20
11
13
39
18
14
7
10
29
16
5
10
1
28
30
13
23
6

1
601
14

6
42
3

6
6
3
2
34
42
24
16
19
20
85
35
17
7
9
33
23
2
19
1
9
47
4
19
1

1
6

14
3
13
7
10
5
4

2
6
2
1
1

1
1

2
5
4

1

9
3

367
11
16
2
11
13
5
40
3
12
18
6
5
5
5
5
7
26
2
1
3
2
49
14
19
15
16

7
986
28
15
9
23
16
8
73
43
35
33
24
24
82
38
21
12
17
59
30
6
22
3
59
58
22
43
20

24
1

2
2
1
1
1
1
3
2
1
1

1

3
1

7 Split Knin Velika Cista Zagvozd Zmijavci Župa 028 029 030 031 Biovičino Selo Biskupija Cetina Civljane Donji Ervenik Đevrske Golubić Gornji Ervenik Gošić Ivoševci Kakanj Kijevo Kistanje Kistanje Selo Knin Kninsko Polje Kolašac Kovačić Krnjeuve Mala Polača Markovac Modrino Selo Mokro Polje Nunić Oćestovo Orlić Oton Pađene Plavno Radljevac Radučić Ramljane 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 08 39 63 54 13 970 34 21 24 28 35 22 34 18 4 34 3 53 46 2 142 15 11 12 8 20 10 3 21 11 14 18 16 14 53 13 15 17 39 61 53 13 956 34 21 24 25 35 22 34 18 4 34 3 52 44 2 139 15 11 12 8 19 10 3 21 11 14 18 16 14 53 12 15 17 2 1 14 3 1 2 3 1 1 19 27 27 6 495 18 8 12 10 18 14 17 11 3 18 2 29 26 2 75 8 8 9 4 14 5 2 5 7 8 7 6 7 26 9 8 7 20 34 26 7 461 16 13 12 15 17 8 17 7 1 16 1 23 18 64 7 3 3 4 5 5 1 16 4 6 11 10 7 27 3 7 10 6 42 48 8 537 2 13 9 13 11 14 24 1 1 27 1 22 27 2 133 14 3 12 5 9 1 9 3 13 7 7 9 15 6 8 9 2 4 23 1 3 3 4 4 2 1 31 15 5 5 396 32 8 14 12 24 5 7 17 3 7 2 26 13 4 8 1 3 10 9 3 12 7 1 11 9 5 38 6 7 8 37 60 53 13 867 20 20 21 22 27 18 33 17 4 34 2 51 41 1 122 14 8 11 7 18 10 3 20 7 14 18 16 14 48 9 15 17 2 1 89 14 1 3 3 8 4 1 1 1 1 3 1 17 1 3 1 1 1 1 4 5 3 .

7 Split 7 Split Korčula Lastovo Riđane Rudule u Polju Smrdelje Strmica Turić Uzdolje Varivode Velika Polača Vrbnik Vrpolje Zečevo Zvjerinac Žagrović 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 Blato Čara Korčula Kučište Lovište Lumbarda Nakovanj Orebić Podgorje Potirna Pupnat Račišće Smokvica Stanković Vela Luka Viganj Žrnovo 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 09 10 Glavat Lastovo Skrivena Luka Sušac Uble 001 002 003 004 005 9 0 12 36 11 29 6 11 29 12 10 13 21 263 46 10 59 3 3 28 0 8 0 0 13 8 13 1 49 5 17 23 0 23 0 0 0 9 6 3 1 12 36 11 29 6 11 28 12 10 12 20 259 46 10 59 2 3 28 4 14 7 15 5 5 11 5 7 5 8 132 23 7 31 2 1 14 8 22 4 14 1 6 17 7 3 7 12 127 23 3 28 4 27 24 12 2 3 16 151 18 7 47 2 14 3 19 7 1 8 5 4 1 1 1 4 1 8 12 8 13 1 48 5 16 23 23 1 1 1 0 8 9 8 7 11 14 3 11 4 9 7 35 11 29 3 10 28 12 9 12 20 237 43 9 54 2 3 28 7 1 8 4 6 10 7 21 3 6 11 4 3 9 1 27 2 10 12 20 4 6 8 3 1 28 1 10 15 11 12 8 15 2 15 3 2 105 28 3 12 2 6 9 4 3 1 2 0 5 1 3 1 1 22 3 1 5 10 7 13 1 39 5 15 21 2 1 21 2 9 1 2 .

7 Split 7 Split Makarska Metković 11 Bast Baška Voda Donja Brela Drašnice Gornja Brela Gornje Igrane Igrane Kotišina Krvavica Makar Makarska Podgora Tučepi Veliko Brdo Živogošće 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 Baćina Badžula Bagalovići Bijeli Vir Blace Borovci Brist Desne Dobranje Drvenik Dubrave Dubravica Glavice Glušci Gradac Istočna Plina Komin Krvavac Kula Norinska Mali Prolog 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 12 182 2 15 16 5 6 1 5 0 4 0 90 17 15 2 4 525 3 1 0 11 1 8 6 6 0 4 4 2 1 1 13 9 32 16 4 3 180 2 15 16 5 6 1 5 2 4 89 16 15 2 4 522 3 1 11 1 7 6 6 4 4 2 1 1 13 9 32 16 4 3 1 1 3 103 2 8 10 3 3 1 4 77 1 166 1 14 14 2 6 1 1 3 1 4 48 9 6 2 4 252 1 41 7 9 88 15 14 2 4 364 3 3 1 3 4 2 3 4 1 1 1 8 3 17 9 3 2 7 6 2 3 270 2 1 12 1 2 1 2 3 4 1 1 1 41 117 1 8 1 4 2 4 7 1 2 3 4 1 1 1 1 2 5 6 15 7 1 1 1 7 4 15 14 4 2 4 2 1 5 1 2 2 3 1 6 16 5 1 2 1 166 1 13 16 5 5 1 5 14 1 2 3 1 85 15 12 1 4 499 2 1 4 1 3 1 1 23 1 11 1 7 6 6 3 3 2 1 1 9 8 32 16 4 3 1 1 4 1 .

7 Split Obrovac Metković Mihalj Mislina Momići Nova Sela Opuzen Otrić Ploče Podaca Podgradina Podrujnica Pozla Gora Raba Rogotin Seoci Slivno Ravno Staševica Trn Trnovo Vid Vidonje Vrh Desne Zavala Zaostrog Zapadna Planina 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 Bilišane Bogatnik Golubić Gornji Karin Jasenice Kaštel Žegarski Komazeci Krupa Kruševo Medviđa Muškovci 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 13 119 7 2 4 10 24 17 70 3 17 3 2 1 5 5 12 11 4 1 44 31 0 0 2 6 365 29 0 18 32 48 44 0 20 51 45 16 119 7 2 4 10 24 16 69 3 17 3 2 1 5 5 12 11 4 1 44 31 2 6 363 29 18 32 47 44 20 51 45 16 62 4 1 1 1 6 10 8 33 1 10 2 1 1 5 4 1 1 22 10 2 1 57 3 2 3 4 14 8 36 2 7 1 2 1 4 4 7 7 3 114 5 1 1 5 22 8 52 16 18 119 7 2 4 10 23 16 61 2 17 3 2 1 4 5 12 10 4 1 43 29 277 24 2 6 299 25 64 4 1 4 8 12 17 28 39 32 16 28 46 33 2 4 1 11 3 11 5 17 40 40 16 11 49 28 13 9 2 17 3 1 15 12 1 22 21 5 1 10 2 4 1 28 13 1 4 202 17 1 2 161 12 2 6 82 5 12 17 30 23 6 15 17 21 10 24 24 9 10 27 21 7 5 2 1 3 5 1 8 2 3 5 2 2 1 4 2 9 4 1 8 1 1 1 1 2 .

7 Split Omiš Nadvoda Obrovac Zaton Obrovački Zelengrad 012 013 014 015 Blato na Cetini Borak Čelina Čisla Donji Dolac Dubrava Duće Dugi Rat Gate Gornji Dolac Grabovac Humac Jasenice Katuni Kostanje Kruševo Kučiće Lokva Marušići Mimice Naklice Nova Sela Omiš Ostrvica Pisak Podašpilje Podgrađe Ravnice Seoca Slime Smolonje Srijane 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 14 0 38 11 13 478 16 3 2 2 32 10 4 23 9 10 18 1 28 31 15 13 24 5 0 4 2 24 61 4 0 0 3 5 6 11 1 19 37 11 13 474 16 3 2 2 32 10 4 23 9 10 18 1 27 30 15 13 23 5 4 2 24 60 4 3 5 6 11 1 19 1 4 1 1 1 1 20 6 10 233 6 15 5 3 15 3 4 7 1 18 15 7 6 8 1 2 2 11 33 2 2 5 7 1 10 17 5 3 241 10 3 2 2 17 5 1 8 6 6 11 9 15 8 7 15 4 2 30 3 4 382 13 3 2 2 21 3 4 23 8 4 16 1 26 23 14 10 14 4 20 13 27 2 4 2 6 58 3 1 5 1 4 3 3 6 10 9 14 3 8 13 72 3 11 7 1 6 2 1 7 1 7 1 3 2 18 2 1 1 1 2 1 1 3 29 10 11 462 16 2 1 2 32 10 4 23 9 10 16 1 24 29 15 13 23 5 4 2 24 56 4 3 5 6 11 1 19 8 1 2 12 1 1 2 3 1 4 .

7 Split Sinj Stanići Svinišće Šestanovac Trnbusi Tugare Zadvarje Zakučac Zvečanje Žeževica 033 034 035 036 037 038 039 040 041 Bajagić Bisko Brnaze Budimir Čačvina Čaporice Čitluk Dabar Donja Tijarica Donji Bitelić Ercegovci Gala Gardun Garjak Glavice Gornja Tijarica Gljev Gornji Bitelić Grab Hrvace Jabuka Jasensko Ježević Kamensko Karakašice Koljane Korita 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 15 0 13 11 5 21 5 6 8 23 1448 17 17 64 13 5 14 12 6 13 21 9 14 5 2 76 24 23 19 12 51 5 13 16 10 21 13 5 13 11 5 21 5 6 8 23 1428 16 17 64 13 5 14 12 6 12 20 9 14 5 2 75 24 23 19 11 47 5 13 16 10 21 13 5 20 1 1 1 1 1 4 5 6 4 10 1 3 4 11 718 8 7 28 5 3 9 5 3 7 10 5 9 3 40 7 11 9 7 24 2 10 11 1 12 8 1 8 5 1 11 4 3 4 12 710 8 10 36 8 2 5 7 3 5 10 4 5 2 2 35 17 12 10 4 23 3 3 5 9 9 5 4 12 11 4 17 5 3 7 23 987 11 11 64 6 1 1 2 1 1 19 422 5 6 7 5 4 10 12 3 10 15 6 11 4 72 5 5 15 9 40 5 12 10 5 20 4 3 1 3 1 1 3 2 5 3 3 1 2 2 19 18 4 2 7 1 6 5 1 8 2 13 11 5 21 5 6 8 23 1411 16 16 63 13 5 14 12 6 11 20 9 14 5 2 75 24 23 19 11 47 5 13 16 10 21 12 5 17 1 1 1 1 .

Kosore Košute Kraj Krivodol Krušvar Laktac Lučane Ljut Maljkovo Maovice Nova Sela Obrovac Sinjski Osoje Otišić Otok Ovrlje Podi Podosoje Podvaroš Potravlje Prisoje Radošić Rože Ruda Rumin Satrić Sičane Sinj Strizirep Strmen Dolac Suhać Sušci Trilj Turjaci Udovičić Ugljane Vedrine 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 12 56 13 5 22 4 25 6 8 50 9 14 15 30 82 0 7 14 8 48 16 15 8 33 10 12 23 134 7 6 13 12 27 26 20 21 15 12 56 13 5 21 3 25 6 8 49 9 14 15 30 81 7 14 8 48 16 14 7 33 9 12 23 132 7 6 12 12 27 26 20 21 15 1 1 1 1 1 1 1 2 1 8 25 7 4 5 2 10 2 2 24 2 8 4 17 49 4 31 6 1 16 1 15 4 6 25 7 6 11 13 32 11 45 7 1 10 2 24 2 6 5 8 8 30 9 8 2 12 4 7 7 67 3 2 6 6 12 9 9 9 7 1 10 8 34 12 14 18 7 6 5 21 5 5 16 65 4 4 6 6 15 17 11 12 8 4 28 5 11 12 5 47 8 6 7 17 130 2 6 10 11 22 24 12 6 13 2 1 2 1 1 1 9 6 4 11 1 1 6 4 20 4 3 3 23 33 10 56 13 5 21 3 25 6 8 49 9 14 14 30 81 6 4 7 14 8 48 16 13 7 33 9 12 23 127 7 6 12 12 27 26 20 20 15 14 3 7 25 3 5 6 2 5 1 2 1 4 2 8 15 2 2 1 1 5 1 .

Velić Vinalić Vinine Vojnić Sinjski Voštane Vrabač Vrandolac Vrlika Vrpolje Vučipolje Zasiok Zelovo 7 Split Split 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 16 Bogdanović Bračević Brštanovo Crivac Divojevići Donje Ogorje Donje Postinje Donje Selo Donji Muć Dugobabe Dugopolje Gizdavac Gornje Ogorje Gornje Postinje Gornje Selo Gornji Muć Grohote Kaštel Lukšić Kaštel Novi Kaštel Stari Kaštel Štafilić Kladnice Klis Konjsko 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 10 20 3 20 6 1 0 19 9 9 7 18 2681 14 18 16 15 11 16 6 6 33 6 84 5 22 6 4 18 7 25 36 39 16 21 30 18 10 20 3 20 6 1 7 9 2 13 3 3 11 1 7 3 1 3 11 1 12 1 3 19 9 8 7 18 2658 14 17 16 15 10 16 6 6 33 6 84 5 21 6 4 18 7 25 35 39 16 21 30 17 8 4 4 6 9 1416 8 8 12 5 4 10 4 3 17 4 48 4 9 3 2 10 5 14 19 19 7 8 14 8 11 5 4 1 9 1242 6 9 4 10 6 6 2 3 16 2 36 1 12 3 2 8 2 11 16 20 9 13 16 9 15 1 2 4 5 2329 10 5 6 4 5 5 2 3 20 3 1 1 23 1 1 1 1 1 53 1 7 3 3 5 6 25 33 36 16 12 29 11 1 27 1 1 1 2 1 6 6 2 7 6 1 10 20 2 20 6 1 1 7 6 3 13 302 3 12 10 11 5 10 3 1 13 6 31 4 13 3 19 9 8 7 16 2547 14 17 16 15 10 16 6 6 33 6 83 5 20 6 4 18 7 24 35 37 15 21 29 17 1 1 1 12 1 2 1 1 1 9 1 5 1 2 111 1 1 1 2 1 1 .

7 Split Šibenik Koprivno Korušce Kotlenice Labin Lećevica Liska Mala Milešina Maslinica Neorić Nisko Prgomet Pribude Primorski Dolac Prugovo Radošić Radunić Ramljane Split Srednje Selo Stomorska Sutina Trolokve Uble Velika Milešina Veliki Broćanac Vučevica Zelovo Sutinsko 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 Betina Bičine Bilice Boraja Bratiškovci Bribir Brnjica Cicvare Čvrljevo 001 002 003 004 005 006 007 008 009 17 8 4 7 6 8 4 10 5 30 16 6 9 31 13 15 6 18 1967 2 0 11 10 10 1 2 9 1 1240 7 13 17 7 11 12 3 2 6 8 4 7 6 8 4 10 5 30 16 6 8 31 13 15 6 17 1951 2 11 10 10 1 2 9 1 1229 6 13 17 7 11 12 3 2 6 1 1 16 11 1 3 3 3 2 3 2 6 3 13 9 4 5 17 7 8 3 10 1045 1 5 1 4 4 5 2 4 2 17 7 2 3 14 6 7 3 7 906 1 6 3 5 5 7 3 4 5 8 2 5 2 16 10 11 4 2 1914 1 5 5 6 1 1 5 1 649 4 6 8 3 5 6 3 2 3 6 5 4 5 5 3 1 4 580 2 7 9 4 6 6 3 2 1 1026 6 12 16 2 7 6 3 1 4 2 1 2 1 1 1 6 2 9 1 1 1 12 20 14 1 6 15 3 4 2 15 28 5 4 7 1 2 7 191 1 1 5 4 6 1 2 8 4 7 6 8 4 9 5 30 16 6 8 31 12 15 6 17 1851 1 11 10 9 1 2 9 1 1145 6 13 16 7 9 7 3 1 6 1 1 100 1 1 84 1 2 5 1 .

Danilo Biranj Dazlina Donje Ložnice Donje Polje Dubrava kod Šibenika Dubrava kod Tijesna Dubravice Dvornica Gaćelezi Gorice Goriš Gornje Danilo Grabovci Gračac Gradina Grebaštica Ićevo Jadrtovac Jarebinjak Jezera Kaprije Kašić Banjevački Konjevrate Kornati Kraljice Krapanj Krković Kruševo Lađevci Lepenica Lozovac Mala Čista Međare Mravnica Murter Oglavci Perković 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 9 0 3 4 18 11 19 11 12 2 6 10 0 11 7 18 2 7 4 16 6 2 8 0 5 25 10 4 5 4 8 11 4 5 24 0 9 9 5 4 7 2 9 3 4 18 11 19 11 12 2 6 10 2 4 8 6 6 6 7 1 6 7 1 1 10 5 13 5 5 1 2 4 14 6 16 9 7 3 6 6 2 4 17 10 19 10 12 1 6 10 11 7 17 2 7 4 15 6 2 8 4 6 8 1 3 2 9 3 1 3 7 1 9 1 4 2 6 3 1 5 6 7 8 1 3 4 13 5 2 7 5 5 25 10 4 5 4 8 11 4 5 24 4 14 4 3 3 4 4 6 2 4 13 1 11 6 1 2 2 24 5 3 4 2 8 4 3 1 5 1 1 2 9 5 4 1 1 4 5 2 1 11 1 24 8 1 1 4 4 3 1 5 2 4 9 1 4 2 1 1 7 4 4 1 11 7 16 2 7 4 13 6 2 7 5 20 10 4 4 4 7 9 4 5 24 9 1 1 1 1 1 1 2 1 5 1 1 2 .

Piramatovci Pirovac Plastovo Podglavica Podine Podorljak Primošten Primošten Burnji Prvić Luka Prvić Šepurine Putičanje Radonić Raslina Ražanj Rogoznica Rupe Sapina Doca Sitno Donje Sitno Gornje Skradin Skradinsko Polje Slivno Sonković Srima Šibenik Široke Tijesno Tribunj Vačani Vadalj Velika Čista Velika Glava Vezac Vodice Vrpolje Primorsko Vrsno Zablaće 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 15 6 8 0 6 2 19 6 3 10 2 2 15 9 12 29 5 19 8 19 2 2 13 3 461 4 15 19 4 1 12 6 1 50 9 7 12 15 6 8 7 4 6 8 2 2 8 6 1 6 2 19 6 3 10 2 2 15 9 12 29 5 19 7 19 2 2 13 3 454 4 15 19 4 1 12 6 1 50 9 7 12 4 2 2 4 2 2 5 1 1 9 5 4 11 4 12 4 10 2 1 7 2 213 1 9 10 2 3 1 18 5 3 10 2 2 10 8 8 10 3 10 4 15 2 1 7 15 4 1 5 1 1 6 4 8 18 1 7 3 9 1 6 1 241 3 6 9 2 1 7 3 1 27 7 2 5 5 3 23 2 5 7 5 3 453 4 12 19 2 1 6 3 1 49 5 5 12 7 7 1 2 1 1 1 5 1 4 19 2 9 3 4 2 8 1 2 1 2 6 3 1 4 2 15 5 8 6 2 18 5 3 10 1 2 15 8 12 29 5 19 7 18 2 2 13 3 413 4 15 18 4 1 12 6 1 47 9 7 11 1 1 1 1 1 1 41 1 3 1 .

7 Split 7 Split Trogir Vis Zaton Zečevo Rogozničko Zlarin Žažvić Ždrapanj Žirje 084 085 086 087 088 089 Arbanija Bristivica Divulje Donja Blizna Donji Okrug Donji Seget Gornja Blizna Gornji Okrug Gornji Seget Gustirna Ljubitovica Mali Drvenik Marina Mitlo Plano Prapatnica Rastovac Sevid Trogir Veliki Drvenik Vinišće Vranjica Vrsine Žedno 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 Andrija Biševo Borovik Dračevo Polje Komiža 001 002 003 004 005 18 19 23 0 9 4 2 8 334 5 12 3 16 2 26 3 13 19 11 24 2 15 12 3 13 3 4 102 6 13 0 23 4 65 0 0 1 0 32 23 9 14 22 9 4 2 8 330 5 11 3 16 2 26 3 13 19 11 24 2 14 12 3 13 3 4 100 6 13 3 1 1 5 165 3 8 3 7 6 3 1 3 165 2 3 1 54 3 7 8 3 1 8 258 4 3 3 6 2 25 2 13 17 8 13 2 11 1 3 8 1 3 100 6 9 14 2 27 14 4 42 23 4 65 4 1 13 1 2 0 6 13 7 9 2 7 6 2 7 3 3 46 3 6 9 2 38 1 1 32 19 9 2 13 3 7 6 4 15 7 6 1 6 1 1 1 1 6 1 10 1 1 1 21 2 3 10 2 1 11 1 4 2 1 4 9 22 1 13 66 1 7 1 22 9 2 2 6 316 5 11 3 15 2 25 3 13 19 10 24 2 13 12 3 13 2 4 96 5 12 20 4 62 1 2 2 14 1 1 1 1 1 4 1 1 3 3 1 11 31 1 .

7 Split 7 Split Vrgorac Zadar Marinje Zemlje Oključna Plinsko Polje Podselje Podsrtažje Podšpilje Podhumlje Rukavac Vis Žena Glava 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 Banja Donje Rašćane Dragljane Draževitići Duge Njive Dusina Gornje Rašćane Kljenak Kokorić Kotezi Kozica Mijaca Orah Poljica Kozička Potprelog Prapatnica Ravča Stilja Umčani Veliki Prolog Vina Višnjica Vlaka Vrgorac Zavojane 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 20 21 0 0 0 0 0 1 3 0 27 1 174 3 5 1 4 13 3 3 5 4 1 12 9 7 13 8 10 4 12 5 9 4 1 1 30 7 1831 1 3 1 2 27 1 171 3 5 1 4 13 3 3 5 4 1 10 9 7 13 8 9 4 12 5 9 4 1 1 30 7 1815 15 3 2 1 16 91 1 3 1 1 9 2 2 4 4 6 4 6 4 4 2 7 3 3 1 1 17 6 964 1 1 1 12 1 80 2 2 17 1 38 3 1 3 4 1 1 1 4 1 6 3 3 7 4 5 2 5 2 6 3 2 2 1 1 13 1 851 1 10 46 1 1 4 2 1 1 1 3 2 1 1 3 1 3 3 5 3 1 1 2 3 1 87 4 1 2 10 1 3 1 2 1 6 8 5 10 5 4 1 8 2 7 1 13 1 1420 17 1 104 5 291 1 3 25 1 164 3 5 1 3 13 3 2 4 3 1 10 9 7 12 8 9 4 12 4 9 4 1 1 30 6 1724 2 7 1 1 1 1 1 1 1 91 .

Babindub Pločanski Bibinje Bokanjac Božava Brbinj Brgulje Briševo Crno Debeljak Diklo Donje Petrčane Donji Zemunik Dračevac Ninski Dračevac Zadarski Dragove Galovac Gorica Gornji Zemunik Islam Latinski Ist Jovići Kali Kožino Krneza Kukljica Luka Lukoran Ljubač Mali Iž Molat Murvica Nin Novigrad Olib Paljuv Ploče Podgradina 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 1 78 18 2 1 1 16 11 19 14 8 44 9 2 2 40 34 18 24 7 11 28 4 5 10 7 16 8 9 1 18 24 15 7 8 13 9 1 78 18 2 1 1 16 11 18 14 8 44 9 2 1 40 34 18 24 7 11 28 4 5 10 7 16 8 9 1 18 24 15 7 8 13 9 1 38 7 1 1 1 3 6 5 6 6 24 7 1 18 13 10 13 5 7 18 2 1 8 6 5 5 4 11 13 9 5 6 8 5 40 11 1 1 13 5 13 8 2 20 2 2 1 22 21 8 11 2 4 10 2 4 2 1 11 3 5 1 7 11 6 2 2 5 4 1 73 18 2 1 1 16 11 17 12 8 34 4 2 1 27 17 8 16 7 2 26 4 5 1 2 10 5 3 13 17 10 5 1 9 1 5 10 5 16 3 7 1 16 17 9 5 1 12 2 2 5 2 6 6 2 1 2 7 6 1 1 1 76 18 2 1 1 16 10 16 13 8 44 9 2 1 39 33 18 22 7 10 28 4 5 10 7 16 7 8 1 15 23 15 6 8 12 9 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 .

Poličnik Poljana Poljica Posedarje Preko Premuda Pridraga Privlaka Radovin Rava Ražanac Rivanj Rtina Sali Savar Seline Sestrunj Silba Slivnica Smoković Soline Starigrad Suhovare Sukošan Sutomišćica Škabrnje Tribanj -Krušćica Ugljan Veli Iž Veli Rat Vinjerac Vir Visočane Vrsi Zadar Zaglav Zapuntel 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 26 12 21 27 23 2 62 45 22 2 31 0 14 16 5 12 3 3 35 19 7 29 15 46 12 54 13 19 5 5 5 17 15 26 612 6 4 26 12 21 27 23 2 61 45 22 2 30 14 16 5 12 3 3 35 19 7 29 15 46 12 53 13 17 3 5 5 17 15 26 606 6 3 11 10 14 15 8 1 35 24 17 1 11 15 2 7 12 15 2 26 21 5 2 19 9 11 4 5 2 2 21 13 5 16 6 20 4 25 9 10 2 3 4 9 7 14 325 3 1 5 5 1 7 1 1 14 6 2 13 9 26 8 28 4 7 1 2 1 8 8 12 281 3 2 1 2 2 6 1 17 12 16 19 22 1 21 37 5 2 21 8 14 3 4 3 3 11 16 2 7 7 46 12 27 3 15 1 1 2 8 8 13 599 6 3 9 7 1 22 4 1 5 1 1 18 4 16 9 6 2 2 8 14 1 10 3 4 22 8 26 10 2 2 4 2 2 1 2 1 1 7 6 11 6 25 12 21 27 20 2 58 43 22 1 28 14 14 5 12 3 2 33 18 7 29 15 44 12 53 12 16 3 5 5 16 15 26 557 6 3 1 3 3 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 49 .

Zaton Zverinac Žman 08 Varaždin Čakovec 075 076 077 01 Badličan Banfije Belica Bogdanovec Brezje Brezovec Bukovec Cirkovljan Čakovec Čehovec Čestijanec Črečan Čukovec Dekanovec Domašinec Donja Dubrava Donji Hrašćan Donji Koncovčak Donji Kraljevec Donji Miholjevec Donji Pustakovec Donji Vidovec Donji Zebanec Dragoslavec Dragoslavec-Breg Dragoslavec-Selo Draškovec Držimurec Dunjkovec Ferketinec Frkanovec Gardinovec Goričan 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 13 2 4 2179 2 5 39 6 14 3 4 17 187 9 3 9 5 16 29 59 14 5 30 21 5 37 7 4 5 6 12 18 26 7 9 22 102 13 2 4 2154 2 5 38 6 14 3 4 17 186 9 3 9 5 16 27 57 14 5 30 21 5 37 7 4 5 6 12 18 26 7 9 20 101 25 1 1 2 2 2 1 8 2 2 1130 2 1 21 3 6 3 2 11 94 6 2 5 2 10 15 28 4 2 12 12 3 18 5 3 3 4 4 10 14 2 6 6 59 5 2 1024 4 17 3 8 2 6 92 3 1 4 3 6 12 29 10 3 18 9 2 19 2 1 2 2 8 8 12 5 3 14 42 8 1 4 1590 2 1 34 6 13 2 17 180 9 1 6 5 6 6 51 14 2 30 19 5 24 4 3 3 5 12 13 22 3 2 11 91 1 1 4 240 324 3 1 4 1 1 2 2 4 2 1 1 3 9 12 3 1 9 3 3 2 13 3 1 2 1 3 4 5 4 1 7 5 10 13 2 4 2032 1 5 36 5 14 3 4 16 174 9 3 9 4 16 26 55 14 4 29 21 5 36 7 4 3 5 12 13 26 7 9 20 99 122 1 2 1 1 12 1 1 2 1 1 1 2 1 5 2 .

Gornja Dubrava Gornji Hrašćan Gornji Koncovčak Gornji Kraljevec Gornji Kuršanec Gornji Mihaljevec Gornji Vidovec Gornji Zebanec Grabrovnik Gradiščak Grkaveščak Hemuševec Hlapičina Hodošan Ivanovec Jelšovec Juraj u Trnju Jurovčak Jurovec Kapelšćak Kotoriba Knezovec Krištanovec Križ Dravski Križovec Kuršanec Lapšina Lopatinec Macinec Mačkovec Mala Subotica Mali Mihaljevec Marija na Muri Marof Martin na Muri Martinuševec Merhatovec 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 5 19 3 21 4 5 2 5 6 9 2 4 16 25 36 8 8 6 14 5 75 6 21 5 19 20 5 18 9 23 25 10 28 4 11 5 6 5 19 3 21 4 5 2 5 5 9 2 4 16 24 36 8 8 6 14 5 74 6 21 5 19 20 5 18 9 23 25 10 28 4 11 5 5 1 1 1 1 2 8 2 9 2 1 1 5 3 6 1 2 8 16 15 4 3 5 6 2 28 3 13 2 11 9 5 11 5 12 12 4 14 1 6 3 3 3 11 1 12 2 4 1 2 3 1 2 8 8 21 4 5 1 8 3 46 3 8 3 8 11 7 4 11 13 6 14 3 5 2 2 3 15 15 4 3 2 4 4 1 4 11 21 33 4 8 3 11 3 59 5 11 4 5 15 2 16 7 19 18 4 25 3 8 2 1 3 2 4 3 3 2 2 1 1 1 4 2 3 10 1 10 1 3 4 1 4 3 2 1 2 5 1 9 1 4 5 3 6 2 3 1 2 2 4 1 6 1 1 2 4 5 19 3 21 4 5 2 5 4 8 2 4 15 23 34 8 8 6 13 3 67 6 21 5 19 15 5 18 9 21 25 10 28 4 11 5 4 1 1 1 1 2 1 2 7 5 2 1 .

Mihovljan Miklavec Mursko Središće Nedelišće Novakovec Novo Selo na Dravi Novo Selo -Rok Okrugli Vrh Oporovec Orehovica Otok kod Preloga Palinovec Palovec Peklenica Plešivica Pleškovec Podbrest Podturen Praporčan Prekopa Prelog Preseka Pretetinec Prhovec Pribislavec Pušćina Robađe Savska Ves Selnica Sivica Slakovec Stanetinec Strahoninec Strelec Strukovec Šandrovec Šenkovec 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 100 101 102 103 104 105 106 107 14 18 45 69 38 11 16 7 4 25 8 16 21 17 4 11 10 53 5 8 82 4 8 1 59 21 8 20 21 32 10 8 42 3 10 7 12 14 18 44 68 38 11 16 7 3 25 8 16 21 17 4 11 10 51 5 8 81 4 8 1 57 21 7 20 21 32 10 7 42 3 10 7 12 1 1 1 2 1 2 1 1 10 13 26 43 18 6 10 2 2 10 5 6 13 11 3 5 5 27 1 4 44 3 3 1 38 10 5 10 13 14 9 3 17 3 7 6 4 4 5 18 25 20 5 6 5 1 15 3 10 8 6 1 6 5 24 4 4 37 1 5 19 11 2 10 8 18 1 4 25 3 1 8 14 5 22 64 6 11 12 2 3 18 8 16 18 12 2 8 8 19 1 2 80 4 8 1 54 16 1 16 12 9 9 7 39 1 5 7 10 10 14 1 31 3 8 3 1 1 3 5 2 5 2 5 1 1 18 1 1 2 1 2 2 2 3 1 14 3 5 1 3 5 4 3 7 21 1 1 2 3 1 3 1 1 14 17 34 66 38 11 15 7 3 23 8 16 20 16 4 10 10 47 5 8 79 4 8 1 48 21 7 19 20 31 10 7 38 3 8 7 12 1 10 2 1 2 1 1 1 4 2 9 1 1 1 4 2 .

Štefanec Štrigova Totovec Trnovec Tupkovec Turčišće Urban Vratišinec Vrhovljan Vučetinec Vugrišinec Vukanovec Vularija Zasadbreg Zavešćak Zebanec-Selo Žabnik Železna Gora Žiškovec 08 Varaždin Ivanec 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 02 Bedenec Bednja Bednjica Benkovec Bikovec Biljevec Borje Lepoglavsko Brezova Gora Brodarovec Budim Budinšćak Cerje Nebojse Cerje .Tužno Crkovec Cvetlin Čalinec Čret 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 12 11 11 12 1 13 10 32 3 9 3 9 10 19 7 9 9 9 12 934 17 17 9 24 5 4 4 6 4 1 5 10 0 7 20 10 2 12 11 11 11 1 12 10 32 3 9 3 9 10 19 7 9 9 9 12 923 17 17 9 24 5 3 4 6 4 1 5 10 7 20 9 2 1 1 11 1 1 5 5 8 4 1 7 7 16 1 5 1 3 4 12 4 5 2 5 4 494 10 9 4 11 4 1 3 5 2 1 3 8 5 12 3 1 7 6 3 7 5 3 16 2 4 2 6 6 7 3 4 7 4 8 429 7 8 5 13 1 2 1 1 2 11 8 11 5 1 10 1 12 2 7 5 7 7 1 5 2 4 6 296 4 7 11 2 3 3 2 2 2 1 1 7 2 8 6 1 3 3 4 1 1 3 6 1 20 3 3 2 243 4 6 6 2 2 8 1 2 3 4 3 12 6 4 4 2 4 384 9 4 9 7 1 1 2 4 2 2 4 1 1 1 5 3 16 1 10 9 9 8 1 11 10 28 3 8 3 8 10 18 6 9 8 9 10 894 17 16 9 23 5 3 4 6 4 1 3 10 7 19 9 2 2 2 2 3 1 4 1 1 1 1 1 2 29 1 1 2 1 .

Donja Višnjica Donja Voća Donje Ladanje Donji Gečkovec Druškovec Dubravec Fotez-Breg Gačice Goranec Gorica Lepoglavska Gornja Višnjica Gornja Voća Gornji Gečkovec Greda Maruševečka Ivanec Ivanečka Željeznica Ivanečki Vrhovec Jamno Jazbina Cvetlinska Jazbina Višnjička Jelovec Voćanski Jerovec Ježovec Jurketinec Kamenica Ivenečka Kamenički Vrhovec Kameničko Podgorje Kaniški Vrhovec Kaniža Ivanečka Kapelec Klenovnik Knapić Korenjak Koretinec Koškovec Kraševec Lančić 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 10 22 18 3 15 8 2 11 5 2 13 32 0 9 63 4 5 8 19 3 8 15 11 10 2 6 4 4 5 4 32 2 1 5 5 5 4 10 22 18 3 15 8 2 11 5 2 13 32 8 7 11 1 5 3 9 63 4 5 8 19 3 8 15 11 10 2 6 4 4 5 3 31 2 1 5 5 5 4 3 30 1 3 4 7 1 4 9 7 9 1 3 1 2 2 2 19 5 4 1 8 17 1 1 2 3 2 2 15 7 2 10 5 2 6 1 1 5 15 2 4 5 6 33 3 2 4 12 2 4 6 4 1 1 3 3 2 3 1 12 2 1 3 2 5 2 4 1 10 11 3 4 4 1 8 8 2 2 7 3 1 8 3 5 5 13 22 4 48 1 5 3 14 3 2 2 2 7 1 2 2 3 1 1 3 1 10 1 4 1 2 7 1 8 2 3 2 1 20 1 1 1 3 3 2 2 1 3 8 17 3 6 1 9 1 3 1 1 1 2 9 22 17 3 14 8 2 11 4 1 13 31 1 8 61 4 5 8 18 3 8 15 11 9 2 6 4 4 4 3 29 1 1 5 5 5 4 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 .

Lepoglava Lipovnik Lovrečan Podbelski Lukavec Podbelski Mačkovec Mali Gorenec Margečani Maruševec Meljan Muričevec Novaki Maruševečki Očura Lepoglavska Osečka Osonjak Pašnik Pece Podbelsko Plemenšćina Pleš Plitvica Voćanska Podgorje Bednjansko Prebukovje Prigorec Punikve Purga Bednjanska Purga Lepoglavska Radovan Ribić-Breg Rijeka Voćanska Rinkovec Selinovec Selnik Maruševečki Seljanec Podbelski Sestranec Slivarsko Stražnjevci Šaša Šinkovica Bednjanska 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 12 11 11 2 13 4 10 6 6 5 16 5 5 2 5 3 8 7 4 12 10 12 11 4 6 13 0 17 10 11 7 3 7 10 6 2 5 12 11 11 2 13 4 10 6 6 5 15 4 5 2 5 3 8 7 4 12 9 12 11 4 6 13 16 10 10 7 3 7 10 6 2 5 1 1 1 1 1 5 8 8 2 4 2 6 3 4 4 10 2 5 1 3 3 4 3 4 7 5 6 5 2 2 9 7 3 3 7 7 4 6 1 2 6 3 1 2 9 3 6 1 2 5 4 3 1 3 9 2 4 3 2 1 5 2 11 3 7 6 1 2 2 10 2 2 1 2 1 8 1 7 2 3 1 1 1 4 4 5 4 6 6 2 4 4 2 5 2 4 2 3 7 3 1 1 5 2 5 3 2 1 1 4 6 2 1 5 4 2 4 2 3 2 1 4 1 1 8 1 6 5 4 2 3 1 5 2 3 4 2 11 8 6 2 3 9 9 3 1 3 4 6 1 2 12 11 11 2 13 4 10 5 6 5 15 4 5 2 5 3 8 7 4 12 9 12 11 4 6 13 15 10 10 6 3 6 10 6 2 5 1 1 1 1 .

08 Varaždin Ludbreg Šinkovica Šaška Škriljevec Šumec Trakošćan Veliki Gorenec Ves Lepoglavska Viletinec Vitešinec Vranojelje Vrbno Vrhovec Bednjanski Vuglovec Vukovoj Vulišinec Zalužje Zlogonje Žarovnica Željeznica 092 093 094 095 096 097 098 099 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 Apatija Bolfan Čičkovina Čukovec Donji Martijanec Dubovica Đurđ Globočec Ludbreški Gornji Martijanec Hrastovljan Hrastovsko Hrženica Kapela Podravska Karlovec Ludbreški Komarnica Ludbreška Križovljan Kućan Ludbreški Ludbreg 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 03 6 11 2 0 0 11 5 3 8 15 2 6 12 3 5 12 26 6 314 5 3 4 4 6 8 11 6 5 12 8 13 3 13 2 4 6 31 6 10 2 11 5 3 8 15 2 6 12 3 5 11 26 6 310 5 3 4 4 5 8 11 6 5 12 8 13 3 13 2 4 6 31 1 1 4 1 3 6 6 4 1 4 10 1 3 7 1 1 5 16 3 153 3 2 1 3 2 4 8 2 5 9 3 9 1 7 2 1 14 3 4 2 1 6 5 1 2 4 5 1 3 5 2 4 6 10 3 157 2 1 3 1 3 4 3 4 6 3 5 4 2 6 2 2 5 17 4 1 4 6 10 2 5 4 1 8 9 11 5 3 8 15 2 5 12 3 5 7 26 6 296 5 3 4 4 5 7 11 6 5 12 8 12 3 13 2 4 5 27 2 1 2 3 2 4 1 1 3 1 4 3 286 5 3 4 4 4 8 11 6 5 12 8 12 3 12 2 4 6 29 3 1 5 1 8 5 1 6 1 2 10 14 3 19 1 1 1 1 1 1 4 14 1 1 1 4 .

Luka Ludbreška Lunjkovec Madaraševec Mali Bukovec Martinić Novo Selo Podravsko Obrankovec Petar Ludbreški Poljanec Priles Rivalno Selnik Sesvete Ludbreške Sigetec Ludbreški Slanje Slokovec Struga Sudovčina Torčec Ludbreški Veliki Bukovec Vinogradi Ludbreški Vrbanovec Županec 08 Varaždin Novi Marof 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 04 Bela Bisag Borenec Boričevec Toplički Breznica Butkovec Čanjevo Čret Bisaški Črnile Čurilovec Donja Poljana Donje Makojišće Drašković 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 3 7 3 18 1 4 1 11 8 3 1 5 12 5 17 10 16 5 0 10 8 17 5 576 1 3 1 1 18 3 5 2 8 1 12 15 16 3 7 3 17 1 4 1 11 8 3 1 5 12 5 17 9 16 5 9 8 17 5 562 1 3 1 1 17 3 5 2 8 1 12 15 16 1 1 3 2 8 1 3 7 4 1 1 1 14 2 7 3 5 4 6 5 4 8 3 289 2 4 1 9 3 6 2 16 1 1 4 4 2 1 3 5 2 12 5 10 5 4 1 11 8 3 1 4 12 5 14 9 12 4 4 4 9 2 273 1 9 5 14 5 293 3 1 1 6 3 1 1 7 8 11 1 1 1 1 1 3 1 3 1 1 2 3 112 157 1 3 1 1 11 3 2 1 7 1 5 7 5 10 2 3 2 2 4 2 6 2 2 1 5 1 1 4 1 3 2 5 8 14 3 6 3 17 1 4 1 11 7 2 1 5 12 5 17 9 13 5 9 8 17 4 553 1 3 1 1 17 3 5 2 8 1 12 15 16 1 1 1 3 1 9 .

Drenovec Đurinovec Filipići Gornja Poljana Gornje Makojišće Grana Greščevina Hrastovec Toplički Hum Breznički Jeles Breznički Jelševec Svibovečki Jerek Bisaški Jarki Horvatićevi Jelenšćak Kamena Gorica Kapela Kalnička Ključ Kečevec Krč Kršćenovec Leskovec Toplički Lovrentovec Lukačevec Toplički Ljubelj Ljubešćica Madžarevo Martinkovec Mirkovec Breznički Možđenec Novi Marof Orehovec Oštrice Petkovec Toplički Pišćanovec Podevčevo Podrute Podvorec 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 14 5 6 7 16 7 5 2 10 2 5 2 0 12 7 6 24 1 7 7 14 6 2 6 16 22 2 1 15 21 6 5 10 4 15 18 0 13 5 5 7 16 7 5 2 9 2 5 2 12 7 5 22 1 7 7 14 6 2 6 15 22 2 1 15 21 6 5 10 4 15 17 1 1 1 1 2 1 1 6 1 1 3 9 2 1 5 2 3 1 7 4 3 11 5 4 7 2 2 5 6 13 2 1 10 14 3 3 6 3 7 9 7 4 4 4 7 5 4 2 4 2 2 4 2 11 6 2 3 1 6 1 2 1 1 3 2 5 3 2 11 1 2 3 7 4 9 3 2 14 1 5 2 3 3 1 1 9 9 3 14 5 7 3 2 4 1 8 8 1 14 19 3 3 5 4 6 10 2 1 4 1 2 3 6 6 3 2 6 12 2 2 8 2 1 1 4 1 1 2 2 13 4 5 7 16 7 5 1 9 2 5 2 2 4 11 7 5 22 1 7 7 14 6 2 6 14 22 2 1 15 21 6 5 10 4 15 16 2 2 5 5 6 1 2 2 2 2 3 1 9 6 1 1 1 1 1 1 .

Presečno Presečno Visočko Radešić Rakovec Remetinec Retkovec Svibovečki Rukljevina Strmec Remetinečki Svibovec Šćepanje Škarnik Tkalec Breznički Tuhovec Varaždinske Toplice Vinično Visoko Vrh Visočki Vrtlinovec Završje Podbelsko 08 Varaždin Varaždin 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 05 Babinec Bartolovec Beletinec Beretinec Brezje Dravsko Budislavec Cestica Čargovec Črešnjevo Črnec Biškupečki Doljan Domitrovec Donje Vratno Donji Kneginec Donji Kućan Družbinec Dubrava Križovljanska 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 26 3 10 6 29 1 2 11 9 10 1 2 12 19 3 12 0 7 19 1413 7 10 13 30 5 8 7 12 14 15 6 1 17 9 12 8 1 26 2 9 6 29 1 2 11 9 9 1 2 11 19 3 11 7 19 1404 7 10 13 30 5 8 6 12 14 14 6 1 17 9 12 8 1 1 1 1 1 1 9 1 1 16 1 2 4 11 1 4 3 6 7 7 2 6 5 12 712 1 5 6 11 2 3 3 3 6 9 3 1 7 5 6 6 10 1 7 2 18 1 1 7 6 3 1 2 4 12 1 5 17 1 7 3 20 2 7 692 6 5 7 19 3 5 3 9 8 5 3 4 7 1137 2 8 11 21 2 6 3 7 8 12 5 10 4 6 2 1 16 7 12 6 1 9 1 2 3 9 1 2 5 2 7 6 6 1 2 1 2 3 10 3 8 8 9 1 149 5 1 3 1 3 2 3 12 118 1 2 9 1 5 6 2 1 1 1 2 2 26 2 9 6 29 1 2 11 8 9 1 2 11 18 3 11 7 17 1342 7 10 13 29 5 8 6 12 14 14 6 1 17 9 11 7 1 1 2 62 1 1 1 1 .

Falinić-Breg Gojanec Gornje Ladanje Gornje Vratno Gornji Kneginec Gornji Kućan Gorušenjak Imbrijovec Jalžabetski Ilija Jakopovec Jalkovec Jalžabet Jarki Kaštelanec Kelemen Kolarovec Križanče Križanec Križovljan Radovečki Krkanec Krušljevec Kućan-Marof Ledinec Leštakovec Lužan Biškupečki Majerje Mali Lovrečan Malo Gradišće Marčan Natkrižovljan Nedeljanec Novakovec Nova Ves Petrijanečka Papinec Pešćenica Vinička Petrijanec Pihovec 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 3 11 19 15 26 9 1 4 12 12 16 13 6 6 10 4 8 4 4 4 4 15 11 4 5 11 2 1 11 7 23 19 12 4 4 26 1 3 11 19 15 26 9 1 4 12 12 16 13 6 6 10 4 8 4 4 4 4 15 11 4 5 10 2 1 11 7 23 19 12 4 4 26 1 2 6 11 7 12 3 2 4 5 10 10 2 5 3 8 2 3 1 2 8 5 1 3 6 1 7 4 11 11 7 1 1 14 1 5 8 8 14 6 1 2 8 7 6 3 6 4 5 1 2 1 3 2 7 6 4 2 4 1 1 4 3 12 8 5 3 3 12 1 3 11 12 10 24 8 5 3 2 2 2 1 1 4 8 7 16 4 2 4 4 2 3 4 2 4 1 15 5 1 2 4 2 1 10 5 16 7 5 4 3 9 3 2 6 2 1 4 2 1 4 2 3 6 3 3 6 1 1 1 11 7 1 6 1 4 13 1 13 3 11 18 15 26 8 1 4 12 11 16 13 6 5 10 4 7 4 3 4 4 15 11 4 5 10 1 1 11 7 22 19 11 4 4 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 .

dio 001 Andraševec Banšćica Brezje Dobri Zdenci Donja Stubica 001 002 003 004 005 7 5 14 7 4 67 16 22 24 5 8 10 63 9 15 518 25 2 11 11 9 11 8 4 7 4 5 581 581 1545 1545 495 16 2 4 5 12 7 5 14 7 4 67 16 22 23 5 8 10 61 9 14 517 25 2 11 10 9 11 8 4 7 4 5 575 575 1522 1522 491 15 2 4 5 12 1 2 1 1 1 6 6 23 23 4 1 3 1 8 3 3 31 8 9 13 5 4 8 31 4 8 270 10 1 6 5 4 6 5 3 5 3 1 307 307 770 770 254 11 1 3 4 5 4 4 6 4 1 36 8 13 10 4 2 30 5 6 247 15 1 5 5 5 5 3 1 2 1 4 268 268 752 752 237 4 1 1 1 7 5 4 6 5 2 64 4 22 13 5 6 8 47 9 12 512 19 7 9 4 5 6 2 7 4 3 566 566 1482 1482 179 8 1 1 11 2 1 8 10 2 1 3 2 9 1 1 2 3 1 2 2 2 3 1 5 1 7 7 24 24 211 7 2 3 3 1 2 11 1 3 4 1 5 1 2 1 2 2 2 16 16 101 1 7 5 13 7 4 65 15 21 22 5 8 10 60 9 14 481 24 2 11 9 8 11 7 4 6 4 5 522 522 1401 1401 477 15 2 4 5 9 1 2 1 1 1 1 36 1 1 1 1 1 53 53 121 121 14 3 . dio 001 Zagreb.Poljana Biškupečka Prekna Radovec Seketin Selci Križovljanski Sračinec Strmec Podravski Svibovec Podravski Šemovec Šijanec Štefanec Bartolovečki Tomaševec Biškupečki Trnovec Bartolovečki Turčin Tužno Varaždin Varaždin-Breg Veliki Lovrečan Vidovec Vinica Vinica-Breg Virje Križovljansko Zamlače Zamlaka Zbelava Žabnik Žigrovec 09 Zagreb Centar 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 01 09 Zagreb Črnomerec 02 09 Zagreb Donja Stubica 03 Zagreb.

Donje Oroslavje Dubovec Globočec Gornja Stubica Gornje Oroslavje Gusakovec Hižakovec Hruševec Hum Bistrički Hum Stubički Igrišće Jakovlje Jakšinec Karivaroš Karaljev Vrh Krušljevo Selo Laz Bistrički Laz Stubički Lepa Ves Marija Bistrica Matenci Milekovo Selo Modrovec Mokrice Orehova Gorica Pasanska Gorica Pila Podgorje Bistričko Podgorje Stubičko Poljanica Bistrička Pustodol Repićevo Selo Samci Sekirovo Selo Selnica Slani Potok Sljeme 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 22 8 16 15 21 7 1 13 16 18 12 40 5 7 10 4 21 6 10 12 6 3 6 9 2 8 3 18 21 8 5 1 5 1 12 7 0 22 8 16 14 21 7 1 13 16 18 12 40 5 7 10 4 21 6 10 12 6 3 6 9 2 8 3 18 21 8 5 1 5 1 12 7 1 11 4 8 6 8 1 7 6 8 5 20 4 4 7 2 9 4 5 7 1 3 3 4 1 4 2 10 5 6 5 1 4 7 3 11 4 8 8 13 6 1 6 10 10 7 20 1 3 3 2 12 2 5 5 5 19 3 5 6 7 2 5 5 3 20 2 1 5 3 2 1 4 9 1 3 5 1 4 1 8 16 2 1 1 5 4 6 1 1 4 9 3 2 1 2 3 4 5 6 14 4 1 6 10 4 8 17 3 3 4 9 2 1 3 4 2 6 3 1 3 1 10 11 2 2 1 3 7 4 1 6 2 1 2 1 14 1 3 3 1 1 10 3 5 2 5 1 4 1 3 1 1 1 3 3 19 8 16 13 20 7 1 13 16 18 12 40 5 7 9 4 20 6 10 12 6 3 6 8 2 8 3 18 21 8 5 1 5 1 12 7 3 1 1 1 1 1 .

Strmec Stubički Stubička Slatina Stubičke Toplice Stubički Matej Šagudovec Vinterovec Volavec Vučak 09 Zagreb Dugo Selo 043 044 045 046 047 048 049 050 04 Andrilovec Božjakovina Brckovljani Čista Mlaka Črnec Dugoselski Črnec Rugvički Donja Greda Donje Dvorišće Dragošička Dugo Selo Gornja Greda Gornje Dvorišće Gračec Hrebinec Hrušćica Ivanja Reka Jalševec Nartski Ježevo Kopčevec Kozinšćak Kusanovec Leprovica Lukarišće Lupoglav Mala Ostrna Nart Savski Novaki Nartski Novaki Oborovski 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 7 8 14 9 15 9 2 13 159 3 8 3 0 1 0 3 0 0 58 0 0 4 3 2 4 0 2 0 8 0 0 5 10 2 1 3 2 7 7 14 9 14 9 2 13 158 3 8 3 1 1 1 5 4 10 4 9 4 1 8 84 1 5 1 2 3 4 5 5 5 1 5 74 2 3 2 1 2 8 2 4 4 1 4 127 3 7 3 2 5 6 4 4 5 1 1 22 1 3 2 1 1 1 58 31 27 53 4 3 2 4 1 2 1 1 3 1 1 3 1 8 9 1 6 7 13 9 14 9 2 12 146 3 8 3 1 1 1 12 1 2 1 5 51 7 3 1 2 3 1 2 4 3 2 4 2 1 1 2 3 5 7 1 7 4 5 1 1 1 1 1 4 1 5 7 2 1 2 5 9 2 1 3 2 3 6 1 1 8 4 2 1 1 1 1 1 3 2 5 9 2 1 1 2 1 2 .

Obedišće Ježevsko Oborovo Okunšćak Otok Nartski Otok Svibovski Prečec Preseka Oborovska Prevlaka Prikraj Prozorje Puhovo Rugvica Sop Stančić Struga Nartska Svibje Štakorovec Todrovec Trstenik Nartski Velika Ostrna 09 Zagreb Jastrebarsko 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 05 Barovka Begovo Brdo Žumberačko Belčići Beter Bratina Brebrovac Brezari Brezarić Breznik Plešivički Brlenić Bukovac Svetojanski Bukovica Prekriška Careva Draga Celine Cernik Crna Mlaka 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 1 7 0 2 1 3 1 1 2 1 2 3 2 1 0 0 3 1 0 6 456 0 5 0 3 7 2 3 4 3 5 5 3 0 1 1 0 1 7 4 1 3 6 1 2 1 1 1 7 2 1 3 1 1 2 1 2 3 2 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 5 241 1 210 5 230 1 124 97 6 439 3 2 1 3 1 5 1 2 1 2 3 2 4 4 2 2 4 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 3 4 1 6 451 1 1 3 2 1 5 5 3 6 2 3 4 3 5 5 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 3 6 2 3 4 3 5 5 3 1 1 1 1 3 1 4 2 1 3 1 1 2 1 2 3 2 1 4 1 12 .

Cvetković Čabdin Čaglje Črnilovec Čučići Čunkova Draga Dol Dolanjski Jarak Domagović Donja Kupčina Donja Purgarija Donja Reka Donja Zdenčina Donje Prekrižje Donji Desinec Donji Oštrc Draga Svetojanska Dragovanšćak Drašći Vrh Dvoranci Glušinja Goli Vrh Golajk Gonjeva Gorica Jamnička Gorica Svetojanska Gornja Kupčina Gornja Purgarija Gornja Reka Gornja Zdenčina Gornje Prekrižje Gornji Desinec Gornji Oštrc Grabarak Gračac Slavetički Gradec Pokupski Grgetići 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 11 3 9 3 0 2 7 0 6 12 2 3 11 3 10 5 3 3 1 4 1 3 2 0 1 4 4 1 5 5 1 1 3 0 0 2 0 11 3 9 3 7 10 3 5 1 4 2 4 3 5 1 2 7 1 6 1 1 1 2 1 5 6 12 1 3 11 3 10 5 3 3 1 4 1 3 2 3 8 3 4 1 1 6 2 5 3 1 6 5 1 2 6 1 2 5 1 5 2 2 3 1 2 1 3 1 10 2 1 2 3 1 1 1 1 1 4 2 3 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 4 3 1 1 1 2 1 1 2 7 6 1 1 2 1 4 4 1 5 5 1 1 3 1 2 1 1 1 1 3 2 4 4 1 5 1 1 1 1 1 1 1 11 3 9 3 3 1 1 6 12 1 3 10 3 9 5 3 3 1 4 1 3 2 1 3 4 1 5 4 1 1 3 2 1 1 1 1 .

Grič Guci Draganički Hartje Bregana Pisarevinska Hrastje Plešivičko Hrašća Hrženik Hutin Ivančići Izimje Jamnica Pisarovinska Jastrebarsko Javor Jezerine Jezernice Jurjevčani Jurkovo Selo Kalje Klinča Sela Konjarić-Vrh Kordići Žumberački Kostanjevac Kostel Pribićki Kozlikovo Krašić Krnežići Krupače Kučer Kupčina Žumberačka Kupeć Dol Kupinec Kurpezova Gorica Lanišće Lijevo Sredičko Lokošin Dol Lučelnica Malunje 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 0 6 3 0 1 1 3 4 1 6 1 37 1 0 0 4 1 4 9 1 1 1 2 1 12 2 3 2 2 3 13 0 0 5 1 6 5 6 3 5 2 1 1 3 4 1 6 1 37 1 1 1 1 1 4 1 12 4 1 4 9 1 1 1 2 1 12 2 3 2 2 3 13 3 11 2 2 1 1 2 5 5 1 6 5 2 1 4 4 2 5 1 1 1 1 1 2 3 2 1 1 2 1 5 25 1 29 1 1 1 2 4 3 1 4 3 1 2 2 1 7 1 1 2 6 1 2 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 8 3 2 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 3 7 2 1 2 1 6 1 3 2 1 6 1 2 5 3 1 6 3 1 1 3 4 1 6 1 31 1 4 1 4 9 1 1 1 2 1 12 2 3 2 2 3 13 5 1 6 5 6 .

Markušići Medven Draga Miladini Mirkopolje Mrzlo Polje Žumberačko Novaki Petrovinski Novo Sleo Okićko Orešje Okićko Paljugi Pavlovčani Pećno Pesak Petričko Selo Petrovina Pisarovina Plavci Plešivica Podgorje Jamničko Poljanica Okićka Prekrižje Plešivičko Prhoć Pribić Pribić Crveni Prilipje Prodin Dol Prvinci Radina Gorica Radinovo Brdo Rastoki Redovje Repišće Reštovo Žumberačko Rude Pribićke Selsko Brdo Slavetić Sopote Sošice 091 092 093 094 095 096 097 098 099 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 1 1 1 0 3 2 4 2 0 0 2 0 2 4 3 0 3 0 1 1 6 13 2 5 3 0 4 0 3 0 3 1 0 4 3 0 5 1 1 1 3 2 4 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 4 3 2 1 1 1 3 2 3 2 1 3 1 1 6 13 2 5 3 1 1 1 4 5 1 5 1 4 2 3 1 4 2 3 2 4 2 1 2 1 2 4 3 4 1 3 1 2 1 1 6 13 2 5 3 1 4 1 2 8 1 3 1 1 2 2 9 1 3 1 1 3 1 2 3 2 1 3 3 1 2 1 1 2 4 3 2 1 2 2 2 1 1 2 5 2 3 3 2 4 1 3 1 1 3 1 1 4 3 5 .

09 Zagreb Klanjec Srednjak Staničići Žumberački Stankovo Stari Grad Žumberački Strmac Pribićki Stupe Svrževo Špigelski Breg Tihočaj Tomaševci Toplice Topolovec Pisarovinski Tržić Tupčina Velika Jamnička Veliki Vrh Visoće Višći Vrh Vlašić Brdo Vlaškovec Volavje Vranov Dol Vranjak Žumberački Vukovo Brdo Vukšin Šipak Zdihovo Žamarija Željezno Žumberačko Žumberak 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 Banska Gorica Bobovec Tomaševečki Bojačno Bratkovec Bratovski Vrh Brezakovec Cesarska Ves 001 002 003 004 005 006 007 06 1 1 2 0 1 4 2 0 2 2 1 0 2 2 1 0 0 8 0 1 8 3 0 2 12 1 0 2 1 205 2 0 0 2 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 7 1 1 2 3 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 5 2 1 3 1 4 2 4 5 3 2 12 1 2 8 1 4 1 1 11 1 1 1 1 1 90 114 2 162 5 1 2 1 1 1 2 1 204 2 2 4 2 1 1 1 1 1 4 2 1 2 1 1 8 3 2 1 1 1 1 1 1 1 2 4 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 5 6 1 1 8 3 1 2 11 1 1 1 2 37 2 194 2 10 1 4 2 1 1 .

Črešnjevec Dol Klanječki Donji Škrnik Draše Dugnjevec Florijan Glogovec Zagorski Goljak Klanječki Gorkovec Gornji Čemehovec Gornji Škrnik Gredice Harina Žlaka Ivanić Miljanski Kačkovec Kapelski Vrh Kaladnik Klajnjec Kraljevec na Sutli Križ Kumrovec Kuzminec Miljanski Ledine Klanječke Lenišće Lepoglavec Letovčan Novodvorski Letovčan Tomaševečki Lipnica Zagorska Lučelnica Tomaševečka Lukavec Klanječki Luke Poljanske Mihanovićev Dol Miljana Movrač Novi Dvori Klanječki Plavić Podgora 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 3 2 4 1 3 0 6 2 2 1 0 7 0 3 0 5 3 6 4 8 3 2 9 3 2 3 7 3 3 1 0 4 3 2 3 3 4 3 2 4 1 3 1 1 2 1 6 2 2 1 2 1 2 3 2 2 3 1 3 1 3 2 4 1 3 4 1 1 2 1 1 1 5 1 2 1 1 1 6 2 2 1 7 4 3 6 1 6 3 1 2 1 2 3 5 3 6 4 8 3 2 9 3 2 3 7 3 3 1 3 2 2 1 3 1 1 5 1 1 2 4 2 1 2 1 4 3 5 2 1 4 2 1 1 3 1 2 1 4 3 6 3 8 3 2 6 2 2 3 4 3 1 1 5 3 5 4 7 3 2 9 3 2 3 7 3 3 1 4 3 2 3 3 4 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 3 4 2 2 3 3 4 1 1 3 1 3 2 1 1 4 3 2 3 3 4 1 1 1 .

Gora Brezovica Petrovska Bušin Cerje Jesenjsko Cigrovec Desinić Desinić-Gora Dolići Donja Plemenšćina Donja Šemnica Donje Brezno 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 5 2 5 4 2 2 12 5 2 2 5 1 1 11 5 5 2 4 4 907 1 4 3 14 7 12 7 8 4 11 13 2 6 6 8 27 4 5 2 5 4 2 2 12 5 2 2 5 1 1 11 5 4 2 4 4 893 1 4 3 13 7 12 7 8 4 11 13 2 5 6 8 27 4 2 1 2 1 1 5 2 4 1 14 1 1 2 4 3 1 2 2 462 1 2 1 4 4 8 3 1 2 2 8 2 4 2 6 12 2 3 1 3 4 1 1 7 3 2 2 1 1 1 9 1 1 1 2 2 431 2 2 9 3 4 4 7 2 9 5 1 4 2 15 2 4 2 4 3 1 1 1 1 1 2 6 6 5 2 1 5 1 1 1 9 3 4 2 4 4 659 1 1 3 4 5 9 3 7 4 5 6 2 1 6 6 21 2 1 27 2 1 207 3 2 3 7 2 3 1 1 6 7 4 2 2 2 4 3 2 5 4 2 1 12 5 2 1 5 1 1 11 5 3 2 4 3 873 1 4 3 12 7 12 7 8 4 11 13 2 5 6 8 26 4 2 1 1 1 1 20 1 1 .Police Poljana Sutlanska Pristava Prosenik Pušava Pušća Radakovo Rakovec Tomaševečki Ravno Brezje Razdrto Tuheljsko Razvor Risvica Strmec Sutlanski Tomaševec Trsteno Tuhelj Tuheljske Toplice Velinci Zagorska Sela 09 Zagreb Krapina 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 07 Benkovec Petrovski Benkovo Bobovje Brdo Jesenjsko Bregi Kostelski Bregi Radosajski Brezno .

Donje Jesenje Donji Jalšovec Donji Macelj Donji Žbilj Druškovec-Gora Druškovec Humski Dobravica Desinićka Đurmanec Gaber Gabrovec Gora Košnička Goričanovec Gorjakovo Gorjani Sutinski Gornja Pačetina Gornja Plemenšćina Gornja Šemnica Gornje Brezno Gornje Jesenje Gornji Jalševec Gornji Macelj Gornji Žbilj Gostenje Gredenec Grletinec Grhot Hlevnica Hromec Hum Košnjićki Hum na Sutli Ivanić Desinićki Ivanić Košnjički Jazbina Jazvine Jelenjak Jezerišće Klanječko 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 11 5 13 6 4 9 2 14 2 5 5 9 15 3 5 11 12 10 15 4 4 3 2 4 6 2 8 14 5 13 8 1 1 3 1 5 1 11 5 13 6 4 9 2 13 2 5 5 9 15 3 5 11 12 10 15 4 4 3 2 4 6 2 8 14 5 13 8 1 1 3 1 5 1 5 3 5 1 2 5 1 10 4 3 5 6 1 2 7 8 5 5 2 1 1 3 3 4 5 4 7 4 1 1 5 1 6 2 8 5 2 4 2 3 2 1 2 4 9 2 3 4 4 5 10 2 3 3 1 1 3 2 4 9 1 6 4 1 2 1 8 3 9 4 3 8 2 11 1 4 3 8 6 2 5 11 8 8 10 2 3 1 2 4 1 7 9 4 11 2 1 1 2 3 3 2 4 2 1 1 2 1 1 2 1 9 1 3 1 1 2 5 2 4 1 2 1 1 1 5 1 2 6 1 1 2 1 11 5 12 6 4 9 2 12 2 5 5 9 15 3 5 11 12 10 15 4 3 3 2 4 6 2 8 14 5 13 8 1 1 3 1 5 1 1 1 1 .

Klenice Klenovec Humski Koprivnica Zagorska Kostel Kostelsko Košnica Kraljevec Radobojski Kraljevec Šemnički Krapina Lastine Lazi Krapinski Lepajci Lukovčak Lupinjak Lužani Zagorski Mala Gora Mala Pačetina Mali Tabor Marinec Martiša Ves Mihaljekov Jarek Nebojse Orehovec Radobojski Orešje Humsko Osredek Desinićki Pavlovec Pregradski Petrovsko Podbrezovica Podgaj Petrovski Podgora Krapinska Polje Krapinsko Poređe Pregrada Preseka Petrovska Pretkovec Prigorje Pristava Krapinska 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 2 10 3 4 4 3 1 0 56 3 1 5 9 9 11 12 3 5 2 1 6 3 4 7 0 5 8 8 9 5 13 2 25 9 0 13 6 2 10 3 4 4 3 1 56 3 1 4 9 9 10 12 2 5 2 1 6 3 4 7 8 1 1 3 1 1 1 1 1 1 4 3 2 3 5 8 8 9 5 13 2 25 9 12 6 37 1 1 2 4 3 4 5 1 3 1 2 2 2 3 1 2 2 8 2 4 3 2 1 19 2 54 3 1 4 2 6 6 4 1 4 2 2 5 6 6 7 1 2 2 2 1 1 1 2 1 7 2 4 8 1 1 1 2 2 4 6 2 1 5 3 5 3 5 4 8 2 15 3 2 3 5 4 1 5 4 7 8 7 4 13 10 6 24 8 6 3 6 3 9 6 1 1 3 1 1 1 2 1 2 1 1 3 2 8 3 4 4 3 1 50 3 1 4 9 8 10 12 2 3 2 1 6 3 4 7 5 8 8 9 5 13 1 25 9 12 6 2 6 1 2 1 .

Prišlin Putkovec Radoboj Ravnice Desinićke Ravninsko Rovno Rusnica Slatina Svedruška Sopot Stara Ves Košnička Stara Ves Petrovka Stipernica Strahinje Strahinje Radobojsko Straža Krapinska Strmec Humski Stuparje Svedruža Svetojurski Vrh Šemnica Radobojska Šimunci Škalić Zagorski Škarićevo Šušelj .Brijeg Tkalci Trnovec Desinićki Trški Vrh Turnišće Desnićko Turnovo Valentinovo Velika Gora Velika Horvatska Velika Ves Vidovec Krapinski Vidovec Petrovski Vinagora Višnjevec 092 093 094 095 096 097 098 099 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 8 12 40 3 4 4 9 15 10 2 2 4 8 5 0 1 13 8 3 0 1 3 17 1 12 3 10 2 1 5 3 3 9 2 5 1 5 8 12 39 3 4 4 9 14 10 2 2 4 8 5 1 13 8 2 1 3 17 1 12 3 10 2 1 4 3 3 9 2 5 1 5 1 1 1 3 6 23 3 3 6 7 5 2 1 3 5 2 6 5 1 5 6 16 3 1 1 3 7 5 1 1 3 3 2 7 5 1 7 3 1 1 7 3 2 1 7 1 8 3 4 1 1 3 1 4 2 3 1 3 8 9 30 3 4 4 9 5 8 1 3 10 4 6 1 1 1 2 3 5 2 2 1 1 11 1 9 3 10 2 1 3 2 8 2 5 1 4 3 9 9 2 1 2 2 1 6 5 2 6 3 1 3 1 1 1 8 11 39 3 4 4 9 14 10 2 2 4 8 5 1 1 13 8 2 1 3 17 1 12 3 10 2 1 4 3 3 9 2 4 1 5 1 .

dio 001 Blato Botinec Stupnički Brebernica Buzin Demerje Desprim Donji Čehi Donji Dragonožec 001 002 003 004 005 006 007 008 08 09 Zagreb Medvešćak 09 09 Zagreb Pešćenica 10 09 Zagreb Remetinec 11 4 1 4 3 5 4 7 1709 1 21 0 6 2 4 8 1 7 12 6 6 0 1 12 1622 528 528 667 667 575 13 21 1 12 4 4 5 5 3 1 3 3 5 4 6 1698 1 21 5 2 4 8 1 7 12 6 6 1 11 1613 524 524 661 661 570 13 21 1 11 4 4 5 5 1 1 1 11 3 1 1 1 2 1 4 828 8 1 1 9 4 4 6 6 5 1 3 1 4 6 1 5 6 3 3 1 3 784 256 256 313 313 298 3 13 1 6 3 3 3 3 1 2 1 2 2 3 3 2 870 1 13 2 3 5 4 6 1630 11 17 1 2 1 5 2 4 8 1 6 7 6 3 2 2 6 3 3 8 829 268 268 348 348 272 10 8 5 1 1 2 2 1 10 1560 522 522 646 646 528 13 20 1 10 3 4 5 3 1 57 1 3 1 1 4 1 2 7 1 1 5 5 18 1 46 1 1 10 10 24 1 1 1 2 3 1 3 3 5 3 6 1584 1 20 5 2 4 8 1 7 11 6 5 1 9 1504 488 488 596 596 535 13 21 1 11 4 4 5 4 1 114 1 1 1 2 109 36 36 65 65 35 1 .09 Zagreb Maksimir Vojsak Vrbišnica Vrhi Pregradski Vrhi Vinagorski Zagora Zalug Žutnica 129 130 131 132 133 134 135 Branovec Čučerje Čugovec Dankovec Degidovec Granešina Jalševec Medvedski Breg Miroševec Novaki Granešinski Novoselec Granešinski Oporovec Pionirski Grad Slanovec Trstenik Zagred-dio 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 Zagreb-dio 001 Zagreb.

09 Zagreb Samobor Donji Trpuci Drežnik Brezovički Glogovec Zaprudski Goli Breg Gornji Čehi Gornji Dragonožec Gornji Trpuci Grančari Havidić.Selo Horvati Hrašće Turopoljsko Hrelići Hrvarski Leskovac Hudi Bitek Jakuševec Ježdovec Klara Kraljevec Kupinečki Lipnica Lučko Mala Mlaka Obrež Obrež Stupnički Odra Otočec Zaprudski Otok Zaprudski Podbrežje Remetinec Stupnički Starjak Strmec Stupnik Zadvorsko Zagreb-dio Žitarsko 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 Beder Bestovje 001 002 12 4 5 0 2 4 2 1 0 0 19 5 9 16 0 9 9 13 7 8 21 5 8 1 15 6 4 5 22 1 4 16 3 286 0 533 4 10 4 5 3 1 1 4 2 4 2 1 2 3 2 1 19 5 9 15 9 9 13 7 8 21 5 8 1 15 6 4 5 22 1 3 16 3 284 525 3 10 1 1 2 8 1 3 4 1 2 4 1 1 7 4 3 8 12 1 6 7 12 5 6 13 5 5 6 6 2 10 4 4 7 1 6 11 5 4 1 1 4 5 2 4 2 1 1 7 2 1 4 1 6 4 1 4 11 1 1 11 2 150 9 2 3 1 11 7 9 12 7 2 20 5 7 1 14 5 4 5 22 2 5 1 134 2 13 3 280 1 278 2 5 247 1 5 468 2 10 3 1 1 2 1 6 1 1 1 1 1 3 4 54 1 18 5 6 14 9 6 11 7 8 19 5 8 1 15 6 4 4 19 1 3 15 3 267 505 3 9 1 3 1 3 2 2 1 3 1 17 20 1 .

Bistrac Bobovica Braslovje Bratelji Bregana Breganica Brezje Samoborsko Brezovac Žumberački Budinjak Bukovje Podvrško Celine Samoborske Cerje Samoborsko Cerovica Dane Dolec Podokićki Domaslovec Draganje-Selo Dragonoš Drežnik Podokićki Dubrava Samoborska Falašćak Farkaševec Samoborski Galgovo Golubići Gornja Vas Gradna Grdanjci Gregurić-Breg Hrastina Samoborska Jagnjić-Dol Jarušje Javorek Kalinovica Kalinovica-Zavod Kerestinec Kladje Klake 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 1 1 8 1 27 2 2 4 0 1 5 6 0 1 2 11 1 0 8 6 2 12 10 1 4 8 5 5 4 1 5 4 5 1 20 5 9 1 1 8 1 26 2 2 4 1 5 1 1 5 6 15 2 1 3 2 4 1 2 11 1 1 1 7 8 6 2 12 10 1 4 8 5 5 4 1 5 4 5 1 19 5 9 3 3 1 7 8 1 3 3 3 4 3 2 2 2 1 10 2 7 1 3 1 11 1 1 7 1 1 1 1 8 1 23 2 2 4 1 1 26 1 2 1 1 3 2 1 5 6 1 5 6 1 4 1 1 2 11 1 1 2 11 1 5 3 1 5 2 8 6 2 12 9 1 5 2 1 1 1 3 2 3 1 9 3 2 2 7 5 5 4 1 8 6 2 12 10 1 4 8 4 3 4 1 5 4 5 1 17 5 8 3 5 1 19 5 4 1 3 1 1 1 1 1 5 1 1 4 3 1 2 2 1 .

Klokočevec Samoborski Konšćica Kostanjevec Podvrški Kotari Kravljak Lug Samoborski Mala Gorica Mala Gorica Samoborska Mala Jazbina Mala Rakovica Mali Lipovec Manjavas Martin pod Okićem Medsave Molvice Nedjelja Nedjeljski Breg Noršić-Selo Novaki Samoborski Novo Selo Žumberačko Orešje Osredek Žumberački Osunja Otruševec Pavučnjak Petkov Breg Podgrađe Podokićko Podvrh Poklek Rakitje Rakov Potok Rude Samobor Samoborski Otok Savršćak Selce Žumberačko Sječevac 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 7 10 3 4 0 4 8 2 2 14 2 3 4 3 11 8 0 6 6 5 6 0 2 8 7 1 7 10 3 6 9 17 68 9 5 0 2 7 10 3 4 4 1 2 4 3 9 1 3 3 2 2 6 3 1 3 2 1 3 2 3 2 1 5 5 4 6 2 2 14 1 2 4 3 11 8 6 6 5 6 3 3 2 2 3 3 3 4 1 6 3 6 2 8 7 1 7 10 3 6 9 16 67 9 5 4 7 1 4 3 2 2 5 7 34 1 3 3 7 1 4 4 9 33 8 2 1 1 4 6 2 2 14 2 3 4 3 11 8 2 2 1 11 1 1 2 4 7 8 2 4 6 7 1 5 9 5 9 16 67 9 5 2 1 1 1 5 2 2 2 2 1 3 1 2 7 10 3 3 4 6 2 2 14 2 3 3 3 11 8 1 1 6 6 5 6 2 8 7 1 7 10 3 5 9 16 62 9 5 2 1 5 .

Slani Dol Slapnica Slavagora Srebrnjak Stojdraga Strmec Samoborski Šimraki Šipački Breg Tisovac Žumberački Velika Jazbina Velika Rakovica Veiki Lipovec Višnjevec Podvrški Vratnik Samoborski Vrbovec Samoborski Vrhovčak 08 Zagreb Sesvete 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 13 Adamovec Belovar-Moravče Blaguša Brestje Budenec Cerje Dobrodol Donja Glavnica Drenčec Dumovec Đurđekovec Gajci Gajišće Glavničica Goranec Gornja Glavnica Jelkovec Jesenovec Kašina Kobiljak Sesvetski 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 11 2 2 2 3 25 1 2 1 3 4 2 3 4 2 2 323 11 3 6 9 4 4 3 10 1 3 6 0 3 1 4 3 4 6 13 8 11 2 2 2 3 24 1 2 1 3 4 2 3 4 2 2 319 11 3 6 9 4 4 3 10 1 3 6 3 1 4 3 4 6 13 8 5 1 1 1 2 15 1 2 2 1 3 4 2 4 167 4 1 2 4 4 3 1 6 1 1 4 2 1 3 1 3 3 8 4 6 1 1 2 1 9 2 1 1 2 1 10 2 1 2 2 23 1 2 1 2 1 2 1 3 5 4 1 1 1 2 2 1 2 4 1 3 4 1 4 2 2 261 6 3 4 7 3 3 2 1 1 3 6 2 152 7 2 4 5 1 1 3 27 3 2 2 1 7 1 1 2 1 2 1 3 1 13 7 31 2 4 1 1 2 2 1 1 11 2 2 2 3 22 1 2 1 3 4 2 3 4 2 2 309 11 3 6 9 3 4 3 10 1 2 6 3 1 4 3 4 6 13 7 2 10 1 1 1 .

Kraljevec Sesvetski Kučilovina Kućanec Lužan Markovo Polje Moravče Novaki Kraljevački Paruževina Planina Popovec Šašinovečki Prekvršje Prepuštovec Sela Sesvetska Selnica Sesvetska Sesvete Sopnica Sopnica Sesvetska Šašinovec Šimunčevec Vuger-Selo Vugrovec Vurnovec Žerjavinec 09 Zagreb Trešnjevka 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 14 09 Zagreb Trnje 15 09 Zagreb Velika Gorica 16 Zagreb-dio 001 Zagreb-dio 001 Auguštanovec Bapča Barbarići Kravarski Bukevje Bukovčak Buševec Cerje Pokupsko Cerovski Vrh Cvetković Brdo 001 002 003 004 005 006 007 008 009 21 4 2 8 4 8 5 0 13 5 4 7 13 8 90 2 9 3 4 1 7 0 3 1118 1118 597 597 518 0 2 3 3 0 18 3 2 0 21 4 2 8 4 8 5 12 5 4 7 13 6 90 1 9 3 4 1 7 3 1104 1104 594 594 510 1 2 1 10 1 1 3 1 5 5 20 3 2 8 3 5 4 5 3 1 4 8 2 49 1 3 7 2 3 3 5 4 41 4 6 3 2 1 3 8 4 3 5 12 6 86 1 7 3 3 1 7 3 587 587 314 314 256 517 517 280 280 254 3 1085 1085 586 586 420 1 2 1 1 1 2 2 2 3 9 1 1 8 2 1 17 2 1 2 14 14 3 3 8 2 3 3 17 3 2 11 3 1 5 3 3 1 1 1 1 1 2 1 4 1 1 2 1 1 3 1 1 1 11 11 4 4 22 8 8 4 4 68 1 1 1 21 4 2 8 4 7 5 12 5 4 7 12 6 86 1 9 3 3 1 7 3 1019 1019 548 548 491 1 1 4 1 85 85 46 46 19 2 3 3 16 3 2 1 .

Cvetnić Brdo Čakanec Čret Posavski Črnkovec Donja Lomnica Donje Podotočje Donji Hruševec Drenje Šćitarjevsko Drnek Dubranec Gladovec Pokupski Gladovec Kravarski Gornja Lomnica Gornje Podotočje Gornji Hruševec Gradići Grdovčak Gudci Gustelnica Hotnja Jagodno Jarebić Ključić-Brdo Kobilići Kozjača Kravarsko Kuče Kurilovec Lazina Čička Lazi Turopoljski Lekneno Lijevi Degoj Lijevi Štefanki Lukavec Lukinić-Brdo Mala Buna Mala Kosnica 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 0 5 1 2 10 6 11 5 4 8 7 5 3 0 5 8 2 4 1 3 1 1 9 8 8 9 7 27 1 1 2 3 6 8 11 8 2 5 1 2 10 6 11 5 4 8 7 5 3 4 8 2 4 1 3 1 1 9 8 8 9 7 27 1 1 2 3 6 8 10 8 2 1 1 2 1 1 6 4 5 4 2 7 2 2 1 3 3 3 2 3 1 1 1 1 4 5 4 6 1 13 1 1 1 5 2 2 5 5 4 1 1 4 2 6 1 2 1 5 3 2 1 2 1 2 10 6 3 5 1 8 5 3 8 1 2 1 2 4 3 4 8 2 4 1 3 2 5 3 4 3 6 14 2 1 4 3 5 4 1 1 1 9 8 6 8 7 27 1 1 2 2 2 8 4 8 2 2 1 1 4 6 4 1 2 10 6 10 3 4 8 7 5 3 4 7 2 4 1 3 1 1 7 8 7 9 7 27 1 1 2 3 6 8 10 8 2 1 1 2 1 2 1 .

Markuševec Turopoljski
Mičevec
Mraclin
Novaki Šćitarjevski
Novo Brdo
Novo Čiče
Novo Selo Lekeničko
Obed
Obrezina
Ogulinac
Okuje
Opatija
Orle
Petina
Petravec
Petrovina Turopoljska
Pleso
Podvornica
Pokupsko
Poljana Čička
Prvonožina
Rakarje
Rakitovec
Ribnica
Roženica
Ruča
Sasi
Selnica Šćitarjevska
Sop Bukelski
Staro Čiče
Strezoj
Strmec Bukevski
Stružec Posavski
Suša
Šćitarjevo
Šestak Brdo
Šiljakovina

047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
067
068
069
070
071
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083

6
16
19
1
2
4
0
1
5
2
5
7
2
5
1
5
8
2
7
8
2
2
11
6
8
2
0
0
0
3
3
4
1
2
3
2
9

5
14
19
1
2
4
1
5
2
4
7
2
5
1
4
8
2
7
8
2
2
11
6
8
2

3
3
4
1
2
3
2
9

1
2

1
6
7
1
2

3
1

1

3
3
1
2
2
1
1
2
3
2
6
2
3
1

2
2
1
1
2
1
6

4
8
12
2
2
1
2
2
1
4
1
3
1
2
7
1
5
5
2
5
4
5
1

1
3
2
1
1
1
3

5
14
11
1

8
2

4
1
3
2
4
4
2
5

2

3

1
4
8
3
8
1
2
11
6
1
1

3
2
4
1
2
3
1
7

2
3

1
1

7
1

1

1
2

5
14
18
1
2
4
1
5
2
4
7
2
5
1
4
8
2
6
8
2
2
10
6
8
2

3
3
4
1
2
3
2
9

1

1

1

09 Zagreb

Zabok

Trnje
Turopolje
Veleševec
Velika Buna
Velika Gorica
Velika Kosnica
Velika Mlaka
Vrbovo Posavsko
Vukomerić
Vukovina
Zablatje Posavsko
Zgurić Brdo
Žitkovčica

084
085
086
087
088
089
090
091
092
093
094
095
096

Belovar Zlatarski
Bezovina
Bračak
Bregi Zabočki
Brestovec Orehovički
Brezovo
Ciglenica Zagorska
Čret
Domahovo
Donja Bedekovčina
Donja Pačetina
Donje Vino
Družilovec
Dubrava Zabočka
Dubrovčan
Dukovec
Galovec Začretski
Gornja Bedekovčina
Grabe
Grabrovec
Grdenci
Gregurovec
Gubaševo

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023

17

1
7
6
12
61
1
13
1
6
9
0
1
3
618
7
3
3
4
11
5
8
11
7
50
21
4
4
11
6
6
6
14
12
12
4
5
3

1
7
6
12
61
1
13
1
6
9
1
3
613
7
3
3
4
11
5
8
10
7
50
21
4
4
11
6
6
5
14
12
12
4
5
3

2
7

1
4
2
5
23
1
6
1
4
2

1
6
2
11
61
1
13
1
3
9

313
4
2
2
3
6
1
6
8
3
28
11
3
3
6
2
3
4
8
4
5
2
3
2

1
3
300
3
1
1
1
5
4
2
2
4
22
10
1
1
5
4
3
1
6
8
7
2
2
1

1
3
255

3
4
7
38
7

5

1

1

1
3

3

227
1

1
3
1
4
3
5
3
27
11
1
4
1
4
3
6
1
4
3
3
3

1
1

4
6
1
3
3
1
21
5
1
3
7
3
1
2
7
2
8

131
6
2

4
2
2
3
2
5
2
1
2
1
1
9
1

2

1
7
5
11
58
1
12
1
6
8
1
3
591
7
3
3
4
11
5
7
10
7
50
21
4
4
11
6
6
4
12
12
12
3
5
3

1
1
3
1

1

22

1

1
2

1

Hršak-Breg
Hum Zabočki
Jakuševec Zabočki
Jalšje
Jasenovec Zagorski
Jezero Klanječko
Jurjevec Začretski
Kebel
Klokovec
Klupci
Komor Začretski
Kotarice
Kozjak Začretski
Krapinske Toplice
Križanče
Lovreća Sela
Lug Orehovički
Lug Poznanovečki
Lig Zabočki
Mala Erpenja
Martinec Orehovički
Martinišće
Materovec
Mirkovec
Mrzlo Polje
Oratje
Orehovica
Pavlovec Zabočki
Poznanovec
Požarkovec
Prosenik Gubaševski
Prosenik Začretski
Pustodol Orehovički
Pustodol Začretski
Ravnice
Repovec
Sekirišće

024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060

3
4
2
3
4
4
2
12
5
6
11
6
6
15
2
8
7
9
6
10
11
2
2
4
6
5
13
6
8
2
8
8
2
9
5
4
16

3
4
2
3
4
4
2
12
5
5
11
6
6
14
2
8
7
9
6
10
10
2
2
4
6
5
13
6
8
2
8
8
2
9
5
4
16

1
1
1
1
2

1

1

1

1
5
4
3
8
3
2
10
1
3
6
4
1
5
5
2
2
2
2
2
5
5
1
4
6
2
3
1
1
8

2
3
1
2
2
4
1
7
1
2
3
3
4
4
1
5
1
5
5
5
5
2
2
4
3
11
1
3
1
4
2
6
4
3
8

2
1
2
4
1
2
4
3
2
4
1
11
5
2
4
4
2
2
1

3
1
3
1
4
1
4
5
1
3
2
2
4

1
3
2
1
3
4
2
3
4
5
4
3
1
2
3
2
3
2

4
2
1
3
5
3
1
3

5
3
2
3

4

3
1
1
2
2
3
2
5
6
1
2
1
3
7
1
1
3
1
1

9

3
4
2
3
4
4
2
11
5
5
11
6
6
12
1
8
7
9
6
10
10
2
2
4
6
5
13
6
7
2
8
6
2
9
5
4
15

1

2
1

1

2

1

Selno Slivonja-Jarek Strmec Špičkovina Štrucljevo Švaljkovec Temovec Tisanić Jarek Turnišće Klanječko Velika Erpelja Veliko Trgovišće Viča Sela Vilanci Vižovlje Vojnić-Breg Vrankovec Vrtnjakovec Zabok Začretje Zadravec Završje Začretsko Zleć Židovinjak 09 Zagreb Zaprešić 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 18 Bela Gorica Bobovec Rozganski Brdovec Bregovljane Bukovlje Bistransko Celine Pušćanske Donja Bistra Donja Pušća Donji Čemehovec Donji Kraj Donji Laduč Drenje Brdovečko Dubrava Pušćanska 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 13 4 4 17 8 7 6 11 1 2 17 3 1 6 4 3 2 31 9 4 1 4 7 337 1 7 22 0 1 0 8 8 0 8 11 6 1 13 4 4 17 8 7 6 11 1 2 17 3 1 6 4 3 2 31 9 4 1 4 7 333 1 7 22 9 2 2 9 2 5 3 4 1 12 2 1 3 2 15 3 2 4 1 3 165 2 10 1 1 8 8 2 5 8 11 6 1 4 2 4 1 4 2 2 8 6 2 3 7 2 5 1 1 5 1 1 2 16 6 2 1 3 4 168 1 5 12 4 3 7 4 5 3 4 6 2 2 10 3 1 3 7 1 1 9 1 9 1 2 1 1 1 2 1 2 1 3 1 20 6 1 1 1 3 295 1 7 22 4 3 13 4 4 17 8 7 6 8 1 2 16 3 1 6 4 2 1 11 3 1 2 3 1 5 3 33 31 9 4 1 4 5 323 1 7 21 1 1 6 3 8 8 8 8 4 9 2 7 11 5 1 1 1 8 10 5 1 3 1 1 2 2 10 1 1 1 .

Dubravica Gornja Bistra Gornja Pušća Gornji Kraj Gornji Laduč Harmica Hrastina Brdovečka Hrebine Hruševec Kupljenovski Hruševec Plušćanski Ivanec Bistranski Jablanovec Javorje Ključ Brdovečki Krajska Ves Križ Brdovečki Kupljenovo Lugaski Breg Luka Lukavec Sutlanski Lužnica Marija Gorica Marija Magdalena Merenje Novaki Bistranski Oborovo Bistransko Oplaznik Pluska Pojatno Pologi Poljanica Bistranska Prigorje Brdovečko Prosinec Prudnica Rozga Savski Marof Šenkovec 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 6 18 3 10 2 2 2 1 5 3 4 9 5 6 3 9 11 0 6 0 0 2 4 2 7 6 1 1 13 3 7 11 0 4 2 2 5 6 18 3 10 2 2 2 1 5 3 4 9 5 6 2 9 9 3 10 2 5 2 3 8 1 5 6 11 2 10 2 2 1 1 3 2 6 4 2 1 6 5 2 1 1 3 3 2 3 1 4 1 3 4 6 2 4 4 2 4 2 7 6 1 1 12 3 7 11 3 1 5 5 1 1 7 1 3 2 2 1 1 2 1 2 3 1 7 6 1 4 2 2 5 1 2 1 2 1 1 1 1 3 4 8 5 6 1 8 7 5 2 4 9 10 3 6 10 3 1 1 2 2 2 2 5 2 2 6 17 3 10 2 2 2 1 5 3 4 9 4 5 2 9 9 1 6 5 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 4 2 7 6 1 1 2 1 1 2 1 12 2 7 11 4 2 2 4 1 1 .

09 Zagreb Zelina Šibice Trstenik Pušćanski Vladina Vučelčevo Vukovo Selo Zaprešić Zdenci Brdovečki Žejinci Žlebec 051 052 053 054 055 056 057 058 059 Banje Selo Bedenica Beloslavec Berislavec Biškupec Zelinski Blaškovec Blaževdol Blaževdol Psarjevački Bosna Breg Mokrički Brezovec Zelinski Bukevje Bukovec Zelinski Bunjak Črečan Čurkovec Donja Drenova Donja Topličica Donja Zelina Donje Orešje Donje Psarjevo Dubovec Bisaški Goričanec Gornja Drenova Gornja Topličica Gornje Orešje Gornje Psarjevo 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 19 2 4 5 1 4 51 11 5 6 219 0 13 11 1 8 3 2 3 1 0 2 1 5 4 2 1 6 2 3 12 3 1 0 3 0 6 10 2 4 5 1 4 51 11 5 6 214 1 4 1 2 29 5 4 5 113 13 11 1 8 3 2 3 1 5 8 2 1 5 4 2 1 6 2 3 9 3 1 1 1 2 2 1 1 3 5 3 2 2 1 3 2 7 3 3 6 10 3 5 1 4 1 2 22 6 1 6 101 8 3 1 3 1 1 3 2 1 3 2 1 2 3 1 2 3 1 1 4 51 11 4 6 188 12 8 1 8 3 2 3 1 2 1 5 3 2 1 5 2 2 9 3 1 1 4 1 4 22 1 1 2 1 1 1 5 10 1 7 13 11 1 8 3 2 3 1 2 1 4 4 2 1 6 2 3 9 3 1 1 3 3 5 1 4 5 1 4 51 11 5 6 207 3 1 6 10 .

Helena Hrastje Hrnjanec Kalinje Kaleminovec Kladešćica Komin Krečaves Križevčec Laktec Majkovec Marinovec Zelinski Mokrice Tomaševečke Nespeš Novakovec Bisaški Novo Mjesto Obrež Zelinski Omamno Otrčkovec Paukovec Polonje Polonje Tomaševečko Prepolno Pretoki Radojišće Suhodol Zelinski Šalovec Šulinec Šurdovec Tomaševec Bisaški Turkovčina Velika Gora Vukovje Zelinsko Zadrkovec Zelina Zrinšćina Žitomir 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 4 3 4 4 3 0 3 4 1 1 1 2 2 3 0 3 0 2 0 0 3 2 0 3 5 0 0 3 0 2 9 1 1 7 26 8 6 4 3 4 4 3 4 1 1 2 2 3 4 1 1 1 2 2 3 2 2 3 2 1 3 3 3 4 3 1 1 4 3 4 4 3 1 4 1 1 1 1 2 1 3 4 1 1 1 2 2 1 3 3 2 1 3 3 2 1 1 2 2 3 2 1 1 2 1 3 2 3 2 3 5 3 2 3 3 1 4 3 4 3 1 2 2 1 3 2 9 1 1 7 26 7 5 2 3 6 1 1 3 12 6 2 2 7 1 1 7 26 1 4 1 1 4 14 1 3 1 1 1 1 6 1 3 3 1 1 1 2 2 3 2 9 1 1 6 24 7 5 1 1 1 2 .

09 Zagreb Zlatar-Bistrica 20 Belec Bočadir Bočaki Borkovec Brlekovo Budinšćina Cebovec Cetinovec Delkovec Domovec Donja Batina Donja Konjščina Donja Selnica Donji Kraljevec Ervenik Zlatarski Ferkuljevec Mihovljanski Ferkuljevec Peršaveški Galovec Konjščinski Gertovec Gora Veternička Gornjaki Gornja Batina Gornja Konjšćina Gornja Selnica Gornji Kraljevec Gotalovec Gregurovec Veternički Hrašćina Husinec Jarek Habekov Jelovec Konjščinski Jertovec Juranšćina Klimen Kosovečko Krapina Selo 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 617 11 2 2 7 1 11 1 3 4 7 14 13 7 5 10 1 2 1 15 4 1 6 7 7 6 2 12 7 4 4 5 23 7 3 0 4 612 11 2 2 7 1 11 1 2 4 7 14 13 7 5 9 1 2 1 15 4 1 5 7 7 6 2 12 7 4 4 5 23 7 3 4 5 316 6 1 5 1 8 1 1 1 2 2 9 7 3 2 3 296 5 2 1 2 276 6 1 2 5 3 1 1 2 5 5 6 4 3 6 1 5 2 6 2 12 2 5 1 1 9 2 1 1 5 2 4 1 4 2 5 2 1 12 2 2 2 3 12 3 1 5 2 2 2 11 4 2 2 2 106 4 2 1 6 1 2 2 1 12 1 2 3 9 1 2 2 6 2 230 1 1 1 3 2 2 2 1 5 6 7 2 3 4 17 12 2 2 5 3 1 3 1 1 1 6 1 2 3 1 1 1 3 1 1 3 1 1 6 599 11 2 2 7 1 11 1 2 4 7 14 13 7 5 9 1 2 1 14 4 1 5 7 7 6 2 10 6 4 4 4 23 7 3 4 13 1 2 1 1 .

Krapinica Križ Budinšćinski Kuzminec Veternički Ladislavec Lipovec Veleškovečki Lobor Lovrečan Mače Mali Bukovec Mali Komor Maretić Marigutić Markušev Breg Martinci Zlatarski Martinšćina Mihovljan Novi Golubovec Očura Opasanjek Pažurovec Pece Peršaves Pešćeno Petrova Gora Petruševec Podgrađe Bistričko Pokojec Pomperovec Prepuštovec Zagorski Ratkovec Zlatarski Repno Stari Golubovec Sušobreg Šćrbinec Šipki Topličica Trgovišće 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 7 2 7 2 3 4 10 8 2 2 1 0 8 9 8 36 3 6 2 4 13 13 3 12 11 2 3 1 4 5 12 8 6 1 3 4 0 7 2 7 2 3 4 10 8 2 2 1 5 2 5 2 1 1 7 5 1 2 8 9 8 36 3 6 2 4 13 13 3 12 11 2 2 1 4 5 12 8 6 1 3 4 6 5 5 21 1 3 1 3 6 6 1 4 3 2 1 1 2 4 5 5 3 1 1 2 1 2 2 3 3 3 1 2 2 2 4 7 4 1 1 1 2 4 3 15 2 3 1 1 7 7 3 8 8 2 4 3 12 3 1 1 3 1 4 3 6 5 1 1 6 2 4 1 1 1 4 1 2 2 5 5 5 14 1 10 2 1 1 7 9 3 3 2 3 4 1 2 1 1 3 1 2 1 7 3 3 3 2 5 4 2 3 3 2 1 1 3 5 11 3 1 7 2 5 2 2 4 10 8 2 2 1 8 9 8 35 3 6 2 4 13 13 3 12 11 2 2 1 3 5 12 8 6 1 3 4 2 1 1 1 .

HRVATSKA 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 7 4 3 6 7 13 6 5 15 8 9 11 10 20 4 4 27 13 1 69662 7 4 3 5 7 13 6 5 15 8 9 11 10 20 4 4 27 13 1 68873 1 789 5 1 2 3 4 9 3 2 7 3 5 3 5 8 2 2 13 6 35575 2 3 1 2 3 4 3 3 8 5 4 8 5 12 2 2 14 7 1 33298 4 3 3 3 5 3 3 4 2 1 7 2 9 2 16 12 47460 2 1 2 2 6 2 2 5 3 3 8 9 1 11 1 1 11029 1 5 2 1 6 3 5 4 2 2 3 10384 7 4 3 5 7 13 6 5 15 8 9 11 10 18 4 4 27 12 1 64173 2 1 4700 .Tugonica Turnišće Veleškovec Velika Petrova Gora Velika Veternička Veliki Bukovec Veliki Komor Veternica Vinipotok Vižanovec Vojnovec Loborski Vrbovo Vukanci Zajezda Završje Belečko Završje Loborsko Zlatar Zlatar Bistrica Znož R.